Canon | PIXMA TS8340 | User manual | Canon PIXMA TS8340 User manual

Canon PIXMA TS8340 User manual
Příručka pro uvedení do provozu
Prvé spustenie
Pierwsze uruchomienie
Beüzemelési útmutató
Başlangıç Kılavuzu
Darba sākšana
Darbo pradžia
Alustamise juhend
Ghid de iniţiere
Ръководство за начално
запознаване
Navodila za postavitev in
začetek uporabe
Početak
Nejprve si přečtěte Informace o bezpečnosti
a důležitá sdělení (dodatek).
Najprv si prečítajte Informácie o bezpečnosti
a dôležité informácie (dodatok).
Najpierw przeczytaj dodatek Informacje
o bezpieczeństwie i ważne uwagi.
Először a (mellékelt) Biztonsági és fontos
tudnivalók című dokumentumot olvassa el!
Önce Güvenlik ve Önemli Bilgiler başlıklı eki
okuyun.
Vispirms izlasiet Informācija par drošību un cita
svarīga informācija (pielikums).
Pirmiausia perskaitykite Darbo saugos ir kita svarbi
informacija (priedas).
Lugege kõigepealt läbi Ohutusteave ja oluline
teave (lisa).
Citiţi mai întâi Informaţii cu privire la siguranţă şi
alte informaţii importante (anexă).
Прочетете най-напред Информация за
безопасността и важна информация (приложение).
Najprej preberite Informacije o varnosti in
pomembne informacije (dodatek).
Najprije pročitajte Sigurnosne i važne informacije
(dodatak).
Instalace tiskárny.................................................................................................................................str. 1
Inštalácia tlačiarne......................................................................................................................strana 1
Instalowanie drukarki...............................................................................................................strona 1
A nyomtató üzembe helyezése...........................................................................................1. oldal
Yazıcıyı Kurma..................................................................................................................................sayfa 1
Printera uzstādīšana...................................................................................................................... 1. lpp.
Spausdintuvo įrengimas.............................................................................................................. 1 psl.
Printeri paigaldamine......................................................................................................................... lk 1
Instalarea imprimantei.......................................................................................................... pagina 1
Инсталиране на принтера......................................................................................................стр. 1
Namestitev tiskalnika..................................................................................................................stran 1
Instaliranje pisača................................................................................................................... stranica 1
Připojení k počítači, chytrému telefonu nebo tabletu................................................str. 4
Pripojenie k počítaču, smartfónu alebo tabletu......................................................strana 4
Podłączanie do komputera, smartfona lub tabletu..............................................strona 4
Csatlakoztatás számítógéphez, okostelefonhoz vagy táblagéphez.............4. oldal
Bilgisayara, Akıllı Telefona veya Tablete Bağlanma....................................................sayfa 4
Savienošana ar datoru un viedtālruni vai planšetdatoru....................................... 4. lpp.
Prijungimas prie kompiuterio, išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio........4 psl.
Arvuti, nutitelefoni või tahvelarvutiga ühendamine...................................................... lk 4
Conectarea la un computer, la un smartphone sau la o tabletă................ pagina 4
Свързване с компютър, смартфон или таблет.........................................................стр. 4
Povezovanje z računalnikom, pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.........stran 4
Povezivanje s računalnom, pametnim telefonom ili tabletom.................. stranica 4
Jak tiskárnu držet
Ako držať tlačiareň
Trzymanie drukarki
Így kell megfogni a nyomtatót
Yazıcıyı Tutma
Printera turēšana
Spausdintuvo laikymas
Printeri hoidmine
Ţinând imprimanta
Как да държите принтера
Držanje tiskalnika
Držanje pisača
Instruktážní videa
Inštruktážne videá
Filmy instruktażowe
Magyarázó videók
Eğitici Videolar
Instrukciju videoklipi
Mokomieji vaizdo įrašai
Õppevideo
Videoclipuri cu instrucțiuni
Видео с инструкции
Videoposnetki z navodili
Videozapisi s uputama
Go
Nastavení tiskárny
Nastavení online
1
Připojte napájecí kabel.
ČEŠTINA
3. Zapnutí tiskárny
1. Obsah balení
•
Nádržky s inkoustem pro instalaci
•
•
•
•
Zadní strana
Napájecí kabel
Instalační disk CD-ROM pro počítač
se systémem Windows
Informace o bezpečnosti a důležitá
sdělení
Příručka pro uvedení do provozu
(tato příručka)
Důležité
Během tohoto kroku zatím nepřipojujte ostatní kabely.
2
Otevřete ovládací panel a stiskněte tlačítko
ZAPNOUT (ON).
b
2. Odstranění ochranného
materiálu
a
Důležité
Jakmile se zahájí tisk, ovládací panel se automaticky zvedne
a vysune se výstupní zásobník na papír. Před tiskárnu neumisťujte
žádné předměty.
1
3
Vyhledejte a klepnutím zvolte jazyk a poté
klepněte na položku Ano (Yes).
4
Klepněte na tlačítko OK.
Odstraňte a zahoďte veškeré obalové materiály
a oranžovou pásku.
tiskárny s připojenou oranžovou páskou nebo
• Používání
ochrannou fólií může způsobit poškození tiskárny.
2
Otevřete skener / kryt a odstraňte oranžovou
pásku.
a
b
3
Zavřete skener / kryt.
• Úplně otevřete skener / kryt a následně jej zavřete.
a
b
Upozornění
Neskřípněte si prsty.
4. Instalace nádržek s inkoustem
1
Otevřete skener / kryt.
Upozornění
Nedotýkejte se držáku tiskové hlavy, dokud se nezastaví.
1
Nastavení tiskárny
2
Sejměte pásku a fólii z nádržky s inkoustem.
b
6
Zopakováním kroků 2 až 5 nainstalujte všechny
nádržky s inkoustem.
• Zkontrolujte, že se zobrazí všechny barvy.
a
• Ujistěte se, že na nádržce nezůstala žádná páska.
3
Pomalu sejměte oranžovou krytku.
7
Zavřete skener / kryt.
• Tiskárna spustí inicializaci.
a
4
5
•
Důležité
Pokud je zablokován větrací otvor ve
tvaru Y, netlačte na nádržku s inkoustem.
•
Nedotýkejte se oblastí označených
červeně.
Nainstalujte nádržku s inkoustem.
b
Upozornění
Neskřípněte si prsty.
5. Vložení papíru
Nezapomeňte zkontrolovat!
Odstraňte veškerou oranžovou
pásku.
nádržku s inkoustem do tiskové hlavy a zatlačte
• Vložte
ji, dokud nezacvakne na své místo.
Zkontrolujte, že se na obrazovce zobrazí stejná
barva jako u nainstalované nádržky s inkoustem.
1
Klepněte na tlačítko OK.
2
Vytáhněte kazetu z tiskárny a sejměte kryt kazety.
Kryt kazety
b
Důležité
Pokud po instalaci nádržky s inkoustem neuvidíte na obrazovce
příslušnou barvu, je možné, že jste si barvy nádržky s inkoustem
spletli, nebo jste nainstalovali jinou nádržku s inkoustem (například
s číslem pro jiný model, kterou tato tiskárna nepodporuje).
Nainstalujte nádržku s inkoustem správné barvy nebo použijte
nádržku s inkoustem dodanou pro potřeby nastavení.
2
a
Roztáhněte vodítka papíru.
pravé vodítko papíru do pravé krajní polohy.
• Posuňte
Zarovnejte vodítko papíru se značkou Letter nebo A4.
7
Klepněte na tlačítko Další (Next).
ČEŠTINA
3
podle pokynů na obrazovce a pokračujte
• Postupujte
v nastavení. Jedním z pokynů je nastavení předvoleb
4
Vložte papír.
více než 2 listy běžného papíru velikosti Letter
• Vložte
nebo A4 tiskovou stranou dolů.
papír slícujte s předním vodítkem papíru a pravé
• Vložený
vodítko papíru přisuňte k okraji papíru.
a
5
odesílání informací.
Viz část „Odeslání informací společnosti Canon“ v části
Informace o bezpečnosti a důležitá sdělení.
8
Klepněte na tlačítko Další (Next).
9
Klepněte na tlačítko OK.
10
Zkontrolujte, zda se otevřela následující obrazovka.
b
Připojte kryt kazety a kazetu vložte na své místo.
b
a
si zařízení
• Prohlédněte
z boku a ujistěte se, že vše
vypadá jako na obrázku.
6
Pokud budete používat tiskárnu bez připojení k dalším
zařízením, nastavení je dokončeno.
Klepněte na tlačítko OK.
3
6-a. Připojení k počítači
Nastavení tiskárny
Jaké zařízení chcete připojit?
Počítač a chytrý
telefon
Počítač
6-a
Chytrý telefon
Připojení k počítači
Pokud používáte několik počítačů, bude nutné přípravu provést na každém z nich.
1
V počítači otevřete webovou stránku
Canon.
2
3
Vyberte možnost
4
5
Klepněte na tlačítko Start.
6
7
8
Klepněte na tlačítko Stáhnout.
9
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nastavení.
Spusťte stažený soubor.
Klepněte na tlačítko Zahájit nastavení
(Start Setup).
Zadejte název modelu vaší tiskárny
a klepněte na tlačítko Přejít.
Klepněte na tlačítko Pokud jste tiskárnu
připravili, přejděte k tématu Připojení.
Poznámka
Následující kroky platí pro uživatele počítačů se
systémy Windows (kromě Windows 10 in S mode)
a macOS. Uživatelé počítačů s jiným operačním
systémem pokračují v instalaci podle pokynů na
obrazovce.
• Dokončení této operace může chvíli trvat.
pro připojení k chytrému telefonu
• Návod
naleznete na stránce „6-b. Připojení
k chytrému telefonu“ na str. 5.
Použití instalačního disku CD-ROM pro počítač se systémem Windows
Dvakrát klikněte na položku EasySetup.exe na instalačním disku CD-ROM a pokračujte od kroku
3. Pokud nemáte připojení k internetu, otevřete složku win na instalačním disku CD-ROM a dvakrát
klikněte na položku SETUP.exe. Spustí se instalace ovladače tiskárny.
4
ČEŠTINA
6-b. Připojení
k chytrému telefonu
6-b
Připojení k chytrému telefonu
Pokud používáte několik chytrých telefonů, bude nutné přípravu provést na každém z nich.
Než začnete, připravte si prostředí pro práci.
a Ve svém chytrém telefonu aktivujte připojení Wi-Fi.
bP
okud používáte bezdrátový směrovač, připojte chytrý telefon k tomuto bezdrátovému směrovači.
Informace naleznete v příručce k chytrému telefonu a bezdrátovému směrovači.
1
Ve svém chytrém telefonu nainstalujte aplikaci „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.
2
Otevřete nainstalovanou aplikaci.
3
Podle pokynů na obrazovce aplikace přidejte svoji tiskárnu.
stránku Canon s aplikací ke stažení můžete otevřít naskenováním QR kódu
• Webovou
napravo.
Jakmile přidáte svou tiskárnu, můžete na ní tisknout z chytrého telefonu.
Tisk fotografií viz „Vložení fotografického papíru“ na str. 6.
5
Vložení fotografického papíru
Fotografický papír vkládejte pouze do zadní přihrádky.
1
Otevřete kryt zadního zásobníku a vytáhněte
opěrku papíru.
3
Vložte několik listů fotografického papíru
tiskovou stranou nahoru a přitiskněte pravé
vodítko papíru ke stohu papíru.
a
b
2
Otevřete kryt otvoru podavače a posuňte pravé
vodítko papíru zcela doprava.
4
Zavřete kryt otvoru podavače.
pokynů na obrazovce zadejte informace
• Podle
o vloženém papíru.
Tisk fotografií uložených na paměťové kartě
6
1
Zapněte tiskárnu.
2
Vložte několik listů fotografického papíru.
3
Vložte paměťovou kartu do patice pro kartu.
4
Procházením prstem doprava nebo doleva
vyberte vhodnou fotografii.
5
Klepnutím na tlačítko Barevný (Color) začněte
s tiskem.
Nastavenie tlačiarne
3. Zapnutie tlačiarne
Online nastavenie
1
Pripojte napájací kábel.
•
Kazety s atramentom na nastavenie
•
•
•
•
Zadná strana
Napájací kábel
Inštalačný disk pre systém Windows
Dôležité
Zatiaľ nepripájajte žiadne iné káble.
Informácie o bezpečnosti a dôležité
informácie
Prvé spustenie (táto príručka)
2
2. Odstránenie obalového
materiálu
Dôležité
Hneď ako začne tlač, ovládací panel sa otvorí a výstupný zásobník
papiera sa automaticky vysunie. Pred tlačiareň neklaďte žiadne
predmety.
1
SLOVENČINA
1. Obsah balenia
Otvorte ovládací panel a stlačte tlačidlo ZAP.
(ON).
b
a
3
Posuňte sa nadol a ťuknutím vyberte jazyk.
Potom ťuknite na položku Áno (Yes).
4
Ťuknite na položku OK.
Z tlačiarne odstráňte a zahoďte obalový materiál
a oranžovú pásku.
tlačiarne so stále prilepenou oranžovou
• Používanie
páskou alebo baliacim materiálom ju môže poškodiť.
2
Otvorte skenovaciu jednotku/kryt a odstráňte
oranžovú pásku.
a
b
3
Zatvorte skenovaciu jednotku/kryt.
otvorte skenovaciu jednotku/kryt a následne
• Úplne
ju zatvorte.
a
b
Upozornenie
Dávajte si pozor na prsty.
4. Inštalácia kaziet s atramentom
1
Otvorte skenovaciu jednotku/kryt.
Upozornenie
Nedotýkajte sa držiaka tlačovej hlavy, kým sa nezastaví.
1
Nastavenie tlačiarne
2
Odstráňte pásku a fóliu na kazete s atramentom.
b
6
Zopakujte kroky 2 až 5 a nainštalujte všetky
kazety s atramentom.
• Skontrolujte, či sa zobrazia všetky farby.
a
• Skontrolujte, či tam nezostal žiadne kúsok pásky.
3
Pomaly odstráňte oranžový kryt.
7
Zatvorte skenovaciu jednotku/kryt.
• Tlačiareň sa začne spúšťať.
a
•
•
b
Dôležité
Ak je vzduchový otvor v tvare písmena Y
zablokovaný, netlačte na kazetu
s atramentom.
Nedotýkajte sa oblastí označených
červenou farbou.
Upozornenie
Dávajte si pozor na prsty.
5. Vloženie papiera
Kontrola!
Odstráňte všetku oranžovú pásku.
4
5
Nainštalujte kazetu s atramentom.
kazetu s atramentom do tlačovej hlavy a zatlačte
• Vložte
ju nadol, kým nezacvakne.
Skontrolujte, či sa farba kazety s atramentom,
ktorú ste nainštalovali, zobrazí na obrazovke.
1
Ťuknite na položku OK.
2
Vytiahnite kazetu z tlačiarne a odstráňte kryt
kazety.
Kryt kazety
b
Dôležité
Ak sa farba nezobrazuje na obrazovke, aj keď ste nainštalovali
kazetu s atramentom, farba kazety s atramentom môže byť
nesprávna alebo ste mohli nainštalovať kazetu s atramentom
s iným číslom modelu, ktorý táto tlačiareň nepodporuje. Buď
nainštalujte kazetu s atramentom pre správnu farbu, alebo
použite kazetu s atramentom dodanou na nastavenie.
2
a
3
Roztiahnite vodiace lišty papiera.
pravú vodiacu lištu papiera k pravému
• Posuňte
okraju. Zarovnajte prednú vodiacu lištu papiera so
7
Ťuknite na položku Ďalej (Next).
značkou Letter alebo A4.
4
Vložte papier.
2 alebo viacero hárkov obyčajného papiera
• Vložte
rozmerov Letter alebo A4 tak, aby strana určená na
tlač smerovala nadol.
položte oproti vodiacej lište papiera a zarovnajte
• Papier
pravú vodiacu lištu papiera pre danú šírku papiera.
a
5
odosielania informácií.
Pozrite si časť „Odosielanie informácií spoločnosti
Canon“ v dokumente Informácie o bezpečnosti a
dôležité informácie.
b
Založte kryt kazety a kazetu vložte na svoje
miesto.
8
Ťuknite na položku Ďalej (Next).
9
Ťuknite na položku OK.
10
Skontrolujte, či sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
SLOVENČINA
podľa pokynov na obrazovke a pokračujte
• Postupujte
v nastavení. Týka sa to aj výberu možnosti týkajúcej sa
b
a
sa na ňu zboku, aby
• Pozrite
ste sa uistili, že vyzerá ako
Ak chcete používať tlačiareň bez pripojenia akýchkoľvek
iných zariadení, inštalácia je hotová.
na diagrame.
6
Ťuknite na položku OK.
3
6-a. Pripojenie k počítaču
Nastavenie tlačiarne
Aké zariadenie pripájate?
Počítač a smartfón
Počítač
6-a
Smartfón
Pripojenie k počítaču
Ak používate viacero počítačov, zopakujte tieto kroky na každom z nich.
1
V počítači prejdite na webovú stránku
spoločnosti Canon.
2
3
Vyberte položku
4
5
Kliknite na položku Štart.
6
7
8
Kliknite na položku Prevziať.
9
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Nastavenie.
Spustite prevzatý súbor.
Kliknite na položku Spustiť nastavenie
(Start Setup).
Zadajte názov modelu tlačiarne a kliknite
na položku Prejsť.
Kliknite na položku Ak ste už tlačiareň
pripravili, prejdite na položku Pripojiť.
Poznámka
Nasledujúce kroky platia pre používateľov počítačov
so systémami Windows (okrem Windows 10 in S
mode) a macOS. Používatelia počítačov s iným
operačným systémom pokračujú v nastavovaní
podľa pokynov na obrazovke.
• Tieto operácie môžu chvíľu trvať.
pripojiť aj k smartfónu, pozrite si
• Akčasťsa„6-b.chcete
Pripojenie k smartfónu“ na strane 5.
Použitie inštalačného disku pre systém Windows
Dvakrát kliknite na súbor EasySetup.exe na inštalačnom disku a pokračujte od kroku 3. Ak nemáte
internetové pripojenie, otvorte priečinok win na inštalačnom disku a dvakrát kliknite na súbor SETUP.exe.
Tým nainštalujete ovládač tlačiarne.
4
SLOVENČINA
6-b. Pripojenie k smartfónu
6-b
Pripojenie k smartfónu
Ak používate viacero smartfónov, zopakujte tieto kroky na každom z nich.
Pred spustením pripravte tieto položky.
a V smartfóne zapnite nastavenie Wi-Fi.
bP
ripojte smartfón k smerovaču bezdrôtovej siete (ak používate smerovač bezdrôtovej siete).
Ďalšie podrobnosti nájdete v príručkách smartfónu a smerovača bezdrôtovej siete.
1
V smartfóne nainštalujte aplikáciu „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.
2
Otvorte nainštalovanú aplikáciu.
3
Postupujte podľa pokynov na obrazovke aplikácie a pridajte tlačiareň.
kódu QR na prevzatie aplikácie, ktorý je zobrazený vpravo, budete
• Naskenovaním
mať prístup aj k webu spoločnosti Canon.
Hneď, ako pridáte svoju tlačiareň, môžete tlačiť zo smartfónu.
Ak chcete tlačiť fotografie, pozrite si časť „Vloženie fotografického papiera“ na strane 6.
5
Vloženie fotografického papiera
Fotografický papier možno vložiť iba do zadného zásobníka.
1
Otvorte kryt zadného zásobníka a vytiahnite
podperu papiera.
3
Vložte niekoľko hárkov fotografického papiera
tak, aby strana, na ktorú sa tlačí, smerovala
nahor, a prisuňte bočnú vodiacu lištu papiera
k okraju stohu papiera.
a
b
2
Otvorte kryt otvoru podávača a posuňte pravú
vodiacu lištu papiera úplne vpravo.
4
Zatvorte kryt otvoru podávača.
podľa pokynov na obrazovke a nastavte
• Postupujte
informácie o vloženom papieri.
Tlač fotografií uložených na pamäťovej karte
6
1
Zapnite tlačiareň.
2
Vložte niekoľko hárkov fotografického papiera.
3
Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na kartu.
4
Rýchlym posúvaním prejdite doprava a doľava
cez fotky a jednu vyberte.
5
Tlač spustite ťuknutím na tlačidlo Farebne
(Color).
Konfigurowanie drukarki
3. Włączanie drukarki
Konfiguracja online
1
Podłącz kabel zasilania.
1. Zawartość opakowania
•
•
•
•
Zbiorniki z atramentem do
zainstalowania
Z tyłu
Kabel zasilania
Instalacyjny dysk CD-ROM do
komputera z systemem Windows
Informacje o bezpieczeństwie i ważne
uwagi
Pierwsze uruchomienie (ten podręcznik)
Ważne
W tym momencie nie podłączaj żadnych innych kabli.
2
Otwórz panel operacyjny i naciśnij przycisk WŁ.
(ON).
2. Usuwanie materiałów
opakowaniowych
Ważne
Po rozpoczęciu drukowania panel operacyjny otworzy się, a taca
wyprowadzania papieru wysunie się automatycznie. Z tego względu
nie można kłaść żadnych przedmiotów przed drukarką.
1
b
POLSKI
•
a
3
Przewiń ekran do swojego języka, dotknij go,
a następnie dotknij przycisku Tak (Yes).
4
Dotknij przycisku OK.
Zdejmij i zutylizuj wszelkie materiały
opakowaniowe oraz pomarańczową taśmę.
drukarki z nałożonymi pomarańczową
• Używanie
taśmą lub materiałem ochronnym może
spowodować awarię drukarki.
2
Otwórz moduł skanera/pokrywę i usuń
pomarańczową taśmę.
a
b
3
Zamknij moduł skanera/pokrywę.
do końca moduł skanera/pokrywę, a następnie
• Otwórz
zamknij je.
4. Instalowanie zbiorników
z atramentem
1
a
b
Otwórz moduł skanera/pokrywę.
Przestroga
Uważaj na palce.
Przestroga
Nie dotykaj uchwytu głowicy drukującej, dopóki się nie zatrzyma.
1
Konfigurowanie drukarki
2
Usuń taśmę i folię ze zbiornika z atramentem.
b
6
Powtórz kroki od 2 do 5, aby zainstalować
wszystkie zbiorniki z atramentem.
• Sprawdź, czy pojawiły się wszystkie kolory.
a
• Sprawdź, czy cała taśma została usunięta.
3
Powoli zdejmij pomarańczową nasadkę.
7
Zamknij moduł skanera/pokrywę.
• Drukarka rozpocznie inicjowanie.
a
•
•
b
Ważne
Nie ściskaj zbiornika z atramentem, gdy
zablokowany jest otwór wentylacyjny
w kształcie litery Y.
Nie dotykaj obszarów zaznaczonych na
czerwono.
Przestroga
Uważaj na palce.
5. Ładowanie papieru
Sprawdź!
Usuń całą pomarańczową taśmę.
4
5
Zainstaluj zbiornik z atramentem.
zbiornik z atramentem do głowicy drukującej
• Włóż
i dociśnij go, aż usłyszysz kliknięcie.
Upewnij się, że kolor zainstalowanego zbiornika
z atramentem pojawił się na ekranie.
1
Dotknij przycisku OK.
2
Usuń kasetę z drukarki i zdejmij pokrywę kasety.
Pokrywa kasety
b
Ważne
Jeśli kolor nie jest wyświetlany na ekranie mimo zainstalowania
zbiornika z atramentem, oznacza to, że kolor zbiornika z
atramentem może być nieprawidłowy lub mógł zostać
zainstalowany zbiornik z atramentem o innym numerze modelu,
który nie jest obsługiwany przez daną drukarkę. Zainstaluj zbiornik
z atramentem o prawidłowym kolorze lub użyj na potrzeby
konfiguracji dostarczonego zbiornika z atramentem.
2
a
3
Rozsuń prowadnice papieru.
prawą prowadnicę papieru do prawej
• Przesuń
krawędzi. Wyrównaj przednią prowadnicę papieru ze
7
Dotknij przycisku Dalej (Next).
znacznikiem Letter lub A4.
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
• Postępuj
ekranie, aby kontynuować konfigurację. Obejmuje to
4
wybór opcji powiązanych z wysyłaniem informacji.
Więcej informacji w części „Wysyłanie informacji do firmy
Canon” w rozdziale Informacje o bezpieczeństwie
i ważne uwagi.
Załaduj papier.
co najmniej 2 arkusze zwykłego papieru
• Załaduj
o rozmiarze Letter lub A4 stroną do zadrukowania
w dół.
papier przy przedniej prowadnicy papieru,
• Umieść
a następnie wyrównaj prawą prowadnicę papieru do
8
Dotknij przycisku Dalej (Next).
9
Dotknij przycisku OK.
POLSKI
szerokości papieru.
a
5
b
Załóż pokrywę kasety i umieść kasetę na swoim
miejscu.
10 Sprawdź, czy pojawi się poniższy ekran.
b
•
6
a
Spojrzyj z boku, aby
potwierdzić, że wygląda jak
na diagramie.
Jeśli będziesz używać drukarki bez podłączania do niej
żadnych urządzeń, na tym kończy się konfiguracja.
Dotknij przycisku OK.
3
6-a. Łączenie z komputerem
Konfigurowanie drukarki
Które urządzenie podłączasz?
Komputer
6-a
Komputer i smartfon
Smartfon
Łączenie z komputerem
Jeśli korzystasz z wielu komputerów, wykonaj te kroki na każdym z nich.
1
Na komputerze przejdź do witryny firmy
Canon w sieci Web.
2
3
Wybierz opcję
4
5
Kliknij opcję Uruchom.
6
7
8
Kliknij opcję Pobierz.
9
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Konfiguracja.
Uruchom pobrany plik.
Kliknij opcję Rozpocznij konfigurację
(Start Setup).
Wprowadź nazwę modelu drukarki
i kliknij opcję Przejdź.
Kliknij opcję Jeśli drukarka została już
przygotowana, przejdź do punktu
Połącz.
Uwaga
Następujące kroki przeznaczone są dla
użytkowników systemu Windows (z wyjątkiem
Windows 10 in S mode) oraz macOS. W przypadku
komputerów z innym systemem operacyjnym
kontynuuj konfigurację, postępując zgodnie
z instrukcjami podanymi na ekranie.
tych operacji może potrwać
• Wykonanie
pewien czas.
dodatkowo połączyć się ze smartfonem,
• Aby
zapoznaj się z częścią „6-b. Łączenie ze
smartfonem” na stronie 5.
Używanie Instalacyjnego dysku CD-ROM dla systemu Windows
Dwukrotnie kliknij plik EasySetup.exe na płycie CD-ROM, a następnie kontynuuj od kroku 3. Jeśli nie
ma połączenia z Internetem, otwórz folder win na dysku CD-ROM i dwukrotnie kliknij plik SETUP.exe.
Rozpocznie się instalacja sterownika drukarki.
4
6-b
Łączenie ze smartfonem
Jeśli korzystasz z wielu smartfonów, wykonaj te kroki na każdym z nich.
POLSKI
6-b. Łączenie ze smartfonem
Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.
a Włącz ustawienie Wi-Fi w smartfonie.
bP
ołącz smartfon z routerem bezprzewodowym (jeśli masz taki router).
Dalsze szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi smartfona i routera bezprzewodowego.
1
Zainstaluj aplikację „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” w smartfonie.
2
Otwórz zainstalowaną aplikację.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby dodać drukarkę.
kod QR pokazany po prawej stronie, aby przejść na stronę firmy Canon
• Zeskanuj
i pobrać aplikację.
Po dodaniu drukarki możesz drukować za pomocą smartfona.
Aby drukować zdjęcia, zapoznaj się z częścią „Ładowanie papieru fotograficznego” na stronie 6.
5
Ładowanie papieru fotograficznego
Papier fotograficzny można załadować tylko na tylną tacę.
1
Otwórz pokrywę tylnej tacy i wyciągnij podpórkę
papieru.
3
Załaduj kilka arkuszy papieru fotograficznego
stroną do drukowania skierowaną w górę,
a następnie dosuń boczną prowadnicę papieru
do krawędzi stosu papieru.
a
b
2
Otwórz pokrywę otworu podajnika i przesuń
prawą prowadnicę papieru maksymalnie w prawo.
4
Zamknij pokrywę otworu podajnika.
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
• Postępuj
na ekranie, aby ustawić informacje dotyczące
załadowanego papieru.
Drukowanie fotografii zapisanych na karcie pamięci
6
1
Włącz drukarkę.
2
Załaduj kilka arkuszy papieru fotograficznego.
3
Umieść kartę pamięci w gnieździe na kartę.
4
Przesuń fotografie w prawo i w lewo, a następnie
wybierz jedną.
5
Dotknij przycisku Kolor (Color), aby rozpocząć
drukowanie.
A nyomtató beüzemelése
3. A nyomtató bekapcsolása
Online beüzemelés
1
Csatlakoztassa a tápkábelt.
1. A doboz tartalma
Tintatartályok a beüzemeléshez
•
•
•
•
Hátoldal
Tápkábel
Telepítő CD-ROM Windows-hoz
Fontos
Még semmilyen más kábelt ne csatlakoztasson.
Biztonsági és fontos tudnivalók
Beüzemelési útmutató (ez a kézikönyv)
2
2. A csomagolóanyag
eltávolítása
Fontos
Amikor megkezdődik a nyomtatás, kinyílik a kezelőpanel, és
automatikusan előjön a papírgyűjtő tálca. Ne tegyen semmit
a nyomtató elé!
1
Nyissa fel a kezelőpanelt, és nyomja meg a BE
(ON) gombot.
b
a
3
Gördítse a listát, és rákoppintva válassza ki a
kívánt nyelvet, majd koppintson az Igen (Yes)
elemre.
4
Koppintson az OK elemre.
Távolítson el és dobjon ki minden
csomagolóanyagot és narancssárga szalagot.
nyomtató meghibásodását okozhatja, ha úgy
• Ahasználja
a nyomtatót, hogy még rajta van a
MAGYAR
•
narancssárga szalag vagy a csomagolóanyag.
2
Nyissa fel a lapolvasó egységet/fedelet, és távolítsa
el a narancssárga szalagot.
a
b
3
Csukja le a lapolvasó egységet/fedelet.
nyissa fel a lapolvasó egységet/fedelet, majd
• Teljesen
csukja le.
a
b
Figyelem
Ügyeljen az ujjára!
4. A tintatartályok behelyezése
1
Nyissa fel a lapolvasó egységet/fedelet.
Figyelem
Amíg meg nem áll, ne érjen hozzá a nyomtatófej tartójához!
1
A nyomtató beüzemelése
2
Távolítsa el a szalagot és a fóliát a tintatartályról.
b
6
A 2–5. lépéseket megismételve tegye be az
összes tintatartályt.
• Ellenőrizze, hogy az összes szín megjelenik-e.
a
• Ellenőrizze, hogy nem marad-e rajtuk szalag.
3
Lassan vegye le a narancssárga sapkát.
7
Csukja le a lapolvasó egységet/fedelet.
• A nyomtató megkezdi az inicializálást.
a
•
•
4
5
b
Fontos
Ne nyomja össze a tintatartály két
oldalát, amikor nem szabad az Y alakú
szellőzőnyílás!
Ne érjen hozzá a pirossal megjelölt
területekhez!
Tegye be a tintatartályt.
Figyelem
Ügyeljen az ujjára!
5. Papír betöltése
Ellenőrizze!
Távolítson el minden narancssárga
szalagot.
a tintatartályt a nyomtatófejbe, és nyomja
• Tegye
lefelé, amíg a helyére nem kattan.
Ellenőrizze, hogy a betett tintatartály színe
megjelenik-e a képernyőn.
1
Koppintson az OK elemre.
2
Vegye ki a kazettát a nyomtatóból, és vegye le
a kazetta fedelét.
A kazetta fedele
b
Fontos
Ha a szín nem jelenik meg a képernyőn, pedig betette a
tintatartályt, akkor lehet, hogy nem megfelelő a tintatartály
színe, vagy lehet, hogy olyan tintatartályt (például más
modellszámút) tett be, amely ebben a nyomtatóban nem
használható. Vagy megfelelő színű tintatartályt tegyen be,
vagy használja a beüzemeléshez biztosított tintatartályt.
2
a
3
Tolja szét a papírvezetőket.
a jobb oldali papírvezetőt a jobb szélső
• Tolja
helyzetbe. Igazítsa az elülső papírvezetőt a Letter
7
Koppintson a Tovább (Next) elemre.
vagy az A4 jelhez.
képernyőn megjelenő utasításokat követve
• Afolytassa
a beállítást. E műveletek során az
Töltsön be papírt.
be 2 vagy több Letter vagy A4 méretű normál
• Tegyen
papírlapot a nyomtatási oldalával lefelé fordítva.
a papírt az elülső papírvezetőhöz, és igazítsa
• Illessze
a jobb oldali papírvezetőt a papírköteg szélességéhez.
a
5
8
Koppintson a Tovább (Next) elemre.
9
Koppintson az OK elemre.
b
Tegye helyére a kazetta fedelét, és tegye vissza
a kazettát.
10 Várja meg, hogy megjelenjen a következő
MAGYAR
4
adatküldéssel kapcsolatos beállításokat is ki kell
választania.
Lásd a Biztonsági és fontos tudnivalók „Adatok
küldése a Canonnak” című szakaszát.
képernyő.
b
a
meg oldalról, és
• Nézze
ellenőrizze, hogy úgy néz-e
ki, amint az ábrán látható.
6
Koppintson az OK elemre.
Ha a nyomtatót más eszközhöz történő csatlakoztatás
nélkül fogja használni, akkor most véget is ért az
üzembe helyezés.
3
6-a. Csatlakoztatás számítógéphez
A nyomtató beüzemelése
Milyen eszközt csatlakoztat?
Számítógép
6-a
Számítógép és
okostelefon
Okostelefon
Csatlakoztatás számítógéphez
Ha több számítógépet használ, akkor a következő lépéseket mindegyik számítógépen
hajtsa végre.
1
A számítógépen látogasson el a Canon
webhelyére.
2
3
Válassza a
4
5
Kattintson az Indítás gombra.
6
7
8
Kattintson a Letöltés gombra.
9
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Beüzemelés elemet.
Futtassa a letöltött fájlt.
Kattintson a Beállítás elindítása (Start
Setup) gombra.
Írja be a nyomtató modellnevét, és
kattintson az Ugrás gombra.
Kattintson a Ha már előkészítette
a nyomtatót, folytassa a
csatlakoztatással elemre.
Megjegyzés
A következő lépéseket Windows (a Windows 10 in
S mode kivételével) és macOS operációs rendszer
esetében kell végrehajtani. Más operációs rendszer
esetében ne ezeket, hanem a képernyőn megjelenő
utasításokat követve folytassa a beüzemelést.
• Ezek a műveletek eltartanak egy ideig.
is szeretné csatlakoztatni,
• Haakkorokostelefonhoz
olvassa el a következő fejezetet: „6-b.
Csatlakoztatás okostelefonhoz”, 5. oldal.
A telepítő CD-ROM használata Windows esetén
Kattintson duplán a CD-ROM EasySetup.exe fájljára, majd folytassa a 3. lépéstől. Ha nem rendelkezik
internetkapcsolattal, akkor nyissa meg a CD-ROM win mappáját, és kattintson a SETUP.exe fájlra. Ez
telepíteni fogja a nyomtatóillesztőt.
4
6-b. Csatlakoztatás okostelefonhoz
6-b
Csatlakoztatás okostelefonhoz
Mielőtt nekifogna, hajtsa végre a következő előkészítő lépéseket.
aA
z okostelefonján engedélyezze a Wi-Fi-beállításokat.
b Az okostelefonját csatlakoztassa a vezeték nélküli útválasztóhoz (ha rendelkezik vezeték nélküli útválasztóval).
További részleteket az okostelefon és a vezeték nélküli útválasztó kézikönyve tartalmaz.
1
Telepítse az okostelefonjára a „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” alkalmazást.
2
Nyissa meg a telepített alkalmazást.
3
Az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait követve adja hozzá a nyomtatót.
MAGYAR
Ha több okostelefont használ, akkor a következő lépéseket mindegyik okostelefonon
hajtsa végre.
oldalon látható QR-kódot beolvasva menjen el a Canon webhelyére, és töltse
• Ale jobb
az alkalmazást.
Miután hozzáadta a nyomtatót, nyomtathat az okostelefonról.
Ha fényképeket szeretne nyomtatni, olvassa el a következő fejezetet: „Fotópapír betöltése”, 6. oldal.
5
Fotópapír betöltése
Fotópapír csak a hátsó tálcába tölthető.
1
Nyissa fel a hátsó tálca fedelét, és húzza ki
a papírtámaszt.
3
Tegyen be néhány fotópapírlapot úgy, hogy
nyomtatási oldala felfelé nézzen, és tolja
a papírvezetőt a papírköteg oldalához.
a
b
2
Nyissa fel az adagolónyílás fedelét, és tolja a jobb
oldali papírvezetőt a jobb szélre.
4
Csukja le az adagolónyílás fedelét.
megjelenő utasításokat követve adja
• Amegképernyőn
a betöltött papír adatait.
Memóriakártyára mentett fényképek nyomtatása
6
1
Kapcsolja be a nyomtatót.
2
Tegyen be néhány fotópapírlapot.
3
Tegye be a memóriakártyát a kártyanyílásba.
4
A fényképeket jobbra-balra pöccintve tekintse
át a képeket, és válasszon ki egyet.
5
A Színes (Color) gombra koppintva indítsa el
a nyomtatást.
Yazıcıyı Ayarlama
3. Yazıcıyı Açma
Çevrimiçi Kurulum
1
Güç kablosunu takın.
1. Kutu İçeriği
•
Kurulum için mürekkep kutuları
•
•
•
•
Arka
Güç kablosu
Windows için Kurulum CD-ROM'u
Önemli
Bu aşamada başka bir kablo bağlamayın.
Güvenlik ve Önemli Bilgiler
Başlangıç Kılavuzu (bu el kitabı)
2
2. Koruyucu Malzemeleri
Çıkarma
Önemli
Yazdırma başladığında işletim paneli açılır ve kağıt çıkış tepsisi
otomatik olarak dışarı çıkar. Yazıcının önüne hiçbir şey koymayın.
1
Koruyucu malzemeleri ve turuncu bandı çıkarıp
atın.
İşletim panelini açın ve Açma (ON) düğmesine
basın.
b
a
3
Dili seçmek için kaydırıp dokunun ve ardından
Evet (Yes) öğesine dokunun.
4
OK öğesine dokunun.
turuncu bant veya koruyucu malzemeler
• Yazıcının
takılıyken kullanılması, yazıcıda arızaya neden olabilir.
2
Tarama birimini / kapağını açın ve turuncu bandı
çıkarın.
TÜRKÇE
a
b
3
Tarama birimini / kapağı kapatın.
birimini / kapağını tamamen açın ve ardından
• Tarama
kapatın.
a
b
Dikkat
Parmaklarınıza dikkat edin.
4. Mürekkep Kutularını Takma
1
Tarama birimini / kapağını açın.
Dikkat
Durana kadar yazıcı kafası muhafazasına dokunmayın.
1
Yazıcıyı Ayarlama
2
Mürekkep kutusundaki bandı ve filmi çıkarın.
b
6
2 - 5 arası adımları tekrarlayarak tüm mürekkep
kutularını takın.
• Tüm renklerin görünüp görünmediğini kontrol edin.
a
• Bant kalmadığından emin olun.
3
Turuncu kapağı yavaşça çıkarın.
7
Tarama birimini / kapağı kapatın.
• Yazıcı başlatma işlemine geçecektir.
a
•
Önemli
Y-biçimli hava deliği kapalı olduğunda
mürekkep kutusunu sıkıştırmayın.
•
Kırmızıyla gösterilen alanlara dokunmayın.
b
Dikkat
Parmaklarınıza dikkat edin.
5. Kağıt Yükleme
Kontrol edin!
Turuncu bandı çıkarın.
4
5
Mürekkep kutusunu takın.
kutusunu yazıcı kafasına yerleştirin ve tık
• Mürekkep
sesiyle yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.
Taktığınız mürekkep kutusu renginin ekranda
görünüp görünmediğini kontrol edin.
1
OK öğesine dokunun.
2
Kaseti yazıcıdan çıkarın ve ardından kaset kapağını
çıkarın.
Kaset kapağı
b
Önemli
Mürekkep kutusunu takmış olmanıza rağmen ekranda renk
görünmezse mürekkep kutusunun rengi yanlış olabilir veya bu
yazıcı tarafından desteklenmeyen, örneğin model numarası
farklı olan, bir mürekkep kutusu takmış olabilirsiniz. Doğru
renkte bir mürekkep kutusu takın veya kurulum için verilen
mürekkep kutusunu kullanın.
2
a
3
Kağıt kılavuzlarını kaydırarak ayırın.
kağıt kılavuzunu sağ kenara kaydırın. Ön kağıt
• Sağ
kılavuzunu Letter veya A4 işareti ile hizalayın.
7
İleri (Next) öğesine dokunun.
devam etmek için ekrandaki yönergeleri
• Kuruluma
izleyin. Bu işlemler, bilgi gönderme ile ilgili seçimler
4
yapmayı içerir.
Bkz. "Bilgi Canon'a Gönderiliyor", Güvenlik ve
Önemli Bilgiler.
Kağıt yükleyin.
taraf aşağı bakacak şekilde, 2 veya daha
• Yazdırılan
fazla Letter veya A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.
ön kağıt kılavuzuna temas edecek şekilde
• Kağıdı
yerleştirin ve sağ kağıt kılavuzunu kağıt genişliğine
8
İleri (Next) öğesine dokunun.
9
OK öğesine dokunun.
hizalayın.
a
5
b
Kaset kapağını yerleştirin ve kaseti yerine geri
takın.
10 Aşağıdaki ekranın görünüp görünmediğini
kontrol edin.
TÜRKÇE
b
a
bakarak şekildeki
• Yandan
gibi göründüğünü
doğrulayın.
6
Diğer aygıtları bağlamadan yazıcıyı kullanacaksanız,
kurulum şimdi tamamlanmıştır.
OK öğesine dokunun.
3
6-a. Bilgisayara Bağlanma
Yazıcıyı Ayarlama
Hangi aygıtı bağlıyorsunuz?
Bilgisayar
6-a
Bilgisayar ve akıllı
telefon
Akıllı telefon
Bilgisayara Bağlanma
Birden fazla bilgisayar kullanıyorsanız her bilgisayarda bu adımları gerçekleştirin.
1
2
3
4
5
Bilgisayardan Canon web sitesine erişin.
Kurulum seçeneğini belirleyin.
6
7
8
İndir öğesine tıklayın.
9
Ekrandaki yönergeleri izleyin.
İndirilen dosyayı çalıştırın.
Kurulumu başlat (Start Setup) öğesini
tıklatın.
Yazıcınızın model adını girin ve Git
öğesine tıklayın.
Başlat öğesine tıklayın.
Yazıcınızı hazırlamış durumdaysanız,
Connect'e gidin öğesine tıklayın.
Not
Aşağıdaki adımlar Windows (Windows 10 in S mode
hariç) ve macOS kullanıcılarına yöneliktir. Diğer işletim
sistemlerini kullanıyorsanız, bunun yerine ekrandaki
talimatları takip ederek kuruluma devam edin.
• Bu işlemler biraz zaman alabilir.
telefona bağlamak için bkz. "6-b. Akıllı
• Akıllı
Telefona Bağlanma", sayfa 5.
Windows için Kurulum CD-ROM'unu kullanma
CD-ROM'da EasySetup.exe öğesine çift tıklayın ve ardından 3. adımla devam edin. İnternet bağlantınız
yoksa, CD-ROM'da win klasörünü açın ve SETUP.exe öğesine çift tıklayın. Yazıcı sürücüsü yüklenecektir.
4
6-b. Akıllı Telefona Bağlanma
6-b
Akıllı Telefona Bağlanma
Birden fazla akıllı telefon kullanıyorsanız her telefonda bu adımları gerçekleştirin.
1
Akıllı telefonunuza "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" özelliğini kurun.
2
Kurulan uygulamayı açın.
3
Yazıcınızı eklemek için uygulamada ekrandaki yönergeleri izleyin.
gösterilen QR kodunu tarayarak Canon web sitesine erişin ve ardından
• Sağda
uygulamayı indirin.
TÜRKÇE
Başlamadan önce aşağıdakileri hazırlayın.
aA
kıllı telefonunuzda Wi-Fi ayarını etkinleştirin.
b K ablosuz yönlendiriciniz varsa akıllı telefonunuzu kablosuz yönlendiriciye bağlayın.
Diğer ayrıntılar için akıllı telefonunuzun ve kablosuz yönlendiricinizin el kitabına bakın.
Yazıcınızı ekledikten sonra akıllı telefonunuzdan yazdırabilirsiniz.
Fotoğraf yazdırmak için bkz. "Fotoğraf Kağıdı Yükleme", sayfa 6.
5
Fotoğraf Kağıdı Yükleme
Fotoğraf kağıdı sadece arka tepsiye yüklenebilir.
1
Arka tepsi kapağını açın ve kağıt desteğini uzatın.
3
Birkaç sayfa fotoğraf kağıdını, yazdırılacak tarafı
yukarı bakacak şekilde yükleyin ve yan kağıt
kılavuzunu kaydırarak kağıt destesinin kenarına
temas ettirin.
a
2
b
Besleme yuvası kapağını açın ve sağ kağıt
kılavuzunu en sağa kaydırın.
4
Besleme yuvası kapağını kapatın.
kağıdın bilgilerini ayarlamak için ekrandaki
• Yüklenen
yönergeleri izleyin.
Bellek Kartına Kaydedilmiş Fotoğrafları Yazdırma
6
1
Yazıcıyı açın.
2
Birkaç sayfa fotoğraf kağıdı yükleyin.
3
Bellek kartını kart yuvasına takın.
4
Fotoğrafları hızlıca sağa-sola kaydırın ve birini
seçin.
5
Yazdırmayı başlatmak için Renk (Color) düğmesine
dokunun.
Printera iestatīšana
3. Printera ieslēgšana
Tiešsaistes iestatīšana
1
Pievienojiet strāvas vadu.
1. Iepakojuma saturs
•
•
•
•
•
Tintes tvertnes iestatīšanai
Aizmugure
Strāvas vads
Windows uzstādīšanas kompaktdisks
Svarīgi!
Šobrīd nepievienojiet citus kabeļus.
Informācija par drošību un cita svarīga
informācija
Darba sākšana (šī rokasgrāmata)
2
2. Iepakojuma materiālu
noņemšana
Svarīgi!
Kad sākas drukāšana, atveras darbības panelis un automātiski
izvelkas papīra izvades uztvērējs. Neatstājiet neko printera priekšā.
1
Noņemiet un iznīciniet visus iepakojuma
materiālus un oranžo līmlenti.
Atveriet darbības paneli un nospiediet pogu
Iesl. (ON).
b
a
3
Ritiniet un pieskarieties, lai izvēlētos valodu, tad
pieskarieties Jā (Yes).
4
Pieskarieties Labi (OK).
printeri izmanto, kad tam pievienota oranžā
• Jalīmlente
vai iepakojuma materiāls, tam var būt
darbības traucējumi.
2
Atveriet skenēšanas bloku/vāku un noņemiet
oranžo līmlenti.
a
3
Aizveriet skenēšanas bloku/vāku.
• Pilnībā atveriet skenēšanas bloku/vāku un tad aizveriet to.
a
b
Uzmanību
Sargājiet pirkstus.
4. Tintes tvertņu uzstādīšana
1
LATVIEŠU
b
Atveriet skenēšanas bloku/vāku.
Uzmanību
Nepieskarieties drukas galviņas turētājam, kamēr tas nav
pārtraucis kustēties.
1
Printera iestatīšana
2
Noņemiet līmlenti un plēvīti no tintes tvertnes.
b
6
Atkārtojiet 2.–5. darbību, lai uzstādītu visas
tintes tvertnes.
• Pārbaudiet, vai tiek rādītas visas krāsas.
a
• Pārbaudiet, vai līmlente nav palikusi pāri.
3
Lēnām noņemiet oranžo vāciņu.
7
Aizveriet skenēšanas bloku/vāku.
• Tiks sākta printera inicializēšana.
a
•
Svarīgi!
Nespiediet tintes tvertni, ja Y veida gaisa
atvere ir bloķēta.
•
Nepieskarieties vietām, kas iekrāsotas
sarkanas.
b
Uzmanību
Sargājiet pirkstus.
5. Papīra ievietošana
Pārbaudiet!
Noņemiet visu oranžo līmlenti.
4
5
Ievietojiet tintes tvertni.
tintes tvertni drukas galviņā un spiediet uz
• Ievietojiet
leju, līdz tā ar klikšķi fiksējas.
Pārbaudiet, vai instalētās tintes tvertnes krāsa
redzama ekrānā.
1
Pieskarieties Labi (OK).
2
Izņemiet kaseti no printera un noņemiet kasetes
vāku.
Kasetes vāks
b
Svarīgi!
Ja krāsa netiek parādīta ekrānā, kaut gan esat uzstādījis
tintes tvertni, iespējams, tintes tvertnes krāsa nav pareiza vai
esat uzstādījis tādu tintes tvertni, ko neatbalsta šis printeris,
piemēram, ar citu modeļa numuru. Iestatīšanai vai nu uzstādiet
tintes tvertni ar pareizu krāsu, vai izmantojiet komplektā
iekļauto tintes tvertni.
2
a
3
Bīdiet papīra vadotnes prom vienu no otras.
labās puses papīra vadotni uz labo malu.
• Virziet
Izlīdziniet priekšējo papīra vadotni ar atzīmi Letter vai A4.
7
Pieskarieties Tālāk (Next).
ekrānā redzamos norādījumus, lai turpinātu
• Izpildiet
iestatīšanu. Tas ietver izvēles saistībā ar informācijas
4
Ievietojiet papīru.
vismaz 2 loksnes parastā Letter vai
• Ievietojiet
A4 izmēra papīra ar apdrukājamo pusi uz leju.
papīru pret priekšējo papīra vadotni un
• Novietojiet
izlīdziniet labo papīra vadotni ar papīra platumu.
a
5
sūtīšanu.
Skatiet “Sūta informāciju uzņēmumam Canon”
sadaļā Informācija par drošību un cita svarīga
informācija.
8
Pieskarieties Tālāk (Next).
9
Pieskarieties Labi (OK).
b
Piestipriniet kasetes vāku un ievietojiet atpakaļ
kaseti.
10 Pārbaudiet, vai tiek parādīts tālāk redzamais
ekrāns.
b
a
uz to no sāniem,
• Paskatieties
lai pārliecinātos, ka izskatās
6
Pieskarieties Labi (OK).
Ja lietosiet printeri, nepievienojot citas ierīces,
iestatīšana ir pabeigta.
LATVIEŠU
kā diagrammā.
3
6.a. Savienojuma izveide ar datoru
Printera iestatīšana
Kādu ierīci pievienojat?
Dators
6-a
Dators un
viedtālrunis
Viedtālrunis
Savienojuma izveide ar datoru
Ja izmantojat vairākus datorus, veiciet šīs darbības katrā no tiem.
1
Datorā atveriet Canon vietni.
2
3
Atlasiet
4
5
Noklikšķiniet uz Sākt.
Iestatīt.
6
7
8
Noklikšķiniet uz Lejupielādēt.
9
Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus.
Palaidiet lejupielādēto failu.
Noklikšķiniet uz Sākt uzstādīšanu
(Start Setup).
Ievadiet printera modeļa nosaukumu un
noklikšķiniet uz Aiziet.
Noklikšķiniet uz Ja esat jau printeri
sagatavojis, dodieties uz Pievienot.
Piezīme
Turpmākās darbības attiecas uz Windows (izņemot
Windows 10 in S mode) un macOS lietotājus.
Ja izmantojat citu operētājsistēmu, turpiniet
iestatīšanu, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.
• Šīs darbības var aizņemt noteiktu laiku.
viedtālruni, skatiet sadaļu
• Lai“6-b.pievienotu
Savienojuma izveide ar viedtālruni”
5. lpp.
Windows uzstādīšanas kompaktdiska lietošana
Veiciet dubultklikšķi uz EasySetup.exe kompaktdiskā, tad turpiniet no 3. darbības. Ja jums nav interneta
savienojuma, kompaktdiskā atveriet mapi win un veiciet dubultklikšķi uz SETUP.exe. Tā tiks instalēts
printera draiveris.
4
6-b. Savienojuma izveide ar viedtālruni
6-b
Savienojuma izveide ar viedtālruni
Ja izmantojat vairākus viedtālruņus, veiciet šīs darbības katrā no tiem.
Pirms sākat, sagatavojiet tālāk norādīto.
a S avā viedtālrunī iespējojiet Wi-Fi iestatījumu.
b Viedtālrunī izveidojiet savienojumu ar bezvadu maršrutētāju (ja jums ir bezvadu maršrutētājs).
Papildinformāciju skatiet viedtālruņa un bezvadu maršrutētāja rokasgrāmatās.
1
Instalējiet lietotni “Canon PRINT Inkjet/SELPHY” savā viedtālrunī.
2
Atveriet instalēto lietotni.
3
Lai pievienotu printeri, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus lietotnē.
LATVIEŠU
labajā pusē redzamo QR kodu, lai piekļūtu Canon vietnei, un tad lejupielādējiet
• Skenējiet
lietotni.
Kad printeris pievienots, varat veikt drukāšanu no viedtālruņa.
Lai drukātu fotoattēlus, skatiet “Fotopapīra ievietošana” 6. lpp.
5
Fotopapīra ievietošana
Fotopapīru var ievietot tikai aizmugures paliktnī.
1
Atveriet aizmugurējā uztvērēja vāku un izvelciet
papīra balstu.
3
Ievietojiet vairākas fotopapīra loksnes ar
apdrukājamo pusi uz augšu un bīdiet malējo
papīra vadotni pret papīra kaudzītes malu.
a
b
2
Atveriet padeves slota vāku un virziet labās
puses papīra vadotni līdz pašai labajai malai.
4
Aizveriet padeves slota vāku.
iestatītu informāciju par ievietoto papīru, izpildiet
• Laiekrānā
redzamos norādījumus.
Atmiņas kartē saglabāto fotoattēlu drukāšana
6
1
Ieslēdziet printeri.
2
Ievietojiet vairākas foto papīra loksnes.
3
Kartes slotā ievietojiet atmiņas karti.
4
Velciet švīku pa labi un pa kreisi cauri fotoattēliem
un atlasiet vienu.
5
Lai sāktu drukāšanu, pieskarieties pogai
Krāsains (Color).
Spausdintuvo nustatymas
Internetinė sąranka
1
Prijunkite maitinimo laidą.
LIETUVIŲ
3. Spausdintuvo įjungimas
1. Dėžutės turinys
•
•
•
•
•
Sąrankos rašalo talpyklos
Užpakalinė pusė
Maitinimo laidas
Sąrankos CD, skirtas „Windows“
Svarbu
Šiuo metu neprijunkite jokių kabelių.
Darbo saugos ir kita svarbi informacija
Darbo pradžia (ši instrukcija)
2
2. Pakuotės medžiagų
nuėmimas
Svarbu
Kai pradedama spausdinti, automatiškai atidaromas valdymo
skydelis ir ištraukiamas popieriaus išvesties dėklas. Prieš spausdintuvą
nedėkite jokių daiktų.
1
Atidarykite valdymo skydelį ir paspauskite
mygtuką Įjungti (ON).
b
a
3
Slinkite ir bakstelėkite kalbą, kurią norite
pasirinkti, tada bakstelėkite Taip (Yes).
4
Bakstelėkite Gerai (OK).
Nuimkite ir išmeskite visas pakavimo medžiagas
ir oranžinę juostelę.
spausdintuvą nenuplėšus oranžinės
• Naudojant
juostelės ar nepašalinus pakuotės, jis gali tinkamai
neveikti.
2
Atidarykite nuskaitymo įtaisą / dangtį ir nuimkite
oranžinę juostelę.
a
b
3
Uždarykite nuskaitymo įtaisą / dangtį.
įtaisą / dangtį iki galo atidarykite, o tada
• Nuskaitymo
uždarykite.
a
b
Atsargiai
Saugokite pirštus.
4. Rašalo talpyklų įdėjimas
1
Atidarykite nuskaitymo įtaisą / dangtį.
Atsargiai
Nelieskite spausdinimo galvutės laikiklio, kol jis nesustos.
1
Spausdintuvo nustatymas
2
Nuimkite juosteles ir plėveles nuo rašalo talpyklos.
b
6
Pakartokite veiksmus nuo 2 iki 5, kad įdėtumėte
visas rašalo talpyklas.
• Patikrinkite, ar rodomos visos spalvos.
a
• Patikrinkite, ar neliko juostelių.
3
Lėtai nuimkite oranžinį dangtelį.
7
Uždarykite nuskaitymo įtaisą / dangtį.
• Spausdintuvas pasileis.
a
•
Svarbu
Nesuspauskite rašalo talpyklos uždengę
Y formos oro angą.
•
Nelieskite raudonai pažymėtų sričių.
b
Atsargiai
Saugokite pirštus.
5. Popieriaus įdėjimas
Patikrinkite!
Nuimkite visą oranžinę juostelę.
4
5
Įdėkite rašalo talpyklą.
rašalo talpyklą į spausdinimo galvutę ir
• Įstatykite
spauskite, kol ji užsifiksuos.
Patikrinkite, ar ekrane rodoma įdėtos rašalo
talpyklos spalva.
1
Bakstelėkite Gerai (OK).
2
Išimkite kasetę iš spausdintuvo ir nuimkite
kasetės dangtį.
Kasetės dangtis
b
Svarbu
Jei spalva ekrane nerodoma, nors rašalo talpyklą įdėjote, gali
būti ne ta rašalo talpyklos spalva arba įdėjote ne tą rašalo
talpyklą, pavyzdžiui, pažymėtą skirtingu modelio numeriu,
kurio šis spausdintuvas nepalaiko. Arba įdėkite tinkamos
spalvos rašalo talpyklą, arba sąrankai naudokite pateiktą rašalo
talpyklą.
2
a
Pastumkite popieriaus kreipiklius vieną nuo kito.
dešinįjį popieriaus kreipiklį iki dešiniojo
• Stumkite
krašto. Sulygiuokite priekinį popieriaus kreipiklį su
7
Bakstelėkite Toliau (Next).
LIETUVIŲ
3
žyma „Letter“ arba A4.
ekrane pateiktas instrukcijas toliau atlikite
• Vykdydami
sąrankos procesą. Į tai įeina ir pasirinkimai, susiję su
4
informacijos siuntimu.
Žr. skyrių „Informacija siunčiama Canon“, esantį
dokumente Darbo saugos ir kita svarbi
informacija.
Įdėkite popieriaus.
2 ar daugiau „Letter“ arba A4 formato paprasto
• Įdėkite
popieriaus lapų spausdinamąja puse žemyn.
popierių į priekinį popieriaus kreipiklį,
• Atremkite
tada sulygiuokite dešinįjį popieriaus kreipiklį pagal
8
Bakstelėkite Toliau (Next).
9
Bakstelėkite Gerai (OK).
10
Patikrinkite, ar parodomas šis ekranas.
popieriaus plotį.
a
5
b
Uždėkite kasetės dangtį ir pakeiskite kasetę.
b
a
į ją iš šono ir
• Pažiūrėkite
įsitikinkite, kad atrodo kaip
iliustracijoje.
6
Jei spausdintuvą naudosite prie jo neprijungdami jokių
kitų įrenginių, ši sąranka baigta.
Bakstelėkite Gerai (OK).
3
6-a. Prijungimas prie kompiuterio
Spausdintuvo nustatymas
Kokį įtaisą norite prijungti?
Kompiuteris
6-a
Kompiuteris ir
išmanusis telefonas
Išmanusis telefonas
Prijungimas prie kompiuterio
Jei naudojate kelis kompiuterius, atlikite šiuos veiksmus kiekviename kompiuteryje.
1
Kompiuteryje atidarykite svetainę Canon.
2
3
Pasirinkite
4
5
Spustelėkite Pradėti.
Nustatymas.
6
7
8
Spustelėkite Atsisiųsti.
9
Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
Paleiskite atsisiųstą failą.
Spustelėkite Pradėti sąranką (Start
Setup).
Įveskite spausdintuvo modelio
pavadinimą ir spustelėkite Eiti.
Spustelėkite Jei spausdintuvą jau
paruošėte, eikite į Prijungti.
Pastaba
Toliau nurodyti veiksmai skirti Windows (išskyrus
Windows 10 in S mode) ir macOS naudotojams. Jei
naudojate kitas operacines sistemas, tuomet sąranką
atlikite vykdydami ekrane rodomas instrukcijas.
• Šios operacijos gali šiek tiek užtrukti.
taip pat prijungti prie išmaniojo
• Norėdami
telefono, žr. „6-b. Prijungimas prie išmaniojo
telefono“, puslapis 5.
Sąrankos CD, skirto „Windows“, naudojimas
CD dukart spustelėkite EasySetup.exe ir tęskite nuo 3 veiksmo. Jei nėra interneto ryšio, atidarykite CD
aplanką win ir dukart spustelėkite SETUP.exe. Bus įdiegta spausdintuvo tvarkyklė.
4
LIETUVIŲ
6-b. Prijungimas prie išmaniojo telefono
6-b
Prijungimas prie išmaniojo telefono
Jei naudojate kelis išmaniuosius telefonus, atlikite šiuos veiksmus kiekviename
išmaniajame telefone.
Prieš pradėdami atlikite toliau nurodytus veiksmus.
a Išmaniajame telefone įjunkite Wi-Fi.
b Išmanųjį telefoną prijunkite prie belaidžio maršruto parinktuvo (jei naudojate belaidį maršruto parinktuvą).
Išsamesnės informacijos ieškokite išmaniojo telefono ir belaidžio maršruto parinktuvo instrukcijose.
1
Išmaniajame telefone įdiekite programą „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.
2
Atidarykite įdiegtą programą.
3
Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas įtraukite savo spausdintuvą.
dešinėje rodomą QR kodą, kad pasiektumėte „Canon“ svetainę, ir
• Nuskaitykite
atsisiųskite programą.
Įtraukę spausdintuvą galite spausdinti iš išmaniojo telefono.
Norėdami spausdinti nuotraukas žr. „Fotopopieriaus įdėjimas“, puslapis 6.
5
Fotopopieriaus įdėjimas
Fotopopierių galima dėti tik į galinį dėklą.
1
Atidarykite galinio dėklo dangtį ir patraukite
popieriaus atramą.
3
Įdėkite kelis fotopopieriaus lapus spausdinamąja
puse į viršų ir paslinkite šoninį popieriaus
kreipiklį pagal popieriaus šūsnies kraštą.
a
b
2
Atidarykite tiekimo angos dangtelį ir paslinkite
dešinėje pusėje esantį popieriaus kreipiklį iki
galo į dešinę.
4
Uždarykite tiekimo angos dangtelį.
ekrane pateiktas instrukcijas nustatykite
• Vykdydami
įdėto popieriaus informaciją.
Atminties kortelėje saugomų nuotraukų spausdinimas
6
1
Įjunkite spausdintuvą.
2
Įdėkite kelis lapus fotopopieriaus.
3
Įdėkite atminties kortelę į kortelės lizdą.
4
Perjunkite nuotraukas į kairę ir į dešinę ir
pasirinkite norimą.
5
Bakstelėkite mygtuką Spalvota (Color), kad būtų
pradėta spausdinti.
Printeri seadistamine
3. Printeri sisselülitamine
Seadistamine võrgus
1
Ühendage toitejuhe.
1. Karbi sisu
Tindimahutid häälestamiseks
•
•
•
•
Tagaosa
Toitejuhe
Seadistamise CD-ROM
operatsioonisüsteemi Windows jaoks
Ohutusteave ja oluline teave
Tähtis!
Ärge veel teisi kaableid ühendage.
Alustamise juhend (see juhend)
2
Avage juhtpaneel ja vajutage nuppu Sisse (ON).
b
2. Pakkematerjalide
eemaldamine
a
Tähtis!
Kui printimine algab, avatakse juhtpaneel ja paberi väljastusalus
lükatakse automaatselt välja. Ärge asetage midagi printeri ette.
1
EESTI
•
3
Kerige ja puudutage keele valimiseks ning
seejärel puudutage suvandit Jah (Yes).
4
Koputage valikut OK.
Eemaldage ja visake ära kõik pakkematerjalid ja
oranž teip.
kasutamine eemaldamata oranži teibi või
• Printeri
pakendiga võib põhjustada printeri tõrke.
2
Avage skannimisseade/kaas ja eemaldage oranž
teip.
a
b
3
Sulgege skannimisseade/kaas.
• Avage skannimisseade/kaas täielikult ja seejärel sulgege.
a
b
Ettevaatust
Jälgige oma sõrmi.
4. Tindimahutite paigaldamine
1
Avage skannimisseade/kaas.
Ettevaatust
Ärge puudutage prindipea hoidikut enne, kui see lõpetab
liikumise.
1
Printeri seadistamine
2
Eemaldage tindimahutilt teip ja kile.
b
6
Kõikide tindimahutite paigaldamiseks korrake
toiminguid 2 kuni 5.
• Kontrollige, kas kõik värvid kuvatakse.
a
• Kontrollige, et poleks üleliigset teipi.
3
Eemaldage aeglaselt oranž kork.
7
Sulgege skannimisseade/kaas.
• Printer alustab lähtestamist.
a
•
Tähtis!
Ärge pigistage tindimahutit nii, et
blokeeriksite Y-kujulise õhuava.
•
Ärge puudutage punasega näidatud
alasid.
Ettevaatust
Jälgige oma sõrmi.
b
5. Paberi laadimine
Kontrollige!
Eemaldage oranž teip.
4
5
Paigaldage tindimahuti.
tindimahuti prindipeasse ja suruge, kuni see
• Sisestage
kohale klõpsab.
Kontrollige, kas paigaldatud tindimahuti kuvatakse
ekraanil.
1
Koputage valikut OK.
2
Eemaldage kassett printerist ning eemaldage
kasseti kaas.
Kasseti kaas
b
Tähtis!
Kui ekraanil ei kuvata värvi isegi siis, kui olete paigaldanud
tindimahuti, võib tindimahuti värv olla vale või olete paigaldanud
sellise tindimahuti, millel on teine mudelinumber või mida see
printer ei toeta. Paigaldage kas õige värviga tindimahuti või
kasutage häälestuseks pakutavat tindimahutit.
2
a
3
Lükake paberijuhikud lahku.
parempoolne paberijuhik parema servani.
• Lükake
Joondage eesmine paberijuhik Letter-suuruses paberi
7
Koputage valikut Edasi (Next).
või A4-tähisega.
4
tegemist.
Vaadake kasutusjuhendi Ohutusteave ja oluline
teave teemat „Canonile teabe saatmine”.
Laadige paber seadmesse.
2 või rohkem Letter-suuruses paberilehte või
• Laadige
A4-suurusega tavapaberi lehte nii, et prinditav pool
8
Koputage valikut Edasi (Next).
9
Koputage valikut OK.
EESTI
seadistuse jätkamiseks ekraanil kuvatavaid
• Järgige
juhiseid. See hõlmab saatmisteabega seotud valikute
jääks alla.
paber eesmise paberijuhiku vastu ja
• Asetage
joondage parem paberijuhik paberi laiusega.
a
5
b
Kinnitage kasseti kaas ja vahetage kassett välja.
10 Kontrollige, kas ilmub järgmine kuva.
b
a
seda küljelt,
• Vaadake
veendumaks, et see vastab
joonisel kujutatule.
6
Kui kasutate printerit ilma muid seadmeid ühendamata,
on häälestus lõpule jõudnud.
Koputage valikut OK.
3
6-a. Arvutiga ühendamine
Printeri seadistamine
Millist seadet soovite ühendada?
Arvuti
6-a
Arvuti ja
nutitelefon
Nutitelefon
Arvutiga ühendamine
Kui kasutate mitut arvutit, tehke need toimingud igal arvutil.
1
Minge arvutis veebisaidile Canon.
2
3
Valige
4
5
Klõpsake käsku Käivita.
Seadistus.
6
7
8
Klõpsake käsku Laadi alla.
9
Järgige ekraanil kuvatud suuniseid.
Käivitage allalaaditud fail.
Klõpsake käsku Alusta seadistamist
(Start Setup).
Sisestage printeri mudeIi nimi ja
klõpsake nuppu Mine.
Klõpsake käsku Kui olete oma printeri
juba ette valmistanud, avage Ühenda.
Märkus
Järgmised etapid on operatsioonisüsteemide
Windows (välja arvatud Windows 10 in S mode) ja
macOS kasutajatele. Teiste operatsioonisüsteemide
puhul järgige seadistamiseks ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
• Need toimingud võivad pisut aega võtta.
ühendamiseks lugege jaotist
• Nutitelefoniga
„6-b. Nutitelefoniga ühendamine” lk 5.
Seadistamise CD-ROM-i kasutamine operatsioonisüsteemis Windows
Topeltklõpsake CD-ROM-i faili EasySetup.exe ja jätkake sammust 3. Kui Interneti-ühendus puudub,
avage CD-ROM-i kaust win ja topeltklõpsake faili SETUP.exe. See installib printeridraiveri.
4
EESTI
6-b. Nutitelefoniga ühendamine
6-b
Nutitelefoniga ühendamine
Kui kasutate mitut nutitelefoni, tehke need toimingud igas nutitelefonis.
Enne alustamist tehke järgmised ettevalmistused.
a L ubage nutitelefonis Wi-Fi-säte.
bÜ
hendage nutitelefon juhtmeta ruuteriga (kui teil on juhtmeta ruuter).
Üksikasju vaadake nutitelefoni ja juhtmeta ruuteri kasutusjuhenditest.
1
Installige nutitelefoni rakendus „Canon PRINT Inkjet/SELPHY”.
2
Avage installitud rakendus.
3
Rakenduses printeri lisamiseks järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.
veebilehele Canon juurdepääsuks paremal kuvatud QR-koodi ning seejärel
• Skannige
laadige rakendus alla.
Pärast printeri lisamist saate oma nutitelefonist printida.
Fotode printimise kohta leiate teavet teemast „Fotopaberi laadimine” lk 6.
5
Fotopaberi laadimine
Fotopaberit saab laadida ainult tagumisele alusele.
1
Avage tagasalve kaas ja pikendage paberituge.
3
Laadige mitu lehte fotopaberit nii, et prinditav
pool jääks üles, ja lükake külgmine paberijuhik
paberivirna ääre vastu.
a
b
2
Avage söötmisava kaas ja lükake parempoolset
paberijuhikut võimalikult paremale.
4
Sulgege söötmisava kaas.
laaditud paberile teabe seadistamiseks
• Järgige
ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Mälukaardile salvestatud fotode printimine
6
1
Lülitage printer sisse.
2
Laadige mitu lehte fotopaberit.
3
Sisestage mälukaart kaardipessa.
4
Nipsake fotode seas paremale ja vasakule ning
valige neist üks.
5
Koputage printimise käivitamiseks nuppu Värv
(Color).
Configurarea imprimantei
3. Pornirea imprimantei
Configurarea online
1
Conectaţi cablul de alimentare.
1. Conţinutul cutiei
Rezervoare de cerneală pentru
configurare
•
•
•
•
În spate
Cablu de alimentare
CD-ROM de instalare pentru Windows
Important
În acest moment, nu conectaţi alte cabluri.
Informaţii cu privire la siguranţă şi
alte informaţii importante
Ghid de iniţiere (acest manual)
2
2. Îndepărtarea materialelor
de ambalare
Important
Atunci când începe imprimarea, panoul de operare se deschide şi
tava de ieşire a hârtiei iese în afară automat. Nu aşezaţi niciun obiect
în faţa imprimantei.
1
Deschideţi panoul de operare şi apăsaţi butonul
ACTIVARE (ON).
b
ROMÂNĂ
•
a
3
Derulaţi şi atingeţi pentru a selecta limba, apoi
atingeţi Da (Yes).
4
Atingeţi OK.
Îndepărtaţi şi eliminaţi toate materialele de
ambalare şi banda portocalie.
imprimantei fără a îndepărta banda
• Utilizarea
portocalie sau materialul de ambalare poate cauza
funcţionarea necorespunzătoare a acesteia.
2
Deschideţi unitatea de scanare / capacul şi
îndepărtaţi banda portocalie.
a
b
3
Închideţi unitatea de scanare / capacul.
complet unitatea de scanare / capacul,
• Deschideţi
apoi închideţi.
a
b
Atenţie
Aveţi grijă la degete.
4. Instalarea rezervoarelor de
cerneală
1
Deschideţi unitatea de scanare / capacul.
Atenţie
Nu atingeţi suportul capului de imprimare până când
acesta nu se opreşte din mişcare.
1
Configurarea imprimantei
2
Îndepărtaţi banda şi folia de pe rezervorul de
cerneală.
b
6
Repetaţi paşii de la 2 la 5 pentru a instala toate
rezervoarele de cerneală.
• Verificaţi dacă apar toate culorile.
a
• Aveţi grijă să nu rămână resturi de bandă.
3
Îndepărtaţi încet capacul portocaliu.
7
Închideţi unitatea de scanare / capacul.
• Imprimanta va începe iniţializarea.
a
b
•
Important
Nu strângeţi rezervorul de cerneală cu
gura de aer în formă de Y blocată.
•
Nu atingeţi suprafeţele afişate cu roşu.
Atenţie
Aveţi grijă la degete.
5. Încărcarea hârtiei
Verificaţi!
Îndepărtaţi toate benzile portocalii.
4
5
Instalaţi rezervorul de cerneală.
rezervorul de cerneală în capul de
• Introduceţi
imprimare şi împingeţi în jos până se aude un clic.
Verificaţi dacă pe ecran apare culoarea
rezervorului de cerneală pe care l-aţi instalat.
1
Atingeţi OK.
2
Îndepărtaţi caseta de pe imprimantă şi scoateţi
capacul casetei.
Capacul casetei
b
Important
În cazul în care culoarea nu este afişată pe ecran chiar dacă
aţi instalat rezervorul de cerneală, culoarea rezervorului de
cerneală poate fi greşită sau este posibil să fi instalat un
rezervor de cerneală cu un număr de model diferit, care nu
este acceptat de această imprimantă. Instalaţi un rezervor de
cerneală pentru culoarea corectă sau folosiţi rezervorul de
cerneală furnizat pentru configurare.
2
a
3
Glisaţi deoparte ghidajele pentru hârtie.
ghidajul pentru hârtie din dreapta spre marginea
• Glisaţi
din dreapta. Aliniaţi ghidajul pentru hârtie frontal cu
7
Atingeţi Următor (Next).
marcajul Letter sau A4.
instrucţiunile de pe ecran pentru a continua
• Urmaţi
configurarea. Aceasta include efectuarea selecţiilor
Încărcaţi hârtie.
2 sau mai multe coli de hârtie simplă de
• Încărcaţi
dimensiune Letter sau A4 cu faţa de imprimare
orientată în jos.
hârtia pe ghidajul pentru hârtie frontal şi
• Aşezaţi
aliniaţi ghidajul pentru hârtie din dreapta la lăţimea
8
Atingeţi Următor (Next).
9
Atingeţi OK.
ROMÂNĂ
4
legate de trimiterea informaţiilor.
Consultaţi „Trimiterea informaţiilor la Canon”
din Informaţii cu privire la siguranţă şi alte
informaţii importante.
hârtiei.
a
5
b
Ataşaţi capacul casetei şi înlocuiţi caseta.
10 Verificaţi dacă apare ecranul următor.
b
a
din lateral pentru
• Priviţi-o
a verifica dacă arată ca în
schemă.
6
Dacă veţi utiliza imprimanta fără a o conecta la alte
dispozitive, configurarea este acum finalizată.
Atingeţi OK.
3
6-a. Conectarea la un computer
Configurarea imprimantei
Ce dispozitiv conectaţi?
Computer
6-a
Computer şi
smartphone
Smartphone
Conectarea la un computer
Dacă folosiţi mai multe computere, efectuaţi paşii următori pe fiecare computer.
1
Accesaţi site-ul web Canon de pe un
computer.
2
3
Selectaţi
4
5
Faceţi clic pe Pornire.
6
7
8
Faceţi clic pe Descărcare.
9
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Configurarea.
Executaţi fişierul descărcat.
Faceţi clic pe Începere configurare
(Start Setup).
Introduceţi numele modelului
imprimantei dvs. şi faceţi clic pe Accesaţi.
Faceţi clic pe Dacă ați pregătit deja
imprimanta, accesați Conectare.
Notă
Următorii paşi sunt pentru utilizatorii Windows (cu
excepţia Windows 10 in S mode) şi macOS. Pentru
alte sisteme de operare, continuaţi configurarea
urmând în schimb instrucţiunile de pe ecran.
• Aceste operaţii pot dura un timp.
a conecta şi un smartphone,
• Pentru
consultaţi „6-b. Conectarea la un smartphone”
la pagina 5.
Utilizarea CD-ROM-ului de instalare pentru Windows
Faceţi dublu clic pe EasySetup.exe de pe CD-ROM şi apoi continuaţi de la pasul 3. Dacă nu aveţi
o conexiune la internet, deschideţi folderul win de pe CD-ROM şi faceţi dublu clic pe SETUP.exe.
Acesta va începe instalarea driverului de imprimantă.
4
6-b
Conectarea la un smartphone
Dacă folosiţi mai multe dispozitive smartphone, efectuaţi paşii următori pe fiecare
smartphone.
ROMÂNĂ
6-b. Conectarea la un smartphone
Pregătiţi următoarele înainte de a începe.
aA
ctivaţi setarea Wi-Fi pe smartphone.
bC
onectaţi dispozitivul dvs. smartphone la ruterul wireless (dacă aveţi un ruter wireless).
Consultaţi manualul dispozitivului smartphone şi manualul ruterului wireless.
1
Instalaţi aplicaţia „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” pe smartphone.
2
Deschideţi aplicaţia instalată.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul aplicaţiei pentru a adăuga imprimanta.
codul QR afişat în partea dreaptă pentru a accesa site-ul web Canon şi apoi
• Scanaţi
descărcaţi aplicaţia.
După ce aţi adăugat imprimanta, puteţi imprima de pe smartphone.
Pentru a imprima fotografii, consultaţi „Încărcarea hârtiei foto” la pagina 6.
5
Încărcarea hârtiei foto
Hârtia foto poate fi încărcată numai în tava din spate.
1
Deschideţi capacul tăvii din spate şi extindeţi
suportul pentru hârtie.
3
Încărcaţi mai multe coli de hârtie foto cu faţa
de imprimare orientată în sus şi glisaţi ghidajul
pentru hârtie lateral spre marginea stivei de
hârtie.
a
b
2
Deschideţi capacul fantei de alimentare şi
glisaţi ghidajul pentru hârtie din partea dreaptă
complet la dreapta.
4
Închideţi capacul fantei de alimentare.
instrucţiunile de pe ecran pentru a seta
• Urmaţi
informaţiile pentru hârtia încărcată.
Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie
6
1
Porniţi imprimanta.
2
Încărcaţi mai multe coli de hârtie foto.
3
Introduceţi cartela de memorie în slotul pentru
card.
4
Răsfoiţi fotografiile spre dreapta şi spre stânga şi
selectaţi una.
5
Atingeţi butonul Culoare (Color) pentru a porni
imprimarea.
Настройване на принтера
3. Включване на принтера
Онлайн настройка
1
Свържете захранващия кабел.
1. Съдържание на комплекта
•
•
•
•
•
Резервоари за мастило за
настройка
Отзад
Захранващ кабел
Инсталационен компактдиск за
Windows
Информация за безопасността и
важна информация
Ръководство за начално
запознаване (това ръководство)
Важно
На този етап не свързвайте никакви други кабели.
2
Отворете операционния панел и натиснете
бутона Включване (ON).
b
2. Отстраняване на
опаковъчните материали
1
3
Превъртете и докоснете, за да изберете език,
след което докоснете Да (Yes).
4
Натиснете OK.
Отстранете и изхвърлете всички опаковъчни
материали и оранжевата лепенка.
на принтера с прикрепена оранжева
• Използването
лепенка или опаковъчен материал може да доведе
БЪЛГАРСКИ
a
Важно
Когато печатането започне, операционният панел се отваря
и изходната тава за хартия се изтегля навън автоматично. Не
поставяйте нищо пред принтера.
до неизправност на принтера.
2
Отворете сканиращия модул/капака
и отстранете оранжевата лепенка.
a
b
3
Затворете сканиращия модул/капака.
сканиращия модул/капака докрай и след
• Отворете
това го затворете.
4. Поставяне на
резервоарите за мастило
1
a
b
Отворете сканиращия модул/капака.
Внимание
Пазете пръстите си.
Внимание
Не докосвайте носача на печатащата глава, докато не
спре да се движи.
1
Настройване на принтера
2
Отстранете лепенката и фолиото от резервоара
за мастило.
b
6
Повторете стъпки от 2 до 5, за да поставите
всички резервоари за мастило.
• Проверете дали всички цветове се показват.
a
• Проверете дали не е останала лепенка.
3
Бавно отстранете оранжевата капачка.
7
Затворете сканиращия модул/капака.
• Принтерът ще започне да се инициализира.
a
b
•
•
Внимание
Пазете пръстите си.
Важно
Не стискайте резервоара за мастило,
докато Y-образният вентилационен
отвор е запушен.
5. Зареждане на хартия
Не докосвайте зоните, показани в
червено.
Проверете!
Отстранете оранжевата лепенка.
4
5
Поставете резервоара за мастило.
резервоара за мастило в печатащата глава
• Пъхнете
и го натиснете надолу, докато щракне.
Проверете дали цветът на резервоара за мастило,
който сте поставили, се показва на екрана.
1
Натиснете OK.
2
Извадете касетата от принтера и свалете
капака на касетата.
Капак на касетата
b
Важно
Ако цветът не се показва на екрана, въпреки че сте
поставили резервоара за мастило, цветът на резервоара
за мастило може да е грешен или може да сте поставили
резервоар за мастило с различен номер на модел, който
не се поддържа от този принтер. Поставете резервоар за
мастило за правилния цвят или използвайте предоставения
резервоар за мастило за настройка.
2
a
3
Раздалечете водачите за хартия.
десния водач за хартия до десния край.
• Плъзнете
Подравнете предния водач за хартия с маркировката
7
Натиснете Напред (Next).
Letter или A4.
инструкциите на екрана, за да
• Следвайте
продължите настройката. Това включва
4
правенето на избори, свързани с изпращането на
информация.
Вижте „Изпращане на информация към Canon“
в Информация за безопасността и важна
информация.
Заредете хартия.
2 или повече листа обикновена хартия с
• Заредете
размер Letter или A4 със страната за печат надолу.
хартията до предния водач за хартия
• Поставете
и подравнете десния водач за хартия спрямо
8
Натиснете Напред (Next).
9
Натиснете OK.
ширината на хартията.
5
b
Закрепете капака на касетата и поставете на
място касетата.
БЪЛГАРСКИ
a
10 Проверете дали се показва следният екран.
b
a
към нея
• Погледнете
отстрани, за да се
6
уверите, че изглежда
като на фигурата.
Ако ще използвате принтера, без да свързвате други
устройства, настройката вече е завършена.
Натиснете OK.
3
6-a. Свързване с компютър
Настройване на принтера
Какво устройство свързвате?
Компютър
6-a
Компютър
и смартфон
Смартфон
Свързване с компютър
Ако използвате няколко компютъра, извършете тези стъпки на всеки от тях.
1
Влезте в уебсайта Canon от компютър.
2
3
Изберете
4
5
Щракнете върху Старт.
Настройка.
6
7
8
Щракнете върху Изтегли.
9
Следвайте инструкциите на екрана.
Стартирайте изтегления файл.
Щракнете върху Стартиране на
настройка (Start Setup).
Въведете името на модела на
принтера и щракнете върху Старт.
Щракнете върху Ако вече сте
подготвили принтера, отидете на
Свързване.
Забележка
Следните стъпки са за потребители на Windows
(с изключение на Windows 10 in S mode) и macOS.
За други операционни системи продължете
настройката, като вместо това следвате
инструкциите на екрана.
операции може да отнемат известно
• Тези
време.
да свържете също и със смартфон,
• Завижте
„6-b. Свързване със смартфон“ на
стр. 5.
Използване на инсталационния компактдиск за Windows
Щракнете двукратно върху EasySetup.exe в компактдиска и след това продължете от стъпка 3. Ако
нямате интернет връзка, отворете папката win в компактдиска и щракнете двукратно върху SETUP.exe.
Това ще инсталира драйвера на принтера.
4
6-b. Свързване със смартфон
6-b
Свързване със смартфон
Подгответе следното преди стартиране.
aВ
ключете настройката Wi-Fi на смартфона.
bС
вържете смартфона с безжичния рутер (ако имате безжичен рутер).
Вижте ръководствата на смартфона и безжичния рутер за повече подробности.
1
Инсталирайте приложението „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“ на смартфона.
2
Отворете инсталираното приложение.
3
Следвайте инструкциите на екрана в приложението, за да добавите принтера.
БЪЛГАРСКИ
Ако използвате няколко смартфона, извършете тези стъпки на всеки от тях.
показания отдясно QR код, за да отидете в уебсайта на Canon и да
• Сканирайте
изтеглите приложението.
След като добавите принтера, можете да печатате от смартфона.
За отпечатване на снимки вижте „Зареждане на фотохартия“ на стр. 6.
5
Зареждане на фотохартия
Фотохартия може да се зарежда само в задната тава.
1
Отворете капака на задната тава и изтеглете
подложката за хартия.
3
Заредете няколко листа фотохартия със
страната за печат нагоре и плъзнете
страничния водач за хартия до ръба на
топчето хартия.
a
b
2
Отворете капака на гнездото за подаване
и плъзнете десния водач за хартия докрай
надясно.
4
Затворете капака на гнездото за подаване.
инструкциите на екрана, за да зададете
• Следвайте
информация за заредената хартия.
Печатане на снимки, запазени върху карта с памет
6
1
Включете принтера.
2
Заредете няколко листа фотохартия.
3
Поставете картата с памет в гнездото за карти.
4
Прелистете надясно и наляво през снимките
и изберете една.
5
Натиснете бутона Цветно (Color), за да
стартирате печатането.
Nameščanje tiskalnika
3. Vklop tiskalnika
Spletna nastavitev
1
Priključite napajalni kabel.
1. Vsebina kompleta
•
•
•
•
•
Črnilni vložki za namestitev
Zadaj
Napajalni kabel
Namestitveni CD za Windows
Informacije o varnosti in pomembne
informacije
Navodila za postavitev in začetek
uporabe (ta priročnik)
Pomembno
Zaenkrat ne priključite nobenega drugega kabla.
2
Odprite nadzorno ploščo in pritisnite gumb
VKLOP (ON).
2. Odstranjevanje zaščitnih
materialov
Pomembno
Ko se začne tiskanje, se nadzorna plošča odpre, izhodni pladenj
za papir pa se samodejno pomakne iz tiskalnika. Pred tiskalnik ne
postavite ničesar.
1
b
a
3
Pomaknite se po zaslonu in tapnite jezik, da ga
izberete, nato pa tapnite Da (Yes).
4
Tapnite OK.
Odstranite in zavrzite vso embalažo in oranžni
trak.
tiskalnik uporabljate s pritrjenim oranžnim trakom
• Čeali zaščitnim
materialom, lahko pride do nepravilnega
2
Odprite enoto za optično branje/pokrov in
odstranite oranžni trak.
a
SLOVENŠČINA
delovanja tiskalnika.
b
3
Zaprite enoto za optično branje/pokrov.
odprite enoto za optično branje/pokrov
• Popolnoma
in jo nato zaprite.
4. Nameščanje črnilnih vložkov
1
a
b
Odprite enoto za optično branje/pokrov.
Pozor
Pazite na prste.
Pozor
Ne dotikajte se nosilca tiskalne glave, dokler se ne ustavi.
1
Nameščanje tiskalnika
2
Odstranite trak in prevleko na črnilnem vložku.
b
6
Ponovite korake od 2 do 5, da namestite vse
črnilne vložke.
• Preverite, ali se prikažejo vse barve.
a
• Prepričajte se, da ste odstranili celoten trak.
3
Počasi odstranite oranžni pokrovček.
7
Zaprite enoto za optično branje/pokrov.
• Tiskalnik se bo začel pripravljati za delovanje.
a
•
Pomembno
Ne stiskajte črnilnega vložka, ko je luknja
za zrak v obliki črke Y zamašena.
•
Ne dotikajte se območij, obarvanih z rdečo.
b
Pozor
Pazite na prste.
5. Nalaganje papirja
Preverite!
Odstranite morebiten oranžni trak.
4
5
Namestite črnilni vložek.
črnilni vložek v tiskalno glavo in ga pritisnite
• Vstavite
navzdol, da se zaskoči.
Preverite, ali se na zaslonu prikaže barva črnilnega
vložka, ki ste ga namestili.
1
Tapnite OK.
2
Odstranite kaseto iz tiskalnika in odstranite
pokrov kasete.
Pokrov kasete
b
Pomembno
Če barva ni prikazana na zaslonu, čeprav ste namestili črnilni
vložek, je barva črnilnega vložka morda napačna ali pa ste
namestili črnilni vložek, ki ima npr. drugo številko modela in ga
ta tiskalnik ne podpira. Uporabite črnilni vložek pravilne barve
ali za nastavitev uporabite priloženi črnilni vložek.
2
a
3
Razprite vodili za papir.
desno vodilo za papir ob desni rob. Sprednje
• Potisnite
vodilo za papir poravnajte z oznako Letter ali A4.
7
Tapnite Naprej (Next).
nadaljevanje nastavitve sledite navodilom na
• Zazaslonu.
Med drugim boste morali izbrati možnosti,
4
Vstavite papir.
2 ali več listov navadnega papirja velikosti
• Vstavite
Letter ali A4 s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol.
potisnite do konca ob sprednje vodilo za papir,
• Papir
nato pa desno vodilo za papir poravnajte s širino papirja.
a
5
povezane s pošiljanjem informacij.
Glejte razdelek »Pošiljanje podatkov družbi Canon«
v dokumentu Informacije o varnosti in
pomembne informacije.
8
Tapnite Naprej (Next).
9
Tapnite OK.
b
Pritrdite pokrov kasete in zamenjajte kaseto.
10 Preverite, ali se prikaže naslednji zaslon.
b
SLOVENŠČINA
a
jo od strani in se
• Poglejte
prepričajte, da je videti kot
na sliki.
6
Tapnite OK.
Če boste tiskalnik uporabljali brez povezave z drugimi
napravami, je nastavitev zdaj končana.
3
6-a. Povezovanje z računalnikom
Nameščanje tiskalnika
Katero napravo želite povezati?
Računalnik
6-a
Računalnik in
pametni telefon
Pametni telefon
Vzpostavljanje povezave z računalnikom
Če uporabljate več računalnikov, te korake izvedite za vsakega od njih.
1
V računalniku odprite spletno mesto
Canon.
2
3
Izberite
4
5
Kliknite Začni.
6
7
8
Kliknite Prenesi.
9
Sledite navodilom na zaslonu.
Zaženite preneseno datoteko.
Kliknite Začni nastavitev (Start Setup).
Nastavitev.
Vnesite ime modela tiskalnika in kliknite
Pojdi.
Kliknite Če ste že pripravili tiskalnik,
pojdite na možnost Poveži.
Opomba
Naslednji koraki so za uporabnike sistemov Windows
(vendar ne za Windows 10 in S mode) in macOS.
Pri drugih operacijskih sistemih nastavitev izvedite
v skladu z navodili na zaslonu.
• Ti postopki lahko trajajo nekaj časa.
povezati tudi s pametnim telefonom,
• Čeglejtese želite
»6-b. Povezovanje s pametnim telefonom«
na strani 5.
Uporaba namestitvenega CD-ja za Windows
Na CD-ju dvokliknite EasySetup.exe, nato pa nadaljujte od koraka 3. Če spletna povezava ni vzpostavljena,
na CD-ju odprite mapo win in dvokliknite SETUP.exe. Tako boste namestili gonilnik tiskalnika.
4
6-b. Povezovanje s pametnim telefonom
6-b
Povezovanje s pametnim telefonom
Če uporabljate več pametnih telefonov, te korake izvedite za vsakega od njih.
1
V svojem pametnem telefonu namestite aplikacijo »Canon PRINT Inkjet/SELPHY«.
2
Odprite nameščeno aplikacijo.
3
Upoštevajte navodila na zaslonu v aplikaciji, da dodate tiskalnik.
preberite kodo QR na desni in dostopite do spletnega mesta Canon, nato
• Optično
prenesite aplikacijo.
SLOVENŠČINA
Pred začetkom pripravite naslednje.
a V svojem pametnem telefonu omogočite nastavitev Wi-Fi.
bP
ametni telefon povežite z brezžičnim usmerjevalnikom (če uporabljate brezžični usmerjevalnik).
Za več podrobnosti glejte priročnike pametnega telefona in brezžičnega usmerjevalnika.
Ko dodate tiskalnik, lahko tiskate iz pametnega telefona.
Za tiskanje fotografij glejte »Nalaganje fotografskega papirja« na strani 6.
5
Nalaganje fotografskega papirja
Fotografski papir lahko naložite samo v zadnji pladenj.
1
Odprite pokrov zadnjega pladnja in izvlecite
oporo za papir.
3
Naložite več listov fotografskega papirja s stranjo
za tiskanje obrnjeno navzgor, nato pa stransko
vodilo za papir potisnite ob rob svežnja papirja.
a
b
2
Odprite pokrov podajalne reže in desno vodilo
za papir potisnite do konca v desno.
4
Zaprite pokrov podajalne reže.
nastavitev informacij o naloženem papirju
• Zaupoštevajte
navodila na zaslonu.
Tiskanje fotografij, shranjenih na pomnilniški kartici
6
1
Vklopite tiskalnik.
2
Naložite več listov fotografskega papirja.
3
Vstavite pomnilniško kartico v režo za
pomnilniško kartico.
4
S frcanjem levo in desno se pomikajte po slikah
in izberite eno od njih.
5
Tapnite gumb Barvno (Color) za začetek tiskanja.
Postavljanje pisača
3. Uključivanje pisača
Postavljanje na mreži
1
Povežite kabel za napajanje.
1. Sadržaj kutije
•
Spremnici tinte za postavljanje
•
•
•
•
Zadnja stranica
Kabel za napajanje
CD-ROM za postavu za Windows
Važno
Još ne spajajte niti jedan drugi kabel.
Sigurnosne i važne informacije
Početak (ovaj priručnik)
2
2. Uklanjanje ambalaže
Važno
Kada ispisivanje započne, radna se ploča otvara i ladica za izlaz
papira automatski izlazi. Ne postavljajte ništa ispred pisača.
1
Uklonite i odložite svu ambalažu i narančastu
traku.
Otvorite radnu ploču i pritisnite gumb
UKLJUČENO (ON).
b
a
3
Prijeđite popisom i odaberite svoj jezik pa
dodirnite Da (Yes).
4
Dodirnite U redu (OK).
pisača bez skidanja narančaste trake ili
• Upotreba
ambalaže može prouzročiti neispravnost pisača.
2
Otvorite jedinicu za skeniranje / poklopac
i uklonite narančastu traku.
a
b
Zatvorite jedinicu za skeniranje / poklopac.
jedinicu za skeniranje / poklopac do kraja pa
• Otvorite
ih zatvorite.
a
b
Oprez
Pripazite na prste.
4. Instaliranje spremnika tinte
1
HRVATSKI
3
Otvorite jedinicu za skeniranje / poklopac.
Oprez
Ne dodirujte držač ispisne glave dok se ne zaustavi.
1
Postavljanje pisača
2
Uklonite traku i foliju sa spremnika tinte.
b
6
Ponovite korake od 2 do 5 da instalirate spremnike
tinte.
• Provjerite prikazuju li se sve boje.
a
• Provjerite jeste li ih u potpunosti uklonili.
3
Polako uklonite narančastu kapicu.
7
Zatvorite jedinicu za skeniranje / poklopac.
• Pisač će započeti inicijalizaciju.
a
•
Važno
Ne stišćite spremnik tinte s ventilacijskim
otvorom u obliku slova Y.
•
Ne dodirujte površine prikazane crvenom
bojom.
b
Oprez
Pripazite na prste.
5. Umetanje papira
Provjerite!
Skinite sve narančaste trake.
4
5
Instalirajte spremnik tinte.
spremnik tinte u ispisnu glavu i pritisnite ga
• Umetnite
prema dolje dok ne sjedne na mjesto.
Provjerite prikazuje li se boja spremnika tinte
koji ste instalirali na zaslonu.
1
Dodirnite U redu (OK).
2
Iz pisača izvadite kasetu, a zatim uklonite
poklopac kasete.
Poklopac kasete
b
Važno
Ako se boja ne prikazuje na zaslonu iako ste instalirali spremnik
tinte, boja spremnika tinte možda je pogrešna ili ste možda
instalirali spremnik tinte, primjerice, spremnik s drukčijim
brojem modela, kojeg ovaj pisač ne podržava. Instalirajte
ili spremnik tinte s ispravnom bojom ili koristite priloženi
spremnik tinte za postavljanje.
2
a
3
Razvucite vodilice papira.
desnu vodilicu papira do desnog ruba.
• Povucite
Poravnajte prednju vodilicu papira s oznakom Letter
7
Dodirnite Dalje (Next).
ili A4.
upute na zaslonu za nastavak postavljanja.
• Slijedite
To uključuje i biranje postavki povezanih sa slanjem
4
informacija.
Pogledajte „Slanje informacija tvrtki Canon”
u dokumentu Sigurnosne i važne informacije.
Umetnite papir.
2 ili više listova običnog papira veličine Letter
• iliUmetnite
A4 sa stranom za ispis okrenutom prema dolje.
papir uz prednju vodilicu papira i poravnajte
• Postavite
desnu vodilicu papira prema širini papira.
a
5
b
Pričvrstite poklopac kasete i zamijenite kasetu.
8
Dodirnite Dalje (Next).
9
Dodirnite U redu (OK).
10 Provjerite prikazuje li se sljedeći zaslon.
b
a
s bočne strane
• Pogledajte
izgleda li kao dijagram.
Dodirnite U redu (OK).
HRVATSKI
6
Ako ćete upotrebljavati pisač bez povezivanja drugih
uređaja, postavljanje je sada dovršeno.
3
6-a. Povezivanje s računalom
Postavljanje pisača
Koji uređaj spajate?
Računalo
6-a
Računalo i pametni
telefon
Pametni telefon
Povezivanje s računalom
Ako koristite više od jednog računala, izvršite ove korake na svakom od njih.
1
Na računalu pristupite web-mjestu
Canon.
2
3
Odaberite
4
5
Kliknite Započni.
6
7
8
Kliknite Preuzmi.
9
Slijedite upute na zaslonu.
Postavljanje.
Pokrenite preuzetu datoteku.
Kliknite Pokreni postavljanje (Start
Setup).
Unesite naziv modela svog pisača i kliknite
Kreni.
Kliknite Ako ste već pripremili svoj
pisač, idite na Poveži.
Napomena
Sljedeći koraci namijenjeni su za korisnike sustava
Windows (osim za Windows 10 in S mode) i sustava
macOS. Za druge operacijske sustave nastavite s
postavljanjem prateći upute na zaslonu.
• Ove radnje mogu potrajati.
se želite povezati i s pametnim telefonom,
• Ako
pogledajte odjeljak „6-b. Povezivanje pametnog
telefona” na stranici 5.
Upotreba CD-ROM-a za postavu za Windows
U CD-ROM-u dvaput kliknite EasySetup.exe, a zatim nastavite od 3. koraka. Ako internetska veza
nije uspostavljena, u CD-ROM-u otvorite mapu win i dvaput kliknite SETUP.exe. Time ćete instalirati
upravljački program za pisač.
4
6-b. Povezivanje pametnog telefona
6-b
Povezivanje pametnog telefona
Ako koristite više od jednog pametnog telefona, izvršite ove korake na svakom od njih.
Prije početka izvršite ovdje navedene postupke.
aO
mogućite postavku Wi-Fi na pametnom telefonu.
bP
ovežite pametni telefon s bežičnim usmjernikom (ako imate bežični usmjernik).
Više detalja potražite u priručnicima o pametnom telefonu i bežičnom usmjerniku.
1
Instalirajte aplikaciju „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” na svoj pametni telefon.
2
Otvorite instaliranu aplikaciju.
3
Slijedite upute na zaslonu u aplikaciji kako biste dodali svoj pisač.
HRVATSKI
QR kôd prikazan s desne strane kako biste pristupili web-lokaciji Canon,
• Skenirajte
a zatim preuzmite aplikaciju.
Nakon dodavanja pisača možete ispisivati s pametnog telefona.
Za ispisivanje fotografija pogledajte „Umetanje fotopapira” na stranici 6.
5
Umetanje fotopapira
Fotopapir može se umetnuti samo u stražnju ladicu.
1
Pažljivo otvorite poklopac stražnje ladice i izvucite
oslonac papira.
3
Umetnite nekoliko listova fotopapira sa stranom
za ispis okrenutom prema gore i povucite bočnu
vodilicu papira uz rub snopa papira.
a
b
2
Otvorite poklopac otvora za ulaganje papira
i povucite desnu vodilicu papira do kraja udesno.
4
Zatvorite poklopac otvora za ulaganje papira.
upute na zaslonu da biste postavili informacije
• Slijedite
o umetnutom papiru.
Ispisivanje fotografija pohranjenih na memorijskoj kartici
6
1
Uključite pisač.
2
Umetnite nekoliko listova fotopapira.
3
Umetnite memorijsku karticu u utor za kartice.
4
Pomičite se fotografijama udesno i ulijevo
i odaberite jednu.
5
Dodirnite gumb Boja (Color) za početak
ispisivanja.
RMC (Regulatory Model Code): K10498
Přečtěte si dokument Příručka online
Pobierz Podręcznik online
Çevrimiçi El Kitabı'na erişme
Pasiekite Interneto instrukcija
Accesaţi Manual online
Odprite Spletni priročnik
Prístup k dokumentu Príručka online
Hogyan érhető el az Online kézikönyv
Piekļūstiet dokumentam Tiešsaistes rokasgrāmata
Juurdepääs Veebijuhend
Достъп до Онлайн ръководство
Pristupite dokumentu Priručnik na mreži
Pomocí webového prohlížeče
Cez webový prehliadač
Z przeglądarki
Böngészőből
Tarayıcınızdan
Pārlūkprogrammā
Naudojant naršyklę
Teie brauserist
Din browser
От браузър
Prek brskalnika
Iz svog preglednika
QT6-3206-V01
XXXXXXXX
© CANON INC. 2019
PRINTED IN XXXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising