Canon | i-SENSYS MF445dw | User manual | Canon i-SENSYS MF445dw User manual

Canon i-SENSYS MF445dw User manual
Windows
Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 nyomtatóillesztő
Telepítési útmutató
USRMA-3651-01 2019-06 hu
Copyright CANON INC. 2019
Tartalom
Bevezetés .............................................................................................................................................................
A kézikönyv használata
2
............................................................................................................................................. 3
A kézikönyvben használt jelölések
A felelősség korlátozása
........................................................................................................................... 4
............................................................................................................................................ 5
Copyright
.................................................................................................................................................................. 6
Védjegyek
................................................................................................................................................................. 7
Az illesztőprogram ismertetése ........................................................................................................
9
Használat előtt ..............................................................................................................................................
11
Telepítés előtti ellenőrzés ....................................................................................................................
13
Rendszerkövetelmények
......................................................................................................................................... 14
A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések
A „Readme” fájl
.................................................................................. 16
....................................................................................................................................................... 17
Az illesztőprogram telepítése ...........................................................................................................
Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével
Telepítés port vagy IP-cím megadásával
Telepítés USB-kapcsolat használatával
Telepítés inf fájl megadásával
19
............................................................................................ 20
................................................................................................................... 25
..................................................................................................................... 31
.................................................................................................................................. 35
Telepítés WSD-port használatával
............................................................................................................................ 37
Parancsikon létrehozása az online kézikönyvköz
...................................................................................................... 38
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően ............... 40
Megosztott nyomtató használata
............................................................................................................................ 41
Telepítés nyomtatókiszolgálóként
......................................................................................................................... 42
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz
A port módosítása
......................................................................................................... 44
................................................................................................................................................... 46
A PPD-fájl telepítése (PS3)
........................................................................................................................................ 50
Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása .............................................................................. 52
Az illesztőprogram frissítése
.................................................................................................................................... 53
Az illesztőprogram eltávolítása
................................................................................................................................ 55
Az online kézikönyvre mutató parancsikon eltávolítása
............................................................................................ 57
Nyomtatás ........................................................................................................................................................
Nyomtatás számítógépről
A Súgó használata
59
....................................................................................................................................... 60
................................................................................................................................................... 63
I
Hibaelhárítás ..................................................................................................................................................
A rendszer nem ismeri fel a WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt
II
65
................................................................ 66
Bevezetés
Bevezetés
Bevezetés ................................................................................................................................................................ 2
A kézikönyv használata ......................................................................................................................................... 3
A kézikönyvben használt jelölések .................................................................................................................... 4
A felelősség korlátozása ....................................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Védjegyek ............................................................................................................................................................... 7
1
Bevezetés
Bevezetés
A kézikönyv használata(P. 3)
A felelősség korlátozása(P. 5)
Copyright(P. 6)
Védjegyek(P. 7)
2
Bevezetés
A kézikönyv használata
Ez a rész a kézikönyv használatához szükséges információkat ismerteti.
A kézikönyvben használt jelölések(P. 4)
3
Bevezetés
A kézikönyvben használt jelölések
Ez a rész a kézikönyvben használt szimbólumokat és beállításokat ismerteti.
A kézikönyvben használt szimbólumok
Ebben a kézikönyvben az elemek és az illesztőprogram használatakor követendő műveletek ismertetésében a
szimbólumok a következőket jelölik.
FONTOS
● Ez a jelzés a működésre vonatkozó követelményekre és korlátozásokra hívja fel a figyelmet. Figyelmesen
olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket a termék megfelelő használata, valamint a termék károsodásának
elkerülése érdekében.
MEGJEGYZÉS
● Ez a jelzés a műveletekre vonatkozó kiegészítő magyarázatokra hívja fel a figyelmet. Mindig olvassa el ezeket
a megjegyzéseket is.
A beállításokkal kapcsolatos információk
Ebben a kézikönyvben a számítógép képernyőjén megjelenő beállítások nevei a következő példáknak megfelelő
módon láthatók.
Példa:
[Nyomtatás]
[OK]
4
Bevezetés
A felelősség korlátozása
A jelen dokumentumban lévő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A CANON INC. SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY FELTÉTELEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL EZEN ANYAGOKKAL
KAPCSOLATBAN, KIVÉVE AZ ITT MEGHATÁROZOTTAK SZERINT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGGEL, A FORGALOMKÉPESSÉGGEL, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGGAL VAGY A
JOGSÉRTÉS ELKERÜLÉSÉVEL KAPCSOLATOS GARANCIÁKAT. A CANON INC. NEM FELELŐS AZ EZEN ANYAGOK
HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖZVETLEN, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELMERÜLŐ KÁROKÉRT,
VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÖLTSÉGEKÉRT.
5
Bevezetés
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
A Canon Inc. előzetes írott engedélye nélkül tilos a kiadvány bármely részét sokszorosítani, továbbítani, átírni,
adattároló rendszerekben tárolni, illetve bármilyen nyelvre vagy számítógépes nyelvre lefordítani bármilyen
formában vagy bármilyen módon, beleértve az elektronikus, mechanikus, mágneses, optikai, kémiai, kézi vagy
egyéb továbbítást.
6
Bevezetés
Védjegyek
A Microsoft, a Windows, a Windows Server, az Internet Explorer és a Microsoft Edge a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
A macOS és a Safari az Apple Inc. védjegye.
A dokumentumban szereplő egyéb termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.
7
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram ismertetése ................................................................................................................. 9
8
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram ismertetése
Ez egy általános nyomtató-illesztőprogram, amely több különféle eszközt támogat. Bármely nyomtatótípushoz
használható ugyanaz az illesztőprogram a nyomtatóport beállításai és az eszközadatok módosításával.
Jellemzők
● Az eszköz funkcióira és beállításaira vonatkozó információkat együttesen a „konfigurációs profil” határozza
meg. A „konfigurációs profil” váltásával módosíthatja az illesztőprogram beállítási képernyőit, hogy azok
megegyezzenek az Ön által használt eszköz funkcióival.
● Az illesztőprogramot nem szükséges újratelepíteni eszközök hozzáadásakor vagy lecserélésekor.
A konfigurációs profilok használata
Minden nyomtatótípushoz tartozik egy előzetesen előkészített konfigurációs profil. Személyre szabhatja és
nyomtatókezelésének megfelelően használhatja a konfigurációs profilt.
Ha konfigurációs profilt használ az illesztőprogramhoz, az [Eszközbeállítások] lap beállításai módosíthatók, és az
eszközspecifikus funkciók beállíthatóak. Exportálhatja és konfigurációs profilként mentheti az eszköz
funkciókkal és opcionális egységekkel kapcsolatos beállításait az [Eszközbeállítások] lapon.
Példák konfigurációs profilok alkalmazására
● Az illesztőprogram-beállítások képernyőjének létrehozása a használt nyomtatótípushoz
Ha le tudja kérni a nyomtató típusának adatait az eszközről, a rendszer automatikusan alkalmaz egy
konfigurációs profilt, és megjelenik az eszköznek megfelelő beállítási képernyő. Ha nem kérhetők le az adatok,
állítson be manuálisan egy konfigurációs profilt.
● Az illesztőprogram beállításainak hatékony konfigurálása több számítógéphez
Az [Eszközbeállítások] lap eszközfunkciókkal és opcionális egységekkel kapcsolatos beállításai exportálhatók és
konfigurációs profilként menthetők. A más számítógépeken használt illesztőprogramok eszközadatai esetében
egyszerűen végezhető kötegelt beállítás az exportált konfigurációs profil importálásával.
Ha nem kérhetők le az eszköz adatai, importáljon olyan környezetben exportált konfigurációs profilt, amelyből
az adatokat le lehet kérni.
MEGJEGYZÉS
● Az eszközinformációk beállítására, valamint az import és export konfigurációs profilra vonatkozó részleteket
a Súgóban találja.
9
Használat előtt
Használat előtt
Használat előtt .................................................................................................................................................. 11
10
Használat előtt
Használat előtt
● A legújabb illesztőprogram a Canon webhelyén érhető el. Ellenőrizze az üzemeltetési környezetre vonatkozó
és egyéb feltételeket, és szükség esetén töltse le a megfelelő szoftvert.
A Canon globális webhelye: https://global.canon/
● A használható funkciók az alábbi feltételeknek megfelelően változhatnak.
- A használt eszköz és annak beállításai
- Az eszköz vezérlőszoftver-verziója
- Az eszköz kiegészítő egységeinek struktúrája
- A használt illesztőprogram
- Az illesztőprogram verziója
- A használt számítógépes környezet
● Ha Windows Áruházból vásárolt alkalmazásból nyomtat, a beállítható funkciók száma korlátozott, mert nem
jeleníthető meg az illesztőprogram Nyomtatási beállítások képernyője.
● A kézikönyvben látható és leírt képernyőtartalmak és folyamatok stb. eltérhetnek a valóban megjelenőktől.
● Ez a kézikönyv Windows 10 rendszerre vonatkozó példákat tartalmaz.
11
Telepítés előtti ellenőrzés
Telepítés előtti ellenőrzés
Telepítés előtti ellenőrzés ........................................................................................................................... 13
Rendszerkövetelmények ..................................................................................................................................... 14
A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések ....................................................................... 16
A „Readme” fájl .................................................................................................................................................... 17
12
Telepítés előtti ellenőrzés
Telepítés előtti ellenőrzés
Az illesztőprogram helyes telepítése előtt ellenőrizendő dolgok listája.
Rendszerkövetelmények(P. 14)
A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 16)
A „Readme” fájl(P. 17)
13
Telepítés előtti ellenőrzés
Rendszerkövetelmények
Az illesztőprogram a következő rendszerkörnyezetekben használható.
Operációs rendszerek
Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Kiszolgálóalapú számítógépes környezetek esetében:
Operációs rendszerek kiszolgálókörnyezetben:
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Kiszolgáló-összetevők:
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808/1811
VMware vSphere 4/5/5.1/5.5/6.0/6.5/6.7
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019
TS-RemoteApp on Windows Server 2008
Operációs rendszerek fürtkiszolgálókhoz:
Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)
Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019
Számítógép
Minden olyan számítógép, amelyen a fenti operációs rendszerek valamelyike megfelelően futtatható.
MEGJEGYZÉS
● A legújabb operációs rendszerek és szervizcsomagok támogatásával kapcsolatos információért látogasson el
a Canon webhelyére (https://global.canon/).
Az illesztőprogram és az operációs rendszer megjelenítési nyelvének
kombinációi
Az illesztőprogram által támogatott nyelvek és az operációs rendszer megjelenítési nyelveinek kombinációjától
függően előfordulhat, hogy az eszköz nem működik megfelelően. Ezért ajánlott a telepítést a telepítő
indításakor alapértelmezés szerint kiválasztott nyelv használatával végezni.
Illesztőprogram által támogatott nyelvek
Angol / Arab / Baszk / Katalán / Egyszerűsített kínai / Hagyományos kínai / Cseh / Dán / Holland / Finn / Francia /
Német / Magyar / Olasz / Japán * / Koreai / Maláj / Norvég / Lengyel / Portugál / Orosz / Szlovák / Spanyol /
Svéd / Thai / Török / Vietnami
* A PCL6 illesztőprogram nem támogatott.
14
Telepítés előtti ellenőrzés
A garantált működés hatóköre
Az operációs nyelve szerepel Az operációs nyelve nem
az illesztőprogram által
szerepel az illesztőprogram
támogatott nyelvek között
által támogatott nyelvek között
A telepítés az operációs rendszer nyelvével
egyező nyelven történt
Garantált
--
A telepítés nem az operációs rendszer nyelvével Garantált*1
egyező nyelven történt
Nem garantált*2
Telepítést követően az operációs rendszer
nyelvétől eltérő nyelvre módosítva
Nem garantált*2
Garantált*1
*1 Előfordulhat, hogy az elrendezés hibás, vagy az illesztőprogram nem jelenik meg megfelelően.
*2 Az eszköz megfelelő működése csak angol nyelv használatával történő telepítés esetén garantált. Azonban előfordulhat,
hogy az elrendezés hibás, vagy az illesztőprogram nem jelenik meg megfelelően.
Az eszközinformációk lekérése funkcióhoz szükséges szolgáltatások
Ha használni szeretné az eszközinformációk lekérése funkciót, az alábbi szolgáltatásokra és környezetekre lesz
szüksége.
Operációsrendszer-szolgáltatások
Csak akkor használhatja az eszközinformációk lekérése funkciót, ha az alábbi szolgáltatások mindegyike
telepítve van az operációs rendszeren, és nem [Letiltva] értékű a beállításuk.
● Remote Procedure (RPC)
● TCP/IP NetBIOS Helper Service
● Workstation
Protokollok
UDP vagy TCP (IPv4 vagy IPv6)
Támogatott eszközkapcsolati konfigurációk
Hálózati csatlakozáskor: TCP/IP vagy IPX
Helyi csatlakozáskor (32 bites): USB
15
Telepítés előtti ellenőrzés
A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és
figyelmeztetések
Telepítés közben az alábbiakra figyeljen.
● Ha egy megjelenő képernyő rákérdez, hogy engedélyezi-e a számítógépen végzett módosításokat,
engedélyezze a módosításokat.
● Ha egy megjelenő Windows biztonsági képernyő arról tájékoztatja, hogy az illesztőprogram közzétevője nem
ellenőrizhető, engedélyezze a telepítést.
● Ha az illesztőprogramot a Canon Driver Information Assist Service segítségével szerzi be, és megjelenik egy,
a Windows tűzfal általi blokkolás eltávolítására vonatkozó figyelmeztetés, távolítsa el a blokkolást.
● Ha a telepítővel telepít egy illesztőprogramot, a meglévő illesztőprogramokat az új telepítésével egy időben
frissítheti.
16
Telepítés előtti ellenőrzés
A „Readme” fájl
Az illesztőprogram telepítésével vagy használatával kapcsolatos korlátozások és óvintézkedések a „Readme”
fájlban találhatók.
A „Readme” fájl az alábbi néven, az illesztőprogram csomagjának mappájában található.
Readme_hu-HU
Ezenkívül, ha a telepítő használatával telepít, a [Nyomtató telepítése] kiválasztásához a képernyőről is
megnyithatja a „Readme” fájlt.
17
Az illesztőprogram telepítése
Az illesztőprogram telepítése
Az illesztőprogram telepítése ................................................................................................................... 19
Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével .................................................................................. 20
Telepítés port vagy IP-cím megadásával ........................................................................................................... 25
Telepítés USB-kapcsolat használatával .............................................................................................................. 31
Telepítés inf fájl megadásával ............................................................................................................................ 35
Telepítés WSD-port használatával ...................................................................................................................... 37
Parancsikon létrehozása az online kézikönyvköz ............................................................................................. 38
18
Az illesztőprogram telepítése
Az illesztőprogram telepítése
Olyan telepítési módszert válasszon, amely megfelel a használt eszköz csatlakoztatási módjának és
környezetének.
Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével(P. 20)
Telepítés port vagy IP-cím megadásával(P. 25)
Telepítés USB-kapcsolat használatával(P. 31)
Telepítés inf fájl megadásával(P. 35)
Telepítés WSD-port használatával(P. 37)
Parancsikon létrehozása az online kézikönyvköz(P. 38)
19
Az illesztőprogram telepítése
Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével
Eszközöket kereshet a TCP/IP-hálózatokon az illesztőprogram telepítésekor.
A telepítés során a rendszer automatikusan beállítja a nyomtatótípusnak megfelelő konfigurációs profilt és
eszközfunkciókat. Szükség esetén importálni vagy módosítani is tudja a konfigurációs profilt.
MEGJEGYZÉS
● A TCP/IP-től eltérő hálózati környezetek esetén tekintse meg a port vagy IP-cím megadásával való telepítési
eljárást.
● Ha nem ismeri a hálózatot, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát.
Előfeltételek
● Rendszerkövetelmények(P. 14)
● Engedélyezze a [WSD használata] és a [Multicast Discovery beállítás] beállítást az eszközön (WSD-t használó
hálózati környezetek esetén)
● Lapleíró nyelv kiválasztása (Plug & Play) funkció beállítása az eszközön
A használt illesztőprogramnak megfelelően állítsa be a [PDL választás (Plug and Play)] értékét az eszközön. A
beállítási módszer részleteiért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
● Az eszköz a használt számítógéppel azonos alhálózaton található
● A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 16)
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● Jelenítse meg az [Asztal] képernyőt (Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2 használatakor).
Eljárások
1
Indítsa el a telepítőt.
Ha a webhelyről letöltött telepítőt használja:
Kattintson duplán a letöltött fájlra a kibontáshoz. Ha a fájl kibontása után a telepítő nem indul el
automatikusan, kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.
Ha a mellékelt CD-ROM-ot használja:
(1) Helyezze a CD-ROM-ot a számítógépbe → kattintson a következőre: [Installation].
(2) Az [Installation] képernyőn erősítse meg a telepítést → kattintson az [Installation] gombra.
Ha a CD-ROM menü nem jelenik meg, kattintson az azt követő „Részletek megnyitása” elemre.
A telepítés elindításához kövesse az alábbi lépéseket.
- Ha egy megjelenő üzenet CD-ROM behelyezésére szólítja fel, vagy ha megjelenik a Windows Intéző: indítsa
el az [MInst.exe] fájlt.
- Ha semmi nem jelenik meg: kattintson duplán a CD-ROM ikonra.
- Ha a fenti [MInst.exe] nem létezik: indítsa el a CD-ROM illesztőprogramokat tartalmazó mappájában lévő
[Setup.exe] fájlt.
20
Az illesztőprogram telepítése
2
3
4
Válasszon nyelvet → kattintson a [Tovább] gombra.
Olvassa el: CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS → kattintson az [Igen]
lehetőségre.
Válassza ki a [Szokásos] elemet → kattintson a [Tovább] lehetőségre.
[Nyugalmi állapotú nyomtatók újraaktiválása és keresés]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha észlelni kívánja az
alvó állapotban lévő eszközöket a hálózaton.
5
Válassza ki a kívánt elemeket → kattintson a [Tovább] gombra.
[Canon Driver Information Assist Service]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha nyomtatókiszolgálói környezetben
szeretné használni az eszközinformációk lekérdezése funkciót.
21
Az illesztőprogram telepítése
6
Válassza ki a telepítendő eszközt a [Nyomtatólista] listából.
[IPv4-eszközök]/[IPv6-eszközök]/[WSD-eszközök]: A megjelenítések közötti váltáshoz kattintson a fülekre.
Ha az eszköz nem jelenik meg a [Nyomtatólista] listában, kattintson az [Ismételt keresés] gombra. Ha az
eszköz továbbra sem jelenik meg, válassza az [Egyéni] lehetőséget, és telepítse port vagy IP-cím megadásával.
7
Amennyiben módosítani kívánja az eszköz nevét, alapértelmezett eszközként kívánja
beállítani vagy módosítani szeretné a konfigurációs profilt, válassza a
[Nyomtatóinformációk beállítása] lehetőséget → kattintson a [Tovább] gombra.
Egyéb esetben kattintson a [Tovább] gombra, és lépjen tovább a 9.(P. 24) lépésre.
22
Az illesztőprogram telepítése
8
Módosítsa a [Nyomtatónév] tulajdonságot → majd kattintson a [Tovább] gombra.
[Konfigurációs profil] > [Módosítás]: Csak akkor kattintson erre a lehetőségre, ha módosítani vagy importálni
kíván egy konfigurációs profilt.
Kattintson a következő „Részletek megnyitása” lehetőségre, és végezze el a megfelelő műveleteket.
Válasszon ki egy konfigurációs profilt.
A konfigurációs profil manuális kiválasztásakor:
Válasszon egy konfigurációs profilt a [Konfigurációs profil] területen → kattintson az [OK] gombra.
Konfigurációs profil importálásakor:
Kattintson az [Importálás] gombra → válasszon ki egy konfigurációs profilt (*.typ) → kattintson az [OK]
gombra.
FONTOS
● Ha az eszköz csatlakoztatva van az Ön által használt számítógéphez, normál esetben úgy állítsa be a telepítőt,
hogy a konfigurációs profil kiválasztása automatikus legyen. Ha a számítógép nem csatlakoztatható az
eszközhöz, és nem kérhetők le az eszközadatok, vagy ha egyéni konfigurációs profilra van szükség, válassza
ki manuálisan a konfigurációs profilt, vagy importáljon egy exportált profilt.
[Beállítás alapértelmezettként]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha általában ezt az eszközt kívánja használni.
[Használat megosztott nyomtatóként]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha meg szeretné osztani az eszközt.
23
Az illesztőprogram telepítése
9
Válassza ki a [Nyomtatólista az illesztőprogram telepítéséhez] elemet → kattintson az
[Indítás] gombra.
[Válassza ki a frissítendő nyomtatókat]: Akkor kattintson erre a lehetőségre, ha vannak olyan nyomtatók,
amelyeket nem kíván frissíteni.
Folytassa a telepítést a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
10
Kattintson az [Újraindítás] vagy a [Kilépés] gombra.
Ha a telepítés során nem kérhetők le az eszközinformációk, állítsa be az eszközinformációkat nyomtatás előtt.
Az eszközinformációk beállítása során módosíthatja vagy importálhatja a konfigurációs profilt is.
Az eszközinformációk beállításának részleteit a Súgóban találja.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés port vagy IP-cím megadásával(P. 25)
Telepítés nyomtatókiszolgálóként(P. 42)
Az illesztőprogram frissítése(P. 53)
A Súgó használata(P. 63)
24
Az illesztőprogram telepítése
Telepítés port vagy IP-cím megadásával
Megadhatja manuálisan a hálózaton vagy helyileg csatlakoztatott eszközökhöz használt portot vagy IP-címet, és
telepítheti az illesztőprogramot. Ezen eljárás szerint végezze a telepítést, ha az eszköz nem deríthető fel
automatikusan a hálózaton, vagy ha egyedi beállításokra van szükség.
Egy meglévő port használata mellett szabványos TCP/IP-portot vagy hálózati nyomtatóportot is hozzáadhat.
Ha a telepítés során az eszköz csatlakoztatva van, a rendszer beállítja a nyomtatótípusnak megfelelő
konfigurációs profilt. Szükség esetén a konfigurációs profilt importálni vagy módosítani is lehet.
Előfeltételek
● Rendszerkövetelmények(P. 14)
● A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 16)
● Ellenőrizze a megadott portot.
Adjon meg egy szabványos TCP/IP-portot vagy egy hálózati nyomtatóportot. Már regisztrált portot is
megadhat. Ideiglenes portot is ([LPT1] stb.) választhat, a beállítását pedig elvégezheti a telepítés után.
● Erősítse meg az eszköz nevét vagy IP-címét (szabványos TCP/IP-port hozzáadása esetén).
Szabványos TCP/IP-port hozzáadásával való telepítés esetén meg kell adnia az eszköz nevét és IP-címét. Az
eszköz nevének azt a nevet adja meg, amelyen az eszköz a hálózaton ismert. Ha nem tudja az eszköz nevét
vagy IP-címét, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● Jelenítse meg az [Asztal] képernyőt (Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2 használatakor).
Eljárások
1
Indítsa el a telepítőt.
Ha a webhelyről letöltött telepítőt használja:
Kattintson duplán a letöltött fájlra a kibontáshoz. Ha a fájl kibontása után a telepítő nem indul el
automatikusan, kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.
Ha a mellékelt CD-ROM-ot használja:
(1) Helyezze a CD-ROM-ot a számítógépbe → kattintson a következőre: [Installation].
(2) Az [Installation] képernyőn erősítse meg a telepítést → kattintson az [Installation] gombra.
Ha a CD-ROM menü nem jelenik meg, kattintson az azt követő „Részletek megnyitása” elemre.
A telepítés elindításához kövesse az alábbi lépéseket.
- Ha egy megjelenő üzenet CD-ROM behelyezésére szólítja fel, vagy ha megjelenik a Windows Intéző: indítsa
el az [MInst.exe] fájlt.
- Ha semmi nem jelenik meg: kattintson duplán a CD-ROM ikonra.
- Ha a fenti [MInst.exe] nem létezik: indítsa el a CD-ROM illesztőprogramokat tartalmazó mappájában lévő
[Setup.exe] fájlt.
2
Válasszon nyelvet → kattintson a [Tovább] gombra.
25
Az illesztőprogram telepítése
3
4
5
Olvassa el: CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS → kattintson az [Igen]
lehetőségre.
Válassza ki az [Egyéni] elemet → kattintson a [Tovább] lehetőségre.
Amikor megjelenik az alábbi képernyő, válassza az [Új nyomtatók hozzáadása] elemet
→ kattintson a [Tovább] gombra.
[Meglévő nyomtatóillesztő programok frissítése]: Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha csak az
illesztőprogramokat szeretné frissíteni. Ha ezt kiválasztja, a következő képernyőn kattintson a [Válassza ki a
frissítendő nyomtatókat] lehetőségre → válassza ki a frissítendő eszközt a [Nyomtatólista] listából →
kattintson az [OK] gombra. Ezután kattintson az [Indítás] gombra → folytassa a 10.(P. 30) lépéssel
[Canon Driver Information Assist Service]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha nyomtatókiszolgálói környezetben
szeretné használni az eszközinformációk lekérdezése funkciót.
26
Az illesztőprogram telepítése
6
Válasszon egy konfigurációs profilt → kattintson a [Tovább] elemre.
27
Az illesztőprogram telepítése
FONTOS
● Ha az eszköz csatlakoztatva van az Ön által használt számítógéphez, normál esetben válassza az
[Automatikus választás] opciót. A konfigurációs profilt kézzel csak akkor válassza ki, ha a számítógép nem
csatlakoztatható az eszközhöz, és nem kérhetők le az eszközadatok, vagy ha egyéni konfigurációs profilra van
szükség.
Állítsa be a portot.
28
Az illesztőprogram telepítése
Szabványos TCP/IP-port hozzáadásakor
(1) Kattintson a [Port hozzáadása] lehetőségre → válassza a [Standard TCP/IP Port] lehetőséget a
[Hozzáadandó port] területen → kattintson az [OK] gombra.
(2) Adja meg az eszköz nevét vagy IP-címét a varázsló utasításainak megfelelően.
A [Port neve] mezőt a rendszer automatikusan kitölti. Szükség esetén módosítsa a port nevét.
Amikor megjelenik a [További portinformációra van szükség] képernyő, kattintson az azt követő „Részletek
megnyitása” lehetőségre, és végezze el a megfelelő műveleteket.
Hajtsa végre a következők egyikét.
- Térjen vissza az előző képernyőre a varázslóban → adja meg újból a [Nyomtató neve vagy TCP/IP-címe]
információit → kattintson a [Tovább] gombra.
- Válassza ki az [Eszköz típusa] > [Szabványos] > [Canon Network Printing Device with P9100] elemet →
kattintson a [Tovább] gombra.
A használt eszköztől függően az [Eszköz típusa] > [Szabványos] beállításokban kiválasztott név eltérhet a
[Canon Network Printing Device with P9100] beállításaiban megadott névtől.
Hálózati nyomtatóport hozzáadása esetén
(1) Kattintson a [Port hozzáadása] lehetőségre → válassza a [Hálózat] lehetőséget a [Hozzáadandó port]
területen → kattintson az [OK] gombra.
(2) Válassza ki a használt nyomtatót → kattintson az [OK] gombra.
Meglévő port használata esetén
Válasszon ki egy portot a [Port] listából.
8
Szükség esetén adja meg a [Nyomtatónév] beállítást → kattintson a [Tovább] gombra.
[Konfigurációs profil] > [Módosítás]: Csak akkor kattintson erre a lehetőségre, ha módosítani vagy importálni
kíván egy konfigurációs profilt.
Kattintson a következő „Részletek megnyitása” lehetőségre, és végezze el a megfelelő műveleteket.
Válasszon ki egy konfigurációs profilt.
29
Az illesztőprogram telepítése
Konfigurációs profil manuális kiválasztásakor:
Válasszon egy konfigurációs profilt a [Konfigurációs profil] területen → kattintson az [OK] gombra.
Konfigurációs profil importálásakor:
Kattintson az [Importálás] gombra → válasszon ki egy konfigurációs profilt (*.typ) → kattintson az [OK]
gombra.
[Beállítás alapértelmezettként]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha általában ezt az eszközt kívánja használni.
[Használat megosztott nyomtatóként]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha meg szeretné osztani az eszközt.
Amennyiben hálózati nyomtatóportot adott hozzá vagy választott ki, nem adhatja meg a [Nyomtatónév] és a
[Használat megosztott nyomtatóként] beállításokat.
9
Válassza ki a [Nyomtatólista az illesztőprogram telepítéséhez] elemet → kattintson az
[Indítás] gombra.
Folytassa a telepítést a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
10
Kattintson az [Újraindítás] vagy a [Kilépés] gombra.
Ha a telepítés során nem kérhetők le az eszközinformációk, állítsa be az eszközinformációkat nyomtatás előtt.
Az eszközinformációk beállítása során módosíthatja vagy importálhatja a konfigurációs profilt is.
Az eszközinformációk beállításának részleteit a Súgóban találja.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés nyomtatókiszolgálóként(P. 42)
A port módosítása(P. 46)
Az illesztőprogram frissítése(P. 53)
A Súgó használata(P. 63)
30
Az illesztőprogram telepítése
Telepítés USB-kapcsolat használatával
Csatlakoztathatja az eszközt a számítógéphez egy USB-kábellel, és telepítheti az illesztőprogramot.
A telepítés során a rendszer automatikusan beállítja az nyomtatótípusnak megfelelő konfigurációs profilt.
Szükség esetén a konfigurációs profilt importálni vagy módosítani is lehet.
Előfeltételek
● Rendszerkövetelmények(P. 14)
● A külön megvásárolható USB-csatolókártya telepítése (ha szükséges a használt eszközhöz)
● Lapleíró nyelv kiválasztása (Plug & Play) funkció beállítása az eszközön (ha szükséges a használt eszközhöz)
A használt illesztőprogramnak megfelelően állítsa be a [PDL választás (Plug and Play)] értékét az eszközön. A
beállítási módszer részleteiért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
● A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 16)
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● Jelenítse meg az [Asztal] képernyőt (Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2 használatakor).
Eljárások
1
Kapcsolja ki a készüléket.
2
Indítsa el a telepítőt.
Ha a webhelyről letöltött telepítőt használja:
Kattintson duplán a letöltött fájlra a kibontáshoz. Ha a fájl kibontása után a telepítő nem indul el
automatikusan, kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.
Ha a mellékelt CD-ROM-ot használja:
(1) Helyezze a CD-ROM-ot a számítógépbe → kattintson a következőre: [Installation].
(2) Az [Installation] képernyőn erősítse meg a telepítést → kattintson az [Installation] gombra.
Ha a CD-ROM menü nem jelenik meg, kattintson az azt követő „Részletek megnyitása” elemre.
A telepítés elindításához kövesse az alábbi lépéseket.
- Ha egy megjelenő üzenet CD-ROM behelyezésére szólítja fel, vagy ha megjelenik a Windows Intéző: indítsa
el az [MInst.exe] fájlt.
- Ha semmi nem jelenik meg: kattintson duplán a CD-ROM ikonra.
- Ha a fenti [MInst.exe] nem létezik: indítsa el a CD-ROM illesztőprogramokat tartalmazó mappájában lévő
[Setup.exe] fájlt.
3
4
Válasszon nyelvet → kattintson a [Tovább] gombra.
Olvassa el: CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS → kattintson az [Igen]
lehetőségre.
31
Az illesztőprogram telepítése
5
6
Válassza ki az [USB-kapcsolat] elemet → kattintson a [Tovább] lehetőségre.
Amikor a következő képernyő megjelenik, csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez
egy USB-kábellel → kapcsolja be az eszközt.
[Kihagyás]: Megfelelően csatlakoztatott USB-eszköz esetén ezen a képernyőn befejezheti a telepítést, nem kell
az automatikus befejezésre várnia.
32
Az illesztőprogram telepítése
Folytassa a telepítést a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
Ha a fenti képernyőn a telepítés nem sikerült, kattintson az azt követő „Részletek megnyitása” lehetőségre, és
végezze el a megfelelő műveleteket.
A következő eljárás végrehajtása után telepítse újra az illesztőprogramot.
(1) Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez egy USB-kábellel → kapcsolja be az eszközt.
(2) Jelenítse meg az [Eszközkezelő] elemet.
Windows 10/Server 2016/Server 2019 rendszeren
Kattintson a jobb gombbal a [
] elemre → kattintson az [Eszközkezelő] lehetőségre.
Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2 rendszeren
Jelenítse meg a [Vezérlőpult] > [Hardver és hang] > [Eszközkezelő] lapot.
Windows Server 2008 rendszeren
Jelenítse meg a [Vezérlőpult] > [Rendszer és karbantartás] > [Eszközkezelő] lapot.
(3) Kattintson a jobb gombbal a céleszköz nevére az [Egyéb eszközök] listából → kattintson az [Eszköz
eltávolítása] vagy az [Eltávolítás] lehetőségre.
(4) Ellenőrizze az eszköz nevét.
Canon + <használt típus neve>
7
A [Nyomtatóadatok] képernyőn ellenőrizze, hogy a konfigurációs profil megfelelő-e az
eszközhöz.
[Konfigurációs profil] > [Módosítás]: Csak akkor kattintson erre a lehetőségre, ha módosítani vagy importálni
kíván egy konfigurációs profilt.
Kattintson a következő „Részletek megnyitása” lehetőségre, és végezze el a megfelelő műveleteket.
Válasszon ki egy konfigurációs profilt.
33
Az illesztőprogram telepítése
Konfigurációs profil manuális kiválasztásakor:
Válasszon egy konfigurációs profilt a [Konfigurációs profil] területen → kattintson az [OK] gombra.
Konfigurációs profil importálásakor:
Kattintson az [Importálás] gombra → válasszon ki egy konfigurációs profilt (*.typ) → kattintson az [OK]
gombra.
FONTOS
● Ha az eszköz csatlakoztatva van az Ön által használt számítógéphez, normál esetben úgy állítsa be a telepítőt,
hogy a konfigurációs profil kiválasztása automatikus legyen. Ha a számítógép nem csatlakoztatható az
eszközhöz, és nem kérhetők le az eszközadatok, vagy ha egyéni konfigurációs profilra van szükség, válassza
ki manuálisan a konfigurációs profilt, vagy importáljon egy exportált profilt.
8
Kattintson az [Újraindítás] vagy a [Kilépés] gombra.
Ha a telepítés során nem kérhetők le az eszközinformációk, állítsa be az eszközinformációkat nyomtatás előtt.
Az eszközinformációk beállítása során módosíthatja vagy importálhatja a konfigurációs profilt is.
Az eszközinformációk beállításának részleteit a Súgóban találja.
Kapcsolódó témakörök
A Súgó használata(P. 63)
34
Az illesztőprogram telepítése
Telepítés inf fájl megadásával
Telepítheti az illesztőprogramot egy inf fájl megadásával, amelyhez a Windows nyomtató hozzáadása funkciója
használható. Az alábbi ismertető a szabványos TCP/IP-porttal való telepítésen alapul.
Előfeltételek
● Rendszerkövetelmények(P. 14)
● Ellenőrizze az eszköz IP-címét.
● Készítse elő az inf fájlt.
Szerezze be az illesztőprogramot a Canon webhelyéről (https://global.canon/) vagy a mellékelt CD-ROM-ról,
és készítse elő az inf fájlt.
Az inf-fájl a beszerzett illesztőprogram mappáján belüli [Driver] és [etc] mappában található.
Amikor a számítógépre telepített összes illesztőprogramot frissíti
- Használja a [Driver] mappában lévő inf-fájlt
Amikor különállóan telepít egy új illesztőprogramot, a számítógépre már telepített illesztőprogram frissítése
nélkül
- Használja a [etc] mappában lévő inf-fájlt
● A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 16)
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● Jelenítse meg az [Asztal] képernyőt (Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2 használatakor).
Eljárások
1
Indítsa el a Windows Nyomtató hozzáadása varázslóját.
Ha a [Gépház] menüpontból indul (csak Windows 10/Server 2016/Server 2019 esetében):
(1) Kattintson az [Eszközök] elemre → a [Nyomtatók és szkennerek] részben válassza a [Nyomtató vagy
szkenner hozzáadása] elemet.
(2) Kattintson az [Az általam keresett nyomtató nem található a listában] gombra.
Ha a [Vezérlőpult] menüpontból indul
(1) Jelenítse meg az [Eszközök és nyomtatók] ablakot → kattintson a [Nyomtató telepítése] elemre.
(2) Amikor megjelenik az eszközválasztó képernyő, kattintson [Az általam keresett nyomtató nem található a
listában] lehetőségre.
2
3
4
Válassza a helyi nyomtató hozzáadására vonatkozó lehetőséget, és lépjen a következő
képernyőre.
Válassza a [Port létrehozása] lehetőséget → válassza a [Standard TCP/IP Port]
lehetőséget a [Port típusa] területen → kattintson a [Tovább] gombra.
Adja meg az eszköz IP-címét az [Állomásnév vagy IP-cím] mezőben → folytassa a
folyamatot a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
35
Az illesztőprogram telepítése
Ha az eszköz nem található, lehet, hogy ismeretlen eszközként jelenik meg. Ebben az esetben kattintson a
következő „Részletek megnyitása” lehetőségre.
(1) Jelenítse meg az [Eszközkezelő] elemet.
Windows 10/Server 2016/Server 2019 rendszeren
Kattintson a jobb gombbal a [
] elemre → kattintson az [Eszközkezelő] lehetőségre.
Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2 rendszeren
Jelenítse meg a [Vezérlőpult] > [Hardver és hang] > [Eszközkezelő] lapot.
Windows Server 2008 rendszeren
Jelenítse meg a [Vezérlőpult] > [Rendszer és karbantartás] > [Eszközkezelő] lapot.
(2) Válassza az [Egyéb eszközök] > [Ismeretlen eszköz] elemet → válassza az [Illesztőprogram frissítése] vagy az
[Illesztőprogram frissítése] pontot a [Művelet] menüben.
(3) Az illesztőprogram frissítése varázslóban kattintson az [Illesztőprogramok keresése a számítógépen
tallózással] → [Választás a számítógépen található illesztőprogram-listából] elemre.
(4) Válassza a [Nyomtatók] elemet a [Gyakori hardvertípusok] területen → kattintson a [Tovább] gombra.
5
A [Nyomtató telepítése] képernyőn kattintson a [Saját lemez] lehetőségre.
6
Kattintson a [Tallózás] gombra → válassza ki az előkészített inf fájlt.
7
8
Válassza ki a telepítendő eszközt a [Nyomtatók] listából → kattintson a [Tovább]
gombra.
Telepítse az illesztőprogramot a képernyőn megjelenő utasításokat követve →
kattintson a [Befejezés] elemre.
A telepítés során vagy az [Alapszintű konfiguráció] vagy az [Alapszintű konfiguráció (kompatibilis)] konfigurációs
profil kerül beállításra.
Állítsa be az eszközinformációkat a telepítés befejezése után. Az eszköz funkcióinak engedélyezéséhez váltson
az Ön által használt eszköznek megfelelő konfigurációs profilra, és állítsa be az eszköz funkcióira és beállításaira
vonatkozó információkat.
Az eszközinformációk beállításának részleteit a Súgóban találja.
Kapcsolódó témakörök
A port módosítása(P. 46)
A Súgó használata(P. 63)
36
Az illesztőprogram telepítése
Telepítés WSD-port használatával
Ez a szakasz a hálózaton lévő eszközök Windows rendszerből, WSD-porttal (Web Services on Devices) történő
keresését és az illesztőprogram telepítését ismerteti.
FONTOS
● Ha több illesztőprogramot szeretne telepíteni, osszon meg egy szabványos TCP/IP-portot. WSD-port
használatával nem lehet több illesztőprogramot telepíteni a számítógépre.
Előfeltételek
● Rendszerkövetelmények(P. 14)
● Lapleíró nyelv kiválasztása (Plug & Play) funkció beállítása az eszközön
A használt illesztőprogramnak megfelelően állítsa be a [PDL választás (Plug and Play)] értékét az eszközön. A
beállítási módszer részleteiért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
● Telepítés port vagy IP-cím megadásával(P. 25)
Állítson be egy ideiglenes portot ([LPT1] stb.), és telepítse az illesztőprogramot.
Eljárások
1
2
Jelenítse meg az [Eszközök és nyomtatók] ablakot → kattintson az [Eszköz telepítése]
elemre.
Jelölje ki a céleszközt → kattintson a [Tovább] gombra.
A telepítés során vagy az [Alapszintű konfiguráció] vagy az [Alapszintű konfiguráció (kompatibilis)] konfigurációs
profil kerül beállításra.
Állítsa be az eszközinformációkat a telepítés befejezése után. Az eszköz funkcióinak engedélyezéséhez váltson
az Ön által használt eszköznek megfelelő konfigurációs profilra, és állítsa be az eszköz funkcióira és beállításaira
vonatkozó információkat.
Az eszközinformációk beállításának részleteit a Súgóban találja.
MEGJEGYZÉS
● Ha a telepítést WSD-port használatával végzi, lehetséges, a csatlakoztatott eszköztől függően lehetséges,
hogy az eszközinformációk lekérése funkció nem használható.
● A telepítés befejezése után feleslegessé válik a telepítés végén hozzáadott nyomtató ikon, amely az
ideiglenes portot adja meg. Az ikon törléséhez kattintson rá a jobb gombbal → kattintson az [Eszköz
eltávolítása] vagy az [Eltávolítás] parancsra.
Kapcsolódó témakörök
A Súgó használata(P. 63)
A rendszer nem ismeri fel a WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt(P. 66)
37
Az illesztőprogram telepítése
Parancsikon létrehozása az online kézikönyvköz
Ez a szakasz azt ismerteti, hogyan telepítheti a Canon-termékek online kézikönyveinek webhelyére mutató
parancsikont.
1
Helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot a számítógépbe.
2
Kattintson az [Installation] lehetőségre.
Ha a CD-ROM menü nem jelenik meg, kattintson az azt követő „Részletek megnyitása” elemre.
A telepítés elindításához kövesse az alábbi lépéseket.
- Ha egy megjelenő üzenet CD-ROM behelyezésére szólítja fel, vagy ha megjelenik a Windows Intéző: indítsa
el az [MInst.exe] fájlt.
- Ha semmi nem jelenik meg: kattintson duplán a CD-ROM ikonra.
- Ha a fenti [MInst.exe] nem létezik: indítsa el a CD-ROM illesztőprogramokat tartalmazó mappájában lévő
[Setup.exe] fájlt.
3
4
5
6
Jelölje be csak a [Manuals] jelölőnégyzetet az [Installation] képernyőn → kattintson az
[Install] gombra.
Válasszon nyelvet → kattintson a [Tovább] gombra.
Olvassa el: CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS → kattintson az [Igen]
lehetőségre.
Ellenőrizze a telepítési célt → kattintson a [Telepítés] gombra.
Ha módosítani szeretné a telepítés célját, kattintson a [Tallózás] gombra.
Elkezdődik a telepítési művelet.
7
Kattintson a [Quit] lehetőségre.
8
Kattintson a [Next] → majd az [Exit] gombra.
A parancsikon létrejön az asztalon.
38
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Beállítások módosítása a
felhasználási környezetnek
megfelelően
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően ................................. 40
Megosztott nyomtató használata ...................................................................................................................... 41
Telepítés nyomtatókiszolgálóként .................................................................................................................. 42
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz ................................................................................................. 44
A port módosítása ............................................................................................................................................... 46
A PPD-fájl telepítése (PS3) ................................................................................................................................... 50
39
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek
megfelelően
Ez a rész a megosztott nyomtatók beállításait, a portok közötti váltást és a PPD-fájlok telepítési folyamatát
ismerteti.
Megosztott nyomtató használata(P. 41)
A port módosítása(P. 46)
A PPD-fájl telepítése (PS3)(P. 50)
40
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Megosztott nyomtató használata
Ez a rész az eszközök azonos hálózaton lévő számítógépek közötti megosztásának beállítási eljárását ismerteti.
Telepítés nyomtatókiszolgálóként(P. 42)
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz(P. 44)
41
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Telepítés nyomtatókiszolgálóként
Ez a rész a megosztási beállítások konfigurálását és az illesztőprogram telepítését ismerteti abban az esetben,
ha egy, az eszközhöz csatlakoztatott számítógépet szeretne nyomtatókiszolgálóként használni.
Előfeltételek
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● Jelenítse meg az [Asztal] képernyőt (Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2 használatakor).
Eljárások
1
2
3
4
Indítsa el a telepítőt → folytassa a folyamatot a képernyőn megjelenő utasításoknak
megfelelően.
Ha megjelenik a [Kiválasztási folyamat] képernyő, válassza az [Új nyomtatók
hozzáadása] és a [Canon Driver Information Assist Service] lehetőséget → kattintson a
[Tovább] gombra.
Válassza ki a telepítendő eszközt a [Nyomtatólista] listából → kattintson a [Tovább]
gombra.
Válassza a [Használat megosztott nyomtatóként] elemet → szükség esetén módosítsa
a [Megosztott név] beállítást → kattintson a [Tovább] gombra.
Ha egy olyan ügyfélszámítógép csatlakozik a megosztott nyomtatóhoz, amelynek más az operációs rendszere,
mint a nyomtatókiszolgálóé, kattintson a [Hozzáadandó illesztőprogramok] gombra, és válasszon ki egy
másodlagos illesztőprogramot a másodlagos illesztőprogram automatikus letöltéséhez.
42
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
5
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat → kattintson a [Kilépés] elemre.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével(P. 20)
Telepítés port vagy IP-cím megadásával(P. 25)
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz(P. 44)
43
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz
Ez a rész az ügyfélszámítógépekről (a továbbiakban „ügyfelekről”) való nyomtatás engedélyezésének lépéseit
mutatja be az ugyanazon hálózaton található nyomtatókiszolgáló használatával.
Olyan környezetekben, amelyekben a Windows Update használható, a nyomtatókiszolgáló kiválasztásakor a
legfrissebb illesztőprogram telepítéséhez nem szükséges a telepítő használata.
Előfeltételek
● Konfigurálja a nyomtatókiszolgáló illesztőprogramjának megosztási beállításait.
Ha a nyomtatókiszolgáló és az ügyfelek operációs rendszerei különböznek, akkor a nyomtatókiszolgálóra az
ügyfelek által támogatott illesztőprogramokat is telepítse.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
MEGJEGYZÉS
● Ha egy ügyfél beállításait egy munkacsoport-környezetben konfigurálja, az ügyfélre való bejelentkezéshez
használt felhasználónévnek és jelszónak meg kell egyeznie a kiszolgálón regisztrált felhasználónévvel és
jelszóval.
Eljárások
1
2
Jelenítse meg a [Hálózat] ablakot a Windows Intézőben.
Kattintson duplán a számítógépre (nyomtatókiszolgáló), amelyen beállította a
nyomtató megosztását.
3
Kattintson duplán az eszköz ikonjára a telepítéshez.
4
Kattintson az [Igen] elemre a megjelenő üzenetben.
5
Konfigurálja a beállításokat a varázsló utasításainak megfelelően.
6
Indítsa újra a számítógépet a telepítés befejezését követően.
MEGJEGYZÉS
● Előfordulhat, hogy a kiszolgáló illesztőprogram-beállításait az ügyfélen nem alkalmazza a rendszer. Ebben az
esetben lehet, hogy az ügyfél illesztőprogram-verziója korábbi, mint a nyomtatókiszolgálóé. Mindig frissítse
az ügyfél illesztőprogramjait a nyomtatókiszolgáló frissítésekor a legújabb verzióra.
44
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Kapcsolódó témakörök
Telepítés nyomtatókiszolgálóként(P. 42)
Az illesztőprogram frissítése(P. 53)
45
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
A port módosítása
Ez a rész a hálózathoz csatlakozott eszközök által használt port módosításának módját ismerteti.
Ha az illesztőprogram telepítése során ideiglenesen beállított egy portot az eszközhöz, módosítsa azt a
megfelelő portra az alábbi eljárás szerint.
Ez a rész a Raw- vagy LPR-portok létrehozásának módját ismerteti szabványos „TCP/IP”-port használatával.
Előfeltételek
● Illesztőprogram telepítése
● Erősítse meg az eszköz nevét vagy IP-címét (szabványos TCP/IP-port hozzáadása esetén).
Szabványos TCP/IP-port hozzáadásához meg kell adnia az eszköz nevét vagy IP-címét. Az eszköz nevének azt
a nevet adja meg, amelyen az eszköz a hálózaton ismert. Ha nem tudja az eszköz nevét vagy IP-címét,
kérdezze meg a hálózati rendszergazdát.
● A megfelelő protokoll meghatározása
Raw: Egy, a Windows rendszerrel használható protokoll, amely az LPR-nél gyorsabb adatátvitelt biztosít.
LPR: A leggyakrabban használt TCP/IP protokoll.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
Eljárások
1
2
3
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → válassza ki a
[Nyomtató tulajdonságai] elemet.
Jelenítse meg a [Portok] lapot → állítsa be a portot.
46
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
Meglévő port használata esetén:
Válasszon ki egy portot a [Port] listából.
Szabványos TCP/IP-port hozzáadásakor:
(1) Kattintson a [Port hozzáadása] lehetőségre → válassza a [Standard TCP/IP Port] lehetőséget a [Szabad
porttípusok] területen → kattintson az [Új port] gombra.
(2) Adja meg az eszköz nevét vagy IP-címét a varázsló utasításainak megfelelően.
A [Port neve] mezőt a rendszer automatikusan kitölti. Szükség esetén módosítsa a port nevét.
Amikor megjelenik a [További portinformációra van szükség] képernyő, kattintson az azt követő „Részletek
megnyitása” lehetőségre, és végezze el a megfelelő műveleteket.
Hajtsa végre a következők egyikét.
- Térjen vissza az előző képernyőre a varázslóban → adja meg újból a [Nyomtató neve vagy TCP/IP-címe]
információit → kattintson a [Tovább] gombra.
- Válassza ki az [Eszköz típusa] > [Szabványos] > [Canon Network Printing Device with P9100] elemet →
kattintson a [Tovább] gombra.
A használt eszköztől függően az [Eszköz típusa] > [Szabványos] beállításokban kiválasztott név eltérhet a
[Canon Network Printing Device with P9100] beállításaiban megadott névtől.
(3) Kattintson a [Befejezés] lehetőségre → kattintson a [Bezárás] elemre a [Nyomtatóportok]
párbeszédpanelen.
4
Ha konfigurálni szeretné a szabványos TCP/IP-portot, kattintson a [Port beállítása]
lehetőségre.
47
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
5
Konfigurálja a portot.
Raw használata esetén:
A [Protokoll] beállításnál válassza a [Raw] lehetőséget → kattintson az [OK] gombra.
LPR használata esetén:
(1) Válassza az [LPR] lehetőséget a [Protokoll] menüpontban → adja meg az alábbi nyomtatási sorok
valamelyikét az [LPR protokoll beállításai] > [Várólista neve] beállításnál.
LP: Az eszköz nyomtatási sorra vonatkozó beállításának megfelelően nyomtat. Ez az általánosan használt
beállítás.
SPOOL: Mindig a merevlemezen történő sorba állítás után nyomtat, függetlenül az eszköz beállításaitól.
DIRECT: Mindig a merevlemezen történő sorba állítás nélkül nyomtat, függetlenül az eszköz beállításaitól.
(2) Kattintson az [OK] gombra.
48
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
6
Kattintson a [Bezárás] lehetőségre.
49
Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően
A PPD-fájl telepítése (PS3)
Ez a rész a PS3 illesztőszoftver által használt PPD-fájl (Printer Description Language – Nyomtatóleíró nyelv)
telepítési eljárását ismerteti.
Ha ezen eljárás szerint nyomtat a PS3 illesztőprogram használatával a PageMaker, QuarkXPress és hasonló
alkalmazásokból, akkor használhatja a nyomtató saját funkcióit. A PPD-fájl telepítéséhez a megadott helyre kell
másolnia azt.
1
Kattintson duplán a [gpps3.cab] nevű fájlra a CD-ROM mappában.
PS3\32BIT\Driver
PS3\x64\Driver
2
Másolja a PPD-fájlt [cns3gp.ppd] a használni kívánt alkalmazás megfelelő mappájába.
A PPD-fájl másolatának célhelyéért tekintse meg az adott alkalmazás kézikönyvét.
50
Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása
Az illesztőprogram frissítése/
eltávolítása
Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása ......................................................................................... 52
Az illesztőprogram frissítése .............................................................................................................................. 53
Az illesztőprogram eltávolítása .......................................................................................................................... 55
Az online kézikönyvre mutató parancsikon eltávolítása .................................................................................. 57
51
Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása
Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása
Ez a rész az illesztőprogramok frissítésének és eltávolításának módszereit tartalmazza.
Az online kézikönyvre mutató parancsikon eltávolításának eljárását is ismerteti.
Az illesztőprogram frissítése(P. 53)
Az illesztőprogram eltávolítása(P. 55)
Az online kézikönyvre mutató parancsikon eltávolítása(P. 57)
52
Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása
Az illesztőprogram frissítése
A telepített illesztőprogramokat újabb verzióra is frissítheti.
Ajánlott az új funkciók és/vagy operációs rendszerek használatához megfelelő legfrissebb illesztőprogramok
letöltése és azok frissítése.
Egy új eszközhöz való illesztőprogram telepítésével egy időben a már telepített illesztőprogramokat is frissítheti,
ez a rész azonban csak a telepített illesztőprogramok frissítésének módját ismerteti.
Előfeltételek
● A telepítő beszerzése
A frissítő telepítőt a Canon webhelyéről (https://global.canon/) töltheti le.
● Csatlakoztassa az eszközt USB-kábellel, és kapcsolja be (ha USB-kapcsolaton keresztül frissít egy telepített
illesztőprogramot).
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● [Asztal] képernyő megjelenítése (Windows 8.1/Server 2012 R2 esetén)
Eljárások
1
2
3
Indítsa el a telepítőt → folytassa a folyamatot a képernyőn megjelenő utasításoknak
megfelelően.
A [Nyomtató telepítése] beállításnál válassza a [Egyéni] lehetőséget → kattintson az
[Tovább] gombra.
Válassza ki a [Meglévő nyomtatóillesztő programok frissítése] elemet → kattintson a
[Tovább] lehetőségre.
53
Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása
4
Válassza ki a [Nyomtatólista az illesztőprogram telepítéséhez] elemet → kattintson az
[Indítás] gombra.
Ha vannak olyan eszközök, amelyeknek nem szeretné frissíteni az illesztőprogramjait, kattintson a [Válassza ki
a frissítendő nyomtatókat] elemre → törölje az eszközök kijelölését itt: [Nyomtatólista] → kattintson az [OK]
elemre.
5
Kattintson a [Kilépés] lehetőségre.
Indítsa újra a számítógépet, amikor megjelenik az erre felkérő üzenet.
Ha az illesztőprogramot frissíti a nyomtatókiszolgálón, akkor az ügyfeleken is frissítse az illesztőprogramokat a
számítógépek megosztott nyomtatóügyfélként történő beállításának lépései alapján.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével(P. 20)
Telepítés port vagy IP-cím megadásával(P. 25)
Telepítés USB-kapcsolat használatával(P. 31)
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz(P. 44)
54
Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása
Az illesztőprogram eltávolítása
Ez a rész a nem szükséges illesztőprogramok eltávolításának lépéseit ismerteti. Az eltávolítás kétféleképpen
hajtható végre: az eltávolító elindításával a Windows rendszerből, illetve a mellékelt CD-ROM vagy a letöltött
illesztőprogram mappájában található eltávolítóprogram használatával.
Előfeltételek
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● Jelenítse meg az [Asztal] képernyőt (Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2 használatakor).
Eljárások
1
Indítsa el az illesztőprogram eltávolítóját.
● Windows-funkciók használata esetén
Windows 10/Server 2016/Server 2019 rendszeren
(1) Jelenítse meg a [Gépház] > [Alkalmazások] vagy [Rendszer] > [Alkalmazások és szolgáltatások] lapot.
(2) Válassza ki az eltávolítani kívánt illesztőprogramot → kattintson az [Eltávolítás] elemre.
A fentiektől eltérő operációs rendszerekben
(1) Jelenítse meg a [Vezérlőpult] > [Programok] > [Program eltávolítása] lapot.
(2) Válassza ki az eltávolítani kívánt illesztőprogramot → kattintson az [Eltávolítás/módosítás] elemre.
● Az illesztőprogramhoz mellékelt eltávolítási fájl használata esetén
Kattintson duplán a következő fájlok egyikére.
Telepített illesztőprogram mappájában lévő fájl használata esetén
Használja a következő mappában lévő illesztőprogramhoz tartozó [UNINSTAL.exe] fájlt.
<telepítési mappa>\Canon\PrnUninstall
A mellékelt CD-ROM-on vagy a letöltött illesztőprogram mappájában lévő fájl használata esetén
Használja a beszerzett illesztőprogram mappájában lévő következő fájlt.
misc\UNINSTAL.exe
2
Válassza ki az eltávolítandó eszköz nevét → kattintson a [Törlés] elemre.
[Tisztítás]: Kattintson erre, ha a listán megjelenített összes illesztőprogramhoz tartozó összes fájlt és
beállításjegyzék-információt törölni kívánja, nem csak a kiválasztott illesztőprogramhoz tartozókat. Kattintson
a [Törlés] gombra az illesztőprogram normál módon való eltávolításához.
55
Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása
3
A nyomtató törlésének megerősítését kérő képernyőn kattintson az [Igen]
lehetőségre.
Megjelenhet egy megerősítő üzenet, amely rákérdez, hogy törli-e az illesztőprogram-csomagot is.
4
A [Nyomtató törlése] képernyőn kattintson a [Kilépés] lehetőségre.
56
Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása
Az online kézikönyvre mutató parancsikon eltávolítása
Ez a szakasz azt ismerteti, hogyan távolíthatja el a Canon-termékek online kézikönyveinek webhelyére mutató
parancsikont, amelyet a mellékelt CD-ROM birtokában lehet létrehozni.
1
Helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot a számítógépbe.
2
Kattintson a [Start Software Programs] lehetőségre.
Ha a CD-ROM menü nem jelenik meg, kattintson az azt követő „Részletek megnyitása” elemre.
A telepítés elindításához kövesse az alábbi lépéseket.
- Ha egy megjelenő üzenet CD-ROM behelyezésére szólítja fel, vagy ha megjelenik a Windows Intéző: indítsa
el az [MInst.exe] fájlt.
- Ha semmi nem jelenik meg: kattintson duplán a CD-ROM ikonra.
- Ha a fenti [MInst.exe] nem létezik: indítsa el a CD-ROM illesztőprogramokat tartalmazó mappájában lévő
[Setup.exe] fájlt.
3
4
Kattintson a [Start] gombra a [Manual Uninstaller] képernyő [Start Software Programs]
területén.
Kattintson a [Next] lehetőségre.
Elkezdődik az eltávolítási művelet.
5
Kattintson a [Quit] lehetőségre.
6
A [Start Software Programs] képernyőn kattintson a [Back] lehetőségre.
7
Kattintson az [Exit] lehetőségre a telepítési képernyőn.
57
Nyomtatás
Nyomtatás
Nyomtatás ........................................................................................................................................................... 59
Nyomtatás számítógépről .................................................................................................................................. 60
A Súgó használata ............................................................................................................................................... 63
58
Nyomtatás
Nyomtatás
Ez a rész az alapvető nyomtatási feladatok eljárásait ismerteti. Az illesztőprogram használatával kapcsolatos
további információkat a súgóban találja.
Nyomtatás számítógépről(P. 60)
A Súgó használata(P. 63)
59
Nyomtatás
Nyomtatás számítógépről
Ez a szakasz ismerteti a nyomtatóillesztő-program beállításainak konfigurálásával történő nyomtatás alapvető
eljárását.
MEGJEGYZÉS
● Ha egy WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt használ, engedélyezze a [WSD használata] beállítást az
eszközön.
1
2
Válassza a [Nyomtatás] elemet az alkalmazásmenüből.
A nyomtatási képernyőn válassza ki a használt eszközt → kattintson a [Beállítások], a
[Nyomtató tulajdonságai] vagy a [Tulajdonságok] elemre.
60
Nyomtatás
3
Az illesztőprogram nyomtatási beállításainak képernyőjén válassza ki a kívánt
elemeket.
Ha szükséges, váltson a lapok között, és konfigurálja a megfelelő beállításokat.
61
Nyomtatás
MEGJEGYZÉS
● Ha a használni kívánt funkció nem jelenik meg a nyomtatási beállítások képernyőjén, konfigurálja a
nyomtatási beállításokat az eszköz funkcióinak engedélyezése után, például az eszköz információinak
lekérése révén stb.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
5
A nyomtatási képernyőn kattintson a [Nyomtatás] vagy az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
Az illesztőprogram ismertetése(P. 9)
A Súgó használata(P. 63)
62
Nyomtatás
A Súgó használata
Az illesztőprogram és különböző funkciói használatának részleteit a Súgóban találja.
Kattintson a [Súgó] gombra az eszköz Nyomtatási beállítások képernyőjén.
63
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ...................................................................................................................................................... 65
A rendszer nem ismeri fel a WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt ................................................... 66
64
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ez a rész a gyakori problémák megoldásait ismerteti.
A rendszer nem ismeri fel a WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt(P. 66)
65
Hibaelhárítás
A rendszer nem ismeri fel a WSD-porton keresztül
csatlakoztatott eszközt
A jelenségnek számos oka lehet. Szükség szerint módosítsa a beállításokat az egyes okokhoz tartozó
„Megoldás” szerint.
Ok 1.
Az eszköz beállításai nem megfelelőek.
Megoldás
Ellenőrizze, hogy az eszköz a következő beállításokkal rendelkezik-e. Ha nem lettek megadva, módosítsa a
beállításokat, vagy telepítse a megfelelő illesztőprogramot.
● A [WSD használata] és a [Multicast Discovery beállítás] beállításai is engedélyezve vannak.
● A [PDL választás (Plug and Play)] és az illesztőprogram lapleíró nyelve megegyezik.
Az eszközhöz tartozó lapleíró nyelv (plug and play) funkció beállítási módszerének részleteiért tekintse meg
az eszköz kézikönyvét.
Ok 2.
Az operációs rendszer hálózati beállításai nem megfelelőek.
Megoldás
Ellenőrizze, hogy az operációs rendszer rendelkezik-e a szükséges hálózati beállításokkal. Ha nem, módosítsa a
beállításokat.
Windows 10/Server 2019 rendszeren
Jelenítse meg a [Gépház] > [Hálózat és internet] ablakot → kattintson a [Kapcsolat tulajdonságainak
módosítása] pontra a [Állapot] elemből → válassza a [Magán] pontot a [Hálózati profil] elemből.
Windows Server 2016 rendszeren
Jelenítse meg a [Gépház] lehetőséget > [Hálózat és internet] → kattintson az aktuális hálózat csatlakozási
módszerében megjelenő ikonra → engedélyezze a [Gép észlelhetővé tétele] beállítást.
Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2 rendszeren
Jelenítse meg a gombok sávját az [Asztal] képernyőn → [Beállítások] > [Gépház] > [Hálózat] → kattintson az
aktuális hálózat csatlakozási módszerében megjelenő ikonra → engedélyezze az [Eszközök és tartalom
keresése] beállítást.
Windows 7/Server 2008 R2 rendszeren
Jelenítse meg a [Vezérlőpult] > [Hálózat és internet] > [Hálózati és megosztási központ] ablakot → kattintson a
[Speciális megosztási beállítások módosítása] elemre → válassza a [Nyilvános] > [Hálózatfelderítés
bekapcsolása] elemet.
Windows Server 2008 rendszeren
Jelenítse meg a következőt: [Vezérlőpult] > [Hálózat és internet] > [Hálózati és megosztási központ] →
kattintson a [Hálózat felderítése] elemtől jobbra található gombra a [Megosztás és felderítés] területen →
válassza a [Hálózatfelderítés bekapcsolása] lehetőséget.
Ok 3.
Az eszköz nem jelenik meg a felderítési eredmények között, mert a felderített eszköznek megfelelő
illesztőprogram már telepítve van.
66
Hibaelhárítás
Megoldás
Ha az eszközök felderítésével szeretne telepíteni egy illesztőprogramot, először távolítsa el az
illesztőprogramot, majd derítse fel újra.
Kapcsolódó témakörök
Telepítés WSD-port használatával(P. 37)
Az illesztőprogram eltávolítása(P. 55)
67
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
68
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
69
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising