Canon | PIXMA TS3351 | User manual | Canon PIXMA TS3351 User manual

Canon PIXMA TS3351 User manual
Příručka pro uvedení do provozu
Prvé spustenie
Pierwsze uruchomienie
Beüzemelési útmutató
Başlangıç Kılavuzu
Darba sākšana
Darbo pradžia
Alustamise juhend
Ghid de iniţiere
Ръководство за
начално запознаване
Navodila za postavitev
in začetek uporabe
Početak
Nejprve si přečtěte Informace o bezpečnosti a
důležitá sdělení (dodatek).
Najprv si prečítajte Informácie o bezpečnosti a
dôležité informácie (dodatok).
Najpierw przeczytaj dodatek Informacje o
bezpieczeństwie i ważne uwagi.
Először a (mellékelt) Biztonsági és fontos
tudnivalók című dokumentumot olvassa el!
Önce Güvenlik ve Önemli Bilgiler başlıklı eki
okuyun.
Vispirms izlasiet Informācija par drošību un cita
svarīga informācija (pielikums).
Pirmiausia perskaitykite Darbo saugos ir kita
svarbi informacija (priedas).
Lugege kõigepealt läbi Ohutusteave ja oluline
teave (lisa).
Citiţi mai întâi Informaţii cu privire la siguranţă şi
alte informaţii importante (anexă).
Прочетете най-напред Информация за
безопасността и важна информация (приложение).
Najprej preberite Informacije o varnosti in
pomembne informacije (dodatek).
Najprije pročitajte Sigurnosne i važne informacije
(dodatak).
Instalace tiskárny......................................................................................... str. 1
Inštalácia tlačiarne.................................................................................. strana 1
Instalowanie drukarki.............................................................................. strona 1
A nyomtató üzembe helyezése................................................................1. oldal
Yazıcıyı Kurma.........................................................................................sayfa 1
Printera uzstādīšana................................................................................. 1. lpp.
Spausdintuvo įrengimas..............................................................................1 psl.
Printeri paigaldamine......................................................................................lk 1
Instalarea imprimantei........................................................................... pagina 1
Инсталиране на принтера........................................................................стр. 1
Namestitev tiskalnika................................................................................ stran 1
Instaliranje pisača.................................................................................stranica 1
Připojení k počítači, chytrému telefonu nebo tabletu................................... str. 4
Pripojenie k počítaču, smartfónu alebo tabletu...................................... strana 4
Podłączanie do komputera, smartfona lub tabletu................................. strona 4
Csatlakoztatás számítógéphez, okostelefonhoz vagy táblagéphez.........4. oldal
Bilgisayara, Akıllı Telefona veya Tablete Bağlanma.................................sayfa 4
Savienošana ar datoru un viedtālruni vai planšetdatoru........................... 4. lpp.
Prijungimas prie kompiuterio, išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio....... 4 psl.
Arvuti, nutitelefoni või tahvelarvutiga ühendamine.........................................lk 4
Conectarea la un computer, la un smartphone sau la o tabletă............ pagina 4
Свързване с компютър, смартфон или таблет.......................................стр. 4
Povezovanje z računalnikom, pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom....stran 4
Povezivanje s računalnom, pametnim telefonom ili tabletom...............stranica 4
Jak tiskárnu držet
Ako držať tlačiareň
Trzymanie drukarki
Így kell megfogni a nyomtatót
Yazıcıyı Tutma
Printera turēšana
Spausdintuvo laikymas
Printeri hoidmine
Ţinând imprimanta
Как да държите принтера
Držanje tiskalnika
Držanje pisača
Instruktážní videa
Inštruktážne videá
Filmy instruktażowe
Magyarázó videók
Eğitici Videolar
Instrukciju videoklipi
Mokomieji vaizdo įrašai
Õppevideo
Videoclipuri cu instrucțiuni
Видео с инструкции
Videoposnetki z navodili
Videozapisi s uputama
Go
4
Nastavení online
Zavřete kryt.
•
Kazety FINE
Barevná
Černá
•
•
•
•
ČEŠTINA
1. Kontrola obsahu balení
Napájecí kabel
Instalační disk CD-ROM pro
počítač se systémem Windows
Informace o bezpečnosti
a důležitá sdělení
říručka pro uvedení do provozu
P
(tato příručka)
3. Zapnutí tiskárny
1
Připojte napájecí kabel.
2. Odstranění ochranného
materiálu
1
Odstraňte a vyhoďte balicí materiály a oranžovou
pásku kolem tiskárny.
2
Otevřete kryt.
Během tohoto kroku zatím nepřipojujte ostatní kabely.
2
3
Stiskněte tlačítko ZAPNOUT (ON).
Odstraňte a vyhoďte oranžovou pásku a ochranný
materiál uvnitř.
Pokud se na obrazovce zobrazí E > 0 > 9,
stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON) vypněte tiskárnu
a zopakujte postup od kroku 2 z „2. Odstranění
ochranného materiálu“.
1
3
4. Instalace kazet FINE
1
Otevřete kryt.
a V
ložte barevnou kazetu FINE do držáku
kazety FINE na levé straně mírně směřující
vzhůru.
b Zatlačte kazetu FINE směrem dovnitř
a nahoru, dokud nezapadne na místo.
Ujistěte se, že je kazeta FINE vložena přímo a rovně.
a
2
Klikněte!
a V
yjměte ze zásobníku barevnou kazetu FINE.
b Odstraňte ochrannou pásku.
a
b
Nedotýkat se.
Dejte pozor na inkoust na ochranné pásce.
2
b
Při manipulaci dávejte
pozor, ať nenarazíte do
okolních součástek.
Zopakujte kroky 2 a 3 a nainstalujte černou kazetu
FINE na pravou stranu.
2
Posuňte vodítko papíru doleva.
3
a V
ložte kancelářský papír formátu Letter nebo
A4 k pravému okraji tiskovou stranou nahoru.
b Posunutím vodítka papíru zarovnejte stranu
stohu papíru.
ČEŠTINA
4
a
5
Zavřete kryt.
Pokud se na obrazovce zobrazí E > 0 > 4, vraťte
se ke kroku 3 z „4. Instalace kazet FINE“ a ujistěte
se, že je barevná i černá kazeta FINE řádně
nainstalována.
5. Vložení papíru
1
b
4
Vytáhněte výstupní zásobník na papír.
5
Otevřete nástavec výstupního zásobníku.
Otevřete opěrku papíru.
6. Příprava na připojení
1
Ujistěte se, že se otevře následující obrazovka.
Bliká
3
7-a. Připojení k počítači
Jaké zařízení chcete připojit?
Počítač a chytrý
telefon
Počítač
Chytrý telefon
Používání tiskárny bez připojení k dalším zařízením.
7-a
1
„7-c“
Připojení k počítači
Pokud používáte několik počítačů, bude nutné přípravu provést na každém z nich.
V počítači otevřete webovou stránku
Canon.
2
3
Vyberte možnost
4
5
Klepněte na tlačítko Start.
6
7
8
Klepněte na tlačítko Stáhnout.
9
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nastavení.
Spusťte stažený soubor.
Klepněte na tlačítko Zahájit nastavení
(Start Setup).
Zadejte název modelu vaší tiskárny
a klepněte na tlačítko Přejít.
Klepněte na tlačítko Pokud jste tiskárnu
připravili, přejděte k tématu Připojení.
Poznámka
Následující kroky platí pro uživatele
počítačů se systémy Windows (kromě
Windows 10 in S mode) a macOS.
Uživatelé počítačů s jiným operačním
systémem pokračují v instalaci podle
pokynů na obrazovce.
této operace může chvíli trvat.
• Dokončení
Návod
pro
připojení
chytrému telefonu
• naleznete na stráncek„7-b.
Připojení
k chytrému telefonu“ na str. 5.
Použití instalačního disku CD-ROM pro počítač se systémem Windows
Dvojklikněte na EasySetup.exe na instalačním disku CD-ROM a pokračujte od kroku 3. Pokud
nemáte připojení k internetu, otevřete složku win na instalačním disku CD-ROM a dvojklikněte na
SETUP.exe. Spustí se instalace ovladače tiskárny.
4
7-b. Připojení k chytrému telefonu
Připojení k chytrému telefonu
Pokud používáte několik chytrých telefonů, bude nutné přípravu provést na
každém z nich.
Než začnete, připravte si prostředí pro práci.
e svém chytrém telefonu aktivujte připojení Wi-Fi.
aV
b Pokud používáte bezdrátový směrovač, připojte chytrý telefon k tomuto bezdrátovému směrovači.
Informace naleznete v příručce k chytrému telefonu a bezdrátovému směrovači.
1
Ve svém chytrém telefonu nainstalujte
aplikaci „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.
stránku Canon
• Webovou
s aplikací ke stažení můžete
otevřít naskenováním QR
kódu napravo.
2
Otevřete nastavení svého chytrého
telefonu Wi-Fi. Zadejte jméno sítě (SSID)
začínající na „Canon_ij_“.
Pokud se „Canon_ij_“ nezobrazí, přejděte
ke kroku 3.
3
Otevřete nainstalovanou aplikaci.
4
Podle pokynů na obrazovce aplikace
přidejte svoji tiskárnu.
ČEŠTINA
7-b
(Příklad iOS obrazovky)
Jakmile přidáte svou tiskárnu, můžete na ní tisknout z chytrého telefonu.
Tisk fotografií viz „Vložení fotografického papíru“ na str. 6.
7-c
1
2
Není připojeno žádné zařízení
Stiskněte tlačítko Zastavit (Stop).
Ujistěte se, že se otevře následující obrazovka.
5
Vložení fotografického papíru
1
Otevřete opěrku papíru.
4
Stiskněte tlačítko Výběr papíru (Paper Select),
vyberte velikost papíru a stiskněte tlačítko OK.
2
Posuňte vodítko papíru doleva.
5
Vytáhněte výstupní zásobník na papír.
3
a V
ložte několik listů fotografického papíru
k pravému okraji tiskovou stranou nahoru.
b Posunutím vodítka papíru zarovnejte stranu
stohu papíru.
6
Otevřete nástavec výstupního zásobníku.
a
b
Pokud jsou výsledky tisku neuspokojivé
Pokud jsou původně rovné čáry zakřivené, barvy jsou nekonzistentní nebo výsledky tisku jinak neodpovídají vašim
představám, proveďte Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment).
Podrobnosti získáte kliknutím na tlačítko Údržba, které najdete v rámci dokumentu Příručka online a přečtením
informací v tématu Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný > Nastavení tiskové hlavy.
Informace o postupu otevření dokumentu Příručka online naleznete na poslední stránce této příručky.
■ Čáry nejsou vyrovnané
6
■B
arvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách pruhy
4
Online nastavenie
Zatvorte kryt.
1. Kontrola dodaných súčastí
Zásobníky FINE
Farba
Čierna
•
•
•
•
Napájací kábel
Inštalačný disk pre systém
Windows
Informácie o bezpečnosti a
dôležité informácie
Prvé spustenie (táto príručka)
2. Odstránenie obalového
materiálu
1
Z vonkajšku tlačiarne odstráňte a zahoďte všetky
baliace materiály a oranžovú pásku.
2
Otvorte kryt.
3. Zapnutie tlačiarne
1
Pripojte napájací kábel.
SLOVENČINA
•
Zatiaľ nepripájajte žiadne iné káble.
2
3
Stlačte tlačidlo ZAP. (ON).
Odstráňte a zbavte sa oranžovej pásky a ochranného
materiálu vo vnútri.
Ak sa na obrazovke zobrazí E > 0 > 9, stlačte
tlačidlo ZAP. (ON), čím vypnete tlačiareň. Potom
začnite znova od kroku „2. Odstránenie obalového
materiálu“.
1
3
4. Inštalácia zásobníka
FINE
1
Otvorte kryt.
a F
arebný zásobník FINE mierne nakloňte
a vložte ho do držiaka zásobníka FINE naľavo.
b Pevne zatlačte na zásobník FINE smerom
dovnútra a nahor, pokým nezacvakne na miesto.
Uistite sa, že zásobník FINE je priamo a v rovine.
a
b
Kliknite!
2
a V
yberte z balenia farebný zásobník FINE.
b Odstráňte ochrannú pásku.
a
Dajte pozor, aby ste sa
nedotkli okolitých súčastí.
b
Týchto miest sa
nedotýkajte.
Dávajte pozor na atrament na ochrannej páske.
2
5
Zopakujte kroky 2 až 3 a podobne vložte čierny
zásobník FINE na pravú stranu.
2
Posuňte vodiacu lištu papiera vľavo.
3
a V
ložte niekoľko hárkov obyčajného papiera
rozmerov Letter alebo A4 k pravému okraju
tak, aby strana určená na tlač smerovala
nahor.
b Posunutím vodiacej lišty papiera ju zarovnajte
so stranou stohu papiera.
Zatvorte kryt.
SLOVENČINA
4
a
b
Ak sa na obrazovke zobrazí E > 0 > 4, vráťte sa na
krok 3 z „4. Inštalácia zásobníka
FINE“ a skontrolujte, že sú farebné a čierne
zásobníky FINE vložené správne.
4
Vytiahnite výstupný zásobník papiera.
5
Otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka.
5. Vloženie papiera
1
Otvorte podperu papiera.
6. Príprava pripojenia
1
Presvedčte sa, že obrazovka vyzerá tak, ako je
znázornené nižšie.
Bliká
3
7-a. Pripojenie k počítaču
Aké zariadenie pripájate?
Počítač a
smartfón
Počítač
Smartfón
Používanie tlačiarne bez pripojenia akýchkoľvek iných zariadení.
7-a
1
Pripojenie k počítaču
Ak používate viacero počítačov, zopakujte tieto kroky na každom z nich.
V počítači prejdite na webovú stránku
spoločnosti Canon.
2
3
Vyberte položku
4
5
Kliknite na položku Štart.
6
7
8
Kliknite na položku Prevziať.
9
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Nastavenie.
Spustite prevzatý súbor.
Kliknite na položku Spustiť nastavenie
(Start Setup).
Zadajte názov modelu tlačiarne a kliknite
na položku Prejsť.
Kliknite na položku Ak ste už tlačiareň
pripravili, prejdite na položku Pripojiť.
Poznámka
Nasledujúce kroky platia pre používateľov
počítačov so systémami Windows (okrem
Windows 10 in S mode) a macOS.
Používatelia počítačov s iným operačným
systémom pokračujú v nastavovaní podľa
pokynov na obrazovke.
operácie môžu chvíľu trvať.
• Tieto
Ak
sa
pripojiť aj k smartfónu,
• pozritechcete
si časť „7-b. Pripojenie k
smartfónu“ na strane 5.
Použitie inštalačného disku pre systém Windows
Dvakrát kliknite na súbor EasySetup.exe na inštalačnom disku a pokračujte od kroku 3. Ak nemáte
internetové pripojenie, otvorte priečinok win na inštalačnom disku a dvakrát kliknite na súbor SETUP.exe.
Tým nainštalujete ovládač tlačiarne.
4
„7-c“
7-b. Pripojenie k smartfónu
7-b
Pripojenie k smartfónu
Ak používate viacero smartfónov, zopakujte tieto kroky na každom z nich.
1
V smartfóne nainštalujte aplikáciu
„Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.
kódu QR na
• Naskenovaním
prevzatie aplikácie, ktorý je
zobrazený vpravo, budete
mať prístup aj k webu
spoločnosti Canon.
2
3
Otvorte nainštalovanú aplikáciu.
4
Postupujte podľa pokynov na obrazovke
aplikácie a pridajte tlačiareň.
SLOVENČINA
Pred spustením pripravte tieto položky.
smartfóne zapnite nastavenie Wi-Fi.
aV
bP
ripojte smartfón k smerovaču bezdrôtovej siete (ak používate smerovač bezdrôtovej siete).
Ďalšie podrobnosti nájdete v príručkách smartfónu a smerovača bezdrôtovej siete.
V smartfóne otvorte nastavenia Wi-Fi.
Ťuknite na názov siete (SSID), ktorá
začína na „Canon_ij_“.
Ak sa „Canon_ij_“ neobjaví, pokračujte
krokom 3.
(Príklad obrazovky iOS)
Hneď, ako pridáte svoju tlačiareň, môžete tlačiť zo smartfónu.
Ak chcete tlačiť fotografie, pozrite si časť „Vloženie fotografického papiera“ na strane 6.
7-c
1
2
Nie je pripojené žiadne zariadenie
Stlačte tlačidlo Stop.
Presvedčte sa, že obrazovka vyzerá tak, ako je znázornené nižšie.
5
Vloženie fotografického papiera
1
Otvorte podperu papiera.
2
Posuňte vodiacu lištu papiera vľavo.
3
a V
ložte niekoľko hárkov fotopapiera k
pravému okraju tak, aby strana určená na
tlač smerovala nahor.
b Posunutím vodiacej lišty papiera ju
zarovnajte so stranou stohu papiera.
4
Stlačte tlačidlo Výber papiera (Paper Select),
zvoľte rozmer papiera a potom stlačte tlačidlo
OK.
5
Vytiahnite výstupný zásobník papiera.
6
Otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka.
a
b
Ak sú výsledky tlače neuspokojivé
Ak výsledky tlače nie sú podľa očakávaní (napríklad dôjde k zvlneniu rovných čiar alebo nekonzistentnosti farieb),
vykonajte Zarovnanie tlačovej hlavy (Print Head Alignment).
Pre podrobnosti kliknite na Údržba v Príručka online, kde prejdite na kapitolu Ak je tlač nejasná alebo nerovnomerná >
Zarovnanie tlačovej hlavy.
Postup, ako otvoriť dokument Príručka online, nájdete na zadnej strane obalu tejto príručky.
■ Riadky nie sú zarovnané
6
■ Nerovnomerné alebo pruhované farby
4
Konfiguracja online
Zamknij pokrywę.
1. Sprawdzanie elementów
wchodzących w skład zestawu
•
Kasety FINE
Kolorowa
Czarna
•
•
•
•
Kabel zasilania
Instalacyjny dysk CD-ROM do
komputera z systemem Windows
Informacje o bezpieczeństwie
i ważne uwagi
ierwsze uruchomienie
P
(ten podręcznik)
3. Włączanie drukarki
1
Podłącz kabel zasilania.
1
Zdejmij z drukarki materiały opakowaniowe oraz
pomarańczową taśmę i pozbądź się ich.
2
Otwórz pokrywę.
POLSKI
2. Usuwanie materiałów
opakowaniowych
W tym momencie nie podłączaj żadnych innych kabli.
2
3
Naciśnij przycisk WŁ. (ON).
Usuń i wyrzuć znajdującą się w środku
pomarańczową taśmę oraz materiał ochronny.
Jeśli na ekranie pojawi się błąd E > 0 > 9, naciśnij
przycisk WŁ. (ON) w celu wyłączenia drukarki, a
następnie wykonaj ponownie czynności od kroku 2 z
punktu „2. Usuwanie materiałów opakowaniowych”.
1
4. Instalowanie kaset FINE
1
Otwórz pokrywę.
3
a W
łóż kolorową kasetę FINE do uchwytu
kasety FINE po lewej stronie, trzymając ją
odchyloną nieco do góry.
b Dociśnij kasetę FINE, aż zatrzaśnie się
w odpowiednim położeniu.
Sprawdź, czy kaseta FINE jest włożona prosto i równo.
a
2
Klik!
a W
yjmij kolorową kasetę FINE z pojemnika.
b Zdejmij taśmę ochronną.
a
Nie uderzaj nią
o sąsiadujące części.
b
Nie dotykaj.
Uważaj na atrament na taśmie ochronnej.
2
b
4
5
Powtórz kroki od 2 do 3, aby zainstalować czarną
kasetę FINE po prawej stronie.
2
Przesuń prowadnicę papieru w lewo.
3
a Z
aładuj zwykły papier w rozmiarze Letter
lub A4 przy prawej krawędzi stroną do
zadrukowania skierowaną w górę.
b Dosuń prowadnicę papieru do brzegu stosu
kartek.
a
Zamknij pokrywę.
Jeśli na ekranie pojawi się błąd E > 0 > 4, wróć
do kroku 3 z punktu „4. Instalowanie kaset FINE” i
sprawdź, czy kolorowa i czarna kaseta FINE zostały
prawidłowo zainstalowane.
POLSKI
b
4
Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru.
5
Otwórz przedłużenie tacy wyjściowej.
5. Ładowanie papieru
1
Otwórz podpórkę papieru.
6. Przygotowanie do połączenia
1
Sprawdź, czy pojawia się poniższy ekran.
Miga
3
7-a. Łączenie z komputerem
Które urządzenie podłączasz?
Komputer
i smartfon
Komputer
Smartfon
Używanie drukarki bez podłączania do niej żadnych urządzeń.
7-a
1
„7-c”
Łączenie z komputerem
Jeśli korzystasz z wielu komputerów, wykonaj te kroki na każdym z nich.
Na komputerze przejdź do witryny firmy
Canon w sieci Web.
2
3
Wybierz opcję
4
5
Kliknij opcję Uruchom.
6
7
8
Kliknij opcję Pobierz.
9
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Konfiguracja.
Uruchom pobrany plik.
Kliknij opcję Rozpocznij konfigurację
(Start Setup).
Wprowadź nazwę modelu drukarki
i kliknij opcję Przejdź.
Kliknij opcję Jeśli drukarka została
już przygotowana, przejdź do punktu
Połącz.
Uwaga
Następujące kroki przeznaczone są dla
użytkowników systemu Windows
(z wyjątkiem Windows 10 in S mode) oraz
macOS. W przypadku komputerów
z innym systemem operacyjnym kontynuuj
konfigurację, postępując zgodnie
z instrukcjami podanymi na ekranie.
tych operacji może potrwać
• Wykonanie
pewien czas.
dodatkowo połączyć się ze
• Aby
smartfonem, zapoznaj się z częścią „7-b.
Łączenie ze smartfonem” na stronie 5.
Używanie Instalacyjnego dysku CD-ROM dla systemu Windows
Dwukrotnie kliknij plik EasySetup.exe na płycie CD-ROM, a następnie kontynuuj od kroku 3. Jeśli nie
ma połączenia z Internetem, otwórz folder win na dysku CD-ROM i dwukrotnie kliknij plik SETUP.exe.
Rozpocznie się instalacja sterownika drukarki.
4
7-b. Łączenie ze smartfonem
7-b
Łączenie ze smartfonem
Jeśli korzystasz z wielu smartfonów, wykonaj te kroki na każdym z nich.
1
Zainstaluj aplikację „Canon PRINT Inkjet/
SELPHY” w smartfonie.
kod QR pokazany po
• Zeskanuj
prawej stronie, aby przejść na
stronę firmy Canon i pobrać
aplikację.
2
Otwórz ustawienia Wi-Fi na smartfonie.
Wybierz nazwę sieci (SSID), która
rozpoczyna się od „Canon_ij_”.
Jeśli nazwa „Canon_ij_” się nie
wyświetla, przejdź do kroku 3.
3
Otwórz zainstalowaną aplikację.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi w aplikacji, aby dodać
drukarkę.
POLSKI
Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.
łącz ustawienie Wi-Fi w smartfonie.
aW
bP
ołącz smartfon z routerem bezprzewodowym (jeśli masz taki router).
Dalsze szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi smartfona i routera bezprzewodowego.
(przykład ekranu z systemu iOS)
Po dodaniu drukarki możesz drukować za pomocą smartfona.
Aby drukować zdjęcia, zapoznaj się z częścią „Ładowanie papieru fotograficznego” na stronie 6.
7-c
1
2
Brak podłączonego urządzenia
Naciśnij przycisk Stop.
Sprawdź, czy pojawia się poniższy ekran.
5
Ładowanie papieru fotograficznego
1
Otwórz podpórkę papieru.
2
Przesuń prowadnicę papieru w lewo.
3
a Z
aładuj kilka arkuszy papieru
fotograficznego przy prawej krawędzi stroną
do zadrukowania skierowaną w górę.
b Dosuń prowadnicę papieru do brzegu stosu
kartek.
4
Naciśnij przycisk Wybierz papier (Paper Select),
wybierz rozmiar papieru, a następnie naciśnij
przycisk OK.
5
Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru.
6
Otwórz przedłużenie tacy wyjściowej.
a
b
Jeśli wyniki drukowania są niezadowalające
Wykonaj kroki procedury Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment), jeśli proste linie są krzywe lub
kolory są niespójne albo jeśli wyniki drukowania są inne niż oczekiwane.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij opcję Konserwacja w instrukcji Podręcznik online, a następnie przejdź
do części Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny > Wyrównywanie głowicy drukującej.
Informacje na temat otwierania dokumentu Podręcznik online można znaleźć na tylnej okładce tego podręcznika.
■ Linie zostały nierówno wydrukowane
6
■ Kolory są nanoszone nierównomiernie lub rozmazane
4
Online beüzemelés
Csukja le a fedelet.
1. A mellékelt tartozékok ellenőrzése
•
FINE patronok
Színes
Fekete
•
•
•
•
Tápkábel
Telepítő CD-ROM Windows-hoz
Biztonsági és fontos tudnivalók
eüzemelési útmutató (ez a
B
kézikönyv)
2. A csomagolóanyag
eltávolítása
Távolítsa el a nyomtató külső részéről és dobja
ki az összes csomagolóanyagot és narancssárga
szalagot.
2
Nyissa fel a fedelet.
1
Csatlakoztassa a tápkábelt.
MAGYAR
1
3. A nyomtató bekapcsolása
Még semmilyen más kábelt ne csatlakoztasson.
2
3
Nyomja meg a BE (ON) gombot.
Távolítsa el az eszköz belsejéből és dobja ki
a narancssárga szalagot és a védőanyagot.
Ha a képernyőn az E > 0 > 9 látható, akkor a BE
(ON) gombot megnyomva kapcsolja ki a nyomtatót,
majd hajtsa végre újra a műveleteket a „2. A
csomagolóanyag eltávolítása” című szakasz 2.
lépésétől.
1
3
4. A FINE patronok
behelyezése
1
Nyissa fel a fedelet.
a D
öntse kissé felfelé a FINE patront, és helyezze
be a FINE patron tartójába a bal oldalon.
b Nyomja befelé és felfelé a FINE patront
határozottan addig, amíg a helyére nem kattan.
Győződjön meg arról, hogy a FINE patron egyenesen
és vízszintesen áll.
a
2
Kattanásig!
a V
egye ki a színes FINE patront a csomagoló
tartóból.
b Távolítsa el a védőszalagot.
a
Ne üsse hozzá a
környező alkatrészekhez!
b
Ne érjen hozzá!
Legyen óvatos, a védőszalagon tinta lehet.
2
b
4
A 2–3. lépéseket megismételve tegye be a fekete
FINE patront a jobb oldalra.
2
Tolja balra a papírvezetőt.
3
a T
egyen be Letter vagy A4 méretű normál
papírt az élét jobbra igazítva és a nyomtatási
oldalával felfelé fordítva.
b Tolja a papírvezetőt a papírköteg oldalához.
a
Csukja le a fedelet.
Ha a képernyőn az E > 0 > 4 látható, akkor
térjen vissza a „4. A FINE patronok behelyezése”
című szakasz 3. lépéséhez, és ellenőrizze, hogy
megfelelően van-e betéve a színes és a fekete
FINE patron.
5. Papír betöltése
1
b
4
Húzza ki a papírgyűjtő tálcát.
5
Nyissa ki a papírgyűjtő tálca hosszabbítóját.
MAGYAR
5
Nyissa ki a papírtámaszt.
6. A csatlakoztatás előkészítése
1
Győződjön meg arról, hogy az alábbi ábrán látható
képernyő jelent meg.
Villog
3
7-a. Csatlakoztatás számítógéphez
Milyen eszközt csatlakoztat?
Számítógép és
okostelefon
Számítógép
Okostelefon
Ha a nyomtatót más eszközhöz történő csatlakoztatás nélkül szeretné
használni, „7-c”
7-a
1
Csatlakoztatás számítógéphez
Ha több számítógépet használ, akkor a következő lépéseket mindegyik
számítógépen hajtsa végre.
A számítógépen látogasson el a Canon
webhelyére.
2
3
Válassza a
4
5
Kattintson az Indítás gombra.
6
7
8
Kattintson a Letöltés gombra.
9
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Beüzemelés elemet.
Futtassa a letöltött fájlt.
Kattintson a Beállítás elindítása (Start
Setup) gombra.
Írja be a nyomtató modellnevét, és
kattintson az Ugrás gombra.
Kattintson a Ha már előkészítette
a nyomtatót, folytassa a
csatlakoztatással elemre.
Megjegyzés
A következő lépéseket Windows (a
Windows 10 in S mode kivételével) és
macOS operációs rendszer esetében kell
végrehajtani. Más operációs rendszer
esetében ne ezeket, hanem a képernyőn
megjelenő utasításokat követve folytassa a
beüzemelést.
a műveletek eltartanak egy ideig.
• Ezek
Ha
okostelefonhoz
szeretné
• csatlakoztatni, akkorisolvassa
el a
következő fejezetet: „7-b. Csatlakoztatás
okostelefonhoz”, 5. oldal.
A telepítő CD-ROM használata Windows esetén
Kattintson duplán a CD-ROM EasySetup.exe fájljára, majd folytassa a 3. lépéstől. Ha nem
rendelkezik internetkapcsolattal, akkor nyissa meg a CD-ROM win mappáját, és kattintson a SETUP.exe
fájlra. Ez telepíteni fogja a nyomtatóillesztőt.
4
7-b. Csatlakoztatás okostelefonhoz
7-b
Csatlakoztatás okostelefonhoz
Ha több okostelefont használ, akkor a következő lépéseket mindegyik
okostelefonon hajtsa végre.
1
Telepítse az okostelefonjára a „Canon
PRINT Inkjet/SELPHY” alkalmazást.
jobb oldalon látható QR• Akódot
beolvasva menjen
el a Canon webhelyére,
és töltse le az alkalmazást.
2
Nyissa meg az okostelefon Wi-Fibeállításait. Koppintson a „Canon_ij_”
karaktersorozattal kezdődő hálózati
névre (SSID-re).
Ha nem látható „Canon_ij_”, akkor
folytassa a 3. lépéssel.
3
Nyissa meg a telepített
alkalmazást.
4
Az alkalmazás képernyőn megjelenő
utasításait követve adja hozzá a nyomtatót.
(A példa az iOS képernyőjét mutatja)
MAGYAR
Mielőtt nekifogna, hajtsa végre a következő előkészítő lépéseket.
a Az okostelefonján engedélyezze a Wi-Fi-beállításokat.
b Az okostelefonját csatlakoztassa a vezeték nélküli útválasztóhoz (ha rendelkezik vezeték nélküli útválasztóval).
További részleteket az okostelefon és a vezeték nélküli útválasztó kézikönyve tartalmaz.
Miután hozzáadta a nyomtatót, nyomtathat az okostelefonról.
Ha fényképeket szeretne nyomtatni, olvassa el a következő fejezetet: „Fotópapír betöltése”, 6. oldal.
7-c
1
2
Nincs csatlakoztatva semmilyen eszköz
Nyomja meg a Stop gombot.
Győződjön meg arról, hogy az alábbi ábrán látható képernyő jelent meg.
5
Fotópapír betöltése
1
Nyissa ki a papírtámaszt.
2
Tolja balra a papírvezetőt.
3
a T
egyen be néhány fotópapírlapot az élüket
jobbra igazítva és a nyomtatási oldalukkal
felfelé fordítva.
b Tolja a papírvezetőt a papírköteg oldalához.
4
Nyomja meg a Papír kiválasztása (Paper Select)
gombot, válasszon ki egy papírméretet, majd
nyomja meg az OK gombot.
5
Húzza ki a papírgyűjtő tálcát.
6
Nyissa ki a papírgyűjtő tálca hosszabbítóját.
a
b
Ha nem megfelelő a nyomtatás eredménye
Ha töredezettek az egyenes vonalak vagy egyenetlenek a színek, vagy ha a nyomtatás eredménye másként tér el a
várttól, akkor hajtsa végre a Nyomtatófej-igazítás (Print Head Alignment) műveletét.
Ennek részleteit úgy ismerheti meg, hogy az Karbantartás Online kézikönyv elemére kattint, és elolvassa a következő
részt: Ha a nyomat halvány vagy a színe nem egyenletes > A Nyomtatófej igazítása.
Az Online kézikönyv megnyitását e kézikönyv hátsó borítója ismerteti.
■ Töredezett vonalak
6
■ Egyenetlen vagy csíkos színek
4
Çevrimiçi Kurulum
Kapağı kapatın.
1. Pakete Dahil Olan Öğelerin Kontrolü
•
FINE kartuşu
Renkli
Siyah
•
•
•
•
Güç kablosu
Windows için Kurulum CD-ROM'u
Güvenlik ve Önemli Bilgiler
Başlangıç Kılavuzu (bu el kitabı)
2. Koruyucu Malzemeleri
Çıkarma
1
Koruyucu malzemeleri ve turuncu bandı yazıcının
dışından çıkarıp atın.
2
Kapağı açın.
3. Yazıcıyı Açma
1
Güç kablosunu takın.
2
3
Açma (ON) düğmesine basın.
İçerideki turuncu bandı ve koruyucu malzemeyi
çıkarıp atın.
TÜRKÇE
Bu aşamada başka bir kablo bağlamayın.
Ekranda E > 0 > 9 görüntülenirse yazıcıyı kapatmak
için Açma (ON) düğmesine basın ve "2. Koruyucu
Malzemeleri Çıkarma" bölümünde 2. adımdan
sonraki işlemleri tekrarlayın.
1
4. FINE Kartuşlarını Takma
1
Kapağı açın.
3
a R
enkli FINE kartuşunu sol taraftaki FINE
kartuş tutucuya biraz yukarı bakacak şekilde
takın.
b FINE kartuşunu yerine oturana kadar sertçe
içeri ve yukarı doğru itin.
FINE kartuşunun düz ve yatay olarak dengeli
olduğundan emin olun.
a
2
a R
enkli FINE kartuşunu kabından çıkarın.
b Koruyucu bandı çıkarın.
Tık!
a
b
Dokunmayın.
Koruyucu bandın üzerindeki mürekkebe dikkat edin.
2
b
Etrafındaki kısımlara
çarpmayın.
4
5
2 – 3 arası adımları tekrarlayarak Siyah FINE
kartuşunu sağ tarafa takın.
2
Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
3
a Y
azdırılan taraf yukarı bakacak ve sağ kenara
değecek şekilde Letter veya A4 boyutunda
kağıt yükleyin.
b Kağıt kılavuzunu kaydırarak kağıt yığınının
yan tarafına hizalayın.
a
Kapağı kapatın.
b
Ekranda E > 0 > 4 görüntülenirse "4. FINE
Kartuşlarını Takma" bölümünde 3. adıma geri dönüp
Renkli ve Siyah FINE kartuşlarının doğru bir şekilde
takıldığını onaylayın.
4
Kağıt çıkış tepsisini dışarı çekin.
5
Çıkış tepsisi uzantısını açın.
1
Kağıt desteğini açın.
TÜRKÇE
5. Kağıt Yükleme
6. Bağlantı Hazırlığı
1
Ekranın aşağıdaki gibi göründüğünü doğrulayın.
Yanıp sönüyor
3
7-a. Bilgisayara Bağlanma
Hangi aygıtı bağlıyorsunuz?
Bilgisayar ve
akıllı telefon
Bilgisayar
Akıllı telefon
Diğer aygıtları bağlamadan yazıcıyı kullanmak için.
7-a
1
2
3
4
5
"7-c"
Bilgisayara Bağlanma
Birden fazla bilgisayar kullanıyorsanız her bilgisayarda bu adımları gerçekleştirin.
Bilgisayardan Canon web sitesine erişin.
Kurulum seçeneğini belirleyin.
6
7
8
İndir öğesine tıklayın.
9
Ekrandaki yönergeleri izleyin.
İndirilen dosyayı çalıştırın.
Kurulumu başlat (Start Setup) öğesini
tıklatın.
Yazıcınızın model adını girin ve Git
öğesine tıklayın.
Başlat öğesine tıklayın.
Yazıcınızı hazırlamış durumdaysanız,
Connect'e gidin öğesine tıklayın.
Not
Aşağıdaki adımlar Windows (Windows 10
in S mode hariç) ve macOS kullanıcılarına
yöneliktir. Diğer işletim sistemlerini
kullanıyorsanız, bunun yerine ekrandaki
talimatları takip ederek kuruluma devam edin.
işlemler biraz zaman alabilir.
• Bu
Akıllı
telefona bağlamak için bkz. "7-b.
• Akıllı Telefona
Bağlanma", sayfa 5.
Windows için Kurulum CD-ROM'unu kullanma
CD-ROM'da EasySetup.exe öğesine çift tıklayın ve ardından 3. adımdan devam edin. İnternet
bağlantınız yoksa, CD-ROM'da win klasörünü açın ve SETUP.exe öğesine çift tıklayın. Yazıcı
sürücüsü yüklenecektir.
4
7-b. Akıllı Telefona Bağlanma
7-b
Akıllı Telefona Bağlanma
Birden fazla akıllı telefon kullanıyorsanız her telefonda bu adımları gerçekleştirin.
Başlamadan önce aşağıdakileri hazırlayın.
a Akıllı telefonunuzda Wi-Fi ayarını etkinleştirin.
bK
ablosuz yönlendiriciniz varsa akıllı telefonunuzu kablosuz yönlendiriciye bağlayın.
Diğer ayrıntılar için akıllı telefonunuzun ve kablosuz yönlendiricinizin el kitabına bakın.
1
Akıllı telefonunuza "Canon PRINT Inkjet/
SELPHY" özelliğini kurun.
gösterilen QR kodunu
• Sağda
tarayarak Canon web sitesine
erişin ve ardından uygulamayı
indirin.
2
Akıllı telefonunuzda Wi-Fi ayarlarını açın.
"Canon_ij_" ile başlayan ağ adına (SSID)
dokunun.
"Canon_ij_" görüntülenmiyorsa, 3. adıma
geçin.
3
Kurulan uygulamayı açın.
4
Yazıcınızı eklemek için uygulamada
ekrandaki yönergeleri izleyin.
TÜRKÇE
(iOS ekranı örneği)
Yazıcınızı ekledikten sonra akıllı telefonunuzdan yazdırabilirsiniz.
Fotoğraf yazdırmak için bkz. "Fotoğraf Kağıdı Yükleme", sayfa 6.
7-c
1
2
Bağlı Aygıt Yok
Durdur (Stop) düğmesine basın.
Ekranın aşağıdaki gibi göründüğünü doğrulayın.
5
Fotoğraf Kağıdı Yükleme
1
Kağıt desteğini açın.
2
Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
3
a Y
azdırılan taraf yukarı bakacak ve sağ
kenara değecek şekilde birkaç sayfa fotoğraf
kağıdı yükleyin.
b Kağıt kılavuzunu kaydırarak kağıt yığınının
yan tarafına hizalayın.
4
Kağıt Seçimi (Paper Select) düğmesine
basın, kağıt boyutunu seçin ve ardından OK
düğmesine basın.
5
Kağıt çıkış tepsisini dışarı çekin.
6
Çıkış tepsisi uzantısını açın.
a
b
Yazdırma Sonuçları Memnun Edici Değilse
Düz çizgilerin deforme veya renkler tutarsızsa veya yazdırma sonuçları beklediğiniz gibi değilse Yazıcı Kafası
Hizalama (Print Head Alignment) işlemini gerçekleştirin.
Ayrıntılı bilgi için Bakım içinde Çevrimiçi El Kitabı öğesine tıklayın ve Yazdırma Soluksa veya Eşit Dağılmıyorsa >
Yazıcı Kafasını Hizalama bölümüne bakın.
Çevrimiçi El Kitabı'nın nasıl açılacağını öğrenmek için bu el kitabının arka kapağına bakın.
■ Düzgün Hizalanmamış Çizgiler
6
■ Eşit Olmayan veya Çizgili Renkler
4
Tiešsaistes iestatīšana
Aizveriet vāku.
1. Iekļauto piederumu pārbaude
•
FINE kasetnes
Krāsu
Melna
•
•
•
•
Strāvas vads
Windows uzstādīšanas
kompaktdisks
Informācija par drošību un cita
svarīga informācija
Darba sākšana (šī rokasgrāmata)
2. Iepakojuma materiālu
noņemšana
1
Noņemiet no printera ārpuses visus iepakojuma
materiālus un oranžo līmlenti un izmetiet.
2
Atveriet vāku.
3. Printera ieslēgšana
1
Pievienojiet strāvas vadu.
Šobrīd nepievienojiet citus kabeļus.
2
Izņemiet iekšā esošo oranžo līmlenti un
aizsargmateriālu un izmetiet.
LATVIEŠU
3
Nospiediet pogu Iesl. (ON).
Ja ekrānā parādās E > 0 > 9, nospiediet pogu Iesl.
(ON), lai izslēgtu printeri, un pēc tam atkārtojiet 2.
darbību no “2. Iepakojuma materiālu noņemšana“.
1
4. FINE kasetņu ievietošana
1
Atveriet vāku.
3
a Ievietojiet krāsu FINE kasetni attiecīgajā FINE
kasetnes turētājā kreisajā pusē nedaudz slīpā
leņķī no lejas un augšu.
b Iespiediet FINE kasetni stingri virzienā uz
iekšu un augšu, līdz tā ar klikšķi fiksējas vietā.
Pārbaudiet, vai FINE kasetne atrodas taisni un ir līmenī.
a
2
Klikšķis!
a Izņemiet krāsu FINE kasetni no tvertnes.
b Noņemiet aizsarglīmlenti.
a
Neatsitiet to pret
apkārtējām detaļām.
b
Nepieskarieties.
Uzmanieties, vai uz aizsarglīmlentes nav nokļuvusi tinte.
2
b
4
5
Atkārtojiet 2.–3. darbību un uzstādiet arī melno
FINE kasetni labajā pusē.
2
Virziet papīra vadotni uz kreiso pusi.
3
a Ievietojiet Letter vai A4 izmēra parasto papīru
ar apdrukājamo pusi uz augšu un izlīdziniet
pret labo malu.
b Virziet papīra vadotni, lai to salāgotu ar papīra
kaudzītes malu.
a
Aizveriet vāku.
b
Ja ekrānā parādās E > 0 > 4, atgriezieties pie 3.
darbības no “4. FINE kasetņu ievietošana“ un
pārliecinieties, vai abas FINE kasetnes — krāsu un
melnā — ir ievietotas pareizi.
4
Izvelciet papīra izvades uztvērēju.
5
Atveriet izvades uztvērēja pagarinājumu.
1
Atveriet papīra balstu.
6. Savienojuma sagatavošana
1
LATVIEŠU
5. Papīra ievietošana
Pārliecinieties, ka tiek parādīts tālāk redzamais
ekrāns.
Mirgo
3
7-a. Savienojuma izveide ar datoru
Kādu ierīci pievienojat?
Dators
Dators un
viedtālrunis
Viedtālrunis
Printera izmantošana, neveidojot savienojumu ar citām ierīcēm.
7-a
1
“7-c“
Savienojuma izveide ar datoru
Ja izmantojat vairākus datorus, veiciet šīs darbības katrā no tiem.
Datorā atveriet Canon vietni.
2
3
Atlasiet
4
5
Noklikšķiniet uz Sākt.
Iestatīt.
6
7
8
Noklikšķiniet uz Lejupielādēt.
9
Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus.
Palaidiet lejupielādēto failu.
Noklikšķiniet uz Sākt uzstādīšanu (Start
Setup).
Ievadiet printera modeļa nosaukumu un
noklikšķiniet uz Aiziet.
Noklikšķiniet uz Ja esat jau printeri
sagatavojis, dodieties uz Pievienot.
Piezīme
Turpmākās darbības attiecas uz Windows
(izņemot Windows 10 in S mode) un
macOS lietotājus. Ja izmantojat citu
operētājsistēmu, turpiniet iestatīšanu,
izpildot ekrānā redzamos norādījumus.
darbības var aizņemt noteiktu laiku.
• Šīs
Lai
pievienotu
viedtālruni, skatiet sadaļu
• “7-b. Savienojuma
izveide ar viedtālruni”
5. lpp.
Windows uzstādīšanas kompaktdiska lietošana
Veiciet dubultklikšķi uz EasySetup.exe uzstādīšanas kompaktdiskā un pēc tam pārejiet uz 3. darbību.
Ja interneta savienojums nav pieejams, atveriet mapi win uzstādīšanas kompaktdiskā un veiciet
dubultklikšķi uz SETUP.exe. Tā tiks instalēts printera draiveris.
4
7-b. Savienojuma izveide ar viedtālruni
7-b
Savienojuma izveide ar viedtālruni
Ja izmantojat vairākus viedtālruņus, veiciet šīs darbības katrā no tiem.
Pirms sākat, sagatavojiet tālāk norādīto.
avā viedtālrunī iespējojiet Wi-Fi iestatījumu.
aS
bV
iedtālrunī izveidojiet savienojumu ar bezvadu maršrutētāju (ja jums ir bezvadu maršrutētājs).
Papildinformāciju skatiet viedtālruņa un bezvadu maršrutētāja rokasgrāmatās.
1
Instalējiet lietotni “Canon PRINT Inkjet/
SELPHY” savā viedtālrunī.
labajā pusē redzamo
• Skenējiet
QR kodu, lai piekļūtu Canon
vietnei, un tad lejupielādējiet
lietotni.
2
Viedtālrunī atveriet Wi-Fi iestatījumu.
Pieskarieties tīkla nosaukumam (SSID),
kas sākas ar Canon_ij_.
Ja nosaukums ar Canon_ij_ nav
redzams, pārejiet uz 3. darbību.
3
Atveriet instalēto lietotni.
4
Lai pievienotu printeri, izpildiet ekrānā
redzamos norādījumus lietotnē.
(Piemērs: iOS ekrāns)
LATVIEŠU
Kad printeris pievienots, varat veikt drukāšanu no viedtālruņa.
Lai drukātu fotoattēlus, skatiet “Fotopapīra ievietošana” 6. lpp.
7-c
1
2
Nav savienota neviena ierīce
Nospiediet pogu Beigt (Stop).
Pārliecinieties, ka tiek parādīts tālāk redzamais ekrāns.
5
Fotopapīra ievietošana
1
Atveriet papīra balstu.
2
Virziet papīra vadotni uz kreiso pusi.
3
a Ievietojiet dažās fotopapīra loksnes ar
apdrukājamo pusi uz augšu un izlīdziniet
pret labo malu.
b Virziet papīra vadotni, lai to salāgotu ar
papīra kaudzītes malu.
4
Nospiediet pogu Papīra atlase (Paper Select),
atlasiet papīra izmēru un pēc tam nospiediet
pogu Labi (OK).
5
Izvelciet papīra izvades uztvērēju.
6
Atveriet izvades uztvērēja pagarinājumu.
a
b
Ja drukas rezultāti ir neapmierinoši
Ja taisnās līnijas ir šķības, krāsas nesaskan vai drukāšanas rezultāti kā citādi atšķiras no gaidītajiem, veiciet Drukas
galviņas izlīdzināšana (Print Head Alignment).
Lai iegūtu detalizētu informāciju, noklikšķiniet uz Apkope rokasgrāmatā Tiešsaistes rokasgrāmata un skatiet sadaļu
Ja drukāšana ir blāva vai nevienmērīga > Drukas galviņas izlīdzināšana.
Lai uzzinātu, kā atvērt Tiešsaistes rokasgrāmata, skatiet šīs rokasgrāmatas aizmugurējo vāku.
■ Nepareizi izlīdzinātas līnijas
6
■ Nevienmērīgas krāsas vai švīkas
Internetinė sąranka
Uždarykite dangtį.
LIETUVIŲ
4
1. Pakuotėje esančių priedų tikrinimas
•
Kasetės FINE
Spalvota
Juoda
•
•
•
•
Maitinimo laidas
Sąrankos CD, skirtas „Windows“
arbo saugos ir kita svarbi
D
informacija
Darbo pradžia (ši instrukcija)
2. Pakuotės medžiagų
nuėmimas
1
Nuimkite ir išmeskite ant spausdintuvo esančią bet
kokią pakavimo medžiagą ir oranžinę juostelę.
2
Atidarykite dangtį.
3. Spausdintuvo įjungimas
1
Prijunkite maitinimo laidą.
Šiuo metu neprijunkite jokių kabelių.
2
3
Paspauskite mygtuką Įjungti (ON).
Nuimkite ir išmeskite viduje esančią oranžinę
juostelę ir apsauginę medžiagą.
Jei ekrane rodoma E > 0 > 9, paspauskite mygtuką
Įjungti (ON), kad išjungtumėte spausdintuvą, tada
pakartokite „2. Pakuotės medžiagų nuėmimas“
nurodytus veiksmus nuo 2 veiksmo.
1
4. Kasetės FINE įdėjimas
1
Atidarykite dangtį.
3
a S
palvotą kasetę FINE įstatykite į kairėje
pusėje esantį kasetės FINE laikiklį, šiek tiek
pakreipę ją į viršų.
b Įstumkite kasetę FINE, o tada stipriai ją
kilstelėdami įstatykite į vietą.
Įsitikinkite, kad kasetė FINE yra tiesioje ir lygioje
padėtyje.
a
2
a Išimkite iš talpyklos spalvotą kasetę FINE.
b Nuimkite apsauginę juostelę.
Spustelėkite!
a
b
Nelieskite.
Apsauginė juostelė gali būti rašaluota – neišsitepkite.
2
b
Netrankykite jos
į aplinkines dalis.
Pakartokite veiksmus nuo 2 iki 3 ir įdėkite juodą
kasetę FINE dešinėje pusėje.
2
Pastumkite popieriaus kreipiklį į kairę.
3
a Įdėkite „Letter“ arba A4 formato paprasto
popieriaus prie dešiniojo krašto spausdinamąja
puse aukštyn.
b Paslinkite popieriaus kreipiklį, kad
sulygiuotumėte jį su popieriaus šūsnies šonu.
LIETUVIŲ
4
5
a
Uždarykite dangtį.
b
Jei ekrane rodoma E > 0 > 4, grįžkite prie 3
veiksmo, nurodyto „4. Kasetės FINE įdėjimas“, ir
patikrinkite, ar tinkamai įdėtos spalvota ir juoda
kasetės FINE.
4
Ištraukite popieriaus išvesties dėklą.
5
Atidarykite išvesties dėklo ilgintuvą.
5. Popieriaus įdėjimas
1
Atidarykite popieriaus atramą.
6. Paruošimas užmegzti ryšį
1
Įsitikinkite, kad rodomas toliau pateiktas ekranas.
Mirksi
3
7-a. Prijungimas prie kompiuterio
Kokį įtaisą norite prijungti?
Kompiuteris
ir išmanusis
telefonas
Kompiuteris
Išmanusis
telefonas
Spausdintuvo naudojimas, jo neprijungus prie kitų įtaisų.
7-a
1
„7-c“
Prijungimas prie kompiuterio
Jei naudojate kelis kompiuterius, atlikite šiuos veiksmus kiekviename kompiuteryje.
Kompiuteryje atidarykite svetainę Canon.
2
3
Pasirinkite
4
5
Spustelėkite Pradėti.
Nustatymas.
6
7
8
Spustelėkite Atsisiųsti.
9
Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
Paleiskite atsisiųstą failą.
Spustelėkite Pradėti sąranką (Start
Setup).
Įveskite spausdintuvo modelio
pavadinimą ir spustelėkite Eiti.
Spustelėkite Jei spausdintuvą jau
paruošėte, eikite į Prijungti.
Pastaba
Toliau nurodyti veiksmai skirti Windows
(išskyrus Windows 10 in S mode) ir
macOS naudotojams. Jei naudojate kitas
operacines sistemas, tuomet sąranką
atlikite vykdydami ekrane rodomas
instrukcijas.
operacijos gali šiek tiek užtrukti.
• Šios
Norėdami
prijungti prie išmaniojo
• telefono, žr.taip„7-b.patPrijungimas
prie
išmaniojo telefono“, puslapis 5.
Sąrankos CD, skirto „Windows“, naudojimas
CD dukart spustelėkite EasySetup.exe ir tęskite nuo 3 veiksmo. Jei nesate prisijungę prie interneto,
atidarykite CD aplanką win ir dukart spustelėkite SETUP.exe. Bus įdiegta spausdintuvo tvarkyklė.
4
7-b. Prijungimas prie išmaniojo telefono
Prijungimas prie išmaniojo telefono
Jei naudojate kelis išmaniuosius telefonus, atlikite šiuos veiksmus kiekviename
išmaniajame telefone.
Prieš pradėdami atlikite toliau nurodytus veiksmus.
a Išmaniajame telefone įjunkite Wi-Fi.
b Išmanųjį telefoną prijunkite prie belaidžio maršruto parinktuvo (jei naudojate belaidį maršruto parinktuvą).
Išsamesnės informacijos ieškokite išmaniojo telefono ir belaidžio maršruto parinktuvo instrukcijose.
1
Išmaniajame telefone įdiekite programą
„Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.
dešinėje rodomą
• Nuskaitykite
QR kodą, kad pasiektumėte
„Canon“ svetainę, ir atsisiųskite
programą.
2
Atidarykite savo išmaniojo telefono
„Wi-Fi“ parametrus. Bakstelėkite tinklo
pavadinimą (SSID), kuris prasideda
„Canon_ij_“.
Jei „Canon_ij_“ nerodoma, pereikite prie
3 veiksmo.
3
Atidarykite įdiegtą programą.
4
Vykdydami ekrane pateikiamas
instrukcijas įtraukite savo spausdintuvą.
LIETUVIŲ
7-b
(„iOS“ ekrano pavyzdys)
Įtraukę spausdintuvą, galite spausdinti iš išmaniojo telefono.
Norėdami spausdinti nuotraukas žr. „Fotopopieriaus įdėjimas“, puslapis 6.
7-c
1
2
Kai neprijungtas joks įtaisas
Paspauskite mygtuką Stop.
Įsitikinkite, kad rodomas toliau pateiktas ekranas.
5
Fotopopieriaus įdėjimas
1
Atidarykite popieriaus atramą.
2
Pastumkite popieriaus kreipiklį į kairę.
3
a Įdėkite kelis fotopopieriaus lapus prie dešiniojo
krašto spausdinamąja puse aukštyn.
b Paslinkite popieriaus kreipiklį, kad
sulygiuotumėte jį su popieriaus šūsnies šonu.
4
Paspauskite mygtuką Popieriaus pasirinkimas
(Paper Select), pasirinkite popieriaus formatą ir
paspauskite mygtuką Gerai (OK).
5
Ištraukite popieriaus išvesties dėklą.
6
Atidarykite išvesties dėklo ilgintuvą.
a
b
Jei spausdinimo rezultatai nepatenkinami
Jei tiesios eilutės išlenktos ar spalvos nenuoseklios arba spausdinimo rezultatai ne tokie, kokių tikėjotės, atlikite
Spausdinimo galvutės lygiavimas (Print Head Alignment).
Norėdami daugiau informacijos spustelėkite Priežiūra, pateiktą Interneto instrukcija, ir žr. Jei spaudiniai blankūs
arba netolygūs > Spausdinimo galvutės lygiavimas.
Žr. šios instrukcijos nugarėlę norėdami atidaryti Interneto instrukcija.
■ Nelygios eilutės
6
■ Nevienodos arba dryžuotos spalvos
4
Seadistamine võrgus
Sulgege kaas.
1. Kaasasolevate osade kontrollimine
FINE-kassetid
Värv
Must
•
•
•
•
Toitejuhe
Seadistamise CD-ROM
operatsioonisüsteemi Windows
jaoks
Ohutusteave ja oluline teave
Alustamise juhend (see juhend)
2. Pakkematerjalide
eemaldamine
1
Eemaldage printeri välisküljelt kõik pakkematerjalid
ja oranž teip.
2
Avage kaas.
3. Printeri sisselülitamine
1
Ühendage toitejuhe.
EESTI
•
Ärge veel teisi kaableid ühendage.
2
3
Vajutage nuppu Sisse (ON).
Eemaldage seadme seest oranž teip ja kaitsev
materjal ning visake need ära.
Kui ekraanile ilmub E > 0 > 9, vajutage printeri
väljalülitamiseks nuppu Sisse (ON) ja seejärel
alustage uuesti jaotise „2. Pakkematerjalide
eemaldamine” sammust 2.
1
3
4. FINE-kassettide
paigaldamine
1
Avage kaas.
a S
isestage värviline FINE-kassett veidi
ülespoole kallutatult vasakul pool olevasse
FINE-kasseti hoidikusse.
b Lükake FINE-kassett sisse ja üles, kuni see
lukustub klõpsatusega kindlalt oma kohale.
Veenduge, et FINE-kassett oleks otse ja maapinnaga
tasa.
a
2
a E
emaldage värviline FINE-kassett ümbrisest.
b Eemaldage kaitseteip.
Klõps!
a
b
Ärge puudutage.
Olge kaitseteibil oleva tindiga ettevaatlik.
2
b
Ärge seda vastu
ümbritsevaid osi lööge.
5
Korrake toiminguid 2 kuni 3 ja sisestage must
FINE-kassett paremale poole.
2
Lükake paberijuhikut vasakule.
3
a L
aadige Letter- või A4-suurusega tavapaber
vastu parempoolset serva nii, et prinditav pool
jääks üles.
b Lükake paberijuhikut, et joondada see
paberivirna küljega.
EESTI
4
a
Sulgege kaas.
b
Kui ekraanile ilmub E > 0 > 4, minge tagasi jaotise
„4. FINE-kassettide paigaldamine” sammu 3 juurde
ning veenduge, et värviline ja must FINE-kassett
oleks õigesti paigaldatud.
4
Tõmmake paberi väljastusalus välja.
5
Avage väljastusaluse pikendus.
5. Paberi laadimine
1
Avage paberitugi.
6. Ühenduse ettevalmistamine
1
Veenduge, et kuva avaneks nii, nagu allpool
näidatud.
Vilgub
3
7-a. Arvutiga ühendamine
Millist seadet soovite ühendada?
Arvuti ja
nutitelefon
Arvuti
Nutitelefon
Printeri kasutamine teisi seadmeid ühendamata.
7-a
1
„7-c”
Arvutiga ühendamine
Kui kasutate mitut arvutit, tehke need toimingud igal arvutil.
Minge arvutis veebisaidile Canon.
2
3
Valige
4
5
Klõpsake käsku Käivita.
Seadistus.
6
7
8
Klõpsake käsku Laadi alla.
9
Järgige ekraanil kuvatud suuniseid.
Käivitage allalaaditud fail.
Klõpsake käsku Alusta seadistamist
(Start Setup).
Sisestage printeri mudeIi nimi ja
klõpsake nuppu Mine.
Klõpsake käsku Kui olete oma printeri
juba ette valmistanud, avage Ühenda.
Märkus
Järgmised etapid on
operatsioonisüsteemide Windows (välja
arvatud Windows 10 in S mode) ja macOS
kasutajatele. Teiste operatsioonisüsteemide
puhul järgige seadistamiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
toimingud võivad pisut aega võtta.
• Need
Nutitelefoniga
ühendamiseks lugege
• jaotist „7-b. Nutitelefoniga
ühendamine”
lk 5.
Seadistamise CD-ROM-i kasutamine operatsioonisüsteemis Windows
Topeltklõpsake CD-ROM-il faili EasySetup.exe ja seejärel jätkake sammuga 3. Kui Interneti-ühendus
puudub, avage CD-ROM-il olev kaust win ja topeltklõpsake faili SETUP.exe. See installib printeridraiveri.
4
7-b. Nutitelefoniga ühendamine
7-b
Nutitelefoniga ühendamine
Kui kasutate mitut nutitelefoni, tehke need toimingud igas nutitelefonis.
1
Installige nutitelefoni rakendus „Canon
PRINT Inkjet/SELPHY”.
veebilehele Canon
• Skannige
juurdepääsuks paremal
kuvatud QR-koodi ning
seejärel laadige rakendus alla.
2
Avage nutitelefonis Wi-Fi sätted.
Puudutage võrgu nime (SSID), mille
alguses on „Canon_ij_”.
Kui valikut „Canon_ij_” ei kuvata, jätkake
sammuga 3.
3
Avage installitud rakendus.
4
Rakenduses printeri lisamiseks järgige
ekraanil kuvatavaid suuniseid.
EESTI
Enne alustamist tehke järgmised ettevalmistused.
ubage nutitelefonis Wi-Fi-säte.
aL
bÜ
hendage nutitelefon juhtmeta ruuteriga (kui teil on juhtmeta ruuter).
Üksikasju vaadake nutitelefoni ja juhtmeta ruuteri kasutusjuhenditest.
(Operatsioonisüsteemi iOS ekraanikuva näide)
Pärast printeri lisamist saate oma nutitelefonist printida.
Fotode printimise kohta leiate teavet teemast „Fotopaberi laadimine” lk 6.
7-c
1
2
Ükski seade ei ole ühendatud
Vajutage nuppu Stopp (Stop).
Veenduge, et kuva avaneks nii, nagu allpool näidatud.
5
Fotopaberi laadimine
1
Avage paberitugi.
4
Vajutage nuppu Paberi valimine (Paper Select),
seejärel valige paberi suurus ja vajutage nuppu OK.
2
Lükake paberijuhikut vasakule.
5
Tõmmake paberi väljastusalus välja.
3
a L
aadige mitu lehte fotopaberit vastu
parempoolset serva nii, et prinditav pool
jääks üles.
b Lükake paberijuhikut, et joondada see
paberivirna küljega.
6
Avage väljastusaluse pikendus.
a
b
Kui printimistulemused on puudulikud
Kui sirged jooned on kõverad või värvid ebaühtlased või printimistulemused on muul viisil ootamatud, tehke Prindipea
joondamine (Print Head Alignment).
Üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake valikut Hooldus juhendis Veebijuhend ja vaadake jaotist Kui printimistulemus
on ähmane või ebaühtlane > Prindipea joondamine.
Vaadake selle kasutusjuhendi tagakaanelt, kuidas juhendit Veebijuhend avada.
■ Jooned pole kohakuti
6
■ Ebaühtlased või jutilised värvid
4
Configurarea online
Închideţi capacul.
1. Verificarea articolelor incluse
Cartuşe FINE
Color
Negru
•
•
•
•
Cablu de alimentare
CD-ROM de instalare pentru
Windows
Informaţii cu privire la siguranţă
şi alte informaţii importante
Ghid de iniţiere (acest manual)
2. Îndepărtarea materialelor
de ambalare
1
Îndepărtaţi şi eliminaţi toate materialele de
ambalare şi banda portocalie de pe exteriorul
imprimantei.
2
Deschideţi capacul.
3. Pornirea imprimantei
1
Conectaţi cablul de alimentare.
ROMÂNĂ
•
În acest moment, nu conectaţi alte cabluri.
2
3
Apăsaţi butonul ACTIVARE (ON).
Îndepărtaţi şi aruncaţi banda portocalie şi materialul
de protecţie din interior.
Dacă E > 0 > 9 apare pe ecran, apăsaţi butonul
ACTIVARE (ON) pentru a opri imprimanta, apoi reluaţi
de la pasul 2 din „2. Îndepărtarea materialelor de
ambalare”.
1
4. Instalarea cartuşelor FINE
1
Deschideţi capacul.
3
a Introduceţi cartuşul FINE color în suportul
pentru cartuşe FINE din partea stângă, la un
unghi uşor orientat în sus.
b Împingeţi ferm cartuşul FINE înăuntru şi în sus
până când se fixează pe poziţie.
Asiguraţi-vă că respectivul cartuş FINE este drept şi
orizontal.
a
2
a Scoateţi cartuşul FINE color din recipient.
b Îndepărtaţi banda de protecţie.
Clic!
a
b
Nu atingeţi.
Aveţi grijă la cerneala de pe banda de protecţie.
2
b
Nu îl loviţi de
componentele din jur.
4
5
Repetaţi paşii de la 2 până la 3 pentru a instala
cartuşul FINE negru în partea dreaptă.
2
Glisaţi ghidajul pentru hârtie spre stânga.
3
a Încărcaţi hârtie simplă de dimensiunea Letter
sau A4 pe marginea dreaptă, cu faţa de
imprimare orientată în sus.
b Glisaţi ghidajul pentru hârtie pentru a-l alinia
cu latura teancului de hârtie.
a
Închideţi capacul.
Dacă E > 0 > 4 apare pe ecran, reveniţi la pasul 3
din „4. Instalarea cartuşelor FINE” şi confirmaţi că
aţi instalat corect cartuşele FINE color şi negru.
ROMÂNĂ
b
4
Trageţi tava de ieşire a hârtiei în afară.
5
Deschideţi extensia tăvii de ieşire.
5. Încărcarea hârtiei
1
Deschideţi suportul pentru hârtie.
6. Pregătirea pentru conectare
1
Confirmaţi că ecranul apare conform ilustraţiei de
mai jos.
Clipeşte
3
7-a. Conectarea la un computer
Ce dispozitiv conectaţi?
Computer şi
smartphone
Computer
Smartphone
Pentru a utiliza imprimanta fără a o conecta la alte dispozitive.
7-a
1
Conectarea la un computer
Dacă folosiţi mai multe computere, efectuaţi paşii următori pe fiecare computer.
Accesaţi site-ul web Canon de pe un
computer.
2
3
Selectaţi
4
5
Faceţi clic pe Pornire.
6
7
8
Faceţi clic pe Descărcare.
9
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Configurarea.
Executaţi fişierul descărcat.
Faceţi clic pe Începere configurare
(Start Setup).
Introduceţi numele modelului imprimantei
dvs. şi faceţi clic pe Accesaţi.
Faceţi clic pe Dacă ați pregătit deja
imprimanta, accesați Conectare.
Notă
Următorii paşi sunt pentru utilizatorii
Windows (cu excepţia Windows 10 in S
mode) şi macOS. Pentru alte sisteme de
operare, continuaţi configurarea urmând în
schimb instrucţiunile de pe ecran.
operaţii pot dura un timp.
• Aceste
Pentru
a
şi un smartphone,
• consultaţiconecta
„7-b. Conectarea la un
smartphone” la pagina 5.
Utilizarea CD-ROM-ului de instalare pentru Windows
Faceţi dublu clic pe EasySetup.exe de pe CD-ROM şi apoi continuaţi de la pasul 3. Dacă nu aveţi
o conexiune la internet, deschideţi folderul win de pe CD-ROM şi faceţi dublu clic pe SETUP.exe.
Acesta va începe instalarea driverului de imprimantă.
4
„7-c”
7-b. Conectarea la un smartphone
7-b
Conectarea la un smartphone
Dacă folosiţi mai multe dispozitive smartphone, efectuaţi paşii următori pe fiecare
smartphone.
1
Instalaţi aplicaţia „Canon PRINT Inkjet/
SELPHY” pe smartphone.
codul QR afişat în
• Scanaţi
partea dreaptă pentru a
accesa site-ul web Canon
şi apoi descărcaţi aplicaţia.
2
Deschideţi setările Wi-Fi ale smartphoneului. Atingeţi numele reţelei (SSID) care
începe cu „Canon_ij_”.
Dacă „Canon_ij_” nu apare, treceţi la
pasul 3.
3
Deschideţi aplicaţia instalată.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul
aplicaţiei pentru a adăuga imprimanta.
ROMÂNĂ
Pregătiţi următoarele înainte de a începe.
a Activaţi setarea Wi-Fi pe smartphone.
bC
onectaţi dispozitivul dvs. smartphone la ruterul wireless (dacă aveţi un ruter wireless).
Consultaţi manualul dispozitivului smartphone şi manualul ruterului wireless.
(Exemplu de ecran iOS)
După ce aţi adăugat imprimanta, puteţi imprima de pe smartphone.
Pentru a imprima fotografii, consultaţi „Încărcarea hârtiei foto” la pagina 6.
7-c
1
2
Niciun dispozitiv conectat
Apăsaţi butonul Oprire (Stop).
Confirmaţi că ecranul apare conform ilustraţiei de mai jos.
5
Încărcarea hârtiei foto
1
Deschideţi suportul pentru hârtie.
2
Glisaţi ghidajul pentru hârtie spre stânga.
3
a Încărcaţi mai multe coli de hârtie fotografică
pe marginea dreaptă, cu faţa de imprimare
orientată în sus.
b Glisaţi ghidajul pentru hârtie pentru a-l alinia
cu latura teancului de hârtie.
4
Apăsaţi butonul Selectare hârtie (Paper Select),
selectaţi o dimensiune de hârtie, apoi apăsaţi
butonul OK.
5
Trageţi tava de ieşire a hârtiei în afară.
6
Deschideţi extensia tăvii de ieşire.
a
b
Dacă rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare
Efectuaţi Aliniere cap de imprimare (Print Head Alignment) dacă liniile drepte sunt strâmbe sau culorile sunt
inconsecvente ori rezultatele imprimării nu sunt aşa cum v-aţi aşteptat.
Pentru detalii, faceţi clic pe Întreţinere din Manual online şi consultaţi Dacă imprimarea este neclară sau
neuniformă > Alinierea capului de imprimare.
Consultaţi coperta din spate a acestui manual pentru detalii referitoare la modul în care puteţi deschide Manual online.
■ Liniile sunt aliniate incorect
6
■ Culori neuniforme sau cu dungi
4
Онлайн настройка
Затворете капака.
1. Проверка на съдържанието на
доставката
•
Касети FINE
Цветна
Черна
•
•
•
•
Захранващ кабел
Инсталационен компактдиск за
Windows
нформация за безопасността
И
и важна информация
ъководство за начално
Р
запознаване (това ръководство)
3. Включване на принтера
1
Свържете захранващия кабел.
2. Отстраняване на
опаковъчните материали
Отстранете и изхвърлете всички опаковъчни
материали и оранжевата лепенка от външната
страна на принтера.
2
Отворете капака.
БЪЛГАРСКИ
1
На този етап не свързвайте никакви други кабели.
2
3
Натиснете бутона Включване (ON).
Отстранете отвътре оранжевата лепенка и
предпазния материал и ги изхвърлете.
Ако на екрана се покаже E > 0 > 9, натиснете
бутона Включване (ON), за да изключите
принтера, и след това повторете отново от
стъпка 2 в „2. Отстраняване на опаковъчните
материали“.
1
4. Поставяне на касетите
FINE
1
Отворете капака.
3
a П
оставете цветната касета FINE в държача
на касета FINE от лявата страна под лек
ъгъл нагоре.
b Натиснете касетата FINE силно навътре
и нагоре, докато щракне на място.
Уверете се, че касетата FINE е изправена
и хоризонтално подравнена.
a
2
a И
звадете цветната касета FINE от
контейнера.
b Отстранете предпазната лепенка.
Щрак!
a
Не я удряйте в частите
наоколо.
b
Не докосвайте.
Внимавайте за мастило по предпазната лепенка.
2
b
4
5
Повторете стъпки от 2 до 3, за да поставите
черната касета FINE отдясно.
2
Плъзнете водача за хартия наляво.
3
a З
аредете обикновена хартия с размер Letter
или A4 до десния край със страната за
печат нагоре.
b Плъзнете водача за хартия, за да го
подравните със страната на топчето хартия.
a
Затворете капака.
Ако на екрана се покаже E > 0 > 4, върнете се на
стъпка 3 в „4. Поставяне на касетите FINE“ и се
уверете, че цветната и черната касети FINE са
поставени правилно.
4
Издърпайте изходната тава за хартия.
5
Отворете удължението на изходната тава.
БЪЛГАРСКИ
b
5. Зареждане на хартия
1
Отворете подложката за хартия.
6. Подготовка за свързване
1
Уверете се, че на екрана се показва следното.
Мига
3
7-a. Свързване с компютър
Какво устройство свързвате?
Компютър и
смартфон
Компютър
Смартфон
За използване на принтера без свързване с други устройства.
„7-c“
7-a
1
Свързване с компютър
Ако използвате няколко компютъра, извършете тези стъпки на всеки от тях.
Влезте в уебсайта Canon от компютър.
2
3
Изберете
4
5
Щракнете върху Старт.
Настройка.
6
7
8
Щракнете върху Изтегли.
9
Следвайте инструкциите на екрана.
Стартирайте изтегления файл.
Щракнете върху Стартиране на
настройка (Start Setup).
Въведете името на модела на
принтера и щракнете върху Старт.
Щракнете върху Ако вече сте
подготвили принтера, отидете на
Свързване.
Забележка
Следните стъпки са за потребители на
Windows (с изключение на Windows 10 in
S mode) и macOS. За други операционни
системи продължете настройката, като
вместо това следвате инструкциите на
екрана.
операции може да отнемат
• Тези
известно време.
да свържете също и със смартфон,
• Завижте
„7-b. Свързване със смартфон“
на стр. 5.
Използване на инсталационния компактдиск за Windows
Щракнете двукратно върху EasySetup.exe в компактдиска и след това продължете от стъпка 3.
Ако нямате интернет връзка, отворете папката win в компактдиска и щракнете двукратно върху
SETUP.exe. Това ще инсталира драйвера на принтера.
4
7-b. Свързване със смартфон
7-b
Свързване със смартфон
Ако използвате няколко смартфона, извършете тези стъпки на всеки от тях.
1
Инсталирайте приложението „Canon
PRINT Inkjet/SELPHY“ на смартфона.
показания
• Сканирайте
отдясно QR код, за да
отидете в уебсайта на
Canon и да изтеглите
приложението.
2
3
Отворете инсталираното
приложение.
4
Следвайте инструкциите на екрана
в приложението, за да добавите
принтера.
Отворете настройките за Wi-Fi на
смартфона си. Докоснете името на
мрежата (SSID), което започва с
"Canon_ij_".
Ако "Canon_ij_" не се покаже,
преминете към стъпка 3.
(Пример за екран на iOS)
БЪЛГАРСКИ
Подгответе следното преди стартиране.
ключете настройката Wi-Fi на смартфона.
aВ
bС
вържете смартфона с безжичния рутер (ако имате безжичен рутер).
Вижте ръководствата на смартфона и безжичния рутер за повече подробности.
След като добавите принтера, можете да печатате от смартфона.
За отпечатване на снимки вижте „Зареждане на фотохартия“ на стр. 6.
7-c
1
2
Няма свързано устройство
Натиснете бутона Стоп (Stop).
Уверете се, че на екрана се показва следното.
5
Зареждане на фотохартия
1
Отворете подложката за хартия.
2
Плъзнете водача за хартия наляво.
3
a З
аредете няколко листа фотохартия
до десния край със страната за печат
нагоре.
b Плъзнете водача за хартия, за да го
подравните със страната на топчето
хартия.
4
Натиснете бутона Избор на хартия (Paper
Select), изберете размер на хартията и след
това натиснете бутона OK.
5
Издърпайте изходната тава за хартия.
6
Отворете удължението на изходната тава.
a
b
Ако резултатите от отпечатването са незадоволителни
Извършете Подравняване на печатащата глава (Print Head Alignment), ако правите линии са разкривени,
цветовете са неравномерни или резултатите от отпечатването се различават по друг начин от очакваното.
За подробности щракнете върху Поддръжка в Онлайн ръководство и вижте Ако резултатите от
печатането са бледи или неравномерни > Подравняване на печатащата глава.
Вижте задната корица на ръководството за това как да отворите Онлайн ръководство.
■ Линиите са разместени
6
■ Цветовете са неравномерни или имат ивици
4
Spletna nastavitev
Zaprite pokrov.
1. Preverjanje priložene vsebine
•
Kartuše FINE
Barvna
Črna
•
•
•
•
Napajalni kabel
Namestitveni CD za Windows
Informacije o varnosti in
pomembne informacije
avodila za postavitev in
N
začetek uporabe (ta priročnik)
2. Odstranjevanje zaščitnih
materialov
1
Odstranite in zavrzite zaščitne materiale in oranžni
trak z zunanjosti tiskalnika.
2
Odprite pokrov.
3. Vklop tiskalnika
1
Priključite napajalni kabel.
2
3
Pritisnite gumb VKLOP (ON).
Odstranite in zavrzite oranžni trak in notranji
zaščitni material.
SLOVENŠČINA
Zaenkrat ne priključite nobenega drugega kabla.
Če se na zaslonu prikaže E > 0 > 9, pritisnite gumb
VKLOP (ON), da se tiskalnik izklopi, nato ponovite
postopek od koraka 2 v razdelku »2. Odstranjevanje
zaščitnih materialov«.
1
4. Namestitev kartuš FINE
1
Odprite pokrov.
3
a B
arvno kartušo FINE obrnite nekoliko navzgor
in jo vstavite v držalo kartuše FINE na levi
strani.
b Kartušo FINE potisnite noter in navzgor, da se
zaskoči.
Prepričajte se, da je kartuša FINE postavljena
naravnost in je poravnana.
a
2
a O
dstranite barvno kartušo FINE iz paketa.
b Odstranite zaščitni trak.
Klik!
a
b
Tega dela se ne dotikajte.
Pazite na črnilne madeže na zaščitnem traku.
2
b
Pazite, da s kartušo ne
udarite ob dele v bližini.
4
Ponovite koraka 2 in 3 ter vstavite črno kartušo
FINE na desno stran.
2
Vodilo za papir pomaknite v levo.
3
a V
stavite papir velikosti Letter ali A4 na desni
rob s stranjo za tiskanje obrnjeno navzgor.
b Pomaknite vodilo za papir in ga poravnajte
s stranskim delom svežnja papirja.
a
Zaprite pokrov.
Če se na zaslonu prikaže E > 0 > 4, se vrnite na
korak 3 v razdelku »4. Namestitev kartuš FINE« in
se prepričajte, da sta barvna in črna kartuša FINE
pravilno nameščeni.
5. Nalaganje papirja
1
b
4
Izvlecite izhodni pladenj za papir.
5
Odprite podaljšek izhodnega pladnja.
Odprite oporo za papir.
SLOVENŠČINA
5
6. Priprava na povezavo
1
Prepričajte se, da je prikazan naslednji zaslon.
Utripa
3
7-a. Povezovanje z računalnikom
Katero napravo želite povezati?
Računalnik
Računalnik in
pametni telefon
Pametni telefon
Za uporabo tiskalnika brez povezave z drugimi napravami.
7-a
1
Vzpostavljanje povezave z računalnikom
Če uporabljate več računalnikov, te korake izvedite za vsakega od njih.
V računalniku odprite spletno mesto Canon.
2
3
Izberite
4
5
Kliknite Začni.
Nastavitev.
6
7
8
Kliknite Prenesi.
9
Sledite navodilom na zaslonu.
Zaženite preneseno datoteko.
Kliknite Začni nastavitev (Start Setup).
Vnesite ime modela tiskalnika in kliknite
Pojdi.
Kliknite Če ste že pripravili tiskalnik,
pojdite na možnost Poveži.
Opomba
Naslednji koraki so za uporabnike sistemov
Windows (vendar ne za Windows 10 in
S mode) in macOS. Pri drugih operacijskih
sistemih nastavitev izvedite v skladu z navodili
na zaslonu.
lahko trajajo nekaj časa.
• TiČepostopki
se
želite
povezati tudi s pametnim
• telefonom, glejte
»7-b. Povezovanje s
pametnim telefonom« na strani 5.
Uporaba namestitvenega CD-ja za Windows
Na CD-ju dvokliknite EasySetup.exe, nato pa nadaljujte od koraka 3. Če spletna povezava ni
vzpostavljena, na CD-ju odprite mapo win in dvokliknite SETUP.exe. Tako boste namestili gonilnik
tiskalnika.
4
»7-c«
7-b. Povezovanje s pametnim telefonom
7-b
Povezovanje s pametnim telefonom
Če uporabljate več pametnih telefonov, te korake izvedite za vsakega od njih.
Pred začetkom pripravite naslednje.
svojem pametnem telefonu omogočite nastavitev Wi-Fi.
aV
b Pametni telefon povežite z brezžičnim usmerjevalnikom (če uporabljate brezžični usmerjevalnik).
Za več podrobnosti glejte priročnike pametnega telefona in brezžičnega usmerjevalnika.
1
V svojem pametnem telefonu namestite
aplikacijo »Canon PRINT Inkjet/SELPHY«.
preberite kodo QR
• naOptično
desni in dostopite do
spletnega mesta Canon,
nato prenesite aplikacijo.
2
V pametnem telefonu odprite nastavitve
Wi-Fi. Tapnite ime omrežja (SSID), ki se
začne z nizom »Canon_ij_«.
Če se niz »Canon_ij_« ne pojavi,
nadaljujte s korakom 3.
3
Odprite nameščeno aplikacijo.
4
Upoštevajte navodila na zaslonu v aplikaciji,
da dodate tiskalnik.
Ko dodate tiskalnik, lahko tiskate iz pametnega telefona.
Za tiskanje fotografij glejte »Nalaganje fotografskega papirja« na strani 6.
7-c
1
2
SLOVENŠČINA
(Primer zaslona iOS)
Povezana ni nobena naprava
Pritisnite gumb Zaustavi (Stop).
Prepričajte se, da je prikazan naslednji zaslon.
5
Nalaganje fotografskega papirja
1
Odprite oporo za papir.
4
Pritisnite gumb Izbira papirja (Paper Select),
izberite velikost papirja, nato pa pritisnite gumb OK.
2
Vodilo za papir pomaknite v levo.
5
Izvlecite izhodni pladenj za papir.
3
a V
stavite več listov fotografskega papirja
na desni rob s stranjo za tiskanje obrnjeno
navzgor.
b Pomaknite vodilo za papir in ga poravnajte
s stranskim delom svežnja papirja.
6
Odprite podaljšek izhodnega pladnja.
a
b
Če rezultati tiskanja niso zadovoljivi
Če so ravne črte natisnjene ukrivljeno, barve neskladne ali so rezultati tiskanja kako drugače nepričakovani, opravite
postopek Poravnava tiskalne glave (Print Head Alignment).
Za podrobnosti odprite Vzdrževanje in kliknite Spletni priročnik ter si oglejte razdelek Če je natis obledel ali
neenakomerno obarvan > Poravnava Tiskalne glave.
Navodila o tem, kako odprete Spletni priročnik, preberite na zadnji strani tega priročnika.
■ Črte niso poravnane
6
■ Neenakomerne in progaste barve
4
Postavljanje na mreži
Zatvorite poklopac.
1. Provjera isporučenih stavki
•
Ulošci FINE
Boja
Crna
•
•
•
•
Kabel za napajanje
CD-ROM za postavu za Windows
Sigurnosne i važne informacije
Početak (ovaj priručnik)
2. Uklanjanje ambalaže
1
Uklonite i odložite svu ambalažu i narančastu traku
s vanjske strane pisača.
2
Otvorite poklopac.
3. Uključivanje pisača
1
Povežite kabel za napajanje.
Još ne spajajte niti jedan drugi kabel.
2
Uklonite i odložite narančastu traku i zaštitni
materijal iz uređaja.
HRVATSKI
3
Pritisnite gumb UKLJUČENO (ON).
Ako se na zaslonu pojavi E > 0 > 9, pritisnite gumb
UKLJUČENO (ON) za isključivanje pisača, zatim
ponovite postupak od koraka 2 iz „2. Uklanjanje
ambalaže“.
1
4. Umetanje uložaka FINE
1
Otvorite poklopac.
3
a U
metnite uložak FINE u boji u držač uloška
FINE na lijevoj strani tako da ga blago nagnete
prema gore.
b Čvrsto gurajte uložak FINE unutra i prema
gore dok se ne namjesti.
Provjerite da je uložak FINE uspravan i poravnat.
a
2
Klik!
a Izvadite uložak FINE u boji iz spremnika.
b Uklonite zaštitnu traku.
a
Nemojte je prisloniti uz
okolne dijelove.
b
Ne dodirujte.
Pripazite na tintu na zaštitnoj traci.
2
b
4
5
Ponovite korake od 2 do 3 kako biste umetnuli crni
uložak FINE s desne strane.
2
Povucite vodilicu papira ulijevo.
3
a U
metnite obični papir veličine Letter ili A4
na desni rub s ispisnom stranom okrenutom
prema gore.
b Povlačite vodilicu papira dok se ne poravna sa
stranicom snopa papira.
a
Zatvorite poklopac.
b
Ako se na zaslonu pojavi E > 0 > 4, vratite se na
korak 3 iz „4. Umetanje uložaka FINE“ i potvrdite
da su ulošci FINE u boji i crnoj boji ispravno
postavljeni.
4
Izvucite ladicu za izlaz papira.
5
Otvorite produžetak ladice za izlaz papira.
1
Otvorite oslonac papira.
6. Priprema za povezivanje
1
HRVATSKI
5. Umetanje papira
Provjerite pojavljuje li se zaslon kao u nastavku.
Treperi
3
7-a. Povezivanje s računalom
Koji uređaj spajate?
Računalo i
pametni telefon
Računalo
Pametni telefon
Za upotrebu pisača bez povezivanja s drugim uređajima.
7-a
1
„7-c“
Povezivanje s računalom
Ako koristite više od jednog računala, izvršite ove korake na svakom od njih.
Na računalu pristupite web-mjestu Canon.
2
3
Odaberite
4
5
Kliknite Započni.
Postavljanje.
6
7
8
Kliknite Preuzmi.
9
Slijedite upute na zaslonu.
Pokrenite preuzetu datoteku.
Kliknite Pokreni postavljanje
(Start Setup).
Unesite naziv modela svog pisača i kliknite
Kreni.
Kliknite Ako ste već pripremili svoj
pisač, idite na Poveži.
Napomena
Sljedeći koraci namijenjeni su za korisnike
sustava Windows (osim za Windows
10 in S mode) i sustava macOS. Za
druge operacijske sustave nastavite s
postavljanjem prateći upute na zaslonu.
radnje mogu potrajati.
• Ove
Ako
se
želite povezati i s pametnim
• telefonom,
pogledajte odjeljak „7-b.
Povezivanje pametnog telefona” na
stranici 5.
Upotreba CD-ROM-a za postavu za Windows
U CD-ROM-u dvaput kliknite EasySetup.exe, a zatim nastavite od koraka 3. Ako internetska veza
nije uspostavljena, u CD-ROM-u otvorite mapu win i dvaput kliknite SETUP.exe. Time ćete instalirati
upravljački program za pisač.
4
7-b. Povezivanje pametnog telefona
7-b
Povezivanje pametnog telefona
Ako koristite više od jednog pametnog telefona, izvršite ove korake na svakom od njih.
Prije početka izvršite ovdje navedene postupke.
mogućite postavku Wi-Fi na pametnom telefonu.
aO
bP
ovežite pametni telefon s bežičnim usmjernikom (ako imate bežični usmjernik).
Više detalja potražite u priručnicima o pametnom telefonu i bežičnom usmjerniku.
1
Instalirajte aplikaciju „Canon PRINT
Inkjet/SELPHY” na svoj pametni telefon.
QR kôd prikazan
• Skenirajte
s desne strane kako biste
pristupili web-lokaciji Canon,
a zatim preuzmite aplikaciju.
2
Otvorite postavke Wi-Fi na vašem
pametnom telefonu. Dodirnite naziv
mreže (SSID) koji započinje s
„Canon_ij_“.
Ako se „Canon_ij_“ ne pojavi, prijeđite na
korak 3.
3
Otvorite instaliranu aplikaciju.
4
Slijedite upute na zaslonu u aplikaciji
kako biste dodali svoj pisač.
(Primjer zaslona iOS)
HRVATSKI
Nakon dodavanja pisača možete ispisivati s pametnog telefona.
Za ispisivanje fotografija pogledajte „Umetanje fotopapira” na stranici 6.
7-c
1
2
Niti jedan uređaj nije povezan
Pritisnite gumb Zaustavi (Stop).
Provjerite pojavljuje li se zaslon kao u nastavku.
5
Umetanje fotopapira
1
Otvorite oslonac papira.
2
Povucite vodilicu papira ulijevo.
3
a U
metnite nekoliko listova fotopapira na
desni rub s ispisnom stranom okrenutom
prema gore.
b Povlačite vodilicu papira dok se ne poravna
sa stranicom snopa papira.
4
Pritisnite gumb Odabir papira (Paper Select),
odaberite veličinu papira i zatim pritisnite gumb
U redu (OK).
5
Izvucite ladicu za izlaz papira.
6
Otvorite produžetak ladice za izlaz papira.
a
b
Ako rezultati ispisa nisu zadovoljavajući
Izvršite Poravnavanje ispisne glave (Print Head Alignment) ako su ravne linije zakrivljene, boje nisu ravnomjerne ili
rezultati ispisa iz nekog drugog razloga nisu zadovoljavajući.
Za više detalja kliknite Održavanje u Priručnik na mreži i pogledajte Ako je ispis blijed ili nejednak > Poravnavanje
Ispisne glave.
Pogledajte poleđinu ovog priručnika da biste vidjeli kako otvoriti Priručnik na mreži.
■ Krivo poravnate linije
6
■ Neravnomjerne ili prošarane boje
RMC (Regulatory Model Code): K10509
Přečtěte si dokument Příručka online
Pobierz Podręcznik online
Çevrimiçi El Kitabı'na erişme
Pasiekite Interneto instrukcija
Accesaţi Manual online
Odprite Spletni priročnik
Prístup k dokumentu Príručka online
Hogyan érhető el az Online kézikönyv
Piekļūstiet dokumentam Tiešsaistes rokasgrāmata
Juurdepääs Veebijuhend
Достъп до Онлайн ръководство
Pristupite dokumentu Priručnik na mreži
Pomocí webového prohlížeče
Cez webový prehliadač
Z przeglądarki
Böngészőből
Tarayıcınızdan
Pārlūkprogrammā
Naudojant naršyklę
Teie brauserist
Din browser
От браузър
Prek brskalnika
Iz svog preglednika
QT6-3247-V01
XXXXXXXX
© CANON INC. 2019
PRINTED IN XXXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising