Canon | i-SENSYS MF645Cx | User manual | Canon i-SENSYS MF645Cx User manual

Canon i-SENSYS MF645Cx User manual
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw / MF645Cx / MF643Cdw /
MF641Cw
Felhasználói kézikönyv
USRMA-3564-00 2019-04 hu
Copyright CANON INC. 2019
Tartalom
Beállítás ................................................................................................................................................................. 3
Főbb funkciók
........................................................................................................................................................... 4
A használat előtt szükséges előkészületek
................................................................................................................. 6
Jogosulatlan hozzáférés megakadályozása
................................................................................................................. 8
Beállítás a Beállítási útmutató alapján
..................................................................................................................... 10
.................................................................................................................................... 13
A dátum és az idő beállítása
A hálózati környezet beállítása
................................................................................................................................ 15
Választás a vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat között
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz
.................................................................................... 17
................................................................................................................. 18
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz
.......................................................................................................... 19
A kapcsolat beállítása a WPS nyomógombos módjával
A kapcsolat beállítása a WPS PIN-kódos módjával
...................................................................................... 21
............................................................................................. 23
Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával
Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése
IP-címek beállítása
............................................................................ 25
..................................................................................... 28
............................................................................................................ 31
.............................................................................................................................................. 32
Az IPv4-cím beállítása
.................................................................................................................................... 33
IPv6-címek beállítása
..................................................................................................................................... 36
Hálózati beállítások megtekintése
......................................................................................................................... 39
Beállítások konfigurálása a számítógéppel való konfigurációjához
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása
........................................................................................................................ 49
A készülék konfigurálása a hálózati környezetben
Ethernet-beállítások konfigurálása
................................................................................................... 52
.................................................................................................................. 53
........................................................................................................ 55
A legnagyobb átviteli egység módosítása
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása
A DNS konfigurálása
SMB-konfigurálás
.................................................................................... 42
....................................................................................................................... 45
Nyomtatóportok konfigurálása
Nyomtatókiszolgáló beállítása
............................................................................ 41
........................................................................................... 56
..................................................................................................................................... 57
......................................................................................................................................... 61
A WINS konfigurálása
.................................................................................................................................... 63
LDAP-kiszolgálók bejegyzése
.......................................................................................................................... 65
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal
Egyéb hálózati beállítások
Illesztőprogramok telepítése
.............................................................................................................................. 74
................................................................................................................................... 79
Faxfunkciók kezdeti beállításainak konfigurálása
A használni kívánt faxvételi mód kiválasztása
A faxszám és a saját név bejegyzése
A vételi mód kiválasztása
........................................................................................... 70
.................................................................................................... 80
......................................................................................................... 81
...................................................................................................................... 82
..................................................................................................................................... 83
A telefonvonal csatlakoztatása
............................................................................................................................. 84
Beolvasási beállítások konfigurálása
....................................................................................................................... 85
A készülék lapolvasóként való használatának előkészítése
....................................................................................... 86
Beállítási folyamat e-mail küldéséhez/I-fax küldéséhez és fogadásához
Alapvető e-mail beállítások konfigurálása
..................................................................... 87
........................................................................................................ 88
I
E-mail és I-fax kommunikációs beállítások konfigurálása
Megosztott mappa beállítása mentési helyként
...................................................................................................... 95
Megosztott mappa beállítása mentési helyként
FTP-kiszolgáló beállítása mentési helyként
................................................................................... 91
................................................................................................ 96
............................................................................................................. 99
Alapvető műveletek ................................................................................................................................ 102
Részegységek és azok funkciói
.............................................................................................................................. 106
Elülső oldal
...................................................................................................................................................... 107
Hátsó oldal
...................................................................................................................................................... 109
A készülék belseje
Adagoló
.......................................................................................................................................................... 112
.................................................................................................................................................. 113
Többcélú tálca
Papírfiók
............................................................................................................................................. 111
.......................................................................................................................................................... 114
Kezelőpanel
..................................................................................................................................................... 116
A készülék bekapcsolása
....................................................................................................................................... 118
A készülék kikapcsolása
..................................................................................................................................... 119
A készülék kikapcsolása távolról
Kikapcsolás adott idő után
................................................................................................................... 120
........................................................................................................................... 121
A készülék újraindítása
...................................................................................................................................... 123
A kezelőpanel használata
...................................................................................................................................... 125
Alapvető képernyők
.......................................................................................................................................... 126
Főképernyő képernyő
................................................................................................................................. 127
<Állapotfigyelő> képernyő
Üzenet kijelző
............................................................................................................................................. 132
Alapvető műveletek
Szöveg beírása
.......................................................................................................................................... 133
................................................................................................................................................. 136
Bejelentkezés a készülékre
Az eredetik elhelyezése
Papír betöltése
........................................................................................................................... 130
.................................................................................................................................... 138
......................................................................................................................................... 140
..................................................................................................................................................... 144
Papír betöltése a papírfiókba
............................................................................................................................. 146
Papír betöltése a többcélú tálcába
Borítékok behelyezése
...................................................................................................................... 152
...................................................................................................................................... 157
Előnyomott papír betöltése
................................................................................................................................ 160
Papírméret és -típus beállítása
........................................................................................................................... 162
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának megadása
........................................................................ 163
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának megadása
A többcélú tálca alapértelmezett papírméretének bejegyzése
Egyéni papírméret bejegyzése
.............................................................. 165
.......................................................................... 167
..................................................................................................................... 169
A megjelenített papírméretek korlátozása
..................................................................................................... 171
Megfelelő papírforrás automatikus kiválasztása minden egyes funkciónál
A kijelző testreszabása
.......................................................................................................................................... 173
A Főképernyő testreszabása
.............................................................................................................................. 174
Gyakran használt beállítások bejegyzése
............................................................................................................. 177
A funkciók alapértékeinek megváltoztatása
A hang beállítása
......................................................... 172
.......................................................................................................... 179
.................................................................................................................................................. 181
II
Alvó üzemmódba lépés
.......................................................................................................................................... 183
Rendeltetési helyek bejegyzése
............................................................................................................................. 185
Rendeltetési helyek felvétele a címjegyzékbe
....................................................................................................... 187
Több rendeltetési hely bejegyzése csoportként
.............................................................................................. 190
A címjegyzékben lévő rendeltetési helyek szerkesztése
USB-memóriaeszköz használata
................................................................................... 192
............................................................................................................................ 193
Másolás .............................................................................................................................................................. 196
........................................................................................................... 198
A másolás alapvető funkcióinak képernyője
Alapvető másolási műveletek
Másolás megszakítása
................................................................................................................................ 200
....................................................................................................................................... 205
A másolási állapot és napló ellenőrzése
............................................................................................................... 206
A másolási minőség javítása és módosítása
........................................................................................................... 208
Az eredeti típusának kiválasztása a másolásnál
.................................................................................................... 209
A képélesség beállítása a másoláshoz (Képélesség)
............................................................................................... 210
A sötét szegélyek törlése másolás során (Kerettörlés)
A szín beállítása
............................................................................................ 211
................................................................................................................................................ 212
Hasznos másolási funkciók
.................................................................................................................................... 214
Több dokumentum másolása egy lapra (N-ről 1-re)
Másolatok leválogatása oldalanként
Igazolvány másolása
............................................................................................... 215
................................................................................................................... 216
......................................................................................................................................... 217
Útlevélmásolatok készítése
................................................................................................................................ 218
Faxolás ...............................................................................................................................................................
A faxolás alapvető funkcióinak képernyője
Faxok küldésének alapvető műveletei
Faxküldések megszakítása
Faxok fogadása
221
............................................................................................................ 224
................................................................................................................... 225
................................................................................................................................. 233
..................................................................................................................................................... 234
Hasznos funkciók használata küldés során
............................................................................................................ 238
Korábban használt küldési beállítások visszahívása (Beállítások visszahívása)
Fax küldése telefonhívás után (kézi küldés)
Küldött eredeti másolatának mentése
Különböző vételi módok
.......................................................................................................... 242
................................................................................................................. 244
........................................................................................................................................ 246
Fogadott dokumentumok mentése a készülékre (Memóriafogadás)
Fogadott dokumentumok továbbítása automatikusan
........................................................................ 247
........................................................................................... 249
Küldött és fogadott dokumentumok állapotának és naplójának ellenőrzése
Faxok küldése a számítógépről (Számítógépes faxolás)
Faxküldés számítógépről
........................................................... 252
.......................................................................................... 254
................................................................................................................................... 255
Az Internetes fax (I-Fax) használata
I-Fax küldése
........................................................... 239
....................................................................................................................... 257
.................................................................................................................................................... 258
I-Fax fogadása
................................................................................................................................................. 265
Nyomtatás ......................................................................................................................................................
Nyomtatás számítógépről
267
..................................................................................................................................... 268
III
Nyomtatás törlése
............................................................................................................................................ 270
A nyomtatási állapot és napló ellenőrzése
Különböző nyomtatási módok
........................................................................................................... 273
............................................................................................................................... 275
PIN kóddal védett dokumentum nyomtatása (Védett nyomtatás)
Nyomtatás a védett nyomtatás használatával
............................................................................ 276
................................................................................................. 277
Nyomtatás USB-memóriaeszközről (Nyomtatás memóriaeszközről)
........................................................................ 280
Beolvasás .........................................................................................................................................................
A beolvosás alapvető funkcióinak képernyője
........................................................................................................ 292
...................................................................................................... 295
Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei
Beolvasás és mentés számítógépre
..................................................................................................................... 296
Adatok mentése USB-memóriaeszközre
.............................................................................................................. 298
Adatok küldése e-mailen/Adatok mentése megosztott mappába vagy FTP-kiszolgálóra
Dokumentumok küldésének leállítása
A képminőség beállítása
A fedettség beállítása
............................................. 302
................................................................................................................. 312
Beolvasott eredetik állapotának és naplójának ellenőrzése
Tisztább minőségű beolvasás
290
.................................................................................... 313
................................................................................................................................ 315
.................................................................................................................................... 316
........................................................................................................................................ 317
A képélesség beállítása a beolvasáshoz (Képélesség)
Hasznos beolvasási funkciók
............................................................................................ 318
................................................................................................................................. 320
Az elektronikus fájlok biztonságának javítása
....................................................................................................... 321
A fájlméret és a képminőség egyensúlyának beállítása (Adatméret)
A fájlnév konfigurálása
........................................................................ 324
...................................................................................................................................... 325
Korábban használt küldési/mentési beállítások visszahívása (Beállítások visszahívása)
E-mail beállítások megadása
.............................................................................................................................. 329
A számítógép használata beolvasásra (Távoli beolvasás)
Dokumentumok beolvasása alkalmazásból
A ScanGear MF használata
.............................................. 326
........................................................................................ 332
.......................................................................................................... 333
................................................................................................................................. 335
Kapcsolódás mobileszközzel ............................................................................................................ 337
Csatlakozás mobileszközzel
................................................................................................................................... 338
Csatlakozás vezeték nélküli hálózati útválasztón keresztül (LAN kapcsolat)
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)
...................................................................................................... 341
A készülék használata alkalmazásokon keresztül
Az AirPrint használata
............................................................... 339
................................................................................................... 345
........................................................................................................................................... 347
Nyomtatás az AirPrint használatával
Beolvasás az AirPrint használatával
Faxolás az AirPrint funkcióval
................................................................................................................... 352
..................................................................................................................... 355
............................................................................................................................. 357
Ha az AirPrint nem használható
A Google Cloud Print használata
.......................................................................................................................... 359
............................................................................................................................ 360
A készülék kezelése távirányítóval
......................................................................................................................... 363
A készülék kezelése ................................................................................................................................. 366
Hozzáférési jogosultságok beállítása
..................................................................................................................... 368
IV
A rendszerkezelői azonosító és PIN-kód beállítása
.................................................................................................................. 371
A részlegazonosító-kezelés beállítása
Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása
LDAP-kiszolgálós hitelesítés
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal
.................................................................................................. 384
................................................................................................................ 386
IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz
....................................................................................................... 387
MAC-címek megadása tűzfalbeállításokhoz
Proxy beállítása
................................................................................................ 378
............................................................................................................................... 380
A hálózat biztonsági beállításainak konfigurálása
Portszámok módosítása
................................................................................................ 369
.................................................................................................... 390
.................................................................................................................................... 393
................................................................................................................................................ 395
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása
................................................................................................ 397
Kulcs és tanúsítvány generálása a hálózati kommunikációhoz
A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés (CSR) előállítása
.......................................................................... 400
.................................................................................... 403
A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati kommunikációhoz
IPSec-beállítások konfigurálása
..................................................................... 407
.......................................................................................................................... 409
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása
A készülék funkcióinak korlátozása
................................................................................................... 416
....................................................................................................................... 420
A címjegyzékhez és a küldési funkciókhoz való hozzáférés korlátozása
A címjegyzék használatának korlátozása
A választható rendeltetési helyek korlátozása
A faxküldési funkciók korlátozása
................................................................................................. 425
................................................................................................................. 427
Számítógépről történő nyomtatás korlátozása
Az USB-funkciók korlátozása
..................................................................................................... 429
.............................................................................................................................. 430
A HTTP-kommunikáció letiltása
.......................................................................................................................... 432
A Távoli felhasználói felület letiltása
.................................................................................................................... 433
A dokumentumok biztonságának növelése
Aláírókulcs létrehozása az eszközhöz
............................................................................................................ 434
.................................................................................................................. 435
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói felület)
A Távoli felhasználói felület elindítása
............................................................................... 436
................................................................................................................. 437
Az állapotok és a naplók megtekintése
................................................................................................................ 440
Menüpontok beállítása a Távoli felhasználói felületről
........................................................................................... 446
Rendeltetési helyek regisztrálása a Távoli felhasználói felületről
Biztonsági házirend
............................................................................. 449
.......................................................................................................................................... 453
Beállításadatok importálása/exportálása
A firmware frissítése
.................................................................... 422
........................................................................................................ 423
............................................................................................................. 459
............................................................................................................................................. 463
A beállítások alaphelyzetbe állítása
....................................................................................................................... 465
A beállításokat tartalmazó menü ................................................................................................ 468
<Beállítások>
........................................................................................................................................................ 469
<Kijelző beállításai>
........................................................................................................................................... 470
<Angol billentyűzet-elrendezés>
<Időzítő/energia-beállítások>
<Hálózat>
......................................................................................................................... 475
............................................................................................................................. 476
........................................................................................................................................................ 481
<Külső interfész>
.............................................................................................................................................. 497
<Kisegítő lehetőségek>
..................................................................................................................................... 498
V
<Beállítás/karbantartás>
....................................................................................................................................... 499
<Képminőség módosítása>
<Karbantartás>
................................................................................................................................................ 515
<Funkcióbeállítások>
<Közös>
................................................................................................................................ 500
............................................................................................................................................ 517
.......................................................................................................................................................... 518
<Másolás>
....................................................................................................................................................... 524
<Nyomtató>
<Küldés>
..................................................................................................................................................... 526
......................................................................................................................................................... 572
<Vétel/Továbbítás>
........................................................................................................................................... 585
<Fájlok tárolása/elérése>
<Titkosított nyomtatás>
................................................................................................................................... 592
..................................................................................................................................... 600
<Rendeltetési hely beállítása>
<Kezelési beállítások>
........................................................................................................................................... 602
<Felhasználókezelés>
<Eszközkezelés>
............................................................................................................................... 601
........................................................................................................................................ 603
............................................................................................................................................... 604
<Licenc/egyéb>/<Távoli felhasználói felület beállításai/Firmware frissítése>
<Adatkezelés>
............................................................. 608
.................................................................................................................................................. 610
<Biztonsági beállítások>
.................................................................................................................................... 612
Karbantartás ................................................................................................................................................. 615
Normál tisztítás
.................................................................................................................................................... 617
A készülék külsejének tisztítása
.......................................................................................................................... 618
Az üveglap tisztítása
......................................................................................................................................... 619
Az adagoló tisztítása
......................................................................................................................................... 620
A fixálóegység tisztítása
.................................................................................................................................... 623
A továbbítószalag (ITB) tisztítása
A festékkazetta cseréje
......................................................................................................................... 626
......................................................................................................................................... 627
A még felhasználható festék mennyiségének ellenőrzése
A készülék áthelyezése
.......................................................................................................................................... 634
A képminőség beállítása
....................................................................................................................................... 636
Az árnyalatok beállítása
..................................................................................................................................... 637
A nyomtatási színeltérés korrekciója
................................................................................................................... 642
A szövegek színhűségének korrigálása
A nyomtatási pozíció beállítása
................................................................................................................ 643
........................................................................................................................... 645
A számláló értékének megjelenítése
...................................................................................................................... 647
Jelentések és kimutatások nyomtatása
Fogyóanyagok
....................................................................................... 633
................................................................................................................. 649
...................................................................................................................................................... 654
Hibaelhárítás (FAQ) .................................................................................................................................
658
Függelék ...........................................................................................................................................................
660
Külső szoftver
....................................................................................................................................................... 662
Kiemelt funkciók
................................................................................................................................................... 663
Környezetvédelem és takarékosság
.................................................................................................................... 664
VI
Hatékonyságnövelés
.......................................................................................................................................... 668
Digitális módszerek
További lehetőségek
Műszaki adatok
Főegység
Adagoló
......................................................................................................................................... 666
......................................................................................................................................... 670
.................................................................................................................................................... 672
......................................................................................................................................................... 673
.......................................................................................................................................................... 677
Használható papírtípusok
.................................................................................................................................. 678
Cassette Feeding Module-AF
.......................................................................................................................................... 683
Copy Card Reader-F
Faxfunkció
.............................................................................................................................. 682
....................................................................................................................................................... 684
Beolvasási funkció
............................................................................................................................................ 685
Nyomtatófunkciók
............................................................................................................................................ 686
Kezelési funkciók
.............................................................................................................................................. 689
Rendszerkörnyezet
........................................................................................................................................... 692
Hálózati környezet
............................................................................................................................................ 694
Beállítások
........................................................................................................................................................... 695
Kiegészítő berendezések
Rendszerbeállítások
................................................................................................................................... 696
.......................................................................................................................................... 698
Kézikönyvek és tartalmuk
..................................................................................................................................... 700
A Felhasználói kézikönyv használata
...................................................................................................................... 701
A Felhasználói kézikönyv képernyőjének felépítése
A Felhasználói kézikönyv megtekintése
............................................................................................................... 706
Alapvető műveletek a Windows rendszerben
Nyilatkozat
............................................................................................... 702
......................................................................................................... 707
........................................................................................................................................................... 716
VII
Beállítás
Beállítás
Beállítás ................................................................................................................................................................... 3
Főbb funkciók ........................................................................................................................................................ 4
A használat előtt szükséges előkészületek .......................................................................................................... 6
Jogosulatlan hozzáférés megakadályozása ......................................................................................................... 8
Beállítás a Beállítási útmutató alapján .............................................................................................................. 10
A dátum és az idő beállítása ............................................................................................................................... 13
A hálózati környezet beállítása .......................................................................................................................... 15
Választás a vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat között .......................................................................... 17
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz .......................................................................................................... 18
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz .................................................................................................. 19
A kapcsolat beállítása a WPS nyomógombos módjával ............................................................................ 21
A kapcsolat beállítása a WPS PIN-kódos módjával ................................................................................... 23
Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával ................................................................ 25
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával ........................................................................... 28
Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése .................................................................................................... 31
IP-címek beállítása .......................................................................................................................................... 32
Az IPv4-cím beállítása .............................................................................................................................. 33
IPv6-címek beállítása ............................................................................................................................... 36
Hálózati beállítások megtekintése .................................................................................................................. 39
Beállítások konfigurálása a számítógéppel való konfigurációjához ................................................................ 41
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása .......................................................................... 42
Nyomtatóportok konfigurálása ................................................................................................................ 45
Nyomtatókiszolgáló beállítása ................................................................................................................. 49
A készülék konfigurálása a hálózati környezetben .......................................................................................... 52
Ethernet-beállítások konfigurálása .......................................................................................................... 53
A legnagyobb átviteli egység módosítása ................................................................................................ 55
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása ................................................................................. 56
A DNS konfigurálása ................................................................................................................................ 57
SMB-konfigurálás ..................................................................................................................................... 61
A WINS konfigurálása .............................................................................................................................. 63
LDAP-kiszolgálók bejegyzése ................................................................................................................... 65
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal ................................................................................. 70
Egyéb hálózati beállítások ........................................................................................................................ 74
Illesztőprogramok telepítése ............................................................................................................................. 79
Faxfunkciók kezdeti beállításainak konfigurálása ............................................................................................ 80
A használni kívánt faxvételi mód kiválasztása ................................................................................................. 81
1
Beállítás
A faxszám és a saját név bejegyzése ............................................................................................................... 82
A vételi mód kiválasztása ................................................................................................................................ 83
A telefonvonal csatlakoztatása ....................................................................................................................... 84
Beolvasási beállítások konfigurálása ................................................................................................................. 85
A készülék lapolvasóként való használatának előkészítése ............................................................................. 86
Beállítási folyamat e-mail küldéséhez/I-fax küldéséhez és fogadásához ......................................................... 87
Alapvető e-mail beállítások konfigurálása ................................................................................................ 88
E-mail és I-fax kommunikációs beállítások konfigurálása ........................................................................ 91
Megosztott mappa beállítása mentési helyként .............................................................................................. 95
Megosztott mappa beállítása mentési helyként ....................................................................................... 96
FTP-kiszolgáló beállítása mentési helyként ..................................................................................................... 99
2
Beállítás
Beállítás
552R-000
Mielőtt elkezdené használni a készülék funkcióit, be kell előzetesen állítania a környezetvédelmi feltételeket. Először
ellenőrizze a beállítás befejezéséhez szükséges folyamatokat, majd hajtsa végre a tényleges beállításokat. A
használat előtt szükséges előkészületek(P. 6)
● A készülékre telepített funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek. A készülék használatának
megkezdése előtt tekintse át a Főbb funkciók(P. 4) részt, és ellenőrizze a rendelkezésre álló funkciókat.
A készülék kezdeti beállításainak konfigurálása (Beállítási útmutató)
● Könnyedén konfigurálhatja a készülék használatához szükséges beállításokat, így például a dátumot, időt és
hálózati beállításokat a képernyőn megjelenő útmutatások követésével. Beállítás a Beállítási útmutató
alapján(P. 10)
3
Beállítás
Főbb funkciók
552R-001
Ez a kézikönyv a vásárolt modell minden funkcióját bemutatja. A kezdés előtt ellenőrizze, hogy mely funkciók állnak
rendelkezésre az Ön által megvásárolt modellen.
:A
funkcióval: A funkció nélkül
Funkció
MF746Cx
MF744Cdw
MF742Cdw
MF645Cx
MF643Cdw
MF641Cw
Adagoló
(kétoldalas
Adagoló
(kétoldalas
Adagoló
(egyoldalas
Adagoló
(kétoldalas
Adagoló
(egyoldalas
A másolóüveg
fedele
beolvasás)
beolvasás)
beolvasás)
beolvasás)
beolvasás)
Rendszerkezelő alapértelmezett
azonosítója
7654321
Nincs
megadva
Nincs
megadva
7654321
Nincs
megadva
Nincs megadva
Rendszerkezelő alapértelmezett
PIN-kódja
7654321
Nincs
megadva
Nincs
megadva
7654321
Nincs
megadva
Nincs megadva
Másolás
Fax
Nyomtatás
Beolvasás
Adagoló/a másolóüveg fedele
Kétoldalas nyomtatás
Vezeték nélküli LAN
NFC
Application Library
Cassette Feeding Module-AF *
TELEPHONE 6 KIT *
Copy Card Reader-F *
Vonalkódnyomtató készlet *
PDF-küldési biztonsági
funkciókészlet *
*Ez
egy külön megvásárolható elem.
4
Beállítás
● A rendelkezésre álló illesztőprogram-típusokról lásd a készülékhez mellékelt User Software CD-ROM/DVDROM (Felhasználói szoftverek CD-ROM/DVD-ROM) lemezt, vagy nyissa meg a Canon webhelyét (https://
global.canon).
HIVATKOZÁSOK
A Felhasználói kézikönyv megtekintése(P. 706)
5
Beállítás
A használat előtt szükséges előkészületek
552R-002
A készülék beállításához végezze el az 1–5. lépést egymás után. Egy adott lépéssel kapcsolatos információkért a
hivatkozásra kattintva lépjen a megfelelő fejezethez. Továbbá a készülék helyes használatához ellenőrizze a
Jogosulatlan hozzáférés megakadályozása(P. 8) című részt is.
1. lépés
Beállítás a Beállítási útmutató alapján(P. 10)
2. lépés
A hálózati környezet beállítása(P. 15)
● A Beállítási útmutatóban nem szereplő hálózati beállítások konfigurálása. Ha nem kell
használnia a Beállítási útmutatót, innen konfigurálhatja a hálózati beállításokat.
3. lépés
Illesztőprogramok telepítése(P. 79)
4. lépés
Faxfunkciók kezdeti beállításainak konfigurálása(P. 80)
5. lépés
Beolvasási beállítások konfigurálása(P. 85)
6
Beállítás
Beállítás a Távoli felhasználói felület segítségével
● Amikor elkészült a hálózati környezet beállításával, hatékonyan beállíthatja a készüléket egy számítógépről a
Távoli felhasználói felület segítségével. A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Adatok importálása másik készülékről az időmegtakarítás érdekében
● Amennyiben a modell azonos, mentheti egy mások Canon nyomtatón/többfunkciós készüléken bejegyzett
beállítási adatokat (exportálás), és betöltheti a beállításokat erre a készülékre (importálás).
Beállításadatok importálása/exportálása(P. 459)
7
Beállítás
Jogosulatlan hozzáférés megakadályozása
552R-003
Ebben a szakaszban azokról a biztonsági intézkedésekről lesz szó, amelyekkel megakadályozható a külső hálózatról
érkező illetéktelen hozzáférés. Mindenképp olvassa el az összes felhasználó és rendszergazda a jelen készülék, illetve
más, a hálózathoz csatlakoztatott nyomtató vagy többfunkciós készülék használatának megkezdése előtt. A hálózathoz
csatlakoztatott nyomtatók/többfunkciós készülékek az utóbbi években számos hasznos funkciót kínálnak, köztük a
számítógépről való nyomtatást, a számítógépről (távoli funkcióval) történő vezérlést, valamint a beolvasott
dokumentumok interneten való elküldését. Másrészről elengedhetetlenné vált a biztonsági óvintézkedések bevezetése
az információk kiszivárgása által jelentett kockázatok csökkentésére, hiszen a nyomtatók és többfunkciós készülékek
hálózathoz csatlakoztatva jobban ki vannak téve az olyan fenyegetéseknek, mint amilyen például az illetéktelen
hozzáférés vagy az adatlopás. Ez a szakasz bemutatja azokat a beállításokat, amelyeket a hálózathoz csatlakoztatott
nyomtató/többfunkciós készülék használatának megkezdése előtt mindenképp el kell végeznie annak érdekében,
hogy megakadályozhassa az illetéktelen hozzáférést.
Biztonsági óvintézkedések a külső hálózatból érkező illetéktelen hozzáférés
megakadályozásához
Privát IP-cím hozzárendelése(P. 8)
Tűzfal használata az átvitel korlátozására(P. 9)
A TLS titkosítású kommunikáció megadása(P. 9)
PIN-kód beállítása a többfunkciós készüléken tárolt információk kezeléséhez(P. 9)
Privát IP-cím hozzárendelése
Az IP-cím egy olyan szám, amellyel minden egyes, számítógépes hálózatban részt vevő eszköz rendelkezik. A „globális
IP-cím” az internethez való csatlakozás során, a „privát IP-cím” pedig a helyi hálózaton belüli kommunikáció alkalmával
(pl. vállalati hálózaton) használatos. Globális IP-cím hozzárendelése esetén a nyomtató vagy többfunkciós eszköz
látható a nyilvánosság számára is, illetve hozzáférhető az interneten keresztül. Ezáltal megnövekedik az információk
kiszivárgásának kockázata a külső hálózatról történő illetéktelen hozzáférés által. Másrészről, amennyiben privát IPcímet rendel hozzá, a nyomtató vagy többfunkciós készülék a helyi hálózatra korlátozott, azaz csak a helyi hálózat
(például egy vállalati hálózat) felhasználói férhetnek hozzá.
Globális IP-cím
Elérhető a külső hálózatból
Magánhálózati IP-cím
Elérhető a helyi hálózathoz tartozó felhasználók számára.
Általában a saját nyomtatójához/többfunkciós eszközéhez kell privát IP-címet rendelnie. Ellenőrizze, hogy az Ön által
használt nyomtatóhoz/többfunkciós készülékhez rendelt IP-cím esetében privát IP-címről van-e szó. A privát IP-címek a
következő tartományok valamelyikében vannak.
A magánhálózati IP-címek tartományai
● 10.0.0.0-tól 10.255.255.255-ig
● 172.16.0.0-tól 172.31.255.255-ig
● 192.168.0.0-tól 192.168.255.255-ig
Az IP-cím ellenőrzéséről lásd:
Az IPv4-cím beállítása(P. 33) .
8
Beállítás
● Ha globális IP-cím van hozzárendelve egy nyomtatóhoz vagy többfunkciós készülékhez, akkor hálózati
környezet létrehozásával csökkentheti az illetéktelen hozzáférés kockázatát – vagyis olyan biztonsági
szoftver (például tűzfal) telepítésével, amely megakadályozza a külső hálózatokról érkező hozzáférési
kísérleteket. Ha globális IP-címet szeretne hozzárendelni egy nyomtatóhoz vagy többfunkciós készülékhez,
és így szeretné használni azt, vegye fel a kapcsolatot hálózati rendszergazdájával.
Tűzfal használata az átvitel korlátozására
A tűzfal egy olyan rendszer, amely megakadályozza a külső hálózatokról való illetéktelen hozzáférést, és megvédi a
helyi hálózatot a támadásoktól/behatolásoktól. Ha tűzfalat használ a hálózatán, azzal megakadályozhatja a
veszélyesnek látszó, külső hálózatról érkező hozzáférési kísérleteket azáltal, hogy korlátozza a külső hálózat
meghatározott IP-címéről érkező kommunikációt. A Canon nyomtatóra vagy többfunkciós eszközre telepített funkció
révén IP-cím szerinti szűrést állíthat be. Az IP-cím szűrésének beállításáról lásd: IP-címek megadása
tűzfalbeállításokhoz(P. 387) .
A TLS titkosítású kommunikáció megadása
A TLS-titkosítású kommunikációról lásd: A hálózat biztonsági beállításainak konfigurálása(P. 384) , a beállítás
módjához pedig lásd: A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 397) .
PIN-kód beállítása a többfunkciós készüléken tárolt információk kezeléséhez
Arra az esetre gondolva, ha egy rosszindulatú harmadik fél illetéktelen hozzáférést próbál szerezni egy nyomtatóhoz
vagy többfunkciós készülékhez, amennyiben PIN-kódot állít be a készüléken tárolt információkhoz, azzal csökken az
információk kiszivárgásának veszélye. A Canon nyomtatók vagy többfunkciós készülékek használatával többféle
információtípus is megvédhető PIN-kód beállításával.
PIN-kód beállítása minden funkcióhoz
● PIN-kód beállítása a Távoli felhasználói felület használatához
További információ: Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása(P. 378) .
● PIN-kód beállítása a rendszerkezelői beállításokhoz
A rendszerkezelői azonosító és PIN-kód beállítása(P. 369) .
További információ:
● Címjegyzék PIN-kódja
További információk a PIN-kód beállításához:
A címjegyzék használatának korlátozása(P. 423) .
A fentiekben az illetéktelen hozzáférés megakadályozására szolgáló néhány példát soroltunk fel. Tájékozódjon a
további biztonsági óvintézkedésekről ( A készülék kezelése(P. 366) ), és alkalmazza a környezetének megfelelő
biztonsági intézkedéseket az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.
9
Beállítás
Beállítás a Beállítási útmutató alapján
1660-009
552R-004
Amikor először kapcsolja be a készüléket ( A készülék bekapcsolása(P. 118) ), elindul a Beállítási útmutató, amely
segít a készülék kezdeti beállításainak konfigurálásában – Önnek csak a képernyőn megjelenő utasításokat kell
követnie. A Beállítási útmutatóban a következő sorrendben jelennek meg a beállítási képernyők.
1. lépés
A megjelenített nyelv, valamint az ország és régió beállítása
Állítsa be a kezelőpanelen és a jelentésekben megjelenítendő nyelvet, valamint azt az országot
és régiót, ahol a készüléket használni fogja.
2. lépés
1
Válasszon nyelvet.
2
Válassza a <Igen> elemet.
3
Válasszon országot vagy régiót.
A dátum és az idő beállítása
Adja meg a készüléken a dátumot/időt.
1
Válassza ki az időzónát.
Mi az az UTC?
● Az egyezményes koordinált világidő (Coordinated Universal Time, UTC) az
elsődleges időszabvány, amelyhez a világban az órákat és az időt viszonyítják.
Az internetes kommunikációhoz megfelelően beállított UTC időzóna szükséges.
2
Adja meg a dátumot és a pontos időt, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● Koppintson a beviteli mezőre, és adja meg a dátumot és időt.
3. lépés
A hozzáférés biztonsági funkcióinak beállítása
Beállíthat egy PIN-kódot a Távoli felhasználói felület eléréséhez. Mivel a Távoli felhasználói
felület használata esetén a készülék beállításai egy számítógépről is módosítható, javasolt egy
PIN-kód megadása.
1
Válassza a <Igen> elemet.
● Ha a <Nem> lehetőséget választja, a PIN-kód beállítása nem történik meg, és a
Beállítási útmutató a 4. lépéssel folytatódik.
● A Távoli felhasználói felület biztonsági beállításait a későbbiekben is
megadhatja. Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása(P. 378)
4. lépés
2
Írja be a PIN-kódot, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
3
Írja be még egyszer a PIN-kódot, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
Színbeállítások megadása
A jó másolási minőség elérése érdekében állítsa be az árnyalatokat.
1
Válassza a <Igen> elemet.
● Ha a <Nem> lehetőséget választja, a színbeállítás nem történik meg, és a
Beállítási útmutató az 5. lépéssel folytatódik.
10
Beállítás
2
Ellenőrizze, hogy a megjelenített papírméret és -típus egyezik-e a készülékbe
behelyezett papíréval, és válassza az <OK> lehetőséget.
3
Hagyja jóvá a műveletet, és válassza a <Indítás> lehetőséget.
➠ A készülék egy korrekciós képet nyomtat.
4
Amikor bezárul a nyomtatás közben látható képernyő, nyissa ki az adagolót.
5
Helyezze a korrekciós képet az üveglapra.
● A korrekciós képet a nyomtatott felével lefelé helyezze az üveglapra, és a fekete
csík a készülék hátoldala felé nézzen.
6
Hajtsa le óvatosan az adagolót.
7
Válassza a <Beolv. indítása> elemet.
➠ Elindul a korrekció.
● A beállítás befejeződése után vegye le a korrekciós képet az üveglapról.
5. lépés
A fixálóegység automatikus tisztításának beállítása
Ha a készülék MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw típusú, beállíthatja a fixálóegység
automatikus tisztítását. Ha MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw típusú készüléket használ, a
Beállítási útmutató a 6. lépésre ugrik.
1
Olvassa el a képernyőn megjelenő üzenetet, majd válassza az <Igen> lehetőséget.
● Ha a <Nem> lehetőséget választja, a rendszer nem állítja be az automatikus
tisztítást, és a Beállítási útmutató a 6. lépéssel folytatódik.
● A fixálóegység automatikus tisztítását később is beállíthatja.
autom. tisztítása>(P. 507)
2
<Rögzítőegység
Válassza a <Be> elemet.
● Ha a <Ki> lehetőséget választja, a rendszer nem állítja be az automatikus
tisztítást, és a Beállítási útmutató a 6. lépéssel folytatódik.
3
Állítsa a <Be> értékre a rendelkezésre álló papírforrásokat.
● A tisztítás során a rendszer a <Be> értékre állított papírforrásból adagolja a
papírt.
● A következő papírokat használhatja a tisztításhoz.
- Papírméretek: A4/Letter
- Papírtípusok: Normál 1 – 3/Újrahasznosított 1 vagy 2
4
6. lépés
Válassza a <Alkalmaz> elemet.
Vezeték nélküli helyi hálózat beállítása
11
Beállítás
Konfigurálja a beállításokat a vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül történő kapcsolódáshoz.
1
Válassza a <Igen> elemet.
● Ha a <Nem> lehetőséget választja, a vezeték nélküli hálózat beállítása nem
történik meg, és a Beállítási útmutató a 7. lépéssel folytatódik.
2
Válassza a <OK> elemet.
3
Válassza ki a beállítási módot.
● A vezeték nélküli hálózat beállításairól a Csatlakozás vezeték nélküli helyi
hálózathoz(P. 19) című részben olvashat bővebben.
7. lépés
Az Application Library megtekintése
Az „Application Library” nevű érintőgomb a Főképernyő képernyőjén található. A leírást
mindegyik funkciónál elolvashatja.
1
A Beállítási útmutató bezárásához válassza a <Vége> lehetőséget.
➠ Amikor bezárul a Beállítási útmutató, megjelenik a Főképernyő.
12
Beállítás
A dátum és az idő beállítása
552R-005
Állítsa be a készüléken a dátumot és az időt. A megadott dátum és idő szolgál referenciaként az időt megadó
funkcióknál, így ezeket pontosan kell megadni.
Az időzóna beállítása(P. 13)
Az aktuális dátum és idő beállítása(P. 13)
A nyári időszámítás beállítása(P. 14)
Az időzóna beállítása
Ha az időzóna beállítása módosul, akkor a <Dátum és idő beállítása> menüpontban beállított értékek ennek
megfelelően változnak.
1
2
3
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
Főképernyő
Válassza a <Beállítások> <Időzítő/energia-beállítások>
<Időzóna> lehetőséget.
<Dátum és idő beállításai>
Válassza ki az időzónát.
Mi az az UTC?
● Az egyezményes koordinált világidő (Coordinated Universal Time, UTC) az elsődleges időszabvány, amelyhez
a világban az órákat és az időt viszonyítják. Időeltérés lehet a készülék használatának országa vagy területe
függvényében. Az internetes kommunikációhoz megfelelően beállított UTC időzóna szükséges.
Az aktuális dátum és idő beállítása
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
Főképernyő
Válassza a <Beállítások>
lehetőséget.
<Dátum és idő beállítása>
<Időzítő/energia-beállítások>
13
Beállítás
3
Adja meg a dátumot és az időt.
● Koppintson a beviteli mezőre, és adja meg a dátumot és időt.
4
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
● Az aktuális dátum és pontos idő beállítása előtt állítsa be az <Időzóna> menüpontot. Ha az <Időzóna>
beállítása később változik, akkor annak megfelelően változik az aktuális dátum és pontos idő is.
● A dátum és az idő megjelenítési formátuma módosítható.
<Dátumformátum>(P. 477)
<Időformátum>(P. 478)
A nyári időszámítás beállítása
Ha engedélyezi a nyári időszámítást, akkor adja meg, hogy milyen dátumok között legyen érvényben.
1
2
3
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
Főképernyő
Válassza a <Beállítások> <Időzítő/energia-beállítások>
<Nyári időszámítás beállításai> lehetőséget.
<Dátum és idő beállításai>
Válassza a <Ki> vagy <Be> értéket a <Nyári időszámítás> beállításnál.
● A <Be> kiválasztásakor válassza a <Kezdés dátuma> és <Befejezés dátuma> lehetőséget, és állítsa be a
hónapot és napot minden egyes elemre vonatkozóan. A nap beállításához adja meg, hogy a hét melyik
napjáról van szó.
4
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
14
Beállítás
A hálózati környezet beállítása
552R-006
A készülék vezetékes vagy vezeték nélküli helyi hálózathoz (LAN) történő csatlakoztatásakor be kell állítania egy IPcímet, amely a kiválasztott hálózaton belül egyedi. Kommunikációs környezete és hálózati eszközei alapján válasszon a
vezetékes és a vezeték nélküli lehetőség közül. A pontos IP-cím beállításával kapcsolatban forduljon
internetszolgáltatójához vagy a hálózati rendszergazdához.
● Ha a készülék nem biztonságos hálózathoz csatlakozik, akkor személyes adatai külső felek tudomására
juthatnak.
● A készülék nem csatlakoztatható egyszerre vezetékes és vezeték nélküli hálózati kapcsolaton keresztül.
● A készülékhez nem tartozik helyi hálózati kábel és útválasztó. Szükség esetén gondoskodjon ezekről.
● A hálózati eszközökre vonatkozó további tudnivalókért olvassa el az eszközökhöz kapott útmutató
kézikönyveket, vagy forduljon a gyártójukhoz.
◼ A beállítás előtt...
A következő lépésekkel csatlakoztassa a készüléket egy hálózatra.
Ellenőrizze a számítógép beállításait.
● Győződjön meg róla, hogy a számítógép megfelelően csatlakozik a hálózathoz.
További részletekért olvassa el a használt eszközökhöz kapott kezelési kézikönyveket,
vagy forduljon az eszközök gyártóihoz.
● Győződjön meg róla, hogy a számítógépen elvégezték a hálózati beállításokat. Ha a
hálózat nincs megfelelően beállítva, akkor a készüléket nem fogja tudni a hálózaton
keresztül használni még akkor sem, ha az eljárás hátralévő részét végrehajtja.
● A hálózattól függően előfordulhat, hogy módosítania kell a kommunikációs mód,
illetve az Ethernet-típus beállítását ( Ethernet-beállítások konfigurálása(P. 53) ).
A további tudnivalókért forduljon internetszolgáltatójához vagy a hálózati
rendszergazdához.
● A készülék MAC-címének ellenőrzése.
A MAC-cím megtekintése vezetékes helyi hálózat esetén(P. 39)
15
Beállítás
A MAC-cím és a vezeték nélküli hálózat adatainak megtekintése(P. 40)
● Csatlakozás IEEE 802.1X szabványú hálózathoz:
konfigurálása(P. 416) .
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés
Válasszon a vezetékes vagy vezeték nélküli helyi hálózat között.
Választás a vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat között(P. 17)
Csatlakoztassa a készüléket a vezetékes vagy vezeték nélküli helyi hálózathoz.
● Folytassa az eljárást azzal a résszel, amely megfelel a 2. lépésben kiválasztott
beállításnak.
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 18)
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 19)
Szükség esetén állítsa be az IP-címet.
● A készülék alapértelmezés szerint az IP-cím automatikus lekérésére van beállítva. Ha
meghatározott IP-címet szeretne használni, módosítsa ezt a beállítást. IP-címek
beállítása(P. 32)
HIVATKOZÁSOK
Beállítások konfigurálása a számítógéppel való konfigurációjához(P. 41)
A készülék konfigurálása a hálózati környezetben(P. 52)
16
Beállítás
Választás a vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat
között
552R-007
Miután eldöntötte, hogy vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton keresztül csatlakoztatja-e a készüléket a
számítógéphez, válassza ki a vezetékes vagy vezeték nélküli helyi hálózatot a kezelőpanelen. Fontos, hogy ha a
<Vezetékes LAN> beállítást <Vezeték nélküli LAN> értékre állítja vagy fordítva, akkor el kell távolítania a számítógépre
telepített illesztőprogramokat, majd újra kell azokat telepítenie. Ha további tájékoztatást szeretne, nézze meg a
megfelelő illesztőprogramok kézikönyveit az online kézikönyvek webhelyén.
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 138)
Bejelentkezés a
3
Válassza a <Vez./vez. nélk. LAN kivál.> lehetőséget.
4
Válassza a <Vezetékes LAN> vagy a <Vezeték nélküli LAN> lehetőséget.
HIVATKOZÁSOK
A hálózati környezet beállítása(P. 15)
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 18)
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 19)
17
Beállítás
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz
552R-008
Egy útválasztón keresztül csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A készüléket és az útválasztót egy helyi
hálózati kábellel kell összekötni.
1
Csatlakoztassa a LAN-kábelt.
● Csatlakoztassa a készüléket az útválasztóhoz egy helyi hálózati kábellel.
● Nyomja be a csatlakozót, amíg a helyére nem kattan.
2
Várjon néhány percet.
➠ Az IP cím automatikusan van beállítva.
● Az IP-címet manuálisan is beállíthatja.
IP-címek beállítása(P. 32)
HIVATKOZÁSOK
A hálózati környezet beállítása(P. 15)
18
Beállítás
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz
552R-009
A vezeték nélküli útválasztók (vagy hozzáférési pontok) rádióhullámok segítségével teremtenek kapcsolatot a készülék
és a számítógép között. Ha vezeték nélküli útválasztóján van WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkció, akkor a hálózat
konfigurálása automatikus és egyszerű. Ha hálózati eszközei nem támogatják az automatikus konfigurálást, vagy ha
szeretné részletesen szabályozni a hitelesítési és titkosítási beállításokat, akkor kézzel kell beállítania a kapcsolatot.
Győződjön meg róla, hogy számítógépe megfelelően csatlakozik a hálózathoz.
Kapcsolat beállítása a WPS szolgáltatással(P. 19)
A kapcsolat kézi beállítása(P. 20)
Információszivárgási kockázat
● A vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolatokat saját belátása szerint, és saját felelősségére használja. Ha a
készülék nem biztonságos hálózathoz csatlakozik, akkor személyes adatai külső felek tudomására juthatnak,
mivel a vezeték nélküli kommunikációhoz használt rádióhullámok a közelben bárhol, akár falakon túl is
foghatók.
A vezeték nélküli helyi hálózat védelme
● A készülék vezeték nélküli hálózati funkciója a következő szabványokat támogatja: WEP, WPA-PSK és WPA2PSK. A vezeték nélküli útválasztó által nyújtott védelmi szolgáltatásokról és azok kompatibilitásáról a hálózati
eszközökhöz kapott útmutató kézikönyvekben, illetve a készülékek gyártójánál tájékozódhat.
A vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolathoz szükséges eszközök
● A készüléknek nem tartozéka a vezeték nélküli útválasztó. Szükség esetén gondoskodjon az útválasztóról.
Kapcsolat beállítása a WPS szolgáltatással
A WPS használata esetén két mód közül választhat: az egyik a nyomógombos mód, a másik a PIN-kódos mód.
◼ Nyomógombos mód
Keresse meg a vezeték nélküli útválasztó csomagolásán az alábbi WPS-jelzést. Győződjön meg arról is, hogy a hálózati
készüléken van WPS-gomb. A kapcsolat beállítása a WPS nyomógombos módjával(P. 21)
19
Beállítás
◼ PIN-kódos mód
Egyes WPS-útválasztók nem támogatják a nyomógombos módot. Ha a hálózati eszköz csomagolásán vagy
útmutatóiban a WPS PIN-kódos módjára hivatkoznak, akkor a kapcsolatot a PIN-kód megadásával kell beállítani.
kapcsolat beállítása a WPS PIN-kódos módjával(P. 23)
A
● Ha a vezeték nélküli útválasztón be van állítva a WEP-hitelesítés használata, akkor valószínűleg nem tudja a
WPS szolgáltatással beállítani a kapcsolatot.
A kapcsolat kézi beállítása
Ha kézzel állítja be a vezeték nélküli kapcsolatot, akkor kiválaszthat egy vezeték nélküli útválasztót, vagy megadhatja
kézzel a szükséges adatokat. A módszertől függetlenül gondoskodnia kell a szükséges beállítási adatok, többek között
az SSID és a hálózati kulcs megszerzéséről. Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése(P. 31)
◼ Vezeték nélküli útválasztó választása
Akkor válassza ezt a beállítási lehetőséget, ha kézzel kell beállítania a kapcsolatot, de ezt a lehető legegyszerűbben
szeretné elvégezni. Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával(P. 25)
◼ Beállítási adatok megadása kézzel
Ha részletesen meg szeretné határozni a biztonsági beállításokat, például a hitelesítési és titkosítási beállításokat,
akkor a kapcsolat beállításához kézzel adja meg az SSID azonosítót és hálózati kulcsot. Kapcsolat beállítása
részletes beállítások megadásával(P. 28)
HIVATKOZÁSOK
A hálózati környezet beállítása(P. 15)
Választás a vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat között(P. 17)
20
Beállítás
A kapcsolat beállítása a WPS nyomógombos módjával
1660-00J
552R-00A
Ha vezeték nélküli útválasztója támogatja a WPS nyomógombos módját, akkor a WPS-gombbal könnyen beállíthatja a
kapcsolatot.
● A vezeték nélküli útválasztó kezelése eltérhet az egyes eszközökön. Segítségért olvassa el a hálózati eszköz
útmutató kézikönyveit.
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 138)
3
Bejelentkezés a
Válassza a <Vezeték nélküli LAN beállításai> lehetőséget.
● Ha megjelenik az <Szeretné engedélyezni a vezeték nélküli LAN-t?> üzenet, válassza az <Igen> lehetőséget.
4
Olvassa el a megjelenő üzenetet, és válassza az <OK> lehetőséget.
5
Válassza a <WPS nyomógomb mód> lehetőséget.
6
Válassza a <Igen> lehetőséget.
7
Nyomja meg hosszan a vezeték nélküli útválasztó WPS-gombját.
● A gombot az <Igen> gomb megérintésétől (6. lépés) számítva két percen belül kell megnyomni.
● A gombot a hálózati eszköztől függően 2 másodpercig vagy annál hosszabb ideig kell nyomva tartani.
Segítségért olvassa el a hálózati eszköz útmutató kézikönyveit.
Ha a beállítás közben hibaüzenet jelenik meg
● Válassza a <Bezárás> lehetőséget, és térjen vissza az 5. lépéshez.
21
Beállítás
8
Várjon, míg megjelenik a <Csatlakoztatva.> üzenet.
9
Válassza a <Bezárás> lehetőséget.
➠ Várjon pár percet, amíg az IP-cím automatikus beállítása és más beállítások megtörténnek.
Jelerősség
● Ha több vezeték nélküli útválasztóhoz is lehet csatlakozni, akkor a készülék a legerősebb jelű eszközhöz
csatlakozik. A jelerősség mértékegysége az RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Az IP-címet manuálisan is beállíthatja.
IP-címek beállítása(P. 32)
● Amíg a készülék vezeték nélküli hálózatra van csatlakoztatva, a Wi-Fi ikon megjelenik a Főképernyő
felületén, illetve az egyes funkciók Alapvető funkciók képernyőin. Alapvető képernyők(P. 126)
Az energiafogyasztás csökkentése
● Beállíthatja, hogy a készülék <Energiatakarékos mód> üzemmódba lépjen a vezeték nélküli útválasztó által
kibocsátott jelek alapján. <Energiatakarékos mód>(P. 482)
Ha a készülék IP-címe megváltozott
● DHCP-környezetben előfordulhat, hogy a készülék IP-címe automatikusan megváltozik. Ebben az esetben a
kapcsolat addig marad fenn, amíg a készülék és a számítógép ugyanahhoz az alhálózathoz tartozik.
HIVATKOZÁSOK
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 19)
22
Beállítás
A kapcsolat beállítása a WPS PIN-kódos módjával
552R-00C
Ha készüléke a WPS PIN-kódos módját támogatja, akkor állítson elő egy PIN-kódot a készüléken, majd jegyezze be a
kódot a hálózati eszközön.
● A vezeték nélküli útválasztó kezelése eltérhet az egyes eszközökön. Segítségért olvassa el a hálózati eszköz
útmutató kézikönyveit.
Számítógépről
1
Nyissa meg a vezeték nélküli útválasztó kezelőfelületét egy számítógépen, és
jelenítse meg a WPS PIN-kódok megadására szolgáló képernyőt.
● Az ezzel kapcsolatos további tudnivalók a hálózati eszköz útmutatójában találhatók.
A kezelőpanelről
2
3
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 138)
4
Bejelentkezés a
Válassza a <Vezeték nélküli LAN beállításai> lehetőséget.
● Ha megjelenik a <Szeretné engedélyezni a vezeték nélküli LAN-t?> üzenet, válassza az <Igen> lehetőséget.
5
Olvassa el a megjelenő üzenetet, és válassza az <OK> lehetőséget.
6
Válassza a <WPS PIN-kód mód> lehetőséget.
7
Válassza a <Igen> lehetőséget.
➠ Létrejön a PIN-kód, és megjelenik a kijelzőn.
Számítógépről
8
Jegyezze be az előállított PIN-kódot a vezeték nélküli útválasztón.
23
Beállítás
● Regisztrálja a telepítő képernyőn az 1. lépésben megjelenített PIN-kódot.
● A PIN-kódot az <Igen> gomb 7. lépésben történt kiválasztása után 10 percen belül be kell jegyezni.
Ha a beállítás közben hibaüzenet jelenik meg
● Válassza a <Bezárás> lehetőséget, és térjen vissza az 6. lépéshez.
A kezelőpanelről
9
10
Várjon, míg megjelenik a <Csatlakoztatva.> üzenet.
Válassza a <Bezárás> lehetőséget.
➠ Várjon pár percet, amíg az IP-cím automatikus beállítása és más beállítások megtörténnek.
Jelerősség
● Ha több vezeték nélküli útválasztóhoz is lehet csatlakozni, akkor a készülék a legerősebb jelű eszközhöz
csatlakozik. A jelerősség mértékegysége az RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Az IP-címet manuálisan is beállíthatja.
IP-címek beállítása(P. 32)
● Amíg a készülék vezeték nélküli hálózatra van csatlakoztatva, a Wi-Fi ikon megjelenik a Főképernyő
felületén, illetve az egyes funkciók Alapvető funkciók képernyőin. Alapvető képernyők(P. 126)
Az energiafogyasztás csökkentése
● Beállíthatja, hogy a készülék <Energiatakarékos mód> üzemmódba lépjen a vezeték nélküli útválasztó által
kibocsátott jelek alapján. <Energiatakarékos mód>(P. 482)
Ha a készülék IP-címe megváltozott
● DHCP-környezetben előfordulhat, hogy a készülék IP-címe automatikusan megváltozik. Ebben az esetben a
kapcsolat addig marad fenn, amíg a készülék és a számítógép ugyanahhoz az alhálózathoz tartozik.
HIVATKOZÁSOK
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 19)
24
Beállítás
Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó
kiválasztásával
552R-00E
Megkeresheti a csatlakozáshoz rendelkezésre álló vezeték nélküli útválasztókat (azaz hozzáférési pontokat), és
kiválaszthat egyet a készülék képernyőjén. A hálózati kulcs mezőben adjon meg egy WEP-kulcsot vagy PSK-jelszót.
Mielőtt vezeték nélküli útválasztót választana, nézze meg és írja le a szükséges beállítási adatokat, többek között az
SSID azonosítót és a hálózati kulcsot ( Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése(P. 31) ).
Biztonsági beállítások
● Ha a vezeték nélküli kapcsolatot vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával állítja be, akkor a WEP-hitelesítési
mód a <Nyílt rendszer> típusra, a WPA/WPA2 titkosítási mód pedig az <Automatikus> (AES-CCMP vagy TKIP)
típusra van állítva. Ha a <Megosztott kulcs> módú WEP-hitelesítést vagy az <AES-CCMP> típusú WPA/WPA2titkosítást szeretné beállítani, akkor a kapcsolatot a <Kézi megadás> módszerrel kell beállítania. Kapcsolat
beállítása részletes beállítások megadásával(P. 28)
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 138)
3
Bejelentkezés a
Válassza a <Vezeték nélküli LAN beállításai> lehetőséget.
● Ha megjelenik az <Szeretné engedélyezni a vezeték nélküli LAN-t?> üzenet, válassza az <Igen> lehetőséget.
4
Olvassa el a megjelenő üzenetet, és válassza az <OK> lehetőséget.
5
Válassza a <SSID-beállítások> lehetőséget.
6
Válassza a <Hozzáférési pont kiválasztása> lehetőséget.
➠ A készülék keresni kezdi az elérhető vezeték nélküli útválasztókat.
● Ha üzenet jelenik meg arról, hogy nem található hozzáférési pont, ellenőrizze a hálózati beállításokat.
További információkért olvassa el az online kézikönyv webhelyén található következő részt: „Hibaelhárítás
(FAQ)”.
7
Válasszon egy vezeték nélküli helyi hálózati útválasztót.
25
Beállítás
● Válassza ki azt az útválasztót, amelynek SSID azonosítója megegyezik az előző lépésben leírt azonosítóval,
majd válassza a <Következő> <OK> lehetőséget.
A biztonsági beállítások részleteinek megtekintése
● Válasszon egy vezeték nélküli LAN-útválasztót, és a <Részletek> lehetőséget. Az eredeti képernyőre
történő visszatéréshez válassza a
lehetőséget.
Ha a vezeték nélküli útválasztó nem található
● Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e telepítve, és készen áll-e a hálózati csatlakoztatásra.
További információkért olvassa el az online kézikönyv webhelyén található következő részt: „Hibaelhárítás
(FAQ)”.
8
Adja meg a feljegyzett hálózati kulcsot.
● Írja be a hálózati kulcsot, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
9
Szöveg beírása(P. 136) .
Válassza a <Igen> lehetőséget.
Ha a beállítás közben hibaüzenet jelenik meg
● Válassza a <Bezárás> lehetőséget, ellenőrizze a hálózati kulcs helyességét, és térjen vissza az 5. lépéshez.
10
Várjon, míg megjelenik a <Csatlakoztatva.> üzenet.
11
Válassza a <Bezárás> lehetőséget.
➠ Várjon pár percet, amíg az IP-cím automatikus beállítása és más beállítások megtörténnek.
Jelerősség
● Ha több vezeték nélküli útválasztóhoz is lehet csatlakozni, akkor a készülék a legerősebb jelű eszközhöz
csatlakozik. A jelerősség mértékegysége az RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Az IP-címet manuálisan is beállíthatja.
IP-címek beállítása(P. 32)
● Amíg a készülék vezeték nélküli hálózatra van csatlakoztatva, a Wi-Fi ikon megjelenik a Főképernyő
felületén, illetve az egyes funkciók Alapvető funkciók képernyőin. Alapvető képernyők(P. 126)
26
Beállítás
Az energiafogyasztás csökkentése
● Beállíthatja, hogy a készülék <Energiatakarékos mód> üzemmódba lépjen a vezeték nélküli útválasztó által
kibocsátott jelek alapján. <Energiatakarékos mód>(P. 482)
Ha a készülék IP-címe megváltozott
● DHCP-környezetben előfordulhat, hogy a készülék IP-címe automatikusan megváltozik. Ebben az esetben a
kapcsolat addig marad fenn, amíg a készülék és a számítógép ugyanahhoz az alhálózathoz tartozik.
HIVATKOZÁSOK
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 19)
27
Beállítás
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával
552R-00F
Ha szeretné részletesen megadni a biztonsági beállításokat, vagy nem tud vezeték nélküli kapcsolatot létesíteni a többi
módszerrel, akkor kézzel is megadhat minden szükséges információt a vezeték nélküli LAN-kapcsolathoz. Mielőtt
elkezdené a részletes beállítást, nézze meg és írja le a szükséges beállítási adatokat, többek között az SSID azonosítót,
a hálózati kulcsot és a vezeték nélküli biztonsági protokollokat. Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése(P. 31)
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
2
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 138)
3
Bejelentkezés a
Válassza a <Vezeték nélküli LAN beállításai> lehetőséget.
● Ha megjelenik az <Szeretné engedélyezni a vezeték nélküli LAN-t?> üzenet, válassza az <Igen> lehetőséget.
4
Olvassa el a megjelenő üzenetet, és válassza az <OK> lehetőséget.
5
Válassza a <SSID-beállítások>
6
Adja meg a feljegyzett SSID azonosítót.
<Kézi megadás> lehetőséget.
● Írja be az SSID-t, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
7
Szöveg beírása(P. 136) .
Válassza ki a biztonsági beállításokat az előzőleg feljegyzett információk alapján.
● Ha nem kell megadnia a biztonsági beállításokat, akkor válassza a <Nincs> lehetőséget.
WEP használata
1
Válassza a <WEP> lehetőséget.
2
Válassza ki a hitelesítési módot.
28
Beállítás
<Nyílt rendszer>
Nyílt rendszerű hitelesítést (más néven nyílt hitelesítést) állít be.
<Megosztott kulcs>
A WEP-kulcsot használja jelszóként.
Ha a <Nyílt rendszer> beállítás van kiválasztva
● Ha a készülék vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, és a vezeték nélküli útválasztón megosztott
kulcsos hitelesítés van beállítva, akkor a készülék hitelesítési hibát észlel. Ilyenkor a készülék
automatikusan a <Megosztott kulcs> beállításra vált, és ismét megpróbálkozik a csatlakozással.
3
Válassza ki a szerkeszteni kívánt WEP-kulcsot.
● Válassza ki a WEP-kulcsot (1–4), majd a <Szerkesztés> lehetőséget.
● Négy WEP-kulcsot lehet bejegyezni.
4
Adja meg a feljegyzett hálózati kulcsot.
● Írja be a hálózati kulcsot, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
5
Válassza ki a kívánt WEP-kulcsot.
● Válassza ki a szerkesztett WEP-kulcsot, majd a <Bejegyzés> elemet.
WPA-PSK vagy WPA2-PSK használata
1
Válassza a <WPA/WPA2-PSK> lehetőséget.
2
Válasszon titkosítási módot.
<Automatikus>
Úgy állítja be a készüléket, hogy az a vezeték nélküli útválasztó beállításának megfelelően automatikusan
választ az AES-CCMP és a TKIP mód közül.
<AES-CCMP>
Az AES-CCMP módot állítja be titkosítási módként.
3
Adja meg a feljegyzett hálózati kulcsot.
● Írja be a hálózati kulcsot, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
29
Beállítás
8
Válassza a <Igen> lehetőséget.
Ha a beállítás közben hibaüzenet jelenik meg
● Válassza a <Bezárás> lehetőséget, ellenőrizze a megadott beállítások helyességét, és térjen vissza az 5.
lépéshez.
9
10
Várjon, míg megjelenik a <Csatlakoztatva.> üzenet.
Válassza a <Bezárás> lehetőséget.
➠ Várjon pár percet, amíg az IP-cím automatikus beállítása és más beállítások megtörténnek.
Jelerősség
● Ha több vezeték nélküli útválasztóhoz is lehet csatlakozni, akkor a készülék a legerősebb jelű eszközhöz
csatlakozik. A jelerősség mértékegysége az RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Az IP-címet manuálisan is beállíthatja.
IP-címek beállítása(P. 32)
● Amíg a készülék vezeték nélküli hálózatra van csatlakoztatva, a Wi-Fi ikon megjelenik a Főképernyő
felületén, illetve az egyes funkciók Alapvető funkciók képernyőin. Alapvető képernyők(P. 126)
Az energiafogyasztás csökkentése
● Beállíthatja, hogy a készülék <Energiatakarékos mód> üzemmódba lépjen a vezeték nélküli útválasztó által
kibocsátott jelek alapján. <Energiatakarékos mód>(P. 482)
Ha a készülék IP-címe megváltozott
● DHCP-környezetben előfordulhat, hogy a készülék IP-címe automatikusan megváltozik. Ebben az esetben a
kapcsolat addig marad fenn, amíg a készülék és a számítógép ugyanahhoz az alhálózathoz tartozik.
HIVATKOZÁSOK
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 19)
30
Beállítás
Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése
552R-00H
Vezeték nélküli kapcsolat manuális beállításakor meg kell adnia a vezeték nélküli útválasztó SSID azonosítóját és
hálózati kulcsát. Az SSID és hálózati kulcs általában jelölve van ezeken a hálózati eszközökön. Nézze meg az eszközeit,
és írja le a szükséges információkat, mielőtt beállítja a kapcsolatot. A további tudnivalókért olvassa el a hálózati
eszközökhöz kapott útmutató kézikönyveket, vagy forduljon az eszközök gyártójához.
SSID
Adott vezeték nélküli LAN-t azonosító név. Az SSID helyett használják még a „hozzáférési
pont neve” és a „hálózat neve” kifejezést is.
Hálózati kulcs
Adatok titkosítására és hálózati hitelesítésre használt kulcsszó vagy jelszó. A hálózati kulcs
esetleges további elnevezései: „titkosító kulcs”, „WEP-kulcs”, „WPA/WPA2-jelszó” és „előre
tárolt kulcs (PSK)”.
Vezeték nélküli biztonsági
Ha kézzel állítja be a vezeték nélküli kapcsolatot, akkor a részletes beállítások között meg
protokollok (hitelesítés/titkosítás) kell adnia a biztonsági beállításokat is. Tekintse át a következő információkat:
● Biztonsági szabványok (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
● Hitelesítés módja (Nyílt rendszer/Megosztott kulcs)
● Titkosítási mód (TKIP/AES-CCMP)
HIVATKOZÁSOK
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 19)
Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával(P. 25)
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával(P. 28)
31
Beállítás
IP-címek beállítása
552R-00J
A készülék hálózati csatlakoztatásához egyedi hálózati IP-címre van szükség. Az IP-címeknek két változata érhető el:
IPv4 és IPv6. Ezeket a beállításokat a hálózati környezettől függően konfigurálja. Az IPv6-címek használatához helyesen
konfigurálnia kell az IPv4-címbeállításokat.
Az IPv4-cím beállítása(P. 33)
IPv6-címek beállítása(P. 36)
32
Beállítás
Az IPv4-cím beállítása
1660-00W
552R-00K
A készülék IPv4-címe kiosztható automatikusan egy dinamikus IP-címzési protokollal,
a DHCP protokollal, valamint megadható kézzel. Ha a készüléket vezetékes helyi
hálózathoz csatlakoztatja, akkor győződjön meg róla, hogy a LAN-kábel megfelelően
csatlakozik a portokhoz ( Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 18) ).
Szükség esetén tesztelheti a hálózati kapcsolatot.
Az IPv4-cím beállítása(P. 33)
A hálózat kapcsolat tesztelése(P. 35)
Az IPv4-cím beállítása
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
2
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 138)
3
Válassza a <TCP/IP-beállítások>
lehetőséget.
4
<IPv4-beállítások>
Bejelentkezés a
<IP-cím beállításai>
Konfigurálja az IP-cím beállításait.
<Automatikus megszerzés>
Válassza ezt a lehetőséget, ha automatikusan szeretne hozzárendelni egy IP-címet a készülékhez DHCP-n
keresztül. Ha megjelenik a <Be> üzenet, akkor az automatikus címzés engedélyezve van.
<Kézi megszerzés>
Akkor válassza, ha az IP-cím beállításait az IP-cím kézi megadásával szeretné konfigurálni. Ez a lehetőség csak
akkor választható, ha az automatikus rögzítés értéke <Ki>.
<Beállítások ellenőrzése>
Akkor válassza, ha meg szeretné tekinteni az aktuális IP-cím beállításait.
IP-cím automatikus hozzárendelése
1
Válassza a <Automatikus megszerzés> lehetőséget.
33
Beállítás
2
Válassza a <Be> lehetőséget az <Automatikus megszerzés> pontnál, majd válassza a
<Protokollkiválasztás> lehetőséget.
3
Válassza a <DHCP> lehetőséget.
Ha nem DHCP/BOOTP/RARP protokollal kívánja kiosztani az IP-címeket
● Válassza a <Ki> lehetőséget. Ha a <DHCP> lehetőséget választja, de a megfelelő szolgáltatás nem
érhető el, akkor a készülék fölöslegesen fordít időt és kommunikációs erőforrásokat az adott
szolgáltatás hálózaton történő keresésére.
4
Ellenőrizze, hogy az <Automatikus IP-cím> beállítás értéke <Be>.
● Ha a <Ki> érték van kiválasztva, akkor állítsa <Be> értékre.
5
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
● A DHCP protokollal kiosztott IP-címek felülírják az Auto IP funkcióval kapott címet.
IP-cím kézi bevitele
1
Válassza az <Automatikus megszerzés> lehetőséget, majd válassza a <Ki> lehetőséget az <Automatikus
megszerzés> menüben <Alkalmaz> <OK>.
2
Válassza a <Kézi megszerzés> lehetőséget.
3
Adja meg az <IP-cím>, <Alhálózati maszk>, majd <Átjáró címe> lehetőséget, és válassza az <Alkalmaz>
beállítást.
5
Válassza a <OK> elemet.
6
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
A beállítások helyességének ellenőrzése
● Győződjön meg róla, hogy a számítógépen megjeleníthető-e a Távoli felhasználói felület ( A Távoli
felhasználói felület elindítása(P. 437) ). Ha nincs elérhető számítógép, akkor a kapcsolat a kezelőpanel
használatával ellenőrizhető ( A hálózat kapcsolat tesztelése(P. 35) ).
Ha a nyomtató-illesztőprogram telepítése után megváltoztatta az IP-címet
● Amikor az MFNP port van használatban, a kapcsolat mindaddig fennmarad, amíg a készülék és a számítógép
ugyanahhoz az alhálózathoz tartozik; emiatt nem kell megadnia új portot. A normál TCP/IP-port használata
esetén új portot kell hozzáadnia. Nyomtatóportok konfigurálása(P. 45)
*Ha
nem tudja, hogy melyik port van használatban, lásd:
A nyomtatóport ellenőrzése(P. 712) .
34
Beállítás
A hálózat kapcsolat tesztelése
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 138)
3
4
Válassza a <TCP/IP-beállítások>
<IPv4-beállítások>
Bejelentkezés a
<PING parancs> lehetőséget.
Adja meg a hálózatról egy másik eszköz IPv4-címét, és válassza az <Alkalmaz>
lehetőséget.
➠ Ha megfelelő kapcsolat jött létre, megjelenik a <Válasz érkezett a gazdagéptől.> képernyő.
HIVATKOZÁSOK
IPv6-címek beállítása(P. 36)
Hálózati beállítások megtekintése(P. 39)
A WINS konfigurálása(P. 63)
35
Beállítás
IPv6-címek beállítása
552R-00L
A készülék IPv6-címei a Távoli felhasználói felületen konfigurálhatók. Az IPv6-címek
beállítása előtt ellenőrizze az IPv4-cím beállításait ( IPv4-beállítások
megtekintése(P. 39) ). Az IPv6-címek használatához szükség van az IPv4beállítások helyes megadására. A lapolvasó-illesztőprogramot vagy MF Scan Utility
programot használó beolvasási funkció nem érhető el IPv6-környezetben. A készülék
több IPv6-címet használhat, még pedig a következőket:
Típus
Leírás
Kapcsolati szintű cím
Olyan cím, amely csak az alhálózaton vagy kapcsolaton belül érvényes, és nem használható az
útválasztón túli eszközökkel való kommunikációra. A készülék IPv6 funkciójának engedélyezésekor a
készülék automatikusan beállít egy kapcsolati szintű címet.
Kézi cím
Kézzel beírt cím. Ha ilyen címet használ, akkor határozza meg az előtag hosszát és az útválasztó
alapértelmezett címét.
Állapot nélküli cím
Olyan cím, amely automatikusan áll elő a készülék MAC-címéből és az útválasztó által forgalmazott
hálózati előtagból. Az állapot nélküli címek a készülék újraindításakor (és bekapcsolásakor)
elvesznek.
Állapottartó cím
DHCP-kiszolgálóról a DHCPv6 protokollal kapott cím.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
[IPv6-beállítások] lehetőséget.
Jelölje be az [IPv6 használata] jelölőnégyzetet, és konfigurálja a szükséges
beállításokat.
36
A
Beállítás
[IPv6 használata]
A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti az IPv6-címek használatát a készüléken. Ha nem használ IPv6címeket, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[1. állapot nélküli cím]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha állapot nélküli címet használ. Ha nem használ állapot nélküli címet, akkor
törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[Kézi cím használata]
Ha kézzel szeretne megadni egy IPv6-címet, akkor jelölje be a jelölőnégyzetet, majd írja be az IP-címet, az
előtag hosszát és az alapértelmezett útválasztó címét a megfelelő szövegmezőkbe.
[IP-cím]
Adjon meg egy IPv6-címet. Nem adhatók meg „ff” kezdetű (vagyis multicast) címek.
[Előtag hossza]
Az itt megadott szám azt jelzi, hogy hány bit áll rendelkezésre a hálózati címhez.
[Alapértelmezett útválasztó címe]
Szükség esetén itt megadhatja az alapértelmezett útválasztó IPv6-címét. Nem adhatók meg „ff” kezdetű
(vagyis multicast) címek.
[DHCPv6 használata]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha állapottartó címet használ. Ha nem használja a DHCPv6 protokollt, akkor
törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
6
Kattintson a [OK] elemre.
7
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
37
Beállítás
A beállítások helyességének ellenőrzése
● Győződjön meg róla, hogy a Távoli felhasználói felület képernyője megjeleníthető a számítógépen a készülék
IPv6-címének használatával. A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Beállítások kiválasztása a kezelőpanelen
● Az IPv6-beállítások a <Menü> elemei között is elérhetők a Főképernyő felületén.
beállítások>(P. 486)
<IPv6-
Ha a nyomtató-illesztőprogram telepítése után megváltoztatta az IP-címet
● Hozzá kell adnia egy új portot.
Nyomtatóportok konfigurálása(P. 45)
HIVATKOZÁSOK
Az IPv4-cím beállítása(P. 33)
Hálózati beállítások megtekintése(P. 39)
38
Beállítás
Hálózati beállítások megtekintése
552R-00R
IPv4-beállítások megtekintése(P. 39)
IPv6-beállítások megtekintése(P. 39)
A MAC-cím megtekintése vezetékes helyi hálózat esetén(P. 39)
A MAC-cím és a vezeték nélküli hálózat adatainak megtekintése(P. 40)
● Ha a „0.0.0.0” IP-cím jelenik meg, akkor a cím nincs megfelelően konfigurálva.
● Ha a készüléket kapcsoló hubhoz vagy hídhoz csatlakoztatja, akkor előfordulhat, hogy a helyesen konfigurált
IP-cím ellenére csatlakozási hiba lép fel. A probléma úgy hárítható el, hogy beállít egy bizonyos időtartamot,
ameddig a készülék nem kezd el kommunikálni. Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő
beállítása(P. 56)
● Az aktuális hálózati beállításokról listát nyomtathat.
Felhasználói adatlista/rendszerkezelői
adatlista(P. 652)
IPv4-beállítások megtekintése
<Állapotfigy.>
a beállításokat
<Hálózati adatok>
<IPv4>
Válassza ki a megjelenítendő beállítást
Ellenőrizze
<IPv6>
Válassza ki a megjelenítendő beállítást
Ellenőrizze
IPv6-beállítások megtekintése
<Állapotfigy.>
a beállításokat
<Hálózati adatok>
A MAC-cím megtekintése vezetékes helyi hálózat esetén
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 138)
3
Válassza a <Ethernet illesztőprogram beállításai> lehetőséget.
39
Bejelentkezés a
Beállítás
➠ Megjelenik a MAC-cím.
A MAC-cím és a vezeték nélküli hálózat adatainak megtekintése
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 138)
3
Válassza a <Vezeték nélküli LAN beállításai> lehetőséget.
4
Olvassa el a megjelenő üzenetet, és válassza az <OK> lehetőséget.
5
Válassza a <Csatlakozás adatai> lehetőséget.
6
Válassza ki a megjelenítendő beállítást.
Bejelentkezés a
Biztonsági információk megtekintése
● A WEP- és WPA/WPA2-PSK információk megtekintéséhez válassza a <Biztonsági beállítások> lehetőséget.
Megtekintés az <Állapotfigyelő> képernyőről
● A <Vezeték nélküli LAN állapota> és a <Legutóbbi hibaadatok> az <Állapotfigyelő> használatával
tekinthetők meg.
<Állapotfigy.>
beállítást
<Hálózati adatok>
<Hálózati kapcsolódás típusa>
HIVATKOZÁSOK
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 19)
Az IPv4-cím beállítása(P. 33)
IPv6-címek beállítása(P. 36)
A DNS konfigurálása(P. 57)
40
Válassza ki a megjelenítendő
Beállítás
Beállítások konfigurálása a számítógéppel való
konfigurációjához
552R-00S
Adja meg a protokollt és portot, amikor a készüléket egy számítógépről működteti a hálózaton keresztül. Mielőtt
számítógépről történő nyomtatáshoz vagy faxoláshoz konfigurálná a készüléket, végezze el az alapvető beállításokat.
Ha további tájékoztatást szeretne, nézze meg a megfelelő illesztőprogramok kézikönyveit az online kézikönyvek
webhelyén.
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása(P. 42)
Nyomtatóportok konfigurálása(P. 45)
Nyomtatókiszolgáló beállítása(P. 49)
● Az itt bemutatott protokollok olyan szabályok, amelyek meghatározzák, hogy a dokumentumadatok hogyan
legyenek továbbítva a számítógép és a készülék között. Ezek a célnak és a hálózati környezetnek
megfelelően választhatók ki.
● A portok pedig átjárók, amelyeken keresztül a adatok továbbíthatók a hálózati eszközök között. Ha
kommunikációs hiba adódik a hálózati kapcsolatban, a portbeállítások okozhatnak problémát.
41
Beállítás
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása
552R-00U
A dokumentumok nyomtatásához használt protokollokat egy hálózati számítógépről konfigurálhatja.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Kattintson a [Hálózati beállítások] elemre.
4
Konfigurálja a nyomtatási protokollokat.
A
Az LPD és RAW protokoll konfigurálása
1
Válassza a [LPD beállításai] vagy a [RAW beállításai]
2
Szükség szerint konfigurálja a beállításokat.
[Szerkesztés] lehetőséget.
[LPD nyomtatás használata]
LPD nyomtatáshoz jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Ha nem használ LPD-nyomtatást, akkor törölje a jelet a
jelölőnégyzetből.
[RAW nyomtatás használata]
RAW nyomtatáshoz jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Ha nem használ RAW-nyomtatást, akkor törölje a jelet
a jelölőnégyzetből.
[Vételi időtúllépés]
42
Beállítás
Állítson be egy értéket az adatfogadás várakozási idejeként. Ha nem folytatódik az adatfogadás a
beállított időn belül, akkor a nyomtatás törlődik.
3
Kattintson a [OK] elemre.
A WSD protokoll konfigurálása
1
Válassza a [WSD-beállítások]
2
Szükség szerint konfigurálja a beállításokat.
[Szerkesztés] lehetőséget.
[WSD nyomtatás használata]
WSD-n keresztüli nyomtatáshoz jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Ha nem használ WSD-nyomtatást, akkor
törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[WSD-böngészés használata]
A jelölőnégyzet bejelölésével a WSD-n keresztül információkat kérhet le a készülékről a számítógépre. Ez
a jelölőnégyzet automatikusan be van jelölve, ha a [WSD nyomtatás használata] jelölőnégyzet be van
jelölve.
[WSD beolvasás használata]
A WSD-beolvasással a lapolvasó-illesztőprogram telepítése nélkül is beolvashatja számítógépére a
dokumentumokat. Dokumentumok WSD protokollon keresztüli beolvasásához jelölje be ezt a
jelölőnégyzetet. Ha nem használ WSD-beolvasást, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[Számítógépes beolvasás használata]
Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor a készülék kezelőpanelén is végezhet WSD-beolvasást. Ez a
jelölőnégyzet csak akkor jelölhető be, ha a [WSD beolvasás használata] jelölőnégyzet be van jelölve.
Lapolvasás végrehajtásához válassza a <Beolvasás> lehetőséget a Főképernyő felületén, majd a
lapolvasás rendeltetési helyeként adjon meg egy WSD-csatlakozású számítógépet ( Beolvasás és
mentés számítógépre(P. 296) ).
[Csoportos felderítés használata]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha szeretné, hogy a készülék válaszoljon a multicast feltérképezési
üzenetekre. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a készülék akkor is alvó üzemmódban marad, ha
multicast feltérképezési üzenetek áramlanak a hálózaton.
3
5
Kattintson a [OK] elemre.
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
43
Beállítás
Beállítások kiválasztása a kezelőpanelen
● Az LPD-, RAW- és WSD-beállítások a Főképernyő <Menü> gombjával is elérhetők.
<LPD beállításai>(P. 488)
<RAW beállításai>(P. 488)
<WSD-beállítások>(P. 489)
WSD hálózati eszközök beállítása
● A WSD-hálózati eszközök a nyomtatómappából vehetők fel. Nyissa meg a nyomtatók mappáját (
A
kattintson a [Eszköz hozzáadása] vagy [Nyomtató
nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 707) )
hozzáadása] pontra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha további tájékoztatást szeretne a
WSD-hálózati illesztőprogram telepítéséről, nézze meg a megfelelő illesztőprogramok kézikönyveit az online
kézikönyvek webhelyén.
A portszám módosítása
● A készüléknél ls a számítógépnél használt megegyező portszámot kell használni a nyomtatási protokollnál is.
Nyomtatóportok konfigurálása(P. 45)
Portszámok módosítása(P. 393)
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatóportok konfigurálása(P. 45)
44
Beállítás
Nyomtatóportok konfigurálása
552R-00W
Ha a készülék IP-címe megváltozik, vagy ha a nyomtatót a Windows nyomtatómappáján keresztül vették fel, akkor
nyomtatási hibák fordulhatnak elő. Ezeket a hibákat jellemzően a helytelen nyomtatóport-beállítások okozzák.
Előfordulhat például, hogy helytelen portszámot vagy porttípust adnak meg. Ilyenkor a nyomtatási próbálkozások
sikertelenek, mivel a dokumentumadatok nem jutnak el a készülékig. Az ilyen típusú problémákat a nyomtatóportbeállítások számítógépen történő konfigurálásával háríthatja el.
● Az alábbi eljárás végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkeznie a számítógépre.
1
2
3
Nyissa meg a nyomtató mappáját.
A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 707)
Kattintson a jobb egérgombbal a készülék illesztőprogramjának ikonjára, és válassza
a [Nyomtató tulajdonságai] vagy [Tulajdonságok] parancsot.
Kattintson a [Portok] fülre, és konfigurálja a szükséges beállításokat.
Port hozzáadása
Ha módosította a készülék IP-címét, vagy helytelen portot választott ki, amikor az illesztőprogramokat
telepítette a Windows nyomtatómappából, adjon meg egy új portot. A portoknak két típusa van: Az „MFNP
port” és a „Normál TCP/IP port”. Válassza a környezetnek megfelelő porttípust.
MFNP-port
(csak IPv4 környezet esetén)
Ez egy olyan port, amely lehetővé teszi a készülék IP-címének automatikus észlelését.
Még ha a készülék IP-címe később meg is változik, a kapcsolat megmarad, feltéve,
hogy a készülék és a számítógép ugyanazon az alhálózaton van. Ha az IP-cím
megváltozik, nem kell új portot hozzáadnia. Ha a készüléket IPv4 környezetben
használja, rendszerint ezt a porttípust kell választania.
● MFNP-portot csak akkor adhat hozzá, ha az illesztőprogramot a mellékelt CD-ROM/
DVD-ROM-lemezről telepített, vagy ha az illesztőprogramot a Canon webhelyéről
töltötte le és telepítette.
45
Beállítás
Szabványos TCP/IP-port
Ez a szabványos Windows-port. Ha ezt a porttípust használja, mindig új portot kell
hozzáadnia, ha a készülék IP-címe megváltozik. Akkor válassza ezt a porttípust, ha a
készüléket IPv6 környezetben használja, és nem adhat hozzá MFNP-portot.
MFNP-port hozzáadása
1
Kattintson az [Port hozzáadása] gombra.
2
Válassza a [Canon MFNP Port] lehetőséget a [Szabad porttípusok] pontnál, majd kattintson az [Új port].
3
Kattintson az [Automatikus észlelés] pontra, válassza ki az észlelt készüléket, majd kattintson a
[Következő] gombra.
Ha a számítógép nem észleli a készüléket
● Kattintson az [Frissítés] gombra. Ha a probléma nem szűnik meg, akkor válassza az [IP-cím] vagy
[MAC-cím], pontot, adja meg a készülék IP-címét vagy MAC-címét (
megtekintése(P. 39) ), majd kattintson a [Következő] pontra.
4
Kattintson a [Hozzáadás]
5
Kattintson az [Bezárás] gombra.
Hálózati beállítások
[Befejezés] gombra.
Szabványos TCP/IP-port hozzáadása
1
Kattintson az [Port hozzáadása] gombra.
2
Válassza a [Szabványos TCP/IP-port] lehetőséget a [Szabad porttípusok] pontnál, majd kattintson az [Új
port].
3
Kattintson az [Következő] gombra.
4
Adja meg készülék IP-címét vagy DNS-nevét, majd kattintson a [Következő] gombra.
● A [Port neve] beállítás megadása automatikus. Szükség esetén módosíthatja.
46
Beállítás
● Ha megjelenik a következő képernyő, kövesse annak utasításait.
*Az [Eszköztípus] megadásakor válassza a [Canon Network Printing Device with P9100] lehetőséget a [Normál]
pontnál.
5
Kattintson az [Befejezés] gombra.
6
Kattintson az [Bezárás] gombra.
A porttípus vagy portszám módosítása
Ha a készüléken megváltozott a nyomtatási protokoll (LPD vagy RAW) ( Nyomtatási protokollok és WSDfunkciók konfigurálása(P. 42) ) vagy a portszám ( Portszámok módosítása(P. 393) ), akkor a számítógép
megfelelő beállításait is konfigurálni kell. Erre a műveletre nincs szükség WSD-portok esetén.
MFNP-port
1
Kattintson az [Port konfigurálása] gombra.
2
A [Protokolltípus] beállításnál válassza a [RAW] vagy [LPR] értéket, és módosítsa a [Portszám] beállítást.
3
Kattintson az [OK] gombra.
Szabványos TCP/IP-port
1
Kattintson az [Port konfigurálása] gombra.
2
A [Protokoll] beállításnál válassza a [Raw] vagy [LPR] értéket.
47
Beállítás
● Ha a [Raw] értéket választotta, módosítsa a [Portszám] beállítását.
● Ha az [LPR] értéket választja, adja meg az „lp” értéket a [Várólista neve] mezőben.
3
4
Kattintson az [OK] gombra.
Kattintson az [Bezárás] gombra.
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatókiszolgáló beállítása(P. 49)
48
Beállítás
Nyomtatókiszolgáló beállítása
552R-00X
A nyomtatókiszolgálóval csökkentheti annak a számítógépnek a terhelését, amelyről nyomtat. A nyomtatókiszolgáló
lehetővé teszi azt is, hogy minden számítógép hálózaton keresztül telepítse az illesztőprogramokat, így Önnek nem
kell azzal vesződnie, hogy a mellékelt CD-ROM/DVD-ROM segítségével egyenként telepítse őket a számítógépekre. Ha
a hálózat egyik számítógépét szeretné nyomtatókiszolgálóként beállítani, akkor állítsa be rajta a nyomtató
megosztását.
● Az alábbi eljárás végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkeznie a számítógépre.
● Az illesztőprogramok hálózaton keresztüli telepíthetőségét meghatározza az operációs rendszer, illetve a
nyomtatókiszolgáló és az ügyfélszámítógépek architektúrája (32 bites vagy 64 bites).
● Ha tartományi környezetben vezet be nyomtatókiszolgálót, akkor egyeztessen a hálózati rendszergazdával.
Részlegazonosító-kezelés nyomtatókiszolgáló használata esetén
● A „Canon Driver Information Assist Service” alkalmazást is telepíteni kell a nyomtató-illesztőprogram
telepítése során. Ha további tájékoztatást szeretne, nézze meg a megfelelő illesztőprogramok kézikönyveit
az online kézikönyvek webhelyén.
1
2
3
Nyissa meg a nyomtató mappáját.
A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 707)
Kattintson a jobb egérgombbal a készülék nyomtató-illesztőprogramjának ikonjára,
és válassza a [Nyomtató tulajdonságai] vagy [Tulajdonságok] parancsot.
Kattintson a [Megosztás] fülre, válassza a [Nyomtató megosztása] beállítást, majd
adja meg a készülék megosztási nevét.
● Ha megjelenik a [Megosztási beállítások módosítása] gomb, kattintson rá.
4
Telepítse szükség szerint a további illesztőprogramokat.
49
Beállítás
● Ezt a műveletet akkor kell elvégeznie, ha az illesztőprogramokat eltérő bites architektúrájú számítógépekre
szeretné telepíteni a nyomtatókiszolgálón keresztül.
1
Kattintson az [További illesztőprogramok] gombra.
2
Jelölje be az egyéb számítógépek által futtatott rendszernek megfelelő bitszám jelölőnégyzetét, és
kattintson az [OK] gombra.
● Válasszon további illesztőprogramokat a következők közül, a nyomtatókiszolgáló operációs
rendszerének megfelelően.
Nyomtatószerver
Jelölje be a jelölőnégyzetet a következőhöz
32 bites operációs rendszer
[x64]
64 bites operációs rendszer
[x86] a [Processzor] alatt
● Ha nem biztos benne, hogy Windows operációs rendszere 32 bites vagy 64 bites, olvassa el a
bitarchitektúra ellenőrzése(P. 710) részt.
3
4
5
Helyezze be a mellékelt CD-ROM/DVD-ROM lemezt a számítógép meghajtójába, kattintson a [Tallózás]
gombra, adja meg az illesztőprogramokat tartalmazó mappát, majd kattintson az [OK] gombra.
● Ha a nyomtatókiszolgáló 32 bites operációs rendszeren fut, válassza az [intdrv]
[x64] [Driver] mappát a mellékelt CD-ROM/DVD-ROM lemezen.
[UFRII]
[uk_eng]
● Ha a nyomtatókiszolgáló 64 bites operációs rendszeren fut, válassza az [intdrv]
[32BIT] [Illesztőprogram] mappát a CD-ROM/DVD-ROM lemezen.
[UFRII]
[uk_eng]
A képernyőn megjelenő útmutatást követve telepítsen további illesztőprogramokat.
Kattintson az [OK] gombra.
◼ Illesztőprogramok telepítése a nyomtatókiszolgálón keresztül
1
A
Keresse meg a megosztott nyomtatót a nyomtatókiszolgálón.
nyomtatók megjelenítése a nyomtatókiszolgálón(P. 708)
50
Megosztott
Beállítás
2
Kattintson duplán a megosztott nyomtatóra.
3
A képernyőn megjelenő útmutatást követve telepítse az illesztőprogramokat.
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatás számítógépről(P. 268)
51
Beállítás
A készülék konfigurálása a hálózati környezetben
552R-00Y
A hálózati konfiguráció a hálózat rendeltetésétől függően változik. A készüléket úgy tervezték, hogy a lehető legtöbb
hálózati konfigurációval kompatibilis legyen, ezért többféle technológiával is fel van szerelve. Forduljon hálózati
rendszergazdájához, és állítson be a hálózati környezetnek megfelelő konfigurációt.
Ethernet-beállítások konfigurálása(P. 53)
A legnagyobb átviteli egység módosítása(P. 55)
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása(P. 56)
A DNS konfigurálása(P. 57)
SMB-konfigurálás(P. 61)
A WINS konfigurálása(P. 63)
LDAP-kiszolgálók bejegyzése(P. 65)
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal(P. 70)
Egyéb hálózati beállítások(P. 74)
52
Beállítás
Ethernet-beállítások konfigurálása
552R-010
Az Ethernet a helyi hálózatok (LAN) adatkommunikációs szabványa. Megadhatja a
kommunikáció módját és az Ethernet-kapcsolat típusát. A készülék általában az
alapértelmezett beállítások módosítása nélkül használható ( <Ethernet
illesztőprogram beállításai>(P. 493) ), de a beállításokat igény szerint a hálózati
környezethez igazíthatja.
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
2
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 138)
3
Bejelentkezés a
Válassza a <Ethernet illesztőprogram beállításai> lehetőséget.
4
Válassza ki, hogy automatikusan vagy kézzel szeretné-e konfigurálni az Ethernetbeállításokat.
● Ha az automatikus észlelés engedélyezve van, a készülék automatikusan észleli és beállítja a használható
kommunikációs módot Ethernet-típust.
Ethernet-beállítások konfigurálása automatikusan
Válassza a <Be> lehetőséget az <Automatikus észlelés> pontban.
Ethernet-beállítások konfigurálása kézzel
1
Válassza a <Ki> lehetőséget az <Automatikus észlelés> pontban.
2
<Kommunikációs mód>
válassza ki a kommunikációs módot.
<Félduplex>
53
Beállítás
Felváltva küldi és fogadja a kommunikációs adatokat. Akkor válassza, ha a készülék félduplex módon
kommunikáló hálózati eszközhöz van csatlakoztatva.
<Teljes duplex>
Egyidejűleg küldi és fogadja a kommunikációs adatokat. Ezt a beállítást használhatja a legtöbb
környezetben.
3
<Ethernet típusa>
4
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
válassza ki az Ethernet típusát.
5
Válassza a <OK> elemet.
6
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
HIVATKOZÁSOK
A legnagyobb átviteli egység módosítása(P. 55)
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása(P. 56)
54
Beállítás
A legnagyobb átviteli egység módosítása
552R-011
A legtöbb Ethernet-hálózaton 1500 bájtra állítható be a legnagyobb küldhető csomagméret. A csomag egy
adathalmaz. A hálózat ilyen csomagokra bontja az eredeti adatokat, mielőtt elküldené azokat. A legnagyobb átviteli
egység (MTU) hálózatonként változhat. Szükség esetén módosítsa a készülék beállításait. További információért lépjen
kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 138)
3
Válassza a <TCP/IP-beállítások>
4
MTU méretének megadása.
5
Válassza a <OK> elemet.
6
Indítsa újra a készüléket.
<MTU-méret> lehetőséget.
A készülék újraindítása(P. 123)
HIVATKOZÁSOK
Ethernet-beállítások konfigurálása(P. 53)
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása(P. 56)
55
Bejelentkezés a
Beállítás
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása
552R-012
Ha egy hálózat úgy van kialakítva, hogy kapcsoló hubokon és hidakon keresztül többszörözött csatlakozási lehetőséget
kínál, akkor kell lennie egy mechanizmusnak, amely megakadályozza a csomagok hurokba kerülését. Erre az egyik
hatékony megoldás az, hogy mindegyik kapcsolóport szerepét meghatározzák. Ugyanakkor emiatt több tíz
másodpercre leállhat a kommunikáció közvetlenül azután, hogy módosítja a hálózati eszközök csatlakozásait, vagy
amikor új eszközt csatlakoztat a hálózathoz. Ha ilyen jellegű probléma lép fel, akkor állítson be várakozási időt a
hálózati csatlakozáshoz.
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 138)
3
4
Bejelentkezés a
Válassza a <Csatl. vár. ideje indításkor> lehetőséget.
Adja meg a várakozási időt, amely a hálózati kommunikáció elindításához szükséges,
és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
HIVATKOZÁSOK
Ethernet-beállítások konfigurálása(P. 53)
A legnagyobb átviteli egység módosítása(P. 55)
56
Beállítás
A DNS konfigurálása
552R-013
A DNS (tartománynév-rendszer) olyan szolgáltatást nyújt, amely egymáshoz rendeli az egyes állomások (vagy
tartományok) nevét és IP-címét. Konfigurálja szükség szerint a DNS, mDNS vagy DHCP lehetőség beállításait. Ne
feledje, hogy az IPv4 és IPv6 alapú hálózatok DNS-konfigurációjának eljárása eltérő.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Kattintson a [Hálózati beállítások] elemre.
4
Konfigurálja a DNS-beállításokat.
IPv4 alapú DNS konfigurálása
1
Válassza az [IPv4-beállítások]
2
Konfigurálja az IPv4 alapú DNS-beállításokat.
[Szerkesztés] lehetőséget.
57
A
Beállítás
[DHCP kiegészítő beállításai]
[Gazdanév megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 12-es opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be az állomásnevet.
[DNS dinamikus frissítése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 81-es opció engedélyezéséhez, amellyel dinamikusan frissítheti a
DNS-rekordokat a DHCP-kiszolgálón keresztül.
[DNS-kiszolgáló címének megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 6-os opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be a DNS-kiszolgáló címét.
[Tartománynév megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 15-ös opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be a tartománynevet.
[WINS-kiszolgáló címének megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 44-es opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be a WINS-kiszolgáló címét.
[SMTP-kiszolgáló címének megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 69-es opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be az SMTP-kiszolgáló címét.
[POP-kiszolgáló címének megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 70-es opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be a POP3-kiszolgáló címét.
[DNS beállításai]
[Elsődleges DNS-kiszolgáló címe]
Adja meg egy DNS-kiszolgáló IP-címét.
[Másodlagos DNS-kiszolgáló címe]
Ha szükséges, akkor adja meg egy másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címét.
[Gazda neve]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel a készülék állomásnevét, amelyet be szeretne jegyezni a
DNS-kiszolgálón.
[Tartománynév]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel annak a tartománynak a nevét, amelyhez a készülék
tartozik. Például: „example.com”.
58
Beállítás
[DNS dinamikus frissítése]
Ha bejelöli a jelölőnégyzetet, akkor a készülék dinamikusan frissíti a DNS-rekordokat, amikor
megváltozik az IP-címe. A frissítések időközének megadásakor adjon meg egy időtartamot órákban
a [DNS dinamikus frissítési időköze] szövegmezőben.
[mDNS beállításai]
[mDNS használata]
A Bonjour által meghonosított mDNS (multicast DNS) olyan protokoll, amely a DNS használata
nélkül társítja egymáshoz az állomásnevet és az IP-címet. Az mDNS engedélyezéséhez jelölje be a
jelölőnégyzetet, majd adja meg az mDNS-nevet az [mDNS-név] szöveges mezőben.
3
Kattintson a [OK] elemre.
IPv6 alapú DNS konfigurálása
1
Válassza az [IPv6-beállítások]
2
Konfigurálja az IPv6 alapú DNS-beállításokat.
[Szerkesztés] lehetőséget.
● Ezek a beállítások csak akkor konfigurálhatók, ha be van jelölve az [IPv6 használata] jelölőnégyzet.
IPv6-címek beállítása(P. 36)
[DHCP kiegészítő beállításai]
[DNS-kiszolgáló címének megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 23-os opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be a DNS-kiszolgáló címét.
[Tartománynév megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 24-ös opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be a tartománynevet.
[DNS beállításai]
[Elsődleges DNS-kiszolgáló címe]
Adja meg egy DNS-kiszolgáló IP-címét. Nem adhatók meg „ff” kezdetű (vagyis multicast) címek.
[Másodlagos DNS-kiszolgáló címe]
Ha szükséges, akkor adja meg egy másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címét. Nem adhatók meg „ff”
kezdetű (vagyis multicast) címek.
59
Beállítás
[Az IPv4 gazda és tartománynévvel azonosak használata]
Jelölje be a négyzetet, ha ugyanazt az állomásnevet és tartománynevet szeretné használni, mint az
IPv4.
[Gazda neve]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel a készülék állomásnevét, amelyet be szeretne jegyezni a
DNS-kiszolgálón.
[Tartománynév]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel annak a tartománynak a nevét, amelyhez a készülék
tartozik. Például: „example.com”.
[DNS dinamikus frissítése]
Ha bejelöli a jelölőnégyzetet, akkor a készülék dinamikusan frissíti a DNS-rekordokat, amikor
megváltozik az IP-címe. A [Kézi cím regisztrálása], [Állapottartó cím bejegyzése] és [Állapot nélküli
cím bejegyzése] jelölőnégyzetek közül a megfelelők bejelölésével adja meg a DNS-kiszolgálón
bejegyezni kívánt címtípusokat. A frissítések időközének megadásához írjon be egy időtartamot
órákban a [DNS dinamikus frissítési időköze] szövegmezőbe.
[mDNS beállításai]
[mDNS használata]
A Bonjour által meghonosított mDNS (multicast DNS) olyan protokoll, amely a DNS használata
nélkül társítja egymáshoz az állomásnevet és az IP-címet. Jelölje be a jelölőnégyzetet az mDNS
funkció engedélyezéséhez.
[IPv4-gyel azonos mDNS használata]
Jelölje be a négyzetet, ha ugyanazt a nevet szeretné használni, mint az IPv4. Különböző név
beállításához törölje a jelet a jelölőnégyzetből, majd adja meg az mDNS-nevet az [mDNS-név]
szövegmezőben.
3
5
Kattintson a [OK] elemre.
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
Beállítások kiválasztása a kezelőpanelen
● A DNS-beállítások a <Menü> elemei közül is elérhetők a Főképernyő felületéről.
HIVATKOZÁSOK
Az IPv4-cím beállítása(P. 33)
IPv6-címek beállítása(P. 36)
Hálózati beállítások megtekintése(P. 39)
60
<DNS beállításai>(P. 487)
Beállítás
SMB-konfigurálás
552R-014
Az SMB (Server Message Block) egy protokoll, amellyel erőforrások, például fájlok és
nyomtatók oszthatók meg egy hálózaton több más eszköz között. A készülék az SMB
protokollal tárolja a beolvasott dokumentumokat a megosztott mappákban. A
hálózattól függően előfordulhat, hogy be kell állítania a NetBIOS nevet és
munkacsoportnevet.
NetBIOS név
A NetBIOS protokollt használó Windows-hálózatokon a NetBIOS nevek azonosítják a hálózathoz csatlakoztatott
számítógépeket, továbbá a megosztott fájltároló helyeket és egyéb hálózati szolgáltatásokat. A legtöbb
számítógép esetében a NetBIOS név megegyezik a számítógép nevével.
Munkacsoport neve
A munkacsoportnév több számítógép csoportba foglalására szolgál a Windows-hálózaton, amelyen így
elérhetővé válnak az alapvető hálózati funkciók, például a fájlmegosztás. A munkacsoport nevének
megadásával azonosíthatja azt a csoportot, amelyhez a számítógép tartozik.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
Adja meg a szükséges beállításokat.
[SMB-beállítások] lehetőséget.
61
A
Beállítás
[NetBIOS név]
Adjon meg alfanumerikus karakterekből álló nevet a készülék NetBIOS neveként.
[Munkacsoport neve]
Adjon meg alfanumerikus karakterekkel egy nevet, amely azonosítja azt a munkacsoportot, amelyhez a
készülék tartozik.
● A csillaggal (*) kezdődő NetBIOS nevek és munkacsoportnevek nem jegyezhetők be WINS-kiszolgálóra.
6
Kattintson a [OK] elemre.
7
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
HIVATKOZÁSOK
A WINS konfigurálása(P. 63)
62
Beállítás
A WINS konfigurálása
552R-015
A WINS (Windows Internet Name Service) egy olyan névfeloldó szolgáltatás, amely a NetBIOS-neveket (az SMBhálózaton levő számítógépek és nyomtatók nevét) IP-címhez rendeli. A WINS használatához ki kell jelölni egy WINSkiszolgálót.
● A WINS-kiszolgáló beállításainak megadásához szükséges, hogy a NetBIOS név és munkacsoportnév be
legyen állítva. SMB-konfigurálás(P. 61)
● A funkció nem érhető el IPv6-hálózatokon.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
A
[WINS-beállítások] lehetőséget.
Jelölje be a [WINS-névfeloldás] jelölőnégyzetet, és adja meg a szükséges
beállításokat.
[WINS-névfeloldás]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a WINS szolgáltatást szeretné használni a név hozzárendelésére. Ha nem
használja a WINS protokollt, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
63
Beállítás
[WINS-kiszolgáló címe]
Adja meg a WINS-kiszolgáló IP-címét.
● Ha a WINS-kiszolgálónak DHCP-kiszolgáló ad IP-címet, akkor a kapott IP-cím felülbírálja a [WINS-kiszolgáló
címe] szövegmezőben megadott IP-címet.
6
Kattintson a [OK] elemre.
7
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
Beállítások kiválasztása a kezelőpanelen
● A WINS-beállítások a <Menü> kiválasztásával is elérhetők a Főképernyő felületén.
beállítások>(P. 488)
HIVATKOZÁSOK
Az IPv4-cím beállítása(P. 33)
64
<WINS-
Beállítás
LDAP-kiszolgálók bejegyzése
552R-016
Ha a hálózaton LDAP-kiszolgáló létesítettek, akkor a kiszolgálón is megkeresheti a
faxszámokat és e-mail címeket, amelyeket azután megadhat rendeltetési helyként,
illetve bejegyezhet a címjegyzékbe. Ha a küldési funkció hitelesítése ( LDAPkiszolgálós hitelesítés(P. 380) ) engedélyezve van, akkor be kell jegyeznie a
kiszolgálót a hitelesítéshez. A készülékre öt LDAP-kiszolgáló jegyezhető be a
kereséshez és a készülék hitelesítéséhez. Az LDAP-kiszolgálókat a Távoli felhasználói
felületen keresztül jegyezze be.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
2
3
4
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
A
Kattintson az [LDAP-kiszolgáló beállításai] elemre.
Kattintson az [Új kiszolgáló bejegyzése] elemre az [LDAP-kiszolgáló (kereséshez)]
vagy az [LDAP-kiszolgáló (hitelesítéshez)] pontnál.
● Az LDAP-kiszolgáló bejegyzését külön kell elvégezni a keresésnél vagy a hitelesítésnél. Ha az LDAP-kiszolgálót
a faxok és az e-mailek rendeltetési helyének kereséséhez szeretné használni, kereséshez jegyezze be a
kiszolgálót, ha pedig az e-mailek vagy a faxok hitelesítéséhez küldéskor, akkor hitelesítéshez jegyezze be.
A bejegyzett kiszolgálóadatok szerkesztése
● A szerkesztési képernyő megnyitásához kattintson a [Kiszolgáló neve] alatti szöveges hivatkozásra.
A bejegyzett kiszolgálóadatok törlése
● Kattintson a törölni kívánt kiszolgálónévtől jobbra látható [Törlés] pontra
5
kattintson az [OK] lehetőségre.
Jegyezze be az LDAP-kiszolgálót.
Jegyezze be a kereséshez használt kiszolgálót
Jegyezze be a fájlok, faxok és e-mailek rendeltetési helyének kereséséhez használt kiszolgálót.
65
Beállítás
[Kiszolgáló neve]
Adja meg az LDAP-kiszolgálóhoz felvenni kívánt nevet.
[Kiszolgáló címe]
Adja meg az LDAP-kiszolgáló IP-címét, vagy adja meg a kiszolgáló állomásnevét alfanumerikus karakterekkel
(például: ldap.example.com).
[Kiszolgáló címe] és DNS
● A rendeltetési helyek keresésekor előforduló hibák megelőzése érdekében ellenőrizze a
következőket:
- Ha a [Kiszolgáló címe] mezőben az állomásnév van megadva, akkor a hálózaton elérhetőnek kell lennie
egy DNS-kiszolgálónak.
- Ha a [Kiszolgáló címe] mezőben az IP-cím van megadva, akkor ellenőrizze, hogy a DNS-kiszolgáló csak az
előre keresést támogatja-e. Ha a kiszolgáló csak előre keresést támogat, akkor válasszon a [Ne használja]
vagy [Használatban] lehetőség közül a [Bejelentkezési információ] pontnál. A [Használatban (Biztonsági
hitelesítés)] beállítás kiválasztása esetén győződjön meg róla, hogy a DNS-kiszolgáló támogatja a fordított
keresést.
[Keresés kezdési helye]
Adja meg a címtáradatok fájának azt a csomópontját, amelyből indítani kívánja a keresést. Ha üresen hagyja a
szövegmezőt, akkor a készülék egy automatikusan kiválasztott tetszőleges csomópontból indítja a keresést.
● A csomópont meghatározásakor adja meg a „DC=” kifejezést, majd egy állomásnevet (egy ponttal tagolt
karakterláncot az Active Directory tartománynevében) úgy, hogy a bejegyzéseket vesszővel választja el
egymástól. Ha például a tartománynév „john.example.com”, akkor a következőt adja meg:
„DC=john,DC=example,DC=com”.
[TLS használata]
A jelölőnégyzet kiválasztásával a TLS használható az LDAP-kiszolgálóval történő kommunikáció titkosítására.
● Ez a beállítás csak akkor van engedélyezve, ha a [Használatban] vagy [Használatban (Biztonsági
hitelesítés)] érték van kiválasztva a [Bejelentkezési információ] beállításnál.
66
Beállítás
[Port száma]
Adja meg az LDAP-kiszolgálóval való kommunikációhoz használt portszámot.
[Keresési időtúllépés]
Határozza meg, hogy mennyi ideig keressen a készülék.
[Bejelentkezési információ]
Válassza a [Ne használja], [Használatban] vagy [Használatban (Biztonsági hitelesítés)] lehetőséget attól függően,
hogy milyen típusú hitelesítést alkalmaz az LDAP-kiszolgáló. Ha a [Használatban] vagy [Használatban
(Biztonsági hitelesítés)] lehetőség van kiválasztva, akkor meg kell adni a felhasználónevet és jelszót.
[Ne használja]
Ha ezt választja, akkor a készülék nem hitelesíti magát bejelentkezési adatokkal.
[Használatban]
Ha ezt választja, akkor a készülék bejelentkezési adatokkal hitelesíti magát.
[Használatban (Biztonsági
hitelesítés)]
Válassza ezt a lehetőséget, ha hitelesítő jelszóként a Kerberos hálózati hitelesítő
protokollal lekérdezett adatokat használ. Ha ezt a beállítást választja, akkor a
készülék órájának szinkronizálva kell lennie az LDAP-kiszolgáló órájával.
[Hitelesítési képernyő megjelenítése kereséskor]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a keresést indító felhasználók számára kötelezővé szeretné tenni a
felhasználónév és a jelszó megadását. Ha be van jelölve az [Ugyanannak a hitelesítési információnak a
használata, mint az adási művelet kezdetén] jelölőnégyzet, a faxok vagy a beolvasott dokumentumok küldési
hitelesítéséhez megadott felhasználónév és jelszó használható itt is. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a
hitelesítés a [Felhasználó neve] és a [Jelszó] alatt megadott adatok felhasználásával történik.
[Ugyanannak a hitelesítési információnak a használata, mint az adási művelet kezdetén]
Megadja, hogy a faxolási vagy a beolvasási funkció használatakor felhasznált hitelesítési adatokat használja a
rendszer a kereséskor is. Ez a jelölőnégyzet alapesetben bejelölve jelenik meg, azonban csak akkor érvényes, ha
be van jelölve a [Hitelesítési képernyő megjelenítése kereséskor] jelölőnégyzet.
[Felhasználó neve]
Adja meg a készülék LDAP-kiszolgálón bejegyzett felhasználónevét.
● Ha a [Használatban] lehetőség van kiválasztva a [Bejelentkezési információ] mezőben, akkor adja meg a
felhasználónevet
a
következő
formában:
„(tartománynév)\(felhasználónév)”.
(Példa:
tartomány1\felhasználó1).
● Ha a [Használatban (Biztonsági hitelesítés)] lehetőség van kiválasztva, akkor csak a felhasználónevet adja
meg (például: felhasználó1).
[Jelszó beállítása/módosítása]
A jelszó megadásához vagy módosításához jelölje be a jelölőnégyzetet, és adjon meg egy alfanumerikus
karakterekből álló jelszót a [Jelszó] szövegmezőben.
[Tartománynév]
Ha a [Használatban (Biztonsági hitelesítés)] lehetőség van kiválasztva a [Bejelentkezési információ] beállításban,
akkor alfanumerikus karakterekkel adja meg a címtárfa nevét az Active Directoryban (példa: example.com).
[TLS-tanúsítvány megerősítése LDAP-kiszolgáló eléréséhez]
A jelölőnégyzet kiválasztásával a TLS használható a tanúsítvány ellenőrzésére az LDAP-kiszolgálóval történő
kommunikáció során. Szükség szerint bejelölheti a [CN hozzáadása az ellenőrizendő tételekhez] jelölőnégyzetet
is.
A hitelesítési kiszolgáló bejegyzése
Ha a faxolási és a beolvasási funkció korlátozva van, jegyezze be a hitelesítéshez használt kiszolgálót.
67
Beállítás
[Kiszolgáló neve]
Adja meg az LDAP-kiszolgálóhoz felvenni kívánt nevet.
[Kiszolgáló címe]
Adja meg az LDAP-kiszolgáló IP-címét, vagy adja meg a kiszolgáló állomásnevét alfanumerikus karakterekkel
(például: ldap.example.com).
[Kiszolgáló címe] és DNS
● A rendeltetési helyek keresésekor előforduló hibák megelőzése érdekében ellenőrizze a
következőket:
- Ha a [Kiszolgáló címe] mezőben az állomásnév van megadva, akkor a hálózaton elérhetőnek kell lennie
egy DNS-kiszolgálónak.
- Ha a [Kiszolgáló címe] mezőben az IP-cím van megadva, akkor ellenőrizze, hogy a DNS-kiszolgáló csak az
előre keresést támogatja-e. Ha a kiszolgáló csak előre keresést támogat, akkor válassza a [Használatban]
lehetőséget a [Bejelentkezési információ] pontnál. A [Használatban (Biztonsági hitelesítés)] beállítás
kiválasztása esetén győződjön meg róla, hogy a DNS-kiszolgáló támogatja a fordított keresést.
[Keresés kezdési helye]
Adja meg a címtáradatok fájának azt a csomópontját, amelyből indítani kívánja a keresést. Ha üresen hagyja a
szövegmezőt, akkor a készülék egy automatikusan kiválasztott tetszőleges csomópontból indítja a keresést.
● A csomópont meghatározásakor adja meg a „DC=” kifejezést, majd egy állomásnevet (egy ponttal tagolt
karakterláncot az Active Directory tartománynevében) úgy, hogy a bejegyzéseket vesszővel választja el
egymástól. Ha például a tartománynév „john.example.com”, akkor a következőt adja meg:
„DC=john,DC=example,DC=com”.
[TLS használata]
jelölőnégyzet kiválasztásával a TLS használható az LDAP-kiszolgálóval történő kommunikáció titkosítására.
● Ez a beállítás csak akkor van engedélyezve, ha a [Használatban] érték van kiválasztva a [Bejelentkezési
információ] beállításnál.
[Port száma]
68
Beállítás
Adja meg az LDAP-kiszolgálóval való kommunikációhoz használt portszámot.
[Hitelesítési/attribútumbeszerzési időtúllépés]
Határozza meg, hogy mennyi ideig folytatódjon a hitelesítés és az attribútum lekérése.
[Felhasználónév attribútum]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel a hitelesítés során a felhasználónévvel összehasonlítandó
attribútumnevet (példa: „sAMfióknév”).
● Nem szükséges, ha a [Használatban (Biztonsági hitelesítés)] beállítás van megadva a [Bejelentkezési
információ] pontnál.
[E-mail cím attribútum]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel a hitelesítési kiszolgálóról lekérendő e-mail-címhez használandó
attribútumnevet (példa: „mail”).
[Bejelentkezési információ]
Válassza a [Használatban] vagy [Használatban (Biztonsági hitelesítés)] lehetőséget attól függően, hogy milyen
típusú hitelesítést alkalmaz az LDAP-kiszolgáló.
[Használatban]
Ha ezt választja, akkor a készülék a rendszerkezelő azonosítójával hitelesíti magát.
[Használatban (Biztonsági
Válassza ezt a lehetőséget, ha hitelesítő jelszóként a Kerberos hálózati hitelesítő
protokollal lekérdezett adatokat használ. Ha ezt a beállítást választja, akkor a készülék
hitelesítés)]
órájának szinkronizálva kell lennie az LDAP-kiszolgáló órájával.
[Rendszerkezelő azonosítójának használata]
Ha a [Használatban] lehetőség van kiválasztva a [Bejelentkezési információ] pontnál, akkor itt látható, hogy a
hitelesítés a rendszerkezelő azonosítóját használja-e. A rendszerkezelői azonosító használatához jelölje be a
jelölőnégyzetet, és adja meg a hitelesítéshez használandó felhasználónevet és jelszót. Ha törli a jelölőnégyzet
jelölését, a bejelentkezések névtelenek lesznek (felhasználónév nélküli).
[Felhasználó neve]
Adja meg a készülék LDAP-kiszolgálón bejegyzett felhasználónevét „(tartománynév)\(felhasználónév)” formában
(például: tartomány1\felhasználó1).
[Jelszó beállítása/módosítása]
A jelszó megadásához vagy módosításához jelölje be a jelölőnégyzetet, és adjon meg egy alfanumerikus
karakterekből álló jelszót a [Jelszó] szövegmezőben.
[Tartománynév]
Ha a [Használatban (Biztonsági hitelesítés)] lehetőség van kiválasztva a [Bejelentkezési információ] beállításban,
akkor alfanumerikus karakterekkel adja meg a címtárfa nevét az Active Directoryban (példa: example.com).
[TLS-tanúsítvány megerősítése LDAP-kiszolgáló eléréséhez]
A jelölőnégyzet kiválasztásával a TLS használható a tanúsítvány ellenőrzésére az LDAP-kiszolgálóval történő
kommunikáció során. Szükség szerint bejelölheti a [CN hozzáadása az ellenőrizendő tételekhez] jelölőnégyzetet
is.
6
Kattintson a [OK] elemre.
HIVATKOZÁSOK
Az SNTP konfigurálása(P. 74)
Faxok küldésének alapvető műveletei(P. 225)
Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei(P. 295)
LDAP-kiszolgálós hitelesítés(P. 380)
69
Beállítás
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal
552R-017
Az egyszerű hálózatfelügyeleti protokoll (SNMP) olyan protokoll, amellyel egy felügyeleti információs bázis (MIB)
alapján figyelhetők és vezérelhetők egy hálózat kommunikációs eszközei. A készülék az SNMPv1 és a megerősített
biztonságú SNMPv3 protokollt támogatja. Amikor dokumentumokat nyomtat vagy a Távoli felhasználói felületet
használja, a számítógépről ellenőrizheti a készülék állapotát. Engedélyezheti az SNMPv1 vagy a SNMPv3 protokollt,
illetve mindkettőt egyszerre. A hálózati környezetnek és a felhasználási céljának megfelelően adja meg mindegyik
verzió beállításait.
SNMPv1
Az SNMPv1 „logikai csoportnak” nevezett információk alapján határozza meg az SNMP-kommunikáció
hatókörét. Mivel ez az információ egyszerű szövegként hozzáférhető a hálózaton, ezért a hálózat támadásoknak
lesz kitéve. Ha szeretne gondoskodni a hálózat biztonságáról, akkor tiltsa le az SNMPv1 protokollt, és használja
az SNMPv3 protokollt.
SNMPv3
Az SNMPv3 protokollal robusztus biztonsági funkciókkal védett hálózati eszközfelügyeletet valósíthat meg. Az
SNMPv3 konfigurálása előtt engedélyeznie kell a TLS-protokollt a Távoli felhasználói felületen ( A TLS
kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 397) ).
● A készülék nem támogatja az SNMP protokoll csapdajelző szolgáltatását.
● Az SNMP által használt portszám módosításához olvassa el a
Portszámok módosítása(P. 393) című részt.
● Ha a hálózat egyik számítógépére SNMP alapú felügyeleti szoftvert telepít, akkor erről a számítógépről
távolról konfigurálhatja, figyelheti és vezérelheti a készüléket. Az ezzel kapcsolatos további tudnivalók a
felügyeleti szoftver útmutatójában találhatók.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
2
3
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
Válassza a [Hálózati beállítások]
[SNMP-beállítások] lehetőséget.
70
A
Beállítás
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
Adja meg az SNMPv1 protokoll beállításait.
● Ha nem kell módosítania az SNMPv1-beállításokat, akkor folytassa a következő lépéssel.
[SNMPv1 használata]
Az SNMPv1 engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet. A többi SNMPv1-beállítást csak akkor tudja
megadni, ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve.
[Logikaicsoport-név 1 használata]/[Logikaicsoport-név 2 használata]
Logikaicsoport-név megadásához jelölje be a jelölőnégyzetet. Ha nem kell logikaicsoport-nevet megadnia,
akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[Logikai csoport neve]
Adja meg a logikai csoport nevét alfanumerikus karakterekkel.
[MIB hozzáférési engedély]
Mindegyik logikai csoportnál állítsa be az MIB-objektumok hozzáférési jogosultságait az [Írható/olvasható]
vagy [Csak olvasható] kiválasztásával.
[Írható/olvasható]
Az MIB-objektumok megtekintését és módosítását is engedélyezi.
[Csak olvasható]
Csak az MIB-objektumok megtekintését engedélyezi.
[Kijelölt logikai csoport használata]
A Kijelölt logikai csoport egy előre beállított csoport, amely kizárólag a Canon szoftvert (például iW
Management Console) használó rendszergazdáknak készült. A Kijelölt logikai csoport használatához jelölje be
a jelölőnégyzetet, és adja meg a [MIB hozzáférési engedély] értékét. Ha nincs szüksége a kijelölt logikai
csoportra, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
6
Adja meg az SNMPv3-beállításokat.
● Ha nem kell módosítania az SNMPv3-beállításokat, akkor folytassa a következő lépéssel.
71
Beállítás
[SNMPv3 használata]
Az SNMPv3 engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet. A többi SNMPv3-beállítást csak akkor tudja
megadni, ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve.
[Felhasználó engedélyezése]
Jelölje be a jelölőnégyzetet a [Felhasználóbeállítások 1]/[Felhasználóbeállítások 2]/[Felhasználóbeállítások 3]
között. A felhasználói beállítások letiltásához törölje a jelet a megfelelő jelölőnégyzetből.
[Felhasználó neve]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel a felhasználónevet.
[MIB hozzáférési engedély]
Az [Írható/olvasható] vagy [Csak olvasható] kiválasztásával állítsa be az MIB-objektumok hozzáférési
jogosultságait.
[Írható/olvasható]
Az MIB-objektumok megtekintését és módosítását is engedélyezi.
[Csak olvasható]
Csak az MIB-objektumok megtekintését engedélyezi.
[Biztonsági beállítások]
A [Hitelesítés Be/Titkosítás Be], [Hitelesítés Be/Titkosítás Ki] és [Hitelesítés Ki/Titkosítás Ki] beállítással adja
meg a hitelesítési és titkosítási beállítások kívánt kombinációját.
[Hitelesítő algoritmus]
Ha a [Hitelesítés Be/Titkosítás Be] vagy a [Hitelesítés Be/Titkosítás Ki] lehetőséget választotta a [Biztonsági
beállítások] pontnál, válassza ki a megfelelő hitelesítési algoritmust a hálózati környezetéhez.
[Titkosítási algoritmus]
Ha a [Hitelesítés Be/Titkosítás Be] elemet választotta a [Biztonsági beállítások] pontnál, válassza ki a
megfelelő titkosítási algoritmust a hálózati környezetéhez.
[Jelszó beállítása/módosítása]
A jelszó megadásához vagy módosításához jelölje be a jelölőnégyzetet, és adjon meg egy alfanumerikus
karakterekből álló jelszót a [Hitelesítési jelszó] vagy [Titkosítási jelszó] szöveges mezőben. A beállítás
megerősítéséhez adja meg ugyanazt a jelszót a [Még egyszer] szövegmezőben. A jelszavak a hitelesítési és
titkosítási algoritmusoktól függetlenül állíthatók be.
7
Nyomtatófelügyeleti információk lekérésének beállításai.
72
Beállítás
● Az SNMP protokollal a hálózaton lévő számítógépről figyelhetők és rendszeresen lekérdezhetők a
nyomtatófelügyeleti információk, például a nyomtatási protokollok és nyomtatóportok.
[Nyomtatófelügyeleti információk beszerzése gazdától]
A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti a készülék nyomtatófelügyeleti információinak figyelését SNMP
protokollon keresztül. A nyomtatófelügyeleti információk figyelésének letiltásához törölje a jelet a
jelölőnégyzetből.
8
Kattintson a [OK] elemre.
9
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
Az SNMPv1 letiltása
● Ha az SNMPv1 le van tiltva, a készülék bizonyos funkciói (például a készülékinformációk nyomtatóillesztőprogramon keresztüli lekérdezése) elérhetetlenné válhatnak.
A kezelőpanel használatával
● Az SNMP beállítások a <Menü> használatával engedélyezhetők vagy letilthatók.
beállítások>(P. 490)
<SNMP-
Az SNMPv1 és az SNMPv3 engedélyezése egyszerre
● Ha az SNMP mindkét verziója engedélyezve van, akkor javasolt, hogy az SNMPv1 protokoll MIB-hozzáférési
engedélyeit a [Csak olvasható] értékre állítsa. A MIB-hozzáférési engedélyek az SNMPv1 és az SNMPv3
protokollnál (valamint az SNMPv3 protokollon belül mindegyik felhasználónál) egymástól függetlenül
állíthatók be. Ha az [Írható/olvasható] (teljes hozzáférés) beállítást választja az SNMPv1 protokollban, azzal
kiiktatja az SNMPv3 protokollra jellemző robusztus biztonsági szolgáltatásokat, mivel ekkor a készülék
legtöbb beállítása az SNMPv1 protokollal is vezérelhető lesz.
HIVATKOZÁSOK
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 397)
73
Beállítás
Egyéb hálózati beállítások
552R-018
Konfigurálja az alábbi elemeket a hálózati környezetének megfelelően.
Az FTP PASV mód konfigurálása(P. 74)
Az SNTP konfigurálása(P. 74)
A készülék figyelése az eszközfelügyeleti rendszerekről(P. 76)
Az FTP PASV mód konfigurálása
A PASV a fájlátvitelhez használt FTP kommunikációs mód. Ha tűzfalon keresztül csatlakozik egy FTP-kiszolgálóhoz, a
PASV módot kell használnia. Először ellenőrizze, hogy az FTP-kiszolgálón be van-e állítva a PASV-mód.
● A PASV mód használatának szükségessége a hálózati környezettől és az adatok küldéséhez kiválasztott FTPkiszolgáló beállításaitól függ. További információért lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP-beállítások>
<Be> <OK> Indítsa újra a készüléket
<FTP PASV mód használata>
Az SNTP konfigurálása
Az SNTP (Simple Network Time Protocol, egyszerű hálózati idő protokoll) egy hálózati időkiszolgálón keresztül lehetővé
teszi a rendszeridők egymáshoz igazítását. SNTP használata esetén az időkiszolgálót meghatározott időközönként
ellenőrzi a rendszer; így a pontos idő folyamatosan meghatározható. Az idő módosítása az egyezményes világidő
(Coordinated Universal Time, UTC) alapján történik, ezért az SNTP konfigurálása előtt be kell állítania az időzónát ( A
dátum és az idő beállítása(P. 13) ). Az SNTP-beállítások a Távoli felhasználói felületen keresztül adhatók meg.
● A készülék SNTP protokollja a 3 verziójú NTP és a 3-as és 4-es verziójú SNTP kiszolgálókat is támogatja.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
2
3
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
Válassza a [Hálózati beállítások]
[SNTP-beállítások] lehetőséget.
74
A
Beállítás
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
Jelölje be a [SNTP használata] jelölőnégyzetet, és adja meg a szükséges beállításokat.
[SNTP használata]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha az SNTP protokollt szeretné használni szinkronizáláshoz. Ha nem szeretne
SNTP protokollt használni, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[NTP-kiszolgáló neve]
Adja meg az NTP- vagy SNTP-kiszolgáló IP-címét. Ha a hálózaton elérhető DNS-kiszolgáló, akkor az IP-cím
helyett egy alfanumerikus karakterekből álló állomásnevet (teljes tartománynevet) is megadhat (például:
ntp.example.com).
[Lekérési időköz]
Adja meg az egyes szinkronizálások közötti időközt.
6
Kattintson a [OK] elemre.
7
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
Az NTP/SNTP-kiszolgálóval folytatott kommunikáció tesztelése
● A bejegyzett kiszolgálóval folytatott kommunikáció állapotának megtekintéséhez kattintson a [Beállítások/
Bejegyzés] [Hálózati beállítások] [NTP-kiszolgáló ellenőrzése] pontokra az [SNTP-beállítások] között. Ha
megfelelő kapcsolat jött létre, akkor az alábbi eredmény jelenik meg. Ezzel a művelettel nem állítja át a
rendszeridőt.
75
Beállítás
A készülék figyelése az eszközfelügyeleti rendszerekről
Egy eszközfelügyeleti szoftvernek, például az iW Management Console* programnak a hálózaton történő
bevezetésével megkönnyítheti a hálózatba kötött eszközök különböző adatainak összegyűjtését és kezelését. Az
eszközbeállítások, hibanaplók és hasonló információk a kiszolgáló számítógépen keresztül lekérdezhetők és
terjeszthetők. Ha a készüléket ilyen hálózathoz csatlakoztatja, akkor az iW Management Console szoftver az SLP
(szolgáltatáskeresési) protokollal megkeresi a készüléket a hálózaton, és begyűjti a rá vonatkozó adatokat, például azt,
hogy be van-e kapcsolva. Az SLP-beállítások a Távoli felhasználói felületen keresztül adhatók meg. Ez a rész ismerteti
azt a folyamatot is, amellyel konfigurálható a kommunikáció a készülék és az iW Management Console beépülő
moduljai között.
* Az
iW Management Console szoftverrel kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hivatalos Canon
viszonteladóhoz.
A iW Management Console beépülő modulok használata
● Engedélyeznie kell a hozzárendelt port beállításait és az SNMP-beállításokat. Az SNMP-beállítások
megadásához állítsa a [MIB hozzáférési engedély] beállítást [Írható/olvasható] értékűre mind az SNMPv1,
mind az SNMPv3 esetében.
<Hozzárendelt port használata>(P. 492)
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal(P. 70)
A Távoli felhasználói felület műveletei
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
◼ Az eszközfelügyeleti szoftver SLP-kommunikációjának beállítása
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Kattintson a [Hálózati beállítások] elemre.
4
Adja meg az SLP-beállításokat.
Multicast eszközfelfedezés beállítása
1
Válassza a [Csoportos felderítés beállításai]
2
Jelölje be a [Válasz az észlelésre] jelölőnégyzetet, és adja meg a szükséges beállításokat.
[Szerkesztés] lehetőséget.
76
A
Beállítás
[Válasz az észlelésre]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a készülék válaszoljon az eszközfelügyeleti szoftver
multicast keresési csomagjaira, és engedélyezze az eszközfelügyeleti szoftver általi figyelést.
● Multicast feltérképezéshez használt portszám módosítása:
Portszámok módosítása(P. 393) .
[Hatókör neve]
A készülék adott hatókörbe történő felvételéhez adja meg a hatókör alfanumerikus karakterekből álló
nevét.
3
Kattintson a [OK] elemre.
Az eszközfelügyeleti szoftver értesítése a készülék üzemállapotáról
1
Válassza a [Nyugalmi állapot értesítési beállításai]
2
Jelölje be a [Értesítés] jelölőnégyzetet, és adja meg a szükséges beállításokat.
[Szerkesztés] lehetőséget.
[Értesítés]
A jelölőnégyzet bejelölésével értesíthet egy eszközfelügyeleti szoftvert a készülék üzemállapotáról. Ha az
[Értesítés] jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a készülék alvó üzemmódban várhatóan elkerüli a
felesleges kommunikációt, és csökkenti a teljes energiafogyasztást.
[Port száma]
Módosítsa ennek a funkciónak a portszámát a hálózati környezetnek megfelelően.
[Érintett útválasztók száma]
Adja meg, hogy hány útválasztón haladhatnak keresztül az értesítési csomagok.
[Értesítési időköz]
Adja meg, hogy milyen gyakran értesítse a készülék az eszközfelügyeleti szoftvert az üzemállapotáról.
77
Beállítás
3
5
Kattintson a [OK] elemre.
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
◼ A készülék és a beépülő modulok közti kommunikáció beállításainak konfigurálása
Megadhatja a készülék és az iW Management Console beépülő moduljai közti kommunikációt engedélyező
beállításokat. A beépülő modulok lehetővé teszik, hogy a készülék beállításait az iW Management Console segítségével
kezelje.
<Menü>
<Beállítások>
<Hálózat>
<Eszközbeállítások kezelése>
78
<Be>
Beállítás
Illesztőprogramok telepítése
552R-019
Különböző illesztőprogramok és kapcsolódó szoftverek telepítése a számítógépére.
1
Hajtsa végre a megfelelő előkészületeket, mielőtt folytatná a telepítést.
● Telepítse a kiegészítő eszközöket a főegységre előzetesen.
Kiegészítő berendezések(P. 696)
● Ha a készülék rendelkezik CD-ROM/DVD-ROM meghajtóval, helyezze a CD-ROM/DVD-ROM lemezt a
számítógép meghajtójába.
● A használni kívánt illesztőprogramokat és szoftvereket a Canon webhelyéről (https://global.canon) töltheti le.
● Amikor az illesztőprogramok és szoftverek új verziói válnak elérhetővé, feltöltjük őket a Canon webhelyére.
Szükség esetén letöltheti őket, miután ellenőrizte a rendszerkövetelményeiket.
● Készülékétől, illetve a környezeti viszonyoktól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem állnak
rendelkezésre.
● Az illesztőprogramok némelyike az operációs rendszertől függően nem támogatott. A legújabb operációs
rendszerek támogatására vonatkozóan lásd a Canon webhelyét.
2
Folytassa a telepítést.
● Ha további tájékoztatást szeretne a telepítés folyamatáról, nézze meg a használni kívánt illesztőprogramok és
szoftver kézikönyveit.
● Az illesztőprogramok telepítése nem lehetséges, ha az IP-címek küldése és fogadása nem engedélyezett a
[Tűzfal beállításai] között. További információért lásd: IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 387) .
● Ha a telepített illesztőprogramokat tartalmazó számítógépen az IP-cím küldését és fogadását tiltja a [Tűzfal
beállításai] funkció, akkor nem lehet nyomtatni vagy faxot küldeni az adott számítógépről.
79
Beállítás
Faxfunkciók kezdeti beállításainak konfigurálása
1660-01J
552R-01A
A faxbeállítások konfigurálásához hajtsa végre az alábbi 1–4. lépéseket. Először határozza meg, hogy milyen vételi mód
felel meg a kívánt használatnak, majd konfigurálja a beállításokat a képernyőn megjelenő utasítások szerint. Egy adott
lépéssel kapcsolatos információkért a hivatkozásra kattintva lépjen a megfelelő fejezethez.
1. lépés
A használni kívánt faxvételi mód kiválasztása(P. 81)
2. lépés
A faxszám és a saját név bejegyzése(P. 82)
3. lépés
A vételi mód kiválasztása(P. 83)
4. lépés
A telefonvonal csatlakoztatása(P. 84)
80
Beállítás
A használni kívánt faxvételi mód kiválasztása
552R-01C
Mielőtt a faxbeállításokat konfigurálná, határozza meg, hogy melyik vételi mód felel meg a kívánt rendeltetésnek.
Rendeltetés
Csak faxolás, telefonálás nélkül
Vételi mód
<Automatikus>
Akkor válassza ezt a beállítási lehetőséget, ha a készüléket kizárólag faxok fogadására
szeretné használni, a telefont és az opcionális kézibeszélőt nem szeretné használni.
Általában telefonálás, faxolás szinte soha <Kézi>
Csatlakoztassa telefonját vagy kézibeszélőjét a készülékhez. Akkor válassza ezt a
beállítást, ha főleg a telefont szeretné használni. A beérkező faxokat manuálisan
fogadhatja.
Faxolás és telefonálás is
Üzenetrögzítő használata
<Üzenetrögzítő>
Csatlakoztassa az üzenetrögzítőjét. A hívók üzenetet
rögzíthetnek, ha hívásuk során Ön nem tartózkodik a
telefon közelében. A készülék automatikusan
fogadja a beérkező faxokat.
Szabványos telefon vagy
kézibeszélő használata
<Fax/Tel (automatikus kapcsolás)>
Csatlakoztassa a telefonját vagy a kézibeszélőt. A
készülék automatikusan fogadja a beérkező faxokat,
a telefon pedig csengetéssel jelzi a bejövő hívásokat.
● Attól függően, hogy milyen típusú telefont csatlakoztat, előfordulhat, hogy a készülék nem tud megfelelően
faxokat küldeni vagy fogadni.
● Országtól és régiótól függően előfordulhat, hogy az imént leírtaktól eltérő vételi módokat is be lehet állítani
manuálisan.
Faxok fogadása(P. 234)
»
Tovább a következőhöz:
A faxszám és a saját név bejegyzése(P. 82)
HIVATKOZÁSOK
Faxok fogadása(P. 234)
81
Beállítás
A faxszám és a saját név bejegyzése
552R-01E
Jegyezze be a faxszámot és a saját nevet. Ezek az adatok a készülékről küldött minden oldal felső részén meg fognak
jelenni.
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
Főképernyő
2
Válassza a <Funkcióbeállítások>
3
Válassza a <Beállítás most> lehetőséget.
4
Válassza a <Következő> lehetőséget.
5
Adja meg a faxszámot, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
6
Válassza a <Következő> lehetőséget.
7
<Közös>
<Faxbeállítási útmutató> lehetőséget.
Írja be a saját nevet (például egy felhasználó vagy a cég nevét), majd válassza az
<Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
Szöveg beírása(P. 136) .
➠ Amikor regisztrálva van a készülék neve, megjelenik a vételi mód képernyője.
»
Tovább a következőhöz:
A vételi mód kiválasztása(P. 83)
HIVATKOZÁSOK
Faxok fogadása(P. 234)
82
Beállítás
A vételi mód kiválasztása
552R-01F
Először döntse el, hogy melyik vételi mód felel meg leginkább a kívánt rendeltetésnek (
mód kiválasztása(P. 81) ).
1
Válassza a <Következő> lehetőséget.
2
Válassza ki a vételi módot.
A használni kívánt faxvételi
● Válassza az <Igen> vagy a <Nem> lehetőséget, ha ki szeretné választani a véghezvinni kívánt műveletek vételi
módját.
● Országtól és régiótól függően előfordulhat, hogy az alábbiakban leírtaktól eltérő vételi módokat is be lehet
állítani manuálisan. Faxok fogadása(P. 234)
A vételi mód beállítása <Automatikus> értékre
Válassza a <Nem> lehetőséget.
A vételi mód beállítása <Üzenetrögzítő> értékre
Válassza az <Igen>
<Igen> lehetőséget.
A vételi mód beállítása <Fax/Tel (automatikus kapcsolás)> értékre
Válassza az <Igen>
<Nem>
<Igen> lehetőséget.
A vételi mód beállítása <Kézi> értékre
Válassza az <Igen>
3
<Nem>
<Nem> lehetőséget.
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
➠ Miután be lett állítva a vételi mód, megjelenik a telefonvonal kapcsolódási módja.
»
Tovább a következőhöz:
A telefonvonal csatlakoztatása(P. 84)
HIVATKOZÁSOK
Faxok fogadása(P. 234)
83
Beállítás
A telefonvonal csatlakoztatása
1660-01S
552R-01H
Csatlakoztassa telefonvonalát a készülékhez.
1
Csatlakoztassa telefonvonalát a készülékhez.
● Csatlakoztassa a mellékelt telefonkábelt a készülék telefonvonal-csatlakozójához (
), illetve a fali
telefonvonal-csatlakozóhoz.
● Ha telefont vagy üzenetrögzítőt használ, akkor azt a (
● Ha opcionális kézibeszélőt használ, akkor azt a (
) külsőtelefon-csatlakozóhoz csatlakoztassa.
) külső kézibeszélő-aljzathoz csatlakoztassa.
● Ha a csatlakoztatott külső telefon faxfunkciókat is nyújt, akkor a telefont manuális faxvételre állítsa be.
2
A telefonvonal csatlakoztatása után nyomja meg a <Vége> gombot.
3
Válassza a <Igen> lehetőséget.
Ha a készülék nem állítja be automatikusan a telefonvonal típusát
Az alábbi eljárást követve állítsa be a telefonvonal típusát. Ha nem tudja biztosan, hogy milyen típusú
telefonvonalat használ, akkor forduljon a helyi telefonszolgáltatóhoz. A <Vonaltípus kiválasztása> beállítás
elérhetősége függhet attól, hogy melyik országban használja a készüléket.
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Vonaltípus kiválasztása>
<Küldés>
<Faxbeállítások>
Válassza ki a telefonvonal típusát
HIVATKOZÁSOK
Faxok küldésének alapvető műveletei(P. 225)
Faxok fogadása(P. 234)
84
<Vonal beállítása>
Beállítás
Beolvasási beállítások konfigurálása
552R-01J
Ha a beolvasott dokumentumokat közvetlenül szeretné elküldeni e-mail vagy i-fax segítségével, vagy megosztott
mappába, illetve FTP-kiszolgálóra szeretné menteni azokat, konfigurálnia kell a hálózatot. A Küldés Beállításának
Útmutatója, a készülékhez kapott egyik alkalmazás segítséget nyújt a szükséges beállításokhoz. Állítsa be a céltól és a
hálózati környezettől függően a szükséges konfigurációt.
Mentés számítógépre
A készülék lapolvasóként való használatának előkészítése(P. 86)
Beolvasás e-mailbe vagy i-faxba
Beállítási folyamat e-mail küldéséhez/I-fax küldéséhez és fogadásához(P. 87)
Beolvasás megosztott mappákba
Megosztott mappa beállítása mentési helyként(P. 95)
Mentés FTP-kiszolgálóra
FTP-kiszolgáló beállítása mentési helyként(P. 99)
HIVATKOZÁSOK
Rendszerkörnyezet(P. 692)
Beolvasási funkció(P. 685)
85
Beállítás
A készülék lapolvasóként való használatának
előkészítése
552R-01K
Ennek a készüléknek lapolvasóként való használatához előzetesen el kell végeznie néhány előkészületet, beleértve a
számítógépre történő szoftvertelepítést is. Ha további tájékoztatást szeretne, nézze meg a megfelelő
illesztőprogramok kézikönyveit az online kézikönyvek webhelyén. Windows rendszeren, amikor vezetékes vagy vezeték
nélküli hálózaton keresztül csatlakoztatja ezt a készüléket egy számítógéphez, be kell jegyeznie ezt a készüléket az „MF
Network Scanner Selector” alkalmazásban a következő lépések követésével. Erre az eljárásra nincs szükség, ha a
készülék és az Ön számítógépe USB-kapcsolaton keresztül csatlakozik egymáshoz.
● A lapolvasási funkció nem érhető el, ha a készülék és az Ön számítógépe IPv6 környezetben csatlakozik
egymáshoz. Használjon IPv4- vagy USB-kapcsolatot.
1
Kattintson a
2
Jelölje be a készülék jelölőnégyzetét, és kattintson az [OK] gombra.
ikonra a rendszertálcán.
86
Beállítás
Beállítási folyamat e-mail küldéséhez/I-fax küldéséhez
és fogadásához
552R-01L
Mielőtt konfigurálná a készüléken az e-mailbe történő beolvasást, tekintse át az alábbi beállítási folyamatot.
Győződjön meg arról, hogy a készülék és a számítógép megfelelően csatlakozik
egymáshoz.
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 19)
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 18)
Gondoskodjon az alábbi információk meglétéről:
● A készülék IP-címe.
Hálózati beállítások megtekintése(P. 39)
● A rendeltetési helyként bejegyzendő e-mail cím.
● Az e-mail kiszolgálóra vonatkozó információk, úgymint az SMTP-kiszolgáló neve,
portszámai, a hitelesítés szükségessége és a hitelesítéshez használt
felhasználónév és jelszó.
● Az e-mail kiszolgáló beállításaival kapcsolatos információkat az
internetszolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától szerezheti meg.
Ellenőrizze, hogy számítógépe megfelel-e a Küldés Beállításának Útmutatója
(e-mail küldés) alábbi rendszerkövetelményeinek:
● A Küldés Beállításának Útmutatója
rendszerkövetelményei
Rendszerkörnyezet(P. 692)
● Győződjön meg arról is, hogy a <HTTP használata> és <Távoli felh. felület haszn.>
beállítása <Be>.
A HTTP-kommunikáció letiltása(P. 432)
A Távoli felhasználói felület letiltása(P. 433)
Állítsa be a készülék konfigurációját.
● Alapvető e-mail beállítások konfigurálása
konfigurálása(P. 88)
● I-fax fogadási beállítások konfigurálása
beállítások konfigurálása(P. 91)
Alapvető e-mail beállítások
E-mail és I-fax kommunikációs
● Részletes e-mail és i-fax kommunikációs beállítások konfigurálása (hitelesítés,
titkosítás stb.) E-mail és I-fax kommunikációs beállítások
konfigurálása(P. 91)
87
Beállítás
Alapvető e-mail beállítások konfigurálása
552R-01R
Ebben a részben arról olvashat, hogyan lehet megadni az e-mail beállításokat a Küldés Beállításának Útmutatója
használatával. A Küldés Beállításának Útmutatója eszközzel e-mail címeket is bejegyezhet a címjegyzékbe.
● A Küldés Beállításának Útmutatója segítségével konfigurálhatja az e-mailek küldésére vonatkozó alapvető
beállításokat. A részletesebb beállításokat (például a küldés előtti POP-hitelesítés vagy a titkosított
kommunikáció beállításait) a Küldés Beállításának Útmutatója helyett a Távoli felhasználói felületről
konfigurálhatja. E-mail és I-fax kommunikációs beállítások konfigurálása(P. 91)
1
Indítsa el a Küldés Beállításának Útmutatója alkalmazást.
Webböngészővel
Írja be a „http://<a készülék IP-címe>/sendsupport_login.html” címet a webböngésző címsorába, és nyomja le
az [ENTER] billentyűt.
A CD-ROM/DVD-ROM használata
1
Helyezze be a mellékelt CD-ROM/DVD-ROM lemezt a számítógép meghajtójába.
● Válasszon egy nyelvet, majd kattintson az [OK] gombra.
2
Kattintson a [Szoftverek indítása] elemre.
● Ha a [Szoftverek/kézikönyvek telepítése] képernyő nem jelenik meg, lásd:
kézikönyvek telepítése] képernyő megjelenítése(P. 709) .
A [Szoftverek/
● Ha megjelenik az [Automatikus lejátszás] lehetőség, kattintson a [A MInst.exe futtatása] elemre.
3
Kattintson a [Start] lehetőségre az [Küldési funkciót beállító eszköz] menüben.
4
Kattintson a [Következő] elemre.
● Ha meg szeretné tekinteni a „Küldés Beállításának Útmutatója” kiadványt, kattintson a [Beállítás]
gombra.
● Ha megjelenik a Windows-tűzfalat elvető képernyő, kattintson az [Igen] lehetőségre.
5
Válassza ki a készüléket a [Készüléklista] elemei közül, majd kattintson a [Következő] gombra.
88
Beállítás
Ha a készülék nem szerepel a [Készüléklista] elemei között
● Kattintson a [Ismételt Keresés] elemre. Ha a probléma nem szűnik meg, akkor kattintson a [Keresés
IP-cím után] pontra, írja be a készülék IP-címét, és kattintson az [OK] gombra.
6
2
Erősítse meg a beállításokat, és kattintson az [OK] gombra.
Kattintson a [Start] elemre.
● Ha a bejelentkezési képernyő megjelenik, akkor adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot a megfelelő
szövegmezőkben, majd kattintson a [Bejelentkezés] pontra.
3
Kattintson a [Küldés e-mailben beállításai] elemre.
● Ha megjelenik a címjegyzék PIN-kódját kérő képernyő, akkor adja meg a címjegyzékhez szükséges PIN-kódot,
majd kattintson az [OK] gombra. A címjegyzék használatának korlátozása(P. 423)
4
Adja meg a szükséges beállításokat.
[Bejegyzés]
89
Beállítás
[Kedvencek száma]
A Küldés Beállításának Útmutatója segítségével bejegyezhet egy e-mail címet a címjegyzék
<Kedvencek> csoportjába. Válasszon egy rendeltetési helyet a legördülő listából.
[Név a kedvencek számához]
Adja meg a bejegyezni kívánt rendeltetési helyet azonosító nevet. Olyan nevet állítson be, amely később
megkönnyíti a keresést a címjegyzékben.
[Küldési rendeltetési hely beállításai]
[Rendeltetési hely e-mail címe]
Adja meg azt az e-mail címet, ahová küldeni szeretné a beolvasott anyagokat.
[SMTP-kiszolgáló beállításai]
[SMTP-kiszolgáló]
Adja meg az SMTP-kiszolgáló nevét.
[SMTP-hitelesítés]
Az SMTP-kiszolgáló hitelesítési beállításainak megfelelően kattintson a [Nincs beállítva] vagy [Beállítva]
választógombra. Ha a [Beállítva] lehetőséget választja, akkor adja meg a felhasználónevet a
[Felhasználó neve], illetve a jelszót a [Jelszó] szövegmezőben.
E-mail küldésnél használt hitelesítési módok
● A készülék támogatja az SMTP-hitelesítést (SMTP AUTH) és az SMTP előtti POP hitelesítést, amellyel
megakadályozható, hogy illetéktelen személyek e-mailt küldjenek a készülékről. A szükséges hitelesítési
módokkal kapcsolatos információkat az internetszolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától szerezheti
meg.
● Az SMTP előtti POP hitelesítés csak a Távoli felhasználói felülettel konfigurálható.
E-mail és I-fax
kommunikációs beállítások konfigurálása(P. 91)
5
Kattintson a [Következő] elemre.
6
Erősítse meg a beállításokat, és kattintson az [Bejegyzés] gombra.
7
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
A használt hálózattól függően további beállításokra lehet szükség. A további tudnivalókért forduljon
internetszolgáltatójához vagy a hálózati rendszergazdához.
● A TLS e-mailhez való engedélyezéséről lásd:
konfigurálása(P. 91) .
● A portszámok módosításához olvassa el a
E-mail és I-fax kommunikációs beállítások
Portszámok módosítása(P. 393) részt.
HIVATKOZÁSOK
Beállítási folyamat e-mail küldéséhez/I-fax küldéséhez és fogadásához(P. 87)
E-mail beállítások megadása(P. 329)
Rendeltetési helyek bejegyzése(P. 185)
90
Beállítás
E-mail és I-fax kommunikációs beállítások
konfigurálása
552R-01S
A részletes küldési és fogadási beállításokat (például a készülék használatát az i-faxok küldéséhez és fogadásához,
valamint az e-mail/i-fax küldése előtti POP hitelesítést) a Távoli felhasználói felületen konfigurálhatja. A szükséges
beállításokkal kapcsolatos információkat az internetszolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától szerezheti be.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Válassza a [Küldési beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
Adja meg a szükséges beállításokat.
A
[E-mail/I-Fax beállításai] lehetőséget.
[SMTP-kiszolgáló]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel az e-mail/i-fax küldéséhez használt SMTP-kiszolgáló nevét (vagy IPcímét).
[E-mail cím]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel a készülékhez használni kívánt e-mail címet.
[POP-kiszolgáló]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel az e-mail/i-fax küldéséhez használt SMTP-kiszolgáló nevét (vagy IPcímét).
91
Beállítás
[Felhasználó neve]
POP3-kiszolgáló használata esetén adja meg alfanumerikus karakterekkel a megadott e-mail fiókhoz tartozó
felhasználónevet.
[Jelszó beállítása/módosítása]
POP3-kiszolgáló használata esetén a jelszó megadásához vagy módosításához jelölje be a jelölőnégyzetet, és
adjon meg egy alfanumerikus karakterekből álló jelszót a [Jelszó] mezőben.
Adja meg az i-faxok fogadásának beállításait
[POP vétel]
Jelölje be a jelölőnégyzetet az i-faxok fogadásához.
[POP időköz]
Ezzel beállítható az az időköz (percekben), amely alapján megtörténik az automatikus csatlakozás a POP3kiszolgálóhoz. Ha találhatók I-Fax dokumentumok a kiszolgálón, akkor azoknak automatikusan megtörténik a
fogadása és kinyomtatása.
Az automatikus fogadás kikapcsolása
● Állítsa a [POP időköz] beállítást a [0] értékre. Ha a [0] van beállítva, akkor az I-Faxokat manuálisan fogadja.
I-faxok kézi fogadása(P. 265)
Küldés előtti POP-hitelesítés konfigurálása
A küldés előtti POP-hitelesítés megakadályozza, hogy jogosulatlan felhasználók az e-mailt és az i-faxot
használják, mert felhasználóhitelesítést végez a POP3 kiszolgálón.
[POP-hitelesítés küldés előtt használata]
Ha a POP3-kiszolgálót kívánja használni az e-mail és i-fax küldését megelőző hitelesítéshez, jelölje be a
jelölőnégyzetet.
92
Beállítás
[APOP-hitelesítés használata]
Ha a hitelesítés során APOP-titkosítással szeretné védeni a jelszót, akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.
SMTP hitelesítés konfigurálása
Ha SMTP hitelesítést állít be (SMTP AUTH), akkor a felhasználók felhasználónév és jelszó szerinti azonosítása
az e-mail vagy az i-fax küldésekor történik.
[SMTP-hitelesítés használata (SMTP AUTH)]
Az SMTP-kiszolgáló általi hitelesítés engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet, majd adjon meg egy
alfanumerikus karakterekből álló nevet a [Felhasználó neve] szövegmezőben.
[Jelszó beállítása/módosítása]
A jelszó megadásához vagy módosításához írjon be alfanumerikus karaktereket a [Jelszó] szövegmezőbe.
Titkosított kommunikáció konfigurálása
Titkosított kommunikációt állíthat be egy SMTP vagy POP3 kiszolgálóval.
[TLS SMTP-hez használata]
Az SMTP-kiszolgálóval folytatott kommunikáció TLS-titkosításához jelölje be a jelölőnégyzetet. Igény szerint
jelölje be a [Tanúsítványellenőrzés] vagy [CN hozzáadása az ellenőrizendő tételekhez] jelölőnégyzetet.
[TLS POP-hoz használata]
A jelölőnégyzet kiválasztásával a TLS használható az POP3-kiszolgálóval történő kommunikáció titkosítására.
Szükség szerint jelölje be a [Tanúsítványellenőrzés] és [CN hozzáadása az ellenőrizendő tételekhez]
jelölőnégyzetet.
6
Kattintson a [OK] elemre.
93
Beállítás
7
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
● A használt hálózattól függően szükség lehet a beállított SMTP- vagy POP3-port módosítására (
Portszámok módosítása(P. 393) ). A további tudnivalókért forduljon internetszolgáltatójához vagy a
hálózati rendszergazdához.
HIVATKOZÁSOK
Beállítási folyamat e-mail küldéséhez/I-fax küldéséhez és fogadásához(P. 87)
Alapvető e-mail beállítások konfigurálása(P. 88)
Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei(P. 295)
Az Internetes fax (I-Fax) használata(P. 257)
94
Beállítás
Megosztott mappa beállítása mentési helyként
552R-01U
Mielőtt konfigurálná a készüléken a megosztott mappákba történő beolvasást, tekintse át az alábbi beállítási
folyamatot.
Győződjön meg arról, hogy a készülék és a számítógép megfelelően csatlakozik
egymáshoz.
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 19)
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 18)
Gondoskodjon az alábbi információk meglétéről:
● A készülék IP-címe.
Hálózati beállítások megtekintése(P. 39)
● Annak a számítógépnek a neve, amelyen a megosztott mappa található.
A
számítógép nevének megtekintése(P. 711)
● A megosztott mappa elérési útja és neve (ha a mappára hozzáférési korlátozások
vannak beállítva, akkor a felhasználónévre és jelszóra is szükség van).
● Az új megosztott mappák létrehozásának leírását itt találja: „Küldés Beállításának
Útmutatója”.
Ellenőrizze, hogy számítógépe megfelel-e a Küldés Beállításának Útmutatója
alábbi rendszerkövetelményeinek:
● A Küldés Beállításának Útmutatója
rendszerkövetelményei
Rendszerkörnyezet(P. 692)
● Győződjön meg arról is, hogy a <HTTP használata> és a <Távoli felh. felület
haszn.> beállítása <Be>.
A HTTP-kommunikáció letiltása(P. 432)
A Távoli felhasználói felület letiltása(P. 433)
Állítsa be a készülék konfigurációját.
helyként(P. 96)
95
Megosztott mappa beállítása mentési
Beállítás
Megosztott mappa beállítása mentési helyként
552R-01W
A megosztott mappába olvasó funkciót SMB-beolvasásnak is nevezik, mivel a funkció egy Windows-specifikus
technológiát, az SMB (Server Message Block) protokollt használja. Az SMB olyan protokoll, amellyel erőforrások,
például fájlok és nyomtatók oszthatók meg egy hálózaton több eszköz között ( SMB-konfigurálás(P. 61) ). Ha
szeretné beállítani, hogy a készülék a beolvasott dokumentumokat a hálózaton elérhető megosztott mappába mentse
az SMB protokollal, akkor adja meg a megosztott mappa helyét egy számítógépről előzetesen. Ebben a részben arról
olvashat, hogyan lehet megadni a mentési helyet a Küldés Beállításának Útmutatója használatával.
● A megosztott mappa helye a Távoli felhasználói felülettel is megadható. Ehhez a mappát be kell jegyezni a
Címjegyzékbe. Címek bejegyzése a Címjegyzékbe a Távoli felhasználói felületről. Rendeltetési helyek
regisztrálása a Távoli felhasználói felületről(P. 449)
1
Indítsa el a Küldés Beállításának Útmutatója alkalmazást.
Webböngészővel
Írja be a „http://<a készülék IP-címe>/sendsupport_login.html” címet a webböngésző címsorába, és nyomja le
az [ENTER] billentyűt.
A CD-ROM/DVD-ROM használata
1
Helyezze be a mellékelt CD-ROM/DVD-ROM lemezt a számítógép meghajtójába.
● Válasszon egy nyelvet, majd kattintson az [OK] gombra.
2
Kattintson a [Szoftverek indítása] elemre.
● Ha a [Szoftverek/kézikönyvek telepítése] képernyő nem jelenik meg, lásd:
kézikönyvek telepítése] képernyő megjelenítése(P. 709) .
A [Szoftverek/
● Ha megjelenik az [Automatikus lejátszás] lehetőség, kattintson a [MInst.exe futtatása] elemre.
3
Kattintson a [Start] lehetőségre az [Küldési funkciót beállító eszköz] menüben.
4
Kattintson a [Következő] elemre.
● Ha meg szeretné tekinteni a „Küldés Beállításának Útmutatója” kiadványt, kattintson a [Beállítás]
gombra.
● Ha megjelenik a Windows-tűzfalat elvető képernyő, kattintson a [Igen] lehetőségre.
5
Válassza ki a készüléket a [Készüléklista] elemei közül, majd kattintson a [Következő] gombra.
96
Beállítás
Ha a készülék nem szerepel a [Készüléklista] elemei között
● Kattintson a [Ismételt Keresés] elemre. Ha a probléma nem szűnik meg, akkor kattintson a [Keresés
IP-cím után] pontra, írja be a készülék IP-címét, és kattintson az [OK] gombra.
6
2
Erősítse meg a beállításokat, és kattintson az [OK] gombra.
Kattintson a [Start] elemre.
● Ha a bejelentkezési képernyő megjelenik, akkor adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot a megfelelő
szövegmezőkben, majd kattintson a [Bejelentkezés] pontra.
3
Kattintson a [Tárolás megosztott mappában beállításai] elemre.
● Ha megjelenik a címjegyzék PIN-kódját kérő képernyő, akkor adja meg a címjegyzékhez szükséges PIN-kódot,
majd kattintson az [OK] gombra. A címjegyzék használatának korlátozása(P. 423)
4
Adja meg a szükséges beállításokat.
97
Beállítás
[Bejegyzés]
[Kedvencek száma]
A Küldés Beállításának Útmutatója bejegyezheti a beolvasott dokumentumok tárolására kijelölt mappát
a címjegyzék <Kedvencek> csoportjába. Válasszon egy rendeltetési helyet a legördülő listából.
[Név a kedvencek számához]
Adja meg a bejegyezni kívánt rendeltetési helyet azonosító nevet. Olyan nevet állítson be, amely később
megkönnyíti a keresést a címjegyzékben.
[Tárolási rendeltetési hely beállításai]
[Protokoll]
Ezzel a protokollal továbbítja a készülék a beolvasott dokumentumokat a megosztott mappába.
[Tárolási rendeltetési hely számítógépneve]
Írja be annak a számítógépnek az állomásnevét vagy IP-címét, amely a megosztott mappa található.
[Megosztott mappa neve a tárolási rendeltetési hely számítógépen]
Adja meg a megosztott mappa elérési útját. Ha például a megosztott mappa egy „share” nevű almappa,
amely a C meghajtó [Nyilvános] mappájában van (útvonal: C:\users\public\share), írja be:
„users\public\share”.
[Megosztott mappa beállításainak állapota]
[Megosztott mappa hozzáférési korlátozásai]
Kattintson a [Nincs beállítva] vagy [Beállítva] választógombra a megosztott mappa hozzáférési
korlátozásainak megfelelően. Ha a [Beállítva] lehetőséget választja, akkor adja meg a felhasználónevet a
[Bejegyzett felhasználónév], illetve a jelszót a [Hozzáférési jelszó] szövegmezőben.
5
Kattintson a [Következő] elemre.
6
Erősítse meg a beállításokat, és kattintson az [Bejegyzés] gombra.
7
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
HIVATKOZÁSOK
Megosztott mappa beállítása mentési helyként(P. 95)
Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei(P. 295)
98
Beállítás
FTP-kiszolgáló beállítása mentési helyként
552R-01X
Mielőtt konfigurálná a készüléken az FTP-kiszolgálóra történő beolvasást, tekintse át az alábbi beállítási folyamatot.
Győződjön meg arról, hogy a készülék és a számítógép megfelelően csatlakozik
egymáshoz.
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 19)
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 18)
Gondoskodjon az alábbi információk meglétéről:
● A készülék IP-címe.
Hálózati beállítások megtekintése(P. 39)
● Az FTP-kiszolgáló neve.
● Az FTP-kiszolgáló elérési útja és mappaneve.
● Felhasználónév, jelszó (csak ha be van állítva).
● Ha nem ismeri az FTP-kiszolgáló elérési útját, mappanevét, felhasználónevét,
jelszavát stb., forduljon a hálózati rendszergazdához.
● Az FTP-portszám módosítása
Portszámok módosítása(P. 393)
Jelölje be a jelölőnégyzetet a PASV mód használatához.
● Ha tűzfal vagy egyéb biztonsági eszköz működik a készülék és az FTP-kiszolgáló
között, be kell állítani a PASV módot. Az FTP PASV mód konfigurálása(P. 74)
● Győződjön meg arról is, hogy a <HTTP használata> és a <Távoli felh. felület
haszn.> beállítása <Be>.
A HTTP-kommunikáció letiltása(P. 432)
A Távoli felhasználói felület letiltása(P. 433)
Jegyezze be az FTP-kiszolgáló címét.
Rendeltetési helyek regisztrálása a Távoli felhasználói felületről(P. 449)
99
Alapvető műveletek
Alapvető műveletek
Alapvető műveletek ..................................................................................................................................... 102
Részegységek és azok funkciói ......................................................................................................................... 106
Elülső oldal ................................................................................................................................................... 107
Hátsó oldal ................................................................................................................................................... 109
A készülék belseje ......................................................................................................................................... 111
Adagoló ........................................................................................................................................................ 112
Többcélú tálca .............................................................................................................................................. 113
Papírfiók ....................................................................................................................................................... 114
Kezelőpanel .................................................................................................................................................. 116
A készülék bekapcsolása .................................................................................................................................. 118
A készülék kikapcsolása ................................................................................................................................ 119
A készülék kikapcsolása távolról ............................................................................................................ 120
Kikapcsolás adott idő után ..................................................................................................................... 121
A készülék újraindítása ................................................................................................................................. 123
A kezelőpanel használata ................................................................................................................................. 125
Alapvető képernyők ...................................................................................................................................... 126
Főképernyő képernyő ............................................................................................................................ 127
<Állapotfigyelő> képernyő ..................................................................................................................... 130
Üzenet kijelző ........................................................................................................................................ 132
Alapvető műveletek ...................................................................................................................................... 133
Szöveg beírása ............................................................................................................................................. 136
Bejelentkezés a készülékre ............................................................................................................................... 138
Az eredetik elhelyezése ..................................................................................................................................... 140
Papír betöltése .................................................................................................................................................. 144
Papír betöltése a papírfiókba ........................................................................................................................ 146
Papír betöltése a többcélú tálcába ............................................................................................................... 152
Borítékok behelyezése .................................................................................................................................. 157
Előnyomott papír betöltése .......................................................................................................................... 160
Papírméret és -típus beállítása ..................................................................................................................... 162
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának megadása ............................................................ 163
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának megadása ................................................. 165
A többcélú tálca alapértelmezett papírméretének bejegyzése ............................................................... 167
Egyéni papírméret bejegyzése ............................................................................................................... 169
A megjelenített papírméretek korlátozása ............................................................................................. 171
Megfelelő papírforrás automatikus kiválasztása minden egyes funkciónál ........................................... 172
100
Alapvető műveletek
A kijelző testreszabása ...................................................................................................................................... 173
A Főképernyő testreszabása ......................................................................................................................... 174
Gyakran használt beállítások bejegyzése ...................................................................................................... 177
A funkciók alapértékeinek megváltoztatása .................................................................................................. 179
A hang beállítása ............................................................................................................................................... 181
Alvó üzemmódba lépés ..................................................................................................................................... 183
Rendeltetési helyek bejegyzése ....................................................................................................................... 185
Rendeltetési helyek felvétele a címjegyzékbe ............................................................................................... 187
Több rendeltetési hely bejegyzése csoportként ..................................................................................... 190
A címjegyzékben lévő rendeltetési helyek szerkesztése ......................................................................... 192
USB-memóriaeszköz használata ....................................................................................................................... 193
101
Alapvető műveletek
Alapvető műveletek
552R-01Y
Ez a fejezet olyan alapvető műveleteket ír le, amelyekre gyakran van szükség a készülék funkcióinak használata során.
Ilyen többek között a kezelőpanel használata és a papír betöltése.
◼ Részegységek és azok funkciói
Ez a rész a készülék külső és belső részegységeit és azok funkcióit írja le, ezenkívül bemutatja a kezelőpanel
gombjainak használatát és a kijelzőt. Részegységek és azok funkciói(P. 106)
◼ A készülék bekapcsolása
Ebben a részben a készülék be- és kikapcsolásáról olvashat.
A készülék bekapcsolása(P. 118)
◼ A kezelőpanel használatával
Ez a rész azt ismerteti, hogyan használható a kijelző olyan feladatok végrehajtására, mint az elemek kiválasztása és a
beállítások módosítása. Továbbá a karakterek és számok beírásáról is itt olvashat. A kezelőpanel
használata(P. 125)
◼ Bejelentkezés a készülékre
Ez a rész bemutatja, hogy miként jelentkezhet be, amikor a kijelzőn megjelenik a bejelentkezési képernyő.
Bejelentkezés a készülékre(P. 138)
102
Alapvető műveletek
◼ Az eredetik elhelyezése
Ez a rész azt ismerteti, hogyan helyezheti el az eredetiket az üveglapon, illetve miként töltheti be a őket az adagolóba.
Az eredetik elhelyezése(P. 140)
◼ Papír betöltése
Ebből a részből megtudhatja, hogy hogyan kell betennie a papírfiókba és a többcélú tálcába.
betöltése(P. 144)
Papír
◼ A kijelző testreszabása
Ez a szakasz bemutatja, hogy miként lehet átrendezni a gombokat vagy gyorsgombokat létrehozni annak érdekében,
hogy egyszerűbben lehessen használni a képernyőket a kijelzőn. A kijelző testreszabása(P. 173)
◼ A funkciók alapértékeinek megváltoztatása
Ez a rész leírja, hogy miként módosítható a beállítás, amely először megjelenik a funkció kiválasztásakor.
alapértékeinek megváltoztatása(P. 179)
103
A funkciók
Alapvető műveletek
◼ A hang beállítása
Ez a rész bemutatja a különféle készülékhangok hangerejének beállítását. A készülék például faxküldés befejezésekor
vagy hibák esetén ad ilyen hangjelzéseket. A hang beállítása(P. 181)
◼ Alvó üzemmódba lépés
Ebben a részben arról olvashat, hogyan állíthatja be az alvó üzemmódot.
Alvó üzemmódba lépés(P. 183)
◼ Rendeltetési helyek bejegyzése
Ebből a részből megtudhatja, hogy hogyan jegyezhet be rendeltetési helyeket a faxküldéshez és dokumentumbeolvasáshoz. Rendeltetési helyek bejegyzése(P. 185)
◼ USB-memóriaeszköz használata
Ez a szakasz bemutatja a rendelkezésre álló USB-memóriaeszközöket és azt, hogy miként helyezheti be/távolíthatja el
az USB-memóriaeszközt. USB-memóriaeszköz használata(P. 193)
104
Alapvető műveletek
105
Alapvető műveletek
Részegységek és azok funkciói
552R-020
Ez a rész a készülék külső, elülső és hátoldali, valamint belső részegységeit és azok funkcióit ismerteti. A készülék
bemutatott részegységei olyan alapvető műveletekhez szükségesek, mint például a papír betöltése és a festékkazetták
cseréje, de ugyanitt megismerkedhet a kezelőpanel és a kijelző gombjaival is. E részből tanácsokat kap a készülék
helyes használatára vonatkozóan is.
Elülső oldal(P. 107)
Hátsó oldal(P. 109)
A készülék belseje(P. 111)
Adagoló(P. 112)
Többcélú tálca(P. 113)
Papírfiók(P. 114)
Kezelőpanel(P. 116)
106
Alapvető műveletek
Elülső oldal
552R-021
Adagoló
Automatikusan a készülékbe adagolja a beolvasandó dokumentumokat. Ha az adagolóba több lapot helyez
be, akkor folyamatosan olvashatja be őket. Adagoló(P. 112)
Másolóüveg fedele
Rögzíti a másolóüvegre helyezett dokumentumokat.
USB-port (USB-eszközök csatlakoztatásához)
Ezt a portot használhatja más gyártóktól származó USB-memóriaeszköz vagy USB-billentyűzet
csatlakoztatására. USB-memóriaeszköz csatlakoztatásával kinyomtathatja a memóriaeszközön tárolt
adatokat vagy a memóriaeszközre másolhatja a beolvasott eredetiket.
Nyomtatás USB-memóriaeszközről (Nyomtatás memóriaeszközről)(P. 280)
Adatok küldése e-mailen/Adatok mentése megosztott mappába vagy FTP-kiszolgálóra(P. 302)
107
Alapvető műveletek
Papírütköző
A papírmegállító kinyitásával megakadályozható, hogy a papír kiessen a kimeneti tálcából.
Hangszóró
Ez adja ki a készülékhangokat, például a faxjelzéseket és a figyelmeztető hangjelzéseket.
Fogantyúk
A készüléket szállítás közben a fogantyúknál tartsa.
A készülék áthelyezése(P. 634)
Kezelőpanel
A kezelőpanel gombokból (pl. a Főképernyő gombból és a Leállítás gombból), egy kijelzőből és jelzőfényekből
áll. A kezelőpanelen hajthat végre minden műveletet és adhatja meg a beállításokat.
Kezelőpanel(P. 116)
Alapvető képernyők(P. 126)
Gyűjtőtálca
A nyomtatott lapok a gyűjtőtálcára kerülnek.
Tápkapcsoló
A készülék tápellátásának be- és kikapcsolására szolgál. A készülék újraindításához kapcsolja ki a készüléket,
várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.
Elülső fedél
A festékkazetták cseréjekor az előlapot kell felnyitnia.
A festékkazetta kicserélésének lépései(P. 629)
Papírfiók
A papírfiókba olyan papírtípust töltsön be, amelyet gyakran használ.
papírfiókba(P. 146)
Papír betöltése a
Többfunkciós tálca (kézi adagolónyílás)
Ha ideiglenesen más típusú papírt szeretne használni, mint ami a papírfiókban van, akkor helyezze azt a
többcélú tálcába. Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 152)
● A Felhasználói kézikönyv dokumentumban szereplő „kézi adagolónyílás” megnevezés nem különítendő el
a „többcélú tálca” megnevezéstől – mindkettő együttes megnevezése a „többcélú tálca”.
Üveglap
Könyvek, vastag vagy vékony papíron lévő eredetik és más, az adagolóval nem beolvasható eredetik
beolvasása esetén helyezze őket az üveglapra. Az eredetik elhelyezése(P. 140)
Szellőzőnyílások
Itt távozik a készülék belsejéből a hűtésre szolgáló levegő. Ne tegyen tárgyakat a szellőzőnyílások elé, mert
ezzel akadályozza a szellőzést.
108
Alapvető műveletek
Hátsó oldal
552R-022
MF641Cw
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw / MF645Cx / MF643Cdw
Hátsó borítólap
A papírelakadások elhárításakor nyissa ki a hátsó borítólapot. További információkért olvassa el az online
kézikönyv webhelyén található következő részt: „Hibaelhárítás (FAQ)”.
A készülék adatait tartalmazó címke
A címkén látható a sorozatszám, amelyre szüksége lesz, ha a készülékkel kapcsolatban kérdése van. További
információkért olvassa el az online kézikönyv webhelyén található következő részt: „Hibaelhárítás (FAQ)”.
Tápfeszültség-csatlakozó
A tápkábel csatlakoztatására szolgál.
USB-port (USB-eszközök csatlakoztatásához)
Ehhez a porthoz különböző eszközöket csatlakoztathat, például más gyártótól származó USB-billentyűzetet.
USB-port (számítógép csatlakoztatásához)
A készülék egy USB-kábellel számítógéphez csatlakoztatható.
LAN-port
Ide csatlakoztathatja a hálózati kábelt, ha a készüléket vezetékes helyi hálózati útválasztóhoz stb. szeretné
csatlakoztatni. Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 18)
Kézibeszélő-csatlakozó (MF746Cx / MF744Cdw / MF645Cx)
Opcionális kézibeszélő csatlakoztatására szolgál.
Külsőtelefon-csatlakozó (MF746Cx / MF744Cdw / MF645Cx)
Ide csatlakoztathatja telefonját vagy üzenetrögzítőjét.
109
A telefonvonal csatlakoztatása(P. 84)
Alapvető műveletek
Telefonvonal-csatlakozó (MF746Cx / MF744Cdw / MF645Cx)
Ide csatlakoztathatja a telefonkábelt, ha a készüléket telefonvonalra köti.
csatlakoztatása(P. 84)
110
A telefonvonal
Alapvető műveletek
A készülék belseje
552R-023
Festékkazetta-tartó tálca
Ide helyezheti be a festékkazettákat. Hátulról, illetve értelemszerűen elölről Y (sárga), M (bíbor), C (ciánkék) és
K (fekete) jelű festékkazettákat helyezzen a rekeszekbe. A festékkazetta kicserélésének lépései(P. 629)
HIVATKOZÁSOK
A festékkazetta cseréje(P. 627)
111
Alapvető műveletek
Adagoló
552R-024
Adagolófedél
Papírelakadás elhárítása esetén nyissa ki. További információkért olvassa el az online kézikönyv webhelyén
található következő részt: „Hibaelhárítás (FAQ)”.
Papírvezetők
Állítsa be a vezetőket pontosan a dokumentum szélességéhez.
Adagolótálca
Automatikusan a készülékbe adagolja a beolvasandó dokumentumokat. Ha az adagolóba több lapot helyez
be, akkor folyamatosan olvashatja be őket. Az eredetik elhelyezése(P. 140)
Dokumentumgyűjtő tálca
Ide kerülnek a beolvasott dokumentumok.
A dokumentumadagoló beolvasási területe
Az adagolóba betett dokumentumok automatikusan a beolvasási területre kerülnek.
● Ne helyezzen semmilyen tárgyat a dokumentumgyűjtő területre. Ellenkező esetben megsérülhetnek a
dokumentumok.
● Rendszeresen tisztítsa meg az adagolót és az üveglapot annak érdekében, hogy megfelelő nyomtatási
eredmények keletkezzenek. Normál tisztítás(P. 617)
112
Alapvető műveletek
Többcélú tálca
552R-025
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Papírvezetők
A papírvezetőket pontosan a betöltött papír széleihez igazítva gondoskodhat arról, hogy a készülék
egyenesen húzza be a papírt.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw esetén
● A papírvezetők mozgatásához oldja ki a zárat az ábrán nyíllal jelzett zárkioldó kar megnyomásával.
Papírtálca
A papír behelyezésekor húzza ki a papírtálcát.
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 152)
113
Alapvető műveletek
Papírfiók
552R-026
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Papírvezetők
A papírvezetőket pontosan a betöltött papír méretéhez igazítva gondoskodhat arról, hogy a készülék
egyenesen húzza be a papírt. A papírvezetők mozgatásához oldja ki a zárakat az ábrákon nyilakkal jelzett
zárkioldó karok megnyomásával.
Zárkioldó kar (a papírfiók kihúzásához)
Legal méretű papír behelyezésekor a papírfiókot nagyobb méretűre kell állítani. Ennek a karnak a
lenyomásával oldhatja a zárat, és megnövelheti a papírfiók hosszát.
Legal méretű papír betöltése esetén
● A kihúzott papírfiók behelyezése esetén annak elülső oldala nincs egy vonalban a készülék síkjával.
114
Alapvető műveletek
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a papírfiókba(P. 146)
115
Alapvető műveletek
Kezelőpanel
552R-027
● A kezelőpanel szöge módosítható. Olyan szögbe állítsa, amelyek a legkényelmesebb a panel
megtekintéséhez. A szög beállítása(P. 117)
Kijelző
Megtekintheti a készülék feladatainak előrehaladását, valamint a hibaállapotokat. A kijelző szintén egy
érintőpanel, ennek megfelelően úgy adhatja meg a beállításokat, hogy közvetlenül megérinti a képernyőt.
Alapvető képernyők(P. 126)
Alapvető műveletek(P. 133)
Hangerő gomb
A hangerő beállításához nyomja meg.
A hang beállítása(P. 181)
Energiatakarékos gomb
Ezzel a gombbal alvó üzemmódba helyezheti a készüléket. Ha a készülék alvó üzemmódban van, a gomb zöld
színnel világít. Az alvó üzemmódból való kilépéshez nyomja meg újra a gombot. Alvó üzemmódba
lépés(P. 183)
Data jelzőfény
Villog a műveletek (pl. Adatátvitel vagy nyomtatás) végrehajtása során. Folyamatosan világít, ha
dokumentumok várnak feldolgozásra.
Hibajelző
Hibák, például papírelakadás esetén villog vagy világít.
116
Alapvető műveletek
Főképernyő gomb
Nyomja meg a Főképernyő felületének megjelenítéséhez, amelyen elérheti a beállítási menüt és a funkciókat,
például a másolást és a beolvasást.
Főképernyő képernyő(P. 127)
A Főképernyő testreszabása(P. 174)
Stop gomb
Ezzel a gombbal megszakíthatók a nyomtatási és egyéb műveletek.
NFC (Kis hatótávolságú kommunikáció) jelzés (MF746Cx / MF744Cdw)
Olyan funkciókat is használhat, mint például a telepített Canon PRINT Business alkalmazással rendelkező
mobileszköznek a jel feletti mozgatásával kezdeményezett nyomtatás. Csatlakozás
mobileszközzel(P. 338)
A szög beállítása
Ha nem látszik jól az érintőpanel, állítsa be a kezelőpanel dőlésszögét.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető műveletek(P. 133)
117
Alapvető műveletek
A készülék bekapcsolása
552R-028
Ez a rész készülék bekapcsolását ismerteti.
1
2
Győződjön meg arról, hogy a villamos tápkábel megfelelően be van-e dugva a fali
aljzatba.
Nyomja meg a főkapcsolót.
➠ Megjelenik a kezdőképernyő.
Kezelőpanel(P. 116)
● Kiválaszthatja azt a képernyőt, amelyik először jelenik meg a készülék bekapcsolását követően.
<Alapképernyő indítás/visszaállás után>(P. 470)
HIVATKOZÁSOK
A készülék kikapcsolása(P. 119)
A készülék újraindítása(P. 123)
118
Alapvető műveletek
A készülék kikapcsolása
552R-029
Ez a rész készülék kikapcsolását ismerteti.
1
Nyomja meg a főkapcsolót.
● Eltarthat egy ideig, amíg a készülék teljes mértékben leáll. Ne húzza ki a tápkábelt addig, amíg a kijelző ki
nem kapcsol.
● A készülék újraindításához várjon legalább 10 másodpercet addig, amíg a készülék ki nem kapcsol.
● A készüléket a számítógépről ki is kapcsolhatja.
A készülék kikapcsolása távolról(P. 120)
● Megadhatja az időpontot a hét minden napjára vonatkozóan, és konfigurálhatja a beállítást, hogy
automatikusan kikapcsoljon a készülék. Kikapcsolás adott idő után(P. 121)
119
Alapvető műveletek
A készülék kikapcsolása távolról
552R-02A
A készüléket a vele megegyező hálózathoz csatlakozó számítógépekről is kikapcsolhatja, így nem szükséges
odamennie a készülékhez.
1
2
3
4
5
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
Válassza a [Eszközkezelés]
[Távoli leállítás] lehetőséget.
Nézze meg az [Eszköz állapota] menüt, hogy biztosan nincs-e folyamatban
valamilyen művelet, majd kattintson a [Végrehajtás] lehetőségre.
Kattintson az [OK] gombra.
A készülék újraindítása távolról
● A készülék újraindításához kattintson a [Eszköz újraindítása] lehetőségre a Távoli felhasználói felület
[Beállítások/Bejegyzés] képernyőjén. A készülék újraindítása(P. 123)
120
A
Alapvető műveletek
Kikapcsolás adott idő után
552R-02C
Megadhatja, hogy a készülék a hét minden napjának adott időpontjában automatikusan kikapcsoljon. Ezzel elkerülheti
a felesleges energiafogyasztást abban az esetben, ha elfelejtené kikapcsolni a készüléket. Ez a funkció alapértelmezés
szerint le van tiltva.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való beállítása esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
2
3
4
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
Válassza az [Időzítő beállításai]
A
[Szerkesztés] lehetőséget.
Jelölje be az [Automatikus kikapcsolás heti időzítőjének beállítása] jelölőnégyzetet,
és állítsa be a kikapcsolás időpontját.
[Automatikus kikapcsolás heti időzítőjének beállítása]
121
Alapvető műveletek
A jelölőnégyzetet bejelölve beállíthatja azt az időpontot, amelyben a készülék a hét minden napján kikapcsol.
[vasárnap] to [szombat]
Adja meg a kikapcsolás kívánt időpontját. Ha az idő mezőt valamelyik napnál üresen hagyja, akkor az
automatikus kikapcsolás funkció azon a napon le lesz tiltva.
5
Kattintson a [OK] elemre.
Ha a készülék nem kapcsol ki automatikusan a megadott időpontban*
● Ha a Data lámpa világít vagy villog
● Amikor a menüképernyő vagy a Számláló ellenőrzése képernyő látható
● Ha beállítási adatok importálása/exportálása zajlik
● Amikor a firmware frissül
*Ha a készüléket nem tud automatikusan kikapcsolni a megadott időpontban, akkor legfeljebb tíz percen keresztül
percenként újra megkísérli a kikapcsolást. Ha a kikapcsolás tíz kísérlet után sem sikerül, akkor az automatikus kikapcsolás az
adott napon már nem lehetséges.
122
Alapvető műveletek
A készülék újraindítása
552R-02E
A módosított beállításoktól függően elképzelhető, hogy a változtatások életbe léptetéséhez újra kell indítania a
készüléket. Ebben a részben bemutatjuk a készülék újraindítását.
A készülék újraindítása a főegységen(P. 123)
A készülék újraindítása távolról(P. 123)
A készülék újraindítása a főegységen
1
Nyomja meg a főkapcsolót.
● Eltarthat egy ideig, amíg a készülék teljes mértékben leáll.
➠ Amikor a készülék kikapcsol, a kezelőpanel kijelzője vagy energiatakarékossági gombja is kikapcsol.
2
A leállítást követően várjon legalább 10 másodpercet, majd nyomja meg a
főkapcsolót.
➠ A készülék elindul.
A készülék újraindítása távolról
1
2
3
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
A
Kattintson a képernyő bal oldalán található menü [Eszköz újraindítása] elemére.
123
Alapvető műveletek
4
5
Nézze meg az [Eszköz állapota] menüt, hogy biztosan nincs-e folyamatban
valamilyen művelet, majd kattintson a [Végrehajtás] lehetőségre.
Kattintson az [OK] gombra.
➠ Elindul az újraindítási folyamat. A főegység újraindításáig nincs kommunikációs kapcsolat.
124
Alapvető műveletek
A kezelőpanel használata
552R-02F
A kezelőpanel kijelzőjének és gombjainak segítségével konfigurálhatja a készülék beállításait, vagy aktiválhatja a
funkciókat. Ez a rész a kijelző és a gombok alapvető használatát mutatja be.
Alapvető képernyők(P. 126)
Alapvető műveletek(P. 133)
Szöveg beírása(P. 136)
● Ha invertálni szeretné a kijelző világos és sötét részeit:
● Ha módosítani szeretné a kijelző fényerejét:
<Képernyőszínek invertálása>(P. 498)
<Világosság>(P. 498)
HIVATKOZÁSOK
Kezelőpanel(P. 116)
125
Alapvető műveletek
Alapvető képernyők
552R-02H
A kijelzőn megjelenik a Főképernyő felülete vagy a beállítási képernyő, amelynek segítségével elindíthatja az olyan
funkciókat, mint a másolás vagy a beolvasás. A kijelzőn más információk, például hibaüzenetek és a kommunikáció
állapota is ellenőrizhető. A képernyő egyúttal érintőpanel is, amelyen érintéssel hajthatja végre a műveleteket.
Főképernyő képernyő(P. 127)
<Állapotfigyelő> képernyő(P. 130)
Üzenet kijelző(P. 132)
● A Főképernyő testreszabható a gyakran használt funkciók átrendezésével annak érdekében, hogy a
megfelelő funkciókat a lehető legkönnyebben elérhesse. A kijelző testreszabása(P. 173)
A működtetés ismertetése
● Bizonyos képernyőkön a <?> gomb segítségével megismerheti a funkciók leírását, illetve működési módját.
126
Alapvető műveletek
Főképernyő képernyő
552R-02J
A Főképernyő akkor jelenik meg, ha a tápellátás be van kapcsolva, vagy ha megnyomja a
Ez a képernyő beállítások megadásához és funkciók bejegyzéséhez használható.
gombot a kezelőpanelen.
Oldalváltás
Használatával megnézhet egy másik oldalt a Főképernyő
felületén. Oldalra pöccintve is válthat az oldalak között.
<Száml. ellenőrz.>
Külön-külön összesíti a fekete-fehér és színes nyomatok számát.
A számláló értékének megjelenítése(P. 647)
<Kijelentkezés>
Ezzel a gombbal kijelentkezhet a készülékről.
<Állapotfigy.>
Nyomja meg a nyomtatás állapotának ellenőrzéséhez, a
használati előzmények vagy a hálózati beállítások, például a
készülék IP-címének megtekintéséhez. Ellenőrizheti a készülék
állapotát is, például a hátralévő papír- és festékmennyiséget,
illetve az esetleges hibákat. <Állapotfigyelő>
képernyő(P. 130)
Wi-Fi ikon
Akkor jelenik meg, ha a készülék csatlakoztatva van vezeték
nélküli helyi hálózathoz.
User name/ID
Megjelenik a bejelentkezett felhasználó neve vagy azonosítója.
<Másolás>
Ezzel a gombbal indíthatja el a másolást.
Másolás(P. 196)
<Fax>
Ezzel a gombbal faxot küldhet a készülékről.
Faxolás(P. 221)
<Beolvasás>
Beolvas egy eredetit, és átkonvertálja egy elektronikus fájllá.
Mentheti a beolvasott fájlokat a számítógépére, vagy elküldheti
őket e-mailben. Beolvasás(P. 290)
<Memóriahord- ozó-nyomtatás>
127
Alapvető műveletek
Kinyomtatja az USB-memóriaeszközön tárolt fájlokat.
Nyomtatás USB-memóriaeszközről (Nyomtatás
memóriaeszközről)(P. 280)
Application Library button
A gombok használatával kényelmes funkciókat hajthat végre
egyetlen gomb megnyomásával. Ha további tájékoztatást
szeretne, nézze meg az Application Library kézikönyvét az
online kézikönyvek webhelyén.
<Titkosított nyomtatás>
Ezzel a funkcióval nyomtathatja ki a védett dokumentumokat.
PIN kóddal védett dokumentum nyomtatása (Védett
nyomtatás)(P. 276)
<Menü>
Az <Funkcióbeállítások>, a <Beállítások> és sok más
készülékbeállítás ezzel a gombbal indítható. A beállításokat
tartalmazó menü(P. 468)
<Címjegyzék>
Ezzel jegyezheti be és szerkesztheti az e-mailek és a faxok
rendeltetési helyét. Emellett e-mail vagy fax küldésekor
megjelenítheti a bejegyzett rendeltetési helyeket.
Rendeltetési helyek bejegyzése(P. 185)
<Papírbeáll.>
A gomb használatával adható meg a papírfiókba és a többcélú
tálcába töltött papír mérete és típusa. Papírméret és -típus
beállítása(P. 162)
<Mobil portál>
A mobileszközökkel történő összekapcsolásra szolgál.
Csatlakozás mobileszközzel(P. 338)
<Főképernyő beállításai>
Lehetővé teszi a Főképernyő gombjai megjelenítési
sorrendjének módosítását. A Főképernyő
testreszabása(P. 174)
<Firmware frissítése>
Segítségével frissítheti a firmware-t az interneten keresztül.
firmware frissítése(P. 463)
<Azonosító- kártya-másolás>
A funkció segítségével jogosítvány vagy más azonosítókártya
elő- és hátoldala másolható valós méretben, egy papírlap
azonos oldalára. Igazolvány másolása(P. 217)
128
A
Alapvető műveletek
<Útlevélmásolás>
Több útlevéllapot másolhat egy lapra.
készítése(P. 218)
Útlevélmásolatok
<Kezelési útmutató>
Kezelési útmutatás és a hibaokok, illetve megoldásaik
megtekintéséhez nyomja meg ezt a gombot.
Gyorsgombok
Jelenítse meg a Másolás, a Fax és a Beolvasás funkcióhoz
bejegyzett „kedvenc beállításokat”. Gombok felvétele a
Főképernyő felületére(P. 174)
HIVATKOZÁSOK
A Főképernyő testreszabása(P. 174)
129
Alapvető műveletek
<Állapotfigyelő> képernyő
552R-02K
Ha az <Állapotfigy.> lehetőséget választja, megjelenik egy képernyő, amelyen megtekintheti a dokumentumok
előrehaladását, a készülék állapotát, valamint a hálózati beállításokra vonatkozó információkat.
<Hibaadatok/értesítés>
Az esetlegesen előforduló hibák részleteit jeleníti meg. További információkért olvassa el az online kézikönyv
webhelyén található következő részt: „Hibaelhárítás (FAQ)”.
<Eszközadatok>
Megjeleníti a készülék állapotát.
<Papíradatok>
Megjeleníti, hogy van-e papír az egyes papírforrásokban.
<Kazettaadatok>
Megjeleníti a festékkazettákban lévő festékszintet. A festék kifogyása előtt más belső alkatrészek elérhetik
az élettartamuk végét.
<Számláló ellenőrzése>
Külön-külön összesíti a fekete-fehér és színes nyomatok számát.
megjelenítése(P. 647)
A számláló értékének
<Titk. nyomtatás memóriahasználata>
A védett dokumentumok tárolására lefoglalt memória méretét jelzi.
nyomtatása (Védett nyomtatás)(P. 276)
<Verzióadatok>
Megjeleníti a firmware verzióadatait.
<Sorozatszám>
Megjeleníti a készülék sorozatszámát.
130
PIN kóddal védett dokumentum
Alapvető műveletek
A másolt, nyomtatott és küldött/fogadott dokumentumok állapota és naplói
A kijelölt elem aktuális állapotát jeleníti meg. Az alábbiakban a <Másolási/nyomtatási feladat> képernyő
látható példaként.
<Hálózati adatok>
Hálózati beállításokat, például a készülék IP-címét, valamint állapotokat, például a vezeték nélküli helyi
hálózati kommunikáció állapotát jeleníti meg. Hálózati beállítások megtekintése(P. 39)
IP-cím
Megjeleníti a készülék IPv4-címét.
● Az <Állapotfigyelő> képernyőn elérhető <IP-cím megjelenítése> funkcióval megadhatja, hogy az IP-cím
megjelenjen-e. <IP-cím megjelenítése>(P. 474)
<Mem. hord. eltáv.>
Az USB-memóriaeszközök biztonságos eltávolítására szolgál. Csak akkor jelenik meg, amikor egy USBmemóriaeszköz kapcsolódik a készülékhez. USB-memóriaeszköz eltávolítása(P. 193)
131
Alapvető műveletek
Üzenet kijelző
552R-02L
A képernyőn üzenetek jelennek meg olyan helyzetekben, amikor például kifogy a papír, vagy a festékkazetta
élettartama aa végéhez közelít. További információkért olvassa el az online kézikönyv webhelyén található következő
részt: „Hibaelhárítás (FAQ)”.
Hiba bekövetkezése esetén
Amikor hiba lép fel, bizonyos esetekben a hiba elhárítására vonatkozó útmutatás jelenik meg a kijelzőn. A
probléma megoldásához kövesse a kijelzőn látható utasításokat. Az alábbi ábrán például a papírelakadáskor
megjelenő képernyő látható.
132
Alapvető műveletek
Alapvető műveletek
552R-02R
A kijelző egy érintőpanel, amely lehetővé teszi a közvetlenül a képernyőn történő működtetést.
Kerülje a következő műveleteket.
● A kijelző meghibásodhat vagy megsérülhet.
- Erőteljes megnyomás
- Hegyes tárgyakkal (köröm, golyóstoll, ceruza stb.) történő megnyomás
- Nedves vagy szennyezett kézzel történő használat
- A kijelző működtetése ráhelyezett tárgy esetén
● Az érintőpaneles kijelző használata előtt távolítsa el róla a védőfóliát.
Érintés
Könnyedén és gyorsan érintse meg a képernyőt (koppintás). Elemek kijelöléséhez vagy jóváhagyásához
használja.
Pöccintés
Hirtelen mozdulattal húzza végig az ujját a kijelzőn. A pöccintés hatása a képernyőtől függően változó lehet. A
Főképernyő képernyőn történő pöccintés például a pöccintés irányában lévő oldal megnyitását eredményezi.
133
Alapvető műveletek
◼ Elemek kiválasztása
A kijelöléshez érintse (koppintsa) meg az elem nevét vagy a gombot.
Ha egy elemet tévedésből érintett meg
● A kiválasztás törléséhez csúsztassa félre, majd emelje fel a képernyőről az ujját.
Visszatérés az előző képernyőre
● A
gomb megnyomásával visszaléphet az előző képernyőre.
◼ A képernyő görgetése
Ha van még meg nem jelenített információ, akkor a képernyőn görgetősáv jelenik meg. Ha megjelenik a görgetősáv,
pöccintsen a képernyőre az adott irányba való görgetéshez. Vegye figyelembe, hogy a görgetősáv olyankor jelenik
meg a képernyőn, amikor azt megérintette.
◼ A beállítási érték módosítása
A skála értékét a <+>/<-> gombokkal módosíthatja. A beállításokat a csúszka jobbra, illetve balra történő pöccintésével
is beállíthatja.
134
Alapvető műveletek
● A kijelző számos beállítása, többek között a megjelenítés nyelve is módosítható:
beállításai>(P. 470)
<Kijelző
● Ha módosítani szeretné azt a képernyőt, amely automatikusan megjelenik, amikor a készülék meghatározott
ideig inaktív: <Automatikus visszaállás utáni funkció>(P. 479)
● Módosíthat a működéssel kapcsolatos különböző beállításokat, így például a képernyő fényerejét.
<Kisegítő lehetőségek>(P. 498)
135
Alapvető műveletek
Szöveg beírása
20FY-02R
552R-02S
Szöveg vagy szám megadásakor használja a képernyőn megjelenő billentyűzetet. A képernyőn megjelenő
számgombokkal csak számok adhatók meg.
Váltás a karakterbeviteli módok között
A karakterbeviteli mód váltásához érintse meg az <a> vagy <1/#> gombot.
● Nagybetűs karakterek megadásához koppintson a
lehetőségre.
Szöveg törlése
A
gomb minden megnyomásával egy karaktert töröl. A
karaktert is törölhet.
nyomva tartásával több egymást követő
A kurzor léptetése (szóköz beírása)
A
vagy a
gombbal mozgathatja a kurzort. Szóköz beírásához vigye a kurzort a szöveg végére, és érintse
meg a
gombot.
Amikor számbillentyűk jelennek meg
Amikor csak számértéket kell megadnia, a számbillentyűk megjelennek a képernyőn. Érintse meg a
számbillentyűket a számérték megadásához.
136
Alapvető műveletek
Értéktartomány
● A beviteli mezőnél zárójelek között megjelenő értékek a megadható értéktartományt jelölik.
Amikor olyan gombok jelennek meg, amelyek nem számbillentyűk
● Amikor a <+>/<-> vagy a
/
gombok jelennek meg, a gombokra koppintva növelheti/
csökkentheti a számértéket, illetve mozgathatja a kurzort.
Karakterek bevitele USB-billentyűzet használatával
Elülső oldal(P. 107) vagy a Hátsó
Csatlakoztathat egy billentyűzetet az USB-eszközök USB-portjához a
oldal(P. 109) helyen, és billentyűzettel is adhat meg szöveget. Billentyűzet csatlakoztatása esetén is a kezelőpanelről
írhatja be a szövegeket.
● Az USB-billentyűzet egyes gombjai, például a [Backspace], a [Home] és az [End], nem használhatók. Nem
használható billentyű lenyomása esetén nem történik beírás vagy módosítás.
● Szöveg törléséhez nyomja a [Delete] billentyűt.
● A [RETURN/ENTER] billentyű megnyomása ugyanúgy befejezi a szövegbevitelt, mint az <Alkalmaz> gomb
kiválasztása.
● Megadhatja a billentyűzetkiosztást (US elrendezés vagy UK elrendezés).
elrendezés>(P. 475)
<Angol billentyűzet-
● Az USB-billentyűzetet bármikor kihúzhatja a készülékből. Ehhez semmiféle egyéb művelet nem szükséges.
● A megjelenítés nyelvétől függően előfordulhat, hogy egyes karaktereket nem lehet helyesen beírni.
● A billentyűzet típusától függően előfordulhat, hogy az USB-billentyűzet nem működik megfelelően.
137
Alapvető műveletek
Bejelentkezés a készülékre
552R-02U
Ha be van kapcsolva a részlegazonosító-kezelés, vagy engedélyezve vannak a rendszerkezelői azonosítók, akkor a
készülék használata előtt be kell jelentkeznie. Akkor is be kell jelentkeznie, ha korlátozva van a faxfunkció és a
beolvasási funkció használata.
Bejelentkezés részlegazonosító-kezelés esetén(P. 138)
Bejelentkezés a Jogosult küldés funkcióba(P. 139)
Bejelentkezés részlegazonosító-kezelés esetén
Amikor megjelenik a bejelentkezési képernyő, az alábbi művelet végrehajtásával adhatja meg a részlegazonosítót és a
PIN-kódot.
● Ha megjelenik a <Tegye be a kártyát.> üzenet, lásd:
1
Copy Card Reader-F(P. 696) .
Adja meg az azonosítót.
1
Válassza a <Részlegazonosító> vagy a <Rendszerkezelő azonosítója> lehetőséget.
2
Adja meg az azonosítót.
● Ha nincs bejegyezve PIN-kód, akkor lépjen tovább a 3. pontra.
2
Adja meg a PIN-kódot.
1
Válassza a <PIN-kód> lehetőséget.
2
Adja meg a PIN-kódot.
3
Válassza a <Bejelentkezés> lehetőséget.
➠ A bejelentkezési képernyő átvált a Főképernyő felületére.
● A készülék használata után a <Kijelentkezés> megnyomásával jelenítse meg a bejelentkezési képernyőt.
138
Alapvető műveletek
Bejelentkezés a Jogosult küldés funkcióba
Ha meg van adva a Küldési funkció jogosultsági beállítása ( LDAP-kiszolgálós hitelesítés(P. 380) ), a fax- vagy a
beolvasási funkció használatakor megjelenik a jogosult küldés bejelentkezési képernyője.
1
Írja be felhasználónevét.
1
Válassza a <Felhasználó neve> lehetőséget.
2
Írja be felhasználónevét.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
2
Írja be a jelszót.
1
Válassza a <Jelszó> lehetőséget.
2
Írja be a jelszót.
3
Szöveg beírása(P. 136) .
Válassza a <Kiszolgáló neve> lehetőséget, és válassza ki a hitelesítéshez használni
kívánt kiszolgálót.
● Válassza ki az LDAP-kiszolgálót, ahol a felhasználóneve és a jelszava be van jegyezve.
4
Válassza a <Bejelentkezés> lehetőséget.
➠ A bejelentkezési képernyő átvált a faxolási vagy a lapolvasási Főképernyő felületére.
● A készülék használata után a <Kijelentkezés> megnyomásával jelenítse meg a bejelentkezési képernyőt.
Ha a <Kilépési típus kiválasztása> képernyő jelenik meg
● Ha a jogosult küldési és a részlegazonosító-kezelési funkcióba is be van jelentkezve, megjelenik egy
párbeszédpanel, amelyen kiválaszthatja, hogy melyik funkcióból szeretne kijelentkezni. Ha ki szeretne
lépni a Jogosult küldésből (faxolási és lapolvasási funkció), de bejelentkezve szeretne maradni a
részlegazonosító-kezelésben, válassza a <Kijelentkezés a hitelesített küldésből> lehetőséget. Minden más
esetben válassza a <Kijelentkezés az összes hitelesített funkcióból> lehetőséget.
HIVATKOZÁSOK
A részlegazonosító-kezelés beállítása(P. 371)
A rendszerkezelői azonosító és PIN-kód beállítása(P. 369)
139
Alapvető műveletek
Az eredetik elhelyezése
552R-02W
Helyezze a dokumentumokat a másolóüvegre vagy az adagolóba. Az üveglapot akkor használja, ha vastag vagy
bekötött dokumentumokat, például könyveket olvas be. Az adagolóba két vagy több lap is behelyezhető, így
folyamatosan beolvashatók. A beadagolható méretekről stb. lásd: Főegység(P. 673) vagy Adagoló(P. 677) .
Dokumentumok elhelyezése az üveglapon(P. 141)
Dokumentum behelyezése az adagolóba(P. 141)
Csak teljesen száraz dokumentumokat használjon
● A dokumentum behelyezésekor győződjön meg róla, hogy azon megszáradt az esetleges ragasztó, tinta
vagy hibajavító folyadék.
Papírelakadás megelőzése
● Az alábbi típusú dokumentumokat ne helyezze az adagolóba, mert papírelakadást okozhatnak:
- Ráncos vagy gyűrött papír
- Indigós papír
- Felkunkorodó vagy tekercselt papír
- bevonatos papír
- Szakadt papír
- Hártyapapír vagy vékony papír
- Összetűzött vagy összekapcsolt
dokumentumok
- Hőnyomtatóval nyomtatott papír
- Írásvetítő fóliák
A dokumentumok pontosabb beolvasása
● Az adagolóba helyezett dokumentumok beolvasása a készülékbe történő behúzással egyidejűleg történik. Az
üveglapra helyezett dokumentumok ezzel szemben rögzített helyzetben maradnak a beolvasás alatt. Ha a
beolvasott képnek pontosabbnak kell lennie, akkor javasoljuk, hogy az üveglapra helyezze a dokumentumot.
Pauszpapír vagy írásvetítő fóliák beolvasása
● Átlátszó dokumentumok (pl. pauszpapír vagy írásvetítő fólia) beolvasásához helyezze azokat az üveglapra.
140
Alapvető műveletek
Dokumentumok elhelyezése az üveglapon
1
Nyissa fel az adagolót vagy az üveglap fedelét.
2
Helyezze a dokumentumot a beolvasandó oldallal lefelé az üveglapra.
● Igazítsa a dokumentum sarkát az üveglap bal felső sarkához.
● Átlátszó dokumentumok (pl. pauszpapír vagy írásvetítő fólia) beolvasása esetén takarja le azokat sima
fehér papírral.
3
Óvatosan zárja le a adagolót vagy a másolóüveg fedelét.
➠ A készülék készen áll a dokumentum beolvasására.
A beolvasás befejeződése után
● Távolítsa el az üveglapról az elakadt dokumentumot.
Dokumentum behelyezése az adagolóba
1
Nyissa ki az eredetik adagolótálcáját.
141
Alapvető műveletek
2
Csúsztassa szét a papírvezetőket.
● Csúsztassa szét a papírvezetőket, amíg az aktuális dokumentumnál kissé szélesebb helyzetbe nem állnak.
3
Pörgesse át a dokumentumköteget, majd igazítsa egymáshoz a lapok éleit.
● Pörgesse át a dokumentumköteget kis kötegekben, majd a teljes köteget összefogva és sík felületre állítva
igazítsa egymáshoz a lapok éleit.
4
Helyezze a dokumentumokat nyomtatott oldalukkal felfelé az adagolóba.
● Helyezze az eredetiket fekvő tájolásba.
● Ügyeljen arra, hogy a papírköteg széle ne legyen túl a betöltési határvonalon (
).
● Különböző méretű dokumentumokat ne helyezzen be egyszerre a tálcába.
● Ha a dokumentumok úgy vannak beadagolva, hogy túllépnek a határvonalon, akkor a beolvasás
megszakadhat, illetve papírelakadás fordulhat elő.
5
Igazítsa a papírvezetőket a dokumentum széleihez.
● Csúsztassa befelé a dokumentumvezetőket, amíg egy vonalba nem kerülnek a dokumentum széleivel.
142
Alapvető műveletek
➠ A készülék készen áll az eredeti beolvasására.
Igazítsa a papírvezetőket a dokumentum széleihez.
● Ha a papírvezetők túl lazán vagy túl szorosan állnak, akkor több lap behúzását vagy papírelakadást
okozhatnak.
A dokumentumok beolvasása közben
● Ne helyezzen be és ne távolítson el dokumentumokat.
A beolvasás befejeződése után
● A papírelakadás megelőzése érdekében vegye ki a beolvasott dokumentumokat az adagolótálca alól.
143
Alapvető műveletek
Papír betöltése
552R-02X
A papírt a papírfiókba vagy a többcélú tálcába lehet betölteni. A papírfiókba az általában használt papírt tegye. A
papírfiók nagy mennyiségű papír használata esetén kényelmes. A többcélú tálcát akkor használja, ha ideiglenesen
olyan méretű vagy típusú papírt használ, amely eltér a papírfiókba helyezettől. Az elérhető papírméretekkel és típusokkal kapcsolatban olvassa el a Használható papírtípusok(P. 678) részt.
A papírokról
Óvintézkedések a papíroknál(P. 144)
A készülékkel nyomtatott papír tárolása(P. 145)
Papír betöltése
Papír betöltése a papírfiókba(P. 146)
Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 152)
Borítékok behelyezése(P. 157)
Előnyomott papír betöltése(P. 160)
A betöltött papírnak megfelelő beállítások konfigurálása
Papírméret és -típus beállítása(P. 162)
Óvintézkedések a papíroknál
Ne használja a következő papírtípusokat:
● Ellenkező esetben papírelakadás vagy nyomtatási hiba történhet.
- Ráncos vagy gyűrött papír
- Felkunkorodó vagy tekercselt papír
- Szakadt papír
- Nyirkos papír
- Nagyon vékony papír
- Vékony, durva papír
- Hőnyomtatóval nyomtatott papír
- Hőnyomtatóval nyomtatott papír hátoldala
- Erősen érdes felületű papír
- Felületkezelt papír
Megjegyzések a papírhasználatról
● Csak olyan papírt használjon, amely teljes mértékben akklimatizálódott a készülék telepítési környezetéhez.
Az eltérő hőmérsékleti vagy páratartalmi viszonyok között tárolt papír használata papírelakadást vagy
gyenge nyomtatási minőséget eredményezhet.
144
Alapvető műveletek
A papír kezelése és tárolása
● Javasolt a papír mihamarabbi felhasználása a kibontást követően. A megmaradt papírt érdemes
becsomagolni az eredeti csomagolásába, majd sík felületen tárolni.
● A papírt az eredeti csomagolásában tárolja, hogy megóvja a nedvességtől vagy a szárazságtól.
● Ne tárolja a papírt olyan módon, ami a papír felkunkorodásához vagy összehajtásához vezethet.
● Ne tárolja a papírt függőlegesen, illetve ne halmozzon egymásra túl sok papírt.
● A papírt ne tárolja közvetlen napfénynek vagy nagy páratartalomnak, szárazságnak vagy nagy hőmérsékletvagy páratartalom-változásnak kitett helyen.
Ha olyan papírra nyomtat, amely nedvességet kötött meg
● A papírkiadó területen gőz léphet ki, illetve a papírkiadó terület körül vízcseppek keletkezhetnek. Ezek az
esetek nem rendkívüliek, az okuk általában az, hogy a festék megkötésekor keletkező hő hatására a papír
nedvességtartalma elpárolog, majd kicsapódik. Ennek valószínűsége alacsony szobahőmérséklet esetén
nagyobb.
A készülékkel nyomtatott papír tárolása
Amikor kezeli/tárolja a készülékkel nyomtatott papírt, tegye meg a következő óvintézkedéseket.
◼ A nyomtatott papír tárolása
● A papírt sík felületen tárolja.
● Ne tárolja együtt PVC-ből készült cikkekkel, így például átlátszó mappákkal. Ellenkező esetben a papír megolvadhat,
aminek eredményeként a papír hozzáragadhat a PVC-cikkekhez.
● Ügyeljen arra, hogy a papír ne gyűrődjön össze. A festék ilyenkor leválhat.
● Ha hosszabb ideig szeretné tárolni a papírokat, akkor iratgyűjtőkbe vagy hasonlókba helyezze őket.
● Ha a papírt hosszabb ideig tárolja, a papír elszíneződhet, és így a nyomat is más színűnek tűnhet.
● Ne tárolja a papírt magas hőmérsékletű helyen.
◼ Óvintézkedések ragasztó használata esetére
● Mindig olyan ragasztót használjon, amely nem oldódik.
● Mielőtt felhordaná a ragasztót, tesztelje le egy olyan nyomattal, amelyre nincs már szüksége.
● Amikor ragasztóval ellátott papírlapokat helyez egymás tetejére, győződjön meg arról, hogy a ragasztó már teljesen
megszáradt.
HIVATKOZÁSOK
Egyéni papírméret bejegyzése(P. 169)
145
Alapvető műveletek
Papír betöltése a papírfiókba
1660-02Y
552R-02Y
A papírfiókba olyan papírt helyezzen, amelyet általában használ. Ha olyan papírra szeretne nyomtatni, amely más,
mint a papírfiókba betöltött papír, tegye a papírt a többcélú tálcába. Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 152)
Normál méretű papír betöltése(P. 146)
Egyéni méretű papír betöltése(P. 148)
● A5-ös méretű papír használata esetén lásd a Egyéni méretű papír betöltése(P. 148) című részt, és
helyezze be a papírt fekvő tájolással. Amikor álló tájolással tölti be a papírt, kövesse a Normál méretű
papír betöltése(P. 146) című rész utasításait.
Fekvő tájolás
Álló tájolás
● Az opcionális cassette feeding module feltöltésekor kövesse a következő eljárást.
Normál méretű papír betöltése
A papírfiók papírméret-jelölései között szereplő méretű papír a következő eljárás szerint tölthető be. Ha a papír mérete
nem látható a papírfiók papírméret-jelölései között, lásd a következő részt: Egyéni méretű papír betöltése(P. 148) .
1
Húzza ki kattanásig a papírfiókot, és távolítsa el az elülső oldal felemelése közben.
2
Állítsa be a papírvezetők helyét az alkalmazandó papír méretéhez.
● A zárkioldó kar megnyomása közben állítsa be a papírvezetőt a megfelelő papírméret-jelöléshez történő
igazításhoz.
146
Alapvető műveletek
Legal méretű papír betöltése esetén
● Tartsa nyomva a zárkioldó kart és állítsa nagyobb méretre a papírfiókot.
3
Helyezze be a papírköteget úgy, hogy a köteg széle a papírtartó fiók elülső oldalánál
levő papírvezetőhöz illeszkedjen.
● A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé töltse be.
● Pörgesse át a papírköteget, majd sík felületre állítva igazítsa egymáshoz a papírköteg széleit.
A papír betöltésekor ne lépje túl a betöltési korlátot
● Ügyeljen arra, hogy a papírköteg széle ne legyen túl a betöltési határvonalon (
be, az papírelakadást okozhat.
147
). Ha túl sok papírt helyez
Alapvető műveletek
● Fejléces papír betöltéséhez lásd:
4
Előnyomott papír betöltése(P. 160) .
Tegye be a papírtartó fiókot a készülékbe.
● Ha a papírfiókot úgy helyezi be, hogy a <Felhívás a papírbeáll. ellenőrzésére> értéke <Be>, akkor
megerősítést kérő képernyő jelenik meg.
<Felhívás a papírbeáll. ellenőrzésére>(P. 607)
Legal méretű papír betöltése esetén
● A kihúzott papírfiók behelyezése esetén annak elülső oldala nincs egy vonalban a készülék síkjával.
»
Tovább a következőhöz:
megadása(P. 163)
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának
Más méretű vagy típusú papírra váltás esetén
● A papírméret alapértelmezett beállítása az <A4>, a papírtípusé pedig a <Normál 2>. Ha más méretű vagy
típusú papírt helyez a készülékbe, akkor ne felejtse el módosítani a beállításokat. Ha nem módosítja a
beállításokat, akkor a készülék nem tud megfelelően nyomtatni.
Nyomtatás a nyomtatott papír másik oldalára (kézi kétoldalas nyomtatás)
● A nyomtatott papír hátoldalára is nyomtathat. Simítsa ki a nyomtatott papír egyenetlenségeit, és helyezze
vissza a papírfiókba vagy a többcélú tálcába ( Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 152) ) úgy, hogy a
nyomtatandó oldala felfelé, a már nyomtatott oldala pedig lefelé nézzen.
- A többcélú tálca használata esetén egyenként adagolja a nyomtatandó papírlapokat.
- Csak olyan papírt használhat, amelyet ezzel a készülékkel nyomtatott.
- A papírnak nem nyomtathat arra az oldalára, amelyre már nyomtatott.
- Ha a nyomatok kifakultnak tűnnek, állítsa a cél papírforrást <Be> értékre a <Kézi nyomt. hátold.-ra(csak 2
old.)> lehetőségnél. <Kézi nyomt. hátold.-ra(csak 2 old.)>(P. 502)
- A5-ös méretű papír használata esetén előfordulhat, hogy a hátoldal nyomtatása nem megfelelő.
Egyéni méretű papír betöltése
Egyéni méretű, ill. a papírfiók papírméret-jelölései között nem szereplő méretű papír a következő eljárás szerint
tölthető be.
148
Alapvető műveletek
1
Húzza ki kattanásig a papírfiókot, és távolítsa el az elülső oldal felemelése közben.
2
Csúsztassa szét a papírvezetőket.
● Nyomja meg a zárkioldó kart, és csúsztassa kifelé a papírvezetőket.
A4-esnél hosszabb papír betöltése esetén
● Tartsa nyomva a zárkioldó kart és állítsa nagyobb méretre a papírfiókot.
3
Helyezze be a papírköteget úgy, hogy a köteg széle a papírtartó fiók hátsó oldalához
illeszkedjen.
● A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé töltse be.
● Pörgesse át a papírköteget, majd sík felületre állítva igazítsa egymáshoz a papírköteg széleit.
149
Alapvető műveletek
A papír betöltésekor ne lépje túl a betöltési korlátot
● Ügyeljen arra, hogy a papírköteg széle ne legyen túl a betöltési határvonalon (
). Ha túl sok papírt helyez
be, az papírelakadást okozhat.
● Borítékok és fejléces papírok betöltésével kapcsolatban lásd a következő részt:
betöltése(P. 160) .
4
Előnyomott papír
Igazítsa a papírvezetőket a papír széleihez.
● Nyomja le a zárkioldó kart és csúsztassa be a papírvezetőket, amíg érintkezésbe nem kerülnek a papírköteg
széleivel.
Igazítsa a papírvezetőket pontosan a papír széleihez
● Ha a papírvezetők túl lazán vagy túl szorosan állnak, akkor több lap behúzását vagy papírelakadást
okozhatnak.
5
Tegye be a papírtartó fiókot a készülékbe.
● Ha a papírfiókot úgy helyezi be, hogy a <Felhívás a papírbeáll. ellenőrzésére> értéke <Be>, akkor
megerősítést kérő képernyő jelenik meg. <Felhívás a papírbeáll. ellenőrzésére>(P. 607)
150
Alapvető műveletek
A4-esnél hosszabb papír betöltése esetén
● A kihúzott papírfiók behelyezése esetén annak elülső oldala nincs egy vonalban a készülék síkjával.
»
Tovább a következőhöz:
megadása(P. 163)
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának
Más méretű vagy típusú papírra váltás esetén
● A papírméret alapértelmezett beállítása az <A4>, a papírtípusé pedig a <Normál 2>. Ha más méretű vagy
típusú papírt helyez a készülékbe, akkor ne felejtse el módosítani a beállításokat. Ha nem módosítja a
beállításokat, akkor a készülék nem tud megfelelően nyomtatni.
Nyomtatás a nyomtatott papír másik oldalára (kézi kétoldalas nyomtatás)
● A nyomtatott papír hátoldalára is nyomtathat. Simítsa ki a nyomtatott papír egyenetlenségeit, és helyezze
vissza a papírfiókba vagy a többcélú tálcába ( Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 152) ) úgy, hogy a
nyomtatandó oldala felfelé, a már nyomtatott oldala pedig lefelé nézzen.
- A többcélú tálca használata esetén egyenként adagolja a nyomtatandó papírlapokat.
- Csak olyan papírt használhat, amelyet ezzel a készülékkel nyomtatott.
- A papírnak nem nyomtathat arra az oldalára, amelyre már nyomtatott.
- Ha a nyomatok kifakultnak tűnnek, állítsa a cél papírforrást <Be> értékre a <Kézi nyomt. hátold.-ra(csak 2
old.)> lehetőségnél. <Kézi nyomt. hátold.-ra(csak 2 old.)>(P. 502)
- A5-ös méretű papír használata esetén előfordulhat, hogy a hátoldal nyomtatása nem megfelelő.
HIVATKOZÁSOK
Használható papírtípusok(P. 678)
151
Alapvető műveletek
Papír betöltése a többcélú tálcába
1660-030
552R-030
Ha olyan papírra szeretne nyomtatni, amely más, mint a papírfiókba betöltött papír, tegye a papírt a többcélú tálcába.
A papírfiókba olyan papírt helyezzen, amelyet általában használ. Papír betöltése a papírfiókba(P. 146)
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw esetén(P. 152)
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw esetén(P. 154)
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw esetén
Ne felejtse el betenni a papírfiókot
● A készülék a többcélú tálca használata esetén is csak akkor nyomtat, ha a papírfiók be van helyezve. Ha a
papírfiók behelyezése nélkül próbál meg nyomtatni, akkor egy hibaüzenet jelenik meg.
A5-ös méretű papír betöltésekor
● A papírméret beállításakor ügyeljen a papír helyes tájolására.
méretének és típusának megadása(P. 165)
Fekvő tájolás
1
Álló tájolás
Nyissa ki a fedelet.
● Fogja meg a fedél mindkét felét, és nyissa le.
2
Húzza ki a papírtálcát.
152
A többcélú tálcába helyezett papír
Alapvető műveletek
3
Csúsztassa szét a papírvezetőket.
● Nyomja meg a zárkioldó kart, és csúsztassa kifelé a papírvezetőket.
4
Tolja be a papírt ütközésig a többcélú tálcába.
● A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé töltse be.
● Pörgesse át a papírköteget, majd sík felületre állítva igazítsa egymáshoz a papírköteg széleit.
A papír betöltésekor ne lépje túl a betöltési korlátot
● Ügyeljen arra, hogy a papírköteg széle ne legyen túl a betöltési határvonalon (
). Ha túl sok papírt helyez
be, az papírelakadást okozhat.
● Borítékok és fejléces papírok betöltésével kapcsolatban lásd
behelyezése(P. 157) vagy Előnyomott papír betöltése(P. 160) .
153
a
következőket:
Borítékok
Alapvető műveletek
5
Igazítsa a papírvezetőket a papír széleihez.
● Csúsztassa befelé a papírvezetőket, amíg egy vonalba nem kerülnek a papír széleivel.
Igazítsa a papírvezetőket pontosan a papír széleihez
● Ha a papírvezetők túl lazán vagy túl szorosan állnak, akkor több lap behúzását vagy papírelakadást
okozhatnak.
»
Tovább a következőhöz:
megadása(P. 165)
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának
Nyomtatás a nyomtatott papír másik oldalára (kézi kétoldalas nyomtatás)
● A nyomtatott papír hátoldalára is nyomtathat. Simítsa ki a nyomtatott papír egyenetlenségeit, és helyezze
vissza a papírfiókba ( Papír betöltése a papírfiókba(P. 146) ) vagy a többcélú tálcába úgy, hogy a
nyomtatandó oldala felfelé, a már nyomtatott oldala pedig lefelé nézzen.
- A többcélú tálca használata esetén egyenként adagolja a nyomtatandó papírlapokat.
- Csak olyan papírt használhat, amelyet ezzel a készülékkel nyomtatott.
- A papírnak nem nyomtathat arra az oldalára, amelyre már nyomtatott.
- Ha a nyomatok kifakultnak tűnnek, állítsa a cél papírforrást <Be> értékre a <Kézi nyomt. hátold.-ra(csak 2
old.)> lehetőségnél. <Kézi nyomt. hátold.-ra(csak 2 old.)>(P. 502)
- A5-ös méretű papír használata esetén előfordulhat, hogy a hátoldal nyomtatása nem megfelelő.
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw esetén
Ne felejtse el betenni a papírfiókot
● A készülék a kézi adagolónyílás használata esetén is csak akkor nyomtat, ha a papírfiók be van helyezve. Ha
a papírfiók behelyezése nélkül próbál meg nyomtatni, akkor egy hibaüzenet jelenik meg.
Egyszerre csak egy papírlapot helyezzen be
● Nyomtatáskor egyszerre mindig csak egy papír helyezhető be.
154
Alapvető műveletek
A5-ös méretű papír betöltésekor
● A papírméret beállításakor ügyeljen a papír helyes tájolására.
méretének és típusának megadása(P. 165)
Fekvő tájolás
1
A többcélú tálcába helyezett papír
Álló tájolás
Csúsztassa szét a papírvezetőket.
● Csúsztassa ki a papírvezetőket.
2
Helyezze be a papírt, majd igazítsa a papírvezetőket a papírköteg szélességéhez.
● A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé töltse be.
● Helyezze be a papírt 10 mm-20 mm hosszan a kézi adagolónyílásba, majd befelé csúsztatva igazítsa a
vezetőket pontosan a papír széleihez.
Igazítsa a papírvezetőket pontosan a papír széleihez
● Ha a papírvezetők túl lazán vagy túl szorosan állnak, akkor több lap behúzását vagy papírelakadást
okozhatnak.
3
Helyezze be a papírt lassan a kézi adagolónyílásba addig, amíg az el nem éri a nyílás
hátulját.
● A készülék kissé behúzza a papírt, miután az elérte a nyílás hátulját.
155
Alapvető műveletek
● A papír megfelelő beadagolásának biztosítása érdekében tartsa azt mindkét kezével addig, ameddig be
nem fejeződött a behúzás művelete.
● Borítékok és fejléces papírok betöltésével kapcsolatban lásd
behelyezése(P. 157) vagy Előnyomott papír betöltése(P. 160) .
»
Tovább a következőhöz:
megadása(P. 165)
a
következőket:
Borítékok
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának
Nyomtatás a nyomtatott papír másik oldalára (kézi kétoldalas nyomtatás)
● A nyomtatott papír hátoldalára is nyomtathat. Simítsa ki a nyomtatott papír egyenetlenségeit, és helyezze
vissza a papírfiókba ( Papír betöltése a papírfiókba(P. 146) ) vagy a kézi adagolónyílásba úgy, hogy a
nyomtatandó oldala felfelé, a már nyomtatott oldala pedig lefelé nézzen.
- Csak olyan papírt használhat, amelyet ezzel a készülékkel nyomtatott.
- A papírnak nem nyomtathat arra az oldalára, amelyre már nyomtatott.
- Ha a nyomatok kifakultnak tűnnek, állítsa a cél papírforrást <Be> értékre a <Kézi nyomt. hátold.-ra(csak 2
old.)> lehetőségnél. <Kézi nyomt. hátold.-ra(csak 2 old.)>(P. 502)
- A5-ös méretű papír használata esetén előfordulhat, hogy a hátoldal nyomtatása nem megfelelő.
HIVATKOZÁSOK
Használható papírtípusok(P. 678)
156
Alapvető műveletek
Borítékok behelyezése
552R-031
Mielőtt behelyezné a borítékokat, simítsa ki rajtuk az esetleges egyenetlenségeket. Figyeljen a borítékok tájolására és
arra is, hogy melyik oldaluk néz felfelé.
Borítékok behelyezése előtti teendők(P. 157)
A papírfiókban(P. 158)
A többcélú tálcában(P. 158)
● Ebből a részből megtudhatja, hogy miként tölthet be borítékokat a kívánt tájolással, valamint mit kell tennie,
mielőtt a borítékokat behelyezi. A boríték papírfiókba vagy többcélú tálcába történő behelyezésének
általános eljárását a következő részekben olvashatja: Papír betöltése a papírfiókba(P. 146) vagy
betöltése a többcélú tálcába(P. 152) .
Papír
Borítékok behelyezése előtti teendők
A borítékokat az alábbi útmutatást követve készítse elő a behelyezésre.
● Az MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw típuson egyszerre csak egy boríték helyezhető be a kézi
adagolónyílásba. A borítékot az eljárás 1–3. lépését végrehajtva készítse elő a behelyezésre.
1
2
3
Hajtsa be mindegyik boríték fülét.
A köteget összenyomva szorítsa ki a bennmaradt levegőt, és gondoskodjon arról,
hogy a szélek szorosan illeszkedjenek egymáshoz.
Lazítsa meg a borítékok merev sarkait, és simítsa ki a hullámos részeket.
157
Alapvető műveletek
4
Igazítsa össze a borítékköteg széleit sík felületen.
A papírfiókban
A Monarch, COM10, DL és ISO-C5 borítékokat álló tájolással helyezze be (a hosszú szélek érintkezzenek a két széllel)
úgy, hogy a nem ragasztós oldal (elülső oldal) felfelé nézzen. A borítékok hátoldalára nem lehet nyomtatni.
● A borítékokat úgy helyezze be, hogy a füles szélük bal oldalra nézzen, ahogyan az ábrán látható.
A többcélú tálcában
A Monarch, COM10, DL és ISO-C5 borítékokat álló tájolással helyezze be (a rövid szélek nézzenek a készülék felé) úgy,
hogy a nem ragasztós oldal (elülső oldal) felfelé nézzen. A borítékok hátoldalára nem lehet nyomtatni.
● A borítékokat úgy helyezze be, hogy a füles szélük bal oldalra nézzen, ahogyan az ábrán látható.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
158
Alapvető műveletek
159
Alapvető műveletek
Előnyomott papír betöltése
552R-032
Ha emblémával előnyomott papírt használ, betöltéskor ügyeljen a papír megfelelő irányára. Helyezze be megfelelően
a papírt, hogy a nyomtatás a papír megfelelő, emblémás oldalára történjen.
Egyoldalas nyomatok készítése fejléces papírra(P. 160)
Kétoldalas nyomatok készítése fejléces papírra(P. 160)
● Ez a rész elsősorban az előnyomott papír helyes oldallal és tájolással történő behelyezésével foglalkozik. A
papír papírfiókba vagy többcélú tálcába történő behelyezésének általános eljárását a következő részekben
olvashatja: Papír betöltése a papírfiókba(P. 146) és Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 152) .
Egyoldalas nyomatok készítése fejléces papírra
Helyezze be a papírt az emblémás oldallal (a nyomtatandó oldallal) felfelé.
Nyomtatás fejléces papírra álló tájolással
Nyomtatás fejléces papírra fekvő tájolással
Kétoldalas nyomatok készítése fejléces papírra
Helyezze be a papírt az elülső emblémás oldallal (az első nyomtatandó oldallal) lefelé.
160
Alapvető műveletek
Nyomtatás fejléces papírra álló tájolással
Nyomtatás fejléces papírra fekvő tájolással
A <Papíradagolási mód váltása> beállítás
● Ha felváltva nyomtat egy- és kétoldalasan az előnyomott papírokra, akkor minden váltáskor módosítania kell
a nyomtatandó oldalt. Ha viszont a <Papíradagolási mód váltása> beállítás a <Nyomtatott oldal prioritása>
értékre van állítva, akkor a kétoldalas nyomtatásnál a fejléces papír behelyezésekor alkalmazott helyzet
használható egyoldalas nyomtatáshoz is. Ez a beállítás különösen hasznos, ha gyakran kell egy- és kétoldalas
nyomatot is készítenie. <Papíradagolási mód váltása>(P. 519)
161
Alapvető műveletek
Papírméret és -típus beállítása
552R-033
A papír méretét és típusát be kell állítania, hogy megegyezzen a behelyezett papír jellemzőivel. Ne felejtse el
módosítani a papírbeállításokat, ha olyan papírt helyez be, amely eltér a korábban behelyezett papírtól.
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 163)
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 165)
A többcélú tálca alapértelmezett papírméretének bejegyzése(P. 167)
Egyéni papírméret bejegyzése(P. 169)
A megjelenített papírméretek korlátozása(P. 171)
Megfelelő papírforrás automatikus kiválasztása minden egyes funkciónál(P. 172)
● Ha ez a beállítás nem egyezik a behelyezett papír méretével és típusával, akkor papírelakadás vagy
nyomtatási hiba léphet fel.
162
Alapvető műveletek
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának
megadása
552R-034
1
Válassza ki a <Papírbeáll.> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
2
Főképernyő
Válassza ki a cél papírfiókot.
● Ha fel van helyezve a külön megvásárolható cassette feeding module, akkor annak papírtálcája is megjelenik.
3
Válassza ki a papírméretet.
● Ha a betöltött papírméret nem jelenik meg, válassza a <Más méretű> lehetőséget.
Egyéni méretű papír betöltésekor
1
Válassza a <Egyéni> lehetőséget.
2
Adja meg az <X> és az <Y> oldal hosszát.
● Válassza ki az <X> vagy <Y> lehetőséget, majd adja meg az egyes oldalak hosszát a számbillentyűk
segítségével.
● Ha regisztrálja a gyakran használt papírméreteket az <S1> és <S3> közötti gomboknál, akkor egyetlen
érintéssel előhívhatja őket. Egyéni papírméret bejegyzése(P. 169)
163
Alapvető műveletek
3
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
A5-ös méretű papír betöltésekor
● Fekvő tájolásnál válassza az <A5> lehetőséget. Álló tájolásnál válassza az <A5R> lehetőséget.
Fekvő tájolás
4
Álló tájolás
Válasszon papírtípust.
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a papírfiókba(P. 146)
A megjelenített papírméretek korlátozása(P. 171)
Használható papírtípusok(P. 678)
<Felhívás a papírbeáll. ellenőrzésére>(P. 607)
164
Alapvető műveletek
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és
típusának megadása
552R-035
Az itt látható képernyő akkor jelenik meg, ha be van töltve papír a többfunkciós tálcába. A képernyőn megjelenő
utasításokat követve adja meg a behelyezett papír méretének és típusának megfelelő beállításokat.
Ha a papír behelyezésekor nem jelenik meg a fenti képernyő
● Ha mindig ugyanolyan papírt helyez a többfunkciós tálcába, akkor elhagyhatja a papírbeállítási műveleteket,
ha a papírméretet és -típust bejegyzi alapértelmezett beállításként. Ha az alapértelmezett beállítás be van
jegyezve, akkor viszont a fenti képernyő nem jelenik meg. A képernyő megjelenítéséhez válassza a
következőt: <Megadás a papír betöltésekor> ( A többcélú tálca alapértelmezett papírméretének
bejegyzése(P. 167) ).
1
Válassza ki a papírméretet.
● Ha a betöltött papírméret nem jelenik meg, válassza a <Más méretű> lehetőséget.
Egyéni méretű papír betöltésekor
1
Válassza a <Egyéni> lehetőséget.
2
Adja meg az <X> és az <Y> oldal hosszát.
● Válassza ki az <X> vagy <Y> lehetőséget, majd adja meg az egyes oldalak hosszát a számbillentyűk
segítségével.
165
Alapvető műveletek
● Ha regisztrálja a gyakran használt papírméreteket az <S1> és <S3> közötti gomboknál, akkor egyetlen
érintéssel előhívhatja őket. Egyéni papírméret bejegyzése(P. 169)
3
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
A5-ös méretű papír betöltésekor
● Fekvő tájolásnál válassza az <A5> lehetőséget. Álló tájolásnál válassza az <A5R> lehetőséget.
Példa a következőkre: MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw:
Fekvő tájolás
2
Álló tájolás
Válasszon papírtípust.
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 152)
A megjelenített papírméretek korlátozása(P. 171)
Használható papírtípusok(P. 678)
166
Alapvető műveletek
A többcélú tálca alapértelmezett papírméretének
bejegyzése
552R-036
Bejegyezhet alapértelmezett papírbeállításokat a többcélú tálcához. Az alapértelmezett beállítások bejegyzése esetén
nem kell minden alkalommal megadnia a beállításokat, amikor ugyanolyan papírt helyez a többcélú tálcába.
● Az alapértelmezett papírbeállítás bejegyzése után a papírok behelyezésekor nem jelenik meg a papírbeállító
képernyő, a készülék mindig ugyanazt a beállítást alkalmazza. Ha a papírbeállítások módosítása nélkül
helyez be más méretű vagy típusú papírt, akkor a készülék valószínűleg nem megfelelően fog nyomtatni. A
probléma kikerüléséhez válassza a <Megadás a papír betöltésekor> lehetőséget a 3. lépésben, majd töltse
be a papírt.
1
Válassza ki a <Papírbeáll.> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
2
Válassza ki a többcélú tálcát.
3
Válassza ki a papírméretet.
Főképernyő
● Ha a betöltött papírméret nem jelenik meg, válassza a <Más méretű> lehetőséget.
Egyéni papírméret bejegyzése
1
Válassza a <Egyéni> lehetőséget.
2
Adja meg az <X> és az <Y> oldal hosszát.
● Válassza ki az <X> vagy <Y> lehetőséget, majd adja meg az egyes oldalak hosszát a számbillentyűk
segítségével.
167
Alapvető műveletek
● Ha regisztrálja a gyakran használt papírméreteket az <S1> és <S3> közötti gomboknál, akkor egyetlen
érintéssel előhívhatja őket. Egyéni papírméret bejegyzése(P. 169)
3
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
A5-ös méretű papír betöltésekor
● Fekvő tájolásnál válassza az <A5> lehetőséget. Álló tájolásnál válassza az <A5R> lehetőséget.
Példa a következőkre: MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw:
Fekvő tájolás
4
Álló tájolás
Válasszon papírtípust.
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 152)
A megjelenített papírméretek korlátozása(P. 171)
Használható papírtípusok(P. 678)
168
Alapvető műveletek
Egyéni papírméret bejegyzése
552R-037
A készüléken bejegyezhet legfeljebb három gyakran használt egyéni papírméretet.
1
Válassza ki a <Papírbeáll.> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
2
Válassza a <Egyéni papír bejegyzése> lehetőséget.
3
Válasszon regisztrációs számot.
Főképernyő
Beállítás törlése
● Válassza ki a regisztrált számot, majd válassza a <Törlés>
4
<Igen> lehetőséget.
Adja meg az <X> és az <Y> oldal hosszát.
● Válassza ki az <X> vagy <Y> lehetőséget, majd adja meg az egyes oldalak hosszát a számbillentyűk
segítségével.
A regisztrált szám megjelenített nevének módosítása
● Válassza a <Név> lehetőséget, adja meg a megjelenített nevet, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
5
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
A bejegyzett egyéni méret megadása
A fenti folyamatban bejegyzett papírméretek visszahívhatók olyankor, amikor az <Egyéni> lehetőség van
kiválasztva a papírméret kiválasztásának képernyőjén a papírfiókra vagy a többcélú tálcára vonatkozóan.
169
Alapvető műveletek
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a papírfiókba(P. 146)
Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 152)
170
Alapvető műveletek
A megjelenített papírméretek korlátozása
552R-038
Beállíthatja, hogy csak a gyakran használt papírméretek jelenjenek meg a papírméret kiválasztására szolgáló
képernyőn.
1
2
3
Válassza ki a <Papírbeáll.> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
Főképernyő
Válassza a <Legyen Gyakran használt papírméret> lehetőséget.
Válassza ki azt a papírforrást, amelynél korlátozni szeretné a megjelenő
papírméreteket.
● Ha fel van helyezve a külön megvásárolható cassette feeding module, akkor annak papírtálcája is megjelenik.
4
Törölje a jelölőnégyzet jelölését azoknál a papírméreteknél, amelyeket nem kíván
megjeleníteni.
● Győződjön meg arról, hogy csak a gyakran használt papírméretek jelölőnégyzete van bejelölve.
● A nem kiválasztott papírméretek a <Más méretű> lehetőség kiválasztásával tekinthetők meg a papírméret
kiválasztására szolgáló képernyőn.
5
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
HIVATKOZÁSOK
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 163)
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 165)
A többcélú tálca alapértelmezett papírméretének bejegyzése(P. 167)
171
Alapvető műveletek
Megfelelő papírforrás automatikus kiválasztása
minden egyes funkciónál
552R-039
A papírforrások automatikus papírforrás-választási funkciójának engedélyezése vagy letiltása. Ha a funkció beállítása
<Be>, akkor a készülék minden egyes papírforrás esetében automatikusan kiválasztja a megfelelő méretű papírt
tartalmazó papírforrást. Valamint, ha a papír kifogy a kiválasztott papírforrásnál, ez a funkció folyamatos nyomtatást
tesz lehetővé egy másik, megfelelő méretű papírt tartalmazó papírforrásra történő átváltással.
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
Válassza a <Funkcióbeállítások>
lehetőséget.
<Közös>
Főképernyő
<Papíradagolási beállítások>
3
Válassza a <Papírforrás automatikus kiválasztása> lehetőséget.
4
Válassza ki a kívánt funkciót.
● Ha a kiválasztott funkció a jelentés/lista nyomtatása vagy a memóriahordozó-nyomtatás, válassza az <Egyéb>
lehetőséget.
5
Minden olyan papírforrásnál, ahol alkalmazni szeretné az automatikus papírforrásválasztási funkciót, válassza a <Be> lehetőséget.
● Ha fel van helyezve a külön megvásárolható cassette feeding module, akkor annak papírtálcája is megjelenik.
● Mindig adja meg a <Be> lehetőséget legalább egy papírfióknál. Ha mindegyik fióknál a <Ki> lehetőséget
választja, akkor nem tudja befejezni a beállítási folyamatot.
6
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
172
Alapvető műveletek
A kijelző testreszabása
552R-03A
Ahhoz, hogy könnyebben használhassa a Főképernyő felületét, testreszabhatja a rajta megjelenő elemeket. Továbbá
hatékonyabban dolgozhat, ha minden egyes funkció esetében bejegyzi kedvenc beállításait az Alapvető funkciók közé.
A Főképernyő testreszabása
Átrendezheti a Főképernyő felületén megjelenő gombokat. Továbbá úgy is testreszabhatja a Főképernyő
felületét, hogy parancsikonokat helyez el rajta, amelyek megkönnyítik egy-egy funkció kiválasztását. A
Főképernyő testreszabása(P. 174)
„Kedvenc beállítások” bejegyzése
Annak érdekében, hogy könnyen megismételhetők legyenek a másolás, faxolás és beolvasás gyakran használt
funkciói, bejegyezheti őket kedvenc beállításaiként. A bejegyzett beállítások kombinációit is hozzáadhatja a
Főképernyő képernyőhöz parancsikonként. Gyakran használt beállítások bejegyzése(P. 177)
173
Alapvető műveletek
A Főképernyő testreszabása
552R-03C
A Főképernyő felületén megjelenített gyorsgombokat felveheti/törölheti, az alkalmazásának vagy a kívánt
elrendezésnek megfelelően. A gyorsgombok sorrendjét is módosíthatja.
Gombok felvétele a Főképernyő felületére(P. 174)
A gombok elrendezésének módosítása(P. 175)
Gombok felvétele a Főképernyő felületére
Gyorsgombokat adhat a Főképernyő felületéhez az olyan gyakran használt funkciókhoz, mint a <Másolás>, a <Fax> és
a <Beolvasás>. A feladatokat gyorsan és hatékonyan hajthatja végre, ha egy gombhoz több feladatot is hozzárendel
(például „dokumentum mindkét oldalának beolvasása, mentés tömörített PDF-fájlként és küldés e-mailben”).
● A gyorsgombként felvenni kívánt beállításokat előbb be kell jegyezni kedvenc beállításként.
használt beállítások bejegyzése(P. 177)
1
Válassza ki a <Főképernyő beállításai> elemet a Főképernyő képernyőjén.
Főképernyő képernyő(P. 127)
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 138)
2
3
4
Gyakran
Bejelentkezés a
Válassza a <Megjelenítendő gomb kiválasztása> lehetőséget.
A kedvenc beállítások használatával válassza ki azt a funkciót, amelyet gombként
szeretne felvenni.
A Főképernyő képernyőn jelölje be az összes olyan beállítás négyzetét, amelyet meg
kíván jeleníteni, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
174
Alapvető műveletek
Bejegyzett gombok eltávolítása
● Gomb eltávolításához törölje az eltávolítani kívánt gombhoz tartozó jelölőnégyzet jelölését, majd válassza
az <Alkalmaz> lehetőséget. Miután eltávolít egy bejegyzett gombot, a Főképernyő felületén térköz jelenik
meg azon a helyen, ahol a gomb volt. Ha szükséges, törölje ezt a térközt.
5
Olvassa el a megjelenő üzenetet, és válassza az <OK> lehetőséget.
➠ Ezzel felvette az újonnan kiválasztott beállítás gombját a Főképernyő felületére.
● Ha a Főképernyő felülete megtelt, és nem jegyezhető be több beállítás, akkor töröljön bejegyzett
gombokat és térközöket a <Főképernyő beállításai> felületéről.
A gombok elrendezésének módosítása
A könnyebb eléréshez tetszése szerint átrendezheti a gombokat. Az első helyekre helyezheti például a leggyakrabban
használt funkciókat, vagy a funkciógombokat elrendezheti a kedvenc beállításokhoz tartozó gyorsgombokkal együtt.
Emellett üres területet (szóközt) is beszúrhat egy gomb helyett a Főképernyő jobb áttekinthetősége érdekében.
1
Válassza ki a <Főképernyő beállításai> elemet a Főképernyő képernyőjén.
Főképernyő képernyő(P. 127)
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 138)
2
Válassza a <Megjelenítési sorrend beállítása> lehetőséget.
3
Válassza ki az áthelyezni kívánt gombot.
Bejelentkezés a
● Ezzel kijelöli a kiválasztott gombot. Koppintson újra a gombra a kijelölés megszüntetéséhez.
4
Válassza a <Balra viszi> vagy a <Jobbra visz> lehetőséget.
● A gomb annyiszor mozdul el, ahányszor megérintette.
● A <Balra viszi> vagy <Jobbra visz> hosszan tartó megérintésével áthelyezheti a kiválasztott gombot.
Térköz beszúrása
● Az <Üres beszúr> kiválasztása esetén térköz kerül a kiválasztott gomb bal oldalára.
● Ha gomb van kiválasztva a végén, akkor a <Jobbra visz> beállítás esetén is térközt szúr be a rendszer.
Térköz törlése
● Válassza ki a törölni kívánt térközt, és válassza az <Üres törl.> lehetőséget.
175
Alapvető műveletek
5
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető műveletek(P. 133)
176
Alapvető műveletek
Gyakran használt beállítások bejegyzése
552R-03E
Ha gyakran használt beállításait bejegyzi „kedvenc beállítások” formájában, akkor gyorsan megadhatja ugyanazokat a
beállításokat másoláskor, fax küldésekor vagy beolvasáskor. Továbbá ha összetett beállításokat jegyez be „kedvenc
beállításként”, akkor a kezelés könnyebbé válik a gyors előhívásnak köszönhetően. A bejegyzett beállításkombinációkat
hozzárendelheti a Főképernyő felületén megjeleníthető gyorsgombhoz is. Ebből a részből megtudhatja, hogyan
jegyezhet be gyakran használt beállításokat, és hogyan hívhatja őket elő, amikor másol.
Beállítások bejegyzése(P. 177)
A bejegyzett beállítások megjelenítése(P. 178)
● Arra is lehetősége van, hogy faxolási vagy beolvasási rendeltetési helyet jegyezzen be a gyakran használt
beállítások között, bár ezek a bejegyzésüket követően már nem módosíthatók. A bejegyzett rendeltetési hely
megváltoztatásához törölje a beállítást, majd jegyezze be újra.
Beállítások bejegyzése
1
2
Válassza ki a <Másolás> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
Módosítsa a bejegyezni kívánt beállítások értékét.
műveletek(P. 200)
Főképernyő
Alapvető másolási
3
Válassza az <Egyéb beáll.>
4
Válassza ki a be nem jegyzett beállításokat, és válassza a <Bejegyzés> lehetőséget.
<Kedvenc beáll.> lehetőséget.
● Egy bejegyzett beállítás tartalmának módosításához válassza ki a beállítást, majd a <Szerkesztés>
lehetőséget.
5
Ellenőrizze a bejegyezni kívánt beállításokat, és válassza ki a <Bejegyzés>
lehetőséget.
● A bejegyzendő beállítás értékének módosításához válassza ki a beállítást.
● A beállítás átnevezéséhez válassza a <Név> lehetőséget. A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
Szöveg beírása(P. 136) .
177
Alapvető műveletek
6
Adja meg, hogy kívánja-e gyorsgombként bejegyezni a beállításokat.
● Az <Igen> kiválasztása esetén üzenet jelenik meg. Ellenőrizze az üzenetet, majd válassza az <OK>
lehetőséget. A bejegyzett beállításkombinációt gyorsgombként hozzáadja a rendszer a Főképernyő
felületéhez.
● Ha a Főképernyő megtelt, és a gombot nem lehet hozzáadni, a <Főképernyő beállításai> segítségével
töröljön bejegyzett gombokat vagy térközöket a képernyőről. A Főképernyő testreszabása(P. 174)
● A bejegyzett beállítások a készülék kikapcsolása esetén is megmaradnak.
● Ha törölné a bejegyzett beállításokat, válassza a <Másolás> <Egyéb beáll.>
lehetőséget válassza ki a beállításokat, majd a <Törlés> <Igen> elemet.
<Kedvenc beállítások>
A bejegyzett beállítások megjelenítése
A kedvenc beállítások között válassza ki a megfelelő beállításkombinációt.
<Másolás> <Egyéb beáll.> <Kedvenc beállítások>
beállításkombinációt, majd az <Alkalmaz> lehetőséget
Válassza ki az alkalmazni kívánt
● Miután megjelenítette a beállításkombinációt, megváltoztathatja a másolási beállításokat is, ha szükséges.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető másolási műveletek(P. 200)
Faxok küldésének alapvető műveletei(P. 225)
Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei(P. 295)
178
Alapvető műveletek
A funkciók alapértékeinek megváltoztatása
552R-03F
Az alapértelmezett beállítások azok, amelyek a készülék bekapcsolásakor és a <Visszaáll.> lehetőség kiválasztásakor
megjelennek. Ha ezeket az alapértelmezett beállításokat a gyakran használt műveleteknek megfelelően módosítja,
azzal kiküszöbölheti az állandó beállítások megadásához szükséges időt az egyes műveletek elvégzésénél.
◼ Másolás
A módosítható beállítási elemekkel kapcsolatos tájékoztatásért lásd:
(Másolás)>(P. 524) .
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
Válasszon beállítást
<Másolás>
<Alapbeállítások módosítása
<Alapbeállítások módosítása (Másolás)>
Módosítsa a kiválasztott elem alapértelmezett értékét
<Alkalmaz>
◼ FAX
A módosítható beállítási elemekkel kapcsolatos tájékoztatásért lásd:
<Faxbeállítások>(P. 578) .
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Küldés> <Faxbeállítások> <Alapbeállítások módosítása
(Fax)> Válassza ki a beállítást Módosítsa a kiválasztott elem alapértelmezett értékét
<Alkalmaz>
◼ Memóriahordozó-nyomtatás
A módosítható beállítási elemekkel kapcsolatos tájékoztatásért lásd:
<Tárolt fájlok elérési beállításai>(P. 594) .
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Fájlok tárolása/elérése> <Általános beállítások> <Tárolt
fájlok elérési beállításai> <Alapbeállítások módosítása (Memóriahordozó-nyomtatás)> Válassza
ki a beállítást
Módosítsa a kiválasztott elem alapértelmezett értékét
<Alkalmaz>
◼ USB-memória
A módosítható beállítási elemekkel kapcsolatos tájékoztatásért lásd:
<USB-memória beállításai>(P. 592) .
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Fájlok tárolása/elérése> <Általános beállítások>
<Beolvasás és tárolás beállításai> <USB-memória beállításai> <Alapbeállítások módosítása
(USB-memória)> Válassza ki a beállítást Módosítsa a kiválasztott elem alapértelmezett értékét
<Alkalmaz>
179
Alapvető műveletek
◼ E-mail
A módosítható beállítási elemekkel kapcsolatos tájékoztatásért lásd:
<E-mail beállításai>(P. 573) .
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Küldés> <Beolvasás és küldés beállításai> <E-mail
beállításai> <Alapbeállítások módosítása (E-mail)> Válassza ki a beállítást Módosítsa a
kiválasztott elem alapértelmezett értékét
<Alkalmaz>
◼ I-fax
A módosítható beállítási elemekkel kapcsolatos tájékoztatásért lásd:
<I-Fax beállításai>(P. 575) .
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Küldés> <Beolvasás és küldés beállításai> <I-Fax
beállításai> <Alapbeállítások módosítása (I-Fax)> Válassza ki a beállítást Módosítsa a
kiválasztott elem alapértelmezett értékét
<Alkalmaz>
◼ Megosztott mappa/FTP-kiszolgáló
A módosítható beállítási elemekkel kapcsolatos tájékoztatásért lásd:
<Fájl beállításai>(P. 576) .
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Küldés> <Beolvasás és küldés beállításai> <Fájl beállításai>
<Alapbeállítások módosítása (Fájl)> Válassza ki a beállítást Módosítsa a kiválasztott elem
alapértelmezett értékét
<Alkalmaz>
● Ha az <Inicializálás> lehetőséget választja bármelyik beállítási képernyőn, akkor helyreállíthatja az
alapértelmezett beállításokat.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető másolási műveletek(P. 200)
Faxok küldésének alapvető műveletei(P. 225)
Nyomtatás USB-memóriaeszközről (Nyomtatás memóriaeszközről)(P. 280)
Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei(P. 295)
180
Alapvető műveletek
A hang beállítása
552R-03H
A készülék többféle helyzetben is hangjelzést ad: például a faxküldés befejezésekor, vagy ha papírelakadás, illetve hiba
történik. Ezeknek a hangjelzéseknek egyenként beállítható a hangereje.
◼ A <Fax hangereje> beállítása
1
Nyomja meg a
2
Állítsa be a hangerőt, és válassza ki az <Alkalmaz> lehetőséget.
(
) gombot.
● A hang némításához léptesse a kurzort teljesen bal oldalra.
◼ A <Egyéb h.erőbeáll.> beállítása
1
Nyomja meg a
(
) gombot.
● A faxfunkció nélküli modell esetén folytassa a 3. lépéssel.
2
Válassza az <Egyéb h.erőbeáll.> lehetőséget.
3
Válasszon beállítást.
Beállítás
Leírás
<Csengőhang>
Bejövő fax fogadásakor adott
hangjelzés
<Adás kész hang>
Faxküldés befejezésekor adott
hangjelzés
<Vétel kész hang>
Faxfogadás befejezésekor adott
hangjelzés
<Beolvasás kész hang>
Faxdokumentum beolvasásának
befejezésekor adott hangjelzés
181
Művelet
Folytassa az 4. lépéssel.
Alapvető műveletek
Beállítás
Leírás
<Beviteli hang>
A kezelőpanel billentyűinek vagy a
kijelző gombjainak megnyomásakor
adott megerősítő hangjelzés
<Beviteli hiba hang>
Érvénytelen gombműveletnél, például
az érvényes beállítási tartományon
kívül eső szám megadásakor adott
Művelet
Válassza a <Be> (hangjelzés adása)
vagy a <Ki> (hangjelzés mellőzése)
lehetőséget.
hangjelzés
<Készletfeltöltési hang>
A festékkazetta közeli kiürülésére
figyelmeztető hangjelzés
<Figyelmeztető hang>
Papírelakadást vagy más hibát jelző
hangjelzés
<Feladat kész hang>
Másolás, beolvasás és hasonló
műveletek befejezésekor adott
hangjelzés
<Energiatakarékossági riasztás>
A készülék alvó üzemmódba lépésekor
és onnan való visszatérésekor adott
hangjelzés
<Adag-ban levő ered.észl.jelző hang> Eredetinek az adagolóba való
betöltésekor adott hangjelzés
4
Állítsa be a hangerőt, és válassza ki az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A hang némításához léptesse a kurzort teljesen bal oldalra.
Záróhang csak hiba esetére
A <Csak hibánál szólal meg> pontnál válassza a <Be> lehetőséget, majd az <Alkalmaz> beállítást.
182
Alapvető műveletek
Alvó üzemmódba lépés
552R-03J
Az alvó üzemmód funkció a kezelőpanel áramellátásának kikapcsolásával csökkenti a készülék által fogyasztott
energiát. Ha a készüléken egy ideig – például ebédszünet alatt – várhatóan semmilyen műveletet nem fognak végezni,
akkor a kezelőpanel
gombjának egyszerű megnyomásával energia takarítható meg.
Alvó üzemmód esetén
● Amikor a készülék alvó üzemmódba lép, sárgászöld színnel kigyullad a
jelzőfény.
Helyzetek, amikor a készülék nem lép készenléti módba
● Feladat-végrehajtás közben
● Ha a Data lámpa világít vagy villog
● Ha a készülék műveletet hajt végre, például beállítást módosít vagy tisztít
● Papírelakadás esetén
● Ha a külső telefon kézibeszélője vagy az opcionális kézibeszélő nincs letéve
● Amikor a készülék úgy van beállítva, hogy a beérkező fax nem ad hangjelzést
● Ha a menüképernyő meg van jelenítve
● Ha USB-memóriaeszközre vagy számítógépre mentendő feladat várakozik beolvasásra
● Ha hibaüzenet jelent meg a képernyőn (Vannak kivételek. A készülék esetenként a hibaüzenet megjelenítése
közben is nyugalmi üzemmódba lép.)
● A készülék LDAP-kiszolgálóval kommunikál stb.
● Ha az SSID/hálózati kulcs képernyője megjelenik a közvetlen csatlakozáshoz
● Ha beállítások importálása vagy exportálása van folyamatban
Az automatikus nyugalomba térési idő értékének módosítása
Az Automatikus nyugalomba térési idő funkció segítségével a készülék automatikusan alvó üzemmódba lép, ha
meghatározott ideig inaktív marad. Javasoljuk, hogy használja a gyári alapértelmezett beállításokat (
<Időzítő/energia-beállítások>(P. 476) ) az energiatakarékosság jegyében. Ha szeretné módosítani az
időtartamot, amely után a készülék alvó üzemmódba lép, akkor hajtsa végre a következő eljárást.
183
Alapvető műveletek
<Menü>
<Beállítások>
<Időzítő/energia-beállítások>
<Autom. nyugalomba térési idő>
Állítsa be azt az időt, amely után a készülék automatikusan alvó állapotba lép
<Alkalmaz>
Az alvó üzemmód módosítása a meghatározott időre
Konfigurálhat egy beállítást annak érdekében, hogy a készülék a meghatározott időben alvó üzemmódba
lépjen. Konfigurálhat egy olyan beállítást is, amely alapján a készülék a meghatározott időben kilép az alvó
üzemmódból.
<Menü> <Beállítások> <Időzítő/energia-beállítások> Válassza ki az <Aut. napi nyug.-ba térési
idő> vagy a <Nyug.áll.-ból kilép.id.beáll.> lehetőséget Válassza a <Be> lehetőséget az <E funkció
beállítása> pontnál, és adja meg az időpontot
<Alkalmaz>
Kilépés az alvó üzemmódból
Az alvó üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a
vagy bármelyik gombot a kezelőpanelen.
● Az alvó üzemmódból való kilépéshez a kijelzőt is megérintheti.
● Ha külső telefon vagy opcionális kézibeszélő van csatlakoztatva, akkor a készülék a kézibeszélő
felemelésekor kilép az alvó üzemmódból.
184
Alapvető műveletek
Rendeltetési helyek bejegyzése
1660-03J
552R-03K
A faxolásnál/beolvasásnál gyakran használt rendeltetési helyeket bejegyezheti a
címjegyzékbe, így később könnyedén kiválaszthatja őket, amikor szükség van rájuk
( Rendeltetési helyek felvétele a címjegyzékbe(P. 187) ). A címeket betűrend
szerint, a címjegyzék listáiból vagy egy háromjegyű szám beírásával keresheti ki
(tárcsázási kódok). A rendeltetési helyek megadása a következő funkciókkal is
gyorsítható.
◼ Kedvencek
Ha sok címet jegyez be a címjegyzékbe, akkor nehezebb kiválasztani azt, amelyikre éppen szükség van. Ezt a helyzetet
elkerülheti, ha a gyakran használt rendeltetési helyeket kedvencként jegyzi be. A kedvencként bejegyzett címek a
> lapján kikereshetők.
Címjegyzék <
◼ Csoportos hívás
A már bejegyzett rendeltetési helyek közül kiválaszthat többet, majd együtt bejegyezheti őket csoportként. Így
egyszerre küldhet faxokat és e-maileket több címre. A csoportok szintén bejegyezhetők kedvencként. Több
rendeltetési hely bejegyzése csoportként(P. 190)
◼ Tárgymutató
A bejegyzett címek kezdőbetűik vagy típusuk alapján indexekbe sorolhatók. Az indexek módosításával gyorsan
/
lehetőségre, vagy pöccintse a célindexet oldalra a kijelző
megkeresheti a kívánt címet. Koppintson a
módosításához.
<Mind>
A címjegyzékbe bejegyzett összes rendeltetési helyet megjeleníti.
<
>
A kedvencként bejegyzett rendeltetési helyek listáját jeleníti meg.
<
>
Fax rendeltetési helyeket jelenít meg.
<
>
E-mail címeket jelenít meg.
<
>
Megjeleníti az i-faxok rendeltetési helyét.
185
Alapvető műveletek
<
>
Megjeleníti a megosztott mappákat és FTP-kiszolgálókat. A címek bejegyzése a számítógépről történik.
Megosztott mappa beállítása mentési helyként(P. 96)
Rendeltetési helyek regisztrálása a Távoli felhasználói felületről(P. 449)
<
>
Csoporthívásba bejegyzett rendeltetési helyek listáját jeleníti meg.
<A-Z>/<0-9>/<ABC> – <YZ>
Azoknak a címzetteknek a címeit jeleníti meg, akiknek első karakterei megegyeznek a kiválasztott index
karaktereivel.
● Ha megosztott mappát vagy FTP-kiszolgálót jegyez be a beolvasások célhelyeként, akkor használja a
számítógépet.
Megosztott mappa beállítása mentési helyként(P. 96)
Rendeltetési helyek regisztrálása a Távoli felhasználói felületről(P. 449)
● A címjegyzéket fájlként mentheti számítógépére (de a számítógépen már nem szerkesztheti). A
számítógépre mentett címjegyzék vissza is importálható a készülékre. Beállításadatok importálása/
exportálása(P. 459)
● A címjegyzékbe bejegyzett rendeltetési helyek listáját kinyomtathatja.
Címjegyzéklista(P. 651)
● Ha irodájába telepítettek LDAP-kiszolgálót, akkor a kiszolgálóról kikeresett felhasználói adatokat
bejegyezheti a Címjegyzékbe. Ehhez a művelethez előbb meg kell határoznia az LDAP-kiszolgáló csatlakozási
beállításait. LDAP-kiszolgálók bejegyzése(P. 65)
186
Alapvető műveletek
Rendeltetési helyek felvétele a címjegyzékbe
552R-03L
Ez a szakasz a címek kezelőpanelen történő regisztrálásáról szól. A Távoli felhasználói felület segítségével is rögzíthet
célhelyeket. Rendeltetési helyek regisztrálása a Távoli felhasználói felületről(P. 449)
1
Válassza ki a <Címjegyzék> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
2
Főképernyő
Válassza a <Rend.hely bejegyz.> lehetőséget.
● Ha megjelenik egy képernyő, amelyen meg kell adnia egy PIN-kódot, akkor adja meg a PIN-kódot a
Címjegyzékhez, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget. A címjegyzék használatának korlátozása(P. 423)
3
Válassza ki a bejegyezni kívánt cím típusát.
Címek bejegyzése az LDAP-kiszolgálóval
Ha irodájába telepítettek LDAP-kiszolgálót, akkor a kiszolgálóról kikeresett felhasználói adatokat bejegyezheti
a Címjegyzékbe.
● Ehhez a művelethez előbb meg kell adnia az LDAP-kiszolgáló csatlakozási beállításait.
bejegyzése(P. 65)
1
Válassza a <LDAP-kiszolgáló> lehetőséget.
2
Válassza ki a használni kívánt LDAP-kiszolgálót.
3
Válassza ki a feltételeket a keresendő felhasználói adatokhoz.
LDAP-kiszolgálók
● A címek között személynevek, faxszámok, e-mail címek, szervezeti nevek és szervezeti egységek nevei
szerint lehet keresni.
4
Adja meg a keresett karakterláncot, és válassza ki az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
Szöveg beírása(P. 136) .
● Több keresési feltétel megadásához ismételje meg a 3. és 4. lépést.
5
Válassza a <Keresési módszer> lehetőséget.
187
Alapvető műveletek
6
Válassza ki, hogy mely feltételek esetén jelenjen meg a keresési találat.
<Az alábbi összes feltétel használata>
Azokat a felhasználókat keresi ki és jeleníti meg, akik a 3. és 4. lépésben megadott keresési feltételek
mindegyikének megfelelnek.
<Egyes alábbi feltételek használata>
Ha a felhasználók a 3. és 4. lépésben megadott akár egyetlen feltételnek is megfelelnek, akkor az összes
ilyen felhasználó megjelenik.
7
Válassza a <Keresés indítása> lehetőséget.
➠ A képernyőn megjelennek a keresési feltételeknek megfelelő felhasználók.
● Ha a <Keresés indítása> lehetőség kiválasztása után megjelenik a hitelesítési képernyő, akkor adja
meg a készülék LDAP-kiszolgálón bejegyzett felhasználónevét és jelszavát, majd válassza az
<Alkalmaz> lehetőséget. LDAP-kiszolgálók bejegyzése(P. 65)
8
Válasszon ki egy, a Címjegyzékbe bejegyezni kívánt felhasználót.
9
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
➠ Az LDAP-kiszolgálóra bejegyzett kiválasztott felhasználó felhasználóneve, faxszáma vagy e-mail címe
bekerül a Címjegyzékbe.
Célhelyek bejegyzése a visszahívási beállításokból
Ha meg vannak adva a visszahívási beállítások, kiválaszthatja a <Visszahív. beáll.> lehetőséget, és
bejegyezheti a rendeltetési helyeket.
4
Válassza a <Név> lehetőséget.
● A <Név> bejegyzése nem kötelező. Ha bejegyzi a <Név> tulajdonságot, akkor a rendeltetési hely kikereshető
betűrend szerint.
5
Írja be a nevet, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
Szöveg beírása(P. 136) .
6
Válassza a <Faxszám>, <E-mail cím> vagy <I-Fax cím> beállítást.
7
Írja be a rendeltetési helyet, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
Részletes beállítások megadása (csak faxfunkció bejegyzése esetén)
A <Részletek beáll.> gomb megérintése után egy alábbihoz hasonló képernyő jelenik meg.
188
Alapvető műveletek
<ECM adás>
Ha a beállítás <Be>, akkor ha egy küldött képben hiba történik, a rendszer ellenőrzi és kijavítja a hibát, a nem
megfelelő kép elküldésének megakadályozása érdekében.
<Adási sebesség>
Ha az átvitel indítása időt igényel (például nem megfelelő minőségű telefonos kapcsolat esetén), akkor az átvitel
indítási sebessége fokozatosan állítható lefelé.
<Távolsági>
Tengeren túli faxszámok bejegyzése esetén a <Nemzetközi (1)> beállítást állítsa <Nemzetközi (3)> értékre, az
átviteli körülményeknek megfelelően.
● Megadhatja az <ECM adás> és az <Adási sebesség> beállítást is innen: <Menü>
<Funkcióbeállítások> <Küldés> <Faxbeállítások>. Mindazonáltal a <Címjegyzék> adataiból
végzett beállítások a Címjegyzékbe bejegyzett rendeltetési helyek részletes beállításaihoz vannak
engedélyezve.
8
Válassza a <Bejegyzés, mint> lehetőséget.
9
Válassza a <Kedvencek> vagy a <Kódtárcsás> lehetőséget.
● A <Kódtárcsás> beállításnál válassza ki a rendeltetési hely számát, vagy válassza a <Számbill. haszn.>
lehetőséget, és írja be a rendeltetési hely számát.
10
Válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● Létrehozhat egy, a Címjegyzékben már regisztrált címcsoportokból álló csoportot, és regisztrálhatja azt egy
rendeltetési helyként. További információért lásd: Több rendeltetési hely bejegyzése
csoportként(P. 190) .
● Ha módosítani vagy törölni szeretné a Címjegyzékben szereplő címekkel kapcsolatos adatokat, lásd:
címjegyzékben lévő rendeltetési helyek szerkesztése(P. 192) .
189
A
Alapvető műveletek
Több rendeltetési hely bejegyzése csoportként
552R-03R
A már bejegyzett rendeltetési helyek közül kiválaszthat többet, majd együtt bejegyezheti őket csoportként. Ez a
szakasz a csoportok kezelőpanelen történő regisztrálásáról szól. A Távoli felhasználói felület segítségével is rögzíthet
csoportot. Rendeltetési helyek regisztrálása a Távoli felhasználói felületről(P. 449)
● Egy csoportba csak azonos típusú címek jegyezhetők be.
● Megosztott mappák vagy FTP-kiszolgálók nem jegyezhetők be címként egy csoportba.
1
2
Válassza ki a <Címjegyzék> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 127)
Válassza a <Rend.hely bejegyz.>
Főképernyő
<Csoport> lehetőséget.
● Ha megjelenik egy képernyő, amelyen meg kell adnia egy PIN-kódot, akkor adja meg a PIN-kódot a
Címjegyzékhez, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget. A címjegyzék használatának korlátozása(P. 423)
3
Válassza a <Név> lehetőséget.
● A <Név> bejegyzése nem kötelező. Ha bejegyzi a <Név> tulajdonságot, akkor a rendeltetési hely kikereshető
betűrend szerint.
4
Írja be a nevet, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
Szöveg beírása(P. 136) .
5
Válassza az <Rendeltetési hely> lehetőséget.
6
Válassza a <Hozzáad> lehetőséget.
7
Válassza ki a bejegyezni kívánt címet tartalmazó indexet.
8
Válassza ki a címet.
190
Tárgymutató(P. 185)
Alapvető műveletek
9
Ismételje meg a 6 – 8. lépést mindaddig, amíg minden bejegyezni kívánt címet be
nem jegyzett, majd válassza ki az <Alkalmaz> gombot.
A címmel kapcsolatos információk megtekintése
● Válassza ki a cél rendeltetési helyet, és válassza a <Részletek> lehetőséget.
Cím eltávolítása a csoportból
● Válassza ki az eltávolítani kívánt címet, majd a <Törlés>
<Igen> gombot.
10
Válassza a <Bejegyzés, mint> lehetőséget.
11
Válassza a <Kedvencek> vagy a <Kódtárcsás> lehetőséget.
● A <Kódtárcsás> beállításnál válassza ki a rendeltetési hely számát, vagy válassza a <Számbill. haszn.>
lehetőséget, és írja be a rendeltetési hely számát.
12
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
191
Alapvető műveletek
A címjegyzékben lévő rendeltetési helyek szerkesztése
552R-03S
Módosíthatja a beállításait, például a bejegyzett faxszámot vagy nevet, módosíthatja a címként regisztrált típust
faxszámról e-mail-címre, módosíthatja a hívókódot, és csoportos címeket adhat meg vagy törölhet. Emellett címeket
vagy csoportokat is törölhet.
● Ha töröl egy rendeltetési helyet a címjegyzékből, az a kedvenc beállításokból is törlődik.
beállítások bejegyzése(P. 177)
1
Válassza ki a <Címjegyzék> elemet a Főképernyő képernyőjén.
Gyakran használt
Főképernyő
képernyő(P. 127)
2
Válassza ki a szerkeszteni kívánt címet tartalmazó indexet.
3
Válassza ki a rendeltetési helyet, és válassza a <Szerkesztés> lehetőséget.
Tárgymutató(P. 185)
● A rendeltetési hely kiválasztásának törléséhez törölje a pipával ellátott cím kiválasztását. Ha több rendeltetési
helyet választott ki, az <Összes törlése> funkcióval csoportosan törölheti a kiválasztásukat.
● Ha megjelenik egy képernyő, amelyen meg kell adnia egy PIN-kódot, akkor adja meg a PIN-kódot a
Címjegyzékhez, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget. A címjegyzék használatának korlátozása(P. 423)
Rendeltetési hely adatainak ellenőrzése
● Válassza ki a címet, amelynek ellenőrizni kívánja az adatait, majd válassza a <Részletek> lehetőséget.
Rendeltetési helyek törlése
● Válassza ki a törölni kívánt rendeltetési helyet, majd válassza a <Törlés>
4
<Igen> lehetőséget.
A szükséges elemek szerkesztése után válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
192
Alapvető műveletek
USB-memóriaeszköz használata
552R-03U
USB-memóriaeszköz használata esetén helyezze azt a készülék USB portjába.
USB-memóriaeszköz használata előtt
● Az USB-memória támogatott fájlrendszerei a FAT16 és a FAT32.
A következő eszközök és felhasználások nem támogatottak:
● Biztonsági funkciókkal ellátott USB-memóriaeszközök
● Az USB szabványoknak nem megfelelő USB-memóriaeszközök
● USB-n csatlakozó memóriakártya-olvasók
● Hosszabbítókábellel használt USB-memóriaeszközök
● USB-hubon keresztül használt USB-memóriaeszközök
USB-memóriaeszközök kezelése
● Győződjön meg arról, hogy az USB-memóriaeszköz megfelelő irányban áll, mielőtt behelyezné azt a nyílásba.
Ha fordítva próbálja behelyezni, akkor károsodhat a memóriaeszköz és a készülék.
● Az adatok importálása és exportálása közben ne válassza le, ne lökje meg és ne kapcsolja ki a készüléket,
illetve az USB-memóriaeszközt. Amíg a feldolgozás folyamatban van, addig ne kapcsolja ki a készüléket.
● Előfordulhat, hogy egyes USB memóriaeszközökre az adatok nem menthetők el.
◼ USB-memóriaeszköz eltávolítása
● Mindig hajtsa végre a következő lépéseket, amikor USB-memóriaeszközöket távolít el. Ha máshogyan
távolítja el az USB-memóriaeszközöket azzal károsodhat az eszköz és a készülék.
1
Válassza a <Állapotfigy.> lehetőséget.
2
Válassza a <Mem. hord. eltáv.> lehetőséget.
➠ Várjon, amíg megjelenik <A memóriahordozó most biztonságosan eltávolítható.> üzenet.
3
Húzza ki az USB-memóriát.
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatás USB-memóriaeszközről (Nyomtatás memóriaeszközről)(P. 280)
193
Alapvető műveletek
Adatok mentése USB-memóriaeszközre(P. 298)
194
Másolás
Másolás
Másolás ................................................................................................................................................................ 196
A másolás alapvető funkcióinak képernyője ................................................................................................... 198
Alapvető másolási műveletek .......................................................................................................................... 200
Másolás megszakítása .................................................................................................................................. 205
A másolási állapot és napló ellenőrzése ....................................................................................................... 206
A másolási minőség javítása és módosítása .................................................................................................... 208
Az eredeti típusának kiválasztása a másolásnál ............................................................................................ 209
A képélesség beállítása a másoláshoz (Képélesség) ..................................................................................... 210
A sötét szegélyek törlése másolás során (Kerettörlés) .................................................................................. 211
A szín beállítása ............................................................................................................................................ 212
Hasznos másolási funkciók ............................................................................................................................... 214
Több dokumentum másolása egy lapra (N-ről 1-re) ...................................................................................... 215
Másolatok leválogatása oldalanként ............................................................................................................. 216
Igazolvány másolása .................................................................................................................................... 217
Útlevélmásolatok készítése ........................................................................................................................... 218
195
Másolás
Másolás
1660-03S
552R-03W
Ez a fejezet alapvető másolási műveleteket és hasznos másolási funkciókat mutat be.
◼ Alapvető műveletek használata
A másolás alapvető funkcióinak képernyője(P. 198)
Alapvető másolási műveletek(P. 200)
Másolás megszakítása(P. 205)
A másolási állapot és napló ellenőrzése(P. 206)
◼ A minőség javítása
A másolási minőség javítása és módosítása(P. 208)
Az eredeti típusának kiválasztása
a másolásnál(P. 209)
A képélesség beállítása a
másoláshoz (Képélesség)(P. 210)
A szín beállítása(P. 212)
196
A sötét szegélyek törlése
másolás során (Kerettörlés)
(P. 211)
Másolás
◼ A hasznos másolási funkciók használata
Több dokumentum másolása egy
lapra (N-ről 1-re)(P. 215)
Hasznos másolási funkciók(P. 214)
Másolatok leválogatása
oldalanként(P. 216)
Útlevélmásolatok készítése(P. 218)
197
Igazolvány másolása(P. 217)
Másolás
A másolás alapvető funkcióinak képernyője
552R-03X
Amikor kiválasztja a <Másolás> lehetőséget a Főképernyő menüjéből, akkor megjelenik A másolás alapvető
funkcióinak képernyője.
Az aktuális beállítás állapota és a beállítógombok
Megjelennek a beállítási állapotok, így például a másolási méretarány, a másolásnál használandó papír,
valamint a példányszám. A helyes másolás érdekében mindenképp ellenőrizze az itt megjelenő beállításokat.
Amikor módosítani szeretne egy beállítást, válassza ki a kívánt elemet. Alapvető másolási
műveletek(P. 200)
<2 oldalas>
Kiválaszthatja az egyoldalas másolás és a kétoldalas másolás kombinációját az eredetinél és a nyomtatás
papírjánál. A részletes beállításokat az
<Egyéb beáll.> pontban adhatja meg. Alapvető másolási
műveletek(P. 200)
Beolvassa egy eredeti egy oldalát, és a beolvasott adatokat a papír egyik oldalára
nyomtatja.
Beolvassa egy eredeti egy oldalát, és a beolvasott adatokat a papír mindkét oldalára
nyomtatja.
Beolvassa egy eredeti mindkét oldalát, és a beolvasott adatokat a papír mindkét
oldalára nyomtatja.
Beolvassa egy eredeti mindkét oldalát, és a beolvasott adatokat a papír egyik oldalára
nyomtatja.
<N-ről 1-re>
Az „N-ről 1-re” minta kiválasztásával több oldalas eredetiket másolhat egy lap egy oldalára. A részletes
beállításokat az
<Egyéb beáll.> pontban adhatja meg. Több dokumentum másolása egy lapra (N-ről
1-re)(P. 215)
Nem érvényes az N-ről 1-re beállításra.
Két egymást követő oldal adatait nyomtatja a lap egyik oldalára.
Négy egymást követő oldal adatait nyomtatja a lap egyik oldalára.
198
Másolás
<Egyéb beállítások>
Megjelenítheti a részletes, illetve kedvenc beállításokat, amelyek nem láthatók a Másolási alapfunkciók
képernyőn.
<Visszaáll.>
A beállítások együttes alaphelyzetbe történő állítása.
<Start>
Ezzel a gombbal indíthatja el a másolást. A <FF> beállítás kiválasztása elindítja a fekete-fehér másolást. A
<Színes> beállítás kiválasztása elindítja a színes másolást.
199
Másolás
Alapvető másolási műveletek
552R-03Y
Ez a rész bemutatja az eredetik másolásának alapvető műveleteit.
1
2
3
4
Helyezze be az eredetiket.
Az eredetik elhelyezése(P. 140)
Válassza ki a <Másolás> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 127)
Válassza ki a <Példányszám> beállítást az Alapvető másolási műveletek képernyőn.
A másolás alapvető funkcióinak képernyője(P. 198)
Adja meg a példányszámot, és válassza a <Bezárás> lehetőséget.
● Ha helytelen értéket adott meg törölje a
5
Főképernyő
beállítással.
Adja meg szükség esetén a másolási beállításokat.
A fedettség beállítása
Kétoldalas másolás
Nagyítás és kicsinyítés
Másolópapír kiválasztása
A fedettség beállítása
Ha az eredeti szövege vagy képei túl sötétek vagy túl világosak, akkor módosíthatja a
beolvasás fedettségét. Például javíthatja a ceruzával írt szöveg és vonalak élességét.
A teljes fedettség beállítása(P. 200)
A háttér fedettségének beállítása. Tiszta másolatot készíthet a színes hátterű
eredetik másolásakor, illetve olyan eredetik – például újság – esetén, amelyek vékony
papírra vannak nyomtatva, ezért a másik oldalon lévő szöveg vagy képek átlátszanak
a papíron. A háttér fedettségének módosítása(P. 201)
◼ A teljes fedettség beállítása
<Fedettség>
Állítsa be a fedettséget
<Bezárás>
200
Másolás
◼ A háttér fedettségének módosítása
<Fedettség>
fedettségét
<Háttér fedettségének beáll.>
<Alkalmaz> <Bezárás>
<Beállítás (Kézi)>
Állítsa be a háttér
● Az eredeti színétől függően a háttéren kívüli részeket érintheti a módosítás.
● Ha a <Fed. színenként> lehetőséget választja, beállíthatja a háttér fedettségét minden egyes színre
vonatkozóan.
Kétoldalas másolás
Az eredetikből két oldalt a papír mindkét oldalára kinyomtathat. A kétoldalas
eredetiket a papír mindkét oldalára vagy két lapra is kinyomtathatja.
● <2 oldalas nyomtatás> előfordulhat, hogy bizonyos papírméreteknél és -típusoknál nem érhető el.
Használható papírtípusok(P. 678)
<Egyéb beáll.>
<2 oldalas nyomtatás>
Válassza ki a kétoldalas másolás típusát
A kétoldalas másolás típusai
Az alábbi ábra a kétoldalas másolás típusait mutatja be.
<1 oldalas->2 oldalas>
<2 oldalas->2 oldalas>
201
<2 oldalas->1 oldalas>
<Alkalmaz>
Másolás
<Ered./Bef. típus>
Adja meg az eredeti tájolását, a megnyitás típusát és a befejezés típusát.
Nagyítás és kicsinyítés
A másolatokat előre beállított méretarányok szerint (pl. <A5->A4>), illetve 1 %-os
lépésenként beállítható egyéni másolási méretarány megadásával nagyíthatja, illetve
kicsinyítheti.
● Ha az <N-ről 1-re> beállítást a másolási arány megadása után állítja be, akkor az <N-ről 1-re> beállítás
kicsinyítési aránya élvez elsőbbséget.
<Másolási m.-arány>
Válassza ki a másolási méretarányt
<100% 1:1>
100 %-os méretű másolatokat készít.
<Automatikus>
Úgy készít másolatokat, hogy automatikusan nagyítja/kicsinyíti az eredeti képet, hogy az ráférjen a megadott
papírméretre.
Előre beállított másolási méretarány
Válasszon másolási méretarányt.
Számgombok
A készüléken 25 és 400 % közötti másolási méretarányok adhatók meg 1 %-os lépésekkel.
202
Másolás
Másolópapír kiválasztása
Adja meg, hogy melyik papírforrás tartalmazza a példányok nyomtatásához használni kívánt papírt.
● Ez előtt meg kell adnia a papírforrásba behelyezett papír méretét és típusát.
Papírméret és -típus beállítása(P. 162)
Papír betöltése(P. 144)
<Papír>
Válassza ki a papírforrást.
<Bezárás>
A többfunkciós tálcába adagolt papírra készít másolatokat.
A készülék papírtálcájába (1. fiók) adagolt papírra készít másolatokat.
● Ha fel van helyezve a külön megvásárolható cassette feeding module, akkor annak papírtálcája is
megjelenik.
● Ha tájékoztatást szeretne a további másolási beállításokról, lásd a A másolási minőség javítása és
módosítása(P. 208) vagy a Hasznos másolási funkciók(P. 214) című részt.
6
Válassza a <Start> lehetőséget.
➠ Elkezdődik a másolás.
● Ha meg kívánja szakítani a beolvasást, válassza a <Mégse>
<Igen> pontot.
Másolás
megszakítása(P. 205)
Ha az 1. lépésben az adagolóba helyezi az eredetiket
A készülék automatikusan beolvassa az eredetit.
Ha az 1. lépésben az üveglapra helyezte az eredetiket
A kétoldalas másolás vagy az N-ről 1-re másolás esetében megjelenik a képernyő, amelyik a következő eredeti
beadagolását kéri.
203
Másolás
1
Helyezze a következő eredetit az üveglapra, majd válassza a <Köv. beolvasása> lehetőséget.
● Külön-külön is megadhatja a <Fedettség>, <Eredeti típusa> és <Színegyensúly> beállítást az egyes
eredetiknél.
● Ismételje ezt a lépést mindaddig, amíg be nem fejezi az egész eredeti beolvasását.
2
Válassza a <Nyomtatás indítása> lehetőséget.
● Ha a <Papírméret és -beállítások eltérése> vagy a <Megtelt a memória. A beolvasás megszakad. Szeretne
nyomtatni?> üzenet látható a kijelzőn, elképzelhető, hogy a rendszer nem fog tudni megfelelően másolni.
További információkért olvassa el az online kézikönyv webhelyén található következő részt: „Hibaelhárítás
(FAQ)”.
A lap szélein túlnyúló szöveget vagy képeket tartalmazó eredetik másolásakor
● Előfordulhat, hogy az eredeti szélei nem kerülnek a másolatra. A beolvasási margókról a
Főegység(P. 673)
című részben olvashat bővebben.
● Ha mindig ugyanazokkal a beállításokkal szeretne másolni:
megváltoztatása(P. 179)
A funkciók alapértékeinek
● Ha előre be szeretne jegyezni egy később többször használandó beállításkombinációt:
beállítások bejegyzése(P. 177)
HIVATKOZÁSOK
A másolási állapot és napló ellenőrzése(P. 206)
204
Gyakran használt
Másolás
Másolás megszakítása
552R-040
Ha közvetlenül a <Start> gomb megnyomása után meg szeretné szakítani a másolást, akkor válassza a <Mégse>
gombot a kezelőpanelen. A másolást a másolás állapotának ellenőrzése
gombot a kijelzőn, vagy nyomja meg a
után is megszakíthatja.
◼ Válassza ki a <Mégse> gombot a másolás közben megjelenő képernyőn
◼ Megszakítás a
gombbal
Ha a képernyőn egy dokumentumlista jelenik meg a
gomb megnyomása után
Az eredetik beolvasásra kerültek és nyomtatásra várnak. Válasszon ki egy törlendő másolási dokumentumot, és
a <Mégse> <Igen> pontokat.
◼ Ellenőrizze a másolási feladat állapotát a megszakítás előtt
<Állapotfigy.> <Másolási/nyomtatási feladat> Válassza ki a másolási dokumentumot a
<Másolás/nyomt. állapota> lapon <Mégse> <Igen>
HIVATKOZÁSOK
Alapvető másolási műveletek(P. 200)
205
Másolás
A másolási állapot és napló ellenőrzése
552R-041
Ellenőrizheti az aktuális másolások állapotát és a másolt dokumentumok naplóját.
● Ha a <Munkanapló megjelenítése> beállítása <Ki>, nem tudja megnézni a másolási feladatok naplóját.
<Munkanapló megjelenítése>(P. 605)
A következő esetekben hasznos
● Ha a másolandó eredeti beolvasását követően hosszú idő telt el, de a nyomtatás még nem kezdődött meg,
megnézheti a nyomtatásra várakozó dokumentumok várólistáját.
● Ha nem találja egy korábban lemásolt dokumentum kinyomtatott lapjait, ellenőrizheti, hogy történt-e hiba.
1
Válassza a <Állapotfigy.> lehetőséget.
2
Válassza a <Másolási/nyomtatási feladat> lehetőséget.
3
Ellenőrizze a másolási állapotokat és naplókat.
A másolási állapotok ellenőrzése
1
A <Másolás/nyomt. állapota> lapon válassza ki azt a dokumentumot, amelynek az állapotát ellenőrizni
kívánja.
➠ Megjeleníti a kiválasztott dokumentum részletes adatait.
A másolási naplók ellenőrzése
1
A <Másolási napló> lapon válassza ki azt a dokumentumot, amelynek a naplóját ellenőrizni kívánja.
● Ha a dokumentum másolása sikeres volt, akkor az <OK> felirat jelenik meg, ha viszont megszakítás
vagy valamilyen hiba miatt sikertelen volt, akkor a <Hiba> jelzés látható.
206
Másolás
➠ Megjeleníti a kiválasztott dokumentum részletes adatait.
Ha egy háromjegyű szám jelenik meg a következő esetén: <Hiba>
● Ez a szám egy hibakódot jelöl. További információkért olvassa el az online kézikönyv webhelyén
található következő részt: „Hibaelhárítás (FAQ)”.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető másolási műveletek(P. 200)
Másolás megszakítása(P. 205)
207
Másolás
A másolási minőség javítása és módosítása
552R-042
A másolás minőségét úgy javíthatja, hogy részletesebb beállításokat is megad, így például kiválasztja az optimális
minőséget, törli a felesleges árnyékokat stb.
Az eredeti típusának kiválasztása
a másolásnál(P. 209)
A képélesség beállítása a
másoláshoz (Képélesség)(P. 210)
A szín beállítása(P. 212)
208
A sötét szegélyek törlése
másolás során (Kerettörlés)
(P. 211)
Másolás
Az eredeti típusának kiválasztása a másolásnál
552R-043
Kiválaszthatja a másolás optikai képminőségét az eredeti típusa – például csak
szöveges dokumentum, diagramokat és ábrákat tartalmazó dokumentum vagy
újságfényképek – szerint.
<Másolás>
<Egyéb beáll.>
<Eredeti típusa>
Válassza ki az eredeti típusát
<Szöveg/fotó/térkép (sebesség)>
A sebességet a képminőség elé helyezi. Ez a beállítás csak akkor érvényes, ha színes
másoláshoz választja ki.
<Szöveg/fotó/térkép>
Szöveget és képeket is tartalmazó eredetik, illetve részletes rajzokat tartalmazó eredetik,
például térképek másolására alkalmas.
A képminőséget a sebesség elé helyezi. Beállíthatja azt is, hogy milyen prioritással vegye
<Szöveg/fotó/térkép (minőség)> figyelembe a készülék a szövegek és képek minőségét. Módosítsa a beállítást a skálán, és
válassza ki az <Alkalmaz> lehetőséget.
<Nyomtatott kép>
Akkor ideális, amikor nyomtatott fotókat (féltónusú pontokból álló fotókat), így például
szórólapokat vagy magazinokat másol.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető másolási műveletek(P. 200)
209
Másolás
A képélesség beállítása a másoláshoz (Képélesség)
552R-044
Beállíthatja a másolt kép élességét. Elmosódott szöveg és vonalak élesítése céljából
növelhető, az újságfényképek megjelenésének javítása érdekében pedig csökkenthető az
élesség.
<Másolás>
<Egyéb beáll.>
<Képélesség>
Példa: Ceruzával írt szöveg és vonalak élességének javítása
Példa: Újságkép megjelenítésének javítása
HIVATKOZÁSOK
Alapvető másolási műveletek(P. 200)
A szín beállítása(P. 212)
210
Állítsa be az élességet
<Alkalmaz>
Másolás
A sötét szegélyek törlése másolás során (Kerettörlés)
552R-045
A kimeneti papírméretnél kisebb eredetik másolása esetén a másolt kép szélei
mentén keretvonalak jelenhetnek meg. Vastag könyv oldalpárjainak másolása esetén
sötét szegélyek jelenhetnek meg. <Kerettörlés> használatával lehetővé válik ezeknek
a keretvonalaknak és sötét szegélyeknek a törlése.
● Az eltüntetendő keret szélessége a <Másolási méretarány> beállításhoz képest növelhető, illetve
csökkenthető.
● <Kerettörlés> nem érhető el <N-ről 1-re> használata esetén.
<Másolás> <Egyéb beáll.> <Kerettörlés> <Be> Adja meg a törlendő keret szélességét
<Következő> Válassza ki az eredeti méretét a <Beolvasási méret> képernyőn
Példa: Ha törölni kívánja a sötét szegélyeket és a keretvonalakat
HIVATKOZÁSOK
Alapvető másolási műveletek(P. 200)
211
Másolás
A szín beállítása
552R-046
Beállíthatja a sárga, bíbor, ciánkék vagy fekete szín erősségét.
<Másolás>
<Egyéb beáll.>
<Színegyensúly>
Válassza ki a színt, és állítsa be a szintjét
<Alkalmaz>
Példa: Olyan színes másolat készítése, amelynek színei hűek az eredetihez
Példa: Az eredetinél világosabb színű másolat készítése
● Ha a <Finombeállítás> lehetőséget választja, finomhangolhatja a színeket a három fedettségi területük
szintjének beállításával.
HIVATKOZÁSOK
212
Másolás
Alapvető másolási műveletek(P. 200)
A képélesség beállítása a másoláshoz (Képélesség)(P. 210)
213
Másolás
Hasznos másolási funkciók
20FY-045
552R-047
Ebben a szakaszban olyan hasznos másolási funkciók leírását találhatja, amelyek segítségével papírt takaríthat meg, és
fokozhatja a másolási művelet hatékonyságát.
Több dokumentum másolása egy
lapra (N-ről 1-re)(P. 215)
Másolatok leválogatása
oldalanként(P. 216)
Útlevélmásolatok készítése(P. 218)
214
Igazolvány másolása(P. 217)
Másolás
Több dokumentum másolása egy lapra (N-ről 1-re)
552R-048
Lecsökkentheti egy többoldalas eredeti méretét, és az oldalakat a lap egyik oldalára
nyomtathatja. Kevesebb lapot kell felhasználnia, mivel a dokumentum az eredetinél
kevesebb oldalon is elfér.
● Az <N-ről 1-re> lehetőség használatával a másolási arány automatikusan csökkenthető (a másolási arány
megjelenik a képernyőn). Ha nem indult el a másolási folyamat, tovább csökkentheti a képméretet azáltal,
hogy csökkenti az automatikusan megjelenő számértéket. Előfordulhat azonban, hogy az eredeti szélei nem
kerülnek a másolatra, ha növeli a méretet.
● <N-ről 1-re> nem érhető el <Kerettörlés> használata esetén.
● Ha több eredetit másol egy oldalra, akkor előfordulhat, hogy a nyomtató margókat hoz létre a másolt
képeknek.
<Másolás> <Egyéb beáll.> <N-ről 1-re> Válassza ki az együttesen kezelendő oldalak számát,
majd a <Következő> lehetőséget. Válassza ki az eredeti méretét a <Beolvasási méret>
képernyőn A <Kimeneti méret> képernyőn válassza ki a használni kívánt papír forrását
Az egy oldalra másolandó oldalak száma
Válassza ki, hogy hány oldalt szeretne másolni egy lap egyik oldalára. A <4-ről 1-re> például azt jelenti, hogy
egy „négy oldalas eredeti nyomtatható egyetlen lapra”.
<Elrendezés>
Az eredetik oldalon belüli elrendezésének beállítása.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető másolási műveletek(P. 200)
215
Másolás
Másolatok leválogatása oldalanként
552R-049
Ha egy többoldalas eredetiről több másolatot készít, akkor a <Szétválogatás> funkció
<Be> értékre állításával az oldalsorrendnek megfelelően leválogathatja a lapokat. Ez
a funkció akkor lehet például hasznos, amikor kiadandó jegyzeteket készít egy
értekezlethez vagy bemutatóhoz.
<Másolás>
<Egyéb beáll.>
<Szétválogatás>
<Be>
<Ki>
A másolatok nyomtatása oldalanként csoportosítva, leválogatás nélkül. Ha például három példányt másol egy
ötoldalas eredetiről, akkor a kinyomtatott oldalak a következő sorrendben lesznek: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4,
5, 5, 5.
<Be>
A példányok a megfelelő oldalsorrendben vannak csoportosítva. Ha például három példányt másol egy
ötoldalas eredetiről, akkor a kinyomtatott oldalak a következő sorrendben lesznek: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2,
3, 4, 5.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető másolási műveletek(P. 200)
216
Másolás
Igazolvány másolása
1660-048
552R-04A
Az <Azonosító- kártya-másolás> funkcióval egy kártya mindkét oldalát egy lap
ugyanazon oldalára másolhatja. Ez a funkció hasznos, ha például jogosítványt vagy
személyigazolványt másol.
● A <Másolási m.-arány> automatikusan a <100% 1:1> értékre van állítva.
Helyezze a kártyát az üveglapra
kártyát <Köv. beolvasása>
<Azonosító- kártya-másolás>
HIVATKOZÁSOK
Alapvető másolási műveletek(P. 200)
217
<Start>
Fordítsa meg a
Másolás
Útlevélmásolatok készítése
552R-04C
Több útlevéllapot másolhat egy lapra.
1
2
3
Helyezze az útlevelet a megfelelő oldalaknál kinyitva az üveglapra.
elhelyezése(P. 140)
Válassza ki az <Útlevélmásolás> elemet a főképernyőn.
képernyő(P. 127)
Az eredetik
Főképernyő
Válassza ki az elrendezést.
<2-ről 1-re (2 oldalas)>
Négy másolatot készít az útlevél egymással szemben lévő oldalairól egy papírlapra. Nyolc másolatot készít az
útlevél egymással szemben lévő oldalairól egy papírlapra.
<4-ről 1-re (2 oldalas)>
Nyolc másolatot készít az útlevél egymással szemben lévő oldalairól egy papírlapra. 16 másolatot készít az
útlevél egymással szemben lévő oldalairól egy papírlapra.
<2-ről 1-re>
Négy másolatot készít az útlevél egymással szemben lévő oldalairól egy papírlapra.
<4-ről 1-re>
Nyolc másolatot készít az útlevél egymással szemben lévő oldalairól egy papírlapra.
4
5
Válassza ki, hogy melyik papírforrás tartalmazza a használni kívánt papírt.
Szükség szerint konfigurálja a másolási beállításokat.
műveletek(P. 200)
218
Alapvető másolási
Másolás
6
Válassza a <Start> elemet.
➠ Beolvassa a készülék az első útlevelet.
7
Helyezze a következő útlevelet az üveglapra, majd válassza a <Köv. beolvasása>
lehetőséget.
● Külön-külön is megadhatja a <Fedettség> és az <Színegyensúly> beállítást az egyes útleveleknél.
● Ismételje ezt a lépést mindaddig, amíg minden útlevelet be nem olvasott.
8
Válassza a <Nyomtatás indítása> elemet.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető másolási műveletek(P. 200)
219
Faxolás
Faxolás
Faxolás ................................................................................................................................................................. 221
A faxolás alapvető funkcióinak képernyője .................................................................................................... 224
Faxok küldésének alapvető műveletei ............................................................................................................ 225
Faxküldések megszakítása ........................................................................................................................... 233
Faxok fogadása .................................................................................................................................................. 234
Hasznos funkciók használata küldés során ..................................................................................................... 238
Korábban használt küldési beállítások visszahívása (Beállítások visszahívása) ............................................. 239
Fax küldése telefonhívás után (kézi küldés) .................................................................................................. 242
Küldött eredeti másolatának mentése .......................................................................................................... 244
Különböző vételi módok ................................................................................................................................... 246
Fogadott dokumentumok mentése a készülékre (Memóriafogadás) ............................................................ 247
Fogadott dokumentumok továbbítása automatikusan ................................................................................. 249
Küldött és fogadott dokumentumok állapotának és naplójának ellenőrzése .............................................. 252
Faxok küldése a számítógépről (Számítógépes faxolás) ................................................................................. 254
Faxküldés számítógépről .............................................................................................................................. 255
Az Internetes fax (I-Fax) használata ................................................................................................................ 257
I-Fax küldése ................................................................................................................................................ 258
I-Fax fogadása .............................................................................................................................................. 265
220
Faxolás
Faxolás
1660-049
552R-04E
Ez a fejezet a faxbeállításokat, az alapszintű faxműveleteket, valamint az Ön igényeihez illeszkedő különféle egyéb
funkciókat, például a dokumentumok közvetlenül számítógépekről való elküldéséhez a PC Fax megoldást, a címzettek
egyszerű megadását biztosító címjegyzéket, illetve a faxok fogadását akár irodán kívüli tartózkodás esetén is biztosító
továbbítást ismerteti.
● A faxfunkciók használata előtt végre kell hajtania bizonyos eljárásokat.
beállításainak konfigurálása(P. 80)
Faxfunkciók kezdeti
● A funkció használatba vétele előtt rendeltetési helyeket kell regisztrálnia a címjegyzékbe.
helyek bejegyzése(P. 185)
Rendeltetési
◼ Alapvető műveletek használata
A faxolás alapvető funkcióinak képernyője(P. 224)
Faxok küldésének alapvető műveletei(P. 225)
Faxküldések megszakítása(P. 233)
Faxok fogadása(P. 234)
Küldött és fogadott dokumentumok állapotának és naplójának ellenőrzése(P. 252)
◼ Hasznos funkciók használata küldés során
Hasznos funkciók használata küldés
során(P. 238)
Korábban használt küldési
beállítások visszahívása
(Beállítások visszahívása)(P. 239)
Fax küldése telefonhívás után
(kézi küldés)(P. 242)
221
Küldött eredeti másolatának
mentése(P. 244)
Faxolás
◼ Fogadás az Ön céljainak megfelelően
Különböző vételi módok(P. 246)
Fogadott dokumentumok mentése a készülékre (Memóriafogadás)(P. 247)
◼ Minden fogadott dokumentum továbbítása
Fogadott dokumentumok továbbítása automatikusan(P. 249)
◼ Faxok küldése közvetlenül a számítógépről
Faxok küldése a számítógépről (Számítógépes faxolás)(P. 254)
222
Faxolás
◼ Faxküldés és -fogadás az interneten keresztül
Az Internetes fax (I-Fax) használata(P. 257)
223
Faxolás
A faxolás alapvető funkcióinak képernyője
552R-04F
Ha a <Fax> lehetőséget választja a Főképernyő képernyőn, akkor megjelenik a Faxolás alapvető funkciói képernyő,
amely a faxok küldésekor szokott megjelenni.
<Rend.h.megad> lap
Válassza ezt a lapot rendeltetési hely közvetlen megadásához.
<Rend. hely megadása> lap
Válassza ezt a lapot, ha LDAP-kiszolgálót szeretne keresni, kódtárcsázási számot kíván megadni, illetve a
visszahívási beállítások segítségével szeretne megadni egy rendeltetési helyet.
Faxok küldésének alapvető műveletei(P. 225)
Korábban használt küldési beállítások visszahívása (Beállítások visszahívása)(P. 239)
<Küld./vét. beáll.> lap
Válassza ezt a lapot a beolvasási beállítások megadásához. Módosíthatja a készülék fogadási módját (
használni kívánt faxvételi mód kiválasztása(P. 81) ).
A
<Rend.h.megerősítése>
Ellenőrizheti vagy módosíthatja a megadott rendeltetési helyek nevét és faxszámát, valamint a megadott
rendeltetési helyek számát. Emellett módosíthatja a faxszámot, vagy törölheti a rendeltetési helyek
megadását.
<Címjegyzék>
A címjegyzékbe bejegyzett rendeltetési helyek megadása.
<Visszaáll.>
A beállítások együttes alaphelyzetbe történő állítása.
<Start>
Ezzel a gombbal indíthatja el a faxolást.
224
Faxolás
Faxok küldésének alapvető műveletei
552R-04H
Ez a rész bemutatja az eredetik faxolásának alapvető műveleteit.
● A faxfunkciók használata előtt végre kell hajtania bizonyos eljárásokat.
beállításainak konfigurálása(P. 80)
1
Helyezze be az eredetiket.
2
Válassza ki a <Fax> elemet a Főképernyő képernyőn.
Faxfunkciók kezdeti
Az eredetik elhelyezése(P. 140)
Főképernyő képernyő(P. 127)
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a felhasználónevet, a jelszót és a hitelesítési kiszolgálót.
Bejelentkezés a Jogosult küldés funkcióba(P. 139)
3
Válassza ki az <Visszaáll.> beállítást az Alapvető faxolási műveletek képernyőn.
faxolás alapvető funkcióinak képernyője(P. 224)
● Ha az előző felhasználó által beállított rendeltetési helyek még ki vannak választva, az átviteli hibákat
okozhat. Küldés előtt mindig állítsa alaphelyzetbe a beállításokat.
4
Adja meg a rendeltetési helyet.
Megadás a címjegyzékből
Hívókódok megadása
Célhelyek közvetlen megadása
LDAP-kiszolgálón tárolt rendeltetési helyek megadása
Megadás a címjegyzékből
A címjegyzék lehetővé teszi, hogy egy előre bejegyzett címlistából válasszon
rendeltetési helyet, illetve név szerint keressen a névvel együtt megadott
rendeltetési helyek között.
● A funkció használatba vétele előtt rendeltetési helyeket kell regisztrálnia a címjegyzékbe.
Rendeltetési helyek bejegyzése(P. 185)
1
Válassza a <Címjegyzék> lehetőséget.
225
A
Faxolás
2
3
Válasszon egy indexet.
Tárgymutató(P. 185)
Jelölje be a kívánt rendeltetési hely jelölőnégyzetét, és válassza az <Alkalmaz>
lehetőséget.
● Ha ki van választva egy rendeltetési hely a <Címjegyzék> menüből (a Főképernyő képernyőjén), akkor
megjeleníthető az Alapvető faxolási funkciók képernyő, miközben a kiválasztott rendeltetési hely marad
megadva.
Hívókódok megadása
A címjegyzékben szereplő címekhez a készülék három számjegyet rendel hozzá (a
hívókódokat). A címeket a hívókódjuk beírásával is megadhatja.
● A hívókódos tárcsázás használatához a célhelyet előbb be kell jegyezni a Címjegyzékbe.
Rendeltetési helyek bejegyzése(P. 185)
1
Válassza ki a <Kódtárcsás> lehetőséget a <Rend. hely megadása> lapon.
2
Adjon meg egy három számjegyből álló kódot.
● Ha helytelen értéket adott meg, törölje a
beállítással.
Ha megerősítő képernyő jelenik meg
226
Faxolás
● Ha a <Kódtárcsás adás megerősítése> beállítás a <Be> értékre van állítva, akkor egy képernyőn megjelenik
a számhoz tartozó rendeltetési hely és név. (Csoporthívás esetén a rendeltetés neve és a rendeltetési
helyek száma jelenik meg.) Ellenőrizze a képernyő tartalmát, és ha minden megfelelő, akkor érintse meg
az <OK> gombot. Másik rendeltetési hely megadásához válassza a <Mégse> lehetőséget, és adja meg
ismét a három számjegyű kódtárcsás számot.
A címjegyzékben szereplő rendeltetési helyek
megjelenítése(P. 425)
Célhelyek közvetlen megadása
Olyan rendeltetési hely esetén, amely nincs bejegyezve a Címjegyzékben, adja meg a faxszámot.
1
Adja meg a faxszámot a <Rend.h.megad> lapon.
● Ha készüléke alközponthoz van csatlakoztatva, a rendeltetési hely megadása előtt válassza az <R>
lehetőséget. Ha az <R> lehetőség nem látható, akkor be kell jegyeznie az R gomb beállításait. <R-gomb
beállítása>(P. 581)
● Ha helytelen értéket adott meg, törölje a
beállítással.
Cím hozzáadása
● Második vagy azt követő cím megadásához válassza a <Köv.rend.hely> lehetőséget.
Ha megerősítő képernyő jelenik meg
● Ha a <Beírt faxszám megerősítése> beállítás a <Be> értékre van állítva, akkor megjelenik egy
képernyő, amelyen meg kell erősítenie a rendeltetési helyet ( A beírt faxszám
jóváhagyása(P. 427) ). Írja be újból a rendeltetési helyet.
Fax küldése külföldre
● A rendeltetési hely megadásához írja be a nemzetközi hozzáférési kódot, az országhívószámot és a
faxszámot. Ha nem sikerül kapcsolódnia egy címzetthez, válassza a <Szünet> lehetőséget, és illesszen
be szünetet a számok közé.
LDAP-kiszolgálón tárolt rendeltetési helyek megadása
Ha irodájába telepítettek LDAP-kiszolgálót, akkor megadhatja a kiszolgálón tárolt
célhelyeket is. A célhelyek megadásához nyissa meg készülékéről az LDAPkiszolgálót, és keresse meg a kívánt célhelyeket.
● Ehhez a művelethez előbb meg kell határoznia az LDAP-kiszolgáló csatlakozási beállításait.
kiszolgálók bejegyzése(P. 65)
227
LDAP-
Faxolás
1
Válassza ki a <LDAP-kiszolgáló> lehetőséget a <Rend. hely megadása> lapon.
2
Válassza ki a használni kívánt LDAP-kiszolgálót.
3
Válassza ki a feltételeket a keresendő felhasználói adatokhoz.
● A címek között személynevek, faxszámok, e-mail címek, szervezeti nevek és szervezeti egységek nevei szerint
lehet keresni.
4
Adja meg a keresett karakterláncot, és válassza ki az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
Szöveg beírása(P. 136) .
● Több keresési feltétel megadásához ismételje meg a 3. és 4. lépést.
5
Válassza a <Keresési módszer> lehetőséget.
6
Válassza ki, hogy mely feltételek esetén jelenjen meg a keresési találat.
<Az alábbi összes feltétel használata>
Azokat a felhasználókat keresi ki és jeleníti meg, akik a 3. és 4. lépésben megadott keresési feltételek
mindegyikének megfelelnek.
<Egyes alábbi feltételek használata>
Ha a felhasználók a 3. és 4. lépésben megadott akár egyetlen feltételnek is megfelelnek, akkor az összes ilyen
felhasználó megjelenik.
7
Válassza a <Keresés indítása> lehetőséget.
➠ A képernyőn megjelennek a keresési feltételeknek megfelelő felhasználók.
● Ha a <Keresés indítása> lehetőség kiválasztása után megjelenik a hitelesítési képernyő, akkor adja meg a
készülék LDAP-kiszolgálón bejegyzett felhasználónevét és jelszavát, majd válassza az <Alkalmaz>
lehetőséget. LDAP-kiszolgálók bejegyzése(P. 65)
228
Faxolás
8
Jelölje be annak a felhasználónak a négyzetét, akit célhelyként szeretne megadni, és
válassza ki az <Alkalmaz> lehetőséget.
Cím hozzáadása
● Ha egyszerre több rendeltetési helyre is faxot szeretne küldeni (sorozatos küldés), akkor ismételje meg a
megfelelő lépéseket az összes rendeltetési hely megadásához.
● Visszahívhat korábban használt rendeltetési helyeket is.
Korábban használt küldési beállítások
visszahívása (Beállítások visszahívása)(P. 239)
Rendeltetési helyek törlése
Ha több rendeltetési helyet adott meg, akkor szükség esetén törölhet közülük.
1
Válassza a <Rend.h.megerősítése> lehetőséget.
2
Jelölje be a törölni kívánt rendeltetési hely jelölőnégyzetét, és válassza az <Eltáv.rend.helyről>
lehetőséget.
● Ha bejelöli a Csoporthívás jelölőnégyzetet, megtekintheti a csoportban bejegyzett célhelyeket a
<Részletek> <Rendeltetési hely> pont kiválasztásával.
3
5
Válassza a <Igen> lehetőséget.
Adja meg szükség szerint a beolvasási beállításokat.
A képminőség beállítása
Kétoldalas eredetik beolvasása
A képminőség beállítása
Kiválaszthatja az eredeti típusának megfelelő felbontást. Minél nagyobb a felbontás,
annál tisztább lesz a kép, de annál tovább is tart elküldeni. Felbontás
kiválasztása(P. 230)
Ha az eredeti szövege vagy képei túl sötétek vagy túl világosak, akkor módosíthatja a
fax fedettségét. A fedettség beállítása(P. 230)
Beállíthatja a kép élességét. Elmosódott szöveg és vonalak élesítése céljából
növelhető, az újságfényképek megjelenésének javítása érdekében pedig
csökkenthető az élesség.
A képélesség beállítása(P. 230)
229
Faxolás
◼ Felbontás kiválasztása
Válassza ki a <Felbontás> lehetőséget a <Küld./vét. beáll.> lapon
Válassza ki a felbontást
◼ A fedettség beállítása
Válassza ki a <Fedettség> lehetőséget a <Küld./vét. beáll.> lapon
fedettséget <Alkalmaz>
Állítsa be a
◼ A képélesség beállítása
Válassza ki a <Képélesség> lehetőséget a <Küld./vét. beáll.> lapon
képélességet <Alkalmaz>
Példa: Ceruzával írt szöveg és vonalak élességének javítása
Példa: Újságkép megjelenítésének javítása
230
Állítsa be a
Faxolás
Kétoldalas eredetik beolvasása
A készülékkel az adagolóba helyezett eredeti mindkét oldala automatikusan
beolvastatható.
● Ha az eredetit az üveglapra helyezi, vagy ha kézi küldést állít be, akkor a készülék nem tudja automatikusan
beolvasni az eredeti mindkét oldalát.
Válassza ki a <2 oldalas eredeti> lehetőséget a <Küld./vét. beáll.> lapon
vagy <Naptár típus> lehetőséget.
Válassza a <Könyv típus>
<Könyv típus>
Olyan eredetik esetén válassza, amelyekben az elülső oldal és a hátoldal képei ugyanabba az irányba néznek.
<Naptár típus>
Olyan eredetik esetén válassza, amelyekben az elülső oldal és a hátoldal képei ellenkező irányba néznek.
6
Válassza a <Start> lehetőséget.
● Ha megjelenik a <Rendeltetési hely megerősítése> képernyő, ellenőrizze, hogy helyes-e a rendeltetési hely,
majd válassza a <Beolvasás indítása> lehetőséget.
231
Faxolás
➠ Megkezdődik az eredeti beolvasása.
● Ha meg kívánja szakítani a beolvasást, válassza a <Mégse>
megszakítása(P. 233)
<Igen> pontot.
Faxküldések
Ha az 1. lépésben az adagolóba helyezi az eredetiket
Mire a beolvasás befejeződik, a készülék elküldte a faxokat.
Ha az 1. lépésben az üveglapra helyezte az eredetiket
A beolvasás befejeződése után hajtsa végre az alábbi eljárást.
1
Válassza ki az eredeti méretét.
● Ha csak egy oldalt kell beolvasni, akkor ugorjon a 3. lépésre.
2
Helyezze a következő eredetit az üveglapra, majd válassza a <Köv. beolvasása> lehetőséget.
● Ismételje ezt a lépést mindaddig, amíg minden oldalt be nem olvasott.
3
Válassza a <Küldés indítása> lehetőséget.
➠ A készülék elküldi a faxokat.
● Ha mindig ugyanazokkal a beállításokkal szeretne faxokat küldeni:
megváltoztatása(P. 179)
A funkciók alapértékeinek
● Ha előre be szeretne jegyezni egy később többször használandó beállításkombinációt:
beállítások bejegyzése(P. 177)
● Ha hangjelzést szeretne hallani, ha a kézibeszélő fel van véve:
<Felemelt telefonkagyló jelzése>(P. 579)
HIVATKOZÁSOK
Faxküldések megszakítása(P. 233)
Hasznos funkciók használata küldés során(P. 238)
Küldött és fogadott dokumentumok állapotának és naplójának ellenőrzése(P. 252)
232
Gyakran használt
Faxolás
Faxküldések megszakítása
552R-04J
Ha közvetlenül a <Start> gomb megnyomása után meg szeretné szakítani a faxküldést, akkor válassza a <Mégse>
gombot a kezelőpanelen. A faxküldés a faxállapot ellenőrzése után is
gombot a kijelzőn, vagy nyomja meg a
megszakítható.
◼ Válassza ki a <Mégse> gombot a képernyőn a fax átvitele közben
◼ Megszakítás a
gombbal
Ha a képernyőn egy dokumentumlista jelenik meg a
gomb megnyomása után
Az eredetik beolvasásra kerültek és feldolgozásra várnak. Érintse meg a megszakítandó dokumentumot, majd
válassza a <Mégse> <Igen> lehetőséget.
◼ Ellenőrizze az átviteli állapotot a megszakítás előtt
<Állapotfigy.> <Adási feladat>
<Mégse> <Igen>
Válassza ki a dokumentumot az <Adás állapota> lapon
HIVATKOZÁSOK
Faxok küldésének alapvető műveletei(P. 225)
Küldött és fogadott dokumentumok állapotának és naplójának ellenőrzése(P. 252)
233
Faxolás
Faxok fogadása
552R-04K
Ez a rész bemutatja a faxvételi módokat, valamint azt, hogy miként állíthatja be a faxvételt a készüléken. A vételi
beállítások megadása előtt bizonyos eljárások végrehajtásával elérhetővé kell tenni a faxfunkciókat. Faxfunkciók
kezdeti beállításainak konfigurálása(P. 80)
● A fogadott faxok A4 és Letter méretű papírra nyomtathatók ki a készülékkel. Ha más méretű papírra
nyomtatja a beérkező faxokat, akkor lehet, hogy az oldal egy részét nem tudja kinyomtatni, vagy a kapott
adatokat csak két külön papírra tudja kinyomtatni.
◼ Faxok fogadásának módszerei
A készülék a következő vételi módokat biztosítja. Válassza azt a módot, amely a legmegfelelőbb saját igényeinek, majd
állítsa be a A készülék beállítása a faxok fogadására(P. 235) című rész eljárását követve.
<Automatikus>
Faxok fogadására fenntartva
A készülék automatikusan faxokat fogad. Akkor sem beszélhet a hívóval, ha ő kifejezetten
telefonon hívja Önt.
Ha a hívás faxhívás
A készülék automatikusan fogadja a faxot.
<Fax/Tel (automatikus
kapcsolás)>
Ha a hívás telefonhívás
A bejövő hívások kicsengenek. A hívás fogadásához vegye fel a kézibeszélőt.
● Ezt megelőzően csatlakoztatnia kell a készülékhez a telefonját vagy a kiegészítő
kézibeszélőt.
Ha a hívás faxhívás
A bejövő hívások kicsengenek. Vegye fel a kézibeszélőt. Ha sípjelet hall, válassza a
<Fax>
<Fogadás kezd.> lehetőséget a faxok fogadásához.
<Kézi>
Ha a hívás telefonhívás
A bejövő hívások kicsengenek. Vegye fel a kézibeszélőt. Ha nem hall sípjelet, akkor
beszélhet a hívóval.
234
Faxolás
● Ezt megelőzően csatlakoztatnia kell a készülékhez a telefonját vagy a kiegészítő
kézibeszélőt.
● Beállíthatja, hogy a készülék a bejövő hívás megadott ideig tartó kicsengése után
<Kapcsolás automatikus vételre>(P. 588)
automatikusan fogadja a faxokat.
Ha a hívás faxhívás
A bejövő hívás kicsengése után a készülék automatikusan fogadja a faxot.
Ha a hívás telefonhívás
<Üzenetrögzítő>
Az üzenetrögzítő aktiválja magát, és rögzíti a hívó üzenetét. Ha felveszi a kézibeszélőt, még
mielőtt az üzenetrögzítő rögzíteni kezdené az üzenetet, akkor beszélhet a hívóval.
● Ezt megelőzően csatlakoztatnia kell üzenetrögzítőjét a készülékhez.
● Az üzenetrögzítőt úgy állítsa be, hogy néhány csengés után válaszoljon.
● Javasoljuk, hogy az üzenetek elején hagyjon körülbelül 4 másodpercnyi szünetet, a
maximális rögzítési időt pedig állítsa 20 másodpercre.
<Net Switch>
A készülék megkülönbözteti a fax- és a telefonhívásokat. Ez az üzemmód csak bizonyos
országokban érhető el, és hálózati átkapcsolási szolgáltatás előfizetését igényli.
● Ezt megelőzően csatlakoztatnia kell a készülékhez a telefonját vagy a kiegészítő
kézibeszélőt.
● Attól függően, hogy milyen típusú telefont csatlakoztat, előfordulhat, hogy a készülék nem tud megfelelően
faxokat küldeni vagy fogadni.
● Ha a csatlakoztatott külső telefon faxfunkciókat is nyújt, akkor állítsa be rajta, hogy ne fogadja
automatikusan a faxokat.
● Ha a kézibeszélő felvétele után sípjelet hall, akkor a hívás faxhívás. A faxot egyszerűen fogadhatja úgy, hogy
a telefonon megad egy megfelelő azonosító számot. Faxfogadás telefonnal (távvezérelt vétel)(P. 236)
◼ A készülék beállítása a faxok fogadására
1
Válassza ki a <Fax> elemet a Főképernyő képernyőn.
Főképernyő képernyő(P. 127)
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a felhasználónevet, a jelszót és a hitelesítési kiszolgálót.
Bejelentkezés a Jogosult küldés funkcióba(P. 139)
2
3
Válassza ki a <Vételi mód> lehetőséget az Alapvető faxolási műveletek képernyő
<Küld./vét. beáll.> lapján. A faxolás alapvető funkcióinak képernyője(P. 224)
Vételi mód kiválasztása.
235
Faxolás
A <Fax/Tel (automatikus kapcsolás)> választása esetén
Adja meg a következő három beállítást igény szerint. A beállítás befejezése után válassza az <Alkalmaz>
lehetőséget.
<Csengetés kezdési ideje>
Itt megadhatja azt az időtartamot, amely alatt a készülék meghatározza, hogy a bejövő hívás fax- vagy
telefonhívás-e.
<Bejövő csengetési idő>
Itt meghatározhatja, hogy mennyi ideig csengjen ki a bejövő hívás telefonhívásként.
<Teendő csengetés után>
Itt megadhatja, hogy miként viselkedjen a készülék, ha nem veszi fel a kézibeszélőt a bejövő hívás kicsengése
alatt. A <Vége> kiválasztásával megszakíthatja a hívást, a <Vétel> kiválasztásával fogadhatja a bejövő faxokat.
● Ha a fogadott dokumentumokat kétoldalasan szeretné kinyomtatni:
<Kétoldalas nyomtatás>(P. 587)
● Ha a kapott dokumentumok aljára ki szeretné nyomtatni a vétel dátumát és időpontját:
nyomtatása>(P. 590)
● Ha akkor is folytatni szeretné a nyomtatást, ha a tonerben a festék kifogyóban van:
kifogyó a kaz>(P. 586)
<Vételi élőláb
<Nyomt.folyt, ha
◼ Faxfogadás telefonnal (távvezérelt vétel)
Ha a telefon felvétele után faxjelet hall, nem kell a készülékhez mennie, hogy fogadja a faxot. Csak billentyűzze be a
telefonon a megfelelő azonosítót, és megkezdheti a fax fogadását.
● Ha a telefon nincs közvetlenül csatlakoztatva a készülékhez, a távvezérelt vétel funkció nem használható.
1
A bejövő hívás kicsengésekor vegye fel a telefonkagylót.
2
Ha sípjelet hall, adja meg a távvezérelt vétel azonosító számát a telefonon.
● Az azonosítószám beállításáról a
3
<Távvezérelt vétel>(P. 588) című részben olvashat bővebben.
Tegye le a kagylót.
HIVATKOZÁSOK
236
Faxolás
Küldött és fogadott dokumentumok állapotának és naplójának ellenőrzése(P. 252)
Különböző vételi módok(P. 246)
237
Faxolás
Hasznos funkciók használata küldés során
552R-04L
Ez a rész bemutatja, hogy miként továbbítható újra egy fax egy korábban megadott rendeltetési helyre, hogyan
küldhető fax telefonhívás után, illetve hogyan menthető példány egy faxdokumentumból.
Korábban használt küldési
beállítások visszahívása
(Beállítások visszahívása)(P. 239)
Fax küldése telefonhívás után
(kézi küldés)(P. 242)
238
Küldött eredeti másolatának
mentése(P. 244)
Faxolás
Korábban használt küldési beállítások visszahívása
(Beállítások visszahívása)
552R-04R
Visszahívhatja a múltban megadott rendeltetési helyeket. Ha korábban használt
rendeltetési helyet ad meg, akkor a készülék automatikusan beállítja az adott
rendeltetési hely előző használata során megadott faxolási beállításokat, például a
fedettséget.
● Ha a <Naplóból történő újraküldés korlátozása> beállítás értéke <Be>, akkor nem használható ez a funkció.
Korábban már használt rendeltetési helyek használatának letiltása(P. 425)
● A készülék kikapcsolása, valamint az <Új címek korlátozása> beállítás <Be> értékre állítása során a készülék
törli a korábbi rendeltetési helyeket, és letiltja ezt a funkciót. A megadható új címzettek
korlátozása(P. 425)
● A kézi küldések során megadott rendeltetési helyek nem érhetők el ennél a funkciónál.
telefonhívás után (kézi küldés)(P. 242)
Fax küldése
● Ha ezzel a funkcióval ad meg rendeltetési helyet, akkor törli az előzőleg már megadott rendeltetési helyeket.
1
Helyezze be az eredetiket.
2
Válassza ki a <Fax> elemet a Főképernyő képernyőn.
Az eredetik elhelyezése(P. 140)
Főképernyő képernyő(P. 127)
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a felhasználónevet, a jelszót és a hitelesítési kiszolgálót.
Bejelentkezés a Jogosult küldés funkcióba(P. 139)
3
Válassza ki az <Visszaáll.> beállítást az Alapvető faxolási műveletek képernyőn.
faxolás alapvető funkcióinak képernyője(P. 224)
A
● Ha az előző felhasználó által beállított rendeltetési helyek még ki vannak választva, az átviteli hibákat
okozhat. Küldés előtt mindig állítsa alaphelyzetbe a beállításokat.
4
Válassza ki a <Visszahívási beállítások> lehetőséget a <Rend. hely megadása> lapon.
5
Válassza ki a címet.
● Ha több célhelyre küld adatokat, a naplóban csak az első cím jelenik meg, de az összes célhely meg van adva.
239
Faxolás
➠ A készülék meghatározza az adott időben kiválasztott rendeltetési helyet és annak faxbeállításait.
Lehetőség van a beállítások megváltoztatására a küldés előtt.
Rendeltetési helyek törlése
Ha több célhelyre küld adatokat, szükség esetén törölhet közülük.
1
Válassza a <Rend.h.megerősítése> lehetőséget.
2
Jelölje be a törölni kívánt rendeltetési hely jelölőnégyzetét, és válassza az <Eltáv.rend.helyről>
lehetőséget.
● Ha bejelöli a Csoporthívás jelölőnégyzetet, megtekintheti a csoportban bejegyzett célhelyeket a
<Részletek> <Rendeltetési hely> pont kiválasztásával.
3
6
Válassza a <Igen> lehetőséget.
Adja meg szükség szerint a beolvasási beállításokat.
műveletei(P. 225)
7
Faxok küldésének alapvető
Válassza a <Start> lehetőséget.
● Ha megjelenik a <Rendeltetési hely megerősítése> képernyő, ellenőrizze, hogy helyes-e a rendeltetési hely,
majd válassza a <Beolvasás indítása> lehetőséget.
➠ Megkezdődik az eredeti beolvasása.
● Ha meg kívánja szakítani a beolvasást, válassza a <Mégse>
<Igen> pontot.
megszakítása(P. 233)
Ha az 1. lépésben az adagolóba helyezi az eredetiket
Mire a beolvasás befejeződik, a készülék elküldte a faxokat.
Ha az 1. lépésben az üveglapra helyezte az eredetiket
A beolvasás befejeződése után hajtsa végre az alábbi eljárást.
1
Válassza ki az eredeti méretét.
● Ha csak egy oldalt kell beolvasni, akkor ugorjon a 3. lépésre.
2
Helyezze a következő eredetit az üveglapra, majd válassza a <Köv. beolvasása> lehetőséget.
240
Faxküldések
Faxolás
● Ismételje ezt a lépést mindaddig, amíg minden oldalt be nem olvasott.
3
Válassza a <Küldés indítása> lehetőséget.
➠ A készülék elküldi a faxokat.
HIVATKOZÁSOK
Faxok küldésének alapvető műveletei(P. 225)
241
Faxolás
Fax küldése telefonhívás után (kézi küldés)
552R-04S
A faxokat telefonbeszélgetés végén, manuálisan is elküldheti. Amikor a telefonban
meghallja a sípjelet, a hívott fél készen áll a faxok vételére. A faxok elküldéséhez
nyomja meg a <Start> gombot.
● Ezt megelőzően csatlakoztatnia kell a készülékhez a telefonját vagy a kiegészítő kézibeszélőt.
1
Helyezze be az eredetiket.
Az eredetik elhelyezése(P. 140)
● Kézi küldés esetén a készülék nem tudja automatikusan beolvasni az eredeti mindkét oldalát.
● Ha az eredetit az üveglapra helyezte, akkor csak az egyik oldalát tudja elküldeni.
2
Válassza ki a <Fax> elemet a Főképernyő képernyőn.
Főképernyő képernyő(P. 127)
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a felhasználónevet, a jelszót és a hitelesítési kiszolgálót.
Bejelentkezés a Jogosult küldés funkcióba(P. 139)
3
Válassza ki a <Visszaáll.> beállítást az Alapvető faxolási műveletek képernyőn.
faxolás alapvető funkcióinak képernyője(P. 224)
A
● Ha az előző felhasználó által beállított rendeltetési helyek még ki vannak választva, az átviteli hibákat
okozhat. Küldés előtt mindig állítsa alaphelyzetbe a beállításokat.
4
Adja meg szükség szerint a beolvasási beállításokat.
műveletei(P. 225)
Faxok küldésének alapvető
5
Tárcsázza a címzett faxszámát.
6
Kérje meg a címzettet, hogy állítsa fax vételére a készüléket.
● Amikor meghallja a sípjelet, hajtsa végre a 7. lépést.
7
Válassza a <Start> lehetőséget.
● Ha az üveglapra helyezi az eredetit, válassza ki a méretét.
➠ Megkezdődik az eredeti beolvasása.
● Ha meg kívánja szakítani a beolvasást, válassza a <Mégse>
megszakítása(P. 233)
242
<Igen> pontot.
Faxküldések
Faxolás
8
Tegye le a kagylót.
HIVATKOZÁSOK
Faxok küldésének alapvető műveletei(P. 225)
Faxküldések megszakítása(P. 233)
Küldött és fogadott dokumentumok állapotának és naplójának ellenőrzése(P. 252)
243
Faxolás
Küldött eredeti másolatának mentése
552R-04U
A fax elküldésekor megadott cím mellett arra is lehetősége van, hogy a készülék egy
előre beállított tárolóhelyre is elküldje a faxolt dokumentumokat archiválás céljából.
Ez megkönnyíti az elküldött anyagok nyilvántartását. Tárolási helyként megadhat
faxszámot, e-mail-címet, számítógépen található megosztott mappát, FTP-kiszolgálót
vagy I-Faxot is.
● Csak a Címjegyzékben szereplő rendeltetési helyek adhatók meg tárolási címként. A Címjegyzék
használatához előzetesen be kell jegyezni a rendeltetési helyet. Rendeltetési helyek bejegyzése(P. 185)
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 127)
Főképernyő
2
Válassza a <Funkcióbeállítások>
3
Válassza a <Elküldött doku. archiválása> elemet.
4
Válassza a <Be> lehetőséget az <Elküldött doku. archiválása> pontban.
<Küldés>
<Faxbeállítások> lehetőséget.
● Ha nem használja az elküldött dokumentumok archiválására szolgáló funkciót, válassza a <Ki> lehetőséget.
5
Konfigurálja a küldött dokumentumok tárolására vonatkozó beállításokat.
<Archiválási cím>
Adja meg, hogy a rendszer hol tárolja a küldött dokumentumokat. A címjegyzékben jelölje be a
jelölőnégyzetet annál a címnél, amelyet tárolási helyként kíván használni, majd válassza az <Alkalmaz>
lehetőséget.
<Fájlnév>
Beállíthatja, hogy a rendszer milyen karakterláncot használjon a fájlnévben, amikor e-mailben/i-faxon
keresztül továbbítja vagy megosztott mappába/FTP-kiszolgálóra menti a dokumentumokat. A fájlnév
automatikusan jön létre a következő formátum szerint: „tetszőleges karakterlánc_kommunikációkezelési
szám (négy számjegy)_küldési dátum és idő_dokumentum száma (három számjegy).fájlkiterjesztés”.
244
Faxolás
● Ha nem adja meg a <Fájlnév> beállítást, a következő formátumot használhatja a fájlnévhez:
„kommunikációkezelési szám (négy számjegy)_küldési dátum és idő_dokumentum száma (három
számjegy).fájlkiterjesztés”.
6
Válassza a <Alkalmaz> elemet.
245
Faxolás
Különböző vételi módok
552R-04W
A fogadott faxokat nyomtatás nélkül is tárolhatja a készülék memóriájában. Csökkentheti a faxolás által keletkezett
hulladék mennyiségét, ha ellenőrzi a faxdokumentumok részletes adatait, és csak a szükséges dokumentumokat
nyomtatja ki.
Fogadott dokumentumok mentése a készülékre (Memóriafogadás)(P. 247)
246
Faxolás
Fogadott dokumentumok mentése a készülékre
(Memóriafogadás)
552R-04X
A fogadott faxokat tárolhatja a készülék memóriájában, és később is kinyomtathatja.
Ez a funkció megakadályozza, hogy illetéktelen személyek véletlenül megtekintsenek
bizalmas dokumentumokat.
Dokumentumok tárolása a memóriába(P. 247)
Memóriában tárolt dokumentumok nyomtatása(P. 248)
Memóriában tárolt dokumentumok ellenőrzése/továbbítása/törlése(P. 248)
Dokumentumok tárolása a memóriába
A fogadott dokumentumok memóriában történő tárolásához a <Memóriazárás használata> beállítást állítsa <Be>
értékre. Konfigurálhat egy beállítást, amely lehetővé teszi a fogadott dokumentumok előnézetét a Távoli felhasználói
felület segítségével. Megadhat továbbá egy olyan beállítást, amellyel csak meghatározott napszakban aktiválhatja a
Memóriafogadás funkciót.
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Vétel/Továbbítás> <Általános beállítások> <Fax/I-Fax
bejövő üzenetei helyének beállítása> <Fax memóriazárási beállításai> Válassza ki a <Be>
lehetőséget a <Memóriazárás használata> pontnál. Adja meg az egyes beállításokat
<Alkalmaz>
<Fax előnézetének használata>
Adja meg, hogy meg szeretne-e jeleníteni egy előnézetet a memóriában tárolt fogadott dokumentumokról. A
<Be> beállítással a dokumentumok előnézetét megtekintheti a Távoli felhasználói felület segítségével. A
fogadott dokumentumok aktuális állapotának ellenőrzése(P. 441)
<Jelentés nyomtatása>
Lehetővé teszi, hogy vételi jelentést nyomtasson minden alkalommal, amikor a készülék dokumentumot tárol a
memóriába. Jelentések nyomtatásához válassza a <Be> lehetőséget. Ezenkívül a <Fogadási eredményjelentés>
beállítást is a <Be> értékre kell állítania. Vételi eredményjelentés(P. 651)
<Memóriazárási idő beállítása>
Megadhatja, hogy a Memóriafogadás funkciót csak bizonyos napszakokban szeretné-e aktiválni. Válassza a
<Be> lehetőséget a Memóriafogadás funkciónak csak a <Memóriazárási idő> alatt megadott időtartamon belüli
aktiválásához.
<Memóriazárási idő>
Beállíthatja a Memóriavételi funkció kezdési és zárási idejét.
247
Faxolás
● Egyszerre nem választható ki a <Fax előnézetének használata> és a <Memóriazárási idő beállítása>.
Memóriában tárolt dokumentumok nyomtatása
A memóriában levő fogadott dokumentumok nyomtatásához a <Memóriazárás használata> beállítást állítsa <Ki>
értékre. A memóriában levő összes dokumentum nyomtatásra kerül.
● Nem választhatja ki, hogy mely dokumentumok legyenek kinyomtatva.
● Ha meg van adva a konkrét időpont, amikor a készülék kikapcsolja a funkciót, akkor ugyanekkor
automatikusan ki is nyomtatja a dokumentumokat.
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Vétel/Továbbítás> <Általános beállítások> <Fax/I-Fax
bejövő üzenetei helyének beállítása> <Fax memóriazárási beállításai> Válassza a <Ki>
lehetőséget a <Memóriazárás használata>
<Alkalmaz> pontnál
Memóriában tárolt dokumentumok ellenőrzése/továbbítása/törlése
Áttekintheti a memóriában tárolt dokumentumok vázlatát, többek között a feladó faxszámát, illetve az oldalszámot.
Emellett kiválaszthatja és továbbíthatja a memóriában tárolt dokumentumokat, illetve szükség esetén törölheti a
felesleges dokumentumokat.
1
Válassza a <Állapotfigy.> lehetőséget.
2
Válassza a <Vételi feladat> lehetőséget.
3
A <Vétel állapota> lapon válassza ki azt a dokumentumot, amelyet ellenőrizni/
továbbítani/törölni szeretne.
➠ Megjeleníti a kiválasztott dokumentum részletes adatait.
● A dokumentum továbbításához válassza a <Továbbítás> lehetőséget, és adja meg a megfelelő
rendeltetési helyet.
● A dokumentum törléséhez válassza a <Törlés>
<Igen> pontokat.
HIVATKOZÁSOK
Faxok fogadása(P. 234)
Küldött és fogadott dokumentumok állapotának és naplójának ellenőrzése(P. 252)
248
Faxolás
Fogadott dokumentumok továbbítása automatikusan
552R-04Y
A készüléken beállíthatja, hogy minden fogadott dokumentumot automatikusan továbbítson a megadott rendeltetési
helyekre. Így a faxolt információk még akkor is eljuthatnak Önhöz, ha az irodán kívül tartózkodik,
Az automatikusan továbbítandó dokumentumok beállításainak megadása(P. 249)
Továbbítandó dokumentumok nyomtatása(P. 250)
Dokumentumok nyomtatása, újraküldése vagy törlése sikertelen továbbítási kísérlet után(P. 250)
Az automatikusan továbbítandó dokumentumok beállításainak megadása
Amíg a továbbítási funkció aktív, addig a készülék minden fogadott dokumentumot automatikusan továbbít.
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 127)
Válassza a <Funkcióbeállítások>
lehetőséget.
<Vétel/Továbbítás>
Főképernyő
<Faxbeállítások>
3
Válassza a <Továbbítási beállítások>
4
Válassza a <Be> lehetőséget az <Továbbítási funkció haszn.> pontban.
<Továbbítási funkció> lehetőséget.
● Ha nem használja a továbbítási funkciót, válassza a <Ki> lehetőséget.
5
Adja meg a továbbítási beállításokat.
<Továbbítási rendeltetési hely>
Adja meg a továbbítási címet. A címjegyzékben jelölje be a jelölőnégyzetet annál a címnél, amelyet a
továbbításhoz kíván használni, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
<Fájlnév>
Beállíthatja, hogy a rendszer milyen karakterláncot használjon a fájlnévben, amikor e-mailben/i-faxon
keresztül továbbítja vagy megosztott mappába/FTP-kiszolgálóra menti a dokumentumokat. A fájlnév
automatikusan jön létre a következő formátum szerint: „tetszőleges karakterlánc_kommunikációkezelési
szám (négy számjegy)_küldési dátum és idő_dokumentum száma (három számjegy).fájlkiterjesztés”.
● Ha nem adja meg a <Fájlnév> beállítást, a következő formátumot használhatja a fájlnévhez:
„kommunikációkezelési szám (négy számjegy)_küldési dátum és idő_dokumentum száma (három
számjegy).fájlkiterjesztés”.
249
Faxolás
6
Válassza a <Alkalmaz> elemet.
Továbbítandó dokumentumok nyomtatása
Ha továbbítás előtt szeretné ellenőrizni a dokumentumokat, akkor beállíthatja, hogy a készülék minden továbbítás
előtt nyomtassa ki őket, vagy csak azokat, amelyeket nem sikerült továbbítani.
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Vétel/Továbbítás> <Faxbeállítások> <Továbbítási
beállítások> <Képek nyomtatása> Válassza a következők valamelyikét: <Be> vagy <Csak
hibánál>
Dokumentumok nyomtatása, újraküldése vagy törlése sikertelen továbbítási
kísérlet után
Azokat a dokumentumokat, amelyeket a készüléknek nem sikerült továbbítania, tárolhatja a memóriában, és később
kinyomtathatja, újraküldheti vagy törölheti őket.
◼ Sikertelenül továbbított dokumentumok tárolása a memóriában
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
beállítások>
<Vétel/Továbbítás>
<Képek tárolása memóriában>
<Faxbeállítások>
<Továbbítási
<Csak hibánál>
◼ A memóriában tárolt dokumentumok nyomtatása, újraküldése és törlése
1
Válassza a <Állapotfigy.> lehetőséget.
2
Válassza a <Faxtovábbítási hibák> lehetőséget.
3
Válassza ki a kinyomtatni/újraküldeni/törölni kívánt dokumentumot.
➠ Megjeleníti a kiválasztott dokumentum részletes adatait.
● A dokumentum kinyomtatásához válassza a <Nyomtatás>
250
<Igen> pontokat.
Faxolás
● A dokumentum újraküldéséhez válassza a <Továbbítás> lehetőséget, jelölje be a cél rendeltetési hely
jelölőnégyzetét, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A dokumentum törléséhez válassza a <Törlés>
<Igen> pontokat.
● Használhatja a Távoli felhasználói felületet a sikertelenül továbbított dokumentumok előnézetének
megtekintéséhez. Dokumentumok információnak ellenőrzése sikertelen továbbítási kísérlet
után(P. 441)
HIVATKOZÁSOK
Faxok fogadása(P. 234)
Küldött és fogadott dokumentumok állapotának és naplójának ellenőrzése(P. 252)
251
Faxolás
Küldött és fogadott dokumentumok állapotának és
naplójának ellenőrzése
552R-050
A küldött és fogadott faxok és i-faxok állapota és kommunikációs naplója ellenőrizhető külön a küldés és külön a
fogadás szempontjából.
● Ha a <Munkanapló megjelenítése> beállítás értéke <Ki>, akkor a kommunikációs naplók nem tekinthetők
meg. <Munkanapló megjelenítése>(P. 605)
1
Válassza a <Állapotfigy.> lehetőséget.
2
Válassza az <Adási feladat> vagy a <Vételi feladat> lehetőséget.
3
Ellenőrizze a küldött és fogadott dokumentumok állapotát és kommunikációs
naplóit.
Küldött és fogadott dokumentumok állapotának ellenőrzése
1
Az <Adás állapota> vagy a <Vétel állapota> lapon válassza ki azt a dokumentumot, amelynek az állapotát
ellenőrizni kívánja.
➠ Megjeleníti a kiválasztott dokumentum részletes adatait.
● Ha több rendeltetési helyet adott meg, akkor a képernyőn a megadott rendeltetési helyek száma
jelenik meg. Több megadott rendeltetési hely adatainak ellenőrzéséhez válassza a <Rendeltetési
hely> lehetőséget.
Küldött és fogadott dokumentumok kommunikációs naplóinak ellenőrzése
1
Az <Adási munkanapló> vagy a <Vételi munkanapló> lapon válassza ki azt a dokumentumot, amelynek a
naplóját ellenőrizni kívánja.
● Ha a dokumentum küldése vagy fogadása sikeres volt, akkor az <OK> felirat jelenik meg, ha viszont
megszakítás vagy valamilyen hiba miatt sikertelen volt, akkor a <Hiba> jelzés látható.
252
Faxolás
➠ Megjeleníti a kiválasztott dokumentum részletes adatait.
Ha egy háromjegyű szám jelenik meg a következő esetén: <Hiba>
● Ez a szám egy hibakódot jelöl. További információkért olvassa el az online kézikönyv webhelyén
található következő részt: „Hibaelhárítás (FAQ)”.
A küldött dokumentumok tárolásához használt cím rögzítése a címjegyzékben
● Ha egy dokumentumot a címjegyzékben nem szereplő címre küld el, válassza a részleteket tartalmazó
képernyőn a <Bejegy.címjegyz.be> lehetőséget, és rögzítse a címet a címjegyzékbe.
HIVATKOZÁSOK
Faxok küldésének alapvető műveletei(P. 225)
Faxküldések megszakítása(P. 233)
Faxok fogadása(P. 234)
I-Fax küldése(P. 258)
I-Fax fogadása(P. 265)
Jelentések és kimutatások nyomtatása(P. 649)
253
Faxolás
Faxok küldése a számítógépről (Számítógépes faxolás)
552R-051
A számítógépes alkalmazással létrehozott faxdokumentumokat közvetlenül a számítógépről is elküldheti. Ezzel a
funkcióval kiküszöbölheti a faxolandó dokumentumok kinyomtatását, ezáltal papírt takaríthat meg. Meg kell adnia az
alapvető faxbeállításokat ( Faxfunkciók kezdeti beállításainak konfigurálása(P. 80) ), majd telepítenie kell a
faxillesztőprogramot a számítógépére. Ha további tájékoztatást szeretne a faxillesztőprogram telepítéséről, nézze meg
a megfelelő illesztőprogramok kézikönyveit az online kézikönyvek webhelyén.
Faxküldés számítógépről(P. 255)
● Az Ön által használt operációs rendszertől és a fax-illesztőprogram verziójától függően az illesztőprogram itt
bemutatott képernyője eltérhet az Ön által látható képernyőtől.
A faxillesztőprogram súgója
● A faxillesztőprogram [Súgó] menüpontjára kattintva megjelenítheti a súgó képernyőjét. Ezen a képernyőn
olyan, például az illesztőprogram funkcióira és azok beállítására, például a gyakran használt beállítások
bejegyzésére vonatkozó információkat érhet el, amelyeket ez a Felhasználói kézikönyv nem tartalmaz.
254
Faxolás
Faxküldés számítógépről
552R-052
● Ha a <Faxillesztő adásának engedélyezése> beállítás a <Ki> értékre van állítva a készüléken, akkor nem lehet
számítógépről faxot küldeni. A számítógépről történő faxküldés korlátozása(P. 427)
● Ha a készüléken engedélyezve van a részlegazonosító-kezelés, akkor ezt a használt faxillesztőprogramban is
engedélyezni kell. A további tudnivalókért kattintson a fax-illesztőprogram [Súgó] menüpontjára. A
részlegazonosító-kezelés beállítása(P. 371)
1
Nyisson meg egy dokumentumot a megfelelő alkalmazásban, és jelenítse meg a
nyomtatási párbeszédpanelt.
● A nyomtatási párbeszédpanel alkalmazásonként más és más módon nyitható meg. Az ezzel kapcsolatos
további tudnivalók a használt alkalmazás útmutatójában találhatók.
2
Válassza ki a készülékhez tartozó faxillesztőprogramot, és kattintson a [Nyomtatás]
gombra.
3
Adja meg a rendeltetési helyet.
Csak egy címzett megadása
1
Kattintson a [Célhely megadása] fülre.
2
Állítsa be a kommunikációs módot és a faxszámot (vagy az URI-címet).
Több címzett megadása egyszerre
1
Kattintson a [A célhely kiválasztása] fülre.
2
Kattintson a [Célhely hozzáadása] elemre.
3
Állítsa be a kommunikációs módot és a faxszámot (vagy az URI-címet), és kattintson az [OK] gombra.
255
Faxolás
4
További rendeltetési helyek megadásához ismételje meg a 2–3. lépést.
● Címeket [A következő célhely hozzáadása] gombra kattintva is hozzáadhat a 3. lépésben.
● Ha a külső vonal tárcsázásához egy számot kell megadnia, akkor válassza a [Részletes beállítások] [Add
Outside Dialing Prefix to G3/G4/IP Fax Number] lehetőséget, és adja meg a számot a [Külső tárcsázási előtag]
mezőben. Amikor a készülék tárcsáz, a program a faxszám elé illeszti a megadott számot.
● Ha a rendeltetési helyeket egyszerűbben, a címjegyzék segítségével szeretné megadni.
● Az [Elküldött fax adatainak és képének tárolása] jelölőnégyzet lehetővé teszi, hogy tárolja a
dokumentumküldési naplókat, így később ellenőrizhesse az elküldött dokumentumokat, azok képét,
rendeltetési helyét és oldalainak számát. A további tudnivalókért kattintson a fax-illesztőprogram [Súgó]
menüpontjára.
● Amikor a [Faxszám megerősítése] vagy az [URI megerősítése] mező aktív, adja meg a megfelelő számot is
a mezőben. Annak beállítása, hogy meg kell-e erősíteni a megadott számokat, a fax-illesztőprogram
képernyőjén módosítható. A további tudnivalókért kattintson a fax-illesztőprogram [Súgó] menüpontjára.
4
Kattintson a [Küldés] gombra a dokumentum elküldéséhez.
HIVATKOZÁSOK
Amikor a Windows Áruház alkalmazásból nyomtat, illetve küld dokumentumot(P. 714)
256
Faxolás
Az Internetes fax (I-Fax) használata
552R-053
Az Internetes fax (I-Fax) funkció lehetővé teszi faxok küldését és fogadását az interneten keresztül. Az eredetik küldése
e-mail mellékletként, TIFF képformátumban történik. Mivel telefonkapcsolat használata nem valósul meg, távoli
helyekre, több oldalból álló dokumentumot is elküldhet anélkül, hogy a felmerülő kommunikációs díjak miatt kellene
aggódnia. Bizonyos előkészületek szükségesek, például meg kell adni a levelezőkiszolgáló beállításait.
Beállítási
folyamat e-mail küldéséhez/I-fax küldéséhez és fogadásához(P. 87)
I-Fax küldése(P. 258)
I-Fax fogadása(P. 265)
257
Faxolás
I-Fax küldése
552R-054
Fax számítógépre vagy más, I-Fax-kompatibilis eszközre történő küldéséhez célhelyként adjon meg e-mail-címet
faxszám helyett. Ha I-Faxot küld számítógépre, akkor a dokumentum elküldése e-mail-mellékletként, TIFF
formátumban történik. Hasonlóan, amikor e-mailt küld egy számítógépre, több rendeltetési helyet is megadhat, és
megadhatja a másolatok és a titkos másolatok rendeltetési helyét.
1
2
Helyezze be az eredetiket.
Az eredetik elhelyezése(P. 140)
Válassza ki a <Beolvasás> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 127)
Főképernyő
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a felhasználónevet, a jelszót és a hitelesítési kiszolgálót.
Bejelentkezés a Jogosult küldés funkcióba(P. 139)
3
4
Válassza ki az <I-Fax> beállítást az Alapvető beolvasási műveletek képernyőn.
beolvosás alapvető funkcióinak képernyője(P. 292)
Adja meg a rendeltetési helyet.
Megadás a címjegyzékből
Hívókódok megadása
Célhelyek közvetlen megadása
LDAP-kiszolgálón tárolt rendeltetési helyek megadása
Megadás a címjegyzékből
A címjegyzék lehetővé teszi, hogy egy előre bejegyzett címlistából válasszon
rendeltetési helyet, illetve név szerint keressen a névvel együtt megadott
rendeltetési helyek között.
● A funkció használatba vétele előtt rendeltetési helyeket kell regisztrálnia a címjegyzékbe.
Rendeltetési helyek bejegyzése(P. 185)
1
Válassza ki a <Címjegyzék> lehetőséget a <Rend. hely megadása> lapon.
2
Válassza a <Címzett> lehetőséget.
258
A
Faxolás
3
4
Válasszon egy indexet.
Tárgymutató(P. 185)
Jelölje be a kívánt rendeltetési hely jelölőnégyzetét, és válassza az <Alkalmaz>
lehetőséget.
● Ha ki van választva egy rendeltetési hely a <Címjegyzék> menüből a Főképernyő képernyőn, akkor
megjeleníthető az Alapvető funkciók képernyő az i-Fax küldéshez, miközben a kiválasztott rendeltetési hely
marad megadva.
Hívókódok megadása
A címjegyzékben szereplő címekhez a készülék három számjegyet rendel hozzá (a
hívókódokat). A címeket a hívókódjuk beírásával is megadhatja.
● A hívókódos tárcsázás használatához a célhelyet előbb be kell jegyezni a Címjegyzékbe.
Rendeltetési helyek bejegyzése(P. 185)
1
Válassza ki a <Kódtárcsás> lehetőséget a <Rend. hely megadása> lapon.
2
Válassza a <Címzett> lehetőséget.
3
Adjon meg egy három számjegyből álló kódot.
● Ha helytelen értéket adott meg, törölje a
beállítással.
259
Faxolás
Ha megerősítő képernyő jelenik meg
● Ha a <Kódtárcsás adás megerősítése> beállítás a <Be> értékre van állítva, akkor egy képernyőn megjelenik
a számhoz tartozó rendeltetési hely és név. (Csoporthívás esetén a rendeltetés neve és a rendeltetési
helyek száma jelenik meg.) Ellenőrizze a képernyő tartalmát, és ha minden megfelelő, akkor érintse meg
az <OK> gombot. Másik rendeltetési hely megadásához válassza a <Mégse> lehetőséget, és adja meg
A címjegyzékben szereplő rendeltetési helyek
ismét a három számjegyű kódtárcsás számot.
megjelenítése(P. 425)
Célhelyek közvetlen megadása
Olyan rendeltetési hely esetén, amely nincs bejegyezve a Címjegyzékben, adja meg az I-Fax címet.
1
Válassza ki a <Billentyűzet használata> lehetőséget a <Rend. hely megadása> lapon.
2
Adja meg az I-Fax-számot, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
Szöveg beírása(P. 136) .
LDAP-kiszolgálón tárolt rendeltetési helyek megadása
Ha irodájába telepítettek LDAP-kiszolgálót, akkor megadhatja a kiszolgálón tárolt
célhelyeket is. A célhelyek megadásához nyissa meg készülékéről az LDAPkiszolgálót, és keresse meg a kívánt célhelyeket.
● Ehhez a művelethez előbb meg kell határoznia az LDAP-kiszolgáló csatlakozási beállításait.
kiszolgálók bejegyzése(P. 65)
LDAP-
1
Válassza ki a <LDAP-kiszolgáló> lehetőséget a <Rend. hely megadása> lapon.
2
Válassza ki a használni kívánt LDAP-kiszolgálót.
3
Válassza ki a feltételeket a keresendő felhasználói adatokhoz.
● A címek között személynevek, faxszámok, e-mail címek, szervezeti nevek és szervezeti egységek nevei szerint
lehet keresni.
260
Faxolás
4
Adja meg a keresett karakterláncot, és válassza ki az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
Szöveg beírása(P. 136) .
● Több keresési feltétel megadásához ismételje meg a 3. és 4. lépést.
5
Válassza a <Keresési módszer> lehetőséget.
6
Válassza ki, hogy mely feltételek esetén jelenjen meg a keresési találat.
<Az alábbi összes feltétel használata>
Azokat a felhasználókat keresi ki és jeleníti meg, akik a 3. és 4. lépésben megadott keresési feltételek
mindegyikének megfelelnek.
<Egyes alábbi feltételek használata>
Ha a felhasználók a 3. és 4. lépésben megadott akár egyetlen feltételnek is megfelelnek, akkor az összes ilyen
felhasználó megjelenik.
7
Válassza a <Keresés indítása> lehetőséget.
➠ A képernyőn megjelennek a keresési feltételeknek megfelelő felhasználók.
● Ha a <Keresés indítása> lehetőség kiválasztása után megjelenik a hitelesítési képernyő, akkor adja meg a
készülék LDAP-kiszolgálón bejegyzett felhasználónevét és jelszavát, majd válassza az <Alkalmaz>
lehetőséget. LDAP-kiszolgálók bejegyzése(P. 65)
8
Jelölje be annak a felhasználónak a négyzetét, akit célhelyként szeretne megadni, és
válassza ki az <Alkalmaz> lehetőséget.
Ha olyan képernyő jelenik meg, amelyen már megadott célhely szerepel
● A küldést csak a saját e-mail-címére végezheti. Más célhelyekre való küldéshez konfigurálnia kell a küldés
funkció hitelesítési beállításait annak érdekében, hogy ne legyenek korlátozottak az e-mail-átvitelek.
További tájékoztatást a rendszergazdától kaphat. LDAP-kiszolgálós hitelesítés(P. 380) .
Célhelyek megadása az átviteli rekordokból
261
Faxolás
● Visszahívhat korábban használt rendeltetési helyeket is.
beállítások visszahívása (Beállítások visszahívása)(P. 326)
5
Korábban használt küldési/mentési
Igény szerint megadhat több címet, köztük a másolat és titkos másolat címzettjeit is.
● Válassza ki a célhelyek megadásának módszerét a <Rend. hely megadása> lapon, majd adja meg a célhelyet.
● Ha az <LDAP-kiszolgáló> vagy az <Önmaga megadása címzettként> lehetőséget választja, a rendeltetési hely
a <Címzett> mezőben választható ki.
● A <Másolatot kap> és a <Titkos másolatot kap> címei csak a <Címjegyzék> vagy a <Kódtárcsás> használatával
választhatók ki.
Rendeltetési helyek törlése
Ha több rendeltetési helyet adott meg, akkor szükség esetén törölhet közülük.
1
Válassza a <Rend.h.megerősítése> lehetőséget.
2
Jelölje be a törölni kívánt rendeltetési hely jelölőnégyzetét, és válassza az <Eltáv.rend.helyről>
lehetőséget.
● Ha bejelöli a Csoport jelölőnégyzetet, megtekintheti a csoportban bejegyzett célhelyeket a
<Részletek> <Rendeltetési hely> pont kiválasztásával.
3
6
Válassza a <Igen> lehetőséget.
Adja meg szükség szerint a beolvasási beállításokat.
● Az egyes beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Adatok küldése e-mailen/Adatok mentése
megosztott mappába vagy FTP-kiszolgálóra(P. 302) vagy Tisztább minőségű beolvasás(P. 315) .
7
Adja meg szükség szerint az e-mail tárgyát, az üzenetet és a válaszcímet.
Tárgy/szöveg megadása
1
Válassza ki a <Tárgy/Üzenet> lehetőséget a <Küldési beállítások> lapon.
2
Válassza a <Tárgy> lehetőséget.
3
Adja meg a tárgyat, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
262
Faxolás
4
Válassza az <Üzenet> lehetőséget.
5
Adja meg az üzenetet, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
6
Válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
Válaszcím megadása
Olyankor adjon meg válaszcímet, amikor értesíteni szeretné egy e-mail címzettjét arról, hogy a válaszhoz
használandó cím eltér a készülék címétől. Válassza ki a Címjegyzékben bejegyzett címek közül a kívánt
válaszcímet, és adja meg azt. Ha a célhely még nincs bejegyezve a Címjegyzékbe, lásd a következő részt:
Rendeltetési helyek bejegyzése(P. 185) .
1
Válassza ki a <Válaszcím> lehetőséget a <Küldési beállítások> lapon.
2
Válassza a <Címjegyzékből megadva> lehetőséget.
3
Jelölje be a kívánt válaszcím jelölőnégyzetét, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A megadható válaszcím mindig a címjegyzékben regisztrált egyik e-mail cím.
8
Válassza a <Start> lehetőséget.
● Ha megjelenik a <Rendeltetési hely megerősítése> képernyő, ellenőrizze, hogy helyes-e a rendeltetési hely,
majd válassza a <Beolvasás indítása> lehetőséget.
➠ Megkezdődik az eredeti beolvasása.
● Ha meg kívánja szakítani a beolvasást, válassza a <Mégse>
megszakítása(P. 233)
<Igen> pontot.
Faxküldések
Ha az 1. lépésben az adagolóba helyezi az eredetiket
Mire a beolvasás befejeződik, a készülék elküldte az I-Faxokat.
Ha az 1. lépésben az üveglapra helyezte az eredetiket
A beolvasás befejeződése után hajtsa végre az alábbi eljárást.
1
Ha az eredetiknek vannak más beolvasandó oldalai, akkor helyezze a következő oldalt az
üveglapra, és nyomja meg a <Köv. beolvasása> gombot.
● Ismételje ezt a lépést mindaddig, amíg minden oldalt be nem olvasott.
● Ha csak egy oldalt kell beolvasni, akkor ugorjon a következő lépésre.
2
Válassza a <Küldés indítása> lehetőséget.
➠ A készülék elküldi az I-Faxokat.
Ha az <SMTP-hitelesítés> képernyő jelenik meg
● Állítsa be a felhasználónevet és a jelszót, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
A küldött dokumentum fájlneve
● Az elküldött dokumentum fájlneve automatikusan jön létre a következő formátum szerint:
„kommunikációkezelési szám (négy számjegy)_küldési dátum és idő_dokumentum száma (három
263
Faxolás
számjegy).fájlkiterjesztés”. Beállíthat egy tetszőleges karakterláncot, amelyet a rendszer elhelyez a fájlnév
előtt. A fájlnév konfigurálása(P. 325)
Küldési hiba esetén
A készülék néha hibaüzeneteket küld a készüléken beállított e-mail-címre. Ha az üzeneteket nem törli,
előfordulhat, hogy a levelezési kiszolgálón elfogy a tárhelye. Javasoljuk, hogy a postafiókot rendszeresen ürítse.
A postafiók ürítése
● A postafiók ürítésekor a kiszolgálón lévő postafiókból minden e-mail törlődik. Amikor megadja azt a
postafiókot, amelyet rendszeresen használ, előbb ellenőrizze, hogy nincsenek-e benne olyan e-mailek,
amelyeket meg akar őrizni.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
felhasználói felület elindítása(P. 437)
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
felület képernyője(P. 438)
3
Válassza a [Küldési beállítások]
4
Kattintson a [Törlés] lehetőségre a [Postafiók tartalmának törlése] pontnál.
5
Olvassa el a megjelenő üzenetet, majd kattintson az [OK] gombra.
A Távoli
A Távoli felhasználói
[E-mail/I-Fax beállításai] lehetőséget.
➠ Ezzel az e-mail törlődik a postafiókból.
● Ha mindig ugyanazokkal a beállításokat szeretné használni a küldéshez:
megváltoztatása(P. 179)
A funkciók alapértékeinek
● Ha előre be szeretne jegyezni egy később többször használandó beállításkombinációt:
beállítások bejegyzése(P. 177)
● Ha szeretné megadni az i-fax feladójának nevét:
<Készüléknév bejegyzése>(P. 573)
HIVATKOZÁSOK
Küldött és fogadott dokumentumok állapotának és naplójának ellenőrzése(P. 252)
264
Gyakran használt
Faxolás
I-Fax fogadása
552R-055
◼ I-Fax érkezésekor
Amikor I-Fax érkezik, villogni kezd a Data jelzőfény a kezelőpanelen. Miután végbement az I-Fax fogadása, a készülék
automatikusan kinyomtatja a dokumentumot, és a jelzőfény kialszik.
● A fogadás törléséhez válassza a <Állapotfigy.> <Vételi feladat>
dokumentumot a <Vétel állapota> lapon <Törlés> <Igen>.
pontokat, majd válasszon ki egy
◼ I-faxok kézi fogadása
Ha csatlakozni kíván a kiszolgálóhoz, mielőtt automatikusa fogadná az i-faxokat, vagy ha úgy szeretné beállítani a
készüléket, hogy ne fogadja automatikusan az i-faxokat, az alábbi módszer használatával kézzel fogadhatja az ifaxokat. Ha a kiszolgálóra érkezett dokumentum, elkezdődik a nyomtatás.
<Állapotfigy.>
<Vételi feladat>
<I-Fax vétel ell.>
◼ Nyomtatási papír
A fogadott dokumentum méretétől függetlenül a beérkező i-faxok kinyomtatása a <Vételi nyomtatási méret>
beállításban megadott méretben történik. <Vételi nyomtatási méret>(P. 586)
● Ha a <Vételi nyomtatási méret> beállításban megadott papírméret nincs a papírfiókba töltve, megjelenik a
<Nincs papír> hibaüzenet. További információkért olvassa el az online kézikönyv webhelyén található
következő részt: „Hibaelhárítás (FAQ)”.
● Ha a fogadott dokumentumokat kétoldalasan szeretné kinyomtatni:
<Kétoldalas nyomtatás>(P. 586)
● Ha akkor is folytatni szeretné a nyomtatást, ha a tonerben a festék kifogyóban van:
kifogyó a kaz>(P. 586)
HIVATKOZÁSOK
Küldött és fogadott dokumentumok állapotának és naplójának ellenőrzése(P. 252)
265
<Nyomt.folyt, ha
Nyomtatás
Nyomtatás
Nyomtatás ......................................................................................................................................................... 267
Nyomtatás számítógépről ................................................................................................................................ 268
Nyomtatás törlése ........................................................................................................................................ 270
A nyomtatási állapot és napló ellenőrzése .................................................................................................... 273
Különböző nyomtatási módok ......................................................................................................................... 275
PIN kóddal védett dokumentum nyomtatása (Védett nyomtatás) ................................................................ 276
Nyomtatás a védett nyomtatás használatával ........................................................................................ 277
Nyomtatás USB-memóriaeszközről (Nyomtatás memóriaeszközről) ............................................................ 280
266
Nyomtatás
Nyomtatás
552R-056
A készülék többféleképpen is használható nyomtatóként. A számítógépen létrehozott dokumentumokat a nyomtatóillesztőprogram segítségével, illetve a képfájlokat USB-eszközökről nyomtathatja ki. Használja ki minél jobban a
nyomtatási funkciókat saját igényei szerint.
◼ Nyomtatás számítógépről
A számítógépen létrehozott dokumentumokat a nyomtató-illesztőprogram segítségével nyomtathatja ki.
Nyomtatás számítógépről(P. 268)
◼ Hasznos funkciók használata nyomtatás során
Hozzárendelhet egy PIN-kódot a nyomtatási adatokhoz a biztonság javítása érdekében, illetve azért, hogy közvetlenül
kinyomtathassa az USB-memóriaeszközön tárolt fájlokat.
Különböző nyomtatási módok(P. 275)
Nyomtatás mobileszközökről
● A mobileszközök (például az okostelefonok vagy a táblagépek) összekapcsolása a készülékkel gyors és
egyszerű megoldást kínál a fényképek és a weboldalak kinyomtatására. A készülék a Google Cloud Print™
szolgáltatást is támogatja.
Kapcsolódás mobileszközzel(P. 337)
A Google Cloud Print használata(P. 360)
267
Nyomtatás
Nyomtatás számítógépről
552R-057
A számítógépre telepített alkalmazásokkal létrehozott dokumentumokat a nyomtató-illesztőprogram segítségével
nyomtathatja ki. A nyomtató-illesztőprogram olyan hasznos beállításokat tesz lehetővé, mint például a nagyítás/
kicsinyítés és a kétoldalas nyomtatás, amellyel a dokumentumok többféle módon nyomtathatók ki. Ahhoz, hogy ezt a
funkciót használni tudja, el kell végeznie néhány műveletet, például telepítenie kell a számítógépre a nyomtatóillesztőprogramot. Ha további tájékoztatást szeretne, nézze meg a megfelelő illesztőprogramok kézikönyveit az online
kézikönyvek webhelyén.
A nyomtató-illesztőprogram súgója(P. 268)
Az opcionális elemek használata(P. 268)
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 268)
A nyomtató-illesztőprogram súgója
A nyomtató-illesztőprogram [Súgó] menüpontjára kattintva megjelenítheti a súgó képernyőjét. Ezen a képernyőn
olyan részletes információkhoz juthat, amelyek nem szerepelnek a Felhasználói kézikönyv dokumentumban.
Az opcionális elemek használata
Ha a készülékre telepítve van az opcionális cassette feeding module a nyomtató-illesztőprogram telepítését követően,
akkor végezze el a következő műveletet a nyomtató-illesztőprogramban.
● Az alábbi eljárás végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkeznie a számítógépre.
Nyissa meg a nyomtatók mappáját ( A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 707) )
Kattintson jobb gombbal a készülék nyomtató-illesztőprogramjának ikonjára [Nyomtató
tulajdonságai] vagy [Tulajdonságok] [Eszközbeállítások] lap [Papírforrás] Válassza az
cassette feeding module lehetőséget az [1 kazettás adagolóegység] pontnál az [Opcionális fiók/
kazetta] menüben [OK] [OK]
Alapvető nyomtatási műveletek
Ebből a részből megtudhatja, hogyan nyomtathat ki egy dokumentumot számítógépéről a nyomtató-illesztőprogram
használatával.
268
Nyomtatás
Papírbeállítás a készüléken
● Normál esetben nyomtatás előtt meg kell adnia az egyes papírforrásokba töltött papír méretét és típusát.
● Az <Ill.progr.beáll.-nak prior. nyomtatáskor> beállítást <Be> értékűre állítva a nyomtató-illesztőprogramban
megadott papírforrásból nyomtathat, függetlenül a készüléken megadott papírbeállításoktól.
<Ill.progr.beáll.-nak prior. nyomtatáskor>(P. 526)
1
2
3
Nyisson meg egy dokumentumot a megfelelő alkalmazásban, és jelenítse meg a
nyomtatási párbeszédpanelt.
Válassza ki a készülékhez tartozó nyomtató-illesztőprogramot, és kattintson a
[Beállítások] vagy [Tulajdonságok] gombra.
Adja meg a beállításokat szükség szerint, majd kattintson az [OK] gombra.
● Váltsa át a lapot a beállításoknak megfelelően.
4
Kattintson a [Nyomtatás] vagy a [OK] lehetőségre.
➠ A nyomtatás elkezdődik.
● Ha meg kívánja szakítani a nyomtatást, lásd:
Nyomtatás törlése(P. 270) .
HIVATKOZÁSOK
A nyomtatási állapot és napló ellenőrzése(P. 273)
Amikor a Windows Áruház alkalmazásból nyomtat, illetve küld dokumentumot(P. 714)
269
Nyomtatás
Nyomtatás törlése
552R-058
A nyomtatási műveletek a számítógépről és a készülék kezelőpanelén is törölhetők.
Számítógépről(P. 270)
A kezelőpanelről(P. 271)
Számítógépről
A nyomtatás megszakítható az Asztal értesítési területén megjelenő ikon használatával.
1
Kattintson duplán a nyomtató ikonjára.
Ha a nyomtató ikonja nem jelenik meg
● Nyissa meg a nyomtatók mappáját ( A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 707) ), kattintson
jobb gombbal a készülék ikonjára, majd kattintson a [A nyomtatás megtekintése] lehetőségre (vagy
kattintson duplán a készülék nyomtató-illesztőprogramjának ikonjára).
2
3
Érintse meg a megszakítandó dokumentumot, majd kattintson a [Dokumentum]
[Mégse] lehetőségre.
Kattintson az [Igen] gombra.
➠ A kijelölt dokumentum nyomtatása megszakításra kerül.
● Előfordulhat, hogy a nyomtatás törléséig a készülék kinyomtat pár oldalt.
Megszakítás a Távoli felhasználói felület segítségével
● A nyomtatás megszakítható a Távoli felhasználói felület [Feladat állapota] oldalán:
dokumentumok aktuális állapotának ellenőrzése(P. 440)
270
A nyomtatandó
Nyomtatás
Megszakítás egy alkalmazásból
● Egyes alkalmazásoknál az alábbihoz hasonló képernyő jelenik meg. A nyomtatás megszakításához kattintson
a [Mégse] elemre.
A kezelőpanelről
A nyomtatás a
vagy az <Állapotfigy.> gombbal törölhető.
◼ Törléshez nyomja meg a
gombot
Ha a képernyőn egy dokumentumlista jelenik meg a
gomb megnyomása után
Érintse meg a megszakítandó dokumentumot, majd válassza a <Mégse>
<Igen> lehetőséget.
◼ A megszakítás előtt ellenőrizze a nyomtatási feladat állapotát
<Állapotfigy.> <Másolási/nyomtatási feladat>
állapota> lapon <Mégse> <Igen>
Válassza ki a dokumentumot a <Másolás/nyomt.
● Előfordulhat, hogy a nyomtatás törléséig a készülék kinyomtat pár oldalt.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 268)
271
Nyomtatás
A nyomtatási állapot és napló ellenőrzése(P. 273)
272
Nyomtatás
A nyomtatási állapot és napló ellenőrzése
552R-059
Ellenőrizheti az aktuális nyomtatások állapotát és a kinyomtatott dokumentumok naplóját.
● Ha a <Munkanapló megjelenítése> beállítás értéke <Ki>, akkor a nyomtatási naplók nem tekinthetők meg.
<Munkanapló megjelenítése>(P. 605)
A következő esetekben hasznos
● Ha a készülék sokáig nem nyomtatja ki a dokumentumot: ekkor érdemes megnéznie a nyomtatandó
dokumentumok várólistáját.
● Ha nem találja egy korábban kinyomtatott dokumentum lapjait: ekkor megnézheti, hogy a nyomtatás során
történt-e hiba.
1
Válassza a <Állapotfigy.> lehetőséget.
2
Válassza a <Másolási/nyomtatási feladat> lehetőséget.
3
Ellenőrizze a nyomtatási állapotokat és naplókat.
A nyomtatási állapotok ellenőrzése
1
A <Másolás/nyomt. állapota> lapon válassza ki azt a dokumentumot, amelynek az állapotát ellenőrizni
kívánja.
➠ Megjeleníti a kiválasztott dokumentum részletes adatait.
A nyomtatási naplók ellenőrzése
1
A <Nyomt. feladatok naplója> lapon válassza ki azt a dokumentumot, amelynek a naplóját ellenőrizni
kívánja.
● Ha a dokumentum nyomtatása sikeres volt, akkor az <OK> felirat jelenik meg, ha viszont megszakítás
vagy valamilyen hiba miatt sikertelen volt, akkor a <Hiba> jelzés látható.
273
Nyomtatás
➠ Megjeleníti a kiválasztott dokumentum részletes adatait.
● Előfordulhat, hogy a megjelenített dokumentumnév nem a tényleges dokumentumot vagy
felhasználónevet tükrözi.
Ha egy háromjegyű szám jelenik meg a következő esetén: <Hiba>
● Ez a szám egy hibakódot jelöl. További információkért olvassa el az online kézikönyv webhelyén
található következő részt: „Hibaelhárítás (FAQ)”.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 268)
Nyomtatás törlése(P. 270)
274
Nyomtatás
Különböző nyomtatási módok
552R-05A
Ebből a részből kiderül, hogy miként nyomtatható dokumentum PIN-kód megadásával, illetve hogyan nyomtatható
egy USB-memóriaeszközön tárolt fájl a nyomtatóillesztő használata nélkül.
PIN kóddal védett dokumentum nyomtatása (Védett
nyomtatás)(P. 276)
275
Nyomtatás USB-memóriaeszközről (Nyomtatás
memóriaeszközről)(P. 280)
Nyomtatás
PIN kóddal védett dokumentum nyomtatása (Védett
nyomtatás)
552R-05C
Ha egy dokumentumra PIN-kódot állít be, amikor számítógépről nyomtatja, akkor a dokumentum mindaddig a
készülék memóriájában marad kinyomtatlanul, amíg a készülék kezelőpanelén meg nem adják a helyes PIN-kódot. E
funkció neve a „Védett nyomtatás”, a PIN-kóddal védett dokumentum neve pedig „védett dokumentum”. A védett
nyomtatással folyamatos felügyeletet biztosíthat a bizalmas dokumentumok nyomatai felett.
Nyomtatás a védett nyomtatás használatával(P. 277)
276
Nyomtatás
Nyomtatás a védett nyomtatás használatával
552R-05E
Ez a rész bemutatja, hogyan nyomtathat ki egy dokumentumot védett dokumentumként az alkalmazásokból. A rész
első fele a védett dokumentumok készülékre küldésével foglalkozik, a második fele pedig a védett dokumentum
készüléken történő kinyomtatását írja le.
Védett dokumentum küldése számítógépről a készülékre(P. 277)
Védett dokumentumok kinyomtatása(P. 278)
Védett dokumentumok érvényességi idejének módosítása(P. 279)
Védett dokumentum küldése számítógépről a készülékre
1
2
3
Nyisson meg egy dokumentumot a megfelelő alkalmazásban, és jelenítse meg a
nyomtatási párbeszédpanelt.
Válassza ki a készülékhez tartozó nyomtató-illesztőprogramot, és kattintson a
[Beállítások] vagy [Tulajdonságok] gombra.
Válassza a [Védett nyomtatás] lehetőséget a [Kimeneti mód] beállításban.
➠ Megjelenik az [Információ] felugró ablak. Ellenőrizze az üzenetet, majd kattintson a [Igen] vagy a [Nem]
lehetőségre.
4
Adja meg a beállításokat szükség szerint, majd kattintson az [OK] gombra.
● Váltsa át a lapot a beállításoknak megfelelően.
5
Kattintson a [Nyomtatás] vagy a [OK] lehetőségre.
➠ Miután a védett dokumentumot elküldte a készülékre, a készülék a nyomtatásig a memóriában tárolja a
dokumentumot.
277
Nyomtatás
Védett dokumentumok kinyomtatása
Védett dokumentumok kinyomtatását indítja el a készüléken. Egy érvényes időtartam eltelte ( Védett
dokumentumok érvényességi idejének módosítása(P. 279) ) után a készülék törli a memóriából a védett
dokumentumot, így onnan már nem nyomtatható ki.
● Ha a védett dokumentumok kinyomtatás nélkül maradnak, akkor elfoglalják a memóriát és
megakadályozhatják, hogy a készülék normál (nem védett) dokumentumokat nyomtasson. Gondoskodjon a
védett dokumentumok mielőbbi kinyomtatásáról.
● Ellenőrizheti, hogy mennyi memóriát vesznek igénybe a védett dokumentumok.
<Állapotfigy.> <Eszközadatok> <Titk. nyomtatás memóriahasználata>
1
Válassza ki a <Titkosított nyomtatás> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 127)
Főképernyő
● Ha megjelenik a <Távoli lapolvasó> képernyő, akkor nem léphet a következő lépésre. Ebben az esetben a
gombbal zárja be a képernyőt, majd válassza a <Titkosított nyomtatás> elemet.
2
Jelölje be a kinyomtatni kívánt védett dokumentum jelölőnégyzetét, és válassza az
<Indítás> lehetőséget.
● Több, azonos PIN-kóddal rendelkező dokumentumot is kiválaszthat.
Ha megjelenik a felhasználó kiválasztására szolgáló képernyő
● Ha két vagy több felhasználótól származó védett dokumentum található a memóriában tárolva, akkor a
fájlkiválasztás képernyője előtt megjelenik a felhasználóválasztás képernyője. Válassza ki a
felhasználónevét.
Védett dokumentum törlése
● Több dokumentum együttes törlésére is lehetőség nyílik. Jelölje be a törölni kívánt védett dokumentum
jelölőnégyzetét, és válassza a <Törlés> lehetőséget.
3
Írja be a PIN-kódot, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● Ha több, különböző PIN-kóddal rendelkező dokumentumot választ ki a 2. Lépésben, akkor megjelenik egy
üzenet. Válassza a <Bezárás> lehetőséget, majd válassza ki újra a védett dokumentumokat a 2. lépésben.
➠ A nyomtatás elkezdődik.
● Ha meg kívánja szakítani a nyomtatást, válassza a <Mégse>
278
<Igen> pontot.
Nyomtatás
Védett dokumentumok érvényességi idejének módosítása
Kiválaszthatja azt az érvényes időtartamot, amely eltelik a védett dokumentum készülékre való elküldésétől annak
törléséig.
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 127)
2
Válassza a <Funkcióbeállítások> lehetőséget.
3
Válassza a <Titkosított nyomtatás> lehetőséget.
Főképernyő
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 138)
4
Bejelentkezés a
Válassza a <Titk. nyomt. törlési ideje> lehetőséget.
Ha a <Titk. nyomt. törlési ideje> lehetőség nem választható ki
● Állítsa a <Titkosított nyomtatás haszn.> beállítást a <Be> értékre.
Titkosított nyomtatás letiltása
● Állítsa a <Titkosított nyomtatás haszn.> beállítást <Ki> értékre, majd indítsa újra a készüléket.
5
Adja meg, hogy hány percig tartsa meg a készülék a védett dokumentumokat, majd
válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● Amikor az itt megadott idő eltelik, a készülék törli a memóriából a védett dokumentumot, amennyiben az
még nem lett kinyomtatva.
6
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
7
Válassza a <OK> elemet.
8
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
HIVATKOZÁSOK
A nyomtatási állapot és napló ellenőrzése(P. 273)
Számítógépről történő nyomtatás korlátozása(P. 429)
279
Nyomtatás
Nyomtatás USB-memóriaeszközről (Nyomtatás
memóriaeszközről)
552R-05F
Az USB-memóriaeszközt a készülékhez csatlakoztatva közvetlenül is kinyomtathatja a fájlokat. E funkcióval számítógép
használata nélkül nyomtathat. Ha tájékoztatást szeretne a rendelkezésre álló USB-memóriaeszközökről és arról, hogy
miként helyezheti be/távolíthatja el az USB-memóriaeszközt, lásd a következő részt: USB-memóriaeszköz
használata(P. 193) .
● A <Nyomtatási funkció használata> beállítást <Be> értékre kell állítani.
beállításai>(P. 599)
1
<Memória adathordozó
Válassza ki a <Memóriahord- ozó-nyomtatás> elemet a Főképernyő képernyőn.
Főképernyő képernyő(P. 127)
2
Jelölje be a kinyomtatandó fájl jelölőnégyzetét.
● Több fájlt is kijelölhet.
● Ha törölni szeretne egy kijelölést, válasszon a kijelölt fájlok közül (
).
● Egy mappa kiválasztása esetén megjelenik annak tartalma. Az eggyel fentebbi szintű mappába való
visszatéréshez nyomja meg a
gombot.
● Az ötödik könyvtárszint alatti mappák és fájlok nem jelennek meg.
● Ha másik mappába lép, akkor az előző mappában megszűnnek a fájlkijelölések.
Minden fájl kiválasztása
1
Válassza a <Összes kiválaszt.> lehetőséget.
● Az összes kijelölés törléséhez érintse meg a <Választás törl.> lehetőséget.
2
Ha vegyesek a fájltípusok, válassza a <JPEG/TIFF-fájlok> vagy a <PDF-fájlok> lehetőséget.
280
Nyomtatás
A fájlok megjelenítési módjának módosítása
A fájlmegjelenítési módszert az „Előnézet”/„Miniatűr”/„Részletek” elemnél választhatja ki.
Villámnézet
Miniatűr
Részletek
● Megadhatja a fájlmegjelenítési módot a <Memóriahordozó-nyomtatás> képernyő megjelenítéséhez.
<Kijelző alapértelmezett beállításai>(P. 597)
A fájlok rendezési sorrendjének módosítása
Módosíthatja, hogy a készülék milyen sorrendbe rendezze az USB-memóriaeszköz fájljait.
● Megadhat egy rendezési beállítást, például a <Név (növekvő)> vagy a <Dátum/Idő (növekvő)> lehetőséget
a fájlok rendezési sorrendjének alapértelmezett beállításaként.
<Fájlrendezés alapbeállításai>(P. 598)
1
Válassza a <Fájlok sorba rend> lehetőséget.
2
Válassza ki a fájlrendezési feltételt.
● Ha a <Dátum/Idő (növekvő)> vagy a <Dátum/Idő (csökkenő)> lehetőséget választja, akkor a készülék a
fájlok módosítási dátuma és időpontja szerint rendezi sorba a fájlokat.
3
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
4
Adja meg szükség szerint a nyomtatási beállításokat.
● A <Visszaáll.> lehetőség kiválasztásával visszaállíthatja az összes alapértelmezett nyomtatási beállítást.
<Papír>
Válassza ki, hogy melyik papírforrás tartalmazza a nyomtatáshoz használni kívánt papírt.
281
Nyomtatás
A többfunkciós tálcába adagolt papírra nyomtat fájlokat.
A készülék papírtálcájába (1. fiók) adagolt papírra nyomtat fájlokat.
● Ha fel van helyezve a külön megvásárolható cassette feeding module, akkor annak papírtálcája is
megjelenik.
● Amikor más nyomtatási beállításokat ad meg, válassza a <Bezárás> lehetőséget.
<Világosság>
Beállíthatja a képek világosságát.
● Amikor más nyomtatási beállításokat ad meg, válassza a <Bezárás> lehetőséget.
<Példányszám>
Adja meg a példányszámot.
● Amikor más nyomtatási beállításokat ad meg, válassza a <Bezárás> lehetőséget.
<2 oldalas nyomtatás>
Válassza az egyoldalas nyomtatás vagy a kétoldalas nyomtatás lehetőséget.
282
Nyomtatás
A készülék a papír egyik oldalára nyomtat.
Úgy nyomtat mindkét oldalra, hogy a nyomtatott oldalak kötés után vízszintesen
lapozhatók.
Úgy nyomtat mindkét oldalra, hogy a nyomtatott oldalak kötés után függőlegesen
lapozhatók.
● A <2 oldalas nyomtatás> funkció bizonyos papírméreteknél és -típusoknál lehet, hogy nem érhető el.
Használható papírtípusok(P. 678)
<N-ről 1-re>
● <N-ről 1-re> ez a lehetőség TIFF-fájlok nyomtatásához nem érhető el.
Az „N-ről 1-re” minta kiválasztásával képadatok több oldalát nyomtathatja egy lap egy oldalára.
Nem érvényes az N-ről 1-re beállításra.
Két oldalnyi képadatot nyomtat egy papírlap egy oldalára.
Négy oldalnyi képadatot nyomtat egy papírlap egy oldalára.
Nyolc oldalnyi képadatot nyomtat egy papírlap egy oldalára.
(Csak PDF)
283
Nyomtatás
● PDF-fájl esetén 9 vagy 16 oldalnyi képadatot nyomtathat egy papírlap egy oldalára az <N-ről 1-re>
lehetőség <PDF részl.-nek beáll.> pontban történő kiválasztásával.
<JPEG/TIFF rész.beáll.>
Módosíthatja a JPEG- és TIFF-képekre vonatkozó nyomtatási beállításokat.
<2 oldalas nyomtatás>
Kétoldalas nyomatokat is készíthet. Válassza ki a kötés helyét.
<N-ről 1-re> (csak JPEG-fájlok esetén)
Több oldalnyi képadatot nyomtat egy papírlap egy oldalára. Megadhatja, hogy hány oldal nyomtatása
történjen meg egy papírlap egy oldalára. Ha például négy oldalt szeretne nyomtatni egy papírlap egy oldalára,
válassza a <4-ről 1-re> lehetőséget.
<Eredeti típusa>
A nyomtatandó képtől függően kiválaszthatja az eredeti típusát.
<Fotó prioritása>
A finom képnyomtatást helyezi előtérbe.
<Szöveg prioritása>
Az éles szöveg nyomtatását helyezi előtérbe.
<Félárnyékos>
Az optimális képminőséghez megadhatja a féltónusok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti
középtartomány) visszaadásának módját.
<Árnyalatos>
Finom színfokozatok, ezáltal lágy átmenetek nyomtatása, például digitális fényképekhez.
284
Nyomtatás
<Hibaelosztás>
Ez az üzemmód szövegeket és vékony vonalakat tartalmazó dokumentumok, a görbe vonalakat tartalmazó
CAD-adatok stb. nyomtatására használható.
● Ha a <Hibaelosztás> lehetőséget használja, csökkenhet a textúra és a festékrögzítés stabilitása.
<PDF-részleteinek beállítása>
Módosíthatja a PDF-fájlok nyomtatási beállításait.
<2 oldalas nyomtatás>
Kétoldalas nyomatokat is készíthet. Válassza ki a kötés helyét.
<N-ről 1-re>
Több oldalnyi képadatot nyomtat egy papírlap egy oldalára. Megadhatja, hogy hány oldal nyomtatása
történjen meg egy papírlap egy oldalára. Ha például négy oldalt szeretne nyomtatni egy papírlap egy oldalára,
válassza a <4-ről 1-re> lehetőséget.
<Nyomtatási tartomány>
Adja meg, hogy mely oldalakat szeretné kinyomtatni.
<Összes oldal>
Az összes oldal kinyomtatása.
<Megadott oldalak>
A kinyomtatni kívánt oldaltartomány kiválasztása. Adja meg a <Kezdő oldal> és a <Záró oldal> kívánt értékét,
majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● Ha a megadott oldaltartomány nem található meg a PDF-fájlban, akkor a nyomtatás nem történik meg.
<P.mér.-hez igazít,nagyít/kicsinyít>
Adja meg, hogy nagyítani, illetve kicsinyíteni szeretné-e az eredetit a papír nyomtatási tartományának
megfelelően. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a méretnövelés/-csökkentés nem befolyásolja az eredeti
képarányát.
285
Nyomtatás
<Nyomtatási terület növelése>
Adja meg, hogy ki szeretné-e bővíteni a nyomtatási tartományt a papírméretnek megfelelően.
● Ha a <Be> lehetőséget állította be, előfordulhat, hogy a nyomtatási adatok egy része nem kerül
kinyomtatásra a széleken, illetve a papíron a dokumentumtól függően foltosodás jelenhet meg.
<Megjegyzések nyomtatása>
Ez a beállítás meghatározza, hogy nyomtatára kerüljenek-e a PDF-fájl megjegyzései.
<Ki>
Nem nyomtat megjegyzéseket.
<Automatikus>
Csak a PDF-fájlban nyomtatásra megjelölt megjegyzéseket nyomtatja ki.
<Jelszó a dokumentum megnyitásához>
Jelszóval védett PDF-fájlokat a megnyitásukhoz szükséges jelszó beírásával nyithat meg. Adja meg a jelszót, és
válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
<Egyéb beáll.>
<Félárnyékos>
Az optimális képminőséghez megadhatja a féltónusok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti
középtartomány) visszaadásának módját. Megadhatja ezt a beállítást az egy dokumentumban tárolt minden
képtípus esetén. A beállítás leírását lásd:
<Félárnyékos>(P. 564) .
<Csak fekete szöveg>
Csak fekete szöveg nyomtatása, melynek színadatai a következők: „R=G=B=0%”, „C=M=Y=100%” vagy
<Csak fekete
„C=M=Y=0%/K=100%”, csak a K (fekete) toner használatával. A beállítás leírását lásd:
szöveg>(P. 560) .
<Fekete felülnyomás>
Adja meg, hogy milyen nyomtatási módszert szeretne használni olyankor, amikor a fekete szöveg átfedésben
<Fekete felülnyomás>*1(P. 560) .
van a színes háttérrel vagy alakzattal. A beállítás leírását lásd:
<RGB forrásprofil>
Itt kiválaszthatja a használt monitornak megfelelő színegyeztetési profilt az RGB-adatok nyomtatásához. A
<RGB forrásprofil>(P. 561) .
beállítás leírását lásd:
<CMYK szimulációs profil>
Ebben a beállításban megadhatja a CMYK (Cyan Magenta Yellow blacK – cián, bíbor, sárga, fekete) adatok
nyomtatása során alkalmazandó szimulációs profilt. A készülék a eszközfüggő CMYK színmodellé konvertálja
a CMYK-adatokat. A beállítás leírását lásd:
<CMYK szimulációs profil>(P. 561) .
<Szürkeárnyalatos profil használata>
Megadhatja, hogy át szeretné-e konvertálni a szürkeárnyalatos adatokat CMYK (cyan, magenta, yellow, black)
adatokká a készülék szürkeárnyalatos profiljának használatával. A beállítás leírását lásd:
<Szürkeárnyalatos profil használata>(P. 562) .
<Kimeneti profil>
Válassza ki a megfelelő profilt a nyomtatási adatokhoz. Ez a lehetőség adható meg minden egyes képtípus
számára egy dokumentumban. A beállítás leírását lásd:
<Kimeneti profil>(P. 562) .
<Egyeztetési mód>
286
Nyomtatás
Válassza ki azt az elemet, amelynek prioritást kíván adni olyankor, amikor színbeállítást végez az <RGB
forrásprofil> pontnál. A beállítás leírását lásd:
<Egyeztetési mód>(P. 563) .
<Kompozit felülnyomás>
Válassza ki, hogy felül szeretné-e nyomni a CMYK-adatokat a felülnyomás megadásával, kompozit
kimenetként. A beállítás leírását lásd:
<Kompozit felülnyomás>(P. 566) .
<Szürkeárnyalatos átalakítás>
Adja meg, hogyan szeretné nyomtatni a színes adatokat fekete-fehérben. A beállítás leírását lásd:
<Szürkeárnyalatos átalakítás>(P. 566) .
<Nyomtatási minőség>
<Fedettség>
Állítsa be a nyomtatáshoz használt festékfedettséget. A beállítás leírását lásd:
<Fedettség>(P. 529) .
<Festéktakarékos>
A <Be> lehetőség kiválasztásával festéktakarékos módban nyomtathat. Ha egy nagyobb munka
kinyomtatása előtt szeretné ellenőrizni az elrendezést és az egyéb jellemzőket, állítsa ezt a beállítást a
<Be> lehetőségre. A beállítás leírását lásd:
<Festéktakarékos>(P. 529) .
<Árnyalatos>
Állítsa be az árnyalatok visszaadásához használandó feldolgozási módot. A <Nagy 2> finomabb
<Árnyalatos>(P. 529) .
árnyalatokat biztosít, mint a <Nagy 1>. A beállítás leírását lásd:
<Fedettség finombeállítása>
Ha túl fakók a finom vonalak és az apró betűs szöveg, növelje a fedettséget a jobb, kevésbé kifakult
<Fedettség finombeállítása>(P. 530) .
nyomat érdekében. A beállítás leírását lásd:
<Felbontás>
Adja meg a nyomtatási adatok feldolgozásához használandó felbontást. A beállítás leírását lásd:
<Felbontás>(P. 530) .
<Különleges simítási mód>
Válasszon módot a dokumentumok simított formában történő nyomtatásához. Ha a nyomat minősége
nem elfogadható <Mód 1> (alapértelmezett) módban, próbáljon ki egy másik módot. A beállítás leírását
<Különleges simítási mód>(P. 530) .
lásd:
<Festékmennyiség korrekciója>
Amikor a szöveg vagy vonalak nyomtatásához használt festékmennyiség meghaladja a készüléknél
beállított határértéket, módosítsa a beállítást, hogy a festék mennyisége a határértéken belül maradjon. A
<Festékmennyiség korrekciója>(P. 531) .
beállítás leírását lásd:
<Vonalkezelés>
Állítsa be a vonalkezelésnél használandó feldolgozási módot. A beállítás leírását lásd:
<Vonalkezelés>(P. 532) .
<Szélesség beállítása>
Konfigurálja a beállítást, ha a szöveget vagy a finom vonalakat félkövéren szeretné kinyomtatni. A beállítás
<Szélesség beállítása>(P. 532) .
leírását lásd:
<Összetett simítás>
Konfigurálja a simítási beállítást annak érdekében, hogy az ábrák (pl. alkalmazásokkal létrehozott
illusztrációk) körvonalai vagy szövegei simított formában jelenjenek meg. A <Szint 2> beállítással erősebb
simító hatást érhet el, mint a <Szint 1> beállítással. A beállítás külön alkalmazható szövegekre és ábrákra.
A beállítás leírását lásd:
<Összetett simítás>(P. 533) .
<Árnyalat simítása>
Konfigurálja a simítási beállítást annak érdekében, hogy az ábrák (pl. alkalmazásokkal létrehozott
illusztrációk) árnyalatai (színfedettsége), illetve a bittérképes képek simított formában jelenjenek meg. A
<Szint 2> beállítással erősebb simító hatást érhet el, mint a <Szint 1> beállítással. A beállítás külön
<Árnyalat simítása>(P. 534) .
alkalmazható ábrákra és képekre. A beállítás leírását lásd:
5
Válassza a <Start> lehetőséget.
287
Nyomtatás
➠ A <FF> beállítás kiválasztása elindítja a fekete-fehér nyomtatást. A <Színes> beállítás kiválasztása elindítja a
színes nyomtatást.
● Ha meg kívánja szakítani a nyomtatást, válassza a <Mégse>
● Ha mindig ugyanazokkal a beállításokkal szeretne nyomtatni:
HIVATKOZÁSOK
<Fájlok tárolása/elérése>(P. 592)
288
<Igen> pontot.
Memóriahordozó-nyomtatás(P. 179)
Beolvasás
Beolvasás
Beolvasás ............................................................................................................................................................ 290
A beolvosás alapvető funkcióinak képernyője ................................................................................................ 292
Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei .............................................................................................. 295
Beolvasás és mentés számítógépre .............................................................................................................. 296
Adatok mentése USB-memóriaeszközre ....................................................................................................... 298
Adatok küldése e-mailen/Adatok mentése megosztott mappába vagy FTP-kiszolgálóra .............................. 302
Dokumentumok küldésének leállítása .......................................................................................................... 312
Beolvasott eredetik állapotának és naplójának ellenőrzése .......................................................................... 313
Tisztább minőségű beolvasás ........................................................................................................................... 315
A képminőség beállítása ............................................................................................................................... 316
A fedettség beállítása ................................................................................................................................... 317
A képélesség beállítása a beolvasáshoz (Képélesség) ................................................................................... 318
Hasznos beolvasási funkciók ............................................................................................................................ 320
Az elektronikus fájlok biztonságának javítása ............................................................................................... 321
A fájlméret és a képminőség egyensúlyának beállítása (Adatméret) ............................................................ 324
A fájlnév konfigurálása ................................................................................................................................. 325
Korábban használt küldési/mentési beállítások visszahívása (Beállítások visszahívása) ............................... 326
E-mail beállítások megadása ........................................................................................................................ 329
A számítógép használata beolvasásra (Távoli beolvasás) ............................................................................... 332
Dokumentumok beolvasása alkalmazásból .................................................................................................. 333
A ScanGear MF használata ........................................................................................................................... 335
289
Beolvasás
Beolvasás
1660-05E
552R-05H
Az eredeti dokumentumok a készülék kezelőpanele vagy egy számítógépen telepített alkalmazás segítségével is
beolvashatók. Bármelyik módot választja, a beolvasott eredetik elektronikus formátumba, például PDF fájlokba lesznek
konvertálva. A lapolvasó funkció használatával nagy mennyiségű papíralapú dokumentumot alakíthat át fájlokká, így
rendezésük is könnyebb lehet.
● Ennek a készüléknek lapolvasóként való használatához előzetesen el kell végeznie néhány előkészületet,
beleértve a számítógépre történő szoftvertelepítést is. Ha további tájékoztatást szeretne, nézze meg a
megfelelő illesztőprogramok vagy szoftverek kézikönyveit az online kézikönyvek webhelyén. Ha a készüléket
egy hálózaton keresztül szeretné a számítógéphez csatlakoztatni, a készüléket be kell jegyeznie a telepített
szoftverbe. A készülék lapolvasóként való használatának előkészítése(P. 86)
● Az Ön által használt operációs rendszertől és a lapolvasó-illesztőprogram vagy alkalmazások verziójától
függően az illesztőprogram itt bemutatott képernyője eltérhet az Ön által látható képernyőtől.
◼ Alapvető műveletek használata
A készülék kezelőpaneljének használatával az eredetik beolvasása és mentése számítógépre történhet. Az eredetik
USB memóriaeszközre is elmenthetők vagy e-mail mellékletként elküldhetők.
A beolvosás alapvető funkcióinak
képernyője(P. 292)
Az eredetik beolvasásának alapvető
műveletei(P. 295)
Dokumentumok küldésének leállítása(P. 312)
Beolvasott eredetik állapotának és naplójának
ellenőrzése(P. 313)
◼ A minőség javítása
Utasításokat találhat arról, hogy miként javíthatja ki például az „elmosódott fotókkal” vagy a „papír túl mély
színárnyalatából adódó olvashatatlan szöveggel” kapcsolatos problémákat.
Tisztább minőségű beolvasás(P. 315)
290
Beolvasás
◼ Hatékonyan és megbízhatóan
Utasításokat találhat arról, hogy miként növelheti a hatékonyságot az adatok küldésekor és a hasznos beállítások
leírásainál.
Hasznos beolvasási funkciók(P. 320)
◼ Beolvasás számítógépről
A készülékre helyezett eredetik számítógépről is beolvashatók. A beolvasott eredetik a számítógépen kerülnek
elmentésre. A lapolvasás a (készülékhez mellékelt) MF Scan Utility alkalmazással vagy más alkalmazásokkal például
képfeldolgozó vagy szövegszerkesztő alkalmazásokkal is elvégezhető.
A számítógép használata beolvasásra (Távoli
beolvasás)(P. 332)
Beolvasás mobileszközökről
● A mobileszközök (például az okostelefonok vagy a táblagépek) összekapcsolása a készülékkel gyors és
egyszerű megoldást kínál a készülékbe helyezett eredetik beolvasásához. Kapcsolódás
mobileszközzel(P. 337)
291
Beolvasás
A beolvosás alapvető funkcióinak képernyője
552R-05J
Amikor kiválasztja a <Beolvasás> lehetőséget a Főképernyő menüjéből, akkor megjelenik A beolvasás alapvető
funkcióinak képernyője.
<Számítógép>
Számítógépre menti a beolvasott adatokat.
képernyője(P. 292)
A számítógépes beolvasás alapvető funkcióinak
<Távoli lapolvasó>
Online állapotba állítja a készüléket, amikor az eredetik beolvasása megkezdődik a számítógépről.
számítógép használata beolvasásra (Távoli beolvasás)(P. 332)
A
<USB-memória>
USB-eszközre menti a beolvasott adatokat.
Az USB-beolvasás alapvető funkcióinak képernyője(P. 293)
<E-mail>
E-mailben küldi el a beolvasott adatokat.
küldésnél/fájlmentésnél(P. 293)
Alapvető funkciók képernyője e-mail küldésnél/I-Fax
<I-Fax>
I-Faxon küldi el a beolvasott adatokat.
fájlmentésnél(P. 293)
Alapvető funkciók képernyője e-mail küldésnél/I-Fax küldésnél/
<Fájl>
Megosztott mappába vagy FTP-kiszolgálóra menti a beolvasott adatokat.
e-mail küldésnél/I-Fax küldésnél/fájlmentésnél(P. 293)
Alapvető funkciók képernyője
A számítógépes beolvasás alapvető funkcióinak képernyője
292
Beolvasás
Beolvasás típusa
A beolvasási beállítás kiválasztása.
Beolvasás és mentés számítógépre(P. 296)
<Start>
Ezzel a gombbal indíthatja el a beolvasást.
Az USB-beolvasás alapvető funkcióinak képernyője
Küldési beállítások
Az eredeti beolvasása az itt megadott beállítások alapján történik.
<Visszaáll.>
A beállítások együttes alaphelyzetbe történő állítása.
<Start>
Ezzel a gombbal indíthatja el a beolvasást. A <FF> beállítás kiválasztása elindítja a fekete-fehér beolvasást. A
<Színes> beállítás kiválasztása elindítja a színes beolvasást.
Alapvető funkciók képernyője e-mail küldésnél/I-Fax küldésnél/fájlmentésnél
E-Mailes küldés
I-Fax küldése
Fájl mentése
<Rend. hely megadása> lap
Válassza ezt a lapot, ha LDAP-kiszolgálót szeretne keresni, kódtárcsázási számot kíván megadni, illetve a
visszahívási beállítások segítségével szeretne megadni egy rendeltetési helyet.
Adatok küldése e-mailen/Adatok mentése megosztott mappába vagy FTP-kiszolgálóra(P. 302)
Korábban használt küldési/mentési beállítások visszahívása (Beállítások visszahívása)(P. 326)
<Küldési beállítások> lap
Válassza ezt a lapot a beolvasási beállítások megadásához.
293
Beolvasás
<Rend.h.megerősítése>
Ellenőrizheti vagy módosíthatja a megadott rendeltetési hely nevét és címét, valamint a rendeltetési helyek
számát.
<Visszaáll.>
A beállítások együttes alaphelyzetbe történő állítása.
<Start>
Ezzel a gombbal indíthatja el a beolvasást. A <FF> beállítás kiválasztása elindítja a fekete-fehér beolvasást. A
<Színes> beállítás kiválasztása elindítja a színes beolvasást.
294
Beolvasás
Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei
1660-05H
552R-05K
Ez a szakasz az eredetik beolvasásának alapvető eljárásait ismerteti.
◼ Beolvasás
Beolvasás és mentés
számítógépre(P. 296)
Adatok mentése USBmemóriaeszközre(P. 298)
◼ Feladatok elvégzése
Dokumentumok küldésének leállítása(P. 312)
Beolvasott eredetik állapotának és naplójának ellenőrzése(P. 313)
295
Adatok küldése e-mailen/Adatok
mentése megosztott mappába vagy
FTP-kiszolgálóra(P. 302)
Beolvasás
Beolvasás és mentés számítógépre
552R-05L
Az „eredeti beolvasása, majd elmentése számítógépre” műveletsor csak a készülékről történő beolvasás esetén
végezhető el. Lapolvasás közben meghatározható, hogy az eredetik elmentése melyik számítógépre, beolvasásuk
színesben vagy fekete-fehérben, mentésük PDF vagy JPEG fájlokként történjen, illetve más beállítások is elvégezhetők.
Amennyiben egy, a hálózathoz csatlakozó számítógépet szeretne megadni célhelyként, előzetesen be kell jegyeznie a
készüléken a számítógépet ( A készülék lapolvasóként való használatának előkészítése(P. 86) ).
1
2
Helyezze be az eredetiket.
Az eredetik elhelyezése(P. 140)
Válassza ki a <Beolvasás> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 127)
Főképernyő
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a felhasználónevet, a jelszót és a hitelesítési kiszolgálót.
Bejelentkezés a Jogosult küldés funkcióba(P. 139)
3
Válassza ki az <Számítógép> beállítást az Alapvető beolvasási műveletek képernyőn.
A beolvosás alapvető funkcióinak képernyője(P. 292)
● Ha csak egy, USB-n keresztül a készülékhez csatlakozó számítógép van használatban, folytassa az 5. lépéssel.
4
5
Válassza ki a célszámítógépet.
Válassza ki a beolvasás típusát a Számítógép alapvető beolvasási funkcióinak
képernyőjén.
A számítógépes beolvasás alapvető funkcióinak képernyője(P. 292)
● A beolvasási típusok és beállítások, amelyek megjelennek, megerősíthetők és módosíthatók az MF Scan
Utility segítségével. További információért kattintson az [Utasítások] lehetőségre az MF Scan Utility
programban.
● Ha Ön macOS-felhasználó, nézze meg a megfelelő illesztőprogramok vagy szoftverek kézikönyveit az
online kézikönyvek webhelyén.
6
Válassza a <Start> lehetőséget.
➠ Megkezdődik az eredeti beolvasása.
● Ha meg kívánja szakítani a beolvasást, válassza a <Mégse>
küldésének leállítása(P. 312)
● Amíg a ScanGear MF alkalmazás beállítási képernyője
látható, addig beolvasás nem végezhető. A beolvasás előtt
zárja be a képernyőt.
296
<Igen> pontot.
Dokumentumok
Beolvasás
Ha az 1. lépésben az adagolóba helyezi az eredetiket
Ha befejeződött a beolvasás, a számítógépen megjelenik a mentési célmappa.
Ha az 1. lépésben az üveglapra helyezte az eredetiket
A beolvasás befejezése után kövesse az alábbi eljárásokat (kivéve, ha a JPEG fájlformátumot választotta).
1
Ha az eredetiknek vannak más beolvasandó oldalai, akkor helyezze a következő oldalt az üveglapra, és
nyomja meg a <Köv. beolvasása> gombot.
● Ismételje ezt a lépést mindaddig, amíg minden oldalt be nem olvasott.
● Ha csak egy oldalt kell beolvasni, akkor ugorjon a következő lépésre.
2
Válassza a <Befejezés> lehetőséget.
➠ A számítógépen megjelenik a mentési célmappa.
A mentési célmappáról
● A beolvasott adatok mentése alapértelmezés szerint a Saját dokumentumok mappába történik. A rendszer a
beolvasott adat alapján elnevezett almappát hoz létre, és az adatok ebbe a mappába kerülnek elmentésre.
● A mentés célhelyét az MF Scan Utility alkalmazással módosíthatja. További információért kattintson az
[Utasítások] lehetőségre az MF Scan Utility programban.
297
Beolvasás
Adatok mentése USB-memóriaeszközre
552R-05R
Ez a rész bemutatja, hogy miként olvasható be az eredeti, majd miként menthetők a beolvasott adatok egy USBmemóriaeszközre. Ha tájékoztatást szeretne a rendelkezésre álló USB-memóriaeszközökről és arról, hogy miként
helyezheti be/távolíthatja el az USB-memóriaeszközt, lásd a következő részt: USB-memóriaeszköz
használata(P. 193) .
● A <Beolvasási funkció használata> beállítást <Be> értékre kell állítani.
beállításai>(P. 599)
1
2
Helyezze be az eredetiket.
<Memória adathordozó
Az eredetik elhelyezése(P. 140)
Válassza ki a <Beolvasás> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 127)
Főképernyő
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a felhasználónevet, a jelszót és a hitelesítési kiszolgálót.
Bejelentkezés a Jogosult küldés funkcióba(P. 139)
3
4
Válassza ki az <USB-memória> beállítást az Alapvető beolvasási műveletek
képernyőn.
A beolvosás alapvető funkcióinak képernyője(P. 292)
Adja meg szükség szerint a beolvasási beállításokat.
Az eredeti beolvasási méretének megadása
Fájlformátum kiválasztása
Az eredeti tájolásának beállítása
Kétoldalas eredetik beolvasása
Az eredeti beolvasási méretének megadása
Megadhatja az eredeti beolvasási méretét.
<Beolvasási méret>
Válassza ki az eredeti méretét.
298
Beolvasás
Fájlformátum kiválasztása
Kiválaszthatja, hogy milyen fájlformátumba történjen az eredetik beolvasása
(PDF/JPEG/TIFF). PDF esetén kiválaszthatja a Kompakt PDF lehetőséget, amely
lecsökkenti az adatméretet vagy az olyan PDF formátumot is, amely szöveges
keresést is lehetővé tesz azáltal, hogy tartalmazza a beolvasott dokumentum
szöveges adatait, melyeket OCR (optikai karakterfelismerés) funkcióval állított elő.
Speciális biztonsági jellemzőkkel is létrehozhat PDF-fájlt, ha titkosítja az adatokat,
illetve aláírást ad a dokumentumhoz.
Az elektronikus fájlok biztonságának
javítása(P. 321)
<Fájlformátum>
Válassza ki a fájlformátumot
● Ha a JPEG lehetőséget választja a <Fájlformátum> beállításnál, és az üveglapról próbál meg beolvasni
eredetit, csak egy oldalt olvashat be. Ha egyszerre szeretne beolvasni egy többoldalas eredetit,
használja az adagolót. A készülék külön fájlokba menti az eredeti oldalait. Ha a TIFF vagy a PDF
lehetőséget választja, a többoldalas eredetiket az üveglapról vagy az adagolóból olvashatja be. Ebben
az esetben az, hogy az eredetit egyetlen fájlként szeretné-e menteni, vagy minden oldalt külön fájlba,
a következő beállításokkal adható meg: PDF-fájl felosztása oldal szerint(P. 299) vagy TIFF-fájl
felosztása oldal szerint(P. 299) .
● <PDF (Kompakt)> és <PDF (Kompakt/OCR)> fotók és ábrák tömörítése ennyinél nagyobb eredetik
esetén <PDF> és <PDF (OCR)>. A fájl így kisebb lesz, de egyes eredetik képminősége, illetve a
beolvasható eredetik száma alacsonyabb lehet.
● A <PDF (Kompakt/OCR)> és <PDF (OCR)> lehetőségnél megadhatja úgy a beállításokat, hogy a
készülék beolvasás közben automatikusan felismerje az eredetik tájolását az OCR funkció által
beolvasott szöveg iránya alapján. <OCR (kereshető szöveg) beállításai>(P. 522)
◼ PDF-fájl felosztása oldal szerint
Adja meg, hogy a több oldalból álló eredetit egyetlen PDF-fájllá szeretné-e konvertálni, vagy létre szeretne-e
hozni egy különálló PDF-fájlt mindegyik oldalról. Ez a beállítás minden egyes PDF formátumhoz konfigurálható.
<Fájlformátum> <PDF-részleteinek beállítása> Válassza ki a PDF formátumot
bontás> Válasszon a következők közül: <Ki> vagy <Be>
<Oldalakra
◼ TIFF-fájl felosztása oldal szerint
Adja meg, hogy a több oldalból álló eredetit egyetlen TIFF-fájllá szeretné-e konvertálni, vagy létre szeretne-e
hozni egy különálló TIFF-fájlt mindegyik oldalról.
299
Beolvasás
<Fájlformátum> <TIFF-részleteinek beállítása>
valamelyikét: <Ki> vagy <Be>
<Oldalakra bontás>
Válassza a következők
Az eredeti tájolásának beállítása
Álló vagy fekvő tájolást állíthat be.
<Eredeti tájolása>
Válassza ki az eredeti tájolását
Kétoldalas eredetik beolvasása
A készülékkel az adagolóba helyezett eredeti mindkét oldala automatikusan
beolvastatható.
● Ha az eredetiket az üvegre helyezi, akkor a készülék nem tudja automatikusan beolvasni mindkét oldalukat.
<2 oldalas eredeti>
Válassza a következők valamelyikét: <Könyv típus> vagy <Naptár típus>
<Könyv típus>
Olyan eredetik esetén válassza, amelyekben az elülső oldal és a hátoldal képei ugyanabba az irányba néznek.
<Naptár típus>
Olyan eredetik esetén válassza, amelyekben az elülső oldal és a hátoldal képei ellenkező irányba néznek.
300
Beolvasás
● Ha tájékoztatást szeretne
beolvasás(P. 315)
vagy a
(P. 324) című részt.
5
a további beolvasási beállításokról, lásd a
Tisztább minőségű
A fájlméret és a képminőség egyensúlyának beállítása (Adatméret)
Válassza a <Start> lehetőséget.
➠ Megkezdődik az eredeti beolvasása.
● Ha meg kívánja szakítani a beolvasást, válassza a <Mégse>
<Igen> pontot.
Dokumentumok
küldésének leállítása(P. 312)
Ha az 1. lépésben az adagolóba helyezi az eredetiket
Amikor a beolvasás befejeződik, elindul a mentési folyamat.
Ha az 1. lépésben az üveglapra helyezte az eredetiket
A beolvasás befejezése után kövesse az alábbi eljárásokat (kivéve, ha a JPEG fájlformátumot választotta).
1
Ha az eredetiknek vannak más beolvasandó oldalai, akkor helyezze a következő oldalt az üveglapra, és
nyomja meg a <Köv. beolvasása> gombot.
● Ismételje ezt a lépést mindaddig, amíg minden oldalt be nem olvasott.
● Ha csak egy oldalt kell beolvasni, akkor ugorjon a következő lépésre.
2
Válassza a <Befejezés> lehetőséget.
➠ Elindul a mentési folyamat.
● Létrejön egy új mappa az USB-eszközön, és a rendszer tárolja a beolvasott dokumentumot ebben a
mappában. A beolvasott dokumentum fájlnevét automatikusan generálja a rendszer az alábbi formátum
szerint: a „SCAN” szöveg, majd egy négyjegyű szám, majd „.” és a fájlkiterjesztés neve. A fájlnévben
szereplő „SCAN” szó helyett megadhat egy különböző, tetszőleges karakterláncot (
A fájlnév
konfigurálása(P. 325) ).
● Ha mindig ugyanazokkal a beállításokkal szeretne beolvasni:
megváltoztatása(P. 179)
A funkciók alapértékeinek
● Ha előre be szeretne jegyezni egy később többször használandó beállításkombinációt:
beállítások bejegyzése(P. 177)
301
Gyakran használt
Beolvasás
Adatok küldése e-mailen/Adatok mentése megosztott
mappába vagy FTP-kiszolgálóra
552R-05S
Ez a rész bemutatja az eredetik beolvasását, valamint a beolvasott adatoknak közvetlenül a készülékről, e-mail
mellékletként való elküldését, illetve a megosztott mappába vagy FTP-kiszolgálóra való mentés folyamatát.
● Ahhoz, hogy közvetlenül e-mailben tudja elküldeni az adatokat, el kell végeznie egyes műveleteket, például
meg kell adnia a levélkiszolgáló beállításait. Beállítási folyamat e-mail küldéséhez/I-fax küldéséhez és
fogadásához(P. 87)
● Ahhoz, hogy menthesse az adatokat egy megosztott mappába vagy FTP-kiszolgálóra, végre kell hajtania
bizonyos folyamatokat, így például meg kell adnia a helyet, ahová a beolvasott eredetiket menteni szeretné.
Megosztott mappa beállítása mentési helyként(P. 95)
FTP-kiszolgáló beállítása mentési helyként(P. 99)
1
2
Helyezze be az eredetiket.
Az eredetik elhelyezése(P. 140)
Válassza ki a <Beolvasás> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 127)
Főképernyő
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a felhasználónevet, a jelszót és a hitelesítési kiszolgálót.
Bejelentkezés a Jogosult küldés funkcióba(P. 139)
3
4
Válassza az <E-mail> vagy <Fájl> beállítást az Alapvető beolvasási műveletek
képernyőn. A beolvosás alapvető funkcióinak képernyője(P. 292)
Adja meg a rendeltetési helyet.
Megadás a címjegyzékből
Hívókódok megadása
Rendeltetési helyek közvetlen megadása (E-mail küldés)
LDAP-kiszolgálón tárolt rendeltetési helyek megadása
Beállítás mobileszköz címjegyzékéből (e-mail küldése)
Megadás a címjegyzékből
A címjegyzék lehetővé teszi, hogy egy előre bejegyzett címlistából válasszon
rendeltetési helyet, illetve név szerint keressen a névvel együtt megadott
rendeltetési helyek között.
302
Beolvasás
● A funkció használatba vétele előtt rendeltetési helyeket kell regisztrálnia a címjegyzékbe.
Rendeltetési helyek bejegyzése(P. 185)
● Regisztrálja a megosztott mappát vagy az FTP-kiszolgáló címét egy számítógépről.
Megosztott mappa beállítása mentési helyként(P. 96)
Rendeltetési helyek regisztrálása a Távoli felhasználói felületről(P. 449)
1
Válassza ki a <Címjegyzék> lehetőséget a <Rend. hely megadása> lapon.
2
Válassza a <Címzett> lehetőséget.
3
Válasszon egy indexet.
4
Tárgymutató(P. 185)
Jelölje be a kívánt rendeltetési hely jelölőnégyzetét, és válassza az <Alkalmaz>
lehetőséget.
● Ha ki van választva egy rendeltetési hely a <Címjegyzék> menüből a Főképernyő képernyőn, akkor
megjeleníthető az Alapvető funkciók képernyő az e-mail küldéséhez vagy a fájl mentéséhez, miközben a
kiválasztott rendeltetési hely marad megadva.
Hívókódok megadása
A címjegyzékben szereplő címekhez a készülék három számjegyet rendel hozzá (a
hívókódokat). A címeket a hívókódjuk beírásával is megadhatja.
● A hívókódos tárcsázás használatához a célhelyet előbb be kell jegyezni a Címjegyzékbe.
Rendeltetési helyek bejegyzése(P. 185)
● Regisztrálja a megosztott mappát vagy az FTP-kiszolgáló címét egy számítógépről.
Megosztott mappa beállítása mentési helyként(P. 96)
Rendeltetési helyek regisztrálása a Távoli felhasználói felületről(P. 449)
303
Beolvasás
1
Válassza ki a <Kódtárcsás> lehetőséget a <Rend. hely megadása> lapon.
2
Válassza a <Címzett> lehetőséget.
3
Adjon meg egy három számjegyből álló kódot.
● Ha helytelen értéket adott meg, törölje a
beállítással.
Ha megerősítő képernyő jelenik meg
● Ha a <Kódtárcsás adás megerősítése> beállítás a <Be> értékre van állítva, akkor egy képernyőn megjelenik
a számhoz tartozó rendeltetési hely és név. (Csoporthívás esetén a rendeltetés neve és a rendeltetési
helyek száma jelenik meg.) Ellenőrizze a képernyő tartalmát, és ha minden megfelelő, akkor érintse meg
az <OK> gombot. Másik rendeltetési hely megadásához válassza a <Mégse> lehetőséget, és adja meg
ismét a három számjegyű kódtárcsás számot.
A címjegyzékben szereplő rendeltetési helyek
megjelenítése(P. 425)
Rendeltetési helyek közvetlen megadása (E-mail küldés)
Olyan rendeltetési hely esetén, amely nincs bejegyezve a Címjegyzékben, adja meg az e-mail-címet.
1
Válassza ki a <Billentyűzet használata> lehetőséget a <Rend. hely megadása> lapon.
2
Adja meg az e-mail-címet, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
Szöveg beírása(P. 136) .
LDAP-kiszolgálón tárolt rendeltetési helyek megadása
Ha irodájába telepítettek LDAP-kiszolgálót, akkor megadhatja a kiszolgálón tárolt
célhelyeket is. A célhelyek megadásához nyissa meg készülékéről az LDAPkiszolgálót, és keresse meg a kívánt célhelyeket.
304
Beolvasás
● Ehhez a művelethez előbb meg kell határoznia az LDAP-kiszolgáló csatlakozási beállításait.
kiszolgálók bejegyzése(P. 65)
LDAP-
1
Válassza ki a <LDAP-kiszolgáló> lehetőséget a <Rend. hely megadása> lapon.
2
Válassza ki a használni kívánt LDAP-kiszolgálót.
3
Válassza ki a feltételeket a keresendő felhasználói adatokhoz.
● A címek között személynevek, faxszámok, e-mail címek, szervezeti nevek és szervezeti egységek nevei szerint
lehet keresni.
4
Adja meg a keresett karakterláncot, és válassza ki az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
Szöveg beírása(P. 136) .
● Több keresési feltétel megadásához ismételje meg a 3. és 4. lépést.
5
Válassza a <Keresési módszer> lehetőséget.
6
Válassza ki, hogy mely feltételek esetén jelenjen meg a keresési találat.
<Az alábbi összes feltétel használata>
Azokat a felhasználókat keresi ki és jeleníti meg, akik a 3. és 4. lépésben megadott keresési feltételek
mindegyikének megfelelnek.
<Egyes alábbi feltételek használata>
Ha a felhasználók a 3. és 4. lépésben megadott akár egyetlen feltételnek is megfelelnek, akkor az összes ilyen
felhasználó megjelenik.
7
Válassza a <Keresés indítása> lehetőséget.
➠ A képernyőn megjelennek a keresési feltételeknek megfelelő felhasználók.
305
Beolvasás
● Ha a <Keresés indítása> lehetőség kiválasztása után megjelenik a hitelesítési képernyő, akkor adja meg a
készülék LDAP-kiszolgálón bejegyzett felhasználónevét és jelszavát, majd válassza az <Alkalmaz>
lehetőséget. LDAP-kiszolgálók bejegyzése(P. 65)
8
Jelölje be annak a felhasználónak a négyzetét, akit célhelyként szeretne megadni, és
válassza ki az <Alkalmaz> lehetőséget.
Beállítás mobileszköz címjegyzékéből (e-mail küldése)
A mobileszköz címjegyzékéből is megadhat rendeltetési helyeket.
A funkció használata előtt
● Telepítse mobileszközére a „Canon PRINT Business” alkalmazást.
alkalmazásokon keresztül(P. 345)
A készülék használata
● Állítsa a készüléken a <Mobileszköz címjegyz. összekapcs.> lehetőséget a <Be> értékre.
<Mob.eszk.címj-nek összekapcs.>(P. 575)
1
Válassza ki a <Mobil portál> lehetőséget a <Rend. hely megadása> lapon.
2
Csatlakozzon a mobileszközhöz.
3
Küldje el a kívánt címet a mobileszközről a készülékre.
Csatlakozás mobileszközzel(P. 338)
● A mobileszközön elvégzendő műveletekkel kapcsolatban lásd: „Canon PRINT Business Súgó”.
● A mobileszközön megadott információkat (például tárgy, üzenet és fájlnév) szintén el lehet küldeni a
készülékre.
4
Ha a készülék kijelzőjén megjelenik egy üzenet, válassza az <OK> lehetőséget.
Ha olyan képernyő jelenik meg, amelyen már megadott célhely szerepel
● Csak nem korlátozott rendeltetési helyekre végezhet küldést. Más célhelyekre való küldéshez úgy kell
konfigurálnia a küldés funkció hitelesítési beállításait, hogy ne legyen korlátozott az átvitel. További
tájékoztatást a rendszergazdától kaphat. LDAP-kiszolgálós hitelesítés(P. 380)
Célhelyek megadása az átviteli rekordokból
● Visszahívhat korábban használt rendeltetési helyeket is.
beállítások visszahívása (Beállítások visszahívása)(P. 326)
Adatok mentése megosztott mappába vagy FTP-kiszolgálóra
● Csak egy rendeltetési hely adható meg.
306
Korábban használt küldési/mentési
Beolvasás
5
E-mail küldésekor igény szerint megadhat több címet, köztük a másolat és titkos
másolat címzettjeit is.
● Válassza ki a célhelyek megadásának módszerét a <Rend. hely megadása> lapon, majd adja meg a célhelyet.
● Ha az <LDAP-kiszolgáló> vagy az <Önmaga megadása címzettként> lehetőséget választja, a rendeltetési hely
a <Címzett> mezőben választható ki.
● A <Másolatot kap> és a <Titkos másolatot kap> címei csak a <Címjegyzék> vagy a <Kódtárcsás> használatával
választhatók ki.
Rendeltetési helyek törlése
Ha több rendeltetési helyet adott meg, akkor szükség esetén törölhet közülük.
1
Válassza a <Rend.h.megerősítése> lehetőséget.
2
Jelölje be a törölni kívánt rendeltetési hely jelölőnégyzetét, és válassza az <Eltáv.rend.helyről>
lehetőséget.
● A Csoport kiválasztása esetén válassza a <Részletek>
megtekintheti a csoportban bejegyzett célhelyeket.
3
6
<Rendeltetési hely> lehetőséget;
Válassza a <Igen> lehetőséget.
Adja meg szükség szerint a beolvasási beállításokat.
Az eredeti beolvasási méretének megadása
Fájlformátum kiválasztása
Az eredeti tájolásának beállítása
Kétoldalas eredetik beolvasása
Az eredeti beolvasási méretének megadása
Megadhatja az eredeti beolvasási méretét.
Válassza ki a <Beolvasási méret> lehetőséget a <Küldési beállítások> lapn
méretét
307
Válassza ki az eredeti
Beolvasás
Fájlformátum kiválasztása
Kiválaszthatja, hogy milyen fájlformátumba történjen az eredetik beolvasása (PDF/
JPEG/TIFF). PDF esetén kiválaszthatja a Kompakt PDF lehetőséget, amely lecsökkenti
az adatméretet vagy az olyan PDF formátumot is, amely szöveges keresést is
lehetővé tesz azáltal, hogy tartalmazza a beolvasott dokumentum szöveges adatait,
melyeket OCR (optikai karakterfelismerés) funkcióval állított elő. Speciális biztonsági
jellemzőkkel is létrehozhat PDF-fájlt, ha titkosítja az adatokat, illetve aláírást ad a
dokumentumhoz. Az elektronikus fájlok biztonságának javítása(P. 321)
Válassza ki a <Fájlformátum> lehetőséget a <Küldési beállítások> lapon
Válasszon fájlformátumot
● Ha a JPEG lehetőséget választja a <Fájlformátum> beállításnál, és az üveglapról próbál meg beolvasni
eredetit, csak egy oldalt olvashat be. Ha egyszerre szeretne beolvasni egy többoldalas eredetit,
használja az adagolót. A készülék külön fájlokba menti az eredeti oldalait. Ha a TIFF vagy a PDF
lehetőséget választja, a többoldalas eredetiket az üveglapról vagy az adagolóból olvashatja be. Ebben
az esetben az, hogy az eredetit egyetlen fájlként szeretné-e menteni, vagy minden oldalt külön fájlba,
a következő beállításokkal adható meg: PDF-fájl felosztása oldal szerint(P. 308) vagy TIFF-fájl
felosztása oldal szerint(P. 308) .
● <PDF (Kompakt)> és <PDF (Kompakt/OCR)> fotók és ábrák tömörítése ennyinél nagyobb eredetik
esetén <PDF> és <PDF (OCR)>. A fájl így kisebb lesz, de egyes eredetik képminősége, illetve a
beolvasható eredetik száma alacsonyabb lehet.
● A <PDF (Kompakt/OCR)> és <PDF (OCR)> lehetőségnél megadhatja úgy a beállításokat, hogy a
készülék beolvasás közben automatikusan felismerje az eredetik tájolását az OCR funkció által
beolvasott szöveg iránya alapján. <OCR (kereshető szöveg) beállításai>(P. 522)
◼ PDF-fájl felosztása oldal szerint
Adja meg, hogy a több oldalból álló eredetit egyetlen PDF-fájllá szeretné-e konvertálni, vagy létre szeretne-e
hozni egy különálló PDF-fájlt mindegyik oldalról. Ez a beállítás minden egyes PDF formátumhoz konfigurálható.
Válassza ki a <Fájlformátum> lehetőséget a <Küldési beállítások> lapon <PDF-részleteinek
beállítása> Válassza ki a PDF formátumot <Oldalakra bontás> Válassza ki az <Ki> vagy az
<Be> lehetőséget
◼ TIFF-fájl felosztása oldal szerint
Adja meg, hogy a több oldalból álló eredetit egyetlen TIFF-fájllá szeretné-e konvertálni, vagy létre szeretne-e
hozni egy különálló TIFF-fájlt mindegyik oldalról.
308
Beolvasás
Válassza ki a <Fájlformátum> lehetőséget a <Küldési beállítások> lapon <TIFF-részleteinek
beállítása> <Oldalakra bontás> Válassza ki a <Ki> vagy az <Be> lehetőséget
Az eredeti tájolásának beállítása
Álló vagy fekvő tájolást állíthat be.
Válassza ki a <Eredeti tájolása> lehetőséget a <Küldési beállítások> lapn
tájolását
Válassza ki az eredeti
Kétoldalas eredetik beolvasása
A készülékkel az adagolóba helyezett eredeti mindkét oldala automatikusan
beolvastatható.
● Ha az eredetiket az üvegre helyezi, akkor a készülék nem tudja automatikusan beolvasni mindkét oldalukat.
Válassza ki a <2 oldalas eredeti> lehetőséget a <Küldési beállítások> lapon
Válassza a <Könyv
típus> vagy <Naptár típus> lehetőséget.
<Könyv típus>
Olyan eredetik esetén válassza, amelyekben az elülső oldal és a hátoldal képei ugyanabba az irányba néznek.
<Naptár típus>
Olyan eredetik esetén válassza, amelyekben az elülső oldal és a hátoldal képei ellenkező irányba néznek.
309
Beolvasás
● Ha tájékoztatást szeretne
beolvasás(P. 315)
vagy a
(P. 324) című részt.
a további beolvasási beállításokról, lásd a
Tisztább minőségű
A fájlméret és a képminőség egyensúlyának beállítása (Adatméret)
● Az e-mailnél megadhatja a tárgyat, az üzenetet, a válaszcímet, valamint szükség esetén a prioritást.
mail beállítások megadása(P. 329)
7
E-
Válassza a <Start> lehetőséget.
● Ha megjelenik a <Rendeltetési hely megerősítése> képernyő, ellenőrizze, hogy helyes-e a rendeltetési hely,
majd válassza a <Beolvasás indítása> lehetőséget.
➠ Megkezdődik az eredeti beolvasása.
● Ha meg kívánja szakítani a beolvasást, válassza a <Mégse>
<Igen> pontot.
Dokumentumok
küldésének leállítása(P. 312)
Ha az 1. lépésben az adagolóba helyezi az eredetiket
Amikor a beolvasás befejeződik, elindul a küldési/mentési folyamat.
Ha az 1. lépésben az üveglapra helyezte az eredetiket
A beolvasás befejezése után kövesse az alábbi eljárásokat (kivéve, ha a JPEG fájlformátumot választotta).
1
Ha az eredetiknek vannak más beolvasandó oldalai, akkor helyezze a következő oldalt az üveglapra, és
nyomja meg a <Köv. beolvasása> gombot.
● Ismételje ezt a lépést mindaddig, amíg minden oldalt be nem olvasott.
● Ha csak egy oldalt kell beolvasni, akkor ugorjon a következő lépésre.
2
Válassza a <Küldés indítása> lehetőséget.
➠ Elindul a küldési/mentési folyamat.
Ha a <Fájlhitelesítés> vagy <SMTP-hitelesítés> képernyő jelenik meg
● Állítsa be a felhasználónevet és a jelszót, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
A küldött dokumentum fájlneve
● Az elküldött dokumentum fájlneve automatikusan jön létre a következő formátum szerint:
„kommunikációkezelési szám (négy számjegy)_küldési dátum és idő_dokumentum száma (három
számjegy).fájlkiterjesztés”. Beállíthat egy tetszőleges karakterláncot, amelyet a rendszer elhelyez a fájlnév
előtt ( A fájlnév konfigurálása(P. 325) ).
E-mail küldési hiba esetén
A készülék néha hibaüzeneteket küld a készüléken beállított e-mail-címre. Ha az üzeneteket nem törli,
előfordulhat, hogy a levelezési kiszolgálón elfogy a tárhelye. Javasoljuk, hogy a postafiókot rendszeresen ürítse.
A postafiók ürítése
● A postafiók ürítésekor a kiszolgálón lévő postafiókból minden e-mail törlődik. Amikor megadja azt a
postafiókot, amelyet rendszeresen használ, előbb ellenőrizze, hogy nincsenek-e benne olyan e-mailek,
amelyeket meg akar őrizni.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
felhasználói felület elindítása(P. 437)
310
A Távoli
Beolvasás
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
A Távoli felhasználói
felület képernyője(P. 438)
3
Válassza a [Küldési beállítások]
4
Kattintson a [Törlés] lehetőségre a [Postafiók tartalmának törlése] pontnál.
5
Olvassa el a megjelenő üzenetet, majd kattintson az [OK] gombra.
[E-mail/I-Fax beállításai] lehetőséget.
➠ Ezzel az e-mail törlődik a postafiókból.
● Ha mindig ugyanazokkal a beállításokkal szeretne beolvasni:
megváltoztatása(P. 179)
A funkciók alapértékeinek
● Ha előre be szeretne jegyezni egy később többször használandó beállításkombinációt:
beállítások bejegyzése(P. 177)
311
Gyakran használt
Beolvasás
Dokumentumok küldésének leállítása
552R-05U
Ha közvetlenül a <Start> gomb megnyomása után kívánja megszakítani a dokumentumok küldését, akkor a kijelzőn
gombot. A dokumentumküldés a küldési állapot ellenőrzése után
válassza a <Mégse> gombot, vagy nyomja meg a
is megszakítható.
◼ Válassza a <Mégse> lehetőséget a megszakításhoz
◼ Megszakítás a
gombbal
Ha a képernyőn egy dokumentumlista jelenik meg a
gomb megnyomása után
Az eredetik beolvasásra kerültek és feldolgozásra várnak. Érintse meg a megszakítandó dokumentumot, majd
válassza a <Mégse> <Igen> lehetőséget.
◼ Ellenőrizze az átviteli állapotot a megszakítás előtt
<Állapotfigy.> <Adási feladat>
<Mégse> <Igen>
Válassza ki a dokumentumot az <Adás állapota> lapon
HIVATKOZÁSOK
Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei(P. 295)
Beolvasott eredetik állapotának és naplójának ellenőrzése(P. 313)
312
Beolvasás
Beolvasott eredetik állapotának és naplójának
ellenőrzése
552R-05W
Ellenőrizheti a közvetlenül a készülékről elküldött beolvasott eredetik állapotát és naplóját.
● Ha a <Munkanapló megjelenítése> beállítás értéke <Ki>, akkor az elküldött dokumentumok naplói nem
tekinthetők meg. <Munkanapló megjelenítése>(P. 605)
1
Válassza a <Állapotfigy.> lehetőséget.
2
Válassza a <Adási feladat> lehetőséget.
3
Ellenőrizze a küldött dokumentumok állapotát és naplóit.
Küldött dokumentumok állapotának ellenőrzése
1
A <Adás állapota> lapon válassza ki azt a dokumentumot, amelynek az állapotát ellenőrizni kívánja.
➠ Megjeleníti a kiválasztott dokumentum részletes adatait.
● Ha több rendeltetési helyet adott meg, akkor a képernyőn a megadott rendeltetési helyek száma
jelenik meg. Több megadott rendeltetési hely adatainak ellenőrzéséhez válassza a <Rendeltetési
hely> lehetőséget.
Küldött dokumentumok naplóinak ellenőrzése
1
A <Adási munkanapló> lapon válassza ki azt a dokumentumot, amelynek a naplóját ellenőrizni kívánja.
● Ha a dokumentum küldése sikeres volt, akkor az <OK> felirat jelenik meg, ha viszont megszakítás vagy
valamilyen hiba miatt sikertelen volt, akkor a <Hiba> jelzés látható.
➠ Megjeleníti a kiválasztott dokumentum részletes adatait.
313
Beolvasás
Ha egy háromjegyű szám jelenik meg a következő esetén: <Hiba>
● Ez a szám egy hibakódot jelöl. További információkért olvassa el az online kézikönyv webhelyén
található következő részt: „Hibaelhárítás (FAQ)”.
A küldött dokumentumok tárolásához használt cím rögzítése a címjegyzékben
● Ha egy dokumentumot a címjegyzékben nem szereplő címre küld el, válassza a részleteket tartalmazó
képernyőn a <Bejegy.címjegyz.be> lehetőséget, és rögzítse a címet a címjegyzékbe.
HIVATKOZÁSOK
Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei(P. 295)
Dokumentumok küldésének leállítása(P. 312)
Jelentések és kimutatások nyomtatása(P. 649)
314
Beolvasás
Tisztább minőségű beolvasás
552R-05X
Amikor fájlokat hoz létre az olyan brosúrákhoz, amelyek sok képet tartalmaznak, illetve olyan jelentésekhez, amelyeket
ceruzával írtak, a jobb képminőség elérése érdekében módosíthatja a fedettséget és a fényerőt.
A képminőség beállítása(P. 316)
A fedettség beállítása(P. 317)
315
A képélesség beállítása a
beolvasáshoz (Képélesség)(P. 318)
Beolvasás
A képminőség beállítása
552R-05Y
Kiválaszthatja a beolvasás képminőségét az eredeti típusa – például csak szöveges
eredeti, diagramokat és ábrákat tartalmazó eredeti vagy újságfényképek – szerint.
Adatok mentése USB-memóriaeszközre
<Beolvasás>
<USB-memória>
<Eredeti típusa>
Válassza ki az eredeti típusát.
Adatok küldése e-mailen/I-Faxon, illetve az adatok mentése a kiszolgálóra
<Beolvasás> Adja meg a célhelyeket a következő pontban: <E-mail>/<I-Fax>/<Fájl> Válassza az
<Eredeti típusa> lehetőséget a <Küldési beállítások> lapon Válassza ki az eredeti típusát
HIVATKOZÁSOK
Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei(P. 295)
I-Fax küldése(P. 258)
316
Beolvasás
A fedettség beállítása
552R-060
Ha az eredeti szövege vagy képei túl sötétek vagy túl világosak, akkor módosíthatja a
beolvasás fedettségét.
Adatok mentése USB-memóriaeszközre
<Beolvasás>
<USB-memória>
<Fedettség>
Állítsa be a fedettséget
<Alkalmaz>
Adatok küldése e-mailen/I-Faxon, illetve az adatok mentése a kiszolgálóra
<Beolvasás> Adja meg a célhelyeket a következő pontban: <E-mail>/<I-Fax>/<Fájl> Válassza a
<Fedettség> lehetőséget a <Küldési beállítások> lapon Állítsa be a fedettséget <Alkalmaz>
HIVATKOZÁSOK
Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei(P. 295)
I-Fax küldése(P. 258)
A képélesség beállítása a beolvasáshoz (Képélesség)(P. 318)
317
Beolvasás
A képélesség beállítása a beolvasáshoz (Képélesség)
552R-061
Beállíthatja a kép élességét. Elmosódott szöveg és vonalak élesítése céljából
növelhető, az újságfényképek megjelenésének javítása érdekében pedig
csökkenthető az élesség.
Adatok mentése USB-memóriaeszközre
<Beolvasás>
<USB-memória>
<Képélesség>
Állítsa be az élességet
<Alkalmaz>
Adatok küldése e-mailen/I-Faxon, illetve az adatok mentése a kiszolgálóra
<Beolvasás> Adja meg a célhelyeket a következő pontban: <E-mail>/<I-Fax>/<Fájl> Válassza ki a
<Képélesség> elemet a <Küldési beállítások> lapon Állítsa be az élességet <Alkalmaz>
Példa: Ceruzával írt szöveg és vonalak élességének javítása
Példa: Újságkép megjelenítésének javítása
318
Beolvasás
HIVATKOZÁSOK
Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei(P. 295)
I-Fax küldése(P. 258)
A fedettség beállítása(P. 317)
319
Beolvasás
Hasznos beolvasási funkciók
552R-062
A készülék fel van szerelve hasznos funkciókkal; például olyanokkal, amelyek biztonságos, nem manipulálható PDFfájlokat tudnak létrehozni, és az adatokat újra el tudják küldeni a korábban megadott célhelyekre.
Az elektronikus fájlok
biztonságának javítása(P. 321)
A fájlméret és a képminőség
egyensúlyának beállítása
(Adatméret)(P. 324)
Korábban használt küldési/
mentési beállítások visszahívása
(Beállítások visszahívása)(P. 326)
E-mail beállítások
megadása(P. 329)
320
A fájlnév konfigurálása(P. 325)
Beolvasás
Az elektronikus fájlok biztonságának javítása
552R-063
A digitális fájlok biztonságilag sebezhetők, mert könnyen, nyomok nélkül
megtekinthetők és manipulálhatók. Amikor fontos dokumentumokat olvas be, a
biztonság javítása érdekében megteheti a megfelelő lépéseket, így például
titkosíthatja az adatokat, illetve eszközaláírást vehet fel.
PDF-fájl titkosítása(P. 321)
Digitális aláírás felvétele(P. 322)
● A titkosítás és az eszközaláírás csak PDF-fájlok esetében áll rendelkezésre.
● A titkosítás és az eszközaláírás egyszerre is használható.
PDF-fájl titkosítása
Titkosíthatja és elküldheti/mentheti a PDF-fájl, ha beállít egy jelszót az eredetik beolvasása közben. A jelszó beállítása
segít csökkenteni annak a kockázatát, hogy a PDF-fájlt mások megtekintsék vagy módosítsák.
1
Válassza ki a <Beolvasás> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 127)
Főképernyő
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a felhasználónevet, a jelszót és a hitelesítési kiszolgálót.
Bejelentkezés a Jogosult küldés funkcióba(P. 139)
2
Válassza az <USB-memória>, <E-mail> vagy <Fájl> beállítást az Alapvető beolvasási
műveletek képernyőn. A beolvosás alapvető funkcióinak képernyője(P. 292)
● Ha a <USB-memória> lehetőséget választja, ugorjon a 4. lépésre.
3
4
Adja meg a célhelyet, és adja meg a beolvasási beállításokat szükség szerint.
eredetik beolvasásának alapvető műveletei(P. 295)
Az
Folytassa a következővel: <PDF-részleteinek beállítása>.
Adatok mentése USB-memóriaeszközre
● Válassza a <Fájlformátum>
<PDF-részleteinek beállítása> lehetőséget.
E-mail küldése/Adatok mentése megosztott mappába vagy FTP-kiszolgálóra
● Válassza ki a <Fájlformátum> lehetőséget a <Küldési beállítások> lapon
5
<PDF-részleteinek beállítása>.
Válassza ki a PDF formátum típusát.
● Megadhatja, hogy engedélyezi-e a titkosítást az egyes PDF formátumoknál.
321
Beolvasás
6
Válassza a <Titkosítás> lehetőséget.
7
Válasszon titkosítási szintet.
<Acrobat 7.0 vagy újabb/128 bites AES>
Titkosítsa a fájlt 128 bites környezetben, amely az Adobe Acrobat 7.0-s vagy újabb verzióiban nyitható meg.
<Acrobat 10.0 vagy egyenértékű/256 bites AES>
Titkosítsa a fájlt 256 bites környezetben, amely az Adobe Acrobat 10.0-s vagy újabb verzióiban nyitható meg.
● Az <Acrobat 10.0 vagy egyenértékű/256 bites AES> érték az <Acrobat 9.0 vagy egyenértékű/256 bites AES>
értékre módosítható egy másik, kompatibilis verziónál. <256 bit.AES beáll.(Titk. PDF)>(P. 523)
8
Adja meg a titkosítási jelszót, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
9
10
Szöveg beírása(P. 136) .
Adja meg a titkosítási jelszót, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
Válassza ki a <Alkalmaz> elemet.
Digitális aláírás felvétele
A beolvasott dokumentumot PDF-fájllá alakít digitális aláírással. A digitális aláírás funkciója azonos a dokumentumok
hagyományos aláírásáéval; arra használható, hogy ellenőrizze, hol lett létrehozva a fájl, és hogy nem manipulálták
vagy hamisították-e meg a dokumentumot az aláírás hozzáfűzését követően. A digitális aláírás PDF-fájlhoz való
hozzáadásához előzetesen létre kell hoznia a hozzá tartozó kulcsot és a tanúsítványt. Aláírókulcs létrehozása az
eszközhöz(P. 435)
1
Válassza ki a <Beolvasás> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 127)
Főképernyő
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a felhasználónevet, a jelszót és a hitelesítési kiszolgálót.
Bejelentkezés a Jogosult küldés funkcióba(P. 139)
2
Válassza az <USB-memória>, <E-mail> vagy <Fájl> beállítást az Alapvető beolvasási
műveletek képernyőn. A beolvosás alapvető funkcióinak képernyője(P. 292)
● Ha a <USB-memória> lehetőséget választja, ugorjon a 4. lépésre.
322
Beolvasás
3
4
Adja meg a célhelyet, és adja meg a beolvasási beállításokat szükség szerint.
eredetik beolvasásának alapvető műveletei(P. 295)
Az
Folytassa a következővel: <PDF-részleteinek beállítása>.
Adatok mentése USB-memóriaeszközre
● Válassza a <Fájlformátum>
<PDF-részleteinek beállítása> lehetőséget.
E-mail küldése/Adatok mentése megosztott mappába vagy FTP-kiszolgálóra
● Válassza ki a <Fájlformátum> lehetőséget a <Küldési beállítások> lapon
5
<PDF-részleteinek beállítása>.
Válassza ki a PDF formátum típusát.
● Megadhatja, hogy engedélyezi-e a titkosítást az egyes PDF formátumoknál.
6
Válassza a <Digitális aláírások> lehetőséget.
7
Válassza a <Bal felső> lehetőséget.
8
Válassza ki a <Alkalmaz> elemet.
323
Beolvasás
A fájlméret és a képminőség egyensúlyának beállítása
(Adatméret)
552R-064
Megadhatja, hogy a beolvasott eredetiket a program JPEG formátumba konvertálja,
mekkora legyen a tömörítési arány. <Kicsi: Memória prioritása> választása esetén a
tömörítési arány a szokásosnál nagyobb lesz, így alacsonyabb képminőségű, de
kisebb fájlok jönnek létre. A <Nagy: Képminőség prioritása> választása esetén ezzel
szemben a szokásosnál alacsonyabb a tömörítési arány, tehát jobb képminőségű és
nagyobb fájlok jönnek létre.
Adatok mentése USB-memóriaeszközre
<Beolvasás>
<USB-memória>
<Adatméret>
Adja meg a beállítást
Adatok küldése e-mailen, illetve az adatok mentése a kiszolgálóra
<Beolvasás> Adja meg a célhelyeket a következő pontban: <E-mail>/<Fájl> Válassza az
<Adatméret> lehetőséget a <Küldési beállítások> lapon Adja meg a beállítást
HIVATKOZÁSOK
Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei(P. 295)
324
Beolvasás
A fájlnév konfigurálása
552R-065
Megadhat egy tetszőleges karakterláncot, amelyet a rendszer elhelyez a beolvasott
dokumentumok fájlnevében.
Adatok mentése USB-memóriaeszközre
A rendszer automatikusan beállítja a fájlnevet a következő formátum szerint: „tetszőleges karakterlánc +
négyjegyű szám.fájlkiterjesztés”.
<Beolvasás>
<USB-memória>
<Fájlnév>
Adja meg a karakterláncot
<Alkalmaz>
Adatok küldése e-mailen/I-Faxon, illetve az adatok mentése a kiszolgálóra
A fájlnév automatikusan jön létre a következő formátum szerint: „tetszőleges
karakterlánc_kommunikációkezelési szám (négy számjegy)_küldési dátum és idő_dokumentum száma (három
számjegy).fájlkiterjesztés”.
<Beolvasás> Adja meg a rendeltetési helyeket: <E-mail>/<I-Fax>/<Fájl> Válassza a <Fájlnév>
lehetőséget a <Küldési beállítások> lapon Adja meg a kívánt karakterláncot <Alkalmaz>
HIVATKOZÁSOK
Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei(P. 295)
I-Fax küldése(P. 258)
325
Beolvasás
Korábban használt küldési/mentési beállítások
visszahívása (Beállítások visszahívása)
552R-066
Választhat a legutóbb használt rendeltetési helyek közül is. Ha korábban használt
rendeltetési helyet ad meg, akkor a készülék automatikusan beállítja az adott
rendeltetési hely előző használata során megadott beolvasási beállításokat, például a
fedettséget.
● Ha a <Naplóból tört.újraküld. korl.> beállítás értéke <Be>, akkor nem használható ez a funkció.
már használt rendeltetési helyek használatának letiltása(P. 425)
Korábban
● A készülék kikapcsolása, valamint az <Új címek korlátozása> beállítás <Be> értékre állítása során a készülék
törli a korábbi rendeltetési helyeket, és letiltja ezt a funkciót. A megadható új címzettek
korlátozása(P. 425)
● Ha ezzel a funkcióval ad meg rendeltetési helyet, akkor törli az előzőleg már megadott rendeltetési helyeket.
1
2
Helyezze be az eredetiket.
Az eredetik elhelyezése(P. 140)
Válassza ki a <Beolvasás> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 127)
Főképernyő
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a felhasználónevet, a jelszót és a hitelesítési kiszolgálót.
Bejelentkezés a Jogosult küldés funkcióba(P. 139)
3
Válassza az <E-mail>, <I-Fax> vagy <Fájl> beállítást az Alapvető beolvasási műveletek
képernyőn. A beolvosás alapvető funkcióinak képernyője(P. 292)
4
Válassza ki a <Visszahívási beállítások> lehetőséget a <Rend. hely megadása> lapon.
5
Válassza ki a címet.
● Ha több célhelyre küld adatokat, a naplóban csak az első cím jelenik meg, de az összes célhely meg van adva.
326
Beolvasás
➠ A készülék meghatározza a kiválasztott rendeltetési helyet és annak beolvasási beállításait. Lehetőség van
a beállítások megváltoztatására a küldés előtt.
Célhelyek törlése (e-mail/i-fax)
Ha több rendeltetési helyet adott meg, akkor szükség esetén törölhet közülük.
1
Válassza a <Rend.h.megerősítése> lehetőséget.
2
Jelölje be a törölni kívánt rendeltetési hely jelölőnégyzetét, és válassza az <Eltáv.rend.helyről>
lehetőséget.
● Ha bejelöli a Csoport jelölőnégyzetet, megtekintheti a csoportban bejegyzett célhelyeket a
<Részletek> <Rendeltetési hely> pont kiválasztásával.
3
6
Válassza a <Igen> lehetőséget.
Válassza a <Start> lehetőséget.
● Ha megjelenik a <Rendeltetési hely megerősítése> képernyő, ellenőrizze, hogy helyes-e a rendeltetési hely,
majd válassza a <Beolvasás indítása> lehetőséget.
➠ Megkezdődik az eredeti beolvasása.
● Ha meg kívánja szakítani a beolvasást, válassza a <Mégse>
küldésének leállítása(P. 312)
<Igen> pontot.
Dokumentumok
Ha az 1. lépésben az adagolóba helyezi az eredetiket
Amikor a beolvasás befejeződik, elindul a küldési/mentési folyamat.
Ha az 1. lépésben az üveglapra helyezte az eredetiket
A beolvasás befejezése után kövesse az alábbi eljárásokat (kivéve, ha a JPEG fájlformátumot választotta).
1
Ha az eredetiknek vannak más beolvasandó oldalai, akkor helyezze a következő oldalt az üveglapra, és
nyomja meg a <Köv. beolvasása> gombot.
● Ismételje ezt a lépést mindaddig, amíg minden oldalt be nem olvasott.
● Ha csak egy oldalt kell beolvasni, akkor ugorjon a következő lépésre.
2
Válassza a <Küldés indítása> lehetőséget.
➠ Elindul a küldési/mentési folyamat.
Ha a <Fájlhitelesítés> vagy <SMTP-hitelesítés> képernyő jelenik meg
● Állítsa be a felhasználónevet és a jelszót, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
327
Beolvasás
HIVATKOZÁSOK
Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei(P. 295)
I-Fax küldése(P. 258)
328
Beolvasás
E-mail beállítások megadása
552R-067
Amikor beolvasott eredetiket csatol egy e-mailhez, megadhatja a tárgyat, az
üzenetet, a válaszcímet, valamint az e-mail prioritását az elküldés előtt.
1
Helyezze be az eredetiket.
2
Az eredetik elhelyezése(P. 140)
Válassza ki a <Beolvasás> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 127)
Főképernyő
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a felhasználónevet, a jelszót és a hitelesítési kiszolgálót.
Bejelentkezés a Jogosult küldés funkcióba(P. 139) .
3
Válassza ki az <E-mail> beállítást az Alapvető beolvasási műveletek képernyőn.
beolvosás alapvető funkcióinak képernyője(P. 292)
4
Adja meg a célhelyet, és konfigurálja a beolvasási beállításokat szükség szerint.
eredetik beolvasásának alapvető műveletei(P. 295)
5
Adja meg az e-mail tárgyát, törzsét, válaszcímét és prioritását.
Tárgy/szöveg megadása
1
Válassza ki a <Tárgy/Üzenet> lehetőséget a <Küldési beállítások> lapon.
2
Válassza a <Tárgy> lehetőséget.
3
Adja meg a tárgyat, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
Szöveg beírása(P. 136) .
4
Válassza az <Üzenet> lehetőséget.
5
Adja meg az üzenetet, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
6
Válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
329
A
Az
Beolvasás
Válaszcím megadása
Olyankor adjon meg válaszcímet, amikor értesíteni szeretné egy e-mail címzettjét arról, hogy a válaszhoz
használandó cím eltér a készülék címétől. Válassza ki a Címjegyzékben bejegyzett címek közül a kívánt
válaszcímet, és adja meg azt. Ha a célhely még nincs bejegyezve a Címjegyzékbe, lásd a következő részt:
Rendeltetési helyek bejegyzése(P. 185) .
1
Válassza ki a <Válaszcím> lehetőséget a <Küldési beállítások> lapon.
2
Válassza a <Címjegyzékből megadva> lehetőséget.
3
Jelölje be a kívánt válaszcím jelölőnégyzetét, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
Prioritás megadása
1
Válassza ki a <Fontosság> lehetőséget a <Küldési beállítások> lapon.
2
Válasszon egy fontossági szintet.
6
Válassza a <Start> lehetőséget.
● Ha megjelenik a <Rendeltetési hely megerősítése> képernyő, ellenőrizze, hogy helyes-e a rendeltetési hely,
majd válassza a <Beolvasás indítása> lehetőséget.
➠ Megkezdődik az eredeti beolvasása.
● Ha meg kívánja szakítani a beolvasást, válassza a <Mégse>
küldésének leállítása(P. 312)
<Igen> pontot.
Dokumentumok
Ha az 1. lépésben az adagolóba helyezi az eredetiket
Amikor a beolvasás befejeződik, a készülék elküldi az e-maileket.
Ha az 1. lépésben az üveglapra helyezte az eredetiket
A beolvasás befejezése után kövesse az alábbi eljárásokat (kivéve, ha a JPEG fájlformátumot választotta).
1
Ha az eredetiknek vannak más beolvasandó oldalai, akkor helyezze a következő oldalt az üveglapra, és
nyomja meg a <Köv. beolvasása> gombot.
● Ismételje ezt a lépést mindaddig, amíg minden oldalt be nem olvasott.
● Ha csak egy oldalt kell beolvasni, akkor ugorjon a következő lépésre.
2
Válassza a <Küldés indítása> lehetőséget.
➠ A készülék elküldi az e-maileket.
Ha az <SMTP-hitelesítés> képernyő jelenik meg
● Állítsa be a felhasználónevet és a jelszót, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● Ha mindig ugyanazokkal a beállításokkal szeretne beolvasni:
megváltoztatása(P. 179)
330
A funkciók alapértékeinek
Beolvasás
● Ha előre be szeretne jegyezni egy később többször használandó beállításkombinációt:
beállítások bejegyzése(P. 177)
● Ha szeretné megadni az e-mail feladójának nevét:
<Készüléknév bejegyzése>(P. 573)
HIVATKOZÁSOK
Beolvasott eredetik állapotának és naplójának ellenőrzése(P. 313)
331
Gyakran használt
Beolvasás
A számítógép használata beolvasásra (Távoli beolvasás)
552R-068
Számítógépről való beolvasáshoz használhatja az MF Scan Utility segédprogramot vagy egy olyan alkalmazást, mint
például a képfeldolgozó vagy szövegszerkesztő alkalmazások. Ha a készülékhez kapott ScanGear MF alkalmazást
használja, konfigurálhatja a speciális beolvasási beállításokat is ( A ScanGear MF használata(P. 335) ).
● Ha USB-kapcsolattal használja a gépet, beolvasás előtt lépjen ki az alvó üzemmódból.
lépés(P. 183)
Alvó üzemmódba
Beolvasás az MF Scan Utility használatával
Az MF Scan Utility a készülékhez kapott alkalmazás, amely lehetővé teszi
dokumentumok vagy képek számítógépre történő beolvasását. A beolvasott adatok
meghatározott alkalmazásba továbbíthatók, vagy e-mail-üzenethez mellékelhetők.
További információért kattintson az [Utasítások] lehetőségre az MF Scan Utility
programban.
● Ha Ön macOS-felhasználó, nézze meg a megfelelő illesztőprogramok vagy szoftverek kézikönyveit az
online kézikönyvek webhelyén.
Beolvasás alkalmazásból
Szövegszerkesztő programok vagy képfeldolgozó alkalmazások használatával
képek olvashatók be, majd közvetlenül az alkalmazásba tölthetők. A beolvasáshoz
nincs szükség másik alkalmazás elindítására. Dokumentumok beolvasása
alkalmazásból(P. 333)
332
Beolvasás
Dokumentumok beolvasása alkalmazásból
552R-069
Eredetiket olvashat be képfeldolgozó és szövegszerkesztő alkalmazásokból. A
beolvasott kép közvetlenül az alkalmazásba töltődik, lehetővé téve a kép azonnali
szerkesztését vagy feldolgozását. A következő művelet végrehajtásának módja az
alkalmazástól függ.
● Az alkalmazásnak TWAIN- vagy WIA-kompatibilisnek* kell lennie. Az ezzel kapcsolatos további tudnivalók az
alkalmazás útmutatójában találhatók.
*A TWAIN a képbeviteli eszközök, például lapolvasók és a számítógépek csatlakoztatásának egyik szabványa. A WIA a
Windows operációs rendszer egyik beépített, szabványos funkciója.
1
Helyezze be az eredetiket.
Az eredetik elhelyezése(P. 140)
● Az alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a második eredeti vagy a további eredetik nem olvashatók
be, vagy hibaüzenet jelenik meg. Ilyen esetben az eredetik behelyezését és beolvasását egyenként végezze
el.
● Ha az <Automatikus online> <Ki> van kapcsolva, akkor a készülék online állapotba hozásához ki kell
<Távoli lapolvasó> elemet a Főképernyő felületén.
<Automatikus
választania a <Beolvasás>
online>(P. 521)
2
Az alkalmazásból válassza a beolvasást indító parancsot.
● A beolvasást indító parancs kiválasztásának módja az adott alkalmazástól függ. Az ezzel kapcsolatos további
tudnivalók az alkalmazás útmutatójában találhatók.
3
Válassza ki a készülék lapolvasó-illesztőprogramját.
● Válassza a ScanGear MF vagy WIA lehetőséget. Ha a ScanGear MF lehetőséget választja, akkor speciális
beolvasási beállításokat is elvégezhet.
4
Adja meg szükség szerint a beolvasási beállításokat.
5
Kattintson az [Képolvasás] gombra.
➠ Megkezdődik az eredeti beolvasása.
● Ha a beolvasás befejeződött, a beolvasott kép egy alkalmazásba továbbításra kerül.
A ScanGear MF használata
● Kattintson a
lehetőségre a ScanGear MF képernyőjén, és tekintse meg a Súgót.
333
Beolvasás
HIVATKOZÁSOK
A ScanGear MF használata(P. 335)
334
Beolvasás
A ScanGear MF használata
552R-06A
A ScanGear MF a készülékhez kapott lapolvasó-illesztőprogram. A ScanGear MF
programban részletesen beállíthatja a beolvasást. A ScanGear MF elindításának
módja attól függ, hogy hogyan végzi a számítógépről a beolvasást.
Indítás az MF Scan Utility programból
Amikor az MF Scan Utility programból végez beolvasást, kattintson a [ScanGear] elemre a ScanGear MF
elindításához. További információért kattintson az [Utasítások] lehetőségre az MF Scan Utility programban.
● Ha Ön macOS-felhasználó, nézze meg a megfelelő illesztőprogramok vagy szoftverek kézikönyveit az
online kézikönyvek webhelyén.
Indítsa el egy alkalmazásból.
Ha egy alkalmazásból (pl. képfeldolgozó vagy szövegszerkesztő programból) szeretne beolvasni, válassza a
ScanGear MF-et beolvasó-illesztőprogramként. Dokumentumok beolvasása alkalmazásból(P. 333)
A ScanGear MF funkciói
● Kép előnézete a beolvasás előtt
● A beolvasási terület meghatározása
● A képminőség részletes beállítása
A ScanGear MF használata
● Kattintson a
lehetőségre a ScanGear MF képernyőjén, és tekintse meg a Súgót.
335
Kapcsolódás mobileszközzel
Kapcsolódás mobileszközzel
Kapcsolódás mobileszközzel .................................................................................................................... 337
Csatlakozás mobileszközzel .............................................................................................................................. 338
Csatlakozás vezeték nélküli hálózati útválasztón keresztül (LAN kapcsolat) .................................................. 339
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód) ............................................................................................. 341
A készülék használata alkalmazásokon keresztül .......................................................................................... 345
Az AirPrint használata ....................................................................................................................................... 347
Nyomtatás az AirPrint használatával ............................................................................................................ 352
Beolvasás az AirPrint használatával .............................................................................................................. 355
Faxolás az AirPrint funkcióval ....................................................................................................................... 357
Ha az AirPrint nem használható ................................................................................................................... 359
A Google Cloud Print használata ...................................................................................................................... 360
A készülék kezelése távirányítóval .................................................................................................................. 363
336
Kapcsolódás mobileszközzel
Kapcsolódás mobileszközzel
552R-06C
A gépet mobilkészülékkel, például okostelefonnal vagy táblagéppel összekapcsolva, egy megfelelő alkalmazás
segítségével könnyedén végezhet nyomtatást, illetve egyéb műveleteket. Emellett a készüléket mobileszközökről is
vezérelheti távirányítóval, és ilyen módon erősítheti meg a nyomtatási állapotot, illetve módosíthatja a készülék
beállításait.
Csatlakozás mobileszközzel(P. 338)
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)(P. 341)
A készülék használata alkalmazásokon keresztül(P. 345)
Az AirPrint használata(P. 347)
A Google Cloud Print használata(P. 360)
A készülék kezelése távirányítóval(P. 363)
● A mobileszköztől függően előfordulhat, hogy a készülék nem működik helyesen.
● Ha a [IPP-port korlátozva (port száma: 631)] vagy a [mDNS-port korlátozva (port száma: 5353)] engedélyezve
van a biztonsági házirendben (
sem az AirPrint szolgáltatást.
Biztonsági házirend(P. 453) ), akkor nem használhatja sem a Mopria®,
337
Kapcsolódás mobileszközzel
Csatlakozás mobileszközzel
552R-06E
Két különböző módszerrel csatlakoztathatja a mobileszközt a készülékhez: vezeték nélküli útválasztón keresztül, illetve
vezeték nélkül, közvetlenül a készülékkel kommunikálva. Válasszon kapcsolódási módot a kommunikációs
környezetnek és a használt eszköznek megfelelően. Hajtsa végre a kommunikációt a mobileszközökkel a <Mobil
portál> pontban ( Főképernyő képernyő(P. 127) ).
◼ Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül
Csatlakoztassa a mobileszközt és a készüléket egy vezeték nélküli útválasztó segítségével, úgy, mint amikor egy
számítógéphez csatlakoztatja. Csatlakozás vezeték nélküli hálózati útválasztón keresztül (LAN kapcsolat)
(P. 339)
◼ Közvetlen kapcsolódás
Csatlakoztassa a mobileszközt közvetlenül, vezeték nélkül a készülékhez; vezeték nélküli hálózat használata nélkül.
Lehetősége nyílik a készülék azonnali vezeték nélküli csatlakoztatására akár vezeték nélküli hálózati környezeten kívül
is. Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)(P. 341)
338
Kapcsolódás mobileszközzel
Csatlakozás vezeték nélküli hálózati útválasztón
keresztül (LAN kapcsolat)
552R-06F
Ha vezeték nélküli hálózati útválasztó csatlakozik a készülékhez kapcsolódó hálózatra, akkor a mobileszközzel
ugyanúgy létrehozhatja a kommunikációs csatornát a vezeték nélküli hálózati útválasztó segítségével, mintha egy
számítógéppel tenné. A mobileszközök vezeték nélküli hálózatra való csatlakoztatásáról a hálózati eszközökhöz kapott
útmutató kézikönyvekben, illetve a készülékek gyártójánál tájékozódhat. Csatlakoztassa a készüléket egy útválasztóhoz
vezetékes vagy vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül. A hálózati környezet beállítása(P. 15)
● Az alábbi műveletek végrehajtásához használja az IPv4-címet.
Az IPv4-cím beállítása(P. 33)
● Válassza ki a <LAN-kapcsolat> lehetőséget, és folytassa a folyamatot, miután megjelent a <Közvetlen
csatlakozás> képernyő a <Mobil portál> alábbi folyamatban való kiválasztását követően.
● Ha további tájékoztatást szeretne a Canon PRINT Business szolgáltatással kompatibilis operációs
rendszerekről, a részletes beállítási folyamatról és a működtetés folyamatáról, olvassa el az alkalmazás
Súgóját, illetve tájékozódjon a Canon webhelyéről (https://global.canon/gomp/).
◼ Manuális csatlakozás
1
2
Válassza ki a <Mobil portál> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 127)
Főképernyő
Csatlakozzon a mobileszközről arra az IP-címre, amelyik megjelenik a képernyőn.
◼ Csatlakozás QR-kód segítségével
1
2
3
Válassza ki a <Mobil portál> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 127)
Főképernyő
Válassza a <QR-kód> lehetőséget.
Indítsa el a Canon PRINT Business alkalmazást a mobileszközön.
használata alkalmazásokon keresztül(P. 345)
339
A készülék
Kapcsolódás mobileszközzel
4
Olvassa be a képernyőn megjelenő QR-kódot a mobileszköz használatával.
◼ Csatlakozás az NFC használatával (Android)
Az NFC használata előtt győződjön meg róla, hogy az <NFC használata> értéke <Be> legyen.
használata>(P. 605)
1
2
3
Indítsa el a Canon PRINT Business alkalmazást a mobileszközön.
használata alkalmazásokon keresztül(P. 345)
<NFC
A készülék
Engedélyezze az NFC-beállításokat a mobileszközön.
Helyezze a mobileszközt közelebb a készüléken található NFC jelhez.
Kezelőpanel(P. 116)
340
Kapcsolódás mobileszközzel
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)
1660-068
552R-06H
A mobileszköz és a készülék közötti közvetlen kapcsolat létesítésére képes „Hozzáférési pont mód” segítségével még
vezeték nélküli hálózati útválasztó nélküli környezetben is, bonyolult beállítások megadása nélkül csatlakoztathatja a
rendelkezésre álló mobileszközt a készülékhez.
Felkészülés közvetlen kapcsolat létesítésére (Hozzáférési pont mód)(P. 341)
Közvetlen kapcsolódás(P. 342)
Felkészülés közvetlen kapcsolat létesítésére (Hozzáférési pont mód)
Hozzon létre kapcsolatot a Hozzáférési pont mód használatával a következő beállítások azonos sorrendben való
végrehajtásával.
Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait.
● Beállíthatja az IPv4-címet.
Az IPv4-cím beállítása(P. 33)
A mobileszköz előkészítése
● Konfigurálja a beállításokat a mobileszköz Wi-Fi hálózathoz való
csatlakoztatásához.
Helyezze a készüléket kapcsolati készenléti állapotba.
● <Menü> <Beállítások> <Hálózat> <Közvetlen csatl. beállításai>
<Közvetlen csatlakozás hasz.> beállítást <Be> értékre.
Az automatikus megszüntetési eltelt idő értékének megadása
● Megadhatja, hogy mennyi időnek kell eltelnie az automatikus szétkapcsoláshoz, miután a közvetlen
kapcsolat létrejött. <Közvetlen csatlak. befejezése>(P. 483)
341
állítsa a
Kapcsolódás mobileszközzel
Több mobileszköz csatlakoztatása egyidejűleg
● Konfigurálja a készülék SSID azonosítóját és hálózati kulcsát tetszés szerint.
beállításai>(P. 483)
<Hozzáférési pont mód
Canon PRINT Business
● Ha további tájékoztatást szeretne a Canon PRINT Business szolgáltatással kompatibilis operációs
rendszerekről, a részletes beállítási folyamatról és a működtetés folyamatáról, olvassa el az alkalmazás
Súgóját, illetve tájékozódjon a Canon webhelyéről (https://global.canon/gomp/).
Közvetlen kapcsolódás
● Némi időbe telhet, mire létrejön a kapcsolat a készülék és a mobileszköz között.
◼ Manuális csatlakozás
1
Válassza ki a <Mobil portál> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 127)
Főképernyő
● Ha már csatlakozik mobileszköz, folytassa a 3. lépéssel.
2
3
4
Válassza a <Csatlakozás> lehetőséget.
Konfigurálja a Wi-Fi-beállításokat a mobileszközről a képernyőn megjelenő hálózati
azonosító (SSID) és hálózati kulcs segítségével.
A művelet befejezése után válassza a <Leválasztás> lehetőséget.
◼ Csatlakozás QR-kód segítségével
1
Válassza ki a <Mobil portál> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 127)
Főképernyő
● Ha már csatlakozik mobileszköz, folytassa a 3. lépéssel.
2
Válassza a <Csatlakozás> lehetőséget.
3
Válassza a <QR-kód> lehetőséget.
4
Indítsa el a Canon PRINT Business alkalmazást a mobileszközön.
használata alkalmazásokon keresztül(P. 345)
342
A készülék
Kapcsolódás mobileszközzel
5
Olvassa be a képernyőn megjelenő QR-kódot a mobileszköz használatával.
6
A művelet befejezését követően válassza a <Leválasztás> lehetőséget.
◼ Csatlakozás az NFC használatával (Android)
Az NFC használata előtt győződjön meg róla, hogy az <NFC használata> értéke <Be> legyen.
használata>(P. 605)
1
Válassza ki a <Mobil portál> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 127)
<NFC
Főképernyő
● Ha már csatlakozik mobileszköz, folytassa a 3. lépéssel.
2
3
4
5
6
Válassza a <Csatlakozás> lehetőséget.
Indítsa el a Canon PRINT Business alkalmazást a mobileszközön.
használata alkalmazásokon keresztül(P. 345)
A készülék
Engedélyezze az NFC-beállításokat a mobileszközön.
Helyezze a mobileszközt közelebb a készüléken található NFC jelhez.
Kezelőpanel(P. 116)
A művelet befejezését követően válassza a <Leválasztás> lehetőséget.
● Válassza ki a <Csatlak. adatai> lehetőséget a <Közvetlen csatlakozás> képernyőn a kapcsolódó mobileszköz
ellenőrzéséhez.
● Ha a <Maradjon Enged,ha SSID/Hál.k.adott> a <Be> értékre van állítva, nem kell kiválasztani a <Csatlakozás>
lehetőséget. <Maradjon Enged,ha SSID/Hál.k.adott>(P. 484)
343
Kapcsolódás mobileszközzel
● A használt mobileszköztől függően előfordulhat, hogy közvetlen kapcsolat esetén nem tud csatlakozni az
internethez.
● Ha a vezeték nélküli kapcsolat a mobileszközről nem jön létre az SSID és a hálózati kulcs megjelenítésétől
számított 5 percen belül, akkor befejeződik a kapcsolat várakozási állapota.
● Ha a mobileszköz és a készülék közötti adatátvitel nélküli állapot folytatódik a közvetlen kapcsolattal történő
csatlakozás során, a kommunikáció megszakadhat.
● Az alvó üzemmód által aktivált energiatakarékosság kevésbé jelentős a közvetlen kapcsolaton való
csatlakozás esetén.
● Ha a készüléket vezeték nélküli hálózati kapcsolaton keresztül használja, fenn kell tartania a vezeték nélküli
hálózati kapcsolatot a közvetlen kapcsolódás használata során is. Amikor a készülék nem kapcsolódik
vezeték nélküli hálózathoz, vagy a kapcsolódási folyamat még nem fejeződött be, akkor a közvetlen
kapcsolódási folyamat nem indulhat el. Ha a készülék és a vezeték nélküli hálózat közötti kapcsolat
megszakad a közvetlen kapcsolódás során, befejeződhet a kommunikáció.
● Amikor befejezi a kívánt műveletet, mindenképp szüntesse meg a kapcsolatot a készülék és a mobileszköz
között. Ha fennmarad a kapcsolat, nem tud megfelelően érvényesülni az alvó üzemmód energiatakarékos
funkciója.
● Ha a Közvetlen csatlakozás opciót választja, akkor az IP címet ne állítsa be kézzel a mobilkészüléken. Ez
ugyanis megakadályozhatja a megfelelő kommunikációt a közvetlen csatlakozással.
344
Kapcsolódás mobileszközzel
A készülék használata alkalmazásokon keresztül
552R-06J
Hajtsa végre a nyomtatást és más műveleteket a készülékhez csatlakoztatott mobileszközről alkalmazások
segítségével. A rendszer különböző alkalmazásokat, köztük a Canon saját alkalmazásait támogatja. Használja
megfelelően, az eszközéhez, alkalmazásához és a helyzethez igazodva.
◼ A Canon PRINT Business használata
Az alkalmazás segítségével nyomtatás és más műveletek hajthatók végre az iOS/Android rendszert támogató
mobileszközökről. Nyomtatáskor nem szükséges a műveleteket a készüléken elvégezni. Ha további információt
szeretne a támogatott operációs rendszerekről, részletes beállítási módszerekről és műveletekről, ellenőrizze az
alkalmazás Súgóját, illetve látogasson el a Canon webhelyére (https://global.canon/gomp/).
● A Canon PRINT Business alkalmazást ingyenesen töltheti le, de az internetkapcsolatért díjat kell fizetnie.
◼ Nyomtatás a Canon Print Service szolgáltatással
Egyszerűen nyomtathat azoknak az alkalmazásoknak a menüjéből, amelyek támogatják az Android nyomtatási
alrendszerét. Ha további információt szeretne a támogatott operációs rendszerekről, valamint a részletes beállítási
módszerekről és folyamatokról, látogasson el a Canon webhelyére (https://global.canon).
◼ Nyomtatás a Mopria® szolgáltatással
Ez a készülék a Mopria® megoldást is támogatja. A Mopria® lehetővé teszi, hogy úgy végezzen nyomtatást az Android
rendszert használó mobileszközökről, hogy közben a megszokott műveleteket és beállításokat hajtja végre, még eltérő
gyártók és típusok esetén is. Ha például a Mopria® szolgáltatást támogató, eltérő gyártóktól származó nyomtatókat
használ, vagy egy felkeresett helyen Mopria®-kompatibilis nyomtató található, akkor úgy nyomtathat, hogy nem kell
alkalmazást telepítenie az adott gyártóra vagy típusra vonatkozóan. Ha további tájékoztatást szeretne a támogatott
típusokról vagy működési környezetekről, lásd a következő webhelyet: http://www.mopria.org.
A Mopria® beállításainak megerősítése
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre rendszergazdai jogosultsággal (
A Távoli
felhasználói felület elindítása(P. 437) ) [Beállítások/Bejegyzés] [Hálózati beállítások]
[Mopria-beállítások] [Szerkesztés] Győződjön meg róla, hogy be van jelölve a [Mopria
használata] jelölőnégyzet [OK]
345
Kapcsolódás mobileszközzel
◼ Nyomtatás a Google Cloud Print szolgáltatással
A Google Cloud Print szolgáltatást támogató alkalmazások és szolgáltatások használata esetén nyomtatóillesztőprogram nélkül nyomtathat a számítógépről vagy a mobileszközről. A Google Cloud Print
használata(P. 360)
346
Kapcsolódás mobileszközzel
Az AirPrint használata
552R-06K
Ebben a részben az AirPrint használatához szükséges beállításokról továbbá az Apple eszközök segítségével
elvégzendő folyamatokról tájékozódhat.
AirPrint-beállítások
Az AirPrint beállításainak megadása(P. 347)
Az AirPrint képernyőjének megjelenítése(P. 350)
Az AirPrint funkciói
Nyomtatás az AirPrint használatával(P. 352)
Beolvasás az AirPrint használatával(P. 355)
Faxolás az AirPrint funkcióval(P. 357)
Hibaelhárítás
Ha az AirPrint nem használható(P. 359)
Az AirPrint beállításainak megadása
Bejegyezheti a készülék nevét és telepítési helyét, amelyet a készülék azonosítására használhat, valamint más hasonló
információkat. A készüléken le is tilthatja az AirPrint funkciót. Ezeket a beállításokat a Távoli felhasználói felületen
módosíthatja.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
A
● Ha mobileszközt, például iPad, iPhone vagy iPod touch készüléket használ, akkor kattintás helyett érintse
meg az ebben a részben említett elemeket.
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
[AirPrint beállításai] lehetőséget.
347
Kapcsolódás mobileszközzel
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
Adja meg a szükséges beállításokat.
[AirPrint használata]
Az AirPrint engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet. Az AirPrint funkció letiltásához törölje a jelet a
jelölőnégyzetből.
[Nyomtató neve]
Adja meg a készülék nevét. Ha már van regisztrálva mDNSnév az [mDNS beállításai] (
konfigurálása(P. 57) ) között, akkor megjelenik a regisztrált név.
A DNS
[Hely]
Adja meg a készülék helyét. Ha már van regisztrálva hely az [Eszközinformációs beállítások] ([Eszközkezelés] –
[Kezelési beállítások] (Beállítások/Bejegyzés)) között, akkor megjelenik a regisztrált név.
[Földrajzi szélesség]
Adja meg a készülék telepítési helyének földrajzi szélességét.
[Földrajzi hosszúság]
Adja meg a készülék telepítési helyének földrajzi hosszúságát.
6
Kattintson a [OK] elemre.
Az [AirPrint használata] lehetőség kiválasztása esetén a <Hálózat> következő
beállításainak értéke <Be> lesz.
● HTTP használata
● IPP nyomtatási beállítások
● IPv4 mDNS használata
● IPv6 mDNS használata
● Network Link Scan használata
348
Kapcsolódás mobileszközzel
● Ha módosítja a korábban megadott [Nyomtató neve] beállítást, akkor elképzelhető, hogy többé nem fog
tudni nyomtatni arról a Macről, amelyet eddig sikeresen használt a nyomtatáshoz. Ez azért van így, mert
automatikusan módosul az IPv4 protokollon használt <mDNS-név> ( A DNS konfigurálása(P. 57) ) is. Ilyen
esetben vegye fel ismét a készüléket a Mac rendszerbe.
● A nyomtató nevének megadásával könnyebben azonosíthatók az AirPrint szolgáltatást támogató különböző
nyomtatók.
◼ Az AirPrint-tel elérhető funkciók beállításának megváltoztatása
Ha le szeretné tiltani azokat a funkciókat, amelyeket nem fog használni az AirPrinttel, vagy titkosítaná a
kommunikációt, a szükséges beállításokat a kezelőpanelen adhatja meg.
Nyomtatási és faxolási beállítások módosítása
Az AirPrint-tel történő nyomtatáshoz és faxküldéshez az IPP protokoll használatos.
A funkció be-/kikapcsolása
Megadhatja, hogy a nyomtatás és faxküldést az AirPrint-tel szeretné-e végezni. A gyári alapbeállítás: <Be>.
<Menü>
<Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP-beállítások> <IPP nyomtatási
beállítások> Állítsa az <IPP-nyomtatás használata> beállítást <Ki> vagy <Be>
értékre
<Alkalmaz>
TLS beállítás módosítása
Megadhatja, hogy az AirPrint-tel történő nyomtatás vagy faxküldés során kívánja-e titkosítani a kommunikációt a
TLS segítségével. A gyári alapbeállítás: <Ki>.
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP-beállítások> <IPP nyomtatási
beállítások> Állítsa az <IPP-nyomt.enged. csak TLS-sel> beállítást <Ki> vagy <Be>
értékre
<Alkalmaz>
Beolvasási beállítások megváltoztatása
Konfigurálja a beolvasási beállításokat az AirPrint segítségével.
A funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása
Az AirPrint-tel elérhető lapolvasási funkció be-/kikapcsolható. A gyári alapbeállítás: <Be>.
● Ha a <Be> értékre állítja valamelyik elemet, a rendszer a <HTTP használata> beállítást (a <Hálózat> menüben) is
a <Be> értékre állítja.
349
Kapcsolódás mobileszközzel
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP-beállítások> <Network Link Scan
beállításai> Állítsa a <Network Link Scan használata> beállítást <Ki> vagy <Be> értékre.
<Alkalmaz>
TLS-beállítások változtatása
Megadhatja, hogy titkosítani szeretné-e a TLS-kommunikációt olyankor, amikor az AirPrint használatával végez
beolvasást. A gyári alapbeállítás: <Ki>.
<Menü>
<Beállítások>
beállításai>
<Hálózat>
<TCP/IP-beállítások>
<Network Link Scan
Állítsa a <TLS használata> beállítást <Ki> vagy <Be> értékre.
<Alkalmaz>
Az AirPrint képernyőjének megjelenítése
Megjelenítheti az AirPrint képernyőjét, amelyen nemcsak az AirPrint beállításait érheti el, hanem a kellékanyagokra,
például a papírra és a festékkazettára vonatkozó információkat is. Emellett itt adhatja meg a biztonsági funkció
beállításait is.
1
Válassza a [Rendszerbeállítások] [Nyomtatók és szkennerek] pontot, majd adja
hozzá a készüléket a használt Mac típusú számítógéphez.
● Ha a készülék már hozzá van adva, akkor ez a művelet nem szükséges.
2
Válassza ki a készüléket a [Nyomtatók és szkennerek] között felsorolt nyomtatók
közül.
3
Kattintson az [Opciók és tartozékok] gombra.
4
Kattintson az [Nyomtató weboldalának megjelenítése] gombra.
5
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre.
● Az AirPrint beállításainak módosításához rendszergazdaként kell bejelentkezni.
◼ AirPrint-kompatibilis oldal
Ha rendszergazdai jogosultsággal jelentkezik be, az AirPrint-kompatibilis oldal az alábbi módon jelenik meg.
350
Kapcsolódás mobileszközzel
[AirPrint beállításai]
Lehetővé teszi az Airprint-beállításoknál megadott értékek ellenőrzését (pl. a készülék neve és helye). A
beállítások a [Szerkesztés] pontra kattintva módosíthatók.
[Egyéb beállítások]
[Nyomtatás biztonsági beállításai]
A nyomtatás biztonsági beállításainak konfigurálása TLS vagy hitelesítés használatával.
[Beolvasás biztonsági beállításai]
A beolvasás biztonsági beállításainak konfigurálása TLS használatával.
[TLS-beállítások]
Lehetővé teszi a TLS-nél használt kulcs és tanúsítvány módosítását.
tanúsítványának konfigurálása(P. 397)
A TLS kulcsának és
[Kulcs és tanúsítvány beállításai]
Lehetővé teszi egy kulcs és egy tanúsítvány létrehozását és telepítését, illetve a tanúsítvány kiadásának
kérését. A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 397)
[Fogyóeszköz-adatok]
Lehetővé teszi minden egyes papírforrás és fogyóeszköz adatainak ellenőrzését a készülék és az eszköz
verziójának megfelelően.
Védjegyek
Az Apple, a Bonjour, az iPad, az iPhone, az iPod touch, a Mac, a macOS, az OS X és a Safari az Apple Inc. bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegye.
351
Kapcsolódás mobileszközzel
Nyomtatás az AirPrint használatával
552R-06L
Nyomtathat iPad, iPhone, iPod touch és Mac számítógépről is nyomtató-illesztőprogram használata nélkül.
Nyomtatás iPad, iPhone és iPod touch készülékről(P. 352)
Nyomtatás Mac rendszerből(P. 353)
Rendszerkövetelmények
Az alábbi Apple eszközök egyike szükséges az AirPrint-nyomtatáshoz.
● iPad (minden típus)
● iPhone (3GS és újabbak)
● iPod touch (3. generációs és újabbak)
● Mac (Mac OS X 10.7 vagy újabb)*
*OS
X 10.9 vagy újabb USB-kapcsolat használata esetén
Hálózati környezet
A következő környezetek valamelyike szükséges.
● Olyan környezet, amelyben az Apple-készülékek és a készülék ugyanahhoz a helyi hálózathoz csatlakoznak.
● Olyan környezet, amelyben egy Apple-készülék és a készülék közvetlenül csatlakoznak.
● Olyan környezet, amelyben egy Mac típusú számítógép USB-n keresztül csatlakozik a készülékhez.
● Nyomtatáshoz az <IPP-nyomtatás használata> beállítást <Be> értékre kell állítani.
funkciók beállításának megváltoztatása(P. 349)
Az AirPrint-tel elérhető
Nyomtatás iPad, iPhone és iPod touch készülékről
1
Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és csatlakozik az Apple
készülékhez.
● Erről a következő részben olvashat bővebben:
A hálózati környezet beállítása(P. 15) .
● Az közvetlen kapcsolatra vonatkozó tudnivalókért lásd:
(P. 341) .
2
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)
Az Apple eszköz alkalmazásában érintse meg a
megjelenítéséhez.
352
ikont a menüpontok
Kapcsolódás mobileszközzel
3
Érintse meg a [Nyomtatás] gombot.
4
Válassza ki ezt a készüléket a [Nyomtató] pontnál.
● Itt jelennek meg a hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók. Ebben a lépésben ezt a készüléket válassza ki.
● A [Nyomtató] pontban a készülék kiválasztására szolgáló képernyő nem jelenik meg az olyan
alkalmazásokban, amelyek nem támogatják az AirPrintet. Ezekkel az alkalmazásokkal nem lehet
nyomtatni.
5
Adja meg szükség szerint a nyomtatási beállításokat.
● A választható beállítások és papírméretek a használt alkalmazástól függően eltérnek.
6
Érintse meg a [Nyomtatás] gombot.
➠ A nyomtatás elkezdődik.
A nyomtatás állapotának ellenőrzése
● Nyomtatás közben nyomja meg kétszer az Apple-készülék főképernyőjének gombját
érintse meg a
[Nyomtatás] elemet.
Nyomtatás Mac rendszerből
1
Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és csatlakozik a Mac
számítógéphez.
● Erről a következő részben olvashat bővebben:
2
A hálózati környezet beállítása(P. 15) .
Adja a készüléket a Mac típusú számítógéphez a [Rendszerbeállítások]
és szkennerek] pontnál.
[Nyomtatók
● Ha a készülék már hozzá van adva, akkor ez a művelet nem szükséges.
3
Nyisson meg egy dokumentumot a megfelelő alkalmazásban, és jelenítse meg a
nyomtatási párbeszédpanelt.
● A nyomtatási párbeszédpanel alkalmazásonként más és más módon nyitható meg. Az ezzel kapcsolatos
további tudnivalók a használt alkalmazás útmutatójában, illetve súgójában találhatók.
4
Válassza ki a készüléket a nyomtatási párbeszédpanelen.
● Megjelennek a Machez csatlakoztatott nyomtatók. Ebben a lépésben ezt a készüléket válassza ki.
353
Kapcsolódás mobileszközzel
5
Adja meg szükség szerint a nyomtatási beállításokat.
● A választható beállítások és papírméretek a használt alkalmazástól függően eltérnek.
6
Kattintson az [Nyomtatás] gombra.
➠ A nyomtatás elkezdődik.
354
Kapcsolódás mobileszközzel
Beolvasás az AirPrint használatával
552R-06R
Az AirPrint használatával a készüléken beolvasott adatokat átviheti közvetlenül a Mac rendszerre.
Rendszerkövetelmények
Az AirPrint használatával történő beolvasáshoz a OS X 10.9 vagy újabb rendszerű Mac gép szükséges. A TLS
használatával történő beolvasáshoz OS X 10.11 vagy újabb rendszerű Mac gép szükséges.
Hálózati környezet
A következő környezetek valamelyike szükséges.
● Olyan környezet, amelyben az Apple-készülékek és a készülék ugyanahhoz a helyi hálózathoz csatlakoznak.
● Olyan környezet, amelyben egy Mac típusú számítógép USB-n keresztül csatlakozik a készülékhez.
● Beolvasáshoz a <Network Link Scan használata> beállítást <Be> értékre kell állítani.
elérhető funkciók beállításának megváltoztatása(P. 349)
Az AirPrint-tel
● A beolvasás előtt a készüléket online állapotba kell hozni. Ha az automatikus online funkció (
<Automatikus online>(P. 521) ) beállítása <Ki>, először állítsa a készüléket online állapotba a <Beolvasás>
<Távoli lapolvasó> elem kiválasztásával, majd indítsa el a beolvasási eljárást.
● Nem végezhető beolvasás műveletek beállításainak módosítása közben, vagy ha a gép éppen bármilyen más
műveletet végez.
Beolvasás Mac rendszerről
1
Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és csatlakozik a Mac
számítógéphez.
● Erről a következő részben olvashat bővebben:
2
A hálózati környezet beállítása(P. 15) .
Adja a készüléket a Mac típusú számítógéphez a [Rendszerbeállítások]
és szkennerek] pontnál.
[Nyomtatók
● Ha a készülék már hozzá van adva, akkor ez a művelet nem szükséges.
3
4
Válassza ki a készüléket a [Nyomtatók és szkennerek] között felsorolt nyomtatók
közül.
Kattintson az [Beolvasás] gombra.
355
Kapcsolódás mobileszközzel
5
Kattintson az [Szkenner megnyitása] gombra.
➠ Megjelenik a [Szkenner] képernyő.
6
Szükség szerint konfigurálja a beolvasási beállításokat.
7
Kattintson az [Beolvasás] gombra.
➠ Megtörténik az eredeti beolvasása, és megjelenik a kép.
356
Kapcsolódás mobileszközzel
Faxolás az AirPrint funkcióval
552R-06S
Faxokat küldhet a Mac rendszerből, hasonlóan a Mac rendszerből végzett nyomtatáshoz.
Rendszerkövetelmények
Az AirPrint használatával történő faxoláshoz az OS X 10.9 vagy újabb rendszerű Mac gép szükséges.
Hálózati környezet
A következő környezetek valamelyike szükséges.
● Olyan környezet, amelyben az Apple-készülékek és a készülék ugyanahhoz a helyi hálózathoz csatlakoznak.
● Olyan környezet, amelyben egy Mac típusú számítógép USB-n keresztül csatlakozik a készülékhez.
● Faxoláshoz az <IPP-nyomtatás használata> beállítást <Be> értékre kell állítani.
elérhető funkciók beállításának megváltoztatása(P. 349)
Az AirPrint-tel
Faxolás Mac rendszerből
1
Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és csatlakozik a Mac
számítógéphez.
● Erről a következő részben olvashat bővebben:
2
A hálózati környezet beállítása(P. 15) .
Adja a készüléket a Mac típusú számítógéphez a [Rendszerbeállítások]
és szkennerek] pontnál.
[Nyomtatók
● Ha a készülék már hozzá van adva, akkor ez a művelet nem szükséges.
3
Nyisson meg egy dokumentumot a megfelelő alkalmazásban, és jelenítse meg a
nyomtatási párbeszédpanelt.
● A nyomtatási párbeszédpanel alkalmazásonként más és más módon nyitható meg. Az ezzel kapcsolatos
további tudnivalók a használt alkalmazás útmutatójában találhatók.
4
Válassza ki ezt a készüléket a nyomtatási párbeszédpanelen.
➠ Megjelennek a Machez csatlakoztatott nyomtatók. Válassza ki a készülékhez tartozó faxillesztőprogramot.
5
Adja meg a rendeltetési helyet.
357
Kapcsolódás mobileszközzel
6
Kattintson az [Fax] gombra.
➠ Elkezdődik a faxküldés.
358
Kapcsolódás mobileszközzel
Ha az AirPrint nem használható
552R-06U
Ha az AirPrint nem használható, próbálja ki a következő megoldásokat.
● Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva. Ha a készülék be van kapcsolva, először kapcsolja ki, várjon
legalább 10 másodpercet, majd kapcsolja be, és ellenőrizze, hogy megoldódott-e a probléma.
● Ellenőrizze, hogy a készüléken nem jelent-e meg hibaüzenet.
● Ellenőrizze, hogy az Apple-készülékek és a készülék ugyanahhoz a helyi hálózathoz csatlakoznak. A készülék
bekapcsolása után néhány perc szükséges ahhoz, hogy a készülék készen álljon a kommunikációra.
● Ellenőrizze, hogy az Apple-eszközökön engedélyezve van-e a Bonjour szolgáltatás.
● A készüléket úgy kell konfigurálnia, hogy a számítógépről végzett feladatokat a részlegazonosító és jelszó
megadása nélkül is engedélyezze. Feladatok blokkolása, ha a részlegazonosító nem ismert(P. 376)
● Nyomtatáskor győződjön meg arról, hogy a készülékben van papír, illetve hogy elég festék található a
tonerkazettákban. Az AirPrint képernyőjének megjelenítése(P. 350)
● Beolvasáshoz győződjön meg arról, hogy a gép beállítása a Network Link Scan funkcióhoz <Be>.
elérhető funkciók beállításának megváltoztatása(P. 349)
359
Az AirPrint-tel
Kapcsolódás mobileszközzel
A Google Cloud Print használata
552R-06W
A Google Cloud Print olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a Google-fiókkal rendelkező felhasználók a Google
Cloud Print szolgáltatással kompatibilis alkalmazásokból az internethez csatlakoztatott okostelefonjukról,
táblagépükről vagy számítógépükről nyomtassanak. A hagyományos, számítógépről történő nyomtatással szemben
nincs szükség nyomtató-illesztőprogram használatára.
A készülék beállításainak ellenőrzése(P. 360)
A készülék bejegyzése a Google Cloud Print szolgáltatásban(P. 360)
● A készülék bejegyzésekor, illetve a Google Cloud Print szolgáltatás használatával történő nyomtatáskor
olyan környezet szükséges, amelyben tud nyomtatni. Emellett az ügyfél felel az internetkapcsolatért
esetlegesen fizetendő költségekért.
● Az Ön országától, illetve régiójától függően előfordulhat, hogy a Google Cloud Print nem áll rendelkezésre.
● A Google Cloud Print nem támogatja az IPv6-címről történő nyomtatást.
● A Google Cloud Print használatához Google-fiók szükséges. Ha nincs Google-fiókja, hozzon létre egyet a
Google webhelyén.
A készülék beállításainak ellenőrzése
Ellenőrizze a következőket a felhőalapú nyomtatás konfigurálása előtt.
● Győződjön meg arról, hogy meg van adva az IPv4-cím, továbbá, hogy a készülék képes kommunikálni a hálózaton
lévő számítógépekkel.
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 18)
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 19)
● Ellenőrizze, hogy helyesen van-e megadva a készülék dátuma és ideje.
A dátum és az idő beállítása(P. 13)
● Ha be van állítva a részlegazonosító-kezelés, győződjön meg arról, hogy tud nyomtatni egy számítógépről egy
Feladatok blokkolása, ha a részlegazonosító nem
részlegazonosító vagy PIN-kód megadása nélkül.
ismert(P. 376)
A készülék bejegyzése a Google Cloud Print szolgáltatásban
Ha bejegyzi készüléket a Google Cloud Print szolgáltatással, akkor bárhonnan nyomtathat a szolgáltatás használatával.
360
Kapcsolódás mobileszközzel
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszergazdaként.
Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre az [Alapvető beállítások] menüben.
5
Jelölje be a [Google Cloud Print használata] négyzetet
6
Kattintson a [Bejegyzés] lehetőségre a [Bejegyzés állapota] pontnál.
A
A
[Google Cloud Print-beállítások] lehetőséget.
[OK].
A készülék újraregisztrálása
● A készülék újraregisztrálásához először törölje az előző regisztrációját.
7
Kattintson az [URL-cím a bejegyzéshez] mezőben megjelenő URL-cím linkjére.
8
A készülék regisztrálásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.
➠ A beállítások elvégeztét követően nyomtatást végezhet az olyan alkalmazásokból, amelyek támogatják a
Google Cloud Print szolgáltatást, így például a Google Chrome™ böngészőből.
● Ha tájékoztatást szeretne azokról a legújabb alkalmazásokról, amelyek támogatják a Google Cloud Print
szolgáltatást, ellenőrizze a Google Cloud Print honlapját.
Beállítások megadása a vezérlőpanelről
● A Cloud Print funkciót a <Menü> beállításai között is engedélyezheti vagy letilthatja a Főképernyő
képernyőn. <Google Cloud Print beállításai>(P. 495)
361
Kapcsolódás mobileszközzel
Bejegyzés mobileszközről vagy a Google Chrome böngészőből
● Az eszköz bejegyzésére mobileszközről és a Google Chrome böngészőből is végrehajtható. A bejegyzés
befejeződése előtt megerősítő képernyő jelenik meg a készülék kijelzőjén. Fejezze be a regisztrációt az
<Igen> gomb megnyomásával.
● A bejegyzés módszereiről lásd a mobileszközhöz kapott kezelési útmutatót vagy a Google Cloud Print
webhelyét.
362
Kapcsolódás mobileszközzel
A készülék kezelése távirányítóval
552R-06X
Használhatja a Távoli felhasználói felületet okostelefonról vagy internetböngészőből. Meggyőződhet a készülék
állapotáról, vagy különböző beállításokat hajthat végre egy mobileszközről. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Távoli
felhasználói felület egyes eszközökön és környezetekben nem jelenik meg megfelelően.
A Távoli felhasználói felület elindítása mobileszközökről
Adja meg a készülék IP-címét az internetböngészőben, majd indítsa el a Távoli felhasználói felületet. A művelet előtt
ellenőrizze a készülék IP-címét ( Hálózati beállítások megtekintése(P. 39) ). Ha nem tudja, kérdezze meg a hálózat
rendszergazdájától.
1
Indítsa el az internetböngészőt a mobileszközön.
2
Írja be a cím oszlopába a „http://<a készülék IP-címe>/” címet.
● Ha IPv6-címet szeretne használni, akkor tegye szögleges zárójelek közé.
Példa: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
● A Távoli felhasználói felület okostelefonos verzióján a megjelenő elemek egy része nem látható. Ha az
összes ellenőrizni szeretné, lásd: „Asztali számítógépes változat”.
HIVATKOZÁSOK
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói felület)(P. 436)
363
A készülék kezelése
A készülék kezelése
A készülék kezelése ...................................................................................................................................... 366
Hozzáférési jogosultságok beállítása ............................................................................................................... 368
A rendszerkezelői azonosító és PIN-kód beállítása ....................................................................................... 369
A részlegazonosító-kezelés beállítása ........................................................................................................... 371
Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása ....................................................................................... 378
LDAP-kiszolgálós hitelesítés .......................................................................................................................... 380
A hálózat biztonsági beállításainak konfigurálása ......................................................................................... 384
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal ......................................................................................................... 386
IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz ............................................................................................... 387
MAC-címek megadása tűzfalbeállításokhoz ........................................................................................... 390
Portszámok módosítása ............................................................................................................................... 393
Proxy beállítása ............................................................................................................................................ 395
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása ...................................................................................... 397
Kulcs és tanúsítvány generálása a hálózati kommunikációhoz .............................................................. 400
A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés (CSR) előállítása .......................................................................... 403
A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati kommunikációhoz ......................................................... 407
IPSec-beállítások konfigurálása .................................................................................................................... 409
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása .......................................................................................... 416
A készülék funkcióinak korlátozása ................................................................................................................. 420
A címjegyzékhez és a küldési funkciókhoz való hozzáférés korlátozása ........................................................ 422
A címjegyzék használatának korlátozása ............................................................................................... 423
A választható rendeltetési helyek korlátozása ........................................................................................ 425
A faxküldési funkciók korlátozása .......................................................................................................... 427
Számítógépről történő nyomtatás korlátozása ............................................................................................. 429
Az USB-funkciók korlátozása ........................................................................................................................ 430
A HTTP-kommunikáció letiltása .................................................................................................................... 432
A Távoli felhasználói felület letiltása ............................................................................................................. 433
A dokumentumok biztonságának növelése .................................................................................................... 434
Aláírókulcs létrehozása az eszközhöz ........................................................................................................... 435
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói felület) .................................................................... 436
A Távoli felhasználói felület elindítása .......................................................................................................... 437
Az állapotok és a naplók megtekintése ......................................................................................................... 440
Menüpontok beállítása a Távoli felhasználói felületről ................................................................................. 446
Rendeltetési helyek regisztrálása a Távoli felhasználói felületről .................................................................. 449
Biztonsági házirend ...................................................................................................................................... 453
364
A készülék kezelése
Beállításadatok importálása/exportálása ..................................................................................................... 459
A firmware frissítése ......................................................................................................................................... 463
A beállítások alaphelyzetbe állítása ................................................................................................................ 465
365
A készülék kezelése
A készülék kezelése
552R-06Y
A készülék használatából eredő kockázatok, például a személyes adatok kiszivárgása vagy a harmadik felek általi
illetéktelen használat elkerüléséhez állandó és hatékony biztonsági óvintézkedések elvégzésére van szükség. A fontos
beállításokat (például a hozzáférési jogosultságokat és a biztonsági beállításokat) a rendszergazdának kell felügyelnie,
mivel így garantálható a készülék biztonságos használata.
◼ Az alapvető felügyeleti rendszer beállítása
Hozzáférési jogosultságok beállítása(P. 368)
A hálózat biztonsági beállításainak konfigurálása(P. 384)
◼ Felkészülés a gondatlanságból és helytelen használatból eredő kockázatokra
A készülék funkcióinak korlátozása(P. 420)
A dokumentumok biztonságának növelése(P. 434)
◼ A hatékony felügyelet
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói felület)(P. 436)
366
A készülék kezelése
◼ A rendszerkonfigurációk és -beállítások kezelése
A firmware frissítése(P. 463)
A beállítások alaphelyzetbe állítása(P. 465)
367
A készülék kezelése
Hozzáférési jogosultságok beállítása
552R-070
Védje készülékét az illetéktelen hozzáféréstől úgy, hogy csak a hozzáférési jogosultságokkal rendelkező
felhasználóknak engedélyezi a készülék használatát. A rendszergazdák, az általános felhasználók és a Távoli
felhasználói felület számára külön-külön beállíthatók a hozzáférési jogosultságok. Ha jogosultságokat állított be, a
felhasználónak azonosítót és PIN-kódot kell megadnia, ha nyomtatni szeretne, vagy módosítani kívánja a beállításokat.
Állítson be egy teljes körű hozzáférési jogosultságokkal rendelkező fiókot a rendszergazda számára. Ezt nevezzük
rendszerkezelői azonosítónak. Ha részlegazonosító fiókot is regisztrál, azzal az általános felhasználókat is felügyelheti.
A részlegazonosító segítségével PIN-kódot állíthat be a gép használatához, valamint nyomon követheti az egyes
részlegazonosítóhoz tartozó felhasználók által kinyomtatott oldalak számát. A Távoli felhasználói felület PIN-kódjának
beállításával pedig korlátozhatja a Távoli felhasználói felület elérését.
Rendszerkezelő azonosítója
A rendszerkezelői azonosító olyan fiók, amelyhez teljes hozzáférési jogosultság tartozik. Ha beállít egy
rendszerkezelői azonosítót, akkor ahhoz, hogy hozzáférjen a rendszergazdai jogosultságokat igénylő elemekhez
(például a <Hálózat> és <Kezelési beállítások> menühöz), a rendszerkezelői hitelesítő adatokkal kell
bejelentkeznie. Javasoljuk, hogy állítson be, és regisztráljon rendszerkezelői azonosítót. Ellenkező esetben bárki
A rendszerkezelői
módosíthatja a készülék beállításait. Csak egy rendszerkezelői azonosító jegyezhető be.
azonosító és PIN-kód beállítása(P. 369)
Részlegazonosító (Részlegazonosító-kezelés)
A felhasználók (és felhasználócsoportok) számára részlegazonosítók bejegyzésével szabályozhatja a hozzáférési
jogosultságokat. A részlegazonosítókból több is bejegyezhető. Ha egy felhasználó megpróbálja működtetni a
készüléket, amelyen engedélyezve van a részlegazonosítók használata, akkor megjelenik egy bejelentkezési
képernyő, és a felhasználónak meg kell adnia saját részlegazonosítóját és PIN-kódját, hogy használni tudja a
készüléket. Számos hasznos információ is elérhető, például az, hogy az egyes részlegazonosítókhoz tartozó
felhasználók hány oldalt nyomtattak ki. A részlegazonosító-kezelés beállítása(P. 371)
Távoli felhasználói felület PIN-kódja
Ez a PIN-kód a Távoli felhasználói felület használatára szolgál. A Távoli felhasználói felülethez csak azok
férhetnek hozzá, akik tudják a PIN-kódot. Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása(P. 378)
A küldési funkció hitelesítési beállításai (jogosult küldés)
Ha a rendszerben van telepített LDAP-kiszolgáló, beállíthatja, hogy az LDAP-kiszolgáló hajtsa végre a hitelesítést
a faxolási vagy a beolvasási funkció használatakor. LDAP-kiszolgálós hitelesítés(P. 380)
368
A készülék kezelése
A rendszerkezelői azonosító és PIN-kód beállítása
552R-071
Állítsa be a rendszerkezelői fiókot és a rendszerkezelői azonosítót. A Rendszerkezelő azonosítóhoz PIN-kód is
beállítható. Ha a rendszerkezelői azonosító engedélyezve van, csak akkor férhet hozzá a rendszergazdai jogosultságot
igénylő elemekhez (például a <Hálózat> és a <Kezelési beállítások> menüponthoz), ha helyesen adja meg a
rendszerkezelői azonosítót, illetve a hozzá tartozó PIN-kódot. A rendszerkezelői azonosító beállítási adatai
létfontosságúak a készülék biztonsága szempontjából, ezért gondoskodjon róla, hogy az azonosítót és a PIN-kódot
csak rendszergazdák ismerjék.
1
Válassza a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
2
Válassza a <Kezelési beállítások> lehetőséget.
Főképernyő képernyő(P. 127)
Ha a rendszerkezelői azonosító már be van állítva
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 138)
3
Válassza a <Felhasználókezelés>
lehetőséget.
<Rendszerkezelő információs beállításai>
4
Válassza a <Rendszerkezelő azonosítója és PIN-kódja> lehetőséget.
5
Adja meg a rendszerkezelői azonosítót és a PIN-kódot.
● Adja meg a <Rendszerkezelő azonosítója>
Bejelentkezés a
<Rendszerkezelő PIN-kódja> értéket.
● Adja meg az egyes elemekhez tartozó számokat, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● Megjelenik a megerősítési képernyő. A megerősítéshez írja be még egyszer a PIN-kódot.
● Nem regisztrálhat olyan azonosítót és PIN-kódot, amely csak nullákból áll (például 00 vagy 0000000).
● Ha szeretné visszavonni a rendszerkezelői azonosító és PIN-kód beállításait, törölje a beírt adatokat (
és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget, ha már üresek a mezők.
A rendszerkezelő nevének beállítása
1
Válassza a <Rendszerkezelő neve> lehetőséget.
2
Írja be a rendszerkezelő nevét, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
369
),
A készülék kezelése
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
Szöveg beírása(P. 136) .
● Tartsa észben a PIN kódját. Ha mégis elfelejtené a PIN-kódját, forduljon a hivatalos Canon viszonteladójához
vagy a Canon ügyfélszolgálatához.
Beállítások konfigurálása a Távoli felhasználói felületen
● Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban. Kattintson a
[Beállítások/Bejegyzés] [Felhasználókezelés] [Rendszerkezelő adatai] [Szerkesztés] lehetőségre, és
adja meg a szükséges beállításokat a megjelenő képernyőn.
● A Távoli felhasználói felület segítségével többféle információt, köztük elérhetőségi adatokat, rendszergazdai
megjegyzéseket, a készülék telepítési helyét is bejegyezheti, ezenkívül olyan beállításokat is bejegyezhet,
amelyek egyébként csak a kezelőpanelen érhetők el. A bejegyzett információk a Távoli felhasználói felület
[Eszközadatok] lapján megtekinthetők. Rendszerkezelői információk ellenőrzése(P. 443)
Bejelentkezés a készülékre
● Ha be van állítva a rendszerkezelői azonosító, és a felhasználó rendszergazdai jogosultságokat igénylő
elemeket próbál megnyitni (például a <Hálózat> vagy a <Kezelési beállítások> menüpontot), megjelenik a
bejelentkezési képernyő. Bejelentkezés a készülékre(P. 138)
● A rendszerkezelői azonosítót és a PIN-kódot akkor is meg kell adnia, ha rendszerkezelői üzemmódban
jelentkezik be a Távoli felhasználói felületen. A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
HIVATKOZÁSOK
Hozzáférési jogosultságok beállítása(P. 368)
A részlegazonosító-kezelés beállítása(P. 371)
370
A készülék kezelése
A részlegazonosító-kezelés beállítása
552R-072
A készülék hozzáférhetősége több felhasználó vagy csoport esetén több azonosító használatával is szabályozható. Ha
egy felhasználó megpróbálja működtetni a készüléket, amelyen engedélyezve van a részlegazonosító-kezelés, akkor
megjelenik egy bejelentkezési képernyő, és a felhasználónak meg kell adnia saját részlegazonosítóját és PIN-kódját,
hogy használni tudja a készüléket. Ha a részlegazonosító-kezelés engedélyezve van, akkor a készülék
részlegazonosítónként nyilvántartja a különböző funkciók (például nyomtatás stb.) használatát. A részlegazonosítókezelés konfigurálásához először jegyezze be a szükséges részlegazonosítókat, majd engedélyezze a részlegazonosítókezelési funkciót. Ha egy számítógépen szeretné beállítani a feladatokra vonatkozó részlegazonosító-kezelést, további
beállításokat kell megadni a számítógépen.
Részlegazonosítók és PIN-kódok regisztrálása és szerkesztése(P. 371)
A részlegazonosító-kezelés engedélyezése(P. 373)
Számítógépről végezhető részlegazonosító-kezelés beállítása a feladatokhoz(P. 374)
Feladatok blokkolása, ha a részlegazonosító nem ismert(P. 376)
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
Részlegazonosítók és PIN-kódok regisztrálása és szerkesztése
Jegyezzen be részlegazonosítókat és a hozzájuk tartozó PIN-kódokat. Regisztrálja az összes kezelni kívánt
részlegazonosítót.
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Válassza a [Felhasználókezelés]
4
Regisztrálja vagy szerkessze a részlegazonosítókat.
[Részlegazonosító-kezelés] lehetőséget.
371
A
A készülék kezelése
Részlegazonosító regisztrálása
1
Kattintson a [Új részleg regisztrálása] elemre.
2
Adja meg a szükséges beállításokat.
[Részlegazonosító]
Írja be a regisztrálni kívánt részlegazonosító számot.
[PIN-kód beállítása]
A PIN-kód beállításához jelölje be a jelölőnégyzetet, majd írja be ugyanazt az értéket a [PIN-kód] és a
[Még egyszer] szövegmezőbe.
[Funkciók korlátozása]
A regisztrálni kívánt részlegek számára korlátozhatja a nyomtatható oldalak számát, valamint az elérhető
funkciókat. A nyomtatható oldalak számának korlátozásához válassza ki a jelölőnégyzetet a kívánt
típushoz, majd adja meg a számot az [Oldalak száma] mezőben. Jelölje be a korlátozni kívánt funkciókhoz
tartozó jelölőnégyzetet.
● Ha a [Beolvasás korlátozása] jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a dokumentumok USBmemóriaeszközökre, e-mailekbe, megosztott mappákba és FTP-kiszolgálóra történő beolvasása nem
engedélyezett. Korlátozhatja a többi olyan módszert is, amellyel be lehet olvasni, majd a számítógépre
lehet importálni a dokumentumokat, de ebben az esetben nem tilthatja le az egyes részlegazonosítók
hozzáférését ( Feladatok blokkolása, ha a részlegazonosító nem ismert(P. 376) ).
3
Kattintson a [OK] elemre.
A bejegyzett részlegazonosító beállításainak szerkesztése
1
A szerkesztéshez a [Részlegazonosító] résznél kattintson a megfelelő szöveges hivatkozásra.
2
Módosítsa igény szerint a beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.
Részlegazonosító törlése
372
A készülék kezelése
● Kattintson a törölni kívánt részlegazonosítótól jobbra látható [Törlés] elemre
kattintson az [OK] gombra.
[Részlegazonosító oldal-összesen]
● A részlegazonosítók alapján ellenőrizheti az aktuális dátumig végrehajtott feladatok során felhasznált
oldalak számát.
● Ha szeretné nullázni egy azonosító nyilvántartását, akkor a [Részlegazonosító] alatt kattintson a megfelelő
szöveges hivatkozásra, majd kattintson a [Számláló törlése] [OK] lehetőségre. Ha minden részlegazonosító
nyilvántartását nullázni szeretné, akkor a [Minden számláló törlése]
[OK] lehetőségre kattintson.
Vezérlőkártyák használata
● Ha a külön rendelhető Copy Card Reader-F csatlakoztatva van a készülékhez, a rendszer automatikusan
regisztrálja a részlegazonosítókat.
● Ne törölje a regisztrált részlegazonosítókat. Ebben az esetben ugyanis a törölt részlegazonosítókhoz tartozó
vezérlőkártyák használhatatlanná válnak.
● A maximálisan megengedett nyomtatási oldalszám korlátozásához nem használhatja a [Funkciók
korlátozása] lehetőséget.
A részlegazonosító-kezelés engedélyezése
Miután rögzítette a kívánt számú részlegazonosítót, engedélyezze a részlegazonosító-kezelést.
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Válassza a [Felhasználókezelés]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
Jelölje be a [Részlegazonosító-kezelés] jelölőnégyzetet.
[Részlegazonosító-kezelés] lehetőséget.
373
A
A készülék kezelése
[Részlegazonosító-kezelés]
A részlegazonosító-kezelés engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet. Ha nem szeretné használni a
részlegazonosító-kezelést, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
● Az [Ismeretlen azonosítójú nyomtatási feladatok engedélyezése]/[Ismeretlen azonosítójú beolvasási
feladatok engedélyezése]/[Fekete-fehér másolás engedélyezése] jelölőnégyzetekkel kapcsolatos
információkért olvassa el a Feladatok blokkolása, ha a részlegazonosító nem ismert(P. 376) című
részt.
6
Kattintson a [OK] elemre.
A kezelőpanel használatával
● A részlegazonosító-kezeléssel kapcsolatos beállítások a <Menü> elemei közül is elérhetők a Főképernyő
felületéről. <Részlegazonosító-kezelés>(P. 603)
Bejelentkezés a készülékre
● Ha engedélyezve van a részlegazonosító-kezelés, és Ön megpróbálja működtetni a készüléket, megjelenik a
bejelentkezési képernyő. Bejelentkezés a készülékre(P. 138)
Számítógépről végezhető részlegazonosító-kezelés beállítása a feladatokhoz
Ha szeretné, hogy számítógépről is lehessen részlegazonosító-kezelést végezni a feladatokon, a számítógépekre előre
telepített nyomtató-illesztőprogram segítségével meg kell adnia a részlegazonosítót, valamint a PIN-kódot.
● Az alábbi eljárás végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkeznie a számítógépre.
1
2
Nyissa meg a nyomtató mappáját.
A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 707)
Kattintson a jobb egérgombbal a készülék illesztőprogramjának ikonjára, és válassza
a [Nyomtató tulajdonságai] vagy [Tulajdonságok] parancsot.
374
A készülék kezelése
3
4
Kattintson az [Eszközbeállítások] lapfülre.
Válassza a [Részlegazonosító kezelése] lehetőséget a [Felhasználók kezelése]
menüpontban.
5
Kattintson a jobb oldalt látható [Beállítások] elemre.
6
Tetszés szerint adja meg a beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.
[PIN-beállítás engedélyezése]
Jelölje be a jelölőnégyzetet a PIN-beállítás engedélyezéséhez.
[Részlegazonosító]
Írja be a részlegazonosító számát.
[PIN]
Ha szükséges, adja meg a részlegazonosítóhoz tartozó PIN-kódot.
[Ellenőrzés]
Erre a gombra kattintva ellenőrizheti, hogy helyes azonosítót és PIN-kódot adott-e meg. Ha a készülék és a
számítógép USB- vagy WSD- (Web Services on Devices) porton keresztül van csatlakoztatva, akkor ez a
funkció nem érhető el.
[Részlegazonosító/PIN megerősítése nyomtatáskor]/[Részleg-ID/-PIN megerősítése fax küldésekor]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha szeretné, hogy a [Részlegazonosító/PIN megerősítése] felugró ablak
mindig megjelenjen, amikor a számítógépről valamilyen feladatot küld.
[Ne használja a Részlegazonosító kezelését fekete-fehér nyomtatáshoz]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha szeretné, hogy a rendszer a fekete-fehér nyomtatási adatokat ismeretlen
azonosítójú feladatként küldje el.
[Részlegazonosító/PIN hitelesítése az eszközön]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a készülék és a számítógép USB- vagy WSD-porton keresztül csatlakozik
egymáshoz.
7
Kattintson a [OK] elemre.
375
A készülék kezelése
Bejelentkezés a készülékre
● Ha engedélyezve van a részlegazonosító-kezelés, és Ön
számítógépről próbál meg feladatokat küldeni, a következő felugró
ablak jelenik meg (kivéve abban az esetben, ha a
[Részlegazonosító/PIN megerősítése nyomtatáskor]/[Részleg-ID/-PIN
megerősítése fax küldésekor] jelölőnégyzet nincs bejelölve):
Feladatok blokkolása, ha a részlegazonosító nem ismert
Ha nem módosítja az alapértelmezett beállításokat, akkor minden felhasználó nyomtathat a számítógépről,
dokumentumokat olvashat be (a <Számítógép> és a <Távoli lapolvasó> segítségével), faxot küldhet a számítógépről,
illetve fekete-fehér másolatokat készíthet anélkül, hogy azonosítót és PIN-kódot adna meg, még abban az esetben is,
ha a készüléken be van kapcsolva a részlegazonosító-kezelés. Az alapértelmezett beállítások módosításával elérheti,
hogy a készüléknek ezeket a funkcióit csak a helyes azonosító és PIN-kód megadásával lehessen használni.
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Válassza a [Felhasználókezelés]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
Törölje a kívánt jelölőnégyzetek bejelölését.
A
[Részlegazonosító-kezelés] lehetőséget.
[Ismeretlen azonosítójú nyomtatási feladatok engedélyezése]
Ha engedélyezve van a részlegazonosító-kezelés, és számítógépről szeretne feladatokat küldeni, meg kell
adnia a megfelelő azonosítót és PIN-kódot ( Számítógépről végezhető részlegazonosító-kezelés
beállítása a feladatokhoz(P. 374) ). Ha azonban e beállításnál bejelölték a jelölőnégyzetet, a rendszer akkor
is végrehajtja a feladatokat, ha a felhasználó nem adja meg az azonosítót és a PIN-kódot. Ha szeretné elérni,
hogy a megfelelő részlegazonosító és PIN-kód megadása nélkül ne lehessen feladatokat végrehajtani, törölje
a jelet a jelölőnégyzetből.
[Ismeretlen azonosítójú beolvasási feladatok engedélyezése]
376
A készülék kezelése
Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a fő képernyőn kiválaszthatja a <Számítógép> vagy a <Távoli
lapolvasó> lehetőséget, és a dokumentumokat bármikor beolvashatja a számítógépre. Ha a jelölőnégyzet
nincs bejelölve, és engedélyezve van a részlegazonosító-kezelés, nem fog tudni dokumentumokat beolvasni a
számítógépre. Adott részlegazonosítókra vonatkozóan nem lehet letiltani a dokumentumok számítógépre
történő beolvasását.
[Fekete-fehér másolás engedélyezése]
Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, és engedélyezve van a részlegazonosító-kezelés, akkor anélkül készíthet
fekete-fehér másolatokat, hogy meg kellene adnia a helyes azonosítót és PIN-kódot. Ha kötelezővé szeretné
tenni az azonosító és PIN-kód megadását, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
6
Kattintson a [OK] elemre.
HIVATKOZÁSOK
Hozzáférési jogosultságok beállítása(P. 368)
A rendszerkezelői azonosító és PIN-kód beállítása(P. 369)
377
A készülék kezelése
Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása
552R-073
Beállíthat egy PIN-kódot a Távoli felhasználói felület eléréséhez. Mindegyik felhasználónak ugyanazt a PIN-kódot kell
megadnia.
● Ha a részlegazonosító-kezelés engedélyezve van, itt nem kell megadnia semmilyen beállítást.
részlegazonosító-kezelés beállítása(P. 371)
A
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Válassza a [Licenc/egyéb]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
A
[Távoli felhasználói felület beállításai] lehetőséget.
Jelölje be a [Távoli felhasználói felület PIN-kódjának használata] jelölőnégyzetet, és
állítsa be a PIN-kódot.
[Távoli felhasználói felület PIN-kódjának használata]
Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a Távoli felhasználói felület eléréséhez PIN-kódot kell megadnia.
[PIN-kód beállítása/módosítása]
A PIN-kód beállításához vagy módosításához jelölje be a jelölőnégyzetet, majd írja be ugyanazt az értéket a
[PIN-kód] és a [Még egyszer] szövegmezőbe.
6
Kattintson a [OK] elemre.
378
A készülék kezelése
A kezelőpanel használatával
● A Távoli felhasználói felület eléréséhez szükséges PIN-kódot a <Menü> felületén, a Főképernyő használatával
is beállíthatja. <Távoli felhasználói felület beállításai>(P. 608)
A <Kezelési beállítások> inicializálása esetén
● A Távoli felhasználói felület PIN-kódja szintén inicializálódik. Az inicializálást követően állítsa be újra a PINkódot. <Menü inicializálása>(P. 611)
HIVATKOZÁSOK
Hozzáférési jogosultságok beállítása(P. 368)
A rendszerkezelői azonosító és PIN-kód beállítása(P. 369)
379
A készülék kezelése
LDAP-kiszolgálós hitelesítés
552R-074
Ha a rendszerben van telepített LDAP-kiszolgáló, beállíthatja, hogy az LDAP-kiszolgáló hajtsa végre a hitelesítést a
küldési funkció használatakor. Ezzel megakadályozhatja a harmadik felek általi illetéktelen használatot, valamint az
adatszivárgást. A hitelesítési beállítások bekapcsolását követően a faxolási és a beolvasási funkció használata esetén
megjelenik a Jogosult küldés képernyő, és a művelet csak akkor folytatódik, ha az LDAP-kiszolgáló elvégzi a hitelesítést.
Az LDAP-kiszolgálós hitelesítés konfigurálásához használja az itt ismertetett beállításokat. Ha további információt
szeretne a hitelesítési kiszolgáló regisztrálásáról, olvassa el a következőt: LDAP-kiszolgálók bejegyzése(P. 65) .
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt:
felhasználói felületről(P. 446) .
1
2
3
4
5
Menüpontok beállítása a Távoli
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
Válassza a [Küldési beállítások]
lehetőséget.
A
[Hitelesítési beállítások küldési funkcióhoz]
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
Jelölje be a [Felhasználóhitelesítés használata] jelölőnégyzetet, és adja meg, hogy
kíván-e megerősítő képernyőt megjeleníteni a kijelentkezéskor.
[Felhasználóhitelesítés használata]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a jogosult küldés bejelentkezési képernyőjének megjelenítéséhez a faxolási
vagy a beolvasási funkció használatakor (LDAP-kiszolgálós hitelesítés).
[Jóváhagyási képernyő megjelenítése kijelentkezéskor]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a választási lehetőséget felkínáló kijelentkezési képernyő megjelenítéséhez,
amikor a jogosult küldési és a részlegazonosító-kezelési funkcióba is be van jelentkezve. Ha nem jelöli be a
380
A készülék kezelése
jelölőnégyzetet, kijelentkezéskor nem lesz választási lehetősége, és a rendszer a jogosult küldési és a
részlegazonosító-kezelési funkcióból egyaránt kilépteti.
6
Az e-mailek és az i-faxok küldési beállításainak konfigurálása.
[E-mail/I-Fax küldés]
Adja meg, hogy engedélyezi-e az e-mailek és az i-faxok küldését.
[Nem engedélyez]
Letiltja az e-mailek és az I-faxok küldését. Mostantól az <E-mail> és az <I-Fax>
lehetőség a beolvasási funkcióban nem használható.
[Engedélyez]
Engedélyezi a kimenő e-maileket és i-faxokat.
[Csak önmagának küldést enged] Csak azoknak az e-maileknek és I-faxoknak a küldését engedélyezi, amelyek
címzettje egy hitelesített e-mail-cím. A jogosult felhasználók e-mail-címét be kell
jegyezni az LDAP-kiszolgálón.
[Hitelesítési mód]
Amikor az [Engedélyez] vagy a [Csak önmagának küldést enged] lehetőséget választja az [E-mail/I-Fax küldés]
beállításnál, megadhatja, hogy kíván-e hitelesítési képernyőt megjeleníteni az SMTP-kiszolgálón az e-mailek
küldésekor.
[A hitelesítési képernyő megjelenítése
ugyanazzal a felhasználónévvel, mint a küldés
megkezdésekor]
Megjeleníti a hitelesítési képernyőt, amelyen a jogosult küldés
bejelentkezési képernyőjén megadott felhasználónév és jelszó
szerepel.
[A hitelesítő képernyő megjelenítése hitelesítési
információ nélkül]
Megjeleníti a hitelesítési képernyőt felhasználónév és jelszó nélkül
(üresek a mezők).
[Az eszközre jellemző hitelesítési információ
Nem jelenik meg hitelesítési képernyő az e-mailek és az I-faxok
használata a hitelesítési képernyő megjelenítése küldésekor. A hitelesítés az [E-mail/I-Fax beállításai] menüben
nélkül]
beállított felhasználónév és jelszó használatával történik az SMTPkiszolgálón E-mail és I-fax kommunikációs beállítások
konfigurálása(P. 91) .
[Hitelesített felhasználócím megadása feladóként]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha egy jogosult felhasználó e-mail-címét szeretné beállítani feladóként. A
jogosult felhasználók e-mail-címét be kell jegyezni az LDAP-kiszolgálón. Ha nem jelöli be a jelölőnégyzetet, az
[E-mail/I-Fax beállításai] beállításnál megadott e-mail-cím lesz a feladó.
7
Adja meg a fájlátviteli beállításokat (megosztott mappába vagy FTP-kiszolgálóra
történő mentéshez).
381
A készülék kezelése
[Fájl küldése]
Adja meg, hogy engedélyezi-e a megosztott mappákba és FTP-kiszolgálókra történő mentést.
[Nem engedélyez]
Ezzel letiltja a megosztott mappába vagy FTP-kiszolgálóra történő mentést.
Mostantól a <Fájl> lehetőség a beolvasási funkcióban nem használható.
[Engedélyez]
A megosztott mappába vagy FTP-kiszolgálóra történő mentés nincs letiltva.
[Csak önmagának vagy megadott
mappába küldést enged]
Ezzel a lehetőséggel a megadottakon kívül az összes megosztott mappába
és FTP-kiszolgálóra letilthatja a mentést. A rendszer az LDAP-kiszolgálón
regisztrált mappákba vagy a [Rendeltetési hely mappa megadása]
beállításnál megadott mappákba menti az adatokat.
Ha az [Engedélyez] lehetőség van megadva a [Fájl küldése] beállításnál
[Hitelesítési mód]
Lehetővé teszi annak megadását, hogy küldéskor megjelenjen-e hitelesítési képernyő a kiszolgálón.
[A hitelesítési képernyő megjelenítése ugyanazzal a
hitelesítési információval, mint a küldés megkezdésekor]
Megjeleníti a hitelesítési képernyőt, amelyen a jogosult
küldés bejelentkezési képernyőjén megadott felhasználónév
és jelszó szerepel.
[A hitelesítő képernyő megjelenítése hitelesítési információ
nélkül]
Megjeleníti a hitelesítési képernyőt felhasználónév és jelszó
nélkül (üresek a mezők).
[A címjegyzékben lévő hitelesítési információ használata a
hitelesítési képernyő megjelenítése nélkül]
Küldéskor nem jelenik meg a hitelesítési képernyő. A
hitelesítés a Címjegyzékben megadott felhasználónév és
jelszó használatával történik a kiszolgálón.
Ha az [Csak önmagának vagy megadott mappába küldést enged] lehetőség van
megadva a [Fájl küldése] beállításnál
[Hitelesítési mód]
Lehetővé teszi annak megadását, hogy küldéskor megjelenjen-e hitelesítési képernyő a kiszolgálón.
[Ugyanannak a hitelesítési információnak a
használata, mint az adási művelet kezdetén]
A jogosult küldés bejelentkezési képernyőjén megadott felhasználónév
és jelszó használatával hajtja végre a hitelesítést a kiszolgálón. A
[Hitelesítési képernyő megjelenítése] jelölőnégyzet bejelölése esetén az
adatok küldésekor a hitelesítési képernyő úgy fog megjelenni, hogy ez a
felhasználónév és jelszó már szerepel benne.
382
A készülék kezelése
[A hitelesítő képernyő megjelenítése hitelesítési
információ nélkül]
Megjeleníti a hitelesítési képernyőt felhasználónév és jelszó nélkül
(üresek a mezők).
[Rendeltetési hely mappa megadása]
A jelölőnégyzet bejelölése lehetővé teszi az adatok mentési mappájának megadását. Ha nem jelöli be a
jelölőnégyzetet, a mentési hely az LDAP-kiszolgálón regisztrált hitelesített felhasználó adatai alapján lesz
beállítva.
[Gazda neve]
Adja meg a megosztott mappa vagy az FTP-kiszolgáló állomásnevét.
[Mappa elérési útvonala]
Adja meg a mentési célmappa elérési útját (amely ne tartalmazza az állomásnevet). Ha be
van jelölve a [Felhasználónév hozzáadása] jelölőnégyzet, akkor az LDAP-kiszolgálón
hitelesítésre kiválasztott felhasználónév hozzáadódik az elérési úthoz.
8
Adja meg a faxküldési beállításokat.
[Fax küldése]
Ezzel a beállítással engedélyezheti a faxküldést. A [Nem engedélyez] funkció használata megakadályozza,
hogy a felhasználó faxot küldjön a készülékről.
9
Kattintson a [OK] elemre.
HIVATKOZÁSOK
LDAP-kiszolgálók bejegyzése(P. 65)
383
A készülék kezelése
A hálózat biztonsági beállításainak konfigurálása
552R-075
A jogosult felhasználóknak váratlan veszteségeket okozhatnak a rosszindulatú külső felek támadásai, például a
titkosítatlan adatok megszerezése, a hitelesítés kijátszása és a hálózaton keresztül folyó adatok illetéktelen
megváltoztatása. A készülék a következő szolgáltatásokat kínálja a fontos és értékes információk támadásokkal
szembeni védelmére, a biztonság javítására és a titkosság megőrzésére.
Tűzfalbeállítások
A harmadik fél általi illetéktelen hozzáférés, a hálózati támadások és behatolási kísérletek megakadályozhatók,
ha a megadott IP-címmel és MAC-címmel rendelkező készülékekre korlátozza a kommunikációt.
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal(P. 386)
Portszámok módosítása
A más eszközökkel való információcserére használt protokollokhoz portszámokat rendel a rendszer. Ezeket a
portszámokat a protokoll típusa határozza meg. A portszámnak az összes kommunikációs eszköz esetében meg
kell egyeznie, ezért a külső támadások megelőzése érdekében fontos, hogy a portszámot egy tetszőleges,
önkényesen választott értékre állítsuk. Portszámok módosítása(P. 393)
Proxy beállítások
Ha az ügyféleszközök külső hálózathoz vannak csatlakoztatva, a kommunikáció proxykiszolgálón keresztül
történik. Proxykiszolgáló használata esetén biztonságosabban lehet böngészni az internetet, tehát javul a
biztonság. Proxy beállítása(P. 395)
TLS protokollal titkosított kommunikáció
A TLS egy hálózaton keresztül küldött adatok titkosítására használható protokoll, amelyet gyakran használnak a
webböngészőkön és levelezőprogramokon keresztül folytatott kommunikáció védelmére. Az TLS segítségével
biztonságossá tehető a hálózati kommunikáció, amikor a készüléket számítógépről, a Távoli felhasználói
felületen keresztül kezeli. A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 397)
384
A készülék kezelése
IPSec kommunikáció
Míg a TLS csak egy adott alkalmazás, például webböngésző vagy levelezőprogram adatait titkosítja, addig az
IPSec a teljes IP-csomagokat, illetve az általuk szállított adatokat is. Ennek köszönhetően az IPSec sokoldalúbb
biztonsági rendszert kínál, mint a TLS. IPSec-beállítások konfigurálása(P. 409)
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés
Az IEEE 802.1X olyan szabvány és mechanizmus, amellyel a felhasználók hitelesítési adatainak kollektív
felügyelete révén blokkolható a hálózathoz való illetéktelen hozzáférés. Ha egy készülék megpróbál csatlakozni
a 802.1X szabványú hálózathoz, felhasználói hitelesítési lépéseken keresztül bizonyítania kell, hogy a
kapcsolatot jogosult felhasználó hozza létre. A hitelesítési adatokat egy RADIUS-kiszolgálóra küldik, amely
ellenőrzi azokat, majd a hitelesítés eredményétől függően engedélyezi vagy elutasítja a hálózati kommunikációt.
Ha a hitelesítés sikertelen, akkor egy LAN-kapcsoló (vagy hozzáférési pont) blokkolja a hozzáférést a hálózaton
kívülről. A készülék ügyféleszközként csatlakoztatható a 802.1X szabványú hálózatokra. IEEE 802.1X
szabványú hitelesítés konfigurálása(P. 416)
385
A készülék kezelése
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal
552R-076
Megfelelő biztonsági intézkedések hiányában illetéktelen személyek férhetnek hozzá a hálózatra csatlakoztatott
számítógépekhez és más kommunikációs eszközökhöz. Az illetéktelen hozzáférés megelőzése érdekében adja meg a
csomagszűrési beállításokat. Ezzel a funkcióval megadott IP-címmel és MAC-címmel rendelkező készülékekre
korlátozhatja a kommunikációt.
IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 387)
MAC-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 390)
386
A készülék kezelése
IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz
552R-077
A kommunikációt kétféleképpen korlátozhatja: vagy meghatározott IP-című készülékeknek engedélyezi, vagy
megadott IP-című eszközöket korlátoz, és az egyéb kommunikációt engedélyezi. Megadhat különálló IP-címeket és IPcímtartományokat is.
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a kívánt IP-címszűrőhöz tartozó [Szerkesztés] elemre.
A
[Tűzfal beállításai] lehetőséget.
● Válassza ki a célzott IP-címhez leginkább megfelelő szűrőt. A készülékről a számítógépekre küldött adatok
körének korlátozásához válassza a [Kimenő szűrő] lehetőséget. A számítógépekről érkező adatok körének
korlátozásához válassza a [Bejövő szűrő] lehetőséget.
5
Adja meg a csomagszűrési beállításokat.
● Válassza ki az alapértelmezett szabályt a más eszközök és a készülék közötti kommunikáció
engedélyezéséhez vagy elutasításához, majd adjon meg IP-címeket a kivételekhez.
387
A készülék kezelése
1
Jelölje be a [Szűrő használata] jelölőnégyzetet, majd kattintson az [Elutasít] vagy az [Engedélyez]
választógombra az [Alapértelmezett házirend] lehetőségnél.
[Szűrő használata]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a kommunikáció korlátozásához. A korlátozás megszüntetéséhez törölje a
jelölést a jelölőnégyzetből.
[Alapértelmezett házirend]
Válassza ki az előfeltételt a más eszközök és a készülék közötti kommunikáció engedélyezéséhez vagy
elutasításához.
[Elutasít]
[Engedélyez]
Ha ezt a lehetőséget választja, akkor csak azoknak a kommunikációs csomagoknak a
továbbítását engedélyezi, amelyeket a készülék a [Kivételezett címek] beállításban
megadott IP-című készülékekre küldött, illetve onnan fogadott. Minden más
eszközzel tiltva van a kommunikáció.
Ha ezt a lehetőséget választja, minden olyan kommunikációs csomag továbbítását
letiltja, amelyeket a készülék a [Kivételezett címek] beállításban megadott IP-című
készülékekre küldött, illetve ezekről fogadott. Minden más eszközzel engedélyezve
van a kommunikáció.
2
Adja meg a kivételezett címeket.
● Adja meg az IP-címet (vagy IP-címtartományt) a [Bejegyzendő cím] szövegmezőben, és kattintson a
[Hozzáad] gombra.
Beviteli hibák ellenőrzése
● Ha helytelen IP-címeket adott meg, előfordulhat, hogy nem fog tudni hozzáférni a készülékhez a
Távoli felhasználói felületről. Ebben az esetben az <IPv4-címszűrés> vagy az <IPv6-címszűrés>
beállítást <Ki>.
<IPv4-címszűrés>(P. 494)
<IPv6-címszűrés>(P. 494) értékre kell állítania.
IP-címek megadási formája
Leírás
388
Példa
A készülék kezelése
IPv4:
A számokat pontokkal válassza el.
192.168.0.10
IPv6:
Az alfanumerikus karaktereket kettőspontokkal
válassza el.
fe80::10
Címtartomány megadása
A címek közé tegyen kötőjelet.
192.168.0.10-192.168.0.20
Címtartomány megadása előtaggal
Adja meg a címet, majd egy perjelet és az előtag
hosszát jelző számot.
192.168.0.32/27
fe80::1234/64
Egyetlen cím megadása
Ha az [Elutasít] lehetőséget választja egy kimenő szűrőhöz
● A kimenő csoportos és körözvényadásos csomagok nem szűrhetők.
IP-cím törlése a kivételek közül
● Válasszon egy IP-címet, majd kattintson a [Törlés] gombra.
3
6
Kattintson a [OK] elemre.
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
A kezelőpanel használatával
● Az IP-cím szerinti szűrést a <Menü> felületen, a Főképernyő részen, az
<IPv4-címszűrés>(P. 494)
<IPv6-címszűrés>(P. 494) használatával is engedélyezheti, illetve letilthatja.
HIVATKOZÁSOK
MAC-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 390)
389
A készülék kezelése
MAC-címek megadása tűzfalbeállításokhoz
552R-078
A kommunikációt kétféleképpen korlátozhatja: vagy meghatározott MAC-című készülékeknek engedélyezi, vagy
megadott MAC-című eszközöket korlátoz, és az egyéb kommunikációt engedélyezi.
Ez a funkció nem érhető el, ha a készülék vezeték nélküli helyi hálózathoz van csatlakoztatva.
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a kívánt MAC-címszűrőhöz tartozó [Szerkesztés] elemre.
A
[Tűzfal beállításai] lehetőséget.
● A készülékről a számítógépekre küldött adatok körének korlátozásához válassza a [Kimenő szűrő]
lehetőséget. A számítógépekről érkező adatok körének korlátozásához válassza a [Bejövő szűrő] lehetőséget.
5
Adja meg a csomagszűrési beállításokat.
● Válassza ki az alapértelmezett szabályt a más eszközök és a készülék közötti kommunikáció
engedélyezéséhez vagy elutasításához, majd adjon meg MAC-címeket a kivételekhez.
390
A készülék kezelése
1
Jelölje be a [Szűrő használata] jelölőnégyzetet, majd kattintson az [Elutasít] vagy az [Engedélyez]
választógombra az [Alapértelmezett házirend] lehetőségnél.
[Szűrő használata]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a kommunikáció korlátozásához. A korlátozás megszüntetéséhez törölje a
jelölést a jelölőnégyzetből.
[Alapértelmezett házirend]
Válassza ki az előfeltételt a más eszközök és a készülék közötti kommunikáció engedélyezéséhez vagy
elutasításához.
[Elutasít]
[Engedélyez]
Ha ezt a lehetőséget választja, akkor csak azoknak a kommunikációs csomagoknak a
továbbítását engedélyezi, amelyeket a készülék a [Kivételezett címek] beállításban
megadott MAC-című készülékekre küldött, illetve onnan fogadott. Minden más
eszközzel tiltva van a kommunikáció.
Ha ezt a lehetőséget választja, akkor minden olyan kommunikációs csomag
továbbítását letiltja, amelyeket a készülék a [Kivételezett címek] beállításban
megadott MAC-című készülékekre küldött, illetve onnan fogadott. Minden más
eszközzel engedélyezve van a kommunikáció.
2
Adja meg a kivételezett címeket.
● Adja meg a MAC-címet a [Bejegyzendő cím] szövegmezőben, majd kattintson a [Hozzáad]
gombra.
● A címet nem kell kötőjelekkel vagy kettőspontokkal tagolnia.
Beviteli hibák ellenőrzése
● Ha helytelen MAC-címeket ad meg, előfordulhat, hogy nem fog tudni hozzáférni a készülékhez a Távoli
felhasználói felületről. Ebben az esetben a <MAC-cím szűrő> beállítást a <Ki> értékre kell állítani.
<MAC-cím szűrő>(P. 494)
Ha az [Elutasít] lehetőséget választja egy kimenő szűrőhöz
● A kimenő csoportos és körözvényadásos csomagok nem szűrhetők.
391
A készülék kezelése
MAC-cím törlése a kivételek közül
● Válassza ki a MAC-címet, majd kattintson a [Törlés] gombra.
3
6
Kattintson a [OK] elemre.
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
A kezelőpanel használatával
● A MAC-cím szerinti szűrést a <Menü> felületen, a Főképernyő részen is engedélyezheti, illetve letilthatja.
<MAC-cím szűrő>(P. 494)
HIVATKOZÁSOK
IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 387)
392
A készülék kezelése
Portszámok módosítása
552R-079
A portok az egyéb eszközökkel folytatott kommunikáció végpontjai. A jelentősebb protokollok jellemzően
egyezményes portszámokat használnak, de az ilyeneket használó eszközök támadásoknak vannak kitéve, mivel a
portszámokat mindenki ismeri. Előfordulhat, hogy a hálózati rendszergazda a portszámok módosításával erősíti a
biztonságot. Ha egy portszám megváltozik, akkor az új számot meg kell osztani a kommunikációs eszközökkel, például
a számítógépekkel és kiszolgálókkal. A portszám-beállításokat a hálózati környezettől függően adja meg.
● A proxykiszolgáló portszámának módosításához olvassa el a
● Az LDAP-kiszolgáló portszámának módosításához olvassa el a
című fejezetet.
Proxy beállítása(P. 395) című fejezetet.
LDAP-kiszolgálók bejegyzése(P. 65) .
1
Válassza a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
2
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő képernyő(P. 127)
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 138)
3
Válassza a <TCP/IP-beállítások>
4
Válassza ki a protokollt, amelynek portszámát módosítani szeretné.
Bejelentkezés a
<Portszám beállításai> lehetőséget.
A protokollokkal kapcsolatos további tudnivalók
● <LPD>/<RAW>/<WSD
csoportos
felderítés>
Nyomtatási
protokollok
és
konfigurálása(P. 42)
● <HTTP>
A HTTP-kommunikáció letiltása(P. 432)
● <POP3>/<SMTP>
● <SNMP>
E-mail és I-fax kommunikációs beállítások konfigurálása(P. 91)
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal(P. 70)
● <Csoportos felderítés>
● <FTP>
A készülék figyelése az eszközfelügyeleti rendszerekről(P. 76)
FTP-kiszolgáló beállítása mentési helyként(P. 99)
5
Adja meg a portszámot, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
6
Válassza a <OK> elemet.
7
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
393
WSD-funkciók
A készülék kezelése
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatóportok konfigurálása(P. 45)
394
A készülék kezelése
Proxy beállítása
552R-07A
A proxy (vagyis HTTP-proxykiszolgáló) egy olyan számítógép vagy szoftver, amely átveszi más eszközökkel, különösen
a hálózaton kívüli erőforrásokkal, például webhelyekkel folytatott HTTP-kommunikációt. Az ügyféleszközök a
proxykiszolgálón keresztül csatlakoznak a külső hálózathoz, így nem közvetlenül kommunikálnak a külső
erőforrásokkal. A proxy beállításával nemcsak a belső és külső hálózatok közötti kommunikáció felügyeletét könnyíti
meg, de az illetéktelen hozzáférést is megakadályozza, ezenkívül egy helyen biztosíthatja a vírusokkal szembeni
védelmet. Ha a Google Cloud Print szolgáltatásával az interneten keresztül nyomtat, akkor egy proxy beállításával
növelheti a biztonságot. Ha a proxykiszolgáló használata mellett dönt, akkor győződjön meg róla, hogy rendelkezik a
szükséges proxyadatokkal, többek között az IP-címmel és portszámmal, valamint a hitelesítéshez szükséges
felhasználónévvel és jelszóval.
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
[Proxy beállításai] lehetőséget.
Jelölje be a [Proxy használata] jelölőnégyzetet, majd adja meg a szükséges
beállításokat.
[Proxy használata]
395
A
A készülék kezelése
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a HTTP-kiszolgálóval folytatott kommunikáció során a megadott
proxykiszolgálót szeretné használni.
[HTTP Proxy-kiszolgáló címe]
Írja be a proxykiszolgáló címét. A környezettől függően az IP-címet vagy az állomásnevet adja meg.
[HTTP Proxy-kiszolgáló portszáma]
Szükség szerint módosítsa a portszámot.
[Proxy használata ugyanazon a tartományon belül]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a megadott proxykiszolgálót szeretné használni az azonos tartományban
található eszközökkel való kommunikációhoz is.
[Proxy-hitelesítés használata]
A proxykiszolgáló általi hitelesítés engedélyezéséhez jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, majd adjon meg egy
alfanumerikus karakterekből álló felhasználónevet a [Felhasználó neve] szövegmezőben.
[Jelszó beállítása/módosítása]
Ha engedélyezve van a proxyhitelesítés, akkor az ehhez szükséges jelszó beállításához vagy módosításához
be kell jelölnie a jelölőnégyzetet, majd a [Jelszó] szövegmezőben meg kell adnia az új, alfanumerikus
karakterekből álló jelszót.
6
Kattintson a [OK] elemre.
HIVATKOZÁSOK
A Google Cloud Print használata(P. 360)
396
A készülék kezelése
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása
552R-07C
A TLS (Transport Layer Security) protokollal titkosíthatja a készülék és a számítógépen futtatott webböngésző közötti
kommunikációt. A TLS egy adattitkosítási mechanizmus, amellyel a hálózaton keresztül küldött és fogadott adatok
titkosíthatók. Ha az IPSec (Előre megosztott kulcsos mód), IEEE 802.1X-hitelesítés (TTLS/PEAP) vagy SNMPv3 protokoll
beállításait a Távoli felhasználói felületen keresztül adja meg, akkor kötelező engedélyezni a TLS-titkosítást. Ahhoz,
hogy a Távoli felhasználói felületen TLS-titkosítású kommunikációt használhasson, a TLS engedélyezése előtt meg kell
adnia az Ön által használni kívánt kulcsot és tanúsítványt (kiszolgálói tanúsítványt). A TLS-kulcsot és a tanúsítványt a
TLS engedélyezése előtt kell létrehozni vagy telepíteni ( Kezelési funkciók(P. 689) ).
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Kulcs és tanúsítvány] elemre.
5
A
[TLS-beállítások] lehetőséget.
Kattintson a használni kívánt kulcstól és tanúsítványtól jobbra látható
[Alapértelmezett kulcs bejegyzése] parancsra.
Tanúsítvány részleteinek megtekintése
● Ha rákattint a [Kulcsnév] alatti megfelelő szöveges hivatkozásra vagy a tanúsítvány ikonjára, megtekintheti
a tanúsítvány részletes adatait, illetve ellenőrizheti a tanúsítványt.
6
Kattintson az [Szerkesztés] gombra.
7
A TLS részletes beállításainak konfigurálása
397
A készülék kezelése
[Megengedett verziók]
Adja meg a TLS-re vonatkozó [Legmagasabb számú verzió] és [Legalacsonyabb számú verzió] beállítások
értékét.
[Algoritmusbeállítások]
Jelölje be a TLS-hez használni kívánt titkosítási algoritmus jelölőnégyzetét.
8
Kattintson az [OK] gombra.
9
Válassza a [Licenc/egyéb]
[Távoli felhasználói felület beállításai] lehetőséget.
10
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
11
Jelölje be a [TLS használata] jelölőnégyzetet, és kattintson az [OK] gombra.
398
A készülék kezelése
12
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
A kezelőpanel használatával
● A TLS-titkosítású kommunikáció engedélyezése és tiltása a <Menü> felületen, a Főképernyő részen is
elvégezhető. <Távoli felhasználói felület>(P. 608)
A Távoli felhasználói felület indítása TLS protokollal
● Ha úgy próbálja meg elindítani a Távoli felhasználói felületet, hogy engedélyezve van a TLS, akkor egy
biztonsági tanúsítványra vonatkozó riasztás jelenhet meg. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy a helyes URLcímet adta-e meg a címsorban, majd jelenítse meg a Távoli felhasználói felület képernyőjét. A Távoli
felhasználói felület elindítása(P. 437)
TLS használata e-mail-/I-fax-kommunikáció titkosításához
● Ha az SMTP-kiszolgáló és a POP3-kiszolgáló támogatja a TLS-t, akkor a kiszolgálókkal folytatott
kommunikációban engedélyezheti a TLS használatát ( E-mail és I-fax kommunikációs beállítások
konfigurálása(P. 91) ). Az SMTP- és a POP3-kiszolgálóval kapcsolatos információkat az internetszolgáltatótól
vagy a hálózati rendszergazdától szerezheti meg.
HIVATKOZÁSOK
Kulcs és tanúsítvány generálása a hálózati kommunikációhoz(P. 400)
A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés (CSR) előállítása(P. 403)
A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati kommunikációhoz(P. 407)
IPSec-beállítások konfigurálása(P. 409)
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása(P. 416)
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal(P. 70)
LDAP-kiszolgálók bejegyzése(P. 65)
399
A készülék kezelése
Kulcs és tanúsítvány generálása a hálózati
kommunikációhoz
552R-07E
Ha a TLS (Transport Layer Security) protokollon keresztül folytatott titkosított kommunikációhoz kulcsra és
tanúsítványra van szükség, akkor ezek előállíthatók a készülékkel. A TLS protokollt a készülék Távoli felhasználói
felületen keresztüli elérésekor használhatja. Az önaláírt tanúsítványok a „Hálózati kommunikáció” részben generált
kulccsal és tanúsítvánnyal együtt használandók.
● Ha hitelesítésszolgáltató aláírásával rendelkező kiszolgálótanúsítványt szeretne használni, a tanúsítvány
helyett hozzon létre tanúsítvány-aláírási kérést és kulcsot. A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés (CSR)
előállítása(P. 403)
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Válassza a [Eszközkezelés]
4
Kattintson a [Kulcs előállítása] elemre.
A
[Kulcs és tanúsítvány beállításai] lehetőséget.
Bejegyzett kulcs és tanúsítvány törlése
● Kattintson a törölni kívánt kulcs és tanúsítvány mellett jobbra található [Törlés] parancsra
gombra.
az [OK]
● Ha a kulcsot és a tanúsítványt valamelyik funkció használja, ha például a „[TLS]” vagy az „[IEEE 802.1X]”
felirat látható a [Kulcs használata] mezőben, a kulcs és a tanúsítvány nem törölhető. Ebben az esetben a
kulcs és a tanúsítvány törlése előtt ki kell kapcsolni a kérdéses funkciót, vagy le kell cserélnie a másik
kulcsot.
5
Válassza a [Hálózati kommunikáció] lehetőséget, majd kattintson az [OK] gombra.
6
Adja meg a kulcs és a tanúsítvány beállításait.
400
A készülék kezelése
[Kulcs beállításai]
[Kulcsnév]
Adjon egy alfanumerikus karakterekből álló nevet a kulcsnak. Olyan nevet adjon meg, amely később
megkönnyíti a keresést a listában.
[Aláírás algoritmusa]
Válassza ki az aláírási algoritmust a legördülő listából.
[Kulcs algoritmusa]
A kulcs létrehozásához válassza ki a megfelelő algoritmust az [RSA] és az [ECDSA] lehetőségek közül,
majd a kulcs hosszát a legördülő listából. Bármelyik beállítást választja, minél nagyobb a kulcs hossza,
annál biztonságosabb a kulcs. A kommunikáció sebessége azonban ezzel egyenesen arányosan
csökken.
● Ha az [SHA384] lehetőséget vagy az [SHA512] lehetőséget választja az [Aláírás algoritmusa]
beállításnál, nem lehet az [512 bites] értéket kiválasztani a kulcs hosszához, ha az [RSA] lehetőséget
adta meg a [Kulcs algoritmusa] beállításnál.
[Tanúsítvány beállításai]
[Érvényesség kezdetének dátuma (ÉÉÉÉ/HH/NN)]
Adja meg a tanúsítvány érvényességének kezdő dátumát év, hónap, nap formátumban.
[Érvényesség végének dátuma (ÉÉÉÉ/HH/NN)]
Adja meg a tanúsítvány érvényességének befejező dátumát év, hónap, nap formátumban. Nem állítható
be a [Érvényesség kezdetének dátuma (ÉÉÉÉ/HH/NN)] mezőben szereplő dátumnál korábbi dátum.
[Ország/térség]
Kattintson az [Ország/térség kiválasztása] választógombra, és válassza ki az országot/régiót a legördülő
listából. Rákattinthat az [Internetes országkód megadása] választógombra is, ebben az esetben az
országkódot is használhatja (Magyarország esetében ez a „HU”).
[Állam]/[Város]
Szükség esetén adja meg alfanumerikus karakterekkel a helyet.
[Szervezet]/[Szervezeti egység]
Szükség esetén adja meg alfanumerikus karakterekkel a szervezet nevét.
[Általános név]
401
A készülék kezelése
Szükség esetén adja meg alfanumerikus karakterekkel a tanúsítvány általános nevét. Az általános nevet
gyakran CN-ként rövidítik (Common Name).
7
Kattintson a [OK] elemre.
● A kulcs és a tanúsítvány létrehozása hosszabb időt is igénybe vehet.
● A kulcs és a tanúsítvány létrehozása után azokat a készülék automatikusan regisztrálja.
HIVATKOZÁSOK
A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati kommunikációhoz(P. 407)
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 397)
IPSec-beállítások konfigurálása(P. 409)
402
A készülék kezelése
A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés (CSR) előállítása
552R-07F
A készülék által létrehozott tanúsítványokon nincs hitelesítésszolgáltatói aláírás, ami bizonyos eszközökkel szemben
kommunikációs hibához vezethet. Ahhoz, hogy a hitelesítésszolgáltató kibocsássa az aláírásával ellátott tanúsítványt,
először be kell szereznie a CSR (tanúsítvány-aláírási kérés) adatait. Ezeket a rendszergazda tudja létrehozni a Távoli
felhasználói felületen. Ha már kibocsátották a tanúsítványt, regisztrálja azt a kulccsal a korábban létrehozott
tanúsítvány-aláírási kéréssel.
Kulcs és tanúsítvány-aláírási kérés létrehozása(P. 403)
Tanúsítvány regisztrálása a kulccsal(P. 405)
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
Kulcs és tanúsítvány-aláírási kérés létrehozása
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Eszközkezelés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Válassza a [Eszközkezelés]
4
Kattintson a [Kulcs előállítása] elemre.
A Távoli
[Kulcs és tanúsítvány beállításai] lehetőséget.
Bejegyzett kulcs és tanúsítvány törlése
● Kattintson a törölni kívánt kulcs és tanúsítvány mellett jobbra található [Törlés] parancsra
az [OK]
gombra.
● Ha a kulcsot és a tanúsítványt valamelyik funkció használja, ha például a „[TLS]” vagy az „[IEEE 802.1X]”
felirat látható a [Kulcs használata] mezőben, a kulcs és a tanúsítvány nem törölhető. Ebben az esetben a
kulcs törlése előtt ki kell kapcsolni a funkciót, vagy le kell cserélni a kulcsot és a tanúsítványt.
5
6
Válassza a [Kulcs és tanúsítvány-aláírási kérelem (CSR)] lehetőséget, majd kattintson
az [OK] gombra.
Adja meg a kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés beállításait.
403
A készülék kezelése
[Kulcs beállításai]
[Kulcsnév]
Adjon egy alfanumerikus karakterekből álló nevet a kulcsnak. Olyan nevet adjon meg, amely később
megkönnyíti a keresést a listában.
[Aláírás algoritmusa]
Válassza ki az aláírási algoritmust a legördülő listából.
[Kulcs algoritmusa]
A kulcs létrehozásához válassza ki a megfelelő algoritmust az [RSA] és az [ECDSA] lehetőségek közül,
majd a kulcs hosszát a legördülő listából. Minél nagyobb a kulcs hossza, annál lassabb lesz a
kommunikáció. A biztonság viszont nagyobb.
● Ha az [SHA384] lehetőséget vagy az [SHA512] lehetőséget választja az [Aláírás algoritmusa]
beállításnál, nem lehet az [512 bites] értéket kiválasztani a kulcs hosszához, ha az [RSA] lehetőséget
adta meg a [Kulcs algoritmusa] beállításnál.
[Tanúsítvány-aláírási kérelem (CSR) beállításai]
[Ország/térség]
Kattintson az [Ország/térség kiválasztása] választógombra, és válassza ki az országot/régiót a legördülő
listából. Rákattinthat az [Internetes országkód megadása] választógombra is, ebben az esetben az
országkódot is használhatja (Magyarország esetében ez a „HU”).
[Állam]/[Város]
Szükség esetén adja meg alfanumerikus karakterekkel a helyet.
[Szervezet]/[Szervezeti egység]
Szükség esetén adja meg alfanumerikus karakterekkel a szervezet nevét.
[Általános név]
Szükség esetén adja meg alfanumerikus karakterekkel a tanúsítvány általános nevét. Az általános nevet
gyakran CN-ként rövidítik (Common Name).
7
Kattintson a [OK] elemre.
● A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés létrehozása hosszabb időt is igénybe vehet.
404
A készülék kezelése
8
Kattintson a [Tárolás fájlban] elemre.
● Megjelenik a fájl tárolására vonatkozó párbeszédpanel. Adja meg a fájl mentési helyét, és kattintson a
[Mentés] gombra.
➠ A tanúsítvány-aláírási kéréshez tartozó fájl (CSR) a számítógépen található.
9
Mellékelje a tárolt fájlt, és küldje el az igénylést a hitelesítésszolgáltatónak.
Tanúsítvány regisztrálása a kulccsal
A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés addig nem használható, amíg a hitelesítésszolgáltató ki nem bocsátja a
tanúsítványt a kulccsal regisztrált tanúsítvány-aláírási kérés alapján. Ha a hitelesítésszolgáltató kibocsátotta a
tanúsítványt, regisztrálja azt az alábbi művelet végrehajtásával.
1
2
3
4
5
6
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
Válassza a [Eszközkezelés]
A
[Kulcs és tanúsítvány beállításai] lehetőséget.
Kattintson a [Kulcsnév] lehetőségre vagy a [Tanúsítvány] lehetőségre a tanúsítvány
regisztrálásához.
Kattintson a [Tanúsítvány bejegyzése] elemre.
Kattintson a [Tallózás] elemre, adja meg a tanúsítvány-aláírási kérés fájlját, majd
kattintson a [Bejegyzés] elemre.
HIVATKOZÁSOK
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 397)
405
A készülék kezelése
Kulcs és tanúsítvány generálása a hálózati kommunikációhoz(P. 400)
A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati kommunikációhoz(P. 407)
IPSec-beállítások konfigurálása(P. 409)
406
A készülék kezelése
A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati
kommunikációhoz
552R-07H
A készülékkel használni kívánt kulcs és tanúsítvány, valamint a hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány a
hitelesítésszolgáltatótól szerezhetők be. Telepítse és regisztrálja a készülékkel használni kívánt, korábban már
beszerzett kulcsot és a tanúsítványfájlt, valamint a hitelesítésszolgáltatói tanúsítványfájlt a Távoli felhasználói felületet
segítségével. Már előre ellenőrizze, hogy milyen feltételek megléte szükséges a készüléken a kulcs és a tanúsítvány,
valamint a hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány használatához ( Kezelési funkciók(P. 689) ).
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
2
3
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
A
Válassza az [Eszközkezelés] [Kulcs és tanúsítvány beállításai] vagy a [CA
tanúsítvány beállításai] lehetőséget.
● A kulcs és tanúsítvány telepítéséhez kattintson a [Kulcs és tanúsítvány beállításai] lehetőségre, a
hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány telepítéséhez pedig a [CA tanúsítvány beállításai] lehetőségre.
4
Kattintson a [Kulcs és tanúsítvány bejegyzése] vagy a [CA tanúsítvány bejegyzése]
lehetőségre.
Bejegyzett kulcs és tanúsítvány vagy hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány törlése
● Kattintson a törölni kívánt kulcs és tanúsítvány vagy a CA tanúsítvány mellett jobbra található [Törlés]
parancsra majd az [OK] gombra. Az előre telepített hitelesítésszolgáltatói tanúsítványok nem törölhetők.
● Ha a kulcsot és a tanúsítványt valamelyik funkció használja, ha például a „[TLS]” vagy az „[IEEE 802.1X]”
felirat látható a [Kulcs használata] mezőben, a kulcs és a tanúsítvány nem törölhető. Ebben az esetben a
kulcs törlése előtt ki kell kapcsolni a funkciót, vagy le kell cserélni a kulcsot és a tanúsítványt.
Az előre telepített CA tanúsítványok letiltása és engedélyezése
407
A készülék kezelése
● Kattintson a letiltani kívánt előtelepített hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány jobb oldalán látható [Tilt]
parancsra. Ha újra engedélyezni kívánja a tanúsítványt, kattintson a jobb oldalán található [Engedélyez]
parancsra.
5
Kattintson a [Telepítés] elemre.
Kulcs- és tanúsítványfájl, valamint hitelesítésszolgáltatói tanúsítványfájl törlése
● Kattintson a törölni kívánt fájltól jobbra látható [Törlés] pontra
6
majd az [OK] gombra.
Kattintson a [Tallózás] gombra, adja meg a telepítendő fájlt, majd kattintson a
[Telepítés indítása] gombra.
➠ A kulcs- és tanúsítványfájlt, valamint a hitelesítésszolgáltatói tanúsítványfájlt a számítógépről kell
telepíteni a készülékre.
7
Jegyezze be a kulcsot és a tanúsítványt vagy a hitelesítésszolgáltatói tanúsítványt.
Kulcs és tanúsítvány bejegyzése
1
Kattintson a bejegyezni kívánt kulcs- és tanúsítványfájltól jobbra látható [Bejegyzés] parancsra.
2
Adja meg a kulcs nevét, és a hozzá tartozó jelszót.
[Kulcsnév]
Adjon meg egy alfanumerikus karakterekből álló nevet a bejegyzendő kulcsnak.
[Jelszó]
Adjon meg egy alfanumerikus karakterekből álló jelszót a bejegyzendő fájlhoz tartozó privát kulcskészlet
számára.
3
Kattintson a [OK] elemre.
Hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány bejegyzése
Kattintson a bejegyezni kívánt hitelesítésszolgáltatói tanúsítványtól jobbra látható [Bejegyzés] parancsra.
HIVATKOZÁSOK
Kulcs és tanúsítvány generálása a hálózati kommunikációhoz(P. 400)
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 397)
IPSec-beállítások konfigurálása(P. 409)
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása(P. 416)
408
A készülék kezelése
IPSec-beállítások konfigurálása
552R-07J
Az Internet Protocol Security (IPSec vagy IPsec) protokoll hálózaton keresztül (azon belül az interneten keresztül is)
továbbított adatok titkosítására szolgáló protokollcsomag. Míg a TLS csak egy adott alkalmazás, például webböngésző
vagy levelezőprogram adatait, addig az IPSec a teljes IP-csomagokat, illetve az általuk szállított adatokat is titkosítja,
ezáltal sokoldalúbb biztonsági rendszert kínál. A készülék IPSec funkciója szállítási módban működik, tehát az IPcsomagok hasznos adattartalmát titkosítja. E funkciónak köszönhetően a készülék közvetlenül csatlakozni tud azokhoz
a számítógépekhez, amelyek vele megegyező virtuális magánhálózatban (VPN) vannak. Mielőtt konfigurálná a
készüléket, ellenőrizze a rendszerkövetelményeket a ( Kezelési funkciók(P. 689) ) menüpontban, és állítsa be a
számítógépen a szükséges konfigurációt.
IPSec használata IP-címszűrővel
● Az IP-címszűrési beállítások az IPSec-szabályok előtt vannak alkalmazva.
tűzfalbeállításokhoz(P. 387)
IP-címek megadása
IPSec-beállítások konfigurálása
Ahhoz, hogy az IPSec protokollal titkosíthassa a kommunikációt, biztonsági házirendeket kell regisztrálnia. Egy
biztonsági házirend az alábbi beállításcsoportokból áll. A házirendek regisztrálása után meg kell adnia az alkalmazásuk
sorrendjét.
Választó
A választóval feltételeket határozhat meg, amelyekkel kiválaszthatja, hogy milyen IP-csomagokra alkalmazza az
IPSec-kommunikációt. A választható feltételek között a készülék IP-címei és portszámai, valamint a készülékkel
kommunikáló eszközök szerepelnek.
IKE
Az IKE az IKEv1 kulcscsere-protokollt konfigurálja. Az utasítások a kiválasztott hitelesítési módtól függően
változnak.
[Előre megosztott kulcsos mód]
Ez a hitelesítési mód egy közös kulcsszót, egy úgynevezett megosztott kulcsot használ a készülék és a többi
eszköz közötti kommunikációhoz. Mielőtt ezt a hitelesítési módot választaná, engedélyezze a TLS-t a Távoli
felhasználói felülethez ( A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 397) ).
[Digitális aláírás mód]
A készülék és a többi eszköz egymás digitális aláírásainak kölcsönös ellenőrzésével hitelesíti egymást. Ehhez
létre kell hoznia vagy telepítenie kell a kulcsot és a tanúsítványt ( A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a
hálózati kommunikációhoz(P. 407) ).
AH/ESP
Az AH/ESP beállításait határozza meg, amely az IPSec-kommunikáció során a csomagok részévé válik. Az AH és
ESP egyszerre használható. Szigorúbb biztonsági feltételek esetén a PFS használatát is engedélyezheti.
409
A készülék kezelése
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
Jelölje be a [IPSec használata] jelölőnégyzetet, és kattintson az [OK] gombra.
A
[IPSec-beállítások] lehetőséget.
● Ha szeretné, hogy a készülék csak az alábbi lépések során meghatározott biztonsági szabályoknak megfelelő
csomagokat fogadjon, akkor törölje a jelet a [Házirendnek meg nem felelő csomag vétele] jelölőnégyzetből.
6
Kattintson a [Új házirend bejegyzése] elemre.
7
Adja meg a házirend-beállításokat.
1
A [Házirend neve] szövegmezőben alfanumerikus karakterekkel adja meg a házirendet azonosító nevet.
2
Jelölje be a [Házirend engedélyezése] jelölőnégyzetet.
8
Adja meg a választóbeállításokat.
410
A készülék kezelése
[Helyi cím]
Kattintson a készülék IP-címtípusai közül annak a választógombjára, amelyre alkalmazni szeretné a
házirendet.
[Minden IP-cím]
Akkor válassza, ha minden IP-csomagra az IPSec protokollt szeretné alkalmazni.
[IPv4-cím]
Akkor válassza, ha a készülék IPv4-címéről vagy -címére küldött IP-csomagokra
szeretné alkalmazni az IPSec protokollt.
[IPv6-cím]
Akkor válassza, ha a készülék IPv6-címéről vagy -címére küldött IP-csomagokra
szeretné alkalmazni az IPSec protokollt.
[Távoli cím]
Kattintson az egyéb eszközök IP-címtípusai közül annak a választógombjára, amelyre alkalmazni szeretné a
házirendet.
[Minden IP-cím]
Akkor válassza, ha minden IP-csomagra az IPSec protokollt szeretné alkalmazni.
[Minden IPv4-cím]
Akkor válassza, ha a többi eszköz IPv4-címéről és -címére küldött IP-csomagokra
szeretné alkalmazni az IPSec protokollt.
[Minden IPv6-cím]
Akkor válassza, ha a többi eszköz IPv6-címéről és -címére küldött IP-csomagokra
szeretné alkalmazni az IPSec protokollt.
[IPv4 kézi beállításai]
Adja meg azokat az önálló IPv4-címeket vagy IPv4-címtartományokat, amelyekre
alkalmazza az IPSec protokollt. Az IPv4-címet (vagy tartományt) a [Kézzel beállítandó
címek] szövegmezőben adhatja meg.
[IPv6 kézi beállításai]
Adja meg azokat az önálló IPv6-címeket vagy IPv6-címtartományokat, amelyekre
alkalmazza az IPSec protokollt. Az IPv6-címet (vagy tartományt) a [Kézzel beállítandó
címek] szövegmezőben adhatja meg.
[Kézzel beállítandó címek]
Ha az [IPv4 kézi beállításai] vagy az [IPv6 kézi beállításai] lehetőség van kiválasztva a [Távoli cím] mezőben,
adja meg azt az IP-címet, amelyre alkalmazni szeretné a házirendet. Címtartományt is megadhat, ebben az
esetben kötőjellel válassza el egymástól a címeket.
IP-címek beírása
411
A készülék kezelése
Leírás
Egyetlen cím megadása
IPv4:
A számokat pontokkal válassza el.
Példa
192.168.0.10
IPv6:
fe80::10
Az alfanumerikus karaktereket kettőspontokkal válassza el.
Címtartomány megadása
A címek közé tegyen kötőjelet.
192.168.0.10-192.168.0.20
[Alhálózat beállításai]
Ha kézzel adja meg az IPv4-címet, akkor az alhálózati maszkkal is kifejezheti a tartományt. Adja meg az
alhálózati maszkot, a számokat pontokkal elválasztva (például: „255.255.255.240”).
[Előtag hossza]
Az IPv6-címek tartományának kézi megadásakor előtagok használatával a tartományt is megadhatja. Adjon
meg egy 0 és 128 közötti számot az előtag hosszának.
[Helyi port]/[Távoli port]
Ha az egyes protokollokhoz, például a HTTP vagy a WSD protokollhoz külön házirendeket szeretne létrehozni,
akkor kattintson az [Egyetlen port] választógombra, és a protokoll megfelelő portszámának megadásával
alkalmazhatja rájuk az IPSec protokollt.
Az IPSec nem vonatkozik a következő csomagokra
● Visszacsatolt, multicast és üzenetszórásos csomagok
● IKE-csomagok (UDP protokollal, az 500-as porton)
● ICMPv6 szomszédkeresési és szomszédhirdetési csomagok
9
Határozza meg az IKE-beállításokat.
[IKE mód]
Megjelenik a kulcscsereprotokoll használati módja. A készülék a fő módot támogatja, nem az agresszív
módot.
[Hitelesítési mód]
Válassza az [Előre megosztott kulcsos mód] vagy a [Digitális aláírás mód] lehetőséget a készülék
hitelesítésének módjaként. Ha az [Előre megosztott kulcsos mód] lehetőséget választja, engedélyeznie kell a
TLS protokollt a Távoli felhasználói felülethez. A [Digitális aláírás mód] lehetőség választása előtt létre kell
A TLS kulcsának és tanúsítványának
hoznia vagy telepítenie kell a kulcsot és a tanúsítványt.
konfigurálása(P. 397)
[Érvényesség]
412
A készülék kezelése
Határozza meg, hogy mennyi ideig tarthat egy IKE SA (ISAKMP SA) munkamenet. Az időtartamot percekben
adhatja meg.
[Hitelesítés]/[Titkosítás]/[DH csoport]
Válasszon egy algoritmust a legördülő listából. A kulcscserében mindegyik algoritmus részt vesz.
[Hitelesítés]
Válasszon tördelő algoritmust.
[Titkosítás]
Válasszon titkosítási algoritmust.
[DH csoport]
Válassza ki a kulcs erősségét meghatározó Diffie-Hellman csoportot.
A készülék hitelesítése előmegosztott kulccsal
1
Kattintson az [Előre megosztott kulcsos mód] választógombra a [Hitelesítési mód] mezőben, majd
kattintson a [Megosztott kulcs beállításai] lehetőségre.
2
Adja meg alfanumerikus karakterrel az előmegosztott kulcsot, majd kattintson az [OK] gombra.
3
Adja meg az [Érvényesség] és a [Hitelesítés]/[Titkosítás]/[DH csoport] beállításokat.
A készülék hitelesítése digitális aláírással
1
Kattintson az [Digitális aláírás mód] választógombra a [Hitelesítési mód] mezőben, majd kattintson a
[Kulcs és tanúsítvány] lehetőségre.
2
Kattintson a használni kívánt kulcstól és tanúsítványtól jobbra látható [Alapértelmezett kulcs bejegyzése]
parancsra.
Tanúsítvány részleteinek megtekintése
● Ha rákattint a [Kulcsnév] alatti megfelelő szöveges hivatkozásra vagy a tanúsítvány ikonjára,
megtekintheti a tanúsítvány részletes adatait, illetve ellenőrizheti a tanúsítványt.
3
10
Adja meg az [Érvényesség] és a [Hitelesítés]/[Titkosítás]/[DH csoport] beállításokat.
Adja meg az IPSec hálózati beállításokat.
[PFS használata]
Ha a sérülés utáni titkosságvédelem (Perfect Forward Secrecy, PFS) funkciót is szeretné használni az IPSecmunkamenetekhez, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. A PFS engedélyezésével erősítheti a biztonságot, egyúttal
növelheti a kommunikációs terhelést. Győződjön meg róla, hogy az PFS a többi eszközön is engedélyezve
van.
[Megadás idővel]/[Megadás mérettel]
413
A készülék kezelése
Állítsa be, hogy milyen feltételek esetén záruljanak le az IPSec SA-munkamenetek. Az IPSec SA
kommunikációs csatornaként szolgál. Jelölje be szükség szerint valamelyik vagy mindkettő jelölőnégyzetet.
Ha mindkét jelölőnégyzetet bejelöli, akkor az IPSec SA-munkamenet akkor zárul le, ha a kettő feltétel közül
bármelyik teljesül.
[Megadás idővel]
Adja meg, hogy hány percig tartson egy munkamenet.
[Megadás mérettel]
Adja meg, hogy hány megabájtnyi adatot lehessen továbbítani egy munkamenetben.
[Algoritmus kiválasztása]
Jelölje be az [ESP], [ESP (AES-GCM)] vagy az [AH (SHA1)] jelölőnégyzet(ek) et a használt IPSec-fejlécnek és algoritmusnak megfelelően. Az AES-GCM olyan algoritmus, amely egyszerre hitelesítést és titkosítást is
végez. Ha az [ESP] lehetőséget választja, akkor az [ESP-hitelesítés] és az [ESP-titkosítás] legördülő listából
válassza ki a hitelesítési és titkosítási algoritmusokat is.
[ESP-hitelesítés]
Az ESP-hitelesítés engedélyezéséhez válassza az [SHA1] kivonatoló algoritmust. Ha le
szeretné tiltani az ESP-hitelesítést, válassza a [Ne használja] lehetőséget.
[ESP-titkosítás]
Válasszon titkosítási algoritmust az ESP számára. Ha nem szeretné meghatározni az
algoritmust, válassza a [NULL] lehetőséget, ha pedig le kívánja tiltani az ESP-titkosítást
válassza a [Ne használja] lehetőséget.
[Csatlakozási mód]
Megjelenik az IPSec csatlakozási módja. A készülék a szállítási módot támogatja, amelyben az IP-csomagok
hasznos tartalma titkosítva van. A csatorna mód, amelyben az egész IP-csomagok (fejlécek és hasznos
adatok) egy egységként vannak kezelve, nem érhető el.
11
Kattintson a [OK] elemre.
● Ha további biztonsági házirendet kell regisztrálnia, akkor térjen vissza a 6. lépéshez.
12
Rendezze sorba a [Bejegyzett IPSec-házirendek] mezőben felsorolt házirendeket.
● A készülék a legmagasabb pozíciótól kezdve a legalacsonyabbig alkalmazza a házirendeket. A házirendeket a
[Fel] vagy a [Le] gombbal helyezheti feljebb vagy lejjebb a listában.
Házirend szerkesztése
● A szerkesztési képernyő megnyitásához kattintson a [Házirend neve] alatti megfelelő szöveges
hivatkozásra.
Házirend törlése
414
A készülék kezelése
● Kattintson a törölni kívánt házirendnévtől jobbra látható [Törlés] pontra
gombra.
13
Indítsa újra a készüléket.
kattintson az [OK].
A készülék újraindítása(P. 123)
A kezelőpanel használatával
● Az IPSec-kommunikációt a <Menü> felületen, a Főképernyő részben is engedélyezheti vagy letilthatja.
<IPSec használata>(P. 489)
HIVATKOZÁSOK
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 397)
IPSec-házirendlista(P. 652)
415
A készülék kezelése
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása
552R-07K
A készülék ügyféleszközként csatlakoztatható a 802.1X szabványú hálózatokra. A jellemző 802.1X-hálózatok egy
RADIUS-kiszolgálóból (hitelesítés-kiszolgálóból), LAN-kapcsolóból (hitelesítőből) és hitelesítő szoftverrel ellátott
ügyféleszközökből (adatszolgáltatókból) állnak. Ha egy készülék megpróbál csatlakozni a 802.1X szabványú
hálózathoz, felhasználói hitelesítési lépéseken keresztül bizonyítania kell, hogy a kapcsolatot jogosult felhasználó
hozza létre. A hitelesítési adatokat egy RADIUS-kiszolgálóra küldik, amely ellenőrzi azokat, majd a hitelesítés
eredményétől függően engedélyezi vagy elutasítja a hálózati kommunikációt. Ha a hitelesítés sikertelen, akkor egy
LAN-kapcsoló (vagy hozzáférési pont) blokkolja a hozzáférést a hálózaton kívülről.
IEEE 802.1X szabványú hitelesítési mód
Válasszon az alábbi hitelesítési lehetőségek közül. Ha szükséges, telepítsen vagy regisztráljon egy kulcsot és egy
tanúsítványt, illetve egy hitelesítésszolgáltatói tanúsítványt, mielőtt konfigurálja az IEEE 802.1X-hitelesítést ( A
kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati kommunikációhoz(P. 407) ).
TLS
A készülék és a hitelesítő kiszolgáló kölcsönösen hitelesítik egymást a másik tanúsítványának ellenőrzésével.
Az ügyfél-hitelesítéshez (a készülék hitelesítéséhez) egy hitelesítésszolgáltató (CA) által kibocsátott kulcs és
tanúsítvány szükséges. A kiszolgáló hitelesítéséhez a készülékre előre telepített hitelesítésszolgáltatói
tanúsítvány mellett a Távoli felhasználói felületen keresztül telepített hitelesítésszolgáltatói tanúsítványok is
használhatók.
TTLS
Ez a hitelesítési módszer egy felhasználónévvel és jelszóval hitelesíti az ügyfelet, és egy hitelesítésszolgáltatói
tanúsítvánnyal a kiszolgálót. Belső protokollként MSCHAPv2 vagy PAP választható. A TTLS egyszerre
használható a PEAP-móddal. Mielőtt beállítaná ezt a hitelesítési módot, engedélyezze a TLS-t a Távoli
felhasználói felülethez ( A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 397) ).
PEAP
A szükséges beállítások szinte teljesen megegyeznek a TTLS-módéval. Az alkalmazott belső protokoll az
MSCHAPv2. Mielőtt beállítaná ezt a hitelesítési módot, engedélyezze a TLS-t a Távoli felhasználói felülethez
( A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 397) ).
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
416
A készülék kezelése
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
[IEEE 802.1X beállításai] lehetőséget.
Jelölje be az [IEEE 802.1X használata] jelölőnégyzetet, majd adja meg a bejelentkezési
nevet a [Bejelentkezési név] szövegmezőben.
[IEEE 802.1X használata]
Az IEEE 802.1X-hitelesítés engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet.
[Bejelentkezési név]
Adja meg a felhasználó hitelesítéséhez használt nevet (EAP-azonosítót) alfanumerikus karakterekkel.
6
Konfigurálja a megadott hitelesítési módhoz szükséges beállításokat.
A TLS beállítása
1
Jelölje be a [TLS használata] jelölőnégyzetet, és kattintson az [Kulcs és tanúsítvány] gombra.
● A TLS nem használható TTLS-szel vagy PEAP-val.
2
A
Kattintson az ügyfél-hitelesítéshez használni kívánt kulcstól és tanúsítványtól jobbra látható
[Alapértelmezett kulcs bejegyzése] parancsra.
417
A készülék kezelése
Tanúsítvány részleteinek megtekintése
● Ha rákattint a [Kulcsnév] alatti megfelelő szöveges hivatkozásra vagy a tanúsítvány ikonjára,
megtekintheti a tanúsítvány részletes adatait, illetve ellenőrizheti a tanúsítványt.
A TTLS/PEAP beállítása
1
Jelölje be a [TTLS használata] vagy a [PEAP használata] jelölőnégyzetet.
A TTLS belső protokollja
● Az MSCHAPv2 és a PAP közül választhat.
2
Kattintson a [Felhasználónév/jelszó megváltoztatása] elemre.
● A bejelentkezési névtől eltérő felhasználónév megadásához törölje a jelet a [Bejelentkezési név
használata felhasználónévként] jelölőnégyzetből. Ha a bejelentkezési nevet szeretné
felhasználónévként használni, akkor jelölje be a jelölőnégyzetet.
3
Állítsa be a felhasználónevet, illetve a jelszót.
[Felhasználó neve]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel a felhasználónevet.
[Jelszó megváltoztatása]
A jelszó beállításához vagy módosításához jelölje be a jelölőnégyzetet, és mind a [Jelszó], mind a [Még
egyszer] szövegmezőben adja meg az új jelszót alfanumerikus karakterekkel.
4
Kattintson a [OK] elemre.
7
Kattintson a [OK] elemre.
8
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
418
A készülék kezelése
A kezelőpanel használatával
● Az IEEE 802.1X hitelesítést a <Menü> felületen, a Főképernyő részen is engedélyezheti vagy letilthatja.
<IEEE 802.1X használata>(P. 493)
HIVATKOZÁSOK
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 397)
419
A készülék kezelése
A készülék funkcióinak korlátozása
552R-07L
Előfordulhat, hogy a készülék egyes funkcióit csak ritkán használják, vagy bizonyos funkciók lehetőséget adnak a
készülék helytelen használatára. A készüléken biztonsági okokból részlegesen korlátozhatja, illetve teljesen le is
tilthatja ezeket a funkciókat.
A címjegyzékhez és a küldési funkciókhoz való hozzáférés korlátozása
A címjegyzékben beállíthat egy PIN-kódot, amelynek segítségével elérheti, hogy az általános felhasználók ne
tudják módosítani az adatokat, vagy korlátozhatja azokat a címzetteket, akiknek faxot lehet küldeni. Emellett azt
is letilthatja, hogy a felhasználók egyszerre több címzettnek küldjenek faxot (körözvényadás). A
címjegyzékhez és a küldési funkciókhoz való hozzáférés korlátozása(P. 422)
Számítógépről történő nyomtatás korlátozása
Korlátozhatja a számítógépről történő nyomtatást, így magasabb biztonságot nyújthat dokumentumainak,
hiszen csak akkor lehet őket kinyomtatni, ha a készülék oldalán megadják a PIN-kódot. Számítógépről
történő nyomtatás korlátozása(P. 429)
USB-funkciók korlátozása
Az USB-kapcsolat segítségével egyszerűen csatlakozhat a perifériás eszközökhöz, ez azonban biztonsági
kockázatokkal jár, például adatszivárgáshoz vezethet. Korlátozhatja, hogy lehessen-e USB-kapcsolatot
kialakítani a számítógéppel, illetve, hogy lehessen-e adatokat menteni USB-memóriaeszközökre. Az USBfunkciók korlátozása(P. 430)
HTTP-kommunikáció letiltása
Beállíthatja például, hogy amikor nem a hálózaton végez műveleteket (például USB-kapcsolaton keresztül
használja a készüléket), a rendszer letiltsa a HTTP-kommunikációt. Így a HTTP-porton keresztül nem érhetik
hekkertámadások. A HTTP-kommunikáció letiltása(P. 432)
420
A készülék kezelése
A távfelügyelet letiltása
Beállíthatja, hogy amikor nem használja a Távoli felhasználói felületet, a rendszer letiltsa a távoli felhasználói
felületen keresztüli jogtalan műveleteket. A Távoli felhasználói felület letiltása(P. 433)
421
A készülék kezelése
A címjegyzékhez és a küldési funkciókhoz való
hozzáférés korlátozása
552R-07R
Az információszivárgás bizonyos formái megakadályozhatók azzal, hogy a választható fax- és e-mail címeket a
címjegyzékbe vagy az LDAP-kiszolgálóra bejegyzett rendeltetési helyekre korlátozzák, illetve PIN-kódot állítanak be a
címjegyzékhez, így az illetéktelen felhasználók nem tudják bővíteni, illetve szerkeszteni a címjegyzék bejegyzéseit.
Beállítható az is, hogy a készüléken kétszer kelljen megadni a faxszámot, így elkerülhető, hogy véletlenül nem
megfelelő címzetteknek küldjenek dokumentumokat.
A címjegyzék használatának korlátozása(P. 423)
A választható rendeltetési helyek korlátozása(P. 425)
A faxküldési funkciók korlátozása(P. 427)
422
A készülék kezelése
A címjegyzék használatának korlátozása
552R-07S
Beállítható, hogy a felhasználóknak PIN-kódot kelljen megadniuk, ha új
bejegyzéseket szeretnének hozzáadni a címjegyzékhez, vagy ha szerkeszteni
szeretnék a meglévőket. Ha PIN-kódot állít be a címjegyzékhez, azzal csökkentheti
annak kockázatát, hogy illetéktelen címzetteknek küldjenek dokumentumokat, mivel
a címjegyzéket csak azok a felhasználók módosíthatják, akik ismerik a PIN-kódot.
1
Válassza a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
2
Válassza a <Rendeltetési hely beállítása> lehetőséget.
Főképernyő képernyő(P. 127)
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 138)
3
Válassza a <Címjegyzék PIN-kódja> lehetőséget.
4
Adja meg a PIN-kódot.
Bejelentkezés a
● Adja meg a számot, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● Megjelenik a megerősítési képernyő. A megerősítéshez írja be még egyszer a PIN-kódot.
● Nem állíthat be olyan azonosítót és PIN-kódot, amely csak nullákból áll, például „00” vagy „0000000”.
● Ha szeretné visszavonni a PIN-kód beállításait, akkor törölje a beírt adatokat (
), majd válassza az
<Alkalmaz> lehetőséget, ha már üres a mező.
A címjegyzék PIN-kódjának beállítása mellett a következő műveletekkel tovább javíthatja a biztonságot:
● Új rendeltetési helyek hozzáadásának korlátozása, lásd:
● A számítógépes faxolási funkció letiltása, lásd:
A megadható új címzettek korlátozása(P. 425) .
A számítógépről történő faxküldés korlátozása(P. 427) .
HIVATKOZÁSOK
Rendeltetési helyek bejegyzése(P. 185)
423
A készülék kezelése
Rendeltetési helyek regisztrálása a Távoli felhasználói felületről(P. 449)
Alapvető e-mail beállítások konfigurálása(P. 88)
Megosztott mappa beállítása mentési helyként(P. 96)
424
A készülék kezelése
A választható rendeltetési helyek korlátozása
552R-07U
Ha a címjegyzékben szereplő vagy az LDAP-kiszolgálón beállított helyekre korlátozza
a megadható címzettek körét, azzal csökkentheti annak kockázatát, hogy az adatok
véletlenül nem megfelelő címzetteknek küldjenek információkat, így
megakadályozhatja az adatszivárgást. Beállíthatja, hogy amikor a felhasználó a
címjegyzékben szereplő hívókódot ad meg, megjelenjen a megerősítési képernyő.
Így elkerülhető a hibás tárcsázás.
A megadható új címzettek korlátozása(P. 425)
Korábban már használt rendeltetési helyek használatának letiltása(P. 425)
A címjegyzékben szereplő rendeltetési helyek megjelenítése(P. 425)
A rendeltetési helyek ellenőrzése az adatok továbbítása előtt(P. 426)
A megadható új címzettek korlátozása
A faxok vagy beolvasott dokumentum továbbítását olyan címzettekre korlátozhatja, amelyek már szerepelnek a
címjegyzékben, amelyeket korábban már használtak, vagy amelyek megtalálhatók az LDAP-kiszolgálókon. Ha ez a
funkció aktiválva van, akkor a készülék nem engedi, hogy a felhasználók a számgombokkal adjanak meg rendeltetési
helyeket és új címjegyzék-bejegyzéseket, illetve szerkesszék a meglévő címjegyzék-bejegyzéseket.
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
korlátozása>
<Küldés>
<Általános beállítások>
<Új címek
<Be>
● Ez a funkció nem korlátozza a számítógépes faxolással használható rendeltetési helyeket.
számítógépről történő faxküldés korlátozása(P. 427)
A
Korábban már használt rendeltetési helyek használatának letiltása
Letiltja a forgalmi naplókból származó rendeltetési helyek megadását. Ez a korlátozás megakadályozza a következő
forgalmi naplókban található rendeltetési helyek kiválasztását: „Faxküldés”, „Beolvasás és küldés e-mailként” és
„Beolvasás és mentés megosztott mappába vagy FTP-kiszolgálóra”.
<Menü>
korl.>
<Funkcióbeállítások>
<Küldés>
<Általános beállítások>
<Naplóból tört.újraküld.
<Be>
A címjegyzékben szereplő rendeltetési helyek megjelenítése
Amikor hívókódokkal adja meg a rendeltetési helyeket, pontosan emlékeznie kell arra, hogy melyik hívókódhoz melyik
rendeltetési hely (vagy csoport) van társítva. Ha nem emlékszik pontosan minden számra, előfordulhat, hogy a
dokumentumokat nem a kívánt rendeltetési helyre küldi. Ha beállítja, hogy a készülék megjelenítse a képernyőn a
425
A készülék kezelése
rendeltetési helyként kiválasztott/megadott hívókód adatait, mielőtt elküldené a dokumentumokat az adott helyre,
elkerülheti, hogy nem a kívánt rendeltetési helyre küldje azokat.
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
megerősítése>
<Küldés>
<Általános beállítások>
<Kódtárcsás adás
<Be>
A rendeltetési helyek ellenőrzése az adatok továbbítása előtt
Beállíthatja, hogy a faxok, e-mailek vagy I-faxok küldésének elindítása előtt a rendszer megjelenítse a rendeltetési
helyre vonatkozó megerősítési képernyőt. Ha a <Csak körözvényadáshoz> lehetőség van kiválasztva, a megerősítő
képernyő csak több címzett megadása esetén jelenik meg.
<Menü>
előtt>
<Funkcióbeállítások>
<Küldés>
<Általános beállítások>
<Rend.h. megerős. küldés
Válasszon a <Be> vagy <Csak körözvényadáshoz> lehetőséget
HIVATKOZÁSOK
I-Fax küldése(P. 258)
Adatok küldése e-mailen/Adatok mentése megosztott mappába vagy FTP-kiszolgálóra(P. 302)
Korábban használt küldési/mentési beállítások visszahívása (Beállítások visszahívása)(P. 326)
A címjegyzék használatának korlátozása(P. 423)
A faxküldési funkciók korlátozása(P. 427)
426
A készülék kezelése
A faxküldési funkciók korlátozása
552R-07W
Számos különböző korlátozást beállíthat a faxok küldésére vonatkozóan. Ezekkel megakadályozhatja, hogy az adatok
illetéktelen harmadik felek kezébe jussanak, vagy nem a kívánt helyre küldjék őket.
A beírt faxszám jóváhagyása(P. 427)
A számítógépről történő faxküldés korlátozása(P. 427)
Körözvényadások korlátozása(P. 427)
A naplókból származó rendeltetési helyek címjegyzékbe való bejegyzésének letiltása(P. 428)
A beírt faxszám jóváhagyása
Beállíthatja, hogy amikor a felhasználó a számgombok segítségével adja meg a címként használni kívánt faxszámot, a
rendszer megjelenítse a megerősítési képernyőt. Így elkerülhető a hibás tárcsázás.
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Küldés>
<Faxbeállítások>
<Beírt faxszám megerősítése>
<Be>
A számítógépről történő faxküldés korlátozása
Beállíthatja, hogy a felhasználók ne tudjanak számítógépről faxot küldeni.
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
enged.>
<Ki>
<Küldés>
<Faxbeállítások>
<Faxillesztő adásának
Körözvényadások korlátozása
Beállíthatja, hogy ne lehessen használni az egyszerre több címre továbbított faxolás (körözvényadás) funkciót.
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
korlátozása>
<Küldés>
<Be>
427
<Faxbeállítások>
<Körözvényadás
A készülék kezelése
A naplókból származó rendeltetési helyek címjegyzékbe való bejegyzésének
letiltása
Beállíthatja, hogy a rendszer ne regisztrálja a faxküldési naplókból származó rendeltetési helyeket a címjegyzékbe.
<Menü>
be>
<Funkcióbeállítások>
<Küldés>
<Faxbeállítások>
<Naplócélh.bejegyz.címjegy.-
<Nem engedélyez>
HIVATKOZÁSOK
Faxok küldésének alapvető műveletei(P. 225)
Korábban használt küldési beállítások visszahívása (Beállítások visszahívása)(P. 239)
Faxok küldése a számítógépről (Számítógépes faxolás)(P. 254)
Számítógépről végezhető részlegazonosító-kezelés beállítása a feladatokhoz(P. 374)
A címjegyzék használatának korlátozása(P. 423)
A választható rendeltetési helyek korlátozása(P. 425)
428
A készülék kezelése
Számítógépről történő nyomtatás korlátozása
552R-07X
Jelentősen csökkentheti az adatszivárgás kockázatát, ha a számítógépről nyomtatható dokumentumok körét a védett
nyomtatás hatálya alá dokumentumokra korlátozza ( PIN kóddal védett dokumentum nyomtatása (Védett
nyomtatás)(P. 276) ).
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Titkosított nyomtatás> <Nyomt. feladatok
korlátozása> <Be> <Alkalmaz> <OK> Indítsa újra a készüléket
429
A készülék kezelése
Az USB-funkciók korlátozása
552R-07Y
Az USB protokoll lehetővé teszi perifériaeszközök kényelmes csatlakoztatását, ezáltal az adatok kényelmes tárolását és
áthelyezését, de nem megfelelő felügyelet esetén információszivárgás forrása is lehet. USB memóriaeszközök
kezelésénél legyen nagyon óvatos. Ez a rész azt ismerteti, hogyan korlátozható a készülék USB portján keresztül
történő csatlakozás, illetve hogyan tiltható meg az USB memóriaeszközök használata.
A számítógéppel létrehozható USB-kapcsolat korlátozása(P. 430)
Az USB-memóriaeszközre történő beolvasás korlátozása(P. 430)
Az USB-memóriaeszközről történő nyomtatás korlátozása(P. 430)
A számítógéppel létrehozható USB-kapcsolat korlátozása
Letilthatja a készülék hátoldalán található USB-portot, amely a számítógéppel való kapcsolat létrehozására szolgál. Ha
ennek a portnak a működés tiltva van, akkor a készülék nem tud kommunikálni a számítógéppel USB-kábelen
keresztül. Ez a beállítás nem érinti az elülső USB-portot, amely az USB-memóriaeszközök csatlakoztatására szolgál.
<Menü> <Beállítások> <Külső interfész> <USB beállításai> Válassza a <Ki> lehetőséget a
<Használat USB-eszközként> menüben <Alkalmaz> <OK> Indítsa újra a készüléket
Az USB-memóriaeszközre történő beolvasás korlátozása
Letilthatja, hogy a beolvasott eredeti adatokat USB-memóriaeszközre lehessen menteni.
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Fájlok tárolása/elérése> <Memória adathordozó beállításai>
Válassza a <Ki> lehetőséget a <Beolvasási funkció használata> menüben <Alkalmaz> <OK>
Indítsa újra a készüléket
Az USB-memóriaeszközről történő nyomtatás korlátozása
Letilthatja az adatok USB memóriaeszközről történő nyomtatását. Az USB memóriaeszközön tárolt adatok nem
nyomtathatók.
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Fájlok tárolása/elérése> <Memória adathordozó
beállításai> Válassza a <Ki> lehetőséget a <Nyomtatási funkció használata> menüben
<Alkalmaz> <OK> Indítsa újra a készüléket
430
A készülék kezelése
HIVATKOZÁSOK
Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei(P. 295)
Nyomtatás USB-memóriaeszközről (Nyomtatás memóriaeszközről)(P. 280)
431
A készülék kezelése
A HTTP-kommunikáció letiltása
552R-080
A HTTP protokoll a hálózaton keresztül történő kommunikáció, például a készülék Távoli felhasználói felületen
keresztüli elérésének egyik eszköze. Ha USB-kapcsolatot használ, vagy egyébként sem használja a HTTP protokollt,
akkor a protokoll letiltásával blokkolhatja a nem használt HTTP-porton keresztüli esetleges behatolási kísérleteket.
● A HTTP protokoll letiltása esetén egyes hálózati funkciók, például a Távoli felhasználói felület, a WSDnyomtatás, ill. a Google Cloud Print sem érhetők el.
<Menü>
<Beállítások>
<Hálózat>
<TCP/IP-beállítások>
<Igen>
HIVATKOZÁSOK
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói felület)(P. 436)
Portszámok módosítása(P. 393)
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása(P. 42)
A Google Cloud Print használata(P. 360)
432
<HTTP használata>
<Ki>
A készülék kezelése
A Távoli felhasználói felület letiltása
552R-081
A Távoli felhasználói felület hasznos eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a készülék beállításait számítógépen
megnyitott webböngészőből adja meg. A Távoli felhasználói felület használatához a készüléknek hálózaton keresztül
kell csatlakoznia egy számítógéphez. Ha a készülék USB-kapcsolaton keresztül van számítógéphez csatlakoztatva, vagy
ha egyébként sem használja a Távoli felhasználói felületet, akkor érdemes lehet letiltania, mivel ezzel csökkenthető
annak kockázata, hogy rosszindulatú külső személyek a hálózaton keresztül távolról vezéreljék a készüléket.
<Menü> <Kezelési beállítások> <Licenc/egyéb>/<Távoli felhasználói felület beállításai/Firmware
frissítése> <Távoli felhasználói felület beállításai> <Távoli felhasználói felület> Válassza a
<Ki> lehetőséget a <Távoli felh. felület haszn.> menüben <Alkalmaz> <OK> Indítsa újra a
készüléket
HIVATKOZÁSOK
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói felület)(P. 436)
A HTTP-kommunikáció letiltása(P. 432)
433
A készülék kezelése
A dokumentumok biztonságának növelése
552R-082
A készülékben számos biztonsági funkció kapott helyet, amelyek célja, hogy megakadályozzák a dokumentumok
kiszivárgását, valamint illetéktelen használatát.
Eszközaláírás
Egy kulcs-tanúsítvány pár segítségével digitális aláírást adhat a dokumentumokhoz, amely bizonyítja a
címzettnek, hogy a dokumentumot valóban ezen a készüléken hozták létre. Ennek segítségével a címzett
ellenőrizheti, hogy mely készüléken hozták létre a dokumentumot, valamint, hogy nem történt-e illetéktelen
hozzáférés. Ahhoz, hogy hozzáadhassa az eszközaláírást, létre kell hoznia a kulcsot és a tanúsítványt
(eszköztanúsítványt), amelyet a rendszer a készülék eszközaláírásaként használni fog. Aláírókulcs
létrehozása az eszközhöz(P. 435)
434
A készülék kezelése
Aláírókulcs létrehozása az eszközhöz
552R-083
Létrehozhat egy olyan kulcsot és tanúsítványt az eszközaláíráshoz, amely jelzi, hogy a dokumentumot az adott
készüléken olvasták be. Amikor a felhasználó PDF-fájllá konvertálja a beolvasott dokumentumot, a készülék hozzáfűzi a
fájlhoz a tanúsítványt.
● Egy készülékhez csak egy eszközaláírási kulcs és tanúsítvány hozható létre. Ez később nem törölhető.
● Ehhez a külön rendelhető PDF-küldési biztonsági funkciókészlet szükséges.
Rendszerbeállítások(P. 698)
● Az eszközaláíráshoz tartozó kulcs és tanúsítvány öt évig érvényes. Szükség esetén meg kell őket újítani.
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 446) .
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
3
Válassz az [Eszközkezelés]
4
Kattintson a [Kulcs előállítása] elemre.
5
Jelölje be az [Eszközaláírás] jelölőnégyzetet, majd kattintson az [OK] gombra.
[Kulcs és tanúsítvány beállításai] lehetőséget.
➠ Létrejön az eszközaláíráshoz tartozó kulcs és tanúsítvány.
Az eszközaláírási kulcs, valamint a kulcs és a tanúsítvány megújítása
1
Kattintson az eszközaláírási kulcshoz tartozó kulcstól és tanúsítványtól jobbra látható [Frissítés]
parancsra.
2
Kattintson a [OK] elemre.
435
A
A készülék kezelése
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói
felület)
552R-084
Ha webböngészőt használ a készülék távoli működtetéséhez, akkor ellenőrizheti a nyomtatásra váró dokumentumokat
vagy a készülék állapotát. Számos különböző beállítást is konfigurálhat. Mindehhez el sem kell hagynia íróasztalát, ami
megkönnyíti a rendszerfelügyeletet. A Távoli felhasználói felület rendszerkövetelményeivel kapcsolatban lásd:
Rendszerkörnyezet(P. 692) .
A Távoli felhasználói felület funkciói
Az állapotok és a naplók megtekintése(P. 440)
Menüpontok beállítása a Távoli felhasználói felületről(P. 446)
Rendeltetési helyek regisztrálása a Távoli felhasználói felületről(P. 449)
Biztonsági házirend(P. 453)
Beállításadatok importálása/exportálása(P. 459)
A Távoli felhasználói felület alapvető funkciói
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437)
436
A készülék kezelése
A Távoli felhasználói felület elindítása
552R-085
A távoli működtetéshez a webböngészőben meg kell adnia a készülék IP-címét, majd el kell indítania a Távoli
felhasználói felületet. A műveletek előtt ellenőrizze a készüléken beállított IP-címet ( Hálózati beállítások
megtekintése(P. 39) ). Ha bármilyen kérdése van, forduljon a hálózat rendszergazdájához.
1
2
Indítsa el a webböngészőt.
Írja be a címsorba a „http://<a készülék IP-címe>/” címet, majd nyomja le az [ENTER]
billentyűt.
● Ha IPv6-címet szeretne használni, akkor tegye azt szögleges zárójelek közé (példa: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Ha biztonsági riasztás jelenik meg
● Biztonsági figyelmeztetés jelenhet meg, ha a Távoli felhasználói felületen folytatott kommunikáció
titkosítva van (
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 397) ). Ha a hitelesítési
beállítások vagy a TLS beállítások nem hibásak, folytassa a webhely böngészését.
3
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre.
Ha a részlegazonosító-kezelés le van tiltva
Válassza a [Rendszerkezelő mód] vagy az [Általános felhasználói üzemmód] lehetőséget, majd, ha szükséges,
írja be a megfelelő számot a [Távoli felhasználói felület PIN-kódja] mezőbe.
[Rendszerkezelő mód]
A Távoli felhasználói felület összes művelete és beállítása elérhető. Adja meg a megfelelő azonosítót a
[Rendszerkezelő ID] mezőben, valamint a PIN-kódot a [Rendszerkezelő PIN-kódja] mezőben. A
rendszerkezelői azonosító és PIN-kód beállítása(P. 369)
[Általános felhasználói üzemmód]
Ebben a módban jogosult ellenőrizni a dokumentumok és a készülék állapotát, valamint bizonyos
beállításokhoz is hozzáfér. Ha szeretné ellenőrizni, hogy az Ön által küldött dokumentumok szerepelnek-e a
nyomtatási sorban, vagy szeretné törölni az egyik dokumentumát a nyomtatási sorból, írja be a
dokumentumhoz tartozó felhasználónevet a [Felhasználó neve] mezőbe. A nyomtatandó dokumentumokhoz
437
A készülék kezelése
tartozó felhasználónevet a rendszer automatikusan állítja be a számítógép neve, bejelentkezési neve vagy
más hasonló adatok alapján.
[Távoli felhasználói felület PIN-kódja]
Ha be van kapcsolva a [Távoli felhasználói felület PIN-kódja] funkció, adja meg a PIN-kódot.
felhasználói felület PIN-kódjának beállítása(P. 378)
Távoli
Ha a részlegazonosító-kezelés engedélyezve van
Adja meg a megfelelő azonosítót a [Részlegazonosító] mezőben, valamint a PIN-kódot a [PIN-kód] mezőben.
A részlegazonosító-kezelés beállítása(P. 371)
4
Kattintson a [Bejelentkezés] elemre.
➠ Megjelenik a portál oldal (a főoldal).
A Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
A Távoli felhasználói felület képernyője
A Távoli felhasználói felületbe való bejelentkezést követően az alábbi Portál oldal (főoldal) jelenik meg. Ebben a
fejezetben a Portál oldalon (főoldalon) látható elemeket, illetve az ezekkel végezhető alapszintű műveleteket
ismertetjük.
[Alapvető eszközadatok]
Megjeleníti a készülék aktuális állapotát és a hibainformációkat. Ha hiba történt, akkor megjelenik a
Hibainformációk oldalra mutató hivatkozás.
438
A készülék kezelése
[Fogyóeszköz-adatok]
A papírra vonatkozó információkat és a még felhasználható festékmennyiséget jeleníti meg.
[Támogatási kapcsolat]
Megjeleníti a [Licenc/egyéb] menü [Támogatási kapcsolat] részében megadott támogatási hivatkozást.
Frissítés ikon
Frissíti az aktuálisan látható oldalt.
[Language]
A Távoli felhasználói felület megjelenítési nyelvének kiválasztására szolgál.
[Kijelentkezés]
Ezzel jelentkezhet ki a Távoli felhasználói felületről. Ezután a Bejelentkezés oldal jelenik meg.
[E-mail a rendszerkezelőnek]
Egy ablakot jelenít meg, amelyben e-mailt írhat a [Felhasználókezelés] ablak [Rendszerkezelő adatai]
mezőjében meghatározott rendszerkezelő számára.
[Állapotfigyelés/Mégse]
Az [Állapotfigyelés/Mégse] oldal megjelenítésére szolgál. Itt megtekintheti a várakozó dokumentumok
állapotát és előzményeit, vagy törölheti feldolgozásukat.
[Beállítások/Bejegyzés]
A [Beállítások/Bejegyzés] oldal megjelenítésére szolgál. Ha rendszerkezelő módban jelentkezett be, akkor
módosíthatja a beállításokat, illetve mentheti/betöltheti a bejegyzett adatokat. Menüpontok beállítása a
Távoli felhasználói felületről(P. 446)
[Címjegyzék]
Megjeleníti a hívókódokat és a címjegyzékbe bejegyzett Kedvencek listát. A címjegyzékbe csak akkor vihet fel
új bejegyzéseket, illetve akkor szerkesztheti a már meglévő bejegyzéseket, ha rendszerkezelői módban
jelentkezett be. Rendeltetési helyek regisztrálása a Távoli felhasználói felületről(P. 449)
[Application Library]
Az Application Library beállítási oldalának megjelenítésére szolgál.
439
A készülék kezelése
Az állapotok és a naplók megtekintése
552R-086
A nyomtatandó dokumentumok aktuális állapotának ellenőrzése(P. 440)
A fogadott dokumentumok aktuális állapotának ellenőrzése(P. 441)
Korábbi dokumentumok listájának ellenőrzése(P. 441)
Dokumentumok információnak ellenőrzése sikertelen továbbítási kísérlet után(P. 441)
Hibainformációk ellenőrzése(P. 442)
Kellékanyagok ellenőrzése(P. 442)
Eszközspecifikációk ellenőrzése(P. 443)
Rendszerkezelői információk ellenőrzése(P. 443)
A nyomtatásszámláló megjelenítése(P. 444)
Festékkazetta-előzmények ellenőrzése(P. 444)
A készülék használati állapotának ellenőrzése(P. 445)
● Egyes fájlok és dokumentumok neve rövidítve jelenik meg. A nyomtatott alkalmazásnév a fájlnévhez
hozzáadható.
A nyomtatandó dokumentumok aktuális állapotának ellenőrzése
A kezelőfelületen látható az éppen nyomtatott és a nyomtatásra várakozó dokumentumok listája.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
elindítása(P. 437) ) [Állapotfigyelés/Mégse]
A Távoli felhasználói felület
[Feladat állapota] a [Nyomtatás] pontnál
● Az egyes dokumentumok törléséhez kattintson a [Mégse] gombra.
● A kezelőfelületen minden nyomtatás alatt álló és nyomtatandó dokumentum látható a
részlegazonosító-kezelési beállítástól függetlenül.
● Ha általános felhasználói módban jelentkezett be a felhasználóneve megadásával, akkor a
felhasználóneve csak az Ön által nyomtatott dokumentumokon jelenik meg.
440
A készülék kezelése
● A [Munkaszám] elemre kattintva részletes információkat tekinthet meg a felfüggesztett és a védett
dokumentumokról. Ellenőrizheti a felhasználónevet és a kinyomtatott dokumentum oldalszámát.
A fogadott dokumentumok aktuális állapotának ellenőrzése
Ezzel a fogadott fax-, illetve I-Fax dokumentumok naplóját ellenőrizheti. Rákattinthat a [Törlés] gombra egy fogadott
faxdokumentumnál a törléséhez.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
elindítása(P. 437) ) [Állapotfigyelés/Mégse]
A Távoli felhasználói felület
[Feladat állapota] a [Vétel] pontnál
● Ha a következő műveleteket szeretné elvégezni egy fogadott faxdokumentumnál, be kell jelentkeznie
rendszerkezelői módban, és a <Fax előnézetének használata> beállítást <Be> értékre kell állítania.
- Kattintson a [Mind nyomtatása] lehetőségre az összes fogadott dokumentum kinyomtatásához.
- Kattintson a [Nyomtatás] lehetőségre a nyomtatásra váró dokumentum kinyomtatásához.
- Kattintson a [Munkaszám] lehetőségre, ha részletes információkat és előnézetet szeretne
megjeleníteni egy nyomtatásra várakozó dokumentumról.
Korábbi dokumentumok listájának ellenőrzése
Megjelennek a nyomtatási, másolási, küldési és fogadási feladatok naplói.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
elindítása(P. 437) ) [Állapotfigyelés/Mégse]
A Távoli felhasználói felület
[Munkanapló]
Dokumentumok információnak ellenőrzése sikertelen továbbítási kísérlet
után
Információk jelennek meg azokról a dokumentumokról, amelyeknek a továbbítása sikertelen volt.
441
A készülék kezelése
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
elindítása(P. 437) ) [Állapotfigyelés/Mégse]
A Távoli felhasználói felület
[Továbbítási hibák]
● Miután bejelentkezett rendszerkezelői módban, a [Törlés] elemre kattintva törölheti azokat a
dokumentumokat, amelyeknek a továbbítása sikertelen volt.
● Miután bejelentkezett rendszerkezelői módban, a [Munkaszám] elemre kattintva részletes
információkat, illetve előnézetet jeleníthet meg azokról a dokumentumokról, amelyeknek a
továbbítása sikertelen volt.
Hibainformációk ellenőrzése
Ha hiba történik, akkor a Portál oldalon (főoldalon) a [Hibaadatok] alatti üzenetre kattintva ez az oldal jelenik meg.
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
elindítása(P. 437) )
[Állapotfigyelés/Mégse]
A
A Távoli felhasználói felület
[Hibaadatok]
Kellékanyagok ellenőrzése
Megjelenik a papírforráshoz tartozó papírtípus és papírméret, valamint a festékkazetta típusszáma stb. A Portál
oldalon (főoldalon) található [Fogyóeszköz-adatok ellenőrzése] gombra kattintva is megjelenítheti ezt az oldalt (
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438) ).
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
elindítása(P. 437) ) [Állapotfigyelés/Mégse]
442
A Távoli felhasználói felület
[Fogyóeszközök]
A
A készülék kezelése
Eszközspecifikációk ellenőrzése
Megjelenik a maximális nyomtatási sebesség, valamint a készülék funkciói.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
elindítása(P. 437) ) [Állapotfigyelés/Mégse]
A Távoli felhasználói felület
[Eszközjellemzők]
Rendszerkezelői információk ellenőrzése
A készülékkel és a rendszerkezelővel kapcsolatos információk jelennek meg. Az itt megjelenő eszköznév, illetve a többi
rendszerkezelői információ a [Felhasználókezelés] lap [Rendszerkezelő adatai] beállításában, vagy az [Eszközkezelés]
lap [Eszközinformációs beállítások] beállításában megadott értékeknek felel meg.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
elindítása(P. 437) )
[Állapotfigyelés/Mégse]
443
A Távoli felhasználói felület
[Eszközadatok]
A készülék kezelése
A nyomtatásszámláló megjelenítése
Megjelenik a teljes lapmennyiség, amelyet a nyomtatási, másolási és faxolási funkciókkal nyomtattak.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
elindítása(P. 437) ) [Állapotfigyelés/Mégse]
A Távoli felhasználói felület
[Számláló ellenőrzése]
Festékkazetta-előzmények ellenőrzése
Itt megtekintheti a festékkazetta-naplókat, valamint a többi típusú naplót. Azt is beállíthatja, hogy a festékkazetta
melyik színére vonatkozóan jelenjenek meg az adatok.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
[Állapotfigyelés/Mégse] [Kazettanapló]
444
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 437) )
A készülék kezelése
A készülék használati állapotának ellenőrzése
Megjelenik a nyomatok havi összesített száma és a havi összesített energiafelvétel. Megjelenítheti az Eco Information
képernyőt, és módosíthatja a beállításokat, hogy papírt és energiát takaríthasson meg.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
elindítása(P. 437) ) [Állapotfigyelés/Mégse]
HIVATKOZÁSOK
A Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
445
A Távoli felhasználói felület
[Ökoadatok]
A készülék kezelése
Menüpontok beállítása a Távoli felhasználói felületről
552R-087
A Távoli felhasználói felületen a készülék számos beállítása módosítható. A legtöbb beállítás a készüléken is
megadható, de vannak olyanok is, amelyek csak a Távoli felhasználói felületen. Ebben a fejezetben azt az alapvető
eljárást mutatjuk be, amelyet követve módosíthatja a készülék beállításait a Távoli felhasználói felületről.
● Néhány beállítás csak akkor módosítható, ha rendszerkezelői módban jelentkezik be.
● Bizonyos beállításoknál az itt ismertetettől eltérő műveletek végrehajtására van szükség.
1
2
3
4
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet.
A Távoli felhasználói felület
elindítása(P. 437)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
A képernyő bal oldalán található menüben kattintson a konfigurálni kívánt
beállításra.
Ha szükséges, kattintson a hivatkozásra a kívánt lap megjelenítéséhez.
446
A
A készülék kezelése
5
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
6
Adja meg a szükséges beállításokat.
7
Kattintson a [OK] elemre.
447
A készülék kezelése
8
Ha szükséges, indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 123)
● Ha szeretné tudni, hogy újra kell-e indítani a készüléket, olvassa el a szerkesztési képernyőn látható
üzenetet.
448
A készülék kezelése
Rendeltetési helyek regisztrálása a Távoli felhasználói
felületről
1660-083
552R-088
A számítógép használatával címeket jegyezhet be a készülék Címjegyzékébe, vagy szerkesztheti a már bejegyzett
címek adatait. Ezenfelül itt adhatja meg a megosztott mappa vagy FTP-kiszolgáló típusú rendeltetési helyeket is.
● A beállításokat csak rendszerkezelői módba bejelentkezve módosíthatja.
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet.
elindítása(P. 437)
A Távoli felhasználói felület
Kattintson a [Címjegyzék] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
felhasználói felület képernyője(P. 438)
A Távoli
Ha megjelenik a PIN-kód megadásának oldala
● A címjegyzéket PIN-kód védi. Töltse ki a [PIN-kód] mezőt, majd kattintson az [OK] gombra.
3
Kattintson a [Kódtárcsás] elemre.
● A rendeltetési helyek kedvencként is bejegyezhetők. Ebben az esetben kattintson a [Kedvencek] elemre, és ne
a [Kódtárcsás] lehetőségre. Kedvencek(P. 185)
4
Kattintson a [Szám], a [Típus] vagy a [Név] elemre az egyik „Nincs bejegyezve”
elemnél.
● A bejegyzett elemeket a [Szám], a [Típus] vagy a [Név] alatti megfelelő szöveges hivatkozásra kattintva
szerkesztheti.
● A bejegyzett címeket a hozzájuk tartozó [Törlés] gombra kattintva törölheti.
● Ha töröl egy rendeltetési helyet a címjegyzékből, az a kedvenc beállításokból is törlődik.
használt beállítások bejegyzése(P. 177)
449
Gyakran
A készülék kezelése
5
Válassza ki a regisztrálni kívánt célhely típusát, és kattintson az [OK] gombra.
● A megosztott mappa vagy az FTP-kiszolgáló címének bejegyzéséhez válassza a [Fájl] elemet.
6
Adja meg a rendeltetési helyet.
Faxcím bejegyzése
[Név]
Adja meg a címzett nevét.
[Faxszám]
Adja meg a címzett faxszámát.
[ECM adás]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha szeretné lehetővé tenni, hogy ha egy kép küldése közben hiba történik, akkor a
készülék ellenőrizze és kijavítsa a hibát, így megelőzze a helytelen kép elküldését.
[Sebesség]
Ha az átvitel indítása hosszabb időt vesz igénybe (ha például lassú a telefonvonal), módosíthatja az átvitel
indítási sebességét.
[Távolsági]
Nemzetközi faxszámok bejegyzésekor válasszon a [Nemzetközi (1)]–[Nemzetközi (3)] lehetőségek közül az
átviteli körülményektől függően.
● A kezelőpanel <Faxbeállítások> ( <Küldés>(P. 572) ) menüpontjában az [ECM adás] és a [Sebesség] is
beállítható. Mindazonáltal a <Címjegyzék> adataiból végzett beállítások a Címjegyzékbe bejegyzett
rendeltetési helyek részletes beállításaihoz vannak engedélyezve.
450
A készülék kezelése
E-mail- vagy I-fax-cím bejegyzése
[Név]
Adja meg a címzett nevét.
[E-mail cím]/[I-Fax cím]
Adja meg a címzett e-mail-címét.
A megosztott mappa vagy az FTP-kiszolgáló címének bejegyzése
[Név]
Adja meg a rendeltetési hely nevét.
[Protokoll]
Adja meg a rendeltetési hely protokollját.
[Windows (SMB)]
Akkor válassza ezt, ha egy megosztott mappát jegyez be címként.
[FTP]
Akkor válassza ezt, ha egy FTP-kiszolgálót jegyez be címként.
[Gazda neve]
● Megosztott mappák esetén
Adja meg a számítógépnevet vagy az IP-címet. A számítógépnévhez, ill. az IP-címhez megadható a
megosztott mappa elérési útja is (pl. „\\gep\megosztas” vagy „\\192.168.2.100\megosztas”).
● FTP-kiszolgáló esetén
Adja meg az FTP-kiszolgáló IP-címét (pl. „192.168.2.100”).
DNS-kiszolgáló használata
● A számítógép neve vagy IP-címe helyett megadhatja a gazdagép nevét (vagy az FQDN-t) is (pl. megosztott
mappa esetén: „\\szamitogep.szervezet.ceg.com\megosztas”).
451
A készülék kezelése
[Mappa elérési útvonala]
Adja meg a mappa elérési útvonalát, amelybe az adatokat küldeni fogja.
● Megosztott mappák esetében
Elválasztóként használja a „\” karaktert. Adja meg a szintet, amely a következőben megadott elérési utat
követi: [Gazda neve].
● FTP-kiszolgálók esetében
Elválasztóként használja a „/” karaktert. Az elérési út abszolút, ha a kezdetén a „/” karakter szerepel;
ellenkező esetben az elérési út relatív, a bejelentkezett felhasználó jelenlegi könyvtárához viszonyítva
értendő.
● Ha nincs meglévő mappa az adatok tárolására, a rendszer a küldéskor automatikusan létrehoz egy mappát
a megadott néven. Ha azonban a megadott útvonal kettő vagy több nem létező mappaszintet tartalmaz
vagy a felhasználónak nincs írási jogosultsága a fölérendelt mappához, a rendszer nem tudja létrehozni a
mappákat, és a folyamat hibaüzenettel megszakad.
[Felhasználó neve]
Adja meg a megosztott mappához vagy az FTP-kiszolgálóhoz tartozó felhasználónevet.
[Jelszó beállítása]
A megosztott mappa vagy az FTP-kiszolgáló jelszavának megadásához jelölje be ezt a négyzetet, és adja meg a
[Jelszó] értékét.
Ügyeljen arra, hogy ugyanaz a megjelenítési nyelv legyen kiválasztva a
számítógépen és a Távoli felhasználói felületen is.
● A [Gazda neve] és a [Mappa elérési útvonala] esetenként nem jelenik meg megfelelően, vagy nem
hivatkozható.
7
Kattintson a [OK] elemre.
HIVATKOZÁSOK
A Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
Beállításadatok importálása/exportálása(P. 459)
Címjegyzéklista(P. 651)
452
A készülék kezelése
Biztonsági házirend
552R-089
Bevett gyakorlat a szervezeteknél egy olyan biztonsági házirend alkalmazása, amely meghatározza azokat az alapvető
információbiztonsági célokat és normákat, amelyek az olyan információs eszközök megfelelő működéséhez
szükségesek, mint például a számítógépek és a többfunkciós nyomtatók. Ha biztonsági házirendet kell alkalmaznia a
szervezeténél, akkor azt ennél a készüléknél is érvényesítse.
A biztonsági házirend megtekintése(P. 453)
A biztonsági házirend elemei(P. 453)
A biztonsági házirend alkalmazása a készüléknél(P. 458)
A biztonsági házirend megtekintése
A készüléknél beállított biztonsági házirendet a Távoli felhasználói felület segítségével tekintheti meg.
1
2
3
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet.
elindítása(P. 437)
A Távoli felhasználói felület
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 438)
Kattintson a [Biztonsági beállítások]
A
[Biztonsági házirend megerősítése] gombra.
A biztonsági házirend elemei
A Távoli felhasználói felület az alábbi elemeket jeleníti meg. Az ezen a készüléken rendelkezésre nem álló funkciók
elemei is megjelennek, de azok nincsenek hatással a készülék működésére.
◼ [Interfész]
[Vezeték nélküli csatlakoztatás házirendje]
Az illetéktelen hozzáférés megakadályozása a vezeték nélküli kapcsolatok letiltásával.
[Közvetlen kapcsolat használatának
tiltása]
[Vezeték nélküli LAN használatának
tiltása]
Ha a <Közvetlen csatlakozás hasz.> beállításnál a <Ki> érték
<Közvetlen csatlakozás
van megadva. Nem lehet hozzáférni a készülékhez
beállításai>(P. 483)
mobileszközökről.
Ha a <Vez./vez. nélk. LAN kivál.> beállításnál a <Vezetékes
LAN> érték van megadva. Nem lehet létrehozni vezetek
nélküli kapcsolatot a készülékkel vezeték nélküli útválasztó
vagy hozzáférési pont használatával.
453
<Vez./vez. nélk. LAN
kivál.>(P. 481)
A készülék kezelése
[USB-vel kapcsolatos házirend]
Az illetéktelen hozzáférés és adatvédelmi kihágások megakadályozása az USB-kapcsolat letiltásával.
[USB-eszközként történő használat
tiltása]
Ha a <Használat USB-eszközként> beállításnál a <Ki>
érték van megadva. Nem lehet csatlakozni egy
számítógéphez USB-n keresztül.
<Használat USBeszközként>(P. 497)
[USB-tárolóeszközként történő
használat tiltása]
Ha a <USB-tárolóeszköz használata> beállításnál a <Ki>
<USB-tárolóeszköz
érték van megadva. USB-memóriaeszközöket nem lehet használata>(P. 497)
használni.
◼ [Hálózat]
[A kommunikáció működési házirendje]
A kommunikáció biztonságának növelése az aláírások és a tanúsítványok ellenőrzésének megkövetelésével.
[Az SMS/WebDAV-kiszolgáló
funkciói esetében mindig
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így
nem jelent változást a biztonsági szintre nézve.
ellenőrizze az aláírásokat]
[TLS használatakor mindig
ellenőrizze a
A [TLS SMTP-hez használata] és a [TLS POP-hoz használata]
E-mail és I-fax
beállításainak értéke [Be].
kommunikációs beállítások
kiszolgálótanúsítványt]
● [Tanúsítványellenőrzés]
● [CN hozzáadása az ellenőrizendő tételekhez]
konfigurálása(P. 91)
A készülék bejegyzése a
Google Cloud Print
szolgáltatásban(P. 360)
A [Google Cloud Print használata] következő beállításainak
LDAP-kiszolgálók
értéke [Be].
bejegyzése(P. 65)
● [Kiszolgálótanúsítvány ellenőrzése]
● [CN hozzáadása az ellenőrizendő tételekhez]
A [TLS-tanúsítvány megerősítése LDAP-kiszolgáló
eléréséhez] következő beállításainak értéke az [LDAPkiszolgáló (kereséshez)] és az [LDAP-kiszolgáló
(hitelesítéshez)] pontnál [Be].
● [TLS-tanúsítvány
eléréséhez]
megerősítése
LDAP-kiszolgáló
● [CN hozzáadása az ellenőrizendő tételekhez]
[Titkosítás nélküli szöveggel történő Ha a <Dedikált port hiteles. mód> beállításnál a <Mód 2>
hitelesítés tiltása kiszolgálófunkciók érték van megadva. Amikor kiszolgálóként használja a
esetében]
készüléket, a normál szöveges hitelesítés és a normál
<Dedikált port hiteles.
mód>(P. 492)
szöveges hitelesítést használó funkciók nem állnak
rendelkezésre.
[SNMPv1 használatának tiltása]
Ha a <SNMP-beállítások>, <SNMPv1-beállítások>
beállításnál a <Ki> érték van megadva. Az SNMPv1 nem
használható olyankor, amikor eszközadatokat kér le a
<SNMP-beállítások>(P. 490)
számítógépről.
● Ez a beállítás nem vonatkozik az IEEE 802.1X hálózatokkal való kommunikációra; még akkor sem, ha a [TLS
használatakor mindig ellenőrizze a kiszolgálótanúsítványt] értéke [Be].
454
A készülék kezelése
● Ha a [Titkosítás nélküli szöveggel történő hitelesítés tiltása kiszolgálófunkciók esetében] értéke [Be], és
eszközkezelő szoftverének vagy illesztőprogramjának verziója régi, akkor lehet, hogy nem tud csatlakozni a
készülékhez. Győződjön meg róla, hogy a legújabb verziókat használja.
[Portok használatára vonatkozó házirend]
A külső támadásokat úgy akadályozhatja meg, hogy lezárja a használaton kívüli portokat.
[LPD-port korlátozva (port száma:
515)]
Ha a <LPD beállításai>, <LPD nyomtatás használata>
beállításnál a <Ki> érték van megadva. LPD-nyomtatás nem
hajtható végre.
<LPD beállításai>(P. 488)
[RAW-port korlátozva (port száma:
9100)]
Ha a <RAW beállításai>, <RAW nyomtatás használata>
beállításnál a <Ki> érték van megadva. RAW-nyomtatás nem
hajtható végre.
<RAW beállításai>(P. 488)
[FTP-port korlátozva (port száma: 21)] Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így
nem jelent változást a biztonsági szintre nézve.
[WSD-port korlátozva (port száma:
3702, 60000)]
A <WSD-beállítások> következő beállításainak értéke <Ki>.
WSD funkciókat nem lehet használni.
<WSD-beállítások>(P. 489)
● <WSD nyomtatás használata>
● <WSD-böngészés használata>
● <WSD beolvasás használata>
● <Számítógépes beolvasás haszn.>
● <Csoportos felderítés haszn.>
[BMLinkS-port korlátozva (port
száma: 1900)]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így
nem jelent változást a biztonsági szintre nézve.
[IPP-port korlátozva (port száma:
631)]
A mobileszközökről alkalmazásokon keresztül történő
nyomtatást engedélyező beállítások némelyike <Ki> értékű
Kapcsolódás
mobileszközzel(P. 337)
lesz, ami letiltja a nyomtatás egy részét az alkalmazásokat
használó mobileszközöknél.
[SMB-port korlátozva (port száma:
137, 138, 139, 445)]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így
nem jelent változást a biztonsági szintre nézve.
[SMTP-port korlátozva (port száma:
25)]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így
nem jelent változást a biztonsági szintre nézve.
[Dedikált port korlátozva (port száma: Ha a <Hozzárendelt port használata> beállításnál a <Ki>
9002, 9006, 9007, 9011-9015,
érték van megadva. Dedikált portokat nem lehet használni.
9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317,
<Hozzárendelt port
használata>(P. 492)
47545-47547)]
[A távoli kezelő szoftverének portja
korlátozva (port száma: 5900)]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így
nem jelent változást a biztonsági szintre nézve.
[SIP-port (IP Fax portja) korlátozva
(port száma: 5004, 5005, 5060, 5061,
49152)]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így
nem jelent változást a biztonsági szintre nézve.
[mDNS-port korlátozva (port száma:
5353)]
A következő beállítások <Ki> értékűek lesznek, továbbá a
mobileszközökről alkalmazások segítségével történő
nyomtatást lehetővé tevő egyes beállítások értéke szintén
<mDNS
beállításai>(P. 488)
A készülék bejegyzése a
<Ki> lesz. Nem lehet rákeresni a hálózatra, illetve nem lehet
automatikus beállításokat végrehajtani az mDNS
segítségével. Továbbá a mobileszközökről alkalmazások
segítségével történő nyomtatás szintén le lesz tiltva.
Google Cloud Print
szolgáltatásban(P. 360)
Kapcsolódás
mobileszközzel(P. 337)
● <mDNS beállításai>
<IPv4>
455
<mDNS használata>
A készülék kezelése
● <mDNS beállításai>
<IPv6>
● [Google Cloud Print használata]
[SLP-port korlátozva (port száma:
427)]
[SNMP-port korlátozva (port száma:
161)]
<mDNS használata>
[Helyi nyomtatás]
Ha a [Csoportos felderítés beállításai], [Felderítés
eredménye] beállításnál a [Ki] érték van megadva. Nem
lehet rákeresni a hálózatra, illetve nem lehet automatikus
Az eszközfelügyeleti
szoftver SLPkommunikációjának
beállításokat végrehajtani az SLP segítségével.
beállítása(P. 76)
Az <SNMP-beállítások>, az <SNMPv1-beállítások> és az
<SNMPv3-beállítások> értéke <Ki>, és a <Beolv. - Canon
PRINT Business> értéke <Ki>. Nem lehet lekérni az
<SNMPbeállítások>(P. 490)
<Beolv. - Canon PRINT
Business>(P. 606)
eszközinformációkat a számítógépről, illetve konfigurálni a
beállításokat az SNMP segítségével.
◼ [Hitelesítés]
[A hitelesítés működési házirendje]
[Az eszköz Vendég felhasználók általi
használatának tiltása]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[Automatikus kijelentkezés kikényszerítési
beállítása]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[A jelszavak működési házirendje]
[Külső kiszolgálókhoz tartozó jelszavak
gyorsítótárazásának tiltása]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[Figyelmeztetés megjelenítése az alapértelmezett
jelszó használatakor]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[Az alapértelmezett jelszó használatának tiltása
távoli eléréshez]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[A jelszavak beállítási házirendje]
[Jelszó minimális karakterszáma]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[Jelszó érvényességi időtartama]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[3 vagy több egymást követő azonos karakter
használatának tiltása]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[Legalább 1 nagybetű használata kötelező]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[Legalább 1 kisbetű használata kötelező]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[Legalább 1 számjegy használata kötelező]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[Legalább 1 szimbólum használata kötelező]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
456
A készülék kezelése
[Kizárásra vonatkozó házirend]
Letilthatja a felhasználók bejelentkezését egy meghatározott időtartamig adott számú, egymást követő érvénytelen
bejelentkezési kísérlet után.
[Kizárás engedélyezése]
Ha a <Kizárás>, <Kizárás engedélyezése> beállításnál a <Be> érték van
megadva. Adja meg az értékeket a <Kizárás küszöbértéke> és a <Kizárás
időtartama> pontoknál.
<Kizárás>(P. 612)
◼ [Kulcs/tanúsítvány]
Védje meg a fontos adatokat azáltal, hogy megakadályozza a gyenge titkosítás használatát, illetve azáltal, hogy a
kijelölt hardverösszetevőre menti a titkosított felhasználói jelszavakat és kulcsokat.
[Gyenge titkosítás használatának tiltása]
Ha a <Gyenge titkosítás tiltása> beállításnál a <Be> érték
van megadva. Gyenge titkosítást nem lehet használni.
<Titkosítási
beállítások>(P. 612)
[Kulcs/tanúsítvány használatának tiltása
gyenge titkosítással]
Ha a <Gyenge titkosítás tiltása>, <Gyenge titk. kulcs/tan.
tilt.> beállításnál a <Be> érték van megadva. Gyenge
<Titkosítási
beállítások>(P. 612)
titkosítást alkalmazó kulcsot vagy tanúsítványt nem lehet
használni.
[TPM használata jelszó és kulcs
tárolására]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így
nem jelent változást a biztonsági szintre nézve.
◼ [Napló]
[Ellenőrzési napló rögzítésének
kikényszerítése]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent változást a
biztonsági szintre nézve.
[SNTP-beállítások kikényszerítése]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent változást a
biztonsági szintre nézve.
◼ [Feladat]
[Nyomtatásra vonatkozó házirend]
[A fogadott feladatok azonnali nyomtatásának
tiltása]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[Küldésre/fogadásra vonatkozó házirend]
Korlátozza a küldési műveleteket adott célhelyekre, továbbá korlátozza a fogadott adatok feldolgozási módját is.
[Csak bejegyzett címekre történő
küldés engedélyezett]
[Faxszám megerősítésének
kikényszerítése]
Ha a <Új címek korlátozása> beállításnál a <Be> érték van
megadva. Csak olyan célhelyekre lehet adatokat küldeni,
amelyek regisztrálva vannak a Címjegyzékben.
<Új címek
korlátozása>(P. 572)
Ha a <Beírt faxszám megerősítése> beállításnál a <Be>
érték van megadva. A felhasználóknak ism&eacut