Canon | i-SENSYS MF416dw | User manual | Canon i-SENSYS MF416dw User manual

Canon i-SENSYS MF416dw User manual
Windows
Generic UFR II/LIPSLX/PCL6 V4 nyomtatóillesztő
Felhasználói kézikönyv
USRMA-3248-01 2019-07 hu
Copyright CANON INC. 2019
Tartalom
Bevezetés .............................................................................................................................................................
A kézikönyv használata
2
............................................................................................................................................. 3
A kézikönyvben használt jelölések
A felelősség korlátozása
........................................................................................................................... 4
............................................................................................................................................ 5
Copyright
.................................................................................................................................................................. 6
Védjegyek
................................................................................................................................................................. 7
Az illesztőprogram ismertetése ........................................................................................................
9
Használat előtt ..............................................................................................................................................
12
Az illesztőprogram telepítése ...........................................................................................................
14
Telepítés előtti ellenőrzés
........................................................................................................................................ 15
Rendszerkövetelmények
...................................................................................................................................... 16
A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések
A „Readme” fájl
.................................................................................. 17
................................................................................................................................................... 18
Telepítés telepítő használatával
Telepítés inf fájl megadásával
............................................................................................................................... 19
.................................................................................................................................. 24
Telepítés Windows Update használatával
................................................................................................................. 26
Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása
................................................................................................................. 28
Az illesztőprogram frissítése
................................................................................................................................ 29
Az illesztőprogram eltávolítása
............................................................................................................................. 31
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően ............... 35
Megosztott nyomtató használata
............................................................................................................................ 36
Telepítés nyomtatókiszolgálóként
......................................................................................................................... 37
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz
A port módosítása
......................................................................................................... 39
................................................................................................................................................... 42
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele
........................................................................................................................ 46
Nyomtatás ........................................................................................................................................................
Nyomtatás asztali alkalmazásból
............................................................................................................................. 51
Nyomtatás áruházbeli alkalmazásból
Méretezés
50
...................................................................................................................... 54
............................................................................................................................................................... 61
Vízjel hozzáadása
.................................................................................................................................................... 62
Nagyméretű poszter nyomtatása több papírlapra
PIN-kód hozzáadása a nyomtatási adatokhoz
Nyomtatási adatok tárolása
.................................................................................................... 63
........................................................................................................... 67
.................................................................................................................................... 68
Az alapértelmezett beállítások módosítása
.............................................................................................................. 69
I
Könyv létrehozása ......................................................................................................................................
Könyvnyomtatás
71
..................................................................................................................................................... 72
Könyv létrehozása készletekben
Összefűzött könyvnyomtatás
.............................................................................................................................. 73
.................................................................................................................................. 74
Oldalszámok nyomtatása ugyanazon a helyen a lapok első és hátsó oldalán
............................................................. 75
Különböző típusú papírok használata .......................................................................................
Egyéni papírméretek regisztrálása
78
........................................................................................................................... 79
Kedvenc beállítások szerkesztése ................................................................................................. 81
Kedvenc beállítások regisztrálása
............................................................................................................................ 82
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése
.................................................................................................................. 83
Koordinálás az eszközfunkciókkal ................................................................................................
A hitelesítési funkció beállítása
A felhasználónév beállítása
86
............................................................................................................................... 87
..................................................................................................................................... 89
Beállított felhasználói adatok ellenőrzése nyomtatás előtt
....................................................................................... 91
Beállításlista .................................................................................................................................................... 94
Az összes lap általános beállításai
[Fő] lap
............................................................................................................................ 95
................................................................................................................................................................... 97
[Oldalelrendezés] lap
[Papíradagolás] lap
............................................................................................................................................. 100
............................................................................................................................................... 103
[Befejező művelet] lap
[Minőség] lap
........................................................................................................................................... 104
........................................................................................................................................................ 106
[Támogatás/eszköz] lap
......................................................................................................................................... 107
[Eszközbeállítások]/[Rendszergazdai beállítások] lap
.............................................................................................. 109
Hibaelhárítás ................................................................................................................................................
Nem található eszköz a hálózaton
112
......................................................................................................................... 113
Az eszköz ikonja a telepítés után nem jelenik meg
................................................................................................. 115
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg
..................................................................... 116
A nyomtatási beállítások az illesztőprogram telepítését követően az alapértelmezett beállításokra állnak vissza
II
.... 120
Bevezetés
Bevezetés
Bevezetés ................................................................................................................................................................ 2
A kézikönyv használata ......................................................................................................................................... 3
A kézikönyvben használt jelölések .................................................................................................................... 4
A felelősség korlátozása ....................................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Védjegyek ............................................................................................................................................................... 7
1
Bevezetés
Bevezetés
A kézikönyv használata(P. 3)
A felelősség korlátozása(P. 5)
Copyright(P. 6)
Védjegyek(P. 7)
2
Bevezetés
A kézikönyv használata
Ez a rész a kézikönyv használatához szükséges információkat ismerteti.
A kézikönyvben használt jelölések(P. 4)
3
Bevezetés
A kézikönyvben használt jelölések
Ez a rész a kézikönyvben használt szimbólumokat és beállításokat ismerteti.
A kézikönyvben használt szimbólumok
Ebben a kézikönyvben az elemek és az illesztőprogram használatakor követendő műveletek ismertetésében a
szimbólumok a következőket jelölik.
FONTOS
● Ez a jelzés a működésre vonatkozó követelményekre és korlátozásokra hívja fel a figyelmet. Figyelmesen
olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket a termék megfelelő használata, valamint a termék károsodásának
elkerülése érdekében.
MEGJEGYZÉS
● Ez a jelzés a műveletekre vonatkozó kiegészítő magyarázatokra hívja fel a figyelmet. Mindig olvassa el ezeket
a megjegyzéseket is.
A beállításokkal kapcsolatos információk
Ebben a kézikönyvben a számítógép képernyőjén megjelenő beállítások nevei a következő példáknak megfelelő
módon láthatók.
Példa:
[Nyomtatás]
[OK]
4
Bevezetés
A felelősség korlátozása
A jelen dokumentumban lévő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A CANON INC. SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY FELTÉTELEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL EZEN ANYAGOKKAL
KAPCSOLATBAN, KIVÉVE AZ ITT MEGHATÁROZOTTAK SZERINT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGGEL, A FORGALOMKÉPESSÉGGEL, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGGAL VAGY A
JOGSÉRTÉS ELKERÜLÉSÉVEL KAPCSOLATOS GARANCIÁKAT. A CANON INC. NEM FELELŐS AZ EZEN ANYAGOK
HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖZVETLEN, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELMERÜLŐ KÁROKÉRT,
VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÖLTSÉGEKÉRT.
5
Bevezetés
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
A Canon Inc. előzetes írott engedélye nélkül tilos a kiadvány bármely részét sokszorosítani, továbbítani, átírni,
adattároló rendszerekben tárolni, illetve bármilyen nyelvre vagy számítógépes nyelvre lefordítani bármilyen
formában vagy bármilyen módon, beleértve az elektronikus, mechanikus, mágneses, optikai, kémiai, kézi vagy
egyéb továbbítást.
6
Bevezetés
Védjegyek
A Microsoft, a Windows, a Windows Server, az Internet Explorer és a Microsoft Edge a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
A macOS és a Safari az Apple Inc. védjegye.
A dokumentumban szereplő egyéb termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.
7
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram ismertetése ................................................................................................................. 9
8
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram használatával megjelenítheti a Windows Áruházbeli és asztali alkalmazásokat támogató
illesztőprogramok nyomtatási beállításainak képernyőjét, valamint használhatja a Canon készülékek nyomtatási
funkcióit.
Mivel több eszközt is támogat, lehetővé teszi az alapvető nyomtatási funkciók használatát anélkül, hogy minden
egyes készülékre feltelepítené az illesztőprogramot.
Ez a kézikönyv a Windows Store és a Windows alkalmazásait, valamint az UWP (Universal Windows Platform)
alkalmazásokat áruházbeli alkalmazásoknak nevezi.
Nyomtatás asztali alkalmazásból
A következő Nyomtatási beállítások képernyő jelenik meg, ha asztali alkalmazásokból nyomtat.
Nyomtatás áruházbeli alkalmazásból
A következő Nyomtatási beállítások képernyő jelenik meg, ha áruházbeli alkalmazásokból nyomtat.
Az áruházbeli alkalmazásokból való nyomtatáshoz szükséges funkciókat a rendszer automatikusan telepíti a
Windows Áruházból az illesztőprogram telepítése után.
9
Az illesztőprogram ismertetése
Kapcsolódó témakörök
Nyomtatás asztali alkalmazásból(P. 51)
Nyomtatás áruházbeli alkalmazásból(P. 54)
10
Használat előtt
Használat előtt
Használat előtt .................................................................................................................................................. 12
11
Használat előtt
Használat előtt
● A legújabb illesztőprogram a Canon webhelyén érhető el. Ellenőrizze az üzemeltetési környezetre vonatkozó
és egyéb feltételeket, és szükség esetén töltse le a megfelelő szoftvert.
A Canon globális webhelye: https://global.canon/
● A használható funkciók az alábbi feltételeknek megfelelően változhatnak.
- A használt eszköz és annak beállításai
- Az eszköz vezérlőszoftver-verziója
- Az eszköz kiegészítő egységeinek struktúrája
- A használt illesztőprogram
- Az illesztőprogram verziója
- A használt számítógépes környezet
● Ha olyan funkciókat állít be az illesztőprogramban, amelyek a használt eszközhöz nem érhetőek el, az nem
kívánt nyomtatási eredményhez vezethet.
● A kézikönyvben látható és leírt képernyőtartalmak és folyamatok stb. eltérhetnek a valóban megjelenőktől.
● Ez a kézikönyv Windows 10 rendszerre vonatkozó példákat tartalmaz.
12
Az illesztőprogram telepítése
Az illesztőprogram telepítése
Az illesztőprogram telepítése ................................................................................................................... 14
Telepítés előtti ellenőrzés ................................................................................................................................... 15
Rendszerkövetelmények ................................................................................................................................. 16
A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések ........................................................................ 17
A „Readme” fájl ............................................................................................................................................... 18
Telepítés telepítő használatával ......................................................................................................................... 19
Telepítés inf fájl megadásával ............................................................................................................................ 24
Telepítés Windows Update használatával ......................................................................................................... 26
Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása ......................................................................................................... 28
Az illesztőprogram frissítése ........................................................................................................................... 29
Az illesztőprogram eltávolítása ....................................................................................................................... 31
13
Az illesztőprogram telepítése
Az illesztőprogram telepítése
Olyan telepítési módszert válasszon, amely megfelel a használt eszköz csatlakoztatási módjának és
környezetének.
Telepítés előtti ellenőrzés(P. 15)
Telepítés telepítő használatával(P. 19)
Telepítés inf fájl megadásával(P. 24)
Telepítés Windows Update használatával(P. 26)
Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása(P. 28)
14
Az illesztőprogram telepítése
Telepítés előtti ellenőrzés
Az illesztőprogram helyes telepítése előtt ellenőrizendő dolgok listája.
Rendszerkövetelmények(P. 16)
A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 17)
A „Readme” fájl(P. 18)
15
Az illesztőprogram telepítése
Rendszerkövetelmények
Az illesztőprogram a következő rendszerkörnyezetekben használható.
Operációs rendszerek
● Windows 10 *
● Windows 8.1
● Windows Server 2019
● Windows Server 2016
● Windows Server 2012 R2
* Előfordulhat, hogy néhány kijelzés és funkció táblagép terminálon és okostelefonon nem működik megfelelően.
Hardver
● Bármely olyan számítógép, amely kompatibilis a felsorolt operációs rendszerekkel
Az illesztőprogram és az operációs rendszer megjelenítési nyelvének kombinációi
Az illesztőprogram által támogatott nyelvek és az operációs rendszer megjelenítési nyelveinek kombinációjától
függően előfordulhat, hogy az eszköz nem működik megfelelően. Ezért ajánlott a telepítést a telepítő
indításakor alapértelmezés szerint kiválasztott nyelv használatával végezni.
Illesztőprogram által támogatott nyelvek
Angol / Arab / Baszk / Katalán / Egyszerűsített kínai / Hagyományos kínai / Cseh / Dán / Holland / Finn / Francia /
Német / Magyar / Olasz / Japán / Koreai / Maláj / Norvég / Lengyel / Portugál / Orosz / Szlovák / Spanyol / Svéd /
Thai / Török / Vietnami
A garantált működés hatóköre
Az operációs nyelve szerepel Az operációs nyelve nem
az illesztőprogram által
szerepel az illesztőprogram
támogatott nyelvek között
által támogatott nyelvek között
A telepítés az operációs rendszer nyelvével
egyező nyelven történt
Garantált
--
A telepítés nem az operációs rendszer nyelvével Garantált*1
egyező nyelven történt
Nem garantált*2
Telepítést követően az operációs rendszer
nyelvétől eltérő nyelvre módosítva
Nem garantált*2
Garantált*1
*1 Előfordulhat, hogy az elrendezés hibás, vagy az illesztőprogram nem jelenik meg megfelelően.
*2 Az eszköz megfelelő működése csak angol nyelv használatával történő telepítés esetén garantált. Azonban előfordulhat,
hogy az elrendezés hibás, vagy az illesztőprogram nem jelenik meg megfelelően.
16
Az illesztőprogram telepítése
A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és
figyelmeztetések
Telepítés közben az alábbiakra figyeljen.
● Ha egy megjelenő képernyő rákérdez, hogy engedélyezi-e a számítógépen végzett módosításokat,
engedélyezze a módosításokat.
● Ha egy megjelenő Windows biztonsági képernyő arról tájékoztatja, hogy az illesztőprogram közzétevője nem
ellenőrizhető, engedélyezze a telepítést.
● Ha az eszköz ikonja a telepítés befejeztével nem jelenik meg az [Eszközök és nyomtatók] listában, akkor a
képernyővel vagy a telepítés állapotával lehet probléma. Az eszköz ikonjának megjelenítéséhez szükséges
lépéseket keresse a Hibaelhárítás témakörben.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés telepítő használatával(P. 19)
Telepítés inf fájl megadásával(P. 24)
Az eszköz ikonja a telepítés után nem jelenik meg(P. 115)
17
Az illesztőprogram telepítése
A „Readme” fájl
Az illesztőprogram telepítésével és használatával kapcsolatos óvintézkedések a „Readme” fájlban találhatók.
A „Readme” fájl az alábbi néven a letöltött illesztőprogram mappájában található.
Readme_hu.html
Ezenkívül, ha a telepítő használatával végzi el a telepítést, a CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS
elfogadásának képernyőjén is elolvashatja az információkat.
18
Az illesztőprogram telepítése
Telepítés telepítő használatával
Megadhatja manuálisan a hálózaton vagy helyileg csatlakoztatott eszközökhöz használt portot vagy IP-címet, és
telepítheti az illesztőprogramot. Ezen eljárás szerint végezze a telepítést, ha az eszköz nem deríthető fel
automatikusan a hálózaton, vagy ha egyedi beállításokra van szükség.
Egy meglévő port használata mellett hozzá is adhat egy portot.
Előfeltételek
● Rendszerkövetelmények(P. 16)
● A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 17)
● Ellenőrizze a megadott portot
Adjon meg egy szabványos TCP/IP-portot, hálózati nyomtatóportot vagy helyi portot. Már regisztrált portot is
megadhat. Ideiglenes portot is ([LPT1] stb.) választhat, a beállítását pedig elvégezheti a telepítés után.
● Erősítse meg az eszköz gazdanevét, nevét vagy IP-címét (szabványos TCP/IP-port hozzáadása esetén).
Szabványos TCP/IP-port hozzáadásával való telepítés esetén meg kell adnia az eszköz gazdanevét, nevét vagy
IP-címét. Az eszköz gazdanevének vagy nevének azt a nevet adja meg, amelyen az eszköz a hálózaton ismert.
Ha nem tudja a megadandó nevet vagy értéket, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát.
● Megosztott nyomtató jóváhagyása (hálózati nyomtatási port hozzáadása esetén)
A port hozzáadásakor kiválasztott megosztott nyomtatónak meg kell egyeznie a telepítőben kiválasztott
eszközzel. Továbbá győződjön meg róla, hogy a megosztott nyomtatóra telepített illesztőprogram verziója
megegyezik-e a telepítő verziójával.
Mielőtt telepítené az adott számítógépre a kiválasztott megosztott nyomtatót, jelentkezzen be a szóban forgó
gépbe.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● [Asztal] képernyő megjelenítése (Windows 8.1/Server 2012 R2 használatakor)
Eljárások
1
2
Kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.
Ha módosítani szeretné a telepítőben megjelenő nyelvet, válassza a [Nyelv]
lehetőséget → kattintson a [Tovább] gombra.
Az illesztő a kiválasztott nyelven települ.
3
4
Olvassa el: CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS → kattintson az [Igen]
lehetőségre.
Amikor megjelenik az alábbi képernyő, válassza az [Új nyomtatók hozzáadása] elemet
→ kattintson a [Tovább] gombra.
[Új nyomtatók hozzáadása és meglévő nyomtatóillesztők frissítése]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha egy új
illesztőprogram hozzáadásakor a meglévő illesztőprogramokat is frissíteni szeretné.
[Meglévő nyomtatóillesztők frissítése]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha csak az illesztőprogramokat szeretné
frissíteni. További részleteket lásd az illesztőprogramok frissítése műveletnél.
19
Az illesztőprogram telepítése
5
Válassza ki a telepítendő eszközt a [Nyomtatólista] listából → kattintson a [Tovább]
gombra.
[Nyomtatók száma]: Adja meg a kiválasztott készülékre telepíteni kívánt nyomtatók számát. Több nyomtató
megadása esetén egyszerre több készülék is regisztrálható.
MEGJEGYZÉS
● Amikor egyetlen készülék esetében több nyomtatóhoz rendeli ugyanazt a portot, akkor a kiválasztott
készülékhez több nyomtatási sor kerül regisztrálásra. Az egyes nyomtatási sorokhoz eltérő alapbeállítások
adhatók meg, hogy nyomtatáskor meg lehessen különböztetni azokat. Hálózati nyomtató port megadásakor
azonban egy készülékhez csak egy portot rendelhet.
20
Az illesztőprogram telepítése
6
Állítsa be a portot.
Amennyiben az 5.(P. 20) lépésben több nyomtatót rendelt egyetlen készülékhez, az első nyomtató
portbeállítása válik a második és a további nyomtatók alapbeállításává.
21
Az illesztőprogram telepítése
Szabványos TCP/IP-port hozzáadásakor
(1) Kattintson a [Port hozzáadása] lehetőségre → válassza a [Standard TCP/IP Port] lehetőséget a
[Hozzáadandó port] területen → kattintson az [OK] gombra.
(2) Adja meg az eszköz nevét vagy IP-címét a varázsló utasításainak megfelelően.
A [Port neve] mezőt a rendszer automatikusan kitölti. Szükség esetén módosítsa a port nevét.
Amikor megjelenik a [További portinformációra van szükség] képernyő, kattintson az azt követő „Részletek
megnyitása” lehetőségre, és végezze el a megfelelő műveleteket.
Hajtsa végre a következők egyikét.
- Térjen vissza az előző képernyőre a varázslóban → adja meg újból a [Nyomtató neve vagy TCP/IP-címe]
információit → kattintson a [Tovább] gombra.
- Válassza ki az [Eszköz típusa] > [Szabványos] > [Canon Network Printing Device with P9100] elemet →
kattintson a [Tovább] gombra.
A használt eszköztől függően az [Eszköz típusa] > [Szabványos] beállításokban kiválasztott név eltérhet a
[Canon Network Printing Device with P9100] beállításaiban megadott névtől.
(3) Kattintson a [Befejezés] lehetőségre.
Hálózati nyomtatóport hozzáadása esetén
(1) Kattintson a [Port hozzáadása] lehetőségre → válassza a [Hálózat] lehetőséget a [Hozzáadandó port]
területen → kattintson az [OK] gombra.
(2) Válassza ki a használt nyomtatót → kattintson az [OK] gombra.
MEGJEGYZÉS
● Amennyiben listában nem jelenik meg az eszközhöz tartozó hálózati nyomtató, akkor az operációs rendszer
vagy az eszköz beállításaival lehet probléma. A hibaelhárítás részben megtudhatja, hogyan teheti lehetővé az
eszköz megjelenítését a felderítési eredmények között.
Nem található eszköz a hálózaton(P. 113)
Helyi port hozzáadásakor
(1) Kattintson a [Port hozzáadása] lehetőségre → válassza a [Local Port] lehetőséget a [Hozzáadandó port]
területen → kattintson az [OK] gombra.
(2) Adja meg a port nevét → kattintson az [OK] gombra.
22
Az illesztőprogram telepítése
Meglévő port használata esetén
Válasszon ki egy portot a [Port] listából.
7
Szükség esetén módosítsa a [Nyomtatónév] lehetőséget → kattintson a [Tovább]
gombra.
[Beállítás alapértelmezettként]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha általában ezt az eszközt kívánja használni.
[Használat megosztott nyomtatóként]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha meg szeretné osztani az eszközt.
Amennyiben hálózati nyomtatóportot adott hozzá vagy választott ki, nem adhatja meg a [Nyomtatónév] és a
[Használat megosztott nyomtatóként] beállításokat.
Amennyiben a 5.(P. 20) lépésben több készüléket választott ki vagy több nyomtatót rendelt egyetlen
készülékhez, ismételje meg a 6.(P. 21) és a 7.(P. 23) lépést.
8
Válassza ki a [Telepítendő nyomtatók listája] elemet → kattintson az [Indítás] gombra.
Folytassa a telepítést a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
9
Kattintson a telepítési folyamat befejezéséről tájékoztató üzenetre → kattintson a
[Kilépés] elemre.
Igény szerint nyomtathat tesztoldalt is.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés nyomtatókiszolgálóként(P. 37)
A port módosítása(P. 42)
Az illesztőprogram frissítése(P. 29)
23
Az illesztőprogram telepítése
Telepítés inf fájl megadásával
Ez a rész az illesztőprogramnak a Windows nyomtató hozzáadása funkciója használatával, egy inf fájl
megadásával történő telepítési eljárását ismerteti.
Amennyiben az illesztőprogramot ezzel az eljárással telepíti, akkor asztali alkalmazásból történő nyomtatás
esetén a Windows szokásos nyomtatási beállítások képernyőjét kell használnia, mert az illesztőprogram
nyomtatási beállítások képernyője nem fog megjelenni.
Az ismertető a szabványos TCP/IP-porttal való telepítésen alapul.
Előfeltételek
● Rendszerkövetelmények(P. 16)
● Ellenőrizze az eszköz IP-címét.
● A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 17)
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● [Asztal] képernyő megjelenítése (Windows 8.1/Server 2012 R2 használatakor)
Eljárások
1
Indítsa el a Windows Nyomtató hozzáadása varázslóját.
Ha a [Gépház] menüpontból indul (csak Windows 10/Server 2016/Server 2019 esetén)
(1) Kattintson az [Eszközök] elemre → a [Nyomtatók és szkennerek] részben válassza a [Nyomtató vagy
szkenner hozzáadása] elemet.
(2) Kattintson [Az általam keresett nyomtató nem található a listában] lehetőségre.
Ha a [Vezérlőpult] menüpontból indul
(1) Jelenítse meg az [Eszközök és nyomtatók] ablakot → kattintson a [Nyomtató telepítése] elemre.
(2) Az eszközválasztó képernyőn kattintson [Az általam keresett nyomtató nem található a listában]
lehetőségre.
2
3
4
Válassza a helyi nyomtató hozzáadására vonatkozó lehetőséget, és lépjen a következő
képernyőre.
Válassza a [Port létrehozása] lehetőséget → válassza a [Standard TCP/IP Port]
lehetőséget a [Port típusa] területen → kattintson a [Tovább] gombra.
Adja meg az eszköz IP-címét az [Állomásnév vagy IP-cím] mezőben → folytassa a
folyamatot a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
Ha az eszköz nem található, lehet, hogy ismeretlen eszközként jelenik meg. Ebben az esetben kattintson a
következő „Részletek megnyitása” lehetőségre.
(1) Nyissa meg az [Eszközkezelő] segédprogramot a Windowsban.
Windows 10/Server 2016/Server 2019 rendszeren: Kattintson a jobb gombbal a [
] elemre → kattintson
az [Eszközkezelő] lehetőségre.
Windows 8.1/Server 2012 R2 rendszeren: Kattintson a [Vezérlőpult] > [Eszközkezelő] elemre.
24
Az illesztőprogram telepítése
(2) Válassza az [Egyéb eszközök] > [Ismeretlen eszköz] elemet → kattintson a [Művelet] menü >
[Illesztőprogram frissítése] vagy [Illesztőprogram frissítése] elemére.
(3) Az illesztőprogram frissítése varázslóban kattintson az [Illesztőprogramok keresése a számítógépen
tallózással] > [Választás a számítógépen található illesztőprogram-listából] lehetőségre.
(4) Válassza a [Nyomtatók] lehetőséget a [Gyakori hardvertípusok] területen → kattintson a [Tovább] gombra.
5
6
A [Nyomtató hozzáadása] képernyőn kattintson a [Saját lemez] lehetőségre.
Kattintson a [Tallózás] lehetőségre → válassza ki a letöltött illesztőprogram
mappájában lévő egyik inf fájlt.
Az, hogy melyik inf fájlt választja, nem befolyásolja a működést.
7
8
Válassza ki a telepítendő eszközt a [Nyomtatók] listából → kattintson a [Tovább]
gombra.
Telepítse az illesztőprogramot a képernyőn megjelenő utasításokat követve →
kattintson a [Befejezés] elemre.
Kapcsolódó témakörök
A port módosítása(P. 42)
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg(P. 116)
25
Az illesztőprogram telepítése
Telepítés Windows Update használatával
Ez a rész az illesztőprogramnak a Windows Nyomtató hozzáadása funkciójában található Windows Update
használatával történő telepítési eljárását ismerteti.
Ezt az eljárást akkor használja, ha az illesztőprogram az illesztőprogram telepítőjével nem telepíthető.
Amennyiben az illesztőprogramot ezzel az eljárással telepíti, akkor asztali alkalmazásból történő nyomtatás
esetén a Windows szokásos nyomtatási beállítások képernyőjét kell használnia, mert az illesztőprogram
nyomtatási beállítások képernyője nem fog megjelenni.
Az ismertető a szabványos TCP/IP-porttal való telepítésen alapul.
Előfeltételek
● A Windows 10 1703-as vagy újabb verzióját használja
● Ellenőrizze az eszköz IP-címét.
● A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 17)
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
Eljárások
1
Indítsa el a Windows Nyomtató hozzáadása varázslóját.
(1) Jelenítse meg a [Gépház] > [Eszközök] > [Nyomtatók és szkennerek] lapot.
(2) Kattintson a [Nyomtató vagy szkenner hozzáadása] lehetőségre → ha megjelenik, kattintson [Az általam
keresett nyomtató nem található a listában] lehetőségre.
2
3
4
Válassza a helyi nyomtató hozzáadására vonatkozó lehetőséget, és lépjen a következő
képernyőre.
Válassza a [Port létrehozása] lehetőséget → válassza a [Standard TCP/IP Port]
lehetőséget a [Port típusa] területen → kattintson a [Tovább] gombra.
Adja meg az eszköz IP-címét az [Állomásnév vagy IP-cím] mezőben → folytassa a
folyamatot a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
Ha az eszköz nem található, lehet, hogy ismeretlen eszközként jelenik meg. Ebben az esetben kattintson a
következő „Részletek megnyitása” lehetőségre.
(1) Kattintson a jobb gombbal a Windows [
] elemére → a menüből válassza az [Eszközkezelő] lehetőséget.
(2) Válassza az [Egyéb eszközök] > [Ismeretlen eszköz] elemet → válassza a [Művelet] menü > [Illesztőprogram
frissítése] pontját.
(3) Az illesztőprogram frissítése varázslóban kattintson az [Illesztőprogramok keresése a számítógépen
tallózással] > [Választás a számítógépen található illesztőprogram-listából] lehetőségre.
(4) Válassza a [Nyomtatók] lehetőséget a [Gyakori hardvertípusok] területen → kattintson a [Tovább] gombra.
5
Az [Nyomtató hozzáadása] képernyőn kattintson az [Windows Update] lehetőségre.
26
Az illesztőprogram telepítése
6
7
Válassza ki a használni kívánt eszközt a "V4" nyomtatók közül a [Nyomtatók] listán →
kattintson a [Tovább] gombra.
Telepítse az illesztőprogramot a képernyőn megjelenő utasításokat követve →
kattintson a [Befejezés] elemre.
Kapcsolódó témakörök
Rendszerkövetelmények(P. 16)
A port módosítása(P. 42)
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg(P. 116)
27
Az illesztőprogram telepítése
Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása
Az alábbi szakasz az illesztőprogram frissítésének és eltávolításának eljárását ismerteti.
Az illesztőprogram frissítése(P. 29)
Az illesztőprogram eltávolítása(P. 31)
28
Az illesztőprogram telepítése
Az illesztőprogram frissítése
A telepített illesztőprogramokat újabb verzióra is frissítheti.
Ajánlott az új funkciók és/vagy operációs rendszerek használatához megfelelő legfrissebb illesztőprogramok
letöltése és azok frissítése.
Egy új eszközhöz való illesztőprogram telepítésével egy időben a már telepített illesztőprogramokat is frissítheti,
ez a rész azonban csak a telepített illesztőprogramok frissítésének módját ismerteti.
Előfeltételek
● A telepítő beszerzése
A frissítő telepítőt a Canon webhelyéről (https://global.canon/) töltheti le.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● [Asztal] képernyő megjelenítése (Windows 8.1/Server 2012 R2 használatakor)
FONTOS
● Az illesztőprogram telepítő nélkül is frissíthető a Windows Nyomtató hozzáadása funkciójában található
Windows Update használatával.
Ha azonban az illesztőprogramot a Windows Update használatával frissíti, megjelenhet a Windows saját
nyomtatási beállítások képernyője. Ez esetben a következő hibaelhárítási rész alapján engedélyezze az
illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének megjelenítését.
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg(P. 116)
Eljárások
1
2
Indítsa el a telepítőt → folytassa a folyamatot a képernyőn megjelenő utasításoknak
megfelelően.
Válassza ki a [Meglévő nyomtatóillesztők frissítése] → kattintson a [Tovább]
lehetőségre.
29
Az illesztőprogram telepítése
3
4
Válassza ki a [Telepítendő nyomtatók listája] elemet → kattintson az [Indítás] gombra.
Kattintson a telepítési folyamat befejezéséről tájékoztató üzenetre → kattintson a
[Kilépés] elemre.
Igény szerint nyomtathat tesztoldalt is.
Indítsa újra a számítógépet, amikor megjelenik az erre felkérő üzenet.
Ha az illesztőprogramot frissíti a nyomtatókiszolgálón, akkor az ügyfeleken is frissítse az illesztőprogramokat a
számítógépek megosztott nyomtatóügyfélként történő beállításának lépései alapján.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés telepítő használatával(P. 19)
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz(P. 39)
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele(P. 46)
30
Az illesztőprogram telepítése
Az illesztőprogram eltávolítása
Ez a rész a többé már nem szükséges illesztőprogramok eltávolításának lépéseit ismerteti.
Az eltávolítás módja attól függ, hogy az illesztőprogram telepítése a telepítő vagy a Windows Nyomtató
hozzáadása funkciójával történt (egy inf fájl megadásával vagy a Windows Update használatával).
A telepítővel telepített illesztőprogramok esetén(P. 31)
A Windows Nyomtató hozzáadása funkciójával telepített illesztőprogramokhoz(P. 32)
Előfeltételek
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● [Asztal] képernyő megjelenítése (Windows 8.1/Server 2012 R2 használatakor)
Eljárások
A telepítővel telepített illesztőprogramok esetén
1
Indítsa el az illesztőprogram eltávolítóját.
Windows-funkciók használata esetén
Windows 10/Server 2016/Server 2019 rendszeren
(1) Jelenítse meg a [Gépház] > [Alkalmazások] vagy a [Rendszer] > [Alkalmazások és szolgáltatások] lapot.
(2) Válassza ki az eltávolítandó illesztőprogramot a [V4 Printer Driver Uninstaller] listából → kattintson az
[Eltávolítás] lehetőségre.
A fentiektől eltérő operációs rendszereken
(1) Jelenítse meg a [Vezérlőpult] > [Programok] > [Program eltávolítása] lapot.
(2) Válassza ki az eltávolítandó illesztőprogramot a [V4 Printer Driver Uninstaller] listából → kattintson az
[Eltávolítás/módosítás] lehetőségre.
A Windows eltávolítási funkciójának használata esetén az eltávolító a telepítőben választott nyelven jelenik
meg.
Az illesztőprogramhoz mellékelt eltávolítási fájl használata esetén
Kattintson duplán a következő fájlok egyikére.
A telepített illesztőprogram mappájában lévő fájl használata esetén
Használja a következő mappában lévő illesztőprogramhoz tartozó [UNINSTAL.exe] fájlt.
<telepítési mappa>\Canon\PrnUninstall
A letöltött illesztőprogram mappájában lévő fájl használata esetén
Installer\UNINSTAL.exe
2
Válassza ki az eltávolítandó eszköz nevét → kattintson a [Törlés] elemre.
[Tisztítás]: Kattintson erre, ha a listán megjelenített összes illesztőprogramhoz tartozó összes fájlt és
beállításjegyzék-információt törölni kívánja, nem csak a kiválasztott illesztőprogramhoz tartozókat. Kattintson
a [Törlés] gombra az illesztőprogram normál módon való eltávolításához.
31
Az illesztőprogram telepítése
3
A nyomtató törlésének megerősítését kérő képernyőn kattintson az [Igen]
lehetőségre.
Megjelenhet egy megerősítő üzenet, amely megkérdezi, hogy törölni kívánja-e a csomagot is.
4
A [Nyomtató törlése] képernyőn kattintson a [Kilépés] lehetőségre.
A Windows Nyomtató hozzáadása funkciójával telepített
illesztőprogramokhoz
1
2
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal az eltávolítandó eszköz ikonjára → válassza az [Eszköz
eltávolítása] lehetőséget.
Ha érintőpanelt használ, nyomja meg és tartsa lenyomva a törölni kívánt eszköz ikonját → koppintson az
[Eszköz eltávolítása] elemre az előugró menüben.
3
Az [Eszköz eltávolítása] képernyőn kattintson az [Igen] lehetőségre.
32
Az illesztőprogram telepítése
4
5
6
7
8
9
Válassza ki valamelyik eszköz ikonját → kattintson a [Nyomtatókiszolgáló
tulajdonságai] lehetőségre a menüben.
Jelenítse meg az [Illesztőprogramok] lapot a [Nyomtatókiszolgáló tulajdonságai]
képernyőn.
Kattintson az [Illesztőprogram beállításainak módosítása] lehetőségre → a [Telepített
nyomtató-illesztőprogramok] alatt válassza ki az eltávolítandó illesztőprogramot →
kattintson az [Eltávolítás] lehetőségre.
Válassza ki az [Illesztőprogram és illesztőprogram-csomag eltávolítása] → kattintson
az [OK] lehetőségre.
A megerősítési képernyőn ellenőrizze a kiválasztott illesztőprogramot → kattintson az
[Igen] gombra.
Ha megjelenik az [Illesztőprogram-csomag eltávolítása] képernyő, a csomag adatainak
ellenőrzése után kattintson az [Törlés] elemre → kattintson az [OK] gombra.
Előfordulhat, hogy a rendszer üzenetben tájékoztatja arról, hogy a csomag nem törölhető. Ebben az esetben
csak az illesztőprogram kerül törlésre.
33
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Beállítások módosítása a
felhasználási környezetnek
megfelelően
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően ................................. 35
Megosztott nyomtató használata ...................................................................................................................... 36
Telepítés nyomtatókiszolgálóként .................................................................................................................. 37
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz ................................................................................................. 39
A port módosítása ............................................................................................................................................... 42
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele .................................................................................................................. 46
34
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek
megfelelően
Ez a rész a megosztott nyomtatók beállításait, a portok közötti váltást és az eszköz telepítési állapotának
manuális beállítását ismerteti.
Megosztott nyomtató használata(P. 36)
A port módosítása(P. 42)
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele(P. 46)
35
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Megosztott nyomtató használata
Ez a rész az eszközök azonos hálózaton lévő számítógépek közötti megosztásának beállítási eljárását ismerteti.
Telepítés nyomtatókiszolgálóként(P. 37)
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz(P. 39)
36
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Telepítés nyomtatókiszolgálóként
Ez a rész a megosztási beállítások konfigurálását és az illesztőprogram telepítését ismerteti abban az esetben,
ha egy, az eszközhöz csatlakoztatott számítógépet szeretne nyomtatókiszolgálóként használni.
Előfeltételek
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● [Asztal] képernyő megjelenítése (Windows 8.1/Server 2012 R2 használatakor)
Eljárások
1
2
3
4
Indítsa el a telepítőt → folytassa a folyamatot a képernyőn megjelenő utasításoknak
megfelelően.
Ha megjelenik a [Folyamat kiválasztása] képernyő, válassza az [Új nyomtatók
hozzáadása] elemet → kattintson a [Tovább] gombra.
Ha megjelenik a [Válassza ki a telepítendő nyomtatókat] képernyő, válassza ki a
telepítendő eszközt a [Nyomtatólista] listából → kattintson a [Tovább] gombra.
Válassza a [Használat megosztott nyomtatóként] lehetőséget → állítsa be a portot a
[Port] alatt → kattintson a [Tovább] gombra.
Szükség esetén módosítsa a [Megosztott név] értékét.
37
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
5
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat → kattintson a [Kilépés] elemre.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés telepítő használatával(P. 19)
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz(P. 39)
38
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz
Ez a rész az ügyfélszámítógépekről (a továbbiakban „ügyfelekről”) való nyomtatás engedélyezésének lépéseit
mutatja be az ugyanazon hálózaton megosztott nyomtatókiszolgáló használatával.
Előfeltételek
● Konfigurálja a nyomtatókiszolgáló illesztőprogramjának megosztási beállításait.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
MEGJEGYZÉS
● Ha egy ügyfél beállításait egy munkacsoport környezetben konfigurálja, az ügyfélre való bejelentkezéshez
használt felhasználónévnek és jelszónak meg kell egyeznie a kiszolgálón regisztrált felhasználónévvel és
jelszóval.
Eljárások
1
2
Jelenítse meg a [Hálózat] ablakot a Windows Intézőben.
Kattintson duplán a számítógépre (nyomtatókiszolgáló), amelyen beállította a
nyomtató megosztását.
3
Kattintson duplán az eszköz ikonjára a telepítéshez.
4
Ellenőrizze, hogy a Nyomtatási beállítások képernyő megjelenik-e az ügyfélen.
A Nyomtatási beállítások képernyőt az alábbi módon jelenítheti meg.
(1) Nyissa meg az [Eszközök és nyomtatók] segédprogramot a Windowsban.
(2) Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → válassza ki a [Nyomtatási beállítások]
elemet.
Ha a következő képernyő jelenik meg, akkor folytassa az alábbi eljárással.
39
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Ha megjelenik a következő képernyő, akkor a művelet befejeződött.
40
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
5
Indítsa el a telepítőt → folytassa a folyamatot a képernyőn megjelenő utasításoknak
megfelelően.
Ugyanazon verziójú illesztőprogramot használja, mint a telepítendő nyomtatókiszolgálóé.
6
A [Folyamat kiválasztása] képernyőn válassza ki a [Meglévő nyomtatóillesztők
frissítése] beállítást → kattintson a [Tovább] gombra.
7
Válassza ki a [Telepítendő nyomtatók listája] elemet → kattintson az [Indítás] gombra.
8
Kattintson a [Kilépés] lehetőségre.
9
Indítsa újra a számítógépet a telepítés befejezését követően.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés nyomtatókiszolgálóként(P. 37)
Az illesztőprogram frissítése(P. 29)
41
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
A port módosítása
Ez a rész a hálózathoz csatlakozott eszközök által használt port módosításának módját ismerteti.
Ha az illesztőprogram telepítése során ideiglenesen beállított egy portot, módosítsa azt egy megfelelő portra az
alábbi eljárás szerint.
Ez a rész a Raw- vagy LPR-portok létrehozásának módját ismerteti „Standard TCP/IP Port” használatával.
Előfeltételek
● Illesztőprogram telepítése
● Erősítse meg az eszköz nevét vagy IP-címét (szabványos TCP/IP-port hozzáadása esetén).
Szabványos TCP/IP-port hozzáadásához meg kell adnia az eszköz nevét vagy IP-címét. Az eszköz nevének azt
a nevet adja meg, amelyen az eszköz a hálózaton ismert. Ha nem tudja az eszköz nevét vagy IP-címét,
kérdezze meg a hálózati rendszergazdát.
● A megfelelő protokoll meghatározása
Raw: Egy, a Windows rendszerrel használható protokoll, amely az LPR-nél gyorsabb adatátvitelt biztosít.
LPR: A leggyakrabban használt TCP/IP protokoll.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
Eljárások
1
2
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → válassza ki a
[Nyomtató tulajdonságai] elemet.
Ha érintőpanelt használ, nyomja meg és tartsa lenyomva a beállítani kívánt eszköz ikonját → koppintson a
[Nyomtató tulajdonságai] elemre az előugró menüben.
3
Jelenítse meg a [Portok] lapot → kattintson a [Port hozzáadása] elemre.
42
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
4
5
A [Nyomtatóportok] párbeszédpanelen válassza a [Standard TCP/IP Port] lehetőséget a
[Szabad porttípusok] területen → kattintson az [Új port] elemre.
Járjon el a varázsló utasításainak megfelelően, majd adja meg az eszköz nevét vagy IPcímét.
A [Port neve] mezőt a rendszer automatikusan kitölti. Szükség esetén módosítsa a port nevét.
Amikor megjelenik a [További portinformációra van szükség] képernyő, kattintson az azt követő „Részletek
megnyitása” lehetőségre, és végezze el a megfelelő műveleteket.
Hajtsa végre a következők egyikét.
- Térjen vissza az előző képernyőre a varázslóban → adja meg újból a [Nyomtató neve vagy TCP/IP-címe]
információit → kattintson a [Tovább] gombra.
- Válassza ki az [Eszköz típusa] > [Szabványos] > [Canon Network Printing Device with P9100] elemet →
kattintson a [Tovább] gombra.
A használt eszköztől függően az [Eszköz típusa] > [Szabványos] beállításokban kiválasztott név eltérhet a
[Canon Network Printing Device with P9100] beállításaiban megadott névtől.
43
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
6
Kattintson a [Befejezés] lehetőségre.
7
A [Nyomtatóportok] párbeszédpanelen kattintson a [Bezárás] lehetőségre.
8
Kattintson a [Port beállítása] lehetőségre.
9
Állítsa be a portot.
A következő használata esetén: Raw
Válassza a [Protokoll] > [Raw] elemet → kattintson az [OK] gombra.
A következő használata esetén: LPR
(1) Válassza a [Protokoll] > [LPR] elemet → adja meg az alábbi nyomtatási sorok valamelyikét az [LPR protokoll
beállításai] > [Várólista neve] beállításnál.
LP: Az eszköz nyomtatási sorra vonatkozó beállításának megfelelően nyomtat. Ez az általánosan használt
beállítás.
44
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
SPOOL: Mindig a merevlemezen történő sorba állítás után nyomtat, függetlenül az eszköz beállításaitól.
DIRECT: Mindig a merevlemezen történő sorba állítás nélkül nyomtat, függetlenül az eszköz beállításaitól.
(2) Kattintson az [OK] lehetőségre.
10
Kattintson a [Bezárás] lehetőségre.
45
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele
Az illesztőprogram hálózati kapcsolattal történő telepítése során a rendszer normál esetben lekéri az eszközön
telepített beállításokkal kapcsolatos információkat és az illesztőprogramhoz társított funkciókat, hogy azok
használhatók legyenek. Ha az eszköz funkciói nem használhatók, illetve a beállítások hozzáadásakor az eszköz
információit ismét le kell kérni, és a beállítások struktúráját manuálisan kell beállítani.
Előfeltételek
● A [Nyomtatókezelési információ gazdagéptől] engedélyezése a készüléken
A részletekért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
Eljárások
1
2
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → válassza ki a
[Nyomtatási beállítások] elemet.
Ha érintőpanelt használ, nyomja meg és tartsa lenyomva a beállítani kívánt eszköz ikonját → koppintson a
[Nyomtatási beállítások] elemre az előugró menüben.
3
Jelenítse meg a [Támogatás/eszköz] lapot.
46
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
MEGJEGYZÉS
● Ha a Windows szokásos nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg, amely nem rendelkezik [Támogatás/
eszköz] lappal, akkor a környezettel, a beállításokkal vagy az illesztőprogram telepítési állapotával lehet
probléma. Az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének engedélyezéséről a hibaelhárítás
részben olvashat.
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg(P. 116)
4
Kattintson az [Eszközbeállítások] lehetőségre.
Ha az [Eszközbeállítások] elemre kattint, a rendszer egy megerősítési képernyőn rákérdez, hogy szeretné-e
menteni a beállításokat, és a nyomtatási beállítások képernyője bezárul.
5
6
7
Jelenítse meg az [Eszközbeállítások] lapot.
Ha szükséges, adja meg, hogy az eszköz IP-címét a rendszer automatikusan állítja-e be,
vagy manuálisan adja meg a képernyő alsó részén található [IP-cím beállításai]
beállításban.
Kattintson az [Eszközinformáció lekérése] lehetőségre.
47
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
8
Ha a „Lekéri az eszközadatokat?” üzenet jelenik meg, kattintson az [Igen] lehetőségre.
Ha sikeres az információ lekérése, a rendszer elvégezte az opcionális egységek struktúrájának automatikus
beállítását. Ellenőrizze a beállításokat.
Ha sikertelen az információ lekérése, állítsa be manuálisan az opcionális egységeket. Válassza ki az eszközhöz
csatlakoztatott opcionális egységeket.
9
Kattintson az [OK] lehetőségre.
MEGJEGYZÉS
● Az alábbi esetek bármelyikében megtörténhet, hogy nem elérhetőek információk a készülékkel kapcsolatban.
Amennyiben ez a helyzet, az opciókat manuálisan állítsa be.
- A meghajtó telepítésekor, TCP/IP standard port meghatározásával
- Ha olyan eszközt vagy portot használ, amely nem tudja lekérni az eszközadatokat
48
Nyomtatás
Nyomtatás
Nyomtatás ........................................................................................................................................................... 50
Nyomtatás asztali alkalmazásból ....................................................................................................................... 51
Nyomtatás áruházbeli alkalmazásból ................................................................................................................ 54
Méretezés ............................................................................................................................................................. 61
Vízjel hozzáadása ................................................................................................................................................. 62
Nagyméretű poszter nyomtatása több papírlapra ........................................................................................... 63
PIN-kód hozzáadása a nyomtatási adatokhoz ................................................................................................... 67
Nyomtatási adatok tárolása ............................................................................................................................... 68
Az alapértelmezett beállítások módosítása ...................................................................................................... 69
49
Nyomtatás
Nyomtatás
Nyomtatás asztali alkalmazásból(P. 51)
Nyomtatás áruházbeli alkalmazásból(P. 54)
Méretezés(P. 61)
Vízjel hozzáadása(P. 62)
Nagyméretű poszter nyomtatása több papírlapra(P. 63)
PIN-kód hozzáadása a nyomtatási adatokhoz(P. 67)
Nyomtatási adatok tárolása(P. 68)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 69)
50
Nyomtatás
Nyomtatás asztali alkalmazásból
Ez a rész ismerteti az illesztőprogram Nyomtatási beállítások képernyője megjelenítésének és az asztali
alkalmazásokból történő nyomtatás alapvető eljárását.
MEGJEGYZÉS
● Ha Windows 10 alatt a takarékos üzemmódot használja, akkor a számítógép elektromos hálózatra
csatlakoztatását, ill. a takarékos üzemmód kikapcsolását ([Gépház] > [Rendszer] > [Akkumulátor]) követően
nyomtasson.
1
2
Válassza a [Nyomtatás] elemet az alkalmazásmenüből.
A nyomtatási képernyőn válassza ki a használt eszközt → kattintson a [Beállítások], a
[Nyomtató tulajdonságai] vagy a [Tulajdonságok] elemre.
51
Nyomtatás
3
Az illesztőprogram nyomtatási beállításainak képernyőjén válassza ki a kívánt
elemeket.
Válthat a lapok között, ha szükséges.
Az előnézetben a jelenlegi beállítások láthatók. Az előnézetre való kattintással beállíthatja az alapvető
nyomtatási funkciókat, például a kétoldalas nyomtatást, a fűzési pozíciót, a lap elrendezését, stb.
52
Nyomtatás
MEGJEGYZÉS
● Ha a Windows szokásos nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg, amely a fenti képernyőtől eltér, akkor
a környezettel, a beállításokkal vagy az illesztőprogram telepítési állapotával lehet probléma. Az
illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének engedélyezéséről a hibaelhárítás részben olvashat.
● Ha a használni kívánt funkció nem jelenik meg a nyomtatási beállítások képernyőjén, konfigurálja a
nyomtatási beállításokat az eszköz funkcióinak engedélyezése után, például az eszköz információinak
lekérése révén stb.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
5
A nyomtatási képernyőn kattintson a [Nyomtatás] vagy az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
Az illesztőprogram ismertetése(P. 9)
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele(P. 46)
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg(P. 116)
53
Nyomtatás
Nyomtatás áruházbeli alkalmazásból
Ez ismerteti az illesztőprogram Nyomtatási beállítások képernyője megjelenítésének és az áruházbeli
alkalmazásokból történő nyomtatás alapvető eljárását.
Amennyiben a használni kívánt funkciók nem jelennek meg az áruházbeli alkalmazásból megjelenített
nyomtatási beállítások képernyőn, a funkciókat az alapértelmezett beállítások módosításával használhatja.
Az áruházbeli alkalmazások nyomtatási beállításairól a Canon Office Printer Utility felhasználói útmutatójában
talál részletes információt.
MEGJEGYZÉS
● Windows 10 alatti nyomtatáskor ellenőrizze, hogy az [Alkalmazások háttérben futásának engedélyezése] és a
[Canon Office Printer Utility] egyaránt engedélyezett-e a Windows [Gépház] > [Adatvédelem] > [Háttérben
futó alkalmazások] menüjében.
Nyomtatás áruházbeli alkalmazásból Windows 10 rendszeren
1
2
Válassza a [Nyomtatás] elemet az alkalmazásmenüből.
A nyomtatási képernyőn válassza ki a használt eszközt → kattintson a [További
beállítások] elemre.
54
Nyomtatás
3
Az illesztőprogram nyomtatási beállításainak képernyőjén válassza ki a kívánt
elemeket.
Válthat a lapok között, ha szükséges.
MEGJEGYZÉS
55
Nyomtatás
● Ha a Windows szokásos nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg, amely a fenti képernyőtől eltér, akkor
a környezettel, a beállításokkal vagy az illesztőprogram telepítési állapotával lehet probléma. Az
illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének engedélyezéséről a hibaelhárítás részben olvashat.
● Ha a használni kívánt funkció nem jelenik meg a nyomtatási beállítások képernyőjén, konfigurálja a
nyomtatási beállításokat az eszköz funkcióinak engedélyezése után, például az eszköz információinak
lekérése révén stb.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
5
A nyomtatási képernyőn kattintson a [Nyomtatás] gombra.
MEGJEGYZÉS
● Ha a Windows alatt a takarékos üzemmódot használja, akkor nem biztos, hogy lehetséges a nyomtatás, mivel
előfordulhat, hogy az akkumulátorban nincs elegendő töltés. Ilyen esetben nyomtatás előtt a következők
egyikét teheti.
- A számítógép csatlakoztatása az elektromos hálózatra
- Az akkumulátor beállításainál engedélyezze a Canon Office Printer Utility háttérbeli futását
Ehhez a következőképpen járjon el.
(1) Kattintson a [Megtekintheti, hogy mely alkalmazások vannak hatással az akkumulátor üzemidejére]
pontra a [Gépház] > [Rendszer] > [Akkumulátor] helyen.
(2) A megjelenő képernyőn kattintson a [Megjelenítés] > [Minden alkalmazás] opcióra.
(3) Válassza a [Canon Office Printer Utility] → Letiltás [A Windows határozhatja meg, hogy ez az alkalmazás
futhat-e a háttérben], majd [Az alkalmazás háttérben futó feladatokat futtathat] opciót.
Másik lehetőség, ha a nyomtatás előtt kikapcsolja a takarékos üzemmódot az [Akkumulátor] opció alatt.
56
Nyomtatás
Nyomtatás áruházbeli alkalmazásból Windows 8.1/Server 2012 R2
rendszeren
1
Jelenítse meg az adatokat, amelyeket nyomtatni kíván az alkalmazásból.
2
Jelenítse meg a gombok sávját, majd kattintson az [
elemre → a használt eszköz nevére.
3
Kattintson a [További beállítások] lehetőségre.
57
Eszközök] → [
Nyomtatás]
Nyomtatás
4
Az illesztőprogram nyomtatási beállításainak képernyőjén válassza ki a kívánt
elemeket.
Válthat a lapok között, ha szükséges.
58
Nyomtatás
MEGJEGYZÉS
● Ha a Windows szokásos nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg, amely a fenti képernyőtől eltér, akkor
a környezettel, a beállításokkal vagy az illesztőprogram telepítési állapotával lehet probléma. Az
illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének engedélyezéséről a hibaelhárítás részben olvashat.
● Ha a használni kívánt funkció nem jelenik meg a nyomtatási beállítások képernyőjén, konfigurálja a
nyomtatási beállításokat az eszköz funkcióinak engedélyezése után, például az eszköz információinak
lekérése révén stb.
5
Kattintson a [
] (Vissza) lehetőségre.
59
Nyomtatás
6
A nyomtatási képernyőn kattintson a [Nyomtatás] gombra.
Kapcsolódó témakörök
Az illesztőprogram ismertetése(P. 9)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 69)
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele(P. 46)
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg(P. 116)
60
Nyomtatás
Méretezés
Nyomtatás közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a nyomtatni kívánt adatokat.
Méretezés a kimeneti oldalmérethez
1
2
Jelenítse meg a [Fő] lapot.
Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban megadott papírméret jelenik-e meg az
[Oldalméret] beállításnál.
A papír méretének módosításához kattintson a [Részletek] lehetőségre → válassza ki a papírméretet az
[Oldalméret] lapon → kattintson az [OK] elemre.
3
A [Kimeneti méret] alatt válassza ki a nyomtatni kívánt papírméretet.
Kívánt lépték megadása
1
Jelenítse meg a [Fő] lapot.
2
Kattintson az [Oldalméret] > [Részletek] elemre.
3
A [Részletes beállítások] párbeszédpanelen ellenőrizze, hogy az alkalmazásban
megadott papírméret jelenik-e meg az [Oldalméret] beállításnál.
Az oldal méretének módosításához válassza ki a papírméretet az [Oldalméret] lapon.
4
Válassza ki a [Nyomtatási arány megadása] elemet.
Ha szükséges, állítson be egy arányt és [A megadott arány kezdőpozíciója] értékét.
5
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 97)
Egyéni papírméretek regisztrálása(P. 79)
61
Nyomtatás
Vízjel hozzáadása
Nyomtatáskor áttetsző karaktereket (például [SZIGORÚAN TITKOS] vagy [VÁZLAT]) helyezhet rá a nyomtatási
adatokra.
Új vízjeleket is létrehozhat.
Vízjel hozzáadása és nyomtatása
1
Jelenítse meg az [Oldalelrendezés] lapot.
2
Válassza ki a [Vízjel beszúrása] elemet → válasszon egy vízjelnevet.
Új vízjelek létrehozása
1
Jelenítse meg az [Oldalelrendezés] lapot.
2
Kattintson a [Vízjel beszúrása] > [Részletek] elemre.
3
A [Vízjel szerkesztése] párbeszédpanelen kattintson a [Hozzáadás] lehetőségre.
4
Írjon be egy nevet a [Név] mezőbe.
Ha szükséges, adja meg a vízjel karaktereit, illetve annak attribútumait, elhelyezkedését, szegélyét és fedési
állapotát.
5
Kattintson az [OK] lehetőségre.
6
Kattintson a [Bezárás] lehetőségre.
A rendszer hozzáadja a létrehozott vízjelet a [Vízjel beszúrása] lapon található listához.
Kapcsolódó témakörök
[Oldalelrendezés] lap(P. 100)
62
Nyomtatás
Nagyméretű poszter nyomtatása több papírlapra
Egyetlen oldal nyomtatási adatait kinagyíthatja és kinyomtathatja több papírlapra. A kinyomtatott lapok
összeillesztve egyetlen nagyméretű, poszterszerű nyomatot alkotnak.
Ez a témakör a poszternyomtatási beállításokat is bemutatja, és példanyomatokat is tartalmaz.
Poszternyomtatási beállítások és példanyomatok(P. 63)
Poszternyomtatás végrehajtása
1
Jelenítse meg az [Oldalelrendezés] lapot.
2
Válassza ki a [Poszter] elemet → határozza meg a résznyomatok számát.
Ha az [Egyéni] lehetőséget választotta, adja meg a sorok és oszlopok számát az [Adja meg a sorok és oszlopok
egyéni számát a poszterhez] párbeszédpanelen.
Ha olyan részleteket is meg szeretne adni, mint a nyomtatni kívánt oldaltartomány, a kerettel történő
nyomtatás stb., akkor végezze el a következő lépéseket.
3
Kattintson a [Részletek] lehetőségre.
4
A [Poszterbeállítások] párbeszédpanelen állítsa be a szükséges értékeket.
5
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Poszternyomtatási beállítások és példanyomatok
Bemutatja a poszternyomtatáshoz kapcsolódó példabeállítások és nyomtatási eredmények kombinációit. A
példabeállítások a [Poszterbeállítások] párbeszédpanelen látható beállítások állapotával együtt jelennek meg,
amikor szükséges.
Példabeállítás 1.
● [Fő] lap > [Tájolás]: [Álló]
● [Oldalelrendezés] lap > [Poszter]: [1 x 2]
63
Nyomtatás
Kimeneti eredmény
Példabeállítás 2.
● [Fő] lap > [Tájolás]: [Álló]
● [Oldalelrendezés] lap > [Poszter] > [Egyéni]: Adjon meg 3-at ehhez: [Sorok száma] és 2-t ehhez: [Oszlopok
száma]
Kimeneti eredmény
Ha a [Poszterbeállítások] párbeszédpanel a [Lapok 90 fokos elforgatása] > [Be] vagy [Auto] beállítás van
kiválasztva
Ha az [Auto] lehetőséget választotta, akkor az oldalak abba az irányba lesznek tájolva, amelyben a nyomtatási
adatok mérete nagyobb. Ebben a példában a tájolás éppen olyan, mint amikor a [Be] beállítás van
kiválasztva.
Ha a [Poszterbeállítások] párbeszédpanel a [Lapok 90 fokos elforgatása] > [Ki] beállítás van kiválasztva
Példabeállítás 3.
● [Oldalelrendezés] lap > [Poszter]: [2 x 2]
● Részletes beállítások a [Poszterbeállítások] párbeszédpanelen
64
Nyomtatás
Kimeneti eredmény
Példabeállítás 4.
● [Oldalelrendezés] lap > [Poszter]: [2 x 2]
● Részletes beállítások a [Poszterbeállítások] párbeszédpanelen
65
Nyomtatás
Kimeneti eredmény
Jelmagyarázat
Szaggatott vonal: szegély
: illesztési jel
: vágási jel
: Margószélesség
Kapcsolódó témakörök
[Oldalelrendezés] lap(P. 100)
66
Nyomtatás
PIN-kód hozzáadása a nyomtatási adatokhoz
A nyomtatási adatokhoz hozzáadhat egy PIN-kódot, és elmentheti az eszközön. Ez többek között bizalmas
dokumentumok nyomtatásánál bizonyulhat hasznosnak.
MEGJEGYZÉS
● Ha alapértelmezett beállításként regisztrálja a biztonságos nyomtatáshoz használt PIN-kódot, csökkentheti a
nyomtatás beállításához szükséges időt.
1
Jelenítse meg a [Fő] lapot.
2
Válassza ki a [Védett nyomtatás] elemet a [Kimeneti mód] alatt.
3
A [Védett nyomtatás beállításai] párbeszédpanelen adja meg a [PIN-kód] értékét →
kattintson az [OK] gombra.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 97)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 69)
Beállított felhasználói adatok ellenőrzése nyomtatás előtt(P. 91)
67
Nyomtatás
Nyomtatási adatok tárolása
A nyomtatási adatok fiókokban tárolhatók az eszközön. Lehetősége van a tárolt adatok más tárolt adatokkal
való egyesítésére vagy az adatok beállításainak módosítására az eszköz kezelőpaneljéről vagy a távoli
felhasználói felületről.
MEGJEGYZÉS
● Ha alapértelmezett beállításként regisztrálja a tárolt nyomtatáshoz használt fiókszámot, csökkentheti a
nyomtatás beállításához szükséges időt.
1
Jelenítse meg a [Fő] lapot.
2
Válassza ki a [Tárolás a postafiókban] elemet a [Kimeneti mód] alatt.
3
Adja meg a [Dokumentum neve] értékét a [Tárolási beállítások] párbeszédpanelen.
Ha tetszőlegesen választott nevet kíván megadni, válassza a [Név beírása] lehetőséget → adja meg a nevet.
4
Kattintson a [Postafiókadatok lekérése] elemre → válassza ki a [Postafiók] elemnél a
tárolási célhelyet.
A [Ctrl] vagy a [Shift] billentyű megnyomásával egyszerre akár több fiókot is kiválaszthat.
5
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 97)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 69)
68
Nyomtatás
Az alapértelmezett beállítások módosítása
Az alapértelmezett beállításokat módosíthatja a kívánt nyomtatási beállításokra. Ha az alapértelmezéseket a
gyakran használt beállításokra módosítja, csökkentheti a nyomtatás beállításához szükséges időt.
1
2
3
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → válassza ki a
[Nyomtatási beállítások] elemet.
Az illesztőprogram nyomtatási beállításainak képernyőjén válassza ki a kívánt
elemeket.
Ha szükséges, váltson a lapok között, és konfigurálja a megfelelő beállításokat.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
Nyomtatás asztali alkalmazásból(P. 51)
69
Könyv létrehozása
Könyv létrehozása
Könyv létrehozása ........................................................................................................................................... 71
Könyvnyomtatás ................................................................................................................................................. 72
Könyv létrehozása készletekben ........................................................................................................................ 73
Összefűzött könyvnyomtatás ............................................................................................................................. 74
Oldalszámok nyomtatása ugyanazon a helyen a lapok első és hátsó oldalán ................................................ 75
70
Könyv létrehozása
Könyv létrehozása
Könyvnyomtatás(P. 72)
Könyv létrehozása készletekben(P. 73)
Összefűzött könyvnyomtatás(P. 74)
Oldalszámok nyomtatása ugyanazon a helyen a lapok első és hátsó oldalán(P. 75)
71
Könyv létrehozása
Könyvnyomtatás
Az oldalakat olyan automatikus elrendezéssel is kinyomtathatja, hogy félbehajtva egy könyvet alkossanak.
1
Jelenítse meg a [Fő] vagy az [Oldalelrendezés] lapot.
2
Válassza ki a [Könyvnyomtatás] elemet.
A kötési pozíció és a kötési margó beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
3
4
Kattintson a [Részletek] lehetőségre.
A [Könyvbeállítások] párbeszédpanelen válassza ki a könyvnyomtatásnál használni
kívánt kötés irányát a [Kötés] beállításnál.
5
Adja meg a szélességet a [Kötési margó szélessége] beállításnál.
6
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 97)
[Oldalelrendezés] lap(P. 100)
Könyv létrehozása készletekben(P. 73)
Összefűzött könyvnyomtatás(P. 74)
72
Könyv létrehozása
Könyv létrehozása készletekben
Ha nagy oldalszámú dokumentumból hoz létre könyvet, az oldalakat több készletre osztva nyomtathatja ki.
1
Jelenítse meg a [Fő] vagy az [Oldalelrendezés] lapot.
2
Válassza ki a [Könyvnyomtatás] elemet → kattintson a [Részletek] lehetőségre.
3
4
A [Könyvbeállítások] párbeszédpanelen válassza a [Készletekre osztás könyv
elrendezéshez] lehetőséget.
A felosztási módot a következő elemnél választhatja ki: [Készletekre osztás].
Ha manuálisan osztja fel, adja meg, hány oldal legyen az egyes készletekben.
Manuális felosztás használata és összefűzéses könyvnyomtatás indítása esetén adjon meg egy számot,
amelynél az összefűzhető oldalak maximális száma nem lehet nagyobb. Erről a számról az eszköz
kézikönyvében tájékozódhat.
5
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 97)
[Oldalelrendezés] lap(P. 100)
Könyvnyomtatás(P. 72)
73
Könyv létrehozása
Összefűzött könyvnyomtatás
Könyvnyomtatáskor a tűzés helyét a nyomtatott oldalak közepére is beállíthatja. Ezek az oldalak szét lesznek
válogatva és ketté lesznek hajtva, az egyes kötetek pedig középen lesznek összefűzve.
1
Jelenítse meg a [Fő] lapot.
2
Válassza ki a [Könyvnyomtatás] elemet.
A [Könyvnyomtatás] lehetőséget is beállíthatja a [Oldalelrendezés] lapon.
3
Válassza a [Be] lehetőséget a [Tűzés] területen → tűzési helyként válassza az
[Összefűzés] lehetőséget.
A [Tűzés] lehetőséget is beállíthatja a [Befejező művelet] lapon.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 97)
[Oldalelrendezés] lap(P. 100)
[Befejező művelet] lap(P. 104)
Könyvnyomtatás(P. 72)
74
Könyv létrehozása
Oldalszámok nyomtatása ugyanazon a helyen a lapok
első és hátsó oldalán
Könyvnyomtatás és kétoldalas nyomtatás esetén az oldalszámokat nyomtathatja ugyanarra a helyre minden
egyes lap első és hátsó oldalán. Például ha a kötési margóval átellenes oldalra helyezi az oldalszámot, akkor az
úgy fog elhelyezkedni, ahogy a puhafedeles könyvekben.
Ha az oldalszám nyomtatási helyét a jobb alsó részen határozza meg, a funkció engedélyezésével a nyomtatás
eredménye a következő lesz.
Könyvnyomtatáskor
Kétoldalas nyomtatáskor
Itt most azt az eljárást ismertetjük, ha a funkciót könyvnyomtatáshoz használja.
1
Jelenítse meg az [Oldalelrendezés] lapot.
2
Válassza ki a [Könyvnyomtatás] elemet.
A [Könyvnyomtatás] lehetőséget is beállíthatja a [Fő] lapon.
MEGJEGYZÉS
● Ha a funkciót könyvnyomtatáshoz használja, állítsa be a [Kétoldalas nyomtatás] lehetőséget a [Fő] lapon.
3
4
5
6
7
Kattintson a [Fejléc/lábléc] lehetőségre.
Jelenítse meg a [Nyomtatási adatok] lapot a [Fejléc/lábléc beállításai]
párbeszédpanelen.
Válassza ki az oldalszámok nyomtatási helyét a [Kimeneti lapok] > [Oldalszám]
elemnél.
Válassza a [Kimeneti lapok] > [Nyomtatás azonos elhelyezéssel a papír mindkét
oldalán] lehetőséget.
Kattintson az [OK] lehetőségre.
75
Könyv létrehozása
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 97)
[Oldalelrendezés] lap(P. 100)
Könyvnyomtatás(P. 72)
76
Különböző típusú papírok használata
Különböző típusú papírok
használata
Különböző típusú papírok használata ................................................................................................. 78
Egyéni papírméretek regisztrálása .................................................................................................................... 79
77
Különböző típusú papírok használata
Különböző típusú papírok használata
Egyéni papírméretek regisztrálása(P. 79)
78
Különböző típusú papírok használata
Egyéni papírméretek regisztrálása
Regisztrálhat egyéni papírméretet, és használhatja nyomtatáshoz. A regisztrált egyéni papírméretek
segítségével a más eszközökkel is nyomtathat a használt számítógépről.
1
Jelenítse meg a [Fő] lapot.
2
Kattintson az [Egyéni papír] lehetőségre.
3
Az [Egyéni papírbeállítások] párbeszédpanelen kattintson a [Hozzáadás] lehetőségre.
4
5
Az [Egyéni papír szerkesztése] párbeszédpanelen adja meg a részletes beállításokat,
például az egyéni papírméret nevét, méreteit stb. → kattintson az [OK] gombra.
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Fő] lap(P. 97)
79
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások szerkesztése .......................................................................................................... 81
Kedvenc beállítások regisztrálása ...................................................................................................................... 82
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése ........................................................................................................... 83
80
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások regisztrálása(P. 82)
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése(P. 83)
81
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások regisztrálása
Nyomtatáskor előhívhatja a gyakran használt nyomtatási beállításokat, ha regisztrálja őket a [Kedvenc
beállítások] lapon.
1
A nyomtatóillesztő nyomtatási beállítások képernyőjén konfigurálja a regisztrálni
kívánt beállításokat.
Ha szükséges, váltson a lapok között, és konfigurálja a megfelelő beállításokat.
2
3
Kattintson a [Kedvenc beállítások] lista alsó részén található [Regisztrálás] elemre.
A [Kedvenc beállítások regisztrálása] párbeszédpanelen válassza ki a [Név] és az [Ikon]
elemet.
Ha szükséges, írjon szöveget a [Megjegyzés] mezőbe.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 95)
82
Kedvenc beállítások szerkesztése
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése
Szerkesztheti a [Kedvenc beállítások] listát, és importálhatja vagy exportálhatja, hogy más számítógépeken is
használhassa.
MEGJEGYZÉS
● A kedvenc beállításokban regisztrált nyomtatási beállításokat nem szerkesztheti. Ha a kedvenc beállításoktól
eltérő nyomtatási beállításokat szeretne használni, regisztrálja őket új kedvenc beállításként.
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése
1
Jelenítse meg a [Támogatás/eszköz] lapot.
2
Kattintson a [Kedvenc beállítások szerkesztése] lehetőségre.
3
Válassza ki a [Kedvenc beállítások] listában szerkeszteni kívánt kedvenc beállításokat
→ kattintson a [Szerkesztés] elemre.
Ha törölni szeretné a kedvenc beállításokat, válassza ki a kedvenc beállításokat → kattintson a [
] (Törlés)
elemre → kattintson az [Igen] lehetőségre a megjelenő ellenőrző képernyőn.
4
A [Kedvenc beállítások szerkesztése] párbeszédpanelen válassza ki a [Név] és az [Ikon]
elemet → kattintson az [OK] gombra.
Ha szükséges, írjon szöveget a [Megjegyzés] mezőbe.
5
Kattintson a [Bezárás] lehetőségre.
Kedvenc beállítások exportálása
1
Jelenítse meg a [Támogatás/eszköz] lapot.
2
Kattintson a [Kedvenc beállítások szerkesztése] lehetőségre.
3
Válassza ki az exportálni kívánt kedvenc beállításokat a [Kedvenc beállítások] alatt.
4
Kattintson az [Exportálás] elemre → adja meg a fájl nevét és elérési útját → kattintson
a [Mentés] vagy az [OK] gombra.
A kiválasztott kedvenc beállításokat a rendszer „.profile” kiterjesztésű fájlként menti.
83
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások importálása
1
Jelenítse meg a [Támogatás/eszköz] lapot.
2
Kattintson a [Kedvenc beállítások szerkesztése] lehetőségre.
3
Válassza az [Importálás] elemet → válassza ki az importálni kívánt fájlt („.profile”
kiterjesztéssel) → kattintson a [Megnyitás] gombra.
Az importált kedvenc beállítások megjelennek a [Kedvenc beállítások] között.
Kapcsolódó témakörök
[Támogatás/eszköz] lap(P. 107)
Kedvenc beállítások regisztrálása(P. 82)
84
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Koordinálás az eszközfunkciókkal ......................................................................................................... 86
A hitelesítési funkció beállítása ......................................................................................................................... 87
A felhasználónév beállítása ................................................................................................................................ 89
Beállított felhasználói adatok ellenőrzése nyomtatás előtt ............................................................................ 91
85
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Koordinálás az eszközfunkciókkal
A hitelesítési funkció beállítása(P. 87)
A felhasználónév beállítása(P. 89)
Beállított felhasználói adatok ellenőrzése nyomtatás előtt(P. 91)
86
Koordinálás az eszközfunkciókkal
A hitelesítési funkció beállítása
A nyomtatást a részlegazonosító-kezelési funkcióval vagy a felhasználói hitelesítési funkcióval kezelheti.
A hitelesítési funkció engedélyezéséhez engedélyeznie kell a funkciót az eszközbeállításokban.
A hitelesítési funkció engedélyezése
1
Jelenítse meg a [Támogatás/eszköz] lapot.
2
Kattintson az [Eszközbeállítások] lehetőségre.
Ha az [Eszközbeállítások] elemre kattint, a rendszer egy megerősítési képernyőn rákérdez, hogy szeretné-e
menteni a beállításokat, és a nyomtatási beállítások képernyője bezárul.
3
Jelenítse meg az [Eszközbeállítások] lapot.
4
Válassza ki a [Hitelesítés funkció] elemet → kattintson a [Beállítások] lehetőségre.
5
6
A [Hitelesítési funkciók beállításai] párbeszédpanelen válassza ki a funkciót →
kattintson az [OK] gombra.
Kattintson az [OK] lehetőségre.
A hitelesítési adatok beállítása
MEGJEGYZÉS
● Ha alapértelmezett beállításként regisztrálja a hitelesítési adatokat, csökkentheti a nyomtatás beállításához
szükséges időt.
1
Jelenítse meg a [Támogatás/eszköz] lapot.
2
Kattintson a [Hitelesítési információk beállításai] lehetőségre.
87
Koordinálás az eszközfunkciókkal
3
A megjelenő képernyőn adja meg az eszközön beállított hitelesítési adatokat.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Támogatás/eszköz] lap(P. 107)
[Eszközbeállítások]/[Rendszergazdai beállítások] lap(P. 109)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 69)
Beállított felhasználói adatok ellenőrzése nyomtatás előtt(P. 91)
88
Koordinálás az eszközfunkciókkal
A felhasználónév beállítása
Beállíthat egy felhasználónevet, amelyet a nyomtatási feladatokhoz használhat. A beállított felhasználónév
megjelenik az eszköz kezelőpaneljén, és a rendszer ezt fogja kinyomtatni a fej- és láblécben megjelenő
felhasználónévként is.
A felhasználónév módosításához engedélyeznie kell a módosításokat az eszközbeállításokban.
Felhasználói név módosításának engedélyezése
1
Jelenítse meg a [Támogatás/eszköz] lapot.
2
Kattintson az [Eszközbeállítások] lehetőségre.
Ha az [Eszközbeállítások] elemre kattint, a rendszer egy megerősítési képernyőn rákérdez, hogy szeretné-e
menteni a beállításokat, és a nyomtatási beállítások képernyője bezárul.
3
Jelenítse meg a [Rendszergazdai beállítások] lapot.
4
Kattintson a [Rendszergazdai beállítások módosítása] lehetőségre.
Ha egy megjelenő képernyő rákérdez, hogy engedélyezi-e a módosításokat, kattintson az [Igen] gombra →
jelenítse meg a [Rendszergazdai beállítások] lapot.
5
Engedélyezze a [Beállítások listája] > [A felhasználónév módosítható] beállítást →
kattintson az [OK] gombra.
A felhasználónév beállítása
1
Jelenítse meg a [Támogatás/eszköz] lapot.
2
Kattintson a [Felhasználónév-beállítások] lehetőségre.
3
A [Felhasználónév-beállítások] párbeszédpanelen válassza ki a [Használandó név]
elemet → kattintson az [OK] gombra.
89
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Kapcsolódó témakörök
[Támogatás/eszköz] lap(P. 107)
[Eszközbeállítások]/[Rendszergazdai beállítások] lap(P. 109)
90
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Beállított felhasználói adatok ellenőrzése nyomtatás
előtt
A nyomtatás elindítása előtt ellenőrizheti a beállított felhasználói adatokat.
E funkció beállítása esetén a nyomtatás elindításakor megjelenik egy képernyő, ahol ellenőrizheti a felhasználói
adatokat. Az adatokat szükség esetén vissza is állíthatja alapértékükre.
Az ellenőrizhető felhasználói adatok a biztonságos nyomtatáshoz beállított PIN-kód (vagy jelszó), valamint a
nyomtatás kezeléséhez beállított hitelesítési adatok, amelyeket a részlegazonosító kezelése vagy a felhasználói
hitelesítés funkció használatával adott meg.
Előfeltételek
● A Windows 10 1803-as vagy újabb verzióját használja
● A Canon Office Printer Utility telepítve van
● A rendszer megfelelően be van állítva az ellenőrzési képernyő megjelenítéséhez
A Windowsban engedélyezze az [Alkalmazások háttérben futásának engedélyezése] és a [Canon Office
Printer Utility] lehetőséget a [Gépház] > [Adatvédelem] > [Háttérben futó alkalmazások] menüpont alatt.
Eljárások
1
Jelenítse meg a [Támogatás/eszköz] lapot.
2
Kattintson az [Eszközbeállítások] lehetőségre.
Ha az [Eszközbeállítások] elemre kattint, a rendszer egy megerősítési képernyőn rákérdez, hogy szeretné-e
menteni a beállításokat, és a nyomtatási beállítások képernyője bezárul.
3
Jelenítse meg a [Rendszergazdai beállítások] lapot.
4
Kattintson a [Rendszergazdai beállítások módosítása] lehetőségre.
Ha egy megjelenő képernyő rákérdez, hogy engedélyezi-e a módosításokat, kattintson az [Igen] gombra →
jelenítse meg a [Rendszergazdai beállítások] lapot.
5
Engedélyezze a [Beállítások listája] > [Mindig erősítse meg nyomtatáskor a felhasználói
adatokat] beállítást → kattintson az [OK] gombra.
MEGJEGYZÉS
● Ha a Windows alatt a takarékos üzemmódot használja, akkor nem biztos, hogy megjelenik a felhasználói
információkat megerősítő képernyő, mivel előfordulhat, hogy az akkumulátorban nincs elegendő töltés. Ilyen
esetben nyomtatás előtt a következők egyikét teheti.
- A számítógép csatlakoztatása az elektromos hálózatra
91
Koordinálás az eszközfunkciókkal
- Az akkumulátor beállításainál engedélyezze a Canon Office Printer Utility háttérbeli futását
Ehhez a következőképpen járjon el.
(1) Kattintson a [Megtekintheti, hogy mely alkalmazások vannak hatással az akkumulátor üzemidejére]
pontra a [Gépház] > [Rendszer] > [Akkumulátor] helyen.
(2) A megjelenő képernyőn kattintson a [Megjelenítés] > [Minden alkalmazás] opcióra.
(3) Válassza a [Canon Office Printer Utility] → Letiltás [A Windows határozhatja meg, hogy ez az alkalmazás
futhat-e a háttérben], majd [Az alkalmazás háttérben futó feladatokat futtathat] opciót.
Másik lehetőség, ha a nyomtatás előtt kikapcsolja a takarékos üzemmódot az [Akkumulátor] opció alatt.
Kapcsolódó témakörök
[Támogatás/eszköz] lap(P. 107)
[Eszközbeállítások]/[Rendszergazdai beállítások] lap(P. 109)
PIN-kód hozzáadása a nyomtatási adatokhoz(P. 67)
A hitelesítési funkció beállítása(P. 87)
92
Beállításlista
Beállításlista
Beállításlista ....................................................................................................................................................... 94
Az összes lap általános beállításai ...................................................................................................................... 95
[Fő] lap .................................................................................................................................................................. 97
[Oldalelrendezés] lap ........................................................................................................................................ 100
[Papíradagolás] lap ............................................................................................................................................ 103
[Befejező művelet] lap ...................................................................................................................................... 104
[Minőség] lap ..................................................................................................................................................... 106
[Támogatás/eszköz] lap .................................................................................................................................... 107
[Eszközbeállítások]/[Rendszergazdai beállítások] lap ..................................................................................... 109
93
Beállításlista
Beállításlista
Az összes lap általános beállításai(P. 95)
[Fő] lap(P. 97)
[Oldalelrendezés] lap(P. 100)
[Papíradagolás] lap(P. 103)
[Befejező művelet] lap(P. 104)
[Minőség] lap(P. 106)
[Támogatás/eszköz] lap(P. 107)
[Eszközbeállítások]/[Rendszergazdai beállítások] lap(P. 109)
94
Beállításlista
Az összes lap általános beállításai
A nyomatási nézeten keresztül beállíthatja az egyes oldalakra vonatkozó alapvető nyomtatási funkciókat.
Továbbá megtekintheti a kedvenc beállításokat, visszaállíthatja a nyomtatási beállításokat alaphelyzetbe, stb.
Beállítások előnézete
Az aktuális nyomtatási beállításokat megjeleníti az előnézetben. Az alapvető nyomtatási funkciók beállíthatók
az előnézetre kattintva.
A Beállítások előnézete útmutató
megjelenítése
Váltás az egy-/kétoldalas nyomtatás között
Tűzés
Kattintson oda, ahol össze szeretné fűzni az
oldalakat. Füzetnyomtatás esetén ki- és
bekapcsolhatja a gerinckapcsozást.
Kötés helye
Kattintson az oldalnak arra a szélére, ahová a kötés
helyét be kívánja állítani.
Tárcsa elforgatása/csippentés: oldalelrendezés
váltása
Megváltoztathatja a papírlaponként nyomtatandó
oldalak számát.
Az oldalak száma megváltoztatható az egér
görgőjének forgatásával, amennyiben a kurzor a
beállítási előnézet felett helyezkedik el. Ha
érintőképernyőt használ, az oldalak számát a
beállítási előnézet feletti csípés mozdulattal
változtathatja meg.
[Kedvenc beállítások]
Megjeleníti a regisztrált kedvenc beállítások listáját.
[Regisztrálás]
Lehetővé teszi, hogy kedvenc beállításként regisztrálja az aktuális nyomtatási beállításokat.
☞ [Kedvenc beállítások regisztrálása] párbeszédpanel
[Név]
Megad egy, a kedvenc beállításokhoz hozzárendelendő nevet.
[Ikon]
Megad egy, a kedvenc beállításokhoz hozzárendelendő ikont.
[Megjegyzés]
Megad egy megjegyzést a kedvenc beállításaihoz. Ha szükséges, írja be.
[Beállítások megtekintése]
Megjeleníti a kedvenc beállítások tartalmát.
[Nyomtatási beállítások visszaállítása]
Az összes lap nyomtatási beállítását a normál konfigurációnak megfelelő értékekre állítja vissza.
95
Beállításlista
[Alapértékek visszaállítása]
A nyitott lap összes nyomtatási beállítását a normál konfigurációnak megfelelő értékekre állítja vissza.
Kapcsolódó témakörök
Kedvenc beállítások regisztrálása(P. 82)
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése(P. 83)
96
Beállításlista
[Fő] lap
Beállíthat alapvető nyomtatási funkciókat.
[Oldalméret]
Megjeleníti az alkalmazásban vagy a [Részletek] alatt beállított oldalméretet.
[Részletek]
Lehetővé teszi, hogy beállítsa a dokumentum méretét, illetve a nagyítást vagy a kicsinyítést.
[Kimeneti méret]
Megadja a tényleges oldalméretet a nyomtatáshoz. Az [Oldalméret] beállítástól eltérő méret választása esetén
a nyomtatási adatokat a rendszer automatikusan a beállított papírmérethez nagyítja vagy kicsinyíti.
[Tájolás]
Megadja a nyomtatási adatok tájolását.
[Példányszám]
Megadja a nyomtatandó példányszámot.
[Kétoldalas nyomtatás]
A papír mindkét oldalára nyomtat. A kétoldalas nyomtatást támogató nyomtatók alapértelmezett beállítása:
[Kétoldalas nyomtatás].
[Kötés helye]
Megadja a kötés helyét.
[Részletek]
Lehetővé teszi, hogy megadja a kötési margó szélességét. Ha meg van adva kötési margó, a nyomtatási
terület csak a kötési margó szélességének mértékével csökken. Ha a [Kép igazítása a kötési margóhoz] > [Kép
kicsinyítése] lehetőséget választja, a nyomtatási adatokat a rendszer lekicsinyíti annyira, hogy illeszkedjenek
a nyomtatási területhez. Ha a [Kép eltolása] lehetőséget választja, a nyomtatási adatokat a rendszer eltolja és
változatlanul hagyja. Ebben az esetben előfordulhat, hogy az adatok egy része nem a nyomtatási területre
esik, és nem lesz kinyomtatva.
[Könyvnyomtatás]
A dokumentum oldalait úgy rendezi el a nyomtatáshoz, hogy félbehajtva könyvet készíthessen belőle.
[Részletek]
Könyvnyomtatás végrehajtásakor lehetővé teszi a részletes beállítások, például a nyitási irány és a kötési
margó szélességének beállítását.
☞ [Könyvbeállítások] párbeszédpanel
[Kötés]
Megadja, hogy egy dokumentum egy könyv készítésekor jobbra vagy balra nyíljon.
[Kötési margó szélessége]
Megadja a kötési margó szélességét.
[Készletekre osztás könyv elrendezéshez]
97
Beállításlista
Több készletben hoz létre egy könyvet. Válassza ki a [Készletekre osztás] beállításnál, hogy automatikusan
vagy manuálisan osztja készletekre a tartalmat. Ha manuálisan osztja fel, a [Lap/köteg] beállításnál adja meg,
hány oldal legyen az egyes készletekben.
[Oldalelrendezés]
Több oldalt egy lapon elrendezve nyomtat ki.
[Tűzés]
Nyomtatási adatok kiadásakor összetűzi az oldalakat. Válassza ki a tűzés(ek) helyét.
[Be (Környezetbarát (tűzésmentes))] beállítással tűzők nélkül nyomja össze a papírt.
Az elérhető tűzési helyek a kimeneti papírmérettől, a papír behúzásának irányától, valamint a papírforrás
módjától függenek.
[Színes mód]
Vált a színes és a fekete-fehér nyomtatás között.
MEGJEGYZÉS
● Ha a [Színes mód] > [Színes] elemet választja, a rendszer alapértelmezés szerint az egyes oldalakról eldönti,
hogy színesek vagy szürkeárnyalatosak, és annak megfelelően állítja be a színmódot.
● Ha minden oldalt színesben szeretne kinyomtatni, tiltsa le a [Hibaelhárítás] > [Automatikus (színes/ff)]
beállítást a [Támogatás/eszköz] lapon.
[Kimeneti mód]
Megadja a nyomtatási adatok kiadási módját. PIN-kódot is beállíthat a nyomtatási adatokhoz, vagy az eszközre
mentheti a nyomtatási adatokat.
[Nyomtatás]
Normál nyomtatás végrehajtása.
[Védett nyomtatás]
A nyomtatási adatokhoz hozzáad egy PIN-kódot, és elmenti az eszközön. Ez a funkció többek között bizalmas
dokumentumok nyomtatásánál bizonyulhat hasznosnak.
A mentett adatok nyomtatásához meg kell adni a PIN-kódot az eszköz kezelőpaneljén.
MEGJEGYZÉS
● Ha engedélyezte a Windows nyomtatási beállításaiban a [PIN-kóddal védett nyomtatás] beállítást és az
illesztőprogrammal való nyomtatást, a nyomtatási feladat alapértelmezésként biztonságos nyomatként
készül el.
[Tárolás a postafiókban]
A nyomtatási adatokat az eszköz egy fiókjába menti. A tárolt adatok egyesítése vagy a beállítások módosítása
az eszköz kezelőpaneljéről vagy a Távoli felhasználói felületről hajtható végre.
[Egyéni papír]
Lehetővé teszi a nyomtatáshoz használható egyéni papírméretek regisztrálását.
Azok az elemek, amelyekhez ( ) van csatolva, szabványos papírméretek. Ezek nem szerkeszthetők és nem
törölhetők.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 95)
98
Beállításlista
Méretezés(P. 61)
PIN-kód hozzáadása a nyomtatási adatokhoz(P. 67)
Nyomtatási adatok tárolása(P. 68)
Könyvnyomtatás(P. 72)
Összefűzött könyvnyomtatás(P. 74)
Oldalszámok nyomtatása ugyanazon a helyen a lapok első és hátsó oldalán(P. 75)
Egyéni papírméretek regisztrálása(P. 79)
99
Beállításlista
[Oldalelrendezés] lap
Kiválaszthat egy elrendezést, vagy megadhat oldalmódosításokat nyomtatáskor.
[Könyvnyomtatás]
A dokumentum oldalait úgy rendezi el a nyomtatáshoz, hogy félbehajtva könyvet készíthessen belőle.
[Részletek]
Könyvnyomtatás végrehajtásakor lehetővé teszi a részletes beállítások, például a nyitási irány és a kötési
margó szélességének beállítását.
☞ [Könyvbeállítások] párbeszédpanel
[Kötés]
Megadja, hogy egy dokumentum egy könyv készítésekor jobbra vagy balra nyíljon.
[Kötési margó szélessége]
Megadja a kötési margó szélességét.
[Készletekre osztás könyv elrendezéshez]
Több készletben hoz létre egy könyvet. Válassza ki a [Készletekre osztás] beállításnál, hogy automatikusan
vagy manuálisan osztja készletekre a tartalmat. Ha manuálisan osztja fel, a [Lap/köteg] beállításnál adja meg,
hány oldal legyen az egyes készletekben.
[Vízjel beszúrása]
Áttetsző karaktereket (például [SZIGORÚAN TITKOS] vagy [VÁZLAT]) helyez a nyomtatási adatokra
nyomtatáskor.
[Részletek]
Lehetővé teszi új vízjelek létrehozását és a meglévők szerkesztését.
☞ [Vízjel szerkesztése] párbeszédpanel
[Vízjelek listája]
Megjeleníti a regisztrált vízjelek listáját. Ha kijelöl egy vízjelet, annak részletes beállításai az előnézetben és a
[Tartalom] területen jelennek meg.
Ha kiválaszt egy vízjelet, és a [
] (Kijelölt vízjel léptetése felfelé) vagy a [
] (Kijelölt vízjel léptetése
lefelé) ikonra kattint, módosíthatja annak helyét a vízjelek sorrendjében.
[Hozzáadás]
Lehetővé teszi egy új vízjel felvételét a [Vízjelek listája] elemei közé.
[Szerkesztés]
Lehetővé teszi a kijelölt vízjel szerkesztését.
[
] (Törlés)
Törli a kijelölt vízjelet.
MEGJEGYZÉS
● A vízjel szövegét a [Hozzáadás] vagy a [Szerkesztés] gombra kattintva adhatja meg → a [Jellemzők] > [Szöveg]
elemnél. Az alábbi szöveget a „\” szimbólum és adott karakterek kombinálásával adhatja meg.
\d: Dátum
\t: Idő
100
Beállításlista
\u: Felhasználónév
\s: Számítógép neve
\j: Feladatnév
Ha a „\” karaktert szeretné megadni, írja be a „\\” karaktereket a [Szöveg] területre.
[Keret hozzáadása]
Szegélyt nyomtat az oldal szélére.
[Poszter]
Egyetlen oldal nyomtatási adatait több papírlapra nagyítja és nyomtatja ki. A kinyomtatott lapok összeillesztve
egyetlen nagyméretű, poszterszerű nyomatot alkotnak.
Ha az [Egyéni] lehetőséget választotta, megadhatja a sorok és oszlopok számát.
[Részletek]
Többek között lehetővé teszi az olyan részletek beállítását, mint a nyomtatni kívánt oldaltartomány vagy a
kerettel történő nyomtatás.
☞ [Poszterbeállítások] párbeszédpanel
[Nyomtatandó oldalak]
Meghatározza a nyomtatandó oldalak tartományát. Mindössze néhány oldalt is megadhat.
Ha kiválasztotta a sorok és oszlopok számát az [Egyéni] lapon, numerikusan megadhatja a nyomtatási
tartományt és az oldalak számát.
[Lapok 90 fokos elforgatása]
90 fokkal elforgatja az [Fő] lap > [Tájolás] beállításában megadott oldalakat.
Ha az [Auto] lehetőséget választotta, akkor az oldalak abba az irányba lesznek tájolva, amelyben a nyomtatási
adatok mérete nagyobb.
[Margókeretek nyomtatása]
Szegélyeket nyomtat más lapokhoz, amelyek útmutatóként szolgálnak több lap egymáshoz illesztéséhez.
[Margók beállítása a kivágáshoz/beillesztéshez]
Megadja a nyomtatáskor használandó vágási/illesztési szélességek és margók értékeit.
[Standard] beállítás esetén a margók szélessége 20 mm. A [Vékony] és [Vastag] beállításokkal 10 mm-rel
csökkentheti, illetve növelheti az értéket a [Standard] beállítás értékéhez viszonyítva.
Ha kiválasztja a [Jelzők nyomtatása az igazításhoz] lehetőséget, a rendszer a vágásokat és illesztéseket
megkülönböztető szimbólumokat is kinyomtat.
[Vegyes méretek/tájolások]
Lehetővé teszi olyan adatok nyomtatását, amelyeknél az oldalméret és a tájolás oldalanként eltérő.
[Részletek]
Lehetővé teszi a méretek kombinálásának és az oldalak igazítási módszerének megadását.
[Fejléc/lábléc]
Lehetővé teszi fej- vagy lábléc hozzáadását a nyomtatási adatokhoz. A fejléc vagy lábléc pozícióját és
formátumát is beállíthatja.
Könyvnyomtatás vagy kétoldalas nyomtatás esetén az oldalszámokat beállíthatja úgy, hogy azok ugyanarra a
helyre essenek a lap első és hátsó oldalán.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 95)
Vízjel hozzáadása(P. 62)
101
Beállításlista
Nagyméretű poszter nyomtatása több papírlapra(P. 63)
Könyvnyomtatás(P. 72)
Összefűzött könyvnyomtatás(P. 74)
Oldalszámok nyomtatása ugyanazon a helyen a lapok első és hátsó oldalán(P. 75)
102
Beállításlista
[Papíradagolás] lap
Beállíthatja a papírforrást és a papírforrás-információkat.
MEGJEGYZÉS
● Az opcióként telepített papírmagazinoktól és azok kombinációitól függően az illesztőprogramban megjelenő
papírforrás-információ eltérhet a készüléken megjelenőtől. Emiatt előfordulhat, hogy nem tudja lekérni a
készülék papírforrásokra vonatkozó megfelelő adatait.
[Papírforrás]
Megadja a nyomtatáshoz használni kívánt papírforrást. Ha az [Auto] beállítást adja meg, a rendszer
automatikusan a kimeneti papírmérethez megfelelő papírforrást választja ki.
[Papírforrás-információ]
Megjeleníti a papírforrásokban beállított papírral kapcsolatos információkat. Egy használni kívánt megjegyzést
beállíthat az egyes papírforrásokhoz.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 95)
103
Beállításlista
[Befejező művelet] lap
A befejezéshez kapcsolódó beállításokat, például a gyűjtést, fűzést stb. konfigurálhatja.
Gyűjtés
Csoportosítás
Lyukasztás
Eltolás
Tűzés
[Kimeneti mód]
Beállít egy szétválasztó módszert a többpéldányos nyomtatáshoz.
[Gyűjtés]
Az oldalak sorrendjében nyomtatja ki a megadott számú példányt.
[Csoportosítás]
Az azonos oldalszámú lapokat csoportosítva nyomtatja ki a megadott számú példányt.
[Tűzés]
Nyomtatási adatok kiadásakor összetűzi az oldalakat. Válassza ki a tűzés(ek) helyét.
[Be (Környezetbarát (tűzésmentes))] beállítással tűzők nélkül nyomja össze a papírt.
Az elérhető tűzési helyek a kimeneti papírmérettől, a papír behúzásának irányától, valamint a papírforrás
módjától függenek.
[Lyukasztás]
A lapokat lyukakkal nyomtatja ki az összefűzéshez. Ez a funkció csak akkor használható, ha engedélyezve van
az eszközön. A választható lyukasztástípus az eszközhöz csatlakoztatott opcionális egységtől függ.
[Eltolás]
Eltolja az egyes lapkészletkimeneteket.
[Eltolt intervallum megadása: Minden]
Úgy nyomtat ki oldalakat, hogy egyes megadott számú oldalak el vannak tolva.
[Hajtogatás]
Összenyomja a félbehajtott lapok gerincét, és kiadja a lapokat.
104
Beállításlista
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 95)
Összefűzött könyvnyomtatás(P. 74)
105
Beállításlista
[Minőség] lap
Beállíthat egy nyomtatásfeldolgozási módot, amely egyezik a nyomtatási adatok tartalmával.
[Minőség részletes beállításai]
Lehetővé teszi a nyomtatási minőség részleteinek beállítását.
☞ [Minőség részletes beállításai] párbeszédpanel
[Élesség (fotó)]
Nyomtatásnál megerősíti a képek, foltok stb. kontúrjait.
[Tiszta fekete feldolgozás]
Meghatároz egy célobjektumot, és a nem fehér szakaszokat feketében nyomtatja ki.
[Szürkekompenzálás]
Meghatároz egy célobjektumot, és a fekete és szürke adatokat megbízhatóan feketén és szürkén nyomtatja
ki.
[Egyeztetés beállításai]
Lehetővé teszi egy egyeztetési művelet megadását a színigazításhoz.
☞ [Egyeztetés beállításai] párbeszédpanel
[Gamma beállítása]
Lehetővé teszi a gammabeállítással történő nyomtatást.
[Kétszínű nyomtatás]
Két színben nyomtat úgy, hogy a nyomtatási adatok színadat nélküli részét a fekete árnyalataiban, a
színadatokkal rendelkező részt pedig a megadott szín árnyalatainak felhasználásával nyomtatja ki.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 95)
106
Beállításlista
[Támogatás/eszköz] lap
Konfigurálhatja az illesztőprogram környezetének beállításait, az eszközinformációk beállításait stb.
[Beállítások megtekintése]
Megjelenít egy listát, hogy ellenőrizhesse az aktuális beállításokat.
[Kedvenc beállítások szerkesztése]
Lehetővé teszi a [Kedvenc beállítások] lista szerkesztését, amelyet importálhat vagy exportálhat, hogy más
számítógépeken is használhassa.
☞ [Kedvenc beállítások szerkesztése] párbeszédpanel
[Kedvenc beállítások]
Felsorolja a regisztrált kedvenc beállításokat, majd a kijelölt beállítások tartalmát a [Beállítások] területen
jeleníti meg. A hagyományostól eltérő beállításokat félkövérrel jelöli.
Ha kedvenc beállításokat jelöl ki, és [
vagy [
] (A kiválasztott kedvenc beállítás léptetése egy szinttel felfelé)
] (A kiválasztott kedvenc beállítás léptetése egy szinttel lefelé) ikonra kattint, módosíthatja a
beállítások helyét a kedvencek sorrendjében.
[Importálás]
Lehetővé teszi a fájlként (*.profile) mentett kedvenc beállítások importálását és felvételüket a [Kedvenc
beállítások] közé.
[Exportálás]
Lehetővé teszi a kiválasztott kedvenc beállítások fájlként (*.profile) történő exportálását.
[
] (Törlés)
Törli a kiválasztott kedvenc beállításokat.
[Megjegyzés]
Megjegyzéseket jelenít meg a kiválasztott kedvenc beállításokról.
[Szerkesztés]
Lehetővé teszi a kiválasztott kedvenc beállítások következő tulajdonságainak szerkesztését: [Név], [Ikon] és
[Megjegyzés].
[Hibaelhárítás]
Lehetővé teszi a részletes illesztőprogram-működési beállítások konfigurálását speciális nyomtatáshoz vagy
alkalmazásokhoz. A [Hibaelhárítás] párbeszédpanel [Beállítások listája] pontjának egyik elemét kiválasztva
részletes magyarázatot jeleníthet meg.
[Beállítások]
Lehetővé teszi az illesztőprogram által megjelenített papírméretek és a megjelenítési nyelv módosítását az
egyéni igényeinek vagy annak megfelelően, hogy melyik régióban használja az illesztőprogramot, elindíthatja
a kedvenc beállítások megadását stb. Ha módosítani kívánja a megjelenítési nyelvet, a [Nyelv] részben válassza
ki a használni kívánt nyelvet, majd zárja be és nyissa meg újra a nyomtatási beállítások képernyőjét.
[Hitelesítési információk beállításai]
Lehetővé teszi a nyomtatás kezelését a részlegazonosító-kezelési vagy felhasználói hitelesítési funkcióval.
107
Beállításlista
A megjelenített képernyő [Ellenőrzés] elemére kattintva ellenőrizheti, hogy az eszközben beállított hitelesítési
adatok és a beírt tartalom egyeznek-e.
[Felhasználónév-beállítások]
Lehetővé teszi egy, a nyomtatási feladatokhoz használható felhasználónév megadását. A beállított
felhasználónév megjelenik az eszköz vezérlőpultján, és a rendszer ezt fogja használni a fej- és láblécben
megjelenő felhasználónévként is.
MEGJEGYZÉS
● Ha a felhasználói hitelesítési funkciót használja, a felhasználói hitelesítési funkcióhoz beállított felhasználónév
elsőbbséget élvez.
[Eszközbeállítások]
Lehetővé teszi az eszközbeállítások és a rendszergazdai beállítások konfigurálását.
MEGJEGYZÉS
● Ha az [Eszközbeállítások] elemre kattint, a rendszer egy megerősítési képernyőn rákérdez, hogy szeretné-e
menteni a beállításokat, és a nyomtatási beállítások képernyője bezárul.
[Névjegy]
Megjeleníti az illesztőprogram verzióinformációit.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 95)
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése(P. 83)
A hitelesítési funkció beállítása(P. 87)
A felhasználónév beállítása(P. 89)
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele(P. 46)
108
Beállításlista
[Eszközbeállítások]/[Rendszergazdai beállítások] lap
Ellenőrizheti a beállításokat, konfigurálhatja a részlegazonosító-kezelési funkció beállításait és az eszközhöz
kapcsolódó rendszergazdai beállításokat.
MEGJEGYZÉS
● A nyomtatási beállítások képernyőjére való visszatéréshez jelenítse meg azt az [Eszközök és nyomtatók]
eszközikonjáról az asztali alkalmazás nyomtatási menüjéből.
[Eszközbeállítások] lap
[Eszközinformáció lekérése]
Eszközinformációkat kérdez le, majd alkalmazza azokat a beállításokra.
[Beállítási lehetőségek listája]
Beállítási információkat jelenít meg lista formájában az eszközhöz csatlakoztatott papírkimenet, papírforrás
stb. beállításairól.
Ha az egyes beállításokhoz tartozó beállításokat manuálisan szeretné megadni, az elem kiválasztása után
állítsa be a [Beállítási lehetőségek listája] alatt megjelenő elemet.
[Hitelesítés funkció]
A nyomtatást a részlegazonosító-kezelési vagy a felhasználói hitelesítési funkció segítségével kezeli. Kattintson
a [Beállítások] elemre, és válassza ki a használni kívánt hitelesítési funkciót.
[Alapértelmezett felhasználónév]
Lehetővé teszi egy felhasználónév alapértelmezett értékének beállítását, amelyet a nyomtatási feladatokhoz
használhat. A beállított felhasználónév megjelenik az eszköz vezérlőpultján, és a rendszer ezt fogja alkalmazni
a fej- és láblécben megjelenő felhasználónévként is.
Ennek az elemnek a beállításához engedélyeznie kell a [Rendszergazdai beállítások] lap > [A felhasználónév
módosítható] elemét.
[Papírforrás-információ]
Megjeleníti a papírforrásokban beállított papírral kapcsolatos információkat. Egy használni kívánt megjegyzést
beállíthat az egyes papírforrásokhoz.
MEGJEGYZÉS
● Az opcióként telepített papírmagazinoktól és azok kombinációitól függően az illesztőprogramban megjelenő
papírforrás-információ eltérhet a készüléken megjelenőtől. Emiatt előfordulhat, hogy nem tudja lekérni a
készülék papírforrásokra vonatkozó megfelelő adatait.
[IP-cím beállításai]
Lehetővé teszi annak megadását, hogy azon eszköz IP-címét, amelynek az adatait le kívánja kérni, a rendszer
automatikusan észleli-e, vagy manuálisan kell megadni. Ha az IP-cím nem oldható fel, egy IP-cím megadásával
kérheti le az eszköz adatait.
Ha az IP-címet ezzel a beállítással adja meg, a nyomtatáshoz használt portra nem lesz alkalmazva.
109
Beállításlista
[Névjegy]
Megjeleníti az illesztőprogram verzióinformációit.
[Rendszergazdai beállítások] lap
[Beállítások listája]
Lista formájában jeleníti meg az eszköz rendszergazdai beállításait és azok tartalmát, az alapértelmezett
beállítások kezelése érdekében.
[Rendszergazdai beállítások módosítása]
Lehetővé teszi a felhasználói jogok és az egyes beállítások módosítását a [Beállítások listája] lapon.
Kapcsolódó témakörök
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele(P. 46)
A hitelesítési funkció beállítása(P. 87)
A felhasználónév beállítása(P. 89)
110
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .................................................................................................................................................... 112
Nem található eszköz a hálózaton ................................................................................................................... 113
Az eszköz ikonja a telepítés után nem jelenik meg ........................................................................................ 115
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg ......................................................... 116
A nyomtatási beállítások az illesztőprogram telepítését követően az alapértelmezett beállításokra állnak
vissza .................................................................................................................................................................. 120
111
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ez a rész a gyakori problémák megoldásait ismerteti.
Nem található eszköz a hálózaton(P. 113)
Az eszköz ikonja a telepítés után nem jelenik meg(P. 115)
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenik meg(P. 116)
A nyomtatási beállítások az illesztőprogram telepítését követően az alapértelmezett beállításokra
állnak vissza(P. 120)
112
Hibaelhárítás
Nem található eszköz a hálózaton
Ha a telepítés során megad egy hálózati nyomtató portot, előfordulhat, hogy az eszköz nem jelenik meg a
megosztott nyomtatók listájában.
Ebben az esetben a problémának számos más oka lehet. Módosítsa a beállításokat szükség szerint az egyes
„Megoldás” pontok alapján.
1. Ok
Az operációs rendszer hálózati beállításai nem megfelelőek.
Megoldás
Ellenőrizze, hogy az operációs rendszer rendelkezik-e a szükséges hálózati beállításokkal. Ha nem, módosítsa a
beállításokat az alábbi eljárásnak megfelelően.
(1) Jelenítse meg a [Hálózati és megosztási központ] lapot → ellenőrizze a használt hálózati profilt az [Aktív
hálózatok megtekintése] területen.
A [Hálózati és megosztási központ] lapot a következőképpen jelenítheti meg.
Windows 10/Server 2016/Server 2019 rendszeren
Válassza ki a [Gépház] > [Hálózat és internet] > [Ethernet] elemet → kattintson a [Hálózati és megosztási
központ] gombra.
Windows 8.1/Server 2012 R2 rendszeren
Kattintson a [Vezérlőpult] > [Hálózat és internet] > [Hálózati és megosztási központ] elemre.
(2) Kattintson a [Speciális megosztási beállítások módosítása] lehetőségre.
(3) Ha az (1)(P. 113) lépésben megerősített hálózati profilban ki van választva a [Hálózat felderítése] >
[Hálózatfelderítés kikapcsolása] lehetőség, válassza a [Hálózatfelderítés bekapcsolása] lehetőséget.
(4) Kattintson a [Módosítások mentése] lehetőségre.
Ha Administrator jelszó vagy megerősítés szükséges, adja meg a jelszót vagy a megerősítési adatokat.
2. Ok
Az operációs rendszer beállításai nem teszik lehetővé a készülékek felderítését.
Megoldás
Amennyiben egy adott készüléket meg szeretne jeleníteni a megosztott nyomtatók listájában, az alábbi eljárás
szerint módosítsa az operációs rendszer beállításait.
(1) Kattintson a [Programok] > [Programok és szolgáltatások] pontra a Windows [Vezérlőpult] elemében.
(2) Kattintson a [Windows-szolgáltatások be- és kikapcsolása] lehetőségre a [Programok és szolgáltatások]
képernyőn.
(3) Engedélyezze az [SMB 1.0/CIFS rendszerű fájlmegosztási támogatás] funkciót a [Windows-szolgáltatások]
képernyőn → kattintson az [OK] gombra.
Az új beállítás érvényesítéséhez esetleg újra kell indítania a számítógépet.
Kiszolgáló operációs rendszer esetén válassza a [Kezelés] > [Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása]
pontot a [Kiszolgálókezelő] menüben, és engedélyezze a [Szolgáltatások] > [SMB 1.0/CIFS rendszerű
fájlmegosztási támogatás] funkciót.
(4) Az illesztőprogram telepítését követően állítsa vissza a beállítások alapértékét.
A beállítások fentiekben részletezett módosítására csak az illesztőprogram telepítéséhez van szükség. Az
illesztőprogram telepítését követőn ajánlatos visszaállítani az [SMB 1.0/CIFS rendszerű fájlmegosztási
támogatás] funkció eredeti beállítását.
113
Hibaelhárítás
3. Ok
A hálózati környezetben az eszközök nem felderíthetők.
Megoldás
● Egy TCP/IP hálózati környezetben úgy végezze a beállítást, hogy a felderítendő eszköz és a számítógép,
melyet használ, ugyanazon az alhálózaton legyen.
● Ha nem TCP/IP hálózati környezethez van csatlakoztatva, a nyomtatóillesztőt egy port vagy IP-cím
megadásával telepítse.
4. Ok
A felderített készülékhez tartozó meghajtó már telepítve van.
Megoldás
Ha az eszközök felderítésével szeretne telepíteni egy illesztőprogramot, először távolítsa el az
illesztőprogramot, majd derítse fel újra.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés telepítő használatával(P. 19)
114
Hibaelhárítás
Az eszköz ikonja a telepítés után nem jelenik meg
Ha az eszköz ikonja a telepítés befejeztével nem jelenik meg az [Eszközök és nyomtatók] listában, akkor a
problémának több oka is lehet. Az eszköz ikonjának megjelenítéséhez szükséges lépéseket keresse a
„Megoldás” témakörben.
1. Ok
A képernyő nem frissült.
Megoldás
Kattintson a címsorban található [
] (Frissítés) gombra a képernyőn megjelenő információk frissítéséhez.
2. Ok
Az illesztőprogram telepítése folyamatban van, vagy a telepítés nem megfelelően ment végbe.
Megoldás
Várjon a telepítés befejeződéséig. Ha az illesztőprogram ikonja egy kis idő eltelte után sem jelenik meg, akkor
telepítse újra az illesztőprogramot.
115
Hibaelhárítás
A Windows szokásos Nyomtatási beállítások
képernyője jelenik meg
Az illesztőprogram telepítése után is előfordulhat, hogy a Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője
jelenik meg az illesztőprogram Nyomtatási beállítások képernyője helyett. Ebben az esetben a problémának
több oka lehet.
Jelenítse meg az illesztőprogram Nyomtatási beállítások képernyőjét az „Ok” és „Megoldás” szakaszokban leírtak
szerint, amelyek a szokásos Windows Nyomtatási beállítások képernyőket ismertetik.
Ha az eszköz az [Eszközök és nyomtatók] területen lévő ikonjából vagy egy
asztali alkalmazásból van megjelenítve
Az alábbi képernyő az [Eszközök és nyomtatók] területen lévő eszközikonból vagy az asztali alkalmazással
történő nyomtatáskor jelenik meg.
1. Ok
Az illesztőprogram nincs megfelelően telepítve a megosztott nyomtatási környezetben található
ügyfélre.
Megoldás
A számítógépek megosztott nyomtatási ügyfélként való beállításának lépéseit követve telepítse az
illesztőprogramot.
116
Hibaelhárítás
2. Ok
Az illesztőprogramot a Windows Nyomtató hozzáadása funkciójával telepítették (egy inf fájl
megadásával vagy a Windows Update használatával).
Megoldás
Telepítse az illesztőprogramot az illesztő használatával.
Amennyiben a környezet nem teszi lehetővé az illesztőprogram illesztővel történő telepítését, akkor a
Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyőjét használhatja.
3. Ok
Előfordulhat, hogy valamilyen probléma lép fel a nyomtató-illesztőprogram telepítésekor.
Megoldás
Távolítsa el a nyomtató-illesztőprogramot, majd telepítse újra a megfelelő eljárást követve.
4. Ok
Az illesztőprogram Windows Update használatával történő frissítése miatt az illesztőprogram már nincs
társítva a nyomtatási beállítások képernyőhöz.
Megoldás
Töltse le a legújabb illesztőprogramot a Canon webhelyéről (https://global.canon/), és a telepítő használatával
frissítse az illesztőprogramot.
Áruházbeli alkalmazásból való megjelenítéskor
Áruházbeli alkalmazásból történő nyomtatáskor az alábbi képernyő jelenik meg.
117
Hibaelhárítás
1. Ok
A használt számítógép nem tud csatlakozni az internethez.
Megoldás
Az áruházbeli alkalmazásokból való nyomtatáshoz szükséges funkciókat a rendszer a Windows Áruházból
telepíti az interneten keresztül. Ellenőrizze, hogy a használt számítógép el tudja-e érni a Windows Áruházat,
majd telepítse újra az illesztőprogramot
2. Ok
A Windows-bejelentkezéshez használt fiók nincs társítva Microsoft-fiókkal.
Megoldás
A Windows Áruházból egy Microsoft-fiók használatával végezhet telepítést.
Ha a Windows rendszerbe nem egy Microsoft-fiókkal jelentkezik be (helyi fiók vagy tartományfiók), akkor az
alábbi eljárás szerint társítania kell a használt fiókot egy Microsoft-fiókkal, majd ezt követően kell elvégeznie a
telepítést.
(1) Jelenítse meg a [Fiókok] képernyőt.
Windows 10 rendszeren
Válassza a [Gépház] > [Fiókok] lehetőséget.
Windows 8.1 rendszeren
118
Hibaelhárítás
Jelenítse meg a gombok sávját az [Asztal] képernyőn → válassza a [
Beállítások] > [Gépház] > [Fiókok]
lehetőséget.
(2) Állítson be társítást egy Microsoft-fiókkal.
Windows 10 rendszeren
Válassza a [Az Ön adatai] > [Bejelentkezés Microsoft-fiókkal] lehetőséget.
Windows 8.1 rendszeren
Válassza a [Saját fiók] > [Összekapcsolás Microsoft-fiókkal] lehetőséget.
Ha befejezte a beállítások konfigurálását a képernyőn szereplő utasítások szerint, ellenőrizze, hogy a társított
Microsoft-fiók megjelenik-e a fiókadatokban.
3. Ok
Az alkalmazás úgy van beállítva, hogy a Windows szokásos Nyomtatási beállítások képernyője jelenjen
meg.
Megoldás
Ha egy áruházi alkalmazásból végez nyomtatást, állítsa be azt úgy, hogy az illesztőprogram Nyomtatási
beállítások képernyője jelenjen meg.
(1) A Canon Office Printer Utility elindítása.
Windows 10 rendszeren
Válassza a Start menü > [Canon Office Printer Utility] menüpontját az alkalmazások listájából.
Windows 8.1/Server 2012 R2 rendszeren
Kattintson a [Kezdőképernyő] alján található [
] elemre > az [Alkalmazások] képernyő [Canon Office
Printer Utility] elemére.
(2) A Canon Office Printer Utility [Lehetőségek] képernyőjének megjelenítése.
Windows 10 rendszeren
Válassza az alkalmazás képernyőjének tetején lévő [
] menüt > [Gépház] > [Lehetőségek].
Windows 8.1/Server 2012 R2 rendszeren
Jelenítse meg a gombok sávját az [Asztal] képernyőn → válassza a [
Beállítások] > [Lehetőségek]
lehetőséget.
(3) Tiltsa le [A nyomtatási beállítások képernyő beállításai] > [Mindig megjelenik kompatibilitási üzemmódban]
elemet.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés telepítő használatával(P. 19)
Telepítés inf fájl megadásával(P. 24)
Telepítés Windows Update használatával(P. 26)
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz(P. 39)
Az illesztőprogram frissítése(P. 29)
Az illesztőprogram eltávolítása(P. 31)
119
Hibaelhárítás
A nyomtatási beállítások az illesztőprogram telepítését
követően az alapértelmezett beállításokra állnak vissza
A telepített illesztőprogram frissítése után, ha a nyomtatási beállítások egyike sem marad meg, és minden
nyomtatási beállítás visszaáll az alapbeállításokra, akkor a probléma oka a következő lehet. Orvosolja a
problémát a „Megoldás” szakasznak megfelelően.
Ok
A Windows jellemzői, vagy az illesztőprogram módosulása a funkciók bővítése vagy módosítása miatt.
Megoldás
Az eszköz információinak lekérése után módosítsa a nyomtatási beállításokat.
Az eszköz információinak lekéréséhez hajtsa végre az eszköz funkciói használatának engedélyezéséhez
szükséges lépéseket.
Kapcsolódó témakörök
Az eszközfunkciók elérhetővé tétele(P. 46)
120
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
121
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
122
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising