Canon | i-SENSYS MF628Cw | User manual | Canon i-SENSYS MF628Cw User manual

Canon i-SENSYS MF628Cw User manual
Windows
Generic fax-illesztőprogram
Felhasználói kézikönyv
USRMA-3122-00 2018-07 hu
Copyright CANON INC. 2018
Tartalom
Bevezetés .............................................................................................................................................................
2
............................................................................................................................................. 3
A kézikönyv használata
A kézikönyvben használt jelölések
A felelősség korlátozása
........................................................................................................................... 4
............................................................................................................................................ 5
Copyright
.................................................................................................................................................................. 6
Védjegyek
................................................................................................................................................................. 7
Az illesztőprogram ismertetése ........................................................................................................
9
Használat előtt ..............................................................................................................................................
12
Faxküldés ...........................................................................................................................................................
14
...................................................................................................................................... 15
Fax küldése számítógépről
Tudnivalók a faxküldéskor használható kommunikációs módszerekről
Fedőlap csatolása
..................................................................... 19
.................................................................................................................................................... 20
Bizalmas küldés beállítása
Küldési naplók kezelése
....................................................................................................................................... 24
........................................................................................................................................... 26
Az alapértelmezett beállítások módosítása
.............................................................................................................. 28
A Címjegyzék szerkesztése .................................................................................................................. 30
Személy címének hozzáadása a Címjegyzékhez
........................................................................................................ 31
Csoport hozzáadása a Címjegyzékhez
...................................................................................................................... 32
Címjegyzék importálása/exportálása
....................................................................................................................... 33
Kedvenc beállítások szerkesztése ................................................................................................. 36
Kedvenc beállítások regisztrálása
............................................................................................................................ 37
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése
.................................................................................................................. 38
Koordinálás az eszközfunkciókkal ................................................................................................
Eszközadatok beállítása
41
.......................................................................................................................................... 42
A hitelesítési funkció beállítása
A felhasználónév beállítása
............................................................................................................................... 44
..................................................................................................................................... 46
Beállításlista .................................................................................................................................................... 48
Egyes lapok általános beállításai
[A célhely kiválasztása] lap
[Célhely megadása] lap
[Különleges] lap
............................................................................................................................. 49
...................................................................................................................................... 50
............................................................................................................................................ 56
...................................................................................................................................................... 59
[Elküldött fax adatai és képe] lap
[Eszközbeállítások] lap
............................................................................................................................. 61
............................................................................................................................................ 62
I
[Fedőlap megosztása] lap
........................................................................................................................................ 65
Hibaelhárítás ..................................................................................................................................................
Az eszközinformációk lekérése funkció/hitelesítési funkció nem használható
A Címjegyzék nem tekinthető meg, vagy nem szerkeszthető
II
67
........................................................... 68
.................................................................................... 70
Bevezetés
Bevezetés
Bevezetés ................................................................................................................................................................ 2
A kézikönyv használata ......................................................................................................................................... 3
A kézikönyvben használt jelölések .................................................................................................................... 4
A felelősség korlátozása ....................................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Védjegyek ............................................................................................................................................................... 7
1
Bevezetés
Bevezetés
A kézikönyv használata(P. 3)
A felelősség korlátozása(P. 5)
Copyright(P. 6)
Védjegyek(P. 7)
2
Bevezetés
A kézikönyv használata
Ez a rész a kézikönyv használatához szükséges információkat ismerteti.
A kézikönyvben használt jelölések(P. 4)
3
Bevezetés
A kézikönyvben használt jelölések
Ez a rész a kézikönyvben használt szimbólumokat és beállításokat ismerteti.
A kézikönyvben használt szimbólumok
Ebben a kézikönyvben az elemek és az illesztőprogram használatakor követendő műveletek ismertetésében a
szimbólumok a következőket jelölik.
FONTOS
● Ez a jelzés a működésre vonatkozó követelményekre és korlátozásokra hívja fel a figyelmet. Figyelmesen
olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket a termék megfelelő használata, valamint a termék károsodásának
elkerülése érdekében.
MEGJEGYZÉS
● Ez a jelzés a műveletekre vonatkozó kiegészítő magyarázatokra hívja fel a figyelmet. Mindig olvassa el ezeket
a megjegyzéseket is.
A beállításokkal kapcsolatos információk
Ebben a kézikönyvben a számítógép képernyőjén megjelenő beállítások nevei a következő példáknak megfelelő
módon láthatók.
Példa:
[Küldés]
[OK]
4
Bevezetés
A felelősség korlátozása
A jelen dokumentumban lévő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A CANON INC. SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY FELTÉTELEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL EZEN ANYAGOKKAL
KAPCSOLATBAN, KIVÉVE AZ ITT MEGHATÁROZOTTAK SZERINT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGGEL, A FORGALOMKÉPESSÉGGEL, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGGAL VAGY A
JOGSÉRTÉS ELKERÜLÉSÉVEL KAPCSOLATOS GARANCIÁKAT. A CANON INC. NEM FELELŐS AZ EZEN ANYAGOK
HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖZVETLEN, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELMERÜLŐ KÁROKÉRT,
VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÖLTSÉGEKÉRT.
5
Bevezetés
Copyright
Copyright CANON INC. 2018
A Canon Inc. előzetes írott engedélye nélkül tilos a kiadvány bármely részét sokszorosítani, továbbítani, átírni,
adattároló rendszerekben tárolni, illetve bármilyen nyelvre vagy számítógépes nyelvre lefordítani bármilyen
formában vagy bármilyen módon, beleértve az elektronikus, mechanikus, mágneses, optikai, kémiai, kézi vagy
egyéb továbbítást.
6
Bevezetés
Védjegyek
A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
A macOS az Apple Inc. védjegye.
A dokumentumban szereplő egyéb termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.
7
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram ismertetése ................................................................................................................. 9
8
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram ismertetése
Az illesztőprogram egy Windows rendszerhez készült fax-illesztőprogram, amely támogatja az irodai
használathoz készült Canon multifunkciós eszközöket.
Jellemzők
Számítógéppel létrehozott dokumentumok vagy képek kinyomtatása nélkül küldhet faxokat.
● Csökkenti a munkaidőt és a nyomtatási költségeket
● Tiszta, éles képeket és finom szövegeket küldhet
Fő jellemzők
Fedőlap csatolása
Fedőlapot csatolhat a továbbítandó adatokhoz. Az illesztőprogram már tartalmaz sablonokat. A fedőlapon
felsorolt elemek személyre szabhatók. Több célhelyre való küldés esetén az egyes célhelyeknek megfelelően
módosíthatja a fedőlapon megjelenő adatokat.
Célhelykezelés a címjegyzék használatával
A rendszeresen használt célhelyek címjegyzékben való rögzítése megkönnyíti a célhelyek megadását. A
címjegyzéket többek között CSV formátumban is exportálhatja. Ezenkívül más alkalmazás által használt
címjegyzékeket is importálhat.
A továbbított adatok részletes beállítása
A papírméretet és a lap tájolását is megadhatja, amely elrendezi az oldal adatait az egyes lapokon.
Ezenkívül megadhatja a küldés idejét és e-mailes értesítést állíthat be annak eredményéről.
Megerősített biztonság
Az illesztőprogramban beállíthatja, hogy a rendszer megerősítést kérjen a megadott célhelyet illetően, így
elkerülhető, hogy a faxot rossz célhelyre küldje. Továbbá a bejelentkezési hitelesítés, valamint a faxadat- és
képtároló funkciók segítségével rögzítheti, hogy a faxot mikor, ki és hová küldte.
Ha az alcím funkció támogatott, akkor a célhelyen lévő memóriatárakba is küldhet faxot.
MEGJEGYZÉS
● Ha telepíti a Canon Driver Information Assist Service szolgáltatást, miközben helyileg csatlakozik vagy
nyomtatót oszt meg, akkor lekérheti az eszközinformációkat. A jelen útmutató a Canon Driver Information
9
Az illesztőprogram ismertetése
Assist Service szolgáltatás segítségével történő eszközinformáció-lekérésre eszközinformáció-lekérő
funkcióként hivatkozik.
10
Használat előtt
Használat előtt
Használat előtt .................................................................................................................................................. 12
11
Használat előtt
Használat előtt
● Az Ön által használt eszköz által támogatott funkciók engedélyezéséhez és faxok küldéséhez meg kell adnia
az eszközbeállításokat. Az eszköz beállításai az [Eszközbeállítások] lap > [Eszközadatok lekérése] területén
érhetők el, de ha nem tudja lekérni azokat, akkor az [Eszközbeállítások] lapon manuálisan is beállíthatók.
● Az eszköztől függően elképzelhető, hogy az illesztőprogramból fax útján küldött feladatok a PS
nyomtatókiszolgáló naplófájljaiban nem lesznek rögzítve. Emellett a NetWare használatával küldött feladatok
esetében előfordulhat, hogy a naplózott adatok nem megfelelően lesznek rögzítve.
● Ha olyan faxkártyát választ, amely nem kompatibilis a használt nyomtatómodellel, és a kiválasztott vonal nem
érvényes küldéshez használható vonal, akkor előfordulhat, hogy a faxot a rendszer egy másik vonalon
keresztül küldi el.
● Ha olyan funkciót állít be az illesztőprogramban, amelyet az Ön által használt eszköz nem támogat, akkor az
nemkívánatos továbbítást eredményezhet. Elképzelhető, hogy faxokat sem fog tudni küldeni.
Az erre vonatkozó példák alább láthatóak.
- Annak beállítása, hogy az illesztőprogram a küldő megadását, átviteli idő megadását, alcím funkciókat,
hitelesítési funkciókat vagy [Az egyszerre megadható célhelyek számának beállítása 2000-re] funkciót
használja attól függetlenül, hogy a használatban levő eszköz támogatja-e azokat.
- Olyan hitelesítési módok és IP-faxolási kommunikációs mód beállítása, amelyek a használatban levő
eszközzel nem kompatibilisek.
● A használható funkciók az alábbi feltételeknek megfelelően változhatnak.
- A használt eszköz és annak beállításai
- Az eszköz vezérlőszoftver-verziója
- Az opcionális egységek struktúrája
- Az illesztőprogram verziója
- A használt számítógépes környezet
● Ha Windows Áruházbeli alkalmazásból faxol, a beállítható funkciók száma korlátozott, mert nem jeleníthető
meg az illesztőprogram faxküldési beállítások képernyője.
● A kézikönyvben látható és leírt képernyőtartalmak és folyamatok stb. eltérhetnek a valóban megjelenőktől.
● Ez a kézikönyv Windows 10 rendszerre vonatkozó példákat tartalmaz.
12
Faxküldés
Faxküldés
Faxküldés .............................................................................................................................................................. 14
Fax küldése számítógépről ................................................................................................................................. 15
Tudnivalók a faxküldéskor használható kommunikációs módszerekről ......................................................... 19
Fedőlap csatolása ................................................................................................................................................ 20
Bizalmas küldés beállítása .................................................................................................................................. 24
Küldési naplók kezelése ...................................................................................................................................... 26
Az alapértelmezett beállítások módosítása ...................................................................................................... 28
13
Faxküldés
Faxküldés
Fax küldése számítógépről(P. 15)
Tudnivalók a faxküldéskor használható kommunikációs módszerekről(P. 19)
Fedőlap csatolása(P. 20)
Bizalmas küldés beállítása(P. 24)
Küldési naplók kezelése(P. 26)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 28)
14
Faxküldés
Fax küldése számítógépről
Ez a szakasz ismerteti az alkalmazásokban létrehozott dokumentumok számítógépről történő faxolásának
alapvető eljárását.
MEGJEGYZÉS
● Ha egy WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt használ, engedélyezze a [WSD használata] beállítást az
eszközön.
Előfeltételek
● Eszközadatok beállítása(P. 42)
Ha nem tudja lekérni az eszközinformációkat, akkor manuálisan kell beállítania az eszköz opcionális
egységeit.
Eljárások
1
2
Az alkalmazás menüjében válassza a [Nyomtatás] lehetőséget.
Válassza ki az eszközt → kattintson a [Beállítások], a [Nyomtató tulajdonságai] vagy a
[Tulajdonságok] elemre.
Ha nincs szüksége részletes faxküldési beállításokra, kattintson a [Nyomtatás] vagy az [OK] gombra, és lépjen
tovább az 5.(P. 17) lépésre.
15
Faxküldés
3
Állítsa be a kívánt elemeket az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén →
kattintson az [OK] gombra.
Ha szükséges, váltson a lapok között, és konfigurálja a további beállításokat.
[A célhely kiválasztása] lap > [Elküldött fax adatainak és képének tárolása], [Fedőlap] és [Részletes beállítások]
beállítása is megadható az 5.(P. 17) lépés során történő faxküldéskor.
16
Faxküldés
A fő funkciók beállítási eljárásainak részleteiért kattintson az alábbi „Részletek megnyitása” lehetőségre.
Több oldal elrendezése egyetlen papírlapon
A [Különleges] lap > [Oldalelrendezés] lehetőséget választva adja meg az elrendezendő oldalak számát.
A cél megerősítése
Kattintson a [Különleges] lap > [Biztonsági beállítás] elemére → engedélyezze a [Faxszám/URI megerősítése a
célhely beállításakor] lehetőséget a [Biztonsági beállítás] párbeszédpanelen.
A küldési idő megadása*
Kattintson [A célhely kiválasztása] lap > [Részletes beállítások] elemére → engedélyezze a [Küldési idő
beállítása] lehetőséget a [Részletes beállítások] párbeszédpanelen → kattintson az [OK] gombra.
A küldés eredményével kapcsolatos e-mailes értesítés küldése*
Kattintson [A célhely kiválasztása] lap > [Részletes beállítások] elemére → engedélyezze az [Értesítés feladat
elkészültéről] lehetőséget, majd állítsa be az értesítési feltételeket és az e-mail-címet a [Részletes beállítások]
párbeszédpanelen → kattintson az [OK] gombra.
* Ezen funkciók beállításához először engedélyezni kell őket az [Eszközbeállítások] lapon. A beállításukhoz
tekintse meg az eszközadatok beállításának eljárásait.
4
Kattintson a [Nyomtatás] vagy az [OK] gombra az alkalmazás nyomtatási képernyőjén.
5
Adjon meg egy célhelyet a megjelenő [Faxküldési beállítások] képernyőn.
Célhely a címjegyzékből történő megadása esetén
(1) Jelenítse meg [A célhely kiválasztása] lapot.
(2) Válassza ki a címjegyzéket: [Címjegyzéklista] → válasszon egy célhelyet → kattintson a következőre:
[Hozzáadás a célhelylistához].
A célhely közvetlenül történő megadása esetén
(1) Jelenítse meg a [Célhely megadása] lapot.
17
Faxküldés
(2) Válassza ki a használni kívánt kommunikációs módot a [Kommunikációs mód] listából.
(3) Válassza ki a [Faxszám/URI] elemet → adja meg a [Faxszám] vagy az [URI] értékét.
Ha szükséges, állítson be további elemeket is.
6
A [Faxküldési beállítások] képernyőn kattintson a [Küldés] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[A célhely kiválasztása] lap(P. 50)
[Célhely megadása] lap(P. 56)
[Különleges] lap(P. 59)
[Elküldött fax adatai és képe] lap(P. 61)
18
Faxküldés
Tudnivalók a faxküldéskor használható kommunikációs
módszerekről
A faxküldéskor használható kommunikációs módszereket az eszköz által támogatott faxkártya és a cél
faxbeállításai határozzák meg.
Az [Eszközbeállítások] lapon állítsa be a megfelelő kommunikációs beállításokat, mint a faxkártya,
kommunikációs mód stb. Ellenőrizze a cél faxbeállításait és állítsa be megfelelően a címet. A helytelenül
konfigurált kommunikációs beállítások nem megfelelő vagy hibás küldéshez vezethetnek.
A következő csatlakoztatási környezetek felelnek meg az ezen illesztőprogram esetében beállítható IP-faxolási
kommunikációs módoknak.
● Intranet
IP-faxolásra képes eszköz vagy SIP-kiszolgáló intraneten való használatakor
● VoIP-átjáró
G3 fax használatára képes eszközök VoIP-átjárón keresztül
Kapcsolódó témakörök
[Eszközbeállítások] lap(P. 62)
[A célhely kiválasztása] lap(P. 50)
[Célhely megadása] lap(P. 56)
Eszközadatok beállítása(P. 42)
19
Faxküldés
Fedőlap csatolása
A küldött adatok elejére fedőlapot csatolhat.
A fedőlapok a küldés forrásán és a célra vonatkozó információn kívül emblémát és/vagy aláírást is
tartalmazhatnak.
Megosztott nyomatási környezetben továbbá a nyomtatókiszolgálón regisztrált fedőlapsablonok megosztott
fedőlapként is használhatóak az ügyfélszámítógépeken.
Az alábbiakban látható egy példa fedőlapsablon elemeinek elrendezésére.
Példa fedőlap elemeinek elrendezésére(P. 22)
Fedőlap csatolása
1
Jelenítse meg [A célhely kiválasztása] vagy a [Célhely megadása] lapot.
Ezeket a faxküldési beállítások képernyőjéről jelenítheti meg.
Az alapértelmezett beállítások módosításakor [A célhely kiválasztása] lapot is megjelenítheti.
2
Kattintson a [Fedőlap] lehetőségre → válassza a [Különböző lap minden célhelyhez]
vagy az [Ugyanaz a lap minden célhelyhez] elemet a [Fedőlap] párbeszédpanel
[Fedőlapmelléklet] részében.
A [Különböző lap minden célhelyhez] kiválasztásakor a célhely információi a cél alapján vannak beállítva a
fedőlapon.
Az [Ugyanaz a lap minden célhelyhez] kiválasztásakor az összes tag célinformációi be lesznek állítva a
fedőlapon.
3
Válasszon egy sablont a [Stílus] részben.
Előre regisztrált megosztott fedőlapot is választhat. A megosztott fedőlapokat piros pont jelzi ( ).
A [Bejegyzés] elemre kattintáskor egy külön erre a célra létrehozott fedőlapot regisztrálhat sablonként.
4
Ellenőrizze az elemek állapotának beállítását a [Befoglalandó elemek] területen →
elemek módosításakor vagy a részletes beállítások konfigurálásakor kattintson a
[Beállítások] lehetőségre.
Ha nem kíván elemeket beállítani, folytassa a 6.(P. 21) lépéssel.
5
Állítsa be a szükséges elemeket az [Elembeállítások] párbeszédpanelen → kattintson
az [OK] gombra.
Az alábbi elrendezési példán megtekintheti a beállított elemeket és azok pozícióját, ahogyan megjelennek a
fedőlapon.
Példa fedőlap elemeinek elrendezésére(P. 22)
MEGJEGYZÉS
20
Faxküldés
● Ha alapértelmezett beállításként regisztrálja a fedőlapon található információkat, csökkentheti a faxküldés
beállításához szükséges időt.
6
Ha címkét kíván beállítani (például „Sürgős” vagy „Bizalmas”), válassza a
[Figyelemfelhívó megjegyzés beszúrása] lehetőséget → válasszon egy címkét a
[Figyelemfelhívó megjegyzés] részben.
A [Figyelemfelhívó megjegyzés] területen tetszőleges szöveget is megadhat.
7
8
Ha szükséges, írjon be megjegyzést a [Befoglalandó megjegyzés] területen →
kattintson az [Előnézet] lehetőségre az előnézet megtekintéséhez.
Kattintson az [OK] elemre a [Fedőlap] párbeszédpanelen.
Megosztott fedőlap regisztrálása
Előfeltételek
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
● A regisztrált fedőlap a fájlkiszolgálón van tárolva.
Eljárások
1
2
3
4
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → a megjelenő menüből
válassza a [Nyomtató tulajdonságai] elemet.
Jelenítse meg a [Fedőlap megosztása] lapot.
Kattintson a [Bejegyzés] lehetőségre → a [Megosztott fedőlap bejegyzése]
párbeszédpanelen válasszon egy fedőlapot (*.cse) → kattintson a [Megnyitás]
lehetőségre.
A regisztrált fedőlap neve a [Stílus] területen jelenik meg.
Miután kiválasztott egy fedőlapot a [Stílus] területen, az [Előnézet] lehetőségre kattintva megtekintheti a
fedőlap részleteit.
5
Kattintson az [OK] vagy az [Alkalmaz] gombra.
21
Faxküldés
Példa fedőlap elemeinek elrendezésére
Az alábbiakban látható [1. sablon] alapértelmezett sablon egy példa a beállított elemek elrendezésére.
A [Fedőlap] párbeszédpanelen beállított elemek
(1) [Figyelemfelhívó megjegyzés beszúrása]
(2) [Befoglalandó elemek] > [Elembeállítások] párbeszédpanel > [Részletek] lap
(3) [Befoglalandó elemek] > [Elembeállítások] párbeszédpanel > [Küldő] lap
(4) [Befoglalandó elemek] > [Elembeállítások] párbeszédpanel > [Célhely] lap
(5) [Befoglalandó megjegyzés]
Embléma- vagy aláírásfájl beállításakor az [Elembeállítások] párbeszédpanel > [Embléma] vagy [Aláírás] lapján a
[Fedőlap] párbeszédpanel > [Előnézet] elemére kattintva megtekintheti, hogyan jelenik meg az embléma vagy
aláírás.
Kapcsolódó témakörök
[Fedőlap] párbeszédpanel(P. 54)
[Elembeállítások] párbeszédpanel(P. 54)
22
Faxküldés
[Megosztott fedőlap bejegyzése] párbeszédpanel(P. 65)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 28)
23
Faxküldés
Bizalmas küldés beállítása
A faxadatokat a célhely memóriatárába is küldheti.
Ilyenkor az elküldött adatok kiadásához jelszó megadása szükséges, ezért ez ideális megoldás lehet bizalmas
dokumentumok küldésére.
A bizalmas küldési funkció engedélyezése
Előfeltételek
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
Eljárások
1
2
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → a megjelenő menüből
válassza a [Nyomtató tulajdonságai] elemet.
3
Jelenítse meg az [Eszközbeállítások] lapot.
4
Válassza ki a használni kívánt hitelesítési módot az [Alcím hitelesítése] listából.
Úgy konfigurálja ezt a beállítást, hogy megfeleljen az eszközön beállított hitelesítési módszernek.
5
6
Kattintson a [Részletes beállítások] lehetőségre → a [Részletes beállítások]
párbeszédpanelen válassza az [Alcím használata] lehetőséget → kattintson az [OK]
gombra.
Az [Eszközbeállítások] lapon kattintson az [OK] vagy az [Alkalmaz] elemre.
Bizalmas adatok beállítása a célnál
Bizalmas küldés végrehajtásához állítsa be a címben a cél faxeszközön regisztrált bizalmas információkat (alcím
és jelszó).
24
Faxküldés
Az alábbiakban egy példa eljárás látható bizalmas információk beállítására cím [A célhely kiválasztása] területről
való hozzáadásakor.
Előfeltételek
● A cél faxeszközön regisztrált bizalmas információk (alcím és jelszó)
Eljárások
1
Jelenítse meg az [A célhely kiválasztása] lapot.
Ezt a faxküldési beállítások képernyőjéről fax küldésekor vagy az alapértelmezett beállítások módosításakor
jelenítheti meg.
2
3
4
Kattintson a [Célhely hozzáadása] elemre a [Célhelylista] mellett.
A [Célhely hozzáadása] párbeszédpanelen adja meg [A célhely neve], a [Kommunikációs
mód] stb. beállítások értékét.
Válassza az [Alcím használata] lehetőséget → adja meg az [Alcím] és a [Jelszó] értékét
→ kattintson az [OK] gombra.
A cím [A célhely kiválasztása] lap > [Célhelylista] eleméhez lesz hozzáadva.
A fenti eljárás végrehajtása mellett a bizalmas információk az alábbi címek bármelyikének hozzáadásakor vagy
szerkesztésekor is beállíthatóak.
● Személy címe a Címjegyzékben
[G3 faxszám] megadásával történő küldés esetén legfeljebb két faxszámot lehet megadni. A [Speciális
funkció] segítségével bizalmas információkat adhat meg az egyes faxszámokhoz.
● Manuálisan begépelt cím a [Célhely megadása] lapon
Kapcsolódó témakörök
[Részletes beállítások] párbeszédpanel(P. 64)
[Célhely hozzáadása] párbeszédpanel(P. 50)
[Célhely megadása] lap(P. 56)
Tudnivalók a faxküldéskor használható kommunikációs módszerekről(P. 19)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 28)
25
Faxküldés
Küldési naplók kezelése
Küldési képként mentheti és kezelheti a küldési adatok képeit, a küldési időket, a célokat stb. tartalmazó
naplókat.
Ha több eszközhöz használja az illesztőprogramot, mindegyik eszköz naplóját megtekintheti. A több címre
elküldött naplók esetében mindegyik címhez megtekintheti a küldési képeket.
Küldési naplók mentése
1
Jelenítse meg az [A célhely kiválasztása] lapot.
Ezt a faxküldési beállítások képernyőjéről fax küldésekor vagy az alapértelmezett beállítások módosításakor
jelenítheti meg.
2
Válassza ki az [Elküldött fax adatainak és képének tárolása] elemet.
A következő eljárással beállíthatja a küldési naplók mentési helyét és a menthető naplók maximális számát.
Ha nem kívánja ezeket beállítani, kattintson az [OK] gombra.
3
Jelenítse meg az [Elküldött fax adatai és képe] lapot.
4
Kattintson a [Tárolási beállítások] lehetőségre.
5
6
A [Tárolási beállítások] párbeszédpanelen állítsa be a küldési naplók mentési helyét és
a menthető naplók maximális számát → kattintson az [OK] gombra.
Az [Elküldött fax adatai és képe] lapon kattintson az [OK] gombra.
MEGJEGYZÉS
● Az [Elküldött fax adatainak és képének tárolása] lehetőséget is kiválaszthatja a [Célhely megadása] lapon.
Küldési naplók megtekintése
1
Jelenítse meg az [Elküldött fax adatai és képe] lapot.
Ezt a faxküldési beállítások képernyőjéről fax küldésekor vagy az alapértelmezett beállítások módosításakor
jelenítheti meg.
2
Ha több eszközhöz használja az illesztőprogramot, válassza ki az eszközökhöz tartozó
illesztőprogram nevét az [Illesztőprogram a megjelenítéshez] területen.
26
Faxküldés
3
Válassza ki a megtekinteni kívánt küldési naplót az [Elküldött fax adatai és képe]
területen.
Ha nem jelenik meg a megtekinteni kívánt küldési napló, kattintson a [Frissítés] gombra a megjelenítés
frissítéséhez.
4
Az előnézetben megtekintheti a küldési napló részleteit.
A [Nagyítás] elemre kattintva tovább nagyíthatja a küldési naplót annak megtekintéséhez.
Ha a napló több oldalas, a [Vissza] és a [Tovább] gombokkal lépkedhet az oldalak között.
Ha több célra történt a küldés, a [Célhelylista] területen kiválaszthatja és ellenőrizheti a megtekinteni kívánt
napló célját.
Kapcsolódó témakörök
[A célhely kiválasztása] lap(P. 50)
[Tárolási beállítások] párbeszédpanel(P. 61)
[Célhely megadása] lap(P. 56)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 28)
27
Faxküldés
Az alapértelmezett beállítások módosítása
Az alapértelmezett beállításokat módosíthatja a kívánt faxküldési beállításokra. Ha az alapértelmezett értékeket
a gyakran használt beállításokra módosítja, csökkentheti a faxküldés beállításához szükséges időt.
1
2
3
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → a megjelenő menüből
válassza a [Nyomtatási beállítások] elemet.
Az illesztőprogram nyomtatási beállításainak képernyőjén válassza ki a kívánt
elemeket.
Ha szükséges, váltson a lapok között, és konfigurálja a megfelelő beállításokat.
4
Kattintson az [OK] vagy a [Alkalmaz] gombra.
28
A Címjegyzék szerkesztése
A Címjegyzék szerkesztése
A Címjegyzék szerkesztése ......................................................................................................................... 30
Személy címének hozzáadása a Címjegyzékhez ................................................................................................ 31
Csoport hozzáadása a Címjegyzékhez ................................................................................................................ 32
Címjegyzék importálása/exportálása ................................................................................................................ 33
29
A Címjegyzék szerkesztése
A Címjegyzék szerkesztése
Személy címének hozzáadása a Címjegyzékhez(P. 31)
Csoport hozzáadása a Címjegyzékhez(P. 32)
Címjegyzék importálása/exportálása(P. 33)
30
A Címjegyzék szerkesztése
Személy címének hozzáadása a Címjegyzékhez
A személyek címadatait regisztrálhatja a Címjegyzékben, és a kommunikációs módot is beállíthatja a cél
faxeszközének megfelelően.
1
Jelenítse meg az [A célhely kiválasztása] lapot.
Ezt a faxküldési beállítások képernyőjéről fax küldésekor vagy az alapértelmezett beállítások módosításakor
jelenítheti meg.
2
3
4
Válassza a [Canon Fax Driver Address Book] lehetőséget a [Címjegyzéklista] területen
→ kattintson a [Címjegyzék szerkesztése] gombra.
Kattintson a [Személy hozzáadása] elemre a [Címjegyzék szerkesztése]
párbeszédpanelen.
Adja meg a cél nevét, a cégnevet stb. a [Személy hozzáadása] párbeszédpanelen.
[Megjegyzések] hozzáfűzésére is lehetőség van.
5
G3 kommunikáció használata esetén válassza a [G3 faxszám] lapot, és adja meg a
faxszámot.
Ha szükséges, állítsa be az alcím funkciót a [Beállítások] területen.
6
IP-faxolási kommunikáció esetében válassza az [IP-faxszám] lapot, és állítsa be az
elemeket.
Ha szükséges, állítsa be az alcím funkciót vagy adja meg a [Leírás] elemet.
7
Kattintson az [OK] elemre a [Személy hozzáadása] párbeszédpanelen.
A cím hozzá lesz adva a [Címjegyzék] elemeihez a [Címjegyzék szerkesztése] párbeszédpanelen.
8
Kattintson az [OK] elemre a [Címjegyzék szerkesztése] párbeszédpanelen.
Kapcsolódó témakörök
[Címjegyzék szerkesztése] párbeszédpanel(P. 52)
[Személy hozzáadása] párbeszédpanel(P. 52)
Tudnivalók a faxküldéskor használható kommunikációs módszerekről(P. 19)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 28)
31
A Címjegyzék szerkesztése
Csoport hozzáadása a Címjegyzékhez
A Címjegyzékben regisztrált neveket csoportként is lehet regisztrálni. Ez hasznos funkció arra az esetre, ha
megegyező tartalmú adatokat kíván több célra elküldeni.
1
Jelenítse meg az [A célhely kiválasztása] lapot.
Ezt a faxküldési beállítások képernyőjéről fax küldésekor vagy az alapértelmezett beállítások módosításakor
jelenítheti meg.
2
3
4
5
Válassza a [Canon Fax Driver Address Book] lehetőséget a [Címjegyzéklista] területen
→ kattintson a [Címjegyzék szerkesztése] gombra.
Kattintson a [Csoport hozzáadása] elemre a [Címjegyzék szerkesztése]
párbeszédpanelen.
Állítsa be a csoport nevét a [Csoport hozzáadása] párbeszédpanelen.
A [Hozzáadandó célhelyek] listából válassza ki a csoportként regisztrálandó címeket →
kattintson a [Hozzáad] gombra.
A megjelenítendő kategóriák között a [Mutat] területen válthat.
A hozzáadott címek a [Részletek] > [Jelenlegi csoporttagok] területen jelennek meg.
Ha törölni kíván egy címet a csoportból, a [Jelenlegi csoporttagok] területen válassza ki törölni kívánt címet →
kattintson a [Törlés] lehetőségre.
6
Kattintson az [OK] elemre a [Csoport hozzáadása] párbeszédpanelen.
A csoportos cím a [Címjegyzék szerkesztése] párbeszédpanel [Címjegyzék] területén lesz megtalálható.
7
Kattintson az [OK] elemre a [Címjegyzék szerkesztése] párbeszédpanelen.
Kapcsolódó témakörök
[Címjegyzék szerkesztése] párbeszédpanel(P. 52)
[Csoport hozzáadása] párbeszédpanel(P. 52)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 28)
32
A Címjegyzék szerkesztése
Címjegyzék importálása/exportálása
Az illesztőprogram Címjegyzéke támogatja más alkalmazások címjegyzékéből származó tartalom importálását.
A Címjegyzék tartalma szintén exportálható más alkalmazásban való felhasználás céljából.
MEGJEGYZÉS
● A [Különleges] lap > [Biztonsági beállítás] elem kiválasztásával jelszavas védelmet állíthat be az exportált
címjegyzékekhez.
A Címjegyzék exportálása
1
Jelenítse meg az [A célhely kiválasztása] lapot.
Ezt a faxküldési beállítások képernyőjéről fax küldésekor vagy az alapértelmezett beállítások módosításakor
jelenítheti meg.
2
Válassza a [Canon Fax Driver Address Book] lehetőséget a [Címjegyzéklista] területen
→ kattintson a [Címjegyzék szerkesztése] gombra.
3
Kattintson az [Export] gombra a [Címjegyzék szerkesztése] párbeszédpanelen.
4
Adja meg a fájl nevét és mentési helyét → kattintson a [Mentés] vagy az [OK] gombra.
A mentett címjegyzékek választható fájlformátuma „*.csv” vagy „*.abk”.
5
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Címjegyzék importálása
1
Jelenítse meg az [A célhely kiválasztása] lapot.
Ezt a faxküldési beállítások képernyőjéről fax küldésekor vagy az alapértelmezett beállítások módosításakor
jelenítheti meg.
2
3
4
Válassza a [Canon Fax Driver Address Book] lehetőséget a [Címjegyzéklista] területen
→ kattintson a [Címjegyzék szerkesztése] gombra.
A [Címjegyzék szerkesztése] párbeszédpanelen kattintson az [Import] elemre →
válassza ki az importálni kívánt címjegyzékfájlt → kattintson a [Megnyitás] gombra.
Kattintson az [OK] lehetőségre.
33
A Címjegyzék szerkesztése
Kapcsolódó témakörök
[Címjegyzék szerkesztése] párbeszédpanel(P. 52)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 28)
[Különleges] lap(P. 59)
34
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások szerkesztése .......................................................................................................... 36
Kedvenc beállítások regisztrálása ...................................................................................................................... 37
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése ........................................................................................................... 38
35
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások regisztrálása(P. 37)
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése(P. 38)
36
Kedvenc beállítások szerkesztése
Kedvenc beállítások regisztrálása
A gyakran használt beállításokat profilként regisztrálhatja.
1
Jelenítse meg [A célhely kiválasztása] vagy a [Különleges] lapot → konfigurálja a
regisztrálni kívánt beállításokat.
Ezt a faxküldési beállítások képernyőjéről fax küldésekor vagy az alapértelmezett beállítások módosításakor
jelenítheti meg.
2
Kattintson a [Hozzáad] elemre a [Profil] mellett.
3
Állítsa be a [Név] és az [Ikon] értékét a [Profil hozzáadása] párbeszédpanelen.
Írjon megjegyzést a [Megjegyzés] helyre, ha szükséges.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
A rendszer hozzáadja az új profilt a [Profil] listához. A regisztrált faxküldési beállításokat egyszerűen a [Profil]
lista egyik elemének kiválasztásával alkalmazhatja.
Kapcsolódó témakörök
[Profil hozzáadása] párbeszédpanel(P. 49)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 28)
37
Kedvenc beállítások szerkesztése
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése
Szerkesztheti a [Profil] listát, valamint importálhat vagy exportálhat profilokat, hogy más számítógépeken is
használhassa azokat.
Fax küldésekor vagy az alapértelmezett beállítások módosításakor a profilok szerkesztésekor megjelenő [A
célhely kiválasztása] vagy [Különleges] lap jelenik meg a faxküldési beállítások képernyőjén.
A [Profil] lista szerkesztése
1
Jelenítse meg az [A célhely kiválasztása] vagy az [Különleges] lapot.
2
Kattintson a [Szerkesztés] elemre a [Profil] mellett.
3
A [Profil szerkesztése] párbeszédpanelen válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt a
[Profillista] listából → adja meg a következőket: [Név] és [Ikon].
Írjon megjegyzést a [Megjegyzés] helyre, ha szükséges.
Ha törölni kívánja a profilt, válassza ki a kívánt profilt a [Profillista] listából → kattintson a [Törlés] parancsra →
kattintson az [Igen] lehetőségre.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Profil exportálása
1
Jelenítse meg az [A célhely kiválasztása] vagy az [Különleges] lapot.
2
Kattintson a [Szerkesztés] elemre a [Profil] mellett.
3
A [Profil szerkesztése] párbeszédpanelen válassza ki az exportálni kívánt profilt a
[Profillista] listából → kattintson az [Export] lehetőségre.
4
Adja meg a fájl nevét és elérési útját → kattintson a [Mentés] vagy az [OK] gombra.
5
Kattintson az [OK] lehetőségre.
A rendszer a kiválasztott profilt „*.cfg” fájlként menti.
38
Kedvenc beállítások szerkesztése
Profil importálása
1
Jelenítse meg az [A célhely kiválasztása] vagy az [Különleges] lapot.
2
Kattintson a [Szerkesztés] elemre a [Profil] mellett.
3
A [Profil szerkesztése] párbeszédpanelen kattintson az [Import] elemre → válassza ki
az importálni kívánt fájlt → kattintson a [Megnyitás] gombra.
Az importált profil a [Profillista] területen jelenik meg.
4
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Kapcsolódó témakörök
[Profil szerkesztése] párbeszédpanel(P. 49)
Kedvenc beállítások regisztrálása(P. 37)
39
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Koordinálás az eszközfunkciókkal ......................................................................................................... 41
Eszközadatok beállítása ...................................................................................................................................... 42
A hitelesítési funkció beállítása ......................................................................................................................... 44
A felhasználónév beállítása ................................................................................................................................ 46
40
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Eszközadatok beállítása(P. 42)
A hitelesítési funkció beállítása(P. 44)
A felhasználónév beállítása(P. 46)
41
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Eszközadatok beállítása
Az alábbi esetekben az eszköz beállításait ezen eljárás alapján kell beállítani.
● A rendszer nem kérte le az eszközinformációkat a telepítés során.
● Az eszköz funkciói és beállításai nem megfelelően vannak beállítva az [Eszközbeállítások] lapon.
● Egy opcionális egység lett hozzáadva az eszközhöz.
● Az eszköz faxküldési beállításai módosultak.
Előfeltételek
● Beállítások az eszközön
- Ha az eszköz WSD-porton keresztül van csatlakoztatva, a [WSD tallózás használata] már bekapcsolt
állapotban van.
- Ha az eszköz egy hagyományos TCP/IP-port megadásával van csatlakoztatva, a [Nyomtatókezelési
információ gazdagéptől] már bekapcsolt állapotban van.
A részletekért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
Eljárások
1
2
3
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → a megjelenő menüből
válassza a [Nyomtató tulajdonságai] elemet.
Jelenítse meg az [Eszközbeállítások] lapot.
42
Koordinálás az eszközfunkciókkal
4
5
Kattintson a [Eszközadatok lekérése] lehetőségre.
Ha a „Szeretné lekérni az eszközadatokat?” üzenet jelenik meg, kattintson az [Igen]
lehetőségre.
Ha az információk lekérése megtörtént, erősítse meg az opcionális egységek automatikusan beállított
konfigurációját.
Ha sikertelen az információk lekérése, állítsa be manuálisan az opcionális egységek konfigurációját. Válassza ki
az eszközhöz csatlakoztatott opcionális egységeket.
6
Kattintson a [Részletes beállítások] elemre → adja meg a kívánt beállításokat.
A [Részletes beállítások] lapon lévő elemek nincsenek automatikusan beállítva. Ha szükséges, állítsa be azokat
manuálisan.
7
Az [Eszközbeállítások] lapon kattintson az [OK] vagy az [Alkalmaz] elemre.
Kapcsolódó témakörök
[Eszközbeállítások] lap(P. 62)
Az eszközinformációk lekérése funkció/hitelesítési funkció nem használható(P. 68)
43
Koordinálás az eszközfunkciókkal
A hitelesítési funkció beállítása
A faxküldést a részlegazonosító-kezelési funkcióval vagy a felhasználóhitelesítési funkcióval kezelheti.
Előfeltételek
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
Eljárások
1
2
3
4
5
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → a megjelenő menüből
válassza a [Nyomtató tulajdonságai] elemet.
Jelenítse meg az [Eszközbeállítások] lapot.
Válassza ki a használni kívánt hitelesítési funkciót a [Felhasználók kezelése] részben →
kattintson a [Beállítások] lehetőségre.
A [Részleg-ID/-PIN beállítása] vagy a [Felhasználóhitelesítési beállítások]
párbeszédpanelen válassza a [PIN-beállítás engedélyezése] vagy a [Jelszóbeállítások
engedélyezése] lehetőséget → adja meg a hitelesítési adatokat.
A részlegazonosító-kezelési funkció használatához adja meg az adatokat a [Részleg-ID] és a [PIN] mezőben.
A felhasználóhitelesítési funkció használatához adja meg az adatokat a [Felhasználónév] és a [Jelszó] mezőben.
Az [Ellenőrzés] elemre kattintva ellenőrizheti, hogy a beírt tartalom és az eszközön beállított hitelesítési adatok
egyeznek-e.
6
7
Szükség esetén válassza a [Részleg-ID/-PIN megerősítése fax küldésekor] vagy a
[Hitelesítési információk megerősítése fax küldésekor] lehetőséget → kattintson az
[OK] gombra.
Az [Eszközbeállítások] lapon kattintson az [OK] vagy az [Alkalmaz] elemre.
Ha fax küldésekor megjelenik a [Részleg-ID/-PIN megerősítése] vagy a [Felhasználónév/jelszó megerősítése]
párbeszédpanel, erősítse meg vagy állítsa be a hitelesítési adatokat.
44
Koordinálás az eszközfunkciókkal
Kapcsolódó témakörök
[Részleg-ID/-PIN beállítása] párbeszédpanel(P. 62)
[Felhasználóhitelesítési beállítások] párbeszédpanel(P. 62)
[Részleg-ID/-PIN megerősítése] párbeszédpanel(P. 64)
[Felhasználónév/jelszó megerősítése] párbeszédpanel(P. 64)
45
Koordinálás az eszközfunkciókkal
A felhasználónév beállítása
Beállíthat egy felhasználónevet, amelyet a faxküldési feladatokhoz használhat.
A beállított felhasználónév megjelenik az eszköz kezelőpaneljén, és a rendszer ezt fogja megjeleníteni a
faxadatok fej- és láblécében.
Előfeltételek
● A számítógép bekapcsolásakor jelentkezzen be az Administrators csoport tagjaként.
Eljárások
1
2
3
4
5
Jelenítse meg a Windows [Vezérlőpult] [Eszközök és nyomtatók] ablakát.
Kattintson a jobb gombbal a beállítani kívánt eszköz ikonjára → a megjelenő menüből
válassza a [Nyomtató tulajdonságai] elemet.
Jelenítse meg az [Eszközbeállítások] lapot.
Válassza ki az [Felhasználói adatok beállítása] elemet → kattintson az [Beállítások]
lehetőségre.
A [Felhasználói adatok beállítása] párbeszédpanelen adja meg a nevet a
[Felhasználónév] területen → kattintson az [OK] gombra.
Az alapértelmezett felhasználónév-beállítás módosításához kattintson az [Felhasználónév kezelése]
lehetőségre → állítsa be a [A felhasználónévként beállítandó név] elemet → kattintson az [OK] gombra.
A felhasználónevek módosításának megakadályozásához kattintson az [Felhasználónév kezelése] lehetőségre
→ válassza ki [Ne engedélyezze a felhasználónév megváltoztatását] elemet → kattintson az [OK] gombra.
6
Az [Eszközbeállítások] lapon kattintson az [OK] vagy az [Alkalmaz] elemre.
Kapcsolódó témakörök
[Felhasználói adatok beállítása] párbeszédpanel(P. 63)
46
Beállításlista
Beállításlista
Beállításlista ....................................................................................................................................................... 48
Egyes lapok általános beállításai ....................................................................................................................... 49
[A célhely kiválasztása] lap ................................................................................................................................. 50
[Célhely megadása] lap ....................................................................................................................................... 56
[Különleges] lap ................................................................................................................................................... 59
[Elküldött fax adatai és képe] lap ....................................................................................................................... 61
[Eszközbeállítások] lap ........................................................................................................................................ 62
[Fedőlap megosztása] lap .................................................................................................................................... 65
47
Beállításlista
Beállításlista
Egyes lapok általános beállításai(P. 49)
[A célhely kiválasztása] lap(P. 50)
[Célhely megadása] lap(P. 56)
[Különleges] lap(P. 59)
[Elküldött fax adatai és képe] lap(P. 61)
[Eszközbeállítások] lap(P. 62)
[Fedőlap megosztása] lap(P. 65)
48
Beállításlista
Egyes lapok általános beállításai
A gyakran használt beállításokat profilokként regisztrálhatja.
A profilokat [A célhely kiválasztása] és a [Különleges] lapon állíthatja be.
[Profil]
Regisztrált faxküldési beállításokat alkalmaz. A regisztrált profilok szerkeszthetők vagy törölhetők.
Azok a profilok, amelyek mellett piros pont ( ) látható, előre beállított profilok. Ezek nem szerkeszthetők és
nem törölhetők.
[Hozzáad]
[Profil hozzáadása] párbeszédpanel
Lehetővé teszi az aktuális faxküldési beállítások profilként való regisztrálását.
Állítsa be a [Név] és az [Ikon] értékét. Írjon megjegyzést a [Megjegyzés] mezőbe, ha szükséges. Az aktuális
beállítások listájának ellenőrzéséhez kattintson a [Beállítások megtekintése] elemre.
[Szerkesztés]
[Profil szerkesztése] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a profil tartalmának szerkesztését. Ezenkívül megadhat egy fájlt, ahová importálni kívánja a
profilt, és mentheti az aktuális profilt egy fájlba.
[Profillista]
Lehetővé teszi a regisztrált profilok listájának megjelenítését. A profil kiválasztása után a [
fel) vagy a [
] (Mozgatás
] (Mozgatás le) lehetőségre kattintva módosíthatja annak helyét a profilok sorrendjében.
[Beállítások megtekintése]
[Beállítások megtekintése] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a kiválasztott profil tartalmának lista formában való megjelenítését. Ezenkívül a beállítások
tartalmát a vágólapra másolhatja.
[Törlés]
Törli a kiválasztott profilt.
[Név]/[Ikon]/[Megjegyzés]
Megjeleníti a kiválasztott profilhoz tartozó nevet, ikont és megjegyzést. A profilok regisztrált nevei, ikonjai és
megjegyzései szerkeszthetők.
[Import]
A fájlként (*.cfg) mentett profilt importálja, és hozzáadja a [Profillista] területhez.
[Export]
A [Profillista] elemei közül kiválasztott profilt exportálja és menti fájlként (*.cfg).
[Alkalmazás beállításainak használata]
Az alkalmazásban megadott beállítások elsőbbséget élveznek a [Különleges] lap > [Oldalméret] és [Tájolás]
beállításaival szemben.
Kapcsolódó témakörök
[A célhely kiválasztása] lap(P. 50)
[Különleges] lap(P. 59)
Kedvenc beállítások regisztrálása(P. 37)
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése(P. 38)
49
Beállításlista
[A célhely kiválasztása] lap
Fax küldésekor megadhat egy címet, szerkesztheti a Címjegyzéket stb.
[Címjegyzéklista]
Válassza ki a használni kívánt Címjegyzéket. A Címjegyzék kiválasztását követően egy, a célokat tartalmazó lista
jelenik meg a [Címlista] területen.
Az önálló célok (
) és csoportok (
) a lista elején lévő ikonok alapján különböztethetők meg.
A [Jelenlegi csoporttagok] területen az önálló célok és a kiválasztott csoportban regisztrált csoportok jelennek
meg.
Címjegyzék a [Különleges] lap > [Címjegyzék típusa] területen regisztrálható.
[Címjegyzék szerkesztése]
Lehetővé teszi az illesztőprogram helyi mappában mentett Címjegyzékének szerkesztését.
A hálózati mappában tárolt Címjegyzékek nem szerkeszthetők.
Ha a(z) Business IJ FAX Driver telepítve van a számítógépen, a Címjegyzék (Canon Fax Driver Address Book)
meg van osztva az illesztőprogramok között. Az új beállítás a megosztás lesz akkor is, ha a Címjegyzék mentési
célmappája módosul.
[Címjegyzék szerkesztése] párbeszédpanel(P. 52)
[Címlista]
Egy konkrét karakterláncra kereshet.
[Hozzáadás a célhelylistához]
[A célhely faxszámának kiválasztása] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a Címjegyzékben regisztrált cím hozzáadását a [Célhelylista] listához.
Ha duplán kattint a [Címlista] egy bejegyzésére, akkor az hasonlóképpen hozzá lesz adva a [Célhelylista]
listához.
Ha több faxszám van regisztrálva egy csoportban, megjelenik [A célhely faxszámának kiválasztása]
párbeszédpanel. Válasszon ki egy faxszámot a [Célhelylista] listához való hozzáadásához.
[A célhely faxszámának kiválasztása] párbeszédpanelen kiválasztható céltípusok a [Címjegyzéklista] listában
kiválasztott Címjegyzék típusától függően eltérőek.
[Célhelylista]
Egy faxküldési célokat (vagy csoportneveket) tartalmazó listát jelenít meg. [A célhelyek száma] a listához
hozzáadott célok teljes számát mutatja.
[Célhely hozzáadása]
[Célhely hozzáadása] párbeszédpanel
Lehetővé teszi egy új cél megadását és beállítását, valamint a [Célhelylista] listához való hozzáadását.
[Célhely szerkesztése]
[A célhely szerkesztése] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a [Célhelylista] listából kiválasztott cél szerkesztését. A [Célhelylista] listában lévő bejegyzésre
duplán kattintva is szerkesztheti a célt.
[A célhely neve]
Adja meg a célhely nevét.
[Kommunikációs mód]/[Faxszám/URI]
Válassza ki a cél környezetének megfelelő kommunikációs módot, és adja meg a faxszámot vagy az URI-t.
50
Beállításlista
Ha a [Faxszám/URI megerősítése a célhely beállításakor] beállítás engedélyezve van a [Különleges] lap >
[Biztonsági beállítás] menüpontban, akkor a [Faxszám megerősítése] vagy az [URI megerősítése] lehetőség
jelenik meg. Adja meg ugyanazt a faxszámot vagy URI-t.
[Alcím használata]
Adatokat küld a cél memóriatárába.
Adja meg a cél faxgépen regisztrált értékeket az [Alcím] és a [Jelszó] mezőben. A küldött adatok a cél faxgépen
való kinyeréséhez meg kell adni a jelszót.
Ezt akkor adhatja meg, ha az [Alcím használata] engedélyezve van az [Eszközbeállítások] lap > [Részletes
beállítások] területen.
[Bejegyzés a címjegyzékbe]
Regisztrálja a megadott célokat a Címjegyzékben (Canon Fax Driver Address Book).
[A következő célhely hozzáadása]
Folytatja a célok hozzáadását.
[Törlés]
Törli a [Célhelylista] listában kiválasztott célt.
[Elküldött fax adatainak és képének tárolása]
Küldési képként menti a küldött dokumentum nevét, a küldés idejét stb. A küldési képeket tartalmazó naplót
megőrizheti és kezelheti.
A naplót az [Elküldött fax adatai és képe] lapon tekintheti meg.
[Fedőlap]
Lehetővé teszi fedőlap beállítását.
[Fedőlap] párbeszédpanel(P. 54)
[Részletes beállítások]
[Részletes beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a külső vonal csatlakozási számának és a küldés idejének megadását és a használni kívánt vonal
beállítását.
[G3-vonal kiválasztása]
Válassza ki a faxküldéshez használni kívánt vonalat.
[Vonalnév testreszabása]
[Vonalnév testreszabása] párbeszédpanel
Lehetővé teszi név beállítását az egyes vonalakhoz.
[Külső tárcsázási előtag hozzáadása a G3/IP-faxszámhoz]
Adja meg az egyes kommunikációs módokhoz tartozó faxszámokhoz hozzárendelni kívánt külső vonal
csatlakozási számát.
[Küldési idő beállítása]
A faxot a [Küldési idő] menüpontban megadott időpontban küldi el. Az elküldeni kívánt adatok átmenetileg
mentve vannak az eszközön, majd a megadott időben el lesznek küldve.
Ennek az elemnek a beállításához engedélyeznie kell az [Eszközbeállítások] lap > [Küldési idő beállítása] elemét.
[Értesítés feladat elkészültéről]
Lehetővé teszi a faxküldés eredményével kapcsolatos értesítés megadott e-mail-címre történő küldését.
A beállítható értesítési feltételek az [Eszközbeállítások] lap > [[Értesítés feladat elkészültéről] beállítása]
területén beállított tartalmaktól függően eltérőek.
A hibaértesítések az eszköz és a célfax közötti hibákra vannak korlátozódnak.
Nem érkezik értesítés azokról a hibákról, amelyek a számítógép és az eszköz között történnek, még akkor sem,
ha az [Értesítés csak hibákról] ki van választva.
51
Beállításlista
A fax megfelelő küldéséről úgy győződhet meg, ha ellenőrzi a küldési naplót vagy nyomtatási sort az eszközön,
és a számítógép és eszköz közötti küldés eredményét.
[Címjegyzék szerkesztése] párbeszédpanel
[Címjegyzék]
Megjeleníti a Címjegyzék tartalmát lista formában. A megjelenítendő kategóriák között a [Mutat] területen
válthat.
A kiválasztott cél részletes információi a [Részletek] területen jelennek meg.
[Személy hozzáadása]
[Személy hozzáadása] párbeszédpanel
Lehetővé teszi egyetlen személy címének hozzáadását.
[Előtag]/[Családi név]/[Utónév]/[Utótag]
Megadja a cél nevét.
[A célhely neve]
Megadja a fedőlapon megjelenítendő [A célhely neve] elemet. Ha nincs megadva név, akkor az [Előtag]/
[Családi név]/[Utónév]/[Utótag] jelenik meg a fedőlapon.
[Vállalat]/[Osztály/részleg]/[Megjegyzések]
Szükség szerint adja meg az egyes elemeket.
[G3 faxszám] lap
[Elsődleges szám]/[Másodlagos szám]
Adja meg a cél faxszámát. Ha kötőjeleket (-) ad meg, az eszközre a szám kötőjelek nélkül lesz elküldve.
A [Leírás] mezőben karakterláncot is megadhat az egyes számokhoz.
[Speciális funkció]
Az alcím (belső vonal száma) funkció használati feltételeit jeleníti meg.
[Beállítások]
[Speciális funkció beállításai] párbeszédpanel
Lehetővé teszi az alcím funkciók használatához szükséges részletes adatok beállítását.
[IP-faxszám] lap
[Kommunikációs mód]/[Faxszám/URI]
Válassza ki a cél környezetének megfelelő kommunikációs módot, és adja meg a faxszámot vagy az URI-t.
[Alcím használata]
Adatokat küld a cél memóriatárába.
Adja meg a cél faxeszközön regisztrált értékeket az [Alcím] és a [Jelszó] mezőben.
A küldött adatok a cél faxeszközön való kinyeréséhez meg kell adni a jelszót.
[Leírás]
Adjon meg egy kívánt karakterláncot.
[Csoport hozzáadása]
[Csoport hozzáadása] párbeszédpanel
Lehetővé teszi csoportos célok hozzáadását.
[Csoport neve]
Adja meg a hozzáadni kívánt csoport nevét.
[Hozzáadandó célhelyek]
Megjeleníti a csoporthoz hozzáadható célok listáját az [Elérhető célhelyek] területen.
A [Mutat] területen válthat az egyéni és a csoportos megjelenítés között.
[Hozzáad]
Hozzáadja az [Elérhető célhelyek] területen kiválasztott célt a csoporttagok közé.
[Törlés]
Törli a [Jelenlegi csoporttagok] menüpontban kiválasztott célt a csoporttagok közül.
52
Beállításlista
[Részletek]
Megjeleníti a csoportban regisztrált személyeket és csoportokat a [Jelenlegi csoporttagok] területen.
A [Megjegyzések] területen a csoportra vonatkozó megjegyzéseket adhat meg.
[Szerkesztés]
[Személy szerkesztése]/[Csoport szerkesztése] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a kijelölt elem szerkesztését.
A szerkeszthető elemek ugyanazok, mint amelyek személyek vagy csoportok hozzáadásakor szerkeszthetőek.
[Törlés]
Törli a kiválasztott célt a Címjegyzékből.
[Mappa megadása]
Lehetővé teszi az illesztőprogram Címjegyzékének (Canon Fax Driver Address Book) mentési célmappája
megadását.
Ha hálózati mappát ad meg, a mappát nem szerkesztheti vagy importálhatja, csak böngészheti.
[Import]
Lehetővé teszi egy másik alkalmazásban használt Címjegyzék tartalmának az illesztőprogram Címjegyzékébe
történő importálását.
Az importálható fájlformátumok az alábbiakban láthatók.
- CSV formátumú fájlok (*.csv)
- Canon Address Book-fájlok (*.abk)
- DCM-fájlok (*.dcm)
CSV formátumú fájlok importálásakor megadhat egy elválasztót. A megadható karakterek a következő
egybájtos karakterek.
!#$%&'()*+,-./:;<=>?
[Export]
Lehetővé teszi az illesztőprogram Címjegyzéke tartalmának más fájlformátumban történő mentését.
A mentett fájl egyszerűen használható más alkalmazásokban, illetve a Címjegyzék tartalmának biztonsági
mentéséhez.
A menthető fájlformátumok az alábbiakban láthatók.
- CSV formátumú fájlok (*.csv)
- Canon Address Book-fájlok (*.abk)
CSV formátumban való mentéskor megadhat egy elválasztót. A megadható karakterek a következő egybájtos
karakterek.
!#$%&'()*+,-./:;<=>?
Canon Address Book-fájlba való mentéskor megadhat egy karakterkódot.
Ha a [Jelszavas védelem a címlista exportálásakor] engedélyezve van a [Különleges] lap > [Biztonsági beállítás]
területén, akkor a Címjegyzék tartalmának mentése előtt egy, a jelszó megadását kérő párbeszédpanel jelenik
meg.
[Névjegy]
Megjeleníti az illesztőprogram verzióinformációit.
Visszatérés ide: [Címjegyzék szerkesztése](P. 50)
53
Beállításlista
[Fedőlap] párbeszédpanel
[Fedőlapmelléklet]
Megadhatja, hogy kíván-e csatolni fedőlapot. Fedőlap csatolásakor kiválaszthatja, hogy az egyes célhelyekre
vagy az összes célhelyre vonatkozó információk jelenjenek meg.
[Stílus]
Válasszon ki egy fedőlapsablont.
A piros ponttal ( ) jelölt sablonok megosztott fedőlapok. A megosztott fedőlapok a [Fedőlap megosztása] lapon
regisztrálhatók a megosztott nyomtatási környezet kiszolgálójában.
[Bejegyzés]
[Fedőlap bejegyzése] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a fedőlapsablonok regisztrálását.
Az alapértelmezett sablonokon kívül legfeljebb 30 sablon regisztrálható.
[Stílus]
Lista formában megjeleníti a regisztrált fedőlapsablonokat.
Emellett az [Előnézet] elemre kattintva egy részletes előnézet jelenik meg.
[Fedőlap bejegyzése]
Regisztrálja a Cover Sheet Editor segítségével létrehozott fedőlapokat (*.cse).
[Visszaállítás]
Újból regisztrálja a törölt alapértelmezett sablonokat.
[Törlés]
Törli a [Stílus] területen kiválasztott fedőlapokat.
[Befoglalandó elemek]
Megjeleníti a fedőlapon megjelenített elemek tartalmát.
[Beállítások]
[Elembeállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a fedőlapon megjelenítendő elemek beállítását.
[Küldő] lap
A feladóra vonatkozó információkat jelenít meg a fedőlapon.
A [Küldő importálása] és a [Küldő mentése] elemre kattintva importálhatja fájlból a feladó adatait, vagy fájlba
mentheti azokat. Az importálható fájlok és a mentéskor létrehozott fájlok is CSV formátumú fájlok vessző
elválasztókarakterrel.
[Célhely] lap
A célhellyel kapcsolatos információkat jelenít meg a fedőlapon.
[A célhely kiválasztása] lapon beállított értékek jelennek meg az engedélyezett elemekben.
[Embléma]/[Aláírás] lap
Egy emblémát vagy aláírást jelenít meg a fedőlapon.
Az emblémát vagy az aláírást egy BMP formátumú fájlból is megadhatja.
Kattintson a [Tallózás] elemre, és válassza ki a használni kívánt fájlt.
A kiválasztott fájl előnézetének megtekintésekor módosíthatja az arányt és a pozíciót.
[Részletek] lap
Megjeleníti a küldött oldalak számát vagy a tárgy nevét a fedőlapon.
54
Beállításlista
A rendszer automatikusan nem számolja meg a küldött oldalak számát. Az itt megadott lapszám jelenik meg a
fedőlapon.
[Figyelemfelhívó megjegyzés beszúrása]
Egy címkét jelenít meg a fedőlapon, például: „Sürgős”.
Válassza ki a [Figyelemfelhívó megjegyzés] elemet a listából, vagy adja meg a kívánt karakterláncot.
[Befoglalandó megjegyzés]
Lehetővé teszi a fedőlapon megjelenítendő megjegyzések megadását.
[Előnézet]
Megjeleníti a fedőlap előnézetét, amelyre a kiválasztott sablon, leíró elemek stb. alkalmazva lettek.
Visszatérés ide: [Fedőlap](P. 51)
Kapcsolódó témakörök
[Különleges] lap(P. 59)
[Elküldött fax adatai és képe] lap(P. 61)
[Eszközbeállítások] lap(P. 62)
[Fedőlap megosztása] lap(P. 65)
Tudnivalók a faxküldéskor használható kommunikációs módszerekről(P. 19)
Fedőlap csatolása(P. 20)
Bizalmas küldés beállítása(P. 24)
Küldési naplók kezelése(P. 26)
Személy címének hozzáadása a Címjegyzékhez(P. 31)
Csoport hozzáadása a Címjegyzékhez(P. 32)
Kedvenc beállítások regisztrálása(P. 37)
55
Beállításlista
[Célhely megadása] lap
Fax küldésekor megadhatja az egyes célinformáció-készleteket.
Az elemeket a „*” karakterrel adja meg.
[* Kommunikációs mód]/[* Faxszám/URI]
Válassza ki a cél környezetének megfelelő kommunikációs módot, és adja meg a faxszámot vagy az URI-t.
Ha a [Faxszám/URI megerősítése a célhely beállításakor] beállítás engedélyezve van a [Különleges] lap >
[Biztonsági beállítás] menüpontban, akkor a [Faxszám megerősítése] vagy az [URI megerősítése] lehetőség
jelenik meg. Adja meg ugyanazt a faxszámot vagy URI-t.
[A célhely neve]
Adja meg a célhely nevét.
[Alcím használata]
Adatokat küld a cél memóriatárába.
Adja meg a cél faxgépen regisztrált értékeket az [Alcím] és a [Jelszó] mezőben. A küldött adatok a cél faxgépen
való kinyeréséhez meg kell adni a jelszót.
Ezt akkor adhatja meg, ha az [Alcím használata] engedélyezve van az [Eszközbeállítások] lap > [Részletes
beállítások] területen.
[Hozzáadás a címjegyzékhez]
Regisztrálja a megadott célokat a Címjegyzékben (Canon Fax Driver Address Book).
[Elküldött fax adatainak és képének tárolása]
Küldési képként menti a küldött dokumentum nevét, a küldés idejét stb. A küldési képeket tartalmazó naplót
megőrizheti és kezelheti.
A naplót az [Elküldött fax adatai és képe] lapon tekintheti meg.
[Fedőlap]
Lehetővé teszi fedőlap beállítását.
[Fedőlap] párbeszédpanel(P. 57)
[Részletes beállítások]
[Részletes beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a külső vonal csatlakozási számának és a küldés idejének megadását és a használni kívánt vonal
beállítását.
[G3-vonal kiválasztása]
Válassza ki a faxküldéshez használni kívánt vonalat.
[Vonalnév testreszabása]
[Vonalnév testreszabása] párbeszédpanel
Lehetővé teszi név beállítását az egyes vonalakhoz.
[Külső tárcsázási előtag hozzáadása a G3/IP-faxszámhoz]
56
Beállításlista
Adja meg az egyes kommunikációs módokhoz tartozó faxszámokhoz hozzárendelni kívánt külső vonal
csatlakozási számát.
[Küldési idő beállítása]
A faxot a [Küldési idő] menüpontban megadott időpontban küldi el. Az elküldeni kívánt adatok átmenetileg
mentve vannak az eszközön, majd a megadott időben el lesznek küldve.
Ennek az elemnek a beállításához engedélyeznie kell az [Eszközbeállítások] lap > [Küldési idő beállítása] elemét.
[Értesítés feladat elkészültéről]
Lehetővé teszi a faxküldés eredményével kapcsolatos értesítés megadott e-mail-címre történő küldését.
A beállítható értesítési feltételek az [Eszközbeállítások] lap > [[Értesítés feladat elkészültéről] beállítása]
területén beállított tartalmaktól függően eltérőek.
A hibaértesítések az eszköz és a célfax közötti hibákra vannak korlátozódnak.
Nem érkezik értesítés azokról a hibákról, amelyek a számítógép és az eszköz között történnek, még akkor sem,
ha az [Értesítés csak hibákról] ki van választva.
A fax megfelelő küldéséről úgy győződhet meg, ha ellenőrzi a küldési naplót vagy nyomtatási sort az eszközön,
és a számítógép és eszköz közötti küldés eredményét.
[Fedőlap] párbeszédpanel
[Fedőlapmelléklet]
Megadhatja, hogy kíván-e csatolni fedőlapot. Fedőlap csatolásakor kiválaszthatja, hogy az egyes célhelyekre
vagy az összes célhelyre vonatkozó információk jelenjenek meg.
[Stílus]
Válasszon ki egy fedőlapsablont.
A piros ponttal ( ) jelölt sablonok megosztott fedőlapok. A megosztott fedőlapok a [Fedőlap megosztása] lapon
regisztrálhatók a megosztott nyomtatási környezet kiszolgálójában.
[Bejegyzés]
[Fedőlap bejegyzése] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a fedőlapsablonok regisztrálását.
Az alapértelmezett sablonokon kívül legfeljebb 30 sablon regisztrálható.
[Stílus]
Lista formában megjeleníti a regisztrált fedőlapsablonokat.
Emellett az [Előnézet] elemre kattintva egy részletes előnézet jelenik meg.
[Fedőlap bejegyzése]
Regisztrálja a Cover Sheet Editor segítségével létrehozott fedőlapokat (*.cse).
[Visszaállítás]
Újból regisztrálja a törölt alapértelmezett sablonokat.
[Törlés]
Törli a [Stílus] területen kiválasztott fedőlapokat.
[Befoglalandó elemek]
Megjeleníti a fedőlapon megjelenített elemek tartalmát.
[Beállítások]
[Elembeállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a fedőlapon megjelenítendő elemek beállítását.
57
Beállításlista
[Küldő] lap
A feladóra vonatkozó információkat jelenít meg a fedőlapon.
A [Küldő importálása] és a [Küldő mentése] elemre kattintva importálhatja fájlból a feladó adatait, vagy fájlba
mentheti azokat. Az importálható fájlok és a mentéskor létrehozott fájlok is CSV formátumú fájlok vessző
elválasztókarakterrel.
[Célhely] lap
A céllal kapcsolatos információkat jelenít meg a fedőlapon.
[A célhely kiválasztása] lapon beállított értékek jelennek meg az engedélyezett elemekben.
[Embléma]/[Aláírás] lap
Egy emblémát vagy aláírást jelenít meg a fedőlapon.
Az emblémát vagy az aláírást egy BMP formátumú fájlból is megadhatja.
Kattintson a [Tallózás] elemre, és válassza ki a használni kívánt fájlt.
A kiválasztott fájl előnézetének megtekintésekor módosíthatja az arányt és a pozíciót.
[Részletek] lap
Megjeleníti a küldött oldalak számát vagy a tárgy nevét a fedőlapon.
A rendszer automatikusan nem számolja meg a küldött oldalak számát. Az itt megadott lapszám jelenik meg a
fedőlapon.
[Figyelemfelhívó megjegyzés beszúrása]
Egy címkét jelenít meg a fedőlapon, például: „Sürgős”.
Válassza ki a [Figyelemfelhívó megjegyzés] elemet a listából, vagy adja meg a kívánt karakterláncot.
[Befoglalandó megjegyzés]
Lehetővé teszi a fedőlapon megjelenítendő megjegyzések megadását.
[Előnézet]
Megjeleníti a fedőlap előnézetét, amelyre a kiválasztott sablon, leíró elemek stb. alkalmazva lettek.
Visszatérés ide: [Fedőlap](P. 56)
Kapcsolódó témakörök
[A célhely kiválasztása] lap(P. 50)
[Különleges] lap(P. 59)
[Elküldött fax adatai és képe] lap(P. 61)
[Eszközbeállítások] lap(P. 62)
[Fedőlap megosztása] lap(P. 65)
Tudnivalók a faxküldéskor használható kommunikációs módszerekről(P. 19)
Fedőlap csatolása(P. 20)
Bizalmas küldés beállítása(P. 24)
Küldési naplók kezelése(P. 26)
58
Beállításlista
[Különleges] lap
A célon történő nyomtatáshoz beállíthatja a küldött adatok oldalelrendezését és felbontását.
Ezenkívül a küldési hibák elkerülése érdekében újból megadhatja a faxszámot vagy az URI-t. A Címjegyzék
védelme érdekében biztonsági beállításokat is konfigurálhat.
[Oldalméret]
Válassza ki az alkalmazásban létrehozott küldött adatok papírméretét.
[Tájolás]
Válassza ki a küldött adatok nyomtatásakor használt tájolást.
[Oldalelrendezés]
Adja meg az oldalak számát arra az esetre, ha a küldött adatokat egy lapra nyomtatják. Az elrendezést a
képernyő szélén lévő előnézetre kattintva állíthatja be.
Ha azt adja meg, hogy a küldött adatokat több oldalra kell kinyomtatni, használhatja az [Oldalsorrend]
beállítást.
[Felbontás]
Válassza ki a faxküldéskor használt felbontást.
[Biztonsági beállítás]
[Biztonsági beállítás] párbeszédpanel
Lehetővé teszi beállítások konfigurálását a célok ellenőrzéséhez és biztonsági beállítások konfigurálását a
Címjegyzék fájlba mentéséhez (exportálásához).
Ha ezek be vannak állítva, akkor minden egyes művelethez megjelenik egy párbeszédpanel, amely a faxszám és
a jelszó megadását kéri.
[Címjegyzék típusa]
[Címjegyzék típusa] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a küldés közben megtekintett Címjegyzék regisztrálását, nevének módosítását stb.
[Címjegyzék típusa]
A regisztrált Címjegyzék egy listában jelenik meg.
[Bejegyzés]
[Címjegyzék bejegyzése] párbeszédpanel
Lehetővé teszi Címjegyzékek kiválasztását az [Elérhető címjegyzékek] listából és regisztrálását.
Az illesztőprogram Címjegyzékén kívül regisztrálható címjegyzéktípusok az alábbiakban láthatók.
- Canon Fax Driver Address Book: Az illesztőprogram Címjegyzéke.
- Üzenetkezelő API: A Microsoft Outlook Címjegyzéke.
Ha az illesztőprogramot 64 bites környezetben használja, regisztrálhatja a Microsoft Outlook
Címjegyzékének 64 bites verzióját.
- Windows címjegyzék: A Microsoft Outlook Express Címjegyzéke.
[Szerkesztés]
Hozzáadás/Szerkesztés párbeszédpanel
Lehetővé teszi a kiválasztott Címjegyzék nevének és más adatainak módosítását. A módosítható elemek a
Címjegyzék típusától függően eltérőek.
Az Üzenetkezelő API esetén módosíthatja a használni kívánt profilt.
59
Beállításlista
Windows címjegyzék esetén módosíthatja a Címjegyzék tárolási helyét. Ha nem ad meg útvonalat, akkor az
alapértelmezett Windows címjegyzék lesz használva.
[Törlés]
Törli a kiválasztott Címjegyzéket. A Canon Fax Driver Address Book kivételével minden Címjegyzéket törölhet.
[Alapértékek visszaállítása]
Minden beállítást normál (alapértelmezett) értékre állít vissza.
Kapcsolódó témakörök
[A célhely kiválasztása] lap(P. 50)
Címjegyzék importálása/exportálása(P. 33)
Kedvenc beállítások regisztrálása(P. 37)
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése(P. 38)
60
Beállításlista
[Elküldött fax adatai és képe] lap
Kezelheti a küldött adatok képeit, a küldési időket, a célokat stb. tartalmazó mentett küldési naplókat.
[Illesztőprogram a megjelenítéshez]
Ha az illesztőprogramot több eszközzel használja, a megjelenítendő naplólisták között az [Elküldött fax adatai és
képe] területen válthat.
[Elküldött fax adatai és képe]
Listaként jeleníti meg a faxküldési naplót.
Több oldal esetén az oldalak között a [Vissza] és a [Tovább] lehetőséggel válthat. Több célra küldött faxok
küldési naplói esetén az egyes célok között is válthat.
A [Nagyítás] lehetőségre kattintva kinagyíthatja és megtekintheti a kiválasztott küldési naplót.
A [Küldési idő] az illesztőprogramból az eszközre történő átvitel ideje. Nem azonos a fax az eszközről való
tényleges elküldésének idejével.
[Összes törlése]
Töröl minden naplót.
[Törlés]
Törli a kiválasztott naplót.
[Frissítés]
A legfrissebb állapotúra frissít minden naplót.
[Célhelylista]
Megjeleníti a kiválasztott napló célját.
[Tárolási beállítások]
[Tárolási beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi az elküldött faxinformációk és képek mentési helyének, valamint a menthető elküldött
faxinformációk és képek maximális számának beállítását.
Kapcsolódó témakörök
[A célhely kiválasztása] lap(P. 50)
[Célhely megadása] lap(P. 56)
Küldési naplók kezelése(P. 26)
61
Beállításlista
[Eszközbeállítások] lap
Megadhatja az eszközbeállításokat, a hitelesítési módszereket és sok mást.
Emellett ha a hitelesítési információk megerősítése van beállítva ezen lap [Felhasználók kezelése] területén,
akkor faxok küldésekor egy megerősítést kérő párbeszédpanel jelenik meg.
A következőkben az [Eszközbeállítások] lap tartalmát és a hitelesítési információk megerősítését kérő
párbeszédpanelt ismertetjük.
A beállítások leírása
[Küldő]
Adja meg a fax fejlécében megjelenítendő feladónevet.
[Faxkártya beállításai]
Válassza ki az eszközön telepített faxkártyát.
[Alcím hitelesítése]/[A részleg-ID kezelésének hitelesítése]
Válassza ki a megfelelő hitelesítési módokat.
Úgy konfigurálja ezt a beállítást, hogy megfeleljen az eszközön beállított hitelesítési módszernek.
[Felhasználók kezelése]
Lehetővé teszi a használni kívánt hitelesítési funkció típusának beállítását.
[Beállítások]
[Részleg-ID/-PIN beállítása] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a részletek megadását, ha a [Felhasználók kezelése] [Részlegazonosító kezelése] lehetőségét
választotta ki.
[PIN-beállítás engedélyezése]
Ezt a [PIN] beállításakor engedélyezheti.
Ha le szeretné tiltani a PIN-kód beállítást a megosztott nyomtatójú környezetben lévő ügyfélszámítógépen,
akkor szüntesse meg ennek az elemnek a kijelölését a kiszolgálón.
[Részleg-ID]
Adja meg a részlegazonosító-készletet az eszközön.
[PIN]
Állítsa be a részlegazonosítók kezeléséhez tartozó PIN-kódot. Ha nincs beállítva PIN-kód az eszközön, ez a
mező üres.
[Ellenőrzés]
Ellenőrzi, hogy a megadott részlegazonosító és PIN-kód megegyezik-e az eszközön beállított értékekkel.
[Részleg-ID/-PIN megerősítése fax küldésekor]
Fax küldésekor megjeleníti a részlegazonosító és a PIN-kód beállítására vagy megerősítésére szolgáló
párbeszédpanelt.
[Beállítások]
[Felhasználóhitelesítési beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a részletek megadását, ha a [Felhasználók kezelése] [Felhasználók hitelesítése] lehetőségét
választotta ki.
[Jelszóbeállítások engedélyezése]
62
Beállításlista
Ezt a [Jelszó] beállításakor engedélyezheti.
Ha itt nincs beállítva jelszó, akkor fax küldésekor adja meg a jelszót.
[Felhasználónév]
Állítson be egy felhasználónevet, amelyet a felhasználóhitelesítéshez használhat.
[Jelszó]
Állítsa be a felhasználóhitelesítéshez használni kívánt jelszót. Ha a jelszó nincs beállítva az eszközön, ez a mező
üres.
[Ellenőrzés]
Ellenőrzi, hogy a megadott jelszó megegyezik-e az eszközön beállítottal.
[Hitelesítési információk megerősítése fax küldésekor]
Fax küldésekor megjeleníti a felhasználónév és a jelszó beállítására vagy megerősítésére szolgáló
párbeszédpanelt.
[Felhasználói adatok beállítása]
Lehetővé teszi az eszköz faxküldési naplójában megjelenített felhasználónév megadását.
[Beállítások]
[Felhasználói adatok beállítása] párbeszédpanel
[Felhasználónév]
Állítson be egy felhasználónevet, amelyet faxküldési feladatokhoz használhat.
[Felhasználónév kezelése]
[Felhasználónév kezelése] párbeszédpanel
Lehetővé teszi alapértelmezett felhasználónév megadását.
[A felhasználónévként beállítandó név]
Felhasználónévként megadhatja a Windows bejelentkezési nevet, a számítógép nevét vagy bármilyen egyéb
nevet.
[Ne engedélyezze a felhasználónév megváltoztatását]
Letiltja a felhasználónév [Felhasználói adatok beállítása] párbeszédpanelen történő módosítását.
[IP-fax kommunikációs mód]
[IP-fax kommunikációs mód beállítása] párbeszédpanel
Lehetővé teszi az eszközzel használható kommunikációs mód megadását. Az IP-faxolási kapcsolati
környezetekre vonatkozó további információért lásd az eszköz kézikönyvét.
[Küldési idő beállítása]
Adja meg a faxküldési időt [A célhely kiválasztása] vagy a [Célhely megadása] lap > [Részletes beállítások]
területén.
[[Értesítés feladat elkészültéről] beállítása]
Lehetővé teszi a faxküldés eredményével kapcsolatos értesítés megadott e-mail-címre történő küldését.
Az itt engedélyezett elemek [A célhely kiválasztása] vagy a [Célhely megadása] lapon állíthatók be > [Részletes
beállítások].
[Az egyszerre megadható célhelyek számának beállítása 2000-re]
Kibővíti az egyszerre megadható célok maximális számát 2.000-re.
[Unicode (UTF-8) használata az eszközzel történő kommunikációhoz]
Belső információkat, például felhasználói adatok és egyebeket küld és fogad az eszközön Unicode (UTF-8)
formátumban.
63
Beállításlista
[Részletes beállítások]
[Részletes beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi részletes funkciók, például a megerősítő üzenet megjelenítése funkció beállítását faxolás közben.
Mivel ez a funkció nincs beállítva az eszközinformációk lekérése esetén sem, állítsa be manuálisan.
[Eszközadatok lekérése]
Eszközinformációkat kérdez le, majd alkalmazza azokat az egyes beállításokra.
[Névjegy]
Megjeleníti az illesztőprogram verzióinformációit.
Hitelesítési adatok megerősítési párbeszédpanele
[Részleg-ID/-PIN megerősítése] párbeszédpanel
[Részleg-ID]
Adja meg a részlegazonosító-készletet az eszközön.
[PIN]
Állítsa be a részlegazonosítók kezeléséhez tartozó PIN-kódot. Ha nincs beállítva PIN-kód az eszközön, ez a
mező üres.
[Felhasználónév/jelszó megerősítése] párbeszédpanel
[Felhasználónév]
Állítson be egy felhasználónevet, amelyet a felhasználóhitelesítéshez használhat.
[Jelszó]
Állítsa be a felhasználóhitelesítéshez használni kívánt jelszót. Ha a jelszó nincs beállítva az eszközön, ez a mező
üres.
Kapcsolódó témakörök
[A célhely kiválasztása] lap(P. 50)
[Célhely megadása] lap(P. 56)
Tudnivalók a faxküldéskor használható kommunikációs módszerekről(P. 19)
Bizalmas küldés beállítása(P. 24)
Eszközadatok beállítása(P. 42)
A hitelesítési funkció beállítása(P. 44)
A felhasználónév beállítása(P. 46)
Az eszközinformációk lekérése funkció/hitelesítési funkció nem használható(P. 68)
64
Beállításlista
[Fedőlap megosztása] lap
Az ügyfélszámítógépen használhatja a megosztott nyomtatójú környezet kiszolgálóján regisztrált fedőlapokat.
[Stílus]
Lista formájában megjeleníti a regisztrált fedőlapsablonokat.
Emellett az [Előnézet] elemre kattintva egy részletes előnézet jelenik meg.
[Bejegyzés]
[Megosztott fedőlap bejegyzése] párbeszédpanel
Regisztrálja a Cover Sheet Editor segítségével létrehozott fedőlapokat (*.cse).
[Törlés]
Törli a [Stílus] területen kiválasztott fedőlapokat.
Kapcsolódó témakörök
[A célhely kiválasztása] lap(P. 50)
[Célhely megadása] lap(P. 56)
Fedőlap csatolása(P. 20)
65
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ...................................................................................................................................................... 67
Az eszközinformációk lekérése funkció/hitelesítési funkció nem használható .............................................. 68
A Címjegyzék nem tekinthető meg, vagy nem szerkeszthető .......................................................................... 70
66
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ez a rész a gyakori problémák megoldásait ismerteti.
Az eszközinformációk lekérése funkció/hitelesítési funkció nem használható(P. 68)
A Címjegyzék nem tekinthető meg, vagy nem szerkeszthető(P. 70)
67
Hibaelhárítás
Az eszközinformációk lekérése funkció/hitelesítési
funkció nem használható
Ha az eszközinformációk nem kérhetők le, illetve ha a részlegazonosító-kezelési funkció vagy a
felhasználóhitelesítési funkció nem használható az [Eszközbeállítások] lapon, ellenőrizze a következőket.
1. Ok
Az eszköz ki van kapcsolva, vagy a kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.
Megoldás
Ellenőrizze az eszköz állapotát.
2. Ok
A funkció nem lett beállítva a csatlakoztatási környezethez.
Megoldás
Nyomtatókiszolgálói környezetben
● Telepítse a Canon Driver Information Assist Service szoftvert a kiszolgálószámítógépre az illesztőprogram
telepítője segítségével.
● Telepítse a TCP/IP protokollt a környezetbe a használt operációs rendszerhez tartozó CD-ROM segítségével.
USB-kapcsolat vagy portos csatlakoztatási környezet használatakor, ahol nem használhatók ezek a
funkciók
Használjon más csatlakoztatási környezetet (például TCP/IP hálózati kapcsolat stb.).
A következő portos csatlakoztatási környezetekben nem használhatók ezek a funkciók:
● A számítógépek SMB révén közvetlenül csatlakoznak a nyomtatóhoz.
● A [Nyomtatók készletezésének engedélyezése] lett kiválasztva a nyomtató tulajdonságait tartalmazó
képernyő [Portok] lapján.
● A számítógépek Web Services on Devices (WSD) portok révén csatlakoznak az eszközhöz.
3. Ok
Az eszköz neve túl hosszú.
Megoldás
Ellenőrizze, hogy az eszköz a Windows [Eszközök és nyomtatók] területén regisztrált nevében található
karakterek száma nem lépi-e túl a következő értéket. Ha igen, módosítsa a nevet a nyomtató tulajdonságait
tartalmazó képernyő [Általános] vagy [Megosztás] lapján.
- Eszköznév: Legfeljebb 209 karakter.
- Megosztás neve: Legfeljebb 260 karakter.
Kapcsolódó témakörök
[Eszközbeállítások] lap(P. 62)
Eszközadatok beállítása(P. 42)
68
Hibaelhárítás
A hitelesítési funkció beállítása(P. 44)
69
Hibaelhárítás
A Címjegyzék nem tekinthető meg, vagy nem
szerkeszthető
Ha nem tekinthető meg vagy nem szerkeszthető az illesztőprogramban regisztrált Címjegyzék, az alábbiak
lehetnek a hiba okai. Kövesse a „Megoldás” utasításait.
Ok
Nincs hozzáférési jogosultsága a Címjegyzék célmappájához.
Megoldás1.
Jelentkezzen be hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználóként.
Megoldás2.
[A célhely kiválasztása] lap > [Címjegyzék szerkesztése] párbeszédpanel > [Mappa megadása] lehetőséget
választva módosítsa a Címjegyzék mentési helyét olyan mappára, amelyhez rendelkezik hozzáféréssel.
Kapcsolódó témakörök
[Címjegyzék szerkesztése] párbeszédpanel(P. 52)
Személy címének hozzáadása a Címjegyzékhez(P. 31)
Csoport hozzáadása a Címjegyzékhez(P. 32)
Címjegyzék importálása/exportálása(P. 33)
70
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
71
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
72
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising