Canon | i-SENSYS MF237w | User manual | Canon i-SENSYS MF237w User manual

Canon i-SENSYS MF237w User manual
Windows
Generic fax-illesztőprogram
Telepítési útmutató
USRMA-3105-01 2018-12 hu
Copyright CANON INC. 2018
Tartalom
Bevezetés .............................................................................................................................................................
A kézikönyv használata
2
............................................................................................................................................. 3
A kézikönyvben használt jelölések
A felelősség korlátozása
........................................................................................................................... 4
............................................................................................................................................ 5
Copyright
.................................................................................................................................................................. 6
Védjegyek
................................................................................................................................................................. 7
Az illesztőprogram ismertetése ........................................................................................................
9
Használat előtt ..............................................................................................................................................
12
Telepítés előtti ellenőrzés ....................................................................................................................
14
A telepítésről
.......................................................................................................................................................... 15
Rendszer- és szolgáltatási követelmények
................................................................................................................ 17
Telepítési előkészületek és óvintézkedések
A „Readme” fájl
.............................................................................................................. 19
....................................................................................................................................................... 20
A telepítő használata ...............................................................................................................................
Telepítés az [Szokásos] opció kiválasztásával
Telepítés az [Egyéni] opció kiválasztásával
22
............................................................................................................ 23
............................................................................................................... 29
Telepítés az [USB-kapcsolat] opció kiválasztásával
.................................................................................................... 34
Telepítés a telepítő használata nélkül ....................................................................................... 39
Telepítés inf fájl megadásával
.................................................................................................................................. 40
Telepítés WSD-port használatával
............................................................................................................................ 42
A telepítésre vonatkozó beállítások ............................................................................................ 44
Átváltás szabványos TCP/IP-portra
Megosztott nyomtató beállításai
........................................................................................................................... 45
............................................................................................................................. 49
A megosztott nyomtatókiszolgáló beállításainak konfigurálása
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz
................................................................................ 50
......................................................................................................... 51
Az eszközinformációk lekérése funkció automatikus beállítása
................................................................................ 53
A telepítés frissítése és eltávolítás ............................................................................................... 57
Az illesztőprogram frissítése
.................................................................................................................................... 58
Az illesztőprogram eltávolítása
................................................................................................................................ 61
Faxküldés ...........................................................................................................................................................
Eszközadatok beállítása
65
.......................................................................................................................................... 66
Fax küldése számítógépről
...................................................................................................................................... 68
I
A Súgó használata
................................................................................................................................................... 72
Hibaelhárítás ..................................................................................................................................................
A rendszer nem ismeri fel a WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt
II
74
................................................................ 75
Bevezetés
Bevezetés
Bevezetés ................................................................................................................................................................ 2
A kézikönyv használata ......................................................................................................................................... 3
A kézikönyvben használt jelölések .................................................................................................................... 4
A felelősség korlátozása ....................................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Védjegyek ............................................................................................................................................................... 7
1
Bevezetés
Bevezetés
A kézikönyv használata(P. 3)
A felelősség korlátozása(P. 5)
Copyright(P. 6)
Védjegyek(P. 7)
2
Bevezetés
A kézikönyv használata
Ez a rész a kézikönyv használatához szükséges információkat ismerteti.
A kézikönyvben használt jelölések(P. 4)
3
Bevezetés
A kézikönyvben használt jelölések
Ez a rész a kézikönyvben használt szimbólumokat és beállításokat ismerteti.
A kézikönyvben használt szimbólumok
Ebben a kézikönyvben az elemek és az illesztőprogram használatakor követendő műveletek ismertetésében a
szimbólumok a következőket jelölik.
FONTOS
● Ez a jelzés a működésre vonatkozó követelményekre és korlátozásokra hívja fel a figyelmet. Figyelmesen
olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket a termék megfelelő használata, valamint a termék károsodásának
elkerülése érdekében.
MEGJEGYZÉS
● Ez a jelzés a műveletekre vonatkozó kiegészítő magyarázatokra hívja fel a figyelmet. Mindig olvassa el ezeket
a megjegyzéseket is.
A beállításokkal kapcsolatos információk
Ebben a kézikönyvben a számítógép képernyőjén megjelenő beállítások nevei a következő példáknak megfelelő
módon láthatók.
Példa:
[Küldés]
[OK]
4
Bevezetés
A felelősség korlátozása
A jelen dokumentumban lévő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A CANON INC. SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY FELTÉTELEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL EZEN ANYAGOKKAL
KAPCSOLATBAN, KIVÉVE AZ ITT MEGHATÁROZOTTAK SZERINT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGGEL, A FORGALOMKÉPESSÉGGEL, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGGAL VAGY A
JOGSÉRTÉS ELKERÜLÉSÉVEL KAPCSOLATOS GARANCIÁKAT. A CANON INC. NEM FELELŐS AZ EZEN ANYAGOK
HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖZVETLEN, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELMERÜLŐ KÁROKÉRT,
VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÖLTSÉGEKÉRT.
5
Bevezetés
Copyright
Copyright CANON INC. 2018
A Canon Inc. előzetes írott engedélye nélkül tilos a kiadvány bármely részét sokszorosítani, továbbítani, átírni,
adattároló rendszerekben tárolni, illetve bármilyen nyelvre vagy számítógépes nyelvre lefordítani bármilyen
formában vagy bármilyen módon, beleértve az elektronikus, mechanikus, mágneses, optikai, kémiai, kézi vagy
egyéb továbbítást.
6
Bevezetés
Védjegyek
A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
A macOS az Apple Inc. védjegye.
A dokumentumban szereplő egyéb termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.
7
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram ismertetése ................................................................................................................. 9
8
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram egy Windows rendszerhez készült fax-illesztőprogram, amely támogatja az irodai
használathoz készült Canon multifunkciós eszközöket.
Jellemzők
Számítógéppel létrehozott dokumentumok vagy képek kinyomtatása nélkül küldhet faxokat.
● Csökkenti a munkaidőt és a nyomtatási költségeket
● Tiszta, éles képeket és finom szövegeket küldhet
Fő jellemzők
Fedőlap csatolása
Fedőlapot csatolhat a továbbítandó adatokhoz. Az illesztőprogram már tartalmaz sablonokat. A fedőlapon
felsorolt elemek személyre szabhatók. Több célhelyre való küldés esetén az egyes célhelyeknek megfelelően
módosíthatja a fedőlapon megjelenő adatokat.
Célhelykezelés a címjegyzék használatával
A rendszeresen használt célhelyek címjegyzékben való rögzítése megkönnyíti a célhelyek megadását. A
címjegyzéket többek között CSV formátumban is exportálhatja. Ezenkívül más alkalmazás által használt
címjegyzékeket is importálhat.
A továbbított adatok részletes beállítása
A papírméretet és a lap tájolását is megadhatja, amely elrendezi az oldal adatait az egyes lapokon.
Ezenkívül megadhatja a küldés idejét és e-mailes értesítést állíthat be annak eredményéről.
Megerősített biztonság
Az illesztőprogramban beállíthatja, hogy a rendszer megerősítést kérjen a megadott célhelyet illetően, így
elkerülhető, hogy a faxot rossz célhelyre küldje. Továbbá a bejelentkezési hitelesítés, valamint a faxadat- és
képtároló funkciók segítségével rögzítheti, hogy a faxot mikor, ki és hová küldte.
Ha az alcím funkció támogatott, akkor a célhelyen lévő memóriatárakba is küldhet faxot.
MEGJEGYZÉS
● Ha telepíti a Canon Driver Information Assist Service szolgáltatást, miközben helyileg csatlakozik vagy
nyomtatót oszt meg, akkor lekérheti az eszközinformációkat. A jelen útmutató a Canon Driver Information
9
Az illesztőprogram ismertetése
Assist Service szolgáltatás segítségével történő eszközinformáció-lekérésre eszközinformáció-lekérő
funkcióként hivatkozik.
10
Használat előtt
Használat előtt
Használat előtt .................................................................................................................................................. 12
11
Használat előtt
Használat előtt
● Az Ön által használt eszköz által támogatott funkciók engedélyezéséhez és faxok küldéséhez meg kell adnia
az eszközbeállításokat. Az eszköz beállításai az [Eszközbeállítások] lap > [Eszközadatok lekérése] területén
érhetők el, de ha nem tudja lekérni azokat, akkor az [Eszközbeállítások] lapon manuálisan is beállíthatók.
● Az eszköztől függően elképzelhető, hogy az illesztőprogramból fax útján küldött feladatok a PS
nyomtatókiszolgáló naplófájljaiban nem lesznek rögzítve. Emellett a NetWare használatával küldött feladatok
esetében előfordulhat, hogy a naplózott adatok nem megfelelően lesznek rögzítve.
● Ha olyan faxkártyát választ, amely nem kompatibilis a használt nyomtatómodellel, és a kiválasztott vonal nem
érvényes küldéshez használható vonal, akkor előfordulhat, hogy a faxot a rendszer egy másik vonalon
keresztül küldi el.
● Ha olyan funkciót állít be az illesztőprogramban, amelyet az Ön által használt eszköz nem támogat, akkor az
nemkívánatos továbbítást eredményezhet. Elképzelhető, hogy faxokat sem fog tudni küldeni.
● A használható funkciók az alábbi feltételeknek megfelelően változhatnak.
- A használt eszköz és annak beállításai
- Az eszköz vezérlőszoftver-verziója
- Az eszköz kiegészítő egységeinek struktúrája
- Az illesztőprogram verziója
- A használt számítógépes környezet
● Ha Windows Áruházbeli alkalmazásból faxol, a beállítható funkciók száma korlátozott, mert nem jeleníthető
meg az illesztőprogram faxküldési beállítások képernyője.
● A kézikönyvben látható és leírt képernyőtartalmak és folyamatok stb. eltérhetnek a valóban megjelenőktől.
● Ez a kézikönyv Windows 10 rendszerre vonatkozó példákat tartalmaz.
12
Telepítés előtti ellenőrzés
Telepítés előtti ellenőrzés
Telepítés előtti ellenőrzés ........................................................................................................................... 14
A telepítésről ....................................................................................................................................................... 15
Rendszer- és szolgáltatási követelmények ........................................................................................................ 17
Telepítési előkészületek és óvintézkedések ...................................................................................................... 19
A „Readme” fájl .................................................................................................................................................... 20
13
Telepítés előtti ellenőrzés
Telepítés előtti ellenőrzés
Ez a szakasz ismerteti, hogy miket kell előzetesen ellenőriznie az illesztőprogram megfelelő telepítéséhez.
A telepítésről(P. 15)
Rendszer- és szolgáltatási követelmények(P. 17)
Telepítési előkészületek és óvintézkedések(P. 19)
A „Readme” fájl(P. 20)
14
Telepítés előtti ellenőrzés
A telepítésről
Ez a szakasz ismerteti, hogyan választhatja ki az illesztőprogram telepítési módját, illetve hogy milyen elemekre
van szükség az eszközinformációk lekérése funkció használatához.
A telepítési mód kiválasztása
Az illesztőprogram telepítéséhez olyan telepítési módszert válasszon, amely megfelel a használt eszköz
kapcsolati környezetének.
● TCP/IP hálózati környezet esetében: válassza a [Szokásos] elemet, majd végezze el a telepítést
● USB-kapcsolattal rendelkező környezett esetében: válassza az [USB-kapcsolat] elemet, majd végezze el a
telepítést
Ha az eszközt az alábbi csatlakozási környezetben szeretné használni, válassza az [Egyéni] elemet, majd végezze
el a telepítést.
● Nem TCP/IP protokollt használó hálózati kapcsolat
● Párhuzamos kapcsolat
Ha a [Szokásos] vagy az [USB-kapcsolat] kiválasztásával nem tudta elvégezni a telepítést, próbálkozzon egy
másik, például az [Egyéni] telepítési eljárással.
Az eszközinformációk lekérése funkció használatához szükséges elemek
Az eszközinformációk lekérése funkció esetében az eszközinformációk lekérési útvonala és a Canon Driver
Information Assist Service telepítési célja az alábbi tényezőknek megfelelően eltérő lehet.
● A nyomtatási sor típusa (helyi nyomtató vagy hálózati nyomtató)
● Az eszköz kapcsolódási módja (hálózati kapcsolat (LPR stb.) vagy helyi kapcsolat (USB))
● Kiszolgálókörnyezet (terminálkiszolgáló vagy XenApp/Presentation Server)
A Canon Driver Information Assist Service telepítési céljához a fenti tényezők kombinációi esetében szükséges
elemek alább láthatók.
Helyi nyomtató esetében:
- Hálózati csatlakozáskor: az eszközinformációk csak az illesztőprogrammal kérhetők le
- Helyi csatlakozáskor*: A Canon Driver Information Assist Service szolgáltatásnak telepítve kell lennie
ugyanazon a számítógépen
*A helyi csatlakozás esetében előfordulhat, hogy a használt eszköztől és környezettől függően nem tudja
használni az eszközinformációk lekérése funkciót.
Hálózati nyomtató esetében:
- Megosztott kiszolgálóhoz való csatlakozáskor: A Canon Driver Information Assist Service szolgáltatásnak
telepítve kell lennie a nyomtatókiszolgálón
- IPP-vel való csatlakozáskor: az eszközinformációk csak az illesztőprogrammal kérhetők le (IIS-csatlakozás
esetén a konfigurációs információk nem kérhetők le)
- SMB protokollal vagy NetWare-nyomtatóhoz való csatlakozás esetén: a címet a PortSetTool
eszköz segítségével kell megadni. A PortSetTool egy támogató eszköz olyan portok címeinek beállításához,
amelyek címei nem oldhatók fel. Mindazonáltal támogatja a 64-bites számítógépeket és a Windows Server
2008/7/8.1/10/Server 2016 operációs rendszert is.
15
Telepítés előtti ellenőrzés
Kapcsolódó témakörök
Az illesztőprogram ismertetése(P. 9)
Telepítés az [Szokásos] opció kiválasztásával(P. 23)
Telepítés az [Egyéni] opció kiválasztásával(P. 29)
Telepítés az [USB-kapcsolat] opció kiválasztásával(P. 34)
Telepítés inf fájl megadásával(P. 40)
16
Telepítés előtti ellenőrzés
Rendszer- és szolgáltatási követelmények
Ez a szakasz ismerteti az illesztőprogram használatához szükséges rendszerkörnyezeteket, valamint az eszköz
adatainak lekérése funkció használatához szükséges szolgáltatásokat és környezetet.
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszerek
Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Kiszolgálóalapú számítógépes környezetek esetében:
Operációs rendszerek kiszolgálókörnyezetben
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Kiszolgáló-összetevők
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808
VMware vSphere 4/5/5.1/5.5/6.0/6.5/6.7
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016
TS-RemoteApp on Windows Server 2008
Operációs rendszerek fürtkiszolgálókhoz
Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)
Windows Server 2012/2012 R2/2016
Számítógép
Minden olyan számítógép, amelyen a fenti operációs rendszerek valamelyike megfelelően futtatható.
MEGJEGYZÉS
● A legújabb operációs rendszerek és szervizcsomagok támogatásával kapcsolatos információért látogasson el
a Canon webhelyére (http://www.canon.com/).
Az illesztőprogram és az operációs rendszer megjelenítési nyelvének
kombinációi
Az illesztőprogram által támogatott nyelvek és az operációs rendszer megjelenítési nyelveinek kombinációjától
függően előfordulhat, hogy az eszköz nem működik megfelelően. Ezért ajánlott a telepítést a telepítő
indításakor alapértelmezés szerint kiválasztott nyelv használatával végezni.
17
Telepítés előtti ellenőrzés
Illesztőprogram által támogatott nyelvek
Angol / Arab / Baszk / Katalán / Egyszerűsített kínai / Hagyományos kínai / Cseh / Dán / Holland / Finn / Francia /
Német / Magyar / Olasz / Koreai / Maláj / Norvég / Lengyel / Portugál / Orosz / Szlovák / Spanyol / Svéd / Thai /
Török
A garantált működés hatóköre
Az operációs nyelve szerepel
az illesztőprogram által
támogatott nyelvek között
Az operációs nyelve nem
szerepel az illesztőprogram által
támogatott nyelvek között
A telepítés az operációs rendszer nyelvével
egyező nyelven történt
Garantált
--
A telepítés nem az operációs rendszer
nyelvével egyező nyelven történt
Garantált*
Nem garantált*
*Az eszköz megfelelő működése csak angol nyelv használatával történő telepítés esetén garantált. Azonban előfordulhat,
hogy az elrendezés hibás, vagy az illesztőprogram nem jelenik meg megfelelően.
Az eszközinformációk lekérése funkcióhoz szükséges szolgáltatások
Ha használni szeretné az eszköz adatainak lekérése funkciót, az alábbi szolgáltatásokra és környezetekre lesz
szüksége.
Operációsrendszer-szolgáltatások
Csak akkor használhatja az eszközinformációk lekérése funkciót, ha az alábbi szolgáltatások mindegyike
telepítve van az operációs rendszeren, és nem [Letiltva] értékű a beállításuk.
● Remote Procedure (RPC)
● TCP/IP NetBIOS Helper Service
● Workstation
Protokollok
UDP vagy TCP (IPv4 vagy IPv6)
Támogatott eszközkapcsolati konfigurációk
Hálózati csatlakozáskor: TCP/IP vagy IPX (a PortSetTool eszközzel kell beállítani)
Helyi csatlakozáskor (32 bites): USB vagy Centronix
18
Telepítés előtti ellenőrzés
Telepítési előkészületek és óvintézkedések
Ez a szakasz ismerteti az illesztőprogram helyes telepítésének előkészítését, valamint a telepítés során
betartandó óvintézkedéseket.
Telepítési előkészületek
Az illesztőprogram telepítése előtt hajtsa végre az alábbi műveleteket.
A telepítő beszerzése
A telepítőt az alábbi módokon szerezheti be.
● Letöltés a webhelyről (32 és 64 bites verziók)
Töltse le a Setup verziójú illesztőprogramot a Canon webhelyéről (http://www.canon.com/). Ha az inf verziót
tölti le, akkor a telepítéshez kövesse az inf fájl használatával történő telepítési eljárást.
● Mellékelt CD-ROM
A telepítésről(P. 15)
A telepítés menetének áttekintése után válassza ki a használt eszköz csatlakoztatási környezetének megfelelő
telepítési módot. Ha az eszközinformációk lekérése funkciót is használni szeretné, ellenőrizze a funkció
használatához szükséges elemeket.
A telepítés során betartandó óvintézkedések
Telepítés közben az alábbiakra figyeljen.
● Ha egy megjelenő képernyő rákérdez, hogy engedélyezi-e a számítógépen végzett módosításokat,
engedélyezze a módosításokat.
● Ha egy megjelenő Windows biztonsági képernyő arról tájékoztatja, hogy az illesztőprogram közzétevője nem
ellenőrizhető, engedélyezze a telepítést.
● Ha az illesztőprogramot a Canon Driver Information Assist Service segítségével szerzi be, és megjelenik egy,
a Windows tűzfal általi blokkolás eltávolítására vonatkozó figyelmeztetés, távolítsa el a blokkolást.
● Ha a telepítővel telepít egy illesztőprogramot, a meglévő illesztőprogramokat az új telepítésével egy időben
frissítheti.
● Meglévő illesztőprogram frissítésekor ügyeljen rá, hogy a telepítéskor a meglévő illesztőprogram nyelvét
válassza ki.
● Telepítés után a nyelv nem módosítható.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés az [Szokásos] opció kiválasztásával(P. 23)
Telepítés az [Egyéni] opció kiválasztásával(P. 29)
Telepítés az [USB-kapcsolat] opció kiválasztásával(P. 34)
Telepítés inf fájl megadásával(P. 40)
19
Telepítés előtti ellenőrzés
A „Readme” fájl
Az illesztőprogram telepítésével vagy használatával kapcsolatos óvintézkedések a „Readme” fájlban találhatók.
A „Readme” fájl az alábbi néven, az illesztőprogram csomagjának mappájában található.
Readme_hu-HU.hta
Ezenkívül, ha a telepítő használatával telepít, a [Fax telepítése] kiválasztásához a képernyőről is megnyithatja a
„Readme” fájlt.
20
A telepítő használata
A telepítő használata
A telepítő használata ..................................................................................................................................... 22
Telepítés az [Szokásos] opció kiválasztásával .................................................................................................... 23
Telepítés az [Egyéni] opció kiválasztásával ........................................................................................................ 29
Telepítés az [USB-kapcsolat] opció kiválasztásával ........................................................................................... 34
21
A telepítő használata
A telepítő használata
Ez a szakasz a telepítő használatát ismerteti, amely a mellékelt CD-ROM-on található, illetve letölthető az
internetről.
Válassza ki az eszköz kapcsolati konfigurációjának és telepítési módjának leginkább megfelelő eljárást.
Telepítés az [Szokásos] opció kiválasztásával(P. 23)
Telepítés az [Egyéni] opció kiválasztásával(P. 29)
Telepítés az [USB-kapcsolat] opció kiválasztásával(P. 34)
22
A telepítő használata
Telepítés az [Szokásos] opció kiválasztásával
Ez a szakasz a hálózaton lévő eszközök automatikus keresését és az illesztőprogram telepítését ismerteti
([Szokásos]).
Előfeltételek
● Rendszer- és szolgáltatási követelmények(P. 17)
● Az eszköz a használt számítógéppel azonos alhálózaton található (TCP/IP hálózati környezetek esetén)
● Engedélyezze a [WSD használata] és a [Multicast Discovery beállítás] beállításokat az eszközön (WSD-t
használó hálózati környezetek esetén)
● A lapleíró nyelv kiválasztása (Plug & Play) funkció beállítása az eszközön
A használt illesztőprogramnak megfelelően állítsa be a [PDL választás (Plug and Play)] értékét az eszközön. A
beállítási módszer részleteiért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
● Az eszköznek a használt számítógéppel azonos alhálózaton kell lennie.
● Telepítési előkészületek és óvintézkedések(P. 19)
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● [Asztal] képernyő megjelenítése (Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2 esetén)
Eljárások
1
Indítsa el a telepítőt.
Ha a webhelyről letöltött telepítőt használja
Kattintson duplán a letöltött fájlra a kibontáshoz. Ha a fájl kibontása után a telepítő nem indul el
automatikusan, kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.
Ha a mellékelt CD-ROM-ot használja CD-ROM
(1) Helyezze a CD-ROM-ot a számítógépbe → kattintson a következőre: [Telepítés].
(2) Az [Telepítés] képernyőn erősítse meg a telepítést → kattintson az [Telepítés] gombra.
Ha a CD-ROM menü nem jelenik meg, kattintson az azt követő „Részletek megnyitása” elemre.
A telepítés elindításához kövesse az alábbi lépéseket.
- Ha egy megjelenő üzenet CD-ROM behelyezésére szólítja fel, vagy ha megjelenik a Windows Intéző: indítsa
el az [MInst.exe] fájlt.
- Ha semmi nem jelenik meg: kattintson duplán a CD-ROM ikonra.
- Ha a fenti [MInst.exe] fájl nem létezik: indítsa el a CD-ROM-on az illesztőprogram mappájában lévő
[Setup.exe] fájlt.
2
Válasszon nyelvet → kattintson a [Tovább] gombra.
3
Olvassa el a licencmegállapodást → kattintson az [Igen] gombra.
23
A telepítő használata
4
Válassza ki az [Szokásos] elemet → kattintson az [Tovább] lehetőségre.
[Nyugalmi állapotú faxok újraaktiválása és keresés]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha észlelni kívánja az alvó
állapotban lévő eszközöket a hálózaton.
5
Válassza ki a kívánt elemeket → kattintson a [Tovább] gombra.
[A faxillesztőprogram telepítési folyamata]: Szükség esetén válassza ki ezt a lehetőséget, ha már van telepítve
illesztőprogram.
[Canon Driver Information Assist Service]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha használni szeretné az eszköz
adatainak lekérdezése funkciót.
24
A telepítő használata
6
Válassza ki a telepítendő eszközt a [Faxlista] listából.
Ha az eszköz nem jelenik meg a [Faxlista] listában, kattintson az [Ismételt keresés] elemre. Ha az eszköz
továbbra sem található, válassza az [Egyéni] lehetőséget, és végezze el a telepítést.
[IPv4-eszközök]/[IPv6-eszközök] lap: A megjelenítések közötti váltáshoz kattintson a fülekre.
MEGJEGYZÉS
● Ha nem talál WSD-porttal csatlakoztatott eszközt, akkor az operációs rendszer vagy az eszköz beállításaival
lehet probléma. A következő témakörben megtudhatja, hogyan teheti lehetővé az eszköz megjelenítését a
keresési eredmények között.
A rendszer nem ismeri fel a WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt(P. 75)
25
A telepítő használata
7
Amennyiben módosítani kívánja az eszköz nevét, illetve alapértelmezett eszközként
kívánja beállítani, válassza a [Fax adatainak beállítása] lehetőséget → kattintson a
[Tovább] gombra.
Ha nem kívánja módosítani az eszköz nevét, illetve beállítani azt alapértelmezett eszközként, kattintson a
[Tovább] lehetőségre, és folytassa a 9.(P. 28) lépéssel.
26
A telepítő használata
8
Szükség esetén módosítsa a [Fax neve] beállítást → kattintson a [Tovább] gombra.
[Beállítás alapértelmezettként]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha általában ezt az eszközt kívánja használni.
[Használat megosztott faxként]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha megosztott beállításokat szeretne
konfigurálni az eszközhöz.
Ha az eszköz WDS-porton keresztül van csatlakoztatva, nem választhatja ki a [Fax neve] beállítást.
27
A telepítő használata
9
Válassza ki a [Faxlista az illesztőprogram telepítéséhez] elemet → kattintson az
[Indítás] gombra.
Folytassa a telepítést a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
10
Kattintson az [Újraindítás] (vagy a [Kilépés]) gombra.
A telepített eszköz a Windows Vezérlőpult [Eszközök és nyomtatók] területén jelenik meg.
Kapcsolódó témakörök
A telepítésről(P. 15)
Telepítés az [Egyéni] opció kiválasztásával(P. 29)
A megosztott nyomtatókiszolgáló beállításainak konfigurálása(P. 50)
28
A telepítő használata
Telepítés az [Egyéni] opció kiválasztásával
Ez a szakasz a hálózati kapcsolathoz vagy helyi kapcsolathoz használt port manuális beállítását és az
illesztőprogram telepítését ismerteti. A meglévő portok mellett hozzáadhat szabványos TCP/IP-portot vagy
hálózati nyomtatóportot is.
Előfeltételek
● Rendszer- és szolgáltatási követelmények(P. 17)
● Telepítési előkészületek és óvintézkedések(P. 19)
● Ellenőrizze a megadott portot
Adjon meg egy szabványos TCP/IP-portot vagy egy hálózati nyomtatóportot. Már regisztrált portot is
megadhat. Ideiglenes portot is ([LPT1] stb.) választhat, a beállítását pedig elvégezheti a telepítés után.
● Ellenőrizze az eszköz nevét és IP-címét (szabványos TCP/IP-port hozzáadása esetén).
A szabványos TCP/IP-port hozzáadásakor és a telepítéskor meg kell adnia az eszköz nevét és IP-címét. Az
eszköz nevének azt a nevet adja meg, amelyen az eszköz a hálózaton ismert. Ha nem tudja az eszköz nevét
vagy IP-címét, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát.
● Ellenőrizze az egyes portokhoz beállított várólistát (ha a céleszköz megjelenik a következőkben).
Ha a céleszközhöz opcionális külső nyomtatókiszolgáló kapcsolódik, a port kiválasztása után be kell állítani a
várólistát. Kattintson az „Részletek megnyitása” elemre, és erősítse meg a kiválasztott porthoz tartozó
várólistát.
Adja meg a porthoz tartozó várólistákat.
LPR esetén:
Windows TCP/IP esetén adja meg a Print, Hold és Direct neveket a [Várólista neve] oszlopban.
RAW esetén:
A beállítandó várólistát a portszám határozza meg.
9100: Print, Hold vagy Direct
9101: Direct várólista
9102: Print várólista
9103: Hold várólista
SMB esetén:
Ha az eszközt a hálózati fából választja ki, három várólista jelenik meg. Válasszon ki közülük egyet.
NetWare esetén:
A használt eszköztől függően kapcsolja ki a szalagcím beállítást.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● [Asztal] képernyő megjelenítése (Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2 esetén)
Eljárások
1
Indítsa el a telepítőt.
Ha a webhelyről letöltött telepítőt használja
Kattintson duplán a letöltött fájlra a kibontáshoz. Ha a fájl kibontása után a telepítő nem indul el
automatikusan, kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.
Ha a mellékelt CD-ROM-ot használja CD-ROM
29
A telepítő használata
(1) Helyezze a CD-ROM-ot a számítógépbe → kattintson a következőre: [Telepítés].
(2) Az [Telepítés] képernyőn erősítse meg a telepítést → kattintson a [Telepítés] gombra.
Ha a CD-ROM menü nem jelenik meg, kattintson az azt követő „Részletek megnyitása” elemre.
A telepítés elindításához kövesse az alábbi lépéseket.
- Ha egy megjelenő üzenet CD-ROM behelyezésére szólítja fel, vagy ha megjelenik a Windows Intéző: indítsa
el az [MInst.exe] fájlt.
- Ha semmi nem jelenik meg: kattintson duplán a CD-ROM ikonra.
- Ha a fenti [MInst.exe] fájl nem létezik: indítsa el a CD-ROM-on az illesztőprogram mappájában lévő
[Setup.exe] fájlt.
2
Válasszon nyelvet → kattintson a [Tovább] gombra.
3
Olvassa el a licencmegállapodást → kattintson az [Igen] gombra.
4
Válassza ki az [Egyéni] elemet → kattintson az [Tovább] lehetőségre.
5
Válassza ki a kívánt elemeket → kattintson a [Tovább] gombra.
[A faxillesztőprogram telepítési folyamata]: Szükség esetén válassza ki ezt a lehetőséget, ha már van telepítve
illesztőprogram.
[Canon Driver Information Assist Service]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha használni szeretné az eszköz
adatainak lekérdezése funkciót.
30
A telepítő használata
6
Állítsa be a portot.
A Netware vagy az IPP protokollt nem támogató eszközön beállítható portok a következők: LPR, RAW és SMB.
Ha meglévő portot használ, válassza ki a portot a [Port] területen → folytassa a 8.(P. 32) lépéssel. Ha a telepítés
után szeretné beállítani a portot, válasszon ki egy ideiglenes portot ([LPT1] stb.) → folytassa a 8.(P. 32) lépéssel.
31
A telepítő használata
7
Kattintson a [Port hozzáadása] elemre → válassza ki a port típusát ([Szabványos
TCP/IP-port], [WSD Port] vagy [Hálózat]) a [Hozzáadandó port] területen → kattintson
az [OK] gombra.
Hálózati nyomtatóport hozzáadásakor:
Válassza ki a használni kívánt hálózati nyomtatót → kattintson az [OK] gombra → folytassa a 8.(P. 32)
lépéssel.
Szabványos TCP/IP-port hozzáadásakor:
Adja meg az eszköz nevét vagy IP-címét a varázsló utasításainak megfelelően.
A [Port neve] mezőt a rendszer automatikusan kitölti. Szükség esetén módosítsa a port nevét.
WSD-port hozzáadásakor:
Adja meg az IP-címet vagy a gazdanevet → kattintson az [OK] gombra → folytassa a 8.(P. 32) lépéssel.
MEGJEGYZÉS
● Ha megjelenik a [További portinformációra van szükség] vagy a [További portinformációra van szükség]
képernyő, hajtsa végre a következő eljárások egyikét.
- Térjen vissza az előző képernyőre a varázslóban → adja meg újból az [Állomásnév vagy IP-cím]
információit → kattintson a [Tovább] gombra.
- Válassza ki a [Szokásos] lehetőséget az [Eszköztípus] beállításnál → válassza ki a [Canon Network Printing
Device with P9100] lehetőséget → kattintson a [Tovább] gombra.
A használt eszköztől függően a [További portinformációra van szükség] vagy [További portinformációra
van szükség] képernyő > [Eszköztípus] > [Szokásos] beállításnál kiválasztott eszköztípus többféle lehet.
8
Szükség esetén módosítsa a [Fax neve] lehetőséget → kattintson a [Tovább] gombra.
32
A telepítő használata
[Beállítás alapértelmezettként]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha általában ezt az eszközt kívánja használni.
[Használat megosztott faxként]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha megosztott beállításokat szeretne
konfigurálni az eszközhöz.
Amennyiben hálózati nyomtatóportot adott hozzá vagy választott ki, nem adhatja meg a [Fax neve] és a
[Használat megosztott faxként] beállításokat.
9
Válassza ki a [Faxlista az illesztőprogram telepítéséhez] elemet → kattintson az
[Indítás] gombra.
Folytassa a telepítést a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
10
Kattintson az [Újraindítás] (vagy a [Kilépés]) gombra.
A telepített eszköz a Windows Vezérlőpult [Eszközök és nyomtatók] területén jelenik meg.
Kapcsolódó témakörök
A telepítésről(P. 15)
A megosztott nyomtatókiszolgáló beállításainak konfigurálása(P. 50)
Átváltás szabványos TCP/IP-portra(P. 45)
33
A telepítő használata
Telepítés az [USB-kapcsolat] opció kiválasztásával
Ez a szakasz az eszköz és a számítógép USB-kábellel történő csatlakoztatásának és az illesztőprogram
telepítésének eljárását ismerteti.
FONTOS
● Ha a telepítéskor USB-kapcsolatot használ, mivel a Canon Driver Information Assist Service egyidejű
telepítése nem lehetséges, nem használhatja az eszköz adatainak lekérdezése funkciót a szokásos módon. Ha
szeretné használni, telepítse a Canon Driver Information Assist Service szolgáltatást az illesztőprogram
telepítése után. Előfordulhat azonban, hogy USB-kapcsolat esetén egyáltalán nem tudja használni az eszköz
adatainak lekérése funkciót, a használt eszköztől és környezettől függően.
Előfeltételek
● Rendszer- és szolgáltatási követelmények(P. 17)
● A külön megvásárolható USB-csatolókártya telepítése (ha szükséges a használt eszközhöz)
● Lapleíró nyelv kiválasztása (Plug & Play) funkció beállítása az eszközön (ha szükséges a használt eszközhöz)
A használt illesztőprogramnak megfelelően állítsa be a [PDL választás (Plug and Play)] értékét az eszközön. A
beállítási módszer részleteiért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
● Győződjön meg arról, hogy a céleszköz támogatja a 9.00 verziójú vagy annál régebbi fax-illesztőprogramokat.
● Telepítési előkészületek és óvintézkedések(P. 19)
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● [Asztal] képernyő megjelenítése (Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2 esetén)
Eljárások
1
Kapcsolja ki a készüléket.
2
Indítsa el a telepítőt.
Ha a webhelyről letöltött telepítőt használja
Kattintson duplán a letöltött fájlra a kibontáshoz. Ha a fájl kibontása után a telepítő nem indul el
automatikusan, kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.
Ha a mellékelt CD-ROM-ot használja CD-ROM
(1) Helyezze a CD-ROM-ot a számítógépbe → kattintson a következőre: [Telepítés].
(2) A [Telepítés] képernyőn erősítse meg a telepítést → kattintson a [Telepítés] gombra.
Ha a CD-ROM menü nem jelenik meg, kattintson az azt követő „Részletek megnyitása” elemre.
A telepítés elindításához kövesse az alábbi lépéseket.
- Ha egy megjelenő üzenet CD-ROM behelyezésére szólítja fel, vagy ha megjelenik a Windows Intéző: indítsa
el az [MInst.exe] fájlt.
- Ha semmi nem jelenik meg: kattintson duplán a CD-ROM ikonra.
- Ha a fenti [MInst.exe] fájl nem létezik: indítsa el a CD-ROM-on az illesztőprogram mappájában lévő
[Setup.exe] fájlt.
34
A telepítő használata
3
Válasszon nyelvet → kattintson a [Tovább] gombra.
4
Olvassa el a licencmegállapodást → kattintson az [Igen] gombra.
5
Válassza ki az [USB-kapcsolat] elemet → kattintson az [Tovább] lehetőségre.
Folytassa a telepítést a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
6
Amikor a következő képernyő megjelenik, csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez
egy USB-kábellel → kapcsolja be az eszközt.
35
A telepítő használata
Folytassa a telepítést a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
Ha a fenti képernyőn a telepítés nem sikerült, kattintson az „Részletek megnyitása” elemre.
A következő eljárás végrehajtása után ismét végezze el a telepítést.
(1) Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez egy USB-kábellel → kapcsolja be az eszközt.
(2) Jelenítse meg az [Eszközkezelő] elemet.
Windows 10/Server 2016 rendszeren
Kattintson a jobb gombbal a [
] elemre → kattintson az [Eszközkezelő] lehetőségre.
Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2 rendszeren
Jelenítse meg a [Vezérlőpult] > [Hardver és hang] > [Eszközkezelő] lapot.
Windows Server 2008 rendszeren
Jelenítse meg a [Vezérlőpult] > [Rendszer és karbantartás] > [Eszközkezelő] lapot.
(3) Kattintson a jobb gombbal a céleszköz nevére az [Egyéb eszközök] listában → kattintson a [Törlés]
elemre.
(4) Ellenőrizze az eszköz nevét.
Canon + <típusnév>
7
Kattintson az [Újraindítás] (vagy a [Kilépés]) gombra.
36
A telepítő használata
A telepített eszköz a Windows Vezérlőpult [Eszközök és nyomtatók] területén jelenik meg.
Kapcsolódó témakörök
A telepítésről(P. 15)
Az eszközinformációk lekérése funkció automatikus beállítása(P. 53)
37
Telepítés a telepítő használata nélkül
Telepítés a telepítő használata
nélkül
Telepítés a telepítő használata nélkül ................................................................................................. 39
Telepítés inf fájl megadásával ............................................................................................................................ 40
Telepítés WSD-port használatával ...................................................................................................................... 42
38
Telepítés a telepítő használata nélkül
Telepítés a telepítő használata nélkül
Ez a szakasz az illesztőprogram a szokásos telepítő használata nélküli telepítését ismerteti.
Telepítés inf fájl megadásával(P. 40)
Telepítés WSD-port használatával(P. 42)
39
Telepítés a telepítő használata nélkül
Telepítés inf fájl megadásával
Telepítheti az illesztőprogramot egy inf fájl megadásával, amelyhez a Windows nyomtató hozzáadása funkciója
használható. Az alábbi ismertető a szabványos TCP/IP-porttal való telepítésen alapul.
Előfeltételek
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● Ellenőrizze az eszköz IP-címét.
● Készítse elő az inf fájlt.
Szerezze be az illesztőprogramot a Canon webhelyéről (http://www.canon.com/) vagy a mellékelt CD-ROMról, és készítse elő az inf fájlt.
● Az inf fájl a beszerzett illesztőprogram mappáján belüli [Driver] mappában található.
● [Asztal] képernyő megjelenítése (Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2 esetén)
Eljárások
1
Indítsa el a Windows Nyomtató hozzáadása varázslóját.
Ha a [Gépház] menüpontból indul (csak Windows 10/Server 2016 esetén)
(1) Kattintson az [Eszközök] elemre → a [Nyomtatók és szkennerek] részben válassza a [Nyomtató vagy szkenner
hozzáadása] elemet.
(2) Kattintson a [Az általam keresett nyomtató nem található a listában] lehetőségre.
Ha a Vezérlőpultról indul
(1) Jelenítse meg az [Eszközök és nyomtatók] ablakot → kattintson a [Nyomtató hozzáadása] elemre.
(2) Amikor megjelenik az eszközválasztó képernyő, kattintson [Az általam keresett nyomtató nem található a
listában] lehetőségre.
2
3
4
Válassza a helyi nyomtató hozzáadására vonatkozó lehetőséget, és lépjen a következő
képernyőre.
Válassza a [Port létrehozása] lehetőséget → válassza a [Szabványos TCP/IP-port]
lehetőséget a [Port típusa] területen → kattintson a [Tovább] gombra.
Adja meg az eszköz IP-címét az [Állomásnév vagy IP-cím] mezőben → folytassa a
folyamatot a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
Ha az eszköz nem található, lehet, hogy ismeretlen eszközként jelenik meg. Ebben az esetben kattintson a
következő „Részletek megnyitása” lehetőségre.
(1) Jelenítse meg az [Eszközkezelő] elemet.
Windows 10/Server 2016 rendszeren
Kattintson a jobb gombbal a [
] elemre → kattintson az [Eszközkezelő] lehetőségre.
Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2 rendszeren
40
Telepítés a telepítő használata nélkül
Jelenítse meg a [Vezérlőpult] > [Hardver és hang] > [Eszközkezelő].
Windows Server 2008 rendszeren
Jelenítse meg a [Vezérlőpult] > [Rendszer és karbantartás] > [Eszközkezelő].
(2) Válassza az [Egyéb eszközök] > [Ismeretlen eszköz] elemet → válassza az [Illesztőprogram frissítése]
elemet a [Művelet] menüből.
(3) Az illesztőprogram frissítése varázslóban kattintson az [Illesztőprogramok keresése a számítógépen]
→ [Választás a számítógépen található illesztőprogram-listából] elemre.
(4) Válassza a [Nyomtatók] lehetőséget a [Gyakori hardvertípusok] területen → kattintson a [Tovább]
gombra.
5
A [Nyomtató hozzáadása] képernyőn kattintson a [Saját lemez] lehetőségre.
6
Kattintson a [Tallózás] gombra → válassza ki az előkészített inf fájlt.
7
8
Válassza ki a telepítendő eszközt a [Nyomtatók] listából → kattintson a [Tovább]
gombra.
Telepítse az illesztőprogramot a képernyőn megjelenő utasításokat követve →
kattintson a [Befejezés] elemre.
A telepített eszköz a Windows Vezérlőpult [Eszközök és nyomtatók] területén jelenik meg.
Kapcsolódó témakörök
Telepítési előkészületek és óvintézkedések(P. 19)
Átváltás szabványos TCP/IP-portra(P. 45)
41
Telepítés a telepítő használata nélkül
Telepítés WSD-port használatával
Ez a szakasz a hálózaton lévő eszközök Windows rendszerből, WSD-porttal (Web Services on Devices) történő
keresését és az illesztőprogram telepítését ismerteti.
WSD-port használatával nem lehet több illesztőprogramot telepíteni a számítógépre. Ha új illesztőprogramot
telepít, ezt csak a többi illesztőprogram eltávolítása után tegye. Ha több illesztőprogramot szeretne telepíteni,
osszon meg egy szabványos TCP/IP-portot.
Előfeltételek
● Lapleíró nyelv kiválasztása (Plug & Play) funkció beállításai az eszközön
A használt illesztőprogramnak megfelelően állítsa be a [PDL választás (Plug and Play)] értékét az eszközön. A
beállítási módszer részleteiért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
● Telepítés az [Egyéni] opció kiválasztásával(P. 29)
Állítson be egy ideiglenes portot ([LPT1] stb.), és telepítse az illesztőprogramot.
Eljárások
1
2
Jelenítse meg az [Eszközök és nyomtatók] ablakot → kattintson az [Eszköz telepítése]
elemre.
Jelölje ki a céleszközt → kattintson a [Tovább] gombra.
A telepített eszköz a Windows Vezérlőpult [Eszközök és nyomtatók] területén jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
● A telepítés befejezése után feleslegessé válik a telepítés végén hozzáadott nyomtató ikon, amely az
ideiglenes portot adja meg. Az ikon törléséhez kattintson rá a jobb gombbal → kattintson az [Eszköz
eltávolítása] vagy az [Eltávolítás] parancsra.
Kapcsolódó témakörök
Telepítési előkészületek és óvintézkedések(P. 19)
42
A telepítésre vonatkozó beállítások
A telepítésre vonatkozó beállítások
A telepítésre vonatkozó beállítások ..................................................................................................... 44
Átváltás szabványos TCP/IP-portra .................................................................................................................... 45
Megosztott nyomtató beállításai ....................................................................................................................... 49
A megosztott nyomtatókiszolgáló beállításainak konfigurálása ..................................................................... 50
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz ................................................................................................. 51
Az eszközinformációk lekérése funkció automatikus beállítása ..................................................................... 53
43
A telepítésre vonatkozó beállítások
A telepítésre vonatkozó beállítások
Ez a szakasz ismerteti az eszköz által használt port módosításának, a nyomtatómegosztási beállítások
konfigurálásának és a nyomtató az eszközinformációk lekérése funkció használatára való beállításának
eljárásait.
Ha konfigurálnia kell a beállításokat a használt környezetnek megfelelően, tekintse meg ezt a fejezetet.
Átváltás szabványos TCP/IP-portra(P. 45)
Megosztott nyomtató beállításai(P. 49)
Az eszközinformációk lekérése funkció automatikus beállítása(P. 53)
44
A telepítésre vonatkozó beállítások
Átváltás szabványos TCP/IP-portra
Ez a szakasz ismerteti az eszköz által a hálózati csatlakozáshoz használt port átváltását egy szabványos TCP/IPportra. Ha az illesztőprogram telepítése során ideiglenesen beállított egy portot, az alábbi eljárás szerint
módosíthatja azt a megfelelő portra.
Előfeltételek
● Telepítés az [Egyéni] opció kiválasztásával(P. 29)
Állítson be egy ideiglenes portot ([LPT1] stb.), és telepítse az illesztőprogramot az [Egyéni] lehetőség
használatával.
● Ellenőrizze az eszköz nevét és IP-címét.
A szabványos TCP/IP-port hozzáadásakor és meg kell adnia az eszköz nevét és IP-címét. Az eszköz nevének
azt a nevet adja meg, amelyen az eszköz a hálózaton ismert. Ha nem tudja az eszköz nevét vagy IP-címét,
kérdezze meg a hálózati rendszergazdát.
● A megfelelő protokoll meghatározása
LPR: A leggyakrabban használt TCP/IP protokoll.
Raw: Egy, a Windows rendszerrel használható protokoll, amely az LPR-nél gyorsabb adatátvitelt biztosít.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
Eljárások
1
2
3
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszközre → kattintson a [Nyomtató
tulajdonságai] vagy a [Tulajdonságok] elemre.
Kattintson a [Portok] lapra → [Port hozzáadása].
45
A telepítésre vonatkozó beállítások
4
5
A [Nyomtatóportok] párbeszédpanelen válassza a [Szabványos TCP/IP-port]
lehetőséget a [Szabad porttípusok] területen → kattintson az [Új port] elemre.
Adja meg az eszköz nevét vagy IP-címét a varázsló utasításainak megfelelően.
A [Port neve] mezőt a rendszer automatikusan kitölti. Szükség esetén módosítsa a port nevét.
MEGJEGYZÉS
● Ha megjelenik a [További portinformációra van szükség] vagy a [További portinformációra van szükség]
képernyő, hajtsa végre a következő eljárások egyikét.
- Térjen vissza az előző képernyőre a varázslóban → adja meg újból az [Állomásnév vagy IP-cím]
információit → kattintson a [Tovább] gombra.
- Válassza ki a [Szokásos] lehetőséget az [Eszköztípus] beállításnál → válassza ki a [Canon Network Printing
Device with P9100] lehetőséget → kattintson a [Tovább] gombra.
A használt eszköztől függően a [További portinformációra van szükség] vagy [További portinformációra
van szükség] képernyő > [Eszköztípus] > [Szokásos] beállításnál kiválasztott eszköztípus többféle lehet.
6
Kattintson a [Befejezés] lehetőségre.
7
Kattintson a [Bezárás] elemre a [Nyomtatóportok] párbeszédpanelen.
46
A telepítésre vonatkozó beállítások
8
Kattintson a [Port beállítása] lehetőségre.
9
Állítsa be a portot.
LPR használata esetén:
(1) Válassza az [LPR] lehetőséget a [Protokoll] menüpontban → adja meg a nyomtatási sorok valamelyikét
az [Várólista neve] [LPR protokoll beállításai] beállításnál.
LP: Az eszköz nyomtatási sorra vonatkozó beállításának megfelelően nyomtat. Ez az általánosan használt
beállítás.
SPOOL: Mindig a merevlemezen történő sorba állítás után nyomtat, függetlenül az eszköz beállításaitól.
DIRECT: Mindig a merevlemezen történő sorba állítás nélkül nyomtat, függetlenül az eszköz beállításaitól.
(2) Kattintson az [OK] gombra.
47
A telepítésre vonatkozó beállítások
Raw használata esetén:
(1) A [Protokoll] beállításnál válassza a [Raw] lehetőséget → kattintson az [OK] gombra.
10
Kattintson a [Bezárás] lehetőségre.
48
A telepítésre vonatkozó beállítások
Megosztott nyomtató beállításai
Ez a rész a nyomtató azonos hálózaton lévő számítógépek közötti megosztásának beállítási eljárását ismerteti.
Az eszközhöz csatlakoztatott számítógépet beállíthatja nyomtatókiszolgálóként, az azonos hálózaton lévő
gépeket pedig ügyfelekként.
A megosztott nyomtatókiszolgáló beállításainak konfigurálása(P. 50)
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz(P. 51)
49
A telepítésre vonatkozó beállítások
A megosztott nyomtatókiszolgáló beállításainak
konfigurálása
Ez a rész az eszközhöz csatlakoztatott számítógép nyomtatókiszolgálóként való beállításának eljárását ismerteti.
Ehhez telepítse a Canon Driver Information Assist Service szolgáltatást, majd konfigurálja a nyomtató
megosztási beállításait.
Ha a nyomtatókiszolgálóval azonos hálózaton lévő számítógépek (ügyfelek) csatlakoznak a
nyomtatókiszolgálóhoz, megadhatja, hogy automatikusan letöltsenek egy másodlagos illesztőprogramot a
nyomtatókiszolgálóról. A másodlagos illesztőprogram lehetővé teszi, hogy a nyomtatókiszolgáló operációs
rendszerétől eltérő rendszert futtató ügyfelek is használhassák a megosztott nyomtatót.
Előfeltételek
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
Eljárások
1
2
3
4
5
Indítsa el a telepítőt → folytassa a folyamatot a képernyőn megjelenő utasításoknak
megfelelően.
Válassza a [Szokásos] vagy az [Egyéni] lehetőséget → kattintson a [Tovább] gombra.
Jelölje be a Canon Driver Information Assist Service jelölőnégyzetet → kattintson a
[Tovább] gombra.
Válassza ki a [Fax adatainak beállítása] lehetőséget a [Válassza ki a telepítendő
faxokat] képernyőn → kattintson a [Tovább] gombra.
Válassza a [Használat megosztott faxként] elemet → szükséges esetén módosítsa a
[Megosztott név] beállítást → kattintson a [Tovább] gombra.
[Hozzáadandó illesztőprogramok]: Kattintson erre az elemre, ha be szeretné állítani, hogy az illesztőprogram
másodlagos illesztőprogramokat tölthessen le az ügyfelekre.
6
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat → kattintson az [Újraindítás] vagy a
[Kilépés] elemre.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés az [Szokásos] opció kiválasztásával(P. 23)
Telepítés az [Egyéni] opció kiválasztásával(P. 29)
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz(P. 51)
50
A telepítésre vonatkozó beállítások
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz
Ez a szakasz ismerteti a megosztott nyomtatókat támogató illesztőprogram telepítésének eljárását a
nyomtatókiszolgálóval azonos hálózaton lévő számítógépek ügyfelekként való beállításához.
Előfeltételek
● A megosztott nyomtatókiszolgáló beállításainak konfigurálása(P. 50)
Ha a nyomtatókiszolgáló és az ügyfelek operációs rendszerei különböznek, akkor a nyomtatókiszolgálóra az
ügyfelek által támogatott illesztőprogramokat is telepítse.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
MEGJEGYZÉS
● Ugyanazt a nyelvet állítsa be az illesztőprogramhoz, amelyet a nyomtatókiszolgáló és az ügyfél használ.
Eljárások
1
2
Jelenítse meg a [Hálózat] ablakot a Windows Intézőben.
Válassza ki, majd kattintson duplán a számítógépre (nyomtatókiszolgáló), amelyen
beállította a nyomtató megosztását.
3
Kattintson duplán az eszköz ikonjára a telepítéshez.
4
Kattintson az [Igen] elemre a megjelenő üzenetben.
5
Végezze el a beállítást a varázsló utasításainak megfelelően.
6
Indítsa újra a számítógépet a telepítés befejezését követően.
A telepített eszköz a Windows Vezérlőpult [Eszközök és nyomtatók] területén jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
● Győződjön meg róla, hogy az ügyfeleken telepített illesztőprogramok mindig a lehető legfrissebbek legyenek,
hogy megfeleljenek a nyomtatókiszolgálóra telepített illesztőprogram frissítéseinek. Ha az ügyfél
illesztőprogram-verziója korábbi, mint a nyomtatókiszolgálóé, akkor a kiszolgáló illesztőprogram-beállításai
nem jelennek meg az ügyfeleken.
51
A telepítésre vonatkozó beállítások
Kapcsolódó témakörök
Az illesztőprogram frissítése(P. 58)
52
A telepítésre vonatkozó beállítások
Az eszközinformációk lekérése funkció automatikus
beállítása
Ez a rész a Canon Driver Information Assist Service telepítési eljárását ismerteti az eszközinformációk lekérése
funkció automatikus beállításához. Az eszközinformációk lekérése funkció használatának engedélyezéséhez az
illesztőprogram telepítése után kövesse az alábbi eljárás lépéseit.
Előfeltételek
● A telepítésről(P. 15)
Az, hogy szükség van-e a Canon Driver Information Assist Service telepítésére, illetve hogy az
eszközinformációk lekérése funkció használatához mit kell telepíteni, a nyomtatási sor, az eszköz
csatlakoztatásának módja és a kiszolgálókörnyezet függvényében eltérő. A használt eszköz környezetének
ellenőrzése után telepítse a Canon Driver Information Assist Service szolgáltatást.
● Rendszer- és szolgáltatási követelmények(P. 17)
● Illesztőprogram telepítése
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
Eljárások
1
2
Indítsa el a telepítőt → folytassa a folyamatot a képernyőn megjelenő utasításoknak
megfelelően.
Válassza ki az [Egyéni] elemet → kattintson az [Tovább] lehetőségre.
53
A telepítésre vonatkozó beállítások
3
Szüntesse meg az illesztőprogram kijelölését → válassza a [Canon Driver Information
Assist Service] elemet → kattintson a [Tovább] gombra.
Folytassa a telepítést a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
54
A telepítésre vonatkozó beállítások
4
Kattintson az [Újraindítás] (vagy a [Kilépés]) gombra.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés az [Egyéni] opció kiválasztásával(P. 29)
55
A telepítés frissítése és eltávolítás
A telepítés frissítése és eltávolítás
A telepítés frissítése és eltávolítás ........................................................................................................ 57
Az illesztőprogram frissítése .............................................................................................................................. 58
Az illesztőprogram eltávolítása .......................................................................................................................... 61
56
A telepítés frissítése és eltávolítás
A telepítés frissítése és eltávolítás
Ez a rész az illesztőprogram verziófrissítésének, valamint a többé már nem szükséges illesztőprogramok
eltávolításának lépéseit ismerteti.
Az illesztőprogram frissítése(P. 58)
Az illesztőprogram eltávolítása(P. 61)
57
A telepítés frissítése és eltávolítás
Az illesztőprogram frissítése
Ez a rész az telepített illesztőprogram új verzióra történő frissítésének lépéseit ismerteti.
A nyomtatókiszolgáló ügyfelein telepített másodlagos illesztőprogramokat is frissítheti. Ha viszont olyan
illesztőprogramot használ, amelyet egy ügyfélről frissített a nyomtatókiszolgálón, távolítsa el a jelenleg használt
illesztőprogramot, majd telepítse újra.
Előfeltételek
● Illesztőprogram telepítése
● A telepítő beszerzése
A frissítő telepítőt a Canon webhelyéről (http://www.canon.com/) töltheti le.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● [Asztal] képernyő megjelenítése (Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2 esetén)
MEGJEGYZÉS
● Meglévő illesztőprogram frissítésekor ügyeljen rá, hogy a telepítéskor a meglévő illesztőprogram nyelvét
válassza ki.
Eljárások
1
Indítsa el a telepítőt.
Kattintson duplán a letöltött fájlra a kibontáshoz. Ha a fájl kibontása után a telepítő nem indul el automatikusan,
kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.
2
Válasszon nyelvet → kattintson a [Tovább] gombra.
3
Olvassa el a licencmegállapodást → kattintson az [Igen] gombra.
4
Válassza az [Egyéni] elemet → Kattintson a [Tovább] gombra a megjelenő üzenetben.
58
A telepítés frissítése és eltávolítás
5
A [A faxillesztőprogram telepítési folyamata] beállításnál válassza az [Meglévő
faxillesztők frissítése] lehetőséget → kattintson a [Tovább] gombra.
[Canon Driver Information Assist Service]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha használni szeretné az eszköz
adatainak lekérdezése funkciót.
59
A telepítés frissítése és eltávolítás
6
7
Válassza ki a [Faxlista az illesztőprogram telepítéséhez] elemet → kattintson az
[Indítás] gombra.
Kattintson a [Kilépés] lehetőségre.
Indítsa újra a számítógépet, amikor megjelenik az erre felkérő üzenet.
MEGJEGYZÉS
● Ha a telepítővel telepít egy illesztőprogramot, a meglévő illesztőprogramokat az új telepítésével egy időben
frissítheti.
Kapcsolódó témakörök
A megosztott nyomtatókiszolgáló beállításainak konfigurálása(P. 50)
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz(P. 51)
60
A telepítés frissítése és eltávolítás
Az illesztőprogram eltávolítása
Ez a rész az illesztőprogramok eltávolításának lépéseit ismerteti.
Az eltávolítás kétféleképpen hajtható végre: az eltávolító elindításával a Windows rendszerből, illetve az
eltávolítási fájl használatával.
Előfeltételek
● Illesztőprogram telepítése
● Az eltávolítandó illesztőprogram nem a WSD használatával lett telepítve
A WSD használatával telepített illesztőprogramokat a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók]
területén kell eltávolítani.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● [Asztal] képernyő megjelenítése (Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2 esetén)
Eljárások
Eltávolítás az eltávolító használatával
1
Indítsa el az illesztőprogram eltávolítóját.
Windows 10/Server 2016 rendszeren
(1) Jelenítse meg a [Gépház] > [Alkalmazások] vagy [Rendszer] > [Alkalmazások és szolgáltatások] lapot.
(2) Válassza ki az eltávolítani kívánt illesztőprogramot → kattintson az [Eltávolítás] elemre.
A fentiektől eltérő operációs rendszerekben
(1) Jelenítse meg a [Vezérlőpult] > [Programokhoz] > [Program eltávolítása] lapot.
(2) Válassza ki az eltávolítani kívánt illesztőprogramot → kattintson az [Eltávolítás/módosítás] elemre.
2
Válassza ki az eltávolítandó eszköz nevét → kattintson a [Törlés] elemre.
[Tisztítás]: Kattintson erre, ha a listán megjelenített összes illesztőprogramhoz tartozó összes fájlt és
beállításjegyzék-információt törölni kívánja, nem csak a kiválasztott illesztőprogramhoz tartozókat. Kattintson a
[Törlés] gombra az illesztőprogram normál módon való eltávolításához.
61
A telepítés frissítése és eltávolítás
3
4
Ha a törlés megerősítésére vonatkozó üzenet jelenik meg, kattintson az [Igen]
gombra.
A [Fax törlése] képernyőn kattintson a [Kilépés] lehetőségre.
Eltávolítás az eltávolítási fájl használatával
Távolítsa el az illesztőprogramot a mellékelt CD-ROM-on vagy a letöltött illesztőprogram mappájában lévő
eltávolítási fájllal.
1
Kattintson duplán a következő fájlok egyikére.
● A telepített illesztőprogram mappájában lévő fájl használata esetén
Használja a következő mappában lévő illesztőprogramhoz tartozó [UNINSTAL.exe] fájlt.
<telepítési mappa>\Canon\PrnUninstall
● A beszerzett illesztőprogram mappájában lévő fájl használata esetén
Használja a illesztőprogramhoz és a környezethez tartozó mappában lévő következő fájlt.
misc\UNINSTAL.exe
2
Ugorjon a „ Eltávolítás az eltávolító használatával(P. 61) ” című rész 2.(P. 61) pontjára.
62
A telepítés frissítése és eltávolítás
Kapcsolódó témakörök
Telepítés WSD-port használatával(P. 42)
63
Faxküldés
Faxküldés
Faxküldés .............................................................................................................................................................. 65
Eszközadatok beállítása ...................................................................................................................................... 66
Fax küldése számítógépről ................................................................................................................................. 68
A Súgó használata ............................................................................................................................................... 72
64
Faxküldés
Faxküldés
Ez a szakasz ismerteti a faxküldés előtt elvégzendő előkészületeket, magát a faxolási folyamatot és a súgó
használatát.
Eszközadatok beállítása(P. 66)
Fax küldése számítógépről(P. 68)
A Súgó használata(P. 72)
65
Faxküldés
Eszközadatok beállítása
Az alábbi esetekben az eszköz beállításait ezen eljárás alapján kell beállítani.
● A rendszer nem kérte le az eszközinformációkat a telepítés során.
● Az eszköz funkciói és beállításai nem megfelelően vannak beállítva az [Eszközbeállítások] lapon.
● Egy opcionális egység lett hozzáadva az eszközhöz.
● Az eszköz faxküldési beállításai módosultak.
Előfeltételek
● Illesztőprogram telepítése
● Beállítások az eszközön
- Ha az eszköz WSD-porton keresztül van csatlakoztatva, a [WSD tallózás használata] már bekapcsolt
állapotban van.
- Ha az eszköz egy hagyományos TCP/IP-port megadásával van csatlakoztatva, a [Nyomtatókezelési
információ gazdagéptől] már bekapcsolt állapotban van.
A részletekért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
Eljárások
1
2
3
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → a megjelenő menüből
válassza a [Nyomtató tulajdonságai] elemet.
Jelenítse meg az [Eszközbeállítások] lapot.
66
Faxküldés
4
5
Kattintson a [Eszközadatok lekérése] lehetőségre.
Ha a „Szeretné lekérni az eszközadatokat?” üzenet jelenik meg, kattintson az [Igen]
lehetőségre.
Ha az információk lekérése megtörtént, erősítse meg az opcionális egységek automatikusan beállított
konfigurációját.
Ha sikertelen az információk lekérése, állítsa be manuálisan az opcionális egységek konfigurációját. Válassza ki
az eszközhöz csatlakoztatott opcionális egységeket.
6
Kattintson a [Részletes beállítások] elemre → adja meg a kívánt beállításokat.
A [Részletes beállítások] lapon lévő elemek nincsenek automatikusan beállítva. Ha szükséges, állítsa be azokat
manuálisan.
7
Az [Eszközbeállítások] lapon kattintson az [OK] vagy az [Alkalmaz] elemre.
Kapcsolódó témakörök
Az eszközinformációk lekérése funkció automatikus beállítása(P. 53)
67
Faxküldés
Fax küldése számítógépről
Ez a szakasz ismerteti az alkalmazásokban létrehozott dokumentumok számítógépről történő faxolásának
alapvető eljárását.
További információt az elemekre vonatkozó súgóban találhat az illesztőprogram beállítási képernyőjén.
MEGJEGYZÉS
● Ha egy WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt használ, engedélyezze a [WSD használata] beállítást az
eszközön.
Előfeltételek
● Eszközadatok beállítása(P. 66)
Ha nem tudja lekérni az eszközinformációkat, akkor manuálisan kell beállítania az eszköz opcionális
egységeit.
Eljárások
1
2
Az alkalmazás menüjében válassza a [Nyomtatás] lehetőséget.
Válassza ki az eszközt → kattintson a [Beállítások], a [Nyomtató tulajdonságai] vagy a
[Tulajdonságok] elemre.
Ha nincs szüksége részletes faxküldési beállításokra, kattintson a [Nyomtatás] vagy az [OK] gombra, és lépjen
tovább az 5.(P. 70) lépésre.
68
Faxküldés
3
Állítsa be a kívánt elemeket az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén →
kattintson az [OK] gombra.
Ha szükséges, váltson a lapok között, és konfigurálja a további beállításokat.
[A célhely kiválasztása] lap > [Elküldött fax adatainak és képének tárolása], [Fedőlap] és [Részletes beállítások]
beállítása is megadható az 5.(P. 70) lépés során történő faxküldéskor.
69
Faxküldés
4
Kattintson a [Nyomtatás] vagy az [OK] gombra az alkalmazás nyomtatási képernyőjén.
5
Adjon meg egy célhelyet a megjelenő [Faxküldési beállítások] képernyőn.
Célhely a címjegyzékből történő megadása esetén
(1) Jelenítse meg [A célhely kiválasztása] lapot.
(2) Válassza ki a címjegyzéket: [Címjegyzéklista] → válasszon egy célhelyet → kattintson a következőre:
[Hozzáadás a célhelylistához].
A célhely közvetlenül történő megadása esetén
(1) Jelenítse meg a [Célhely megadása] lapot.
(2) Válassza ki a használni kívánt kommunikációs módot a [Kommunikációs mód] listából.
(3) Válassza ki a [Faxszám/URI] elemet → adja meg a [Faxszám] vagy az [URI] értékét.
Ha szükséges, állítson be további elemeket is.
70
Faxküldés
6
A [Faxküldési beállítások] képernyőn kattintson a [Küldés] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
A Súgó használata(P. 72)
71
Faxküldés
A Súgó használata
Az illesztőprogram és különböző funkciói használatának részleteit a Súgóban találja.
A súgó megjelenítéséhez kattintson a [Súgó] elemre az illesztőprogram képernyőjén.
72
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ...................................................................................................................................................... 74
A rendszer nem ismeri fel a WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt ................................................... 75
73
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ez a rész a gyakori problémák megoldásait ismerteti.
A rendszer nem ismeri fel a WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt(P. 75)
74
Hibaelhárítás
A rendszer nem ismeri fel a WSD-porton keresztül
csatlakoztatott eszközt
Ez a szakasz azt ismerteti, hogy mi a teendő, ha az eszköz nem jelenik meg a telepítő [IPv4-eszközök] területén
még akkor sem, ha WSD-porton keresztül van csatlakoztatva és felderítve a hálózati kapcsolattal végzett
telepítéskor.
A jelenségnek számos oka lehet. Szükség szerint módosítsa a beállításokat az egyes okokhoz tartozó
„Megoldás” szerint.
Ok 1.
Az eszköz beállításai nem megfelelőek.
Megoldás
Ellenőrizze, hogy az eszköz a következő beállításokkal rendelkezik-e. Ha nem lettek megadva, módosítsa a
beállításokat, vagy telepítse a megfelelő illesztőprogramot.
● A [WSD használata] és a [Multicast Discovery beállítás] beállításai is engedélyezve vannak.
● A [PDL választás (Plug and Play)] és az illesztőprogram lapleíró nyelve megegyezik.
Az eszközhöz tartozó lapleíró nyelv (plug and play) funkció beállítási módszerének részleteiért tekintse meg
az eszköz kézikönyvét.
Ok 2.
Az operációs rendszer hálózati beállításai nem megfelelőek.
Megoldás
Ellenőrizze, hogy az operációs rendszer rendelkezik-e a szükséges hálózati beállításokkal. Ha nem, módosítsa a
beállításokat.
Windows 10/Server 2016 rendszeren
[Gépház] > [Hálózat és internet] → kattintson az aktuális hálózat csatlakozási módszerében megjelenő ikonra
→ engedélyezze a [Gép észlelhetővé tétele] beállítást.
Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2 rendszeren
Jelenítse meg a gombok sávját az [Asztal] képernyőn → [Beállítások] > [Gépház] > [Hálózat] → kattintson az
aktuális hálózat csatlakozási módszerében megjelenő ikonra → engedélyezze az [Eszközök és tartalom
keresése] beállítást.
Windows 7/Server 2008 R2 rendszeren
Jelenítse meg a [Vezérlőpult] > [Hálózat és internet] > [Hálózati és megosztási központ] ablakot → kattintson a
[Speciális megosztási beállítások módosítása] elemre → válassza a [Nyilvános] > [Hálózatfelderítés
bekapcsolása] elemet.
Windows Server 2008 rendszeren
Jelenítse meg a [Vezérlőpult] > [Hálózat és internet] > [Hálózati és megosztási központ] → kattintson a [Hálózat
felderítése] elemtől jobbra található gombra a [Megosztás és felderítés] területen → válassza a
[Hálózatfelderítés bekapcsolása] lehetőséget.
Ok 3.
Az eszköz nem jelenik meg a felderítési eredmények között, mert a felderített eszköznek megfelelő
illesztőprogram már telepítve van.
75
Hibaelhárítás
Megoldás
Ha az eszközök felderítésével szeretne telepíteni egy illesztőprogramot, először távolítsa el az
illesztőprogramot, majd derítse fel újra.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés az [Szokásos] opció kiválasztásával(P. 23)
76
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
77
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
78
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising