Canon | PIXMA G5040 | User manual | Canon PIXMA G5040 User manual

Canon PIXMA G5040 User manual
G5000 series
Příručka online
čeština (Czech)
Obsah
Použití dokumentu Příručka online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Symboly použité v tomto dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ochranné známky a licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Základní operace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tisk fotografií z počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tisk fotografií z chytrého telefonu/tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Síť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Omezení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tipy k síťovému připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Výchozí nastavení sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Zjistit stejný název tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Tisk síťového nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi. . . 54
IJ Network Device Setup Utility (macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Nástroj IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Diagnostika a opravy nastavení sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Manipulace s papírem, nádržkami s inkoustem atd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Vkládání papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Zdroje papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Vložení papíru do zadní přihrádky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Vložení papíru do kazety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Vkládání obálek do zadní přihrádky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Doplnění nádržek s inkoustem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Doplnění nádržek s inkoustem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Kontrola hladiny inkoustu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Tipy k inkoustu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Postup údržby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Tisk testovacího vzorku trysek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Kontrola testovacího vzorku trysek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Čištění tiskové hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Hloubkové čištění tiskové hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Nastavení tiskové hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Provádění funkcí údržby z počítače (systém macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Čištění tiskových hlav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Nastavení polohy Tisková hlava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Čištění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Čištění válečků podavače papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Přehled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
Bezpečnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Bezpečnostní opatření. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Informace o předpisech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
WEEE (EU&EEA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokyny pro obsluhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
126
Právní omezení tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Pokyny pro obsluhu tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Přeprava tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Zachování vysoké kvality tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Hlavní součásti a jejich použití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Hlavní součásti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Pohled zepředu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Pohled zezadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Pohled dovnitř. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Ovládací panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Kontrola, zda je zapnuto napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Zapnutí a vypnutí tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Kontrola zástrčky / napájecího kabelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Odpojení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
LCD a ovládací panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Zadávání číslic, písmen a symbolů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Změna nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Správa napájení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Změna provozního režimu tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Změna nastavení z ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Změna nastavení z ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Nastavení položek na ovládacím panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Nastav. tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
Nastavení sítě LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Nastavení dalš. zař.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Výběr jazyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164
Aktualizace firmwaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Obnovit výchozí nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Nastavení podavače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Nastavení webové služby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Nastavení režimu ECO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Nastavení tichého režimu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
Systémová informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Informace o papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176
Podporované typy médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Omezení pro vkládání papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Nepodporované typy médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Manipulace s papírem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Režim Koncept. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183
184
Tisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Tisk z počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Tisk z aplikace (macOS AirPrint). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Tisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188
Spuštění tisku bez ohraničení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Tisk na média Hagaki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193
Přidání tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Postup otevření obrazovky s nastavením tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196
Otevření obrazovky se stavem tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Odebrání tiskárny ze seznamu tiskáren, pokud ji už nepoužíváte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Tisk z aplikace Canon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Tisk v režimu přímého bezdrátového připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Nastavení papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207
Časté dotazy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Nastavení sítě a běžné potíže. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213
Potíže se síťovou komunikací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Nelze vyhledat tiskárnu v síti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém
Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola stavu napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení Wi-Fi tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola prostředí Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení softwaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení bezdrátového směrovače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat
nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola kabelu LAN a směrovače. . . . . . . . . . . . . 228
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat
nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě. . . . . . . . . . . . . 229
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat
nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení kabelové sítě LAN tiskárny. . . 230
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat
nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . .
231
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat
nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola bezpečnostního nastavení softwaru. . . .
232
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat
nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení směrovače. . . . . . . . . . . . . . . . 233
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Potíže se síťovým připojením. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Neznámý síťový klíč (heslo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze
tiskárnu používat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Jiné potíže se sítí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Kontrola informací o síti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Obnovení výchozího nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Potíže s tiskem z chytrého telefonu nebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Potíže při tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259
Tiskárna netiskne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Nevystřikuje se inkoust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Inkoust rychle dochází. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba „Není papír“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Výtisky jsou neuspokojivé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají rozteklé barvy/pruhy nebo čáry.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Barvy jsou nejasné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274
Čáry nejsou vyrovnané / jsou deformované. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276
Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277
Svislé čáry vedle obrázku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Mechanické potíže. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Tiskárna se nezapne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Potíže s připojením USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Na displeji LCD se zobrazí špatný jazyk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Potíže s instalací nebo stahováním. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Instalace ovladače tiskárny se nezdařila (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Aktualizace ovladačů tiskárny v síti (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Chyby a zprávy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Na LCD displeji se zobrazí čtyřciferné alfanumerických znaky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Pokud dojde k chybě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Zobrazí se zpráva (kód podpory). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Seznam kódů podpory pro případ chyby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
1303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
1304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
1313. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Papír uvíznul uvnitř tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
1000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
1003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
1215. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
1365. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
1366. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
1367. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
1431. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
1432. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
1641. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
1642. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
1890. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
2110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
2113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
2114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
4103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
5100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
5200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
5B00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
6000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
C000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Použití dokumentu Příručka online
Provozní prostředí
Symboly použité v tomto dokumentu
Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows)
Tisk dokumentu Příručka online
Ochranné známky a licence
Snímky obrazovky v této příručce
9
Symboly použité v tomto dokumentu
Varování
Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí smrti, vážného zranění nebo poškození majetku způsobené
nesprávným používáním zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.
Upozornění
Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí zranění osob nebo poškození majetku způsobené
nesprávným používáním zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.
Důležité
Pokyny obsahují důležité informace, které je třeba dodržovat, abyste předešli poškození, zranění nebo
nesprávnému použití výrobku. Přečtěte si níže uvedené pokyny.
Poznámka
Pokyny obsahují poznámky týkající se provozu a doplňková vysvětlení.
Základy
Pokyny vysvětlující základní použití produktu.
Poznámka
• Ikony se mohou lišit v závislosti na příslušném produktu.
10
Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows)
Při použití dotykové obrazovky si jednoduše nahraďte výraz „klepnutí pravým tlačítkem“ v tomto dokumentu
za akci nastavenou v operačním systému. Pokud tedy například je odpovídající akcí ve vašem operačním
systému „přidržení“, nahraďte výraz „klepnutí pravým tlačítkem“ pokynem „přidržet“.
11
Ochranné známky a licence
• Microsoft je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
• Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v
USA a dalších zemích.
• Windows Vista je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
• Internet Explorer je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
• Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPhone
a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
• IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco, registrovaná v USA a
v dalších zemích a je použita v rámci licence.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps
a Google Analytics jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Google Inc.
Google Play a logo Google Play jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC.
• Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB a Adobe RGB (1998)
jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated
v USA a dalších zemích.
• Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc., USA licencovaná společností Canon Inc.
• Autodesk a AutoCAD jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Autodesk, Inc. a/nebo dceřiných či přidružených společností v USA a dalších zemích.
• USB Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.
Poznámka
• Formální název systému Windows Vista je operační systém Microsoft Windows Vista.
Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
12
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting
the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled
by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii)
beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under
the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example
is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License,
Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity
authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for
the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution
has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
13
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as
stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and
otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by
such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of
their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the
Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the
following conditions:
1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files;
and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that
You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at
least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You
distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of
the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with
Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service
marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
14
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides
the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without
limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages
or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof,
You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other
liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations,
You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other
Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any
liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any
such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both
that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of
CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific written permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
15
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All
rights reserved.
16
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
17
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and
Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of
their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names
may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
18
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
19
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
LEADTOOLS
Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.
CMap Resources
----------------------------------------------------------Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names
of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
-----------------------------------------------------------
20
MIT License
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University
Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING
RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.
COPYRIGHT (c) 1989-2000.
On-Line Applications Research Corporation (OAR).
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby
granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a
copy or modification of this software.
THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY.
IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND
21
CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY
PARTICULAR PURPOSE.
(1) Red Hat Incorporated
Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.
This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it
subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at
http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or
documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express
permission of Red Hat, Inc.
(2) University of California, Berkeley
Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The FreeType Project LICENSE
---------------------------2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction
============
22
The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.
This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit
license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and
makefiles, at the very least.
This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all
encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a
consequence, its main points are that:
o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports.
(`as is' distribution)
o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage)
o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you
must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in
commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The
FreeType Project.
Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this
license. We thus encourage you to use the following text:
"""
Portions of this software are copyright © <year> The FreeType
Project (www.freetype.org). All rights reserved.
"""
Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.
Legal Terms
===========
0. Definitions
-------------Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set
of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the
`FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including
compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.
This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.
This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code,
binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as
distributed in the original archive.
If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify
this.
23
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
All rights reserved except as specified below.
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY
TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
2. Redistribution
----------------This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute,
perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project
(in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize
others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:
o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions
or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright
notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL
to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.
These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the
unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.
3. Advertising
-------------Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial,
advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.
We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software
in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library',
or `FreeType Distribution'.
As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project
is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right
to use, distribute, and modify it.
Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and
accept all the terms of this license.
4. Contacts
----------There are two mailing lists related to FreeType:
o freetype@nongnu.org
24
Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library
and distribution.
If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the
documentation.
o freetype-devel@nongnu.org
Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
--- end of FTL.TXT --The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly
disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of
merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the
developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or
consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.
JSON for Modern C++
Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
25
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Následující vyjádření se vztahuje pouze na produkty podporující připojení Wi-Fi.
(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS,"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
26
Základní operace
Tisk fotografií z počítače
Tisk fotografií z chytrého telefonu/tabletu
27
Tisk fotografií z počítače
Tato část popisuje, jak vytisknout fotografie pomocí aplikace Easy-PhotoPrint Editor.
1. Otevřete kryt zadního zásobníku (A). Táhněte rovně nahoru a opěrku papíru (B) sklopte
zpět.
2. Otevřete kryt otvoru podavače (C).
3. Posunutím pravého vodítka papíru (D) otevřete obě vodítka papíru.
4. Vložte fotografický papír orientovaný na výšku TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU.
28
5. Posuňte pravé vodítko papíru (D) tak, aby bylo zarovnané s oběma stranami stohu papíru.
6. Opatrně zavřete kryt otvoru podavače (C).
29
Po zavření krytu otvoru podavače se na displeji LCD objeví obrazovka pro registraci informací o papíru
v zadní přihrádce.
7. Stiskněte tlačítko OK.
8. Pomocí tlačítka
určete velikost papíru vloženého do zadní přihrádky a stiskněte
tlačítko OK.
Poznámka
• Aktuální nastavení je na displeji LCD označeno symbolem
9. Pomocí tlačítka
(hvězdička).
určete typ papíru vloženého do zadní přihrádky a stiskněte tlačítko
OK.
Při ukládání informací o papíru postupujte podle pokynů ze zobrazené zprávy.
10. Vytáhněte výstupní zásobník na papír (E) a poté otevřete nástavec výstupního zásobníku
(F).
30
11. Spusťte nástroj Easy-PhotoPrint Editor.
V systému Windows:
Následující postup vychází z prostředí počítače s operačním systémem Windows 10.
Z nabídky Start vyberte možnost Všechny aplikace (All apps) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint
Editor.
V systému macOS:
Z nabídky Přejít (Go) ve Finder, vyberte možnost Aplikace (Application) a poklepejte na složku
Canon Utilities > složku Easy-PhotoPrint Editor a nakonec na ikonu Easy-PhotoPrint Editor.
12. Klepněte na ikonu Fotografie (Photos) (G).
13. Klepněte na položku Procházet (Browse) (H) v části Z počítače: (From computer:)
a vyberte složku s fotografiemi, které chcete vytisknout.
31
14. Klepněte na fotografie (I), které chcete vytisknout, a vyberte možnost Otevřít (Open) (J).
V systému Windows:
Chcete-li vybrat dvě nebo více fotografií najednou, podržte klávesu Ctrl a klepněte na ně.
V systému macOS:
Chcete-li vybrat dvě nebo více fotografií najednou, podržte klávesu Command a klepněte na ně.
15. Zadejte počet kopií a další možnosti nastavitelné v části Nastavení tisku (Print Settings)
(K).
V systému Windows:
Zadejte počet kopií, název modelu, velikost papíru a další volby.
V systému macOS:
Zadejte počet kopií, velikost papíru a další volby.
Poznámka
• Výběrem možnosti Stejný počet pro každou fotogr. (Same No. of each photo) můžete určit
počet kopií pro všechny fotografie současně.
• Výběrem možnosti Stejný počet pro každou fotogr. (Same No. of each photo) přepíšete
nastavení počtu kopií u každé fotografie. Po odznačení začne opět platit předchozí nastavení
u jednotlivých kopií.
pro určení počtu kopií je také znovu aktivní.
16. Spusťte tisk.
32
V systému Windows:
Klepněte na tlačítko Tisknout (Print) (L).
V systému macOS:
Klepněte na tlačítko Další (Next). Jakmile se otevře dialogové okno Tisk, zadejte název modelu,
informace o papíru a další volby a klepněte na tlačítko Tisk (Print).
Poznámka
• Nástroj Easy-PhotoPrint Editor vám umožní snadno vytvářet a tisknout originální koláže, vizitky nebo
kalendáře využívající vaše oblíbené fotografie.
Příručka pro Easy-PhotoPrint Editor
33
Tisk fotografií z chytrého telefonu/tabletu
Tato část popisuje, jak vytisknout fotografie pomocí aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Podrobné informace o stažení aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY naleznete níže.
Tisk fotografií z chytrého telefonu
1. Otevřete kryt zadního zásobníku (A). Táhněte rovně nahoru a opěrku papíru (B) sklopte
zpět.
2. Otevřete kryt otvoru podavače (C).
3. Posunutím pravého vodítka papíru (D) otevřete obě vodítka papíru.
34
4. Vložte fotografický papír orientovaný na výšku TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU.
5. Posuňte pravé vodítko papíru (D) tak, aby bylo zarovnané s oběma stranami stohu papíru.
6. Opatrně zavřete kryt otvoru podavače (C).
35
Po zavření krytu otvoru podavače se na displeji LCD objeví obrazovka pro registraci informací o papíru
v zadní přihrádce.
7. Stiskněte tlačítko OK.
8. Pomocí tlačítka
určete velikost papíru vloženého do zadní přihrádky a stiskněte
tlačítko OK.
Poznámka
• Aktuální nastavení je na displeji LCD označeno symbolem
9. Pomocí tlačítka
(hvězdička).
určete typ papíru vloženého do zadní přihrádky a stiskněte tlačítko
OK.
Při ukládání informací o papíru postupujte podle pokynů ze zobrazené zprávy.
10. Vytáhněte výstupní zásobník na papír (E) a poté otevřete nástavec výstupního zásobníku
(F).
36
11. Z chytrého telefonu nebo tabletu spusťte aplikaci
(Canon PRINT Inkjet/SELPHY).
12. V aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY vyberte možnost Tiskfotografií (Photo Print).
Otevře se seznam fotografií uložených v chytrém telefonu nebo tabletu.
13. Vyberte fotografii.
Vybrat můžete i několik fotografií současně.
14. Zadejte počet kopií, velikost papíru a další potřebné údaje.
15. Spusťte tisk.
37
Síť
Dostupné metody připojení
V tiskárně jsou k dispozici následující metody připojení.
• Bezdrátové připojení
Tiskárnu a zařízení, jako je počítač, chytrý telefon nebo tablet, propojte pomocí bezdrátového
směrovače.
Pokud máte k dispozici bezdrátový směrovač, doporučujeme jej využít pro bezdrátové připojení.
◦ Metody připojení se liší v závislosti na typu bezdrátového směrovače.
◦ Podle potřeby můžete v tiskárně změnit síťová nastavení, např. název sítě (SSID) a protokol
zabezpečení.
◦ Jakmile se vytvoří spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem a na obrazovce zařízení se
(ikona Wi-Fi), můžete zařízení připojit k tiskárně prostřednictvím bezdrátového
zobrazí
směrovače.
• Přímé bezdrátové připojení (Wireless Direct)
Tiskárnu a zařízení, jako je počítač, chytrý telefon nebo tablet, propojte bez pomoci bezdrátového
směrovače.
◦ Během používání tiskárny v režimu přímého bezdrátového připojení bude připojení k internetu
v tiskárně nedostupné. V takovém případě nelze webové služby tiskárny používat.
◦ Pokud prostřednictvím bezdrátového směrovače k tiskárně v režimu přímého bezdrátového připojení
připojíte zařízení s přístupem k Internetu, spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem se
přeruší. V takovém případě může zařízení v závislosti na svém typu automaticky přejít k připojení
s využitím mobilních dat. Mohou vám být účtovány poplatky za připojení k Internetu s využitím
mobilních dat.
◦ V režimu přímého bezdrátového připojení můžete k tiskárně současně připojit až pět zařízení. Pokud
se pokusíte po připojení pěti zařízení připojit šesté, zobrazí se chybová zpráva. V případě zobrazení
chybové zprávy odpojte od tiskárny nepoužívané zařízení a nastavení znovu upravte.
◦ Síťová nastavení, např. název sítě (SSID) a protokol zabezpečení se nastaví automaticky.
• Připojení kabelem
Tiskárnu a rozbočovač/směrovač připojte prostřednictvím kabelu LAN. Připravte si kabel LAN.
38
Poznámka
• Tiskárnu s počítačem můžete propojit pomocí kabelu USB (připojení USB). Připravte si kabel USB.
Podrobnosti naleznete v části Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB
na LAN.
Nastavení síťového připojení
Nastavte připojení pro tiskárnu a počítač/chytrý telefon/tablet.
Další informace o postupu nastavení získáte po klepnutí zde.
Změna síťového nastavení
V následující části naleznete postup pro změnu nastavení připojení tiskárny a počítače/chytrého telefonu/
tabletu.
• Postup změny způsobu připojení k síti:
Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Změna režimu připojení
• Postup přidání počítače/chytrého telefonu/tabletu k tiskárně:
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
• Postup dočasného použití přímého bezdrátového připojení:
Tisk v režimu přímého bezdrátového připojení
Nástroj IJ Network Device Setup Utility
Nástroj IJ Network Device Setup Utility ověří a diagnostikuje nastavení tiskárny a počítače a v případě potíží
v síti obnoví jejich stav. Ke stažení nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující
odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
• Provedení/změna síťových nastavení (systém Windows)
V systému Windows můžete k nastavení sítě použít nástroj IJ Network Device Setup Utility.
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém Windows)
• Diagnostika a oprava síťového nastavení (systém Windows/macOS)
Nastavení sítě můžete diagnostikovat a podle potřeby opravit v nástroji IJ Network Device Setup Utility.
◦ V systému Windows:
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém Windows)
◦ V systému macOS:
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém macOS)
Tipy k síťovému připojení
V následující části naleznete rady pro používání tiskárny po připojení v síti.
39
Tipy k síťovému připojení
Konfigurace pro obsluhu tiskárny pomocí webového prohlížeče
Opatření zabraňující neoprávněnému přístupu
Řešení potíží
Informace pro řešení potíží s připojením k síti naleznete v části Nastavení sítě a běžné potíže.
Upozornění/Omezení
Podrobnosti naleznete níže.
• Omezení pro nastavení sítě:
Omezení
• Upozornění při tisku prostřednictvím webové služby:
Upozornění k tisku prostřednictvím webové služby
40
Omezení
Chcete-li připojit další zařízení, zatímco je k tiskárně již určité zařízení (jako je počítač) připojeno, využijte
v obou případech stejnou metodu připojení.
Jestliže použijete jinou metodu připojení, připojení používaného zařízení se ukončí.
Připojení s využitím kabelové sítě není k dispozici u tiskáren, které kabelové připojení nepodporují.
Připojení pomocí bezdrátového směrovače
• Tuto tiskárnu nelze používat současně v rámci bezdrátové i kabelové sítě.
• Ujistěte se, že jsou zařízení a bezdrátový směrovač připojeny. Podrobné informace o ověření těchto
nastavení naleznete v příručce dodané k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Pokud je zařízení připojeno k tiskárně bez využití bezdrátového směrovače, připojte je znovu
s využitím bezdrátového směrovače.
• Konfigurace, funkce směrovače, postupy nastavení a nastavení zabezpečení bezdrátových
směrovačů se liší v závislosti na prostředí systému. Podrobné informace naleznete v příručce dodané
s bezdrátovým směrovačem nebo se obraťte na výrobce.
• Tato tiskárna nepodporuje připojení IEEE802.11ac, IEEE802.11a ani IEEE802.11n (5 GHz).
Zkontrolujte, zda zařízení podporuje standard IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g nebo
IEEE802.11b.
• Pokud je zařízení nastaveno na režim „pouze IEEE802.11n“, protokol WEP ani TKIP nelze jako
protokol zabezpečení použít. Použijte u zařízení jiný protokol zabezpečení než WEP a TKIP nebo
použijte jiné nastavení než „pouze IEEE802.11n“.
Propojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem bude během úpravy nastavení dočasně
odpojeno. K další obrazovce této příručky nepokračujte, dokud nebude nastavení dokončeno.
• Pokud používáte zařízení v kanceláři, obraťte se na správce sítě.
• Mějte na paměti, že pokud se připojíte k síti, která není chráněna, existuje riziko, že vaše osobní
informace budou zpřístupněny třetí straně.
Přímé připojení
Důležité
• Pokud prostřednictvím bezdrátového směrovače k tiskárně v režimu přímého připojení připojíte
zařízení s přístupem k internetu, spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem se přeruší.
V takovém případě může zařízení v závislosti na svém typu automaticky přejít k připojení s využitím
mobilních dat. V závislosti na využívaných službách vám mohou vám být po připojení k Internetu
s využitím mobilních dat účtovány poplatky.
• Po připojení zařízení k tiskárně v režimu přímého připojení se informace o připojení uloží
v nastavení Wi-Fi. Zařízení se k tiskárně může připojit automaticky i po jeho odpojení nebo
připojení k jinému bezdrátovému směrovači.
• Aby nedocházelo k automatickému připojení k tiskárně v režimu přímého připojení, je vhodné
po použití tiskárny upravit režim připojení nebo v nastavení Wi-Fi zařízení zakázat automatické
připojení.
Podrobné informace o změně nastavení zařízení naleznete v příručce dodané k zařízení,
případně se obraťte na jeho výrobce.
41
• Při navázání připojení zařízení k tiskárně v režimu přímého připojení nemusí být (v závislosti na
vašem prostředí) připojení k internetu k dispozici. V takovém případě nelze webové služby tiskárny
používat.
• V režimu přímého připojení můžete k tiskárně současně připojit až pět zařízení. Pokud se pokusíte
po připojení pěti zařízení připojit šesté, zobrazí se chybová zpráva.
V případě zobrazení chybové zprávy odpojte od tiskárny nepoužívané zařízení a nastavení znovu
upravte.
• Zařízení připojená k tiskárně v režimu přímého připojení nemohou navzájem komunikovat.
• V aktivním režimu přímého připojení nebudou k dispozici aktualizace firmwaru tiskárny.
• Pokud je zařízení připojeno k tiskárně bez využití bezdrátového směrovače a vy je chcete znovu
připojit prostřednictvím stejné metody připojení, nejprve je odpojte. Připojení mezi zařízením
a tiskárnou můžete přerušit na obrazovce pro nastavení Wi-Fi.
Připojení s využitím kabelové sítě
• Tuto tiskárnu nelze používat současně v rámci bezdrátové i kabelové sítě.
• Používáte-li směrovač, připojte tiskárnu a zařízení na straně sítě LAN (stejný síťový segment).
42
Tipy k síťovému připojení
Výchozí nastavení sítě
Zjistit stejný název tiskárny
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
Tisk síťového nastavení
Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu
připojení k síti Wi-Fi
43
Výchozí nastavení sítě
Výchozí nastavení připojení v síti LAN
Položka
Výchozí
Změnit bezdrátová/kabelová síť LAN
Bezdrát. LAN aktivní (Wireless LAN active)
Název sítě (SSID)
BJNPSETUP
Zabezpečení Wi-Fi
Zakázat
Adresa IP (IP address) (IPv4)
Autom. nastavení (Auto setup)
Adresa IP (IP address) (IPv6)
Automatické nastavení
Nast. název tiskárny (Set printer name)*
XXXXXXXXXXXX
Povolit/zakáz. IPv6 (Enable/disable IPv6)
Aktivní (Enable)
Povolit/zakáz. WSD (Enable/disable WSD)
Aktivní (Enable)
Nastavení čas.limitu (Timeout setting)
15 minut (15 minutes)
Pov./zak. Bonjour (Enab./disab. Bonjour)
Aktivní (Enable)
Název služby
Canon G5000 series
Nastavení LPR (LPR setting)
Aktivní (Enable)
Protokol RAW (RAW protocol)
Aktivní (Enable)
LLMNR
Aktivní (Enable)
Kom. PictBridge (PictBridge commun.) (Povolit/zakázat (Enable/
disable))
Aktivní (Enable)
Nastavení DRX (DRX setting) (Kabelová síť LAN (Wired LAN))
Aktivní (Enable)
(„XX“ zastupuje alfanumerické znaky.)
* Výchozí hodnota závisí na vaší tiskárně. Zkontrolujte hodnotu pomocí ovládacího panelu.
Nastavení sítě LAN
Výchozí nastavení pro přímé bezdrátové připojení
Položka
Výchozí
Název sítě (SSID) pro přímé bezdrátové připojení DIRECT-abXX-G5000series *1
Náz. zař. pro př.b.př. (WL Direct dev. name)
DIRECT-abXX-G5000series *1
Heslo (Password)
YYYYYYYYYY *2
44
Metoda zabezpečení
WPA2-PSK (AES)
Potvrdit žádost (Confirm request)
Zobrazeno
*1 „ab“ je vybráno náhodně a „XX“ představuje poslední dvě číslice adresy MAC tiskárny. (Hodnota se
stanoví, když se tiskárna poprvé zapne.)
*2 Heslo se určuje automaticky při prvním zapnutí tiskárny.
45
Zjistit stejný název tiskárny
Při zjištění tiskárny v rámci nastavení se na obrazovce s výsledky hledání mohou zobrazit i další tiskárny se
stejným názvem.
Zkontrolujte, u které tiskárny na obrazovce s výsledky hledání je její nastavení shodné s nastavením vaší
tiskárny, a tu vyberte.
• V systému Windows:
Zkontrolujte adresu MAC nebo sériové číslo tiskárny a podle získaných údajů zvolte ze seznamu
výsledků vhodnou tiskárnu.
• V systému macOS:
Na konci názvu tiskárny bude uvedena adresa MAC nebo se bude jednat o název tiskárny podle služby
Bonjour.
Zkontrolujte vhodné identifikátory, jako je adresa MAC, název tiskárny podle služby Bonjour nebo
sériové číslo tiskárny a vyberte podle nich vhodnou tiskárnu z dostupného seznamu.
Poznámka
• Na obrazovce s výsledky se nemusí sériové číslo zobrazit.
Chcete-li zkontrolovat adresu MAC a sériové číslo tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Poznámka
• Sériové číslo zkontrolujte po jeho zobrazení na displeji LCD.
Systémová informace
46
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení
z USB na LAN
Pokud chcete k tiskárně v síti LAN připojit další počítač nebo pokud chcete změnit připojení USB na
připojení v síti LAN, postupujte podle pokynů na webové stránce.
Při použití systému Windows můžete k nastavení použít instalační disk CD-ROM.
47
Tisk síťového nastavení
Pomocí ovládacího panelu vytiskněte aktuální síťové nastavení tiskárny.
Důležité
• Vytištěné síťové nastavení obsahuje důležité informace o vaší síti. Zacházejte s nimi opatrně.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Vložte tři listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
3. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup).
Otevře se obrazovka Nabídka nastavení (Setup menu).
4. Vyberte možnost Nastavení zařízení (Device settings) a stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte možnost Nastavení sítě LAN (LAN settings) a stiskněte tlačítko OK.
6. Vyberte možnost Tisk podrob.nast.LAN (Print LAN details) a stiskněte tlačítko OK.
Tiskárna zahájí tisk informací o síťovém nastavení.
Vytisknou se následující informace o síťových nastaveních tiskárny. Některé hodnoty nastavení se
v závislosti na nastavení tiskárny nezobrazují.
Číslo po-
Položka
Popis
Nastavení
1
Product Information
Informace o produktu
–
1-1
Product Name
Název produktu
XXXXXXXX
1-2
ROM Version
Verze ROM
XXXXXXXX
1-3
Serial Number
Sériové číslo
XXXXXXXX
2
Network Diagnostics
Diagnostika sítě
–
2-1
Diagnostic Result
Výsledky diagnostiky
XXXXXXXX
2-2
Result Codes
Kódy výsledků
XXXXXXXX
2-3
Result Code Details
Podrobnosti o kódech
výsledků
http://canon.com/ijnwt
3
Wireless LAN
Bezdrátová síť LAN
Enable/Disable
3-2
Infrastructure
Infrastruktura
Enable/Disable
3-2-1
Signal Strength
Síla signálu
0 až 100 [%]
ložky
48
3-2-2
Link Quality
Kvalita připojení
0 až 100 [%]
3-2-3
Frequency
Frekvence
XX (GHz)
3-2-4
MAC Address
Adresa MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-2-5
Connection
Stav připojení
Active/Inactive
3-2-6
SSID
SSID
Název sítě (SSID) bezdrátové sítě LAN
3-2-7
Channel
Kanál
XX (1 až 13)
3-2-8
Encryption
Metoda šifrování
None/WEP/TKIP/AES
3-2-9
WEP Key Length
Délka klíče WEP (v bitech)
Inactive/128/64
3-2-10
Authentication
Metoda ověřování
None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
3-2-11
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-2-12
IP Address
IP adresa (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-13
Subnet Mask
Maska podsítě (Subnet
mask)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-14
Default Gateway
Výchozí brána (Default
XXX.XXX.XXX.XXX
gateway)
3-2-15
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-2-16
Link Local Address
Místní adresa odkazu
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-17
Link Local Prefix
Length
Délka místní předpony
odkazu
XXX
3-2-18
Stateless Address1
Bezstavová adresa 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-19
Stateless Prefix
Length1
Délka bezstavové před- XXX
pony 1
3-2-20
Stateless Address2
Bezstavová adresa 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-21
Stateless Prefix
Length2
Délka bezstavové před- XXX
pony 2
3-2-22
Stateless Address3
Bezstavová adresa 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-23
Stateless Prefix
Length3
Délka bezstavové před- XXX
pony 3
49
3-2-24
Stateless Address4
Bezstavová adresa 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-25
Stateless Prefix
Length4
Délka bezstavové před- XXX
pony 4
3-2-26
Default Gateway1
Výchozí brána 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-27
Default Gateway2
Výchozí brána 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-28
Default Gateway3
Výchozí brána 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-29
Default Gateway4
Výchozí brána 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-33
IPsec
Nastavení IPsec
Active
3-2-34
Security Protocol
Metoda zabezpečení
ESP/ESP & AH/AH
3-3
Wireless Direct/Access
Provozní režim pro pří-
Enable/Disable
Point Mode
mé připojení
3-3-1
MAC Address
Adresa MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2
Connection
Stav připojení
Active/Inactive
3-3-3
SSID
SSID
Název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení
3-3-4
Password
Heslo
Heslo pro přímé bezdrátové připojení (10 alfanumerických
znaků)
3-3-5
Channel
Kanál
3
3-3-6
Encryption
Metoda šifrování
AES
3-3-7
Authentication
Metoda ověřování
WPA2-PSK
3-3-8
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-3-9
IP Address
IP adresa (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-10
Subnet Mask
Maska podsítě (Subnet
mask)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-11
Default Gateway
Výchozí brána (Default
gateway)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-12
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-3-13
Link Local Address
Místní adresa odkazu
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
50
3-3-14
Link Local Prefix
Length
Délka místní předpony
odkazu
XXX
3-3-15
IPsec
Nastavení IPsec
Active
3-3-16
Security Protocol
Metoda zabezpečení
–
4
Wired LAN
Kabelová síť LAN (Wired LAN)
Enable/Disable
4-1
MAC Address
Adresa MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
4-2
Connection
Stav kabelové sítě LAN Active/Inactive
4-3
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
4-4
IP Address
IP adresa (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
4-5
Subnet Mask
Maska podsítě (Subnet
mask)
XXX.XXX.XXX.XXX
4-6
Default Gateway
Výchozí brána (Default
gateway)
XXX.XXX.XXX.XXX
4-7
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
4-8
Link Local Address
Místní adresa odkazu
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-9
4-10
Link Local Prefix
Délka místní předpony
Length
odkazu
Stateless Address1
Bezstavová adresa 1
XXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-11
Stateless Prefix
Length1
Délka bezstavové před- XXX
pony 1
4-12
Stateless Address2
Bezstavová adresa 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-13
Stateless Prefix
Length2
Délka bezstavové před- XXX
pony 2
4-14
Stateless Address3
Bezstavová adresa 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-15
Stateless Prefix
Length3
Délka bezstavové před- XXX
pony 3
4-16
Stateless Address4
Bezstavová adresa 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
51
4-17
Stateless Prefix
Length4
Délka bezstavové před- XXX
pony 4
4-18
Default Gateway1
Výchozí brána 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-19
Default Gateway2
Výchozí brána 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-20
Default Gateway3
Výchozí brána 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-21
Default Gateway4
Výchozí brána 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-25
IPsec
Nastavení IPsec
Active
4-26
Security Protocol
Metoda zabezpečení
ESP/ESP & AH/AH
4-27
Wired LAN DRX
Přerušovaný příjem
(drátová síť LAN)
Enable/Disable
5
Other Settings
Jiná nastavení
–
5-1
Printer Name
Název tiskárny
Název tiskárny (až 15 alfanumerických znaků)
5-2
Wireless Direct DevNa- Název zařízení pro příme
mé bezdrátové připojení
Název zařízení pro přímé bezdrátové připojení (až 32 alfanumerických znaků)
5-4
WSD Printing
Nastavení tisku WSD
Enable/Disable
5-5
WSD Timeout
Časový limit
1/5/10/15/20 [min]
5-6
LPD Printing
Nastavení tisku LPD
Enable/Disable
5-7
RAW Printing
Nastavení tisku RAW
Enable/Disable
5-9
Bonjour
Nastavení služby Bonjour
Enable/Disable
5-10
Bonjour Service Name
Název služby Bonjour
Název služby Bonjour (až 52 alfanumerických znaků)
5-11
LLMNR
Nastavení LLMNR
Enable/Disable
5-12
SNMP
Nastavení SNMP
Enable/Disable
5-13
PictBridge Commun.
Komunikace PictBridge Enable/Disable
5-14
DNS Server
Získat adresu serveru
DNS automaticky
Auto/Manual
5-15
Primary Server
Adresa primárního serveru
XXX.XXX.XXX.XXX
52
5-16
Secondary Server
Adresa sekundárního
serveru
XXX.XXX.XXX.XXX
5-17
Proxy Server
Nastavení serveru proxy
Enable/Disable
5-18
Proxy Address
Adresa proxy
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5-19
Proxy Port
Specifikace portu proxy 1 až 65535
5-20
Cert. Fingerprt(SHA-1)
Identifikátor certifikátu
(SHA-1)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Identifikátor certifikátu
(SHA-256)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
5-21
Cert. Fingerprt(SHA-256)
(„XX“ zastupuje alfanumerické znaky.)
53
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna
konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Změna konfigurace způsobu připojení k síti LAN
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Změna konfigurace způsobu připojení k síti LAN
Při změně postupu připojení sítě LAN (kabelové či sítě Wi-Fi) postupujte libovolným níže uvedeným
způsobem.
• V systému Windows:
◦ Proveďte znovu nastavení pomocí instalačního disku CD-ROM nebo z webové stránky.
◦ Povolte Wi-Fi nebo kabelovou síť LAN pomocí ovládacího panelu tiskárny. Následně proveďte
nastavení na obrazovce Nastavení sítě (Network Settings) nástroje IJ Network Device Setup
Utility.
Podrobnosti naleznete v tématu Provedení/změna nastavení sítě Wi-Fi nebo Provedení/změna
nastavení připojení ke kabelové síti LAN (ethernetový kabel).
• V systému macOS:
◦ Proveďte znovu nastavení z webové stránky.
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Při změně způsobu připojení Wi-Fi (infrastruktura nebo přímé bezdrátové připojení) postupujte libovolným
postupem.
• V systému Windows:
◦ Proveďte znovu nastavení pomocí instalačního disku CD-ROM nebo z webové stránky.
◦ Proveďte nastavení na obrazovce Nastavení sítě (Network Settings) nástroje IJ Network Device
Setup Utility.
Důležité
• Před provedením nastavení pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility zapněte na
tiskárně pomocí postupu uvedeného níže režim Snadné bezdr. přip.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Bezdrátové připojení (Wireless connect) po
dobu 3 sekund.
LCD a ovládací panel
3. Proveďte operace podle pokynů zobrazených na chytrém telefonu nebo
tabletu.
54
4. Jestliže se zobrazí zpráva, že je nastavení dokončeno, stiskněte tlačítko OK.
• V systému macOS:
Proveďte znovu nastavení z webové stránky.
55
IJ Network Device Setup Utility (macOS)
Nástroj IJ Network Device Setup Utility
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Diagnostika a opravy nastavení sítě
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav
56
Nástroj IJ Network Device Setup Utility
V případě problémů s připojením provádí nástroj IJ Network Device Setup Utility diagnostiku nastavení
tiskárny a počítače, na kterém je nainstalován. Kromě toho nástroj IJ Network Device Setup Utility obnoví
stav tiskárny a počítače.
Důležité
• Chcete-li tiskárnu používat v síti LAN, je třeba mít nezbytné vybavení pro daný typ připojení, jako
například bezdrátový směrovač nebo kabel LAN.
• Před instalací nástroje IJ Network Device Setup Utility zakažte funkci blokování brány firewall.
57
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Spusťte Launchpad, vyberte možnost Canon Utilities a vyberte nástroj IJ Network Device Setup Utility.
Po spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility se zobrazí následující obrazovka.
Zadejte heslo určené pro váš počítač a vyberte možnost Instalovat pomocníka (Install Helper). Nástroj IJ
Network Device Setup Utility zahájí diagnostiku a opravy sítě.
Diagnostika a opravy nastavení sítě
58
Diagnostika a opravy nastavení sítě
Při problémech provádí nástroj IJ Network Device Setup Utility diagnostiku a opravy nastavení počítače
nebo připojení mezi počítačem a tiskárnou (např. pokud nelze provést tisk z tiskárny po síti).
Důležité
• Některé modely nepodporují funkci diagnostiky a oprav.
Podrobné informace:
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav
Nástroj IJ Network Device Setup Utility začne po spuštění kontrolovat nastavení počítače. Proveďte postup
podle pokynů na obrazovce.
Poznámka
• Tato funkce kontroluje následující položky:
• zda je počítač připojený ke směrovači
• zda lze detekovat tiskárnu v síti
• zda je dostatečná síla signálu nebo úroveň komunikace (při použití sítě Wi-Fi)
• zda nastavení portu tiskárny odpovídá nastavení sítě
59
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav
Následující modely nepodporují funkci "Diagnostikovat a opravit" nástroje IJ Network Device Setup Utility.
• G4000 series
• PRO-500 series
• PRO-1000 series
• MB2100 series
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MB2700 series
MB5100 series
MB5400 series
iB4000 series
PRO-520
PRO-540
PRO-560
PRO-540S
PRO-560S
PRO-2000
PRO-4000
PRO-6000
PRO-4000S
PRO-6000S
TS9000 series
TS8000 series
TS6000 series
TS5000 series
MG3000 series
E470 series
60
Manipulace s papírem, nádržkami s inkoustem atd.
Vkládání papíru
Doplnění nádržek s inkoustem
61
Vkládání papíru
Zdroje papíru
Vložení papíru do zadní přihrádky
Vložení papíru do kazety
Vkládání obálek do zadní přihrádky
62
Zdroje papíru
Tiskárna má dva zdroje pro podávání papíru: zadní přihrádku (A) a kazetu (B).
Všechny podporované papíry můžete vkládat do zadní přihrádky.
Podporované typy médií
Do kazety můžete vkládat běžný papír formátu A4, B5, A5 nebo Letter.
Poznámka
• Při tisku vyberte správnou velikost stránky a typ média. Vyberete-li nesprávnou velikost stránky nebo
typ média, může tiskárna podávat papír z nesprávného zdroje papíru nebo nemusí tisknout v náležité
kvalitě.
Podrobnosti o vkládání papíru do jednotlivých zdrojů papíru naleznete níže.
Vložení papíru do zadní přihrádky
Vložení papíru do kazety
Vkládání obálek do zadní přihrádky
63
Vložení papíru do zadní přihrádky
Můžete vkládat běžný nebo fotografický papír.
Do zadní přihrádky lze také vkládat obálky.
Vkládání obálek do zadní přihrádky
Důležité
• Pokud pro účely zkušebního tisku oříznete běžný papír na velikost 13 x 18 cm (5 x 7 palců) nebo
menší, může dojít k uvíznutí papíru.
Poznámka
• Při tisku fotografií doporučujeme používat originální fotografické papíry Canon.
Podrobnosti o originálních papírech značky Canon naleznete v tématu Podporované typy médií.
• Můžete použít běžný papír pro pořizování kopií nebo Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ
Office Colour Paper SAT213.
Použitelné velikosti stránky a gramáže papíru pro tuto tiskárnu naleznete v tématu Podporované typy
médií.
1. Připravte papír.
Zarovnejte okraje papíru. Pokud je papír zkroucený, narovnejte jej.
Poznámka
• Před vložením papíru pečlivě zarovnejte jeho okraje. V opačném případě může dojít k uvíznutí
papíru.
• Je-li papír stočený, podržte stočené rohy a opatrně je ohněte v opačném směru, dokud se papír
zcela nevyrovná.
Podrobnosti o narovnání zkrouceného papíru naleznete v části
Kontrola 3
v tématu Papír je
špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný.
• Pokud používáte Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201, vkládejte
listy po jednom tak jak jsou, i pokud jsou zkroucené. Pokud papír stočíte, abyste jej narovnali,
mohou se na jeho povrchu vytvořit praskliny a dojde ke snížení kvality tisku.
2. Otevřete kryt zadního zásobníku (A). Táhněte rovně nahoru a opěrku papíru (B) sklopte
zpět.
64
3. Otevřete kryt otvoru podavače (C).
4. Posunutím pravého vodítka papíru (D) otevřete obě vodítka papíru.
5. Vložte stoh papíru orientovaný na výšku TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU.
65
6. Posuňte pravé vodítko papíru (D) tak, aby bylo zarovnané s oběma stranami stohu papíru.
Neposunujte vodítka papíru příliš silně k papíru. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání papíru.
Důležité
• Papír vkládejte vždy na výšku (E). Vkládání papíru na šířku (F) může způsobit uvíznutí papíru.
Poznámka
• Nevkládejte listy papíru nad značku omezení množství papíru (G).
66
7. Opatrně zavřete kryt otvoru podavače (C).
Důležité
• Pokud je kryt otvoru podavače otevřený, papír nelze podávat. Nezapomeňte zavřít kryt otvoru
podavače.
Po zavření krytu otvoru podavače se na displeji LCD objeví obrazovka pro registraci informací o papíru
v zadní přihrádce.
8. Stiskněte tlačítko OK.
67
9. Pomocí tlačítka
určete velikost papíru vloženého do zadní přihrádky a stiskněte
tlačítko OK.
Poznámka
• Aktuální nastavení je na displeji LCD označeno symbolem
10. Pomocí tlačítka
(hvězdička).
určete typ papíru vloženého do zadní přihrádky a stiskněte tlačítko
OK.
Při ukládání informací o papíru postupujte podle pokynů ze zobrazené zprávy.
11. Vytáhněte výstupní zásobník na papír (H) a otevřete nástavec výstupního zásobníku (I).
Poznámka
• K dispozici jsou různé typy papíru, jako např. papír se speciální povrchovou úpravou pro tisk fotografií
v optimální kvalitě a papír vhodný pro dokumenty. Každému typu média odpovídá určité nastavení
předvoleb (způsob použití a nástřiku inkoustu, vzdálenost od trysek atd.), což umožňuje dosáhnout
u každého typu optimální kvality obrázku. Nevhodné nastavení papíru může zapříčinit nedostatečnou
kvalitu výtisků nebo poškrábání potištěného povrchu. Pokud si všimnete rozmazaných nebo
nerovnoměrných barev, zvyšte nastavení kvality tisku a tisk opakujte.
• Aby nedocházelo k nesprávnému tisku, tiskárna disponuje funkcí, která ověřuje, zda se nastavení
papíru vloženého v zadní přihrádce shoduje s nastavením papíru. Než začnete s tiskem, upravte
nastavení tisku podle nastavení papíru. Pokud je tato funkce aktivní, zobrazí se při neshodě daných
68
nastavení chybová zpráva bránící nesprávnému tisku. Po zobrazení této chybové zprávy ověřte
a opravte nastavení papíru.
69
Vložení papíru do kazety
Do kazety můžete vkládat běžný papír formátu A4, B5, A5 nebo Letter.
Poznámka
• Do kazety vkládejte pouze běžný papír.
• Můžete použít běžný papír pro pořizování kopií nebo Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ
Office Colour Paper SAT213.
Použitelné velikosti stránky a gramáže papíru pro tuto tiskárnu naleznete v tématu Podporované typy
médií.
1. Připravte papír.
Zarovnejte okraje papíru. Pokud je papír zkroucený, narovnejte jej.
Poznámka
• Před vložením papíru pečlivě zarovnejte jeho okraje. V opačném případě může dojít k uvíznutí
papíru.
• Je-li papír stočený, podržte stočené rohy a opatrně je ohněte v opačném směru, dokud se papír
zcela nevyrovná.
Podrobnosti o narovnání zkrouceného papíru naleznete v části
špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný.
2. Vytáhněte kazetu (A) z tiskárny.
70
Kontrola 3
v tématu Papír je
3. Posunutím vodítek papíru vpředu (B) a vpravo (C) otevřete vodítka papíru.
4. Vložte stoh papíru orientovaný na výšku TISKOVOU STRANOU DOLŮ a umístěte jej
doprostřed kazety.
Důležité
• Papír vkládejte vždy na výšku (D). Vkládání papíru na šířku (E) může způsobit uvíznutí papíru.
Poznámka
• Zarovnejte stoh papíru podle hrany kazety, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
Pokud se stoh papíru dotýká výčnělku (F), nemusí být papír podáván správně.
71
5. Posuňte přední vodítko papíru (B) tak, aby bylo zarovnané se stohem papíru.
Zarovnejte vodítko papíru s oblastí, kde zapadne na své místo.
6. Posuňte pravé vodítko papíru (C) tak, aby bylo zarovnané se stohem papíru.
Neposunujte vodítko papíru příliš silně k papíru. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání papíru.
Poznámka
• Nevkládejte listy papíru nad značku omezení množství papíru (G).
• Svazek papíru by neměl přesahovat nad páčky (H) vodítek papíru.
72
7. Vložte kazetu do tiskárny.
Zasuňte kazetu do tiskárny, dokud se nezastaví.
Po vložení kazety do tiskárny se na displeji LCD zobrazí obrazovka pro registraci informací o papíru
v kazetě.
8. Stiskněte tlačítko OK.
9. Pomocí tlačítek
a
určete velikost papíru vloženého do kazety a stiskněte tlačítko OK.
Poznámka
• Aktuální nastavení je na displeji LCD označeno symbolem
73
(hvězdička).
10. Zkontrolujte typ média a stiskněte tlačítko OK.
Při ukládání informací o papíru postupujte podle pokynů ze zobrazené zprávy.
11. Vytáhněte výstupní zásobník na papír (I) a otevřete nástavec výstupního zásobníku (J).
Poznámka
• Aby nedocházelo k nesprávnému tisku, tiskárna disponuje funkcí, která ověřuje, zda se
nastavení papíru vloženém v kazetě shodují s nastavením papíru. Než začnete s tiskem, upravte
nastavení tisku podle nastavení papíru. Pokud je tato funkce aktivní, zobrazí se při neshodě daných
nastavení chybová zpráva bránící nesprávnému tisku. Po zobrazení této chybové zprávy ověřte
a opravte nastavení papíru.
74
Vkládání obálek do zadní přihrádky
Do zadní přihrádky můžete vložit obálky DL a Com 10.
Adresa se automaticky otočí a vytiskne podle orientace obálky, zadané v ovladači tiskárny.
Důležité
• Tisk obálek z ovládacího panelu nebo prostřednictvím zařízení kompatibilního se standardem
PictBridge (Wi-Fi) není podporován.
• Nepoužívejte následující obálky. Mohly by uvíznout v tiskárně nebo by mohly způsobit nesprávnou
funkčnost tiskárny.
• Obálky s reliéfním nebo upraveným povrchem
• Obálky s dvojitou chlopní
• Obálky, jejichž lepicí chlopeň je vlhká a lepí
1. Připravte si obálky.
• Narovnejte obálky stlačením všech čtyř rohů a okrajů obálek.
• Pokud jsou obálky zkroucené, podržte je za protilehlé rohy a jemně je srolujte opačným směrem.
• Pokud je chlopeň obálky zkroucená, narovnejte ji.
• Přejeďte po zaváděcí hraně obálky tužkou ve směru zavádění, aby se hrana zaostřila.
Na výše uvedených obrázcích je pohled na zaváděcí hranu obálky ze strany.
Důležité
• Pokud nejsou obálky zcela ploché a vyrovnané, může dojít k jejich uvíznutí v tiskárně. Ujistěte se,
že případné vyboulení nebo zkroucení není větší než 3 mm (0,12 palců).
2. Otevřete kryt zadního zásobníku (A). Táhněte rovně nahoru a opěrku papíru (B) sklopte
zpět.
75
3. Otevřete kryt otvoru podavače (C).
4. Posunutím pravého vodítka papíru (D) otevřete obě vodítka papíru.
5. Vložte obálky orientované na výšku TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU.
Najednou lze vložit nejvýše 10 obálek.
Přeložte chlopeň obálky a obálku vložte v orientaci na výšku se stranou s adresou směrem nahoru.
76
6. Posuňte pravé vodítko papíru (D) tak, aby bylo zarovnané s oběma stranami obálek.
Neposunujte vodítka papíru příliš silně k obálce. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání obálek.
Poznámka
• Nevkládejte obálky nad značku omezení množství papíru (E).
7. Opatrně zavřete kryt otvoru podavače (C).
77
Důležité
• Pokud je kryt otvoru podavače otevřený, papír nelze podávat. Nezapomeňte zavřít kryt otvoru
podavače.
Po zavření krytu otvoru podavače se na displeji LCD objeví obrazovka pro registraci informací o papíru
v zadní přihrádce.
8. Stiskněte tlačítko OK.
9. Pomocí tlačítek
určete velikost vložených obálek v zadní přihrádce a stiskněte tlačítko
OK.
Poznámka
• Aktuální nastavení je na displeji LCD označeno symbolem
10. Pomocí tlačítka
a
(hvězdička).
vyberte možnost Obálka (Envelope) a stiskněte tlačítko OK.
Při ukládání informací o papíru postupujte podle pokynů ze zobrazené zprávy.
11. Vytáhněte výstupní zásobník na papír (F) a otevřete nástavec výstupního zásobníku (G).
78
Poznámka
• Aby nedocházelo k nesprávnému tisku, tiskárna disponuje funkcí, která ověřuje, zda se nastavení
papíru vloženého v zadní přihrádce shoduje s nastavením papíru. Než začnete s tiskem, upravte
nastavení tisku podle nastavení papíru. Pokud je tato funkce aktivní, zobrazí se při neshodě daných
nastavení chybová zpráva bránící nesprávnému tisku. Po zobrazení této chybové zprávy ověřte
a opravte nastavení papíru.
79
Doplnění nádržek s inkoustem
Doplnění nádržek s inkoustem
Kontrola hladiny inkoustu
Tipy k inkoustu
80
Doplnění nádržek s inkoustem
Pokud se zobrazí upozornění na docházející inkoust nebo dojde k chybám, budete o chybě informováni
zobrazením zprávy na displeji LCD. V tomto stavu nemůže tiskárna tisknout. Ověřte zbývající hladinu
inkoustu podle indikátoru nádržky s inkoustem na přední straně tiskárny. Pokud se hladina inkoustu nachází
v blízkosti linky spodního množství (A), doplňte nádržku s inkoustem.
Poznámka
• Pokud i přes dostatek inkoustu je tisk vybledlý nebo se objeví bílé pruhy, prostudujte si část Postup
údržby.
• Bezpečnostní opatření pro manipulaci s láhvemi na inkoust naleznete v části Poznámky k lahvím na
inkoust.
Postup doplnění
Při doplnění nádržek s inkoustem, postupujte podle následujícího postupu.
Důležité
• Dbejte na to, aby tiskárna zůstala po úvodním nastavení ve správné poloze, tedy NE hlavou dolů
nebo na boku. V opačném případě hrozí únik inkoustu v tiskárně.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Otevřete horní kryt (B).
81
Důležité
• Nedotýkejte se hadiček ani jiných částí uvnitř tiskárny. Může to způsobit řadu potíží s tiskárnou.
3. Otevřete kryt nádržky s inkoustem.
Při doplňování nádržky s černým inkoustem otevřete levý kryt nádržky s inkoustem (C).
Při doplňování nádržek s barevným inkoustem otevřete pravý kryt nádržky s inkoustem (D).
4. Otevřete krytku nádržky (E) na nádržce s inkoustem, kterou se chystáte doplnit.
Důležité
• Opatrně otevřete krytku nádržky na nádržce s inkoustem. Během manipulace by mohl inkoust
ze vnitřku krytky nádržky vystříknout.
5. Vyjměte novou láhev na inkoust z balení.
82
6. Láhev na inkoust držte vzpřímeně a lehkým otáčením sejměte krytku láhve (F).
Důležité
• Láhví s inkoustem netřeste. Při otvírání krytky by mohl vystříknout inkoust.
7. Doplňte nádržku s inkoustem.
Hrdlo láhve na inkoust nastavte naproti přívodu tiskárny (G), pomalu otočte láhví vzhůru nohama a
zatlačte ji do přívodu.
Nádržka s inkoustem se naplní. Podržte láhev rukou tak, aby neupadla.
83
Důležité
• Dávejte pozor, abyste do jednotlivých barevných nádržek s inkoustem doplnili inkoust
z odpovídajících lahví na inkoust.
• Pokud se do nádržky s inkoustem nevstříkne inkoust, pomalu vyjměte a opět vložte láhev na
inkoust.
• Při doplňování nádržky s inkoustem naplňte inkoust až k lince horního množství (H) na nádržce
s inkoustem.
8. Jakmile inkoust dosáhne linky horního množství, vyjměte láhev na inkoust z přívodu.
Lehce nadzvedněte láhev na inkoust a láhve z přívodu vyjměte postupným vyklopením.
Důležité
• Neponechávejte láhve na inkoust v nádržkách s inkoustem.
• Pevně utáhněte krytku láhve inkoustu a uchovávejte láhev na inkoust ve svislé poloze.
• Prázdné nádržky s inkoustem zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy pro zacházení
s odpadem.
9. Opatrně zavřete krytku nádržky na nádržce s inkoustem.
Ujistěte se, že je krytka nádržky zcela vložena.
10. Zavřete kryt nádržky s inkoustem.
11. Opatrně zavřete horní kryt.
84
Poznámka
• Pokud se po zavření horního krytu zobrazí na displeji LCD chybová zpráva, proveďte vhodnou
akci.
Pokud dojde k chybě
• Při provozu může tiskárna vydávat hluk.
Poznámky k lahvím na inkoust
Důležité
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
• Inkoust nekonzumujte.
• Dávejte dobrý pozor, aby se inkoust nedostal do vašich očí nebo úst. (Pokud dojde k potřísnění očí
nebo spolknutí, omyjte oblast vodou a vyhledejte okamžitě lékaře.)
• Při ukládání láhví na inkoust zcela zavřete krytky lahví a umístěte láhve do vzpřímené polohy. Při
uložení v jiné poloze může dojít k úniku inkoustu.
• Při doplňování nádržek s inkoustem dbejte potřebné opatrnosti, aby inkoust nevystříkl do okolí.
• Inkoust může nevratně zabarvit oblečení a další předměty. Inkoustové skvrny obvykle praním nelze
odstranit.
• Láhve na inkoust a v nich uskladněný inkoust používejte výhradně k doplnění nádržek tiskáren
určených společností Canon.
• Láhve na inkoust neponechávejte v oblastech s vysokou teplotou, jako například v blízkosti ohně,
topení nebo ve vozidle. Láhve se mohou zkroutit, což může vést k úniku inkoustu nebo zhoršení jeho
kvality.
• Nevystavujte láhve na inkoust silným nárazům. Láhve na inkoust se tím mohou poškodit nebo se
může uvolnit krytka láhve a následně dojít k úniku inkoustu.
• Inkoust nepřelévejte do jiných nádob. Při této manipulaci hrozí nechtěné spolknutí inkoustu, jeho
nevhodné použití nebo zhoršení jeho kvality.
• Nemíchejte inkoust s vodou ani jiným inkoustem. Mohlo by tak dojít k poškození tiskárny.
• Po otevření láhve na inkoust ji neponechávejte bez krytky láhve. Inkoust by mohl vyschnout a při
doplnění nádržky s inkoustem následně zabránit řádnému používání tiskárny.
85
• Pro optimální kvalitu tisku doporučujeme doplnit nádržku s inkoustem až k lince horního množství
alespoň jednou za rok.
Poznámka
• Barevný inkoust může být spotřebováván i při tisku černobílého dokumentu nebo v případě, že je
nastaven černobílý tisk. Při standardním nebo hloubkovém čištění tiskové hlavy (které může být
potřeba k zachování výkonu tiskárny) jsou spotřebovávány všechny inkousty.
Pokud dojde inkoust, co nejdříve jej opět doplňte.
Tipy k inkoustu
86
Kontrola hladiny inkoustu
Ověřte hladinu inkoustu podle indikátoru nádržky s inkoustem na přední straně tiskárny.
Jakmile inkoust dosáhne linky horního množství (A), nádržka je plná.
Pokud inkoust klesne pod linku spodního množství (B), inkoust dochází. Doplňte nádržku s inkoustem.
Poznámka
• Při kontrole zbývající hladiny inkoustu se řiďte výsledky vizuální kontroly inkoustu v nádržce s
inkoustem.
Důležité
• Pokud budete v tisku pokračovat, když je zbývající hladina inkoustu pod linkou spodního množství,
tiskárna může spotřebovat určité množství inkoustu na návrat do tisknutelného stavu a také se může
poškodit.
Poznámka
• Pokud doplňujete nádržku s inkoustem, naplňte nádržku až po linku horního množství (A). Pokud
inkoust nebude dosahovat linky horního množství, zbývající hladinu inkoustu nebude možné správně
určit.
• Pokud dojde k chybě spojené se zbývající hladinou inkoustu, na displeji LCD se zobrazí chybová
zpráva.
Pokud dojde k chybě
• K zajištění prémiové kvality tisku a pro lepší ochranu tiskové hlavy zůstává určité množství inkoustu
v nádržce s inkoustem i v situaci, kdy tiskárna hlásí potřebu doplnit nádržku s inkoustem. Odhadovaná
výtěžnost stránek uváděná pro láhev na inkoust toto množství nezohledňuje.
• Inkoust bude proudit od nádržek s inkoustem do prostoru tiskárny. Poté, co začnete tiskárnu používat,
nebo po jejím převodu se může zdát, že inkoust rychle dochází.
87
Tipy k inkoustu
Jakým způsobem je inkoust používán k jiným účelům než k tisku?
Inkoust lze použít k jiným účelům než k tisku.
Při prvním nastavení slouží část inkoustu z dodaných lahví na inkoust k naplnění trysek tiskové hlavy, aby
byla tiskárna připravena k tisku.
Z tohoto důvodu je výtěžnost stránek z první dodané sady lahví na inkoust nižší, než jaká bude u dalších
sad lahví.
Tiskárna Canon se udržuje ve funkčním stavu tím, že provádí automatické čištění. Při čištění tiskárny se
spotřebuje menší množství inkoustu. V takovém případě se mohou spotřebovat všechny inkoustové
barvy.
[Funkce čištění]
Funkce čištění umožňuje tiskárně odsávat vzduchové bubliny nebo samotný inkoust z trysky a předcházet
tak zhoršení kvality tisku nebo ucpání trysky.
Je při černobílém tisku používán barevný inkoust?
Při černobílém tisku se může používat i jiný než černý inkoust v závislosti na typu použitého papíru nebo
na nastavení v ovladači tiskárny. Barevný inkoust se tedy spotřebovává dokonce i při černobílém tisku.
Pokud při čištění tiskové hlavy zvolíte čištění černé barvy, dochází ke spotřebě barevného inkoustu
společně s inkoustem černým.
88
Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný
Postup údržby
Tisk testovacího vzorku trysek
Kontrola testovacího vzorku trysek
Čištění tiskové hlavy
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Nastavení tiskové hlavy
89
Postup údržby
Pokud jsou výtisky rozmazané, barvy nejsou vytištěny správně nebo jsou výsledky tisku neuspokojivé (např.
vytištěné přímé čáry nejsou vyrovnány), proveďte níže uvedený postup údržby.
Důležité
• Tiskovou hlavu neoplachujte ani neotírejte. Může to způsobit řadu potíží s tiskovou hlavou.
Poznámka
• Zkontrolujte, zda je v nádržce s inkoustem inkoust.
Kontrola hladiny inkoustu
• Pokud kontrolka Alarm svítí nebo bliká, přečtěte si část Pokud dojde k chybě.
• V systému Windows se může výsledek tisku zlepšit, pokud v ovladači tiskárny zvýšíte nastavení kvality
tisku.
Změna kvality tisku a úprava obrazových dat
Pokud jsou výtisky rozmazané nebo nerovnoměrné:
Krok 1
Vytiskněte testovací vzorek trysek.
Pomocí tiskárny
Tisk testovacího vzorku trysek
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Tisk testovacího vzorku trysek
• V systému macOS:
Tisk testovacího vzorku trysek
Krok 2
Zkontrolujte testovací vzorek trysek.
Pokud ve vzoru chybí čáry nebo v něm jsou vodorovné bílé pruhy:
Krok 3
Vyčistěte tiskovou hlavu.
Pomocí tiskárny
Čištění tiskové hlavy
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Čištění tiskových hlav
• V systému macOS:
90
Čištění tiskových hlav
Po vyčištění tiskové hlavy vytiskněte a zkontrolujte testovací vzorek trysek:
Krok 1
Jestliže ani po druhém provedení kroků 1 až 3 nedojde k odstranění potíží:
Krok 4
Hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.
Pomocí tiskárny
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Čištění tiskových hlav
• V systému macOS:
Čištění tiskových hlav
Po hloubkovém čištění tiskové hlavy vytiskněte a zkontrolujte testovací vzorek trysek:
Krok 1
Pokud se problém nevyřeší provedením postupu do kroku 4, vypněte tiskárnu a proveďte po 24 hodinách další
hloubkové čištění tiskové hlavy. Při vypínání napájení neodpojujte napájecí kabel.
Pokud problém přetrvává, proveďte vypláchnutí inkoustem.
Při propláchnutí inkoustu se spotřebovává velké množství inkoustu. Při častém provádění propláchnutí
inkoustu se rychle spotřebovává inkoust, proto propláchnutí inkoustu provádějte pouze v případě potřeby.
Důležité
• Pokud propláchnutí inkoustu spustíte v situaci, kdy je zbývající hladina inkoustu nedostatečná, může
proces selhat. Před spuštěním propláchnutí inkoustu ověřte hladinu zbývajícího inkoustu.
Pomocí tiskárny
Postup propláchnutí inkoustu
Pomocí počítače
Vypláchnutí inkoustem (Ink Flush)
Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně ani po vypláchnutí inkoustem, pokračujte k části Ověřit
instalaci tiskové hlavy.
Pokud jsou výsledky tisku nerovnoměrné (například jsou linky
nevyrovnané):
Krok
Nastavte tiskovou hlavu.
Pomocí tiskárny
Nastavení tiskové hlavy
Pomocí počítače
91
• V systému Windows:
Automatické nastavení polohy tiskové hlavy
• V systému macOS:
Nastavení polohy Tisková hlava
92
Tisk testovacího vzorku trysek
Pokud chcete zjistit, zda je inkoust z trysek tiskové hlavy normálně vystřikován, vytiskněte testovací vzorek
trysek.
Poznámka
• Zbývá-li malé množství inkoustu, nevytiskne se testovací vzorek trysek správně. Zbývá-li malé množství
inkoustu, doplňte nádržky s inkoustem.
Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Do kazety vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
Vložení papíru do kazety
3. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Údržba
(Maintenance) a stiskněte tlačítko OK.
LCD a ovládací panel
4. Pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Kontrola trysek (Nozzle check) a stiskněte
tlačítko OK.
Vytiskne se testovací vzorek trysek.
Neprovádějte žádné operace, dokud tiskárna nedokončí tisk testovacího vzorku trysek.
5. Zkontrolujte testovací vzorek trysek.
93
Kontrola testovacího vzorku trysek
Zkontrolujte testovací vzorek trysek a v případě potřeby vyčistěte tiskovou hlavu.
1. Zkontrolujte, zda ve vzorku A nechybí čáry nebo zda ve vzorku B nejsou vodorovné bílé
pruhy.
Pokud ve vzorku A chybí čáry:
C: Správně
D: Špatně (ve vzorku chybí některé čáry)
Pokud jsou ve vzorku B vodorovné bílé pruhy:
E: Správně
F: Špatně (jsou přítomné vodorovné bílé pruhy)
Pokud se nevytiskne některá z barev ve vzorku (A) nebo vzorku (B):
(Příklad: purpurový vzor nebyl vytištěn)
Při použití některého z výše uvedeného nastavení je třeba vyčistit tiskovou hlavu.
94
Čištění tiskové hlavy
Pokud v testovacím vzorku trysek chybí čáry nebo v něm jsou vodorovné bílé pruhy, vyčistěte tiskovou
hlavu. Čištění zbaví trysky nánosu a obnoví stav tiskové hlavy. Při čištění tiskové hlavy se spotřebovává
inkoust, proto čištění tiskových hlav provádějte jen v případě potřeby.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Údržba
(Maintenance) a stiskněte tlačítko OK.
LCD a ovládací panel
3. Pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Čištění (Cleaning) a stiskněte tlačítko OK.
Tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy.
Dokud nebude čištění tiskové hlavy v tiskárně dokončeno, neprovádějte žádné jiné akce. Tato akce trvá
přibližně 2 minuty.
4. Zkontrolujte stav tiskové hlavy.
Vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte stav tiskové hlavy.
Poznámka
• Pokud jste tiskovou hlavu vyčistili dvakrát a problém stále není vyřešen, proveďte hloubkové čištění
tiskové hlavy.
95
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Pokud se kvalita tisku po standardním vyčištění tiskové hlavy nezlepší, proveďte hloubkové čištění tiskové
hlavy. Při hloubkovém čištění tiskové hlavy se spotřebovává více inkoustu než při standardním čištění
tiskové hlavy, takže hloubkové čištění tiskové hlavy provádějte pouze tehdy, je-li to nezbytné.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Údržba
(Maintenance) a stiskněte tlačítko OK.
LCD a ovládací panel
3. Pomocí tlačítek
vyberte možnost Hloubkové čištění (Deep Cleaning) a stiskněte
tlačítko OK.
Tiskárna spustí hloubkové čištění tiskové hlavy.
Dokud tiskárna nedokončí hloubkové čištění tiskové hlavy, neprovádějte žádné jiné akce. To potrvá
přibližně 1 minutu.
4. Zkontrolujte stav tiskové hlavy.
Vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte stav tiskové hlavy.
Pokud problém přetrvává, vypněte napájení a proveďte po 24 hodinách další hloubkové čištění tiskové
hlavy. Při vypínání napájení neodpojujte napájecí kabel.
96
Nastavení tiskové hlavy
Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané nebo je výsledek tisku jinak neuspokojivý, upravte pozici
tiskové hlavy.
Poznámka
• Zbývá-li malé množství inkoustu, nevytiskne se list pro nastavení tiskové hlavy správně.
Zbývá-li malé množství inkoustu, doplňte nádržky s inkoustem.
• Jestliže během tisku listu pro nastavení tiskové hlavy dojde inkoust, na displeji LCD se zobrazí chybová
zpráva.
Pokud dojde k chybě
Připravte si: dva listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Do kazety vložte dva listy běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
Vložení papíru do kazety
3. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Údržba
(Maintenance) a stiskněte tlačítko OK.
LCD a ovládací panel
4. Pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Nastav. tisk. hlavy (Head alignment) a stiskněte
tlačítko OK.
List pro nastavení tiskové hlavy se vytiskne a tisková hlava se automaticky nastaví.
Proces trvá přibližně 4 až 5 minut.
Poznámka
• Jestliže automatické nastavení tiskové hlavy selže, zobrazí se na displeji LCD chybová zpráva.
Pokud dojde k chybě
Poznámka
• Pokud nejsou v systému Windows výsledky tisku uspokojivé ani po výše popsaném nastavení polohy
tiskové hlavy, nastavte polohu tiskové hlavy ručně z počítače.
Ruční nastavení polohy tiskové hlavy
• Pokud chcete vytisknout a zkontrolovat aktuální hodnoty nastavení polohy tiskové hlavy, na obrazovce
Údržba (Maintenance) vyberte možnost Tisk hodn. nastavení (Print align value).
97
Provádění funkcí údržby z počítače (systém macOS)
Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě
Čištění tiskových hlav
Nastavení polohy Tisková hlava
98
Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě
Pomocí Vzdáleného UR můžete provést údržbu tiskárny a měnit její nastavení.
Vzdálené UR můžete otevřít následovně.
1. Otevřete nabídku Předvolby systému (System Preferences) a vyberte možnost Tiskárny
a skenery (Printers & Scanners).
2. V seznamu tiskáren zvolte svůj model tiskárny a klepněte na možnost Volby a materiály...
(Options & Supplies...).
3. Na kartě Obecné (General) klepněte na tlačítko Zobrazit webovou stránku tiskárny...
(Show Printer Webpage...).
Vzdálené UR se spustí.
Poznámka
• Po spuštění Vzdáleného UR může být nutné zadat heslo. V takovém případě zadejte heslo
a klepněte na tlačítko OK. Pokud heslo neznáte, klepněte na tlačítko Informace o heslu a
souborech cookie (About password and cookies).
Příbuzná témata
Čištění tiskových hlav
Nastavení polohy Tisková hlava
Tisk testovacího vzorku trysek
Správa napájení tiskárny
Změna provozního režimu tiskárny
Snížení hluku tiskárny
99
Čištění tiskových hlav
Funkce čištění a hloubkového čištění tiskové hlavy slouží k vyčištění ucpaných trysek tiskové hlavy. Čištění
tiskové hlavy použijte, pokud výsledky tisku nejsou uspokojivé nebo když se některá barva netiskne,
přestože zbývá dostatek inkoustu.
Čištění (Cleaning)
1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Programy (Utilities).
2. Klepněte na tlačítko Čištění (Cleaning).
Před provedením čištění se ujistěte, že je tiskárna zapnutá.
Zkontrolujte následující. V případě potřeby poté proveďte čištění.
• Byl nalezen zbývající inkoust?
3. Proveďte čištění
Klepněte na tlačítko Ano (Yes).
Spustí se čištění tiskové hlavy.
4. Dokončete čištění
Následně se zobrazí zpráva informující o vytištění kontrolního vzorku trysek.
5. Zkontrolujte výsledky
Klepněte na tlačítko Ano (Yes) a zkontrolujte, zda se kvalita tisku zlepšila. Proces kontroly můžete
zrušit klepnutím na tlačítko Ne (No).
Pokud jedno čištění hlavy nevyřeší potíže s tiskovou hlavou, opakujte čištění ještě jednou.
Důležité
• Během Čištění (Cleaning) je spotřebováno malé množství inkoustu.
Častým čištěním tiskové hlavy velmi rychle spotřebujete zásoby inkoustu v tiskárně. Čištění
provádějte pouze v případě nutnosti.
Hloubkové čištění (Deep cleaning)
Hloubkové čištění (Deep cleaning) provádí důkladnější čištění než funkce Čištění. Hloubkové čištění
proveďte tehdy, pokud problémy s tiskovou hlavou nevyřeší ani dva pokusy při použití možnosti Čištění
(Cleaning).
1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Programy (Utilities).
2. Klepněte na tlačítko Hloubkové čištění (Deep cleaning).
100
Před provedením hloubkového čištění se ujistěte, že je tiskárna zapnutá.
Zkontrolujte následující. V případě potřeby poté proveďte hloubkové čištění.
• Byl nalezen zbývající inkoust?
3. Proveďte hloubkové čištění
Klepněte na tlačítko Ano (Yes).
Spustí se hloubkové čištění tiskové hlavy.
4. Dokončete hloubkové čištění
Následně se zobrazí zpráva informující o vytištění kontrolního vzorku trysek.
5. Zkontrolujte výsledky
Klepněte na tlačítko Ano (Yes) a zkontrolujte, zda se kvalita tisku zlepšila. Proces kontroly můžete
zrušit klepnutím na tlačítko Ne (No).
Důležité
• Hloubkové čištění (Deep cleaning) spotřebuje větší množství inkoustu než Čištění (Cleaning).
Častým čištěním tiskové hlavy velmi rychle spotřebujete zásoby inkoustu v tiskárně. Čištění
provádějte pouze v případě nutnosti.
Poznámka
• Pokud po provedení procesu Hloubkové čištění (Deep cleaning) nenastane zlepšení, vypněte
tiskárnu, počkejte 24 hodin a poté Hloubkové čištění (Deep cleaning) zopakujte. Pokud se tisk opět
nezlepší, pravděpodobně došel inkoust nebo se opotřebovala tisková hlava. Podrobné informace
o nutných opatřeních naleznete v tématu „Nevystřikuje se inkoust“.
Příbuzné téma
Tisk testovacího vzorku trysek
101
Nastavení polohy Tisková hlava
Případné chyby v poloze nainstalované tiskové hlavy mohou způsobit posuny v barvě a řádkování.
Nastavení polohy tiskové hlavy umožní zlepšit výsledky tisku.
Automatické nastavení hlavy (Auto head alignment)
1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Programy (Utilities).
2. Klepněte na tlačítko Automatické nastavení hlavy (Auto head alignment).
Zobrazí se zpráva.
3. Vložte papír do tiskárny
Do kazety vložte 2 listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
4. Spusťte nastavení polohy hlavy
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko Ano (Yes).
Spustí se nastavení tiskové hlavy. Pokračujte podle zpráv uvedených na obrazovce.
Důležité
• Během tisku horní kryt neotvírejte, jinak by se mohl tisk zastavit.
Poznámka
• Aktuální nastavení můžete podle potřeby vytisknout a zkontrolovat klepnutím na možnost Tisk
hodnoty nastavení hlavy (Print the head alignment value).
102
Čištění
Čištění externích povrchů
Čištění válečků podavače papíru
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)
Čištění podložek v kazetě
103
Čištění válečků podavače papíru
Pokud se váleček podavače papíru zašpiní nebo se na něj přilepí papírový prach, nemusí být papír podáván
správně.
V takovém případě vyčistěte váleček podavače papíru. Čištěním se váleček podavače papíru opotřebovává,
proto je provádějte pouze v případě potřeby.
Připravte si: tři listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Pro vyčištění válečků podavače papíru vyjměte veškerý papír.
Poznámka
• Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva, přečtěte si ji a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Údržba
(Maintenance) a stiskněte tlačítko OK.
LCD a ovládací panel
4. Vyčistěte válečky podavače papíru bez přítomnosti papíru.
1. Pomocí tlačítek
vyberte možnost Čištění válečku (Roller Cleaning) a stiskněte tlačítko
OK.
2. Pomocí tlačítek
a
vyberte zdroj papíru, aby se čistila (Kazeta (Cassette) nebo Zadní
přihrádka (Rear tray)) a stiskněte tlačítko OK.
Váleček podavače papíru se při čištění otáčí bez papíru.
5. Válečky podavače papíru vyčistěte papírem.
1. Ověřte, zda se válečky podavače papíru přestaly točit, a poté vložte do zdroje papíru
vybraného v kroku 4 tři listy běžného papíru velikosti A4 nebo velikosti Letter.
Vložení papíru do zadní přihrádky
Vložení papíru do kazety
2. Stiskněte tlačítko OK.
Tiskárna zahájí čištění. Čištění bude dokončeno po vysunutí papíru.
Pokud problém přetrvává i po provedení výše popsaných kroků, pokračujte podle pokynů níže.
1. Vypněte napájení a odpojte zástrčku.
104
2. Při otáčení válečků podavače papíru (A), které se nacházejí uvnitř zadní přihrádky více než 2 okruhy je
setřete hadříkem zcela vymačkaným po jeho navlhčení.
Nedotýkejte se válečků podavače papíru prsty. Může dojít ke snížení výkonu podávání papíru.
3. Zapněte napájení a znovu proveďte čištění válečků podavače papíru.
Pokud se problém po čištění válečku podavače papíru nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní centrum
společnosti Canon s žádostí o opravu.
105
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)
Odstraňte skvrny z vnitřku tiskárny. Pokud se znečistí vnitřek tiskárny, může docházet ke znečištění papíru
při tisku. Doporučujeme proto provádět pravidelné čištění.
Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter*
* Použijte nový list papíru.
1. Ujistěte se, že je zařízení zapnuto, a pak vyjměte veškerý papír z kazety.
2. Připravte papír.
1. Přeložte na šířku jeden list běžného papíru o velikosti A4 nebo Letter a poté jej rozložte.
2. Přeložte jednu polovinu rozevřeného papíru na další polovinu a zarovnejte okraj papíru k
prostřednímu překladu. Poté papír opět rozložte.
3. Pouze tento list papíru vložte do kazety tak, že polovina papíru bez překladů bude směrem od
vás.
4. Vložte kazetu do tiskárny.
106
Po vložení kazety do tiskárny se na displeji LCD zobrazí obrazovka pro registraci informací o papíru.
V nabídce Velik.: (Size:) vyberte možnost A4 nebo Letter.
5. Vytáhněte výstupní zásobník na papír (A) a otevřete nástavec výstupního zásobníku (B).
3. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Údržba
(Maintenance) a stiskněte tlačítko OK.
LCD a ovládací panel
4. Pomocí tlačítek
vyberte možnost Čištění spodku (Btm Plate Cleaning) a stiskněte
tlačítko OK.
Papír je podán do tiskárny a při průchodu čistí vnitřek tiskárny.
Zkontrolujte složené části vysunutého papíru. Jsou-li ušpiněné inkoustem, zopakujte čištění spodní
desky.
107
Poznámka
• Při opětovném čištění spodní desky nezapomeňte použít nový list papíru.
Pokud problém není vyřešen ani po opakovaném vyčištění, mohou být znečištěny výstupky uvnitř tiskárny.
Setřete z výstupků veškerý inkoust pomocí hadříku z bavlny nebo podobného materiálu.
Důležité
• Před čištěním tiskárnu vypněte a odpojte.
108
Přehled
Bezpečnost
Bezpečnostní opatření
Informace o předpisech
WEEE (EU a EEA)
Pokyny pro obsluhu
Zrušení tiskových úloh
Právní omezení tisku
Pokyny pro obsluhu tiskárny
Přeprava tiskárny
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny
Zachování vysoké kvality tisku
Hlavní součásti a jejich použití
Hlavní součásti
Napájení
LCD a ovládací panel
Zadávání číslic, písmen a symbolů
Změna nastavení
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Windows)
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém macOS)
Změna nastavení z ovládacího panelu
Technické údaje
109
Bezpečnost
Bezpečnostní opatření
Informace o předpisech
WEEE (EU&EEA)
110
Bezpečnostní opatření
Bezpečnostní opatření
• Tato příručka obsahuje důležitá upozornění a bezpečnostní opatření týkající se tiskárny.
Tiskárnu nepoužívejte jinými způsoby, než jaké jsou popsány v přiložených příručkách. V opačném
případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným neočekávaným nehodám.
Značky bezpečnostních standardů a prohlášení platí pouze pro podporovaná napětí a frekvence v
příslušných zemích nebo regionech.
Varování
• Uživatelé s kardiostimulátory:
Tento výrobek vyzařuje nízkoúrovňový magnetický tok. Pokud máte neobvyklé pocity, vzdalte se od
výrobku a informujte se u svého lékaře.
• Tiskárnu nepoužívejte v následujících případech:
Ihned přestaňte tiskárnu používat, odpojte ji od elektrické sítě a kontaktujte váš místní servis se
žádostí o opravu.
• Kovové předměty nebo kapaliny vnikly do vnitřních částí tiskárny.
• Tiskárna vydává kouř, podivný zápach nebo neobvyklé zvuky.
• Napájecí kabel nebo zástrčka se přehřály nebo byly přerušeny, ohnuty či jiným způsobem
poškozeny.
• Nedodržení následujících pokynů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění:
• Neumisťujte výrobek do blízkosti hořlavých rozpouštědel, jako je alkohol nebo ředidlo.
• Neotevírejte ani neupravujte tiskárnu.
• Používejte pouze napájecí kabel/kabely dodané s tiskárnou. Nepoužívejte tyto kabely s jinými
zařízeními.
• Nepřipojujte zařízení k jiným napětím nebo frekvencím, než pro jaké bylo určeno.
• Zapojte napájecí kabel úplně do zástrčky.
• Nepřipojujte a neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama.
• Nepoškozujte napájecí kabel zkroucením, zauzlováním, svázáním, vytažením nebo nadměrným
ohnutím.
• Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.
• Nezapojujte do jediné zásuvky elektrické sítě více napájecích kabelů. Nepoužívejte více
prodlužovacích kabelů.
• Neponechávejte tiskárnu za bouřky zapojenou do elektrické sítě.
• Při čištění vždy odpojte napájecí kabel a ostatní kabely. K čištění nepoužívejte hořlavé spreje
nebo kapaliny, jako je líh či ředidla.
• Jednou za měsíc napájecí kabel odpojte, abyste mohli zkontrolovat, jestli se nepřehřívá,
nekoroduje, není ohnutý, poškrábaný, popraskaný nebo jinak poškozený.
Upozornění
• Během tisku nevkládejte ruce do tiskárny.
• Nedotýkejte se kovových částí tiskové hlavy ihned po tisku.
• Láhve na inkoust
111
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
• Inkoust nekonzumujte.
Dojde-li k náhodnému olíznutí nebo spolknutí inkoustu, vypláchněte si ústa nebo vypijte jednu
nebo dvě sklenice vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud se inkoust dostane do očí, neprodleně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékařskou
pomoc.
• Pokud se inkoust dostane do kontaktu s pokožkou, ihned si omyjte postižené místo mýdlem a
vodou. Pokud podráždění pokožky přetrvává, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
• Při ukládání láhví na inkoust zcela zavřete krytky lahví a umístěte láhve do vzpřímené polohy. Při
uložení v jiné poloze může dojít k úniku inkoustu.
• Při doplňování nádržek s inkoustem dbejte potřebné opatrnosti, aby inkoust nevystříkl do okolí.
• Inkoust může nevratně zabarvit oblečení a další předměty. Inkoustové skvrny obvykle praním
nelze odstranit.
• Láhve na inkoust neponechávejte v oblastech s vysokou teplotou, jako například v blízkosti ohně,
topení nebo ve vozidle. Láhve se mohou zkroutit, což může vést k úniku inkoustu nebo zhoršení
jeho kvality.
• Nevystavujte láhve na inkoust silným nárazům. Láhve na inkoust se tím mohou poškodit nebo se
může uvolnit krytka láhve a následně dojít k úniku inkoustu.
• Inkoust nepřelévejte do jiných nádob. Při této manipulaci hrozí nechtěné spolknutí inkoustu, jeho
nevhodné použití nebo zhoršení jeho kvality.
• Přemisťování tiskárny
• Tiskárnu nedržte za kazetu. Tiskárnu uchopte za stran a přenášejte ji oběma rukama.
112
Všeobecné poznámky
Výběr umístění
Podrobnosti o provozních podmínkách viz „Technické údaje“ v materiálu Příručka online.
• Tiskárnu neinstalujte do míst, která jsou nestabilní nebo vystavená nadměrným vibracím.
• Tiskárnu neinstalujte na místech, která jsou velmi horká (místa na přímém slunečním světle a místa
v blízkosti topných těles), velmi vlhká nebo prašná, resp. jde o venkovní prostředí.
• Tiskárnu neumisťujte na silnou rohožku nebo koberec.
• Tiskárnu neumisťujte až ke stěně.
Napájení
• Za všech okolností udržujte dostupnou oblast okolo zásuvky elektrické sítě, abyste mohli v případě
potřeby snadno odpojit napájecí kabel.
• Nikdy nevytahujte zástrčku napájecího kabelu taháním za kabel samotný.
Všeobecné poznámky
• Tiskárnu nenaklánějte, nestavte na kratší stranu, ani ji neotáčejte horní stranou dolů. Mohlo by dojít
k úniku inkoustu.
• Na horní stranu tiskárny nepokládejte žádné předměty. Buďte obzvláště opatrní, abyste se vyhnuli
kovovým předmětům, jako jsou sponky na papír a svorky, resp. nádoby obsahující hořlavé kapaliny,
jako je například alkohol nebo ředidlo.
• Úpravou nebo demontáží tiskové hlavy či láhví na inkoust, například vyvrtáním otvorů, by mohlo
dojít k úniku inkoustu a následné poruše. Doporučujeme, abyste je neupravovali ani nerozebírali.
• Nevhazujte tiskovou hlavu ani láhve na inkoust do ohně.
113
Informace o předpisech
Interferenční rušení
Tiskárnu nepoužívejte v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných elektronických zařízení. Signály z
tiskárny mohou narušovat správnou činnost těchto zařízení.
114
WEEE (EU&EEA)
Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)
This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to
the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a
designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product
or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper
handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human
health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time,
your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural
resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please
contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal
service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canoneurope.com/weee.
Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und
Liechtenstein)
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden
darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.
B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten
Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der
unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie
außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für
Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer
autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen
Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.
Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.
115
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la
directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au
distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en
place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions
sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement
dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre
entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure
utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements
à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé
ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage
des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen,
IJsland en Liechtenstein)
Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de
nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden
ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw
gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en
elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op
het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in
elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product
mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw
afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw
woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het
inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canoneurope.com/weee.
Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega,
Islandia y Liechtenstein)
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo
con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno
de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar
un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría
tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente
116
peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora
de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficazde los recursos naturales. Para
más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las
autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE
autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la
devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.
Només per a la Unió Europea i a l’Espai Econòmic Europeu (Noruega,
Islàndia i Liechtenstein)
Aquest símbol indica que aquest producte no s’ha de llençar a les escombraries de la llar, d’acord amb la
Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s’hauria de lliurar en un dels punts
de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o
lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics
(AEE). La manipulació inadequada d’aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l’entorn i
en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan
associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l’hora de llençar correctament aquest producte
contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu
lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les
autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de
deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de
productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.
Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva
RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di
raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del
ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto
autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di
questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle
sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse
naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto
Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità
competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.
117
Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e
Liechtenstein)
Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva
REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha
designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou
num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE).
O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na
saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos
equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto
deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os
locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável
pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais
informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf.
direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national
lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i
overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller
produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne
type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de
potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du
foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af
naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på
genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om
returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canoneurope.com/weee.
Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και
Λιχτενστάιν)
118
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε
καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο
παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς
επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη
σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για
ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το
εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.
Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til
WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det
vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert
innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av
denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte
brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av
naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å
kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du
finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein)
alueelle.
Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi,
2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote
on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta
ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska
laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen
hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat
kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
119
kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och
Liechtenstein)
Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte
får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd
insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk
utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande
köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk
utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en
effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för
avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du
kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av
WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních
předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do
sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný
podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a
elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní
dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují
potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže
efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení
k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu,
sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a
recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein)
országaiban
120
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például
hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből
származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem
megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre
és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével
hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó,
újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz,
illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és
újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i
Liechtenstein)
Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z
odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia
odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu
gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi.
Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i
zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie
pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów
naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do
recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów,
skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem
zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a
Lichtenštajnsko)
Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu
s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny
za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z
elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať
negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia
obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete
121
k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných
zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od
spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:
www.canon-europe.com/weee.
Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)
See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale
direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud
toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu
vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks
mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete
tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase
valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet
leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.
Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)
Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar
sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā
veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi
un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās
iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas
resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot
pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA
struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko
un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.
Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)
Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje
(2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam
skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į
122
elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų
tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir
žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie
veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos
būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas,
patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės
informacijos apie EEĮ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canoneurope.com/weee.
Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)
Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne
smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer
pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na
okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S
pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več
informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno
podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij
o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/weee.
Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн)
Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци,
съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕC) и Вашето национално законодателство. Този
продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база
размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране
на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране
на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда
и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО.
В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за
ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където
може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от
местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от
употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно
връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canoneurope.com/weee.
123
Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi
Liechtenstein)
Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în
conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice)
(2012/19/UE) şi legile naţionale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de
exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziţionaţi un produs nou similar, sau la un
punct de colectare autorizat pentru reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi
electronice (EEE). Mânuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în
general asociate cu EEE. În acelaşi timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va
contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii privind locurile de reciclare
a deşeurilor provenite de la echipamente, contactaţi biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu
colectarea deşeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere. Pentru
mai multe informaţii privind returnarea şi reciclarea produselor DEEE, vizitaţi www.canon-europe.com/
weee.
Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)
Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi
(2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za
sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi
sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za
recikliranje. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje
ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno,
vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa.
Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom
gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada.
Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.
Korisnici u Srbiji
Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa
WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru
za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru
za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom
124
vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled
potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na
ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više
informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranje, vas molimo, da
kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više
informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.
125
Pokyny pro obsluhu
Zrušení tiskových úloh
Právní omezení tisku
Pokyny pro obsluhu tiskárny
Přeprava tiskárny
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny
Zachování vysoké kvality tisku
126
Právní omezení tisku
Tisk nebo úprava vytištěných kopií v následujících případech může být trestná podle právních předpisů.
Tento seznam není úplný. Máte-li pochybnosti, obraťte se na místního právního zástupce.
• Bankovky
• Peněžní poukázky
• Depozitní certifikáty
• Poštovní známky (znehodnocené i neznehodnocené)
• Identifikační průkazy nebo odznaky
• Doklady o vojenské službě nebo o odvodu
• Šeky nebo směnky vydané vládními agenturami
• Řidičské průkazy a osvědčení o vlastnictví
• Cestovní šeky
• Stravenky
• Cestovní pasy
• Imigrační dokumenty
• Daňové kolky (znehodnocené i neznehodnocené)
• Cenné papíry a jiné dluhopisy
• Akcie
• Autorská díla a umělecká díla chráněná autorskými právy bez svolení vlastníka
127
Pokyny pro obsluhu tiskárny
Nepokládejte žádné předměty na horní kryt!
Nepokládejte žádné předměty na horní kryt. Při otvírání horního krytu by tyto předměty mohly zapadnout
do zadní přihrádky a způsobit poškození tiskárny. Tiskárnu umístěte z dosahu padajících předmětů.
128
Přeprava tiskárny
Při přepravě tiskárny kvůli její opravě nebo během stěhování dodržujte následující pokyny.
Důležité
• Inkoust z nádržek s inkoustem nelze dostat ven.
• Ujistěte se, že je krytka nádržky zcela vložena. Pokud nebude kryt nádržky s inkoustem zcela zavřený,
vložte řádně krytku nádržky.
• Příprava na přepravu tiskárny s připojenou tiskovou hlavou. To umožní tiskárně automaticky zakrýt
tiskovou hlavu, aby byla chráněna před vysycháním.
• Neodstraňujte tiskovou hlavu. Může dojít k úniku inkoustu.
• Pokud jsou uvnitř tiskárny skvrny od inkoustu, setřete je navlhčeným, měkkým hadříkem.
• Při přepravě tiskárny zabalte tiskárnu do plastového obalu, který bude chránit před případným únikem
inkoustu.
• Zabalte tiskárnu do pevné krabice tak, aby bylo umístěno dnem dolů. Použijte dostatečné množství
ochranného materiálu, aby přeprava byla bezpečná.
• Tiskárnu nenaklánějte. Může dojít k úniku inkoustu.
• Pokud odesíláte tiskárnu prostřednictvím pošty nebo jiného přepravce, označte balík nápisem „TOUTO
STRANOU NAHORU“. Zajistíte tak přepravu tiskárny v poloze dnem dolů. Dodejte také označení
„KŘEHKÉ“ nebo „OPATRNĚ“.
• Při manipulaci postupujte obezřetně a dbejte na to, aby balení zůstávalo vždy ve správné poloze, tedy
NE hlavou dolů nebo na boku. V opačném případě hrozí poškození tiskárny a úniku inkoustu v tiskárně.
1. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Údržba
(Maintenance) a stiskněte tlačítko OK.
LCD a ovládací panel
2. Pomocí tlačítek
a
vyberte možnost Transportní režim (Transport mode) a stiskněte
a
vyberte možnost Ano (Yes) a stiskněte tlačítko OK.
tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítka
129
Pokud nechcete zadat přepravní režim, vyberte možnost Ne (No).
Poznámka
• Při zadávání přepravního režimu a provádění příslušného postupu se napájení automaticky
vypne.
4. Otevřete horní kryt.
Důležité
• Nedotýkejte se hadiček ani jiných částí uvnitř tiskárny. Může to způsobit řadu potíží s tiskárnou.
5. Otočte páčkou ventilu inkoustu doleva.
Důležité
• Vnitřek tiskárny může být znečištěn inkoustem. Dejte pozor, aby nedošlo k zašpinění vašeho
oděvu či rukou.
130
6. Opatrně zavřete horní kryt.
Tiskárna je vypnutá.
7. Zkontrolujte, zda kontrolka ZAPNOUT (ON) nesvítí, a odpojte napájecí kabel.
Důležité
• Neodpojujte tiskárnu, pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) svítí nebo bliká, mohlo by dojít
k poškození tiskárny a tiskárna nebude moci dále tisknout.
8. Znovu otevřete horní kryt.
9. Vyjměte doraz přepravníku (A) a vložte jej zcela do otvoru na straně tiskárny.
Vytáhněte doraz přepravníku směrem dopředu a nahoru a vložte jej ve stejném směru.
Poznámka
• Vložte doraz přepravníku tak, že zarovnáte jeho výstupky se zářezy na tiskárně.
131
10. Opatrně zavřete horní kryt.
11. Složte nástavec výstupního zásobníku a výstupní zásobník na papír.
12. Složte opěrku papíru a poté zavřete kryt zadního zásobníku.
13. Odpojte kabel tiskárny od počítače a tiskárny a pak od tiskárny odpojte napájecí kabel.
14. Zajistěte všechny kryty tiskárny lepicí páskou, aby se při přenášení neotevřely. Poté
tiskárnu zabalte do plastikového pytle.
Zavřete a utěsněte otvor obalu například páskou, aby nedošlo k úniku inkoustu.
15. Při balení tiskárny do krabice přiložte na obě strany tiskárny ochranný materiál.
Důležité
• Tuto tiskárnu doporučujeme držet a přenášet podle pokynů na následujícím obrázku. Pokud
uchopíte kazetu, mohla by vypadnout z tiskárny.
Důležité
• Po dopravě tiskárny do cíle odstraňte doraz přepravníku, vložte jej na původní místo, otočte páčkou
ventilu inkoustu doprava a tiskárnu opět zapněte.
132
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny
Pokud jste v tiskárně zadali osobní údaje, hesla nebo jiná bezpečností nastavení, tyto informace se mohou
uložit v tiskárně.
Před odesláním tiskárny k opravě, jejím zapůjčením, přenosu tiskárny na jiné místo nebo její likvidací
nezapomeňte provést následující kroky, které vám umožní odstranit osobní údaje a zabránit neoprávněným
uživatelům v přístupu k nim.
• Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), vyberte možnost Nastavení zařízení (Device settings) >
Obnovit vých. nast. (Reset setting)> Všechna data (All data) a poté vyberte Ano (Yes).
133
Zachování vysoké kvality tisku
Chcete-li tisknout v optimální kvalitě, zamezte vyschnutí a zanesení tiskové hlavy. Dodržujte vždy
následující pravidla pro tisk v optimální kvalitě.
Poznámka
• Pokud potištěné plochy popíšete zvýrazňovačem nebo fixem nebo pokud přijdou do kontaktu s vodou
nebo potem, může se v závislosti na typu papíru inkoust rozmazat.
Nikdy neodpojujte napájecí kabel dříve, než je vypnuto napájení!
Pokud vypnete napájení stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON), tiskárna automaticky zakryje tiskovou hlavu
(trysky), aby se zamezilo jejich vyschnutí. Pokud odpojíte napájecí kabel z elektrické zásuvky dříve, než
zhasne kontrolka ZAPNOUT (ON), tisková hlava se správně nezakryje a dojde k jejímu vyschnutí nebo
ucpání.
Před odpojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda kontrolka ZAPNOUT (ON) nesvítí.
Tiskněte pravidelně!
Stejně jako vysychá špička fixu, pokud se delší dobu nepoužívá – dokonce je-li zakrytá, také tisková hlava
může vyschnout nebo se zanést, není-li tiskárna delší dobu používána. Doporučujeme používat tiskárnu
alespoň jednou za měsíc.
134
Hlavní součásti a jejich použití
Hlavní součásti
Napájení
LCD a ovládací panel
Zadávání číslic, písmen a symbolů
135
Hlavní součásti
Pohled zepředu
Pohled zezadu
Pohled dovnitř
Ovládací panel
136
Pohled zepředu
A: Horní kryt
Otevřete při doplňování nádržek s inkoustem nebo odstraňování uvíznutého papíru.
B: Opěrka papíru
Po vytažení je možné vložit papír do zadní přihrádky.
C: Kryt zadního zásobníku
Tuto opěrku otevřete, chcete-li vložit papír do zadní přihrádky.
D: Vodítka papíru
Posuňte vodítka tak, aby byla zarovnaná s oběma okraji papíru.
E: Kryt otvoru podavače
Zabraňuje vniknutí předmětů do otvoru podavače.
Po otevření můžete posunout vodítka papíru. Před tiskem kryt zavřete.
F: Zadní přihrádka
Sem vložte papír. Najednou lze vložit i dva a více listů stejného typu a velikosti, přístroj je bude zavádět
po jednom.
Vložení papíru do zadní přihrádky
Vkládání obálek do zadní přihrádky
G: Kazeta
Do kazety vložte běžný papír formátu A4, B5, A5 nebo Letter a kazetu vložte do tiskárny.
Vložení papíru do kazety
H: Vodítka papíru
Posuňte vodítka tak, aby byla zarovnaná s pravým/levým/předním okrajem papíru.
I: Výstupní zásobník na papír
Zde jsou vysouvány výtisky. Před tiskem ji vytáhněte.
137
J: Nástavec výstupního zásobníku
Po vytažení slouží jako opěrka vysunutého papíru.
K: Ovládací panel
Umožňuje změnit nastavení tiskárny a ovládat ji.
Ovládací panel
138
Pohled zezadu
A: Port USB
Zapojte kabel USB propojující tiskárnu s počítačem.
B: Konektor kabelové sítě LAN
Sem zapojte kabel LAN pro připojení tiskárny k síti LAN.
C: Konektor napájení
Do této zdířky zapojte přiložený napájecí kabel.
D: Kryt jednotky pro posuv
Tento kryt otevřete při odstraňování uvíznutého papíru.
E: Zadní kryt
Tento kryt odpojte při odstraňování uvíznutého papíru.
Důležité
• Nedotýkejte se kovového krytu.
• Nepřipojujte ani neodpojujte kabel USB nebo LAN, pokud tiskárna tiskne z počítače. Může to způsobit
řadu potíží.
139
Pohled dovnitř
A: Kryty nádržek s inkoustem
Otevřete při doplňování nádržek s inkoustem.
B: Nádržky s inkoustem
Černá nádržka s inkoustem se nachází vlevo a barevné nádržky s inkoustem (azurová, purpurová
a žlutá) se nacházejí vpravo.
Pokud je hladina některého inkoustu nízká, doplňte nádržky s inkoustem.
Doplnění nádržek s inkoustem
C: Linka horního množství
Značí maximální kapacitu inkoustu.
D: Jedna tečka
Značí množství inkoustu, které je zapotřebí pro propláchnutí inkoustu.
E: Linka spodního množství
Značí nejmenší dostatečně množství inkoustu pro tisk. Nádržku s inkoustem doplňte dříve, než hladina
inkoustu klesne pod tuto linku.
F: Páčka ventilu inkoustu
Použijte při přepravě tiskárny.
Přeprava tiskárny
G: Držák tiskové hlavy
Není nainstalována tisková hlava.
140
Ovládací panel
A: Kontrolka ZAPNOUT (ON)
Po zapnutí tiskárny nejprve bliká a pak svítí.
B: Tlačítko ZAPNOUT (ON)
Zapne nebo vypne napájení.
Zapnutí a vypnutí tiskárny
C: LCD (Liquid Crystal Display)
Zobrazuje zprávy, položky nabídky a provozní stav.
D: Tlačítko Zastavit (Stop)
Zruší operaci při probíhajícím tisku nebo při výběru položky v nabídce.
E: Kontrolka Alarm
Pokud dojde k chybě, svítí nebo bliká.
F: Tlačítko OK
Dokončí výběr položek. Slouží také k řešení chyb.
G: Tlačítka
a
Používá se pro výběr položky nastavení, kterou chcete upravit. Tato tlačítka se používají také pro
zadávání znaků.
Výběr položky nabídky nebo nastavení
H: Tlačítko Zpět (Back)
Zobrazí na displeji LCD předchozí obrazovku.
I: Tlačítko Nastavení (Setup)
Umožňuje zobrazit obrazovku Nabídka nastavení (Setup menu). Pomocí této nabídky můžete
provádět údržbu tiskárny nebo měnit nastavení tiskárny. Slouží také k výběru příslušného vstupního
režimu.
J: Tlačítko Bezdrátové připojení (Wireless connect)
Stisknutím a podržením tohoto tlačítka nastavíte informace o bezdrátovém směrovači tiskárny přímo z
chytrého telefonu nebo jiného zařízení (bez nutnosti provést postup na směrovači).
141
Napájení
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Zapnutí a vypnutí tiskárny
Kontrola zástrčky / napájecího kabelu
Odpojení tiskárny
142
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) svítí, tiskárna je zapnuta.
I když je displej LCD zhasnutý, svítí-li kontrolka ZAPNOUT (ON), je tiskárna zapnuta.
Poznámka
• Ihned po zapnutí tiskárny je třeba chvíli vyčkat, než tiskárna zahájí tisk.
• Pokud tiskárna nebude přibližně 10 minut používána, displej LCD zhasne. Displej se znovu rozsvítí po
stisknutí libovolného tlačítka nebo provedením tisku.
143
Zapnutí a vypnutí tiskárny
Zapnutí tiskárny
1. Tiskárnu zapněte stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON).
Kontrolka ZAPNOUT (ON) zabliká a potom zůstane rozsvícená.
Ověření zapnutého napájení
Poznámka
• Ihned po zapnutí tiskárny je třeba chvíli vyčkat, než tiskárna zahájí tisk.
• Pokud se na displeji LCD zobrazí chybová zpráva, přejděte k části Pokud dojde k chybě.
• Tiskárnu můžete nastavit tak, aby se automaticky zapnula, pokud je z počítače připojeného
pomocí kabelu USB nebo sítě spuštěna operace tisku. Ve výchozím nastavení je tato funkce
vypnuta.
Pomocí tiskárny
Nastavení režimu ECO
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Správa napájení tiskárny
• V systému macOS:
Správa napájení tiskárny
Vypnutí tiskárny
1. Tiskárnu vypněte stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON).
Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) přestane blikat, je tiskárna vypnuta.
144
Důležité
• Před odpojením napájecího kabelu po vypnutí tiskárny ověřte, zda kontrolka ZAPNOUT (ON)
nesvítí.
Poznámka
• Můžete tiskárnu nastavit, aby se automaticky vypnula, pokud nejsou po určitou dobu provedeny
žádné operace a do tiskárny nejsou odeslány žádné tiskové úlohy. Ve výchozím nastavení je
tato funkce zapnuta.
Pomocí tiskárny
Nastavení režimu ECO
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Správa napájení tiskárny
• V systému macOS:
Správa napájení tiskárny
145
Kontrola zástrčky / napájecího kabelu
Jednou za měsíc odpojte napájecí kabel a zkontrolujte, zda se na napájecí zástrčce nebo napájecím kabelu
neprojevuje některý z příznaků popsaných níže.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou horké.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou zrezivělé.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou ohnuté.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou opotřebené.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou rozlomené nebo roztržené.
Upozornění
• Pokud se na napájecí zástrčce nebo napájecím kabelu projeví nějaký z neobvyklých příznaků, odpojte
napájecí kabel a volejte servis. Používání tiskárny s některým z výše popsaných příznaků může
způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
146
Odpojení tiskárny
Při odpojování napájecího kabelu postupujte následovně.
Důležité
• Při odpojení napájecího kabelu stiskněte tlačítko ZAPNOUT (ON) a poté ověřte, že nesvítí kontrolka
ZAPNOUT (ON). Odpojení napájecího kabelu, když svítí nebo bliká kontrolka ZAPNOUT (ON), může
způsobit vyschnutí nebo ucpání tiskové hlavy a snížení kvality tisku.
1. Stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON) vypněte tiskárnu.
2. Ověřte, že nesvítí kontrolka ZAPNOUT (ON).
3. Odpojte napájecí kabel.
Specifikace napájecího kabelu závisí na zemi nebo oblasti použití.
147
LCD a ovládací panel
Stisknutím tlačítka Nastavení (Setup) (A) na ovládacím panelu se zobrazí obrazovka Nabídka nastavení
(Setup menu), na které lze provést nastavení tiskárny a údržby.
Výběr položky nabídky nebo nastavení
Na obrazovce nabídky nebo nastavení můžete pomocí tlačítek
a následným stisknutím tlačítka OK (C) pokračovat dále.
(B) vybrat položku nebo možnost
Stisknutím tlačítka Zpět (Back) (D) se vraťte na předchozí obrazovku.
Příklad: Změnit nastavení kvůli zamezení otěru
1. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup) (A).
2. Pomocí tlačítek
OK (C).
(B) vyberte možnost Nastavení zařízení (Device settings) a stiskněte tlačítko
3. Stiskněte tlačítko OK (C).
4. Stiskněte tlačítko OK (C).
5. Pomocí tlačítek
(B) změňte nastavení a stiskněte tlačítko OK (C).
Indikátor stavu sítě
Nastavení Wi-Fia stav sítě poznáte podle ikony na pohotovostní obrazovce.
148
Pokud se zobrazí na displeji LCD ikona
připojena k bezdrátovému směrovači.
, znamená to, že Wi-Fi je povolena a tiskárna je
Ikona se může změnit v závislosti na stavu signálu.
Síla signálu: 81 % nebo více
Tiskárnu je možné v síti Wi-Fi používat bez problémů.
Síla signálu: 51 % nebo více
V závislosti na stavu sítě může docházet k potížím, například že tiskárna nebude moci tisknout. Doporučujeme tiskárnu umístit do blízkosti bezdrátového směrovače.
Síla signálu: 50 % nebo méně
Může docházet k potížím, například že tiskárna nebude moci tisknout. Umístěte tiskárnu do
blízkosti bezdrátového směrovače.
Wi-Fi je povolena, ale tiskárna není připojena k bezdrátovému směrovači.
Pokud se zobrazí ikona
na LCD displeji, znamená to, že kabelová síť LAN je povolena.
Poznámka
• Při zakázání Wi-Fi kabelového síťového připojení LAN či obou se nezobrazí ani ikona
ikona
.
149
, ani
Zadávání číslic, písmen a symbolů
Tlačítka na ovládacím panelu umožňují zadat (nebo měnit) znaky, čísla a symboly během nastavování sítě
nebo provádění jiného nastavování.
Přepínání režimu zadávání znaků
Současný režim zadávání znaků se zobrazuje v pravém horním rohu na obrazovce LCD.
Opakovaným stisknutím tlačítka Nastavení (Setup) na ovládacím panelu se přepíná mezi vstupními
režimy v tomto pořadí: malá písmena > velká písmena > číslice > symboly, přičemž se zobrazí první
dostupný znak.
Níže jsou uvedeny znaky dostupné v každém režimu.
Režim
Dostupné znaky
Malá písmena
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz SP
Velká písmena
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ SP
Číslice
1234567890 SP
Symboly
. @ - _ SP
#!",;:^`=/|'?$%&+()[]{}<>\~
SP: označuje mezeru.
Poznámka
• V příslušných obrazovkách se zobrazí pouze dostupné vstupní režimy a dostupné znaky.
Zadávání číslic, písmen a symbolů
Stiskněte tlačítko
, vyberte znak a stiskněte tlačítko OK, abyste jej vložili.
Po dokončení zadávání všech znaků, podržte tlačítko OK. Když se zobrazí potvrzovací hlášení, vyberte
Ano (Yes)a stiskněte tlačítko OK.
• Chcete-li vložit mezeru
Přepínejte mezi režimem malých a velkých písmen a číslic a poté jednou stiskněte tlačítko .
Alternativně lze přepnout do režimu zadávání symbolů čtyřnásobným stisknutím tlačítka .
• Odstranění posledního zadaného znaku
Stiskněte tlačítko Zpět (Back). Lze vymazat vždy jen poslední vložený znak.
Poznámka
• Chcete-li ukončit zadávání znaků, stiskněte tlačítko Zastavit (Stop). Když se zobrazí potvrzovací
hlášení, vyberte Ano (Yes)a stiskněte tlačítko OK.
150
Změna nastavení
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Windows)
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém macOS)
Změna nastavení z ovládacího panelu
151
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém macOS)
Správa napájení tiskárny
Změna provozního režimu tiskárny
152
Správa napájení tiskárny
Napájení tiskárny se ovládá ze Vzdáleného UR.
Nastavení šetření energie (Energy saving settings)
Nastavení šetření energie (Energy saving settings) umožňuje nastavit Automatické vypnutí (Auto
power off) a Automatické zapnutí (Auto power on).
Automatické vypnutí (Auto power off) představuje funkci, se kterou se tiskárna automaticky sama
vypne, pokud do ní neodesíláte žádná data nebo pokud je po určené období tiskárna v nečinnosti.
Funkce Automatické zapnutí (Auto power on) automaticky zapne tiskárnu ihned po přijetí dat.
1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Nastavení zařízení (Device settings).
2. Klepněte na tlačítko Nastavení šetření energie (Energy saving settings).
3. Upravte následující nastavení:
Automatické vypnutí (Auto power off)
Vyberte čas ze seznamu. Tiskárna se automaticky sama vypne, pokud do ní po zvolenou dobu
neodesíláte žádná data nebo pokud je tiskárna v nečinnosti.
Automatické zapnutí (Auto power on)
Po označení tohoto pole se tiskárna automaticky zapne ihned po přijetí dat.
4. Použít nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Následně bude tiskárna pracovat s upraveným nastavením.
153
Změna provozního režimu tiskárny
Podle potřeby přepínejte mezi různými provozními režimy tiskárny.
1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a vyberte možnost Nastavení zařízení (Device
settings) ze Vzdáleného UR.
2. V případě potřeby proveďte následující nastavení:
Nastavení tisku (Print settings) - Zamezit otěru papíru (Prevent paper abrasion)
Tiskárna může během tisku s vysokou hustotou zvětšit vzdálenost mezi tiskovou hlavou a papírem,
což zabrání otěru papíru.
Chcete-li zamezit otěru papíru, zaškrtněte toto políčko.
Uživatelská nastavení (Custom settings) – Detekovat nesoulad nas. papíru (Detect paper setting
mismatch)
Pokud pole není v době tisku z počítače označené, můžete v tisku pokračovat bez zobrazení zprávy
i v případě, že se nastavení papíru provedené z dialogového okna Tisk liší od informací o papíru
uložených v tiskárně.
Doba čekání na zaschnutí ink. (Ink drying wait time)
Můžete nastavit délku doby pozastavení tiskárny před zahájením tisku další stránky. Čekání se
prodlouží úměrně s navýšením hodnoty nastavené v seznamu a zkrátí s jejím snížením.
Pokud se stane, že se na stránce rozmaže inkoust, protože další tištěná stránka se vysune dříve,
než inkoust zaschne, zvyšte dobu čekání na zaschnutí inkoustu.
Zkrácení doby čekání na zaschnutí inkoustu zrychluje tisk.
3. Použít nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Následně bude tiskárna pracovat s pozměněným nastavením.
154
Změna nastavení z ovládacího panelu
Změna nastavení z ovládacího panelu
Nastavení položek na ovládacím panelu
Nastav. tisku
Nastavení sítě LAN
Nastav. PictBridge
Nastavení dalš. zař.
Výběr jazyka
Aktualizace firmwaru
Obnovit výchozí nastavení
Nastavení podavače
Nastavení webové služby
Nastavení režimu ECO
Nastavení tichého režimu
Systémová informace
155
Změna nastavení z ovládacího panelu
Tato část popisuje postup změny nastavení na obrazovce Nastavení zařízení (Device settings) a uvádí
jako příklad postup nastavení položky Zamezit otěru (Prevent abrasion).
Poznámka
• Aktuální nastavení je na displeji LCD označeno symbolem
(hvězdička).
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup).
Zobrazí se obrazovka Nabídka nastavení (Setup menu).
3. Vyberte možnost Nastavení zařízení (Device settings) a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se obrazovka Nastavení zařízení (Device settings).
4. Vyberte položku nastavení, kterou chcete upravit, a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se obrazovka nastavení pro vybranou položku.
5. Vyberte položku nastavení a stiskněte tlačítko OK.
6. Vyberte nastavení, které chcete upravit, a stiskněte tlačítko OK.
Další informace o nastavení položek z ovládacího panelu:
Nastavení položek na ovládacím panelu
156
Nastavení položek na ovládacím panelu
Položky pro tiskárnu
Nastavení dalšího zařízení
Výběr jazyka
Nastavení webové služby
Nastavení režimu ECO
Nastavení tichého režimu
Nastavení papíru a tisku
Nastav. tisku
Nastav. PictBridge
Nastavení podavače
Položky pro údržbu a správu
Nastavení sítě LAN
Aktualizace firmwaru
Obnovit výchozí nastavení
Systémová informace
157
Nastav. tisku
Vyberte tuto nabídku z Nastavení zařízení (Device settings) v části Nabídka nastavení (Setup menu).
• Zamezit otěru (Prevent abrasion)
Toto nastavení použijte pouze v případě, že je tiskový povrch rozmazaný.
Důležité
• Po dokončení tisku nezapomeňte toto nastavení vrátit zpět na hodnotu VYP (OFF). Mohlo by dojít
ke snížení rychlosti nebo kvality tisku.
• Velikost rozšíření (Amount of extension)
Vyberte velikost obrazu, která přesahuje papír při tisku bez ohraničení.
Při tisku bez ohraničení může na okrajích dojít k mírnému oříznutí, protože tisknutý obraz se zvětšuje,
aby pokryl celou stránku. Podle potřeby můžete změnit šířku, která má být oříznuta od okrajů
originálního obrázku.
Oříznutá oblast bude větší, bude-li vybrána možnost Velikost: Velká (Amount: Large).
Poznámka
• Při tisku bez ohraničení vyberte v položce Nastavení velikosti papíru v počítači velikost papíru pro
tisk bez ohraničení a zahajte tisk.
• Pokud jsou na výtiscích prázdné okraje i přesto, že tisknete v režimu bez ohraničení, při řešení
tohoto problému může pomoci, pokud pro toto nastavení zvolíte možnost Velikost: Velká
(Amount: Large).
• V závislosti na zařízení nebo způsobu tisku může být toto nastavení zakázáno.
• Nast. Auto. opr. foto (Auto photo fix set.)
Když je zvolena možnost ZAP (ON), můžete zvolit tisk fotografií pomocí informací Exif zaznamenaných
v souborech s obrázky, když je vybrána možnost Výchozí (Default)* nebo Zapnuto (On) při tisku
pomocí zařízení, které je kompatibilní s technologií PictBridge (Wi-Fi).
* Pokud je vybrána možnost Výchozí (Default) pro nastavení tisku v zařízení, které je kompatibilní
s technologií PictBridge (Wi-Fi), vyberte možnost Autom. oprava fotog. (Auto photo fix) pro funkci
Oprava fotografií (Photo fix) v části Nastav. PictBridge (PictBridge settings).
• Tisková pozice pap. (Paper print position)
Úprava polohy tisku v situaci, kdy nejsou levé a pravé okraje zarovnány.
Vyberte zdroj papíru Zadní přihrádka (Rear tray) nebo Kazeta (Cassette). Jejich pozici tisku můžete
upravit v krocích 0,1 mm (0,01 palce) v rozmezí od –2 mm (–0,08 palce) a +2 mm (+0,08 palce) vpravo
nebo vlevo vzhledem ke středu papíru podél vodorovné osy.
Důležité
• Pokud používáte velikost papíru A4 / Letter, je počet možných úprav omezen. Nelze provést více
úprav, než stanovuje limit.
158
Nastavení sítě LAN
Vyberte tuto nabídku z Nastavení zařízení (Device settings) v části Nabídka nastavení (Setup menu).
Wi-Fi
Přímé připojení (Wireless Direct)
Kabelová síť LAN (Wired LAN)
Tisk podrob.nast.LAN (Print LAN details)
Wi-Fi
• Povolit/zakáz. Wi-Fi (Wi-Fi enab./disable)
Povolí nebo zakáže síť Wi-Fi.
• Nastavení Wi-Fi (Wi-Fi setup)
Vybere metodu nastavení připojení k síti Wi-Fi.
Poznámka
• Do této nabídky nastavení lze vstoupit také výběrem možnosti Nastavení Wi-Fi (Wi-Fi setup) na
obrazovce Nabídka nastavení (Setup menu) a poté stisknutím tlačítka OK.
◦ Snadné bezdr. přip. (Easy WL connect)
Tuto položku vyberte, pokud zadáváte údaje o přístupovém bodu do tiskárny přímo ze zařízení
(například chytrého telefonu) bez použití bezdrátového směrovače. Pokračujte v nastavení podle
pokynů na obrazovce připojeného zařízení.
◦ Ruční připojení (Manual connect)
Tuto položku vyberte, pokud nastavujete síť Wi-Fi ručně z ovládacího panelu tiskárny.
◦ WPS (pomocí tlač.) (WPS (Push button))
Vyberte, kdy bude provedeno nastavení sítě Wi-Fi pomocí bezdrátového směrovače s podporou
metody pomocí tlačítka Wi-Fi Protected Setup (WPS). Během nastavení postupujte podle pokynů
na obrazovce.
◦ Jiná nastavení (Other setup)
■ Ruční nastavení (Manual setup)
Tuto možnost vyberte, pokud nastavujete síť Wi-Fi ručně. Klíčů WEP můžete určit více.
■ WPS (kód PIN) (WPS (PIN code))
Vyberte, kdy bude provedeno nastavení sítě Wi-Fi pomocí bezdrátového směrovače
s podporou metody pomocí kódu PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Během nastavení
postupujte podle pokynů na obrazovce.
• Ruční nastavení (Manual setup)
Podrobné informace o každé položce nastavení:
Ruční nastavení (Manual setup)
159
Přímé připojení (Wireless Direct)
• Přepn. přímé bezd.př. (Switch WL Direct)
Povolení/zakázání přímého bezdrátového připojení.
• Změnit název (SSID) (Change name (SSID))
Změní identifikátor (SSID / název tiskárny, který je zobrazen na zařízení kompatibilním se standardem
Wi-Fi Direct) pro přímé bezdrátové připojení.
• Změnit heslo (Change password)
Umožňuje změnit heslo pro přímé bezdrátové připojení.
• Potvrdit žádost (Confirm request)
Určete, zda tiskárna otevřete obrazovku s potvrzením, když se k tiskárně pokusí připojit zařízení
kompatibilní se standardem Wi-Fi Direct.
• Ruční nastavení (Manual setup)
Podrobné informace o každé položce nastavení:
Ruční nastavení (Manual setup)
Kabelová síť LAN (Wired LAN)
• Povolit/zak. kabel. LAN (Enab./dis. wired LAN)
Povolí nebo zakáže kabelovou síť LAN.
• Ruční nastavení (Manual setup)
Podrobné informace o každé položce nastavení:
Ruční nastavení (Manual setup)
Tisk podrob.nast.LAN (Print LAN details)
Síťová nastavení tiskárny, jako například její adresu IP nebo identifikátor SSID, můžete vytisknout.
Další informace o tom, jak vytisknout nastavení sítě tiskárny:
Tisk síťového nastavení
Důležité
• Vytištěné síťové nastavení obsahuje důležité informace o vaší síti. Zacházejte s nimi opatrně.
Ruční nastavení (Manual setup)
• Nast. název tiskárny (Set printer name)
Slouží k nastavení názvu tiskárny. Tento název může obsahovat až 15 znaků.
160
Poznámka
• Nelze použít stejný název tiskárny, jaký je již použit pro jiná zařízení připojená k síti LAN.
• První nebo poslední znak názvu tiskárny nemůže být pomlčka.
• Nastav. sítě TCP/IP (TCP/IP settings)
Provede nastavení adresy IPv4 nebo IPv6:
• Nastavení WSD (WSD setting)
Položky nastavení, které používáte při použití protokolu WSD (síťový protokol podporovaný
systémem Windows).
◦ Povolit/zakáz. WSD (Enable/disable WSD)
Určuje, zda má být protokol WSD aktivován nebo deaktivován.
Poznámka
• Je-li toto nastavení aktivní, bude se v Průzkumníku sítě v systému Windows zobrazovat
ikona tiskárny.
◦ Optimal. přích. WSD (Optimize WSD-In)
Výběrem možnosti Aktivní (Enable) můžete povolit rychlejší příjem tiskových dat WSD.
◦ Nastavení čas.limitu (Timeout setting)
Slouží k nastavení délky časového limitu.
• Nastavení Bonjour (Bonjour settings)
Nastavení položek při použití služby Bonjour.
◦ Pov./zak. Bonjour (Enab./disab. Bonjour)
Při zvolení položky Aktivní (Enable) lze provádět síťová nastavení pomocí služby Bonjour.
◦ Zadat název služby (Enter service name)
Slouží k nastavení názvu služby Bonjour. Tento název může obsahovat až 48 znaků.
Poznámka
• Nelze použít stejný název služby, jaký je již použitý pro jiná zařízení připojená k síti LAN.
• Nastavení LPR (LPR setting)
Umožňuje aktivaci a deaktivaci nastavení LPR.
• Protokol RAW (RAW protocol)
Povoluje/zakazuje tisk formátu RAW.
• LLMNR
Povoluje/zakazuje LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Zvolením možnosti Aktivní
(Enable) umožníte tiskárně zjistit adresu IP tiskárny podle názvu tiskárny bez nutnosti použít server
DNS.
• Nastavení IPP (IPP settings)
Výběrem možnosti Aktivní (Enable) umožníte tisknout v síti za použití protokolu IPP.
161
• Kom. PictBridge (PictBridge commun.)
Nastavení položek pro tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi).
◦ Povolit/zakázat (Enable/disable)
Zvolením možnosti Aktivní (Enable) umožníte tisk ze zařízení kompatibilního s technologií
PictBridge (Wi-Fi).
◦ Nastavení čas.limitu (Timeout setting)
Slouží k nastavení délky časového limitu.
• Nastavení DRX (DRX setting)
Zvolením položky Kabelová síť LAN (Wired LAN) a následně položky Aktivní (Enable) lze aktivovat
přerušovaný příjem, pokud je tiskárna připojena k zařízení kompatibilnímu s kabelovou sítí LAN.
• Nastavení IPsec (IPsec settings)
Zvolením možnosti Aktivní (Enable) můžete určit nastavení IPsec.
162
Nastavení dalš. zař.
Vyberte tuto nabídku z Nastavení zařízení (Device settings) v části Nabídka nastavení (Setup menu).
• Opakování tlačítek (Key repeat)
Při zvolení možnosti ZAP (ON) lze při zadávání znaků rychle zobrazit možná čísla nebo znaky
podržením tlačítka
.
163
Výběr jazyka
Změní jazyk zpráv a nabídek na displeji.
Japonština / angličtina / němčina / francouzština / italština / španělština / nizozemština / portugalština /
norština / švédština / dánština / finština / ruština / ukrajinština / polština / čeština / slovenština / maďarština /
slovinština / chorvatština / rumunština / bulharština / turečtina / řečtina / estonština / lotyština / litevština /
zjednodušená čínština / tradiční čínština / korejština / indonéština / Vietnamština
164
Aktualizace firmwaru
Vyberte tuto nabídku z Nastavení zařízení (Device settings) v části Nabídka nastavení (Setup menu).
Můžete aktualizovat firmware tiskárny, zkontrolovat verzi firmwaru nebo nastavit oznamovací obrazovku.
Důležité
• Při použití této funkce musí být tiskárna připojená k internetu.
Poznámka
• Pokud je pro položku Povolit/zakáz. Wi-Fi (Wi-Fi enab./disable) v části Wi-Fi nastavená hodnota
Neaktivní (Disable) a dále pro položku Povolit/zak. kabel. LAN (Enab./dis. wired LAN) v části
Nastavení sítě LAN (LAN settings) hodnota Kabelová síť LAN (Wired LAN), k dispozici je jen
možnost Aktuální verze (Current version).
• Nainstal. aktualizaci (Install update)
Provede aktualizaci firmwaru tiskárny. Proveďte aktualizaci podle pokynů na obrazovce.
Poznámka
• Pokud není aktualizace firmwaru dokončena, zkontrolujte následující a proveďte příslušné kroky.
• Zkontrolujte nastavení sítě.
• Pokud se na displeji LCD zobrazí zpráva Připojení k serveru nelze navázat; opakujte akci
(Cannot connect to the server; try again), stiskněte tlačítko OK a po chvíli opakujte akci.
• Aktuální verze (Current version)
Můžete zkontrolovat aktuální verzi firmwaru.
• Oznámení o aktual. (Update notification)
Je-li vybrána možnost ZAP (ON) a je k dispozici aktualizace firmwaru, na displeji LCD se zobrazí
obrazovka s informací o aktualizaci firmwaru.
• Nast. serveru DNS (DNS server setup)
Provede nastavení serveru DNS. Vyberte možnost Autom. nastavení (Auto setup) nebo Ruční
nastavení (Manual setup). Pokud vyberete možnost Ruční nastavení (Manual setup), proveďte
nastavení podle pokynů na displeji LCD.
• Nast. serveru proxy (Proxy server setup)
Provede nastavení serveru proxy. Vyberte možnost Použít (Use) nebo Nepoužívat (Do not use).
Pokud vyberete možnost Použít (Use), proveďte nastavení podle pokynů na displeji LCD.
165
Obnovit výchozí nastavení
Vyberte tuto nabídku z Nastavení zařízení (Device settings) v části Nabídka nastavení (Setup menu).
Vrátí všechna nastavení tiskárny na výchozí hodnoty. U některých dat však nemusí dojít ke změně, a to
v závislosti na aktuálním stavu využití tiskárny.
Důležité
• V závislosti na položce v nastavení může být po obnovení výchozích hodnot nutné se znovu připojit
nebo nastavení opakovat.
• Nastavení web. sl. (Web service setup)
Vrátí nastavení webové služby na výchozí hodnotu.
• Nastavení sítě LAN (LAN settings)
Obnoví výchozí hodnotu nastavení sítě LAN.
• Nastavení dat (Setting data)
Obnoví výchozí hodnoty nastavení, jako např. velikost papíru, typ média a další položky nastavení
(mimo nastavení sítě).
• Všechna data (All data)
Vrátí veškerá nastavení, která jste provedli na tiskárně, na výchozí hodnoty. Heslo správce v nástroji
Vzdálené UR nebo IJ Network Device Setup Utility se změní zpět na výchozí nastavení.
Po obnovení hodnot nastavení opakujte.
Poznámka
• Následující položky nastavení není možné nastavit na výchozí hodnoty:
• Jazyk zobrazený na displeji LCD
• Aktuální poloha tiskové hlavy
• Nastavení žádosti o podepsání certifikátu (CSR) u metody šifrování (SSL/TLS)
166
Nastavení podavače
Vyberte tuto nabídku v části Nabídka nastavení (Setup menu).
Registrací velikosti papíru a typu média vloženého v zadní přihrádce nebo kazetě můžete v situacích, kdy
se velikost papíru nebo typ vloženého média liší od nastavení tisku, zobrazit před zahájením tisku zprávu
a tiskárně tak zabránit v nevhodném tisku.
Podrobné informace:
Nastavení papíru
• Regist. inf. o papíru (Save paper info)
Slouží k registraci velikosti papíru a typu média vloženého v zadní přihrádce a kazetě.
Poznámka
• Běžný papír je možné vložit pouze do kazety.
• Další informace o správné kombinaci nastavení papíru můžete určit pomocí ovladače tiskárny
(systém Windows) nebo na displeji LCD:
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)
• Detekov.nesoul.papír (Det. paper mismatch)
Zvolíte-li možnost ZAP (ON), tiskárna se pokusí zjistit, zda se velikost papíru a typ média shodují
s nastavením zaregistrovaným v nabídce Regist. inf. o papíru (Save paper info). Jestliže začne tisk
s nastavením, které se od registrovaného liší, na displeji LCD se zobrazí chybová zpráva.
167
Nastavení webové služby
Vyberte tuto nabídku v části Nabídka nastavení (Setup menu).
• Nastavení připojení (Connection setup)
K dispozici jsou následující položky nastavení.
◦ GoogleCloudPrint
Umožňuje registrovat/smazat tiskárnu ve službě Google Cloud Print.
• Nast. serveru DNS (DNS server setup)
Provede nastavení serveru DNS. Vyberte možnost Autom. nastavení (Auto setup) nebo Ruční
nastavení (Manual setup). Pokud vyberete možnost Ruční nastavení (Manual setup), proveďte
nastavení podle pokynů na displeji LCD.
• Nast. serveru proxy (Proxy server setup)
Provede nastavení serveru proxy. Vyberte možnost Použít (Use) nebo Nepoužívat (Do not use).
Pokud vyberete možnost Použít (Use), proveďte nastavení podle pokynů na displeji LCD.
168
Nastavení režimu ECO
Toto nastavení umožňuje tiskárnu automaticky zapínat a vypínat a šetřit tak energii.
Automatické vypnutí tiskárny
Automatické zapnutí tiskárny
Automatické vypnutí tiskárny
Můžete také povolit, aby se tiskárna automaticky vypnula, pokud nejsou po určitou dobu provedeny žádné
operace a do tiskárny nejsou přenášena žádná data pro tisk.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup).
Zobrazí se obrazovka Nabídka nastavení (Setup menu).
3. Vyberte možnost Nastavení rež. ECO (ECO settings) a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Nast. šetř. energie (EnergySaveSettings) a stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte možnost Automat. vypnutí (Auto power off) a stiskněte tlačítko OK.
6. Vyberte čas vypnutí tiskárny a stiskněte tlačítko OK.
Automatické zapnutí tiskárny
Tiskárnu lze nastavit tak, aby se automaticky zapnula při odeslání dat pro tisk do tiskárny.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup).
Zobrazí se obrazovka Nabídka nastavení (Setup menu).
3. Vyberte možnost Nastavení rež. ECO (ECO settings) a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Nast. šetř. energie (EnergySaveSettings) a stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte možnost Automat. zapnutí (Auto power on) a stiskněte tlačítko OK.
6. Vyberte možnost ZAP (ON) a stiskněte tlačítko OK.
169
Nastavení tichého režimu
Tuto funkci tiskárny použijte, chcete-li snížit provozní hluk, například při tisku v noci.
Nastavení proveďte následujícím postupem.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup).
Zobrazí se obrazovka Nabídka nastavení (Setup menu).
3. Vyberte možnost Tichý režim (Quiet mode) a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost ZAP (ON) nebo VYP (OFF) a stiskněte tlačítko OK.
Když je zvolena možnost ZAP (ON), je možné snížit provozní hluk tiskárny při tisku.
Důležité
• Když je zvolena možnost ZAP (ON), v porovnání s nastavením VYP (OFF) se může snížit
provozní rychlost.
• V závislosti na nastavení tiskárny nemusí být tato funkce plně efektivní. U určitého typu hluku
navíc ke snížení nedojde, například při přípravě tiskárny k tisku.
Poznámka
• Tichý režim můžete spustit na ovládacím panelu tiskárny nebo v ovladači tiskárny. Bez ohledu na
nastavení tichého režimu bude při použití ovládacího panelu tiskárny a tisku z počítače režim
aktivní.
170
Systémová informace
Vyberte tuto nabídku v části Nabídka nastavení (Setup menu).
• Aktuální verze (Current version)
Zobrazí aktuální verzi firmwaru.
• Název tiskárny (Printer name)
Zobrazí aktuálně zadaný název tiskárny.
• Sériové číslo (Serial number)
Zobrazí sériové číslo tiskárny.
• Počet vytiskn. listů (Printed sheet count)
Zobrazí počet vytisknutých listů v krocích po 50 listech. (Např.: V případě 25 listů se zobrazí [1-50].)
171
Technické údaje
Obecné technické údaje
Rozlišení tisku (dpi)
4800* (vodorovně) x 1200 (svisle)
* Minimální vzdálenost mezi umístěnými kapkami je 1/4800 palce.
Rozhraní
Port USB:
USB Hi-Speed *
Port sítě:
Kabelová síť LAN: 100BASE-TX / 10BASE-T
Wi-Fi: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
* Je vyžadován počítač plně kompatibilní se specifikací rozhraní USB HiSpeed. Protože rozhraní USB Hi-Speed je plně zpětně kompatibilní s rozhraním USB 1.1, lze je použít i pro zařízení USB 1.1.
Připojení USB a LAN lze používat současně.
Wi-Fi a kabelovou síť LAN nelze používat současně.
Šířka tisku
203,2 mm (8 palců) (při tisku bez ohraničení: 216 mm (8,5 palců))
Oblast tisku
Tisk bez ohraničení: horní/dolní/levý/pravý okraj: 0,0 mm (0,0 palce)
Standardní tisk:
• Horní okraj:
◦ Čtverec 9x9cm 3.5"x3.5", Čtverec 10x10cm 4"x4": 5,0 mm (0,20 palců)
◦ Čtverec 13x13cm 5"x5": 6,0 mm (0,24 palců)
◦ Ostatní velikosti: 3,0 mm (0,12 palců)
• Spodní okraj:
◦ Čtverec 13x13cm 5"x5": 6,0 mm (0,24 palců)
◦ Ostatní velikosti: 5,0 mm (0,20 palců)
• Levý okraj:
◦ Letter/Legal: 6,4 mm (0,26 palců)
◦ Čtverec 9x9cm 3.5"x3.5", Čtverec 10x10cm 4"x4": 5,0 mm (0,20 palců)
◦ Čtverec 13x13cm 5"x5": 6,0 mm (0,24 palců)
◦ Ostatní velikosti: 3,4 mm (0,14 palců)
• Pravý okraj:
◦ Letter/Legal: 6,3 mm (0,25 palců)
◦ Čtverec 9x9cm 3.5"x3.5", Čtverec 10x10cm 4"x4": 5,0 mm (0,20 palců)
◦ Čtverec 13x13cm 5"x5": 6,0 mm (0,24 palců)
◦ Ostatní velikosti: 3,4 mm (0,14 palců)
* Informace o potisknutelné oblasti obálky naleznete níže.
Obálky
172
Automatický oboustranný tisk:
• Horní okraj: 5,0 mm (0,20 palců)
• Dolní okraj: 5,0 mm (0,20 palců)
• Levý okraj:
◦ Letter: 6,4 mm (0,26 palců)
◦ Ostatní velikosti: 3,4 mm (0,14 palců)
• Pravý okraj:
◦ Letter: 6,3 mm (0,25 palců)
◦ Ostatní velikosti: 3,4 mm (0,14 palců)
Provozní prostředí
Teplota: 5 až 35 °C (41 až 95 °F)
Vlhkost: 10 až 90 % RH (bez kondenzace)
* Výkon tiskárny se může za určitých teplot nebo vlhkosti snížit.
Doporučené podmínky:
Teplota: 15 až 30 °C (59 až 86 °F)
Vlhkost: 10 až 80 % RH (bez kondenzace)
* Informace o teplotě a vlhkosti týkající se papírů, jako například fotografického
papíru, naleznete na příslušných obalech nebo dodávaných pokynech.
Skladovací prostředí
Teplota: 0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Vlhkost: 5 až 95 % RH (bez kondenzace)
Napájení
Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz
(Dodávaný napájecí kabel je určen pouze pro zemi nebo oblast nákupu.)
Spotřeba el. energie
Tisk: 21 W a méně *1
Pohotovostní režim (minimální): max. 0,8 W *1*2
VYPNUTO: max. 0,3 W
*1 Připojení k počítači pomocí rozhraní USB
*2 Prodlevu před přechodem do úsporného režimu nelze změnit.
Vnější rozměry (Š x H x V)
Přibl. 403 x 369 x 166 mm (přibl. 15,9 x 14,6 x 6,6 palce)
* Se zasunutou kazetou a zásobníkem.
Hmotnost
Přibl. 6,5 kg (Přibl. 14,3 libry)
* S nainstalovanou tiskovou hlavou.
Tisková hlava/Inkoust
Celkem 1792 trysek (BK 640 trysek, C/M/Y po 384 tryskách)
Technické údaje sítě
Komunikační protokol
TCP/IP
Kabelová síť LAN
Podporované standardy: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASET)
173
Přenosová rychlost: 10/100 Mb/s (automatické přepínání)
Wi-Fi
Podporované standardy: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz
Kanály: 1-11 nebo 1-13
* Frekvenční pásmo a dostupné kanály se v závislosti na zemi nebo oblasti liší.
Vzdálenost komunikace: V interiéru 50 m / 164 stop
* Efektivní dosah závisí na prostředí instalace a na umístění.
Zabezpečení:
WEP (64/128 bitů)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Nastavení:
WPS (metoda Konfigurace stisknutím tlačítka/pomocí kódu PIN)
WCN (WCN-NET)
Snadné bezdrát. připojení
Další funkce: Heslo pro správu
Minimální systémové požadavky
Odpovídá požadavkům operačních systémů, pokud jsou vyšší než zde uvedené údaje.
Windows
Operační systém
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Poznámka: správné fungování lze zaručit pouze u počítače s předinstalovaným systémem Windows 7 nebo novějším.
Ovladač tiskárny a IJ Network Device Setup Utility podporují následující operační systémy:
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2 a Windows Server
2016.
Místo na disku
2,0 GB nebo více
Poznámka: Pro instalaci dodávaného softwaru.
Nezbytná velikost místa na disku se může bez upozornění změnit.
Displej
XGA 1 024 x 768
macOS
Operační systém
OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.12 - macOS 10.14
Místo na disku
1,0 GB nebo více
Poznámka: Pro instalaci dodávaného softwaru.
174
Nezbytná velikost místa na disku se může bez upozornění změnit.
Displej
XGA 1 024 x 768
Další podporované OS
iOS, Android, Windows 10 Mobile
Některé funkce nemusí být ve vybraných podporovaných operačních systémech dostupné.
Podrobné informace naleznete na webu společnosti Canon.
Kompatibilita pro tisk z mobilního telefonu
Apple AirPrint
Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link
Windows 10 Mobile Print
Mopria Print Service
• Instalace softwaru v systému Windows vyžaduje připojení k internetu nebo disk CD-ROM.
• Připojení k internetu vyžadují aplikace Easy-PhotoPrint Editor i všechny uživatelské příručky.
• macOS: U systému macOS je během instalace softwaru vyžadováno připojení k Internetu.
• V domácím síťovém prostředí je nutné zachovat port 5222 otevřený. S žádostí o podrobnosti se
obraťte na správce sítě.
Pokyny v této příručce se mohou bez upozornění změnit.
175
Informace o papíru
Podporované typy médií
Omezení pro vkládání papíru
Nepodporované typy médií
Manipulace s papírem
Oblast tisku
176
Podporované typy médií
Nejlepších výsledků dosáhnete výběrem vhodného papíru pro zamýšlený druh tisku. Společnost Canon
nabízí širokou nabídku papírů pro dokumenty, fotografie i ilustrace. Při tisku důležitých fotografií
doporučujeme používat originální papír společnosti Canon.
Typy médií
Originální papír společnosti Canon
Poznámka
• Varování k používání strany, která není určena k tisku, naleznete v rámci informací o používání
jednotlivých produktů.
• Velikosti stránky a typy médií se liší v závislosti na dané zemi nebo oblasti, kde se papír prodává.
Podrobnosti o velikostech stránek a typech médií naleznete na webu Canon.
• Originální papír společnosti Canon není v některých zemích nebo oblastech k dispozici. Mějte na
paměti, že v USA se papír společnosti Canon neprodává podle čísla modelu. Namísto toho papír
kupujte podle názvu.
Papír pro tisk dokumentů:
• Canon Red Label Superior <WOP111>
• Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
• Papír pro vysoké rozlišení High Resolution Paper <HR-101N>*1
Papír pro tisk fotografií:
• Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
• Lesklý fotografický papír Glossy Photo Paper Everyday Use <GP-501/GP-508>
• Lesklý fotografický papír Photo Paper Glossy <GP-701>
• Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II <PP-201/PP-208/PP-301>
• Photo Paper Pro Luster <LU-101>
• Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
• Matný fotografický papír Matte Photo Paper <MP-101>
Papír pro vytváření původního zboží:
• Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
• Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
• Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
• Restickable Photo Paper <RP-101>
• Removable Photo Stickers <PS-308R>
• Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508>
177
Jiný než originální papír společnosti Canon
• Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)
• Obálky*1
• Blahopřání*1
*1 Tisk na tento papír z ovládacího panelu nebo zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (WiFi) není podporován.
Omezení pro vkládání papíru
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Poznámka
• Při tisku fotografií uložených na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) musíte
zadat velikost stránky a typ média.
Tisk z digitálního fotoaparátu
Velikosti stránek
Můžete použít následující velikosti stránek.
Poznámka
• Velikosti stránky a typy média, které tiskárna podporuje, závisí na používaném operačním systému.
Standardní velikosti:
• Letter
• Legal
• A5
• A4
• B5
• KG/10x15cm(4x6)
• 13x18cm(5"x7")
• 18x25cm(7"x10")
• 20x25cm(8"x10")
• L(89x127mm)
• 2L(127x178mm)
• Čtverec 9cm
• Čtverec 10cm
• Čtverec 13cm
• Hagaki
• Hagaki 2
• Obálka Com 10
178
• Obálka DL
• Nagagata 3
• Nagagata 4
• Yougata 4
• Yougata 6
• Karta 55x91mm
Zvláštní velikosti
Zvláštní velikosti stránek nesmí přesahovat následující limity:
• zadní přihrádka
◦ Minimální velikost: 55,0 x 89,0 mm (2,17 x 3,51 palců)
◦ Maximální velikost: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 palců)
• kazeta
◦ Minimální velikost: 148,0 x 210,0 mm (5,83 x 8,27 palců)
◦ Maximální velikost: 215,9 x 297,0 mm (8,50 x 11,69 palců)
Gramáž papíru
Můžete použít papíry v následujícím rozsahu hmotnosti.
• Běžný papír: Od 64 do 105 g /m2 (od 17 do 28 liber)
• Speciální papír: až 200 g /m2 (53 liber)
179
Omezení pro vkládání papíru
V této části jsou zobrazena omezení pro vkládání papíru do zadní přihrádky, kazetya výstupního zásobníku
na papír.
Omezení pro vkládání papíru do zadní přihrádky a kazety
Omezení pro vkládání papíru do výstupního zásobníku na papír
Poznámka
• Velikosti stránky a typy médií se liší v závislosti na dané zemi nebo oblasti, kde se papír prodává.
Podrobnosti o velikostech stránek a typech médií naleznete na webu Canon.
Omezení pro vkládání papíru do zadní přihrádky a kazety
Originální papír společnosti Canon
Papír pro tisk dokumentů:
Název média <Model č.>
Zadní zásobník
Kazeta
Canon Red Label Superior <WOP111>
A4: Přibližně 100 listů
A4: Přibližně 250 listů
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
A4: Přibližně 80 listů
A4: Přibližně 200 listů
Papír pro vysoké rozlišení High Resolution Paper
A4, B5, Letter: Přibližně 80 li- Není k dispozici
<HR-101N>*1
stů
Papír pro tisk fotografií:
Název média <Model č.>
Zadní zásobník
Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum
A4, Letter, 13x18cm(5"x7"), 20x25cm(8"x10"),
<PT-101>*2
2L(127x178mm): 10 listů
Lesklý fotografický papír Glossy Photo Paper Everyday
Use <GP-501/GP-508>*2
KG/10x15cm(4x6), L(89x127mm), Čtverec 9cm, Čtverec 10cm, Čtverec 13cm, Hagaki: 20 listů
Lesklý fotografický papír Photo Paper Glossy
<GP-701>*2
Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II
<PP-201/PP-208/PP-301>*2
Photo Paper Pro Luster <LU-101>*2
Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semigloss <SG-201>*2
Matný fotografický papír Matte Photo Paper <MP-101>
Papír pro vytváření původního zboží:
Název média <Model č.>
Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
Zadní zásobník
1 list
Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
180
Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
Restickable Photo Paper <RP-101>
Removable Photo Stickers <PS-308R>
Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508>
Jiný než originální papír společnosti Canon
Běžný název
Zadní zásobník
Kazeta
Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)*1
Přibližně 100 listů (Legal:
10 listů)
Přibližně 250 listů
Obálky
10 obálek
Není k dispozici
Blahopřání
Letter, 18x25cm(7"x10"): 1 list Není k dispozici
*1 U některých typů papíru nebo při extrémně vysoké nebo nízké teplotě či vlhkosti nemusí být obvyklé
podávání při maximální kapacitě možné. V takovém případě vložte pouze poloviční objem papíru, nebo
i méně.
*2 Podávání z vloženého stohu papíru může zanechat stopy na vytištěné straně nebo zabránit
úspěšnému podávání. V takovém případě vkládejte listy jednotlivě.
Omezení pro vkládání papíru do výstupního zásobníku na papír
Originální papír společnosti Canon
Papír pro tisk dokumentů:
Název média <Model č.>
Výstupní zásobník na papír
Canon Red Label Superior <WOP111>
Přibližně 50 listů
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
Papír pro vysoké rozlišení High Resolution Paper <HR-101N>
Jiný než originální papír společnosti Canon
Běžný název
Výstupní zásobník na papír
Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)
Přibližně 50 listů (Legal: 10 listů)
Při pokračování v tisku na jiný papír, než je uvedeno výše, doporučujeme nejprve vyjmout již vytištěný
papír nebo obálky z výstupního zásobníku na papír, aby nedocházelo k rozmazání inkoustu nebo změně
barev.
181
Nepodporované typy médií
Nepoužívejte následující typy papíru. Následkem použití níže uvedených typů papíru nejsou pouze
nevyhovující výsledky, ale rovněž může dojít k uvíznutí papíru nebo poruše tiskárny.
• Přehnutý, zkroucený nebo pomačkaný papír
• Vlhký papír
• Papír slabší než korespondenční lístek, například nastříhané kousky běžného papíru nebo papíru z
poznámkových bloků (při tisku na papír menší než formát A5)
• Obrazové pohlednice
• Pohlednice
• Obálky s dvojitou chlopní
• Obálky s reliéfním nebo upraveným povrchem
• Obálky, jejichž lepicí chlopeň je vlhká a lepí
• Všechny typy děrovaných papírů
• Papír jiného než obdélníkového tvaru
• Sešité nebo slepené papíry
• Papír s přilnavým povrchem na zadní straně, jako jsou nálepky
• Papír pokrytý třpytkami atd.
182
Manipulace s papírem
• Při manipulaci dávejte pozor, abyste neodřeli nebo nepoškrábali povrch papíru.
• Papír držte pokud možno za okraje a pokuste se nedotýkat tiskového povrchu. Pokud je na tiskovém
povrchu rozmazaný pot nebo mastnota z rukou, může dojít ke snížení kvality tisku.
• Nedotýkejte se vytištěného povrchu, dokud inkoust nezaschne. I po zaschnutí ale manipulujte s
vytištěným povrchem opatrně a nedotýkejte se ho více, než je nutné. Vzhledem k povaze pigmentového
inkoustu jej lze z potištěného povrchu odstranit třením nebo oškrábat.
• Potřebný počet listů vyjměte z balíku až těsně před tiskem.
• Když netisknete, vyjměte nepoužitý papír ze zadní přihrádky, vložte jej zpět do balíku a nechte na rovné
ploše. Předejdete zkroucení papíru. Papír chraňte před vysokou teplotou, vlhkostí a přímým slunečním
zářením.
183
Režim Koncept
Nastavením možnosti Kvalita tisku (Print quality) na Economy můžete snížit spotřebu černého inkoustu.
K dispozici budete mít více inkoustu pro tisk ve srovnání s nastavením možnosti Kvalita tisku (Print
quality) na hodnotu Standardní (Standard).
Při barevném tisku lze snížit spotřebu černého inkoustu, ačkoli spotřeba barevného inkoustu bude stejná
jako při nastavení možnosti Standardní (Standard).
• Počet potisknutelných listů
Počet potisknutelných listů na láhev na inkoust s černým pigmentem (běžný papír A4) při barevném
tisku
Režim Standardní (Standard): 6 000
Režim Economy: 8 300
• Podmínky pro měření
◦ Obrázky měření:
Barevný tisk: barevný dokument A4 ISO/IEC24712
Černobílý tisk: monochromatický dokument A4 ISO/IEC19752
◦ Způsob měření:
Původní společnosti Canon
◦ Typ papíru:
Běžný papír
◦ Nastavení ovladače tisku:
Nastavení na výchozí hodnotu pro běžný papír, nastavení Tisk v odstínech šedi (Grayscale
Printing) na hodnotu ZAP. pro černobíle měření.
◦ Tisk bez ohraničení:
VYPNUTO
* Počet potisknutelných listů je vypočítaný na láhev na inkoust naplněnou již druhý krát, nikoli na láhev na
inkoust naplněnou při prvním použití tiskárny.
184
Tisk
Tisk z počítače
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu
Tisk z digitálního fotoaparátu
Nastavení papíru
185
Tisk z počítače
Tisk z aplikace (ovladač tiskárny v systému Windows)
Tisk z aplikace (macOS AirPrint)
Tisk z aplikace Canon
Tisk prostřednictvím webové služby
186
Tisk z aplikace (macOS AirPrint)
Tisk Základní
Spuštění tisku bez ohraničení
Tisk na média Hagaki
Přidání tiskárny
Postup otevření obrazovky s nastavením tiskárny
Otevření obrazovky se stavem tisku
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
Odebrání tiskárny ze seznamu tiskáren, pokud ji už nepoužíváte
187
Tisk
Tato tiskárna je kompatibilní se standardním systémem tisku macOS (služba AirPrint).
Tisk můžete spustit okamžitě po připojení této tiskárny k počítači Mac bez nutnosti instalace speciálního
softwaru.
Kontrola prostředí
Nejprve zkontrolujte prostředí.
• Provozní prostředí služby AirPrint
Počítač Mac s nejnovější verzí operačního systému
• Požadavky
Počítač Mac musí být s tiskárnou propojen za použití jedné z následujících metod:
◦ Připojení ke stejné síti LAN
◦ Přímé připojení bez použití bezdrátového směrovače (funkce Přímé připojení)
◦ Připojení prostřednictvím kabelu USB
Tisk z počítače Mac
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté
Poznámka
• Pokud je funkce Automatické zapnutí (Auto power on) aktivní, tiskárna se sama automaticky
zapne ihned po přijetí tiskové úlohy.
2. Vložte papír do tiskárny.
3. V tiskárně vyberte velikost a typ papíru
Zaregistrujte nastavenou velikost a typ papíru na ovládacím panelu tiskárny.
Pokyny naleznete v tématu „Nastavení papíru“.
4. Začněte s tiskem z aplikace
Otevře se dialogové okno Tisk.
5. Vyberte tiskárnu
V seznamu Tiskárna (Printer) v dialogovém okně Tisk zvolte svůj model tiskárny.
188
Poznámka
• Klepnutím na možnost Zobrazit podrobnosti (Show Details) přepněte na podrobné zobrazení
okna s nastavením.
6. Zkontrolujte nastavení tisku
Nastavte položky, jako je například nastavení vhodné velikosti v nabídce Velikost papíru (Paper
Size) nebo položky Zdroj papíru (Feed from) a Typ média (Media Type) z místní nabídky Média
a kvalita (Media & Quality).
V nabídce Typ média (Media Type) vyberte možnost Vybrat automaticky (Auto Select).
Pokud se nechystáte tisknout na obě strany papíru, zrušte označení pole Oboustranný (Two-Sided).
189
Důležité
• Pokud se nastavení velikosti papíru v dialogovém okně Tisk liší od informací o velikosti papíru
v tiskárně, může dojít k chybě. Vyberte vhodné položky v dialogovém okně Tisk i tiskárně, které
odpovídají tištěnému papíru.
• Při tisku ve formátu A4, A5, JIS B5 nebo US Letter nastavte požadovaný zdroj papíru (Hlavní
přihrádka (Main Tray) nebo Zadní přihrádka (Rear Tray)) v nastavení Zdroj papíru (Feed
from) v dialogovém okně Tisk. Pokud v nabídce Zdroj papíru (Feed from) vyberete možnost
Automatický výběr (Auto Select), zdroj papíru se bude lišit v závislosti na nastavení
v nabídce Typ média (Media Type). Pokud v nabídce Typ média (Media Type) vyberete
běžný papír, papír se bude podávat z kazety (hlavní přihrádka). Pokud je nastaven jiný typ
papíru, bude papír podáván ze zadní přihrádky.
• Při tisku například na fotografický papír a pohlednici, u které nelze tisknout na obě strany,
zrušte označení pole Oboustranný (Two-Sided).
Poznámka
• Pomocí dialogového okna Tisk upravte nastavení tisku, jako je rozvržení a pořadí tisku.
Informace o nastavení tisku naleznete v nápovědě pro systém macOS.
7. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)
Tiskárna provede tisk v souladu s použitým nastavením.
Poznámka
• Navázání spojení v síti Wi-Fi může po zapnutí tiskárny trvat až několik minut. Před tiskem
zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti.
• Pokud je nastavení služby Bonjour v tiskárně zablokované, tisk nebude možný. Zkontrolujte
nastavení sítě LAN tiskárny a aktivujte nastavení Bonjour.
• Pokud zaznamenáte potíže s tiskem, přečtěte si kapitolu „Nelze tisknou ve službě AirPrint“.
• Postup otevření obrazovky s nastavením se může lišit v závislosti na používané aplikaci.
Tisk obálek
Při tisku obálek v počítači Mac postupujte následovně.
Tisk výsledného obrázku
Orientace tiskových dat
Orientace vkládané obálky
Tisková data jsou otočena o 180 stupňů
Obálku vložte svisle tak, aby strana s adresou
oproti výslednému obrazu tisku.
směřovala nahoru a přeložená chlopeň obálky byla směrem dolů na pravé straně.
190
Spuštění tisku bez ohraničení
Funkce tisku bez ohraničení zvětší obraz tak, aby mírně přesahoval okraj papíru, a umožňuje tak tisk bez
okraje. Při běžném tisku se okolo oblasti dokumentu vytvoří okraje. Při tisku bez ohraničení nebudou tyto
okraje vytvořeny. Chcete-li vytisknout data (například fotografii) bez okraje, nastavte tisk bez ohraničení.
Postup tisku stránky bez ohraničení je následující:
Nastavení tisku bez ohraničení
1. Nastavte možnost Velikost rozšíření (Amount of extension) na ovládacím panelu
tiskárny
Informace o nastavení velikosti rozšíření naleznete v části „Nastav. tisku“.
Důležité
• Je-li nastavena možnost Velikost: Velká (Amount: Large), na zadní straně papíru mohou
vzniknout šmouhy.
2. Vyberte velikost papíru pro tisk bez ohraničení
V dialogovém okně vyberte pro položku Velikost papíru (Paper Size) možnost XXX (bez okrajů)
(XXX Borderless).
3. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)
191
Po spuštění tisku budou data vytištěna na papír zcela bez ohraničení.
Důležité
• Tisk bez ohraničení je možný pouze u některých velikostí papíru. Ujistěte se, že je pro položku
Velikost papíru (Paper Size) vybrána velikost papíru s údajem „bez okrajů“.
• Kvalita tisku může být v závislosti na typu použitého papíru zhoršena nebo může být horní a spodní
část listu zabarvena.
• Pokud se poměr výšky a šířky liší od rozměrů obrazových dat, potom se na média některých velikostí
pravděpodobně nevytiskne část obrazu.
V takovém případě v aplikaci ořízněte obrazová data podle velikosti papíru.
• Při tisku v měřítku nebo tisku rozvržené stránky nelze tisk bez ohraničení použít.
Poznámka
• Použití tisku bez ohraničení nedoporučujeme, pokud je vybrán běžný papír pro položku Typ média
(Media Type) v části Média a kvalita (Media & Quality).
Zvětšení vytištěné oblasti dokumentu
Nastavení velkého přesahu umožňuje bezproblémový tisk bez ohraničení. Část dokumentu přesahující
velikost papíru se ovšem nevytiskne. Z tohoto důvodu mohou objekty blízko obvodu fotografie na
vytištěném obraze chybět.
Pokud nejste s výsledkem tisku bez ohraničení spokojeni, snižte hodnotu velikosti rozšíření na ovládacím
panelu tiskárny.
Důležité
• Po zmenšení velikosti přesahu se může na výtisku v závislosti na velikosti papíru nečekaně objevit
okraj.
Poznámka
• Při nastavení možnosti Velikost: Minimální (Amount: Minimum) se obrazová data vytisknou v plné
velikosti. Pokud použijete toto nastavení při tisku strany pohlednice obsahující adresu, PSČ
odesílatele se vytiskne ve správné poloze.
192
Tisk na média Hagaki
Tato část popisuje postup tisku pohlednic.
1. Vložte pohlednice do tiskárny.
2. V tiskárně vyberte velikost papíru a typ papíru
Pomocí ovládacího panelu tiskárny zaregistrujte v nastavení velikosti papíru možnost Hagaki.
S ohledem na plánované použití také vyberte v nastavení typu papíru možnost Hagaki, IJ Hagaki nebo
Hagaki K. Při tisku na stranu s adresou zaregistrujte možnost Hagaki.
3. V dialogovém okně Tisk vyberte možnost Vel. str. (Paper Size) a Typ média (Media
Type).
V dialogovém okně Tisk vyberte z nabídky Velikost papíru (Paper Size) možnost Pohlednice
(Postcard) nebo Pohlednice bez okrajů (Postcard Borderless). Při tisku na stranu s adresou vyberte
možnost Pohlednice (Postcard).
V dialogovém okně Tisk vyberte z nabídky Typ média (Media Type) možnost Automatický výběr
(Auto Select).
Důležité
• Tato tiskárna nedokáže tisknout na média Hagaki s připevněnou fotografií nebo nálepkou.
4. Zrušte označení pole Oboustranný (Two-Sided)
193
Důležité
• Oboustranný tisk není u pohlednic možný a je proto nezbytné označení pole Oboustranný (TwoSided) zrušit. Pokud při tisku ponecháte označené pole Oboustranný (Two-Sided), výsledek
tisku se může od požadovaného výsledku lišit.
• Lepších výsledků dosáhnete, pokud budete nejprve tisknout na stranu s textem a až poté na
stranu s adresou.
5. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)
Tiskárna provede tisk v souladu s použitým nastavením.
194
Přidání tiskárny
Vysvětlení postupu přidání tiskárny do vašeho počítače Mac.
Pokud budete chtít znovu přidat dříve odstraněnou tiskárnu, otevřete nabídku Předvolby systému (System
Preferences) -> Tiskárny a skenery (Printers & Scanners), klepněte na symbol + vedle seznamu tiskáren
a proveďte níže popsané kroky.
Pokud je vaše tiskárna připojena pomoci kabelu USB a tento kabel USB připojíte k počítači Mac, tiskárna se
v systému automaticky přidá. Následující postup není v takovém případě nutné provádět.
1. Ujistěte se, že je v otevřeném dialogovém okně vybrána možnost Výchozí (Default).
Poznámka
• Zobrazení názvu vaší tiskárny může chvíli trvat.
2. Výběr tiskárny
Vyberte tiskárnu uvedenou jako Bonjour.
Poznámka
• Pokud se tiskárna nezobrazí, ověřte následující.
• Tiskárna je zapnutá.
• Brána firewall vašeho bezpečnostního softwaru je vypnutá.
• V případě použití připojení Wi-Fi: Tiskárna je buď připojena k bezdrátovému směrovači nebo
přímo k počítači (přímé připojení)
• V případě kabelového připojení LAN: Tiskárna je připojena k síťovému zařízení pomocí
kabelu LAN
3. V nabídce Použít (Use) vyberte možnost Secure AirPrint.
4. Klepněte na tlačítko Přidat (Add).
Tiskárna bude přidána do vašeho počítače Mac.
195
Postup otevření obrazovky s nastavením tiskárny
Obrazovku s nastavením tiskárny lze otevřít pomocí aplikace.
Otevření dialogového okna Vzhled stránky
Pomocí tohoto postupu upravte před tiskem nastavení stránky (papíru).
1. V nabídce Soubor (File) v aplikaci klepněte na příkaz Vzhled stránky... (Page Setup...)
Otevře se dialogové okno Vzhled stránky.
Otevření dialogového okna Tisk
Pomocí tohoto postupu upravte před tiskem nastavení tisku.
1. V nabídce Soubor (File) v aplikaci klepněte na příkaz Tisk... (Print...)
Otevře se dialogové okno Tisk.
196
Otevření obrazovky se stavem tisku
Podle následujícího postupu ověřte průběh tisku:
1. Otevření obrazovky se stavem tisku
• Pokud byla tisková data odeslána do tiskárny
Obrazovka se stavem tisku se otevře automaticky. Pokud budete chtít otevřít obrazovku se stavem
tisku, klepněte na možnost
(ikona tiskárny) uvedenou na panelu Dock.
• Pokud tisková data nebyla odeslána do tiskárny
Otevřete nabídku Předvolby systému (System Preferences) a vyberte možnost Tiskárny
a skenery (Printers & Scanners).
Pokud budete chtít otevřít obrazovku se stavem tisku, vyberte v seznamu tiskáren název modelu
tiskárny a klepněte na možnost Otevřít tiskovou frontu... (Open Print Queue...).
2. Kontrola stavu tisku
Podle potřeby můžete zkontrolovat název souboru, který se tiskne nebo je připraven k tisku.
Odstraní vybranou tiskovou úlohu.
Zastaví tisk zadaného dokumentu.
Obnoví tisk zadaného dokumentu.
Zastaví tisk všech dokumentů.
Tato možnost se zobrazí pouze při zastavení tisku všech dokumentů a umožňuje tento tisk
všech dokumentů obnovit.
Důležité
• Pokud dojde k chybě, zobrazí se na obrazovce pro potvrzení průběhu tisku chybová zpráva.
• Sdělení chybové zprávy se může lišit v závislosti na verzi operačního systému.
• Názvy dílů tiskárny uvedené v chybové zprávě se mohou lišit od názvů uvedených v této příručce.
197
• Pokud bude pro vás obtížné obsahu chybové zprávy porozumět, přečtěte si chybovou zprávu
zobrazenou na ovládacím panelu tiskárny.
198
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
Pokud tiskárna nezačne tisknout, pravděpodobně v ní zůstala data zrušené nebo neúspěšné tiskové úlohy.
Nepotřebné tiskové úlohy můžete odstranit na obrazovce pro kontrolu stavu tisku.
1. Otevřete nabídku Předvolby systému (System Preferences) a vyberte možnost Tiskárny
a skenery (Printers & Scanners).
2. Vyberte svůj model a klepněte na tlačítko Otevřít tiskovou frontu... (Open Print Queue...)
Otevře se obrazovka pro kontrolu stavu tisku.
3. Vyberte nepotřebnou tiskovou úlohu a klepněte na ikonu
Vybraná tisková úloha bude odstraněna.
199
(Odstranit)
Odebrání tiskárny ze seznamu tiskáren, pokud ji už
nepoužíváte
Tiskárnu, kterou už nepoužíváte, můžete podle potřeby odebrat ze seznamu tiskáren.
Před přenášením tiskárny odpojte kabel spojující tiskárnu s počítačem.
Tiskárnu odebrat nelze, pokud nebudete přihlášeni jako správce. Podrobné informace o správcích naleznete
v nabídce Uživatele a skupiny (Users & Groups) dostupné v nastavení Předvolby systému (System
Preferences).
1. Otevřete nabídku Předvolby systému (System Preferences) a vyberte možnost Tiskárny
a skenery (Printers & Scanners).
2. Odstranění tiskárny ze seznamu tiskáren
Vyberte tiskárnu, kterou chcete odebrat ze seznamu tiskáren, a klepněte na symbol -.
Po otevření okna s žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko Odstranit tiskárnu (Delete Printer).
200
Tisk z aplikace Canon
Příručka pro Easy-PhotoPrint Editor
201
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu
Tisk ze zařízení iPhone/iPad/iPod touch (systém iOS)
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu (Android)
Tisk z mobilního zařízení se systémem Windows 10 Mobile
Tisk v režimu přímého bezdrátového připojení
202
Tisk v režimu přímého bezdrátového připojení
K tiskárně můžete připojit ostatní zařízení (počítač, chytrý telefon nebo tablet) libovolně jedním
z následujících způsobů:
• Bezdrátové připojení (připojení zařízení prostřednictvím bezdrátového směrovače)
• Přímé bezdrátové připojení (připojení zařízení v režimu přímého bezdrátového připojení)
V této části je popsán režim přímého bezdrátového připojení, který umožňuje tisknout přímým připojením
ostatních zařízení k této tiskárně.
Režim přímého bezdrátového připojení můžete aktivovat způsobem popsaným níže:
1. Příprava tiskárnu.
Změna nastavení tiskárny pro použití přímého bezdrátového připojení
2. Příprava zařízení pro připojení k tiskárně.
Změna nastavení zařízení a jeho připojení k tiskárně
3. Probíhá tisk.
Tisk v režimu přímého bezdrátového připojení
Důležité
• K této tiskárně je možné současně připojit až 5 dalších zařízení.
• Zkontrolujte omezení použití a až poté tiskárnu přepněte do režimu přímého bezdrátového připojení.
Omezení
Změna nastavení tiskárny pro použití přímého bezdrátového připojení
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup).
Zobrazí se obrazovka Nabídka nastavení (Setup menu).
3. Vyberte možnost Nastavení zařízení (Device settings) a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Nastavení sítě LAN (LAN settings) a stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte možnost Přímé připojení (Wireless Direct) a stiskněte tlačítko OK.
6. Vyberte možnost Přepn. přímé bezd.př. (Switch WL Direct) a stiskněte tlačítko OK.
7. Vyberte možnost Ano (Yes) a stiskněte tlačítko OK.
Po dokončení nastavení se zobrazí obrazovka Info. o bezdr. směrovači (Wireless router info).
203
8. Vyberte možnost Hotovo (Done) a stiskněte tlačítko OK.
Režim přímého bezdrátového připojení se povolí a zařízení je možné bezdrátově připojit k tiskárně.
Poznámka
• Na obrazovce Info. o bezdr. směrovači (Wireless router info) můžete zkontrolovat
následující nastavení. Pomocí tlačítka
a stiskněte tlačítko OK.
vyberte položku, kterou chcete zkontrolovat,
• Název sítě (SSID) (Network name(SSID)): Identifikátor
• Protokol zabezpečení (Security protocol): Nastavení zabezpečení a hesla
• Náz. zař. pro př.b.př. (WL Direct dev. name): Název tiskárny je zobrazen na zařízení
kompatibilním se standardem Wi-Fi Direct.
Při připojování zařízení k tiskárně je nutné zadat heslo. V závislosti na používaném zařízení
heslo potřeba být nemusí.
Po připojení zařízení kompatibilního se standardem Wi-Fi Direct k vaší tiskárně vyberte z
vašeho zařízení jeho název.
• Podrobnosti o postupu úpravy identifikátoru (SSID) a nastavení zabezpečení naleznete v
následujících pokynech.
Změna nastavení přímého bezdrátového připojení
Změna nastavení zařízení a jeho připojení k tiskárně
1. Zapněte ve svém zařízení funkci Wi-Fi.
Zapněte rozhraní Wi-Fi v nastavení svého zařízení.
Další informace o aktivaci funkce Wi-Fi naleznete v návodu k použití vašeho zařízení.
2. Ze seznamu uvedeného na vašem zařízení vyberte možnost „DIRECT-XXXXG5000series“ (kde „X“ představuje alfanumerické znaky).
Poznámka
• Pokud se v seznamu položka „DIRECT-XXXX-G5000series“ nenachází, režim přímého
bezdrátového připojení není aktivní.
Pokyny k povolení přímého bezdrátového připojení naleznete v tématu Změna nastavení
tiskárny pro použití přímého bezdrátového připojení.
3. Zadejte heslo.
Zařízení se připojí k tiskárně.
Poznámka
• Heslo můžete zkontrolovat vytištěním nastavení sítě z tiskárny.
Tisk síťového nastavení
• V závislosti na používaném zařízení heslo potřeba být nemusí.
204
• Pokud máte ve svém zařízení kompatibilním s technologií Wi-Fi Direct nastaveno
upřednostňování připojení prostřednictvím technologie Wi-Fi Direct a zařízení se připojuje
k tiskárně, na tiskárně se zobrazí potvrzující obrazovka s dotazem, zda chcete připojení
zařízení k tiskárně povolit.
Ujistěte se, že se název uvedený na displeji LCD shoduje s názvem bezdrátového
komunikačního zařízení, vyberte možnost Ano (Yes) a stiskněte tlačítko OK.
Tisk v režimu přímého bezdrátového připojení
Po připojení zařízení k tiskárně spusťte tisk z aplikace v zařízení.
Poznámka
• Další informace o tisku ze zařízení naleznete v uživatelské příručce k zařízení nebo aplikaci.
• Po instalaci aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY můžete tisknout ze svého chytrého telefonu nebo
tabletu. Aplikaci je možné stáhnout v obchodě App Store a Google Play.
iOS
Android
Změna nastavení přímého bezdrátového připojení
Podle níže uvedených pokynů upravte nastavení režimu přímého bezdrátového připojení.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup).
Zobrazí se obrazovka Nabídka nastavení (Setup menu).
3. Vyberte možnost Nastavení zařízení (Device settings) a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Nastavení sítě LAN (LAN settings) a stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte možnost Přímé připojení (Wireless Direct) a stiskněte tlačítko OK.
6. Vyberte položku nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Změnit název (SSID) (Change name (SSID))
Upraví identifikátor (SSID) pro přímé bezdrátové připojení nebo název tiskárny, který je zobrazen
na zařízení kompatibilním se standardem Wi-Fi Direct.
• Ruční nastavení (Manual setup)
1. Vyberte možnost Ruční nastavení (Manual setup) a stiskněte tlačítko OK.
2. Stiskněte tlačítko OK.
3. Zadejte nový název tiskárny a poté podržte tlačítko OK.
205
4. Vyberte, zda chcete zadat své záznamy, a poté stiskněte tlačítko OK.
5. Zkontrolujte položky a stiskněte tlačítko OK.
• Automat. aktualiz. (Auto update)
1. Vyberte možnost Automat. aktualiz. (Auto update) a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Ano (Yes) a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Hotovo (Done) a stiskněte tlačítko OK.
Upravený identifikátor (SSID) můžete zkontrolovat výběrem možnosti Název sítě (SSID)
(Network name(SSID)) a stisknutím tlačítka OK.
Změnit heslo (Change password)
• Ruční nastavení (Manual setup)
1. Vyberte možnost Ruční nastavení (Manual setup) a stiskněte tlačítko OK.
2. Zadejte new heslo a podržte tlačítko OK.
Heslo musí obsahovat 10 znaků.
3. Vyberte, zda chcete zadat své záznamy, a poté stiskněte tlačítko OK.
• Automat. aktualiz. (Auto update)
1. Vyberte možnost Automat. aktualiz. (Auto update) a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Ano (Yes) a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Hotovo (Done) a stiskněte tlačítko OK.
Vyberete-li možnost Protokol zabezpečení (Security protocol) místo možnosti Hotovo
(Done), můžete zkontrolovat nové heslo.
Potvrdit žádost (Confirm request)
Obrazovku s potvrzením, když se k tiskárně pokusí připojit zařízení kompatibilní se standardem
Wi-Fi Direct, zobrazíte výběrem možnosti Ano (Yes) a stisknutím tlačítka OK.
Důležité
• S cílem zabránit neoprávněnému přístupu doporučujeme, abyste vybrali nastavení pro
zobrazení obrazovky s potvrzením.
Poznámka
• Pokud změníte nastavení přímého bezdrátového připojení tiskárny, změňte rovněž nastavení
bezdrátového směrovače ve svém zařízení.
206
Nastavení papíru
Registrací velikosti papíru a typu média vloženého v zadní přihrádce nebo kazetě můžete v situacích, kdy
se velikost papíru nebo typ vloženého média liší od nastavení tisku, zobrazit před zahájením tisku zprávu
a tiskárně tak zabránit v nevhodném tisku.
Poznámka
• Výchozí nastavení se liší podle toho, zda tisknete z chytrého telefonu nebo tabletu, ze systému
Windows nebo systému macOS.
Výchozí nastavení zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku
Po vložení papíru:
• Pokud zavřete kryt otvoru podavače:
Zobrazí se obrazovka k registraci informací o papíru v zadní přihrádce.
Zaregistrujte informace o velikosti papíru a typu média v závislosti na vloženém papíru.
207
• Při vložení do kazety:
Zobrazí se obrazovka k registraci informací o papíru v kazetě.
Zaregistrujte velikost papíru podle papíru vloženého v kazetě.
* Do kazety je možné vkládat pouze běžný papír.
Důležité
• Další informace o správné kombinaci nastavení papíru můžete určit pomocí ovladače tiskárny pro
systém Windows nebo na displeji LCD:
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)
Když se nastavení papíru pro tisk liší od informací o papíru
zaregistrovaných v tiskárně:
Příklad:
• Nastavení papíru pro tisk: A5
• Informace o papíru zaregistrované v tiskárně: A4
208
Při zahájení tisku se zobrazí zpráva.
Stisknutím tlačítka OK zobrazíte pod hlášením nastavení papíru zadaná pro tisk.
Zvolte jednu z následujících akcí.
Poznámka
• V závislosti na nastavení se možnosti uvedené níže nemusí zobrazit.
Tisk na vložený pap. (Print on set paper)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout na vložený papír beze změny nastavení papíru.
Pokud je například pro tisk zvoleno nastavení velikosti papíru A5 a v tiskárně je uložena velikost
papíru A4, tiskárna začne tisknout na papír vložený v zadní přihrádce nebo kazetě beze změny
nastavení velikosti papíru pro tisk.
Vyměnit papír (Replace the paper)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete po výměně papíru v zadní přihrádce nebo v kazetě spustit tisk.
Pokud je například pro tisk zvoleno nastavení papíru A5 a v tiskárně je uložena velikost papíru A4,
před tiskem vložte do zadní přihrádky nebo kazety papír velikosti A5.
Po výměně papíru se zobrazí obrazovka s registračními informacemi o papíru v kazetách.
Zaregistrujte informace o papíru podle vloženého papíru.
Poznámka
• Další informace o správné kombinaci nastavení papíru můžete určit pomocí ovladače tiskárny
pro systém Windows nebo na displeji LCD:
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)
Zrušit (Cancel)
Zruší tisk.
Vyberte, pokud chcete změnit nastavení papíru zadané pro tisk. Změňte nastavení papíru a pak
pokus o tisk opakujte.
Výchozí nastavení zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku
• Při tisku z chytrého telefonu nebo tabletu:
Ve výchozím nastavení je zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku povoleno.
Změna nastavení:
Nastavení podavače
• Při tisku ze systému Windows:
Ve výchozím nastavení je zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku zakázáno.
Změna nastavení:
Změna provozního režimu tiskárny
209
• Při tisku ze systému macOS:
Ve výchozím nastavení je zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku povoleno.
Změna nastavení:
Změna provozního režimu tiskárny
Důležité
• Když je zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku zakázáno:
Tiskárna začne tisknout, i když se nastavení papíru pro tisk a informace o papíru zaregistrované
v tiskárně liší.
210
Časté dotazy
Síť
Nelze vyhledat tiskárnu v síti
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Neznámý síťový klíč (heslo)
Nelze tisknout nebo se připojit
Pokud máte další dotazy ohledně sítě, klepněte zde.
Tisk
Tiskárna netiskne
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají rozteklé barvy/
pruhy nebo čáry
Výtisky jsou neuspokojivé
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Nelze tisknout nebo se připojit
Instalace ovladače tiskárny se nezdařila (systém Windows)
Instalace
Chyba
Na LCD displeji se zobrazí čtyřciferné alfanumerických znaky
Pokud dojde k chybě
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
Oprava tiskárny
Řešení potíží
Tiskárna nefunguje
Tiskárna se nezapne
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne
Na displeji LCD se zobrazí špatný jazyk
Displej LCD nesvítí
Potíže s připojením USB
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB
Tiskárna netiskne
Tisk se zastavuje
Nelze tisknou ve službě AirPrint
Tiskárna tiskne pomalu
Nevystřikuje se inkoust
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba „Není papír“
Potíže při automatickém oboustranném tisku
211
Papír není ze zdroje papíru určeného tiskovým ovladačem podáván (systém Windows)
Výtisky jsou neuspokojivé
Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze určit správné nastavení (síť)
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém
Windows)
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Nebyla nalezena Tiskárna při použití kabelové sítě LAN
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Neznámý síťový klíč (heslo)
Zapomenuté heslo správce tiskárny
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze tiskárnu
používat
Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
Nelze určit správné nastavení (instalace)
Instalace ovladače tiskárny se nezdařila (systém Windows)
Aktualizace ovladačů tiskárny v síti (Windows)
Pokud se zobrazí chyba či zpráva
Na LCD displeji se zobrazí čtyřciferné alfanumerických znaky
Pokud dojde k chybě
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
Seznam kódů podpory pro případ chyby
V zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) se zobrazí chybová zpráva
Provozní problémy
Potíže se síťovou komunikací
Potíže při tisku
Potíže s tiskem z chytrého telefonu nebo tabletu
Mechanické potíže
Potíže s instalací nebo stahováním
Chyby a zprávy
Pokud problém nelze vyřešit
Oprava tiskárny
Kontrola stavu tiskové hlavy
212
Nastavení sítě a běžné potíže
V této části naleznete časté dotazy k síti. Vyberte způsob připojení, který používáte, nebo který chcete
používat.
Bezdrátová síť LAN
Přímé bezdrátové
připojení
Drátová síť LAN
Bezdrátová síť LAN
Nelze vyhledat tiskárnu
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém
Windows)
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
V nastavení na obrazovce Vyhledat tiskárnu nebyla tiskárna nalezena
Hledání tiskárny podle adresy IP nebo názvu hostitele při nastavení
Během nastavení Wi-Fi došlo k chybě
Zjistit stejný název tiskárny
Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Nelze tisknout nebo se připojit
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze tiskárnu
používat
Z komunikačního zařízení se nelze připojit k internetu pomocí Wi-Fi
Připojení tiskárny a bezdrátového směrovače pomocí funkce Snadné bezdr. přip.
Nelze připojit chytrý telefon nebo tablet k bezdrátovému směrovači
Během nastavení Wi-Fi došlo k chybě
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
Nelze tisknout nebo se připojit
Rady pro nastavení sítě LAN/Změna nastavení sítě LAN
Neznámý síťový klíč (heslo)
Zapomenuté heslo správce tiskárny
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
Kontrola názvu SSID/klíče bezdrátového směrovače
Kontrola názvu sítě (SSID) bezdrátového směrovače pro chytrý telefon/tablet
Funkce Separátor soukromí/Separátor SSID/Separátor sítě
Výchozí nastavení sítě
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
213
Tisk síťového nastavení
Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Kontrola stavového kódu
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu
Připojení tiskárny a bezdrátového směrovače pomocí funkce Snadné bezdr. přip.
Nelze připojit chytrý telefon nebo tablet k bezdrátovému směrovači
Kontrola názvu sítě (SSID) bezdrátového směrovače pro chytrý telefon/tablet
Nastavení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu
Stahování aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problémy s používáním tiskárny
Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
Tiskárna tiskne pomalu
Přímé bezdrátové připojení (Wireless Direct)
Nelze tisknout nebo se připojit
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Z komunikačního zařízení se nelze připojit k internetu pomocí Wi-Fi
Nelze tisknout nebo se připojit
Rady pro nastavení sítě LAN/Změna nastavení sítě LAN
Neznámý síťový klíč (heslo)
Zapomenuté heslo správce tiskárny
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
Výchozí nastavení sítě
Tisk síťového nastavení
Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Kontrola stavového kódu
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu
Stahování aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problémy s používáním tiskárny
Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
Tiskárna tiskne pomalu
Kabelová síť LAN (Wired LAN)
Nelze vyhledat tiskárnu
V nastavení na obrazovce Vyhledat tiskárnu nebyla tiskárna nalezena
Hledání tiskárny podle adresy IP nebo názvu hostitele při nastavení
Nebyla nalezena Tiskárna při použití kabelové sítě LAN
Zjistit stejný název tiskárny
214
Nelze tisknout nebo se připojit
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Nelze tisknout nebo se připojit
Rady pro nastavení sítě LAN/Změna nastavení sítě LAN
Zapomenuté heslo správce tiskárny
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
Výchozí nastavení sítě
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
Tisk síťového nastavení
Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Kontrola stavového kódu
Problémy s používáním tiskárny
Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
Tiskárna tiskne pomalu
215
Potíže se síťovou komunikací
Nelze vyhledat tiskárnu v síti
Potíže se síťovým připojením
Jiné potíže se sítí
216
Nelze vyhledat tiskárnu v síti
Při provádění nastavení tiskárny:
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat
nastavení tiskárny (systém Windows)
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
Při používání tiskárny:
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Poznámka
• Bezdrátovou a drátovou síť LAN nemůžete používat současně.
217
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows)
Pokud tiskárnu nelze vyhledat a během nastavování ovladače se otevře obrazovka Zkontrolovat nastavení
tiskárny (Check Printer Settings) po hledání tiskárny pomocí funkce Automatické hledání (Automatic
search) na obrazovce Hledání tiskáren (Search for Printers), klikněte na položku Znovu rozpoznat
(Redetect) a vyhledejte tiskárnu znovu podle adresy IP na obrazovce Hledání tiskáren (Search for
Printers).
Pokud tiskárna nebyla nalezena ani po hledání podle její adresy IP, zkontrolujte nastavení sítě.
• Při použití sítě Wi-Fi:
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola stavu napájení
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení Wi-Fi tiskárny
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola prostředí Wi-Fi
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení softwaru
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení bezdrátového směrovače
• Při použití kabelové sítě LAN:
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola kabelu LAN a směrovače
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení kabelové sítě LAN tiskárny
218
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola bezpečnostního nastavení softwaru
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení směrovače
219
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
stavu napájení
Jsou tiskárna i síťové zařízení (směrovač atd.) zapnuté?
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Ujistěte se, že jsou zařízení i síťové zařízení (směrovač atd.) zapnuté.
Pokud jsou tiskárna nebo síťové zařízení vypnuté:
Zapněte tiskárnu nebo síťové zařízení.
Po zapnutí tiskárny a síťového zařízení může chvíli trvat, než budou připraveny k použití. Po zapnutí
tiskárny nebo síťového zařízení chvíli počkejte a pak na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(Check Printer Settings) kliknutím na možnost Znovu rozpoznat (Redetect) tiskárnu znovu zjistěte.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.
Pokud jsou tiskárna a síťové zařízení zapnuté:
Jestliže jsou síťová zařízení zapnutá, vypněte je a znovu zapněte.
Pokud výše uvedený problém přetrvává:
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém
Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě
220
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
připojení počítačové sítě
Můžete se v počítači připojit k webovým stránkám?
Ujistěte se, že jsou počítač i síťové zařízení (směrovač atd.) nakonfigurovány a počítač se může připojit
k síti.
Pokud nemůžete otevřít žádné webové stránky:
Klepnutím na možnost Storno (Cancel) na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer
Settings) přerušte nastavení komunikace v síti.
Následně nakonfigurujte počítač a síťové zařízení.
Pokyny naleznete v příručce s pokyny dodané k počítači a síťovému zařízení nebo se obraťte na
příslušného výrobce.
Pokud po konfiguraci počítače a síťového zařízení můžete webovou stránku otevřít, pokuste se o
opětovné nastavení komunikace v síti.
Pokud můžete zobrazit webové stránky nebo pokud výše uvedené
řešení problém neodstraní:
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení Wi-Fi tiskárny
221
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
nastavení Wi-Fi tiskárny
Umožňuje vaše tiskárna komunikaci v bezdrátové síti?
Ujistěte se, že je na displeji LCD zobrazena ikona
nebo
.
Není-li ikona zobrazena:
Tiskárna není nastavena pro komunikaci v bezdrátové síti. Ve vaší tiskárně zapněte komunikaci
v bezdrátové síti.
Pokud je zobrazena ikona:
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola prostředí Wi-Fi
222
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
prostředí Wi-Fi
Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?
Pomocí ikony na displeji LCD se přesvědčte, že je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači.
Pokud se zobrazí ikona
:
• Zkontrolujte konfiguraci bezdrátového směrovače.
Po ověření nastavení bezdrátového směrovače zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od
bezdrátového směrovače.
Tiskárna se může v interiéru nacházet v okruhu až 50 m (164 stop) od bezdrátového směrovače.
Ujistěte se, že je tiskárna umístěna dostatečně blízko používaného bezdrátového směrovače.
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová
komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová
komunikace může být omezena z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton.
Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte
tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném
frekvenčním pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový
směrovač co nejdále od zdroje rušení.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji
mají uloženou uvnitř.
• Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.
Tiskárnu a bezdrátový směrovač je vhodné propojit v pásmu 2,4 GHz. Ujistěte se, že je bezdrátový
směrovač určený pro cíl tiskárny nastaven na pásmo 2,4 GHz.
Důležité
• Mějte na paměti, že některé bezdrátové směrovače rozlišují názvy sítí (SSID) podle posledního
alfanumerického znaku na pásmo (2,4GHz nebo 5GHz) či na účel (pro počítač nebo herní
zařízení).
223
Pokud budete chtít zkontrolovat název sítě (SSID) bezdrátového směrovače, ke kterému je připojena
tiskárna, vytiskněte nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny dodané k bezdrátovému směrovači nebo se
obraťte na jeho výrobce.
Po provedení výše uvedených pokynů kliknutím na možnost Znovu rozpoznat (Redetect) na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings) znovu rozpoznejte tiskárnu.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.
Pokud tiskárnu nelze rozpoznat, tiskárna není k bezdrátovému směrovači připojena. Připojte tiskárnu
k bezdrátovému směrovači.
Po připojení tiskárny k bezdrátovému směrovači nastavte síťovou komunikaci od začátku.
Pokud se zobrazí ikona
:
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny
224
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
adresy IP tiskárny
Je adresa IP tiskárny stanovena správně?
Jestliže není stanovena adresa IP tiskárny, tiskárna nemusí být nalezena. Přesvědčte se, že adresu IP
tiskárny nepoužívá jiné zařízení.
Chcete-li zkontrolovat adresu IP tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Jestliže není adresa IP stanovena správně:
Prohlédněte si téma Jestliže se zobrazí obrazovka s chybou: a zadejte adresu IP.
Jestliže je adresa IP stanovena správně:
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení softwaru
225
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
nastavení softwaru
Dočasně zakažte blokování v rámci brány firewall.
Brána firewall bezpečnostního softwaru nebo operačního systému počítače může omezit komunikaci mezi
tiskárnou a počítačem. Zkontrolujte nastavení brány firewall bezpečnostního softwaru nebo operačního
systému nebo prostudujte zprávu, která se v počítači zobrazuje a blokování dočasně zakažte.
Pokud brána firewall koliduje s nastavením:
• Pokud se zobrazí zpráva:
Pokud se zobrazí upozornění na pokus softwaru Canon o přístup k síti, nastavte v bezpečnostním
softwaru povolení tohoto přístupu.
Po umožnění přístupu softwaru na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer
Settings) kliknutím na možnost Znovu rozpoznat (Redetect) znovu rozpoznejte tiskárnu.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové
komunikace.
• Pokud se zpráva nezobrazí:
Zrušte nastavení a nastavte bezpečnostní software tak, aby softwaru Canon povolil přístup k síti.
Soubor SETUP.exe nebo SETUP64.exe ve složce win > Driver > DrvSetup na instalačním disku
CD-ROM
Po úpravě nastavení bezpečnostního softwaru se pokuste o opětovné nastavení komunikace v síti.
Po dokončení nastavení povolte bránu firewall.
Poznámka
• Další informace o nastavení brány firewall v operačním systému nebo bezpečnostním softwaru
naleznete v uživatelské příručce nebo se obraťte na jeho výrobce.
Pokud výše uvedený problém přetrvává:
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení bezdrátového směrovače
226
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
nastavení bezdrátového směrovače
Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.
Zkontrolujte nastavení připojení k síti v rámci bezdrátového směrovače, jako např. filtrování adres IP,
filtrování adres MAC, šifrovací klíč nebo funkci DHCP.
Přesvědčte se, že rádiový kanál bezdrátového směrovače je stejný jako rádiový kanál přiřazený
k tiskárně.
Pokyny k nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny dodané k bezdrátovému
směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Současně ověřte, že používaný bezdrátový směrovač je nastaven pro 2,4GHz pásmo.
Důležité
• Mějte na paměti, že v závislosti na bezdrátovém směrovači dojde k přidělení odlišného názvu sítě
(SSID) k pásmu (2,4GHz nebo 5GHz) či jeho využití (počítač nebo herní zařízení). Odlišnosti se
dosahuje použitím alfanumerických znaků na konci názvu sítě (SSID).
Po kontrole nastavení bezdrátového směrovače na obrazovce Znovu rozpoznat (Redetect) kliknutím na
možnost Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings) znovu rozpoznejte tiskárnu.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.
227
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na
obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) –
Kontrola kabelu LAN a směrovače
Je připojen kabel LAN a jsou zapnuty tiskárna i směrovač?
Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen.
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Ujistěte se, že je směrovač zapnutý.
Pokud je kabel LAN připojen a tiskárna nebo síťové zařízení jsou
vypnuté:
Zapněte tiskárnu nebo síťové zařízení.
Po zapnutí tiskárny i síťového zařízení může chvíli trvat, než budou připraveny k použití. Po zapnutí
tiskárny či síťového zařízení chvíli vyčkejte a klepnutím na tlačítko Znovu rozpoznat (Redetect) na
obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings) se pokuste tiskárnu znovu
rozpoznat.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.
Pokud je kabel LAN připojen a tiskárna i síťové zařízení jsou zapnuté:
Pokud tiskárnu nelze vyhledat ani po pokusu o její opětovné rozpoznání (i když jsou tiskárna i síťové
zařízení zapnuté):
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě
228
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na
obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) –
Kontrola připojení počítačové sítě
Můžete se v počítači připojit k webovým stránkám?
Ujistěte se, že jsou počítač i síťové zařízení (směrovač atd.) nakonfigurovány a počítač se může připojit
k síti.
Pokud nemůžete otevřít žádné webové stránky:
Klepnutím na možnost Storno (Cancel) na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer
Settings) přerušte nastavení komunikace v síti.
Následně nakonfigurujte počítač a síťové zařízení.
Pokyny naleznete v příručce s pokyny dodané k počítači a síťovému zařízení nebo se obraťte na
příslušného výrobce.
Pokud po konfiguraci počítače a síťového zařízení můžete webovou stránku otevřít, pokuste se o
opětovné nastavení komunikace v síti.
Pokud webové stránky můžete otevřít:
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení kabelové sítě LAN tiskárny
229
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na
obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) –
Kontrola nastavení kabelové sítě LAN tiskárny
Umožňuje vaše tiskárna komunikaci v kabelové síti?
Ujistěte se, že je na displeji LCD zobrazena ikona
.
Není-li ikona zobrazena:
Tiskárna není nastavena pro komunikaci v kabelové síti. Ve vaší tiskárně zapněte komunikaci v kabelové
síti.
Po zapnutí kabelové komunikace opakujte nastavení síťové komunikace od začátku.
Pokud je zobrazena ikona:
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny
230
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na
obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) –
Kontrola adresy IP tiskárny
Je adresa IP tiskárny stanovena správně?
Jestliže není stanovena adresa IP tiskárny, tiskárna nemusí být nalezena. Přesvědčte se, že adresu IP
tiskárny nepoužívá jiné zařízení.
Chcete-li zkontrolovat adresu IP tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Jestliže není adresa IP stanovena správně:
Prohlédněte si téma Jestliže se zobrazí obrazovka s chybou: a zadejte adresu IP.
Jestliže je adresa IP stanovena správně:
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola bezpečnostního nastavení softwaru
231
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na
obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) –
Kontrola bezpečnostního nastavení softwaru
Dočasně zakažte blokování v rámci brány firewall.
Brána firewall bezpečnostního softwaru nebo operačního systému počítače může omezit komunikaci mezi
tiskárnou a počítačem. Zkontrolujte nastavení brány firewall bezpečnostního softwaru nebo operačního
systému nebo prostudujte zprávu, která se v počítači zobrazuje a blokování dočasně zakažte.
Pokud brána firewall koliduje s nastavením:
• Pokud se zobrazí zpráva:
Pokud se zobrazí upozornění na pokus softwaru Canon o přístup k síti, nastavte v bezpečnostním
softwaru povolení tohoto přístupu.
Po umožnění přístupu softwaru na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer
Settings) kliknutím na možnost Znovu rozpoznat (Redetect) znovu rozpoznejte tiskárnu.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové
komunikace.
• Pokud se zpráva nezobrazí:
Zrušte nastavení a poté nastavte bezpečnostní software tak, aby softwaru Canon umožnil přístup
k síti.
Soubor SETUP.exe nebo SETUP64.exe ve složce win > Driver > DrvSetup na instalačním disku
CD-ROM
Po úpravě nastavení bezpečnostního softwaru se pokuste o opětovné nastavení komunikace v síti.
Po dokončení nastavení povolte bránu firewall.
Poznámka
• Další informace o nastavení brány firewall v operačním systému nebo bezpečnostním softwaru
naleznete v uživatelské příručce nebo se obraťte na jeho výrobce.
Pokud výše uvedený problém přetrvává:
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení směrovače
232
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na
obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) –
Kontrola nastavení směrovače
Zkontrolujte nastavení směrovače.
Zkontrolujte nastavení připojení k síti v rámci směrovače, jako např. filtrování adres IP, filtrování adres
MAC nebo funkci DHCP.
Další informace o kontrole nastavení směrovače naleznete v příručce s pokyny dodané se směrovačem
nebo se obraťte na jeho výrobce.
Po kontrole nastavení směrovače na obrazovce Znovu rozpoznat (Redetect) kliknutím na možnost
Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings) znovu rozpoznáte tiskárnu.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.
233
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
Pokud se nedá pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny (Printer Connection), zkuste následující
postup.
Kontrola 1
Zkontrolujte, zda je kabel USB řádně připojen k tiskárně a počítači.
Propojte tiskárnu a počítač pomocí kabelu USB podle následující ilustrace. Port USB naleznete na zadní straně
tiskárny.
Důležité
• Zapojte konektor typu B do tiskárny stranou s vrubem směrem nahoru. Podrobné informace naleznete
v uživatelské příručce dodané s kabelem USB.
Kontrola 2
Podle postupu níže znovu připojte tiskárnu a počítač.
Důležité
• V systému macOS se ujistěte, že je v levé spodní části obrazovky Tiskárny a skenery (Printers &
Scanners) uvedena ikona zámku.
Pokud se zobrazí ikona
(zámek), klepnutím na ikonu zámek odemkněte (pro odemknutí jsou nezbytné
jméno a heslo správce).
1. Odpojte kabel USB od tiskárny a počítače a poté jej opět zapojte.
2. Ujistěte se, že se tiskárna nepoužívá, a vypněte ji.
3. Zapněte tiskárnu.
Pokud se vám problém nedaří vyřešit, přeinstalujte pomocí níže uvedeného
postupu ovladač tiskárny.
Kontrola 3
234
• V systému Windows:
1. Klepněte na tlačítko Storno (Cancel).
2. Na obrazovce Nastavení zrušeno (Setup Canceled) klepněte na možnost Zpět na
začátek (Back to Top).
3. Nastavení dokončete klepnutím na možnost Konec (Exit) na obrazovce Zahájit nastavení
(Start Setup).
4. Vypněte tiskárnu.
5. Restartujte počítač.
6. Ujistěte se, že není spuštěna žádná aplikace.
7. Proveďte nastavení na první stránce dokumentu Příručka online.
Poznámka
• K opětovnému nastavení můžete použít instalační disk CD-ROM.
• V systému macOS:
1. Klepněte na tlačítko Další (Next).
Zobrazí se obrazovka oznamující, že ještě nebyla dokončena instalace.
2. Klepněte na tlačítko Ne (No).
Zobrazí se obrazovka pro výběr softwarové aplikace k instalaci.
3. Klepněte na tlačítko Zpět na začátek (Back to Top).
4. Na obrazovce Zahájit nastavení (Start Setup) klepněte na možnost Konec (Exit).
5. Vypněte tiskárnu.
6. Restartujte počítač.
7. Ujistěte se, že není spuštěna žádná aplikace.
8. Proveďte nastavení na první stránce dokumentu Příručka online.
235
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Kontrola 1
Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
V opačném případě ověřte, zda je tiskárna pevně připojena k napájení a stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON) ji
zapněte.
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka ZAPNOUT (ON)
přestane blikat a zůstane rozsvícená.
Kontrola 2
Prohlédněte si ikonu
na displeji LCD.
Pokud se ikona nezobrazí, vyberte v nabídce nastavení možnost Nastavení zařízení (Device settings) >
Nastavení sítě LAN (LAN settings) > Wi-Fi > Povolit/zakáz. Wi-Fi (Wi-Fi enab./disable) a poté vyberte
možnost Aktivní (Enable).
Pokud se ikona
zobrazí, přejděte ke kontrole 3 nebo další kontrole položek a ujistěte se, že nastavení
tiskárny bylo dokončeno nebo že je nastavení připojovaného bezdrátového směrovače v pořádku.
Kontrola 3
Zkontrolujte, zda bylo na počítači dokončeno nastavení tiskárny.
V opačném případě proveďte nastavení z webové stránky.
Při použití systému Windows můžete k nastavení použít instalační disk CD-ROM.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 4
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně a v bezdrátovém směrovači
stejné.
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na
jeho výrobce.
236
Poznámka
• Pro připojení k bezdrátovému směrovači použijte 2,4GHz frekvenční pásmo. Použijte stejný název sítě
(SSID) nastavený pro tiskárnu, jako pro 2,4GHz frekvenční pásmo bezdrátového směrovače.
Kontrolu názvu sítě (SSID) nastaveného pro tiskárnu můžete provést vytištěním informací o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 5
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se
zhorší. Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač blíže k sobě.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají
uloženou uvnitř.
Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte sílu signálu
a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.
Kontrola 6
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi
různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena
z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s
počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním
pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od zdroje
rušení.
Na displeji LCD zkontrolujte sílu signálu.
LCD a ovládací panel
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
237
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 7
Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.
Další informace o postupu kontroly nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v uživatelské příručce
k počítači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Poznámka
• Pokud používáte chytrý telefon nebo tablet, ujistěte se, že je v zařízení povoleno připojení Wi-Fi.
Ověřte, že je v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny (Printer properties) na
kartě Porty (Ports) vybrána položka Povolit obousměrnou komunikaci (Enable
bidirectional support) (systém Windows).
Kontrola 8
Pokud ne, výběrem vhodné možnosti povolte podporu obousměrné komunikace.
Kontrola 9
Zkontrolujte, zda je brána firewall bezpečnostního softwaru zakázána.
Je-li ve vašem bezpečnostním softwaru brána firewall zapnuta, může se zobrazit varování, že se software
Canon pokouší získat přístup k síti. Pokud se dané varování zobrazí, nastavte bezpečnostní software tak, aby
tomuto softwaru vždy povolil přístup.
Používáte-li programy, které přepínají síťová prostředí, zkontrolujte jejich nastavení. Některé programy mají ve
výchozím nastavení bránu firewall povolenou.
Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě
LAN, použijte pro název sítě (SSID) alfanumerické znaky (systém macOS).
Kontrola 10
Pokud se problém nevyřeší, proveďte znovu nastavení z webové stránky.
Při použití systému Windows můžete nastavení zopakovat pomocí instalačního disku CD-ROM.
238
Potíže se síťovým připojením
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Neznámý síťový klíč (heslo)
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového
směrovače nelze tiskárnu používat
239
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Po změnách konfigurace sítě se nelze připojit k tiskárně
Nelze se připojit k tiskárně pomocí bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi)
Nelze se připojit k tiskárně pomocí přímého bezdrátového připojení
Nelze se připojit k tiskárně pomocí kabelové sítě LAN
Nelze tisknout prostřednictvím sítě
Po změnách konfigurace sítě se nelze připojit k tiskárně
Získání adresy IP může počítači chvíli trvat. Možná bude nutné restartovat počítač.
Ujistěte se, že počítač získal platnou adresu IP a znovu se pokuste tiskárnu vyhledat.
Nelze se připojit k tiskárně pomocí bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi)
Zkontrolujte stav napájení tiskárny, zařízení v síti (např. bezdrátový
směrovač) a chytrý telefon nebo tablet.
Kontrola 1
• Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
• Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
• Podle okolností může být nezbytné vyřešit potíže s bezdrátovým směrovačem (např. aktualizace
intervalu klíče, vyřešení potíží s intervalem aktualizací DHCP, režim úspory energie apod.) nebo
aktualizovat firmware bezdrátového směrovače.
Podrobnosti vám sdělí výrobce vašeho bezdrátového směrovače.
Kontrola 2
Můžete se v počítači připojit k webovým stránkám?
Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.
Další informace o kontrole nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v příručce s pokyny dodané
s počítačem nebo se obraťte na jeho výrobce.
Kontrola 3
Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?
Stav připojení navázaného mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem můžete zkontrolovat pomocí ikony na
displeji LCD. Pokud se ikona
nezobrazí, síť Wi-Fi je neaktivní. Ve vaší tiskárně zapněte komunikaci
v bezdrátové síti.
Kontrola 4
Ujistěte se, že síťové nastavení tiskárny odpovídá nastavení bezdrátového
směrovače.
240
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na
jeho výrobce.
Poznámka
• Pro připojení k bezdrátovému směrovači použijte 2,4GHz frekvenční pásmo. Použijte stejný název sítě
(SSID) nastavený pro tiskárnu, jako pro 2,4GHz frekvenční pásmo bezdrátového směrovače.
Chcete-li zkontrolovat nastavení sítě v tiskárně, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 5
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se
zhorší. Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač blíže k sobě.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají
uloženou uvnitř.
Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte stav signálu
a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.
Kontrola 6
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi
různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena
z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s
počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním
pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od
zdroje rušení.
Na displeji LCD zkontrolujte sílu signálu.
LCD a ovládací panel
241
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 7
Zkontrolujte čísla kanálu Wi-Fi použity pro váš počítač.
Je nutné mít stejné číslo kanálu Wi-Fi, které používáte pro bezdrátový směrovač jako váš počítač. Běžně je
nastaven tak, že můžete využívat všechny kanály Wi-Fi. Pokud jsou však kanály, které používáte, omezeny,
kanály Wi-Fi se neshodují.
Informace o čísle kanálu Wi-Fi dostupném pro váš počítač naleznete v příručce s pokyny ke svému počítači.
Zkontrolujte, zda se u kanálu nastaveného v bezdrátovém směrovači jedná
o použitelný kanál ověřený při kontrole 7.
Kontrola 8
Není-li tomu tak, změňte kanál nastavený na bezdrátovém směrovači.
Kontrola 9
Zkontrolujte, zda je brána firewall bezpečnostního softwaru zakázána.
Je-li ve vašem bezpečnostním softwaru brána firewall zapnuta, může se zobrazit varování, že se software
Canon pokouší získat přístup k síti. Pokud se dané varování zobrazí, nastavte bezpečnostní software tak, aby
tomuto softwaru vždy povolil přístup.
Používáte-li programy, které přepínají síťová prostředí, zkontrolujte jejich nastavení. Některé programy mají ve
výchozím nastavení bránu firewall povolenou.
Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě
LAN, použijte pro název sítě (SSID) alfanumerické znaky (systém macOS).
Kontrola 10
Pokud se problém nevyřeší, proveďte znovu nastavení z webové stránky.
Při použití systému Windows můžete nastavení zopakovat pomocí instalačního disku CD-ROM.
• Umístění:
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky.
Nelze se připojit k tiskárně pomocí přímého bezdrátového připojení
242
Kontrola 1
Zkontrolujte stav napájení tiskárny a ostatních zařízení (chytrý telefon nebo
tablet).
Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
Kontrola 2
Zkontrolujte nastavení tiskárny.
Vyberte postupně položky Nastavení zařízení (Device settings) > Nastavení sítě LAN (LAN settings) >
Přímé připojení (Wireless Direct) > Přepn. přímé bezd.př. (Switch WL Direct) a potom vyberte možnost
Ano (Yes).
Kontrola 3
Ověřte nastavení vašeho zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu).
Ujistěte se, že je v zařízení povoleno použití Wi-Fi.
Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
Kontrola 4
Ujistěte se, že je u připojení k zařízení uvedena vaše tiskárna (například
chytrý telefon nebo tablet).
Jako cíl připojení k zařízení vyberte název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení zadaný pro tiskárnu.
Ověřte cíl zařízení.
Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny k zařízení nebo na webové stránce výrobce.
Chcete-li zkontrolovat název sítě (SSID) pro režim Přímé bezdrátové připojení tiskárny, můžete jej zobrazit na
ovládacím panelu tiskárny nebo jej vytisknout spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.
• Otevřete na displeji LCD.
Nastavení sítě LAN
• Vytiskněte síťové nastavení.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 5
Zadali jste správné heslo nastavené pro režim přímého bezdrátového
připojení?
Chcete-li zkontrolovat heslo pro tiskárnu, můžete je zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo je vytisknout
spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.
• Otevřete na displeji LCD.
Nastavení sítě LAN
• Vytiskněte síťové nastavení.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 6
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od zařízení.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a zařízením příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se zhorší. Umístěte
tiskárnu a zařízení blíže k sobě.
Kontrola 7
Ověřte, zda je již připojeno 5 zařízení.
243
Režim přímého bezdrátového připojení neumožňuje připojit více než 5 zařízení.
Nelze se připojit k tiskárně pomocí kabelové sítě LAN
Kontrola 1
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
Kontrola 2
Zkontrolujte, zda je kabel LAN řádně připojen.
Ujistěte se, že je tiskárna připojena ke směrovači prostřednictvím kabelu LAN. Pokud je kabel LAN
nedostatečně připojen, připojte jej správně.
Je-li kabel LAN připojený ke směrovači na straně sítě WAN, připojte kabel ke směrovači na straně sítě LAN.
Pokud se problém nevyřeší, proveďte znovu nastavení z webové stránky.
Při použití systému Windows můžete nastavení zopakovat pomocí instalačního disku CD-ROM.
Nelze tisknout prostřednictvím sítě
Kontrola 1
Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.
Další informace o postupu kontroly nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v uživatelské příručce
k počítači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Kontrola 2
Jestliže není nainstalovaný ovladač tiskárny, nainstalujte ho (systém
Windows)
Ovladač tiskárny nainstalujte pomocí instalačního disku CD-ROM nebo jej nainstalujte z webu Canon.
Používáte-li síť Wi-Fi, zkontrolujte, zda bezdrátový směrovač neomezuje
počítače, které jej mohou využívat.
Kontrola 3
Další informace o připojení a nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny
k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Poznámka
• Chcete-li zjistit adresu MAC nebo adresu IP počítače, přečtěte si téma Kontrola adresy IP nebo adresy
MAC počítače.
244
Neznámý síťový klíč (heslo)
Neznámý klíč WPA/WPA2 nebo WEP pro bezdrátový směrovač, nelze se připojit
Nastavení šifrovacího klíče
Neznámý klíč WPA/WPA2 nebo WEP pro bezdrátový směrovač, nelze
se připojit
Další informace o nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému
směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač může komunikovat s bezdrátovým
směrovačem.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Nastavení šifrovacího klíče
Další informace o nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému
směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač může komunikovat s bezdrátovým
směrovačem.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
245
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vybrat možnost WPA, WPA2 nebo WPA/WPA2. Pokud je váš
bezdrátový směrovač kompatibilní s klíčem WPA/WPA2, můžete použít také režim WPA2 nebo WPA.
• Použití klíče WPA/WPA2 (systém Windows)
Metoda ověřování, heslo Wi-Fi a typ dynamického šifrování musí být stejné v bezdrátovém
směrovači, tiskárně i počítači.
Zadejte heslo Wi-Fi nakonfigurované na bezdrátovém směrovači.
Automaticky se vybere způsob dynamického šifrování TKIP (základní šifrování) nebo AES
(zabezpečené šifrování).
Podrobnosti naleznete v tématu Pokud se otevře obrazovka Podrobnosti WPA/WPA2.
Poznámka
• Tato tiskárna podporuje standardy WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) a WPA2-PSK
(WPA2-Personal).
• Použití klíče WEP
Délka nebo formát hesla Wi-Fi a metoda ověřování musí být stejné v bezdrátovém směrovači,
tiskárně i počítači.
K zajištění komunikace s bezdrátovým směrovačem, který generuje heslo automaticky, je třeba
nastavit tiskárnu tak, aby používala heslo vytvořené bezdrátovým směrovačem.
◦ V systému Windows:
Když se po klepnutí na tlačítko Hledat... (Search...) na obrazovce Nastavení sítě (Wi-Fi)
(Network Settings (Wi-Fi)) v nástroji IJ Network Device Setup Utility otevře obrazovka
Podrobnosti WEP (WEP Details), postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte délku,
formát a číslo hesla .
Podrobnosti naleznete v tématu Pokud se otevře obrazovka Podrobnosti WEP.
Poznámka
• Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě LAN:
Po připojení tiskárny k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě LAN zkontrolujte nastavení
Zabezpečení bezdrát. sítě (Wireless Security) v nabídce AirPort Utility.
• Pokud je v nabídce délky hesla v nastavení základní stanice AirPort zvolena možnost
40bitové WEP (WEP 40 bit), vyberte možnost 64 bitů (64 bit).
• K použití hesla vyberte možnost 1. V opačném případě nebude mít váš počítač možnost
komunikovat s tiskárnou prostřednictvím bezdrátového směrovače.
246
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení
bezdrátového směrovače nelze tiskárnu používat
Po výměně bezdrátového směrovače proveďte znovu nastavení sítě v tiskárně podle nového směrovače.
Proveďte nastavení z webové stránky.
Při použití systému Windows můžete k nastavení použít instalační disk CD-ROM.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Pokud problém přetrvává, vyzkoušejte následující.
Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou
komunikovat
Poté, co došlo ke změně typu šifrování v bezdrátovém směrovači, nelze při povoleném šifrování
s tiskárnou komunikovat
Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče
v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou komunikovat
Kontrola 1
Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.
Pokyny k nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo
se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač a bezdrátový směrovač spolu při tomto nastavení
komunikují.
247
Provádíte-li u bezdrátového směrovače filtrování adres MAC nebo IP,
zkontrolujte, zda jsou adresy MAC nebo IP počítače, síťového zařízení či tiskárny
registrovány.
Kontrola 2
Používáte-li klíč WPA/WPA2 nebo heslo, zkontrolujte, zda je v počítači,
síťovém zařízení a tiskárně nastaven stejný šifrovací klíč jako v bezdrátovém směrovači.
Kontrola 3
Délka nebo formát hesla Wi-Fi a metoda ověřování musí být stejné v bezdrátovém směrovači, tiskárně
i počítači.
Podrobné informace naleznete v části Nastavení šifrovacího klíče.
Poté, co došlo ke změně typu šifrování v bezdrátovém směrovači,
nelze při povoleném šifrování s tiskárnou komunikovat
Jestliže u tiskárny změníte typ šifrování a toto zařízení následně nekomunikuje s počítačem, přesvědčte
se, že typ šifrování v počítači a bezdrátovém směrovači odpovídá typu nastavenému v tiskárně.
Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou
komunikovat
248
Jiné potíže se sítí
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
249
Kontrola informací o síti
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC tiskárny
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC počítače
Ověření komunikace mezi počítačem, tiskárnou a bezdrátovým směrovačem
Kontrola informací o síťovém nastavení
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC tiskárny
Chcete-li zkontrolovat adresu IP nebo adresu MAC tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
V systému Windows můžete informace o nastavení sítě zkontrolovat také na obrazovce počítače.
Obrazovka nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC počítače
Chcete-li zkontrolovat adresu IP nebo adresu MAC počítače, pokračujte podle níže uvedených pokynů.
• V systému Windows:
1. Podle níže uvedeného postupu přejděte na příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 10 klepněte pravým tlačítkem na možnost Start a vyberte možnost
Příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 8.1 spusťte příkazový řádek (Command Prompt) z obrazovky Start. Pokud
se na obrazovce Start Příkazový řádek (Command Prompt) nezobrazuje, vyberte ovládací
tlačítko Hledat (Search) a zadejte řetězec „Příkazový řádek (Command Prompt)“.
V systému Windows 7 klepněte na možnost Start > Všechny programy (All Programs) >
Příslušenství (Accessories) > Příkazový řádek (Command Prompt).
2. Zadejte příkaz „ipconfig/all“ a stiskněte klávesu Enter.
Zobrazí se adresa IP a adresa MAC vašeho počítače. Pokud počítač není připojený k síti, adresa
IP se nezobrazí.
• V systému macOS:
1. V nabídce Apple klepněte na položku Předvolby systému (System Preferences)
a poté na položku Síť (Network).
250
2. Ujistěte se, že jste zvolili síťové rozhraní používané v počítači a klepněte na možnost
Pokročilé (Advanced).
Pokud v počítači používáte síť Wi-Fi, nezapomeňte v nabídce síťového rozhraní zvolit možnost
Wi-Fi. Jestliže používáte kabelovou síť LAN, zvolte možnost Ethernet.
3. Klepnutím na tlačítko TCP/IP zkontrolujte adresu IP nebo klepnutím na možnost
Hardware zkontrolujte adresu MAC.
Ověření komunikace mezi počítačem, tiskárnou a bezdrátovým
směrovačem
Pomocí příkazu Ping ověřte, zda probíhá komunikace.
• V systému Windows:
1. Podle níže uvedeného postupu přejděte na příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 10 klepněte pravým tlačítkem na možnost Start a vyberte možnost
Příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 8.1 spusťte příkazový řádek (Command Prompt) z obrazovky Start. Pokud
se na obrazovce Start Příkazový řádek (Command Prompt) nezobrazuje, vyberte ovládací
tlačítko Hledat (Search) a zadejte řetězec „Příkazový řádek (Command Prompt)“.
V systému Windows 7 klepněte na možnost Start > Všechny programy (All Programs) >
Příslušenství (Accessories) > Příkazový řádek (Command Prompt).
2. Zadejte případ Ping a stiskněte klávesu Enter.
Příkaz Ping vyvoláte následovně: ping XXX.XXX.XXX.XXX
„XXX.XXX.XXX.XXX“ je adresa IP cílového zařízení.
Pokud komunikace probíhá, zobrazí se zpráva následujícího typu.
Odpověď od XXX.XXX.XXX.XXX: bajty=32 čas=10ms TTL=255
Zobrazí-li se text Požadavek vypršel (Request timed out), komunikace neprobíhá.
• V systému macOS:
1. Podle následujícího postupu spusťte nástroj Network Utility.
Vyberte v nabídce Spustit (Go) nástroje Finder možnost Počítač (Computer) a poklepejte na
možnosti Macintosh HD > Systém (System) > Knihovna (Library) > CoreServices > Aplikace
(Applications) > Síťová utilita (Network Utility).
2. Klepněte na možnost Ping.
251
3. Nezapomeňte označit možnost Poslat pouze XX dotazů ping (Send only XX pings)
(kde XX představuje číslo).
4. V nabídce Zadejte síťovou adresu, na kterou chcete odeslat pakety ping (Enter
the network address to ping) zadejte adresu IP cílové tiskárny nebo cílového
bezdrátového směrovače.
5. Klepněte na možnost Ping.
„XXX.XXX.XXX.XXX“ je adresa IP cílového zařízení.
Otevře se následující typ zprávy.
64 bajtů z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3,394 ms
64 bajtů z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1,786 ms
64 bajtů z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1,739 ms
--- statistika dotazu ping XXX.XXX.XXX.XXX --Odeslané pakety: 3, přijaté pakety: 3, ztracené pakety: 0%
Pokud je ztráta paketů 100%, komunikace neprobíhá. V opačném případě může počítač s cílovým
zařízením komunikovat.
Kontrola informací o síťovém nastavení
Chcete-li zkontrolovat informace o nastavení sítě tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
252
Obnovení výchozího nastavení
Důležité
• Při inicializaci dojde k vymazání všech síťových nastavení tiskárny a tisk z počítače prostřednictvím sítě
již nebude možný. Chcete-li po obnovení výchozího nastavení tiskárnu znovu používat v síti, proveďte
znovu nastavení podle pokynů na webové stránce.
Při použití systému Windows můžete k nastavení použít instalační disk CD-ROM.
Pomocí ovládacího panelu tiskárny inicializujte síťové nastavení.
Obnovit výchozí nastavení
253
Potíže s tiskem z chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu
254
Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu
Při pokusu o tisk z chytrého telefonu nebo tabletu může dojít k potížím s komunikací vašeho chytrého
telefonu nebo tabletu s tiskárnou.
Zjistěte příčinu potíží s ohledem na způsob připojení.
S tiskárnou nelze komunikovat v bezdrátové síti LAN
Nelze komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového připojení
Poznámka
• Podrobnosti v případě potíží s tiskem kvůli problémům s připojením a další informace o úpravě
nastavení podle příslušného způsobu připojení:
Použití služby PIXMA/MAXIFY Cloud Link
Tisk pomocí funkce Google Cloud Print
Tisk ze zařízení se systémem iOS (AirPrint)
S tiskárnou nelze komunikovat v bezdrátové síti LAN
Pokud váš chytrý telefon nebo tablet nemůže s tiskárnou komunikovat, ověřte následující.
Zkontrolujte stav napájení tiskárny, zařízení v síti (např. bezdrátový
směrovač) a chytrý telefon nebo tablet.
Kontrola 1
• Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
• Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
• Podle okolností může být nezbytné vyřešit potíže s bezdrátovým směrovačem (např. aktualizace
intervalu klíče, vyřešení potíží s intervalem aktualizací DHCP, režim úspory energie apod.) nebo
aktualizovat firmware bezdrátového směrovače.
Podrobnosti vám sdělí výrobce vašeho bezdrátového směrovače.
Kontrola 2
Ověřte nastavení vašeho zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu).
Ujistěte se, že je v zařízení povoleno použití Wi-Fi.
Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
Kontrola 3
Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?
Stav připojení navázaného mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem můžete zkontrolovat pomocí ikony
na displeji LCD. Pokud se ikona
nezobrazí, síť Wi-Fi je neaktivní. Ve vaší tiskárně zapněte
komunikaci v bezdrátové síti.
Kontrola 4
Je nastavení sítě v tiskárně shodné s nastavením bezdrátového
směrovače?
255
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na
jeho výrobce.
Chcete-li zkontrolovat nastavení sítě v tiskárně, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Shoduje se nastavení sítě ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu
s nastavením bezdrátového směrovače?
Kontrola 5
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Pokyny pro kontrolu nastavení chytrého telefonu nebo tabletu naleznete v příručce s pokyny dodané
k zařízení.
Jestliže se nastavení sítě ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu neshoduje s nastavením bezdrátového
směrovače, upravte je tak, aby bylo totožné s nastavením v bezdrátovém směrovači.
Kontrola 6
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se
zhorší. Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač blíže k sobě.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají
uloženou uvnitř.
Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte stav signálu
a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.
Kontrola 7
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi
různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena
z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s
počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
256
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním
pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od
zdroje rušení.
Na displeji LCD zkontrolujte sílu signálu.
LCD a ovládací panel
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Nelze komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového
připojení
Pokud váš chytrý telefon nebo tablet nemůže komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového
připojení, ověřte následující.
Kontrola 1
Zkontrolujte stav napájení tiskárny a ostatních zařízení (chytrý telefon nebo
tablet).
Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
Kontrola 2
Je přímé bezdrátové připojení povoleno?
Na obrazovce Nabídka nastavení (Setup menu) vyberte postupně položky Nastavení zařízení (Device
settings) > Nastavení sítě LAN (LAN settings) > Přímé připojení (Wireless Direct) > Přepn. přímé
bezd.př. (Switch WL Direct) a nakonec možnost Ano (Yes).
Kontrola 3
Ověřte nastavení vašeho zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu).
Ujistěte se, že je v zařízení povoleno použití Wi-Fi.
Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
Ujistěte se, že je u připojení k zařízení uvedena vaše tiskárna (například
chytrý telefon nebo tablet).
Kontrola 4
257
Jako cíl připojení k zařízení vyberte název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení zadaný pro tiskárnu.
Ověřte cíl zařízení.
Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny k zařízení nebo na webové stránce výrobce.
Chcete-li zkontrolovat název sítě (SSID) pro režim Přímé bezdrátové připojení tiskárny, můžete jej zobrazit na
ovládacím panelu tiskárny nebo jej vytisknout spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.
• Otevřete na displeji LCD.
Nastavení sítě LAN
• Vytiskněte síťové nastavení.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 5
Zadali jste správné heslo nastavené pro režim přímého bezdrátového
připojení?
Chcete-li zkontrolovat heslo pro tiskárnu, můžete je zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo je vytisknout
spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.
• Otevřete na displeji LCD.
Nastavení sítě LAN
• Vytiskněte síťové nastavení.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 6
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od zařízení.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a zařízením příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se zhorší. Umístěte
tiskárnu a zařízení blíže k sobě.
Kontrola 7
Ověřte, zda je již připojeno 5 zařízení.
Režim přímého bezdrátového připojení neumožňuje připojit více než 5 zařízení.
258
Potíže při tisku
Tiskárna netiskne
Nevystřikuje se inkoust
Inkoust rychle dochází
Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba „Není papír“
Výtisky jsou neuspokojivé
259
Tiskárna netiskne
Kontrola 1
Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
V opačném případě ověřte, zda je tiskárna pevně připojena k napájení a stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON) ji
zapněte.
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka ZAPNOUT (ON)
přestane blikat a zůstane rozsvícená.
Poznámka
• Při tisku velkého objemu dat, například fotografií nebo jiné grafiky, může zahájení tisku trvat déle.
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v době, kdy počítač zpracovává data a odesílá je do tiskárny. Počkejte, až
se spustí tisk.
Kontrola 2
Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.
Pokud využíváte kabel USB, ověřte, zda je řádně připojen k tiskárně i k počítači. Po řádném připojení kabelu
USB ověřte následující:
• Pokud používáte převáděcí zařízení, např. rozbočovač USB, rozpojte jej, připojte tiskárnu přímo k počítači a
tisk opakujte. Pokud se tisk spustí normálně, spočívá problém v převáděcím zařízení. Obraťte se na
prodejce převáděcího zařízení.
• Mohlo také dojít k potížím s kabelem USB. Vyměňte kabel USB a tisk zopakujte.
Používáte-li tiskárnu v síti LAN, zkontrolujte, zda je tiskárna správně nastavena k použití v síti.
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Nebyla nalezena Tiskárna při použití kabelové sítě LAN
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility vám umožní diagnostikovat nebo opravit připojení k síti.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Ujistěte se, že nastavení papíru se shoduje s nastavenými informacemi pro
zadní přihrádku nebo kazetu.
Kontrola 3
260
Pokud se nastavení papíru liší od informací o papíru v zadní přihrádce nebo kazetě, zobrazí se na displeji LCD
chybová zpráva. Potíže odstraňte podle pokynů na displeji LCD.
Poznámka
• Podle potřeby můžete určit, kdy se zobrazí zpráva bránící nevhodnému tisku.
• Postup změny nastavení zobrazování zprávy při tisku pomocí ovládacího panelu tiskárny:
Nastavení podavače
• Postup změny nastavení zobrazování zprávy při tisku pomocí ovladače tiskárny:
Změna provozního režimu tiskárny (systém Windows)
Změna provozního režimu tiskárny (macOS)
Kontrola 4
Při tisku z počítače odstraňte nepotřebné tiskové úlohy.
• V systému Windows:
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
• V systému macOS:
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
Kontrola 5
Je při tisku zvolen ovladač tiskárny pro danou tiskárnu?
Tiskárna nebude pracovat správně, používáte-li ovladač tiskárny pro jinou tiskárnu.
• V systému Windows:
Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tisk vybrán název „Canon XXX series“ (kde „XXX“ je název
tiskárny).
Poznámka
• Je-li ve vašem počítači zaregistrováno více tiskáren, vyberte možnost Nastavit jako výchozí tiskárnu
(Set as Default Printer) pro tiskárnu, kterou chcete nastavit jako výchozí.
Kontrola 6
Chystáte se tisknout velký soubor dat? (Windows)
Pokud se chystáte tisknout velký soubor, trvá dlouhou dobu, než se zahájí tisk.
Pokud tiskárna nezahájí tisk po určité době, v dialogovém okně Možnosti tisku (Print Options) vyberte
Zapnuto (On) kvůli Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss).
Podrobné informace naleznete v tématu Popis karty Vzhled stránky.
Důležité
• Výběrem možnosti Zapnuto (On) v nastavení Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data
Loss) může dojít ke zhoršení kvality tisku.
• Po dokončení tisku vyberte v nastavení Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)
možnost Vypnuto (Off).
Kontrola 7
Pokud tisknete z počítače, restartujte počítač.
261
Restartujte počítač a pokus o tisk opakujte.
262
Nevystřikuje se inkoust
I když se do trubičky pro inkoust může dostat vzduch, nejedná se o poruchu. Nejedná se o problém, pokud
se testovací vzorek trysek vytiskne správně.
Kontrola 1
Ujistěte se, že spojené tlačítko není zvednuté.
Zatlačením na zajišťovací kryt tiskové hlavy zajistěte, že jsou tiskové hlavy nainstalovány správně.
Následně zatlačte společná tlačítka pevně na doraz.
Ověřit instalaci tiskové hlavy
Důležité
• Před instalací tiskové hlavy z ní odstraňte oranžový štítek a ochrannou pásku.
Kontrola 2
Kontrola hladiny zbývajícího inkoustu.
Kontrola hladiny inkoustu
Kontrola 3
Nejsou trysky tiskové hlavy zanesené?
Vytiskněte testovací vzorek trysek a ujistěte se, že inkoust vytéká normálně.
Podrobnosti o tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy naleznete
v tématu Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný.
Krok 1
Vytiskněte testovací vzorek trysek.
Po vytisknutí testovacího vzorku trysek jej zkontrolujte.
• V systému Windows:
Tisk testovacího vzorku trysek
• V systému macOS:
Tisk testovacího vzorku trysek
Pokud se vzorek nevytiskl správně, přejděte k dalšímu kroku.
Krok 2
Vyčistěte tiskovou hlavu.
Po vyčištění tiskové hlavy vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.
• V systému Windows:
Čištění tiskové hlavy
• V systému macOS:
Čištění tiskové hlavy
Pokud se situace nezlepší, vyčistěte opět tiskovou hlavu.
Pokud se stále nezlepší, přejděte k následujícímu kroku.
Krok 3
Hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.
263
Po hloubkovém čištění tiskové hlavy vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.
• V systému Windows:
Hloubkově čištění tiskové hlavy
• V systému macOS:
Hloubkově čištění tiskové hlavy
Pokud se situace dále nezlepší, vypněte tiskárnu, počkejte více než 24 hodin a přejděte k dalšímu kroku.
Krok 4
Opět hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.
Po opětovném hloubkovém čištění tiskové hlavy vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.
Pokud se stále nezlepší, přejděte k následujícímu kroku.
Krok 5
Proveďte propláchnutí inkoustu.
Po vypláchnutí inkoustem vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.
Při propláchnutí inkoustem se spotřebovává velké množství inkoustu. Při častém provádění propláchnutí inkoustem se rychle spotřebovává
inkoust, proto jej provádějte pouze v případě potřeby.
Postup propláchnutí inkoustu
Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně ani po propláchnutí inkoustem, zkontrolujte správnou
instalaci tiskové hlavy.
Ověřit instalaci tiskové hlavy
264
Inkoust rychle dochází
Po doplnění nádržek s inkoustem začne tiskárna odvádět inkoust z nádržek s inkoustem směrem do
tiskárny.
Kvůli tomu se může zdát, že inkoust rychle dochází.
265
Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba „Není
papír“
Kontrola 1
Zkontrolujte, zda je papír vložen.
Vkládání papíru
Kontrola 2
Při vkládání papíru dodržujte následující.
• Před vložením dvou nebo více listů papíru vyrovnejte jejich hrany.
• Při vkládání dvou nebo více listů papíru se ujistěte, že stoh papíru nepřekračuje omezení pro vkládání
papíru.
Při maximální kapacitě však někdy správné podávání papíru není možné – může ho znemožnit určitý typ
papíru a provozních podmínek (velmi vysoká nebo nízká teplota a vlhkost). V takových případech snižte
počet listů papíru na méně než polovinu limitu pro vkládání papíru.
• Papír vkládejte vždy orientovaný na výšku, bez ohledu na orientaci tisku.
• Při vkládání papíru do zadní přihrádky jej vložte tiskovou stranou NAHORU a zarovnejte pravé a levé
vodítko papíru tak, aby se dotýkala stohu papíru.
Vkládání papíru
• Do kazety vkládejte pouze běžný papír.
• Při vkládání papíru do kazety jej vložte tiskovou stranou DOLŮ a zarovnejte pravé/levé/přední vodítko
papíru tak, aby se dotýkalo stohu papíru.
Vkládání papíru
Kontrola 3
Je papír příliš silný nebo zkroucený?
Nepodporované typy médií
Kontrola 4
Při vkládání obálek dodržujte následující pokyny.
Při tisku na obálky si přečtěte téma Vkládání obálek do zadní přihrádky a obálky si připravte před tiskem.
Jakmile máte obálky připravené, vložte je orientované na výšku. Obálky vložené na šířku se nezavedou správně.
Ujistěte se, že nastavení typu média a velikosti papíru odpovídá velikosti
a typu vkládaného papíru.
Kontrola 5
Kontrola 6
Zkontrolujte, zda v zadní přihrádce nejsou žádné cizí předměty.
266
Pokud se v zadní přihrádce roztrhne papír, postupujte podle pokynů v tématu Seznam kódů podpory pro případ
chyby (uvíznutí papíru) a vyjměte jej.
Pokud jsou v zadní přihrádky cizí předměty, vypněte tiskárnu, odpojte zdroj napájení a až poté předmět vyjměte.
Důležité
• Tiskárnu nenaklánějte ani nepokládejte hlavou dolů. Mohli byste způsobit únik inkoustu.
Poznámka
• Pokud je kryt otvoru podavače otevřený, pomalu jej zavřete.
Kontrola 7
Vyčistěte váleček podavače papíru.
Čištění válečků podavače papíru
267
Poznámka
• Čištěním se váleček podavače papíru opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě potřeby.
Pokud jsou z kazety podávány dva nebo více listů papíru najednou, vyčistěte
vnitřek kazety.
Kontrola 8
Čištění podložek v kazetě
Kontrola 9
Jsou kryt jednotky pro posuv i zadní kryt správně uchyceny?
Informace o polohách krytu jednotky pro posuv a zadního krytu naleznete v tématu Pohled zezadu.
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
Důležité
• Během přepravy tiskárnu nenaklánějte, aby nedošlo k úniku inkoustu.
• Při přepravě tiskárny k opravě si pročtěte část Oprava tiskárny.
268
Výtisky jsou neuspokojivé
Pokud jsou výsledky tisku neuspokojivé kvůli bílým pruhům, nezarovnaným/deformovaným řádkům nebo
nerovnoměrným barvám, ověřte si nejprve nastavení papíru a kvality tisku.
Kontrola 1
Odpovídá nastavení velikosti stránky a typu média velikosti a typu
vkládaného papíru?
Pokud tato nastavení nesouhlasí, nebude možné získat správné výsledky.
Pokud tisknete fotografie nebo ilustrace, může nesprávné nastavení typu papíru snížit kvalitu vytištěných barev.
Pokud také tisknete s nesprávným nastavením typu papíru, může se tištěný povrch poškrábat.
Při tisku bez okrajů se mohou objevit nejednotné barvy v závislosti na kombinaci nastavení typu papíru a
vkládaného papíru.
Metody ověření papíru a nastavení kvality tisku jsou různé v závislosti na používání tiskárny.
• Tisk z počítače:
Ověřte nastavení v ovladači tiskárny.
Základní nastavení tisku
• Tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi):
Zkontrolujte nastavení na vašem zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) nebo pomocí
ovládacího panelu.
Nastavení tisku PictBridge (Wi-Fi)
Nastav. PictBridge
• Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu pomocí aplikace Canon PRINT Inkjet/
SELPHY:
Zkontrolujte nastavení aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Tisk fotografií z chytrého telefonu
Kontrola 2
Zkontrolujte, že je vybrána odpovídající kvalita tisku (viz předcházející
seznam).
Vyberte kvalitu tisku vhodnou pro daný papír a tištěný obsah. Pokud si všimnete rozmazaných nebo
nerovnoměrných barev, zvyšte v nastaveních kvalitu tisku a tisk opakujte.
Poznámka
• Při tisku ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi) nastavte kvalitu tisku na ovládacím
panelu.
269
Toto nastavení nelze používat u zařízení kompatibilních se standardem PictBridge (Wi-Fi).
Kontrola 3
Pokud problém přetrvává, zkontrolujte také následující části.
Viz také následující části:
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají rozteklé barvy/pruhy nebo čáry
Barvy jsou nejasné
Čáry nejsou vyrovnané / jsou deformované
Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný
Svislé čáry vedle obrázku
Tisk nelze dokončit
Část stránky se nevytiskne (systém Windows)
Čáry jsou neúplné nebo chybí (systém Windows)
Obrázky jsou neúplné nebo chybí (systém Windows)
Inkoustové skvrny / Zkroucený papír
Zadní strana papíru je zašpiněná
Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách pruhy
270
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají
rozteklé barvy/pruhy nebo čáry
I když se do trubičky pro inkoust může dostat vzduch, nejedná se o poruchu. Nejedná se o problém, pokud
se testovací vzorek trysek vytiskne správně.
Kontrola 1
Ujistěte se, že spojené tlačítko není zvednuté.
Zatlačením na zajišťovací kryt tiskové hlavy zajistěte, že jsou tiskové hlavy nainstalovány správně.
Následně zatlačte společná tlačítka pevně na doraz.
Ověřit instalaci tiskové hlavy
Důležité
• Před instalací tiskové hlavy z ní odstraňte oranžový štítek a ochrannou pásku.
Kontrola 2
Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.
Výtisky jsou neuspokojivé
Kontrola 3
Nejsou trysky tiskové hlavy zanesené?
Vytiskněte testovací vzorek trysek a ujistěte se, že inkoust vytéká normálně.
Podrobnosti o tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy naleznete
v tématu Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný.
Krok 1
Vytiskněte testovací vzorek trysek.
Po vytisknutí testovacího vzorku trysek jej zkontrolujte.
• V systému Windows:
Tisk testovacího vzorku trysek
• V systému macOS:
Tisk testovacího vzorku trysek
Pokud se vzorek nevytiskl správně, přejděte k dalšímu kroku.
271
Krok 2
Vyčistěte tiskovou hlavu.
Po vyčištění tiskové hlavy vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.
• V systému Windows:
Čištění tiskové hlavy
• V systému macOS:
Čištění tiskové hlavy
Pokud se situace nezlepší, vyčistěte opět tiskovou hlavu.
Pokud se stále nezlepší, přejděte k následujícímu kroku.
Krok 3
Hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.
Po hloubkovém čištění tiskové hlavy vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.
• V systému Windows:
Hloubkově čištění tiskové hlavy
• V systému macOS:
Hloubkově čištění tiskové hlavy
Pokud se situace dále nezlepší, vypněte tiskárnu, počkejte více než 24 hodin a přejděte k dalšímu kroku.
Krok 4
Opět hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.
Po opětovném hloubkovém čištění tiskové hlavy vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.
Pokud se stále nezlepší, přejděte k následujícímu kroku.
Krok 5
Proveďte propláchnutí inkoustu.
Po vypláchnutí inkoustem vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.
Při propláchnutí inkoustem se spotřebovává velké množství inkoustu. Při častém provádění propláchnutí inkoustem se rychle spotřebovává
inkoust, proto jej provádějte pouze v případě potřeby.
Postup propláchnutí inkoustu
Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně ani po propláchnutí inkoustem, zkontrolujte správnou
instalaci tiskové hlavy.
Ověřit instalaci tiskové hlavy
Kontrola 4
Pokud v nádržce s inkoustem dojde inkoust, nádržku s inkoustem doplňte.
Jestliže se zbývající hladina inkoustu nachází pod linkou spodního množství (A), doplňte nádržku s inkoustem
náhradním inkoustem odpovídající barvy.
Pokud použijete tiskárnu až do vyprázdnění nádržky s inkoustem, spusťte po doplnění nádržky s inkoustem
funkci vypláchnutí inkoustem.
Doplnění nádržek s inkoustem
Postup propláchnutí inkoustu
272
Pokud používáte papír s jedním potisknutelným povrchem, ověřte, zda
používáte správnou stranu papíru pro tisk.
Kontrola 5
Tisk na nesprávnou stranu takového papíru může být nejasný nebo může mít sníženou kvalitu.
Do zadní přihrádky vkládejte papír tiskovou stranou nahoru. Do kazety vkládejte papír tiskovou stranou dolů.
Podrobné informace o straně, na kterou lze tisknout, získáte v příručce k používání papíru.
273
Barvy jsou nejasné
I když se do trubičky pro inkoust může dostat vzduch, nejedná se o poruchu. Nejedná se o problém, pokud
se testovací vzorek trysek vytiskne správně.
Kontrola 1
Ujistěte se, že spojené tlačítko není zvednuté.
Zatlačením na zajišťovací kryt tiskové hlavy zajistěte, že jsou tiskové hlavy nainstalovány správně.
Následně zatlačte společná tlačítka pevně na doraz.
Ověřit instalaci tiskové hlavy
Důležité
• Před instalací tiskové hlavy z ní odstraňte oranžový štítek a ochrannou pásku.
Kontrola 2
Kontrola hladiny zbývajícího inkoustu.
Pokud v nádržce s inkoustem dojde inkoust, nádržku s inkoustem doplňte.
Jestliže se zbývající hladina inkoustu nachází pod linkou spodního množství (A), doplňte nádržku s inkoustem
náhradním inkoustem odpovídající barvy.
Poznámka
• Vzhledem k zásadním rozdílům v metodách používaných při výrobě barev nemusí vytištěné barvy
odpovídat barvám na obrazovce. Vzhled barev na obrazovce může být ovlivněn také nastavením kontroly
barev a rozdílným prostředím. Proto se barvy výtisků mohou od barev na obrazovce lišit.
Kontrola 3
Nejsou trysky tiskové hlavy zanesené?
Vytiskněte testovací vzorek trysek a ujistěte se, že inkoust vytéká normálně.
Podrobnosti o tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy naleznete
v tématu Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný.
Krok 1
Vytiskněte testovací vzorek trysek.
Po vytisknutí testovacího vzorku trysek jej zkontrolujte.
• V systému Windows:
Tisk testovacího vzorku trysek
274
• V systému macOS:
Tisk testovacího vzorku trysek
Pokud se vzorek nevytiskl správně, přejděte k dalšímu kroku.
Krok 2
Vyčistěte tiskovou hlavu.
Po vyčištění tiskové hlavy vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.
• V systému Windows:
Čištění tiskové hlavy
• V systému macOS:
Čištění tiskové hlavy
Pokud se situace nezlepší, vyčistěte opět tiskovou hlavu.
Pokud se stále nezlepší, přejděte k následujícímu kroku.
Krok 3
Hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.
Po hloubkovém čištění tiskové hlavy vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.
• V systému Windows:
Hloubkově čištění tiskové hlavy
• V systému macOS:
Hloubkově čištění tiskové hlavy
Pokud se situace dále nezlepší, vypněte tiskárnu, počkejte více než 24 hodin a přejděte k dalšímu kroku.
Krok 4
Opět hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.
Po opětovném hloubkovém čištění tiskové hlavy vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.
Pokud se stále nezlepší, přejděte k následujícímu kroku.
Krok 5
Proveďte propláchnutí inkoustu.
Po vypláchnutí inkoustem vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.
Při propláchnutí inkoustem se spotřebovává velké množství inkoustu. Při častém provádění propláchnutí inkoustem se rychle spotřebovává
inkoust, proto jej provádějte pouze v případě potřeby.
Postup propláchnutí inkoustu
Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně ani po propláchnutí inkoustem, zkontrolujte správnou
instalaci tiskové hlavy.
Ověřit instalaci tiskové hlavy
275
Čáry nejsou vyrovnané / jsou deformované
Kontrola 1
Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.
Výtisky jsou neuspokojivé
Kontrola 2
Proveďte nastavení tiskové hlavy.
Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané/deformované nebo je výsledek tisku jinak neuspokojivý, upravte
polohu tiskové hlavy.
Nastavení tiskové hlavy
Poznámka
• Pokud po nastavení tiskové hlavy problém přetrvává, proveďte ruční nastavení tiskové hlavy ze svého
počítače.
• V systému Windows:
Ruční nastavení polohy tiskové hlavy
• V systému macOS:
Nastavení polohy Tisková hlava
Kontrola 3
Zvyšte kvalitu tisku a zkuste tisknout znovu.
Výsledek tisku se může zlepšit, pokud zvýšíte kvalitu tisku.
276
Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný
Papír je špinavý
Ušpiněné okraje
Ušpiněný povrch
Potištěný povrch je poškrábaný
Kontrola 1
Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.
Výtisky jsou neuspokojivé
Kontrola 2
Ověřte typ papíru.
Ujistěte se, že používáte papír vhodný pro tištěný obsah.
Podporované typy médií
Kontrola 3
Před vložením papíru vyrovnejte zkroucený papír.
Pokud používáte Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss, vkládejte listy po jednom tak jak
jsou, i pokud jsou zkroucené. Pokud papír stočíte opačným směrem, abyste jej narovnali, mohou se na jeho
povrchu vytvořit praskliny a dojde ke snížení kvality tisku.
Doporučujeme dát nepoužitý papír zpět do balíku a uložit jej na rovném povrchu.
• Běžný papír
Otočte papír a znovu ho vložte pro tisk na druhou stranu.
• Jiný papír (jako například obálka)
Pokud je zkroucení rohů papíru vyšší než 3 mm / 0,1 palce (A), na papíru mohou být šmouhy nebo se papír
nemusí podat správně. Při rovnání zkrouceného papíru postupujte podle následujících pokynů.
277
1. Stočte papír proti směru zkroucení, jak je uvedeno níže.
2. Zkontrolujte, zda je již papír rovný.
Papír, u kterého jste odstranili zkroucení, doporučujeme vkládat do tiskárny po jednotlivých listech.
Poznámka
• V závislosti na typu papíru může být papír ušpiněný nebo nemusí být podán správně, i když není
zkroucený směrem dovnitř. Postupujte podle níže uvedených pokynů a papír před tiskem ohněte o 3 mm /
0,1 palce (C) směrem ven. Tím se mohou zlepšit výsledky tisku.
(B) Tisková strana
Papír pro tisk, který byl zkroucen směrem ven, doporučujeme podávat po jednotlivých listech.
Kontrola 4
Tiskárnu nastavte tak, aby zamezila otěru papíru.
Úpravou nastavení za účelem zamezení otěru papíru dojde ke zvětšení vzdálenosti mezi tiskovou hlavou
a papírem. Pokud zjistíte otěr i při správně nastaveném typu média odpovídajícím papíru, prostřednictvím
ovládacího panelu nebo počítače nastavte v tiskárně funkci zamezení otěru papíru.
Může tak dojít ke snížení rychlosti tisku.
* Po dokončení tisku tato nastavení zrušte. Pokud tak neučiníte, použijí se i u následujících tiskových úloh.
• Pomocí ovládacího panelu:
Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), vyberte postupně možnost Nastavení zařízení (Device settings) >
Nastavení tisku (Print settings) a nastavte možnost Zamezit otěru (Prevent abrasion) na hodnotu ZAP
(ON).
Změna nastavení z ovládacího panelu
278
• Pomocí počítače (systém Windows):
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otevření nástroje pro údržbu (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Vyberte možnost Uživatelská nastavení (Custom Settings).
4. Označte pole Zamezit otěru papíru (Prevents paper abrasion) a stiskněte tlačítko OK.
5. Přečtěte si zprávu a stiskněte tlačítko OK.
• Pomocí počítače (systém macOS):
Pomocí Vzdáleného UR upravte nastavení pro zamezení otěru papíru.
Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě
Kontrola 5
Pokud je nastavena vysoká intenzita, snižte nastavení intenzity a zkuste tisk
zopakovat.
Pokud obrázky tisknete s vysokou intenzitou na běžný papír, může papír absorbovat příliš mnoho inkoustu
a může se kroutit a otírat.
Nastavení intenzity
Kontrola 6
Je váleček podávání papíru znečištěný?
Vyčistěte váleček podavače papíru.
Čištění válečků podavače papíru
Poznámka
• Čištěním se váleček podavače papíru opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě potřeby.
Kontrola 7
Je vnitřek tiskárny znečištěný?
Při oboustranném tisku se může vnitřek tiskárny znečistit inkoustem a poté hrozí rozmazání výtisku.
Vyčistěte vnitřek tiskárny tím, že proveďte čištění spodní desky.
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)
Poznámka
• Aby nedošlo ke znečištění vnitřku tiskárny, nezapomeňte nastavit správnou velikost papíru.
Kontrola 8
Nastavte delší dobu schnutí inkoustu.
K dispozici pak bude dostatek času, aby potištěný povrch zaschl a nemohlo dojít k jeho rozmazání a poškrábání.
279
• V systému Windows:
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otevření nástroje pro údržbu (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Vyberte možnost Uživatelská nastavení (Custom Settings).
4. Nastavte dobu čekání posuvníkem Doba čekání na zaschnutí inkoustu (Ink Drying Wait
Time) a stiskněte tlačítko OK.
5. Přečtěte si zprávu a stiskněte tlačítko OK.
• V systému macOS:
Pomocí Vzdáleného UR nastavte dobu čekání.
Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě
280
Svislé čáry vedle obrázku
Kontrola
Je vložen papír správné velikosti?
Pokud je vložen větší papír, než který jste zadali, mohou se na okrajích zobrazit svislé čáry.
Velikost papíru upravte tak, aby odpovídala vloženému papíru.
Výtisky jsou neuspokojivé
Poznámka
• Směr vzorku vertikálních čar se může lišit v závislosti na obrazových datech nebo na nastavení tisku.
• Pokud je to pro zachování čistých výtisků nutné, provede tato tiskárna automatické čištění. Při čištění
dojde k vystříknutí malého množství inkoustu.
Inkoust je většinou vystříknut do nádobky přebytečného inkoustu u vnějšího okraje papíru. Pokud ale
vložíte větší papír, než jaký jste zadali, může dojít k vystříknutí na papír.
281
Mechanické potíže
Tiskárna se nezapne
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne
Potíže s připojením USB
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB
Na displeji LCD se zobrazí špatný jazyk
282
Tiskárna se nezapne
Kontrola 1
Stiskněte tlačítko ZAPNOUT (ON).
Kontrola 2
Ujistěte se, že napájecí kabel je pevně zapojen do tiskárny, a poté ji znovu
zapněte.
Kontrola 3
Odpojte tiskárnu, počkejte alespoň 2 minuty, znovu je zapojte a tiskárnu
zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
Důležité
• Během přepravy tiskárnu nenaklánějte, aby nedošlo k úniku inkoustu.
• Při přepravě tiskárny k opravě si pročtěte část Oprava tiskárny.
283
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne
Kontrola
Pokud je tiskárna nastavena tak, aby se po určité době automaticky vypínala,
zakažte toto nastavení.
Jestliže jste tiskárnu nastavili tak, aby se po určité době automaticky vypnula, napájení se po uplynutí této doby
samo vypne.
• Nastavení můžete zakázat na ovládacím panelu:
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Nastavení
rež. ECO (ECO settings) a stiskněte tlačítko OK.
LCD a ovládací panel
3. Zkontrolujte, zda je vybrána položka Nast. šetř. energie (EnergySaveSettings), a
poté stiskněte tlačítko OK.
4. Pomocí tlačítka
vyberte možnost Automat. vypnutí (Auto power off) a stiskněte
tlačítko OK.
5. Pomocí tlačítka
vyberte možnost VYP (OFF) a stiskněte tlačítko OK.
Nastavení automatického vypnutí napájení není aktivní.
• Nastavení můžete zakázat i z počítače:
V systému Windows můžete k deaktivaci nastavení použít nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool nebo
ScanGear (ovladač skeneru).
Při zákazu nastavení pomocí nástroje Canon IJ Printer Assistant Tool postupujte následovně.
1. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otevření nástroje pro údržbu (Canon IJ Printer Assistant Tool)
2. Vyberte možnost Automatické zapínání/vypínání (Auto Power).
3. V nastavení Automatické vypnutí (Auto Power Off) vyberte možnost Zakázat (Disable).
4. Vyberte možnost OK.
284
5. Na otevřené obrazovce vyberte možnost OK.
Nastavení automatického vypnutí napájení není aktivní.
285
Potíže s připojením USB
Zkontrolujte položky níže, jestliže dojde k jedné z následujících událostí.
• Tisk je pomalý.
• Nefunguje připojení USB Hi-Speed.
• Zobrazí se zpráva, jako například tato: „Toto zařízení může pracovat rychleji (This device can
perform faster)“ (systém Windows)
Poznámka
• Pokud vaše systémové prostředí nepodporuje rozhraní Hi-Speed USB, bude tiskárna pracovat při nižší
rychlosti odpovídající rozhraní USB 1.1. Tiskárna v takovém případě pracuje správně, ale rychlost tisku
se může v závislosti na rychlosti komunikace zpomalit.
Podle následujících položek zkontrolujte, zda prostředí systému podporuje
rozhraní USB Hi-Speed.
Kontrola
• Podporuje port USB v počítači vysokorychlostní připojení Hi-Speed USB?
• Podporuje kabel USB nebo rozbočovač USB vysokorychlostní připojení USB?
Použijte certifikovaný vysokorychlostní kabel USB Hi-Speed. Doporučujeme nepoužívat kabel USB delší
než přibližně 3 metry / 10 stop.
• Pracuje na vašem počítači ovladač rozhraní USB Hi-Speed správně?
Ujistěte se, že nejnovější ovladač pro Hi-Speed USB funguje správně, a podle potřeby si stáhněte
a nainstalujte nejnovější verzi ovladače Hi-Speed USB pro svůj počítač.
Důležité
• Další informace získáte u výrobce počítače, kabelu USB nebo rozbočovače USB.
286
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB
Kontrola 1
Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
Kontrola 2
Kabel USB řádně připojte.
Podle níže uvedeného obrázku vyhledejte port USB na zadní straně tiskárny.
Důležité
• Zapojte konektor typu B do tiskárny stranou s vrubem směrem nahoru. Podrobné informace naleznete
v uživatelské příručce dodané s kabelem USB.
Ověřte, že je v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny (Printer properties) na
kartě Porty (Ports) vybrána položka Povolit obousměrnou komunikaci (Enable
bidirectional support) (systém Windows).
Kontrola 3
Pokud ne, výběrem vhodné možnosti povolte podporu obousměrné komunikace.
Otevření obrazovky pro nastavení ovladače tiskárny
287
Na displeji LCD se zobrazí špatný jazyk
Podle následujících pokynů vyberte vhodný jazyk.
1. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup) a chvíli počkejte.
2. Stiskněte jednou tlačítko
3. Stiskněte 4krát tlačítko
4. Pomocí tlačítka
a poté tlačítko OK.
a poté stiskněte tlačítko OK.
zvolte jazyk displeje LCD a stiskněte tlačítko OK.
Požadovaný jazyk se zobrazí na displeji LCD.
5. Stiskněte tlačítko Zastavit (Stop).
288
Potíže s instalací nebo stahováním
Instalace ovladače tiskárny se nezdařila (systém Windows)
Aktualizace ovladačů tiskárny v síti (Windows)
289
Instalace ovladače tiskárny se nezdařila (systém Windows)
Pokud se instalace nespustí po vložení instalačního disku CD-ROM:
Pokud nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny (Printer Connection):
Ostatní případy:
Pokud se instalace nespustí po vložení instalačního disku CD-ROM:
Postupujte podle následujících pokynů ke spuštění instalace.
1. Upravte následující nastavení.
• V systému Windows 10 klepněte na možnost Start > Spustit průzkumníka Windows (File
Explorer) a ze seznamu nalevo klepněte na možnost Tento počítač (This PC).
• V systému Windows 8.1 vyberte na hlavním panelu (Taskbar) na ploše (Desktop) ikonu
Průzkumník (Explorer) a poté v seznamu nalevo vyberte položku Tento počítač (This PC).
• V systému Windows 7 klepněte na tlačítko Start a poté na možnost Počítač (Computer).
2. V nově otevřeném okně poklepejte na ikonu disku CD-ROM
.
Po zobrazení obsahu disku CD-ROM poklepejte na položku Msetup4.exe.
Pokud ovladač tiskárny nelze nainstalovat z instalačního disku CD-ROM, nainstalujte jej z webu
společnosti Canon.
Poznámka
• Pokud se ikona disku CD-ROM nezobrazí, zkuste následující postup:
• Vyjměte disk CD-ROM z počítače a znovu jej vložte.
• Restartujte počítač.
Pokud se ikona ani poté nezobrazí, vyzkoušejte, zda se zobrazí jiné disky. Pokud ano, je problém
s instalačním diskem CD-ROM. Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
290
Pokud nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny (Printer
Connection):
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
Ostatní případy:
Pokud nebyl ovladač tiskárny nainstalován správně, odinstalujte jej, restartujte počítač a poté ovladač
tiskárny znovu nainstalujte.
Odstranění nepotřebných ovladačů tiskárny
Ovladač tiskárny znovu přeinstalujte pomocí instalačního disku CD-ROM nebo z webu společnosti Canon.
Poznámka
• Pokud byl instalační program ukončen kvůli chybě systému Windows, je možné, že je systém
Windows nestabilní, a instalace ovladače proto nebude umožněna. Restartujte počítač a ovladače
nainstalujte znovu.
291
Aktualizace ovladačů tiskárny v síti (Windows)
Stáhněte nejnovější ovladač tiskárny.
Na stránce pro stažení na webu společnosti Canon si stáhněte nejnovější ovladače tiskárny pro váš model.
Odinstalujte stávající ovladač tiskárny a podle pokynů k instalaci nainstalujte nejnovější ovladač tiskárny,
který jste stáhli. Na obrazovce výběru metody připojení vyberte podle zvolené metody možnost Použít
tiskárnu připojenou prostřednictvím sítě Wi-Fi (Use the printer with Wi-Fi connection) nebo možnost
Použít tiskárnu připojenou prostřednictvím drátové sítě LAN (Use the printer with wired LAN
connection). Tiskárna bude v síti automaticky zjištěna.
Přesvědčte se, že byla tiskárna vyhledána, a podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladač tiskárny.
Poznámka
• Tato akce nemá vliv na nastavení sítě v tiskárně, takže tuto tiskárnu můžete používat v síti bez nutnosti
nastavení opět měnit.
292
Chyby a zprávy
Na LCD displeji se zobrazí čtyřciferné alfanumerických znaky
Pokud dojde k chybě
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
293
Na LCD displeji se zobrazí čtyřciferné alfanumerických znaky
Na LCD displeji nebo na displeji počítače se zobrazí zpráva.
Čtyřciferné alfanumerické znaky se zobrazí podle chyby či zprávy. Znaky představující „kód podpory" (číslo
chyby).
Podrobnosti o každém kódu podpory naleznete v tématu Seznam kódů podpory pro případ chyby.
294
Pokud dojde k chybě
Když dojde k chybě při tisku, například pokud dojde nebo uvízne papír, zobrazí se automaticky zpráva
o odstraňování problémů. Proveďte akci popsanou ve zprávě.
Pokud dojde k chybě, zobrazí se na obrazovce počítače nebo tiskárny chybová zpráva. V závislosti na
chybě se na obrazovce počítače nebo displeji LCD zobrazí kód podpory (číslo chyby).
Pokud se na obrazovce počítače zobrazí kód podpory a zpráva
(Windows):
Pokud se na tiskárně (LCD) zobrazí kód podpory a zpráva:
Podrobnosti o řešení chyb s kódy podpory naleznete v tématu Seznam kódů podpory pro případ chyby.
Poznámka
• Podrobnosti o řešení chyb bez kódů podpory naleznete v tématu Zobrazí se zpráva (kód podpory).
295
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
Tato část popisuje některé z chyb nebo zpráv, které se mohou zobrazit.
Poznámka
• U některých chyb se na obrazovce počítače zobrazí kód podpory (číslo chyby). Podrobnosti o chybách
s kódy podpory naleznete v části Seznam kódů podpory pro případ chyby.
Pokud se zpráva zobrazí na displeji LCD, zkontrolujte následující.
Na displeji LCD se zobrazí zpráva
Pokud se zpráva zobrazí v počítači, zkontrolujte následující.
Je zobrazena chyba o automatickém oboustranném tisku
Zobrazení chyby v důsledku odpojení napájecího kabelu (systém Windows)
Chyba zápisu / Chyba výstupu / Chyba komunikace (systém Windows)
Další chybové zprávy (systém Windows)
Na displeji LCD se zobrazí zpráva
Přečtěte si zprávu a proveďte příslušnou akci.
• Připojení k serveru nelze navázat; opakujte akci
Tiskárnu nelze připojit k serveru z důvodu chyby komunikace.
Stisknutím tlačítka OK chybu zrušte a po chvíli opakujte akci.
Je zobrazena chyba o automatickém oboustranném tisku
Prostudujte si část Potíže při automatickém oboustranném tisku a proveďte
příslušnou akci.
Kontrola
Zobrazení chyby v důsledku odpojení napájecího kabelu (systém
Windows)
Pravděpodobně došlo k odpojení tiskárny, když byla zapnutá.
Přečtěte si chybovou zprávu zobrazenou v počítači a klepněte na tlačítko OK.
296
Tiskárna zahájí tisk.
Pokyny k odpojení napájecího kabelu naleznete v části Odpojení tiskárny.
Chyba zápisu/Chyba výstupu/Chyba komunikace (systém Windows)
Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) nesvítí, zkontrolujte, zda je tiskárna
zapojena do sítě a zapnuta.
Kontrola 1
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka ZAPNOUT (ON)
přestane blikat a zůstane rozsvícená.
Kontrola 2
Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.
Pokud využíváte kabel USB, ověřte, zda je řádně připojen k tiskárně i k počítači. Po řádném připojení kabelu
USB ověřte následující:
• Pokud používáte převáděcí zařízení, např. rozbočovač USB, rozpojte jej, připojte tiskárnu přímo k
počítači a tisk opakujte. Pokud se tisk spustí normálně, spočívá problém v převáděcím zařízení. Obraťte
se na prodejce převáděcího zařízení.
• Mohlo také dojít k potížím s kabelem USB. Vyměňte kabel USB a tisk zopakujte.
Používáte-li tiskárnu v síti LAN, zkontrolujte, zda je tiskárna správně nastavena k použití v síti.
Kontrola 3
Zkontrolujte, zda je ovladač tiskárny správně nainstalován.
Odinstalujte ovladač tiskárny podle postupu popsaného v tématu Odstranění nepotřebných ovladačů tiskárny
a pomocí instalačního disku CD-ROM nebo pomocí zdrojů dostupných na webu společnosti Canon ovladač
znovu nainstalujte.
Je-li tiskárna připojena k počítači pomocí kabelu USB, zkontrolujte stav
zařízení v počítači.
Kontrola 4
Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte stav zařízení.
1. Postupně vyberte položky Ovládací panel (Control Panel) > Hardware a zvuk
(Hardware and Sound) > Správce zařízení (Device Manager).
Poznámka
• Pokud se zobrazí obrazovka Řízení uživatelských účtů (User Account Control), vyberte
možnost Pokračovat (Continue).
2. Poklepejte na možnost Řadiče sběrnice USB (Universal Serial Bus controllers)
a poté na položku Podpora tisku přes sběrnici USB (USB Printing Support).
Pokud se obrazovka Podpora tisku přes sběrnici USB – Vlastnosti (USB Printing Support
Properties) neotevře, zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači.
297
Kontrola 2
Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.
3. Klepněte na kartu Obecné (General) a vyhledejte potíže se zařízením.
Zobrazí-li se chyba zařízení, její řešení najdete v nápovědě k systému Windows.
Další chybové zprávy (systém Windows)
Pokud se mimo okno monitoru stavu tiskárny zobrazí chybová zpráva,
zkontrolujte následující:
Kontrola
• „Zařazování neproběhlo úspěšně z důvodu nedostatku místa na disku (Could not spool
successfully due to insufficient disk space)“
Odstraňte nepotřebné soubory, abyste uvolnili místo na disku.
• „Zařazování neproběhlo úspěšně z důvodu nedostatku paměti (Could not spool successfully due
to insufficient memory)“
Ukončete ostatní aplikace, a uvolněte tak paměť.
Pokud stále nelze tisknout, restartujte počítač a tisk opakujte.
• „Nebyl nalezen ovladač tiskárny (Printer driver could not be found)“
Odinstalujte ovladač tiskárny podle postupu popsaného v tématu Odstranění nepotřebných ovladačů
tiskárny a pomocí instalačního disku CD-ROM nebo pomocí zdrojů dostupných na webu společnosti
Canon ovladač znovu nainstalujte.
• „Nebylo možné vytisknout název aplikace (Could not print Application name) - Název souboru“
Opakujte tisk po skončení aktuální úlohy.
298
Seznam kódů podpory pro případ chyby
Pokud dojde k některé chybě, zobrazí se na displeji LCD a obrazovce počítače kód podpory.
Tento kód podpory udává číslo chyby a zobrazí se společně s chybovou zprávou.
Pokud dojde k chybě, zkontrolujte kód podpory zobrazený na displeji LCD a obrazovce počítače a proveďte
příslušné kroky.
Na displeji LCD a obrazovce počítače se zobrazí kód podpory
• 1000 až 1ZZZ
1000 1003 1200 1215 1270 1300
1303 1304 1309 1310 1313 1365
1366 1367 1431 1432 1470 1471
1472 1473 1476 15A1 1641 1642
1700 1701 1871 1874 1890 1892
• 2000 až 2ZZZ
2110 2113 2114 2120 2123 2500
• 3000 až 3ZZZ
3413 3439 3440 3441 3442 3443
3444 3445 3446 3447 3449
• 4000 až 4ZZZ
4103 4104 495A
• 5000 až 5ZZZ
5100 5200 5205 5206 5400 5700
5B00 5B01 5C02
• 6000 až 6ZZZ
6000 6001 6004 6500 6800 6801
6830 6831 6832 6833 6900 6901
6902 6910 6911 6920 6921 6930
6931 6932 6933 6940 6941 6942
299
6943 6944 6945 6946 6A80 6A81
6D01
• 7000 až 7ZZZ
7500 7600 7700 7800
• A000 až ZZZZ
C000
Informace o kódech podpory spojených s uvíznutím papíru naleznete také v části Seznam kódů podpory
pro případ chyby (uvíznutí papíru).
300
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Dojde-li k uvíznutí papíru, vyjměte jej podle vhodného postupu uvedeného níže.
• Pokud uvíznutý papír vidíte ve výstupním otvoru pro papír nebo v zadní přihrádce:
1300
• Pokud uvíznutý papír nevidíte ve výstupním otvoru pro papír ani v zadní přihrádce:
◦ Uvíznul papír podávaný z kazety:
1303
◦ Pokud papír uvízl při automatickém oboustranném tisku:
1304
◦ Papír je uvíznutý v momentě, kdy tiskárna vtáhla potištěný papír:
1313
◦ Pokud se papír trhá a nelze jej z výstupního otvoru pro papír vytáhnout, nebo pokud papír uvíznul
uvnitř tiskárny:
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
• Ostatní než výše uvedené případy:
Ostatní případy
301
1300
Příčina
Papír uvíznul během podávání papíru ze zadní přihrádky.
Jak postupovat?
Pokud uvíznul papír podávaný ze zadní přihrádky, vyjměte uvíznutý papír z výstupního otvoru pro papír
nebo zadní přihrádky podle následujících pokynů.
1. Pomalu vytáhněte papír ven, buď z výstupního otvoru pro papír, nebo ze zadní přihrádky,
podle toho, který způsob je jednodušší.
Uchopte papír oběma rukama a pomalu jej vytáhněte tak, aby se nepřetrhl.
Poznámka
• Pokud papír nelze vytáhnout, opět tiskárnu zapněte, aniž byste se jej pokoušeli vytáhnout
násilím. Papír bude vysunut automaticky.
• Pokud dojde během tisku k uvíznutí papíru a potřebujete tiskárnu vypnout, abyste jej mohli
odstranit, před vypnutím tiskárny zastavte tisk stisknutím tlačítka Zastavit (Stop).
• Pokud se papír trhá a nelze jej z výstupního otvoru pro papír nebo zadní přihrádky vytáhnout,
vyjměte papír zevnitř tiskárny.
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
• Pokud papír nelze vytáhnout z výstupního otvoru pro papír nebo zadní přihrádky, pokuste se
papír vytáhnout ze zadní strany tiskárny.
Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany
2. Vložte znovu papír a stiskněte na tiskárně tlačítko OK.
Tiskárna bude pokračovat v tisku. Pokud potištění papíru kvůli jeho uvíznutí neproběhlo řádně, stránku
znovu vytiskněte.
302
Pokud jste tiskárnu v kroku 1 vypnuli, budou tisková data odeslaná do tiskárny vymazána. Spusťte tisk
znovu.
Poznámka
• Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte vhodný papír a vkládáte ho správně.
• Doporučujeme používat k tisku dokumentů s fotografiemi nebo grafikou jiné velikosti papíru než
A5. Papír velikosti A5 se může kroutit a na výstupu z tiskárny uvíznout.
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
Důležité
• Během přepravy tiskárnu nenaklánějte, aby nedošlo k úniku inkoustu.
• Při přepravě tiskárny k opravě si pročtěte část Oprava tiskárny.
303
1303
Příčina
Papír uvíznul během podávání papíru z kazety.
Jak postupovat?
1. Odstraňte uvíznutý papír.
• Pokud papír uvízl ve výstupním otvoru pro papír:
1300
• Pokud dojde k uvíznutí papíru uvnitř tiskárny:
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
• Pokud papír uvízl v otvoru podavače kazety:
Po uložení nástavce výstupního zásobníku a výstupního zásobníku na papír vytáhněte kazetu a
pomalu odstraňte papír oběma rukama.
Důležité
• Při kontrole otvoru podavače kazety nebo při vyjmutí uvíznutého papíru neotáčejte tiskárnu
vzhůru nohama ani ji nenaklánějte. Inkoust mohl by vytéct.
• Pokud neplatí nic z výše uvedeného, otevřete zadní kryt a vyjměte papír podle pokynů v tématu
Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany.
2. Vložte řádně papír do kazety.
Vložení papíru do kazety
3. Stiskněte tlačítko OK na tiskárně.
Tiskárna bude pokračovat v tisku. Pokud potištění papíru kvůli jeho uvíznutí neproběhlo řádně, stránku
znovu vytiskněte.
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
304
Důležité
• Během přepravy tiskárnu nenaklánějte, aby nedošlo k úniku inkoustu.
• Při přepravě tiskárny k opravě si pročtěte část Oprava tiskárny.
305
1304
Příčina
Papír uvízl při automatickém oboustranném tisku.
Jak postupovat?
1. Odstraňte uvíznutý papír.
• Pokud papír uvízl ve výstupním otvoru pro papír:
1300
• Pokud dojde k uvíznutí papíru uvnitř tiskárny:
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
• Pokud papír uvízl v otvoru podavače kazety:
Po uložení nástavce výstupního zásobníku a výstupního zásobníku na papír vytáhněte kazetu a
pomalu odstraňte papír oběma rukama.
Důležité
• Při kontrole otvoru podavače kazety nebo při vyjmutí uvíznutého papíru neotáčejte tiskárnu
vzhůru nohama ani ji nenaklánějte. Inkoust mohl by vytéct.
• Pokud neplatí nic z výše uvedeného, otevřete zadní kryt a vyjměte papír podle pokynů v tématu
Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany.
2. Vložte papír správně.
Vložení papíru do kazety
Vložení papíru do zadní přihrádky
3. Stiskněte tlačítko OK na tiskárně.
Tiskárna bude pokračovat v tisku. Pokud potištění papíru kvůli jeho uvíznutí neproběhlo řádně, stránku
znovu vytiskněte.
306
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
Důležité
• Během přepravy tiskárnu nenaklánějte, aby nedošlo k úniku inkoustu.
• Při přepravě tiskárny k opravě si pročtěte část Oprava tiskárny.
307
1313
Příčina
Papír uvíznul v momentě, kdy tiskárna vtáhla potištěný papír.
Jak postupovat?
Pokud papír uvízl v momentě, kdy tiskárna vtáhla potištěný papír, pokuste se jej vyjmout z následujících
umístění.
• Výstupní otvor pro papír
1300
• Uvnitř tiskárny
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
• Zadní strana
Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany
308
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
Pokud se uvíznutý papír trhá a nelze jej vyjmout z výstupního otvoru pro papír, otvoru podavače kazety ani
ze zadní přihrádky nebo pokud papír zůstává uvízlý uvnitř tiskárny, vyjměte jej podle následujících pokynů.
Poznámka
• Pokud dojde během tisku k uvíznutí papíru a potřebujete tiskárnu vypnout, abyste jej mohli odstranit,
před vypnutím tiskárny zastavte tisk stisknutím tlačítka Zastavit (Stop).
1. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
2. Otevřete horní kryt.
Důležité
• Nedotýkejte se průhledné fólie (A), bílého pásu (B) ani hadiček (C).
Pokud byste tuto část znečistili nebo poškrábali dotykem papíru nebo rukou, mohlo by dojít
k poškození tiskárny.
3. Zkontrolujte, zda pod držákem tiskové hlavy neuvízl papír.
Pokud pod držákem tiskové hlavy uvízl papír, přesuňte držák tiskové hlavy podle okolností zcela
k pravému nebo levému okraji tak, aby bylo možno papír vyjmout.
Při přesouvání uchopte držák tiskové hlavy v jeho horní části a držák tiskové hlavy přesouvejte pomalu
zcela k pravému, nebo levému okraji.
309
4. Uvíznutý papír uchopte pevně oběma rukama.
Pokud se papír stočil, vytáhněte jej ven.
5. Pomalu vytáhněte papír tak, aby se nepřetrhl.
Papír vytáhněte pod úhlem zhruba 45 stupňů.
310
6. Zkontrolujte, zda je odstraněn veškerý uvíznutý papír.
Pokud se papír při vytahování trhá, může v tiskárně kousek papíru zůstat. Zkontrolujte následující body
a zbývající papír vyjměte.
• Zůstal papír pod držákem tiskové hlavy?
• Zůstaly v tiskárně malé kousky papíru?
• Zůstal papír v prázdném prostoru vlevo či vpravo (D) v tiskárně?
7. Zavřete horní kryt.
Všechny úlohy v tiskové frontě budou zrušeny. Spusťte tisk znovu.
Poznámka
• Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte vhodný papír a vkládáte ho správně. Pokud se po
vyjmutí veškerého uvíznutého papíru a obnovení tisku zobrazí na obrazovce LCD nebo počítači
zpráva o uvíznutí papíru, mohl uvnitř tiskárny ještě zůstat papír. Znovu se podívejte do tiskárny,
zda tam ještě nezůstaly nějaké kousky papíru.
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
311
Důležité
• Během přepravy tiskárnu nenaklánějte, aby nedošlo k úniku inkoustu.
• Při přepravě tiskárny k opravě si pročtěte část Oprava tiskárny.
312
Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany
Poznámka
• Pokud dojde během tisku k uvíznutí papíru a potřebujete tiskárnu vypnout, abyste jej mohli odstranit,
před vypnutím tiskárny zastavte tisk stisknutím tlačítka Zastavit (Stop).
1. Ujistěte se, že jste odpojili napájecí kabel.
2. Otočte tiskárnu tak, aby zadní strana tiskárny mířila směrem k vám.
Důležité
• Při změně polohy tiskárny neotáčejte tiskárnu vzhůru nohama ani ji nenaklánějte. Inkoust mohl by
vytéct.
3. Otevřete kryt zadního zásobníku a vytáhněte opěrku papíru.
4. Sejměte zadní kryt.
Vytáhněte zadní kryt.
313
5. Papír pomalu vytáhněte.
Poznámka
• Nedotýkejte se vnitřních částí tiskárny.
Pokud se vám nepodařilo vyjmout papír v rámci tohoto kroku, odpojte kryt jednotky pro posuv a vyjměte
papír podle následujících pokynů.
1. Sejměte kryt jednotky pro posuv.
Zvedněte kryt jednotky pro posuv a vytáhněte jej ven.
314
2. Papír pomalu vytáhněte.
Poznámka
• Nedotýkejte se vnitřních částí tiskárny.
3. Zkontrolujte, zda je odstraněn veškerý uvíznutý papír.
4. Připojte kryt jednotky pro posuv.
Pomalu vložte kryt jednotky pro posuv zcela do tiskárny a sejměte kryt jednotky pro posuv.
315
6. Připojte zadní kryt.
Vložte projekce na pravé straně zadního krytu do tiskárny a zatlačte na levou stranu zadního krytu,
dokud se zcela nezavře.
Tisková data odeslaná do tiskárny byla vymazána. Spusťte tisk znovu.
Poznámka
• Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte vhodný papír a vkládáte ho správně.
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
Důležité
• Během přepravy tiskárnu nenaklánějte, aby nedošlo k úniku inkoustu.
• Při přepravě tiskárny k opravě si pročtěte část Oprava tiskárny.
316
1000
Příčina
Následují možné příčiny.
• V zadní přihrádce došel papír.
• Papír není do zadní přihrádky správně vložený.
Jak postupovat?
Proveďte jednu z akcí uvedených níže.
• Vložte papír do zadní přihrádky.
Vložení papíru do zadní přihrádky
• Zarovnejte vodítka papíru zadní přihrádky s oběma okraji papíru.
• Nastavte informace o papíru v zadní přihrádce.
Nastavení papíru
Po provedení výše uvedených opatření stiskněte na tiskárně tlačítko OK.
Důležité
• Po vložení papíru do zadní přihrádky nezapomeňte zavřít kryt otvoru podavače. Pokud je kryt otvoru
podavače otevřený, papír nelze podávat.
Poznámka
• Po vložení papíru do zadní přihrádky se otevře obrazovka pro nastavení informací o papíru v zadní
přihrádce. Nastavte informace o papíru v zadní přihrádce.
• Tisk zrušíte stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně.
317
1003
Příčina
Následují možné příčiny.
• V kazetě došel papír.
• Papír není do kazety správně vložený.
Jak postupovat?
Proveďte jednu z akcí uvedených níže.
• Vložte papír do kazety.
Vložení papíru do kazety
• Zarovnejte vodítka papíru kazety s okraji papíru.
• Nastavte informace o papíru v kazetě.
Nastavení papíru
Po provedení výše uvedených opatření stiskněte na tiskárně tlačítko OK.
Poznámka
• Typ papíru, který lze vložit, se liší v závislosti zdroji papíru. Do kazety můžete vkládat tyto typy
papírů: běžný papír formátu A4, Letter, A5 nebo B5.
• Tisk zrušíte stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně.
318
1200
Příčina
Horní kryt je otevřen.
Jak postupovat?
Zavřete horní kryt a chvíli počkejte.
Nezavírejte jej, pokud doplňujete nádržku s inkoustem.
319
1215
Příčina
Probíhá výměna tiskové hlavy.
Jak postupovat?
Dokončení výměny tiskové hlavy.
Poznámka
• Po skončení výměny tiskové hlavy otočte páčkou ventilu inkoustu ostře doprava a poté zavřete horní
kryt.
320
1365
Příčina
Ventil na inkoust je otevřený.
Jak postupovat?
Ujistěte se, že je ventil na inkoust při výměně tiskové hlavy zavřený.
Otočením páčky ventilu inkoustu zcela vlevo otevřete horní kryt a zavřete ventil inkoustu.
Poté stiskněte tlačítko OK na tiskárně k odstranění chyby.
Poznámka
• Po skončení výměny tiskové hlavy stiskněte tlačítko Zastavit (Stop) na tiskárně.
321
1366
Příčina
Ventil na inkoust je zavřený.
Jak postupovat?
Otočením páčky ventilu inkoustu zcela doprava otevřete horní kryt a ventil inkoustu.
Poté zavřete horní kryt a zrušte chybu.
322
1367
Příčina
Není dost inkoustu k provedení vypláchnutí inkoustem.
Jak postupovat?
Chybu odstraňte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Před zahájením vypláchnutí inkoustem doplňte inkoust každé barvy tak, aby byla hladina nad jednou
tečkou zobrazenou u jednotlivých nádržek s inkoustem.
Doplnění nádržek s inkoustem
Poznámka
• Jelikož vypláchnutí inkoustem spotřebuje velké množství inkoustu, spusťte tuto funkci pouze
v případě potřeby.
323
1431
Příčina
Tisková hlava nebyla rozpoznána.
Jak postupovat?
Tisková hlava může být špatně nainstalovaná nebo není kompatibilní s touto tiskárnou.
Pokud tisknete, stiskněte na tiskárně tlačítko Zastavit (Stop), které slouží ke zrušení tisku.
Vyjměte tiskové hlavy a znovu je vložte správným způsobem podle kroků popsaných níže. To může
odstranit chybu.
1. Otevřete horní kryt.
2. Zavřete ventil na inkoust.
Otočte páčkou ventilu na inkoust ostře doleva.
324
3. Chytněte zarážku (A) na zajišťovacím krytu tiskové hlavy a otevřete jej.
4. Vyjměte barevné a černé tiskové hlavy.
Důležité
• Při vyjmutí tiskových hlav s nimi zacházejte opatrně, aby nedošlo k vystříknutí inkoustu.
• Nedotýkejte se hadičky ani jiných částí uvnitř tiskárny. Dotknutím se těchto částí může dojít k
poškození tiskárny.
• Nedotýkejte se zlatých kontaktů (B) ani trysek tiskové hlavy (C) na tiskové hlavě. Pokud se jich
dotknete, nemusí tiskárna tisknout správně.
325
5. Nainstalujte tiskové hlavy znovu a správně.
Nainstalujte barevnou tiskovou hlavu do levého držáku a černou tiskovou hlavu do pravého držáku.
6. Zavřete zajišťovací kryt tiskové hlavy a zatlačte ho dolů.
Zatlačte pevně zajišťovací kryt tiskové hlavy, až zaklapne na své místo.
326
7. Zatlačte dolů obě tlačítka pro spojení.
Důležité
• Zatlačte pevně tlačítko pro spojení, dokud nezapadnou na své místo. V opačném případě
můžete znemožnit tisk.
• Ujistěte se, že jsou levá a pravá tlačítka zatlačená dovnitř.
8. Otevřete ventil na inkoust.
Otočte páčkou ventilu na inkoust ostře doprava.
9. Zavřete horní kryt.
Pokud ani opětovná instalace tiskových hlav problém nevyřeší, může být nutné tiskové hlavy úplně
vyměnit.
Podrobnosti naleznete na této stránce.
327
1432
Příčina
Tisková hlava nebyla rozpoznána.
Jak postupovat?
Tisková hlava může být špatně nainstalovaná nebo není kompatibilní s touto tiskárnou.
Pokud tisknete, stiskněte na tiskárně tlačítko Zastavit (Stop), které slouží ke zrušení tisku.
Vyjměte tiskové hlavy a znovu je vložte správným způsobem podle kroků popsaných níže. To může
odstranit chybu.
1. Otevřete horní kryt.
2. Zavřete ventil na inkoust.
Otočte páčkou ventilu na inkoust ostře doleva.
328
3. Chytněte zarážku (A) na zajišťovacím krytu tiskové hlavy a otevřete jej.
4. Vyjměte barevné a černé tiskové hlavy.
Důležité
• Při vyjmutí tiskových hlav s nimi zacházejte opatrně, aby nedošlo k vystříknutí inkoustu.
• Nedotýkejte se hadičky ani jiných částí uvnitř tiskárny. Dotknutím se těchto částí může dojít k
poškození tiskárny.
• Nedotýkejte se zlatých kontaktů (B) ani trysek tiskové hlavy (C) na tiskové hlavě. Pokud se jich
dotknete, nemusí tiskárna tisknout správně.
329
5. Nainstalujte tiskové hlavy znovu a správně.
Nainstalujte barevnou tiskovou hlavu do levého držáku a černou tiskovou hlavu do pravého držáku.
6. Zavřete zajišťovací kryt tiskové hlavy a zatlačte ho dolů.
Zatlačte pevně zajišťovací kryt tiskové hlavy, až zaklapne na své místo.
330
7. Zatlačte dolů obě tlačítka pro spojení.
Důležité
• Zatlačte pevně tlačítko pro spojení, dokud nezapadnou na své místo. V opačném případě
můžete znemožnit tisk.
• Ujistěte se, že jsou levá a pravá tlačítka zatlačená dovnitř.
8. Otevřete ventil na inkoust.
Otočte páčkou ventilu na inkoust ostře doprava.
9. Zavřete horní kryt.
Pokud ani opětovná instalace tiskových hlav problém nevyřeší, může být nutné tiskové hlavy úplně
vyměnit.
Podrobnosti naleznete na této stránce.
331
1641
Příčina
Zbývající hladina inkoustu v jedné z nádržek s inkoustem pravděpodobně klesla pod linku spodního
množství vytištěnou na nádržce s inkoustem.
Jak postupovat?
Při kontrole zbývající hladiny inkoustu se řiďte výsledky vizuální kontroly inkoustu v nádržce s inkoustem.
Pokud je zbývající hladina inkoustu pod linkou spodního množství, doplňte nádržku s inkoustem do výše
nad jednou tečkou, která je zobrazená na nádržce s inkoustem, inkoustem odpovídající barvy.
Doplnění nádržky s inkoustem po linku horního množství zlepší přesnost detekce zbývající hladiny
inkoustu.
Doplnění nádržek s inkoustem
Pokud budete v tisku pokračovat, když je zbývající hladina inkoustu pod linkou spodního množství,
tiskárna může spotřebovat určité množství inkoustu na návrat do tisknutelného stavu a také se může
poškodit.
Pokračovat v tisku můžete stiskem tlačítka OK na tiskárně.
332
1642
Příčina
Může být nedostatek inkoustu.
Jak postupovat?
Při kontrole zbývající hladiny inkoustu se řiďte výsledky vizuální kontroly inkoustu v nádržce s inkoustem.
Doplňte každou nádržku s inkoustem celým obsahem láhve na inkoust odpovídající barvy dodané s
tiskárnou.
333
1700
Příčina
Nádržka přebytečného inkoustu je téměř plná.
Jak postupovat?
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně pokračujte v tisku. Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon
s žádostí o opravu.
Důležité
• Během přepravy tiskárnu nenaklánějte, aby nedošlo k úniku inkoustu.
• Při přepravě tiskárny k opravě si pročtěte část Oprava tiskárny.
Poznámka
• V případě zobrazení varování nebo upozornění v reakci na zbývající hladinu inkoustu nebude možné
používat tiskárnu k tisku.
334
1890
Příčina
Na držáku tiskové hlavy může být stále přichycený ochranný materiál nebo páska.
Jak postupovat?
Otevřete horní kryt a zkontrolujte, zda byl z držáku tiskové hlavy odstraněn ochranný materiál i páska, jež
ho zajišťují.
Zjistíte-li, že ochranný materiál nebo páska jsou stále přítomny, odstraňte je a horní kryt zavřete.
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
Důležité
• Během přepravy tiskárnu nenaklánějte, aby nedošlo k úniku inkoustu.
• Při přepravě tiskárny k opravě si pročtěte část Oprava tiskárny.
335
1892
Příčina
Stále je vložen doraz přepravníku.
Jak postupovat?
Otevřete horní kryt a vytáhněte doraz přepravníku (A) rovně nahoru.
Připevněte doraz přepravníku k zarážce, vedle které byl vložen.
Zavřením horního krytu zrušte chybu.
336
2110
Příčina
Nastavení papíru pro tisk se neshoduje s informacemi o papíru v kazetě nastavenými v tiskárně.
Poznámka
• V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo displeje
LCD.
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
• V následující části naleznete podrobnosti o papíru v kazetě, které lze nastavit v tiskárně.
Nastavení papíru
Pokud se nastavení papíru pro tisk liší od informací o papíru v kazetě nastavených v tiskárně (viz níže),
zobrazí se na displeji LCD zpráva.
• Nastavení tisku zadané v ovladači tiskárny:
Velikost papíru: A5
Typ média: Běžný papír
• Informace o papíru nastavené v kazetě v tiskárně:
Velikost papíru: A4
Typ média: Běžný papír
Jak postupovat?
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně otevřete následující obrazovku.
Pomocí tlačítek
a
vyberte příslušnou akci a poté stiskněte na tiskárně tlačítko OK.
Poznámka
• V závislosti na nastavení se nemusí zobrazit všechny možnosti uvedené níže.
Tisk na vložený pap. (Print on set paper)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout na papír vložený v kazetě beze změny nastavení
papíru.
Pokud například v nastavení papíru pro tisk použijete velikost A5 a v informacích o papíru v kazetě
použijete velikost A4, bude při tisku na papír v kazetě použito nastavení pro velikost A5.
Vyměnit papír (Replace the paper)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete po výměně papíru v kazetě spustit tisk.
337
Pokud například v nastavení papíru pro tisk použijete velikost A5 a v informacích o papíru v kazetě
použijete velikost A4, vyměňte papír v kazetě za papír velikosti A5 a pokračujte v tisku.
Jakmile vložíte kazetu po výměně papíru, otevře se obrazovka s nastavením informací o papíru
v kazetě. Nastavte informace o papíru v kazetě.
Poznámka
• V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo
displeje LCD.
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
Zrušit (Cancel)
Zruší tisk.
Tuto možnost vyberte, pokud chcete změnit nastavení papíru pro tisk. Změňte nastavení papíru
a pokus tisknout zopakujte.
Poznámka
• Budete-li chtít potlačit zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku, upravte nastavení podle
následujících pokynů. Při potlačení zprávy bude tiskárna na papír v kazetě používat nastavení papíru
pro tisk bez ohledu na to, zda papír odpovídá tomuto nastavení.
• Postup změny nastavení zobrazení zprávy při tisku pomocí ovládacího panelu tiskárny:
Nastavení podavače
• Postup změny nastavení zobrazování zprávy při tisku pomocí ovladače tiskárny:
Změna provozního režimu tiskárny (systém Windows)
Změna provozního režimu tiskárny (systém macOS)
338
2113
Příčina
Nastavení papíru pro tisk neodpovídá informacím o papíru nastavených v zadní přihrádce nebo kazetě
v tiskárně.
Poznámka
• V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo displeje
LCD.
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
• V následující části naleznete podrobnosti o papíru v zadní přihrádce nebo kazetě, které lze nastavit
v tiskárně.
Nastavení papíru
Pokud je u zdroje papíru nastaveno automatické přepínání a nastavení papíru pro tisk se liší od informací
o papíru v zadní přihrádce nebo kazetě nastavených v tiskárně (viz níže), zobrazí se na displeji LCD
zpráva.
• Nastavení tisku zadané v ovladači tiskárny:
Velikost papíru: A5
Typ média: Běžný papír
• Informace o papíru v zadní přihrádce a kazetě nastavené v tiskárně:
Velikost papíru: A4
Typ média: Běžný papír
Jak postupovat?
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně otevřete následující obrazovku.
Pomocí tlačítek
a
vyberte příslušnou akci a poté stiskněte na tiskárně tlačítko OK.
Poznámka
• V závislosti na nastavení se nemusí zobrazit všechny možnosti uvedené níže.
Tisk na vložený pap. (Print on set paper)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout na papír v zadní přihrádce nebo v kazetě beze změny
nastavení papíru.
339
Pokud například v nastavení papíru pro tisk použijete velikost A5 a v informacích o papíru v zadní
přihrádce a kazetě použijete velikost A4, bude při tisku na papír v kazetě použito nastavení pro
velikost A5.
Vyměnit papír (Replace the paper)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete po výměně papíru v zadní přihrádce nebo kazetě spustit tisk.
Pokud například v nastavení papíru pro tisk použijete velikost A5 a v informacích o papíru v zadní
přihrádce a kazetě použijete velikost A4, vyměňte papír v zadní přihrádce nebo kazetě za papír
velikosti A5 a pokračujte v tisku.
Po výměně papíru se otevře obrazovka s nastavením informací o papíru v zadní přihrádce nebo
kazetě. Nastavte informace o papíru.
Poznámka
• V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo
displeje LCD.
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
Zrušit (Cancel)
Zruší tisk.
Tuto možnost vyberte, pokud chcete změnit nastavení papíru pro tisk. Změňte nastavení papíru
a pokus tisknout zopakujte.
Poznámka
• Budete-li chtít potlačit zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku, upravte nastavení podle
následujících pokynů. Při potlačení zprávy bude tiskárna pro papír v zadní přihrádce nebo kazetě
používat nastavení papíru pro tisk bez ohledu na to, zda papír odpovídá tomuto nastavení.
• Postup změny nastavení zobrazení zprávy při tisku pomocí ovládacího panelu tiskárny:
Nastavení podavače
• Postup změny nastavení zobrazování zprávy při tisku pomocí ovladače tiskárny:
Změna provozního režimu tiskárny (systém Windows)
Změna provozního režimu tiskárny (systém macOS)
340
2114
Příčina
Nastavení papíru pro tisk neodpovídá informacím o papíru nastavených v zadní přihrádce v tiskárně.
Poznámka
• V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo displeje
LCD.
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
• V následující části naleznete podrobnosti o papíru v zadní přihrádce, které lze nastavit v tiskárně.
Nastavení papíru
Pokud se nastavení papíru pro tisk liší od informací o papíru v zadní přihrádce nastavených v tiskárně (viz
níže), zobrazí se na displeji LCD zpráva.
• Nastavení tisku zadané v ovladači tiskárny:
Velikost papíru: A5
Typ média: Běžný papír
• Informace o papíru nastavené v zadní přihrádce v tiskárně:
Velikost papíru: A4
Typ média: Běžný papír
Jak postupovat?
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně otevřete následující obrazovku.
Pomocí tlačítek
a
vyberte příslušnou akci a poté stiskněte na tiskárně tlačítko OK.
Poznámka
• V závislosti na nastavení se nemusí zobrazit všechny možnosti uvedené níže.
Tisk na vložený pap. (Print on set paper)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout na papír vložený v zadní přihrádce beze změny
nastavení papíru.
Pokud například v nastavení papíru pro tisk použijete velikost A5 a v informacích o papíru v zadní
přihrádce použijete velikost A4, bude při tisku na papír v zadní přihrádce použito nastavení pro
velikost A5.
341
Vyměnit papír (Replace the paper)
Chcete-li po výměně papíru v zadní přihrádce tisknout, vyberte tuto možnost.
Pokud například v nastavení papíru pro tisk použijete velikost A5 a v informacích o papíru v zadní
přihrádce použijete velikost A4, vyměňte papír v zadní přihrádce za papír velikosti A5 a pokračujte
v tisku.
Jakmile po výměně papíru zavřete kryt otvoru podavače, otevře se obrazovka s nastavením
informací o papíru v zadní přihrádce. Nastavte informace o papíru v zadní přihrádce.
Poznámka
• V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo
displeje LCD.
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
Zrušit (Cancel)
Zruší tisk.
Tuto možnost vyberte, pokud chcete změnit nastavení papíru pro tisk. Změňte nastavení papíru
a pokus tisknout zopakujte.
Poznámka
• Budete-li chtít potlačit zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku, upravte nastavení podle
následujících pokynů. Při potlačení zprávy bude tiskárna na papír v zadní přihrádce používat
nastavení papíru pro tisk bez ohledu na to, zda papír odpovídá tomuto nastavení.
• Postup změny nastavení zobrazení zprávy při tisku pomocí ovládacího panelu tiskárny:
Nastavení podavače
• Postup změny nastavení zobrazování zprávy při tisku pomocí ovladače tiskárny:
Změna provozního režimu tiskárny (systém Windows)
Změna provozního režimu tiskárny (systém macOS)
342
4103
Příčina
S aktuálním nastavením tisku nelze tisknout.
Jak postupovat?
Stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně zrušte tisk.
Poté změňte nastavení tisku a pokus tisknout zopakujte.
343
5100
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Pokud právě tisknete, stiskněte na tiskárně tlačítko Zastavit (Stop) ke zrušení tisku, poté tiskárnu
vypněte.
Zkontrolujte následující:
• Zkontrolujte, zda není pohyb držáku tiskové hlavy omezen ochranným materiálem či páskou, které
sloužily k zajištění držáku tiskové hlavy, uvízlým papírem atd.
Odstraňte všechny překážky.
Důležité
• Při odstraňování překážek blokujících pohyb držáku tiskové hlavy se vyhněte kontaktu
s průhlednou fólií (A), bílým pásem (B) nebo trubičkami (C).
Pokud byste tuto část znečistili nebo poškrábali dotykem papíru nebo rukou, mohlo by dojít
k poškození tiskárny.
Tiskárnu znovu zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
Důležité
• Během přepravy tiskárnu nenaklánějte, aby nedošlo k úniku inkoustu.
• Při přepravě tiskárny k opravě si pročtěte část Oprava tiskárny.
344
5200
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Zkontrolujte zbývající hladinu inkoustu a podle potřeby doplňte nádržku s inkoustem.
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
Vyčkejte přibližně 10 minut, tiskárnu opět připojte a zařízení znovu zapněte.
Pokud proběhlo doplnění nádržky s inkoustem kvůli nízké hladině inkoustu, proveďte propláchnutí
inkoustu.
• Pomocí systému Windows:
Čištění tiskových hlav
• Pomocí systému macOS:
Čištění tiskových hlav
• Pomocí ovládacího panelu tiskárny:
Postup propláchnutí inkoustu
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
Důležité
• Během přepravy tiskárnu nenaklánějte, aby nedošlo k úniku inkoustu.
• Při přepravě tiskárny k opravě si pročtěte část Oprava tiskárny.
345
5B00
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
Důležité
• Během přepravy tiskárnu nenaklánějte, aby nedošlo k úniku inkoustu.
• Při přepravě tiskárny k opravě si pročtěte část Oprava tiskárny.
Poznámka
• V případě zobrazení varování nebo upozornění v reakci na zbývající hladinu inkoustu nebude možné
používat tiskárnu k tisku.
346
6000
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Pokud dojde k uvíznutí papíru, vyjměte jej vhodným postupem podle místa a příčiny uvíznutí.
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
Tiskárnu znovu připojte a zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
Důležité
• Během přepravy tiskárnu nenaklánějte, aby nedošlo k úniku inkoustu.
• Při přepravě tiskárny k opravě si pročtěte část Oprava tiskárny.
347
C000
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
Tiskárnu znovu připojte a zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
Důležité
• Během přepravy tiskárnu nenaklánějte, aby nedošlo k úniku inkoustu.
• Při přepravě tiskárny k opravě si pročtěte část Oprava tiskárny.
348
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising