Canon | PIXMA TS5351 | User manual | Canon PIXMA TS5351 User manual

Canon PIXMA TS5351 User manual
Příručka pro uvedení do provozu
Prvé spustenie
Pierwsze uruchomienie
Beüzemelési útmutató
Başlangıç Kılavuzu
Darba sākšana
Darbo pradžia
Alustamise juhend
Ghid de iniţiere
Ръководство за начално
запознаване
Navodila za postavitev in
začetek uporabe
Početak
Nejprve si přečtěte Informace o bezpečnosti
a důležitá sdělení (dodatek).
Najprv si prečítajte Informácie o bezpečnosti
a dôležité informácie (dodatok).
Najpierw przeczytaj dodatek Informacje
o bezpieczeństwie i ważne uwagi.
Először a (mellékelt) Biztonsági és fontos
tudnivalók című dokumentumot olvassa el!
Önce Güvenlik ve Önemli Bilgiler başlıklı eki
okuyun.
Vispirms izlasiet Informācija par drošību un cita
svarīga informācija (pielikums).
Pirmiausia perskaitykite Darbo saugos ir kita svarbi
informacija (priedas).
Lugege kõigepealt läbi Ohutusteave ja oluline
teave (lisa).
Citiţi mai întâi Informaţii cu privire la siguranţă şi
alte informaţii importante (anexă).
Прочетете най-напред Информация за
безопасността и важна информация (приложение).
Najprej preberite Informacije o varnosti in
pomembne informacije (dodatek).
Najprije pročitajte Sigurnosne i važne informacije
(dodatak).
Instalace tiskárny.................................................................................................................................str. 1
Inštalácia tlačiarne......................................................................................................................strana 1
Instalowanie drukarki...............................................................................................................strona 1
A nyomtató üzembe helyezése...........................................................................................1. oldal
Yazıcıyı Kurma..................................................................................................................................sayfa 1
Printera uzstādīšana...................................................................................................................... 1. lpp.
Spausdintuvo įrengimas.............................................................................................................. 1 psl.
Printeri paigaldamine......................................................................................................................... lk 1
Instalarea imprimantei.......................................................................................................... pagina 1
Инсталиране на принтера......................................................................................................стр. 1
Namestitev tiskalnika..................................................................................................................stran 1
Instaliranje pisača................................................................................................................... stranica 1
Připojení k počítači, chytrému telefonu nebo tabletu................................................str. 4
Pripojenie k počítaču, smartfónu alebo tabletu......................................................strana 4
Podłączanie do komputera, smartfona lub tabletu..............................................strona 4
Csatlakoztatás számítógéphez, okostelefonhoz vagy táblagéphez.............4. oldal
Bilgisayara, Akıllı Telefona veya Tablete Bağlanma....................................................sayfa 4
Savienošana ar datoru un viedtālruni vai planšetdatoru....................................... 4. lpp.
Prijungimas prie kompiuterio, išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio........4 psl.
Arvuti, nutitelefoni või tahvelarvutiga ühendamine...................................................... lk 4
Conectarea la un computer, la un smartphone sau la o tabletă................ pagina 4
Свързване с компютър, смартфон или таблет.........................................................стр. 4
Povezovanje z računalnikom, pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.......stran 4
Povezivanje s računalnom, pametnim telefonom ili tabletom.................. stranica 4
Jak tiskárnu držet
Ako držať tlačiareň
Trzymanie drukarki
Így kell megfogni a nyomtatót
Yazıcıyı Tutma
Printera turēšana
Spausdintuvo laikymas
Printeri hoidmine
Ţinând imprimanta
Как да държите принтера
Držanje tiskalnika
Držanje pisača
Instruktážní videa
Inštruktážne videá
Filmy instruktażowe
Magyarázó videók
Eğitici Videolar
Instrukciju videoklipi
Mokomieji vaizdo įrašai
Õppevideo
Videoclipuri cu instrucțiuni
Видео с инструкции
Videoposnetki z navodili
Videozapisi s uputama
Go
Nastavení tiskárny
1. Obsah balení
•
•
•
•
Kazety FINE
Barevná
Černá
Stiskněte tlačítko ZAPNOUT (ON).
3
Pomocí tlačítek {, } a OK zvolte jazyk.
4
Stiskněte tlačítko OK.
Napájecí kabel
ČEŠTINA
•
2
Instalační disk CD-ROM pro počítač se
systémem Windows
Informace o bezpečnosti a důležitá sdělení
Příručka pro uvedení do provozu (tato příručka)
2. Odstranění ochranného
materiálu
1
Odstraňte a zahoďte veškeré obalové materiály
a oranžovou pásku.
2
Otevřete skener / kryt, odstraňte a zahoďte
oranžovou pásku a ochranný materiál, který se
nachází uvnitř.
a
b
3
Zavřete skener / kryt.
• Úplně otevřete skener / kryt a následně jej zavřete.
a
b
Upozornění
Neskřípněte si prsty.
Důležité
Naskenujte QR kód videa s návodem na postup nastavení.
5
Pomocí tlačítek { a } zkontrolujte obsah na
obrazovce a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Zapnutí tiskárny
1
Připojte napájecí kabel.
Zadní strana
Důležité
Během tohoto kroku zatím nepřipojujte ostatní kabely.
1
Nastavení tiskárny
4
4. Instalace kazet FINE
1
Barevnou kazetu FINE vložte do držáku kazety
FINE.
Otevřete skener / kryt.
Upozornění
Nedotýkejte se držáku kazety FINE, dokud se nepřestane
pohybovat.
2
Uchopte a otevřete zajišťovací kryt inkoustové
kazety na levé straně.
3
Vyjměte barevnou kazetu FINE z obalu a odstraňte
ochrannou pásku.
a
Důležité
Dejte pozor, abyste kazetou FINE do
ničeho nenarazili. V opačném případě
hrozí její poškození.
5
Pevně stiskněte zajišťovací kryt inkoustové kazety,
dokud nezacvakne na své místo a zcela se tak
nedovře.
6
Zopakujte kroky 2 až 5 a nainstalujte také černou
kazetu FINE na pravou stranu.
7
Zavřete skener / kryt.
Barevná
b
• Tiskárna spustí inicializaci.
a
•
•
2
Důležité
Nedotýkejte se inkoustu na ochranné pásce. Mohl by vám
potřísnit ruce nebo okolní předměty.
Nedotýkejte se oblastí uvedených na
obrázku. Tiskárna by v opačném případě
nemusela tisknout správně.
b
Upozornění
Neskřípněte si prsty.
1
Stiskněte tlačítko OK.
Připojte kryt kazety a kazetu vložte na své místo.
ČEŠTINA
5
5. Vložení papíru
a
b
2
si zařízení z boku
• Prohlédněte
a ujistěte se, že vše vypadá jako
Vytáhněte kazetu z tiskárny a sejměte kryt kazety.
na obrázku.
6
Vytáhněte výstupní zásobník na papír.
7
Stiskněte tlačítko OK.
8
Stiskněte tlačítko OK.
a
b
Kryt kazety
3
4
Roztáhněte vodítka papíru.
pravé vodítko papíru do pravé krajní polohy.
• Posuňte
Zarovnejte vodítko papíru se značkou Letter nebo A4.
Vložte papír.
více než 2 listy běžného papíru velikosti Letter
• Vložte
nebo A4 tiskovou stranou dolů.
papír slícujte s předním vodítkem papíru
• Vložený
a pravé vodítko papíru přisuňte k okraji papíru.
a
Důležité
Naskenujte QR kód videa s návodem na postup nastavení.
b
9
Zkontrolujte, zda se otevřela následující obrazovka.
Pokud budete používat tiskárnu bez připojení k dalším
zařízením, nastavení je dokončeno.
3
6-a. Připojení k počítači
Nastavení tiskárny
Jaké zařízení chcete připojit?
Počítač a chytrý
telefon
Počítač
6-a
Chytrý telefon
Připojení k počítači
Pokud používáte několik počítačů, bude nutné přípravu provést na každém z nich.
1
V počítači otevřete webovou stránku
Canon.
2
3
Vyberte možnost
4
5
Klepněte na tlačítko Start.
6
7
8
Klepněte na tlačítko Stáhnout.
9
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nastavení.
Spusťte stažený soubor.
Klepněte na tlačítko Zahájit nastavení
(Start Setup).
Zadejte název modelu vaší tiskárny
a klepněte na tlačítko Přejít.
Klepněte na tlačítko Pokud jste tiskárnu
připravili, přejděte k tématu Připojení.
Poznámka
Následující kroky platí pro uživatele počítačů se
systémy Windows (kromě Windows 10 in S mode)
a macOS. Uživatelé počítačů s jiným operačním
systémem pokračují v instalaci podle pokynů na
obrazovce.
• Dokončení této operace může chvíli trvat.
pro připojení k chytrému telefonu
• Návod
naleznete na stránce „6-b. Připojení
k chytrému telefonu“ na str. 5.
Použití instalačního disku CD-ROM pro počítač se systémem Windows
Dvakrát klikněte na položku EasySetup.exe na instalačním disku CD-ROM a pokračujte od kroku
3. Pokud nemáte připojení k internetu, otevřete složku win na instalačním disku CD-ROM a dvakrát
klikněte na položku SETUP.exe. Spustí se instalace ovladače tiskárny.
4
ČEŠTINA
6-b. Připojení
k chytrému telefonu
6-b
Připojení k chytrému telefonu
Pokud používáte několik chytrých telefonů, bude nutné přípravu provést na každém z nich.
Než začnete, připravte si prostředí pro práci.
a Ve svém chytrém telefonu aktivujte připojení Wi-Fi.
bP
okud používáte bezdrátový směrovač, připojte chytrý telefon k tomuto bezdrátovému směrovači.
Informace naleznete v příručce k chytrému telefonu a bezdrátovému směrovači.
1
Ve svém chytrém telefonu nainstalujte aplikaci „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.
2
Otevřete nainstalovanou aplikaci.
3
Podle pokynů na obrazovce aplikace přidejte svoji tiskárnu.
stránku Canon s aplikací ke stažení můžete otevřít naskenováním QR kódu
• Webovou
napravo.
Jakmile přidáte svou tiskárnu, můžete na ní tisknout z chytrého telefonu.
Tisk fotografií viz „Vložení fotografického papíru“ na str. 6.
5
Vložení fotografického papíru
Fotografický papír vkládejte pouze do zadní přihrádky.
1
Otevřete kryt zadního zásobníku a vytáhněte
opěrku papíru.
3
Vložte několik listů fotografického papíru tiskovou
stranou nahoru a přitiskněte pravé vodítko papíru
ke stohu papíru.
a
2
b
Otevřete kryt otvoru podavače a posuňte pravé
vodítko papíru zcela doprava.
a
4
Zavřete kryt otvoru podavače.
4
5
6
Zavřete kryt dokumentu.
7
Upřesněte nastavení tisku pomocí tlačítek {,
} a OK.
8
Stiskněte tlačítko Start.
b
pokynů na obrazovce zadejte informace
• Podle
o vloženém papíru.
Kopírování
1
2
3
6
Zapněte tiskárnu.
Vložte běžný papír formátu Letter nebo A4.
Otevřete kryt dokumentu a na skleněnou desku
položte dokument lícem dolů. Dokument
zarovnejte se značkami pro zarovnání ( ).
Stiskněte tlačítko OK.
Zvolte možnost Nastavení kopírování (Copy
settings) a poté stiskněte tlačítko OK.
Nastavenie tlačiarne
1. Obsah balenia
•
•
•
•
Zásobníky FINE
Farba
Čierna
Stlačte tlačidlo ZAP. (ON).
3
Tlačidlami {, } a OK vyberte jazyk.
4
Stlačte tlačidlo OK.
Napájací kábel
Inštalačný disk pre systém Windows
Informácie o bezpečnosti a dôležité
informácie
Prvé spustenie (táto príručka)
SLOVENČINA
•
2
2. Odstránenie obalového
materiálu
1
Z tlačiarne odstráňte a zahoďte obalový materiál
a oranžovú pásku.
2
Otvorte skenovaciu jednotku/kryt, odstráňte
a zahoďte oranžovú pásku a vnútorný ochranný
materiál.
a
b
3
Zatvorte skenovaciu jednotku/kryt.
otvorte skenovaciu jednotku/kryt a následne
• Úplne
ju zatvorte.
a
b
Upozornenie
Dávajte si pozor na prsty.
Dôležité
Naskenovaním kódu QR zobrazíte videonávod na inštaláciu.
5
Tlačidlami { a } preskúmajte obsah na obrazovke
a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Zapnutie tlačiarne
1
Pripojte napájací kábel.
Zadná strana
Dôležité
Zatiaľ nepripájajte žiadne iné káble.
1
Nastavenie tlačiarne
4. Inštalácia zásobníka FINE
1
4
Farebný zásobník FINE vložte do držiaka
zásobníka FINE.
Otvorte skenovaciu jednotku/kryt.
Dôležité
Do zásobníka FINE neudierajte. Môže
to mať za následok jeho nesprávne
fungovanie.
Upozornenie
Nedotýkajte sa držiaka zásobníka FINE, kým sa nezastaví.
2
Zacvaknite a otvorte zaisťovací kryt zásobníka
atramentu na ľavej strane.
3
Z balenia vyberte farebný zásobník FINE a odstráňte
ochrannú pásku.
a
5
Pevne zatlačte na zaisťovací kryt zásobníka
atramentu, kým nezacvakne na miesto a úplne
sa neuzavrie.
6
Zopakujte kroky 2 až 5 a podobne vložte čierny
zásobník FINE na pravú stranu.
7
Zatvorte skenovaciu jednotku/kryt.
Farba
b
• Tlačiareň sa začne spúšťať.
a
•
•
2
Dôležité
Nedotýkajte sa atramentu na ochrannej páske. Mohol by
vám zafarbiť ruky alebo okolité predmety.
Nedotýkajte sa oblastí zobrazených na
obrázku. Inak tlačiareň nemusí správne
tlačiť.
b
Upozornenie
Dávajte si pozor na prsty.
5
5. Vloženie papiera
1
Založte kryt kazety a kazetu vložte na svoje
miesto.
Stlačte tlačidlo OK.
a
2
sa na ňu zboku, aby ste sa
• Pozrite
uistili, že vyzerá ako na diagrame.
Vytiahnite kazetu z tlačiarne a odstráňte kryt
kazety.
6
Vytiahnite výstupný zásobník papiera.
7
Stlačte tlačidlo OK.
8
Stlačte tlačidlo OK.
SLOVENČINA
b
a
b
Kryt kazety
3
Roztiahnite vodiace lišty papiera.
pravú vodiacu lištu papiera k pravému
• Posuňte
okraju. Zarovnajte prednú vodiacu lištu papiera so
značkou Letter alebo A4.
4
Vložte papier.
2 alebo viacero hárkov obyčajného papiera
• Vložte
rozmerov Letter alebo A4 tak, aby strana určená na
tlač smerovala nadol.
položte oproti vodiacej lište papiera a zarovnajte
• Papier
pravú vodiacu lištu papiera pre danú šírku papiera.
a
b
Dôležité
Naskenovaním kódu QR zobrazíte videonávod na inštaláciu.
9
Skontrolujte, či sa zobrazí nasledujúca
obrazovka.
Ak chcete používať tlačiareň bez pripojenia akýchkoľvek
iných zariadení, inštalácia je hotová.
3
6-a. Pripojenie k počítaču
Nastavenie tlačiarne
Aké zariadenie pripájate?
Počítač
6-a
Počítač a smartfón
Smartfón
Pripojenie k počítaču
Ak používate viacero počítačov, zopakujte tieto kroky na každom z nich.
1
V počítači prejdite na webovú stránku
spoločnosti Canon.
2
3
Vyberte položku
4
5
Kliknite na položku Štart.
6
7
8
Kliknite na položku Prevziať.
9
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Nastavenie.
Spustite prevzatý súbor.
Kliknite na položku Spustiť nastavenie
(Start Setup).
Zadajte názov modelu tlačiarne a kliknite
na položku Prejsť.
Kliknite na položku Ak ste už tlačiareň
pripravili, prejdite na položku Pripojiť.
Poznámka
Nasledujúce kroky platia pre používateľov počítačov
so systémami Windows (okrem Windows 10 in S
mode) a macOS. Používatelia počítačov s iným
operačným systémom pokračujú v nastavovaní
podľa pokynov na obrazovke.
• Tieto operácie môžu chvíľu trvať.
pripojiť aj k smartfónu, pozrite si
• Akčasťsa„6-b.chcete
Pripojenie k smartfónu“ na strane 5.
Použitie inštalačného disku pre systém Windows
Dvakrát kliknite na súbor EasySetup.exe na inštalačnom disku a pokračujte od kroku 3. Ak nemáte
internetové pripojenie, otvorte priečinok win na inštalačnom disku a dvakrát kliknite na súbor SETUP.exe.
Tým nainštalujete ovládač tlačiarne.
4
SLOVENČINA
6-b. Pripojenie k smartfónu
6-b
Pripojenie k smartfónu
Ak používate viacero smartfónov, zopakujte tieto kroky na každom z nich.
Pred spustením pripravte tieto položky.
a V smartfóne zapnite nastavenie Wi-Fi.
bP
ripojte smartfón k smerovaču bezdrôtovej siete (ak používate smerovač bezdrôtovej siete).
Ďalšie podrobnosti nájdete v príručkách smartfónu a smerovača bezdrôtovej siete.
1
V smartfóne nainštalujte aplikáciu „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.
2
Otvorte nainštalovanú aplikáciu.
3
Postupujte podľa pokynov na obrazovke aplikácie a pridajte tlačiareň.
kódu QR na prevzatie aplikácie, ktorý je zobrazený vpravo, budete
• Naskenovaním
mať prístup aj k webu spoločnosti Canon.
Hneď, ako pridáte svoju tlačiareň, môžete tlačiť zo smartfónu.
Ak chcete tlačiť fotografie, pozrite si časť „Vloženie fotografického papiera“ na strane 6.
5
Vloženie fotografického papiera
Fotografický papier možno vložiť iba do zadného zásobníka.
1
Otvorte kryt zadného zásobníka a vytiahnite
podperu papiera.
3
Vložte niekoľko hárkov fotografického papiera
tak, aby strana, na ktorú sa tlačí, smerovala
nahor, a prisuňte bočnú vodiacu lištu papiera
k okraju stohu papiera.
a
2
b
Otvorte kryt otvoru podávača a posuňte pravú
vodiacu lištu papiera úplne vpravo.
a
4
Zatvorte kryt otvoru podávača.
4
5
6
Zatvorte kryt dokumentov.
7
Tlač môžete nastaviť tlačidlami {, } a OK.
8
Stlačte tlačidlo Štart (Start).
b
podľa pokynov na obrazovke a nastavte
• Postupujte
informácie o vloženom papieri.
Kopírovanie
1
2
3
6
Zapnite tlačiareň.
Vložte papier rozmerov Letter alebo A4.
Otvorte kryt dokumentov a dokument položte
na predlohové sklo smerom nadol. Dokument
zarovnajte so značkou zarovnania ( ).
Stlačte tlačidlo OK.
Označte možnosť Nastavenia kopírovania
(Copy settings) a potom stlačte tlačidlo OK.
Konfigurowanie drukarki
1. Zawartość opakowania
•
•
•
•
•
Kasety FINE
Kolorowa
Czarna
2
Naciśnij przycisk WŁ. (ON).
3
Naciśnij kolejno przyciski {, } i OK, aby wybrać
język.
4
Naciśnij przycisk OK.
Kabel zasilania
Instalacyjny dysk CD-ROM do komputera
z systemem Windows
Informacje o bezpieczeństwie i ważne
uwagi
Pierwsze uruchomienie (ten podręcznik)
1
Zdejmij i zutylizuj wszelkie materiały
opakowaniowe oraz pomarańczową taśmę.
2
Otwórz moduł skanera/pokrywę, zdejmij i zutylizuj
pomarańczową taśmę oraz materiał ochronny
wewnątrz.
POLSKI
2. Usuwanie materiałów
opakowaniowych
a
b
3
Zamknij moduł skanera/pokrywę.
do końca moduł skanera/pokrywę, a następnie
• Otwórz
zamknij je.
a
b
Przestroga
Uważaj na palce.
Ważne
Zeskanuj kod QR, aby przejść do filmu instruktażowego
dotyczącego procedury konfiguracji.
5
Wybierz opcje { i }, aby sprawdzić zawartość
na ekranie, a następnie naciśnij przycisk OK.
3. Włączanie drukarki
1
Podłącz kabel zasilania.
Z tyłu
Ważne
W tym momencie nie podłączaj żadnych innych kabli.
1
Konfigurowanie drukarki
4. Instalowanie kaset FINE
1
4
Umieść kolorową kasetę FINE w uchwycie kasety
FINE.
Otwórz moduł skanera/pokrywę.
Ważne
Nie uderzaj kasetą FINE w inne
obiekty. Może to spowodować jej
nieprawidłowe działanie.
Przestroga
Nie dotykaj uchwytu kaset FINE, dopóki się nie zatrzyma.
2
Przyciśnij i otwórz pokrywę blokującą kasety
z atramentem po lewej stronie.
5
Dociśnij pokrywę blokującą kasety z atramentem,
aż zatrzaśnie się i całkowicie zamknie.
3
Wyjmij kolorową kasetę FINE z pojemnika i usuń
taśmę ochronną.
6
Powtórz kroki od 2 do 5, aby zainstalować także
czarną kasetę FINE po prawej stronie.
7
Zamknij moduł skanera/pokrywę.
a
Kolorowa
b
• Drukarka rozpocznie inicjowanie.
a
•
•
2
Ważne
Nie dotykaj atramentu na taśmie ochronnej. Może ona
pozostawić plamy na rękach i sąsiadujących obiektach.
Nie dotykaj obszarów pokazanych na
rysunku. W przeciwnym razie drukarka
może nie drukować prawidłowo.
b
Przestroga
Uważaj na palce.
5
5. Ładowanie papieru
1
Załóż pokrywę kasety i umieść kasetę na swoim
miejscu.
Naciśnij przycisk OK.
a
b
2
z boku, aby potwierdzić,
• Spojrzyj
że wygląda jak na diagramie.
Usuń kasetę z drukarki i zdejmij pokrywę kasety.
6
Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru.
7
Naciśnij przycisk OK.
8
Naciśnij przycisk OK.
POLSKI
a
b
Pokrywa kasety
3
Rozsuń prowadnice papieru.
prawą prowadnicę papieru do prawej
• Przesuń
krawędzi. Wyrównaj przednią prowadnicę papieru ze
znacznikiem Letter lub A4.
4
Załaduj papier.
co najmniej 2 arkusze zwykłego papieru
• Załaduj
o rozmiarze Letter lub A4 stroną do zadrukowania
w dół.
papier przy przedniej prowadnicy papieru,
• Umieść
a następnie wyrównaj prawą prowadnicę papieru do
Ważne
Zeskanuj kod QR, aby przejść do filmu instruktażowego
dotyczącego procedury konfiguracji.
szerokości papieru.
a
b
9
Sprawdź, czy pojawi się poniższy ekran.
Jeśli będziesz używać drukarki bez podłączania do niej
żadnych urządzeń, na tym kończy się konfiguracja.
3
6-a. Łączenie z komputerem
Konfigurowanie drukarki
Które urządzenie podłączasz?
Komputer
6-a
Komputer i smartfon
Smartfon
Łączenie z komputerem
Jeśli korzystasz z wielu komputerów, wykonaj te kroki na każdym z nich.
1
Na komputerze przejdź do witryny firmy
Canon w sieci Web.
2
3
Wybierz opcję
4
5
Kliknij opcję Uruchom.
6
7
8
Kliknij opcję Pobierz.
9
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Konfiguracja.
Uruchom pobrany plik.
Kliknij opcję Rozpocznij konfigurację
(Start Setup).
Wprowadź nazwę modelu drukarki
i kliknij opcję Przejdź.
Kliknij opcję Jeśli drukarka została już
przygotowana, przejdź do punktu
Połącz.
Uwaga
Następujące kroki przeznaczone są dla
użytkowników systemu Windows (z wyjątkiem
Windows 10 in S mode) oraz macOS. W przypadku
komputerów z innym systemem operacyjnym
kontynuuj konfigurację, postępując zgodnie
z instrukcjami podanymi na ekranie.
tych operacji może potrwać
• Wykonanie
pewien czas.
dodatkowo połączyć się ze smartfonem,
• Aby
zapoznaj się z częścią „6-b. Łączenie ze
smartfonem” na stronie 5.
Używanie Instalacyjnego dysku CD-ROM dla systemu Windows
Dwukrotnie kliknij plik EasySetup.exe na płycie CD-ROM, a następnie kontynuuj od kroku 3. Jeśli nie
ma połączenia z Internetem, otwórz folder win na dysku CD-ROM i dwukrotnie kliknij plik SETUP.exe.
Rozpocznie się instalacja sterownika drukarki.
4
6-b
Łączenie ze smartfonem
Jeśli korzystasz z wielu smartfonów, wykonaj te kroki na każdym z nich.
POLSKI
6-b. Łączenie ze smartfonem
Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.
a Włącz ustawienie Wi-Fi w smartfonie.
bP
ołącz smartfon z routerem bezprzewodowym (jeśli masz taki router).
Dalsze szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi smartfona i routera bezprzewodowego.
1
Zainstaluj aplikację „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” w smartfonie.
2
Otwórz zainstalowaną aplikację.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby dodać drukarkę.
kod QR pokazany po prawej stronie, aby przejść na stronę firmy Canon
• Zeskanuj
i pobrać aplikację.
Po dodaniu drukarki możesz drukować za pomocą smartfona.
Aby drukować zdjęcia, zapoznaj się z częścią „Ładowanie papieru fotograficznego” na stronie 6.
5
Ładowanie papieru fotograficznego
Papier fotograficzny można załadować tylko na tylną tacę.
1
Otwórz pokrywę tylnej tacy i wyciągnij podpórkę
papieru.
3
Załaduj kilka arkuszy papieru fotograficznego
stroną do drukowania skierowaną w górę,
a następnie dosuń boczną prowadnicę papieru
do krawędzi stosu papieru.
a
2
b
Otwórz pokrywę otworu podajnika i przesuń
prawą prowadnicę papieru maksymalnie w prawo.
a
4
Zamknij pokrywę otworu podajnika.
4
5
6
Zamknij pokrywę dokumentów.
7
Określ ustawienia drukowania za pomocą
przycisków {, } i OK.
8
Naciśnij przycisk Start.
b
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
• Postępuj
aby ustawić informacje dotyczące załadowanego papieru.
Kopiowanie
1
2
3
6
Włącz drukarkę.
Załaduj zwykły papier w formacie Letter lub A4.
Otwórz pokrywę dokumentów i umieść
dokument skierowany stroną skanowaną do dołu
na płycie. Wyrównaj dokument ze znacznikiem
wyrównania ( ).
Naciśnij przycisk OK.
Wybierz opcję Ustawienia kopiowania (Copy
settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
A nyomtató beüzemelése
1. A doboz tartalma
•
•
•
•
•
FINE patronok
Színes
2
Nyomja meg a BE (ON) gombot.
3
A {, a } és az OK gomb segítségével válasszon
ki egy nyelvet.
4
Nyomja meg az OK gombot.
Tápkábel
Telepítő CD-ROM Windows-hoz
Biztonsági és fontos tudnivalók
Beüzemelési útmutató (ez a kézikönyv)
Fekete
2. A csomagolóanyag
eltávolítása
1
Távolítson el és dobjon ki minden
csomagolóanyagot és narancssárga szalagot.
2
Nyissa fel a lapolvasó egységet/fedelet, és vegye
ki az eszköz belsejéből és dobja ki a narancssárga
szalagot és a védőanyagot.
b
3
MAGYAR
a
Csukja le a lapolvasó egységet/fedelet.
nyissa fel a lapolvasó egységet/fedelet, majd
• Teljesen
csukja le.
a
b
Figyelem
Ügyeljen az ujjára!
Fontos
Olvassa be az üzembe helyezési eljárás oktatóvideójához
tartozó QR-kódot.
5
A { és a } gomb segítségével nézze meg
a képernyőn megjelenő tartalmat, majd nyomja
meg az OK gombot.
3. A nyomtató bekapcsolása
1
Csatlakoztassa a tápkábelt.
Hátoldal
Fontos
Még semmilyen más kábelt ne csatlakoztasson.
1
A nyomtató beüzemelése
4. A FINE patronok behelyezése
1
4
Tegye a színes FINE patront a FINE patron
tartójába.
Nyissa fel a lapolvasó egységet/fedelet.
Fontos
Ne üsse hozzá semmihez se a FINE
patront, mert meghibásodhat.
Figyelem
Amíg meg nem áll, ne érjen hozzá a FINE patron tartójához.
2
Összecsípve nyissa fel a tintapatron zárófedelét
a bal oldalon.
3
Vegye ki a színes FINE patront a csomagoló
tartóból, és távolítsa el a védőszalagot.
a
5
Határozottan lefelé nyomva teljesen zárja be
a tintapatron zárófedelét (addig nyomja, amíg
a helyére nem kattan).
6
A 2–5. lépéseket megismételve tegye be a fekete
FINE patront is, a jobb oldalra.
7
Csukja le a lapolvasó egységet/fedelet.
Színes
b
• A nyomtató megkezdi az inicializálást.
a
•
•
2
Fontos
Ne érjen hozzá a védőszalagon lévő tintához, mert megfoghatja
a kezét és a környező tárgyakat.
Ne érjen hozzá az ábrán megjelölt
területekhez. Ellenkező esetben
előfordulhat, hogy a nyomtató nem fog
megfelelően nyomtatni.
b
Figyelem
Ügyeljen az ujjára!
5
5. Papír betöltése
1
Tegye helyére a kazetta fedelét, és tegye vissza
a kazettát.
Nyomja meg az OK gombot.
a
b
2
meg oldalról, és ellenőrizze,
• Nézze
hogy úgy néz-e ki, amint az ábrán
Vegye ki a kazettát a nyomtatóból, és vegye le
a kazetta fedelét.
látható.
6
Húzza ki a papírgyűjtő tálcát.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
Nyomja meg az OK gombot.
a
b
A kazetta fedele
a jobb oldali papírvezetőt a jobb szélső
• Tolja
helyzetbe. Igazítsa az elülső papírvezetőt a Letter
MAGYAR
3
Tolja szét a papírvezetőket.
vagy az A4 jelhez.
4
Töltsön be papírt.
be 2 vagy több Letter vagy A4 méretű normál
• Tegyen
papírlapot a nyomtatási oldalával lefelé fordítva.
a papírt az elülső papírvezetőhöz, és igazítsa
• Illessze
a jobb oldali papírvezetőt a papírköteg szélességéhez.
a
Fontos
Olvassa be az üzembe helyezési eljárás oktatóvideójához
tartozó QR-kódot.
b
9
Várja meg, hogy megjelenjen a következő
képernyő.
Ha a nyomtatót más eszközhöz történő csatlakoztatás nélkül
fogja használni, akkor most véget is ért az üzembe helyezés.
3
6-a. Csatlakoztatás számítógéphez
A nyomtató beüzemelése
Milyen eszközt csatlakoztat?
Számítógép
6-a
Számítógép és
okostelefon
Okostelefon
Csatlakoztatás számítógéphez
Ha több számítógépet használ, akkor a következő lépéseket mindegyik számítógépen
hajtsa végre.
1
A számítógépen látogasson el a Canon
webhelyére.
2
3
Válassza a
4
5
Kattintson az Indítás gombra.
6
7
8
Kattintson a Letöltés gombra.
9
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Beüzemelés elemet.
Futtassa a letöltött fájlt.
Kattintson a Beállítás elindítása (Start
Setup) gombra.
Írja be a nyomtató modellnevét, és
kattintson az Ugrás gombra.
Kattintson a Ha már előkészítette
a nyomtatót, folytassa a
csatlakoztatással elemre.
Megjegyzés
A következő lépéseket Windows (a Windows 10 in
S mode kivételével) és macOS operációs rendszer
esetében kell végrehajtani. Más operációs rendszer
esetében ne ezeket, hanem a képernyőn megjelenő
utasításokat követve folytassa a beüzemelést.
• Ezek a műveletek eltartanak egy ideig.
is szeretné csatlakoztatni,
• Haakkorokostelefonhoz
olvassa el a következő fejezetet: „6-b.
Csatlakoztatás okostelefonhoz”, 5. oldal.
A telepítő CD-ROM használata Windows esetén
Kattintson duplán a CD-ROM EasySetup.exe fájljára, majd folytassa a 3. lépéstől. Ha nem rendelkezik
internetkapcsolattal, akkor nyissa meg a CD-ROM win mappáját, és kattintson a SETUP.exe fájlra. Ez
telepíteni fogja a nyomtatóillesztőt.
4
6-b. Csatlakoztatás okostelefonhoz
6-b
Csatlakoztatás okostelefonhoz
Mielőtt nekifogna, hajtsa végre a következő előkészítő lépéseket.
aA
z okostelefonján engedélyezze a Wi-Fi-beállításokat.
bA
z okostelefonját csatlakoztassa a vezeték nélküli útválasztóhoz (ha rendelkezik vezeték nélküli útválasztóval).
További részleteket az okostelefon és a vezeték nélküli útválasztó kézikönyve tartalmaz.
1
Telepítse az okostelefonjára a „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” alkalmazást.
2
Nyissa meg a telepített alkalmazást.
3
Az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait követve adja hozzá a nyomtatót.
MAGYAR
Ha több okostelefont használ, akkor a következő lépéseket mindegyik okostelefonon
hajtsa végre.
oldalon látható QR-kódot beolvasva menjen el a Canon webhelyére, és töltse
• Ale jobb
az alkalmazást.
Miután hozzáadta a nyomtatót, nyomtathat az okostelefonról.
Ha fényképeket szeretne nyomtatni, olvassa el a következő fejezetet: „Fotópapír betöltése”, 6. oldal.
5
Fotópapír betöltése
Fotópapír csak a hátsó tálcába tölthető.
1
Nyissa fel a hátsó tálca fedelét, és húzza ki
a papírtámaszt.
3
Tegyen be néhány fotópapírlapot úgy, hogy
nyomtatási oldala felfelé nézzen, és tolja
a papírvezetőt a papírköteg oldalához.
a
2
b
Nyissa fel az adagolónyílás fedelét, és tolja
a jobb oldali papírvezetőt a jobb szélre.
a
4
Csukja le az adagolónyílás fedelét.
4
5
6
Csukja le a dokumentumfedelet.
7
A {, a } és az OK gomb segítségével adja meg
a nyomtatási beállításokat.
8
Nyomja meg a Start gombot.
b
megjelenő utasításokat követve adja
• Amegképernyőn
a betöltött papír adatait.
Másolás
1
2
3
6
Kapcsolja be a nyomtatót.
Tegyen be Letter vagy A4 méretű normál papírt.
Nyissa fel a dokumentumfedelet, és helyezze
a dokumentumot az üveglapra a nyomtatott
oldalával lefelé. Igazítsa a dokumentumot az
igazítási jelhez ( ).
Nyomja meg az OK gombot.
Válassza a Másolási beállítások (Copy
settings) elemet, majd nyomja meg az OK
gombot.
Yazıcıyı Ayarlama
1. Kutu İçeriği
•
•
•
•
•
FINE kartuşu
Renkli
2
Açma (ON) düğmesine basın.
3
Dil seçmek için {, } ve OK düğmelerini
kullanın.
4
OK düğmesine basın.
Güç kablosu
Windows için Kurulum CD-ROM'u
Güvenlik ve Önemli Bilgiler
Başlangıç Kılavuzu (bu el kitabı)
Siyah
2. Koruyucu Malzemeleri
Çıkarma
1
Koruyucu malzemeleri ve turuncu bandı çıkarıp
atın.
2
Tarama birimini / kapağı açın, içindeki turuncu
bandı ve koruyucu malzemeyi çıkarıp atın.
a
b
Tarama birimini / kapağı kapatın.
birimini / kapağını tamamen açın ve ardından
• Tarama
kapatın.
a
b
Dikkat
Parmaklarınıza dikkat edin.
Önemli
Kurulum prosedürü video eğitimini izlemek için QR kodunu
tarayın.
5
TÜRKÇE
3
Ekrandaki içeriği kontrol etmek için { ve
} düğmelerini kullanın ve ardından OK
düğmesine basın.
3. Yazıcıyı Açma
1
Güç kablosunu takın.
Arka
Önemli
Bu aşamada başka bir kablo bağlamayın.
1
Yazıcıyı Ayarlama
4. FINE Kartuşlarını Takma
1
4
Renkli FINE kartuşu FINE kartuş tutucuya
yerleştirin.
Tarama birimini / kapağını açın.
Önemli
FINE kartuşunu çarpmayın. Bu durum
arızaya neden olabilir.
Dikkat
Durana kadar FINE kartuş tutucuya dokunmayın.
2
Soldaki mürekkep kartuşu kilit kapağını
sıkıştırarak açın.
3
Renkli FINE kartuşunu kabından çıkarın ve
koruyucu bandı çıkarın.
a
5
Mürekkep kartuşu kilit kapağını tamamen
kapatmak için yuvasına oturana kadar sertçe
aşağı itin.
6
2 – 5 arası adımları tekrarlayarak Siyah FINE
kartuşunu sağ tarafa takın.
7
Tarama birimini / kapağı kapatın.
Renkli
b
• Yazıcı başlatma işlemine geçecektir.
a
•
•
2
Önemli
Koruyucu bandın üzerindeki mürekkebe dokunmayın.
Ellerinizi veya etrafındaki nesneleri boyayabilir.
Şekilde gösterilen alanlara dokunmayın.
Aksi halde, yazıcı düzgün yazdırmayabilir.
b
Dikkat
Parmaklarınıza dikkat edin.
5
5. Kağıt Yükleme
1
Kaset kapağını yerleştirin ve kaseti yerine geri
takın.
OK düğmesine basın.
a
b
2
bakarak şekildeki gibi
• Yandan
göründüğünü doğrulayın.
Kaseti yazıcıdan çıkarın ve ardından kaset kapağını
çıkarın.
6
Kağıt çıkış tepsisini dışarı çekin.
7
OK düğmesine basın.
8
OK düğmesine basın.
a
b
Kaset kapağı
4
kağıt kılavuzunu sağ kenara kaydırın. Ön kağıt
• Sağ
kılavuzunu Letter veya A4 işareti ile hizalayın.
Kağıt yükleyin.
TÜRKÇE
3
Kağıt kılavuzlarını kaydırarak ayırın.
taraf aşağı bakacak şekilde, 2 veya daha
• Yazdırılan
fazla Letter veya A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.
ön kağıt kılavuzuna temas edecek şekilde
• Kağıdı
yerleştirin ve sağ kağıt kılavuzunu kağıt genişliğine
hizalayın.
a
Önemli
Kurulum prosedürü video eğitimini izlemek için QR kodunu
tarayın.
b
9
Aşağıdaki ekranın görünüp görünmediğini
kontrol edin.
Diğer aygıtları bağlamadan yazıcıyı kullanacaksanız,
kurulum şimdi tamamlanmıştır.
3
6-a. Bilgisayara Bağlanma
Yazıcıyı Ayarlama
Hangi aygıtı bağlıyorsunuz?
Bilgisayar
6-a
Bilgisayar ve akıllı
telefon
Akıllı telefon
Bilgisayara Bağlanma
Birden fazla bilgisayar kullanıyorsanız her bilgisayarda bu adımları gerçekleştirin.
1
2
3
4
5
Bilgisayardan Canon web sitesine erişin.
Kurulum seçeneğini belirleyin.
6
7
8
İndir öğesine tıklayın.
9
Ekrandaki yönergeleri izleyin.
İndirilen dosyayı çalıştırın.
Kurulumu başlat (Start Setup) öğesini
tıklatın.
Yazıcınızın model adını girin ve Git
öğesine tıklayın.
Başlat öğesine tıklayın.
Yazıcınızı hazırlamış durumdaysanız,
Connect'e gidin öğesine tıklayın.
Not
Aşağıdaki adımlar Windows (Windows 10 in S mode
hariç) ve macOS kullanıcılarına yöneliktir. Diğer işletim
sistemlerini kullanıyorsanız, bunun yerine ekrandaki
talimatları takip ederek kuruluma devam edin.
• Bu işlemler biraz zaman alabilir.
telefona bağlamak için bkz. "6-b. Akıllı
• Akıllı
Telefona Bağlanma", sayfa 5.
Windows için Kurulum CD-ROM'unu kullanma
CD-ROM'da EasySetup.exe öğesine çift tıklayın ve ardından 3. adımla devam edin. İnternet bağlantınız
yoksa, CD-ROM'da win klasörünü açın ve SETUP.exe öğesine çift tıklayın. Yazıcı sürücüsü yüklenecektir.
4
6-b. Akıllı Telefona Bağlanma
6-b
Akıllı Telefona Bağlanma
Birden fazla akıllı telefon kullanıyorsanız her telefonda bu adımları gerçekleştirin.
1
Akıllı telefonunuza "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" özelliğini kurun.
2
Kurulan uygulamayı açın.
3
Yazıcınızı eklemek için uygulamada ekrandaki yönergeleri izleyin.
gösterilen QR kodunu tarayarak Canon web sitesine erişin ve ardından
• Sağda
uygulamayı indirin.
TÜRKÇE
Başlamadan önce aşağıdakileri hazırlayın.
aA
kıllı telefonunuzda Wi-Fi ayarını etkinleştirin.
b K ablosuz yönlendiriciniz varsa akıllı telefonunuzu kablosuz yönlendiriciye bağlayın.
Diğer ayrıntılar için akıllı telefonunuzun ve kablosuz yönlendiricinizin el kitabına bakın.
Yazıcınızı ekledikten sonra akıllı telefonunuzdan yazdırabilirsiniz.
Fotoğraf yazdırmak için bkz. "Fotoğraf Kağıdı Yükleme", sayfa 6.
5
Fotoğraf Kağıdı Yükleme
Fotoğraf kağıdı sadece arka tepsiye yüklenebilir.
1
Arka tepsi kapağını açın ve kağıt desteğini uzatın.
3
Birkaç sayfa fotoğraf kağıdını, yazdırılacak tarafı
yukarı bakacak şekilde yükleyin ve yan kağıt
kılavuzunu kaydırarak kağıt destesinin kenarına
temas ettirin.
a
2
Besleme yuvası kapağını açın ve sağ kağıt
kılavuzunu en sağa kaydırın.
a
b
b
4
Besleme yuvası kapağını kapatın.
4
5
6
Belge kapağını kapatın.
7
{, } ve OK düğmelerini kullanarak yazdırma
ayarlarını belirleyin.
8
Başlat (Start) düğmesine basın.
kağıdın bilgilerini ayarlamak için ekrandaki
• Yüklenen
yönergeleri izleyin.
Kopyalama
1
2
3
6
Yazıcıyı açın.
Letter veya A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.
Belge kapağını açın ve yüzü aşağı bakacak
şekilde belgeyi plakaya yerleştirin. Belgeyi
hizalama işareti ( ) ile hizalayın.
OK düğmesine basın.
Kopyalama ayarları (Copy settings) öğesini
seçin ve ardından OK düğmesine basın.
Printera iestatīšana
1. Iepakojuma saturs
•
•
•
•
•
FINE kasetnes
Krāsu
Melna
2
Nospiediet pogu Iesl. (ON).
3
Lai izvēlētos valodu, izmantojiet pogas {, } un
Labi (OK).
4
Nospiediet pogu Labi (OK).
Strāvas vads
Windows uzstādīšanas kompaktdisks
Informācija par drošību un cita svarīga
informācija
Darba sākšana (šī rokasgrāmata)
2. Iepakojuma materiālu
noņemšana
1
Noņemiet un iznīciniet visus iepakojuma
materiālus un oranžo līmlenti.
2
Atveriet skenēšanas bloku/vāku, izņemiet
un utilizējiet iekšā esošo oranžo līmlenti un
aizsargmateriālu.
a
b
Aizveriet skenēšanas bloku/vāku.
atveriet skenēšanas bloku/vāku un tad
• Pilnībā
aizveriet to.
a
b
Svarīgi!
Noskenējiet QR kodu, lai ietu uz video pamācību par iestatīšanu.
Uzmanību
Sargājiet pirkstus.
3. Printera ieslēgšana
1
5
Izmantojiet pogas { un }, lai apskatītu saturu
ekrānā, tad spiediet pogu Labi (OK).
LATVIEŠU
3
Pievienojiet strāvas vadu.
Aizmugure
Svarīgi!
Šobrīd nepievienojiet citus kabeļus.
1
Printera iestatīšana
4. FINE kasetņu ievietošana
1
4
Ievietojiet krāsu FINE kasetni FINE kasetnes
turētājā.
Atveriet skenēšanas bloku/vāku.
Svarīgi!
Neatsitiet FINE kasetni. Tas var izraisīt
nepareizu darbību.
Uzmanību
Nepieskarieties FINE kasetnes turētājam, līdz tas apstājas.
2
Piespiediet un atveriet tintes kasetnes bloķēšanas
vāku kreisajā pusē.
3
Izņemiet krāsu FINE kasetni no tvertnes un
noņemiet aizsarglīmlenti.
a
5
Spiediet tintes kasetnes bloķēšanas vāku uz
leju, līdz ar klikšķi tiek fiksēts vietā, lai to pilnībā
aizvērtu.
6
Atkārtojiet 2.–5. darbību, lai ievietotu melno
FINE kasetni labajā pusē.
7
Aizveriet skenēšanas bloku/vāku.
Krāsu
b
• Tiks sākta printera inicializēšana.
a
•
•
2
Svarīgi!
Nepieskarieties tintei uz aizsarglīmlentes. Tā var notraipīt
rokas vai apkārtējos priekšmetus.
Nepieskarieties attēlā norādītajām vietām.
Pretējā gadījumā printeris, iespējams,
nedrukās pareizi.
b
Uzmanību
Sargājiet pirkstus.
5
5. Papīra ievietošana
1
Piestipriniet kasetes vāku un ievietojiet atpakaļ
kaseti.
Nospiediet pogu Labi (OK).
a
b
2
uz to no sāniem,
• Paskatieties
lai pārliecinātos, ka izskatās kā
Izņemiet kaseti no printera un noņemiet kasetes
vāku.
diagrammā.
6
Izvelciet papīra izvades uztvērēju.
7
Nospiediet pogu Labi (OK).
8
Nospiediet pogu Labi (OK).
a
b
Kasetes vāks
3
Bīdiet papīra vadotnes prom vienu no otras.
labās puses papīra vadotni uz labo malu.
• Virziet
Izlīdziniet priekšējo papīra vadotni ar atzīmi Letter vai
A4.
Ievietojiet papīru.
vismaz 2 loksnes parastā Letter vai
• Ievietojiet
A4 izmēra papīra ar apdrukājamo pusi uz leju.
papīru pret priekšējo papīra vadotni un
• Novietojiet
izlīdziniet labo papīra vadotni ar papīra platumu.
a
Svarīgi!
Noskenējiet QR kodu, lai ietu uz video pamācību par
iestatīšanu.
b
9
Pārbaudiet, vai tiek parādīts tālāk redzamais
ekrāns.
LATVIEŠU
4
Ja lietosiet printeri, nepievienojot citas ierīces,
iestatīšana ir pabeigta.
3
6.a. Savienojuma izveide ar datoru
Printera iestatīšana
Kādu ierīci pievienojat?
Dators
6-a
Dators un
viedtālrunis
Viedtālrunis
Savienojuma izveide ar datoru
Ja izmantojat vairākus datorus, veiciet šīs darbības katrā no tiem.
1
Datorā atveriet Canon vietni.
2
3
Atlasiet
4
5
Noklikšķiniet uz Sākt.
Iestatīt.
6
7
8
Noklikšķiniet uz Lejupielādēt.
9
Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus.
Palaidiet lejupielādēto failu.
Noklikšķiniet uz Sākt uzstādīšanu
(Start Setup).
Ievadiet printera modeļa nosaukumu un
noklikšķiniet uz Aiziet.
Noklikšķiniet uz Ja esat jau printeri
sagatavojis, dodieties uz Pievienot.
Piezīme
Turpmākās darbības attiecas uz Windows (izņemot
Windows 10 in S mode) un macOS lietotājus.
Ja izmantojat citu operētājsistēmu, turpiniet
iestatīšanu, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.
• Šīs darbības var aizņemt noteiktu laiku.
viedtālruni, skatiet sadaļu
• Lai“6-b.pievienotu
Savienojuma izveide ar viedtālruni”
5. lpp.
Windows uzstādīšanas kompaktdiska lietošana
Veiciet dubultklikšķi uz EasySetup.exe kompaktdiskā, tad turpiniet no 3. darbības. Ja jums nav interneta
savienojuma, kompaktdiskā atveriet mapi win un veiciet dubultklikšķi uz SETUP.exe. Tā tiks instalēts
printera draiveris.
4
6-b. Savienojuma izveide ar viedtālruni
6-b
Savienojuma izveide ar viedtālruni
Ja izmantojat vairākus viedtālruņus, veiciet šīs darbības katrā no tiem.
Pirms sākat, sagatavojiet tālāk norādīto.
a S avā viedtālrunī iespējojiet Wi-Fi iestatījumu.
b Viedtālrunī izveidojiet savienojumu ar bezvadu maršrutētāju (ja jums ir bezvadu maršrutētājs).
Papildinformāciju skatiet viedtālruņa un bezvadu maršrutētāja rokasgrāmatās.
1
Instalējiet lietotni “Canon PRINT Inkjet/SELPHY” savā viedtālrunī.
2
Atveriet instalēto lietotni.
3
Lai pievienotu printeri, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus lietotnē.
LATVIEŠU
labajā pusē redzamo QR kodu, lai piekļūtu Canon vietnei, un tad lejupielādējiet
• Skenējiet
lietotni.
Kad printeris pievienots, varat veikt drukāšanu no viedtālruņa.
Lai drukātu fotoattēlus, skatiet “Fotopapīra ievietošana” 6. lpp.
5
Fotopapīra ievietošana
Fotopapīru var ievietot tikai aizmugures paliktnī.
1
Atveriet aizmugurējā uztvērēja vāku un izvelciet
papīra balstu.
3
Ievietojiet vairākas fotopapīra loksnes ar
apdrukājamo pusi uz augšu un bīdiet malējo
papīra vadotni pret papīra kaudzītes malu.
a
2
b
Atveriet padeves slota vāku un virziet labās
puses papīra vadotni līdz pašai labajai malai.
a
4
Aizveriet padeves slota vāku.
4
5
6
Aizveriet dokumenta vāku.
7
Norādiet drukāšanas iestatījumus, izmantojot
pogas {, } un Labi (OK).
8
Nospiediet pogu Sākt (Start).
b
iestatītu informāciju par ievietoto papīru, izpildiet
• Laiekrānā
redzamos norādījumus.
Kopēšana
1
2
3
6
Ieslēdziet printeri.
Ievietojiet parasto A4 vai Letter izmēra papīru.
Atveriet dokumenta vāku un novietojiet
dokumentu ar virspusi uz leju uz planšetes.
Izlīdziniet dokumentu atbilstīgi līdzināšanas
atzīmei ( ).
Nospiediet pogu Labi (OK).
Atlasiet Kopēt iestatījumus (Copy settings) un
pēc tam nospiediet pogu Labi (OK).
Spausdintuvo nustatymas
•
•
•
•
•
Kasetės FINE
Spalvota
2
Paspauskite mygtuką Įjungti (ON).
3
Mygtukais {, } ir Gerai (OK) pasirinkite kalbą.
4
Paspauskite mygtuką Gerai (OK).
LIETUVIŲ
1. Dėžutės turinys
Maitinimo laidas
Sąrankos CD, skirtas „Windows“
Darbo saugos ir kita svarbi informacija
Darbo pradžia (ši instrukcija)
Juoda
2. Pakuotės medžiagų
nuėmimas
1
Nuimkite ir išmeskite visas pakavimo medžiagas
ir oranžinę juostelę.
2
Atidarykite nuskaitymo įtaisą / dangtį, nuimkite ir
išmeskite oranžinę juostelę ir apsauginę medžiagą.
a
b
3
Uždarykite nuskaitymo įtaisą / dangtį.
įtaisą / dangtį iki galo atidarykite, o tada
• Nuskaitymo
uždarykite.
a
b
Atsargiai
Saugokite pirštus.
Svarbu
Nuskaitykite sąrankos procedūros mokomojo vaizdo įrašo QR
kodą.
5
Mygtukais { ir } peržiūrėkite ekrane rodomą
turinį ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).
3. Spausdintuvo įjungimas
1
Prijunkite maitinimo laidą.
Užpakalinė pusė
Svarbu
Šiuo metu neprijunkite jokių kabelių.
1
Spausdintuvo nustatymas
4
4. Kasetės FINE įdėjimas
1
Įdėkite spalvotą kasetę FINE į kasetės FINE laikiklį.
Atidarykite nuskaitymo įtaisą / dangtį.
Svarbu
Nesutrenkite kasetės FINE. Dėl to ji
gali būti sugadinta.
Atsargiai
Nebandykite rankomis liesti kasetės FINE laikiklio, kol jis nėra
sustojęs.
2
Suėmę už kairiosios pusės atidarykite rašalo
kasetės fiksavimo dangtelį.
3
Iš talpyklos išimkite spalvotą kasetę FINE ir
nulupkite apsauginę juostelę.
a
2
Stipriai spauskite rašalo kasetės fiksavimo
dangtelį, kad jis spragtelėdamas užsifiksuotų ir
visiškai užsidarytų.
6
Pakartodami 2–5 veiksmus dešinėje įdėkite
nespalvotą kasetę FINE.
7
Uždarykite nuskaitymo įtaisą / dangtį.
Spalvota
b
•
•
5
Svarbu
Nelieskite rašalo ant apsauginės juostelės. Galite susitepti
savo rankas arba aplinkinius objektus.
Nelieskite sričių, nurodytų paveikslėlyje.
Kitu atveju spausdintuvas gali spausdinti
netinkamai.
• Spausdintuvas pasileis.
a
b
Atsargiai
Saugokite pirštus.
1
Paspauskite mygtuką Gerai (OK).
Uždėkite kasetės dangtį ir pakeiskite kasetę.
LIETUVIŲ
5
5. Popieriaus įdėjimas
a
b
2
Išimkite kasetę iš spausdintuvo ir nuimkite
kasetės dangtį.
į ją iš šono ir įsitikinkite,
• Pažiūrėkite
kad atrodo kaip iliustracijoje.
6
Ištraukite popieriaus išvesties dėklą.
7
Paspauskite mygtuką Gerai (OK).
8
Paspauskite mygtuką Gerai (OK).
a
b
Kasetės dangtis
3
Pastumkite popieriaus kreipiklius vieną nuo kito.
dešinįjį popieriaus kreipiklį iki dešiniojo
• Stumkite
krašto. Sulygiuokite priekinį popieriaus kreipiklį su
žyma „Letter“ arba A4.
4
Įdėkite popieriaus.
2 ar daugiau „Letter“ arba A4 formato paprasto
• Įdėkite
popieriaus lapų spausdinamąja puse žemyn.
popierių į priekinį popieriaus kreipiklį,
• Atremkite
tada sulygiuokite dešinįjį popieriaus kreipiklį pagal
Svarbu
Nuskaitykite sąrankos procedūros mokomojo vaizdo įrašo QR
kodą.
popieriaus plotį.
a
b
9
Patikrinkite, ar parodomas šis ekranas.
Jei spausdintuvą naudosite prie jo neprijungdami jokių
kitų įrenginių, ši sąranka baigta.
3
6-a. Prijungimas prie kompiuterio
Spausdintuvo nustatymas
Kokį įtaisą norite prijungti?
Kompiuteris
6-a
Kompiuteris ir
išmanusis telefonas
Išmanusis telefonas
Prijungimas prie kompiuterio
Jei naudojate kelis kompiuterius, atlikite šiuos veiksmus kiekviename kompiuteryje.
1
Kompiuteryje atidarykite svetainę Canon.
2
3
Pasirinkite
4
5
Spustelėkite Pradėti.
Nustatymas.
6
7
8
Spustelėkite Atsisiųsti.
9
Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
Paleiskite atsisiųstą failą.
Spustelėkite Pradėti sąranką (Start
Setup).
Įveskite spausdintuvo modelio
pavadinimą ir spustelėkite Eiti.
Spustelėkite Jei spausdintuvą jau
paruošėte, eikite į Prijungti.
Pastaba
Toliau nurodyti veiksmai skirti Windows (išskyrus
Windows 10 in S mode) ir macOS naudotojams. Jei
naudojate kitas operacines sistemas, tuomet sąranką
atlikite vykdydami ekrane rodomas instrukcijas.
• Šios operacijos gali šiek tiek užtrukti.
taip pat prijungti prie išmaniojo
• Norėdami
telefono, žr. „6-b. Prijungimas prie išmaniojo
telefono“, puslapis 5.
Sąrankos CD, skirto „Windows“, naudojimas
CD dukart spustelėkite EasySetup.exe ir tęskite nuo 3 veiksmo. Jei nėra interneto ryšio, atidarykite CD
aplanką win ir dukart spustelėkite SETUP.exe. Bus įdiegta spausdintuvo tvarkyklė.
4
LIETUVIŲ
6-b. Prijungimas prie išmaniojo telefono
6-b
Prijungimas prie išmaniojo telefono
Jei naudojate kelis išmaniuosius telefonus, atlikite šiuos veiksmus kiekviename
išmaniajame telefone.
Prieš pradėdami atlikite toliau nurodytus veiksmus.
a Išmaniajame telefone įjunkite Wi-Fi.
b Išmanųjį telefoną prijunkite prie belaidžio maršruto parinktuvo (jei naudojate belaidį maršruto parinktuvą).
Išsamesnės informacijos ieškokite išmaniojo telefono ir belaidžio maršruto parinktuvo instrukcijose.
1
Išmaniajame telefone įdiekite programą „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.
2
Atidarykite įdiegtą programą.
3
Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas įtraukite savo spausdintuvą.
dešinėje rodomą QR kodą, kad pasiektumėte „Canon“ svetainę, ir
• Nuskaitykite
atsisiųskite programą.
Įtraukę spausdintuvą galite spausdinti iš išmaniojo telefono.
Norėdami spausdinti nuotraukas žr. „Fotopopieriaus įdėjimas“, puslapis 6.
5
Fotopopieriaus įdėjimas
Fotopopierių galima dėti tik į galinį dėklą.
1
Atidarykite galinio dėklo dangtį ir patraukite
popieriaus atramą.
3
Įdėkite kelis fotopopieriaus lapus spausdinamąja
puse į viršų ir paslinkite šoninį popieriaus
kreipiklį pagal popieriaus šūsnies kraštą.
a
2
b
Atidarykite tiekimo angos dangtelį ir paslinkite
dešinėje pusėje esantį popieriaus kreipiklį iki
galo į dešinę.
a
4
Uždarykite tiekimo angos dangtelį.
4
5
6
Uždarykite dokumentų dangtį.
7
Nurodykite spausdinimo parametrus mygtukais
{, } ir Gerai (OK).
8
Paspauskite mygtuką Pradėti (Start).
ekrane pateiktas instrukcijas nustatykite
• Vykdydami
įdėto popieriaus informaciją.
b
Kopijavimas
6
1
2
Įjunkite spausdintuvą.
3
Atidarykite dokumentų dangtį ir padėkite
dokumentą spausdinamąja puse žemyn ant
ekspozicinio stiklo. Sulygiuokite dokumentą su
lygiavimo žyma ( ).
Įdėkite „Letter“ arba A4 formato paprasto
popieriaus.
Paspauskite mygtuką Gerai (OK).
Pasirinkite Kopijavimo parametrai (Copy
settings) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).
Printeri seadistamine
1. Karbi sisu
•
•
•
•
•
FINE-kassetid
Värv
Must
2
Vajutage nuppu Sisse (ON).
3
Kasutage keele valimiseks nuppe {, } ja OK.
4
Vajutage nuppu OK.
Toitejuhe
Seadistamise CD-ROM operatsioonisüsteemi
Windows jaoks
Ohutusteave ja oluline teave
Alustamise juhend (see juhend)
EESTI
2. Pakkematerjalide
eemaldamine
1
Eemaldage ja visake ära kõik pakkematerjalid ja
oranž teip.
2
Avage skannimisseade/kaas, eemaldage selle
seest oranž teip ja kaitsev materjal ning visake
need ära.
a
b
3
Sulgege skannimisseade/kaas.
• Avage skannimisseade/kaas täielikult ja seejärel sulgege.
a
b
Ettevaatust
Jälgige oma sõrmi.
Tähtis!
Skannige häälestustoimingu videoõpiku vaatamiseks QR-koodi.
5
Kasutage ekraanil kuvatava sisu kontrollimiseks
nuppe { ja } ning vajutage siis nuppu OK.
3. Printeri sisselülitamine
1
Ühendage toitejuhe.
Tagaosa
Tähtis!
Ärge veel teisi kaableid ühendage.
1
Printeri seadistamine
4. FINE-kassettide paigaldamine
1
4
Paigaldage värviline FINE-kassett FINE-kasseti
hoidikusse.
Avage skannimisseade/kaas.
Ettevaatust
Ärge puutuge FINE-kasseti hoidikut, enne, kui see on
täielikult peatunud.
2
Suruge ja avage vasakul olev tindikasseti
lukustuskaas.
3
Eemaldage värviline FINE-kassett ümbrisest ja
eemaldage kaitselint.
a
Tähtis!
Ärge lööge FINE-kassetti vastu
ümbritsevaid osi. See võib põhjustada
töötõrkeid.
5
Vajutage tindikasseti lukustuskaant täielikult
sulgemiseks tugevalt alla, kuni see klõpsab
kohale.
6
Korrake paremal oleva musta tindi FINE-kasseti
paigaldamiseks samme 2 kuni 5.
7
Sulgege skannimisseade/kaas.
Värv
b
• Printer alustab lähtestamist.
a
•
•
2
Tähtis!
Ärge puudutage kaitseteibil olevat tinti. See võib määrida
teie käsi või ümbritsevaid esemeid.
Ärge puudutage joonisel näidatud
piirkondi. Muidu ei pruugi printer õigesti
printida.
b
Ettevaatust
Jälgige oma sõrmi.
5
5. Paberi laadimine
1
Vajutage nuppu OK.
Kinnitage kasseti kaas ja vahetage kassett välja.
a
2
Eemaldage kassett printerist ning eemaldage
kasseti kaas.
seda küljelt, veendumaks,
• Vaadake
et see vastab joonisel kujutatule.
6
Tõmmake paberi väljastusalus välja.
7
Vajutage nuppu OK.
8
Vajutage nuppu OK.
EESTI
b
a
b
Kasseti kaas
3
Lükake paberijuhikud lahku.
parempoolne paberijuhik parema servani.
• Lükake
Joondage eesmine paberijuhik Letter-suuruses paberi
või A4-tähisega.
4
Laadige paber seadmesse.
2 või rohkem Letter-suuruses paberilehte või
• Laadige
A4-suurusega tavapaberi lehte nii, et prinditav pool
jääks alla.
paber eesmise paberijuhiku vastu ja joondage
• Asetage
parem paberijuhik paberi laiusega.
a
b
Tähtis!
Skannige häälestustoimingu videoõpiku vaatamiseks QR-koodi.
9
Kontrollige, kas ilmub järgmine kuva.
Kui kasutate printerit ilma muid seadmeid ühendamata,
on häälestus lõpule jõudnud.
3
6-a. Arvutiga ühendamine
Printeri seadistamine
Millist seadet soovite ühendada?
Arvuti
6-a
Arvuti ja
nutitelefon
Nutitelefon
Arvutiga ühendamine
Kui kasutate mitut arvutit, tehke need toimingud igal arvutil.
1
Minge arvutis veebisaidile Canon.
2
3
Valige
4
5
Klõpsake käsku Käivita.
Seadistus.
6
7
8
Klõpsake käsku Laadi alla.
9
Järgige ekraanil kuvatud suuniseid.
Käivitage allalaaditud fail.
Klõpsake käsku Alusta seadistamist
(Start Setup).
Sisestage printeri mudeIi nimi ja
klõpsake nuppu Mine.
Klõpsake käsku Kui olete oma printeri
juba ette valmistanud, avage Ühenda.
Märkus
Järgmised etapid on operatsioonisüsteemide
Windows (välja arvatud Windows 10 in S mode) ja
macOS kasutajatele. Teiste operatsioonisüsteemide
puhul järgige seadistamiseks ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
• Need toimingud võivad pisut aega võtta.
ühendamiseks lugege jaotist
• Nutitelefoniga
„6-b. Nutitelefoniga ühendamine” lk 5.
Seadistamise CD-ROM-i kasutamine operatsioonisüsteemis Windows
Topeltklõpsake CD-ROM-i faili EasySetup.exe ja jätkake sammust 3. Kui Interneti-ühendus puudub,
avage CD-ROM-i kaust win ja topeltklõpsake faili SETUP.exe. See installib printeridraiveri.
4
EESTI
6-b. Nutitelefoniga ühendamine
6-b
Nutitelefoniga ühendamine
Kui kasutate mitut nutitelefoni, tehke need toimingud igas nutitelefonis.
Enne alustamist tehke järgmised ettevalmistused.
a L ubage nutitelefonis Wi-Fi-säte.
bÜ
hendage nutitelefon juhtmeta ruuteriga (kui teil on juhtmeta ruuter).
Üksikasju vaadake nutitelefoni ja juhtmeta ruuteri kasutusjuhenditest.
1
Installige nutitelefoni rakendus „Canon PRINT Inkjet/SELPHY”.
2
Avage installitud rakendus.
3
Rakenduses printeri lisamiseks järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.
veebilehele Canon juurdepääsuks paremal kuvatud QR-koodi ning seejärel
• Skannige
laadige rakendus alla.
Pärast printeri lisamist saate oma nutitelefonist printida.
Fotode printimise kohta leiate teavet teemast „Fotopaberi laadimine” lk 6.
5
Fotopaberi laadimine
Fotopaberit saab laadida ainult tagumisele alusele.
1
Avage tagasalve kaas ja pikendage paberituge.
3
Laadige mitu lehte fotopaberit nii, et prinditav
pool jääks üles, ja lükake külgmine paberijuhik
paberivirna ääre vastu.
a
2
b
Avage söötmisava kaas ja lükake parempoolset
paberijuhikut võimalikult paremale.
a
4
Sulgege söötmisava kaas.
4
5
6
Sulgege dokumendi kaas.
7
Kasutage prindimäärangute seadmiseks nuppe
{, } ja OK.
8
Vajutage nuppu Käivita (Start).
b
laaditud paberile teabe seadistamiseks
• Järgige
ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kopeerimine
1
2
3
6
Lülitage printer sisse.
Laadige Letter- või A4-formaadis tavapaber.
Avage dokumendi kaas ja asetage
dokument selliselt, et kopeeritav külg jääks
kopeerimisalusel allapoole. Joondage
dokument joondustähisega ( ).
Vajutage nuppu OK.
Valige Kopeerimisseaded (Copy settings) ja
seejärel vajutage nuppu OK.
Configurarea imprimantei
1. Conţinutul cutiei
•
•
•
•
•
Cartuşe FINE
Color
Negru
2
Apăsaţi butonul ACTIVARE (ON).
3
Utilizaţi butoanele {, } şi OK pentru a selecta
o limbă.
4
Apăsaţi butonul OK.
Cablu de alimentare
CD-ROM de instalare pentru Windows
Informaţii cu privire la siguranţă şi alte
informaţii importante
Ghid de iniţiere (acest manual)
1
Îndepărtaţi şi eliminaţi toate materialele de
ambalare şi banda portocalie.
2
Deschideţi unitatea de scanare / capacul,
îndepărtaţi şi aruncaţi banda portocalie şi
materialul de protecţie din interior.
ROMÂNĂ
2. Îndepărtarea materialelor
de ambalare
a
b
3
Închideţi unitatea de scanare / capacul.
complet unitatea de scanare / capacul,
• Deschideţi
apoi închideţi.
a
b
Atenţie
Aveţi grijă la degete.
Important
Scanaţi codul QR pentru a viziona o îndrumare video privind
procedura de configurare.
5
Utilizaţi butoanele { şi } pentru a consulta
conţinutul de pe ecran şi apoi apăsaţi butonul
OK.
3. Pornirea imprimantei
1
Conectaţi cablul de alimentare.
În spate
Important
În acest moment, nu conectaţi alte cabluri.
1
Configurarea imprimantei
4. Instalarea cartuşelor FINE
1
4
Aşezaţi cartuşul FINE color în suportul pentru
cartuşe FINE.
Deschideţi unitatea de scanare / capacul.
Atenţie
Nu atingeţi suportul pentru cartuşe FINE până când acesta
nu se opreşte din mişcare.
2
Apucaţi şi deschideţi capacul de blocare a
cartuşului/cartuşelor de cerneală din partea stângă.
3
Scoateţi cartuşul FINE color din recipient şi
îndepărtaţi banda de protecţie.
a
Important
Nu loviţi cartuşul FINE. Acest
lucru poate cauza o funcţionare
necorespunzătoare.
5
Apăsaţi ferm în jos capacul de blocare a
cartuşului/cartuşelor de cerneală până când se
fixează, pentru a-l închide complet.
6
Repetaţi paşii de la 2 până la 5 şi instalaţi,
de asemenea, cartuşul FINE negru în partea
dreaptă.
7
Închideţi unitatea de scanare / capacul.
Color
b
• Imprimanta va începe iniţializarea.
a
•
•
2
Important
Nu atingeţi cerneala de pe banda de protecţie. Aceasta ar
putea păta mâinile sau obiectele din jur.
Nu atingeţi suprafeţele ilustrate în figură.
În caz contrar, este posibil ca imprimanta
să nu imprime corect.
b
Atenţie
Aveţi grijă la degete.
5
5. Încărcarea hârtiei
1
Apăsaţi butonul OK.
Ataşaţi capacul casetei şi înlocuiţi caseta.
a
b
Îndepărtaţi caseta de pe imprimantă şi scoateţi
capacul casetei.
6
Trageţi tava de ieşire a hârtiei în afară.
7
Apăsaţi butonul OK.
8
Apăsaţi butonul OK.
ROMÂNĂ
2
din lateral pentru a
• Priviţi-o
verifica dacă arată ca în schemă.
a
b
Capacul casetei
3
Glisaţi deoparte ghidajele pentru hârtie.
ghidajul pentru hârtie din dreapta spre
• Glisaţi
marginea din dreapta. Aliniaţi ghidajul pentru hârtie
frontal cu marcajul Letter sau A4.
4
Încărcaţi hârtie.
2 sau mai multe coli de hârtie simplă de
• Încărcaţi
dimensiune Letter sau A4 cu faţa de imprimare
orientată în jos.
hârtia pe ghidajul pentru hârtie frontal şi
• Aşezaţi
aliniaţi ghidajul pentru hârtie din dreapta la lăţimea
hârtiei.
a
b
Important
Scanaţi codul QR pentru a viziona o îndrumare video privind
procedura de configurare.
9
Verificaţi dacă apare ecranul următor.
Dacă veţi utiliza imprimanta fără a o conecta la alte
dispozitive, configurarea este acum finalizată.
3
6-a. Conectarea la un computer
Configurarea imprimantei
Ce dispozitiv conectaţi?
Computer
6-a
Computer şi
smartphone
Smartphone
Conectarea la un computer
Dacă folosiţi mai multe computere, efectuaţi paşii următori pe fiecare computer.
1
Accesaţi site-ul web Canon de pe un
computer.
2
3
Selectaţi
4
5
Faceţi clic pe Pornire.
6
7
8
Faceţi clic pe Descărcare.
9
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Configurarea.
Executaţi fişierul descărcat.
Faceţi clic pe Începere configurare
(Start Setup).
Introduceţi numele modelului
imprimantei dvs. şi faceţi clic pe Accesaţi.
Faceţi clic pe Dacă ați pregătit deja
imprimanta, accesați Conectare.
Notă
Următorii paşi sunt pentru utilizatorii Windows (cu
excepţia Windows 10 in S mode) şi macOS. Pentru
alte sisteme de operare, continuaţi configurarea
urmând în schimb instrucţiunile de pe ecran.
• Aceste operaţii pot dura un timp.
a conecta şi un smartphone,
• Pentru
consultaţi „6-b. Conectarea la un smartphone”
la pagina 5.
Utilizarea CD-ROM-ului de instalare pentru Windows
Faceţi dublu clic pe EasySetup.exe de pe CD-ROM şi apoi continuaţi de la pasul 3. Dacă nu aveţi
o conexiune la internet, deschideţi folderul win de pe CD-ROM şi faceţi dublu clic pe SETUP.exe.
Acesta va începe instalarea driverului de imprimantă.
4
6-b
Conectarea la un smartphone
Dacă folosiţi mai multe dispozitive smartphone, efectuaţi paşii următori pe fiecare
smartphone.
ROMÂNĂ
6-b. Conectarea la un smartphone
Pregătiţi următoarele înainte de a începe.
aA
ctivaţi setarea Wi-Fi pe smartphone.
bC
onectaţi dispozitivul dvs. smartphone la ruterul wireless (dacă aveţi un ruter wireless).
Consultaţi manualul dispozitivului smartphone şi manualul ruterului wireless.
1
Instalaţi aplicaţia „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” pe smartphone.
2
Deschideţi aplicaţia instalată.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul aplicaţiei pentru a adăuga imprimanta.
codul QR afişat în partea dreaptă pentru a accesa site-ul web Canon şi apoi
• Scanaţi
descărcaţi aplicaţia.
După ce aţi adăugat imprimanta, puteţi imprima de pe smartphone.
Pentru a imprima fotografii, consultaţi „Încărcarea hârtiei foto” la pagina 6.
5
Încărcarea hârtiei foto
Hârtia foto poate fi încărcată numai în tava din spate.
1
Deschideţi capacul tăvii din spate şi extindeţi
suportul pentru hârtie.
3
Încărcaţi mai multe coli de hârtie foto cu faţa de
imprimare orientată în sus şi glisaţi ghidajul pentru
hârtie lateral spre marginea stivei de hârtie.
a
2
b
Deschideţi capacul fantei de alimentare şi glisaţi
ghidajul pentru hârtie din partea dreaptă complet
la dreapta.
a
4
Închideţi capacul fantei de alimentare.
4
5
6
Închideţi capacul pentru documente.
7
Specificaţi setările de imprimare cu ajutorul
butoanelor {, } şi OK.
8
Apăsaţi butonul Pornire (Start).
instrucţiunile de pe ecran pentru a seta
• Urmaţi
informaţiile pentru hârtia încărcată.
b
Copierea
6
1
2
Porniţi imprimanta.
3
Deschideţi capacul pentru documente şi aşezaţi
documentul cu faţa în jos pe platou. Aliniaţi
documentul cu marcajul de aliniere ( ).
Încărcaţi hârtie simplă de dimensiune Letter sau
A4.
Apăsaţi butonul OK.
Selectaţi Setări copiere (Copy settings) şi apoi
apăsaţi butonul OK.
Настройване на принтера
1. Съдържание на комплекта
•
•
•
•
•
Касети FINE
Цветна
Черна
2
Натиснете бутона Включване (ON).
3
С помощта на бутоните {, } и OK изберете
език.
4
Натиснете бутона OK.
Захранващ кабел
Инсталационен компактдиск за Windows
Информация за безопасността и важна
информация
Ръководство за начално запознаване
(това ръководство)
2. Отстраняване на
опаковъчните материали
1
Отстранете и изхвърлете всички опаковъчни
материали и оранжевата лепенка.
2
Отворете сканиращия модул/капака, отстранете
отвътре оранжевата лепенка и предпазния
материал и ги изхвърлете.
b
3
БЪЛГАРСКИ
a
Затворете сканиращия модул/капака.
сканиращия модул/капака докрай и след
• Отворете
това го затворете.
a
b
Внимание
Пазете пръстите си.
Важно
Сканирайте QR кода за видео ръководство за процедурата
по настройка.
5
С помощта на бутоните { и } проверете
съдържанието на екрана и след това натиснете
бутона OK.
3. Включване на принтера
1
Свържете захранващия кабел.
Отзад
Важно
На този етап не свързвайте никакви други кабели.
1
Настройване на принтера
4. Поставяне на касетите FINE
1
4
Поставете цветната касета FINE в държача за
касета FINE.
Отворете сканиращия модул/капака.
Важно
Не удряйте касетата FINE. Това може
да причини неизправност.
Внимание
Не докосвайте държача на касета FINE, докато не спре да
се движи.
2
Хванете с два пръста и отворете застопоряващия
капак за касетите с мастило от лявата страна.
3
Извадете цветната касета FINE от контейнера
и отстранете предпазната лепенка.
a
5
Натиснете силно надолу застопоряващия
капак за касетите с мастило, докато не
щракне на място, за да се затвори напълно.
6
Повторете стъпки от 2 до 5 и поставете също
черната касета FINE отдясно.
7
Затворете сканиращия модул/капака.
Цветна
b
• Принтерът ще започне да се инициализира.
a
•
•
2
Важно
Не докосвайте мастилото по предпазната лепенка. То
може да изцапа ръцете ви или околните предмети.
Не докосвайте зоните, показани на
фигурата. В противен случай принтерът
може да не печата правилно.
b
Внимание
Пазете пръстите си.
5
5. Зареждане на хартия
1
Закрепете капака на касетата и поставете на
място касетата.
Натиснете бутона OK.
a
b
2
към нея отстрани,
• Погледнете
за да се уверите, че изглежда
Извадете касетата от принтера и свалете
капака на касетата.
като на фигурата.
6
Издърпайте изходната тава за хартия.
7
Натиснете бутона OK.
8
Натиснете бутона OK.
a
b
Капак на касетата
десния водач за хартия до десния край.
• Плъзнете
Подравнете предния водач за хартия с маркировката
БЪЛГАРСКИ
3
Раздалечете водачите за хартия.
Letter или A4.
4
Заредете хартия.
2 или повече листа обикновена хартия с
• Заредете
размер Letter или A4 със страната за печат надолу.
хартията до предния водач за хартия
• Поставете
и подравнете десния водач за хартия спрямо
Важно
Сканирайте QR кода за видео ръководство за процедурата
по настройка.
ширината на хартията.
a
b
9
Проверете дали се показва следният екран.
Ако ще използвате принтера, без да свързвате други
устройства, настройката вече е завършена.
3
6-a. Свързване с компютър
Настройване на принтера
Какво устройство свързвате?
Компютър
6-a
Компютър
и смартфон
Смартфон
Свързване с компютър
Ако използвате няколко компютъра, извършете тези стъпки на всеки от тях.
1
Влезте в уебсайта Canon от компютър.
2
3
Изберете
4
5
Щракнете върху Старт.
Настройка.
6
7
8
Щракнете върху Изтегли.
9
Следвайте инструкциите на екрана.
Стартирайте изтегления файл.
Щракнете върху Стартиране на
настройка (Start Setup).
Въведете името на модела на
принтера и щракнете върху Старт.
Щракнете върху Ако вече сте
подготвили принтера, отидете на
Свързване.
Забележка
Следните стъпки са за потребители на Windows
(с изключение на Windows 10 in S mode) и macOS.
За други операционни системи продължете
настройката, като вместо това следвате
инструкциите на екрана.
операции може да отнемат известно
• Тези
време.
да свържете също и със смартфон,
• Завижте
„6-b. Свързване със смартфон“ на
стр. 5.
Използване на инсталационния компактдиск за Windows
Щракнете двукратно върху EasySetup.exe в компактдиска и след това продължете от стъпка 3. Ако
нямате интернет връзка, отворете папката win в компактдиска и щракнете двукратно върху SETUP.exe.
Това ще инсталира драйвера на принтера.
4
6-b. Свързване със смартфон
6-b
Свързване със смартфон
Подгответе следното преди стартиране.
aВ
ключете настройката Wi-Fi на смартфона.
bС
вържете смартфона с безжичния рутер (ако имате безжичен рутер).
Вижте ръководствата на смартфона и безжичния рутер за повече подробности.
1
Инсталирайте приложението „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“ на смартфона.
2
Отворете инсталираното приложение.
3
Следвайте инструкциите на екрана в приложението, за да добавите принтера.
БЪЛГАРСКИ
Ако използвате няколко смартфона, извършете тези стъпки на всеки от тях.
показания отдясно QR код, за да отидете в уебсайта на Canon и да
• Сканирайте
изтеглите приложението.
След като добавите принтера, можете да печатате от смартфона.
За отпечатване на снимки вижте „Зареждане на фотохартия“ на стр. 6.
5
Зареждане на фотохартия
Фотохартия може да се зарежда само в задната тава.
1
Отворете капака на задната тава и изтеглете
подложката за хартия.
3
Заредете няколко листа фотохартия със
страната за печат нагоре и плъзнете
страничния водач за хартия до ръба на
топчето хартия.
a
2
Отворете капака на гнездото за подаване
и плъзнете десния водач за хартия докрай
надясно.
a
b
4
Затворете капака на гнездото за подаване.
4
5
6
Затворете капака за документи.
7
Задайте настройките за печат с помощта на
бутоните {, } и OK.
8
Натиснете бутона Старт (Start).
b
инструкциите на екрана, за да зададете
• Следвайте
информация за заредената хартия.
Копиране
6
1
2
Включете принтера.
3
Отворете капака за документи и поставете
документа с лице надолу върху стъклото.
Подравнете документа със знака за
подравняване ( ).
Заредете обикновена хартия с размер Letter
или A4.
Натиснете бутона OK.
Изберете Копиране на настройките (Copy
settings) и след това натиснете бутона OK.
Nameščanje tiskalnika
1. Vsebina kompleta
•
•
•
•
•
Kartuše FINE
Barvna
Črna
2
Pritisnite gumb VKLOP (ON).
3
Uporabite gumbe {, } in OK, da izberete jezik.
4
Pritisnite gumb OK.
Napajalni kabel
Namestitveni CD za Windows
Informacije o varnosti in pomembne
informacije
Navodila za postavitev in začetek uporabe
(ta priročnik)
2. Odstranjevanje zaščitnih
materialov
1
Odstranite in zavrzite vso embalažo in oranžni
trak.
2
Odprite enoto za optično branje/pokrov ter
odstranite in zavrzite oranžni trak in notranji
zaščitni material.
a
b
Zaprite enoto za optično branje/pokrov.
odprite enoto za optično branje/pokrov
• Popolnoma
in jo nato zaprite.
a
b
Pozor
Pazite na prste.
Pomembno
Optično preberite kodo QR za ogled video vadnice postopka
namestitve.
5
Z gumboma { in } preverite vsebino na
zaslonu, nato pa pritisnite gumb OK.
SLOVENŠČINA
3
3. Vklop tiskalnika
1
Priključite napajalni kabel.
Zadaj
Pomembno
Zaenkrat ne priključite nobenega drugega kabla.
1
Nameščanje tiskalnika
4. Namestitev kartuš FINE
1
Barvno kartušo FINE postavite v držalo kartuše
FINE.
Odprite enoto za optično branje/pokrov.
Pozor
Ne dotikajte se držala kartuše FINE, dokler se ne neha
premikati.
2
Stisnite in odprite pokrov za pritrjevanje črnilnih
kartuš na levi strani.
3
Odstranite barvno kartušo FINE iz paketa in
odstranite zaščitni trak.
a
•
•
Pomembno
Pazite, da s kartušo FINE ne udarite
ob kaj. V nasprotnem primeru lahko
pride do okvare.
5
Trdno pritisnite pokrov za pritrjevanje črnilnih
kartuš, da se zaskoči in s tem popolnoma zapre.
6
Ponovite koraka 2 in 5 ter vstavite še črno kartušo
FINE na desno stran.
7
Zaprite enoto za optično branje/pokrov.
Barvna
b
2
4
Pomembno
Ne dotikajte se črnila na zaščitnem traku. Lahko bi pustilo
madeže na vaših rokah ali predmetih v bližini.
Ne dotikajte se območij, prikazanih na
sliki. V nasprotnem primeru tiskalnik
morda ne bo pravilno tiskal.
• Tiskalnik se bo začel pripravljati za delovanje.
a
b
Pozor
Pazite na prste.
5
5. Nalaganje papirja
1
Pritisnite gumb OK.
Pritrdite pokrov kasete in zamenjajte kaseto.
a
b
2
Odstranite kaseto iz tiskalnika in odstranite pokrov
kasete.
jo od strani in se
• Poglejte
prepričajte, da je videti kot na
sliki.
6
Izvlecite izhodni pladenj za papir.
7
Pritisnite gumb OK.
8
Pritisnite gumb OK.
a
b
Pokrov kasete
4
Razprite vodili za papir.
desno vodilo za papir ob desni rob. Sprednje
• Potisnite
vodilo za papir poravnajte z oznako Letter ali A4.
SLOVENŠČINA
3
Vstavite papir.
2 ali več listov navadnega papirja velikosti
• Vstavite
Letter ali A4 s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol.
potisnite do konca ob sprednje vodilo za papir,
• Papir
nato pa desno vodilo za papir poravnajte s širino
Pomembno
Optično preberite kodo QR za ogled video vadnice postopka
namestitve.
papirja.
a
b
9
Preverite, ali se prikaže naslednji zaslon.
Če boste tiskalnik uporabljali brez povezave z drugimi
napravami, je nastavitev zdaj končana.
3
6-a. Povezovanje z računalnikom
Nameščanje tiskalnika
Katero napravo želite povezati?
Računalnik
6-a
Računalnik in
pametni telefon
Pametni telefon
Vzpostavljanje povezave z računalnikom
Če uporabljate več računalnikov, te korake izvedite za vsakega od njih.
1
V računalniku odprite spletno mesto
Canon.
2
3
Izberite
4
5
Kliknite Začni.
6
7
8
Kliknite Prenesi.
9
Sledite navodilom na zaslonu.
Zaženite preneseno datoteko.
Kliknite Začni nastavitev (Start Setup).
Nastavitev.
Vnesite ime modela tiskalnika in kliknite
Pojdi.
Kliknite Če ste že pripravili tiskalnik,
pojdite na možnost Poveži.
Opomba
Naslednji koraki so za uporabnike sistemov Windows
(vendar ne za Windows 10 in S mode) in macOS.
Pri drugih operacijskih sistemih nastavitev izvedite
v skladu z navodili na zaslonu.
• Ti postopki lahko trajajo nekaj časa.
povezati tudi s pametnim telefonom,
• Čeglejtese želite
»6-b. Povezovanje s pametnim telefonom«
na strani 5.
Uporaba namestitvenega CD-ja za Windows
Na CD-ju dvokliknite EasySetup.exe, nato pa nadaljujte od koraka 3. Če spletna povezava ni vzpostavljena,
na CD-ju odprite mapo win in dvokliknite SETUP.exe. Tako boste namestili gonilnik tiskalnika.
4
6-b. Povezovanje s pametnim telefonom
6-b
Povezovanje s pametnim telefonom
Če uporabljate več pametnih telefonov, te korake izvedite za vsakega od njih.
1
V svojem pametnem telefonu namestite aplikacijo »Canon PRINT Inkjet/SELPHY«.
2
Odprite nameščeno aplikacijo.
3
Upoštevajte navodila na zaslonu v aplikaciji, da dodate tiskalnik.
preberite kodo QR na desni in dostopite do spletnega mesta Canon, nato
• Optično
prenesite aplikacijo.
SLOVENŠČINA
Pred začetkom pripravite naslednje.
a V svojem pametnem telefonu omogočite nastavitev Wi-Fi.
bP
ametni telefon povežite z brezžičnim usmerjevalnikom (če uporabljate brezžični usmerjevalnik).
Za več podrobnosti glejte priročnike pametnega telefona in brezžičnega usmerjevalnika.
Ko dodate tiskalnik, lahko tiskate iz pametnega telefona.
Za tiskanje fotografij glejte »Nalaganje fotografskega papirja« na strani 6.
5
Nalaganje fotografskega papirja
Fotografski papir lahko naložite samo v zadnji pladenj.
1
Odprite pokrov zadnjega pladnja in izvlecite
oporo za papir.
3
Naložite več listov fotografskega papirja s stranjo
za tiskanje obrnjeno navzgor, nato pa stransko
vodilo za papir potisnite ob rob svežnja papirja.
a
2
b
Odprite pokrov podajalne reže in desno vodilo
za papir potisnite do konca v desno.
a
4
Zaprite pokrov podajalne reže.
4
5
6
Zaprite pokrov za dokumente.
7
Nastavitve tiskanja določite z gumbi {, } in
OK.
8
Pritisnite gumb Začni (Start).
b
nastavitev informacij o naloženem papirju
• Zaupoštevajte
navodila na zaslonu.
Kopiranje
1
2
3
6
Vklopite tiskalnik.
Naložite navaden papir velikosti Letter ali A4.
Odprite pokrov za dokumente in dokument s
potiskano stranjo navzdol postavite na stekleno
ploščo. Dokument poravnajte z oznako za
poravnavo ( ).
Pritisnite gumb OK.
Izberite možnost Nastavitve kopiranja (Copy
settings) in nato pritisnite gumb OK.
Postavljanje pisača
1. Sadržaj kutije
•
•
•
•
•
Ulošci FINE
Boja
2
Pritisnite gumb UKLJUČENO (ON).
3
Pomoću gumba {, } i U redu (OK) odaberite
jezik.
4
Pritisnite gumb U redu (OK).
Kabel za napajanje
CD-ROM za postavu za Windows
Sigurnosne i važne informacije
Početak (ovaj priručnik)
Crna
2. Uklanjanje ambalaže
1
Uklonite i odložite svu ambalažu i narančastu
traku.
2
Otvorite jedinicu za skeniranje / poklopac,
uklonite i odložite narančastu traku i zaštitni
materijal u uređaju.
a
b
Zatvorite jedinicu za skeniranje / poklopac.
jedinicu za skeniranje / poklopac do kraja pa
• Otvorite
ih zatvorite.
a
b
Oprez
Pripazite na prste.
3. Uključivanje pisača
1
Važno
Skenirajte QR kod da biste pogledali videozapis s uputama za
postupak postavljanja.
5
Pomoću gumba { i } pogledajte sadržaj na
zaslonu pa pritisnite gumb U redu (OK).
HRVATSKI
3
Povežite kabel za napajanje.
Zadnja stranica
Važno
Još ne spajajte niti jedan drugi kabel.
1
Postavljanje pisača
4
4. Umetanje uložaka FINE
1
Postavite uložak FINE u boji u držač uloška FINE.
Otvorite jedinicu za skeniranje / poklopac.
Važno
Nemojte udarati uložak FINE. To može
uzrokovati kvar.
Oprez
Ne dodirujte držač uloška FINE dok se ne zaustavi.
2
Pritisnite i otvorite poklopac za zaključavanje
uloška tinte na lijevoj strani.
3
Izvadite uložak FINE u boji iz spremnika i uklonite
zaštitnu traku.
a
5
Čvrsto pritisnite poklopac za zaključavanje
uloška tinte dok ne dosjedne na mjesto da biste
ga zatvorili do kraja.
6
Ponovite korake od 2 do 5 i umetnite uložak
FINE s crnom bojom na desnu stranu.
7
Zatvorite jedinicu za skeniranje / poklopac.
Boja
b
• Pisač će započeti inicijalizaciju.
a
•
•
2
Važno
Ne dirajte boju na zaštitnoj traci. Može vam zaprljati ruke ili
druge predmete koji se nalaze u blizini.
Ne dirajte područja prikazana na slici.
Inače pisač možda neće ispravo ispisivati.
b
Oprez
Pripazite na prste.
5
5. Umetanje papira
1
Pritisnite gumb U redu (OK).
Pričvrstite poklopac kasete i zamijenite kasetu.
a
b
2
Iz pisača izvadite kasetu, a zatim uklonite
poklopac kasete.
s bočne strane izgleda
• Pogledajte
li kao dijagram.
6
Izvucite ladicu za izlaz papira.
7
Pritisnite gumb U redu (OK).
8
Pritisnite gumb U redu (OK).
a
b
Poklopac kasete
3
Razvucite vodilice papira.
desnu vodilicu papira do desnog ruba.
• Povucite
Poravnajte prednju vodilicu papira s oznakom Letter
ili A4.
Umetnite papir.
2 ili više listova običnog papira veličine Letter
• iliUmetnite
A4 sa stranom za ispis okrenutom prema dolje.
papir uz prednju vodilicu papira i poravnajte
• Postavite
desnu vodilicu papira prema širini papira.
a
b
Važno
Skenirajte QR kod da biste pogledali videozapis s uputama za
postupak postavljanja.
9
Provjerite prikazuje li se sljedeći zaslon.
HRVATSKI
4
Ako ćete upotrebljavati pisač bez povezivanja drugih
uređaja, postavljanje je sada dovršeno.
3
6-a. Povezivanje s računalom
Postavljanje pisača
Koji uređaj spajate?
Računalo
6-a
Računalo i pametni
telefon
Pametni telefon
Povezivanje s računalom
Ako koristite više od jednog računala, izvršite ove korake na svakom od njih.
1
Na računalu pristupite web-mjestu
Canon.
2
3
Odaberite
4
5
Kliknite Započni.
6
7
8
Kliknite Preuzmi.
9
Slijedite upute na zaslonu.
Postavljanje.
Pokrenite preuzetu datoteku.
Kliknite Pokreni postavljanje (Start
Setup).
Unesite naziv modela svog pisača i kliknite
Kreni.
Kliknite Ako ste već pripremili svoj
pisač, idite na Poveži.
Napomena
Sljedeći koraci namijenjeni su za korisnike sustava
Windows (osim za Windows 10 in S mode) i sustava
macOS. Za druge operacijske sustave nastavite s
postavljanjem prateći upute na zaslonu.
• Ove radnje mogu potrajati.
se želite povezati i s pametnim telefonom,
• Ako
pogledajte odjeljak „6-b. Povezivanje pametnog
telefona” na stranici 5.
Upotreba CD-ROM-a za postavu za Windows
U CD-ROM-u dvaput kliknite EasySetup.exe, a zatim nastavite od 3. koraka. Ako internetska veza
nije uspostavljena, u CD-ROM-u otvorite mapu win i dvaput kliknite SETUP.exe. Time ćete instalirati
upravljački program za pisač.
4
6-b. Povezivanje pametnog telefona
6-b
Povezivanje pametnog telefona
Ako koristite više od jednog pametnog telefona, izvršite ove korake na svakom od njih.
Prije početka izvršite ovdje navedene postupke.
aO
mogućite postavku Wi-Fi na pametnom telefonu.
bP
ovežite pametni telefon s bežičnim usmjernikom (ako imate bežični usmjernik).
Više detalja potražite u priručnicima o pametnom telefonu i bežičnom usmjerniku.
1
Instalirajte aplikaciju „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” na svoj pametni telefon.
2
Otvorite instaliranu aplikaciju.
3
Slijedite upute na zaslonu u aplikaciji kako biste dodali svoj pisač.
HRVATSKI
QR kôd prikazan s desne strane kako biste pristupili web-lokaciji Canon,
• Skenirajte
a zatim preuzmite aplikaciju.
Nakon dodavanja pisača možete ispisivati s pametnog telefona.
Za ispisivanje fotografija pogledajte „Umetanje fotopapira” na stranici 6.
5
Umetanje fotopapira
Fotopapir može se umetnuti samo u stražnju ladicu.
1
Pažljivo otvorite poklopac stražnje ladice i izvucite
oslonac papira.
3
Umetnite nekoliko listova fotopapira sa stranom
za ispis okrenutom prema gore i povucite bočnu
vodilicu papira uz rub snopa papira.
a
2
b
Otvorite poklopac otvora za ulaganje papira
i povucite desnu vodilicu papira do kraja udesno.
a
4
Zatvorite poklopac otvora za ulaganje papira.
4
5
6
Zatvorite poklopac dokumenta.
7
Odredite postavke ispisa pomoću gumba {,
} i U redu (OK).
8
Pritisnite gumb Započni (Start).
b
upute na zaslonu da biste postavili
• Slijedite
informacije o umetnutom papiru.
Kopiranje
1
2
3
6
Uključite pisač.
Umetnite običan papir veličine Letter ili A4.
Otvorite poklopac dokumenta i postavite
dokument na kopirno staklo tako da je okrenut
prema dolje. Poravnajte dokument s oznakom
za poravnanje ( ).
Pritisnite gumb U redu (OK).
Odaberite Kopiraj postavke (Copy settings) pa
pritisnite gumb U redu (OK).
RMC (Regulatory Model Code): K10500
Přečtěte si dokument Příručka online
Pobierz Podręcznik online
Çevrimiçi El Kitabı'na erişme
Pasiekite Interneto instrukcija
Accesaţi Manual online
Odprite Spletni priročnik
Prístup k dokumentu Príručka online
Hogyan érhető el az Online kézikönyv
Piekļūstiet dokumentam Tiešsaistes rokasgrāmata
Juurdepääs Veebijuhend
Достъп до Онлайн ръководство
Pristupite dokumentu Priručnik na mreži
Pomocí webového prohlížeče
Cez webový prehliadač
Z przeglądarki
Böngészőből
Tarayıcınızdan
Pārlūkprogrammā
Naudojant naršyklę
Teie brauserist
Din browser
От браузър
Prek brskalnika
Iz svog preglednika
QT6-3167-V01
XXXXXXXX
© CANON INC. 2019
PRINTED IN XXXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising