Canon | i-SENSYS MF445dw | User manual | Canon i-SENSYS MF445dw User manual

Canon i-SENSYS MF445dw User manual
Windows
UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2/PCL6 V4 nyomtatóillesztő
Felhasználói kézikönyv
USRMA-3221-03 2019-07 hu
Copyright CANON INC. 2019
Tartalom
Bevezetés .............................................................................................................................................................
A kézikönyv használata
2
............................................................................................................................................. 3
A kézikönyvben használt jelölések
A felelősség korlátozása
........................................................................................................................... 4
............................................................................................................................................ 5
Copyright
.................................................................................................................................................................. 6
Védjegyek
................................................................................................................................................................. 7
Az illesztőprogram ismertetése ........................................................................................................
9
Használat előtt ..............................................................................................................................................
12
Az illesztőprogram telepítése ...........................................................................................................
14
Telepítés előtti ellenőrzés
........................................................................................................................................ 15
Rendszerkövetelmények
...................................................................................................................................... 16
A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések
A „Readme” fájl
.................................................................................. 17
................................................................................................................................................... 18
Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével
Telepítés port vagy IP-cím megadásával
............................................................................................ 19
................................................................................................................... 24
Telepítés USB-kapcsolat útján
.................................................................................................................................. 31
Telepítés inf fájl megadásával
.................................................................................................................................. 34
Telepítés Windows Update használatával
................................................................................................................. 36
Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása
................................................................................................................. 38
Az illesztőprogram frissítése
................................................................................................................................ 39
Az illesztőprogram eltávolítása
............................................................................................................................. 41
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően ............... 45
Megosztott nyomtató használata
............................................................................................................................ 46
Telepítés nyomtatókiszolgálóként
......................................................................................................................... 47
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz
A port módosítása
......................................................................................................... 49
................................................................................................................................................... 52
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele
........................................................................................................................ 56
Nyomtatás ........................................................................................................................................................
Nyomtatás asztali alkalmazásból
............................................................................................................................. 61
Nyomtatás áruházbeli alkalmazásból
Méretezés
60
...................................................................................................................... 64
............................................................................................................................................................... 72
Vízjel hozzáadása
.................................................................................................................................................... 73
Nagyméretű poszter nyomtatása több papírlapra
.................................................................................................... 74
Nyomtatási adatok egymásra vetítése rögzített űrlapon
PIN-kód hozzáadása a nyomtatási adatokhoz
.......................................................................................... 78
........................................................................................................... 80
I
Nyomtatási adatok titkosítása
................................................................................................................................ 81
Nyomtatási feladatok várakoztatása
Nyomtatási adatok tárolása
....................................................................................................................... 83
.................................................................................................................................... 84
Nyomtatási feladat előresorolása
............................................................................................................................ 85
Feladatok nyomtatásának felfüggesztése nyomtatási feladat előresorolása érdekében
Az alapértelmezett beállítások módosítása
............................................ 86
.............................................................................................................. 87
Könyv létrehozása ......................................................................................................................................
Könyvnyomtatás
..................................................................................................................................................... 90
Könyv létrehozása készletekben
.............................................................................................................................. 91
Elmozdulás javítása könyvnyomtatás közben
Összefűzött könyvnyomtatás
........................................................................................................... 92
.................................................................................................................................. 93
Gerincnyomásos eljárás alkalmazása összefűzött könyv létrehozásakor
Oldalak vágása összefűzött könyv létrehozásakor
Teljes kötés
89
................................................................... 94
.................................................................................................... 95
............................................................................................................................................................. 96
Oldalszámok nyomtatása ugyanazon a helyen a lapok első és hátsó oldalán
............................................................. 97
Különböző típusú papírok használata ..................................................................................... 100
Egyéni papírméretek regisztrálása
........................................................................................................................ 101
Lap beszúrása írásvetítő fóliák közé
Lap beszúrása
...................................................................................................................... 102
....................................................................................................................................................... 103
Fülespapír beszúrása
............................................................................................................................................. 104
Fülespapírra történő nyomtatás
............................................................................................................................ 106
Kedvenc beállítások szerkesztése ............................................................................................... 108
Kedvenc beállítások regisztrálása
.......................................................................................................................... 109
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése
................................................................................................................ 110
Koordinálás az eszközfunkciókkal .............................................................................................. 113
A hitelesítési funkció beállítása
A felhasználónév beállítása
............................................................................................................................. 114
................................................................................................................................... 116
Beállított felhasználói adatok ellenőrzése nyomtatás előtt
..................................................................................... 118
Beállításlista .................................................................................................................................................. 121
Az összes lap általános beállításai
[Fő] lap
.......................................................................................................................... 122
................................................................................................................................................................. 124
[Oldalelrendezés] lap
[Papíradagolás] lap
............................................................................................................................................. 127
............................................................................................................................................... 131
[Befejező művelet] lap
[Minőség] lap
........................................................................................................................................... 133
........................................................................................................................................................ 135
[Fedőlapok] lap
..................................................................................................................................................... 138
[Támogatás/eszköz] lap
......................................................................................................................................... 139
[Eszközbeállítások]/[Rendszergazdai beállítások] lap
.............................................................................................. 141
II
Hibaelhárítás ................................................................................................................................................
Nem található eszköz a hálózaton
144
......................................................................................................................... 145
Az eszköz ikonja a telepítés után nem jelenik meg
................................................................................................. 147
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg
..................................................................... 148
A nyomtatási beállítások az illesztőprogram telepítését követően az alapértelmezett beállításokra állnak vissza
III
.... 152
Bevezetés
Bevezetés
Bevezetés ................................................................................................................................................................ 2
A kézikönyv használata ......................................................................................................................................... 3
A kézikönyvben használt jelölések .................................................................................................................... 4
A felelősség korlátozása ....................................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Védjegyek ............................................................................................................................................................... 7
1
Bevezetés
Bevezetés
A kézikönyv használata(P. 3)
A felelősség korlátozása(P. 5)
Copyright(P. 6)
Védjegyek(P. 7)
2
Bevezetés
A kézikönyv használata
Ez a rész a kézikönyv használatához szükséges információkat ismerteti.
A kézikönyvben használt jelölések(P. 4)
3
Bevezetés
A kézikönyvben használt jelölések
Ez a rész a kézikönyvben használt szimbólumokat és beállításokat ismerteti.
A kézikönyvben használt szimbólumok
Ebben a kézikönyvben az elemek és az illesztőprogram használatakor követendő műveletek ismertetésében a
szimbólumok a következőket jelölik.
FONTOS
● Ez a jelzés a működésre vonatkozó követelményekre és korlátozásokra hívja fel a figyelmet. Figyelmesen
olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket a termék megfelelő használata, valamint a termék károsodásának
elkerülése érdekében.
MEGJEGYZÉS
● Ez a jelzés a műveletekre vonatkozó kiegészítő magyarázatokra hívja fel a figyelmet. Mindig olvassa el ezeket
a megjegyzéseket is.
A beállításokkal kapcsolatos információk
Ebben a kézikönyvben a számítógép képernyőjén megjelenő beállítások nevei a következő példáknak megfelelő
módon láthatók.
Példa:
[Nyomtatás]
[OK]
4
Bevezetés
A felelősség korlátozása
A jelen dokumentumban lévő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A CANON INC. SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY FELTÉTELEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL EZEN ANYAGOKKAL
KAPCSOLATBAN, KIVÉVE AZ ITT MEGHATÁROZOTTAK SZERINT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGGEL, A FORGALOMKÉPESSÉGGEL, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGGAL VAGY A
JOGSÉRTÉS ELKERÜLÉSÉVEL KAPCSOLATOS GARANCIÁKAT. A CANON INC. NEM FELELŐS AZ EZEN ANYAGOK
HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖZVETLEN, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELMERÜLŐ KÁROKÉRT,
VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÖLTSÉGEKÉRT.
5
Bevezetés
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
A Canon Inc. előzetes írott engedélye nélkül tilos a kiadvány bármely részét sokszorosítani, továbbítani, átírni,
adattároló rendszerekben tárolni, illetve bármilyen nyelvre vagy számítógépes nyelvre lefordítani bármilyen
formában vagy bármilyen módon, beleértve az elektronikus, mechanikus, mágneses, optikai, kémiai, kézi vagy
egyéb továbbítást.
6
Bevezetés
Védjegyek
A Microsoft, a Windows, a Windows Server, az Internet Explorer és a Microsoft Edge a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
A macOS és a Safari az Apple Inc. védjegye.
A dokumentumban szereplő egyéb termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.
7
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram ismertetése ................................................................................................................. 9
8
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram használatával megjelenítheti a Windows Áruházbeli és asztali alkalmazásokat támogató
illesztőprogramok nyomtatási beállításainak képernyőjét, valamint használhatja a Canon készülékek nyomtatási
funkcióit.
Ez a kézikönyv a Windows Store és a Windows alkalmazásait, valamint az UWP (Universal Windows Platform)
alkalmazásokat áruházbeli alkalmazásoknak nevezi.
Nyomtatás asztali alkalmazásból
A következő Nyomtatási beállítások képernyő jelenik meg, ha asztali alkalmazásokból nyomtat.
Nyomtatás áruházbeli alkalmazásból
A következő Nyomtatási beállítások képernyő jelenik meg, ha áruházbeli alkalmazásokból nyomtat.
Az áruházbeli alkalmazásokból való nyomtatáshoz szükséges funkciókat a rendszer automatikusan telepíti a
Windows Áruházból az illesztőprogram telepítése után.
9
Az illesztőprogram ismertetése
Kapcsolódó témakörök
Nyomtatás asztali alkalmazásból(P. 61)
Nyomtatás áruházbeli alkalmazásból(P. 64)
10
Használat előtt
Használat előtt
Használat előtt .................................................................................................................................................. 12
11
Használat előtt
Használat előtt
● A legújabb illesztőprogram a Canon webhelyén érhető el. Ellenőrizze az üzemeltetési környezetre vonatkozó
és egyéb feltételeket, és szükség esetén töltse le a megfelelő szoftvert.
A Canon globális webhelye: https://global.canon/
● A használható funkciók az alábbi feltételeknek megfelelően változhatnak.
- A használt eszköz és annak beállításai
- Az eszköz vezérlőszoftver-verziója
- Az eszköz kiegészítő egységeinek struktúrája
- A használt illesztőprogram
- Az illesztőprogram verziója
- A használt számítógépes környezet
● A kézikönyvben látható és leírt képernyőtartalmak és folyamatok stb. eltérhetnek a valóban megjelenőktől.
● Ez a kézikönyv Windows 10 rendszerre vonatkozó példákat tartalmaz.
12
Az illesztőprogram telepítése
Az illesztőprogram telepítése
Az illesztőprogram telepítése ................................................................................................................... 14
Telepítés előtti ellenőrzés ................................................................................................................................... 15
Rendszerkövetelmények ................................................................................................................................. 16
A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések ........................................................................ 17
A „Readme” fájl ............................................................................................................................................... 18
Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével .................................................................................. 19
Telepítés port vagy IP-cím megadásával ........................................................................................................... 24
Telepítés USB-kapcsolat útján ............................................................................................................................ 31
Telepítés inf fájl megadásával ............................................................................................................................ 34
Telepítés Windows Update használatával ......................................................................................................... 36
Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása ......................................................................................................... 38
Az illesztőprogram frissítése ........................................................................................................................... 39
Az illesztőprogram eltávolítása ....................................................................................................................... 41
13
Az illesztőprogram telepítése
Az illesztőprogram telepítése
Olyan telepítési módszert válasszon, amely megfelel a használt eszköz csatlakoztatási módjának és
környezetének.
Telepítés előtti ellenőrzés(P. 15)
Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével(P. 19)
Telepítés port vagy IP-cím megadásával(P. 24)
Telepítés USB-kapcsolat útján(P. 31)
Telepítés inf fájl megadásával(P. 34)
Telepítés Windows Update használatával(P. 36)
Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása(P. 38)
14
Az illesztőprogram telepítése
Telepítés előtti ellenőrzés
Az illesztőprogram helyes telepítése előtt ellenőrizendő dolgok listája.
Rendszerkövetelmények(P. 16)
A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 17)
A „Readme” fájl(P. 18)
15
Az illesztőprogram telepítése
Rendszerkövetelmények
Az illesztőprogram a következő rendszerkörnyezetekben használható.
Operációs rendszerek
● Windows 10 *
● Windows 8.1
● Windows Server 2019
● Windows Server 2016
● Windows Server 2012 R2
* Előfordulhat, hogy néhány kijelzés és funkció táblagép terminálon és okostelefonon nem működik megfelelően.
Hardver
● Bármely olyan számítógép, amely kompatibilis a felsorolt operációs rendszerekkel
Az illesztőprogram és az operációs rendszer megjelenítési nyelvének kombinációi
Az illesztőprogram által támogatott nyelvek és az operációs rendszer megjelenítési nyelveinek kombinációjától
függően előfordulhat, hogy az eszköz nem működik megfelelően. Ezért ajánlott a telepítést a telepítő
indításakor alapértelmezés szerint kiválasztott nyelv használatával végezni.
Illesztőprogram által támogatott nyelvek
Angol / Arab / Baszk / Katalán / Egyszerűsített kínai / Hagyományos kínai / Cseh / Dán / Holland / Finn / Francia /
Német / Magyar / Olasz / Japán / Koreai / Maláj / Norvég / Lengyel / Portugál / Orosz / Szlovák / Spanyol / Svéd /
Thai / Török / Vietnami
A garantált működés hatóköre
Az operációs nyelve szerepel Az operációs nyelve nem
az illesztőprogram által
szerepel az illesztőprogram
támogatott nyelvek között
által támogatott nyelvek között
A telepítés az operációs rendszer nyelvével
egyező nyelven történt
Garantált
--
A telepítés nem az operációs rendszer nyelvével Garantált*1
egyező nyelven történt
Nem garantált*2
Telepítést követően az operációs rendszer
nyelvétől eltérő nyelvre módosítva
Nem garantált*2
Garantált*1
*1 Előfordulhat, hogy az elrendezés hibás, vagy az illesztőprogram nem jelenik meg megfelelően.
*2 Az eszköz megfelelő működése csak angol nyelv használatával történő telepítés esetén garantált. Azonban előfordulhat,
hogy az elrendezés hibás, vagy az illesztőprogram nem jelenik meg megfelelően.
16
Az illesztőprogram telepítése
A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és
figyelmeztetések
Telepítés közben az alábbiakra figyeljen.
● Ha egy megjelenő képernyő rákérdez, hogy engedélyezi-e a számítógépen végzett módosításokat,
engedélyezze a módosításokat.
● Ha egy megjelenő Windows biztonsági képernyő arról tájékoztatja, hogy az illesztőprogram közzétevője nem
ellenőrizhető, engedélyezze a telepítést.
● Ha az eszköz ikonja a telepítés befejeztével nem jelenik meg az [Eszközök és nyomtatók] listában, akkor a
képernyővel vagy a telepítés állapotával lehet probléma. Az eszköz ikonjának megjelenítéséhez szükséges
lépéseket keresse a Hibaelhárítás témakörben.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével(P. 19)
Telepítés port vagy IP-cím megadásával(P. 24)
Telepítés USB-kapcsolat útján(P. 31)
Telepítés inf fájl megadásával(P. 34)
Az eszköz ikonja a telepítés után nem jelenik meg(P. 147)
17
Az illesztőprogram telepítése
A „Readme” fájl
Az illesztőprogram telepítésével és használatával kapcsolatos óvintézkedések a „Readme” fájlban találhatók.
A „Readme” fájl az alábbi néven a letöltött illesztőprogram mappájában található.
Readme_hu.html
Ezenkívül, ha a telepítő használatával végzi el a telepítést, a CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS
elfogadásának képernyőjén is elolvashatja az információkat.
18
Az illesztőprogram telepítése
Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével
Hálózati környezetben automatikusan megkeresheti az eszközöket és telepítheti az illesztőprogramot.
Eszközöket kereshet a TCP/IP-hálózatokon és a WSD-t használó hálózati környezetekben.
MEGJEGYZÉS
● A fentiektől eltérő hálózati környezetek esetén tekintse meg a port vagy IP-cím megadásával való telepítési
eljárást.
● Ha nem ismeri a hálózatot, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát.
Előfeltételek
● Rendszerkövetelmények(P. 16)
● A [Multicast Discovery beállítás] engedélyezése a készüléken
WSD-t használó hálózati környezetben engedélyezze a következőt: [WSD használata].
● A lapleíró nyelv kiválasztása (Plug & Play) funkció beállítása az eszközön
A használt illesztőprogramnak megfelelően állítsa be a [PDL választás (Plug and Play)] értékét az eszközön. A
beállítási módszer részleteiért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
- „UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4 nyomtatóillesztő” esetében: [*** (V4)] (vagy [*** (XPS)]) A
*** az eszköznek megfelelő lapleíró nyelvet jelöli.
- „PCL6 V4 nyomtatóillesztő” esetében: [PCL6 (V4)] (vagy [PCL6])
● Az eszköz a használt számítógéppel azonos alhálózaton található (TCP/IP hálózati környezetek esetén)
● A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 17)
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● [Asztal] képernyő megjelenítése (Windows 8.1/Server 2012 R2 használatakor)
Eljárások
1
2
Kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.
Ha módosítani szeretné a telepítőben megjelenő nyelvet, válassza a [Nyelv]
lehetőséget → kattintson a [Tovább] gombra.
Az illesztő a kiválasztott nyelven települ.
3
Olvassa el: CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS → kattintson az [Igen]
lehetőségre.
A CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS elfogadásának képernyőjén [A „Readme” fájl megjelenítése]
lehetőséget választva megtekintheti a Readme fájl tartalmát.
4
Válassza ki a [Standard] elemet → kattintson a [Tovább] lehetőségre.
19
Az illesztőprogram telepítése
[Az összes nyugalmi állapotú nyomtató aktiválása, és keresés]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha észlelni
kívánja az alvó állapotban lévő eszközöket a hálózaton.
5
Amikor megjelenik az alábbi képernyő, válassza az [Új nyomtatók hozzáadása] elemet
→ kattintson a [Tovább] gombra.
[Új nyomtatók hozzáadása és meglévő nyomtatóillesztők frissítése]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha egy új
illesztőprogram hozzáadásakor a meglévő illesztőprogramokat is frissíteni szeretné.
20
Az illesztőprogram telepítése
6
A következő üzenet megjelenésekor erősítse meg az üzenetet, majd kattintson az
[Igen] vagy a [Nem] lehetőségre.
[Igen]: A kommunikáció a TCP/IP protokollt használja, és a WSD engedélyezve van. Ez általában az ajánlott
eljárás.
[Nem]: A kommunikáció kizárólag a TCP/IP protokollra korlátozódik. Ebben az esetben megtörténhet, hogy az
információk nem érhetőek el megfelelőképpen.
7
Válassza ki a telepítendő eszközt a [Nyomtatólista] listából.
Amennyiben a készülék nem jelenik meg itt: [Nyomtatólista], kattintson erre: [Ismételt keresés].
21
Az illesztőprogram telepítése
MEGJEGYZÉS
● Ha nem talál egy eszközt, akkor az operációs rendszer vagy az eszköz beállításaival lehet probléma. A
hibaelhárítás részben megtudhatja, hogyan teheti lehetővé az eszköz megjelenítését a felderítési
eredmények között.
Nem található eszköz a hálózaton(P. 145)
8
Amennyiben módosítani kívánja az eszköz nevét, illetve alapértelmezett eszközként
kívánja beállítani, válassza a [Nyomtatóadatok konfigurálása] lehetőséget →
kattintson a [Tovább] gombra.
Ha nem kívánja módosítani az eszköz nevét, illetve beállítani azt alapértelmezett eszközként, kattintson a
[Tovább] lehetőségre, és folytassa a 10.(P. 23) lépéssel.
9
Szükség esetén módosítsa a [Nyomtatónév] lehetőséget → kattintson a [Tovább]
gombra.
[Beállítás alapértelmezettként]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha általában ezt az eszközt kívánja használni.
[Használat megosztott nyomtatóként]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha meg szeretné osztani az eszközt.
[Port]: Ha több port használata lehetséges, válassza ki a használni kívánt portot.
22
Az illesztőprogram telepítése
10
Válassza ki a [Telepítendő nyomtatók listája] elemet → kattintson az [Indítás] gombra.
Folytassa a telepítést a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
11
Kattintson a telepítési folyamat befejezéséről tájékoztató üzenetre → kattintson a
[Kilépés] elemre.
Igény szerint nyomtathat tesztoldalt is.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés port vagy IP-cím megadásával(P. 24)
Telepítés nyomtatókiszolgálóként(P. 47)
23
Az illesztőprogram telepítése
Telepítés port vagy IP-cím megadásával
Megadhatja manuálisan a hálózaton vagy helyileg csatlakoztatott eszközökhöz használt portot vagy IP-címet, és
telepítheti az illesztőprogramot. Ezen eljárás szerint végezze a telepítést, ha az eszköz nem deríthető fel
automatikusan a hálózaton, vagy ha egyedi beállításokra van szükség.
Egy meglévő port használata mellett hozzá is adhat egy portot.
Előfeltételek
● Rendszerkövetelmények(P. 16)
● A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 17)
● Ellenőrizze a megadott portot
Adjon meg egy WSD-portot, szabványos TCP/IP-portot, hálózati nyomtatóportot vagy egy helyi portot. Már
regisztrált portot is megadhat. Ideiglenes portot is ([LPT1] stb.) választhat, a beállítását pedig elvégezheti a
telepítés után.
● Erősítse meg az eszköz gazdanevét, nevét vagy IP-címét (WSD-port vagy szabványos TCP/IP-port hozzáadása
esetén).
WSD-port vagy szabványos TCP/IP-port hozzáadásával való telepítés esetén meg kell adnia az eszköz
gazdanevét, nevét vagy IP-címét. Az eszköz gazdanevének vagy nevének azt a nevet adja meg, amelyen az
eszköz a hálózaton ismert. Ha nem tudja a megadandó nevet vagy értéket, kérdezze meg a hálózati
rendszergazdát.
● Megosztott nyomtató jóváhagyása (hálózati nyomtatási port hozzáadása esetén)
A port hozzáadásakor kiválasztott megosztott nyomtatónak meg kell egyeznie a telepítőben kiválasztott
eszközzel. Továbbá győződjön meg róla, hogy a megosztott nyomtatóra telepített illesztőprogram verziója
megegyezik-e a telepítő verziójával.
Mielőtt telepítené az adott számítógépre a kiválasztott megosztott nyomtatót, jelentkezzen be a szóban forgó
gépbe.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● [Asztal] képernyő megjelenítése (Windows 8.1/Server 2012 R2 használatakor)
Eljárások
1
2
Kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.
Ha módosítani szeretné a telepítőben megjelenő nyelvet, válassza a [Nyelv]
lehetőséget → kattintson a [Tovább] gombra.
Az illesztő a kiválasztott nyelven települ.
3
4
Olvassa el: CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS → kattintson az [Igen]
lehetőségre.
Válassza ki az [Egyéni] elemet → kattintson a [Tovább] lehetőségre.
24
Az illesztőprogram telepítése
5
Amikor megjelenik az alábbi képernyő, válassza az [Új nyomtatók hozzáadása] elemet
→ kattintson a [Tovább] gombra.
[Új nyomtatók hozzáadása és meglévő nyomtatóillesztők frissítése]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha egy új
illesztőprogram hozzáadásakor a meglévő illesztőprogramokat is frissíteni szeretné.
[Meglévő nyomtatóillesztők frissítése]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha csak az illesztőprogramokat szeretné
frissíteni. További részleteket lásd az illesztőprogramok frissítése műveletnél.
25
Az illesztőprogram telepítése
6
Válassza ki a telepítendő eszközt a [Nyomtatólista] listából → kattintson a [Tovább]
gombra.
[Nyomtatók száma]: Adja meg a kiválasztott készülékre telepíteni kívánt nyomtatók számát. Több nyomtató
megadása esetén egyszerre több készülék is regisztrálható.
MEGJEGYZÉS
● Amikor egyetlen készülék esetében több nyomtatóhoz rendeli ugyanazt a portot, akkor a kiválasztott
készülékhez több nyomtatási sor kerül regisztrálásra. Az egyes nyomtatási sorokhoz eltérő alapbeállítások
adhatók meg, hogy nyomtatáskor meg lehessen különböztetni azokat. WSD-port vagy hálózati nyomtató port
megadásakor azonban egy készülékhez csak egy portot rendelhet.
26
Az illesztőprogram telepítése
7
Állítsa be a portot.
Amennyiben az 6.(P. 26) lépésben több nyomtatót rendelt egyetlen készülékhez, az első nyomtató
portbeállítása válik a második és a további nyomtatók alapbeállításává.
27
Az illesztőprogram telepítése
WSD-port hozzáadásakor
(1) Kattintson a [Port hozzáadása] lehetőségre → válassza a [WSD Port] lehetőséget a [Hozzáadandó port]
területen → kattintson az [OK] gombra.
(2) Adja meg az IP-címet vagy a gazdanevet → kattintson az [OK] gombra.
Szabványos TCP/IP-port hozzáadásakor
(1) Kattintson a [Port hozzáadása] lehetőségre → válassza a [Standard TCP/IP Port] lehetőséget a
[Hozzáadandó port] területen → kattintson az [OK] gombra.
(2) Adja meg az eszköz nevét vagy IP-címét a varázsló utasításainak megfelelően.
A [Port neve] mezőt a rendszer automatikusan kitölti. Szükség esetén módosítsa a port nevét.
Amikor megjelenik a [További portinformációra van szükség] képernyő, kattintson az azt követő „Részletek
megnyitása” lehetőségre, és végezze el a megfelelő műveleteket.
Hajtsa végre a következők egyikét.
- Térjen vissza az előző képernyőre a varázslóban → adja meg újból a [Nyomtató neve vagy TCP/IP-címe]
információit → kattintson a [Tovább] gombra.
- Válassza ki az [Eszköz típusa] > [Szabványos] > [Canon Network Printing Device with P9100] elemet →
kattintson a [Tovább] gombra.
A használt eszköztől függően az [Eszköz típusa] > [Szabványos] beállításokban kiválasztott név eltérhet a
[Canon Network Printing Device with P9100] beállításaiban megadott névtől.
(3) Kattintson a [Befejezés] lehetőségre.
Hálózati nyomtatóport hozzáadása esetén
(1) Kattintson a [Port hozzáadása] lehetőségre → válassza a [Hálózat] lehetőséget a [Hozzáadandó port]
területen → kattintson az [OK] gombra.
(2) Válassza ki a használt nyomtatót → kattintson az [OK] gombra.
MEGJEGYZÉS
● Amennyiben listában nem jelenik meg az eszközhöz tartozó hálózati nyomtató, akkor az operációs rendszer
vagy az eszköz beállításaival lehet probléma. A hibaelhárítás részben megtudhatja, hogyan teheti lehetővé az
eszköz megjelenítését a felderítési eredmények között.
Nem található eszköz a hálózaton(P. 145)
28
Az illesztőprogram telepítése
Helyi port hozzáadásakor
(1) Kattintson a [Port hozzáadása] lehetőségre → válassza a [Local Port] lehetőséget a [Hozzáadandó port]
területen → kattintson az [OK] gombra.
(2) Adja meg a port nevét → kattintson az [OK] gombra.
Meglévő port használata esetén
Válasszon ki egy portot a [Port] listából.
8
Szükség esetén módosítsa a [Nyomtatónév] lehetőséget → kattintson a [Tovább]
gombra.
[Beállítás alapértelmezettként]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha általában ezt az eszközt kívánja használni.
[Használat megosztott nyomtatóként]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha meg szeretné osztani az eszközt.
Amennyiben hálózati nyomtatóportot adott hozzá vagy választott ki, nem adhatja meg a [Nyomtatónév] és a
[Használat megosztott nyomtatóként] beállításokat.
Amennyiben a 6.(P. 26) lépésben több készüléket választott ki vagy több nyomtatót rendelt egyetlen
készülékhez, ismételje meg a 7.(P. 27) és a 8.(P. 29) lépést.
9
Válassza ki a [Telepítendő nyomtatók listája] elemet → kattintson az [Indítás] gombra.
Folytassa a telepítést a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
10
Kattintson a telepítési folyamat befejezéséről tájékoztató üzenetre → kattintson a
[Kilépés] elemre.
Igény szerint nyomtathat tesztoldalt is.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés nyomtatókiszolgálóként(P. 47)
A port módosítása(P. 52)
29
Az illesztőprogram telepítése
Az illesztőprogram frissítése(P. 39)
30
Az illesztőprogram telepítése
Telepítés USB-kapcsolat útján
Csatlakoztathatja az eszközt a számítógéphez egy USB-kábellel, és telepítheti az illesztőprogramot.
Előfeltételek
● Rendszerkövetelmények(P. 16)
● A külön megvásárolható USB-csatolókártya telepítése (ha szükséges a használt eszközhöz)
● Lapleíró nyelv kiválasztása (Plug & Play) funkció beállítása az eszközön (ha szükséges a használt eszközhöz)
A használt illesztőprogramnak megfelelően állítsa be a [PDL választás (Plug and Play)] értékét az eszközön. A
beállítási módszer részleteiért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
- „UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4 nyomtatóillesztő” esetében: [*** (V4)] (vagy [*** (XPS)]) A
*** az eszköznek megfelelő lapleíró nyelvet jelöli.
- „PCL6 V4 nyomtatóillesztő” esetében: [PCL6 (V4)] (vagy [PCL6])
● A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 17)
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● [Asztal] képernyő megjelenítése (Windows 8.1/Server 2012 R2 használatakor)
Eljárások
1
Kapcsolja ki a készüléket.
2
Kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.
3
Ha módosítani szeretné a telepítőben megjelenő nyelvet, válassza a [Nyelv]
lehetőséget → kattintson a [Tovább] gombra.
Az illesztő a kiválasztott nyelven települ.
4
5
Olvassa el: CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS → kattintson az [Igen]
lehetőségre.
Válassza ki az [USB-kapcsolat] elemet → kattintson a [Tovább] lehetőségre.
31
Az illesztőprogram telepítése
6
A következő képernyőkép megjelenésekor kapcsolja be a készüléket → egy USB kábel
segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
[Kihagyás]: Megfelelően csatlakoztatott USB-eszköz esetén ezen a képernyőn befejezheti a telepítést, nem kell
az automatikus befejezésre várnia.
32
Az illesztőprogram telepítése
Folytassa a telepítést a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
Ha a fenti képernyőn a telepítés nem sikerült, kattintson az azt követő „Részletek megnyitása” lehetőségre, és
végezze el a megfelelő műveleteket.
A következő eljárás végrehajtása után telepítse újra az illesztőprogramot.
(1) Kapcsolja be a készüléket → egy USB kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
(2) Jelenítse meg az [Eszközkezelő] elemet.
Windows 10/Server 2016/Server 2019 rendszeren
Kattintson a jobb gombbal a [
] elemre → kattintson az [Eszközkezelő] lehetőségre.
Windows 8.1/Server 2012 R2 rendszeren
Jelenítse meg a [Vezérlőpult] > [Hardver és hang] > [Eszközkezelő] lapot.
(3) Kattintson a jobb gombbal a céleszköz nevére az [Egyéb eszközök] listából → kattintson az [Eszköz
eltávolítása] vagy az [Eltávolítás] lehetőségre.
(4) Ellenőrizze az eszköz nevét.
Canon + <használt típus neve>
7
Kattintson a telepítési folyamat befejezéséről tájékoztató üzenetre → kattintson a
[Kilépés] elemre.
Igény szerint nyomtathat tesztoldalt is.
33
Az illesztőprogram telepítése
Telepítés inf fájl megadásával
Ez a rész az illesztőprogramnak a Windows nyomtató hozzáadása funkciója használatával, egy inf fájl
megadásával történő telepítési eljárását ismerteti.
Amennyiben az illesztőprogramot ezzel az eljárással telepíti, akkor asztali alkalmazásból történő nyomtatás
esetén a Windows szokásos nyomtatási beállítások képernyőjét kell használnia, mert az illesztőprogram
nyomtatási beállítások képernyője nem fog megjelenni.
Az ismertető a szabványos TCP/IP-porttal való telepítésen alapul.
Előfeltételek
● Rendszerkövetelmények(P. 16)
● Ellenőrizze az eszköz IP-címét.
● A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 17)
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● [Asztal] képernyő megjelenítése (Windows 8.1/Server 2012 R2 használatakor)
Eljárások
1
Indítsa el a Windows Nyomtató hozzáadása varázslóját.
Ha a [Gépház] menüpontból indul (csak Windows 10/Server 2016/Server 2019 esetén)
(1) Kattintson az [Eszközök] elemre → a [Nyomtatók és szkennerek] részben válassza a [Nyomtató vagy
szkenner hozzáadása] elemet.
(2) Kattintson [Az általam keresett nyomtató nem található a listában] lehetőségre.
Ha a [Vezérlőpult] menüpontból indul
(1) Jelenítse meg az [Eszközök és nyomtatók] ablakot → kattintson a [Nyomtató telepítése] elemre.
(2) Az eszközválasztó képernyőn kattintson [Az általam keresett nyomtató nem található a listában]
lehetőségre.
2
3
4
Válassza a helyi nyomtató hozzáadására vonatkozó lehetőséget, és lépjen a következő
képernyőre.
Válassza a [Port létrehozása] lehetőséget → válassza a [Standard TCP/IP Port]
lehetőséget a [Port típusa] területen → kattintson a [Tovább] gombra.
Adja meg az eszköz IP-címét az [Állomásnév vagy IP-cím] mezőben → folytassa a
folyamatot a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
Ha az eszköz nem található, lehet, hogy ismeretlen eszközként jelenik meg. Ebben az esetben kattintson a
következő „Részletek megnyitása” lehetőségre.
(1) Nyissa meg az [Eszközkezelő] segédprogramot a Windowsban.
Windows 10/Server 2016/Server 2019 rendszeren: Kattintson a jobb gombbal a [
] elemre → kattintson
az [Eszközkezelő] lehetőségre.
Windows 8.1/Server 2012 R2 rendszeren: Kattintson a [Vezérlőpult] > [Eszközkezelő] elemre.
34
Az illesztőprogram telepítése
(2) Válassza az [Egyéb eszközök] > [Ismeretlen eszköz] elemet → kattintson a [Művelet] menü >
[Illesztőprogram frissítése] vagy [Illesztőprogram frissítése] elemére.
(3) Az illesztőprogram frissítése varázslóban kattintson az [Illesztőprogramok keresése a számítógépen
tallózással] > [Választás a számítógépen található illesztőprogram-listából] lehetőségre.
(4) Válassza a [Nyomtatók] lehetőséget a [Gyakori hardvertípusok] területen → kattintson a [Tovább] gombra.
5
6
A [Nyomtató hozzáadása] képernyőn kattintson a [Saját lemez] lehetőségre.
Kattintson a [Tallózás] lehetőségre → válassza ki a letöltött illesztőprogram
mappájában lévő egyik inf fájlt.
Az, hogy melyik inf fájlt választja, nem befolyásolja a működést.
7
8
Válassza ki a telepítendő eszközt a [Nyomtatók] listából → kattintson a [Tovább]
gombra.
Telepítse az illesztőprogramot a képernyőn megjelenő utasításokat követve →
kattintson a [Befejezés] elemre.
Kapcsolódó témakörök
A port módosítása(P. 52)
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg(P. 148)
35
Az illesztőprogram telepítése
Telepítés Windows Update használatával
Ez a rész az illesztőprogramnak a Windows Nyomtató hozzáadása funkciójában található Windows Update
használatával történő telepítési eljárását ismerteti.
Ezt az eljárást akkor használja, ha az illesztőprogram az illesztőprogram telepítőjével nem telepíthető.
Amennyiben az illesztőprogramot ezzel az eljárással telepíti, akkor asztali alkalmazásból történő nyomtatás
esetén a Windows szokásos nyomtatási beállítások képernyőjét kell használnia, mert az illesztőprogram
nyomtatási beállítások képernyője nem fog megjelenni.
Az ismertető a szabványos TCP/IP-porttal való telepítésen alapul.
Előfeltételek
● A Windows 10 1703-as vagy újabb verzióját használja
● Ellenőrizze az eszköz IP-címét.
● A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 17)
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
Eljárások
1
Indítsa el a Windows Nyomtató hozzáadása varázslóját.
(1) Jelenítse meg a [Gépház] > [Eszközök] > [Nyomtatók és szkennerek] lapot.
(2) Kattintson a [Nyomtató vagy szkenner hozzáadása] lehetőségre → ha megjelenik, kattintson [Az általam
keresett nyomtató nem található a listában] lehetőségre.
2
3
4
Válassza a helyi nyomtató hozzáadására vonatkozó lehetőséget, és lépjen a következő
képernyőre.
Válassza a [Port létrehozása] lehetőséget → válassza a [Standard TCP/IP Port]
lehetőséget a [Port típusa] területen → kattintson a [Tovább] gombra.
Adja meg az eszköz IP-címét az [Állomásnév vagy IP-cím] mezőben → folytassa a
folyamatot a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
Ha az eszköz nem található, lehet, hogy ismeretlen eszközként jelenik meg. Ebben az esetben kattintson a
következő „Részletek megnyitása” lehetőségre.
(1) Kattintson a jobb gombbal a Windows [
] elemére → a menüből válassza az [Eszközkezelő] lehetőséget.
(2) Válassza az [Egyéb eszközök] > [Ismeretlen eszköz] elemet → válassza a [Művelet] menü > [Illesztőprogram
frissítése] pontját.
(3) Az illesztőprogram frissítése varázslóban kattintson az [Illesztőprogramok keresése a számítógépen
tallózással] > [Választás a számítógépen található illesztőprogram-listából] lehetőségre.
(4) Válassza a [Nyomtatók] lehetőséget a [Gyakori hardvertípusok] területen → kattintson a [Tovább] gombra.
5
Az [Nyomtató hozzáadása] képernyőn kattintson az [Windows Update] lehetőségre.
36
Az illesztőprogram telepítése
6
7
Válassza ki a használni kívánt eszközt a "V4" nyomtatók közül a [Nyomtatók] listán →
kattintson a [Tovább] gombra.
Telepítse az illesztőprogramot a képernyőn megjelenő utasításokat követve →
kattintson a [Befejezés] elemre.
Kapcsolódó témakörök
Rendszerkövetelmények(P. 16)
A port módosítása(P. 52)
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg(P. 148)
37
Az illesztőprogram telepítése
Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása
Az alábbi szakasz az illesztőprogram frissítésének és eltávolításának eljárását ismerteti.
Az illesztőprogram frissítése(P. 39)
Az illesztőprogram eltávolítása(P. 41)
38
Az illesztőprogram telepítése
Az illesztőprogram frissítése
A telepített illesztőprogramokat újabb verzióra is frissítheti.
Ajánlott az új funkciók és/vagy operációs rendszerek használatához megfelelő legfrissebb illesztőprogramok
letöltése és azok frissítése.
Egy új eszközhöz való illesztőprogram telepítésével egy időben a már telepített illesztőprogramokat is frissítheti,
ez a rész azonban csak a telepített illesztőprogramok frissítésének módját ismerteti.
Előfeltételek
● A telepítő beszerzése
A frissítő telepítőt a Canon webhelyéről (https://global.canon/) töltheti le.
● Csatlakoztassa az eszközt USB-kábellel, és kapcsolja be (ha USB-kapcsolaton keresztül frissít egy telepített
illesztőprogramot).
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● [Asztal] képernyő megjelenítése (Windows 8.1/Server 2012 R2 használatakor)
FONTOS
● Az illesztőprogram telepítő nélkül is frissíthető a Windows Nyomtató hozzáadása funkciójában található
Windows Update használatával.
Ha azonban az illesztőprogramot a Windows Update használatával frissíti, megjelenhet a Windows saját
nyomtatási beállítások képernyője. Ez esetben a következő hibaelhárítási rész alapján engedélyezze az
illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének megjelenítését.
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg(P. 148)
Eljárások
1
2
3
Indítsa el a telepítőt → folytassa a folyamatot a képernyőn megjelenő utasításoknak
megfelelően.
A [Nyomtató telepítése] beállításnál válassza az [Egyéni] lehetőséget → kattintson a
[Tovább] gombra.
Válassza ki a [Meglévő nyomtatóillesztők frissítése] → kattintson a [Tovább]
lehetőségre.
39
Az illesztőprogram telepítése
4
5
Válassza ki a [Telepítendő nyomtatók listája] elemet → kattintson az [Indítás] gombra.
Kattintson a telepítési folyamat befejezéséről tájékoztató üzenetre → kattintson a
[Kilépés] elemre.
Igény szerint nyomtathat tesztoldalt is.
Indítsa újra a számítógépet, amikor megjelenik az erre felkérő üzenet.
Ha az illesztőprogramot frissíti a nyomtatókiszolgálón, akkor az ügyfeleken is frissítse az illesztőprogramokat a
számítógépek megosztott nyomtatóügyfélként történő beállításának lépései alapján.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével(P. 19)
Telepítés port vagy IP-cím megadásával(P. 24)
Telepítés USB-kapcsolat útján(P. 31)
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz(P. 49)
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele(P. 56)
40
Az illesztőprogram telepítése
Az illesztőprogram eltávolítása
Ez a rész a többé már nem szükséges illesztőprogramok eltávolításának lépéseit ismerteti.
Az eltávolítás módja attól függ, hogy az illesztőprogram telepítése a telepítő vagy a Windows Nyomtató
hozzáadása funkciójával történt (egy inf fájl megadásával vagy a Windows Update használatával).
A telepítővel telepített illesztőprogramok esetén(P. 41)
A Windows Nyomtató hozzáadása funkciójával telepített illesztőprogramokhoz(P. 42)
Előfeltételek
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● [Asztal] képernyő megjelenítése (Windows 8.1/Server 2012 R2 használatakor)
Eljárások
A telepítővel telepített illesztőprogramok esetén
1
Indítsa el az illesztőprogram eltávolítóját.
Windows-funkciók használata esetén
Windows 10/Server 2016/Server 2019 rendszeren
(1) Jelenítse meg a [Gépház] > [Alkalmazások] vagy a [Rendszer] > [Alkalmazások és szolgáltatások] lapot.
(2) Válassza ki az eltávolítandó illesztőprogramot a [V4 Printer Driver Uninstaller] listából → kattintson az
[Eltávolítás] lehetőségre.
A fentiektől eltérő operációs rendszereken
(1) Jelenítse meg a [Vezérlőpult] > [Programok] > [Program eltávolítása] lapot.
(2) Válassza ki az eltávolítandó illesztőprogramot a [V4 Printer Driver Uninstaller] listából → kattintson az
[Eltávolítás/módosítás] lehetőségre.
A Windows eltávolítási funkciójának használata esetén az eltávolító a telepítőben választott nyelven jelenik
meg.
Az illesztőprogramhoz mellékelt eltávolítási fájl használata esetén
Kattintson duplán a következő fájlok egyikére.
A telepített illesztőprogram mappájában lévő fájl használata esetén
Használja a következő mappában lévő illesztőprogramhoz tartozó [UNINSTAL.exe] fájlt.
<telepítési mappa>\Canon\PrnUninstall
A letöltött illesztőprogram mappájában lévő fájl használata esetén
Installer\UNINSTAL.exe
2
Válassza ki az eltávolítandó eszköz nevét → kattintson a [Törlés] elemre.
[Tisztítás]: Kattintson erre, ha a listán megjelenített összes illesztőprogramhoz tartozó összes fájlt és
beállításjegyzék-információt törölni kívánja, nem csak a kiválasztott illesztőprogramhoz tartozókat. Kattintson
a [Törlés] gombra az illesztőprogram normál módon való eltávolításához.
41
Az illesztőprogram telepítése
3
A nyomtató törlésének megerősítését kérő képernyőn kattintson az [Igen]
lehetőségre.
Megjelenhet egy megerősítő üzenet, amely megkérdezi, hogy törölni kívánja-e a csomagot is.
4
A [Nyomtató törlése] képernyőn kattintson a [Kilépés] lehetőségre.
MEGJEGYZÉS
● Ha USB-kapcsolattal csatlakozik egy eszközhöz, akkor az eszköz ikonja az eltávolítóprogrammal nem
törölhető. A törléséhez kövesse a Windows Nyomtató hozzáadása funkciójával telepített illesztőprogramok
eltávolításának lépéseit.
A Windows Nyomtató hozzáadása funkciójával telepített
illesztőprogramokhoz
1
2
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal az eltávolítandó eszköz ikonjára → válassza az [Eszköz
eltávolítása] lehetőséget.
Ha érintőpanelt használ, nyomja meg és tartsa lenyomva a törölni kívánt eszköz ikonját → koppintson az
[Eszköz eltávolítása] elemre az előugró menüben.
42
Az illesztőprogram telepítése
3
4
5
6
7
8
9
Az [Eszköz eltávolítása] képernyőn kattintson az [Igen] lehetőségre.
Válassza ki valamelyik eszköz ikonját → kattintson a [Nyomtatókiszolgáló
tulajdonságai] lehetőségre a menüben.
Jelenítse meg az [Illesztőprogramok] lapot a [Nyomtatókiszolgáló tulajdonságai]
képernyőn.
Kattintson az [Illesztőprogram beállításainak módosítása] lehetőségre → a [Telepített
nyomtató-illesztőprogramok] alatt válassza ki az eltávolítandó illesztőprogramot →
kattintson az [Eltávolítás] lehetőségre.
Válassza ki az [Illesztőprogram és illesztőprogram-csomag eltávolítása] → kattintson
az [OK] lehetőségre.
A megerősítési képernyőn ellenőrizze a kiválasztott illesztőprogramot → kattintson az
[Igen] gombra.
Ha megjelenik az [Illesztőprogram-csomag eltávolítása] képernyő, a csomag adatainak
ellenőrzése után kattintson az [Törlés] elemre → kattintson az [OK] gombra.
Előfordulhat, hogy a rendszer üzenetben tájékoztatja arról, hogy a csomag nem törölhető. Ebben az esetben
csak az illesztőprogram kerül törlésre.
43
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Beállítások módosítása a
felhasználási környezetnek
megfelelően
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően ................................. 45
Megosztott nyomtató használata ...................................................................................................................... 46
Telepítés nyomtatókiszolgálóként .................................................................................................................. 47
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz ................................................................................................. 49
A port módosítása ............................................................................................................................................... 52
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele .................................................................................................................. 56
44
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek
megfelelően
Ez a rész a megosztott nyomtatók beállításait, a portok közötti váltást és az eszköz telepítési állapotának
manuális beállítását ismerteti.
Megosztott nyomtató használata(P. 46)
A port módosítása(P. 52)
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele(P. 56)
45
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Megosztott nyomtató használata
Ez a rész az eszközök azonos hálózaton lévő számítógépek közötti megosztásának beállítási eljárását ismerteti.
Telepítés nyomtatókiszolgálóként(P. 47)
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz(P. 49)
46
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Telepítés nyomtatókiszolgálóként
Ez a rész a megosztási beállítások konfigurálását és az illesztőprogram telepítését ismerteti abban az esetben,
ha egy, az eszközhöz csatlakoztatott számítógépet szeretne nyomtatókiszolgálóként használni.
Előfeltételek
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● [Asztal] képernyő megjelenítése (Windows 8.1/Server 2012 R2 használatakor)
Eljárások
1
2
Indítsa el a telepítőt → folytassa a folyamatot a képernyőn megjelenő utasításoknak
megfelelően.
Válassza ki a [Standard] vagy az [Egyéni] beállítást a [Nyomtató telepítése] alatt →
kattintson a [Tovább] gombra.
Ha olyan hálózati kapcsolattal rendelkezik, amely nem használja a TCP/IP protokollt, válassza az [Egyéni]
lehetőséget.
3
4
Ha megjelenik a [Folyamat kiválasztása] képernyő, válassza az [Új nyomtatók
hozzáadása] elemet → kattintson a [Tovább] gombra.
Válassza ki a telepítendő eszközt a [Nyomtatólista] listából → kattintson a [Tovább]
gombra.
Ha a [Standard] lehetőséget választja, és konfigurálja a megosztási beállításokat, válassza a [Nyomtatóadatok
konfigurálása] lehetőséget, majd kattintson a [Tovább] gombra.
5
Válassza a [Használat megosztott nyomtatóként] elemet → szükség esetén módosítsa
a [Megosztott név] beállítást → kattintson a [Tovább] gombra.
Ha az [Egyéni] lehetőséget választja, és konfigurálja a megosztási beállításokat, állítsa be a portot a [Port] alatt,
majd kattintson a [Tovább] gombra.
47
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
6
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat → kattintson a [Kilépés] elemre.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével(P. 19)
Telepítés port vagy IP-cím megadásával(P. 24)
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz(P. 49)
48
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz
Ez a rész az ügyfélszámítógépekről (a továbbiakban „ügyfelekről”) való nyomtatás engedélyezésének lépéseit
mutatja be az ugyanazon hálózaton megosztott nyomtatókiszolgáló használatával.
Előfeltételek
● Konfigurálja a nyomtatókiszolgáló illesztőprogramjának megosztási beállításait.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
MEGJEGYZÉS
● Ha egy ügyfél beállításait egy munkacsoport környezetben konfigurálja, az ügyfélre való bejelentkezéshez
használt felhasználónévnek és jelszónak meg kell egyeznie a kiszolgálón regisztrált felhasználónévvel és
jelszóval.
Eljárások
1
2
Jelenítse meg a [Hálózat] ablakot a Windows Intézőben.
Kattintson duplán a számítógépre (nyomtatókiszolgáló), amelyen beállította a
nyomtató megosztását.
3
Kattintson duplán az eszköz ikonjára a telepítéshez.
4
Ellenőrizze, hogy a Nyomtatási beállítások képernyő megjelenik-e az ügyfélen.
A Nyomtatási beállítások képernyőt az alábbi módon jelenítheti meg.
(1) Nyissa meg az [Eszközök és nyomtatók] segédprogramot a Windowsban.
(2) Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → válassza ki a [Nyomtatási beállítások]
elemet.
Ha a következő képernyő jelenik meg, akkor folytassa az alábbi eljárással.
49
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Ha megjelenik a következő képernyő, akkor a művelet befejeződött.
50
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
5
Indítsa el a telepítőt → folytassa a folyamatot a képernyőn megjelenő utasításoknak
megfelelően.
Ugyanazon verziójú illesztőprogramot használja, mint a telepítendő nyomtatókiszolgálóé.
6
7
A [Nyomtató telepítése] beállításnál válassza az [Egyéni] lehetőséget → kattintson a
[Tovább] gombra.
A [Folyamat kiválasztása] képernyőn válassza ki a [Meglévő nyomtatóillesztők
frissítése] beállítást → kattintson a [Tovább] gombra.
8
Válassza ki a [Telepítendő nyomtatók listája] elemet → kattintson az [Indítás] gombra.
9
Kattintson a [Kilépés] lehetőségre.
10
Indítsa újra a számítógépet a telepítés befejezését követően.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés nyomtatókiszolgálóként(P. 47)
Az illesztőprogram frissítése(P. 39)
51
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
A port módosítása
Ez a rész a hálózathoz csatlakozott eszközök által használt port módosításának módját ismerteti.
Ha az illesztőprogram telepítése során ideiglenesen beállított egy portot, módosítsa azt egy megfelelő portra az
alábbi eljárás szerint.
Ez a rész a Raw- vagy LPR-portok létrehozásának módját ismerteti „Standard TCP/IP Port” használatával.
Előfeltételek
● Illesztőprogram telepítése
● Erősítse meg az eszköz nevét vagy IP-címét (szabványos TCP/IP-port hozzáadása esetén).
Szabványos TCP/IP-port hozzáadásához meg kell adnia az eszköz nevét vagy IP-címét. Az eszköz nevének azt
a nevet adja meg, amelyen az eszköz a hálózaton ismert. Ha nem tudja az eszköz nevét vagy IP-címét,
kérdezze meg a hálózati rendszergazdát.
● A megfelelő protokoll meghatározása
Raw: Egy, a Windows rendszerrel használható protokoll, amely az LPR-nél gyorsabb adatátvitelt biztosít.
LPR: A leggyakrabban használt TCP/IP protokoll.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
Eljárások
1
2
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → válassza ki a
[Nyomtató tulajdonságai] elemet.
Ha érintőpanelt használ, nyomja meg és tartsa lenyomva a beállítani kívánt eszköz ikonját → koppintson a
[Nyomtató tulajdonságai] elemre az előugró menüben.
3
Jelenítse meg a [Portok] lapot → kattintson a [Port hozzáadása] elemre.
52
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
4
5
A [Nyomtatóportok] párbeszédpanelen válassza a [Standard TCP/IP Port] lehetőséget a
[Szabad porttípusok] területen → kattintson az [Új port] elemre.
Járjon el a varázsló utasításainak megfelelően, majd adja meg az eszköz nevét vagy IPcímét.
A [Port neve] mezőt a rendszer automatikusan kitölti. Szükség esetén módosítsa a port nevét.
Amikor megjelenik a [További portinformációra van szükség] képernyő, kattintson az azt követő „Részletek
megnyitása” lehetőségre, és végezze el a megfelelő műveleteket.
Hajtsa végre a következők egyikét.
- Térjen vissza az előző képernyőre a varázslóban → adja meg újból a [Nyomtató neve vagy TCP/IP-címe]
információit → kattintson a [Tovább] gombra.
- Válassza ki az [Eszköz típusa] > [Szabványos] > [Canon Network Printing Device with P9100] elemet →
kattintson a [Tovább] gombra.
A használt eszköztől függően az [Eszköz típusa] > [Szabványos] beállításokban kiválasztott név eltérhet a
[Canon Network Printing Device with P9100] beállításaiban megadott névtől.
53
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
6
Kattintson a [Befejezés] lehetőségre.
7
A [Nyomtatóportok] párbeszédpanelen kattintson a [Bezárás] lehetőségre.
8
Kattintson a [Port beállítása] lehetőségre.
9
Állítsa be a portot.
A következő használata esetén: Raw
Válassza a [Protokoll] > [Raw] elemet → kattintson az [OK] gombra.
A következő használata esetén: LPR
(1) Válassza a [Protokoll] > [LPR] elemet → adja meg az alábbi nyomtatási sorok valamelyikét az [LPR protokoll
beállításai] > [Várólista neve] beállításnál.
LP: Az eszköz nyomtatási sorra vonatkozó beállításának megfelelően nyomtat. Ez az általánosan használt
beállítás.
54
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
SPOOL: Mindig a merevlemezen történő sorba állítás után nyomtat, függetlenül az eszköz beállításaitól.
DIRECT: Mindig a merevlemezen történő sorba állítás nélkül nyomtat, függetlenül az eszköz beállításaitól.
(2) Kattintson az [OK] lehetőségre.
10
Kattintson a [Bezárás] lehetőségre.
55
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele
Az illesztőprogram hálózati kapcsolattal történő telepítése során a rendszer normál esetben lekéri az eszközön
telepített beállításokkal kapcsolatos információkat és az illesztőprogramhoz társított funkciókat, hogy azok
használhatók legyenek. Ha az eszköz funkciói nem használhatók, illetve a beállítások hozzáadásakor az eszköz
információit ismét le kell kérni, és a beállítások struktúráját manuálisan kell beállítani.
Előfeltételek
● Beállítások az eszközön
Engedélyezze a [WSD tallózás használata] beállítást az eszközön. Ha olyan eszközt használ, amely nem
támogatja ezt a funkciót, akkor engedélyezze a [Nyomtatókezelési információ gazdagéptől] beállítást.
A részletekért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
Eljárások
1
2
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → válassza ki a
[Nyomtatási beállítások] elemet.
Ha érintőpanelt használ, nyomja meg és tartsa lenyomva a beállítani kívánt eszköz ikonját → koppintson a
[Nyomtatási beállítások] elemre az előugró menüben.
3
Jelenítse meg a [Támogatás/eszköz] lapot.
56
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
MEGJEGYZÉS
● Ha a Windows szokásos nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg, amely nem rendelkezik [Támogatás/
eszköz] lappal, akkor a környezettel, a beállításokkal vagy az illesztőprogram telepítési állapotával lehet
probléma. Az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének engedélyezéséről a hibaelhárítás
részben olvashat.
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg(P. 148)
4
Kattintson az [Eszközbeállítások] lehetőségre.
Ha az [Eszközbeállítások] elemre kattint, a rendszer egy megerősítési képernyőn rákérdez, hogy szeretné-e
menteni a beállításokat, és a nyomtatási beállítások képernyője bezárul.
5
6
7
Jelenítse meg az [Eszközbeállítások] lapot.
Ha szükséges, adja meg, hogy az eszköz IP-címét a rendszer automatikusan állítja-e be,
vagy manuálisan adja meg a képernyő alsó részén található [IP-cím beállításai]
beállításban.
Kattintson az [Eszközinformáció lekérése] lehetőségre.
57
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
8
Ha a „Lekéri az eszközadatokat?” üzenet jelenik meg, kattintson az [Igen] lehetőségre.
Ha sikeres az információ lekérése, a rendszer elvégezte az opcionális egységek struktúrájának automatikus
beállítását. Ellenőrizze a beállításokat.
Ha sikertelen az információ lekérése, állítsa be manuálisan az opcionális egységeket. Válassza ki az eszközhöz
csatlakoztatott opcionális egységeket.
9
Kattintson az [OK] lehetőségre.
MEGJEGYZÉS
● Amikor egy meghajtót úgy telepít, hogy a megfelelő készüléket egy hálózaton fedezi fel, megtörténhet, hogy
a készülék bizonyos adatai nem kérhetők le, ha a WSD-kommunikáció le van tiltva. Ha ez az eset áll fenn, a
fenti eljárás segítségével megfelelően megszerezheti a készülék-információit.
● Az alábbi esetek bármelyikében megtörténhet, hogy nem elérhetőek információk a készülékkel kapcsolatban.
Amennyiben ez a helyzet, az opciókat manuálisan állítsa be.
- Ha a készülék USB útján van csatlakoztatva
- A meghajtó telepítésekor, TCP/IP standard port meghatározásával
- Ha olyan eszközt vagy portot használ, amely nem tudja lekérni az eszközadatokat
Kapcsolódó témakörök
Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével(P. 19)
58
Nyomtatás
Nyomtatás
Nyomtatás ........................................................................................................................................................... 60
Nyomtatás asztali alkalmazásból ....................................................................................................................... 61
Nyomtatás áruházbeli alkalmazásból ................................................................................................................ 64
Méretezés ............................................................................................................................................................. 72
Vízjel hozzáadása ................................................................................................................................................. 73
Nagyméretű poszter nyomtatása több papírlapra ........................................................................................... 74
Nyomtatási adatok egymásra vetítése rögzített űrlapon ................................................................................ 78
PIN-kód hozzáadása a nyomtatási adatokhoz ................................................................................................... 80
Nyomtatási adatok titkosítása ........................................................................................................................... 81
Nyomtatási feladatok várakoztatása ................................................................................................................ 83
Nyomtatási adatok tárolása ............................................................................................................................... 84
Nyomtatási feladat előresorolása ...................................................................................................................... 85
Feladatok nyomtatásának felfüggesztése nyomtatási feladat előresorolása érdekében ............................. 86
Az alapértelmezett beállítások módosítása ...................................................................................................... 87
59
Nyomtatás
Nyomtatás
Nyomtatás asztali alkalmazásból(P. 61)
Nyomtatás áruházbeli alkalmazásból(P. 64)
Méretezés(P. 72)
Vízjel hozzáadása(P. 73)
Nagyméretű poszter nyomtatása több papírlapra(P. 74)
Nyomtatási adatok egymásra vetítése rögzített űrlapon(P. 78)
PIN-kód hozzáadása a nyomtatási adatokhoz(P. 80)
Nyomtatási adatok titkosítása(P. 81)
Nyomtatási feladatok várakoztatása(P. 83)
Nyomtatási adatok tárolása(P. 84)
Nyomtatási feladat előresorolása(P. 85)
Feladatok nyomtatásának felfüggesztése nyomtatási feladat előresorolása érdekében(P. 86)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 87)
60
Nyomtatás
Nyomtatás asztali alkalmazásból
Ez a rész ismerteti az illesztőprogram Nyomtatási beállítások képernyője megjelenítésének és az asztali
alkalmazásokból történő nyomtatás alapvető eljárását.
MEGJEGYZÉS
● Ha egy WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt használ, engedélyezze a [WSD használata] beállítást az
eszközön.
● Ha Windows 10 alatt a takarékos üzemmódot használja, akkor a számítógép elektromos hálózatra
csatlakoztatását, ill. a takarékos üzemmód kikapcsolását ([Gépház] > [Rendszer] > [Akkumulátor]) követően
nyomtasson.
1
2
Válassza a [Nyomtatás] elemet az alkalmazásmenüből.
A nyomtatási képernyőn válassza ki a használt eszközt → kattintson a [Beállítások], a
[Nyomtató tulajdonságai] vagy a [Tulajdonságok] elemre.
61
Nyomtatás
3
Az illesztőprogram nyomtatási beállításainak képernyőjén válassza ki a kívánt
elemeket.
Válthat a lapok között, ha szükséges.
Az előnézetben a jelenlegi beállítások láthatók. Az előnézetre való kattintással beállíthatja az alapvető
nyomtatási funkciókat, például a kétoldalas nyomtatást, a fűzési pozíciót, a lap elrendezését, stb.
62
Nyomtatás
MEGJEGYZÉS
● Ha a Windows szokásos nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg, amely a fenti képernyőtől eltér, akkor
a környezettel, a beállításokkal vagy az illesztőprogram telepítési állapotával lehet probléma. Az
illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének engedélyezéséről a hibaelhárítás részben olvashat.
● Ha a használni kívánt funkció nem jelenik meg a nyomtatási beállítások képernyőjén, konfigurálja a
nyomtatási beállításokat az eszköz funkcióinak engedélyezése után, például az eszköz információinak
lekérése révén stb.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
5
A nyomtatási képernyőn kattintson a [Nyomtatás] vagy az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
Az illesztőprogram ismertetése(P. 9)
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele(P. 56)
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg(P. 148)
63
Nyomtatás
Nyomtatás áruházbeli alkalmazásból
Ez ismerteti az illesztőprogram Nyomtatási beállítások képernyője megjelenítésének és az áruházbeli
alkalmazásokból történő nyomtatás alapvető eljárását.
Amennyiben a használni kívánt funkciók nem jelennek meg az áruházbeli alkalmazásból megjelenített
nyomtatási beállítások képernyőn, a funkciókat az alapértelmezett beállítások módosításával használhatja.
Az áruházbeli alkalmazások nyomtatási beállításairól a Canon Office Printer Utility felhasználói útmutatójában
talál részletes információt.
MEGJEGYZÉS
● Ha egy WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt használ, engedélyezze a [WSD használata] beállítást az
eszközön.
● Windows 10 alatti nyomtatáskor ellenőrizze, hogy az [Alkalmazások háttérben futásának engedélyezése] és a
[Canon Office Printer Utility] egyaránt engedélyezett-e a Windows [Gépház] > [Adatvédelem] > [Háttérben
futó alkalmazások] menüjében.
Nyomtatás áruházbeli alkalmazásból Windows 10 rendszeren
1
Válassza a [Nyomtatás] elemet az alkalmazásmenüből.
64
Nyomtatás
2
3
A nyomtatási képernyőn válassza ki a használt eszközt → kattintson a [További
beállítások] elemre.
Az illesztőprogram nyomtatási beállításainak képernyőjén válassza ki a kívánt
elemeket.
Válthat a lapok között, ha szükséges.
65
Nyomtatás
MEGJEGYZÉS
● Ha a Windows szokásos nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg, amely a fenti képernyőtől eltér, akkor
a környezettel, a beállításokkal vagy az illesztőprogram telepítési állapotával lehet probléma. Az
illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének engedélyezéséről a hibaelhárítás részben olvashat.
● Ha a használni kívánt funkció nem jelenik meg a nyomtatási beállítások képernyőjén, konfigurálja a
nyomtatási beállításokat az eszköz funkcióinak engedélyezése után, például az eszköz információinak
lekérése révén stb.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
66
Nyomtatás
5
A nyomtatási képernyőn kattintson a [Nyomtatás] gombra.
MEGJEGYZÉS
● Ha a Windows alatt a takarékos üzemmódot használja, akkor nem biztos, hogy lehetséges a nyomtatás, mivel
előfordulhat, hogy az akkumulátorban nincs elegendő töltés. Ilyen esetben nyomtatás előtt a következők
egyikét teheti.
- A számítógép csatlakoztatása az elektromos hálózatra
- Az akkumulátor beállításainál engedélyezze a Canon Office Printer Utility háttérbeli futását
Ehhez a következőképpen járjon el.
(1) Kattintson a [Megtekintheti, hogy mely alkalmazások vannak hatással az akkumulátor üzemidejére]
pontra a [Gépház] > [Rendszer] > [Akkumulátor] helyen.
(2) A megjelenő képernyőn kattintson a [Megjelenítés] > [Minden alkalmazás] opcióra.
(3) Válassza a [Canon Office Printer Utility] → Letiltás [A Windows határozhatja meg, hogy ez az alkalmazás
futhat-e a háttérben], majd [Az alkalmazás háttérben futó feladatokat futtathat] opciót.
Másik lehetőség, ha a nyomtatás előtt kikapcsolja a takarékos üzemmódot az [Akkumulátor] opció alatt.
Nyomtatás áruházbeli alkalmazásból Windows 8.1/Server 2012 R2
rendszeren
1
Jelenítse meg az adatokat, amelyeket nyomtatni kíván az alkalmazásból.
67
Nyomtatás
2
Jelenítse meg a gombok sávját, majd kattintson az [
elemre → a használt eszköz nevére.
3
Kattintson a [További beállítások] lehetőségre.
68
Eszközök] → [
Nyomtatás]
Nyomtatás
4
Az illesztőprogram nyomtatási beállításainak képernyőjén válassza ki a kívánt
elemeket.
Válthat a lapok között, ha szükséges.
69
Nyomtatás
MEGJEGYZÉS
● Ha a Windows szokásos nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg, amely a fenti képernyőtől eltér, akkor
a környezettel, a beállításokkal vagy az illesztőprogram telepítési állapotával lehet probléma. Az
illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének engedélyezéséről a hibaelhárítás részben olvashat.
● Ha a használni kívánt funkció nem jelenik meg a nyomtatási beállítások képernyőjén, konfigurálja a
nyomtatási beállításokat az eszköz funkcióinak engedélyezése után, például az eszköz információinak
lekérése révén stb.
5
Kattintson a [
] (Vissza) lehetőségre.
70
Nyomtatás
6
A nyomtatási képernyőn kattintson a [Nyomtatás] gombra.
Kapcsolódó témakörök
Az illesztőprogram ismertetése(P. 9)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 87)
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele(P. 56)
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg(P. 148)
71
Nyomtatás
Méretezés
Nyomtatás közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a nyomtatni kívánt adatokat.
Méretezés a kimeneti oldalmérethez
1
2
Jelenítse meg a [Fő] lapot.
Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban megadott papírméret jelenik-e meg az
[Oldalméret] beállításnál.
A papír méretének módosításához kattintson a [Részletek] lehetőségre → válassza ki a papírméretet az
[Oldalméret] lapon → kattintson az [OK] elemre.
3
A [Kimeneti méret] alatt válassza ki a nyomtatni kívánt papírméretet.
Kívánt lépték megadása
1
Jelenítse meg a [Fő] lapot.
2
Kattintson az [Oldalméret] > [Részletek] elemre.
3
A [Részletes beállítások] párbeszédpanelen ellenőrizze, hogy az alkalmazásban
megadott papírméret jelenik-e meg az [Oldalméret] beállításnál.
Az oldal méretének módosításához válassza ki a papírméretet az [Oldalméret] lapon.
4
Válassza ki a [Nyomtatási arány megadása] elemet.
Ha szükséges, állítson be egy arányt és [A megadott arány kezdőpozíciója] értékét.
5
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 124)
Egyéni papírméretek regisztrálása(P. 101)
72
Nyomtatás
Vízjel hozzáadása
Nyomtatáskor áttetsző karaktereket (például [SZIGORÚAN TITKOS] vagy [VÁZLAT]) helyezhet rá a nyomtatási
adatokra.
Új vízjeleket is létrehozhat.
Vízjel hozzáadása és nyomtatása
1
Jelenítse meg az [Oldalelrendezés] lapot.
2
Válassza ki a [Vízjel beszúrása] elemet → válasszon egy vízjelnevet.
Új vízjelek létrehozása
1
Jelenítse meg az [Oldalelrendezés] lapot.
2
Kattintson a [Vízjel beszúrása] > [Részletek] elemre.
3
A [Vízjel szerkesztése] párbeszédpanelen kattintson a [Hozzáadás] lehetőségre.
4
Írjon be egy nevet a [Név] mezőbe.
Ha szükséges, adja meg a vízjel karaktereit, illetve annak attribútumait, elhelyezkedését, szegélyét és fedési
állapotát.
5
Kattintson az [OK] lehetőségre.
6
Kattintson a [Bezárás] lehetőségre.
A rendszer hozzáadja a létrehozott vízjelet a [Vízjel beszúrása] lapon található listához.
Kapcsolódó témakörök
[Oldalelrendezés] lap(P. 127)
73
Nyomtatás
Nagyméretű poszter nyomtatása több papírlapra
Egyetlen oldal nyomtatási adatait kinagyíthatja és kinyomtathatja több papírlapra. A kinyomtatott lapok
összeillesztve egyetlen nagyméretű, poszterszerű nyomatot alkotnak.
Ez a témakör a poszternyomtatási beállításokat is bemutatja, és példanyomatokat is tartalmaz.
Poszternyomtatási beállítások és példanyomatok(P. 74)
Poszternyomtatás végrehajtása
1
Jelenítse meg az [Oldalelrendezés] lapot.
2
Válassza ki a [Poszter] elemet → határozza meg a résznyomatok számát.
Ha az [Egyéni] lehetőséget választotta, adja meg a sorok és oszlopok számát az [Adja meg a sorok és oszlopok
egyéni számát a poszterhez] párbeszédpanelen.
Ha olyan részleteket is meg szeretne adni, mint a nyomtatni kívánt oldaltartomány, a kerettel történő
nyomtatás stb., akkor végezze el a következő lépéseket.
3
Kattintson a [Részletek] lehetőségre.
4
A [Poszterbeállítások] párbeszédpanelen állítsa be a szükséges értékeket.
5
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Poszternyomtatási beállítások és példanyomatok
Bemutatja a poszternyomtatáshoz kapcsolódó példabeállítások és nyomtatási eredmények kombinációit. A
példabeállítások a [Poszterbeállítások] párbeszédpanelen látható beállítások állapotával együtt jelennek meg,
amikor szükséges.
Példabeállítás 1.
● [Fő] lap > [Tájolás]: [Álló]
● [Oldalelrendezés] lap > [Poszter]: [1 x 2]
74
Nyomtatás
Kimeneti eredmény
Példabeállítás 2.
● [Fő] lap > [Tájolás]: [Álló]
● [Oldalelrendezés] lap > [Poszter] > [Egyéni]: Adjon meg 3-at ehhez: [Sorok száma] és 2-t ehhez: [Oszlopok
száma]
Kimeneti eredmény
Ha a [Poszterbeállítások] párbeszédpanel a [Lapok 90 fokos elforgatása] > [Be] vagy [Auto] beállítás van
kiválasztva
Ha az [Auto] lehetőséget választotta, akkor az oldalak abba az irányba lesznek tájolva, amelyben a nyomtatási
adatok mérete nagyobb. Ebben a példában a tájolás éppen olyan, mint amikor a [Be] beállítás van
kiválasztva.
Ha a [Poszterbeállítások] párbeszédpanel a [Lapok 90 fokos elforgatása] > [Ki] beállítás van kiválasztva
Példabeállítás 3.
● [Oldalelrendezés] lap > [Poszter]: [2 x 2]
● Részletes beállítások a [Poszterbeállítások] párbeszédpanelen
75
Nyomtatás
Kimeneti eredmény
Példabeállítás 4.
● [Oldalelrendezés] lap > [Poszter]: [2 x 2]
● Részletes beállítások a [Poszterbeállítások] párbeszédpanelen
76
Nyomtatás
Kimeneti eredmény
Jelmagyarázat
Szaggatott vonal: szegély
: illesztési jel
: vágási jel
: Margószélesség
Kapcsolódó témakörök
[Oldalelrendezés] lap(P. 127)
77
Nyomtatás
Nyomtatási adatok egymásra vetítése rögzített
űrlapon
Az adatokat az eszközön tárolt, rögzített űrlapra is kinyomtathatja. Ezt a funkciót rávetítés nyomtatásnak hívják.
Amennyiben újonnan létrehozott rögzített űrlapot használ, az űrlapot először mentse el a készüléken.
Rögzített űrlap mentése az eszközön
1
Válassza a [Nyomtatás] elemet az alkalmazásmenüből → jelenítse meg az
illesztőprogram Nyomtatási beállítások képernyőjét.
2
Jelenítse meg az [Oldalelrendezés] lapot.
3
Kattintson a [Rávetítés] lehetőségre.
4
A [Rávetítési beállítások] párbeszédpanelen válassza a [Feldolgozási mód] > [Formafájl
létrehozása] elemet → adjon meg egy fájlnevet a [Fájlnév] mezőben → kattintson az
[OK] gombra.
5
Kattintson az [OK] gombra a nyomtatási beállítások képernyőjén.
6
A nyomtatási képernyőn kattintson a [Nyomtatás] vagy az [OK] lehetőségre.
Nyomtatás rávetítéssel
1
Jelenítse meg az [Oldalelrendezés] lapot.
2
Kattintson a [Rávetítés] lehetőségre.
3
Állítsa be a [Feldolgozási mód] > [Nyomtasson rávetítéssel] elemet a [Rávetítési
beállítások] párbeszédpanelen.
78
Nyomtatás
4
Kattintson a [Formafájladatok lekérése] elemre → válassza ki a használni kívánt
űrlapfájlt a [Fájllista] elemei közül.
Ha az eszközből nem lehet az információkat kiolvasni, adja meg az űrlapfájl nevét a [Fájlnév] mezőben.
5
6
Ha kétoldalasan nyomtat, döntse el, melyik oldalon használja a rávetítéses nyomtatást
az [Alkalmazás] lapon.
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Oldalelrendezés] lap(P. 127)
Nyomtatás asztali alkalmazásból(P. 61)
79
Nyomtatás
PIN-kód hozzáadása a nyomtatási adatokhoz
A nyomtatási adatokhoz hozzáadhat egy PIN-kódot, és elmentheti az eszközön. Ez többek között bizalmas
dokumentumok nyomtatásánál bizonyulhat hasznosnak.
MEGJEGYZÉS
● Ha alapértelmezett beállításként regisztrálja a biztonságos nyomtatáshoz használt PIN-kódot, csökkentheti a
nyomtatás beállításához szükséges időt.
1
Jelenítse meg a [Fő] lapot.
2
Válassza ki a [Védett nyomtatás] elemet a [Kimeneti mód] alatt.
3
A [Védett nyomtatás beállításai] párbeszédpanelen adja meg a [PIN-kód] értékét →
kattintson az [OK] gombra.
Ha szükséges, adja meg a [PIN-kód] értékét a [PIN-kód használata] lehetőség kiválasztását követően.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 124)
Nyomtatási adatok titkosítása(P. 81)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 87)
Beállított felhasználói adatok ellenőrzése nyomtatás előtt(P. 118)
80
Nyomtatás
Nyomtatási adatok titkosítása
A nyomtatási adatokat titkosítva is elküldheti az eszközre. Ezzel csökkenthető az adatok manipulálásának és az
információk kiszivárgásának kockázata azon a kommunikációs útvonalon, amelyen elküldi a nyomtatási
adatokat. A funkció neve titkosított védett nyomtatás.
A mentett adatok nyomtatásához meg kell adni a jelszót az eszköz kezelőpaneljén.
A funkció használatához engedélyeznie kell a titkosított védett nyomtatás funkciót az eszközbeállításokban.
A titkosított védett nyomtatási funkció használatának engedélyezése
1
Jelenítse meg a [Támogatás/eszköz] lapot.
2
Kattintson az [Eszközbeállítások] lehetőségre.
Ha az [Eszközbeállítások] elemre kattint, a rendszer egy megerősítési képernyőn rákérdez, hogy szeretné-e
menteni a beállításokat, és a nyomtatási beállítások képernyője bezárul.
3
4
Jelenítse meg az [Eszközbeállítások] lapot.
Engedélyezze a [Titkosított védett nyomtatás] funkció használatát a [Beállítási
lehetőségek listája] elemnél.
Ha szükséges, állítsa be a titkosítás szintjét.
5
Kattintson az [OK] lehetőségre.
MEGJEGYZÉS
● Megosztott nyomtatójú környezetben a kiszolgálóoldalon engedélyezni kell a Windows CSR (Client Side
Rendering) funkcióját. Ezt az alábbiak szerint teheti meg.
(1) Kattintson a jobb gombbal a használt nyomtató ikonjára → kattintson a [Nyomtató tulajdonságai] elemre.
(2) Jelenítse meg a [Megosztás] lapot → ellenőrizze, hogy [A nyomtató megosztása] jelölőnégyzet be van-e
jelölve → válassza a [Nyomtatási feladatok megjelenítése az ügyfélszámítógépen] lehetőséget.
Titkosított nyomtatás
1
Jelenítse meg a [Fő] lapot.
81
Nyomtatás
2
3
Válassza ki a [Védett nyomtatás] elemet a [Kimeneti mód] alatt.
A [Védett nyomtatás beállításai] párbeszédpanelen válassza ki a [Jelszó használata
titkosított védett nyomtatáshoz] elemet → adja meg a [Jelszó] értékét → kattintson az
[OK] gombra.
Előfordulhat, hogy jelszó helyett a rendszer a PIN-kód megadását kéri.
MEGJEGYZÉS
● Ha alapértelmezett beállításként regisztrálja a titkosított védett nyomtatáshoz használt jelszót, csökkentheti a
nyomtatás beállításához szükséges időt.
● Ha a nyomtatást jelszó beállítása nélkül hajtotta végre, a nyomtatási feladat törölve lesz.
Ha kedvencként regisztrálja a titkosított védett nyomtatási funkció beállításait, ellenőrizze, hogy a
[Támogatás/eszköz] lapon a [Beállítások] > [Hitelesítési információk tárolása a kedvenc beállításokban]
lehetőség engedélyezve van-e. Ha a [Hitelesítési információk tárolása a kedvenc beállításokban] beállítás le
van tiltva, a rendszer nem tárolja el a jelszót a kedvencek között.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 124)
[Támogatás/eszköz] lap(P. 139)
[Eszközbeállítások]/[Rendszergazdai beállítások] lap(P. 141)
PIN-kód hozzáadása a nyomtatási adatokhoz(P. 80)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 87)
Beállított felhasználói adatok ellenőrzése nyomtatás előtt(P. 118)
82
Nyomtatás
Nyomtatási feladatok várakoztatása
A nyomtatási feladatokat ideiglenesen elmentheti egy várakozási sorba az eszközön. A tárolt feladatok
nyomtatási sorrendje és beállításai az eszköz kezelőpaneljéről vagy a Távoli felhasználói felületről módosíthatók.
1
Jelenítse meg a [Fő] lapot.
2
Válassza ki a [Tartás] elemet a [Kimeneti mód] alatt.
3
Adja meg a [Dokumentum neve] értékét a [Megtartandó dokumentum beállításai]
párbeszédpanelen.
Ha tetszőlegesen választott nevet kíván megadni, válassza a [Név beírása] lehetőséget → adja meg a nevet.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Várakoztatott nyomtatás végrehajtása esetén jóváhagyhatja vagy beállíthatja az adatok nevét a megjelenített
képernyőn.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 124)
83
Nyomtatás
Nyomtatási adatok tárolása
A nyomtatási adatok fiókokban tárolhatók az eszközön. Lehetősége van a tárolt adatok más tárolt adatokkal
való egyesítésére vagy az adatok beállításainak módosítására az eszköz kezelőpaneljéről vagy a távoli
felhasználói felületről.
MEGJEGYZÉS
● Ha alapértelmezett beállításként regisztrálja a tárolt nyomtatáshoz használt fiókszámot, csökkentheti a
nyomtatás beállításához szükséges időt.
1
Jelenítse meg a [Fő] lapot.
2
Válassza ki a [Tárolás a postafiókban/Tárolás fiókban] elemet a [Kimeneti mód] alatt.
3
Adja meg a [Dokumentum neve] értékét a [Tárolási beállítások] párbeszédpanelen.
Ha tetszőlegesen választott nevet kíván megadni, válassza a [Név beírása] lehetőséget → adja meg a nevet.
4
Kattintson a [Postafiókadatok lekérése/Fiókadatok lekérése] elemre → válassza ki a
[Postafiók/Fiók] elemnél a tárolási célhelyet.
A [Ctrl] vagy a [Shift] billentyű megnyomásával egyszerre akár több fiókot is kiválaszthat.
5
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 124)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 87)
84
Nyomtatás
Nyomtatási feladat előresorolása
Kinyomtathat olyan dokumentumot, amelynek a prioritási szintje magasabb az eszközön készenléti állapotban
lévő többi nyomtatási feladaténál.
Amikor elsőbbségi nyomtatást indít el, és az eszköz éppen egy nyomtatási feladatot dolgoz fel, az elsőbbségi
nyomtatásra közvetlenül a feladat befejezése után kerül sor.
1
Jelenítse meg a [Fő] lapot.
2
Válassza ki a [Nyomtatás prioritással] elemet a [Kimeneti mód] alatt.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 124)
Feladatok nyomtatásának felfüggesztése nyomtatási feladat előresorolása érdekében(P. 86)
85
Nyomtatás
Feladatok nyomtatásának felfüggesztése nyomtatási
feladat előresorolása érdekében
Megszakíthatja az eszközön éppen folyamatban lévő nyomtatási feladatot egy adott feladat nyomtatásához.
Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha a feldolgozás alatt álló nyomtatási feladat időt vesz igénybe, és még előtte
ki szeretne nyomtatni egy másik nyomtatási feladatot.
A felfüggesztett nyomtatási feladat feldolgozása az azt megszakító feladat befejeztével újraindul.
1
Jelenítse meg a [Fő] lapot.
2
Válassza ki a [Megszakítás és nyomtatás] elemet a [Kimeneti mód] alatt.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 124)
Nyomtatási feladat előresorolása(P. 85)
86
Nyomtatás
Az alapértelmezett beállítások módosítása
Az alapértelmezett beállításokat módosíthatja a kívánt nyomtatási beállításokra. Ha az alapértelmezéseket a
gyakran használt beállításokra módosítja, csökkentheti a nyomtatás beállításához szükséges időt.
1
2
3
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → válassza ki a
[Nyomtatási beállítások] elemet.
Az illesztőprogram nyomtatási beállításainak képernyőjén válassza ki a kívánt
elemeket.
Ha szükséges, váltson a lapok között, és konfigurálja a megfelelő beállításokat.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
Nyomtatás asztali alkalmazásból(P. 61)
87
Könyv létrehozása
Könyv létrehozása
Könyv létrehozása ........................................................................................................................................... 89
Könyvnyomtatás ................................................................................................................................................. 90
Könyv létrehozása készletekben ........................................................................................................................ 91
Elmozdulás javítása könyvnyomtatás közben ................................................................................................... 92
Összefűzött könyvnyomtatás ............................................................................................................................. 93
Gerincnyomásos eljárás alkalmazása összefűzött könyv létrehozásakor ....................................................... 94
Oldalak vágása összefűzött könyv létrehozásakor ........................................................................................... 95
Teljes kötés .......................................................................................................................................................... 96
Oldalszámok nyomtatása ugyanazon a helyen a lapok első és hátsó oldalán ................................................ 97
88
Könyv létrehozása
Könyv létrehozása
Könyvnyomtatás(P. 90)
Könyv létrehozása készletekben(P. 91)
Elmozdulás javítása könyvnyomtatás közben(P. 92)
Összefűzött könyvnyomtatás(P. 93)
Gerincnyomásos eljárás alkalmazása összefűzött könyv létrehozásakor(P. 94)
Oldalak vágása összefűzött könyv létrehozásakor(P. 95)
Teljes kötés(P. 96)
Oldalszámok nyomtatása ugyanazon a helyen a lapok első és hátsó oldalán(P. 97)
89
Könyv létrehozása
Könyvnyomtatás
Az oldalakat olyan automatikus elrendezéssel is kinyomtathatja, hogy félbehajtva egy könyvet alkossanak.
1
Jelenítse meg a [Fő] vagy az [Oldalelrendezés] lapot.
2
Válassza ki a [Könyvnyomtatás] elemet.
A kötési pozíció és a kötési margó beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
3
4
Kattintson a [Részletek] lehetőségre.
A [Könyvbeállítások] párbeszédpanelen válassza ki a könyvnyomtatásnál használni
kívánt kötés irányát a [Kötés] beállításnál.
5
Adja meg a szélességet a [Kötési margó szélessége] beállításnál.
6
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 124)
[Oldalelrendezés] lap(P. 127)
Könyv létrehozása készletekben(P. 91)
Elmozdulás javítása könyvnyomtatás közben(P. 92)
Összefűzött könyvnyomtatás(P. 93)
90
Könyv létrehozása
Könyv létrehozása készletekben
Ha nagy oldalszámú dokumentumból hoz létre könyvet, az oldalakat több készletre osztva nyomtathatja ki.
1
Jelenítse meg a [Fő] vagy az [Oldalelrendezés] lapot.
2
Válassza ki a [Könyvnyomtatás] elemet → kattintson a [Részletek] lehetőségre.
3
4
A [Könyvbeállítások] párbeszédpanelen válassza a [Készletekre osztás könyv
elrendezéshez] lehetőséget.
A felosztási módot a következő elemnél választhatja ki: [Készletekre osztás].
Ha manuálisan osztja fel, adja meg, hány oldal legyen az egyes készletekben.
Manuális felosztás használata és összefűzéses könyvnyomtatás indítása esetén adjon meg egy számot,
amelynél az összefűzhető oldalak maximális száma nem lehet nagyobb. Erről a számról az eszköz
kézikönyvében tájékozódhat.
5
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 124)
[Oldalelrendezés] lap(P. 127)
Könyvnyomtatás(P. 90)
91
Könyv létrehozása
Elmozdulás javítása könyvnyomtatás közben
Könyvek készítése és nyomtatása közben korrigálhatja a könyvnyomtatáskor a külső és belső oldalak között
előforduló elmozdulást. Ha a lapok szélét lapszélvágó segítségével vágja le, lehetősége van a margó
mértékének beállítására, így az egyes lapokon megjelenő nyomtatási adatok helyzete nem tér majd el
egymástól.
1
Jelenítse meg a [Fő] vagy az [Oldalelrendezés] lapot.
2
Válassza ki a [Könyvnyomtatás] elemet → kattintson a [Részletek] lehetőségre.
3
4
A [Könyvbeállítások] párbeszédpanelen válassza az [Elcsúszás (elmozdulás) javítása]
lehetőséget.
Válasszon egy javítási módot a [Javítás módja] lehetőségek közül.
Ha manuális javítási módot választ, adja meg a javítási értéket a [Javítás mértéke] mezőben.
5
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 124)
[Oldalelrendezés] lap(P. 127)
Könyvnyomtatás(P. 90)
92
Könyv létrehozása
Összefűzött könyvnyomtatás
Könyvnyomtatáskor a tűzés helyét a nyomtatott oldalak közepére is beállíthatja. Ezek az oldalak szét lesznek
válogatva és ketté lesznek hajtva, az egyes kötetek pedig középen lesznek összefűzve.
1
Jelenítse meg a [Fő] lapot.
2
Válassza ki a [Könyvnyomtatás] elemet.
A [Könyvnyomtatás] lehetőséget is beállíthatja a [Oldalelrendezés] lapon.
3
Válassza a [Be] lehetőséget a [Tűzés] területen → tűzési helyként válassza az
[Összefűzés] lehetőséget.
A [Tűzés] lehetőséget is beállíthatja a [Befejező művelet] lapon.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 124)
[Oldalelrendezés] lap(P. 127)
[Befejező művelet] lap(P. 133)
Könyvnyomtatás(P. 90)
Gerincnyomásos eljárás alkalmazása összefűzött könyv létrehozásakor(P. 94)
Oldalak vágása összefűzött könyv létrehozásakor(P. 95)
93
Könyv létrehozása
Gerincnyomásos eljárás alkalmazása összefűzött könyv
létrehozásakor
Összefűzött könyv nyomtatásakor az összefűzött részt nyomásos eljárással is létrehozhatja, hogy az kisimuljon.
1
Jelenítse meg a [Fő] lapot.
2
Válassza ki a [Könyvnyomtatás] elemet.
A [Könyvnyomtatás] lehetőséget is beállíthatja az [Oldalelrendezés] lapon.
3
Válassza a [Be] lehetőséget a [Tűzés] területen → tűzési helyként válassza az
[Összefűzés] lehetőséget.
A [Tűzés] lehetőséget is beállíthatja a [Befejező művelet] lapon.
4
5
6
Kattintson a [Könyvnyomtatás] > [Részletek] elemre.
A [Könyvbeállítások] párbeszédpanelen válassza ki a [Gerincnyomás] beállítást → adja
meg a gerincnyomás erejét a [Gerincnyomás kiigazítása] beállításnál.
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 124)
[Oldalelrendezés] lap(P. 127)
[Befejező művelet] lap(P. 133)
Összefűzött könyvnyomtatás(P. 93)
94
Könyv létrehozása
Oldalak vágása összefűzött könyv létrehozásakor
Amikor egy könyv készítéséhez középső tűzést alkalmaz, levághatja és egymáshoz igazíthatja az oldalszéleket.
1
Jelenítse meg a [Fő] lapot.
2
Válassza ki a [Könyvnyomtatás] elemet.
A [Könyvnyomtatás] lehetőséget is beállíthatja az [Oldalelrendezés] lapon.
3
Válassza a [Be] lehetőséget a [Tűzés] területen → tűzési helyként válassza az
[Összefűzés] lehetőséget.
A [Tűzés] lehetőséget is beállíthatja a [Befejező művelet] lapon.
4
Jelenítse meg a [Befejező művelet] lapot.
5
Válassza ki a [Levágás] elemet.
Az igazításos levágási módszer beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
6
7
Kattintson a [Részletek] lehetőségre.
A [Levágás szélességének beállítása] párbeszédpanelen állítson be egy igazításos
levágási módszert.
A [Beállítás a következő szerint] megjelenésekor a [Befejező művelet szélessége] lehetőség kiválasztásával az
oldalakat a megadott magasságúra és szélességűre vághatja a befejezés után.
8
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 124)
[Oldalelrendezés] lap(P. 127)
[Befejező művelet] lap(P. 133)
Összefűzött könyvnyomtatás(P. 93)
95
Könyv létrehozása
Teljes kötés
Ragasztót vihet fel a tartalmak kötési margó felőli oldalára, és fedőlappal foghatja közre őket, így könyv jön
létre.
1
Jelenítse meg az [Oldalelrendezés] lapot.
2
Válassza ki a [Teljes kötés] elemet → kattintson a [Részletek] lehetőségre.
3
Állítsa be a szükséges elemeket a [Teljes kötés beállításai] párbeszédpanelen.
Ha borítóra nyomtat
Jelenítse meg az [Alapbeállítások] lapot → állítsa be a következőt: [Teljes kötés fedőlap-beállításai] >
[Fedőlapnyomtatás].
Ha befejező méretet állít be
Jelenítse meg az [Alapbeállítások] lapot → válassza ki a következőt: [Befejező művelet beállításai] >
[Meghatározás alapja].
Ha a [Befejező méret] elemet választja, válasszon egy befejezett méretet a [Befejező méret] lehetőségei
közül. A borítót és a tartalomoldalakat az eszköz a befejezett méretnek megfelelően levágja.
Ha a [Levágás szélessége] elemet választja, adja meg a levágások szélességeit a [Levágás szélessége (első)]
és [Levágás szélessége (felső/alsó)] beállításoknál.
A [Befejező művelet korrekciói] lapon beállítja a tartalomoldalak és fedőlapok nyomtatási helyzetét, valamint a
vágási szögeket és pozíciókat.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Oldalelrendezés] lap(P. 127)
96
Könyv létrehozása
Oldalszámok nyomtatása ugyanazon a helyen a lapok
első és hátsó oldalán
Könyvnyomtatás és kétoldalas nyomtatás esetén az oldalszámokat nyomtathatja ugyanarra a helyre minden
egyes lap első és hátsó oldalán. Például ha a kötési margóval átellenes oldalra helyezi az oldalszámot, akkor az
úgy fog elhelyezkedni, ahogy a puhafedeles könyvekben.
Ha az oldalszám nyomtatási helyét a jobb alsó részen határozza meg, a funkció engedélyezésével a nyomtatás
eredménye a következő lesz.
Könyvnyomtatáskor
Kétoldalas nyomtatáskor
Itt most azt az eljárást ismertetjük, ha a funkciót könyvnyomtatáshoz használja.
1
Jelenítse meg az [Oldalelrendezés] lapot.
2
Válassza ki a [Könyvnyomtatás] elemet.
A [Könyvnyomtatás] lehetőséget is beállíthatja a [Fő] lapon.
MEGJEGYZÉS
● Ha a funkciót könyvnyomtatáshoz használja, állítsa be a [Kétoldalas nyomtatás] lehetőséget a [Fő] lapon.
3
4
5
6
7
Kattintson a [Fejléc/lábléc] lehetőségre.
Jelenítse meg a [Nyomtatási adatok] lapot a [Fejléc/lábléc beállításai]
párbeszédpanelen.
Válassza ki az oldalszámok nyomtatási helyét a [Kimeneti lapok] > [Oldalszám]
elemnél.
Válassza a [Kimeneti lapok] > [Nyomtatás azonos elhelyezéssel a papír mindkét
oldalán] lehetőséget.
Kattintson az [OK] lehetőségre.
97
Könyv létrehozása
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 124)
[Oldalelrendezés] lap(P. 127)
Könyvnyomtatás(P. 90)
98
Különböző típusú papírok használata
Különböző típusú papírok
használata
Különböző típusú papírok használata ............................................................................................... 100
Egyéni papírméretek regisztrálása .................................................................................................................. 101
Lap beszúrása írásvetítő fóliák közé ................................................................................................................ 102
Lap beszúrása .................................................................................................................................................... 103
Fülespapír beszúrása ........................................................................................................................................ 104
Fülespapírra történő nyomtatás ...................................................................................................................... 106
99
Különböző típusú papírok használata
Különböző típusú papírok használata
Egyéni papírméretek regisztrálása(P. 101)
Lap beszúrása írásvetítő fóliák közé(P. 102)
Lap beszúrása(P. 103)
Fülespapír beszúrása(P. 104)
Fülespapírra történő nyomtatás(P. 106)
100
Különböző típusú papírok használata
Egyéni papírméretek regisztrálása
Regisztrálhat egyéni papírméretet, és használhatja nyomtatáshoz. A regisztrált egyéni papírméretek
segítségével a más eszközökkel is nyomtathat a használt számítógépről.
1
Jelenítse meg a [Fő] lapot.
2
Kattintson az [Egyéni papír] lehetőségre.
3
Az [Egyéni papírbeállítások] párbeszédpanelen kattintson a [Hozzáadás] lehetőségre.
4
5
Az [Egyéni papír szerkesztése] párbeszédpanelen adja meg a részletes beállításokat,
például az egyéni papírméret nevét, méreteit stb. → kattintson az [OK] gombra.
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 124)
101
Különböző típusú papírok használata
Lap beszúrása írásvetítő fóliák közé
Úgy is nyomtathat, hogy az írásvetítő fóliák közé papírlapok vannak beszúrva. A beszúrt lapokra is nyomtathat.
1
Jelenítse meg a [Papíradagolás] lapot.
2
Válassza az Írásvetítő fólia lehetőséget a [Papírtípus] elemnél.
Az Írásvetítő fólia lehetőséget a következő helyeken választhatja ki.
- A [Papírtípus] legördülő listában.
- [Papírtípus] elem a [Papírtípus-beállítások] párbeszédpanelen.
A [Papírtípus-beállítások] párbeszédpanelt úgy jelenítheti meg, ha kiválasztja a [Papírválasztás szempontja]
> [Papírtípus] lehetőséget, majd rákattint a [Beállítások] vagy a [Papírtípus] > [Beállítások] elemre.
3
4
5
6
Válassza ki az írásvetítő fóliák papírforrását az [Írásvetítő fóliák papírforrása] vagy a
[Papírforrás] beállításnál.
Válassza ki a [Be] vagy a [Nyomtatás a fedőlapokra] elemet a [Fedőlapok] alatt.
Válassza ki a beszúrt lapok papírforrását a [Fedőlapok meghatározásának alapja] >
[Papírforrás] vagy a [Fedőlapok papírforrása] beállításnál.
A beszúrni kívánt lapok papírtípusának módosításához kattintson a [Fedőlapok
meghatározásának alapja] > [Papírtípus] elemre vagy a [Beállítások] elemre a
[Fedőlapok papírtípusa] beállításnál → válassza ki a papírtípust → kattintson az [OK]
gombra.
Kapcsolódó témakörök
[Papíradagolás] lap(P. 131)
102
Különböző típusú papírok használata
Lap beszúrása
Adott oldalak közé is beszúrhat papírlapokat.
1
Jelenítse meg a [Papíradagolás] lapot.
2
Válassza ki a [Lapok beszúrása] elemet → kattintson a [Beállítások] lehetőségre.
3
A [Lapbeszúrási beállítások] párbeszédpanelen válassza a [Beszúrt lapok] lehetőséget a
[Beszúrandó lapok] területen.
4
Állítsa be a [Papírforrás], a [Beszúrt lapok/Fülespapír] és a [Beszúrási pozíció] elemet.
5
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Papíradagolás] lap(P. 131)
103
Különböző típusú papírok használata
Fülespapír beszúrása
Fülespapírt is beszúrhat megadott oldalak közé. Ezenkívül a fülrészre is nyomtathat.
1
Jelenítse meg a [Papíradagolás] lapot.
2
Válassza ki a [Lapok beszúrása] elemet → kattintson a [Beállítások] lehetőségre.
3
4
5
A [Lapbeszúrási beállítások] párbeszédpanelen válassza ki a fülespapírt a [Beszúrandó
lapok] listából.
Állítsa be a [Papírforrás], a [Beszúrt lapok/Fülespapír] és a [Beszúrási pozíció] elemet.
A papírtípus módosításához kattintson a [Füles papír papírtípusa] > [Beállítások]
elemre → válassza ki a használni kívánt papírtípust a [Papírtípus] listából.
A fülespapír méretének és a fülre végzett nyomtatás pozíciójának beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
Ha nem kell beállításokat megadnia, a [Papírtípus-beállítások] párbeszédpanel bezárásához kattintson az [OK]
gombra.
6
7
8
Kattintson a [Fülespapír részletei] lehetőségre.
A [Fülespapír beállításai] párbeszédpanelen válassza ki a papírméretet a [Fülespapír
mérete] listából.
Válassza ki az [Eltolt nyomtatási helyzet] elemet → adja meg az [Eltolási szélesség]
értékét → kattintson az [OK] gombra.
Ha az alábbi papírméretek egyikével állított elő nyomtatási adatokat, ne válassza ki az [Eltolt nyomtatási
helyzet] beállítást. A szélességi érték a papír fülrészét is tartalmazza.
- A4-es fülespapír: 223 x 297 mm
- Letter fülespapír: 228,6 x 279,4 mm
9
Kattintson az [OK] lehetőségre.
104
Különböző típusú papírok használata
Kapcsolódó témakörök
[Papíradagolás] lap(P. 131)
105
Különböző típusú papírok használata
Fülespapírra történő nyomtatás
Fülespapír fülrészére is lehet nyomtatni.
1
Jelenítse meg a [Papíradagolás] lapot.
2
Kattintson a [Papírtípus] > [Beállítások] elemre.
Ha a [Papírválasztás szempontja] lehetőség kiválasztható, válassza a [Papírtípus] lehetőséget, majd kattintson
a [Beállítások] gombra.
3
4
A [Papírtípus-beállítások] párbeszédpanelen válassza ki a fülespapírt a [Papírtípus]
listából.
Kattintson a [Fülespapír részletei] lehetőségre.
Ekkor a [Fülespapír beállításai] párbeszédpanel jelenik meg.
5
Válassza az [Eltolt nyomtatási helyzet] opciót → adja meg az [Eltolási szélesség]
értékét.
Ha az alábbi papírméretek egyikével állított elő nyomtatási adatokat, ne válassza ki az [Eltolt nyomtatási
helyzet] beállítást. A szélességi érték a papír fülrészét is tartalmazza.
- A4-es fülespapír: 223 x 297 mm
- Letter fülespapír: 228,6 x 279,4 mm
Ha a [Fülespapír mérete] lehetőség kiválasztható, válassza ki a papírméretet.
6
Kattintson az [OK] lehetőségre.
7
A [Fülespapír beállításai] párbeszédpanelen kattintson a [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Papíradagolás] lap(P. 131)
106
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások szerkesztése ........................................................................................................ 108
Kedvenc beállítások regisztrálása .................................................................................................................... 109
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése ......................................................................................................... 110
107
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások regisztrálása(P. 109)
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése(P. 110)
108
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások regisztrálása
Nyomtatáskor előhívhatja a gyakran használt nyomtatási beállításokat, ha regisztrálja őket a [Kedvenc
beállítások] lapon.
1
A nyomtatóillesztő nyomtatási beállítások képernyőjén konfigurálja a regisztrálni
kívánt beállításokat.
Ha szükséges, váltson a lapok között, és konfigurálja a megfelelő beállításokat.
2
3
Kattintson a [Kedvenc beállítások] lista alsó részén található [Regisztrálás] elemre.
A [Kedvenc beállítások regisztrálása] párbeszédpanelen válassza ki a [Név] és az [Ikon]
elemet.
Ha szükséges, írjon szöveget a [Megjegyzés] mezőbe.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 122)
109
Kedvenc beállítások szerkesztése
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése
Szerkesztheti a [Kedvenc beállítások] listát, és importálhatja vagy exportálhatja, hogy más számítógépeken is
használhassa.
MEGJEGYZÉS
● A kedvenc beállításokban regisztrált nyomtatási beállításokat nem szerkesztheti. Ha a kedvenc beállításoktól
eltérő nyomtatási beállításokat szeretne használni, regisztrálja őket új kedvenc beállításként.
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése
1
Jelenítse meg a [Támogatás/eszköz] lapot.
2
Kattintson a [Kedvenc beállítások szerkesztése] lehetőségre.
3
Válassza ki a [Kedvenc beállítások] listában szerkeszteni kívánt kedvenc beállításokat
→ kattintson a [Szerkesztés] elemre.
Ha törölni szeretné a kedvenc beállításokat, válassza ki a kedvenc beállításokat → kattintson a [
] (Törlés)
elemre → kattintson az [Igen] lehetőségre a megjelenő ellenőrző képernyőn.
4
A [Kedvenc beállítások szerkesztése] párbeszédpanelen válassza ki a [Név] és az [Ikon]
elemet → kattintson az [OK] gombra.
Ha szükséges, írjon szöveget a [Megjegyzés] mezőbe.
5
Kattintson a [Bezárás] lehetőségre.
Kedvenc beállítások exportálása
1
Jelenítse meg a [Támogatás/eszköz] lapot.
2
Kattintson a [Kedvenc beállítások szerkesztése] lehetőségre.
3
Válassza ki az exportálni kívánt kedvenc beállításokat a [Kedvenc beállítások] alatt.
4
Kattintson az [Exportálás] elemre → adja meg a fájl nevét és elérési útját → kattintson
a [Mentés] vagy az [OK] gombra.
A kiválasztott kedvenc beállításokat a rendszer „.profile” kiterjesztésű fájlként menti.
110
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások importálása
1
Jelenítse meg a [Támogatás/eszköz] lapot.
2
Kattintson a [Kedvenc beállítások szerkesztése] lehetőségre.
3
Válassza az [Importálás] elemet → válassza ki az importálni kívánt fájlt („.profile”
kiterjesztéssel) → kattintson a [Megnyitás] gombra.
Az importált kedvenc beállítások megjelennek a [Kedvenc beállítások] között.
Kapcsolódó témakörök
[Támogatás/eszköz] lap(P. 139)
Kedvenc beállítások regisztrálása(P. 109)
111
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Koordinálás az eszközfunkciókkal ....................................................................................................... 113
A hitelesítési funkció beállítása ....................................................................................................................... 114
A felhasználónév beállítása .............................................................................................................................. 116
Beállított felhasználói adatok ellenőrzése nyomtatás előtt .......................................................................... 118
112
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Koordinálás az eszközfunkciókkal
A hitelesítési funkció beállítása(P. 114)
A felhasználónév beállítása(P. 116)
Beállított felhasználói adatok ellenőrzése nyomtatás előtt(P. 118)
113
Koordinálás az eszközfunkciókkal
A hitelesítési funkció beállítása
A nyomtatást a részlegazonosító-kezelési funkcióval vagy a felhasználói hitelesítési funkcióval kezelheti.
A hitelesítési funkció engedélyezéséhez engedélyeznie kell a funkciót az eszközbeállításokban.
A hitelesítési funkció engedélyezése
1
Jelenítse meg a [Támogatás/eszköz] lapot.
2
Kattintson az [Eszközbeállítások] lehetőségre.
Ha az [Eszközbeállítások] elemre kattint, a rendszer egy megerősítési képernyőn rákérdez, hogy szeretné-e
menteni a beállításokat, és a nyomtatási beállítások képernyője bezárul.
3
Jelenítse meg az [Eszközbeállítások] lapot.
4
Válassza ki a [Hitelesítés funkció] elemet → kattintson a [Beállítások] lehetőségre.
5
6
A [Hitelesítési funkciók beállításai] párbeszédpanelen válassza ki a funkciót →
kattintson az [OK] gombra.
Kattintson az [OK] lehetőségre.
A hitelesítési adatok beállítása
MEGJEGYZÉS
● Ha alapértelmezett beállításként regisztrálja a hitelesítési adatokat, csökkentheti a nyomtatás beállításához
szükséges időt.
1
Jelenítse meg a [Támogatás/eszköz] lapot.
2
Kattintson a [Hitelesítési információk beállításai] lehetőségre.
114
Koordinálás az eszközfunkciókkal
3
A megjelenő képernyőn adja meg az eszközön beállított hitelesítési adatokat.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Támogatás/eszköz] lap(P. 139)
[Eszközbeállítások]/[Rendszergazdai beállítások] lap(P. 141)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 87)
Beállított felhasználói adatok ellenőrzése nyomtatás előtt(P. 118)
115
Koordinálás az eszközfunkciókkal
A felhasználónév beállítása
Beállíthat egy felhasználónevet, amelyet a nyomtatási feladatokhoz használhat. A beállított felhasználónév
megjelenik az eszköz kezelőpaneljén, és a rendszer ezt fogja kinyomtatni a fej- és láblécben megjelenő
felhasználónévként is.
A felhasználónév módosításához engedélyeznie kell a módosításokat az eszközbeállításokban.
Felhasználói név módosításának engedélyezése
1
Jelenítse meg a [Támogatás/eszköz] lapot.
2
Kattintson az [Eszközbeállítások] lehetőségre.
Ha az [Eszközbeállítások] elemre kattint, a rendszer egy megerősítési képernyőn rákérdez, hogy szeretné-e
menteni a beállításokat, és a nyomtatási beállítások képernyője bezárul.
3
Jelenítse meg a [Rendszergazdai beállítások] lapot.
4
Kattintson a [Rendszergazdai beállítások módosítása] lehetőségre.
Ha egy megjelenő képernyő rákérdez, hogy engedélyezi-e a módosításokat, kattintson az [Igen] gombra →
jelenítse meg a [Rendszergazdai beállítások] lapot.
5
Engedélyezze a [Beállítások listája] > [A felhasználónév módosítható] beállítást →
kattintson az [OK] gombra.
A felhasználónév beállítása
1
Jelenítse meg a [Támogatás/eszköz] lapot.
2
Kattintson a [Felhasználónév-beállítások] lehetőségre.
3
A [Felhasználónév-beállítások] párbeszédpanelen válassza ki a [Használandó név]
elemet → kattintson az [OK] gombra.
116
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Kapcsolódó témakörök
[Támogatás/eszköz] lap(P. 139)
[Eszközbeállítások]/[Rendszergazdai beállítások] lap(P. 141)
117
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Beállított felhasználói adatok ellenőrzése nyomtatás
előtt
A nyomtatás elindítása előtt ellenőrizheti a beállított felhasználói adatokat.
E funkció beállítása esetén a nyomtatás elindításakor megjelenik egy képernyő, ahol ellenőrizheti a felhasználói
adatokat. Az adatokat szükség esetén vissza is állíthatja alapértékükre.
Az ellenőrizhető felhasználói adatok a biztonságos nyomtatáshoz beállított PIN-kód (vagy jelszó), valamint a
nyomtatás kezeléséhez beállított hitelesítési adatok, amelyeket a részlegazonosító kezelése vagy a felhasználói
hitelesítés funkció használatával adott meg.
Előfeltételek
● A Windows 10 1803-as vagy újabb verzióját használja
● A Canon Office Printer Utility telepítve van
● A rendszer megfelelően be van állítva az ellenőrzési képernyő megjelenítéséhez
A Windowsban engedélyezze az [Alkalmazások háttérben futásának engedélyezése] és a [Canon Office
Printer Utility] lehetőséget a [Gépház] > [Adatvédelem] > [Háttérben futó alkalmazások] menüpont alatt.
Eljárások
1
Jelenítse meg a [Támogatás/eszköz] lapot.
2
Kattintson az [Eszközbeállítások] lehetőségre.
Ha az [Eszközbeállítások] elemre kattint, a rendszer egy megerősítési képernyőn rákérdez, hogy szeretné-e
menteni a beállításokat, és a nyomtatási beállítások képernyője bezárul.
3
Jelenítse meg a [Rendszergazdai beállítások] lapot.
4
Kattintson a [Rendszergazdai beállítások módosítása] lehetőségre.
Ha egy megjelenő képernyő rákérdez, hogy engedélyezi-e a módosításokat, kattintson az [Igen] gombra →
jelenítse meg a [Rendszergazdai beállítások] lapot.
5
Engedélyezze a [Beállítások listája] > [Mindig erősítse meg nyomtatáskor a felhasználói
adatokat] beállítást → kattintson az [OK] gombra.
MEGJEGYZÉS
● Ha a Windows alatt a takarékos üzemmódot használja, akkor nem biztos, hogy megjelenik a felhasználói
információkat megerősítő képernyő, mivel előfordulhat, hogy az akkumulátorban nincs elegendő töltés. Ilyen
esetben nyomtatás előtt a következők egyikét teheti.
- A számítógép csatlakoztatása az elektromos hálózatra
118
Koordinálás az eszközfunkciókkal
- Az akkumulátor beállításainál engedélyezze a Canon Office Printer Utility háttérbeli futását
Ehhez a következőképpen járjon el.
(1) Kattintson a [Megtekintheti, hogy mely alkalmazások vannak hatással az akkumulátor üzemidejére]
pontra a [Gépház] > [Rendszer] > [Akkumulátor] helyen.
(2) A megjelenő képernyőn kattintson a [Megjelenítés] > [Minden alkalmazás] opcióra.
(3) Válassza a [Canon Office Printer Utility] → Letiltás [A Windows határozhatja meg, hogy ez az alkalmazás
futhat-e a háttérben], majd [Az alkalmazás háttérben futó feladatokat futtathat] opciót.
Másik lehetőség, ha a nyomtatás előtt kikapcsolja a takarékos üzemmódot az [Akkumulátor] opció alatt.
Kapcsolódó témakörök
[Támogatás/eszköz] lap(P. 139)
[Eszközbeállítások]/[Rendszergazdai beállítások] lap(P. 141)
PIN-kód hozzáadása a nyomtatási adatokhoz(P. 80)
Nyomtatási adatok titkosítása(P. 81)
A hitelesítési funkció beállítása(P. 114)
119
Beállításlista
Beállításlista
Beállításlista ..................................................................................................................................................... 121
Az összes lap általános beállításai ................................................................................................................... 122
[Fő] lap ................................................................................................................................................................ 124
[Oldalelrendezés] lap ........................................................................................................................................ 127
[Papíradagolás] lap ............................................................................................................................................ 131
[Befejező művelet] lap ...................................................................................................................................... 133
[Minőség] lap ..................................................................................................................................................... 135
[Fedőlapok] lap .................................................................................................................................................. 138
[Támogatás/eszköz] lap .................................................................................................................................... 139
[Eszközbeállítások]/[Rendszergazdai beállítások] lap ..................................................................................... 141
120
Beállításlista
Beállításlista
Az összes lap általános beállításai(P. 122)
[Fő] lap(P. 124)
[Oldalelrendezés] lap(P. 127)
[Papíradagolás] lap(P. 131)
[Befejező művelet] lap(P. 133)
[Minőség] lap(P. 135)
[Fedőlapok] lap(P. 138)
[Támogatás/eszköz] lap(P. 139)
[Eszközbeállítások]/[Rendszergazdai beállítások] lap(P. 141)
121
Beállításlista
Az összes lap általános beállításai
A nyomatási nézeten keresztül beállíthatja az egyes oldalakra vonatkozó alapvető nyomtatási funkciókat.
Továbbá megtekintheti a kedvenc beállításokat, visszaállíthatja a nyomtatási beállításokat alaphelyzetbe, stb.
Beállítások előnézete
Az aktuális nyomtatási beállításokat megjeleníti az előnézetben. Az alapvető nyomtatási funkciók beállíthatók
az előnézetre kattintva.
A Beállítások előnézete útmutató
megjelenítése
Váltás az egy-/kétoldalas nyomtatás között
Tűzés
Kattintson oda, ahol össze szeretné fűzni az
oldalakat. Füzetnyomtatás esetén ki- és
bekapcsolhatja a gerinckapcsozást.
Kötés helye
Kattintson az oldalnak arra a szélére, ahová a kötés
helyét be kívánja állítani.
Tárcsa elforgatása/csippentés: oldalelrendezés
váltása
Megváltoztathatja a papírlaponként nyomtatandó
oldalak számát.
Az oldalak száma megváltoztatható az egér
görgőjének forgatásával, amennyiben a kurzor a
beállítási előnézet felett helyezkedik el. Ha
érintőképernyőt használ, az oldalak számát a
beállítási előnézet feletti csípés mozdulattal
változtathatja meg.
[Kedvenc beállítások]
Megjeleníti a regisztrált kedvenc beállítások listáját.
[Regisztrálás]
Lehetővé teszi, hogy kedvenc beállításként regisztrálja az aktuális nyomtatási beállításokat.
☞ [Kedvenc beállítások regisztrálása] párbeszédpanel
[Név]
Megad egy, a kedvenc beállításokhoz hozzárendelendő nevet.
[Ikon]
Megad egy, a kedvenc beállításokhoz hozzárendelendő ikont.
[Megjegyzés]
Megad egy megjegyzést a kedvenc beállításaihoz. Ha szükséges, írja be.
[Beállítások megtekintése]
Megjeleníti a kedvenc beállítások tartalmát.
[Nyomtatási beállítások visszaállítása]
Az összes lap nyomtatási beállítását a normál konfigurációnak megfelelő értékekre állítja vissza.
122
Beállításlista
[Alapértékek visszaállítása]
A nyitott lap összes nyomtatási beállítását a normál konfigurációnak megfelelő értékekre állítja vissza.
Kapcsolódó témakörök
Kedvenc beállítások regisztrálása(P. 109)
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése(P. 110)
123
Beállításlista
[Fő] lap
Beállíthat alapvető nyomtatási funkciókat.
[Oldalméret]
Megjeleníti az alkalmazásban vagy a [Részletek] alatt beállított oldalméretet.
[Részletek]
Lehetővé teszi, hogy beállítsa a dokumentum méretét, illetve a nagyítást vagy a kicsinyítést.
Az (
) ikonnal jelzett papírméretek csak a nyomtatási adatokban adhatók meg papírméretként; valójában
nem támogatott papírméretek a nyomtatáshoz.
[Kimeneti méret]
Megadja a tényleges oldalméretet a nyomtatáshoz. Az [Oldalméret] beállítástól eltérő méret választása esetén
a nyomtatási adatokat a rendszer automatikusan a beállított papírmérethez nagyítja vagy kicsinyíti.
[Tájolás]
Megadja a nyomtatási adatok tájolását.
[Példányszám]
Megadja a nyomtatandó példányszámot.
[Papírtípus]
Megadja a nyomtatáshoz használni kívánt papírt papírtípus szerint.
[Kétoldalas nyomtatás]
A papír mindkét oldalára nyomtat. A kétoldalas nyomtatást támogató nyomtatók alapértelmezett beállítása:
[Kétoldalas nyomtatás].
[Kötés helye]
Megadja a kötés helyét.
[Részletek]
Lehetővé teszi, hogy megadja a kötési margó szélességét. Ha meg van adva kötési margó, a nyomtatási
terület csak a kötési margó szélességének mértékével csökken. Ha a [Kép igazítása a kötési margóhoz] > [Kép
kicsinyítése] lehetőséget választja, a nyomtatási adatokat a rendszer lekicsinyíti annyira, hogy illeszkedjenek
a nyomtatási területhez. Ha a [Kép eltolása] lehetőséget választja, a nyomtatási adatokat a rendszer eltolja és
változatlanul hagyja. Ebben az esetben előfordulhat, hogy az adatok egy része nem a nyomtatási területre
esik, és nem lesz kinyomtatva.
[Könyvnyomtatás]
A dokumentum oldalait úgy rendezi el a nyomtatáshoz, hogy félbehajtva könyvet készíthessen belőle.
[Részletek]
Könyvnyomtatás végrehajtásakor lehetővé teszi a részletes beállítások, például a nyitási irány és a kötési
margó szélességének beállítását.
☞ [Könyvbeállítások] párbeszédpanel
124
Beállításlista
[Kötés]
Megadja, hogy egy dokumentum egy könyv készítésekor jobbra vagy balra nyíljon.
[Kötési margó szélessége]
Megadja a kötési margó szélességét.
[Készletekre osztás könyv elrendezéshez]
Több készletben hoz létre egy könyvet. Válassza ki a [Készletekre osztás] beállításnál, hogy automatikusan
vagy manuálisan osztja készletekre a tartalmat. Ha manuálisan osztja fel, a [Lap/köteg] beállításnál adja meg,
hány oldal legyen az egyes készletekben.
[Elcsúszás (elmozdulás) javítása]
Ezzel a beállítással a könyvnyomtatáskor előforduló, a külső és belső oldalak közötti elmozdulást
korrigálhatja. Válasszon egy korrigálási módszert a [Javítás módja] beállításnál. Ha manuális korrekciót végez,
a [Javítás mértéke] beállításnál adja meg a korrekció mértékét.
[Gerincnyomás]
Gerincnyomásos eljárást alkalmaz egy összefűzött könyv nyomtatásakor. A gerincnyomás erejét itt adhatja
meg: [Gerincnyomás kiigazítása].
MEGJEGYZÉS
● A [Fő] vagy [Oldalelrendezés] lap > [Könyvnyomtatás] beállítása nem adható meg az alábbi beállításokkal
egyszerre.
- A [Fedőlapok] lap > [Előlap beállításainak konfigurálása] > [Előlap] > [Hagyja üresen] beállítástól eltérő
beállítások
- [Fedőlapok] lap > [Hátlap beállításainak konfigurálása]
[Oldalelrendezés]
Több oldalt egy lapon elrendezve nyomtat ki.
[Tűzés]
Nyomtatási adatok kiadásakor összetűzi az oldalakat. Válassza ki a tűzés(ek) helyét.
[Be (Környezetbarát (tűzésmentes))] beállítással tűzők nélkül nyomja össze a papírt.
Az elérhető tűzési helyek a kimeneti papírmérettől, a papír behúzásának irányától, valamint a papírforrás
módjától függenek.
[Színes mód]
Vált a színes és a fekete-fehér nyomtatás között.
MEGJEGYZÉS
● Ha a [Színes mód] > [Színes] elemet választja, a rendszer alapértelmezés szerint az egyes oldalakról eldönti,
hogy színesek vagy szürkeárnyalatosak, és annak megfelelően állítja be a színmódot.
● Ha minden oldalt színesben szeretne kinyomtatni, tiltsa le a [Hibaelhárítás] > [Automatikus (színes/ff)]
beállítást a [Támogatás/eszköz] lapon.
[Kimeneti mód]
Megadja a nyomtatási adatok kiadási módját. PIN-kódot is beállíthat a nyomtatási adatokhoz, vagy az eszközre
mentheti a nyomtatási adatokat.
[Nyomtatás]
Normál nyomtatás végrehajtása.
[Tartás]
A nyomtatási adatokat egy várakozási sorba (ideiglenes tárterület) menti az eszközön. A nyomtatás sorrendje
vagy a tárolt adatok beállításai az eszköz kezelőpaneljéről vagy a Távoli felhasználói felületről módosíthatók.
125
Beállításlista
A fájlnév megjelenik az eszközön. A kívánt nevet a [Beállítások] elemre kattintva megjelenő [Megtartandó
dokumentum beállításai] párbeszédpanel [Dokumentum neve] > [Név beírása] beállításának kiválasztásával
adhatja meg.
[Védett nyomtatás]
A nyomtatási adatokhoz hozzáad egy PIN-kódot, és elmenti az eszközön. Ez a funkció többek között bizalmas
dokumentumok nyomtatásánál bizonyulhat hasznosnak. A titkosított védett nyomtatási funkció
engedélyezésével magasabb biztonsági szinten titkosíthatja és nyomtathatja ki az adatait.
A mentett adatok nyomtatásához meg kell adni a PIN-kódot az eszköz kezelőpaneljén.
MEGJEGYZÉS
● Ha engedélyezte a Windows nyomtatási beállításaiban a [PIN-kóddal védett nyomtatás] beállítást és az
illesztőprogrammal való nyomtatást, a nyomtatási feladat alapértelmezésként biztonságos nyomatként
készül el.
[Tárolás a postafiókban/Tárolás fiókban]
A nyomtatási adatokat az eszköz egy fiókjába menti. A tárolt adatok egyesítése vagy a beállítások módosítása
az eszköz kezelőpaneljéről vagy a Távoli felhasználói felületről hajtható végre.
[Nyomtatás prioritással]
Elsőbbséget kap a nyomtatási sorban a többi várakozó nyomtatási adat előtt.
[Megszakítás és nyomtatás]
Megszakítja az eszköz által éppen feldolgozott nyomtatási feladatot, és kinyomtatja a megadott feladatot.
[Ütemezett nyomtatás]
Nyomtatás egy előre megadott időpontban.
Ha meg van adva időpont, az megjelenik, amikor a mutatót az [Ütemezett nyomtatás] elem fölé helyezi.
Ha az eszközön és a számítógépen megadott időpont nem egyezik, előfordulhat, hogy a nyomtatási feladat
nem lesz kinyomtatva a megadott időpontban, vagy a nyomtatás törölve lesz.
[Egyéni papír]
Lehetővé teszi a nyomtatáshoz használható egyéni papírméretek regisztrálását.
Azok az elemek, amelyekhez ( ) van csatolva, szabványos papírméretek. Ezek nem szerkeszthetők és nem
törölhetők.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 122)
Méretezés(P. 72)
PIN-kód hozzáadása a nyomtatási adatokhoz(P. 80)
Nyomtatási adatok titkosítása(P. 81)
Nyomtatási feladatok várakoztatása(P. 83)
Nyomtatási adatok tárolása(P. 84)
Nyomtatási feladat előresorolása(P. 85)
Feladatok nyomtatásának felfüggesztése nyomtatási feladat előresorolása érdekében(P. 86)
Könyvnyomtatás(P. 90)
Összefűzött könyvnyomtatás(P. 93)
Oldalszámok nyomtatása ugyanazon a helyen a lapok első és hátsó oldalán(P. 97)
Egyéni papírméretek regisztrálása(P. 101)
126
Beállításlista
[Oldalelrendezés] lap
Kiválaszthat egy elrendezést, vagy megadhat oldalmódosításokat nyomtatáskor.
[Könyvnyomtatás]
A dokumentum oldalait úgy rendezi el a nyomtatáshoz, hogy félbehajtva könyvet készíthessen belőle.
[Részletek]
Könyvnyomtatás végrehajtásakor lehetővé teszi a részletes beállítások, például a nyitási irány és a kötési
margó szélességének beállítását.
☞ [Könyvbeállítások] párbeszédpanel
[Kötés]
Megadja, hogy egy dokumentum egy könyv készítésekor jobbra vagy balra nyíljon.
[Kötési margó szélessége]
Megadja a kötési margó szélességét.
[Készletekre osztás könyv elrendezéshez]
Több készletben hoz létre egy könyvet. Válassza ki a [Készletekre osztás] beállításnál, hogy automatikusan
vagy manuálisan osztja készletekre a tartalmat. Ha manuálisan osztja fel, a [Lap/köteg] beállításnál adja meg,
hány oldal legyen az egyes készletekben.
[Elcsúszás (elmozdulás) javítása]
Ezzel a beállítással a könyvnyomtatáskor előforduló, a külső és belső oldalak közötti elmozdulást
korrigálhatja. Válasszon egy korrigálási módszert a [Javítás módja] beállításnál. Ha manuális korrekciót végez,
a [Javítás mértéke] beállításnál adja meg a korrekció mértékét.
[Gerincnyomás]
Gerincnyomásos eljárást alkalmaz egy összefűzött könyv nyomtatásakor. A gerincnyomás erejét itt adhatja
meg: [Gerincnyomás kiigazítása].
MEGJEGYZÉS
● A [Fő] vagy [Oldalelrendezés] lap > [Könyvnyomtatás] beállítása nem adható meg az alábbi beállításokkal
egyszerre.
- A [Fedőlapok] lap > [Előlap beállításainak konfigurálása] > [Előlap] > [Hagyja üresen] beállítástól eltérő
beállítások
- [Fedőlapok] lap > [Hátlap beállításainak konfigurálása]
[Teljes kötés]
Ragasztót visz fel a tartalmak kötési margó felőli oldalára, és fedőlappal fogja közre őket, így könyv jön létre.
[Részletek]
Könyvnyomtatás végrehajtásakor lehetővé teszi a részletes beállítások, például a nyitási irány és a
papírméret beállítását.
☞ [Teljes kötés beállításai] párbeszédpanel
[Alapbeállítások] lap
[Kötés]
Beállítja, hogy egy dokumentum egy könyv készítésekor jobbra vagy balra nyíljon.
[Teljes kötés fedőlap-beállításai]
Beállítja a borító papírméretét és papírforrását. Ha a borítóra nyomtat, válassza a [Fedőlapnyomtatás]
beállítást.
127
Beállításlista
[Tartalomoldal beállításai]
Megad egy papírméretet a tartalomoldalakhoz.
[Befejező művelet beállításai]
Megad egy befejezett méretet és módosítási módszert a [Meghatározás alapja] elemnél elérhető
lehetőségek közül.
[Befejező művelet korrekciói] lap
Beállítja a tartalomoldalak és fedőlapok nyomtatási helyzetét, valamint a vágási szögeket és pozíciókat.
[Vízjel beszúrása]
Áttetsző karaktereket (például [SZIGORÚAN TITKOS] vagy [VÁZLAT]) helyez a nyomtatási adatokra
nyomtatáskor.
[Részletek]
Lehetővé teszi új vízjelek létrehozását és a meglévők szerkesztését.
☞ [Vízjel szerkesztése] párbeszédpanel
[Vízjelek listája]
Megjeleníti a regisztrált vízjelek listáját. Ha kijelöl egy vízjelet, annak részletes beállításai az előnézetben és a
[Tartalom] területen jelennek meg.
Ha kiválaszt egy vízjelet, és a [
] (Kijelölt vízjel léptetése felfelé) vagy a [
] (Kijelölt vízjel léptetése
lefelé) ikonra kattint, módosíthatja annak helyét a vízjelek sorrendjében.
[Hozzáadás]
Lehetővé teszi egy új vízjel felvételét a [Vízjelek listája] elemei közé.
[Szerkesztés]
Lehetővé teszi a kijelölt vízjel szerkesztését.
[
] (Törlés)
Törli a kijelölt vízjelet.
MEGJEGYZÉS
● A vízjel szövegét a [Hozzáadás] vagy a [Szerkesztés] gombra kattintva adhatja meg → a [Jellemzők] > [Szöveg]
elemnél. Az alábbi szöveget a „\” szimbólum és adott karakterek kombinálásával adhatja meg.
\d: Dátum
\t: Idő
\u: Felhasználónév
\s: Számítógép neve
\j: Feladatnév
Ha a „\” karaktert szeretné megadni, írja be a „\\” karaktereket a [Szöveg] területre.
[Keret hozzáadása]
Szegélyt nyomtat az oldal szélére.
[Poszter]
Egyetlen oldal nyomtatási adatait több papírlapra nagyítja és nyomtatja ki. A kinyomtatott lapok összeillesztve
egyetlen nagyméretű, poszterszerű nyomatot alkotnak.
Ha az [Egyéni] lehetőséget választotta, megadhatja a sorok és oszlopok számát.
128
Beállításlista
[Részletek]
Többek között lehetővé teszi az olyan részletek beállítását, mint a nyomtatni kívánt oldaltartomány vagy a
kerettel történő nyomtatás.
☞ [Poszterbeállítások] párbeszédpanel
[Nyomtatandó oldalak]
Meghatározza a nyomtatandó oldalak tartományát. Mindössze néhány oldalt is megadhat.
Ha kiválasztotta a sorok és oszlopok számát az [Egyéni] lapon, numerikusan megadhatja a nyomtatási
tartományt és az oldalak számát.
[Lapok 90 fokos elforgatása]
90 fokkal elforgatja az [Fő] lap > [Tájolás] beállításában megadott oldalakat.
Ha az [Auto] lehetőséget választotta, akkor az oldalak abba az irányba lesznek tájolva, amelyben a nyomtatási
adatok mérete nagyobb.
[Margókeretek nyomtatása]
Szegélyeket nyomtat más lapokhoz, amelyek útmutatóként szolgálnak több lap egymáshoz illesztéséhez.
[Margók beállítása a kivágáshoz/beillesztéshez]
Megadja a nyomtatáskor használandó vágási/illesztési szélességek és margók értékeit.
[Standard] beállítás esetén a margók szélessége 20 mm. A [Vékony] és [Vastag] beállításokkal 10 mm-rel
csökkentheti, illetve növelheti az értéket a [Standard] beállítás értékéhez viszonyítva.
Ha kiválasztja a [Jelzők nyomtatása az igazításhoz] lehetőséget, a rendszer a vágásokat és illesztéseket
megkülönböztető szimbólumokat is kinyomtat.
[Vegyes méretek/tájolások]
Lehetővé teszi olyan adatok nyomtatását, amelyeknél az oldalméret és a tájolás oldalanként eltérő.
[Részletek]
Lehetővé teszi a méretek kombinálásának és az oldalak igazítási módszerének megadását.
[Fejléc/lábléc]
Lehetővé teszi fej- vagy lábléc hozzáadását a nyomtatási adatokhoz. A fejléc vagy lábléc pozícióját és
formátumát is beállíthatja.
Könyvnyomtatás vagy kétoldalas nyomtatás esetén az oldalszámokat beállíthatja úgy, hogy azok ugyanarra a
helyre essenek a lap első és hátsó oldalán.
[Rávetítés]
Rávetítéses nyomtatást hajt végre. Beállíthatja egy rávetítéses nyomtatáshoz használt űrlapfájl létrehozását is.
☞ [Rávetítési beállítások] párbeszédpanel
[Feldolgozási mód]
Megadja, hogy rávetítéses nyomtatást hajt-e végre, vagy inkább létrehoz egy, a rávetítéses nyomtatásnál
használható űrlapfájlt. A [Nyomtasson rávetítéssel] kiválasztásakor a rendszer egy, az eszközben tárolt
űrlapfájlt használ.
[Formafájladatok lekérése]
Beszerzi a legújabb űrlapfájl-információkat.
[Fájllista]
Megjeleníti az eszközön tárolt űrlapfájlok listáját. Ha rávetítéses nyomtatást hajt végre, válassza ki a listáról a
használni kívánt űrlapfájlt.
Ha az eszközből nem lehet az információkat kiolvasni, a lista nem jelenik meg.
Ha a [Formafájladatok lekérése] lehetőségre kattint, a rendszer a [Színes] beállítást alkalmazza.
[Fájlnév]
Megad egy nevet az újonnan létrehozott űrlapfájl számára.
129
Beállításlista
Ha nem tud a [Fájllista] űrlapfájljai közül választani, itt adja meg a használandó űrlapfájl nevét.
[Alkalmazás]
Kétoldalas nyomtatás végrehajtásakor megadja, hogy a rendszer melyik oldalon alkalmazzon rávetítéses
nyomtatást.
[Másolatcsomag számozása]
Sorszámokat nyomtat egy dokumentum több példányára. A sorszámok nyomtatása például úgy történhet,
hogy az „1” kerül az első példányra, a „2” a másodikra, a „3” a harmadikra stb.
[Részletek]
Megadja a nyomtatás kezdőszámát.
[Az eszköz védett nyomtatás funkciójának használata]
Az eszköz biztonságos nyomtatási funkcióját használja.
A használni kívánt funkciókat az eszközoldalon kell aktiválni.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 122)
Vízjel hozzáadása(P. 73)
Nagyméretű poszter nyomtatása több papírlapra(P. 74)
Nyomtatási adatok egymásra vetítése rögzített űrlapon(P. 78)
Könyvnyomtatás(P. 90)
Összefűzött könyvnyomtatás(P. 93)
Teljes kötés(P. 96)
Oldalszámok nyomtatása ugyanazon a helyen a lapok első és hátsó oldalán(P. 97)
130
Beállításlista
[Papíradagolás] lap
Beállíthatja a papírtípust és a papírforrást.
[Papírválasztás szempontja]
Megadja, hogy papírforrás vagy papírtípus szerint legyen megadva a nyomtatáshoz használt papír.
[Papírforrás]
Megadja a nyomtatáshoz használni kívánt papírforrást. Ha az [Auto] beállítást adja meg, a rendszer
automatikusan a kimeneti papírmérethez megfelelő papírforrást választja ki.
[Papírforrás-információ]
Megjeleníti a papírforrásokban beállított papírral kapcsolatos információkat. Egy használni kívánt megjegyzést
beállíthat az egyes papírforrásokhoz.
[Papírnév]
Ha a [Papírforrás] listából az [Auto] lehetőséget választja, megadja a használni kívánt papírforrást. Ennek a
beállításnak a használatához először regisztrálni kell a papírforrásnak megfelelő papír nevét az eszközön, és
be kell szerezni a vonatkozó eszközinformációkat.
[Papírtípus]
Megadja a nyomtatáshoz használni kívánt papírt papírtípus szerint.
[Beállítások]
Lehetővé teszi a papírtípus megadását.
Ha az [Auto] lehetőséget választja, a dokumentumot a rendszer az eszközben beállított papírtípusra
nyomtatja.
[Papírinformáció lekérése]
Lekéri az információkat az eszközön beállított papírokról, és megjeleníti a [Papírtípus] lapon.
[Fülespapír részletei]
Ha fülespapír van beállítva, lehetővé teszi a fülrészre végzett nyomtatásra vonatkozó részletek megadását.
[Írásvetítő fóliák papírforrása]
Megadja az írásvetítő fóliák papírforrását.
[Fedőlapok]
Megadja, hogy beszúrjon-e papírlapokat az írásvetítő fóliák közé. Ha nyomtatni szeretne a beszúrt lapokra,
válassza a [Nyomtatás a fedőlapokra] lehetőséget. A beszúrt lapokra az eszköz ugyanazt a tartalmat
nyomtatja, mint az írásvetítő fóliákra.
[Fedőlapok papírforrása]/[Fedőlapok papírtípusa]/[Fedőlapok meghatározásának
alapja]
Megadja a papírforrást és a papírtípust az írásvetítő fóliák közé beszúrandó lapokhoz. Ha megadható a
papírforrás vagy a papírméret, válassza a [Fedőlapok meghatározásának alapja] lehetőséget.
[Lapok beszúrása]
Lapokat illeszt megadott oldalak közé.
[Beállítások]
Lehetővé teszi a beillesztendő lapokra vonatkozó részletek, illetve a lapok helyének megadását.
131
Beállításlista
☞ [Lapbeszúrási beállítások] párbeszédpanel
[Beszúrandó lapok]
Megadja a beszúrni kívánt lapok papírtípusát.
[Papírforrás]
Megadja a beszúrni kívánt lapok papírforrását.
[Beszúrt lapok/Fülespapír]
Megadja, hogy nyomtasson-e a beillesztett lapokra, és ha igen, melyik oldalukra.
[Beszúrási pozíció]
Megadja, hogy a rendszer mely oldalak elé illesszen lapokat.
[Füles papír papírtípusa]
Lehetővé teszi a beilleszteni kívánt fülespapír típusának megadását. A fülrész nyomtatási beállításait is
konfigurálhatja.
[Másolat]
Egy-egy példány nyomtatása két különböző papírforrásból.
Ez a funkció akkor hasznos, ha a dokumentum egy példányát jó minőségű papírra kívánja nyomtatni az ügyfél
számára, egy másik példányát pedig újrahasznosított papírra saját felhasználásra.
Ez a funkció akkor használható, ha a [Papírforrás] területen nem az [Auto] beállítás van kiválasztva. A másik
papírforrás megadásához válassza a [Másolat] > [Beállítások] lehetőséget.
Ha a funkció engedélyezve van, az eszköz mindkét papírforrásból egy-egy példányt nyomtat függetlenül attól,
hogy milyen beállítás van megadva a [Fő] lap > [Példányszám] részben.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 122)
Lap beszúrása írásvetítő fóliák közé(P. 102)
Lap beszúrása(P. 103)
Fülespapír beszúrása(P. 104)
Fülespapírra történő nyomtatás(P. 106)
132
Beállításlista
[Befejező művelet] lap
A befejezéshez kapcsolódó beállításokat, például a gyűjtést, fűzést stb. konfigurálhatja.
Gyűjtés
Csoportosítás
Eltolás
Forgatás
Lyukasztás
Tűzés
[Kimeneti mód]
Beállít egy szétválasztó módszert a többpéldányos nyomtatáshoz.
[Gyűjtés]
Az oldalak sorrendjében nyomtatja ki a megadott számú példányt.
[Csoportosítás]
Az azonos oldalszámú lapokat csoportosítva nyomtatja ki a megadott számú példányt.
[Tűzés]
Nyomtatási adatok kiadásakor összetűzi az oldalakat. Válassza ki a tűzés(ek) helyét.
[Be (Környezetbarát (tűzésmentes))] beállítással tűzők nélkül nyomja össze a papírt.
Az elérhető tűzési helyek a kimeneti papírmérettől, a papír behúzásának irányától, valamint a papírforrás
módjától függenek.
[Lyukasztás]
A lapokat lyukakkal nyomtatja ki az összefűzéshez. Ez a funkció csak akkor használható, ha engedélyezve van
az eszközön. A választható lyukasztástípus az eszközhöz csatlakoztatott opcionális egységtől függ.
[Eltolás]
Eltolja az egyes lapkészletkimeneteket.
[Eltolt intervallum megadása: Minden]
Úgy nyomtat ki oldalakat, hogy egyes megadott számú oldalak el vannak tolva.
[Forgatás]
Az egyes nyomtatási feladatokat az előtte és utána lévőhöz képest 90 fokos szögben elforgatva nyomtatja ki.
[Hajtogatás]
Az oldalakat a különböző minták egyike szerint hajtogatva nyomtatja ki.
133
Beállításlista
C-hajtogatás
Z-hajtogatás
Fűzéshajtás
Harmonika Zhajtogatás
Kettős párhuzamos
hajtogatás
[Részletek]
Megadja a hajtás mintáját, ha [C-hajtogatás], [Félhajtás], [Fűzéshajtás (speciális)], [Harmonika Z-hajtogatás]
vagy [Kettős párhuzamos hajtogatás] hajtástípus van kiválasztva.
MEGJEGYZÉS
● Ha a Z-hajtogatás és a tűzés együttesen van megadva, a Z-hajtogatás hajtási iránya a tűzési helytől függően
változik.
[Gyűrés]
A papír könnyebb behajtása érdekében hajtásvonalat hoz létre a nyomtatott papíron.
Kiválaszthatja a behajtani kívánt papírt is.
[Levágás]
Vágja és igazítja a széleket, amikor középen tűzött oldalakból álló könyvet készít.
[Részletek]
Lehetővé teszi a levágási szélesség és a beállítási mód megadását.
[Kimeneti cél]
Megadja a nyomtatott papírkimenet célját.
[Részletek]
Ha nagy kapacitású lerakóba nyomtat, a [Lerakó (lerakóterület)] kiválasztása lehetővé teszi a lerakási részletek
beállítását.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 122)
Összefűzött könyvnyomtatás(P. 93)
Gerincnyomásos eljárás alkalmazása összefűzött könyv létrehozásakor(P. 94)
Oldalak vágása összefűzött könyv létrehozásakor(P. 95)
134
Beállításlista
[Minőség] lap
Beállíthat egy nyomtatásfeldolgozási módot, amely egyezik a nyomtatási adatok tartalmával.
[Tartalomalapú nyomtatás]
Megad egy, a nyomtatási adatokkal egyező célkitűzést, és beállítja a megfelelő nyomtatási minőséget.
[Minőség részletes beállításai]
Lehetővé teszi a nyomtatási minőség részleteinek, például a felbontás, az árnyalás és a festékmennyiség
beállítását.
☞ [Minőség részletes beállításai] párbeszédpanel
[Felbontás]
Megadja a nyomtatási felbontást.
[Árnyalás]
Megadja az árnyalási módszert.
[Nagy 2]: A [Nagy 1] beállításnál finomabb árnyalást használ az árnyalások simításához.
[Féltónusok (képek)]/[Féltónusok (grafika)]/[Féltónusok (szöveg)]
Megadja a féltónusok (a sötét és világos részek közötti területek) megjelenítéséhez használt módszert.
[Felbontás]: A felbontást részesíti előnyben, és simán nyomtatja ki a kontúrokat.
[Nagy felbontás]: A kontúrok beállítását a [Felbontás] beállításnál nagyobbra növeli.
[Árnyalás]: Az árnyalást részesíti előnyben, és finoman nyomtatja az árnyalásokat.
[Színtónus]: Az [Árnyalás] beállításnál simább árnyalást nyomtat.
[Hibaelosztás]: finoman nyomtatja a kis karaktereket és a vékony vonalakat.
[Speciális simítás]
Elsimítja a szövegek, vonalak és képek kontúrjait.
[Simítás 2]: A [Simítás 1] beállításnál erősebb simítási feldolgozást végez.
[Élesség]
Finoman módosítja az egyes oldalakon elrendezett karakterek és képek kontúrjának élességbeállítását.
[Élesség (fotó)]
Nyomtatásnál megerősíti a képek, foltok stb. kontúrjait.
[Tiszta fekete feldolgozás]
Meghatároz egy célobjektumot, és a nem fehér szakaszokat feketében nyomtatja ki.
[Szürkekompenzálás]
Meghatároz egy célobjektumot, és a fekete és szürke adatokat megbízhatóan feketén és szürkén nyomtatja
ki.
[Festékfedettség beállítása]
Beállítja a festékfedettséget. Ha az [Egyéni beállítások] lehetőséget választja, és a [Részletek] elemre kattint, a
megjelenő képernyőn beállíthatja az egyes színeket.
[Festékmennyiség beállítása]/[Festékmennyiség korrekciója]
Módosítja a használt festékmennyiséget, hogy illeszkedjen a nyomtatandó adatok tartalmához.
[Árnyalás prioritása]: nagy mennyiségű ábrát és CG-árnyalást tartalmazó adatok nyomtatására használható.
[Szöveg prioritása]: az adatok nyomtatása során elsősorban a szöveget veszi figyelembe.
[Eladáshelyi reklámeszközök nyomtatásának optimalizálása]
Megnöveli a festékmennyiséget az eladáshelyi reklámanyagok és képek tisztább nyomtatása érdekében.
E funkció használatához előre meg kell adnia mindkét alábbi beállítást.
- Kapcsolja ki a [Fő] lap > [Kétoldalas nyomtatás] beállítását
135
Beállításlista
- Kattintson a [Minőség] lap > [Egyeztetés beállításai] elemére → válassza az [Eszközegyeztetési mód]
elemet az [Egyeztetés beállításai] párbeszédablak > [Egyeztetési mód] pontjában.
Ezen funkció bekapcsolásakor javasolt, hogy az alacsony tonerszintre vonatkozó értesítés időzítése az eszköz
[POP-nyomtatás] funkciójánál legyen beállítva. További részletekért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
[Árnyalás simítása]
Finoman kinyomtatja az átmenetek színváltozásának mennyiségét.
[Simítás 2]: A [Simítás 1] beállításnál erősebb simítási feldolgozást végez.
[Képtömörítés]
A nyomtatási adatok nyomtatóra küldése során módosítja azok tömörítési arányát, és a képek minőségének
vagy a nyomtatási sebességnek elsőbbséget biztosítva nyomtat.
[Képtömörítés-optimalizálás]
Képtömörítési módszert állít be. Megadhat optimalizálási (visszafordíthatatlan és visszafordítható
módosítások között váltó) vagy egységes tömörítési eljárást (nincs optimalizálás). Az optimalizálási eljárással
végzett képtömörítés megszünteti a JPEG formátumú képek blokkzaját.
[Vonalvezérlés]
Javítja a karakterek és vonalak reprodukcióját.
[Felbontás prioritása]: A felbontást részesíti előnyben.
[Árnyalás prioritása]: Az árnyalást részesíti előnyben.
[Színes vonalak és szöveg nyomtatásának előnyben részesítése]
Ha a színezett sorok vagy szövegek elmosódottak vagy megtörtek, tisztább lesz a nyomtatás, ha engedélyezi
ezt a funkciót.
Ha kiválasztotta a [Minőség] lapot > [Tartalomalapú nyomtatás] > [Vonal], ez a funkció alapértelmezetté válik.
[Színigazítás]/[Szürkeskála beállítása]
Lehetővé teszi a szín, a világosság és a kontraszt beállítását.
☞ [Színigazítás]/[Szürkeskála beállítása] párbeszédpanel
[Minta típusa]
Megadja a minta előnézetben megjelenő kép típusát.
Ha az [Alapértelmezett] lehetőséget választja, a rendszer ezt menti a [Beállítandó elemek] lehetőségnél
kiválasztott adattípusnak megfelelő nyomtatási beállítások közé, és a megjelenített kép is megváltozik.
[Beállítandó elemek]
Színigazítási célként ad meg egy objektumot.
[Alkalmazás a mintára]
A [Telítettség] és az [Árnyalat] lapon megadott értékeket alkalmazza a minta előnézetén.
A kiválasztási állapotok közötti váltással ellenőrizheti a színváltozás mértékét.
[Színkör]
Útmutatóként jelenik meg a színek beállításakor, ha az [Árnyalat] lap van kiválasztva.
[Telítettség]/[Árnyalat] lap
Lehetővé teszi az egyes színek telítettségének és színárnyalatának beállítását, ha a [Színigazítás]
párbeszédpanelből nyomtat. Az értékeket a csúszka húzásával vagy egy számérték megadásával állíthatja be.
[Az összes szín igazítása ugyanazon érték használatával]
Egyidejűleg állítja be az összes színt a [Színigazítás] párbeszédpanelen.
[Fényesség]/[Kontraszt]
A fényerőt vagy a kontrasztot a csúszka húzásával vagy egy számérték megadásával állítja be.
[Egyeztetés beállításai]
Lehetővé teszi egy egyeztetési művelet megadását a színigazításhoz.
☞ [Egyeztetés beállításai] párbeszédpanel
136
Beállításlista
[Egyeztetési mód]
Meghatározza a színegyeztetéshez használt feldolgozási módot.
[Egyeztetési módszer]
Megadja, hogy az egyeztetésnél mely szempont az elsődleges. Az eszköztől függően minden tárgyhoz
választhat előnyben részesített szempontokat.
Az [Egyeztetési módszer információinak lekérése] lehetőségre való kattintással információkhoz juthat az
eszközön regisztrált egyeztetési módokról.
[Gamma]/[Gammabeállítás]
Lehetővé teszi a gammabeállítással történő nyomtatást.
[Kétszínű nyomtatás]
Két színben nyomtat úgy, hogy a nyomtatási adatok színadat nélküli részét a fekete árnyalataiban, a
színadatokkal rendelkező részt pedig a megadott szín árnyalatainak felhasználásával nyomtatja ki.
[Festéktakarékosság]/[Részletes festéktakarékosság]
A nyomtatási adatokat kevesebb festékkel nyomtatja ki, így festéket takarít meg.
A [Részletes festéktakarékosság] beállításban a nyomtatás a [1. mód], [2. mód] és [3. mód] sorrendben
világosodik ki.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 122)
137
Beállításlista
[Fedőlapok] lap
Hozzáadhat elő- vagy hátlapot, használhat a tartalomoldalaktól eltérő papírt, és konfigurálhatja a borítókhoz
kapcsolódó nyomtatási beállításokat.
[Előlap beállításainak konfigurálása]/[Hátlap beállításainak konfigurálása]
Beállítja az elő- vagy hátlapot.
[Előlap]/[Hátlap]
Megadja, hogy az elő- vagy hátlap melyik oldalára vagy oldalaira nyomtasson.
[Papírforrás]
Megad egy papírforrást.
MEGJEGYZÉS
● A [Fő] vagy [Oldalelrendezés] lap > [Könyvnyomtatás] beállítása nem adható meg az alábbi beállításokkal
egyszerre.
- A [Fedőlapok] lap > [Előlap beállításainak konfigurálása] > [Előlap] > [Hagyja üresen] beállítástól eltérő
beállítások
- [Fedőlapok] lap > [Hátlap beállításainak konfigurálása]
[Szalagcímoldal nyomtatása]
Beszúr egy oldalt (szalagcímoldalt), amely tartalmazza a felhasználó és a feladat nevét, valamint az első oldal
nyomtatása előtti időintervallumot.
[Részletek]
Lehetővé teszi a megadási mód beállítását azon az oldalon, amelyre a szalagcímoldal nyomtatva lesz
(papírforrás és/vagy papírtípus), valamint a betűméretét.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 122)
Könyvnyomtatás(P. 90)
138
Beállításlista
[Támogatás/eszköz] lap
Konfigurálhatja az illesztőprogram környezetének beállításait, az eszközinformációk beállításait stb.
[Beállítások megtekintése]
Megjelenít egy listát, hogy ellenőrizhesse az aktuális beállításokat.
[Kedvenc beállítások szerkesztése]
Lehetővé teszi a [Kedvenc beállítások] lista szerkesztését, amelyet importálhat vagy exportálhat, hogy más
számítógépeken is használhassa.
☞ [Kedvenc beállítások szerkesztése] párbeszédpanel
[Kedvenc beállítások]
Felsorolja a regisztrált kedvenc beállításokat, majd a kijelölt beállítások tartalmát a [Beállítások] területen
jeleníti meg. A hagyományostól eltérő beállításokat félkövérrel jelöli.
Ha kedvenc beállításokat jelöl ki, és [
vagy [
] (A kiválasztott kedvenc beállítás léptetése egy szinttel felfelé)
] (A kiválasztott kedvenc beállítás léptetése egy szinttel lefelé) ikonra kattint, módosíthatja a
beállítások helyét a kedvencek sorrendjében.
[Importálás]
Lehetővé teszi a fájlként (*.profile) mentett kedvenc beállítások importálását és felvételüket a [Kedvenc
beállítások] közé.
[Exportálás]
Lehetővé teszi a kiválasztott kedvenc beállítások fájlként (*.profile) történő exportálását.
[
] (Törlés)
Törli a kiválasztott kedvenc beállításokat.
[Megjegyzés]
Megjegyzéseket jelenít meg a kiválasztott kedvenc beállításokról.
[Szerkesztés]
Lehetővé teszi a kiválasztott kedvenc beállítások következő tulajdonságainak szerkesztését: [Név], [Ikon] és
[Megjegyzés].
[Hibaelhárítás]
Lehetővé teszi a részletes illesztőprogram-működési beállítások konfigurálását speciális nyomtatáshoz vagy
alkalmazásokhoz. A [Hibaelhárítás] párbeszédpanel [Beállítások listája] pontjának egyik elemét kiválasztva
részletes magyarázatot jeleníthet meg.
[Beállítások]
Lehetővé teszi az illesztőprogram által megjelenített papírméretek és a megjelenítési nyelv módosítását az
egyéni igényeinek vagy annak megfelelően, hogy melyik régióban használja az illesztőprogramot, elindíthatja
a kedvenc beállítások megadását stb. Ha módosítani kívánja a megjelenítési nyelvet, a [Nyelv] részben válassza
ki a használni kívánt nyelvet, majd zárja be és nyissa meg újra a nyomtatási beállítások képernyőjét.
[Hitelesítési információk beállításai]
Lehetővé teszi a nyomtatás kezelését a részlegazonosító-kezelési vagy felhasználói hitelesítési funkcióval.
139
Beállításlista
A megjelenített képernyő [Ellenőrzés] elemére kattintva ellenőrizheti, hogy az eszközben beállított hitelesítési
adatok és a beírt tartalom egyeznek-e.
[Felhasználónév-beállítások]
Lehetővé teszi egy, a nyomtatási feladatokhoz használható felhasználónév megadását. A beállított
felhasználónév megjelenik az eszköz vezérlőpultján, és a rendszer ezt fogja használni a fej- és láblécben
megjelenő felhasználónévként is.
MEGJEGYZÉS
● Ha a felhasználói hitelesítési funkciót használja, a felhasználói hitelesítési funkcióhoz beállított felhasználónév
elsőbbséget élvez.
[Eszközbeállítások]
Lehetővé teszi az eszközbeállítások és a rendszergazdai beállítások konfigurálását.
MEGJEGYZÉS
● Ha az [Eszközbeállítások] elemre kattint, a rendszer egy megerősítési képernyőn rákérdez, hogy szeretné-e
menteni a beállításokat, és a nyomtatási beállítások képernyője bezárul.
[Maradék festék]
Megjeleníti a készülékből eltávolított maradék festék mennyiségét.
[Névjegy]
Megjeleníti az illesztőprogram verzióinformációit.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 122)
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése(P. 110)
A hitelesítési funkció beállítása(P. 114)
A felhasználónév beállítása(P. 116)
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele(P. 56)
140
Beállításlista
[Eszközbeállítások]/[Rendszergazdai beállítások] lap
Ellenőrizheti a beállításokat, konfigurálhatja a részlegazonosító-kezelési funkció beállításait és az eszközhöz
kapcsolódó rendszergazdai beállításokat.
MEGJEGYZÉS
● A nyomtatási beállítások képernyőjére való visszatéréshez jelenítse meg azt az [Eszközök és nyomtatók]
eszközikonjáról az asztali alkalmazás nyomtatási menüjéből.
[Eszközbeállítások] lap
[Eszközinformáció lekérése]
Eszközinformációkat kérdez le, majd alkalmazza azokat a beállításokra.
[Beállítási lehetőségek listája]
Beállítási információkat jelenít meg lista formájában az eszközhöz csatlakoztatott papírkimenet, papírforrás
stb. beállításairól.
Ha az egyes beállításokhoz tartozó beállításokat manuálisan szeretné megadni, az elem kiválasztása után
állítsa be a [Beállítási lehetőségek listája] alatt megjelenő elemet.
[Hitelesítés funkció]
A nyomtatást a részlegazonosító-kezelési vagy a felhasználói hitelesítési funkció segítségével kezeli. Kattintson
a [Beállítások] elemre, és válassza ki a használni kívánt hitelesítési funkciót.
Ha a részlegazonosító-kezelési funkciót használja, a [Ne használja a Részlegazonosító kezelését fekete-fehér
nyomtatáshoz] kiválasztásával engedélyezheti a hitelesítés nélküli fekete-fehér nyomtatást.
[Alapértelmezett felhasználónév]
Lehetővé teszi egy felhasználónév alapértelmezett értékének beállítását, amelyet a nyomtatási feladatokhoz
használhat. A beállított felhasználónév megjelenik az eszköz vezérlőpultján, és a rendszer ezt fogja alkalmazni
a fej- és láblécben megjelenő felhasználónévként is.
Ennek az elemnek a beállításához engedélyeznie kell a [Rendszergazdai beállítások] lap > [A felhasználónév
módosítható] elemét.
[Eszköz funkcióbeállításai]
Lehetővé teszi az eszköz vezérlőszoftver-verziójának beállítását. Az, hogy az eszköz melyik funkciókat tudja
használni, a beállított verziótól függ.
A vezérlő vezérlőszoftver-verziói tartalmazzák a funkcióverziókat és a platformverziókat. Ezeket az eszköz
állapotnyomtatásában vagy a struktúra ellenőrzőképernyőjén tekintheti meg.
A nyomtató konfigurációs oldalának nyomtatási módjával, vagy az eszköz szerkezetének ellenőrzésével
kapcsolatban az eszköz kézikönyvében talál részletes információkat.
MEGJEGYZÉS
● A környezettől és a beállításoktól függően előfordulhat, hogy nem tudja megfelelően lekérni az eszközről a
vezérlő vezérlőszoftver-verzióját.
Nem megfelelő lekérés esetén a vezérlő beállított vezérlőszoftver-verziója nem módosul.
Az illesztőprogram által támogatott legújabb verziók az alábbiak.
- Funkcióverzió : [6.0]
141
Beállításlista
- Platformverzió : [308]
Az illesztőprogram a fent említetteknél újabb eszközverziót nem támogat.
[Papírforrás-információ]
Megjeleníti a papírforrásokban beállított papírral kapcsolatos információkat. Egy használni kívánt megjegyzést
beállíthat az egyes papírforrásokhoz.
[IP-cím beállításai]
Lehetővé teszi annak megadását, hogy azon eszköz IP-címét, amelynek az adatait le kívánja kérni, a rendszer
automatikusan észleli-e, vagy manuálisan kell megadni. Ha az IP-cím nem oldható fel, egy IP-cím megadásával
kérheti le az eszköz adatait.
Ha az IP-címet ezzel a beállítással adja meg, a nyomtatáshoz használt portra nem lesz alkalmazva.
[Névjegy]
Megjeleníti az illesztőprogram verzióinformációit.
[Rendszergazdai beállítások] lap
[Beállítások listája]
Lista formájában jeleníti meg az eszköz rendszergazdai beállításait és azok tartalmát, az alapértelmezett
beállítások kezelése érdekében.
[Rendszergazdai beállítások módosítása]
Lehetővé teszi a felhasználói jogok és az egyes beállítások módosítását a [Beállítások listája] lapon.
Kapcsolódó témakörök
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele(P. 56)
A hitelesítési funkció beállítása(P. 114)
A felhasználónév beállítása(P. 116)
Nyomtatási adatok titkosítása(P. 81)
142
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .................................................................................................................................................... 144
Nem található eszköz a hálózaton ................................................................................................................... 145
Az eszköz ikonja a telepítés után nem jelenik meg ........................................................................................ 147
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg ......................................................... 148
A nyomtatási beállítások az illesztőprogram telepítését követően az alapértelmezett beállításokra állnak
vissza .................................................................................................................................................................. 152
143
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ez a rész a gyakori problémák megoldásait ismerteti.
Nem található eszköz a hálózaton(P. 145)
Az eszköz ikonja a telepítés után nem jelenik meg(P. 147)
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg(P. 148)
A nyomtatási beállítások az illesztőprogram telepítését követően az alapértelmezett beállításokra
állnak vissza(P. 152)
144
Hibaelhárítás
Nem található eszköz a hálózaton
Hálózati kapcsolattal történő telepítéskor előfordulhat, hogy az eszköz nem jelenik meg a telepítő
[Nyomtatólista] listájában.
Továbbá ha a telepítés során megad egy hálózati nyomtató portot, előfordulhat, hogy az eszköz nem jelenik
meg a megosztott nyomtatók listájában.
Ebben az esetben a problémának számos más oka lehet. Módosítsa a beállításokat szükség szerint az egyes
„Megoldás” pontok alapján.
1. Ok
Az eszköz beállításai nem megfelelőek.
Megoldás
Ellenőrizze, hogy az eszköz a következő beállításokkal rendelkezik-e. Ha nem lettek megadva, módosítsa a
beállításokat, vagy telepítse a megfelelő illesztőprogramot.
● Az IPv4 vagy IPv6 protokoll-beállítások engedélyezve vannak itt: [TCP/IP beállítás].
● A [Multicast Discovery beállítás] engedélyezve van.
WSD-t használó hálózati környezetben a [WSD használata] engedélyezve van.
● A [PDL választás (Plug and Play)] és az illesztőprogram lapleíró nyelve megegyezik.
- „UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4 nyomtatóillesztő” esetében: [*** (V4)] (vagy [*** (XPS)]) A
*** az eszköznek megfelelő lapleíró nyelvet jelöli.
- „PCL6 V4 nyomtatóillesztő” esetében: [PCL6 (V4)] (vagy [PCL6])
Az eszközhöz tartozó lapleíró nyelv (plug and play) funkció beállítási módszerének részleteiért tekintse meg
az eszköz kézikönyvét.
2. Ok
Az operációs rendszer hálózati beállításai nem megfelelőek.
Megoldás
Ellenőrizze, hogy az operációs rendszer rendelkezik-e a szükséges hálózati beállításokkal. Ha nem, módosítsa a
beállításokat az alábbi eljárásnak megfelelően.
(1) Jelenítse meg a [Hálózati és megosztási központ] lapot → ellenőrizze a használt hálózati profilt az [Aktív
hálózatok megtekintése] területen.
A [Hálózati és megosztási központ] lapot a következőképpen jelenítheti meg.
Windows 10/Server 2016/Server 2019 rendszeren
Válassza ki a [Gépház] > [Hálózat és internet] > [Ethernet] elemet → kattintson a [Hálózati és megosztási
központ] gombra.
Windows 8.1/Server 2012 R2 rendszeren
Kattintson a [Vezérlőpult] > [Hálózat és internet] > [Hálózati és megosztási központ] elemre.
(2) Kattintson a [Speciális megosztási beállítások módosítása] lehetőségre.
(3) Ha az (1)(P. 145) lépésben megerősített hálózati profilban ki van választva a [Hálózat felderítése] >
[Hálózatfelderítés kikapcsolása] lehetőség, válassza a [Hálózatfelderítés bekapcsolása] lehetőséget.
(4) Kattintson a [Módosítások mentése] lehetőségre.
Ha Administrator jelszó vagy megerősítés szükséges, adja meg a jelszót vagy a megerősítési adatokat.
145
Hibaelhárítás
3. Ok
Az operációs rendszer beállításai nem teszik lehetővé a készülékek felderítését.
Megoldás
Amennyiben egy adott készüléket meg szeretne jeleníteni a megosztott nyomtatók listájában, az alábbi eljárás
szerint módosítsa az operációs rendszer beállításait.
(1) Kattintson a [Programok] > [Programok és szolgáltatások] pontra a Windows [Vezérlőpult] elemében.
(2) Kattintson a [Windows-szolgáltatások be- és kikapcsolása] lehetőségre a [Programok és szolgáltatások]
képernyőn.
(3) Engedélyezze az [SMB 1.0/CIFS rendszerű fájlmegosztási támogatás] funkciót a [Windows-szolgáltatások]
képernyőn → kattintson az [OK] gombra.
Az új beállítás érvényesítéséhez esetleg újra kell indítania a számítógépet.
Kiszolgáló operációs rendszer esetén válassza a [Kezelés] > [Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása]
pontot a [Kiszolgálókezelő] menüben, és engedélyezze a [Szolgáltatások] > [SMB 1.0/CIFS rendszerű
fájlmegosztási támogatás] funkciót.
(4) Az illesztőprogram telepítését követően állítsa vissza a beállítások alapértékét.
A beállítások fentiekben részletezett módosítására csak az illesztőprogram telepítéséhez van szükség. Az
illesztőprogram telepítését követőn ajánlatos visszaállítani az [SMB 1.0/CIFS rendszerű fájlmegosztási
támogatás] funkció eredeti beállítását.
4. Ok
A hálózati környezetben az eszközök nem felderíthetők.
Megoldás
● Egy TCP/IP hálózati környezetben úgy végezze a beállítást, hogy a felderítendő eszköz és a számítógép,
melyet használ, ugyanazon az alhálózaton legyen.
● Ha a felderíteni kívánt készülék olyan hálózathoz van csatlakoztatva, mely nem használ sem TCP/IP-t, sem
pedig WSD-t, a meghajtót egy port vagy IP-cím megadásával telepítse.
5. Ok
A felderített készülékhez tartozó meghajtó már telepítve van.
Megoldás
Ha az eszközök felderítésével szeretne telepíteni egy illesztőprogramot, először távolítsa el az
illesztőprogramot, majd derítse fel újra.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével(P. 19)
Telepítés port vagy IP-cím megadásával(P. 24)
146
Hibaelhárítás
Az eszköz ikonja a telepítés után nem jelenik meg
Ha az eszköz ikonja a telepítés befejeztével nem jelenik meg az [Eszközök és nyomtatók] listában, akkor a
problémának több oka is lehet. Az eszköz ikonjának megjelenítéséhez szükséges lépéseket keresse a
„Megoldás” témakörben.
1. Ok
A képernyő nem frissült.
Megoldás
Kattintson a címsorban található [
] (Frissítés) gombra a képernyőn megjelenő információk frissítéséhez.
2. Ok
Az illesztőprogram telepítése folyamatban van, vagy a telepítés nem megfelelően ment végbe.
Megoldás
Várjon a telepítés befejeződéséig. Ha az illesztőprogram ikonja egy kis idő eltelte után sem jelenik meg, akkor
telepítse újra az illesztőprogramot.
147
Hibaelhárítás
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások
képernyője jelenik meg
Az illesztőprogram telepítése után is előfordulhat, hogy a Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője
jelenik meg az illesztőprogram Nyomtatási beállítások képernyője helyett. Ebben az esetben a problémának
több oka lehet.
Jelenítse meg az illesztőprogram Nyomtatási beállítások képernyőjét az „Ok” és „Megoldás” szakaszokban leírtak
szerint, amelyek a szokásos Windows Nyomtatási beállítások képernyőket ismertetik.
Ha az eszköz az [Eszközök és nyomtatók] területen lévő ikonjából vagy egy
asztali alkalmazásból van megjelenítve
Az alábbi képernyő az [Eszközök és nyomtatók] területen lévő eszközikonból vagy az asztali alkalmazással
történő nyomtatáskor jelenik meg.
1. Ok
Az illesztőprogram nincs megfelelően telepítve a megosztott nyomtatási környezetben található
ügyfélre.
Megoldás
A számítógépek megosztott nyomtatási ügyfélként való beállításának lépéseit követve telepítse az
illesztőprogramot.
148
Hibaelhárítás
2. Ok
Az illesztőprogramot a Windows Nyomtató hozzáadása funkciójával telepítették (egy inf fájl
megadásával vagy a Windows Update használatával).
Megoldás
Telepítse az illesztőprogramot az illesztő használatával.
Amennyiben a környezet nem teszi lehetővé az illesztőprogram illesztővel történő telepítését, akkor a
Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyőjét használhatja.
3. Ok
Előfordulhat, hogy valamilyen probléma lép fel a nyomtató-illesztőprogram telepítésekor.
Megoldás
Távolítsa el a nyomtató-illesztőprogramot, majd telepítse újra a megfelelő eljárást követve.
4. Ok
Az illesztőprogram Windows Update használatával történő frissítése miatt az illesztőprogram már nincs
társítva a nyomtatási beállítások képernyőhöz.
Megoldás
Töltse le a legújabb illesztőprogramot a Canon webhelyéről (https://global.canon/), és a telepítő használatával
frissítse az illesztőprogramot.
Áruházbeli alkalmazásból való megjelenítéskor
Áruházbeli alkalmazásból történő nyomtatáskor az alábbi képernyő jelenik meg.
149
Hibaelhárítás
1. Ok
A használt számítógép nem tud csatlakozni az internethez.
Megoldás
Az áruházbeli alkalmazásokból való nyomtatáshoz szükséges funkciókat a rendszer a Windows Áruházból
telepíti az interneten keresztül. Ellenőrizze, hogy a használt számítógép el tudja-e érni a Windows Áruházat,
majd telepítse újra az illesztőprogramot
2. Ok
A Windows-bejelentkezéshez használt fiók nincs társítva Microsoft-fiókkal.
Megoldás
A Windows Áruházból egy Microsoft-fiók használatával végezhet telepítést.
Ha a Windows rendszerbe nem egy Microsoft-fiókkal jelentkezik be (helyi fiók vagy tartományfiók), akkor az
alábbi eljárás szerint társítania kell a használt fiókot egy Microsoft-fiókkal, majd ezt követően kell elvégeznie a
telepítést.
(1) Jelenítse meg a [Fiókok] képernyőt.
Windows 10 rendszeren
Válassza a [Gépház] > [Fiókok] lehetőséget.
Windows 8.1 rendszeren
150
Hibaelhárítás
Jelenítse meg a gombok sávját az [Asztal] képernyőn → válassza a [
Beállítások] > [Gépház] > [Fiókok]
lehetőséget.
(2) Állítson be társítást egy Microsoft-fiókkal.
Windows 10 rendszeren
Válassza a [Az Ön adatai] > [Bejelentkezés Microsoft-fiókkal] lehetőséget.
Windows 8.1 rendszeren
Válassza a [Saját fiók] > [Összekapcsolás Microsoft-fiókkal] lehetőséget.
Ha befejezte a beállítások konfigurálását a képernyőn szereplő utasítások szerint, ellenőrizze, hogy a társított
Microsoft-fiók megjelenik-e a fiókadatokban.
3. Ok
Az alkalmazás úgy van beállítva, hogy a Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenjen
meg.
Megoldás
Ha egy áruházi alkalmazásból végez nyomtatást, állítsa be azt úgy, hogy az illesztőprogram Nyomtatási
beállítások képernyője jelenjen meg.
(1) A Canon Office Printer Utility elindítása.
Windows 10 rendszeren
Válassza a Start menü > [Canon Office Printer Utility] menüpontját az alkalmazások listájából.
Windows 8.1/Server 2012 R2 rendszeren
Kattintson a [Kezdőképernyő] alján található [
] elemre > az [Alkalmazások] képernyő [Canon Office
Printer Utility] elemére.
(2) A Canon Office Printer Utility [Lehetőségek] képernyőjének megjelenítése.
Windows 10 rendszeren
Válassza az alkalmazás képernyőjének tetején lévő [
] menüt > [Gépház] > [Lehetőségek].
Windows 8.1/Server 2012 R2 rendszeren
Jelenítse meg a gombok sávját az [Asztal] képernyőn → válassza a [
Beállítások] > [Lehetőségek]
lehetőséget.
(3) Tiltsa le [A nyomtatási beállítások képernyő beállításai] > [Mindig megjelenik kompatibilitási üzemmódban]
elemet.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével(P. 19)
Telepítés port vagy IP-cím megadásával(P. 24)
Telepítés inf fájl megadásával(P. 34)
Telepítés Windows Update használatával(P. 36)
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz(P. 49)
Az illesztőprogram frissítése(P. 39)
Az illesztőprogram eltávolítása(P. 41)
151
Hibaelhárítás
A nyomtatási beállítások az illesztőprogram telepítését
követően az alapértelmezett beállításokra állnak vissza
A telepített illesztőprogram frissítése után, ha a nyomtatási beállítások egyike sem marad meg, és minden
nyomtatási beállítás visszaáll az alapbeállításokra, akkor a probléma oka a következő lehet. Orvosolja a
problémát a „Megoldás” szakasznak megfelelően.
Ok
A Windows jellemzői, vagy az illesztőprogram módosulása a funkciók bővítése vagy módosítása miatt.
Megoldás
Az eszköz információinak lekérése után módosítsa a nyomtatási beállításokat.
Az eszköz információinak lekéréséhez hajtsa végre az eszköz funkciói használatának engedélyezéséhez
szükséges lépéseket.
Kapcsolódó témakörök
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele(P. 56)
152
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
153
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
154
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising