Canon | PIXMA TS6340 | User manual | Canon PIXMA TS6340 User manual

Canon PIXMA TS6340 User manual
Příručka pro uvedení do provozu
Prvé spustenie
Pierwsze uruchomienie
Beüzemelési útmutató
Başlangıç Kılavuzu
Darba sākšana
Darbo pradžia
Alustamise juhend
Ghid de iniţiere
Ръководство за начално
запознаване
Navodila za postavitev in
začetek uporabe
Početak
Nejprve si přečtěte Informace o bezpečnosti
a důležitá sdělení (dodatek).
Najprv si prečítajte Informácie o bezpečnosti
a dôležité informácie (dodatok).
Najpierw przeczytaj dodatek Informacje
o bezpieczeństwie i ważne uwagi.
Először a (mellékelt) Biztonsági és fontos
tudnivalók című dokumentumot olvassa el!
Önce Güvenlik ve Önemli Bilgiler başlıklı eki
okuyun.
Vispirms izlasiet Informācija par drošību un cita
svarīga informācija (pielikums).
Pirmiausia perskaitykite Darbo saugos ir kita svarbi
informacija (priedas).
Lugege kõigepealt läbi Ohutusteave ja oluline
teave (lisa).
Citiţi mai întâi Informaţii cu privire la siguranţă şi
alte informaţii importante (anexă).
Прочетете най-напред Информация за
безопасността и важна информация (приложение).
Najprej preberite Informacije o varnosti in
pomembne informacije (dodatek).
Najprije pročitajte Sigurnosne i važne informacije
(dodatak).
Instalace tiskárny.................................................................................................................................str. 1
Inštalácia tlačiarne......................................................................................................................strana 1
Instalowanie drukarki...............................................................................................................strona 1
A nyomtató üzembe helyezése...........................................................................................1. oldal
Yazıcıyı Kurma..................................................................................................................................sayfa 1
Printera uzstādīšana...................................................................................................................... 1. lpp.
Spausdintuvo įrengimas.............................................................................................................. 1 psl.
Printeri paigaldamine......................................................................................................................... lk 1
Instalarea imprimantei.......................................................................................................... pagina 1
Инсталиране на принтера......................................................................................................стр. 1
Namestitev tiskalnika..................................................................................................................stran 1
Instaliranje pisača................................................................................................................... stranica 1
Připojení k počítači, chytrému telefonu nebo tabletu................................................str. 4
Pripojenie k počítaču, smartfónu alebo tabletu......................................................strana 4
Podłączanie do komputera, smartfona lub tabletu..............................................strona 4
Csatlakoztatás számítógéphez, okostelefonhoz vagy táblagéphez.............4. oldal
Bilgisayara, Akıllı Telefona veya Tablete Bağlanma....................................................sayfa 4
Savienošana ar datoru un viedtālruni vai planšetdatoru....................................... 4. lpp.
Prijungimas prie kompiuterio, išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio........4 psl.
Arvuti, nutitelefoni või tahvelarvutiga ühendamine...................................................... lk 4
Conectarea la un computer, la un smartphone sau la o tabletă................ pagina 4
Свързване с компютър, смартфон или таблет.........................................................стр. 4
Povezovanje z računalnikom, pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.......stran 4
Povezivanje s računalnom, pametnim telefonom ili tabletom.................. stranica 4
Jak tiskárnu držet
Ako držať tlačiareň
Trzymanie drukarki
Így kell megfogni a nyomtatót
Yazıcıyı Tutma
Printera turēšana
Spausdintuvo laikymas
Printeri hoidmine
Ţinând imprimanta
Как да държите принтера
Držanje tiskalnika
Držanje pisača
Instruktážní videa
Inštruktážne videá
Filmy instruktażowe
Magyarázó videók
Eğitici Videolar
Instrukciju videoklipi
Mokomieji vaizdo įrašai
Õppevideo
Videoclipuri cu instrucțiuni
Видео с инструкции
Videoposnetki z navodili
Videozapisi s uputama
Go
Nastavení tiskárny
1. Obsah balení
•
•
•
•
Nádržky s inkoustem pro
instalaci
Stiskněte tlačítko ZAPNOUT (ON).
3
Pomocí tlačítek {, } a OK zvolte jazyk.
4
Stiskněte tlačítko OK.
Napájecí kabel
Instalační disk CD-ROM pro počítač se
systémem Windows
Informace o bezpečnosti a důležitá
sdělení
Příručka pro uvedení do provozu (tato
příručka)
ČEŠTINA
•
2
2. Odstranění ochranného
materiálu
Důležité
Jakmile se zahájí tisk, automaticky se vysune výstupní zásobník na
papír. Před tiskárnu neumisťujte žádné předměty.
1
Odstraňte a zahoďte veškeré obalové materiály
a oranžovou pásku.
2
Otevřete skener / kryt a odstraňte oranžovou
pásku.
a
b
3
Zavřete skener / kryt.
• Úplně otevřete skener / kryt a následně jej zavřete.
Důležité
Naskenujte QR kód videa s návodem na postup nastavení.
a
b
Upozornění
Neskřípněte si prsty.
5
Pomocí tlačítek { a } zkontrolujte obsah na
obrazovce a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Zapnutí tiskárny
1
Připojte napájecí kabel.
Zadní strana
Důležité
Během tohoto kroku zatím nepřipojujte ostatní kabely.
1
Nastavení tiskárny
4. Instalace nádržek s
inkoustem
1
5
Otevřete skener / kryt.
Důležité
Pokud po instalaci nádržky s inkoustem neuvidíte na obrazovce
značku , je možné, že jste si barvy nádržky s inkoustem
spletli, nebo jste nainstalovali jinou nádržku s inkoustem
(například s číslem pro jiný model, kterou tato tiskárna
nepodporuje). Nainstalujte nádržku s inkoustem správné barvy
nebo použijte nádržku s inkoustem dodanou pro potřeby
nastavení.
Upozornění
Nedotýkejte se držáku tiskové hlavy, dokud se nezastaví.
2
Sejměte pásku a fólii z nádržky s inkoustem.
b
a
6
Zopakováním kroků 2 až 5 nainstalujte všechny
nádržky s inkoustem.
zda se na obrazovce objevila značka
• Zkontrolujte,
pro všechny jednotlivé barvy.
• Ujistěte se, že na nádržce nezůstala žádná páska.
3
Zkontrolujte, zda se na obrazovce objevila
značka .
Pomalu sejměte oranžovou krytku.
7
•
Důležité
Pokud je zablokován větrací otvor ve
tvaru Y, netlačte na nádržku s inkoustem.
Zavřete skener / kryt.
• Tiskárna spustí inicializaci.
a
b
•
4
2
Nedotýkejte se oblastí označených
červeně.
Nainstalujte nádržku s inkoustem.
nádržku s inkoustem do tiskové hlavy
• Vložte
a zatlačte ji, dokud nezacvakne na své místo.
Upozornění
Neskřípněte si prsty.
5
1
Připojte kryt kazety a kazetu vložte na své místo.
ČEŠTINA
5. Vložení papíru
Stiskněte tlačítko OK.
b
a
2
6
Stiskněte tlačítko OK.
7
Stiskněte tlačítko OK.
Vytáhněte kazetu z tiskárny a sejměte kryt kazety.
a
b
Kryt kazety
3
Roztáhněte vodítka papíru.
pravé vodítko papíru do pravé krajní polohy.
• Posuňte
Zarovnejte vodítko papíru se značkou Letter nebo A4.
Důležité
Naskenujte QR kód videa s návodem na postup nastavení.
8
4
Zkontrolujte, zda se otevřela následující obrazovka.
Vložte papír.
více než 2 listy běžného papíru velikosti Letter
• Vložte
nebo A4 tiskovou stranou dolů.
papír slícujte s předním vodítkem papíru
• Vložený
a pravé vodítko papíru přisuňte k okraji papíru.
a
b
Pokud budete používat tiskárnu bez připojení k dalším
zařízením, nastavení je dokončeno.
3
6-a. Připojení k počítači
Nastavení tiskárny
Jaké zařízení chcete připojit?
Počítač a chytrý
telefon
Počítač
6-a
Chytrý telefon
Připojení k počítači
Pokud používáte několik počítačů, bude nutné přípravu provést na každém z nich.
1
V počítači otevřete webovou stránku
Canon.
2
3
Vyberte možnost
4
5
Klepněte na tlačítko Start.
6
7
8
Klepněte na tlačítko Stáhnout.
9
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nastavení.
Spusťte stažený soubor.
Klepněte na tlačítko Zahájit nastavení
(Start Setup).
Zadejte název modelu vaší tiskárny
a klepněte na tlačítko Přejít.
Klepněte na tlačítko Pokud jste tiskárnu
připravili, přejděte k tématu Připojení.
Poznámka
Následující kroky platí pro uživatele počítačů se
systémy Windows (kromě Windows 10 in S mode)
a macOS. Uživatelé počítačů s jiným operačním
systémem pokračují v instalaci podle pokynů na
obrazovce.
• Dokončení této operace může chvíli trvat.
pro připojení k chytrému telefonu
• Návod
naleznete na stránce „6-b. Připojení
k chytrému telefonu“ na str. 5.
Použití instalačního disku CD-ROM pro počítač se systémem Windows
Dvakrát klikněte na položku EasySetup.exe na instalačním disku CD-ROM a pokračujte od kroku
3. Pokud nemáte připojení k internetu, otevřete složku win na instalačním disku CD-ROM a dvakrát
klikněte na položku SETUP.exe. Spustí se instalace ovladače tiskárny.
4
ČEŠTINA
6-b. Připojení k chytrému telefonu
6-b
Připojení k chytrému telefonu
Pokud používáte několik chytrých telefonů, bude nutné přípravu provést na každém z nich.
Než začnete, připravte si prostředí pro práci.
a Ve svém chytrém telefonu aktivujte připojení Wi-Fi.
bP
okud používáte bezdrátový směrovač, připojte chytrý telefon k tomuto bezdrátovému směrovači.
Informace naleznete v příručce k chytrému telefonu a bezdrátovému směrovači.
1
Ve svém chytrém telefonu nainstalujte aplikaci „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.
2
Otevřete nainstalovanou aplikaci.
3
Podle pokynů na obrazovce aplikace přidejte svoji tiskárnu.
stránku Canon s aplikací ke stažení můžete otevřít naskenováním QR kódu
• Webovou
napravo.
Jakmile přidáte svou tiskárnu, můžete na ní tisknout z chytrého telefonu.
Tisk fotografií viz „Vložení fotografického papíru“ na str. 6.
5
Vložení fotografického papíru
Fotografický papír vkládejte pouze do zadní přihrádky.
1
Otevřete kryt zadního zásobníku a vytáhněte
opěrku papíru.
3
Vložte několik listů fotografického papíru
tiskovou stranou nahoru a přitiskněte pravé
vodítko papíru ke stohu papíru.
a
b
2
Otevřete kryt otvoru podavače a posuňte pravé
vodítko papíru zcela doprava.
a
4
Zavřete kryt otvoru podavače.
4
5
6
Zavřete kryt dokumentu.
7
Upřesněte nastavení tisku pomocí tlačítek {,
} a OK.
8
Stiskněte tlačítko Start.
pokynů na obrazovce zadejte informace
• Podle
o vloženém papíru.
b
Kopírování
1
2
3
6
Zapněte tiskárnu.
Vložte běžný papír formátu Letter nebo A4.
Otevřete kryt dokumentu a na skleněnou desku
položte dokument lícem dolů. Dokument
zarovnejte se značkami pro zarovnání ( ).
Stiskněte tlačítko OK.
Zvolte možnost Nastavení kopírování (Copy
settings) a poté stiskněte tlačítko OK.
Nastavenie tlačiarne
1. Obsah balenia
•
•
•
•
Kazety s atramentom na
nastavenie
Stlačte tlačidlo ZAP. (ON).
3
Tlačidlami {, } a OK vyberte jazyk.
4
Stlačte tlačidlo OK.
Napájací kábel
Inštalačný disk pre systém Windows
Informácie o bezpečnosti a dôležité
informácie
Prvé spustenie (táto príručka)
SLOVENČINA
•
2
2. Odstránenie obalového
materiálu
Dôležité
Hneď ako začne tlač, výstupný zásobník papiera sa automaticky
vysunie. Pred tlačiareň neklaďte žiadne predmety.
1
Z tlačiarne odstráňte a zahoďte obalový materiál
a oranžovú pásku.
2
Otvorte skenovaciu jednotku/kryt a odstráňte
oranžovú pásku.
a
b
3
Zatvorte skenovaciu jednotku/kryt.
otvorte skenovaciu jednotku/kryt a následne
• Úplne
ju zatvorte.
Dôležité
Naskenovaním kódu QR zobrazíte videonávod na inštaláciu.
a
b
Upozornenie
Dávajte si pozor na prsty.
5
Tlačidlami { a } preskúmajte obsah na
obrazovke a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Zapnutie tlačiarne
1
Pripojte napájací kábel.
Zadná strana
Dôležité
Zatiaľ nepripájajte žiadne iné káble.
1
Nastavenie tlačiarne
4. Inštalácia kaziet s atramentom
1
5
Otvorte skenovaciu jednotku/kryt.
Dôležité
Ak sa na obrazovke nezobrazí značka , aj keď ste nainštalovali
kazetu s atramentom, farba kazety s atramentom môže byť
nesprávna alebo ste mohli nainštalovať kazetu s atramentom
s iným číslom modelu, ktorý táto tlačiareň nepodporuje. Buď
nainštalujte kazetu s atramentom pre správnu farbu, alebo
použite kazetu s atramentom dodanou na nastavenie.
Upozornenie
Nedotýkajte sa držiaka tlačovej hlavy, kým sa nezastaví.
2
Skontrolujte, či sa na obrazovke objavila značka
Odstráňte pásku a fóliu na kazete s atramentom.
b
6
Zopakujte kroky 2 až 5 a nainštalujte všetky
kazety s atramentom.
či sa na obrazovke objavila značka
• Skontrolujte,
pre všetky jednotlivé farby.
a
• Skontrolujte, či tam nezostal žiadne kúsok pásky.
3
Pomaly odstráňte oranžový kryt.
7
•
•
4
2
Dôležité
Ak je vzduchový otvor v tvare písmena Y
zablokovaný, netlačte na kazetu
s atramentom.
Nedotýkajte sa oblastí označených
červenou farbou.
Nainštalujte kazetu s atramentom.
kazetu s atramentom do tlačovej hlavy
• Vložte
a zatlačte ju nadol, kým nezacvakne.
Zatvorte skenovaciu jednotku/kryt.
• Tlačiareň sa začne spúšťať.
a
b
Upozornenie
Dávajte si pozor na prsty.
.
5
5. Vloženie papiera
1
Založte kryt kazety a kazetu vložte na svoje miesto.
Stlačte tlačidlo OK.
b
2
6
Stlačte tlačidlo OK.
7
Stlačte tlačidlo OK.
Vytiahnite kazetu z tlačiarne a odstráňte kryt kazety.
a
b
SLOVENČINA
a
Kryt kazety
3
Roztiahnite vodiace lišty papiera.
pravú vodiacu lištu papiera k pravému okraju.
• Posuňte
Zarovnajte prednú vodiacu lištu papiera so značkou
Letter alebo A4.
Dôležité
Naskenovaním kódu QR zobrazíte videonávod na inštaláciu.
8
4
Skontrolujte, či sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
Vložte papier.
2 alebo viacero hárkov obyčajného papiera
• Vložte
rozmerov Letter alebo A4 tak, aby strana určená na
tlač smerovala nadol.
položte oproti vodiacej lište papiera a zarovnajte
• Papier
pravú vodiacu lištu papiera pre danú šírku papiera.
a
b
Ak chcete používať tlačiareň bez pripojenia akýchkoľvek
iných zariadení, inštalácia je hotová.
3
6-a. Pripojenie k počítaču
Nastavenie tlačiarne
Aké zariadenie pripájate?
Počítač a smartfón
Počítač
6-a
Smartfón
Pripojenie k počítaču
Ak používate viacero počítačov, zopakujte tieto kroky na každom z nich.
1
V počítači prejdite na webovú stránku
spoločnosti Canon.
2
3
Vyberte položku
4
5
Kliknite na položku Štart.
6
7
8
Kliknite na položku Prevziať.
9
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Nastavenie.
Spustite prevzatý súbor.
Kliknite na položku Spustiť nastavenie
(Start Setup).
Zadajte názov modelu tlačiarne a kliknite
na položku Prejsť.
Kliknite na položku Ak ste už tlačiareň
pripravili, prejdite na položku Pripojiť.
Poznámka
Nasledujúce kroky platia pre používateľov počítačov
so systémami Windows (okrem Windows 10 in S
mode) a macOS. Používatelia počítačov s iným
operačným systémom pokračujú v nastavovaní
podľa pokynov na obrazovke.
• Tieto operácie môžu chvíľu trvať.
pripojiť aj k smartfónu, pozrite si
• Akčasťsa„6-b.chcete
Pripojenie k smartfónu“ na strane 5.
Použitie inštalačného disku pre systém Windows
Dvakrát kliknite na súbor EasySetup.exe na inštalačnom disku a pokračujte od kroku 3. Ak nemáte
internetové pripojenie, otvorte priečinok win na inštalačnom disku a dvakrát kliknite na súbor SETUP.exe.
Tým nainštalujete ovládač tlačiarne.
4
SLOVENČINA
6-b. Pripojenie k smartfónu
6-b
Pripojenie k smartfónu
Ak používate viacero smartfónov, zopakujte tieto kroky na každom z nich.
Pred spustením pripravte tieto položky.
a V smartfóne zapnite nastavenie Wi-Fi.
bP
ripojte smartfón k smerovaču bezdrôtovej siete (ak používate smerovač bezdrôtovej siete).
Ďalšie podrobnosti nájdete v príručkách smartfónu a smerovača bezdrôtovej siete.
1
V smartfóne nainštalujte aplikáciu „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.
2
Otvorte nainštalovanú aplikáciu.
3
Postupujte podľa pokynov na obrazovke aplikácie a pridajte tlačiareň.
kódu QR na prevzatie aplikácie, ktorý je zobrazený vpravo, budete
• Naskenovaním
mať prístup aj k webu spoločnosti Canon.
Hneď, ako pridáte svoju tlačiareň, môžete tlačiť zo smartfónu.
Ak chcete tlačiť fotografie, pozrite si časť „Vloženie fotografického papiera“ na strane 6.
5
Vloženie fotografického papiera
Fotografický papier možno vložiť iba do zadného zásobníka.
1
Otvorte kryt zadného zásobníka a vytiahnite
podperu papiera.
3
Vložte niekoľko hárkov fotografického papiera
tak, aby strana, na ktorú sa tlačí, smerovala
nahor, a prisuňte bočnú vodiacu lištu papiera
k okraju stohu papiera.
a
2
b
Otvorte kryt otvoru podávača a posuňte pravú
vodiacu lištu papiera úplne vpravo.
a
4
Zatvorte kryt otvoru podávača.
4
5
6
Zatvorte kryt dokumentov.
7
Tlač môžete nastaviť tlačidlami {, } a OK.
8
Stlačte tlačidlo Štart (Start).
podľa pokynov na obrazovke a nastavte
• Postupujte
informácie o vloženom papieri.
b
Kopírovanie
1
2
3
6
Zapnite tlačiareň.
Vložte papier rozmerov Letter alebo A4.
Otvorte kryt dokumentov a dokument položte
na predlohové sklo smerom nadol. Dokument
zarovnajte so značkou zarovnania ( ).
Stlačte tlačidlo OK.
Označte možnosť Nastavenia kopírovania
(Copy settings) a potom stlačte tlačidlo OK.
Konfigurowanie drukarki
1. Zawartość opakowania
•
Zbiorniki z atramentem do
zainstalowania
•
•
•
•
2
Naciśnij przycisk WŁ. (ON).
3
Naciśnij kolejno przyciski {, } i OK, aby wybrać
język.
4
Naciśnij przycisk OK.
Kabel zasilania
Instalacyjny dysk CD-ROM do
komputera z systemem Windows
Informacje o bezpieczeństwie i ważne
uwagi
Pierwsze uruchomienie (ten podręcznik)
2. Usuwanie materiałów
opakowaniowych
1
Zdejmij i zutylizuj wszelkie materiały
opakowaniowe oraz pomarańczową taśmę.
2
Otwórz moduł skanera/pokrywę i usuń
pomarańczową taśmę.
POLSKI
Ważne
Po rozpoczęciu drukowania taca wyprowadzania papieru wysunie
się automatycznie. Z tego względu nie można kłaść żadnych
przedmiotów przed drukarką.
a
b
3
Zamknij moduł skanera/pokrywę.
do końca moduł skanera/pokrywę, a następnie
• Otwórz
zamknij je.
Ważne
Zeskanuj kod QR, aby przejść do filmu instruktażowego
dotyczącego procedury konfiguracji.
a
b
Przestroga
Uważaj na palce.
5
Wybierz opcje { i }, aby sprawdzić zawartość
na ekranie, a następnie naciśnij przycisk OK.
3. Włączanie drukarki
1
Podłącz kabel zasilania.
Z tyłu
Ważne
W tym momencie nie podłączaj żadnych innych kabli.
1
Konfigurowanie drukarki
4. Instalowanie zbiorników
z atramentem
1
5
Usuń taśmę i folię ze zbiornika z atramentem.
b
Ważne
Jeśli symbol
nie jest wyświetlany na ekranie mimo
zainstalowania zbiornika z atramentem, oznacza to, że kolor
zbiornika z atramentem może być nieprawidłowy lub mógł
zostać zainstalowany zbiornik z atramentem o numerze
modelu, który nie jest obsługiwany przez daną drukarkę.
Zainstaluj zbiornik z atramentem o prawidłowym kolorze lub
użyj na potrzeby konfiguracji dostarczonego zbiornika
z atramentem.
a
6
Powtórz kroki od 2 do 5, aby zainstalować
wszystkie zbiorniki z atramentem.
czy na ekranie pojawi się symbol
• Sprawdź,
każdego z kolorów.
• Sprawdź, czy cała taśma została usunięta.
3
Powoli zdejmij pomarańczową nasadkę.
7
•
•
4
2
.
Otwórz moduł skanera/pokrywę.
Przestroga
Nie dotykaj uchwytu głowicy drukującej, dopóki się nie
zatrzyma.
2
Sprawdź, czy na ekranie pojawi się symbol
Ważne
Nie ściskaj zbiornika z atramentem, gdy
zablokowany jest otwór wentylacyjny
w kształcie litery Y.
Nie dotykaj obszarów zaznaczonych na
czerwono.
Zainstaluj zbiornik z atramentem.
zbiornik z atramentem do głowicy drukującej
• Włóż
i dociśnij go, aż usłyszysz kliknięcie.
Zamknij moduł skanera/pokrywę.
• Drukarka rozpocznie inicjowanie.
a
b
Przestroga
Uważaj na palce.
dla
5
5. Ładowanie papieru
1
Załóż pokrywę kasety i umieść kasetę na swoim
miejscu.
Naciśnij przycisk OK.
b
2
Usuń kasetę z drukarki i zdejmij pokrywę kasety.
6
Naciśnij przycisk OK.
7
Naciśnij przycisk OK.
a
b
POLSKI
a
Pokrywa kasety
3
Rozsuń prowadnice papieru.
prawą prowadnicę papieru do prawej krawędzi.
• Przesuń
Wyrównaj przednią prowadnicę papieru ze znacznikiem
Letter lub A4.
Ważne
Zeskanuj kod QR, aby przejść do filmu instruktażowego
dotyczącego procedury konfiguracji.
4
8
Sprawdź, czy pojawi się poniższy ekran.
Załaduj papier.
co najmniej 2 arkusze zwykłego papieru o
• Załaduj
rozmiarze Letter lub A4 stroną do zadrukowania w dół.
papier przy przedniej prowadnicy papieru,
• Umieść
a następnie wyrównaj prawą prowadnicę papieru do
szerokości papieru.
a
b
Jeśli będziesz używać drukarki bez podłączania do niej
żadnych urządzeń, na tym kończy się konfiguracja.
3
6-a. Łączenie z komputerem
Konfigurowanie drukarki
Które urządzenie podłączasz?
Komputer
6-a
Komputer i smartfon
Smartfon
Łączenie z komputerem
Jeśli korzystasz z wielu komputerów, wykonaj te kroki na każdym z nich.
1
Na komputerze przejdź do witryny firmy
Canon w sieci Web.
2
3
Wybierz opcję
4
5
Kliknij opcję Uruchom.
6
7
8
Kliknij opcję Pobierz.
9
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Konfiguracja.
Uruchom pobrany plik.
Kliknij opcję Rozpocznij konfigurację
(Start Setup).
Wprowadź nazwę modelu drukarki
i kliknij opcję Przejdź.
Kliknij opcję Jeśli drukarka została już
przygotowana, przejdź do punktu
Połącz.
Uwaga
Następujące kroki przeznaczone są dla
użytkowników systemu Windows (z wyjątkiem
Windows 10 in S mode) oraz macOS. W przypadku
komputerów z innym systemem operacyjnym
kontynuuj konfigurację, postępując zgodnie
z instrukcjami podanymi na ekranie.
tych operacji może potrwać
• Wykonanie
pewien czas.
dodatkowo połączyć się ze smartfonem,
• Aby
zapoznaj się z częścią „6-b. Łączenie ze
smartfonem” na stronie 5.
Używanie Instalacyjnego dysku CD-ROM dla systemu Windows
Dwukrotnie kliknij plik EasySetup.exe na płycie CD-ROM, a następnie kontynuuj od kroku 3. Jeśli nie
ma połączenia z Internetem, otwórz folder win na dysku CD-ROM i dwukrotnie kliknij plik SETUP.exe.
Rozpocznie się instalacja sterownika drukarki.
4
6-b
Łączenie ze smartfonem
Jeśli korzystasz z wielu smartfonów, wykonaj te kroki na każdym z nich.
POLSKI
6-b. Łączenie ze smartfonem
Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.
a Włącz ustawienie Wi-Fi w smartfonie.
bP
ołącz smartfon z routerem bezprzewodowym (jeśli masz taki router).
Dalsze szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi smartfona i routera bezprzewodowego.
1
Zainstaluj aplikację „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” w smartfonie.
2
Otwórz zainstalowaną aplikację.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby dodać drukarkę.
kod QR pokazany po prawej stronie, aby przejść na stronę firmy Canon
• Zeskanuj
i pobrać aplikację.
Po dodaniu drukarki możesz drukować za pomocą smartfona.
Aby drukować zdjęcia, zapoznaj się z częścią „Ładowanie papieru fotograficznego” na stronie 6.
5
Ładowanie papieru fotograficznego
Papier fotograficzny można załadować tylko na tylną tacę.
1
Otwórz pokrywę tylnej tacy i wyciągnij podpórkę
papieru.
3
Załaduj kilka arkuszy papieru fotograficznego
stroną do drukowania skierowaną w górę,
a następnie dosuń boczną prowadnicę papieru
do krawędzi stosu papieru.
a
2
b
Otwórz pokrywę otworu podajnika i przesuń
prawą prowadnicę papieru maksymalnie w prawo.
a
4
Zamknij pokrywę otworu podajnika.
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
• Postępuj
na ekranie, aby ustawić informacje dotyczące
załadowanego papieru.
b
Kopiowanie
1
2
3
6
Włącz drukarkę.
Załaduj zwykły papier w formacie Letter lub A4.
Otwórz pokrywę dokumentów i umieść
dokument skierowany stroną skanowaną
do dołu na płycie. Wyrównaj dokument ze
znacznikiem wyrównania ( ).
4
5
6
Zamknij pokrywę dokumentów.
7
Określ ustawienia drukowania za pomocą
przycisków {, } i OK.
8
Naciśnij przycisk Start.
Naciśnij przycisk OK.
Wybierz opcję Ustawienia kopiowania (Copy
settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
A nyomtató beüzemelése
1. A doboz tartalma
•
Tintatartályok a beüzemeléshez
•
•
•
•
2
Nyomja meg a BE (ON) gombot.
3
A {, a } és az OK gomb segítségével válasszon
ki egy nyelvet.
4
Nyomja meg az OK gombot.
Tápkábel
Telepítő CD-ROM Windows-hoz
Biztonsági és fontos tudnivalók
Beüzemelési útmutató (ez a kézikönyv)
2. A csomagolóanyag
eltávolítása
Fontos
Amikor megkezdődik a nyomtatás, automatikusan előjön a papírgyűjtő
tálca. Ne tegyen semmit a nyomtató elé!
1
Távolítson el és dobjon ki minden
csomagolóanyagot és narancssárga szalagot.
2
Nyissa fel a lapolvasó egységet/fedelet, és
távolítsa el a narancssárga szalagot.
b
3
MAGYAR
a
Csukja le a lapolvasó egységet/fedelet.
nyissa fel a lapolvasó egységet/fedelet, majd
• Teljesen
csukja le.
a
b
Figyelem
Ügyeljen az ujjára!
Fontos
Olvassa be az üzembe helyezési eljárás oktatóvideójához
tartozó QR-kódot.
5
A { és a } gomb segítségével nézze meg
a képernyőn megjelenő tartalmat, majd nyomja
meg az OK gombot.
3. A nyomtató bekapcsolása
1
Csatlakoztassa a tápkábelt.
Hátoldal
Fontos
Még semmilyen más kábelt ne csatlakoztasson.
1
A nyomtató beüzemelése
4. A tintatartályok behelyezése
1
5
Nyissa fel a lapolvasó egységet/fedelet.
Fontos
Ha a
jel nem jelenik meg a képernyőn, pedig betette a
tintatartályt, akkor lehet, hogy nem megfelelő a tintatartály
színe, vagy lehet, hogy olyan tintatartályt (például más
modellszámút) tett be, amely ebben a nyomtatóban nem
használható. Vagy megfelelő színű tintatartályt tegyen be, vagy
használja a beüzemeléshez biztosított tintatartályt.
Figyelem
Amíg meg nem áll, ne érjen hozzá a nyomtatófej tartójához!
2
Távolítsa el a szalagot és a fóliát a tintatartályról.
b
a
6
Lassan vegye le a narancssárga sapkát.
7
•
•
4
2
A 2–5. lépéseket megismételve tegye be az
összes tintatartályt.
egyes szín esetében ellenőrizze, hogy
• Minden
jel.
a képernyőn megjelenik-e a
• Ellenőrizze, hogy nem marad-e rajtuk szalag.
3
Ellenőrizze, hogy a képernyőn megjelenik-e a
jel.
Fontos
Ne nyomja össze a tintatartály két
oldalát, amikor nem szabad az Y alakú
szellőzőnyílás!
Ne érjen hozzá a pirossal megjelölt
területekhez!
Tegye be a tintatartályt.
a tintatartályt a nyomtatófejbe, és nyomja
• Tegye
lefelé, amíg a helyére nem kattan.
Csukja le a lapolvasó egységet/fedelet.
• A nyomtató megkezdi az inicializálást.
a
b
Figyelem
Ügyeljen az ujjára!
5
5. Papír betöltése
1
Tegye helyére a kazetta fedelét, és tegye vissza
a kazettát.
Nyomja meg az OK gombot.
b
a
2
Vegye ki a kazettát a nyomtatóból, és vegye le
a kazetta fedelét.
a
b
6
Nyomja meg az OK gombot.
7
Nyomja meg az OK gombot.
A kazetta fedele
Tolja szét a papírvezetőket.
a jobb oldali papírvezetőt a jobb szélső helyzetbe.
• Tolja
Igazítsa az elülső papírvezetőt a Letter vagy az A4 jelhez.
Fontos
Olvassa be az üzembe helyezési eljárás oktatóvideójához
tartozó QR-kódot.
4
8
Töltsön be papírt.
be 2 vagy több Letter vagy A4 méretű normál
• Tegyen
papírlapot a nyomtatási oldalával lefelé fordítva.
a papírt az elülső papírvezetőhöz, és igazítsa
• Illessze
a jobb oldali papírvezetőt a papírköteg szélességéhez.
a
MAGYAR
3
Várja meg, hogy megjelenjen a következő
képernyő.
b
Ha a nyomtatót más eszközhöz történő csatlakoztatás
nélkül fogja használni, akkor most véget is ért az
üzembe helyezés.
3
6-a. Csatlakoztatás számítógéphez
A nyomtató beüzemelése
Milyen eszközt csatlakoztat?
Számítógép
6-a
Számítógép és
okostelefon
Okostelefon
Csatlakoztatás számítógéphez
Ha több számítógépet használ, akkor a következő lépéseket mindegyik számítógépen
hajtsa végre.
1
A számítógépen látogasson el a Canon
webhelyére.
2
3
Válassza a
4
5
Kattintson az Indítás gombra.
6
7
8
Kattintson a Letöltés gombra.
9
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Beüzemelés elemet.
Futtassa a letöltött fájlt.
Kattintson a Beállítás elindítása (Start
Setup) gombra.
Írja be a nyomtató modellnevét, és
kattintson az Ugrás gombra.
Kattintson a Ha már előkészítette
a nyomtatót, folytassa a
csatlakoztatással elemre.
Megjegyzés
A következő lépéseket Windows (a Windows 10 in
S mode kivételével) és macOS operációs rendszer
esetében kell végrehajtani. Más operációs rendszer
esetében ne ezeket, hanem a képernyőn megjelenő
utasításokat követve folytassa a beüzemelést.
• Ezek a műveletek eltartanak egy ideig.
is szeretné csatlakoztatni,
• Haakkorokostelefonhoz
olvassa el a következő fejezetet: „6-b.
Csatlakoztatás okostelefonhoz”, 5. oldal.
A telepítő CD-ROM használata Windows esetén
Kattintson duplán a CD-ROM EasySetup.exe fájljára, majd folytassa a 3. lépéstől. Ha nem rendelkezik
internetkapcsolattal, akkor nyissa meg a CD-ROM win mappáját, és kattintson a SETUP.exe fájlra. Ez
telepíteni fogja a nyomtatóillesztőt.
4
6-b. Csatlakoztatás okostelefonhoz
6-b
Csatlakoztatás okostelefonhoz
Mielőtt nekifogna, hajtsa végre a következő előkészítő lépéseket.
aA
z okostelefonján engedélyezze a Wi-Fi-beállításokat.
bA
z okostelefonját csatlakoztassa a vezeték nélküli útválasztóhoz (ha rendelkezik vezeték nélküli útválasztóval).
További részleteket az okostelefon és a vezeték nélküli útválasztó kézikönyve tartalmaz.
1
Telepítse az okostelefonjára a „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” alkalmazást.
2
Nyissa meg a telepített alkalmazást.
3
Az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait követve adja hozzá a nyomtatót.
MAGYAR
Ha több okostelefont használ, akkor a következő lépéseket mindegyik okostelefonon
hajtsa végre.
oldalon látható QR-kódot beolvasva menjen el a Canon webhelyére, és töltse
• Ale jobb
az alkalmazást.
Miután hozzáadta a nyomtatót, nyomtathat az okostelefonról.
Ha fényképeket szeretne nyomtatni, olvassa el a következő fejezetet: „Fotópapír betöltése”, 6. oldal.
5
Fotópapír betöltése
Fotópapír csak a hátsó tálcába tölthető.
1
Nyissa fel a hátsó tálca fedelét, és húzza ki a
papírtámaszt.
3
Tegyen be néhány fotópapírlapot úgy, hogy
nyomtatási oldala felfelé nézzen, és tolja
a papírvezetőt a papírköteg oldalához.
a
b
2
Nyissa fel az adagolónyílás fedelét, és tolja a jobb
oldali papírvezetőt a jobb szélre.
a
4
Csukja le az adagolónyílás fedelét.
4
5
6
Csukja le a dokumentumfedelet.
7
A {, a } és az OK gomb segítségével adja
meg a nyomtatási beállításokat.
8
Nyomja meg a Start gombot.
megjelenő utasításokat követve adja
• Amegképernyőn
a betöltött papír adatait.
b
Másolás
1
2
3
6
Kapcsolja be a nyomtatót.
Tegyen be Letter vagy A4 méretű normál papírt.
Nyissa fel a dokumentumfedelet, és helyezze
a dokumentumot az üveglapra a nyomtatott
oldalával lefelé. Igazítsa a dokumentumot az
igazítási jelhez ( ).
Nyomja meg az OK gombot.
Válassza a Másolási beállítások (Copy settings)
elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
Yazıcıyı Ayarlama
1. Kutu İçeriği
•
Kurulum için mürekkep kutuları
•
•
•
•
2
Açma (ON) düğmesine basın.
3
Dil seçmek için {, } ve OK düğmelerini kullanın.
4
OK düğmesine basın.
Güç kablosu
Windows için Kurulum CD-ROM'u
Güvenlik ve Önemli Bilgiler
Başlangıç Kılavuzu (bu el kitabı)
2. Koruyucu Malzemeleri
Çıkarma
Önemli
Yazdırma başladığında kağıt çıkış tepsisi otomatik olarak dışarı çıkar.
Yazıcının önüne hiçbir şey koymayın.
1
Koruyucu malzemeleri ve turuncu bandı çıkarıp
atın.
2
Tarama birimini / kapağını açın ve turuncu bandı
çıkarın.
a
b
Tarama birimini / kapağı kapatın.
birimini / kapağını tamamen açın ve ardından
• Tarama
kapatın.
Önemli
Kurulum prosedürü video eğitimini izlemek için QR kodunu
tarayın.
a
b
Dikkat
Parmaklarınıza dikkat edin.
5
Ekrandaki içeriği kontrol etmek için { ve }
düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine
basın.
TÜRKÇE
3
3. Yazıcıyı Açma
1
Güç kablosunu takın.
Arka
Önemli
Bu aşamada başka bir kablo bağlamayın.
1
Yazıcıyı Ayarlama
4. Mürekkep Kutularını Takma
1
5
Tarama birimini / kapağını açın.
Önemli
Mürekkep kutusunu takmış olmanıza rağmen ekranda
işareti görünmezse mürekkep kutusunun rengi yanlış olabilir
veya bu yazıcı tarafından desteklenmeyen, örneğin model
numarası farklı olan, bir mürekkep kutusu takmış olabilirsiniz.
Doğru renkte bir mürekkep kutusu takın veya kurulum için
verilen mürekkep kutusunu kullanın.
Dikkat
Durana kadar yazıcı kafası muhafazasına dokunmayın.
2
Mürekkep kutusundaki bandı ve filmi çıkarın.
b
a
6
Turuncu kapağı yavaşça çıkarın.
7
4
2
2 - 5 arası adımları tekrarlayarak tüm mürekkep
kutularını takın.
Ekranda her renk için
işaretinin görünüp
• görünmediğini
kontrol edin.
• Bant kalmadığından emin olun.
3
Ekranda işaretinin görünüp görünmediğini
kontrol edin.
•
Önemli
Y-biçimli hava deliği kapalı olduğunda
mürekkep kutusunu sıkıştırmayın.
•
Kırmızıyla gösterilen alanlara dokunmayın.
Mürekkep kutusunu takın.
kutusunu yazıcı kafasına yerleştirin ve tık
• Mürekkep
sesiyle yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.
Tarama birimini / kapağı kapatın.
• Yazıcı başlatma işlemine geçecektir.
a
b
Dikkat
Parmaklarınıza dikkat edin.
5
5. Kağıt Yükleme
1
Kaset kapağını yerleştirin ve kaseti yerine geri
takın.
OK düğmesine basın.
b
a
2
Kaseti yazıcıdan çıkarın ve ardından kaset kapağını
çıkarın.
a
b
6
OK düğmesine basın.
7
OK düğmesine basın.
Kaset kapağı
3
Kağıt kılavuzlarını kaydırarak ayırın.
kağıt kılavuzunu sağ kenara kaydırın. Ön kağıt
• Sağ
kılavuzunu Letter veya A4 işareti ile hizalayın.
Önemli
Kurulum prosedürü video eğitimini izlemek için QR kodunu
tarayın.
Kağıt yükleyin.
taraf aşağı bakacak şekilde, 2 veya daha
• Yazdırılan
fazla Letter veya A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.
ön kağıt kılavuzuna temas edecek şekilde
• Kağıdı
yerleştirin ve sağ kağıt kılavuzunu kağıt genişliğine
Aşağıdaki ekranın görünüp görünmediğini
kontrol edin.
TÜRKÇE
4
8
hizalayın.
a
b
Diğer aygıtları bağlamadan yazıcıyı kullanacaksanız,
kurulum şimdi tamamlanmıştır.
3
6-a. Bilgisayara Bağlanma
Yazıcıyı Ayarlama
Hangi aygıtı bağlıyorsunuz?
Bilgisayar
6-a
Bilgisayar ve akıllı
telefon
Akıllı telefon
Bilgisayara Bağlanma
Birden fazla bilgisayar kullanıyorsanız her bilgisayarda bu adımları gerçekleştirin.
1
2
3
4
5
Bilgisayardan Canon web sitesine erişin.
Kurulum seçeneğini belirleyin.
6
7
8
İndir öğesine tıklayın.
9
Ekrandaki yönergeleri izleyin.
İndirilen dosyayı çalıştırın.
Kurulumu başlat (Start Setup) öğesini
tıklatın.
Yazıcınızın model adını girin ve Git
öğesine tıklayın.
Başlat öğesine tıklayın.
Yazıcınızı hazırlamış durumdaysanız,
Connect'e gidin öğesine tıklayın.
Not
Aşağıdaki adımlar Windows (Windows 10 in S mode
hariç) ve macOS kullanıcılarına yöneliktir. Diğer işletim
sistemlerini kullanıyorsanız, bunun yerine ekrandaki
talimatları takip ederek kuruluma devam edin.
• Bu işlemler biraz zaman alabilir.
telefona bağlamak için bkz. "6-b. Akıllı
• Akıllı
Telefona Bağlanma", sayfa 5.
Windows için Kurulum CD-ROM'unu kullanma
CD-ROM'da EasySetup.exe öğesine çift tıklayın ve ardından 3. adımla devam edin. İnternet bağlantınız
yoksa, CD-ROM'da win klasörünü açın ve SETUP.exe öğesine çift tıklayın. Yazıcı sürücüsü yüklenecektir.
4
6-b. Akıllı Telefona Bağlanma
6-b
Akıllı Telefona Bağlanma
Birden fazla akıllı telefon kullanıyorsanız her telefonda bu adımları gerçekleştirin.
1
Akıllı telefonunuza "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" özelliğini kurun.
2
Kurulan uygulamayı açın.
3
Yazıcınızı eklemek için uygulamada ekrandaki yönergeleri izleyin.
gösterilen QR kodunu tarayarak Canon web sitesine erişin ve ardından
• Sağda
uygulamayı indirin.
TÜRKÇE
Başlamadan önce aşağıdakileri hazırlayın.
aA
kıllı telefonunuzda Wi-Fi ayarını etkinleştirin.
b K ablosuz yönlendiriciniz varsa akıllı telefonunuzu kablosuz yönlendiriciye bağlayın.
Diğer ayrıntılar için akıllı telefonunuzun ve kablosuz yönlendiricinizin el kitabına bakın.
Yazıcınızı ekledikten sonra akıllı telefonunuzdan yazdırabilirsiniz.
Fotoğraf yazdırmak için bkz. "Fotoğraf Kağıdı Yükleme", sayfa 6.
5
Fotoğraf Kağıdı Yükleme
Fotoğraf kağıdı sadece arka tepsiye yüklenebilir.
1
Arka tepsi kapağını açın ve kağıt desteğini uzatın.
3
Birkaç sayfa fotoğraf kağıdını, yazdırılacak tarafı
yukarı bakacak şekilde yükleyin ve yan kağıt
kılavuzunu kaydırarak kağıt destesinin kenarına
temas ettirin.
a
2
Besleme yuvası kapağını açın ve sağ kağıt
kılavuzunu en sağa kaydırın.
a
b
4
Besleme yuvası kapağını kapatın.
4
5
6
Belge kapağını kapatın.
7
{, } ve OK düğmelerini kullanarak yazdırma
ayarlarını belirleyin.
8
Başlat (Start) düğmesine basın.
b
kağıdın bilgilerini ayarlamak için ekrandaki
• Yüklenen
yönergeleri izleyin.
Kopyalama
1
2
3
6
Yazıcıyı açın.
Letter veya A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.
Belge kapağını açın ve yüzü aşağı bakacak
şekilde belgeyi plakaya yerleştirin. Belgeyi
hizalama işareti ( ) ile hizalayın.
OK düğmesine basın.
Kopyalama ayarları (Copy settings) öğesini
seçin ve ardından OK düğmesine basın.
Printera iestatīšana
1. Iepakojuma saturs
•
Tintes tvertnes iestatīšanai
•
•
•
•
2
Nospiediet pogu Iesl. (ON).
3
Lai izvēlētos valodu, izmantojiet pogas {, }
un Labi (OK).
4
Nospiediet pogu Labi (OK).
Strāvas vads
Windows uzstādīšanas kompaktdisks
Informācija par drošību un cita svarīga
informācija
Darba sākšana (šī rokasgrāmata)
2. Iepakojuma materiālu
noņemšana
Svarīgi!
Kad sākas drukāšana, automātiski izvelkas papīra izvades uztvērējs.
Neatstājiet neko printera priekšā.
1
Noņemiet un iznīciniet visus iepakojuma
materiālus un oranžo līmlenti.
2
Atveriet skenēšanas bloku/vāku un noņemiet
oranžo līmlenti.
a
b
Aizveriet skenēšanas bloku/vāku.
atveriet skenēšanas bloku/vāku un tad
• Pilnībā
aizveriet to.
Svarīgi!
Noskenējiet QR kodu, lai ietu uz video pamācību par
iestatīšanu.
a
b
Uzmanību
Sargājiet pirkstus.
3. Printera ieslēgšana
1
5
Izmantojiet pogas { un }, lai apskatītu saturu
ekrānā, tad spiediet pogu Labi (OK).
LATVIEŠU
3
Pievienojiet strāvas vadu.
Aizmugure
Svarīgi!
Šobrīd nepievienojiet citus kabeļus.
1
Printera iestatīšana
4. Tintes tvertņu uzstādīšana
1
Pārbaudiet, vai ekrānā ir redzama atzīme
Noņemiet līmlenti un plēvīti no tintes tvertnes.
b
Svarīgi!
Ja atzīme
ekrānā nav redzama, kaut gan esat uzstādījis
tintes tvertni, iespējams, tintes tvertnes krāsa nav pareiza, vai
esat uzstādījis tādu tintes tvertni, ko neatbalsta šis printeris,
piemēram, ar citu modeļa numuru. Iestatīšanai vai nu uzstādiet
tintes tvertni ar pareizu krāsu, vai izmantojiet komplektā
iekļauto tintes tvertni.
6
Atkārtojiet 2.–5. darbību, lai uzstādītu visas tintes
tvertnes.
Pārbaudiet, vai atzīme
• krāsai.
a
ir redzama ekrānā katrai
• Pārbaudiet, vai līmlente nav palikusi pāri.
3
Lēnām noņemiet oranžo vāciņu.
7
Aizveriet skenēšanas bloku/vāku.
• Tiks sākta printera inicializēšana.
a
4
2
.
Atveriet skenēšanas bloku/vāku.
Uzmanību
Nepieskarieties drukas galviņas turētājam, kamēr tas nav
pārtraucis kustēties.
2
5
•
Svarīgi!
Nespiediet tintes tvertni, ja Y veida gaisa
atvere ir bloķēta.
•
Nepieskarieties vietām, kas iekrāsotas
sarkanas.
Ievietojiet tintes tvertni.
tintes tvertni drukas galviņā un spiediet uz
• Ievietojiet
leju, līdz tā ar klikšķi fiksējas.
b
Uzmanību
Sargājiet pirkstus.
5
5. Papīra ievietošana
1
Piestipriniet kasetes vāku un ievietojiet atpakaļ
kaseti.
Nospiediet pogu Labi (OK).
b
a
2
Izņemiet kaseti no printera un noņemiet kasetes
vāku.
a
b
6
Nospiediet pogu Labi (OK).
7
Nospiediet pogu Labi (OK).
Kasetes vāks
3
Bīdiet papīra vadotnes prom vienu no otras.
labās puses papīra vadotni uz labo malu.
• Virziet
Izlīdziniet priekšējo papīra vadotni ar atzīmi Letter vai A4.
Svarīgi!
Noskenējiet QR kodu, lai ietu uz video pamācību par iestatīšanu.
8
Ievietojiet papīru.
vismaz 2 loksnes parastā Letter vai
• Ievietojiet
A4 izmēra papīra ar apdrukājamo pusi uz leju.
papīru pret priekšējo papīra vadotni un
• Novietojiet
izlīdziniet labo papīra vadotni ar papīra platumu.
a
b
Ja lietosiet printeri, nepievienojot citas ierīces,
iestatīšana ir pabeigta.
LATVIEŠU
4
Pārbaudiet, vai tiek parādīts tālāk redzamais
ekrāns.
3
6.a. Savienojuma izveide ar datoru
Printera iestatīšana
Kādu ierīci pievienojat?
Dators
6-a
Dators un
viedtālrunis
Viedtālrunis
Savienojuma izveide ar datoru
Ja izmantojat vairākus datorus, veiciet šīs darbības katrā no tiem.
1
Datorā atveriet Canon vietni.
2
3
Atlasiet
4
5
Noklikšķiniet uz Sākt.
Iestatīt.
6
7
8
Noklikšķiniet uz Lejupielādēt.
9
Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus.
Palaidiet lejupielādēto failu.
Noklikšķiniet uz Sākt uzstādīšanu
(Start Setup).
Ievadiet printera modeļa nosaukumu un
noklikšķiniet uz Aiziet.
Noklikšķiniet uz Ja esat jau printeri
sagatavojis, dodieties uz Pievienot.
Piezīme
Turpmākās darbības attiecas uz Windows (izņemot
Windows 10 in S mode) un macOS lietotājus.
Ja izmantojat citu operētājsistēmu, turpiniet
iestatīšanu, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.
• Šīs darbības var aizņemt noteiktu laiku.
viedtālruni, skatiet sadaļu
• Lai“6-b.pievienotu
Savienojuma izveide ar viedtālruni”
5. lpp.
Windows uzstādīšanas kompaktdiska lietošana
Veiciet dubultklikšķi uz EasySetup.exe kompaktdiskā, tad turpiniet no 3. darbības. Ja jums nav interneta
savienojuma, kompaktdiskā atveriet mapi win un veiciet dubultklikšķi uz SETUP.exe. Tā tiks instalēts
printera draiveris.
4
6-b. Savienojuma izveide ar viedtālruni
6-b
Savienojuma izveide ar viedtālruni
Ja izmantojat vairākus viedtālruņus, veiciet šīs darbības katrā no tiem.
Pirms sākat, sagatavojiet tālāk norādīto.
a S avā viedtālrunī iespējojiet Wi-Fi iestatījumu.
b Viedtālrunī izveidojiet savienojumu ar bezvadu maršrutētāju (ja jums ir bezvadu maršrutētājs).
Papildinformāciju skatiet viedtālruņa un bezvadu maršrutētāja rokasgrāmatās.
1
Instalējiet lietotni “Canon PRINT Inkjet/SELPHY” savā viedtālrunī.
2
Atveriet instalēto lietotni.
3
Lai pievienotu printeri, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus lietotnē.
LATVIEŠU
labajā pusē redzamo QR kodu, lai piekļūtu Canon vietnei, un tad lejupielādējiet
• Skenējiet
lietotni.
Kad printeris pievienots, varat veikt drukāšanu no viedtālruņa.
Lai drukātu fotoattēlus, skatiet “Fotopapīra ievietošana” 6. lpp.
5
Fotopapīra ievietošana
Fotopapīru var ievietot tikai aizmugures paliktnī.
1
Atveriet aizmugurējā uztvērēja vāku un izvelciet
papīra balstu.
3
Ievietojiet vairākas fotopapīra loksnes ar
apdrukājamo pusi uz augšu un bīdiet malējo
papīra vadotni pret papīra kaudzītes malu.
a
b
2
Atveriet padeves slota vāku un virziet labās
puses papīra vadotni līdz pašai labajai malai.
a
4
Aizveriet padeves slota vāku.
4
5
6
Aizveriet dokumenta vāku.
7
Norādiet drukāšanas iestatījumus, izmantojot
pogas {, } un Labi (OK).
8
Nospiediet pogu Sākt (Start).
iestatītu informāciju par ievietoto papīru, izpildiet
• Laiekrānā
redzamos norādījumus.
b
Kopēšana
1
2
3
6
Ieslēdziet printeri.
Ievietojiet parasto A4 vai Letter izmēra papīru.
Atveriet dokumenta vāku un novietojiet
dokumentu ar virspusi uz leju uz planšetes.
Izlīdziniet dokumentu atbilstīgi līdzināšanas
atzīmei ( ).
Nospiediet pogu Labi (OK).
Atlasiet Kopēt iestatījumus (Copy settings) un
pēc tam nospiediet pogu Labi (OK).
Spausdintuvo nustatymas
•
•
•
•
•
Sąrankos rašalo talpyklos
2
Paspauskite mygtuką Įjungti (ON).
3
Mygtukais {, } ir Gerai (OK) pasirinkite kalbą.
4
Paspauskite mygtuką Gerai (OK).
LIETUVIŲ
1. Dėžutės turinys
Maitinimo laidas
Sąrankos CD, skirtas „Windows“
Darbo saugos ir kita svarbi informacija
Darbo pradžia (ši instrukcija)
2. Pakuotės medžiagų
nuėmimas
Svarbu
Kai pradedama spausdinti, automatiškai atidaromas valdymo skydelis
ir ištraukiamas popieriaus išvesties dėklas. Prieš spausdintuvą nedėkite
jokių daiktų.
1
Nuimkite ir išmeskite visas pakavimo medžiagas
ir oranžinę juostelę.
2
Atidarykite nuskaitymo įtaisą / dangtį ir nuimkite
oranžinę juostelę.
a
b
3
Uždarykite nuskaitymo įtaisą / dangtį.
įtaisą / dangtį iki galo atidarykite, o tada
• Nuskaitymo
uždarykite.
Svarbu
Nuskaitykite sąrankos procedūros mokomojo vaizdo įrašo QR
kodą.
a
b
Atsargiai
Saugokite pirštus.
5
Mygtukais { ir } peržiūrėkite ekrane rodomą
turinį ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).
3. Spausdintuvo įjungimas
1
Prijunkite maitinimo laidą.
Užpakalinė
pusė
Svarbu
Šiuo metu neprijunkite jokių kabelių.
1
Spausdintuvo nustatymas
4. Rašalo talpyklų įdėjimas
1
5
žyma parodoma ekrane.
Atidarykite nuskaitymo įtaisą / dangtį.
Svarbu
Jei žyma
ekrane nerodoma, nors rašalo talpyklą įdėjote,
gali būti ne ta rašalo talpyklos spalva arba įdėjote ne tą rašalo
talpyklą, pavyzdžiui, pažymėtą skirtingu modelio numeriu,
kurio šis spausdintuvas nepalaiko. Arba įdėkite tinkamos
spalvos rašalo talpyklą, arba sąrankai naudokite pateiktą rašalo
talpyklą.
Atsargiai
Nelieskite spausdinimo galvutės laikiklio, kol jis nesustos.
2
Patikrinkite, ar
Nuimkite juosteles ir plėveles nuo rašalo talpyklos.
b
6
Pakartokite veiksmus nuo 2 iki 5, kad įdėtumėte
visas rašalo talpyklas.
Patikrinkite, ar žyma
• spalvai.
a
rodoma ekrane kiekvienai
• Patikrinkite, ar neliko juostelių.
3
Lėtai nuimkite oranžinį dangtelį.
7
4
2
•
Svarbu
Nesuspauskite rašalo talpyklos uždengę
Y formos oro angą.
•
Nelieskite raudonai pažymėtų sričių.
Įdėkite rašalo talpyklą.
rašalo talpyklą į spausdinimo galvutę ir
• Įstatykite
spauskite, kol ji užsifiksuos.
Uždarykite nuskaitymo įtaisą / dangtį.
• Spausdintuvas pasileis.
a
b
Atsargiai
Saugokite pirštus.
5
1
Uždėkite kasetės dangtį ir pakeiskite kasetę.
LIETUVIŲ
5. Popieriaus įdėjimas
Paspauskite mygtuką Gerai (OK).
b
a
2
6
Paspauskite mygtuką Gerai (OK).
7
Paspauskite mygtuką Gerai (OK).
Išimkite kasetę iš spausdintuvo ir nuimkite kasetės
dangtį.
a
b
Kasetės dangtis
3
Pastumkite popieriaus kreipiklius vieną nuo kito.
dešinįjį popieriaus kreipiklį iki dešiniojo
• Stumkite
krašto. Sulygiuokite priekinį popieriaus kreipiklį su
Svarbu
Nuskaitykite sąrankos procedūros mokomojo vaizdo įrašo QR
kodą.
žyma „Letter“ arba A4.
8
4
Patikrinkite, ar parodomas šis ekranas.
Įdėkite popieriaus.
2 ar daugiau „Letter“ arba A4 formato paprasto
• Įdėkite
popieriaus lapų spausdinamąja puse žemyn.
popierių į priekinį popieriaus kreipiklį,
• Atremkite
tada sulygiuokite dešinįjį popieriaus kreipiklį pagal
popieriaus plotį.
a
b
Jei spausdintuvą naudosite prie jo neprijungdami jokių
kitų įrenginių, ši sąranka baigta.
3
6-a. Prijungimas prie kompiuterio
Spausdintuvo nustatymas
Kokį įtaisą norite prijungti?
Kompiuteris
6-a
Kompiuteris ir
išmanusis telefonas
Išmanusis telefonas
Prijungimas prie kompiuterio
Jei naudojate kelis kompiuterius, atlikite šiuos veiksmus kiekviename kompiuteryje.
1
Kompiuteryje atidarykite svetainę Canon.
2
3
Pasirinkite
4
5
Spustelėkite Pradėti.
Nustatymas.
6
7
8
Spustelėkite Atsisiųsti.
9
Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
Paleiskite atsisiųstą failą.
Spustelėkite Pradėti sąranką (Start
Setup).
Įveskite spausdintuvo modelio
pavadinimą ir spustelėkite Eiti.
Spustelėkite Jei spausdintuvą jau
paruošėte, eikite į Prijungti.
Pastaba
Toliau nurodyti veiksmai skirti Windows (išskyrus
Windows 10 in S mode) ir macOS naudotojams. Jei
naudojate kitas operacines sistemas, tuomet sąranką
atlikite vykdydami ekrane rodomas instrukcijas.
• Šios operacijos gali šiek tiek užtrukti.
taip pat prijungti prie išmaniojo
• Norėdami
telefono, žr. „6-b. Prijungimas prie išmaniojo
telefono“, puslapis 5.
Sąrankos CD, skirto „Windows“, naudojimas
CD dukart spustelėkite EasySetup.exe ir tęskite nuo 3 veiksmo. Jei nėra interneto ryšio, atidarykite CD
aplanką win ir dukart spustelėkite SETUP.exe. Bus įdiegta spausdintuvo tvarkyklė.
4
LIETUVIŲ
6-b. Prijungimas prie išmaniojo telefono
6-b
Prijungimas prie išmaniojo telefono
Jei naudojate kelis išmaniuosius telefonus, atlikite šiuos veiksmus kiekviename
išmaniajame telefone.
Prieš pradėdami atlikite toliau nurodytus veiksmus.
a Išmaniajame telefone įjunkite Wi-Fi.
b Išmanųjį telefoną prijunkite prie belaidžio maršruto parinktuvo (jei naudojate belaidį maršruto parinktuvą).
Išsamesnės informacijos ieškokite išmaniojo telefono ir belaidžio maršruto parinktuvo instrukcijose.
1
Išmaniajame telefone įdiekite programą „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.
2
Atidarykite įdiegtą programą.
3
Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas įtraukite savo spausdintuvą.
dešinėje rodomą QR kodą, kad pasiektumėte „Canon“ svetainę, ir
• Nuskaitykite
atsisiųskite programą.
Įtraukę spausdintuvą galite spausdinti iš išmaniojo telefono.
Norėdami spausdinti nuotraukas žr. „Fotopopieriaus įdėjimas“, puslapis 6.
5
Fotopopieriaus įdėjimas
Fotopopierių galima dėti tik į galinį dėklą.
1
Atidarykite galinio dėklo dangtį ir patraukite
popieriaus atramą.
3
Įdėkite kelis fotopopieriaus lapus spausdinamąja
puse į viršų ir paslinkite šoninį popieriaus
kreipiklį pagal popieriaus šūsnies kraštą.
a
b
2
Atidarykite tiekimo angos dangtelį ir paslinkite
dešinėje pusėje esantį popieriaus kreipiklį iki
galo į dešinę.
a
4
Uždarykite tiekimo angos dangtelį.
4
5
6
Uždarykite dokumentų dangtį.
7
Nurodykite spausdinimo parametrus mygtukais {,
} ir Gerai (OK).
8
Paspauskite mygtuką Pradėti (Start).
ekrane pateiktas instrukcijas nustatykite
• Vykdydami
įdėto popieriaus informaciją.
b
Kopijavimas
6
1
2
Įjunkite spausdintuvą.
3
Atidarykite dokumentų dangtį ir padėkite
dokumentą spausdinamąja puse žemyn ant
ekspozicinio stiklo. Sulygiuokite dokumentą su
lygiavimo žyma ( ).
Įdėkite „Letter“ arba A4 formato paprasto
popieriaus.
Paspauskite mygtuką Gerai (OK).
Pasirinkite Kopijavimo parametrai (Copy
settings) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).
Printeri seadistamine
1. Karbi sisu
•
Tindimahutid häälestamiseks
•
•
•
•
2
Vajutage nuppu Sisse (ON).
3
Kasutage keele valimiseks nuppe {, } ja OK.
4
Vajutage nuppu OK.
Toitejuhe
Seadistamise CD-ROM
operatsioonisüsteemi Windows jaoks
Ohutusteave ja oluline teave
Alustamise juhend (see juhend)
EESTI
2. Pakkematerjalide
eemaldamine
Tähtis!
Kui printimine algab, lükatakse paberi väljastusalus automaatselt
välja. Ärge asetage midagi printeri ette.
1
Eemaldage ja visake ära kõik pakkematerjalid ja
oranž teip.
2
Avage skannimisseade/kaas ja eemaldage oranž
teip.
a
b
3
Sulgege skannimisseade/kaas.
• Avage skannimisseade/kaas täielikult ja seejärel sulgege.
Tähtis!
Skannige häälestustoimingu videoõpiku vaatamiseks QR-koodi.
a
b
Ettevaatust
Jälgige oma sõrmi.
5
Kasutage ekraanil kuvatava sisu kontrollimiseks
nuppe { ja } ning vajutage siis nuppu OK.
3. Printeri sisselülitamine
1
Ühendage toitejuhe.
Tagaosa
Tähtis!
Ärge veel teisi kaableid ühendage.
1
Printeri seadistamine
4. Tindimahutite paigaldamine
1
Kontrollige, kas tähis
ilmub ekraanile.
Avage skannimisseade/kaas.
Ettevaatust
Ärge puudutage prindipea hoidikut enne, kui see lõpetab
liikumise.
2
5
Tähtis!
Kui ekraanil ei kuvata tähist
isegi siis, kui olete paigaldanud
tindimahuti, võib tindimahuti värv olla vale või olete
paigaldanud sellise tindimahuti, millel on teine mudelinumber
või mida see printer ei toeta. Paigaldage kas õige värviga
tindimahuti või kasutage häälestuseks pakutavat tindimahutit.
6
• Kontrollige, kas tähis
Eemaldage tindimahutilt teip ja kile.
b
Kõikide tindimahutite paigaldamiseks korrake
toiminguid 2 kuni 5.
a
ilmub ekraanile iga värvi jaoks.
• Kontrollige, et poleks üleliigset teipi.
3
Eemaldage aeglaselt oranž kork.
7
Sulgege skannimisseade/kaas.
• Printer alustab lähtestamist.
a
b
4
2
•
Tähtis!
Ärge pigistage tindimahutit nii, et
blokeeriksite Y-kujulise õhuava.
•
Ärge puudutage punasega näidatud
alasid.
Paigaldage tindimahuti.
tindimahuti prindipeasse ja suruge, kuni see
• Sisestage
kohale klõpsab.
Ettevaatust
Jälgige oma sõrmi.
5
5. Paberi laadimine
1
Kinnitage kasseti kaas ja vahetage kassett välja.
Vajutage nuppu OK.
b
2
6
Vajutage nuppu OK.
7
Vajutage nuppu OK.
Eemaldage kassett printerist ning eemaldage
kasseti kaas.
a
EESTI
a
b
Kasseti kaas
3
Lükake paberijuhikud lahku.
parempoolne paberijuhik parema servani.
• Lükake
Joondage eesmine paberijuhik Letter-suuruses paberi
Tähtis!
Skannige häälestustoimingu videoõpiku vaatamiseks QR-koodi.
või A4-tähisega.
8
4
Kontrollige, kas ilmub järgmine kuva.
Laadige paber seadmesse.
2 või rohkem Letter-suuruses paberilehte või
• Laadige
A4-suurusega tavapaberi lehte nii, et prinditav pool
jääks alla.
paber eesmise paberijuhiku vastu ja
• Asetage
joondage parem paberijuhik paberi laiusega.
a
Kui kasutate printerit ilma muid seadmeid ühendamata,
on häälestus lõpule jõudnud.
b
3
6-a. Arvutiga ühendamine
Printeri seadistamine
Millist seadet soovite ühendada?
Arvuti
6-a
Arvuti ja
nutitelefon
Nutitelefon
Arvutiga ühendamine
Kui kasutate mitut arvutit, tehke need toimingud igal arvutil.
1
Minge arvutis veebisaidile Canon.
2
3
Valige
4
5
Klõpsake käsku Käivita.
Seadistus.
6
7
8
Klõpsake käsku Laadi alla.
9
Järgige ekraanil kuvatud suuniseid.
Käivitage allalaaditud fail.
Klõpsake käsku Alusta seadistamist
(Start Setup).
Sisestage printeri mudeIi nimi ja
klõpsake nuppu Mine.
Klõpsake käsku Kui olete oma printeri
juba ette valmistanud, avage Ühenda.
Märkus
Järgmised etapid on operatsioonisüsteemide
Windows (välja arvatud Windows 10 in S mode) ja
macOS kasutajatele. Teiste operatsioonisüsteemide
puhul järgige seadistamiseks ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
• Need toimingud võivad pisut aega võtta.
ühendamiseks lugege jaotist
• Nutitelefoniga
„6-b. Nutitelefoniga ühendamine” lk 5.
Seadistamise CD-ROM-i kasutamine operatsioonisüsteemis Windows
Topeltklõpsake CD-ROM-i faili EasySetup.exe ja jätkake sammust 3. Kui Interneti-ühendus puudub,
avage CD-ROM-i kaust win ja topeltklõpsake faili SETUP.exe. See installib printeridraiveri.
4
EESTI
6-b. Nutitelefoniga ühendamine
6-b
Nutitelefoniga ühendamine
Kui kasutate mitut nutitelefoni, tehke need toimingud igas nutitelefonis.
Enne alustamist tehke järgmised ettevalmistused.
a L ubage nutitelefonis Wi-Fi-säte.
bÜ
hendage nutitelefon juhtmeta ruuteriga (kui teil on juhtmeta ruuter).
Üksikasju vaadake nutitelefoni ja juhtmeta ruuteri kasutusjuhenditest.
1
Installige nutitelefoni rakendus „Canon PRINT Inkjet/SELPHY”.
2
Avage installitud rakendus.
3
Rakenduses printeri lisamiseks järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.
veebilehele Canon juurdepääsuks paremal kuvatud QR-koodi ning seejärel
• Skannige
laadige rakendus alla.
Pärast printeri lisamist saate oma nutitelefonist printida.
Fotode printimise kohta leiate teavet teemast „Fotopaberi laadimine” lk 6.
5
Fotopaberi laadimine
Fotopaberit saab laadida ainult tagumisele alusele.
1
Avage tagasalve kaas ja pikendage paberituge.
3
Laadige mitu lehte fotopaberit nii, et prinditav
pool jääks üles, ja lükake külgmine paberijuhik
paberivirna ääre vastu.
a
2
b
Avage söötmisava kaas ja lükake parempoolset
paberijuhikut võimalikult paremale.
a
4
Sulgege söötmisava kaas.
4
5
6
Sulgege dokumendi kaas.
7
Kasutage prindimäärangute seadmiseks nuppe
{, } ja OK.
8
Vajutage nuppu Käivita (Start).
laaditud paberile teabe seadistamiseks
• Järgige
ekraanil kuvatavaid juhiseid.
b
Kopeerimine
1
2
3
6
Lülitage printer sisse.
Laadige Letter- või A4-formaadis tavapaber.
Avage dokumendi kaas ja asetage
dokument selliselt, et kopeeritav külg jääks
kopeerimisalusel allapoole. Joondage
dokument joondustähisega ( ).
Vajutage nuppu OK.
Valige Kopeerimisseaded (Copy settings) ja
seejärel vajutage nuppu OK.
Configurarea imprimantei
1. Conţinutul cutiei
•
Rezervoare de cerneală pentru
configurare
•
•
•
•
2
Apăsaţi butonul ACTIVARE (ON).
3
Utilizaţi butoanele {, } şi OK pentru a selecta
o limbă.
4
Apăsaţi butonul OK.
Cablu de alimentare
CD-ROM de instalare pentru Windows
Informaţii cu privire la siguranţă şi alte
informaţii importante
Ghid de iniţiere (acest manual)
2. Îndepărtarea materialelor
de ambalare
1
Îndepărtaţi şi eliminaţi toate materialele de
ambalare şi banda portocalie.
2
Deschideţi unitatea de scanare / capacul şi
îndepărtaţi banda portocalie.
ROMÂNĂ
Important
Atunci când începe imprimarea, tava de ieşire a hârtiei iese în afară
automat. Nu aşezaţi niciun obiect în faţa imprimantei.
a
b
3
Închideţi unitatea de scanare / capacul.
complet unitatea de scanare / capacul,
• Deschideţi
apoi închideţi.
Important
Scanaţi codul QR pentru a viziona o îndrumare video privind
procedura de configurare.
a
b
Atenţie
Aveţi grijă la degete.
5
Utilizaţi butoanele { şi } pentru a consulta
conţinutul de pe ecran şi apoi apăsaţi butonul
OK.
3. Pornirea imprimantei
1
Conectaţi cablul de alimentare.
În spate
Important
În acest moment, nu conectaţi alte cabluri.
1
Configurarea imprimantei
4. Instalarea rezervoarelor de
cerneală
1
5
apare pe ecran.
Deschideţi unitatea de scanare / capacul.
Important
În cazul în care marcajul
nu este afişat pe ecran chiar
dacă aţi instalat rezervorul de cerneală, culoarea rezervorului
de cerneală poate fi greşită sau este posibil să fi instalat un
rezervor de cerneală, cu un număr de model diferit, care nu
este acceptat de această imprimantă. Instalaţi un rezervor de
cerneală pentru culoarea corectă sau folosiţi rezervorul de
cerneală furnizat pentru configurare.
Atenţie
Nu atingeţi suportul capului de imprimare până când
acesta nu se opreşte din mişcare.
2
Verificaţi dacă marcajul
Îndepărtaţi banda şi folia de pe rezervorul de
cerneală.
b
6
Repetaţi paşii de la 2 la 5 pentru a instala toate
rezervoarele de cerneală.
dacă pe ecran este afişat un marcaj
• Verificaţi
fiecare culoare.
a
• Aveţi grijă să nu rămână resturi de bandă.
3
Îndepărtaţi încet capacul portocaliu.
7
Închideţi unitatea de scanare / capacul.
• Imprimanta va începe iniţializarea.
a
4
2
•
Important
Nu strângeţi rezervorul de cerneală cu
gura de aer în formă de Y blocată.
•
Nu atingeţi suprafeţele afişate cu roşu.
Instalaţi rezervorul de cerneală.
rezervorul de cerneală în capul de
• Introduceţi
imprimare şi împingeţi în jos până se aude un clic.
b
Atenţie
Aveţi grijă la degete.
pentru
5
5. Încărcarea hârtiei
1
Ataşaţi capacul casetei şi înlocuiţi caseta.
Apăsaţi butonul OK.
b
a
Apăsaţi butonul OK.
7
Apăsaţi butonul OK.
Îndepărtaţi caseta de pe imprimantă şi scoateţi
capacul casetei.
a
b
ROMÂNĂ
2
6
Capacul casetei
3
Glisaţi deoparte ghidajele pentru hârtie.
ghidajul pentru hârtie din dreapta spre
• Glisaţi
marginea din dreapta. Aliniaţi ghidajul pentru hârtie
Important
Scanaţi codul QR pentru a viziona o îndrumare video privind
procedura de configurare.
frontal cu marcajul Letter sau A4.
8
4
Verificaţi dacă apare ecranul următor.
Încărcaţi hârtie.
2 sau mai multe coli de hârtie simplă de
• Încărcaţi
dimensiune Letter sau A4 cu faţa de imprimare
orientată în jos.
hârtia pe ghidajul pentru hârtie frontal şi
• Aşezaţi
aliniaţi ghidajul pentru hârtie din dreapta la lăţimea
hârtiei.
a
Dacă veţi utiliza imprimanta fără a o conecta la alte
dispozitive, configurarea este acum finalizată.
b
3
6-a. Conectarea la un computer
Configurarea imprimantei
Ce dispozitiv conectaţi?
Computer
6-a
Computer şi
smartphone
Smartphone
Conectarea la un computer
Dacă folosiţi mai multe computere, efectuaţi paşii următori pe fiecare computer.
1
Accesaţi site-ul web Canon de pe un
computer.
2
3
Selectaţi
4
5
Faceţi clic pe Pornire.
6
7
8
Faceţi clic pe Descărcare.
9
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Configurarea.
Executaţi fişierul descărcat.
Faceţi clic pe Începere configurare
(Start Setup).
Introduceţi numele modelului
imprimantei dvs. şi faceţi clic pe Accesaţi.
Faceţi clic pe Dacă ați pregătit deja
imprimanta, accesați Conectare.
Notă
Următorii paşi sunt pentru utilizatorii Windows (cu
excepţia Windows 10 in S mode) şi macOS. Pentru
alte sisteme de operare, continuaţi configurarea
urmând în schimb instrucţiunile de pe ecran.
• Aceste operaţii pot dura un timp.
a conecta şi un smartphone,
• Pentru
consultaţi „6-b. Conectarea la un smartphone”
la pagina 5.
Utilizarea CD-ROM-ului de instalare pentru Windows
Faceţi dublu clic pe EasySetup.exe de pe CD-ROM şi apoi continuaţi de la pasul 3. Dacă nu aveţi
o conexiune la internet, deschideţi folderul win de pe CD-ROM şi faceţi dublu clic pe SETUP.exe.
Acesta va începe instalarea driverului de imprimantă.
4
6-b
Conectarea la un smartphone
Dacă folosiţi mai multe dispozitive smartphone, efectuaţi paşii următori pe fiecare
smartphone.
ROMÂNĂ
6-b. Conectarea la un smartphone
Pregătiţi următoarele înainte de a începe.
aA
ctivaţi setarea Wi-Fi pe smartphone.
bC
onectaţi dispozitivul dvs. smartphone la ruterul wireless (dacă aveţi un ruter wireless).
Consultaţi manualul dispozitivului smartphone şi manualul ruterului wireless.
1
Instalaţi aplicaţia „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” pe smartphone.
2
Deschideţi aplicaţia instalată.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul aplicaţiei pentru a adăuga imprimanta.
codul QR afişat în partea dreaptă pentru a accesa site-ul web Canon şi apoi
• Scanaţi
descărcaţi aplicaţia.
După ce aţi adăugat imprimanta, puteţi imprima de pe smartphone.
Pentru a imprima fotografii, consultaţi „Încărcarea hârtiei foto” la pagina 6.
5
Încărcarea hârtiei foto
Hârtia foto poate fi încărcată numai în tava din spate.
1
Deschideţi capacul tăvii din spate şi extindeţi
suportul pentru hârtie.
3
Încărcaţi mai multe coli de hârtie foto cu faţa
de imprimare orientată în sus şi glisaţi ghidajul
pentru hârtie lateral spre marginea stivei de
hârtie.
a
2
b
Deschideţi capacul fantei de alimentare şi
glisaţi ghidajul pentru hârtie din partea dreaptă
complet la dreapta.
a
4
Închideţi capacul fantei de alimentare.
4
5
6
Închideţi capacul pentru documente.
7
Specificaţi setările de imprimare cu ajutorul
butoanelor {, } şi OK.
8
Apăsaţi butonul Pornire (Start).
instrucţiunile de pe ecran pentru a seta
• Urmaţi
informaţiile pentru hârtia încărcată.
b
Copierea
1
2
3
6
Porniţi imprimanta.
Încărcaţi hârtie simplă de dimensiune Letter sau A4.
Deschideţi capacul pentru documente şi aşezaţi
documentul cu faţa în jos pe platou. Aliniaţi
documentul cu marcajul de aliniere ( ).
Apăsaţi butonul OK.
Selectaţi Setări copiere (Copy settings) şi apoi
apăsaţi butonul OK.
Настройване на принтера
1. Съдържание на комплекта
•
Резервоари за мастило за
настройка
•
•
•
•
2
Натиснете бутона Включване (ON).
3
С помощта на бутоните {, } и OK изберете
език.
4
Натиснете бутона OK.
Захранващ кабел
Инсталационен компактдиск за
Windows
Информация за безопасността и
важна информация
Ръководство за начално запознаване
(това ръководство)
2. Отстраняване на
опаковъчните материали
Важно
Когато печатането започне, изходната тава за хартия се изтегля
навън автоматично. Не поставяйте нищо пред принтера.
1
Отстранете и изхвърлете всички опаковъчни
материали и оранжевата лепенка.
2
Отворете сканиращия модул/капака
и отстранете оранжевата лепенка.
b
3
БЪЛГАРСКИ
a
Затворете сканиращия модул/капака.
сканиращия модул/капака докрай и след
• Отворете
това го затворете.
Важно
Сканирайте QR кода за видео ръководство за процедурата
по настройка.
a
b
Внимание
Пазете пръстите си.
5
С помощта на бутоните { и } проверете
съдържанието на екрана и след това натиснете
бутона OK.
3. Включване на принтера
1
Свържете захранващия кабел.
Отзад
Важно
На този етап не свързвайте никакви други кабели.
1
Настройване на принтера
4. Поставяне на резервоарите
за мастило
1
5
Отстранете лепенката и фолиото от резервоара
за мастило.
b
Важно
Ако знакът
не се показва на екрана, въпреки че сте
поставили резервоара за мастило, цветът на резервоара
за мастило може да е грешен или може да сте поставили
резервоар за мастило с различен номер на модел, който
не се поддържа от този принтер. Поставете резервоар за
мастило за правилния цвят или използвайте предоставения
резервоар за мастило за настройка.
6
Повторете стъпки от 2 до 5, за да поставите
всички резервоари за мастило.
дали на екрана се показва знакът
• Проверете
всеки цвят.
a
• Проверете дали не е останала лепенка.
3
Бавно отстранете оранжевата капачка.
7
Затворете сканиращия модул/капака.
• Принтерът ще започне да се инициализира.
a
•
•
4
2
.
Отворете сканиращия модул/капака.
Внимание
Не докосвайте носача на печатащата глава, докато не
спре да се движи.
2
Проверете дали на екрана се показва знакът
Важно
Не стискайте резервоара за мастило,
докато Y-образният вентилационен
отвор е запушен.
Не докосвайте зоните, показани в
червено.
Поставете резервоара за мастило.
резервоара за мастило в печатащата глава
• Пъхнете
и го натиснете надолу, докато щракне.
b
Внимание
Пазете пръстите си.
за
5
5. Зареждане на хартия
1
Закрепете капака на касетата и поставете на
място касетата.
Натиснете бутона OK.
b
a
2
Извадете касетата от принтера и свалете
капака на касетата.
a
b
6
Натиснете бутона OK.
7
Натиснете бутона OK.
3
Раздалечете водачите за хартия.
десния водач за хартия до десния край.
• Плъзнете
Подравнете предния водач за хартия с маркировката
Letter или A4.
Важно
Сканирайте QR кода за видео ръководство за процедурата
по настройка.
8
4
БЪЛГАРСКИ
Капак на касетата
Проверете дали се показва следният екран.
Заредете хартия.
2 или повече листа обикновена хартия с
• Заредете
размер Letter или A4 със страната за печат надолу.
хартията до предния водач за хартия
• Поставете
и подравнете десния водач за хартия спрямо
ширината на хартията.
a
b
Ако ще използвате принтера, без да свързвате други
устройства, настройката вече е завършена.
3
6-a. Свързване с компютър
Настройване на принтера
Какво устройство свързвате?
Компютър
6-a
Компютър
и смартфон
Смартфон
Свързване с компютър
Ако използвате няколко компютъра, извършете тези стъпки на всеки от тях.
1
Влезте в уебсайта Canon от компютър.
2
3
Изберете
4
5
Щракнете върху Старт.
Настройка.
6
7
8
Щракнете върху Изтегли.
9
Следвайте инструкциите на екрана.
Стартирайте изтегления файл.
Щракнете върху Стартиране на
настройка (Start Setup).
Въведете името на модела на
принтера и щракнете върху Старт.
Щракнете върху Ако вече сте
подготвили принтера, отидете на
Свързване.
Забележка
Следните стъпки са за потребители на Windows
(с изключение на Windows 10 in S mode) и macOS.
За други операционни системи продължете
настройката, като вместо това следвате
инструкциите на екрана.
операции може да отнемат известно
• Тези
време.
да свържете също и със смартфон,
• Завижте
„6-b. Свързване със смартфон“ на
стр. 5.
Използване на инсталационния компактдиск за Windows
Щракнете двукратно върху EasySetup.exe в компактдиска и след това продължете от стъпка 3. Ако
нямате интернет връзка, отворете папката win в компактдиска и щракнете двукратно върху SETUP.exe.
Това ще инсталира драйвера на принтера.
4
6-b. Свързване със смартфон
6-b
Свързване със смартфон
Подгответе следното преди стартиране.
aВ
ключете настройката Wi-Fi на смартфона.
bС
вържете смартфона с безжичния рутер (ако имате безжичен рутер).
Вижте ръководствата на смартфона и безжичния рутер за повече подробности.
1
Инсталирайте приложението „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“ на смартфона.
2
Отворете инсталираното приложение.
3
Следвайте инструкциите на екрана в приложението, за да добавите принтера.
БЪЛГАРСКИ
Ако използвате няколко смартфона, извършете тези стъпки на всеки от тях.
показания отдясно QR код, за да отидете в уебсайта на Canon и да
• Сканирайте
изтеглите приложението.
След като добавите принтера, можете да печатате от смартфона.
За отпечатване на снимки вижте „Зареждане на фотохартия“ на стр. 6.
5
Зареждане на фотохартия
Фотохартия може да се зарежда само в задната тава.
1
Отворете капака на задната тава и изтеглете
подложката за хартия.
3
Заредете няколко листа фотохартия със
страната за печат нагоре и плъзнете
страничния водач за хартия до ръба на
топчето хартия.
a
2
b
Отворете капака на гнездото за подаване
и плъзнете десния водач за хартия докрай
надясно.
a
4
Затворете капака на гнездото за подаване.
4
5
6
Затворете капака за документи.
7
Задайте настройките за печат с помощта на
бутоните {, } и OK.
8
Натиснете бутона Старт (Start).
инструкциите на екрана, за да зададете
• Следвайте
информация за заредената хартия.
b
Копиране
6
1
2
Включете принтера.
3
Отворете капака за документи и поставете
документа с лице надолу върху стъклото.
Подравнете документа със знака за
подравняване ( ).
Заредете обикновена хартия с размер Letter
или A4.
Натиснете бутона OK.
Изберете Копиране на настройките (Copy
settings) и след това натиснете бутона OK.
Nameščanje tiskalnika
1. Vsebina kompleta
•
•
•
•
•
Črnilni vložki za namestitev
2
Pritisnite gumb VKLOP (ON).
3
Uporabite gumbe {, } in OK, da izberete jezik.
4
Pritisnite gumb OK.
Napajalni kabel
Namestitveni CD za Windows
Informacije o varnosti in pomembne
informacije
Navodila za postavitev in začetek
uporabe (ta priročnik)
2. Odstranjevanje zaščitnih
materialov
Pomembno
Ko se začne tiskanje, se izhodni pladenj za papir samodejno
pomakne iz tiskalnika. Pred tiskalnik ne postavite ničesar.
1
Odstranite in zavrzite vso embalažo in oranžni
trak.
2
Odprite enoto za optično branje/pokrov in
odstranite oranžni trak.
a
b
Zaprite enoto za optično branje/pokrov.
odprite enoto za optično branje/pokrov
• Popolnoma
in jo nato zaprite.
Pomembno
Optično preberite kodo QR za ogled video vadnice postopka
namestitve.
a
b
Pozor
Pazite na prste.
5
Z gumboma { in } preverite vsebino na
zaslonu, nato pa pritisnite gumb OK.
SLOVENŠČINA
3
3. Vklop tiskalnika
1
Priključite napajalni kabel.
Zadaj
Pomembno
Zaenkrat ne priključite nobenega drugega kabla.
1
Nameščanje tiskalnika
4. Nameščanje črnilnih vložkov
1
Preverite, ali se na zaslonu prikaže oznaka
Odstranite trak in prevleko na črnilnem vložku.
b
Pomembno
Če oznaka
ni prikazana na zaslonu, čeprav ste namestili
črnilni vložek, je barva črnilnega vložka morda napačna ali pa
ste namestili črnilni vložek, ki ima npr. drugo številko modela
in ga ta tiskalnik ne podpira. Uporabite črnilni vložek pravilne
barve ali za nastavitev uporabite priloženi črnilni vložek.
6
Ponovite korake od 2 do 5, da namestite vse
črnilne vložke.
ali se na zaslonu za vsako posamezno barvo
• Preverite,
prikaže oznaka .
a
• Prepričajte se, da ste odstranili celoten trak.
3
Počasi odstranite oranžni pokrovček.
7
Zaprite enoto za optično branje/pokrov.
• Tiskalnik se bo začel pripravljati za delovanje.
a
4
2
.
Odprite enoto za optično branje/pokrov.
Pozor
Ne dotikajte se nosilca tiskalne glave, dokler se ne ustavi.
2
5
•
Pomembno
Ne stiskajte črnilnega vložka, ko je luknja
za zrak v obliki črke Y zamašena.
•
Ne dotikajte se območij, obarvanih z rdečo.
Namestite črnilni vložek.
črnilni vložek v tiskalno glavo in ga pritisnite
• Vstavite
navzdol, da se zaskoči.
b
Pozor
Pazite na prste.
5
5. Nalaganje papirja
1
Pritrdite pokrov kasete in zamenjajte kaseto.
Pritisnite gumb OK.
b
a
2
6
Pritisnite gumb OK.
7
Pritisnite gumb OK.
Odstranite kaseto iz tiskalnika in odstranite pokrov
kasete.
a
b
Pokrov kasete
3
Razprite vodili za papir.
desno vodilo za papir ob desni rob. Sprednje
• Potisnite
vodilo za papir poravnajte z oznako Letter ali A4.
Pomembno
Optično preberite kodo QR za ogled video vadnice postopka
namestitve.
4
Preverite, ali se prikaže naslednji zaslon.
SLOVENŠČINA
8
Vstavite papir.
2 ali več listov navadnega papirja velikosti
• Vstavite
Letter ali A4 s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol.
potisnite do konca ob sprednje vodilo za papir,
• Papir
nato pa desno vodilo za papir poravnajte s širino
papirja.
a
b
Če boste tiskalnik uporabljali brez povezave z drugimi
napravami, je nastavitev zdaj končana.
3
6-a. Povezovanje z računalnikom
Nameščanje tiskalnika
Katero napravo želite povezati?
Računalnik
6-a
Računalnik in
pametni telefon
Pametni telefon
Vzpostavljanje povezave z računalnikom
Če uporabljate več računalnikov, te korake izvedite za vsakega od njih.
1
V računalniku odprite spletno mesto
Canon.
2
3
Izberite
4
5
Kliknite Začni.
6
7
8
Kliknite Prenesi.
9
Sledite navodilom na zaslonu.
Zaženite preneseno datoteko.
Kliknite Začni nastavitev (Start Setup).
Nastavitev.
Vnesite ime modela tiskalnika in kliknite
Pojdi.
Kliknite Če ste že pripravili tiskalnik,
pojdite na možnost Poveži.
Opomba
Naslednji koraki so za uporabnike sistemov Windows
(vendar ne za Windows 10 in S mode) in macOS.
Pri drugih operacijskih sistemih nastavitev izvedite
v skladu z navodili na zaslonu.
• Ti postopki lahko trajajo nekaj časa.
povezati tudi s pametnim telefonom,
• Čeglejtese želite
»6-b. Povezovanje s pametnim telefonom«
na strani 5.
Uporaba namestitvenega CD-ja za Windows
Na CD-ju dvokliknite EasySetup.exe, nato pa nadaljujte od koraka 3. Če spletna povezava ni vzpostavljena,
na CD-ju odprite mapo win in dvokliknite SETUP.exe. Tako boste namestili gonilnik tiskalnika.
4
6-b. Povezovanje s pametnim telefonom
6-b
Povezovanje s pametnim telefonom
Če uporabljate več pametnih telefonov, te korake izvedite za vsakega od njih.
1
V svojem pametnem telefonu namestite aplikacijo »Canon PRINT Inkjet/SELPHY«.
2
Odprite nameščeno aplikacijo.
3
Upoštevajte navodila na zaslonu v aplikaciji, da dodate tiskalnik.
preberite kodo QR na desni in dostopite do spletnega mesta Canon, nato
• Optično
prenesite aplikacijo.
SLOVENŠČINA
Pred začetkom pripravite naslednje.
a V svojem pametnem telefonu omogočite nastavitev Wi-Fi.
bP
ametni telefon povežite z brezžičnim usmerjevalnikom (če uporabljate brezžični usmerjevalnik).
Za več podrobnosti glejte priročnike pametnega telefona in brezžičnega usmerjevalnika.
Ko dodate tiskalnik, lahko tiskate iz pametnega telefona.
Za tiskanje fotografij glejte »Nalaganje fotografskega papirja« na strani 6.
5
Nalaganje fotografskega papirja
Fotografski papir lahko naložite samo v zadnji pladenj.
1
Odprite pokrov zadnjega pladnja in izvlecite
oporo za papir.
3
Naložite več listov fotografskega papirja s stranjo
za tiskanje obrnjeno navzgor, nato pa stransko
vodilo za papir potisnite ob rob svežnja papirja.
a
b
2
Odprite pokrov podajalne reže in desno vodilo
za papir potisnite do konca v desno.
a
4
Zaprite pokrov podajalne reže.
4
5
6
Zaprite pokrov za dokumente.
7
Nastavitve tiskanja določite z gumbi {, } in OK.
8
Pritisnite gumb Začni (Start).
nastavitev informacij o naloženem papirju
• Zaupoštevajte
navodila na zaslonu.
b
Kopiranje
1
2
3
6
Vklopite tiskalnik.
Naložite navaden papir velikosti Letter ali A4.
Odprite pokrov za dokumente in dokument s
potiskano stranjo navzdol postavite na stekleno
ploščo. Dokument poravnajte z oznako za
poravnavo ( ).
Pritisnite gumb OK.
Izberite možnost Nastavitve kopiranja (Copy
settings) in nato pritisnite gumb OK.
Postavljanje pisača
1. Sadržaj kutije
•
Spremnici tinte za postavljanje
•
•
•
•
2
Pritisnite gumb UKLJUČENO (ON).
3
Pomoću gumba {, } i U redu (OK) odaberite
jezik.
4
Pritisnite gumb U redu (OK).
Kabel za napajanje
CD-ROM za postavu za Windows
Sigurnosne i važne informacije
Početak (ovaj priručnik)
2. Uklanjanje ambalaže
Važno
Kada ispisivanje započne, ladica za izlaz papira automatski izlazi. Ne
postavljajte ništa ispred pisača.
1
Uklonite i odložite svu ambalažu i narančastu
traku.
2
Otvorite jedinicu za skeniranje / poklopac
i uklonite narančastu traku.
a
b
Zatvorite jedinicu za skeniranje / poklopac.
jedinicu za skeniranje / poklopac do kraja pa
• Otvorite
ih zatvorite.
a
b
Oprez
Pripazite na prste.
3. Uključivanje pisača
1
Važno
Skenirajte QR kod da biste pogledali videozapis s uputama za
postupak postavljanja.
5
Pomoću gumba { i } pogledajte sadržaj na
zaslonu pa pritisnite gumb U redu (OK).
HRVATSKI
3
Povežite kabel za napajanje.
Zadnja stranica
Važno
Još ne spajajte niti jedan drugi kabel.
1
Postavljanje pisača
4. Instaliranje spremnika tinte
1
Provjerite je li na zaslonu prikazana oznaka
Uklonite traku i foliju sa spremnika tinte.
b
Važno
Ako oznaka
nije prikazana na zaslonu iako ste instalirali
spremnik tinte, boja spremnika tinte možda je pogrešna ili
ste instalirali spremnik tinte drugog modela koji ovaj pisač ne
podržava. Instalirajte ili spremnik tinte s ispravnom bojom ili
koristite priloženi spremnik tinte za postavljanje.
6
Ponovite korake od 2 do 5 da instalirate
spremnike tinte.
je li za svaku boju prikazana oznaka
• Provjerite
zaslonu.
a
• Provjerite jeste li ih u potpunosti uklonili.
3
Polako uklonite narančastu kapicu.
7
Zatvorite jedinicu za skeniranje / poklopac.
• Pisač će započeti inicijalizaciju.
a
4
2
.
Otvorite jedinicu za skeniranje / poklopac.
Oprez
Ne dodirujte držač ispisne glave dok se ne zaustavi.
2
5
•
Važno
Ne stišćite spremnik tinte s ventilacijskim
otvorom u obliku slova Y.
•
Ne dodirujte površine prikazane crvenom
bojom.
Instalirajte spremnik tinte.
spremnik tinte u ispisnu glavu i pritisnite ga
• Umetnite
prema dolje dok ne sjedne na mjesto.
b
Oprez
Pripazite na prste.
na
5
5. Umetanje papira
1
Pričvrstite poklopac kasete i zamijenite kasetu.
Pritisnite gumb U redu (OK).
b
a
2
6
Pritisnite gumb U redu (OK).
7
Pritisnite gumb U redu (OK).
Iz pisača izvadite kasetu, a zatim uklonite
poklopac kasete.
a
b
Poklopac kasete
Razvucite vodilice papira.
desnu vodilicu papira do desnog ruba.
• Povucite
Poravnajte prednju vodilicu papira s oznakom Letter
Važno
Skenirajte QR kod da biste pogledali videozapis s uputama za
postupak postavljanja.
ili A4.
8
4
Provjerite prikazuje li se sljedeći zaslon.
Umetnite papir.
2 ili više listova običnog papira veličine Letter
• iliUmetnite
A4 sa stranom za ispis okrenutom prema dolje.
papir uz prednju vodilicu papira i poravnajte
• Postavite
desnu vodilicu papira prema širini papira.
a
b
Ako ćete upotrebljavati pisač bez povezivanja drugih
uređaja, postavljanje je sada dovršeno.
HRVATSKI
3
3
6-a. Povezivanje s računalom
Postavljanje pisača
Koji uređaj spajate?
Računalo
6-a
Računalo i pametni
telefon
Pametni telefon
Povezivanje s računalom
Ako koristite više od jednog računala, izvršite ove korake na svakom od njih.
1
Na računalu pristupite web-mjestu
Canon.
2
3
Odaberite
4
5
Kliknite Započni.
6
7
8
Kliknite Preuzmi.
9
Slijedite upute na zaslonu.
Postavljanje.
Pokrenite preuzetu datoteku.
Kliknite Pokreni postavljanje (Start
Setup).
Unesite naziv modela svog pisača i kliknite
Kreni.
Kliknite Ako ste već pripremili svoj
pisač, idite na Poveži.
Napomena
Sljedeći koraci namijenjeni su za korisnike sustava
Windows (osim za Windows 10 in S mode) i sustava
macOS. Za druge operacijske sustave nastavite s
postavljanjem prateći upute na zaslonu.
• Ove radnje mogu potrajati.
se želite povezati i s pametnim telefonom,
• Ako
pogledajte odjeljak „6-b. Povezivanje pametnog
telefona” na stranici 5.
Upotreba CD-ROM-a za postavu za Windows
U CD-ROM-u dvaput kliknite EasySetup.exe, a zatim nastavite od 3. koraka. Ako internetska veza
nije uspostavljena, u CD-ROM-u otvorite mapu win i dvaput kliknite SETUP.exe. Time ćete instalirati
upravljački program za pisač.
4
6-b. Povezivanje pametnog telefona
6-b
Povezivanje pametnog telefona
Ako koristite više od jednog pametnog telefona, izvršite ove korake na svakom od njih.
Prije početka izvršite ovdje navedene postupke.
aO
mogućite postavku Wi-Fi na pametnom telefonu.
bP
ovežite pametni telefon s bežičnim usmjernikom (ako imate bežični usmjernik).
Više detalja potražite u priručnicima o pametnom telefonu i bežičnom usmjerniku.
1
Instalirajte aplikaciju „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” na svoj pametni telefon.
2
Otvorite instaliranu aplikaciju.
3
Slijedite upute na zaslonu u aplikaciji kako biste dodali svoj pisač.
HRVATSKI
QR kôd prikazan s desne strane kako biste pristupili web-lokaciji Canon,
• Skenirajte
a zatim preuzmite aplikaciju.
Nakon dodavanja pisača možete ispisivati s pametnog telefona.
Za ispisivanje fotografija pogledajte „Umetanje fotopapira” na stranici 6.
5
Umetanje fotopapira
Fotopapir može se umetnuti samo u stražnju ladicu.
1
Pažljivo otvorite poklopac stražnje ladice i izvucite
oslonac papira.
3
Umetnite nekoliko listova fotopapira sa stranom
za ispis okrenutom prema gore i povucite bočnu
vodilicu papira uz rub snopa papira.
a
b
2
Otvorite poklopac otvora za ulaganje papira
i povucite desnu vodilicu papira do kraja udesno.
a
4
Zatvorite poklopac otvora za ulaganje papira.
4
5
6
Zatvorite poklopac dokumenta.
7
Odredite postavke ispisa pomoću gumba {,
} i U redu (OK).
8
Pritisnite gumb Započni (Start).
upute na zaslonu da biste postavili
• Slijedite
informacije o umetnutom papiru.
b
Kopiranje
1
2
3
6
Uključite pisač.
Umetnite običan papir veličine Letter ili A4.
Otvorite poklopac dokumenta i postavite
dokument na kopirno staklo tako da je okrenut
prema dolje. Poravnajte dokument s oznakom
za poravnanje ( ).
Pritisnite gumb U redu (OK).
Odaberite Kopiraj postavke (Copy settings) pa
pritisnite gumb U redu (OK).
RMC (Regulatory Model Code): K10499
Přečtěte si dokument Příručka online
Pobierz Podręcznik online
Çevrimiçi El Kitabı'na erişme
Pasiekite Interneto instrukcija
Accesaţi Manual online
Odprite Spletni priročnik
Prístup k dokumentu Príručka online
Hogyan érhető el az Online kézikönyv
Piekļūstiet dokumentam Tiešsaistes rokasgrāmata
Juurdepääs Veebijuhend
Достъп до Онлайн ръководство
Pristupite dokumentu Priručnik na mreži
Pomocí webového prohlížeče
Cez webový prehliadač
Z przeglądarki
Böngészőből
Tarayıcınızdan
Pārlūkprogrammā
Naudojant naršyklę
Teie brauserist
Din browser
От браузър
Prek brskalnika
Iz svog preglednika
QT6-3187-V01
XXXXXXXX
© CANON INC. 2019
PRINTED IN XXXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising