Canon | i-SENSYS LBP162dw | User manual | Canon i-SENSYS LBP162dw User manual

Canon i-SENSYS LBP162dw User manual
LBP162dw
Felhasználói kézikönyv
USRMA-2792-00 2018-07 hu
Copyright CANON INC. 2018
Tartalom
Fontos biztonsági előírások .................................................................................................................. 2
Telepítés
................................................................................................................................................................... 3
Hálózati táplálás
Kezelés
....................................................................................................................................................... 5
..................................................................................................................................................................... 6
Karbantartás és ellenőrzés
Fogyóanyagok
........................................................................................................................................ 8
........................................................................................................................................................... 9
Beállítás ............................................................................................................................................................... 13
Főbb funkciók
......................................................................................................................................................... 14
A használat előtt szükséges előkészületek
............................................................................................................... 15
Jogosulatlan hozzáférés megakadályozása
............................................................................................................... 16
Beállítás a Beállítási útmutató alapján
..................................................................................................................... 18
A dátum és az idő beállítása .....................................................................................................................................
A hálózati környezet beállítása
................................................................................................................................ 22
Választás a vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat között
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz
.................................................................................... 24
................................................................................................................. 25
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz
.......................................................................................................... 26
A kapcsolat beállítása a WPS nyomógombos módjával
A kapcsolat beállítása a WPS PIN-kódos módjával
...................................................................................... 28
............................................................................................. 30
Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával
Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése
IP-címek beállítása
20
............................................................................ 32
..................................................................................... 35
............................................................................................................ 38
.............................................................................................................................................. 39
Az IPv4-cím beállítása
.................................................................................................................................... 40
IPv6-címek beállítása
..................................................................................................................................... 43
Hálózati beállítások megtekintése
......................................................................................................................... 46
Beállítások konfigurálása a számítógéppel való konfigurációjához
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása
Nyomtatóportok konfigurálása
Nyomtatókiszolgáló beállítása
....................................................................................................................... 52
........................................................................................................................ 56
A készülék konfigurálása a hálózati környezetben
Ethernet-beállítások konfigurálása
................................................................................................... 59
.................................................................................................................. 60
A legnagyobb átviteli egység módosítása
........................................................................................................ 62
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása
A DNS konfigurálása
............................................................................ 49
.................................................................................... 50
........................................................................................... 63
..................................................................................................................................... 64
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal
........................................................................................... 68
Az SNTP konfigurálása
................................................................................................................................... 72
Illesztőprogramok telepítése
................................................................................................................................... 74
Alapvető műveletek .................................................................................................................................. 76
Részegységek és azok funkciói
Elülső oldal
................................................................................................................................ 78
........................................................................................................................................................ 79
I
Hátsó oldal
........................................................................................................................................................ 81
Többcélú tálca
Fiók
.................................................................................................................................................... 82
................................................................................................................................................................... 83
Kezelőpanel
....................................................................................................................................................... 84
A készülék bekapcsolása
......................................................................................................................................... 86
A készülék kikapcsolása
....................................................................................................................................... 87
........................................................................................................................................ 88
A kezelőpanel használata
............................................................................................................................................ 89
Alapvető képernyők
Főképernyő képernyő
................................................................................................................................... 90
<Állapotfigyelés> képernyő
Üzenet kijelző
............................................................................................................................................... 93
............................................................................................................................................ 94
Alapvető műveletek
Szöveg beírása
Papír betöltése
............................................................................................................................ 91
................................................................................................................................................... 96
........................................................................................................................................................ 97
Papír betöltése a papírfiókba
............................................................................................................................... 99
Papír betöltése a többcélú tálcába
Borítékok behelyezése
...................................................................................................................... 102
...................................................................................................................................... 105
Előnyomott papír betöltése
................................................................................................................................ 107
Papírméret és -típus beállítása
........................................................................................................................... 109
Fiókba helyezett papír méretének és típusának megadása
............................................................................... 110
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának megadása
Egyéni papírméret bejegyzése
..................................................................................................................... 113
A megjelenített papírméretek korlátozása
Csendes üzemmód bekapcsolása
Alvó üzemmódba lépés
.............................................................. 111
..................................................................................................... 114
........................................................................................................................... 115
.......................................................................................................................................... 117
Nyomtatás ......................................................................................................................................................
Nyomtatás számítógépről
Nyomtatás törlése
119
..................................................................................................................................... 120
............................................................................................................................................ 122
A nyomtatási állapot és napló ellenőrzése
........................................................................................................... 124
Kapcsolódás mobileszközzel ............................................................................................................ 127
Csatlakozás mobileszközzel
................................................................................................................................... 128
Csatlakozás vezeték nélküli hálózati útválasztón keresztül (LAN kapcsolat)
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)
...................................................................................................... 130
A készülék használata alkalmazásokon keresztül
Az AirPrint használata
............................................................... 129
................................................................................................... 132
........................................................................................................................................... 133
Nyomtatás az AirPrint használatával
Ha az AirPrint nem használható
A Google Cloud Print használata
................................................................................................................... 138
.......................................................................................................................... 141
............................................................................................................................ 142
A készülék kezelése távirányítóval
......................................................................................................................... 145
A készülék kezelése ................................................................................................................................. 147
Hozzáférési jogosultságok beállítása
..................................................................................................................... 149
II
A rendszerkezelői PIN-kód beállítása
................................................................................................................... 150
Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása
A hálózat biztonsági beállításainak konfigurálása
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal
....................................................................................................... 157
MAC-címek megadása tűzfalbeállításokhoz
Proxy beállítása
.................................................................................................. 154
................................................................................................................ 156
IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz
Portszámok módosítása
................................................................................................ 152
.................................................................................................... 160
.................................................................................................................................... 162
................................................................................................................................................ 163
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása
................................................................................................ 165
Kulcs és tanúsítvány generálása a hálózati kommunikációhoz
A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés (CSR) előállítása
.......................................................................... 167
.................................................................................... 170
A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati kommunikációhoz
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása
A készülék funkcióinak korlátozása
Az USB-funkciók korlátozása
..................................................................... 173
................................................................................................... 175
....................................................................................................................... 179
.............................................................................................................................. 180
A HTTP-kommunikáció letiltása
.......................................................................................................................... 181
A Távoli felhasználói felület letiltása
.................................................................................................................... 182
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói felület)
A Távoli felhasználói felület elindítása
............................................................................... 183
................................................................................................................. 184
Az állapotok és a naplók megtekintése
................................................................................................................ 187
Menüpontok beállítása a Távoli felhasználói felületről
........................................................................................... 192
............................................................................................................................................. 195
A firmware frissítése
A beállítások alaphelyzetbe állítása
....................................................................................................................... 198
A beállításokat tartalmazó menü ................................................................................................ 201
<Közvetlen csatlakozás>
<Hálózati beállítások>
<Jelentésnyomtatás>
<Beállítások>
........................................................................................................................................ 202
........................................................................................................................................... 203
............................................................................................................................................ 213
........................................................................................................................................................ 214
<Időzítő beállításai>
.............................................................................................................................................. 218
<Általános beállítások>
......................................................................................................................................... 222
<Nyomtatóbeállítások>
......................................................................................................................................... 224
<Papírbeállítások mobil nyomtatáshoz>
<Beállítás/karbantartás>
................................................................................................................ 234
....................................................................................................................................... 235
<Rendszerkezelő beállítások>
................................................................................................................................ 239
Karbantartás ................................................................................................................................................. 247
Normál tisztítás
.................................................................................................................................................... 249
A készülék külsejének tisztítása
A fixálóegység tisztítása
A festékkazetta cseréje
A dobkazetta cseréje
.......................................................................................................................... 250
.................................................................................................................................... 251
......................................................................................................................................... 252
............................................................................................................................................. 255
A még felhasználható festék mennyiségének ellenőrzése
A készülék áthelyezése
....................................................................................... 259
.......................................................................................................................................... 260
III
A számláló értékének megjelenítése
...................................................................................................................... 262
Jelentések és kimutatások nyomtatása
Fogyóanyagok
................................................................................................................. 263
...................................................................................................................................................... 265
Hibaelhárítás ................................................................................................................................................
Általános problémák
............................................................................................................................................. 271
Telepítési és beállítási problémák
Nyomtatási problémák
....................................................................................................................... 272
...................................................................................................................................... 276
Ha a nyomtatás nem végezhető el megfelelően
Nem kielégítő a nyomtatási minőség
Helytelen papíradagolás
..................................................................................................... 279
.................................................................................................................. 281
A papír meggyűrődik vagy felpöndörödik
............................................................................................................ 290
.................................................................................................................................... 292
Megjelenik egy üzenet vagy egy „#” karakterrel kezdődő szám (hibakód)
Intézkedések az egyes üzenetek megjelenése esetén
Intézkedés az egyes hibakódok esetén
A papírelakadások megszüntetése
............................................................... 293
............................................................................................ 294
................................................................................................................ 305
........................................................................................................................ 306
Papírelakadás a készülék belsejében
Ha egy probléma nem oldható meg
................................................................................................................... 307
....................................................................................................................... 311
Függelék ...........................................................................................................................................................
Külső szoftver
269
313
....................................................................................................................................................... 314
Kiemelt funkciók
................................................................................................................................................... 315
Környezetvédelem és takarékosság
.................................................................................................................... 316
Hatékonyságnövelés
......................................................................................................................................... 318
További lehetőségek
......................................................................................................................................... 319
Műszaki adatok
Főegység
.................................................................................................................................................... 321
......................................................................................................................................................... 322
Használható papírtípusok
Nyomtatófunkciók
Kezelési funkciók
.................................................................................................................................. 325
............................................................................................................................................ 328
.............................................................................................................................................. 330
Rendszerkörnyezet
........................................................................................................................................... 331
Hálózati környezet
............................................................................................................................................ 332
Kézikönyvek és tartalmuk
..................................................................................................................................... 334
A Felhasználói kézikönyv használata
...................................................................................................................... 335
A Felhasználói kézikönyv képernyőjének felépítése
A Felhasználói kézikönyv megtekintése
............................................................................................................... 339
Alapvető műveletek a Windows rendszerben
Nyilatkozat
............................................................................................... 336
......................................................................................................... 341
........................................................................................................................................................... 349
IV
Fontos biztonsági előírások
Fontos biztonsági előírások
Fontos biztonsági előírások ......................................................................................................................... 2
Telepítés ................................................................................................................................................................. 3
Hálózati táplálás .................................................................................................................................................... 5
Kezelés ................................................................................................................................................................... 6
Karbantartás és ellenőrzés ................................................................................................................................... 8
Fogyóanyagok ....................................................................................................................................................... 9
1
Fontos biztonsági előírások
Fontos biztonsági előírások
3RH7-000
E fejezet célja a tulajdont érő károk és a készülék felhasználóit és másokat érő sérülések megelőzése. Olvassa el ezt a
fejezetet, mielőtt használatba venné a készüléket, és a helyes használat érdekében tartsa be az itt leírt útmutatásokat.
Ne végezzen semmilyen műveletet, amely nincs leírva ebben az útmutatóban. A Canon semmilyen kárért nem vállal
felelősséget, amely az útmutatóban le nem írt használatból, nem rendeltetésszerű használatból vagy nem a Canon,
illetve a Canon által megbízott külső partner által elvégzett javításból/módosításból ered.
Telepítés(P. 3)
Hálózati táplálás(P. 5)
Kezelés(P. 6)
Karbantartás és ellenőrzés(P. 8)
Fogyóanyagok(P. 9)
2
Fontos biztonsági előírások
Telepítés
3RH7-001
A készülék biztonságos és kényelmes használata érdekében figyelmesen olvassa el a következő pontokat, és telepítse
megfelelő helyre a készüléket.
A készüléket nem szabad olyan helyre telepíteni, ahol tűzet vagy elektromos áramütést
okozhat
● Ahol a szellőzőnyílások nem maradnak szabadon
(túl közel a falhoz, ágyhoz, díványhoz, ruhaneműhöz és hasonló tárgyakhoz)
● Nedves vagy poros helyre
● Közvetlen napsugárzásnak kitett helyre vagy a szabadba
● Magas hőmérsékletnek kitett helyre
● Nyílt lángnak kitett helyre
● Alkohol, festékhígító és más éghető anyagokhoz közel
Egyéb figyelmeztetések
● Nem jóváhagyott kábeleket ne csatlakoztasson ehhez a készülékhez. Ez személyi sérülést, tüzet vagy
áramütést okozhat.
● A készülékre ne helyezzen nyakláncot vagy egyéb fémtárgyat, vagy folyadékot tartalmazó edényt. Tüzet és
áramütést okozhat, ha a készülék belsejének elektromos alkatrészei idegen anyagokkal kerülnek
érintkezésbe.
● Ne használja orvosi berendezések közelében. A készülék által kibocsátott rádióhullámok hatással lehetnek az
orvosi berendezések működésére, ami komoly működési hibákat és balesetet okozhat.
● Ha bármilyen idegen anyag esik a készülékbe, húzza ki a tápkábelt a váltakozó áramú csatlakozóaljzatból,
majd forduljon a helyi hivatalos Canon viszonteladóhoz.
Ne telepítse a készüléket olyan helyre:
● Ahonnan leeshet és ezáltal sérülést okozhat.
- Amely nem kellően stabil
- Amely vibrációnak van kitéve
Egyéb óvintézkedések
● A gép hordozásakor kövesse ennek az útmutatónak az utasításait. Ha nem megfelelően hordozza a
készüléket, akkor leeshet és sérülést okozhat.
● A gép telepítésekor ügyeljen, hogy a keze ne szoruljon be a készülék és a padló vagy fal közé, mert ez
sérülést okozhat.
3
Fontos biztonsági előírások
Kerülje a rosszul szellőző helyeket
● A készülék használata során csekély mennyiségű ózont és egyéb káros anyagokat bocsát ki. Ezek a
kibocsátott mennyiségek az egészségre nem veszélyesek. Az ózon és egyéb anyagok azonban ezzel együtt is
érzékelhetővé válhatnak a gyengén szellőzött helyiségekben való, gyakori használat, vagy hosszú
munkamenetek során. A munkakörnyezet kényelmének biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a készülék
használatára szolgáló helyiségben gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Kerülje továbbá azokat a
helyeket, ahol az emberek ki lennének téve a készülékből kibocsátott káros anyagoknak.
Ne telepítse a következő helyekre, ahol kár érheti
● Hirtelen hőmérséklet- vagy páratartalom-változásnak kitett
hely
● Mágneses vagy elektromágneses hullámokat kibocsátó
berendezésekhez közel
● Laboratórium vagy olyan hely, ahol vegyi reakciók mennek
végbe
● Maró vagy mérgező gázoknak kitett hely
● Olyan felület, amely a gép súlyától deformálódhat, illetve ahol a
gép besüppedhet (szőnyeg stb.)
Ne telepítse páralecsapódásnak kitett helyre
● A hirtelen felfűtött helyre telepített, hűvös vagy száraz helyről meleg vagy nedves helyre áthelyezett készülék
belsejében vízcseppek (pára) csapódhatnak le. Ilyen körülmények között a készülék használata
papírelakadáshoz, rossz nyomtatási minőséghez, vagy magának a készüléknek a károsodásához vezethet.
Használat előtt hagyjon legalább 2 órát a készüléknek, hogy alkalmazkodjon a környező hőmérséklethez és
páratartalomhoz.
3000 méter vagy afeletti tengerszint feletti magasságon
● Előfordulhat, hogy a merevlemezes készülékek nem működnek megfelelően, ha kb. 3000 méter vagy afeletti
tengerszint feletti magasságon használják azokat.
4
Fontos biztonsági előírások
Hálózati táplálás
3RH7-002
● Csak olyan tápegységet használjon, amely megfelel a megadott feszültségi előírásoknak. Ennek be nem
tartása tüzet vagy áramütést okozhat.
● A készüléket a hozzá tartozó tápzsinórral kell csatlakoztatni egy földelt aljzathoz.
● Ne használjon a gyártó által a készülékhez mellékelttől eltérő tápkábelt, ellenkező esetben tűz vagy
áramütés keletkezhet.
● A készülékkel a hozzá mellékelt tápkábelt kell használni. Ne csatlakoztasson a készülékhez ettől eltérő
tápkábelt.
● A tápkábelt nem szabad módosítani, húzni, erőltetve hajlítani vagy bármilyen egyéb módon károsítani. Ne
tegyen nehéz tárgyakat a tápkábelre. A tápkábel sérülése tüzet vagy áramütést okozhat.
● Ne csatlakoztassa és ne távolítsa el a tápkábelt nedves kézzel, mert ez áramütést okozhat.
● Ne használjon hosszabbítókábelt vagy elosztót a készülékhez. Ez személyi sérülést, tüzet vagy áramütést
okozhat.
● Ne burkolja be a tápkábelt, és ne kössön rá csomót, mert ezzel tüzet vagy áramütést okozhat.
● A tápkábel csatlakozóját teljesen dugja be a konnektorba. Ennek be nem tartása tüzet vagy áramütést
okozhat.
● Vihar idejére teljesen húzza ki a tápkábel csatlakozóját a konnektorból. Ennek be nem tartása tüzet,
áramütést, illetve a készülék károsodását okozhatja.
● A készüléket egy tápcsatlakozó közelében helyezze el, és hagyjon elegendő helyet a tápkábel csatlakozója
körül, hogy veszély esetén könnyen kihúzhassa.
A tápkábel csatlakoztatásakor
● Ne csatlakoztassa a tápkábelt szünetmentes tápegységhez. Az erőltetéstől az áramellátási hiba miatt a
készülék meghibásodhat, illetve károsodhat.
● Ha több aljzatú konnektorhoz csatlakoztatja ezt a készüléket, akkor a többi aljzathoz ne csatlakoztasson más
eszközöket.
● Ne csatlakoztassa a tápkábelt a számítógépen lévő kiegészítő váltóáramú aljzathoz.
Egyéb óvintézkedések
● Az elektromos zaj hibás működést és adatvesztést okozhat a készülékben.
5
Fontos biztonsági előírások
Kezelés
3RH7-003
● Ha a készülék szokatlan zajt kelt, szokatlan szagot áraszt, füstöl
vagy erős hőt sugároz, akkor azonnal húzza ki a készülék
csatlakozóját a konnektorból, és forduljon a Canon helyi
hivatalos viszonteladójához. A további használat tüzet és
áramütést okozhat.
● Ne szerelje szét és ne módosítsa ezt a készüléket. A készülék
belsejében nagyfeszültségű és magas hőmérsékletű alkatrészek
találhatók, amelyek tüzet és áramütést okozhatnak.
● Olyan helyre tegye a készüléket, ahol a tápkábelhez, az egyéb kábelekhez és a belső és elektromos
alkatrészekhez nem férhetnek hozzá gyermekek. Ennek be nem tartása váratlan baleseteket okozhat.
● Ne használjon gyúlékony permetet e készülék közelében. Ha a készülék belső elektromos alkatrészei
gyúlékony anyaggal érintkeznek, tüzet és áramütést okozhatnak.
● A készülék mozgatásakor kapcsolja ki a készüléket és a számítógépet, majd húzza ki a tápkábelt és az
illesztőkábeleket. Ellenkező esetben károsodhat a tápkábel és az illesztőkábelek, ami tüzet és áramütést
okozhat.
● Ha a készülék tápkábele csatlakoztatva van a hálózati csatlakozóaljzathoz, az USB-kábel csatlakoztatásakor
és kihúzásakor ne érintse meg csatlakozó fémrészét, mert ez áramütést okozhat.
Szívritmus-szabályozó használata esetén
● A készülék gyenge mágneses fluxust és ultrahanghullámokat generál. Ha szívritmus-szabályozója van, és
szokatlanul érzi magát a készülék közelében, menjen távolabb tőle, és azonnal forduljon orvosához.
● Ne tegyen nehéz tárgyakat erre a készülékre, mert leesve sérülést okozhatnak.
● Saját biztonsága érdekében húzza ki a tápkábel csatlakozóját, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
● A fedelek nyitásánál és zárásánál legyen óvatos, nehogy megsérüljön a keze.
● Tartsa távol kezét és ruházatát a nyomtató kimeneti területén található görgőktől. Ha a görgők elkapják a
kezét vagy a ruházatát, az személyi sérülést okozhat.
● A készülék belseje és a kimeneti nyílás használat közben és közvetlenül utána igen forró. Az égési sérülések
megelőzése érdekében ezeket a részeket ne érintse meg. A kinyomtatott papír közvetlenül a kiadást
követően szintén forró lehet, ezért kezelje óvatosan. Ennek be nem tartása égési sérüléseket okozhat.
6
Fontos biztonsági előírások
Lézersugár
● Ha a lézersugár a szembe jut, szemkárosodást okozhat.
A készülék szállítása
● A készülék szállítás közbeni károsodásának megelőzése érdekében végezze el az alábbiakat.
- Távolítsa el a festékkazettákat és a dobegységeket.
- Biztonságosan csomagolja be a készüléket az eredeti dobozába a csomagolóanyagok felhasználásával.
Amennyiben a készülék működési zaja zavaró
● A használati környezettől és a működés módjától függően, ha a készülék működési zaja zavaró lenne,
javasolt azt az irodai szobán kívül telepíteni.
Egyéb óvintézkedések
● Kövesse a készüléken található figyelmeztető címkén feltüntetett utasításokat.
● Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütődésnek a készüléket.
● Nyitáskor és záráskor ne erőltesse az ajtókat, fedeleket és egyéb alkatrészeket. Az erőltetéstől a készülék
meghibásodhat.
● Ne érjen az érintkezőkhöz (
) a készüléken belül. Az erőltetéstől a készülék meghibásodhat.
● A papírelakadás elkerülése érdekében nyomtatás közben ne kapcsolja ki a készüléket, ne nyissa fel vagy
csukja le a fedeleket, továbbá ne töltsön be és ne távolítson el papírt.
7
Fontos biztonsági előírások
Karbantartás és ellenőrzés
3RH7-004
A készüléket időközönként tisztítani kell. Ha por gyűlik fel a készülékben, akkor előfordulhat, hogy nem működik
megfelelően. Tisztítás során tartsa be az alábbiakat. Ha bármilyen működési probléma fordulna elő, olvassa el a
Hibaelhárítás(P. 269) című fejezetet. Ha a probléma nem hárítható el, vagy úgy érzi, hogy a készüléket meg kellene
vizsgálni, akkor tekintse át a következő részt: Ha egy probléma nem oldható meg(P. 311) .
● Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ennek be nem tartása tüzet
vagy áramütést okozhat.
● Húzza ki rendszeresen a tápkábelt, és száraz ruhával távolítsa el a port és szennyeződést. A felhalmozódó
por megkötheti a légnedvességet, és elektromos áram hatására tüzet okozhat.
● A készülék tisztításához nedves, jól kifacsart kendőt használjon. A tisztítókendő benedvesítéséhez kizárólag
vizet használjon. Ne használjon alkoholt, benzint, festékhígítót vagy más gyúlékony anyagot. Ne használjon
papírtörlőt vagy papírkendőt. Ha a készülék belső elektromos alkatrészei ilyen anyaggal érintkeznek,
sztatikusan feltöltődhetnek, vagy tüzet és áramütést okozhatnak.
● Időközönként ellenőrizze, hogy a tápkábel és a csatlakozója nem sérült-e. Ellenőrizze, hogy a készüléken
van-e rozsdás, karcos, repedt vagy erős hőt sugárzó rész. A nem kellően karbantartott berendezés
használata tüzet vagy áramütést okozhat.
● A készülék belsejében magas hőmérsékletű és nagyfeszültségű alkatrészek találhatók. Ezen alkatrészek
megérintése égési sérülést okozhat. Ne érintse meg a készülék egyetlen olyan részét sem, amelynek
megérintését az útmutató nem jelzi.
● Papír behelyezésekor vagy elakadt papír eltávolításakor ügyeljen arra, hogy a papír széle ne vágja el a kezét.
● Az elakadt papír eltávolításakor, a festékkazetta cseréjekor stb. ügyeljen arra, hogy ne kerüljön festék a
kezére vagy ruhájára. Ha festék kerül a kezére vagy a ruhájára, mossa le azonnal hideg vízzel.
8
Fontos biztonsági előírások
Fogyóanyagok
3RH7-005
● Ne dobja a használt festékkazettákat vagy hasonló fogyóanyagokat nyílt lángba. Ne tárolja a
festékkazettákat, a dobegységeket és a papírt nyílt lángnak kitett helyen. A festék meggyulladhat, és ezzel
égési sérüléseket és tüzet okozhat.
● Ha véletlenül kiömlött vagy szétszóródott a festék, akkor gondosan gyűjtse össze a festékrészecskéket, vagy
törölje fel egy puha, megnedvesített ruhával, és közben ügyeljen, hogy ne lélegezze be. A kiömlött festék
feltakarításához soha ne használjon olyan porszívót, amely nincs ellátva porrobbanás elleni védelemmel.
Ellenkező esetben a porszívó meghibásodhat, vagy porrobbanás történhet a statikus kisülés miatt.
Szívritmus-szabályozó használata esetén
● A festékkazetta gyenge mágneses fluxust hoz létre. Ha szívritmus-szabályozója van, és bármilyen zavart érez
a gép közelében, menjen távolabb tőle, és értekezzen orvosával.
● Ügyeljen arra, hogy ne lélegezzen be festéket. Ha festéket lélegezne be, akkor haladéktalanul forduljon
orvoshoz.
● Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön festék a szemébe és szájába. Ha festék kerülne a szemébe vagy a szájába,
azonnal mossa ki hideg vízzel, majd forduljon orvoshoz.
● Ügyeljen arra, hogy a festék ne érintkezzen a bőrével. Ha mégis érintkezne, akkor mossa le hideg szappanos
vízzel. Ha bőrén irritáció jelentkezne, azonnal forduljon orvoshoz.
● Tárolja a festékkazettákat és az egyéb kellékanyagokat kisgyermekektől elzárva. Ha lenyelte a festéket,
azonnal forduljon orvoshoz vagy mérgezések kezelésével foglalkozó szakintézményhez.
● Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a festékkazettákat és a hasonló egységeket. Ez a festék szétszóródásához
vezet.
A festékkazetta kezelése
● A festékkazettát mindig a fogójánál fogja meg.
9
Fontos biztonsági előírások
● Ne érjen hozzá a festékkazetta adagolójához (
(
), elektromos érintkezőihez (
), illetve memóriájához
).
● Ha nem szükséges, akkor ne vegye ki a festékkazettát ebből a készülékből, illetve a dobozából.
● A festékkazettának mágneses tulajdonsága van. Ne helyezze olyan termékek közelébe, amelyek érzékenyek
a mágnesességre, beleértve a floppy-lemezeket és lemezmeghajtókat. Ez adatvesztést okozhat.
A dobegység kezelése
● A dobegységet mindig a fogójánál fogja meg.
● Ne nyissa fel a készülék belsejében található dob védőzárját, mert a dob felülete megkarcolódhat, vagy fény
érheti (
). Ne érjen hozzá a dobegység elektromos érintkezőihez (
) és memóriájához (
).
● Ha nem szükséges, akkor ne vegye ki a dobegységet ebből a készülékből, illetve a dobozából.
A festékkazetták és a dobegységek tárolása.
● A kazetta a biztonságos és kielégítő használat érdekében a következő környezetben tárolandó.
Tárolási hőmérséklet-tartomány: 0–35 °C
A tárolási páratartalom tartománya: 35 – 85% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)*
● A védőtasakot csak akkor bontsa ki, amikor a festékkazettát vagy a dobegységet használatba veszi.
10
Fontos biztonsági előírások
● Ha a festékkazettát vagy a dobegységet tárolási céllal kiveszi a készülékből, akkor azonnal tegye eredeti
csomagolásába.
● A festékkazettát nem szabad az alsó részével felfelé, fordítva tárolni. A festék megszilárdulhat, és így később
rázás hatására sem tér vissza eredeti állapotába.
*A festékkazettán vagy a dobegységen belül akár a tárolási páratartalom-tartományban is vízcseppek képződhetnek
(kondenzáció), ha a festékkazettán vagy a dobegységen belüli és kívüli hőmérséklet jelentősen eltér. A páralecsapódás
rontja a festékkazetták vagy a dobegységek nyomtatási minőségét.
Ne tárolja a festékkazettát vagy a dobegységet a következő helyeken:
● Nyílt lángnak kitett helyek
● Közvetlen napfénynek vagy öt percen túl erős fénynek kitett helyek
● Erősen sós levegőnek kitett helyek
● Olyan helyek, ahol maró gázok (pl. aeroszolok vagy ammónia) vannak jelen
● Magas hőmérsékletnek és páratartalomnak kitett helyek
● Nagy hőmérséklet- és páratartalom-változásnak kitett helyek, ahol könnyen bekövetkezhet a páralecsapódás
● Nagy mennyiségű port tartalmazó helyek
● Gyermekek által elérhető helyek
Ügyeljen a hamisított festékkazettákra és dobegységekre
● Ügyeljen arra, hogy a piacon kaphatók hamisított Canon festékkazetták és Canon dobegységek is. A
hamisított Canon festékkazetták vagy dobegységek használata gyenge nyomtatási minőséghez, illetve a
nyomtató hibás működéséhez vezethet. A Canon nem vonható felelősségre a hamisított festékkazetták vagy
dobegységek által okozott semmilyen károsodásért, sérülésért vagy hibáért.
További részletek: canon.com/counterfeit.
Javításhoz szükséges alkatrészek, festékkazetták, dobegységek stb. elérhetősége
● A készülék javításához és hasonló műveletekhez szükséges alkatrészek és a készülékhez tartozó
festékkazetták, dobegységek stb. a készüléktípus gyártásának megszüntetését követően még legalább hét
(7) évig elérhetők lesznek.
A festékkazetta és a dobegység csomagolása
● Őrizze meg a festékkazetta és a dobegység csomagolását. A készülék szállítása esetén szüksége lesz rájuk.
● A csomagolóanyagok száma, formája vagy elhelyezése előzetes figyelmeztetés nélkül változhat.
Elhasznált festékkazetták, dobegységek stb. ártalmatlanítása
● Elhasznált festékkazetta, dobegység stb. ártalmatlanításakor helyezze azt vissza az eredeti csomagolásába
annak érdekében, hogy ne szóródjanak ki festékszemcsék a belsejéből, és a helyileg érvényes
rendelkezéseknek megfelelően járjon el.
11
Beállítás
Beállítás
Beállítás ................................................................................................................................................................. 13
Főbb funkciók ...................................................................................................................................................... 14
A használat előtt szükséges előkészületek ........................................................................................................ 15
Jogosulatlan hozzáférés megakadályozása ....................................................................................................... 16
Beállítás a Beállítási útmutató alapján .............................................................................................................. 18
A dátum és az idő beállítása ............................................................................................................................... 20
A hálózati környezet beállítása .......................................................................................................................... 22
Választás a vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat között .......................................................................... 24
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz .......................................................................................................... 25
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz .................................................................................................. 26
A kapcsolat beállítása a WPS nyomógombos módjával ............................................................................ 28
A kapcsolat beállítása a WPS PIN-kódos módjával ................................................................................... 30
Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával ................................................................ 32
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával ........................................................................... 35
Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése .................................................................................................... 38
IP-címek beállítása .......................................................................................................................................... 39
Az IPv4-cím beállítása .............................................................................................................................. 40
IPv6-címek beállítása ............................................................................................................................... 43
Hálózati beállítások megtekintése .................................................................................................................. 46
Beállítások konfigurálása a számítógéppel való konfigurációjához ................................................................ 49
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása .......................................................................... 50
Nyomtatóportok konfigurálása ................................................................................................................ 52
Nyomtatókiszolgáló beállítása ................................................................................................................. 56
A készülék konfigurálása a hálózati környezetben .......................................................................................... 59
Ethernet-beállítások konfigurálása .......................................................................................................... 60
A legnagyobb átviteli egység módosítása ................................................................................................ 62
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása ................................................................................. 63
A DNS konfigurálása ................................................................................................................................ 64
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal ................................................................................. 68
Az SNTP konfigurálása ............................................................................................................................. 72
Illesztőprogramok telepítése ............................................................................................................................. 74
12
Beállítás
Beállítás
3RH7-006
Mielőtt elkezdené használni a készülék funkcióit, be kell előzetesen állítania a környezetvédelmi feltételeket. Először
ellenőrizze a beállítás befejezéséhez szükséges folyamatokat, majd hajtsa végre a tényleges beállításokat. A
használat előtt szükséges előkészületek(P. 15)
● A készülékre telepített funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek. A készülék használatának
megkezdése előtt tekintse át a Főbb funkciók(P. 14) részt, és ellenőrizze a rendelkezésre álló funkciókat.
A készülék kezdeti beállításainak konfigurálása (Beállítási útmutató)
● Könnyedén konfigurálhatja a készülék használatához szükséges beállításokat, így például a dátumot, időt és
hálózati beállításokat a képernyőn megjelenő útmutatások követésével.
alapján(P. 18)
13
Beállítás a Beállítási útmutató
Beállítás
Főbb funkciók
3RH7-007
Ez a kézikönyv a vásárolt modell minden funkcióját bemutatja. A kezdés előtt ellenőrizze, hogy mely funkciók állnak
rendelkezésre az Ön által megvásárolt modellen.
:A
funkcióval: A funkció nélkül
Funkció
Kijelző
LBP162dw
Fekete-fehér LCD
Kétoldalas nyomtatás
Vezetékes LAN
Vezeték nélküli LAN
Közvetlen kapcsolat
Távoli felhasználói felület
Rendszerkezelő alapértelmezett PIN-kódja Nincs megadva
● A rendelkezésre álló illesztőprogram-típusokról lásd a készülékhez mellékelt CD-ROM/DVD-ROM lemezt,
vagy nyissa meg a Canon webhelyét (http://www.canon.com/).
HIVATKOZÁSOK
A Felhasználói kézikönyv megtekintése(P. 339)
14
Beállítás
A használat előtt szükséges előkészületek
3RH7-008
A készülék beállításához végezze el az 1 – 3. lépést egymás után. Egy adott lépéssel kapcsolatos információkért a
hivatkozásra kattintva lépjen a megfelelő fejezethez. Továbbá a készülék helyes használatához ellenőrizze a
Jogosulatlan hozzáférés megakadályozása(P. 16) című részt is.
1. lépés
Beállítás a Beállítási útmutató alapján(P. 18)
2. lépés
A hálózati környezet beállítása(P. 22)
● A Beállítási útmutatóban nem szereplő hálózati beállítások konfigurálása. Ha nem kell
használnia a Beállítási útmutatót, innen konfigurálhatja a hálózati beállításokat.
3. lépés
Illesztőprogramok telepítése(P. 74)
Beállítás a Távoli felhasználói felület segítségével
● Amikor elkészült a hálózati környezet beállításával, hatékonyan beállíthatja a készüléket egy számítógépről a
Távoli felhasználói felület segítségével. A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
15
Beállítás
Jogosulatlan hozzáférés megakadályozása
3RH7-009
Ebben a szakaszban azokról a biztonsági intézkedésekről lesz szó, amelyekkel megakadályozható a külső hálózatról
érkező illetéktelen hozzáférés. Mindenképp olvassa el az összes felhasználó és rendszergazda a jelen készülék, illetve
más, a hálózathoz csatlakoztatott nyomtató vagy többfunkciós készülék használatának megkezdése előtt. A hálózathoz
csatlakoztatott nyomtatók/többfunkciós készülékek az utóbbi években számos hasznos funkciót kínálnak, köztük a
számítógépről való nyomtatást, a számítógépről (távoli funkcióval) történő vezérlést, valamint a beolvasott
dokumentumok interneten való elküldését. Másrészről elengedhetetlenné vált a biztonsági óvintézkedések bevezetése
az információk kiszivárgása által jelentett kockázatok csökkentésére, hiszen a nyomtatók és többfunkciós készülékek
hálózathoz csatlakoztatva jobban ki vannak téve az olyan fenyegetéseknek, mint amilyen például az illetéktelen
hozzáférés vagy az adatlopás. Ez a szakasz bemutatja azokat a beállításokat, amelyeket a hálózathoz csatlakoztatott
nyomtató/többfunkciós készülék használatának megkezdése előtt mindenképp el kell végeznie annak érdekében,
hogy megakadályozhassa az illetéktelen hozzáférést.
Biztonsági óvintézkedések a külső hálózatból érkező illetéktelen hozzáférés
megakadályozásához
Privát IP-cím hozzárendelése(P. 16)
Tűzfal használata az átvitel korlátozására(P. 17)
A TLS titkosítású kommunikáció megadása (P. 17)
PIN-kód beállítása a készüléken tárolt információk kezeléséhez(P. 17)
Privát IP-cím hozzárendelése
Az IP-cím egy olyan szám, amellyel minden egyes, számítógépes hálózatban részt vevő eszköz rendelkezik. A „globális
IP-cím” az internethez való csatlakozás során, a „privát IP-cím” pedig a helyi hálózaton belüli kommunikáció alkalmával
(pl. vállalati hálózaton) használatos. Globális IP-cím hozzárendelése esetén a nyomtató vagy többfunkciós eszköz
látható a nyilvánosság számára is, illetve hozzáférhető az interneten keresztül. Ezáltal megnövekedik az információk
kiszivárgásának kockázata a külső hálózatról történő illetéktelen hozzáférés által. Másrészről, amennyiben privát IPcímet rendel hozzá, a nyomtató vagy többfunkciós készülék a helyi hálózatra korlátozott, azaz csak a helyi hálózat
(például egy vállalati hálózat) felhasználói férhetnek hozzá.
Globális IP-cím
Elérhető a külső hálózatból
Magánhálózati IP-cím
Elérhető a helyi hálózathoz tartozó felhasználók számára.
Általában a saját nyomtatójához/többfunkciós eszközéhez kell privát IP-címet rendelnie. Ellenőrizze, hogy az Ön által
használt nyomtatóhoz/többfunkciós készülékhez rendelt IP-cím esetében privát IP-címről van-e szó. A privát IP-címek a
következő tartományok valamelyikében vannak.
A magánhálózati IP-címek tartományai
● 10.0.0.0 – 10.255.255.255
● 172.16.0.0 – 172.31.255.255
● 192.168.0.0 – 192.168.255.255
Az IP-cím ellenőrzéséről lásd:
Az IPv4-cím beállítása(P. 40) .
16
Beállítás
● Ha globális IP-cím van hozzárendelve egy nyomtatóhoz vagy többfunkciós készülékhez, akkor hálózati
környezet létrehozásával csökkentheti az illetéktelen hozzáférés kockázatát – vagyis olyan biztonsági
szoftver (például tűzfal) telepítésével, amely megakadályozza a külső hálózatokról érkező hozzáférési
kísérleteket. Ha globális IP-címet szeretne hozzárendelni egy nyomtatóhoz vagy többfunkciós készülékhez,
és így szeretné használni azt, vegye fel a kapcsolatot hálózati rendszergazdájával.
Tűzfal használata az átvitel korlátozására
A tűzfal egy olyan rendszer, amely megakadályozza a külső hálózatokról való illetéktelen hozzáférést, és megvédi a
helyi hálózatot a támadásoktól/behatolásoktól. Ha tűzfalat használ a hálózatán, azzal megakadályozhatja a
veszélyesnek látszó, külső hálózatról érkező hozzáférési kísérleteket azáltal, hogy korlátozza a külső hálózat
meghatározott IP-címéről érkező kommunikációt. A Canon nyomtatóra vagy többfunkciós eszközre telepített funkció
révén IP-cím szerinti szűrést állíthat be. Az IP-cím szűrésének beállításáról lásd: IP-címek megadása
tűzfalbeállításokhoz(P. 157) .
A TLS titkosítású kommunikáció megadása
A TLS-titkosítású kommunikációról lásd: A hálózat biztonsági beállításainak konfigurálása(P. 154) , a beállítás
módjához pedig lásd: A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 165) .
PIN-kód beállítása a készüléken tárolt információk kezeléséhez
Arra az esetre gondolva, ha egy rosszindulatú harmadik fél illetéktelen hozzáférést próbál szerezni egy nyomtatóhoz
vagy többfunkciós készülékhez, amennyiben PIN-kódot állít be a készüléken tárolt információkhoz, azzal csökken az
információk kiszivárgásának veszélye. A Canon nyomtatók vagy többfunkciós készülékek használatával többféle
információtípus is megvédhető PIN-kód beállításával.
PIN-kód beállítása minden funkcióhoz
● PIN-kód beállítása a Távoli felhasználói felület használatához
További információ: Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása(P. 152) .
● PIN-kód beállítása a rendszerkezelői beállításokhoz
A rendszerkezelői PIN-kód beállítása(P. 150) .
További információ:
A fentiekben az illetéktelen hozzáférés megakadályozására szolgáló néhány példát soroltunk fel. Tájékozódjon a
további biztonsági óvintézkedésekről A készülék kezelése(P. 147) , és alkalmazza a környezetének megfelelő
biztonsági intézkedéseket az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.
17
Beállítás
Beállítás a Beállítási útmutató alapján
3RH7-00A
Amikor először kapcsolja be a készüléket ( A készülék bekapcsolása(P. 86) ), elindul a Beállítási útmutató, amely
segít a készülék kezdeti beállításainak konfigurálásában – Önnek csak a képernyőn megjelenő utasításokat kell
követnie. A Beállítási útmutatóban a következő sorrendben jelennek meg a beállítási képernyők.
1. lépés
A megjelenített nyelv, valamint az ország és régió beállítása
Állítsa be a kezelőpanelen és a jelentésekben megjelenítendő nyelvet, valamint azt az országot
és régiót, ahol a készüléket használni fogja.
2. lépés
1
Válasszon nyelvet.
2
Válasszon országot vagy régiót.
A dátum és az idő beállítása
Adja meg a készüléken a dátumot/időt.
1
Válassza ki az időzónát.
Mi az az UTC?
● Az egyezményes koordinált világidő (Coordinated Universal Time, UTC) az
elsődleges időszabvány, amelyhez a világban az órákat és az időt viszonyítják.
Az internetes kommunikációhoz megfelelően beállított UTC időzóna szükséges.
2
3. lépés
Adja meg a dátumot és a pontos időt, és nyomja meg az
gombot.
A hozzáférés biztonsági funkcióinak beállítása
Beállíthat egy PIN-kódot a Távoli felhasználói felület eléréséhez. Mivel a Távoli felhasználói
felület használata esetén a készülék beállításai egy számítógépről is módosítható, javasolt egy
PIN-kód megadása.
1
Válassza ki a <Igen> elemet.
● Ha a <Nem> lehetőséget választja, a PIN-kód beállítása nem történik meg, és a
Beállítási útmutató a 3. lépéssel folytatódik.
● A Távoli felhasználói felület biztonsági beállításait a későbbiekben is
megadhatja.
Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása(P. 152)
4. lépés
2
Írja be a PIN-kódot, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
3
Írja be még egyszer a PIN-kódot, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
Vezeték nélküli helyi hálózat beállítása
Konfigurálja a beállításokat a vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül történő kapcsolódáshoz.
1
Válassza ki a <Igen> elemet.
● Válassza ki a <Nem> lehetőséget, ha anélkül szeretné befejezni a Beállítási
útmutatót, hogy konfigurálná a vezeték nélküli LAN beállításait. Olvassa el a
megjelenő üzenetet, majd nyomja meg a
18
gombot.
Beállítás
2
Válassza ki a <OK> elemet.
3
Válassza ki a beállítási módot.
● A vezeték nélküli hálózat beállításairól a Csatlakozás vezeték nélküli helyi
hálózathoz(P. 26) című részben olvashat bővebben.
4
Olvassa el a megjelenő üzenetet, és nyomja meg az
➠ Amikor bezárul a Beállítási útmutató, megjelenik a Főképernyő.
19
gombot.
Beállítás
A dátum és az idő beállítása
3RH7-00C
Állítsa be a készüléken a dátumot és az időt. A megadott dátum és idő szolgál referenciaként az időt megadó
funkcióknál, így ezeket pontosan kell megadni.
Az időzóna beállítása(P. 20)
Az aktuális dátum és idő beállítása(P. 20)
A nyári időszámítás beállítása(P. 21)
Az időzóna beállítása
Ha az időzóna beállítása módosul, akkor a <Dátum és idő beállítása> menüpontban beállított értékek ennek
megfelelően változnak.
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
2
Válassza az <Időzítő beállításai>
3
Válassza ki az időzónát.
Főképernyő
képernyő(P. 90)
<Dátum és idő beállításai>
<Időzóna>
lehetőséget.
Mi az az UTC?
● Az egyezményes koordinált világidő (Coordinated Universal Time, UTC) az elsődleges időszabvány, amelyhez
a világban az órákat és az időt viszonyítják. Időeltérés lehet a készülék használatának országa vagy területe
függvényében. Az internetes kommunikációhoz megfelelően beállított UTC időzóna szükséges.
Az aktuális dátum és idő beállítása
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
2
Válassza az <Időzítő beállításai>
3
Adja meg a dátumot és az időt.
Főképernyő
képernyő(P. 90)
<Dátum és idő beállításai>
beállítása> lehetőséget.
20
<Dátum és idő
Beállítás
● Használja a
vagy
gombot a kurzor mozgatásához, és adja meg a dátumot és időt a
vagy
billentyűk segítségével.
4
Nyomja le az
billentyűt.
● Az aktuális dátum és pontos idő beállítása előtt állítsa be az <Időzóna> menüpontot. Ha az <Időzóna>
beállítása később változik, akkor annak megfelelően változik az aktuális dátum és pontos idő is.
● A dátum és az idő megjelenítési formátuma módosítható.
<Dátumformátum>(P. 218)
<Időformátum>(P. 219)
A nyári időszámítás beállítása
Ha engedélyezi a nyári időszámítást, akkor adja meg, hogy milyen dátumok között legyen érvényben.
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
Főképernyő
képernyő(P. 90)
2
Válassza az <Időzítő beállításai>
3
Válassza a <Ki> vagy <Be> értéket a <Nyári időszámítás> beállításnál.
<Dátum és idő beállításai>
<Nyári időszámítás
idejének beállítása> lehetőséget.
● Ha a <Be> lehetőséget választja, ugorjon a 4. lépésre.
4
Állítsa be a kezdő dátum hónapját és napját, majd válassza az <Alkalmaz> elemet.
● A nap beállításához adja meg, hogy a hét melyik napjáról van szó.
5
Állítsa be a befejező dátum hónapját és napját, majd válassza az <Alkalmaz> elemet.
● A nap beállításához adja meg, hogy a hét melyik napjáról van szó.
21
Beállítás
A hálózati környezet beállítása
3RH7-00E
A készülék vezetékes vagy vezeték nélküli helyi hálózathoz (LAN) történő csatlakoztatásakor be kell állítania egy IPcímet, amely a kiválasztott hálózaton belül egyedi. Kommunikációs környezete és hálózati eszközei alapján válasszon a
vezetékes és a vezeték nélküli lehetőség közül. A pontos IP-cím beállításával kapcsolatban forduljon
internetszolgáltatójához vagy a hálózati rendszergazdához.
● Ha a készülék nem biztonságos hálózathoz csatlakozik, akkor személyes adatai külső felek tudomására
juthatnak.
● A készülék nem csatlakoztatható egyszerre vezetékes és vezeték nélküli hálózati kapcsolaton keresztül.
● A készülékhez nem tartozik helyi hálózati kábel és útválasztó. Szükség esetén gondoskodjon ezekről.
● A hálózati eszközökre vonatkozó további tudnivalókért olvassa el az eszközökhöz kapott útmutató
kézikönyveket, vagy forduljon a gyártójukhoz.
◼ A beállítás előtt...
A következő lépésekkel csatlakoztassa a készüléket egy hálózatra.
Ellenőrizze a számítógép beállításait.
● Győződjön meg róla, hogy a számítógép megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz.
További részletekért olvassa el a használt eszközökhöz kapott kezelési kézikönyveket,
vagy forduljon az eszközök gyártóihoz.
● Győződjön meg róla, hogy a számítógépen elvégezték-e a hálózati beállításokat. Ha a
hálózat nincs megfelelően beállítva, akkor a készüléket nem fogja tudni a hálózaton
keresztül használni még akkor sem, ha az eljárás hátralévő részét végrehajtja.
● A hálózattól függően előfordulhat, hogy módosítania kell a kommunikációs mód,
illetve az Ethernet-típus beállítását ( Ethernet-beállítások konfigurálása(P. 60) ).
A további tudnivalókért forduljon internetszolgáltatójához vagy a hálózati
rendszergazdához.
● A készülék MAC-címének ellenőrzése.
A MAC-cím megtekintése vezetékes helyi hálózat esetén(P. 46)
22
Beállítás
A MAC-cím és a vezeték nélküli hálózat adatainak megtekintése(P. 47)
● Csatlakozás IEEE 802.1X szabványú hálózathoz:
konfigurálása(P. 175) .
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés
Válasszon a vezetékes vagy vezeték nélküli helyi hálózat között.
Választás a vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat között(P. 24)
Csatlakoztassa a készüléket a vezetékes vagy vezeték nélküli helyi hálózathoz.
● Folytassa az eljárást azzal a résszel, amely megfelel a 2. lépésben kiválasztott
beállításnak.
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 25)
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 26)
Szükség esetén állítsa be az IP-címet.
● A készülék alapértelmezés szerint az IP-cím automatikus lekérésére van beállítva. Ha
meghatározott IP-címet szeretne használni, módosítsa ezt a beállítást. IP-címek
beállítása(P. 39)
HIVATKOZÁSOK
Beállítások konfigurálása a számítógéppel való konfigurációjához(P. 49)
A készülék konfigurálása a hálózati környezetben(P. 59)
23
Beállítás
Választás a vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat
között
3RH7-00F
Miután eldöntötte, hogy vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton keresztül csatlakoztatja-e a készüléket a
számítógéphez, válassza ki a vezetékes vagy vezeték nélküli helyi hálózatot a kezelőpanelen. Fontos, hogy ha a
<Vezetékes LAN> beállítást <Vezeték nélküli LAN> értékre állítja vagy fordítva, akkor el kell távolítania a számítógépre
telepített illesztőprogramokat, majd újra kell azokat telepítenie. Ha további tájékoztatást szeretne, nézze meg a
megfelelő illesztőprogramok kézikönyveit az online kézikönyvek webhelyén.
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
Főképernyő
képernyő(P. 90)
Válassza ki a <Hálózati beállítások> elemet.
● Ha megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló képernyő, adja meg a helyes PIN-kódot.
PIN-kód beállítása(P. 150)
3
Válassza ki a <Vezetékes/vez. nélküli LAN kiválasztása> elemet.
4
Válassza a <Vezetékes LAN> vagy <Vezeték nélküli LAN> elemet.
HIVATKOZÁSOK
A hálózati környezet beállítása(P. 22)
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 25)
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 26)
24
A rendszerkezelői
Beállítás
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz
3RH7-00H
Egy útválasztón keresztül csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A készüléket és az útválasztót egy helyi
hálózati kábellel kell összekötni.
1
Csatlakoztassa a LAN-kábelt.
● Csatlakoztassa a készüléket az útválasztóhoz egy helyi hálózati kábellel.
● Nyomja be a csatlakozót, amíg a helyére nem kattan.
2
Várjon néhány percet.
➠ Az IP cím automatikusan van beállítva.
● Az IP-címet manuálisan is beállíthatja.
IP-címek beállítása(P. 39)
HIVATKOZÁSOK
A hálózati környezet beállítása(P. 22)
25
Beállítás
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz
3RH7-00J
A vezeték nélküli útválasztók (vagy hozzáférési pontok) rádióhullámok segítségével teremtenek kapcsolatot a készülék
és a számítógép között. Ha vezeték nélküli útválasztóján van WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkció, akkor a hálózat
konfigurálása automatikus és egyszerű. Ha hálózati eszközei nem támogatják az automatikus konfigurálást, vagy ha
szeretné részletesen szabályozni a hitelesítési és titkosítási beállításokat, akkor kézzel kell beállítania a kapcsolatot.
Győződjön meg róla, hogy számítógépe megfelelően csatlakozik a hálózathoz.
Kapcsolat beállítása a WPS szolgáltatással(P. 26)
A kapcsolat kézi beállítása(P. 27)
Információszivárgási kockázat
● A vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolatokat saját belátása szerint, és saját felelősségére használja. Ha a
készülék nem biztonságos hálózathoz csatlakozik, akkor személyes adatai külső felek tudomására juthatnak,
mivel a vezeték nélküli kommunikációhoz használt rádióhullámok a közelben bárhol, akár falakon túl is
foghatók.
A vezeték nélküli helyi hálózat védelme
● A készülék vezeték nélküli hálózati funkciója a következő szabványokat támogatja: WEP, WPA-PSK és WPA2PSK. A vezeték nélküli útválasztó által nyújtott védelmi szolgáltatásokról és azok kompatibilitásáról a hálózati
eszközökhöz kapott útmutató kézikönyvekben, illetve a készülékek gyártójánál tájékozódhat.
A vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolathoz szükséges eszközök
● A készüléknek nem tartozéka a vezeték nélküli útválasztó. Szükség esetén gondoskodjon az útválasztóról.
Kapcsolat beállítása a WPS szolgáltatással
A WPS használata esetén két mód közül választhat: az egyik a nyomógombos mód, a másik a PIN-kódos mód.
◼ Nyomógombos mód
Keresse meg a vezeték nélküli útválasztó csomagolásán az alábbi WPS-jelzést. Győződjön meg arról is, hogy a hálózati
készüléken van WPS-gomb. A kapcsolat beállítása a WPS nyomógombos módjával(P. 28)
26
Beállítás
◼ PIN-kódos mód
Egyes WPS-útválasztók nem támogatják a nyomógombos módot. Ha a hálózati eszköz csomagolásán vagy
útmutatóiban a WPS PIN-kódos módjára hivatkoznak, akkor a kapcsolatot a PIN-kód megadásával kell beállítani.
kapcsolat beállítása a WPS PIN-kódos módjával(P. 30)
A
● Ha a vezeték nélküli útválasztón be van állítva a WEP-hitelesítés használata, akkor valószínűleg nem tudja a
WPS szolgáltatással beállítani a kapcsolatot.
A kapcsolat kézi beállítása
Ha kézzel állítja be a vezeték nélküli kapcsolatot, akkor kiválaszthat egy vezeték nélküli útválasztót, vagy megadhatja
kézzel a szükséges adatokat. A módszertől függetlenül gondoskodnia kell a szükséges beállítási adatok, többek között
az SSID és a hálózati kulcs megszerzéséről. Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése(P. 38)
◼ Vezeték nélküli útválasztó választása
Akkor válassza ezt a beállítási lehetőséget, ha kézzel kell beállítania a kapcsolatot, de ezt a lehető legegyszerűbben
szeretné elvégezni. Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával(P. 32)
◼ Beállítási adatok megadása kézzel
Ha részletesen meg szeretné határozni a biztonsági beállításokat, például a hitelesítési és titkosítási beállításokat,
akkor a kapcsolat beállításához kézzel adja meg az SSID azonosítót és hálózati kulcsot. Kapcsolat beállítása
részletes beállítások megadásával(P. 35)
HIVATKOZÁSOK
A hálózati környezet beállítása(P. 22)
Választás a vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat között(P. 24)
27
Beállítás
A kapcsolat beállítása a WPS nyomógombos módjával
3RH7-00K
Ha vezeték nélküli útválasztója támogatja a WPS nyomógombos módját, akkor a WPS gombbal könnyen beállíthatja a
kapcsolatot.
● A vezeték nélküli útválasztó kezelése eltérhet az egyes eszközökön. Segítségért olvassa el a hálózati eszköz
útmutató kézikönyveit.
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
Főképernyő
képernyő(P. 90)
Válassza ki a <Hálózati beállítások> elemet.
● Ha megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló képernyő, adja meg a helyes PIN-kódot.
PIN-kód beállítása(P. 150)
3
A rendszerkezelői
Válassza ki a <Vezeték nélküli LAN beállításai> elemet.
● Ha megjelenik a <A közvetlen csatlak. le lesz tiltva. Rendben?> üzenet, válassza az <Igen> lehetőséget.
4
Olvassa el a megjelenő üzenetet, és válassza az <OK> lehetőséget.
5
Válassza ki a <WPS nyomógomb mód> elemet.
6
Válassza ki a <Igen> elemet.
7
Nyomja meg hosszan a vezeték nélküli útválasztó WPS-gombját.
● A gombot az <Igen> gomb megérintésétől (6. lépés) számítva két percen belül kell megnyomni.
● A gombot a hálózati eszköztől függően 2 másodpercig vagy annál hosszabb ideig kell nyomva tartani.
Segítségért olvassa el a hálózati eszköz útmutató kézikönyveit.
Ha a beállítás közben hibaüzenet jelenik meg
● Válassza a <Bezárás> lehetőséget, és térjen vissza az 5. lépéshez.
28
Beállítás
8
Várjon, míg megjelenik a <Csatlakoztatva.> üzenet.
➠ Várjon pár percet, amíg az IP-cím automatikus beállítása és más beállítások megtörténnek.
Jelerősség
● Ha több vezeték nélküli útválasztóhoz is lehet csatlakozni, akkor a készülék a legerősebb jelű eszközhöz
csatlakozik. A jelerősség mértékegysége az RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Az IP-címet manuálisan is beállíthatja.
IP-címek beállítása(P. 39)
● Amíg a készülék vezeték nélküli hálózatra van csatlakoztatva, a Wi-Fi ikon megjelenik a Főképernyő
felületén. Főképernyő képernyő(P. 90)
Az energiafogyasztás csökkentése
● Beállíthatja, hogy a készülék <Energiatakarékos mód> üzemmódba lépjen a vezeték nélküli útválasztó által
kibocsátott jelek alapján. <Energiatakarékos mód>(P. 204)
Ha a készülék IP-címe megváltozott
● DHCP-környezetben előfordulhat, hogy a készülék IP-címe automatikusan megváltozik. Ebben az esetben a
kapcsolat addig marad fenn, amíg a készülék és a számítógép ugyanahhoz az alhálózathoz tartozik.
HIVATKOZÁSOK
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 26)
29
Beállítás
A kapcsolat beállítása a WPS PIN-kódos módjával
3RH7-00L
Ha készüléke a WPS PIN-kódos módját támogatja, akkor állítson elő egy PIN-kódot a készüléken, majd jegyezze be a
kódot a hálózati eszközön.
● A vezeték nélküli útválasztó kezelése eltérhet az egyes eszközökön. Segítségért olvassa el a hálózati eszköz
útmutató kézikönyveit.
Számítógépről
1
Nyissa meg a vezeték nélküli útválasztó kezelőfelületét egy számítógépen, és
jelenítse meg a WPS PIN-kódok megadására szolgáló képernyőt.
● Az ezzel kapcsolatos további tudnivalók a hálózati eszköz útmutatójában találhatók.
A kezelőpanelről
2
3
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 90)
Főképernyő
Válassza ki a <Hálózati beállítások> elemet.
● Ha megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló képernyő, adja meg a helyes PIN-kódot.
PIN-kód beállítása(P. 150)
4
A rendszerkezelői
Válassza ki a <Vezeték nélküli LAN beállításai> elemet.
● Ha megjelenik a <A közvetlen csatlak. le lesz tiltva. Rendben?> üzenet, válassza az <Igen> lehetőséget.
5
Olvassa el a megjelenő üzenetet, és válassza az <OK> lehetőséget.
6
Válassza ki a <WPS PIN-kód mód> elemet.
7
Válassza ki a <Igen> elemet.
➠ Létrejön a PIN-kód, és megjelenik a kijelzőn.
Számítógépről
8
Jegyezze be az előállított PIN-kódot a vezeték nélküli útválasztón.
30
Beállítás
● Regisztrálja a telepítő képernyőn az 1. lépésben megjelenített PIN-kódot.
● A PIN-kódot az <Igen> gomb 7. lépésben történt kiválasztása után 10 percen belül be kell jegyezni.
Ha a beállítás közben hibaüzenet jelenik meg
● Válassza a <Bezárás> lehetőséget, és térjen vissza az 6. lépéshez.
A kezelőpanelről
9
Várjon, míg megjelenik a <Csatlakoztatva.> üzenet.
➠ Várjon pár percet, amíg az IP-cím automatikus beállítása és más beállítások megtörténnek.
Jelerősség
● Ha több vezeték nélküli útválasztóhoz is lehet csatlakozni, akkor a készülék a legerősebb jelű eszközhöz
csatlakozik. A jelerősség mértékegysége az RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Az IP-címet manuálisan is beállíthatja.
IP-címek beállítása(P. 39)
● Amíg a készülék vezeték nélküli hálózatra van csatlakoztatva, a Wi-Fi ikon megjelenik a Főképernyő
felületén. Főképernyő képernyő(P. 90)
Az energiafogyasztás csökkentése
● Beállíthatja, hogy a készülék <Energiatakarékos mód> üzemmódba lépjen a vezeték nélküli útválasztó által
kibocsátott jelek alapján.
<Energiatakarékos mód>(P. 204)
Ha a készülék IP-címe megváltozott
● DHCP-környezetben előfordulhat, hogy a készülék IP-címe automatikusan megváltozik. Ebben az esetben a
kapcsolat addig marad fenn, amíg a készülék és a számítógép ugyanahhoz az alhálózathoz tartozik.
HIVATKOZÁSOK
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 26)
31
Beállítás
Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó
kiválasztásával
3RH7-00R
Megkeresheti a csatlakozáshoz rendelkezésre álló vezeték nélküli útválasztókat (azaz hozzáférési pontokat), és
kiválaszthat egyet a készülék képernyőjén. A hálózati kulcs mezőben adjon meg egy WEP-kulcsot vagy PSK-jelszót.
Mielőtt vezeték nélküli útválasztót választana, nézze meg és írja le a szükséges beállítási adatokat, többek között az
SSID azonosítót és a hálózati kulcsot ( Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése(P. 38) ).
Biztonsági beállítások
● Ha a vezeték nélküli kapcsolatot vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával állítja be, akkor a WEP-hitelesítési
mód a <Nyílt rendszer> típusra, a WPA/WPA2 titkosítási mód pedig az <Automatikus> (AES-CCMP vagy TKIP)
típusra van állítva. Ha a <Megosztott kulcs> módú WEP-hitelesítést vagy az <AES-CCMP> típusú WPA/WPA2titkosítást szeretné beállítani, akkor a kapcsolatot a <Kézi megadás> módszerrel kell beállítania. Kapcsolat
beállítása részletes beállítások megadásával(P. 35)
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
Főképernyő
képernyő(P. 90)
Válassza ki a <Hálózati beállítások> elemet.
● Ha megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló képernyő, adja meg a helyes PIN-kódot.
PIN-kód beállítása(P. 150)
3
A rendszerkezelői
Válassza ki a <Vezeték nélküli LAN beállításai> elemet.
● Ha megjelenik a <A közvetlen csatlak. le lesz tiltva. Rendben?> üzenet, válassza az <Igen> lehetőséget.
4
Olvassa el a megjelenő üzenetet, és válassza az <OK> lehetőséget.
5
Válassza ki a <SSID-beállítások> elemet.
6
Válassza ki a <Hozzáférési pont kiválasztása> elemet.
➠ A készülék keresni kezdi az elérhető vezeték nélküli útválasztókat.
● Ha üzenet jelenik meg arról, hogy a hozzáférési pont nem található, lásd a következőt:
egyes üzenetek megjelenése esetén(P. 294) .
7
Válasszon egy vezeték nélküli helyi hálózati útválasztót.
32
Intézkedések az
Beállítás
● Válassza ki azt az útválasztót, amelynek SSID azonosítója megegyezik az előző lépésben leírt azonosítóval, és
nyomja meg a
gombot.
Ha a vezeték nélküli útválasztó nem található
● Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e telepítve, és készen áll-e a hálózati csatlakoztatásra.
Telepítési és beállítási problémák(P. 272)
8
Adja meg a feljegyzett hálózati kulcsot.
● Írja be a hálózati kulcsot, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
9
Szöveg beírása(P. 96) .
Válassza ki a <Igen> elemet.
Ha a beállítás közben hibaüzenet jelenik meg
● Válassza a <Bezárás> lehetőséget, ellenőrizze a hálózati kulcs helyességét, és térjen vissza az 5. lépéshez.
10
Várjon, míg megjelenik a <Csatlakoztatva.> üzenet.
➠ Várjon pár percet, amíg az IP-cím automatikus beállítása és más beállítások megtörténnek.
Jelerősség
● Ha több vezeték nélküli útválasztóhoz is lehet csatlakozni, akkor a készülék a legerősebb jelű eszközhöz
csatlakozik. A jelerősség mértékegysége az RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Az IP-címet manuálisan is beállíthatja.
IP-címek beállítása(P. 39)
● Amíg a készülék vezeték nélküli hálózatra van csatlakoztatva, a Wi-Fi ikon megjelenik a Főképernyő
felületén. Főképernyő képernyő(P. 90)
Az energiafogyasztás csökkentése
● Beállíthatja, hogy a készülék <Energiatakarékos mód> üzemmódba lépjen a vezeték nélküli útválasztó által
kibocsátott jelek alapján. <Energiatakarékos mód>(P. 204)
Ha a készülék IP-címe megváltozott
● DHCP-környezetben előfordulhat, hogy a készülék IP-címe automatikusan megváltozik. Ebben az esetben a
kapcsolat addig marad fenn, amíg a készülék és a számítógép ugyanahhoz az alhálózathoz tartozik.
HIVATKOZÁSOK
33
Beállítás
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 26)
34
Beállítás
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával
3RH7-00S
Ha szeretné részletesen megadni a biztonsági beállításokat, vagy nem tud vezeték nélküli kapcsolatot létesíteni a többi
módszerrel, akkor kézzel is megadhat minden szükséges információt a vezeték nélküli LAN-kapcsolathoz. Mielőtt
elkezdené a részletes beállítást, nézze meg és írja le a szükséges beállítási adatokat, többek között az SSID azonosítót,
a hálózati kulcsot és a vezeték nélküli biztonsági protokollokat. Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése(P. 38)
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
2
Válassza ki a <Hálózati beállítások> elemet.
Főképernyő
képernyő(P. 90)
● Ha megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló képernyő, adja meg a helyes PIN-kódot.
PIN-kód beállítása(P. 150)
3
A rendszerkezelői
Válassza ki a <Vezeték nélküli LAN beállításai> elemet.
● Ha megjelenik a <A közvetlen csatlak. le lesz tiltva. Rendben?> üzenet, válassza az <Igen> lehetőséget.
4
Olvassa el a megjelenő üzenetet, és válassza az <OK> lehetőséget.
5
Válassza az <SSID-beállítások>
6
Adja meg a feljegyzett SSID azonosítót.
<Kézi megadás> lehetőséget.
● Írja be az SSID-t, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
7
Szöveg beírása(P. 96) .
Válassza ki a biztonsági beállításokat az előzőleg feljegyzett információk alapján.
● Ha nem kell megadnia a biztonsági beállításokat, akkor válassza a <Semmi> lehetőséget.
WEP használata
1
Válassza ki a <WEP> elemet.
2
Válassza ki a hitelesítési módot.
35
Beállítás
<Nyílt rendszer>
Nyílt rendszerű hitelesítést (más néven nyílt hitelesítést) állít be.
<Megosztott kulcs>
A WEP-kulcsot használja jelszóként.
Ha a <Nyílt rendszer> beállítás van kiválasztva
● Ha a készülék vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, és a vezeték nélküli útválasztón megosztott
kulcsos hitelesítés van beállítva, akkor a készülék hitelesítési hibát észlel. Ilyenkor a készülék
automatikusan a <Megosztott kulcs> beállításra vált, és ismét megpróbálkozik a csatlakozással.
3
Válassza ki a szerkeszteni kívánt WEP-kulcsot.
● Válassza ki a <WEP-kulcs szerkesztése> lehetőséget
WEP-kulcs (1 – 4).
● Négy WEP-kulcsot lehet bejegyezni.
4
Adja meg a feljegyzett hálózati kulcsot.
● Írja be a hálózati kulcsot, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
5
Válassza ki a kívánt WEP-kulcsot.
● Válassza a <WEP-kulcs kiválasztása> lehetőséget
válassza ki a szerkesztett WEP-kulcsot.
WPA-PSK vagy WPA2-PSK használata
1
Válassza ki a <WPA/WPA2-PSK> elemet.
2
Válasszon titkosítási módot.
<Automatikus>
Úgy állítja be a készüléket, hogy az a vezeték nélküli útválasztó beállításának megfelelően automatikusan
választ az AES-CCMP és a TKIP mód közül.
<AES-CCMP>
Az AES-CCMP módot állítja be titkosítási módként.
3
Adja meg a feljegyzett hálózati kulcsot.
● Írja be a hálózati kulcsot, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
8
Válassza ki a <Igen> elemet.
Ha a beállítás közben hibaüzenet jelenik meg
● Válassza a <Bezárás> lehetőséget, ellenőrizze a megadott beállítások helyességét, és térjen vissza az 5.
lépéshez.
36
Beállítás
9
Várjon, míg megjelenik a <Csatlakoztatva.> üzenet.
➠ Várjon pár percet, amíg az IP-cím automatikus beállítása és más beállítások megtörténnek.
Jelerősség
● Ha több vezeték nélküli útválasztóhoz is lehet csatlakozni, akkor a készülék a legerősebb jelű eszközhöz
csatlakozik. A jelerősség mértékegysége az RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Az IP-címet manuálisan is beállíthatja.
IP-címek beállítása(P. 39)
● Amíg a készülék vezeték nélküli hálózatra van csatlakoztatva, a Wi-Fi ikon megjelenik a Főképernyő
felületén. Főképernyő képernyő(P. 90)
Az energiafogyasztás csökkentése
● Beállíthatja, hogy a készülék <Energiatakarékos mód> üzemmódba lépjen a vezeték nélküli útválasztó által
kibocsátott jelek alapján. <Energiatakarékos mód>(P. 204)
Ha a készülék IP-címe megváltozott
● DHCP-környezetben előfordulhat, hogy a készülék IP-címe automatikusan megváltozik. Ebben az esetben a
kapcsolat addig marad fenn, amíg a készülék és a számítógép ugyanahhoz az alhálózathoz tartozik.
HIVATKOZÁSOK
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 26)
37
Beállítás
Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése
3RH7-00U
Vezeték nélküli kapcsolat manuális beállításakor meg kell adnia a vezeték nélküli útválasztó SSID azonosítóját és
hálózati kulcsát. Az SSID és hálózati kulcs általában jelölve van ezeken a hálózati eszközökön. Nézze meg az eszközeit,
és írja le a szükséges információkat, mielőtt beállítja a kapcsolatot. A további tudnivalókért olvassa el a hálózati
eszközökhöz kapott útmutató kézikönyveket, vagy forduljon az eszközök gyártójához.
SSID
Adott vezeték nélküli LAN-t azonosító név. Az SSID helyett használják még a „hozzáférési
pont neve” és a „hálózat neve” kifejezést is.
Hálózati kulcs
Adatok titkosítására és hálózati hitelesítésre használt kulcsszó vagy jelszó. A hálózati kulcs
esetleges további elnevezései: „titkosító kulcs”, „WEP-kulcs”, „WPA/WPA2-jelszó” és „előre
tárolt kulcs (PSK)”.
Ha kézzel állítja be a vezeték nélküli kapcsolatot, akkor a részletes beállítások között meg
Vezeték nélküli biztonsági
protokollok (hitelesítés/titkosítás) kell adnia a biztonsági beállításokat is. Tekintse át a következő információkat:
● Biztonsági szabványok (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
● Hitelesítés módja (Nyílt rendszer/Megosztott kulcs)
● Titkosítási mód (TKIP/AES-CCMP)
◼ Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése számítógépről
Az SSID és a hálózati kulcs megváltozhat. Ha nem ismeri az SSID azonosítót vagy a hálózati kulcsot, akkor a részeként
kapott „Canon MF/LBP vezeték nélküli hálózati beállítási segédprogram”. Töltse le a „Canon MF/LBP vezeték nélküli
hálózati beállítási segédprogram” alkalmazást a Canon webhelyéről (http://www.canon.com/), és indítsa el azt egy
vezetékes LAN-hálózathoz kapcsolódó számítógépről.
● Ha nem jelenik meg hozzáférési pont a képernyőn a „Canon MF/LBP vezeték nélküli hálózati beállítási
segédprogram” elindítását követően, ellenőrizze, hogy végbement-e a beállítás mind a számítógépen, mind
a vezeték nélküli LAN-útválasztón.
HIVATKOZÁSOK
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 26)
Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával(P. 32)
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával(P. 35)
38
Beállítás
IP-címek beállítása
3RH7-00W
A készülék hálózati csatlakoztatásához egyedi hálózati IP-címre van szükség. Az IP-címeknek két változata érhető el:
IPv4 és IPv6. Ezeket a beállításokat a hálózati környezettől függően konfigurálja. Az IPv6-címek használatához helyesen
konfigurálnia kell az IPv4-címbeállításokat.
Az IPv4-cím beállítása(P. 40)
IPv6-címek beállítása(P. 43)
39
Beállítás
Az IPv4-cím beállítása
3RH7-00X
A készülék IPv4-címe kiosztható automatikusan egy dinamikus IP-címzési protokollal,
a DHCP protokollal, valamint megadható kézzel. Ha a készüléket vezetékes helyi
hálózathoz csatlakoztatja, akkor győződjön meg róla, hogy a LAN-kábel megfelelően
csatlakozik a portokhoz ( Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 25) ).
Szükség esetén tesztelheti a hálózati kapcsolatot.
Az IPv4-cím beállítása(P. 40)
A hálózat kapcsolat tesztelése(P. 41)
Az IPv4-cím beállítása
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
Főképernyő
képernyő(P. 90)
2
Válassza ki a <Hálózati beállítások> elemet.
● Ha megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló képernyő, adja meg a helyes PIN-kódot.
PIN-kód beállítása(P. 150)
3
Válassza a <TCP/IP-beállítások>
4
Konfigurálja az IP-cím beállításait.
<IPv4-beállítások>
A rendszerkezelői
<IP-cím beállításai>
lehetőséget.
<Automatikus megszerzés>
Válassza ezt a lehetőséget, ha automatikusan szeretne hozzárendelni egy IP-címet a készülékhez DHCP-n
keresztül. Ha megjelenik a <Be> üzenet, akkor az automatikus címzés engedélyezve van.
<Kézi megszerzés>
Akkor válassza, ha az IP-cím beállításait az IP-cím kézi megadásával szeretné konfigurálni. Ez a lehetőség csak
akkor választható, ha az automatikus rögzítés értéke <Ki>.
<Beállítások ellenőrzése>
Akkor válassza, ha meg szeretné tekinteni az aktuális IP-cím beállításait.
IP-cím automatikus hozzárendelése
1
Válassza ki a <Automatikus megszerzés> elemet.
2
Válassza ki a protokollt.
● Válassza a <Protokollkiválasztás>
<DHCP> lehetőséget.
40
Beállítás
Ha nem DHCP/BOOTP/RARP protokollal kívánja kiosztani az IP-címeket
● Válassza ki a <Ki> elemet. Ha a <DHCP> lehetőséget választja, de a megfelelő szolgáltatás nem érhető
el, akkor a készülék fölöslegesen fordít időt és kommunikációs erőforrásokat az adott szolgáltatás
hálózaton történő keresésére.
3
Ellenőrizze, hogy az <Automatikus IP-cím> beállítás értéke <Be>.
● Ha a <Ki> érték van kiválasztva, akkor állítsa <Be> értékre.
4
Válassza ki a <Alkalmaz> elemet.
● A DHCP protokollal kiosztott IP-címek felülírják az Auto IP funkcióval kapott címet.
IP-cím kézi bevitele
1
Konfiguráljon egy beállítást az automatikus beolvasás letiltásához.
● Válassza ki az <Automatikus megszerzés> lehetőséget, majd állítsa a <Protokollkiválasztás> és az
<Automatikus IP-cím> beállítást <Ki> értékre.
2
Válassza ki a <Kézi megszerzés> elemet.
3
Adja meg az IP-címet, az alhálózati maszkot és az átjáró címét (vagy állítson be alapértelmezett átjárót).
● Adja meg ezeket az értékeket a megjelenő képernyőkön, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
Szöveg beírása(P. 96) .
A beállítások helyességének ellenőrzése
● Győződjön meg róla, hogy a számítógépen megjeleníthető-e a Távoli felhasználói felület ( A Távoli
felhasználói felület elindítása(P. 184) ). Ha nincs elérhető számítógép, akkor a kapcsolat a kezelőpanel
használatával ellenőrizhető ( A hálózat kapcsolat tesztelése(P. 41) ).
Ha a nyomtató-illesztőprogram telepítése után megváltoztatta az IP-címet
● Amikor az MFNP port van használatban, a kapcsolat mindaddig fennmarad, amíg a készülék és a számítógép
ugyanahhoz az alhálózathoz tartozik; emiatt nem kell megadnia új portot. A normál TCP/IP-port használata
esetén új portot kell hozzáadnia. Nyomtatóportok konfigurálása(P. 52)
*Ha
nem tudja, hogy melyik port van használatban, lásd:
A nyomtatóport ellenőrzése(P. 345) .
A hálózat kapcsolat tesztelése
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 90)
Főképernyő
Válassza ki a <Hálózati beállítások> elemet.
● Ha megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló képernyő, adja meg a helyes PIN-kódot.
PIN-kód beállítása(P. 150)
41
A rendszerkezelői
Beállítás
3
Válassza a <TCP/IP-beállítások>
4
Adja meg a hálózatról egy másik eszköz IPv4-címét, és válassza az <Alkalmaz>
<IPv4-beállítások>
<PING parancs> lehetőséget.
lehetőséget.
➠ Ha megfelelő kapcsolat jött létre, megjelenik a <Válasz érkezett a gazdagéptől.> képernyő.
HIVATKOZÁSOK
IPv6-címek beállítása(P. 43)
Hálózati beállítások megtekintése(P. 46)
42
Beállítás
IPv6-címek beállítása
3RH7-00Y
A készülék IPv6-címei a Távoli felhasználói felületen konfigurálhatók. Az IPv6-címek
beállítása előtt ellenőrizze az IPv4-cím beállításait ( IPv4-beállítások
megtekintése(P. 46) ). Az IPv6-címek használatához szükség van az IPv4beállítások helyes megadására. A készülék több IPv6-címet használhat, még pedig a
következőket:
Típus
Kapcsolati szintű cím
Leírás
Olyan cím, amely csak az alhálózaton vagy kapcsolaton belül érvényes, és nem használható az
útválasztón túli eszközökkel való kommunikációra. A készülék IPv6 funkciójának engedélyezésekor a
készülék automatikusan beállít egy kapcsolati szintű címet.
Kézi cím
Kézzel beírt cím. Ha ilyen címet használ, akkor határozza meg az előtag hosszát és az útválasztó
alapértelmezett címét.
Állapot nélküli cím
Olyan cím, amely automatikusan áll elő a készülék MAC-címéből és az útválasztó által forgalmazott
hálózati előtagból. Az állapot nélküli címek a készülék újraindításakor (és bekapcsolásakor)
elvesznek.
Állapottartó cím
DHCP-kiszolgálóról a DHCPv6 protokollal kapott cím.
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék Távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 192) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre a [IPv6-beállítások] pontnál.
5
Jelölje be az [IPv6 használata] jelölőnégyzetet, és konfigurálja a szükséges
[TCP/IP-beállítások] lehetőséget.
beállításokat.
43
A
Beállítás
[IPv6 használata]
A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti az IPv6-címek használatát a készüléken. Ha nem használ IPv6címeket, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[Állapot nélküli cím használata]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha állapot nélküli címet használ. Ha nem használ állapot nélküli címet, akkor
törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[Kézi cím használata]
Ha kézzel szeretne megadni egy IPv6-címet, akkor jelölje be a jelölőnégyzetet, majd írja be az IP-címet, az
előtag hosszát és az alapértelmezett útválasztó címét a megfelelő szövegmezőkbe.
[IP-cím]
Adjon meg egy IPv6-címet. Nem adhatók meg „ff” kezdetű (vagyis multicast) címek, illetve a loopback-cím (::1)
sem.
[Előtag hossza]
Az itt megadott szám azt jelzi, hogy hány bit áll rendelkezésre a hálózati címhez.
[Alapértelmezett útválasztó címe]
Szükség esetén itt megadhatja az alapértelmezett útválasztó IPv6-címét. Nem adhatók meg „ff” kezdetű
(vagyis multicast) címek, illetve a loopback-cím (::1) sem.
[DHCPv6 használata]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha állapottartó címet használ. Ha nem használja a DHCPv6 protokollt, akkor
törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
6
Kattintson az [OK] gombra.
A beállítások helyességének ellenőrzése
● Győződjön meg róla, hogy a Távoli felhasználói felület képernyője megjeleníthető-e a számítógépen a
készülék IPv6-címének használatával. A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
44
Beállítás
Beállítások kiválasztása a kezelőpanelen
● Az IPv6-beállítások a <Menü> gombbal is elérhetők a Főképernyő felületén.
<IPv6-beállítások>(P. 207)
Ha a nyomtató-illesztőprogram telepítése után megváltoztatta az IP-címet
● Hozzá kell adnia egy új portot.
Nyomtatóportok konfigurálása(P. 52)
HIVATKOZÁSOK
Az IPv4-cím beállítása(P. 40)
Hálózati beállítások megtekintése(P. 46)
45
Beállítás
Hálózati beállítások megtekintése
3RH7-010
IPv4-beállítások megtekintése(P. 46)
IPv6-beállítások megtekintése(P. 46)
Közvetlen kapcsolódási információk megtekintése(P. 46)
A MAC-cím megtekintése vezetékes helyi hálózat esetén(P. 46)
A MAC-cím és a vezeték nélküli hálózat adatainak megtekintése(P. 47)
● Ha a „0.0.0.0” IP-cím jelenik meg, akkor a cím nincs megfelelően konfigurálva.
● Ha a készüléket kapcsoló hubhoz vagy hídhoz csatlakoztatja, akkor előfordulhat, hogy a helyesen konfigurált
IP-cím ellenére csatlakozási hiba lép fel. A probléma úgy hárítható el, hogy beállít egy bizonyos időtartamot,
ameddig a készülék nem kezd el kommunikálni. Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő
beállítása(P. 63)
Felhasználói adatlista(P. 263)
● Az aktuális hálózati beállításokról listát nyomtathat.
IPv4-beállítások megtekintése
<Állapotfigyelés> <Hálózati adatok>
Ellenőrizze a beállításokat
<IPv4>
Válassza ki a megjelenítendő beállítást
<IPv6>
Válassza ki a megjelenítendő beállítást
IPv6-beállítások megtekintése
<Állapotfigyelés> <Hálózati adatok>
Ellenőrizze a beállításokat
Közvetlen kapcsolódási információk megtekintése
<Állapotfigyelés> <Hálózati adatok> <Közvetlen csatlakozás adatai>
vonatkozó adatok> Ellenőrizze a beállításokat
<Csatlakozásra
A MAC-cím megtekintése vezetékes helyi hálózat esetén
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 90)
46
Főképernyő
Beállítás
2
Válassza ki a <Hálózati beállítások> elemet.
● Ha megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló képernyő, adja meg a helyes PIN-kódot.
A rendszerkezelői
PIN-kód beállítása(P. 150)
3
Válassza ki a <Ethernet illesztőprogram beállításai> elemet.
➠ Megjelenik a MAC-cím.
A MAC-cím és a vezeték nélküli hálózat adatainak megtekintése
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
Főképernyő
képernyő(P. 90)
Válassza ki a <Hálózati beállítások> elemet.
● Ha megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló képernyő, adja meg a helyes PIN-kódot.
PIN-kód beállítása(P. 150)
3
Válassza ki a <Vezeték nélküli LAN beállításai> elemet.
4
Olvassa el a megjelenő üzenetet, és válassza az <OK> lehetőséget.
5
Válassza ki a <Vezeték nélküli LAN adatai> elemet.
6
Válassza ki a megjelenítendő beállítást.
A rendszerkezelői
Biztonsági információk megtekintése
● A WEP- és WPA-/WPA2-PSK-adatok megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket.
<Biztonsági beállítások>
beállítást
Válassza ki a megjelenített biztonsági protokollt
Válassza ki a megjelenítendő
Megtekintés az <Állapotfigyelés> képernyőről
● A <Vezeték nélküli LAN állapota> és a <Legutóbbi hibaadatok> az <Állapotfigyelés> használatával
tekinthetők meg.
<Állapotfigyelés> <Hálózati adatok> <Hálózati kapcsolódási módszer>
adatai> Válassza ki a megjelenítendő beállítást
47
<Csatlakozás
Beállítás
HIVATKOZÁSOK
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 26)
Az IPv4-cím beállítása(P. 40)
IPv6-címek beállítása(P. 43)
A DNS konfigurálása(P. 64)
48
Beállítás
Beállítások konfigurálása a számítógéppel való
konfigurációjához
3RH7-011
Adja meg a protokollt és portot, amikor a készüléket egy számítógépről működteti a hálózaton keresztül. Mielőtt
számítógépről történő nyomtatáshoz konfigurálná a készüléket, végezze el az alapvető beállításokat. Ha további
tájékoztatást szeretne, nézze meg a megfelelő illesztőprogramok kézikönyveit az online kézikönyvek webhelyén.
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása(P. 50)
Nyomtatóportok konfigurálása(P. 52)
Nyomtatókiszolgáló beállítása(P. 56)
● Az itt bemutatott protokollok olyan szabályok, amelyek meghatározzák, hogy a dokumentumadatok hogyan
legyenek továbbítva a számítógép és a készülék között. Ezek a célnak és a hálózati környezetnek
megfelelően választhatók ki.
● A portok pedig átjárók, amelyeken keresztül a adatok továbbíthatók a hálózati eszközök között. Ha
kommunikációs hiba adódik a hálózati kapcsolatban, a portbeállítások okozhatnak problémát.
49
Beállítás
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása
3RH7-012
A dokumentumok nyomtatásához használt protokollokat egy hálózati számítógépről konfigurálhatja.
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék Távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 192) .
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
A
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
3
Kattintson a [Hálózati beállítások]
4
Konfigurálja a nyomtatási protokollokat.
[TCP/IP-beállítások] gombra.
Az LPD és RAW protokoll konfigurálása
1
Kattintson a [Szerkesztés] pontra az [LPD nyomtatási beállítások] vagy a [RAW nyomtatási beállítások]
beállításnál.
2
Szükség szerint konfigurálja a beállításokat.
[LPD nyomtatás használata]
LPD nyomtatáshoz jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Ha nem használ LPD nyomtatást, akkor törölje a jelet a
jelölőnégyzetből.
[RAW nyomtatás használata]
RAW nyomtatáshoz jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Ha nem használ RAW-nyomtatást, akkor törölje a jelet
a jelölőnégyzetből.
3
Kattintson az [OK] gombra.
50
Beállítás
A WSD protokoll konfigurálása
1
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre a [WSD-beállítások] pontnál.
2
Szükség szerint konfigurálja a beállításokat.
[WSD nyomtatás használata]
WSD-n keresztüli nyomtatáshoz jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Ha nem használ WSD-nyomtatást, akkor
törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[WSD-böngészés használata]
A jelölőnégyzet bejelölésével a WSD-n keresztül információkat kérhet le a készülékről a számítógépre. Ez
a jelölőnégyzet automatikusan be van jelölve, ha a [WSD nyomtatás használata] jelölőnégyzet be van
jelölve.
[Csoportos felderítés használata]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha szeretné, hogy a készülék válaszoljon a multicast feltérképezési
üzenetekre. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a készülék akkor is alvó üzemmódban marad, ha
multicast feltérképezési üzenetek áramlanak a hálózaton.
3
Kattintson az [OK] gombra.
Beállítások kiválasztása a kezelőpanelen
● Az LPD-, RAW- és WSD-beállítások a Főképernyő <Menü> gombjával is elérhetők.
<LPD nyomtatási beállítások>(P. 209)
<RAW nyomtatási beállítások>(P. 209)
<WSD-beállítások>(P. 209)
WSD hálózati eszközök beállítása
● A WSD-hálózati eszközök a nyomtatómappából vehetők fel. Nyissa meg a nyomtatók mappáját ( A
nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 341) ) kattintson a [Eszköz hozzáadása] vagy [Nyomtató
hozzáadása] pontra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha további tájékoztatást szeretne a
WSD-hálózati illesztőprogram telepítéséről, nézze meg a megfelelő illesztőprogramok kézikönyveit az online
kézikönyvek webhelyén.
A portszám módosítása
● A készüléknél ls a számítógépnél használt megegyező portszámot kell használni a nyomtatási protokollnál is.
Nyomtatóportok konfigurálása(P. 52)
Portszámok módosítása(P. 162)
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatóportok konfigurálása(P. 52)
51
Beállítás
Nyomtatóportok konfigurálása
3RH7-013
Ha a készülék IP-címe megváltozik, vagy ha a nyomtatót a Windows nyomtatómappáján keresztül vették fel, akkor
nyomtatási hibák fordulhatnak elő. Ezeket a hibákat jellemzően a helytelen nyomtatóport-beállítások okozzák.
Előfordulhat például, hogy helytelen portszámot vagy porttípust adnak meg. Ilyenkor a nyomtatási próbálkozások
sikertelenek, mivel a dokumentumadatok nem jutnak el a készülékig. Az ilyen típusú problémákat a nyomtatóportbeállítások számítógépen történő konfigurálásával háríthatja el.
● Az alábbi eljárás végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkeznie a számítógépre.
1
Nyissa meg a nyomtató mappáját.
2
Kattintson a jobb egérgombbal a készülék illesztőprogramjának ikonjára, és válassza
3
Kattintson a [Portok] fülre, és konfigurálja a szükséges beállításokat.
A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 341)
a [Nyomtató tulajdonságai] vagy [Tulajdonságok] parancsot.
Port hozzáadása
Ha módosította a készülék IP-címét, vagy helytelen portot választott ki, amikor az illesztőprogramokat
telepítette a Windows nyomtatómappából, adjon meg egy új portot. A portoknak két típusa van: Az „MFNP
port” és a „Normál TCP/IP port”. Válassza a környezetnek megfelelő porttípust.
MFNP-port
(csak IPv4 környezet esetén)
Ez egy olyan port, amely lehetővé teszi a készülék IP-címének automatikus észlelését.
Még ha a készülék IP-címe később meg is változik, a kapcsolat megmarad, feltéve,
hogy a készülék és a számítógép ugyanazon az alhálózaton van. Ha az IP-cím
megváltozik, nem kell új portot hozzáadnia. Ha a készüléket IPv4 környezetben
használja, rendszerint ezt a porttípust kell választania.
● MFNP-portot csak akkor adhat hozzá, ha az illesztőprogramot a mellékelt CD-ROM/
DVD-ROM lemezről telepített, vagy ha az illesztőprogramot a Canon webhelyéről
töltötte le és telepítette.
52
Beállítás
Szabványos TCP/IP-port
Ez a szabványos Windows-port. Ha ezt a porttípust használja, mindig új portot kell
hozzáadnia, ha a készülék IP-címe megváltozik. Akkor válassza ezt a porttípust, ha a
készüléket IPv6 környezetben használja, és nem adhat hozzá MFNP-portot.
MFNP-port hozzáadása
1
Kattintson az [Port hozzáadása] gombra.
2
Válassza a [Canon MFNP Port] lehetőséget a [Szabad porttípusok] pontnál, majd kattintson az [Új port].
3
Kattintson az [Automatikus észlelés] pontra, válassza ki az észlelt készüléket, majd kattintson a
[Következő] gombra.
Ha a számítógép nem észleli a készüléket
● Kattintson az [Frissítés] gombra. Ha a probléma nem szűnik meg, akkor válassza az [IP-cím] vagy
[MAC-cím], pontot, adja meg a készülék IP-címét vagy MAC-címét ( Hálózati beállítások
megtekintése(P. 46) ), majd kattintson a [Következő] pontra.
4
Kattintson a [Hozzáadás]
5
Kattintson az [Bezárás] gombra.
[Befejezés] gombra.
Szabványos TCP/IP-port hozzáadása
1
Kattintson az [Port hozzáadása] gombra.
2
Válassza a [Szabványos TCP/IP-port] lehetőséget a [Szabad porttípusok] pontnál, majd kattintson az [Új
port].
3
Kattintson az [Következő] gombra.
4
Adja meg készülék IP-címét vagy DNS-nevét, majd kattintson a [Következő] gombra.
● A [Port neve] beállítás megadása automatikus. Szükség esetén módosíthatja.
53
Beállítás
● Ha megjelenik a következő képernyő, kövesse annak utasításait.
*Az [Eszköztípus] megadásakor válassza a [Canon Network Printing Device with P9100] lehetőséget a [Normál]
pontnál.
5
Kattintson az [Befejezés] gombra.
6
Kattintson az [Bezárás] gombra.
A porttípus vagy portszám módosítása
Ha a készüléken megváltozott a nyomtatási protokoll (LPD vagy RAW) ( Nyomtatási protokollok és WSDfunkciók konfigurálása(P. 50) ) vagy a portszám ( Portszámok módosítása(P. 162) ), akkor a számítógép
megfelelő beállításait is konfigurálni kell. Erre a műveletre nincs szükség WSD-portok esetén.
MFNP-port
1
Kattintson az [Port konfigurálása] gombra.
2
A [Protokolltípus] beállításnál válassza a [RAW] vagy [LPR] értéket, és módosítsa a [Portszám] beállítást.
3
Kattintson az [OK] gombra.
Szabványos TCP/IP-port
1
Kattintson az [Port konfigurálása] gombra.
2
A [Protokoll] beállításnál válassza a [Raw] vagy [LPR] értéket.
54
Beállítás
● Ha a [Raw] értéket választotta, módosítsa a [Portszám] beállítását.
● Ha az [LPR] értéket választja, adja meg az „lp” értéket a [Várólista neve] mezőben.
3
4
Kattintson az [OK] gombra.
Kattintson az [Bezárás] gombra.
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatókiszolgáló beállítása(P. 56)
55
Beállítás
Nyomtatókiszolgáló beállítása
3RH7-014
A nyomtatókiszolgálóval csökkentheti annak a számítógépnek a terhelését, amelyről nyomtat. A nyomtatókiszolgáló
lehetővé teszi azt is, hogy minden számítógép hálózaton keresztül telepítse az illesztőprogramokat, így Önnek nem
kell azzal vesződnie, hogy a mellékelt CD-ROM/DVD-ROM segítségével egyenként telepítse őket a számítógépekre. Ha
a hálózat egyik számítógépét szeretné nyomtatókiszolgálóként beállítani, akkor állítsa be rajta a nyomtató
megosztását.
● Az alábbi eljárás végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkeznie a számítógépre.
● Az illesztőprogramok hálózaton keresztüli telepíthetőségét meghatározza az operációs rendszer, illetve a
nyomtatókiszolgáló és az ügyfélszámítógépek architektúrája (32 bites vagy 64 bites).
● Ha tartományi környezetben vezet be nyomtatókiszolgálót, akkor egyeztessen a hálózati rendszergazdával.
1
2
3
Nyissa meg a nyomtató mappáját.
A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 341)
Kattintson a jobb egérgombbal a készülék nyomtató-illesztőprogramjának ikonjára,
és válassza a [Nyomtató tulajdonságai] vagy [Tulajdonságok] parancsot.
Kattintson a [Megosztás] fülre, válassza a [Nyomtató megosztása] beállítást, majd
adja meg a készülék megosztási nevét.
● Ha megjelenik a [Megosztási beállítások módosítása] gomb, kattintson rá.
4
Telepítse szükség szerint a további illesztőprogramokat.
● Ezt a műveletet akkor kell elvégeznie, ha az illesztőprogramokat eltérő bites architektúrájú számítógépekre
szeretné telepíteni a nyomtatókiszolgálón keresztül.
1
Kattintson az [További illesztőprogramok] gombra.
2
Jelölje be az egyéb számítógépek által futtatott rendszernek megfelelő bitszám jelölőnégyzetét, és
kattintson az [OK] gombra.
56
Beállítás
● Válasszon további illesztőprogramokat a következők közül, a nyomtatókiszolgáló operációs
rendszerének megfelelően.
Nyomtatókiszolgáló
Jelölje be a jelölőnégyzetet a következőhöz
32 bites operációs rendszer
[x64]
64 bites operációs rendszer
[x86] a [Processzor] alatt
● Ha nem biztos benne, hogy Windows operációs rendszere 32 bites vagy 64 bites, olvassa el a
bitarchitektúra ellenőrzése(P. 344) részt.
3
A
Helyezze be a mellékelt CD-ROM/DVD-ROM lemezt a számítógép meghajtójába, kattintson a [Tallózás]
gombra, adja meg az illesztőprogramokat tartalmazó mappát, majd kattintson az [OK] gombra.
● Ha a nyomtatókiszolgáló 32 bites operációs rendszeren fut, válassza az [UFRII]
[uk_eng]
[x64]
[uk_eng]
[32BIT]
[Driver] mappát a mellékelt CD-ROM/DVD-ROM lemezen.
● Ha a nyomtatókiszolgáló 64 bites operációs rendszeren fut, válassza az [UFRII]
[Driver] mappát a mellékelt CD-ROM/DVD-ROM lemezen.
4
5
A képernyőn megjelenő útmutatást követve telepítsen további illesztőprogramokat.
Kattintson az [OK] gombra.
◼ Illesztőprogramok telepítése a nyomtatókiszolgálón keresztül
1
Keresse meg a megosztott nyomtatót a nyomtatókiszolgálón.
Megosztott
nyomtatók megjelenítése a nyomtatókiszolgálón(P. 342)
2
Kattintson duplán a megosztott nyomtatóra.
3
A képernyőn megjelenő útmutatást követve telepítse az illesztőprogramokat.
57
Beállítás
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatás számítógépről(P. 120)
58
Beállítás
A készülék konfigurálása a hálózati környezetben
3RH7-015
A hálózati konfiguráció a hálózat rendeltetésétől függően változik. A készüléket úgy tervezték, hogy a lehető legtöbb
hálózati konfigurációval kompatibilis legyen, ezért többféle technológiával is fel van szerelve. Forduljon hálózati
rendszergazdájához, és állítson be a hálózati környezetnek megfelelő konfigurációt.
Ethernet-beállítások konfigurálása(P. 60)
A legnagyobb átviteli egység módosítása(P. 62)
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása(P. 63)
A DNS konfigurálása(P. 64)
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal(P. 68)
Az SNTP konfigurálása(P. 72)
59
Beállítás
Ethernet-beállítások konfigurálása
3RH7-016
Az Ethernet a helyi hálózatok (LAN) adatkommunikációs szabványa. Megadhatja a
kommunikáció módját és az Ethernet-kapcsolat típusát. A készülék általában az
alapértelmezett beállítások módosítása nélkül használható ( <Ethernet
illesztőprogram beállításai>(P. 211) ), de a beállításokat igény szerint a hálózati
környezethez igazíthatja.
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 90)
2
Főképernyő
Válassza ki a <Hálózati beállítások> elemet.
● Ha megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló képernyő, adja meg a helyes PIN-kódot.
PIN-kód beállítása(P. 150)
3
Válassza az <Ethernet illesztőprogram beállításai>
A rendszerkezelői
<Automatikus észlelés>
lehetőséget.
4
Válassza ki, hogy automatikusan vagy kézzel szeretné-e konfigurálni az Ethernetbeállításokat.
● Ha az automatikus észlelés engedélyezve van, a készülék automatikusan észleli és beállítja a használható
kommunikációs módot Ethernet-típust.
Ethernet-beállítások konfigurálása automatikusan
Válassza a <Be> lehetőséget az <Automatikus észlelés> pontban.
Ethernet-beállítások konfigurálása kézzel
1
2
Konfiguráljon egy beállítást az automatikus észlelés letiltásához.
Válassza a <Ki> lehetőséget az <Automatikus észlelés> pontban.
<Kommunikációs mód>
válassza ki a kommunikációs módot.
<Félduplex>
Felváltva küldi és fogadja a kommunikációs adatokat. Akkor válassza, ha a készülék félduplex módon
kommunikáló hálózati eszközhöz van csatlakoztatva.
60
Beállítás
<Teljes duplex>
Egyidejűleg küldi és fogadja a kommunikációs adatokat. Ezt a beállítást használhatja a legtöbb
környezetben.
3
<Ethernet típusa>
4
Válassza ki a <Alkalmaz> elemet.
válassza ki az Ethernet típusát.
HIVATKOZÁSOK
A legnagyobb átviteli egység módosítása(P. 62)
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása(P. 63)
61
Beállítás
A legnagyobb átviteli egység módosítása
3RH7-017
A legtöbb Ethernet-hálózaton 1500 bájtra állítható be a legnagyobb küldhető csomagméret. A csomag egy
adathalmaz. A hálózat ilyen csomagokra bontja az eredeti adatokat, mielőtt elküldené azokat. A legnagyobb átviteli
egység (MTU) hálózatonként változhat. Szükség esetén módosítsa a készülék beállításait. További információért lépjen
kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
Főképernyő
képernyő(P. 90)
Válassza ki a <Hálózati beállítások> elemet.
● Ha megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló képernyő, adja meg a helyes PIN-kódot.
PIN-kód beállítása(P. 150)
3
Válassza a <TCP/IP-beállítások>
4
MTU méretének megadása.
<MTU-méret> lehetőséget.
HIVATKOZÁSOK
Ethernet-beállítások konfigurálása(P. 60)
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása(P. 63)
62
A rendszerkezelői
Beállítás
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása
3RH7-018
Ha egy hálózat úgy van kialakítva, hogy kapcsoló hubokon és hidakon keresztül többszörözött csatlakozási lehetőséget
kínál, akkor kell lennie egy mechanizmusnak, amely megakadályozza a csomagok hurokba kerülését. Erre az egyik
hatékony megoldás az, hogy mindegyik kapcsolóport szerepét meghatározzák. Ugyanakkor emiatt több tíz
másodpercre leállhat a kommunikáció közvetlenül azután, hogy módosítja a hálózati eszközök csatlakozásait, vagy
amikor új eszközt csatlakoztat a hálózathoz. Ha ilyen jellegű probléma lép fel, akkor állítson be várakozási időt a
hálózati csatlakozáshoz.
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
Főképernyő
képernyő(P. 90)
Válassza ki a <Hálózati beállítások> elemet.
● Ha megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló képernyő, adja meg a helyes PIN-kódot.
PIN-kód beállítása(P. 150)
A rendszerkezelői
3
Válassza ki a <Csatlakozás várakozási ideje indításkor> elemet.
4
Adja meg a várakozási időt, amely a hálózati kommunikáció elindításához szükséges,
és nyomja meg az
gombot.
HIVATKOZÁSOK
Ethernet-beállítások konfigurálása(P. 60)
A legnagyobb átviteli egység módosítása(P. 62)
63
Beállítás
A DNS konfigurálása
3RH7-019
A DNS (tartománynév-rendszer) olyan szolgáltatást nyújt, amely egymáshoz rendeli az egyes állomások (vagy
tartományok) nevét és IP-címét. Konfigurálja szükség szerint a DNS, mDNS vagy DHCP lehetőség beállításait. Ne
feledje, hogy az IPv4 és IPv6 alapú hálózatok DNS-konfigurációjának eljárása eltérő.
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék Távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 192) .
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
3
Kattintson a [Hálózati beállítások]
4
Konfigurálja a DNS-beállításokat.
[TCP/IP-beállítások] gombra.
IPv4 alapú DNS konfigurálása
1
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre a [IPv4-beállítások] pontnál.
2
Konfigurálja az IPv4 alapú DNS-beállításokat.
64
A
Beállítás
[DNS beállításai]
[Elsődleges DNS-kiszolgáló címe]
Adja meg egy DNS-kiszolgáló IP-címét.
[Másodlagos DNS-kiszolgáló címe]
Ha szükséges, akkor adja meg egy másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címét.
[Gazda neve]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel a készülék állomásnevét, amelyet be szeretne jegyezni a
DNS-kiszolgálón.
[Tartománynév]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel annak a tartománynak a nevét, amelyhez a készülék
tartozik. Például: „example.com”.
[DNS dinamikus frissítése]
Ha bejelöli a jelölőnégyzetet, akkor a készülék dinamikusan frissíti a DNS-rekordokat, amikor
megváltozik az IP-címe. A frissítések időközének megadásakor adjon meg egy időtartamot órákban
a [DNS dinamikus frissítési időköze] szövegmezőben.
[mDNS beállításai]
[mDNS használata]
A Bonjour által meghonosított mDNS (multicast DNS) olyan protokoll, amely a DNS használata
nélkül társítja egymáshoz az állomásnevet és az IP-címet. Az mDNS engedélyezéséhez jelölje be a
jelölőnégyzetet, majd adja meg az mDNS-nevet az [mDNS-név] szöveges mezőben.
[DHCP kiegészítő beállításai]
[Gazdanév megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 12-es opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be az állomásnevet.
[DNS dinamikus frissítése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 81-es opció engedélyezéséhez, amellyel dinamikusan frissítheti a
DNS-rekordokat a DHCP-kiszolgálón keresztül.
3
Kattintson az [OK] gombra.
IPv6 alapú DNS konfigurálása
1
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre a [IPv6-beállítások] pontnál.
2
Konfigurálja az IPv6 alapú DNS-beállításokat.
65
Beállítás
● Ezek a beállítások csak akkor konfigurálhatók, ha be van jelölve az [IPv6 használata] jelölőnégyzet.
IPv6-címek beállítása(P. 43)
[DNS beállításai]
[Elsődleges DNS-kiszolgáló címe]
Adja meg egy DNS-kiszolgáló IP-címét. Nem adhatók meg „ff” kezdetű (vagyis multicast) címek.
[Másodlagos DNS-kiszolgáló címe]
Ha szükséges, akkor adja meg egy másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címét. Nem adhatók meg „ff”
kezdetű (vagyis multicast) címek.
[Az IPv4 gazda és tartománynévvel azonosak használata]
Jelölje be a négyzetet, ha ugyanazt az állomásnevet és tartománynevet szeretné használni, mint az
IPv4.
[Gazda neve]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel a készülék állomásnevét, amelyet be szeretne jegyezni a
DNS-kiszolgálón.
[Tartománynév]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel annak a tartománynak a nevét, amelyhez a készülék
tartozik. Például: „example.com”.
[DNS dinamikus frissítése]
Ha bejelöli a jelölőnégyzetet, akkor a készülék dinamikusan frissíti a DNS-rekordokat, amikor
megváltozik az IP-címe. A [Kézi cím regisztrálása], [Állapottartó cím bejegyzése] és [Állapot nélküli
cím bejegyzése] jelölőnégyzetek közül a megfelelők bejelölésével adja meg a DNS-kiszolgálón
bejegyezni kívánt címtípusokat. A frissítések időközének megadásához írjon be egy időtartamot
órákban a [DNS dinamikus frissítési időköze] szövegmezőbe.
[mDNS beállításai]
[mDNS használata]
A Bonjour által meghonosított mDNS (multicast DNS) olyan protokoll, amely a DNS használata
nélkül társítja egymáshoz az állomásnevet és az IP-címet. Jelölje be a jelölőnégyzetet az mDNS
funkció engedélyezéséhez.
[IPv4-gyel azonos mDNS használata]
Jelölje be a négyzetet, ha ugyanazt a nevet szeretné használni, mint az IPv4. Különböző név
beállításához törölje a jelet a jelölőnégyzetből, majd adja meg az mDNS-nevet az [mDNS-név]
szövegmezőben.
3
Kattintson az [OK] gombra.
66
Beállítás
Beállítások kiválasztása a kezelőpanelen
● A DNS-beállítások a <Menü> elemei közül is elérhetők a Főképernyő felületéről.
<IPv4-beállítások>(P. 206)
<IPv6-beállítások>(P. 207)
HIVATKOZÁSOK
Az IPv4-cím beállítása(P. 40)
IPv6-címek beállítása(P. 43)
Hálózati beállítások megtekintése(P. 46)
67
Beállítás
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal
3RH7-01A
Az egyszerű hálózatfelügyeleti protokoll (SNMP) olyan protokoll, amellyel egy felügyeleti információs bázis (MIB)
alapján figyelhetők és vezérelhetők egy hálózat kommunikációs eszközei. A készülék az SNMPv1 és a megerősített
biztonságú SNMPv3 protokollt támogatja. Amikor dokumentumokat nyomtat vagy a Távoli felhasználói felületet
használja, a számítógépről ellenőrizheti a készülék állapotát. Engedélyezheti az SNMPv1 vagy a SNMPv3 protokollt,
illetve mindkettőt egyszerre. A hálózati környezetnek és a felhasználási céljának megfelelően adja meg mindegyik
verzió beállításait.
SNMPv1
Az SNMPv1 „logikai csoportnak” nevezett információk alapján határozza meg az SNMP-kommunikáció
hatókörét. Mivel ez az információ egyszerű szövegként hozzáférhető a hálózaton, ezért a hálózat támadásoknak
lesz kitéve. Ha szeretne gondoskodni a hálózat biztonságáról, akkor tiltsa le az SNMPv1 protokollt, és használja
az SNMPv3 protokollt.
SNMPv3
Az SNMPv3 protokollal robusztus biztonsági funkciókkal védett hálózati eszközfelügyeletet valósíthat meg. Az
SNMPv3 konfigurálása előtt engedélyeznie kell a TLS-protokollt a Távoli felhasználói felületen ( A TLS
kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 165) ).
● A készülék nem támogatja az SNMP protokoll csapdajelző szolgáltatását.
● Az SNMP által használt portszám módosításához olvassa el a
Portszámok módosítása(P. 162) című részt.
● Ha a hálózat egyik számítógépére SNMP alapú felügyeleti szoftvert telepít, akkor erről a számítógépről
távolról konfigurálhatja, figyelheti és vezérelheti a készüléket. Az ezzel kapcsolatos további tudnivalók a
felügyeleti szoftver útmutatójában találhatók.
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék Távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 192) .
1
2
3
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
Válassza a [Hálózati beállítások]
[SNMP-beállítások] lehetőséget.
68
A
Beállítás
4
Kattintson az [Szerkesztés] gombra.
5
Adja meg az SNMPv1 protokoll beállításait.
● Ha nem kell módosítania az SNMPv1-beállításokat, akkor folytassa a következő lépéssel.
[SNMPv1 használata]
Az SNMPv1 engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet. A többi SNMPv1-beállítást csak akkor tudja
megadni, ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve.
[Logikaicsoport-név 1 használata]/[Logikaicsoport-név 2 használata]
Logikaicsoport-név megadásához jelölje be a jelölőnégyzetet. Ha nem kell logikaicsoport-nevet megadnia,
akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[Logikai csoport neve]
Adja meg a logikai csoport nevét alfanumerikus karakterekkel.
[MIB hozzáférési engedély]
Mindegyik logikai csoportnál állítsa be az MIB-objektumok hozzáférési jogosultságait az [Írható/olvasható]
vagy [Csak olvasható] kiválasztásával.
[Írható/olvasható]
Az MIB-objektumok megtekintését és módosítását is engedélyezi.
[Csak olvasható]
Csak az MIB-objektumok megtekintését engedélyezi.
[Kijelölt logikai csoport használata]
A Kijelölt logikai csoport egy előre beállított csoport, amely kizárólag a Canon szoftvert használó
rendszergazdák számára készült. A Kijelölt logikai csoport használatához jelölje be a jelölőnégyzetet, és adja
meg a [MIB hozzáférési engedély] értékét. Ha nincs szüksége a kijelölt logikai csoportra, akkor törölje a jelet a
jelölőnégyzetből.
6
Adja meg az SNMPv3-beállításokat.
● Ha nem kell módosítania az SNMPv3-beállításokat, akkor folytassa a következő lépéssel.
69
Beállítás
[SNMPv3 használata]
Az SNMPv3 engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet. A többi SNMPv3-beállítást csak akkor tudja
megadni, ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve.
[Felhasználó engedélyezése]
Jelölje be a jelölőnégyzetet a [Felhasználóbeállítások 1]/[Felhasználóbeállítások 2]/[Felhasználóbeállítások 3]
funkció engedélyezéséhez. A felhasználói beállítások letiltásához törölje a jelet a megfelelő jelölőnégyzetből.
[Felhasználó neve]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel a felhasználónevet.
[MIB hozzáférési engedély]
Az [Írható/olvasható] vagy [Csak olvasható] kiválasztásával állítsa be az MIB-objektumok hozzáférési
jogosultságait.
[Írható/olvasható]
Az MIB-objektumok megtekintését és módosítását is engedélyezi.
[Csak olvasható]
Csak az MIB-objektumok megtekintését engedélyezi.
[Biztonsági beállítások]
A [Hitelesítés Be/Titkosítás Be], [Hitelesítés Be/Titkosítás Ki] és [Hitelesítés Ki/Titkosítás Ki] beállítással adja
meg a hitelesítési és titkosítási beállítások kívánt kombinációját.
[Hitelesítő algoritmus]
A [Hitelesítés Be/Titkosítás Be] vagy [Hitelesítés Be/Titkosítás Ki] részben kattintson a [Biztonsági beállítások]
választógombra attól függően, hogy melyik algoritmus felel meg a környezetnek.
[Titkosítási algoritmus]
Kattintson a [Hitelesítés Be/Titkosítás Be] lehetőségre a [Biztonsági beállítások] pontnál arra az algoritmusra
vonatkozóan, amelyik megfelel az Ön környezetének.
[Jelszó beállítása/módosítása]
A jelszó megadásához vagy módosításához jelölje be a jelölőnégyzetet, és adjon meg egy alfanumerikus
karakterekből álló jelszót a [Hitelesítési jelszó] vagy [Titkosítási jelszó] szöveges mezőben. A beállítás
megerősítéséhez adja meg ugyanazt a jelszót a [Még egyszer] szövegmezőben. A jelszavak a hitelesítési és
titkosítási algoritmusoktól függetlenül állíthatók be.
[Környezetnév 1]/[Környezetnév 2]/[Környezetnév 3]
Adja meg a kontextusnevet alfanumerikus karakterekkel. Legfeljebb 3 kontextusnév jegyezhető be.
70
Beállítás
7
Nyomtatófelügyeleti információk lekérésének beállításai.
● Az SNMP protokollal a hálózaton lévő számítógépről figyelhetők és rendszeresen lekérdezhetők a
nyomtatófelügyeleti információk, például a nyomtatási protokollok és nyomtatóportok.
[Nyomtatófelügyeleti információk beszerzése gazdától]
A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti a készülék nyomtatófelügyeleti információinak figyelését SNMP
protokollon keresztül. A nyomtatófelügyeleti információk figyelésének letiltásához törölje a jelet a
jelölőnégyzetből.
8
Kattintson az [OK] gombra.
Az SNMPv1 letiltása
● Ha az SNMPv1 le van tiltva, a készülék bizonyos funkciói, például a készülékinformációk nyomtatóillesztőprogramon keresztüli lekérdezése elérhetetlenné válhatnak.
A kezelőpanel használatával
● Megadhat SNMPv1-beállításokat is, továbbá engedélyezheti/letilthatja az SNMPv3-beállításokat a <Menü>
képernyőn. <SNMP-beállítások>(P. 210)
Az SNMPv1 és az SNMPv3 engedélyezése egyszerre
● Ha az SNMP mindkét verziója engedélyezve van, akkor érdemes az SNMPv1 protokoll MIB-hozzáférési
engedélyeit [Csak olvasható] értékre állítani. A MIB-hozzáférési engedélyek az SNMPv1 és az SNMPv3
protokollnál (valamint az SNMPv3 protokollon belül mindegyik felhasználónál) egymástól függetlenül
állíthatók be. Ha a [Írható/olvasható] (teljes hozzáférés) beállítást választja az SNMPv1 protokollban, azzal
kiiktatja az SNMPv3 protokollra jellemző robusztus biztonsági szolgáltatásokat, mivel ekkor a készülék
legtöbb beállítása az SNMPv1 protokollal is vezérelhető lesz.
HIVATKOZÁSOK
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 165)
71
Beállítás
Az SNTP konfigurálása
3RH7-01C
Az SNTP (Simple Network Time Protocol, egyszerű hálózati idő protokoll) egy hálózati időkiszolgálón keresztül lehetővé
teszi a rendszeridők egymáshoz igazítását. SNTP használata esetén az időkiszolgálót meghatározott időközönként
ellenőrzi a rendszer; így a pontos idő folyamatosan meghatározható. Az idő módosítása az egyezményes világidő
(Coordinated Universal Time, UTC) alapján történik, ezért az SNTP konfigurálása előtt be kell állítania az időzónát ( A
dátum és az idő beállítása (P. 20) ). Az SNTP-beállítások a Távoli felhasználói felületen keresztül adhatók meg.
● A készülék SNTP protokollja a 3 verziójú NTP és a 3-as és 4-es verziójú SNTP kiszolgálókat is támogatja.
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék Távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 192) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
A
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre a [SNTP-beállítások] pontnál.
5
Jelölje be a [SNTP használata] jelölőnégyzetet, és adja meg a szükséges beállításokat.
[TCP/IP-beállítások] lehetőséget.
[SNTP használata]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha az SNTP protokollt szeretné használni szinkronizáláshoz. Ha nem szeretne
SNTP protokollt használni, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[NTP-kiszolgáló neve]
Adja meg az NTP- vagy SNTP-kiszolgáló IP-címét. Ha a hálózaton elérhető DNS-kiszolgáló, akkor az IP-cím
helyett egy alfanumerikus karakterekből álló állomásnevet (teljes tartománynevet) is megadhat (például:
ntp.example.com).
[Lekérési időköz]
Adja meg az egyes szinkronizálások közötti időközt.
72
Beállítás
6
Kattintson az [OK] gombra.
Az NTP-/SNTP-kiszolgálóval folytatott kommunikáció tesztelése
● A bejegyzett kiszolgálóval folytatott kommunikáció állapotának megtekintéséhez kattintson a [Beállítások/
Bejegyzés] [Hálózati beállítások] [TCP/IP-beállítások] [NTP-kiszolgáló ellenőrzése] pontokra az [SNTPbeállítások] között. Ha megfelelő kapcsolat jött létre, akkor az alábbi eredmény jelenik meg. Ezzel a
művelettel nem állítja át a rendszeridőt.
73
Beállítás
Illesztőprogramok telepítése
3RH7-01E
Különböző illesztőprogramok és kapcsolódó szoftverek telepítése a számítógépére.
1
Hajtsa végre a megfelelő előkészületeket, mielőtt folytatná a telepítést.
● Ha a készülék rendelkezik CD-ROM/DVD-ROM meghajtóval, helyezze a CD-ROM/DVD-ROM lemezt a
számítógép meghajtójába.
● A használni kívánt illesztőprogramokat és szoftvereket a Canon webhelyéről töltheti le (http://
www.canon.com/).
● Amikor az illesztőprogramok és szoftverek új verziói válnak elérhetővé, feltöltjük őket a Canon webhelyére.
Szükség esetén letöltheti őket, miután ellenőrizte a rendszerkövetelményeiket.
● Készülékétől, illetve a környezeti viszonyoktól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem állnak
rendelkezésre.
● Az illesztőprogramok némelyike az operációs rendszertől függően nem támogatott. A legújabb operációs
rendszerek támogatására vonatkozóan lásd a Canon webhelyét.
2
Folytassa a telepítést.
● Ha további tájékoztatást szeretne a telepítés folyamatáról, nézze meg a használni kívánt illesztőprogramok és
szoftver kézikönyveit.
● Az illesztőprogramok telepítése nem lehetséges, ha az IP-címek fogadása nem engedélyezett a [IP-cím
szűrő] beállításnál. További információért lásd: IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 157) .
● Ha a telepített illesztőprogramokat tartalmazó számítógépen az IP-cím fogadását tiltja a [IP-cím szűrő]
funkció, akkor nem lehet nyomtatni az adott számítógépről.
74
Alapvető műveletek
Alapvető műveletek
Alapvető műveletek ....................................................................................................................................... 76
Részegységek és azok funkciói ........................................................................................................................... 78
Elülső oldal ..................................................................................................................................................... 79
Hátsó oldal ..................................................................................................................................................... 81
Többcélú tálca ................................................................................................................................................ 82
Fiók ................................................................................................................................................................. 83
Kezelőpanel .................................................................................................................................................... 84
A készülék bekapcsolása ..................................................................................................................................... 86
A készülék kikapcsolása .................................................................................................................................. 87
A kezelőpanel használata ................................................................................................................................... 88
Alapvető képernyők ........................................................................................................................................ 89
Főképernyő képernyő .............................................................................................................................. 90
<Állapotfigyelés> képernyő ...................................................................................................................... 91
Üzenet kijelző ........................................................................................................................................... 93
Alapvető műveletek ........................................................................................................................................ 94
Szöveg beírása ................................................................................................................................................ 96
Papír betöltése .................................................................................................................................................... 97
Papír betöltése a papírfiókba .......................................................................................................................... 99
Papír betöltése a többcélú tálcába ............................................................................................................... 102
Borítékok behelyezése .................................................................................................................................. 105
Előnyomott papír betöltése .......................................................................................................................... 107
Papírméret és -típus beállítása ..................................................................................................................... 109
Fiókba helyezett papír méretének és típusának megadása .................................................................... 110
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának megadása ................................................. 111
Egyéni papírméret bejegyzése ............................................................................................................... 113
A megjelenített papírméretek korlátozása ............................................................................................. 114
Csendes üzemmód bekapcsolása ..................................................................................................................... 115
Alvó üzemmódba lépés ..................................................................................................................................... 117
75
Alapvető műveletek
Alapvető műveletek
3RH7-01F
Ez a fejezet olyan alapvető műveleteket ír le, amelyekre gyakran van szükség a készülék funkcióinak használata során.
Ilyen többek között a kezelőpanel használata és a papír betöltése.
◼ Részegységek és azok funkciói
Ez a rész a készülék külső és belső részegységeit és azok funkcióit írja le, ezenkívül bemutatja a kezelőpanel
gombjainak használatát és a kijelzőt. Részegységek és azok funkciói(P. 78)
◼ A készülék bekapcsolása
Ebben a részben a készülék be- és kikapcsolásáról olvashat.
A készülék bekapcsolása(P. 86)
◼ A kezelőpanel használata
Ez a rész azt ismerteti, hogyan használható a kijelző olyan feladatok végrehajtására, mint az elemek kiválasztása és a
beállítások módosítása. Továbbá a karakterek és számok beírásáról is itt olvashat. A kezelőpanel
használata(P. 88)
◼ Papír betöltése
Ez a szakasz azt ismerteti, hogyan helyezhető be a papír a papírfiókba.
76
Papír betöltése(P. 97)
Alapvető műveletek
◼ Csendes üzemmód bekapcsolása
Ez a rész a készülék üzemi zaját csökkentő csendes üzemmódba történő kapcsolásának módját ismerteti.
üzemmód bekapcsolása(P. 115)
◼ Alvó üzemmódba lépés
Ebben a részben arról olvashat, hogyan állíthatja be az alvó üzemmódot.
77
Alvó üzemmódba lépés(P. 117)
Csendes
Alapvető műveletek
Részegységek és azok funkciói
3RH7-01H
Ez a rész a készülék külső, elülső ás hátsó részegységeit és azok működését ismerteti. A készülék bemutatott
részegységei olyan alapvető műveletekhez szükségesek, mint például a papír betöltése és a festékkazetták cseréje, de
ugyanitt megismerkedhet a kezelőpanel gombjaival is. E részből tanácsokat kap a készülék helyes használatára
vonatkozóan is.
Elülső oldal(P. 79)
Hátsó oldal(P. 81)
Többcélú tálca(P. 82)
Fiók(P. 83)
Kezelőpanel(P. 84)
78
Alapvető műveletek
Elülső oldal
3RH7-01J
Festékkazetta fedele
A festékkazetta vagy dobegység cseréjekor a festékkazetta fedelét kell felnyitnia.
A festékkazetta kicserélésének lépései(P. 253)
A dobkazetta kicserélésének lépései(P. 256)
Gyűjtőtálca
A nyomtatott lapok a gyűjtőtálcára kerülnek.
Kezelőpanel
A kezelőpanel gombokból (pl. a [
] gombból és a Vissza gombból), egy kijelzőből és jelzőfényekből áll. A
kezelőpanelen hajthat végre minden műveletet és adhatja meg a beállításokat.
Kezelőpanel(P. 84)
Alapvető képernyők(P. 89)
Fogantyúk
A készüléket szállítás közben a fogantyúknál tartsa.
A készülék áthelyezése(P. 260)
Tápkapcsoló
A készülék tápellátásának be- és kikapcsolására szolgál. A készülék újraindításához kapcsolja ki a készüléket,
várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.
Elülső fedél
Nyissa fel ezt a fedelet a papír fiókba való behelyezéséhez.
Szellőzőnyílások
Itt távozik a készülék belsejéből a hűtésre szolgáló levegő. Ne tegyen tárgyakat a szellőzőnyílásokra, mert
ezzel akadályozza a szellőzést.
79
Alapvető műveletek
Papírütköző
A papírmegállító kinyitásával megakadályozható, hogy a papír kiessen a kimeneti tálcából.
Többcélú tálca
Ha ideiglenesen más típusú papírt szeretne használni, mint ami a fiókban van, akkor helyezze azt a többcélú
tálcába. Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 102)
Fiók
Töltsön be papírt, ha ebből a tálcából szeretne nyomtatni.
80
Papír betöltése a papírfiókba(P. 99)
Alapvető műveletek
Hátsó oldal
3RH7-01K
Hátlap
A papírelakadások elhárításakor nyissa ki a hátsó fedelet.
A papírelakadások megszüntetése(P. 306)
A készülék adatait tartalmazó címke
A címkén látható a sorozatszám, amelyre szüksége lesz, ha a készülékkel kapcsolatban kérdése van.
probléma nem oldható meg(P. 311)
Ha egy
USB-port
A készülék egy USB-kábellel számítógéphez csatlakoztatható.
LAN-port
Ide csatlakoztathatja a hálózati kábelt, ha a készüléket vezetékes helyi hálózati útválasztóhoz stb. szeretné
csatlakoztatni. Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 25)
Tápfeszültség-csatlakozó
A tápkábel csatlakoztatására szolgál.
Lopásgátló biztonsági nyílás
● Ez a készülék el van látva biztonsági nyílással, amelyhez biztonsági
vezetéket stb. csatlakoztathat.
● A biztonsági nyílás 4,2 mm széles és 8,1 mm magas.
● A biztonsági nyílással kapcsolatban forduljon a helyi hivatalos Canon
viszonteladóhoz.
81
Alapvető műveletek
Többcélú tálca
3RH7-01L
Többcélú tálca
A papír behelyezésekor engedje lejjebb a többcélú tálcát.
Papírvezetők
A papírvezetőket pontosan a betöltött papír széleihez igazítva gondoskodhat arról, hogy a készülék
egyenesen húzza be a papírt.
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 102)
82
Alapvető műveletek
Fiók
3RH7-01R
Papírvezetők
A papírvezetőket pontosan a betöltött papír méretéhez igazítva gondoskodhat arról, hogy a készülék
egyenesen húzza be a papírt.
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a papírfiókba(P. 99)
83
Alapvető műveletek
Kezelőpanel
3RH7-01S
Kijelző (képernyő)
Megtekintheti a készülék kezelési és hibaállapotait, a fennmaradó festékmennyiséget stb.
képernyők(P. 89)
[
Alapvető
] gomb
● Beállítások megadásakor ezzel a gombbal térhet vissza az előző képernyőhöz.
● Szöveg megadásakor nyomja meg, és válassza ki a használni kívánt elemet.
● A gombbal csökkentheti a beállítások értékét, például a kijelző kontrasztját.
[
] gomb
● A beállítások megadásakor ezzel a gombbal jelölheti ki az éppen kijelölt elem feletti elemet.
● Beállítási értékek módosításakor ezzel növelheti az értéket.
[
] gomb
● Beállítások megadásakor ezzel a gombbal léphet tovább a következő képernyőre.
● Szöveg megadásakor nyomja meg, és válassza ki a használni kívánt elemet.
● A gombbal növelheti a beállítások értékét, például a kijelző kontrasztját.
[
] gomb
● A beállítások megadásakor ezzel a gombbal jelölheti ki az éppen kijelölt elem alatti elemet.
● Beállítási értékek módosításakor ezzel csökkentheti az értéket.
Riasztások jelzőfénye
Hibák, például papírelakadás esetén villog vagy világít.
84
Alapvető műveletek
Feladatok jelzőfénye
Villog, ha például a nyomtatási művelet folyamatban van. Folyamatosan világít, ha dokumentumok várnak
feldolgozásra.
[
] gomb
Ezzel hagyhatja jóvá a beállításokat és a beírt adatokat.
Vissza gomb
Az előző képernyőre történő visszatéréshez nyomja meg ezt a gombot. Ha beállítások megadásakor nyomja
meg ezt a gombot, akkor a készülék nem alkalmazza a beállítást, és a kijelző visszatér az előző képernyőhöz.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető műveletek(P. 94)
85
Alapvető műveletek
A készülék bekapcsolása
3RH7-01U
Ez a rész készülék bekapcsolását ismerteti.
1
Győződjön meg arról, hogy a villamos tápkábel megfelelően be van-e dugva a fali
2
Nyomja meg a főkapcsolót.
aljzatba.
➠ Világítani kezd a tápellátás jelzőfénye, és a készülék készen áll a nyomtatásra.
● Üres papírlap kerülhet ki a készülékből, amikor először bekapcsolja a készüléket annak megvásárlását
követően. Ez nem jelent hibás működést.
HIVATKOZÁSOK
A készülék kikapcsolása(P. 87)
86
Alapvető műveletek
A készülék kikapcsolása
3RH7-01W
Ez a rész készülék kikapcsolását ismerteti.
1
Nyomja meg a főkapcsolót.
● Győződjön meg róla, hogy a tápellátás jelzőfénye kialudt.
● Eltarthat egy ideig, amíg a készülék teljes mértékben leáll. Ne húzza ki a tápkábelt addig, amíg a kijelző ki
nem kapcsol.
● A készülék újraindításához várjon legalább 10 másodpercet addig, amíg a készülék ki nem kapcsol.
● Még ha ki is kapcsolta a tápellátást, a készülék továbbra is fogyaszt egy kevés árammennyiséget. Ha nullára
szeretné csökkenteni az áramfelvételt, húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatból.
87
Alapvető műveletek
A kezelőpanel használata
3RH7-01X
A kezelőpanel kijelzőjének és gombjainak segítségével konfigurálhatja a készülék beállításait, vagy aktiválhatja a
funkciókat. Ez a rész a kijelző és a gombok alapvető használatát mutatja be.
Alapvető képernyők(P. 89)
Alapvető műveletek(P. 94)
Szöveg beírása(P. 96)
● Ha invertálni szeretné a kijelző világos és sötét részeit:
● Ha módosítani szeretné a kijelző kontrasztját:
<Képernyőszínek invertálása>(P. 214)
<Kontraszt>(P. 214)
HIVATKOZÁSOK
Kezelőpanel(P. 84)
88
Alapvető műveletek
Alapvető képernyők
3RH7-01Y
Megjelenik a Főképernyő vagy a beállítások képernyője a kijelzőn. A kijelzőn más információk, például hibaüzenetek és
a kommunikáció állapota is ellenőrizhető.
Főképernyő képernyő(P. 90)
<Állapotfigyelés> képernyő(P. 91)
Üzenet kijelző(P. 93)
89
Alapvető műveletek
Főképernyő képernyő
3RH7-020
A készülék hálózati feszültségre kapcsolásakor megjelenik a Főképernyő. Ez a képernyő beállítások megadásához és
funkciók bejegyzéséhez használható.
Állapotjelzés
Megjeleníti az aktuális állapotot, illetve az üzeneteket.
<Állapotfigyelés>
Válassza ki a nyomtatás állapotának ellenőrzéséhez, a használati
előzmények vagy a hálózati beállítások, például a készülék IPcímének megtekintéséhez. Ellenőrizheti a készülék állapotát is,
például a hátralévő festékmennyiséget, illetve az esetleges hibákat.
<Állapotfigyelés> képernyő(P. 91)
<Menü>
Az <Nyomtatóbeállítások>, a <Beállítások> és sok más
készülékbeállítás ezzel a gombbal indítható. A beállításokat
tartalmazó menü(P. 201)
Wi- Fi ikon
Akkor jelenik meg, ha a készülék csatlakoztatva van vezeték nélküli
helyi hálózathoz.
A festékkazettában lévő festék mennyisége
Megjeleníti a festékkazettában lévő festékszintet.
90
Alapvető műveletek
<Állapotfigyelés> képernyő
3RH7-021
Az <Állapotfigyelés> gomb megnyomásakor megjelenő képernyőn ellenőrizheti a dokumentumfeldolgozás, valamint a
készülék állapotát (például a kazettában hátralévő festékszintet) és a hálózati beállításokat, például a készülék IPcímét.
<Hibaadatok/értesítés>
Az esetlegesen előforduló hibák részleteit jeleníti meg.
esetén(P. 294)
Intézkedések az egyes üzenetek megjelenése
<Eszközadatok>
A készülék állapotát, többek között a hátralévő festékmennyiséget jeleníti meg.
<Kazetta szintje>
A kijelzőn megjelenik, hogy mennyi festék van még a festékkazettákban és a dobegységben. Egyéb belső
alkatrészek is elérhetik az élettartamuk végét, mielőtt a festékkazettában vagy a dobegységben lévő
mennyiség elérné az élettartama végét.
<Számláló ellenőrzése>
A nyomatok összesített számát jeleníti meg.
A számláló értékének megjelenítése(P. 262)
<Verzióadatok>
Megjeleníti a firmware-verziót.
<Sorozatszám>
Megjeleníti a sorozatszámot.
<Nyomtatási feladat>
Megjeleníti az aktuális nyomtatások állapotát és a kinyomtatott dokumentumok naplóját.
állapot és napló ellenőrzése(P. 124)
91
A nyomtatási
Alapvető műveletek
<Hálózati adatok>
Hálózati beállításokat, például a készülék IP-címét, valamint állapotokat, például a vezeték nélküli helyi
hálózati kommunikáció állapotát jeleníti meg. Hálózati beállítások megtekintése(P. 46)
92
Alapvető műveletek
Üzenet kijelző
3RH7-022
A képernyőn üzenetek jelennek meg olyan helyzetekben, amikor például kifogy a papír, vagy a festékkazetta
élettartama aa végéhez közelít. Intézkedések az egyes üzenetek megjelenése esetén(P. 294)
Hiba bekövetkezése esetén
Amikor hiba lép fel, bizonyos esetekben a hiba elhárítására vonatkozó útmutatás jelenik meg a kijelzőn. A
probléma megoldásához kövesse a kijelzőn látható utasításokat. Az alábbi ábrán például a papírelakadáskor
megjelenő képernyő látható.
93
Alapvető műveletek
Alapvető műveletek
3RH7-023
Használja az alábbi gombokat a beállítások megadásához és az értékek beállításához.
A
/
gombok használata
A képernyő görgetése
Ha a képernyőn nem fér el minden információ, akkor a szélen megjelenik a görgetősáv. Ha megjelenik a
/
gombokkal görgetheti fel és le a képernyőt. Kiválasztás esetén az adott elem
görgetősáv, akkor a
szövege és háttérszíne inverzre változik.
Beállítási értékek módosítása
Értékek beírásához használja a
/
gombot.
● A beviteli mező alatt zárójelek között megjelenő értékek a megadható értéktartományt jelölik.
● Emellett a
beírásakor.
A
/
/
gombokat is használhatja, hogy kiválassza a használni kívánt elemet a szöveg
Szöveg beírása(P. 96)
gombok használata
Továbblépés a következő képernyőre/Visszatérés az előző képernyőre
A
gomb megnyomásával továbbléphet a következő képernyőre. A
az előző képernyőre.
94
gomb megnyomásával visszaléphet
Alapvető műveletek
● A következő képernyőre a
gomb megnyomásával is továbbléphet, az előző képernyőre pedig a Vissza
gomb megnyomásával is visszatérhet.
Beállítási értékek módosítása
A
/
segítségével módosíthatja a csúszkát.
A kurzor léptetése
Értékek beírásához használja a
/
gombot.
● Szöveg beírásakor használja a kijelzőn található <
>/<
> elemeket a kurzor mozgatásához.
beírása(P. 96)
A
használata
Az
megnyomásával alkalmazhatja a beállításokat.
● A kijelző számos beállítása, többek között a görgetési sebesség és a megjelenítés nyelve is módosítható:
<Kijelző beállításai>(P. 214)
95
Szöveg
Alapvető műveletek
Szöveg beírása
3RH7-024
Szöveg és értékek beírásához használja a kijelzőn található billentyűket. Válassza ki a kívánt karaktert vagy számot, és
gombot.
nyomja meg a
Szövegbeviteli módok kiválasztása
Válassza ki a <Beviteli mód váltása> lehetőséget, és nyomja meg a
gombot, hogy kiválaszthassa a
megadott szöveg beviteli módját. Válassza ki a szövegbeviteli módot, és nyomja meg az
gombot.
Szöveg törlése
Válassza az <
> gombot, és a
segítségével törölheti a megadott karaktert.
● Ha nem jelenik meg a képernyőn a <
majd a
> és <
> elem, kiválaszthatja a képernyőn a <
> ikont,
megnyomásával törölheti az összes beírt karaktert.
Szóköz megadása
Válassza a <Szóköz> lehetőséget, és adjon meg egy szóközt a
● Ha a kurzor az utolsó karakternél található, a <
gombbal.
> kiválasztásával, majd a
megnyomásával
szóköz szúrható be.
A kurzor léptetése
Válassza ki a képernyőn a <
> vagy <
> lehetőséget, majd nyomja meg a
96
gombot a kurzor léptetéséhez.
Alapvető műveletek
Papír betöltése
3RH7-025
Töltse a papírt a fiókba. Az elérhető papírméretekkel és -típusokkal kapcsolatban olvassa el a
papírtípusok(P. 325) részt.
Használható
A papírokról
Óvintézkedések a papíroknál(P. 97)
A készülékkel nyomtatott papír tárolása(P. 98)
Papír betöltése
Papír betöltése a papírfiókba(P. 99)
Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 102)
Borítékok behelyezése(P. 105)
Előnyomott papír betöltése(P. 107)
A betöltött papírnak megfelelő beállítások konfigurálása
Papírméret és -típus beállítása(P. 109)
Óvintézkedések a papíroknál
Ne használja a következő papírtípusokat:
● Ellenkező esetben papírelakadás vagy nyomtatási hiba történhet.
- Ráncos vagy gyűrött papír
- Felkunkorodó vagy tekercselt papír
- Szakadt papír
- Nyirkos papír
- Nagyon vékony papír
- Vékony, durva papír
- Hőnyomtatóval nyomtatott papír
- Hőnyomtatóval nyomtatott papír hátoldala
- Erősen érdes felületű papír
- Felületkezelt papír
Megjegyzések a papírhasználatról
● Csak olyan papírt használjon, amely teljes mértékben akklimatizálódott a készülék telepítési környezetéhez.
Az eltérő hőmérsékleti vagy páratartalmi viszonyok között tárolt papír használata papírelakadást vagy
gyenge nyomtatási minőséget eredményezhet.
97
Alapvető műveletek
A papír kezelése és tárolása
● Javasolt a papír mihamarabbi felhasználása a kibontást követően. A megmaradt papírt érdemes
becsomagolni az eredeti csomagolásába, majd sík felületen tárolni.
● A papírt az eredeti csomagolásában tárolja, hogy megóvja a nedvességtől vagy a kiszáradástól.
● Ne tárolja a papírt olyan módon, ami a papír felkunkorodásához vagy összehajtásához vezethet.
● Ne tárolja a papírt függőlegesen, illetve ne halmozzon egymásra túl sok papírt.
● A papírt ne tárolja közvetlen napfénynek vagy nagy páratartalomnak, szárazságnak vagy nagy hőmérsékletvagy páratartalom-változásnak kitett helyen.
Ha olyan papírra nyomtat, amely nedvességet kötött meg
● A papírkiadó területen gőz léphet ki, illetve a papírkiadó terület körül vízcseppek keletkezhetnek. Ezek az
esetek nem rendkívüliek, az okuk általában az, hogy a festék megkötésekor keletkező hő hatására a papír
nedvességtartalma elpárolog, majd kicsapódik. Ennek valószínűsége alacsony szobahőmérséklet esetén
nagyobb.
A készülékkel nyomtatott papír tárolása
Amikor kezeli/tárolja a készülékkel nyomtatott papírt, tegye meg a következő óvintézkedéseket.
◼ A nyomtatott papír tárolása
● A papírt sík felületen tárolja.
● Ne tárolja együtt PVC-ből készült cikkekkel, így például átlátszó mappákkal. Ellenkező esetben a papír megolvadhat,
aminek eredményeként a papír hozzáragadhat a PVC-cikkekhez.
● Ügyeljen arra, hogy a papír ne gyűrődjön össze. A festék ilyenkor leválhat.
● Ha hosszabb ideig szeretné tárolni a papírokat, akkor iratgyűjtőkbe vagy hasonlókba helyezze őket.
● Ha a papírt hosszabb ideig tárolja, a papír elszíneződhet, és így a nyomat is más színűnek tűnhet.
● Ne tárolja a papírt magas hőmérsékletű helyen.
◼ Óvintézkedések ragasztó használata esetére
● Mindig olyan ragasztót használjon, amely nem oldódik.
● Mielőtt felhordaná a ragasztót, tesztelje le egy olyan nyomattal, amelyre nincs már szüksége.
● Amikor ragasztóval ellátott papírlapokat helyez egymás tetejére, győződjön meg arról, hogy a ragasztó már teljesen
megszáradt.
HIVATKOZÁSOK
Egyéni papírméret bejegyzése(P. 113)
98
Alapvető műveletek
Papír betöltése a papírfiókba
3RH7-026
A fiókba olyan papírt helyezzen, amelyet általában használ. Ha olyan papírra szeretne nyomtatni, amely más, mint a
fiókba betöltött papír, tegye a papírt a többcélú tálcába. Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 102)
A5-ös méretű papír betöltésekor
● A papírméret beállításakor ügyeljen a papír helyes tájolására. Ha fekvő tájolással helyezi be a papírt,
konfigurálnia kell ezt a beállítást a nyomtató-illesztőprogramban. A további tudnivalókért tekintse át a
nyomtató-illesztőprogram súgóját.
Fekvő tájolás
1
Nyissa ki az elülső fedelet.
2
Csúsztassa szét a papírvezetőket.
Álló tájolás
● Csúsztassa ki a papírvezetőket.
99
Alapvető műveletek
3
Töltse be a papírt, és csúsztassa be teljesen, amíg hozzá nem ér a hátsó részhez.
● A papírt álló tájolással helyezze be (a rövid oldal érintkezzen a készülékkel); úgy, hogy a nyomtatandó oldal
felfelé nézzen. A papír nem helyezhető be fekvő tájolással.
● A betöltés előtt pörgesse át a papírköteget, majd sík felületre állítva igazítsa egymáshoz a papírszéleket.
● Ha a papírfiókot úgy helyezi be, hogy a <Felhívás a papírbeáll.-ok ellenőrzésére> beállítása <Be>, akkor
megerősítést kérő képernyő jelenik meg. <Felhívás a papírbeáll.-ok ellenőrzésére>(P. 215)
Ügyeljen arra, hogy a betöltési korlátot jelző fülek alá helyezze a papírköteget.
Ügyeljen arra, hogy a papírköteg széle ne érjen túl a betöltési korlátot jelző füleken (
helyez be, az papírelakadást okozhat.
Borítékok és fejléces papírok betöltésével kapcsolatban lásd a következőket:
behelyezése(P. 105) vagy Előnyomott papír betöltése(P. 107) .
4
). Ha túl sok papírt
Borítékok
Igazítsa a papírvezetőket a papír széleihez.
● Igazítsa a papírvezetőket pontosan a papír széleihez.
Igazítsa a papírvezetőket pontosan a papírhoz.
Ha a papírvezetők túl lazán vagy túl szorosan állnak, akkor több lap behúzását vagy papírelakadást
okozhatnak.
5
Csukja be az elülső fedelet.
100
Alapvető műveletek
● A nyomtatás végrehajtása során nyissa fel már előre a papírmegállítót, hogy a papír ne eshessen ki a
kimeneti tálcából.
»
Tovább a következőhöz:
Fiókba helyezett papír méretének és típusának
megadása(P. 110)
Más méretű vagy típusú papírra váltás esetén
● A papírméret alapértelmezett beállítása az <A4>, a papírtípusé pedig a <Normál>. Ha más méretű vagy
típusú papírt helyez a készülékbe, akkor ne felejtse el módosítani a beállításokat. Ha nem módosítja a
beállításokat, akkor a készülék nem tud megfelelően nyomtatni.
Nyomtatás a nyomtatott papír másik oldalára (kézi kétoldalas nyomtatás)
● A nyomtatott papír hátoldalára is nyomtathat. Simítsa ki a nyomtatott papír egyenetlenségeit, és helyezze
vissza a fiókba vagy a többcélú tálcába ( Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 102) ) úgy, hogy a
nyomtatandó oldala felfelé, a már nyomtatott oldala pedig lefelé nézzen.
- A többcélú tálca használata esetén egyenként adagolja a nyomtatandó papírlapokat.
- Csak olyan papírt használhat, amelyet ezzel a készülékkel nyomtatott.
- A papírnak nem nyomtathat arra az oldalára, amelyre már nyomtatott.
- A5-ös méretű papír használata esetén előfordulhat, hogy a hátoldal nyomtatása nem megfelelő.
HIVATKOZÁSOK
Használható papírtípusok(P. 325)
101
Alapvető műveletek
Papír betöltése a többcélú tálcába
3RH7-027
1660-030
Ha olyan papírra szeretne nyomtatni, amely más, mint a fiókba betöltött papír, tegye a papírt a többcélú tálcába. A
fiókba olyan papírt helyezzen, amelyet általában használ. Papír betöltése a papírfiókba(P. 99)
Egyszerre csak egy papírlapot helyezzen be
● Nyomtatáskor egyszerre mindig csak egy papír helyezhető be.
A5-ös méretű papír betöltésekor
● A papírméret beállításakor ügyeljen a papír helyes tájolására. Ha fekvő tájolással helyezi be a papírt,
konfigurálnia kell ezt a beállítást a nyomtató-illesztőprogramban. A további tudnivalókért tekintse át a
nyomtató-illesztőprogram súgóját.
Fekvő tájolás
1
Nyissa ki az elülső fedelet.
2
Engedje lejjebb a többcélú tálcát.
3
Csúsztassa szét a papírvezetőket.
Álló tájolás
● Csúsztassa ki a papírvezetőket.
102
Alapvető műveletek
4
Helyezze be a papírt lassan a többcélú tálcába addig, amíg az el nem éri a tálca
hátulját.
● A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé töltse be.
● Borítékok és fejléces papírok betöltésével kapcsolatban lásd
behelyezése(P. 105) vagy Előnyomott papír betöltése(P. 107) .
5
a
következőket:
Borítékok
Igazítsa a papírvezetőket a papír széleihez.
Igazítsa a papírvezetőket pontosan a papír széleihez.
● Ha a papírvezetők túl lazán vagy túl szorosan állnak, akkor több lap behúzását vagy papírelakadást
okozhatnak.
»
Tovább a következőhöz:
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának
megadása(P. 111)
Nyomtatás a nyomtatott papír másik oldalára (kézi kétoldalas nyomtatás)
● A nyomtatott papír hátoldalára is nyomtathat. Simítsa ki a nyomtatott papír egyenetlenségeit, és helyezze
vissza a fiókba ( Papír betöltése a papírfiókba(P. 99) ) vagy a többcélú tálcába úgy, hogy a nyomtatandó
oldala felfelé, a már nyomtatott oldala pedig lefelé nézzen.
- Csak olyan papírt használhat, amelyet ezzel a készülékkel nyomtatott.
- A papírnak nem nyomtathat arra az oldalára, amelyre már nyomtatott.
- A5-ös méretű papír használata esetén előfordulhat, hogy a hátoldal nyomtatása nem megfelelő.
HIVATKOZÁSOK
103
Alapvető műveletek
Használható papírtípusok(P. 325)
104
Alapvető műveletek
Borítékok behelyezése
3RH7-028
Mielőtt behelyezné a borítékokat, simítsa ki rajtuk az esetleges egyenetlenségeket. Figyeljen a borítékok tájolására és
arra is, hogy melyik oldaluk néz felfelé.
Borítékok behelyezése előtti teendők(P. 105)
Boríték betöltése a papírfiókba(P. 106)
Borítékok betöltése a többcélú tálcába(P. 106)
● Ebből a részből megtudhatja, hogy miként tölthet be borítékokat a kívánt tájolással, valamint mit kell tennie,
mielőtt a borítékokat behelyezi. A boríték fiókba történő behelyezésének általános eljárását a következő
részben olvashatja: Papír betöltése a papírfiókba(P. 99) vagy Papír betöltése a többcélú
tálcába(P. 102) .
Borítékok behelyezése előtti teendők
A borítékokat az alábbi útmutatást követve készítse elő a behelyezésre.
1
2
3
Hajtsa be mindegyik boríték fülét.
A köteget összenyomva szorítsa ki a bennmaradt levegőt, és gondoskodjon arról,
hogy a szélek szorosan illeszkedjenek egymáshoz.
Lazítsa meg a borítékok merev sarkait, és simítsa ki a hullámos részeket.
105
Alapvető műveletek
4
Igazítsa össze a borítékköteg széleit sík felületen.
Boríték betöltése a papírfiókba
A Monarch, 10-es (COM10), DL és C5 borítékokat álló tájolással helyezze be (a rövid szélek nézzenek a készülék felé)
úgy, hogy a nem ragasztós oldal (elülső oldal) felfelé nézzen. A borítékok hátoldalára nem lehet nyomtatni.
● A borítékokat úgy helyezze be, hogy a füles szélük bal oldalra nézzen, ahogyan az ábrán látható.
Borítékok betöltése a többcélú tálcába
A Monarch, 10-es (COM10), DL és C5 borítékokat álló tájolással helyezze be (a rövid szélek nézzenek a készülék felé)
úgy, hogy a nem ragasztós oldal (elülső oldal) felfelé nézzen. A borítékok hátoldalára nem lehet nyomtatni.
● A borítékokat úgy helyezze be, hogy a füles szélük bal oldalra nézzen, ahogyan az ábrán látható.
106
Alapvető műveletek
Előnyomott papír betöltése
3RH7-029
Ha emblémával előnyomott papírt használ, betöltéskor ügyeljen a papír megfelelő irányára. Helyezze be megfelelően
a papírt, hogy a nyomtatás a papír megfelelő, emblémás oldalára történjen.
Nyomtatás fejléces papírra(P. 107)
Kétoldalas nyomatok készítése fejléces papírra(P. 107)
● Ez a rész elsősorban az előnyomott papír helyes oldallal és tájolással történő behelyezésével foglalkozik. A
papír fiókba történő behelyezésének általános eljárását a következő részben olvashatja:
papírfiókba(P. 99) vagy Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 102) .
Nyomtatás fejléces papírra
Helyezze be a papírt az emblémás oldallal (a nyomtatandó oldallal) felfelé.
Nyomtatás fejléces papírra álló tájolással
Nyomtatás fejléces papírra fekvő tájolással
Kétoldalas nyomatok készítése fejléces papírra
Helyezze be a papírt az elülső emblémás oldallal (az első nyomtatandó oldallal) lefelé.
107
Papír betöltése a
Alapvető műveletek
Nyomtatás fejléces papírra álló tájolással
Nyomtatás fejléces papírra fekvő tájolással
A <Papíradagolási mód váltása> beállítás
● Ha felváltva nyomtat egy- és kétoldalasan az előnyomott papírokra, akkor minden váltáskor
módosítania kell a nyomtatandó oldalt. Ha viszont a <Papíradagolási mód váltása> beállítás a
<Nyomtatott oldal prioritása> értékre van állítva, akkor a kétoldalas nyomtatásnál a fejléces papír
behelyezésekor alkalmazott helyzet használható egyoldalas nyomtatáshoz is. Ez a beállítás különösen
hasznos, ha gyakran kell egy- és kétoldalas nyomatot is készítenie. <Papíradagolási mód váltása>
(P. 222)
108
Alapvető műveletek
Papírméret és -típus beállítása
3RH7-02A
Állítsa be a papírméretet és papírtípust, ha olyan alkalmazásból nyomtat, amelyiknél nem tudja beállítani a
papírméretet és -típust. Ne felejtse el módosítani a papírbeállításokat, ha olyan papírt helyez be, amely eltér a
korábban behelyezett papírtól.
Fiókba helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 110)
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 111)
Egyéni papírméret bejegyzése(P. 113)
A megjelenített papírméretek korlátozása(P. 114)
● Ha ez a beállítás nem egyezik a behelyezett papír méretével és típusával, akkor papírelakadás vagy
nyomtatási hiba léphet fel.
109
Alapvető műveletek
Fiókba helyezett papír méretének és típusának
megadása
3RH7-02C
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
2
Válassza a <Papírbeállítások mobil nyomtatáshoz>
lehetőséget.
3
Főképernyő képernyő(P. 90)
<Méret-/típusbeállítások>
Válassza ki a papírméretet.
● Ha a betöltött papírméret nem jelenik meg, válassza a <Más méret> lehetőséget.
Egyéni méretű papír betöltésekor
1
Válassza ki a <Egyéni> elemet.
2
Adja meg az <X> és az <Y> oldal hosszát.
● Végezze el a következő lépéseket egymás után: <X>
következőkkel:
3
4
/
<Y>
adja meg az <X> oldal szélességét a
adja meg az <Y> oldal hosszúságát
Válassza ki a <Alkalmaz> elemet.
Válasszon papírtípust.
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a papírfiókba(P. 99)
A megjelenített papírméretek korlátozása(P. 114)
Használható papírtípusok(P. 325)
110
Alapvető műveletek
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és
típusának megadása
3RH7-02E
Az itt látható képernyő akkor jelenik meg, ha be van töltve papír a többfunkciós tálcába. A képernyőn megjelenő
utasításokat követve adja meg a behelyezett papír méretének és típusának megfelelő beállításokat.
1
Válassza ki a <Ellenőr> elemet.
2
Válassza ki a <Méret-/típusbeállítások> elemet.
● Ha a betöltött papírméret nem jelenik meg, válassza a <Más méret> elemet.
Egyéni méretű papír betöltésekor
1
Válassza ki a <Egyéni> elemet.
2
Adja meg az <X> és az <Y> oldal hosszát.
● Végezze el a következő lépéseket egymás után: <X>
következőkkel:
3
3
/
<Y>
adja meg az <X> oldal szélességét a
adja meg az <Y> oldal hosszúságát
Válassza ki a <Alkalmaz> elemet.
Válasszon papírtípust.
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 102)
A megjelenített papírméretek korlátozása(P. 114)
111
Alapvető műveletek
Használható papírtípusok(P. 325)
112
Alapvető műveletek
Egyéni papírméret bejegyzése
3RH7-02F
A készüléken bejegyezhet egy gyakran használt egyéni papírméretet.
1
2
3
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
Válassza a <Papírbeállítások mobil nyomtatáshoz>
<Egyéni> lehetőséget.
Főképernyő képernyő(P. 90)
<Méret-/típusbeállítások>
Adja meg az <X> és az <Y> oldal hosszát.
● Végezze el a következő lépéseket egymás után: <X>
/
<Y>
adja meg az <X> oldal szélességét a következőkkel:
adja meg az <Y> oldal hosszúságát
4
Válassza ki a <Alkalmaz> elemet.
5
Válasszon papírtípust.
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a papírfiókba(P. 99)
Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 102)
113
Alapvető műveletek
A megjelenített papírméretek korlátozása
3RH7-02H
Beállíthatja, hogy csak a gyakran használt papírméretek jelenjenek meg a papírméret kiválasztására szolgáló
képernyőn.
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
2
Válassza a <Papírbeállítások mobil nyomtatáshoz>
3
Törölje a jelölőnégyzet jelölését azoknál a papírméreteknél, amelyeket nem kíván
Főképernyő képernyő(P. 90)
<Legyen Gyakran használt
papírméret> lehetőséget.
megjeleníteni.
● Győződjön meg arról, hogy csak a gyakran használt papírméretek jelölőnégyzete van bejelölve.
● A nem kiválasztott papírméretek a <Más méret> lehetőség kiválasztásával tekinthetők meg a papírméret
kiválasztására szolgáló képernyőn.
4
Válassza ki a <Alkalmaz> elemet.
HIVATKOZÁSOK
Fiókba helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 110)
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 111)
114
Alapvető műveletek
Csendes üzemmód bekapcsolása
3RH7-02J
A csendes üzemmód csökkenti a készülék üzemi zaját. Azt is megadhatja, hogy a készülék mikor kapcsoljon
automatikusan csendes üzemmódba.
Csendes üzemmód engedélyezése esetén
● A funkciók működése lelassul.
Ha a készülék nem képes csendes üzemmódba lépni
● A készülék különleges nyomtatás üzemmódban van
● Egy bizonyos papírméret vagy papírtípus van megadva
Csendes üzemmód bekapcsolása
<Menü>
<Be>
<Beállítás/karbantartás>
<Speciális feldolgozás>
<Csendes mód engedélyezése>
A készülék csendes üzemmódba kapcsolása idejének megadása
Azt is megadhatja, hogy a készülék mikor kapcsoljon automatikusan csendes üzemmódba, vagy mikor lépjen ki
abból. Ez például akkor hasznos, ha az üzemi zajt csak a késő éjszakai használat idejére kívánja csökkenteni.
<Menü> <Időzítő beállításai>
<Alkalmaz>
<Csendes mód ideje>
Adja meg az egyes beállításokat
<Kezdőidő>
Adja meg a csendes üzemmódba kapcsolás idejét. Beállításhoz válassza a <Be> lehetőséget, majd adja meg
az időt.
<Befejezési idő>
Adja meg a csendes üzemmódból való kilépés idejét. Beállításhoz válassza a <Be> lehetőséget, majd adja
meg az időt.
115
Alapvető műveletek
Kilépés a csendes üzemmódból
<Menü>
<Ki>
<Beállítás/karbantartás>
<Speciális feldolgozás>
116
<Csendes mód engedélyezése>
Alapvető műveletek
Alvó üzemmódba lépés
3RH7-02K
Az alvó üzemmód funkció a kezelőpanel áramellátásának kikapcsolásával csökkenti a készülék által fogyasztott
energiát. Ha egy ideig semmilyen műveletet nem végeznek a készüléken (például ebédszünet alatt), akkor az
automatikusan alvó üzemmódba lép.
Alvó üzemmód esetén
● Amikor a készülék alvó üzemmódba lép, a kijelző kikapcsol.
Helyzetek, amikor a készülék nem lép készenléti módba
● Feladat-végrehajtás közben
● Ha a Job lámpa világít vagy villog
● Ha a készülék műveletet hajt végre, például beállítást módosít vagy tisztít
● Papírelakadás esetén
● Ha a menüképernyő meg van jelenítve
● Ha hibaüzenet jelent meg a képernyőn (Vannak kivételek. A készülék esetenként a hibaüzenet megjelenítése
közben is nyugalmi üzemmódba lép.)
● Amikor a készülék vezeték nélküli hálózati kapcsolatra vagy közvetlen kapcsolatra vár
Az automatikus nyugalomba térési idő értékének módosítása
Az Automatikus nyugalomba térési idő funkció segítségével a készülék automatikusan alvó üzemmódba lép, ha
meghatározott ideig inaktív marad. Javasoljuk, hogy használja a gyári alapértelmezett beállításokat ( <Időzítő
beállításai>(P. 218) ) az energiatakarékosság jegyében. Ha szeretné módosítani az időtartamot, amely után a
készülék alvó üzemmódba lép, akkor hajtsa végre a következő eljárást.
<Menü>
<Időzítő beállításai>
<Automatikus nyugalomba térési idő>
Állítsa be az
időtartamot, amely után a készüléket automatikusan alvó üzemmódba szeretné helyezni
Kilépés az alvó üzemmódból
Az alvó üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a be-/kikapcsológombon kívül bármelyik gombot.
117
Nyomtatás
Nyomtatás
Nyomtatás ......................................................................................................................................................... 119
Nyomtatás számítógépről ................................................................................................................................ 120
Nyomtatás törlése ........................................................................................................................................ 122
A nyomtatási állapot és napló ellenőrzése .................................................................................................... 124
118
Nyomtatás
Nyomtatás
3RH7-02L
A számítógépen létrehozott dokumentumokat a nyomtató-illesztőprogram segítségével nyomtathatja ki.
◼ Nyomtatás számítógépről
A számítógépen létrehozott dokumentumokat a nyomtató-illesztőprogram segítségével nyomtathatja ki.
Nyomtatás számítógépről(P. 120)
Nyomtatás mobileszközökről
● A mobileszközök (például az okostelefonok vagy a táblagépek) összekapcsolása a készülékkel gyors és
egyszerű megoldást kínál a fényképek és a weboldalak kinyomtatására. A készülék a Google Cloud Print™
szolgáltatást is támogatja.
Kapcsolódás mobileszközzel(P. 127)
A Google Cloud Print használata(P. 142)
Csendes nyomtatás
Ha zavarja a nyomtatás zaja, csökkentheti azt a csendes mód megadásával. Kérjük, vegye figyelembe, hogy
amennyiben csendes módot használ, a nyomtatás lassabb lesz.
119
Nyomtatás
Nyomtatás számítógépről
3RH7-02R
A számítógépre telepített alkalmazásokkal létrehozott dokumentumokat a nyomtató-illesztőprogram segítségével
nyomtathatja ki. A nyomtató-illesztőprogram olyan hasznos beállításokat tesz lehetővé, mint például a nagyítás/
kicsinyítés, amellyel a dokumentumok többféle módon nyomtathatók ki. Ahhoz, hogy ezt a funkciót használni tudja, el
kell végeznie néhány műveletet, például telepítenie kell a számítógépre a nyomtató-illesztőprogramot. Ha további
tájékoztatást szeretne, nézze meg a megfelelő illesztőprogramok kézikönyveit az online kézikönyvek webhelyén.
A nyomtató-illesztőprogram súgója(P. 120)
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 120)
A nyomtató-illesztőprogram súgója
A nyomtató-illesztőprogram [Súgó] menüpontjára kattintva megjelenítheti a súgó képernyőjét. Ezen a képernyőn
olyan részletes információkhoz juthat, amelyek nem szerepelnek a Felhasználói kézikönyv dokumentumban.
Alapvető nyomtatási műveletek
Ebből a részből megtudhatja, hogyan nyomtathat ki egy dokumentumot számítógépéről a nyomtató-illesztőprogram
használatával.
Papírbeállítás a készüléken
● Normál esetben nyomtatás előtt meg kell adnia a papírfiókba töltött papír méretét és típusát.
1
2
3
Nyisson meg egy dokumentumot a megfelelő alkalmazásban, és jelenítse meg a
nyomtatási párbeszédpanelt.
Válassza ki a készülékhez tartozó nyomtató-illesztőprogramot, és kattintson a
[Beállítások] vagy [Tulajdonságok] gombra.
Adja meg a beállításokat szükség szerint, majd kattintson az [OK] gombra.
● Váltsa át a lapot a beállításoknak megfelelően.
120
Nyomtatás
4
Kattintson a [Nyomtatás] vagy a [OK] lehetőségre.
➠ A nyomtatás elkezdődik.
● Ha meg kívánja szakítani a nyomtatást, lásd:
HIVATKOZÁSOK
A nyomtatási állapot és napló ellenőrzése(P. 124)
121
Nyomtatás törlése(P. 122) .
Nyomtatás
Nyomtatás törlése
3RH7-02S
A nyomtatási műveletek a számítógépről és a készülék kezelőpanelén is törölhetők.
Számítógépről(P. 122)
A kezelőpanelről(P. 123)
Számítógépről
A nyomtatás megszakítható az Asztal értesítési területén megjelenő ikon használatával.
1
Kattintson duplán a nyomtató ikonjára.
Ha a nyomtató ikonja nem jelenik meg
● Nyissa meg a nyomtatók mappáját ( A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 341) ), kattintson
jobb gombbal a készülék ikonjára, majd kattintson a [A nyomtatás megtekintése] lehetőségre (vagy
kattintson duplán a készülék nyomtató-illesztőprogramjának ikonjára).
2
Érintse meg a megszakítandó dokumentumot, majd kattintson a [Dokumentum]
3
Kattintson az [Igen] gombra.
[Mégse] lehetőségre.
➠ A kijelölt dokumentum nyomtatása megszakításra kerül.
● Előfordulhat, hogy a nyomtatás törléséig a készülék kinyomtat pár oldalt.
Megszakítás a Távoli felhasználói felület segítségével
● A nyomtatás megszakítható a Távoli felhasználói felület [Feladat állapota] oldalán:
dokumentumok aktuális állapotának ellenőrzése(P. 187)
122
A nyomtatott
Nyomtatás
Megszakítás egy alkalmazásból
● Egyes alkalmazásoknál az alábbihoz hasonló képernyő jelenik meg. A nyomtatás megszakításához kattintson
a [Mégse] elemre.
A kezelőpanelről
A nyomtatás az <Állapotfigyelés> gombbal törölhető.
◼ A megszakítás előtt ellenőrizze a nyomtatási feladat állapotát
<Állapotfigyelés> <Nyomtatási feladat>
dokumentumot <Mégse> <Igen>
<Feladat állapota>
● Előfordulhat, hogy a nyomtatás törléséig a készülék kinyomtat pár oldalt.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 120)
A nyomtatási állapot és napló ellenőrzése(P. 124)
123
Válassza ki a
Nyomtatás
A nyomtatási állapot és napló ellenőrzése
3RH7-02U
Ellenőrizheti az aktuális nyomtatások állapotát és a kinyomtatott dokumentumok naplóját.
● Ha a <Munkanapló megjelenítése> beállítás értéke <Ki>, akkor a nyomtatási naplók nem tekinthetők meg.
<Munkanapló megjelenítése>(P. 242)
A következő esetekben hasznos
● Ha a készülék sokáig nem nyomtatja ki a dokumentumot: ekkor érdemes megnéznie a nyomtatandó
dokumentumok várólistáját.
● Ha nem találja egy korábban kinyomtatott dokumentum lapjait: ekkor megnézheti, hogy a nyomtatás során
történt-e hiba.
1
Válassza ki a <Állapotfigyelés> elemet.
2
Válassza ki a <Nyomtatási feladat> elemet.
3
Ellenőrizze a nyomtatási állapotokat és naplókat.
A nyomtatási állapotok ellenőrzése
1
<Feladat állapota>
Válassza ki azt a dokumentumot, amelynek az állapotát ellenőrizni kívánja.
➠ Megjeleníti a kiválasztott dokumentum részletes adatait.
A nyomtatási naplók ellenőrzése
1
<Munkanapló>
Válassza ki azt a dokumentumot, amelynek a naplóját ellenőrizni kívánja.
● Ha a dokumentum nyomtatása sikeres volt, akkor az <OK> felirat jelenik meg, ha viszont megszakítás
vagy valamilyen hiba miatt sikertelen volt, akkor a <Hiba> jelzés látható.
➠ Megjeleníti a kiválasztott dokumentum részletes adatait.
● Előfordulhat, hogy a megjelenített dokumentumnév nem a tényleges dokumentumot vagy
felhasználónevet tükrözi.
124
Nyomtatás
Ha egy háromjegyű szám jelenik meg a következő esetén: <Hiba>
● Ez a szám egy hibakódot jelöl.
Intézkedés az egyes hibakódok esetén(P. 305)
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 120)
Nyomtatás törlése(P. 122)
125
Kapcsolódás mobileszközzel
Kapcsolódás mobileszközzel
Kapcsolódás mobileszközzel .................................................................................................................... 127
Csatlakozás mobileszközzel .............................................................................................................................. 128
Csatlakozás vezeték nélküli hálózati útválasztón keresztül (LAN kapcsolat) .................................................. 129
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód) ............................................................................................. 130
A készülék használata alkalmazásokon keresztül .......................................................................................... 132
Az AirPrint használata ....................................................................................................................................... 133
Nyomtatás az AirPrint használatával ............................................................................................................ 138
Ha az AirPrint nem használható ................................................................................................................... 141
A Google Cloud Print használata ...................................................................................................................... 142
A készülék kezelése távirányítóval .................................................................................................................. 145
126
Kapcsolódás mobileszközzel
Kapcsolódás mobileszközzel
3RH7-02W
A gépet mobilkészülékkel, például okostelefonnal vagy táblagéppel összekapcsolva, egy megfelelő alkalmazás
segítségével könnyedén végezhet nyomtatást, illetve egyéb műveleteket. Emellett a készüléket mobileszközökről is
vezérelheti távirányítóval, és ilyen módon erősítheti meg a nyomtatási állapotot, illetve módosíthatja a készülék
beállításait.
Csatlakozás mobileszközzel(P. 128)
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)(P. 130)
A készülék használata alkalmazásokon keresztül(P. 132)
Az AirPrint használata(P. 133)
A Google Cloud Print használata(P. 142)
A készülék kezelése távirányítóval(P. 145)
● A mobileszköztől függően előfordulhat, hogy a készülék nem működik helyesen.
127
Kapcsolódás mobileszközzel
Csatlakozás mobileszközzel
3RH7-02X
Két különböző módszerrel csatlakoztathatja a mobileszközt a készülékhez: vezeték nélküli útválasztón keresztül, illetve
vezeték nélkül, közvetlenül a készülékkel kommunikálva. Válasszon kapcsolódási módot a kommunikációs
környezetnek és a használt eszköznek megfelelően.
◼ Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül
Csatlakoztassa a mobileszközt és a készüléket egy vezeték nélküli útválasztó segítségével, úgy, mint amikor egy
számítógéphez csatlakoztatja. Csatlakozás vezeték nélküli hálózati útválasztón keresztül (LAN kapcsolat)
(P. 129)
◼ Közvetlen kapcsolódás
Csatlakoztassa a mobileszközt közvetlenül, vezeték nélkül a készülékhez; vezeték nélküli hálózat használata nélkül.
Lehetősége nyílik a készülék azonnali vezeték nélküli csatlakoztatására akár vezeték nélküli hálózati környezeten kívül
is. Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)(P. 130)
128
Kapcsolódás mobileszközzel
Csatlakozás vezeték nélküli hálózati útválasztón
keresztül (LAN kapcsolat)
3RH7-02Y
Ha vezeték nélküli hálózati útválasztó csatlakozik a készülékhez kapcsolódó hálózatra, akkor a mobileszközzel
ugyanúgy létrehozhatja a kommunikációs csatornát a vezeték nélküli hálózati útválasztó segítségével, mintha egy
számítógéppel tenné. A mobileszközök vezeték nélküli hálózatra való csatlakoztatásáról a hálózati eszközökhöz kapott
útmutató kézikönyvekben, illetve a készülékek gyártójánál tájékozódhat. Csatlakoztassa a készüléket egy útválasztóhoz
vezetékes vagy vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül. A hálózati környezet beállítása(P. 22)
● Ha mobileszközei nem támogatják az IPv6-címet, használjon IPv4-címet.
1
Az IPv4-cím beállítása(P. 40)
Válassza ki a <Állapotfigyelés> elemet a Főképernyő képernyőn.
Főképernyő
képernyő(P. 90)
2
Válassza ki a <Hálózati adatok> elemet.
3
Jelenítse meg a készülék IP-címét.
IPv4
● Válassza az <IPv4>
<IP-cím> lehetőséget.
IPv6
● Válassza az <IPv6>
4
<Hivatkozás-helyi cím>
<IP-cím> lehetőséget.
Csatlakozzon a mobileszközről arra az IP-címre, amelyik megjelenik a képernyőn.
129
Kapcsolódás mobileszközzel
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)
3RH7-030
A mobileszköz és a készülék közötti közvetlen kapcsolat létesítésére képes „Hoz- záférési pont mód” segítségével még
vezeték nélküli hálózati útválasztó nélküli környezetben is, bonyolult beállítások megadása nélkül csatlakoztathatja a
rendelkezésre álló mobileszközt a készülékhez.
Felkészülés közvetlen kapcsolat létesítésére (hozzáférési pont mód)(P. 130)
Közvetlen kapcsolódás(P. 130)
Felkészülés közvetlen kapcsolat létesítésére (hozzáférési pont mód)
Hozzon létre kapcsolatot a Hozzáférési pont mód használatával a következő beállítások azonos sorrendben való
végrehajtásával (csak az IPv4-környezetnél).
A mobileszköz előkészítése
● Konfigurálja a beállításokat a mobileszköz Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásához.
Helyezze a készüléket kapcsolati készenléti állapotba.
● <Menü> <Hálózati beállítások> <Közvetlen csatlakozás beállításai>
<Közvetlen csatlakozás használata> beállítást <Be> értékre.
állítsa a
Az automatikus megszüntetési eltelt idő értékének megadása
● Megadhatja, hogy mennyi időnek kell eltelnie az automatikus szétkapcsoláshoz, miután a közvetlen
kapcsolat létrejött. <Idő a közvetlen csatlakozás befejezéséig>(P. 205)
Több mobileszköz csatlakoztatása egyidejűleg
● Konfigurálja a készülék SSID azonosítóját és hálózati kulcsát tetszés szerint. A hálózati kulcs mezője üresen
maradhat. <Hozzáférési pont mód beállításai>(P. 205)
Közvetlen kapcsolódás
● Némi időbe telhet, mire létrejön a kapcsolat a készülék és a mobileszköz között.
130
Kapcsolódás mobileszközzel
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
● Ha már csatlakozik mobileszköz, nyomja meg a
2
Főképernyő képernyő(P. 90)
gombot, és folytassa a 3. lépéssel.
Válassza ki a <Közvetlen csatlakozás> elemet.
● Ha megjelenik egy üzenet, folytassa a folyamatot a képernyőn megjelenő utasítások követésével.
3
Válassza ki a <SSID/hálózati kulcs megjelenítése> elemet.
4
Konfigurálja a Wi-Fi-beállításokat a mobileszközről a kijelzőn megjelenő hálózati
5
A művelet befejezését követően nyomja meg a
azonosító (SSID) és hálózati kulcs segítségével.
<Leválasztás>
gombot, majd válassza a
<Igen> lehetőséget.
● Válassza ki a <Csatlakozás adatai> elemet a képernyőn a közvetlen kapcsolat alatt a csatlakozó mobileszköz
ellenőrzéséhez.
● A használt mobileszköztől függően előfordulhat, hogy közvetlen kapcsolat esetén nem tud csatlakozni az
internethez.
● Ha a vezeték nélküli kapcsolat a mobileszközről nem jön létre az SSID és a hálózati kulcs megjelenítésétől
számított 5 percen belül, akkor befejeződik a kapcsolat várakozási állapota.
● Ha a mobileszköz és a készülék közötti adatátvitel nélküli állapot folytatódik a közvetlen kapcsolattal történő
csatlakozás során, a kommunikáció megszakadhat.
● Az alvó üzemmód által aktivált energiatakarékosság kevésbé jelentős a közvetlen kapcsolaton való
csatlakozás esetén.
● Ha a készüléket vezeték nélküli hálózati kapcsolaton keresztül használja, fenn kell tartania a vezeték nélküli
hálózati kapcsolatot a közvetlen kapcsolódás használata során is. Amikor a készülék nem kapcsolódik
vezeték nélküli hálózathoz, vagy a kapcsolódási folyamat még nem fejeződött be, akkor a közvetlen
kapcsolódási folyamat nem indulhat el. Ha a készülék és a vezeték nélküli hálózat közötti kapcsolat
megszakad a közvetlen kapcsolódás során, befejeződhet a kommunikáció.
● Amikor befejezi a kívánt műveletet, mindenképp szüntesse meg a kapcsolatot a készülék és a mobileszköz
között. Ha fennmarad a kapcsolat, nem tud megfelelően érvényesülni az alvó üzemmód energiatakarékos
funkciója.
● Ha a Közvetlen csatlakozás opciót választja, akkor az IP címet ne állítsa be kézzel a mobilkészüléken. Ez
ugyanis megakadályozhatja a megfelelő kommunikációt a közvetlen csatlakozással.
131
Kapcsolódás mobileszközzel
A készülék használata alkalmazásokon keresztül
3RH7-031
Hajtsa végre a nyomtatást és más műveleteket a készülékhez csatlakoztatott mobileszközről alkalmazások
segítségével. A rendszer különböző alkalmazásokat, köztük a Canon saját alkalmazásait támogatja. Használja
megfelelően, az eszközéhez, alkalmazásához és a helyzethez igazodva.
◼ A Canon PRINT Business használata
Az alkalmazás segítségével nyomtatás és más műveletek hajthatók végre az iOS/Android rendszert támogató
mobileszközökről. Nyomtatáskor nem szükséges a műveleteket a készüléken elvégezni. Ha további információt
szeretne a támogatott operációs rendszerekről, részletes beállítási módszerekről és műveletekről, ellenőrizze az
alkalmazás Súgóját, illetve látogasson el a Canon webhelyére (http://www.canon.com/gomp/).
● A Canon PRINT Business alkalmazást ingyenesen töltheti le, de az internetkapcsolatért díjat kell fizetnie.
◼ Nyomtatás a Canon Print Service szolgáltatással
Egyszerűen nyomtathat azoknak az alkalmazásoknak a menüjéből, amelyek támogatják az Android nyomtatási
alrendszerét. Ha további információt szeretne a támogatott operációs rendszerekről, valamint a részletes beállítási
módszerekről és folyamatokról, látogasson el a Canon webhelyére (http://www.canon.com/).
◼ Nyomtatás Mopria szolgáltatással®
Ez a készülék a Mopria® megoldást is támogatja. A Mopria® lehetővé teszi, hogy úgy végezzen nyomtatást az Android
rendszert használó mobileszközökről, hogy közben a megszokott műveleteket és beállításokat hajtja végre, még eltérő
gyártók és típusok esetén is. Ha például a Mopria® szolgáltatást támogató, eltérő gyártóktól származó nyomtatókat
használ, vagy egy felkeresett helyen Mopria®-kompatibilis nyomtató található, akkor úgy nyomtathat, hogy nem kell
alkalmazást telepítenie az adott gyártóra vagy típusra vonatkozóan. Ha további tájékoztatást szeretne a támogatott
típusokról vagy működési környezetekről, lásd a következő webhelyet: http://www.mopria.org.
◼ Nyomtatás a Google Cloud Print szolgáltatással
A Google Cloud Print szolgáltatást támogató alkalmazások és szolgáltatások használata esetén nyomtatóillesztőprogram nélkül nyomtathat a számítógépről vagy a mobileszközről. A Google Cloud Print
használata(P. 142)
132
Kapcsolódás mobileszközzel
Az AirPrint használata
3RH7-032
Ebben a részben az AirPrint használatához szükséges beállításokról továbbá az Apple eszközök segítségével
elvégzendő folyamatokról tájékozódhat.
AirPrint-beállítások
Az AirPrint beállításainak megadása(P. 133)
Az AirPrint képernyőjének megjelenítése(P. 135)
Az AirPrint funkciói
Nyomtatás az AirPrint használatával(P. 138)
Hibaelhárítás
Ha az AirPrint nem használható(P. 141)
Az AirPrint beállításainak megadása
Bejegyezheti a készülék nevét és telepítési helyét, amelyet a készülék azonosítására használhat, valamint más hasonló
információkat. A készüléken le is tilthatja az AirPrint funkciót. Ezeket a beállításokat a Távoli felhasználói felületen
módosíthatja.
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék Távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 192) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
A
● Ha mobileszközt, például iPad, iPhone vagy iPod touch készüléket használ, akkor kattintás helyett érintse
meg az ebben a részben említett elemeket.
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson az [Szerkesztés] gombra.
[AirPrint beállításai] lehetőséget.
133
Kapcsolódás mobileszközzel
5
Adja meg a szükséges beállításokat.
[AirPrint használata]
Az AirPrint engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet. Az AirPrint funkció letiltásához törölje a jelet a
jelölőnégyzetből.
[Nyomtató neve]
Adja meg a készülék nevét. Ha már van regisztrálva mDNS név az [mDNS beállításai] (
konfigurálása(P. 64) ) között, akkor megjelenik a regisztrált név.
A DNS
[Hely]
Adja meg a készülék helyét. Ha már van regisztrálva hely az [Eszközadatok] ([Rendszerkezelő] –
[Rendszerkezelő beállítások] (Beállítások/Bejegyzés)) között, akkor megjelenik a regisztrált név.
[Földrajzi szélesség]
Adja meg a készülék telepítési helyének földrajzi szélességét.
[Földrajzi hosszúság]
Adja meg a készülék telepítési helyének földrajzi hosszúságát.
6
Kattintson az [OK] gombra.
Az [AirPrint használata] lehetőség kiválasztása esetén a következő beállítások értéke
<Be> lesz.
● HTTP használata
● IPP-nyomtatási beállítások
● mDNS használata (IPv4-beállítások)
● mDNS használata (IPv6-beállítások)
● Ha megváltoztatja a [Nyomtató neve] beállítás korábban megadott értékét, a továbbiakban nem fog tudni
nyomtatni abból a Mac rendszerből, amelyből eddig nyomtatott. Ennek az az oka, hogy az IPv4 [mDNS-név]
( A DNS konfigurálása(P. 64) ) beállítása is automatikusan megváltozik. Ilyen esetben adja hozzá újra a
gépet a Mac készülékhez.
134
Kapcsolódás mobileszközzel
● A nyomtató nevének megadásával könnyebben azonosíthatók az AirPrint szolgáltatást támogató különböző
nyomtatók.
◼ Az AirPrinttel elérhető funkciók beállításának megváltoztatása
Ha le szeretné tiltani azokat a funkciókat, amelyeket nem fog használni az AirPrinttel, vagy titkosítaná a
kommunikációt, a szükséges beállításokat a Távoli felhasználói felület kezelőpanelen adhatja meg.
A nyomtatási beállítások módosítása
Az AirPrint-tel történő nyomtatáshoz az IPP protokoll használatos.
A funkció be-/kikapcsolása
Megadhatja, hogy a nyomtatást az AirPrint-tel szeretné-e végezni. Az alapértelmezett gyári beállítás a [Be].
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre rendszerkezelő módban ( A Távoli felhasználói
felület elindítása(P. 184) ) [Beállítások/Bejegyzés] [Hálózati beállítások] [TCP/IPbeállítások] [Szerkesztés] az [IPP-nyomtatási beállítások] Törölje a jelet, vagy jelölje be az
[IPP-nyomtatás használata] jelölőnégyzetet [OK]
TLS beállítás módosítása
Megadhatja, hogy az AirPrint-tel történő nyomtatás során kívánja-e titkosítani a kommunikációt a TLS
segítségével. Az alapértelmezett gyári beállítás a [Be].
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre rendszerkezelő módban ( A Távoli felhasználói
felület elindítása(P. 184) ) [Beállítások/Bejegyzés] [Hálózati beállítások] [TCP/IPbeállítások] [Szerkesztés] az [IPP-nyomtatási beállítások] Törölje a jelet, vagy jelölje be a
[TLS használata] jelölőnégyzetet [OK]
Az AirPrint képernyőjének megjelenítése
Megjelenítheti az AirPrint képernyőjét, amelyen nemcsak az AirPrint beállításait érheti el, hanem a kellékanyagokra,
például a festékkazettákra vonatkozó információkat is. Ezenkívül megadhatja a biztonsági funkciót beállításait is.
1
Válassza a [Rendszerbeállítások]
[Nyomtatók és szkennerek] pontot, majd adja
hozzá a készüléket a használt Mac típusú számítógéphez.
● Ha a készülék már hozzá van adva, akkor ez a művelet nem szükséges.
2
Válassza ki a készüléket a [Nyomtatók és szkennerek] között felsorolt nyomtatók
közül.
135
Kapcsolódás mobileszközzel
3
Kattintson az [Opciók és tartozékok] gombra.
4
Kattintson az [Nyomtató weboldalának megjelenítése] gombra.
5
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre.
● Az AirPrint beállításainak módosításához rendszergazdaként kell bejelentkezni.
◼ AirPrint-kompatibilis oldal
Ha rendszergazdai jogosultsággal jelentkezik be, az AirPrint-kompatibilis oldal az alábbi módon jelenik meg.
[AirPrint beállításai]
Lehetővé teszi az AirPrint-beállításoknál megadott értékek ellenőrzését (pl. a készülék neve és helye). A
beállítások a [Szerkesztés] pontra kattintva módosíthatók.
[Egyéb beállítások]
[Nyomtatás biztonsági beállításai]
A nyomtatás biztonsági beállításainak konfigurálása TLS vagy hitelesítés használatával.
[TLS-beállítások]
Lehetővé teszi a TLS-nél használt kulcs és tanúsítvány módosítását.
tanúsítványának konfigurálása(P. 165)
A TLS kulcsának és
[Kulcs és tanúsítvány beállításai]
Lehetővé teszi egy kulcs és egy tanúsítvány létrehozását és telepítését, illetve a tanúsítvány kiadásának
kérését. A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 165)
136
Kapcsolódás mobileszközzel
[Fogyóeszköz-adatok]
Lehetővé teszi a fogyóeszközök adatainak ellenőrzését a készülék és az eszköz verziójának megfelelően.
Védjegyek
Az Apple, a Bonjour, az iPad, az iPhone, az iPod touch, a Mac, a macOS, az OS X és a Safari az Apple Inc. bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegye.
137
Kapcsolódás mobileszközzel
Nyomtatás az AirPrint használatával
3RH7-033
Nyomtathat iPad, iPhone, iPod touch és Mac számítógépről is nyomtató-illesztőprogram használata nélkül.
Nyomtatás iPad, iPhone és iPod touch készülékről(P. 138)
Nyomtatás Mac rendszerből(P. 139)
Rendszerkövetelmények
Az alábbi Apple eszközök egyike szükséges az AirPrint-nyomtatáshoz.
● iPad (minden típus)
● iPhone (3GS és újabbak)
● iPod touch (3. generációs és újabbak)
● Mac (Mac OS X 10.7 vagy újabb)*
*OS
X 10.9 vagy újabb USB-kapcsolat használata esetén
Hálózati környezet
A következő környezetek valamelyike szükséges.
● Olyan környezet, amelyben az Apple-készülékek és a készülék ugyanahhoz a helyi hálózathoz csatlakoznak.
● Olyan környezet, amelyben egy Apple-készülék és a készülék közvetlenül csatlakoznak.
● Olyan környezet, amelyben egy Mac típusú számítógép USB-n keresztül csatlakozik a készülékhez.
● Nyomtatáshoz az [IPP-nyomtatás használata] opció értékét a következőre kell állítani: [Be].
elérhető funkciók beállításának megváltoztatása(P. 135)
Az AirPrinttel
Nyomtatás iPad, iPhone és iPod touch készülékről
1
Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és csatlakozik az Apple
készülékhez.
● Erről a következő részben olvashat bővebben:
A hálózati környezet beállítása(P. 22) .
● Az közvetlen kapcsolatra vonatkozó tudnivalókért lásd:
(P. 130) .
2
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)
Az Apple-készülék alkalmazásában érintse meg a
megjelenítéséhez.
138
ikont a menüpontok
Kapcsolódás mobileszközzel
3
Érintse meg a [Nyomtatás] gombot.
4
Válassza ki ezt a készüléket a [Nyomtató] pontnál.
● Itt jelennek meg a hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók. Ebben a lépésben ezt a készüléket válassza ki.
● A [Nyomtató] pontban a készülék kiválasztására szolgáló képernyő nem jelenik meg az olyan
alkalmazásokban, amelyek nem támogatják az AirPrintet. Ezekkel az alkalmazásokkal nem lehet
nyomtatni.
5
Adja meg szükség szerint a nyomtatási beállításokat.
● A választható beállítások és papírméretek a használt alkalmazástól függően eltérnek.
6
Érintse meg a [Nyomtatás] gombot.
➠ A nyomtatás elkezdődik.
A nyomtatás állapotának ellenőrzése
● Nyomtatás közben nyomja meg kétszer az Apple-készülék kezdőképernyőjének gombját
érintse meg a
[Nyomtatás] elemet.
Nyomtatás Mac rendszerből
1
Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és csatlakozik a Mac
számítógéphez.
● Erről a következő részben olvashat bővebben:
2
A hálózati környezet beállítása(P. 22) .
Adja a készüléket a Mac típusú számítógéphez a [Rendszerbeállítások]
és szkennerek] pontnál.
[Nyomtatók
● Ha a készülék már hozzá van adva, akkor ez a művelet nem szükséges.
3
Nyisson meg egy dokumentumot a megfelelő alkalmazásban, és jelenítse meg a
nyomtatási párbeszédpanelt.
● A nyomtatási párbeszédpanel alkalmazásonként más és más módon nyitható meg. Az ezzel kapcsolatos
további tudnivalók a használt alkalmazás útmutatójában, illetve súgójában találhatók.
4
Válassza ki a készüléket a nyomtatási párbeszédpanelen.
● Megjelennek a Mac számítógéphez csatlakoztatott nyomtatók. Ebben a lépésben ezt a készüléket válassza ki.
139
Kapcsolódás mobileszközzel
5
Adja meg szükség szerint a nyomtatási beállításokat.
● A választható beállítások és papírméretek a használt alkalmazástól függően eltérnek.
6
Kattintson az [Nyomtatás] gombra.
➠ A nyomtatás elkezdődik.
140
Kapcsolódás mobileszközzel
Ha az AirPrint nem használható
3RH7-034
Ha az AirPrint nem használható, folyamodjon a következő megoldásokhoz.
● Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva. Ha a készülék be van kapcsolva, először kapcsolja ki, várjon
legalább 10 másodpercet, majd kapcsolja be, és ellenőrizze, hogy megoldódott-e a probléma.
● Ellenőrizze, hogy a készüléken nem jelent-e meg hibaüzenet.
● Ellenőrizze, hogy az Apple-készülékek és a készülék ugyanahhoz a helyi hálózathoz csatlakoznak. A készülék
bekapcsolása után néhány perc szükséges ahhoz, hogy a készülék készen álljon a kommunikációra.
● Ellenőrizze, hogy az Apple-eszközön engedélyezve van-e a Bonjour szolgáltatás.
● Nyomtatáskor győződjön meg arról, hogy a készülékben van papír, illetve hogy elég festék található a
tonerkazettákban és a dobegységben. Az AirPrint képernyőjének megjelenítése(P. 135)
141
Kapcsolódás mobileszközzel
A Google Cloud Print használata
3RH7-035
A Google Cloud Print olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a Google-fiókkal rendelkező felhasználók a Google
Cloud Print szolgáltatással kompatibilis alkalmazásokból az internethez csatlakoztatott okostelefonjukról,
táblagépükről vagy számítógépükről nyomtassanak. A hagyományos, számítógépről történő nyomtatással szemben
nincs szükség nyomtató-illesztőprogram használatára.
A készülék beállításainak ellenőrzése(P. 142)
A készülék bejegyzése a Google Cloud Print szolgáltatásban(P. 142)
● A készülék bejegyzésekor, illetve a Google Cloud Print szolgáltatás használatával történő nyomtatáskor
olyan környezet szükséges, amelyben tud nyomtatni. Emellett az ügyfél felel az internetkapcsolatért
esetlegesen fizetendő költségekért.
● Az Ön országától, illetve régiójától függően előfordulhat, hogy a Google Cloud Print nem áll rendelkezésre.
● A Google Cloud Print használatához Google-fiók szükséges. Ha nincs Google-fiókja, hozzon létre egyet a
Google webhelyén.
A készülék beállításainak ellenőrzése
Ellenőrizze a következőket a felhőalapú nyomtatás konfigurálása előtt.
● Győződjön meg arról, hogy meg van adva az IPv4- vagy IPv6-cím, továbbá, hogy a készülék képes kommunikálni a
hálózaton lévő számítógépekkel.
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 25)
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 26)
● Ellenőrizze, hogy helyesen van-e megadva a készülék dátuma és ideje.
A dátum és az idő beállítása (P. 20)
A készülék bejegyzése a Google Cloud Print szolgáltatásban
Ha bejegyzi készüléket a Google Cloud Print szolgáltatással, akkor bárhonnan nyomtathat a szolgáltatás használatával.
142
Kapcsolódás mobileszközzel
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék Távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 192) .
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszergazdaként.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
A
Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
A
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre az [Alapvető beállítások] menüben.
5
Jelölje be a [Google Cloud Print használata] négyzetet
6
Kattintson a [Bejegyzés] lehetőségre a [Bejegyzés állapota] pontnál.
[Google Cloud Print-beállítások] lehetőséget.
[OK].
A készülék újraregisztrálása
● A készülék újraregisztrálásához először törölje az előző regisztrációját.
7
Kattintson az [URL-cím a bejegyzéshez] mezőben megjelenő URL-cím linkjére.
8
A készülék regisztrálásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.
➠ A beállítások elvégeztét követően nyomtatást végezhet az olyan alkalmazásokból, amelyek támogatják a
Google Cloud Print szolgáltatást, így például a Google Chrome™ böngészőből.
● Ha tájékoztatást szeretne azokról a legújabb alkalmazásokról, amelyek támogatják a Google Cloud Print
szolgáltatást, ellenőrizze a Google Cloud Print honlapját.
Beállítások megadása a kezelőpanelről
● A Cloud Print funkciót a <Menü> beállításai között is engedélyezheti vagy letilthatja a Főképernyő
képernyőn. <Google Cloud Print beállításai>(P. 244)
Bejegyzés mobileszközről vagy a Google Chrome böngészőből
● Az eszköz bejegyzésére mobileszközről és a Google Chrome böngészőből is végrehajtható. A bejegyzés
befejeződése előtt megerősítő képernyő jelenik meg a készülék kijelzőjén. Válassza ki az <Igen> lehetőséget
a bejegyzés elvégzéséhez.
143
Kapcsolódás mobileszközzel
● A bejegyzés módszereiről lásd a mobileszközhöz kapott kezelési útmutatót vagy a Google Cloud Print
webhelyét.
144
Kapcsolódás mobileszközzel
A készülék kezelése távirányítóval
3RH7-036
Használhatja a Távoli felhasználói felületet okostelefonról vagy internetböngészőből. Meggyőződhet a készülék
állapotáról, vagy különböző beállításokat hajthat végre egy mobileszközről.
Támogatott internetböngészők
A Távoli felhasználói felületet támogató, mobileszközökön használható internetböngészők a következők.
Android operációs rendszer
● Chrome
iOS
● Safari
A Távoli felhasználói felület elindítása mobileszközökről
Adja meg a készülék IP-címét az internetböngészőben, majd indítsa el a Távoli felhasználói felületet. A művelet előtt
ellenőrizze a készülék IP-címét ( Hálózati beállítások megtekintése(P. 46) ). Ha nem tudja, kérdezze meg a hálózat
rendszergazdájától.
1
Indítsa el az internetböngészőt a mobileszközön.
2
Írja be a cím oszlopába a „http://<a készülék IP-címe>/” címet.
● Ha IPv6-címet szeretne használni, akkor tegye szögleges zárójelek közé.
Példa: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
● A Távoli felhasználói felület Okostelefon verziója pontjánál a megjelenő elemek egy része nem látható. Ha
az összes elemet ellenőrizni szeretné, lásd: „Számítógép verziója”.
HIVATKOZÁSOK
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói felület)(P. 183)
145
A készülék kezelése
A készülék kezelése
A készülék kezelése ...................................................................................................................................... 147
Hozzáférési jogosultságok beállítása ............................................................................................................... 149
A rendszerkezelői PIN-kód beállítása ............................................................................................................ 150
Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása ....................................................................................... 152
A hálózat biztonsági beállításainak konfigurálása ......................................................................................... 154
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal ......................................................................................................... 156
IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz ............................................................................................... 157
MAC-címek megadása tűzfalbeállításokhoz ........................................................................................... 160
Portszámok módosítása ............................................................................................................................... 162
Proxy beállítása ............................................................................................................................................ 163
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása ...................................................................................... 165
Kulcs és tanúsítvány generálása a hálózati kommunikációhoz .............................................................. 167
A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés (CSR) előállítása .......................................................................... 170
A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati kommunikációhoz ......................................................... 173
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása .......................................................................................... 175
A készülék funkcióinak korlátozása ................................................................................................................. 179
Az USB-funkciók korlátozása ........................................................................................................................ 180
A HTTP-kommunikáció letiltása .................................................................................................................... 181
A Távoli felhasználói felület letiltása ............................................................................................................. 182
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói felület) .................................................................... 183
A Távoli felhasználói felület elindítása .......................................................................................................... 184
Az állapotok és a naplók megtekintése ......................................................................................................... 187
Menüpontok beállítása a Távoli felhasználói felületről ................................................................................. 192
A firmware frissítése ......................................................................................................................................... 195
A beállítások alaphelyzetbe állítása ................................................................................................................ 198
146
A készülék kezelése
A készülék kezelése
3RH7-037
A készülék használatából eredő kockázatok, például a személyes adatok kiszivárgása vagy a harmadik felek általi
illetéktelen használat elkerüléséhez állandó és hatékony biztonsági óvintézkedések elvégzésére van szükség. A fontos
beállításokat (például a hozzáférési jogosultságokat és a biztonsági beállításokat) a rendszergazdának kell felügyelnie,
mivel így garantálható a készülék biztonságos használata.
◼ Az alapvető felügyeleti rendszer beállítása
Hozzáférési jogosultságok beállítása(P. 149)
A hálózat biztonsági beállításainak konfigurálása(P. 154)
◼ Felkészülés a gondatlanságból és helytelen használatból eredő kockázatokra
A készülék funkcióinak korlátozása(P. 179)
◼ A hatékony felügyelet
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói felület)(P. 183)
147
A készülék kezelése
◼ A rendszerkonfigurációk és -beállítások kezelése
A firmware frissítése(P. 195)
A beállítások alaphelyzetbe állítása(P. 198)
148
A készülék kezelése
Hozzáférési jogosultságok beállítása
3RH7-038
Védje készülékét az illetéktelen hozzáféréstől úgy, hogy csak a hozzáférési jogosultságokkal rendelkező
felhasználóknak engedélyezi a készülék használatát. Jogosultságok beállítása esetén a felhasználónak PIN-kódot kell
beállítania a beállítások módosításához, illetve a Távoli felhasználói felület eléréséhez.
A hozzáférési jogosultságoknak két típusa van: A Rendszerkezelő mód és a Végfelhasználói mód. A Rendszerkezelői
mód teljes hozzáférési jogosultsággal jár, és rendszerkezelői PIN-kód is beállítható az ebben a módban való belépés
korlátozására. Ha pedig megad egy távoli felhasználói felület eléréséhez szükséges PIN-kódot is, akkor korlátozhatja a
Távoli felhasználói felület használatát mind a Végfelhasználói, mind a Rendszerkezelő módban, a rendszerkezelő
alapértelmezett PIN-kódjának beállítása nélkül.
Rendszerkezelő PIN
A rendszerkezelői PIN-kód kizárólag a teljes hozzáféréssel rendelkező rendszergazdák által használható. Ha
beállítja a PIN-kódot, akkor ezzel a PIN-kóddal kell bejelentkeznie a készülékre a <Hálózati beállítások> vagy
<Rendszerkezelő beállítások> pontok eléréséhez. Ha különböző hozzáférési jogosultsági szinteket kell
beállítania a rendszergazdák és az általános felhasználók számára, akkor állítsa be a rendszerkezelői PIN-kódot.
A rendszerkezelői PIN-kód beállítása(P. 150)
Távoli felhasználói felület PIN-kódja (Távoli felhasználói felület PIN-kódja)
Ez a PIN-kód a Távoli felhasználói felület használatára szolgál. A Távoli felhasználói felülethez csak azok
férhetnek hozzá, akik tudják a PIN-kódot. Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása(P. 152)
149
A készülék kezelése
A rendszerkezelői PIN-kód beállítása
3RH7-039
Állítson be rendszerkezelői azonosítót, amely kizárólag rendszergazdáknak van fenntartva. A <Hálózati beállítások>,
<Rendszerkezelő beállítások> stb. csak akkor érhető el, ha megadják a megfelelő PIN-kódot. Javasoljuk, hogy a PINkódot csak a rendszergazdák ismerjék.
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
2
Válassza ki a <Rendszerkezelő beállítások> elemet.
3
Válassza a <Rendszerkezelő információs beállításai>
lehetőséget.
4
Nyomja le az
5
Adja meg a rendszerkezelői PIN-kódot.
Főképernyő képernyő(P. 90)
<Rendszerkezelő PIN>
billentyűt.
● Legfeljebb hét jegyből álló számot adjon meg a számgombokkal, majd válassza az
gombot.
● Amikor megjelenik a <PIN (Megerősítés)> képernyő, akkor még egyszer beírva erősítse meg a PIN-kódot.
● Nem állíthat be olyan azonosítót és PIN-kódot, amely csak nullákból áll, például „00” vagy „0000000”.
● A PIN-kód kiiktatásához a <
> és a
gomb kiválasztásával hagyja üresen a szövegmezőt, majd
válassza az <Alkalmaz> gombot, és végül nyomja meg a
gombot.
A rendszerkezelő nevének beállítása
1
Válassza a <Rendszerkezelő neve> lehetőséget.
2
Írja be a rendszerkezelő nevét, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
Szöveg beírása(P. 96) .
● Tartsa észben a PIN kódját. Ha mégis elfelejtené a PIN-kódját, forduljon a hivatalos Canon viszonteladójához
vagy a Canon ügyfélszolgálatához.
150
A készülék kezelése
Beállítások konfigurálása a Távoli felhasználói felületen
● Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban. Kattintson a
[Beállítások/Bejegyzés] [Rendszerkezelő] [Szerkesztés] lehetőségre, és adja meg a szükséges
beállításokat a megjelenő képernyőn.
● A Távoli felhasználói felület segítségével többféle információt, köztük elérhetőségi adatokat, rendszergazdai
megjegyzéseket, a készülék telepítési helyét is bejegyezheti, ezenkívül olyan beállításokat is bejegyezhet,
amelyek egyébként csak a kezelőpanelen érhetők el. A bejegyzett információk a Távoli felhasználói felület
[Eszközadatok] lapján megtekinthetők. Rendszerkezelői információk ellenőrzése(P. 189)
A rendszerkezelői PIN-kód megadása esetén
● Ha megpróbál hozzáférni a <Hálózati beállítások> vagy <Rendszerkezelő
beállítások> funkciókhoz, akkor a következő üzenet jelenik meg. Adja meg a
beállított PIN-kódot.
● A PIN-kód megadása akkor is szükséges, ha rendszerkezelői üzemmódba
jelentkezik be a Távoli felhasználói felületen. A Távoli felhasználói felület
elindítása(P. 184)
HIVATKOZÁSOK
Hozzáférési jogosultságok beállítása(P. 149)
151
A készülék kezelése
Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása
3RH7-03A
Beállíthat egy PIN-kódot a Távoli felhasználói felület eléréséhez. Mindegyik felhasználónak ugyanazt a PIN-kódot kell
megadnia.
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék Távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 192) .
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
3
Válassza a [Biztonsági beállítások]
4
Kattintson az [Szerkesztés] gombra.
5
A
[Távoli felhasználói felület beállításai]
lehetőséget.
Jelölje be a [Távoli felhasználói felület PIN-kódjának használata] jelölőnégyzetet, és
állítsa be a PIN-kódot.
[Távoli felhasználói felület PIN-kódjának használata]
Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a Távoli felhasználói felület eléréséhez PIN-kódot kell megadnia.
[PIN-kód beállítása/módosítása]
A PIN-kód beállításához vagy módosításához jelölje be a jelölőnégyzetet, majd írja be ugyanazt az értéket a
[PIN-kód] és a [Még egyszer] szövegmezőbe.
6
Kattintson az [OK] gombra.
152
A készülék kezelése
A kezelőpanel használatával
● A Távoli felhasználói felület eléréséhez szükséges PIN-kódot a <Menü> felületén, a Főképernyő használatával
is beállíthatja. <Távoli felhasználói felület beállításai>(P. 242)
A <Rendszerkezelő beállítások> inicializálása esetén
● A Távoli felhasználói felület PIN-kódja szintén inicializálódik. Az inicializálást követően állítsa be újra a PINkódot. <Menü inicializálása>(P. 245)
HIVATKOZÁSOK
Hozzáférési jogosultságok beállítása(P. 149)
A rendszerkezelői PIN-kód beállítása(P. 150)
153
A készülék kezelése
A hálózat biztonsági beállításainak konfigurálása
3RH7-03C
A jogosult felhasználóknak váratlan veszteségeket okozhatnak a rosszindulatú külső felek támadásai, például a
titkosítatlan adatok megszerezése, a hitelesítés kijátszása és a hálózaton keresztül folyó adatok illetéktelen
megváltoztatása. A készülék a következő szolgáltatásokat kínálja a fontos és értékes információk támadásokkal
szembeni védelmére, a biztonság javítására és a titkosság megőrzésére.
Tűzfalbeállítások
A harmadik fél általi illetéktelen hozzáférés, a hálózati támadások és behatolási kísérletek megakadályozhatók,
ha a megadott IP-címmel és MAC-címmel rendelkező készülékekre korlátozza a kommunikációt.
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal(P. 156)
Portszámok módosítása
A más eszközökkel való információcserére használt protokollokhoz portszámokat rendel a rendszer. Ezeket a
portszámokat a protokoll típusa határozza meg. A portszámnak az összes kommunikációs eszköz esetében meg
kell egyeznie, ezért a külső támadások megelőzése érdekében fontos, hogy a portszámot egy tetszőleges,
önkényesen választott értékre állítsuk. Portszámok módosítása(P. 162)
Proxy beállítások
Ha az ügyféleszközök külső hálózathoz vannak csatlakoztatva, a kommunikáció proxykiszolgálón keresztül
történik. Proxykiszolgáló használata esetén biztonságosabban lehet böngészni az internetet, tehát javul a
biztonság. Proxy beállítása(P. 163)
TLS protokollal titkosított kommunikáció
A TLS egy hálózaton keresztül küldött adatok titkosítására használható protokoll, amelyet gyakran használnak a
webböngészőkön és levelezőprogramokon keresztül folytatott kommunikáció védelmére. Az TLS segítségével
biztonságossá tehető a hálózati kommunikáció, amikor a készüléket számítógépről, a Távoli felhasználói
felületen keresztül kezeli. A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 165)
154
A készülék kezelése
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés
Az IEEE 802.1X olyan szabvány és mechanizmus, amellyel a felhasználók hitelesítési adatainak kollektív
felügyelete révén blokkolható a hálózathoz való illetéktelen hozzáférés. Ha egy készülék megpróbál csatlakozni
a 802.1X szabványú hálózathoz, felhasználói hitelesítési lépéseken keresztül bizonyítania kell, hogy a
kapcsolatot jogosult felhasználó hozza létre.
A hitelesítési adatokat egy RADIUS-kiszolgálóra küldik, amely ellenőrzi azokat, majd a hitelesítés eredményétől
függően engedélyezi vagy elutasítja a hálózati kommunikációt. Ha a hitelesítés sikertelen, akkor egy LANkapcsoló (vagy hozzáférési pont) blokkolja a hozzáférést a hálózaton kívülről. A készülék ügyféleszközként
csatlakoztatható a 802.1X szabványú hálózatokra. IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása(P. 175)
155
A készülék kezelése
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal
3RH7-03E
Megfelelő biztonsági intézkedések hiányában illetéktelen személyek férhetnek hozzá a hálózatra csatlakoztatott
számítógépekhez és más kommunikációs eszközökhöz. Az illetéktelen hozzáférés megelőzése érdekében adja meg a
csomagszűrési beállításokat. Ezzel a funkcióval megadott IP-címmel és MAC-címmel rendelkező készülékekre
korlátozhatja a kommunikációt.
IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 157)
MAC-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 160)
156
A készülék kezelése
IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz
3RH7-03F
A kommunikációt kétféleképpen korlátozhatja: vagy meghatározott IP-című készülékeknek engedélyezi, vagy
megadott IP-című eszközöket korlátoz, és az egyéb kommunikációt engedélyezi. Megadhat különálló IP-címeket és IPcímtartományokat is.
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék Távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 192) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
3
Válassza a [Biztonsági beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] gombra egy szűrőtípus megadásához.
A
[IP-cím szűrő] lehetőséget.
[IPv4-cím: Bejövő szűrő]
Az adatoknak a készülékről számítógépeken való fogadásának IPv4-címek megadásával történő korlátozása.
[IPv6-cím: Bejövő szűrő]
Az adatoknak a készülékről számítógépeken való fogadásának IPv6-címek megadásával történő korlátozása.
5
Adja meg a csomagszűrési beállításokat.
157
A készülék kezelése
[Letiltott címek]
Jegyezze be a letiltandó címeket, valamint ellenőrizze vagy törölje a bejegyzett letiltott címeket.
[Engedélyezett címek]
Jegyezze be az engedélyezendő címeket, valamint ellenőrizze vagy törölje a bejegyzett engedélyezett
címeket.
1
Jelölje be a [Szűrő használata] jelölőnégyzetet.
● Jelölje be a jelölőnégyzetet a kommunikáció korlátozásához. A korlátozás megszüntetéséhez törölje a
jelölést a jelölőnégyzetből.
2
Adja meg a címet.
● Adja meg az IP-címet (vagy IP-címtartományt) a [Bejegyzendő cím] szövegmezőben, és kattintson a
[Hozzáad] gombra.
Bejegyzett cím
Eredmény
Megakadályozza a (fogadott) kommunikációt azokkal az eszközökkel, amelyek IP-
[Letiltott címek]
[Engedélyezett címek]
Mindkét módon bejegyezve
címe be van jegyezve a [Bejegyzendő cím] listájába. A kommunikáció minden más IPcímmel rendelkező eszközzel engedélyezett.
Engedélyezi a (fogadott) kommunikációt azokkal az eszközökkel, amelyek IP-címe be
van jegyezve a [Bejegyzendő cím] listájába, és megakadályozza a kommunikációt
minden más IP-címmel rendelkező eszközzel.
Engedélyezi a (fogadott) kommunikációt azokkal az eszközökkel, amelyek IP-címe be
van jegyezve az [Engedélyezett címek] listájába, és megakadályozza a kommunikációt
minden más IP-címmel rendelkező eszközzel. Mindazonáltal a [Letiltott címek] listába
is bejegyzett IP-címek számára a kommunikáció meg van akadályozva.
Beviteli hibák ellenőrzése
● Ha helytelen IP-címeket adott meg, előfordulhat, hogy nem fog tudni hozzáférni a készülékhez a
Távoli felhasználói felületről. Ebben az esetben az <IPv4-címszűrés> vagy az <IPv6-címszűrés>
beállítást <Ki>.
158
A készülék kezelése
<IPv4-címszűrés>(P. 240)
<IPv6-címszűrés>(P. 240) értékre kell állítania.
IP-címek megadási formája
Leírás
IPv4:
A számokat pontokkal válassza el.
Egyetlen cím megadása
IPv6:
Az alfanumerikus karaktereket
Példa
192.168.0.10
fe80::10
kettőspontokkal válassza el.
Címtartomány megadása
A címek közé tegyen kötőjelet.
192.168.0.10-192.168.0.20
Címtartomány megadása előtaggal (csak
IPv6 esetén)
Adja meg a címet, majd egy perjelet és az
előtag hosszát jelző számot.
fe80::1234/64
IP-cím törlése a kivételek közül
● Válasszon egy IP-címet, majd kattintson a [Törlés] gombra.
3
Kattintson az [OK] gombra.
A kezelőpanel használatával
● Az IP-cím szerinti szűrést a <Menü> felületen, a Főképernyő részen, az
<IPv4-címszűrés>(P. 240)
<IPv6-címszűrés>(P. 240) használatával is engedélyezheti, illetve letilthatja.
159
A készülék kezelése
MAC-címek megadása tűzfalbeállításokhoz
3RH7-03H
A kommunikációt meghatározott MAC-című készülékekre korlátozhatja.
Ez a funkció nem érhető el, ha a készülék vezeték nélküli helyi hálózathoz van csatlakoztatva.
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék Távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 192) .
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
A
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
3
Válassza a [Biztonsági beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] gombra.
5
Adja meg a csomagszűrési beállításokat.
[MAC-cím szűrő] lehetőséget.
● Adjon meg MAC-címeket a kivételekhez.
1
Jelölje be a [Szűrő használata] jelölőnégyzetet.
● Jelölje be a jelölőnégyzetet a kommunikáció korlátozásához. A korlátozás megszüntetéséhez törölje a
jelölést a jelölőnégyzetből.
160
A készülék kezelése
2
Adja meg a kivételezett címeket.
● Adja meg a MAC-címet a [Bejegyzendő cím] szövegmezőben, majd kattintson a [Hozzáad] gombra.
● A címet nem kell kötőjelekkel vagy kettőspontokkal tagolnia.
Beviteli hibák ellenőrzése
● Ha helytelen MAC-címeket ad meg, előfordulhat, hogy nem fog tudni hozzáférni a készülékhez a Távoli
felhasználói felületről. Ebben az esetben a <MAC-cím szűrő> beállítást a <Ki> értékre kell állítani.
<MAC-cím szűrő>(P. 241)
MAC-cím törlése a kivételek közül
● Válassza ki a MAC-címet, majd kattintson a [Törlés] gombra.
3
Kattintson az [OK] gombra.
A kezelőpanel használatával
● A MAC-cím szerinti szűrést a <Menü> felületen, a Főképernyő részen is engedélyezheti, illetve letilthatja.
<MAC-cím szűrő>(P. 241)
HIVATKOZÁSOK
IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 157)
161
A készülék kezelése
Portszámok módosítása
3RH7-03J
A portok az egyéb eszközökkel folytatott kommunikáció végpontjai. A jelentősebb protokollok jellemzően
egyezményes portszámokat használnak, de az ilyeneket használó eszközök támadásoknak vannak kitéve, mivel a
portszámokat mindenki ismeri. Előfordulhat, hogy a hálózati rendszergazda a portszámok módosításával erősíti a
biztonságot. Ha egy portszám megváltozik, akkor az új számot meg kell osztani a kommunikációs eszközökkel, például
a számítógépekkel és kiszolgálókkal. A portszám-beállításokat a hálózati környezettől függően adja meg.
● A proxykiszolgáló portszámának módosításához olvassa el a
Proxy beállítása(P. 163) című fejezetet.
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
2
Válassza ki a <Hálózati beállítások> elemet.
Főképernyő képernyő(P. 90)
● Ha megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló képernyő, adja meg a helyes PIN-kódot.
PIN-kód beállítása(P. 150)
3
Válassza a <TCP/IP-beállítások>
4
Válassza ki a protokollt, amelynek portszámát módosítani szeretné.
A rendszerkezelői
<Portszám beállításai> lehetőséget.
A protokollokkal kapcsolatos további tudnivalók
● <LPD>/<RAW>/<WSD
konfigurálása(P. 50)
● <HTTP>
● <SNMP>
5
csoportos
felderítés>
Nyomtatási
protokollok
A HTTP-kommunikáció letiltása(P. 181)
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal(P. 68)
Adja meg a portszámot, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
Szöveg beírása(P. 96) .
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatóportok konfigurálása(P. 52)
162
és
WSD-funkciók
A készülék kezelése
Proxy beállítása
3RH7-03K
A proxy (vagyis HTTP-proxykiszolgáló) egy olyan számítógép vagy szoftver, amely átveszi más eszközökkel, különösen
a hálózaton kívüli erőforrásokkal, például webhelyekkel folytatott HTTP-kommunikációt. Az ügyféleszközök a
proxykiszolgálón keresztül csatlakoznak a külső hálózathoz, így nem közvetlenül kommunikálnak a külső
erőforrásokkal. A proxy beállításával nemcsak a belső és külső hálózatok közötti kommunikáció felügyeletét könnyíti
meg, de az illetéktelen hozzáférést is megakadályozza, ezenkívül egy helyen biztosíthatja a vírusokkal szembeni
védelmet. Ha a Google Cloud Print szolgáltatásával az interneten keresztül nyomtat, akkor egy proxy beállításával
növelheti a biztonságot. Ha a proxykiszolgáló használata mellett dönt, akkor győződjön meg róla, hogy rendelkezik a
szükséges proxyadatokkal, többek között az IP-címmel és portszámmal, valamint a hitelesítéshez szükséges
felhasználónévvel és jelszóval.
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék Távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 192) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre a [Proxy beállításai] pontnál.
5
[TCP/IP-beállítások] lehetőséget.
Jelölje be a [Proxy használata] jelölőnégyzetet, és adja meg a szükséges
beállításokat.
[Proxy használata]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a HTTP-kiszolgálóval folytatott kommunikáció során a megadott
proxykiszolgálót szeretné használni.
[HTTP Proxy-kiszolgáló címe]
Írja be a proxykiszolgáló címét. A környezettől függően az IP-címet vagy az állomásnevet adja meg.
163
A
A készülék kezelése
[HTTP Proxy-kiszolgáló portszáma]
Szükség szerint módosítsa a portszámot.
[Proxy használata ugyanazon a tartományon belül]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a megadott proxykiszolgálót szeretné használni az azonos tartományban
található eszközökkel való kommunikációhoz is.
[Proxy-hitelesítés használata]
A proxykiszolgáló általi hitelesítés engedélyezéséhez jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, majd adjon meg egy
alfanumerikus karakterekből álló felhasználónevet a [Felhasználó neve] szövegmezőben.
[Jelszó beállítása/módosítása]
Ha engedélyezve van a proxyhitelesítés, akkor az ehhez szükséges jelszó beállításához vagy módosításához
be kell jelölnie a jelölőnégyzetet, majd a [Jelszó] szövegmezőben meg kell adnia az új, alfanumerikus
karakterekből álló jelszót.
6
Kattintson az [OK] gombra.
HIVATKOZÁSOK
A Google Cloud Print használata(P. 142)
164
A készülék kezelése
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása
3RH7-03L
A TLS (Transport Layer Security) protokollal titkosíthatja a készülék és a számítógépen futtatott webböngésző közötti
kommunikációt. A TLS egy adattitkosítási mechanizmus, amellyel a hálózaton keresztül küldött és fogadott adatok
titkosíthatók. Ha például az SNMPv3 protokoll beállításait a Távoli felhasználói felületen keresztül adja meg, akkor
kötelező engedélyezni a TLS-titkosítást. Ahhoz, hogy a Távoli felhasználói felületen TLS-titkosítású kommunikációt
használhasson, a TLS engedélyezése előtt meg kell adnia az Ön által használni kívánt kulcsot és tanúsítványt
(kiszolgálói tanúsítványt). A TLS-kulcsot és a tanúsítványt a TLS engedélyezése előtt kell létrehozni vagy telepíteni (
Kezelési funkciók(P. 330) ).
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék Távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 192) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Kulcs és tanúsítvány] lehetőségre a [TLS-beállítások] pontnál.
5
A
[TCP/IP-beállítások] lehetőséget.
Kattintson a használni kívánt kulcstól és tanúsítványtól jobbra látható
[Alapértelmezett kulcs bejegyzése] parancsra.
Tanúsítvány részleteinek megtekintése
● Ha rákattint a [Kulcsnév] alatti megfelelő szöveges hivatkozásra vagy a tanúsítvány ikonjára, megtekintheti
a tanúsítvány részletes adatait, illetve ellenőrizheti a tanúsítványt.
6
1
Engedélyezze a TLS-t a Távoli felhasználói felülethez.
Kattintson a [Biztonsági beállítások]
[Távoli felhasználói felület beállításai] gombra.
165
A készülék kezelése
2
Kattintson az [Szerkesztés] gombra.
3
Jelölje be a [TLS használata] jelölőnégyzetet, és kattintson a [OK] gombra.
A kezelőpanel használatával
● A TLS-titkosítású kommunikáció engedélyezése és tiltása a <Menü> felületen, a Főképernyő részen is
elvégezhető. <TLS használata>(P. 240)
A Távoli felhasználói felület indítása TLS protokollal
● Ha úgy próbálja meg elindítani a Távoli felhasználói felületet, hogy engedélyezve van a TLS, akkor egy
biztonsági tanúsítványra vonatkozó riasztás jelenhet meg. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy a helyes URLcímet adta-e meg a címsorban, majd jelenítse meg a Távoli felhasználói felület képernyőjét. A Távoli
felhasználói felület elindítása(P. 184)
HIVATKOZÁSOK
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal(P. 68)
Kulcs és tanúsítvány generálása a hálózati kommunikációhoz(P. 167)
A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés (CSR) előállítása(P. 170)
A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati kommunikációhoz(P. 173)
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása(P. 175)
166
A készülék kezelése
Kulcs és tanúsítvány generálása a hálózati
kommunikációhoz
3RH7-03R
Ha a TLS (Transport Layer Security) protokollon keresztül folytatott titkosított kommunikációhoz kulcsra és
tanúsítványra van szükség, akkor ezek előállíthatók a készülékkel. A TLS protokollt a készülék Távoli felhasználói
felületen keresztüli elérésekor használhatja. Az önaláírt tanúsítványok a „Hálózati kommunikáció” részben generált
kulccsal és tanúsítvánnyal együtt használandók.
● Ha hitelesítésszolgáltató aláírásával rendelkező kiszolgálótanúsítványt szeretne használni, a tanúsítvány
helyett hozzon létre tanúsítvány-aláírási kérést és kulcsot. A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés (CSR)
előállítása(P. 170)
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék Távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 192) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
3
Válassza a [Biztonsági beállítások]
4
Kattintson az [Kulcs előállítása] gombra.
A
[Kulcs és tanúsítvány beállításai] lehetőséget.
Bejegyzett kulcs és tanúsítvány törlése
● Kattintson a törölni kívánt kulcs és tanúsítvány mellett jobbra található [Törlés] parancsra
gombra.
az [OK]
● Ha a kulcsot és a tanúsítványt valamelyik funkció használja, ha például a „[TLS]” felirat látható a [Kulcs
használata] mezőben, a kulcs és a tanúsítvány nem törölhető. Ebben az esetben a kulcs és a tanúsítvány
törlése előtt ki kell kapcsolni a kérdéses funkciót, vagy le kell cserélnie a másik kulcsot.
5
Válassza a [Hálózati kommunikáció] lehetőséget, majd kattintson az [OK] gombra.
6
Adja meg a kulcs és a tanúsítvány beállításait.
167
A készülék kezelése
[Kulcs beállításai]
[Kulcsnév]
Adjon egy alfanumerikus karakterekből álló nevet a kulcsnak. Olyan nevet adjon meg, amely később
megkönnyíti a keresést a listában.
[Aláírás algoritmusa]
Válassza ki az aláírási algoritmust a legördülő listából.
[Kulcs algoritmusa]
A kulcs létrehozásához válassza ki a megfelelő algoritmust az [RSA] és az [ECDSA] lehetőségek közül,
majd a kulcs hosszát a legördülő listából. Bármelyik beállítást választja, minél nagyobb a kulcs hossza,
annál biztonságosabb a kulcs. A kommunikáció sebessége azonban ezzel egyenesen arányosan
csökken.
● Ha az [SHA384] lehetőséget vagy az [SHA512] lehetőséget választja az [Aláírás algoritmusa]
beállításnál, nem lehet az [512 bites] értéket kiválasztani a kulcs hosszához, ha az [RSA] lehetőséget
adta meg a [Kulcs algoritmusa] beállításnál.
[Tanúsítvány beállításai]
[Érvényesség kezdetének dátuma (ÉÉÉÉ/HH/NN)]
Adja meg a tanúsítvány érvényességének kezdő dátumát év, hónap, nap formátumban.
[Érvényesség végének dátuma (ÉÉÉÉ/HH/NN)]
Adja meg a tanúsítvány érvényességének befejező dátumát év, hónap, nap formátumban. Nem állítható
be az [Érvényesség kezdetének dátuma (ÉÉÉÉ/HH/NN)] mezőben szereplő dátumnál korábbi dátum.
[Ország/térség]
Kattintson az [Ország/térség kiválasztása] választógombra, és válassza ki az országot/régiót a legördülő
listából. Rákattinthat az [Internetes országkód megadása] választógombra is, ebben az esetben az
országkódot is használhatja (Magyarország esetében ez a „HU”).
[Állam]/[Város]
Szükség esetén adja meg alfanumerikus karakterekkel a helyet.
[Szervezet]/[Szervezeti egység]
Szükség esetén adja meg alfanumerikus karakterekkel a szervezet nevét.
[Általános név]
Szükség esetén adja meg alfanumerikus karakterekkel a tanúsítvány általános nevét. Az általános nevet
gyakran CN-ként rövidítik (Common Name).
168
A készülék kezelése
7
Kattintson az [OK] gombra.
● A kulcs és a tanúsítvány létrehozása hosszabb időt is igénybe vehet.
● A kulcs és a tanúsítvány létrehozása után azokat a készülék automatikusan regisztrálja.
HIVATKOZÁSOK
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 165)
A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati kommunikációhoz(P. 173)
169
A készülék kezelése
A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés (CSR) előállítása
3RH7-03S
A készülék által létrehozott tanúsítványokon nincs hitelesítésszolgáltatói aláírás, ami bizonyos eszközökkel szemben
kommunikációs hibához vezethet. Ahhoz, hogy a hitelesítésszolgáltató kibocsássa az aláírásával ellátott tanúsítványt,
először be kell szereznie a CSR (tanúsítvány-aláírási kérés) adatait. Ezeket a rendszergazda tudja létrehozni a Távoli
felhasználói felületen. Ha már kibocsátották a tanúsítványt, regisztrálja azt a kulccsal a korábban létrehozott
tanúsítvány-aláírási kéréssel.
Kulcs és tanúsítvány-aláírási kérés létrehozása(P. 170)
Tanúsítvány regisztrálása a kulccsal(P. 172)
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék Távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 192) .
Kulcs és tanúsítvány-aláírási kérés létrehozása
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
A
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
3
Válassza a [Biztonsági beállítások]
4
Kattintson az [Kulcs előállítása] gombra.
[Kulcs és tanúsítvány beállításai] lehetőséget.
Bejegyzett kulcs és tanúsítvány törlése
● Kattintson a törölni kívánt kulcs és tanúsítvány mellett jobbra található [Törlés] parancsra
gombra.
az [OK]
● Ha a kulcsot és a tanúsítványt valamelyik funkció használja, ha például a „[TLS]” felirat látható a [Kulcs
használata] mezőben, a kulcs és a tanúsítvány nem törölhető. Ebben az esetben a kulcs törlése előtt ki kell
kapcsolni a funkciót, vagy le kell cserélni a kulcsot és a tanúsítványt.
5
6
Válassza a [Kulcs és tanúsítvány aláírására vonatkozó kérés (CSR)] lehetőséget, majd
kattintson az [OK] gombra.
Adja meg a kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés beállításait.
170
A készülék kezelése
[Kulcs beállításai]
[Kulcsnév]
Adjon egy alfanumerikus karakterekből álló nevet a kulcsnak. Olyan nevet adjon meg, amely később
megkönnyíti a keresést a listában.
[Aláírás algoritmusa]
Válassza ki az aláírási algoritmust a legördülő listából.
[Kulcs algoritmusa]
A kulcs létrehozásához válassza ki a megfelelő algoritmust az [RSA] és az [ECDSA] lehetőségek közül,
majd a kulcs hosszát a legördülő listából. Minél nagyobb a kulcs hossza, annál lassabb lesz a
kommunikáció. A biztonság viszont nagyobb.
● Ha az [SHA384] lehetőséget vagy az [SHA512] lehetőséget választja az [Aláírás algoritmusa]
beállításnál, nem lehet az [512 bites] értéket kiválasztani a kulcs hosszához, ha az [RSA] lehetőséget
adta meg a [Kulcs algoritmusa] beállításnál.
[Tanúsítvány aláírására vonatkozó kérés (CSR) beállításai]
[Ország/térség]
Kattintson az [Ország/térség kiválasztása] választógombra, és válassza ki az országot/régiót a legördülő
listából. Rákattinthat az [Internetes országkód megadása] választógombra is, ebben az esetben az
országkódot is használhatja (Magyarország esetében ez a „HU”).
[Állam]/[Város]
Szükség esetén adja meg alfanumerikus karakterekkel a helyet.
[Szervezet]/[Szervezeti egység]
Szükség esetén adja meg alfanumerikus karakterekkel a szervezet nevét.
[Általános név]
Szükség esetén adja meg alfanumerikus karakterekkel a tanúsítvány általános nevét. Az általános nevet
gyakran CN-ként rövidítik (Common Name).
7
Kattintson az [OK] gombra.
● A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés létrehozása hosszabb időt is igénybe vehet.
8
Kattintson az [Tárolás fájlban] gombra.
171
A készülék kezelése
● Megjelenik a fájl tárolására vonatkozó párbeszédpanel. Adja meg a fájl mentési helyét, és kattintson a
[Mentés] gombra.
➠ A tanúsítvány-aláírási kéréshez tartozó fájl (CSR) a számítógépen található.
9
Mellékelje a tárolt fájlt, és küldje el az igénylést a hitelesítésszolgáltatónak.
Tanúsítvány regisztrálása a kulccsal
A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés addig nem használható, amíg a hitelesítésszolgáltató ki nem bocsátja a
tanúsítványt a kulccsal regisztrált tanúsítvány-aláírási kérés alapján. Ha a hitelesítésszolgáltató kibocsátotta a
tanúsítványt, regisztrálja azt az alábbi művelet végrehajtásával.
1
2
3
4
5
6
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
Válassza a [Biztonsági beállítások]
A
[Kulcs és tanúsítvány beállításai] lehetőséget.
Kattintson a [Kulcsnév] lehetőségre vagy a [Tanúsítvány] lehetőségre a tanúsítvány
regisztrálásához.
Kattintson az [Tanúsítvány bejegyzése] gombra.
Kattintson a [Tallózás] elemre, adja meg a tanúsítvány-aláírási kérés fájlját, majd
kattintson a [Bejegyzés] elemre.
HIVATKOZÁSOK
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 165)
Kulcs és tanúsítvány generálása a hálózati kommunikációhoz(P. 167)
A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati kommunikációhoz(P. 173)
172
A készülék kezelése
A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati
kommunikációhoz
3RH7-03U
A készülékkel használni kívánt kulcs és tanúsítvány, valamint a hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány a
hitelesítésszolgáltatótól szerezhetők be. Telepítse és regisztrálja a készülékkel használni kívánt, korábban már
beszerzett kulcsot és a tanúsítványfájlt, valamint a hitelesítésszolgáltatói tanúsítványfájlt a Távoli felhasználói felületet
segítségével. Már előre ellenőrizze, hogy milyen feltételek megléte szükséges a készüléken a kulcs és a tanúsítvány,
valamint a hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány használatához ( Kezelési funkciók(P. 330) ).
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék Távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 192) .
1
2
3
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
Válasszon a következők közül: [Biztonsági beállítások]
beállításai] vagy [CA tanúsítvány beállításai].
A
[Kulcs és tanúsítvány
● A kulcs és tanúsítvány telepítéséhez kattintson a [Kulcs és tanúsítvány beállításai] lehetőségre, a
hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány telepítéséhez pedig a [CA tanúsítvány beállításai] lehetőségre.
4
Kattintson a [Kulcs és tanúsítvány bejegyzése] vagy a [CA tanúsítvány bejegyzése]
lehetőségre.
Bejegyzett kulcs és tanúsítvány vagy hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány törlése
● Kattintson a törölni kívánt kulcs és tanúsítvány vagy a CA tanúsítvány mellett jobbra található [Törlés]
parancsra majd az [OK] gombra. Az előre telepített hitelesítésszolgáltatói tanúsítványok nem törölhetők.
● Ha a kulcsot és a tanúsítványt valamelyik funkció használja, ha például a „[TLS]” felirat látható a [Kulcs
használata] mezőben, a kulcs és a tanúsítvány nem törölhető. Ebben az esetben a kulcs törlése előtt ki kell
kapcsolni a funkciót, vagy le kell cserélni a kulcsot és a tanúsítványt.
Az előre telepített CA tanúsítványok letiltása és engedélyezése
173
A készülék kezelése
● Kattintson a letiltani kívánt előtelepített hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány jobb oldalán látható [Tilt]
parancsra. Ha újra engedélyezni kívánja a tanúsítványt, kattintson a jobb oldalán található [Engedélyez]
parancsra.
5
Kattintson az [Telepítés] gombra.
Kulcs- és tanúsítványfájl, valamint hitelesítésszolgáltatói tanúsítványfájl törlése
● Kattintson a törölni kívánt fájltól jobbra látható [Törlés] pontra
6
majd az [OK] gombra.
Kattintson a [Tallózás] gombra, adja meg a telepítendő fájlt, majd kattintson a
[Telepítés indítása] gombra.
➠ A kulcs- és tanúsítványfájlt, valamint a hitelesítésszolgáltatói tanúsítványfájlt a számítógépről kell
telepíteni a készülékre.
7
Jegyezze be a kulcsot és a tanúsítványt vagy a hitelesítésszolgáltatói tanúsítványt.
Kulcs és tanúsítvány bejegyzése
1
Kattintson a bejegyezni kívánt kulcs- és tanúsítványfájltól jobbra látható [Bejegyzés] parancsra.
2
Adja meg a kulcs nevét, és a hozzá tartozó jelszót.
[Kulcsnév]
Adjon meg egy alfanumerikus karakterekből álló nevet a bejegyzendő kulcsnak.
[Jelszó]
Adjon meg egy alfanumerikus karakterekből álló jelszót a bejegyzendő fájlhoz tartozó privát kulcskészlet
számára.
3
Kattintson az [OK] gombra.
Hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány bejegyzése
Kattintson a bejegyezni kívánt hitelesítésszolgáltatói tanúsítványtól jobbra látható [Bejegyzés] parancsra.
HIVATKOZÁSOK
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 165)
Kulcs és tanúsítvány generálása a hálózati kommunikációhoz(P. 167)
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása(P. 175)
174
A készülék kezelése
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása
3RH7-03W
A készülék ügyféleszközként csatlakoztatható a 802.1X szabványú hálózatokra. A jellemző 802.1X-hálózatok egy
RADIUS-kiszolgálóból (hitelesítés-kiszolgálóból), LAN-kapcsolóból (hitelesítőből) és hitelesítő szoftverrel ellátott
ügyféleszközökből (adatszolgáltatókból) állnak. Ha egy készülék megpróbál csatlakozni a 802.1X szabványú
hálózathoz, felhasználói hitelesítési lépéseken keresztül bizonyítania kell, hogy a kapcsolatot jogosult felhasználó
hozza létre. A hitelesítési adatokat egy RADIUS-kiszolgálóra küldik, amely ellenőrzi azokat, majd a hitelesítés
eredményétől függően engedélyezi vagy elutasítja a hálózati kommunikációt. Ha a hitelesítés sikertelen, akkor egy
LAN-kapcsoló (vagy hozzáférési pont) blokkolja a hozzáférést a hálózaton kívülről.
IEEE 802.1X szabványú hitelesítési mód
Válasszon az alábbi hitelesítési lehetőségek közül. Ha szükséges, telepítsen vagy regisztráljon egy kulcsot és egy
tanúsítványt, illetve egy hitelesítésszolgáltatói tanúsítványt, mielőtt konfigurálja az IEEE 802.1X-hitelesítést ( A
kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati kommunikációhoz(P. 173) ).
TLS
A készülék és a hitelesítő kiszolgáló kölcsönösen hitelesítik egymást a másik tanúsítványának ellenőrzésével.
Az ügyfél-hitelesítéshez (a készülék hitelesítéséhez) egy hitelesítésszolgáltató (CA) által kibocsátott kulcs és
tanúsítvány szükséges. A kiszolgáló hitelesítéséhez a készülékre előre telepített hitelesítésszolgáltatói
tanúsítvány mellett a Távoli felhasználói felületen keresztül telepített hitelesítésszolgáltatói tanúsítványok is
használhatók.
TTLS
Ez a hitelesítési módszer egy felhasználónévvel és jelszóval hitelesíti az ügyfelet, és egy hitelesítésszolgáltatói
tanúsítvánnyal a kiszolgálót. Belső protokollként MSCHAPv2 vagy PAP választható. A TTLS egyszerre
használható a PEAP-móddal. Mielőtt beállítaná ezt a hitelesítési módot, engedélyezze a TLS-t a Távoli
felhasználói felülethez ( A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 165) ).
PEAP
A szükséges beállítások szinte teljesen megegyeznek a TTLS-módéval. Az alkalmazott belső protokoll az
MSCHAPv2. Mielőtt beállítaná ezt a hitelesítési módot, engedélyezze a TLS-t a Távoli felhasználói felülethez
( A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 165) ).
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék Távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 192) .
175
A készülék kezelése
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
A
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson az [Szerkesztés] gombra.
5
Jelölje be az [IEEE 802.1X használata] jelölőnégyzetet, majd adja meg a bejelentkezési
[IEEE 802.1X beállításai] lehetőséget.
nevet a [Bejelentkezési név] szövegmezőben.
[IEEE 802.1X használata]
Az IEEE 802.1X-hitelesítés engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet.
[Bejelentkezési név]
Adja meg a felhasználó hitelesítéséhez használt nevet (EAP-azonosítót) alfanumerikus karakterekkel.
6
Konfigurálja a megadott hitelesítési módhoz szükséges beállításokat.
176
A készülék kezelése
A TLS beállítása
1
Jelölje be a [TLS használata] jelölőnégyzetet, és kattintson a [Kulcs és tanúsítvány] gombra.
● A TLS nem használható TTLS-szel vagy PEAP-val.
2
Kattintson az ügyfél-hitelesítéshez használni kívánt kulcstól és tanúsítványtól jobbra látható
[Alapértelmezett kulcs bejegyzése] parancsra.
Tanúsítvány részleteinek megtekintése
● Ha rákattint a [Kulcsnév] alatti megfelelő szöveges hivatkozásra vagy a tanúsítvány ikonjára,
megtekintheti a tanúsítvány részletes adatait, illetve ellenőrizheti a tanúsítványt.
A TTLS/PEAP beállítása
1
Jelölje be a [TTLS használata] vagy a [PEAP használata] jelölőnégyzetet.
A TTLS belső protokollja
● Az MSCHAPv2 és a PAP közül választhat.
2
Kattintson az [Felhasználónév/jelszó megváltoztatása] gombra.
● A bejelentkezési névtől eltérő felhasználónév megadásához törölje a jelet a [Bejelentkezési név
használata felhasználónévként] jelölőnégyzetből. Ha a bejelentkezési nevet szeretné
felhasználónévként használni, akkor jelölje be a jelölőnégyzetet.
3
Állítsa be a felhasználónevet, illetve a jelszót.
177
A készülék kezelése
[Felhasználó neve]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel a felhasználónevet.
[Jelszó megváltoztatása]
A jelszó beállításához vagy módosításához jelölje be a jelölőnégyzetet, és mind a [Jelszó], mind a [Még
egyszer] szövegmezőben adja meg az új jelszót alfanumerikus karakterekkel.
4
Kattintson az [OK] gombra.
7
Kattintson az [OK] gombra.
8
Indítsa újra a készüléket.
● Kapcsolja ki a készüléket, várjon legalább 10 másodpercet, majd kapcsolja be.
A kezelőpanel használatával
● Az IEEE 802.1X hitelesítést a <Menü> felületen, a Főképernyő részen is engedélyezheti vagy letilthatja.
<IEEE 802.1X beállításai>(P. 212)
HIVATKOZÁSOK
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 165)
178
A készülék kezelése
A készülék funkcióinak korlátozása
3RH7-03X
Előfordulhat, hogy a készülék egyes funkcióit csak ritkán használják, vagy bizonyos funkciók lehetőséget adnak a
készülék helytelen használatára. A készüléken biztonsági okokból részlegesen korlátozhatja, illetve teljesen le is
tilthatja ezeket a funkciókat.
Az USB-funkciók korlátozása
Az USB-kapcsolat segítségével egyszerűen csatlakozhat a perifériás eszközökhöz, ez azonban biztonsági
kockázatokkal jár, például adatszivárgáshoz vezethet. Korlátozhatja a számítógépes USB-kapcsolat használatát.
Az USB-funkciók korlátozása(P. 180)
A HTTP-kommunikáció letiltása
Beállíthatja például, hogy amikor nem a hálózaton végez műveleteket (például USB-kapcsolaton keresztül
használja a készüléket), a rendszer letiltsa a HTTP-kommunikációt. Így a HTTP-porton keresztül nem érhetik
hekkertámadások. A HTTP-kommunikáció letiltása(P. 181)
A távfelügyelet letiltása
Beállíthatja, hogy amikor nem használja a Távoli felhasználói felületet, a rendszer letiltsa a Távoli felhasználói
felületen keresztüli jogtalan műveleteket. A Távoli felhasználói felület letiltása(P. 182)
179
A készülék kezelése
Az USB-funkciók korlátozása
3RH7-03Y
Az USB protokoll lehetővé teszi perifériaeszközök kényelmes csatlakoztatását, ezáltal az adatok kényelmes tárolását és
áthelyezését, de nem megfelelő felügyelet esetén információszivárgás forrása is lehet. Ez a szakasz bemutatja, hogy
miként korlátozhatja a kapcsolatot a készülék USB-portján keresztül.
Számítógéppel létrehozandó USB-kapcsolat korlátozása(P. 180)
Számítógéppel létrehozandó USB-kapcsolat korlátozása
Letilthatja az USB-portot, amelyen keresztül számítógéphez csatlakoztatható a készülék. Ha ennek a portnak a
működés tiltva van, akkor a készülék nem tud kommunikálni a számítógéppel USB-kábelen keresztül.
<Menü> <Rendszerkezelő beállítások>
készüléket
180
<Használat USB-eszközként>
<Ki>
Indítsa újra a
A készülék kezelése
A HTTP-kommunikáció letiltása
3RH7-040
A HTTP protokoll a hálózaton keresztül történő kommunikáció, például a készülék Távoli felhasználói felületen
keresztüli elérésének egyik eszköze. Ha USB-kapcsolatot használ, vagy egyébként sem használja a HTTP protokollt,
akkor a protokoll letiltásával blokkolhatja a nem használt HTTP-porton keresztüli esetleges behatolási kísérleteket.
● A HTTP protokoll letiltása esetén egyes hálózati funkciók, például a Távoli felhasználói felület, a WSDnyomtatás, ill. a Google Cloud Print sem érhetők el.
<Menü>
<Hálózati beállítások>
<TCP/IP-beállítások>
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása(P. 50)
A Google Cloud Print használata(P. 142)
Portszámok módosítása(P. 162)
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói felület)(P. 183)
181
<HTTP használata>
<Ki>
<Igen>
A készülék kezelése
A Távoli felhasználói felület letiltása
3RH7-041
A Távoli felhasználói felület hasznos eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a készülék beállításait számítógépen
megnyitott webböngészőből adja meg. A Távoli felhasználói felület használatához a készüléknek hálózaton keresztül
kell csatlakoznia egy számítógéphez. Ha a készülék USB-kapcsolaton keresztül van számítógéphez csatlakoztatva, vagy
ha egyébként sem használja a Távoli felhasználói felületet, akkor érdemes lehet letiltania, mivel ezzel csökkenthető
annak kockázata, hogy rosszindulatú külső személyek a hálózaton keresztül távolról vezéreljék a készüléket.
<Menü> <Rendszerkezelő beállítások>
felhasználói felület használata> <Ki>
<Távoli felhasználói felület beállításai>
HIVATKOZÁSOK
A HTTP-kommunikáció letiltása(P. 181)
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói felület)(P. 183)
182
<Távoli
A készülék kezelése
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói
felület)
3RH7-042
Ha webböngészőt használ a készülék távoli működtetéséhez, akkor ellenőrizheti a nyomtatásra váró dokumentumokat
vagy a készülék állapotát. Számos különböző beállítást is konfigurálhat. Mindehhez el sem kell hagynia íróasztalát, ami
megkönnyíti a rendszerfelügyeletet. A Távoli felhasználói felület rendszerkövetelményeivel kapcsolatban lásd:
Rendszerkörnyezet(P. 331) .
A Távoli felhasználói felület funkciói
Az állapotok és a naplók megtekintése(P. 187)
Menüpontok beállítása a Távoli felhasználói felületről(P. 192)
A Távoli felhasználói felület alapvető funkciói
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184)
183
A készülék kezelése
A Távoli felhasználói felület elindítása
3RH7-043
A távoli működtetéshez a webböngészőben meg kell adnia a készülék IP-címét, majd el kell indítania a Távoli
felhasználói felületet. A műveletek előtt ellenőrizze a készüléken beállított IP-címet ( Hálózati beállítások
megtekintése(P. 46) ). Ha bármilyen kérdése van, forduljon a hálózat rendszergazdájához.
1
Indítsa el a webböngészőt.
2
Írja be a címsorba a „http://<a készülék IP-címe>/” címet, majd nyomja le az [ENTER]
billentyűt.
● Ha IPv6-címet szeretne használni, akkor tegye szögleges zárójelek közé (példa: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Ha biztonsági riasztás jelenik meg
● Biztonsági figyelmeztetés jelenhet meg, ha a Távoli felhasználói felületen folytatott kommunikáció
titkosítva van (
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 165) ). Ha a hitelesítési
beállítások vagy a TLS beállítások nem hibásak, folytassa a webhely böngészését.
3
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre.
Ha nincs megadva rendszerkezelői PIN-kód
Válassza a [Rendszerkezelő mód] vagy [Általános felhasználói üzemmód] elemet.
[Rendszerkezelő mód]
A Távoli felhasználói felület összes művelete és beállítása elérhető.
[Általános felhasználói üzemmód]
Ebben a módban jogosult ellenőrizni a dokumentumok és a készülék állapotát, valamint bizonyos
beállításokhoz is hozzáfér. Ha szeretné ellenőrizni, hogy az Ön által küldött dokumentumok szerepelnek-e a
nyomtatási sorban, vagy szeretné törölni az egyik dokumentumát a nyomtatási sorból, írja be a
dokumentumhoz tartozó felhasználónevet a [Felhasználó neve] mezőbe. A nyomtatandó dokumentumokhoz
tartozó felhasználónevet a rendszer automatikusan állítja be a számítógép neve, bejelentkezési neve vagy
más hasonló adatok alapján.
[Távoli felhasználói felület PIN-kódja]
Ha be van kapcsolva a [Távoli felhasználói felület PIN-kódja] funkció, adja meg a PIN-kódot.
felhasználói felület PIN-kódjának beállítása(P. 152)
184
Távoli
A készülék kezelése
Ha meg van adva a rendszerkezelői PIN-kód
Adja meg a megfelelő PIN-kódot a [Rendszerkezelő PIN-kódja] pontnál a Rendszerkezelő módba való
belépéshez. A rendszerkezelői PIN-kód beállítása(P. 150)
4
Kattintson az [Bejelentkezés] gombra.
➠ Megjelenik a portál oldal (a főoldal).
A Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
A Távoli felhasználói felület képernyője
A Távoli felhasználói felületbe való bejelentkezést követően az alábbi Portál oldal (főoldal) jelenik meg. Ebben a
fejezetben a Portál oldalon (főoldalon) látható elemeket, illetve az ezekkel végezhető alapszintű műveleteket
ismertetjük.
[Alapvető eszközadatok]
Megjeleníti a készülék aktuális állapotát és a hibainformációkat. Ha hiba történt, akkor megjelenik a
Hibainformációk oldalra mutató hivatkozás.
[Fogyóeszköz-adatok]
A fogyóeszközökről jelenít meg információkat.
[Támogatási kapcsolat]
Megjeleníti a [Eszközadatok] területen megadott támogatási hivatkozást a [Rendszerkezelő] menüben.
Frissítés ikon
Frissíti az aktuálisan látható oldalt.
185
A készülék kezelése
[Kijelentkezés]
Ezzel jelentkezhet ki a Távoli felhasználói felületről. Ezután a Bejelentkezés oldal jelenik meg.
[E-mail a rendszerkezelőnek]
Egy ablakot jelenít meg, amelyben e-mailt írhat a [Rendszerkezelő] ablak [Rendszerkezelő adatai] mezőjében
meghatározott rendszerkezelő számára.
[Állapotfigyelés/Mégse]
Az [Állapotfigyelés/Mégse] oldal megjelenítésére szolgál. Itt megtekintheti a várakozó dokumentumok
állapotát és előzményeit, vagy törölheti feldolgozásukat.
[Beállítások/Bejegyzés]
A [Beállítások/Bejegyzés] oldal megjelenítésére szolgál. Ha rendszerkezelő módban jelentkezett be, akkor
módosíthatja a beállításokat, illetve mentheti/betöltheti a bejegyzett adatokat. Menüpontok beállítása a
Távoli felhasználói felületről(P. 192)
186
A készülék kezelése
Az állapotok és a naplók megtekintése
3RH7-044
A nyomtatott dokumentumok aktuális állapotának ellenőrzése(P. 187)
Korábbi dokumentumok listájának ellenőrzése(P. 188)
Hibainformációk ellenőrzése(P. 188)
Fogyóanyagok ellenőrzése(P. 188)
Eszközspecifikációk ellenőrzése(P. 189)
Rendszerkezelői információk ellenőrzése(P. 189)
A nyomtatásszámláló megjelenítése(P. 190)
Korábbi kazetták listájának ellenőrzése(P. 190)
Energiahasználati információk ellenőrzése(P. 190)
● Egyes fájlok és dokumentumok neve rövidítve jelenik meg. A nyomtatott alkalmazásnév a fájlnévhez
hozzáadható.
A nyomtatott dokumentumok aktuális állapotának ellenőrzése
A kezelőfelületen látható az éppen nyomtatott és a nyomtatásra várakozó dokumentumok listája.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
[Állapotfigyelés/Mégse] [Feladat állapota]
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184) )
● Az egyes dokumentumok törléséhez kattintson a [Mégse] gombra.
● Ha rendszerkezelői üzemmódban van bejelentkezve, akkor minden jelenleg nyomtatás alatt álló és
nyomtatásra váró dokumentum megjelenik a listában.
● Ha általános felhasználói módban jelentkezett be a felhasználóneve megadásával, akkor a
felhasználóneve csak az Ön által nyomtatott dokumentumokon jelenik meg.
● A felfüggesztett dokumentumokon a [Munkaszám] elemre kattintva részletes információ jeleníthető
meg. Ellenőrizheti a felhasználónevet és a kinyomtatott dokumentum oldalszámát.
187
A készülék kezelése
Korábbi dokumentumok listájának ellenőrzése
A nyomtatás előzményeit jelzi ki.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
[Állapotfigyelés/Mégse] [Munkanapló]
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184) )
Hibainformációk ellenőrzése
Ha hiba történik, akkor a Portál oldalon (főoldalon) a [Hibaadatok] alatti üzenetre kattintva ez az oldal jelenik meg.
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
[Állapotfigyelés/Mégse] [Hibaadatok]
A
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184) )
Fogyóanyagok ellenőrzése
A fogyóeszközök adatait (pl. egy kazetta modellszáma) jelzi ki. A Portál oldalon (főoldalon) található [Fogyóeszközadatok ellenőrzése] gombra kattintva is megjelenítheti ezt az oldalt ( A Távoli felhasználói felület
képernyője(P. 185) ).
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
[Állapotfigyelés/Mégse] [Fogyóeszközök]
188
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184) )
A készülék kezelése
Eszközspecifikációk ellenőrzése
Megjelenik a maximális nyomtatási sebesség.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
[Állapotfigyelés/Mégse] [Eszközjellemzők]
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184) )
Rendszerkezelői információk ellenőrzése
A készülékkel és a rendszerkezelővel kapcsolatos információk jelennek meg. Ezek az adatok a [Rendszerkezelő] oldal
[Beállítások/Bejegyzés] lapján állíthatók be.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
[Állapotfigyelés/Mégse] [Eszközadatok]
189
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184) )
A készülék kezelése
A nyomtatásszámláló megjelenítése
Megjelenik kinyomtatott oldalak teljes száma.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre ( A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184) )
[Állapotfigyelés/Mégse] [Számláló ellenőrzése]
Korábbi kazetták listájának ellenőrzése
Itt megtekintheti a festékkazetták, valamint a dobegységek használati naplóit. A kijelző váltható a festékkazetta és a
dobegység között.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
[Állapotfigyelés/Mégse] [Kazettanapló]
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184) )
Energiahasználati információk ellenőrzése
Olyan információkat is megtekinthet, mint például a nyomatok havi száma vagy a tápfelvétel összesített értéke.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
[Állapotfigyelés/Mégse] [Ökoadatok]
190
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 184) )
A készülék kezelése
HIVATKOZÁSOK
A Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
191
A készülék kezelése
Menüpontok beállítása a Távoli felhasználói felületről
3RH7-045
A Távoli felhasználói felületen a készülék számos beállítása módosítható. A legtöbb beállítás a készüléken is
megadható, de vannak olyanok is, amelyek csak a Távoli felhasználói felületen. Ebben a fejezetben azt az alapvető
eljárást mutatjuk be, amelyet követve módosíthatja a készülék beállításait a Távoli felhasználói felületről.
● Néhány beállítás csak akkor módosítható, ha rendszerkezelői módban jelentkezik be.
● Bizonyos beállításoknál az itt ismertetettől eltérő műveletek végrehajtására van szükség.
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet.
A Távoli felhasználói felület
elindítása(P. 184)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 185)
3
A képernyő bal oldalán található menüben kattintson a konfigurálni kívánt
4
Ha szükséges, kattintson a hivatkozásra a kívánt lap megjelenítéséhez.
5
Kattintson az [Szerkesztés] gombra.
beállításra.
192
A
A készülék kezelése
6
Adja meg a szükséges beállításokat.
7
Kattintson az [OK] gombra.
8
Ha szükséges, indítsa újra a készüléket.
● Kapcsolja ki a készüléket, várjon legalább 10 másodpercet, majd kapcsolja be.
193
A készülék kezelése
● Ha szeretné tudni, hogy újra kell-e indítani a készüléket, olvassa el a szerkesztési képernyőn látható
üzenetet.
194
A készülék kezelése
A firmware frissítése
3RH7-046
A készülék üzemelési feltételeinek megfelelően válassza ki a firmware frissítésének módját. Két frissítési módszer közül
választhat: az egyik során a készülék ellenőrzi, hogy az aktuális verzió naprakész-e, és ha nem, megkeresi a legújabb
firmware-verziót az interneten, majd elvégzi a frissítést. A másik, hogy a felhasználó egy számítógépen tölti le a
legújabb firmware-verziót, majd a frissítést is a számítógépről végzi el. Olyan környezetben, ahol nem létesíthető
internetkapcsolat vezeték nélküli hálózaton keresztül, hozza léte a kapcsolatot vezetékes helyi hálózaton vagy USB-n
keresztül, és végezze el a frissítést a számítógépről.
A készülék telepítéskori állapota
A frissítés telepítésének módja
Vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat
Frissítés az interneten keresztül(P. 195)
Vezetékes helyi hálózati kapcsolat
Frissítés az interneten keresztül(P. 195)
Frissítés számítógépről(P. 196)
USB-csatlakozás
Frissítés számítógépről(P. 196)
● IPv6-környezetben nem lehet firmware-frissítést végezni. Az USB-port segítségével alakítsa ki a kapcsolatot,
majd végezze el a frissítést a számítógépről.
A firmware verziójának ellenőrzése
● A firmware verzióját a készülék kezelőpaneljéről ellenőrizheti. A firmware-frissítési folyamat befejezését
követően ellenőrizze, hogy a frissítés megfelelően ment-e végbe. A firmware verziójának
ellenőrzése(P. 196)
Frissítés az interneten keresztül
A Canon kiszolgáló a készülékről is elérhető a firmware legfrissebb verzióra frissítéséhez.
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
2
Válassza ki a <Rendszerkezelő beállítások> elemet.
Főképernyő képernyő(P. 90)
● Ha megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló képernyő, adja meg a helyes PIN-kódot.
PIN-kód beállítása(P. 150)
3
Válassza ki a <Firmware frissítése> elemet.
4
Válassza ki a <Internet használatával> elemet.
➠ Ekkor az ellenőrzi, hogy létezik-e a legújabb firmware.
195
A rendszerkezelői
A készülék kezelése
● A firmware-t nem kell frissíteni, ha megjelenik a következő üzenet: <Ez a legfrissebb firmware-verzió.>.
5
Olvassa el az üzenetet, majd válassza az <Igen> lehetőséget.
6
Ha megjelenik egy licencelési képernyő, nyomja meg a következőt:
7
Válassza ki a <OK> elemet.
.
➠ A firmware frissítése után a készülék automatikusan újraindul.
● Az újraindítás közben ne kapcsolja ki a készüléket.
Frissítés számítógépről
Ha már letöltötte a legújabb firmware-verziót a Canon weboldaláról, a „User Support Tool” segédprogrammal a
számítógépről is frissítheti a firmware-t. Ha további információkat szeretne arról, hogy hogyan kell firmware-frissítést
végezni a számítógépről, olvassa el a firmware-hez tartozó „User Support Tool Operation Guide (User Support Tool
kezelési útmutató)” című dokumentumot.
A készülék beállítása Firmware-frissítésre várakozási állapotba
<Menü>
<Rendszerkezelő beállítások>
<Firmware frissítése>
<PC használatával>
<Igen>
A firmware verziójának ellenőrzése
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
2
Válassza ki a <Rendszerkezelő beállítások> elemet.
Főképernyő képernyő(P. 90)
● Ha megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló képernyő, adja meg a helyes PIN-kódot.
PIN-kód beállítása(P. 150)
3
Válassza ki a <Firmware frissítése> elemet.
4
Válassza ki a <Verzióadatok> elemet.
➠ Megjelenik a jelenlegi firmware-verzió.
196
A rendszerkezelői
A készülék kezelése
197
A készülék kezelése
A beállítások alaphelyzetbe állítása
3RH7-047
A következő beállításokat állíthatja alaphelyzetbe:
A Gazdaságos jelentés számlálójának inicializálása(P. 198)
A menü alaphelyzetbe állítása(P. 198)
A kulcs és a tanúsítvány alaphelyzetbe állítása(P. 198)
Az összes adat/beállítás alaphelyzetbe állítása(P. 199)
A Gazdaságos jelentés számlálójának inicializálása
Visszaállíthatja az Ökojelentés számlálójának alapértelmezett gyári beállításait.
<Menü>
<Rendszerkezelő beállítások>
<Ökojelentés számlálójának visszaállítása>
<Igen>
A menü alaphelyzetbe állítása
Alaphelyzetbe állíthatja a készülék beállításait ( A beállításokat tartalmazó menü(P. 201) ). A választott
beállításoktól függően lehetséges, hogy az alaphelyzetbe állítás után újra kell indítani a készüléket.
<Menü> <Rendszerkezelő beállítások> <Menü inicializálása>
elemet <Igen> Ha szükséges, indítsa újra a készüléket
Válassza ki az inicializálni kívánt
● Csak a <Hálózati beállítások> menüben szereplő beállításokat állíthatja alaphelyzetbe.
<Menü>
<Hálózati beállítások>
<Hálózati beállítások inicializálása>
<Igen>
Indítsa újra a készüléket
A kulcs és a tanúsítvány alaphelyzetbe állítása
Alaphelyzetbe állíthatja a kulcs és a tanúsítvány, valamint a hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány beállításait. Ne feledje,
hogy az alaphelyzetbe állítással elvesznek a készüléken korábban regisztrált kulcsok és tanúsítványok, illetve
hitelesítésszolgáltatói tanúsítványok (az előtelepített kulcsokat és a hitelesítésszolgáltatói tanúsítványokat).
198
A készülék kezelése
● Az alaphelyzetbe állítást követően a kulcsot és tanúsítványt igénylő funkciók (például a TLS-titkosítású
kommunikáció) nem lesz elérhető. Ezeknek a funkcióknak a használatához újra konfigurálni kell a kulcs és a
tanúsítvány beállításait, és aktiválni kell a funkciókat.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre rendszergazdai jogosultsággal ( A Távoli
felhasználói felület elindítása(P. 184) ) [Beállítások/Bejegyzés] [Beállítási adatok
inicializálása] [Kulcs és tanúsítvány inicializálása] [Inicializálás] [OK]
Az összes adat/beállítás alaphelyzetbe állítása
Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a gyári alapértelmezett értékekre az összes adatot és készülékbeállítást (például a
naplókat). Ez akkor lehet hasznos, ha például leselejtezi a készüléket, és nem szeretné, hogy bizalmas adataihoz bárki
hozzáférhessen. Ha befejeződött az alaphelyzetbe állítás folyamata, a készülék automatikusan újraindul.
● Az alaphelyzetbe állítás előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e feldolgozás alatt álló, illetve feldolgozásra váró
dokumentumok a készüléken. A rendszer az alaphelyzetbe állítás során törli ezeket a dokumentumokat.
● Az alaphelyzetbe állítást követően ismét meg kell adnia az összes beállítást.
<Menü> <Rendszerkezelő beállítások>
<Igen>
<Összes adat/beállítás inicializálása>
HIVATKOZÁSOK
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 165)
199
<Igen>
A beállításokat tartalmazó menü
A beállításokat tartalmazó menü
A beállításokat tartalmazó menü ......................................................................................................... 201
<Közvetlen csatlakozás> ................................................................................................................................... 202
<Hálózati beállítások> ....................................................................................................................................... 203
<Jelentésnyomtatás> ........................................................................................................................................ 213
<Beállítások> ..................................................................................................................................................... 214
<Időzítő beállításai> .......................................................................................................................................... 218
<Általános beállítások> ..................................................................................................................................... 222
<Nyomtatóbeállítások> .................................................................................................................................... 224
<Papírbeállítások mobil nyomtatáshoz> ......................................................................................................... 234
<Beállítás/karbantartás> .................................................................................................................................. 235
<Rendszerkezelő beállítások> .......................................................................................................................... 239
200
A beállításokat tartalmazó menü
A beállításokat tartalmazó menü
3RH7-048
Testre szabhatja a készüléket a környezete és szükségletei alapján, ha konfigurálja az ebben a fejezetben található
beállításokat. A beállítások megkezdéséhez válassza ki a <Menü> lehetőséget a Főképernyő képernyőjén (
Főképernyő képernyő(P. 90) ). Ebben a részben megtudhatja, hogy mit tud konfigurálni a beállítások menüjének
egyes elemeivel.
● A beállítási menüt kinyomtathatja listaként, így ellenőrizheti az aktuális beállításokat:
nyomtatása(P. 263)
201
Beállításlista
A beállításokat tartalmazó menü
<Közvetlen csatlakozás>
3RH7-049
Létesítsen közvetlen kapcsolatot a mobileszköz és a készülék között. Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont
mód)(P. 130)
A közvetlen kapcsolat beállításai innen adhatók meg: <Közvetlen csatlakozás beállításai>(P. 205) .
202
A beállításokat tartalmazó menü
<Hálózati beállítások>
3RH7-04A
A hálózattal kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az alapértelmezett beállítások
mellett a ( ) jelzés látható.
<Vezetékes/vez. nélküli LAN kiválasztása>(P. 203)
<Vezeték nélküli LAN beállításai>(P. 203)
<Közvetlen csatlakozás beállításai>(P. 205)
<Egyszerű csatlakoztatás PC használatával>(P. 206)
<TCP/IP-beállítások>(P. 206)
<SNMP-beállítások>(P. 210)
<Hozzárendelt port beállításai>(P. 211)
<Csatlakozás várakozási ideje indításkor>(P. 211)
<Ethernet illesztőprogram beállításai>(P. 211)
<IEEE 802.1X beállításai>(P. 212)
<Hálózati beállítások inicializálása>(P. 212)
Csillagozások (*)
● Az Ön által használt típustól, továbbá a megadott beállításoktól függően előfordulhat, hogy a csillag (*)
jelöléssel ellátott beállítások nem jelennek meg.
<Vezetékes/vez. nélküli LAN kiválasztása>
Ha a készüléket vezeték nélküli helyi hálózatról vezetékes helyi hálózatra állítja át, akkor ezt be kell állítania. Hasonló
módon, a készülék vezetékes helyi hálózatról vezeték nélküli helyi hálózatra való átállításakor nincs szükség ennek a
beállításnak a megadására (az átállítás a következő használatával történhet: <Vezeték nélküli LAN beállításai>).
Választás a vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat között(P. 24)
<Vezetékes LAN>
<Vezeték nélküli LAN>
<Vezeték nélküli LAN beállításai>
Itt határozhatja meg a készülék vezeték nélküli csatlakoztatásához szükséges beállításokat. Megtekintheti az aktuális
beállításokat, valamint beállíthatja az energiatakarékos működést szabályozó beállításokat is.
<SSID-beállítások>
Ezzel a beállítással az SSID, a hálózati kulcs és egyéb adatok kezelőpanelen történő manuális megadásával
konfigurálhatja a vezeték nélküli kapcsolatot.
<Hozzáférési pont kiválasztása>
A készüléket elérni képes vezeték nélküli helyi hálózati útválasztók keresése automatikus, így a listából
kiválaszthatók. A hálózati kulcsot, például WEP-kulcsot vagy PSK kulcsot kézzel kell beírnia. Kapcsolat
beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával(P. 32)
203
A beállításokat tartalmazó menü
<Kézi megadás>
Ha ezt a lehetőséget választja, akkor az SSID kézi beírásával konfigurálhatja a vezeték nélküli kapcsolatot.
Ezzel a módszerrel részletesen meghatározhatja a hitelesítési és titkosítási beállításokat. Kapcsolat
beállítása részletes beállítások megadásával(P. 35)
<Biztonsági beállítások>
<Semmi>
<WEP>
<Nyílt rendszer>
WEP kulcs: 1 – 4
<Megosztott kulcs>
WEP kulcs: 1 – 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Automatikus>
<AES-CCMP>
<WPS nyomógomb mód>
Ha ezt a beállítást választja, akkor automatikusan konfigurálhatja a vezeték nélküli kapcsolatot a vezeték nélküli
útválasztó WPS-gombjának megnyomásával. A kapcsolat beállítása a WPS nyomógombos módjával(P. 28)
<WPS PIN-kód mód>
Ha ezt a beállítást választja, akkor a WPS szolgáltatást nyújtó útválasztó PIN-kódjának megadásával
konfigurálhatja a vezeték nélküli kapcsolatot. A kapcsolat beállítása a WPS PIN-kódos módjával(P. 30)
<Energiatakarékos mód>
Itt megadhatja, hogy a készülék energiatakarékos üzemmódba lépjen-e a vezeték nélküli útválasztó által
kibocsátott jel alapján.
<Ki>
<Be>
<Menü>
üzenetet
<Hálózati beállítások> <Vezeték nélküli LAN beállításai> Olvassa el a megjelenő
<OK> <Energiatakarékos mód> Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
<Vezeték nélküli LAN adatai>
Ezt a menüpontot választva megtekintheti az aktuális vezeték nélküli hálózati beállításokat.
beállítások megtekintése(P. 46)
<MAC-cím>
<Vezeték nélküli LAN állapota>
<Legutóbbi hibaadatok>
<Csatorna>
<SSID-beállítások>
<Biztonsági beállítások>
<Energiatakarékos mód>
204
Hálózati
A beállításokat tartalmazó menü
<Közvetlen csatlakozás beállításai>
Állítsa be, hogy legyen-e közvetlen csatlakozás. A funkció engedélyezésével a készülékkel történő közvetlen csatlakozás
olyan környezetben is lehetséges, ahol nincs hozzáférési pont vagy vezeték nélkül LAN-útválasztó. Közvetlen
csatlakozás (Hozzáférési pont mód)(P. 130)
<Közvetlen csatlakozás használata>
<Ki>
<Be>
<Idő a közvetlen csatlakozás befejezéséig>
Megadhatja, hogy mennyi időnek kell eltelnie az automatikus szétkapcsoláshoz, miután a közvetlen kapcsolat
létrejött.
0 (Ne legyen automatikusan befejezve a munkamenet)
1 – 10 – 60 (perc)
<Menü>
<Hálózati beállítások>
csatlakozás befejezéséig>
<Közvetlen csatlakozás beállításai>
<Idő a közvetlen
Adja meg az időt
<Hozzáférési pont mód beállításai>
Konfigurálja az SSID-t/hálózati kulcsot tetszés szerint. Ha egyszerre több mobileszközt szeretne csatlakoztatni a
készülékhez, konfigurálnia kell az SSID-t és a hálózati kulcsot.
<Egyéni SSID használata>
<Ki>
<Be>
<SSID>
<Egyéni hálózati kulcs használata>
<Ki>
<Be>
<Hálózati kulcs>
<Menü> <Hálózati beállítások> <Közvetlen csatlakozás beállításai> <Hozzáférési pont mód
beállításai> <Egyéni SSID használata>/<Egyéni hálózati kulcs használata> <Be> Adja meg az
SSID-t/hálózati kulcsot <Alkalmaz>
<IP-cím beállítása a közvetlen kapcs.hoz>
Adjon meg egy IP-címet a közvetlen kapcsolat használatához.
205
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Hálózati beállítások> <Közvetlen csatlakozás beállításai>
közvetlen kapcs.hoz> Adja meg az IP-címet <Alkalmaz>
<IP-cím beállítása a
<Egyszerű csatlakoztatás PC használatával>
Indítsa el az Easy Connection PC-n keresztüli (vezeték nélküli beállítás mód) folyamatát. Ezt követően a Canon Laser
NW Device Setup Utility programot használhatja számítógépén a hálózati beállítások konfigurálására.
<Menü> <Hálózati beállítások>
kapcsolódást
<Egyszerű csatlakoztatás PC használatával>
Kezdje meg a
● A „Canon Laser NW Device Setup Utility” a Canon webhelyén (http://www.canon.com/) található meg.
<TCP/IP-beállítások>
Itt adhatja meg a készülék TCP/IP hálózaton való használatához szükséges beállításokat, például IP-címeket.
<IPv4-beállítások>
Itt adhatja meg a készülék IPv4-hálózaton való használatához szükséges beállításokat.
<IP-cím beállításai>
Itt konfigurálhatja az IP-címet, amely a TCP/IP hálózaton található eszközök, például számítógépek és
nyomtatók azonosítására szolgál. Az IPv4-cím beállítása(P. 40)
<Automatikus megszerzés>
<Protokollkiválasztás>
<Ki>
<DHCP>
<BOOTP>
<RARP>
<Automatikus IP-cím>
<Ki>
<Be>
<Kézi megszerzés>
<IP-cím>: 0.0.0.0
<Alhálózati maszk>: 0.0.0.0
<Átjáró címe>: 0.0.0.0
<Beállítások ellenőrzése>
<Automatikus megszerzés>*
206
A beállításokat tartalmazó menü
<IP-cím>
<Alhálózati maszk>
<Átjáró címe>
<PING parancs>
Itt ellenőrizheti, hogy a készülék a hálózaton keresztül csatlakozik-e számítógéphez.
tesztelése(P. 41)
A hálózat kapcsolat
<DNS beállításai>
Itt adhatja meg a tartománynév-kezelő rendszer (DNS) beállításait. Ezzel a szolgáltatással kereshetők ki az
állomásnevekhez tartozó IP-címek. A DNS konfigurálása(P. 64)
<DNS-kiszolgáló beállításai>
<Elsődleges DNS-kiszolgáló>: 0.0.0.0
<Másodlagos DNS-kiszolgáló>: 0.0.0.0
<DNS gazdanév/tartománynév beállításai>
<Gazda neve>
<Tartománynév>
<DNS dinamikus frissítési beállításai>
<Ki>
<Be>
<DNS din. friss.időköze>
0 – 24
– 48 (óra)
<DHCP kiegészítő beállításai>
Ha a DHCP engedélyezve van, ezekkel a beállításokkal adhatja meg, hogy a DHCP funkcióval kívánja-e lekérni
a gazdagép nevét, illetve használni kívánja-e a dinamikus frissítés funkciót. A DNS konfigurálása(P. 64)
<Gazdanév megszerzése>
<Ki>
<Be>
<DNS dinamikus frissítése>
<Ki>
<Be>
<IPv6-beállítások>
Itt adhatja meg a készülék IPv6-hálózaton való használatához szükséges beállításokat.
<IPv6 használata>
Engedélyezheti és letilthatja a készüléken az IPv6 protokollt. Az aktuális beállítások is megtekinthetők.
IPv6-címek beállítása(P. 43)
<Ki>
<Be>
<Beállítások ellenőrzése>
<Hivatkozás-helyi cím>
<Előtag hossza>
207
A beállításokat tartalmazó menü
<Állapot nélküli cím beállításai>
Itt engedélyezheti az állapot nélküli címeket.
IPv6-címek beállítása(P. 43)
<Ki>
<Be>
<Beállítások ellenőrzése>
<Állapot nélküli cím>
<Előtag hossza>
<DHCPv6 használata>
A DHCPv6 protokoll által kiosztott állapot nélküli cím engedélyezése és letiltása.
beállítása(P. 43)
IPv6-címek
<Ki>
<Be>
<Beállítások ellenőrzése>
<Állapottartó cím>
<Előtag hossza>
<DNS beállításai>
Itt adhatja meg a tartománynév-kezelő rendszer (DNS) beállításait. Ezzel a szolgáltatással kereshetők ki az
állomásnevekhez tartozó IP-címek. A DNS konfigurálása(P. 64)
<DNS gazdanév/tartománynév beállításai>
<IPv4-gazda/tart.haszn.>
<Ki>
<Gazda neve>
<Tartománynév>
<Be>
<DNS dinamikus frissítési beállításai>
<Ki>
<Be>
<Kézi cím regisztrálása>
<Ki>
<Be>
<Állapottartó cím bejegyzése>
<Ki>
<Be>
<Állapot nélküli cím bejegyzése>
<Ki>
<Be>
<DNS dinamikus frissítési időköze>
0 – 24
– 48 (óra)
208
A beállításokat tartalmazó menü
<LPD nyomtatási beállítások>
Itt engedélyezheti az LPD protokollt, amely egy bármilyen hardverplatformon és operációs rendszeren
használható nyomtatási protokoll.
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása(P. 50)
<Ki>
<Be>
<RAW nyomtatási beállítások>
A RAW protokoll (Windows-specifikus nyomtatási protokoll) engedélyezése vagy letiltása.
protokollok és WSD-funkciók konfigurálása(P. 50)
Nyomtatási
<Ki>
<Be>
<WSD-beállítások>
Engedélyezheti vagy letilthatja a nyomtató automatikus keresését és adatainak lekérését a WSD-protokoll
használatával. Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása(P. 50)
<WSD-nyomtatási beállítások>
<WSD-nyomtatással>
<Ki>
<Be>
<WSD-böngészés használata>
<Ki>
<Be>
<Csoportos felderítés használata>
<Ki>
<Be>
<HTTP használata>
Itt engedélyezheti a HTTP protokollt, amely a számítógépekkel való kommunikációhoz szükséges, például
amikor a Távoli felhasználói felületet, a WSD-nyomtatást vagy a Google Cloud Print szolgáltatást használja.
HTTP-kommunikáció letiltása(P. 181)
<Ki>
<Be>
<Portszám beállításai>
A hálózati környezetnek megfelelően módosíthatja a protokollok portszámait.
módosítása(P. 162)
<LPD>
1 – 515
<RAW>
1 – 9100
– 65535
– 65535
<WSD csoportos felderítés>
1 – 3702 – 65535
<HTTP>
209
Portszámok
A
A beállításokat tartalmazó menü
1 – 80
<SNMP>
1 – 161
– 65535
– 65535
<MTU-méret>
A készülék által fogadott csomagok maximális méretének beállítása.
módosítása(P. 62)
A legnagyobb átviteli egység
<1300>
<1400>
<1500>
<SNMP-beállítások>
Ezekkel a beállításokkal meghatározhatja, hogy milyen figyelési és vezérlési műveleteket lehessen végrehajtani a
készüléken az SNMP-kompatibilis szoftvert futtató számítógépekről. A készülék figyelése és vezérlése SNMP
protokollal(P. 68)
<SNMPv1-beállítások>
Az SNMPv1 engedélyezése vagy letiltása. Az SNMPv1 engedélyezése esetén meg kell határozni egy
logikaicsoport-nevet és hozzáférési jogosultságokat a felügyeleti információs bázis (Management Information
Base, MIB) objektumok számára.
<Ki>
<Be>
<Menü> <Hálózati beállítások> <SNMP-beállítások>
következők valamelyikét: <Ki> vagy <Be>
<SNMPv1-beállítások>
Válassza a
<SNMPv3-beállítások>
Az SNMPv3 engedélyezése vagy letiltása. Az SNMPv3 engedélyezése esetén alkalmazott beállításokat a Távoli
felhasználói felületen adhatja meg részletesen.
<Ki>
<Be>
<Menü> <Hálózati beállítások> <SNMP-beállítások>
következők valamelyikét: <Ki> vagy <Be>
<SNMPv3-beállítások>
Válassza a
<Nyomtatófelügy. info beszerzése gazdától>
Itt engedélyezheti a nyomtató felügyeleti adatainak figyelését az SNMP-kompatibilis szoftvert futtató hálózati
számítógépekről.
<Ki>
<Be>
210
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Hálózati beállítások> <SNMP-beállítások> <Nyomtatófelügy. info beszerzése
gazdától> Válassza a következők valamelyikét: <Ki> vagy <Be>
<Hozzárendelt port beállításai>
Itt engedélyezheti és tilthatja le a kijelölt portot. A kijelölt portot számítógépről történő nyomtatáskor, illetve a
készülékbeállítások hálózaton keresztüli böngészésekor és megadásakor használja.
<Ki>
<Be>
<Menü> <Hálózati beállítások>
valamelyikét: <Ki> vagy <Be>
<Hozzárendelt port beállításai>
Válassza a következők
<Csatlakozás várakozási ideje indításkor>
Itt megadhatja, hogy mennyi időt várjon a készülék, mielőtt csatlakozik a hálózathoz. A beállítást a hálózati
környezettől függően kell kiválasztani. Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása(P. 63)
0
– 300 (mp)
<Ethernet illesztőprogram beállításai>
Beállíthatja az Ethernet kommunikációs módot (félduplex/teljes duplex) és az Ethernet típusát (10BASE-T/100BASE-TX).
Megtekintheti a készülék MAC-címét is.
<Automatikus észlelés>
Kiválaszthatja, hogy a készülék automatikusan észlelje, vagy kézzel kelljen beállítani a kommunikációs módot és
az Ethernet típusát. Ethernet-beállítások konfigurálása(P. 60)
<Ki>
<Kommunikációs mód>
<Félduplex>
<Teljes duplex>
<Ethernet típusa>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<Be>
<MAC-cím>
Ezzel a funkcióval ellenőrizheti a készülék MAC-címét. Ez a cím minden kommunikációs eszközön egyedi.
MAC-cím megtekintése vezetékes helyi hálózat esetén(P. 46)
211
A
A beállításokat tartalmazó menü
<IEEE 802.1X beállításai>
Itt engedélyezheti és tilthatja le az IEEE 802.1X hitelesítést.
konfigurálása(P. 175)
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés
<Ki>
<Be>
<Hálózati beállítások inicializálása>
Ezzel a menüponttal visszaállíthatja a gyári hálózati beállításokat.
212
<Menü inicializálása>(P. 245)
A beállításokat tartalmazó menü
<Jelentésnyomtatás>
3RH7-04C
Kinyomtathatja és ellenőrizheti a készülék megadott beállításait és más részleteit jelentésekként vagy listákként.
Jelentések és kimutatások nyomtatása(P. 263)
213
A beállításokat tartalmazó menü
<Beállítások>
3RH7-04E
A kijelző megtekintésével kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az
alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
Csillagozások (*)
● A csillaggal (*) megjelölt beállítások az Ön országától vagy régiójától függően esetlegesen nem állnak
rendelkezésre, változók, ill. eltérhetnek az alapértelmezett értékeik.
<Kijelző beállításai>
<Kontraszt>
Igazítsa a kijelző kontrasztját (a világos és sötét területek különbségét) a készülék telepítési helyének
fényviszonyaihoz.
Öt szint
<Menü>
<Beállítások>
<Kijelző beállításai>
<Kontraszt>
Állítsa be a kontrasztot
<Képernyőszínek invertálása>
A kijelző színeinek invertálásához válassza a <Be> lehetőséget. Akkor válassza a <Be> beállítást, ha a kijelzőt
még akkor is nehéz leolvasni, ha a fényerőt már beállította a <Kontraszt> menüpontban.
<Ki>
<Be>
<Menü> <Beállítások> <Kijelző beállításai>
következők valamelyikét: <Ki> vagy <Be>
<Milliméter/hüvelyk váltása>
Válassza ki a mértékegységet.
<Milliméterben>
<Hüvelykben>
214
<Képernyőszínek invertálása>
Válassza a
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Beállítások> <Kijelző beállításai> <Milliméter/hüvelyk váltása>
következők valamelyikét: <Milliméterben> vagy <Hüvelykben>
Válassza a
<Felhívás a papírbeáll.-ok ellenőrzésére>
Adja meg, hogy megjelenjen-e a papírbeállítások ellenőrzésére figyelmeztető üzenet, amikor a papírt behelyezi
a fiókba.
<Ki>
<Be>
<Menü> <Beállítások> <Kijelző beállításai> <Felhívás a papírbeáll.-ok ellenőrzésére>
Válassza a következők valamelyikét: <Ki> vagy <Be>
<Üzenet kijelzési ideje>
Beállíthatja, hogy ha két különböző üzenet jelenik meg, akkor milyen időközönként váltsák egymást.
1–2
– 5 (mp)
<Menü>
<Beállítások>
<Kijelző beállításai>
<Üzenet kijelzési ideje>
Adja meg az időközt
<Görgetés sebessége>
Három szint közül kiválasztva módosíthatja a képernyő görgetési sebességét.
<Lassú>
<Normál>
<Gyors>
<Menü> <Beállítások>
sebességet
<Kijelző beállításai>
<Görgetés sebessége>
<Nyelv> *
Itt kiválaszthatja a kijelző, a jelentések és a listák megjelenítési nyelvét.
<Arabic>
<Basque>
<Bulgarian>
<Catalan>
215
Válassza ki a
A beállításokat tartalmazó menü
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Croatian>
<Czech>
<Danish>
<Dutch>
<English>
<Estonian>
<Finnish>
<French>
<German>
<Greek>
<Hungarian>
<Italian>
<Japanese>
<Korean>
<Latvian>
<Lithuanian>
<Norwegian>
<Polish>
<Portuguese>
<Romanian>
<Russian>
<Slovak>
<Slovene>
<Spanish>
<Swedish>
<Turkish>
<Menü>
<Beállítások>
<Kijelző beállításai>
<Nyelv>
Válasszon egy nyelvet
<Távoli felhasználói felület nyelve> *
A Távoli felhasználói felület megjelenítési nyelvének kiválasztására szolgál.
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Czech>
<Danish>
<Dutch>
<English>
<Finnish>
<French>
<German>
<Hungarian>
<Italian>
<Japanese>
<Korean>
<Norwegian>
<Polish>
<Portuguese>
<Russian>
216
A beállításokat tartalmazó menü
<Spanish>
<Swedish>
<Turkish>
<Menü> <Beállítások>
egy nyelvet
<Kijelző beállításai>
217
<Távoli felhasználói felület nyelve>
Válasszon
A beállításokat tartalmazó menü
<Időzítő beállításai>
3RH7-04F
Az időzítő beállításaival kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az alapértelmezett
beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
<Csendes mód ideje>(P. 218)
<Dátum és idő beállításai>(P. 218)
<Automatikus nyugalomba térési idő>(P. 220)
<Automatikus visszaállási idő>(P. 220)
<Automatikus kikapcsolás ideje>(P. 220)
Csillagozások (*)
● A csillaggal (*) megjelölt beállítások az Ön országától vagy régiójától függően esetlegesen nem állnak
rendelkezésre, változók, ill. eltérhetnek az alapértelmezett értékeik.
<Csendes mód ideje>
Ha szeretné, hogy a készülék csöndesebben dolgozzon, csökkentheti a készülék üzemi zaját (csendes üzemmód). Adja
meg azt az időpontot, amikor szeretné, hogy a készülék automatikusan csendes üzemmódba kapcsoljon. Azt is
beállíthatja, hogy a készülék mindig csendes módban működjön. Csendes üzemmód bekapcsolása(P. 115)
<Kezdőidő>
<Ki>
<Be>
A csendes üzemmódba lépés kezdő időpontja
<Befejezési idő>
<Ki>
<Be>
A csendes üzemmódból való kilépés időpontja
<Menü> <Időzítő beállításai>
<Alkalmaz>
<Csendes mód ideje>
Adja meg az egyes beállításokat
<Dátum és idő beállításai>
Itt adhatók meg a dátum- és időbeállítások, a dátumformátum és a 12 vagy 24 órás időkijelzés.
<Dátumformátum> *
Válassza ki a dátumformátumot (az év, hónap és nap sorrendjét).
<ÉÉÉÉ HH/NN>
<HH/NN/ÉÉÉÉ>
218
A beállításokat tartalmazó menü
<NN/HH ÉÉÉÉ>
<Menü> <Időzítő beállításai>
dátumformátumot
<Dátum és idő beállításai>
<Dátumformátum>
Válassza ki a
<Időformátum>
Válasszon a 12 és 24 órás időkijelzés beállítása között.
<12 órás (de/du)>
<24 órás>
<Menü> <Időzítő beállításai>
kijelző beállítását
<Dátum és idő beállításai>
<Időformátum>
Válassza ki a
<Dátum és idő beállítása>
Állítsa be az aktuális dátumot és a pontos időt.
A dátum és az idő beállítása (P. 20)
● Az aktuális dátum és pontos idő beállítása előtt állítsa be az <Időzóna> menüpontot. Ha az <Időzóna>
beállítása változik, akkor annak megfelelően változik az aktuális dátum és pontos idő is.
● A nyári időszámítás beállítása után egy óráig nem módosítható az aktuális dátum és idő.
<Időzóna> *
Válassza ki az időzónát. Ha az időzóna beállítása módosul, akkor a <Dátum és idő beállítása> menüpontban
beállított értékek ennek megfelelően változnak. A dátum és az idő beállítása (P. 20)
<(UTC-12:00) Nemzetközi dátumválasztó vonal - nyugat> – <(UTC+00:00) Lisszabon, London>
+14:00) Kiritimati-sziget>
219
– <(UTC
A beállításokat tartalmazó menü
UTC
● Az egyezményes koordinált világidő (Coordinated Universal Time, UTC) az elsődleges időszabvány,
amelyhez a világban az órákat és az időt viszonyítják. Az internetes kommunikációhoz megfelelően
beállított UTC időzóna szükséges.
<Nyári időszámítás idejének beállítása> *
Ezzel a beállítással engedélyezheti a nyári időszámítást. Ha engedélyezi a nyári időszámítást, akkor adja meg,
hogy milyen dátumok között legyen érvényben. A dátum és az idő beállítása (P. 20)
<Ki>
<Be>
Kezdete: hónap, hét, nap
Vége: hónap, hét, nap
<Automatikus nyugalomba térési idő>
Ha a készüléket megadott ideig nem működtették, vagy nem kapott feldolgozandó adatokat, akkor alvó üzemmódba
lép az energiafogyasztás csökkentése érdekében (automatikus alvó üzemmód). Az automatikus alvó üzemmód
végrehajtásához szükséges időtartam meghatározása. A készülék nem lép alvó üzemmódba, ha a kijelzőn a beállítási
menü van megjelenítve. Javasoljuk, hogy használja a gyári alapértelmezett beállításokat, mivel ezekkel takarítható meg
a legtöbb energia. Alvó üzemmódba lépés(P. 117)
1
– 30 (perc)
<Automatikus visszaállási idő>
Ha meghatározott ideig nem nyomnak meg gombot, akkor a képernyő és a beállítások alaphelyzetbe állnak
(Automatikus alapállapot). Az Automatikus alapállapot végrehajtásához szükséges intervallum beállítása. A
következő esetekben nem történik meg az alapállapot automatikus beállítása:
● A beállítási menü van megjelenítve.
● A készülék adatokat dolgoz fel, például dokumentumok nyomtatása közben.
● Hibaüzenet jelenik meg, és a riasztás fénye villog (ha viszont a hiba nem akadályozza meg, hogy a felhasználó
folytassa egy funkció használatát, akkor a készülék automatikusan beállítja az alapállapotot.)
0 (Az alapállapot automatikus beállítása le van tiltva.)
1 – 2 – 9 (perc)
<Menü>
<Időzítő beállításai>
<Automatikus visszaállási idő>
Állítsa be az automatikus
alapállapotba lépés idejét
<Automatikus kikapcsolás ideje> *
Beállíthatja, hogy a készülék főkapcsolója automatikusan kikapcsoljon, ha az alvó mód aktiválódásától számítva
megadott ideig semmilyen művelet nem történik.
220
A beállításokat tartalmazó menü
0 (Az automatikus leállítás le van tiltva.)
1 – 4 – 8 (óra)
<Menü>
<Időzítő beállításai>
<Automatikus kikapcsolás ideje>
Állítsa be az automatikus
kikapcsolás idejét
● Ha bármit módosít az [Időzítő beállításai] pontban a Távoli felhasználói felületről, miközben a készülék
nyugalmi módban van, az <Automatikus kikapcsolás ideje> időzítője visszaáll a kezdeti állapotba. A készülék
automatikusan kikapcsolódik a megadott tétlenségi idő elteltével az időzítő visszaállásától számítva.
221
A beállításokat tartalmazó menü
<Általános beállítások>
3RH7-04H
A papíradagolási móddal kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az
alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
<Papíradagolási mód váltása>
Akkor válassza ezt a beállítást, ha emblémás (fejléces) papírra nyomtat. Általános használat esetén az emblémás
papírokra történő nyomtatáskor attól függően, hogy egy- vagy kétoldalasan nyomtat-e, módosítania kell a papír
forrásba történő behelyezésének módját. Ha azonban a beállítást a <Nyomtatott oldal prioritása> lehetőségre állítja, a
papírt csak az emblémás oldalával lefelé töltheti be egyoldalas és kétoldalas nyomtatáshoz egyaránt. Előnyomott
papír betöltése(P. 107) .
<Többcélú tálca>
<Sebesség prioritása>
<Nyomtatott oldal prioritása>
<1. fiók>
<Sebesség prioritása>
<Nyomtatott oldal prioritása>
<Menü> <Általános beállítások> <Papíradagolási mód váltása> Válasszon papírforrást
Válasszon a következők közül: <Sebesség prioritása> vagy <Nyomtatott oldal prioritása>
Papírforrások
Válassza ki azt a papírforrást, amelynek módosítani szeretné a beállítását.
<Sebesség prioritása>
Ha emblémával előnyomott papírt használ, akkor egy- vagy kétoldalas nyomtatásnál módosítania kell a papír
behelyezését.
Ha nem számít, hogy a papír melyik oldalára nyomtat, akkor a <Sebesség prioritása> beállítás kiválasztását
javasoljuk.
<Nyomtatott oldal prioritása>
Ha a papír meghatározott oldalára szeretne nyomtatni, akkor nem kell megfordítania a papírt a
papírforrásban attól függően, hogy egy- vagy kétoldalas nyomtatást választott-e.
222
A beállításokat tartalmazó menü
● Ha a <Nyomtatott oldal prioritása> beállítás olyan papírforrásra van beállítva, amelyben kétoldalas
nyomtatáshoz nem használható papír van ( Használható papírtípusok(P. 325) ), akkor a készülék a
<Sebesség prioritása> beállítást alkalmazza a papírforrásra. Ebben az esetben ugyanúgy kell behelyeznie a
Előnyomott papír
papírt, mint ha a <Sebesség prioritása> beállítás lenne kiválasztva (
betöltése(P. 107) ).
● Az egyoldalas nyomtatás lassabb lehet a <Nyomtatott oldal prioritása> beállítás kiválasztása esetén.
223
A beállításokat tartalmazó menü
<Nyomtatóbeállítások>
3RH7-04J
A nyomtatóbeállításokkal kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az
alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
<Művelet eltérő papírméretnél>(P. 224)
<Képminőség-beállítások mobil nyomt.-hoz>(P. 224)
<Példányszám>(P. 225)
<2 oldalas nyomtatás>(P. 225)
<Alapértelmezett papír>(P. 225)
<Nyomtatási minőség>(P. 226)
<Elrendezés>(P. 227)
<Időtúllépés>(P. 228)
<PCL>(P. 228)
A beállítások prioritása
● Ha egy nyomtatási beállítás a nyomtató-illesztőprogramban és a készülék kezelőpanelén is meg van adva,
akkor az illesztőprogramban megadott beállítás felülírja a kezelőpanel beállítását. A kezelőpanel beállításai
csak bizonyos speciális esetekben lesznek érvényesek, például amikor UNIX vagy más olyan operációs
rendszerről végez nyomtatást, amelyekhez a készüléknek nincs illesztőprogramja.
<Művelet eltérő papírméretnél>
Beállíthatja, hogy a nyomtatás folytatódjon-e, ha a fiókba töltött papír méretétől eltérő papírméret van kiválasztva.
Beállíthatja azt is, hogy a készülék ne folytassa a nyomtatást, hanem helyette figyelmeztető üzenetet jelenítsen meg.
<Kényszerített kiadás>
<Hiba megjelenítése>
<Menü> <Nyomtatóbeállítások> <Művelet eltérő papírméretnél>
valamelyikét: <Kényszerített kiadás> vagy <Hiba megjelenítése>
<Képminőség-beállítások mobil nyomt.-hoz>
Mobileszközről történő nyomtatás esetén válassza a képfeldolgozást.
<Félárnyékos>
<Árnyalatos>
224
Válassza a következők
A beállításokat tartalmazó menü
<Hibaelosztás>
<Fontosság>
<Sebesség prioritása>
<Képminőség prioritása>
<Menü> <Nyomtatóbeállítások> <Képminőség-beállítások mobil nyomt.-hoz> Válassza ki a
<Félárnyékos> vagy <Fontosság> lehetőséget Válassza ki az elemet <Alkalmaz>
● Ha a <Fontosság> a <Sebesség prioritása> lehetőségre van állítva, nem választhatja az <Hibaelosztás>
lehetőséget.
<Példányszám>
A nyomtatandó példányszámot állítja be.
1
– 999
<Menü>
<Nyomtatóbeállítások>
<Példányszám>
Állítsa be a nyomtatandó példányszámot
<2 oldalas nyomtatás>
Adja meg, hogy kétoldalas nyomatokat készít-e.
<Ki>
<Be>
<Menü> <Nyomtatóbeállítások>
<Ki> vagy <Be>
<2 oldalas nyomtatás>
Válassza a következők valamelyikét:
<Alapértelmezett papír>
Ezzel az elemmel választhatja ki a papírméretet.
Használható papírtípusok(P. 325)
225
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü>
<Nyomtatóbeállítások>
<Alapértelmezett papír>
Válassza ki a papírméretet
<Nyomtatási minőség>
Módosíthatja a nyomtatási minőség beállításait.
<Fedettség>
Állítsa be a festékfedettséget.
17 szint
<Fedettség (Finombeállítás)>
<Nagy>
17 szint
<Közepes>
17 szint
<Kicsi>
17 szint
● A <Fedettség> beállításai a <Festéktakarékos> engedélyezése esetén le vannak tiltva.
<Menü> <Nyomtatóbeállítások>
fedettséget <Alkalmaz>
<Nyomtatási minőség>
<Fedettség>
Állítsa be a
<Festéktakarékos>
Festéket takaríthat meg mobileszközről való nyomtatás során. Ha egy nagyobb munka kinyomtatása előtt
szeretné ellenőrizni az elrendezést és az egyéb jellemzőket, állítsa ezt a beállítást a <Be> lehetőségre.
<Ki>
<Be>
<Menü> <Nyomtatóbeállítások> <Nyomtatási minőség>
következők valamelyikét: <Ki> vagy <Be>
<Festéktakarékos>
Válassza a
<Különleges nyomtatási mód>
Válassza ki a <Különleges beállítások 1> lehetőséget, ha egy vonalkód olvashatatlan, illetve a <Különleges
beállítások 2> lehetőséget, ha a nyomatok részben elmosódottak.
226
A beállításokat tartalmazó menü
<Ki>
<Különleges beállítások 1>
<Különleges beállítások 2>
<Menü> <Nyomtatóbeállítások> <Nyomtatási minőség> <Különleges nyomtatási mód>
Válassza a következők valamelyikét: <Különleges beállítások 1> vagy <Különleges beállítások 2>
<Felbontás>
Adja meg a nyomtatáshoz használandó felbontást.
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Menü> <Nyomtatóbeállítások> <Nyomtatási minőség>
következők valamelyikét: <1200 dpi> vagy <600 dpi>
<Felbontás>
Válassza a
<Fedettség finombeállítása>
A fedettség pontos beállítása. Ez a beállítás csak akkor határozható meg, ha a <1200 dpi> beállításban az
<Felbontás> van kiválasztva.
-1 – 0
– +1
<Menü> <Nyomtatóbeállítások>
Állítsa be a fedettséget
<Nyomtatási minőség>
<Fedettség finombeállítása>
<Elrendezés>
Itt adhatja meg az oldal elrendezési beállításait, például a kötés helyét.
<Kötés helye>
Ha a nyomtatott lapokat valamilyen kötőeszközzel (pl. tűzőgéppel) fűzi össze, ebben a beállításban adhatja meg,
hogy az összefűzés a hosszabb vagy a rövidebb oldalon történik-e.
<Hosszú szél>
<Rövid szél>
227
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Nyomtatóbeállítások> <Elrendezés>
valamelyikét: <Hosszú szél> vagy <Rövid szél>
<Kötés helye>
Válassza a következők
<Hosszú szél>
Válassza ezt a lehetőséget, ha a papírt a hosszabbik széle mentén szeretné összefűzni.
<Rövid szél>
Válassza ezt a lehetőséget, ha a papírt a rövidebbik széle mentén szeretné összefűzni.
<Időtúllépés>
Adja meg azt az időt, amely után az aktuális nyomtatási feladat automatikusan törlődik, ha a nyomtatási adatok
fogadása megszakad.
5 – 15
– 300 (mp)
<Menü>
<Nyomtatóbeállítások>
<Időtúllépés>
Állítsa be az időtartamot
<PCL>
Itt adhatja meg a PCL-nyomtatási beállításokat, például az oldalak elrendezését és a nyomtatási minőséget.
<Papírtakarékos>
A dokumentumok üres lapjainak kihagyásával papírt takaríthat meg. Ha a <Be> lehetőséget választja, akkor a
készülék nem nyomtatja ki az üres oldalakat. Ha a nyomtatáskor minden dokumentumadatot ki szeretne
nyomtatni, a dokumentumba beszúrt üres oldalakat is, akkor válassza a <Ki> lehetőséget.
<Ki>
<Be>
228
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Nyomtatóbeállítások>
valamelyikét: <Ki> vagy <Be>
<PCL>
<Papírtakarékos>
Válassza a következők
<Tájolás>
Az oldalak elrendezéseként az <álló> (függőleges tájolás) vagy <fekvő> (vízszintes tájolás) lehetőség közül
választhat.
<álló>
<fekvő>
<Menü> <Nyomtatóbeállítások>
<álló> vagy <fekvő>
<PCL>
<Tájolás>
Válassza a következők valamelyikét:
<Betűtípus száma>
A megfelelő betűtípus-azonosító kiválasztásával megadhatja a nyomtatás betűtípusát. A kezelőpanelről
kinyomtathatja a PCL-betűtípuslistát és a betűtípusok mintáit. PCL betűkészletlista(P. 264)
0
– 54
<Menü>
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
<Betűtípus száma>
Válassza ki a betűtípus számát
<Pontméret>
A betűméret pontokban kifejezve, 0,25-ös lépésenként állítható be. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a
<Betűtípus száma> beállításban arányos térközű méretezhető betűtípus van kiválasztva.
4,00 – 12,00
– 999,75 (pont)
<Menü>
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
<Pontméret>
Adja meg a pontméretet
<Nyomtatási sűrűség>
A CPI (hüvelykenkénti karakterszám) 0,01-es lépésenként adható meg. Ez a beállítás csak akkor határozható
meg, ha a <Betűtípus száma> beállításban rögzített pontsűrűségű méretezhető betűtípus vagy bitképes
betűtípus van kiválasztva.
0,44 – 10,00
– 99,99 (cpi)
229
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü>
értékét
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
<Nyomtatási sűrűség>
Adja meg a pontsűrűség
<Sorok száma>
Az oldalanként nyomtatandó sorok száma, 5 – 128. Ez a beállítás az <Alapértelm. papírméret> és <Tájolás>
beállításban megadott értékeknek megfelelően automatikusan változik.
5 – 64
– 128 (sor)
<Menü>
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
<Sorok száma>
Adja meg a sorok számát
<Karakterkód>
Kiválaszthatja, hogy a számítógépen melyik a legalkalmasabb karakterkódolás a nyomtatási adatok elküldésére.
Ha a karakterkódolást a <Betűtípus száma> beállításban megadott betűtípus határozza meg, akkor a készülék
figyelmen kívül hagyja ezt a beállítást.
<DESKTOP>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<PC8>
<PC850>
<PC852>
<PC8DN>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINBALT>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Menü>
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
<Karakterkód>
Válassza ki a karakterkódot
<Egyéni papír>
Választhat, hogy egyedi papírméretet állít-e be. A <Be> lehetőség kiválasztása esetén az <X kiterjedés> és <Y
kiterjedés> mezőben megadhatja a papír méreteit.
<Ki>
<Be>
230
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Nyomtatóbeállítások>
valamelyikét: <Ki> vagy <Be>
<PCL>
<Egyéni papír>
Válassza a következők
<Mértékegység>
Kiválasztja az egyedi papírméret megadásához használandó mértékegységet.
<Milliméter>
<Hüvlyk>
<Menü> <Nyomtatóbeállítások> <PCL>
valamelyikét: <Milliméter> vagy <Hüvlyk>
<Mértékegység>
Válassza a következők
<X kiterjedés>
Itt adhatja meg az egyéni papír vízszintes (rövid oldali) méretét.
77 – 215
(mm)
<Menü>
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
<X kiterjedés>
Adja meg a méretet
<Y kiterjedés>
Itt adhatja meg az egyéni papír függőleges (hosszú oldali) méretét.
127 – 355
(mm)
<Menü>
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
<Y kiterjedés>
Adja meg a méretet
<Kocsi vissza soremeléssel>
Beállíthatja, hogy a készülék kocsivissza-jelet (CR) fűzzön az általa vett soremelési (LF) kód után. Ha az <Igen>
beállítást választja, akkor a nyomtatófej a soremelési kód vételekor a következő sor elejére lép. Ha a <Nem>
beállítást választja, akkor a nyomtatófej a soremelési kód vételekor a következő sorra lép, pontosan a vett
soremelési kód alatti pozícióban.
231
A beállításokat tartalmazó menü
<Igen>
<Nem>
<Menü> <Nyomtatóbeállítások>
valamelyikét: <Igen> vagy <Nem>
<PCL>
<Kocsi vissza soremeléssel>
Válassza a következők
<A4-es nyomtatás szélesítése>
Beállíthatja, hogy a készülék az álló tájolású A4 méretű papír nyomtatható területének szélességét a Letter
méret szélességére bővítse.
<Ki>
<Be>
<Menü> <Nyomtatóbeállítások> <PCL>
következők valamelyikét: <Ki> vagy <Be>
<A4-es nyomtatás szélesítése>
Válassza a
<Félárnyékos>
Az optimális képminőséghez megadhatja a féltónusok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti
középtartomány) visszaadásának módját. Minden dokumentum esetén képtípusonként adhatja meg a
beállításokat.
<Szöveg>
<Színes festék>
<Árnyalatos>
<Felbontás>
<Grafika>
<Színes festék>
<Árnyalatos>
<Felbontás>
<Kép>
<Színes festék>
<Árnyalatos>
232
A beállításokat tartalmazó menü
<Felbontás>
<Menü> <Nyomtatóbeállítások> <PCL>
ki a féltónusok visszaadásának módját
<Félárnyékos>
Válassza ki a kép típusát
Válassza
Képtípus
Válassza ki azt az objektumot, amelynek beállítását módosítani szeretné. A <Szöveg> betűket és karaktereket,
a <Grafika> vonalakat és ábrákat, a <Kép> pedig fényképeket és képeket jelent.
<Színes festék>
Éles nyomtatást eredményez erős kontrasztokkal. Képek (például fotók) nyomtatásához alkalmas.
<Árnyalatos>
Sima átmeneteket és sima éleket eredményez. Árnyalt területeket tartalmazó ábrák és grafikonok
nyomtatásához alkalmas.
<Felbontás>
Finom nyomtatást eredményez tiszta élekkel és szöveggel. Karakterek és finom vonalak nyomtatásához
alkalmas.
<A5-ös vízszintes beöltése>
Vízszintes adagolás engedélyezése/tiltása A5-ös méretű nyomtatás esetén
<Ki>
<Be>
<Menü> <Nyomtatóbeállítások>
valamelyikét: <Ki> vagy <Be>
<PCL>
233
<A5-ös vízszintes beöltése>
Válassza a következők
A beállításokat tartalmazó menü
<Papírbeállítások mobil nyomtatáshoz>
3RH7-04K
A papír megadásával kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással.
<Méret-/típusbeállítások>(P. 234)
<Legyen Gyakran használt papírméret>(P. 234)
<Méret-/típusbeállítások>
A papírméret és a papírtípus beállítása.
<Egyéni>, <A4>, <A5R>, <B5>, <DL>, <ISO-C5>, <LTR>, <LGL>, <STMT>, <EXEC>, <FOOLSCAP>, <OFICIO>,
<No. 10 (COM10)>, <Monarch>, <Government-LTR>, <Government-LGL>, <India-LGL>, <AUS-FOOLSCAP>,
<Brazil-OFICIO>, <Mexico-OFICIO>, <F4A>, <3x5">, <Más méret>
<Normál (71-89 g/m²)>, <Normál L (61-70 g/m²)>, <Normál L2 (60 g/m²)>, <Újrahasznosított (71-89 g/
m²)>, <Vastag 1 (90-105 g/m²)>, <Vastag 2 (106-120 g/m²)>, <Vastag 3 (121-163 g/m²)>, <Vastag 4
(121-163 g/m²)>, <Boríték>, <Boríték H>, <Címke>, <Bank 1 (60-104 g/m²)>, <Bank 2 (105-163 g/m²)>
<Menü> <Papírbeállítások mobil nyomtatáshoz>
papírméretet és a papírtípust
<Méret-/típusbeállítások>
Válassza ki a
<Legyen Gyakran használt papírméret>
Adja meg a gyakran használt papírméreteket. Az itt kiválasztott papírméretek beállításokként jelennek meg a <Méret-/
típusbeállítások> pontnál.
<Egyéni>, <A4>, <A5R>, <B5>, <DL>, <ISO-C5>, <LTR>, <LGL>, <STMT>, <EXEC>, <FOOLSCAP>, <OFICIO>,
<No. 10 (COM10)>, <Monarch>, <Government-LTR>, <Government-LGL>, <India-LGL>, <AUS-FOOLSCAP>,
<Brazil-OFICIO>, <Mexico-OFICIO>, <F4A>, <3x5">
<Menü> <Papírbeállítások mobil nyomtatáshoz> <Legyen Gyakran használt papírméret>
Válassza ki a beállítani kívánt papírméretet <Alkalmaz>
234
A beállításokat tartalmazó menü
<Beállítás/karbantartás>
3RH7-04L
A beállításokkal és a karbantartással kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az
alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
<Kaz. előkész. időz.-nek megje. értesítés>(P. 235)
<Speciális feldolgozás>(P. 235)
<Rögzítőegység tisztítása>(P. 238)
<Kaz. előkész. időz.-nek megje. értesítés>
Állítsa be a festékkazetta vagy dobegység alacsony szintjére figyelmeztető üzenet megjelenítésének időzítését.
<Festékkazetta>
<Dobkazetta>
<Menü>
<Beállítás/karbantartás>
<Kaz. előkész. időz.-nek megje. értesítés>
<Festékkazetta> vagy <Dobkazetta> lehetőséget
Válassza a
Adja meg a kazetta szintjét
<Speciális feldolgozás>
Ha speciális papírra nyomtatva nem kielégítő a nyomat minősége, akkor a következő beállításokkal javíthatja.
<Különleges nyomtatási mód U>
Néha a nyomaton kifröccsent festék látható a szöveg és a minták körül. Ilyenkor a beállítás <Be> értékének
megadásával javíthatja a nyomtatási minőséget.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Be>
<Beállítás/karbantartás>
<Speciális feldolgozás>
<Különleges nyomtatási mód U>
● A <Be> érték megadásával javulhat a nyomtatási minőség bizonyos papírtípusoknál (különösen
könnyű papír esetén), illetve egyes nyomtatási környezeteknél (különösen magas páratartalom
esetén).
● Ha a beállítást <Be> értékre állítja, akkor a <Különleges nyomtatási mód Q>, <Különleges nyomtatási
mód R> és <Különleges nyomtatási mód T> beállítása automatikusan <Ki> lesz.
235
A beállításokat tartalmazó menü
<Különleges nyomtatási mód D>
Akkor állítsa be ezt az elemet, ha a nyomtatott papír szürkés színű lesz, illetve ha a nyomat kifakul.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Be>
<Beállítás/karbantartás>
<Speciális feldolgozás>
<Különleges nyomtatási mód D>
<Különleges nyomtatási mód A>
Ha a papírra csíkok tapadnak, akkor a beállítás módosításával javulhat a nyomtatási minőség. A <Mód 2>
lényegesen jobb javításokat tesz lehetővé, mint a <Mód 1>.
<Ki>
<Mód 1>
<Mód 2>
<Menü> <Beállítás/karbantartás>
Válassza ki a módot
<Speciális feldolgozás>
<Különleges nyomtatási mód A>
<Különleges nyomtatási mód G>
A nyomatok elmosódhatnak, illetve csíkok jelenhetnek meg, ha a papíron túl sok a porszennyeződés. Ilyenkor a
beállítás <Be> értékének megadásával javíthatja a nyomtatási minőséget.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Be>
<Beállítás/karbantartás>
<Speciális feldolgozás>
<Különleges nyomtatási mód G>
<Különleges nyomtatási mód Q>
A nyomtatott képek halványak lehetnek olyankor, amikor durva felületű papírra történik a nyomtatás. Ilyenkor a
beállítás <Be> értékének megadásával javíthatja a nyomtatási minőséget.
<Ki>
<Be>
236
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü>
<Be>
<Beállítás/karbantartás>
<Speciális feldolgozás>
<Különleges nyomtatási mód Q>
● A beállítás <Be> értékének megadása befolyásolhatja a képminőséget.
● Ha a beállítást <Be> értékre állítja, akkor a <Különleges nyomtatási mód U>, <Különleges nyomtatási
mód R> és <Különleges nyomtatási mód T> beállítása automatikusan <Ki> lesz.
<Különleges nyomtatási mód R>
A nyomtatás halvány lehet olyankor, amikor egy nyomtatott lap hátuljára végzi a nyomtatást. Ilyenkor a
beállítás <Be> értékének megadásával javíthatja a nyomtatási minőséget.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Be>
<Beállítás/karbantartás>
<Speciális feldolgozás>
<Különleges nyomtatási mód R>
● Ha a <Be> lehetőséget választja, az a külső páratartalomtól függően, illetve ha az első oldalra való
nyomtatás után eltelik egy bizonyos idő, befolyásolhatja a képminőséget, illetve papírelakadást
okozhat.
● Ha a beállítást <Be> értékre állítja, akkor a <Különleges nyomtatási mód U>, <Különleges nyomtatási
mód Q> és <Különleges nyomtatási mód T> beállítása automatikusan <Ki> lesz.
<Különleges nyomtatási mód T>
A nyomtatás egyenetlen lehet magas páratartalmú környezetben való használat esetén. Ilyenkor a beállítás
<Be> értékének megadásával javíthatja a nyomtatási minőséget.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Be>
<Beállítás/karbantartás>
<Speciális feldolgozás>
237
<Különleges nyomtatási mód T>
A beállításokat tartalmazó menü
● A nyomtatott képek vagy szövegek elmosódhatnak, ha a beállítás <Be> van kapcsolva, és alacsony
páratartalmú környezetben nyomtat.
● Ha a beállítást <Be> értékre állítja, akkor a <Különleges nyomtatási mód U>, <Különleges nyomtatási
mód Q> és <Különleges nyomtatási mód R> beállítása automatikusan <Ki> lesz.
<Különleges nyomtatási mód L>
Túl sok papírpor vagy más porszennyeződés esetén foltos lehet a nyomat. Ilyenkor a beállítás <Be> értékének
megadásával javíthatja a nyomtatási minőséget.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Be>
<Beállítás/karbantartás>
<Speciális feldolgozás>
<Különleges nyomtatási mód L>
<Vonalvastagság kiválasztása>
Ha egy kinyomtatott vonalkód nem olvasható be, akkor a beállítás módosítása megoldhatja a problémát.
<Automatikus>
<Vékony>
<Picit vékonyabb>
<Picit vastagabb>
<Vastag>
<Menü> <Beállítás/karbantartás>
Válassza ki a vonal vastagságát
<Speciális feldolgozás>
<Vonalvastagság kiválasztása>
<Csendes mód engedélyezése>
A Csendes mód engedélyezése vagy letiltása.
<Ki>
<Be>
<Menü> <Beállítás/karbantartás> <Speciális feldolgozás>
Válassza a következők valamelyikét: <Ki> vagy <Be>.
<Csendes mód engedélyezése>
<Rögzítőegység tisztítása>
Tisztítsa meg a rögzítő szerelvényt, miután festékkazettát vagy dobegységet cserélt, illetve ha fekete csíkok jelennek
meg a nyomatokon. A fixálóegység tisztítása(P. 251)
238
A beállításokat tartalmazó menü
<Rendszerkezelő beállítások>
3RH7-04R
A rendszerkezelő beállításaival kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az
alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
<Hálózati beállítások>(P. 239)
<Rendszerkezelő információs beállításai>(P. 239)
<Eszközinformációs beállítások>(P. 239)
<Biztonsági beállítások>(P. 240)
<Ország/térség kiválasztása>(P. 241)
<Távoli felhasználói felület beállításai>(P. 242)
<Munkanapló megjelenítése>(P. 242)
<Használat USB-eszközként>(P. 243)
<A Product Extended Survey Program enged.>(P. 243)
<Fogyóe.-adat. megjel. (TFF/Toner Status)>(P. 243)
<Google Cloud Print beállításai>(P. 244)
<PDL-választás (Plug and Play)>(P. 244)
<Firmware frissítése>(P. 245)
<Ökojelentés számlálójának visszaállítása>(P. 245)
<Menü inicializálása>(P. 245)
<Összes adat/beállítás inicializálása>(P. 245)
Csillagozások (*)
● A csillaggal (*) megjelölt beállítások az Ön országától vagy régiójától függően esetlegesen nem állnak
rendelkezésre, változók, ill. eltérhetnek az alapértelmezett értékeik.
<Hálózati beállítások>
Lásd:
<Hálózati beállítások>(P. 203) .
<Rendszerkezelő információs beállításai>
Megadhat egy PIN-kódot kizárólag azoknak a rendszergazdáknak, akiknek hozzá kell férniük a <Hálózati beállítások>
és a <Rendszerkezelő beállítások> beállításhoz. A PIN-kód a <Rendszerkezelő PIN> alapján adható meg. A
rendszergazda nevét is bejegyezheti. A rendszerkezelői PIN-kód beállítása(P. 150)
<Rendszerkezelő PIN>
Adjon meg egy számot rendszerkezelői PIN-kódként.
<Rendszerkezelő neve>
Adja meg a rendszergazda nevét alfanumerikus karakterekkel.
<Eszközinformációs beállítások>
Adja meg a készüléket azonosító nevet és telepítési helyet alfanumerikus karakterekkel.
239
A beállításokat tartalmazó menü
<Eszköz neve>
<Hely>
<Menü> <Rendszerkezelő beállítások> <Eszközinformációs beállítások> Válassza a
következők valamelyikét: <Eszköz neve> vagy <Hely> Adja meg az eszköz nevét és helyét (
Szöveg beírása(P. 96) ) <Alkalmaz>
<Biztonsági beállítások>
Beállítások engedélyezése vagy letiltása IP-cím szerinti csomagszűréshez.
<TLS használata>
Válassza ki, hogy titkosítja-e TLS protokollal a kommunikációt.
konfigurálása(P. 165)
A TLS kulcsának és tanúsítványának
<Ki>
<Be>
<IPv4-címszűrés>
Ezzel a beállítással engedélyezheti és letilthatja a meghatározott IPv4-című készülékekről érkező csomagok
szűrését. IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 157)
<Bejövő szűrő>
<Ki>
<Be>
<Menü> <Rendszerkezelő beállítások> <Biztonsági beállítások>
szűrő> Válasszon a következők közül: <Ki> vagy <Be>
<IPv4-címszűrés>
<Bejövő
<IPv6-címszűrés>
Ezzel a beállítással engedélyezheti és letilthatja a meghatározott IPv6-című készülékekről érkező csomagok
szűrését. IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 157)
< Bejövő szűrő>
<Ki>
<Be>
<Menü> <Rendszerkezelő beállítások> <Biztonsági beállítások>
szűrő> Válasszon a következők közül: <Ki> vagy <Be>
240
<IPv6-címszűrés>
<Bejövő
A beállításokat tartalmazó menü
<MAC-cím szűrő>
Ezzel a beállítással engedélyezheti és letilthatja a meghatározott MAC-című készülékekről érkező csomagok
szűrését. MAC-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 160)
< Bejövő szűrő>
<Ki>
<Be>
<Menü> <Rendszerkezelő beállítások> <Biztonsági beállítások>
szűrő> Válasszon a következők közül: <Ki> vagy <Be>
<MAC-cím szűrő>
<Bejövő
<Ország/térség kiválasztása> *
Megadhatja azt az országot vagy régiót, ahol a készüléket használja. Az alapértelmezett beállítás eltérő lehet a kezdeti
bekapcsoláskor kiválasztott beállításnak megfelelően.
<Ausztria (AT)>
<Fehéroroszország (BY)>
<Belgium (BE)>
<Csehország (CZ)>
<Dánia (DK)>
<Egyiptom (EG)>
<Finnország (FI)>
<Franciaország (FR)>
<Németország (DE)>
<Görögország (GR)>
<Magyarország (HU)>
<Írország (IE)>
<Olaszország (IT)>
<Jordánia (JO)>
<Luxemburg (LU)>
<Hollandia (NL)>
<Norvégia (NO)>
<Lengyelország (PL)>
<Portugália (PT)>
<Oroszország (RU)>
<Szaúd-Arábia (SA)>
<Szlovénia (SI)>
<Dél-Afrika (ZA)>
<Spanyolország (ES)>
<Svédország (SE)>
<Svájc (CH)>
<Ukrajna (UA)>
<Nagy-Britannia (GB)>
<Egyéb>
241
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Rendszerkezelő beállítások>
vagy régiót
<Ország/térség kiválasztása>
Válasszon egy országot
<Távoli felhasználói felület beállításai>
Beállítások konfigurálása a Távoli felhasználói felület használatához. A Távoli felhasználói felület használatával egy
webböngészőben is megadhatja a készülék beállításait.
<Távoli felhasználói felület használata>
Válassza ki, hogy használni kívánja-e a Távoli felhasználói felületet.
letiltása(P. 182)
A Távoli felhasználói felület
<Ki>
<Be>
<Menü> <Rendszerkezelő beállítások> <Távoli felhasználói felület beállításai> <Távoli
felhasználói felület használata> Válassza a következők valamelyikét: <Ki> vagy <Be>
<Táv. felh. felü. elérésének bizt. beáll.>
Itt beállíthatja, hogy a Távoli felhasználói felület eléréséhez szükség legyen-e PIN kód megadására. Adjon meg
egy legfeljebb 7 számjegyből álló PIN-kódot. Mindegyik felhasználónak ugyanazt a PIN-kódot kell megadnia.
Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása(P. 152)
<Ki>
<Be>
<Táv.felh.fel. PIN-kód>
<Menü> <Rendszerkezelő beállítások> <Távoli felhasználói felület beállításai> <Táv. felh. felü.
elérésének bizt. beáll.> <Be> Adja meg a PIN kódot <Alkalmaz> Adja meg a PIN kódot
(Megerősítés) <Alkalmaz>
<Munkanapló megjelenítése>
Adja meg, hogy a nyomtatási naplók megjelenjenek-e a készülék kijelzőjén.
<Ki>
<Be>
242
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Rendszerkezelő beállítások>
valamelyikét: <Ki> vagy <Be>
<Munkanapló megjelenítése>
Válassza a következők
<Használat USB-eszközként>
Engedélyezheti vagy letilthatja az USB-portot, amelyen keresztül számítógéphez csatlakoztatható a készülék.
Számítógéppel létrehozandó USB-kapcsolat korlátozása(P. 180)
<Ki>
<Be>
<A Product Extended Survey Program enged.>
Itt engedélyezheti, illetve letilthatja a Product Extended Survey Program (a készülék használatáról statisztikát készítő
program) funkcióit.
<Ki>
<Be>
<Menü>
enged.>
<Rendszerkezelő beállítások> <A Product Extended Survey Program
Válassza a következők valamelyikét: <Ki> vagy <Be>
<Fogyóe.-adat. megjel. (TFF/Toner Status)>
Beállíthatja, hogy a Távoli felhasználói felület vagy a Toner Status program megjelenítsen-e egy gombot a
festékkazetták vásárlására szolgáló webhely eléréséhez. Beállíthatja a Toner Status program használatát is.
<Fogyóeszköz beszerzése gomb mutat. (TFF)>
<Ki>
<Be>
<A Toner Status beállításai>
<Ki>
<Be>
<Beszerzés gomb mutat.>
<Ki>
<Be>
<Menü> <Rendszerkezelő beállítások>
a beállításokat
243
<Fogyóe.-adat. megjel. (TFF/Toner Status)>
Adja meg
A beállításokat tartalmazó menü
<Fogyóeszköz beszerzése gomb mutat. (TFF)>
Válassza a <Ki> lehetőséget annak megakadályozásához, hogy a festékkazetták vásárlására stb. szolgáló
webhelyek elérésére szolgáló gomb megjelenjen a Távoli felhasználói felületen.
<A Toner Status beállításai>
Ha nem szeretné használni a Toner Status programot, válassza a <Ki> lehetőséget. Válassza a <Be>, majd a <Ki>
lehetőséget annak megakadályozásához, hogy a festékkazetták vásárlására szolgáló webhelyek elérésére
szolgáló gomb megjelenjen a Toner Status programban.
<Google Cloud Print beállításai>
Itt engedélyezheti a Google Cloud Print szolgáltatást.
szolgáltatásban(P. 142)
A készülék bejegyzése a Google Cloud Print
<Google Cloud Print engedélyezése>
<Ki>
<Be>
<Google Cloud Print bejegyzési állapota>
<PDL-választás (Plug and Play)>
Itt kiválaszthat egy oldalleíró nyelvet, amely alapján a számítógépek, amelyek Plug and Play telepítés során észlelik a
készüléket, megállapíthatják, hogy az kompatibilis az adott nyelvvel.
<Hálózat>
Itt kiválaszthat egy oldalleíró nyelvet, amely alapján a készüléket hálózaton keresztül észlelő eszközök
megállapíthatják, hogy az kompatibilis az adott nyelvvel.
<UFRII LT>
<UFRII LT (V4)>
<PCL6>
<PCL6 (V4)>
<USB>
Itt kiválaszthat egy oldalleíró nyelvet, amely alapján a számítógépek, amelyek USB-kapcsolaton keresztül észlelik
a készüléket, megállapíthatják, hogy az kompatibilis az adott nyelvvel.
<UFRII LT>
<UFRII LT (V4)>
<PCL6>
<PCL6 (V4)>
<Menü> <Rendszerkezelő beállítások> <PDL-választás (Plug and Play)> Válassza ki a
következőt: <Hálózat> vagy <USB> Válasszon egy oldalleíró nyelvet Indítsa újra a készüléket
244
A beállításokat tartalmazó menü
<UFRII LT>
Az eszközök UFRII LT nyomtatóként észlelik és csatlakoztatják a készüléket.
<UFRII LT (V4)>
Az eszközök az XML papírspecifikációval kompatibilis (XPS) UFRII LT nyomtatóként észlelik és csatlakoztatják a
készüléket.
<PCL6>
Az eszközök PCL6 nyomtatóként észlelik és csatlakoztatják a készüléket.
<PCL6 (V4)>
Az eszközök az XML papírspecifikációval kompatibilis (XPS) PCL6 nyomtatóként észlelik és csatlakoztatják a
készüléket.
<Firmware frissítése>
A készülék környezetének megfelelően kiválaszthatja, hogy miként telepíti a firmware-frissítést.
frissítése(P. 195)
A firmware
<PC használatával>
<Internet használatával>
<Verzióadatok>
<Ökojelentés számlálójának visszaállítása>
Ezzel a lehetőséggel visszaállíthatja az Ökojelentés számlálójának alapértelmezett gyári beállításait.
jelentés számlálójának inicializálása(P. 198)
A Gazdaságos
<Menü inicializálása>
Ezzel a lehetőséggel visszaállíthatja az alábbiakban felsorolt beállítások gyári alapértékeit. A beállítások alapértékei
egyszerre és külön-külön is visszaállíthatók. A menü alaphelyzetbe állítása(P. 198)
<Beállítások>
<Időzítő beállításai>
<Általános beállítások>
<Nyomtatóbeállítások>
<Beállítás/karbantartás>
<Rendszerkezelő beállítások>
<Összes inicializálása>
<Összes adat/beállítás inicializálása>
Minden adatot, naplót és beállítást visszaállít az alapértelmezett beállításokra.
alaphelyzetbe állítása(P. 199)
245
Az összes adat/beállítás
Karbantartás
Karbantartás
Karbantartás .................................................................................................................................................... 247
Normál tisztítás ................................................................................................................................................. 249
A készülék külsejének tisztítása .................................................................................................................... 250
A fixálóegység tisztítása ............................................................................................................................... 251
A festékkazetta cseréje ..................................................................................................................................... 252
A dobkazetta cseréje ......................................................................................................................................... 255
A még felhasználható festék mennyiségének ellenőrzése ............................................................................. 259
A készülék áthelyezése ..................................................................................................................................... 260
A számláló értékének megjelenítése ............................................................................................................... 262
Jelentések és kimutatások nyomtatása .......................................................................................................... 263
Fogyóanyagok ................................................................................................................................................... 265
246
Karbantartás
Karbantartás
3RH7-04S
Ez a fejezet a készülék karbantartását ismerteti, beleértve a készülék tisztítását és a nyomtatási minőség beállítását.
◼ Egyszerű tisztítás
Normál tisztítás(P. 249)
◼ Fogyóanyagok utánpótlása
A festékkazetta cseréje(P. 252)
A dobkazetta cseréje(P. 255)
A még felhasználható festék mennyiségének ellenőrzése(P. 259)
Fogyóanyagok(P. 265)
247
Karbantartás
◼ A készülék beállítása és kezelése
A készülék áthelyezése(P. 260)
A számláló értékének megjelenítése(P. 262)
Jelentések és kimutatások nyomtatása(P. 263)
248
Karbantartás
Normál tisztítás
3RH7-04U
Rendszeresen tisztítsa a készüléket, hogy megakadályozza a nyomtatási minőség romlását, és hogy garantálja a
készülék biztonságos és egyszerű használatát.
A készülék tisztítandó részei
A készülék burkolata és a szellőzőnyílások
A készülék külsejének tisztítása(P. 250)
Belső fixálóegység
A fixálóegység tisztítása(P. 251)
249
Karbantartás
A készülék külsejének tisztítása
3RH7-04W
Rendszeresen törölje át a készülék külsejét, különösen a szellőzőnyílások környékén, hogy megőrizze a készülék jó
állapotát.
1
Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozóját a
váltakozó áramú aljzatból.
● A készülék kikapcsolásakor törlődnek a nyomtatásra váró adatok.
2
A készülék burkolatát és a szellőzőnyílásokat a következőképpen tisztíthatja meg.
● A burkolatot egy vízbe vagy híg tisztítószeres oldatba mártott, majd jól kifacsart törlőkendővel tisztítsa.
● A szellőzőnyílások helyéről a következő részek nyújtanak tájékoztatást:
Elülső oldal(P. 79) .
3
Várja meg, hogy a készülék burkolata teljesen megszáradjon.
4
Csatlakoztassa újra a tápkábelt, majd kapcsolja be a készüléket.
250
Karbantartás
A fixálóegység tisztítása
3RH7-04X
A készülék belsejében lévő fixálóegységre szennyeződés tapadhat, és ez fekete csíkok megjelenését okozhatja a
nyomatokon. A következő eljárással tisztíthatja meg a fixálóegységet. Ne feledje, hogy addig nem tisztíthatja meg a
fixálóegységet, amíg a készülék nyomtatásra váró dokumentumokat tartalmaz. A fixálóegység tisztításához sima A4
vagy Letter méretű papírlap szükséges. Helyezze be a papírt a fiókba, mielőtt elvégzi a következő eljárást. Papír
betöltése(P. 97)
● A tiszítás fogyasztja a festékkazettát és a dobegységet. Győződjön meg róla, hogy megfelelő mennyiség
A még felhasználható
található a festékkazettában és a dobegységben, mielőtt megkezdi a folyamatot.
festék mennyiségének ellenőrzése(P. 259)
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
2
Válassza ki a <Beállítás/karbantartás> elemet.
3
Válassza ki a <Rögzítőegység tisztítása> elemet.
4
Főképernyő képernyő(P. 90)
Ellenőrizze, hogy a megjelenített papírméret és -típus egyezik-e a készülékbe
behelyezett papíréval, és válassza az <Start> lehetőséget.
➠ Elkezdődik a tisztítás.
251
Karbantartás
A festékkazetta cseréje
3RH7-04Y
Amikor majdnem kiürült a festékkazetta, a készülék üzenetet jelenít meg. Ne feledje, hogy ha a helyzet megoldása
nélkül folytatja a nyomtatást, romlik a nyomtatás minősége. A kijelzőn láthatja, hogy mennyi festék van még a
festékkazettában ( A még felhasználható festék mennyiségének ellenőrzése(P. 259) ).
Amikor üzenet jelenik meg(P. 252)
A festékkazetta kicserélésének lépései(P. 253)
Amikor üzenet jelenik meg
A megjelenő üzenet attól függ, hogy mennyi festék maradt még. A megjelenő üzenettől függően gondoskodnia kell
egy új festékkazetta előkészítéséről ( Fogyóanyagok(P. 265) ), vagy ki kell cserélnie a festékkazettát ( A
festékkazetta kicserélésének lépései(P. 253) ).
<Javasolt előkészíteni egy festékkazettát.>
Ez az üzenet arról tájékoztatja, hogy rövidesen ki kell cserélni a festékkazettát. Gondoskodjon csere
festékkazettáról. Ha egy nagyobb nyomtatási feladat előtt jelenik meg ez az üzenet, cserélje ki a festékkazettát.
Ha ez az üzenet jelenik meg
● Nyomtatás közben folytathatja az eredeti nyomtatását.
Az üzenet megjelenítésének beállítása
● Beállíthatja a festékkazettában lévő festék mennyiségének azt a százalékos értéket, amelynél a
készülék megjeleníti az üzenetet. <Kaz. előkész. időz.-nek megje. értesítés>(P. 235)
<A fest.kaz. élettart. lejárt.Csere javasolt.>
Ez az üzenet arról tájékoztatja, hogy a festékkazetta elérte az élettartama végét. Azt ajánljuk, hogy cserélje ki a
festékkazettát egy újra. Folytathatja a nyomtatást, de a nyomtatás minősége nem garantálható.
<Állapotfigyelés>
Válassza az <Állapotfigyelés> <Hibaadatok/értesítés> <A festékkazetta élettartama lejárt> lehetőséget, ha
meg szeretné tekinteni a festékkazetta kicserélésének lépéseit.
Fogyóeszköz cseréje
252
Karbantartás
● Tartsa lenyomva a Vissza gombot. A <Jelentésnyomt.> képernyőn nyomtassa ki a fogeszközök
állapotjelentését a kazetta nevének kiderítéséhez. Jelentések és kimutatások nyomtatása(P. 263)
A festékkazetta kicserélésének lépései
Amikor kicseréli a festékkazettát, megjelennek a képernyőn a csere folyamatának egyszerűen követhető utasításai.
Kövesse figyelemmel mind a képernyőn megjelenő utasításokat, mind a következő folyamatot.
1
Csukja be a papírmegállítót, majd nyissa fel a festékkazetta fedelét.
2
Vegye ki a festékkazettát.
Ne rázza fel vagy döntse meg a festékkazettát. Arra is ügyeljen, hogy ne érje rázkódás a festékkazettát,
például ne üsse neki semminek. Ellenkező esetben a festékkazettában maradt festék kifolyhat. Távolítsa el
óvatosan a kazettát a nyílással azonos szögben.
3
1
Vegye ki az új festékkazettát a védőtasakból.
Húzza le a védőtasak fülét sík felületen.
253
Karbantartás
2
4
Húzza ki a festékkazettát.
Rázza meg a festékkazettát ötször-hatszor az alábbiak szerint, hogy egyenletesen
eloszlassa a belsejében található festéket, majd helyezze egy sík felületre.
5
Cserélje ki a festékkazettát.
6
Zárja le a festékkazetta fedelét.
HIVATKOZÁSOK
Fogyóanyagok(P. 265)
254
Karbantartás
A dobkazetta cseréje
3RH7-050
Amikor majdnem kiürült a dobkazetta, a készülék üzenetet jelenít meg. Ne feledje, hogy ha a helyzet megoldása nélkül
folytatja a nyomtatást, romlik a nyomtatás minősége. A kijelzőn láthatja, hogy milyen mennyiség van még a
dobkazettában ( A még felhasználható festék mennyiségének ellenőrzése(P. 259) ).
Amikor üzenet jelenik meg(P. 255)
A dobkazetta kicserélésének lépései(P. 256)
Amikor üzenet jelenik meg
A megjelenő üzenet a hátralévő mennyiségtől függ. A megjelenő üzenettől függően gondoskodnia kell egy új
dobkazetta előkészítéséről ( Fogyóanyagok(P. 265) ), vagy ki kell cserélnie a dobkazettát ( A dobkazetta
kicserélésének lépései(P. 256) ).
<Javasolt előkészíteni egy dobkazettát.>
Ez az üzenet arról tájékoztatja, hogy rövidesen ki kell cserélni a dobkazettát. Gondoskodjon csere dobkazettáról.
Ha egy nagyobb nyomtatási feladat előtt jelenik meg ez az üzenet, cserélje ki a dobkazettát.
Ha ez az üzenet jelenik meg
● Nyomtatás közben folytathatja az eredeti nyomtatását.
Az üzenet megjelenítésének beállítása
● Beállíthatja a dobkazettában lévő mennyiségnek azt a százalékos értékét, amelynél a készülék
megjeleníti az üzenetet. <Kaz. előkész. időz.-nek megje. értesítés>(P. 235)
<A dobkaz. élettart. lejárt.Csere javasolt.>
Ez az üzenet arról tájékoztatja, hogy a dobkazetta elérte az élettartama végét. Azt ajánljuk, hogy cserélje ki a
dobkazettát egy újra. Folytathatja a nyomtatást, de a nyomtatás minősége nem garantálható.
<Állapotfigyelés>
Válassza az <Állapotfigyelés> <Hibaadatok/értesítés> <A dobkazetta élettartama lejárt> lehetőséget, ha
meg szeretné tekinteni a dobkazetta kicserélésének lépéseit.
Fogyóeszköz cseréje
255
Karbantartás
● Tartsa lenyomva a Vissza gombot. A <Jelentésnyomt.> képernyőn nyomtassa ki a fogeszközök
állapotjelentését a kazetta nevének kiderítéséhez. Jelentések és kimutatások nyomtatása(P. 263)
A dobkazetta kicserélésének lépései
Amikor kicseréli a dobkazettát, megjelennek a képernyőn a csere folyamatának egyszerűen követhető utasításai.
Kövesse figyelemmel mind a képernyőn megjelenő utasításokat, mind a következő folyamatot.
1
Csukja be a papírmegállítót, majd nyissa fel a festékkazetta fedelét.
2
Vegye ki a festékkazettát.
Ne rázza fel vagy döntse meg a festékkazettát. Arra is ügyeljen, hogy ne érje rázkódás a festékkazettát,
például ne üsse neki semminek. Ellenkező esetben a festékkazettában maradt festék kifolyhat. Távolítsa el
óvatosan a kazettát a nyílással azonos szögben.
3
Vegye ki a dobkazettát.
256
Karbantartás
Ne rázza fel vagy döntse meg a dobegységet. Arra is ügyeljen, hogy ne érje rázkódás a dobegységet, például
ne üsse neki semminek. Ellenkező esetben a dobegységben maradt festék kifolyhat. Távolítsa el óvatosan a
dobegységet a nyílással azonos szögben.
4
Vegye ki az új dobkazettát a védőtasakból.
5
Cserélje ki a dobkazettát.
6
Helyezze be a festékkazettát.
7
Zárja le a festékkazetta fedelét.
257
Karbantartás
HIVATKOZÁSOK
Fogyóanyagok(P. 265)
258
Karbantartás
A még felhasználható festék mennyiségének
ellenőrzése
3RH7-051
Az alábbi művelettel ellenőrizheti a festékkazettákban lévő festék mennyiségét. Nagyon fontos, hogy a nagy méretű
nyomtatási feladatok elindítása előtt ellenőrizze, hogy nincs-e szükség új festékkazettára vagy dobkazettára.
<Állapotfigyelés>
<Eszközadatok>
<Kazetta szintje>
A festékkazettában lévő festék mennyisége
Megjeleníti a festékkazettában lévő festékszintet.
A dobkazettában lévő mennyiség
Megjeleníti a dobkazettában lévő szintet.
● A festékkazettában és dobkazettában lévő maradék megjelenített mennyisége csak útmutatásként szolgál. A
tényleges szint ettől eltérhet.
● Egyéb belső alkatrészek is elérhetik az élettartamuk végét, mielőtt a festékkazettában vagy a dobegységben
lévő mennyiség elérné az élettartama végét.
HIVATKOZÁSOK
A festékkazetta cseréje(P. 252)
A dobkazetta cseréje(P. 255)
Fogyóanyagok(P. 265)
259
Karbantartás
A készülék áthelyezése
3RH7-052
A készülék nehéz. A sérülések elkerülése végett feltétlenül kövesse az alábbi eljárást a készülék mozgatásakor, és
olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket is. Fontos biztonsági előírások(P. 2)
1
Kapcsolja ki a készüléket és a számítógépeket.
● A készülék kikapcsolásakor törlődnek a nyomtatásra váró adatok.
2
Húzza ki a készülékből a kábeleket és vezetékeket a számozás sorrendjében, az
alábbi ábra szerint.
● Az adott környezettől függ, hogy csatlakoztatva vannak-e azok a kábelek, amelyeket „*” jelöl.
A tápkábel
csatlakozója
Tápkábel
USB-kábel*
LAN-kábel*
3
Ha nagyobb távolságra szállítja a készüléket, vegye ki belőle a festékkazettát és a
dobkazettát.
A festékkazetta kicserélésének lépései(P. 253)
A dobkazetta kicserélésének lépései(P. 256)
4
Nyissa ki az elülső fedelet, és távolítson el minden papírt.
● Ha a papírvezetők ki vannak hajtva, helyezze vissza őket a papírfiókba.
5
Csukja be az elülső fedelet, a papírmegállítót és minden hasonló alkatrészt, majd
helyezze át a készüléket az új helyére.
260
Karbantartás
● Ellenőrizze, mennyire nehéz a készülék, és erőlködés nélkül szállítsa.
Fogják meg a fogantyúkat, és emeljék fel a készüléket.
6
Főegység(P. 322)
Óvatosan helyezze el a készüléket az új területen, ahol üzembe fogja helyezni.
● A készüléknek az áthelyezését követő üzembe helyezéséről a következő rész nyújt tájékoztatást: „Kezdeti
lépések”.
Kézikönyvek és tartalmuk(P. 334)
261
Karbantartás
A számláló értékének megjelenítése
3RH7-053
Megjeleníthető a nyomatokhoz felhasznált összes oldal száma. A nyomtatott oldalszámba beleszámítanak a lista
nyomatai, valamint a számítógépről kinyomtatott lista és adatok is.
<Állapotfigyelés>
számát
<Eszközadatok>
<Számláló ellenőrzése>
262
Ellenőrizze a kinyomtatott oldalak
Karbantartás
Jelentések és kimutatások nyomtatása
3RH7-054
Jelentéseket és kimutatásokat nyomtathat az olyan információk ellenőrzéséhez, mint például a készülékbeállítások.
Beállításlista nyomtatása(P. 263)
Jelentések és kimutatások nyomtatása a készülék használati állapotáról(P. 263)
Beállításlista nyomtatása
Listaként nyomtathatja ki a készüléken bejegyzett adatokat és beállításokat.
Felhasználói adatlista
Felhasználói adatlista nyomtatásával ellenőrizheti a beállítások listáját (
menü(P. 201) ), valamint a készüléken regisztrált tartalmat.
A beállításokat tartalmazó
<Menü> <Jelentésnyomtatás> <Felhasználói adatlista> Ellenőrizze, hogy a megjelenített
papírméret és -típus egyezik-e a készülékbe behelyezett papíréval <OK> <Igen>
Jelentések és kimutatások nyomtatása a készülék használati állapotáról
A következő készülékállapot-jelentések nyomtathatók ki.
Gazdaságos jelentés
Egy jelentés segítségével kinyomtathatja a havonta összesen kinyomtatott oldalmennyiségről és az
áramfelvételről szóló adatokat. Ez e jelentés olyan tippeket is tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a
papírtakarékosság és az áramfelvétel mérséklése céljainak eléréséhez.
<Menü> <Jelentésnyomtatás> <Ökojelentés> Ellenőrizze, hogy a megjelenített papírméret és
-típus egyezik-e a készülékbe behelyezett papíréval <OK> <Igen>
● A teljesítményfelvétel változhat attól függően, hogy milyen környezetben és feltételek között
használja a készüléket.
Fogyóanyagok állapotjelentése
A jelentés segítségével ellenőrizheti a készülékben található kellékanyagok állapotát.
263
Karbantartás
<Menü> <Jelentésnyomtatás> <Fogyóeszközök állapotjelentése> Ellenőrizze, hogy a
megjelenített papírméret és -típus egyezik-e a készülékbe behelyezett papíréval <OK> <Igen>
PCL betűkészletlista
Jelentés segítségével ellenőrizheti a PCL módban elérhető betűkészleteket.
<Menü> <Jelentésnyomtatás> <PCL betűtípuslista> Ellenőrizze, hogy a megjelenített
papírméret és -típus egyezik-e a készülékbe behelyezett papíréval <OK> <Igen>
Kazettanapló jelentés
Itt megtekintheti a festékkazetták, valamint a dobegységek használati naplóit egy jelentéssel együtt.
<Menü> <Jelentésnyomtatás> <Kazettanapló jelentés> Ellenőrizze, hogy a megjelenített
papírméret és -típus egyezik-e a készülékbe behelyezett papíréval <OK> <Igen>
264
Karbantartás
Fogyóanyagok
3RH7-055
Az alábbiakban megtalálható az ebben a készülékben használt kellékanyagok cseréjének
becsült ideje. A kellékanyagokat a Canon hivatalos kereskedőjétől vásárolja meg. A
kellékanyagok tárolása és kezelése során tartsa be a biztonsági és egészségvédelmi
óvintézkedéseket. Az optimális nyomtatási minőség érdekében eredeti Canon festék,
kazetta és alkatrészek használata ajánlott.
● A fogyóeszközök kezeléséről és tárolásáról és a betartandó óvintézkedésekről lásd a termékhez kapott
„Kezdeti lépések” kézikönyvet.
● A telepítési környezettől, a nyomtatáshoz használt papír méretétől vagy az eredeti típusától függően
előfordulhat, hogy a kellékanyagokat a becsült élettartam vége előtt kell kicserélni.
◼ Festékkazetták
A készülékhez mellékelt festékkazetta
A készülékhez kapott festékkazetták átlagos kapacitása és tömege az alábbiakban látható.
● Átlagos kapacitás*
1 000 lap
● Tömeg
Kb. 0,3 kg
Cserekazetták
Az optimális nyomtatási minőség érdekében eredeti Canon festékkazetták használata ajánlott.
Canon Genuine Toner Cartridge Festékkazetta átlagos kapacitása és tömege
Canon Toner Cartridge 051
● Átlagos kapacitás*
1 700 lap
● Tömeg
Kb. 0,3 kg
● Átlagos kapacitás*
Canon Toner Cartridge 051H
4 100 lap
● Tömeg
Kb. 0,4 kg
*Az átlagos kapacitás az „ISO/IEC 19752” szabvány szerinti kapacitás, amely a Nemzetközi Szabványügyi Testület (ISO) által
kibocsátott általános szabvány az egyszínű elektrofotografikus nyomtatók és a nyomtatót is tartalmazó többfunkciós
265
Karbantartás
eszközök festékkazetta-kapacitásának meghatározására A4 méretű papír és az alapértelmezett nyomtatási fedettség
alkalmazása esetén.
Kerülje a hamisított festékkazetták használatát
● Felhívjuk figyelmét, hogy hamisított Canon festékkazetták is előfordulhatnak a kereskedelmi
forgalomban. A hamisított festékkazetták használata a nyomtatási minőség vagy a készülék
teljesítményének romlását eredményezheti. A Canon nem vállal felelősséget a hamisított
festékkazetták használata miatt bekövetkezett semmilyen meghibásodásért, balesetért vagy kárért.
További részletek: canon.com/counterfeit.
● Teendő a festékkazetták cseréje esetén, lásd:
A festékkazetta cseréje(P. 252) .
◼ Dobkazetta
A készülékhez mellékelt dobkazetta
A készülékhez kapott dobkazetták átlagos kapacitása és tömege az alábbiakban látható.
● Átlagos kapacitás*
23 000 lap
● Tömeg
Kb. 0,2 kg
Cserekazetták
Az optimális nyomtatási minőség elérése érdekében az eredeti Canon dobegységek használata javasolt.
Canon Genuine Drum Cartridge Dobkazetta átlagos kapacitása és tömege
Canon Drum Cartridge 051
● Átlagos kapacitás*
23 000 lap
● Tömeg
Kb. 0,2 kg
* Az átlagos kapacitás értékelési feltételeinken alapul, amikor két lapos szakaszonként nyomtat (2 lapos szaggatott
nyomtatás) normál A4-es papírlapra.
266
Karbantartás
Ügyeljen a hamisított dobegységekre
● Ügyeljen arra, hogy a piacon kaphatók hamisított Canon dobegységek is. A hamisított Canon
dobegységek használata gyenge nyomtatási minőséghez, illetve a nyomtató hibás működéséhez
vezethet. A Canon nem vonható felelősségre a hamisított dobegységek által okozott semmilyen
károsodásért, sérülésért vagy hibáért.
További részletek: canon.com/counterfeit.
● Teendő a dobkazetta cseréje esetén, lásd:
A dobkazetta cseréje(P. 255) .
267
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .................................................................................................................................................... 269
Általános problémák ......................................................................................................................................... 271
Telepítési és beállítási problémák ................................................................................................................. 272
Nyomtatási problémák ................................................................................................................................. 276
Ha a nyomtatás nem végezhető el megfelelően ............................................................................................. 279
Nem kielégítő a nyomtatási minőség ........................................................................................................... 281
A papír meggyűrődik vagy felpöndörödik .................................................................................................... 290
Helytelen papíradagolás ............................................................................................................................... 292
Megjelenik egy üzenet vagy egy „#” karakterrel kezdődő szám (hibakód) ................................................... 293
Intézkedések az egyes üzenetek megjelenése esetén .................................................................................. 294
Intézkedés az egyes hibakódok esetén ......................................................................................................... 305
A papírelakadások megszüntetése .................................................................................................................. 306
Papírelakadás a készülék belsejében ............................................................................................................ 307
Ha egy probléma nem oldható meg ................................................................................................................. 311
268
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
3RH7-056
Probléma esetén, mielőtt a Canonhoz fordulna, a megoldások kereséséhez tanulmányozza át ezt a fejezetet.
◼ Általános problémák
Ebben a részben megismerheti, hogy milyen műveleteket kell elvégeznie, ha azt gyanítja, hogy a készülék nem
működik megfelelően. Általános problémák(P. 271)
◼ Ha a nyomtatás nem végezhető el megfelelően
Ebben a részben arról tájékozódhat, hogy mi a teendő olyankor, amikor a nyomtatási eredmények nem kielégítők,
illetve a papír összegyűrődik vagy felcsavarodik. Ha a nyomtatás nem végezhető el megfelelően(P. 279)
◼ Megjelenik egy üzenet vagy egy „#” karakterrel kezdődő szám (hibakód)
Ez a rész bemutatja, hogy miként hajthatja végre a megfelelő műveletet olyankor, amikor üzenet vagy (három
számjegyű) hibakód jelenik meg a kijelzőn. Megjelenik egy üzenet vagy egy „#” karakterrel kezdődő szám
(hibakód)(P. 293)
◼ A papírelakadások megszüntetése
Ez a rész bemutatja, hogy mi a teendő papírelakadás esetén.
269
A papírelakadások megszüntetése(P. 306)
Hibaelhárítás
◼ Ha egy probléma nem oldható meg
Ha egy probléma nem szűnik meg, akkor a
kapcsolatfelvételi információkat.
Ha egy probléma nem oldható meg(P. 311) című részben találhat
270
Hibaelhárítás
Általános problémák
3RH7-057
Ha problémákat tapasztal a készülék használata során, akkor ellenőrizze az alábbi részben felsoroltakat, mielőtt
kapcsolatba lépne velünk. Ha a probléma nem szűnik meg, akkor vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Canon
márkakereskedővel vagy a Canon ügyfélszolgálatával.
Ellenőrizze a következőket:
Be van-e kapcsolva a készülék? Be van-e dugva a tápkábel?
● Ha a készülék be van kapcsolva de nem válaszol, akkor kapcsolja ki, ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakozik-e a tápkábel, majd kapcsolja vissza. A tápkábelre vonatkozó tudnivalókért lásd: Kezdeti lépések.
Kézikönyvek és tartalmuk(P. 334)
Megfelelően csatlakozik-e a LAN-kábel és az USB-kábel?
● Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoznak-e ezek a kábelek.
Hátsó oldal(P. 81)
Aktiválva van az alvó mód?
● Ha a készüléket meghatározott időre magára hagyja, akkor az energiatakarékos alvó üzemmódba lép, amely
nem teszi lehetővé a működtetést.
Az alvó üzemmódból való kilépéshez nyomja le bármely gombot a tápkapcsolón kívül.
Látható bármilyen üzenet a képernyőn?
● Ha probléma történik, egy üzenet jelenik meg.
esetén(P. 294)
Intézkedések az egyes üzenetek megjelenése
Ha a probléma az ellenőrzés után sem szűnik meg
Kattintson a problémának megfelelő hivatkozásra.
Telepítési és beállítási problémák(P. 272)
Nyomtatási problémák(P. 276)
271
Hibaelhárítás
Telepítési és beállítási problémák
3RH7-058
Lásd még:
Általános problémák(P. 271) .
Problémák a vezeték nélküli/vezetékes helyi hálózati kapcsolattal(P. 272)
Probléma az USB-kapcsolattal(P. 275)
Probléma a nyomtatókiszolgálóval(P. 275)
Problémák a vezeték nélküli/vezetékes helyi hálózati kapcsolattal
A készülék nem csatlakoztatható egyszerre vezetékes és vezeték nélküli helyi
hálózatra.
● A készülék nem csatlakoztatható egyszerre vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózatra. A következők
használhatók egyszerre: USB-kábel és vezeték nélküli helyi hálózat, vagy USB-kábel és vezetékes helyi
hálózat.
Nem jelenik meg a Távoli felhasználói felület.
● A <HTTP használata> és <Távoli felhasználói felület használata> beállítása <Be>?
A HTTP-kommunikáció letiltása(P. 181)
A Távoli felhasználói felület letiltása(P. 182)
● Ha a készülék vezeték nélküli helyi hálózathoz van csatlakoztatva, akkor ellenőrizze, hogy a Wi-Fi ikon
megjelenik a Főképernyő felületén, továbbá hogy az IP-cím megfelelően van beállítva, majd indítsa újra a
Távoli felhasználói felületet.
Főképernyő képernyő(P. 90)
Hálózati beállítások megtekintése(P. 46)
● Ha a készülék vezetékes helyi hálózathoz van csatlakoztatva, akkor ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően
csatlakozik-e, és az IP-cím megfelelően be van-e állítva. Ezután indítsa újra a Távoli felhasználói felületet.
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 25)
Hálózati beállítások megtekintése(P. 46)
● Proxy-kiszolgálót használ? Ha igen, adja hozzá a készülék IP-címét a [Kivételek] listához (olyan címek, amelyek
nem használnak proxy-kiszolgálót) a webböngésző proxy-beállításainak párbeszédpanelén.
● Nem korlátozza a kommunikációt a tűzfal a számítógépen? Ha az IP-címek helytelenül vannak megadva,
akkor nem fogja tudni elérni a készüléket. Ebben az esetben a kezelőpanelen kell az <IPv4-címszűrés>, <IPv6címszűrés> vagy <MAC-cím szűrő> beállítást <Ki> értékre állítani.
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal(P. 156)
<IPv4-címszűrés> (P. 240)
<IPv6-címszűrés> (P. 240)
<MAC-cím szűrő> (P. 241)
Nem létesíthető kapcsolat a hálózattal.
● Előfordulhat, hogy az IP-cím nincs helyesen beállítva. Állítsa be újra az IP-címet.
IP-címek beállítása(P. 39)
● Ha vezeték nélküli helyi hálózattal csatlakozik a készülékhez, ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e
telepítve, és készen áll-e a hálózati csatlakozásra.
Ha a készülék nem képes a vezeték nélküli helyi hálózathoz csatlakozni(P. 273)
272
Hibaelhárítás
Nem biztos az IP-cím beállításában.
Hálózati beállítások megtekintése(P. 46)
A csatlakozási mód nem változtatható meg a vezetékes és vezeték nélküli
helyi hálózat között.
● A készülék kezelőpanelén is választott-e vezetékes vagy vezeték nélküli helyi hálózatot? Ez a kiválasztás
szükséges, hogy a készülék a kiválasztott beállításra váltson.
Választás a vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat között(P. 24)
Nem biztos benne, hogy mi a csatlakoztatandó vezeték nélküli útválasztó SSID
azonosítója vagy hálózati kulcsa. Az SSID nem jelenik meg a képernyőn.
● Ellenőrizze, hogy az SSID megtalálható-e a vezeték nélküli útválasztó csomagoló dobozán.
● Ellenőrizze a vezeték nélküli helyi hálózati útválasztó SSID-azonosítóját vagy hálózati kulcsát a Canon MF/LBP
vezeték nélküli hálózati beállítási segédprogram használatával.
Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése(P. 38)
A csatlakoztatni kívánt vezeték nélküli útválasztó SSID azonosítója nem
jelenik meg a hozzáférési pontok listájában.
● Ellenőrizze, hogy az SSID-azonosító megfelelő-e.
Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése(P. 38)
● Ha a vezeték nélküli útválasztó SSID-azonosítója rejtett (rejtett üzemmódot használ*), akkor az SSIDazonosítót állítsa láthatóra a vezeték nélküli útválasztón.
* Olyan
üzemmód, amely letiltja más eszközök automatikus SSID-érzékelését.
● Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e telepítve, és készen áll-e a hálózati csatlakoztatásra.
Ha a készülék nem képes a vezeték nélküli helyi hálózathoz csatlakozni(P. 273)
A készülék nem kívánt csatlakozási helyre tárcsáz be (ha betárcsázós
útválasztó van csatlakoztatva a hálózathoz).
● Ha a betárcsázós útválasztónak nem kell szórással továbbított csomagokat átengednie, akkor állítsa be úgy,
hogy a szórt csomagok ne jussanak át rajta. Ha a betárcsázós útválasztónak át kell engednie a szórt
csomagokat, akkor ellenőrizze, hogy helyesek-e a beállítások.
● Ha a DNS-kiszolgáló külső hálózaton található, akkor a kapcsolatokhoz IP-címet kell beállítania, nem pedig
állomásnevet, függetlenül attól, hogy olyan eszközökhöz csatlakozik, amelyek a készülékkel megegyező
hálózaton vannak.
● Ha a DNS-kiszolgáló abban a hálózatban található, amelyhez a készülék csatlakozik, és a külső hálózathoz
csatlakoztatott eszköz adatait a DNS-kiszolgáló tárolja, ellenőrizze, hogy helyesek-e a beállítások.
Ha a készülék nem képes a vezeték nélküli helyi hálózathoz csatlakozni
Ellenőrizze a számítógép állapotát.
● A számítógép és a vezeték nélküli útválasztó beállítása megtörtént?
● A vezeték nélküli útválasztó kábelei (beleértve a tápkábelt és a hálózati kábelt)
megfelelően csatlakoztatva vannak?
273
Hibaelhárítás
● Be van-e kapcsolva a vezeték nélküli útválasztó?
Ha a probléma a fentiek ellenőrzése után sem szűnik meg:
● Kapcsolja ki a készülékeket, majd kapcsolja be azokat ismét.
● Várjon egy rövid ideig, majd próbáljon ismét csatlakozni a hálózathoz.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülék.
● Ha a készülék be van kapcsolva, kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be.
Ellenőrizze a készülék és a vezeték nélküli útválasztó telepítési helyét.
● A készülék nincs túl messze a vezeték nélküli útválasztótól?
● Van-e bármilyen akadály, például fal a készülék és a vezeték nélküli útválasztó között?
● Van-e a készülék közelében rádióhullámok kibocsátására képes eszköz, például
mikrohullámú sütő vagy digitális vezeték nélküli telefon?
Hajtsa végre újra a következő beállítások egyikét.
A kapcsolat beállítása a WPS nyomógombos módjával(P. 28)
A kapcsolat beállítása a WPS PIN-kódos módjával(P. 30)
Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával(P. 32)
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával(P. 35)
Ha a kapcsolatot manuálisan kell beállítania
Ha a vezeték nélküli útválasztó az alábbiak szerint van beállítva, akkor adja meg kézzel a vezeték nélküli helyi
hálózat számára szükséges összes információt ( Kapcsolat beállítása részletes beállítások
megadásával(P. 35) ).
● A BÁRMILYEN csatlakozás elutasítása* aktív.
● Az automatikusan előállított (hexadecimális) WEP-kulcs ki van választva.
● A rejtett mód aktív.
* Olyan
funkció, amelyben a vezeték nélküli útválasztó elutasítja a csatlakozást, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz SSID
azonosítója „BÁRMILYEN” értékre van állítva, vagy üres.
Ha a vezeték nélküli útválasztó beállításait módosítania kell
Ha a vezeték nélküli útválasztó az alábbiak szerint van beállítva, módosítsa az útválasztó beállításait.
274
Hibaelhárítás
● A MAC-cím-alapú csomagszűrés be van állítva.
● Ha a vezeték nélküli kommunikációhoz csak az IEEE 802.11n beállítást használja, akkor a WEP ki van
választva, vagy a WPA/WPA2 titkosítási mód TKIP értékre van állítva.
Probléma az USB-kapcsolattal
Nem tud kommunikálni.
● Cserélje ki az USB-kábelt. Ha hosszú USB-kábelt használ, cserélje rövidebbre.
● Ha USB-hubot használ, csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a számítógéphez egy USB-kábellel.
Probléma a nyomtatókiszolgálóval
Nem találja a nyomtatókiszolgálót, amelyhez csatlakozni szeretne.
● Helyesen van csatlakoztatva a nyomtatókiszolgáló és a számítógép?
● Be van kapcsolva a nyomtatókiszolgáló?
● Rendelkezik felhasználói jogokkal ahhoz, hogy csatlakozzon a nyomtatókiszolgálóhoz? Ha tanácsra van
szüksége, forduljon a kiszolgáló rendszergazdájához.
● Engedélyezve van a [Hálózat felderítése]?
A [Hálózat felderítése] engedélyezése(P. 341)
Nem tud megosztott nyomtatóhoz csatlakozni.
● A hálózaton a készülék megjelenik a nyomtatókiszolgáló nyomtatói közt? Ha nem jelenik meg, forduljon a
hálózat vagy a kiszolgáló rendszergazdájához.
Megosztott nyomtatók megjelenítése a nyomtatókiszolgálón(P. 342)
275
Hibaelhárítás
Nyomtatási problémák
3RH7-059
Lásd még:
Általános problémák(P. 271) .
Nem kielégítő a nyomtatási minőség. A papír felpöndörödik vagy
meggyűrődik.
Ha a nyomtatás nem végezhető el megfelelően(P. 279)
Nem lehet nyomtatni.
● Ki tud nyomtatni egy Windows-tesztoldalt? Ha ki tud nyomtatni egy Windows-tesztoldalt, nincs probléma a
készülékkel vagy a nyomtató-illesztőprogrammal. Ellenőrizze az alkalmazás nyomtatási beállításait.
Tesztoldal nyomtatása a Windows rendszerben(P. 343)
Ha nem tud tesztoldalt nyomtatni, ellenőrizze a következőket a környezettől függően.
Vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat
● Ellenőrizze a vezeték nélküli helyi hálózat kapcsolati állapotát (jelerősségét).
Hálózati beállítások megtekintése(P. 46)
● Ha a kapcsolat gyenge, próbálkozzon a következővel.
- Módosítsa a vezeték nélküli helyi hálózati útválasztó csatornáját. Ha több útválasztóval rendelkezik, úgy
állítsa be a csatornákat, hogy azok legalább öt csatornányira legyenek egymástól.
- Ha tudja módosítani a vezeték nélküli útválasztó rádiójelének teljesítményét, növelje a teljesítményt.
● Ha a számítógép vezeték nélküli helyi hálózathoz csatlakozik, akkor a számítógép és ez a készülék
ugyanazt a vezeték nélküli útválasztó SSID-t használja? Ha az SSID-k eltérnek, állítsa alaphelyzetbe a
készülék vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolatát.
Hálózati beállítások megtekintése(P. 46)
A számítógép által a csatlakozáshoz használt SSID ellenőrzése(P. 347)
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 26)
A vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat beállításainak alaphelyzetbe állításakor
● Vezeték nélküli útválasztóként válassza azt, amelynek SSID-ja megegyezik azzal, amihez a számítógép
csatlakozik.
● A megfelelő portot választotta? Ha nincs felhasználható port, hozzon létre egyet.
A nyomtatóport ellenőrzése(P. 345)
Nyomtatóportok konfigurálása(P. 52)
● Nem korlátozza a kommunikációt a tűzfal a számítógépen? Ha az IP-címek helytelenül vannak megadva,
akkor nem fogja tudni elérni a készüléket. Ebben az esetben a kezelőpanelen kell az <IPv4-címszűrés>,
<IPv6-címszűrés> vagy <MAC-cím szűrő> beállítást <Ki> értékre állítani.
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal(P. 156)
<IPv4-címszűrés> (P. 240)
<IPv6-címszűrés> (P. 240)
<MAC-cím szűrő> (P. 241)
● Tiltsa le a biztonsági szoftvereket és más futó szoftvereket.
276
Hibaelhárítás
● Telepítse újra a nyomtató-illesztőprogramot.
Illesztőprogramok telepítése(P. 74)
● Tud a hálózat más számítógépéről nyomtatni? Ha más számítógépekről sem tud nyomtatni, forduljon
Canon viszonteladójához vagy a Canon telefonos ügyfélszolgálatához.
Vezetékes helyi hálózati kapcsolat
● A megfelelő portot választotta? Ha nincs felhasználható port, hozzon létre egyet.
A nyomtatóport ellenőrzése(P. 345)
Nyomtatóportok konfigurálása(P. 52)
● Nem korlátozza a kommunikációt a tűzfal a számítógépen? Ha az IP-címek vagy egy MAC-cím helytelenül
vannak megadva, akkor nem fogja tudni elérni a készüléket. Ebben az esetben a kezelőpanelen kell az
<IPv4-címszűrés>, <IPv6-címszűrés> vagy <MAC-cím szűrő> beállítást <Ki> értékre állítani.
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal(P. 156)
<IPv4-címszűrés> (P. 240)
<IPv6-címszűrés> (P. 240)
<MAC-cím szűrő> (P. 241)
● Tiltsa le a biztonsági szoftvereket és más futó szoftvereket.
● Telepítse újra a nyomtató-illesztőprogramot.
Illesztőprogramok telepítése(P. 74)
● Tud a hálózat más számítógépéről nyomtatni? Ha más számítógépekről sem tud nyomtatni, forduljon
Canon viszonteladójához vagy a Canon telefonos ügyfélszolgálatához.
USB-csatlakozás
● A megfelelő portot választotta? Ha nincs felhasználható port, vagy nem biztos benne, telepítse újra a
nyomtató-illesztőprogramot. Amikor az illesztőprogramot újratelepíti, a megfelelő port automatikusan
létrejön.
A nyomtatóport ellenőrzése(P. 345)
Illesztőprogramok telepítése(P. 74)
● Engedélyezve van a kétirányú kommunikáció? Engedélyezze a kétirányú kommunikációt, majd indítsa újra
a számítógépet.
A kétirányú kommunikáció ellenőrzése(P. 346)
● Tiltsa le a biztonsági szoftvereket és más futó szoftvereket.
● Csatlakozzon egy másik USB-porthoz a számítógépen.
● Tud egy másik számítógép USB-portjáról nyomtatni? Ha más számítógépekről sem tud nyomtatni,
forduljon Canon viszonteladójához vagy a Canon telefonos ügyfélszolgálatához.
Nyomtatókiszolgálón keresztül
● Tud nyomtatni a nyomtatókiszolgálóról? Ha tud nyomtatni a nyomtatókiszolgálóról, ellenőrizze a
nyomtatókiszolgáló és a számítógép közti kapcsolatot.
Probléma a nyomtatókiszolgálóval(P. 275)
● Tiltsa le a biztonsági szoftvereket és más futó szoftvereket.
● Telepítse újra a nyomtató-illesztőprogramot.
Illesztőprogramok telepítése(P. 74)
● Tud más számítógépről nyomtatni a nyomtatókiszolgálón keresztül? Ha más számítógépekről sem tud
nyomtatni, forduljon Canon viszonteladójához vagy a Canon telefonos ügyfélszolgálatához.
● Történt-e valamilyen hiba? Ellenőrizze a feladatnaplót.
A nyomtatási állapot és napló ellenőrzése(P. 124)
277
Hibaelhárítás
A nyomtatás lassúnak tűnik. *
● Nyomtassa ki vagy törölje a memóriában tárolt adatokat.
* Ha
a szabad memóriaterület fogyóban van, akkor a számítógépekhez hasonlóan csökkenhet a készülék feldolgozási
sebessége. Ez nem rendellenes.
Nem lehet nyomtatni a Google Cloud Print szolgáltatással.
A Google Cloud
Print használata(P. 142)
Túl sok idő telik el a nyomtatás megkezdéséig.
● Keskeny szélességű papírra nyomtatott? Miután keskeny szélességű papírra nyomtat, előfordulhat, hogy a
készüléknek le kell hűlnie a nyomtatási minőség megőrzéséhez. Ezért a következő nyomtatási feladat
elkezdéséig eltelhet némi idő. Várja meg, amíg a készülék készen áll a nyomtatásra. A nyomtatás akkor
folytatódik, ha a hőmérséklet a készülék belsejében lecsökken.
278
Hibaelhárítás
Ha a nyomtatás nem végezhető el megfelelően
3RH7-05A
Ha a nyomtatási minőség nem kielégítő, a papír felpöndörödik vagy meggyűrődik, akkor próbálkozzon a következő
megoldásokkal. Ha a probléma nem szűnik meg, akkor vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Canon márkakereskedővel
vagy a Canon ügyfélszolgálatával.
◼ Problémák a képminőséggel
Nem kielégítő a nyomtatási minőség(P. 281)
Foltok jelennek meg a nyomatok
szélén(P. 281)
Foltok jelennek meg a
nyomtatott oldalakon(P. 281)
Az üres területeken utóképek
jelennek meg(P. 282)
Festékfoltok és kifröccsent
festék látható(P. 282)
A kinyomtatott oldalak
fakók(P. 283)
Az oldal egy része nincs
kinyomtatva(P. 285)
Csíkok jelennek meg / A
nyomtatás egyenetlen(P. 285)
A nyomatok teljesen vagy
részben szürkések(P. 286)
Fehér foltok jelennek
meg(P. 287)
279
Hibaelhárítás
Foltok jelennek meg(P. 288)
A papír hátoldala foltos(P. 288)
◼ Problémák
a nyomtatáshoz
felpöndörödik(P. 290)
Papírgyűrődések(P. 290)
használt
papírral
A kinyomtatott vonalkód nem
olvasható(P. 289)
A
papír
meggyűrődik
Felpöndörödő papír(P. 290)
◼ Problémák a papíradagolással
A kinyomtatott oldalak ferdék(P. 292)
Helytelen papíradagolás(P. 292)
A készülék nem tölti be a papírt, vagy több papírt tölt be
egyszerre(P. 292)
280
vagy
Hibaelhárítás
Nem kielégítő a nyomtatási minőség
3RH7-05C
A készülékben felhalmozódó szennyeződés hatással lehet a nyomtatás minőségére. Először tisztítsa meg a készüléket.
Normál tisztítás(P. 249)
Foltok jelennek meg a nyomatok szélén
Megfelelő papírt használ?
● Ellenőrizze, hogy milyen papírok használhatók, és váltson megfelelő papírra. Állítsa be a papírméretet és típust is helyesen.
Használható papírtípusok(P. 325)
Papír betöltése(P. 97)
Papírméret és -típus beállítása(P. 109)
Margók nélkül nyomtatott adatokat?
● Ez a tünet akkor fordulhat elő, ha a nyomtató-illesztőprogramban nulla margó van beállítva. Papír esetén 5
mm vagy kisebb margóval, boríték esetén 10 mm vagy kisebb margóval már nem nyomtathat. Győződjön
meg róla, hogy a nyomtatandó dokumentum körül megfelelő margók vannak-e beállítva.
[Befejező művelet] lap
[Speciális beállítások]
[Nyomtatási terület kiterjesztése és nyomtatás]
[Ki]
Foltok jelennek meg a nyomtatott oldalakon
Megfelelő papírt használ?
● Ellenőrizze, hogy milyen papírok használhatók, és váltson megfelelő papírra.
Használható papírtípusok(P. 325)
Papír betöltése(P. 97)
● Ha a megfelelő papír használata sem oldja meg a problémát, akkor <Különleges nyomtatási mód A>
beállítás módosítása megoldhatja azt. A <Mód 2> lényegesen jobb javításokat tesz lehetővé, mint a <Mód
1>.
281
Hibaelhárítás
<Speciális feldolgozás>(P. 235)
Az üres területeken utóképek jelennek meg
Megfelelő papírt használ?
● Ellenőrizze, hogy milyen papírok használhatók, és váltson megfelelő papírra.
Használható papírtípusok(P. 325)
Papír betöltése(P. 97)
Kifogyóban van a festék a festékkazettában?
● Ellenőrizze, hogy mennyi festék maradt, és szükség esetén cserélje ki a festékkazettát.
● A festékszint megjelenített értékétől függetlenül a tonerkazetta elérheti élettartama végét a készülék
környezeti körülményei, illetve a kazettában lévő anyagok romlása miatt.
A festékkazetta cseréje(P. 252)
Kifogyóban van a festék a dobegységben?
● Ellenőrizze, hogy mennyi festék maradt, és szükség esetén cserélje ki a dobegységet.
● A megjelenített értéktől függetlenül a dobegység elérheti élettartama végét a környezeti körülmények,
illetve a dobegységben lévő anyagok romlása miatt.
A dobkazetta cseréje(P. 255)
Festékfoltok és kifröccsent festék látható
Megfelelő papírt használ?
● Ellenőrizze, hogy milyen papírok használhatók, és váltson megfelelő papírra.
Használható papírtípusok(P. 325)
Papír betöltése(P. 97)
● Megoldódhat a probléma, ha a <Különleges nyomtatási mód U> beállítást <Be> értékre állítja.
<Speciális feldolgozás>(P. 235)
282
Hibaelhárítás
Túl sok papírport vagy más porszennyeződést tartalmazó papírt használ?
● Túl sok papírpor vagy más porszennyeződés esetén foltos lehet a nyomat. Megoldódhat a probléma, ha a
<Különleges nyomtatási mód L> beállítást <Be> értékre állítja.
<Speciális feldolgozás>(P. 235)
Kifogyóban van a festék a festékkazettában?
● Ellenőrizze, hogy mennyi festék maradt, és szükség esetén cserélje ki a festékkazettát.
● A festékszint megjelenített értékétől függetlenül a tonerkazetta elérheti élettartama végét a készülék
környezeti körülményei, illetve a kazettában lévő anyagok romlása miatt.
A festékkazetta cseréje(P. 252)
Kifogyóban van a festék a dobegységben?
● Ellenőrizze, hogy mennyi festék maradt, és szükség esetén cserélje ki a dobegységet.
● A megjelenített értéktől függetlenül a dobegység elérheti élettartama végét a környezeti körülmények,
illetve a dobegységben lévő anyagok romlása miatt.
A dobkazetta cseréje(P. 255)
A kinyomtatott oldalak fakók
Megfelelő papírt használ?
● Ellenőrizze, hogy milyen papírok használhatók, és váltson megfelelő papírra. Adja meg a helyes
papírméretet és papírtípust.
Használható papírtípusok(P. 325)
Papír betöltése(P. 97)
Papírméret és -típus beállítása(P. 109)
Túl sok papírport tartalmazó papírt használ?
● Ha túl sok papírport tartalmazó papírt használ, az fakó vagy csíkos nyomatokat eredményezhet.
Megoldódhat a probléma, ha a <Különleges nyomtatási mód G> beállítást <Be> értékre állítja.
<Speciális feldolgozás>(P. 235)
Durva felületű papírt használ?
● A nyomtatott képek halványak lehetnek olyankor, amikor durva felületű papírra történik a nyomtatás.
Megoldódhat a probléma, ha a <Különleges nyomtatási mód Q> beállítást <Be> értékre állítja.
<Speciális feldolgozás>(P. 235)
283
Hibaelhárítás
● A beállítás <Be> értékének megadása befolyásolhatja a képminőséget.
Magas páratartalmú környezetben használja a készüléket?
● Megoldódhat a probléma, ha a <Különleges nyomtatási mód T> beállítást <Be> értékre állítja.
<Speciális feldolgozás>(P. 235)
● A nyomtatott képek vagy szövegek elmosódhatnak, ha a beállítás <Be> van kapcsolva, és alacsony
páratartalmú környezetben nyomtat.
Egy nyomtatott lap hátuljára végezte a nyomtatást?
● A nyomtatás halvány lehet olyankor, amikor egy nyomtatott lap hátuljára végzi a nyomtatást.
Megoldódhat a probléma, ha a <Különleges nyomtatási mód R> beállítást <Be> értékre állítja.
<Speciális feldolgozás>(P. 235)
● Ha a <Be> lehetőséget választja, az a külső páratartalomtól függően, illetve ha az első oldalra való
nyomtatás után eltelik egy bizonyos idő, befolyásolhatja a képminőséget, illetve papírelakadást okozhat.
A készülék megfelelő környezetben lett beüzemelve?
● Telepítse a nyomtatót egy megfelelő helyre.
Telepítés(P. 3)
A készülék áthelyezése(P. 260)
Kifogyóban van a festék a festékkazettában?
● Ellenőrizze, hogy mennyi festék maradt, és szükség esetén cserélje ki a festékkazettát.
● A festékszint megjelenített értékétől függetlenül a tonerkazetta elérheti élettartama végét a készülék
környezeti körülményei, illetve a kazettában lévő anyagok romlása miatt.
A festékkazetta cseréje(P. 252)
Kifogyóban van a festék a dobegységben?
● Ellenőrizze, hogy mennyi festék maradt, és szükség esetén cserélje ki a dobegységet.
● A megjelenített értéktől függetlenül a dobegység elérheti élettartama végét a környezeti körülmények,
illetve a dobegységben lévő anyagok romlása miatt.
A dobkazetta cseréje(P. 255)
284
Hibaelhárítás
Az oldal egy része nincs kinyomtatva
Margók nélkül nyomtatott adatokat?
● Ez a tünet akkor fordulhat elő, ha a nyomtató-illesztőprogramban nulla margó van beállítva. Papír esetén 5
mm vagy kisebb margóval, boríték esetén 10 mm vagy kisebb margóval már nem nyomtathat. Győződjön
meg róla, hogy a nyomtatandó dokumentum körül megfelelő margók vannak-e beállítva.
[Befejező művelet] lap
[Speciális beállítások]
[Nyomtatási terület kiterjesztése és nyomtatás]
[Ki]
A papírvezetők igazodnak a papír széleihez?
● Ha a papírvezetők túl lazák vagy túl szorosak, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem nyomtatja ki a
dokumentum egy részét.
Papír betöltése(P. 97)
Csíkok jelennek meg / A nyomtatás egyenetlen
Megfelelő papírt használ?
● Ellenőrizze, hogy milyen papírok használhatók, és váltson megfelelő papírra.
Használható papírtípusok(P. 325)
Papír betöltése(P. 97)
Megtisztította a fixálóegységet?
● Tisztítsa meg a fixálóegységet.
A fixálóegység tisztítása(P. 251)
Durva felületű papírt használ?
● A nyomtatott képek halványak lehetnek olyankor, amikor durva felületű papírra történik a nyomtatás.
Megoldódhat a probléma, ha a <Különleges nyomtatási mód Q> beállítást <Be> értékre állítja.
<Speciális feldolgozás>(P. 235)
285
Hibaelhárítás
● A beállítás <Be> értékének megadása befolyásolhatja a képminőséget.
Magas páratartalmú környezetben használja a készüléket?
● Módosítsa a <Különleges nyomtatási mód T> elem beállítását. Megoldódhat a probléma, ha a <Be> értéket
választja.
<Speciális feldolgozás>(P. 235)
● A nyomtatott képek vagy szövegek elmosódhatnak, ha a beállítás <Be> van kapcsolva, és alacsony
páratartalmú környezetben nyomtat.
Túl sok papírport tartalmazó papírt használ?
● Ha túl sok papírport tartalmazó papírt használ, az fakó vagy csíkos nyomatokat eredményezhet.
Megoldódhat a probléma, ha a <Különleges nyomtatási mód G> beállítást <Be> értékre állítja.
<Speciális feldolgozás>(P. 235)
Kifogyóban van a festék a festékkazettában?
● Ellenőrizze, hogy mennyi festék maradt, és szükség esetén cserélje ki a festékkazettát.
● A festékszint megjelenített értékétől függetlenül a tonerkazetta elérheti élettartama végét a készülék
környezeti körülményei, illetve a kazettában lévő anyagok romlása miatt.
A festékkazetta cseréje(P. 252)
Kifogyóban van a festék a dobegységben?
● Ellenőrizze, hogy mennyi festék maradt, és szükség esetén cserélje ki a dobegységet.
● A megjelenített értéktől függetlenül a dobegység elérheti élettartama végét a környezeti körülmények,
illetve a dobegységben lévő anyagok romlása miatt.
A dobkazetta cseréje(P. 255)
A nyomatok teljesen vagy részben szürkések
Adott papírtípust használ?
● A nyomtatott oldal szürkés színű lehet bizonyos papírtípusok esetén. Ellenőrizze a használt papírtípust, és
próbálkozzon egy másik típussal.
Használható papírtípusok(P. 325)
286
Hibaelhárítás
● Megoldódhat a probléma, ha a <Különleges nyomtatási mód U> vagy a <Különleges nyomtatási mód G>
beállítást <Be> értékre állítja.
<Speciális feldolgozás>(P. 235)
● Lehet, hogy a fenti beállítások megadását követően sem jön létre a kívánt hatás.
A készülék megfelelő környezetben lett beüzemelve?
● Telepítse a nyomtatót egy megfelelő helyre.
Telepítés(P. 3)
A készülék áthelyezése(P. 260)
● A festékkazettát tárolja megfelelő helyen két-három órán át, majd próbálja meg újra a nyomtatást. Ez
esetleg megoldhatja a problémát. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a festékkazettát.
A festékkazetta cseréje(P. 252)
A dobegység hosszú ideig ki volt téve közvetlen napfénynek?
● A dobegységet tárolja megfelelő helyen két-három órán át, majd próbálja meg újra a nyomtatást. Ez
esetleg megoldhatja a problémát. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a dobegységet.
A dobkazetta cseréje(P. 255)
Fehér foltok jelennek meg
Nedves papírt használ?
● Cserélje ki megfelelő papírra.
Papír betöltése(P. 97)
Megfelelő papírt használ?
● Ellenőrizze, hogy milyen papírok használhatók, és váltson megfelelő papírra.
Használható papírtípusok(P. 325)
Papír betöltése(P. 97)
Kifogyóban van a festék a festékkazettában?
● Ellenőrizze, hogy mennyi festék maradt, és szükség esetén cserélje ki a festékkazettát.
● A festékszint megjelenített értékétől függetlenül a tonerkazetta elérheti élettartama végét a készülék
környezeti körülményei, illetve a kazettában lévő anyagok romlása miatt.
A festékkazetta cseréje(P. 252)
287
Hibaelhárítás
Kifogyóban van a festék a dobegységben?
● Ellenőrizze, hogy mennyi festék maradt, és szükség esetén cserélje ki a dobegységet.
● A megjelenített értéktől függetlenül a dobegység elérheti élettartama végét a környezeti körülmények,
illetve a dobegységben lévő anyagok romlása miatt.
A dobkazetta cseréje(P. 255)
Foltok jelennek meg
Megtisztította a fixálóegységet?
● Tisztítsa meg a fixálóegységet.
A fixálóegység tisztítása(P. 251)
A papír hátoldala foltos
A nyomtatási adatok méreténél kisebb méretű papírt töltött be?
● Ellenőrizze, hogy a papír mérete megegyezik-e a nyomtatási adatok méretével.
Megtisztította a fixálóegységet?
● Tisztítsa meg a fixálóegységet.
A fixálóegység tisztítása(P. 251)
Foltok jelennek meg a kétoldalas nyomtatott papíron?
● A papír hátsó része elmosódhat kétoldalas nyomtatás esetén. Megoldódhat a probléma, ha a <Különleges
nyomtatási mód R> beállítást <Be> értékre állítja.
<Speciális feldolgozás>(P. 235)
288
Hibaelhárítás
● Ha a <Be> lehetőséget választja, az a külső páratartalomtól függően, illetve ha az első oldalra való
nyomtatás után eltelik egy bizonyos idő, befolyásolhatja a képminőséget, illetve papírelakadást okozhat.
A kinyomtatott vonalkód nem olvasható
Kis méretű vagy vastag vonalakat tartalmazó vonalkódot próbál beolvasni?
● Nagyítsa ki a vonalkódot.
● A <Vonalvastagság kiválasztása> lehetőség módosításával megoldhatja a problémát.
<Speciális feldolgozás>(P. 235)
289
Hibaelhárítás
A papír meggyűrődik vagy felpöndörödik
3RH7-05E
Papírgyűrődések
Megfelelően van behelyezve a papír?
● Ha a behelyezett papír nem a feltöltési vonal alatt van, vagy ha ferdén áll, akkor meggyűrődhet.
Papír betöltése(P. 97)
Nedves papírt használ?
● Cserélje ki megfelelő papírra.
Papír betöltése(P. 97)
Megfelelő papírt használ?
● Ellenőrizze, hogy milyen papírok használhatók, és váltson megfelelő papírra.
Használható papírtípusok(P. 325)
Papír betöltése(P. 97)
Felpöndörödő papír
Megfelelő papírt használ?
● Ellenőrizze, hogy milyen papírok használhatók, és váltson megfelelő papírra. Adja meg a helyes
papírméretet és papírtípust.
Használható papírtípusok(P. 325)
Papír betöltése(P. 97)
Papírméret és -típus beállítása(P. 109)
● Módosítsa a <Papírtípus> beállítását a vékonyabb papírnak megfelelően. Ha például a jelenlegi beállítás
<Normál (71-89 g/m²)>, módosítsa <Normál L (61-70 g/m²)> vagy <Normál L2 (60 g/m²)> értékre.
290
Hibaelhárítás
Papírméret és -típus beállítása(P. 109)
Használható papírtípusok(P. 325)
● Töltse be újra a papírt a nyomtatandó felület megfordításával (elülső oldal/hátoldal).
● Ritka esetben a helyzet a papírtól függően romolhat. Ha ez történik, akkor újra az előző oldalra
nyomtasson.
Nedves papírt használ?
● Cserélje ki megfelelő papírra.
Papír betöltése(P. 97)
291
Hibaelhárítás
Helytelen papíradagolás
3RH7-05F
A kinyomtatott oldalak ferdék
A papírvezetők igazodnak a papír széleihez?
● Ha a papírvezetők túl lazák vagy túl szorosak, akkor a nyomtatott oldalak ferdévé válhatnak.
Papír betöltése(P. 97)
Felpöndörödött borítékokra nyomtat?
● Simítsa ki a borítékokat, és nyomtassa őket újra.
Borítékok behelyezése(P. 105)
A készülék nem tölti be a papírt, vagy több papírt tölt be egyszerre
Megfelelően van behelyezve a papír?
● Pörgesse át a papírköteget alaposan, hogy ne maradjanak összetapadt lapok.
● Ellenőrizze, hogy helyesen van-e behelyezve a papír.
Papír betöltése(P. 97)
● Ellenőrizze, hogy a betöltött papírlapok száma megfelelő-e, illetve hogy megfelelő papírt használ-e.
Használható papírtípusok(P. 325)
Papír betöltése(P. 97)
● Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e be többféle méretű és típusú papírt vegyesen.
● Vannak olyan esetek, amikor a papír a vastagságtól függően nem töltődik be megfelelően. Ilyenkor
változtassa meg a papír tájolását, illetve pörgesse át a lapokat.
292
Hibaelhárítás
Megjelenik egy üzenet vagy egy „#” karakterrel
kezdődő szám (hibakód)
3RH7-05H
Amikor üzenet vagy egy „#” előtaggal ellátott üzenet jelenik meg a készülék kijelzőjén, a következő részekben
ellenőrizheti a megoldást.
Intézkedések az egyes üzenetek megjelenése esetén(P. 294)
Intézkedés az egyes hibakódok esetén(P. 305)
293
Hibaelhárítás
Intézkedések az egyes üzenetek megjelenése esetén
3RH7-05J
Üzenet jelenik meg a kijelzőn, ha hiba történt a nyomtatás feldolgozása során, ha a készülék nem tud kommunikálni,
illetve ha valamilyen más probléma akadályozza a normál működést. Az üzenetekkel kapcsolatos további tudnivalókat
az alábbi listában olvashatja.
Előfordulhat, hogy hamisított vagy nem Canon dobkazetta van használatban.
Lehet, hogy a dobkazetta nem eredeti Canon-termék.
● A dobkazettákat csak eredeti Canon dobkazettákra cserélje ki.
Fogyóanyagok(P. 265)
Előfordulhat, hogy hamisított vagy nem Canon festékkazetta van
használatban.
Lehet, hogy a festékkazetta nem eredeti Canon-termék.
● A festékkazettákat csak eredeti Canon festékkazettákra cserélje ki.
Fogyóanyagok(P. 265)
A kaz.tartalma nem je- leníthető meg helyesen (tonerkazettához)
A festékkazetta rosszul van behelyezve, vagy feltehetően meghibásodott.
● Helyezze be ismét a festékkazettát. Ha ez az üzenet a behelyezés többszöri megismétlése után sem tűnik
el, akkor a festékkazetta valószínűleg hibás. Forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a festékkazettát vásárolta,
vagy forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.
A festékkazetta cseréje(P. 252)
Lehetséges, hogy nem eredeti Canon festékkazettát használ.
● Javasoljuk, hogy az elhasznált festékkazettákat új eredeti Canon festékkazettákra cserélje.
Fogyóanyagok(P. 265)
A kaz.tartalma nem je- leníthető meg helyesen (dobkazettához)
A dobkazetta rosszul van behelyezve, vagy feltehetően meghibásodott.
● Helyezze be újra a dobegységet. Ha ez az üzenet a behelyezés többszöri megismétlése után sem tűnik el,
akkor a dobkazetta valószínűleg hibás. Forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a dobkazettát vásárolta, vagy
forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.
A dobkazetta cseréje(P. 255)
Lehetséges, hogy nem eredeti Canon dobkazettát használ.
● Javasoljuk, hogy az elhasznált dobkazettákat új eredeti Canon dobkazettákra cserélje.
Fogyóanyagok(P. 265)
294
Hibaelhárítás
Nem lehet közvetlen csatlakozással csatlakozni.
A Hozzáférési pont mód elindítása során hiba történt.
● Állítson be egy IP-címet. Ne a „192.168.22.xx” értéket adja meg. Ha még mindig nem tud csatlakozni,
ellenőrizze az alhálózati maszk beállítását. Részletekért forduljon a hálózati rendszergazdájához.
Az IPv4-cím beállítása(P. 40)
Nem lehet közvetlen csatl. csatlakozni. Ellen.a hál.kapcs-t.
Úgy indították el a Hozzáférési pont módot, hogy a készülék nem csatlakozott a hozzáférési ponthoz.
● Indítsa el a Hozzáférési pont módot, miután csatlakoztatta a készüléket a hozzáférési ponthoz.
Nem található a hozzáférési pont.
WPS szolgáltatással automatikusan próbálta meg beállítani a kapcsolatot, de a készülék nem észlelt
vezeték nélküli útválasztót a megadott időn belül.
● Csatlakozzon ismét, ügyelve az időkorlátra.
A kapcsolat beállítása a WPS nyomógombos módjával(P. 28)
A kapcsolat beállítása a WPS PIN-kódos módjával(P. 30)
Helytelenül adta meg a vezeték nélküli útválasztó SSID azonosítóját.
● Ellenőrizze az SSID azonosítót, és adja meg újra helyesen.
Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése(P. 38)
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával(P. 35)
A csatlakoztatni kívánt hálózat beállítási problémái miatt nem észlelhető a vezeték nélküli útválasztó.
● Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e telepítve, és készen áll-e a hálózati csatlakoztatásra.
Telepítési és beállítási problémák(P. 272)
● Ha a probléma nem szűnik meg, akkor ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó biztonsági beállításait.
Kaz.komm. hiba. Lehet, hogy hamisított vagy nem Canon dobkazetta van
használatban.
Lehet, hogy a dobkazetta helytelenül van behelyezve, vagy hibás.
● Helyezze be újra a dobkazettát. Ha ekkor újból megjelenik a hibaüzenet, lehet, hogy hibás a dobkazetta.
Forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a dobkazettát vásárolta, vagy forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.
A dobkazetta kicserélésének lépései(P. 256)
295
Hibaelhárítás
Kaz.komm. hiba. Lehet, hogy hamisított vagy nem Canon festékkaz. van
használatban.
Lehet, hogy a festékkazetta helytelenül van behelyezve, vagy hibás.
● Helyezze be újra a festékkazettát. Ha ekkor újból megjelenik a hibaüzenet, lehet, hogy hibás a
festékkazetta. Forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a festékkazettát vásárolta, vagy forduljon a Canon
ügyfélszolgálatához.
A festékkazetta kicserélésének lépései(P. 253)
Ellenőrizze a hitelesítési beállításokat.
A készüléken beállított hitelesítési módszer nem egyezik a RADIUS-kiszolgálón beállított hitelesítési
módszerrel.
● Ellenőrizze, hogy ugyanaz a hitelesítési módszer van-e beállítva a készüléken és a RADIUS-kiszolgálón, és
állítsa be a megfelelő hitelesítési módszert.
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása(P. 175)
Lehűlés... Várjon egy kicsit, és próbálja újra.
A fixálóegység hőmérséklete túl magas.
● Várja meg, míg lehűl a fixálóegység. Próbálja újra a műveletet, miután lejjebb ment a fixálóegység
hőmérséklete.
Lehűlés... Kérem, várjon.
A fixálóegység hőmérséklete túl magas.
● Várja meg, míg lehűl a fixálóegység. Miután lejjebb ment a fixálóegység hőmérséklete, az üzenet eltűnik.
Nem sikerült csatlakozni. (Hoz-záférési pont mód-kapcsolathoz)
A Hozzáférési pont módban megkísérelt kapcsolódás hiba miatt nem sikerült.
● Várjon néhány percet, és próbálja újra. Ha még mindig nem tud csatlakozni, kapcsolja ki a készüléket,
majd kapcsolja újra vissza.
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)(P. 130)
296
Hibaelhárítás
Nem sikerült csatlakozni. (Egyszerű csatlakoztatás PC használatávalkapcsolathoz)
Hiba történt az Easy Connection PC-n keresztüli (vezeték nélküli beállítás mód) folyamatának
elindításakor.
● Nyomja meg a Vissza gombot az előző képernyőhöz való visszatéréshez, majd próbálkozzon az <Egyszerű
csatlakoztatás PC használatával> folyamattal ismét.
● Ha az <Egyszerű csatlakoztatás PC használatával> ismételt megpróbálása után is ugyanaz az üzenet jelenik
meg, kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja újra vissza.
Sikertelen csatlako- zás. Ellenőrizze a PSK-beállításokat.
A készüléken nincs megfelelően beállítva a hálózati kulcs (PSK) vagy a csatlakoztatandó vezeték nélküli
útválasztó.
● Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó hálózati kulcsát (PSK), és állítsa be újra a készüléken.
Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése(P. 38)
Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával(P. 32)
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával(P. 35)
● Ha a probléma a hálózati kulcs ellenőrzése után sem szűnik meg, akkor ellenőrizze, hogy a készülék
megfelelően van-e telepítve, és készen áll-e a hálózati csatlakoztatásra.
Telepítési és beállítási problémák(P. 272)
Sikertelen csatlakozás vezeték nélküli LAN-nal. (vezeték nélküli LAN
kapcsolathoz)
A készülék valamilyen hiba miatt nem tudott csatlakozni a vezeték nélküli helyi hálózathoz.
● Indítsa újra a készüléket, és állítsa be újra.
● Ha a probléma a készülék újraindítása után sem szűnik meg, akkor ellenőrizze, hogy a készülék
megfelelően van-e telepítve, és készen áll-e a hálózati csatlakoztatásra.
Telepítési és beállítási problémák(P. 272)
● Ha a probléma a vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat ellenőrzése után is fennáll, akkor ellenőrizze a
vezeték nélküli útválasztó biztonsági beállításait.
Sikertelen csatlakozás vezeték nélküli LAN-nal. (vezeték nélküli LAN
kommunikációhoz)
A vezeték nélküli helyi hálózati kommunikáció egy hiba miatt nem sikerült.
● Várjon egy kis ideig, majd állítsa be újra. Ha továbbra sem tud csatlakozni, kapcsolja ki a készüléket, majd
indítsa újra.
297
Hibaelhárítás
Sikertelen csatlakozás WPS-sel.
Hiba történt, amikor a WPS szolgáltatás megpróbálta automatikusan beállítani a kapcsolatot, ezért a
beállítás meghiúsult.
● Várjon egy kis ideig, majd állítsa be újra. Ha a probléma nem szűnik meg, akkor ellenőrizze, hogy a vezeték
nélküli útválasztó támogatja-e a WPS-t.
Ha a WPS támogatva van:
Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e telepítve, és készen áll-e a hálózati csatlakoztatásra.
Telepítési és beállítási problémák(P. 272)
Ha a WPS nincs támogatva:
Másik csatlakozási mód beállítása.
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 26)
Nem észlelhető vez. nélk. eszközöktől származó csatlak.
Nem sikerült észlelni mobileszközt a megadott időn belül.
● Csatlakozzon ismét, ügyelve az időkorlátra.
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)(P. 130)
Nem hajtható végre a tisztítás.
A tisztítás közben papírelakadás történt.
● Távolítsa el az elakadt papír, állítsa be a papírt megfelelően, majd végezze el újra a tisztítást.
A papírelakadások megszüntetése(P. 306)
A fixálóegység tisztítása(P. 251)
Nem sikerült vég. a mego. kulcs. hit.-t. Ellen. WEP-beáll.-t.
A készülékhez nincs megfelelően beállítva egy vezeték nélküli útválasztó hálózati kulcsa (WEP-kulcs).
● Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó hálózati kulcsát (a WEP-kulcsot), és állítsa be újra a készüléken.
Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése(P. 38)
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával(P. 35)
● Csatlakozzon újra úgy, hogy kiválasztja a vezeték nélküli útválasztót, vagy kézzel módosítja a WEP
hitelesítési módot a <Nyílt rendszer> típusra.
Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával(P. 32)
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával(P. 35)
A készüléken a <Megosztott kulcs> hitelesítési mód van beállítva, míg a vezeték nélküli útválasztón a
„Nyílt rendszer”.
● Módosítsa a vezeték nélküli útválasztó WEP-hitelesítési módját a „Megosztott kulcs” típusra, és
csatlakoztassa újra a készüléket. A módosítás végrehajtásával kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el
a hálózati eszközökhöz kapott útmutató kézikönyveket, vagy forduljon az eszközök gyártójához.
298
Hibaelhárítás
Nem sikerült beállítani a jelenlegi dátumot és időt.
A kommunikáció hálózati hiba miatt meghiúsult, és időtúllépés történt.
● Ellenőrizze a hálózati környezetet, amelyhez a készülék csatlakozik.
● A <Dátum és idő beállítása> során állítsa be, illetve az [SNTP-beállítások] között törölje a jelet az [SNTP
használata] jelölőnégyzetből.
Az aktuális dátum és idő beállítása(P. 20)
Az SNTP konfigurálása(P. 72)
Nem sikerült frissí- teni az eszközben az időt, mert lemerült az akkumulátora.
Ha helytelenek az idő- beállítások, akkor nem használható a Google Cloud
Print.
A készülék akkumulátora lemerült, és nem sikerült megtartani a helyes időbeállításokat.
● Állítsa be újra a pontos időt.
Az aktuális dátum és idő beállítása(P. 20)
Közvetlen csatlakozás befejezve.
A mobileszközzel létesített kapcsolat megszakadt.
● Hozza létre újra a közvetlen kapcsolatot.
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)(P. 130)
Közvetlen csatlak. befejezve.Ellenőriz- ze a hál. kapcs-t.
A mobileszközzel létesített kapcsolat megszakadt.
● Hozza létre újra a közvetlen kapcsolatot.
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)(P. 130)
Dobkaz.él.tart.vége Cserélje ki a dob- kaz.-t.
Elhasználódott a dobegység.
● Cserélje ki a dobegységet egy újra.
A dobkazetta cseréje(P. 255)
A dobkaz. élettart. lejárt.Csere javasolt.
Elhasználódott a dobegység.
299
Hibaelhárítás
● Ajánlott a dobkazetta cseréje.
A dobkazetta cseréje(P. 255)
A dobkazetta élettartama lejárt.
Elhasználódott a dobegység.
● Cserélje ki a dobegységet egy újra.
A dobkazetta cseréje(P. 255)
Az Egyszerű csatla- koztatás PC haszná- latával időtúllépés miatt
befejeződött.
Nem jött létre kapcsolat a számítógéppel 30 perce azóta, hogy elindult az Easy Connection PC-n
keresztüli (vezeték nélküli beállítás mód).
● Nyomja meg a Vissza gombot az előző képernyőhöz való visszatéréshez, majd próbálkozzon az <Egyszerű
csatlakoztatás PC használatával> folyamattal ismét.
Google Cloud Print nem elérh. Kisz. hit. hi.
A Cloud Print nem tudta elvégezni a szerverhitelesítést, vagy nem tudta begyűjteni az adatokat a
regisztrációhoz.
● Ellenőrizze, hogy helyesen vannak-e megadva a dátum- és időbeállítások.
<Dátum és idő beállításai>(P. 218)
Google Cloud Print nem elérh. Kisz. kom. hi.
A Cloud Print valamilyen hiba miatt nem érhető el.
● Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a vezeték nélküli LAN-hoz.
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 26)
● Lehet, hogy a felhőnyomtatáshoz használt portok egyikét a tűzfal vagy más védelmi funkció lezárta.
Ellenőrizze, hogy a számítógéppel elérhető-e az 5222-es port.
● Ha a hálózaton proxykiszolgálót használnak, ellenőrizze, hogy a készüléken és a kiszolgálón megfelelők-e a
proxybeállítások. Részletekért forduljon a hálózati rendszergazdájához.
Proxy beállítása(P. 163)
Érv.telen számú kar. /érv.telen karakte- rek vannak megadva.
Nincs megfelelően megadva a vezeték nélküli útválasztó hálózati kulcsa (a WPA/WPA2-PSK vagy a WEPkulcs).
● Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó hálózati kulcsát (a WPA/WPA2-PSK vagy WEP-kulcsot), és állítsa be
újra a készüléken. A hálózati kulcs ellenőrzésének végrehajtásával kapcsolatos további tudnivalókért
olvassa el a hálózati eszközökhöz kapott útmutató kézikönyveket, vagy forduljon az eszközök gyártójához.
300
Hibaelhárítás
Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése(P. 38)
Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával(P. 32)
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával(P. 35)
Tegye be a dobkazettát.
A dobkazetta nincs behelyezve, vagy helytelenül van behelyezve.
● Helyezze be megfelelően a dobkazettát.
A dobkazetta cseréje(P. 255)
Tegye be a festékkazettát.
A festékkazetta nincs behelyezve, vagy helytelenül van behelyezve.
● Helyezze be megfelelően a festékkazettát.
A festékkazetta cseréje(P. 252)
Elérte a közvetlen csatlak.-sal max. csatlak.-ható vez. nélk. eszk. számát. Más
eszk.-höz való csatlak.-hoz fejez- zen be néhány jelen- legi csatlakozást.
Elérte a maximumot a közvetlenül csatlakoztatott mobileszközök száma.
● Ha további eszközöket is szeretne csatlakoztatni közvetlenül kapcsolódással, bontsa a kapcsolatot a
jelenlegi eszközzel/eszközökkel, és próbálkozzon újra.
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)(P. 130)
Nincs papír: XXXX*
*
<1. fiók> vagy <TC tálca> üzenet jelenik meg XXXX esetén.
Nincs papír betöltve a papírfiókba vagy a többcélú tálcába.
● Papír betöltésére szolgál.
Papír betöltése(P. 97)
Nincs behelyezve olyan papír, amelyre jelentések vagy listák nyomtathatók.
● A jelentések és listák A4 és Letter méretű papírokra nyomtathatók. Helyezzen be A4 vagy Letter méretű
papírt, és állítsa be a méretét.
Papír betöltése(P. 97)
Papírméret és -típus beállítása(P. 109)
A rendeltetési hely nem válaszol.
Nem csatlakozik egy hálózati kábel, vagy probléma van egy hálózati kapcsolóval.
● Ellenőrizze a hálózati kábelek és a kapcsolók állapotát.
301
Hibaelhárítás
A gazdagép nem válaszol.
A készülék nincs megfelelően a hálózathoz csatlakoztatva.
● Ellenőrizze a készülék és a hálózat beállításait, majd csatlakoztassa újra a készüléket.
A hálózati környezet beállítása(P. 22)
A papír elakadt.
Papírelakadások.
● Vegye ki az elakadt papírt, és nyomtasson újra (előfordulhat, hogy a nyomtatás automatikusan
folytatódik).
A papírelakadások megszüntetése(P. 306)
Javasolt előkészíteni egy dobkazettát.
Hamarosan elérkezik a dobkazetta cseréjének ideje.
● Ha egy nagyobb nyomtatási feladat előtt jelenik meg ez az üzenet, cserélje ki a dobkazettát.
Fogyóanyagok(P. 265)
Javasolt előkészíteni egy festékkazettát.
Hamarosan elérkezik a festékkazetta cseréjének ideje.
● Ha egy nagyobb nyomtatási feladat előtt jelenik meg ez az üzenet, cserélje ki a festékkazettát.
Fogyóanyagok(P. 265)
Állítsa be a helyes hitelesítési információkat.
Helytelenül vannak beállítva az ügyfél-hitelesítési adatok (kulcs és tanúsítvány, felhasználónév és jelszó
vagy hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány).
● Ellenőrizze a megadott hitelesítési módszert és adatokat (kulcs és tanúsítvány, felhasználónév és jelszó
vagy hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány).
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása(P. 175)
Méret/beáll. eltérése
A kezelőpanelen beállított papírméret nem egyezik a betöltött papír méretével.
● Ellenőrizze, hogy a <Papírbeállítások mobil nyomtatáshoz> csoportban megadott papírméret értéke
megegyezik-e a ténylegesen betöltött papír méretével.
A betöltött papír használata
302
Hibaelhárítás
A <Papírbeállítások mobil nyomtatáshoz> értékét állítsa be a betöltött papír méretének megfelelően.
Papírméret és -típus beállítása(P. 109)
● Ha számítógépről nyomtat, akkor ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogramban megadott papírméretbeállítás egyezik-e a behelyezett papír méretével.
Papír betöltése a beállítások módosítása nélkül
Töltsön be olyan méretű papírt, mint ami a <Papírbeállítások mobil nyomtatáshoz> beállításban meg van
adva.
Papír betöltése(P. 97)
A memória megtelt. A beolvasás megszakad. Kíván nyomtatni?
A kinyomtatott dokumentum nagyon nagy mennyiségű adattal rendelkező oldalt tartalmaz.
● Választhat, hogy kinyomtatja-e a memóriába eddig beolvasott részt, vagy megszakítja a feladatot.
A WEP-kulcs nincs megfelelően megadva. Ell:WEP-beállítások.
A készülékhez nincs megfelelően beállítva egy vezeték nélküli útválasztó hálózati kulcsa (WEP-kulcs).
● Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó hálózati kulcsát (a WEP-kulcsot), és állítsa be újra a készüléken.
Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése(P. 38)
Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával(P. 32)
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával(P. 35)
A készüléken a <Megosztott kulcs> hitelesítési mód van beállítva, míg a vezeték nélküli útválasztón a
„Nyílt rendszer”.
● Csatlakozzon újra úgy, hogy kiválasztja a vezeték nélküli útválasztót, vagy kézzel módosítja a WEP
hitelesítési módot a <Nyílt rendszer> típusra.
Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával(P. 32)
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával(P. 35)
● Módosítsa a vezeték nélküli útválasztó WEP-hitelesítési módját a „Megosztott kulcs” típusra, és
csatlakoztassa újra a készüléket. A módosítás végrehajtásával kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el
a hálózati eszközökhöz kapott útmutató kézikönyveket, vagy forduljon az eszközök gyártójához.
Fest.kaz.él.tart.vég Cserélje ki a fes. kaz-t.
Elhasználódott a festékkazetta.
● Cserélje ki a festékkazettát egy újjal.
A festékkazetta cseréje(P. 252)
A fest.kaz. élettart. lejárt.Csere javasolt.
Elhasználódott a festékkazetta.
● Ajánlott a festékkazetta cseréje.
303
Hibaelhárítás
A festékkazetta cseréje(P. 252)
A festékkazetta élettartama lejárt.
Elhasználódott a festékkazetta.
● Cserélje ki a festékkazettát egy újjal.
A festékkazetta cseréje(P. 252)
Kapcsolja KI, majd BE az eszközt. Ha nem jön helyre az eszköz, forduljon a
kereskedőhöz vagy a szervizhez.
Hiba történt a készülékben.
● Kapcsolja ki a készülék főkapcsolóját, várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be ismét a készüléket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, kapcsolja ki a főkapcsolót, húzza ki a tápkábelt, majd kérje a Canon hivatalos
helyi márkakereskedőjének vagy ügyfélszolgálatának tanácsát. Ne felejtse el megadni a megjelenő <Ennnnnnn> kódot.
Állítsa be a hitelesítési infókat a távoli felületen.
Az IEEE 802.1X-beállítások helytelenek.
● Ellenőrizze, hogy a [Bejelentkezési név] helyesen van-e beállítva.
● Ellenőrizze, hogy be van-e jelölve a [TLS használata], [TTLS használata] vagy [PEAP használata]
jelölőnégyzet.
● TLS használata esetén ellenőrizze, hogy be van-e jegyezve egy „kulcs és tanúsítvány”.
● TTLS vagy PEAP használata esetén ellenőrizze, hogy helyesen meg van-e adva egy felhasználónév és jelszó.
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása(P. 175)
304
Hibaelhárítás
Intézkedés az egyes hibakódok esetén
3RH7-05K
Ha hiba történik (például a nyomtatás sikertelen), akkor a megfelelő hibakód egy háromjegyű szám formájában
megjelenik a feladatnapló képernyőjén. Az alábbiakban összefoglaljuk az egyes hibakódok okait és megoldásait. A
feladatnapló részleteiről lásd: <Állapotfigyelés> képernyő(P. 91) .
#852
A készülék valamilyen okból kikapcsol.
● Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően csatlakozik-e a dugaszolóaljzatba.
#853
Nem sikerült dokumentumot nyomtatni, mivel annak adatmérete meghaladja a készülék maximális
feldolgozási képességét.
● Előfordulhat, hogy a készülék nem tud kinyomtatni sok oldalas dokumentumokat. Csökkentse a
nyomtatandó oldalak számát, vagy nyomtasson akkor, amikor nincs másik nyomtatási feladat a várakozási
sorban vagy nyomtatás alatt. Ha továbbra sem tud nyomtatni, akkor ellenőrizze, hogy nem hibásak-e a
dokumentum adatai.
A nyomtatást a számítógépről megszakították.
● Ha a megszakít egy műveletet, miközben a számítógép nyomtatási adatokat küld a készülékre, akkor ez a
hibakód jelenik meg, de ez nem rendellenes. Szükség esetén újra nyomtathat.
305
Hibaelhárítás
A papírelakadások megszüntetése
3RH7-05L
Ha elakadt a papír, akkor a képernyőn megjelenik <A papír elakadt.> üzenet. Egyszerű megoldások megjelenítéséhez
gombot. Ha a kijelzőn megjelenő eljárások nehezen érthetők, az elakadások megszüntetéséhez
nyomja meg a
olvassa el a következő részeket.
Gyűjtőtálca
Papírelakadás a
készülék
belsejében(P. 307)
A készülék belseje
Papírelakadás a
készülék
belsejében(P. 307)
Hátlap
Papírelakadás a
készülék
belsejében(P. 307)
Az elakadt papír eltávolítása közben ne kapcsolja ki a készüléket
● Ha kikapcsolja a készüléket, azzal törli róla az éppen nyomtatott adatokat.
Ha a papír elszakad
● A további elakadás megelőzése érdekében távolítson el minden papírdarabot.
Ha a papír ismételten elakad
● Rendezze össze a papírköteg széleit egy sima felületen, majd helyezze vissza a készülékbe.
● Ellenőrizze, hogy a készüléknek megfelelő papír van-e behelyezve.
Használható papírtípusok(P. 325)
● Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e a készülékben beszakadt papírdarabok az előző elakadás után.
● Ha durva felületű papírt használ, állítsa a <Papírtípus> beállítást <Bank 1 (60-104 g/m²)> vagy <Bank 2
(105-163 g/m²)> értékre.
Fiókba helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 110)
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 111)
Nyomtatás számítógépről(P. 120)
A készülékből való kihúzás közben ne erőltesse a papírt
● A papír erőltetett kihúzásával kárt okozhat az alkatrészekben. Ha nem tudja kivenni a papírt, akkor forduljon
a helyi hivatalos Canon viszonteladóhoz vagy a Canon ügyfélszolgálatához. Ha egy probléma nem
oldható meg(P. 311)
306
Hibaelhárítás
Papírelakadás a készülék belsejében
3RH7-05R
Távolítsa el az elakadt papírt az alábbi folyamatnak megfelelően. A készülékből való kihúzás közben ne erőltesse a
papírt. Ha nem tudja erőltetés nélkül kivenni az elakadt dokumentumot, menjen a következő lépésre.
1
Csukja be a papírmegállítót, majd nyissa fel a festékkazetta fedelét.
2
Vegye ki a kazettákat.
1
Vegye ki a festékkazettát.
Ne rázza fel vagy döntse meg a festékkazettát. Arra is ügyeljen, hogy ne érje rázkódás a festékkazettát,
például ne üsse neki semminek. Ellenkező esetben a festékkazettában maradt festék kifolyhat. Távolítsa
el óvatosan a kazettát a nyílással azonos szögben.
2
Vegye ki a dobkazettát.
307
Hibaelhárítás
Ne rázza fel vagy döntse meg a dobegységet. Arra is ügyeljen, hogy ne érje rázkódás a dobegységet,
például ne üsse neki semminek. Ellenkező esetben a dobegységben maradt festék kifolyhat. Távolítsa el
óvatosan a dobegységet a nyílással azonos szögben.
3
Óvatosan húzza ki a papírt.
4
Ellenőrizze, hogy a papír a kimeneti papírkivezető belsejében akadt-e el.
1
Húzza ki önmaga felé, miközben megnyomja a gombot (
2
Óvatosan húzza ki a papírt.
3
Zárja le a kimeneti papírvezetőt.
308
) a kimeneti papírvezető megnyitásához.
Hibaelhárítás
5
1
Ellenőrizze, hogy a papír a készülék belsejében akadt-e el.
Óvatosan húzza ki a papírt.
● Fogja a papír mindkét szélét, húzza lefelé a papír bevezető élét, majd húzza ki.
6
Ellenőrizze, hogy a papír a hátlapnál akadt-e el.
1
Nyissa ki a hátlapot.
2
Óvatosan húzza ki a papírt.
3
Csukja be a hátlapot.
7
1
Tegye be a kazettákat.
Helyezze be a dobegységet.
309
Hibaelhárítás
2
8
Helyezze be a festékkazettát.
Zárja le a festékkazetta fedelét.
➠ Eltűnik a papírelakadást jelző üzenet, és a készülék készen áll a nyomtatásra.
310
Hibaelhárítás
Ha egy probléma nem oldható meg
3RH7-05S
Ha az iménti fejezet alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor vegye fel a kapcsolatot a Canon helyi hivatalos
viszonteladójával vagy a Canon ügyfélszolgálatával.
Ne szerelje szét és ne javítsa saját maga a készüléket
● Ha önállóan szétszereli vagy javítja a készüléket, akkor előfordulhat, hogy arra nem vonatkozik a jótállás.
◼ Teendők a Canon hívása előtt
Mielőtt felveszi velünk a kapcsolatot, készítse elő a következő információkat:
● A termék neve (LBP162dw)
● A kereskedés neve, ahol a készüléket vásárolta
● A probléma részletes leírása (mit tett Ön, és mi történt ennek hatására)
● Sorozatszám (a készülék hátulján található címkén)
Sorozatszám ellenőrzése a kezelőpanelről
● Válassza az <Állapotfigyelés>
<Eszközadatok>
<Sorozatszám> lehetőséget.
311
Függelék
Függelék
Függelék .............................................................................................................................................................. 313
Külső szoftver .................................................................................................................................................... 314
Kiemelt funkciók ............................................................................................................................................... 315
Környezetvédelem és takarékosság ............................................................................................................. 316
Hatékonyságnövelés .................................................................................................................................... 318
További lehetőségek ..................................................................................................................................... 319
Műszaki adatok ................................................................................................................................................. 321
Főegység ...................................................................................................................................................... 322
Használható papírtípusok ............................................................................................................................. 325
Nyomtatófunkciók ........................................................................................................................................ 328
Kezelési funkciók .......................................................................................................................................... 330
Rendszerkörnyezet ....................................................................................................................................... 331
Hálózati környezet ........................................................................................................................................ 332
Kézikönyvek és tartalmuk ................................................................................................................................ 334
A Felhasználói kézikönyv használata ............................................................................................................... 335
A Felhasználói kézikönyv képernyőjének felépítése ...................................................................................... 336
A Felhasználói kézikönyv megtekintése ........................................................................................................ 339
Alapvető műveletek a Windows rendszerben ................................................................................................. 341
Nyilatkozat ........................................................................................................................................................ 349
312
Függelék
Függelék
3RH7-05U
Ez a fejezet e készülék műszaki adatait, a Felhasználói kézikönyv használatának ismertetését, jogi nyilatkozatokat,
szerzői jogi információt és más, a vásárlók számára fontos információkat tartalmaznak.
◼ A készülék műszaki adatai
Tekintse át a következő részeket, ha meg szeretné ismerni a készülék, a hálózati környezet, a nyomtatás funkció stb.
műszaki adatait.
Műszaki adatok(P. 321)
◼ A készülék kézikönyveire való hivatkozások
Nézze meg az alábbi szakaszok közül az elsőt, ha meg szeretne bizonyosodni arról, hogy mely kézikönyvek írják le a
készülék funkcióit, továbbá a működtetését. Ha a Felhasználói kézikönyv (a jelen kézikönyv) olvasásáról és
használatáról szeretne tájékozódni, folytassa a második szakasszal.
Kézikönyvek és tartalmuk(P. 334)
A Felhasználói kézikönyv használata(P. 335)
◼ Egyéb
Tekintse át a következő részeket, ha hasznos információkat szeretne megtudni, illetve ellenőrizni szeretné a
felelősségkizárásokra és szerzői jogokra vonatkozó tudnivalókat.
Külső szoftver(P. 314)
Kiemelt funkciók(P. 315)
Alapvető műveletek a Windows rendszerben(P. 341)
Nyilatkozat(P. 349)
313
Függelék
Külső szoftver
3RH7-05W
A külső szoftverekkel kapcsolatos információkért kattintson a következő ikonokra.
314
Függelék
Kiemelt funkciók
3RH7-05X
Ez a rész kategóriánként mutatja be a készülék funkcióinak használatát. A funkciókat saját használati céljainak és
működtetési környezetének megfelelően veheti igénybe.
Környezetvédelem és takarékosság(P. 316)
Hatékonyságnövelés(P. 318)
További lehetőségek(P. 319)
315
Függelék
Környezetvédelem és takarékosság
3RH7-05Y
A papírral, festékkel, energiával és kiadásokkal való takarékoskodásra számos lehetőség van.
Kétoldalas nyomtatás
Több oldal nyomtatása egy lapra
A kétoldalas nyomtatás funkció segítségével adatokat
nyomtathat a számítógépéről. Így a papírfelhasználás
a felére csökken, tehát a papírköltségek is
megfelezhetők. Még több megtakarítást érhet el, ha
egyszerre állíthatja be a kétoldalas nyomtatást, illetve
több oldal egy lapra történő másolását. Egy lapra akár
32 oldalt is kinyomtathat, ami gazdaságos és
környezetbarát megoldás.
Ha a dokumentum több oldalt tartalmaz, a kinyomtatott
oldalak kötege kényelmetlenül nagy lehet: kényelmetlen a
hordozás és a tárolás, és nehéz az olvasás is. De van egy
megoldás. Nyomtasson több oldalt egy lapra! Így papírt
takarít meg, dokumentumai pedig kevesebb helyet
foglalnak majd, és könnyebben kezelhetők lesznek. Ha ezt
a módszert a kétoldalas nyomtatással kombinálja, a
hatékonyság még nagyobb lesz.
Nyomtatás számítógépről(P. 120)
Nyomtatás számítógépről(P. 120)
Alvó üzemmód
Energiát takaríthat meg azáltal, hogy beállítja, hogy a készülék automatikusan
alvó üzemmódra váltson, miután egy ideig nem használták. Nem kell
kikapcsolnia a készüléket minden egyes alkalommal, a készülék
áramfogyasztása mégis minimálisra csökkenthető. Ez a kényelmes funkció a
háttérben működve nap mint nap energiát és pénzt takarít meg.
316
Függelék
Alvó üzemmódba lépés(P. 117)
317
Függelék
Hatékonyságnövelés
3RH7-060
Íme néhány egyszerű művelet, amellyel hatékonyabban végezhet el bonyolult feladatokat.
Távfelügyelet a Távoli felhasználói felülettel
Nyomtatási beállítások gyors megadása az
intuitív működéssel
A Távoli felhasználói felületen számos műveletet hajthat
végre számítógépről a készüléken anélkül, hogy a
A lapelrendezés, a kötési pozíció stb. könnyen,
intuitívan beállítható a nyomtató-illesztőprogram
előnézeti képén. Az egyszerű kattintásos
működtetés kényelmes beállításokat tesz lehetővé,
a beállítások alkalmazási módjának megtekintése
mellett.
készülékhez kellene mennie. A webböngészőben kezelhető
intuitív, egyszerűen és gyorsan elsajátítható felületen
beállításokat konfigurálhat, valamint szemmel tarthatja a
készülék állapotát. Így a készülék karbantartásán kívül
számos teendővel időt és energiát takaríthat meg.
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói
felület)(P. 183)
318
Nyomtatás számítógépről(P. 120)
Függelék
További lehetőségek
3RH7-061
Bármilyen feladat esetén többféle funkció közül választhat – akár otthon, akár az irodában, még útközben is.
Okostelefon/táblagép használata
Egyszerű nyomtatás a Google Cloud Print
szolgáltatással
Amikor gyorsan ki szeretné nyomtatni a táblaszámítógépén,
az üzleti útja alatt elkészített ajánlatot, jó hasznát veheti a
Canon PRINT Business szolgáltatásnak. Mobileszközét
vezeték nélküli és közvetlen kapcsolaton keresztül akkor is
csatlakoztathatja a készülékhez, ha az adott környezetben
nincs vezeték nélküli helyi hálózati útválasztó.
Számítógép nélkül, gyorsan és könnyen! A gyors
megoldások korához készült funkciókat biztosító, még
szélesebb körű lehetőségek munkához és szabadidőhöz.
Csatlakozzon a Google Cloud Print szolgáltatásához
laptopjával vagy mobiltelefonjával, küldje el az
adatokat, és máris kiveheti a nyomtatóból a
kinyomtatott dokumentumokat. Ezzel a készülékkel,
a Google Cloud Print szolgáltatással és
mobileszközeivel tényleg bármikor, bárhonnan
nyomtathat.
Kapcsolódás mobileszközzel(P. 127)
Vezeték nélküli funkciók
319
A Google Cloud Print használata(P. 142)
Függelék
Nincsenek kábelek, egyszerűen telepíthető, egyszerűen karbantartható. Ha van
WPS-kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózati útválasztója, akkor a teljes
beállítási műveletsort elhagyhatja, és még mielőtt észrevenné, már működik is
minden. Használja ki az akadálymentes és egyszerűen használható
dokumentációs rendszer előnyeit, amelyet csak a vezeték nélküli rendszer
nyújthat. Az IEEE 802.11b/g/n szabvánnyal kompatibilis készülék stresszmentes
használatot biztosít, és a WEP és WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) titkosítás
támogatásával gondoskodik az adatok védelméről.
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 26)
320
Függelék
Műszaki adatok
3RH7-062
A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak a termékfejlesztések és későbbi kiadások keretein belül.
◼ A készülék műszaki adatai
Főegység(P. 322)
Használható papírtípusok(P. 325)
◼ Funkcionális műszaki adatok
Nyomtatófunkciók(P. 328)
Kezelési funkciók(P. 330)
◼ A készülék használati környezete
Rendszerkörnyezet(P. 331)
Hálózati környezet(P. 332)
321
Függelék
Főegység
3RH7-063
● Az egyes papírforrásoknál használandó papírméretekről és -típusokról lásd: „
papírtípusok(P. 325) ”.
Név
Canon LBP162dw
Típus
gépasztallal használható
Nyomtatás színe
Fekete-fehér
Írási felbontás
600 x 600 dpi
Árnyalat
256 árnyalati szint
Használható papírtípus
Papírméretek
● Max.: 215,9 x 355,6 mm*1
● Min.: 76,2 x 127,0 mm*1
Papír súlya
● Fiók: 60–163 g/m²
● Többcélú tálca: 60–163 g/m²
Papírtípus
Bemelegedési idő
*2
Használható papírtípusok(P. 325)
Bekapcsolás után
15,0 másodperc vagy kevesebb
Visszatérés nyugalmi állapot módból
1,6 másodperc vagy kevesebb
Első nyomtatás ideje
Kb. 5,2 másodperc
(A4)
Nyomtatás sebessége
28,0 lap/perc
*3
(Normál A4, 100%)
Papíradagoló rendszer/kapacitás
fiók
*4
● Normál (60–80 g/m²): 250 oldal
● Normál (81–90 g/m²): 170 oldal
● Vastag (91–105 g/m²): 170 oldal
● Vastag (106–163 g/m²): 100 oldal
322
Használható
Függelék
● Bank: 100 oldal
● Újrahasznosított: 100 oldal
● Címke: 100 oldal
● Boríték: 10 oldal
● Indexkártya: 50 oldal
Többcélú tálca
1 lap
Papírkimeneti rendszer/kapacitás Gyűjtőtálca
*4
100 oldal (68 g/m²)
Tápellátás
220–240 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Legnagyobb teljesítményfelvétel
*2
1 120 W vagy kevesebb
Alvó üzemmód során
● kb. 0,6 W (USB-kapcsolat)
● kb. 0,7 W (vezetékes helyi hálózati kapcsolat)
● kb. 0,5 W (vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat)
A főkapcsoló kikapcsolásakor
0,1 W vagy kevesebb
Méretek
(Sz x H x M)
371 x 404 x 225 mm
Tömeg
Főegység *5
Kb. 7,0 kg
Fogyóanyagok
Fogyóanyagok(P. 265)
Helyigény
371 x 618 x 363 mm
*6
(Sz x H x M)
Memóriakapacitás
RAM: 256 MB
Környezeti feltételek
Hőmérséklet: 10–30 °C
Páratartalom: 20–80%-os relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
*1A
többcélú tálcával
*2A
készülék használati beállításaitól és a környezeti feltételektől függ.
*3A
nyomtatási sebességet belső méréseink során határoztuk meg A4 méretű papír 100%-os méretben történő
egyoldalas nyomtatásával. A belső tesztelés során ugyanazt az egy oldalt nyomtatjuk ki folyamatosan normál papírra. A
nyomtatási sebesség a papír típusától, méretétől vagy adagolási irányától függően eltérő lehet.
Előfordulhat, hogy a készülék a folyamatos nyomtatás során automatikusan szünetelteti vagy lelassítja a működést a
nyomtató állapotának beállítása érdekében, például egy adott egység hőmérsékletének szabályozása vagy a
képminőségre gyakorolt hatás korlátozása miatt.
*4
A telepítési környezettől és a használt papírtól függően változhat.
323
Függelék
*5A
festékkazetta és a dobegység nélkül.
*6Ha
az elülső fedél, a hátsó fedél és a festékkazetta fedele egyaránt nyitva vannak.
324
Függelék
Használható papírtípusok
3RH7-064
A következő táblázat a készülékben használható papírtípusokat mutatja.
◼ Támogatott papírméretek
: Hozzáférhető
Papírméretek
: nem áll rendelkezésre
fiók
Többcélú tálca Automatikus kétoldalas nyomtatás *1
A4
B5
A5 *2
A6 *3
Legal
Letter
Statement
Executive
Oficio
Oficio (Brazil)
Oficio (Mexico)
Letter (Government)
Legal (Government)
Foolscap
Foolscap (Australia)
Legal (India)
3x5 hüvelyk
325
Függelék
Papírméretek
fiók
Többcélú tálca Automatikus kétoldalas nyomtatás *1
F4A
10-es boríték (COM10)
Envelope Monarch
Envelope C5
Envelope DL
Egyéni
*4
*4
*1Az
automatikus kétoldalas nyomtatás papírcsere nélkül elérhető.
*2Ha
az adagolás fekvő tájolással történik, ez csak a nyomtató-illesztőprogramból adható meg.
*3Csak
*4A
a nyomtató-illesztőprogramból érhető el.
76,2 x 127,0 mm – 215,9 x 355,6 mm közötti egyéni méretek támogatottak.
◼ Támogatott papírtípusok
Használható a készülékben klórmentes papír.
: Hozzáférhető
: nem áll rendelkezésre
Papírtípus
fiók Többcélú tálca Automatikus kétoldalas nyomtatás *1
Normál
71–89 g/m²
*2
Normál L
61–70 g/m²
*2
Normál L2
60 g/m²
*2
Vastag 1
90–105 g/m²
*2
Vastag 2
106–120 g/m²
Vastag 3
121–163 g/m²
Vastag 4 *3
121–163 g/m²
Újrahasznosított
71–89 g/m²
*2
Bank 1
60–104 g/m²
*2
Bank 2
105–163 g/m²
326
Függelék
Papírtípus
Indexkártya
fiók Többcélú tálca Automatikus kétoldalas nyomtatás *1
121–163 g/m²
Címke
Boríték
Boríték H *4
*1Az
automatikus kétoldalas nyomtatás papírcsere nélkül elérhető.
*2A használható papírméretek a következők: A4, Legal, Letter, Oficio, Oficio (Brazília), Oficio (Mexikó), Legal (India),
Foolscap/Folio és F4A.
*3Amikor
121–163 g/m²-es papírt használ <Vastag 3> megadásával, akkor válassza ezt a papírtípust, ha a festék felvitele
nem tökéletes, és a nyomatok elmosódottak.
*4Akkor
válassza ezt a papírtípust, ha a festék felvitele nem tökéletes, és a nyomatok elmosódottak, és a papírtípus
beállítása <Boríték>.
327
Függelék
Nyomtatófunkciók
3RH7-065
◼ UFR II-LT nyomtatófunkció
Típus
Belső
Nyomtatási méret
Használható papírtípusok(P. 325)
Nyomtatás sebessége
Főegység(P. 322)
Felbontás
Adatfeldolgozás
1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Oldalleíró nyelv (PDL)
Támogatott protokoll
Kompatibilis operációs rendszer
UFR II-LT
Hálózati környezet(P. 332)
Windows Vista/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2008/Windows Server
2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, Mac OS X
v10.8.5 – macOS 10.13.x
Készüléken található betűtípusok Semmi
Interfész
USB
USB 1.1 Full-Speed, USB 2.0 Hi-Speed
Vezetékes LAN
100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3-megfelelő)
Vezeték nélküli LAN
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
◼ PCL nyomtatási funkció
Típus
Belső
Nyomtatási méret
Használható papírtípusok(P. 325)
Nyomtatás sebessége
Főegység(P. 322)
Felbontás
Adatfeldolgozás
1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Oldalleíró nyelv (PDL)
PCL6/PCL5e
328
Függelék
Támogatott protokoll
Kompatibilis operációs rendszer
Hálózati környezet(P. 332)
Windows Vista/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2008/Windows Server
2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, Mac OS X
v10.8.5 – macOS 10.13.x
Készüléken található betűtípusok 45 betűtípus
Interfész
USB
USB 1.1 Full-Speed, USB 2.0 Hi-Speed
Vezetékes LAN
100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3-megfelelő)
Vezeték nélküli LAN
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
329
Függelék
Kezelési funkciók
3RH7-066
◼ Tűzfalbeállítások
● Az IPv4 és az IPv6 protokoll használata esetén is 4 IP-címet (vagy IP-címtartományt) adhat meg.
● Legfeljebb 10 MAC-címet adhat meg.
◼ Kulcsok és tanúsítványok bejegyzése
● Ha számítógépről telepít kulcsot vagy hitelesítésszolgáltatói tanúsítványt, akkor győződjön meg róla, hogy az
teljesíti az alábbi követelményeket:
Formátum
Fájlkiterjesztés
Nyilvános kulcsú algoritmus
(és kulcshossz)
Tanúsítvány-aláírási algoritmus
● PKCS#12
● CA tanúsítvány: X.509 DER, PEM
● Gomb: ".p12", ".pfx"
● CA tanúsítvány: ".cer"
RSA (512 bit*1, 1024 bit, 2048 bit, 4096 bit), ECDSA (P256, P384, P521)
SHA1-RSA*2, SHA256-RSA, SHA384-RSA*3, SHA512-RSA*3, MD5-RSA*4, MD2-RSA*4,
SHA1-ECDSA*2, SHA256-ECDSA, SHA384-ECDSA, SHA512-ECDSA
Tanúsítvány-ujjlenyomat algoritmus SHA1
*1Az
aláíró algoritmus csak az SHA1-RSA és az SHA256-RSA modelleknél áll rendelkezésre.
*2Csak
generált kulcsnál és tanúsítvány-aláírási kérelemnél (CSR), illetve a Távoli felhasználói felületről való telepítésnél
érhető el.
*3Csak
*4
akkor érhető el, ha a kulcs algoritmusa legalább 1024 bites.
Csak akkor érhető el, ha a telepítésnél a Távoli felhasználói felületet használják.
● A készülék nem támogatja a tanúsítvány-visszavonási listákat (CRL).
330
Függelék
Rendszerkörnyezet
3RH7-067
Rendszerkörnyezet a Távoli felhasználói felülethez *1 Windows
● Windows Vista/7/8.1/10
● Microsoft Internet Explorer 11 vagy újabb
● Microsoft Edge
macOS
● Mac OS X 10.6 vagy újabb
● Safari 3.2.1 vagy újabb
iOS
● Safari
Android
● Chrome
A Felhasználói kézikönyv rendszerkövetelményei
Windows
● Internet Explorer 9 vagy újabb
● Microsoft Edge
● Firefox
● Firefox ESR
● Chrome*2
macOS
● Safari
● Firefox
● Chrome*2
Linux
● Firefox
iOS
● Safari*2
Android
● Chrome*2
*1Mielőtt
módosítaná a készülék beállításait, állítsa be, hogy a böngésző engedélyezze az összes cookie-t és a JavaScript
használatát.
*2Csak
a kézikönyvek interneten való megtekintése esetén
331
Függelék
Hálózati környezet
3RH7-068
◼ Gyakori műszaki adatok
Támogatott protokoll
Kommunikációs protokoll
TCP/IP (Keret típusa: Ethernet II)
Nyomtatási protokoll
● LPD
● RAW
● IPP
● IPPS
● WSD
● Mopria
● Google Cloud Print
● AirPrint
● Windows 10 mobilnyomtatás
◼ Vezetékes helyi hálózat műszaki adatai
Interfész
10Base-T, 100Base-TX (RJ-45)
◼ Vezeték nélküli helyi hálózati műszaki adatok
Normál
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Adatátviteli séma
IEEE 802.11b (modulációs rendszer: DS-SS)
IEEE 802.11g (modulációs rendszer: OFDM módszer)
IEEE 802.11n (modulációs rendszer: OFDM módszer)
Frekvenciatartomány
2,412 – 2,472 GHz
Maximális rádiófrekvenciás átviteli teljesítmény 15,9 dBm
Átviteli mód
● Infrastruktúra mód
● Hozzáférési pont mód
Biztonság (titkosítási módszer)
Infrastruktúra mód
● 128 (104)/64 (40) bites WEP
● WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
● WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
Hozzáférési pont mód
332
Függelék
WPA2-PSK (AES-CCMP)
Csatlakozás módja
WPS (Wi-Fi Protected Setup), kézi beállítás
333
Függelék
Kézikönyvek és tartalmuk
3RH7-069
A készülékhez az alábbiakban felsorolt kézikönyvek vannak mellékelve. Szükség esetén lapozza fel ezeket.
Kezdeti lépések
Először ezt a kézikönyvet olvassa el. Ez leírja a beállítási teendőket a
csomagolóanyag eltávolításától kezdve a készülék beállításáig.
Felhasználói kézikönyv (ez a
kézikönyv)
Ez a webböngészőben megjeleníthető kézikönyv a készülék minden
funkcióját leírja. Az információk kategóriák szerint böngészhetők, a
megfelelő kulcsszóra keresve pedig megjelenítheti az adott témakör
oldalait. A Felhasználói kézikönyv használata(P. 335)
334
Függelék
A Felhasználói kézikönyv használata
3RH7-06A
A Felhasználói kézikönyv egy számítógépen vagy mobileszközön megtekinthető kézikönyv, amely ismerteti a készülék
összes funkcióját. Kereshet a tervezett használat alapján, illetve a keresett oldalak gyors megkereséséhez kulcsszót
alkalmazhat. Ez a rész a Felhasználói kézikönyv képernyőjét és olvasási módját ismerteti. Testreszabhatja a
Felhasználói kézikönyv megjelenését.
◼ A Felhasználói kézikönyv képernyőjének felépítése
Ez a rész bemutatja a Felhasználói kézikönyv képernyőinek konfigurálására szolgáló képernyőket, illetve a képernyőn
megjelenő gombokat. A Felhasználói kézikönyv képernyőjének felépítése(P. 336)
◼ A Felhasználói kézikönyv megtekintése
Ez a rész bemutatja a Felhasználói kézikönyv jelöléseinek jelentését, a kezelőpanelen és a számítógép képernyőjén
szereplő gombok megjelenését, illetve további olyan kérdéseket, amely segítségével jobban megértheti a Felhasználói
kézikönyv tartalmát. A Felhasználói kézikönyv megtekintése(P. 339)
◼ Testreszabhatja a Felhasználói kézikönyv megjelenését.
Módosíthatja a Felhasználói kézikönyv dokumentumban használt karakterméretet, és átválthatja a képernyő
elrendezését annak érdekében, hogy az megfeleljen az Ön által használt eszköznek a Felhasználói kézikönyv
megtekintéséhez.
● Ha nem fér hozzá az Adobe Reader alkalmazáshoz, amellyel megtekinthetné a PDF formátumú
kézikönyveket, akkor próbálkozzon más programokkal, például a Vivid Document Imaging Technologies által
fejlesztett PDF Preview programmal.
A kívánt témakör megkeresése
Keresés a tartalomjegyzékben
● A keresett oldal a témának a képernyő bal oldalán lévő „Tartalom” lapon történő kijelölésével található meg.
Keresés kulcsszóval
● Keresés végezhető kulcsszó, például „boríték” vagy „festékkazetta” megadásával, amelyre megjelennek a
kulcsszót tartalmazó oldalak. A keresett oldalak ezek között találhatók meg. Beírhat kifejezéseket is, mint
például „hálózathoz csatlakozás”. A kulcsszó szerinti keresés az AND (ÉS) logikai műveleteket (Booleoperátorokat) is támogatja, több kulcsszó kereséséhez. A keresőképernyő felépítéséről és kezeléséről lásd a
következő részt: Keresés(P. 337) .
335
Függelék
A Felhasználói kézikönyv képernyőjének felépítése
3RH7-06C
A Felhasználói kézikönyv különböző képernyőkre van osztva, és a képernyők tartalma változó.
Kezdőlap
A Felhasználói kézikönyv elindításakor jelenik meg.
/
Kattintson a
elemre, ha meg szeretné jeleníteni az összes szakaszt is a fejezetek alatt. Kattintson a
gombra az előző képernyőre való visszatéréshez.
/
Ide kattintva válthat a tartalom és a kereső között. Amikor megjelenik a tartalomjegyzék, a
gombra
leadott minden egyes kattintás a kijelző elrejtése és megjelenítése között vált. Amikor megjelenik a
keresés kijelzése, a
gombra leadott minden egyes kattintás a kijelző elrejtése és megjelenítése között
vált.
Kattintson ide azoknak a paramétereknek a beállításához, amelyek meghatározzák, hogyan jelenik meg a
Felhasználói kézikönyv.
Kattintson az Felhasználói kézikönyv megtekintésével, keresések végrehajtásával kapcsolatos és más
információk megjelenítéséhez.
/
Ide kattintva megjelenítheti az előző vagy a következő témakört.
[Nyilatkozat]
336
Függelék
Ide kattintva fontos információkat olvashat, amelyekkel tisztában kell lennie a készülék használata közben.
Témakörök
A készülék konfigurálására és használatára vonatkozó információkat tartalmaz.
Navigáció
Az épp megtekintett fejezet azonosítása.
Kattintson ide a vonatkozó lapra való ugráshoz. Az előző lapra való visszatéréshez kattintson böngészője
„Vissza” gombjára.
/
Kattintson a
kattintson a
lehetőségre a rejtett részletes leírások megjelenítéséhez. A részletes leírások bezárásához
lehetőségre.
Kattintson ide a lap elejére való visszatéréshez.
Keresés
Kattintson a
lehetőségre a keresési képernyő megjelenítéséhez. A keresett oldal kulcsszó szerinti
megtalálásához kereső szövegmezőt tartalmaz.
337
Függelék
[Írja a kulcszót (szavakat) ide.]
elemre kattintva. Ha
Írjon be egy vagy több kulcsszót, majd jelenítse meg a keresési eredményeket a
olyan oldalakat szeretne keresni, amelyek az összes kulcsszót tartalmazzák, a kulcsszavak közé tegyen
szóközt. Ha pontos kifejezésekre szeretne keresni, tegye kettős idézőjelek közé a kulcsszavakat.
Keresési eredmények
Megjeleníti a megadott kulcsszavakat tartalmazó oldalakat keresési találatai. A találatok között keresse
meg a kívánt oldalt, majd kattintson az oldal témakörének címére.
● A megadott kulcsszavak félkövéren jelennek meg a keresési eredmények között.
338
Függelék
A Felhasználói kézikönyv megtekintése
3RH7-06E
Ez a szakasz bemutatja a Felhasználói kézikönyv által használt jelöléseket, gombokat, képernyőket és egyéb elemeket.
A figyelmeztetések és óvintézkedések a „Fontos biztonsági előírások” című részben is megtekinthetők a készülékhez
mellékelt „Kezdeti lépések” útmutatóban. Lásd még ezeket az utasításokat is.
Jelzések
Az alábbi jelzések használatával a biztonságra, tilalmakra, valamint a készülék használatára vonatkozó
figyelmeztetések, hasznos tippek és más információk jeleníthetők meg.
Ez a jelzés olyan műveletre figyelmeztet, amelynek helytelen
végrehajtása halált vagy személyi sérülést okozhat. A készülék
biztonságos használatához mindig tartsa be ezeket az
utasításokat.
Ez a jelzés olyan műveletre figyelmeztet, amelynek helytelen
végrehajtása személyi sérülést okozhat. A készülék biztonságos
használatához mindig tartsa be ezeket az utasításokat.
Olyan műveletet jelez, amelyet nem szabad elvégezni.
Körültekintően olvassa el ezeket az elemeket, és semmiképpen
se végezze el a leírt műveleteket.
Ez a jelzés a működésre vonatkozó követelményekre és
korlátozásokra hívja fel a figyelmet. Figyelmesen olvassa el
ezeket a figyelmeztetéseket a készülék megfelelő használata
érdekében, valamint a készülék, illetve az egyéb eszközök
károsodásának elkerülése érdekében.
Ez a jelzés a műveletekre vonatkozó kiegészítő magyarázatokra
hívja fel a figyelmet.
A készülék hasznos funkcióit, illetve a használatával kapcsolatos
tippeket jelöli.
A kézikönyvben használt billentyűk és gombok
A készülék kezelőpaneljén található, illetve a számítógép kijelzőjén megjelenő gombok a következő jelöléssel
szerepelnek:
Típus
Példa
A kezelőpanel gombjai
/
/
/
<Időzítő beállításai>
<A papír elakadt.>
A kezelőpanelen látható beállítások
A számítógép képernyőjén megjelenő gombok és egyéb szöveges elemek [Beállítások]
/
/
A kezelőpanel
,
és
eleme segítségével választható ki a célelem a beállításokban, a leírásuk azonban
nem szerepel a Felhasználói kézikönyv dokumentumban. A(z) <XXXXX>
vagy
használatával, majd a
megnyomásával való kiválasztásának művelete az alábbiaknak megfelelően jelenik meg a Felhasználói
kézikönyv dokumentumban.
339
Függelék
1
Válassza az <XXXXX> lehetőséget.
A kézikönyvben használt számítógépes képernyők
Az Ön által használt típustól vagy operációs rendszertől függően a kézikönyvben látható képernyők valamelyest
eltérhetnek attól, amit Ön lát. Az illesztőprogramok és szoftverek megjelenése a verziójuktól függően eltérő
lehet.
Illusztrációk a kézikönyvben
A kézikönyvben használt festékkazetta-illusztrációk a Canon Toner Cartridge 051 készülék kazettáit ábrázolják.
340
Függelék
Alapvető műveletek a Windows rendszerben
3RH7-06H
A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 341)
A [Hálózat felderítése] engedélyezése(P. 341)
Megosztott nyomtatók megjelenítése a nyomtatókiszolgálón(P. 342)
A [Software Programs/Manuals Setup] képernyő megjelenítése(P. 343)
Tesztoldal nyomtatása a Windows rendszerben(P. 343)
A bitarchitektúra ellenőrzése(P. 344)
A nyomtatóport ellenőrzése(P. 345)
A kétirányú kommunikáció ellenőrzése(P. 346)
A számítógép által a csatlakozáshoz használt SSID ellenőrzése(P. 347)
Amikor a Windows Áruház alkalmazásból nyomtat dokumentumot(P. 348)
● A használt számítógéptől függően a műveletek eltérhetnek.
◼ A nyomtatók mappájának megjelenítése
Windows Vista
[Start menü] válassza a következőket: [Vezérlőpult]
[Nyomtató].
Windows 7/Server 2008 R2
[Start menü] válassza a következőt: [Eszközök és nyomtatók].
Windows 8/Server 2012
Kattintson a jobb gombbal a képernyő bal alsó sarkába
nyomtatók megtekintése].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kattintson a jobb gombbal a [Start menü] menüre
nyomtatók megtekintése].
válassza a következőt: [Vezérlőpult]
Windows 10
[ ] válassza a következőket: [Windows rendszer]
nyomtatók].
Windows Server 2008
[Start menü] válassza a következőt: [Vezérlőpult]
Windows Server 2016
Kattintson a jobb gombbal a [
és nyomtatók].
] lehetőségre
válassza a következőket: [Vezérlőpult]
[Vezérlőpult]
[Hardver és hang]
[Eszközök és
[Eszközök és
[Eszközök és
kattintson duplán a [Nyomtatók] lehetőségre.
válassza a következőket: [Vezérlőpult]
[Hardver]
[Eszközök
◼ A [Hálózat felderítése] engedélyezése
Engedélyezze a [Hálózat felderítése] funkciót a hálózatán lévő számítógépek megtekintéséhez.
Windows Vista
[Start menü] válassza a következőket: [Vezérlőpult] [Hálózati állapot és feladatok megtekintése]
ki a [Hálózat felderítése] lehetőséget a [Hálózati felderítés] pontnál.
Windows 7/Server 2008 R2
341
válassza
Függelék
[Start menü] válassza a következőket: [Vezérlőpult] [Hálózati állapot és feladatok megtekintése]
[Speciális megosztási beállítások módosítása] válassza a [Hálózati felderítés bekapcsolása] lehetőséget a
[Hálózati felderítés] pontnál.
Windows 8/Server 2012
Kattintson a jobb gombbal a képernyő bal alsó sarkába válassza a következőket: [Vezérlőpult] [Hálózati
állapot és feladatok megtekintése] [Speciális megosztási beállítások módosítása] válassza a [Hálózati
felderítés bekapcsolása] lehetőséget a [Hálózati felderítés] pontnál.
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kattintson jobb gombbal a [Start menü] menüre válassza a következőket: [Vezérlőpult] [Hálózati állapot és
feladatok megtekintése] [Speciális megosztási beállítások módosítása] válassza a [Hálózati felderítés
bekapcsolása] lehetőséget a [Hálózati felderítés] pontnál.
Windows 10
[ ] válassza a következőket: [Windows rendszer] [Vezérlőpult] [Hálózati állapot és feladatok
megtekintése] [Speciális megosztási beállítások módosítása] válassza a [Hálózati felderítés bekapcsolása]
lehetőséget a [Hálózati felderítés] pontnál.
Windows Server 2008
[Start menü] válassza a következőt: [Vezérlőpult] kattintson duplán a [Hálózati és megosztási központ]
elemre válassza ki a [Hálózati felderítés bekapcsolása] lehetőséget a [Hálózati felderítés] pontnál.
Windows Server 2016
Kattintson jobb gombbal a [ ] lehetőségre válassza a következőket: [Vezérlőpult] [Hálózati állapot és
feladatok megtekintése] [Speciális megosztási beállítások módosítása] válassza ki a [Hálózati felderítés
bekapcsolása] lehetőséget a [Hálózati felderítés] pontnál.
◼ Megosztott nyomtatók megjelenítése a nyomtatókiszolgálón
1
Nyissa meg a Windows Explorert.
Windows Vista/7/Server 2008
[Start menü] válasszon a következők közül: [Minden program] vagy [Programok]
Intéző].
Windows 8/Server 2012
Kattintson a jobb gombbal a képernyő bal alsó sarkába
[Kellékek]
[Windows
válassza a következőt: [Fájlkezelő].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kattintson jobb gombbal a [Start menü] menüre
Windows 10/Server 2016
Kattintson a jobb gombbal a [
2
] lehetőségre
válassza a [Fájlkezelő] elemet.
válassza a következőt: [Fájlkezelő].
Válassza ki a nyomtatókiszolgálóz a [Hálózat] vagy [Hálózati helyek] pontnál.
● A hálózat számítógépeinek megjelenítéséhez valószínűleg be kell kapcsolnia a hálózati feltérképezést, vagy
meg kell keresnie a számítógépeket a hálózaton.
342
Függelék
➠ Megjelennek a megosztott nyomtatók.
◼ A [Software Programs/Manuals Setup] képernyő megjelenítése
Ha nem jelenik meg a [Software Programs/Manuals Setup] képernyő a mellékelt CD-ROM/DVD-ROM behelyezése után,
tegye a következőket. A kézikönyvben a „D:” betűjel tartozik a CD-ROM/DVD-ROM meghajtóhoz. A CD-ROM/DVD-ROM
meghajtó betűjele a használt számítógéptől függően ettől eltérő lehet.
Windows Vista/7/Server 2008
[Start menü] írja be a „D:\MInst.exe” szöveget a [Keresés programokban és fájlokban] vagy [Keresés
megkezdése] mezőbe nyomja meg az [ENTER] gombot.
Windows 8/Server 2012
Kattintson a jobb gombbal a képernyő bal alsó sarkába
kattintson az [OK] gombra
[Futtatás]
Írja be a következőt: „D:\MInst.exe”
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kattintson jobb gombbal a [Start menü] menüre
az [OK] gombra
[Futtatás]
Írja be a következőt: „D:\MInst.exe”
kattintson
Windows 10
Adja meg a „D:\MInst.exe” szöveget a keresőmezőben
[D:\MInst.exe] elemre.
kattintson a keresési eredményként megjelenő a
Windows Server 2016
Kattintson a [ ] lehetőségre. Írja be a „D:\MInst.exe” lehetőséget
között megjelenő [D:\MInst.exe] lehetőségre.
kattintson a keresési eredmények
◼ Tesztoldal nyomtatása a Windows rendszerben
Úgy ellenőrizheti, hogy működőképes-e a nyomtató illesztőprogramja, hogy kinyomtat egy tesztoldalt a Windows
rendszerben.
1
Tegyen A4 méretű papírt a fiókba.
Papír betöltése a papírfiókba(P. 99)
2
Nyissa meg a nyomtató mappáját.
A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 341)
3
Kattintson a jobb egérgombbal a készülék nyomtató-illesztőprogramjának ikonjára,
és válassza a [Nyomtató tulajdonságai] vagy [Tulajdonságok] parancsot.
343
Függelék
4
Kattintson a [Tesztoldal nyomtatása] elemre a [Általános] lapfülön.
➠ A készülék kinyomtatja a tesztoldalt.
◼ A bitarchitektúra ellenőrzése
Ha nem biztos benne, hogy 32 bites vagy 64 bites Windows fut a számítógépen, tegye a következőket.
1
Jelenítse meg a következőt: [Vezérlőpult].
Windows Vista/7/Server 2008
[Start menü] válassza a következőt: [Vezérlőpult].
Windows 8/Server 2012
Kattintson a jobb gombbal a képernyő bal alsó sarkába
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kattintson a jobb gombbal a [Start menü] menüre
Windows 10/Server 2016
Folytassa a 2. lépéssel.
2
Jelenítse meg a következőt: [Rendszer].
344
válassza a következőt: [Vezérlőpult].
válassza a [Vezérlőpult] lehetőséget.
Függelék
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Kattintson a következőkre: [Rendszer és karbantartás] vagy [Rendszer és biztonság]
Windows 10/Server 2016
Kattintson a következőkre: [
]
[Beállítások]
[Rendszer]
[Rendszer].
[Névjegy].
Windows Server 2008
Kattintson duplán a [Rendszer] elemre.
3
Nézze meg, melyik bitarchitektúrát használja.
32 bites verzióknál a
[32 bites operációs rendszer] felirat látható.
64 bites verzióknál a
[64 bites operációs rendszer] felirat látható.
◼ A nyomtatóport ellenőrzése
1
2
Nyissa meg a nyomtató mappáját.
A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 341)
Kattintson a jobb egérgombbal a készülék nyomtató-illesztőprogramjának ikonjára,
és válassza a [Nyomtató tulajdonságai] vagy [Tulajdonságok] parancsot.
345
Függelék
3
A [Portok] lapon ellenőrizze, hogy a port helyesen van-e kiválasztva.
Ha hálózati kapcsolatot használ, és megváltoztatta a készülék IP-címét
● Ha a kiválasztott port [Leírás] mezőjében a [Canon MFNP Port] szerepel, a készülék és a számítógép pedig
ugyanazon az alhálózaton van, akkor a kapcsolat megmarad. Nem kell hozzáadnia új portot. Ha a
[Szabványos TCP/IP-port] szerepel, hozzá kell adnia egy új portot. Nyomtatóportok konfigurálása(P. 52)
◼ A kétirányú kommunikáció ellenőrzése
1
2
Nyissa meg a nyomtató mappáját.
A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 341)
Kattintson a jobb egérgombbal a készülék nyomtató-illesztőprogramjának ikonjára,
és válassza a [Nyomtató tulajdonságai] vagy [Tulajdonságok] parancsot.
346
Függelék
3
A [Portok] lapon ellenőrizze, hogy a [Kétirányú kommunikáció támogatása]
jelölőnégyzet be van-e jelölve.
◼ A számítógép által a csatlakozáshoz használt SSID ellenőrzése
,
,
vagy a
Ha a számítógép vezeték nélküli helyi hálózathoz csatlakozik, kattintson a
rendszertálcán a csatlakoztatott vezeték nélküli útválasztó SSID-jénak ellenőrzéséhez.
347
lehetőségre a
Függelék
◼ Amikor a Windows Áruház alkalmazásból nyomtat dokumentumot
Windows Server 2012
Jelenítse meg a képernyő jobb szélső menüsávját Koppintson vagy kattintson a következőre: [Eszközök]
Ön által használt illesztőprogramra [Nyomtatás]
Az
Windows 8.1/Server 2012 R2
Jelenítse meg a képernyő jobb szélső menüsávját Koppintson vagy kattintson a következőre: [Eszközök]
[Nyomtatás] Az Ön által használt illesztőprogramra [Nyomtatás]
Windows 10
Koppintson vagy kattintson a [Nyomtatás] lehetőségre az alkalmazásban
illesztőprogramra [Nyomtatás].
Az Ön által használt
● Ha ezzel a módszerrel nyomtat, csak korlátozott számú nyomtatási beállítás érhető el.
● Ha megjelenik a [A nyomtató a beavatkozását igényli, amit az asztalon tehet meg.] üzenet, nyissa meg az
asztalt, és kövesse a megjelenő párbeszédpanelen látható utasításokat. Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a
készülék beállítása szerint megjeleníti a felhasználó nevét nyomtatás és hasonló alkalmak közben.
348
Függelék
Nyilatkozat
3RH7-06J
◼ IPv6 Ready embléma
A készülék által támogatott protokollkészlet megkapta az IPv6 Forum által létrehozott 1-es fázisú
IPv6 Ready emblémát.
◼ A WEEE- és az akkumulátorokra vonatkozó irányelv
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és
akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/
vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.
Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel, az elemekről és akkumulátorokról szóló
irányelvben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott
határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémet (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom).
E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó
hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére,
valamint a hulladék elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű
hulladékok nem előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható
potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre. E termék megfelelő
leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó
vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve
látogasson el a www.canon-europe.com/weee, vagy www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.
◼ Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set
in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can
print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please
consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star ®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient
models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and
the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
349
Függelék
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship
scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media
down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of
valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends
that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental
impact of your work with this product at all times.
◼ Felelősség korlátozása
● A dokumentumban szereplő információk tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
● A CANON INC. NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATBAN SEMMIFÉLE, SEM KIFEJEZETT, SEM
HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, KIVÉVE AZOKAT AZ ESETEKET, AMIKOR ERRE KIFEJEZETTEN ÉS EGYÉRTELMŰEN
HIVATKOZIK. EZ EGYÉB KORLÁTOZÁS NÉLKÜL VONATKOZIK AZ ÉRTÉKESÍTÉSSEL, A PIACRA HOZATAL
LEHETŐSÉGÉVEL, MEGHATÁROZOTT FELHASZNÁLÁSRA VALÓ ALKALMASSÁGGAL VAGY AZ ALKALMAZÁS SORÁN
TÖRTÉNŐ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALLAL KAPCSOLATOS GARANCIÁKRA IS. A CANON INC. NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ
SEMMILYEN KÖZVETLEN, VÉLETLEN VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT VAGY KÖLTSÉG FELMERÜLÉSÉÉRT,
AMELY A JELEN DOKUMENTUM HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN MERÜL FEL.
◼ Védjegyek
Az Adobe, az Acrobat és a Reader az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
Az Apple, a Bonjour, az iPad, az iPhone, az iPod touch, a Mac, a macOS, az OS X és a Safari az Apple Inc. bejegyzett
védjegye.
A Microsoft, a Windows, a Windows Vista, a Windows Server, az Internet Explorer, a Word és az Excel a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
Az iOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és csak engedéllyel
használható.
A Google Cloud Print, a Google Chrome és az Android a Google Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye. A
Mopria®, a Mopria® logó és a Mopria® Alliance logó a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegyei és szolgáltatásjegyei
az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. Az engedély nélküli felhasználásuk szigorúan tilos.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.
Az egyéb termék- és márkanevek a megfelelő tulajdonos vállalatok végjegyei, bejegyzett védjegyei vagy védjegynek
számító megnevezései.
◼ Szerzői jogok
A jelen dokumentum tartalmának reprodukciója mind részben, mind egészben tilos.
◼ A termék és a képi anyagok használatával kapcsolatos jogi korlátozások
A berendezéssel beolvashat, illetve nyomtathat olyan iratokat, melyeknek lemásolása tilos és büntetőjogi felelősségre
vonással járhat. Ilyen dokumentumok pl. a következők (nem kizárólagosan). Ez a lista csupán útmutatásul szolgál. Ha
nem biztos benne, hogy a termék adott esetben, adott célra való felhasználása (beolvasás, nyomtatás, reprodukálás)
illetve a beolvasott, kinyomtatott, egyéb módon reprodukált képek felhasználása legális-e, konzultáljon jogi
szakértővel.
● Papírpénz
350
Függelék
● Utazási csekkek
● Átutalási megbízások
● Ebédjegyek
● Letéti jegyek
● Útlevelek
● Postai bélyegek (használt és használatlan)
● Bevándorlási dokumentumok
● Belépők és azonosítók
● Illetékbélyegek (használt és használatlan)
● Szolgálati és üzleti titkot képező papírok
● Kötvények és egyéb adósságlevelek
● Kormányhivatalok által kiállított csekkek és dokumentumok
● Részvényigazolások
● Gépjárművek dokumentumai
● Szerzői jogok által védett munkák és műalkotások a szerzői jogok tulajdonosának engedélye nélkül
V_180517
351
A más licencfeltételek alá tartozó szoftverek
További információkért és a vonatkozó licencfeltételekért lásd a szoftverek táblázatát és a vonatkozó
licencfeltételeket.
Szoftvertáblázat
Szoftverek neve
Licencfeltételek:
Lásd a következő oldalon:
bldimake
2
FreeType
3
snmp
8
Incl
11
JPEG
12
math
13
mDNSResponder
14
mDNSResponder (part of mDNSShared)
18
OpenSSL
19
xpm
23
- 1 -
bldimake
Copyright (c) 1985, 1986, 1987, 1988 The Open Group
All right Reserved.
Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that
copyright notice and this permission
notice
appear in supporting documentation. The above copyright
notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE OPEN GROUP BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of The Open Group shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from The Open
Group.
- 2 -
FreeType
The FreeType Project LICENSE
---------------------------2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction
============
The FreeType
Project is distributed in
several archive packages;
some of them may contain, in addition to the FreeType font engine,
various tools and
contributions which rely on, or
relate to, the
FreeType Project.
This
license applies
to all
files found
which do not
fall under their own explicit
affects
the
thus
FreeType
font
in such
packages, and
license.
engine,
The license
the
test
programs,
documentation and makefiles, at the very least.
This
license
was
(Independent JPEG
and
use of
alike.
free
inspired
by
the
BSD,
Group) licenses, which
software in
commercial
Artistic,
and
all encourage inclusion
and freeware
products
As a consequence, its main points are that:
o We don't promise that this software works. However, we will be
interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)
o You can
use this software for whatever you
want, in parts or
full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)
o You may not pretend that
it, or
only parts of it,
you wrote this software.
in a program,
IJG
If you use
you must acknowledge
- 3 -
somewhere
in
your
documentation
that
you
have
the
inclusion
used
the
FreeType code. (`credits')
We
specifically
permit
and
encourage
of
this
software, with
or without modifications,
in commercial products.
We
all warranties
The
disclaim
covering
FreeType Project
and
assume no liability related to The FreeType Project.
Finally,
many
people
asked
us
for
a
preferred
credit/disclaimer to use in compliance with this license.
form
for
a
We thus
encourage you to use the following text:
"""
Portions of this software are copyright © <year> The FreeType
Project (www.freetype.org).
All rights reserved.
"""
Please replace <year> with the value from the FreeType version you
actually use.
Legal Terms
===========
0. Definitions
-------------Throughout this license,
and
`FreeType
distributed
the terms `package', `FreeType Project',
archive' refer
by the
authors
to
the
set
(David Turner,
of files
originally
Robert Wilhelm,
and
Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha,
beta or final release.
`You' refers to
the licensee, or person using
the project, where
`using' is a generic term including compiling the project's source
code as
This
well as linking it
program is
to form a
referred to
as
`program' or `executable'.
`a program
- 4 -
using the
FreeType
engine'.
This
license applies
FreeType
Project,
documentation,
to all
including
unless
all
in
source
otherwise
original, unmodified form as
If you are
files distributed
stated
the original
code,
in
binaries
the
file
and
in
its
distributed in the original archive.
unsure whether or not a particular
file is covered by
this license, you must contact us to verify this.
The FreeType
Project is copyright (C) 1996-2000
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
by David Turner,
All rights reserved except as
specified below.
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT
IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT
KIND, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED,
WARRANTIES
OF
WARRANTY OF ANY
INCLUDING, BUT NOT
MERCHANTABILITY
AND
FITNESS
LIMITED TO,
FOR
A
PARTICULAR
PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES CAUSED
BY THE USE OR
THE INABILITY TO
USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
2. Redistribution
----------------This
license
grants
a
worldwide, royalty-free,
perpetual
and
irrevocable right
and license to use,
execute, perform, compile,
display,
create
works
copy,
sublicense the
forms)
and
derivative
FreeType Project (in
derivative works
authorize others
to exercise
of, distribute
both source and
thereof
for
some or all
and
object code
any
purpose; and
of the
rights granted
to
herein, subject to the following conditions:
o Redistribution of
source code
(`FTL.TXT') unaltered; any
the original
must retain this
additions, deletions or changes to
files must be clearly
documentation.
The
license file
copyright
indicated in accompanying
notices
- 5 -
of
the
unaltered,
original
files must
be
preserved in
all
copies of
source
disclaimer
that
files.
o Redistribution in binary form must provide a
states
that
the software is based in part of the work of the
FreeType Team,
in
the
distribution
documentation.
encourage you to put an URL to the FreeType web page
We also
in
your
documentation, though this isn't mandatory.
These conditions
apply to any
the FreeType Project,
our work, you
software derived from or
not just the unmodified files.
must acknowledge us.
based on
If you use
However, no
fee need be paid
to us.
3. Advertising
-------------Neither the
FreeType authors and
the name of the
contributors nor you
shall use
other for commercial, advertising, or promotional
purposes without specific prior written permission.
We suggest,
but do not require, that
following phrases to refer
or advertising
you use one or
more of the
to this software in your documentation
materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
As
you have
accept
it.
not signed
However,
material, only
by
as
this license, or
authors, grants you
Therefore,
this license,
you are
the FreeType
Project
is
another one contracted
the right to use, distribute,
using,
not
distributing,
required to
copyrighted
with the
and modify it.
or modifying
the
FreeType
Project, you indicate that you understand and accept all the terms
of this license.
4. Contacts
----------There are two mailing lists related to FreeType:
- 6 -
o freetype@nongnu.org
Discusses general use and applications of FreeType, as well as
future and
wanted additions to the
If you are looking
for support,
library and distribution.
start in
this list
if you
haven't found anything to help you in the documentation.
o freetype-devel@nongnu.org
Discusses bugs,
as well
as engine internals,
specific licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
--- end of FTL.TXT ---
- 7 -
design issues,
snmp
Copyright 1988, 1989 by Carnegie Mellon University
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU not be
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the
software without specific, written prior permission.
CMU DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING
ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL
CMU BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE.
/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
- 8 -
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:
* "This product includes cryptographic software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
- 9 -
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
Copyright 1988, 1989 by Carnegie Mellon University
Copyright 1989 TGV, Incorporated
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and TGV not be used
in advertising or publicity pertaining to distribution of the software
without specific, written prior permission.
CMU AND TGV DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE,
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO
EVENT SHALL CMU OR TGV BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF
USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR
OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- 10 -
Incl
Copyright (c) 1994-96 SunSoft, Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SUNSOFT INC. OR ITS
PARENT COMPANY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of SunSoft, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from SunSoft, Inc.
- 11 -
JPEG
"this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.".
- 12 -
math
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Developed at SunPro, a Sun Microsystems, Inc. business.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, provided that this notice is
preserved.
copysignf.c:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
math_private.h:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
powf.c:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
scalbnf.c:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
- 13 -
mDNSResponder
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the
License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or
are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power,
direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii)
ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software
source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form,
including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media
types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License,
as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the
Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from)
the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a
whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include
works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative
Works thereof.
- 14 -
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor
for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on
behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic,
verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are
managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding
communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not
a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to
reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work
and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in
this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily
infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such
Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or
counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes
direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that
Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any
medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following
conditions:
a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
c.
You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent,
trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do
not pertain to any part of the Derivative Works; and
- 15 -
d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You
distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file,
excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the
following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source
form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by
the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the
NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own
attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the
NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as
modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different
license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such
Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies
with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this
License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede
or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such
Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or
product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of
the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the
Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or
conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work
and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or
agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or
inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer
- 16 -
failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been
advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You
may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability
obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You
agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted
against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by
brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be
enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name
and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner] Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing,
software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing
permissions and limitations under the License.
- 17 -
mDNSResponder (part of mDNSShared)
* Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
* 1.
*
* 2.
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
*
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
*
and/or other materials provided with the distribution.
* 3.
Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its
*
contributors may be used to endorse or promote products derived from this
*
software without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
* EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
* DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
* (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
* ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
* SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/
- 18 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project.
All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 19 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com).
This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to.
The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
- 20 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 21 -
* derivative of this code cannot be changed.
i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 22 -
xpm
Copyright (c) 1989-95 GROUPE BULL
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL GROUPE BULL BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of GROUPE BULL shall not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from GROUPE
BULL.
- 23 -
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
352
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
353
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising