Canon | i-SENSYS MF445dw | User manual | Canon i-SENSYS MF445dw User manual

Canon i-SENSYS MF445dw User manual
Windows
Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 nyomtatóillesztő
Felhasználói kézikönyv
USRMA-3678-01 2019-06 hu
Copyright CANON INC. 2019
Tartalom
Bevezetés .............................................................................................................................................................
A kézikönyv használata
2
............................................................................................................................................. 3
A kézikönyvben használt jelölések
A felelősség korlátozása
........................................................................................................................... 4
............................................................................................................................................ 5
Copyright
.................................................................................................................................................................. 6
Védjegyek
................................................................................................................................................................. 7
Az illesztőprogram ismertetése ........................................................................................................
Használat előtt ..............................................................................................................................................
9
12
Az eszköz kézikönyvének használata ......................................................................................... 14
Nyomtatás ........................................................................................................................................................
Nyomtatás számítógépről
Méretezés
16
....................................................................................................................................... 17
............................................................................................................................................................... 20
Vízjelnyomtatás
...................................................................................................................................................... 21
Poszternyomtatás
................................................................................................................................................... 23
Nyomtatás rögzített űrlapra
.................................................................................................................................... 27
Titkosítás hozzáadása nyomtatáskor
....................................................................................................................... 29
Nyomtatási feladatok várakoztatása
....................................................................................................................... 30
Nyomtatási adatok tárolása
Elsőbbségi nyomtatás
.................................................................................................................................... 31
............................................................................................................................................. 32
Az alapértelmezett beállítások módosítása
.............................................................................................................. 33
Könyv létrehozása nyomtatáskor .................................................................................................
Könyvnyomtatás
..................................................................................................................................................... 36
Könyv létrehozása készletekben
.............................................................................................................................. 37
Elmozdulás javítása könyvnyomtatás közben
Összefűzött könyvnyomtatás
........................................................................................................... 38
.................................................................................................................................. 39
Gerincnyomásos eljárás alkalmazása összefűzött könyv létrehozásakor
Oldalak vágása összefűzött könyv létrehozásakor
Teljes kötés
35
................................................................... 40
.................................................................................................... 41
............................................................................................................................................................. 42
Különböző típusú papírok használata .......................................................................................
Egyéni papírméretek regisztrálása
........................................................................................................................... 45
Lap beszúrása írásvetítőfóliák közé
Lap beszúrása
44
......................................................................................................................... 46
......................................................................................................................................................... 47
Fülespapír beszúrása
............................................................................................................................................... 48
Fülespapírra történő nyomtatás
.............................................................................................................................. 50
I
............................................................................................................................................. 51
Fedőlapok hozzáadása
Több fájl nyomtatása együtt .............................................................................................................
A [Szerkesztés és megtekintés] funkció
Fájlok nyomtatása együtt
53
.................................................................................................................... 54
........................................................................................................................................ 55
A nyomtatási előnézet ellenőrzése
........................................................................................................................... 57
Az egyesített fájl nyomtatási beállításainak módosítása
........................................................................................... 59
Színes nyomtatás részletes beállítása ....................................................................................... 62
............................................................................................................................................. 63
Színek beállítása (PS3)
PostScript alkalmazásból történő színes nyomtatással kapcsolatos óvintézkedések (PS3)
.......................................... 64
Kedvenc beállítások szerkesztése ................................................................................................. 66
Kedvenc beállítások regisztrálása
............................................................................................................................ 67
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése
.................................................................................................................. 68
Koordinálás az eszközfunkciókkal ................................................................................................
Eszközadatok beállítása
71
.......................................................................................................................................... 72
Eszköz funkcióbeállításai
......................................................................................................................................... 77
Papírforrások és kimenet célhelyek beállításai
......................................................................................................... 78
A konfigurációs profil exportálása
........................................................................................................................... 88
A konfigurációs profil importálása
........................................................................................................................... 90
A konfigurációs profil típusának beállításai
A hitelesítési funkció beállítása
A felhasználónév beállítása
.............................................................................................................. 93
............................................................................................................................... 94
..................................................................................................................................... 96
Kivételes lapok beállítása (PS3) ....................................................................................................... 98
Beállításlista .................................................................................................................................................. 100
Az összes lap általános beállításai
[Alapbeállítások] lap
[Oldalbeállítás] lap
............................................................................................................................................. 104
................................................................................................................................................ 107
........................................................................................................................................... 110
[Befejező művelet] lap
[Papírforrás] lap
.......................................................................................................................... 101
.................................................................................................................................................... 118
[Minőség] lap (UFR II/LIPSLX/PCL6)
[Minőség] lap (PS3)
[Színes] lap (PS3)
................................................................................................................................................ 127
................................................................................................................................................... 132
[Kivételes beállítások] lap (PS3)
[Eszközbeállítások] lap
[Profil] lap
........................................................................................................................ 121
.............................................................................................................................. 136
.......................................................................................................................................... 140
............................................................................................................................................................. 145
Canon PageComposer
........................................................................................................................................... 147
II
Hibaelhárítás ................................................................................................................................................
Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg
A nyomtatási eredmények nem kielégítőek
A nyomtatás sokáig tart
151
.................................................................................................. 152
........................................................................................................... 153
........................................................................................................................................ 155
A nyomtatás eredménye túl sötét vagy túl világos
................................................................................................. 156
A rávetítéses nyomtatást a nyomtató nem hajtja végre
.......................................................................................... 157
Az eszközinformációk lekérése funkció és a hitelesítési funkció nem használható
III
................................................... 159
Bevezetés
Bevezetés
Bevezetés ................................................................................................................................................................ 2
A kézikönyv használata ......................................................................................................................................... 3
A kézikönyvben használt jelölések .................................................................................................................... 4
A felelősség korlátozása ....................................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Védjegyek ............................................................................................................................................................... 7
1
Bevezetés
Bevezetés
A kézikönyv használata(P. 3)
A felelősség korlátozása(P. 5)
Copyright(P. 6)
Védjegyek(P. 7)
2
Bevezetés
A kézikönyv használata
Ez a rész a kézikönyv használatához szükséges információkat ismerteti.
A kézikönyvben használt jelölések(P. 4)
3
Bevezetés
A kézikönyvben használt jelölések
Ez a rész a kézikönyvben használt szimbólumokat és beállításokat ismerteti.
A kézikönyvben használt szimbólumok
Ebben a kézikönyvben az elemek és az illesztőprogram használatakor követendő műveletek ismertetésében a
szimbólumok a következőket jelölik.
FONTOS
● Ez a jelzés a működésre vonatkozó követelményekre és korlátozásokra hívja fel a figyelmet. Figyelmesen
olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket a termék megfelelő használata, valamint a termék károsodásának
elkerülése érdekében.
MEGJEGYZÉS
● Ez a jelzés a műveletekre vonatkozó kiegészítő magyarázatokra hívja fel a figyelmet. Mindig olvassa el ezeket
a megjegyzéseket is.
A beállításokkal kapcsolatos információk
Ebben a kézikönyvben a számítógép képernyőjén megjelenő beállítások nevei a következő példáknak megfelelő
módon láthatók.
Példa:
[Nyomtatás]
[OK]
4
Bevezetés
A felelősség korlátozása
A jelen dokumentumban lévő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A CANON INC. SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY FELTÉTELEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL EZEN ANYAGOKKAL
KAPCSOLATBAN, KIVÉVE AZ ITT MEGHATÁROZOTTAK SZERINT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGGEL, A FORGALOMKÉPESSÉGGEL, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGGAL VAGY A
JOGSÉRTÉS ELKERÜLÉSÉVEL KAPCSOLATOS GARANCIÁKAT. A CANON INC. NEM FELELŐS AZ EZEN ANYAGOK
HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖZVETLEN, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELMERÜLŐ KÁROKÉRT,
VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÖLTSÉGEKÉRT.
5
Bevezetés
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
A Canon Inc. előzetes írott engedélye nélkül tilos a kiadvány bármely részét sokszorosítani, továbbítani, átírni,
adattároló rendszerekben tárolni, illetve bármilyen nyelvre vagy számítógépes nyelvre lefordítani bármilyen
formában vagy bármilyen módon, beleértve az elektronikus, mechanikus, mágneses, optikai, kémiai, kézi vagy
egyéb továbbítást.
6
Bevezetés
Védjegyek
A Microsoft, a Windows, a Windows Server, az Internet Explorer és a Microsoft Edge a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
A macOS és a Safari az Apple Inc. védjegye.
A dokumentumban szereplő egyéb termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.
7
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram ismertetése ................................................................................................................. 9
8
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram ismertetése
Ez egy általános nyomtató-illesztőprogram, amely több különféle eszközt támogat. Bármely nyomtatótípushoz
használható ugyanaz az illesztőprogram a nyomtatóport beállításai és az eszközadatok módosításával.
Jellemzők
● Az eszköz funkcióira és beállításaira vonatkozó információkat együttesen a „konfigurációs profil” határozza
meg. A „konfigurációs profil” váltásával módosíthatja az illesztőprogram beállítási képernyőit, hogy azok
megegyezzenek az Ön által használt eszköz funkcióival.
● Az illesztőprogramot nem szükséges újratelepíteni eszközök hozzáadásakor vagy lecserélésekor.
A konfigurációs profilok használata
Minden nyomtatótípushoz tartozik egy előzetesen előkészített konfigurációs profil. Személyre szabhatja és
nyomtatókezelésének megfelelően használhatja a konfigurációs profilt.
Ha konfigurációs profilt használ az illesztőprogramhoz, az [Eszközbeállítások] lap beállításai módosíthatók, és az
eszközspecifikus funkciók beállíthatóak. Exportálhatja és konfigurációs profilként mentheti az eszköz
funkciókkal és opcionális egységekkel kapcsolatos beállításait az [Eszközbeállítások] lapon.
Példák konfigurációs profilok alkalmazására
● Az illesztőprogram-beállítások képernyőjének létrehozása a használt nyomtatótípushoz
Ha le tudja kérni a nyomtató típusának adatait az eszközről, a rendszer automatikusan alkalmaz egy
konfigurációs profilt, és megjelenik az eszköznek megfelelő beállítási képernyő. Ha nem kérhetők le az adatok,
állítson be manuálisan egy konfigurációs profilt.
● Az illesztőprogram beállításainak hatékony konfigurálása több számítógéphez
Az [Eszközbeállítások] lap eszközfunkciókkal és opcionális egységekkel kapcsolatos beállításai exportálhatók és
konfigurációs profilként menthetők. A más számítógépeken használt illesztőprogramok eszközadatai esetében
egyszerűen végezhető kötegelt beállítás az exportált konfigurációs profil importálásával.
Ha nem kérhetők le az eszköz adatai, importáljon olyan környezetben exportált konfigurációs profilt, amelyből
az adatokat le lehet kérni.
Kapcsolódó témakörök
Eszközadatok beállítása(P. 72)
9
Az illesztőprogram ismertetése
A konfigurációs profil importálása(P. 90)
A konfigurációs profil exportálása(P. 88)
10
Használat előtt
Használat előtt
Használat előtt .................................................................................................................................................. 12
11
Használat előtt
Használat előtt
● Az illesztőprogram használatára a következő korlátozások vonatkoznak.
- A használt nyomtatótípus által támogatott funkciók beállításához és a használatukkal történő
nyomtatáshoz állítson be egy, a nyomtatótípushoz megfelelő konfigurációs profilt, és állítsa be az eszköz
opcionális egységeinek állapotát. Ezeket a beállításokat az [Eszközbeállítások] lapon konfigurálhatja.
- Ha a használt eszköz kezelőpaneljén az illesztőprogram által nem támogatott funkciókat állít be, azok
nyomtatás közben engedélyezve lesznek.
● A legújabb illesztőprogram a Canon webhelyén érhető el. Ellenőrizze az üzemeltetési környezetre vonatkozó
és egyéb feltételeket, és szükség esetén töltse le a megfelelő szoftvert.
A Canon globális webhelye: https://global.canon/
● A használható funkciók az alábbi feltételeknek megfelelően változhatnak.
- A használt eszköz és annak beállításai
- Az eszköz vezérlőszoftver-verziója
- Az eszköz kiegészítő egységeinek struktúrája
- A használt illesztőprogram
- Az illesztőprogram verziója
- A használt számítógépes környezet
● Ha Windows Áruházból vásárolt alkalmazásból nyomtat, a beállítható funkciók száma korlátozott, mert nem
jeleníthető meg az illesztőprogram Nyomtatási beállítások képernyője.
● A kézikönyvben látható és leírt képernyőtartalmak és folyamatok stb. eltérhetnek a valóban megjelenőktől.
● Ez a kézikönyv Windows 10 rendszerre vonatkozó példákat tartalmaz.
12
Az eszköz kézikönyvének használata
Az eszköz kézikönyvének használata
Az eszköz kézikönyvének használata ................................................................................................... 14
13
Az eszköz kézikönyvének használata
Az eszköz kézikönyvének használata
Egyes esetekben az illesztőprogram funkcióinak használatához előbb el kell végezni bizonyos műveleteket az
eszközön.
Az eszköz működtetésére vonatkozó információkat az eszköz kézikönyvében találja.
14
Nyomtatás
Nyomtatás
Nyomtatás ........................................................................................................................................................... 16
Nyomtatás számítógépről .................................................................................................................................. 17
Méretezés ............................................................................................................................................................. 20
Vízjelnyomtatás ................................................................................................................................................... 21
Poszternyomtatás ............................................................................................................................................... 23
Nyomtatás rögzített űrlapra .............................................................................................................................. 27
Titkosítás hozzáadása nyomtatáskor ................................................................................................................ 29
Nyomtatási feladatok várakoztatása ................................................................................................................ 30
Nyomtatási adatok tárolása ............................................................................................................................... 31
Elsőbbségi nyomtatás ......................................................................................................................................... 32
Az alapértelmezett beállítások módosítása ...................................................................................................... 33
15
Nyomtatás
Nyomtatás
Nyomtatás számítógépről(P. 17)
Méretezés(P. 20)
Vízjelnyomtatás(P. 21)
Poszternyomtatás(P. 23)
Nyomtatás rögzített űrlapra(P. 27)
Titkosítás hozzáadása nyomtatáskor(P. 29)
Nyomtatási feladatok várakoztatása(P. 30)
Nyomtatási adatok tárolása(P. 31)
Elsőbbségi nyomtatás(P. 32)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 33)
16
Nyomtatás
Nyomtatás számítógépről
Ez a szakasz ismerteti a nyomtatóillesztő-program beállításainak konfigurálásával történő nyomtatás alapvető
eljárását.
MEGJEGYZÉS
● Ha egy WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt használ, engedélyezze a [WSD használata] beállítást az
eszközön.
1
2
Válassza a [Nyomtatás] elemet az alkalmazásmenüből.
A nyomtatási képernyőn válassza ki a használt eszközt → kattintson a [Beállítások], a
[Nyomtató tulajdonságai] vagy a [Tulajdonságok] elemre.
17
Nyomtatás
3
Az illesztőprogram nyomtatási beállításainak képernyőjén válassza ki a kívánt
elemeket.
Ha szükséges, váltson a lapok között, és konfigurálja a megfelelő beállításokat.
18
Nyomtatás
MEGJEGYZÉS
● Ha a használni kívánt funkció nem jelenik meg a nyomtatási beállítások képernyőjén, konfigurálja a
nyomtatási beállításokat az eszköz funkcióinak engedélyezése után, például az eszköz információinak
lekérése révén stb.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
5
A nyomtatási képernyőn kattintson a [Nyomtatás] vagy az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
Az illesztőprogram ismertetése(P. 9)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 33)
Eszközadatok beállítása(P. 72)
Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg(P. 152)
19
Nyomtatás
Méretezés
Nyomtatás közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a nyomtatni kívánt adatokat.
Méretezés a kimeneti oldalmérethez
1
Jelenítse meg az [Alapbeállítások] vagy az [Oldalbeállítás] lapot.
2
Válassza ki az alkalmazásban beállított papírméretet az [Oldalméret] területen.
3
A [Kimeneti méret] alatt válassza ki a nyomtatni kívánt papírméretet.
Kívánt lépték megadása
1
2
Jelenítse meg a [Alapbeállítások] vagy az [Oldalbeállítás] lapot.
Válassza a [Kézi méretezés] beállítást → határozza meg a nagyítást a [Méretezés]
területen.
Kapcsolódó témakörök
[Alapbeállítások] lap(P. 104)
[Oldalbeállítás] lap(P. 107)
Egyéni papírméretek regisztrálása(P. 45)
Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg(P. 152)
20
Nyomtatás
Vízjelnyomtatás
Nyomtatáskor áttetsző karaktereket (például [SZIGORÚAN TITKOS] vagy [VÁZLAT]) helyezhet rá a nyomtatási
adatokra.
Új vízjeleket is létrehozhat.
Vízjel hozzáadása és nyomtatása
1
Jelenítse meg az [Oldalbeállítás] lapot.
2
Válassza ki a [Vízjel] elemet → válasszon egy vízjelnevet.
Új vízjelek létrehozása
1
Jelenítse meg az [Oldalbeállítás] lapot.
2
Válassza ki a [Vízjel] elemet → kattintson a [Vízjel szerkesztése] lehetőségre.
3
A [Vízjel szerkesztése] párbeszédpanelen kattintson a [Hozzáadás] elemre → adjon meg
egy nevet a [Név] mezőben.
4
A [Jellemzők] lapon adja meg a vízjel karaktereit és jellemzőit.
5
Az [Igazítás] lapon állítsa be a vízjel helyzetét.
6
7
A [Nyomtatási stílus] lapon állítsa be a vízjel szegélyét és fedési állapotát → kattintson
az [OK] gombra.
A [Vízjel szerkesztése] párbeszédpanelen kattintson az [OK] lehetőségre.
A rendszer hozzáadja a létrehozott vízjelet az [Oldalbeállítás] > [Vízjel] lapon található listához.
21
Nyomtatás
Kapcsolódó témakörök
[Oldalbeállítás] lap(P. 107)
22
Nyomtatás
Poszternyomtatás
Egyetlen oldal nyomtatási adatait kinagyíthatja és kinyomtathatja több papírlapra. A kinyomtatott lapok
összeillesztve egyetlen nagyméretű, poszterszerű nyomatot alkotnak.
Ez a témakör a poszternyomtatási beállításokat is bemutatja, és példanyomatokat is tartalmaz.
Poszternyomtatási beállítások és példanyomatok(P. 23)
Poszternyomtatás végrehajtása
1
2
Jelenítse meg az [Alapbeállítások] lapot.
Válassza ki az [Egyoldalas nyomtatás] elemet az [Egyoldalas/kétoldalas/
könyvnyomtatás] alatt.
3
Jelenítse meg az [Alapbeállítások] vagy az [Oldalbeállítás] lapot.
4
Válassza ki a [Poszter [N x N]] elemet az [Elrendezés] alatt.
Az N x N érték azon papírlapok számát jelöli, amelyekre a nyomtatási adatok elosztása és kinyomtatása
történik.
Ha kerettel nyomtat, vagy margókat, illetve a nyomtatni kívánt oldaltartományt állítja be, kövesse az alábbi
eljárást.
5
6
Kattintson a [Poszter részletei] lehetőségre.
A [Poszter részletei] párbeszédpanelen állítsa be a szükséges elemeket → kattintson az
[OK] gombra.
Poszternyomtatási beállítások és példanyomatok
Bemutatja a poszternyomtatáshoz kapcsolódó példabeállítások és nyomtatási eredmények kombinációit. A
példabeállítások a [Poszter részletei] párbeszédpanelen látható beállítások állapotával együtt jelennek meg,
amikor szükséges.
1. példabeállítás
● [Alapbeállítások] lap > [Tájolás]: [Álló]
● [Alapbeállítások] vagy [Oldalbeállítás] lap > [Elrendezés]: [Poszter [1 × 2]]
23
Nyomtatás
Kimeneti eredmény
2. példabeállítás
● [Alapbeállítások] vagy [Oldalbeállítás] lap > [Elrendezés]: [Poszter [2 × 2]]
● [Poszter részletei] párbeszédpanel > [Nyomtatandó oldalak] > [Oldalak megadása]: [2] és [4]
Kimeneti eredmény
24
Nyomtatás
3. példabeállítás
● [Alapbeállítások] vagy [Oldalbeállítás] lap > [Elrendezés]: [Poszter [2 × 2]]
● [Poszter részletei] párbeszédpanel: [Margókeretek nyomtatása], [Margók beállítása kivágáshoz/
beillesztéshez] és [Jelölők nyomtatása az igazításhoz]
Kimeneti eredmény
Jelmagyarázat
Szaggatott vonal: szegély
: illesztési jel
: vágási jel
: a [Margószélesség] beállításhoz megadott margó (10 mm, ha a [Standard] beállítás van kiválasztva.)
Kapcsolódó témakörök
[Alapbeállítások] lap(P. 104)
25
Nyomtatás
[Oldalbeállítás] lap(P. 107)
26
Nyomtatás
Nyomtatás rögzített űrlapra
Az adatokat az eszközön tárolt, rögzített űrlapra is kinyomtathatja. Ezt a funkciót rávetítéses nyomtatásnak
hívják.
A PS3 illesztőprogrammal rögzített űrlapokat használhat, amelyek nem csak az eszközön, hanem egy
számítógépen („gazda” oldal) is le lehetnek mentve.
Rögzített űrlap mentése az eszközön vagy a a számítógépen
1
Válassza a [Nyomtatás] elemet az alkalmazás menüjéből → megjelenik az
illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyője.
2
Jelenítse meg az [Oldalbeállítás] lapot.
3
Kattintson az [Oldalbeállítások] lehetőségre.
4
Jelenítse meg a [Rávetítés] lapot az [Oldalbeállítások] párbeszédpanelen.
5
Válassza a [Feldolgozási mód] > [Formafájl létrehozása] elemet → adjon meg egy
fájlnevet.
Amikor lehetősége van kiválasztani az űrlapfájl mentési helyét, válassza ki a mentési helyet a [Tárolási hely]en,
majd adja meg a fájlnevet.
Ha a [Gazda] beállítást választja a [Tárolási hely]en, töltse ki a [Cím]et és az [Alcím]et, ahogy szükséges.
6
Kattintson az [OK] lehetőségre.
7
A nyomtatási képernyőn kattintson az [OK] lehetőségre.
8
A nyomtatási képernyőn kattintson a [Nyomtatás] vagy az [OK] lehetőségre.
Nyomtatás rávetítéssel
1
Jelenítse meg az [Oldalbeállítás] lapot.
27
Nyomtatás
2
Kattintson az [Oldalbeállítások] lehetőségre.
3
Jelenítse meg a [Rávetítés] lapot az [Oldalbeállítások] párbeszédpanelen.
4
Válassza a [Feldolgozási mód] > [Nyomtasson rávetítéssel] elemet → adja meg a
használandó űrlap fájlnevét.
Az eszközön tárolt űrlapfájl használata esetén:
Kattintson a [Formafájladatok lekérése] elemre → válassza ki a fájlt a [Fájllista] elemei közül.
Ha nem tudja az információt lekérni az eszközről, írjon be egy fájlnevet a [Fájlnév] mezőbe.
Kétoldalas nyomtatás esetén válassza ki az alkalmazási tartományt az [Alkalmazás]ból.
Ha a [Formafájladatok lekérése] nem jelenik meg, válassza ki a [Formafájl az eszközön] elemet a
[Használandó formafájl] közül.
Egy számítógépen tárolt űrlapfájl használata esetén:
Válassza a [Formafájl a gazdagépen] elemet a [Használandó formafájl] közül → kattintson a [Tallózás] elemre
és válassza ki a használni kívánt űrlapfájlt.
Ha szükséges, írja be az információkat a [Fájladatok] mezőbe.
5
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Oldalbeállítás] lap(P. 107)
A rávetítéses nyomtatást a nyomtató nem hajtja végre(P. 157)
28
Nyomtatás
Titkosítás hozzáadása nyomtatáskor
A nyomtatási adatokhoz hozzáadhat egy PIN-kódot, és mentheti az eszközön. A mentett adatok nyomtatásakor
adja meg a PIN-kódot az eszköz kezelőpaneljén. Ez a funkció például bizalmas dokumentumok nyomtatásánál
előnyös.
MEGJEGYZÉS
● Ha alapértelmezett beállításként regisztrálja a biztonságos nyomtatáshoz használt PIN-kódot, csökkentheti a
nyomtatás beállításához szükséges időt.
1
2
3
Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások
képernyőjén.
Válassza a [Védett nyomtatás] lehetőséget a [Kimeneti mód] területen → kattintson az
[Igen] gombra.
A [Védett nyomtatás részletei] párbeszédpanelen adja meg a [Felhasználónév] és a
[PIN] elemet → kattintson az [OK] gombra.
Ha védett nyomtatás végrehajtásakor megjelenik a [PIN megerősítése] párbeszédpanel, ellenőrizze vagy állítsa
be az adatok nevét, a felhasználó nevét és a PIN-kódot.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 101)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 33)
29
Nyomtatás
Nyomtatási feladatok várakoztatása
A nyomtatási adatokat egy várakozási sorba (ideiglenes tárterület) küldheti az eszközön. Lehetősége van a
nyomtatás sorrendjének vagy a tárolt adatok beállításainak módosítására az eszköz kezelőpaneljéről vagy a
távoli felhasználói felületről.
1
2
3
Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások
képernyőjén.
Válassza a [Tartás] lehetőséget a [Kimeneti mód] területen → kattintson a [Részletek]
gombra.
Adja meg az adatok nevét a [Tartás adatai] párbeszédpanelen.
Ha tetszőlegesen választott nevet kíván megadni, válassza a [Megtartandó adat neve] > [Név beírása]
lehetőséget → adja meg a nevet a [Név] mezőben.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Várakoztatott nyomtatás végrehajtása esetén jóváhagyhatja vagy beállíthatja az adatok nevét a megjelenített
párbeszédpanelen.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 101)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 33)
30
Nyomtatás
Nyomtatási adatok tárolása
A nyomtatási adatok fiókokban tárolhatók az eszközön. Lehetősége van a tárolt adatok más tárolt adatokkal
való egyesítésére vagy az adatok beállításainak módosítására az eszköz kezelőpaneljéről vagy a távoli
felhasználói felületről.
MEGJEGYZÉS
● Ha alapértelmezett beállításként regisztrálja a tárolt nyomtatáshoz használt fiókszámot, csökkentheti a
nyomtatás beállításához szükséges időt.
1
2
3
Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások
képernyőjén.
Válassza a [Tárolás] lehetőséget a [Kimeneti mód] területen → kattintson az [Igen]
gombra.
Adja meg az adatok nevét a [Tárolás részletei] párbeszédpanelen.
Ha tetszőlegesen választott nevet kíván megadni, válassza az [Adat neve] > [Név beírása] lehetőséget → adja
meg a nevet a [Név] mezőben.
4
Kattintson a [Postafiókadatok lekérése] elemre → válassza ki a [Postafiókok] elemnél a
tárolási célhelyet.
A [Ctrl] vagy a [Shift] gomb megnyomásával több fiókot is kiválaszthat.
5
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 101)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 33)
31
Nyomtatás
Elsőbbségi nyomtatás
Kinyomtathat olyan dokumentumot, amelynek a prioritási szintje magasabb az eszközön készenléti állapotban
lévő többi nyomtatási feladaténál.
Amikor elsőbbségi nyomtatást indít el, és az eszköz éppen egy nyomtatási feladatot dolgoz fel, az elsőbbségi
nyomtatásra közvetlenül a feladat befejezése után kerül sor.
1
2
Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások
képernyőjén.
Válassza ki az [Elsőbbségi nyomtatás] elemet a [Kimeneti mód] alatt.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 101)
32
Nyomtatás
Az alapértelmezett beállítások módosítása
Az alapértelmezett beállításokat módosíthatja a kívánt nyomtatási beállításokra. Ha az alapértelmezett
értékeket a gyakran használt beállításokra módosítja, csökkentheti a nyomtatás beállításához szükséges időt.
1
2
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → a megjelenő menüből
válassza a [Nyomtatási beállítások] elemet.
Ha több eszköztípushoz használja az illesztőprogramot, válassza ki a [Nyomtatási beállítások] kiválasztása után
beállítani kívánt modellt.
3
Az illesztőprogram nyomtatási beállításainak képernyőjén válassza ki a kívánt
elemeket.
Ha szükséges, váltson a lapok között, és konfigurálja a megfelelő beállításokat.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
33
Könyv létrehozása nyomtatáskor
Könyv létrehozása nyomtatáskor
Könyv létrehozása nyomtatáskor .......................................................................................................... 35
Könyvnyomtatás ................................................................................................................................................. 36
Könyv létrehozása készletekben ........................................................................................................................ 37
Elmozdulás javítása könyvnyomtatás közben ................................................................................................... 38
Összefűzött könyvnyomtatás ............................................................................................................................. 39
Gerincnyomásos eljárás alkalmazása összefűzött könyv létrehozásakor ....................................................... 40
Oldalak vágása összefűzött könyv létrehozásakor ........................................................................................... 41
Teljes kötés .......................................................................................................................................................... 42
34
Könyv létrehozása nyomtatáskor
Könyv létrehozása nyomtatáskor
Könyvnyomtatás(P. 36)
Könyv létrehozása készletekben(P. 37)
Elmozdulás javítása könyvnyomtatás közben(P. 38)
Összefűzött könyvnyomtatás(P. 39)
Gerincnyomásos eljárás alkalmazása összefűzött könyv létrehozásakor(P. 40)
Oldalak vágása összefűzött könyv létrehozásakor(P. 41)
Teljes kötés(P. 42)
35
Könyv létrehozása nyomtatáskor
Könyvnyomtatás
Az oldalakat olyan automatikus elrendezéssel is kinyomtathatja, hogy félbehajtva egy könyvet alkossanak.
1
2
Jelenítse meg az [Alapbeállítások] vagy a [Befejező művelet] lapot.
Válassza a [Könyvnyomtatás] elemet az [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás] vagy
a [Nyomtatási stílus] területen.
A kötési pozíció és a kötési margó beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
3
4
5
6
Kattintson a [Könyv] lehetőségre.
A [Könyv részletes beállításai] párbeszédpanelen a [Könyvkezdet] területen válassza ki
a kötési pozíciót.
Válassza a [Könyv kötési margójának megadása] lehetőséget → adja meg a kötési
margó szélességét a [Könyv kötési margója] alatt.
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Alapbeállítások] lap(P. 104)
[Befejező művelet] lap(P. 110)
Könyv létrehozása készletekben(P. 37)
Elmozdulás javítása könyvnyomtatás közben(P. 38)
Összefűzött könyvnyomtatás(P. 39)
36
Könyv létrehozása nyomtatáskor
Könyv létrehozása készletekben
Ha nagy oldalszámú dokumentumból hoz létre könyvet, az oldalakat több készletre osztva nyomtathatja ki.
1
2
Jelenítse meg az [Alapbeállítások] vagy a [Befejező művelet] lapot.
Válassza a [Könyvnyomtatás] elemet az [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás] vagy
a [Nyomtatási stílus] területen.
3
Kattintson a [Könyv] lehetőségre.
4
Válassza a [Könyvnyomtatási mód] > [Készletekre osztás] lehetőséget.
5
Adja meg a készletek lapjainak számát a [Lap/köteg] területen.
6
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Alapbeállítások] lap(P. 104)
[Befejező művelet] lap(P. 110)
Könyvnyomtatás(P. 36)
37
Könyv létrehozása nyomtatáskor
Elmozdulás javítása könyvnyomtatás közben
Könyvek készítése és nyomtatása közben korrigálhatja a könyvnyomtatáskor előforduló, a külső és belső
oldalak közötti elmozdulást. Ha a lapok szélét lapszélvágó segítségével vágja le, lehetősége van a margó
mértékének beállítására, így a lapon található nyomtatási adatok helyzete nem tér majd el a lapok között.
1
2
Jelenítse meg az [Alapbeállítások] vagy a [Befejező művelet] lapot.
Válassza a [Könyvnyomtatás] elemet az [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás] vagy
a [Nyomtatási stílus] területen.
3
Kattintson a [Könyv] lehetőségre.
4
Válassza a [Könyvnyomtatás feldolgozása] > [Az eszköz beállításaival] lehetőséget.
5
Válassza az [Elcsúszás (elmozdulás) javítása] lehetőséget → válasszon egy javítási
módot az [Elmozdulás javításának módja] területen.
Ha a [Kézi javítás] lehetőséget választja, adja meg a nyomtatási terület elmozdulásának mértékét a külső és a
középső oldal között a [Javítási szélesség] területen.
6
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Alapbeállítások] lap(P. 104)
[Befejező művelet] lap(P. 110)
Könyvnyomtatás(P. 36)
38
Könyv létrehozása nyomtatáskor
Összefűzött könyvnyomtatás
Könyv készítésekor és nyomtatásakor középen összetűzött lapokat is készíthet. Az eszköztől függően le is
vághatja és egymáshoz is igazíthatja az oldalszéleket.
1
2
3
Jelenítse meg az [Alapbeállítások] vagy a [Befejező művelet] lapot.
Válassza a [Könyvnyomtatás] elemet az [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás] vagy
a [Nyomtatási stílus] területen.
Válassza ki a befejező műveletet az [Összefűzés beállítása] alatt.
Ha a [Hajtás, összefűzés és vágás]/[Hajtás és vágás] elemeket választja az [Összefűzés beállítása] területen,
végezze el a következő lépéseket.
4
5
Jelenítse meg a [Befejező művelet] lapot.
Válasszon ki egy levágásiszélesség-beállítási módszert a [Vágási beállítások] területen
→ adja meg az értékeket a választott módszernek megfelelően.
Kapcsolódó témakörök
[Alapbeállítások] lap(P. 104)
[Befejező művelet] lap(P. 110)
Könyvnyomtatás(P. 36)
Gerincnyomásos eljárás alkalmazása összefűzött könyv létrehozásakor(P. 40)
Oldalak vágása összefűzött könyv létrehozásakor(P. 41)
39
Könyv létrehozása nyomtatáskor
Gerincnyomásos eljárás alkalmazása összefűzött könyv
létrehozásakor
Összefűzött könyv nyomtatásakor az összefűzött részt nyomásos eljárással is létrehozhatja, hogy az kisimuljon.
1
2
3
Jelenítse meg az [Alapbeállítások] vagy a [Befejező művelet] lapot.
Válassza a [Könyvnyomtatás] elemet az [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás] vagy
a [Nyomtatási stílus] területen.
Válassza ki a befejező műveletet az [Összefűzés beállítása] alatt.
Ha a [Hajtás, összefűzés és vágás]/[Hajtás és vágás] elemeket választja a [Összefűzés beállítása] területen,
állítson be egy igazításos levágási módszert a [Befejező művelet] lapon.
4
5
6
Kattintson a [Könyv] lehetőségre.
Válassza ki a [Gerincnyomás] beállítást → adja meg a gerincnyomás erejét [A
gerincnyomás kiigazítása] beállításnál.
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Alapbeállítások] lap(P. 104)
[Befejező művelet] lap(P. 110)
Összefűzött könyvnyomtatás(P. 39)
40
Könyv létrehozása nyomtatáskor
Oldalak vágása összefűzött könyv létrehozásakor
Összefűzött könyv nyomtatásakor levághatja és egymáshoz igazíthatja az oldalszéleket.
1
Jelenítse meg a [Befejező művelet] lapot.
2
Válassza ki a [Könyvnyomtatás] elemet a [Nyomtatási stílus] alatt.
3
4
Válassza ki a [Hajtás, összefűzés és vágás]/[Hajtás és vágás] elemet az [Összefűzés
beállítása] területen.
Válasszon ki egy levágásiszélesség-beállítási módszert a [Vágási beállítások] területen
→ adja meg az értékeket a választott módszernek megfelelően.
Kapcsolódó témakörök
[Alapbeállítások] lap(P. 104)
[Befejező művelet] lap(P. 110)
Összefűzött könyvnyomtatás(P. 39)
41
Könyv létrehozása nyomtatáskor
Teljes kötés
Ragasztót vihet fel a tartalmak kötési margó felőli oldalára, és fedőlappal foghatja közre őket, így könyv jön
létre.
1
2
3
4
Jelenítse meg a [Befejező művelet] lapot.
Válassza ki a [Teljes kötés [Egyoldalas]] vagy a [Teljes kötés [Kétoldalas]] elemet a
[Nyomtatási stílus] alatt.
Ellenőrizze a [Beállításlista] tartalmát.
Ha módosítani kívánja a beállításokat, kattintson a [Teljes kötés beállításai] gombra →
állítsa be a kívánt elemeket.
Fedőlap nyomtatása esetén a [Teljes kötésű fedőlap beállításai] > [Nyomtatási stílus] területen válassza ki az
[Elr. olyan méretben, mint a címlapon] elemet → adja meg a következőt: [Előlap nyomtatási oldala]/[Hátlap
nyomtatási oldala].
A befejező méret beállításához kattintson a [Befejező műveleti illesztés] elemre → adja meg a megfelelő
beállításokat → kattintson az [OK] gombra.
5
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Befejező művelet] lap(P. 110)
42
Különböző típusú papírok használata
Különböző típusú papírok
használata
Különböző típusú papírok használata ................................................................................................. 44
Egyéni papírméretek regisztrálása .................................................................................................................... 45
Lap beszúrása írásvetítőfóliák közé ................................................................................................................... 46
Lap beszúrása ...................................................................................................................................................... 47
Fülespapír beszúrása ........................................................................................................................................... 48
Fülespapírra történő nyomtatás ........................................................................................................................ 50
Fedőlapok hozzáadása ........................................................................................................................................ 51
43
Különböző típusú papírok használata
Különböző típusú papírok használata
Egyéni papírméretek regisztrálása(P. 45)
Lap beszúrása írásvetítőfóliák közé(P. 46)
Lap beszúrása(P. 47)
Fülespapír beszúrása(P. 48)
Fülespapírra történő nyomtatás(P. 50)
Fedőlapok hozzáadása(P. 51)
44
Különböző típusú papírok használata
Egyéni papírméretek regisztrálása
Regisztrálhat egyéni papírméretet, és használhatja nyomtatáshoz. A regisztrált egyéni papírméretek
segítségével a más eszközökkel is nyomtathat a használt számítógépről.
1
2
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → a megjelenő menüből
válassza a [Nyomtatási beállítások] elemet.
3
Jelenítse meg az [Oldalbeállítás] lapot.
4
Kattintson az [Egyéni papírméret] lehetőségre.
5
6
Az [Egyéni papírméret-beállítások] párbeszédpanelen állítsa be az [Egyéni papírméret
neve], [Egység] és [Papírméret] elemet → kattintson a [Regisztrálás] gombra.
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Oldalbeállítás] lap(P. 107)
45
Különböző típusú papírok használata
Lap beszúrása írásvetítőfóliák közé
Úgy is nyomtathat, hogy az írásvetítő fóliák közé papírlapok vannak beszúrva. A beszúrt lapokra is nyomtathat.
1
Jelenítse meg a [Papírforrás] lapot.
2
Válassza a [Kiválasztás szempontja] > [Papírforrás]/[Papírtípus] elemet.
3
Válassza ki az [Írásvetítő fólia fedőlapok] elemet a [Papírkiválasztás] alatt.
4
Állítsa be a [Fedőlapok] és az [Írásvetítő fóliák] értékét.
Ha a [Kiválasztás szempontja] > [Papírforrás] beállítást választja, válassza ki azt a papírforrást, ahol a használni
kívánt papír található.
Ha a [Kiválasztás szempontja] > [Papírtípus] beállítást választja, válassza ki a használni kívánt papír típusát.
5
6
Ha beszúrt lapokra is szeretne nyomtatni, válassza a [Nyomtatás a fedőlapokra]
elemet.
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Papírforrás] lap(P. 118)
46
Különböző típusú papírok használata
Lap beszúrása
Adott oldalak közé is beszúrhat papírlapokat.
1
Jelenítse meg a [Papírforrás] lapot.
2
Válassza a [Kiválasztás szempontja] > [Papírforrás] vagy a [Papírtípus] lehetőséget.
3
4
5
Válassza a [Lap beszúrása] lehetőséget a [Papírkiválasztás] területen → kattintson a
[Lapbeszúrási beállítások] gombra.
A [Lapbeszúrási beállítások] párbeszédpanelen válassza a [Beszúrt lapok] lehetőséget a
[Beszúrandó lapok] területen.
Állítsa be a [Papírforrás], [Nyomtatás] és a [Beszúrás] értékeit → kattintson a
[Hozzáadás] gombra.
A lapok beszúrására vonatkozó beállítások a [Beállításlista] alatt találhatók meg.
6
7
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Válassza ki a tartalomoldalakhoz használni kívánt papírt az [Eredeti papírforrás] vagy
az [Eredeti papírtípus] területen.
Kapcsolódó témakörök
[Papírforrás] lap(P. 118)
Fülespapír beszúrása(P. 48)
47
Különböző típusú papírok használata
Fülespapír beszúrása
Fülespapírt is beszúrhat megadott oldalak közé. Ezenkívül a fülrészre is nyomtathat.
1
Jelenítse meg a [Papírforrás] lapot.
2
Válassza a [Kiválasztás szempontja] > [Papírforrás] vagy a [Papírtípus] lehetőséget.
3
4
5
6
Válassza a [Lap beszúrása] lehetőséget a [Papírkiválasztás] területen → kattintson a
[Lapbeszúrási beállítások] gombra.
A [Lapbeszúrási beállítások] párbeszédpanelen válassza a [Fülespapír] lehetőséget a
[Beszúrandó lapok] területen.
Állítsa be a [Papírforrás], a [Nyomtatás] és a [Beszúrás] értékeit.
Ha módosítani kívánja a fülespapír papírtípusát, kattintson a [Fülespapír] >
[Beállítások] elemre → válassza ki a használni kívánt papírtípust a [Papírtípus] listáról
→ kattintson az [OK] gombra.
A fülespapírra végzett nyomtatás pozíciójának beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
7
8
Kattintson a [Fülespapír részletei] lehetőségre.
A [Fülespapír részletei] párbeszédpanelen adja meg a [Nyomtatási helyzet a fülön]
beállítást → kattintson az [OK] elemre.
A nyomtatási adatok fülre történő eltolásához válassza az [Eltolt nyomtatási helyzet] elemet → az [Eltolási
szélesség] alatt adja meg az adatok eltolásának mértékét → kattintson az [OK] gombra.
A nyomtatási adatok eltolás nélküli kinyomtatásához válassza a [Ne tolja el a nyomtatási helyzetet] elemet →
válassza ki a fülespapír méretét a [Fülespapír mérete] területen → kattintson az [OK] gombra.
9
10
A [Lapbeszúrási beállítások] párbeszédpanelen kattintson az [OK] lehetőségre.
Válassza ki a tartalomoldalakhoz használni kívánt papírt az [Eredeti papírforrás] vagy
az [Eredeti papírtípus] területen.
48
Különböző típusú papírok használata
Kapcsolódó témakörök
[Papírforrás] lap(P. 118)
Fülespapírra történő nyomtatás(P. 50)
49
Különböző típusú papírok használata
Fülespapírra történő nyomtatás
Fülespapír fülrészére is lehet nyomtatni.
1
Jelenítse meg a [Papírforrás] lapot.
2
Válassza a [Kiválasztás szempontja] > [Papírtípus] lehetőséget.
3
Kattintson a [Papírtípus] > [Beállítások] elemre.
4
A [Papírtípus-beállítások] párbeszédpanelen válassza ki a fülespapírt a [Papírtípus]
listából → kattintson az [OK] gombra.
A fülespapírra végzett nyomtatás pozíciójának beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
5
6
Kattintson a [Fülespapír részletei] lehetőségre.
A [Fülespapír részletei] párbeszédpanelen adja meg a [Nyomtatási helyzet a fülön]
beállítást → kattintson az [OK] elemre.
A nyomtatási adatok fülre történő eltolásához válassza az [Eltolt nyomtatási helyzet] elemet → az [Eltolási
szélesség] alatt adja meg az adatok eltolásának mértékét → kattintson az [OK] gombra.
A nyomtatási adatok eltolás nélküli kinyomtatásához válassza a [Ne tolja el a nyomtatási helyzetet] elemet →
válassza ki a fülespapír méretét a [Fülespapír mérete] területen → kattintson az [OK] gombra.
Kapcsolódó témakörök
[Papírforrás] lap(P. 118)
Fülespapír beszúrása(P. 48)
50
Különböző típusú papírok használata
Fedőlapok hozzáadása
Elő- vagy hátlapot adhat a nyomtatási adatokhoz. A tartalomoldalaktól eltérő papírt is használhat, és
megadhatja, hogy a fedőlap(ok) melyik oldalára kíván nyomtatni.
1
Jelenítse meg a [Papírforrás] lapot.
2
Kattintson az [Elülső/hátsó fedőlap beállításai] lehetőségre.
3
4
5
6
Az [Elülső/hátsó fedőlap beállításai] párbeszédpanelen válassza ki a hozzáadni kívánt
fedőlapokat a [Fedőlap beállításai] területen.
Ha be szeretné állítani a fedőlapot, állítsa be a következőket: [Előlap] > [Papírforrás] és
[Nyomtatás].
Ha be szeretné állítani a hátlapot, állítsa be a következőket: [Hátlap] > [Papírforrás] és
[Nyomtatás].
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Papírforrás] lap(P. 118)
51
Több fájl nyomtatása együtt
Több fájl nyomtatása együtt
Több fájl nyomtatása együtt ..................................................................................................................... 53
A [Szerkesztés és megtekintés] funkció ............................................................................................................. 54
Fájlok nyomtatása együtt ................................................................................................................................... 55
A nyomtatási előnézet ellenőrzése .................................................................................................................... 57
Az egyesített fájl nyomtatási beállításainak módosítása ................................................................................. 59
52
Több fájl nyomtatása együtt
Több fájl nyomtatása együtt
A [Szerkesztés és megtekintés] funkció(P. 54)
Fájlok nyomtatása együtt(P. 55)
A nyomtatási előnézet ellenőrzése(P. 57)
Az egyesített fájl nyomtatási beállításainak módosítása(P. 59)
53
Több fájl nyomtatása együtt
A [Szerkesztés és megtekintés] funkció
A [Szerkesztés és megtekintés] funkcióval több fájlt egyesíthet egy fájllá nyomtatáshoz.
A [Szerkesztés és megtekintés] funkciót a [Kimeneti mód] területen állíthatja be a nyomtatási beállítások
képernyőjének egyes lapjain.
Ha egy alkalmazásban a nyomtatási gombra kattint, megnyílik a Canon PageComposer főképernyője, ahol
többek között a következő lehetőségek érhetők el:
● Nyomtatási adatok jóváhagyás céljából történő előzetes megtekintése
● A nyomtatási beállítások módosítása az előnézet megtekintése után
● Szükségtelen oldalak törlése
● Próbanyomat készítése
● Több különböző alkalmazással létrehozott adatok egyetlen fájllá történő egyesítése a nyomtatáshoz
● A nyomtatási beállítások egységesítése több fájl egyesítésekor
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 101)
Canon PageComposer(P. 147)
Fájlok nyomtatása együtt(P. 55)
A nyomtatási előnézet ellenőrzése(P. 57)
Az egyesített fájl nyomtatási beállításainak módosítása(P. 59)
54
Több fájl nyomtatása együtt
Fájlok nyomtatása együtt
Lehetősége van több fájl egyetlen fájllá történő egyesítésére és kinyomtatására. A Canon PageComposer
használatával módosíthatja a nyomtatási beállításokat az egyesített fájl szerkesztéséhez.
Itt a Canon PageComposer eszköztárában található ikonműveletekkel végzett eljárást ismertetjük. Műveleteket
a menüből is végezhet.
1
2
Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások
képernyőjén.
Válassza a [Szerkesztés és megtekintés] lehetőséget a [Kimeneti mód] területen →
kattintson az [OK] gombra.
Ha be szeretné állítani az egyesített fájl kimeneti módját, kattintson a [Részletek] elemre → válassza ki a
kimeneti módot a [Kimeneti mód a szerkesztés és megtekintés után] területen → kattintson az [OK] gombra.
3
Kattintson az [OK] gombra → kattintson a [Nyomtatás] vagy az [OK] gombra a
nyomtatási képernyőn.
Megjelenik a Canon PageComposer főképernyője.
4
Minden egyesíteni kívánt fájl esetében ismételje meg az 1–3. lépést.
5
A Canon PageComposer főképernyőjén válassza ki az egyesíteni kívánt fájlokat a
listából → kattintson a [
6
] (Dokumentumok egyesítése) elemre.
Ha szükséges, állítson be egy nevet az [Egyesítés] párbeszédpanel [Dokumentum neve]
területén.
55
Több fájl nyomtatása együtt
7
Ha módosítani kívánja a nyomtatási beállításokat, kattintson a [Nyomtatás
beállítások] lapra → állítsa be a kívánt elemeket → kattintson az [Egyesítés] elemre.
Az előnézetben ellenőrizheti az aktuális beállításokat.
Ha törölni kíván egy oldalt, válassza ki az előnézetben → kattintson a [Törlés] elemre.
8
A Canon PageComposer főképernyőjén válassza ki az egyesített fájlt → kattintson a
[
] (Nyomtatás) elemre.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 101)
Canon PageComposer(P. 147)
A nyomtatási előnézet ellenőrzése(P. 57)
Az egyesített fájl nyomtatási beállításainak módosítása(P. 59)
56
Több fájl nyomtatása együtt
A nyomtatási előnézet ellenőrzése
Nyomtatás előtt előnézetben megtekintheti a nyomtatási adatokat, és ellenőrizheti az oldalelrendezési
beállításokat.
Itt a Canon PageComposer eszköztárában található ikonműveletekkel végzett eljárást ismertetjük. Műveleteket
a menüből is végezhet.
1
2
Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások
képernyőjén.
Válassza a [Szerkesztés és megtekintés] lehetőséget a [Kimeneti mód] területen →
kattintson az [OK] gombra.
Ha be szeretné állítani a kimeneti módot a fájlok egyesítése után, kattintson a [Részletek] elemre → válassza ki
a kimeneti módot a [Kimeneti mód a szerkesztés és megtekintés után] területen → kattintson az [OK] gombra.
3
Kattintson az [OK] gombra → kattintson a [Nyomtatás] vagy az [OK] gombra a
nyomtatási képernyőn.
Megjelenik a Canon PageComposer főképernyője.
4
A Canon PageComposer főképernyőjén válassza ki a listából a fájlt, amelynek az
előnézetét ellenőrizni kívánja → kattintson a [
5
] (Nyomtatási kép) elemre.
A [Nyomtatási kép] párbeszédpanelen ellenőrizze az előnézetet → kattintson a
[Bezárás] gombra.
A következő oldal megjelenítéséhez kattintson a [
] (Tovább) gombra.
A nagyításhoz és a kicsinyítéshez kattintson az oldal képére.
57
Több fájl nyomtatása együtt
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 101)
Canon PageComposer(P. 147)
Fájlok nyomtatása együtt(P. 55)
A nyomtatási eredmények nem kielégítőek(P. 153)
58
Több fájl nyomtatása együtt
Az egyesített fájl nyomtatási beállításainak módosítása
A Canon PageComposer használatával módosíthatja az egyesített fájl nyomtatási beállításait. Ha különböző
oldalméretű vagy -elrendezésű fájlokat szerkeszt, egységesítheti a beállításokat.
Itt a Canon PageComposer eszköztárában található ikonműveletekkel végzett eljárást ismertetjük. Műveleteket
a menüből is végezhet.
1
A Canon PageComposer főképernyőjén válassza ki a listából a fájlt, amelynek a
beállításait módosítani kívánja → kattintson a [
] (Nyomtatási beállítások
módosítása) elemre.
2
3
Ha szükséges, állítson be egy nevet a [Nyomtatási beállítások módosítása]
párbeszédpanel [Dokumentum neve] területén.
Kattintson a [Nyomtatás beállítások] lapra → állítsa be a kívánt elemeket.
Ha egységesíteni kívánja a kimeneti méret beállításait, válassza a [Kimeneti méret konzisztenciája] lehetőséget
→ válassza ki a papír méretét.
Ha egységesíteni kívánja az oldalelrendezési beállításokat, válassza az [Elrendezés konzisztenciája] lehetőséget
→ válassza ki az elrendezési beállítást.
4
5
Ha be kívánja állítani, hogy egyesített fájlok esetén hol kezdődjön a következő fájl
nyomtatása, válassza a [Következő dokumentum nyomtatása innen] lehetőséget →
válasszon ki egy elemet.
Ha részletes beállításokat kíván megadni az illesztőprogram nyomtatási beállítások
képernyőjén, kattintson a [Részletek] lehetőségre → adja meg a megfelelő
beállításokat → kattintson az [OK] gombra.
59
Több fájl nyomtatása együtt
6
A [Nyomtatási beállítások módosítása] párbeszédpanelen kattintson az [OK]
lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
Canon PageComposer(P. 147)
Fájlok nyomtatása együtt(P. 55)
60
Színes nyomtatás részletes beállítása
Színes nyomtatás részletes
beállítása
Színes nyomtatás részletes beállítása ................................................................................................. 62
Színek beállítása (PS3) ......................................................................................................................................... 63
PostScript alkalmazásból történő színes nyomtatással kapcsolatos óvintézkedések (PS3) ........................... 64
61
Színes nyomtatás részletes beállítása
Színes nyomtatás részletes beállítása
Színek beállítása (PS3)(P. 63)
PostScript alkalmazásból történő színes nyomtatással kapcsolatos óvintézkedések (PS3)(P. 64)
62
Színes nyomtatás részletes beállítása
Színek beállítása (PS3)
Ha PS3 illesztőrpogramot használ, beállíthatja a színt, a világosságot és a kontrasztot.
1
Jelenítse meg a [Színes] lapot.
2
Kattintson a [Részletek] lehetőségre.
3
4
5
A [Részletes beállítások] párbeszédpanelen válassza az [RGB bemeneti színbeállítás]
elemet → kattintson a [Beállítások] elemre.
Az [RGB bemeneti színbeállítás részletei] párbeszédpanelen állítsa be a színt, a
világosságot és a kontrasztot → kattintson az [OK] gombra.
Kattintson az [OK] gombra a [Részletes beállítások] párbeszédpanelen.
Kapcsolódó témakörök
[Színes] lap (PS3)(P. 132)
PostScript alkalmazásból történő színes nyomtatással kapcsolatos óvintézkedések (PS3)(P. 64)
63
Színes nyomtatás részletes beállítása
PostScript alkalmazásból történő színes nyomtatással
kapcsolatos óvintézkedések (PS3)
Amennyiben színes nyomtatást végez egy PostScript alkalmazásból (Adobe Reader, Adobe Acrobat, Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop stb.) PS3 illesztőprogram használatával, az adatfeldolgozási módszer változik az
[Eszközbeállítások] lap > [PS kimenet az alkalmazásból] beállítások és a nyomtatási funkciók* (például
vízjelnyomtatás) kombinációjától függően. Állítsa be ezeket megfelelően, a nyomtatás céljainak megfelelően.
* A feldolgozási mód által befolyásolt nyomtatási funkciók: vízjelnyomtatás, oldalelrendezés, kiválasztott papír,
poszternyomtatás, az N-ről 1-re nyomtatás (kivéve 1-ről, 2-ről és 4-ről 1-re), CanoFine stb.
[PS kimenet az alkalmazásból] > [Auto]
Ha a [Vízjel] stb. funkció van beállítva
● A rendszer RGB színmodellt alkalmaz.
Ha a [Vízjel] stb. funkció nincs beállítva
● Az alkalmazás generálja a PostScript kódot.
● A rendszer általában CMYK színmodellt alkalmaz.
[PS kimenet az alkalmazásból] > [Be]
Ha a [Vízjel] stb. funkció van beállítva
● Az alkalmazás generálja a PostScript kódot.
● A rendszer általában CMYK színmodellt alkalmaz.
● A [Vízjel] stb. beállítások le vannak tiltva.
Ha a [Vízjel] stb. funkció nincs beállítva
● Az alkalmazás generálja a PostScript kódot.
● A rendszer általában CMYK színmodellt alkalmaz.
[PS kimenet az alkalmazásból] > [Ki]
● A rendszer RGB színmodellt alkalmaz.
MEGJEGYZÉS
● Előfordulhat, hogy az RGB színmodell használatával nyomtatott színárnyalatok és a CMYK színmodell
használatával nyomtatott színárnyalatok eltérőek.
Kapcsolódó témakörök
[Eszközbeállítások] lap(P. 140)
64
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások szerkesztése .......................................................................................................... 66
Kedvenc beállítások regisztrálása ...................................................................................................................... 67
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése ........................................................................................................... 68
65
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások regisztrálása(P. 67)
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése(P. 68)
66
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások regisztrálása
A gyakran használt beállításokat profilként regisztrálhatja.
1
Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások
képernyőjén → konfigurálja a regisztrálni kívánt beállításokat.
2
Kattintson a [Hozzáadás] gombra a [Profil] elem jobb oldalán.
3
Állítsa be a [Név] és az [Ikon] értékét a [Profil hozzáadása] párbeszédpanelen.
Írjon megjegyzést a [Megjegyzés] helyre, ha szükséges.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
A rendszer hozzáadta az új profilt a [Profil] listához. A regisztrált nyomtatási beállításokat egyszerűen a [Profil]
lista egyik elemének kiválasztásával alkalmazhatja.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 101)
67
Kedvenc beállítások szerkesztése
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése
Szerkesztheti a [Profil] listát, és importálhatja vagy exportálhatja, hogy más számítógépeken is használhassa.
A [Profil] lista szerkesztése
1
2
3
Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások
képernyőjén.
Kattintson a [Szerkesztés] gombra a [Profil] elem jobb oldalán.
A [Profil szerkesztése] párbeszédpanelen válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt a
[Profilok] listából → adja meg a következőket: [Név] és [Ikon].
Írjon megjegyzést a [Megjegyzés] helyre, ha szükséges.
Ha törölni kívánja a profilt, válassza ki a kívánt profilt a [Profilok] listából → kattintson a [Törlés] parancsra →
kattintson az [Igen] lehetőségre.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Profil exportálása
1
2
3
Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások
képernyőjén.
Kattintson a [Szerkesztés] gombra a [Profil] elem jobb oldalán.
A [Profil szerkesztése] párbeszédpanelen válassza ki az exportálni kívánt profilt a
[Profilok] listából → kattintson az [Exportálás] lehetőségre.
4
Adja meg a fájl nevét és elérési útját → kattintson a [Mentés] vagy az [OK] gombra.
5
Kattintson az [OK] lehetőségre.
A rendszer a kiválasztott profilt „*.cfg” fájlként menti.
68
Kedvenc beállítások szerkesztése
Profil importálása
1
2
3
4
Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások
képernyőjén.
Kattintson a [Szerkesztés] gombra a [Profil] elem jobb oldalán.
A [Profil szerkesztése] párbeszédpanelen kattintson az [Importálás] elemre → válassza
ki az importálni kívánt fájlt → kattintson a [Megnyitás] gombra.
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 101)
Kedvenc beállítások regisztrálása(P. 67)
69
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Koordinálás az eszközfunkciókkal ......................................................................................................... 71
Eszközadatok beállítása ...................................................................................................................................... 72
Eszköz funkcióbeállításai .................................................................................................................................... 77
Papírforrások és kimenet célhelyek beállításai ................................................................................................ 78
A konfigurációs profil exportálása ..................................................................................................................... 88
A konfigurációs profil importálása ..................................................................................................................... 90
A konfigurációs profil típusának beállításai ...................................................................................................... 93
A hitelesítési funkció beállítása ......................................................................................................................... 94
A felhasználónév beállítása ................................................................................................................................ 96
70
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Eszközadatok beállítása(P. 72)
Eszköz funkcióbeállításai(P. 77)
Papírforrások és kimenet célhelyek beállításai(P. 78)
A konfigurációs profil exportálása(P. 88)
A konfigurációs profil importálása(P. 90)
A konfigurációs profil típusának beállításai(P. 93)
A hitelesítési funkció beállítása(P. 94)
A felhasználónév beállítása(P. 96)
71
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Eszközadatok beállítása
Ez a rész az eszközön telepített opcionális egységek beállítását és az eszköz egyedi funkcióinak használhatóvá
tételét ismerteti.
Először válassza ki a nyomtatótípusnak megfelelő konfigurációsprofil-fájlt az [Eszközbeállítások] lapon. Az
[Eszközbeállítások] lapon megjelennek az eszköz funkcióinak használatát lehetővé tévő beállítások. Ezután adja
meg az eszköz funkcióira és beállításaira vonatkozó információkat. Ha használhatja az eszközinformációk
lekérése funkciót, az eszköz funkcióira és beállításaira vonatkozó információk automatikusan beállíthatók.
Hajtsa végre az alábbi ismertetett helyzetek valamelyikének megfelelő eljárást.
● Ha a telepítővel, hálózati kapcsolaton keresztül végzett telepítést:
A rendszer telepítéskor általában lekéri az eszközinformációkat, és automatikusan beállítja a konfigurációs
profilt és az eszköz funkcióira és beállításaira vonatkozó információkat. A következő eljárás szerint győződjön
meg róla, hogy a nyomtatótípusnak megfelelő konfigurációs profil van használatban, és hogy az
[Eszközadatok] beállítása [Auto].
● Ha a telepítővel, USB-kapcsolaton keresztül végzett telepítést:
A telepítés során a rendszer automatikusan beállítja a nyomtatótípusnak megfelelő konfigurációs profilt. Az
eszközinformációk lekérése funkció USB-környezetekben nem támogatott. A következő eljárás szerint
ellenőrizze, hogy a nyomtatótípusnak megfelelő konfigurációs profil van-e használatban, és állítsa be
manuálisan az eszköz funkcióira és beállításaira vonatkozó információkat.
● Ha az eszközinformációkat nem kérte le a telepítés során, vagy ha nem tudja használni az
eszközfunkciókat és -beállításokat:
A következő eljárás szerint automatikusan vagy manuálisan állítsa be a konfigurációs profilt és az eszköz
funkcióira és beállításaira vonatkozó információkat.
● Ha opcionális egységet adott az eszközhöz:
A következő eljárás szerint ellenőrizze, hogy a nyomtatótípusnak megfelelő konfigurációs profil van-e
használatban, és állítsa be automatikusan vagy manuálisan a hozzáadott opcionális egységet.
● Ha módosítja a használt nyomtatótípust:
A port módosítása után a következő eljárásnak megfelelően automatikusan vagy manuálisan állítsa be a
konfigurációs profilt és az eszköz funkcióira és beállításaira vonatkozó információkat.
Előfeltételek
● Beállítások az eszközön
- Ha az eszköz WSD-porton keresztül van csatlakoztatva, a [WSD tallózás használata] már bekapcsolt
állapotban van.
- Ha az eszköz egy hagyományos TCP/IP-port megadásával van csatlakoztatva, a [Nyomtatókezelési
információ gazdagéptől] már bekapcsolt állapotban van.
A részletekért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● Amikor módosítja a használt nyomtatótípust, módosítsa a nyomtatóport beállításait.
Eljárások
1
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
72
Koordinálás az eszközfunkciókkal
2
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → a megjelenő menüből
válassza a [Nyomtató tulajdonságai] elemet.
Ha több eszköztípushoz használja az illesztőprogramot, válassza ki a [Nyomtató tulajdonságai] kiválasztása
után beállítani kívánt modellt.
3
4
Jelenítse meg az [Eszközbeállítások] lapot.
Győződjön meg róla, hogy a konfigurációs profil megfelelő az Ön által használt
eszközhöz → ha nem megfelelő a használt nyomtatótípus számára, kattintson a
[Módosítás] gombra.
Ha be van állítva a nyomtatótípushoz megfelelő konfigurációs profil, hagyja ki a 6.(P. 75) lépést.
73
Koordinálás az eszközfunkciókkal
FONTOS
● Ha nem a használt eszköznek megfelelő konfigurációs profilt választotta ki, előfordulhat, hogy a rendszer
egyes eszközinformációkat nem megfelelően alkalmaz, és ezért néhány eszközfunkció nem lesz használható.
A kívánt beállítások az [Eszközbeállítások] lapon való megjelenítéséhez válasszon egy megfelelő
konfigurációs profilt. Az [Eszközbeállítások] lapon nem megjelenő beállításokra nem lett alkalmazva a
beszerzett eszközinformáció.
5
Válassza ki a [Az Ön eszközéhez megfelelő konfigurációs profil automatikus
kiválasztása] elemet → kattintson a [OK] lehetőségre.
Ha az eszköz offline állapotban van vagy manuálisan kell konfigurációs profilt választania, válassza a [Kézi
kiválasztás] lehetőséget → válasszon egy konfigurációs profilt a [Konfigurációs profil] területen → kattintson
az [OK] gombra.
74
Koordinálás az eszközfunkciókkal
6
Gondoskodjon róla, hogy az [Eszközadatok] beállítása [Auto] legyen → kattintson az
[OK] gombra.
Ha az [Eszközadatok] beállítása [Auto], a rendszer lekéri az eszközinformációkat, és automatikusan beállítja az
eszközfunkciókat és a beállítási információkat.
Ha ismét le szeretné kérni az eszköz adatait, például miután hozzáadott egy opcionális egységet, kattintson az
[
] (Eszközállapot-adatok lekérése) gombra.
Ha az [Eszközadatok] beállítása [Kézi], a rendszer nem kéri le az eszközinformációkat. Állítsa be manuálisan az
eszközhöz csatlakoztatott opcionális egységeket és az eszköz által támogatott funkciókat.
75
Koordinálás az eszközfunkciókkal
MEGJEGYZÉS
● Még ha rendelkezésre is áll az eszközinformációk lekérése funkció, néhány eszközinformációt manuálisan kell
beállítani. Részleteket az eszközfunkciók beállításaihoz kapcsolódó témákban talál.
● Az alábbi esetek bármelyikében előfordulhat, hogy nem tudja lekérni az összes eszközadatot. Ilyen esetben
állítsa be manuálisan az opcionális egységeket.
- USB-kapcsolat használata esetén
- Ha olyan eszközt vagy portot használ, amely nem tudja lekérni az eszközadatokat
- Ha a konfigurációs profil beállítása [Alapszintű konfiguráció] vagy [Alapszintű konfiguráció (kompatibilis)]
● Az [Eszközbeállítások] lap eszközinformációkkal kapcsolatos beállításai exportálhatók, és konfigurációs
profilként menthetők. Az exportált konfigurációs profil importálásával egyszerre állíthatja be az összes
eszközinformációt.
Kapcsolódó témakörök
[Eszközbeállítások] lap(P. 140)
Eszköz funkcióbeállításai(P. 77)
Papírforrások és kimenet célhelyek beállításai(P. 78)
A konfigurációs profil importálása(P. 90)
Az eszközinformációk lekérése funkció és a hitelesítési funkció nem használható(P. 159)
76
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Eszköz funkcióbeállításai
Az egyedi eszközfunkciók használatához az eszköznek megfelelő beállításokra van szükség. Amennyiben a
telepítés során lekérte az eszközinformációkat, az eszköznek megfelelő beállítások automatikusan alkalmazásra
kerülnek az illesztőprogramban.
Előfordulhat azonban, hogy az alábbi funkciók tekintetében az optimális beállítások nem kerülnek alkalmazásra.
E funkciók használata előtt győződjön meg arról, hogy alkalmazásra kerültek-e az eszköznek megfelelő
beállítások.
Az esetlegesen manuális beállítást igénylő funkciók
● [Konfig. profil]
● [Papírméret-beállítások] > [Egyéni papírméretként használt papírméret]
● [Egyéb beállítások]
- [Sorba állítás a gazdagépen]
- [PS kimenet az alkalmazásból]
- [Felhasználó adatainak beállítása]
- [Felhasználók kezelése] > [Részlegazonosító kezelése] > [Beállítások]
● [Betűkészlet-beállítások]
● [Részletek] > az [
] ikonnal jelölt elemek
MEGJEGYZÉS
● Amennyiben a [Be] érték van kiválasztva a [Részletek] > [Egyéb beállítások] > [Konfigurációs profil módosítása
eszközadatok lekérésekor] menüpontban, a [
] szimbólummal jelölt elemek automatikusan is beállíthatók.
● Ha TCP/IP- vagy IPP-hálózaton keresztül csatlakozik, csak az illesztőprogram kérheti le az eszközadatokat.
● Nyomtatókiszolgálói környezetben az eszközadatok akkor kérhetők le, ha a „Canon Driver Information Assist
Service” telepítve van a kiszolgáló-számítógépen. Az illesztőprogram telepítőjével telepítheti a szolgáltatást.
● USB-kapcsolat használata esetén az eszköz adatai nem kérhetők le. Manuálisan állítsa be az eszközfunkciókat
és a telepített opcionális egységeket.
Kapcsolódó témakörök
[Eszközbeállítások] lap(P. 140)
Papírforrások és kimenet célhelyek beállításai(P. 78)
Az eszközinformációk lekérése funkció és a hitelesítési funkció nem használható(P. 159)
77
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Papírforrások és kimenet célhelyek beállításai
Ez a rész az eszköz papírforrásait és a kimenet célhelyeit ismerteti, amelyek az [Eszközbeállítások] lapon
kerülnek beállításra minden egyes konfigurációsprofil-névre.
Tekintse meg az [Eszközbeállítások] lap > [Konfig. profil] elemében beállított konfigurációsprofil név
magyarázatát.
Ha az [Alapszintű konfiguráció], az [Alapszintű konfiguráció (Canon)], az [Alapszintű konfiguráció (kompatibilis)],
vagy a [Fiery nyomtatóvezérlő] be van állítva a [Konfig. profil]ban, tekintse meg az Ön által használt
nyomtatómodellnek megfelelő konfigurációsprofil név magyarázatát.
Lézernyomtatók(P. 79)
iR-ADV(P. 80)
iR-ADV PRO(P. 82)
imagePRESS(P. 84)
Multifunkciós nyomtatók(P. 86)
MEGJEGYZÉS
● A használt illesztőprogramtól vagy eszköztől függően előfordulhat, hogy bizonyos beállítások nem érhetők el.
● Az eszközbeállításokkal kapcsolatos korlátozásokat az információs (readme) fájl ismerteti.
78
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Lézernyomtatók
Papírforrás beállításai
[Papírforrás] párbeszédpanel
[Normál papírforrás]
A-1 [Fiók × 1]
[Opcionális fiók/kazetta]
B-1 [Fiók × 1]
B-2 [Fiók × 2]
B-3 [Fiók × 3]
B-4 [Fiók × 4]
[Opcionális magazin]
C-1 [Papírmagazin egység]
79
Koordinálás az eszközfunkciókkal
D [Borítéktálca]
iR-ADV
Papírforrás beállításai
[Papírforrás] párbeszédpanel
[Normál papírforrás]
A-1 [Fiók × 1]
A-2 [Fiók × 2]
A-3 [Magazin × 2 + Fiók × 2]
[Opcionális fiók/kazetta]
B-1 [Fiók × 1]
B-2 [Fiók × 2]
B-3 [Fiók × 3]
B-4 [1 kazettás adagolóegység]
B-5 [2 kazettás adagolóegység]
B-6 [3 kazettás adagolóegység]
B-7 [Nagy kapacitású kazettás adagolóegység]
[Opcionális magazin]
C-1 [Papírmagazin egység]
C-2 [POD Lite magazin]
C-3 [Többfiókos papírmagazin]
80
Koordinálás az eszközfunkciókkal
[Beszúró]
D-1 [Dokumentumbeszúró egység (tálca × 2)]
D-2 [Papírhajtogató egység beszúróegysége/Dokumentumbeszúró egység (tálca × 1)]
[Borítékadagoló]
E-1 [1. fiók]
E-2 [2. fiók]
Kimenet célhelyek beállításai
[Papírkimenet beállításai] párbeszédpanel
A-1 [Másolótálca]
B-1 [Belső finisertálca]
B-2 [Belső finiser további tálca]
B-3 [Belső tálca 1]
B-4 [Belső tálca 2]
C-1 [Finisertálca 1 [Nincs gyűjtés]]
C-2 [Finisertálca 2 [Nincs gyűjtés]]
C-3 [Finisertálca 1]
C-4 [Finisertálca 2]
* Készüléktől függően a B-1 [Belső finisertálca] és a B-2 [Belső finiser további tálca] felfordított helyzetben is
rögzíthető.
81
Koordinálás az eszközfunkciókkal
iR-ADV PRO
Papírforrás beállításai
[Papírforrás] párbeszédpanel
[Normál papírforrás]
A-1 [Magazin × 2 + Fiók × 2]
[Opcionális magazin]
B-1 [Papírmagazin egység]
B-2 [POD Lite magazin]
B-3 [Többfiókos papírmagazin]
[Beszúró]
C-1 [Dokumentumbeszúró egység (tálca × 2)]
C-2 [Papírhajtogató egység beszúróegysége/Dokumentumbeszúró egység (tálca × 1)]
82
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Kimenet célhelyek beállításai
[Papírkimenet beállításai] párbeszédpanel
Finisertálca
A-1 [Finisertálca 1]
A-2 [Finisertálca 2]
A-3 [Finisertálca 1 [Nincs gyűjtés]]
A-4 [Finisertálca 2 [Nincs gyűjtés]]
83
Koordinálás az eszközfunkciókkal
imagePRESS
Papírforrás beállításai
[Papírforrás] párbeszédpanel
[Normál papírforrás]
A-1 [Fiók × 3]
A-2 [Magazin × 1]
A-3 [Magazin × 2]
[Opcionális magazin]
B-1 [POD Lite magazin]
B-2 [POD magazin]
B-3 [POD magazin + másodlagos POD magazin]
B-4 [POD magazin + másodlagos POD magazin × 2]
B-5 [Többfiókos papírmagazin]
[Beszúró]
C-1 [Dokumentumbeszúró egység (tálca × 2)]
C-2 [Dokumentumbeszúró egység [iPR C7010VP/6010]]
C-3 [Többfiókos dokumentumbeszúró egység]
84
Koordinálás az eszközfunkciókkal
D [Teljes kötőegység beszúróegysége]
E [Többcélú tálca]
Kimenet célhelyek beállításai
[Papírkimenet beállításai] párbeszédpanel
Finisertálca
A-1 [Finisertálca 1]
A-2 [Finisertálca 2]
A-3 [Finisertálca 1 [Nincs gyűjtés]]
A-4 [Finisertálca 2 [Nincs gyűjtés]]
A-5 [Finisertálca 1 [iPR C7010VP/6010]]
A-6 [Finisertálca 2 [iPR C7010VP/6010]]
Lerakó
B-1 [„a” lerakó [köteg]]
B-2 [„b” lerakó [köteg]]
B-3 [„a” lerakó [kimeneti tálca]]
85
Koordinálás az eszközfunkciókkal
B-4 [„b” lerakó [kimeneti tálca]]
B-5 [„a” lerakó [köteg] [iPR C7010VP/6010]]
B-6 [„b” lerakó [köteg] [iPR C7010VP/6010]]
B-7 [„a” lerakó [kimeneti tálca] [iPR C7010VP/6010]]
B-8 [„b” lerakó [kimeneti tálca] [iPR C7010VP/6010]]
Multifunkciós nyomtatók
Papírforrás beállításai
[Papírforrás] párbeszédpanel
[Normál papírforrás]
A-1 [Fiók × 1]
A-2 [Fiók × 2]
[Opcionális fiók/kazetta]
B-1 [Fiók × 1]
B-2 [Fiók × 2]
B-3 [Fiók × 3]
B-4 [1 kazettás adagolóegység]
B-5 [2 kazettás adagolóegység]
B-6 [3 kazettás adagolóegység]
[Borítékadagoló]
C-1 [1. fiók]
86
Koordinálás az eszközfunkciókkal
C-2 [2. fiók]
Kimenet célhelyek beállításai
[Papírkimenet beállításai] párbeszédpanel
A-1 [Másolótálca]
A-2 [Belső finisertálca]
A-3 [Belső finiser további tálca]
A-4 [Belső tálca 1]
A-5 [Belső tálca 2]
Kapcsolódó témakörök
[Eszközbeállítások] lap(P. 140)
87
Koordinálás az eszközfunkciókkal
A konfigurációs profil exportálása
Az [Eszközbeállítások] lap beállításait exportálhatja és mentheti konfigurációsprofil-fájlként (*.typ). Az exportált
konfigurációs profil importálásával konfigurálhatja ugyanazokat a beállításokat.
Ez a funkció akkor hasznos, ha az illesztőprogram beállításait több számítógépen kívánja használni, vagy ha
megváltoztatja a felhasználónként beállítható elemeket.
MEGJEGYZÉS
● Az exportált konfigurációs profil importálásához kattintson a [Módosítás] > [
] (Konfigurációs profil
importálása) lehetőségre az [Eszközbeállítások] lapon, vagy használja az illesztőprogram-telepítőt.
Előfeltételek
● Beállítások az eszközön
- Ha az eszköz WSD-porton keresztül van csatlakoztatva, a [WSD tallózás használata] már bekapcsolt
állapotban van.
- Ha az eszköz egy hagyományos TCP/IP-port megadásával van csatlakoztatva, a [Nyomtatókezelési
információ gazdagéptől] már bekapcsolt állapotban van.
A részletekért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
Eljárások
1
2
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → a megjelenő menüből
válassza a [Nyomtató tulajdonságai] elemet.
Ha több eszköztípushoz használja az illesztőprogramot, válassza ki a [Nyomtató tulajdonságai] kiválasztása
után beállítani kívánt modellt.
3
4
5
6
Kattintson az [Eszközbeállítások] lapra.
Ellenőrizze a megjelenített beállításokat és az opcionális egységek állapotát →
manuálisan állítsa be az opcionális egységeket igény szerint.
Kattintson a [
] (Exportálás) lehetőségre.
Állítsa be a [Név] és az [Ikon] értékét a [Konfigurációs profil exportálása]
párbeszédpanelen.
Írjon megjegyzést a [Megjegyzés] helyre, ha szükséges.
88
Koordinálás az eszközfunkciókkal
7
Kattintson az [Exportálás] elemre → adja meg a fájl nevét és elérési útját → kattintson
a [Mentés] vagy az [OK] gombra.
Kapcsolódó témakörök
[Eszközbeállítások] lap(P. 140)
A konfigurációs profil importálása(P. 90)
89
Koordinálás az eszközfunkciókkal
A konfigurációs profil importálása
Ez a szakasz az exportált konfigurációsprofil-fájl (*.typ) importálásának és az eszközinformációk beállításának az
eljárását ismerteti.
Ha nem kérhetők le az eszköz adatai, importáljon olyan környezetben exportált konfigurációs profilt, amelyből
az adatokat le lehet kérni.
FONTOS
● Ha nem a használt eszköznek megfelelő konfigurációs profilt választotta ki, előfordulhat, hogy néhány
eszközfunkció nem lesz használható.
Előfeltételek
● Beállítások az eszközön
- Ha az eszköz WSD-porton keresztül van csatlakoztatva, a [WSD tallózás használata] már bekapcsolt
állapotban van.
- Ha az eszköz egy hagyományos TCP/IP-port megadásával van csatlakoztatva, a [Nyomtatókezelési
információ gazdagéptől] már bekapcsolt állapotban van.
A részletekért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
Eljárások
1
2
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → a megjelenő menüből
válassza a [Nyomtató tulajdonságai] elemet.
Ha több eszköztípushoz használja az illesztőprogramot, válassza ki a [Nyomtató tulajdonságai] kiválasztása
után beállítani kívánt modellt.
3
Jelenítse meg az [Eszközbeállítások] lapot → kattintson a [Módosítás] elemre.
90
Koordinálás az eszközfunkciókkal
4
Válassza ki a [Kézi kiválasztás] lehetőséget → kattintson a [
importálása) lehetőségre.
91
] (Konfigurációs profil
Koordinálás az eszközfunkciókkal
5
Válassza ki az importálandó konfigurációs profilt → kattintson a [Megnyitás] gombra.
6
Kattintson az [OK] gombra → kattintson az [OK] gombra az [Eszközbeállítások] lapon.
Kapcsolódó témakörök
[Eszközbeállítások] lap(P. 140)
A konfigurációs profil exportálása(P. 88)
92
Koordinálás az eszközfunkciókkal
A konfigurációs profil típusának beállításai
Ha nem tudja megfelelő beállítani az [Eszközbeállítások] lapon megjelenített elemeket azt követően sem, hogy
alkalmazott egy, a nyomtató nevének megfelelő konfigurációs profilt, akkor a konfigurációs profil típus
beállításával alkalmazhatja az eszköznek megfelelő funkció és opció információkat.
A [Részletek] > [Egyéb beállítások] > [Konfigurációs profilok típusainak megjelenítése] aktiválása után az
[Eszközbeállítások] lapon, állítson be egy konfigurációs profil típust a [Módosítás] lehetőségre kattintva, amelyet
a [Konfig. profil] pont mellett talál.
Az eszközöknek megfelelő konfigurációs profil típusok részleteinek megtekintéséhez kattintson az alábbi
hivatkozásra.
A konfigurációs profilok listája
Kapcsolódó témakörök
Eszközadatok beállítása(P. 72)
[Eszközbeállítások] lap(P. 140)
93
Koordinálás az eszközfunkciókkal
A hitelesítési funkció beállítása
A nyomtatást a részlegazonosító-kezelési funkcióval vagy a felhasználói hitelesítési funkcióval kezelheti.
Előfeltételek
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
Eljárások
1
2
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → a megjelenő menüből
válassza a [Nyomtató tulajdonságai] elemet.
Ha több eszköztípushoz használja az illesztőprogramot, válassza ki a [Nyomtató tulajdonságai] kiválasztása
után beállítani kívánt modellt.
3
4
5
Kattintson az [Eszközbeállítások] lapra.
Válassza ki a használni kívánt hitelesítési funkciót a [Felhasználók kezelése] részben →
kattintson a [Beállítások] lehetőségre.
Válassza ki a [PIN-beállítás engedélyezése]/[Jelszóbeállítások engedélyezése]
lehetőséget → adja meg a hitelesítési adatokat.
A részlegazonosító-kezelési funkció használatához adja meg az adatokat a [Részlegazonosító] és a [PIN]
mezőben.
A felhasználóhitelesítési funkció használatához adja meg az adatokat a [Felhasználónév] és a [Jelszó] mezőben.
Az [Ellenőrzés] elemre kattintva ellenőrizheti, hogy a beírt tartalom és az eszközön beállított hitelesítési adatok
egyeznek-e.
6
Állítsa be a megfelelő beállításokat → kattintson az [OK] gombra.
7
Kattintson az [Alkalmaz] gombra az [Eszközbeállítások] lapon.
Ha nyomtatás közben megjelenik a [Részlegazonosító/PIN megerősítése]/[Felhasználónév/jelszó
megerősítése] párbeszédpanel, ellenőrizze vagy állítsa be a hitelesítési adatokat.
94
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Kapcsolódó témakörök
[Eszközbeállítások] lap(P. 140)
95
Koordinálás az eszközfunkciókkal
A felhasználónév beállítása
Beállíthat egy felhasználónevet a nyomtatási feladatokhoz és egy PIN-kódot a védett nyomtatásokhoz. A
beállított felhasználónév megjelenik az eszköz kezelőpaneljén, a rendszer ezt fogja kinyomtatni a fej- és
láblécben megjelenő felhasználónévként.
Előfeltételek
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
Eljárások
1
2
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → a megjelenő menüből
válassza a [Nyomtató tulajdonságai] elemet.
Ha több eszköztípushoz használja az illesztőprogramot, válassza ki a [Nyomtató tulajdonságai] kiválasztása
után beállítani kívánt modellt.
3
4
5
Kattintson az [Eszközbeállítások] lapra.
Válassza ki a [Felhasználó adatainak beállítása] elemet → kattintson a [Beállítások]
lehetőségre.
Adja meg a felhasználói adatokat a [Felhasználónév] és a [Védett nyomtatás PIN-kódja]
mezőben → kattintson az [OK] gombra.
Az alapértelmezett felhasználónév-beállítás módosításához kattintson az [Alapértelmezett értékbeállítások]
lehetőségre → állítsa be a [Felhasználónévhez beállítandó név] elemet → kattintson az [OK] gombra.
A felhasználónevek módosításának megakadályozásához kattintson az [Alapértelmezett értékbeállítások]
lehetőségre → válassza ki [A felhasználói név nem módosítható] elemet → kattintson az [OK] gombra.
6
Kattintson az [Alkalmaz] gombra az [Eszközbeállítások] lapon.
Kapcsolódó témakörök
[Eszközbeállítások] lap(P. 140)
96
Kivételes lapok beállítása (PS3)
Kivételes lapok beállítása (PS3)
Kivételes lapok beállítása (PS3) ............................................................................................................... 98
97
Kivételes lapok beállítása (PS3)
Kivételes lapok beállítása (PS3)
Ha PS3 illesztőprogramot használ, beállíthat más oldalméretet és nyomtatási módot a megadott
oldaltartományra vonatkozóan.
1
Jelenítse meg a [Kivételes beállítások] lapot.
2
Kattintson a [Kivételes lap] lehetőségre.
3
4
A [Kivételes lapbeállítások] párbeszédpanel [Oldalbeállítás] lapján az [Oldal] mezőben
adja meg a kivételes lapok oldaltartományát.
Konfigurálja a szükséges beállításokat az [Oldalbeállítás], a [Minőség], és a [Színes]
lapon → kattintson az [OK] gombra.
A beállítások megjelennek itt: [Kivételes beállítások listája].
Ha módosítani kívánja a kivételes beállításokat
A [Kivételes beállítások listája] területen válassza ki a beállítást → kattintson a [Szerkesztés] gombra.
Ha több kivételes beállítást kíván összefésülni
A [Kivételes beállítások listája] területen válassza ki a beállítást → kattintson az [Összefésülés] gombra.
Kivételes beállításokat csak akkor lehet összefésülni, ha a kivételes oldaltartomány folyamatos, és a
beállítások azonosak.
Ha törölni kívánja a kivételes beállításokat
A [Kivételes beállítások listája] területen válassza ki a beállítást → kattintson a [Törlés] gombra.
Kapcsolódó témakörök
[Kivételes beállítások] lap (PS3)(P. 136)
98
Beállításlista
Beállításlista
Beállításlista ..................................................................................................................................................... 100
Az összes lap általános beállításai ................................................................................................................... 101
[Alapbeállítások] lap ......................................................................................................................................... 104
[Oldalbeállítás] lap ............................................................................................................................................ 107
[Befejező művelet] lap ...................................................................................................................................... 110
[Papírforrás] lap ................................................................................................................................................. 118
[Minőség] lap (UFR II/LIPSLX/PCL6) .................................................................................................................. 121
[Minőség] lap (PS3) ............................................................................................................................................ 127
[Színes] lap (PS3) ................................................................................................................................................ 132
[Kivételes beállítások] lap (PS3) ........................................................................................................................ 136
[Eszközbeállítások] lap ...................................................................................................................................... 140
[Profil] lap .......................................................................................................................................................... 145
Canon PageComposer ....................................................................................................................................... 147
99
Beállításlista
Beállításlista
Az összes lap általános beállításai(P. 101)
[Alapbeállítások] lap(P. 104)
[Oldalbeállítás] lap(P. 107)
[Befejező művelet] lap(P. 110)
[Papírforrás] lap(P. 118)
[Minőség] lap (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 121)
[Minőség] lap (PS3)(P. 127)
[Színes] lap (PS3)(P. 132)
[Kivételes beállítások] lap (PS3)(P. 136)
[Eszközbeállítások] lap(P. 140)
[Profil] lap(P. 145)
Canon PageComposer(P. 147)
100
Beállításlista
Az összes lap általános beállításai
Ez a szakasz ismerteti az egyes lapokra vonatkozó általános beállításokat a nyomtatási beállítások képernyőn.
A használt illesztőprogramtól függően előfordulhat, hogy a leírt funkciók némelyikét nem tudja beállítani.
[Profil]
A regisztrált beállításokat egy profil kiválasztásával alkalmazza. A gyakran használt beállításokat profilként
regisztrálhatja.
[Hozzáadás] > [Profil hozzáadása] párbeszédpanel
Az aktuális nyomtatási beállításokat profilként regisztrálja. Állítsa be a [Név] és az [Ikon] értékét. Írjon
megjegyzést a [Megjegyzés] mezőbe, ha szükséges. Ha ellenőrizni szeretné az aktuális beállítások listáját,
kattintson a [Beállítások megtekintése] elemre.
[Szerkesztés] > [Profil szerkesztése] párbeszédpanel
Lehetővé teszi profilok szerkesztését, importálását és exportálását.
[Profilok]
Megjeleníti a regisztrált profilokat listaként. A profilok sorrendje egy profil kiválasztásával, majd a [
(Mozgatás felfelé) vagy a [
]
] (Mozgatás lefelé) gombra kattintva módosítható.
[Beállítások megtekintése]
A kiválasztott profil tartalmát listaként jeleníti meg.
[Törlés]
Törli a kiválasztott profilt.
[Név], [Ikon], [Megjegyzés]
Megjeleníti a kiválasztott profilhoz tartozó nevet, ikont és megjegyzést. A felhasználó által regisztrált
profilokhoz tartozó név, ikon és megjegyzés szerkeszthető.
[Importálás]
A „*.cfg” fájlként mentett profilt importálja és hozzáadja a [Profilok] területhez.
[Exportálás]
A [Profilok] elemei közül kiválasztott profilt exportálja és menti „*.cfg” fájlként.
[Alkalmazás beállításainak átvétele]
Az alkalmazásban beállított [Oldalméret], [Tájolás] és [Példányszám] értékeket előnyben részesíti az illesztő
beállításaival szemben.
MEGJEGYZÉS
● Azok a profilok, amelyek mellett piros pont ( ) látható, előzetesen regisztrált profilok. Ezek nem
szerkeszthetők és nem törölhetők.
[Kimeneti mód]
Vált a nyomtatási adatok kimeneti módjai között. Az adatokat mentheti az eszközre, a nyomtatási feladatot a
nyomtatási sorban más feladatok elé helyezheti és kinyomtathatja stb.
[Nyomtatás]
Normál nyomtatás végrehajtása.
[Tartás]
101
Beállításlista
A nyomtatási adatokat egy várakozási sorba (ideiglenes tárterület) menti az eszközön. A nyomtatás sorrendje
vagy a tárolt adatok beállításai az eszköz kezelőpaneljéről vagy a Távoli felhasználói felületről módosíthatók.
[Részletek] > [Tartás adatai] párbeszédpanel
Az adatok nevének beállítását teszi lehetővé.
[Védett nyomtatás]
PIN-kódot ad a nyomtatási adatokhoz, és menti azt az eszközön. A mentett adatok nyomtatásához meg kell adni
a PIN-kódot az eszköz kezelőpaneljén.
[Részletek] > [Védett nyomtatás részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a felhasználónév és a PIN-kód beállítását.
[PIN megerősítése] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a nyomtatási adatok, a felhasználónév és a PIN-kód megerősítését vagy beállítását a
nyomtatáskor.
[Tárolás]
A nyomtatási adatokat az eszköz egy fiókjában tárolja. A tárolt adatok egyesítése más tárolt adatokkal vagy a
beállítások módosítása az eszköz kezelőpaneljéről vagy a távoli felhasználói felületről hajtható végre.
[Részletek] > [Tárolás részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a tárolási célhely beállítását.
[Nyomtatás megszakítása]
Félbeszakítja az eszköz által feldolgozott nyomtatást, és a többi nyomtatási feladat előtt azokat az adatokat
nyomtatja ki, amelyekre a [Nyomtatás megszakítása] beállítás vonatkozik.
[Elsőbbségi nyomtatás]
Elsőbbséget biztosít a nyomtatási adatoknak a nyomtatási sorban található többi várakozó nyomtatási adattal
szemben.
[Ütemezett nyomtatás]
A nyomtatást egy előre megadott időben kezdi meg.
Szinkronizálja a számítógép és a használt készülék óráját. Ellenkező esetben a nyomtatás a készülék órája által
jelzett időpontban indul.
[Részletek] > [Ütemezett nyomtatás részletei] párbeszédpanel
Beállítja a nyomtatás kezdetének időpontját.
[Szerkesztés és megtekintés]
Lehetővé teszi, hogy több fájlt egyesítsen a nyomtatáshoz. Megjelenítheti a nyomtatási adatok előnézetét a
megerősítéshez, és módosíthatja a nyomtatási beállításokat is. Ha zárolni szeretné a beállítást, jelenítse meg a
nyomtatási beállítások képernyőjét az [Eszközök és nyomtatók] területről, és válassza a [Lezár] lehetőséget a
[Szerkesztés és megtekintés] elemtől jobbra. Ez a funkció akkor hasznos, ha korlátozni szeretné az ügyfelek
kimeneti módjait egy megosztott nyomtatójú környezetben.
[Részletek] > [Szerkesztés és megtekintés részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a Szerkesztés és megtekintést követő kimeneti mód megadását.
[Beállítások megtekintése]
Az aktuális nyomtatási beállításokat megjeleníti az előnézetben. Az alapvető nyomtatási funkciók beállíthatók az
előnézetre kattintva.
102
Beállításlista
N-ről 1-re nyomtatás
N oldalnyi nyomtatási adat elrendezése minden papírlapon.
Tűzés
Kattintson arra a pontra, ahol a tűzést el kívánja helyezni.
Kötés helye
Kattintson az oldalnak arra a szélére, ahová a kötés helyét be kívánja állítani.
Egyoldalas és kétoldalas nyomtatás közötti váltás
Színes és fekete-fehér nyomtatás közötti váltás (csak színes nyomtatók esetén)
[Beállítások megtekintése] > [Beállítások megtekintése] párbeszédpanel
Megjeleníti az aktuális illesztőbeállítások listáját.
[Nyelvi beállítások] > [Nyelvi beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a megjelenítési nyelvek közötti váltást.
Kapcsolódó témakörök
A [Szerkesztés és megtekintés] funkció(P. 54)
Fájlok nyomtatása együtt(P. 55)
Titkosítás hozzáadása nyomtatáskor(P. 29)
Nyomtatási feladatok várakoztatása(P. 30)
Nyomtatási adatok tárolása(P. 31)
Elsőbbségi nyomtatás(P. 32)
Kedvenc beállítások regisztrálása(P. 67)
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése(P. 68)
103
Beállításlista
[Alapbeállítások] lap
Beállíthat alapvető nyomtatási funkciókat.
A használt illesztőprogramtól függően előfordulhat, hogy a leírt funkciók némelyikét nem tudja beállítani.
[Oldalméret]
Megjeleníti az alkalmazásban előkészített nyomtatási adatok papírméretét.
[Kimeneti méret]
Megadja a nyomtatáshoz használandó tényleges oldalméretet. Az [Oldalméret] beállítástól eltérő méret
választása esetén a nyomtatási adatokat a rendszer a nyomtatáskor automatikusan a beállított papírmérethez
igazítja nagyítással vagy kicsinyítéssel.
[Példányszám]
Megadja a nyomtatandó példányszámot.
[Tájolás]
Megadja a nyomtatási adatok tájolását.
[Elrendezés]
Megadja az egy papírlapra nyomtatott oldalak számát.
[Kézi méretezés]
Megadja a nagyítási vagy kicsinyítési arányt a nyomtatáshoz.
[Egyold. adatokhoz haszn. 1-ről 1-re lehetős.]
Egyetlen oldal nyomtatási adatait nyomtatja egy lapra több oldal egyetlen lapra nyomtatásakor.
[Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás]
Megadja a nyomtatási adatok kimeneti módját.
[Könyv] > [Könyv részletes beállításai] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a könyvnyomtatás részletes beállításainak, például a kötési margó beállításának vagy az
elmozdulás javításának elvégzését.
[Könyvnyomtatás feldolgozása]
Vált az alkalmazandó beállítások között. Az illesztőprogram funkcióinak, például a dokumentum készletekre
osztása, a kötési margó beállításai stb. használata esetén válassza [Az illesztőprogram beállításaival] beállítást.
Az elcsúszás (elmozdulás) javítása funkció használata esetén használja [Az eszköz beállításaival] lehetőséget.
[Könyvnyomtatási mód]
Vált a könyvnyomtatási módok között. Ha több készletben hoz létre egy könyvet, válassza a [Készletekre osztás]
beállítást, majd adja meg a [Lap/köteg] beállításnál, hány lap legyen az egyes készletekben.
104
Beállításlista
[Könyvkezdet]
Megadja a könyv nyitási irányát.
[Könyv kötési margójának megadása]
Megadja a kötési margó szélességét.
[Elcsúszás (elmozdulás) javítása]
Korrigálja a könyvnyomtatáskor előforduló, a külső és belső oldalak közötti elmozdulást. Válasszon egy
korrigálási módszert az [Elmozdulás javításának módja] beállításnál. A nyomtatási terület külső és középső
oldala közötti elmozdulás szélességének megadásakor válassza a [Kézi javítás] beállítást, és adja meg a
korrekció mértékét a [Javítási szélesség] területen.
[Gerincnyomás]
A könyvnyomtatáskor végzett összefűzés során összenyomja a lapokat, hogy kisimult helyzetbe kerüljenek. [A
gerincnyomás kiigazítása] alatt állíthatja be a nyomás erősségét.
[Összefűzés beállítása]
Egy középen félbehajtott és összetűzött könyvet nyomtat ki. Az oldalszélek egymáshoz igazítása érdekében
elvégzendő levágáskor válassza a [Hajtás, összefűzés és vágás]/[Hajtás és vágás], elemet, majd adja meg a
[Vágási beállítások] értékét a [Befejező művelet] lapon.
[Kötés helye]
Beállítja a papír kötési szélét.
Ha módosítja a [Tájolás] beállítást az [Alapbeállítások]/[Oldalbeállítás] lapon, akkor a [Kötés helye] a bal vagy a
felső pozícióra módosul. A hosszú szél/rövid szél helyzeti viszonya nem változik.
[Kötési margó] > [Kötési margó beállításai] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a kötési margó szélességének beállítását.
[Tűzés/gyűjtés/csoportosítás]
Beállítja az oldalak sorrendjét, valamint azt több példány nyomtatása esetén, hogy a nyomtató összetűzze-e a
lapokat.
Gyűjtés
Csoportosítás
Tűzés
Környezetbarát (tűzésmentes)
[Ki]
Az alkalmazás beállítását követi.
[Gyűjtés]
Az oldalak sorrendjében nyomtatja ki a megadott számú példányt.
[Csoportosítás]
Az azonos oldalszámú lapokat csoportosítva nyomtatja ki a megadott számú példányt.
[Tűzés és gyűjtés]/[Környezetbarát (tűzésmentes) + Gyűjtés]/[Tűzés és csoportosítás]/[Környezetbarát
(tűzésmentes) + Csoportosítás]
105
Beállításlista
A [Gyűjtés] vagy [Csoportosítás] beállításnál megadott sorrendben, összetűzve nyomtatja ki a lapokat. A
„Környezetbarát (tűzésmentes)” módszerrel kapcsok nélkül lehet egymáshoz rögzíteni a lapokat. Használata
akkor lehetséges, ha be van szerelve egy kapcsok nélküli kötést támogató finiser.
[Tűzés helyzete] > [Tűzés helyzete] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a kapcsok pozíciójának beállítását.
[Színmód]
Vált a színes és fekete-fehér nyomtatás között. Az egyes oldalak színes vagy fekete-fehér módban történő
nyomtatásának automatikus észleléséhez válassza az [Automatikus [Színes/ff]] beállítást.
[Színek számának beállítása] > [Színek számának beállítása] párbeszédpanel
Lehetővé teszi, hogy válasszon a színes vagy a két színben való nyomtatás között.
Ha a [Két szín] lehetőséget választja, [A feketével használandó szín] beállításnál válassza ki a fekete mellett
használni kívánt színt. A nyomtatási adatok színadat nélküli része a fekete és fehér árnyalataiban, a
színadatokkal rendelkező rész pedig a megadott szín árnyalatainak felhasználásával kerül nyomtatásra.
[Alapértékek visszaállítása]
Az illesztő minden nyomtatási beállítást visszaállít az alapértelmezett értékre.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 101)
Méretezés(P. 20)
Poszternyomtatás(P. 23)
Könyvnyomtatás(P. 36)
Összefűzött könyvnyomtatás(P. 39)
Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg(P. 152)
A nyomtatási eredmények nem kielégítőek(P. 153)
106
Beállításlista
[Oldalbeállítás] lap
Beállíthatja az oldalméretet, a nyomtatási tájolást, az elrendezési beállításokat stb.
A használt illesztőprogramtól függően előfordulhat, hogy a leírt funkciók némelyikét nem tudja beállítani.
[Oldalméret]
Megjeleníti az alkalmazásban előkészített nyomtatási adatok papírméretét.
[Kimeneti méret]
Megadja a nyomtatáshoz használandó tényleges oldalméretet. Az [Oldalméret] beállítástól eltérő méret
választása esetén a nyomtatási adatokat a rendszer a nyomtatáskor automatikusan a beállított papírmérethez
igazítja nagyítással vagy kicsinyítéssel.
[Példányszám]
Megadja a nyomtatandó példányszámot.
[Tájolás]
Megadja a nyomtatási adatok tájolását.
[Elrendezés]
Megadja az egy papírlapra nyomtatott oldalak számát.
[Poszter részletei] > [Poszter részletei] párbeszédpanel
Poszternyomtatás esetén lehetővé teszi részletes beállítások megadását.
A poszternyomtatás funkció kinagyítja egyetlen oldal nyomtatási adatait és kinyomtatja azt több papírlapra. A
kinyomtatott lapok összeillesztve egyetlen nagyméretű, poszterszerű nyomatot alkotnak.
[Margókeretek nyomtatása]
Szegélyeket nyomtat más lapokhoz, amelyek útmutatóként szolgálnak több lap egymáshoz illesztéséhez.
[Margók beállítása kivágáshoz/beillesztéshez]
Beállítja a vágási vagy illesztési margókat. Szélesség kiválasztása: [Margószélesség]. Kivágott vagy margóra eső
részeket jelző jelölések nyomtatásakor válassza a [Jelölők nyomtatása az igazításhoz] lehetőséget.
[Nyomtatandó oldalak]
Megadja a nyomtatandó oldal(aka)t.
[Oldalsorrend]
Megadja a nyomtatandó oldalak sorrendjét.
[Kézi méretezés]
Megadja a nagyítási vagy kicsinyítési arányt a nyomtatáshoz.
107
Beállításlista
[Egyold. adatokhoz haszn. 1-ről 1-re lehetős.]
Egyetlen oldal nyomtatási adatait nyomtatja egy lapra több oldal egyetlen lapra nyomtatásakor.
[Vízjel]
Áttetsző karaktereket (például [SZIGORÚAN TITKOS] vagy [VÁZLAT]) helyez a nyomtatási adatokra
nyomtatáskor.
[Vízjel szerkesztése] > [Vízjel szerkesztése] párbeszédpanel
Lehetővé teszi új vízjel nyomtatását.
[Vízjelek listája]
Megjeleníti a regisztrált vízjeleket listaként. Vízjel kiválasztásakor a bal oldalon megjelenik az előnézet.
[Hozzáadás]
Vízjelet ad a [Vízjelek listája] listához [Névtelen] névvel. A vízjel nevét megadhatja a [Név] mezőben, a
beállításait pedig a [Jellemzők], [Igazítás] és [Nyomtatási stílus] lapokon.
[Törlés]
Törli a kijelölt vízjelet.
[Név]
Megjeleníti a [Vízjelek listája] listából kiválasztott vízjel nevét. Új vízjel hozzáadásakor adja meg a vízjel nevét.
[Jellemzők] lap
Megadja a vízjelben található szöveghez kapcsolódó beállításokat.
[Igazítás] lap
[Elhelyezés]: megadja a vízjel pozícióját a dokumentum közepéhez (0) viszonyított koordinátákkal. A [Dőlés]
mezőben megadhatja a vízjel dőlési szögét.
[Nyomtatási stílus] lap
[Vízjel kerete]: beállítja, hogy a vízjelhez legyen-e keret nyomtatva. A [Vízjel helyzete] beállítja a nyomtatási
adatokhoz viszonyított átfedési pozíciót. Ha csak az első oldalra kíván vízjelet nyomtatni, válassza a [Csak az első
lapon jelenjen meg] lehetőséget.
[Egyéni papírméret] > [Egyéni papírméret-beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi egyéni papírméret regisztrálását és nyomtatáshoz való használatát. Azok a papírok, amelyek
mellett piros pont ( ) látható, szabványos papírméretek. Ezek nem szerkeszthetők és nem törölhetők.
[Oldalbeállítások] > [Oldalbeállítások] párbeszédpanel
Megadja az elrendezési beállításokat (szegélyek, dátum, oldalszámok stb.), valamint a rávetítéses nyomtatás
beállításait.
Lehetővé teszi a dokumentum nevének, a számítógép nevének és a nyomtatás idejének beillesztését is. A
dátumok és időadatok megjelenítési formátumát az operációs rendszer beállításai határozzák meg.
[Formátumbeállítások] > [Formátumbeállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a dátum, felhasználónév és/vagy oldalszámok nyomtatásakor használt betűkészlet-beállítások
meghatározását.
[Alapértékek visszaállítása]
Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.
108
Beállításlista
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 101)
Méretezés(P. 20)
Vízjelnyomtatás(P. 21)
Poszternyomtatás(P. 23)
Nyomtatás rögzített űrlapra(P. 27)
Egyéni papírméretek regisztrálása(P. 45)
Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg(P. 152)
A nyomtatási eredmények nem kielégítőek(P. 153)
A rávetítéses nyomtatást a nyomtató nem hajtja végre(P. 157)
109
Beállításlista
[Befejező művelet] lap
Konfigurálhatja az elrendezésnyomtatáshoz és a befejezéshez kapcsolódó beállításokat, például a
rendszerezést, gyűjtést, fűzést stb.
A használt illesztőprogramtól függően előfordulhat, hogy a leírt funkciók némelyikét nem tudja beállítani.
[Nyomtatási stílus]
Megadja a nyomtatási adatok kimeneti módját. A megjelenő beállítások a választott [Nyomtatási stílus]
beállítástól függően az alábbiak szerint módosulnak.
Ha az [Egyoldalas nyomtatás] vagy a [Kétoldalas nyomtatás] van kiválasztva(P. 110)
Ha a [Könyvnyomtatás] van kiválasztva(P. 112)
Ha a [Teljes kötés [Egyoldalas]] vagy a [Teljes kötés [Kétoldalas]] van kiválasztva(P. 113)
Ha az [Egyoldalas nyomtatás] vagy a [Kétoldalas nyomtatás] van kiválasztva
[Nyomtatás kevert papírmérettel/tájolással]/[Nyomtatás különböző tájolásokkal]
Lehetővé teszi olyan adatok nyomtatását, amelyeknél az oldalméret és a tájolás oldalanként eltérő.
[Részletek] > [Részletes beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi az oldalméretek kombinációjának és az oldalak igazítási módszerének beállítását olyan adatok
nyomtatásánál, amelyeknél az oldalméret és a tájolás eltérő.
[Kötés helye]
Beállítja a papír kötési szélét.
Ha módosítja a [Tájolás] beállítást az [Alapbeállítások]/[Oldalbeállítás] lapon, akkor a [Kötés helye] a bal vagy a
felső pozícióra módosul. A hosszú szél/rövid szél helyzeti viszonya nem változik.
[Kötési margó] > [Kötési margó beállításai] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a kötési margó szélességének beállítását.
[Befejező művelet]
Beállítja az oldalak sorrendjét, valamint azt több példány nyomtatása esetén, hogy a nyomtató összetűzze-e a
lapokat.
Gyűjtés
Csoportosítás
110
Eltolás
Beállításlista
Elforgatás
Lyukasztás
Tűzés
Környezetbarát (tűzésmentes)
[Ki]
Az alkalmazás beállítását követi.
[Gyűjtés]
Az oldalak sorrendjében nyomtatja ki a megadott számú példányt.
[Csoportosítás]
Az azonos oldalszámú lapokat csoportosítva nyomtatja ki a megadott számú példányt.
[Tűzés és gyűjtés]/[Környezetbarát (tűzésmentes) + Gyűjtés]/[Tűzés és csoportosítás]/[Környezetbarát
(tűzésmentes) + Csoportosítás]
A [Gyűjtés] vagy [Csoportosítás] beállításnál megadott sorrendben, összetűzve nyomtatja ki a lapokat. A
„Környezetbarát (tűzésmentes)” módszerrel kapcsok nélkül lehet egymáshoz rögzíteni a lapokat. Használata
akkor lehetséges, ha be van szerelve egy kapcsok nélküli kötést támogató finiser.
[Tűzés helyzete] > [Tűzés helyzete] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a kapcsok pozíciójának beállítását.
[Eltolás]
Az egyes példányok kiadása külön-külön. A [Másolatok száma az eltoláshoz] részben beállíthatja az eltolt
példányok számát.
[Elforgatás]
A dokumentum egyes példányainak előző és következő dokumentumhoz képest 90 fokkal elforgatott irányú
kiadása.
[Lyukasztás]
Több, a gyűrűs lefűzéshez alkalmas lyukkal adja ki a dokumentumot.
[Hajtás]
Oldalak hajtogatása a nyomtatás során különböző megadott formák szerint.
C-hajtás
Z-hajtás
Félhajtás
(Fűzéshajtás)
[Hajtás részletei] > [Hajtás részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a hajtogatási irány beállítását.
111
Harmonika Z-hajtás
Dupla párhuzamos
hajtás
Beállításlista
[Papírkimenet]
Megadja a nyomtatott papírkimenet célját.
[Kötegelés részletei] > [Kötegelés részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a nyomtatandó példányszám és az automatikus kiadási időzítés beállítását.
Ha a [Könyvnyomtatás] van kiválasztva
[Könyv] > [Könyv részletes beállításai] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a könyvnyomtatás részletes beállításainak megadását, például a kötési margót és az elmozdulás
javítását.
[Könyvnyomtatás feldolgozása]
Vált az alkalmazandó beállítások között. Az illesztőprogram funkcióinak, például a dokumentum készletekre
osztása, a kötési margó beállításai stb. használata esetén válassza [Az illesztőprogram beállításaival] beállítást.
Az elcsúszás (elmozdulás) javítása funkció használata esetén használja [Az eszköz beállításaival] lehetőséget.
[Könyvnyomtatási mód]
Vált a könyvnyomtatási módok között. Ha több készletben hoz létre egy könyvet, válassza a [Készletekre osztás]
beállítást, majd adja meg a [Lap/köteg] beállításnál, hány lap legyen az egyes készletekben.
[Könyvkezdet]
Megadja a könyv nyitási irányát.
[Könyv kötési margójának megadása]
Megadja a kötési margó szélességét.
[Elcsúszás (elmozdulás) javítása]
Korrigálja a könyvnyomtatáskor előforduló, a külső és belső oldalak közötti elmozdulást. Válasszon egy
korrigálási módszert az [Elmozdulás javításának módja] beállításnál. A nyomtatási terület külső és középső
oldala közötti elmozdulás szélességének megadásakor válassza a [Kézi javítás] beállítást, és adja meg a
korrekció mértékét a [Javítási szélesség] területen.
[Gerincnyomás]
A könyvnyomtatáskor végzett összefűzés során összenyomja a lapokat, hogy kisimult helyzetbe kerüljenek. [A
gerincnyomás kiigazítása] alatt állíthatja be a nyomás erősségét.
[Összefűzés beállítása]
Egy középen félbehajtott és összetűzött könyvet nyomtat ki. Az oldalszélek egymáshoz igazítása érdekében
elvégzendő levágáskor válassza a [Hajtás, összefűzés és vágás] elemet, és adja meg a [Vágási beállítások]
értékét a [Befejező művelet] lapon.
[Élhajtási beállítások] > [Élhajtási beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a hajtásvonallal ellátandó lapok meghatározását a hajtogatás elősegítéséhez.
[Vágási beállítások]
Vált a levágási szélesség beállítási módjai között.
[Eszközbeállítások alkalmazása]
Követi az eszköz beállításait.
112
Beállításlista
[Első vágás szélességének megadása]
Csak a nyitó széleket vágja le. Beállíthatja a kívánt levágási szélességet.
[Első és alsó/felső vágás szélességének megadása]
A nyitó, felső és alsó széleket vágja le. Beállíthatja a kívánt levágási szélességet.
[Befejező művelet szélességének megadása]
Levágást végez a befejező művelet megadott szélességéhez való automatikus igazítással.
[Befejező művelet szélességének és magasságának megadása]
Levágást végez a befejező művelet megadott szélességéhez és magasságához való automatikus igazítással.
[Eltolás]
Az egyes példányok kiadása külön-külön. A [Másolatok száma az eltoláshoz] részben beállíthatja az eltolt
példányok számát.
Ha a [Teljes kötés [Egyoldalas]] vagy a [Teljes kötés [Kétoldalas]] van
kiválasztva
[Beállításlista]
Megjeleníti a teljes nyomtatás aktuális beállításainak listáját.
[Teljes kötés beállításai] > [Teljes kötés beállításai] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a papírméret, fedőlapok és befejező méret beállítását a teljes kötéshez.
[Könyvkezdet]
Megadja a könyv nyitási irányát.
[Teljes kötésű fedőlap beállításai]
Megadja a fedőlapok papírméretét és papírforrását. Fedőlapokra történő nyomtatáskor válassza az [Elr. olyan
méretben, mint a címlapon] lehetőséget a [Nyomtatási stílus] alatt, majd adja meg az [Előlap nyomtatási oldala]
és a [Hátlap nyomtatási oldala] értékét.
[Testoldal mérete]
Megadja a papírméretet a tartalomoldalak nyomtatásához.
[Befejező művelet meghatározása]
Vált az igazítási módok között. A levágási szélesség beállításakor válassza a [Vágás szélessége] elemet, majd
adja meg az [Első vágás szélessége] és az [Alsó/felső vágás szélessége] értékét.
[Befejező méret]
Megadja a végső készméretet a teljes kötéshez.
[Befejező műveleti illesztés] > [Befejező műveleti illesztés] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a tartalomoldalak és fedőlapok nyomtatási helyzetének, valamint a vágási szögnek és helynek az
igazítását.
[Speciális beállítások] > [Speciális beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi részletes befejező műveletek beállítását. Válassza ki a megadni kívánt beállítási elemet a
[Beállítások listája] alatt, és válassza ki a beállítást a legördülő listából.
113
Beállításlista
[Megjelenítés a nyomtatóban mint]
Megadja a felhasználó nyomtatási feladatának kinyomtatásakor az eszköz kezelőpaneljén megjelenítendő
nevet. Ez akkor előnyös, ha több felhasználó osztozik egy nyomtatón.
[Szalagcímoldal nyomtatása]
A felhasználó bejelentkezési nevét, a nyomtatási feladat kinyomtatásának időpontját és a dokumentum
fájlnevét tartalmazó szalagcímoldalt nyomtatja ki.
[Részletek] > [Szalagcímoldal nyomtatásának részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi szalagcímoldalhoz tartozó papírforrás, illetve papírtípus kiválasztását.
[Munka megjegyzés]
Megjelenít egy megjegyzést a nyomtatási adatokhoz a nyomtató kezelőpaneljén vagy a távoli felhasználói
felületen.
[Részletek] > [Munka megjegyzés részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi megjegyzés írását a nyomtatási adatokhoz.
[Nyomtatási terület kiterjesztése és nyomtatás]
Kiterjeszti a nyomtatási területet nyomtatáskor.
[Részletek] > [Nyomtatási terület részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a margók beállítását.
[A tálcában lévő papír méretének felismerése]
Összeveti a nyomtatási adatokat a papírtálcában lévő papír méretével, majd az eszköz kezelőpaneljén
megjelenít egy üzenetet, ha nem egyeznek. Ez a funkció akkor hasznos, ha a nyomtatást másik papírmérettel
szeretné folytatni.
[Margó beállítása 1/6 hüvelykre]
Az oldal felső, alsó, bal és jobb szélén 1/6 hüvelykes margóval nyomtat.
[Nyomtatási adatok elforgatása 180 fokkal]
Ez a funkció akkor hasznos, ha speciális irányban betöltendő fülespapírra, borítékra stb. kíván nyomtatni.
[A gazdagépen mindig raszteres feldolgozás]
Megadja, hogy a nyomtatási adatokat a rendszer mindig raszter (bitkép) formátumba konvertálja a gazdagépen
(számítógépen).
Amennyiben a nyomtatás eredménye eltér a használt alkalmazásban megjelenő képtől, akkor a [Be] lehetőség
kiválasztását követően próbálja újra a nyomtatást. A nyomtatás eredményének minősége javítható, ugyanakkor
az alkalmazásból küldött adatok feldolgozása hosszabb időt vesz igénybe.
[Vonalfinomítás]
Megvastagítja a vékony vonalakat nyomtatáskor. Ez a funkció kis méretű szövegek és vonalkódok
nyomtatásakor hasznos. Ez a beállítás 600 dpi értékre állított felbontás esetén letiltható.
[Üres lapok kihagyása mód]
Lehetővé teszi annak beállítását, hogy a nyomtatási adatot nem tartalmazó oldalakat a nyomtató kiadja-e üres
lapként.
[Auto 1]
Üres lapok átugrása. Kétoldalas nyomtatás esetén az oldalelrendezés elsőbbséget élvez.
[Auto 2]
Üres lapok átugrása. Mivel a kétoldalas nyomtatás esetén az üres lapokat a nyomtató átugorja, az
oldalelrendezés hibás lehet.
[Ki]
Üres lapokat ad ki.
[Nyomtatott oldallal felfelé/Nyomtatott oldallal lefelé]
Lehetővé teszi annak beállítását, hogy a dokumentum nyomtatott oldalával felfelé vagy lefelé jöjjön-e ki a
gépből.
[Nyomtató alapértelmezése]
114
Beállításlista
A nyomtató beállítását használja.
[Nyomt. oldallal le [Normál kim. sorrend]]
A dokumentum nyomtatása nyomtatott oldallal lefelé történik, így az első oldal kerül előre.
[Nyom. oldallal fel [Fordított kim. sorrend]]
Egy oldalra történő nyomtatáskor a dokumentum nyomtatása a nyomtatott oldallal felfelé történik, az első
oldallal kezdődően. Mindkét oldalra történő nyomtatáskor a nyomtatás a páratlan oldalszámú oldalakkal
felfelé történik, és az első lappal kezdődik.
[Kimeneti sorrend]
Itt adhatja meg a dokumentum nyomtatásának oldalsorrendjét.
[Nyomtatás a hátsó oldalakra]
Lehetővé teszi papírlap hátoldali elrendezésének konfigurálását, ha a lap egyik oldalán álló, másik oldalán fekvő
formátumú a nyomtatás.
[Oldalak elforgatása az elrendezéshez]
Ez a funkció az első oldal tájolása szerint forgatja el az oldalakat és igazítja az egyes oldalak méretét nyomtatás
közben, ha N-ről 1-re történő nyomtatást vagy könyvnyomtatást hajt végre olyan nyomtatási adatok esetében,
amelynek az oldalai eltérő tájolásúak.
[Részletek] > [Oldalak elforgatása az elrendezéshez – részletek] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a forgatási irány beállítását.
[Auto]
A második oldaltól kezdve az első oldal tájolásától függően automatikusan 90 fokkal balra vagy 90 fokkal
jobbra elforgatva nyomtatja az oldalakat.
[Jobbra 90 fokkal]
Olyan oldalakat nyomtat, amelyek tájolása az első oldal tájolásához képest 90 fokkal jobbra van elforgatva.
[Balra 90 fokkal]
Olyan oldalakat nyomtat, amelyek tájolása az első oldal tájolásához képest 90 fokkal balra van elforgatva.
[Az eszköz védett nyomtatás funkciója]
Korlátozási és követési információkat ágyaz pontmintaként a nyomtatási adatokba. Ez a funkció akkor hasznos,
ha bizalmas dokumentumokat nyomtat.
[Másolatsorozat számozása]
Lehetővé teszi félig átlátszó sorszám nyomtatását több példányban kinyomtatott dokumentum egyes
példányaira. Ez a funkció akkor hasznos, ha bizalmas dokumentumokat nyomtat. A sorszám öt helyre
nyomtatható: a bal felső, a jobb felső, a bal alsó, a jobb alsó sarokba és az oldal közepére.
[Részletek] > [Másolatsorozat-számozás adatai] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a kezdőszám beállítását.
[Képfinomítás]
Lehetővé teszi annak beállítását, hogy a nyomtatás használjon-e a szöveg és az ábrák széleinek elsimítására
szolgáló simítási műveletet. A [Nyomtató alapértelmezése] lehetőség választása esetén az eszköz
alapértelmezett beállításai lesznek érvényesek.
[Speciális képeljárás]
Ha a nyomtatási adatokból hiányoznak a félkövér karakterek vagy a vonalak közepe, akkor válassza az [1. szint]
beállítást. Ha ez nem oldja meg a problémát, válassza a [2. szint] lehetőséget.
[Speciális nyomtatási igazítás A], [Speciális nyomtatási igazítás B], [Speciális nyomtatási igazítás C],
[Elmosódott kép javítása], [Csendes mód]
Ha a nyomtatás eredményében vonalak láthatók, akkor ezt a nyomtatási beállítások segítségével
kompenzálhatja.
A [Speciális nyomtatási igazítás A]/[Elmosódott kép javítása] beállítás nyomtatáskor vékonyítja a pontokat.
Először próbálja az [1. mód] beállítást.
A [Speciális nyomtatási igazítás B] beállítás erősíti a festékfixálást. Először próbálja a [1. mód] beállítást.
A [Speciális nyomtatási igazítás C]/[Csendes mód] beállítás csökkenti a nyomtatási sebességet.
A [Speciális nyomtatási igazítás A] funkció használata kisebb nyomtatási sűrűséget és durva nyomtatási
eredményt adhat.
115
Beállításlista
[Speciális simítási mód]
Elsimítja a szövegek, vonalak és ábrák kontúrjait és belső árnyalásait.
[Nyomtató alapértelmezése]
Az eszköz alapértelmezett beállítását használja.
[1. mód]
A sötét színű szövegek, vonalak és ábrák széleit egyenletesen nyomtatja. Általában a [1. mód] beállítással
nyomtasson.
[2. mód]
Nemcsak a széleket, hanem az ábrák belső féltónusait is egyenletesen nyomtatja. Ha a sötét színű nagy
szövegek és vastag vonalak belső féltónusainál a [1. mód] beállítás esetén színvándorlás tapasztalható és nem
egyenletes a nyomtatás, akkor próbáljon meg a [2. mód] beállítással nyomtatni.
[3. mód]
A féltónusú háttérben levő sötét színű szövegeket és vonalakat egyenletesen nyomtatja. Ha a [1. mód]
beállítás esetén a sötét színű nagy szövegek és vastag vonalak belső féltónusainál színvándorlás tapasztalható
és a világos színű szövegek és vonalak szélei egyenetlenek és nem egyenletes a nyomtatás, akkor próbáljon
meg a [3. mód] beállítással nyomtatni.
[4. mód]
Különféle objektumok széleit egyenletesen nyomtatja. Ha a [1. mód] beállítás esetén a világos színű nagy
szövegek és vastag vonalak szélei egyenetlenek és nem egyenletes a nyomtatás, akkor próbáljon meg a [4.
mód] beállítással nyomtatni.
[5. mód]
A képeket és a féltónusú objektumokat egyenletesen nyomtatja. Ha a [1. mód] beállítás esetén a képek, ábrák
és árnyalások színsávjai egyenetlenek, és az árnyékminták a nyomtatásban nem egyenletesek, akkor próbáljon
meg a [5. mód] beállítással nyomtatni.
[6. mód]
Teljes objektumokat egyenletesen nyomtat ki. Ha a [1. mód] beállítás esetén a képeken féltónusvándorlás és
egyenetlenség tapasztalható, akkor próbáljon meg a [6. mód] beállítással nyomtatni.
[Görbület korrekciója]
Papírelakadást okozó görbület keletkezése esetén ennek a funkciónak a használatával csökkenthető a görbülés.
[Gyűrődésjavítás]
Papírelakadást okozó gyűrődés keletkezése esetén ennek a funkciónak a használatával csökkenthető a
meggyűrődés. Először próbálja a [1. mód] beállítást. A nyomtatómodelltől függően a [1. mód] kijavítja a
gyűrődéseket borítékok nyomtatásakor, illetve a [2. mód] használandó nedves élű papírok esetében.
[EMF nyomtatási sor]
A nyomtatási adatokat sorba állítja EMF formátumban. Alkalmazásból való nyomtatáskor ez lerövidíti az adatok
küldési idejét az alkalmazásból a nyomtatóra.
EMF formátumú adatok nyomtatási sorba állításakor az alkalmazástól függően problémák jelentkezhetnek,
például a nyomtatott anyag megjelenése eltérhet a monitoron láthatótól, vagy a szokásosnál tovább tarthat a
nyomtatás. Ha ilyen probléma jelentkezik, állítsa át az [EMF nyomtatási sor] beállítást [Ki] értékűre.
[Adatátadás érvénytelenítése]
A nyomtatóillesztő program adatátadási funkciójának letiltása. Ha nem tud nyomtatni egy olyan programból,
amely a nyomtatási adatokat közvetlenül az eszközre küldi, akkor előfordulhat, hogy a nyomtatás az adatátadási
funkció letiltásával sikeres lesz.
[Kevert színű/fekete-fehér dokumentumok nyomtatása nagy sebességgel]
Ez a funkció olyan esetekben csökkenti a nyomtatási időt, amikor a nyomtatási adatok vegyesen tartalmaznak
színes és szürkeárnyalatos (fekete-fehér) oldalakat.
[Kétoldalas nyomtatásnál nyomtassa az utolsó oldalt egyoldalas módban]
Páratlan számú oldalt tartalmazó nyomtatási adatok kétoldalas nyomtatással történő kinyomtatása esetén az
utolsó oldal nyomtatása egyoldalas módban történik, ezzel csökkentve a nyomtatási időt.
[Különleges vékonyvonal-feldolgozás]
Nyomtatáskor vastagítással javítja a vonalakat.
116
Beállításlista
[Ki]
Javítás nélkül nyomtat.
[1. mód]
A két képpontnál keskenyebb vonalakat két képpont vastagságúra javítja a nyomtatáskor.
[2. mód]
A két képpontnál keskenyebb vonalakat és téglalapokat két képpont vastagságúra javítja a nyomtatáskor.
[3. mód]
A három képpontnál keskenyebb vonalakat és téglalapokat három képpont vastagságúra javítja a
nyomtatáskor.
[Speciális nyomtatási mód]
Speciális nyomtatási mód beállítását teszi lehetővé a szöveg és vonalak tisztább nyomtatás érdekében történő
beállításához. Ez a funkció a dokumentumban szereplő vonalkódok, szövegek és erős kontrasztú képek
nyomtatásakor hasznos.
[Vonalkód igazítási módja]
Ha a vonalkódnyomtatás minősége nem megfelelő, például ha egy nyomtatott cikken nem olvasható a
vonalkód, a nyomtatott vonalak vastagsága ezzel a funkcióval állítható be.
[Speciális nyomtatási mód [Normál papír]]
Elhárítja a normál papírra történő nyomtatáskor jelentkező rögzítési problémákat, például a papír
meggörbülését.
[Nyomtatás indítási oldala]
Beállítja, hogy kétoldalas nyomtatáskor a készülék melyik oldalon kezdjen nyomtatni.
Akkor használja ezt a funkciót, ha a lapok nyomtatása nem a kívánt papírforrásból, vagy kétoldalas nyomtatás
esetén nem a kívánt laptípuson történik. A funkció kiválasztása elősegítheti, hogy a nyomtatás megfelelő
legyen.
[Nyomtatási kezdőpozíció beállításai]
A hosszú szél mentén (felfelé), illetve a rövid szél mentén (jobbra) tolja el az adatok nyomtatásának
kezdőpontját. Ez a funkció akkor hasznos a margók beállításához, amikor a felső és alsó, illetve jobb és bal oldali
margó szélessége eltérő, de felhasználható a faxüzenetek fejléc-információinak elrejtéséhez is.
[Részletek] > [Nyomtatási kezdőpozíció részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a nyomtatás kezdő helyzeteinek megadását.
[Űrlapok nyomtatási sebességének megnövelése]
Ezt a funkciót a [Nyomtató alapértelmezése] beállítással használhatja.
[Alapértékek visszaállítása]
Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 101)
Könyvnyomtatás(P. 36)
Összefűzött könyvnyomtatás(P. 39)
Teljes kötés(P. 42)
Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg(P. 152)
A nyomtatási eredmények nem kielégítőek(P. 153)
A nyomtatás sokáig tart(P. 155)
117
Beállításlista
[Papírforrás] lap
Beállíthatja a papírtípust és a papírforrást.
A használt illesztőprogramtól függően előfordulhat, hogy a leírt funkciók némelyikét nem tudja beállítani.
[Kiválasztás szempontja]
Meghatározza, hogy papírforrás vagy papírtípus szerint adja meg a nyomtatáshoz használni kívánt papírt.
[Papírkiválasztás]
Beállítja a papírforrás módját oldaltól függően.
[Papírforrás]
Megadja a nyomtatáshoz használni kívánt papírt papírforrás szerint.
[Papírtípus]
Megadja a nyomtatáshoz használni kívánt papírt papírtípus szerint.
[Beállítások] > [Papírtípus-beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a papírtípus módosítását. Amikor a papírtípus információit kéri le az eszközről, kattintson a
[Papírinformáció lekérése] gombra.
[Lapbeszúrási beállítások] > [Lapbeszúrási beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a beszúrt lapokkal kapcsolatos beállítások konfigurálását.
[Beállításlista]
Megjeleníti a beillesztendő lapokat és azok helyét egy listában.
[Törlés]
Törli a [Beállításlista] alatt kiválasztott lapbeszúrási beállításokat.
[Beszúrandó lapok]
Megadja a beszúrni kívánt lapok papírtípusát.
[Papírforrás]
Megadja a beszúrni kívánt lapok papírforrását.
[Nyomtatás]
A beszúrni kívánt lapok kiválasztott oldalára/oldalaira nyomtat.
[Beszúrás]
A dokumentum szakaszait különválasztó lapokat szúr be.
[Fülespapír]
Fülespapírt szúr a dokumentumba.
[Beállítások] > [Papírtípus-beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a fülespapír papírtípusának módosítását.
[Fülespapír részletei] > [Fülespapír részletei] párbeszédpanel
118
Beállításlista
Lehetővé teszi a nyomtatás pozíciójának beállítását a fülespapírokon.
[Hozzáadás]
A kiválasztott lapbeszúrási beállításokat hozzáadja a [Beállításlista] elemeihez.
[Eredeti papírforrás]
Megadja a nyomtatási adatok papírforrását.
[Eredeti papírtípus]
Megadja a nyomtatási adatok papírtípusát.
[Papírnév]
A papírforrást a papír neve alapján adja meg. A papír nevét a távoli felhasználói felületen keresztül
regisztrálhatja.
[Fedőlapok]
Megadja az írásvetítő fóliák közé illesztendő fedőlapok papírforrását vagy papírtípusát. Az eszközben regisztrált
különféle papírtípusok közötti választáshoz kattintson a [Beállítások] lehetőségre.
[Írásvetítő fóliák]
Megadja az írásvetítő fóliák papírforrását vagy papírtípusát. Az eszközben regisztrált különféle papírtípusok
közötti választáshoz kattintson a [Beállítások] lehetőségre.
[Fülespapír részletei] > [Fülespapír részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a nyomtatás pozíciójának beállítását a fülespapírokon.
[Papírforrás-információ] > [Papírforrás-információ] párbeszédpanel
Megjeleníti a papírforrásokban beállított papírral kapcsolatos információkat. Az eszköz papírforrásinformációinak lekéréséhez kattintson a [Papírforrás-információ lekérése] elemre.
[Másolat]
Egy példányban kinyomtat egy adott dokumentumot több megadott papírforrás használatával.
Lehetővé teszi, hogy egy időben különböző papírtípusokra – például jó minőségű és újrahasznosított papírra –
nyomtasson.
[Beállítások] > [Másolási beállítások] párbeszédpanel
Kiválasztja a nyomtatási adatok papírforrását.
[Elülső/hátsó fedőlap beállításai] > [Elülső/hátsó fedőlap beállításai] párbeszédpanel
Elő- és hátlapot szúr be. Megadhatja az elő- és hátlap papírforrását is, valamint hogy kíván-e ezekre nyomtatni.
[Szabványos papírméretek betöltése függőlegesen]
Szabványos papírméretek függőleges betöltése nyomtatáskor.
119
Beállításlista
[Egyéni papír betöltése függőlegesen]
Egyéni papírméretek függőleges betöltése nyomtatáskor.
[Nyomtatás a másik oldalra]
Ha a kézi adagolóba vagy a többcélú tálcába kézzel betöltött papír mindkét oldalára nyomtatni kíván, akkor a
papír másik oldalára történő nyomtatáshoz válassza ezt a funkciót.
[Alapértékek visszaállítása]
Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 101)
Lap beszúrása(P. 47)
Fülespapír beszúrása(P. 48)
Fülespapírra történő nyomtatás(P. 50)
Fedőlapok hozzáadása(P. 51)
120
Beállításlista
[Minőség] lap (UFR II/LIPSLX/PCL6)
Megadhat a nyomtatási minőségre vonatkozó részletes beállításokat.
Ez a rész a UFR II/LIPSLX/PCL6 illesztőprogramban megjelenített beállításokat ismerteti.
A használt illesztőprogramtól függően előfordulhat, hogy a leírt funkciók némelyikét nem tudja beállítani.
[Felhasználási mód]
Lehetővé teszi, hogy egyszerűen, egy beállítás kiválasztásával állítsa be az adott nyomtatási adatok
rendeltetésének megfelelő nyomtatási minőséget.
Az aktuális beállításokat az előnézetben ellenőrizheti.
[Speciális beállítások] > [Speciális beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a nyomtatási minőség részleteinek, például a felbontás, az árnyalás és a festékmennyiség
beállítását.
[Grafikus mód]
Beállítja a nyomtatási adatok feldolgozási módszerét.
[Vektormód]
Az eszközre küldött nyomtatási adatokat a vektor vezérlőparancs segítségével dolgozza fel. Normál esetben
válassza ezt a módot.
[Rasztermód]
A nyomtatási adatokat bitképadatokra alakítja és elküldi az eszközre. Válassza ki ezt a beállítást, ha a
képernyőn megjelenő kép és a kinyomtatott eredmény eltér, vagy ha a nyomtatás különösen sokáig tart a
[Vektormód] használatával.
[Képalkotás színmélysége]
Beállítja a képpontokra bontás módját a nyomtatási adatokhoz.
[1 BPP]
A karakterek és vékony vonalak esetében a fehértől eltérő részeket feketére cseréli, valamint nagy sebességgel
végzi a nyomtatást.
[1 BPP [javított]]
Féltónusokként emeli ki az árnyalatokat, valamint nagy sebességgel végzi a nyomtatást. A karakterek és
vékony vonalak nyomtatása fekete színnel történik.
[24 BPP]
Hosszabb időt vesz igénybe a nyomtatás, mint az [1 BPP] és az [1 BPP [javított]] esetében, de jobb minőségű a
nyomtatás.
[Felbontás]
Beállítja a nyomtatási felbontást.
[Árnyalás]
Beállítja az árnyalási módszert. A [Magas 2] finomabb árnyalást használ a [Magas 1] beállításnál az árnyalások
simításához.
[Féltónusok]
Beállítja a féltónusokat (a sötét és világos részek közötti területeket) megvalósító dither mintákat.
[Nyomtató alapértelmezése]
Az eszköz beállításait használja.
[Felbontás]
A felbontást részesíti előnyben, és simán nyomtatja ki a kontúrokat.
121
Beállításlista
[Árnyalás]
Az árnyalást részesíti előnyben, és finoman nyomtatja az árnyalásokat.
[Hibaelosztás]
Finoman nyomtatja a kis karaktereket és a vékony vonalakat.
[1. mintázat]–[7. mintázat]
A következő féltónusfeldolgozási beállításokat egymástól függetlenül alkalmazza szövegre, grafikára és
képadatokra.
Ha 7 mintázat áll rendelkezésre:
Szöveg
Grafika
Képek
1. mintázat
Hibaelosztás Hibaelosztás Felbontás
2. mintázat
Hibaelosztás Hibaelosztás Árnyalás
3. mintázat
Hibaelosztás Felbontás
Felbontás
4. mintázat
Hibaelosztás Árnyalás
Árnyalás
5. mintázat
Felbontás
Felbontás
Árnyalás
6. mintázat
Felbontás
Árnyalás
Árnyalás
7. mintázat
Hibaelosztás Felbontás
Árnyalás
Ha 6 mintázat áll rendelkezésre:
Szöveg
Grafika
Képek
1. mintázat
Felbontás Felbontás Árnyalás
2. mintázat
Felbontás Árnyalás
Árnyalás
3. mintázat
Felbontás Árnyalás
Felbontás
4. mintázat
Árnyalás
Felbontás Felbontás
5. mintázat
Árnyalás
Felbontás Árnyalás
6. mintázat
Árnyalás
Árnyalás
Felbontás
Ha öt mintázat áll rendelkezésre:
Szöveg
Grafika
Képek
1. mintázat
Nagy felbontás/Felbontás Árnyalás
Színtónus
2. mintázat
Felbontás
Színtónus
Színtónus
3. mintázat
Árnyalás
Árnyalás
Árnyalás
4. mintázat
Nagy felbontás/Felbontás Nagy felbontás/Felbontás Árnyalás
5. mintázat
Színtónus
Színtónus
Színtónus
[Rasztermódban feldolgozásra előnyben részesítendő elemek]
Beállítja az elsőbbséget élvező elemeket, amikor a nyomtatási adatok átalakítási módja rasztermódra van állítva.
Képek, grafika vagy szöveg közül választhat.
A rasztermód az alábbi esetekben kerül átalakítási módként beállításra:
Fekete-fehér nyomtató: Amikor a [Rasztermód] került beállításra a [Speciális beállítások] párbeszédablak >
[Grafikus mód] részén a [Minőség] lapon
Színes nyomtató: Amikor a [Be] értéket állították be a [Speciális beállítások] > [A gazdagépen mindig raszteres
feldolgozás] pontban a [Befejező művelet] lapon
[Gazdagépoldali raszterizálás]
Beállítja, hogy a képadatok raszterizálását a gazdagép, ne pedig a nyomtató végezze. Ez lehetővé teszi tisztább
képek nyomtatását, de lelassítja a feldolgozás sebességét.
122
Beállításlista
[Kalibrálási adatok lekérdezése nyomtatáskor]
Kalibrációs információkat szerez az eszközből, és automatikusan igazítja a színeket.
[Festéktakarékosság]
Festékmegtakarítás céljából vékonyítja a nyomtatási adatokat.
[Vázlatmód]
Kevesebb festékkel nyomtat, így festéket takarít meg.
[Festékfedettség]
Igazítja a festékfedettséget.
[Részletek] > [Festékfedettség részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a színek festékfedettségének módosítását.
[Speciális simítás]
Elsimítja a szövegek, vonalak és képek kontúrjait és belső árnyalásait. A [Simítás 2] erősebb simítási feldolgozást
végez a [Simítás 1] beállításnál.
[Festékmennyiség-korrekció]
Beállítja a használt festékmennyiséget a nyomtatási adat tartalmának megfelelően. Az [Árnyalás prioritása]
beállítás az optimális festékmennyiséget használja nagy mennyiségű grafikát és CG-árnyalást tartalmazó
nyomtatási adatok esetén. A [Szöveg prioritása] beállítás a főleg szöveget tartalmazó nyomtatási adatok esetén
használ optimális mennyiségű festéket.
[Vonalvezérlés]
Javítja a szöveg és a vonalak pontos visszaadását. A [Felbontás prioritása] a felbontást részesíti előnyben. Az
[Árnyalás prioritása] az átmenetet részesíti előnyben.
[Élesség]
Beállítja a képek kontúrjainak élességét.
[Élesség (fotó)]
Megerősíti a képek kontúrjait.
[Nyomtató-betűkészletek használata]
Az eszköz saját TrueType betűtípusainak használata.
[TrueType mód]
Beállítja a TrueType betűtípusok nyomtatásához használt módot. A [Letöltés TrueType-ként] beállítás a TrueType
betűtípusokat közvetlenül az eszközre küldi, az pedig elvégzi a raszterezést. A [Letöltés bitképként] beállítás
minden TrueType betűtípust automatikusan raszterez és bitképadatként küldi azokat az eszközre.
[Képinformációk összemosása az eszközön]
Összemossa a képinformációkat az eszközön.
[Gyorsított képfeldolgozás]
Beállítja az alkalmazott nagyobb feldolgozási sebesség mértékét. A nagyobb feldolgozási sebesség a nyomtatási
minőség romlásához vezethet.
[Fedettség finombeállítása]
Beállítja a nyomtatási sűrűséget kisméretű szövegeknél és vékony vonalaknál. Ez a funkció a szövegben és
vonalakban keletkező „törések” kijavításához használható.
[Tömörített képadatok feldolgozása]
Beállítja a tömörített képadatok nyomtatásakor alkalmazott nyomtatásfeldolgozási módot.
[A gazdagéppel]
A tömörített képadatokat a gazdagépen bontja ki.
[Az eszközzel]
A tömörített képadatokat a készüléken bontja ki. Ez normál esetben nagy sebességű nyomtatást tesz lehetővé.
123
Beállításlista
[Képek együttes feldolgozása]
Több szomszédos képet egyesít egyetlen képben a számítógépen, hogy csökkentse az adatfeldolgozási
terhelést.
[Minta elhelyezkedésének korrekciója]
Javítja a mozaikminták pozícióját.
[Minta felbontása]
Megadja a mozaikminták megrajzolásához szükséges felbontást.
[Szürkekompenzálás]
A fekete és szürke adatokat megbízhatóan feketén és szürkén nyomtatja ki.
[Vonalvezérlés [Szürkekompenzálás]]
Javítja a szöveg és a vonalak pontos visszaadását.
[Árnyalás simítása]
A színátmenetek nyomtatását a színek közötti sima árnyalással hajtja végre. A [Simítás 2] beállítás a [Simítás 1]
beállításnál erősebb simítási feldolgozást végez.
[Képtömörítés]
A nyomtatási adatok eszközre küldése során módosítja azok tömörítési arányát, és a nyomtatás során a képek
minőségének vagy a nyomtatási sebességnek biztosít elsőbbséget.
[Képtömörítés optimalizálása]
Olyan optimalizálási eljárást használ, amely visszafordíthatatlan és visszafordítható módosítások között vált,
vagy optimalizálás nélküli, egységes tömörítési eljárást használ. Ha a képtömörítés optimalizálással történik, a
JPEG blokkzaja megszűnik.
[Tömörítésfeldolgozás adatátvitelhez]
A képminőségnek vagy a sebességnek biztosít elsőbbséget a képadatok tömörítése és továbbítása során.
[Átlós vonalak nyomtatása nagy sebességgel]
Csökkenti a feldolgozási időt az átlós vonalak nyomtatása során, így azonban az ábrákon az átlós vonalak között
rések jelenhetnek meg. Ebben az esetben kapcsolja ki ezt a funkciót.
[Eladáshelyi reklámeszközök nyomtatásának optimalizálása]
Megnöveli a festékmennyiséget az eladáshelyi reklámanyagok és képek tisztább nyomtatása érdekében.
Ez a funkció csak akkor használható, ha a [Konfig. profil] beállításban lézernyomtatókat támogató konfigurációs
profil került kiválasztásra. Előre be kell állítani a következő elemeket is.
● [Alapbeállítások]/[Befejező művelet] lap
Válassza az [Egyoldalas nyomtatás] lehetőséget az [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás] vagy a
[Nyomtatási stílus] beállításban
● [Alapbeállítások]/[Minőség] lap
Válassza az [Automatikus [Színes/ff]] vagy a [Színes] elemet a [Színmód] alatt
● [Minőség] lap
Válassza a [Kézi színbeállítások] → [Eszközegyeztetési mód] vagy a [Nincs illesztőprogram-egyeztetés]
beállítást az [Egyeztetési mód] pontban a [Színbeállítások] > [Egyeztetés] lapon
● [Eszközbeállítások] lap
Engedélyezze az [[Eladáshelyi reklámeszközök nyomtatásának optimalizálása] funkció] beállítást a [Részletek]
> [Minőség] lapon
Ezen funkció bekapcsolásakor javasolt, hogy az alacsony tonerszintre vonatkozó értesítés időzítése az eszköz
[POP-nyomtatás] funkciójánál legyen beállítva. További részletekért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
[Különleges 1 BPP mód]
Csökkenti a nyomtatandó adatok méretét.
[Szürkeárnyalat-átalakítás]
124
Beállításlista
Beállítja egy színes dokumentum szürkeárnyalatossá alakításának módját.
[Szélesség igazítása]
Beállítja az egyes objektumok, például a szöveg és a vonalak vastagságát.
[Alátöltés]
Átfedési feldolgozást végez a szöveg vagy grafika szegélyei és a háttér között, hogy ezáltal megelőzze a fehér
vonalak kialakulását a szöveg vagy grafika szélei körül.
[Részletek] > [Alátöltés részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi az alátöltési szélesség és a festékfedettség beállítását.
[Felhasznált festékmennyiség beállítása színes nyomtatáshoz]
Beállítja a festékmennyiséget a túl sok festék használatának elkerülése érdekében színes nyomtatáskor. Az [1.
szint] kissé csökkenti a festék mennyiségét az erős színekkel rendelkező területeken. A [2. szint] az összes
felhasznált festék mennyiségét csökkenti.
[Az illesztőprogram szürkeárnyalat-átalakítási beállításainak használata fekete-fehér nyomtatás közben]
Az illesztő szürkeárnyalat-konvertálása számára biztosít elsőbbséget az alkalmazás konvertálásával szemben
fekete-fehér nyomtatáskor.
[CanoFine]
Beállítja a képek kontrasztját és színegyensúlyát világos képek nyomtatásához.
[Részletek] > [CanoFine részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a nyomtatás feldolgozási módjának beállítását a [CanoFine] funkcióval.
[Színmód]
Vált a színes és fekete-fehér nyomtatás között. Az egyes oldalak színes vagy fekete-fehér módban történő
nyomtatásának automatikus észleléséhez válassza az [Automatikus [Színes/ff]] beállítást.
[Színek számának beállítása] > [Színek számának beállítása] párbeszédpanel
Lehetővé teszi, hogy válasszon a színes vagy a két színben való nyomtatás között.
Ha a [Két szín] lehetőséget választja, [A feketével használandó szín] beállításnál válassza ki a fekete mellett
használni kívánt színt. A nyomtatási adatok színadat nélküli része a fekete és fehér árnyalataiban, a
színadatokkal rendelkező rész pedig a megadott szín árnyalatainak felhasználásával kerül nyomtatásra.
[Kézi színbeállítások]/[Kézi szürkeárnyalat-beáll.] > [Színbeállítások]/[Szürkeárnyalat
beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a szín, fényerő, kontraszt és színegyeztetés beállítását.
[Színigazítás]/[Szürkeskála beállítása] lap
[Eredeti]/[Előnézet]
Lehetővé teszi az igazított kép ellenőrzését.
[(Szín) növelése]
Végrehajtja a színigazítást. Kattintson a képre, és húzza azt az erősíteni kívánt szín(ek) irányába.
[Fényesség]
Beállítja a fényerőt. A kép világosításához vagy sötétítéséhez használja a csúszkát.
[Kontraszt]
Beállítja a kontrasztot. A kontraszt növeléséhez vagy csökkentéséhez használja a csúszkát.
[Objektumok igazítása] > [Objektumok igazítása] párbeszédpanel
Beállítja azoknak az adatoknak a típusát, amelyeken színigazítást szeretne végezni. Képek, grafika vagy szöveg
közül választhat.
[Alapértékek visszaállítása]
Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.
[Egyeztetés] lap
125
Beállításlista
[Egyeztetési mód]
Beállítja, hogy az eszközön vagy az illesztőprogramban lesz-e végrehajtva a színegyeztetés, vagy hogy az
illesztőprogram ne végezzen színegyeztetést.
[Alkalmazás színegyeztetésének prioritása]
Az alkalmazás beállításait előnyben részesíti egyeztetés elvégzésekor.
[Egyeztetési mód]
Beállítja az egyeztetésnél figyelembe vett elsődleges szempontot.
[Monitorprofil]
Lehetővé teszi a monitornak megfelelő beállítás kiválasztását az [Eszközegyeztetési mód] kiválasztása esetén
az [Egyeztetési mód] alatt. Ha egy beállításhoz több gamma érték választható, a jobb eredmények eléréséhez
válassza a nagyobb gamma értéket, ha a kinyomtatott kép világosabb, mint a monitoron.
[Képek]/[Grafika]/[Szöveg]
Lehetővé teszi az [Egyeztetési mód] és a [Monitorprofil] beállítását képekhez, grafikákhoz és szövegekhez, ha
az [Egyeztetési mód] > [Eszközegyeztetési mód] van kiválasztva.
[Gamma]
Lehetővé teszi a gamma érték módosítását, ha a [A gammabeállítást a gazdagép vezérli]/[A gammabeállítást
az eszköz vezérli] van kiválasztva az [Egyeztetési mód] részben.
[Kalibrálási adatok lekérdezése]
Kalibrációs információkat kér le az eszköztől a színek nyomtatáskor történő automatikus beállításához.
[Beépülő program adatai]
Megjeleníti az illesztőprogramhoz adott beépülő modulokra (bővített funkciókra) vonatkozó információkat.
[Névjegy]
Megjeleníti az illesztő verzióját.
[Alapértékek visszaállítása]
Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 101)
A nyomtatás eredménye túl sötét vagy túl világos(P. 156)
126
Beállításlista
[Minőség] lap (PS3)
Megadhat a nyomtatási minőségre vonatkozó részletes beállításokat.
Ez a rész a PS3 illesztőprogramban megjelenített beállításokat ismerteti.
[Képalkotás színmélysége]
Beállítja a képpontokra bontás módját a nyomtatási adatokhoz.
[1 BPP [javított]]
Féltónusokként emeli ki az árnyalatokat, valamint nagy sebességgel végzi a nyomtatást. A karakterek és vékony
vonalak nyomtatása fekete színnel történik.
[24 BPP]
Hosszabb időt vesz igénybe a nyomtatás, mint az [1 BPP [javított]] esetében, de jobb minőségű a nyomtatás.
[Felbontás]
Beállítja a nyomtatási felbontást.
[Féltónusok]
Beállítja a féltónusokat (a sötét és világos részek közötti területeket) megvalósító dither mintákat.
[Nyomtató alapértelmezése]
Az eszköz beállításait használja.
[Felbontás]
A felbontást részesíti előnyben, és simán nyomtatja ki a kontúrokat.
[Nagy felbontás]
A [Felbontás] beállításnál is több vonalat tartalmazó dither minta alkalmazása.
[Árnyalás]
Olyan dither mintát alkalmaz, amely az árnyalási beállításoknak biztosít prioritást.
[Hibaelosztás]
A hibaelosztás számára prioritást biztosító dither mintát alkalmaz, amely a finom részletesség ábrázolásához
kiváló.
[1. mintázat]–[7. mintázat]
A következő féltónusfeldolgozási beállításokat egymástól függetlenül alkalmazza szövegre, grafikára és
képadatokra.
7 minta áll rendelkezésre:
Szöveg
Grafika
Képek
1. mintázat
Hibaelosztás Hibaelosztás Felbontás
2. mintázat
Hibaelosztás Hibaelosztás Árnyalás
3. mintázat
Hibaelosztás Felbontás
Felbontás
4. mintázat
Hibaelosztás Árnyalás
Árnyalás
5. mintázat
Felbontás
Felbontás
Árnyalás
6. mintázat
Felbontás
Árnyalás
Árnyalás
127
Beállításlista
7. mintázat
Hibaelosztás Felbontás
Árnyalás
Ha 6 mintázat áll rendelkezésre:
Szöveg
Grafika
Képek
1. mintázat
Felbontás Felbontás Árnyalás
2. mintázat
Felbontás Árnyalás
Árnyalás
3. mintázat
Felbontás Árnyalás
Felbontás
4. mintázat
Árnyalás
Felbontás Felbontás
5. mintázat
Árnyalás
Felbontás Árnyalás
6. mintázat
Árnyalás
Árnyalás
Felbontás
[Egyéni]
Testreszabott dither mintát használ.
[Beállítások] > [Egyéni beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a képernyősorok számának (frekvenciájának) és a minta szögének megadását.
[Festéktakarékosság]
Festékmegtakarítás céljából vékonyítja a nyomtatási adatokat.
[Speciális simítás]
Elsimítja a szövegek, vonalak és képek kontúrjait és belső árnyalásait. A [Simítás 2] erősebb simítási feldolgozást
végez a [Simítás 1] beállításnál.
[Nyomtatás negatív képként]
A fekete és fehér értékek megfordításával a dokumentum negatív képét nyomtatja ki.
[Nyomtatás tükrözve]
A dokumentumot vízszintes tengely mentén tükrözve nyomtatja ki.
[Szürkeskála kézi beállítása]
Lehetővé teszi a szürkeárnyalatos nyomtatás beállítását.
[Szürkeskála beállítása] > [Szürkeskála beállítása] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a világosság beállítását dokumentumok szürkeárnyalatos nyomtatásakor.
[Speciális beállítások] > [Speciális beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a nyomtatási minőség részleteinek, például a felbontás, az árnyalás és a festékmennyiség
beállítását.
[Kimeneti formátum]
Lehetővé teszi PS-fájlok adatformátumának kiválasztását.
[TrueType betűkészlet beállításai]
Lehetővé teszi, hogy részletes beállításokat adjon meg TrueType betűtípusokhoz.
128
Beállításlista
[Részletek] > [TrueType betűkészlet részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a TrueType betűtípusok eszközre küldési formátumának megadását.
[Árnyalás]
Beállítja az árnyalási módszert. A [Magas 2] finomabb árnyalást használ a [Magas 1] beállításnál az árnyalások
simításához.
[Festékfedettség]
Igazítja a festékfedettséget.
[Részletek] > [Festékfedettség részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a színek festékfedettségének módosítását.
[Vonalfinomítás]
Megvastagítja a vékony vonalakat nyomtatáskor. Ez a funkció kis méretű szövegek és vonalkódok
nyomtatásakor hasznos. Ez a beállítás 600 dpi értékre állított felbontás esetén letiltható.
[Festékmennyiség-korrekció]
Beállítja a használt festékmennyiséget a nyomtatási adat tartalmának megfelelően. Az [Árnyalás prioritása]
beállítás az optimális festékmennyiséget használja nagy mennyiségű grafikát és CG-árnyalást tartalmazó
nyomtatási adatok esetén. A [Szöveg prioritása] beállítás a főleg szöveget tartalmazó nyomtatási adatok esetén
használ optimális mennyiségű festéket.
[Vonalvezérlés]
Javítja a szöveg és a vonalak pontos visszaadását. A [Felbontás prioritása] a felbontást részesíti előnyben. Az
[Árnyalás prioritása] az átmenetet részesíti előnyben.
[Élesség]
Beállítja a képek kontúrjainak élességét.
[Élesség (fotó)]
Megerősíti a képek kontúrjait.
[Fedettség finombeállítása]
Beállítja a nyomtatási sűrűséget kisméretű szövegeknél és vékony vonalaknál. Ez a funkció a szövegben és
vonalakban keletkező „törések” kijavításához használható.
[Kombinált képfeldolgozás]
Vált az álraszteres feldolgozás, illetve a feldolgozás nélkül történő nyomtatás között, ha egy alkalmazás – a PS3
illesztőprogram által nem támogatott – raszteres feldolgozást határoz meg. Használja ezt a beállítást, ha nem
tudja elérni a kívánt nyomtatási eredményt.
[Árnyalás simítása]
A színátmenetek nyomtatását a színek közötti sima árnyalással hajtja végre. A [Simítás 2] beállítás a [Simítás 1]
beállításnál erősebb simítási feldolgozást végez.
[Képtömörítés]
A nyomtatási adatok eszközre küldése során módosítja azok tömörítési arányát, és a nyomtatás során a képek
minőségének vagy a nyomtatási sebességnek biztosít elsőbbséget.
[Képtömörítés optimalizálása]
Olyan optimalizálási eljárást használ, amely visszafordíthatatlan és visszafordítható módosítások között vált,
vagy optimalizálás nélküli, egységes tömörítési eljárást használ. Ha a képtömörítés optimalizálással történik, a
JPEG blokkzaja megszűnik.
[Tömörítésfeldolgozás adatátvitelhez]
A képminőségnek vagy a sebességnek biztosít elsőbbséget a képadatok tömörítése és továbbítása során.
[Képfinomítás]
Megadja, hogy a nyomtatás használjon-e a szöveg és az ábrák széleinek elsimítására szolgáló simítási
műveletet. A [Nyomtató alapértelmezése] lehetőség választása esetén az eszköz beállításai érvényesek.
[Szürkeárnyalat-átalakítás]
129
Beállításlista
Meghatározza a színes dokumentumok szürkeárnyalatossá alakítására szolgáló módszert.
[Pontterülés beállítása]
Lehetővé teszi a féltónusos pontok beállítását a pontterülés kijavításához. A módosítás [Standard]
(pontterülésérték + 20%) léptékkel történik.
[Szélesség igazítása]
Beállítja az egyes objektumok, például a szöveg és a vonalak vastagságát.
[Alátöltés]
Átfedési feldolgozást végez a szöveg vagy grafika szegélyei és a háttér között, hogy ezáltal megelőzze a fehér
vonalak kialakulását a szöveg vagy grafika szélei körül.
[Részletek] > [Alátöltés részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi az alátöltési szélesség és a festékfedettség beállítását.
[Felhasznált festékmennyiség beállítása színes nyomtatáshoz ]
Beállítja a festékmennyiséget a túl sok festék használatának elkerülése érdekében színes nyomtatáskor. Az [1.
szint] kissé csökkenti a festék mennyiségét az erős színekkel rendelkező területeken. A [2. szint] az összes
felhasznált festék mennyiségét csökkenti.
[Az illesztőprogram szürkeárnyalat-átalakítási beállításainak használata fekete-fehér nyomtatás közben]
Az illesztő szürkeárnyalat-konvertálása számára biztosít elsőbbséget az alkalmazás konvertálásával szemben
fekete-fehér nyomtatáskor.
[Eladáshelyi reklámeszközök nyomtatásának optimalizálása]
Megnöveli a festékmennyiséget az eladáshelyi reklámanyagok és képek tisztább nyomtatása érdekében.
Ez a funkció csak akkor használható, ha a [Konfig. profil] beállításban lézernyomtatókat támogató konfigurációs
profil került kiválasztásra. Előre be kell állítani a következő elemeket is.
● [Alapbeállítások]/[Befejező művelet] lap
Válassza az [Egyoldalas nyomtatás] lehetőséget az [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás] vagy a
[Nyomtatási stílus] beállításban.
● [Alapbeállítások]/[Színes] lap
Válassza az [Automatikus [Színes/ff]] vagy a [Színes] elemet a [Színmód] alatt.
● [Eszközbeállítások] lap
Engedélyezze az [[Eladáshelyi reklámeszközök nyomtatásának optimalizálása] funkció] beállítást a [Részletek]
> [Minőség] lapon.
Ezen funkció bekapcsolásakor javasolt, hogy az alacsony tonerszintre vonatkozó értesítés időzítése az eszköz
[POP-nyomtatás] funkciójánál legyen beállítva. További részletekért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
[Színmód]
Vált a színes és fekete-fehér nyomtatás között. Az egyes oldalak színes vagy fekete-fehér módban történő
nyomtatásának automatikus észleléséhez válassza az [Automatikus [Színes/ff]] beállítást.
[Beépülő program adatai]
Megjeleníti az illesztőprogramhoz adott beépülő modulokra (bővített funkciókra) vonatkozó információkat.
[Névjegy]
Megjeleníti az illesztő verzióját.
[Alapértékek visszaállítása]
Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre a lapon.
130
Beállításlista
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 101)
A nyomtatás eredménye túl sötét vagy túl világos(P. 156)
131
Beállításlista
[Színes] lap (PS3)
Válthat a színes és a fekete-fehér nyomtatás között, és beállíthatja a színeket.
MEGJEGYZÉS
● Ha a [Nyomtató alapértelmezése] lehetőséget választja, a rendszer az eszköz beállítását használja.
[Színmód]
Vált a színes és fekete-fehér nyomtatás között. Az egyes oldalak színes vagy fekete-fehér módban történő
nyomtatásának automatikus észleléséhez válassza az [Automatikus [Színes/ff]] beállítást.
[RGB egyeztetési mód]
Lehetővé teszi a színegyeztetési mód kiválasztását RGB bemenet esetén.
Ha kiválasztotta az [Eszközkapcsolat-profil] lehetőséget, a rendszer a környezeti fény és a színprofilok
kombinációját alkalmazó profilt használ. Az [RGB bemenet [Világosság + Színtér]] részben kiválaszthatja az
optimális beállításokat.
[RGB forrásprofil]
RGB-adatok nyomtatásakor lehetővé teszi a monitorhoz illő RGB-profil kiválasztását, és annak alkalmazását. Ha
a [Nincs] lehetőség van kiválasztva, az RGB-adatok CMYK-adatokká való szétválasztása RGB-profil alkalmazása
nélkül történik.
MEGJEGYZÉS
● Ha fel szeretne venni egy Ön által létrehozott profilt, töltse le azt az eszközre a iW Management
Console Resource Management plug-in beépülő modulja segítségével.
[RGB egyeztetési mód]
Lehetővé teszi a nyomtatási módszer kiválasztását RGB bemeneti profil alkalmazása esetén.
[Nyomtató alapértelmezése]
Az eszköz beállításait használja.
[Telítettség]
A kimenetet a tiszta, telített színekre optimalizálja, és jól látható körvonalat állít elő szövegekhez.
[Érzékelési [Monitorszínhez egyeztetett]]/[Érzékelési]
Optimalizálja a színskálát az eszközön, hogy a legjobb eredményt érje el bitképek esetén.
[Érzékelési [Fotografikus]]/[Általános]
Optimalizálja a színskálát az eszközön, hogy a legjobb eredményt érje el fényképek esetén.
[Kolorimetria]
Közeli egyezést biztosít RGB-színek CMYK-színekre való leképezésekor a használt hordozótól függetlenül.
[Élénk fotó]
Erősebb és mélyebb színeket biztosít, mint az [Érzékelési [Fotografikus]].
MEGJEGYZÉS
132
Beállításlista
● Ha a [Kimeneti profil] területen a [Standard] értéktől eltérő beállítást ad meg, az [Érzékelési [Fotografikus]]
ugyanolyan színárnyalatú lesz, mint az [Érzékelési [Monitorszínhez egyeztetett]]/[Érzékelési], és az [Élénk
fotó] ugyanolyan színárnyalatú lesz, mint a [Telítettség].
[RGB tiszta fekete folyamat]
Egyenlő R, G és B értékek esetén a fekete és szürke adatok nyomtatása csak a fekete (K) festék felhasználásával
történik. Ha ez a beállítás nincs kiválasztva, a nyomtatás a [Kimeneti profil] beállításai szerint CMYK-festéket
használ.
[RGB bemenet [Világosság + Színtér]]
Lehetővé teszi a környezeti fény, a színhőmérséklet és a monitor színterének kiválasztását és eszközkapcsolatprofilra való alkalmazását RGB-bemenet esetén.
[CMYK egyeztetési mód]
Lehetővé teszi a színegyeztetési mód megadását CMYK-bemenet esetén.
Ha kiválasztotta az [Eszközkapcsolat-profil] lehetőséget, a rendszer a környezeti fény és a színprofilok
kombinációját alkalmazó profilt használ. A [CMYK bemenet [Világosság + Színtér]] részben kiválaszthatja az
optimális beállításokat.
[CMYK szimulációs profil]
Lehetővé teszi CMYK szimulációs profil kiválasztását. Ha a [Nincs] lehetőséget választja, eszközfüggő színmodell
lesz alkalmazva CMYK-profil nélkül.
[CMYK tiszta fekete folyamat]
A fekete és szürke adatok nyomtatása csak a fekete (K) festék felhasználásával történik. Ha ez a beállítás nincs
kiválasztva, a nyomtatás a [Kimeneti profil] beállításai szerint CMYK-festéket használ.
[CMYK bemenet [Világosság + Színtér]]
Lehetővé teszi a környezeti fény, a színhőmérséklet és a monitor színterének kiválasztását és eszközkapcsolatprofilra való alkalmazását CMYK-bemenet esetén.
[Kimeneti profil]
Lehetővé teszi az Ön által használt eszköz színjellemzőinek megfelelő profil kiválasztását.
MEGJEGYZÉS
● Ha fel szeretne venni egy Ön által létrehozott profilt, töltse le azt az eszközre a iW Management
Console Resource Management plug-in beépülő modulja segítségével.
[100% GCR profil]
Lehetővé teszi a festékfedettség beállítását, hogy ne forduljanak elő szabálytalanságok a sorok és a szöveg
nyomtatási sűrűségében.
[Részletek] > [Részletes beállítások] párbeszédpanel
Részletes színigazítási beállítások konfigurálását teszi lehetővé.
[Tiszta fekete szöveg]
133
Beállításlista
Kizárólag a fekete festék használatával nyomtat fekete szöveget (R=G=B=0%, C=M=Y=100%/Bk=N% vagy
C=M=Y=0%/Bk=100%). Így elkerülhető, hogy a nem beállított színes patronból kerüljön festék a fekete szöveg
köré.
[Fekete felülnyomtatás]
Fekete szöveget nyomtat színes hátterekre. Ha a [Tiszta fekete szöveg] lehetőség is be van állítva, először a
színes hátteret kinyomtatja az eszköz színesben, és ezután nyomtatja a háttérre a fekete szöveget, így
elkerülhető, hogy a szöveg széleinél fehér, nyomtatás nélküli felület maradjon.
[Színszétválasztás egyesítése]
Egyetlen adatkészletbe kombinálja a színekre bontott CMYK-adatokat nyomtatáskor.
[Kompozit felülnyomtatás]
Felülnyomja a CMYK-adatokat kompozit kimenet formájában. Az adatkészletben használt minden szín felül lesz
nyomva egy lemezen, így ellenőrizheti a befejezett eredményt színekre bontás nélkül.
[Színegyeztetés]
Megadja a pontszín (speciális szín) reprodukálásának optimális módszerét. Ha elnevezett színprofilt használ egy
alkalmazáson belül, átalakíthatja a színeket olyan eszközfüggetlen CMYK-értékekre, amelyek a legközelebb
állnak a pontszínekhez. Ehhez először le kell töltenie az elnevezett színprofilt a nyomtatóra a Resource
Downloader szoftver segítségével.
MEGJEGYZÉS
● Ha használni szeretné ezt a funkciót, töltse le a megadott színprofilt az eszközre a iW Management
Console Resource Management plug-in beépülő modulja segítségével.
[Festékfedettség]
Igazítja a festékfedettséget.
[Részletek] > [Festékfedettség részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a színek festékfedettségének módosítását.
[Fényesség]
Lehetővé teszi a világosság beállítását egy csúszkával.
[Szürkeárnyalatos profil]
Átalakítja a nyomtatófüggő szürke adatokat CMYK-adatokká nyomtatáskor. Ha nem használja ezt a funkciót, a
nyomtatás csak a fekete (K) festék használatával történik.
[RGB bemeneti színbeállítás]
Lehetővé teszi a szín beállítását RGB-adatok nyomtatásakor.
[Beállítások] > [RGB bemeneti színbeállítás részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a színárnyalat, a világosság és a kontraszt manuális beállítását.
[CanoFine használata]
Beállítja a képek kontrasztját és színegyensúlyát világos képek nyomtatásához.
[Beállítások] > [CanoFine részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a nyomtatás feldolgozási módjának beállítását a CanoFine funkcióval. Ha az [Egyoldalas
kötegelt feldolgozás] lehetőséget választja, a rendszer egy oldal több bitképét egyetlen adatelemként
dolgozza fel.
[Színes/fekete-fehér oldalak megkülönböztetése a gazdagépen]
Meghatározza, hogy a nyomtatási adatok a számítógépen fekete-fehér (monokróm) vagy színes adatok, és az
eredménynek megfelelő módban nyomtat. Ha a nyomtatási adatok nagy mennyiségű bitképadatot
tartalmaznak, akkor a dokumentum nyomtatása színesben történik.
[Alkalmazás színes/fekete-fehér beállításának érvényesítése]
A nyomtatás az alkalmazás színes nyomtatási beállításának vagy fekete-fehér nyomtatási beállításainak
elsőbbséget adva történik.
134
Beállításlista
[Alapértékek visszaállítása]
Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre a lapon.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 101)
Színek beállítása (PS3)(P. 63)
135
Beállításlista
[Kivételes beállítások] lap (PS3)
Lehetőség van eltérő papír- és nyomtatási beállításokat megadni egy dokumentum adott oldaltartományához.
[Kivételes lap] > [Kivételes lapbeállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi kivételes beállítások megadását adott oldalakhoz.
Az összes lap általános beállításai
[Oldal]
A kivételes beállítások oldaltartományának beállítása.
MEGJEGYZÉS
● Az [Alapbeállítások alkalmazása] lehetőség kiválasztása esetén a [Kivételes beállítások] laptól eltérő lapokon
beállított funkciók lesznek alkalmazva.
[Oldalbeállítás] lap
[Kiválasztás szempontja]
Megadja, hogy papírforrás vagy papírtípus szerint legyen megadva a nyomtatáshoz használt papír.
[Papírforrás]
Megadja a nyomtatáshoz használni kívánt papírt papírforrás szerint.
[Papírtípus]
Megadja a nyomtatáshoz használni kívánt papírt papírtípus szerint.
[Beállítások] > [Papírtípus-beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a papírtípus kiválasztását.
[Kimeneti méret]
Megadja a nyomtatáshoz használandó tényleges oldalméretet. Az [Oldalméret] beállítástól eltérő méret
választása esetén a nyomtatási adatokat a rendszer a nyomtatáskor automatikusan a beállított papírmérethez
igazítja nagyítással vagy kicsinyítéssel.
[Nyomtatási stílus]
Megadja a nyomtatási adatok kimeneti módját.
[Alapbeállítások]
Megjeleníti egy listán a [Kivételes beállítások] laptól eltérő lapokon beállított funkciókat.
[Befejező művelet részletei] > [Befejező művelet részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a nyomtatás kezdő helyzeteinek megadását.
[Minőség] lap
[Féltónusok]
Beállítja a féltónusokat (a sötét és világos részek közötti területeket) megvalósító dither mintákat.
[Beállítások] > [Egyéni beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a képernyősorok számának (frekvenciájának) és a minta szögének megadását.
[Élesség]
Beállítja a képek kontúrjainak élességét.
[Fedettség finombeállítása]
Beállítja a nyomtatási sűrűséget kisméretű szövegeknél és vékony vonalaknál. Ez a funkció a szövegben és
vonalakban keletkező „törések” kijavításához használható.
[Színes] lap
[Színmód]
Vált a színes és fekete-fehér nyomtatás között. Az egyes oldalak színes vagy fekete-fehér módban történő
nyomtatásának automatikus észleléséhez válassza az [Automatikus [Színes/ff]] beállítást.
136
Beállításlista
[RGB egyeztetési mód]
Lehetővé teszi a színegyeztetési mód kiválasztását RGB bemenet esetén.
Ha kiválasztotta az [Eszközkapcsolat-profil] lehetőséget, a rendszer a környezeti fény és a színprofilok
kombinációját alkalmazó profilt használ. Az [RGB bemenet [Világosság + Színtér]] részben kiválaszthatja az
optimális beállításokat.
[RGB forrásprofil]
RGB-adatok nyomtatásakor lehetővé teszi a monitorhoz illő RGB-profil kiválasztását, és annak alkalmazását. Ha
a [Nincs] lehetőség van kiválasztva, az RGB-adatok CMYK-adatokká való szétválasztása RGB-profil alkalmazása
nélkül történik.
MEGJEGYZÉS
● Ha fel szeretne venni egy Ön által létrehozott profilt, töltse le azt az eszközre a iW Management
Console Resource Management plug-in beépülő modulja segítségével.
[RGB egyeztetési mód]
Lehetővé teszi a nyomtatási módszer kiválasztását RGB bemeneti profil alkalmazása esetén.
[Alapbeállítások alkalmazása]
Alkalmazza a [Kivételes beállítások] laptól eltérő lapokon beállított funkciókat.
[Telítettség]
A kimenetet a tiszta, telített színekre optimalizálja, és jól látható körvonalat állít elő szövegekhez.
[Érzékelési [Monitorszínhez egyeztetett]]/[Érzékelési]
Optimalizálja a színskálát az eszközön, hogy a legjobb eredményt érje el bitképek esetén.
[Érzékelési [Fotografikus]]/[Általános]
Optimalizálja a színskálát az eszközön, hogy a legjobb eredményt érje el fényképek esetén.
[Kolorimetria]
Közeli egyezést biztosít RGB-színek CMYK-színekre való leképezésekor a használt hordozótól függetlenül.
[Élénk fotó]
Erősebb és mélyebb színeket biztosít, mint az [Érzékelési [Fotografikus]].
MEGJEGYZÉS
● Ha a [Kimeneti profil] területen a [Standard] értéktől eltérő beállítást ad meg, az [Érzékelési [Fotografikus]]
ugyanolyan színárnyalatú lesz, mint az [Érzékelési [Monitorszínhez egyeztetett]]/[Érzékelési], és az [Élénk
fotó] ugyanolyan színárnyalatú lesz, mint a [Telítettség].
[RGB tiszta fekete folyamat]
Egyenlő R, G és B értékek esetén a fekete és szürke adatok nyomtatása csak a fekete (K) festék felhasználásával
történik. Ha ez a beállítás nincs kiválasztva, a nyomtatás a [Kimeneti profil] beállításai szerint CMYK-festéket
használ.
[RGB bemenet [Világosság + Színtér]]
Lehetővé teszi a környezeti fény, a színhőmérséklet és a monitor színterének kiválasztását és eszközkapcsolatprofilra való alkalmazását RGB-bemenet esetén.
[CMYK egyeztetési mód]
Lehetővé teszi a színegyeztetési mód megadását CMYK-bemenet esetén.
Ha kiválasztotta az [Eszközkapcsolat-profil] lehetőséget, a rendszer a környezeti fény és a színprofilok
kombinációját alkalmazó profilt használ. A [CMYK bemenet [Világosság + Színtér]] részben kiválaszthatja az
optimális beállításokat.
[CMYK szimulációs profil]
Lehetővé teszi CMYK szimulációs profil kiválasztását. Ha a [Nincs] lehetőséget választja, eszközfüggő színmodell
lesz alkalmazva CMYK-profil nélkül.
[CMYK tiszta fekete folyamat]
A fekete és szürke adatok nyomtatása csak fekete (K) festék felhasználásával történik.
137
Beállításlista
[CMYK bemenet [Világosság + Színtér]]
Lehetővé teszi a környezeti fény, a színhőmérséklet és a monitor színterének kiválasztását és eszközkapcsolatprofilra való alkalmazását CMYK-bemenet esetén.
[100% GCR profil]
Lehetővé teszi a festékfedettség beállítását, hogy ne forduljanak elő szabálytalanságok a sorok és a szöveg
nyomtatási sűrűségében.
[Részletek] > [Részletes beállítások] párbeszédpanel
Részletes színigazítási beállítások konfigurálását teszi lehetővé.
[Szürkeárnyalatos profil]
Átalakítja a nyomtatófüggő szürke adatokat CMYK-adatokká nyomtatáskor. Ha nem használja ezt a funkciót, a
nyomtatás csak a fekete (K) festék használatával történik.
[Fedőlapok] > [Elülső/hátsó fedőlap beállításai] párbeszédpanel
Elő- és hátlapot szúr be. Megadhatja az elő- és hátlap papírforrását is, valamint hogy kíván-e ezekre nyomtatni.
[Lap beszúrása] > [Lapbeszúrási beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a beszúrt lapokkal kapcsolatos beállítások konfigurálását.
[Beállításlista]
Megjeleníti a beillesztendő lapokat és azok helyét egy listában.
[Törlés]
Törli a [Beállításlista] alatt kiválasztott lapbeszúrási beállításokat.
[Beszúrandó lapok]
Megadja a beszúrni kívánt lapok papírtípusát.
[Papírforrás]
Megadja a beszúrni kívánt lapok papírforrását.
[Nyomtatás]
A beszúrni kívánt lapok kiválasztott oldalára/oldalaira nyomtat.
[Beszúrás]
A dokumentum szakaszait különválasztó lapokat szúr be.
[Fülespapír]
Fülespapírt szúr a dokumentumba.
[Beállítások] > [Papírtípus-beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a fülespapír papírtípusának módosítását.
[Fülespapír részletei] > [Fülespapír részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a nyomtatás pozíciójának beállítását a fülespapírokon.
[Hozzáadás]
A kiválasztott lapbeszúrási beállításokat hozzáadja a [Beállításlista] elemeihez.
[Kivételes beállítások listája]
Megjeleníti a kivételes beállítások aktuális listáját.
[Szerkesztés]
Lehetővé teszi a kijelölt kivételes beállítás szerkesztését.
138
Beállításlista
[Összefésülés]
A kijelölt kivételes beállításokat kombinálja. Csak a folyamatos oldaltartományú és azonos paraméterekkel
rendelkező beállítások kombinálhatók.
[Törlés]
Törli a kijelölt kivételes beállítást.
[Alapbeállítások]
Megjeleníti egy listán a [Kivételes beállítások] laptól eltérő lapokon beállított funkciókat.
Kapcsolódó témakörök
Az összes lap általános beállításai(P. 101)
Kivételes lapok beállítása (PS3)(P. 98)
139
Beállításlista
[Eszközbeállítások] lap
Konfigurálhatja az eszközbeállításokat és a rendszergazdai beállításokat.
A használt illesztőprogramtól függően előfordulhat, hogy a leírt funkciók némelyikét nem tudja beállítani.
[Eszközadatok]
Megjeleníti, hogy az eszközállapot megadása automatikusan vagy manuálisan történik-e. Amikor lekéri az
eszközinformációkat, és hozzájuk igazítja a beállításokat az [Eszközbeállítások] lapon, kattintson az [
]
(Eszközállapot-adatok lekérése) ikonra.
MEGJEGYZÉS
● Ha a [Részletes beállítások] párbeszédpanel [Egyéb beállítások] > [Konfigurációs profil módosítása
eszközadatok lekérésekor] eleménél a [Be] beállítást adja meg, a konfigurációs profil a lekért
eszközinformációknak megfelelően automatikusan módosul.
[Konfig. profil]
Megjeleníti az alkalmazott konfigurációs profilt.
[Módosítás] > [Konfigurációs profil módosítása] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a konfigurációs profil módosítását vagy importálását.
[Konfigurációs profil kiválasztása]
[Az Ön eszközéhez megfelelő konfigurációs profil automatikus kiválasztása]
Beállítja a használt nyomtatómodellnek megfelelő konfigurációs profilt.
[Kézi kiválasztás]
Lehetővé teszi konfigurációs profil manuális megadását.
[
] (Konfigurációs profil importálása)
Importál egy exportált konfigurációsprofil-fájlt (*.typ).
[
] (Törlés)
Törli a [Konfigurációs profil] elemei közül kiválasztott importált konfigurációs profilt.
[Eszközinformáció lekérése]
Lekérdezi az eszközadatokat, és alkalmazza azokat az [Eszközbeállítások] lapon található beállításokra.
MEGJEGYZÉS
● Ha az eszközre vonatkozó információk nem érhetők el, állítsa be manuálisan azt a konfigurációs profilt, ami
megfelel a nyomtatómodell nevének.
● Ha nem tudja megfelelő beállítani az [Eszközbeállítások] lapon megjelenített elemeket azt követően sem,
hogy alkalmazott egy, a nyomtató nevének megfelelő konfigurációs profilt, akkor a konfigurációs profil típus
beállításával alkalmazhatja az eszköznek megfelelő funkció és opció információkat.
A konfigurációs profil típusának beállításai(P. 93)
140
Beállításlista
[
] (Exportálás) > [Konfigurációs profil exportálása] párbeszédpanel
Lehetővé teszi az aktuális beállítások exportálását és mentését az [Eszközbeállítások] lapon konfigurációsprofilfájl (*.typ) formájában.
[Eszköztípus]
Beállítja az eszköz típusát.
[Befejező művelet beállításai]
Beállítja az eszköz befejező funkcióit.
[Papírforrás beállításai]
Megjeleníti az eszközhöz csatolt papírforrás beállításait.
[Forma tálcához rendelése] > [Forma tálcához rendelése] párbeszédpanel
Lehetővé teszi az egyes papírforrásokhoz tartozó papírméret, illetve papírtípus beállítását.
[Papírméret-beállítások] > [Papírméret-beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a használni kívánt papírméretek beállítását.
[Papírforrás] > [Papírforrás] párbeszédpanel
Lehetővé teszi az eszközhöz csatolt papírforrás beállításainak megadását.
[Kimeneti beállítások]
Megjeleníti az eszközhöz csatolt papírkimenet beállításait.
[Papírkimenet beállításai] > [Papírkimenet beállításai] párbeszédpanel
Lehetővé teszi az eszközhöz csatolt papírkimenet beállításainak megadását.
[Egyéb beállítások]
Lehetővé teszi az eszközzel kapcsolatos rendszergazdai beállítások elvégzését.
[Sorba állítás a gazdagépen]
Megadja, hogy a nyomtatási adatoka feldolgozására a gazdagépen (számítógépen) vagy az eszközön kerül sor.
Az [Auto] lehetőséget választva a feldolgozás az eszközön történik, lehetőség szerint kizárólag az eszköz
funkcióinak felhasználásával, növelve ezzel a nyomtatás sebességét.
[PS kimenet az alkalmazásból]
Megadja, hogy egy alkalmazás küldhet-e közvetlenül PostScript kódot a nyomtatónak.
A könyvnyomtatás és a rávetítéses nyomtatás kimeneti eredménye eltérő, ha ezt a funkciót beállítja.
[Felhasználó adatainak beállítása]
Lehetővé teszi felhasználónév beállítását a nyomtatási feladatokhoz, illetve PIN-kód beállítását a védett
nyomtatáshoz.
[Beállítások] > [Felhasználói adatok beállításai] párbeszédpanel
[Felhasználónév]
Beállít egy felhasználónevet, amelyet a nyomtatási feladatokhoz használhat.
[Védett nyomtatás PIN-kódja]
141
Beállításlista
PIN-kódot állít be védett nyomtatáshoz.
[Védett nyomtatás során a felhasználói adatok megerősítése minden esetben]
Megjeleníti a [PIN megerősítése] párbeszédpanelt a nyomtatási adatok, a felhasználónév és a PIN-kód
megerősítéséhez vagy megadásához, amikor védett nyomtatást végez.
[Felhasználónév megerősítése nyomtatáskor]
Megjeleníti a [Felhasználónév megerősítése] párbeszédpanelt a felhasználónév megerősítéséhez vagy
beállításához, amikor nyomtatást végez.
[Korábban bevitt információ megjelenítése megerősítéskor]
Megjeleníti a megerősítési párbeszédpanelt a legutóbbi alkalommal megadott felhasználónév és PIN-kód
értékekkel automatikusan kitöltve.
[Felhasználónevek kezelése]/[Alapértelmezett értékbeállítások] > [Felhasználónevek kezelése]/
[Alapértelmezett értékbeállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a felhasználónév és PIN-kód alapértelmezett beállításainak megadását.
[Felhasználónévhez beállítandó név]
Lehetővé teszi a Windows bejelentkezési név, számítógépnév vagy bármely tetszőlegesen kiválasztott név
felhasználónévként történő megadását.
[Védett nyomtatás PIN-kódja]
PIN-kódot állít be védett nyomtatáshoz.
[Védett nyomtatás során a felhasználói adatok megerősítése minden esetben]
Megjeleníti a [PIN megerősítése] párbeszédpanelt a nyomtatási adatok, a felhasználónév és a PIN-kód
megerősítéséhez vagy megadásához, amikor védett nyomtatást végez.
[Felhasználónév megerősítése nyomtatáskor]
Megjeleníti a [Felhasználónév megerősítése] párbeszédpanelt a felhasználónév megerősítéséhez vagy
beállításához, amikor nyomtatást végez.
[A felhasználói név nem módosítható]
Letiltja a felhasználónév [Felhasználói adatok beállításai] párbeszédpanelen történő módosítását.
[Rögzítse a [Felhasználói adatok beállításai]–[Védett nyomtatás során a felhasználói adatok
megerősítése minden esetben] beállítást]
A [Védett nyomtatás során a felhasználói adatok megerősítése minden esetben] beállítást az [Alapértelmezett
értékbeállítások] párbeszédpanel értékeihez igazítja.
[Rögzítse a [Felhasználói adatok beállításai] – [Felhasználónév megerősítése nyomtatáskor] beállítást]
A [Felhasználónév megerősítése nyomtatáskor] beállítást a [Felhasználónevek kezelése] vagy az
[Alapértelmezett értékbeállítások] párbeszédpanel értékeihez igazítja.
[Felhasználók kezelése]
Beállítja a használni kívánt hitelesítési funkció típusát.
[Beállítások] > [Részlegazonosító-/PIN-beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a részletes beállítások konfigurálását, amikor a [Részlegazonosító kezelése] lehetőséget választja
a [Felhasználók kezelése] elem alatt.
[PIN-beállítás engedélyezése]
Lehetővé teszi a PIN-kód beállítását ebben a párbeszédpanelben. Megosztott nyomtatójú környezet esetén a
kiszolgálón törölje az elem kijelölését, ha az ügyfélszámítógépeken le kívánja tiltani a PIN-kód vagy a jelszó
beállításait.
[Részlegazonosító]
Beállítja az eszközön megadott részlegazonosítót.
[PIN]
Beállítja a részlegazonosító kezelésére vonatkozó PIN-kódot. Ha az eszközön nincs beállítva PIN-kód, hagyja
üresen ezt a mezőt.
[Ellenőrzés]
Ellenőrzi, hogy a megadott részlegazonosító és PIN-kód megegyezik-e az eszközön beállított értékekkel.
142
Beállításlista
[Részlegazonosító/PIN megerősítése nyomtatáskor]
Nyomtatáskor megjeleníti a részlegazonosító és a PIN-kód megerősítésére vagy megadására szolgáló
[Részlegazonosító/PIN megerősítése] párbeszédpanelt.
[Ne használja a Részlegazonosító kezelését fekete-fehér nyomtatáshoz]
Fekete-fehér nyomtatáskor lehetővé teszi a részlegazonosító-kezelés nélküli nyomtatást.
[Részlegazonosító/PIN hitelesítése az eszközön]
Végrehajtja a részlegazonosító és a PIN-kód hitelesítését az eszközön.
[Beállítások] > [Felhasználóhitelesítési beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a részletes beállítások konfigurálását, amikor a [Felhasználók hitelesítése] lehetőséget választja a
[Felhasználók kezelése] elem alatt.
[Jelszóbeállítások engedélyezése]
Lehetővé teszi egy jelszó megadását. Ha itt nem állít be jelszót, nyomtatáskor adja meg.
[Felhasználónév]
Beállít egy felhasználónevet, amelyet a felhasználói hitelesítéshez használhat.
[Jelszó]
Beállítja a felhasználói hitelesítés jelszavát. Ha az eszközön nincs beállítva jelszó, hagyja üresen ezt a mezőt.
[Ellenőrzés]
Ellenőrzi, hogy a megadott jelszó megegyezik-e az eszközön beállítottal.
[Hitelesítési információk megerősítése nyomtatáskor]
Megjeleníti a [Felhasználónév/jelszó megerősítése] párbeszédpanelt a hitelesítési információk nyomtatás
közbeni megerősítéséhez vagy megadásához.
[Hitelesítés végrehajtása az eszközön]
Az eszközön hajtja végre a hitelesítési folyamatot.
[Az eszköz védett nyomtatás funkciója]
Korlátozási és követési információkat ágyaz be pontmintaként a nyomtatási adatokba a feladatzárolási
bővítőkészlet használata esetén.
[Névjegy]
Megjeleníti az illesztő verzióját.
[Nyelvi beállítások] > [Nyelvi beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a megjelenítési nyelvek közötti váltást.
[Beépülő program adatai]
Megjeleníti az illesztőprogramhoz adott beépülő modulokra (bővített funkciókra) vonatkozó információkat.
[Speciális] > [Speciális beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a [[Kimeneti mód] rögzítése [Tárolás] beállításra] beállítását.
[Funkció] > [Eszköz funkcióbeállításai] párbeszédpanel
Megjeleníti az eszköz vezérlőfunkció-azonosítóját és funkcióverzióját. Az eszköz nevét is megadhatja.
143
Beállításlista
[Betűkészlet-beállítások] > [Betűkészlet-beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a nyomtató betűtípusainak TrueType betűtípusokkal való helyettesítését.
[Részletek] > [Részletes beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a beállítások konfigurálását az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén. A [
]
jelöléssel ellátott elemeket automatikusan beállítja az eszközinformációk lekérése funkció. Előfordulhat, hogy a
[
] jelöléssel ellátott elemeket manuálisan kell beállítani.
FONTOS
● Ha olyan papírforrást ad meg, amely nincs telepítve az eszközön, akkor az eszköz elsődleges papírforrása
adagolja a papírt.
● Ha a megadott papírforrás és a papír mérete vagy típusa nem egyezik, akkor hiba történik.
● Ha [Befejező művelet beállításai] (kétoldalas nyomtatás, összetűzés stb.) funkciókat ad meg egy ilyen
funkciókkal nem rendelkező eszközhöz, a nyomtatás ezen funkciók nélkül történik meg. Ha például beállítja a
kétoldalas nyomtatást egy kétoldalas nyomtatást nem támogató eszköz esetén, az adatok a lapok egyik
oldalára fognak kerülni.
● Ha olyan eszközzel nyomtat, amely nem támogatja a fiókokban való tárolást, és a [Tárolás] lehetőséget
választja a [Kimeneti mód] részben, akkor az eszköz a szokásos módon nyomtatja ki az adatokat. Ha
hibaüzenet jelenik meg az eszköz érintőpaneljén, és az eszköz kapcsolat nélküli állapotba kerül, az eszköz
akkor nyomtatja ki az adatokat, amikor újra online állapotban lesz.
● Ha beállítja a részlegazonosító-kezelési funkciót vagy a felhasználóhitelesítési funkciót egy azokkal a
funkciókkal nem rendelkező eszközön való nyomtatáskor, akkor hiba történik.
● Ha engedélyezi a [Feldolgozás nyomtatásfeldolgozóval] lehetőséget az [Egyéb beállítások] lapon a [Részletes
beállítások] párbeszédpanelen, a használható funkciók korlátozottak lesznek. Részletekért tekintse meg az
információs (readme) fájlt.
Kapcsolódó témakörök
Eszközadatok beállítása(P. 72)
Eszköz funkcióbeállításai(P. 77)
Papírforrások és kimenet célhelyek beállításai(P. 78)
A konfigurációs profil importálása(P. 90)
A konfigurációs profil exportálása(P. 88)
A hitelesítési funkció beállítása(P. 94)
A felhasználónév beállítása(P. 96)
Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg(P. 152)
Az eszközinformációk lekérése funkció és a hitelesítési funkció nem használható(P. 159)
144
Beállításlista
[Profil] lap
A profilok szerkeszthetők, importálhatók és exportálhatók. Ha megosztott nyomtatójú környezetben a
kiszolgálói oldalon lévő profilokat szerkeszt, akkor ezek a módosítások az ügyfélprofilokban is megjelennek.
A használt illesztőprogramtól függően előfordulhat, hogy a leírt funkciók némelyikét nem tudja beállítani.
[Profilok]
Megjeleníti a regisztrált profilokat listaként. A profilok sorrendje egy profil kiválasztásával, majd a [
(Mozgatás felfelé) vagy a [
]
] (Mozgatás lefelé) gombra kattintva módosítható.
MEGJEGYZÉS
● Azok a profilok, amelyek mellett piros pont ( ) látható, előzetesen regisztrált profilok. Ezek nem
szerkeszthetők és nem törölhetők.
[Beállítások megtekintése]
A kiválasztott profil tartalmát listaként jeleníti meg.
[Hozzáadás]/[Szerkesztés] > [Profil hozzáadása/szerkesztése] párbeszédpanel
Lehetővé teszi, hogy új profilt adjon hozzá, vagy szerkessze a felhasználó által regisztrált profilok beállításait.
Állítsa be a [Név] és az [Ikon] értékét. Szükség esetén írjon be egy megjegyzést a [Megjegyzés] mezőbe. Váltson
a lapok között, és konfigurálja a vonatkozó beállításokat. Ha ellenőrizni szeretné az aktuális beállításokat egy
listában, kattintson a [Beállítások megtekintése] gombra.
[Szerkesztés]
Lehetővé teszi a felhasználó által regisztrált profil beállításainak szerkesztését.
[Törlés]
Törli a kiválasztott profilt.
[Név], [Megjegyzés]
Megjeleníti a kiválasztott profilhoz tartozó nevet és megjegyzést. A felhasználó által regisztrált profilokhoz
tartozó név és megjegyzés szerkeszthető.
[Importálás]
A „*.cfg” fájlként mentett profilt importálja és hozzáadja a [Profilok] területhez.
[Exportálás]
A [Profilok] elemei közül kiválasztott profilt exportálja és menti „*.cfg” fájlként.
145
Beállításlista
[Dokumentum tulajdonságainak megadása]
Engedélyezi a beállításokat az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén. Ez a funkció akkor hasznos,
ha megosztott nyomtatójú környezetben korlátozni kívánja a nyomtatási beállítások használatát az
ügyfélszámítógépeken.
Ha megszünteti a következő beállítások bejelölését a kiszolgálón, az összes ügyfélszámítógép beállításai a
kiszolgálón konfigurált értékeken lesznek rögzítve.
[Profilkiválasztás engedélyezése]
Lehetővé teszi profilok kiválasztását a nyomtatási beállítások képernyőjén.
[Beállítások szerkesztésének engedélyezése]
Lehetővé teszi a nyomtatási beállítások képernyőjén kiválasztott profiloktól eltérő nyomtatási beállítások
megadását. Ez a beállítás akkor választható ki, ha a [Profilkiválasztás engedélyezése] ki van jelölve.
Kapcsolódó témakörök
Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg(P. 152)
146
Beállításlista
Canon PageComposer
Egyesíthet több, különböző alkalmazással létrehozott fájlt egyetlen fájllá a nyomtatáshoz.
Ha az illesztőprogram [Szerkesztés és megtekintés] funkciója használatával nyomtat, megnyílik a Canon
PageComposer főképernyője.
[Fájl] menü
[Nyomtatás]/[
] (Nyomtatás)
Kinyomtatja a kiválasztott fájl(oka)t.
] (Minták nyomtatása)
[Minták nyomtatása]/[
Próbanyomatot készít a kiválasztott fájl(ok)ból.
] (Nyomtatási kép)
[Nyomtatási kép]/[
Megjeleníti a kiválasztott fájl nyomtatási előnézetét.
[Kilépés]
Bezárja a Canon PageComposer főképernyőjét.
[Szerkesztés] menü
[Törlés]/[
] (Dokumentum törlése)
Törli a kiválasztott fájl(oka)t.
] (Dokumentum megkettőzése)
[Megkettőzés]/[
Másolatot készít a kiválasztott fájl(ok)ról.
[Egyesítés]/[
] (Dokumentumok egyesítése) > [Egyesítés] párbeszédpanel
Egyesíti a több kiválasztott fájlt egy fájllá, valamint lehetővé teszi az egyesített fájl nevének megadását és
beállításainak konfigurálását.
Minden egyes oldal aktuális beállításait megjeleníti miniatűrök formájában.
[Dokumentum neve]
147
Beállításlista
Beállítja az egyesített fájl nevét.
[Törlés]
Törli a kiválasztott oldalt.
[Nyomtatási kép]
Megjeleníti a kiválasztott oldal nyomtatási előnézetét.
[Dokumentumlista] lap
Módosítja a fájlok sorrendjét az egyesített fájlban, vagy töröl egy fájlt az egyesített fájlból.
[Nyomtatás beállítások] lap
Módosítja az egyesített fájl nyomtatási beállításait. A kimeneti méret beállításainak egységesítésekor válassza a
[Kimeneti méret konzisztenciája] elemet. Az oldalelrendezési beállítások egységesítésekor válassza az
[Elrendezés konzisztenciája] elemet.
Ha részletes beállításokat kíván megadni az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén, kattintson a
[Részletek] lehetőségre.
[Szétválasztás]/[
] (Dokumentumok szétválasztása)
Különválasztja a kiválasztott egyesített fájlt.
[Nyomtatási beállítások módosítása]/[
] (Nyomtatási beállítások módosítása) >
[Nyomtatási beállítások módosítása] párbeszédpanel
Módosítja a kiválasztott fájl nevét és beállításait.
Minden egyes oldal aktuális beállításait megjeleníti miniatűrök formájában.
[Dokumentum neve]
Beállítja a fájl nevét.
[Törlés]
Törli a kiválasztott oldalt.
[Nyomtatási kép]
Megjeleníti a kiválasztott oldal nyomtatási előnézetét.
[Dokumentumlista] lap
Módosítja a fájlok sorrendjét több fájl egyesítésekor, vagy töröl egy fájlt az egyesített fájlból.
[Nyomtatás beállítások] lap
Módosítja a fájl nyomtatási beállításait.
[Példányszám]
Megadja a nyomtatandó példányszámot.
[Nyomtatási stílus]
Megadja a nyomtatási adatok kimeneti módját.
[Tűzés]
Együtt adja ki az összetűzött oldalakat.
[Összefűzés]
Egy félbehajtott és középen összetűzött könyvet nyomtat ki.
[Kimeneti méret konzisztenciája]
Lehetővé teszi, hogy a legördülő listából választott méretű papírt használjon egy különböző oldalméretű
fájlokból álló egyesített fájlhoz.
148
Beállításlista
[Elrendezés konzisztenciája]
Lehetővé teszi, hogy a legördülő listából választott egyetlen elrendezést használjon egy különböző
elrendezésű fájlokból álló egyesített fájlhoz.
[Oldalsorrend]
Megadja a nyomtatandó oldalak sorrendjét.
[Következő dokumentum nyomtatása innen]
Lehetővé teszi annak megadását, hogy egyesített fájlok esetén hol kezdődjön a következő fájl nyomtatása.
[Részletek]
Lehetővé teszi, hogy részletes beállításokat adjon meg az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén.
[Minden kiválasztása]
Kiválasztja a listában lévő összes fájlt.
[Mozgatás] menü
[Felső]/[Előző]/[Tovább]/[Utolsó]
[
] (Felső)/[
] (Előző)/[
] (Tovább)/[
] (Utolsó)
Lehetővé teszi a sorrend módosítását a kiválasztott fájl(ok) mozgatásával.
[Súgó] menü
[Súgó]
Megjeleníti az online súgót.
[Névjegy]
Megjeleníti a Canon PageComposer verzióját.
Kapcsolódó témakörök
A [Szerkesztés és megtekintés] funkció(P. 54)
Fájlok nyomtatása együtt(P. 55)
A nyomtatási előnézet ellenőrzése(P. 57)
Az egyesített fájl nyomtatási beállításainak módosítása(P. 59)
149
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .................................................................................................................................................... 151
Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg ......................................................................................... 152
A nyomtatási eredmények nem kielégítőek ................................................................................................... 153
A nyomtatás sokáig tart ................................................................................................................................... 155
A nyomtatás eredménye túl sötét vagy túl világos ........................................................................................ 156
A rávetítéses nyomtatást a nyomtató nem hajtja végre ................................................................................ 157
Az eszközinformációk lekérése funkció és a hitelesítési funkció nem használható ..................................... 159
150
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ez a rész a gyakori problémák megoldásait ismerteti.
Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg(P. 152)
A nyomtatási eredmények nem kielégítőek(P. 153)
A nyomtatás sokáig tart(P. 155)
A nyomtatás eredménye túl sötét vagy túl világos(P. 156)
A rávetítéses nyomtatást a nyomtató nem hajtja végre(P. 157)
Az eszközinformációk lekérése funkció és a hitelesítési funkció nem használható(P. 159)
151
Hibaelhárítás
Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg
A lapméret, a tájolás és a papírkiválasztás beállításai nem érvényesek
Ok
A használt alkalmazástól függően az alkalmazásban az ezekre vonatkozó beállítások elsőbbséget
élveznek az illesztőprogram-beállításokkal szemben.
Megoldás
Konfigurálja ezeket a beállításokat az alkalmazásban.
Az [Eszközbeállítások] és a [Profil] lapok megjeleníthetők, de a beállítások
nem érhetők el
Ok
A fiók nem rendelkezik teljes ellenőrzési jogosultsággal a nyomtatóra vonatkozóan.
Megoldás
Jelentkezzen be a számítógépre az Administrators tagjaként. További információért lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával.
Az eszköz által támogatott funkciók nem jelennek meg az [Eszközbeállítások]
lapon
Ok
A megfelelő konfigurációs profil nincs beállítva.
Megoldás
Szerezze be az eszközre vonatkozó információkat és állítsa be a használt nyomtatómodellnek megfelelő
konfigurációs profilt.
Ha az eszközre vonatkozó információk nem érhetők el, állítsa be manuálisan azt a konfigurációs profilt, ami
megfelel a nyomtatómodell nevének.
Ha nem tudja megfelelő beállítani az [Eszközbeállítások] lapon megjelenített elemeket azt követően sem, hogy
alkalmazott egy, a nyomtató nevének megfelelő konfigurációs profilt, akkor a konfigurációs profil típus
beállításával alkalmazhatja az eszköznek megfelelő funkció és opció információkat.
A konfigurációs profil típusának beállításai(P. 93)
Kapcsolódó témakörök
Nyomtatás számítógépről(P. 17)
[Eszközbeállítások] lap(P. 140)
152
Hibaelhárítás
A nyomtatási eredmények nem kielégítőek
Az oldalelrendezés nem megfelelő
Ha a nyomtatási terület nincs megfelelően pozicionálva az oldalon, vagy ha a nyomtatott terület egy része
hiányzik, ellenőrizze a következőket.
Ok 1.
A nyomtatási adatok nincsenek beállítva a nyomtatási területen.
Megoldás
Ellenőrizze az eszköz nyomtatási területét, és javítsa a nyomtatási adatokat a használt alkalmazásban.
Ok 2.
A [Kimeneti méret] beállításai az [Alapbeállítások], [Oldalbeállítás] vagy a [Kivételes beállítások] lapon
nem egyeznek az eszközbe töltött papír tényleges méretével.
Megoldás
Ellenőrizze, hogy a [Kimeneti méret] beállítása egyezik-e az eszközbe töltött papír méretével.
Ok 3.
A nagyítási arány nincs megfelelően beállítva a nyomtatási adatokhoz.
Megoldás
Módosítsa a beállításokat az [Alapbeállítások] vagy az [Oldalbeállítás] lapon > [Kézi méretezés] > [Méretezés].
Ok 4.
A kötési margó beállítása túl nagy, ezért nincs elegendő hely az oldalon a nyomtatáshoz.
Megoldás
Módosítsa a beállításokat: [Befejező művelet] lap > [Kötési margó].
A nyomat egy része nem egyezik a képernyőn látottakkal
Ok
Az alkalmazás EMF formátumú adatokat használ, amelyeket az oldalnyomtatók nem tudnak feldolgozni.
Megoldás
A [Befejező művelet] lapon kattintson a [Speciális beállítások] elemre, majd az [EMF nyomtatási sor] területen
válassza a [Be] lehetőséget.
153
Hibaelhárítás
A beállítások nem tükröződnek a nyomtatási eredményekben
Ok
Az ugyanazon időpontban be nem kapcsolható funkciók az alkalmazásban és az illesztőprogramban
kerülnek beállításra.
Megoldás
A beállítások csak az illesztőprogramban történő beállítás révén tükröződhetnek a myomtatási
eredményekben.
Kapcsolódó témakörök
[Alapbeállítások] lap(P. 104)
[Oldalbeállítás] lap(P. 107)
[Befejező művelet] lap(P. 110)
154
Hibaelhárítás
A nyomtatás sokáig tart
Ok
Az alkalmazás EMF formátumú adatokat használ, amelyeket az oldalnyomtatók nem tudnak feldolgozni.
Megoldás
A [Befejező művelet] lapon kattintson a [Speciális beállítások] elemre, majd az [EMF nyomtatási sor] területen
válassza a [Be] lehetőséget.
Kapcsolódó témakörök
[Befejező művelet] lap(P. 110)
155
Hibaelhárítás
A nyomtatás eredménye túl sötét vagy túl világos
Ok
A számítógép monitorán látható és a nyomtatási eredményeken megjelenő színek különbözhetnek, mert
a színmegjelenítési módszerük eltérő lehet.
Megoldás 1.
Az UFR II/LIPSLX/PCL6 illesztőprogram esetében az alábbi eljárással módosítsa a színbeállításokat.
(1) Jelenítse meg az [Minőség] lapot.
(2) Válassza a [Kézi színbeállítások] vagy [Kézi szürkeárnyalat-beáll.] lehetőséget → kattintson a
[Színbeállítások] vagy [Szürkeárnyalat beállítások] elemre.
(3) A [Színigazítás] vagy a [Szürkeskála beállítása] lapon egy csúszka segítségével állíthatja be a fényerőt.
Megoldás 2.
A PS3 illesztőprogram esetében az alábbi eljárással módosítsa a színbeállításokat.
(1) Jelenítse meg a [Színes] lapot → kattintson a [Részletek] elemre.
(2) Válassza ki a [Fényesség] elemet a [Részletes beállítások] párbeszédpanelen → állítsa be a fényerőt a
csúszkával.
Kapcsolódó témakörök
[Minőség] lap (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 121)
[Színes] lap (PS3)(P. 132)
156
Hibaelhárítás
A rávetítéses nyomtatást a nyomtató nem hajtja végre
A rávetítéses nyomtatás nem hajtható végre
Ok 1.
A nyomtatási adatok felbontása eltér az űrlapfájlétól.
Megoldás 1.
Az UFR II/LIPSLX/PCL6 illesztőprogram esetében az alábbi eljárással módosítsa a felbontást.
(1) Jelenítse meg az [Minőség] lapot.
(2) Kattintson a [Speciális beállítások] → majd a [Felbontás] elemre.
(3) A [Felbontás], lapon állítsa be ugyanazt a felbontást, mint az űrlapfájlon.
Megoldás 2.
A PS3 illesztőprogram esetében az alábbi eljárással módosítsa a felbontást.
(1) Jelenítse meg az [Minőség] lapot.
(2) A [Felbontás], lapon állítsa be ugyanazt a felbontást, mint az űrlapfájlon.
Ok 2.
[Fekete-fehér] került meghatározásra mint [Színmód] és színes űrlap előállítása lett beállítva.
Megoldás
Állítsa át a [Színmód] beállítást az [Alapbeállítások] lapon [Színes]re.
Nem lehet használni a korábban tárolt rávetítési űrlapot
Ok
A rávetítéses nyomtatás beállításai nincsenek megfelelően megadva.
Megoldás
Ellenőrizze a beállításokat az alábbi eljárással.
(1) Jelenítse meg az [Oldalbeállítás] lapot.
(2) Kattintson az [Oldalbeállítások] elemre.
(3) Az [Oldalbeállítások] lapon jelenítse meg a [Rávetítés] lapot.
(4) Ellenőrizze, hogy ki van-e jelölve a [Feldolgozási mód] > [Nyomtasson rávetítéssel] elem.
Kapcsolódó témakörök
[Minőség] lap (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 121)
[Minőség] lap (PS3)(P. 127)
[Alapbeállítások] lap(P. 104)
157
Hibaelhárítás
[Oldalbeállítás] lap(P. 107)
158
Hibaelhárítás
Az eszközinformációk lekérése funkció és a hitelesítési
funkció nem használható
Ha az eszközinformációk nem kérhetők le, illetve ha a részlegazonosító-kezelési funkció vagy a
felhasználóhitelesítési funkció nem használható, ellenőrizze a következőket.
Ok 1.
Az eszköz ki van kapcsolva, vagy a kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.
Megoldás
Ellenőrizze az eszköz állapotát.
Ok 2.
A csatlakoztatási környezet beállításai nem megfelelően lettek konfigurálva.
Megoldás
Ellenőrizze az eszköz nyomtatási területét, és javítsa a nyomtatási adatokat a használt alkalmazásban.
Nyomtatókiszolgálói környezetben
● Telepítse a „Canon Driver Information Assist Service” szoftvert a kiszolgáló-számítógépre az illesztőprogram
telepítője segítségével.
● Telepítse a TCP/IP protokollt a környezetbe a használt operációs rendszer CD-ROM-ja segítségével.
USB-kapcsolat vagy portos csatlakoztatási környezet használatakor, ahol nem használhatók ezek a
funkciók
Használjon más csatlakoztatási környezetet (például TCP/IP hálózati kapcsolat stb.).
A következő portos csatlakoztatási környezetekben nem használhatók ezek a funkciók:
- Olyan környezet, amelyben a számítógépek SMB révén közvetlenül csatlakoznak a nyomtatóhoz.
- Olyan környezet, amelynél a [Nyomtatók készletezésének engedélyezése] ki lett választva a Nyomtató
tulajdonságai képernyő [Portok] lapján.
Ok 3.
Az eszköz neve túl hosszú.
Megoldás
Ellenőrizze, hogy a nyomtató nevében található karakterek száma nem lépi-e túl az alábbi értékeket. Ha igen,
módosítsa a nevet a Nyomtató tulajdonságai képernyő [Általános] vagy [Megosztás] lapján.
- Nyomtató megosztani kívánt neve: 260 karakter vagy ennél kevesebb.
- Nyomtatónév: 209 karakter vagy ennél kevesebb.
159
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
160
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
161
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising