Canon | PIXMA TS8340 | User manual | Canon PIXMA TS8340 User manual

Canon PIXMA TS8340 User manual
TS8300 series
Příručka online
čeština (Czech)
Obsah
Použití dokumentu Příručka online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Symboly použité v tomto dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ochranné známky a licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Základní operace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tisk fotografií z počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tisk fotografií z chytrého telefonu/tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kopírování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Tisk fotografií z paměťové karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tisk etikety disku z počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kopírování etikety disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Síť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Omezení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Tipy k síťovému připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Výchozí nastavení sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Zjistit stejný název tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
Tisk síťového nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
IJ Network Device Setup Utility (macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Nástroj IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Diagnostika a opravy nastavení sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Manipulace s papírem, originály, nádržkami s inkoustem, víceúčelovou
přihrádkou, paměťovou kartou atd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Vkládání papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Zdroje papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Vložení papíru do zadní přihrádky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Vložení papíru do kazety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Vkládání obálek do zadní přihrádky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Umístění víceúčelové přihrádky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Upozorní týkající se tisku s víceúčelovou přihrádkou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Vložení potisknutelného disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Před vložením potisknutelného disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
Vložení potisknutelného disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Vyjmutí potisknutelného disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Vložení Potisknutelné nálepky na nehty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Před vložením Potisknutelné nálepky na nehty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Vložení Potisknutelné nálepky na nehty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Vyjmutí Potisknutelné nálepky na nehty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Vkládání originálů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Vkládání originálů na skleněnou desku skeneru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Vkládání podle zamýšleného použití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Podporované originály. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Jak připevnit nebo oddělit kryt dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Vkládání paměťové karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Před vložením paměťové karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Vkládání paměťové karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Vyjímání paměťové karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Výměna nádržek s inkoustem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Výměna nádržek s inkoustem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Kontrola stavu inkoustu na dotykové obrazovce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Tipy k inkoustu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Postup údržby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Tisk testovacího vzorku trysek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Kontrola testovacího vzorku trysek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Čištění tiskové hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Hloubkové čištění tiskové hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Nastavení tiskové hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Ruční nastavení tiskové hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Provádění funkcí údržby z počítače (systém macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Čištění tiskových hlav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153
Nastavení polohy Tisková hlava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Kontrola stavu inkoustu z počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Čištění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Čištění válečků podavače papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Přehled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
163
Bezpečnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Bezpečnostní opatření. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Informace o předpisech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
WEEE (EU&EEA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokyny pro obsluhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169
180
Právní omezení týkající se skenování/kopírování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Pokyny pro obsluhu tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Přeprava tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Zachování vysoké kvality tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Hlavní součásti a jejich použití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Hlavní součásti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Pohled zepředu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Pohled zezadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Pohled dovnitř. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Ovládací panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Kontrola, zda je zapnuto napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Zapnutí a vypnutí tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Kontrola zástrčky / napájecího kabelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Odpojení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Použití ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Změna nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Správa napájení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Změna provozního režimu tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Změna nastavení z ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Změna nastavení z ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Nastavení položek na ovládacím panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Nastav. tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215
Nastavení sítě LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Nastavení dalšího zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222
Výběr jazyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224
Aktualizace firmwaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Obnovit výchozí nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Nastavení podavače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Nastavení webové služby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Nastavení režimu ECO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Nastavení tichého režimu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231
Systémová informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
232
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Informace o papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
236
Podporované typy médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Omezení pro vkládání papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Nepodporované typy médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Manipulace s papírem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
243
Před tiskem na Umělecký papír. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Tisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Tisk z počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Tisk z aplikace (macOS AirPrint). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Tisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249
Provedení tisku bez ohraničení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Tisk na média Hagaki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254
Přidání tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Postup otevření obrazovky s nastavením tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257
Otevření obrazovky se stavem tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Odebrání tiskárny ze seznamu tiskáren, pokud ji už nepoužíváte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Tisk z aplikace Canon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Tisk fotografických dat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Tisk fotografií uložených na paměťové kartě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Nastavení položek pro tisk fotografií pomocí ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Tisk etiket disků. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Kopírování popisované strany disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Tisk fotografií uložených na paměťové kartě na etiketu disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Nastavení papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
285
Kopírování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Vytváření kopií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Nastavení položek při kopírování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Skenování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Skenování z počítače (systém macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Skenování podle typu nebo účelu předlohy (nástroj IJ Scan Utility Lite). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Funkce nástroje IJ Scan Utility Lite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Snadné skenování (automatické skenování). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Skenování dokumentů a fotografií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Tipy ke skenování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Umístění originálů (skenování z počítače). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Časté dotazy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Nastavení sítě a běžné potíže. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
Potíže se síťovou komunikací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Nelze vyhledat tiskárnu v síti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém
Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola stavu napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení Wi-Fi tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola prostředí Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení softwaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení bezdrátového směrovače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Potíže se síťovým připojením. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
330
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Neznámý síťový klíč (heslo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
336
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze
tiskárnu používat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Jiné potíže se sítí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Kontrola informací o síti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Obnovení výchozího nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Potíže s tiskem/skenování z chytrého telefonu nebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Potíže při tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350
Tiskárna netiskne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Nevystřikuje se inkoust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba „Není papír“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Nelze tisknout na etiketu disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
359
Výtisky jsou neuspokojivé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají rozteklé barvy/pruhy nebo čáry.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Čáry nejsou vyrovnané / jsou deformované. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
366
Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
367
Svislé čáry vedle obrázku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Potíže se skenováním (macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Potíže se skenováním. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Skener nefunguje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Ovladač skeneru se nespustí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
375
Je zobrazena chybová zpráva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Skenování se nespustí / skenování se nedokončí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Položky nelze skenovat správně. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Mechanické potíže. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Tiskárna se nezapne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Potíže s připojením USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Na dotykové obrazovce je uveden špatný jazyk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Potíže s instalací nebo stahováním. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
Instalace ovladačů MP Drivers se nezdařila (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Aktualizace ovladačů MP Drivers v síti (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Chyby a zprávy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Pokud dojde k chybě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Zobrazí se zpráva (kód podpory). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Seznam kódů podpory pro případ chyby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
1303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
1304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
1313. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Papír uvíznul uvnitř tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
1000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
V kazetě se nenachází papír (1003). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
1013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
1401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
1600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
1660. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
1688. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
1689. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
V tiskárně zůstaly přepravní pásky a další materiály (1890). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
421
2110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
2113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
2114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
4103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
5011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
5012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
5100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
5200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
5B00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
6000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
C000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Použití dokumentu Příručka online
Provozní prostředí
Symboly použité v tomto dokumentu
Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows)
Tisk dokumentu Příručka online
Ochranné známky a licence
Snímky obrazovky v této příručce
10
Symboly použité v tomto dokumentu
Varování
Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí smrti, vážného zranění nebo poškození majetku způsobené
nesprávným používáním zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.
Upozornění
Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí zranění osob nebo poškození majetku způsobené
nesprávným používáním zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.
Důležité
Pokyny obsahují důležité informace, které je třeba dodržovat, abyste předešli poškození, zranění nebo
nesprávnému použití výrobku. Přečtěte si níže uvedené pokyny.
Poznámka
Pokyny obsahují poznámky týkající se provozu a doplňková vysvětlení.
Základy
Pokyny vysvětlující základní použití produktu.
Poznámka
• Ikony se mohou lišit v závislosti na příslušném produktu.
11
Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows)
Při použití dotykové obrazovky si jednoduše nahraďte výraz „klepnutí pravým tlačítkem“ v tomto dokumentu
za akci nastavenou v operačním systému. Pokud tedy například je odpovídající akcí ve vašem operačním
systému „přidržení“, nahraďte výraz „klepnutí pravým tlačítkem“ pokynem „přidržet“.
12
Ochranné známky a licence
• Microsoft je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
• Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v
USA a dalších zemích.
• Windows Vista je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
• Internet Explorer je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
• Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPhone
a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
• IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco, registrovaná v USA a
v dalších zemích a je použita v rámci licence.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps
a Google Analytics jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Google Inc.
Google Play a logo Google Play jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC.
• Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB a Adobe RGB (1998)
jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated
v USA a dalších zemích.
• Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc., USA licencovaná společností Canon Inc.
• Autodesk a AutoCAD jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Autodesk, Inc. a/nebo dceřiných či přidružených společností v USA a dalších zemích.
• USB Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.
Poznámka
• Formální název systému Windows Vista je operační systém Microsoft Windows Vista.
Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
13
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting
the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled
by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii)
beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under
the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example
is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License,
Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity
authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for
the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution
has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
14
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as
stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and
otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by
such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of
their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the
Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the
following conditions:
1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files;
and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that
You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at
least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You
distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of
the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with
Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service
marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
15
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides
the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without
limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages
or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof,
You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other
liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations,
You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other
Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any
liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any
such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both
that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of
CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific written permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
16
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All
rights reserved.
17
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
18
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and
Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of
their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names
may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
19
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
20
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
LEADTOOLS
Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.
CMap Resources
----------------------------------------------------------Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names
of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
-----------------------------------------------------------
21
MIT License
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University
Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING
RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.
COPYRIGHT (c) 1989-2000.
On-Line Applications Research Corporation (OAR).
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby
granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a
copy or modification of this software.
THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY.
IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND
22
CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY
PARTICULAR PURPOSE.
(1) Red Hat Incorporated
Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.
This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it
subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at
http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or
documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express
permission of Red Hat, Inc.
(2) University of California, Berkeley
Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The FreeType Project LICENSE
---------------------------2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction
============
23
The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.
This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit
license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and
makefiles, at the very least.
This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all
encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a
consequence, its main points are that:
o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports.
(`as is' distribution)
o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage)
o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you
must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in
commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The
FreeType Project.
Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this
license. We thus encourage you to use the following text:
"""
Portions of this software are copyright © <year> The FreeType
Project (www.freetype.org). All rights reserved.
"""
Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.
Legal Terms
===========
0. Definitions
-------------Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set
of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the
`FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including
compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.
This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.
This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code,
binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as
distributed in the original archive.
If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify
this.
24
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
All rights reserved except as specified below.
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY
TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
2. Redistribution
----------------This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute,
perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project
(in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize
others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:
o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions
or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright
notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL
to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.
These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the
unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.
3. Advertising
-------------Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial,
advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.
We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software
in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library',
or `FreeType Distribution'.
As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project
is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right
to use, distribute, and modify it.
Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and
accept all the terms of this license.
4. Contacts
----------There are two mailing lists related to FreeType:
o freetype@nongnu.org
25
Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library
and distribution.
If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the
documentation.
o freetype-devel@nongnu.org
Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
--- end of FTL.TXT --The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly
disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of
merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the
developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or
consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.
JSON for Modern C++
Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
26
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Následující vyjádření se vztahuje pouze na produkty podporující připojení Wi-Fi.
(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS,"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
27
Základní operace
Tisk fotografií z počítače
Tisk fotografií z chytrého telefonu/tabletu
Kopírování
Tisk fotografií z paměťové karty
Tisk etikety disku z počítače
Kopírování etikety disku
28
Tisk fotografií z počítače
Tato část popisuje, jak vytisknout fotografie pomocí aplikace Easy-PhotoPrint Editor.
1. Otevřete kryt zadního zásobníku (A). Táhněte rovně nahoru a opěrku papíru (B) sklopte
zpět.
2. Otevřete kryt otvoru podavače (C).
3. Posunutím pravého vodítka papíru (D) otevřete obě vodítka papíru.
4. Vložte fotografický papír orientovaný na výšku TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU.
29
5. Posuňte pravé vodítko papíru (D) tak, aby bylo zarovnané s oběma stranami stohu papíru.
6. Opatrně zavřete kryt otvoru podavače (C).
Po zavření krytu otvoru podavače se na dotykové obrazovce zobrazí obrazovka s potvrzením
nastavení papíru v zadní přihrádce.
30
7. Pokud se velikost stránky a typ média na dotykové obrazovce shoduje s velikostí a typem
papíru vloženého do zadní přihrádky, vyberte možnost Ano (Yes).
Pokud ne, vyberte možnost Změnit (Change) a změňte nastavení podle velikosti a typu vloženého
papíru.
8. Spusťte nástroj Easy-PhotoPrint Editor.
V systému Windows:
Následující postup vychází z prostředí počítače s operačním systémem Windows 10.
Z nabídky Start vyberte možnost Všechny aplikace (All apps) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint
Editor.
V systému macOS:
Z nabídky Přejít (Go) ve Finder, vyberte možnost Aplikace (Application) a poklepejte na složku
Canon Utilities > složku Easy-PhotoPrint Editor a nakonec na ikonu Easy-PhotoPrint Editor.
9. Klepněte na ikonu Fotografie (Photos) (E).
10. Klepněte na možnost Procházet (Browse) (F) v části Počítač: (Computer:) a vyberte
složku s fotografiemi, které chcete vytisknout.
31
11. Klepněte na fotografie (G), které chcete vytisknout, a vyberte možnost Otevřít (Open) (H).
V systému Windows:
Chcete-li vybrat dvě nebo více fotografií najednou, podržte klávesu Ctrl a klepněte na ně.
V systému macOS:
Chcete-li vybrat dvě nebo více fotografií najednou, podržte klávesu Command a klepněte na ně.
12. V Nastavení tisku (Print Settings) (I) zadejte počet kopií a další volby.
V systému Windows:
Zadejte počet kopií, název modelu, velikost papíru a další volby.
V systému macOS:
Zadejte počet kopií, velikost papíru a další volby.
Poznámka
• Výběrem možnosti Stejný počet pro každou fotogr. (Same No. of each photo) můžete určit
počet kopií pro všechny fotografie současně.
• Výběrem možnosti Stejný počet pro každou fotogr. (Same No. of each photo) přepíšete
nastavení počtu kopií u každé fotografie. Po odznačení začne opět platit předchozí nastavení
u jednotlivých kopií.
pro určení počtu kopií je také znovu aktivní.
13. Spusťte tisk.
32
V systému Windows:
Klepněte na tlačítko Tisknout (Print) (J).
V systému macOS:
Klepněte na tlačítko Další (Next). Jakmile se otevře dialogové okno Tisk, zadejte název modelu,
informace o papíru a další volby a klepněte na tlačítko Tisk (Print).
Automaticky se otevře ovládací panel, vysune výstupní zásobník na papír a zahájí se tisk.
Poznámka
• Nástroj Easy-PhotoPrint Editor vám umožní snadno vytvářet a tisknout originální koláže, vizitky nebo
kalendáře využívající vaše oblíbené fotografie.
Příručka pro Easy-PhotoPrint Editor
33
Tisk fotografií z chytrého telefonu/tabletu
Tato část popisuje, jak vytisknout fotografie pomocí aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Podrobné informace o stažení aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY naleznete níže.
Tisk fotografií z chytrého telefonu
1. Otevřete kryt zadního zásobníku (A). Táhněte rovně nahoru a opěrku papíru (B) sklopte
zpět.
2. Otevřete kryt otvoru podavače (C).
3. Posunutím pravého vodítka papíru (D) otevřete obě vodítka papíru.
4. Vložte fotografický papír orientovaný na výšku TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU.
34
5. Posuňte pravé vodítko papíru (D) tak, aby bylo zarovnané s oběma stranami stohu papíru.
6. Opatrně zavřete kryt otvoru podavače (C).
Po zavření krytu otvoru podavače se na dotykové obrazovce zobrazí obrazovka s potvrzením
nastavení papíru v zadní přihrádce.
35
7. Pokud se velikost stránky a typ média na dotykové obrazovce shoduje s velikostí a typem
papíru vloženého do zadní přihrádky, vyberte možnost Ano (Yes).
Pokud ne, vyberte možnost Změnit (Change) a změňte nastavení podle velikosti a typu vloženého
papíru.
8. Z chytrého telefonu nebo tabletu spusťte aplikaci
(Canon PRINT Inkjet/SELPHY).
9. V aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY vyberte možnost Tiskfotografií (Photo Print).
Otevře se seznam fotografií uložených v chytrém telefonu nebo tabletu.
10. Vyberte fotografii.
Vybrat můžete i několik fotografií současně.
11. Zadejte počet kopií, velikost papíru a další potřebné údaje.
12. Spusťte tisk.
Automaticky se otevře ovládací panel, vysune výstupní zásobník na papír a zahájí se tisk.
36
Kopírování
V této kapitole je popsán způsob vložení originálu a jeho zkopírování na běžný papír vložený do kazety.
1. Vytáhněte kazetu (A) z tiskárny.
2. Sejměte kryt kazety (B).
3. Posunutím vodítek papíru (C) vpředu a (D) vpravo otevřete vodítka papíru.
4. Vložte běžný papír orientovaný na výšku TISKOVOU STRANOU SMĚREM DOLŮ.
37
5. Zarovnejte vodítka papíru (C) vpředu a (D) vpravo podle délky a šířky papíru.
6. Připojte kryt kazety (B) a vložte kazetu do tiskárny.
38
7. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost
8. Vyberte možnost
Kopírovat (Copy) (E).
Standard. kopírování (Standard copy).
9. Otevřete kryt dokumentu (F).
10. Vložte originál KOPÍROVANOU STRANOU DOLŮ a zarovnejte jej se značkou pro
zarovnání (G).
11. Zavřete kryt dokumentů.
12. Zkontrolujte nastavení papíru a klepněte na tlačítko Černá (Black) (H) nebo Barva (Color)
(I).
Automaticky se otevře ovládací panel, vysune výstupní zásobník na papír a zahájí se kopírování.
39
Důležité
• Neotevírejte kryt dokumentu, dokud není kopírování dokončeno.
Poznámka
• Tiskárna je vybavena mnoha užitečnými funkcemi kopírování.
Kopírování
40
Tisk fotografií z paměťové karty
Tato část popisuje, jak vytisknout fotografie na paměťové kartě.
1. Otevřete kryt zadního zásobníku (A). Táhněte rovně nahoru a opěrku papíru (B) sklopte
zpět.
2. Otevřete kryt otvoru podavače (C).
3. Posunutím pravého vodítka papíru (D) otevřete obě vodítka papíru.
4. Vložte fotografický papír orientovaný na výšku TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU.
41
5. Posuňte pravé vodítko papíru (D) tak, aby bylo zarovnané s oběma stranami stohu papíru.
6. Opatrně zavřete kryt otvoru podavače (C).
Po zavření krytu otvoru podavače se na dotykové obrazovce zobrazí obrazovka s potvrzením
nastavení papíru v zadní přihrádce.
42
7. Pokud se velikost stránky a typ média na dotykové obrazovce shoduje s velikostí a typem
papíru vloženého do zadní přihrádky, vyberte možnost Ano (Yes).
Pokud ne, vyberte možnost Změnit (Change) a změňte nastavení podle velikosti a typu vloženého
papíru.
8. Vložte paměťovou kartu.
* Na následujícím obrázku je jako příklad zobrazena paměťová karta SD/SDHC/SDXC.
Poznámka
• Další informace o vkládání jiných paměťových karet než SD/SDHC/SDXC naleznete níže.
Vkládání paměťové karty
9. Přejetím vpravo nebo vlevo po obrazovce procházejte fotografiemi (E) a jednu vyberte.
10. Zkontrolujte nastavení papíru a klepněte na tlačítko Barva (Color) (F).
43
Automaticky se otevře ovládací panel, vysune výstupní zásobník na papír a zahájí se tisk.
Důležité
• V průběhu tisku neodpojujte paměťovou kartu. Může dojít k poškození dat uložených na paměťové
kartě.
Poznámka
• Tiskárna je vybavena mnoha užitečnými funkcemi pro tisk fotografií.
Tisk fotografických dat
44
Tisk etikety disku z počítače
Toto téma popisuje, jak vytisknout fotografie na potisknutelný disk pomocí aplikace Easy-PhotoPrint Editor.
Důležité
• Víceúčelovou přihrádku nepřipájejte, dokud se nezobrazí zpráva s výzvou ke vložení potisknutelného
disku. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.
1. Spusťte nástroj Easy-PhotoPrint Editor.
V systému Windows:
Následující postup vychází z prostředí počítače s operačním systémem Windows 10.
Z nabídky Start vyberte možnost Všechny aplikace (All apps) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint
Editor.
V systému macOS:
Z nabídky Přejít (Go) ve Finder, vyberte možnost Aplikace (Application) a poklepejte na složku
Canon Utilities > složku Easy-PhotoPrint Editor a nakonec na ikonu Easy-PhotoPrint Editor.
2. Klepněte na ikonu Etikety disku (Disc Labels) (A).
3. Vybrat šablonu (B).
45
4. Vyberte typ potisknutelného disku (C) a poté možnost Další (Next) (D).
5. Klepněte na možnost Procházet (Browse) (E) v části Počítač: (Computer:) a vyberte
složku s fotografiemi, které chcete vytisknout.
6. Klepněte na fotografie (F), které chcete vytisknout, a vyberte možnost Otevřít (Open) (G).
7. Upravte etiketu disku a vyberte možnost Další (Next) (H).
Můžete změnit pozadí nebo přidat text.
Příručka pro Easy-PhotoPrint Editor
46
8. Otevřete ovládací panel (I) až do vodorovné polohy.
9. V Nastavení tisku (Print Settings) (J) zadejte počet kopií a další volby.
V systému Windows:
Zadejte počet kopií, název tiskárny a další volby.
V systému macOS:
Zadejte počet kopií a další volby.
10. Spusťte tisk.
V systému Windows:
Klepněte na tlačítko Tisknout (Print) (K).
V systému macOS:
Klepněte na tlačítko Další (Next). Jakmile se otevře dialogové okno Tisk, zadejte název modelu a další
volby a klepněte na tlačítko Tisk (Print).
47
11. Když se na dotykové obrazovce tiskárny zobrazí zpráva s výzvou k vložení potisknutelného
disku, vyjměte víceúčelovou přihrádku z úložné části víceúčelové přihrádky (L).
12. Potisknutelný disk vložte do víceúčelové přihrádky.
1. Potisknutelný disk vložte TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU a v dolní části jej
zatlačte do západky (M).
2. Při současném zatažení západky s potisknutelným diskem vložte vrchní část potisknutelného
disku do štěrbiny (N).
48
13. Víceúčelovou přihrádku umístěte do vodítka víceúčelové přihrádky.
14. Víceúčelovou přihrádku zasuňte přímo ve vodorovném směru, dokud není šipka (
vodítku víceúčelové přihrádky přibližně zarovnána se šipkou (
) na víceúčelové přihrádce.
15. Na dotykové obrazovce tiskárny vyberte možnost OK.
Víceúčelová přihrádka se zasune do tiskárny a zahájí se tisk.
16. Po dokončení tisku vytáhněte víceúčelovou přihrádku z tiskárny a vyjměte ji.
49
) na
17. Při současném zatažení západky (M) vytáhněte potisknutelný disk ze štěrbiny (N)
víceúčelové přihrádky a vyjměte jej.
Poznámka
• Aplikace Easy-PhotoPrint Editor umožňuje tisk fotografií s různými rozvrženími na etiketu disku.
Příručka pro Easy-PhotoPrint Editor
50
Kopírování etikety disku
V této části naleznete postup kopírování etikety stávajícího disku (BD/DVD/CD atd.) a její tisk na
potisknutelný disk.
1. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost
2. Vyberte možnost
Kopírovat (Copy) (A).
Kopie etikety disku (Disc label copy) (B).
3. Přečtěte si zprávu a vyberte možnost OK.
4. Zvolte vhodnou oblast tisku na potisknutelném disku.
Vyberte možnost Vnější kruh (Outer circle) nebo Vnitřní kruh (Inner circle) (C), určete oblast tisku
a vyberte možnost OK (D).
51
5. Zadejte množství inkoustu (E).
Pokud jsou výsledky tisku rozmazané, vyberte možnost Nerozmaz. (Bleed-proof). Rozmazání můžete
omezit tiskem s menším množstvím inkoustu.
6. Otevřete kryt dokumentu (F).
7. Na skleněnou desku vložte zdrojový disk (BD/DVD/CD atd.) POPISOVANOU STRANOU
DOLŮ.
8. Zavřete kryt dokumentů.
9. Na dotykové obrazovce vyberte možnost OK.
10. Otevřete ovládací panel (G) až do vodorovné polohy.
52
11. Klepněte na tlačítko Černý (Black) (H) nebo Barevný (Color) (I).
Zobrazí se zpráva s výzvou pro vložení potisknutelného disku.
12. Vyjměte víceúčelovou přihrádku z úložné části víceúčelové přihrádky (J).
13. Potisknutelný disk vložte do víceúčelové přihrádky.
1. Potisknutelný disk vložte TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU a v dolní části jej
zatlačte do západky (K).
53
2. Při současném zatažení západky s potisknutelným diskem vložte vrchní část potisknutelného
disku do štěrbiny (L).
14. Víceúčelovou přihrádku umístěte do vodítka víceúčelové přihrádky.
15. Víceúčelovou přihrádku zasuňte přímo ve vodorovném směru, dokud není šipka (
víceúčelové přihrádky přibližně zarovnána se šipkou (
) na vodítku
) na víceúčelové přihrádce.
16. Na dotykové obrazovce vyberte možnost OK.
Víceúčelová přihrádka se zasune do tiskárny a zahájí se kopírování.
Důležité
• Neotevírejte kryt dokumentu, dokud není kopírování dokončeno.
17. Po dokončení kopírování vytáhněte víceúčelovou přihrádku z tiskárny a vyjměte ji.
54
18. Při současném zatažení západky (K) vytáhněte potisknutelný disk ze štěrbiny (L)
víceúčelové přihrádky a vyjměte jej.
Poznámka
• Tiskárna je vybavena mnoha užitečnými funkcemi pro tisk etiket disků.
Tisk etiket disků
55
Síť
Dostupné metody připojení
V tiskárně jsou k dispozici následující metody připojení.
• Bezdrátové připojení
Tiskárnu a zařízení, jako je počítač, chytrý telefon nebo tablet, propojte pomocí bezdrátového
směrovače.
Pokud máte k dispozici bezdrátový směrovač, doporučujeme jej využít pro bezdrátové připojení.
◦ Metody připojení se liší v závislosti na typu bezdrátového směrovače.
◦ Podle potřeby můžete v tiskárně změnit síťová nastavení, např. název sítě (SSID) a protokol
zabezpečení.
◦ Jakmile se vytvoří spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem a na obrazovce zařízení se
(ikona Wi-Fi), můžete zařízení připojit k tiskárně prostřednictvím bezdrátového
zobrazí
směrovače.
• Přímé připojení (Wireless Direct)
Tiskárnu a zařízení, jako je počítač, chytrý telefon nebo tablet, propojte bez pomoci bezdrátového
směrovače.
◦ Během používání tiskárny v režimu přímého bezdrátového připojení bude připojení k internetu
v tiskárně nedostupné. V takovém případě nelze webové služby tiskárny používat.
◦ Pokud prostřednictvím bezdrátového směrovače k tiskárně v režimu přímého bezdrátového připojení
připojíte zařízení s přístupem k Internetu, spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem se
přeruší. V takovém případě může zařízení v závislosti na svém typu automaticky přejít k připojení
s využitím mobilních dat. Mohou vám být účtovány poplatky za připojení k Internetu s využitím
mobilních dat.
◦ V režimu přímého bezdrátového připojení můžete k tiskárně současně připojit až pět zařízení. Pokud
se pokusíte po připojení pěti zařízení připojit šesté, zobrazí se chybová zpráva. V případě zobrazení
chybové zprávy odpojte od tiskárny nepoužívané zařízení a nastavení znovu upravte.
◦ Síťová nastavení, např. název sítě (SSID) a protokol zabezpečení se nastaví automaticky.
Poznámka
• Tiskárnu s počítačem můžete propojit pomocí kabelu USB (připojení USB). Připravte si kabel USB.
Podrobnosti naleznete v části Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB
na LAN.
56
Nastavení síťového připojení
Nastavte připojení pro tiskárny s počítačem / chytrým telefonem / tabletem.
Další informace o postupu nastavení získáte po klepnutí zde.
Změna síťového nastavení
V následující části naleznete postup pro změnu nastavení připojení tiskárny a počítače/chytrého telefonu/
tabletu.
• Postup změny způsobu připojení k síti:
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Změna režimu připojení
• Postup přidání počítače/chytrého telefonu/tabletu k tiskárně:
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
• Postup dočasného použití přímého bezdrátového připojení:
Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení
Nástroj IJ Network Device Setup Utility
Nástroj IJ Network Device Setup Utility ověří a diagnostikuje nastavení tiskárny a počítače a v případě potíží
v síti obnoví jejich stav. Ke stažení nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující
odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
• Provedení/změna síťových nastavení (systém Windows)
V systému Windows můžete k nastavení sítě použít nástroj IJ Network Device Setup Utility.
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém Windows)
• Diagnostika a oprava síťového nastavení (systém Windows/macOS)
Nastavení sítě můžete diagnostikovat a podle potřeby opravit v nástroji IJ Network Device Setup Utility.
◦ V systému Windows:
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém Windows)
◦ V systému macOS:
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém macOS)
Tipy k síťovému připojení
V následující části naleznete rady pro používání tiskárny po připojení v síti.
Tipy k síťovému připojení
Konfigurace pro obsluhu tiskárny pomocí webového prohlížeče
Opatření zabraňující neoprávněnému přístupu
Řešení potíží
Informace pro řešení potíží s připojením k síti naleznete v části Nastavení sítě a běžné potíže.
Upozornění/Omezení
Podrobnosti naleznete níže.
• Omezení pro nastavení sítě:
57
Omezení
• Upozornění při tisku prostřednictvím webové služby:
Upozornění k tisku prostřednictvím webové služby
58
Omezení
Chcete-li připojit další zařízení, zatímco je k tiskárně již určité zařízení (jako je počítač) připojeno, využijte
v obou případech stejnou metodu připojení.
Jestliže použijete jinou metodu připojení, připojení používaného zařízení se ukončí.
Připojení pomocí bezdrátového směrovače
• Ujistěte se, že jsou zařízení a bezdrátový směrovač připojeny. Podrobné informace o ověření těchto
nastavení naleznete v příručce dodané k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Pokud je zařízení připojeno k tiskárně bez využití bezdrátového směrovače, připojte je znovu
s využitím bezdrátového směrovače.
• Konfigurace, funkce směrovače, postupy nastavení a nastavení zabezpečení bezdrátových
směrovačů se liší v závislosti na prostředí systému. Podrobné informace naleznete v příručce dodané
s bezdrátovým směrovačem nebo se obraťte na výrobce.
• Tato tiskárna nepodporuje protokol IEEE802.11ac. Protokol IEEE802.11a a IEEE802.11n (5 GHz)
nemusí být v závislosti na vaší zemi nebo oblasti k dispozici. Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje
protokol IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b nebo IEEE802.11a.
• Pokud je zařízení nastaveno na režim „pouze IEEE802.11n“, protokol WEP ani TKIP nelze jako
protokol zabezpečení použít. Použijte u zařízení jiný protokol zabezpečení než WEP a TKIP nebo
použijte jiné nastavení než „pouze IEEE802.11n“.
Propojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem bude během úpravy nastavení dočasně
odpojeno. K další obrazovce této příručky nepokračujte, dokud nebude nastavení dokončeno.
• Pokud používáte zařízení v kanceláři, obraťte se na správce sítě.
• Mějte na paměti, že pokud se připojíte k síti, která není chráněna, existuje riziko, že vaše osobní
informace budou zpřístupněny třetí straně.
Přímé připojení
Důležité
• Pokud prostřednictvím bezdrátového směrovače k tiskárně v režimu přímého připojení připojíte
zařízení s přístupem k internetu, spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem se přeruší.
V takovém případě může zařízení v závislosti na svém typu automaticky přejít k připojení s využitím
mobilních dat. V závislosti na využívaných službách vám mohou vám být po připojení k Internetu
s využitím mobilních dat účtovány poplatky.
Po připojení zařízení k tiskárně v režimu přímého připojení se informace o připojení uloží
v nastavení Wi-Fi. Zařízení se k tiskárně může připojit automaticky i po jeho odpojení nebo
připojení k jinému bezdrátovému směrovači.
Aby nedocházelo k automatickému připojení k tiskárně v režimu přímého připojení, je vhodné
po použití tiskárny upravit režim připojení nebo v nastavení Wi-Fi zařízení zakázat automatické
připojení.
Podrobné informace o změně nastavení zařízení naleznete v příručce dodané k zařízení,
případně se obraťte na jeho výrobce.
59
• Při navázání připojení zařízení k tiskárně v režimu přímého připojení nemusí být (v závislosti na
vašem prostředí) připojení k internetu k dispozici. V takovém případě nelze webové služby tiskárny
používat.
• V režimu přímého připojení můžete k tiskárně současně připojit až pět zařízení. Pokud se pokusíte
po připojení pěti zařízení připojit šesté, zobrazí se chybová zpráva.
V případě zobrazení chybové zprávy odpojte od tiskárny nepoužívané zařízení a nastavení znovu
upravte.
• Zařízení připojená k tiskárně v režimu přímého připojení nemohou navzájem komunikovat.
• V aktivním režimu přímého připojení nebudou k dispozici aktualizace firmwaru tiskárny.
• Pokud je zařízení připojeno k tiskárně bez využití bezdrátového směrovače a vy je chcete znovu
připojit prostřednictvím stejné metody připojení, nejprve je odpojte. Připojení mezi zařízením
a tiskárnou můžete přerušit na obrazovce pro nastavení Wi-Fi.
60
Tipy k síťovému připojení
Výchozí nastavení sítě
Zjistit stejný název tiskárny
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
Tisk síťového nastavení
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
61
Výchozí nastavení sítě
Výchozí nastavení připojení v síti LAN
Položka
Výchozí
Povolit/zakázat LAN
Bezdrát. LAN aktivní (Wireless LAN active)
Název sítě (SSID) (Network name (SSID))
BJNPSETUP
Zabezpečení Wi-Fi (Wi-Fi security)
Zakázat
Adresa IP (IP address) (IPv4)
Automatické nastavení (Auto setup)
Adresa IP (IP address) (IPv6)
Automatické nastavení
Nastavit název tiskárny (Set printer name)*
XXXXXXXXXXXX
Povolit/zakázat IPv6 (Enable/disable IPv6)
Povolit (Enable)
Povolit/zakázat WSD (Enable/disable WSD)
Povolit (Enable)
Nastavení časového limitu (Timeout setting)
15 minut (15 minutes)
Povolit/zakázat Bonjour (Enable/disable Bonjour)
Povolit (Enable)
Název služby (Service name)
Canon TS8300 series
Nastavení protokolu LPR (LPR protocol setting)
Povolit (Enable)
Protokol RAW (RAW protocol)
Povolit (Enable)
LLMNR
Povolit (Enable)
Komunikace PictBridge (PictBridge communication) Povolit (Enable)
(„XX“ zastupuje alfanumerické znaky.)
* Výchozí hodnota závisí na vaší tiskárně. Zkontrolujte hodnotu pomocí ovládacího panelu.
Nastavení sítě LAN
Výchozí nastavení pro přímé bezdrátové připojení
Položka
Výchozí
Název sítě (SSID)/zařízení (Network (SSID)/device name)
DIRECT-abXX-TS8300series *1
Heslo (Password)
YYYYYYYYYY *2
Zabezpečení Wi-Fi (Wi-Fi security)
WPA2-PSK (AES)
Potvrzení žádosti o připojení (Connection request confirmation) Zobrazeno
62
*1 „ab“ je vybráno náhodně a „XX“ představuje poslední dvě číslice adresy MAC tiskárny. (Hodnota se
stanoví, když se tiskárna poprvé zapne.)
*2 Heslo se určuje automaticky při prvním zapnutí tiskárny.
63
Zjistit stejný název tiskárny
Při zjištění tiskárny v rámci nastavení se na obrazovce s výsledky hledání mohou zobrazit i další tiskárny se
stejným názvem.
Zkontrolujte, u které tiskárny na obrazovce s výsledky hledání je její nastavení shodné s nastavením vaší
tiskárny, a tu vyberte.
• V systému Windows:
Zkontrolujte adresu MAC nebo sériové číslo tiskárny a podle získaných údajů zvolte ze seznamu
výsledků vhodnou tiskárnu.
• V systému macOS:
Na konci názvu tiskárny bude uvedena adresa MAC nebo se bude jednat o název tiskárny podle služby
Bonjour.
Zkontrolujte vhodné identifikátory, jako je adresa MAC, název tiskárny podle služby Bonjour nebo
sériové číslo tiskárny a vyberte podle nich vhodnou tiskárnu z dostupného seznamu.
Poznámka
• Na obrazovce s výsledky se nemusí sériové číslo zobrazit.
Chcete-li zkontrolovat adresu MAC a sériové číslo tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Poznámka
• Sériové číslo zkontrolujte po jeho zobrazení na dotykové obrazovce.
Systémová informace
64
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení
z USB na LAN
Pokud chcete připojit další počítač k tiskárně v síti LAN nebo pokud chcete změnit připojení USB na
připojení v síti LAN, klepněte zde a proveďte nastavení.
65
Tisk síťového nastavení
Pomocí ovládacího panelu vytiskněte aktuální síťové nastavení tiskárny.
Důležité
• Vytištěné síťové nastavení obsahuje důležité informace o vaší síti. Zacházejte s nimi opatrně.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
Pokud se obrazovka DOMŮ neotevře, klepněte na tlačítko DOMŮ (HOME).
2. Vložte tři listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
3. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost
(Nastavení (Setup)).
4. Vyberte možnost Nastavení zařízení (Device settings).
5. Vyberte možnost Nastavení sítě LAN (LAN settings).
6. Vyberte možnost Tisk podrobn. (Print details)
7. Přečtěte si zprávu a vyberte možnost Ano (Yes).
8. Po otevření obrazovky s potvrzením tisku hesla vyberte možnost ZAP (ON) nebo VYP
(OFF).
Tiskárna zahájí tisk informací o síťovém nastavení.
Vytisknou se následující informace o síťových nastaveních tiskárny. (Některé hodnoty nastavení se
v závislosti na nastavení tiskárny nezobrazují.)
Číslo položky
Položka
Popis
Nastavení
1
Product Information
Informace o produktu
–
1-1
Product Name
Název produktu
XXXXXXXX
1-2
ROM Version
Verze ROM
XXXXXXXX
1-3
Serial Number
Sériové číslo
XXXXXXXX
2
Network Diagnostics
Diagnostika sítě
–
2-1
Diagnostic Result
Výsledky diagnostiky
XXXXXXXX
2-2
Result Codes
Kódy výsledků
XXXXXXXX
66
2-3
Result Code Details
Podrobnosti o kódech
výsledků
http://canon.com/ijnwt
3
Wireless LAN
Bezdrátová síť LAN
Enable/Disable
3-2
Infrastructure
Infrastruktura
Enable/Disable
3-2-1
Signal Strength
Síla signálu
0 až 100 [%]
3-2-2
Link Quality
Kvalita připojení
0 až 100 [%]
3-2-3
Frequency
Frekvence
XX (GHz)
3-2-4
MAC Address
Adresa MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-2-5
Connection
Stav připojení
Active/Inactive
3-2-6
SSID
SSID
Název sítě (SSID) bezdrátové sítě LAN
3-2-7
Channel
Kanál
XXX (1 až 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108,
112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161,
165)
3-2-8
Encryption
Metoda šifrování
None/WEP/TKIP/AES
3-2-9
WEP Key Length
Délka klíče WEP (v bitech)
Inactive/128/64
3-2-10
Authentication
Metoda ověřování
None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
3-2-11
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-2-12
IP Address
IP adresa (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-13
Subnet Mask
Maska podsítě (Subnet
mask)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-14
Default Gateway
Výchozí brána (Default
gateway)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-15
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-2-16
Link Local Address
Místní adresa odkazu
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-17
Link Local Prefix
Length
Délka místní předpony
odkazu
XXX
3-2-18
Stateless Address1
Bezstavová adresa 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-19
Stateless Prefix
Length1
Délka bezstavové před- XXX
pony 1
3-2-20
Stateless Address2
Bezstavová adresa 2
67
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-21
Stateless Prefix
Length2
Délka bezstavové před- XXX
pony 2
3-2-22
Stateless Address3
Bezstavová adresa 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-23
Stateless Prefix
Length3
Délka bezstavové před- XXX
pony 3
3-2-24
Stateless Address4
Bezstavová adresa 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-25
Stateless Prefix
Length4
Délka bezstavové před- XXX
pony 4
3-2-26
Default Gateway1
Výchozí brána 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-27
Default Gateway2
Výchozí brána 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-28
Default Gateway3
Výchozí brána 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-29
Default Gateway4
Výchozí brána 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-33
IPsec
Nastavení IPsec
Active
3-2-34
Security Protocol
Metoda zabezpečení
ESP/ESP & AH/AH
3-2-35
Wireless LAN DRX
Přerušovaný příjem
(bezdrátová síť LAN)
Enable/Disable
3-3
Wireless Direct
Provozní režim pro přímé připojení
Enable/Disable
3-3-1
MAC Address
Adresa MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2
Connection
Stav připojení
Active/Inactive
3-3-3
SSID
SSID
Název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení
3-3-4
Password
Heslo
Heslo pro přímé bezdrátové připojení (10 alfanumerických
znaků)
3-3-5
Channel
Kanál
3
3-3-6
Encryption
Metoda šifrování
AES
3-3-7
Authentication
Metoda ověřování
WPA2-PSK
68
3-3-8
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-3-9
IP Address
IP adresa (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-10
Subnet Mask
Maska podsítě (Subnet
mask)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-11
Default Gateway
Výchozí brána (Default
gateway)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-12
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-3-13
Link Local Address
Místní adresa odkazu
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-3-14
Link Local Prefix
Length
Délka místní předpony
odkazu
XXX
3-3-15
IPsec
Nastavení IPsec
Active
3-3-16
Security Protocol
Metoda zabezpečení
–
3-3-17
Wireless LAN DRX
Přerušovaný příjem
(přímé bezdrátové připojení)
Enable/Disable
5
Other Settings
Jiná nastavení
–
5-1
Printer Name
Název tiskárny
Název tiskárny (až 15 alfanumerických znaků)
5-2
Wireless Direct DevNa- Název zařízení pro pří-
Název zařízení pro přímé bezdrátové připojení (až 32 alfa-
me
mé bezdrátové připojení
numerických znaků)
5-4
WSD Printing
Nastavení tisku WSD
Enable/Disable
5-5
WSD Timeout
Časový limit
1/5/10/15/20 [min]
5-6
LPD Printing
Nastavení tisku LPD
Enable/Disable
5-7
RAW Printing
Nastavení tisku RAW
Enable/Disable
5-9
Bonjour
Nastavení služby Bonjour
Enable/Disable
5-10
Bonjour Service Name
Název služby Bonjour
Název služby Bonjour (až 52 alfanumerických znaků)
5-11
LLMNR
Nastavení LLMNR
Enable/Disable
5-12
SNMP
Nastavení SNMP
Enable/Disable
5-13
PictBridge Commun.
Komunikace PictBridge Enable/Disable
5-14
DNS Server
Získat adresu serveru
DNS automaticky
69
Auto/Manual
5-15
Primary Server
Adresa primárního serveru
XXX.XXX.XXX.XXX
5-16
Secondary Server
Adresa sekundárního
serveru
XXX.XXX.XXX.XXX
5-17
Proxy Server
Nastavení serveru proxy
Enable/Disable
5-18
Proxy Address
Adresa proxy
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5-19
Proxy Port
Specifikace portu proxy 1 až 65535
5-20
Cert. Fingerprt(SHA-1)
Identifikátor certifikátu
(SHA-1)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Cert. Fingerprt(SHA-256)
Identifikátor certifikátu
(SHA-256)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
6
Bluetooth
Nastavení Bluetooth
–
6-1
Bluetooth Setting
Bluetooth
Enable/Disable
6-3
Bluetooth Device Address
Adresa zařízení Bluetooth v tiskárně
XXXXXXXX
6-5
Bluetooth Device Name Název zařízení Bluetooth v tiskárně
XXXXXXXX
7
Web Services
Webové služby
–
7-1
Unsent Usage Logs
Počet neodeslaných
0 až 200
5-21
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
protokolů o používání
7-2
Usage Log Last Sent
Datum posledního ode- XXXXXXXX
slání protokolu o používání
7-3
Web Service Status
Stav registrace
Not set/Disabled/Registration pending/Registered
7-4
Log Transmission Status
Výsledek přenosu
Not activated/Processing/Server error/Connection error/
Timeout error/Error/Awaiting server response/Active
(„XX“ zastupuje alfanumerické znaky.)
70
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Při změně způsobu připojení Wi-Fi (infrastruktura nebo přímé bezdrátové připojení) postupujte libovolným
postupem.
• V systému Windows:
◦ Klepněte zde a zopakujte nastavení.
◦ Proveďte nastavení na obrazovce Nastavení sítě (Network Settings) nástroje IJ Network Device
Setup Utility.
Důležité
• Před provedením nastavení pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility zapněte na
tiskárně pomocí postupu uvedeného níže režim Snadné bezdrát. připojení.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost
(Bezdrátové připojení (Wireless
connect)).
Použití ovládacího panelu
3. Na otevřené obrazovce vyberte možnost Ano (Yes).
Postupujte podle pokynů na svém chytrém telefonu či tabletu.
4. Pokud se zobrazí zpráva informující o dokončení nastavení, vyberte možnost
OK.
• V systému macOS:
Klepněte zde a zopakujte nastavení.
71
IJ Network Device Setup Utility (macOS)
Nástroj IJ Network Device Setup Utility
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Diagnostika a opravy nastavení sítě
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav
72
Nástroj IJ Network Device Setup Utility
V případě problémů s připojením provádí nástroj IJ Network Device Setup Utility diagnostiku nastavení
tiskárny a počítače, na kterém je nainstalován. Kromě toho nástroj IJ Network Device Setup Utility obnoví
stav tiskárny a počítače.
Důležité
• Chcete-li tiskárnu používat v síti LAN, je třeba mít nezbytné vybavení pro daný typ připojení, jako
například bezdrátový směrovač nebo kabel LAN.
• Před instalací nástroje IJ Network Device Setup Utility zakažte funkci blokování brány firewall.
73
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Spusťte Launchpad, vyberte možnost Canon Utilities a vyberte nástroj IJ Network Device Setup Utility.
Po spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility se zobrazí následující obrazovka.
Zadejte heslo určené pro váš počítač a vyberte možnost Instalovat pomocníka (Install Helper). Nástroj IJ
Network Device Setup Utility zahájí diagnostiku a opravy sítě.
Diagnostika a opravy nastavení sítě
74
Diagnostika a opravy nastavení sítě
Při problémech provádí nástroj IJ Network Device Setup Utility diagnostiku a opravy nastavení počítače
nebo připojení mezi počítačem a tiskárnou (např. pokud nelze provést tisk z tiskárny po síti).
Důležité
• Některé modely nepodporují funkci diagnostiky a oprav.
Podrobné informace:
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav
Nástroj IJ Network Device Setup Utility začne po spuštění kontrolovat nastavení počítače. Proveďte postup
podle pokynů na obrazovce.
Poznámka
• Tato funkce kontroluje následující položky:
zda je počítač připojený ke směrovači
zda lze detekovat tiskárnu v síti
zda je dostatečná síla signálu nebo úroveň komunikace (při použití sítě Wi-Fi)
zda nastavení portu tiskárny odpovídá nastavení sítě
75
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav
Následující modely nepodporují funkci "Diagnostikovat a opravit" nástroje IJ Network Device Setup Utility.
• G4000 series
• PRO-500 series
• PRO-1000 series
• MB2100 series
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MB2700 series
MB5100 series
MB5400 series
iB4000 series
PRO-520
PRO-540
PRO-560
PRO-540S
PRO-560S
PRO-2000
PRO-4000
PRO-6000
PRO-4000S
PRO-6000S
TS9000 series
TS8000 series
TS6000 series
TS5000 series
MG3000 series
E470 series
76
Manipulace s papírem, originály, nádržkami s inkoustem,
víceúčelovou přihrádkou, paměťovou kartou atd.
Vkládání papíru
Umístění víceúčelové přihrádky
Vkládání originálů
Vkládání paměťové karty
Výměna nádržek s inkoustem
77
Vkládání papíru
Zdroje papíru
Vložení papíru do zadní přihrádky
Vložení papíru do kazety
Vkládání obálek do zadní přihrádky
78
Zdroje papíru
Tiskárna má dva zdroje pro podávání papíru: zadní přihrádku (A) a kazetu (B).
Všechny podporované papíry můžete vkládat do zadní přihrádky.
Podporované typy médií
Do kazety můžete vkládat běžný papír formátu A4, B5, A5 nebo Letter.
Poznámka
• Při tisku vyberte správnou velikost stránky a typ média. Vyberete-li nesprávnou velikost stránky nebo
typ média, může tiskárna podávat papír z nesprávného zdroje papíru nebo nemusí tisknout v náležité
kvalitě.
Podrobnosti o vkládání papíru do jednotlivých zdrojů papíru naleznete níže.
Vložení papíru do zadní přihrádky
Vložení papíru do kazety
Vkládání obálek do zadní přihrádky
79
Vložení papíru do zadní přihrádky
Můžete vkládat běžný nebo fotografický papír.
Do zadní přihrádky lze také vkládat obálky.
Vkládání obálek do zadní přihrádky
Důležité
• Pokud pro účely zkušebního tisku oříznete běžný papír na velikost 13 x 18 cm (5 x 7 palců) nebo
menší, může dojít k uvíznutí papíru.
Poznámka
• Při tisku fotografií doporučujeme používat originální fotografické papíry Canon.
Podrobnosti o originálních papírech značky Canon naleznete v tématu Podporované typy médií.
• Můžete použít běžný papír pro pořizování kopií nebo Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ
Office Colour Paper SAT213.
Použitelné velikosti stránky a gramáže papíru pro tuto tiskárnu naleznete v tématu Podporované typy
médií.
1. Připravte papír.
Zarovnejte okraje papíru. Pokud je papír zkroucený, narovnejte jej.
Poznámka
• Před vložením papíru pečlivě zarovnejte jeho okraje. V opačném případě může dojít k uvíznutí
papíru.
• Je-li papír stočený, podržte stočené rohy a opatrně je ohněte v opačném směru, dokud se papír
zcela nevyrovná.
Podrobnosti o narovnání zkrouceného papíru naleznete v části
Kontrola 3
v tématu Papír je
špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný.
• Pokud používáte Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201, vkládejte
listy po jednom tak jak jsou, i pokud jsou zkroucené. Pokud papír stočíte, abyste jej narovnali,
mohou se na jeho povrchu vytvořit praskliny a dojde ke snížení kvality tisku.
2. Otevřete kryt zadního zásobníku (A). Táhněte rovně nahoru a opěrku papíru (B) sklopte
zpět.
80
3. Otevřete kryt otvoru podavače (C).
4. Posunutím pravého vodítka papíru (D) otevřete obě vodítka papíru.
5. Vložte stoh papíru orientovaný na výšku TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU.
81
6. Posuňte pravé vodítko papíru (D) tak, aby bylo zarovnané s oběma stranami stohu papíru.
Neposunujte vodítka papíru příliš silně k papíru. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání papíru.
Důležité
• Papír vkládejte vždy na výšku (E). Vkládání papíru na šířku (F) může způsobit uvíznutí papíru.
Poznámka
• Nevkládejte listy papíru nad značku omezení množství papíru (G).
82
7. Opatrně zavřete kryt otvoru podavače (C).
Po zavření krytu otvoru podavače se na dotykové obrazovce zobrazí obrazovka s potvrzením
nastavení papíru v zadní přihrádce.
8. Pokud se velikost stránky a typ média na dotykové obrazovce shoduje s velikostí a typem
papíru vloženého do zadní přihrádky, vyberte možnost Ano (Yes).
Pokud ne, vyberte možnost Změnit (Change) a změňte nastavení podle velikosti a typu vloženého
papíru.
83
Poznámka
• Po zahájení tisku se automaticky otevře ovládací panel a vysune výstupní zásobník na papír.
• K dispozici jsou různé typy papíru, jako např. papír se speciální povrchovou úpravou pro tisk fotografií
v optimální kvalitě a papír vhodný pro dokumenty. Každému typu média odpovídá určité nastavení
předvoleb (způsob použití a nástřiku inkoustu, vzdálenost od trysek atd.), což umožňuje dosáhnout
u každého typu optimální kvality obrázku. Nevhodné nastavení papíru může zapříčinit nedostatečnou
kvalitu výtisků nebo poškrábání potištěného povrchu. Pokud si všimnete rozmazaných nebo
nerovnoměrných barev, zvyšte nastavení kvality tisku a tisk opakujte.
• Aby nedocházelo k nesprávnému tisku, tiskárna disponuje funkcí, která ověřuje, zda se nastavení
papíru vloženého v zadní přihrádce shoduje s nastavením papíru. Než začnete s tiskem, upravte
nastavení tisku podle nastavení papíru. Pokud je tato funkce aktivní, zobrazí se při neshodě daných
nastavení chybová zpráva bránící nesprávnému tisku. Po zobrazení této chybové zprávy ověřte
a opravte nastavení papíru.
84
Vložení papíru do kazety
Do kazety můžete vkládat běžný papír formátu A4, B5, A5 nebo Letter.
Poznámka
• Do kazety vkládejte pouze běžný papír.
• Můžete použít běžný papír pro pořizování kopií nebo Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ
Office Colour Paper SAT213.
Použitelné velikosti stránky a gramáže papíru pro tuto tiskárnu naleznete v tématu Podporované typy
médií.
1. Připravte papír.
Zarovnejte okraje papíru. Pokud je papír zkroucený, narovnejte jej.
Poznámka
• Před vložením papíru pečlivě zarovnejte jeho okraje. V opačném případě může dojít k uvíznutí
papíru.
• Je-li papír stočený, podržte stočené rohy a opatrně je ohněte v opačném směru, dokud se papír
zcela nevyrovná.
Podrobnosti o narovnání zkrouceného papíru naleznete v části
špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný.
2. Vytáhněte kazetu (A) z tiskárny.
3. Sejměte kryt kazety (B).
85
Kontrola 3
v tématu Papír je
4. Posunutím vodítek papíru (C) vpředu a (D) vpravo otevřete vodítka papíru.
5. Vložte stoh papíru orientovaný na výšku TISKOVOU STRANOU DOLŮ a umístěte jej
doprostřed kazety.
Důležité
• Papír vkládejte vždy na výšku (E). Vkládání papíru na šířku (F) může způsobit uvíznutí papíru.
Poznámka
• Zarovnejte stoh papíru podle hrany kazety, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
Pokud se stoh papíru dotýká výčnělku (G), nemusí být papír podáván správně.
86
6. Posuňte přední vodítko papíru (C) tak, aby bylo zarovnané se stohem papíru.
Zarovnejte vodítko papíru s oblastí, kde zapadne na své místo.
7. Posuňte pravé vodítko papíru (D) tak, aby bylo zarovnané se stohem papíru.
Neposunujte vodítko papíru příliš silně k papíru. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání papíru.
Poznámka
• Nevkládejte listy papíru nad značku omezení množství papíru (H).
• Stoh papíru by neměl přesahovat nad páčky (I) vodítek papíru.
87
8. Připojte kryt kazety (B) a vložte kazetu do tiskárny.
Zasuňte kazetu do tiskárny, dokud se nezastaví.
Poznámka
• Po zahájení tisku se automaticky otevře ovládací panel a vysune výstupní zásobník na papír.
• Aby nedocházelo k nesprávnému tisku, tiskárna disponuje funkcí, která ověřuje, zda se
nastavení papíru vloženém v kazetě shodují s nastavením papíru. Než začnete s tiskem, upravte
nastavení tisku podle nastavení papíru. Pokud je tato funkce aktivní, zobrazí se při neshodě daných
nastavení chybová zpráva bránící nesprávnému tisku. Po zobrazení této chybové zprávy ověřte
a opravte nastavení papíru.
• Pokud je kazeta vytažena, automaticky se vysune. Vysunutou kazetu zkrátíte tak, že jí při současném
vytažení páčky (J) zatlačíte dnu.
88
89
Vkládání obálek do zadní přihrádky
Do zadní přihrádky můžete vložit obálky DL a Com 10.
Adresa se automaticky otočí a vytiskne podle orientace obálky, zadané v ovladači tiskárny.
Důležité
• Tisk obálek z ovládacího panelu nebo prostřednictvím zařízení kompatibilního se standardem
PictBridge (Wi-Fi) není podporován.
• Nepoužívejte následující obálky. Mohly by uvíznout v tiskárně nebo by mohly způsobit nesprávnou
funkčnost tiskárny.
Obálky s reliéfním nebo upraveným povrchem
Obálky s dvojitou chlopní
Obálky, jejichž lepicí chlopeň je vlhká a lepí
1. Připravte si obálky.
• Narovnejte obálky stlačením všech čtyř rohů a okrajů obálek.
• Pokud jsou obálky zkroucené, podržte je za protilehlé rohy a jemně je srolujte opačným směrem.
• Pokud je chlopeň obálky zkroucená, narovnejte ji.
• Přejeďte po zaváděcí hraně obálky tužkou ve směru zavádění, aby se hrana zaostřila.
Na výše uvedených obrázcích je pohled na zaváděcí hranu obálky ze strany.
Důležité
• Pokud nejsou obálky zcela ploché a vyrovnané, může dojít k jejich uvíznutí v tiskárně. Ujistěte se,
že případné vyboulení nebo zkroucení není větší než 3 mm (0,12 palců).
2. Otevřete kryt zadního zásobníku (A). Táhněte rovně nahoru a opěrku papíru (B) sklopte
zpět.
90
3. Otevřete kryt otvoru podavače (C).
4. Posunutím pravého vodítka papíru (D) otevřete obě vodítka papíru.
5. Vložte obálky orientované na výšku TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU.
Najednou lze vložit nejvýše 10 obálek.
Přeložte chlopeň obálky a obálku vložte v orientaci na výšku se stranou s adresou směrem nahoru.
6. Posuňte pravé vodítko papíru (D) tak, aby bylo zarovnané s oběma stranami obálek.
91
Neposunujte vodítka papíru příliš silně k obálce. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání obálek.
Poznámka
• Nevkládejte obálky nad značku omezení množství papíru (E).
7. Opatrně zavřete kryt otvoru podavače (C).
92
Po zavření krytu otvoru podavače se na dotykové obrazovce zobrazí obrazovka s potvrzením
nastavení papíru v zadní přihrádce.
8. Pokud se velikost stránky a typ média zobrazené na dotykové obrazovce shoduje s
velikostí a typem obálek vložených do zadní přihrádky, vyberte možnost Ano (Yes).
Pokud ne, vyberte možnost Změnit (Change) a změňte nastavení podle velikosti a typu vložených
obálek.
Poznámka
• Po zahájení tisku se automaticky otevře ovládací panel a vysune výstupní zásobník na papír.
• Aby nedocházelo k nesprávnému tisku, tiskárna disponuje funkcí, která ověřuje, zda se nastavení
papíru vloženého v zadní přihrádce shoduje s nastavením papíru. Než začnete s tiskem, upravte
nastavení tisku podle nastavení papíru. Pokud je tato funkce aktivní, zobrazí se při neshodě daných
nastavení chybová zpráva bránící nesprávnému tisku. Po zobrazení této chybové zprávy ověřte
a opravte nastavení papíru.
93
Umístění víceúčelové přihrádky
Upozorní týkající se tisku s víceúčelovou přihrádkou
Vložení potisknutelného disku
Vložení Potisknutelné nálepky na nehty
94
Upozorní týkající se tisku s víceúčelovou přihrádkou
Běžná upozornění pro používání víceúčelové přihrádky
• Použijte víceúčelovou přihrádku dodanou s touto tiskárnou.
• Víceúčelovou přihrádku nepřipájejte, pokud tiskárna pracuje.
• Víceúčelovou přihrádku nevyjímejte, pokud tiskárna pracuje. Mohlo by dojít k poškození tiskárny,
víceúčelové přihrádky nebo samotného média.
• Neznečistěte víceúčelovou přihrádku ani nepoškrábejte odrazové plochy. Tiskárna by nemusela
rozpoznat, že je vloženo médium, nebo by mohl být potisk špatně vyrovnán. Pokud je víceúčelová
přihrádka znečištěná, otřete odrazovou plochu měkkým suchým hadříkem tak, abyste ji nepoškrábali.
• Jakmile bude tisk dokončen, nechejte tiskovou stranu média zaschnout přirozenou cestou.
Nepoužívejte vysoušeč vlasů ani médium nevystavujte přímému slunečnímu záření. Nedotýkejte se
také potištěného povrchu, dokud inkoust nezaschne.
Upozornění týkající se tisku na potisknutelný disk
• Před vložením potisknutelných disků do víceúčelové přihrádky se přesvědčte, že je zbavena všech
nečistot. Při vložení disků do znečištěné víceúčelové přihrádky může dojít k poškození záznamové
strany disku.
• Netiskněte na potisknutelné disky, které nejsou uzpůsobeny k potisku v inkoustových tiskárnách.
Mohlo by se stát, že inkoust neuschne a způsobí problémy se samotným diskem nebo s DVD
přehrávačem nebo jinou jednotkou, do které je vložen.
• Netiskněte na záznamovou stranu potisknutelného disku. Tím se data zaznamenaná na discích
stanou nečitelnými.
• Potisknutelné disky držte za hrany. Nesahejte na popisovaný povrch ani na stranu záznamu.
• Víceúčelová přihrádka se může znečistit, bude-li použit jiný software než Easy-PhotoPrint Editor.
Upozornění týkající se tisku na Potisknutelné nálepky na nehty
• Bezpečnostní opatření pro Potisknutelné nálepky na nehty naleznete v dokumentaci dodané v balení,
ve kterém jste Potisknutelné nálepky na nehty obdrželi.
• Víceúčelová přihrádka se může znečistit, bude-li použita jiná aplikace než Nail Stickers Creator.
95
Vložení potisknutelného disku
Před vložením potisknutelného disku
Vložení potisknutelného disku
Vyjmutí potisknutelného disku
96
Před vložením potisknutelného disku
Potisknutelný disk se liší od obyčejného disku (BD/DVD/CD atd.) tím, že jeho popisovací strana je speciálně
upravena pro tisk na inkoustových tiskárnách.
Pro tisk na potisknutelný disk je třeba následující příslušenství:
• Víceúčelová přihrádka (dodaná s tiskárnou)
Víceúčelová přihrádka se uchovává v úložné části víceúčelové přihrádky ve výstupním zásobníku na
papír.
• Potisknutelný disk 12 cm (4,72 palců)
Opatřete si potisknutelný disk, jehož popisovací strana je uzpůsobena k potisku v inkoustových
tiskárnách.
97
Vložení potisknutelného disku
Pokud chcete tisknout na potisknutelný disk, vložte jej do dodané víceúčelové přihrádky a tuto přihrádku
následně vložte do tiskárny.
Stejný postup použijte při tisku z počítače.
Důležité
• Víceúčelovou přihrádku nepřipájejte, dokud se nezobrazí zpráva s výzvou ke vložení potisknutelného
disku. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.
Poznámka
• Pokud probíhá zkušební tisk na papír pro zkušební tisk, v závislosti na typu papíru nemusí být tiskárna
schopna správně rozpoznat jeho velikost a tím pádem nevytisknout oblasti na okraji papíru. Papír pro
zkušební tisk používejte na účely kontroly předpokládaného rozvržení.
1. Když se zobrazí zpráva s výzvou k vložení potisknutelného disku, vyjměte víceúčelovou
přihrádku z úložné části víceúčelové přihrádky (A).
2. Potisknutelný disk vložte do víceúčelové přihrádky.
Důležité
• Než do víceúčelové přihrádky vložíte potisknutelný disk, ujistěte se, že je čistá.
98
• Při vkládání potisknutelného disku do víceúčelové přihrádky se nedotýkejte potisknutelného
povrchu disku ani odrazových ploch (B) v víceúčelové přihrádce.
1. Potisknutelný disk vložte TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU a v dolní části jej
zatlačte do západky (C).
2. Při současném zatažení západky s potisknutelným diskem vložte vrchní část potisknutelného
disku do štěrbiny (D).
3. Víceúčelovou přihrádku umístěte do vodítka víceúčelové přihrádky.
99
4. Víceúčelovou přihrádku zasuňte přímo ve vodorovném směru, dokud není šipka (
vodítku víceúčelové přihrádky přibližně zarovnána se šipkou (
) na
) na víceúčelové přihrádce.
Důležité
• Nevkládejte víceúčelovou přihrádku za šipku (
) na vodítku víceúčelové přihrádky.
Poznámka
• Víceúčelová přihrádka se může po uplynutí určité doby vysunout. V takovém případě postupujte podle
pokynů na obrazovce a víceúčelovou přihrádku znovu zasuňte.
100
Vyjmutí potisknutelného disku
1. Vytáhněte víceúčelovou přihrádku.
2. Při současném zatažení západky (A) vytáhněte potisknutelný disk ze štěrbiny (B)
víceúčelové přihrádky a vyjměte jej.
Důležité
• Při vyjímání disku z víceúčelové přihrádky se nedotýkejte potištěného povrchu.
Poznámka
• Před vyjmutím disku nechte potištěný povrch dostatečně vyschnout. Pokud na víceúčelové
přihrádce nebo na průhledných částech vnitřních nebo vnějších prstencích na potisknutelném
disku zůstane tisková barva, otřete je po vyschnutí potištěného povrchu.
3. Vložte víceúčelovou přihrádku přímo do úložné části víceúčelové přihrádky.
Nepoužíváte-li víceúčelovou přihrádku, uložte jí do úložné části víceúčelové přihrádky.
101
Vložení Potisknutelné nálepky na nehty
Před vložením Potisknutelné nálepky na nehty
Vložení Potisknutelné nálepky na nehty
Vyjmutí Potisknutelné nálepky na nehty
102
Před vložením Potisknutelné nálepky na nehty
Pro tisk na Potisknutelné nálepky na nehty je třeba následující příslušenství:
• Víceúčelová přihrádka (dodaná s tiskárnou)
Víceúčelová přihrádka se uchovává v úložné části víceúčelové přihrádky ve výstupním zásobníku na
papír.
• Potisknutelné nálepky na nehty (NL-101)
Poznámka
• Nejnovější informace pro Potisknutelné nálepky na nehty naleznete na naší webové stránce.
103
Vložení Potisknutelné nálepky na nehty
Pokud chcete tisknout na Potisknutelné nálepky na nehty, vložte je do víceúčelové přihrádky dodané
s tiskárnou a tuto přihrádku následně vložte do tiskárny.
Důležité
• Víceúčelovou přihrádku nepřipájejte, dokud se nezobrazí zpráva s výzvou ke vložení Potisknutelné
nálepky na nehty. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.
1. Jakmile se zobrazí zpráva s výzvou k vložení Potisknutelné nálepky na nehty, vyjměte
víceúčelovou přihrádku z úložné části víceúčelové přihrádky (A).
2. Potisknutelné nálepky na nehty umístěte do víceúčelové přihrádky.
Důležité
• Než do víceúčelové přihrádky vložíte potisknutelný disk, ujistěte se, že je čistá.
• Aby nedošlo k zanesení nečistot nebo otisků prstů na Potisknutelné nálepky na nehty, držte je za
hrany. Pokud by se na tiskovou stranu dostal prach, nebo by se tato strana poškodila, může dojít
ke zhoršení kvality tisku.
• Při vkládání Potisknutelné nálepky na nehty do víceúčelové přihrádky se nedotýkejte odrazových
ploch (B) víceúčelové přihrádky.
104
1. Potisknutelné nálepky na nehty vložte TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU a v dolní
části je zatlačte do západky (C).
2. Při současném zatažení západky pomocí Potisknutelné nálepky na nehty vložte dva horní
výstupky (D) do štěrbin (E) ve víceúčelové přihrádce.
3. Víceúčelovou přihrádku umístěte do vodítka víceúčelové přihrádky.
105
4. Víceúčelovou přihrádku zasuňte přímo ve vodorovném směru, dokud není šipka (
vodítku víceúčelové přihrádky přibližně zarovnána se šipkou (
) na
) na víceúčelové přihrádce.
Důležité
• Nevkládejte víceúčelovou přihrádku za šipku (
) na vodítku víceúčelové přihrádky.
Poznámka
• Víceúčelová přihrádka se může po uplynutí určité doby vysunout. V takovém případě postupujte podle
pokynů na obrazovce a víceúčelovou přihrádku znovu zasuňte.
106
Vyjmutí Potisknutelné nálepky na nehty
1. Vytáhněte víceúčelovou přihrádku.
2. Vyjměte Potisknutelné nálepky na nehty.
Při současném zatažení západky (A) odstraňte dva horní výstupky (B) ze štěrbin (C).
Důležité
• Při vyjímání Potisknutelné nálepky na nehty se nedotýkejte potištěného povrchu.
Poznámka
• Před vyjmutím Potisknutelné nálepky na nehty nechte potištěný povrch dostatečně vyschnout.
Pokud zaznamenáte tisk na povrch víceúčelové přihrádky nebo mimo plochu Potisknutelné
nálepky na nehty, vyčkejte s očištěním až po vyschnutí potištěného povrchu.
3. Z adaptéru odlepte list, na kterém se nachází Potisknutelné nálepky na nehty.
Důležité
• Než Potisknutelné nálepky na nehty odlepíte uchopením za okraje, vyčkejte na kompletní
vyschnutí potištěné strany.
107
4. Vložte víceúčelovou přihrádku přímo do úložné části víceúčelové přihrádky.
Po dobu, kdy víceúčelovou přihrádku nepoužíváte, ji vložte do úložné části víceúčelové přihrádky.
108
Vkládání originálů
Vkládání originálů na skleněnou desku skeneru
Vkládání podle zamýšleného použití
Podporované originály
Jak připevnit nebo oddělit kryt dokumentu
109
Vkládání originálů na skleněnou desku skeneru
1. Otevřete kryt dokumentu.
2. Vložte originál SKENOVANOU STRANOU DOLŮ na skleněnou desku skeneru.
Vkládání podle zamýšleného použití
Podporované originály
Důležité
• Při vkládání originálu na desku skeneru dbejte na následující pokyny.
Nedodržení následujících pokynů může způsobit nesprávnou funkci skeneru nebo prasknutí
skleněné desky skeneru.
Na skleněnou desku skeneru nepokládejte žádné předměty o hmotnosti větší než 2,0 kg
(4,4 libry).
Netlačte na skleněnou desku skeneru (na předlohu) silou větší než 2,0 kg (4,4 libry).
3. Opatrně přiklopte kryt dokumentu.
110
Důležité
• Po vložení originálu na desku skeneru nezapomeňte před spuštěním kopírování nebo skenování zavřít
kryt dokumentu.
111
Vkládání podle zamýšleného použití
Vložte originál ve správné poloze podle funkce, kterou se chystáte použít. Pokud originál nevložíte správně,
nemusí být správně naskenován.
Originály
Časopisy, noviny a dokumenty
Funkce
Kopírování
Skenování prostřednictvím automatického zjištění typu a velikosti originálu
Postup vložení
Vložení originálu podle značky
pro zarovnání
Pokud ke skenování používáte ovládací
panel, vyberte v nabídce Typ dok. (Doc.type) v nastavení Skenovat (Scan) možnost
Auto skenování (Auto scan).
Skenování s výběrem standardní velikosti (A4, Letter atd.)
Pokud ke skenování používáte ovládací
panel, vyberte v nabídce Typ dok. (Doc.type) v nastavení Skenovat (Scan) možnost
Dokument (Document) nebo Fotografie
(Photo) a chcete-li skenovat originály, zadejte v nabídce Vel.sken. (Scan size) standardní velikost (A4, Letter apod.).
Fotografie, pohlednice, vizitky
Skenování pouze jednoho originálu
a disky (BD, DVD nebo CD)
Pokud ke skenování používáte ovládací
panel, postupujte podle pokynů níže.
Vložení pouze jednoho originálu doprostřed skleněné desky
skeneru
• V nastavení Typ dok. (Doc.type) v nabídce Skenovat (Scan) vyberte možnost Auto skenování (Auto scan).
• V nabídce Typ dok. (Doc.type) v nastavení Skenovat (Scan) vyberte možnost Fotografie (Photo) a chcete-li
skenovat originály, vyberte v nabídce
Vel.sken. (Scan size) možnost Auto
skenování (Auto scan).
Skenování dvou nebo více originálů
Pokud ke skenování používáte ovládací
panel, postupujte podle pokynů níže.
• V nastavení Typ dok. (Doc.type) v nabídce Skenovat (Scan) vyberte možnost Auto skenování (Auto scan).
• Chcete-li skenovat dva nebo více originálů, vyberte v nastavení Typ dok.
(Doc.type) nabídky Skenovat (Scan)
možnost Fotografie (Photo) a v nabídce Vel.sken. (Scan size) vyberte mo-
112
Vložení dvou a více originálů
na skleněnou desku skeneru
žnost Auto vícenás.sken. (Auto multi
scan).
Poznámka
• Podrobnosti o postupu skenování z počítače a vkládání originálů naleznete níže.
V systému Windows:
Skenování z počítače (systém Windows)
V systému macOS:
Skenování z počítače (systém macOS)
Vložení originálu podle značky pro zarovnání
Vložte originál na skleněnou desku skeneru SKENOVANOU STRANOU DOLŮ tak, aby byl zarovnán se
značkou pro zarovnání
. Části umístěné do šrafované oblasti nelze skenovat.
Důležité
• Tiskárna nedokáže naskenovat šrafovanou oblast (A) o velikosti 1 mm (0,04 palce) kolem okrajů
skleněné desky skeneru.
113
Vložení pouze jednoho originálu doprostřed skleněné desky skeneru
Umístěte originál SKENOVANOU STRANOU DOLŮ tak, aby mezi okrajem (oblastí se šikmými proužky)
desky skeneru a okrajem originálu zůstala mezera alespoň 1 cm (0,40 palce). Části umístěné do
šrafované oblasti nelze skenovat.
Vložení dvou a více originálů na skleněnou desku skeneru
Vložte originál SKENOVANOU STRANOU SMĚREM DOLŮ. Originály umístěte alespoň 1 cm (0,40 palce)
od okrajů (oblast se šikmými proužky) desky skeneru a stejnou vzdálenost nechte i mezi originály. Části
umístěné do šrafované oblasti nelze skenovat.
Na sklo lze umístit až 12 položek.
B: Více než 1 cm (0,40 palce)
Poznámka
• Funkce korekce zkosení automaticky kompenzuje originály umístěné v úhlu přibližně do 10 stupňů.
Šikmo umístěné fotografie s hranou dlouhou 180 mm (7,1 palců) nebo delší nelze opravit.
• Fotografie, které mají nepravidelný nebo jiný než obdélníkový tvar (například vystřižené fotografie),
se nemusí naskenovat správně.
114
Podporované originály
Položka
Typy originálů
Podrobné informace
• Textový dokument, časopis nebo noviny
• Tištěná fotografie, pohlednice, vizitka nebo disk (BD, DVD, CD apod.)
Velikost (šířka x výška)
Maximálně 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 palců)
Poznámka
• Pokud chcete vložit na skleněnou desku silný originál, jako je například kniha, sejměte z tiskárny kryt
dokumentu.
Jak připevnit nebo oddělit kryt dokumentu
115
Jak připevnit nebo oddělit kryt dokumentu
Oddělení krytu dokumentu:
Podržte kryt dokumentu v orientaci na výšku a poté jej vyklopte.
Připevnění k krytu dokumentu:
Oba panty (A) krytu dokumentu nasaďte do držáku (B) a vložte oba panty krytu dokumentu svisle podle
obrázku níže.
116
117
Vkládání paměťové karty
Před vložením paměťové karty
Vkládání paměťové karty
Vyjímání paměťové karty
118
Před vložením paměťové karty
S tiskárnou jsou kompatibilní následující typy paměťových karet a obrazových dat.
Důležité
• Pokud jste pořídili a uložili snímky na typ paměťové karty, jejíž fungování není ve vašem zařízení
kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) zaručeno, mohou být obrazová data pro tiskárnu
nečitelná nebo mohou být poškozená. Informace o paměťových kartách, jejichž fungování je ve vašem
zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) zaručeno, najdete v uživatelské příručce
přiložené k zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi).
• Paměťovou kartu naformátujte pomocí digitálního fotoaparátu kompatibilního se standardem DCF
(Design rule for Camera File system) (standard Exif 2.2/2.21/2.3), TIFF (standard Exif 2.2/2.21/2.3).
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být s tiskárnou kompatibilní.
Paměťové karty, které nevyžadují adaptér pro karty
• Paměťová karta SD Secure Digital, paměťová karta SDHC nebo paměťová karta SDXC
Paměťové karty, které vyžadují adaptér pro karty
K následujícím paměťovým kartám musíte před jejich vložením do patice pro kartu připojit speciální
adaptér pro karty.
• Paměťová karta miniSD Card, paměťová karta miniSDHC Card
Použijte speciální adaptér pro karty „SD Card“.
• Paměťová karta microSD Card, paměťová karta microSDHC Card, paměťová karta microSDXC
Použijte speciální adaptér pro karty „SD Card“.
Důležité
• Pokud některou z následujících paměťových karet vložíte bez použití adaptéru, nemusí se vám
podařit kartu vyjmout.
Nelze vyjmout paměťovou kartu
119
Obrazová data pro tisk
• Tato tiskárna umožňuje zpracování obrázků pořízených digitálním fotoaparátem odpovídajícím
standardu DCF (Design rule for Camera File system) (standard Exif 2.2/2.21/2.3), TIFF (standard Exif
2.2/2.21/2.3). Ostatní obrazové formáty či videoformáty, například obrázky ve formátu RAW, nelze
vytisknout.
• Tiskárna přijímá obrázky naskenované a uložené tiskárnou, pokud je možnost Typ dok. (Doc.type)
nastavena na Fotografie (Photo) a možnost Formát (Format) je nastavena na JPEG (přípona
souboru „.jpg“).
Poznámka
• Tento přístroj obsahuje technologii exFAT licencovanou společností Microsoft.
120
Vkládání paměťové karty
Důležité
• Po vložení paměťové karty do patice pro kartu se kontrolka Přístup (Access) rozsvítí. Když kontrolka
Přístup (Access) bliká, tiskárna používá paměťovou kartu. V tom případě se nedotýkejte oblasti kolem
patice pro kartu.
Poznámka
• Pokud je položka Atribut čtení/zápis (Read/write attribute) nastavena na možnost Zápis z PC přes
USB (Writable from USB PC), není možné tisknout obrazová data z paměťové karty pomocí
ovládacího panelu tiskárny. Po použití patice pro kartu jako jednotky paměťové karty počítače vyjměte
paměťovou kartu, vyberte možnost Nastavení dalšího zařízení (Other device settings) v nabídce
Nastavení zařízení (Device settings) a nastavte možnost Atribut čtení/zápis (Read/write attribute)
na hodnotu Režim jen čtení z PC (Write-protected from PC).
Použití patice pro kartu jako paměťové jednotky počítače
• Pokud upravujete nebo vylepšujete fotografie uložené na paměťové kartě pomocí počítače, musíte je
vytisknout z počítače. Pokud fotografie vytisknete pomocí ovládacího panelu, nemusí se vytisknout
správně.
1. Připravte paměťovou kartu.
Vyžaduje-li to vaše paměťová karta, připojte speciální adaptér pro karty.
Před vložením paměťové karty
2. Vložte do patice pro kartu paměťovou kartu.
Paměťovou kartu vložte přímo do patice pro kartu tak, aby po zasunutí SMĚŘOVALA STRANOU SE
ŠTÍTKEM NAHORU.
Vložíte-li paměťovou kartu správně, rozsvítí se kontrolka Přístup (Access) (A).
* K následujícím druhům paměťové karty musíte před jejich vložením do patice pro kartu připojit adaptér
pro karty.
121
• Paměťová karta miniSD Card, paměťová karta miniSDHC Card
• Paměťová karta microSD Card, paměťová karta microSDHC Card, paměťová karta microSDXC
Důležité
• Část paměťové karty vyčnívá z patice pro kartu. Nepokoušejte se ji však silou zasunout dále.
Mohli byste tím poškodit tiskárnu nebo paměťovou kartu.
• Před vložením paměťové karty do patice pro kartu se ujistěte, že je karta správně orientovaná.
Budete-li se snažit paměťovou kartu silou zasunout do patice pro kartu nesprávnou stranou,
můžete poškodit tiskárnu nebo paměťovou kartu.
122
Vyjímání paměťové karty
Důležité
• Pokud jste patici pro kartu použili jako jednotku počítače pro paměťové karty, musíte před fyzickým
vyjmutím paměťové karty z tiskárny provést „bezpečné odebrání“.
Použití patice pro kartu jako paměťové jednotky počítače
1. Ujistěte se, že kontrolka Přístup (Access) svítí, a vyjměte paměťovou kartu.
Uchopte paměťovou kartu za část vyčnívající z patice a rovně ji vyjměte z tiskárny.
Důležité
• Pokud kontrolka Přístup (Access) bliká, nevyjímejte paměťovou kartu. Kontrolka Přístup
(Access) bliká, když tiskárna čte data z paměťové karty nebo je na ni zapisuje. Vyjmutím
paměťové karty či vypnutím v okamžiku, kdy bliká kontrolka Přístup (Access) můžete poškodit
data uložená na paměťové kartě.
123
Výměna nádržek s inkoustem
Výměna nádržek s inkoustem
Kontrola stavu inkoustu na dotykové obrazovce
Tipy k inkoustu
124
Výměna nádržek s inkoustem
Pokud se zobrazí upozornění na docházející inkoust nebo dojde k chybám, budete o chybě informováni
zobrazením zprávy na dotykové obrazovce. V tomto stavu nemůže tiskárna tisknout ani skenovat. Proveďte
akci popsanou ve zprávě.
Pokud dojde k chybě
Poznámka
• Pokud i přes dostatek inkoustu je tisk vybledlý nebo se objeví bílé pruhy, prostudujte si část Postup
údržby.
• Bezpečnostní opatření pro manipulaci s nádržkami s inkoustem naleznete v části Poznámky
k nádržkám s inkoustem.
Postup výměny
Potřebujete-li vyměnit nádržky s inkoustem, postupujte následovně.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Otevřete skener / kryt.
Držák tiskové hlavy se přesune do polohy pro výměnu.
Upozornění
• Držák tiskové hlavy nezastavujte ani s ním nepohybujte silou. Nedotýkejte se držáku tiskové
hlavy, dokud se úplně nezastaví.
Důležité
• Nedotýkejte se kovových ani jiných částí uvnitř tiskárny.
• Pokud ponecháte skener / kryt otevřený více než 10 minut, držák tiskové hlavy se přesune
doprava. V takovém případě skener / kryt zavřete a znovu otevřete.
3. Pokud došel inkoust, vyměňte nádržku s inkoustem.
Stiskněte pojistku (A) a zvednutím vyjměte nádržku s inkoustem.
125
Důležité
• Nedotýkejte se jiných částí než nádržek s inkoustem.
• Manipulujte s nádržkou s inkoustem opatrně, abyste zabránili znečištění oděvu nebo okolí.
• Prázdnou nádržku s inkoustem zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy pro
zacházení s odpadem.
Poznámka
• Nevyjímejte dvě nebo více nádržek s inkoustem současně. Pokud vyměňujete více nádržek s
inkoustem, vyměňujte nádržky s inkoustem postupně.
4. Vyjměte novou nádržku s inkoustem z obalu, sejměte oranžovou pásku (B) a potom
sejměte ochrannou fólii (C).
Důležité
• S nádržkami s inkoustem zacházejte opatrně. Nedovolte, aby spadly na zem, a netlačte na ně
nadměrnou silou.
• Pokud zůstane oranžová páska na odvzdušňovacím otvoru ve tvaru písmene Y (D), může se
inkoust vylít nebo tiskárna nemusí tisknout správně.
126
5. Uchopte nádržku s inkoustem tak, aby oranžová ochranná krytka (E) směřovala vzhůru.
Dávejte přitom pozor, abyste nezakryli odvzdušňovací otvor ve tvaru písmena Y (D).
6. Zvedněte páčku na oranžové ochranné krytce (E) a OPATRNĚ ji vyjměte.
Důležité
• Netlačte na boční stěny nádržky s inkoustem. Pokud budete tlačit na boční stěny nádržky
s inkoustem a zakryjete odvzdušňovací otvor ve tvaru písmena Y (D), může se inkoust vylít.
• Nedotýkejte se vnitřku oranžové ochranné krytky (E) ani otevřeného otvoru pro výstup inkoustu
(F). Při dotyku si můžete inkoustem potřísnit ruce.
• Odstraněnou ochrannou krytku (E) se nesnažte znovu připevnit. Zlikvidujte ji v souladu s
místními zákony a předpisy pro likvidaci spotřebního materiálu.
7. Vložte nádržku s inkoustem šikmo předním koncem do tiskové hlavy.
Ujistěte se, že poloha nádržky s inkoustem odpovídá značce.
127
8. Zatlačte na horní stranu nádržky s inkoustem, až nádržka s inkoustem zapadne pevně na
své místo.
Důležité
• Je-li nádržka s inkoustem instalována v nesprávné poloze, nelze tisknout. Zkontrolujte, zda
instalujete nádržku s inkoustem ve správném pořadí podle etikety na držáku tiskové hlavy.
• Nelze tisknout, pokud nejsou nainstalovány všechny nádržky s inkoustem. Nainstalujte všechny
nádržky s inkoustem.
9. Zavřete skener / kryt.
Pokud budete chtít zavřít skener / kryt, jednou jej nadzvedněte a poté jej opatrně sklopte.
128
Upozornění
• Při zavírání skeneru / krytu dbejte na to, abyste si nepřiskřípli prsty.
Poznámka
• Pokud se po zavření skeneru / krytu zobrazí chybová zpráva, proveďte vhodnou akci.
Pokud dojde k chybě
• Při spuštění tisku po výměně nádržky s inkoustem začne tiskárna automaticky čistit tiskovou
hlavu. Dokud nebude čištění tiskové hlavy v tiskárně dokončeno, neprovádějte žádné jiné akce.
• Pokud je tisková hlava nezarovnána (vytištěné přímé čáry nejsou vyrovnány nebo jsou patrné
podobné příznaky), nastavte tiskovou hlavu.
• Při provozu může tiskárna vydávat hluk.
Poznámky k nádržkám s inkoustem
Důležité
• Jestliže nádržku s inkoustem vyjmete, ihned ji vyměňte. Neponechávejte tiskárnu s vyjmutou
nádržkou s inkoustem.
• K výměně používejte nové nádržky s inkoustem. Instalace použitých nádržek s inkoustem může
způsobit ucpání trysek. Zároveň má taková nádržka s inkoustem vliv na správné hlášení nutnosti
výměny nádržky s inkoustem v tiskárně.
• Po nainstalování nádržku s inkoustem z tiskárny nevyjímejte a nenechávejte ji venku. Mohlo by dojít
k vyschnutí nádržky s inkoustem a po opětovné instalaci by tiskárna nemusela pracovat správně. Pro
zachování optimální kvality tisku doporučujeme nádržku s inkoustem vypotřebovat do šesti měsíců.
Poznámka
• Barevný inkoust může být spotřebováván i při tisku černobílého dokumentu nebo v případě, že je
nastaven černobílý tisk. Při standardním nebo hloubkovém čištění tiskové hlavy (které může být
potřeba k zachování výkonu tiskárny) jsou spotřebovávány všechny inkousty.
Je-li nádržka s inkoustem prázdná, ihned ji vyměňte.
Tipy k inkoustu
129
Kontrola stavu inkoustu na dotykové obrazovce
1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý, a zobrazte obrazovku DOMŮ.
Pokud není zobrazena obrazovka DOMŮ, zobrazíte ji stisknutím tlačítka
2. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost
(DOMŮ).
(Tip).
Použití ovládacího panelu
Zobrazí se obrazovka nabídky tipů.
3. Vyberte možnost
Odhadovaná hl. inkoustu (Estimated ink levels).
Pokud jsou k dispozici informace o zbývající hladině inkoustu, zobrazí se v oblasti A symbol.
Příklad:
Dochází inkoust. Připravte novou nádržku s inkoustem.
Pokud pokračujete v tisku s prázdnou inkoustovou kazetou, nemusí být výsledná kvalita tisku
uspokojivá.
Poznámka
• Výše uvedená obrazovka zobrazuje přibližné hladiny inkoustu.
• Chcete-li přejít na web s možností nákupu inkoustu, vyberte možnost Objednat ink. (Order ink
now) na této obrazovce a zobrazte kód QR. Náklady na připojení k Internetu hradí zákazník.
• Výběrem možnosti Č. modelu ink. (Ink model no.) otevřete obrazovku Číslo modelu inkoustu
(Ink model number) umožňující zkontrolovat čísla inkoustů.
• Stav inkoustu můžete během tisku také kontrolovat na dotykové obrazovce.
• Stav inkoustu můžete zkontrolovat také na obrazovce počítače.
V systému Windows:
Kontrola stavu inkoustu z počítače
V systému macOS:
130
Kontrola stavu inkoustu z počítače
131
Tipy k inkoustu
Jakým způsobem je inkoust používán k jiným účelům než k tisku?
Inkoust lze použít k jiným účelům než k tisku.
Tiskárna Canon při svém prvním použití poté, co nainstalujete přibalené nádržky s inkoustem, spotřebuje
menší množství inkoustu, jímž zaplní trysky tiskové hlavy. Z toho důvodu bude počet stran, které budete
moci pomocí prvních nádržek s inkoustem vytisknout, nižší než počet stran vytištěných pomocí dalších
nádržek s inkoustem.
Náklady na tisk popsané v brožurách a na webových stránkách se zakládají na údajích o spotřebě
získaných s využitím následující nádržky s inkoustem / inkoustové kazety, nikoli první použité nádržky s
inkoustem / inkoustové kazety.
Inkoust je někdy používán k udržení optimální kvality tisku.
Tiskárna Canon se udržuje ve funkčním stavu tím, že provádí automatické čištění. Při čištění tiskárny se
spotřebuje menší množství inkoustu. V takovém případě se mohou spotřebovat všechny inkoustové
barvy.
[Funkce čištění]
Funkce čištění umožňuje tiskárně odsávat vzduchové bubliny nebo samotný inkoust z trysky a předcházet
tak zhoršení kvality tisku nebo ucpání trysky.
Je při černobílém tisku používán barevný inkoust?
Při černobílém tisku se může používat i jiný než černý inkoust v závislosti na typu použitého papíru nebo
na nastavení v ovladači tiskárny. Barevný inkoust se tedy spotřebovává dokonce i při černobílém tisku.
Proč tiskárna obsahuje dvě nádržky na černý inkoust?
V tiskárně jsou obsaženy dva různé druhy černého inkoustu: inkoust na bázi barviva (BK) a pigmentový
inkoust (PGBK).
Inkoust na bázi barviva se používá hlavně při tisku fotografií, ilustrací apod. Při tisku textových dokumentů
se používá pigmentový inkoust. Každý má jiné využití, takže i když jeden inkoust dojde, nebude namísto
něj použit druhý. Pokud jedna z těchto nádržek s inkoustem dojde, je nutné ji vyměnit.
Tyto dva inkousty jsou používány automaticky v závislosti na typu použitého papíru nebo na nastavení
v ovladači tiskárny. Používání těchto inkoustů není možné změnit ručně.
132
Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný
Postup údržby
Tisk testovacího vzorku trysek
Kontrola testovacího vzorku trysek
Čištění tiskové hlavy
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Nastavení tiskové hlavy
Ruční nastavení tiskové hlavy
133
Postup údržby
Pokud jsou výtisky rozmazané, barvy nejsou vytištěny správně nebo jsou výsledky tisku neuspokojivé (např.
vytištěné přímé čáry nejsou vyrovnány), proveďte níže uvedený postup údržby.
Důležité
• Tiskovou hlavu ani nádržky s inkoustem neoplachujte ani neotírejte. Může to způsobit řadu potíží s
tiskovou hlavou a nádržkami s inkoustem.
Poznámka
• Dbejte na to, aby oranžová ochranná páska na nádržce s inkoustem nezůstala.
• Zkontrolujte stav inkoustu.
Kontrola stavu inkoustu na dotykové obrazovce
• V systému Windows se může výsledek tisku zlepšit, pokud v ovladači tiskárny zvýšíte nastavení kvality
tisku.
Změna kvality tisku a úprava obrazových dat
Pokud jsou výtisky rozmazané nebo nerovnoměrné:
Krok 1
Vytiskněte testovací vzorek trysek.
Pomocí tiskárny
Tisk testovacího vzorku trysek
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Tisk testovacího vzorku trysek
• V systému macOS:
Tisk testovacího vzorku trysek
Krok 2
Zkontrolujte testovací vzorek trysek.
Pokud ve vzoru chybí čáry nebo v něm jsou vodorovné bílé pruhy:
134
Krok 3
Vyčistěte tiskovou hlavu.
Pomocí tiskárny
Čištění tiskové hlavy
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Čištění tiskových hlav
• V systému macOS:
Čištění tiskových hlav
Po vyčištění tiskové hlavy vytiskněte a zkontrolujte testovací vzorek trysek:
Krok 1
Jestliže ani po druhém provedení kroků 1 až 3 nedojde k odstranění potíží:
Krok 4
Hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.
Pomocí tiskárny
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Čištění tiskových hlav
• V systému macOS:
Čištění tiskových hlav
Poznámka
• Pokud se problém nevyřeší provedením postupu do kroku 4, vypněte tiskárnu a proveďte po
24 hodinách další hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud problém nadále přetrvává, může být tisková hlava poškozena. Obraťte se na nejbližší servisní
středisko Canon s žádostí o opravu.
Pokud jsou výsledky tisku nerovnoměrné (například jsou linky
nevyrovnané):
Krok
Nastavte tiskovou hlavu.
Pomocí tiskárny
Nastavení tiskové hlavy
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Automatické nastavení polohy tiskové hlavy
• V systému macOS:
135
Nastavení polohy Tisková hlava
136
Tisk testovacího vzorku trysek
Pokud chcete zjistit, zda je inkoust z trysek tiskové hlavy normálně vystřikován, vytiskněte testovací vzorek
trysek.
Poznámka
• Zbývá-li malé množství inkoustu, nevytiskne se testovací vzorek trysek správně. Vyměňte nádržku
s inkoustem, ve které dochází inkoust.
Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Do kazety vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
Vložení papíru do kazety
3. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost
(Nastavení).
Použití ovládacího panelu
Zobrazí se obrazovka nabídky nastavení.
4. Vyberte možnost
Údržba (Maintenance).
Zobrazí se obrazovka Údržba (Maintenance).
5. Vyberte možnost Kontrola trysek (Nozzle Check).
Zobrazí se potvrzovací obrazovka.
6. Vyberte možnost Ano (Yes).
Ovládací panel se automaticky otevře a výstupní zásobník na papír se vysune.
Vytiskne se vzorek kontroly trysek a na dotykové obrazovce se zobrazí dvě obrazovky pro potvrzení
vzorku.
137
7. Zkontrolujte testovací vzorek trysek.
138
Kontrola testovacího vzorku trysek
Zkontrolujte testovací vzorek trysek a v případě potřeby vyčistěte tiskovou hlavu.
1. Zkontrolujte, zda ve vzoru nechybí čáry vzoru C nebo zda v něm nejsou vodorovné bílé
pruhy vzoru D.
A: Bez chybějících čar/Bez vodorovných bílých pruhů
B: Chybí čáry / Jsou přítomny vodorovné bílé pruhy
2. Na potvrzovací obrazovce vyberte vzorek, který je blíže vytištěnému testovacímu vzorku
trysek.
139
Možnost A (bez chybějících čar nebo vodorovných bílých pruhů) ve vzoru C nebo vzoru D:
Čištění není nutné. Vyberte možnost Všechna A (All A), potvrďte zprávu a vyberte možnost OK.
Znovu se zobrazí obrazovka Údržba (Maintenance).
Možnost B (chybí čáry nebo se objevily vodorovné bílé pruhy) ve vzoru C nebo vzoru D či v obou
vzorech:
Je vyžadováno čištění. Vyberte možnost Také B (Also B) a na obrazovce potvrzující čištění vyberte
možnost Ano (Yes).
Tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy.
Čištění tiskové hlavy
Pokud se nevytiskne vzorek D nebo některá z barev ve vzorku C:
(Příklad: purpurový vzor nebyl vytištěn)
Je vyžadováno čištění. Vyberte možnost Také B (Also B) a na obrazovce potvrzující čištění vyberte
možnost Ano (Yes).
Tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy.
Čištění tiskové hlavy
140
Čištění tiskové hlavy
Pokud v testovacím vzorku trysek chybí čáry nebo v něm jsou vodorovné bílé pruhy, vyčistěte tiskovou
hlavu. Čištění zbaví trysky nánosu a obnoví stav tiskové hlavy. Při čištění tiskové hlavy se spotřebovává
inkoust, proto čištění tiskových hlav provádějte jen v případě potřeby.
Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Do kazety vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
Vložení papíru do kazety
3. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost
(Nastavení).
Použití ovládacího panelu
Zobrazí se obrazovka nabídky nastavení.
4. Vyberte možnost
Údržba (Maintenance).
Zobrazí se obrazovka Údržba (Maintenance).
5. Vyberte možnost Čištění (Cleaning).
Zobrazí se potvrzovací obrazovka.
6. Vyberte možnost Ano (Yes).
Tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy.
Dokud nebude čištění tiskové hlavy v tiskárně dokončeno, neprovádějte žádné jiné akce. To potrvá
přibližně 1 minutu.
Zobrazí se obrazovka pro potvrzení tisku testovacího vzorku tisku.
7. Vyberte možnost Ano (Yes).
141
Ovládací panel se automaticky otevře a výstupní zásobník na papír se vysune.
Vytiskne se testovací vzorek trysek.
8. Zkontrolujte testovací vzorek trysek.
Poznámka
• Pokud jste tiskovou hlavu vyčistili dvakrát a problém stále není vyřešen, proveďte hloubkové čištění
tiskové hlavy.
142
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Pokud se kvalita tisku po standardním vyčištění tiskové hlavy nezlepší, proveďte hloubkové čištění tiskové
hlavy. Při hloubkovém čištění tiskové hlavy se spotřebovává více inkoustu než při standardním čištění
tiskové hlavy, takže hloubkové čištění tiskové hlavy provádějte pouze tehdy, je-li to nezbytné.
Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Do kazety vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
Vložení papíru do kazety
3. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost
(Nastavení).
Použití ovládacího panelu
Zobrazí se obrazovka nabídky nastavení.
4. Vyberte možnost
Údržba (Maintenance).
Zobrazí se obrazovka Údržba (Maintenance).
5. Vyberte možnost Hloubkové čištění (Deep Cleaning).
Zobrazí se potvrzovací obrazovka.
6. Vyberte možnost Ano (Yes).
Tiskárna spustí hloubkové čištění tiskové hlavy.
Dokud tiskárna nedokončí hloubkové čištění tiskové hlavy, neprovádějte žádné jiné akce. Čištění trvá
přibližně 1 až 2 minuty.
Zobrazí se obrazovka pro potvrzení tisku testovacího vzorku tisku.
7. Vyberte možnost Ano (Yes).
143
Ovládací panel se automaticky otevře a výstupní zásobník na papír se vysune.
Vytiskne se testovací vzorek trysek.
8. Po zobrazení zprávy o dokončení vyberte možnost OK.
9. Zkontrolujte testovací vzorek trysek.
Pokud se některá barva nevytiskne správně, vyměňte nádržku s inkoustem této barvy.
Pokud problém přetrvává, vypněte napájení a proveďte po 24 hodinách další hloubkové čištění tiskové
hlavy.
Pokud problém nadále přetrvává, může být tisková hlava poškozena. Obraťte se na nejbližší servisní
středisko Canon s žádostí o opravu.
144
Nastavení tiskové hlavy
Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané nebo je výsledek tisku jinak neuspokojivý, upravte pozici
tiskové hlavy.
Poznámka
• Zbývá-li malé množství inkoustu, nevytiskne se list pro nastavení tiskové hlavy správně.
Vyměňte nádržku s inkoustem, ve které dochází inkoust.
• Jestliže během tisku listu pro nastavení tiskové hlavy dojde inkoust, na dotykové obrazovce se zobrazí
chybová zpráva.
Pokud dojde k chybě
Připravte si: dva listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Do kazety vložte dva listy běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
Vložení papíru do kazety
3. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost
(Nastavení).
Použití ovládacího panelu
Zobrazí se obrazovka nabídky nastavení.
4. Vyberte možnost
Údržba (Maintenance).
Zobrazí se obrazovka Údržba (Maintenance).
5. Vyberte možnost Nastavení tiskové hlavy - Auto (Print Head Alignment - Auto).
Zobrazí se potvrzovací obrazovka.
6. Potvrďte zprávu a vyberte možnost Ano (Yes).
145
Ovládací panel se automaticky otevře a výstupní zásobník na papír se vysune.
List pro nastavení tiskové hlavy se vytiskne a tisková hlava se automaticky nastaví.
Tato akce trvá přibližně 4 minuty.
Poznámka
• Jestliže automatické nastavení tiskové hlavy selže, na dotykové obrazovce se zobrazí chybová
zpráva.
Pokud dojde k chybě
7. Po zobrazení zprávy o dokončení vyberte možnost OK.
Poznámka
• Pokud nejsou výsledky tisku uspokojivé ani po výše popsaném nastavení polohy tiskové hlavy,
nastavte polohu tiskové hlavy ručně.
V systému Windows:
Tiskovou hlavu můžete nastavit také ručně z počítače.
Ruční nastavení polohy tiskové hlavy
• Pokud chcete vytisknout a zkontrolovat aktuální hodnoty nastavení polohy tiskové hlavy, na obrazovce
Údržba (Maintenance) vyberte možnost Tisk hodnoty nastavení hlavy (Print the head alignment
value).
146
Ruční nastavení tiskové hlavy
O ruční nastavení tiskové hlavy se pokuste v případě, že výsledky automatického nastavení tiskové hlavy
jsou neuspokojivé nebo jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané.
Poznámka
• Podrobnosti o automatickém nastavení tiskové hlavy najdete v tématu Nastavení tiskové hlavy.
Připravte si: tři listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Do kazety vložte tři listy běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
Vložení papíru do kazety
3. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost
(Nastavení).
Použití ovládacího panelu
Zobrazí se obrazovka nabídky nastavení.
4. Vyberte možnost
Údržba (Maintenance).
Zobrazí se obrazovka Údržba (Maintenance).
5. Vyberte možnost Nastavení tiskové hlavy - Ručně (Print Head Alignment - Manual).
Zobrazí se potvrzovací obrazovka.
Poznámka
• Chcete-li vytisknout stávající hodnoty nastavení polohy tiskové hlavy, vyberte položku Tisk
hodnoty nastavení hlavy (Print the head alignment value).
6. Přečtěte si zprávu a vyberte možnost Ano (Yes).
147
Ovládací panel se automaticky otevře a výstupní zásobník na papír se vysune.
Bude vytištěn první vzorek pro nastavení tiskové hlavy.
7. Pokud se zobrazí správa Byly vzorky vytištěny správně? (Did the patterns print
correctly?), ujistěte se, že byl vzorek vytištěn správně a pokud ano, vyberte možnost Ano
(Yes).
8. Přečtěte si zprávu a vyberte možnost Další (Next).
Zobrazí se vstupní obrazovka hodnot nastavení pozice tiskové hlavy.
9. Zkontrolujte první vzorek a klepněte na tlačítko A. Ve sloupci A vyhledejte vzorek, ve
kterém jsou pruhy nejméně vidět, a vyberte číslo daného vzorku.
Poznámka
• Pokud se vzhledem všechny vzorky liší, vyberte vzorek, ve kterém jsou svislé pruhy nejméně.
Nezřetelné svislé pruhy
148
Zřetelnější svislé pruhy
• Pokud se vzhledem všechny vzorky liší, vyberte vzorek, ve kterém jsou vodorovné pruhy nejméně
viditelné.
Nezřetelné vodorovné pruhy
Zřetelnější vodorovné pruhy
10. Tento postup opakujte až do úplného zadání čísel vzorků ve sloupcích B až H a vyberte
možnost OK.
11. Přečtěte si zprávu a vyberte možnost OK.
Vytiskne se druhá sada vzorků.
12. Zkontrolujte druhý vzorek a klepněte na tlačítko I. Ve sloupci I vyhledejte vzorek, ve kterém
jsou pruhy nejméně vidět, a vyberte číslo daného vzorku.
Poznámka
• Pokud se vzhledem všechny vzorky liší, vyberte vzorek, ve kterém jsou svislé pruhy nejméně.
Nezřetelné svislé pruhy
Zřetelnější svislé pruhy
149
13. Tento postup opakujte až do úplného zadání čísel vzorků ve sloupcích J až P a vyberte
možnost OK.
14. Přečtěte si zprávu a vyberte možnost OK.
Vytiskne se třetí sada vzorků.
15. Zkontrolujte třetí vzorek a klepněte na tlačítko a. Ve sloupci A vyhledejte vzorek, ve kterém
jsou pruhy nejméně vidět, a vyberte číslo daného vzorku.
Poznámka
• Pokud se vzhledem všechny vzorky liší, vyberte vzorek, ve kterém jsou vodorovné pruhy nejméně
viditelné.
Nezřetelné vodorovné pruhy
Zřetelnější vodorovné pruhy
16. Tento postup opakujte až do úplného zadání čísel vzorků ve sloupcích B až H a vyberte
možnost OK.
17. Jakmile se zobrazí výzva k potvrzení, vyberte možnost OK.
150
Provádění funkcí údržby z počítače (systém macOS)
Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě
Čištění tiskových hlav
Nastavení polohy Tisková hlava
Kontrola stavu inkoustu z počítače
151
Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě
Pomocí Vzdáleného UR můžete provést údržbu tiskárny a měnit její nastavení.
Vzdálené UR můžete otevřít následovně.
1. Otevřete nabídku Předvolby systému (System Preferences) a vyberte možnost Tiskárny
a skenery (Printers & Scanners).
2. V seznamu tiskáren zvolte svůj model tiskárny a klepněte na možnost Volby a materiály...
(Options & Supplies...).
3. Na kartě Obecné (General) klepněte na tlačítko Zobrazit webovou stránku tiskárny...
(Show Printer Webpage...).
Vzdálené UR se spustí.
Poznámka
• Po spuštění Vzdáleného UR může být nutné zadat heslo. V takovém případě zadejte heslo
a klepněte na tlačítko OK. Pokud heslo neznáte, klepněte na tlačítko Informace o heslu a
souborech cookie (Passwords and cookies).
Příbuzná témata
Čištění tiskových hlav
Nastavení polohy Tisková hlava
Kontrola stavu inkoustu z počítače
Tisk testovacího vzorku trysek
Správa napájení tiskárny
Změna provozního režimu tiskárny
Snížení hluku tiskárny
152
Čištění tiskových hlav
Funkce čištění a hloubkového čištění tiskové hlavy slouží k vyčištění trysek tiskové hlavy. Čištění tiskové
hlavy použijte, pokud výsledky tisku nejsou uspokojivé nebo když se některá barva netiskne, přestože zbývá
dostatek inkoustu.
Čištění (Cleaning)
1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Programy (Utilities).
2. Klepněte na tlačítko Čištění (Cleaning).
Před spuštěním čištění zkontrolujte následující položky:
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a otevřete kryt tiskárny.
U každého inkoustu zkontrolujte následující položky. V případě potřeby poté proveďte Čištění
(Cleaning).
• Obsahuje nádržka zbývající inkoust?
• Zastrčili jste nádržku s inkoustem zcela dovnitř, dokud se neozvalo klapnutí?
• Pokud je na nádržce oranžová páska, byla zcela odlepena?
Zbytky pásky zablokují výstup inkoustu.
• Nainstalovali jste nádržky s inkoustem ve správné poloze?
3. Proveďte čištění
Klepněte na tlačítko Ano (Yes).
Spustí se čištění tiskové hlavy.
4. Dokončete čištění
Následně se zobrazí zpráva informující o vytištění kontrolního vzorku trysek.
5. Zkontrolujte výsledky
Klepněte na tlačítko Ano (Yes) a zkontrolujte, zda se kvalita tisku zlepšila. Proces kontroly můžete
zrušit klepnutím na tlačítko Ne (No).
Pokud jedno čištění hlavy nevyřeší potíže s tiskovou hlavou, opakujte čištění ještě jednou.
Důležité
• Během Čištění (Cleaning) je spotřebováno malé množství inkoustu.
Častým čištěním tiskové hlavy velmi rychle spotřebujete zásoby inkoustu v tiskárně. Čištění
provádějte pouze v případě nutnosti.
153
Hloubkové čištění (Deep Cleaning)
Hloubkové čištění (Deep Cleaning) provádí důkladnější čištění než funkce Čištění. Hloubkové čištění
proveďte tehdy, pokud problémy s tiskovou hlavou nevyřeší ani dva pokusy při použití možnosti Čištění
(Cleaning).
1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Programy (Utilities).
2. Klepněte na tlačítko Hloubkové čištění (Deep Cleaning).
Před spuštěním hloubkového čištění zkontrolujte následující položky:
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a otevřete kryt tiskárny.
U každého inkoustu zkontrolujte následující položky. V případě potřeby poté proveďte Hloubkové
čištění (Deep Cleaning).
• Obsahuje nádržka zbývající inkoust?
• Zastrčili jste nádržku s inkoustem zcela dovnitř, dokud se neozvalo klapnutí?
• Pokud je na nádržce oranžová páska, byla zcela odlepena?
Zbytky pásky zablokují výstup inkoustu.
• Nainstalovali jste nádržky s inkoustem ve správné poloze?
3. Proveďte hloubkové čištění
Klepněte na tlačítko Ano (Yes).
Spustí se hloubkové čištění tiskové hlavy.
4. Dokončete hloubkové čištění
Následně se zobrazí zpráva informující o vytištění kontrolního vzorku trysek.
5. Zkontrolujte výsledky
Klepněte na tlačítko Ano (Yes) a zkontrolujte, zda se kvalita tisku zlepšila. Proces kontroly můžete
zrušit klepnutím na tlačítko Ne (No).
Důležité
• Hloubkové čištění (Deep Cleaning) spotřebuje větší množství inkoustu než Čištění (Cleaning).
Častým čištěním tiskové hlavy velmi rychle spotřebujete zásoby inkoustu v tiskárně. Čištění
provádějte pouze v případě nutnosti.
Poznámka
• Pokud po provedení procesu Hloubkové čištění (Deep Cleaning) nenastane zlepšení, vypněte
tiskárnu, počkejte 24 hodin a poté Hloubkové čištění (Deep Cleaning) zopakujte. Pokud se tisk
opět nezlepší, pravděpodobně došel inkoust nebo se opotřebovala tisková hlava. Podrobné
informace o nutných opatřeních naleznete v tématu Nevystřikuje se inkoust.
Příbuzné téma
Tisk testovacího vzorku trysek
154
Nastavení polohy Tisková hlava
Případné chyby v poloze nainstalované tiskové hlavy mohou způsobit posuny v barvě a řádkování.
Nastavení polohy tiskové hlavy umožní zlepšit výsledky tisku.
Automatické nastavení hlavy (Print Head Alignment - Auto)
1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Programy (Utilities).
2. Klepněte na tlačítko Automatické nastavení hlavy (Print Head Alignment - Auto).
Zobrazí se zpráva.
3. Vložte papír do tiskárny
Do kazety vložte 2 listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
4. Spusťte nastavení polohy hlavy
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko Ano (Yes).
Spustí se nastavení tiskové hlavy. Pokračujte podle zpráv uvedených na obrazovce.
Důležité
• Během tisku skener/kryt neotvírejte, jinak by se mohl tisk zastavit.
Poznámka
• Aktuální nastavení můžete podle potřeby vytisknout a zkontrolovat klepnutím na možnost Tisk
hodnoty nastavení hlavy (Print the head alignment value).
155
Kontrola stavu inkoustu z počítače
Podle potřeby můžete zjistit podrobné informace, například zbývající hladinu inkoustu a typy nádržek
s inkoustem vašeho modelu.
Pokud ve Vzdáleném UR vyberete možnost Stav tiskárny (Printer status), zobrazí se obrázek popisující
stav inkoustu.
Odhadovaná hladina inkoustu (Estimated ink levels)
Můžete zkontrolovat typy a úrovně inkoustu.
Pokud dochází inkoust nebo dojde k chybě, protože došel inkoust, zobrazí se ikona upozornění.
Číslo inkoustu (Ink model number)
Podle potřeby zde můžete vyhledat vhodnou nádržku s inkoustem pro vaši tiskárnu.
Poznámka
• Ke kontrole stavu inkoustu můžete také otevřít místní nabídku dialogového okna Tisk a vybrat možnost
Materiály (Supply Levels).
156
Čištění
Čištění externích povrchů
Čištění skleněné desky a krytu dokumentu
Čištění válečků podavače papíru
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)
Čištění podložek v kazetě
157
Čištění válečků podavače papíru
Pokud se váleček podavače papíru zašpiní nebo se na něj přilepí papírový prach, nemusí být papír podáván
správně.
V takovém případě vyčistěte váleček podavače papíru. Čištěním se váleček podavače papíru opotřebovává,
proto je provádějte pouze v případě potřeby.
Připravte si: tři listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost
(Nastavení).
Použití ovládacího panelu
Zobrazí se obrazovka nabídky nastavení.
3. Vyberte možnost
Údržba (Maintenance).
Zobrazí se obrazovka Údržba (Maintenance).
4. Vyberte položku Čištění válečku (Roller cleaning).
Zobrazí se potvrzovací obrazovka.
5. Vyberte možnost Ano (Yes).
6. Váleček podavače papíru vyčistíte výběrem možnosti Zadní přihrádka (Rear tray) nebo
Kazeta (Cassette).
7. Podle pokynů na obrazovce vyjměte všechen papír ze zdroje papíru.
Před čištěním válečku podavače papíru pro kazetu vyjměte veškerý papír z kazety a zatlačte ji zpět.
8. Vyberte možnost OK.
158
Ovládací panel se automaticky otevře a výstupní zásobník na papír se vysune.
Váleček podavače papíru se při čištění otáčí bez papíru.
9. Počkejte, až se váleček podavače papíru přestane točit, a podle pokynů ve zprávě vložte tři
listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
Vložení papíru do zadní přihrádky
Vložení papíru do kazety
10. Vyberte možnost OK.
Tiskárna zahájí čištění. Čištění bude dokončeno po vysunutí papíru.
11. Po zobrazení zprávy o dokončení vyberte možnost OK.
Pokud se problém po čištění válečku podavače papíru nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní centrum
společnosti Canon s žádostí o opravu.
159
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)
Odstraňte skvrny z vnitřku tiskárny. Pokud se znečistí vnitřek tiskárny, může docházet ke znečištění papíru
při tisku. Doporučujeme proto provádět pravidelné čištění.
Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter*
* Použijte nový list papíru.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost
(Nastavení).
Použití ovládacího panelu
Zobrazí se obrazovka nabídky nastavení.
3. Vyberte možnost
Údržba (Maintenance).
Zobrazí se obrazovka Údržba (Maintenance).
4. Vyberte možnost Čištění spodní desky (Bottom plate cleaning).
Zobrazí se potvrzovací obrazovka.
5. Vyberte možnost Ano (Yes).
6. Podle pokynů na obrazovce vyjměte všechen papír z kazety a vyberte možnost OK.
7. Přeložte na šířku jeden list běžného papíru o velikosti A4 nebo Letter a poté jej rozložte.
8. Přeložte jednu polovinu rozevřeného papíru na další polovinu a zarovnejte okraj papíru
k prostřednímu překladu. Papír opět rozložte a vyberte možnost OK.
160
9. Pouze tento list papíru vložte do kazety tak, že polovina papíru bez překladů bude směrem
od vás.
10. Připojte kryt kazety (A) a vložte kazetu do tiskárny.
11. Vyberte možnost OK.
Ovládací panel se automaticky otevře a výstupní zásobník na papír se vysune.
Papír je podán do tiskárny a při průchodu čistí vnitřek tiskárny.
Zkontrolujte složené části vysunutého papíru. Jsou-li ušpiněné inkoustem, zopakujte čištění spodní
desky.
12. Po zobrazení zprávy o dokončení vyberte možnost OK.
Poznámka
• Při opětovném čištění spodní desky nezapomeňte použít nový list papíru.
Pokud problém není vyřešen ani po opakovaném vyčištění, mohou být znečištěny výstupky uvnitř tiskárny.
Setřete z výstupků veškerý inkoust pomocí hadříku z bavlny nebo podobného materiálu.
161
Důležité
• Před čištěním tiskárny nezapomeňte vypnout napájení a odpojit napájecí kabel.
162
Přehled
Bezpečnost
Bezpečnostní opatření
Informace o předpisech
WEEE (EU a EEA)
Pokyny pro obsluhu
Zrušení tiskových úloh
Právní omezení týkající se skenování/kopírování
Pokyny pro obsluhu tiskárny
Přeprava tiskárny
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny
Zachování vysoké kvality tisku
Hlavní součásti a jejich použití
Hlavní součásti
Napájení
Použití ovládacího panelu
Změna nastavení
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Windows)
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém macOS)
Změna nastavení z ovládacího panelu
Technické údaje
163
Bezpečnost
Bezpečnostní opatření
Informace o předpisech
WEEE (EU&EEA)
164
Bezpečnostní opatření
Bezpečnostní opatření
• Tato příručka obsahuje důležitá upozornění a bezpečnostní opatření týkající se tiskárny.
Tiskárnu nepoužívejte jinými způsoby, než jaké jsou popsány v přiložených příručkách. V opačném
případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným neočekávaným nehodám.
Značky bezpečnostních standardů a prohlášení platí pouze pro podporovaná napětí a frekvence v
příslušných zemích nebo regionech.
Varování
• Uživatelé s kardiostimulátory:
Tento výrobek vyzařuje nízkoúrovňový magnetický tok. Pokud máte neobvyklé pocity, vzdalte se od
výrobku a informujte se u svého lékaře.
• Tiskárnu nepoužívejte v následujících případech:
Ihned přestaňte tiskárnu používat, odpojte ji od elektrické sítě a kontaktujte váš místní servis se
žádostí o opravu.
Kovové předměty nebo kapaliny vnikly do vnitřních částí tiskárny.
Tiskárna vydává kouř, podivný zápach nebo neobvyklé zvuky.
Napájecí kabel nebo zástrčka se přehřály nebo byly přerušeny, ohnuty či jiným způsobem
poškozeny.
• Nedodržení následujících pokynů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění:
Neumisťujte výrobek do blízkosti hořlavých rozpouštědel, jako je alkohol nebo ředidlo.
Neotevírejte ani neupravujte tiskárnu.
Používejte pouze napájecí kabel/kabely dodané s tiskárnou. Nepoužívejte tyto kabely s jinými
zařízeními.
Nepřipojujte zařízení k jiným napětím nebo frekvencím, než pro jaké bylo určeno.
Zapojte napájecí kabel úplně do zástrčky.
Nepřipojujte a neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama.
Nepoškozujte napájecí kabel zkroucením, zauzlováním, svázáním, vytažením nebo nadměrným
ohnutím.
Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.
Nezapojujte do jediné zásuvky elektrické sítě více napájecích kabelů. Nepoužívejte více
prodlužovacích kabelů.
Neponechávejte tiskárnu za bouřky zapojenou do elektrické sítě.
Při čištění vždy odpojte napájecí kabel a ostatní kabely. K čištění nepoužívejte hořlavé spreje
nebo kapaliny, jako je líh či ředidla.
Jednou za měsíc napájecí kabel odpojte, abyste mohli zkontrolovat, jestli se nepřehřívá,
nekoroduje, není ohnutý, poškrábaný, popraskaný nebo jinak poškozený.
Upozornění
• Během tisku nevkládejte ruce do tiskárny.
• Nedotýkejte se tiskové hlavy nebo jiných kovových součástí ihned po tisku.
• Inkoust
165
Inkoust udržujte mimo dosah dětí.
Dojde-li k náhodnému olíznutí nebo spolknutí inkoustu, vypláchněte si ústa a vypijte jednu nebo
dvě sklenice vody. Dojde-li k podráždění nebo nevolnosti, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
V případě, že se inkoust dostane do kontaktu s očima, ihned vypláchněte oči vodou. V případě,
že se inkoust dostane do kontaktu s pokožkou, ihned si omyjte postižené místo mýdlem a vodou.
Pokud podráždění očí nebo pokožky přetrvává, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
• Přemisťování tiskárny
Tiskárnu nedržte za kazetu. Tiskárnu uchopte za stran a přenášejte ji oběma rukama.
Všeobecné poznámky
Výběr umístění
Podrobnosti o provozních podmínkách viz „Technické údaje“ v materiálu Příručka online.
• Tiskárnu neinstalujte do míst, která jsou nestabilní nebo vystavená nadměrným vibracím.
• Tiskárnu neinstalujte na místech, která jsou velmi horká (místa na přímém slunečním světle a místa
v blízkosti topných těles), velmi vlhká nebo prašná, resp. jde o venkovní prostředí.
• Tiskárnu neumisťujte na silnou rohožku nebo koberec.
• Tiskárnu neumisťujte až ke stěně.
Napájení
• Za všech okolností udržujte dostupnou oblast okolo zásuvky elektrické sítě, abyste mohli v případě
potřeby snadno odpojit napájecí kabel.
• Nikdy nevytahujte zástrčku napájecího kabelu taháním za kabel samotný.
166
Všeobecné poznámky
• Tiskárnu nenaklánějte, nestavte na kratší stranu, ani ji neotáčejte horní stranou dolů. Mohlo by dojít
k úniku inkoustu.
• Na horní stranu tiskárny nepokládejte žádné předměty. Buďte obzvláště opatrní, abyste se vyhnuli
kovovým předmětům, jako jsou sponky na papír a svorky, resp. nádoby obsahující hořlavé kapaliny,
jako je například alkohol nebo ředidlo.
• Nepokládejte žádné předměty před tiskárnu. Výstupní zásobník na papír se otevírá automaticky a
může zasáhnout tyto předměty s následným poškozením tiskárny.
• Při vkládání originálu na skleněnou desku skeneru dbejte na následující pokyny. Nedodržení
následujících pokynů může způsobit nesprávnou funkci skeneru nebo prasknutí skleněné desky
skeneru.
◦ Na skleněnou desku skeneru nepokládejte žádné předměty o hmotnosti větší než 2,0 kg (4,4
libry).
◦ Netlačte na skleněnou desku skeneru (na předlohu) silou větší než 2,0 kg (4,4 libry).
• Nepokoušejte se otevírat, demontovat nebo upravovat nádržky s inkoustem. Může dojít k úniku
inkoustu a poškození tiskárny.
• Nevhazujte tiskové hlavy ani nádržky s inkoustem do ohně.
167
Informace o předpisech
Interferenční rušení
Tiskárnu nepoužívejte v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných elektronických zařízení. Signály z
tiskárny mohou narušovat správnou činnost těchto zařízení.
168
WEEE (EU&EEA)
Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)
This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to
the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a
designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product
or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper
handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human
health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time,
your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural
resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please
contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal
service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canoneurope.com/weee.
Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und
Liechtenstein)
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden
darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.
B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten
Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der
unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie
außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für
Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer
autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen
Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.
Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.
169
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la
directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au
distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en
place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions
sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement
dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre
entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure
utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements
à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé
ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage
des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen,
IJsland en Liechtenstein)
Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de
nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden
ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw
gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en
elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op
het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in
elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product
mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw
afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw
woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het
inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canoneurope.com/weee.
Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega,
Islandia y Liechtenstein)
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo
con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno
de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar
un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría
tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente
170
peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora
de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficazde los recursos naturales. Para
más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las
autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE
autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la
devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.
Només per a la Unió Europea i a l’Espai Econòmic Europeu (Noruega,
Islàndia i Liechtenstein)
Aquest símbol indica que aquest producte no s’ha de llençar a les escombraries de la llar, d’acord amb la
Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s’hauria de lliurar en un dels punts
de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o
lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics
(AEE). La manipulació inadequada d’aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l’entorn i
en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan
associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l’hora de llençar correctament aquest producte
contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu
lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les
autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de
deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de
productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.
Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva
RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di
raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del
ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto
autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di
questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle
sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse
naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto
Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità
competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.
171
Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e
Liechtenstein)
Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva
REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha
designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou
num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE).
O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na
saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos
equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto
deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os
locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável
pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais
informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf.
direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national
lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i
overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller
produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne
type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de
potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du
foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af
naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på
genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om
returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canoneurope.com/weee.
Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και
Λιχτενστάιν)
172
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε
καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο
παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς
επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη
σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για
ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το
εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.
Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til
WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det
vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert
innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av
denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte
brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av
naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å
kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du
finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein)
alueelle.
Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi,
2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote
on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta
ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska
laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen
hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat
kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
173
kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och
Liechtenstein)
Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte
får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd
insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk
utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande
köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk
utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en
effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för
avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du
kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av
WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních
předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do
sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný
podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a
elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní
dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují
potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže
efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení
k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu,
sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a
recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein)
országaiban
174
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például
hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből
származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem
megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre
és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével
hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó,
újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz,
illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és
újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i
Liechtenstein)
Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z
odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia
odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu
gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi.
Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i
zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie
pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów
naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do
recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów,
skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem
zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a
Lichtenštajnsko)
Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu
s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny
za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z
elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať
negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia
obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete
175
k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných
zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od
spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:
www.canon-europe.com/weee.
Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)
See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale
direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud
toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu
vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks
mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete
tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase
valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet
leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.
Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)
Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar
sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā
veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi
un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās
iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas
resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot
pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA
struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko
un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.
Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)
Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje
(2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam
skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į
176
elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų
tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir
žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie
veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos
būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas,
patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės
informacijos apie EEĮ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canoneurope.com/weee.
Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)
Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne
smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer
pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na
okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S
pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več
informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno
podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij
o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/weee.
Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн)
Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци,
съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕC) и Вашето национално законодателство. Този
продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база
размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране
на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране
на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда
и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО.
В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за
ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където
може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от
местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от
употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно
връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canoneurope.com/weee.
177
Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi
Liechtenstein)
Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în
conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice)
(2012/19/UE) şi legile naţionale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de
exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziţionaţi un produs nou similar, sau la un
punct de colectare autorizat pentru reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi
electronice (EEE). Mânuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în
general asociate cu EEE. În acelaşi timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va
contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii privind locurile de reciclare
a deşeurilor provenite de la echipamente, contactaţi biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu
colectarea deşeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere. Pentru
mai multe informaţii privind returnarea şi reciclarea produselor DEEE, vizitaţi www.canon-europe.com/
weee.
Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)
Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi
(2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za
sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi
sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za
recikliranje. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje
ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno,
vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa.
Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom
gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada.
Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.
Korisnici u Srbiji
Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa
WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru
za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru
za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom
178
vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled
potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na
ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više
informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranje, vas molimo, da
kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više
informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.
179
Pokyny pro obsluhu
Zrušení tiskových úloh
Právní omezení týkající se skenování/kopírování
Pokyny pro obsluhu tiskárny
Přeprava tiskárny
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny
Zachování vysoké kvality tisku
180
Právní omezení týkající se skenování/kopírování
Skenování, tisk, kopírování nebo úprava kopií v následujících případech může být trestná podle právních
předpisů.
Tento seznam není úplný. Máte-li pochybnosti, obraťte se na místního právního zástupce.
• Bankovky
• Peněžní poukázky
• Depozitní certifikáty
• Poštovní známky (znehodnocené i neznehodnocené)
• Identifikační průkazy nebo odznaky
• Doklady o vojenské službě nebo o odvodu
• Šeky nebo směnky vydané vládními agenturami
• Řidičské průkazy a osvědčení o vlastnictví
• Cestovní šeky
• Stravenky
• Cestovní pasy
• Imigrační dokumenty
• Daňové kolky (znehodnocené i neznehodnocené)
• Cenné papíry a jiné dluhopisy
• Akcie
• Autorská díla a umělecká díla chráněná autorskými právy bez svolení vlastníka
181
Pokyny pro obsluhu tiskárny
Nepokládejte žádné předměty na kryt dokumentů!
Nepokládejte žádné předměty na kryt dokumentů. Při otvírání krytu dokumentů by tyto předměty mohly
zapadnout do zadní přihrádky a způsobit poškození tiskárny. Tiskárnu umístěte z dosahu padajících
předmětů.
182
Přeprava tiskárny
Při přepravě tiskárny kvůli její opravě nebo během stěhování dodržujte následující pokyny.
Důležité
• Zabalte tiskárnu do pevné krabice tak, aby bylo umístěno dnem dolů. Použijte dostatečné množství
ochranného materiálu, aby přeprava byla bezpečná.
• Ponechte tiskovou hlavu a nádržku s inkoustem nainstalované v tiskárně a vypněte napájení tlačítkem
ZAPNOUT (ON). To umožní tiskárně automaticky zakrýt tiskovou hlavu, aby byla chráněna před
vysycháním.
• Krabici se zabalenou tiskárnou nenaklápějte a neobracejte na bok ani vzhůru nohama. Během přepravy
by se mohl vylít inkoust a poškodit tiskárnu.
• Pokud odesíláte tiskárnu prostřednictvím pošty nebo jiného přepravce, označte balík nápisem „TOUTO
STRANOU NAHORU“. Zajistíte tak přepravu tiskárny v poloze dnem dolů. Dodejte také označení
„KŘEHKÉ“ nebo „OPATRNĚ“.
1. Vypněte tiskárnu.
Složte výstupní zásobník na papír podle pokynů ve zprávě.
Výstupní zásobník na papír se zasune a napájení se vypne.
2. Zavřete ovládací panel.
3. Zkontrolujte, zda kontrolka ZAPNOUT (ON) nesvítí, a odpojte napájecí kabel.
Důležité
• Neodpojujte tiskárnu, pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) svítí nebo bliká, mohlo by dojít
k poškození tiskárny a tiskárna nebude moci dále tisknout.
4. Zavřete opěrku papíru a kryt zadního zásobníku.
5. Zasuňte kazetu.
6. Odpojte kabel tiskárny od počítače a tiskárny a pak od tiskárny odpojte napájecí kabel.
183
7. Zajistěte všechny kryty tiskárny lepicí páskou, aby se při přenášení neotevřely. Poté
tiskárnu zabalte do plastikového pytle.
8. Při balení tiskárny do krabice přiložte na obě strany tiskárny ochranný materiál.
184
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny
Pokud jste v tiskárně zadali osobní údaje, hesla nebo jiná bezpečností nastavení, tyto informace se mohou
uložit v tiskárně.
Před odesláním tiskárny k opravě, jejím zapůjčením, přenosu tiskárny na jiné místo nebo její likvidací
nezapomeňte provést následující kroky, které vám umožní odstranit osobní údaje a zabránit neoprávněným
uživatelům v přístupu k nim.
• Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost
(Nastavení) a poté vyberte možnost Nastavení zařízení
(Device settings) > Obnovit výchozí nastavení (Reset settings) > Obnovit vše (Reset all) > Ano
(Yes).
185
Zachování vysoké kvality tisku
Chcete-li tisknout v optimální kvalitě, zamezte vyschnutí a zanesení tiskové hlavy. Dodržujte vždy
následující pravidla pro tisk v optimální kvalitě.
Poznámka
• Pokud potištěné plochy popíšete zvýrazňovačem nebo fixem nebo pokud přijdou do kontaktu s vodou
nebo potem, může se v závislosti na typu papíru inkoust rozmazat.
Nikdy neodpojujte napájecí kabel dříve, než je vypnuto napájení!
Pokud vypnete napájení stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON), tiskárna automaticky zakryje tiskovou hlavu
(trysky), aby se zamezilo jejich vyschnutí. Pokud odpojíte napájecí kabel z elektrické zásuvky dříve, než
zhasne kontrolka ZAPNOUT (ON), tisková hlava se správně nezakryje a dojde k jejímu vyschnutí nebo
ucpání.
Před odpojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda kontrolka ZAPNOUT (ON) nesvítí.
Tiskněte pravidelně!
Stejně jako vysychá špička fixu, pokud se delší dobu nepoužívá – dokonce je-li zakrytá, také tisková hlava
může vyschnout nebo se zanést, není-li tiskárna delší dobu používána. Doporučujeme používat tiskárnu
alespoň jednou za měsíc.
186
Hlavní součásti a jejich použití
Hlavní součásti
Napájení
Použití ovládacího panelu
187
Hlavní součásti
Pohled zepředu
Pohled zezadu
Pohled dovnitř
Ovládací panel
188
Pohled zepředu
A: Ovládací panel
Umožňuje změnit nastavení tiskárny a ovládat ji. Před zahájením tisku se toto automaticky otevře.
Ovládací panel
B: Deska skeneru
Sem vložte originál.
C: Kryt dokumentu
Po jeho otevření můžete položit originál na skleněnou desku skeneru.
D: Kazeta
Do kazety vložte běžný papír formátu A4, B5, A5 nebo Letter a kazetu vložte do tiskárny.
Vložení papíru do kazety
E: Vodítka papíru
Posuňte vodítka tak, aby byla zarovnaná s pravým/levým/předním okrajem papíru.
F: Kryt kazety
Po sejmutí je možné vložit papír do kazety.
G: Výstupní zásobník na papír
K vysunutí dojde automaticky, jakmile tiskárna začne tisknout. Zde jsou vysouvány výtisky.
H: Podpěra pro výstup papíru
Po vytažení slouží jako opěrka vysunutého papíru.
189
I: Patice pro kartu
Vložte paměťovou kartu.
Před vložením paměťové karty
J: Přístup (Access) kontrolka
Svícením nebo blikáním označuje stav paměťové karty.
Vkládání paměťové karty
K: Vodítko víceúčelové přihrádky
Víceúčelovou přihrádku umístěte zde.
L: Úložná část víceúčelové přihrádky
Zde je možno uložit víceúčelovou přihrádku dodanou s touto tiskárnou.
190
M: Zadní přihrádka
Sem vložte papír. Najednou lze vložit i dva a více listů stejného typu a velikosti, přístroj je bude zavádět
po jednom.
Vložení papíru do zadní přihrádky
Vkládání obálek do zadní přihrádky
N: Opěrka papíru
Po vytažení je možné vložit papír do zadní přihrádky.
O: Kryt zadního zásobníku
Tuto opěrku otevřete, chcete-li vložit papír do zadní přihrádky.
P: Kryt otvoru podavače
Zabraňuje vniknutí předmětů do otvoru podavače.
Po otevření můžete posunout vodítka papíru. Před tiskem kryt zavřete.
Q: Vodítka papíru
Posuňte vodítka tak, aby byla zarovnaná s oběma okraji papíru.
191
Pohled zezadu
A: Port USB
Zapojte kabel USB propojující tiskárnu s počítačem.
B: Konektor napájení
Do této zdířky zapojte přiložený napájecí kabel.
C: Kryt jednotky pro posuv
Tento kryt otevřete při odstraňování uvíznutého papíru.
D: Zadní kryt
Tento kryt odpojte při odstraňování uvíznutého papíru.
Důležité
• Nedotýkejte se kovového krytu.
• Nepřipojujte ani neodpojujte kabel USB, když tiskárna tiskne z počítače nebo když do počítače skenuje.
Může to způsobit řadu potíží.
192
Pohled dovnitř
A: Skener / kryt
Slouží ke skenování originálů. Zároveň po zvednutí a otevření můžete vyměnit nádržku s inkoustem
nebo vyjmout z tiskárny uvíznutý papír.
B: Držák tiskové hlavy
Není nainstalována tisková hlava.
Poznámka
• Informace o výměně nádržky s inkoustem naleznete v části Výměna nádržek s inkoustem.
193
Ovládací panel
A: Tlačítko ZAPNOUT (ON) / kontrolka ZAPNOUT (ON)
Zapne nebo vypne napájení. Po zapnutí tiskárny nejprve bliká a pak svítí. Před zapnutím napájení
zkontrolujte, zda je kryt dokumentu zavřený.
B: Dotyková obrazovka
Zobrazuje zprávy, položky nabídky a provozní stav. Pokud chcete vybrat položku nabídky nebo
zobrazené tlačítko, lehce se dotkněte obrazovky konečkem prstu. Před tiskem lze také prohlížet
fotografie na paměťové kartě.
Základní ovládání dotykové obrazovky
194
Napájení
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Zapnutí a vypnutí tiskárny
Kontrola zástrčky / napájecího kabelu
Odpojení tiskárny
195
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) svítí, tiskárna je zapnuta.
I když je dotyková obrazovka vypnuta, svítí-li kontrolka ZAPNOUT (ON), je tiskárna zapnutá.
Poznámka
• Ihned po zapnutí tiskárny je třeba chvíli vyčkat, než tiskárna zahájí tisk.
• Pokud tiskárna nebude přibližně 10 minut používána, dotyková obrazovka se vypne. Displej můžete
znovu rozsvítit dotykem na dotykovou obrazovku. Displej také můžete obnovit do stavu před zhasnutím
tisková operace z počítače.
196
Zapnutí a vypnutí tiskárny
Zapnutí tiskárny
1. Tiskárnu zapněte stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON).
Kontrolka ZAPNOUT (ON) zabliká a potom zůstane rozsvícená.
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Poznámka
• Ihned po zapnutí tiskárny je třeba chvíli vyčkat, než tiskárna zahájí tisk.
• Pokud se na dotykové obrazovce zobrazí chybová zpráva, přejděte k tématu Pokud dojde
k chybě.
• Tiskárnu můžete nastavit tak, aby se automaticky zapnula, pokud je z počítače připojeného
pomocí kabelu USB nebo bezdrátové sítě spuštěna operace tisku nebo skenování. Ve
výchozím nastavení je tato funkce vypnuta.
Pomocí tiskárny
Nastavení režimu ECO
Pomocí počítače
V systému Windows:
Správa napájení tiskárny
V systému macOS:
Správa napájení tiskárny
Vypnutí tiskárny
1. Tiskárnu vypněte stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON).
Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) přestane blikat, je tiskárna vypnuta.
197
Důležité
• Před odpojením napájecího kabelu po vypnutí tiskárny ověřte, zda kontrolka ZAPNOUT (ON)
nesvítí.
Poznámka
• Po stisknutí tlačítka ZAPNOUT (ON) se na dotykové obrazovce otevře výzva ke složení
výstupního zásobníku na papír. Pokud budete chtít výstupní zásobník na papír složit, vyberte
možnost Ano (Yes).
• Můžete tiskárnu nastavit, aby se automaticky vypnula, pokud nejsou po určitou dobu provedeny
žádné operace a do tiskárny nejsou odeslány žádné tiskové úlohy. Ve výchozím nastavení je
tato funkce zapnuta.
Pomocí tiskárny
Nastavení režimu ECO
Pomocí počítače
V systému Windows:
Správa napájení tiskárny
V systému macOS:
Správa napájení tiskárny
198
Kontrola zástrčky / napájecího kabelu
Jednou za měsíc odpojte napájecí kabel a zkontrolujte, zda se na napájecí zástrčce nebo napájecím kabelu
neprojevuje některý z příznaků popsaných níže.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou horké.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou zrezivělé.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou ohnuté.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou opotřebené.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou rozlomené nebo roztržené.
Upozornění
• Pokud se na napájecí zástrčce nebo napájecím kabelu projeví nějaký z neobvyklých příznaků, odpojte
napájecí kabel a volejte servis. Používání tiskárny s některým z výše popsaných příznaků může
způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
199
Odpojení tiskárny
Při odpojování napájecího kabelu postupujte následovně.
Důležité
• Při odpojení napájecího kabelu stiskněte tlačítko ZAPNOUT (ON) a poté ověřte, že nesvítí kontrolka
ZAPNOUT (ON). Odpojení napájecího kabelu, když svítí nebo bliká kontrolka ZAPNOUT (ON), může
způsobit vyschnutí nebo ucpání tiskové hlavy a snížení kvality tisku.
1. Stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON) vypněte tiskárnu.
Poznámka
• Po stisknutí tlačítka ZAPNOUT (ON) se na dotykové obrazovce otevře obrazovka s potvrzením
toho, zda si přejete zasunout výstupní zásobník na papír. Pokud budete chtít výstupní zásobník
na papír složit, vyberte možnost Ano (Yes).
2. Ověřte, že nesvítí kontrolka ZAPNOUT (ON).
3. Odpojte napájecí kabel.
200
Specifikace napájecího kabelu závisí na zemi nebo oblasti použití.
201
Použití ovládacího panelu
Ovládací panel tvoří tlačítko ZAPNOUT (ON) (A) a dotyková obrazovka (B).
Lehkým stisknutím obrazovky DOMŮ na dotykové obrazovce konečkem prstu získáte přístup k různým
funkcím, jako je kopírování, skenování a další.
Operace dostupné z obrazovky DOMŮ
A: Tlačítko ZAPNOUT (ON)
B: Dotyková obrazovka
Základní ovládání dotykové obrazovky
Ikony na dotykové obrazovce
Základní ovládání dotykové obrazovky
Lehkým stisknutím dotykové obrazovky konečkem prstu nebo přetažením prstu získáte přístup k různým
funkcím a nastavením.
Důležité
• Při práci s dotykovou obrazovkou se vyvarujte následujících činností, jinak by mohlo dojít k poruše
tiskárny či poškození tiskárny.
Příliš silný tlak na dotykovou obrazovku
Stisknutí dotykové obrazovky jiným předmětem než prstem (zejména ostrými hroty, jaké mají
například propisky, tužky nebo nehty)
Stisknutí dotykové obrazovky vlhkýma nebo špinavýma rukama
Položení předmětu na dotykovou obrazovku
• Na dotykovou obrazovku nenasazujte ochrannou fólii. Při jejím sundávání byste mohli dotykovou
obrazovku poškodit.
Klepnutí
Lehce se dotkněte konečkem prstu a ihned jej oddalte.
Používá se k výběru položky nebo fotografie na obrazovce.
202
Stisknutí
Lehce se dotkněte konečkem prstu.
Chcete-li nabídky nebo fotografie plynule posouvat vpřed (nebo vzad), držte stisknutou značku vpřed
(nebo vzad).
Cvrnknutí
Cvrnkněte prstem na obrazovce nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
Slouží k přepínání nabídek nebo listování fotografiemi vpřed nebo vzad.
Přetažení
Lehce se dotkněte obrazovky a posuňte prst nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
Slouží k zobrazení seznamů položek nebo posunu posuvníků.
203
Operace dostupné z obrazovky DOMŮ
Na obrazovce DOMŮ můžete otevřít obrazovku s nabídkou nebo s nastavením.
C: Základní nabídka
Umožňuje kopírování nebo skenování z ovládacího panelu. Po zvolení základní nabídky se zobrazí
samostatné nabídky.
D: Síť
Popisuje aktuální stav sítě. Umožňuje zobrazit základní informace o síti nebo změnit nastavení sítě.
Ikona se liší v závislosti na používané síti nebo stavu sítě.
Wi-Fi je povolena a tiskárna je připojena k bezdrátovému směrovači.
Poznámka
• Ikona se může změnit v závislosti na stavu signálu.
(Síla signálu: 81 % nebo více): Tiskárnu je možné v síti Wi-Fi používat bez problémů.
(Síla signálu: 51 % nebo více): v závislosti na stavu sítě může docházet k potížím, jako
např. že tiskárna nebude moci tisknout. Doporučujeme tiskárnu umístit do blízkosti bezdrátového
směrovače.
204
(Síla signálu: 50 % nebo méně): v závislosti na stavu sítě může docházet k potížím, jako
např. že tiskárna nebude moci tisknout. Umístěte tiskárnu do blízkosti bezdrátového směrovače.
Wi-Fi je povolena, ale tiskárna není připojena k bezdrátovému směrovači.
Přímé bezdrátové připojení je povoleno.
Wi-Fi a přímé bezdrátové připojení jsou zakázány.
E: Bezdrátové připojení
Výběrem připojíte tiskárnu k chytrému telefonu nebo tabletu prostřednictvím Wi-Fi pomocí funkce
Snadné bezdrát. připojení nebo Bluetooth.
Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte obrazovku s potvrzením pro spuštění připojení. Pokud stisknete a
podržíte stisknuté toto tlačítko, změníte pohotovostní režim pro Snadné bezdrát. připojení nebo
připojení Bluetooth.
Snadné bezdrát. připojení
Nastavení Bluetooth
F: Nastavení
Umožňuje zobrazit nabídky s nastavením tiskárny nebo ostatní nabídky pro údržbu.
Pokud ze softwaru PIXMA/MAXIFY Cloud Link nedochází k oznámením o aktualizacích nebo
informacím, na tomto tlačítku se zobrazí možnost NEW.
Aktualizace firmwaru
Použití služby PIXMA/MAXIFY Cloud Link
G: Tip
Zobrazí rychlé průvodce o postupech, jako jsou vkládání papíru a řešení potíží, a informace o
odhadované hladině inkoustu a systémové informace.
Ikony na dotykové obrazovce
Při používání dotykové obrazovky jsou vám na této dotykové obrazovce k dispozici určité ikony.
205
(DOMŮ)
Umožňuje otevřít obrazovku DOMŮ.
(Zpět)
Otevře na dotykové obrazovce předchozí obrazovku.
Černý (Black)
Slouží k zahájení černobílého kopírování, skenování atd.
Barevný (Color)
Slouží k zahájení barevného kopírování, skenování atd.
Zastavit (Stop)
Zruší operaci během probíhajícího tisku, kopírování nebo úlohy skenování.
206
Změna nastavení
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Windows)
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém macOS)
Změna nastavení z ovládacího panelu
207
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém macOS)
Správa napájení tiskárny
Změna provozního režimu tiskárny
208
Správa napájení tiskárny
Napájení tiskárny se ovládá ze Vzdáleného UR.
Nastavení šetření energie (Energy saving settings)
Nastavení šetření energie (Energy saving settings) umožňuje nastavit Automatické vypnutí (Auto
power off) a Automatické zapnutí (Auto power on).
Automatické vypnutí (Auto power off) představuje funkci, se kterou se tiskárna automaticky sama
vypne, pokud do ní neodesíláte žádná data nebo pokud je po určené období tiskárna v nečinnosti.
Funkce Automatické zapnutí (Auto power on) automaticky zapne tiskárnu ihned po přijetí dat.
1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Nastavení zařízení (Device settings).
2. Klepněte na tlačítko Nastavení šetření energie (Energy saving settings).
3. Upravte následující nastavení:
Automatické vypnutí (Auto power off)
Vyberte čas ze seznamu. Tiskárna se automaticky sama vypne, pokud do ní po zvolenou dobu
neodesíláte žádná data nebo pokud je tiskárna v nečinnosti.
Automatické zapnutí (Auto power on)
Po označení tohoto pole se tiskárna automaticky zapne ihned po přijetí dat.
4. Použít nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Následně bude tiskárna pracovat s upraveným nastavením.
209
Změna provozního režimu tiskárny
Podle potřeby přepínejte mezi různými provozními režimy tiskárny.
1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a vyberte možnost Nastavení zařízení (Device
settings) ze Vzdáleného UR.
2. V případě potřeby proveďte následující nastavení:
Nastavení tisku (Print settings) - Zamezit otěru papíru (Prevent paper abrasion)
Tiskárna může během tisku s vysokou hustotou zvětšit vzdálenost mezi tiskovou hlavou a papírem,
což zabrání otěru papíru.
Chcete-li zamezit otěru papíru, zaškrtněte toto políčko.
Uživatelská nastavení (Custom settings) – Detekovat nesoulad nas. papíru (Detect paper setting
mismatch)
Pokud pole není v době tisku z počítače označené, můžete v tisku pokračovat bez zobrazení zprávy
i v případě, že se nastavení papíru provedené z dialogového okna Tisk liší od informací o papíru
uložených v tiskárně.
Doba čekání na zaschnutí ink. (Ink drying wait time)
Můžete nastavit délku doby pozastavení tiskárny před zahájením tisku další stránky. Čekání se
prodlouží úměrně s navýšením hodnoty nastavené v seznamu a zkrátí s jejím snížením.
Pokud se stane, že se na stránce rozmaže inkoust, protože další tištěná stránka se vysune dříve,
než inkoust zaschne, zvyšte dobu čekání na zaschnutí inkoustu.
Zkrácení doby čekání na zaschnutí inkoustu zrychluje tisk.
3. Použít nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Následně bude tiskárna pracovat s pozměněným nastavením.
210
Změna nastavení z ovládacího panelu
Změna nastavení z ovládacího panelu
Nastavení položek na ovládacím panelu
Nastav. tisku
Nastavení sítě LAN
Nastavení Bluetooth
Nastavení PictBridge
Nastavení tisku fotografií v chytrém telefonu
Nastavení dalšího zařízení
Výběr jazyka
Aktualizace firmwaru
Obnovit výchozí nastavení
Nastavení podavače
Nastavení webové služby
Nastavení režimu ECO
Nastavení tichého režimu
Systémová informace
211
Změna nastavení z ovládacího panelu
Toto téma popisuje postup změny nastavení na obrazovce Nastavení zařízení (Device settings) a uvádí
jako příklad postup nastavení položky Velikost rozšíření (Amount of extension).
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Na obrazovce DOMŮ vyberte ikonu
(Nastavení).
Použití ovládacího panelu
3. Vyberte možnost
Nastavení zařízení (Device settings).
Zobrazí se obrazovka Nastavení zařízení (Device settings).
4. Vyberte položku nastavení, kterou chcete nastavit.
Zobrazí se obrazovka nastavení pro vybranou položku.
5. Vyberte položku nastavení.
6. Vyberte nastavení, které chcete upravit.
212
Další informace o nastavení položek z ovládacího panelu:
Nastavení položek na ovládacím panelu
213
Nastavení položek na ovládacím panelu
Položky pro tiskárnu
Nastavení dalšího zařízení
Výběr jazyka
Nastavení webové služby
Nastavení režimu ECO
Nastavení tichého režimu
Nastavení papíru a tisku
Nastav. tisku
Nastavení Bluetooth
Nastavení PictBridge
Nastavení tisku fotografií v chytrém telefonu
Nastavení podavače
Položky pro údržbu a správu
Nastavení sítě LAN
Aktualizace firmwaru
Obnovit výchozí nastavení
Systémová informace
214
Nastav. tisku
• Zamezit otěru papíru (Prevent paper abrasion)
Toto nastavení použijte pouze v případě, že je tiskový povrch rozmazaný.
Důležité
• Po dokončení tisku nezapomeňte toto nastavení vrátit zpět na hodnotu VYP (OFF). Mohlo by dojít
ke snížení rychlosti nebo kvality tisku.
• Velikost rozšíření (Amount of extension)
Slouží k výběru velikosti obrazu, která přesahuje papír při bezokrajovém tisku za použití funkce bez
ohraničení (celá stránka).
Při tisku bez ohraničení může na okrajích dojít k mírnému oříznutí, protože tisknutý obraz se zvětšuje,
aby pokryl celou stránku. Podle potřeby můžete změnit šířku, která má být oříznuta od okrajů
originálního obrázku.
Důležité
• Nastavení jsou ignorována v následujících situacích:
Tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi).
Tisk z ručně psaného navigačního listu.
Tisk při standardním formátu.
Poznámka
• Pokud provádíte nastavení z aplikace nebo ovladače tiskárny, tato nastavení budou mít přednost.
• Pokud jsou na výtiscích prázdné okraje i přesto, že tisknete v režimu bez ohraničení, může při
řešení tohoto problému pomoci, pokud pro toto nastavení zvolíte hodnotu Rozšíř. počet kopií:
Velký (Extended amount: Large).
• Nastavení oblasti tisku disku (Adjust disc print area)
Není-li obrázek zarovnán podle potisknutelného disku, můžete upravit oblast tisku na disku. Oblast tisku
lze upravit v nárůstcích po 0,1 mm (0,004 palce) v rozmezí -0,9 mm (-0,04 palce) a +0,9 mm
(+0,04 palce).
• Nastavení Autom. oprava fotogr. (Auto photo fix setting)
Pokud je zvolena možnost ZAP (ON), můžete vybrat tisk fotografií za použití informací Exif, které jsou
zaznamenány v souborech s obrázky. Podmínkou je, že je v nastavení pro tisk na zařízení
kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) vybrána možnost Výchozí (Default)* nebo Zapnuto
(On).
* Pokud je v zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) vybrána pro nastavení tisku
možnost Výchozí (Default), vyberte v Nastavení PictBridge (PictBridge settings) v nabídce
Opr.foto. (Photo fix) možnost Autom. opr. foto. (Auto photo fix)
215
• Nastavení horizont. pozice tisku (Adjust horizontal print position)
Úprava polohy tisku v situaci, kdy nejsou levé a pravé okraje zarovnány.
Levé a pravé okraje můžete upravit v krocích po 0,1 mm (0,004 palce) v rozmezí od -3 mm (-0,12 palce)
a +3 mm (+0,12 palce) od vodorovného středu papíru.
Důležité
• V případě papíru velikosti Letter nebo Legal můžete levé a pravé okraje upravit v rozmezí od
-1,5 mm (-0,06 palce) do +1,5 mm (+0,06 palce), i když zadáte hodnotu vyšší než 1,5 mm
(0,06 palce).
216
Nastavení sítě LAN
Wi-Fi
Přímé bezdrátové připojení (Wireless Direct)
Wi-Fi
Pokud na obrazovce Nastavení sítě LAN (LAN settings) vyberete možnost Wi-Fi, zobrazí se na
obrazovce Seznam nastavení Wi-Fi (Wi-Fi setting list) informace o nastavení sítě v tiskárně po jejím
připojení v síti Wi-Fi.
Pokud budete chtít nastavení sítě vytisknout, vyberte na obrazovce Nastavení sítě LAN (LAN settings)
možnost Tisk podrobn. (Print details) a vyberte možnost Ano (Yes).
Tisk síťového nastavení
Důležité
• Vytištěné síťové nastavení obsahuje důležité informace o vaší síti. Zacházejte s nimi opatrně.
Zobrazí se následující položky nastavení. (Některé položky nastavení se v závislosti na nastavení tiskárny
nezobrazují.)
Položky
Nastavení
Připojení (Connection)
Povoleno (připojeno) / Povoleno (odpojeno) / Zakázat
Název sítě (SSID) (Network name
(SSID))
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX (až 32 znaků)
Frekvence (Frequency)
2,4 GHz/5 GHz
Zabezpečení Wi-Fi (Wi-Fi security)
Neaktivní/WEP (64 bitů)/WEP (128 bitů)/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK
(AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)
Síla signálu (%) (Signal strength (%))
XXX
Adresa IPv4 (IPv4 address)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Maska podsítě IPv4 (IPv4 subnet
mask)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Výchozí brána IPv4 (IPv4 default gate- XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
way)
Adresa link-local IPv6 (IPv6 link-local
address)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Adresa MAC (Wi-Fi) (MAC address
(Wi-Fi))
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Název tiskárny (Printer name)
XXXXXXXXXXXXXXX (až 15 znaků)
Název služby Bonjour (Bonjour service name)
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX (až 52 znaků)
(„XX“ zastupuje alfanumerické znaky.)
217
Pokud na obrazovce Seznam nastavení Wi-Fi (Wi-Fi setting list) vyberete možnost Nastavení
(Settings), zpřístupní se následující nastavení.
• Povolit/zakázat Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)
Povolí nebo zakáže síť Wi-Fi.
• Nastavení Wi-Fi (Wi-Fi setup)
Vybere metodu nastavení připojení k síti Wi-Fi.
◦ Snadné bezdrát. připojení (Easy wireless connect)
Tuto možnost vyberte, jestliže provádíte nastavení informací o přístupovém bodu v tiskárně přímo
z jiného zařízení (např. chytrého telefonu nebo tabletu) a nepoužíváte při tom bezdrátový
směrovač. Pokračujte v nastavení podle pokynů na obrazovce připojeného zařízení.
◦ Ruční připojení (Manual connect)
Tuto položku vyberte, pokud nastavujete síť Wi-Fi ručně z ovládacího panelu tiskárny.
◦ WPS (metoda pomocí tlačítka) (WPS (Push button method))
Vyberte, kdy bude provedeno nastavení sítě Wi-Fi pomocí bezdrátového směrovače s podporou
metody pomocí tlačítka Wi-Fi Protected Setup (WPS). Během nastavení postupujte podle pokynů
na obrazovce.
◦ Ostatní typy připojení (Other connection types)
◾ Ruční připojení (upř.) (Manual connect (adv.))
Tuto možnost vyberte, pokud nastavujete síť Wi-Fi ručně. Klíčů WEP můžete určit více.
◾ WPS (metoda pomocí kódu PIN) (WPS (PIN code method))
Vyberte, kdy bude provedeno nastavení sítě Wi-Fi pomocí bezdrátového směrovače
s podporou metody pomocí kódu PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Během nastavení
postupujte podle pokynů na obrazovce.
• Upřesnit nastavení (Advanced setup)
Podrobné informace o každé položce nastavení:
Upřesnit nastavení (Advanced setup)
Přímé bezdrátové připojení (Wireless Direct)
Pokud na obrazovce Nastavení sítě LAN (LAN settings) vyberete možnost Přímé bezdrátové připojení
(Wireless Direct), zobrazí se na obrazovce Seznam nast. Přímé bezdr. přip. (Wireless Direct setting
list) informace o nastavení sítě v tiskárně po jejím připojení v režimu přímého bezdrátového připojení.
Pokud budete chtít nastavení sítě LAN vytisknout, vyberte na obrazovce Nastavení sítě LAN (LAN
settings) možnost Tisk podrobn. (Print details) a poté vyberte možnost Ano (Yes).
Tisk síťového nastavení
Důležité
• Vytištěné síťové nastavení obsahuje důležité informace o vaší síti. Zacházejte s nimi opatrně.
218
Zobrazí se následující položky nastavení. (Některé položky nastavení se v závislosti na nastavení tiskárny
nezobrazují.)
Poznámka
• Heslo můžete zobrazit nebo skrýt výběrem možnosti Zobrazit heslo (Show password)/Skrýt heslo
(Hide password) na obrazovce Seznam nast. Přímé bezdr. přip. (Wireless Direct setting list)
Položky
Nastavení
Připojení (Connection)
Povolit/zakázat
Název sítě (SSID)/zařízení (Network (SSID)/device name)
DIRECT-XXXX-TS8300series
Heslo (Password)
XXXXXXXXXX (10 znaků)
Zabezpečení Wi-Fi (Wi-Fi security)
WPA2-PSK (AES)
Počet již připojených zařízení (No. of devices connec-
XX/XX
ted now)
Adresa IPv4 (IPv4 address)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Maska podsítě IPv4 (IPv4 subnet mask)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Výchozí brána IPv4 (IPv4 default gateway)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Adresa link-local IPv6 (IPv6 link-local address)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Adresa MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Název tiskárny (Printer name)
XXXXXXXXXXXXXXX (až 15 znaků)
Název služby Bonjour (Bonjour service name)
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX (až 52 znaků)
(„XX“ zastupuje alfanumerické znaky.)
Pokud na obrazovce Seznam nast. Přímé bezdr. přip. (Wireless Direct setting list) vyberete možnost
Nastavení (Settings), zpřístupní se následující nastavení.
• Povolit/zakázat přímé bezdr.přip. (Enable/disable Wireless Direct)
Povolení/zakázání přímého bezdrátového připojení.
• Změnit SSID/název zařízení (Change SSID/device name)
Změní identifikátor (SSID / název tiskárny, který je zobrazen na zařízení kompatibilním se standardem
Wi-Fi Direct) pro přímé bezdrátové připojení.
• Změnit heslo (Change password)
Umožňuje změnit heslo pro přímé bezdrátové připojení.
• Potvrzení žádosti o připojení (Connection request confirmation)
Výběrem možnosti Ano (Yes) otevřete obrazovku s potvrzením připojení zařízení kompatibilního se
standardem Wi-Fi Direct k tiskárně.
219
• Upřesnit nastavení (Advanced setup)
Podrobné informace o každé položce nastavení:
Upřesnit nastavení (Advanced setup)
Upřesnit nastavení (Advanced setup)
• Nastavit název tiskárny (Set printer name)
Slouží k nastavení názvu tiskárny. Tento název může obsahovat až 15 znaků.
Poznámka
• Nelze použít stejný název tiskárny, jaký je již použit pro jiná zařízení připojená k síti LAN.
• První nebo poslední znak názvu tiskárny nemůže být pomlčka.
• Nastavení sítě TCP/IP (TCP/IP settings)
Provede nastavení adresy IPv4 nebo IPv6:
• Nastavení WSD (WSD setting)
Položky nastavení, které používáte při použití protokolu WSD (síťový protokol podporovaný
systémem Windows).
◦ Povolit/zakázat WSD (Enable/disable WSD)
Určuje, zda má být protokol WSD aktivován nebo deaktivován.
Poznámka
• Je-li toto nastavení aktivní, bude se v Průzkumníku sítě v systému Windows zobrazovat
ikona tiskárny.
◦ Optimalizovat příchozí WSD (Optimize inbound WSD)
Výběrem možnosti Povolit (Enable) můžete povolit rychlejší příjem tiskových dat WSD.
◦ Nast. sken. WSD z tohoto zař. (WSD scan from this device)
Vyberete-li možnost Povolit (Enable), můžete naskenovaná data do počítače přenést pomocí
WSD. K přenosu naskenovaných dat klepněte na tlačítko Barevný (Color).
Poznámka
• Pokud předáváte naskenovaná data do počítače pomocí protokolu WSD, nelze typ
dokumentu vybrat.
◦ Nastavení časového limitu (Timeout setting)
Slouží k nastavení délky časového limitu.
• Nastavení Bonjour (Bonjour settings)
Nastavení položek při použití služby Bonjour.
◦ Povolit/zakázat Bonjour (Enable/disable Bonjour)
Výběr položky Povolit (Enable) umožňuje provádět síťová nastavení pomocí služby Bonjour.
◦ Název služby (Service name)
220
Slouží k nastavení názvu služby Bonjour. Tento název může obsahovat až 48 znaků.
Poznámka
• Nelze použít stejný název služby, jaký je již použitý pro jiná zařízení připojená k síti LAN.
• Nastavení protokolu LPR (LPR protocol setting)
Umožňuje aktivaci a deaktivaci nastavení LPR.
• Protokol RAW (RAW protocol)
Povoluje/zakazuje tisk formátu RAW.
• LLMNR
Povoluje/zakazuje LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Výběrem možnosti Povolit
(Enable) můžete umožnit tiskárně zjistit adresu IP tiskárny podle názvu tiskárny bez nutnosti použít
server DNS.
• Nastavení IPP (IPP settings)
Výběrem možnosti Povolit (Enable) umožníte tisknout v síti za použití protokolu IPP.
• Komunikace PictBridge (PictBridge communication)
Nastavení položek pro tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi).
◦ Povolit/zakázat komunikaci (Enable/disable communication)
Výběrem možnosti Povolit (Enable) umožníte tisk ze zařízení kompatibilního se standardem
PictBridge (Wi-Fi).
◦ Nastavení časového limitu (Timeout setting)
Slouží k nastavení délky časového limitu.
• Nastavení DRX sítě Wi-Fi (Wi-Fi DRX setting)
Výběr možnosti Povolit (Enable) umožňuje při použití připojení Wi-Fi aktivovat přerušovaný příjem.
Poznámka
• V závislosti na použitém směrovači Wi-Fi nemusí být přerušovaný příjem aktivován ani v případě,
že je vybrána možnost Povolit (Enable).
• Diskontinuální příjem je povolen, pouze pokud je tiskárna v pohotovostním režimu. (Dotyková
obrazovka může být v režimu úspory energie.)
• Nastavení IPsec (IPsec settings)
Výběrem možnosti Povolit (Enable) můžete určit zabezpečení IPsec.
221
Nastavení dalšího zařízení
• Formát zobrazení data (Date display format)
Slouží ke změně formátu data tištěného spolu s fotografiemi.
Poznámka
• Pokud je při tisku z paměťové karty v nastavení Tisk data (Print date) vybrána možnost ZAP (ON),
je datum vytištěno ve vybraném formátu zobrazení data.
Nastavení položek pro tisk fotografií pomocí ovládacího panelu
• Atribut čtení/zápis (Read/write attribute)
Určuje, zda má být povolen zápis dat na paměťové karty z počítače.
Důležité
• Před změnou tohoto nastavení vyjměte paměťovou kartu.
Použití patice pro kartu jako paměťové jednotky počítače
• Pokud zvolíte nastavení Zápis z PC přes USB (Writable from USB PC), nebude možné tisknout
fotografie z paměťové karty pomocí ovládacího panelu tiskárny. Po dokončení operace na jednotce
vyhrazené pro paměťovou kartu nezapomeňte toto nastavení vrátit na hodnotu Režim jen čtení z
PC (Write-protected from PC). Pokud tiskárnu vypnete, možnost Zápis z PC přes USB (Writable
from USB PC) bude zrušena a při příštím zapnutí tiskárny se nastavení vrátí na hodnotu Režim
jen čtení z PC (Write-protected from PC).
• Pokud je vybrána možnost Zápis z PC přes USB (Writable from USB PC), je nastavení
automatického vypínání neaktivní.
Další informace o nastavení automatického vypínání:
Nastavení režimu ECO
• Ovládání zvuku (Sound control)
Slouží k výběru hlasitosti.
◦ Hlasitost klávesnice (Keypad volume)
Slouží k nastavení hlasitosti pípnutí, které se ozve při klepnutí na dotykovou obrazovku nebo na
tlačítka na ovládacím panelu.
◦ Hlasitost upozornění (Alarm volume)
Slouží k výběru hlasitosti upozornění.
• Nastavení šetření energie (Energy saving settings)
Umožňuje tiskárnu automaticky zapínat a vypínat a šetřit tak energii.
◦ Automat. vypnutí (Auto power off)
Umožňuje nastavit dobu pro automatické vypnutí tiskárny, během které musí být tiskárna nečinná
a nesmí obdržet žádná tisková data.
◦ Automat. zapnutí (Auto power on)
222
Výběrem položky ZAP (ON) povolíte, aby se tiskárna automaticky zapnula, pokud je do ní
z počítače odeslán příkaz ke skenování nebo data pro tisk.
Poznámka
• Toto nastavení lze také vybrat označením ikony
(Nastavení) na obrazovce DOMŮ, výběrem
možnosti ECO a následně výběrem možnosti Nastavení šetření energie (Energy saving
settings).
Nastavení režimu ECO
• Připomenutí vyjmutí dokumentu (Original removal reminder)
Určete, zda chcete, aby tiskárna zobrazila upozornění v případě, že zapomenete po dokončení
skenování odebrat originál ze skleněné desky.
Důležité
• V závislosti na typu originálu nebo stavu krytu dokumentu nemusí být možné rozpoznat případné
opomenutí odebrání originálu.
• Auto.zasunout výst.zás. na papír (Auto retract paper output tray)
Pokud vyberete možnost ZAP (ON), dojde po stisknutí tlačítka ZAPNOUT (ON) s úmyslem vypnout
tiskárnu k automatickému otevření obrazovky s dotazem, zda si přejete složit výstupní zásobník na
papír.
• Nastavení párování Wi-Fi (Wi-Fi pairing settings)
Kvůli zajištění připojení Canon PRINT Inkjet/SELPHY proběhne několik konfigurací.
◦ Povolit/zakázat párování (Enable/disable pairing)
Povolení nebo zákaz funkce párování tiskárny v síti Wi-Fi.
◦ Povolit/blokovat další párování (Allow/block additional pairing)
Povolení nebo zákaz párování Canon PRINT Inkjet/SELPHY v ostatních funkcích.
◦ Odstranit spárovaná zařízení (Delete paired devices)
Zrušení veškerého párování Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
223
Výběr jazyka
Změní jazyk zpráv a nabídek na dotykové obrazovce.
Japonština / angličtina / němčina / francouzština / italština / španělština / portugalština / nizozemština /
dánština / norština / švédština / finština / ruština / ukrajinština / polština / čeština / slovinština / maďarština /
slovenština / chorvatština / rumunština / bulharština / turečtina / řečtina / estonština / lotyština / litevština /
zjednodušená čínština / korejština / tradiční čínština / Thajština / indonéština / Vietnamština
224
Aktualizace firmwaru
Můžete aktualizovat firmware tiskárny, zkontrolovat verzi firmwaru nebo nastavit oznamovací obrazovku,
server DNS a server proxy.
Důležité
• Při použití této funkce musí být tiskárna připojená k internetu.
Poznámka
• Pokud je v nastavení Povolit/zakázat Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi) v nabídce Wi-Fi v Nastavení sítě
LAN (LAN settings) vybrána možnost Povolit (Enable), je dostupná pouze možnost Zkontrolovat
aktuální verzi (Check current version).
• Nainstalovat aktualizaci (Install update)
Provede aktualizaci firmwaru tiskárny. Aktualizace firmwaru se spustí, pokud stisknete tlačítko Ano
(Yes). Proveďte aktualizaci podle pokynů na obrazovce.
Poznámka
• Pokud není aktualizace firmwaru dokončena, zkontrolujte následující a proveďte příslušné kroky.
Zkontrolujte nastavení sítě, např. bezdrátový směrovač.
Pokud se na dotykové obrazovce zobrazí zpráva Připojení k serveru nelze navázat.
(Cannot connect to the server.), vyberte možnost OK a po chvíli akci opakujte.
• Zkontrolovat aktuální verzi (Check current version)
Můžete zkontrolovat aktuální verzi firmwaru.
• Aktualizace nastav. oznamování (Update notification setting)
Je-li vybrána možnost ZAP (ON) a je k dispozici aktualizace firmwaru, na dotykové obrazovce se ukáže
obrazovka s informací o aktualizaci firmwaru.
• Nastavení serveru DNS (DNS server setup)
Provede nastavení serveru DNS. Vyberte možnost Automatické nastavení (Auto setup) nebo Ruční
nastavení (Manual setup). Pokud vyberete možnost Ruční nastavení (Manual setup), proveďte
nastavení podle pokynů na dotykové obrazovce.
• Nastavení serveru proxy (Proxy server setup)
Provede nastavení serveru proxy. Proveďte nastavení podle pokynů na dotykové obrazovce.
225
Obnovit výchozí nastavení
U nastavení můžete obnovit výchozí hodnoty.
• Pouze nastavení webové služby (Web service setup only)
Obnoví výchozí hodnoty nastavení webové služby.
• Pouze nastavení sítě LAN (LAN settings only)
Použije výchozí hodnotu nastavení sítě LAN.
• Pouze nastavení (Settings only)
Obnoví výchozí hodnoty nastavení, jako např. velikost papíru nebo typ média.
• Obnovit vše (Reset all)
Vrátí veškerá nastavení, která jste provedli na tiskárně, na výchozí hodnoty. Heslo správce v nástroji
Vzdálené UR nebo IJ Network Device Setup Utility se změní zpět na výchozí nastavení.
Poznámka
• Následující položky nastavení není možné nastavit na výchozí hodnoty:
Jazyk zobrazený na dotykové obrazovce
Aktuální poloha tiskové hlavy
Nastavení žádosti o podepsání certifikátu (CSR) u metody šifrování (SSL/TLS)
226
Nastavení podavače
Registrací velikosti papíru a typu média vloženého v zadní přihrádce nebo kazetě můžete v situacích, kdy
se velikost papíru nebo typ vloženého média liší od nastavení tisku, zobrazit před zahájením tisku zprávu
a tiskárně tak zabránit v nevhodném tisku.
Podrobné informace:
Nastavení papíru
Poznámka
• Podrobnosti o řádné kombinaci nastavení papíru můžete určit pomocí ovladače tiskárny (Windows)
nebo na dotykové obrazovce:
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)
• Nastav. papíru v zadní přihrádce (Rear tray paper settings)
Slouží k registraci velikosti papíru a typu média vloženého v zadní přihrádce.
• Nastavení papíru v kazetě (Cassette paper settings)
Slouží k registraci velikosti papíru a typu média vloženého v kazetě.
Poznámka
• Běžný papír je možné vložit pouze do kazety.
• Rozpoznat šířku papíru (Detect paper width)
Pokud je vložen papír, výběrem možnosti ZAP (ON) automaticky zjistíte velikost papíru.
• Detekovat nesoulad nas. papíru (Detect paper setting mismatch)
Zvolíte-li možnost Povolit (Enable), tiskárna se pokusí zjistit, zda se velikost papíru a typ média shodují
s nastavením zaregistrovaným v nabídce Nastavení podavače (Feed settings). Jestliže začne tisk
s nastavením, které se od zaregistrovaného nastavení liší, na dotykové obrazovce se zobrazí chybová
zpráva.
Poznámka
• Pokud vyberete možnost Zakázat (Disable), Nastavení podavače (Feed settings) nebude
dostupné.
227
Nastavení webové služby
Vyberte tuto položku nastavení v nabídce
Nastavení webové služby (Web service setup) v okně
(Nastavení).
• Registrace využití webové služby (Web service usage registration)/Zrušení využití webové
služby (Web service usage cancellation)
Povolí/zakáže statistice užívání webové služby používat informace o tiskárně ze služby PIXMA/MAXIFY
Cloud Link.
• Nast. připojení webových služeb (Web service connection setup)
K dispozici jsou následující položky nastavení.
◦ Nastav. Google Cloud Print (Google Cloud Print setup)
Umožňuje registrovat/smazat tiskárnu ve službě Google Cloud Print.
◦ Nastav. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)
Umožňuje registrovat/smazat tiskárnu ve službě Canon Inkjet Cloud Printing Center.
◦ Zkontrolujte nast. webové služby (Check Web service setup)
Přesvědčte se, že je tiskárna registrovaná ve službě Google Cloud Print nebo Canon Inkjet Cloud
Printing Center.
• Vydat registrační kód (Issue registration code)
K zajištění propojení webové služby s tiskárnou si od poskytovatele služby vyžádejte jednorázové ID.
• Nastavení serveru DNS (DNS server setup)
Provede nastavení serveru DNS. Vyberte možnost Automatické nastavení (Auto setup) nebo Ruční
nastavení (Manual setup). Pokud vyberete možnost Ruční nastavení (Manual setup), proveďte
nastavení podle pokynů na dotykové obrazovce.
• Nastavení serveru proxy (Proxy server setup)
Provede nastavení serveru proxy. Proveďte nastavení podle pokynů na dotykové obrazovce.
228
Nastavení režimu ECO
Toto nastavení umožňuje šetřit papír automatickým použitím oboustranného tisku ve výchozím nastavení
a šetřit elektrickou energii automatickým zapínáním a vypínáním tiskárny.
Použití funkce úspory energie
Použití oboustranného tisku
Použití funkce úspory energie
Chcete-li použít funkci úspory energie, postupujte následovně.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Na obrazovce DOMŮ vyberte ikonu
(Nastavení).
Použití ovládacího panelu
3. Vyberte možnost
ECO.
4. Vyberte možnost Nastavení šetření energie (Energy saving settings).
5. Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vyberte možnost Další (Next).
6. Nastavení podle potřeby upravte.
A: Určete dobu, po které se má tiskárna automaticky vypnout, pokud nejsou provedeny žádné operace
a do tiskárny nejsou přenášena žádná data pro tisk.
B: Výběrem položky ZAP (ON) povolíte, aby se tiskárna automaticky zapnula, pokud je do tiskárny
z počítače odeslán příkaz ke skenování nebo data pro tisk.
Použití oboustranného tisku
Chcete-li použít oboustranný tisk, proveďte níže uvedený postup.
229
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Na obrazovce DOMŮ vyberte ikonu
(Nastavení).
Použití ovládacího panelu
3. Vyberte možnost
ECO.
4. Vyberte možnost Nastavení oboustran. tisku (Two-sided print settings).
5. Nastavení podle potřeby upravte.
A: Vyberete oboustranné kopírování jako výchozí.
B: Vyberte jako výchozí oboustranný tisk šablon v tiskárně.
Poznámka
• Pokud je vybrán oboustranný tisk, u každé položky nastavení oboustranného tisku se na všech
obrazovkách pro nastavení tisku zobrazí ikona
230
.
Nastavení tichého režimu
Tuto funkci tiskárny použijte, chcete-li snížit provozní hluk, například při tisku v noci.
Nastavení proveďte následujícím postupem.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Na obrazovce DOMŮ vyberte ikonu
(Nastavení).
Použití ovládacího panelu
3. Vyberte možnost
Nastavení tichého režimu (Quiet setting).
4. Vyberte možnost Používat tichý režim (Use quiet mode).
Otevře se obrazovka pro potvrzení a zobrazí se ikona
jako ikona nabídky Nastavení tichého
režimu (Quiet setting).
Toto nastavení aktivujte, chcete-li ztišit provozní hluk během tisku.
Důležité
• Ve srovnání s nastavením na hodnotu Nepoužívat tichý režim (Do not use quiet mode) může být
provozní rychlost nižší.
• V závislosti na nastavení tiskárny nemusí být tato funkce plně efektivní. U určitého typu hluku navíc ke
snížení nedojde, například při přípravě tiskárny k tisku.
Poznámka
• Tichý režim můžete spustit na ovládacím panelu tiskárny nebo v ovladači tiskárny. Bez ohledu na
nastavení tichého režimu bude při použití ovládacího panelu tiskárny a tisku nebo skenování z počítače
režim aktivní.
• V systému Windows můžete tichý režim spustit z ovladače ScanGear (ovladač skeneru).
231
Systémová informace
Tuto nabídku můžete otevřít výběrem možnosti
v okně
Systémová informace (System information)
(Tip).
• Aktuální verze (Current version)
Zobrazí aktuální verzi firmwaru.
• Název tiskárny (Printer name)
Zobrazí aktuálně zadaný název tiskárny.
• Sériové číslo (Serial number)
Zobrazí sériové číslo tiskárny.
• Adresa MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))
Zobrazí adresu MAC sítě Wi-Fi.
• Otisk prstu kořen. cert. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))
Zobrazí miniaturu kořenového certifikátu (SHA-1) tiskárny.
Poznámka
• Pokud je v tiskárně nastaveno heslo, může být požadováno heslo.
• Otisk prstu kořen.cert.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))
Zobrazí miniaturu kořenového certifikátu (SHA-256) tiskárny.
Poznámka
• Pokud je v tiskárně nastaveno heslo, může být požadováno heslo.
232
Technické údaje
Obecné technické údaje
Rozhraní
Port USB:
USB Hi-Speed *
Port sítě:
Wi-Fi: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
Patice pro kartu:
Ano
* Je vyžadován počítač plně kompatibilní se specifikací rozhraní USB HiSpeed. Protože rozhraní USB Hi-Speed je plně zpětně kompatibilní s rozhraním USB 1.1, lze je použít i pro zařízení USB 1.1.
USB a síť lze používat současně.
Provozní prostředí
Teplota: 5 až 35 °C (41 až 95 °F)
Vlhkost: 10 až 90 % RH (bez kondenzace)
* Výkon tiskárny se může za určitých teplot nebo vlhkosti snížit.
Doporučené podmínky:
Teplota: 15 až 30 °C (59 až 86 °F)
Vlhkost: 10 až 80 % RH (bez kondenzace)
* Informace o teplotě a vlhkosti týkající se papírů, jako například fotografického
papíru, naleznete na příslušných obalech nebo dodávaných pokynech.
Skladovací prostředí
Teplota: 0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Vlhkost: 5 až 95 % RH (bez kondenzace)
Napájení
Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz
(Dodávaný napájecí kabel je určen pouze pro zemi nebo oblast nákupu.)
Spotřeba el. energie
Tisk (kopírování): max. 16 W *1
Pohotovostní režim (minimální): max. 1,2 W *1*2
VYPNUTO: max. 0,3 W
*1 Připojení USB k počítači a nastavení Bluetooth povolené
*2 Prodlevu před přechodem do úsporného režimu nelze změnit.
Vnější rozměry (Š x H x V)
Přibl. 373 x 319 x 141 mm (přibl. 14,7 x 12,6 x 5,6 palce)
* Se zasunutou kazetou a zásobníkem.
Hmotnost
Přibl. 6,6 kg (Přibl. 14,5 libry)
* S nainstalovanou tiskovou hlavou a nádržkami s inkoustem.
233
Technické údaje skenování
Ovladač skeneru
Windows: Technické údaje rozhraní TWAIN 1.9, WIA
Maximální velikost skenování
A4/Letter, 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 palce)
Optické rozlišení (horizontální x vertikální)
2400 x 4800 dpi *
Barevné přechody (vstup/
výstup)
Šedá: 16 bit/8 bit
* Optické rozlišení představuje maximální vzorkovací frekvenci podle normy
ISO 14473.
Barva: RGB po 16 bit/8 bit
Technické údaje sítě
Komunikační protokol
SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)
Wi-Fi
Podporované standardy: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b /
IEEE802.11a
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz / 5 GHz
Kanál:
2,4 GHz: 1-11 nebo 1-13
5 GHz: W52, W53, W56 nebo W58
* Přímé bezdrátové připojení nelze používat v 5GHz pásmu.
* Frekvenční pásmo a dostupné kanály se v závislosti na zemi nebo oblasti liší.
Vzdálenost komunikace: V interiéru 50 m / 164 stop
* Efektivní dosah závisí na prostředí instalace a na umístění.
Zabezpečení:
WEP (64/128 bitů)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Nastavení:
WPS (metoda Konfigurace stisknutím tlačítka/pomocí kódu PIN)
Snadné bezdrát. připojení
Minimální systémové požadavky
Odpovídá požadavkům operačních systémů, pokud jsou vyšší než zde uvedené údaje.
Windows
Operační systém
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Poznámka: správné fungování lze zaručit pouze u počítače s předinstalovaným systémem Windows 7 nebo novějším.
234
Místo na disku
2,0 GB nebo více
Poznámka: Pro instalaci dodávaného softwaru.
Nezbytná velikost místa na disku se může bez upozornění změnit.
macOS
Operační systém
OS X 10.11.6, macOS 10.12 – macOS 10.14
Místo na disku
1,0 GB nebo více
Poznámka: Pro instalaci dodávaného softwaru.
Nezbytná velikost místa na disku se může bez upozornění změnit.
Další podporované OS
iOS, Android, Windows 10 Mobile
Některé funkce nemusí být ve vybraných podporovaných operačních systémech dostupné.
Podrobné informace naleznete na webu společnosti Canon.
Kompatibilita pro tisk z mobilního telefonu
Apple AirPrint
Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link
Windows 10 Mobile Print
Mopria Print Service
• Instalace softwaru v systému Windows vyžaduje připojení k internetu nebo disk CD-ROM.
• Windows: Některé funkce nemusí být v aplikaci Windows Media Center dostupné.
• Windows: Ovladač TWAIN (ScanGear) je kompatibilní se specifikací TWAIN 1.9 a vyžaduje
program Správce zdrojů dat dodávaný s operačním systémem.
• macOS: U systému macOS je během instalace softwaru vyžadováno připojení k Internetu.
• Připojení k internetu vyžadují všechny uživatelské příručky.
Pokyny v této příručce se mohou bez upozornění změnit.
235
Informace o papíru
Podporované typy médií
Omezení pro vkládání papíru
Nepodporované typy médií
Manipulace s papírem
Před tiskem na Umělecký papír
Oblast tisku
236
Podporované typy médií
Nejlepších výsledků dosáhnete výběrem vhodného papíru pro zamýšlený druh tisku. Společnost Canon
nabízí širokou nabídku papírů pro dokumenty, fotografie i ilustrace. Při tisku důležitých fotografií
doporučujeme používat originální papír společnosti Canon.
Typy médií
Velikosti stránek
Gramáž papíru
Typy médií
Originální papír společnosti Canon
Poznámka
• Varování k používání strany, která není určena k tisku, naleznete v rámci informací o používání
jednotlivých produktů.
• Velikosti stránky a typy médií se liší v závislosti na dané zemi nebo oblasti, kde se papír prodává.
Podrobnosti o velikostech stránek a typech médií naleznete na webu Canon.
• Originální papír společnosti Canon není v některých zemích nebo oblastech k dispozici. Mějte na
paměti, že v USA se papír společnosti Canon neprodává podle čísla modelu. Namísto toho papír
kupujte podle názvu.
Papír pro tisk dokumentů:
• Canon Red Label Superior <WOP111>
• Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
• Papír pro vysoké rozlišení High Resolution Paper <HR-101N>*1
Papír pro tisk fotografií:
• Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
• Lesklý fotografický papír Glossy Photo Paper Everyday Use <GP-501/GP-508>
• Lesklý fotografický papír Photo Paper Glossy <GP-701>
• Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II <PP-201/PP-208/PP-301>
• Photo Paper Pro Luster <LU-101>
• Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
• Matný fotografický papír Matte Photo Paper <MP-101>
Papír pro vytváření původního zboží:
• Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
• Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
• Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
• Restickable Photo Paper <RP-101>
237
• Removable Photo Stickers <PS-308R>
• Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508>
• Potisknutelné nálepky na nehty <NL-101>*1 *2
• Light Fabric Iron-on Transfers <LF-101>*1
• Dark Fabric Iron-on Transfers <DF-101>*1
• Double sided Matte Paper <MP-101D>
Jiný než originální papír společnosti Canon
• Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)
• Obálky*1
• Nažehlovací listy*1
• Blahopřání*1
• Tvrdý papír*1
*1 Tisk na tento papír z ovládacího panelu nebo zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (WiFi) není podporován.
*2 Při tisku připojte na dodanou víceúčelovou přihrádku zvláštní adaptér.
Omezení pro vkládání papíru
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Poznámka
• Při tisku fotografií uložených na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) musíte
zadat velikost stránky a typ média.
Tisk z digitálního fotoaparátu
• Můžete použít umělecký papír jiného výrobce než Canon. Podrobné informace naleznete na
našem webu.
Nelze tisknout na horní nebo dolní okraj papíru 35 mm (1,38 palce) (ve směru tisku).
Velikosti papíru Umělecký papír
Před tiskem na Umělecký papír
Velikosti stránek
Můžete použít následující velikosti stránek.
Poznámka
• Velikosti stránky a typy média, které tiskárna podporuje, závisí na používaném operačním systému.
Standardní velikosti:
• Letter
• Legal
• A5
238
• A4
• B5
• KG/10x15cm(4x6)
• 13x18cm(5"x7")
• 18x25cm(7"x10")
• 20x25cm(8"x10")
• L(89x127mm)
• 2L(127x178mm)
• Čtverec 9cm
• Čtverec 13cm
• Hagaki
• Hagaki 2
• Obálka Com 10
• Obálka DL
• Nagagata 3
• Nagagata 4
• Yougata 4
• Yougata 6
• Karta 55x91mm
Zvláštní velikosti
Zvláštní velikosti stránek nesmí přesahovat následující limity:
• zadní přihrádka
◦ Minimální velikost: 55,0 x 89,0 mm (2,17 x 3,51 palců)
◦ Maximální velikost: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 palců)
• kazeta
◦ Minimální velikost: 148,0 x 210,0 mm (5,83 x 8,27 palců)
◦ Maximální velikost: 215,9 x 297,0 mm (8,50 x 11,69 palců)
Gramáž papíru
Můžete použít papíry v následujícím rozsahu hmotnosti.
• Běžný papír: Od 64 do 105 g /m2 (od 17 do 28 liber)
239
Omezení pro vkládání papíru
V této části jsou zobrazena omezení pro vkládání papíru do zadní přihrádky, kazetya výstupního zásobníku
na papír.
Omezení pro vkládání papíru do zadní přihrádky a kazety
Omezení pro vkládání papíru do výstupního zásobníku na papír
Poznámka
• Velikosti stránky a typy médií se liší v závislosti na dané zemi nebo oblasti, kde se papír prodává.
Podrobnosti o velikostech stránek a typech médií naleznete na webu Canon.
Omezení pro vkládání papíru do zadní přihrádky a kazety
Originální papír společnosti Canon
Papír pro tisk dokumentů:
Název média <Model č.>
Zadní zásobník
Kazeta
Canon Red Label Superior <WOP111>
A4: Přibližně 100 listů
A4: Přibližně 100 listů
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
A4: Přibližně 80 listů
A4: Přibližně 80 listů
Papír pro vysoké rozlišení High Resolution Paper
A4, B5, Letter: Přibližně 80 li- Není k dispozici
<HR-101N>*1
stů
Papír pro tisk fotografií:
Název média <Model č.>
Zadní zásobník
Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum
A4, Letter, 13x18cm(5"x7"), 20x25cm(8"x10"),
<PT-101>*2
2L(127x178mm): 10 listů
Lesklý fotografický papír Glossy Photo Paper Everyday
Use <GP-501/GP-508>*2
KG/10x15cm(4x6), L(89x127mm), Čtverec 9cm, Čtverec 13cm, Hagaki: 20 listů
Lesklý fotografický papír Photo Paper Glossy
<GP-701>*2
Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II
<PP-201/PP-208/PP-301>*2
Photo Paper Pro Luster <LU-101>*2
Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semigloss <SG-201>*2
Matný fotografický papír Matte Photo Paper <MP-101>
Papír pro vytváření původního zboží:
Název média <Model č.>
Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
Zadní zásobník
1 list
Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
240
Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
Restickable Photo Paper <RP-101>
Removable Photo Stickers <PS-308R>
Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508>
Light Fabric Iron-on Transfers <LF-101>
Dark Fabric Iron-on Transfers <DF-101>
Double sided Matte Paper <MP-101D>
Jiný než originální papír společnosti Canon
Běžný název
Zadní zásobník
Kazeta
Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)*1
Přibližně 100 listů (Legal:
10 listů)
Přibližně 100 listů
Obálky
10 obálek
Není k dispozici
Nažehlovací listy
A4: 1 list
Není k dispozici
Blahopřání
Letter, 18x25cm(7"x10"): 1 list Není k dispozici
Tvrdý papír
A4, Letter: 1 list
Není k dispozici
*1 U některých typů papíru nebo při extrémně vysoké nebo nízké teplotě či vlhkosti nemusí být obvyklé
podávání při maximální kapacitě možné. V takovém případě vložte pouze poloviční objem papíru, nebo
i méně.
*2 Podávání z vloženého stohu papíru může zanechat stopy na vytištěné straně nebo zabránit
úspěšnému podávání. V takovém případě vkládejte listy jednotlivě.
Omezení pro vkládání papíru do výstupního zásobníku na papír
Originální papír společnosti Canon
Papír pro tisk dokumentů:
Název média <Model č.>
Výstupní zásobník na papír
Canon Red Label Superior <WOP111>
Přibližně 50 listů
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
Papír pro vysoké rozlišení High Resolution Paper <HR-101N>
Jiný než originální papír společnosti Canon
Běžný název
Výstupní zásobník na papír
Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)
Přibližně 50 listů (Legal: 10 listů)
Při pokračování v tisku na jiný papír, než je uvedeno výše, doporučujeme nejprve vyjmout již vytištěný
papír z výstupního zásobníku na papír, aby nedocházelo k rozmazání inkoustu nebo změně barev.
241
Nepodporované typy médií
Nepoužívejte následující typy papíru. Následkem použití níže uvedených typů papíru nejsou pouze
nevyhovující výsledky, ale rovněž může dojít k uvíznutí papíru nebo poruše tiskárny.
• Přehnutý, zkroucený nebo pomačkaný papír
• Vlhký papír
• Příliš tenký papír (s gramáží menší než 64 g /m2 (17 liber))
• Příliš silný papír (jiný běžný papír než originální značkový papír Canon s gramáží větší než 105 g /m2
(28 liber))
• Papír slabší než korespondenční lístek, například nastříhané kousky běžného papíru nebo papíru z
poznámkových bloků (při tisku na papír menší než formát A5)
• Obrazové pohlednice
• Pohlednice
• Obálky s dvojitou chlopní
• Obálky s reliéfním nebo upraveným povrchem
• Obálky, jejichž lepicí chlopeň je vlhká a lepí
• Všechny typy děrovaných papírů
• Papír jiného než obdélníkového tvaru
• Sešité nebo slepené papíry
• Papír s přilnavým povrchem na zadní straně, jako jsou nálepky
• Papír pokrytý třpytkami atd.
242
Manipulace s papírem
• Při manipulaci dávejte pozor, abyste neodřeli nebo nepoškrábali povrch papíru.
• Papír držte pokud možno za okraje a pokuste se nedotýkat tiskového povrchu. Pokud je na tiskovém
povrchu rozmazaný pot nebo mastnota z rukou, může dojít ke snížení kvality tisku.
• Nedotýkejte se vytištěného povrchu, dokud inkoust nezaschne. I po zaschnutí ale manipulujte s
vytištěným povrchem opatrně a nedotýkejte se ho více, než je nutné. Vzhledem k povaze pigmentového
inkoustu jej lze z potištěného povrchu odstranit třením nebo oškrábat.
• Potřebný počet listů vyjměte z balíku až těsně před tiskem.
• Když netisknete, vyjměte nepoužitý papír ze zadní přihrádky, vložte jej zpět do balíku a nechte na rovné
ploše. Předejdete zkroucení papíru. Papír chraňte před vysokou teplotou, vlhkostí a přímým slunečním
zářením.
243
Před tiskem na Umělecký papír
Používáte-li umělecký papír, bude se tvořit prach. Proto doporučujeme, abyste před tiskem odstranili prach
z uměleckého papíru.
Budete potřebovat jemný kartáč na vlasy (nebo podobný kartáč
používaný k čištění mechanického kancelářského vybavení).
Čím bude kartáč širší, tím bude efektivnější.
Vhodný jemný kartáč by měl být vyroben z materiálu, jako je polypropylen, polyetylen, koňské žíně nebo
kozí chlupy.
Důležité
• Nepoužívejte kartáče způsobem uvedeným níže. Tiskový povrch může být poškozen.
Kartáč by neměl být vyroben z tvrdého materiálu, textilu, žínky nebo přilnavých a brusných materiálů.
Postup odstranění prachu z papíru:
1. Zkontrolujte, zda kartáč není mokrý a není na něm prach či nečistota.
2. Proveďte opatrné čištění tiskového povrchu jedním směrem.
Důležité
• Čištění provádějte po celé délce papíru. Nezačínejte čistit z prostředku nebo nekončete
uprostřed papíru.
• Snažte se nedotýkat tiskového povrchu.
244
3. Abyste dokončili odstranění prachu z papíru, očistěte papír v opačném směru shora dolů.
245
Tisk
Tisk z počítače
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu
Tisk pomocí ovládacího panelu
Tisk z digitálního fotoaparátu
Nastavení papíru
246
Tisk z počítače
Tisk z aplikace (ovladač tiskárny v systému Windows)
Tisk z aplikace (macOS AirPrint)
Tisk z aplikace Canon
Tisk prostřednictvím webové služby
247
Tisk z aplikace (macOS AirPrint)
Tisk Základní
Provedení tisku bez ohraničení
Tisk na média Hagaki
Přidání tiskárny
Postup otevření obrazovky s nastavením tiskárny
Otevření obrazovky se stavem tisku
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
Odebrání tiskárny ze seznamu tiskáren, pokud ji už nepoužíváte
248
Tisk
Tato tiskárna je kompatibilní se standardním systémem tisku macOS (služba AirPrint).
Tisk můžete spustit okamžitě po připojení této tiskárny k počítači Mac bez nutnosti instalace speciálního
softwaru.
Kontrola prostředí
Nejprve zkontrolujte prostředí.
• Provozní prostředí služby AirPrint
Počítač Mac s nejnovější verzí operačního systému
• Požadavky
Počítač Mac musí být s tiskárnou propojen za použití jedné z následujících metod:
◦ Připojení ke stejné síti LAN
◦ Přímé připojení bez použití bezdrátového směrovače (funkce Přímé připojení)
◦ Připojení prostřednictvím kabelu USB
Tisk z počítače Mac
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté
Poznámka
• Pokud je funkce Automatické zapnutí (Auto power on) aktivní, tiskárna se sama automaticky
zapne ihned po přijetí tiskové úlohy.
2. Vložte papír do tiskárny.
3. V tiskárně vyberte velikost a typ papíru
Zaregistrujte nastavenou velikost a typ papíru na ovládacím panelu tiskárny.
Pokyny naleznete v tématu Nastavení papíru.
4. Začněte s tiskem z aplikace
Otevře se dialogové okno Tisk.
5. Vyberte tiskárnu
V seznamu Tiskárna (Printer) v dialogovém okně Tisk zvolte svůj model tiskárny.
249
Poznámka
• Klepnutím na možnost Zobrazit podrobnosti (Show Details) přepněte na podrobné zobrazení
okna s nastavením.
6. Zkontrolujte nastavení tisku
Nastavte položky, jako je například nastavení vhodné velikosti v nabídce Velikost papíru (Paper
Size) nebo Typ média (Media Type) z místní nabídky Média a kvalita (Media & Quality).
Pokud se nechystáte tisknout na obě strany papíru, zrušte označení pole Oboustranný (Two-Sided).
Důležité
• Pokud se nastavení velikosti papíru v dialogovém okně Tisk liší od informací o velikosti papíru
v tiskárně, může dojít k chybě. Vyberte vhodné položky v dialogovém okně Tisk i tiskárně, které
odpovídají tištěnému papíru.
250
• Při tisku ve formátu A4, A5, JIS B5 nebo US Letter nastavte požadovaný zdroj papíru (Hlavní
přihrádka (Main Tray) nebo Zadní přihrádka (Rear Tray)) v nastavení Zdroj papíru (Feed
From) v dialogovém okně Tisk. Pokud v nabídce Zdroj papíru (Feed From) vyberete možnost
Automatický výběr (Auto Select), zdroj papíru se bude lišit v závislosti na nastavení
v nabídce Typ média (Media Type). Pokud v nabídce Typ média (Media Type) vyberete
běžný papír, papír se bude podávat z kazety (hlavní přihrádka). Pokud je nastaven jiný typ
papíru, bude papír podáván ze zadní přihrádky.
• Při tisku například na fotografický papír a pohlednici, u které nelze tisknout na obě strany,
zrušte označení pole Oboustranný (Two-Sided).
Poznámka
• Pomocí dialogového okna Tisk upravte nastavení tisku, jako je rozvržení a pořadí tisku.
Informace o nastavení tisku naleznete v nápovědě pro systém macOS.
7. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)
Tiskárna provede tisk v souladu s použitým nastavením.
Poznámka
• Navázání spojení v síti Wi-Fi může po zapnutí tiskárny trvat až několik minut. Před tiskem
zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti.
• Pokud je nastavení služby Bonjour v tiskárně zablokované, tisk nebude možný. Zkontrolujte
nastavení sítě LAN tiskárny a aktivujte nastavení Bonjour.
• Pokud zaznamenáte potíže s tiskem, přečtěte si téma Nelze tisknou ve službě AirPrint.
• Postup otevření obrazovky s nastavením se může lišit v závislosti na používané aplikaci.
Tisk obálek
Při tisku obálek v počítači Mac postupujte následovně.
Tisk výsledného obrázku
Orientace tiskových dat
Orientace vkládané obálky
Tisková data jsou otočena o 180 stupňů
Obálku vložte svisle tak, aby strana s adresou
oproti výslednému obrazu tisku.
směřovala nahoru a přeložená chlopeň obálky byla směrem dolů na pravé straně.
251
Provedení tisku bez ohraničení
Funkce tisku bez ohraničení zvětší obraz tak, aby mírně přesahoval okraj papíru, a umožňuje tak tisk bez
okraje. Při běžném tisku se okolo oblasti dokumentu vytvoří okraje. Při tisku bez ohraničení nebudou tyto
okraje vytvořeny. Chcete-li vytisknout data (například fotografii) bez okraje, nastavte tisk bez ohraničení.
Postup tisku stránky bez ohraničení je následující:
Nastavení tisku bez ohraničení
1. Na ovládacím panelu tiskárny nastavte možnost Velikost rozšíření (Amount of
extension)
Informace o nastavení velikosti rozšíření naleznete v tématu Nastav. tisku.
Důležité
• Je-li nastavena možnost Rozšíř. počet kopií: Velký (Extended amount: Large), na zadní
straně papíru mohou vzniknout šmouhy.
2. Vyberte velikost papíru pro tisk bez ohraničení
V dialogovém okně vyberte pro položku Velikost papíru (Paper Size) možnost XXX (bez okrajů)
(XXX Borderless).
3. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)
252
Během tisku budou data vytištěna na papír zcela bez ohraničení.
Důležité
• Tisk bez ohraničení je možný pouze u některých velikostí papíru. Ujistěte se, že je pro položku
Velikost papíru (Paper Size) vybrána velikost papíru s údajem „bez okrajů“.
• Kvalita tisku může být v závislosti na typu použitého papíru zhoršena nebo může být horní a spodní
část listu zabarvena.
• Pokud se poměr výšky a šířky liší od rozměrů obrazových dat, potom se na média některých velikostí
pravděpodobně nevytiskne část obrazu.
V takovém případě v aplikaci ořízněte obrazová data podle velikosti papíru.
• Při tisku v měřítku nebo tisku rozvržené stránky nelze tisk bez ohraničení použít.
Poznámka
• Použití tisku bez ohraničení nedoporučujeme, pokud je vybrán běžný papír pro položku Typ média
(Media Type) v části Média a kvalita (Media & Quality).
Zvětšení vytištěné oblasti dokumentu
Nastavení velkého přesahu umožňuje bezproblémový tisk bez ohraničení. Část dokumentu přesahující
velikost papíru se ovšem nevytiskne. Z tohoto důvodu mohou objekty blízko obvodu fotografie na
vytištěném obraze chybět.
Pokud nejste s výsledkem tisku bez ohraničení spokojeni, snižte hodnotu velikosti rozšíření na ovládacím
panelu tiskárny.
Důležité
• Po zmenšení velikosti přesahu se může na výtisku v závislosti na velikosti papíru nečekaně objevit
okraj.
Poznámka
• Při nastavení možnosti Velikost: Minimální (Amount: Minimum) se obrazová data vytisknou v plné
velikosti. Pokud použijete toto nastavení při tisku strany pohlednice obsahující adresu, PSČ
odesílatele se vytiskne ve správné poloze.
253
Tisk na média Hagaki
Tato část popisuje postup tisku pohlednic.
1. Vložte pohlednice do tiskárny.
2. V tiskárně vyberte velikost papíru a typ papíru
Pomocí ovládacího panelu tiskárny zaregistrujte v nastavení velikosti papíru možnost Hagaki.
S ohledem na plánované použití také vyberte v nastavení typu papíru možnost Hagaki, Ink Jet Hagaki
nebo Hagaki K. Při tisku na stranu s adresou zaregistrujte možnost Hagaki.
3. V dialogovém okně Tisk vyberte možnost Vel. str. (Paper Size) a Typ média (Media
Type).
V dialogovém okně Tisk vyberte z nabídky Velikost papíru (Paper Size) možnost Pohlednice
(Postcard) nebo Pohlednice bez okrajů (Postcard Borderless). Při tisku na stranu s adresou vyberte
možnost Pohlednice (Postcard).
V dialogovém okně Tisk vyberte jako Typ média (Media Type) možnost Hagaki, Hagaki (A), Hagaki K,
Hagaki K (A), Ink Jet Hagaki nebo Ink Jet Hagaki (A).
Důležité
• Tato tiskárna nedokáže tisknout na média Hagaki s připevněnou fotografií nebo nálepkou.
4. Zrušte označení pole Oboustranný (Two-Sided)
254
Důležité
• Oboustranný tisk není u pohlednic možný a je proto nezbytné označení pole Oboustranný (TwoSided) zrušit. Pokud při tisku ponecháte označené pole Oboustranný (Two-Sided), výsledek
tisku se může od požadovaného výsledku lišit.
• Lepších výsledků dosáhnete, pokud budete nejprve tisknout na stranu s textem a až poté na
stranu s adresou.
5. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)
Tiskárna provede tisk v souladu s použitým nastavením.
255
Přidání tiskárny
Vysvětlení postupu přidání tiskárny do vašeho počítače Mac.
Pokud budete chtít znovu přidat dříve odstraněnou tiskárnu, otevřete nabídku Předvolby systému (System
Preferences) -> Tiskárny a skenery (Printers & Scanners), klepněte na symbol + vedle seznamu tiskáren
a proveďte níže popsané kroky.
Pokud je vaše tiskárna připojena pomoci kabelu USB a tento kabel USB připojíte k počítači Mac, tiskárna se
v systému automaticky přidá. Následující postup není v takovém případě nutné provádět.
1. Ujistěte se, že je v otevřeném dialogovém okně vybrána možnost Výchozí (Default).
Poznámka
• Zobrazení názvu vaší tiskárny může chvíli trvat.
2. Výběr tiskárny
Vyberte tiskárnu uvedenou jako Multifunkční Bonjour (Bonjour Multifunction).
Poznámka
• Pokud se tiskárna nezobrazí, ověřte následující.
Tiskárna je zapnutá.
Brána firewall vašeho bezpečnostního softwaru je vypnutá.
Tiskárna je buď připojena k bezdrátovému směrovači, nebo přímo připojená k počítači (režim
Přímé připojení).
3. V nabídce Použít (Use) vyberte možnost Secure AirPrint.
4. Klepněte na tlačítko Přidat (Add).
Tiskárna bude přidána do vašeho počítače Mac.
256
Postup otevření obrazovky s nastavením tiskárny
Obrazovku s nastavením tiskárny lze otevřít pomocí aplikace.
Otevření dialogového okna Vzhled stránky
Pomocí tohoto postupu upravte před tiskem nastavení stránky (papíru).
1. V nabídce Soubor (File) v aplikaci klepněte na příkaz Vzhled stránky... (Page Setup...)
Otevře se dialogové okno Vzhled stránky.
Otevření dialogového okna Tisk
Pomocí tohoto postupu upravte před tiskem nastavení tisku.
1. V nabídce Soubor (File) v aplikaci klepněte na příkaz Tisk... (Print...)
Otevře se dialogové okno Tisk.
257
Otevření obrazovky se stavem tisku
Podle následujícího postupu ověřte průběh tisku:
1. Otevření obrazovky se stavem tisku
• Pokud byla tisková data odeslána do tiskárny
Obrazovka se stavem tisku se otevře automaticky. Pokud budete chtít otevřít obrazovku se stavem
tisku, klepněte na možnost
(ikona tiskárny) uvedenou na panelu Dock.
• Pokud tisková data nebyla odeslána do tiskárny
Otevřete nabídku Předvolby systému (System Preferences) a vyberte možnost Tiskárny
a skenery (Printers & Scanners).
Pokud budete chtít otevřít obrazovku se stavem tisku, vyberte v seznamu tiskáren název modelu
tiskárny a klepněte na možnost Otevřít tiskovou frontu... (Open Print Queue...).
2. Kontrola stavu tisku
Podle potřeby můžete zkontrolovat název souboru, který se tiskne nebo je připraven k tisku.
Odstraní vybranou tiskovou úlohu.
Zastaví tisk zadaného dokumentu.
Obnoví tisk zadaného dokumentu.
Zastaví tisk všech dokumentů.
Tato možnost se zobrazí pouze při zastavení tisku všech dokumentů a umožňuje tento tisk
všech dokumentů obnovit.
Důležité
• Pokud dojde k chybě, zobrazí se na obrazovce pro potvrzení průběhu tisku chybová zpráva.
• Sdělení chybové zprávy se může lišit v závislosti na verzi operačního systému.
• Názvy dílů tiskárny uvedené v chybové zprávě se mohou lišit od názvů uvedených v této příručce.
258
• Pokud bude pro vás obtížné obsahu chybové zprávy porozumět, přečtěte si chybovou zprávu
zobrazenou na ovládacím panelu tiskárny.
259
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
Pokud tiskárna nezačne tisknout, pravděpodobně v ní zůstala data zrušené nebo neúspěšné tiskové úlohy.
Nepotřebné tiskové úlohy můžete odstranit na obrazovce pro kontrolu stavu tisku.
1. Otevřete nabídku Předvolby systému (System Preferences) a vyberte možnost Tiskárny
a skenery (Printers & Scanners).
2. Vyberte svůj model a klepněte na tlačítko Otevřít tiskovou frontu... (Open Print Queue...)
Otevře se obrazovka pro kontrolu stavu tisku.
3. Vyberte nepotřebnou tiskovou úlohu a klepněte na ikonu
Vybraná tisková úloha bude odstraněna.
260
(Odstranit)
Odebrání tiskárny ze seznamu tiskáren, pokud ji už
nepoužíváte
Tiskárnu, kterou už nepoužíváte, můžete podle potřeby odebrat ze seznamu tiskáren.
Před přenášením tiskárny odpojte kabel spojující tiskárnu s počítačem.
Tiskárnu odebrat nelze, pokud nebudete přihlášeni jako správce. Podrobné informace o správcích naleznete
v nabídce Uživatele a skupiny (Users & Groups) dostupné v nastavení Předvolby systému (System
Preferences).
1. Otevřete nabídku Předvolby systému (System Preferences) a vyberte možnost Tiskárny
a skenery (Printers & Scanners).
2. Odstranění tiskárny ze seznamu tiskáren
Vyberte tiskárnu, kterou chcete odebrat ze seznamu tiskáren, a klepněte na symbol -.
Po otevření okna s žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko Odstranit tiskárnu (Delete Printer).
261
Tisk z aplikace Canon
Příručka pro Easy-PhotoPrint Editor
262
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu
Tisk ze zařízení iPhone/iPad/iPod touch (systém iOS)
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu (Android)
Tisk z mobilního zařízení se systémem Windows 10 Mobile
Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení
263
Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení
K tiskárně můžete připojit ostatní zařízení (počítač, chytrý telefon nebo tablet) libovolně jedním
z následujících způsobů:
• Bezdrátové připojení (připojení zařízení prostřednictvím bezdrátového směrovače)
• Přímé bezdrátové připojení (připojení zařízení v režimu přímého bezdrátového připojení)
V této části je popsán režim přímého bezdrátového připojení, který umožňuje tisknout nebo skenovat
přímým připojením ostatních zařízení k této tiskárně.
Režim přímého bezdrátového připojení můžete aktivovat způsobem popsaným níže:
1. Příprava tiskárnu.
Změna nastavení tiskárny pro použití přímého bezdrátového připojení
2. Příprava zařízení pro připojení k tiskárně.
Změna nastavení zařízení a jeho připojení k tiskárně
3. Tisk a skenování.
Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení
Důležité
• K této tiskárně je možné současně připojit až 5 dalších zařízení.
• Zkontrolujte omezení použití a až poté tiskárnu přepněte do režimu přímého bezdrátového připojení.
Omezení
Změna nastavení tiskárny pro použití přímého bezdrátového připojení
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost
(Nastavení).
Použití ovládacího panelu
3. Vyberte možnost
Nastavení zařízení (Device settings).
4. Vyberte možnost Nastavení sítě LAN (LAN settings).
5. Vyberte možnost Přímé bezdrátové připojení (Wireless Direct).
Otevře se obrazovka Seznam nast. Přímé bezdr. přip. (Wireless Direct setting list)
6. Vyberte možnost Nastavení (Settings).
264
7. Vyberte možnost Povolit/zakázat přímé bezdr.přip. (Enable/disable Wireless Direct).
8. Vyberte možnost ZAP (ON).
Režim přímého bezdrátového připojení se povolí a zařízení je možné bezdrátově připojit k tiskárně.
Poznámka
• Chcete-li zobrazit heslo, vyberte možnost Zobrazit heslo (Show password). Chcete-li heslo
skrýt, vyberte možnost Skrýt heslo (Hide password).
• Na obrazovce Seznam nast. Přímé bezdr. přip. (Wireless Direct setting list) najdete
nastavení pro používání tiskárny v režimu přímého bezdrátového připojení.
Zařízení vyhledají tiskárnu podle hodnoty Název sítě (SSID)/zařízení (Network (SSID)/device
name) uvedené na obrazovce.
• Při připojování zařízení k tiskárně je nutné zadat heslo. V závislosti na používaném zařízení
heslo potřeba být nemusí.
• Po připojení zařízení kompatibilního se standardem Wi-Fi Direct k vaší tiskárně zvolte jeho
název uvedený na dotykové obrazovce vašeho zařízení.
• Identifikátor (SSID) a nastavení zabezpečení se nastaví automaticky. Pokud je budete chtít
změnit, nahlédněte níže.
Změna nastavení přímého bezdrátového připojení
Změna nastavení zařízení a jeho připojení k tiskárně
1. Zapněte ve svém zařízení funkci Wi-Fi.
Zapněte rozhraní Wi-Fi v nastavení svého zařízení.
Další informace o aktivaci funkce Wi-Fi naleznete v návodu k použití vašeho zařízení.
2. Ze seznamu uvedeného na zařízení vyberte možnost „DIRECT-XXXX-TS8300series“
(kde „X“ představuje alfanumerické znaky).
Poznámka
• Pokud se v seznamu položka „DIRECT-XXXX-TS8300series“ nenachází, režim přímého
bezdrátového připojení není aktivní.
Pokyny k povolení přímého bezdrátového připojení naleznete v tématu Změna nastavení
tiskárny pro použití přímého bezdrátového připojení.
3. Zadejte heslo.
Zařízení se připojí k tiskárně.
Poznámka
• Zkontrolujte heslo pro režim přímého bezdrátového připojení.
Ke kontrole použijte jednu z následujících metod:
265
Otevřete informace na dotykové obrazovce.
Nastavení sítě LAN
Vytiskněte síťové nastavení.
Tisk síťového nastavení
• V závislosti na používaném zařízení je pro připojení zařízení k vaší tiskárně prostřednictvím sítě
Wi-Fi nutné zadat heslo. Zadejte nastavené heslo tiskárny.
• Pokud máte ve svém zařízení kompatibilním s technologií Wi-Fi Direct nastaveno
upřednostňování připojení prostřednictvím technologie Wi-Fi Direct a zařízení se připojuje
k tiskárně, na tiskárně se zobrazí potvrzující obrazovka s dotazem, zda chcete připojení
zařízení k tiskárně povolit.
Ujistěte se, že se název uvedený na dotykové obrazovce shoduje s názvem bezdrátového
komunikačního zařízení, a vyberte možnost Ano (Yes).
Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení
Po připojení zařízení k této tiskárně spusťte tisk nebo skenování z aplikace ve vašem zařízení.
Poznámka
• Další informace o tisku nebo skenování ze zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi naleznete v uživatelské
příručce zařízení nebo aplikace.
• Po instalaci aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY můžete tisknout nebo skenovat ze svého
chytrého telefonu nebo tabletu. Aplikaci je možné stáhnout v obchodě App Store a Google Play.
iOS
Android
Změna nastavení přímého bezdrátového připojení
Podle níže uvedených pokynů upravte nastavení režimu přímého bezdrátového připojení.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Na obrazovce DOMŮ vyberte ikonu
(Nastavení).
Použití ovládacího panelu
3. Vyberte možnost
Nastavení zařízení (Device settings).
4. Vyberte možnost Nastavení sítě LAN (LAN settings).
Otevře se obrazovka Nastavení sítě LAN (LAN settings).
266
Poznámka
• Chcete-li vytisknout nastavení sítě, vyberte na obrazovce Nastavení sítě LAN (LAN settings)
možnost Tisk podrobn. (Print details)
5. Vyberte možnost Přímé bezdrátové připojení (Wireless Direct).
Otevře se obrazovka Seznam nast. Přímé bezdr. přip. (Wireless Direct setting list) Podle potřeby
můžete zkontrolovat aktuální nastavení režimu přímého bezdrátového připojení.
6. Vyberte možnost Nastavení (Settings).
7. Vyberte položku nastavení.
• Změnit SSID/název zařízení (Change SSID/device name)
Upravte identifikátor (SSID) pro přímé bezdrátové připojení.
Identifikátor SSID je název tiskárny (název zařízení), který je zobrazen na zařízení kompatibilním
se standardem Wi-Fi Direct.
Pomocí níže uvedeného postupu upravte identifikátor (SSID).
1. Vyberte oblast pro zadávání.
2. Zadejte identifikátor (SSID) (až 32 znaků) a vyberte možnost OK.
3. Vyberte možnost OK.
Výběrem možnosti OK dokončete úpravu identifikátoru (SSID).
Výběrem možnosti Automatická aktualizace (Auto update) otevřete obrazovku s potvrzením.
Identifikátor (SSID) a heslo upravíte výběrem možnosti Ano (Yes). Upravený identifikátor
(SSID)/heslo můžete zkontrolovat na obrazovce Seznam nast. Přímé bezdr. přip. (Wireless
Direct setting list)
• Změnit heslo (Change password)
Upravte heslo pro přímé bezdrátové připojení.
◦ Výběrem možnosti Změnit ručně (Change manually) zobrazíte pole pro zadání hodnoty.
Pomocí níže uvedeného postupu upravte heslo.
1. Vyberte oblast pro zadávání.
2. Zadejte heslo (až 10 znaků) a vyberte možnost OK.
267
3. Vyberte možnost OK.
Výběrem možnosti OK dokončete úpravu hesla.
◦ Výběrem možnosti Automatická aktualizace (Auto update) otevřete obrazovku
s potvrzením. Identifikátor (SSID) a heslo upravíte výběrem možnosti Ano (Yes). Upravený
identifikátor (SSID)/heslo můžete zkontrolovat na obrazovce Seznam nast. Přímé bezdr.
přip. (Wireless Direct setting list)
• Potvrzení žádosti o připojení (Connection request confirmation)
Změňte nastavení potvrzovací obrazovky, která se zobrazuje, když k tiskárně připojujete
zařízení kompatibilní s technologií Wi-Fi Direct.
Pokud budete chtít v tiskárně otevírat obrazovku s upozorněním na připojení zařízení
kompatibilního se standardem Wi-Fi Direct k vaší tiskárně, vyberte možnost Ano (Yes).
Důležité
• S cílem zabránit neoprávněnému přístupu doporučujeme, abyste vybrali nastavení pro
zobrazení obrazovky s potvrzením.
8. Klepněte na ikonu
(DOMŮ).
Otevře se obrazovka DOMŮ.
Poznámka
• Pokud změníte nastavení přímého bezdrátového připojení tiskárny, změňte rovněž nastavení
bezdrátového směrovače ve svém zařízení.
268
Tisk fotografických dat
Tisk fotografií uložených na paměťové kartě Základní
Nastavení položek pro tisk fotografií pomocí ovládacího panelu
269
Tisk fotografií uložených na paměťové kartě
Je možné snadno vytisknout fotografii uloženou na paměťové kartě.
Tato část popisuje postup tisku fotografie v nabídce Vybrat tisk fotografií (Select photo print).
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Vložte fotografický papír.
3. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost
Tisk (Print).
Použití ovládacího panelu
4. Vyberte možnost
paměťové karty (Memory card).
Zobrazí se nabídky pro tisk z paměťové karty.
5. Vyberte možnost
Vybrat tisk fotografií (Select photo print).
6. Vložte do patice pro kartu paměťovou kartu.
Zobrazí se obrazovka pro výběr fotografií.
Poznámka
• Pokud vložíte paměťovou kartu před otevřením nabídek pro tisk z paměťové karty, otevře se
obrazovka pro výběr fotografií.
• Nejsou-li na paměťové kartě uložena žádná data, která lze vytisknout, zobrazí se na dotykové
obrazovce zpráva Data podporovaných typů nejsou uložena. (Saved data is not of a
supported type.).
• Je-li na paměťové kartě uloženo více než 2 000 fotografií, jsou tato data automaticky rozdělena do
skupin po 2 000 fotografií seřazených sestupně chronologicky (podle data poslední úpravy).
Zkontrolujte zprávu zobrazenou na dotykové obrazovce a vyberte možnost OK.
7. Nastavení podle potřeby upravte.
• Postup výběru fotografie, kterou chcete vytisknout:
Vodorovným cvrnknutím vyberte fotografii.
Fotografii také můžete vybrat klepnutím na ikonu
270
nebo
.
Zobrazenou fotografii můžete vytisknout klepnutím na tlačítko Barevný (Color).
• Chcete-li změnit metodu zobrazení, počet kopií nebo nastavení tiskárny:
Klepnutím na možnost
ve spodní části zobrazené fotografie zobrazíte nabídky.
A: Zobrazí se celkový počet kopií.
Po klepnutí na možnost Kontrola počtu kopií celkem (Check total no. of copies) se zobrazí
obrazovka, na které můžete zkontrolovat počet kopií každé fotografie. Na obrazovce Kontrola
počtu kopií celkem (Check total no. of copies) můžete změnit počet kopií každé fotografie.
B: Zadejte počet kopií.
Klepněte na ikonu
nebo
a určete tak počet kopií.
Pokud je stisknete a podržíte stisknuté, budete počet kopií určovat v kroku po 10.
Číslo můžete také zadat přejetím prstu.
271
Poznámka
• Můžete zadat počet kopií u každé fotografie. Otevřete fotografii, kterou chcete vytisknout, a po
zobrazení požadované fotografie určete požadovaný počet kopií.
C: Výběrem přepněte skupinu fotografií.
Podrobné informace:
Použití užitečných funkcí zobrazení
D: Výběrem otevřete obrazovku Nastavení (Settings).
Můžete změnit nastavení velikosti papíru, typu média, kvality tisku apod.
Další informace o položkách nastavení:
Nastavení položek pro tisk fotografií pomocí ovládacího panelu
E: Výběrem zobrazíte dvě fotografie vedle sebe.
Další informace o metodě zobrazení:
Použití užitečných funkcí zobrazení
272
F: Výběrem přibližte fotografii.
Podrobné informace:
Použití užitečných funkcí zobrazení
G: Vyberte zobrazenou fotografii se zadáním data (datum poslední změny dat).
Podrobné informace:
Použití užitečných funkcí zobrazení
H: Výběrem zobrazte více fotografií zároveň.
Další informace o metodě zobrazení:
Použití užitečných funkcí zobrazení
8. Klepněte na možnost Barevný (Color).
Tiskárna zahájí tisk.
Poznámka
• Tisk zrušíte klepnutím na možnost Zastavit (Stop).
273
• Během zpracování tiskové úlohy lze přidat tiskovou úlohu (vyhrazený tisk fotografií).
Přidání tiskové úlohy
Přidání tiskové úlohy
Během tisku fotografií lze přidat tiskovou úlohu (vyhrazený tisk fotografií).
Chcete-li přidat tiskovou úlohu, postupujte následovně.
1. Přejetím po fotografii během tisku vyberete další fotografii.
Poznámka
• Během výběru fotografie tiskne tiskárna vyhrazené fotografie.
• Ve fotografii zahrnuté do tiskové úlohy se zobrazí ikona vyhrazené fotografie
.
2. Určete počet kopií a nastavení tisku každé z fotografií.
Poznámka
• Během zpracování tiskové úlohy nelze měnit nastavení položek Velikost stránky (Page size) a
Typ (Type) na potvrzovací obrazovce pro nastavení tisku. Nastavení je stejné jako nastavení
fotografie zahrnuté do tiskové úlohy.
3. Klepněte na možnost Barevný (Color).
Vyhrazená fotografie bude vytištěna vedle fotografie, jejíž tisk již byl zahájen.
Chcete-li vytisknout další fotografie, vraťte se zpět ke kroku 1.
Poznámka
• Během zpracování tiskové úlohy nelze zobrazit obrazovku DOMŮ, měnit nabídku tisku ani tisknout z
počítače nebo jiných zařízení.
• Během zpracování tiskové úlohy není vybrána fotografie v jiné skupině.
• Když během zpracovávání tiskové úlohy klepnete na možnost Zastavit (Stop), otevře se obrazovka
umožňující výběr způsobu zrušení rezervace. Chcete-li zrušit tisk všech fotografií, vyberte možnost
Zrušit všechny rezervace (Cancel all reservations). Chcete-li zrušit poslední tiskovou úlohu,
vyberte možnost Zrušit poslední rezervaci (Cancel the last reservation).
• Pokud existuje mnoho tiskových úloh, může se na dotykové obrazovce zobrazit zpráva Nelze
rezervovat další tiskové úlohy. Chvíli vyčkejte a akci opakujte. (Cannot reserve more print
jobs. Please wait a while and redo the operation.). V takovém případě před přidáním tiskové úlohy
chvíli počkejte.
274
Nastavení položek pro tisk fotografií pomocí ovládacího panelu
Pro tisk fotografií uložených na paměťové kartě můžete určit nastavení velikosti papíru, typu média, opravy
fotografie apod.
Obrazovka Nastavení tisku
Postup zobrazení obrazovky nastavení tisku se liší v závislosti na nabídce tisku.
• Na obrazovce Vybrat tisk fotografií (Select photo print) nebo Prezentace (Slide show):
Výběrem možnosti Nastavení (Settings) se zobrazí následující obrazovka.
• Na obrazovce Tisk s oříznutím (Trimming print):
Před tiskem se zobrazí následující obrazovka.
Položky nastavení
Svislým cvrnknutím zobrazte položky nastavení a výběrem položky nastavení zobrazte nastavení.
Výběrem upravte nastavení.
Poznámka
• V závislosti na nabídce tisku nelze vybrat některé položky nastavení. Tato část popisuje položky
nastavení v nabídce Vybrat tisk fotografií (Select photo print).
Položky nastavení, které nelze vybrat, jsou zobrazeny šedě nebo nejsou zobrazeny vůbec.
• Některé položky nastavení nelze vybrat společně s jinými položkami nastavení nebo nabídkami tisku.
Pokud nelze vybranou kombinaci nastavení použít, na dotykové obrazovce se zobrazí možnost
275
a Detaily chyby (Error details). V takovém případě zprávu potvrďte výběrem možnosti
horní části dotykové obrazovky a upravte nastavení.
v levé
• Nastavení velikosti stránky, typu média apod. zůstanou zachována i po výběru jiné nabídky tisku
nebo vypnutí tiskárny.
Můžete nastavit následující položky.
• Zdroj pap (Paper src)
Vyberte zdroj papíru (Zadní přihrádka (Rear tray)/Kazeta (Cassette)/Automaticky (Auto)), ve
kterém je vložen papír.
Poznámka
• Pokud vyberete možnost Automaticky (Auto), papír bude podáván ze zdroje papíru, který
obsahuje papír shodný s nastavením vloženého papíru (velikost stránky a typ média).
• Velikost stránky (Page size)
Vyberte velikost vloženého papíru.
• Typ (Type) (Typ média)
Vyberte typ vloženého média.
• Kval.tisku (Print qlty) (Kvalita tisku)
Podle fotografie vyberte kvalitu tisku.
• Okraj (Border) (Tisk s ohraničením nebo bez ohraničení)
Vyberte tisk s ohraničením nebo bez ohraničení.
• Opr.foto. (Photo fix)
Když je vybrána možnost Autom. opr. foto. (Auto photo fix), je rozpoznána scéna nebo obličej
osoby na pořízené fotografii a pro každou fotografii se automaticky provede nejvhodnější korekce.
Pomocí podsvícení zesvětlí ztmavlý obličej pro tisk. Analyzuje také scény, např. scenérii, noční
scénu, osobu atd., a automaticky koriguje jednotlivé scény pro tisk pomocí nejvhodnější barvy, jasu
nebo kontrastu.
Poznámka
• Ve výchozím nastavení jsou fotografie z paměťové karty vytištěny s automatickými opravami.
• Je-li vybrána možnost Žádné opravy (No correction), jsou fotografie vytištěny bez oprav.
• Korekce červ. očí (Red-EyeCorrection)
Slouží ke korekci červených očí na portrétech pořízených s bleskem.
V závislosti na typu fotografie není někdy možné efekt červených očí opravit, nebo může dojít
k úpravě jiných částí než očí.
• Tisk data (Print date)
Aktivuje nebo deaktivuje tisk data (data pořízení) na fotografii.
276
Poznámka
• Datum pořízení bude vytištěno v závislosti na nastavení Formát zobrazení data (Date display
format) v Nastavení dalšího zařízení (Other device settings) v Nastavení zařízení (Device
settings).
Nastavení dalšího zařízení
277
Tisk etiket disků
Kopírování popisované strany disku Základní
Tisk fotografií uložených na paměťové kartě na etiketu disku
278
Kopírování popisované strany disku
Můžete zkopírovat etiketu stávajícího disku BD, DVD nebo CD a vytisknout ji na potisknutelný disk.
Důležité
• Takto nelze tisknout na 8cm (3,15palcové) potisknutelné disky.
• Víceúčelovou přihrádku nepřipájejte, dokud se nezobrazí zpráva s výzvou ke vložení potisknutelného
disku. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost
Kopírovat (Copy).
Použití ovládacího panelu
3. Vyberte možnost
Kopie etikety disku (Disc label copy).
4. Přečtěte si zprávu a vyberte možnost OK.
Zobrazí se obrazovka nastavení oblasti tisku.
5. Určete oblast tisku a vyberte možnost OK.
A: Určete vnější kruh.
B: Určete vnitřní kruh.
Poznámka
• Změřte vnější a vnitřní průměr oblasti tisku potisknutelného disku a nastavte menší hodnotu, než
je zjištěná hodnota pro vnější průměr, a vyšší hodnotu, než je zjištěná hodnota pro vnitřní průměr.
• Informace o potisknutelných discích získáte od výrobců.
6. Zadejte množství inkoustu.
279
Pokud jsou výsledky tisku rozmazané, vyberte možnost Nerozmaz. (Bleed-proof). Rozmazání můžete
omezit tiskem s menším množstvím inkoustu.
7. Podle pokynů na obrazovce vložte zdrojový disk BD, DVD nebo CD pro kopírování na
skleněnou desku a vyberte možnost OK.
Zobrazí se obrazovka pro potvrzení nastavení tisku.
Důležité
• Zdrojový disk BD, DVD nebo CD pro kopírování položte etiketou dolů doprostřed skleněné desky.
Pokud jej položíte blízko okraje skleněné desky, část obrázku může být oříznuta.
8. Otevřete ovládací panel až do vodorovné polohy.
9. Po přečtení zprávy klepněte na možnost Černý (Black) nebo Barevný (Color).
280
10. Vložte potisknutelný disk podle pokynů na obrazovce.
Poznámka
• Proceduru nastavení potisknutelného disku můžete zobrazit výběrem možnosti Rádce (How to
set).
• Další informace o nastavení potisknutelného disku:
Vložení potisknutelného disku
11. Vyberte možnost OK.
Tiskárna zahájí kopírování.
Poznámka
• Klepnutím na možnost Zastavit (Stop) zrušíte kopírování.
• Jakmile bude tisk dokončen, nechejte tiskovou stranu disku zaschnout přirozenou cestou.
Nepoužívejte vysoušeč vlasů ani disk nevystavujte přímému slunečnímu záření. Nedotýkejte se
také potištěného povrchu, dokud inkoust nezaschne.
• Pokud nejsou výsledky tisku zarovnané, upravte polohu tisku na obrazovce Nastavení zařízení
(Device settings) pomocí položky Nastavení oblasti tisku disku (Adjust disc print area)
možnosti Nastavení tisku (Print settings).
Nastav. tisku
281
Tisk fotografií uložených na paměťové kartě na etiketu disku
Na etiketu potisknutelného disku můžete vytisknout fotografii uloženou na paměťové kartě.
Důležité
• Takto nelze tisknout na 8cm (3,15palcové) potisknutelné disky.
• Víceúčelovou přihrádku nepřipájejte, dokud se nezobrazí zpráva s výzvou ke vložení potisknutelného
disku. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost
Tisk (Print).
Použití ovládacího panelu
3. Vyberte možnost
paměťové karty (Memory card).
Zobrazí se nabídky pro tisk z paměťové karty.
4. Vyberte možnost
Tisk fotografií na etiketu disku (Print photos on disc label).
5. Vložte do patice pro kartu paměťovou kartu.
Poznámka
• Pokud vložíte paměťovou kartu před otevřením nabídek pro tisk z paměťové karty, otevře se
obrazovka pro výběr fotografií v nabídce Vybrat tisk fotografií (Select photo print).
Obrazovku DOMŮ otevřete klepnutím na možnost
(DOMŮ).
• Nejsou-li na paměťové kartě uložena žádná data, která lze vytisknout, zobrazí se na dotykové
obrazovce zpráva Data podporovaných typů nejsou uložena. (Saved data is not of a
supported type.).
• Je-li na paměťové kartě uloženo více než 2 000 fotografií, jsou tato data automaticky rozdělena do
skupin po 2 000 fotografií seřazených sestupně chronologicky (podle data poslední úpravy).
Zkontrolujte zprávu zobrazenou na dotykové obrazovce a vyberte možnost OK.
6. Přečtěte si zprávu a vyberte možnost OK.
Zobrazí se obrazovka nastavení oblasti tisku.
7. Určete oblast tisku a vyberte možnost OK.
282
A: Určete vnější kruh.
B: Určete vnitřní kruh.
Poznámka
• Změřte vnější a vnitřní průměr oblasti tisku potisknutelného disku a nastavte menší hodnotu, než
je zjištěná hodnota pro vnější průměr, a vyšší hodnotu, než je zjištěná hodnota pro vnitřní průměr.
• Informace o potisknutelných discích získáte od výrobců.
8. Zadejte množství inkoustu.
Pokud jsou výsledky tisku rozmazané, vyberte možnost Nerozmaz. (Bleed-proof). Rozmazání můžete
omezit tiskem s menším množstvím inkoustu.
9. Vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout.
Poznámka
• Další volby
Použití užitečných funkcí zobrazení
10. Zadejte oblast tisku s oříznutím a vyberte možnost OK.
A: Přetažením umístíte rám ořezu.
B: Přetažením nastavíte velikost rámu ořezu.
11. Otevřete ovládací panel až do vodorovné polohy.
283
12. Přečtěte si zprávu a klepněte na tlačítko Barevný (Color).
13. Vložte potisknutelný disk podle pokynů na obrazovce.
Poznámka
• Proceduru nastavení potisknutelného disku můžete zobrazit výběrem možnosti Rádce (How to
set).
• Další informace o nastavení potisknutelného disku:
Vložení potisknutelného disku
14. Vyberte možnost OK.
Tiskárna zahájí tisk.
Poznámka
• Tisk zrušíte klepnutím na možnost Zastavit (Stop).
• Jakmile bude tisk dokončen, nechejte tiskovou stranu disku zaschnout přirozenou cestou.
Nepoužívejte vysoušeč vlasů ani disk nevystavujte přímému slunečnímu záření. Nedotýkejte se
také potištěného povrchu, dokud inkoust nezaschne.
• Pokud nejsou výsledky tisku zarovnané, upravte polohu tisku na obrazovce Nastavení zařízení
(Device settings) pomocí položky Nastavení oblasti tisku disku (Adjust disc print area)
možnosti Nastavení tisku (Print settings).
Nastav. tisku
284
Nastavení papíru
Registrací velikosti papíru a typu média vloženého v zadní přihrádce nebo kazetě můžete v situacích, kdy
se velikost papíru nebo typ vloženého média liší od nastavení tisku, zobrazit před zahájením tisku zprávu
a tiskárně tak zabránit v nevhodném tisku.
Poznámka
• Výchozí nastavení obrazovky se liší podle toho, zda tisknete či kopírujete z ovládacího panelu tiskárny,
při tisku z chytrého telefonu nebo tabletu, při tisku ze systému Windows a při tisku ze systému macOS.
Výchozí nastavení zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku
Po vložení papíru:
• Pokud zavřete kryt otvoru podavače:
Zobrazí se obrazovka k registraci informací o papíru v zadní přihrádce.
Pokud se velikost stránky na dotykové obrazovce shoduje s velikostí papíru vloženého do zadní
přihrádky, vyberte možnost Ano (Yes).
Pokud ne, vyberte možnost Změnit (Change) a změňte nastavení podle velikosti vloženého papíru.
285
• Při vložení do kazety:
Velikost papíru se určuje automaticky v tiskárně.
* Do kazety je možné vkládat pouze běžný papír.
Důležité
• Podrobnosti o řádné kombinaci nastavení papíru můžete určit pomocí ovladače tiskárny (Windows)
nebo na dotykové obrazovce:
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)
Když se nastavení papíru pro tisk nebo kopírování liší od informací
o papíru zaregistrovaných v tiskárně:
Příklad:
• Nastavení papíru pro tisk nebo kopírování: A5
• Informace o papíru zaregistrované v tiskárně: A4
Jakmile spustíte tisk/kopírování, zobrazí se zpráva, pod kterou bude uvedeno nastavení papíru pro tisk/
kopírování.
286
Přečtěte si zprávu a vyberte možnost Další (Next). Po otevření obrazovky pro výběr dalšího postupu
vyberte jednu z níže uvedených akcí.
Poznámka
• V závislosti na nastavení se možnosti uvedené níže nemusí zobrazit.
Tisk na vložený papír. (Print with the loaded paper.)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout/kopírovat na vložený papír beze změny nastavení
papíru.
Pokud je například pro tisk nebo kopírování zvoleno nastavení velikosti papíru A5 a v tiskárně je
informace o velikosti papíru uloženo nastavení A4, tiskárna začne tisknout nebo kopírovat na papír
vložený v zadní přihrádce nebo kazetě beze změny nastavení velikosti papíru pro tisk nebo
kopírování.
Vyměnit papír a tisknout (Replace the paper and print)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete po výměně papíru v zadní přihrádce nebo v kazetě spustit tisk.
Pokud je například pro tisk nebo kopírování zvoleno nastavení papíru A5 a v tiskárně je jako
informace o papíru uloženo nastavení A4, vložíte do zadní přihrádky nebo kazety před tiskem nebo
kopírováním papír formátu A5.
Po výměně papíru se zobrazí obrazovka s registračními informacemi o papíru v kazetách.
Zaregistrujte informace o papíru podle vloženého papíru.
Poznámka
• Pokud nevíte, jaké informace o papíru jsou v tiskárně zaregistrovány, po otevření obrazovky pro
výběr operace klepněte na ikonu
(Zpět).
• Podrobnosti o řádné kombinaci nastavení papíru můžete určit pomocí ovladače tiskárny
(Windows) nebo na dotykové obrazovce:
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)
Zrušit (Cancel)
Zruší tisk.
Vyberte, pokud chcete změnit nastavení papíru zadané pro tisk nebo kopírování. Změňte nastavení
papíru a pak pokus o tisk nebo kopírování opakujte.
287
Výchozí nastavení zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku
• Při tisku nebo kopírování pomocí ovládacího panelu z tiskárny nebo při tisku z chytrého
telefonu nebo tabletu:
Ve výchozím nastavení je zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku povoleno.
Změna nastavení:
Nastavení podavače
• Při tisku ze systému Windows:
Ve výchozím nastavení je zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku zakázáno.
Změna nastavení:
Změna provozního režimu tiskárny
• Při tisku ze systému macOS:
Ve výchozím nastavení je zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku povoleno.
Změna nastavení:
Změna provozního režimu tiskárny
Důležité
• Když je zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku zakázáno:
Tiskárna začne tisknout nebo kopírovat, i když se nastavení papíru pro tisk nebo kopírování
a informace o papíru zaregistrované v tiskárně liší.
288
Kopírování
Vytváření kopií
Zmenšení nebo zvětšení kopií
Základy
Oboustranné kopírování
Nabídka Speciální kopie
Kopírování pomocí chytrého telefonu nebo
tabletu
289
Vytváření kopií
Tato část popisuje postup kopírování pomocí možnosti Standard. kopírování (Standard copy).
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Vložte papír.
3. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost
Kopírovat (Copy).
Použití ovládacího panelu
4. Vyberte možnost
Standard. kopírování (Standard copy).
Zobrazí se pohotovostní obrazovka kopírování.
5. Vkládání originálu na skleněnou desku.
6. Nastavení podle potřeby upravte.
A: Zobrazí se rozvržení kopírování.
Přepněte rozvržení z
(jednostranný),
(2 na 1),
B: Zadejte počet kopií.
290
(oboustranný).
Klepněte na ikonu
nebo
a určete tak počet kopií.
Pokud zde přidržíte prst, bude se počet měnit po 10.
Číslo můžete také zadat přejetím prstu.
C: Zobrazení položek pro nastavení tisku.
Další informace o položkách nastavení:
Nastavení položek při kopírování
D: Určete velikost papíru a typ média.
7. Klepněte na možnost Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Tiskárna zahájí kopírování.
Po dokončení kopírování odeberte originál ze skleněné desky.
Důležité
• Neotvírejte kryt dokumentu ani neberte originál ze skleněné desky, dokud není skenování
dokončeno.
Poznámka
• Klepnutím na možnost Zastavit (Stop) zrušíte kopírování.
Přidání úlohy kopírování (vyhrazené kopírování)
Během tisku lze přidat úlohu kopírování (vyhrazené kopírování).
291
Pokud lze přidat úlohu kopírování, zobrazí se následující obrazovka.
Vložte originál na skleněnou desku a klepněte na stejnou možnost, kterou jste použili naposledy
(Barevný (Color) nebo Černý (Black)).
Důležité
• Při vkládání originálu na skleněnou desku posunujte s krytem dokumentů opatrně.
Poznámka
• Je-li možnost Kval.tisku (Print qlty) (kvalita tisku) nastavena na hodnotu Vysoká (High), úlohu
kopírování nelze přidat.
• Při přidávání úlohy kopírování nelze měnit počet kopií nebo některá nastavení, například velikost
stránky nebo typ média.
• Když během procesu vyhrazeného kopírování klepnete na možnost Zastavit (Stop), otevře se
obrazovka, na které lze kopírování zrušit. Chcete-li zrušit kopírování všech naskenovaných dat,
vyberte možnost Zrušit všechny rezervace (Cancel all reservations). Chcete-li zrušit poslední
úlohu kopírování, vyberte možnost Zrušit poslední rezervaci (Cancel the last reservation).
• Pokud při skenování dokumentu o velkém počtu stránek přidáte úlohu kopírování, může se na
dotykové obrazovce zobrazit zpráva Nelze přidat další úlohy kopírování. Chvíli vyčkejte a pak
operaci opakujte. (Cannot add more copy jobs. Please wait a while and redo the operation.).
Vyberte možnost OK, chvíli počkejte a zkuste kopírování zopakovat.
• Pokud se během skenování zobrazí na dotykové obrazovce zpráva Rezervovat úlohu kopírování
se nezdařilo. Začněte od začátku. (Failed to reserve the copy job. Start over from the
beginning.), vyberte možnost OK a zrušte kopírování klepnutím na možnost Zastavit (Stop). Pak
zkopírujte dokumenty, které nebyly zkopírovány.
292
Nastavení položek při kopírování
Podle potřeby můžete kopírovat některá nastavení, například zvětšení nebo intenzitu.
Obrazovka Nastavení tisku
Poznámka
• Další informace o obrazovce s nastavením tisku nebo o položce nastavení pro funkci Kopie
fotografií (Photo copy) naleznete v části Kopírování fotografií.
Výběrem možnosti Nastavení (Settings) na pohotovostní obrazovce kopírování otevřete následující
obrazovku.
Příklad pro Standard. kopírování (Standard copy):
Náhled
Pokud se na obrazovce s nastavením tisku otevře Náhled (Preview), můžete výběrem možnosti Náhled
(Preview) na obrazovce náhledu zobrazit náhled tištěného obrazu.
Podrobnosti naleznete níže.
Zobrazí obrazovku s náhledem
Položky nastavení
Cvrnknutím zobrazte položky nastavení a výběrem položky nastavení zobrazte nastavení. Výběrem
upravte nastavení.
293
Poznámka
• V závislosti na nabídce kopírování nelze vybrat některé položky nastavení. Tato část popisuje
položky nastavení v nabídce Standard. kopírování (Standard copy).
Položky nastavení, které nelze vybrat, jsou zobrazeny šedě.
Další informace o položkách nastavení pro funkci Kopie fotografií (Photo copy) naleznete v tématu
Kopírování fotografií.
• Některé položky nastavení nelze vybrat společně s jinou položkou nastavení nebo nabídkou
kopírování. Pokud nelze vybranou kombinaci nastavení použít, na dotykové obrazovce se zobrazí
možnost
. V takovém případě zprávu potvrďte výběrem možnosti
obrazovky a upravte nastavení.
v levé horní části dotykové
• Nastavení velikosti stránky, typu média a další zůstane zachováno i po vypnutí tiskárny.
• Pokud v nabídce kopírování, která není s vybraným nastavením k dispozici, zahájíte kopírování,
zobrazí se na dotykové obrazovce zpráva Tato funkce není není k dispozici s aktuálním
nastavením. (The specified function is not available with current settings.). Upravte nastavení
podle pokynů na obrazovce.
Následující položky nastavení můžete podle potřeby upravit.
• Intenzita (Intensity)
Zadejte intenzitu.
A: Výběrem aktivujte nebo deaktivujte automatickou úpravu intenzity.
Pokud je vybrána možnost ON, bude intenzita nastavena automaticky podle originálu položeného na
skleněné desce.
B: Tažením určete intenzitu.
• Zvětšení (Magnif.) (Zvětšení)
Určete metodu zmenšení/zvětšení.
Zmenšení nebo zvětšení kopií
• Zdroj pap (Paper src)
Vyberte zdroj papíru (Zadní přihrádka (Rear tray)/Kazeta (Cassette)/Automaticky (Auto)), ve
kterém je vložen papír.
294
Poznámka
• Pokud vyberete možnost Automaticky (Auto), papír bude podáván ze zdroje papíru, který
obsahuje papír shodný s nastavením vloženého papíru (velikost stránky a typ média).
• Velikost stránky (Page size)
Vyberte velikost vloženého papíru.
• Typ (Type) (Typ média)
Vyberte typ vloženého média.
• Kval.tisku (Print qlty) (Kvalita tisku)
Upravte kvalitu tisku podle originálu.
Důležité
• Pokud vyberete pro kvalitu tisku možnost Koncept (Draft), Typ (Type) nastavíte na možnost
Běžný papír (Plain paper) a kvalita je horší, než jste čekali, vyberte Kval.tisku (Print qlty)
Standardní (Standard) nebo Vysoká (High) a zkuste kopírování zopakovat.
• Pokud kopírujete v odstínech šedi, vyberte v nastavení Kval.tisku (Print qlty) možnost Vysoká
(High). Odstíny šedi změní tóny spíše do šeda než černobílé barvy.
• Rozvržení (Layout)
Vyberte rozvržení.
Kopírování dvou stránek na jednu stránku
Kopírování čtyř stránek na jednu stránku
• 2stran. nast. tisku (2-sidedPrintSetting)
Rozhodněte, zda chcete provádět oboustranné kopírování.
Oboustranné kopírování
295
Skenování
Skenování z počítače (systém Windows)
Skenování z ovládacího panelu
Skenování z počítače (macOS)
Skenování pomocí chytrého telefonu nebo
tabletu
296
Skenování z počítače (systém macOS)
Skenování podle typu nebo účelu předlohy (nástroj IJ Scan Utility Lite)
Funkce nástroje IJ Scan Utility Lite
Snadné skenování (automatické skenování) Základy
Skenování dokumentů a fotografií
Tipy ke skenování
Umístění originálů (skenování z počítače)
297
Skenování podle typu nebo účelu předlohy (nástroj IJ Scan
Utility Lite)
Funkce nástroje IJ Scan Utility Lite
Snadné skenování (automatické skenování) Základy
Skenování dokumentů a fotografií
Důležité
• Dostupné funkce a nastavení se liší v závislosti na tiskárně nebo skeneru.
298
Funkce nástroje IJ Scan Utility Lite
Pomocí nástroje IJ Scan Utility Lite můžete skenovat a ukládat dokumenty, fotografie a další položky
současně jednoduchým klepnutím na odpovídající ikonu.
Důležité
• Uvedené položky a dostupné funkce se liší v závislosti na skeneru nebo tiskárně.
Více režimů skenování
Funkce Automaticky (Auto) umožňuje skenovat různé položky jedním klepnutím s výchozím
nastavením. Funkce Dokument (Document) umožňuje zvýšit ostrost a tím i čitelnosti textu v dokumentu
nebo časopise a funkce Fotografie (Photo) umožňuje skenovat s nastavením vhodným pro fotografie.
Poznámka
• Další informace o hlavní obrazovce nástroje IJ Scan Utility Lite naleznete v tématu „Hlavní obrazovka
nástroje IJ Scan Utility Lite“.
Automatické ukládání naskenovaných obrázků
Naskenované obrázky jsou automaticky uloženy v předem nastavené složce. Složku je možné podle
potřeby změnit.
Poznámka
• Výchozí složkou pro ukládání je složka Obrázky (Pictures).
• Postup zadání složky naleznete v části Dialogové okno Nastavení.
Integrace aplikace
Naskenované obrázky je možné odesílat do ostatních aplikací. Naskenované obrázky můžete například
otevřít ve své oblíbené aplikaci určené pro práci s grafikou, vložit je jako přílohu e-mailu nebo z obrázků
extrahovat text.
299
Poznámka
• Informace o nastavení aplikací určených k integraci naleznete v tématu Dialogové okno Nastavení.
300
Snadné skenování (automatické skenování)
Automatické skenování umožňuje automaticky zjišťovat typ předlohy vložené na skleněnou desku nebo
podavač ADF (automatický podavač dokumentů).
Důležité
• V závislosti na vašem modelu tato funkce nemusí být podporována.
• Následující typy položek nemusí být naskenovány správně. V tomto případě klepnutím na možnost
Ovladač (Driver) na hlavní obrazovce nástroje IJ Scan Utility Lite otevřete obrazovku, ve které upravte
rámce pro oříznutí (pole pro výběr, oblasti skenování) a skenování opakujte.
Fotografie s bělavým pozadím
Položky vytištěné na bílém papíře, ručně psaný text, vizitky nebo jiné těžko čitelné položky
Tenké položky
Tlusté položky
• Při skenování dvou nebo více dokumentů pomocí podavače ADF, používejte dokumenty stejné
velikosti.
1. Zkontrolujte, zda jsou skener nebo tiskárna zapnuté.
2. Položky umístěte na skleněnou desku nebo podavač ADF.
Umístění originálů (skenování z počítače)
3. Spusťte nástroj IJ Scan Utility Lite.
4. Klepněte na tlačítko Automaticky (Auto).
Spustí se skenování.
Poznámka
• Chcete-li skenování zrušit, klepněte na tlačítko Storno (Cancel).
• Pomocí dialogového okna Nastavení (Automatické skenování) (Settings (Auto Scan)) můžete
nastavit místo pro ukládání naskenovaných obrázků a měnit rozšířená nastavení skenování.
• Pokud budete chtít skenovat položku konkrétního typu, přečtěte si následující stránky.
Skenování dokumentů a fotografií
Skenování pomocí oblíbených nastavení
301
Skenování více dokumentů současně pomocí podavače ADF (automatický podavač dokumentů)
302
Skenování dokumentů a fotografií
Položky umístěné na skle můžete naskenovat s využitím nastavení vhodného pro dokumenty nebo
fotografie.
Dokumenty ukládejte ve formátech, jako je PDF nebo JPEG a fotografie ve formátech, jako je JPEG nebo
TIFF.
1. Umístěte položku na desku skeneru.
Umístění originálů (skenování z počítače)
2. Spusťte nástroj IJ Scan Utility Lite.
3. Pokud budete chtít určit velikost papíru, rozlišení, změnit nastavení PDF apod. klepněte na
tlačítko Nastavení... (Settings...) a upravte jednotlivé možnosti v dialogovém okně
Nastavení.
Poznámka
• Po definici nastavení v dialogovém okně Nastavení můžete při příští příležitosti skenovat se
stejným nastavením.
• V dialogovém okně Nastavení můžete podle potřeby upravit zpracování obrázků, jako je například
korekce šikmo vloženého dokumentu, nastavit cíl pro naskenované obrázky a mnohé další.
Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko OK.
4. Klepněte na tlačítko Dokument (Document) nebo Fotografie (Photo).
Spustí se skenování.
Poznámka
• Chcete-li skenování zrušit, klepněte na tlačítko Storno (Cancel).
303
Tipy ke skenování
Umístění originálů (skenování z počítače)
304
Umístění originálů (skenování z počítače)
V této části je popsán postup vkládání originálů na skleněnou desku nebo podavač ADF (automatický
podavač dokumentů) před skenováním. Pokud položky neumístíte správně, nemusí být správně
naskenovány.
Důležité
• Při vkládání originálu na desku skeneru dbejte na následující pokyny. Nedodržení následujících pokynů
může způsobit nesprávnou funkci skeneru nebo prasknutí skleněné desky skeneru.
Na skleněnou desku skeneru nepokládejte žádné předměty o hmotnosti větší než 2,0 kg
(4,4 libry).
Netlačte na skleněnou desku skeneru (na předlohu) silou větší než 2,0 kg (4,4 libry).
• Během skenování musí být kryt dokumentu zavřený.
• Při otevírání nebo zavírání krytu dokumentu se nedotýkejte tlačítek ani displeje LCD (Liquid Crystal
Display) ovládacího panelu. Mohlo by dojít k neočekávanému chování.
• Pokud osobní skener používáte ve vzpřímené poloze, typ položky nemusí být automaticky rozpoznán.
V takovém případě určete typ položky v nástroji IJ Scan Utility a začněte se skenováním.
Umístění položek (sklo)
Umístění dokumentů (ADF (automatický podavač dokumentů))
Umístění položek (při používání stojanu)
Umístění položek (sklo)
Chcete-li zjistit typ nebo velikost předlohy automaticky, umisťujte je tak, jak je popsáno níže.
Důležité
• V závislosti na modelu se funkce skenování s automatickým rozpoznáním typu a velikosti předlohy
nezobrazí.
• Při skenovaní pomocí zadání velikosti papíru srovnejte horní roh předlohy s rohem u šipky na
skleněné desce (značka pro zarovnání).
• Fotografie oříznuté do nepravidelných tvarů a čtvercové položky se stranou menší než 3 cm
(1,2 palce) nelze při skenování přesně oříznout.
• Reflexní štítky na discích nemusí být naskenovány podle vašeho očekávání.
• Při skenování po automatickém zjištění typu nebo velikosti předlohy se reakce může lišit. V takovém
případě upravte rámec pro oříznutí (pole výběru) ručně.
Fotografie, pohlednice, vizitky a disky BD, DVD nebo CD
Jedna položka:
Umístěte položku na sklo skenovanou stranou dolů tak, aby
mezi okrajem (oblastí se šikmými proužky) skla a okrajem
305
Časopisy, noviny a dokumenty
Umístěte předlohu na sklo lícem dolů a zarovnejte její horní roh do rohu skla označeného šipkou (značkou pro zarovnání). Části umístěné do šrafované oblasti nelze skenovat.
položky zůstala mezera alespoň 1 cm (0,4 palce). Části umístěné do šrafované oblasti nelze skenovat.
Důležité
• Inkoustová tiskárna vše v jednom:
Důležité
• Velké předlohy (například fotografie formátu A4), které
nelze umístit dále od okraje nebo šipky (značky pro zarovnání) na skle, je možné uložit jako soubor PDF.
Chcete-li je uložit v jiném formátu než ve formátu PDF,
upřesněte při skenování datový formát.
Pokud hledáte informace o částech, po kterých
nelze položky naskenovat, klepnutím na tlačítko
Domů se vraťte na začátek stránky dokumentu
Příručka online pro váš model a vyhledejte výraz
„Vkládání originálů“.
• Osobní skener:
Více položek:
Předlohy umístěte alespoň 1 cm (0,4 palce) od okrajů (oblast
se šikmými proužky) skla a stejnou vzdálenost nechte i mezi
položkami. Části umístěné do šrafované oblasti nelze skenovat.
Pokud hledáte informace o částech, po kterých
nelze položky naskenovat, klepnutím na tlačítko
Domů se vraťte na začátek stránky dokumentu
Příručka online pro váš model a vyhledejte výraz
„Umístitelné položky a postup jejich umístění“.
: Více než 1 cm (0,4 palce)
Poznámka
• V nástroji IJ Scan Utility Lite můžete umístit až 12 předloh.
• Pozice pootočených položek (do 10 stupňů) jsou upraveny automaticky.
Umístění dokumentů (ADF (automatický podavač dokumentů))
Důležité
• Při skenování z podavače ADF nenechávejte na skle tlusté položky. Mohlo by dojít k uvíznutí papíru.
• Skenujete-li dva nebo více dokumentů, umístěte a zarovnejte dokumenty stejné velikosti.
306
• Pokud hledáte informace o podporovaných velikostech dokumentu při skenování z podavače ADF,
klepnutím na tlačítko Domů se vraťte na začátek stránky dokumentu Příručka online pro váš model
a vyhledejte výraz „Podporované originály“.
1. Zkontrolujte, zda se na desce nenachází žádný originál.
2. Otevřete zásobník na dokumenty (A).
3. Zcela posuňte vodítka papíru (B).
4. Dokument vložte do zásobníku na dokumenty skenovanou stranou směrem nahoru.
Vložte dokument do maximální polohy.
5. Nastavte vodítko dokumentu (B) tak, aby odpovídalo šířce dokumentu.
Neposunujte vodítko dokumentu k dokumentu příliš silně. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání
dokumentů.
Poznámka
• Při skenování oboustranných dokumentů umístěte přední strany směrem nahoru. Pokud se umístí
opačným způsobem, nenaskenují se správně.
307
Umístění položek (při používání stojanu)
1. Položku umístěte na skleněnou desku.
1. Otevřete kryt dokumentu.
2. Umístěte položku skenovanou stranou směrem ke skleněné desce a zarovnejte ji se
značkou pro zarovnání.
Důležité
• Pokud kryt dokumentu zcela otevřete, skener by mohl přepadnout.
• Části položek v oblasti (A) (2,4 mm (0,094 palce) od levého okraje skleněné desky) a (B)
(2,7 mm (0,106 palce) od předního okraje) nelze naskenovat.
2. Opatrně přiklopte kryt dokumentu.
Během skenování rukou jemně zatlačte na kryt dokumentu, aby zůstal zavřený.
308
Důležité
• Při používání skeneru ve vzpřímené poloze mějte na paměti následující body.
Při provozu nevystavujte skener otřesům. Skenovaný obraz by mohl být znehodnocen
(např. by mohlo dojít k rozostření).
Typ položky nemusí být zjištěn automaticky. V takovém případě určete typ položky
v nástroji IJ Scan Utility a začněte se skenováním.
309
Časté dotazy
Síť
Nelze vyhledat tiskárnu v síti
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Neznámý síťový klíč (heslo)
Nelze tisknout nebo se připojit
Pokud máte další dotazy ohledně sítě, klepněte zde.
Tisk
Tiskárna netiskne
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají rozteklé barvy/
pruhy nebo čáry
Výtisky jsou neuspokojivé
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Nelze tisknout nebo se připojit
Instalace ovladačů MP Drivers se nezdařila (systém Windows)
Instalace
Pokud dojde k chybě
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
Chyba
Řešení potíží
Tiskárna nefunguje
Tiskárna se nezapne
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne
Na dotykové obrazovce je uveden špatný jazyk
Displej dotykové obrazovky nesvítí
Potíže s připojením USB
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB
Tiskárna netiskne
Kopírování/tisk se zastaví
Nelze tisknou ve službě AirPrint
Tiskárna tiskne pomalu
Nevystřikuje se inkoust
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba „Není papír“
Nelze tisknout na etiketu disku
Potíže při automatickém oboustranném tisku
310
Papír není ze zdroje papíru určeného tiskovým ovladačem podáván (systém Windows)
Výtisky jsou neuspokojivé
Potíže se skenováním (systém Windows)
Potíže se skenováním (macOS)
Výsledky skenování jsou neuspokojivé (systém Windows)
Výsledky tisku/skenování jsou neuspokojivé (systém macOS)
Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze určit správné nastavení (síť)
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém
Windows)
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Neznámý síťový klíč (heslo)
Zapomenuté heslo správce tiskárny
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze tiskárnu
používat
Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
Nelze určit správné nastavení (instalace)
Instalace ovladačů MP Drivers se nezdařila (systém Windows)
Aktualizace ovladačů MP Drivers v síti (systém Windows)
Pokud se zobrazí chyba či zpráva
Pokud dojde k chybě
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
Seznam kódů podpory pro případ chyby
V zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) se zobrazí chybová zpráva
Chybové zprávy nástroje IJ Scan Utility (systém Windows)
Chybové zprávy nástroje IJ Scan Utility Lite (systém macOS)
Chybové zprávy nástroje ScanGear (ovladač skeneru) (systém Windows)
Provozní problémy
Potíže se síťovou komunikací
Potíže při tisku
Potíže s tiskem/skenování z chytrého telefonu nebo tabletu
Potíže se skenováním (systém Windows)
Potíže se skenováním (macOS)
Mechanické potíže
Potíže s instalací nebo stahováním
Chyby a zprávy
Pokud problém nelze vyřešit
311
Nastavení sítě a běžné potíže
V této části naleznete časté dotazy k síti. Vyberte způsob připojení, který používáte, nebo který chcete
používat.
Bezdrátová síť LAN
Přímé bezdrátové
připojení
Bezdrátová síť LAN
Nelze vyhledat tiskárnu
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém
Windows)
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
V nastavení na obrazovce Vyhledat tiskárnu nebyla tiskárna nalezena
Hledání tiskárny podle adresy IP nebo názvu hostitele při nastavení
Během nastavení Wi-Fi došlo k chybě
Zjistit stejný název tiskárny
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Nelze tisknout nebo se připojit
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze tiskárnu
používat
Z komunikačního zařízení se nelze připojit k internetu pomocí Wi-Fi
Připojení tiskárny a bezdrátového směrovače pomocí funkce Snadné bezdrát. připojení
Nelze připojit chytrý telefon nebo tablet k bezdrátovému směrovači
Během nastavení Wi-Fi došlo k chybě
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
Nelze tisknout nebo se připojit
Rady pro nastavení sítě LAN/Změna nastavení sítě LAN
Neznámý síťový klíč (heslo)
Zapomenuté heslo správce tiskárny
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
Kontrola názvu SSID/klíče bezdrátového směrovače
Kontrola názvu sítě (SSID) bezdrátového směrovače pro chytrý telefon/tablet
Funkce Separátor soukromí/Separátor SSID/Separátor sítě
Výchozí nastavení sítě
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
312
Tisk síťového nastavení
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Kontrola stavového kódu
Tisk/skenování z chytrého telefonu nebo tabletu
Připojení tiskárny a bezdrátového směrovače pomocí funkce Snadné bezdrát. připojení
Nelze připojit chytrý telefon nebo tablet k bezdrátovému směrovači
Kontrola názvu sítě (SSID) bezdrátového směrovače pro chytrý telefon/tablet
Nastavení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu
Z chytrého telefonu nebo tabletu nelze s připojením Bluetooth vyhledat tiskárnu
Stahování aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problémy s používáním tiskárny
Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
Tiskárna tiskne pomalu
Na monitoru stavu tiskárny se nezobrazuje hladina inkoustu (systém Windows)
Neustále se odesílají pakety (systém Windows)
Přímé připojení (Wireless Direct)
Nelze tisknout nebo se připojit
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Z komunikačního zařízení se nelze připojit k internetu pomocí Wi-Fi
Nelze tisknout nebo se připojit
Rady pro nastavení sítě LAN/Změna nastavení sítě LAN
Neznámý síťový klíč (heslo)
Zapomenuté heslo správce tiskárny
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
Výchozí nastavení sítě
Tisk síťového nastavení
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Kontrola stavového kódu
Tisk/skenování z chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu
Z chytrého telefonu nebo tabletu nelze s připojením Bluetooth vyhledat tiskárnu
Stahování aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problémy s používáním tiskárny
Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
Tiskárna tiskne pomalu
Na monitoru stavu tiskárny se nezobrazuje hladina inkoustu (systém Windows)
313
Potíže se síťovou komunikací
Nelze vyhledat tiskárnu v síti
Potíže se síťovým připojením
Jiné potíže se sítí
314
Nelze vyhledat tiskárnu v síti
Při provádění nastavení tiskárny:
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat
nastavení tiskárny (systém Windows)
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
Při používání tiskárny:
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
315
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows)
Pokud nelze tiskárnu vyhledat a po vyhledání tiskárny v nabídce Automatické hledání (Automatic search)
na obrazovce Hledání tiskáren (Search for Printers) se otevře obrazovka Zkontrolovat nastavení
tiskárny (Check Printer Settings), klepněte na možnost Znovu rozpoznat (Redetect) a vyhledejte
tiskárnu na obrazovce Hledání tiskáren (Search for Printers) znovu podle její adresy IP.
Pokud tiskárna nebyla nalezena ani po hledání podle její adresy IP, zkontrolujte nastavení sítě.
Kontrola stavu napájení
Kontrola připojení počítačové sítě
Kontrola nastavení Wi-Fi tiskárny
Kontrola prostředí Wi-Fi
Kontrola adresy IP tiskárny
Kontrola nastavení softwaru
Kontrola nastavení bezdrátového směrovače
316
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
stavu napájení
Jsou tiskárna i síťové zařízení (směrovač atd.) zapnuté?
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Ujistěte se, že jsou zařízení i síťové zařízení (směrovač atd.) zapnuté.
Pokud jsou tiskárna nebo síťové zařízení vypnuté:
Zapněte tiskárnu nebo síťové zařízení.
Po zapnutí tiskárny a síťového zařízení může chvíli trvat, než budou připraveny k použití. Po zapnutí
tiskárny nebo síťového zařízení chvíli počkejte a pak na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(Check Printer Settings) kliknutím na možnost Znovu rozpoznat (Redetect) tiskárnu znovu zjistěte.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.
Pokud jsou tiskárna a síťové zařízení zapnuté:
Jestliže jsou síťová zařízení zapnutá, vypněte je a znovu zapněte.
Pokud výše uvedený problém přetrvává:
Kontrola připojení počítačové sítě
317
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
připojení počítačové sítě
Můžete se v počítači připojit k webovým stránkám?
Ujistěte se, že jsou počítač i síťové zařízení (směrovač atd.) nakonfigurovány a počítač se může připojit
k síti.
Pokud nemůžete otevřít žádné webové stránky:
Klepnutím na možnost Storno (Cancel) na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer
Settings) přerušte nastavení komunikace v síti.
Následně nakonfigurujte počítač a síťové zařízení.
Pokyny naleznete v příručce s pokyny dodané k počítači a síťovému zařízení nebo se obraťte na
příslušného výrobce.
Pokud po konfiguraci počítače a síťového zařízení můžete webovou stránku otevřít, pokuste se o
opětovné nastavení komunikace v síti.
Pokud můžete zobrazit webové stránky nebo pokud výše uvedené
řešení problém neodstraní:
Kontrola nastavení Wi-Fi tiskárny
318
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
nastavení Wi-Fi tiskárny
Umožňuje vaše tiskárna komunikaci v bezdrátové síti?
Ujistěte se, zda se na dotykové obrazovce nachází ikona
nebo
.
Není-li ikona zobrazena:
Tiskárna není nastavena pro komunikaci v bezdrátové síti. Ve vaší tiskárně zapněte komunikaci
v bezdrátové síti.
Pokud je zobrazena ikona:
Kontrola prostředí Wi-Fi
319
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
prostředí Wi-Fi
Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?
Pomocí ikony na dotykové obrazovce se přesvědčte, že je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači.
Pokud se zobrazí ikona
:
• Zkontrolujte konfiguraci bezdrátového směrovače.
Po ověření nastavení bezdrátového směrovače zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od
bezdrátového směrovače.
Tiskárna se může v interiéru nacházet v okruhu až 50 m (164 stop) od bezdrátového směrovače.
Ujistěte se, že je tiskárna umístěna dostatečně blízko používaného bezdrátového směrovače.
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová
komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová
komunikace může být omezena z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton.
Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte
tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném
frekvenčním pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový
směrovač co nejdále od zdroje rušení.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji
mají uloženou uvnitř.
320
• Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.
Tiskárna by měla být připojena k bezdrátovému směrovači za využití 2,4GHz nebo 5GHz pásma.
Ověřte, že je bezdrátový směrovač pro tiskárnu nastaven pro 2,4GHz nebo 5GHz pásmo.
Důležité
• Mějte na paměti, že některé bezdrátové směrovače rozlišují názvy sítí (SSID) podle posledního
alfanumerického znaku na pásmo (2,4GHz nebo 5GHz) či na účel (pro počítač nebo herní
zařízení).
Na dotykové obrazovce ověřte název sítě (SSID) bezdrátového směrovače pro tiskárnu.
Označte ikonu
(Nastavení (Setup)), Nastavení zařízení (Device settings), Nastavení sítě
LAN (LAN settings) a Wi-Fi a nakonec označte pole Název sítě (SSID) (Network name (SSID)).
Poznámka
• Název sítě (SSID) (Network name (SSID)) můžete také zobrazit výběrem ikony vlevo dole
a výběrem možnosti Wi-Fi.
Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny dodané k bezdrátovému směrovači nebo se
obraťte na jeho výrobce.
Po provedení výše uvedených pokynů kliknutím na možnost Znovu rozpoznat (Redetect) na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings) znovu rozpoznejte tiskárnu.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.
Pokud tiskárnu nelze rozpoznat, tiskárna není k bezdrátovému směrovači připojena. Připojte tiskárnu
k bezdrátovému směrovači.
Po připojení tiskárny k bezdrátovému směrovači nastavte síťovou komunikaci od začátku.
Pokud se zobrazí ikona
:
Kontrola adresy IP tiskárny
321
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
adresy IP tiskárny
Je adresa IP tiskárny stanovena správně?
Jestliže není stanovena adresa IP tiskárny, tiskárna nemusí být nalezena. Přesvědčte se, že adresu IP
tiskárny nepoužívá jiné zařízení.
Chcete-li ověřit adresu IP tiskárny, vytiskněte nebo pomocí ovládacího panelu otevřete informace
o nastavení sítě.
• Otevřete informace na dotykové obrazovce.
Nastavení sítě LAN
• Vytiskněte síťové nastavení.
Tisk síťového nastavení
Jestliže není adresa IP stanovena správně:
Prohlédněte si téma Jestliže se zobrazí obrazovka s chybou: a zadejte adresu IP.
Jestliže je adresa IP stanovena správně:
Kontrola nastavení softwaru
322
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
nastavení softwaru
Ujistěte se, že brána firewall nezpůsobuje rušení nastavení.
Brána firewall bezpečnostního softwaru nebo operačního systému počítače může omezit komunikaci mezi
tiskárnou a počítačem.
• Pokud se zobrazí následující zpráva brány firewall:
Pokud se zobrazí zpráva brány firewall na pokus softwaru Canon o přístup k síti, nastavte
v bezpečnostním softwaru povolení tohoto přístupu.
Po umožnění přístupu softwaru na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer
Settings) kliknutím na možnost Znovu rozpoznat (Redetect) znovu rozpoznejte tiskárnu.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové
komunikace.
• Pokud se nezobrazí žádná zpráva brány firewall:
Dočasně zakažte bránu firewall a pokuste se o opětovné nastavení komunikace v síti.
Po dokončení nastavení znovu aktivujte bránu firewall.
Poznámka
• Další informace o nastavení brány firewall v operačním systému nebo bezpečnostním softwaru
naleznete v uživatelské příručce nebo se obraťte na jeho výrobce.
Pokud výše uvedený problém přetrvává:
Kontrola nastavení bezdrátového směrovače
323
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
nastavení bezdrátového směrovače
Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.
Zkontrolujte nastavení připojení k síti v rámci bezdrátového směrovače, jako např. filtrování adres IP,
filtrování adres MAC, šifrovací klíč nebo funkci DHCP.
Přesvědčte se, že rádiový kanál bezdrátového směrovače je stejný jako rádiový kanál přiřazený
k tiskárně.
Pokyny k nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny dodané k bezdrátovému
směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Současně ověřte, že používaný bezdrátový směrovač je nastaven pro 2,4GHz nebo 5GHz pásmo.
Důležité
• Mějte na paměti, že v závislosti na bezdrátovém směrovači dojde k přidělení odlišného názvu sítě
(SSID) k pásmu (2,4GHz nebo 5GHz) či jeho využití (počítač nebo herní zařízení). Odlišnosti se
dosahuje použitím alfanumerických znaků na konci názvu sítě (SSID).
Po kontrole nastavení bezdrátového směrovače na obrazovce Znovu rozpoznat (Redetect) kliknutím na
možnost Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings) znovu rozpoznejte tiskárnu.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.
324
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
Pokud se nedá pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny (Printer Connection), zkuste následující
postup.
Kontrola 1
Zkontrolujte, zda je kabel USB řádně připojen k tiskárně a počítači.
Propojte tiskárnu a počítač pomocí kabelu USB podle následující ilustrace. Port USB naleznete na zadní straně
tiskárny.
Důležité
• Zapojte konektor typu B do tiskárny stranou s vrubem směrem nahoru. Podrobné informace naleznete
v uživatelské příručce dodané s kabelem USB.
Kontrola 2
Podle postupu níže znovu připojte tiskárnu a počítač.
Důležité
• V systému macOS se ujistěte, že je v levé spodní části obrazovky Tiskárny a skenery (Printers &
Scanners) uvedena ikona zámku.
Pokud se zobrazí ikona
(v uzamčené poloze), klepnutím na ni ji odemkněte. (K odemknutí je potřebné
zadat jméno a heslo správce.)
1. Odpojte kabel USB od tiskárny a počítače a poté jej opět zapojte.
2. Ujistěte se, že se tiskárna nepoužívá, a vypněte ji.
3. Zapněte tiskárnu.
Pokud se vám problém nedaří vyřešit, přeinstalujte pomocí níže uvedeného
postupu ovladač tiskárny.
Kontrola 3
1. Dokončete nastavení
325
2. Vypněte tiskárnu.
3. Restartujte počítač.
4. Ujistěte se, že není spuštěna žádná aplikace.
5. Klepněte zde a proveďte nastavení.
326
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Kontrola 1
Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
V opačném případě ověřte, zda je tiskárna pevně připojena k napájení a stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON) ji
zapněte.
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka ZAPNOUT (ON)
přestane blikat a zůstane rozsvícená.
Kontrola 2
Zkontrolujte ikonu
(Stav sítě (Network status)) na dotykové
obrazovce.
Pokud se zobrazí ikona
nebo pouze ikona
, bezdrátová síť LAN je zakázána.
Vyberte postupně položky Nastavení sítě LAN (LAN settings) > Wi-Fi > Nastavení (Settings) a nakonec
v nabídce Povolit/zakázat Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi) vyberte možnost Povolit (Enable).
V případě, že se ikona
zobrazí, přejděte ke Kontrole 3 nebo další zaměřenou na kontrolu položek
a ujistěte se, že nastavení tiskárny bylo dokončeno, nebo že je nastavení připojovaného bezdrátového
směrovače v pořádku.
Kontrola 3
Zkontrolujte, zda bylo na počítači dokončeno nastavení tiskárny.
Pokud není, klepněte zde a proveďte nastavení.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 4
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně a v bezdrátovém směrovači
stejné.
327
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na
jeho výrobce.
Poznámka
• Pro připojení k bezdrátovému směrovači použijte 2,4GHz nebo 5GHz frekvenční pásmo. Použijte stejný
název sítě (SSID) nastavený pro tiskárnu, jako pro 2,4GHz nebo 5GHz frekvenční pásmo bezdrátového
směrovače.
Kontrolu názvu sítě (SSID) nastaveného pro tiskárnu můžete provést vytištěním informací o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 5
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se
zhorší. Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač blíže k sobě.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají
uloženou uvnitř.
Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte sílu signálu
a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.
Kontrola 6
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi
různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena
z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s
počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním
pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od zdroje
rušení.
Na dotykové obrazovce zkontrolujte sílu signálu.
Použití ovládacího panelu
328
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 7
Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.
Další informace o postupu kontroly nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v uživatelské příručce
k počítači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Poznámka
• Pokud používáte chytrý telefon nebo tablet, ujistěte se, že je v zařízení povoleno připojení Wi-Fi.
Ověřte, že je v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny (Printer properties) na
kartě Porty (Ports) vybrána položka Povolit obousměrnou komunikaci (Enable
bidirectional support). (systém Windows)
Kontrola 8
Pokud ne, výběrem vhodné možnosti povolte podporu obousměrné komunikace.
Kontrola 9
Zkontrolujte, zda je brána firewall bezpečnostního softwaru zakázána.
Je-li ve vašem bezpečnostním softwaru brána firewall zapnuta, může se zobrazit varování, že se software
Canon pokouší získat přístup k síti. Pokud se dané varování zobrazí, nastavte bezpečnostní software tak, aby
tomuto softwaru vždy povolil přístup.
Používáte-li programy, které přepínají síťová prostředí, zkontrolujte jejich nastavení. Některé programy mají ve
výchozím nastavení bránu firewall povolenou.
Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě
LAN, použijte pro název sítě (SSID) alfanumerické znaky. (macOS)
Kontrola 10
Pokud problém přetrvává, klepněte zde a proveďte nastavení znovu.
329
Potíže se síťovým připojením
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Neznámý síťový klíč (heslo)
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového
směrovače nelze tiskárnu používat
330
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Po změnách konfigurace sítě se nelze připojit k tiskárně
Nelze se připojit k tiskárně pomocí bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi)
Nelze se připojit k tiskárně pomocí přímého bezdrátového připojení
Nelze tisknout/skenovat prostřednictvím sítě
Po změnách konfigurace sítě se nelze připojit k tiskárně
Získání adresy IP může počítači chvíli trvat. Možná bude nutné restartovat počítač.
Ujistěte se, že počítač získal platnou adresu IP a znovu se pokuste tiskárnu vyhledat.
Nelze se připojit k tiskárně pomocí bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi)
Zkontrolujte stav napájení tiskárny, zařízení v síti (např. bezdrátový
směrovač) a chytrý telefon nebo tablet.
Kontrola 1
• Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
• Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
• Podle okolností může být nezbytné vyřešit potíže s bezdrátovým směrovačem (např. aktualizace
intervalu klíče, vyřešení potíží s intervalem aktualizací DHCP, režim úspory energie apod.) nebo
aktualizovat firmware bezdrátového směrovače.
Podrobnosti vám sdělí výrobce vašeho bezdrátového směrovače.
Kontrola 2
Můžete se v počítači připojit k webovým stránkám?
Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.
Další informace o kontrole nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v příručce s pokyny dodané
s počítačem nebo se obraťte na jeho výrobce.
Kontrola 3
Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?
S použitím ikony
na dotykové obrazovce zkontrolujte stav připojení navázaného mezi tiskárnou
a bezdrátovým směrovačem. Pokud se ikona
nezobrazí, síť Wi-Fi je neaktivní. Ve vaší tiskárně
zapněte komunikaci v bezdrátové síti.
Kontrola 4
Ujistěte se, že síťové nastavení tiskárny odpovídá nastavení bezdrátového
směrovače.
331
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na
jeho výrobce.
Poznámka
• Pro připojení k bezdrátovému směrovači použijte 2,4GHz nebo 5GHz frekvenční pásmo. Použijte stejný
název sítě (SSID) nastavený pro tiskárnu, jako pro 2,4GHz nebo 5GHz frekvenční pásmo bezdrátového
směrovače.
Chcete-li zkontrolovat nastavení sítě v tiskárně, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 5
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se
zhorší. Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač blíže k sobě.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají
uloženou uvnitř.
Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte stav signálu
a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.
Kontrola 6
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi
různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena
z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s
počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním
pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od
zdroje rušení.
Na dotykové obrazovce zkontrolujte sílu signálu.
Použití ovládacího panelu
332
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 7
Zkontrolujte čísla kanálu Wi-Fi použity pro váš počítač.
Je nutné mít stejné číslo kanálu Wi-Fi, které používáte pro bezdrátový směrovač jako váš počítač. Běžně je
nastaven tak, že můžete využívat všechny kanály Wi-Fi. Pokud jsou však kanály, které používáte, omezeny,
kanály Wi-Fi se neshodují.
Informace o čísle kanálu Wi-Fi dostupném pro váš počítač naleznete v příručce s pokyny ke svému počítači.
Zkontrolujte, zda se u kanálu nastaveného v bezdrátovém směrovači jedná
o použitelný kanál ověřený při kontrole 7.
Kontrola 8
Není-li tomu tak, změňte kanál nastavený na bezdrátovém směrovači.
Kontrola 9
Zkontrolujte, zda je brána firewall bezpečnostního softwaru zakázána.
Je-li ve vašem bezpečnostním softwaru brána firewall zapnuta, může se zobrazit varování, že se software
Canon pokouší získat přístup k síti. Pokud se dané varování zobrazí, nastavte bezpečnostní software tak, aby
tomuto softwaru vždy povolil přístup.
Používáte-li programy, které přepínají síťová prostředí, zkontrolujte jejich nastavení. Některé programy mají ve
výchozím nastavení bránu firewall povolenou.
Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě
LAN, použijte pro název sítě (SSID) alfanumerické znaky. (macOS)
Kontrola 10
Pokud problém přetrvává, klepněte zde a proveďte nastavení znovu.
• Umístění:
Přesvědčte se, že se mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem nenachází žádné překážky.
Nelze se připojit k tiskárně pomocí přímého bezdrátového připojení
333
Kontrola 1
Zkontrolujte stav napájení tiskárny a ostatních zařízení (chytrý telefon nebo
tablet).
Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
Kontrola 2
Zobrazila se na dotykové obrazovce ikona
?
Pokud ne, přímé bezdrátové připojení je zakázáno. Zapněte přímé bezdrátové připojení.
Kontrola 3
Ověřte nastavení vašeho zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu).
Ujistěte se, že je v zařízení povoleno použití Wi-Fi.
Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
Ujistěte se, že je u připojení k zařízení uvedena vaše tiskárna (například
chytrý telefon nebo tablet).
Kontrola 4
Jako cíl připojení k zařízení vyberte název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení zadaný pro tiskárnu.
Ověřte cíl zařízení.
Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny k zařízení nebo na webové stránce výrobce.
Chcete-li zkontrolovat název sítě (SSID) pro režim Přímé bezdrátové připojení tiskárny, můžete jej zobrazit na
ovládacím panelu tiskárny nebo jej vytisknout spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.
• Otevřete informace na dotykové obrazovce.
Nastavení sítě LAN
• Vytiskněte síťové nastavení.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 5
Zadali jste správné heslo nastavené pro režim přímého bezdrátového
připojení?
Chcete-li zkontrolovat heslo pro tiskárnu, můžete je zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo je vytisknout
spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.
• Otevřete informace na dotykové obrazovce.
Nastavení sítě LAN
• Vytiskněte síťové nastavení.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 6
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od zařízení.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a zařízením příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se zhorší. Umístěte
tiskárnu a zařízení blíže k sobě.
Kontrola 7
Ověřte, zda je již připojeno 5 zařízení.
Režim přímého bezdrátového připojení neumožňuje připojit více než 5 zařízení.
334
Nelze tisknout/skenovat prostřednictvím sítě
Kontrola 1
Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.
Další informace o postupu kontroly nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v uživatelské příručce
k počítači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Kontrola 2
Pokud nejsou ovladače MP Drivers nainstalovány, nainstalujte je. (systém
Windows)
Klepněte zde a nainstalujte ovladače MP Drivers.
Kontrola 3
Zkontrolujte, zda bezdrátový směrovač neomezuje počítače, které jej
mohou využívat.
Další informace o připojení a nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny
k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Poznámka
• Chcete-li zjistit adresu MAC nebo adresu IP počítače, přečtěte si téma Kontrola adresy IP nebo adresy
MAC počítače.
335
Neznámý síťový klíč (heslo)
Neznámý klíč WPA/WPA2 nebo WEP pro bezdrátový směrovač, nelze se připojit
Nastavení šifrovacího klíče
Neznámý klíč WPA/WPA2 nebo WEP pro bezdrátový směrovač, nelze
se připojit
Další informace o nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému
směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač může komunikovat s bezdrátovým
směrovačem.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Nastavení šifrovacího klíče
Další informace o nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému
směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač může komunikovat s bezdrátovým
směrovačem.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
336
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vybrat možnost WPA, WPA2 nebo WPA/WPA2. Pokud je váš
bezdrátový směrovač kompatibilní s klíčem WPA/WPA2, můžete použít také režim WPA2 nebo WPA.
• Použití klíče WPA/WPA2 (systém Windows)
Metoda ověřování, heslo Wi-Fi a typ dynamického šifrování musí být stejné v bezdrátovém
směrovači, tiskárně i počítači.
Zadejte heslo Wi-Fi nakonfigurované na bezdrátovém směrovači.
Automaticky se vybere způsob dynamického šifrování TKIP (základní šifrování) nebo AES
(zabezpečené šifrování).
Podrobnosti naleznete v tématu Pokud se otevře obrazovka Podrobnosti WPA/WPA2.
Poznámka
• Tato tiskárna podporuje standardy WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) a WPA2-PSK
(WPA2-Personal).
• Použití klíče WEP
Délka nebo formát hesla Wi-Fi a metoda ověřování musí být stejné v bezdrátovém směrovači,
tiskárně i počítači.
K zajištění komunikace s bezdrátovým směrovačem, který generuje heslo automaticky, je třeba
nastavit tiskárnu tak, aby používala heslo vytvořené bezdrátovým směrovačem.
◦ V systému Windows:
Když se po klepnutí na tlačítko Hledat... (Search...) na obrazovce Nastavení sítě (Wi-Fi)
(Network Settings (Wi-Fi)) v nástroji IJ Network Device Setup Utility otevře obrazovka
Podrobnosti WEP (WEP Details), postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte délku,
formát a číslo hesla .
Podrobnosti naleznete v tématu Pokud se otevře obrazovka Podrobnosti WEP.
Poznámka
• Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě LAN:
Po připojení tiskárny k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě LAN zkontrolujte nastavení
Zabezpečení bezdrát. sítě (Wireless Security) v nabídce AirPort Utility.
Pokud je v nabídce délky hesla v nastavení základní stanice AirPort zvolena možnost
40bitové WEP (WEP 40 bit), vyberte možnost 64 bitů (64 bit).
K použití hesla vyberte možnost 1. V opačném případě nebude mít váš počítač možnost
komunikovat s tiskárnou prostřednictvím bezdrátového směrovače.
337
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení
bezdrátového směrovače nelze tiskárnu používat
Po výměně bezdrátového směrovače proveďte znovu nastavení sítě v tiskárně podle nového směrovače.
Klepněte zde a proveďte nastavení.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Pokud problém přetrvává, vyzkoušejte následující.
Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou
komunikovat
Poté, co došlo ke změně typu šifrování v bezdrátovém směrovači, nelze při povoleném šifrování
s tiskárnou komunikovat
Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče
v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou komunikovat
Kontrola 1
Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.
Pokyny k nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo
se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač a bezdrátový směrovač spolu při tomto nastavení
komunikují.
Provádíte-li u bezdrátového směrovače filtrování adres MAC nebo IP,
zkontrolujte, zda jsou adresy MAC nebo IP počítače, síťového zařízení či tiskárny
registrovány.
Kontrola 2
338
Používáte-li klíč WPA/WPA2 nebo heslo, zkontrolujte, zda je v počítači,
síťovém zařízení a tiskárně nastaven stejný šifrovací klíč jako v bezdrátovém směrovači.
Kontrola 3
Délka nebo formát hesla Wi-Fi a metoda ověřování musí být stejné v bezdrátovém směrovači, tiskárně
i počítači.
Podrobné informace naleznete v části Nastavení šifrovacího klíče.
Poté, co došlo ke změně typu šifrování v bezdrátovém směrovači,
nelze při povoleném šifrování s tiskárnou komunikovat
Jestliže u tiskárny změníte typ šifrování a toto zařízení následně nekomunikuje s počítačem, přesvědčte
se, že typ šifrování v počítači a bezdrátovém směrovači odpovídá typu nastavenému v tiskárně.
Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou
komunikovat
339
Jiné potíže se sítí
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
340
Kontrola informací o síti
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC tiskárny
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC počítače
Ověření komunikace mezi počítačem, tiskárnou a bezdrátovým směrovačem
Kontrola informací o síťovém nastavení
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC tiskárny
Chcete-li zjistit adresu IP nebo adresu MAC tiskárny, vytiskněte nebo pomocí ovládacího panelu otevřete
informace o nastavení sítě.
• Otevřete informace na dotykové obrazovce.
Nastavení sítě LAN
• Vytiskněte síťové nastavení.
Tisk síťového nastavení
V systému Windows můžete informace o nastavení sítě zkontrolovat také na obrazovce počítače.
Obrazovka nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC počítače
Chcete-li zkontrolovat adresu IP nebo adresu MAC počítače, pokračujte podle níže uvedených pokynů.
• V systému Windows:
1. Podle níže uvedeného postupu přejděte na příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 10 klepněte pravým tlačítkem na možnost Start a vyberte možnost
Příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 8.1 spusťte příkazový řádek (Command Prompt) z obrazovky Start. Pokud
se na obrazovce Start Příkazový řádek (Command Prompt) nezobrazuje, vyberte ovládací
tlačítko Hledat (Search) a zadejte řetězec „Příkazový řádek (Command Prompt)“.
V systému Windows 7 klepněte na možnost Start > Všechny programy (All Programs) >
Příslušenství (Accessories) > Příkazový řádek (Command Prompt).
2. Zadejte příkaz „ipconfig/all“ a stiskněte klávesu Enter.
Zobrazí se adresa IP a adresa MAC vašeho počítače. Pokud počítač není připojený k síti, adresa
IP se nezobrazí.
341
• V systému macOS:
1. V nabídce Apple klepněte na položku Předvolby systému (System Preferences)
a poté na položku Síť (Network).
2. Ujistěte se, že jste zvolili síťové rozhraní používané v počítači a klepněte na možnost
Pokročilé (Advanced).
Ujistěte se, že je jako typ síťového rozhraní vybrána možnost Wi-Fi.
3. Klepnutím na tlačítko TCP/IP zkontrolujte adresu IP nebo klepnutím na možnost
Hardware zkontrolujte adresu MAC.
Ověření komunikace mezi počítačem, tiskárnou a bezdrátovým
směrovačem
Pomocí příkazu Ping ověřte, zda probíhá komunikace.
• V systému Windows:
1. Podle níže uvedeného postupu přejděte na příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 10 klepněte pravým tlačítkem na možnost Start a vyberte možnost
Příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 8.1 spusťte příkazový řádek (Command Prompt) z obrazovky Start. Pokud
se na obrazovce Start Příkazový řádek (Command Prompt) nezobrazuje, vyberte ovládací
tlačítko Hledat (Search) a zadejte řetězec „Příkazový řádek (Command Prompt)“.
V systému Windows 7 klepněte na možnost Start > Všechny programy (All Programs) >
Příslušenství (Accessories) > Příkazový řádek (Command Prompt).
2. Zadejte případ Ping a stiskněte klávesu Enter.
Příkaz Ping vyvoláte následovně: ping XXX.XXX.XXX.XXX
„XXX.XXX.XXX.XXX“ je adresa IP cílového zařízení.
Pokud komunikace probíhá, zobrazí se zpráva následujícího typu.
Odpověď od XXX.XXX.XXX.XXX: bajty=32 čas=10ms TTL=255
Zobrazí-li se text Požadavek vypršel (Request timed out), komunikace neprobíhá.
• V systému macOS:
1. Podle následujícího postupu spusťte nástroj Network Utility.
342
Vyberte v nabídce Spustit (Go) nástroje Finder možnost Počítač (Computer) a poklepejte na
možnosti Macintosh HD > Systém (System) > Knihovna (Library) > CoreServices > Aplikace
(Applications) > Síťová utilita (Network Utility).
2. Klepněte na možnost Ping.
3. Nezapomeňte označit možnost Poslat pouze XX dotazů ping (Send only XX pings)
(kde XX představuje číslo).
4. V nabídce Zadejte síťovou adresu, na kterou chcete odeslat pakety ping (Enter
the network address to ping) zadejte adresu IP cílové tiskárny nebo cílového
bezdrátového směrovače.
5. Klepněte na možnost Ping.
„XXX.XXX.XXX.XXX“ je adresa IP cílového zařízení.
Otevře se následující typ zprávy.
64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.394 ms
64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.786 ms
64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.739 ms
--- XXX.XXX.XXX.XXX ping statistics --3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
Pokud se zobrazí správa „ztráta paketů 100%”, komunikace neprobíhá. V opačném případě může
počítač s cílovým zařízením komunikovat.
Kontrola informací o síťovém nastavení
Chcete-li ověřit informace o nastavení sítě tiskárny, vytiskněte nebo pomocí ovládacího panelu otevřete
informace o nastavení sítě.
• Otevřete informace na dotykové obrazovce.
Nastavení sítě LAN
• Vytiskněte síťové nastavení.
Tisk síťového nastavení
343
Obnovení výchozího nastavení
Důležité
• Při inicializaci dojde k vymazání všech síťových nastavení tiskárny a tisk nebo skenování z počítače
prostřednictvím sítě již nebude možné. Chcete-li po obnovení výchozího nastavení tiskárnu znovu
používat v síti, klepněte zde a proveďte znovu nastavení.
Pomocí ovládacího panelu tiskárny inicializujte síťové nastavení.
Obnovit výchozí nastavení
344
Potíže s tiskem/skenování z chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu
345
Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu
Při pokusu o tisk/skenování z chytrého telefonu nebo tabletu může dojít k potížím s komunikací vašeho
chytrého telefonu nebo tabletu s tiskárnou.
Zjistěte příčinu potíží s ohledem na způsob připojení.
S tiskárnou nelze komunikovat v bezdrátové síti LAN
Nelze komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového připojení
Poznámka
• Podrobnosti v případě potíží s tiskem kvůli problémům s připojením a další informace o úpravě
nastavení podle příslušného způsobu připojení:
Použití služby PIXMA/MAXIFY Cloud Link
Tisk pomocí funkce Google Cloud Print
Tisk ze zařízení se systémem iOS (AirPrint)
S tiskárnou nelze komunikovat v bezdrátové síti LAN
Pokud váš chytrý telefon nebo tablet nemůže s tiskárnou komunikovat, ověřte následující.
Zkontrolujte stav napájení tiskárny, zařízení v síti (např. bezdrátový
směrovač) a chytrý telefon nebo tablet.
Kontrola 1
• Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
• Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
• Podle okolností může být nezbytné vyřešit potíže s bezdrátovým směrovačem (např. aktualizace
intervalu klíče, vyřešení potíží s intervalem aktualizací DHCP, režim úspory energie apod.) nebo
aktualizovat firmware bezdrátového směrovače.
Podrobnosti vám sdělí výrobce vašeho bezdrátového směrovače.
Kontrola 2
Ověřte nastavení vašeho zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu).
Ujistěte se, že je v zařízení povoleno použití Wi-Fi.
Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
Kontrola 3
Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?
S použitím ikony
na dotykové obrazovce zkontrolujte stav připojení navázaného mezi tiskárnou
a bezdrátovým směrovačem. Pokud se ikona
nezobrazí, síť Wi-Fi je neaktivní. Ve vaší tiskárně
zapněte komunikaci v bezdrátové síti.
346
Je nastavení sítě v tiskárně shodné s nastavením bezdrátového
Kontrola 4
směrovače?
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na
jeho výrobce.
Chcete-li zkontrolovat nastavení sítě v tiskárně, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Shoduje se nastavení sítě ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu
s nastavením bezdrátového směrovače?
Kontrola 5
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Pokyny pro kontrolu nastavení chytrého telefonu nebo tabletu naleznete v příručce s pokyny dodané
k zařízení.
Jestliže se nastavení sítě ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu neshoduje s nastavením bezdrátového
směrovače, upravte je tak, aby bylo totožné s nastavením v bezdrátovém směrovači.
Kontrola 6
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se
zhorší. Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač blíže k sobě.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají
uloženou uvnitř.
Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte stav signálu
a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.
Kontrola 7
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi
různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena
347
z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s
počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním
pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od
zdroje rušení.
Na dotykové obrazovce zkontrolujte sílu signálu.
Použití ovládacího panelu
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Nelze komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového
připojení
Pokud váš chytrý telefon nebo tablet nemůže komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového
připojení, ověřte následující.
Kontrola 1
Zkontrolujte stav napájení tiskárny a ostatních zařízení (chytrý telefon nebo
tablet).
Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
Kontrola 2
Zobrazila se na dotykové obrazovce ikona
?
Pokud ne, přímé bezdrátové připojení je zakázáno. Zapněte přímé bezdrátové připojení.
Kontrola 3
Ověřte nastavení vašeho zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu).
Ujistěte se, že je v zařízení povoleno použití Wi-Fi.
Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
348
Ujistěte se, že je u připojení k zařízení uvedena vaše tiskárna (například
chytrý telefon nebo tablet).
Kontrola 4
Jako cíl připojení k zařízení vyberte název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení zadaný pro tiskárnu.
Ověřte cíl zařízení.
Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny k zařízení nebo na webové stránce výrobce.
Chcete-li zkontrolovat název sítě (SSID) pro režim Přímé bezdrátové připojení tiskárny, můžete jej zobrazit na
ovládacím panelu tiskárny nebo jej vytisknout spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.
• Otevřete informace na dotykové obrazovce.
Nastavení sítě LAN
• Vytiskněte síťové nastavení.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 5
Zadali jste správné heslo nastavené pro režim přímého bezdrátového
připojení?
Chcete-li zkontrolovat heslo pro tiskárnu, můžete je zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo je vytisknout
spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.
• Otevřete informace na dotykové obrazovce.
Nastavení sítě LAN
• Vytiskněte síťové nastavení.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 6
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od zařízení.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a zařízením příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se zhorší. Umístěte
tiskárnu a zařízení blíže k sobě.
Kontrola 7
Ověřte, zda je již připojeno 5 zařízení.
Režim přímého bezdrátového připojení neumožňuje připojit více než 5 zařízení.
349
Potíže při tisku
Tiskárna netiskne
Nevystřikuje se inkoust
Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba „Není papír“
Nelze tisknout na etiketu disku
Výtisky jsou neuspokojivé
350
Tiskárna netiskne
Kontrola 1
Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
V opačném případě ověřte, zda je tiskárna pevně připojena k napájení a stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON) ji
zapněte.
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka ZAPNOUT (ON)
přestane blikat a zůstane rozsvícená.
Poznámka
• Při tisku velkého objemu dat, například fotografií nebo jiné grafiky, může zahájení tisku trvat déle.
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v době, kdy počítač zpracovává data a odesílá je do tiskárny. Počkejte, až
se spustí tisk.
Kontrola 2
Ujistěte se, že je výstupní zásobník na papír v běžné poloze pro tisk.
Pokud nepoužíváte víceúčelovou přihrádku, vytáhněte výstupní zásobník na papír dopředu do maximální polohy
a na dotykové obrazovce vyberte možnost OK.
Kontrola 3
Ujistěte se, že je kazeta správně vložena.
Pokud se pod tiskárnou nachází nějaký předmět, kazetu nelze správně vložit a papír nemusí být podáván
správně.
Ujistěte se, že se pod tiskárnou nenachází žádné předměty a zatlačte na kazetu rovnoměrně směrem do
tiskárny, dokud se nezastaví.
Vložení papíru do kazety
Kontrola 4
Používáte-li zadní přihrádku, ujistěte se, že je kryt otvoru podavače zavřený.
Pokud je kryt otvoru podavače otevřený, papír nelze podávat.
Zavřete kryt otvoru podavače a ujistěte se, že se na dotykové obrazovce nenachází žádná zpráva.
Vložení papíru do zadní přihrádky
Kontrola 5
Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.
351
Pokud využíváte kabel USB, ověřte, zda je řádně připojen k tiskárně i k počítači. Po řádném připojení kabelu
USB ověřte následující:
• Pokud používáte převáděcí zařízení, např. rozbočovač USB, rozpojte jej, připojte tiskárnu přímo k počítači a
tisk opakujte. Pokud se tisk spustí normálně, spočívá problém v převáděcím zařízení. Obraťte se na
prodejce převáděcího zařízení.
• Mohlo také dojít k potížím s kabelem USB. Vyměňte kabel USB a tisk zopakujte.
Používáte-li tiskárnu v síti LAN, zkontrolujte, zda je tiskárna správně nastavena k použití v síti.
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Ujistěte se, že nastavení papíru se shoduje s nastavenými informacemi pro
zadní přihrádku nebo kazetu.
Kontrola 6
Pokud se nastavení papíru liší od informací o papíru v zadní přihrádce nebo kazetě, zobrazí se na dotykové
obrazovce chybová zpráva. Při řešení problému postupujte podle pokynů na dotykové obrazovce.
Poznámka
• Podle potřeby můžete určit, kdy se zobrazí zpráva bránící nevhodnému tisku.
Postup změny nastavení zobrazení zprávy při tisku či kopírování pomocí ovládacího panelu tiskárny:
Nastavení podavače
Postup změny nastavení zobrazování zprávy při tisku pomocí ovladače tiskárny:
Změna provozního režimu tiskárny (systém Windows)
Změna provozního režimu tiskárny (macOS)
Kontrola 7
Při tisku z počítače odstraňte nepotřebné tiskové úlohy.
• V systému Windows:
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
• V systému macOS:
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
Kontrola 8
Je při tisku zvolen ovladač tiskárny pro danou tiskárnu?
352
Tiskárna nebude pracovat správně, používáte-li ovladač tiskárny pro jinou tiskárnu.
• V systému Windows:
Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tisk vybrán název „Canon XXX series“ (kde „XXX“ je název
tiskárny).
Poznámka
• Je-li ve vašem počítači zaregistrováno více tiskáren, vyberte tiskárnu, kterou chcete nastavit jako
výchozí, jako svou výchozí tiskárnu.
• V systému macOS:
Zkontrolujte, zda je v nabídce Tiskárna (Printer) dialogového okna Tisk vybrán název tiskárny.
Poznámka
• Je-li ve vašem počítači zaregistrováno více tiskáren, vyberte z možností Předvolby systému (System
Preferences) > Tiskárny a skenery (Printers & Scanners) možnost Nastavit jako výchozí tiskárnu
(Set as Default Printer) pro tiskárnu, kterou chcete nastavit jako výchozí.
Kontrola 9
Chystáte se tisknout velký soubor dat? (Windows)
Pokud se chystáte tisknout soubor s velkým objemem dat, zahájení tisku může trvat delší dobu.
Pokud tiskárna nezahájí tisk po určité době, v dialogovém okně Možnosti tisku (Print Options) vyberte
Zapnuto (On) kvůli Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss).
Podrobné informace naleznete v tématu Popis karty Vzhled stránky.
Důležité
• Výběrem možnosti Zapnuto (On) v nastavení Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data
Loss) může dojít ke zhoršení kvality tisku.
• Po dokončení tisku vyberte v nastavení Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)
možnost Vypnuto (Off).
Kontrola 10
Pokud tisknete z počítače, restartujte počítač.
Restartujte počítač a pokus o tisk opakujte.
353
Nevystřikuje se inkoust
Kontrola 1
Zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu v nádržkách s inkoustem.
Na dotykové obrazovce zkontrolujte stav inkoustu.
Kontrola stavu inkoustu na dotykové obrazovce
Kontrola 2
Je na nádržce s inkoustem pořád oranžová páska a plastový obal?
Zkontrolujte, zda byl veškerý ochranný plastový obal odstraněn a větrací oblast ve tvaru písmena Y je tak volná,
viz níže (A).
Pokud na nádržce s inkoustem (B) zůstala oranžová páska, odlepte ji.
Kontrola 3
Nejsou trysky tiskové hlavy zanesené?
Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací vzorek
trysek.
Podrobnosti o tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy naleznete
v tématu Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný.
• Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:
Zkontrolujte, jestli není nádržka s inkoustem problémové barvy prázdná.
Pokud nádržka s inkoustem není prázdná, proveďte čištění tiskové hlavy a zkuste testovací vzorek trysek
vytisknout znovu.
• Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:
Proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud problém přetrvává i po hloubkovém čištění tiskové hlavy, vypněte tiskárnu a proveďte hloubkové
čištění tiskové hlavy znovu po 24 hodinách. Po vypnutí tiskárny neodpojujte napájecí kabel.
354
• Jestliže ani po druhém hloubkovém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění
potíží:
Pokud hloubkové čištění tiskové hlavy problém nevyřeší, může být tisková hlava poškozená. Obraťte se na
nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
355
Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba „Není
papír“
Kontrola 1
Zkontrolujte, zda je papír vložen.
Vkládání papíru
Kontrola 2
Při vkládání papíru dodržujte následující.
• Před vložením dvou nebo více listů papíru vyrovnejte jejich hrany.
• Při vkládání dvou nebo více listů papíru se ujistěte, že stoh papíru nepřekračuje omezení pro vkládání
papíru.
Při maximální kapacitě však někdy správné podávání papíru není možné – může ho znemožnit určitý typ
papíru a provozních podmínek (velmi vysoká nebo nízká teplota a vlhkost). V takových případech snižte
počet listů papíru na méně než polovinu limitu pro vkládání papíru.
• Papír vkládejte vždy orientovaný na výšku, bez ohledu na orientaci tisku.
• Při vkládání papíru do zadní přihrádky jej vložte tiskovou stranou NAHORU a zarovnejte pravé a levé
vodítko papíru tak, aby se dotýkala stohu papíru.
Vkládání papíru
• Do kazety vkládejte pouze běžný papír.
• Při vkládání papíru do kazety jej vložte tiskovou stranou DOLŮ a zarovnejte pravé/levé/přední vodítko
papíru tak, aby se dotýkalo stohu papíru.
Vkládání papíru
Kontrola 3
Je papír příliš silný nebo zkroucený?
Nepodporované typy médií
Kontrola 4
Při vkládání obálek dodržujte následující pokyny.
Při tisku na obálky si přečtěte téma Vkládání obálek do zadní přihrádky a obálky si připravte před tiskem.
Jakmile máte obálky připravené, vložte je orientované na výšku. Obálky vložené na šířku se nezavedou správně.
Ujistěte se, že nastavení typu média a velikosti papíru odpovídá velikosti
a typu vkládaného papíru.
Kontrola 5
Kontrola 6
Zkontrolujte, zda v zadní přihrádce nejsou žádné cizí předměty.
356
Pokud se v zadní přihrádce roztrhne papír, postupujte podle pokynů v tématu Seznam kódů podpory pro případ
chyby (uvíznutí papíru) a vyjměte jej.
Pokud jsou v zadní přihrádky cizí předměty, vypněte tiskárnu, odpojte zdroj napájení a až poté předmět vyjměte.
Poznámka
• Pokud je kryt otvoru podavače otevřený, pomalu jej zavřete.
Kontrola 7
Vyčistěte váleček podavače papíru.
Čištění válečků podavače papíru
Poznámka
• Čištěním se váleček podavače papíru opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě potřeby.
Pokud jsou z kazety podávány dva nebo více listů papíru najednou, vyčistěte
vnitřek kazety.
Kontrola 8
Čištění podložek v kazetě
Kontrola 9
Jsou kryt jednotky pro posuv i zadní kryt správně uchyceny?
Informace o polohách krytu jednotky pro posuv a zadního krytu naleznete v tématu Pohled zezadu.
357
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
358
Nelze tisknout na etiketu disku
Tisk na etiketu disku se nespustí
Víceúčelová přihrádka nepodává správně
Víceúčelová přihrádka uvízla
Tisk na etiketu disku se nespustí
Kontrola 1
Je správně umístěna víceúčelová přihrádka?
Řádně znovu vložte víceúčelovou přihrádku a na dotykové obrazovce vyberte možnost OK.
Použijte víceúčelovou přihrádku dodanou s touto tiskárnou.
Další informace o vložení víceúčelové přihrádky naleznete v tématu Vložení potisknutelného disku.
Kontrola 2
Je potisknutelný disk vložen do víceúčelové přihrádky?
Řádně vložte potisknutelný disk do víceúčelové přihrádky a na dotykové obrazovce vyberte možnost OK.
Použijte víceúčelovou přihrádku dodanou s touto tiskárnou.
Další informace o vložení víceúčelové přihrádky naleznete v tématu Vložení potisknutelného disku.
Kontrola 3
Uběhla od umístění víceúčelové přihrádky již nějaká doba?
Pokud od umístění víceúčelové přihrádky uběhla určitá doba, mohla se vysunout.
Postupujte podle pokynů na dotykové obrazovce a zkuste operaci opakovat.
Víceúčelová přihrádka nepodává správně
Kontrola 1
Je správně umístěna víceúčelová přihrádka?
Řádně znovu vložte víceúčelovou přihrádku a na dotykové obrazovce vyberte možnost OK.
Použijte víceúčelovou přihrádku dodanou s touto tiskárnou.
Další informace o vložení víceúčelové přihrádky naleznete v tématu Vložení potisknutelného disku.
Kontrola 2
Možná byl vložen nerozpoznatelný potisknutelný disk.
Společnost Canon doporučuje použití potisknutelných disků speciálně určených pro potisk v inkoustových
tiskárnách.
359
Víceúčelová přihrádka uvízla
Opatrně vytáhněte víceúčelovou přihrádku.
Pokud nelze víceúčelovou přihrádku vytáhnout, zařízení vypněte a znovu zapněte pomocí přepínače
napájení. Víceúčelová přihrádka se automaticky vysune.
Pokud je víceúčelová přihrádka vysunutá, znovu víceúčelovou přihrádku zasuňte a poté tisk zopakujte.
Další informace o vložení víceúčelové přihrádky naleznete v tématu Vložení potisknutelného disku.
Pokud je víceúčelová přihrádka stále zablokovaná, zkontrolujte, zda problém nespočívá v potisknutelném
disku.
Víceúčelová přihrádka nepodává správně
360
Výtisky jsou neuspokojivé
Pokud jsou výsledky tisku neuspokojivé kvůli bílým pruhům, nezarovnaným/deformovaným řádkům nebo
nerovnoměrným barvám, ověřte si nejprve nastavení papíru a kvality tisku.
Kontrola 1
Odpovídá nastavení velikosti stránky a typu média velikosti a typu
vkládaného papíru?
Pokud tato nastavení nesouhlasí, nebude možné získat správné výsledky.
Pokud tisknete fotografie nebo ilustrace, může nesprávné nastavení typu papíru snížit kvalitu vytištěných barev.
Pokud také tisknete s nesprávným nastavením typu papíru, může se tištěný povrch poškrábat.
Při tisku bez okrajů se mohou objevit nejednotné barvy v závislosti na kombinaci nastavení typu papíru a
vkládaného papíru.
Metody ověření papíru a nastavení kvality tisku jsou různé v závislosti na používání tiskárny.
• Kopírování/tisk z paměťové karty
Na ovládacím panelu ověřte nastavení.
Nastavení položek při kopírování
Nastavení položek pro tisk fotografií pomocí ovládacího panelu
• Tisk z počítače
Ověřte nastavení v ovladači tiskárny.
Základní nastavení tisku
• Tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi)
Zkontrolujte nastavení na vašem zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) nebo pomocí
ovládacího panelu.
Nastavení tisku PictBridge (Wi-Fi)
Nastavení PictBridge
• Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu pomocí aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Zkontrolujte nastavení aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Tisk fotografií z chytrého telefonu
Kontrola 2
Zkontrolujte, že je vybrána odpovídající kvalita tisku (viz předcházející
seznam).
Vyberte kvalitu tisku vhodnou pro daný papír a tištěný obsah. Pokud si všimnete rozmazaných nebo
nerovnoměrných barev, zvyšte v nastaveních kvalitu tisku a tisk opakujte.
361
Poznámka
• Při tisku ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi) nastavte kvalitu tisku na ovládacím
panelu.
Toto nastavení nelze používat u zařízení kompatibilních se standardem PictBridge (Wi-Fi).
Kontrola 3
Pokud problém přetrvává, zkontrolujte také následující části.
Viz také následující části:
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají rozteklé barvy/pruhy nebo čáry
Čáry nejsou vyrovnané / jsou deformované
Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný
Svislé čáry vedle obrázku
Tisk nelze dokončit
Část stránky se nevytiskne (systém Windows)
Čáry jsou neúplné nebo chybí (systém Windows)
Obrázky jsou neúplné nebo chybí (systém Windows)
Inkoustové skvrny / Zkroucený papír
Zadní strana papíru je zašpiněná
Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách pruhy
362
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají
rozteklé barvy/pruhy nebo čáry
Výtisky jsou rozmazané
Barvy jsou nesprávné
363
Objevily se bílé pruhy
Kontrola 1
Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.
Výtisky jsou neuspokojivé
Zkontrolujte stav nádržek s inkoustem. Pokud došel inkoust, vyměňte
nádržku s inkoustem.
Kontrola 2
Výměna nádržek s inkoustem
Kontrola 3
Je na nádržce s inkoustem pořád oranžová páska a plastový obal?
Zkontrolujte, zda byl veškerý ochranný plastový obal odstraněn a větrací oblast ve tvaru písmena Y je tak volná,
viz níže (A).
Pokud na nádržce s inkoustem (B) zůstala oranžová páska, odlepte ji.
Kontrola 4
Nejsou trysky tiskové hlavy zanesené?
Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací vzorek
trysek.
Podrobnosti o tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy naleznete
v tématu Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný.
364
• Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:
Zkontrolujte, jestli není nádržka s inkoustem problémové barvy prázdná.
Pokud nádržka s inkoustem není prázdná, proveďte čištění tiskové hlavy a zkuste testovací vzorek trysek
vytisknout znovu.
• Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:
Proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud problém přetrvává i po hloubkovém čištění tiskové hlavy, vypněte tiskárnu a proveďte hloubkové
čištění tiskové hlavy znovu po 24 hodinách. Po vypnutí tiskárny neodpojujte napájecí kabel.
• Jestliže ani po druhém hloubkovém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění
potíží:
Pokud hloubkové čištění tiskové hlavy problém nevyřeší, může být tisková hlava poškozená. Obraťte se na
nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
Pokud používáte papír s jedním potisknutelným povrchem, ověřte, zda
používáte správnou stranu papíru pro tisk.
Kontrola 5
Tisk na nesprávnou stranu takového papíru může být nejasný nebo může mít sníženou kvalitu.
Do zadní přihrádky vkládejte papír tiskovou stranou nahoru. Do kazety vkládejte papír tiskovou stranou dolů.
Podrobné informace o straně, na kterou lze tisknout, získáte v příručce k používání papíru.
• V případě kopírování si přečtěte také následující části:
Kontrola 6
Není skleněná deska znečištěná?
Skleněnou desku vyčistěte.
Čištění skleněné desky a krytu dokumentu
Kontrola 7
Zkontrolujte, zda byl originál správně vložen na desku skeneru.
Při vkládání originálu na desku skeneru, vložte jej kopírovanou stranou směrem dolů.
Vkládání originálů
Kontrola 8
Je zdrojem potištěný papír z tiskárny?
Pokud použijete originál vytisknutý v této tiskárně, může s ohledem na stav originálu dojít ke snížení kvality tisku.
Vytiskněte jej přímo z tiskárny nebo jej znovu vytiskněte z počítače, je-li to možné.
365
Čáry nejsou vyrovnané / jsou deformované
Kontrola 1
Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.
Výtisky jsou neuspokojivé
Kontrola 2
Proveďte nastavení tiskové hlavy.
Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané/deformované nebo je výsledek tisku jinak neuspokojivý, upravte
polohu tiskové hlavy.
Nastavení tiskové hlavy
Poznámka
• Pokud po nastavení tiskové hlavy problém přetrvává, proveďte ruční nastavení tiskové hlavy ze svého
počítače.
V systému Windows:
Ruční nastavení polohy tiskové hlavy
V systému macOS:
Nastavení polohy Tisková hlava
Kontrola 3
Zvyšte kvalitu tisku a zkuste tisknout znovu.
Výsledek tiskové úlohy se může zlepšit, pokud na ovládacím panelu nebo v ovladači tiskárny zvýšíte nastavení
kvality tisku.
366
Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný
Papír je špinavý
Ušpiněné okraje
Ušpiněný povrch
Potištěný povrch je poškrábaný
Kontrola 1
Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.
Výtisky jsou neuspokojivé
Kontrola 2
Ověřte typ papíru.
Ujistěte se, že používáte papír vhodný pro tištěný obsah.
Podporované typy médií
Kontrola 3
Před vložením papíru vyrovnejte zkroucený papír.
Pokud používáte Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss, vkládejte listy po jednom tak jak
jsou, i pokud jsou zkroucené. Pokud papír stočíte opačným směrem, abyste jej narovnali, mohou se na jeho
povrchu vytvořit praskliny a dojde ke snížení kvality tisku.
Doporučujeme dát nepoužitý papír zpět do balíku a uložit jej na rovném povrchu.
• Běžný papír
Otočte papír a znovu ho vložte pro tisk na druhou stranu.
• Jiný papír (jako například obálka)
Pokud je zkroucení rohů papíru vyšší než 3 mm / 0,1 palce (A), na papíru mohou být šmouhy nebo se papír
nemusí podat správně. Při rovnání zkrouceného papíru postupujte podle následujících pokynů.
367
1. Stočte papír proti směru zkroucení, jak je uvedeno níže.
2. Zkontrolujte, zda je již papír rovný.
Papír, u kterého jste odstranili zkroucení, doporučujeme vkládat do tiskárny po jednotlivých listech.
Poznámka
• V závislosti na typu papíru může být papír ušpiněný nebo nemusí být podán správně, i když není
zkroucený směrem dovnitř. Postupujte podle níže uvedených pokynů a papír před tiskem ohněte o 3 mm /
0,1 palce (C) směrem ven. Tím se mohou zlepšit výsledky tisku.
(B) Tisková strana
Papír pro tisk, který byl zkroucen směrem ven, doporučujeme podávat po jednotlivých listech.
Kontrola 4
Tiskárnu nastavte tak, aby zamezila otěru papíru.
Úpravou nastavení za účelem zamezení otěru papíru dojde ke zvětšení vzdálenosti mezi tiskovou hlavou
a papírem. Pokud zjistíte otěr i při správně nastaveném typu média odpovídajícím papíru, prostřednictvím
ovládacího panelu nebo počítače nastavte v tiskárně funkci zamezení otěru papíru.
Může tak dojít ke snížení rychlosti tisku.
* Po dokončení tisku tato nastavení zrušte. Pokud tak neučiníte, použijí se i u následujících tiskových úloh.
• Pomocí ovládacího panelu
Klepněte na tlačítko DOMŮ (HOME), vyberte ikonu
(Nastavení (Setup)) a možnosti Nastavení
zařízení (Device settings) a Nastavení tisku (Print settings) a poté v nabídce Zamezit otěru papíru
(Prevent paper abrasion) nastavte hodnotu ZAP (ON).
Změna nastavení z ovládacího panelu
368
• Pomocí počítače (systém Windows):
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otevření nástroje pro údržbu (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Vyberte možnost Uživatelská nastavení (Custom Settings).
4. Označte pole Zamezit otěru papíru (Prevents paper abrasion) a stiskněte tlačítko OK.
5. Přečtěte si zprávu a stiskněte tlačítko OK.
• Pomocí počítače (systém macOS):
Pomocí Vzdáleného UR upravte nastavení pro zamezení otěru papíru.
Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě
Kontrola 5
Pokud je jas příliš nízký, pomocí nastavení jas navyšte a pokuste se tisknout
znovu.
Pokud obrázky tisknete s nízkým jasem na běžný papír, může papír absorbovat příliš mnoho inkoustu a může se
kroutit a otírat.
• Tisk z počítače (systém Windows)
V ovladači tiskárny ověřte nastavení jasu.
Nastavení jasu
• Kopírování
Nastavení položek při kopírování
Kontrola 6
Není skleněná deska znečištěná?
Skleněnou desku vyčistěte.
Čištění skleněné desky a krytu dokumentu
Kontrola 7
Je váleček podávání papíru znečištěný?
Vyčistěte váleček podavače papíru.
Čištění válečků podavače papíru
Poznámka
• Čištěním se váleček podavače papíru opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě potřeby.
Kontrola 8
Je vnitřek tiskárny znečištěný?
Při oboustranném tisku se může vnitřek tiskárny znečistit inkoustem a poté hrozí rozmazání výtisku.
Vyčistěte vnitřek tiskárny tím, že proveďte čištění spodní desky.
369
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)
Poznámka
• Aby nedošlo ke znečištění vnitřku tiskárny, nezapomeňte nastavit správnou velikost papíru.
Kontrola 9
Nastavte delší dobu schnutí inkoustu.
K dispozici pak bude dostatek času, aby potištěný povrch zaschl a nemohlo dojít k jeho rozmazání a poškrábání.
• V systému Windows:
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otevření nástroje pro údržbu (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Vyberte možnost Uživatelská nastavení (Custom Settings).
4. Nastavte dobu čekání posuvníkem Doba čekání na zaschnutí inkoustu (Ink Drying Wait
Time) a stiskněte tlačítko OK.
5. Přečtěte si zprávu a stiskněte tlačítko OK.
• V systému macOS:
Pomocí Vzdáleného UR nastavte dobu čekání.
Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě
370
Svislé čáry vedle obrázku
Kontrola
Je vložen papír správné velikosti?
Pokud je vložen větší papír, než který jste zadali, mohou se na levém nebo obou okrajích zobrazit svislé
čáry (A).
Velikost papíru upravte tak, aby odpovídala vloženému papíru.
Výtisky jsou neuspokojivé
Poznámka
• Směr nebo vzhled svislých čar (A) se může lišit v závislosti na obrazových datech nebo na nastavení tisku.
• Pokud je to pro zachování čistých výtisků nutné, provede tato tiskárna automatické čištění. Při čištění
dojde k vystříknutí malého množství inkoustu.
Inkoust je většinou vystříknut do nádobky přebytečného inkoustu u vnějšího okraje papíru. Pokud ale
vložíte větší papír, než jaký jste zadali, může dojít k vystříknutí na papír.
371
Potíže se skenováním (macOS)
Potíže se skenováním
372
Potíže se skenováním
Skener nefunguje
Ovladač skeneru se nespustí
373
Skener nefunguje
Kontrola 1
Zkontrolujte, zda jsou skener nebo tiskárna zapnuté.
Kontrola 2
Pokud využíváte síťové připojení, zkontrolujte stav připojení a podle potřeby
zařízení znovu připojte.
Kontrola 3
Pokud používáte připojení USB, zapojte kabel USB k jinému portu USB
v počítači.
Je-li kabel USB připojený k rozbočovači USB, odpojte jej z rozbočovače USB
a připojte přímo k portu USB v počítači.
Kontrola 4
Kontrola 5
Restartujte počítač.
Pokud budete chtít skenovat z ovládacího panelu tiskárny připojené pomocí
kabelu USB, klepněte v dialogovém okně Nastavení (Obecné nastavení) (Settings
(General Settings)) na tlačítko Nastavení skenování z ovládacího panelu (Scan-fromOperation-Panel Settings) a označte následující políčka.
Kontrola 6
• Váš skener nebo tiskárna
• Povolí skenování z ovládacího panelu (Enables scanning from the operation panel)
374
Ovladač skeneru se nespustí
Kontrola 1
Zkontrolujte, zda aplikace podporuje službu AirPrint.
Kontrola 2
Z nabídky aplikace vyberte příslušný skener nebo tiskárnu.
Poznámka
• Konkrétní operace se může lišit v závislosti na aplikaci.
Proveďte skenování a uložte obrázky v nástroji IJ Scan Utility Lite a otevřete
soubory v aplikaci.
Kontrola 3
Kontrola 4
Skener může být zamknutý. (pouze pro osobní skenery)
Pokud je aplikace IJ Scan Utility Lite spuštěna, ukončete ji. Přesuňte přepínač zámku skeneru do odemčené
pozice (
) a kabel USB znovu připojte.
375
Je zobrazena chybová zpráva
Kontrola
Skener může být zamknutý.
Pokud je aplikace IJ Scan Utility Lite spuštěna, ukončete ji. Přesuňte přepínač zámku skeneru do odemčené
pozice (
) a kabel USB znovu připojte.
Postup odemknutí skeneru naleznete v tištěné příručce Příručka pro uvedení do provozu.
376
Skenování se nespustí / skenování se nedokončí
Kontrola
Skener může být zamknutý.
Pokud je aplikace IJ Scan Utility Lite spuštěna, ukončete ji. Přesuňte přepínač zámku skeneru do odemčené
pozice (
) a kabel USB znovu připojte.
Postup odemknutí skeneru naleznete v tištěné příručce Příručka pro uvedení do provozu.
377
Položky nelze skenovat správně
Kontrola
Skener může být zamknutý.
Pokud je aplikace IJ Scan Utility Lite spuštěna, ukončete ji. Přesuňte přepínač zámku skeneru do odemčené
pozice (
) a kabel USB znovu připojte.
Postup odemknutí skeneru naleznete v tištěné příručce Příručka pro uvedení do provozu.
378
Mechanické potíže
Tiskárna se nezapne
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne
Potíže s připojením USB
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB
Na dotykové obrazovce je uveden špatný jazyk
379
Tiskárna se nezapne
Kontrola 1
Stiskněte tlačítko ZAPNOUT (ON).
Kontrola 2
Ujistěte se, že napájecí kabel je pevně zapojen do tiskárny, a poté ji znovu
zapněte.
Kontrola 3
Odpojte tiskárnu, počkejte alespoň 2 minuty, znovu je zapojte a tiskárnu
zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
380
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne
Kontrola
Pokud je tiskárna nastavena tak, aby se po určité době automaticky vypínala,
zakažte toto nastavení.
Jestliže jste tiskárnu nastavili tak, aby se po určité době automaticky vypnula, napájení se po uplynutí této doby
samo vypne.
• Nastavení můžete zakázat na ovládacím panelu:
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Na domovské obrazovce vyberte možnost
3. Vyberte možnost
(Nastavení (Setup)).
ECO.
4. Vyberte možnost Nastavení šetření energie (Energy saving settings).
5. Přečtěte si uvedenou zprávu a vyberte možnost Další (Next).
6. Vyberte možnost Automat. vypnutí (Auto power off).
7. Vyberte možnost Nikdy (Never).
8. Vyberte možnost OK.
Nastavení je zakázáno.
• Nastavení můžete zakázat i z počítače:
V systému Windows můžete k deaktivaci nastavení použít nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool nebo
ScanGear (ovladač skeneru).
Při zákazu nastavení pomocí nástroje Canon IJ Printer Assistant Tool postupujte následovně.
1. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otevření nástroje pro údržbu (Canon IJ Printer Assistant Tool)
2. Vyberte možnost Nastavení automatického zapínání/vypínání (Auto Power Settings).
381
3. V nastavení Automatické vypnutí (Auto Power Off) vyberte možnost Zakázat (Disable).
4. Vyberte možnost OK.
5. Na otevřené obrazovce vyberte možnost OK.
Nastavení automatického vypnutí napájení není aktivní.
Poznámka
• V následující části je uveden postup zakázání nastavení v nástroji ScanGear (ovladač skeneru).
Karta Skener
382
Potíže s připojením USB
Zkontrolujte položky níže, jestliže dojde k jedné z následujících událostí.
• Tisk nebo skenování je pomalé.
• Nefunguje připojení USB Hi-Speed.
• Zobrazí se zpráva, jako například tato: „Toto zařízení může pracovat rychleji (This device can
perform faster)“. (systém Windows)
Poznámka
• Pokud vaše systémové prostředí nepodporuje rozhraní Hi-Speed USB, bude tiskárna pracovat při nižší
rychlosti odpovídající rozhraní USB 1.1. Tiskárna v takovém případě pracuje správně, ale rychlost tisku
nebo skenování se může v závislosti na rychlosti komunikace zpomalit.
Podle následujících položek zkontrolujte, zda prostředí systému podporuje
rozhraní USB Hi-Speed.
Kontrola
• Podporuje port USB v počítači vysokorychlostní připojení Hi-Speed USB?
• Podporuje kabel USB nebo rozbočovač USB vysokorychlostní připojení USB?
Použijte certifikovaný vysokorychlostní kabel USB Hi-Speed. Doporučujeme nepoužívat kabel USB delší
než přibližně 3 metry / 10 stop.
• Pracuje na vašem počítači ovladač rozhraní USB Hi-Speed správně?
Ujistěte se, že nejnovější ovladač pro Hi-Speed USB funguje správně, a podle potřeby si stáhněte
a nainstalujte nejnovější verzi ovladače Hi-Speed USB pro svůj počítač.
Důležité
• Další informace získáte u výrobce počítače, kabelu USB nebo rozbočovače USB.
383
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB
Kontrola 1
Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
Kontrola 2
Kabel USB řádně připojte.
Podle níže uvedeného obrázku vyhledejte port USB na zadní straně tiskárny.
Důležité
• Zapojte konektor typu B do tiskárny stranou s vrubem směrem nahoru. Podrobné informace naleznete
v uživatelské příručce dodané s kabelem USB.
Ověřte, že je v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny (Printer properties) na
kartě Porty (Ports) vybrána položka Povolit obousměrnou komunikaci (Enable
bidirectional support). (systém Windows)
Kontrola 3
Pokud ne, výběrem vhodné možnosti povolte podporu obousměrné komunikace.
Otevření obrazovky pro nastavení ovladače tiskárny
384
Na dotykové obrazovce je uveden špatný jazyk
Podle následujících pokynů vyberte vhodný jazyk.
1. Klepněte na tlačítko DOMŮ (HOME) a chvíli počkejte.
2. Vyberte možnost
(Nastavení (Setup)).
Použití ovládacího panelu
3. Vyberte možnost
.
4. Vyberte sedmou položku nastavení shora.
5. Vyberte požadovaný jazyk dotykové obrazovky.
6. Použijte tlačítko v levé dolní části.
385
Potíže s instalací nebo stahováním
Instalace ovladačů MP Drivers se nezdařila (systém Windows)
Aktualizace ovladačů MP Drivers v síti (systém Windows)
386
Instalace ovladačů MP Drivers se nezdařila (systém Windows)
Pokud nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny (Printer Connection):
Ostatní případy:
Pokud nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny (Printer
Connection):
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
Ostatní případy:
Pokud ovladače MP Drivers nebyly nainstalovány správně, ovladače MP Drivers odinstalujte, restartujte
počítač a ovladače MP Drivers přeinstalujte.
Odstranění nepotřebných ovladačů MP Drivers
Klepněte zde a nainstalujte ovladače MP Drivers.
387
Poznámka
• Pokud byl instalační program ukončen kvůli chybě systému Windows, je možné, že je systém
Windows nestabilní, a instalace ovladače proto nebude umožněna. Restartujte počítač a ovladače
nainstalujte znovu.
388
Aktualizace ovladačů MP Drivers v síti (systém Windows)
Stáhněte nejnovější ovladače MP Drivers.
Na stránce pro stažení na webu společnosti Canon si stáhněte nejnovější ovladače MP Drivers pro váš
model.
Odinstalujte stávající ovladače MP Drivers a podle pokynů k instalaci nainstalujte nejnovější stažené
ovladače MP Drivers. Na obrazovce pro výběr způsobu připojení vyberte možnost Použít tiskárnu
s připojením k síti Wi-Fi (Use the printer with Wi-Fi connection). Tiskárna bude v síti automaticky
zjištěna.
Ujistěte se, že tiskárna byla vyhledána a podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače MP Drivers.
Poznámka
• Tato akce nemá vliv na nastavení sítě v tiskárně, takže tuto tiskárnu můžete používat v síti bez nutnosti
nastavení opět měnit.
389
Chyby a zprávy
Pokud dojde k chybě
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
390
Pokud dojde k chybě
Když dojde k chybě při tisku, například pokud dojde nebo uvízne papír, zobrazí se automaticky zpráva
o odstraňování problémů. Proveďte akci popsanou ve zprávě.
Pokud dojde k chybě, zobrazí se na obrazovce počítače nebo tiskárny chybová zpráva. U některých chyb se
zobrazí také kód podpory (číslo chyby).
Pokud se na obrazovce počítače zobrazí kód podpory a zpráva
(Windows):
Pokud se na tiskárně (dotyková obrazovka) zobrazí kód podpory a
zpráva:
Podrobnosti o řešení chyb s kódy podpory naleznete v tématu Seznam kódů podpory pro případ chyby.
Podrobnosti o řešení chyb bez kódů podpory naleznete v tématu Zobrazí se zpráva (kód podpory).
391
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
Tato část popisuje některé ze zpráv, které se mohou zobrazit.
Poznámka
• U některých chyb se zobrazí také kód podpory (číslo chyby). Podrobnosti o chybách s kódy podpory
naleznete v části Seznam kódů podpory pro případ chyby.
Pokud se na dotykové obrazovce tiskárny zobrazí zpráva, zkontrolujte následující.
Na dotykové obrazovce se objeví zpráva
Pokud se zpráva zobrazí v počítači, zkontrolujte následující.
Je zobrazena chyba o automatickém oboustranném tisku
Zobrazení chyby v důsledku odpojení napájecího kabelu (systém Windows)
Chyba zápisu / Chyba výstupu / Chyba komunikace (systém Windows)
Další chybové zprávy (systém Windows)
Na dotykové obrazovce se objeví zpráva
Přečtěte si zprávu a proveďte příslušnou akci.
• Napájení nebylo naposledy vypnuto správně. Při vypínání stiskněte tlačítko
.
Pravděpodobně došlo k odpojení tiskárny, když byla ještě zapnutá.
Výběrem možnosti OK na dotykové obrazovce chybu zrušíte.
Poznámka
• Pokyny ke správnému odpojení tiskárny naleznete v tématu Odpojení tiskárny.
• K serveru se nelze připojit. Chvíli vyčkejte a pak operaci opakujte.
Tiskárnu nelze připojit k serveru z důvodu chyby komunikace.
Výběrem možnosti OK na dotykové obrazovce chybu zrušte a po chvíli akci opakujte.
Je zobrazena chyba o automatickém oboustranném tisku
Prohlédněte si téma Potíže při automatickém oboustranném tisku a proveďte
příslušnou akci.
Kontrola
392
Zobrazení chyby v důsledku odpojení napájecího kabelu (systém
Windows)
Pravděpodobně došlo k odpojení tiskárny, když byla zapnutá.
Přečtěte si chybovou zprávu zobrazenou v počítači a klepněte na tlačítko OK.
Tiskárna zahájí tisk.
Pokyny k odpojení napájecího kabelu naleznete v části Odpojení tiskárny.
Chyba zápisu/Chyba výstupu/Chyba komunikace (systém Windows)
Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) nesvítí, zkontrolujte, zda je tiskárna
zapojena do sítě a zapnuta.
Kontrola 1
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka ZAPNOUT (ON)
přestane blikat a zůstane rozsvícená.
Kontrola 2
Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.
Pokud využíváte kabel USB, ověřte, zda je řádně připojen k tiskárně i k počítači. Po řádném připojení kabelu
USB ověřte následující:
• Pokud používáte převáděcí zařízení, např. rozbočovač USB, rozpojte jej, připojte tiskárnu přímo k
počítači a tisk opakujte. Pokud se tisk spustí normálně, spočívá problém v převáděcím zařízení. Obraťte
se na prodejce převáděcího zařízení.
• Mohlo také dojít k potížím s kabelem USB. Vyměňte kabel USB a tisk zopakujte.
Používáte-li tiskárnu v síti LAN, zkontrolujte, zda je tiskárna správně nastavena k použití v síti.
Kontrola 3
Zkontrolujte, zda jsou ovladače MP Drivers nainstalovány správně.
Odinstalujte ovladače MP Drivers podle postupu popsaného v tématu Odstranění nepotřebných ovladačů MP
Drivers a pomocí instalačního disku CD-ROM nebo pomocí zdrojů dostupných na webu společnosti Canon
ovladače znovu nainstalujte.
Je-li tiskárna připojena k počítači pomocí kabelu USB, zkontrolujte stav
zařízení v počítači.
Kontrola 4
Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte stav zařízení.
1. Postupně vyberte položky Ovládací panel (Control Panel) > Hardware a zvuk
(Hardware and Sound) > Správce zařízení (Device Manager).
393
Poznámka
• Pokud se zobrazí obrazovka Řízení uživatelských účtů (User Account Control), vyberte
možnost Pokračovat (Continue).
2. Otevřete část Podpora tisku přes sběrnici USB – Vlastnosti (USB Printing
Support Properties).
Poklepejte na možnost Řadiče sběrnice USB (Universal Serial Bus controllers) a poté na
položku Podpora tisku přes sběrnici USB (USB Printing Support).
Poznámka
• Pokud se obrazovka Podpora tisku přes sběrnici USB – Vlastnosti (USB Printing
Support Properties) neotevře, zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači.
Kontrola 2
Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.
3. Klepněte na kartu Obecné (General) a vyhledejte potíže se zařízením.
Zobrazí-li se chyba zařízení, její řešení najdete v nápovědě k systému Windows.
Další chybové zprávy (systém Windows)
Pokud se mimo okno monitoru stavu tiskárny zobrazí chybová zpráva,
zkontrolujte následující:
Kontrola
• „Zařazování neproběhlo úspěšně z důvodu nedostatku místa na disku (Could not spool
successfully due to insufficient disk space)“
Odstraňte nepotřebné soubory, abyste uvolnili místo na disku.
• „Zařazování neproběhlo úspěšně z důvodu nedostatku paměti (Could not spool successfully due
to insufficient memory)“
Ukončete ostatní aplikace, a uvolněte tak paměť.
Pokud stále nelze tisknout, restartujte počítač a tisk opakujte.
• „Nebyl nalezen ovladač tiskárny (Printer driver could not be found)“
Odinstalujte ovladače MP Drivers podle postupu popsaného v tématu Odstranění nepotřebných ovladačů
MP Drivers a pomocí instalačního disku CD-ROM nebo pomocí zdrojů dostupných na webu společnosti
Canon ovladače znovu nainstalujte.
• „Nebylo možné vytisknout název aplikace (Could not print Application name) - Název souboru“
Opakujte tisk po skončení aktuální úlohy.
394
Seznam kódů podpory pro případ chyby
Pokud dojde k některé chybě, zobrazí se na dotykové obrazovce a obrazovce počítače kód podpory.
Tento kód podpory udává číslo chyby a zobrazí se společně s chybovou zprávou.
Pokud dojde k chybě, zkontrolujte kód podpory zobrazený na dotykové obrazovce nebo na obrazovce
počítače a proveďte odpovídající kroky.
Na dotykové obrazovce a na obrazovce počítače se zobrazí kód
podpory
• 1000 až 1ZZZ
1000 1001 1002 1003 1013
1200 1240 1258 1259 1300 1303
1304 1309 1310 1313 1401 1403
1405 140B 1410 1411 1412 1413
1414 1415 1551 1552 15A1 15A2
1600 1660 1684 1688 1689 168C
1700 1701 1730 1731 1830 1850
1851 1855 1857 185B 185C 185D
1871 1890
• 2000 až 2ZZZ
2110 2113 2114 2120 2123 2500
2700
• 3000 až 3ZZZ
3402 3403 3405 3407 3408 3410
3411 3412 3413 3438 3439 3440
3441 3442 3443 3444 3445 3446
3447
• 4000 až 4ZZZ
4100 4103 4104 410A 495A
395
• 5000 až 5ZZZ
5011 5012 5050 5100 5200 520E
5400 5700 5B00 5B01 5C02
• 6000 až 6ZZZ
6000 6001 6004 6500 6502 6800
6801 6830 6831 6832 6833 6900
6901 6902 6910 6911 6930 6931
6932 6933 6934 6935 6936 6937
6938 6940 6941 6942 6943 6944
6945 6946 6951 6A80 6A81 6D01
• 7000 až 7ZZZ
7500 7600 7700 7800
• 8000 až 8ZZZ
8300
• A000 až ZZZZ
C000
Informace o kódech podpory spojených s uvíznutím papíru naleznete také v části Seznam kódů podpory
pro případ chyby (uvíznutí papíru).
396
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Dojde-li k uvíznutí papíru, vyjměte jej podle vhodného postupu uvedeného níže.
• Pokud uvíznutý papír vidíte ve výstupním otvoru pro papír nebo v zadní přihrádce:
1300
• Pokud uvíznutý papír nevidíte ve výstupním otvoru pro papír ani v zadní přihrádce:
◦ Uvíznul papír podávaný z kazety:
1303
◦ Pokud papír uvízl při automatickém oboustranném tisku:
1304
◦ Papír je uvíznutý v momentě, kdy tiskárna vtáhla potištěný papír:
1313
◦ Pokud se papír trhá a nelze jej z výstupního otvoru pro papír vytáhnout, nebo pokud papír uvíznul
uvnitř tiskárny:
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
• Ostatní než výše uvedené případy:
Ostatní případy
397
1300
Příčina
Papír uvíznul během podávání papíru ze zadní přihrádky.
Jak postupovat?
Pokud uvíznul papír podávaný ze zadní přihrádky, vyjměte uvíznutý papír z výstupního otvoru pro papír
nebo zadní přihrádky podle následujících pokynů.
1. Pomalu vytáhněte papír ven, buď z výstupního otvoru pro papír, nebo ze zadní přihrádky,
podle toho, který způsob je jednodušší.
Uchopte papír oběma rukama a pomalu jej vytáhněte tak, aby se nepřetrhl.
Poznámka
• Pokud papír nelze vytáhnout, opět tiskárnu zapněte, aniž byste se jej pokoušeli vytáhnout
násilím. Papír bude vysunut automaticky.
• Pokud dojde k uvíznutí papíru během tisku a je nutné před jeho odstraněním tiskárnu vypnout,
klepnutím na možnost Zastavit (Stop) zastavte tisk a tiskárnu vypněte.
• Pokud se papír trhá a nelze jej z výstupního otvoru pro papír nebo zadní přihrádky vytáhnout,
vyjměte papír zevnitř tiskárny.
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
• Pokud papír nelze vytáhnout z výstupního otvoru pro papír nebo zadní přihrádky, pokuste se
papír vytáhnout ze zadní strany tiskárny.
Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany
2. Znovu vložte papír a na dotykové obrazovce tiskárny vyberte možnost OK.
Tiskárna bude pokračovat v tisku. Pokud potištění papíru kvůli jeho uvíznutí neproběhlo řádně, stránku
znovu vytiskněte.
398
Pokud jste tiskárnu v kroku 1 vypnuli, budou tisková data odeslaná do tiskárny vymazána. Spusťte tisk
znovu.
Poznámka
• Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte vhodný papír a vkládáte ho správně.
• Doporučujeme používat k tisku dokumentů s fotografiemi nebo grafikou jiné velikosti papíru než
A5. Papír velikosti A5 se může kroutit a na výstupu z tiskárny uvíznout.
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
399
1303
Příčina
Papír uvíznul během podávání papíru z kazety.
Jak postupovat?
1. Odstraňte uvíznutý papír.
• Pokud papír uvízl ve výstupním otvoru pro papír:
1300
• Pokud dojde k uvíznutí papíru uvnitř tiskárny:
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
• Pokud papír uvízl v otvoru podavače kazety:
Po uložení výstupního zásobníku na papír a podpěry pro výstup papíru vytáhněte kazetu
a pomalu vyjměte uvíznutý papír oběma rukama.
• Pokud neplatí nic z výše uvedeného, otevřete zadní kryt a vyjměte papír podle pokynů v tématu
Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany.
2. Vložte řádně papír do kazety.
Vložení papíru do kazety
3. Na dotykové obrazovce tiskárny vyberte možnost OK.
Tiskárna bude pokračovat v tisku. Pokud potištění papíru kvůli jeho uvíznutí neproběhlo řádně, stránku
znovu vytiskněte.
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
400
1304
Příčina
Papír uvízl při automatickém oboustranném tisku.
Jak postupovat?
1. Odstraňte uvíznutý papír.
• Pokud papír uvízl ve výstupním otvoru pro papír:
1300
• Pokud dojde k uvíznutí papíru uvnitř tiskárny:
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
• Pokud papír uvízl v otvoru podavače kazety:
Po uložení výstupního zásobníku na papír a podpěry pro výstup papíru vytáhněte kazetu
a pomalu vyjměte uvíznutý papír oběma rukama.
• Pokud neplatí nic z výše uvedeného, otevřete zadní kryt a vyjměte papír podle pokynů v tématu
Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany.
2. Vložte papír správně.
Vložení papíru do kazety
Vložení papíru do zadní přihrádky
3. Na dotykové obrazovce tiskárny vyberte možnost OK.
Tiskárna bude pokračovat v tisku. Pokud potištění papíru kvůli jeho uvíznutí neproběhlo řádně, stránku
znovu vytiskněte.
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
401
1313
Příčina
Papír uvíznul v momentě, kdy tiskárna vtáhla potištěný papír.
Jak postupovat?
Pokud papír uvízl v momentě, kdy tiskárna vtáhla potištěný papír, pokuste se jej vyjmout z následujících
umístění.
• Výstupní otvor pro papír
1300
• Uvnitř tiskárny
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
• Zadní strana
Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany
402
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
Pokud se uvíznutý papír trhá a nelze jej vyjmout z výstupního otvoru pro papír, otvoru podavače kazety ani
ze zadní přihrádky nebo pokud papír zůstává uvízlý uvnitř tiskárny, vyjměte jej podle následujících pokynů.
Poznámka
• Pokud dojde k uvíznutí papíru během tisku a je nutné před jeho odstraněním tiskárnu vypnout,
klepnutím na tlačítko Zastavit (Stop) na dotykové obrazovce zastavte tisk a tiskárnu vypněte.
1. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
2. Otevřete skener / kryt.
Důležité
• Nedotýkejte se bílého pásu (A).
Pokud byste tuto část znečistili nebo poškrábali dotykem papíru nebo rukou, mohlo by dojít
k poškození tiskárny.
3. Zkontrolujte, zda pod držákem tiskové hlavy neuvízl papír.
Pokud pod držákem tiskové hlavy uvízl papír, přesuňte držák tiskové hlavy podle okolností zcela
k pravému nebo levému okraji tak, aby bylo možno papír vyjmout.
Při přesouvání uchopte držák tiskové hlavy v jeho horní části a držák tiskové hlavy přesouvejte pomalu
zcela k pravému, nebo levému okraji.
403
4. Uvíznutý papír uchopte pevně oběma rukama.
Pokud se papír stočil, vytáhněte jej ven.
5. Pomalu vytáhněte papír tak, aby se nepřetrhl.
Papír vytáhněte pod úhlem zhruba 45 stupňů.
6. Zkontrolujte, zda je odstraněn veškerý uvíznutý papír.
404
Pokud se papír při vytahování trhá, může v tiskárně kousek papíru zůstat. Zkontrolujte následující body
a zbývající papír vyjměte.
• Zůstal papír pod držákem tiskové hlavy?
• Zůstaly v tiskárně malé kousky papíru?
• Zůstal papír v prázdném prostoru vlevo či vpravo (B) v tiskárně?
7. Opatrně zavřete skener / kryt.
Pokud budete chtít zavřít skener / kryt, jednou jej nadzvedněte a poté jej opatrně sklopte.
Všechny úlohy v tiskové frontě budou zrušeny. Spusťte tisk znovu.
Poznámka
• Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte vhodný papír a vkládáte ho správně. Pokud se po
vyjmutí veškerého uvíznutého papíru a obnovení tisku zobrazí na dotykové obrazovce nebo
obrazovce počítače zpráva o uvíznutí papíru, uvnitř tiskárny se pravděpodobně stále nachází
zbytky papíru. Znovu se podívejte do tiskárny, zda tam ještě nezůstaly nějaké kousky papíru.
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
405
Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany
Poznámka
• Pokud dojde k uvíznutí papíru během tisku a je nutné před jeho odstraněním tiskárnu vypnout,
klepnutím na tlačítko Zastavit (Stop) na dotykové obrazovce zastavte tisk a tiskárnu vypněte.
1. Ujistěte se, že jste odpojili napájecí kabel.
2. Otočte tiskárnu tak, aby zadní strana tiskárny mířila směrem k vám.
3. Otevřete kryt zadního zásobníku a vytáhněte opěrku papíru.
4. Sejměte zadní kryt.
Vytáhněte zadní kryt.
406
5. Papír pomalu vytáhněte.
Poznámka
• Nedotýkejte se vnitřních částí tiskárny.
Pokud se vám nepodařilo vyjmout papír v rámci tohoto kroku, odpojte kryt jednotky pro posuv a vyjměte
papír podle následujících pokynů.
1. Sejměte kryt jednotky pro posuv.
Zvedněte kryt jednotky pro posuv a vytáhněte jej ven.
407
2. Papír pomalu vytáhněte.
Poznámka
• Nedotýkejte se vnitřních částí tiskárny.
3. Zkontrolujte, zda je odstraněn veškerý uvíznutý papír.
4. Připojte kryt jednotky pro posuv.
Pomalu vložte kryt jednotky pro posuv zcela do tiskárny a sejměte kryt jednotky pro posuv.
408
6. Připojte zadní kryt.
Vložte projekce na pravé straně zadního krytu do tiskárny a zatlačte na levou stranu zadního krytu,
dokud se zcela nezavře.
Tisková data odeslaná do tiskárny byla vymazána. Spusťte tisk znovu.
Poznámka
• Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte vhodný papír a vkládáte ho správně.
409
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
410
1000
Příčina
Následují možné příčiny.
• V zadní přihrádce došel papír.
• Papír není do zadní přihrádky správně vložený.
Jak postupovat?
Proveďte jednu z akcí uvedených níže.
• Vložte papír do zadní přihrádky.
Vložení papíru do zadní přihrádky
• Zarovnejte vodítka papíru zadní přihrádky s oběma okraji papíru.
• Nastavte informace o papíru v zadní přihrádce.
Nastavení papíru
Po provedení výše uvedeného měření vyberte možnost OK na dotykové obrazovce.
Poznámka
• Po vložení papíru do zadní přihrádky zavřete kryt otvoru podavače.
• Klepnutím na možnost Zastavit (Stop) na dotykové obrazovce můžete tisk přerušit.
411
V kazetě se nenachází papír (1003)
Příčina
Následují možné příčiny.
• V kazetě došel papír.
• Papír není do kazety správně vložený.
Jak postupovat?
Proveďte jednu z akcí uvedených níže.
• Vložte papír do kazety.
Vložení papíru do kazety
Poznámka
• Typ papíru, který lze vložit, se liší v závislosti zdroji papíru. Do kazety můžete vkládat tyto typy
papírů: běžný papír formátu A4, Letter, A5 nebo B5.
• Před zahájením nastavení tiskové hlavy vložte dva listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter
do kazety.
• Zarovnejte vodítka papíru kazety s okraji papíru.
Po provedení výše uvedeného měření vyberte možnost OK na dotykové obrazovce.
Poznámka
• Klepnutím na možnost Zastavit (Stop) na dotykové obrazovce můžete tisk přerušit.
Nicméně pokud během nastavení tiskárny chcete vytisknout list nastavení tiskové hlavy, tisk nerušte.
412
1013
Příčina
Do víceúčelové přihrádky nejsou vložena média vhodná pro víceúčelovou přihrádku, nebo jsou média
špatně zarovnána.
Jak postupovat?
Vyjměte víceúčelovou přihrádku, umístěte do ní řádně média vhodná pro víceúčelovou přihrádkua poté
připojte víceúčelovou přihrádku k tiskárně.
Umístění víceúčelové přihrádky
Následně na dotykové obrazovce vyberte možnost OK.
Důležité
• Během tisku na média vhodná pro víceúčelovou přihrádku používejte víceúčelovou přihrádku
dodávanou se zařízením.
Poznámka
• Klepnutím na možnost Zastavit (Stop) na dotykové obrazovce můžete tisk přerušit.
413
1200
Příčina
Skener / kryt je otevřený.
Jak postupovat?
Zavřete skener / kryt a chvíli počkejte.
Nezapomeňte je zavřít, stejně jako po výměně nádržek s inkoustem.
414
1401
Příčina
Tisková hlava může být poškozena.
Jak postupovat?
Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
415
1600
Příčina
Je možné, že došel inkoust.
Jak postupovat?
Doporučujeme vyměnit nádržku s inkoustem.
Pokud probíhá tisk a chcete pokračovat v tisku s použitím nainstalované nádržky s inkoustem, klepněte
na OK na tiskárně. Tisk pak může pokračovat. Po dokončení tisku se doporučuje vyměnit nádržku s
inkoustem. Tisk s použitím prázdné nádržky s inkoustem může způsobit poškození tiskárny.
416
1660
Příčina
Nelze rozpoznat nádržku s inkoustem.
Jak postupovat?
Nelze tisknout, protože nádržka s inkoustem není nainstalovaná nebo není kompatibilní s touto tiskárnou.
Zkontrolujte nádržku s inkoustem.
Chcete-li zrušit tisk, klepněte na tlačítko Zastavit (Stop) na tiskárně.
417
1688
Příčina
Došel inkoust.
Jak postupovat?
Vyměňte nádržku s inkoustem a zavřete skener / kryt.
Tisk za této situace může poškodit tiskárnu.
Chcete-li za těchto podmínek pokračovat v tisku, musíte zakázat funkci pro detekci zbývající hladiny
inkoustu. Dotkněte se tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně, podržte je po dobu nejméně 5 sekund a pak je
uvolněte.
Pomocí této operace je zákaz funkce pro detekci zbývající hladiny inkoustu uložen do paměti.
Upozorňujeme, že společnost Canon neodpovídá za žádné chyby nebo problémy způsobené
pokračováním v tisku za stavu, kdy došel inkoust.
Poznámka
• Je-li funkce pro detekci zbývající hladiny inkoustu vypnutá, při kontrole odhadované hladiny inkoustu
se na dotykové obrazovce zobrazí bílá ikona nádržky s inkoustem.
418
1689
Příčina
Tiskárna zjistila, že došel inkoust.
Jak postupovat?
Vyměňte nádržku s inkoustem a zavřete skener / kryt.
Je instalována nádržka s inkoustem, která již byla prázdná.
Tisk ve stavu, kdy došel inkoust, může poškodit tiskárnu.
Chcete-li pokračovat v tisku, je nutné zakázat funkci pro detekci zbývající hladiny inkoustu. Chcete-li tuto
funkci zakázat, dotkněte se na tiskárně Zastavit (Stop) po dobu alespoň 5 sekund a poté dotyk uvolněte.
Pomocí této operace je zákaz funkce pro detekci zbývající hladiny inkoustu uložen do paměti. Mějte na
paměti, že společnost Canon nenese odpovědnost za případné poškození nebo potíže spojené s tiskem v
případě, kdy dojde inkoust, nebo při použití doplňovaných nádržek s inkoustem.
Poznámka
• Je-li funkce pro detekci zbývající hladiny inkoustu vypnutá, při kontrole odhadované hladiny inkoustu
se na dotykové obrazovce zobrazí bílá ikona nádržky s inkoustem.
419
1700
Příčina
Nádržka přebytečného inkoustu je téměř plná.
Jak postupovat?
Výběrem možnosti OK na dotykové obrazovce pokračujte v tisku. Obraťte se na nejbližší servisní
středisko Canon s žádostí o opravu.
Poznámka
• V případě zobrazení varování nebo upozornění v reakci na zbývající hladinu inkoustu nebude možné
používat tiskárnu k tisku ani skenování.
420
V tiskárně zůstaly přepravní pásky a další materiály (1890)
Příčina
Může být stále ještě přichycena páska sloužící k zajištění držáku tiskové hlavy.
Jak postupovat?
Otevřete skener / kryt a zkontrolujte, zda byla z držáku tiskové hlavy odstraněna páska sloužící k jeho
zajištění během přepravy.
Pokud tomu tak není, odstraňte ji a skener / kryt zavřete.
V případě prvního nastavení tiskárny klepněte zde, na stránce vyberte název vaší tiskárny a postupujte
podle pokynů.
421
2110
Příčina
Nastavení papíru pro tisk nebo kopírování neodpovídá informacím o papíru nastavených v kazetě
v tiskárně.
Poznámka
• V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo na
tiskárně.
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
• Pokud chcete kopírovat, upravte nastavení papíru pro kopírování tak, aby odpovídalo informacím
o papíru nastaveným v kazetě v tiskárně.
• V následující části naleznete podrobnosti o papíru v kazetě, které lze nastavit v tiskárně.
Nastavení papíru
Pokud se nastavení papíru pro tisk nebo kopírování liší od informací o papíru v kazetě nastavených
v tiskárně v podobě, v jaké jsou uvedeny níže, zobrazí se na dotykové obrazovce zpráva.
• Nastavení papíru uvedené v ovladači tiskárny:
Velikost papíru: A5
Typ papíru: Běžný papír
• Informace o papíru nastavené v kazetě v tiskárně:
Velikost papíru: A4
Typ papíru: Běžný papír
Jak postupovat?
Po výběru možnosti Další (Next) na dotykové obrazovce se otevře následující obrazovka.
422
Vyberte příslušnou akci.
Poznámka
• V závislosti na nastavení se nemusí zobrazit všechny možnosti uvedené níže.
Tisk na vložený papír. (Print with the loaded paper.)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout či kopírovat na papír vložený v kazetě beze změny
nastavení papíru.
Pokud například v nastavení papíru pro tisk nebo kopírování použijete velikost A5 a v informacích
o papíru v kazetě použijete velikost A4, bude při tisku či kopírování na papír v kazetě použito
nastavení pro velikost A5.
Vyměnit papír a tisknout (Replace the paper and print)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete po výměně papíru v kazetě spustit tisk.
Pokud například v nastavení papíru pro tisk nebo kopírování použijete velikost A5 a v informacích
o papíru v kazetě použijete velikost A4, vyměňte papír v kazetě za papír velikosti A5 a pokračujte
v tisku či kopírování.
Po výměně papíru a vložení kazety se informace o papíru automaticky uloží v tiskárně s ohledem na
vložený papír.
Poznámka
• Pokud neznáte velikost papíru a typ papíru, který je třeba vložit do kazety, klepněte na tlačítko
(Zpět (Back)) na dotykové obrazovce. Zobrazí se velikost a typ papíru.
• V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo na
tiskárně.
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
Zrušit tisk (Cancel print)
Zruší tisk.
Tuto možnost vyberte, pokud chcete změnit nastavení papíru pro tisk či kopírování. Změňte
nastavení papíru a pokus tisknout zopakujte.
423
Poznámka
• Budete-li chtít potlačit zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku, upravte nastavení podle
následujících pokynů. Při potlačení zprávy bude tiskárna na papír v kazetě používat nastavení papíru
pro tisk nebo kopírování bez ohledu na to, zda se nastavení papíru shoduje s tímto nastavením.
Postup změny nastavení zobrazení zprávy při tisku či kopírování pomocí ovládacího panelu
tiskárny:
Nastavení podavače
Postup změny nastavení zobrazování zprávy při tisku pomocí ovladače tiskárny:
Změna provozního režimu tiskárny (systém Windows)
Změna provozního režimu tiskárny (systém macOS)
424
2113
Příčina
Nastavení papíru pro tisk nebo kopírování neodpovídá informacím o papíru nastavených v zadní
přihrádce nebo kazetě v tiskárně.
Poznámka
• V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo na
tiskárně.
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
• Pokud chcete kopírovat, upravte nastavení papíru pro kopírování tak, aby odpovídalo informacím
o papíru nastaveným v zadní přihrádce nebo kazetě v tiskárně.
• V následující části naleznete podrobnosti o papíru v zadní přihrádce nebo kazetě, které lze nastavit
v tiskárně.
Nastavení papíru
Pokud je u zdroje papíru nastaveno automatické přepínání a nastavení papíru pro tisk nebo kopírování se
liší od informací o papíru v zadní přihrádce nebo kazetě nastavených v tiskárně v podobě, v jaké jsou
uvedeny níže, zobrazí se na dotykové obrazovce zpráva.
• Nastavení papíru uvedené v ovladači tiskárny:
Velikost papíru: A5
Typ papíru: Běžný papír
• Informace o papíru v zadní přihrádce a kazetě nastavené v tiskárně:
Velikost papíru: A4
Typ papíru: Běžný papír
Jak postupovat?
Po výběru možnosti Další (Next) na dotykové obrazovce se otevře následující obrazovka.
425
Vyberte příslušnou akci.
Poznámka
• V závislosti na nastavení se nemusí zobrazit všechny možnosti uvedené níže.
Tisk na vložený papír. (Print with the loaded paper.)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout nebo kopírovat na papír v zadní přihrádce nebo
v kazetě beze změny nastavení papíru.
Pokud například v nastavení papíru pro tisk nebo kopírování použijete velikost A5 a v informacích
o papíru v zadní přihrádce a kazetě použijete velikost A4, bude při tisku či kopírování na papír
v kazetě použito nastavení pro velikost A5.
Vyměnit papír a tisknout (Replace the paper and print)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete po výměně papíru v zadní přihrádce nebo kazetě spustit tisk.
Pokud například v nastavení papíru pro tisk nebo kopírování použijete velikost A5 a v informacích
o papíru v zadní přihrádce a kazetě použijete velikost A4, vyměňte papír v zadní přihrádce nebo
kazetě za papír velikosti A5 a pokračujte v tisku či kopírování.
Pokud se po výměně papíru otevře obrazovka s registračními informacemi o papíru, zaregistrujte
informace o papíru v tiskárně podle vloženého papíru.
Poznámka
• Pokud neznáte velikost papíru a typ papíru, který je třeba vložit do zadní přihrádky nebo kazety,
klepněte na tlačítko
(Zpět (Back)) na dotykové obrazovce. Zobrazí se velikost a typ
papíru.
• V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo na
tiskárně.
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
Zrušit tisk (Cancel print)
Zruší tisk.
Tuto možnost vyberte, pokud chcete změnit nastavení papíru pro tisk či kopírování. Změňte
nastavení papíru a pokus tisknout zopakujte.
426
Poznámka
• Budete-li chtít potlačit zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku, upravte nastavení podle
následujících pokynů. Při potlačení zprávy bude tiskárna na papír v kazetě používat nastavení papíru
pro tisk nebo kopírování bez ohledu na to, zda se nastavení papíru shoduje s tímto nastavením.
Postup změny nastavení zobrazení zprávy při tisku či kopírování pomocí ovládacího panelu
tiskárny:
Nastavení podavače
Postup změny nastavení zobrazování zprávy při tisku pomocí ovladače tiskárny:
Změna provozního režimu tiskárny (systém Windows)
Změna provozního režimu tiskárny (systém macOS)
427
2114
Příčina
Nastavení papíru pro tisk nebo kopírování neodpovídá informacím o papíru nastavených v zadní
přihrádce v tiskárně.
Poznámka
• V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo na
tiskárně.
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
• Pokud chcete kopírovat, upravte nastavení papíru pro kopírování tak, aby odpovídalo informacím
o papíru nastaveným v zadní přihrádce v tiskárně.
• V následující části naleznete podrobnosti o papíru v zadní přihrádce, které lze nastavit v tiskárně.
Nastavení papíru
Pokud se nastavení papíru pro tisk nebo kopírování liší od informací o papíru v zadní přihrádce
nastavených v tiskárně v podobě, v jaké jsou uvedeny níže, zobrazí se na dotykové obrazovce zpráva.
• Nastavení papíru uvedené v ovladači tiskárny:
Velikost papíru: A5
Typ papíru: Běžný papír
• Informace o papíru nastavené v zadní přihrádce v tiskárně:
Velikost papíru: A4
Typ papíru: Běžný papír
Jak postupovat?
Po výběru možnosti Další (Next) na dotykové obrazovce se otevře následující obrazovka.
428
Vyberte příslušnou akci.
Poznámka
• V závislosti na nastavení se nemusí zobrazit všechny možnosti uvedené níže.
Tisk na vložený papír. (Print with the loaded paper.)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout či kopírovat na papír vložený v zadní přihrádce beze
změny nastavení papíru.
Pokud například v nastavení papíru pro tisk nebo kopírování použijete velikost A5 a v informacích
o papíru v zadní přihrádce použijete velikost A4, bude při tisku či kopírování na papír v zadní
přihrádce použito nastavení pro velikost A5.
Vyměnit papír a tisknout (Replace the paper and print)
Chcete-li po výměně papíru v zadní přihrádce tisknout, vyberte tuto možnost.
Pokud například v nastavení papíru pro tisk nebo kopírování použijete velikost A5 a v informacích
o papíru v zadní přihrádce použijete velikost A4, vyměňte papír v zadní přihrádce za papír velikosti
A5 a pokračujte v tisku či kopírování.
Po výměně papíru a zavření krytu otvoru podavače se otevře obrazovka s registračními informacemi
o papíru v zadní přihrádce. Zaregistrujte informace o papíru v tiskárně podle vloženého papíru.
Poznámka
• Pokud neznáte velikost papíru a typ papíru, který je třeba vložit do zadní přihrádky, klepněte na
tlačítko
(Zpět (Back)) na dotykové obrazovce. Zobrazí se velikost a typ papíru.
• V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo na
tiskárně.
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
Zrušit tisk (Cancel print)
Zruší tisk.
Tuto možnost vyberte, pokud chcete změnit nastavení papíru pro tisk či kopírování. Změňte
nastavení papíru a pokus tisknout zopakujte.
429
Poznámka
• Budete-li chtít potlačit zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku, upravte nastavení podle
následujících pokynů. Při potlačení zprávy bude tiskárna na papír v zadní přihrádce používat
nastavení papíru pro tisk nebo kopírování bez ohledu na to, zda se nastavení papíru shoduje s tímto
nastavením.
Postup změny nastavení zobrazení zprávy při tisku či kopírování pomocí ovládacího panelu
tiskárny:
Nastavení podavače
Postup změny nastavení zobrazování zprávy při tisku pomocí ovladače tiskárny:
Změna provozního režimu tiskárny (systém Windows)
Změna provozního režimu tiskárny (systém macOS)
430
4103
Příčina
S aktuálním nastavením tisku nelze tisknout.
Jak postupovat?
Klepnutím na možnost Zastavit (Stop) na dotykové obrazovce můžete tisk zrušit.
Poté změňte nastavení tisku a pokus tisknout zopakujte.
431
5011
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
Tiskárnu znovu připojte a zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
432
5012
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
Tiskárnu znovu připojte a zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
433
5100
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Pokud právě tisknete, klepnutím na tlačítko Zastavit (Stop) na dotykové obrazovce zrušte tisk a poté
tiskárnu vypněte.
Zkontrolujte následující:
• Zkontrolujte, zda pohyb držáku tiskové hlavy není omezen páskami, které sloužily k zajištění držáku
tiskové hlavy během přepravy, uvízlým papírem atd.
Odstraňte všechny překážky.
Důležité
• Při odstraňování překážky pohybu držáku tiskové hlavy dejte pozor, abyste se nedotkli bílého
pásku (A).
Pokud byste tuto část znečistili nebo poškrábali dotykem papíru nebo rukou, mohlo by dojít
k poškození tiskárny.
• Ujistěte se, že jsou nádržky s inkoustem správně nainstalovány.
Zatlačte na nádržky s inkoustem, dokud nezapadnou na příslušné místo.
Tiskárnu znovu zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
434
5200
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
Po chvíli znovu připojte tiskárnu a zapněte ji.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
435
5B00
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
Poznámka
• V případě zobrazení varování nebo upozornění v reakci na zbývající hladinu inkoustu nebude možné
používat tiskárnu k tisku ani skenování.
436
6000
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Pokud dojde k uvíznutí papíru, vyjměte jej vhodným postupem podle místa a příčiny uvíznutí.
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
Tiskárnu znovu připojte a zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
437
C000
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
Tiskárnu znovu připojte a zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
438
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising