Canon | i-SENSYS LBP312x | User manual | Canon i-SENSYS LBP312x User manual

Canon i-SENSYS LBP312x User manual
LBP312x
Felhasználói kézikönyv
USRMA-1635-01 2018-12 hu
Copyright CANON INC. 2018
Tartalom
Fontos biztonsági előírások .................................................................................................................. 2
Telepítés
................................................................................................................................................................... 3
Tápellátás
Kezelés
................................................................................................................................................................. 5
..................................................................................................................................................................... 6
Karbantartás és ellenőrzés
........................................................................................................................................ 9
........................................................................................................................................................ 10
Kellékanyagok
Alapvető műveletek .................................................................................................................................. 14
Részegységek és azok funkciói
................................................................................................................................ 16
Elülső oldal
........................................................................................................................................................ 17
Hátsó oldal
........................................................................................................................................................ 19
A készülék belseje
............................................................................................................................................... 21
Többfunkciós tálca
.............................................................................................................................................. 22
Papírfiók
............................................................................................................................................................ 23
Kezelőpanel
Kijelző
....................................................................................................................................................... 24
......................................................................................................................................................... 27
A kezelőpanel használata
Szöveg beírása
........................................................................................................................................ 29
................................................................................................................................................... 32
Az áramellátás BE/KI kapcsolása
A készülék gyors indítása
Papír betöltése
.............................................................................................................................. 34
..................................................................................................................................... 36
........................................................................................................................................................ 38
Papír betöltése a papírfiókba
............................................................................................................................... 40
Papír betöltése a többcélú tálcába
........................................................................................................................ 46
Borítékok és levelezőlapok behelyezése
................................................................................................................. 49
Előnyomott papír behelyezése
.............................................................................................................................. 53
Papírméret és -típus beállítása
............................................................................................................................. 57
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának megadása
.......................................................................... 58
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának megadása
Energiamegtakarítás
................................................................ 60
............................................................................................................................................... 62
Alvó üzemmódba lépés
....................................................................................................................................... 63
Automatikus kikapcsolási idő beállítása
................................................................................................................. 66
Dokumentum nyomtatása .................................................................................................................. 70
Nyomtatás számítógépről
....................................................................................................................................... 71
Alapvető nyomtatási műveletek
Nyomtatás törlése
............................................................................................................................ 73
.............................................................................................................................................. 78
Különféle nyomtatási beállítások
Nagyítás és kicsinyítés
.......................................................................................................................... 80
................................................................................................................................... 82
Váltás az egy- és kétoldalas nyomtatás között
Nyomatok leválogatása oldalanként
Több oldal nyomtatása egy lapra
.................................................................................................. 84
................................................................................................................ 86
.................................................................................................................... 88
I
Poszternyomtatás
Könyvnyomtatás
......................................................................................................................................... 90
........................................................................................................................................... 92
Szegélyek nyomtatása
................................................................................................................................... 94
Dátumok és oldalszámok nyomtatása
Vízjelnyomtatás
............................................................................................................. 95
............................................................................................................................................ 97
Meghatározott oldalak eltérő papírra nyomtatása
Dokumentumtípus kiválasztása
Festéktakarékos üzemmód
............................................................................................ 99
.................................................................................................................... 101
.......................................................................................................................... 103
Több dokumentum egyesítése és nyomtatása
................................................................................................ 105
Igény szerinti nyomtatási beállítások konfigurálása
.............................................................................................. 109
Gyakran használt nyomtatási parancskombinációk bejegyzése
Az alapértelmezett beállítások módosítása
Hasznos nyomtatási funkciók alkalmazása
........................................................................ 110
.................................................................................................... 112
............................................................................................................ 114
Nyomtatás USB-memóriáról (közvetlen USB-nyomtatás)
........................................................................................ 116
Alapértelmezett USB-nyomtatási beálltások módosítása
.................................................................................. 126
PIN-kóddal védett dokumentum nyomtatása (védett nyomtatás)
A titkosított védett nyomtatás használata
............................................................................ 128
...................................................................................................... 133
A készüléken tárolt dokumentum nyomtatása (tárolt feladat nyomtatása)
............................................................... 134
A készüléken tárolt dokumentumok törlése
................................................................................................... 138
Doboz nevének és PIN-kódjának megadása
................................................................................................... 142
Fájl megnyitás nélküli nyomtatása (közvetlen nyomtatás)
Nyomtatási beállítások közvetlen nyomtatáshoz
Fogadott e-mailek nyomtatása (e-mail nyomtatás)
...................................................................................... 144
............................................................................................. 148
................................................................................................ 155
Kényelmesen használható mobileszközzel .........................................................................
Csatlakozás mobileszközhöz
.................................................................................................................................. 164
A készülék legjobb kihasználása alkalmazásokkal
Az AirPrint használata
.................................................................................................. 165
....................................................................................................................................... 167
Nyomtatás az AirPrint használatával
Ha az AirPrint nem használható
A Google Cloud Print használata
A készülék kezelése távolról
............................................................................................................. 171
.................................................................................................................... 174
......................................................................................................................... 175
.................................................................................................................................. 179
Hálózat ...............................................................................................................................................................
Csatlakoztatás hálózathoz
181
..................................................................................................................................... 182
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz
IP-címek beállítása
163
............................................................................................................... 184
............................................................................................................................................ 186
Az IPv4-cím beállítása
.................................................................................................................................. 187
IPv6-címek beállítása
.................................................................................................................................. 192
A készülék konfigurálása számítógépről történő nyomtatáshoz
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása
Az IPP/IPPS protokoll engedélyezése
Nyomtatókiszolgáló beállítása
............................................................................. 196
........................................................................................ 197
............................................................................................................. 203
............................................................................................................................ 210
A készülék konfigurálása a hálózati környezetben
Ethernet-beállítások konfigurálása
................................................................................................. 214
...................................................................................................................... 215
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása
............................................................................................... 217
II
A DNS konfigurálása
......................................................................................................................................... 218
A WINS konfigurálása
........................................................................................................................................ 224
Az SNTP konfigurálása
....................................................................................................................................... 227
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal
............................................................................................... 230
Az eszközfelügyeleti szoftver beállításainak konfigurálása
SMB-konfigurálás
..................................................................................... 236
............................................................................................................................................. 240
.................................................................................... 243
Nyomtatási beállítások konfigurálása a számítógépen
Biztonság .......................................................................................................................................................... 246
A készülék védelme az illetéktelen hozzáféréssel szemben
A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása
Hozzáférési jogosultságok beállítása
..................................................................................... 247
........................................................................................................ 248
................................................................................................................... 250
A rendszerkezelői jelszó beállítása
................................................................................................................ 251
A részlegazonosító-kezelés beállítása
............................................................................................................ 254
PIN kód beállítása a távvezérlőhöz
................................................................................................................ 262
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal
................................................................................................................ 263
IP-címek megadása tűzfalszabályokhoz
......................................................................................................... 264
MAC-címek megadása tűzfalszabályokhoz
Proxy beállítása
..................................................................................................... 271
................................................................................................................................................ 275
A készülék funkcióinak korlátozása
....................................................................................................................... 278
Nyomtatási műveletek korlátozása
USB-funkciók korlátozása
..................................................................................................................... 279
.................................................................................................................................. 283
A kezelőpanel funkcióinak korlátozása
HTTP-kommunikáció letiltása
............................................................................................................................. 289
A Távoli felhasználói felület letiltása
LAN-port letiltása
................................................................................................................ 286
.................................................................................................................... 290
.............................................................................................................................................. 291
Nyomtatási előzmények elrejtése
....................................................................................................................... 292
Robusztus biztonsági szolgáltatások megvalósítása
TLS használata a kommunikáció titkosításához
IPSec-beállítások konfigurálása
............................................................................................... 294
..................................................................................................... 296
.......................................................................................................................... 300
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása
................................................................................................... 311
Kulcspárok és digitális tanúsítványok beállításainak konfigurálása
Kulcspárok előállítása
.......................................................................... 317
.................................................................................................................................. 319
Hitelesítésszolgáltató által kiadott kulcspárok és digitális tanúsítványok használata
Kulcspárok és digitális tanúsítványok ellenőrzése
............................................ 328
........................................................................................... 332
A Távoli felhasználói felület használata ................................................................................. 335
A Távoli felhasználói felület indítása
...................................................................................................................... 336
A Távoli felhasználói felület képernyői
................................................................................................................... 339
Dokumentumok kezelése és a készülék állapotának ellenőrzése
Végfelhasználók dokumentumkezelésének engedélyezése
Menüpontok beállítása a Távoli felhasználói felületről
Bejegyzett adatok mentése és betöltése
............................................................................ 345
.................................................................................... 352
........................................................................................... 355
................................................................................................................ 357
Bejegyzett adatok mentése
................................................................................................................................ 358
Bejegyzett adatok betöltése
............................................................................................................................... 360
III
A beállítási menük listája ................................................................................................................... 363
Beállítás menü
...................................................................................................................................................... 364
Vezérlőmenü
Papírforrás
Hálózat
Layout
.................................................................................................................................................... 365
...................................................................................................................................................... 378
............................................................................................................................................................ 379
............................................................................................................................................................. 400
Nyomtatási minőség
Illesztőfelület
......................................................................................................................................... 404
................................................................................................................................................... 408
Használói karbant.
Nyomtatási mód
............................................................................................................................................ 412
............................................................................................................................................... 424
A nyomtatási módokra jellemző beállítások
UFR II
PCL
......................................................................................................... 426
........................................................................................................................................................ 427
........................................................................................................................................................... 428
................................................................................................................................................. 434
Képalkotás
XPS
........................................................................................................................................................... 440
PDF
........................................................................................................................................................... 444
PS
............................................................................................................................................................. 448
MEAP-beállítások
.............................................................................................................................................. 451
Számláló ellenőrzése
Menü inicializálása
Segédlet menü
Feladat menü
......................................................................................................................................... 452
............................................................................................................................................ 453
...................................................................................................................................................... 454
........................................................................................................................................................ 458
Visszaállítás menü
................................................................................................................................................ 460
Adagolóválasztás menü
......................................................................................................................................... 462
Hibaelhárítás ................................................................................................................................................
Az elakadt papír eltávolítása
Ha hibaüzenet jelenik meg
Általános problémák
470
................................................................................................................................. 472
.................................................................................................................................... 480
............................................................................................................................................. 498
Telepítési és beállítási problémák
Nyomtatási problémák
....................................................................................................................... 499
...................................................................................................................................... 502
Ha a nyomtatás nem végezhető el megfelelően
Nem kielégítő a nyomtatási minőség
.................................................................................................................. 507
A papír meggyűrődik vagy felpöndörödik
Helytelen papíradagolás
..................................................................................................... 505
............................................................................................................ 514
.................................................................................................................................... 516
Ha egy probléma nem oldható meg
....................................................................................................................... 517
Karbantartás ................................................................................................................................................. 519
A készülék tisztítása
.............................................................................................................................................. 521
A készülék burkolata
Rögzítőegység
......................................................................................................................................... 522
................................................................................................................................................. 523
A festékkazetták cseréje
....................................................................................................................................... 524
A festékkazetták cseréje
.................................................................................................................................... 527
IV
A készülék áthelyezése
.......................................................................................................................................... 529
A nyomtatási minőség megőrzése és javítása
A nyomtatási fedettség beállítása
A nyomtatási pozíció beállítása
....................................................................................................................... 532
........................................................................................................................... 534
Jelentések és kimutatások nyomtatása
A számláló értékének megjelenítése
Kellékanyagok ellenőrzése
........................................................................................................ 531
................................................................................................................. 539
...................................................................................................................... 548
.................................................................................................................................... 551
A beállítások alaphelyzetbe állítása
A menü alaphelyzetbe állítása
....................................................................................................................... 553
............................................................................................................................ 554
Hálózati beállítások inicializálása
........................................................................................................................ 555
Függelék ...........................................................................................................................................................
Külső szoftver
557
....................................................................................................................................................... 558
Kiemelt funkciók
................................................................................................................................................... 559
Környezetvédelem és takarékosság
.................................................................................................................... 560
Hatékonyságnövelés
......................................................................................................................................... 562
További lehetőségek
......................................................................................................................................... 565
Műszaki adatok
.................................................................................................................................................... 568
A készülék műszaki adatai
Papír
................................................................................................................................. 569
............................................................................................................................................................... 572
Kellékanyagok
...................................................................................................................................................... 576
Kiegészítő tartozékok
A ROM telepítése
........................................................................................................................................... 577
.............................................................................................................................................. 579
SD-kártya behelyezése
...................................................................................................................................... 583
A készülékhez mellékelt kézikönyvek
.................................................................................................................... 588
Hogyan használjuk: Felhasználói kézikönyv
........................................................................................................... 589
Képernyő elrendezése: Felhasználói kézikönyv
Megtekintés Felhasználói kézikönyv
MEAP alkalmazások kezelése
FTP kliensek használata
..................................................................................................... 590
.................................................................................................................... 594
................................................................................................................................. 596
........................................................................................................................................ 597
Előkészületek az FTP kiszolgáló használatához
..................................................................................................... 598
Nyomtatás FTP kliensen keresztül (FTP-nyomtatás)
Beállítások meghatározása FTP kliensen keresztül
Egyéb
............................................................................................... 601
................................................................................................ 603
................................................................................................................................................................... 610
Alapvető műveletek a Windows rendszerben
Betűkészletminták
Nyilatkozat
....................................................................................................... 611
............................................................................................................................................ 618
...................................................................................................................................................... 623
V
Fontos biztonsági előírások
Fontos biztonsági előírások
Fontos biztonsági előírások ......................................................................................................................... 2
Telepítés ................................................................................................................................................................. 3
Tápellátás ............................................................................................................................................................... 5
Kezelés ................................................................................................................................................................... 6
Karbantartás és ellenőrzés ................................................................................................................................... 9
Kellékanyagok ..................................................................................................................................................... 10
1
Fontos biztonsági előírások
Fontos biztonsági előírások
1AAU-000
E fejezet célja a tulajdont érő károk és a készülék felhasználóit és másokat érő sérülések megelőzése. Olvassa el ezt a
fejezetet, mielőtt használatba venné a készüléket, és a helyes használat érdekében tartsa be az itt leírt útmutatásokat.
Ne végezzen semmilyen műveletet, amely nincs leírva ebben az útmutatóban. A Canon semmilyen kárért nem vállal
felelősséget, amely az útmutatóban le nem írt használatból, nem rendeltetésszerű használatból vagy nem a Canon,
illetve a Canon által megbízott külső partner által elvégzett javításból/módosításból ered.
2
Fontos biztonsági előírások
Telepítés
1AAU-001
A készülék biztonságos és kényelmes használata érdekében figyelmesen olvassa el a következő pontokat, és telepítse
megfelelő helyre a készüléket.
A készüléket nem szabad olyan helyre telepíteni, ahol tűzet vagy elektromos áramütést
okozhat
● Ahol a szellőzőnyílások nem maradnak szabadon
(túl közel a falhoz, ágyhoz, kanapéhoz, szőnyeghez és hasonló tárgyakhoz)
● Nedves vagy poros helyen;
● Közvetlen napsugárzásnak kitett hely, illetve kültér
● Magas hőmérsékletnek kitett helyen
● Nyílt lángnak kitett hely
● Alkohol, festékhígító és más éghető anyagokhoz közel
Egyéb figyelmeztetések
● Nem jóváhagyott kábeleket ne csatlakoztasson ehhez a készülékhez. Ez személyi sérülést, tüzet vagy
áramütést okozhat.
● A készülékre ne helyezzen nyakláncot vagy egyéb fémtárgyat, illetve folyadékot tartalmazó edényt. Tüzet és
áramütést okozhat, ha a készülék belsejének elektromos alkatrészei idegen anyagokkal kerülnek
érintkezésbe.
● Az opcionális kiegészítők felszerelésekor és eltávolításakor kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a
tápcsatlakozót a konnektorból, majd húzza ki a csatlakozókábeleket és a tápkábelt a készülékből. Ellenkező
esetben a tápkábel vagy a csatlakozókábelek megsérülhetnek, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
● Ha bármilyen idegen anyag esik a készülékbe, húzza ki a tápkábelt a váltakozó áramú csatlakozóaljzatból,
majd forduljon a helyi hivatalos Canon viszonteladóhoz.
Ne telepítse a készüléket olyan helyre:
Ahonnan leeshet és ezáltal sérülést okozhat.
● Instabil hely
● Vibrációnak kitett hely
Egyéb óvintézkedések
● A gép hordozásakor kövesse ennek az útmutatónak az utasításait. Ha nem megfelelően hordozza a
készüléket, akkor leeshet és sérülést okozhat.
● A gép telepítésekor ügyeljen, hogy a keze ne szoruljon be a készülék és a padló vagy a fal közé, mert ez
sérülést okozhat.
3
Fontos biztonsági előírások
A rosszul szellőzött helyek kerülendők
● A készülék használata során csekély mennyiségű ózon és egyéb anyagok keletkeznek. A kibocsátott anyagok
nem károsak az egészségre, ugyanakkor a hosszan tartó használat, illetve a hosszú munkamenetek során a
gyengén szellőzött helyiségekben érzékelhetővé válhatnak. A kellemes munkakörnyezet fenntartása
érdekében javasoljuk, hogy a készülék használatára szolgáló helyiségben gondoskodjon a megfelelő
szellőzésről. Kerülje továbbá azokat a helyeket, ahol az emberek ki lennének téve a készülékből kibocsátott
káros anyagoknak.
Ne telepítse a következő helyekre, ahol kár érheti
● Hirtelen hőmérséklet- vagy páratartalom-változásnak hely
● Mágneses vagy elektromágneses hullámokat kibocsátó
berendezésekhez közel
● Laboratórium vagy olyan hely, ahol vegyi reakciók mennek
végbe
● Maró vagy mérgező gázoknak kitett hely
● Olyan felület, amely a gép súlyától deformálódhat, illetve ahol a
gép besüppedhet (szőnyeg stb.)
Ne telepítse páralecsapódásnak kitett helyre
● A hirtelen felfűtött helyre telepített, hűvös vagy száraz helyről meleg vagy nedves helyre áthelyezett készülék
belsejében vízcseppek (pára) csapódhatnak le. Ilyen körülmények között a készülék használata
papírelakadáshoz, rossz nyomtatási minőséghez, vagy magának a készüléknek a károsodásához vezethet.
Használat előtt hagyjon legalább 2 órát a készüléknek, hogy alkalmazkodjon a környező hőmérséklethez és
páratartalomhoz.
3000 méter vagy afeletti tengerszint feletti magasságon
● Előfordulhat, hogy a merevlemezes készülékek nem működnek megfelelően, ha kb. 3000 méter vagy afeletti
tengerszint feletti magasságon használják azokat.
Egyéb óvintézkedések
● Amikor a készüléket a vásárlást követően első alkalommal bekapcsolják, kezdetben némi zajt bocsáthat ki, ez
azonban nem utal hibás működésre.
4
Fontos biztonsági előírások
Tápellátás
1AAU-002
Ez a készülék 220–240 V feszültségű és 50/60 Hz frekvenciájú áramforrásról üzemeltethető.
● Csak olyan tápegységet használjon, amely megfelel a megadott feszültségi előírásoknak. Ennek be nem
tartása tüzet és áramütést okozhat.
● A készüléket a mellékelt tápkábellel földelt fali csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.
● Ne használjon a gyártó által a készülékhez mellékelttől eltérő tápkábelt, ellenkező esetben tűz vagy
áramütés keletkezhet.
● A készülékkel a hozzá mellékelt tápkábelt kell használni. Ne csatlakoztasson a készülékhez ettől eltérő
tápkábelt.
● A tápkábelt nem szabad módosítani, húzni, erőltetve hajlítani vagy bármilyen egyéb módon károsítani. Ne
tegyen nehéz tárgyakat a tápkábelre. A tápkábel sérülése tüzet és áramütést okozhat.
● Ne csatlakoztassa és ne távolítsa el a tápkábelt nedves kézzel, mert ez áramütést okozhat.
● Ne használjon hosszabbítókábelt vagy elosztót a készülékhez. Ez személyi sérülést, tüzet vagy áramütést
okozhat.
● Ne burkolja be a tápkábelt, és ne kössön rá csomót, mert ezzel tüzet és áramütést okozhat.
● A tápkábel csatlakozóját teljesen dugja be a konnektorba. Ennek be nem tartása tüzet és áramütést okozhat.
● Vihar idejére teljesen húzza ki a tápkábel csatlakozóját a konnektorból. Ennek be nem tartása tüzet,
áramütést, illetve a készülék károsodását okozhatja.
● A készüléket egy tápcsatlakozó közelében helyezze el, és hagyjon elegendő helyet a tápkábel csatlakozója
körül, hogy veszély esetén könnyen kihúzhassa.
A tápkábel csatlakoztatásakor
● Ne csatlakoztassa a tápkábelt szünetmentes tápegységhez. Ellenkező esetben áramszünet esetén
meghibásodhat vagy károsodhat a készülék.
● Ha több aljzatú konnektorhoz csatlakoztatja ezt a készüléket, akkor a többi aljzathoz ne csatlakoztasson más
eszközöket.
● Ne csatlakoztassa a tápkábelt a számítógépen lévő kiegészítő hálózati csatlakozóaljzathoz.
Egyéb óvintézkedések
● Az elektromos zaj hibás működést és adatvesztést okozhat a készülékben.
5
Fontos biztonsági előírások
Kezelés
1AAU-003
● Ha a készülék szokatlan zajt kelt, szokatlan szagot áraszt, füstöl
vagy erős hőt sugároz, akkor azonnal húzza ki a készülék
csatlakozóját a konnektorból, és forduljon a Canon helyi
hivatalos viszonteladójához. A további használat tüzet és
áramütést okozhat.
● Ne szerelje szét és ne módosítsa ezt a készüléket. A készülék
belsejében nagyfeszültségű és magas hőmérsékletű alkatrészek
találhatók, amelyek tüzet és áramütést okozhatnak.
● Olyan helyre tegye a készüléket, ahol a tápkábelhez, az egyéb kábelekhez és a belső és elektromos
alkatrészekhez nem férhetnek hozzá gyermekek. Ennek be nem tartása váratlan baleseteket okozhat.
● Ne használjon gyúlékony permetet e készülék közelében. Ha a készülék belső elektromos alkatrészei
gyúlékony anyaggal érintkeznek, tüzet és áramütést okozhatnak.
● A készülék mozgatásakor kapcsolja ki a készüléket és a számítógépet, majd húzza ki a tápkábelt és az
illesztőkábeleket. Ellenkező esetben károsodhat a tápkábel és az illesztőkábelek, ami tüzet és áramütést
okozhat.
● Ha a készülék tápkábele csatlakoztatva van a hálózati csatlakozóaljzathoz, az USB-kábel csatlakoztatásakor
és kihúzásakor ne érintse meg csatlakozó fémrészét, mert ez áramütést okozhat.
Szívritmus-szabályozó használata esetén
● A készülék gyenge mágneses fluxust és ultrahanghullámokat generál. Ha szívritmus-szabályozója van, és
szokatlanul érzi magát a készülék közelében, menjen távolabb tőle, és azonnal forduljon orvosához.
● Ne tegyen nehéz tárgyakat erre a készülékre, mert leesve sérülést okozhatnak.
● Saját biztonsága érdekében húzza ki a tápkábel csatlakozóját, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
● A fedelek nyitásánál és zárásánál legyen óvatos, nehogy megsérüljön a keze.
● Tartsa távol kezét és ruházatát a nyomtató kimeneti területén található görgőktől. Ha a görgők elkapják a
kezét vagy a ruházatát, az személyi sérülést okozhat.
● A készülék belseje és a kimeneti nyílás használat közben és közvetlenül utána igen forró. Az égési sérülések
megelőzése érdekében ezeket a részeket ne érintse meg. A kinyomtatott papír közvetlenül a kiadást
követően szintén forró lehet, ezért kezelje óvatosan. Ennek be nem tartása égési sérüléseket okozhat.
6
Fontos biztonsági előírások
● Ne hordozza a készüléket, ha a papírfiók vagy az opcionális
papíradagoló a készülékben van. Ellenkező esetben leeshetnek és
sérülést okozhatnak.
Lézersugár
● Ha a lézersugár kijut és a szemét éri, az a szem károsodását okozhatja.
A készülék szállítása
A készülék szállítás közbeni károsodásának megelőzése érdekében végezze el az alábbiakat.
● Vegye ki a festékkazettákat.
● Biztonságosan csomagolja be a készüléket az eredeti dobozába a csomagolóanyagok felhasználásával.
Amennyiben a készülék működési zaja zavaró
● A használati környezettől és a működés módjától függően, ha a készülék működési zaja zavaró lenne,
javasolt azt az irodai szobán kívül telepíteni.
Egyéb óvintézkedések
● Kövesse a készüléken található figyelmeztető címkén feltüntetett utasításokat.
● Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütődésnek a készüléket.
● Nyitáskor és záráskor ne erőltesse az ajtókat, a fedeleket és az egyéb alkatrészeket. Ez károsíthatja a
készüléket.
● Ne érintse meg az érintkezőket (
) a készülék belsejében. Ez károsíthatja a készüléket.
7
Fontos biztonsági előírások
● A papírelakadás elkerülése érdekében nyomtatás közben ne kapcsolja KI a készüléket, ne nyissa fel vagy
csukja le a fedeleket, továbbá ne töltsön be és ne távolítson el papírt.
8
Fontos biztonsági előírások
Karbantartás és ellenőrzés
1AAU-004
A készüléket időközönként tisztítani kell. Ha por gyűlik fel a készülékben, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem
működik megfelelően. Tisztítás során tartsa be az alábbiakat. Ha bármilyen működési probléma fordulna elő, olvassa
el a Hibaelhárítás(P. 470) című fejezetet. Ha a probléma nem hárítható el, vagy úgy érzi, hogy a készüléket meg
kellene vizsgálni, akkor tekintse át a következő részt: Ha egy probléma nem oldható meg(P. 517) .
● Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ennek be nem tartása tüzet
és áramütést okozhat.
● Húzza ki rendszeresen a tápkábelt, és száraz ruhával távolítsa el a port és szennyeződést. A felhalmozódó
por megkötheti a légnedvességet, és elektromos áram hatására tüzet okozhat.
● A készülék tisztításához nedves, jól kifacsart kendőt használjon. A tisztítókendő benedvesítéséhez kizárólag
vizet használjon. Ne használjon alkoholt, benzint, festékhígítót vagy más gyúlékony anyagot. Ne használjon
papírtörlőt vagy papírkendőt. Ha a készülék belső elektromos alkatrészei ilyen anyaggal érintkeznek,
statikusan feltöltődhetnek, illetve tüzet és áramütést okozhatnak.
● Időközönként ellenőrizze, hogy a tápkábel és a csatlakozója nem sérült-e. Ellenőrizze, hogy a készüléken
van-e rozsdás, karcos, repedt vagy erős hőt sugárzó rész. A nem kellően karbantartott berendezés
használata tüzet vagy áramütést okozhat.
● A készülék belsejében magas hőmérsékletű és nagyfeszültségű alkatrészek találhatók. Ezen alkatrészek
megérintése égési sérülést okozhat. Ne érintse meg a készülék egyetlen olyan részét sem, amelynek
megérintését az útmutató nem jelzi.
● Papír betöltésekor és elakadt papír eltávolításakor ügyeljen arra, hogy a papír széle ne vágja el a kezét.
● Az elakadt papír eltávolításakor és a festékkazetta vagy hasonló kellékek cseréjekor ügyeljen arra, hogy ne
kerüljön festék a kezére vagy ruhájára. Ha festék kerül a kezére vagy a ruhájára, mossa le azonnal hideg
vízzel.
9
Fontos biztonsági előírások
Kellékanyagok
1AAU-005
● Ne dobja a használt festékkazettákat és hasonló kellékeket nyílt lángba. Ne tárolja a festékkazettákat és a
papírt nyílt lángnak kitett helyen. A festék meggyulladhat, és ezzel égési sérüléseket és tüzet okozhat.
● Ha véletlenül kiömlött vagy szétszóródott a festék, akkor gondosan gyűjtse össze a festékrészecskéket, vagy
törölje fel egy puha, megnedvesített ruhával, és közben ügyeljen, hogy ne lélegezze be. A kiömlött festék
feltakarításához soha ne használjon olyan porszívót, amely nincs ellátva porrobbanás elleni védelemmel.
Ellenkező esetben a porszívó meghibásodhat, vagy porrobbanás történhet a statikus kisülés miatt.
Szívritmus-szabályozó használata esetén
● A festékkazetta gyenge mágneses fluxust generál. Ha szívritmus-szabályozója van, és szokatlanul érzi magát
a festékkazetta közelében, menjen távolabb tőle, és azonnal forduljon orvosához.
● Ügyeljen arra, hogy ne lélegezzen be festéket. Ha festéket lélegezne be, akkor haladéktalanul forduljon
orvoshoz.
● Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön festék a szemébe és szájába. Ha festék kerülne a szemébe vagy a szájába,
azonnal mossa ki hideg vízzel, majd forduljon orvoshoz.
● Ügyeljen arra, hogy a festék ne érintkezzen a bőrével. Ha mégis érintkezne, akkor mossa le hideg szappanos
vízzel. Ha bőrén irritáció jelentkezne, akkor azonnal forduljon orvoshoz.
● Tárolja a festékkazettákat és az egyéb kellékanyagokat kisgyermekektől elzárva. Ha lenyelte a festéket,
azonnal forduljon orvoshoz vagy mérgezések kezelésével foglalkozó szakintézményhez.
● Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a festékkazettát és a hasonló kellékeket. Ez a festék szétszóródásához
vezet.
● A festékkazetta zárószalagját túlzott erő alkalmazása nélkül, de teljesen húzza le. Ha másként tesz,
szétszóródhat a festék.
A festékkazetta kezelése
● A festékkazettát mindig a fogójánál fogja meg.
● Ne érintse meg a festékkazetta memóriáját (
belsejében található dob védőzárját (
) vagy elektromos érintkezőit (
). Ne nyissa fel a készülék
), mert a dob felülete megkarcolódhat, vagy fény érheti.
10
Fontos biztonsági előírások
● Ha nem szükséges, ne vegye ki a festékkazettát a csomagolásából vagy a készülékből.
● A festékkazetta mágneses termék. Ne helyezze olyan termékek közelébe, amelyek érzékenyek a
mágnesességre, beleértve a floppy-lemezeket és lemezmeghajtókat. Ez adatvesztést okozhat.
A festékkazetta tárolása
● A kazetta a biztonságos és kielégítő használat érdekében a következő környezetben tárolandó.
Tárolási hőmérséklettartomány: 0–35 °C
Tárolási páratartalom-tartomány: 35–85% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)*
● A védőtasakot csak akkor bontsa ki, amikor a festékkazettát használatba veszi.
● Amikor tárolás céljából kiveszi a festékkazettát a készülékből, tegye azt az eredeti csomagolásába.
● A festékkazettát nem szabad az alsó részével felfelé, fordítva tárolni. A festék megszilárdulhat, és így később
rázás hatására sem tér vissza eredeti állapotába.
*
A festékkazettán belül akár a tárolási páratartalom-tartományban is vízcseppek képződhetnek (kondenzáció), ha a
festékkazettán belüli és kívüli hőmérséklet jelentősen eltér. A páralecsapódás rontja a festékkazetták nyomtatási minőségét.
A festékkazetta tárolására nem alkalmasak a következő helyek
● Nyílt lángnak kitett helyek
● Közvetlen napfénynek vagy öt percen túl erős fénynek kitett helyek
● Erősen sós levegőnek kitett helyek
● Olyan helyek, ahol maró gázok (pl. aeroszolok vagy ammónia) vannak jelen
● Magas hőmérsékletnek és páratartalomnak kitett helyek
● Nagy hőmérséklet- és páratartalom-változásnak kitett helyek, ahol könnyen bekövetkezhet a páralecsapódás
● Nagy mennyiségű port tartalmazó helyek
● Gyermekek által elérhető helyek
Kerülje a hamisított festékkazetták használatát
● Felhívjuk figyelmét, hogy hamisított Canon festékkazetták is előfordulhatnak a kereskedelmi forgalomban. A
hamisított festékkazetták használata a nyomtatási minőség vagy a készülék teljesítményének romlását
eredményezheti. A Canon nem vállal felelősséget a hamisított festékkazetták használata miatt bekövetkezett
semmilyen meghibásodásért, balesetért vagy kárért.
További részletek: canon.com/counterfeit.
A javításhoz szükséges alkatrészek, festékkazetták és hasonló kellékek
beszerezhetőségének időtartama
● A készülék javításához szükséges alkatrészek és a készülékhez tartozó festékkazetták és hasonló kellékek a
készüléktípus gyártásának megszüntetését követően még legalább hét (7) évig elérhetők lesznek.
Festékkazetta csomagolóanyagai
● Őrizze meg a festékkazetta csomagolását. A készülék szállításakor szüksége lesz rá.
● A csomagolóanyagok száma, formája vagy elhelyezése előzetes figyelmeztetés nélkül változhat.
11
Fontos biztonsági előírások
● Miután eltávolította a festékkazettáról, a zárószalagot a hatályos helyi jogszabályoknak megfelelően
helyezze hulladékba.
Elhasznált festékkazetták és hasonló kellékek ártalmatlanítása
● A festékkazetták és hasonló kellékek kiselejtezésekor helyezze azokat eredeti csomagolásukba, hogy
megakadályozza a festék kiszóródását, majd a hatályos helyi jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa
őket.
Egyéb óvintézkedések
● Amikor a készüléket a festékkazetta cseréjét követően első alkalommal bekapcsolják, kezdetben némi zajt
bocsáthat ki, ez azonban nem utal hibás működésre.
12
Alapvető műveletek
Alapvető műveletek
Alapvető műveletek ....................................................................................................................................... 14
Részegységek és azok funkciói ........................................................................................................................... 16
Elülső oldal ..................................................................................................................................................... 17
Hátsó oldal ..................................................................................................................................................... 19
A készülék belseje ........................................................................................................................................... 21
Többfunkciós tálca .......................................................................................................................................... 22
Papírfiók ......................................................................................................................................................... 23
Kezelőpanel .................................................................................................................................................... 24
Kijelző ...................................................................................................................................................... 27
A kezelőpanel használata ................................................................................................................................... 29
Szöveg beírása ................................................................................................................................................ 32
Az áramellátás BE/KI kapcsolása ........................................................................................................................ 34
A készülék gyors indítása ................................................................................................................................ 36
Papír betöltése .................................................................................................................................................... 38
Papír betöltése a papírfiókba .......................................................................................................................... 40
Papír betöltése a többcélú tálcába .................................................................................................................. 46
Borítékok és levelezőlapok behelyezése ......................................................................................................... 49
Előnyomott papír behelyezése ........................................................................................................................ 53
Papírméret és -típus beállítása ....................................................................................................................... 57
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának megadása .............................................................. 58
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának megadása ................................................... 60
Energiamegtakarítás .......................................................................................................................................... 62
Alvó üzemmódba lépés .................................................................................................................................. 63
Automatikus kikapcsolási idő beállítása .......................................................................................................... 66
13
Alapvető műveletek
Alapvető műveletek
1AAU-006
Ez a fejezet olyan alapvető műveleteket ír le, amelyekre gyakran van szükség a készülék funkcióinak használata során.
Ilyen többek között a kezelőpanel használata és a papír betöltése.
◼ Részegységek és azok funkciói
Ez a rész a készülék külső és belső részegységeit és azok funkcióit írja le, ezenkívül bemutatja a kezelőpanel
gombjainak használatát és a kijelzőt. Részegységek és azok funkciói(P. 16)
◼ A kezelőpanel használata
Ez a rész azt ismerteti, hogy hogyan használhatók a kezelőpanel billentyűi különféle műveletek elvégzésére, például a
beállítások ellenőrzésére és módosítására. A kezelőpanel használata(P. 29)
◼ Az áramellátás BE/KI kapcsolása
Ebben a részben arról olvashat, hogyan kapcsolhatja BE/KI az áramellátást.
kapcsolása(P. 34)
Az áramellátás BE/KI
◼ Papír betöltése
Ebből a részből megtudhatja, hogyan kell betennie a papírt a papírfiókba és a többcélú tálcába.
betöltése(P. 38)
14
Papír
Alapvető műveletek
◼ Energiamegtakarítás
Ebben a részben arról olvashat, hogy miként csökkentheti az energiafogyasztást.
15
Energiamegtakarítás(P. 62)
Alapvető műveletek
Részegységek és azok funkciói
1AAU-007
Ez a rész a készülék külső, elülső és hátoldali, valamint belső részegységeit és azok működését ismerteti. A készülék
bemutatott részegységei olyan alapvető műveletekhez szükségesek, mint például a papírbetöltés és a festékkazetták
cseréje, de ugyanitt megismerkedhet a kezelőpanel és a kijelző gombjaival is. Ebből a részből tanácsokat kap a
készülék helyes használatára vonatkozóan is.
Elülső oldal(P. 17)
Hátsó oldal(P. 19)
A készülék belseje(P. 21)
Többfunkciós tálca(P. 22)
Papírfiók(P. 23)
Kezelőpanel(P. 24)
16
Alapvető műveletek
Elülső oldal
1AAU-008
Gyűjtőtálca
A nyomtatott lapok a gyűjtőtálcára kerülnek.
Szellőzőnyílások
Itt távozik a készülék belsejéből a hűtésre szolgáló levegő. Ne tegyen tárgyakat a szellőzőnyílások elé, mert
ezzel akadályozza a szellőzést. Telepítés(P. 3)
Fogantyúk
A készüléket szállítás közben a fogantyúknál tartsa.
A készülék áthelyezése(P. 529)
Többcélú tálca
Ha ideiglenesen más típusú papírt szeretne használni, mint ami a papírfiókban van, akkor helyezze azt a
többcélú tálcába. Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 46)
Kezelőpanel
A kezelőpanel többek közt számgombokból, egy kijelzőből és jelzőfényekből áll. A kezelőpanelen hajthat
végre minden műveletet és adhatja meg a beállításokat. Kezelőpanel(P. 24)
Kijelző(P. 27)
Tápkapcsoló
Az áramellátás bekapcsolásához nyomja meg a főkapcsolót. Az áramellátás kikapcsolásához ne használja ezt
a kapcsolót, hanem a következő részben leírtak szerint járjon el: Az áramellátás kikapcsolása (a készülék
leállítása)(P. 34) .
17
Alapvető műveletek
Papírütköző
A kimeneti tálcában tárolt papír kihullásának megakadályozása érdekében nyissa ki a papírütközőt.
Elülső oldal
A festékkazetta cseréjekor és a papírelakadások elhárításakor az előlapot kell felnyitnia.
cseréje(P. 527)
Az elakadt papír eltávolítása(P. 472)
A festékkazetták
Papírfiók
A papírfiókba olyan papírtípust töltsön be, amelyet gyakran használ.
papírfiókba(P. 40)
Papír betöltése a
USB-memória portja (USB-memóriához)
A készülékhez USB-memóriaeszközt csatlakoztathat, amelyről közvetlenül nyomtathat. Az USBmemóriaeszközön tárolt adatokat közvetlenül, számítógép használata nélkül kinyomtathatja. ( Nyomtatás
USB-memóriáról (közvetlen USB-nyomtatás)(P. 116) ). USB-memóriaeszköz csatlakoztatása esetén a
készülék beállításait is exportálhatja és importálhatja ( Import/export beáll.(P. 421) ).
Jobb oldali fedél
Az opcionális ROM behelyezéséhez nyissa fel a jobb oldali fedelet.
18
A ROM telepítése(P. 579)
Alapvető műveletek
Hátsó oldal
1AAU-009
Hátlap
A papírelakadások elhárításakor nyissa ki a hátlapot.
Az elakadt papír eltávolítása(P. 472)
A készülék adatait tartalmazó címke
A címkén látható a sorozatszám, amelyre szüksége lesz, ha a készülékkel kapcsolatban kérdése van.
probléma nem oldható meg(P. 517)
Ha egy
Szellőzőnyílások
Itt távozik a készülék belsejéből a hűtésre szolgáló levegő. Ne tegyen tárgyakat a szellőzőnyílások elé, mert
ezzel akadályozza a szellőzést.
Telepítés(P. 3)
Tápfeszültség-csatlakozó
A tápkábel csatlakoztatására szolgál.
SD kártyanyílás fedele
Az opcionális SD kártya telepítéséhez nyissa fel az SD kártyanyílás fedelét.
USB-port (USB-eszközök csatlakoztatásához)
Csatlakoztassa a MEAP alkalmazásokkal használni kívánt USB-eszközt.
USB-port (számítógép csatlakoztatásához)
A készülék USB-kábellel számítógéphez csatlakoztatható.
AKTÍV jelzőfény
Az AKTÍV jelzőfény villog, miközben adatok küldése vagy fogadása zajlik.
19
SD-kártya behelyezése(P. 583)
Alapvető műveletek
LINK jelzőfény
A LINK jelzőfény zölden villog, ha a készülék megfelelően csatlakozik egy hálózathoz.
LAN-port
Ide csatlakoztathatja a hálózati kábelt, ha a készüléket vezetékes helyi hálózati útválasztóhoz stb. szeretné
csatlakoztatni. Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 184)
20
Alapvető műveletek
A készülék belseje
1AAU-00A
Papírvezető (a hátoldalon)
Ha a készülékben papírelakadás történik, emelje fel a papírvezetőt a készülék elülső oldala felé, és távolítsa el
az elakadt papírt. Az elakadt papír eltávolítása(P. 472)
Papírvezető (az elülső oldalon)
Ha a készülékben papírelakadás történik, emelje fel a papírvezetőt a készülék hátoldala felé, és távolítsa el az
elakadt papírt. Az elakadt papír eltávolítása(P. 472)
Duplex papírvezető
Ha kétoldalas nyomtatás közben papírelakadás történik, engedje le a duplex papírvezetőt, és távolítsa el az
elakadt papírt. Az elakadt papír eltávolítása(P. 472)
21
Alapvető műveletek
Többfunkciós tálca
1AAU-00C
Papírvezetők
A papírvezetőket pontosan a betöltött papír széleihez igazítva gondoskodhat arról, hogy a készülék
egyenesen húzza be a papírt. A papírvezetők mozgatásához oldja ki a zárat az ábrán nyíllal jelzett zárkioldó
kar megnyomásával.
Papírtálca
A papír behelyezésekor húzza ki a papírtálcát.
Tálcahosszabbító
Nagy méretű papír betöltésekor nyissa ki a tálcahosszabbítót.
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 46)
22
Alapvető műveletek
Papírfiók
1AAU-00E
Papírvezetők
A papírvezetőket pontosan a betöltött papír méretéhez igazítva gondoskodhat arról, hogy a készülék
egyenesen húzza be a papírt. A papírvezetők mozgatásához oldja ki a zárakat az ábrákon nyilakkal jelzett
zárkioldó karok megnyomásával.
Zárkioldó kar (a papírfiók kihúzásához)
Legal méretű papír behelyezésekor a papírfiókot nagyobb méretűre kell állítani. Ennek a karnak a
lenyomásával oldhatja a zárat, és megnövelheti a papírfiók hosszát.
Papírszintjelző
A maradék papír mennyiségét jelzi. Ahogy a papír mennyisége csökken, a jelzés lefelé süllyed.
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a papírfiókba(P. 40)
23
Alapvető műveletek
Kezelőpanel
1AAU-00F
Megjelenítés
Megjeleníti az aktuális nyomtatás vagy más művelet állapotát, hibainformációit, a maradék festékszintet stb.
Kijelző(P. 27)
Feladat állapota/Törlésgomb
Amennyiben megnyomja ezt a gombot, miközben a [ ] jelzőfény világít vagy villog, akkor megjelenik az
éppen aktuálisan nyomtatott dokumentum és a nyomtatásra váró dokumentumok listája. A listából
kiválaszthat egy adott dokumentumot, és törölheti a nyomtatási listából. A kezelőpanelről(P. 79)
Vissza gomb
Az előző képernyőre történő visszatéréshez nyomja meg ezt a gombot. Ha beállítások megadásakor nyomja
meg ezt a gombot, akkor a készülék nem alkalmazza a beállítást, és a kijelző visszatér az előző képernyőhöz.
Számgombok ([0]-[9] gomb)
Számok és szöveg bevitelére szolgálnak.
Szöveg beírása(P. 32)
[*] gomb
A beírt szöveg típusának váltására szolgál.
24
Alapvető műveletek
Kész jelzőfény
Akkor világít, amikor a készülék készen áll a nyomtatásra – ellenkező esetben villog.
Üzenet jelzőfény
● Akkor világít, amikor probléma lépett fel, jelezve, hogy a készülék letiltotta a nyomtatást.
Hibaelhárítás(P. 470)
● Akkor világít, amikor a készülék alvó üzemmódba lép, miközben nem kapcsolódik hálózathoz.
Feladat jelzőfény
Akkor világít, amikor a készülék nyomtatási adatokat fogad vagy nyomtatási adat maradt a memóriájában. A
nyomtatási adatok feldolgozása alatt villog.
Energiatakarékos gomb
Ezzel a gombbal alvó üzemmódba helyezheti a készüléket. Ha a készülék alvó üzemmódban van, a gomb zöld
színnel világít. Az alvó üzemmódból való kilépéshez nyomja meg újra a gombot. Alvó üzemmódba
lépés(P. 63)
Alkalmazás gomb
A gomb megnyomásakor az alábbi sorrendben léptethet a következő funkciók között: nyomtatási képernyő
MEAP1 MEAP2 ... MEAP8 közvetlen USB-nyomtatás nyomtatási képernyő. Válassza ki az
alkalmazni kívánt funkciót. Amennyiben a részlegazonosító-kezelés bekapcsolt állapotában úgy nyomja meg
a gombot, hogy előzetesen nem jelentkezett be, megjelenik a hitelesítési képernyő.
Adagolóválasztás gomb
Ezzel a gombbal kiválaszthatja a papírforrást és megadhatja a papírméretet.
menü(P. 462)
Adagolóválasztás
[ID] gomb
Megjeleníti a bejelentkezési képernyőt a MEAP funkció használatához. A készülék használatának befejeztével
a kijelentkezéshez ismét nyomja meg a gombot.
Törlés gomb
A gomb megnyomásával törölheti a beírt számokat és szöveget.
Online gomb
Ezzel a gombbal válthat az online üzemmód (a készülék fogad nyomtatási feladatokat) és az offline üzemmód
(a készülék nem fogad nyomtatási feladatokat) között. A készülék online állapotában a gomb zölden világít,
offline állapotában pedig kikapcsol. A készüléket általában tartsa online üzemmódban, viszont állítsa offline
üzemmódba, ha a beállítás menü Használói karbant.(P. 412) menüpontjának beállításait adja meg.
látható, a nyomtató
● Amennyiben a készülék offline állapotban van és a
Főképernyő(P. 27)
automatikusan online állapotra vált, ha 2 percig nem működteti a gombot. Az <Auto. visszaáll. idő> funkció
kiválasztásával módosíthatja ezt az időtartamot ( Auto. visszaáll. idő(P. 367) ).
[#] gomb
Szimbólumok, mint például a „@” vagy „/” beírására szolgál.
25
Alapvető műveletek
Szolgáltató gomb/[
] gomb
● Megjeleníti a Szolgáltató menüt. Megjelenítheti az összes kinyomtatott oldal számát, valamint ellenőrzés
céljából kinyomtathatja a belső rendszerinformációkat. Segédlet menü(P. 454)
● Beállítások megadásakor ezzel a gombbal térhet vissza az előző képernyőhöz. Szöveg beírásakor ezzel a
gombbal viheti balra a kurzort.
Feladat gomb/[
] gomb
● Megjeleníti a Feladatok menüt. Ellenőrizheti a nyomtatási naplókat.
Feladat menü(P. 458)
● Beállítások megadásakor ezzel a gombbal jelölheti ki az éppen kijelölt elem feletti elemet. Beállítási
értékek módosításakor ezzel a gombbal növelheti az értéket.
Beállítások gomb/[
] gomb
● Megjeleníti a Beállítás menüt. Itt adhatja meg a készülék beállításait.
Beállítás menü(P. 364)
● Beállítások megadásakor ezzel a gombbal léphet a következő képernyőre. Szöveg beírásakor ezzel a
gombbal viheti jobbra a kurzort.
Visszaállítás gomb/[
] gomb
● Megjeleníti a Visszaállítás menüt. Megszakíthatja a folyamatban lévő műveleteket, törölheti az adatokat a
memóriából és kikapcsolhatja az áramellátást. Visszaállítás menü(P. 460)
● Beállítások megadásakor ezzel a gombbal jelölheti ki az éppen kijelölt elem alatti elemet. Beállítási értékek
módosításakor ezzel a gombbal csökkentheti az értéket.
[OK] gomb
Ezzel hagyhatja jóvá a beállításokat és a beírt adatokat.
HIVATKOZÁSOK
A kezelőpanel használata(P. 29)
26
Alapvető műveletek
Kijelző
1AAU-00H
A kijelzőn megjelenik a nyomtatási állapot és a beállítások megadására szolgáló
képernyők. A hibaüzenetek és a maradék festékszint is itt jelenik meg.
Főképernyő
Állapotjelzés
Megjeleníti a készülék aktuális állapotát és üzemmódját.
Papírméret jelzés
Megjeleníti az aktuálisan kiválasztott papírméretet.
A következő papírméretek rövidített formában jelennek meg.
● Legal: LG
● NAGAGATA 3 boríték: N3
● Letter: LT
● YOUGATANAGA 3 boríték: YN3
● Statement: ST
● 10-es sz. boríték (COM10): CO
● Executive: EX
● Monarch boríték: MO
● Foolscap: FC
● C5 boríték: EC5
● Indexkártya: IC
● DL boríték: DL
● Indiai Legal: ILG
● Szabad méret: FR
● Levelezőlap: PD
● Egyéni méretű papír – fekvő tájolás: 80
● Válasz-levelezőlap: P2
● Egyéni méretű papír – álló tájolás: 80R
● 4 1-re levelezőlap: P4
Maradék festékszint jelzése
Kijelzi a festékkazettában fennmaradó festék mennyiségét.
Menü képernyő
A következő gombok megnyomásával
(
),
megfelelő menü képernyő. Az alábbiakban látható a
A beállítási menük listája(P. 363)
27
(
(
),
(
),
( ) és
( ) megjelenik a
) gomb megnyomásakor megjelenő képernyő.
Alapvető műveletek
Hiba bekövetkezése esetén
Amikor hiba lép fel, bizonyos esetekben a hiba elhárítására vonatkozó útmutatás jelenik meg a kijelzőn. A
probléma megoldásához kövesse a kijelzőn látható utasításokat. Az alábbi ábrán például a papírelakadáskor
megjelenő képernyő látható. Ha hibaüzenet jelenik meg(P. 480)
HIVATKOZÁSOK
A kezelőpanel használata(P. 29)
28
Alapvető műveletek
A kezelőpanel használata
1AAU-00J
Használja az alábbi gombokat a beállítások megadásához és az értékek beállításához.
A
/
gombok használata
A képernyő görgetése
Ha a képernyőn nem fér el minden információ, akkor a szélen megjelenik a görgetősáv. Ha megjelenik a
/
gombokkal görgetheti fel és le a képernyőt. Kiválasztás esetén az adott elem
görgetősáv, akkor a
szövege és háttérszíne inverzre változik.
Beállítási érték módosítása
Az értékek megadásához használja a
/
gombokat.
● A beviteli mező alatt zárójelek között megjelenő értékek a megadható értéktartományt jelölik.
29
Alapvető műveletek
A
/
gombok használata
Továbblépés a következő képernyőre/Visszatérés az előző képernyőre
A
gomb megnyomásával továbbléphet a következő képernyőre. A
visszaléphet az előző képernyőre.
● A következő képernyőre a
gomb megnyomásával
gomb megnyomásával is továbbléphet, az előző képernyőre pedig a
gomb megnyomásával is visszatérhet.
A kurzor léptetése
Szöveg és értékek beírásához használja a
Az
Az
A
/
gombokat.
Szöveg beírása(P. 32)
gomb használata
megnyomásával alkalmazhatja a beállításokat.
(
) jel használata
Amennyiben a beállítás menüből történő kilépést követően vissza kíván térni a főképernyőre, nyomja meg a
(
) gombot.
A számgombok használata
Szöveg és értékek beírásához használja a számbillentyűket.
Szöveg beírása(P. 32)
● Bizonyos képernyőkön nem adhat meg értékeket a számbillentyűkkel. Ilyen esetben használja a
gombokat.
30
/
Alapvető műveletek
● A kezelőpanel beállítás menüjének <Vezérlőmenü> pontjában a kijelző számos beállítása, többek között a
képernyőmódosítás és a megjelenítés nyelve is megadható. Vezérlőmenü(P. 365)
31
Alapvető műveletek
Szöveg beírása
1AAU-00K
Szöveg és értékek beírásához használja a számbillentyűket.
Váltás a szövegbeviteli módok között
A szövegbeviteli mód megváltoztatásához nyomja meg a
gombot.
Bevihető szövegtípusok
A bevihető szövegek az alábbi listában láthatók.
Gomb
A
a
(nem érhető el)
12
1
AÁBC
aábc
2
DEÉF
deéf
3
GHIÍ
ghií
4
JKL
jkl
5
MNOÓÖ
mnoóö
6
32
Alapvető műveletek
PQRS
pqrs
7
TUÚÜV
tuúüv
8
WXYZ
wxyz
9
(nem érhető el)
0
(szóköz) @./-_!?&$%#()[]{}<>*+=",;:'^`|\ (nem érhető el)
● A beírható szimbólumok megjelenítéséhez nyomja meg a
<A> vagy <a>. A
meg a
/
/
/
gombot, ha a beírandó szöveg típusa
használatával válassza ki a beírni kívánt szimbólumot, majd nyomja
gombot.
Szöveg törlése
A
gomb minden megnyomásával egy karaktert töröl. A teljes beírt szöveg törléséhez tartsa nyomva a
gombot.
A kurzor léptetése
A kurzor léptetéséhez nyomja meg a
vagy a
gombot.
Szóköz beírása
Nyomja meg a
, majd a
gombot.
Példa szöveg és számok beírására
Példa: „Canon 1”
1
Nyomja meg addig a
2
Nyomja meg többször a
3
Nyomja meg addig a
4
Nyomja meg többször a
gombot, amíg ki nem jelöli az „a” betűt.
5
Nyomja meg többször a
gombot, amíg ki nem jelöli az „n” betűt.
6
Nyomja meg többször a
gombot, amíg ki nem jelöli az „o” betűt.
7
Nyomja meg többször a
gombot, amíg ki nem jelöli az „n” betűt.
8
Nyomja meg a
9
Nyomja meg addig a
10
Nyomja meg a
11
Nyomja meg a
gombot, amíg ki nem választja az <A> lehetőséget.
gombot, amíg ki nem jelöli a „C” betűt.
gombot, amíg ki nem választja az <a> lehetőséget.
, majd a
gombot.
gombot, amíg ki nem választja a <12> lehetőséget.
gombot.
gombot.
33
Alapvető műveletek
Az áramellátás BE/KI kapcsolása
1AAU-00L
A készülék bekapcsolása a főkapcsolóval történik. Kikapcsolásra azonban ne a főkapcsolót használja, hanem a
kezelőpanelen állítsa le a készüléket. A kikapcsolási műveletet a számítógépek ki- és bekapcsolásához hasonlóan kell
elvégezni.
Az áramellátás bekapcsolása(P. 34)
Az áramellátás kikapcsolása (a készülék leállítása)(P. 34)
Az áramellátás bekapcsolása
Nyomja meg a készülék főkapcsolóját. Amikor az öndiagnózist követően a főképernyő megjelenik a kezelőpanel
kijelzőjén, a készülék készen áll a nyomtatásra.
● Amennyiben az öndiagnózist követően üzenet jelenik meg, lásd:
Ha hibaüzenet jelenik meg(P. 480)
● A gyors indítás beállításainak megadásával csökkentheti az áramellátás bekapcsolását követő várakozási
időt. A készülék gyors indítása(P. 36)
Az áramellátás kikapcsolása (a készülék leállítása)
Amennyiben ki szeretné kapcsolni a készüléket, a leállítást a kezelőpanelen hajtsa végre.
A készülék főkapcsoló használata nélküli leállítása
● Amennyiben az áramellátás kikapcsolását a főkapcsolóval végzi el, váratlan hiba léphet fel. Az áramellátás
megfelelő kikapcsolásához hajtsa végre az alábbi lépéseket.
● Amennyiben engedélyezte a gyors indítás funkciót, akkor az áramellátás kikapcsolásához használhatja a
főkapcsolót. A készülék gyors indítása(P. 36)
1
Nyomja meg a
(
) gombot.
34
Alapvető műveletek
2
3
A
/
gombokkal válassza ki a <Leállítás> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
Válassza ki a <Igen> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
➠ Az alábbi üzenet megjelenését követően az áramellátás automatikusan kikapcsol.
Ha megjelenik a <Nem lehetett végrehajtani.> üzenet
● Nyomtatási adat maradt a memóriában. Törölje az adatokat (
ismételje meg a műveletet. A művelet törléséhez nyomja meg a
Visszaállítás menü(P. 460)
(
), és
) gombot.
● Az áramellátás kikapcsolása akár 10 percet is igénybe vehet, ez azonban nem utal hibás működésre.
Közvetlenül az áramellátás kikapcsolása után nem kapcsolja be a készüléket
● Az áramellátás bekapcsolása előtt várjon legalább 10 másodpercet.
● A készülék még az áramellátás kikapcsolását követően is fogyaszt valamennyi áramot. Az áramfogyasztás
teljes megszüntetéséhez húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatból.
HIVATKOZÁSOK
A készülék gyors indítása(P. 36)
35
Alapvető műveletek
A készülék gyors indítása
1AAU-00R
A gyors indítás beállításainak megadásával csökkentheti a főkapcsoló megnyomása és a képernyők működtethető
állapotba kerülése között eltelő időt. Az áramellátás úgynevezett „gyors kikapcsolás” révén való megszüntetése
lehetővé teszi a készülék gyors indítását.
A gyors indítás beállításainak konfigurálása(P. 36)
Az áramellátás kikapcsolása (a készülék gyors kikapcsolása)(P. 37)
A gyors indítás beállításainak konfigurálása előtti teendők
Hálózat használata esetén
Az alábbi beállítások bármelyikének <Be> állapotában a gyors indítás funkció letiltásra kerül.
● RARP, BOOTP, IPv6
● IPSec
Hálózat(P. 181)
IPSec-beállítások konfigurálása(P. 300)
A MEAP funkció használata esetén
Ellenőrizze, hogy az aktuálisan telepített MEAP alkalmazások támogatják-e a gyors indítás funkciót.
A gyors indítás beállításainak konfigurálása
1
Nyomja meg a
2
A
/
(
) gombot.
gombokkal válassza ki a <Vezérlőmenü> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
3
Válassza ki a <Főkapcs. gyorsindít.> lehetőséget, és nyomja meg az
4
Válassza ki a <Be> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
gombot.
<Ki>
Letiltja a gyors indítás funkciót.
<Be>
Engedélyezi a gyors indítás funkciót.
5
Hajtson végre gyári visszaállítást.
A készülék gyári visszaállítása(P. 460)
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
36
Alapvető műveletek
Az áramellátás kikapcsolása (a készülék gyors kikapcsolása)
Amennyiben a gyors indítás funkció engedélyezett állapotában a főkapcsolóval kapcsolja ki az áramellátást, a készülék
legközelebbi bekapcsolásakor életbe lép a gyors indítás funkció (ez az úgynevezett gyors kikapcsolás).
Gyors kikapcsolás esetén ne húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatból
● Ha gyors kikapcsolással kapcsolta ki az áramellátást, ne húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatból. Ez
esetben ugyanis károsodhatnak a készülék belső alkatrészei. A nyomtató áthelyezésekor kapcsolja be az
áramellátást és állítsa le a készüléket, mielőtt kihúzná a tápkábelt a konnektorból. Az áramellátás
kikapcsolása (a készülék leállítása)(P. 34)
● Amikor a készülék feladatot hajt végre vagy hibát jelez, illetve bármely beállításnak a kezelőpanelen vagy a
Távoli felhasználói felületen végrehajtott módosítását követően a főkapcsoló megnyomásakor nem gyors
kikapcsolás, hanem leállás történik.
● Amennyiben a gyors indítás funkció engedélyezett állapotában leállítási művelettel kapcsolja ki az
áramellátást, a készülék legközelebbi bekapcsolásakor a szokásos módon indul el.
● Amennyiben a gyors indítás engedélyezett állapotában használja az automatikus leállítás időzítése funkciót,
akkor a készülék gyors kikapcsolást hajt végre. Automatikus kikapcsolási idő beállítása(P. 66)
● Amennyiben gyors kikapcsolást követően azonnal bekapcsolja az áramellátást, a készülék elindulása
hosszabb időt vehet igénybe.
37
Alapvető műveletek
Papír betöltése
1AAU-00S
A papírt a papírfiókba és a többcélú tálcába töltheti. A papírfiókba az általában használt papírt tegye. A papírfiók nagy
mennyiségű papír használata esetén kényelmes. A többcélú tálcát akkor használja, ha ideiglenesen olyan méretű vagy
típusú papírt használ, amely eltér a papírfiókba helyezettől. Az elérhető papírméretekkel kapcsolatban olvassa el a
Papír(P. 572) részt.
Papírtípus és készülékbeállítás
Az alábbi táblázatban megtalálja a papírforrásba töltendő papír típusának és súlyának megfelelő
papírbeállításokat. Ha további információra van szüksége a papírbeállítások készüléken történő megadásához,
akkor olvassa el a Papírméret és -típus beállítása(P. 57) című részt. Az egyes papírforrásokba
behelyezhető papírmennyiséget a Papír(P. 572) című részben találja.
Papírtípus
Normál
papír *1
Papírtömeg
Papírbeállítás a készüléken
52–59 g/m²
<Normál L3>
60 g/m²
<Normál L2> *2
60–74 g/m²
<Normál L>
75–89 g/m²
<Normál>
90–105 g/m²
<Vastag 1>
106–120 g/m²
<Vastag 2>
121–149 g/m²
<Vastag 3>
150–199 g/m²
<Vastag 4>
60–74 g/m²
<Bank 1>
75–104 g/m²
<Bank 2>
105–120 g/m²
<Bank 3>
Vastag papír
Bond papír
Levelezőlap *3
<Postcard>
<Envelope>
Boríték
<Envelope H> *4
<Labels>
Címke
*1 Újrahasznosított
papír szintén használható.
*2
Ha a <Normál L2> beállítás esetén a nyomtatott lapok meggörbülten hagyják el a készüléket, adja meg a <Normál L> beállítást
papírtípusként.
*3 Három
típusú levelezőlapot használhat: normál, válasz-levelezőlap és 4 1-re levelezőlap. Tintasugaras nyomtatóval nyomtatható
levelezőlapok és válasz-levelezőlapok nem használhatók.
*4 Ha
a <Envelope> beállítás esetén a nyomtatott borítékok a festék nem megfelelő megkötése miatt halványnak látszanak, adja meg a
<Envelope H> beállítást papírtípusként.
38
Alapvető műveletek
Ne használja a következő papírtípusokat:
● Ráncos vagy gyűrött papír
● Felkunkorodó vagy tekercselt papír
● Szakadt papír
● Nyirkos papír
● Nagyon vékony papír
● Hőnyomtatóval nyomtatott papír
● Erősen érdes felületű papír
● Felületkezelt papír
● Alacsony merevségű papír
A papír kezelése és tárolása
● A papírt sík felületen tárolja.
● A papírt az eredeti csomagolásában tárolja, hogy megóvja a nedvességtől vagy a szárazságtól.
● Ne tárolja a papírt olyan módon, ami a papír felkunkorodásához vagy összehajtásához vezethet.
● Ne tárolja a papírt függőlegesen, illetve ne halmozzon egymásra túl sok papírt.
● A papírt ne tárolja közvetlen napfénynek vagy nagy páratartalomnak, szárazságnak vagy nagy
hőmérséklet- vagy páratartalom-változásnak kitett helyen.
Ha olyan papírra nyomtat, amely nedvességet kötött meg
● A papírkiadó területen gőz léphet ki, illetve ezen a területen és környékén vízcseppek keletkezhetnek.
Ezek az esetek nem rendkívüliek, az okuk általában az, hogy a festék megkötésekor keletkező hő
hatására a papír nedvességtartalma elpárolog, majd kicsapódik. Ennek valószínűsége alacsony
szobahőmérséklet esetén nagyobb.
39
Alapvető műveletek
Papír betöltése a papírfiókba
1AAU-00U
A papírfiókba olyan papírt helyezzen, amelyet általában használ. Ha nem olyan papírra szeretne nyomtatni, mint ami a
papírfiókba van helyezve, akkor használja a többcélú tálcát. Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 46)
Szabványos méretű papír behelyezésekor(P. 40)
Egyéni méretű papír behelyezésekor(P. 42)
Papír tájolása
A használható papírtípusok helyes tájolását az alábbi táblázat ismerteti.
Papír
Tájolás
A4, B5, A5 (álló), A6, Legal, Letter,
Statement, Executive, Foolscap, 16K,
Indiai Legal, Egyéni (álló)
A5 (fekvő), Egyéni (fekvő)
● Az opcionális papíradagoló feltöltésekor kövesse a következő eljárást.
Szabványos méretű papír behelyezésekor
Amennyiben a betölteni kívánt papír mérete szerepel a papírfiókon található papírméret jelölések között, az alábbi
eljárás szerint járjon el. Olyan papír betöltéséhez, amelynek mérete nem szerepel a papírméret jelölések között, lásd:
Egyéni méretű papír behelyezésekor(P. 42) .
1
Akadásig húzza ki a papírfiókot, majd elülső oldalának felemelésével vegye ki.
2
Állítsa be a papírvezetőket a használni kívánt papírméretnek megfelelően.
● Tartsa nyomva a zárkioldó kart (
), és igazítsa a kiálló részt (
40
) a megfelelő papírméret jelöléshez.
Alapvető műveletek
Legal méretű papír betöltése esetén
● Tartsa nyomva a zárkioldó kart és állítsa nagyobb méretre a papírfiókot.
3
Helyezze be a papírköteget úgy, hogy a köteg széle a papírfiók hátsó oldalánál
elhelyezkedő papírvezetőhöz illeszkedjen.
● Helyezze be a papírt úgy, hogy a nyomtatandó oldal lefelé nézzen.
● Pörgesse át a papírköteget, majd sík felületre állítva igazítsa egymáshoz a papírszéleket.
A papír betöltése során ne lépje túl a betöltési korlátot jelző vonalat
● Ügyeljen arra, hogy a papírköteg széle ne legyen túl a betöltési határvonalon (
be, az papírelakadást okozhat.
● Fejléces papír betöltéséhez lásd:
4
Előnyomott papír behelyezése(P. 53) .
Helyezze vissza a papírfiókot.
41
). Ha túl sok papírt helyez
Alapvető műveletek
»
Tovább
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 58)
című fejezethez
Más méretű vagy típusú papírra váltás esetén
● A gyárilag beállított alapértelmezett papírméret és -típus az <A4> és a <Mixed Types>. Ha más méretű vagy
típusú papírt helyez a készülékbe, akkor ne felejtse el módosítani a beállítást. Ha nem módosítja a
papírméret vagy a papírtípus beállítását, akkor a készülék nem tud megfelelően nyomtatni.
● Ha olyan környezetből szeretne dokumentumot nyomtatni, amely nem teszi lehetővé a papírméret és a
papírtípus beállítását (például egy olyan operációs rendszert futtató számítógépről vagy egy olyan
mobileszközről, amely nem támogat semmilyen nyomtat-illesztőprogramot), adja meg a <Normál
papírméret> és az <Alapért. papírtípus> beállítást. Adagolóválasztás menü(P. 462)
Nyomtatás a nyomtatott papír másik oldalára (kézi kétoldalas nyomtatás)
A nyomtatott papír hátoldalára is nyomtathat. Simítsa ki a nyomtatott papír egyenetlenségeit, és helyezze vissza
a többcélú tálcába ( Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 46) ) úgy, hogy a nyomtatandó oldala felfelé, a
már nyomtatott oldala pedig lefelé nézzen.
● Amennyiben már nyomtatott lapok hátoldalára kíván nyomtatni, a kezelőpanel beállítás menüjének <Kézi 2
oldalas (TC)> menüpontját állítsa <2. oldal> értékre. Kézi 2 oldalas (TC)(P. 467)
● Egyszerre mindig csak egy papírt helyezzen be.
● Csak olyan papírt használhat, amelyet ezzel a készülékkel nyomtatott.
● A papírnak nem nyomtathat arra az oldalára, amelyre már nyomtatott.
Egyéni méretű papír behelyezésekor
Egyéni méretű papír behelyezése, vagy olyan papír betöltése esetén, amelynek mérete nem szerepel a papírfiókon
található papírméret jelölések között, az alábbi eljárás szerint járjon el.
1
Akadásig húzza ki a papírfiókot, majd elülső oldalának felemelésével vegye ki.
2
Csúsztassa szét a papírvezetőket.
● Nyomja meg a zárkioldó kart, és csúsztassa kifelé a papírvezetőket.
42
Alapvető műveletek
Amikor A4-esnél hosszabb papírt tölt be
● Tartsa nyomva a zárkioldó kart és állítsa nagyobb méretre a papírfiókot.
3
Helyezze be a papírköteget úgy, hogy a köteg széle a papírtartó fiók első oldalához
illeszkedjen.
● Helyezze be a papírköteget úgy, hogy a nyomtatandó oldal lefelé nézzen.
● Pörgesse át a papírköteget, majd sík felületre állítva igazítsa egymáshoz a papírszéleket.
A papír betöltése során ne lépje túl a betöltési korlátot jelző vonalat
● Ügyeljen arra, hogy a papírköteg széle ne legyen túl a betöltési határvonalon (
be, az papírelakadást okozhat.
● Fejléces papír betöltéséhez lásd:
Előnyomott papír behelyezése(P. 53) .
43
). Ha túl sok papírt helyez
Alapvető műveletek
4
Igazítsa a papírvezetőket a papír széleihez.
● Nyomja le a zárkioldó kart és csúsztassa be a papírvezetőket, amíg érintkezésbe nem kerülnek a papírköteg
széleivel.
Igazítsa a papírvezetőket pontosan a papír széleihez
● Ha a papírvezetők túl lazán vagy túl szorosan állnak, akkor több lap behúzását vagy papírelakadást
okozhatnak.
5
Tegye be a papírtartó fiókot a készülékbe.
»
Tovább
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 58)
című fejezethez
Más méretű vagy típusú papírra váltás esetén
● A gyárilag beállított alapértelmezett papírméret és -típus az <A4> és a <Mixed Types>. Ha más méretű vagy
típusú papírt helyez a készülékbe, akkor ne felejtse el módosítani a beállítást. Ha nem módosítja a
papírméret vagy a papírtípus beállítását, akkor a készülék nem tud megfelelően nyomtatni.
● Ha olyan környezetből szeretne dokumentumot nyomtatni, amely nem teszi lehetővé a papírméret és a
papírtípus beállítását (például egy olyan operációs rendszert futtató számítógépről vagy egy olyan
mobileszközről, amely nem támogat semmilyen nyomtat-illesztőprogramot), adja meg a <Normál
papírméret> és az <Alapért. papírtípus> beállítást. Adagolóválasztás menü(P. 462)
Nyomtatás a nyomtatott papír másik oldalára (kézi kétoldalas nyomtatás)
A nyomtatott papír hátoldalára is nyomtathat. Simítsa ki a nyomtatott papír egyenetlenségeit, és helyezze vissza
a többcélú tálcába ( Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 46) ) úgy, hogy a nyomtatandó oldala felfelé, a
már nyomtatott oldala pedig lefelé nézzen.
● Amennyiben már nyomtatott lapok hátoldalára kíván nyomtatni, a kezelőpanel beállítás menüjének <Kézi 2
oldalas (TC)> menüpontját állítsa <2. oldal> értékre. Kézi 2 oldalas (TC)(P. 467)
● Egyszerre mindig csak egy papírt helyezzen be.
● Csak olyan papírt használhat, amelyet ezzel a készülékkel nyomtatott.
● A papírnak nem nyomtathat arra az oldalára, amelyre már nyomtatott.
44
Alapvető műveletek
HIVATKOZÁSOK
Papír(P. 572)
45
Alapvető műveletek
Papír betöltése a többcélú tálcába
1AAU-00W
Ha nem olyan papírra szeretne nyomtatni, mint ami a papírfiókba van helyezve, akkor töltse a papírt a többcélú
tálcába. A papírfiókba olyan papírt helyezzen, amelyet általában használ. Papír betöltése a papírfiókba(P. 40)
Papír tájolása
A használható papírtípusok helyes tájolását az alábbi táblázat ismerteti.
Papír
Tájolás
A4, B5, A5 (álló), A6, Legal, Letter, Statement, Executive,
Foolscap, 16K, Indexkártya, Indiai Legal, Egyéni (álló),
Levelezőlap, Válasz-levelezőlap, 4 1-re levelezőlap, Boríték
A5 (fekvő), Egyéni (fekvő)
1
Nyissa ki a fedelet.
● Fogja meg a bal és jobb oldali fogantyúkat, és nyissa ki a fedelet.
2
Húzza ki a papírtálcát és a tálcahosszabbítót.
● Nagy méretű papír betöltésekor húzza ki a tálcahosszabbítót.
3
Csúsztassa szét a papírvezetőket.
● Nyomja meg a zárkioldó kart, és csúsztassa kifelé a papírvezetőket.
46
Alapvető műveletek
4
Tolja be a papírt ütközésig a többcélú tálcába.
● Helyezze be a papírt úgy, hogy a nyomtatandó oldal felfelé nézzen.
● Pörgesse át a papírköteget, majd sík felületre állítva igazítsa egymáshoz a papírszéleket.
A papír betöltése során ne lépje túl a betöltési korlátot jelző vezetőt
● Ügyeljen arra, hogy a papírköteg széle ne legyen túl a betöltési korlátot jelző vezetőn (
). Ha túl sok
papírt helyez be, az papírelakadást okozhat.
● Borítékok és fejléces papírok betöltésével kapcsolatban lásd a
Borítékok és levelezőlapok
behelyezése(P. 49) vagy Előnyomott papír behelyezése(P. 53) című részt.
5
Igazítsa a papírvezetőket a papír széleihez.
● Nyomja le a zárkioldó kart és csúsztassa be a papírvezetőket, amíg érintkezésbe nem kerülnek a papírköteg
széleivel.
47
Alapvető műveletek
Igazítsa a papírvezetőket pontosan a papír széleihez
● Ha a papírvezetők túl lazán vagy túl szorosan állnak, akkor több lap behúzását vagy papírelakadást
okozhatnak.
»
Tovább
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának
megadása(P. 60) című fejezethez
Más méretű vagy típusú papírra váltás esetén
● A gyárilag beállított alapértelmezett papírméret és -típus az <A4> és a <Mixed Types>. Ha más méretű vagy
típusú papírt helyez a készülékbe, akkor ne felejtse el módosítani a beállítást. Ha nem módosítja a
papírméret vagy a papírtípus beállítását, akkor a készülék nem tud megfelelően nyomtatni.
● Ha olyan környezetből szeretne dokumentumot nyomtatni, amely nem teszi lehetővé a papírméret és a
papírtípus beállítását (például egy olyan operációs rendszert futtató számítógépről vagy egy olyan
mobileszközről, amely nem támogat semmilyen nyomtat-illesztőprogramot), adja meg a <Normál
papírméret> és az <Alapért. papírtípus> beállítást. Adagolóválasztás menü(P. 462)
Nyomtatás a nyomtatott papír másik oldalára (kézi kétoldalas nyomtatás)
A nyomtatott papír hátoldalára is nyomtathat. Simítsa ki a nyomtatott papír egyenetlenségeit, és helyezze be a
többcélú tálcába úgy, hogy a nyomtatandó oldala felfelé, a már nyomtatott oldala pedig lefelé nézzen.
● Amennyiben már nyomtatott lapok hátoldalára kíván nyomtatni, a kezelőpanel beállítás menüjének <Kézi 2
oldalas (TC)> menüpontját állítsa <2. oldal> értékre. Kézi 2 oldalas (TC)(P. 467)
● Egyszerre mindig csak egy papírt helyezzen be.
● Csak olyan papírt használhat, amelyet ezzel a készülékkel nyomtatott.
● A papírnak nem nyomtathat arra az oldalára, amelyre már nyomtatott.
HIVATKOZÁSOK
Papír(P. 572)
48
Alapvető műveletek
Borítékok és levelezőlapok behelyezése
1AAU-00X
Mielőtt behelyezné a borítékokat vagy a levelezőlapokat, készítse elő őket a nyomtatásra, például simítsa ki rajtuk az
esetleges egyenetlenségeket. Figyeljen a borítékok vagy a levelezőlapok tájolására és arra is, hogy melyik oldaluk néz
felfelé. Ne feledje, hogy a borítékok és a levelezőlapok nem tölthetők be a papírfiókba.
Borítékok behelyezése(P. 49)
Levelezőlapok betöltése(P. 51)
● Ebből a részből megtudhatja, hogy miként tölthet be borítékokat a kívánt tájolással, valamint mit kell tennie,
mielőtt a borítékokat vagy a levelezőlapokat behelyezi. A borítékok és levelezőlapok többcélú tálcába történő
behelyezésének általános eljárását a következő részben olvashatja: Papír betöltése a többcélú
tálcába(P. 46) .
Borítékok behelyezése
◼ Borítékok behelyezése előtti teendők
A borítékokat az alábbi útmutatást követve készítse elő a behelyezésre.
1
2
3
Hajtsa be mindegyik boríték fülét.
A köteget összenyomva szorítsa ki a bennmaradt levegőt, és gondoskodjon arról,
hogy a szélek szorosan illeszkedjenek egymáshoz.
Lazítsa meg a borítékok merev sarkait, és simítsa ki a hullámos részeket.
49
Alapvető műveletek
4
Igazítsa egy vonalba a borítékok széleit sík felületen.
◼ Borítékok betöltése a többcélú tálcába
A borítékokat álló tájolással helyezze be (a rövid szélek nézzenek a készülék felé) úgy, hogy a nem ragasztós oldal
(elülső oldal) lefelé nézzen. A borítékok hátoldalára nem lehet nyomtatni.
YOUGATANAGA 3 boríték, 10-es sz. boríték (COM10), Monarch, C5 és DL
A borítékot úgy helyezze be, hogy a füles szélük bal oldalra nézzen, ahogyan az ábrán látható.
NAGAGATA 3 boríték
A borítékot úgy helyezze be, hogy a füles széle Ön felé nézzen.
50
Alapvető műveletek
Levelezőlapok betöltése
● Levelezőlapok esetében az automatikus kétoldalas nyomtatás nem használható. Amennyiben a levelezőlap
mindkét oldalára szeretne nyomtatni, először nyomtasson az egyik, majd a másik oldalra.
● Mielőtt behelyezné a levelezőlapokat, simítsa ki rajtuk az esetleges egyenetlenségeket. Ellenkező esetben a
nyomatok ferdévé válhatnak vagy eltorzulhatnak a képek.
◼ Levelezőlapok betöltése a többcélú tálcába
A levelezőlapokat nyomtatandó oldalukkal felfelé helyezze be úgy, hogy normál vagy 4 1-re levelezőlap esetén a rövid
szélük, válasz-levelezőlap esetén pedig a hosszú szélük nézzen a készülék felé.
Levelezőlap
Helyezze be a levelezőlapot úgy, hogy a felső széle nézzen a készülék felé.
Válasz-levelezőlap
Hajtsa ki a levelezőlapot, majd helyezze be úgy, hogy a felső széle nézzen a készülék felé.
51
Alapvető műveletek
4 1-re levelezőlap
Helyezze be a levelezőlapot úgy, hogy a felső széle nézzen a készülék felé.
52
Alapvető műveletek
Előnyomott papír behelyezése
1AAU-00Y
Ha emblémával előnyomott papírt használ, betöltéskor ügyeljen a papír megfelelő irányára. Helyezze be megfelelően
a papírt, hogy a nyomtatás a papír megfelelő, emblémás oldalára történjen.
Egyoldalas nyomatok készítése fejléces papírra(P. 53)
Kétoldalas nyomtatás fejléces papírra(P. 55)
● Ez a rész elsősorban az előnyomott papír helyes oldallal és tájolással történő behelyezésével foglalkozik. A
papírlapok papírfiókba vagy többcélú tálcába történő behelyezésének általános eljárását a következő
részben olvashatja.
Papír betöltése a papírfiókba(P. 40)
Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 46)
Egyoldalas nyomatok készítése fejléces papírra
Nyomtatás fejléces papírra álló tájolással
Amikor a papírt a papírfiókba tölti
Helyezze be a papírt a fejléces oldallal (a nyomtatandó oldallal) lefelé.
Amikor a papírt a többcélú tálcába tölti
Helyezze be a papírt az emblémás oldallal (a nyomtatandó oldallal) felfelé.
53
Alapvető műveletek
Nyomtatás fejléces papírra fekvő tájolással
Amikor a papírt a papírfiókba tölti
Helyezze be a papírt a fejléces oldallal (a nyomtatandó oldallal) lefelé.
Amikor a papírt a többcélú tálcába tölti
Helyezze be a papírt az emblémás oldallal (a nyomtatandó oldallal) felfelé.
54
Alapvető műveletek
Kétoldalas nyomtatás fejléces papírra
Amennyiben a nyomtatandó dokumentum páratlan számú oldalból áll, a kezelőpanel beállítás menüjének <Alternatív
módszer> menüpontját állítsa <Ki> értékre. Alternatív módszer(P. 403)
Nyomtatás fejléces papírra álló tájolással
Amikor a papírt a papírfiókba tölti
Helyezze be a papírt az elülső fejléces oldallal (az első nyomtatandó oldallal) felfelé.
Amikor a papírt a többcélú tálcába tölti
Helyezze be a papírt az elülső emblémás oldallal (az első nyomtatandó oldallal) lefelé.
55
Alapvető műveletek
Nyomtatás fejléces papírra fekvő tájolással
Amikor a papírt a papírfiókba tölti
Helyezze be a papírt az elülső fejléces oldallal (az első nyomtatandó oldallal) felfelé.
Amikor a papírt a többcélú tálcába tölti
Helyezze be a papírt az elülső emblémás oldallal (az első nyomtatandó oldallal) lefelé.
A <Papíradagolás módja> beállítás
● Ha felváltva nyomtat egy- és kétoldalasan előnyomott papírokra, akkor minden váltáskor módosítania kell a
betöltött papír irányultságát. Ha viszont a <Papíradagolás módja> beállítás a <Nyomt.old.prioritása> értékre
van állítva, akkor a kétoldalas nyomtatáshoz a fejléces papír behelyezésekor alkalmazott helyzet használható
egyoldalas nyomtatáshoz is. Ez a beállítás különösen hasznos, ha gyakran kell egy- és kétoldalas nyomtatást
is végeznie. Papíradagolás módja(P. 420)
56
Alapvető műveletek
Papírméret és -típus beállítása
1AAU-010
A papír méretét és típusát be kell állítania, hogy megegyezzen a behelyezett papír jellemzőivel. Ne felejtse el
módosítani a papírbeállításokat, ha olyan papírt helyez be, amely eltér a korábban behelyezett papírtól.
● Ha ez a beállítás nem egyezik a behelyezett papír méretével és típusával, akkor papírelakadás vagy
nyomtatási hiba léphet fel.
57
Alapvető műveletek
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának
megadása
1AAU-011
A papírfiókba helyezett papír függvényében szükség szerint adja meg a papírméretet és a papírtípust.
1
Nyomja meg a
2
A
/
( ) gombot.
gombokkal válassza ki az <1. fiók papírmérete> és az <4. fiók papírmérete>
közötti lehetőségek egyikét, majd nyomja meg a
gombot.
● <2. fiók papírmérete> és a <4. fiók papírmérete> közötti lehetőségek akkor jelennek meg, ha az opcionális
papíradagoló telepítve van.
3
Válassza ki a papírméretet, és nyomja meg az
gombot.
A5/egyéni papírméret esetén
● Az A5 méretű vagy az egyéni méretű papírok álló és fekvő tájolásban is behelyezhetők. Az alábbi táblázat
alapján válassza ki a papírlapok tájolásának megfelelő beállítást.
Papírméret
A5
Egyéni papírméret
Tájolás
Beállítás
*1
*2
<
A5R>
<
A5>
<
Custom Size R>
<
Custom Size>
*1 Nyomtatás
előtt jelölje be az [Feed A5 Vertically] (Takarmány A5 függőlegesen) jelölőnégyzetet a nyomtatóillesztőprogram [Paper Source] (Papírforrás) lapján.
*2 Nyomtatás
előtt jelölje be az [Feed Custom Paper Vertically] (Takarmány Egyedi papír függőlegesen)
jelölőnégyzetet a nyomtató-illesztőprogram [Paper Source] (Papírforrás) lapján.
58
Alapvető műveletek
<Free Size>
● Ha gyakran módosítja a betöltött papír méretét, megadhatja a <Free Size> beállítást, így a papírméret
beállítását nem kell minden egyes nyomtatáskor módosítania. Ebben az esetben azonban a nyomtatóillesztőprogramban beállított papírméretet nyomtatás előtt nem ellenőrzi a készülék.
● Ha a <Free Size> beállítást választja, a nyomtatási sebesség csökken.
4
Válassza ki az <1. fiók papírtípusa> és az <4. fiók papírmérete> közötti lehetőségek
egyikét, majd nyomja meg a
gombot.
● <2. fiók papírtípusa> és a <4. fiók papírmérete> közötti lehetőségek akkor jelennek meg, ha az opcionális
papíradagoló telepítve van.
5
Válassza ki a papírtípust, és nyomja meg az
gombot.
<Mixed Types>
● Ha gyakran módosítja a betöltött papír méretét, megadhatja a <Mixed Types> beállítást, így a papírtípus
beállítását nem kell minden egyes nyomtatáskor módosítania. Ebben az esetben azonban a nyomtatóillesztőprogramban beállított papírtípust nyomtatás előtt nem ellenőrzi a készülék.
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a papírfiókba(P. 40)
Papír(P. 572)
59
Alapvető műveletek
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és
típusának megadása
1AAU-012
1
Nyomja meg a
2
A
3
Válassza ki a papírméretet, és nyomja meg az
/
( ) gombot.
gombokkal válassza ki a <TC tálca papírmérete> lehetőséget, és nyomja
meg az
gombot.
gombot.
A5/egyéni papírméret esetén
● Az A5 méretű vagy az egyéni méretű papírok álló és fekvő tájolásban is behelyezhetők. Az alábbi táblázat
alapján válassza ki a papírlapok tájolásának megfelelő beállítást.
Papírméret
A5
Egyéni papírméret
Tájolás
Beállítás
*1
*2
<
A5R>
<
A5>
<
Custom Size R>
<
Custom Size>
*1 Nyomtatás
előtt jelölje be az [Feed A5 Vertically] (Takarmány A5 függőlegesen) jelölőnégyzetet a nyomtatóillesztőprogram [Paper Source] (Papírforrás) lapján.
*2 Nyomtatás
előtt jelölje be az [Feed Custom Paper Vertically] (Takarmány Egyedi papír függőlegesen)
jelölőnégyzetet a nyomtató-illesztőprogram [Paper Source] (Papírforrás) lapján.
<Free Size>
● Ha gyakran módosítja a betöltött papír méretét, megadhatja a <Free Size> beállítást, így a papírméret
beállítását nem kell minden egyes nyomtatáskor módosítania. Ebben az esetben azonban a nyomtatóillesztőprogramban beállított papírméretet nyomtatás előtt nem ellenőrzi a készülék.
60
Alapvető műveletek
● Ha a <Free Size> beállítást választja, a nyomtatási sebesség csökken.
4
Válassza ki a <TC tálca papírtípusa> lehetőséget, és nyomja meg az
5
Válassza ki a papírtípust, és nyomja meg az
gombot.
gombot.
<Mixed Types>
● Ha gyakran módosítja a betöltött papír méretét, megadhatja a <Mixed Types> beállítást, így a papírtípus
beállítását nem kell minden egyes nyomtatáskor módosítania. Ebben az esetben azonban a nyomtatóillesztőprogramban beállított papírtípust nyomtatás előtt nem ellenőrzi a készülék.
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 46)
Papír(P. 572)
61
Alapvető műveletek
Energiamegtakarítás
1AAU-013
Energiát takaríthat meg, ha a készüléket úgy állítja be, hogy az automatikusan lépjen energiatakarékos állapotba (alvó
módba) vagy automatikusan kapcsoljon ki, ha egy adott ideig nem végeznek rajta műveletet, vagy hogy a hét minden
napján egy adott időpontban automatikusan kapcsoljon ki.
Alvó üzemmódba lépés(P. 63)
Automatikus kikapcsolási idő beállítása(P. 66)
62
Alapvető műveletek
Alvó üzemmódba lépés
1AAU-014
Az alvó üzemmód funkció a kezelőpanel áramellátásának kikapcsolásával csökkenti a készülék által fogyasztott
energiát. Ha a készüléken egy ideig – például ebédszünet alatt – várhatóan semmilyen műveletet nem fognak végezni,
gombjának egyszerű megnyomásával energia takarítható meg. Az Automatikus
akkor a kezelőpanel
nyugalomba térési idő segítségével az is beállítható, hogy a készülék automatikusan alvó üzemmódba lépjen, ha
meghatározott ideig inaktív marad. A beállítások segítségével módosíthatja az automatikus nyugalomba térés funkció
életbe lépésének időközét, illetve meghatározott időpontban alvó üzemmódba helyezheti a készüléket.
Alvó üzemmód esetén
● Amikor a készülék alvó üzemmódban van, a
jelzőfény zöld színnel világít.
Helyzetek, amikor a készülék nem lép készenléti módba
● A készülék nem lép alvó üzemmódba, ha számítógéppel végez adatforgalmat, bármelyik fedele nyitva van
vagy nincs behelyezve festékkazetta.
Az alvó üzemmód szintjének beállítása
Az alvó üzemmód 2 különböző szintre állítható, amelyek mindegyike eltérő mértékben csökkenti az
energiafogyasztást. Az alvó üzemmód gyárilag beállított alapértelmezett szintje a <Nagy (mély alvás)>. A
legmagasabb szintű energiatakarékosság érdekében ajánlatos a gyári alapbeállítást használni. A beállítás
módosításához hajtsa végre az alábbi lépéseket.
Nyugalmi állapot
Energiamegtakarítás szintje
Nagy (mély alvás)
Nagy
Köz. (nyomt. alszik)
(
Közepes
)
<Vezérlőmenü>
<Nyugalmi állapot>
Válassza ki az alvó üzemmód
szintjét
Az automatikus nyugalomba térési idő módosítása
Amikor az alvó üzemmód szintje a <Ki> lehetőségtől eltérő beállításra van állítva, a készülék automatikusan alvó
üzemmódba lép, ha egy megadott időtartamig nem végeznek rajta műveletet. Az automatikus alvó állapotba
lépéshez szükséges idő gyári alapértelmezett beállítása 5 perc (a felhasználó által megadható idő 5 és 60 perc
közé eshet). Javasoljuk, hogy használja a gyári alapértelmezett beállításokat, mivel ezekkel takarítható meg a
legtöbb energia. Ha szeretné módosítani az időtartamot, amely után a készülék alvó üzemmódba lép, hajtsa
végre a következő eljárást.
63
Alapvető műveletek
(
)
<Vezérlőmenü>
<Nyug.-ba térési idő>
Adja meg a kívánt
időtartamot
● Közvetlenül a készülék bekapcsolását követően az alvó állapotba lépéshez szükséges idő hosszabb
lehet a menüben beállított időtartamnál.
Meghatározott időpontban történő automatikus alvó üzemmódba lépés/alvó
üzemmódból kilépés
Megadhatja a készülék alvó üzemmódba lépésének, valamint az alvó üzemmódból való kilépésének pontos
időpontját.
(
)
<Vezérlőmenü>
<Elalvási időzítő>
időpontja>
<Időzítőbeállítások>
<Be>
<Ébresztési időzítő> vagy
<Ébredés időpontja> vagy <Elalvás
Adja meg a kívánt időpontot
<Ébresztési időzítő>
Az alvó üzemmódból való meghatározott időpontban történő automatikus kilépéshez válassza a <Be>
lehetőséget.
<Ébredés időpontja>
Adja meg az alvó üzemmódból való automatikus kilépés időpontját.
<Elalvási időzítő>
A meghatározott időpontban történő automatikus alvó üzemmódba lépéshez válassza a <Be> lehetőséget.
<Elalvás időpontja>
Adja meg az automatikus alvó üzemmódba lépés időpontját.
64
Alapvető műveletek
Ha hiba esetén meg kívánja akadályozni, hogy a készülék alvó üzemmódba lépjen
Alapértelmezett beállítás szerint a készülék hiba esetén is alvó üzemmódba lép. A beállításokban azonban
megadhatja, hogy hiba esetén ne lépjen alvó üzemmódba.
(
)
<Vezérlőmenü>
<Nyugalom hibánál is>
<Ki>
Kilépés az alvó üzemmódból
Nyomja meg a
gombot.
Ha hálózathoz kapcsolódó segédprogramot használ
● Ha az alvó üzemmódot <Nagy (mély alvás)> értékre állítja, akkor előfordulhat, hogy a segédprogram nem
tud kommunikálni.
65
Alapvető műveletek
Automatikus kikapcsolási idő beállítása
1AAU-015
Megadhatja, hogy a készülék automatikusan kikapcsoljon, ha hosszú ideig nem végeznek rajta műveletet. Beállíthatja
azt is, hogy a készülék egy megadott időpontban kapcsoljon ki. Ezekkel a funkciókkal elkerülheti a felesleges
energiafogyasztást abban az esetben, ha elfelejtené kikapcsolni a készüléket. Ezek a funkciók alapértelmezés szerint
be vannak kapcsolva.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Vezérlőmenü]
4
Adja meg az automatikus leállítás időzítésének beállításait.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[Szerkesztés] gombra.
66
Alapvető műveletek
[Automatikus kikapcsolási időzítés használata]
A jelölőnégyzet bejelölésével kikapcsolhatja az áramellátást, amikor az [Automatikus kikapcsolás]
beállításban megadott idő letelik.
[Automatikus kikapcsolás]
Adja meg, hogy az alvó üzemmódba lépést követően hány óra múlva kapcsoljon ki a készülék. Az [1 óra után]
és a [8 óra után] közötti, órában megadott beállítások közül választhat.
[Automatikus kikapcsolás heti időzítés beállítása]
A jelölőnégyzet bejelölésével a hét minden napjára automatikus leállítási időt állíthat be.
[vasárnap]–[szombat]
Adja meg a hét egyes napjain érvényes kikapcsolási időt. Amennyiben nem ad meg időpontot, a hét adott
napján nem lesz beállítva automatikus leállítási idő.
5
Kattintson a [OK] gombra.
Ha úgy tűnik, hogy a leállás nem fejeződött be
● Az áramellátás kikapcsolása akár 10 percet is igénybe vehet, ez azonban nem utal hibás működésre.
67
Alapvető műveletek
A bizonyos időpontra beállított automatikus leállítás elmaradását eredményező
helyzetek
● Műveletet hajt végre a készüléken.
● A készülék éppen nyomtatási, tisztítási vagy más műveletet végez.
● A készülék hibaüzenetet jelentet meg.
Ha a készülék a megadott időpontban nem tudja automatikusan kikapcsolni az áramellátást, akkor legfeljebb 10
percen keresztül percenként újra megkísérli a kikapcsolást. Ha a kikapcsolás tíz kísérlet után sem sikerül, akkor
az automatikus leállítás az adott napon már nem lehetséges.
68
Dokumentum nyomtatása
Dokumentum nyomtatása
Dokumentum nyomtatása ......................................................................................................................... 70
Nyomtatás számítógépről .................................................................................................................................. 71
Alapvető nyomtatási műveletek ...................................................................................................................... 73
Nyomtatás törlése .......................................................................................................................................... 78
Különféle nyomtatási beállítások .................................................................................................................... 80
Nagyítás és kicsinyítés ............................................................................................................................. 82
Váltás az egy- és kétoldalas nyomtatás között ......................................................................................... 84
Nyomatok leválogatása oldalanként ........................................................................................................ 86
Több oldal nyomtatása egy lapra ............................................................................................................. 88
Poszternyomtatás .................................................................................................................................... 90
Könyvnyomtatás ...................................................................................................................................... 92
Szegélyek nyomtatása ............................................................................................................................. 94
Dátumok és oldalszámok nyomtatása ..................................................................................................... 95
Vízjelnyomtatás ........................................................................................................................................ 97
Meghatározott oldalak eltérő papírra nyomtatása ................................................................................... 99
Dokumentumtípus kiválasztása ............................................................................................................. 101
Festéktakarékos üzemmód .................................................................................................................... 103
Több dokumentum egyesítése és nyomtatása ....................................................................................... 105
Igény szerinti nyomtatási beállítások konfigurálása ..................................................................................... 109
Gyakran használt nyomtatási parancskombinációk bejegyzése ............................................................. 110
Az alapértelmezett beállítások módosítása ............................................................................................ 112
Hasznos nyomtatási funkciók alkalmazása ..................................................................................................... 114
Nyomtatás USB-memóriáról (közvetlen USB-nyomtatás) .............................................................................. 116
Alapértelmezett USB-nyomtatási beálltások módosítása ....................................................................... 126
PIN-kóddal védett dokumentum nyomtatása (védett nyomtatás) ................................................................ 128
A titkosított védett nyomtatás használata .............................................................................................. 133
A készüléken tárolt dokumentum nyomtatása (tárolt feladat nyomtatása) .................................................. 134
A készüléken tárolt dokumentumok törlése .......................................................................................... 138
Doboz nevének és PIN-kódjának megadása .......................................................................................... 142
Fájl megnyitás nélküli nyomtatása (közvetlen nyomtatás) ............................................................................ 144
Nyomtatási beállítások közvetlen nyomtatáshoz ................................................................................... 148
Fogadott e-mailek nyomtatása (e-mail nyomtatás) ....................................................................................... 155
69
Dokumentum nyomtatása
Dokumentum nyomtatása
1AAU-016
Ez a rész ismerteti, hogyan nyomtathatja ki a számítógépen készített dokumentumokat, az USB-memóriaeszközre
mentett fájlokat, illetve miként nyomtathat dokumentumokat PIN-kód kezelőpanelen történő beírásával.
◼ Nyomtatás számítógépről
A számítógépen létrehozott dokumentumokat a nyomtató-illesztőprogram segítségével nyomtathatja ki.
Nyomtatás számítógépről(P. 71)
◼ Hasznos nyomtatási funkciók alkalmazása
A nyomtatási funkciók segítségével az USB-memóriaeszközön tárolt fájlokat közvetlenül, számítógép használata nélkül
kinyomtathatja úgy, hogy az USB-eszközt közvetlenül a készülékhez csatlakoztatja, illetve beállíthatja, hogy nyomtatás
előtt PIN-kód megadására legyen szükség. Hasznos nyomtatási funkciók alkalmazása(P. 114)
70
Dokumentum nyomtatása
Nyomtatás számítógépről
1AAU-017
A számítógépre telepített alkalmazásokkal létrehozott dokumentumokat a nyomtató-illesztőprogram segítségével
nyomtathatja ki. A nyomtató-illesztőprogram olyan hasznos beállításokat tesz lehetővé, mint például a nagyítás/
kicsinyítés és a kétoldalas nyomtatás, amellyel a dokumentumok többféle módon nyomtathatók ki. Ahhoz, hogy ezt a
funkciót használni tudja, el kell végeznie néhány műveletet, például telepítenie kell a számítógépre a nyomtatóillesztőprogramot. További részletekért lásd a megfelelő illesztőprogramok kézikönyvét az online kézikönyveket
tartalmazó honlapunkon.
● Az Ön által használt operációs rendszertől és a nyomtató-illesztőprogram típusától és verziójától függően az
illesztőprogram itt bemutatott képernyője eltérhet az Ön által látható képernyőtől.
● A Generic Plus PCL6 nyomtató-illesztőprogramot, valamint az UFR II nyomtató-illesztőprogramot is
használhatja. Az elérhető nyomtatási beállítások a használt nyomtató-illesztőprogramtól függnek. A további
tudnivalókért kattintson az egyes nyomtató-illesztőprogramok [Help] menüpontjára.
A nyomtató-illesztőprogram súgója
● A nyomtató-illesztőprogram [Help] (Súgó) menüpontjára kattintva megjelenítheti a súgó képernyőjét. Ezen a
képernyőn olyan részletes információkhoz juthat, amelyek nem szerepelnek az Felhasználói kézikönyv
kiadványban.
◼ Az opcionális kiegészítők használata
Ha a készülékre telepítve van a kiegészítő papírfiók vagy SD-kártya, akkor végezze el a következő műveletet a
nyomtató-illesztőprogramban.
● Az alábbi eljárás végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkeznie a számítógépre.
Nyissa meg a nyomtató mappáját ( A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 611) )
Kattintson jobb gombbal a nyomtató ikonjára [Nyomtató tulajdonságai] vagy [Tulajdonságok]
71
Dokumentum nyomtatása
[Device Settings] (eszközbeállítások) lap
beállításait [OK]
72
Adja meg a használni kívánt lehetőség
Dokumentum nyomtatása
Alapvető nyomtatási műveletek
1AAU-018
Ebből a részből megtudhatja, hogyan nyomtathat ki egy dokumentumot számítógépéről a nyomtató-illesztőprogram
használatával.
● Nyomtatás előtt adja meg a papírforrásba behelyezett papír méretét és típusát.
Papír betöltése(P. 38)
Papírméret és -típus beállítása(P. 57)
1
Nyisson meg egy dokumentumot a megfelelő alkalmazásban, és jelenítse meg a
nyomtatási párbeszédpanelt.
● A nyomtatási párbeszédpanel alkalmazásonként más és más módon nyitható meg. Az ezzel kapcsolatos
további tudnivalók a használt alkalmazás útmutatójában találhatók.
2
Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a [Beállítások] vagy [Tulajdonságok]
gombra.
● A megjelenő képernyő a használt alkalmazástól függően más és más lehet.
3
Adja meg a papírméretet.
73
Dokumentum nyomtatása
[Page Size]
Válassza ki az alkalmazásban létrehozott dokumentum méretét.
[Output Size]
Válassza ki azt a papírméretet, amelyre a dokumentumot ténylegesen nyomtatni szeretné. Ha a választott
méret eltér az [Page Size] (Papírméret) beállításban megadott mérettől, akkor a készülék a dokumentum
méretét automatikusan a [Output Size] (Kimeneti méret) beállításban megadott méretnek megfelelően
növeli/csökkenti. Nagyítás és kicsinyítés(P. 82)
Kattintható felhasználói felület
● A lapelrendezés, a kötési pozíció stb. könnyen, intuitívan beállítható az előnézeti képen. A további
tudnivalókért kattintson a nyomtató-illesztőprogram [Help] (Súgó) gombjára.
4
Kattintson a [Paper Source] (Papírforrás) fülre, és adja meg a papírforrást és a
papírtípust.
74
Dokumentum nyomtatása
[Paper Source]
Válassza ki a papír adagolásához használandó papírforrást.
Beállítás értéke
Papírforrás
Automatikus
A készülék automatikusan választja ki a nyomtatáshoz használandó papírforrást a
megadott méret és típus, valamint a készüléken megadott beállítások alapján.
Többcélú tálca
A papír adagolása a többcélú tálcából történik.
1. fiók
A papír adagolása a készülék papírfiókjából történik.
N. fiók (N=2–4)
A papír adagolása az opcionális papíradagolóból történik.
● A [Paper Source Information] gombra kattintva ellenőrizheti a készüléken az egyes papírforrásokhoz
megadott aktuális papírméretet, illetve azt, hogy van-e papír a papírforrásokban.
[Paper Type]
Adja meg a megfelelő beállítást a nyomtatáshoz használandó papír típusa és tömege alapján.
betöltése(P. 38)
Papír
● Az [Printer Default] (Nyomtató alapértéke) kiválasztása esetén a kezelőpanel beállítás menüjének
Alapért.
<Alapért. papírtípus> menüpontjában megadott papírtípus kerül alkalmazásra.
papírtípus(P. 466)
● Ha a papírlapokat álló tájolásban helyezte be, akkor jelölje be az [Feed A5 Vertically] (Takarmány A5
függőlegesen) vagy az [Feed Custom Paper Vertically] (Takarmány Egyedi papír függőlegesen)
jelölőnégyzetet.
5
Adja meg szükség szerint az egyéb nyomtatási beállításokat.
Különféle nyomtatási
beállítások(P. 80)
● Az előző lépésben megadott beállításokat bejegyezheti profilként, amelyet a későbbi nyomtatások során
felhasználhat. Így nem kell minden nyomtatáskor ugyanazokat a beállításokat megadnia.
Gyakran
használt nyomtatási parancskombinációk bejegyzése(P. 110)
75
Dokumentum nyomtatása
6
Kattintson a [OK] gombra.
7
Kattintson a [Nyomtatás] vagy az [OK] gombra.
● A nyomtatás elkezdődik. Egyes alkalmazásoknál az alábbihoz hasonló képernyő jelenik meg.
● A nyomtatás törléséhez kattintson a [Cancel] (Megszakítás) gombra, ha megjelenik a fenti képernyő. Miután a
képernyő eltűnt, vagy ha nem jelenik meg, akkor a nyomtatás más módon törölhető. Nyomtatás
törlése(P. 78)
Nyomtatás Windows 8/10/Server 2012 operációs rendszeren a Windows Áruház
alkalmazásból
Windows 8/Server 2012
Jelenítse meg a képernyő jobb szélső menüsávját [Eszközök] a készülékhez használt nyomtatóillesztőprogram koppintson vagy kattintson a [Nyomtatás] gombra
Windows 8.1/Server 2012 R2
76
Dokumentum nyomtatása
Jelenítse meg a képernyő jobb szélső menüsávját [Eszközök] [Nyomtatás] a készülékhez használt
nyomtató-illesztőprogram koppintson vagy kattintson a [Nyomtatás] gombra
Windows 10
] [Nyomtatás]
[
● Ha ezzel a módszerrel nyomtat, csak korlátozott számú nyomtatási beállítás érhető el.
● Ha megjelenik a [A nyomtató a beavatkozását igényli, amit az asztalon tehet meg.] üzenet, akkor lépjen az
asztalhoz, és kövesse a megjelenő párbeszédpanel utasításait. Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a készülék
beállítása szerint megjeleníti a felhasználó nevét nyomtatás és hasonló alkalmak közben.
HIVATKOZÁSOK
Dokumentumok kezelése és a készülék állapotának ellenőrzése(P. 345)
77
Dokumentum nyomtatása
Nyomtatás törlése
1AAU-019
A nyomtatási műveletek a számítógépről és a készülék kezelőpanelén is törölhetők.
Számítógépről(P. 78)
A kezelőpanelről(P. 79)
Számítógépről
A nyomtatás megszakítható az Asztal értesítési területén megjelenő ikon használatával.
1
Kattintson duplán a nyomtató ikonjára.
Ha a nyomtató ikonja nem jelenik meg
● Nyissa meg a nyomtató mappáját ( A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 611) ), kattintson jobb
gombbal a nyomtató ikonjára, majd kattintson a [Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése] lehetőségre
(vagy kattintson duplán a készülék nyomtató-illesztőprogramjának ikonjára).
2
Jelölje ki a törlendő dokumentumot, majd kattintson a [Dokumentum]
3
Kattintson az [Igen] gombra.
[Megszakítás] pontot.
● A kijelölt dokumentum nyomtatása megszakításra kerül.
● Előfordulhat, hogy a nyomtatás törléséig a készülék kinyomtat pár oldalt.
78
Dokumentum nyomtatása
Megszakítás a Távoli felhasználói felület segítségével
● A nyomtatás megszakítható a Távoli felhasználói felület [Feladat állapota] oldalán:
dokumentumok aktuális állapotának ellenőrzése(P. 345)
A nyomtatott
Megszakítás egy alkalmazásból
● Egyes alkalmazásoknál az alábbihoz hasonló képernyő jelenik meg. A nyomtatás megszakításához kattintson
a [Cancel] (Megszakítás) elemre.
A kezelőpanelről
Amikor számítógépről nyomtatási adatok érkeznek a készülékre, a [ ] jelzőfény világít (vagy villog). Ha a jelzőfény
világít vagy villog, akkor a kezelőpanelről megszakíthatja a nyomtatást.
1
Nyomja meg a
2
A
3
/
(
) gombot.
gombokkal válassza ki a törlendő dokumentumot, majd nyomja meg a
gombot.
Válassza ki a <Igen> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
➠ Megjelenik a <Feladatok törlése> üzenet, és a kiválasztott nyomtatási feladat törlésre kerül.
● Előfordulhat, hogy a nyomtatás törléséig a készülék kinyomtat pár oldalt.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 73)
Dokumentumok kezelése és a készülék állapotának ellenőrzése(P. 345)
79
Dokumentum nyomtatása
Különféle nyomtatási beállítások
1AAU-01A
Számos nyomtatási beállítás áll rendelkezésére (például kicsinyítés és nagyítás, kétoldalas nyomtatás), amelyeket
igényei szerint beállíthat.
Nagyítás és kicsinyítés(P. 82)
Több oldal nyomtatása egy
lapra(P. 88)
Szegélyek nyomtatása(P. 94)
Váltás az egy- és kétoldalas
nyomtatás között(P. 84)
Nyomatok leválogatása
oldalanként(P. 86)
Poszternyomtatás(P. 90)
Könyvnyomtatás(P. 92)
Dátumok és oldalszámok
nyomtatása(P. 95)
Vízjelnyomtatás(P. 97)
80
Dokumentum nyomtatása
Meghatározott oldalak eltérő
papírra nyomtatása(P. 99)
Dokumentumtípus
kiválasztása(P. 101)
Több dokumentum egyesítése és
nyomtatása(P. 105)
81
Festéktakarékos
üzemmód(P. 103)
Dokumentum nyomtatása
Nagyítás és kicsinyítés
1AAU-01C
A nyomatokat előre beállított méretarány szerint (például A5-ösről A4-esre), vagy 1%os lépésközzel meghatározható egyéni méretarány szerint nagyíthatja, illetve
kicsinyítheti.
Nyomtatási méretarány beállítása az eredeti dokumentum és a papír méretének
megadásával (beépített méretarány)
A készülék automatikusan beállítja a nyomtatási méretarányt a dokumentum és a megadott papírméret
alapján.
[Basic Settings] (Alapbeállítások) lap Válassza ki a dokumentum méretét az [Page Size]
(Oldalméret) mezőben Válassza ki a papír méretét a [Output Size] (Kimeneti méret) mezőben
[OK]
Nyomtatási méretarány megadása 1%-os lépésközzel
[Basic Settings] (Alapbeállítások) lap Jelölje be a [Manual Scaling] (Kézi méretezés) jelölőnégyzetet
Adja meg a nyomtatási méretarányt a [Scaling] (Méretezés) mezőben [OK]
82
Dokumentum nyomtatása
● A kiválasztott papírmérettől függően előfordulhat, hogy nem tudja beállítani az optimális nagyítási/
kicsinyítési arányt. Lehet például, hogy a nyomaton nagy terület marad üresen, vagy a dokumentum egy
része lemarad róla.
● Egyes alkalmazások nagyítási/kicsinyítési beállításai előnyt élveznek a nyomtató-illesztőprogram hasonló
beállításaival szemben.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 73)
83
Dokumentum nyomtatása
Váltás az egy- és kétoldalas nyomtatás között
1AAU-01E
Végezhet egyoldalas és kétoldalas nyomtatást is. Az alapértelmezett beállítás a [2sided Printing] (Kétoldalas nyomtatás). Ha szükséges, módosítsa ezt a beállítást.
● A kétoldalas nyomtatás bizonyos papírméreteknél és -típusoknál lehet, hogy nem érhető el.
Papír(P. 572)
[Basic Settings] (Alapbeállítások) lap Válassza az [1-sided Printing] (Egyoldalas nyomtatás) vagy a
[2-sided Printing] (Kétoldalas nyomtatás) lehetőséget az [1-sided/2-sided/Booklet Printing]
(Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás) beállításban Válassza ki a kötés pozícióját a [Binding
Location] (Kötés helye) beállításban
[OK]
[1-sided/2-sided/Booklet Printing]
Válassza a [1-sided Printing] (Egyoldalas nyomtatás) vagy [2-sided Printing] (Kétoldalas nyomtatás)
lehetőséget.
● A [Booklet Printing] (Könyvnyomtatás) lehetőséggel kapcsolatban lásd:
Könyvnyomtatás(P. 92) .
[Binding Location]
Adja meg, hogy melyik oldalon köti egymáshoz a kinyomtatott lapokat valamilyen kötő eszközzel, például
tűzőgéppel. A nyomtatási tájolás a megadott kötési pozíciónak megfelelően változik. A kötés helye
margószélességének megadásához kattintson a [Gutter] (Kötésmargó) elemre.
84
Dokumentum nyomtatása
[Long Edge [Left]]
Úgy nyomtatja a dokumentumot, hogy a nyomtatott oldalak kötés után balra
lapozhatók.
[Short Edge [Top]]
Úgy nyomtatja a dokumentumot, hogy a nyomtatott oldalak kötés után felfelé
lapozhatók.
[Long Edge [Top]]
Úgy nyomtatja a dokumentumot, hogy a nyomtatott oldalak kötés után felfelé
lapozhatók.
[Short Edge [Left]]
Úgy nyomtatja a dokumentumot, hogy a nyomtatott oldalak kötés után balra
lapozhatók.
[Gutter] (Kötésmargó)
Adja meg a kötésmargót.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 73)
Több oldal nyomtatása egy lapra(P. 88)
Könyvnyomtatás(P. 92)
85
Dokumentum nyomtatása
Nyomatok leválogatása oldalanként
1AAU-01F
Többoldalas dokumentumok több példányának nyomtatásakor válassza a [Collate]
(Gyűjtés) lehetőséget, így a készülék példányonként megfelelő sorrendbe rendezi az
oldalakat. Ez a funkció akkor lehet például hasznos, amikor kiosztandó jegyzeteket
készít egy értekezlethez vagy bemutatóhoz.
[Basic Settings] (Alapbeállítások) lap Válassza a [Collate] (Gyűjtés) vagy a [Group] (Csoportosítás)
lehetőséget a [Collate/Group] (Gyűjtés/Csoportosítás) beállításban [OK]
[Collate/Group]
Többoldalas dokumentumok nyomtatása esetén megadhatja a példányok rendezési módját.
[Off]
Ha a [Off] (Ki) lehetőséget választja, akkor a készülék úgy rendezi az oldalakat, ahogy
az az alkalmazásban be lett állítva.
[Collate]
A példányok a megfelelő oldalsorrendben vannak csoportosítva. Ha például három
példányt nyomtat egy négyoldalas dokumentumból, akkor a kinyomtatott oldalak a
következő sorrendben lesznek összegyűjtve: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
[Group]
A készülék nem válogatja szét a példányokat. Minden egyes oldalról elkészül a
megadott számú példány. Ha például három példányt nyomtat egy négyoldalas
dokumentumból, akkor a kinyomtatott oldalak a következő sorrendben lesznek
csoportosítva: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
86
Dokumentum nyomtatása
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 73)
87
Dokumentum nyomtatása
Több oldal nyomtatása egy lapra
1AAU-01H
Egyetlen lapra több oldalt is kinyomtathat. A [4 on 1] (4-ről 1-re) és a [9 on 1] (9-ről 1re) beállítással például egyetlen lapra négy, illetve kilenc oldalt helyezhet. Akkor
használja ezt a funkciót, ha papírt szeretne megtakarítani, vagy a dokumentum
miniatűr képét szeretné megjeleníteni.
● Még több papírt takaríthat meg, ha ezt a beállítást a kétoldalas nyomtatással együtt használja.
egy- és kétoldalas nyomtatás között(P. 84)
Váltás az
[Basic Settings] (Alapbeállítások) lap Az [Page Layout] (Elrendezés) beállításban válassza ki, hogy
egy lapra hány oldalt szeretne nyomtatni Az [Page Order] (Oldalsorrend) beállításban válassza ki
az oldalak elrendezését [OK]
[Page Layout]
Válassza ki, hogy hány oldalt nyomtat egy-egy lapra. Az [1 on 1] (1-ről 1-re) és [16 on 1] (16-ről 1-re) közötti
lehetőségek közül választhat. Ha például 16 oldalt szeretne egy lapra nyomtatni, válassza a [16 on 1] (16-ről
1-re) lehetőséget.
● A [Poster [2 x 2]] (Poszter (2 x 2)) lehetőséggel kapcsolatban lásd:
Poszternyomtatás(P. 90) .
● Ha ezt a beállítást együtt alkalmazza az alkalmazáson belül beállítható leválogatással, akkor előfordulhat,
hogy a készülék nem megfelelően nyomtatja ki az oldalakat.
88
Dokumentum nyomtatása
[Page Order]
Válasszon lapon belüli elrendezést. Ha például a [Across from Left] (Keresztül balról) lehetőséget választja,
akkor az első oldal nyomtatása a bal felső sarokba kerül, a további oldalak pedig tőle jobbra.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 73)
Váltás az egy- és kétoldalas nyomtatás között(P. 84)
89
Dokumentum nyomtatása
Poszternyomtatás
1AAU-01J
A dokumentumok egy-egy oldalát több lapra is kinyomtathatja. Ha például egy
egyoldalas A4 méretű dokumentumot kilencszeresére nagyít, akkor egy 3x3-as A4
méretű lapokból álló posztert kap eredményül, miután kinyomtatta és
összeillesztette a dokumentumokat.
[Basic Settings] (Alapbeállítások) lap Az [Page Layout] (Elrendezés) beállításban válassza ki a
poszter méreteit (például [Poster [2 x 2]] (Poszter (2 x 2))) [OK]
[Page Layout]
Négy méretbeállítás közül választhat: [Poster [1 x 2]] (Poszter (1 x 2)), [Poster [2 x 2]] (Poszter (2 x 2)), [Poster
[3 x 3]] (Poszter (3 x 3)) és [Poster [4 x 4]] (Poszter (4 x 4)).
● Ha a kétoldalas nyomtatás engedélyezve van, nem lehet poszterméretet választani. Válassza az [1-sided
Printing] lehetőséget az [1-sided/2-sided/Booklet Printing] beállításban, majd válasszon egy
poszterméretet.
[Poster Details]
Az alábbi képernyőn megadhatja a szegélyek beállításait és margókat illeszthet be a dokumentumba. A
további tudnivalókért kattintson a nyomtató-illesztőprogram képernyőjének [Help] menüpontjára.
90
Dokumentum nyomtatása
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 73)
Nagyítás és kicsinyítés(P. 82)
91
Dokumentum nyomtatása
Könyvnyomtatás
1AAU-01K
Egy dokumentum oldalait kettesével a papír két oldalára nyomtathatja, majd a
kinyomtatott lapokat összehajtva füzetet készíthet belőlük. A nyomtatóillesztőprogam úgy határozza meg a nyomtatási sorrendet, hogy az oldalszámok
helyesen kövessék egymást.
● A könyvnyomtatás funkció bizonyos papírméreteknél és -típusoknál lehet, hogy nem érhető el. A kétoldalas
nyomtatásra elérhető papír a könyvnyomtatás céljára is elérhető. Lásd Papír(P. 572) .
[Basic Settings] (Alapbeállítások) lap Válassza a [Booklet Printing] (Könyvnyomtatás) lehetőséget
az [1-sided/2-sided/Booklet Printing] (Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás) beállításban
Kattintson a [Booklet] (Könyv) gombra a részletes beállítások megadásához [OK] [OK]
[1-sided/2-sided/Booklet Printing]
Válassza a [Booklet Printing] (Könyvnyomtatás) lehetőséget.
● [1-sided Printing] (Egyoldalas nyomtatás) és [2-sided Printing] (Kétoldalas nyomtatás) végzéséhez lásd:
Váltás az egy- és kétoldalas nyomtatás között(P. 84) .
[Booklet]
Az alábbi képernyő jelenik meg.
92
Dokumentum nyomtatása
[Booklet Printing Method] (Könyvnyomtatási módszer)
● [All Pages at Once] (Minden oldal egyszerre): Minden oldalt egyszerre, egyetlen kötegben nyomtat ki,
így a könyv a nyomtatott lapok félbehajtásával egyszerűen előállítható.
● [Divide into Sets] (Készletekre osztás): A [Sheets per Set] (Lap/köteg) mezőben megadott oldalszámnak
megfelelően felosztva több köteget nyomtat. Az egyes kötegek külön köthetők, majd egyetlen könyvvé
állíthatók össze. Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a dokumentumnak olyan sok oldala van, amennyit
nem lehetne egyetlen könyvvé kötni.
[Specify Booklet Gutter] (Könyv kötési margójának megadása)
Ha tűzőgépet vagy egyéb kötőeszközt használ, adja meg a füzet kötéséhez szükséges margószélességet.
Jelölje be a [Specify Booklet Gutter] (Könyv kötési margójának megadása) jelölőnégyzetet, majd adja meg a
szélességet a [Booklet Gutter] (Könyv kötési margója) mezőben.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 73)
93
Dokumentum nyomtatása
Szegélyek nyomtatása
1AAU-01L
A nyomatok margóin szegélyeket jeleníthet meg például szaggatott vagy dupla
vonalak formájában.
[Page Setup] (Oldalbeállítás) lap Kattintson az [Page Options] (Oldalbeállítások) gombra
Válassza ki a keret típusát a [Edging] (Lapszél) beállításban [OK] [OK]
[Edging]
Válassza ki a szegély típusát.
Előnézet
Megjeleníti a kiválasztott szegély villámnézetét.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 73)
Dátumok és oldalszámok nyomtatása(P. 95)
Vízjelnyomtatás(P. 97)
94
Dokumentum nyomtatása
Dátumok és oldalszámok nyomtatása
1AAU-01R
A dokumentumokra információkat, például dátumot, bejelentkezési nevet és
oldalszámot nyomtathat, és meghatározhatja, hogy az oldalak mely részén (bal
oldalt felül, jobb oldalt alul stb.) jelenjenek meg.
[Page Setup] (Oldalbeállítás) lap Kattintson az [Page Options] (Oldalbeállítások) lehetőségre
Válassza ki a nyomtatási dátum, a felhasználónév vagy az oldalszám nyomtatási pozícióját [OK]
[OK]
[Print Date]
Adja meg a nyomtatási dátum megjelenítési pozícióját.
[Print User Name]
Adja meg a dokumentumot nyomtató számítógépen használt felhasználónév (bejelentkezési név) nyomtatási
pozícióját.
[Print Page Number]
Adja meg az oldalszámok nyomtatási pozícióját.
A nyomtatott dátumok és oldalszámok formátumának módosítása
95
Dokumentum nyomtatása
● A dátumok, bejelentkezési nevek és oldalszámok nyomtatása esetén módosíthatja ezek formázási
beállításait, például a betűtípust és a betűméretet. A részletes beállításhoz kattintson a [Format Settings]
(Formátumbeállítások) pontra az oldalbeállítások fenti képernyőjén.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 73)
Szegélyek nyomtatása(P. 94)
Vízjelnyomtatás(P. 97)
96
Dokumentum nyomtatása
Vízjelnyomtatás
1AAU-01S
A dokumentumokat felülnyomtathatja különféle vízjelekkel (például „MÁSOLAT” vagy
„BIZALMAS”). Választhat az előre létrehozott vízjelek közül, de létrehozhat új
vízjeleket is.
[Page Setup] (Oldalbeállítás) lap Jelölje be a [Watermark] (Vízjel) jelölőnégyzetet
vízjelet a legördülő listából [OK]
Válasszon egy
[Watermark]
A [Watermark] (Vízjel) jelölőnégyzet bejelölésével a legördülő menüben megjelenítheti a vízjelek listáját. A
menüből kiválaszthat egy vízjelet.
[Edit Watermark]
Megjeleníti a vízjelek létrehozására és szerkesztésére szolgáló képernyőt.
97
Dokumentum nyomtatása
[Add]
Új vízjel létrehozásához kattintson erre a gombra. Legfeljebb 50 vízjel tárolható.
[Name]
Adja meg a létrehozott vízjel nevét.
[Attributes]/[Alignment]/[Print Style]
Az egyes fülekre kattintva beállíthatja a vízjel szövegét, színét és nyomtatási pozícióját. A további
tudnivalókért kattintson a nyomtató-illesztőprogram [Help] (Súgó) menüpontjára.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 73)
Szegélyek nyomtatása(P. 94)
Dátumok és oldalszámok nyomtatása(P. 95)
98
Dokumentum nyomtatása
Meghatározott oldalak eltérő papírra nyomtatása
1AAU-01U
Egy dokumentum megadott oldalait is kinyomtathatja, például akkor, ha a könyv
borítóját színes papírra kívánja nyomtatni. Ebben az esetben töltsön be színes papírt
a borító számára a többcélú tálcába, és sima papírt a többi oldal számára a
papírfiókba, majd adja meg a papírbeállításokat a nyomtató-illesztőprogramban.
[Paper Source] (Papírforrás) lap: Válassza ki az eltérő papírra nyomtatni kívánt oldalakat, valamint
a papírral feltöltött papírforrást a [Paper Selection] (Papírkiválasztás) beállításban, majd kattintson
az [OK] gombra
[Paper Selection]
Válassza ki a más papírra nyomtatandó oldalakat, és válassza ki a papírforrást az egyes oldalakhoz.
[Same Paper for All Pages]
Az összes oldalt ugyanarra a papírra nyomtatja, és nem nyomtat egyetlen
oldalt sem más papírra. Minden oldalt a [Paper Source] (Papírforrás)
beállításban megadott papírra nyomtat.
[Different for First, Others, and Last] Eltérő papírt használhat az első oldalhoz, a köztes oldalakhoz és az utolsó
oldalhoz. Például az [First Page] (Első oldal) számára megadhatja a többcélú
tálcát, a [Other Pages] (Más oldalak) (köztes oldalak) számára a papírfiókot,
majd az [Last Page] (Utolsó oldal) számára ismét a többcélú tálcát. Emellett
nyomtathat úgy is, hogy a [Paper Type] (Papírtípust) beállításban megadja a
papírtípust.
[Different for First, Second, Others,
Megadhatja a borítólap utáni laphoz használt papírt, valamint a [Different for
and Last]
First, Others, and Last] (Különböző az első, egyéb és utolsó esetén) beállításnál
használandó papírt. Emellett nyomtathat úgy is, hogy a [Paper Type]
(Papírtípust) beállításban megadja a papírtípust.
99
Dokumentum nyomtatása
[Different for Cover and Others]
Megadhatja a könyvnyomtatás beállításait (
Könyvnyomtatás(P. 92) ). Eltérő
papírt adhat meg a borító lapohoz és a köztes oldalakhoz. Például megadhatja
a többcélú tálcában lévő papírt a [Cover Page] (Fedőlap) nyomtatásához, és a
papírfiókban lévő papírt a [Other Pages] (Más oldalak) (köztes oldalak)
nyomtatásához.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 73)
100
Dokumentum nyomtatása
Dokumentumtípus kiválasztása
1AAU-01W
Az optimális képminőség érdekében meghatározhatja a dokumentum típusát.
Különböző beállítások adhatók meg a fényképes dokumentumokra, a diagramokat
és ábrákat tartalmazó dokumentumokra, illetve a vékony vonalas tervrajzokat
magukban foglaló dokumentumokra.
[Quality] (Minőség) lap
[OK]
Válassza ki a dokumentum típusát a [Objective] (Célkitűzés) listában
[Objective]
Olyan beállítást válasszon, amely leginkább megfelel a dokumentum típusának vagy a nyomtatás céljának.
Általános használat esetén például az [General] (Általános), fényképek nyomtatása esetén a [Photos] (Fotók)
beállítás kiválasztásával érhet el optimális nyomtatási minőséget.
[General] (Általános)
Sokoldalú beállítás, amely a legtöbb dokumentum nyomtatásához megfelelő.
[Publications] (Kiadványok)
Fényképeket, diagramokat és ábrákat vegyesen tartalmazó dokumentumok nyomtatására alkalmas.
[Graphics] (Grafika)
Diagramokat és ábrákat tartalmazó dokumentumok nyomtatására alkalmas.
[Photos] (Fotók)
Fényképek nyomtatására alkalmas.
[Designs [CAD]] ([CAD] tervezés)
Sok vékony vonalat tartalmazó tervrajzok nyomtatására alkalmas.
[High Definition Text] (Nagyfelbontású szöveg)
Kis karaktereket tartalmazó dokumentumok nyomtatására alkalmas.
101
Dokumentum nyomtatása
● A [Objective] (Célkitűzés) mezőben kiválasztott elem részletes beállításainak megadásához kattintson a
[Advanced Settings] (Speciális beállítások) pontra. A további tudnivalókért kattintson a nyomtatóillesztőprogram [Help] (Súgó) menüpontjára.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 73)
102
Dokumentum nyomtatása
Festéktakarékos üzemmód
1AAU-01X
A nyomtató-illesztőprogramban beállíthatja, hogy a készülék kevesebb festékkel
nyomtassa a dokumentumokat.
● Ha bekapcsolja a festéktakarékos üzemmódot, akkor a vékony vonalak és a halványabb fedettségű részek
elmosódottá válhatnak a nyomaton.
[Quality] (Minőség) lap Válassza ki a dokumentum típusát a [Objective] (Célkitűzés) beállításban
Kattintson a [Advanced Settings] (Speciális beállítások) gombra Válassza ki a [Toner Save]
(Festéktakarékosság) pontot a [Advanced Settings] (Speciális beállítások) képernyőjén Válassza a
[On] (BE) lehetőséget a legördülő listából [OK] [OK]
[Objective]
Dokumentumtípus kiválasztása(P. 101)
Válassza ki azt a dokumentumtípust, amelyhez engedélyezni szeretné a festéktakarékos beállítást.
103
Dokumentum nyomtatása
[Advanced Settings]
Megjelenik egy beállítási képernyő. Kattintson a [Toner Save] (Festéktakarékosság) pontra, majd a képernyő
alján látható legördülő listából válassza ki a [On] (BE) lehetőséget.
● A festéktakarékos üzemmódot minden dokumentumtípushoz külön is beállíthatja. Adja meg a
festéktakarékos beállítást a [Objective] (Célkitűzés) listában szereplő egyes dokumentumtípusokhoz.
● A [Advanced Settings] (Speciális beállítások) képernyőn a festéktakarékos beállításoktól különböző
különféle nyomtatási beállításokat határozhat meg. A további tudnivalókért kattintson a nyomtatóillesztőprogram [Help] (Súgó) menüpontjára.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 73)
104
Dokumentum nyomtatása
Több dokumentum egyesítése és nyomtatása
1AAU-01Y
A Canon PageComposer alkalmazással több dokumentumot egyesíthet egyetlen
nyomtatási feladatban, amelyet meghatározott nyomtatási beállításokkal
kinyomtathat. Ezzel a funkcióval lehetővé válik például, hogy különböző
alkalmazásokkal létrehozott dokumentumok minden oldalát ugyanakkora méretű
papírra nyomtassa.
1
Nyisson meg egy dokumentumot a megfelelő alkalmazásban, és jelenítse meg a
nyomtatási párbeszédpanelt.
● A nyomtatási párbeszédpanel alkalmazásonként más és más módon nyitható meg. Az ezzel kapcsolatos
további tudnivalók a használt alkalmazás útmutatójában találhatók.
2
3
Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a [Beállítások] vagy [Tulajdonságok]
gombra.
Válassza a [Edit and Preview] (Szerkesztés és megtekintés) lehetőséget a [Output
Method] (Kimeneti mód) beállításban.
● Kattintson az [OK] gombra az [Information] (Információ) párbeszédpanelen.
● Kattintson az [OK] gombra a képernyő alján.
4
Kattintson a [Nyomtatás] vagy az [OK] gombra.
105
Dokumentum nyomtatása
● Elindul a Canon PageComposer alkalmazás. A nyomtatás ebben a lépésben még nem kezdődik meg.
5
Ismételje meg az 1–4. lépést az egyesíteni kívánt dokumentumokkal.
● A dokumentumok megjelennek a Canon PageComposer képernyőjén.
6
Válassza ki az összevonandó dokumentumokat a [Document Name]
(Dokumentumnév) listából, majd kattintson az
gombra.
● Ha több dokumentumot szeretne kiválasztani, akkor tartsa nyomva a billentyűzet [SHIFT] vagy [CTRL]
gombját, miközben a dokumentumokra kattint.
7
Szükség szerint módosítsa a beállításokat, majd kattintson a [Combine] (Egyesítés)
parancsra.
● A program egyesíti a 6. lépésben kiválasztott dokumentumokat.
106
Dokumentum nyomtatása
[Nyomtatási kép]
Megjeleníti a nyomtatandó dokumentum nyomtatási képét.
[Dokumentumlista]/[Nyomtatási beállítások]
● A [Document List] (Dokumentumlista) fülre kattintva megjelenítheti az 1–4. lépésben hozzáadott
dokumentumokat. Ezeket eltávolíthatja úgy, hogy kijelöli őket, majd a [Delete from List] (Törlés a
listából) pontra kattint.
● A [Print Settings] (Nyomtatási beállítások) fülre kattintva megjelenítheti a nyomtatási beállítások,
például a példányszám vagy az egy- és kétoldalas nyomtatás beállítására szolgáló képernyőt. Az itt
megadott beállítások a teljes nyomtatási feladatra érvényesek.
● A további tudnivalókért kattintson a Canon PageComposer képernyő [Help] (Súgó) menüpontjára.
[Részletek]
Megjeleníti a nyomtató-illesztőprogram nyomtatásbeállítási képernyőjét. Kevesebb beállítás érhető el,
mint a szokásos nyomtatási mód esetén.
107
Dokumentum nyomtatása
8
Válassza ki az összevont dokumentumok nyomtatási feladatát a [Document Name]
(Dokumentumnév) listában, majd kattintson az
gombra.
● A nyomtatás elkezdődik.
● A nyomtatás törlésének ismertetését a következő rész tartalmazza:
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 73)
108
Nyomtatás törlése(P. 78) .
Dokumentum nyomtatása
Igény szerinti nyomtatási beállítások konfigurálása
1AAU-020
„Profilokként” több különböző beállításkombinációt is bejegyezhet, amelyek a különböző nyomtatási igényekhez
igazodnak. Bejegyezheti azokat a beállításokat is, amelyeket gyakran használ alapértelmezett beállításként. Ha az
alapértelmezett beállítás be van állítva, a bejegyzett beállítások automatikusan megjelennek a nyomtatóillesztőprogram képernyőjén, így Ön átugorhatja a nyomtatási beállítások megadását és azonnal nyomtathat.
Vízjelként adja meg a „SZIGORÚAN TITKOS” lehetőséget,
és regisztrálja profilként. Ha ez után használni szeretné
ezt a vízjelet, egyszerűen csak válassza ki ezt a profilt.
Gyakran használt nyomtatási parancskombinációk
bejegyzése(P. 110)
A nyomtató-illesztőprogramban adja meg
alapértelmezettként a [2 on 1] (2-ről 1-re) beállítást. A
készülék a következő és az összes további nyomtatást
úgy fogja elvégezni, hogy két oldalt egy oldalra
zsugorítva nyomtat ki. Az alapértelmezett beállítások
módosítása(P. 112)
109
Dokumentum nyomtatása
Gyakran használt nyomtatási parancskombinációk
bejegyzése
1AAU-021
Az „Egyoldalas fekvő tájolású nyomtatás A4 méretű papírra” és hasonló beállításkombinációk megadása időrabló lehet
minden nyomtatáskor. Ha bejegyzi profilként ezeket a gyakran használt nyomtatási beállításkombinációkat, akkor a
megfelelő profil kiválasztásával egyszerűen megadhatja ezeket a nyomtatási beállításokat. Ebből a részből
megtudhatja, hogyan jegyezhet be profilokat, és hogyan nyomtathat velük.
Profil bejegyzése(P. 110)
Profil kiválasztása(P. 111)
Profil bejegyzése
1
Módosítsa a profilként bejegyezni kívánt beállításokat, majd kattintson a [Add]
(Hozzáadás) gombra.
● Kattintson az [Basic Settings] (Alapbeállítások), [Page Setup] (Oldalbeállítás), [Finishing] (Befejező művelet),
[Paper Source] (Papírforrás), vagy [Quality] (Minőség) fülekre, és adja meg mindegyik képernyőn igény
szerint a nyomtatási beállításokat. Különféle nyomtatási beállítások(P. 80)
2
Adjon meg egy profilnevet a [Name] (Név) mezőben, válasszon egy ikont, majd
kattintson az [OK] gombra.
● Szükség esetén írja be a profilhoz tartozó tudnivalókat a [Comment] (Megjegyzés) mezőbe.
● A [View Settings] (Beállítások megtekintése) pontra kattintva áttekintheti a bejegyezni kívánt beállításokat.
110
Dokumentum nyomtatása
Profil szerkesztése
● Ha az 1. lépésben látott képernyőn a [Edit] (Szerkesztés) parancs melletti [Add] (Hozzáadás) pontra kattint,
akkor módosíthatja a korábban bejegyzett profilok nevét, ikonját és megjegyzéseit. A gyárilag bejegyzett
profilokat nem szerkesztheti.
Profil kiválasztása
Válassza ki az igényeinek megfelelő profilt, és kattintson az [OK] gombra.
A kiválasztott profil beállításainak módosítása
● A kiválasztott profilokban megadott beállítások módosíthatók. A módosított beállítások ezenkívül másik
profilként is bejegyezhetők.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 73)
Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 112)
111
Dokumentum nyomtatása
Az alapértelmezett beállítások módosítása
1AAU-022
Az alapértelmezett beállítások azok a beállítások, amelyek a nyomtató-illesztőprogram nyomtatásbeállítási
képernyőjének első megnyitásakor megjelennek. Ezek a beállítások módosíthatók. Ha például minden dokumentumot
úgy szeretne kinyomtatni, hogy minden két oldal egy oldalra kicsinyítve kerüljön, adja meg a [2 on 1] (2-ről 1-re) módot
alapértelmezett elrendezésként. A következő alkalomtól kezdve ha megnyitja a nyomtató-illesztőprogramot, a [2 on 1]
(2-ről 1-re) lesz megadva elrendezésként, így azt Önnek nem kell minden nyomtatás előtt módosítania.
● Az alábbi eljárás végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkeznie a számítógépre.
1
Nyissa meg a nyomtató mappáját.
2
Kattintson a jobb egérgombbal a nyomtató ikonjára, és válassza a [Nyomtatási
3
A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 611)
beállítások] parancsot.
Módosítsa a nyomtatásbeállítási képernyőn látható beállításokat, és kattintson az
[OK] gombra.
● Kattintson az [Basic Settings] (Alapbeállítások), [Page Setup] (Oldalbeállítás), [Finishing] (Befejező művelet),
[Paper Source] (Papírforrás), vagy [Quality] (Minőség) fülekre, és adja meg mindegyik képernyőn igény
szerint a nyomtatási beállításokat. Különféle nyomtatási beállítások(P. 80)
112
Dokumentum nyomtatása
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 73)
Gyakran használt nyomtatási parancskombinációk bejegyzése(P. 110)
113
Dokumentum nyomtatása
Hasznos nyomtatási funkciók alkalmazása
1AAU-023
A nyomtató-illesztőprogrammal számos hasznos nyomtatási funkciót alkalmazhat, valamint végrehajthatja az alapvető
nyomatási műveleteket.
◼ Nyomtatás USB-memóriáról (közvetlen USB-nyomtatás)
Az USB-memóriaeszközt közvetlenül a készülékhez csatlakoztatva kinyomtathatja a rajta tárolt PDF és képfájlokat. E
funkcióval számítógép használata nélkül nyomtathat. Nyomtatás USB-memóriáról (közvetlen USB-nyomtatás)
(P. 116)
◼ PIN-kóddal védett dokumentum nyomtatása (védett nyomtatás)
Amennyiben PIN-kódot állít be számítógépről nyomtatóra küldött adatokhoz, akkor az adatok mindaddig nem
nyomtathatók, amíg a helyes PIN-kódot meg nem adják a készülék kezelőpanelén. E funkció bizalmas dokumentumok
nyomtatásánál hasznos. PIN-kóddal védett dokumentum nyomtatása (védett nyomtatás)(P. 128)
◼ A készüléken tárolt dokumentum nyomtatása (tárolt feladat nyomtatása)
A számítógépről küldött nyomtatási adatokat elmentheti SD-kártyára. A tárolt adatok igény szerint számos alkalommal
kinyomtathatók. A készüléken tárolt dokumentum nyomtatása (tárolt feladat nyomtatása)(P. 134)
◼ Fájl megnyitás nélküli nyomtatása (közvetlen nyomtatás)
A számítógépen tárolt (PDF, JPEG stb.) fájlok kinyomtathatók úgy, hogy böngészőn keresztül a készülékre továbbítja
azokat. Ehhez nincs szükség egyedi alkalmazás használatára. Fájl megnyitás nélküli nyomtatása (közvetlen
nyomtatás)(P. 144)
114
Dokumentum nyomtatása
◼ Fogadott e-mail nyomtatása (e-mail nyomtatás)
A készülék által fogadott e-mailes üzeneteket és csatolmányaikat kinyomtathatja közvetlenül, számítógép használata
nélkül. Fogadott e-mailek nyomtatása (e-mail nyomtatás)(P. 155)
115
Dokumentum nyomtatása
Nyomtatás USB-memóriáról (közvetlen USB-nyomtatás)
1AAU-024
Az USB-memóriaeszközt közvetlenül a készülékhez csatlakoztatva kinyomtathatja a rajta tárolt (PDF, TIFF, JPEG és XPS)
képfájlokat. E funkcióval számítógép használata nélkül nyomtathat.
Alkalmazható fájlformátumok
A következő típusú képfájlok nyomtathatók ki. A nyomtatandó adatoktól függően előfordulhat, hogy a
nyomtatás eredménye nem lesz megfelelő.
● PDF fájl *
● JPEG fájl
● TIFF fájl
● XPS fájl
*A
készülék támogatja az 1.7-es verziót.
● A nyomtatható maximális fájlméret 2 GB.
Választható USB-memóriaeszközök
FAT32 formátum szerint formázott USB-memóriaeszközök használhatók (memóriakapacitás: 32 GB-ig).
● Ne használjon nem szabványos USB-memóriaeszközöket. Előfordulhat, hogy egyes USBmemóriaeszközökön tárolt fájlok nem nyomtathatók megfelelően.
● Csak USB memóriaeszközt csatlakoztasson. Az USB memóriaeszközök USB elosztón vagy hosszabbító
kábelen keresztül nem csatlakoztathatók.
● Ne használjon speciális funkciókat, például beépített biztonsági funkciókat kínáló USBmemóriaeszközök.
● A készülék USB-portja az USB 2.0 szabványt támogatja.
● Ha egy USB-memóriaeszköz valamelyik mappájában sok fájl van, akkor a nyomtatandó képfájlok
beolvasása jelentős időt vehet igénybe. A számítógép segítségével törölje a fölösleges fájlokat az USBmemóriaeszközről, vagy helyezze át őket másik mappába.
1
Csatlakoztasson egy USB-memóriaeszközt a készülék jobb oldalán található USBporthoz.
116
Dokumentum nyomtatása
➠ Automatikusan megjelenik az alábbi képernyő.
● Ha a képernyő nem jelenik meg, nyomja meg a
(
) gombot.
● Az USB-memóriaeszköz csatlakoztatása közben ne üsse meg és ne rázza meg sem az eszközt, sem a
készüléket.
2
A
3
Válassza ki a nyomtatandó fájl típusát, és nyomja meg az
4
Válassza ki a nyomtatandó fájlt, és nyomja meg az
/
gombokkal válassza ki a <Fájl(ok) kiválaszt.> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
gombot.
gombot.
● Legfeljebb 10 fájlt adhat meg.
● Ha egy kijelölést törölni szeretne, akkor válasszon a kijelölt fájlok közül (ezek
jellel vannak megjelölve), és
nyomja meg az
gombot. Az összes kijelölés törléséhez válassza az <Összes törlése> lehetőséget, és
nyomja meg az
gombot.
● Egy mappa tartalmának megjelenítéséhez válassza ki a mappát, és nyomja meg az
Az eggyel fentebbi szintű mappába való visszatéréshez nyomja meg a
vagy a
vagy a
gombot.
gombot.
● Előfordulhat, hogy az alacsonyabb szinten elhelyezkedő vagy a hosszabb nevű mappák és fájlok nem
jelennek meg.
● Ha másik mappába lép, akkor az előző mappában megszűnnek a fájlkijelölések.
117
Dokumentum nyomtatása
5
Válassza ki az <Alkalmaz> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
Ha XPS dokumentumot nyomtatási címke alapján nyomtat
Ha XPS formátumú fájlt kíván nyomtatni, akkor a fájlt kinyomtathatja az ahhoz csatolt, nyomtatási
beállításokat tároló nyomtatási címke alapján.
1
Válassza ki a <Nyomt.címke haszn.> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
2
Válassza ki a <Nyomtatás indítása> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
Elindul a nyomtatás. A nyomtatás befejeztét követően vegye ki az USB-memóriaeszközt a
készülékből. Húzza ki az USB-memóriaeszközt.(P. 124)
6
Adja meg szükség szerint a nyomtatási beállításokat.
● Válassza ki a kívánt beállítást, nyomja meg az
gombot, majd adja meg a beállítás értékét.
A leírásban szereplő ikonok*
PDF fájlok nyomtatására szolgáló beállítások
XPS fájlok nyomtatására szolgáló beállítások
JPEG fájlok nyomtatására szolgáló beállítások
TIFF fájlok nyomtatására szolgáló beállítások
* Az
összes fájlformátumhoz igénybe vehető beállításokat nem jelöli ikon.
<Példányszám>
Adjon meg egy 1 és 9999 közötti példányszámot. A számbillentyűkkel vigye be a mennyiséget, majd nyomja
meg az
gombot.
118
Dokumentum nyomtatása
<Nyomtatási tartomány>/<Nyomt. tart. (TIFF)>
Adja meg a nyomtatandó oldaltartományt. A
/
gombokkal válassza ki a <Jelölésmód> lehetőséget
válassza ki a nyomtatandó oldaltartomány kijelölésének módját
.
<Mind>
Az összes oldal kinyomtatása.
<Oldalak megadása>
Csak a megadott oldalak kinyomtatása. A nyomtatandó oldalak meghatározásához válassza az
a számbillentyűk segítségével adja meg az <Első oldal> és az <Utolsó
<Oldaltartomány> lehetőséget
oldal> értékét
válassza az <Alkalmaz>
pontot
.
<Felbontás>
Adja meg a nyomtatáshoz használandó felbontást. Használja a következő gombokat
meg a kívánt nyomtatási pozíciót, majd nyomja meg az
gombot.
/
gombokkal adja
<600 dpi>
Ez a nyomtatási mód alkalmas nagy sebességű nyomtatásra.
<1200 dpi>
Nagy felbontás alkalmazása esetén a karakterek széle és a grafikák élesen reprodukálhatók. Ez a mód a
számos kis karakterből álló adatok nyomtatására alkalmas.
<2-oldalas nyomtatás>
Adja meg, hogy kíván-e a papír mindkét oldalára nyomtatni. A
nyomja meg az
gombot.
119
/
gombokkal válassza ki a beállítást, majd
Dokumentum nyomtatása
● <2-oldalas nyomtatás> egyes papírméreteknél vagy papírtípusoknál nem érhető el.
Papír(P. 572)
<Kötés helye>
Adja meg, hogy a kétoldalas nyomatok hosszabb vagy rövidebb oldalát kívánja egymáshoz fűzni valamilyen
kötő eszközzel, például tűzőgéppel. A
/
gombokkal határozza meg a kötés helyét, majd nyomja meg az
gombot.
<Hosszú szél>
A nyomatot a hosszabbik széle mentén fűzi össze.
<Rövid szél>
A nyomatot a rövidebbik széle mentén fűzi össze.
<Papír kiválasztása>
Válassza ki a papírforrást, amelybe a nyomtatáshoz használni kívánt papírt előzőleg behelyezte. A
gombokkal válassza ki a papírforrást, majd nyomja meg az
gombot.
/
● PDF vagy XPS fájl nyomtatása esetén adja meg az <Automatikus> beállítást, ekkor a készülék
automatikusan az optimális papírforrást választja ki.
● Egyéni méretű papírt tartalmazó papírforrás nem választható.
<Féltónusú>
Megadhatja a féltónusok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti átmeneti tartomány) visszaadásának
módját.
PDF és XPS fájlok
A féltónusok egy adott dokumentumon belül valamennyi képadattípushoz megadhatók. A
/
válassza ki a képadat típusát
válassza ki a féltónusok visszaadásának módját
.
120
gombokkal
Dokumentum nyomtatása
JPEG és TIFF fájlok
A
/
gombokkal válassza ki a féltónusok visszaadásának módját, majd nyomja meg az
gombot.
Képadattípus
Válassza ki azt a képadattípust, amelynek beállítását módosítani szeretné. Válassza a <Szöveg> lehetőséget
karakterek, a <Grafika> beállítást vonalak és ábrák, illetve a <Kép> pontot képek (pl. fényképek)
nyomtatásához.
<Felbontás>
Árnyalatos képek és vonalak lágy átmenetekkel történő nyomtatása. Ez a nyomtatási mód ábrák és
grafikonok árnyalt nyomtatására alkalmas.
<Árnyalat>
Kontrasztos tónusú, élénk képek nyomtatása. Ez a nyomtatási mód fényképekhez hasonló képadatok
nyomtatására alkalmas.
<Nagy felbontású>
A karakterek szélének éles visszaadása révén részletgazdag nyomtatást tesz lehetővé. Ez a nyomtatási mód a
karakterekből és vékony vonalakból álló nyomtatási adatok éles körvonalú nyomtatására alkalmas.
<Papírméret egyezt.>
A papírra jellemző Nyomtatható terület(P. 575) alapján automatikusan nagyítja vagy kicsinyíti a nyomatot.
/
gombokkal adja
A nyomatok kinagyítása és lekicsinyítése az eredeti képarány megőrzésével történik. A
meg a beállítást, majd nyomja meg az
gombot.
● Ez a beállítás nem használható, ha az <Automatikus> beállítást adta meg a <Papír kiválasztása>
menüpontban.
<Nagyítás/kicsinyítés>
121
Dokumentum nyomtatása
A képek nagyításának/kicsinyítésének engedélyezése vagy letiltása. A nyomatok kinagyítása és lekicsinyítése az
/
gombokkal adja meg a beállítást, majd nyomja meg az
eredeti képarány megőrzésével történik. A
gombot.
<Ki>
Amennyiben a kép a
Nyomtatható terület(P. 575) keretén belül van, akkor az eredeti méretben kerül
nyomtatásra. Ha viszont a kép nagyobb a nyomtatható területnél, akkor a nyomatot lekicsinyíti a készülék.
<Automatikus>
A
Nyomtatható terület(P. 575) méretének megfelelően növeli vagy csökkenti a nyomatot.
<Nyomt.ter. nagyítása>
Adja meg, hogy a képet a
papírlap teljes felületét. A
Nyomtatható terület(P. 575) kiterjesztésével kívánja-e nyomtatni, kihasználva a
/
gombokkal válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg az
gombot.
● A <Be> érték kiválasztásakor az eredeti képtől függően előfordulhat, hogy a kép egyes részei lemaradnak a
papír széléről, illetve a papír bizonyos részei bepiszkolódnak.
<N on 1>
Adja meg, hogy kíván-e több oldalt nyomtatni egy lapra úgy, hogy a bal felső sarokból haladva egymást
követően elrendezi azokat. Ha például négy oldalt szeretne egy lapra nyomtatni, akkor válassza a <4 1-re>
lehetőséget. A
/
gombokkal adja meg a kívánt beállítást, majd nyomja meg az
gombot.
● Ez a beállítás nem használható, ha az <Automatikus> beállítást adta meg a <Papír kiválasztása>
menüpontban.
<Befejező művelet>
122
Dokumentum nyomtatása
Adja meg, hogy többoldalas dokumentum nyomtatása esetén a készülék milyen módon gyűjtse a nyomatokat.
/
gombokkal adja meg, hogy a készülék válogassa-e szét a nyomatokat, majd nyomja meg az
A
gombot.
<Ki>
A készülék nem válogatja szét a példányokat. Minden egyes oldalról elkészül a megadott számú példány. Ha
például három példányt nyomtat egy négyoldalas dokumentumból, akkor a kinyomtatott oldalak a következő
sorrendben lesznek csoportosítva: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
<Gyűjtés>
A példányok a megfelelő oldalsorrendben vannak csoportosítva. Ha például három példányt nyomtat egy
négyoldalas dokumentumból, akkor a kinyomtatott oldalak a következő sorrendben lesznek összegyűjtve: 1,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
<Képtájolás>
Adja meg a kép tájolását nyomtatáshoz. A
gombot.
/
gombokkal adja meg a kívánt tájolást, majd nyomja meg az
<Automatikus>
A kép szélessége és hosszúsága alapján automatikusan meghatározza a nyomtatás tájolását.
<Függőleges>
A függőleges oldalukon hosszabb képek nyomtatásához válassza.
<Vízszintes>
A vízszintes oldalukon hosszabb képek nyomtatásához válassza.
123
Dokumentum nyomtatása
● Amennyiben a <Függőleges> vagy a <Vízszintes> pontban megadott beállítás nem illeszkedik a kép
tájolásához, akkor a kép kicsinyítve kerül nyomtatásra.
<Nyomtatási helyzet>
Adja meg a kép nyomtatási pozícióját. A
meg az
gombot.
/
gombokkal adja meg a kívánt nyomtatási pozíciót, majd nyomja
<Automatikus>
Amennyiben a TIFF adatok tartalmaznak nyomtatási pozícióra vonatkozó információt, a kép ezen információ
alapján kerül nyomtatásra; ellenkező esetben a képet a papírlap közepére nyomtatja a készülék. A JPEG
adatok nyomtatása minden esetben a papírlap közepére történik.
<Középső>
A képeket a papírlap közepére nyomtatja a készülék.
<Bal felső>
A képeket a papír bal felső részére nyomtatja a készülék.
7
Válassza ki az <Nyomtatás indítása> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
➠ A nyomtatás elkezdődik.
● A nyomtatás megszakítását a kezelőpanelen hajtsa végre.
8
Nyomtatás törlése(P. 78)
Húzza ki az USB-memóriaeszközt.
1
Válassza ki a <USB-memória eltáv.> lehetőséget, és nyomja meg az
2
Válassza ki a <Igen> lehetőséget, és nyomja meg az
Várjon, amíg megjelenik az alábbi üzenet.
124
gombot.
gombot.
Dokumentum nyomtatása
3
Húzza ki az USB-memóriát.
● Ha az 1. lépésben a képernyőn kiválasztja a <Fájlok rendezése> beállítást, akkor a nyomtatandó fájl
kiválasztásakor módosíthatja a fájlok megjelenítési sorrendjét.
TIPPEK
Ha mindig ugyanazokkal a beállításokkal szeretne nyomtatni:
módosítása(P. 126)
125
Alapértelmezett USB-nyomtatási beálltások
Dokumentum nyomtatása
Alapértelmezett USB-nyomtatási beálltások
módosítása
1AAU-025
Az alapértelmezett beállítások azok, amelyek a nyomtatási beállítások megadásakor kezdetben megjelennek. Ha
ezeket az alapértelmezett beállításokat a gyakran használt műveleteknek megfelelően módosítja, azzal kiküszöbölheti
az állandó beállítások megadásához szükséges időt az egyes nyomtatásoknál.
(
)
<USB-nyomt. beállít.>
Válassza ki a beállítást
<PDF/XPS alapbeáll.> vagy <JPEG/TIFF alapbeáll.>
Módosítsa a kiválasztott beállítás alapértelmezett
értékét
PDF/XPS
JPEG/TIFF
Beállítások
Válassza ki a beállítandó elemet, majd módosítsa az alapértelmezett értéket.
◼ A nyomtatandó fájlok megjelenítési sorrendjének beállítása
Megadhatja, hogy milyen sorrendben jelenjenek meg kiválasztásra az USB-memóriaeszközön tárolt nyomtatandó
fájlok.
(
)
<USB-nyomt. beállít.>
<Fájlrend. alapbeáll.>
általános megjelenítési sorrendjét
<Név (növekvő)>
A fájlokat nevük szerint növekvő sorrendbe állítva jeleníti meg.
126
Adja meg a fájlok
Dokumentum nyomtatása
<Név (csökkenő)>
A fájlokat nevük szerint csökkenő sorrendbe állítva jeleníti meg.
<Dátum/időpont (növ.)>
A fájlokat dátum/idő szerint növekvő sorrendbe állítva jeleníti meg.
<Dátum/időpont(csökk)>
A fájlokat dátum/idő szerint csökkenő sorrendbe állítva jeleníti meg.
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatás USB-memóriáról (közvetlen USB-nyomtatás)(P. 116)
127
Dokumentum nyomtatása
PIN-kóddal védett dokumentum nyomtatása (védett
nyomtatás)
1AAU-026
Ha egy dokumentumra PIN-kódot állít be, amikor számítógépről nyomtatja, akkor a dokumentum mindaddig a
készülékbe helyezett opcionális SD-kártyán marad kinyomtatlanul, amíg a készülék kezelőpanelén meg nem adják a
helyes PIN-kódot. E funkció neve a „Védett nyomtatás”, a PIN-kóddal védett dokumentum neve pedig „védett
dokumentum”. A védett nyomtatással folyamatos felügyeletet biztosíthat a bizalmas dokumentumok nyomatai felett. E
funkció használata előtt opcionális SD-kártyát kell helyeznie a készülékbe ( SD-kártya behelyezése(P. 583) ).
Védett dokumentum küldése számítógépről a készülékre(P. 128)
Védett dokumentumok kinyomtatása(P. 130)
Védett dokumentumok érvényességi idejének módosítása(P. 131)
Védett dokumentum küldése számítógépről a készülékre
Kövesse az alábbi eljárást, amelynek segítségével PIN-kóddal védett dokumentumot küldhet.
1
Nyisson meg egy dokumentumot a megfelelő alkalmazásban, és jelenítse meg a
nyomtatási párbeszédpanelt.
● A nyomtatási párbeszédpanel alkalmazásonként más és más módon nyitható meg. Az ezzel kapcsolatos
további tudnivalók a használt alkalmazás útmutatójában találhatók.
2
Válassza ki ezt a nyomtatót, majd kattintson a [Beállítások] vagy [Tulajdonságok]
gombra.
● A megjelenő képernyő a használt alkalmazástól függően más és más lehet.
3
Válassza a [Secured Print] (Védett nyomtatás) lehetőséget a [Output Method]
(Kimeneti mód) beállításban.
● Kattintson a [Igen] vagy a [Nem] gombra az [Információ] felugró ablakban.
● Ha mindig ugyanazt a felhasználónevet és PIN-kódot kívánja használni, kattintson a [Igen] gombra. Ha a
felhasználónevet és PIN-kódot mindig módosítani kívánja, kattintson a [Nem] gombra.
128
Dokumentum nyomtatása
Ha az [Igen] lehetőséget választotta
Adja meg a [User Name] (Felhasználónév) és a [PIN] értékét, majd kattintson az [OK] gombra.
● A számítógép neve (bejelentkezési név) a [User Name] (Felhasználónév) mezőben látható. Ha módosítani
szeretné a számítógép nevét, adjon meg egy legfeljebb 32 betűből és számból álló új nevet.
● Adjon meg egy legfeljebb hét számjegyből álló [PIN]-kódot.
4
Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.
● Kattintson az [Basic Settings] (Alapbeállítások), [Page Setup] (Oldalbeállítás), [Finishing] (Befejező művelet),
[Paper Source] (Papírforrás) vagy [Quality] (Minőség) lapra, és igény szerint adja meg mindegyik képernyőn a
nyomtatási beállításokat. Különféle nyomtatási beállítások(P. 80)
129
Dokumentum nyomtatása
5
Kattintson a [Nyomtatás] vagy [OK] lehetőségre.
➠ Miután a védett dokumentumot elküldte a készülékre, a készülék a nyomtatásig az SD-kártyán tárolja a
dokumentumot.
Ha a 3. lépésben a [Nem] lehetőséget választotta
Adja meg a következő adatokat: [Document Name] (Dokumentum neve), [User Name] (Felhasználónév) és
[PIN], majd kattintson az [OK] gombra.
● A dokumentum neve automatikusan az alkalmazásból származó információn alapul. Ha szeretné
módosítani a dokumentum nevét, akkor írjon be egy új dokumentumnevet legfeljebb 32 alfanumerikus
karakterrel.
● A [User Name] (Felhasználónév) mezőben megjelenik az Ön számítógépének neve (bejelentkezési neve).
Ha módosítani kívánja a felhasználónevet, új névként írjon be legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert.
● A [PIN] megadásához legfeljebb 7 számjegyet használjon.
● Amennyiben telepíti a készülékre az opcionális SD CARD-C1 készlet részét képező „Encrypted Secured Print
Driver Add-in for Client PC” (Ügyfélszámítógép számára titkosított védett nyomtatást biztosító nyomtatóillesztőprogram modult), akkor használhatja a fokozott védelmet kínáló titkosított védett nyomtatás funkciót.
A titkosított védett nyomtatás használata(P. 133)
Védett dokumentumok kinyomtatása
Miután elküldte a védett dokumentumot a készülékre, egy órán belül ki kell nyomtatnia. Ezután a készülék törli az SDkártyáról a védett dokumentumot, így onnan már nem nyomtatható ki.
● Módosíthatja a védett dokumentumok érvényességi idejét.
idejének módosítása(P. 131)
130
Védett dokumentumok érvényességi
Dokumentum nyomtatása
1
Nyomja meg a
2
A
3
Válassza ki a nyomtatandó védett dokumentumot, és nyomja meg az
/
(
) gombot.
gombokkal válassza ki a <Védett nyomtatás> lehetőséget, és nyomja meg
gombot.
az
gombot.
● Ez a képernyő nem jelenik meg, ha az SD-kártya csak egy védett dokumentumot tartalmaz.
Ha látható a felhasználónév
● Ha az SD-kártyán több felhasználónak vannak védett dokumentumai, akkor a fenti képernyő előtt az alábbi
felhasználóválasztó képernyő jelenik meg. Válassza ki a saját felhasználónevét, majd nyomja meg az
gombot.
4
Adja meg a PIN-kódot, majd nyomja meg a
gombot.
➠ A nyomtatás elkezdődik.
● A nyomtatási feladatok megszakítását a kezelőpanelen hajtsa végre.
Nyomtatás törlése(P. 78)
Védett dokumentumok érvényességi idejének módosítása
A készülék alapbeállítása szerint érkezésük után egy órával törli a ki nem nyomtatott védett dokumentumokat. Ez az
időtartam meghatározott tartományon belül módosítható.
1
Nyomja meg a
2
A
/
(
) gombot.
gombokkal válassza ki a <Vezérlőmenü> lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
131
Dokumentum nyomtatása
3
Válassza ki a <Véd.nyomt.törl.ideje> lehetőséget, és nyomja meg az
4
Adja meg, hogy mennyi ideig tartsa meg az SD-kártya a védett dokumentumokat,
majd nyomja meg a
gombot.
● Amikor az itt megadott idő eltelik, a készülék törli az SD-kártyáról a védett dokumentumot.
HIVATKOZÁSOK
A titkosított védett nyomtatás használata(P. 133)
SD-kártya behelyezése(P. 583)
132
gombot.
Dokumentum nyomtatása
A titkosított védett nyomtatás használata
1AAU-027
A nyomtatási adatokat még a készülékre való küldésüket megelőzően titkosíthatja, ezzel nagyobb fokú biztonság
érhető el, mint a normál védett nyomtatás funkcióval. A funkció használatához telepítse az opcionális „SD CARD-C1”
készlet részét képező „Encrypted Secured Print Driver Add-in for Client PC” (Ügyfélszámítógép számára titkosított
védett nyomtatást biztosító nyomtató-illesztőprogram modult). A titkosított védett nyomtatás funkcióval nyomtatott
dokumentum a „titkosított védett dokumentum”.
Az „Encrypted Secured Print Driver Add-in for Client PC” (Ügyfélszámítógép számára
titkosított védett nyomtatást biztosító nyomtató-illesztőprogram modul) telepítése
● Lásd az „SD CARD-C1” készlethez mellékelt CD-ROM lemezen található „Readme.txt” (Olvassel.txt) fájlt.
◼ Titkosított védett dokumentum küldése számítógépről a készülékre
Lásd a súgót. A súgót a nyomtató-illesztőprogram segítségével tekintheti meg.
Nyissa meg a nyomtató mappáját ( A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 611) )
Kattintson jobb egérgombbal a készülék ikonjára [Nyomtató tulajdonságai] vagy
[Tulajdonságok] [Encrypted-P] lap [Súgó]
◼ Titkosított védett dokumentumok kinyomtatása
Miután elküldte a titkosított védett dokumentumot a készülékre, egy órán belül ki kell nyomtatnia. Ezután a készülék
törli az SD-kártyáról a titkosított védett dokumentumot, így onnan már nem nyomtatható ki.
(
)
<Titkosított nyomt.>
dokumentumot
Válassza ki a nyomtatni kívánt titkosított védett
A számbillentyűk segítségével adja meg a PIN-kódot
Titkosított védett dokumentumok érvényességi ideje
● A titkosított védett dokumentumok érvényességi ideje módosítható, ugyanazon a módon, mint a
védett dokumentumok érvényességi ideje. Védett dokumentumok érvényességi idejének
módosítása(P. 131)
Alfanumerikus karakterek és szimbólumok használata a PIN-kódban
● A titkosított védett nyomtatás funkció a PIN-kód megadásához engedélyezi a nyomtatóillesztőprogramban a betűk, a szimbólumok és a számok használatát. Ha azonban betűt vagy
szimbólumot használ a PIN-kódban, akkor a készülék kezelőpaneljéről nem tudja kinyomtatni a
titkosított védett dokumentumot. Ilyen esetben a titkosított dokumentum kinyomtatásához használja
a Távoli felhasználói felület [Feladat állapota] beállítását. A nyomtatott dokumentumok aktuális
állapotának ellenőrzése(P. 345)
133
Dokumentum nyomtatása
A készüléken tárolt dokumentum nyomtatása (tárolt
feladat nyomtatása)
1AAU-028
A számítógépről nyomtatott adatokat elmentheti a készülékbe helyezett SD-kártyára. Az íly módon elmentett adatok
közvetlenül a készülékről nyomtathatók, ezáltal nem szükséges minden egyes nyomtatáskor a számítógépet
működtetnie. Hasznos lehet, ha elmenti a gyakran nyomtatott dokumentumokat (például a faxok fedőlapját). SDkártya behelyezése(P. 583)
Dokumentumok tárolása a készüléken(P. 134)
A készüléken tárolt dokumentum nyomtatása(P. 136)
● A készüléken akár 1000 dokumentum is tárolható.
● Az SD-kártyára mentett adatok még az áramellátás kikapcsolásakor sem törlődnek, de a készülék
alapbeállítása szerint három nap elteltével automatikusan törli azokat. Ha módosítani kívánja az adattárolás
időtartamát, vagy meg szeretné akadályozni az adatok automatikus törlését, akkor módosítsa a vonatkozó
beállításokat a Távoli felhasználói felületen ( Dokumentumok tárolási időtartamának
módosítása(P. 138) ). Az elmentett adatok manuálisan is törölhetők ( Dokumentumok manuális
törlése(P. 139) ).
Dokumentumok tárolása a készüléken
1
Nyisson meg egy dokumentumot a megfelelő alkalmazásban, és jelenítse meg a
nyomtatási párbeszédpanelt.
● A nyomtatási párbeszédpanel alkalmazásonként más és más módon nyitható meg. Az ezzel kapcsolatos
további tudnivalók a használt alkalmazás útmutatójában találhatók.
2
Válassza ki ezt a nyomtatót, majd kattintson a [Beállítások] vagy [Tulajdonságok]
gombra.
● A megjelenő képernyő a használt alkalmazástól függően más és más lehet.
134
Dokumentum nyomtatása
3
4
Válassza a [Store] (Tárolása) elemet a [Output Method] (Kimeneti mód)
menüpontban, majd kattintson az [Igen] gombra.
Adja meg a dokumentumok tárolására vonatkozó beállításokat, majd kattintson az
[OK] gombra.
[Data Name]
Nevezze el az SD-kártyán tárolandó nyomtatási adatokat.
[Enter Name]
Manuálisan adja meg a kívánt nevet. A nyomtatandó adatok neve legfeljebb 24
karakterből állhat. Olyan nevet válasszon, amely könnyen azonosítható a készülék
kijelzőjén.
[Use File Name]
A készülék automatikusan ad nevet a tárolandó nyomtatási adatok fájlneve és a
használt alkalmazásra vonatkozó információk alapján.
[Box]
A nyomtatási adatok az SD-kártyán úgynevezett dobozokban tárolódnak. Adja meg a dokumentum
tárolására használni kívánt doboz számát. Nevet is adhat a doboznak, ami megkönnyíti a beazonosítását.
Doboz nevének és PIN-kódjának megadása(P. 142)
5
Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.
135
Dokumentum nyomtatása
● Kattintson az [Basic Settings] (Alapbeállítások), [Page Setup] (Oldalbeállítás), [Finishing] (Befejező művelet),
[Paper Source] (Papírforrás) vagy [Quality] (Minőség) lapra, és igény szerint adja meg mindegyik képernyőn a
nyomtatási beállításokat. Különféle nyomtatási beállítások(P. 80)
● Az itt módosított beállítások a dokumentummal együtt tárolásra kerülnek. A dokumentum következő
nyomtatása a tárolt beállításokkal történik.
6
Kattintson a [Nyomtatás] vagy az [OK] gombra.
➠ A dokumentumot a rendszer elküldi a készülékre, ahol az a megadott dobozban tárolódik.
A készüléken tárolt dokumentum nyomtatása
1
Nyomja meg a
(
) gombot.
● Offline állapotban a készülék meg akkor sem lép működésbe, ha megnyomja a
online állapotba.
2
A
az
/
(
). Állítsa a készüléket
Online gomb(P. 25)
gombokkal válassza ki a <Tárolt felad. nyomt.> lehetőséget, és nyomja meg
gombot.
136
Dokumentum nyomtatása
3
Válassza ki a nyomtatandó dokumentum dobozszámát, majd nyomja meg az
gombot.
Ha a dobozt PIN-kód védi
● A PIN-kód beviteli képernyőjének megjelenésekor adja meg a PIN-kódot, majd nyomja meg az
gombot. Ha nem biztos a PIN-kódban, akkor vegye fel a kapcsolatot a készülék rendszergazdájával.
4
Válassza ki a nyomtatandó dokumentumot, majd nyomja meg az
gombot.
➠ A nyomtatás elkezdődik.
● A nyomtatás megszakítását a kezelőpanelen hajtsa végre.
Nyomtatás törlése(P. 78)
● Az SD-kártyára mentett dokumentumok a Távoli felhasználói felület [Fiók] oldaláról is kinyomtathatók (
[Fiók] oldal(P. 342) ). Nyissa meg a mentett dokumentumokat tartalmazó dobozt, jelölje be a nyomtatandó
dokumentum jelölőnégyzetét, majd nyomja meg a [Nyomtatás] gombot.
HIVATKOZÁSOK
A készüléken tárolt dokumentumok törlése(P. 138)
Doboz nevének és PIN-kódjának megadása(P. 142)
SD-kártya behelyezése(P. 583)
137
Dokumentum nyomtatása
A készüléken tárolt dokumentumok törlése
1AAU-029
Alapbeállítás szerint az SD-kártyára mentett adatokat három nap elteltével automatikusan törli a készülék.
Amennyiben módosítani szeretné a dokumentumok tárolásának időtartamát, vagy meg szeretné akadályozni a
dokumentumok automatikus törlését, akkor módosítsa a Távoli felhasználói felület beállításait. Az elmentett
dokumentumok manuálisan is törölhetők.
Dokumentumok tárolási időtartamának módosítása(P. 138)
Dokumentumok manuális törlése(P. 139)
Dokumentumok tárolási időtartamának módosítása
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Vezérlőmenü]
4
Módosítsa a tárolás időtartamát.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[Szerkesztés] gombra.
● A dokumentumok automatikus törlésének megakadályozásához válassza a [Ki] lehetőséget.
138
Dokumentum nyomtatása
5
Kattintson a [OK] gombra.
Dokumentumok manuális törlése
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be.
A Távoli felhasználói
felület indítása(P. 336)
Ha általános felhasználói módban jelentkezett be
● Gyári alapbeállításként az általános felhasználók nem törölhetnek dokumentumokat, csak a
rendszergazda. Amennyiben engedélyezni kívánja a végfelhasználók általi dokumentumkezelést, akkor
módosítsa a beállításokat. Végfelhasználók dokumentumkezelésének engedélyezése(P. 352)
● Csak azok a dokumentumok törölhetők, amelyek felhasználóneve megegyezik a Távoli felhasználói
felületre történő bejelentkezéshez használt felhasználónévvel.
2
Kattintson a [Fiók] gombra.
139
Dokumentum nyomtatása
3
Kattintson a törlendő dokumentumot tartalmazó doboz számára.
Ha a dobozt PIN-kód védi
● Ha megjelenik az alábbi képernyő, adja meg a PIN-kódot és kattintson az [OK] gombra.
4
Jelölje be a törlendő dokumentum jelölőnégyzetét, majd kattintson a [Törlés]
gombra.
➠ A kiválasztott dokumentum törlésre kerül.
140
Dokumentum nyomtatása
● A dokumentum részletes adatainak megtekintéséhez kattintson a [Fájlnév] alatt található szöveges
hivatkozásra.
● Mivel a tárolt adatok törlése a háttérben folyik, az SD-kártya szabad tárolókapacitásának bővülése hosszabb
időt vehet igénybe.
141
Dokumentum nyomtatása
Doboz nevének és PIN-kódjának megadása
1AAU-02A
Lehetősége van arra, hogy nevet adjon a dobozoknak, illetve PIN-kóddal védje a dobozok kinyitását. Felhasználóbarát
név megadása esetén könnyen azonosítani tudja a dobozt, amikor a nyomtató-illesztőprogram használatával
kiválasztja a dokumentumok tárolási helyét. PIN-kód megadásával pedig korlátozhatja a tárolt dokumentumokhoz
hozzáférő felhasználók számát, ezáltal növelve a biztonságot.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Fiók] gombra.
3
Kattintson annak a doboznak a számára, amelynek a beállításait meg szeretné adni.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
Ha a dobozt PIN-kód védi
● Ha megjelenik az alábbi képernyő, adja meg a PIN-kódot és kattintson az [OK] gombra.
142
Dokumentum nyomtatása
4
[Beállítások].
5
Adja meg a nevet és a PIN-kódot.
[Fiók neve]
A doboz neve a karakter típusától függően legfeljebb 96 karakter lehet.
[PIN beállítás]
PIN-kód beállításához jelölje be a [PIN beállítás] jelölőnégyzetet, majd adjon meg egy legfeljebb hét jegyből
álló számot a [PIN] szövegmezőben. A PIN-kód megerősítéséhez adja meg még egyszer a számot a
[Nyugtázás] szövegmezőben.
● A PIN-kód első számjegye nem lehet a „0”. Ez esetben a készülék eltávolítja a „0”-t a szám elejéről, és úgy
menti el a PIN-kódot.
6
Kattintson a [OK] gombra.
143
Dokumentum nyomtatása
Fájl megnyitás nélküli nyomtatása (közvetlen
nyomtatás)
1AAU-02C
Lehetősége van arra, hogy a fájlokat böngésző (Távoli felhasználói felület) segítségével nyomtassa ki anélkül, hogy
megnyitná azokat. Emellett a PDF fájlokat úgy is kinyomtathatja a weben, hogy csak az URL-címüket adja meg.
Alkalmazható fájlformátumok
Közvetlen nyomtatással a következő típusú képfájlok nyomtathatók ki. A nyomtatandó adatoktól függően
előfordulhat, hogy a nyomtatás eredménye nem lesz megfelelő.
● PDF fájl *1
● PS fájlok
● EPS fájlok
● JPEG fájl
● TIFF fájl
● XPS fájl
*1 A
készülék támogatja az 1.7-es verziót.
Az alábbiakban megadott fájlméretet meghaladó képfájlok nem nyomtathatók.
● PDF/XPS fájlok (behelyezett SD-kártyával) : 2 GB
(SD-kártya nélkül)
● PS/EPS/JPEG/TIFF fájlok *2
: 20 MB
: 2 GB
*2 Ha
nincs a készülékben SD-kártya, akkor a fájl felépítésétől függően a 20 MB méretet meghaladó TIFF fájlokat
esetleg nem nyomtatja ki a készülék.
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be.
felület indítása(P. 336)
Kattintson a [Közvetlen nyomtatás] gombra.
144
A Távoli felhasználói
Dokumentum nyomtatása
3
Kattintson a nyomtatandó fájl típusára.
[PDF fájl]
PDF fájl nyomtatásához kattintson erre a lehetőségre.
[PS fájl]
PS vagy EPS fájl nyomtatásához kattintson erre a lehetőségre.
[Képfájl]
JPEG vagy TIFF fájl nyomtatásához kattintson erre a lehetőségre.
[XPS fájlok]
XPS fájl nyomtatásához kattintson erre a lehetőségre.
4
Kattintson a [Tallózás] gombra.
● A fájlválasztó párbeszédpanel megjelenésekor kattintson a nyomtatandó fájlra, majd kattintson a [Megnyitás]
lehetőségre.
● PDF fájl nyomtatása esetén válassza ki a [Fájl elérési út] lehetőséget.
145
Dokumentum nyomtatása
PDF fájl weben keresztül történő nyomtatása
● Válassza az [URL] pontot, és adja meg a PDF fájl URL-címét. Amennyiben a készülék felhasználóhitelesítést
kíván végezni, adja meg felhasználónevét és jelszavát.
Ha a PDF fájl jelszóval védett
● Adja meg a jelszót a [Dokumentum jelszó] lehetőségnél.
Ha hitelesítési kiszolgálóhoz kapcsolódó PDF fájlt nyomtat
● Adja meg az [Házirend-kiszolgáló felhasználónév] és [Házirend-kiszolgáló jelszó] beállításokat.
5
Szükség szerint adja meg a nyomtatási beállításokat.
6
Kattintson a [Nyomtatás Start] gombra.
Nyomtatási beállítások
közvetlen nyomtatáshoz(P. 148)
➠ Megjelenik az alábbi képernyő, és a készülék megkezdi a nyomtatást.
● A [Feladatlistához] lehetőségre kattintva megjelenik a [Feladat állapota] oldal, amely jelzi a nyomtatás
állapotát. A nyomtatott dokumentumok aktuális állapotának ellenőrzése(P. 345)
146
Dokumentum nyomtatása
● A nyomtatás megkezdése több időt vehet igénybe.
HIVATKOZÁSOK
A Távoli felhasználói felület használata(P. 335)
147
Dokumentum nyomtatása
Nyomtatási beállítások közvetlen nyomtatáshoz
1AAU-02E
Amennyiben a nyomtatandó dokumentumnak megfelelően módosítani kívánja a közvetlen nyomtatás értékeit, adja
meg a következő beállításokat.
XPS fájlok nyomtatási beállításainak megadása esetén
● Törölje a [Nyomtatási címke előnyben] jelölőnégyzet kijelölését. Ha a jelölőnégyzet bejelölve marad, akkor
bizonyos beállítások nem használhatók.
A leírásban használt ikonok*
A PDF-fájlok nyomtatásához használható beállítások
A PS/EPS fájlok nyomtatásához használható beállítások
A JPEG-fájlok nyomtatásához használható beállítások
A TIFF-fájlok nyomtatásához használható beállítások
Az XPS fájlok nyomtatásához használható beállítások
* Az
összes fájlformátumhoz igénybe vehető beállításokat nem jelöli ikon.
[Nyomtatási tartomány megadása]
148
Dokumentum nyomtatása
[Nyomtatási tartomány]
Adja meg a nyomtatandó oldaltartományt.
[Mind]
Az összes oldal kinyomtatásához válassza ezt a lehetőséget.
[Oldalak megadása]
A nyomtatandó oldaltartomány megadásához válassza ezt a lehetőséget. JPEG fájlok
esetén nem elérhető.
[Minőségbeállítások]
[Felbontás]
Adja meg a nyomtatandó adatok felbontását.
[1200 dpi]
Nagy felbontás alkalmazása esetén a karakterek széle és a grafikák élesen
reprodukálhatók. Ez a mód a számos kis karakterből álló adatok nyomtatására
alkalmas.
[600 dpi]
Ez a nyomtatási mód alkalmas nagy sebességű nyomtatásra.
[Féltónusú]
Megadhatja a féltónusok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti középtartomány) visszaadásának
módját. PDF és XPS fájlok esetén a féltónus minden egyes képadattípushoz beállítható: [Szöveg], [Grafika] és
[Kép].
[Felbontás]
Árnyalatos képek és vonalak lágy átmenetekkel történő nyomtatása. Ez a nyomtatási
mód ábrák és grafikonok árnyalt nyomtatására alkalmas.
[Árnyalat]
Kontrasztos tónusú, élénk képek nyomtatása. Ez a nyomtatási mód fényképekhez
hasonló képadatok nyomtatására alkalmas.
[Nagy felbontású]
A karakterek szélének éles visszaadása révén részletgazdag nyomtatást tesz lehetővé.
Ez a nyomtatási mód a karakterekből és vékony vonalakból álló nyomtatási adatok
éles körvonalú nyomtatására alkalmas.
149
Dokumentum nyomtatása
[Színbeállítások]
[Szürkeárnyalatos átalakítás]
Megadhatja, hogyan történjen a színes nyomtatási adatok fekete-fehér adatokká alakítása. Az XPS fájlok
esetén az átalakítási mód minden egyes képadattípushoz beállítható: [Szöveg], [Grafika] és [Kép].
[sRGB]
A színes adatokat a készülék úgy alakítja fekete-fehér adatokká, hogy a
színkülönbségeket megtartó, sima árnyalatok jönnek létre.
[NTSC]
A színes adatokat a készülék úgy alakítja fekete-fehér adatokká, hogy a
televíziókészülék képeihez hasonló megjelenítést hoz létre (NTSC).
[Egységes RGB]
A színes adatokat a készülék úgy alakítja fekete-fehér adatokká, hogy az RGB szintek
kiegyenlítéséhez kizárólag a fényességet veszi alapul.
[Nyomtatási beállítások]
150
Dokumentum nyomtatása
[Másolat]
Adja meg a másolatok számát.
[Papírméret]
Adja meg, hogy milyen méretű papírra kíván nyomtatni.
● PDF vagy XPS fájl nyomtatása esetén az optimális papírméret automatikus kiválasztásához adja meg az
[Automatikus] beállítást. Amennyiben a készülék nem tudja beazonosítani az optimális méretet, akkor a
<Normál papírméret> lehetőségnél megadott papírméret kerül kiválasztásra (
Normál
papírméret(P. 464) ).
[Papírtípus]
Adja meg, hogy milyen típusú papírra kíván nyomtatni.
[Kézi adagolás]
Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor a dokumentum nyomtatásához csak a többcélú tálcába helyezett
papírt használja a készülék.
[Nagyítás/kicsinyítés a papír méretéhez]
A jelölőnégyzet bejelölésekor a papírra jellemző Nyomtatható terület(P. 575) alapján a készülék nagyítja
vagy kicsinyíti a nyomatot. A nyomatok kinagyítása és lekicsinyítése az eredeti képarány megőrzésével
történik.
● Ha a [Papírméret] beállítása az [Automatikus], akkor ez a beállítás nem használható.
[Képtájolás]
Megadhatja a kép nyomtatáskor érvényes tájolását.
[Automatikus]
A kép szélessége és hosszúsága alapján automatikusan meghatározza a nyomtatás
tájolását.
[Függőleges]
A függőleges oldalukon hosszabb képek nyomtatásához válassza.
[Vízszintes]
A vízszintes oldalukon hosszabb képek nyomtatásához válassza.
● Amennyiben a [Függőleges] vagy a [Vízszintes] pontban megadott beállítás nem illeszkedik a kép
tájolásához, akkor a kép kicsinyítve kerül nyomtatásra.
[Nyomtatási helyzet]
Megadhatja a kép nyomtatási pozícióját.
[Automatikus]
Amennyiben a TIFF adatok tartalmaznak nyomtatási pozícióra vonatkozó információt,
a kép ezen információ alapján kerül nyomtatásra; ellenkező esetben a képet a papírlap
közepére nyomtatja a készülék. A JPEG adatok nyomtatása minden esetben a papírlap
közepére történik.
151
Dokumentum nyomtatása
[Középső]
A képeket a papírlap közepére nyomtatja a készülék.
[Bal felső]
A képeket a papír bal felső részére nyomtatja a készülék.
[Zoom]
Engedélyezheti vagy letilthatja a képek nagyítását/kicsinyítését. A nyomatok kinagyítása és lekicsinyítése a
kép eredeti méretarányának megőrzésével történik.
[Ki]
Amennyiben a kép a Nyomtatható terület(P. 575) keretén belül van, akkor az
eredeti méretben kerül nyomtatásra. Ha viszont a kép nagyobb a nyomtatható
területnél, akkor a nyomatot lekicsinyíti a készülék.
[Automatikus]
A papír nyomtatható területének megfelelően növeli vagy csökkenti a nyomatot.
[Nyomtatási terület nagyítása]
A jelölőnégyzet bejelölésekor a nyomtatott kép a Nyomtatható terület(P. 575) méretét kiterjesztve
elfoglalja a papírlap teljes felületét. Ilyenkor azonban az eredeti képtől függően előfordulhat, hogy a kép
egyes részei lemaradnak a papír széléről, illetve a papír bizonyos részei bepiszkolódnak.
[2-oldalas nyomtatása]
A jelölőnégyzet bejelölése esetén a papírlap mindkét oldalára nyomtathat.
[Kötés helye]
Megadhatja, hogy egymáshoz szeretné-e kötni a kinyomtatott lapok hosszanti vagy rövid oldalát valamilyen
kötő eszközzel, például tűzőgéppel. A nyomtatási tájolás a megadott kötési pozíciónak megfelelően változik.
Lehetősége van kötési margószélesség beállítására is ( Kötésmargó(P. 402) ).
[Hosszú szél]
A nyomatot a hosszabbik széle mentén fűzi össze.
[Rövid szél]
A nyomatot a rövidebbik széle mentén fűzi össze.
[Figyelmeztetések mutatása]
Megadhatja, hogy hiba esetén hogyan reagáljon a készülék.
[Nyomtatás]
A készülék a hibára vonatkozó információkat kinyomtatja, a képet viszont nem.
152
Dokumentum nyomtatása
[Panel]
A készülék nem nyomtatja ki a képet, a hibaüzenetet pedig megjeleníti a
kezelőpanelen.
[Ki]
A készülék nem nyomtatja ki a képet és nem jeleníti meg a hibaüzenetet.
[N 1-re]
Megadhatja, hogy kíván-e több oldalt nyomtatni egy lapra úgy, hogy egymást követően elrendezi azokat. Ha
például négy oldalt szeretne egy lapra nyomtatni, akkor válassza a [4 1-re] lehetőséget.
● Ha a [Papírméret] beállítása az [Automatikus], akkor ez a beállítás nem használható.
[Oldalsorrend]
Kiválaszthatja a lapon belüli elrendezést.
[Befejező művelet]
Megadhatja, hogy többoldalas dokumentum nyomtatása esetén a készülék milyen módon gyűjtse a
nyomatokat. Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha SD-kártya van a készülékben.
[Ki]
A készülék nem válogatja szét a példányokat. Minden egyes oldalról elkészül a
megadott számú példány. Ha például három példányt nyomtat egy négyoldalas
dokumentumból, akkor a kinyomtatott oldalak a következő sorrendben lesznek
csoportosítva: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
[Gyűjtés]
A példányok a megfelelő oldalsorrendben vannak csoportosítva. Ha például három
példányt nyomtat egy négyoldalas dokumentumból, akkor a kinyomtatott oldalak a
következő sorrendben lesznek összegyűjtve: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
[Megjegyzés nyomtatás]
Megadhatja, hogy ki szeretné-e nyomtatni a megjegyzéseket.
[Automatikus]
Kinyomtatja a PDF fájlokban található megjegyzéseket.
[Ki]
Nem nyomtat megjegyzéseket.
153
Dokumentum nyomtatása
[Tárolás fiókban]
Lehetősége van arra, hogy a készülékbe helyezett SD-kártyán kinyomtatásuk nélkül tároljon
dokumentumokat. Jelölje be a jelölőnégyzetet a dokumentumoknak a [Fiók száma (00-99)] beállításban
megadott dobozok egyikében való tárolásához. A dobozokban tárolt dokumentumokat a kezelőpanelről
bármennyi alkalommal kinyomtathatja. A dokumentumok kinyomtatásával kapcsolatos tájékoztatásért lásd a
A készüléken tárolt dokumentum nyomtatása(P. 136) részt. Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha SDkártya van a készülékben.
HIVATKOZÁSOK
Fájl megnyitás nélküli nyomtatása (közvetlen nyomtatás)(P. 144)
154
Dokumentum nyomtatása
Fogadott e-mailek nyomtatása (e-mail nyomtatás)
1AAU-02F
Az e-mail nyomtatás funkció révén számítógép használata nélkül kinyomtathatja a POP3 levelezőkiszolgálótól érkező emailes üzeneteket, valamint a hozzájuk csatolt JPEG és TIFF képfájlokat. Az e-mailek fogadása manuálisan, vagy
rendszeres időközönként automatikusan történhet. SMTP protokoll használata esetén a kiszolgáló nélkül közvetlenül a
készülékre küldött adatok kerülnek nyomtatásra.
Az e-mail nyomtatás beállításainak konfigurálása(P. 156)
E-mailek manuális fogadása(P. 160)
● Ha a Beállítás menü <TIFF Spooler> menüpontját <Be> értékre állítja, a fogadott adatok nyomtatás előtt
ideiglenesen a készüléken vagy az SD-kártyán tárolódnak. Ezáltal csökken a hibák előfordulásának esélye.
TIFF Spooler(P. 436)
Dióhéjban az e-mail nyomtatásról
Általános tudnivalók
● Az e-mailes üzenetek az e-mail fejlécén szereplő információkkal együtt kerülnek nyomtatásra.
● A HTML formátumú e-mail üzenetek egyszerű szövegként kerülnek nyomtatásra.
● Ha az e-mail üzenet egyik (soremelés nélküli) sora több mint 1000 karaktert tartalmaz, az egy sorba nem
férő karaktereket új sorba helyezi a készülék, amelynek nyomtatása esetleg nem lesz megfelelő.
Ha a <TIFF Spooler> beállítás értéke a <Be>
● Amennyiben az e-mail üzenet mérete meghaladja a 25 MB-ot, vagy az e-mail mérete az 1,5 GB-ot, az e-mail
üzenet nem kerül nyomtatásra.
● Amennyiben az e-mail fejlécében szereplő adatok mérete meghaladja a 20 KB-ot, akkor az afeletti adatok
nem kerülnek nyomtatásra.
● Ha nincs a készülékben SD-kártya, akkor a 40 MB méretet meghaladó TIFF fájlokat esetleg nem nyomtatja
ki a készülék.
● Amennyiben az SD-kártyán nincs elegendő szabad tárhely, akkor az e-mail nyomtatás funkció nem
használható.
● Ha a festékkazetta már majdnem üres, akkor a készülék nem fogad e-maileket.
Támogatott e-mail kódolási formátumok
● 7 bites ● uuencode
● base64
155
Dokumentum nyomtatása
● 8 bites ● x-uuencode ● quoted-printable
● bináris
Támogatott e-mail karakterkészletek
● us-ascii
● iso-8859-1
● iso-8859-15
(A meg nem határozott karakterkészletek esetén az „us-ascii” kerül alkalmazásra.)
Csatolt képfájlok nyomtatható formátumai
Az e-mail nyomtatás funkció a következő képfájltípusokat támogatja.
● JPEG fájl
● TIFF fájl
● A fájlszerkezettől függően bizonyos fájlok nem nyomtathatók.
● E-mailenként legfeljebb három csatolt fájl nyomtatható. (Az efölötti csatolmányok nem kerülnek
nyomtatásra.)
● Ha SD-kártya van a készülékben, a nyomtatható fájlméret fájlonként legfeljebb 100 MB.
Az e-mail nyomtatás beállításainak konfigurálása
Ez a részt ismerteti, hogy miként adhatja meg az e-mailek fogadásának és a készüléken történő kinyomtatásának
beállításait. Az e-mailek fogadásának beállításait a számítógépen adhatja meg, az e-mailek nyomtatási beállításait
pedig a készülék kezelőpanelén.
Számítógépről
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Hálózat]
[E-mail nyomtatási beállítások] gombra.
156
Dokumentum nyomtatása
4
Kattintson a [Szerkesztés] gombra.
5
Adja meg az e-mail nyomtatás beállításait.
Ha a POP3 levelezőkiszolgálóról nyomtat e-maileket
Az e-mailek fogadásának megkezdésekor a levelezőkiszolgáló postafiókjában tárolt valamennyi e-mail
nyomtatásra kerül. Amennyiben az elküldött e-maileket előbb ki szeretné nyomtatni a készüléken, akkor
lehetősége van arra, hogy rendszeres időközönként automatikusan kinyomtassa az e-maileket, vagy tetszőleges
időpontban valamennyi tárolt e-mailt kinyomtassa.
● Ajánlatos az e-mail címet kizárólag e-mail nyomtatásra használnia, mivel a készülék által fogadott e-mailek
törlődnek a levelezőkiszolgálóról.
157
Dokumentum nyomtatása
A POP3 protokoll használatának feltételei
● A POP3 levelezőkiszolgálónak támogatnia kell az UIDL parancsot. Részletekért forduljon a hálózat vagy a
kiszolgáló rendszergazdájához.
[POP3 szerver neve]
Megadhatja az e-mailek fogadásához használt levelezőkiszolgáló nevét vagy IP-címét.
[POP3 felhasználónév]
Adja meg legfeljebb 32 alfanumerikus karakterrel a levelezőkiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használt
felhasználónevet.
[Jelszó beállítása/megváltoztatása]
A levelezőkiszolgálóhoz való csatlakozás jelszavának beállításához jelölje be a jelölőnégyzetet, majd adjon
meg egy legfeljebb 32 alfanumerikus karakterből álló jelszót a [Jelszó] szövegmezőben. A megerősítéshez
adja meg még egyszer a jelszót a [Nyugtázás] szövegmezőben.
[POP3 vételi időköz]
Állítsa be a levelezőkiszolgálóhoz való automatikus csatlakozás időközét, percben megadva. A
levelezőkiszolgáló postafiókjába érkező új e-maileket a készülék a megadott időközönként automatikusan
fogadja és kinyomtatja. Ezt a beállítást a kezelőpanel beállítás menüjének <POP3 vételi időköze>
menüpontjában is megadhatja ( POP3 vételi időköze(P. 397) ).
Az e-mailek automatikus fogadásának megakadályozása
● Állítsa a [POP3 vételi időköz] értékét [0]-ra. A [0] érték megadását követően manuálisan fogadhatja az emaileket. E-mailek manuális fogadása(P. 160)
[POP3 vétel]
A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezi a POP3 levelezőkiszolgálóról érkező e-mailek kinyomtatását. Ezt a
beállítást a kezelőpanel beállítás menüjének <POP3 vétel> menüpontjában is megadhatja ( POP3
vétel(P. 398) ).
[POP3 szerver portszám]
Adja meg az e-maileket fogadó levelezőkiszolgáló portszámát.
Ha SMTP protokoll használatával nyomtat e-maileket
Amennyiben az e-maileket az SMTP protokoll továbbítja a készülékre, akkor fogadásukat követően azonnal
kinyomtatásra kerülnek. Engedélyezze ezt a funkciót, ha Canon többfunkciós nyomtatóról kíván
faxdokumentumokat továbbítani a készülékre, és a készüléken ki szeretné nyomtatni azokat (
Faxdokumentumok továbbítása Canon többfunkciós nyomtatókról(P. 160) ).
158
Dokumentum nyomtatása
[SMTP vétel]
A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezi az SMTP protokoll használatával továbbított e-mailek
kinyomtatását. Ezt a beállítást a kezelőpanel beállítás menüjének <SMTP adatfogadás> menüpontjában is
megadhatja ( SMTP vétel(P. 398) ).
[SMTP szerver portszám]
Adja meg az e-maileket fogadó SMTP-kiszolgáló portszámát.
6
Kattintson a [OK] gombra.
7
Hajtson végre gyári visszaállítást.
● Kattintson az [Eszközvezérlés] menüpontra, válassza a [Hardver újraindítása] lehetőséget, majd kattintson a
[Végrehajtás] gombra.
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
A kezelőpanelről
8
Szükség esetén adja meg az e-mail nyomtatás egyéb beállításait.
Adja meg, hogy ki szeretné-e nyomtatni az e-mail üzenetet.
E-mail szöveg nyomt.(P. 437)
Lehetősége van arra, hogy korlátozza az e-mail üzenet kinyomtatásához használt oldalak számát.
E-mail nyomt. korl.(P. 437)
159
Dokumentum nyomtatása
Megadhatja a csatolt képfájlok nyomtatásának beállításait.
Képtájolás(P. 434)
Nagyítás/kicsinyítés(P. 435)
Nyomtatási helyzet(P. 435)
TIFF Spooler(P. 436)
Figyelmezt. mutatása(P. 436)
Nyomt.ter. nagyítása(P. 438)
Féltónusú(P. 438)
Szürkeárny.átalakít.(P. 439)
Adja meg, hogy megjelenjen-e üzenet az e-mail nyomtatás során fellépő hibákról.
Figyelmezt. mutatása(P. 370)
E-mailek manuális fogadása
Amennyiben engedélyezte a POP3 levelezőkiszolgálóról érkező e-mailek kinyomtatását, akkor az e-maileket
manuálisan is fogadhatja és nyomtathatja. Ha az automatikus e-mailfogadás időpontja előtt kíván csatlakozni a
levelezőkiszolgálóhoz, vagy a készülék beállítása szerint nem fogad automatikusan e-maileket, akkor az e-mailek
manuális fogadásához kövesse az alábbi lépéseket.
1
Nyomja meg a
(
) gombot.
● Offline állapotban a készülék meg akkor sem lép működésbe, ha megnyomja a
a készüléket online állapotba.
A
3
Válassza ki a <Fogadott e-mail> lehetőséget, és nyomja meg az
4
Válassza az <Igen> lehetőséget, és nyomja meg az
meg az
) gombot. Állítsa
Online gomb(P. 25)
2
/
(
gombokkal válassza ki a <E-mail nyomt.seg.pr.> lehetőséget, és nyomja
gombot.
gombot.
gombot.
➠ A készülék most csatlakozik a levelezőkiszolgálóhoz. Ha a levelezőkiszolgáló postafiókjában vannak új emailek, akkor megkezdődik nyomtatásuk.
Faxdokumentumok továbbítása Canon többfunkciós nyomtatókról
160
Dokumentum nyomtatása
A készüléken engedélyezze az SMTP adatfogadást, majd a forrásként használt többfunkciós nyomtatón adja
meg a készülék IP-címét internetes fax (i-fax) címként. A továbbított faxdokumentumok fogadásukat követően
azonnal nyomtatásra kerülnek.
● Csak a TIFF formátumú csatolt fájlok nyomtathatók ki. Faxdokumentumonként egy TIFF fájl nyomtatható.
● Ha majdnem kiürült a festékkazetta, akkor a készülék nem fogad faxdokumentumot. Azokat a
faxdokumentumokat, amelyeket nem tudott fogadni a készülék, a forrásként használt többfunkciós
nyomtató nyomtatja ki.
● Ha opcionális SD-kártya van a készülékben, a nyomtatható TIFF fájlok mérete nem haladhatja meg a 100 MBot.
HIVATKOZÁSOK
Korábbi dokumentumok listájának ellenőrzése(P. 346)
E-mail vételi napló(P. 541)
161
Kényelmesen használható mobileszközzel
Kényelmesen használható
mobileszközzel
Kényelmesen használható mobileszközzel ..................................................................................... 163
Csatlakozás mobileszközhöz ............................................................................................................................. 164
A készülék legjobb kihasználása alkalmazásokkal ......................................................................................... 165
Az AirPrint használata ................................................................................................................................... 167
Nyomtatás az AirPrint használatával ...................................................................................................... 171
Ha az AirPrint nem használható ............................................................................................................. 174
A Google Cloud Print használata .................................................................................................................. 175
A készülék kezelése távolról ............................................................................................................................. 179
162
Kényelmesen használható mobileszközzel
Kényelmesen használható mobileszközzel
1AAU-02H
Ha a készüléket egy mobileszközzel (pl. okostelefonnal vagy táblagéppel) kombinálja, a megfelelő alkalmazás
segítségével egyszerűen végezhet nyomtatást. Mobileszközzel a készüléket távolról is működtetheti, ellenőrizheti a
nyomtatás állapotát, és módosíthatja a készülék beállításait.
Csatlakozás mobileszközhöz(P. 164)
A készülék legjobb kihasználása alkalmazásokkal(P. 165)
A készülék kezelése távolról(P. 179)
163
Kényelmesen használható mobileszközzel
Csatlakozás mobileszközhöz
1AAU-02J
A mobileszközt vezeték nélküli útválasztóval csatlakoztassa a készülékhez. A vezeték nélküli útválasztó és a
mobileszközök beállításáról és használatáról az eszközökhöz mellékelt útmutató kézikönyvekben, illetve a készülékek
gyártójánál tájékozódhat.
● A készülékhez nem tartozik vezeték nélküli útválasztó. Szükség esetén gondoskodjon erről.
164
Kényelmesen használható mobileszközzel
A készülék legjobb kihasználása alkalmazásokkal
1AAU-02K
A megfelelő alkalmazással a készüléket mobileszközéről is működtetheti. A készülék támogatja a Canon erre a célra
kifejlesztett alkalmazását és számos más alkalmazást is. Kiválaszthatja azt az alkalmazást, amely leginkább megfelel
mobileszközének, a célnak, a helyzetnek stb.
◼ Nyomtatás a Canon PRINT Business szolgáltatásával
Az iOS/Android rendszert támogató mobileszközökről is végezhet nyomtatást. Ez esetben a nyomtatáshoz nem
szükséges műveleteket végeznie a készüléken. A kompatibilis operációs rendszereket, a részletes beállítási eljárást és a
használat módját lásd az alkalmazás súgójában vagy a Canon webhelyén: (http://www.canon.com/).
◼ Nyomtatás a Canon Print Service szolgáltatásával
Az Android nyomtatási alrendszert támogató alkalmazások menüjéből is egyszerűen nyomtathat. A kompatibilis
operációs rendszereket, a részletes beállításokat és eljárásokat lásd a Canon webhelyén: (http://www.canon.com/).
◼ A Google Cloud Print használata
Nyomtathat olyan alkalmazásból vagy szolgáltatásból, amely támogatja a Google Cloud Print szolgáltatást. Bármikor,
bárhonnan nyomtathat a távolból is, például amikor úton van. A Google Cloud Print használata(P. 175)
◼ Nyomtatás Mopria®-val
Ez a készülék támogatja a Mopria®-t is. A Mopria® lehetővé teszi, hogy különböző gyártók különböző típusú
nyomtatóival nyomtasson közös műveletekkel és közös beállításokkal. Tegyük fel például, hogy irodájában,
otthonában vagy az Ön által látogatott helyeken különböző gyártók különböző típusú Mopria®-kompatibilis nyomtatói
vannak telepítve. Ekkor a Mopria® használatával ezen nyomtatók bármelyikén nyomtathat anélkül, hogy azokra
telepítenie kellene a megfelelő alkalmazásokat. A Mopria®-t támogató típusokkal és a rendszerkövetelményekkel
kapcsolatban lásd: http://www.mopria.org.
A Mopria® beállítások megtekintése
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületen rendszerkezelői módban ( A Távoli felhasználói
felület indítása(P. 336) ) [Beállítások/Bejegyzés] [Hálózat] [Mopria-beállítások]
[Szerkesztés] Ellenőrizze, hogy be van-e jelölve a [Mopria használata] jelölőnégyzet [OK]
165
Kényelmesen használható mobileszközzel
166
Kényelmesen használható mobileszközzel
Az AirPrint használata
1AAU-02L
Ha a nyomtatási adatokat Apple-eszközökről küldi el, nyomtató-illesztőprogram használata nélkül nyomtathat.
AirPrint-beállítások
Az AirPrint beállításainak megadása(P. 167)
Az AirPrint képernyőjének megjelenítése(P. 169)
Az AirPrint funkciói
Nyomtatás az AirPrint használatával(P. 171)
Hibaelhárítás
Ha az AirPrint nem használható(P. 174)
Az AirPrint beállításainak megadása
Bejegyezheti a készülék nevét és telepítési helyét, amelyet a készülék azonosítására használhat, valamint más hasonló
információkat. A készüléken le is tilthatja az AirPrint funkciót. Ezeket a beállításokat a Távoli felhasználói felületen
módosíthatja.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
● Ha mobileszközt, például iPad, iPhone vagy iPod touch készüléket használ, akkor kattintás helyett érintse
meg az ebben a részben említett elemeket.
3
Kattintson az [Hálózat]
[AirPrint-beállítások] gombra.
167
Kényelmesen használható mobileszközzel
4
Kattintson a [Szerkesztés] gombra.
5
Adja meg a szükséges beállításokat, és kattintson az [OK] gombra.
[AirPrint használata]
Az AirPrint funkció engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet. Az AirPrint funkció letiltásához törölje a
jelet a jelölőnégyzetből.
[Nyomtató neve]/[Hely]/[Földrajzi szélesség]/[Földrajzi hosszúság]
168
Kényelmesen használható mobileszközzel
Adja meg a nevet és a telepítés helyét. Ezzel segítheti a készülék azonosítását az Apple-eszköz használata
során. Ezek az információk akkor is hasznosak, ha több AirPrint-nyomtatót használ.
Ha bejelöli az [AirPrint használata] jelölőnégyzetet
A következő elemek szintén automatikusan <Be> értékre lesznek állítva.
● <mDNS-beállítások> IPv4 és IPv6 hálózaton
● <HTTP>
A DNS konfigurálása(P. 218)
HTTP-kommunikáció letiltása(P. 289)
● <IPP-nyomtatás>
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása(P. 197)
Ha módosítja a [Nyomtató neve] beállítást
● Ha módosította a [Nyomtató neve] beállítás már megadott értékét, akkor előfordulhat, hogy nem tud
nyomtatni arról a Mac készülékről, amelyről korábban nyomtatott. Ennek az az oka, hogy az IPv4 rendszer
<mDNS-név> ( A DNS konfigurálása(P. 218) ) beállítása is automatikusan megváltozott. Ilyen esetben
ismét vegye fel a készüléket a Mac rendszerbe.
A kezelőpanel használatával
● Az AirPrint funkciót a kezelőpanel beállítás menüjében is engedélyezheti, ill. letilthatja.
(
)
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<AirPrint>
<Ki>
vagy <Be>
Az AirPrint képernyőjének megjelenítése
Megjelenítheti az AirPrint képernyőjét, amelyen nem csak az AirPrint beállításait érheti el, hanem a kellékanyagokra,
például a papírra és a festékre vonatkozó információkat is. Ezenkívül megadhatja a biztonsági funkciók beállításait is
( TLS használata a kommunikáció titkosításához(P. 296) ).
1
2
Kattintson az asztal Dock területén a [Rendszerbeállítások]
[Nyomtatók és
lapolvasók] pontra.
Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson az [Options & Supplies] (Beállítások és
kellékanyagok) lehetőségre.
3
Kattintson a [Show Printer Webpage] (Nyomtató weblapjának megjelenítése) pontra.
4
Jelentkezzen be a Távvezérlési kezelőfelület programba.
● Az AirPrint beállításainak megváltoztatásához jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
➠ Megjelenik az AirPrint funkció oldala.
169
Kényelmesen használható mobileszközzel
Védjegyek
Az Apple, a Bonjour, az iPad, az iPhone, az iPod touch, a Mac, a macOS, az OS X és a Safari az Apple Inc. bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegye.
170
Kényelmesen használható mobileszközzel
Nyomtatás az AirPrint használatával
1AAU-02R
A fényképek, az e-mailek, a weblapok és az egyéb dokumentumok nyomtatásához nem feltétlenül van szüksége
számítógépre. Az AirPrint lehetővé teszi, hogy az Apple-készülékeiről (például iPad, iPhone, iPod touch) közvetlenül
nyomtasson.
Nyomtatás iPad, iPhone és iPod touch készülékről(P. 171)
Nyomtatás Mac rendszerből(P. 172)
Rendszerkövetelmények
Az AirPrint használatával történő nyomtatáshoz az alábbi Apple-készülékek egyike szükséges.
● iPad (minden típus)
● iPhone (3GS és újabbak)
● iPod touch (3. generációs és újabbak)
● Mac (Mac OS X 10.7 vagy újabb)*
* OS
X 10.9 vagy újabb USB-kapcsolat használata esetén.
Hálózati környezet
A következő hálózati környezet szükséges.
● Az Apple-készülék és a készülék ugyanahhoz a helyi hálózathoz csatlakozik.
● A Mac és készülék USB-kapcsolaton keresztül csatlakozik.
Ha USB-csatlakozást használ
● Állítsa a <USB-csatl. PC op. r.> beállítást a <Mac OS> értékre.
USB-csatl. PC op. r.(P. 374)
Nyomtatás iPad, iPhone és iPod touch készülékről
1
Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és csatlakoztatva van az
Apple-készülékhez.
● Erről a következő részben olvashat bővebben: „Kezdeti lépések”.
kézikönyvek(P. 588)
2
Az Apple-készülék alkalmazásában érintse meg a
megjelenítéséhez.
171
A készülékhez mellékelt
ikont a menüpontok
Kényelmesen használható mobileszközzel
3
Érintse meg a legördülő lista [Print] (Nyomtatás) pontját.
4
Válassza ki ezt a készüléket a [Printer Options] (Nyomtató beállításai) csoport
[Printer] (Nyomtató) mezőjében.
● Megjelennek a hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók. Ebben a lépésben ezt a készüléket válassza ki.
● Az AirPrint funkciót nem támogató alkalmazásokban nem jelenik meg a [Printer Options] (Nyomtató
beállításai) képernyő. Ezekkel az alkalmazásokkal nem lehet nyomtatni.
5
Adja meg szükség szerint a nyomtatási beállításokat.
● A választható beállítások és papírméretek a használt alkalmazástól függően eltérnek.
6
Érintse meg a [Print] (Nyomtatás) pontot.
➠ A nyomtatás elkezdődik.
A nyomtatás állapotának ellenőrzése
● Nyomtatás közben nyomja meg kétszer az Apple-készülék kezdőképernyőjének gombját
[Nyomtatás] elemre.
koppintson a
Nyomtatás Mac rendszerből
1
Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és csatlakozik a Mac
rendszerhez.
● Erről a következő részben olvashat bővebben: „Kezdeti lépések”.
kézikönyvek(P. 588)
2
3
A készülékhez mellékelt
A [Rendszerbeállítások]
[Nyomtatók és lapolvasók] beállítások segítségével vegye
fel a készüléket a Mac rendszerbe.
Nyisson meg egy dokumentumot a megfelelő alkalmazásban, és jelenítse meg a
nyomtatási párbeszédpanelt.
● A nyomtatási párbeszédpanel alkalmazásonként más és más módon nyitható meg. Az ezzel kapcsolatos
további tudnivalók a használt alkalmazás útmutatójában találhatók.
4
Válassza ki ezt a készüléket a nyomtatási párbeszédpanelen.
● Megjelennek a Mac rendszerhez csatlakoztatott nyomtatók. Ebben a lépésben ezt a készüléket válassza ki.
5
Adja meg szükség szerint a nyomtatási beállításokat.
172
Kényelmesen használható mobileszközzel
● A választható beállítások és papírméretek a használt alkalmazástól függően eltérnek.
6
Kattintson a [Print] (Nyomtatás) gombra.
➠ A nyomtatás elkezdődik.
173
Kényelmesen használható mobileszközzel
Ha az AirPrint nem használható
1AAU-02S
Ha az AirPrint nem használható, próbálja ki a következő megoldásokat.
● Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva. Ha a készülék be van kapcsolva, először kapcsolja ki, várjon
legalább 10 másodpercet, majd kapcsolja be, és ellenőrizze, hogy megoldódott-e a probléma.
● Ellenőrizze, hogy a készüléken nem jelent-e meg hibaüzenet.
● Győződjön meg arról, hogy az Apple-készülékek és a készülék ugyanahhoz a vezeték nélküli helyi hálózathoz vannak
csatlakoztatva. A készülék bekapcsolása után néhány perc szükséges ahhoz, hogy a készülék készen álljon a
kommunikációra.
● Ellenőrizze, hogy az Apple-eszközökön engedélyezve van-e a Bonjour szolgáltatás.
● A készüléket úgy kell konfigurálnia, hogy a számítógépről történő nyomtatást a részlegazonosító és jelszó
megadása nélkül is engedélyezze. Feladatok blokkolása, ha a részlegazonosító nem ismert(P. 260)
● Nyomtatáskor győződjön meg arról, hogy a készülékben van papír, és elég festék.
megjelenítése(P. 169)
174
Az AirPrint képernyőjének
Kényelmesen használható mobileszközzel
A Google Cloud Print használata
1AAU-02U
A Google Cloud Print egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a Google-fiókkal rendelkező felhasználók a
Google Cloud Print szolgáltatással kompatibilis alkalmazásokból az internethez csatlakoztatott okostelefonjukon,
táblagépükön vagy számítógépükön keresztül nyomtassanak. A hagyományos, számítógépről történő nyomtatással
szemben a Google Cloud Print lehetővé teszi, hogy nyomtató-illesztőprogram használata nélkül nyomtasson. Ha
például egy e-mailt vagy egy e-mailhez csatolt fájlokat szeretne nyomtatni, akkor ehhez csak egy Google Cloud Printtel
kompatibilis alkalmazására van szüksége. Amikor a készülékhez megy, a kinyomtatott oldalak már várni fogják.
Készülékbeállítások ellenőrzése(P. 175)
A Google Cloud Print beállításainak megváltoztatása(P. 175)
A készülék regisztrálása a Google Cloud Print szolgáltatásban(P. 176)
● A készülék regisztrálásakor, illetve amikor a Google Cloud Print szolgáltatásával nyomtat dokumentumokat,
gondoskodnia kell arról, hogy a készülék csatlakozni tudjon az internethez. Az internetkapcsolat díjai szintén
Önt terhelik.
● Előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el egyes országokban és régiókban.
● A Google Cloud Print nem támogatja a nyomtatást IPv6 címekről.
● A Google Cloud Print használatához Google-fiókra van szükség. Ha Önnek még nincs fiókja, akkor nyissa meg
a Google webhelyét, és hozzon létre egyet.
Készülékbeállítások ellenőrzése
A Google Cloud Print beállítása előtt ellenőrizze a következőket:
● Győződjön meg róla, hogy a készüléknek van kiosztott IPv4-címe, és a hálózatra kötött számítógéphez csatlakozik.
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 184)
● Győződjön meg arról, hogy a dátum- és időbeállítás helyes.
Dátum/idő beállítás(P. 370)
● Ha be van kapcsolva a részlegazonosító alapú felügyelet, akkor a készüléket úgy kell konfigurálnia, hogy a
számítógépről történő nyomtatást a részlegazonosító és PIN-kód megadása nélkül is engedélyezze. Feladatok
blokkolása, ha a részlegazonosító nem ismert(P. 260)
A Google Cloud Print beállításainak megváltoztatása
Engedélyezze a Google Cloud Print funkciót a készüléken. Ha kívánja, le is tilthatja a Google Cloud Print funkciót a
készüléken.
175
Kényelmesen használható mobileszközzel
1
Nyomja meg a
2
A
/
(
) gombot.
gombokkal válassza ki a <Hálózat> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
● Ha üzenet jelenik meg, nyomja meg az
gombot.
3
Válassza ki a <Google Cloud Print> lehetőséget, és nyomja meg az
4
Válassza ki a <Cloud Print használ.> lehetőséget, és nyomja meg az
5
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget, majd nyomja meg az
gombot.
gombot.
gombot.
A készülék regisztrálása a Google Cloud Print szolgáltatásban
Regisztrálja a készüléket a Google Cloud Print szolgáltatásban, így bárhonnan nyomtathat.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Hálózat]
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[Google Cloud Print-beállítások] gombra.
176
Kényelmesen használható mobileszközzel
4
Kattintson a [Bejegyzés] lehetőségre a [Bejegyzés állapota] mezőben.
Ha a [Bejegyzés] lehetőség nem érhető el
● Engedélyeznie kell a Google Cloud Print szolgáltatást. Kattintson a [Szerkesztés] pontra, jelölje be a
[Google Cloud Print használata] jelölőnégyzetet, majd kattintson az [OK] gombra.
A készülék újbóli regisztrálása
● Ha a készülék tulajdonosa megváltozott, vagy egyéb ok esetén a készülék újrabejegyzéséhez szüntesse
meg a készülék bejegyzését, majd jegyezze be újra.
5
Kattintson az [URL a bejegyzéshez] mezőben látható URL-címre.
177
Kényelmesen használható mobileszközzel
6
Regisztrálja a készüléket a képernyőn megjelenő útmutató alapján.
➠ Nyomtathat egy Google Cloud Printtel kompatibilis alkalmazásból, például a Google Chrome™-ból.
● A Google Cloud Print szolgáltatást támogató alkalmazások legfrissebb listájáért nyissa meg a Google
Cloud Print webhelyét.
Bejegyzés mobileszközről vagy a Google Chrome böngészőből
A készüléket egy mobileszközről vagy a Google Chrome-ból is regisztrálhatja. A regisztráció befejezése előtt a
készülék kijelzőjén a következő megerősítő képernyő jelenik meg. A regisztráció befejezéséhez hajtsa végre a
következőt:
<Igen>
.
● A regisztráció elvégzéséhez a főképernyőnek kell látszania. A főképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a
(
) gombot, majd folytassa a regisztrációt.
● A bejegyzési műveletekkel kapcsolatos tudnivalókat a mobileszköz használati úrmutatójában vagy a Google
Cloud Print webhelyén olvashatja el.
178
Kényelmesen használható mobileszközzel
A készülék kezelése távolról
1AAU-02W
A Távoli felhasználói felületet elérheti a mobileszközre telepített webböngészőből. Így a mobileszközről ellenőrizheti a
készülék állapotát, és megadhatja a készülék beállításait. Ne feledje, hogy a Távoli felhasználói felület egyes
eszközökön és környezetekben esetleg nem jelenik meg megfelelően.
A Távoli felhasználói felület elindítás mobileszközön
A webböngészőben adja meg a készülék IP-címét, és indítsa el a Távoli felhasználói felületet. A műveletek előtt
ellenőrizze a készüléken beállított IP-címet ( Hálózati áll. nyomt.(P. 539) ). Ha bármilyen kérdése van, forduljon a
hálózat rendszergazdájához.
1
Indítsa el a webböngészőt a mobileszközön.
2
Írja be a címsorba a „http://(a készülék IP-címe)/” címet.
● Ha IPv6-címet szeretne használni, akkor tegye szögleges zárójelek közé (példa: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
HIVATKOZÁSOK
A Távoli felhasználói felület használata(P. 335)
179
Hálózat
Hálózat
Hálózat ................................................................................................................................................................. 181
Csatlakoztatás hálózathoz ................................................................................................................................ 182
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz ........................................................................................................ 184
IP-címek beállítása ........................................................................................................................................ 186
Az IPv4-cím beállítása ............................................................................................................................ 187
IPv6-címek beállítása ............................................................................................................................. 192
A készülék konfigurálása számítógépről történő nyomtatáshoz .................................................................. 196
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása .............................................................................. 197
Az IPP/IPPS protokoll engedélyezése ..................................................................................................... 203
Nyomtatókiszolgáló beállítása ...................................................................................................................... 210
A készülék konfigurálása a hálózati környezetben ......................................................................................... 214
Ethernet-beállítások konfigurálása ............................................................................................................... 215
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása ..................................................................................... 217
A DNS konfigurálása ..................................................................................................................................... 218
A WINS konfigurálása ................................................................................................................................... 224
Az SNTP konfigurálása .................................................................................................................................. 227
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal ...................................................................................... 230
Az eszközfelügyeleti szoftver beállításainak konfigurálása ........................................................................... 236
SMB-konfigurálás ......................................................................................................................................... 240
Nyomtatási beállítások konfigurálása a számítógépen .......................................................................... 243
180
Hálózat
Hálózat
1AAU-02X
A készülék kialakításának köszönhetően rugalmasan alkalmazható különféle környezetekben, és az alapvető hálózati
funkciókon kívül fejlett technológiai megoldásokat tartalmaz. Nem kell aggódnia, ha nem szakértője a hálózatoknak,
mivel a készülék tervezése során a kényelmet és az egyszerű kezelhetőséget is szem előtt tartották. Lazítson, és
haladjon végig lépésről lépésre a hálózati beállításokon.
◼ Csatlakoztatás számítógéphez és a készülék hálózati beállításainak megtekintése
Csatlakoztatás hálózathoz(P. 182)
◼ Beállítás nyomtatáshoz
A készülék konfigurálása számítógépről történő nyomtatáshoz(P. 196)
◼ A készülék testreszabása kényelmesebb hálózati használatra
A készülék konfigurálása a hálózati környezetben(P. 214)
181
Hálózat
Csatlakoztatás hálózathoz
1AAU-02Y
A készülék vezetékes helyi hálózat segítségével is csatlakoztatható hálózathoz, amelynek használatához egyedi
hálózati IP-cím szükséges. Az IP-cím speciális beállításaival kapcsolatos tudnivalókért forduljon
internetszolgáltatójához vagy a hálózati rendszergazdához.
● Ha a készülék nem biztonságos hálózathoz csatlakozik, akkor személyes adatai külső felek tudomására
juthatnak.
● A készülékhez nem tartozik helyi hálózati kábel és útválasztó. Szükség esetén gondoskodjon ezekről.
◼ A beállítás előtt...
A következő lépésekkel csatlakoztassa a készüléket egy hálózatra.
Ellenőrizze a számítógép beállításait.
● Győződjön meg arról, hogy a számítógép megfelelően csatlakozik a hálózathoz.
További részletekért olvassa el a használt eszközökhöz kapott kezelési kézikönyveket,
vagy forduljon az eszközök gyártóihoz.
● Győződjön meg arról, hogy a számítógépen elvégezték a hálózati beállításokat. Ha a
hálózat nincs megfelelően beállítva, akkor a készüléket nem fogja tudni a hálózaton
keresztül használni még akkor sem, ha az eljárás hátralévő részét végrehajtja.
● Hálózattól függően előfordulhat, hogy módosítania kell a kommunikációs mód
(félduplex/teljes duplex), illetve az Ethernet-típus (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASET) beállítását (
). A további
Ethernet-beállítások konfigurálása(P. 215)
tudnivalókért forduljon internetszolgáltatójához vagy a hálózati rendszergazdához.
● A készülék MAC-címének ellenőrzése.
MAC-cím(P. 397)
● Csatlakozás IEEE 802.1X szabványú hálózathoz
konfigurálása(P. 311) .
182
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés
Hálózat
Csatlakozzon vezetékes helyi hálózathoz.
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 184)
Állítsa be az IP-címet.
● A készülék alapértelmezés szerint az IP-cím automatikus lekérésére van beállítva. Ha
meghatározott IP-címet szeretne használni, módosítsa ezt a beállítást.
IP-címek beállítása(P. 186)
183
Hálózat
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz
1AAU-030
Egy útválasztón keresztül csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A készüléket és az útválasztót egy helyi
hálózati kábellel kell összekötni.
1
Csatlakoztassa a LAN-kábelt.
● Csatlakoztassa a készüléket az útválasztóhoz egy helyi hálózati kábellel.
● Nyomja be a csatlakozót, amíg a helyére nem kattan.
2
Ellenőrizze, hogy világít-e a LINK jelzőfény (
● Ha a LINK jelzőfény nem világít, lásd:
3
).
A vezetékes helyi hálózati kapcsolat problémái(P. 499)
Várjon körülbelül két percet.
● Várakozás közben az útválasztó automatikusan beállítja az IP-címet.
● Az IP-címet manuálisan is beállíthatja.
IP-címek beállítása(P. 186)
184
Hálózat
HIVATKOZÁSOK
Csatlakoztatás hálózathoz(P. 182)
185
Hálózat
IP-címek beállítása
1AAU-031
A készülék hálózati csatlakoztatásához egyedi hálózati IP-címre van szükség. Az IP-címeknek két változata érhető el:
IPv4 és IPv6. Ezeket a beállításokat a hálózati környezettől függően konfigurálja. Az IPv6-címek használatához helyesen
konfigurálnia kell az IPv4-címbeállításokat.
186
Hálózat
Az IPv4-cím beállítása
1AAU-032
A készülék IPv4-címe kiosztható automatikusan egy dinamikus IP-címzési protokollal,
pl. a DHCP protokollal, valamint megadható manuálisan. Ha a készüléket vezetékes
helyi hálózathoz csatlakoztatja, akkor győződjön meg arról, hogy a LAN-kábel
megfelelően csatlakozik a portokhoz ( Csatlakozás vezetékes helyi
hálózathoz(P. 184) ).
Az IPv4-cím beállítása
1
Nyomja meg a
2
A
/
(
) gombot.
gombokkal válassza ki a <Hálózat> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
● Ha üzenet jelenik meg, nyomja meg az
gombot.
3
Válassza a <TCP/IP-beállítások>
4
Konfigurálja az IP-cím beállításait.
<IPv4-beállítások>
<IP mód> lehetőséget.
<Automatikus>
IP-címnek a DHCP-hez hasonló protokollokon keresztüli automatikus hozzárendeléséhez válassza.
<Kézi>
Akkor válassza, ha az IP-cím beállításait az IP-cím manuális megadásával szeretné konfigurálni.
IP-cím automatikus hozzárendelése
1
Válassza ki a <Automatikus> lehetőséget, és nyomja meg az
2
Válassza ki a <Protokoll> lehetőséget, és nyomja meg az
187
gombot.
gombot.
Hálózat
3
Válassza a <DHCP használata>, <BOOTP használata> vagy <RARP használata> lehetőséget, és
nyomja meg az
gombot.
● A DHCP, a BOOTP és a RARP protokollok közül csak az egyiket használhatja. Amennyiben a kiválasztott
protokoll <Be> értékre van állítva, a másik két protokoll automatikusan a <Ki> értékre áll.
4
Válassza ki a <Be> lehetőséget, és nyomja meg az
5
Nyomja meg a
6
Válassza ki a <Automatikus IP-cím> lehetőséget, és nyomja meg az
7
Válassza ki a <Be> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
gombot.
gombot.
gombot.
DHCP protokoll használata esetén
Ha ki-, majd bekapcsolja az áramellátást, akkor a készülék a jelenlegi IP-címtől eltérő címet oszt ki. Emiatt a
nyomtatás letiltásra kerülhet. A DHCP protokoll használatához a hálózati rendszergazdával való konzultációt
követően adja meg a következő beállítások egyikét.
● A DNS dinamikus frissítési funkció konfigurálása
A DNS konfigurálása(P. 218)
● A DHCP kiszolgáló beállítása ugyanazon IP-cím kiosztására
Ha nem DHCP/BOOTP/RARP protokollal kívánja kiosztani az IP-címeket
● Állítsa valamennyi protokollt <Ki> értékre. Amennyiben a <DHCP használata>, <BOOTP használata> vagy
<RARP használata> lehetőséget <Be> értékre állítja amikor a DHCP/BOOTP/RARP kiszolgálók nem
elérhetők, akkor a készülék időt és kommunikációs erőforrásokat pazarol használható szolgáltatást
biztosító hálózat keresésére.
Elsőbbséget élvező IP-címek
● A DHCP/BOOTP/RARP protokollal kiosztott IP-címek felülírják az Auto IP funkcióval kapott címet.
IP-cím kézi bevitele
1
Válassza ki a <Kézi> lehetőséget, és nyomja meg az
188
gombot.
Hálózat
2
Válassza ki a <IP-cím beállításai> lehetőséget, és nyomja meg az
3
Adja meg az IP-címet, az alhálózati maszkot és az átjáró címét (vagy állítson be alapértelmezett
átjárót).
● Válassza ki a megadni kívánt beállítást, és nyomja meg az
meg az
gombot.
gombot, adja meg a címet, majd nyomja
gombot.
IP-címek beírásának módja
● A
/
gombokkal léphet a beviteli mezőre (pontokkal határolt beviteli területre), és a
számbillentyűkkel növelje, ill. csökkentse az értéket.
Ha nem biztos a megadandó IP-címben
● Az IP-cím meghatározható a hálózat útválasztóra vonatkozó beállításai alapján.
kiosztandó IP-cím meghatározása(P. 189)
5
Hajtson végre gyári visszaállítást.
A készülékhez
A készülék gyári visszaállítása(P. 460)
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
A beállítások helyességének ellenőrzése
● Győződjön meg arról, hogy a számítógépen megjeleníthető a Távoli felhasználói felület.
felhasználói felület indítása(P. 336)
A Távoli
Ha a nyomtató-illesztőprogram telepítése után megváltoztatta az IP-címet
● Ismét meg kell adnia a használni kívánt portot. További információkért olvassa át a szabványos TCP/IP port
módosítási eljárásának leírását a megfelelő illesztőprogramok kézikönyvében, az online kézikönyveinket
tartalmazó honlapunkon.
A készülékhez kiosztandó IP-cím meghatározása
Amennyiben a készülékhez rögzített IP-címet kíván használni, az alább ismeretett módon határozhatja meg az IPcímet.
189
Hálózat
◼ Az IP-cím meghatározásához
Az IP-cím négy, pontokkal (.) elválasztott számból áll (például: 192.168.1.45). Az egyes számoknak a 0-tól 255-ig
terjedő tartományban kell lenniük. Az első három számot állítsa be úgy, hogy azok megegyezzenek az
útválasztó első három számjegyével, mert azok a hálózaton belül azonosak. Az utolsó számot (vagyis a
192.168.1.45 példában a 45-öt) úgy határozza meg, hogy az eltérjen a többi eszköz utolsó számjegyétől.
◼ Az útválasztó beállításainak ellenőrzése
Amennyiben rögzített IP-címet kíván használni, ellenőrizze a rendszerben az automatikus IP-cím hozzárendelést
végző DHCP protokoll beállításait. Az IP-címek duplikációjának elkerülése érdekében olyan IP-címet adjon meg,
amely kívül esik a DHCP protokoll által kiosztott IP-címek tartományán. Miután az útválasztó gyakran funkcionál
DHCP kiszolgálóként, ellenőrizze az útválasztó beállításait.
● Az útválasztó beállítási képernyőjének megjelenítéséről tájékozódjon az útválasztóhoz mellékelt
útmutató kézikönyvben.
1
Jelenítse meg az útválasztó beállítási képernyőjét.
2
Ellenőrizze a DHCP protokoll által kiosztott IP-címek tartományát.
● A DHCP protokoll által kiosztott IP-címek tartományának beállítása az útválasztó alapján történik.
Példa az útválasztó DHCP beállítási képernyőjére:
3
Határozza meg a készülék IP-címét.
● A 2. lépésben bemutatott példában a készüléknek 192.168.11.66 és 192.168.11.254 közötti tartományból kell
IP-címet választani, mivel az útválasztó a DHCP protokollon keresztül az 192.168.11.2 és 192.168.11.65 közötti
tartományból osztja ki az IP-címeket.
HIVATKOZÁSOK
190
Hálózat
IPv6-címek beállítása(P. 192)
Hálózati áll. nyomt.(P. 539)
A WINS konfigurálása(P. 224)
191
Hálózat
IPv6-címek beállítása
1AAU-033
A készülék IPv6-címei a Távoli felhasználói felületen konfigurálhatók. Az IPv6-címek
beállítása előtt ellenőrizze az IPv4-cím beállításait ( Az IPv4-cím
beállítása(P. 187) ). Az IPv6-címek használatához szükség van az IPv4-beállítások
helyes megadására. A készülék a következő IPv6-címek közül legfeljebb hetet
használhat:
Típus
Kapcsolati szintű cím
Maximálisan
alkalmazható
1
Leírás
Olyan cím, amely csak az alhálózaton vagy kapcsolaton belül érvényes, és nem
használható az útválasztón túli eszközökkel való kommunikációra. A készülék
IPv6 funkciójának engedélyezésekor a készülék automatikusan beállít egy
kapcsolati szintű címet.
Kézi cím
1
Kézzel beírt cím. Ha ilyen címet használ, akkor határozza meg az előtag hosszát
és az útválasztó alapértelmezett címét.
Állapot nélküli cím
4
Olyan cím, amely automatikusan áll elő a készülék MAC-címéből és az
útválasztó által forgalmazott hálózati előtagból. Az állapot nélküli címek a
készülék újraindításakor (és bekapcsolásakor) elvesznek.
Állapottartó cím
1
DHCP-kiszolgálóról a DHCPv6 protokollal kapott cím.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Hálózat]
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[TCP/IP-beállítások] gombra.
192
Hálózat
4
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre a [IPv6-beállítások] mezőben.
5
Jelölje be az [IPv6 használata] jelölőnégyzetet, és konfigurálja a szükséges
beállításokat.
193
Hálózat
[IPv6 használata]
A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti az IPv6-címek használatát a készüléken. Ha nem használ IPv6címeket, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[Állapotnélküli cím használata]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha állapot nélküli címet használ. Ha nem használ állapot nélküli címet, akkor
törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[Manuális cím használata]
Ha kézzel szeretne megadni egy IPv6-címet, akkor jelölje be a jelölőnégyzetet, majd írja be az IP-címet, az
előtag hosszát és az alapértelmezett útválasztó címét a megfelelő szövegmezőkbe.
[IP-cím]
Adjon meg egy IPv6-címet. Nem adhatók meg „ff” kezdetű (vagyis multicast) címek, „0000::0000” (csak
nullából álló), illetve „0:0:0:0:0:ffff” vagy „0:0:0:0:0:0” kezdetű címek.
[Előtaghossz]
Az itt megadott szám azt jelzi, hogy hány bit áll rendelkezésre a hálózati címhez.
[Alapértelmezett útválasztó cím]
Szükség szerint adja meg az alapértelmezett útválasztó IPv6-címét. Nem adhatók meg „ff” kezdetű (vagyis
multicast) címek, „0000::0000” (csak nullából álló), illetve „0:0:0:0:0:ffff” vagy „0:0:0:0:0:0” kezdetű címek.
[DHCPv6 használata]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha állapottartó címet használ. Ha nem használja a DHCPv6 protokollt, akkor
törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
6
Kattintson a [OK] gombra.
7
Hajtson végre gyári visszaállítást.
194
Hálózat
● Kattintson az [Eszközvezérlés] menüpontra, válassza a [Hardver újraindítása] lehetőséget, majd kattintson a
[Végrehajtás] gombra.
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
A beállítások helyességének ellenőrzése
● Győződjön meg róla, hogy a Távoli felhasználói felület képernyője megjeleníthető a számítógépen a készülék
IPv6-címének használatával. A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
Beállítások kiválasztása a kezelőpanelen
● Az IPv6-címeket a kezelőpanel beállítás menüjében is engedélyezheti, ill. letilthatja.
beállítások(P. 382)
IPv6-
Ha a nyomtató-illesztőprogram telepítése után megváltoztatta az IP-címet
● Ismét meg kell adnia a használni kívánt portot. További információkért olvassa át a szabványos TCP/IP port
módosítási eljárásának leírását a megfelelő illesztőprogramok kézikönyvében, az online kézikönyveinket
tartalmazó honlapunkon.
HIVATKOZÁSOK
Az IPv4-cím beállítása(P. 187)
Hálózati áll. nyomt.(P. 539)
195
Hálózat
A készülék konfigurálása számítógépről történő
nyomtatáshoz
1AAU-034
Ha a készüléket hálózati nyomtatóként használja, konfigurálhatja a nyomtatáshoz használt protokollokat és portokat,
és létrehozhat egy nyomtatókiszolgálót a készülék számára. Mielőtt számítógépről történő nyomtatáshoz konfigurálná
a készüléket, végezze el az alapvető beállításokat, többek között telepítse a nyomtató-illesztőprogramot. További
információkat lásd a megfelelő illesztőprogramok kézikönyvében, az online kézikönyveinket tartalmazó honlapunkon.
● A nyomtatási protokollok olyan szabályok, amelyek meghatározzák, hogy a számítógépen létrehozott
dokumentumadatok hogyan legyenek továbbítva a számítógépre. Ezek a nyomtatási célnak és a hálózati
környezetnek megfelelően választhatók ki.
● A portok pedig átjárók, amelyeken keresztül a számítógépen tárolt dokumentumadatok a nyomtatóra
kerülnek. Ha egy hálózati számítógépről nem nyomtathatók ki a dokumentumok, annak gyakran a portok
helytelen beállítása az oka.
196
Hálózat
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása
1AAU-035
A dokumentumok nyomtatásához használt protokollokat egy hálózati számítógépről konfigurálhatja. A készülék
többek között az LPD, RAW, IPP/IPPS, WSD (eszközök által nyújtott webszolgáltatások) és FTP protokollt támogatja. Ez a
rész az LPD, RAW, IPP/IPPS és WSD protokollok beállításait tárgyalja. Az FTP protokoll használatához lásd az FTP
kliensek használata(P. 597) részt.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Hálózat]
4
Konfigurálja a nyomtatási protokollokat.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[TCP/IP-beállítások] gombra.
Az LPD protokoll beállításainak konfigurálása
1
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre az [LPD-beállítások] pontban.
197
Hálózat
2
Szükség szerint konfigurálja a beállításokat.
[LPD nyomtatás használata]
Az LPD protokollon keresztüli nyomtatáshoz jelölje be a jelölőnégyzetet. Ha nem használ LPD-nyomtatást,
akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[LPD címoldal nyomtatása]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a felhasználónevet, a fájlnevet és a hasonló információkat fel szeretné
tüntetni a nyomaton. Ha nem kívánja kinyomtatni ezeket az információkat, akkor törölje a jelet a
jelölőnégyzetből.
[Vételi időtúllépés]
Adja meg azt az időszakot, amelyet követően a feladat nyomtatása automatikusan leáll, ha a nyomtatási
adatokat kommunikációs hiba vagy más probléma miatt nem tudja fogadni a készülék.
3
Kattintson az [OK] gombra.
A RAW protokoll beállításainak konfigurálása
1
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre az [RAW-beállítások] pontban.
198
Hálózat
2
Szükség szerint konfigurálja a beállításokat.
[RAW nyomtatás használata]
A RAW protokollon keresztüli nyomtatáshoz jelölje be a jelölőnégyzetet. Ha nem használ RAWnyomtatást, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[Kétirányú kapcsolat használata]
Ha kétirányú kommunikációt használ arra, hogy jelezze a számítógépnek a készülék állapotát és a
nyomtatási feladat elvégzését, akkor jelölje be a jelölőnégyzetet. Ha nem használ kétirányú
kommunikációt, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[Vételi időtúllépés]
Adja meg azt az időszakot, amelyet követően a feladat nyomtatása automatikusan leáll, ha a nyomtatási
adatokat kommunikációs hiba vagy más probléma miatt nem tudja fogadni a készülék.
3
Kattintson az [OK] gombra.
Az IPP/IPPS protokoll beállításainak konfigurálása
1
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre az [IPP nyomtatási beállítások] pontban.
199
Hálózat
2
Szükség szerint konfigurálja a beállításokat.
[IPP nyomtatás használata]
Az IPP/IPPS protokollon keresztüli nyomtatáshoz jelölje be a jelölőnégyzetet. Ha nem használ IPP/IPPSnyomtatást, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[TLS használata]
IPPS (IPP nyomtatás TLS protokollal titkosított kommunikációval) használata esetén jelölje be a
jelölőnégyzetet. Ha nem használ IPPS-nyomtatást, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
IPPS használata esetén engedélyezze a TLS protokollal titkosított kommunikáció funkciót.
használata a kommunikáció titkosításához(P. 296)
TLS
[IPP hitelesítés használata]
Ha az IPP-nyomtatáshoz felhasználói hitelesítés funkciót használ, akkor jelölje be a jelölőnégyzetet, és
adja meg a felhasználónevet és a jelszót. Ha nem használ felhasználói hitelesítést, akkor törölje a jelet a
jelölőnégyzetből.
[Felhasználónév]
Adja meg legfeljebb 24 alfanumerikus karakterrel az IPP hitelesítés során használt felhasználónevet.
[Jelszó beállítása/megváltoztatása]
A jelszó beállításához vagy módosításához jelölje be a jelölőnégyzetet, és a [Jelszó] szövegmezőben adja
meg a jelszót legfeljebb 24 alfanumerikus karakterrel. A megerősítéshez adja meg még egyszer a jelszót
a [Nyugtázás] szövegmezőben.
3
Kattintson az [OK] gombra.
200
Hálózat
A WSD protokoll beállításainak konfigurálása
1
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre az [WSD nyomtatási beállítások] pontban.
2
Szükség szerint konfigurálja a beállításokat.
[WSD nyomtatás használata]
A WSD protokollon keresztüli nyomtatáshoz jelölje be a jelölőnégyzetet. Ha nem használ WSDnyomtatást, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[WSD tallózás használata]
A jelölőnégyzet bejelölésével a WSD protokollon keresztül információkat kérhet le a készülékről a
számítógépre. Ez a jelölőnégyzet automatikusan be van jelölve, ha a [WSD nyomtatás használata]
jelölőnégyzet be van jelölve.
[Multicast észlelés használata]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha szeretné, hogy a készülék válaszoljon a multicast keresési üzenetekre.
Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a készülék akkor is alvó üzemmódban marad, ha multicast
keresési üzenetek áramlanak a hálózaton.
3
5
Kattintson az [OK] gombra.
Hajtson végre gyári visszaállítást.
● Kattintson az [Eszközvezérlés] menüpontra, válassza a [Hardver újraindítása] lehetőséget, majd kattintson a
[Végrehajtás] gombra.
201
Hálózat
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
A kezelőpanel használatával
● Az LPD-nyomtatást, a RAW-nyomtatást és az IPP-nyomtatást a kezelőpanel beállítás menüjében is
engedélyezheti, ill. letilthatja.
LPD-beállítások(P. 384)
RAW-beállítások(P. 384)
IPP-nyomtatás(P. 385)
● A WSD beállítások a kezelőpanel beállítás menüjében is elérhetők.
WSD(P. 385)
Beállítások elvégzése a számítógépen
Miután a készüléken elvégezte a beállításokat, szükség lehet a számítógép beállításainak konfigurálására, illetve
alkalmazások számítógépre történő telepítésére is. Szükség esetén konfigurálja a számítógép beállításait.
● Nyomtatóportok konfigurálása
Ha a készülék IP-címe megváltozik, vagy ha a nyomtatót a Windows nyomtatómappáján keresztül vették fel,
akkor nyomtatási hibák fordulhatnak elő. Ezeket a hibákat jellemzően a helytelen nyomtatóport-beállítások
okozzák. Előfordulhat például, hogy helytelen portszámot vagy porttípust adnak meg a számítógépen. Az
ilyen típusú problémák elhárításához konfigurálja a nyomtatóport-beállításokat. További információkért
olvassa át a szabványos TCP/IP port módosítási eljárásának leírását a megfelelő illesztőprogramok
kézikönyvében, az online kézikönyveinket tartalmazó honlapunkon.
● WSD hálózati eszközök beállítása Windows Vista/7/8/10 operációs rendszeren
A nyomtató-illesztőprogram telepítéséhez használja a WSD portot. További információkat lásd a megfelelő
illesztőprogramok kézikönyvében, az online kézikönyveinket tartalmazó honlapunkon.
● IPP/IPPS protokoll engedélyezése
Az IPP-port megadásával telepítse a nyomtató-illesztőprogramokat.
engedélyezése(P. 203)
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatókiszolgáló beállítása(P. 210)
202
Az IPP/IPPS protokoll
Hálózat
Az IPP/IPPS protokoll engedélyezése
1AAU-036
IPP vagy IPPS nyomtatási protokoll használatához telepítse a nyomtató-illesztőprogramot az alábbi eljárás alapján. A
nyomtató-illesztőprogramot a készülékhez mellékelt felhasználói szoftver DVD-ROM tartalmazza. Az eljárás
megkezdése előtt helyezze be a felhasználói szoftver DVD-ROM-ot a számítógép meghajtójába.
● Az alábbi eljárás végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkeznie a számítógépre.
● Az eljárás megkezdése előtt konfigurálja az IPP-nyomtatás beállításait a Távoli felhasználói felületen.
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása(P. 197)
● Zárja be a DVD-ROM behelyezésekor megjelenő beállítási képernyőt.
1
Nyissa meg a nyomtató mappáját.
2
Kattintson a [Nyomtató hozzáadása] lehetőségre.
3
4
A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 611)
Windows Vista/7/Server 2008 használata esetén kattintson a [Hálózati, vezeték
nélküli vagy Bluetooth rendszerű nyomtató hozzáadása] pontra.
Kattintson az [Az általam keresett nyomtató nem található a listában] lehetőségre.
203
Hálózat
5
Válassza a [Megosztott nyomtató kiválasztása név szerint] lehetőséget, adja meg a
csatlakozás rendeltetési helyét, majd kattintson a [Tovább] gombra.
● Az IPP protokoll használatához adja meg a következő rendeltetési helyet: „http://<a készülék IP-címe>/ipp”.
Például: http://192.168.1.81/ipp
● Az IPPS protokoll használatához adja meg a következő rendeltetési helyet: „https://<a készülék IP-címe>/ipp”.
Például: https://192.168.1.81/ipp
● DNS-kiszolgáló használata esetén „a készülék IP-címe” helyett „<a készülék állomásneve>.<tartománynév>”
adatokat adja meg (példa: https://saját_nyomtatóm.példa.com/ipp).
6
Kattintson a [Saját lemez] elemre.
7
Kattintson a [Tallózás] pontra.
204
Hálózat
8
Adja meg a nyomtató-illesztőprogramokat tartalmazó mappát, válassza ki az INF
fájlt, majd kattintson a [Megnyitás] pontra.
● Az alábbiak szerint válassza ki a mappát a számítógép operációs rendszerének megfelelően. Ha nem biztos
benne, hogy a számítógép operációs rendszere 32 vagy 64 bites-e, akkor tájékozódjon a A bitarchitektúra
ellenőrzése(P. 614) részben.
32 bites operációs rendszerek
Válassza az [UFR II]-magyar-[32BIT]-[Driver] (Illesztőprogram) mappát a Felhasználói szoftver DVD-ROM
lemezen.
64 bites operációs rendszerek
Válassza az [UFR II]-magyar-[x64]-[Driver] (Illesztőprogram) mappát a Felhasználói szoftver DVD-ROM
lemezen.
Az IPP hitelesítési funkciójának használata esetén
● Ha a rendszer jelszó megadására szólítja fel, adja meg a felhasználónevet és a jelszót, majd kattintson az
[OK] gombra. Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása(P. 197)
9
Folytassa a beállítási eljárást a képernyőn megjelenő utasítások szerint.
➠ A nyomtató-illesztőprogram telepítésre került. Az IPPS használatához telepítse a készülék nyilvános
kulcsait a számítógépre.
◼ A készülék nyilvános kulcsainak telepítése
Az IPPS használatához szükség van arra is, hogy a készülék nyilvános kulcsait a számítógépre telepítse.
● A kulcspárok [Általános név] jellemzőjét előre meg kell adnia a készülékhez való csatlakozáskor használatos
„IP-címnek” vagy „<állomásnév>.<tartománynév>” beállításnak. Kulcspárok előállítása(P. 319)
205
Hálózat
1
Indítsa el a webböngészőt.
2
Írja be a címsorba a „https://<a készülék IP-címe>/” címet, majd nyomja le az [ENTER]
billentyűt.
● Példa: https://192.168.1.81/
● DNS-kiszolgáló használata esetén „a készülék IP-címe” helyett „<a készülék állomásneve>.<tartománynév>”
adatokat adja meg (példa: https://saját_nyomtatóm.példa.com/).
3
Kattintson a [Továbblépés erre a webhelyre (nem javasolt).] lehetőségre.
➠ Megjelenik a bejelentkezési oldal.
4
5
Kattintson az [Eszközök]
[Internetbeállítások] elemekre.
Válassza a [Biztonság] lap [Megbízható helyek] pontjára, majd kattintson az [Helyek]
lehetőségre.
206
Hálózat
6
Győződjön meg arról, hogy megjelent a „https://<a készülék IP-címe> vagy <a
készülék állomásneve>.<tartománynév>/”, majd kattintson a [Hozzáadás]
[Bezárás]
elemekre.
7
8
Ha be van jelölve a [Védett mód engedélyezése (az Internet Explorer újraindítását
igényli)] jelölőnégyzet, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
Kattintson az [OK] gombra.
➠ A képernyő visszavált a Távoli felhasználói felület képernyőjére.
207
Hálózat
9
Lépjen ki a webböngészőből.
10
A Távoli felhasználói felület elindításához ismételten hajtsa végre az 1–3. lépéseket.
11
Kattintson a címsortól jobbra található [Tanúsítványhiba]
12
Kattintson a [Tanúsítvány telepítése] pontra.
13
Kattintson a [Következő] gombra.
14
15
[Tanúsítványok
megtekintése] elemekre.
Válassza az [Minden tanúsítvány tárolása ebben a tárolóban] lehetőséget, majd
kattintson a [Tallózás] elemre.
Válassza a [Megbízható legfelső szintű hitelesítésszolgáltatók] lehetőséget, és a
tanúsítvány importálásának elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
16
Ha a 7. lépésben kitörölte a jelet a [Védett mód engedélyezése (az Internet Explorer
újraindítását igényli)] jelölőnégyzetből, akkor most jelölje be azt.
208
Hálózat
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatókiszolgáló beállítása(P. 210)
209
Hálózat
Nyomtatókiszolgáló beállítása
1AAU-037
A nyomtatókiszolgálóval csökkentheti annak a számítógépnek a terhelését, amelyről nyomtat. A nyomtatókiszolgáló
lehetővé teszi azt is, hogy minden számítógép hálózaton keresztül telepítse a nyomtató-illesztőprogramokat, így
Önnek nem kell azzal vesződnie, hogy a DVD-ROM segítségével egyenként telepítse azokat a számítógépekre. Ha a
hálózat egyik számítógépét szeretné nyomtatókiszolgálóként beállítani, akkor állítsa be rajta a nyomtató megosztását.
● Az alábbi eljárás végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkeznie a számítógépre.
● A nyomtató-illesztőprogramok hálózaton keresztüli telepíthetőségét meghatározza az operációs rendszer,
illetve a nyomtatókiszolgáló és az ügyfélszámítógépek architektúrája (32 bites vagy 64 bites).
● Ha tartományi környezetben vezet be nyomtatókiszolgálót, akkor egyeztessen a hálózati rendszergazdával.
Részlegazonosító-kezelés nyomtatókiszolgáló használata esetén
● A nyomtató-illesztőprogram telepítése során a Canon Driver Information Assist Service alkalmazást is
telepíteni kell. További információkat lásd a megfelelő illesztőprogramok kézikönyvében, az online
kézikönyveinket tartalmazó honlapunkon.
1
2
3
Nyissa meg a nyomtató mappáját.
A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 611)
Kattintson a jobb egérgombbal a nyomtató ikonjára, majd válassza a [Nyomtató
tulajdonságai] vagy a [Tulajdonságok] parancsot.
Kattintson a [Megosztás] fülre, válassza a [A nyomtató megosztása] beállítást, majd
adja meg a készülék megosztási nevét.
210
Hálózat
Ha megjelenik a [Megosztási beállítások módosítása]
● Kattintson a [Megosztási beállítások módosítása] lehetőségre.
4
Telepítse szükség szerint a további illesztőprogramokat.
● Ezt a műveletet akkor kell elvégeznie, ha az illesztőprogramokat eltérő bites architektúrájú számítógépekre
szeretné telepíteni a nyomtatókiszolgálón keresztül.
1
Kattintson az [További illesztőprogramok] pontra.
2
Jelölje be az egyéb számítógépek által futtatott rendszernek megfelelő bitszám jelölőnégyzetét, és
kattintson az [OK] gombra.
211
Hálózat
● Válasszon további illesztőprogramokat a következők közül, a nyomtatókiszolgáló operációs
rendszerének megfelelően.
Nyomtatókiszolgáló
Jelölje be a jelölőnégyzetet a következőhöz
32 bites operációs rendszer
[x64]
64 bites operációs rendszer
[x86], [Processzor] alatt
● Ha nem biztos benne, hogy Windows operációs rendszere 32 bites vagy 64 bites, olvassa el a
bitarchitektúra ellenőrzése(P. 614) részt.
A
3
Helyezze be a Felhasználói szoftver DVD-ROM lemezt a számítógép meghajtójába, majd kattintson a
[Tallózás] elemre.
4
Adja meg a további nyomtató-illesztőprogramokat tartalmazó mappát, válassza ki az INF fájlt, majd
kattintson az [Megnyitás] gombra.
● Az alábbiak szerint válassza ki a mappát a nyomtatókiszolgáló operációs rendszerének megfelelően.
Ha a nyomtatókiszolgáló 32 bites operációs rendszeren fut
Válassza az [UFR II]-magyar-[x64]-[Driver] (Illesztőprogram) mappát a Felhasználói szoftver DVD-ROM
lemezen.
Ha a nyomtatókiszolgáló 64 bites operációs rendszeren fut
Válassza az [UFR II]-magyar-[32BIT]-[Driver] (Illesztőprogram) mappát a Felhasználói szoftver DVD-ROM
lemezen.
5
Kattintson az [OK] gombra.
➠ Megkezdődik a további illesztőprogramok telepítése. Várjon, amíg újból megjelenik a [Megosztás] lap.
Ha megjelenik a [Felhasználói fiókok felügyelete]
● Kattintson az [Igen] gombra.
5
Kattintson az [OK] gombra.
212
Hálózat
◼ Illesztőprogramok telepítése a számítógépre a nyomtatókiszolgálón keresztül
1
Keresse meg a megosztott nyomtatót a nyomtatókiszolgálón.
2
Kattintson duplán a megosztott nyomtatóra.
3
A képernyőn megjelenő útmutatást követve telepítse az illesztőprogramokat.
Megosztott
nyomtatók megjelenítése a nyomtatókiszolgálón(P. 612)
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatás számítógépről(P. 71)
213
Hálózat
A készülék konfigurálása a hálózati környezetben
1AAU-038
A hálózati konfiguráció a hálózat rendeltetésétől függően változik. A készüléket úgy tervezték, hogy a lehető legtöbb
hálózati konfigurációval kompatibilis legyen, ezért többféle technológiával is fel van szerelve. Forduljon hálózati
rendszergazdájához, és állítson be a hálózati környezetnek megfelelő konfigurációt.
214
Hálózat
Ethernet-beállítások konfigurálása
1AAU-039
Az Ethernet a helyi hálózatok (LAN) adatkommunikációs szabványa. Beállíthatja a
kommunikációs módot (half-duplex/full-duplex) és az Ethernet típusát (10BASE-T/
100BASE-TX/1000BASE-T). A készülék általában az alapértelmezett beállítások
módosítása nélkül használható ( Ethernet ill.program(P. 395) ), de a beállításokat
igény szerint a hálózati környezethez igazíthatja.
1
Nyomja meg a
2
A
/
(
) gombot.
gombokkal válassza ki a <Hálózat> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
● Ha üzenet jelenik meg, nyomja meg az
3
gombot.
Válassza az <Ethernet ill.program>
4
<Automatikus észlelés> lehetőséget.
Válassza ki, hogy automatikusan vagy kézzel szeretné-e konfigurálni az Ethernetbeállításokat.
Ethernet-beállítások konfigurálása automatikusan
Válassza ki a <Be> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot. A készülék automatikusan észleli és beállítja a
használható kommunikációs módot Ethernet-típust.
Ethernet-beállítások konfigurálása kézzel
1
Válassza ki a <Ki> lehetőséget, és nyomja meg az
2
Válassza ki a kommunikációs módot.
● Válassza ki a <Kommunikációs mód> beállítást
gombot.
Válassza ki a <Fél duplex> vagy a <Telje
sduplex> lehetőséget
<Fél duplex>
Felváltva küldi és fogadja a kommunikációs adatokat. Akkor válassza, ha a készülék félduplex módon
kommunikáló hálózati eszközhöz van csatlakoztatva.
<Telje sduplex>
215
Hálózat
Egyidejűleg küldi és fogadja a kommunikációs adatokat. Ezt a beállítást használhatja a legtöbb
környezetben.
3
Válassza ki az Ethernet típusát.
● Válassza ki az <Ethernet típusa> beállítást
Válassza ki az Ethernet típusát
● Az <1000 Base-T> lehetőség kiválasztásakor a <Kommunikációs mód> beállítása a <Telje sduplex>
elemre változik.
5
Hajtson végre gyári visszaállítást.
A készülék gyári visszaállítása(P. 460)
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
HIVATKOZÁSOK
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása(P. 217)
216
Hálózat
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása
1AAU-03A
Ha egy hálózat úgy van kialakítva, hogy kapcsoló hubokon és hidakon keresztül többszörözött csatlakozási lehetőséget
kínál, akkor kell lennie egy mechanizmusnak, amely megakadályozza a csomagok hurokba kerülését. Erre az egyik
hatékony megoldás az, hogy mindegyik kapcsolóport szerepét meghatározzák. Ugyanakkor emiatt több tíz
másodpercre leállhat a kommunikáció közvetlenül azután, hogy módosítja a hálózati eszközök csatlakozásait, vagy
amikor új eszközt csatlakoztat a hálózathoz. Ha ilyen jellegű probléma lép fel, akkor állítson be várakozási időt a
hálózati csatlakozáshoz.
1
Nyomja meg a
2
A
/
(
) gombot.
gombokkal válassza ki a <Hálózat> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
● Ha üzenet jelenik meg, nyomja meg az
gombot.
3
Válassza ki a <Várak.idő indításkor> lehetőséget, és nyomja meg az
4
Adja meg a várakozási időt másodpercben, és nyomja meg az
gombot.
gombot.
● Az idő beírásához használja a számbillentyűket.
5
Hajtson végre gyári visszaállítást.
A készülék gyári visszaállítása(P. 460)
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
HIVATKOZÁSOK
Ethernet-beállítások konfigurálása(P. 215)
217
Hálózat
A DNS konfigurálása
1AAU-03C
A DNS (tartománynév-rendszer) olyan névfeloldási szolgáltatást nyújt, amely egymáshoz rendeli az egyes állomások
(vagy tartományok) nevét és IP-címét. Konfigurálja szükség szerint a DNS, mDNS vagy DHCP lehetőség beállításait. Ne
feledje, hogy az IPv4 és IPv6 alapú hálózatok DNS-konfigurációjának eljárása eltérő.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Hálózat]
4
Konfigurálja a DNS-beállításokat.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[TCP/IP-beállítások] gombra.
218
Hálózat
IPv4 alapú DNS konfigurálása
1
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre a [IPv4-beállítások] mezőben.
2
Konfigurálja az IPv4 alapú DNS-beállításokat.
[DNS-beállítások]
[Elsődleges DNS-kiszolgáló cím]
Adja meg egy DNS-kiszolgáló IP-címét. Az IP-címet a kezelőpanelen is beállíthatja (
beállítások(P. 379) ).
IPv4-
[Másodlagos DNS-kiszolgáló cím]
Adott esetben adja meg a másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címét. Az IP-címet a kezelőpanelen is
beállíthatja ( IPv4-beállítások(P. 379) ).
[Gazdanév]
Adja meg legfeljebb 47 alfanumerikus karakterrel a készülék állomásnevét, amelyet be szeretne
jegyezni a DNS-kiszolgálón.
[Tartománynév]
Adja meg legfeljebb 47 alfanumerikus karakterrel annak a tartománynak a nevét, amelyhez a
készülék tartozik. Például: „example.com”.
[DNS dinamikus frissítés]
219
Hálózat
Ha bejelöli a jelölőnégyzetet, akkor a készülék dinamikusan frissíti a DNS-rekordokat, amikor
megváltozik az IP-címe.
[mDNS-beállítások]
[mDNS használata]
A Bonjour által meghonosított mDNS (multicast DNS) olyan protokoll, amely a DNS használata
nélkül társítja egymáshoz az állomásnevet és az IP-címet. Az mDNS engedélyezéséhez jelölje be a
jelölőnégyzetet, majd legfeljebb 63 karakter használatával adja meg az mDNS-nevet az [mDNS-név]
szövegmezőben. Ez a jelölőnégyzet csak akkor jelölhető be, ha az [IPv4 használata] jelölőnégyzet be
van jelölve.
[DHCP kiegészítő beállítások]
[Gazdanév megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 12-es opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be az állomásnevet. Az állomásnév beolvasását a kezelőpanelen is beállíthatja
( IPv4-beállítások(P. 379) ).
[DNS dinamikus frissítés]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 81-es opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálón keresztül dinamikusan frissítse a DNS-rekordokat. A DNS-rekordok dinamikus frissítését
a kezelőpanelen is beállíthatja ( IPv4-beállítások(P. 379) ).
[DNS-kiszolgáló címének megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 6-os opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be a DNS-kiszolgáló címét.
[Tartománynév megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 15-ös opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be a tartománynevet.
[WINS-kiszolgáló címének megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 44-es opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be a WINS-kiszolgáló címét.
3
Kattintson a [OK] gombra.
IPv6 alapú DNS konfigurálása
1
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre a [IPv6-beállítások] mezőben.
220
Hálózat
2
Konfigurálja az IPv6 alapú DNS-beállításokat.
● Ezek a beállítások csak akkor konfigurálhatók, ha be van jelölve az [IPv6 használata] jelölőnégyzet.
IPv6-címek beállítása(P. 192)
[DNS-beállítások]
[Elsődleges DNS-kiszolgáló cím]
Írja be a DNS-kiszolgáló IP-címét. Nem adhatók meg „ff” kezdetű (vagyis multicast) címek,
„0000::0000” (csak nullából álló), illetve „0:0:0:0:0:ffff” vagy „0:0:0:0:0:0” kezdetű címek.
[Másodlagos DNS-kiszolgáló cím]
221
Hálózat
Adott esetben írja be a másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címét. Nem adhatók meg „ff” kezdetű (vagyis
multicast) címek, „0000::0000” (csak nullából álló), illetve „0:0:0:0:0:ffff” vagy „0:0:0:0:0:0” kezdetű
címek.
[IPv4 gazda/tartománynevek használata]
Jelölje be a négyzetet, ha ugyanazt az állomásnevet és tartománynevet szeretné használni, mint az
IPv4.
[Gazdanév]
Adja meg legfeljebb 47 alfanumerikus karakterrel a készülék állomásnevét, amelyet be szeretne
jegyezni a DNS-kiszolgálón.
[Tartománynév]
Adja meg legfeljebb 47 alfanumerikus karakterrel annak a tartománynak a nevét, amelyhez a
készülék tartozik. Például: „example.com”.
[DNS dinamikus frissítés]
Ha bejelöli a jelölőnégyzetet, akkor a készülék dinamikusan frissíti a DNS-rekordokat, amikor
megváltozik az IP-címe. A [Manuális cím regisztrálása], [Állapottartó cím bejegyzése] és
[Állapotnélküli cím bejegyzése] jelölőnégyzetek közül a megfelelők bejelölésével adja meg a DNSkiszolgálón bejegyezni kívánt címtípusokat.
[mDNS-beállítások]
[mDNS használata]
A Bonjour által meghonosított mDNS (multicast DNS) olyan protokoll, amely a DNS használata
nélkül társítja egymáshoz az állomásnevet és az IP-címet. Az mDNS engedélyezéséhez jelölje be a
jelölőnégyzetet. Ez a jelölőnégyzet csak akkor jelölhető be, ha az [IPv6 használata] jelölőnégyzet be
van jelölve.
[IPv4-gyel azonos mDNS használata]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha az IPv4 hálózathoz beállított mDNS nevet szeretné használni.
Különböző név beállításához törölje a jelet a jelölőnégyzetből, majd legfeljebb 63 karakter
használatával adja meg az mDNS nevet az [mDNS-név] szövegmezőben.
[DHCP kiegészítő beállítások]
[DNS-kiszolgáló címének megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 23-as opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be a DNS-kiszolgáló címét.
[Tartománynév megszerzése] Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 24-es opció engedélyezéséhez,
amely lehetővé teszi, hogy a DHCP-kiszolgálóról olvassa be a tartománynevet.
3
5
Kattintson a [OK] gombra.
Hajtson végre gyári visszaállítást.
● Kattintson az [Eszközvezérlés] menüpontra, válassza a [Hardver újraindítása] lehetőséget, majd kattintson a
[Végrehajtás] gombra.
222
Hálózat
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
HIVATKOZÁSOK
Az IPv4-cím beállítása(P. 187)
IPv6-címek beállítása(P. 192)
Hálózati áll. nyomt.(P. 539)
223
Hálózat
A WINS konfigurálása
1AAU-03E
A WINS (Windows Internet Name Service) egy olyan névfeloldó szolgáltatás, amely a NetBIOS-neveket (az SMBhálózaton levő számítógépek és nyomtatók nevét) IP-címhez rendeli. A WINS használatához ki kell jelölni egy WINSkiszolgálót.
● A funkció nem érhető el IPv6-hálózatokon.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Hálózat]
4
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre a [WINS konfiguráció] mezőben.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[TCP/IP-beállítások] gombra.
224
Hálózat
5
Jelölje be a [WINS-hozzárendelés] jelölőnégyzetet, és adja meg a szükséges
beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.
[WINS-hozzárendelés]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a WINS szolgáltatást szeretné használni a név hozzárendelésére. Ha nem
használja a WINS protokollt, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[WINS kiszolgáló cím]
Adja meg a WINS-kiszolgáló IP-címét.
● Ha a WINS-kiszolgálónak DHCP-kiszolgáló ad IP-címet, akkor a kapott IP-cím felülbírálja a [WINS kiszolgáló
cím] szövegmezőben megadott IP-címet.
[Hatókör ID]
Ha a hálózat hatókör-azonosítókkal (amelyek eszközcsoportokat azonosítanak a hálózaton) több csoportra
van osztva, akkor a karaktertípustól függően legfeljebb 64 karakterből álló hatókör-azonosítókat adhat meg.
Ha a számítógéphez nincs beállítva hatókör-azonosító, akkor hagyja üresen a szövegmezőt.
[SMB szerver neve]
Amikor a készüléket regisztrálja a WINS-kiszolgálónál, a kiszolgáló nevét a karaktertípustól függően
legfeljebb 16 karakterrel adhatja meg az SMB hálózaton.
● Szóközök nem használhatók.
● A rendszer adott esetben az [SMB-beállítás] alatt található [Szerver neve] elemben beállított
kiszolgálónevet használja automatikusan az [SMB szerver neve] ponthoz. Az [SMB szerver neve]
beállításban megadott kiszolgálónév változása esetén módosul az [SMB-beállítás] alatti [Szerver neve] is.
[SMB munkacsoport neve ]
Amikor a készüléket regisztrálja a WINS-kiszolgálónál, a készülék munkacsoportjának nevét a karaktertípustól
függően legfeljebb 16 karakterrel adhatja meg.
225
Hálózat
● Szóközök nem használhatók.
● A rendszer adott esetben az [SMB-beállítás] alatt található [Munkacsoport neve] elemben beállított
munkacsoportnevet használja automatikusan az [SMB munkacsoport neve] ponthoz. Az [SMB
munkacsoport neve] beállításban megadott munkacsoportnév változása esetén módosul az [SMBbeállítás] alatti [Munkacsoport neve] is.
6
Hajtson végre gyári visszaállítást.
● Kattintson az [Eszközvezérlés] menüpontra, válassza a [Hardver újraindítása] lehetőséget, majd kattintson a
[Végrehajtás] gombra.
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
Beállítások kiválasztása a kezelőpanelen
● A WINS beállításait a kezelőpanel beállítás menüjében is engedélyezheti, ill. letilthatja.
hozzárendelés(P. 383)
HIVATKOZÁSOK
SMB-konfigurálás(P. 240)
226
WINS-
Hálózat
Az SNTP konfigurálása
1AAU-03F
Az SNTP (Simple Network Time Protocol) egy hálózati időkiszolgálón keresztül lehetővé
teszi a rendszeridők egymáshoz igazítását. Az SNTP használatakor a rendszer
rendszeresen ellenőrzi az időkiszolgálót, így a rendszer órája mindig pontos.
● A készülék SNTP protokollja a 3 verziójú NTP és a 3-as és 4-es verziójú SNTP kiszolgálókat is támogatja.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Hálózat]
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[TCP/IP-beállítások] gombra.
227
Hálózat
4
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre a [SNTP-beállítások] mezőben.
5
Jelölje be a [SNTP használata] jelölőnégyzetet, és adja meg a szükséges beállításokat.
[SNTP használata]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha az SNTP protokollt szeretné használni szinkronizáláshoz. Ha nem szeretne
SNTP protokollt használni, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[NTP szerver név]
Adja meg az NTP- vagy SNTP-kiszolgáló IP-címét. Ha a hálózaton elérhető DNS-kiszolgáló, akkor az IP-cím
helyett egy legfeljebb 255 alfanumerikus karakterből álló teljes tartománynevet
(„<állomásnév>.<tartománynév>”) is megadhat (például: ntp.példa.com).
[Lekérési időköz]
Adja meg az egyes szinkronizálások közötti időközt. Az időköz 1 és 48 óra közé állítható be.
6
Kattintson a [OK] gombra.
7
Hajtson végre gyári visszaállítást.
● Kattintson az [Eszközvezérlés] menüpontra, válassza a [Hardver újraindítása] lehetőséget, majd kattintson a
[Végrehajtás] gombra.
228
Hálózat
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
Az NTP/SNTP-kiszolgálóval folytatott kommunikáció tesztelése
● A bejegyzett kiszolgálóval folytatott kommunikáció állapotának megtekintéséhez kattintson a [Beállítások/
Bejegyzés] [Hálózat] [TCP/IP-beállítások] elemre, majd a megjelenő [SNTP-beállítások] képernyőn a
[NTP szerver csatlakozás ellenőrzése] elemre. Ha megfelelő kapcsolat jött létre, akkor az alábbi eredmény
jelenik meg. Ezzel a művelettel nem állítja át a rendszeridőt.
Beállítások kiválasztása a kezelőpanelen
● Az SNTP beállításait a kezelőpanel beállítás menüjében is engedélyezheti, ill. letilthatja.
229
SNTP(P. 388)
Hálózat
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal
1AAU-03H
Az egyszerű hálózatfelügyeleti protokoll (SNMP) olyan protokoll, amellyel egy felügyeleti információs bázis (MIB)
alapján figyelhetők és vezérelhetők egy hálózat kommunikációs eszközei. A készülék az SNMPv1 és a megerősített
biztonságú SNMPv3 protokollt támogatja. Amikor dokumentumokat nyomtat vagy a Távoli felhasználói felületet
használja, a számítógépről ellenőrizheti a készülék állapotát. Engedélyezheti az SNMPv1 vagy a SNMPv3 protokollt,
illetve mindkettőt egyszerre. A hálózati környezetnek és a felhasználási céljának megfelelően adja meg mindegyik
verzió beállításait.
SNMPv1
Az SNMPv1 „logikai csoportnak” nevezett információk alapján határozza meg az SNMP-kommunikáció
hatókörét. Mivel ez az információ egyszerű szövegként hozzáférhető a hálózaton, ezért a hálózat támadásoknak
lesz kitéve. Ha szeretne gondoskodni a hálózat biztonságáról, akkor tiltsa le az SNMPv1 protokollt, és használja
az SNMPv3 protokollt.
SNMPv3
Az SNMPv3 protokollal robusztus biztonsági funkciókkal védett hálózati eszközfelügyeletet valósíthat meg. Az
SNMPv3 konfigurálása előtt engedélyeznie kell a TLS protokollt a Távoli felhasználói felületen ( TLS
használata a kommunikáció titkosításához(P. 296) ).
● A készülék nem támogatja az SNMP protokoll csapdajelző szolgáltatását.
● Ha a hálózat egyik számítógépére SNMP alapú felügyeleti szoftvert telepít, akkor erről a számítógépről
távolról konfigurálhatja, figyelheti és vezérelheti a készüléket. Az ezzel kapcsolatos további tudnivalók a
felügyeleti szoftver útmutatójában találhatók.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
230
Hálózat
3
Kattintson az [Hálózat]
4
Kattintson a [Szerkesztés] gombra.
5
Adja meg az SNMPv1 protokoll beállításait.
[SNMP-beállítások] gombra.
● Ha nem kell módosítania az SNMPv1-beállításokat, akkor folytassa a következő lépéssel.
231
Hálózat
[SNMPv1 használata]
Az SNMPv1 engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet. A többi SNMPv1-beállítást csak akkor tudja
megadni, ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve.
[1. logikai csoport név használata]/[2. logikai csoport név használata]
Logikaicsoport-név megadásához jelölje be a jelölőnégyzetet. Ha nem kell logikaicsoport-nevet megadnia,
akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[1. logikai csoport név]/[2. logikai csoport név]
Adja meg a logikai csoport nevét legfeljebb 32 alfanumerikus karakterrel.
[MIB hozzáférési engedély]
Mindegyik logikai csoportnál állítsa be az MIB-objektumok hozzáférési jogosultságait az [Írás/olvasás] vagy
[Csak olvasás] kiválasztásával.
[Írás/olvasás]
Az MIB-objektumok megtekintését és módosítását is engedélyezi.
[Csak olvasás]
Csak az MIB-objektumok megtekintését engedélyezi.
[Kijelölt logikai csoport]
A Kijelölt logikai csoport egy előre beállított csoport, amely kizárólag a Canon szoftvert, például az
imageWARE Enterprise Management Console rendszert használó rendszergazdáknak van fenntartva. Az MIBobjektumok hozzáférési jogosultságainak beállításához válassza a [Ki], az [Írás/olvasás] vagy a [Csak olvasás]
lehetőségek egyikét.
6
[Ki]
Nem használja a Kijelölt logikai csoportot.
[Írás/olvasás]
Az MIB-objektumok Kijelölt logikai csoporton keresztüli megtekintését és módosítását
is engedélyezi.
[Csak olvasás]
Csak az MIB-objektumok Kijelölt logikai csoporton keresztüli megtekintését
engedélyezi.
Adja meg az SNMPv3-beállításokat.
● Ha nem kell módosítania az SNMPv3-beállításokat, akkor folytassa a következő lépéssel.
232
Hálózat
[SNMPv3 használata]
Az SNMPv3 engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet. A többi SNMPv3-beállítást csak akkor tudja
megadni, ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve.
[Felhasználó engedélyezés]
Jelölje be a jelölőnégyzetet az [Használói beállítások 1]–[Használói beállítások 5] beállítások
engedélyezéséhez. A felhasználói beállítások letiltásához törölje a jelet a megfelelő jelölőnégyzetből.
[Felhasználónév]
Adja meg legfeljebb 32 alfanumerikus karakterrel a felhasználónevet.
[MIB hozzáférési engedély]
Az [Írás/olvasás] vagy [Csak olvasás] kiválasztásával állítsa be az MIB-objektumok hozzáférési jogosultságait.
[Írás/olvasás]
Az MIB-objektumok megtekintését és módosítását is engedélyezi.
[Csak olvasás]
Csak az MIB-objektumok megtekintését engedélyezi.
[Biztonsági beállítások]
A [Hitelesítés Igen/Titkosítás Igen], [Hitelesítés Igen/Titkosítás Nem] és [Hitelesítés Nem/Titkosítás Nem]
beállítással adja meg a hitelesítési és titkosítási beállítások kívánt kombinációját.
[Hitelesítő algoritmus]
A [Biztonsági beállítások] részben kattintson az [Hitelesítés Igen/Titkosítás Igen] vagy az [Hitelesítés Igen/
Titkosítás Nem] választógombra attól függően, hogy melyik algoritmus felel meg a környezetnek.
[Titkosítási algoritmus]
A [Biztonsági beállítások] részben kattintson az [Hitelesítés Igen/Titkosítás Igen] választógombra a
környezetnek megfelelő algoritmusnál.
[Jelszó beállítása/megváltoztatása]
A jelszó megadásához vagy módosításához jelölje be a jelölőnégyzetet, és adjon meg egy legalább 6, de
legfeljebb 16 karakterből álló jelszót a [Hitelesítő jelszó]/[Titkosítási jelszó] mezőben. A beállítás
megerősítéséhez adja meg ugyanazt a jelszót a [Nyugtázás] mezőben. A jelszavak a hitelesítési és titkosítási
algoritmusoktól függetlenül állíthatók be.
[Környezetnév 1] to [Környezetnév 5]
233
Hálózat
Adja meg legfeljebb 32 alfanumerikus karakterrel a kontextusnevet. Legfeljebb öt kontextusnév jegyezhető
be.
7
Nyomtatófelügyeleti információk lekérésének beállításai
● Az SNMP protokollal a hálózaton lévő számítógépről figyelhetők és rendszeresen lekérdezhetők a
nyomtatófelügyeleti információk, például a nyomtatási protokollok és nyomtatóportok.
[Nyomtatófelügyeleti információk beszerzése gazdától]
A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti a készülék nyomtatófelügyeleti információinak figyelését SNMP
protokollon keresztül. A nyomtatófelügyeleti információk figyelésének letiltásához törölje a jelet a
jelölőnégyzetből.
[SNMP csomagok elutasítása nyugalmi állapotban]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha törölni szeretné az alvó üzemmód alatt kapott SNMP-csomagokat. Ha nem
szeretné eltávolítani a csomagokat, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
● A jelölőnégyzet bejelölése esetén előfordulhat, hogy az SNMP protokollt használó alkalmazások (például a
Canon imageWARE szoftversorozata) készülékhez való hozzáférését letiltja a rendszer.
8
Kattintson a [OK] gombra.
9
Hajtson végre gyári visszaállítást.
● Kattintson az [Eszközvezérlés] menüpontra, válassza a [Hardver újraindítása] lehetőséget, majd kattintson a
[Végrehajtás] gombra.
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
234
Hálózat
Az SNMPv1 letiltása
● Ha az SNMPv1 protokollt letiltja, akkor a készülék bizonyos funkciói – például a készülékinformációk
nyomtató-illesztőprogramon keresztüli lekérdezése – elérhetetlenné válnak.
A kezelőpanel használatával
● Az SNMP beállítások a kezelőpanel beállítás menüjében is elérhetők.
SNMP-beállítások(P. 392)
Az SNMPv1 és az SNMPv3 engedélyezése egyszerre
● Ha az SNMP mindkét verziója engedélyezve van, akkor javasolt, hogy az SNMPv1 protokoll MIB-hozzáférési
engedélyeit a [Csak olvasás] értékre állítsa. A MIB-hozzáférési engedélyek az SNMPv1 és az SNMPv3
protokollnál (valamint az SNMPv3 protokollon belül mindegyik felhasználónál) egymástól függetlenül
állíthatók be. Ha az [Írás/olvasás] beállítást választja az SNMPv1 protokollban, azzal kiiktatja az SNMPv3
protokollra jellemző robusztus biztonsági szolgáltatásokat, mivel ekkor a készülék legtöbb beállítása az
SNMPv1 protokollal is vezérelhető lesz.
HIVATKOZÁSOK
TLS használata a kommunikáció titkosításához(P. 296)
235
Hálózat
Az eszközfelügyeleti szoftver beállításainak
konfigurálása
1AAU-03J
Egy eszközfelügyeleti szoftver, például az imageWARE Enterprise Management Console hálózaton történő
bevezetésével megkönnyítheti a hálózatba kötött eszközök különböző adatainak összegyűjtését és kezelését. Az
eszközbeállítások, hibanaplók és hasonló információk a kiszolgáló számítógépen keresztül lekérdezhetők és
terjeszthetők. Ha a készüléket ilyen hálózathoz csatlakoztatja, akkor az imageWARE Enterprise Management Console
szoftver az SLP (szolgáltatáskeresési) protokollal megkeresi a készüléket a hálózaton, és begyűjti a rá vonatkozó
adatokat, például azt, hogy be van-e kapcsolva. Az SLP-beállítások a Távoli felhasználói felületen keresztül adhatók
meg.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Hálózat]
4
Adja meg az SLP-beállításokat.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[TCP/IP-beállítások] gombra.
236
Hálózat
Multicast eszközfelfedezés beállítása
1
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre a [Multicast észlelési beállítások] mezőben.
2
Jelölje be a [Válasz a felderítésre] jelölőnégyzetet, és adja meg a szükséges beállításokat.
[Válasz a felderítésre]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a készülék válaszoljon az eszközfelügyeleti szoftver
multicast keresési csomagjaira és engedélyezze az eszközfelügyeleti szoftver általi figyelést. Ha nem
szeretné beállítani, hogy a készülék válaszoljon, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[Hatókör neve]
A készülék adott hatókörbe történő felvételéhez adja meg a hatókör legfeljebb 32 karakterből álló nevét.
3
Kattintson a [OK] gombra.
Az eszközfelügyeleti szoftver értesítése a készülék üzemállapotáról
1
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre a [Nyugalmi állapot mód értesítési beállítások] mezőben.
237
Hálózat
2
Jelölje be a [Értesítés] jelölőnégyzetet, és adja meg a szükséges beállításokat.
[Értesítés]
A jelölőnégyzet bejelölésével értesítheti az eszközfelügyeleti szoftvert a készülék üzemállapotáról. Ha az
[Értesítés] jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a készülék alvó üzemmódban várhatóan elkerüli a
felesleges kommunikációt, és csökkenti a teljes energiafogyasztást.
[Portszám]
Módosítsa ennek a funkciónak a portszámát a hálózati környezetnek megfelelően.
[Bejárt útválasztók száma]
Adja meg, hogy hány útválasztón haladhatnak át az értesítési csomagok. A megadott szám 0 és 254
között lehet.
[Értesítési időköz]
Adja meg, hogy milyen gyakran értesítse a készülék az eszközfelügyeleti szoftvert az üzemállapotáról. A
megadott szám 60 és 65535 másodperc között lehet.
3
5
Kattintson a [OK] gombra.
Hajtson végre gyári visszaállítást.
● Kattintson az [Eszközvezérlés] menüpontra, válassza a [Hardver újraindítása] lehetőséget, majd kattintson a
[Végrehajtás] gombra.
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
A kezelőpanel használatával
● A keresési csomagokra való válaszadást a kezelőpanel beállítás menüjében is engedélyezheti, ill. letilthatja.
Észlelési válasz(P. 389)
238
Hálózat
● A készülék üzemállapotáról szóló értesítések beállításai szintén elérhetők a kezelőpanel beállítás menüjében.
Alvási ért. beáll.(P. 389)
HIVATKOZÁSOK
Alvó üzemmódba lépés(P. 63)
239
Hálózat
SMB-konfigurálás
1AAU-03K
Az SMB (Server Message Block) egy protokoll, amellyel erőforrások, például fájlok és nyomtatók oszthatók meg egy
hálózaton több más eszköz között, és amellyel a készülék megosztott nyomtatóként bejegyezhető az SMB hálózaton.
● Az SMB a NetBIOS protokollt kizárólag TCP/IP hálózaton keresztül támogatja, a NetBEUI protokollt pedig
nem támogatja. Az SMB beállítások konfigurálása előtt állítsa be az IP-címet. IP-címek beállítása(P. 186)
● Az SMB protokoll használata csak akkor engedélyezett, ha opcionális SD-kártya van a készülékben.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Hálózat]
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[SMB-beállítás] gombra.
240
Hálózat
4
Kattintson a [Szerkesztés] gombra.
5
Jelölje be a [SMB kiszolgáló használata] jelölőnégyzetet, és adja meg a szükséges
beállításokat.
[SMB kiszolgáló használata]
Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor az SMB hálózaton a számítógép SMB-kiszolgálóként jelenik meg.
[Szerver neve]
Az SMB hálózaton megjelenő kiszolgálónév magadásához a karaktertípustól függően legfeljebb 16 karaktert
használhat. A kiszolgálónévnek el kell térnie a hálózathoz csatlakoztatott más számítógépek és nyomtatók
nevétől.
● Szóközök nem használhatók.
● A rendszer adott esetben a [WINS konfiguráció] alatt található [SMB szerver neve] elemben beállított
kiszolgálónevet használja automatikusan a [Szerver neve] ponthoz. A [Szerver neve] beállításban megadott
kiszolgálónév változása esetén módosul a [WINS konfiguráció] alatti [SMB szerver neve] is.
[Munkacsoport neve]
A készülék munkacsoportja nevének magadásához a karaktertípustól függően legfeljebb 16 karaktert
használhat. Amennyiben a hálózati környezetben nincs munkacsoport, akkor hozzon létre egy
munkacsoportot a Windows alatt, és írja be a munkacsoport nevét.
● Szóközök nem használhatók.
241
Hálózat
● A rendszer adott esetben a [WINS konfiguráció] alatt található [SMB munkacsoport neve] elemben
beállított munkacsoportnevet használja automatikusan a [Munkacsoport neve] ponthoz. A [Munkacsoport
neve] beállításban megadott munkacsoportnév változása esetén módosul a [WINS konfiguráció] alatti
[SMB munkacsoport neve] is.
[Megjegyzések]
A készüléken szükség szerint létrehozott megjegyzések beírásánál a karaktertípustól függően legfeljebb 192
karaktert használhat.
[LM közlés használata]
A jelölőnégyzet bejelölésével értesíti a helyi hálózat kezelőjét a készülék létezéséről. Ha nem szükséges
értesítenie, akkor a hálózati terhelés csökkentése érdekében törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[SMB nyomtatás használata]
Ha a készüléken SMB-nyomtatást végez, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.
[Nyomtató neve]
A készülék neve a karaktertípustól függően legfeljebb 13 karakter lehet.
● Szóközök nem használhatók.
6
Kattintson a [OK] gombra.
7
Hajtson végre gyári visszaállítást.
● Kattintson az [Eszközvezérlés] menüpontra, válassza a [Hardver újraindítása] lehetőséget, majd kattintson a
[Végrehajtás] gombra.
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
»
Tovább a
Nyomtatási beállítások konfigurálása a számítógépen(P. 243) részhez.
A kezelőpanel használatával
● Az SMB-kiszolgálót a kezelőpanel beállítás menüjében is engedélyezheti, ill. letilthatja.
● Az SMB-nyomtatást a kezelőpanel beállítás menüjében is engedélyezheti, ill. letilthatja.
HIVATKOZÁSOK
A WINS konfigurálása(P. 224)
242
SMB(P. 391)
SMB(P. 391)
Hálózat
Nyomtatási beállítások konfigurálása a számítógépen
1AAU-03L
Konfigurálja a csatlakozási beállításokat és telepítse a számítógépre a nyomtató-illesztőprogramot, hogy
számítógépről SMB hálózaton keresztül nyomtathasson a készülékkel.
Csatlakoztatás az SMB hálózathoz(P. 243)
A nyomtató-illesztőprogram telepítése(P. 244)
Csatlakoztatás az SMB hálózathoz
1
2
3
4
Jelenítse meg a [Helyi kapcsolat tulajdonságai].
[Helyi kapcsolat tulajdonságai]
megjelenítése(P. 616)
Jelölje be a [Microsoft Networks ügyfél] jelölőnégyzetet.
Jelölje be az [A TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/IPv4))] vagy az [Internet Protocol]
jelölőnégyzetet, majd kattintson a [Tulajdonságok] elemre.
Kattintson az [Általános] lap
[Speciális] elemére.
243
Hálózat
5
Kattintson a [WINS] lapra, válassza a [NetBIOS engedélyezése TCP/IP felett] pontot,
6
Kattintson addig az [OK] gombra, amíg be nem zárja az összes párbeszédablakot.
majd kattintson az [OK] gombra.
● Amennyiben a rendszer felszólítja, indítsa újra a számítógépet.
A nyomtató-illesztőprogram telepítése
A nyomtató-illesztőprogram telepítésének módjáról tájékozódjon a megfelelő illesztőprogramok kézikönyvében, az
online kézikönyveinket tartalmazó honlapunkon.
Ha a telepítés során port kiválasztására szolgáló képernyő jelenik meg
● Az alábbiak szerint járjon el.
1
Kattintson az [Add Port] (Port hozzáadása) gombra.
2
Válassza a [Hálózat] lehetőséget, és kattintson az [OK] gombra.
3
A listából ebben a sorrendben válassza ki az SMB protokoll beállításaiban megadott
„Munkacsoportnevet”, „Kiszolgálónevet” és „Nyomtatónevet”. SMB-konfigurálás(P. 240)
244
Biztonság
Biztonság
Biztonság ............................................................................................................................................................ 246
A készülék védelme az illetéktelen hozzáféréssel szemben ........................................................................... 247
A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása ................................................................................................ 248
Hozzáférési jogosultságok beállítása ............................................................................................................ 250
A rendszerkezelői jelszó beállítása ......................................................................................................... 251
A részlegazonosító-kezelés beállítása .................................................................................................... 254
PIN kód beállítása a távvezérlőhöz ........................................................................................................ 262
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal ......................................................................................................... 263
IP-címek megadása tűzfalszabályokhoz ................................................................................................. 264
MAC-címek megadása tűzfalszabályokhoz ............................................................................................. 271
Proxy beállítása ............................................................................................................................................ 275
A készülék funkcióinak korlátozása ................................................................................................................. 278
Nyomtatási műveletek korlátozása ............................................................................................................... 279
USB-funkciók korlátozása ............................................................................................................................. 283
A kezelőpanel funkcióinak korlátozása ......................................................................................................... 286
HTTP-kommunikáció letiltása ....................................................................................................................... 289
A Távoli felhasználói felület letiltása ............................................................................................................. 290
LAN-port letiltása .......................................................................................................................................... 291
Nyomtatási előzmények elrejtése ................................................................................................................. 292
Robusztus biztonsági szolgáltatások megvalósítása ...................................................................................... 294
TLS használata a kommunikáció titkosításához ............................................................................................ 296
IPSec-beállítások konfigurálása .................................................................................................................... 300
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása .......................................................................................... 311
Kulcspárok és digitális tanúsítványok beállításainak konfigurálása .............................................................. 317
Kulcspárok előállítása ............................................................................................................................ 319
Hitelesítésszolgáltató által kiadott kulcspárok és digitális tanúsítványok használata ............................. 328
Kulcspárok és digitális tanúsítványok ellenőrzése .................................................................................. 332
245
Biztonság
Biztonság
1AAU-03R
Az informatikai eszközökön, például számítógépeken és nyomtatókon sokszor kezelnek bizalmas adatokat, és ezek az
eszközök bármikor rosszindulatú külső felek célpontjává válhatnak. A támadók közvetlenül illetéktelen hozzáférést
szerezhetnek eszközeihez vagy közvetve kihasználhatják a gondatlanságot és a helytelen használatot. Mindkét esetben
váratlan veszteségek merülhetnek fel, ha bizalmas információk szivárognak ki. E kockázatok kezelése érdekében a
készülék különféle biztonsági funkciókkal van felszerelve. Állítsa be a hálózati környezettől függően a szükséges
konfigurációt.
A legbiztonságosabb rendszert olyan környezet kialakításával hozhatja létre, amelyben a belső hálózathoz
kapcsolódó nyomtatók az interneten keresztül érhetők el, és a gép biztonsági funkcióival együtt használja ezt a
környezetet. A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása(P. 248)
◼ Az információbiztonság alapjainak megteremtése
A készülék védelme az illetéktelen hozzáféréssel szemben(P. 247)
◼ Felkészülés a gondatlanságból és helytelen használatból eredő kockázatokra
A készülék funkcióinak korlátozása(P. 278)
PIN-kóddal védett dokumentum nyomtatása (védett
nyomtatás)(P. 128)
◼ Robusztus biztonsági szolgáltatások megvalósítása
Robusztus biztonsági szolgáltatások megvalósítása(P. 294)
246
Biztonság
A készülék védelme az illetéktelen hozzáféréssel
szemben
1AAU-03S
Akadályozza meg, hogy illetéktelen külső felek hozzáférjenek a készülékhez és használják azt. Több biztonsági
intézkedést is megvalósíthat, például felügyelheti a felhasználók hozzáférési jogosultságait és tűzfalakat alkalmazhat.
247
Biztonság
A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása
1AAU-03U
Ez a rész azokat a biztonsági intézkedéseket ismerteti, amelyekkel megakadályozható a külső hálózatról történő
hozzáférés. A készülék és a hálózathoz csatlakoztatott egyéb nyomtatók és többfunkciós készülékek használata előtt
minden felhasználónak és rendszergazdának el kell olvasnia ezt a tájékoztatást. A hálózathoz csatlakoztatott korszerű
nyomtatók és többfunkciós készülékek számos hasznos funkciót kínálnak, például a számítógépről történő
nyomtatást, a számítógépről végrehajtott kezelést távoli szolgáltatások használatával, valamint a beolvasott
dokumentumok elküldését az interneten keresztül. Emellett rendkívül fontos a megfelelő biztonsági intézkedések
végrehajtása az információszivárgás biztonsági kockázatának csökkentése érdekében, mivel ezek a hálózathoz
csatlakoztatott nyomtatókat és többfunkciós készülékeket több veszély is fenyegeti, például az illetéktelen hozzáférés
és az adatlopás. Ez a rész azokat a beállításokat ismerteti, amelyek megadásával megakadályozható a hálózathoz
csatlakoztatott nyomtató, illetve többfunkciós készülék illetéktelen hozzáférése.
Biztonsági intézkedések a külső hálózatból történő jogosulatlan hozzáférés
megakadályozására
Magánhálózati IP-cím hozzárendelése(P. 248)
Tűzfal használata az átvitel korlátozásához(P. 249)
TLS protokollal titkosított kommunikáció beállítása (P. 249)
PIN-kód beállítása a nyomtatóban tárolt információk kezeléséhez(P. 249)
Magánhálózati IP-cím hozzárendelése
Az IP-cím a számítógépes hálózathoz csatlakozó eszközökhöz rendelt, számokból álló azonosító. Az internettel
folytatott kommunikációhoz „globális IP-cím” használható, a helyi hálózatokon, például a vállalat belső hálózatán belül
kommunikációhoz pedig „magánhálózati IP-cím” használható. Globális IP-cím használata esetén a nyomtató, illetve
többfunkciós készülék „nyitott” a nyilvánosság számára, és elérhető az internetről. A külső hálózatokból történő
jogosulatlan hozzáférés lehetősége miatt ekkor fokozottabb az információszivárgás veszélye. Magánhálózati IP-cím
használata esetén a nyomtató, illetve a többfunkciós készülék csak a helyi hálózatban, például a vállalat belső helyi
hálózatában érhető el a helyi hálózat felhasználói számára.
Globális IP-cím
Elérhető a külső hálózatról
Magánhálózati IP-cím
Elérhető a helyi hálózathoz tartozó felhasználók számára
Adjon meg magánhálózati IP-címet a nyomtatóhoz, illetve a többfunkciós készülékhez. Győződjön meg arról, hogy a
nyomtatóhoz, illetve többfunkciós készülékhez rendelt IP-cím magánhálózati IP-cím. A magánhálózati IP-címek a
következő tartományokba esnek.
A magánhálózati IP-címek tartományai
● 10.0.0.0 és 10.255.255.255 között
● 172.16.0.0 és 172.31.255.255 között
● 192.168.0.0 és 192.168.255.255 között
Az IP-cím ellenőrzésének ismertetését lásd:
Az IPv4-cím beállítása(P. 187) .
248
Biztonság
● Ha globális IP-cím van hozzárendelve a nyomtatóhoz, illetve a többfunkciós készülékhez, létrehozhat olyan
hálózati környezetet, amely csökkenti a jogosulatlan hozzáférés veszélyét. Ehhez biztonsági szoftvereket kell
telepítenie, például tűzfalat, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a külső hálózatokból. Ha
globális IP-címet kíván hozzárendelni a nyomtatóhoz, illetve a többfunkciós készülékhez, forduljon a hálózati
rendszergazdához.
Tűzfal használata az átvitel korlátozásához
A tűzfal olyan rendszer, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a külső hálózatokból, és védi a helyi
hálózatot a támadásoktól és a behatolásoktól. A hálózati környezetben alkalmazott tűzfallal úgy tilthatja le a
hozzáférést a veszélyesnek tűnő külső hálózatokból, hogy korlátozza a külső hálózat megadott IP-címéről érkező
kommunikációt. A Canon nyomtatókra és többfunkciós készülékekre telepített szolgáltatás lehetővé teszi az IP-cím
szerinti szűrés beállítását. További információ az IP-cím szerinti szűrés beállításáról: IP-címek megadása
tűzfalszabályokhoz(P. 264) .
TLS protokollal titkosított kommunikáció beállítása
A TLS protokollal titkosított kommunikáció ismertetését lásd: Robusztus biztonsági szolgáltatások
megvalósítása(P. 294) , a végrehajtandó műveletek leírását pedig lásd: TLS használata a kommunikáció
titkosításához(P. 296) .
PIN-kód beállítása a nyomtatóban tárolt információk kezeléséhez
Ha rosszindulatú külső fél jogosulatlan hozzáférést próbál a nyomtatóhoz, illetve a többfunkciós készülékhez, PIN-kód
megadásával a készüléken tárolt adatokhoz csökkenthető az információszivárgás veszélye. A Canon nyomtatókon és
többfunkciós készülékeken többféle típusú információkhoz is beállítható PIN-kódos védelem.
PIN-kód beállítása minden funkcióhoz
● PIN-kód beállítása a Távoli felhasználói felület használatához
További információ: PIN kód beállítása a távvezérlőhöz(P. 262) .
● Jelszó beállítása a rendszerkezelőhöz
A rendszerkezelői jelszó beállítása(P. 251) .
További információ:
A fent felsorolt példák csak néhány biztonsági intézkedést mutatnak be a jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.
A Biztonság(P. 246) részben tekintse át a többi biztonsági intézkedést, és az adott környezetnek megfelelően
használja fel azokat a jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.
249
Biztonság
Hozzáférési jogosultságok beállítása
1AAU-03W
Védje a készüléket az illetéktelen hozzáféréstől úgy, hogy csak a hozzáférési jogosultsággal rendelkező
felhasználóknak engedélyezi a készülék használatát. A hozzáférési jogosultságok külön állíthatók be a rendszerkezelő
jelszó, az úgynevezett „részlegazonosító” fiók és a Távoli felhasználói felület számára. Amikor ilyen jogosultságok
vannak beállítva, a felhasználónak azonosítót és PIN-kódot kell megadnia a nyomtatáshoz vagy a beállítások
módosításához.
A rendszerkezelői jelszó kizárólag rendszergazdák számára van fenntartva, míg a részlegazonosító az általános
felhasználók esetében használatos. Mindkettőt a rendszerkezelők határozzák meg. A Távoli felhasználói felület
eléréséhez szükséges PIN-kód beállításával pedig korlátozhatja a felület használatát.
Rendszerkezelői jelszó
A készülék beállításai a Távoli felhasználói felületről rendszerkezelői jelszóval adhatók meg. A jelszó gyári
alapértéke („7654321”) módosítható, ami lehetővé teszi, hogy csak bizonyos rendszergazdák változtathassanak
a beállításokon.
A rendszerkezelői jelszó beállítása(P. 251)
Részlegazonosító (Részleg ID-kezelés)
A részlegazonosító a nyomtatási feladatok kezelésére szolgáló fiók. Több részlegazonosító is bejegyezhető,
megadva ezzel egy adott felhasználó (vagy felhasználói csoport) hozzáférési jogosultságait. Ha egy felhasználó
megpróbál dokumentumot nyomtatni, amikor engedélyezve van a részlegazonosítók használata, akkor
megjelenik a részlegazonosító beviteli képernyője, és a felhasználónak meg kell adnia saját részlegazonosítóját.
Részlegazonosítónként megtekinthetők az adatok, például a kinyomtatott oldalak száma.
A részlegazonosító-kezelés beállítása(P. 254)
Távoli felhasználói felület PIN-kódja (Távoli felhasználói felület hozzáférési PIN-kódja)
Ez a Távoli felhasználói felület használatához szükséges PIN-kód. Csak a PIN-kódot ismerő felhasználók
férhetnek hozzá a Távoli felhasználói felülethez.
PIN kód beállítása a távvezérlőhöz(P. 262)
250
Biztonság
A rendszerkezelői jelszó beállítása
1AAU-03X
A készüléken konfigurált beállításoknak a Távoli felhasználói felületen történő módosításához rendszergazdai
jogosultságokra van szükség. Az alábbi eljárás alapján módosítsa a rendszerkezelői jelszót. A rendszerkezelői jelszó
beállítására vonatkozó információk kulcsfontosságúak a készülék biztonsága szempontjából, ezért gondoskodjon
arról, hogy a rendszerkezelői jelszót csak a rendszergazdák ismerjék.
● A rendszerkezelői jelszó alapértelmezett beállítása a „7654321”. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy biztonsági
szempontból nem célszerű ezt a jelszót használni. Azt ajánljuk, hogy módosítsa a jelszót az alábbi eljárás
szerint.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Biztonság]
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[Kezelői beállítások] gombra.
251
Biztonság
4
Kattintson a [Szerkesztés] gombra.
5
A [Jelenlegi rendszerkezelő jelszó] pontban adja meg az aktuális jelszót.
● Az alapértelmezett jelszó a „7654321”.
6
Írja be az új jelszót.
[Jelszó beállítása/megváltoztatása]
A jelszó beállításához vagy módosításához jelölje be a jelölőnégyzetet, és a [Jelszó] szövegmezőben adja meg
a jelszót legfeljebb 16 alfanumerikus karakterrel. A megerősítéshez adja meg még egyszer a jelszót a
[Nyugtázás] szövegmezőben.
252
Biztonság
● Amennyiben az [OK] gombra kattint akkor, amikor be van jelölve a jelölőnégyzet, valamint a [Jelszó] és a
[Nyugtázás] szövegmező üres, az aktuálisan beállított jelszó törlődik.
7
Szükség szerint adja meg a rendszerkezelő nevét és elérhetőségét, majd kattintson
az [OK] gombra.
[Rendszerkezelő]
Adja meg a rendszergazda nevét legfeljebb 128 karakterrel.
[Személyes kapcsolat]
Adja meg a rendszergazda elérhetőségét legfeljebb 128 karakterrel.
[E-mail cím]
Adja meg a rendszergazda e-mail címét legfeljebb 64 alfanumerikus karakterrel.
[Rendszerkezelő észrevétele]
Adja meg a rendszergazdával kapcsolatos megjegyzéseket legfeljebb 128 karakterrel.
● Tartsa észben a beállított jelszót. Amennyiben elfelejtette jelszavát, forduljon Canon viszonteladójához vagy
a Canon telefonos ügyfélszolgálatához.
HIVATKOZÁSOK
Hozzáférési jogosultságok beállítása(P. 250)
Rendszerkezelői információk ellenőrzése(P. 349)
253
Biztonság
A részlegazonosító-kezelés beállítása
1AAU-03Y
A készülék hozzáférhetősége több felhasználó vagy csoport esetén több azonosító használatával is szabályozható. Ha
egy felhasználó megpróbálja működtetni a készüléket, amelyen engedélyezve van a részlegazonosító-kezelés, akkor
megjelenik egy bejelentkezési képernyő, és a felhasználónak meg kell adnia saját részlegazonosítóját és PIN kódját,
hogy használni tudja a készüléket. A részlegazonosító-kezelés nyilvántartja, hogy az egyes felhasználók hogyan
használták a készüléket. A részlegazonosító-kezelés konfigurálásához először jegyezze be a szükséges
részlegazonosítókat, majd engedélyezze a részlegazonosító-kezelési funkciót. Ha a részlegazonosító-kezelést a
számítógépről végrehajtott nyomtatásra is ki szeretné terjeszteni, akkor további beállításokra van szükség.
Részlegazonosítók és PIN-kódok bejegyzése és szerkesztése(P. 254)
A részlegazonosító-kezelés engedélyezése(P. 256)
Részlegazonosító-kezelés beállítása a számítógépről indított nyomtatáshoz(P. 258)
Feladatok blokkolása, ha a részlegazonosító nem ismert(P. 260)
Az egyes részlegek nyomtatási állapotának felügyeletéhez
Az egyes részlegek által kinyomtatott oldalak számának ellenőrzése(P. 548)
Részlegazonosítók és PIN-kódok bejegyzése és szerkesztése
Adjon meg egy részlegazonosítót, és állítson be hozzá PIN kódot. Legfeljebb 300 részlegazonosítót lehet bejegyezni.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
254
Biztonság
3
Kattintson a [Részleg ID-kezelés] elemre, és jegyezze be vagy szerkessze a
részlegazonosítókat.
Részlegazonosító bejegyzése
1
Kattintson a [Új részleg regisztrálása] gombra.
2
Adja meg a szükséges beállításokat, és kattintson az [OK] gombra.
[Részleg-ID]
Adjon meg részlegazonosítóként egy legfeljebb hét jegyből álló számot.
[PIN beállítás]
A PIN-kód beállításához jelölje be a jelölőnégyzetet, majd adjon meg egy legfeljebb hét jegyből álló
számot a [PIN] és a [Nyugtázás] mezőben.
A bejegyzett részlegazonosító beállításainak szerkesztése
1
Szerkesztéshez a [Részleg-ID] résznél kattintson a megfelelő szöveges hivatkozásra.
2
Módosítsa igény szerint a beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.
Részlegazonosító törlése
● Kattintson a törölni kívánt részlegazonosítótól jobbra látható [Törlés] pontra
255
kattintson az [OK] gombra.
Biztonság
A részlegazonosító-kezelés engedélyezése
Miután rögzítette a kívánt számú részlegazonosítót, engedélyezze a részlegazonosító-kezelést.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Részleg ID-kezelés]
4
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[Beállítások] gombra.
Jelölje be a [Részleg ID-kezelés engedélyezése] jelölőnégyzetet, és kattintson a [OK]
gombra.
256
Biztonság
[Részleg ID-kezelés engedélyezése]
A részlegazonosító-kezelés engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet. Ha nem szeretné használni a
részlegazonosító-kezelést, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
● Az [Ismeretlen azonosítójú nyomtatási feladatok elfogadása] jelölőnégyzettel kapcsolatos tudnivalókért
lásd: Feladatok blokkolása, ha a részlegazonosító nem ismert(P. 260) .
Ha a részlegazonosító-kezelés engedélyezve van
● Amikor a felhasználók a kezelőpanelről megkísérelnek kinyomtatni egy, az
USB-memóriaeszközön tárolt fájlt vagy az SD-kártyán tárolt dokumentumot,
megjelenik a hitelesítési képernyő. Adja meg a részlegazonosítót és a PINkódot, válassza a <Bejelentkezés> lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
● Ahhoz, hogy a Távoli felhasználói felületre általános felhasználói módban jelentkezzen be, meg kell adnia a
részlegazonosítót és a PIN-kódot. A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
◼ XPS nyomtató-illesztőprogram használata esetén
Amennyiben a részlegazonosító-kezelés funkciót XPS nyomtató-illesztőprogrammal kívánja használni, akkor
állítsa be a kulcspárokat a TLS protokollal titkosított kommunikációhoz ( TLS használata a kommunikáció
titkosításához(P. 296) ). A kulcspárok megadását követően konfigurálja az alábbi beállításokat.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületen rendszerkezelői módban ( A Távoli felhasználói
felület indítása(P. 336) ) [Beállítások/Bejegyzés] [Hálózat] [TCP/IP-beállítások]
[Szerkesztés] a [Részleg ID-kezelés PIN ellenőrzési beállítások] menüpont alatt Jelölje be a
[Részleg ID-kezelés PIN ellenőrzés használata] jelölőnégyzetet [OK]
257
Biztonság
[Részleg ID-kezelés PIN ellenőrzés használata]
Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor a részlegazonosító-kezelést engedélyezi az XPS nyomtatóillesztőprogrammal történő nyomtatáshoz. Ha nem szeretné használni a részlegazonosító-kezelést, akkor
törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
● Ha a készüléken nincs beállítva kulcspár, akkor a [Részleg ID-kezelés PIN ellenőrzés használata] nem
engedélyezhető. Kulcspárok és digitális tanúsítványok beállításainak konfigurálása(P. 317)
Részlegazonosító-kezelés beállítása a számítógépről indított nyomtatáshoz
Ha a részlegazonosító-kezelést a számítógépről történő nyomtatásra is ki szeretné terjeszteni, akkor a számítógépre
már telepített illesztőprogramban meg kell adnia bizonyos beállításokat. Adja meg szükség szerint a részlegazonosítót
és a PIN kódot.
● Az alábbi eljárás végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkeznie a számítógépre.
1
2
Nyissa meg a nyomtató mappáját.
A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 611)
Kattintson a jobb egérgombbal a nyomtató ikonjára, majd válassza a [Nyomtató
tulajdonságai] vagy a [Tulajdonságok] parancsot.
258
Biztonság
3
Kattintson az [Device Settings] (Eszközbeállítások) fülre, és adja meg a szükséges
beállításokat.
1
Jelölje be a [Use Department ID Management] (Részlegazonosító kezelése) jelölőnégyzetet, és kattintson
a tőle jobbra található [Settings] (Beállítások) gombra.
2
Adja meg a beállításokat szükség szerint, majd kattintson az [OK] gombra.
[Allow PIN Settings]
Jelölje be a jelölőnégyzetet a PIN-beállítás engedélyezéséhez.
[Department ID]
Adjon meg részlegazonosítóként egy legfeljebb hét jegyből álló számot.
[PIN]
Adjon meg a legfeljebb hét számjegyből álló PIN-kódot, ha a részlegazonosítóhoz tartozik PIN-kód.
[Verify]
A gombra kattintva ellenőrizheti, hogy helyes azonosítót és PIN-kódot adott-e meg. Ha a készülék és a
számítógép USB- vagy WSD- (Web Services on Devices) porton keresztül van csatlakoztatva, akkor ez a
funkció nem érhető el.
[Confirm Department ID/PIN When Printing]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a számítógépről indított nyomtatáskor mindig
megjelenjen a [Confirm Department ID/PIN] (Részlegazonosító/PIN megerősítése) felugró ablak.
[Authenticate Department ID/PIN at Device]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a készülék és a számítógép USB-kapcsolattal vagy WSD-porton keresztül
csatlakozik egymáshoz.
3
Kattintson a [OK] gombra.
259
Biztonság
Bejelentkezés a készülékre
● Ha engedélyezve van a részlegazonosító-kezelés, és Ön számítógépről
próbál meg nyomtatni, megjelenik a következő felugró ablak (hacsak a
[Confirm Department ID/PIN When Printing] (Részlegazonosító/PIN
megerősítése nyomtatáskor) négyzet jele nincs törölve):
Feladatok blokkolása, ha a részlegazonosító nem ismert
A gyári alapértelmezett beállítások úgy vannak megadva, hogy még ha engedélyezve is van a részlegazonosítókezelés, számítógépről akkor is nyomtathat azonosító és PIN megadása nélkül. Ha azt szeretné, hogy azonosító és PIN
megadása nélkül ne lehessen nyomtatni, végezze el a következő eljárást.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Részleg ID-kezelés]
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[Beállítások] gombra.
260
Biztonság
4
Törölje a [Ismeretlen azonosítójú nyomtatási feladatok elfogadása] jelölőnégyzet
jelölését, majd kattintson az [OK] gombra.
● Ha törli a jelölőnégyzet jelét, akkor a felhasználók nem tudnak olyan módon nyomtatni, amelyet a
részlegazonosító-kezelő nem támogat, illetve nem tudnak közvetlenül nyomtatni a Távoli felhasználói
felületről, amelybe a felhasználók rendszerkezelői módban jelentkeznek be.
HIVATKOZÁSOK
Hozzáférési jogosultságok beállítása(P. 250)
A rendszerkezelői jelszó beállítása(P. 251)
261
Biztonság
PIN kód beállítása a távvezérlőhöz
1AAU-040
A Távoli felhasználói felület eléréséhez PIN-kódot állíthat be. Minden felhasználó ugyanazt a PIN-kódot használhatja.
● Ha a részlegazonosító-kezelés engedélyezve van, itt nem kell megadnia semmilyen beállítást.
részlegazonosító-kezelés beállítása(P. 254)
1
Nyomja meg a
2
A
/
(
A
) gombot.
gombokkal válassza ki a <Hálózat> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
● Ha üzenet jelenik meg, nyomja meg az
gombot.
3
Válassza az <Távvezérlés beáll.>
4
Válassza ki a <Be> lehetőséget, és nyomja meg az
5
Állítsa be a PIN-kódot.
<RUI hf. bizt. beá.> lehetőséget.
gombot.
● Adjon meg egy legfeljebb 7 számjegyből álló számot, és nyomja meg az
gombot.
● Ha megjelenik a megerősítést kérő <PIN-kód még egyszer> képernyő, akkor még egyszer beírva erősítse
meg a PIN-kódot.
A Távoli felhasználói felület beállításainak inicializálása esetén
● Az inicializálás a Távoli felhasználói felület hozzáférési PIN-kódját is érinti. Az inicializálás után adja meg újból
a Távoli felhasználói felület PIN-kódját. A menü alaphelyzetbe állítása(P. 554)
HIVATKOZÁSOK
Hozzáférési jogosultságok beállítása(P. 250)
A rendszerkezelői jelszó beállítása(P. 251)
262
Biztonság
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal
1AAU-041
Megfelelő biztonsági intézkedések hiányában illetéktelen személyek férhetnek hozzá a hálózatra csatlakoztatott
számítógépekhez és más kommunikációs eszközökhöz. Az illetéktelen hozzáférés megelőzése érdekében adja meg a
csomagszűrési beállításokat. Ezzel a funkcióval megadott IP-címmel és MAC-címmel rendelkező készülékekre
korlátozhatja a kommunikációt.
263
Biztonság
IP-címek megadása tűzfalszabályokhoz
1AAU-042
A kommunikációt kétféleképpen korlátozhatja: vagy meghatározott IP-című készülékeknek engedélyezi, vagy
megadott IP-című eszközöket korlátoz, és az egyéb kommunikációt engedélyezi. Megadhat különálló IP-címeket és IPcímtartományokat is. Az adatok fogadásához az IP-címeket a portszámok megadásával határozhatja meg.
● Az IPv4 és az IPv6 protokoll használata esetén is 16 IP-címet (vagy IP-címtartományt) adhat meg.
● Egy IP-címhez legfeljebb 50 portszámot adhat meg.
● Az itt bemutatott csomagszűrők a TCP, UDP és ICMP protokollal folytatott kommunikációt szabályozzák.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Biztonság]
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[IP-cím szűrő] gombra.
264
Biztonság
4
Kattintson a használni kívánt szűrőtípus [Szerkesztés] parancsára.
[IPv4 cím: Adási szűrő]
Válassza ezt az adatoknak a készülékről számítógépekre való küldésének IPv4-címek megadásával történő
korlátozásához.
[IPv4 cím: Vételi szűrő]
Válassza ezt az adatoknak a készülékről számítógépeken való fogadásának IPv4-címek és portszám
megadásával történő korlátozásához.
[IPv6 cím: Adási szűrő]
Válassza ezt az adatoknak a készülékről számítógépekre való küldésének IPv6-címek megadásával történő
korlátozásához.
[IPv6 cím: Vételi szűrő]
Válassza ezt az adatoknak a készülékről számítógépeken való fogadásának IPv6-címek és portszám
megadásával történő korlátozásához.
5
Adja meg a csomagszűrési beállításokat.
Adatküldés szűrőhöz
Válassza ki az alapértelmezett szabályt a más eszközök és a készülék közötti kommunikáció engedélyezéséhez
vagy elutasításához, majd adjon meg IP-címeket a kivételekhez.
265
Biztonság
1
Jelölje be a [Szűrő használata] jelölőnégyzetet, majd kattintson az [Elutasít] vagy az [Engedélyez]
választógombra az [Alapértelmezett házirend] beállításához.
[Szűrő használata]
Jelölje be a jelölőnégyzetet a kommunikáció korlátozásához. A korlátozás megszüntetéséhez törölje a
jelölést a jelölőnégyzetből.
[Alapértelmezett házirend]
Válassza ki az előfeltételt a más eszközök és a készülék közötti kommunikáció engedélyezéséhez vagy
elutasításához.
2
[Engedélyez]
Ha ezt a lehetőséget választja, akkor minden olyan kommunikációs csomag
továbbítását letiltja, amelyeket a készülék a [Kivétel címek] beállításban megadott IPcímű készülékekre küldött vagy onnan fogadott. Minden más eszközzel engedélyezve
van a kommunikáció.
[Elutasít]
Ha ezt a lehetőséget választja, akkor csak azoknak a kommunikációs csomagoknak a
továbbítását engedélyezi, amelyeket a készülék a [Kivétel címek] beállításban
megadott IP-című készülékekre küldött vagy onnan fogadott. Minden más eszközzel
tiltva van a kommunikáció.
Adja meg a kivételezett címeket.
● Adja meg az IP-címet (vagy IP-címtartományt) a [Cím bejegyzése] pontban, és kattintson a [Hozzáad]
lehetőségre.
Beviteli hibák ellenőrzése
● Ha helytelenül adja meg az IP-címeket, akkor előfordulhat, hogy nem fog tudni hozzáférni a
készülékhez a Távoli felhasználói felületről, amely esetben a <Címszűrés> beállítást <Ki> értékre kell
állítani. Címszűrés(P. 397)
Ha az [Elutasít] lehetőséget választotta az [Alapértelmezett házirend] pontban
● A visszacsatolt, körözvényadásos és üzenetszórásos csomagok nem szűrhetők.
IP-cím törlése a kivételek közül
● Válasszon egy IP-címet, és kattintson az [Törlés] gombra.
266
Biztonság
3
Kattintson a [OK] gombra.
Adatfogadás szűrőhöz
Amennyiben az [Engedélyez] lehetőséget választja az [Alapértelmezett házirend] pontban, akkor adja meg azon
készülékek IP-címét, amelyekkel a készülék nem folytathat kommunikációt. Amennyiben az [Elutasít]
lehetőséget választja az [Alapértelmezett házirend] pontban, akkor adja meg azon készülékek IP-címét,
amelyekkel a készülék kommunikálhat.
1
Kattintson az [Új bejegyzés] gombra.
2
Adja meg a kivételezett címeket.
● Adja meg az IP-címet (vagy IP-címtartományt) a [Cím bejegyzése] pontban.
● Portszám megadásához jelölje be a [Portszám meghatározása] jelölőnégyzetet, a [Portszám] mezőben
adjon meg egy 1 és 65535 közötti portszámot, majd kattintson a [Hozzáad] lehetőségre.
267
Biztonság
Beviteli hibák ellenőrzése
● Ha helytelenül adja meg az IP-címeket vagy a portszámokat, akkor előfordulhat, hogy nem fog tudni
hozzáférni a készülékhez a Távoli felhasználói felületről, amely esetben a <Címszűrés> beállítást <Ki>
értékre kell állítani. Címszűrés(P. 397)
Beállított portszám törlése
● Jelölje ki a törölni kívánt portszámot, és kattintson a [Törlés] lehetőségre.
3
Kattintson az [OK] gombra.
4
Jelölje be a [Szűrő használata] jelölőnégyzetet, majd kattintson az [Elutasít] vagy az [Engedélyez]
választógombra az [Alapértelmezett házirend] beállításához.
268
Biztonság
[Szűrő használata]
Jelölje be a jelölőnégyzetet a kommunikáció korlátozásához. A korlátozás megszüntetéséhez törölje a
jelölést a jelölőnégyzetből.
[Alapértelmezett házirend]
Válassza ki az előfeltételt a más eszközök és a készülék közötti kommunikáció engedélyezéséhez vagy
elutasításához.
[Engedélyez]
Ha ezt a lehetőséget választja, akkor minden olyan kommunikációs csomag
továbbítását letiltja, amelyeket a készülék a [Kivétel címek] beállításban megadott IPcímű készülékekre küldött vagy onnan fogadott. Minden más eszközzel engedélyezve
van a kommunikáció.
[Elutasít]
Ha ezt a lehetőséget választja, akkor csak azoknak a kommunikációs csomagoknak a
továbbítását engedélyezi, amelyeket a készülék a [Kivétel címek] beállításban
megadott IP-című készülékekre küldött vagy onnan fogadott. Minden más eszközzel
tiltva van a kommunikáció.
Kivételként beállított IP-cím szerkesztése
● Kattintson a [Kivétel címek] alatti megfelelő szöveges hivatkozásra, a megjelenített képernyőn szükség
szerint módosítsa a beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.
IP-cím törlése a kivételek közül
● Válassza ki a törölni kívánt IP-címet, és kattintson a [Törlés] lehetőségre.
5
6
Kattintson az [OK] gombra.
Hajtson végre gyári visszaállítást.
● Kattintson az [Eszközvezérlés] menüpontra, válassza a [Hardver újraindítása] lehetőséget, majd kattintson a
[Végrehajtás] gombra.
269
Biztonság
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
A kezelőpanel használatával
● Az IP-címek szűrését a kezelőpanel beállítás menüjében is engedélyezheti, ill. letilthatja.
Címszűrés(P. 397)
HIVATKOZÁSOK
MAC-címek megadása tűzfalszabályokhoz(P. 271)
270
Biztonság
MAC-címek megadása tűzfalszabályokhoz
1AAU-043
A kommunikációt kétféleképpen korlátozhatja: vagy meghatározott MAC-című készülékeknek engedélyezi, vagy
megadott MAC-című eszközöket korlátoz, és az egyéb kommunikációt engedélyezi. Legfeljebb 50 MAC-címet adhat
meg.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Biztonság]
4
Kattintson a megfelelő szűrőtípus [Szerkesztés] gombjára.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[MAC cím szűrés] gombra.
271
Biztonság
[Adási szűrő]
Válassza ezt az adatoknak a készülékről számítógépekre való küldésének MAC-címek megadásával történő
korlátozásához.
[Vételi szűrő]
Válassza ezt az adatoknak a készülékről számítógépeken való fogadásának MAC-címek megadásával történő
korlátozásához.
5
Adja meg a csomagszűrési beállításokat.
● Válassza ki az alapértelmezett szabályt a más eszközök és a készülék közötti kommunikáció
engedélyezéséhez vagy elutasításához, majd adjon meg MAC-címeket a kivételekhez.
1
Jelölje be a [Szűrő használata] jelölőnégyzetet, majd kattintson az [Engedélyez] vagy az [Elutasít]
választógombra az [Alapértelmezett házirend] beállításához.
[Szűrő használata]
Jelölje be a jelölőnégyzetet a kommunikáció korlátozásához. A korlátozás megszüntetéséhez törölje a
jelölést a jelölőnégyzetből.
[Alapértelmezett házirend]
Válassza ki az előfeltételt a más eszközök és a készülék közötti kommunikáció engedélyezéséhez vagy
elutasításához.
[Engedélyez]
Ha ezt a lehetőséget választja, akkor minden olyan kommunikációs csomag
továbbítását letiltja, amelyeket a készülék a [Kivétel címek] beállításban megadott
MAC-című készülékekre küldött vagy onnan fogadott. Minden más eszközzel
engedélyezve van a kommunikáció.
272
Biztonság
[Elutasít]
Ha ezt a lehetőséget választja, akkor csak azoknak a kommunikációs csomagoknak a
továbbítását engedélyezi, amelyeket a készülék a [Kivétel címek] beállításban
megadott MAC-című készülékekre küldött vagy onnan fogadott. Minden más
eszközzel tiltva van a kommunikáció.
2
Adja meg a kivételezett címeket.
● Adja meg a MAC-címet a [Cím bejegyzése] szövegmezőben, és kattintson a [Hozzáad] gombra.
● A címet nem kell kötőjelekkel vagy kettőspontokkal tagolnia.
Beviteli hibák ellenőrzése
● Ha helytelenül adja meg az IP-címeket, akkor előfordulhat, hogy nem fog tudni hozzáférni a
készülékhez a Távoli felhasználói felületről, amely esetben a <Címszűrés> a <Ki> értékre kell állítani.
Címszűrés(P. 397)
Ha az [Elutasít] lehetőséget választotta az [Alapértelmezett házirend] pontban
● A kimenő csoportos és körözvényadásos csomagok nem szűrhetők.
MAC-cím törlése a kivételek közül
● Válassza ki a MAC-címet, és kattintson a [Törlés] gombra.
3
6
Kattintson a [OK] gombra.
Hajtson végre gyári visszaállítást.
● Kattintson az [Eszközvezérlés] menüpontra, válassza a [Hardver újraindítása] lehetőséget, majd kattintson a
[Végrehajtás] gombra.
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
273
Biztonság
A kezelőpanel használatával
● A MAC-címek szűrését a kezelőpanel beállítás menüjében is engedélyezheti, ill. letilthatja.
Címszűrés(P. 397)
HIVATKOZÁSOK
IP-címek megadása tűzfalszabályokhoz(P. 264)
274
Biztonság
Proxy beállítása
1AAU-044
A proxy (vagyis HTTP-proxykiszolgáló) egy olyan számítógép vagy szoftver, amely átveszi más eszközökkel, különösen
a hálózaton kívüli erőforrásokkal, például webhelyekkel folytatott HTTP-kommunikációt. Az ügyféleszközök a
proxykiszolgálón keresztül csatlakoznak a külső hálózathoz, így nem közvetlenül kommunikálnak a külső
erőforrásokkal. A proxy beállításával nemcsak a belső és külső hálózatok közötti kommunikáció felügyeletét könnyíti
meg, de az illetéktelen hozzáférést is megakadályozza, ezenkívül egy helyen biztosíthatja a vírusokkal szembeni
védelmet. Ha a Google Cloud Print szolgáltatásával az interneten keresztül nyomtat, akkor egy proxy beállításával
növelheti a biztonságot. Ha a proxykiszolgáló használata mellett dönt, akkor győződjön meg róla, hogy rendelkezik a
szükséges proxyadatokkal, többek között az IP-címmel és portszámmal, valamint a hitelesítéshez szükséges
felhasználónévvel és jelszóval.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Hálózat]
4
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre a [Proxy-beállítások] mezőben.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[TCP/IP-beállítások] gombra.
275
Biztonság
5
Jelölje be a [Proxy használata] jelölőnégyzetet, és adja meg a szükséges
beállításokat.
[Proxy használata]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a HTTP-kiszolgálóval folytatott kommunikáció során a megadott
proxykiszolgálót szeretné használni.
[HTTP Proxy kiszolgáló cím]
Írja be a proxykiszolgáló címét. A környezettől függően az IP-címet vagy az állomásnevet adja meg.
[HTTP Proxy kiszolgáló portszám]
Szükség szerint módosítsa a portszámot. Adjon meg egy 1 és 65535 közötti számot.
[Proxy használata ugyanazon tartományon belül]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a megadott proxy-kiszolgálót szeretné használni az azonos tartományban
található eszközökkel való kommunikációhoz is.
[Proxy hitelesítés használata]
A proxykiszolgáló általi hitelesítés engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet, majd adjon meg egy
legfeljebb 24 alfanumerikus karakterből álló felhasználónevet a [Felhasználónév] szövegmezőben.
[Jelszó beállítása/megváltoztatása]
Ha engedélyezve van a proxyhitelesítés, akkor az ehhez szükséges jelszó beállításához vagy módosításához
be kell jelölnie a jelölőnégyzetet, majd a [Jelszó] szövegmezőben megadhatja az új jelszót, amely legfeljebb
24 alfanumerikus karakterből állhat. A megerősítéséhez adja meg ugyanazt a jelszót a [Nyugtázás]
szövegmezőben.
6
Kattintson a [OK] gombra.
276
Biztonság
7
Hajtson végre gyári visszaállítást.
● Kattintson az [Eszközvezérlés] menüpontra, válassza a [Hardver újraindítása] lehetőséget, majd kattintson a
[Végrehajtás] gombra.
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
A kezelőpanel használatával
● A proxy beállítások a kezelőpanel beállítás menüjében is elérhetők.
HIVATKOZÁSOK
A Google Cloud Print használata(P. 175)
277
Proxy-beállítások(P. 387)
Biztonság
A készülék funkcióinak korlátozása
1AAU-045
Előfordulhat, hogy a készülék egyes funkcióit csak ritkán használják, vagy bizonyos funkciók lehetőséget adnak a
készülék helytelen használatára. A készüléken biztonsági okokból részlegesen korlátozhatja, illetve teljesen le is
tilthatja ezeket a funkciókat.
A nyomtatási funkciók korlátozása
Nyomtatási műveletek korlátozása(P. 279)
USB-funkciók korlátozása
USB-funkciók korlátozása(P. 283)
A kezelőpanel funkcióinak korlátozása
A kezelőpanel funkcióinak korlátozása(P. 286)
Hálózati funkciók (pl. a HTTP-kommunikáció) korlátozása
HTTP-kommunikáció letiltása(P. 289)
A Távoli felhasználói felület letiltása(P. 290)
LAN-port letiltása(P. 291)
Nyomtatási előzmények elrejtése
Nyomtatási előzmények elrejtése(P. 292)
278
Biztonság
Nyomtatási műveletek korlátozása
1AAU-046
A beállítások segítségével megakadályozhatja a fogadott nyomtatási adatok automatikus kinyomtatását, csökkentheti
a papír pazarlását, valamint megakadályozhatja, hogy külső személyek használják a készüléket. E funkció
használatához opcionális SD-kártyát kell helyeznie a készülékbe. SD-kártya behelyezése(P. 583)
● A nyomtatási műveletek korlátozása esetén a beállítási listák és a jelentések még kinyomtathatók.
Jelentések és kimutatások nyomtatása(P. 539)
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Biztonság]
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[Kezelői beállítások] gombra.
279
Biztonság
4
Kattintson a [Szerkesztés] gombra.
5
Írja be a rendszerkezelői jelszót az [Jelenlegi rendszerkezelő jelszó] mezőbe.
6
Jelölje be a [Nyomtató munkáinak korlátozása] jelölőnégyzetet, és kattintson a [OK]
gombra.
280
Biztonság
[Nyomtató munkáinak korlátozása]
Jelölje be a jelölőnégyzetet a készülék nyomtatási műveleteinek korlátozásához. A korlátozás
megszüntetéséhez törölje a jelölést a jelölőnégyzetből.
7
Hajtson végre gyári visszaállítást.
● Kattintson az [Eszközvezérlés] menüpontra, válassza a [Hardver újraindítása] lehetőséget, majd kattintson a
[Végrehajtás] gombra.
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
A nyomtatási műveletek korlátozása esetén
● A nyomtató-illesztőprogramokból kizárólag tárolt feladatokat lehet nyomtatni.
dokumentum nyomtatása (tárolt feladat nyomtatása)(P. 134)
A készüléken tárolt
● A Távoli felhasználói felületről csak dobozokban tárolt PDF, PS, EPS és XPS fájlok nyomtathatók.
megnyitás nélküli nyomtatása (közvetlen nyomtatás)(P. 144)
Fájl
● Az USB-memóriaeszközről a közvetlen USB-nyomtatás és az e-mail nyomtatás funkció nem használható.
281
Biztonság
HIVATKOZÁSOK
A készüléken tárolt dokumentum nyomtatása (tárolt feladat nyomtatása)(P. 134)
282
Biztonság
USB-funkciók korlátozása
1AAU-047
Az USB protokoll lehetővé teszi perifériaeszközök kényelmes csatlakoztatását, ezáltal az adatok kényelmes tárolását és
áthelyezését, de nem megfelelő felügyelet esetén információszivárgás forrása is lehet. USB memóriaeszközök
kezelésénél legyen nagyon óvatos. Ez a rész azt ismerteti, hogyan korlátozható a készülék USB portján keresztül
történő csatlakozás, illetve hogyan tiltható meg az USB memóriaeszközök használata.
Számítógéppel létrehozandó USB-kapcsolat korlátozása(P. 283)
A közvetlen USB-nyomtatási funkció korlátozása(P. 284)
Számítógéppel létrehozandó USB-kapcsolat korlátozása
Lehetősége van letiltani a készülék hátoldalán található, számítógépes csatlakozásra szolgáló USB-portot. Ez esetben
nem lehet USB-n keresztül csatlakozni a számítógéphez, de USB-memóriaeszközt csatlakoztathat a készülék jobb
oldalán elhelyezkedő USB-porthoz.
1
Nyomja meg a
2
A
3
/
(
) gombot.
gombokkal válassza ki a <Illesztőfelület> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
Válassza ki a <Illesztőfel. kivál.> lehetőséget, és nyomja meg az
● Ha üzenet jelenik meg, nyomja meg az
gombot.
4
Válassza ki a <USB> lehetőséget, és nyomja meg az
5
Válassza ki a <Ki> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
gombot.
<Ki>
Letiltja a készülék hátoldalán található USB-portot.
<Be>
Engedélyezi a készülék hátoldalán található USB-port használatát.
283
gombot.
Biztonság
6
Hajtson végre gyári visszaállítást.
A készülék gyári visszaállítása(P. 460)
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
A közvetlen USB-nyomtatási funkció korlátozása
A készüléken letilthatja az USB-memóriaeszközökről történő nyomtatást. Ez esetben az USB-memóriában tárolt adatok
nem nyomtathatók.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Biztonság]
4
Kattintson a [Szerkesztés] gombra.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[Kezelői beállítások] gombra.
284
Biztonság
5
6
Írja be a rendszerkezelői jelszót az [Jelenlegi rendszerkezelő jelszó] mezőbe.
Törölje a [USB közvetlen nyomtatás] jelölőnégyzet jelölését, majd kattintson az [OK]
gombra.
[USB közvetlen nyomtatás]
A jelölőnégyzetben lévő jel törlésével letiltja az USB-memóriaeszközről történő nyomtatást, a jelölőnégyzet
bejelölésével pedig engedélyezi azt. Ha bejelöli az [USB közvetlen nyomtatási képernyő automatikus
megjelenítése] jelölőnégyzetet is, akkor a közvetlen USB-nyomtatás képernyője automatikusan megjelenik,
ha USB-memóriaeszköz csatlakozik a készülékhez.
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatás USB-memóriáról (közvetlen USB-nyomtatás)(P. 116)
285
Biztonság
A kezelőpanel funkcióinak korlátozása
1AAU-048
A kezelőpanelen található billentyűk használatának korlátozásával megakadályozhatja, hogy a készülék beállításait
elővigyázatlanul módosítsák.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Biztonság]
4
Kattintson a [Szerkesztés] gombra.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[Kezelői beállítások] gombra.
286
Biztonság
5
6
Írja be a rendszerkezelői jelszót az [Jelenlegi rendszerkezelő jelszó] mezőbe.
Jelölje be a korlátozni kívánt billentyű jelölőnégyzetét, majd kattintson az [OK]
gombra.
[Lezárandó billentyűk]
287
Biztonság
Még akkor is bejelölheti a jelölőnégyzetet és zárolhatja az annak megfelelő billentyűt, amikor azt a
kezelőpanelen lenyomja. A billentyű feloldásához törölje a jelet a jelölőnégyzetből. A kezelőpanelen a
Beállítás billentyű is zárolható ( Beállítások kezelése(P. 375) ).
● A billentyűk funkciói
Kezelőpanel(P. 24)
288
Biztonság
HTTP-kommunikáció letiltása
1AAU-049
A HTTP protokoll a hálózaton keresztül történő kommunikáció, például a készülék Távoli felhasználói felületen
keresztüli elérésének egyik eszköze. Ha USB-kapcsolatot használ, vagy egyébként sem használja a HTTP protokollt,
akkor a protokoll letiltásával blokkolhatja a nem használt HTTP-porton keresztüli esetleges behatolási kísérleteket.
A HTTP protokoll letiltása esetén egyes hálózati funkciók (például a Távoli felhasználói felület, a WSD-nyomtatás
és a Google Cloud Print) nem érhetők el.
1
Nyomja meg a
2
A
/
(
) gombot.
gombokkal válassza ki a <Hálózat> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
● Ha üzenet jelenik meg, nyomja meg az
gombot.
3
Válassza az <TCP/IP-beállítások>
4
Válassza ki a <Ki> lehetőséget, és nyomja meg az
<HTTP> lehetőséget.
gombot.
<Ki>
Letiltja a HTTP-kommunikációt.
<Be>
Engedélyezi a HTTP-kommunikációt.
5
Hajtson végre gyári visszaállítást.
A készülék gyári visszaállítása(P. 460)
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
HIVATKOZÁSOK
A Távoli felhasználói felület használata(P. 335)
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása(P. 197)
A Google Cloud Print használata(P. 175)
XPS nyomtató-illesztőprogram használata esetén(P. 257)
289
Biztonság
A Távoli felhasználói felület letiltása
1AAU-04A
A Távoli felhasználói felület hasznos eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a készülék beállításait számítógépen
megnyitott webböngészőből adja meg. A Távoli felhasználói felület használatához a készüléknek hálózaton keresztül
kell csatlakoznia egy számítógéphez. Ha a készülék USB-kapcsolaton keresztül van számítógéphez csatlakoztatva, vagy
ha egyébként sem használja a Távoli felhasználói felületet, akkor érdemes lehet letiltania, mivel ezzel csökkenthető
annak kockázata, hogy rosszindulatú külső személyek a hálózaton keresztül távolról vezéreljék a készüléket.
1
Nyomja meg a
2
A
/
(
) gombot.
gombokkal válassza ki a <Hálózat> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
● Ha üzenet jelenik meg, nyomja meg az
gombot.
3
Válassza az <Távvezérlés beáll.>
4
Válassza ki a <Ki> lehetőséget, és nyomja meg az
<Távoli felh. felület> lehetőséget.
gombot.
<Ki>
Letiltja a Távoli felhasználói felületet.
<Be>
Engedélyezi a Távoli felhasználói felületet.
5
Hajtson végre gyári visszaállítást.
A készülék gyári visszaállítása(P. 460)
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
HIVATKOZÁSOK
A Távoli felhasználói felület használata(P. 335)
HTTP-kommunikáció letiltása(P. 289)
290
Biztonság
LAN-port letiltása
1AAU-04C
A LAN-port egy interfész, amelyhez LAN-kábel csatlakoztatható, és így hálózati kapcsolat jön létre. Ha a készüléket
USB-n keresztül használja, akkor letilthatja a LAN-port használatát, ezzel teljesen lezárja a hálózatot és
megakadályozza rosszindulatú külső személyek LAN-porton keresztüli behatolását.
1
Nyomja meg a
2
A
3
/
(
) gombot.
gombokkal válassza ki a <Illesztőfelület> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
Válassza ki a <Illesztőfel. kivál.> lehetőséget, és nyomja meg az
● Ha üzenet jelenik meg, nyomja meg az
gombot.
gombot.
4
Válassza ki a <Hálózat> lehetőséget, és nyomja meg az
5
Válassza ki a <Ki> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
gombot.
<Ki>
Letiltja a LAN-portot.
<Be>
Engedélyezi a LAN-portot.
6
Hajtson végre gyári visszaállítást.
A készülék gyári visszaállítása(P. 460)
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
291
Biztonság
Nyomtatási előzmények elrejtése
1AAU-04E
A felhasználók adatainak védelme érdekében beállíthatja, hogy a készülék letiltsa a nyomtatási előzmények Távoli
felhasználói felületen történő megjelenítését, valamint a nyomtatási előzményeket tartalmazó lista kinyomtatását. A
nyomtatási előzmények listáját még rejtett állapotban is frissíti és karbantartja a készülék, így a rendszergazdák
szükség szerint megtekinthetik az előzményeket.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Biztonság]
4
Kattintson a [Szerkesztés] gombra.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[Munkanapló megjelenítés] gombra.
292
Biztonság
5
Törölje a [Munkanapló megjelenítés] jelölőnégyzet jelölését, majd kattintson az [OK]
gombra.
[Munkanapló megjelenítés]
A jelölőnégyzet jelének törlése esetén a nyomtatási előzmények nem jelennek meg a Távoli felhasználó
felület képernyőjén, továbbá a nyomtatási előzmények listája nem nyomtatható. A nyomtatási előzmények
megjelenítéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet.
[Munkanapló beszerzésének engedélyezése kezelő szoftverrel]
A jelölőnégyzet bejelölése esetén eszközfelügyeleti szoftverek, például az imageWARE Enterprise
Management Console használatával lekérheti a nyomtatási előzményeket. Ha nem szeretné, hogy
eszközfelügyeleti szoftverekkel lekérhetők legyenek a nyomtatási előzmények, akkor törölje a jelet a
jelölőnégyzetből. Ezt a funkciót a [Munkanapló megjelenítés] jelölőnégyzet bejelölése esetén automatikusan
engedélyezi a készülék.
HIVATKOZÁSOK
Korábbi dokumentumok listájának ellenőrzése(P. 346)
Feladat menü(P. 458)
293
Biztonság
Robusztus biztonsági szolgáltatások megvalósítása
1AAU-04F
A jogosult felhasználóknak váratlan veszteségeket okozhatnak a rosszindulatú külső felek támadásai, például a
titkosítatlan adatok megszerezése, a hitelesítés kijátszása és a hálózaton keresztül folyó adatok illetéktelen
megváltoztatása. A készülék a következő szolgáltatásokat kínálja a fontos és értékes információk támadásokkal
szembeni védelmére, a biztonság javítására és a titkosság megőrzésére.
TLS protokollal titkosított kommunikáció
A TLS hálózaton keresztül küldött adatok titkosítására szolgáló protokoll, amelyet gyakran használnak a
webböngészőkön és levelezőprogramokon keresztül folytatott kommunikáció védelmére. A TLS segítségével
biztonságossá tehető a hálózati kommunikáció, amikor a készüléket számítógépről, a Távoli felhasználói
felületen keresztül kezeli. TLS használata a kommunikáció titkosításához(P. 296)
IPSec kommunikáció
Míg a TLS csak egy adott alkalmazás, például webböngésző vagy levelezőprogram adatait titkosítja, addig az
IPSec a teljes IP-csomagokat, illetve az általuk szállított adatokat is. Ennek köszönhetően az IPSec sokoldalúbb
biztonsági rendszert kínál, mint a TLS. IPSec-beállítások konfigurálása(P. 300)
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés
Az IEEE 802.1X olyan szabvány és mechanizmus, amellyel a felhasználók hitelesítési adatainak kollektív
felügyelete révén blokkolható a hálózathoz való illetéktelen hozzáférés. Ha egy készülék megpróbál csatlakozni
a 802.1X szabványú hálózathoz, felhasználói hitelesítési lépéseken keresztül bizonyítania kell, hogy a
kapcsolatot jogosult felhasználó hozza létre. A hitelesítési adatokat egy RADIUS-kiszolgálóra küldik, amely
ellenőrzi azokat, majd a hitelesítés eredményétől függően engedélyezi vagy elutasítja a hálózati kommunikációt.
Ha a hitelesítés sikertelen, akkor egy LAN-kapcsoló blokkolja a hozzáférést a hálózaton kívülről. A készülék
ügyféleszközként csatlakoztatható a 802.1X szabványú hálózatokra. IEEE 802.1X szabványú hitelesítés
konfigurálása(P. 311)
294
Biztonság
HIVATKOZÁSOK
Kulcspárok és digitális tanúsítványok beállításainak konfigurálása(P. 317)
295
Biztonság
TLS használata a kommunikáció titkosításához
1AAU-04H
A Transport Layer Security (TLS) protokollal titkosíthatja a készülék és a számítógépen futtatott webböngésző közötti
kommunikációt, valamint az IPP protokollal az interneten keresztül nyomtatandó adatokat. A TLS egy adattitkosítási
mechanizmus, amellyel a hálózaton keresztül küldött és fogadott adatok titkosíthatók. Ha az IPSec (előmegosztott
kulcson alapuló módszer), az IEEE 802.1X-hitelesítés (TTLS/PEAP) vagy az SNMPv3 protokoll beállításait a Távoli
felhasználói felületen keresztül adja meg, akkor kötelező engedélyezni a TLS-titkosítást. A TLS protokollal titkosított
kommunikációhoz be kell állítania egy kulcspárt, és engedélyeznie kell a TLS funkciót. A kulcspárt még a TLS
engedélyezése állítsa elő ( Kulcspárok és digitális tanúsítványok beállításainak konfigurálása(P. 317) ).
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Hálózat]
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[TCP/IP-beállítások] gombra.
296
Biztonság
4
Kattintson a [Kulcs és tanúsítvány] lehetőségre a [TLS-beállítások] mezőben.
5
Válasszon egy kulcsot a kulcsok és tanúsítványok listájából, majd kattintson az
[Alapértelmezett kulcs beállításai] elemre.
Tanúsítvány részleteinek megtekintése
● A [Kulcsnév] alatti megfelelő szöveges hivatkozásra vagy a tanúsítvány ikonjára kattintva megtekintheti a
tanúsítvány részleteit, illetve ellenőrizheti a tanúsítványt.
Kulcspárok és digitális tanúsítványok
ellenőrzése(P. 332)
Ha az [Alapértelmezett kulcs beállításai] nem jelenik meg
● Ha a TLS a [Távvezérlő-beállítások] vagy az [IPP nyomtatási beállítások] pontban már engedélyezve van,
akkor az [Alapértelmezett kulcs beállításai] nem jelenik meg. A használni kívánt kulcs módosításáról
tájékozódjon a 6. lépésben, majd törölje a [TLS használata] jelölőnégyzet bejelölését a [Távvezérlőbeállítások] vagy az [IPP nyomtatási beállítások] pontban.
6
Engedélyezze a TLS-t a Távoli felhasználói felülethez.
TLS használata Távoli felhasználói felülettel való kommunikációhoz
1
Kattintson az [Biztonság]
[Távvezérlő-beállítások] gombra.
297
Biztonság
2
Kattintson a [Szerkesztés] gombra.
3
Jelölje be a [TLS használata] jelölőnégyzetet, és kattintson a [OK] gombra.
[TLS használata]
Ha a TLS protokollt használja a Távoli felhasználói felülettel való kommunikációhoz, jelölje be a
jelölőnégyzetet. Ha nem, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
TLS használata titkosított kommunikációt lehetővé tévő funkciókhoz
TLS használata IPP-nyomtatással
A TLS protokollal titkosított IPP-nyomtatáshoz hajtsa végre az alábbi beállítást. Az IPP-nyomtatás egyéb
beállításait lásd: Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása(P. 197) .
298
Biztonság
[Hálózat] [TCP/IP-beállítások] [Szerkesztés] az [IPP nyomtatási beállítások] elemben
a [TLS használata] jelölőnégyzetet [OK]
7
Jelölje be
Hajtson végre gyári visszaállítást.
● Kattintson az [Eszközvezérlés] menüpontra, válassza a [Hardver újraindítása] lehetőséget, majd kattintson a
[Végrehajtás] gombra.
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
A kezelőpanel használatával
● A TLS protokollal titkosított kommunikációt a kezelőpanel beállítás menüjében is engedélyezheti, ill.
letilthatja. Távvezérlés beáll.(P. 394)
A Távoli felhasználói felület indítása TLS protokollal
● Ha úgy próbálja meg elindítani a Távoli felhasználói felületet, hogy engedélyezve van a TLS, akkor egy
biztonsági tanúsítványra vonatkozó riasztás jelenhet meg. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy a helyes URLcímet adta-e meg a címsorban, majd jelenítse meg a Távoli felhasználói felület képernyőjét. A Távoli
felhasználói felület indítása(P. 336)
HIVATKOZÁSOK
Kulcspárok előállítása(P. 319)
Hitelesítésszolgáltató által kiadott kulcspárok és digitális tanúsítványok használata(P. 328)
IPSec-beállítások konfigurálása(P. 300)
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása(P. 311)
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal(P. 230)
299
Biztonság
IPSec-beállítások konfigurálása
1AAU-04J
Az Internet Protocol Security (IPSec vagy IPsec) protokoll hálózaton keresztül (azon belül az interneten keresztül is)
továbbított adatok titkosítására szolgáló protokollcsomag. Míg a TLS csak egy adott alkalmazás, például webböngésző
vagy levelezőprogram adatait, addig az IPSec a teljes IP-csomagokat, illetve az általuk szállított adatokat is titkosítja,
ezáltal sokoldalúbb biztonsági rendszert kínál. A készülék IPSec funkciója szállítási módban működik, tehát az IPcsomagok hasznos adattartalmát titkosítja. E funkciónak köszönhetően a készülék közvetlenül csatlakozni tud azokhoz
a számítógépekhez, amelyek vele megegyező virtuális magánhálózatban (VPN) vannak. Mielőtt konfigurálná a
készüléket, ellenőrizze a rendszerkövetelményeket, és állítsa be a számítógépen a szükséges konfigurációt.
Biztonsági házirendek regisztrálása(P. 301)
Az IPSec kommunikáció engedélyezése(P. 308)
Rendszerkövetelmények
A készülék által támogatott IPSec protokoll az RFC4301, RFC4302, RFC4303 és RFC4305 előírásnak megfelelő.
Kommunikációs partnerek által
Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012
támogatott operációs rendszerek
Csatlakozás módja
Szállítási mód
IKEv1
Nyomtatási mód
Hitelesítés módja
Kulcscsere-protokoll
Tördelő algoritmus
Titkosító algoritmus
(és kulcshossz)
● Elsődleges mód
● Agresszív mód
● Előre megosztott kulcs
● Digitális aláírás
● HMAC-MD5-96
● HMAC-SHA1-96
● 3DES-CBC
● AES-CBC (128, 192 vagy 256 bites)
Diffie-Hellman (DH)
Kulcscsere-algoritmus/csoport (és
kulcshossz)
● 1. csoport (768 bites)
● 2-es csoport (1024 bites)
● 14. csoport (2048 bites)
ESP (Encapsulating Security
Payload)
AH (Authentication Header)
Tördelő algoritmus
Titkosító algoritmus
(és kulcshossz)
Tördelő algoritmus
300
● HMAC-MD5-96
● HMAC-SHA1-96
● 3DES-CBC
● AES-CBC (128, 192 vagy 256 bites)
● HMAC-MD5-96
● HMAC-SHA1-96
Biztonság
Az IPSec kommunikációs beállításainak konfigurálása előtt
● Ellenőrizze annak az operációs rendszernek az IPSec beállításait, amellyel a készülék kommunikációt fog
folytatni. Ha az operációs rendszer és a készülék beállításai nem kompatibilisek egymással, az letiltja az IPSec
kommunikációt.
Az IPSec funkcionális korlátai
● Az IPSec az unicast címekkel (vagyis egyetlen eszközzel) folytatott kommunikációt támogatja.
● A készülék DHCPv6-hálózaton keresztül nem tud IPSec protokollal kommunikálni.
● Az IPSec nem érhető el olyan hálózatokon, amelyeken NAT fordítást vagy IP-maszkolást alkalmaznak.
● Az IKEv1 1. fázisában a PFS nem támogatott.
IPSec használata IP-cím szűrővel
● Bejövő csomagok esetén az IP-cím szűrési beállításai előtt az IPSec beállítások kerülnek alkalmazásra, míg
kimenő csomagok esetén az IPSec beállítások előtt az IP-cím szűrési beállítások kerülnek alkalmazásra. IPcímek megadása tűzfalszabályokhoz(P. 264)
Biztonsági házirendek regisztrálása
Ahhoz, hogy az IPSec protokollal titkosíthassa a kommunikációt, az IPSec beállítások engedélyezése előtt biztonsági
házirendeket kell regisztrálnia ( Az IPSec kommunikáció engedélyezése(P. 308) ). Egy biztonsági házirend az alábbi
beállításcsoportokból áll. Legfeljebb 10 házirend regisztrálható. Az IP-címek és a portszámok kombinációjával több
házirendet regisztrálhat. A házirendek regisztrálása után meg kell adnia az alkalmazásuk sorrendjét.
Választó
A választóval feltételeket határozhat meg, amelyekkel kiválaszthatja, hogy milyen IP-csomagokra alkalmazza az
IPSec-kommunikációt. A választható feltételek között a készülék IP-címei és portszámai, valamint a készülékkel
kommunikáló eszközök szerepelnek.
IKE
Az IKE az IKEv1 kulcscsere-protokollt konfigurálja. Az utasítások a kiválasztott hitelesítési módtól függően
változnak.
[Előmegosztott kulcs mód]
A többi eszközzel megosztható egy legfeljebb 24 alfanumerikus karakterből álló kulcs. Ezelőtt engedélyezze a
TLS-t a Távoli felhasználói felülethez ( TLS használata a kommunikáció titkosításához(P. 296) ).
[Digitális aláírás mód]
A készülék és a többi eszköz egymás digitális aláírásainak kölcsönös ellenőrzésével hitelesíti egymást. Ehhez
gondoskodnia kell egy kulcspárról ( Hitelesítésszolgáltató által kiadott kulcspárok és digitális
tanúsítványok használata(P. 328) ).
Protokollok és beállítások megadása
Határozza meg az ESP és az AH beállításait, amelyek az IPSec-kommunikáció során a csomagok részévé válnak.
Az ESP és az AH nem használható egyszerre. Szigorúbb biztonsági feltételek esetén a PFS használatát is
engedélyezheti.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
301
Biztonság
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Biztonság]
4
Kattintson a [IPSec-házirendlista] gombra.
5
Kattintson a [IPSec házirend bejegyzés] gombra.
[IPSec-beállítások] gombra.
302
Biztonság
6
Adja meg a házirend nevét a [Házirend neve] mezőben, majd jelölje be a [Házirend
engedélyezése] jelölőnégyzetet.
[Házirend neve]
Adja meg a házirend azonosítására szolgáló nevet legfeljebb 24 alfanumerikus karakterrel.
[Házirend engedélyezése]
A házirend engedélyezéséhez jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Ha nem használja a házirendet, akkor törölje a
jelet a jelölőnégyzetből.
7
Adja meg a választóbeállításokat.
303
Biztonság
[Helyi cím]
Az alábbi listából válassza ki a készülék IP-címtípusai közül azokat, amelyekre alkalmazni kell a házirendet.
[Minden IP cím]
Akkor válassza, ha minden IP-csomagra alkalmazza az IPSec protokollt.
[IPv4 cím]
Akkor válassza, ha a készülék IPv4-címéről vagy címére küldött IP-csomagokra
szeretné alkalmazni az IPSec protokollt.
[IPv6 cím]
Akkor válassza, ha a készülék IPv6-címéről vagy címére küldött IP-csomagokra
szeretné alkalmazni az IPSec protokollt.
[IPv4 kézi beállítások]
Válassza ki, ha szeretne megadni egy IPv4-címet vagy IPv4-címek egy tartományát az
IPSec protokollhoz. Adja meg az IPv4-címet (vagy a tartományt) a [Kézzel megadandó
címek] mezőben.
[IPv6 kézi beállítások]
Válassza ki, ha szeretne megadni egy IPv6-címet vagy IPv6-címek egy tartományát az
IPSec protokollhoz. Adja meg az IPv6-címet (vagy a tartományt) a [Kézzel megadandó
címek] mezőben.
[Kézzel megadandó címek]
Ha az [IPv4 kézi beállítások] vagy az [IPv6 kézi beállítások] lehetőség van kiválasztva a [Helyi cím] mezőben,
akkor adja meg azt az IP-címet, amelyre alkalmazni kell a házirendet.
[Alhálózati beállítások]
Ha kézzel ad meg IPv4-címeket, akkor alhálózati maszkkal is kifejezheti a tartományt. Adja meg az alhálózati
maszkot, a számokat pontokkal elválasztva (például: „255.255.255.240”).
[Távoli cím]
Az alábbi listából válassza ki a többi készülék IP-címtípusai közül azokat, amelyekre alkalmazni kell a
házirendet.
[Minden IP cím]
Akkor válassza, ha minden IP-csomagra alkalmazza az IPSec protokollt.
[Minden IPv4 cím]
Akkor válassza, ha az IPv4-címekre és IPv4-címekről küldött minden IP-csomagra
alkalmazni szeretné az IPSec protokollt.
[Minden IPv6 cím]
Akkor válassza, ha az IPv6-címekre és IPv6-címekről küldött minden IP-csomagra
alkalmazni szeretné az IPSec protokollt.
[IPv4 kézi beállítások]
Válassza ki, ha szeretne megadni egy IPv4-címet vagy IPv4-címek egy tartományát az
IPSec protokollhoz. Adja meg az IPv4-címet (vagy a tartományt) a [Kézzel megadandó
címek] mezőben.
[IPv6 kézi beállítások]
Válassza ki, ha szeretne megadni egy IPv6-címet vagy IPv6-címek egy tartományát az
IPSec protokollhoz. Adja meg az IPv6-címet (vagy a tartományt) a [Kézzel megadandó
címek] mezőben.
[Kézzel megadandó címek]
Ha az [IPv4 kézi beállítások] vagy az [IPv6 kézi beállítások] lehetőség van kiválasztva a [Távoli cím] mezőben,
akkor adja meg azt az IP-címet, amelyre alkalmazni kell a házirendet.
[Alhálózati beállítások]
Ha kézzel ad meg IPv4-címeket, akkor alhálózati maszkkal is kifejezheti a tartományt. Adja meg az alhálózati
maszkot, a számokat pontokkal elválasztva (például: „255.255.255.240”).
[Helyi port]/[Távoli port]
Ha az egyes protokollokhoz, például a HTTP vagy SMTP protokollhoz külön házirendeket szeretne létrehozni,
akkor a protokoll helyes portszámának megadásával alkalmazhatja rájuk az IPSec protokollt.
● Az IPSec meghatározott csoportos vagy körözvényadásos címmel rendelkező csomagok esetében nem
alkalmazható.
304
Biztonság
8
Határozza meg az IKE-beállításokat.
[IKE mód]
A kulcscsere-protokollként használt mód jelenik meg. Normál esetben válassza az elsődleges módot.
● Az agresszív módot akkor válassza, ha az IP-cím nem rögzített. Agresszív módban a biztonság alacsonyabb
szintű, mint elsődleges módban.
[Hitelesítési mód]
Válassza az [Előmegosztott kulcs mód] vagy a [Digitális aláírás mód] lehetőséget a készülék hitelesítésének
módjaként.
● Amennyiben az [IKE mód] beállításban az agresszív módot választotta, a [Előmegosztott kulcs mód]
beállítás nem titkosítja a megosztott kulcsot.
[Hitelesítési/titkosítási algoritmus]
A kulcscserében résztvevő algoritmus automatikus beállításához jelölje be a [Automatikus] jelölőnégyzetet. A
jelölőnégyzet bejelölésekor az algoritmus az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
[Hitelesítés]
[SHA1 és MD5]
[Titkosítás]
[3DES-CBC és AES-CBC]
[DH csoport]
[2. csoport (1024)]
Az algoritmus manuális beállításához törölje a jelet a jelölőnégyzetből, majd adja meg az algoritmust.
[Hitelesítés]
Válasszon tördelő algoritmust.
[Titkosítás]
Válasszon titkosítási algoritmust.
[DH csoport]
Válassza ki a kulcs erősségét meghatározó Diffie-Hellman csoportot.
Az [Előmegosztott kulcs mód] használata hitelesítéshez
1
Válassza az [Előmegosztott kulcs mód] beállítást az [Hitelesítési mód] pontban, majd kattintson a
[Megosztott kulcs beállításai] lehetőségre.
2
Adja meg legfeljebb 24 alfanumerikus karakterrel az előmegosztott kulcsot, majd kattintson az
[OK] gombra.
305
Biztonság
Az [Digitális aláírás mód] használata hitelesítéshez
1
Válassza a [Digitális aláírás mód] beállítást az [Hitelesítési mód] pontban, majd kattintson a [Kulcs
és tanúsítvány] elemre.
2
Válassza ki a használni kívánt kulcspárt, majd kattintson az [Alapértelmezett kulcs beállításai]
elemre.
Kulcspár vagy tanúsítvány részleteinek megtekintése
● A [Kulcsnév] alatti megfelelő szöveges hivatkozásra vagy a tanúsítvány ikonjára kattintva
megtekintheti a tanúsítvány részleteit, illetve ellenőrizheti a tanúsítványt. Kulcspárok és digitális
tanúsítványok ellenőrzése(P. 332)
9
Adja meg az IPSec hálózati beállításokat.
[PFS használata]
Az IPSec-munkamenetkulcsok tökéletes továbbítási titkosságának (Perfect Forward Secrecy, PFS)
engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet. A PFS engedélyezésével erősítheti a biztonságot, egyúttal
306
Biztonság
növeli a kommunikációs terhelést. Győződjön meg róla, hogy a PFS a többi eszközön is engedélyezve van. Ha
nem használja a PFS-t, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[Érvényesség]
Adja meg, hogy meddig funkcionáljon az SA kommunikációs csatornaként. Jelölje be szükség szerint a
[Megadás idővel] vagy a [Megadás mérettel] jelölőnégyzetek egyikét, illetve mindkét jelölőnégyzetet. Ha
mindkét jelölőnégyzetet bejelöli, akkor az IPSec SA-munkamenete akkor zárul le, ha a két feltétel közül
bármelyik teljesül.
[Megadás idővel]
Adja meg, hogy hány percig tartson egy munkamenet. A megadott időtartam az IPSec
SA és az IKE SA munkamenetekre is érvényes.
[Megadás mérettel]
Adja meg, hogy hány megabájtnyi adatot lehessen továbbítani egy munkamenetben.
A megadott méret csak az IPSec SA munkamenetre érvényes.
Ha csak a [Megadás mérettel] jelölőnégyzetet jelölte be
● Az IKE SA érvényessége méret alapján nem határozható meg, így a [Megadás idővel] beállításban
megadott kezdeti érték (480 perc) kerül alkalmazásra.
[Hitelesítési/titkosítási algoritmus]
Válassza ki az IPSec kommunikáció során használni kívánt protokollt és algoritmust.
A kapcsolat automatikus beállítása
Válassza a [Automatikus] (Könyvnyomtatás) lehetőséget.
[ESP hitelesítés]
A készülék engedélyezi az ESP-t és [SHA1 és MD5] értékre állítja a hitelesítési
algoritmust.
[ESP titkosítás]
A készülék engedélyezi az ESP-t és [3DES-CBC és AES-CBC] értékre állítja a titkosítási
algoritmust.
ESP használata
Válassza az [ESP] lehetőséget, majd adja meg a hitelesítési és a titkosítási algoritmust.
[ESP hitelesítés]
Adja meg az ESP hitelesítés során használni kívánt tördelő algoritmust.
[ESP titkosítás]
Adja meg az ESP titkosítási algoritmusát.
AH használata
Válassza az [AH] beállítást, és adja meg az AH hitelesítés során használni kívánt tördelő algoritmust az [AH
hitelesítés] pont lehetőségeiből.
[Csatlakozási mód]
Az IPSec csatlakozási módja látható. A készülék a szállítási módot támogatja, amelyben az IP-csomagok
hasznos tartalma titkosítva van. A csatorna mód, amelyben az egész IP-csomagok (fejlécek és hasznos
adatok) egy egységként vannak kezelve, nem érhető el.
10
Kattintson a [OK] gombra.
● Ha további biztonsági házirendet kell regisztrálnia, akkor térjen vissza az 5. lépéshez.
11
Rendezze sorba a [IPSec-házirendlista] mezőben felsorolt házirendeket.
● A készülék a legmagasabb pozíciótól kezdve a legalacsonyabbig alkalmazza a házirendeket. A házirendeket a
[Fontosság emelés] és [Kisebb fontosság] gombbal helyezheti feljebb vagy lejjebb a listában.
307
Biztonság
Házirend szerkesztése
● A beállítások szerkesztéséhez kattintson az [Házirend neve] elem alatt található szöveges hivatkozásra.
Házirend törlése
● Kattintson a törölni kívánt házirendnévtől jobbra látható [Törlés] pontra.
12
Hajtson végre gyári visszaállítást.
● Kattintson az [Eszközvezérlés] menüpontra, válassza a [Hardver újraindítása] lehetőséget, majd kattintson a
[Végrehajtás] gombra.
➠ Gyári visszaállítást követően a készülék engedélyezi a beállításokat.
Az IPSec kommunikáció engedélyezése
A biztonsági házirendek regisztrálását követően engedélyezze az IPSec kommunikációt.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
308
Biztonság
3
Kattintson az [Biztonság]
4
Kattintson a [Szerkesztés] gombra.
5
Jelölje be a [IPSec használata] jelölőnégyzetet, és kattintson a [OK] gombra.
[IPSec-beállítások] gombra.
309
Biztonság
[IPSec használata]
Ha IPSec protokollt használ a készüléken, akkor jelölje be a jelölőnégyzetet. Ha nem, akkor törölje a jelet a
jelölőnégyzetből.
[Házirendnek nem megfelelő csomagok vétele]
Amennyiben az IPSec protokoll használatakor bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor a készülék olyan
csomagokat is küld, ill. fogad, amelyek nem felelnek meg a regisztrált házirendeknek. Ha le szeretné tiltani
azon csomagok küldését, ill. fogadását, amelyek nem felelnek meg a házirendeknek, akkor törölje a jelet a
jelölőnégyzetből.
6
Hajtson végre gyári visszaállítást.
● Kattintson az [Eszközvezérlés] menüpontra, válassza a [Hardver újraindítása] lehetőséget, majd kattintson a
[Végrehajtás] gombra.
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
A kezelőpanel használatával
● Az IPSec kommunikációt a kezelőpanel beállítás menüjében is engedélyezheti, ill. letilthatja.
HIVATKOZÁSOK
Kulcspárok és digitális tanúsítványok beállításainak konfigurálása(P. 317)
IPSec-házirendlista(P. 455)
310
IPSec(P. 389)
Biztonság
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása
1AAU-04K
A készülék ügyféleszközként csatlakoztatható a 802.1X szabványú hálózatokra. A jellemző 802.1X-hálózatok egy
RADIUS-kiszolgálóból (hitelesítés-kiszolgálóból), LAN-kapcsolóból (hitelesítőből) és hitelesítő szoftverrel ellátott
ügyféleszközökből (adatszolgáltatókból) állnak. Ha egy készülék megpróbál csatlakozni a 802.1X szabványú
hálózathoz, felhasználói hitelesítési lépéseken keresztül bizonyítania kell, hogy a kapcsolatot jogosult felhasználó
hozza létre. A hitelesítési adatokat egy RADIUS-kiszolgálóra küldik, amely ellenőrzi azokat, majd a hitelesítés
eredményétől függően engedélyezi vagy elutasítja a hálózati kommunikációt. Ha a hitelesítés sikertelen, akkor egy
LAN-kapcsoló (vagy hozzáférési pont) blokkolja a hozzáférést a hálózaton kívülről.
Válasszon az alábbi hitelesítési lehetőségek közül. Ha szükséges, telepítsen vagy regisztráljon egy kulcspárt vagy
megbízható tanúsítványt, mielőtt konfigurálja az IEEE 802.1X-hitelesítést ( Hitelesítésszolgáltató által kiadott
kulcspárok és digitális tanúsítványok használata(P. 328) ).
TLS
A készülék és a hitelesítő kiszolgáló kölcsönösen hitelesítik egymást a másik tanúsítványának ellenőrzésével. Az
ügyfélhitelesítéshez (a készülék hitelesítéséhez) egy hitelesítésszolgáltató (CA) által kibocsátott kulcspár
szükséges. A kiszolgáló hitelesítéséhez a készülékre előre telepített hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány mellett a
Távoli felhasználói felületen keresztül telepített hitelesítésszolgáltatói tanúsítványok is használhatók.
TTLS
Ez a hitelesítési módszer egy felhasználónévvel és jelszóval hitelesíti az ügyfelet, és egy hitelesítésszolgáltatói
tanúsítvánnyal a kiszolgálót. Belső protokollként MSCHAPv2 vagy PAP választható. A TTLS egyszerre
használható a PEAP-móddal. Mielőtt ezt a hitelesítési módot beállítaná, engedélyezze a TLS-t a Távoli
felhasználói felülethez ( TLS használata a kommunikáció titkosításához(P. 296) ).
PEAP
A szükséges beállítások szinte teljesen megegyeznek a TTLS-módéval. Az alkalmazott belső protokoll az MSCHAPv2. Mielőtt ezt a hitelesítési módot beállítaná, engedélyezze a TLS-t a Távoli felhasználói felülethez ( TLS
használata a kommunikáció titkosításához(P. 296) ).
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
311
Biztonság
3
Kattintson az [Hálózat]
4
Kattintson a [Szerkesztés] gombra.
5
[IEEE 802.1X-beállítások] gombra.
Jelölje be az [IEEE 802.1X használata] jelölőnégyzetet, adja meg a bejelentkezési nevet
a [Bejelentkezési név] szövegmezőben, majd adja meg a szükséges beállításokat.
312
Biztonság
[IEEE 802.1X használata]
Az IEEE 802.1X-hitelesítés engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet.
[Bejelentkezési név]
Adja meg a felhasználó hitelesítéséhez használt nevet (EAP-azonosítót) legfeljebb 24 alfanumerikus
karakterrel.
A TLS beállítása
1
Jelölje be a [TLS használata] jelölőnégyzetet, és kattintson a [Kulcs és tanúsítvány] gombra.
● A TLS-mód nem használható egyszerre a TTLS- és a PEAP-móddal.
2
Válasszon egy kulcsot a kulcsok és tanúsítványok listájából, majd kattintson az [Alapértelmezett kulcs
beállításai] elemre.
Kulcspár vagy tanúsítvány részleteinek megtekintése
● A [Kulcsnév] alatti megfelelő szöveges hivatkozásra vagy a tanúsítvány ikonjára kattintva
megtekintheti a tanúsítvány részleteit, illetve ellenőrizheti a tanúsítványt. Kulcspárok és digitális
tanúsítványok ellenőrzése(P. 332)
A TTLS/PEAP beállítása
1
Jelölje be a [TTLS használata] vagy [PEAP használata] jelölőnégyzetet.
313
Biztonság
A TTLS belső protokollja
● Az MSCHAPv2 és a PAP közül választhat. Ha a PAP lehetőséget választja, akkor kattintson a [PAP]
választógombra.
2
Kattintson a [Felhasználónév/jelszó megváltoztatása] gombra.
● A bejelentkezési névtől eltérő felhasználónév megadásához törölje a jelet a [Bejelentkezési név
használata felhasználónévként] jelölőnégyzetből. Ha a bejelentkezési nevet szeretné
felhasználónévként használni, akkor jelölje be a jelölőnégyzetet.
3
Állítsa be a felhasználónevet és a jelszót, majd kattintson az [OK] gombra.
314
Biztonság
[Felhasználónév]
Adja meg legfeljebb 24 alfanumerikus karakterrel a felhasználónevet.
[Jelszó megváltoztatás]
A jelszó beállításához vagy módosításához jelölje be a jelölőnégyzetet, és mind a [Jelszó], mind a
[Nyugtázás] szövegmezőben adja meg az új jelszót legfeljebb 24 alfanumerikus karakterrel.
6
Kattintson a [OK] gombra.
7
Hajtson végre gyári visszaállítást.
● Kattintson az [Eszközvezérlés] menüpontra, válassza a [Hardver újraindítása] lehetőséget, majd kattintson a
[Végrehajtás] gombra.
➠ A beállítások a gyári visszaállítást követően lépnek érvénybe.
315
Biztonság
A kezelőpanel használatával
● Az IEEE 802.1X-hitelesítést a kezelőpanel beállítás menüjében is engedélyezheti, ill. letilthatja.
IEEE802.1X(P. 396)
HIVATKOZÁSOK
Kulcspárok és digitális tanúsítványok beállításainak konfigurálása(P. 317)
316
Biztonság
Kulcspárok és digitális tanúsítványok beállításainak
konfigurálása
1AAU-04L
Távoli eszközzel való kommunikáció titkosításához előzetesen szükséges egy titkosítási kulcs küldése és fogadása egy
nem védett hálózaton keresztül. Ez a probléma a nyilvános kulcsú titkosítással oldható meg. A nyilvános kulcsú
titkosítás biztonságos adatkommunikációt biztosít a fontos és értékes információk támadások, például a titkosítatlan
adatok megszerzése, a hitelesítés kijátszása és a hálózaton keresztül folyó adatok illetéktelen megváltoztatása ellen
történő megvédésével.
Kulcspár
A kulcspár egy nyilvános és egy titkos kulcsból áll, és mindkettőre szükség van az adatok
titkosításához és visszafejtéséhez. Mivel az egyik kulccsal titkosított adatok nem állíthatók
vissza a másik kulcs nélkül, ezért a nyilvános kulcsú titkosítás biztonságos adatkommunikációt
biztosít a hálózaton keresztül. Legfeljebb nyolc kulcspár (beleértve az előre telepített kulcspárt
is) jegyezhető be ( Hitelesítésszolgáltató által kiadott kulcspárok és digitális
tanúsítványok használata(P. 328) ). TLS protokollal titkosított kommunikációhoz előállítható
egy kulcspár a készülékhez ( Kulcspárok előállítása(P. 319) ).
Hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány
A digitális tanúsítványok, köztük a CA tanúsítványok az egyéb formájú azonosító eszközökhöz,
például a vezetői engedélyekhez hasonlóak. A digitális tanúsítványok digitális aláírást
tartalmaznak, ami a készülék számára lehetővé teszi az adatok bármilyen meghamisításának
vagy manipulálásának észlelését. Külső felek számára rendkívül nehéz a digitális
tanúsítványokkal való visszaélés. A digitális tanúsítvány egy hitelesítésszolgáltató (CA) által
kiadott nyilvános kulcsból, más néven hitelesítésszolgáltatói tanúsítványból áll. A
hitelesítésszolgáltatói tanúsítványok a készülékkel kommunikációt folytató eszközök
ellenőrzésére szolgálnak olyan szolgáltatásokban, mint például a Google Cloud Print vagy az
IEEE 802.1X-hitelesítés. A készülékre előre telepített 72 tanúsítvánnyal együtt összesen 150
hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány jegyezhető be ( Hitelesítésszolgáltató által kiadott
kulcspárok és digitális tanúsítványok használata(P. 328) ).
◼ Kulcsokra és tanúsítványokra vonatkozó követelmények
A készülékkel előállított kulcspár által tartalmazott tanúsítvány megfelel az X.509v3 szabványnak. Ha számítógépről
telepít kulcspárt vagy hitelesítésszolgáltatói tanúsítványt, akkor győződjön meg róla, hogy az teljesíti az alábbi
követelményeket:
● Kulcspár: PKCS#12*1
Formátum
Fájlkiterjesztés
*1
● Hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány:
X.509v1 DER (kódolt bináris állomány)
X.509v3 DER (kódolt bináris állomány)
● Kulcspár: „.p12” vagy „.pfx”
● Hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány: „.cer”
A kulcspárban lévő tanúsítványra vonatkozó követelmények megegyeznek a CA tanúsítványokra vonatkozó követelményekkel.
*2 Nem támogatott, ha a készülékkel kommunikációt folytató eszköz operációs rendszere a Windows 8/10/Server 2012. A program
frissítési állapotától függően előfordulhat, hogy a titkosított kommunikáció a Windows más verzióival sem használható.
*3
Az SHA384-RSA és az SHA512-RSA kódolás csak akkor érhető el, ha az RSA kulcs hossza legalább 1024 bit.
317
Biztonság
● Kulcspár:
Nyilvános kulcsú algoritmus
(és kulcshossz)
RSA (512 bites*2, 1024 bites, 2048 bites, 4096 bites)
ECDSA (P256, P384, P521)
● Hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány:
RSA (512 bites*2, 1024 bites, 2048 bites, 4096 bites)
DSA (1024 bites/2048 bites/3072 bites)
ECDSA (P256, P384, P521)
Tanúsítvány-aláírási algoritmus
SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA*3, SHA512-RSA*3, MD5-RSA, MD2-RSA,
ECDSA-SHA1, ECDSA-SHA256, ECDSA-SHA384 vagy ECDSA-SHA512
Tanúsítvány-ujjlenyomat algoritmus
SHA1
*1
A kulcspárban lévő tanúsítványra vonatkozó követelmények megegyeznek a CA tanúsítványokra vonatkozó követelményekkel.
*2 Nem támogatott, ha a készülékkel kommunikációt folytató eszköz operációs rendszere a Windows 8/10/Server 2012. A program
frissítési állapotától függően előfordulhat, hogy a titkosított kommunikáció a Windows más verzióival sem használható.
*3
Az SHA384-RSA és az SHA512-RSA kódolás csak akkor érhető el, ha az RSA kulcs hossza legalább 1024 bit.
● A készülék nem támogatja a tanúsítvány-visszavonási listákat (CRL).
318
Biztonság
Kulcspárok előállítása
1AAU-04R
Ha a Transport Layer Security (TLS) protokollal folytatott titkosított kommunikációhoz kulcspárra van szükség, akkor az
előállítható a készülékkel. A TLS protokollt a készülék Távoli felhasználói felületen keresztüli elérésekor vagy IPPnyomtatáskor használhatja. A készülékre legfeljebb nyolc kulcspár jegyezhető be, beleértve az előre telepített
kulcspárt is. Az önaláírt tanúsítványok a „Hálózati kommunikáció” típussal létrehozott kulcspárokkal használhatók.
„Kulcs és tanúsítvány-aláírási kérelem (CSR)” esetében a készülékkel létrehozott kulcspárhoz kérhet
hitelesítésszolgáltató által kiállított digitális tanúsítványt.
Hálózati kommunikációs kulcs előállítása(P. 319)
Kulcs és tanúsítvány aláírási kérelem (CSR) előállítása(P. 322)
Hálózati kommunikációs kulcs előállítása
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Biztonság]
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[Kulcs és tanúsítvány beállítások] gombra.
319
Biztonság
4
Kattintson a [Kulcs előállítása] gombra.
Bejegyzett kulcspár törlése
● Kattintson a törölni kívánt kulcspártól jobbra látható [Törlés] pontra
kattintson az [OK] gombra.
● Ha egy kulcspárt használja valamilyen funkció, például a [Kulcs használata] mezőben a TLS vagy az IEEE
802.1X lehetőség van kiválasztva, akkor nem törölhető. Ebben az esetben a kulcspár törlése előtt ki kell
kapcsolni a funkciót, vagy le kell cserélnie a kulcspárt.
5
Válassza a [Hálózati kommunikáció] lehetőséget, és kattintson az [OK] gombra.
6
Adja meg a kulcs és a tanúsítvány beállításait.
320
Biztonság
[Kulcsbeállítások]
[Kulcsnév]
Adjon egy legfeljebb 24 alfanumerikus karakterből álló nevet a kulcspárnak. Olyan nevet adjon meg,
amely később megkönnyíti a keresést a listában.
[Aláírás algoritmusa]
Válassza ki az aláírási algoritmust a legördülő listából.
[Kulcs algoritmusa]
A kulcspár előállításához a rendszer RSA vagy ECDSA kódolást használ. Válassza ki a kulcs hosszát a
legördülő listából. Minél nagyobb a kulcs hosszához megadott szám, annál lassabb a kommunikáció. A
biztonság viszont nagyobb.
● [512-bit] nem választható az RSA kulcs hosszának, ha az [SHA384] vagy az [SHA512] érték van
kiválasztva az [Aláírás algoritmusa] beállításnál.
[Tanúsítvány-beállítások]
[Érvényesség kezdődátuma (nn/hh éééé)]
Adja meg a tanúsítvány érvényességének kezdődátumát 2000.01.01. és 2037.12.31. között.
[Érvényesség végének dátuma (nn/hh éééé)]
Adja meg a tanúsítvány érvényességének záródátumát 2000.01.01. és 2037.12.31. között. A következő
dátumnál korábbi dátum nem állítható be: [Érvényesség kezdődátuma (nn/hh éééé)].
[Ország/térség]
Adja meg a legfeljebb 2 karakterből álló internet országkódot.
[Állam]/[Város]
Szükség esetén adja meg legfeljebb 24 alfanumerikus karakterrel a helyet.
[Szervezet]/[Szervezeti egység]
Szükség esetén adja meg legfeljebb 24 alfanumerikus karakterrel a szervezet nevét.
[Általános név]
Szükség esetén adja meg legfeljebb 41 alfanumerikus karakterrel a tanúsítvány általános nevét. Az
általános nevet gyakran CN-ként rövidítik (Common Name).
321
Biztonság
Amennyiben IPPS-nyomtatást végez, az IPPS protokollon keresztül létesített kapcsolathoz használt
„IP-cím” vagy „<állomásnév>.<tartománynév>” értékét meg kell adni a [Általános név] mezőben.
● Adja meg a rögzített „IP-cím” értékét.
● DNS-kiszolgáló használata esetén az „<állomásnév>.<tartománynév>” elemet adja meg.
IPP/IPPS protokoll engedélyezése(P. 203)
7
Az
Kattintson a [OK] gombra.
● A hálózati kommunikációhoz szükséges kulcsok előállítása körülbelül 10–15 percig tart.
● A kulcspárt előállítása után automatikusan bejegyzi a készülék.
Kulcs és tanúsítvány aláírási kérelem (CSR) előállítása
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Biztonság]
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[Kulcs és tanúsítvány beállítások] gombra.
322
Biztonság
4
Kattintson a [Kulcs előállítása] gombra.
Bejegyzett kulcspár törlése
● Kattintson a törölni kívánt kulcspártól jobbra látható [Törlés] pontra
kattintson az [OK] gombra.
● Ha egy kulcspárt használja valamilyen funkció, például a [Kulcs használata] mezőben a TLS vagy az IEEE
802.1X lehetőség van kiválasztva, akkor nem törölhető. Ebben az esetben a kulcspár törlése előtt ki kell
kapcsolni a funkciót, vagy le kell cserélnie a kulcspárt.
5
6
Válassza a [Kulcs és tanúsítvány aláírására vonatkozó kérés (CSR)] lehetőséget, és
kattintson az [OK] gombra.
Adja meg a kulcs és a tanúsítvány beállításait.
323
Biztonság
[Kulcsbeállítások]
[Kulcsnév]
Adjon egy legfeljebb 24 alfanumerikus karakterből álló nevet a kulcspárnak. Olyan nevet adjon meg,
amely később megkönnyíti a keresést a listában.
[Aláírás algoritmusa]
Válassza ki az aláírási algoritmust a legördülő listából.
[Kulcs algoritmusa]
A kulcspár előállításához a rendszer RSA vagy ECDSA kódolást használ. Válassza ki a kulcs hosszát a
legördülő listából. Minél nagyobb a kulcs hosszához megadott szám, annál lassabb a kommunikáció. A
biztonság viszont nagyobb.
● [512-bit] nem választható az RSA kulcs hosszának, ha az [SHA384] vagy az [SHA512] érték van
kiválasztva az [Aláírás algoritmusa] beállításnál.
[Tanúsítvány aláírására vonatkozó kérés (CSR) beállításai]
[Ország/térség]
Adja meg a legfeljebb 2 karakterből álló internet országkódot.
[Állam]/[Város]
Szükség esetén adja meg legfeljebb 24 alfanumerikus karakterrel a helyet.
[Szervezet]/[Szervezeti egység]
Szükség esetén adja meg legfeljebb 24 alfanumerikus karakterrel a szervezet nevét.
[Általános név]
Szükség esetén adja meg legfeljebb 41 alfanumerikus karakterrel a tanúsítvány általános nevét. Az
általános nevet gyakran CN-ként rövidítik (Common Name).
Amennyiben IPPS-nyomtatást végez, az IPPS protokollon keresztül létesített kapcsolathoz használt
„IP-cím” vagy „<állomásnév>.<tartománynév>” értékét meg kell adni a [Általános név] mezőben.
● Adja meg a rögzített „IP-cím” értékét.
● DNS-kiszolgáló használata esetén az „<állomásnév>.<tartománynév>” elemet adja meg.
IPP/IPPS protokoll engedélyezése(P. 203)
324
Az
Biztonság
7
Kattintson a [OK] gombra.
● A kulcs és a tanúsítvány aláírási kérelem (CSR) előállítása körülbelül 10–15 percig tart.
8
Kattintson a [Tárolás fájlban] gombra.
● Megjelenik a fájl tárolására vonatkozó párbeszédpanel. Adja meg a fájl mentési helyét, és kattintson a
[Mentés] gombra.
➠ A kulcs és tanúsítvány aláírási kérelem (CSR) fájlja a számítógépen található.
9
Mellékelje a tárolt fájlt, és küldje el az igénylést a hitelesítésszolgáltatónak.
◼ Jegyezze be a hitelesítésszolgáltató által kiadott digitális tanúsítványt.
A tanúsítvány aláírási kérelmével (CSR) létrehozott kulcspár nem használható, amíg végre nem hajtja a bejegyzését.
Miután a hitelesítésszolgáltató kiadta a digitális tanúsítványt, jegyezze be azt az alábbi művelet végrehajtásával.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Biztonság]
4
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[Kulcs és tanúsítvány beállítások] gombra.
Kattintson a [Kulcsnév] vagy a [Tanúsítvány] elemre a bejegyezni kívánt
tanúsítványnál.
325
Biztonság
5
6
Kattintson a [Tanúsítvány bejegyzése] gombra.
Kattintson a [Tallózás] elemre a [Fájl elérési út] pontban, adja meg a fájlt a
tanúsítvány-aláírási kérelemhez, majd kattintson a [Bejegyzés] lehetőségre.
HIVATKOZÁSOK
Hitelesítésszolgáltató által kiadott kulcspárok és digitális tanúsítványok használata(P. 328)
Kulcspárok és digitális tanúsítványok ellenőrzése(P. 332)
326
Biztonság
TLS használata a kommunikáció titkosításához(P. 296)
IPSec-beállítások konfigurálása(P. 300)
327
Biztonság
Hitelesítésszolgáltató által kiadott kulcspárok és
digitális tanúsítványok használata
1AAU-04S
A készülékkel használni kívánt kulcspárok és digitális tanúsítványok hitelesítésszolgáltatóktól szerezhetők be. Ezeket a
fájlokat mentheti a számítógépre, majd bejegyezheti őket a Távoli felhasználói felülettel. Győződjön meg róla, hogy a
kulcspár és a tanúsítvány megfelel a készülék által támasztott követelményeknek ( Kulcsokra és tanúsítványokra
vonatkozó követelmények(P. 317) ). Legfeljebb 8 kulcspár (beleértve az előre telepítetteket) és legfeljebb 150
hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány (beleértve a 72 előre telepítettet) jegyezhető be.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
Kattintson a [Biztonság]
beállítások] gombra.
[Kulcs és tanúsítvány beállítások] vagy [CA tanúsítvány-
● Kattintson a [Kulcs és tanúsítvány beállítások] gombra kulcspár telepítéséhez, vagy a [CA tanúsítványbeállítások] gombra hitelesítésszogláltatói tanúsítvány telepítéséhez.
328
Biztonság
4
Kattintson a [Kulcs és tanúsítvány bejegyzés] vagy [CA tanúsítvány bejegyzés]
lehetőségre.
Bejegyzett kulcspár vagy CA tanúsítvány törlése
● Kattintson a törölni kívánt kulcspár vagy hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány mellett jobbra lévő [Törlés]
parancsra kattintson az [OK] gombra.
● Ha egy kulcspárt használja valamilyen funkció, például a [TLS] vagy az „[IEEE 802.1X]” látható a [Kulcs
használata] mezőben, akkor nem törölhető. Ebben az esetben a kulcspár törlése előtt ki kell kapcsolni a
funkciót, vagy le kell cserélni a kulcspárt. Az előre telepített hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány nem
törölhető.
5
Kattintson a [Telepítés] gombra.
329
Biztonság
Kulcspár vagy CA tanúsítvány törlése
● Kattintson a törölni kívánt fájltól jobbra látható [Törlés] parancsra, majd az [OK] gombra.
6
Kattintson a [Browse] (Tallózás) gombra, adja meg a telepítendő fájlt, és kattintson a
[Telepítés indítása] gombra.
● A készüléken telepítve van a kulcspár vagy a hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány.
7
Jegyezze be a kulcspárt vagy hitelesítésszolgáltatói tanúsítványt.
Kulcspár bejegyzése
1
Kattintson a bejegyezni kívánt kulcspártól jobbra látható [Bejegyzés] parancsra.
2
Adja meg a kulcspár nevét és a jelszót, majd kattintson az [OK] gombra.
[Kulcsnév]
Adjon egy legfeljebb 24 alfanumerikus karakterből álló nevet a bejegyzendő kulcspárnak.
[Jelszó]
Adjon egy legfeljebb 24 alfanumerikus karakterből álló jelszót a bejegyzendő fájlhoz tartozó magán
kulcskészlet számára.
Hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány bejegyzése
Kattintson a bejegyezni kívánt hitelesítésszolgáltatói tanúsítványtól jobbra látható [Bejegyzés] parancsra.
330
Biztonság
HIVATKOZÁSOK
Kulcspárok előállítása(P. 319)
Kulcspárok és digitális tanúsítványok ellenőrzése(P. 332)
TLS használata a kommunikáció titkosításához(P. 296)
IPSec-beállítások konfigurálása(P. 300)
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása(P. 311)
331
Biztonság
Kulcspárok és digitális tanúsítványok ellenőrzése
1AAU-04U
A bejegyzett kulcspároknak és hitelesítésszolgáltatói tanúsítványoknak megtekinthetők a részletes adatai, valamint
ellenőrizhető az érvényességük és az aláírásuk.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
Kattintson a [Biztonság]
beállítások] gombra.
[Kulcs és tanúsítvány beállítások] vagy [CA tanúsítvány-
● Kattintson a [Kulcs és tanúsítvány beállítások] gombra egy kulcspár ellenőrzéséhez, vagy a [CA tanúsítványbeállítások] gombra egy CA tanúsítvány ellenőrzéséhez.
4
Kattintson az ellenőrizni kívánt kulcspár vagy tanúsítvány ikonjára.
332
Biztonság
● Ezen a képernyőn megtekintheti a tanúsítvány adatait.
5
Ellenőrizze a tanúsítvány részleteit, majd kattintson a [Tanúsítványellenőrzés]
gombra.
● A tanúsítvány ellenőrzésének eredménye az alábbiakban látható.
HIVATKOZÁSOK
Kulcspárok előállítása(P. 319)
Hitelesítésszolgáltató által kiadott kulcspárok és digitális tanúsítványok használata(P. 328)
333
A Távoli felhasználói felület használata
A Távoli felhasználói felület
használata
A Távoli felhasználói felület használata ........................................................................................... 335
A Távoli felhasználói felület indítása ............................................................................................................... 336
A Távoli felhasználói felület képernyői ............................................................................................................ 339
Dokumentumok kezelése és a készülék állapotának ellenőrzése ................................................................. 345
Végfelhasználók dokumentumkezelésének engedélyezése .......................................................................... 352
Menüpontok beállítása a Távoli felhasználói felületről .................................................................................. 355
Bejegyzett adatok mentése és betöltése ......................................................................................................... 357
Bejegyzett adatok mentése .......................................................................................................................... 358
Bejegyzett adatok betöltése ......................................................................................................................... 360
334
A Távoli felhasználói felület használata
A Távoli felhasználói felület használata
1AAU-04W
Ha webböngészőt használ a készülék távoli működtetéséhez, akkor ellenőrizheti a nyomtatásra váró dokumentumokat
vagy a készülék állapotát. Egyes beállításokat is elvégezhet. Mindehhez el sem kell hagynia íróasztalát, ami
megkönnyíti a rendszerfelügyeletet.
A Távoli felhasználói felület funkciói
Dokumentumok kezelése és a készülék állapotának ellenőrzése(P. 345)
Menüpontok beállítása a Távoli felhasználói felületről(P. 355)
Bejegyzett adatok mentése és betöltése(P. 357)
A Távoli felhasználói felület alapvető funkciói
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
A Távoli felhasználói felület képernyői(P. 339)
Rendszerkövetelmények
A Távoli felhasználói felület használatához a következő környezet szükséges. Ezen felül állítsa be a
webböngészőt a cookie-k használatának engedélyezésére.
● Microsoft Internet Explorer 7.0 vagy újabb
● Megjelenítés legalább 800 x 600 képpontos képernyőfelbontással és legalább 256 színnel
335
A Távoli felhasználói felület használata
A Távoli felhasználói felület indítása
1AAU-04X
A távoli működtetéshez a webböngészőben meg kell adnia a készülék IP-címét, majd el kell indítania a Távoli
felhasználói felületet. A műveletek előtt ellenőrizze a készüléken beállított IP-címet ( Hálózati áll. nyomt.(P. 455) ).
Ha bármilyen kérdése van, forduljon a hálózat rendszergazdájához.
1
Indítsa el a webböngészőt.
2
Írja be a címsorba a „http://(a készülék IP-címe)/” címet, majd nyomja le az [ENTER]
billentyűt.
● Ha IPv6-címet szeretne használni, akkor tegye szögleges zárójelek közé (példa: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
DNS-kiszolgáló használata esetén
● „A készülék IP-címe” helyett megadhatja „<a készülék állomásneve>.<tartománynév>” adatokat (például:
http://saját_nyomtatóm.példa.com).
Ha biztonsági riasztás jelenik meg
● Biztonsági figyelmeztetés jelenhet meg, ha a Távoli felhasználói felületen folytatott kommunikáció
titkosítva van ( TLS használata a kommunikáció titkosításához(P. 296) ). Ha a hitelesítési beállítások
vagy a TLS beállítások nem hibásak, folytassa a webhely böngészését.
3
Jelentkezzen be a Távvezérlési kezelőfelület programba.
Ha a részlegazonosító-kezelés le van tiltva
Válassza a [Kezelési mód] (Egyoldalas nyomtatás) vagy [Általános felhasználói mód] (Kétoldalas nyomtatás)
lehetőséget.
[Kezelési mód]
336
A Távoli felhasználói felület használata
A Távoli felhasználói felületen minden műveletet és beállítást alkalmazhat. Adja meg a rendszerkezelői
jelszót a [Jelszó] mezőben.
● Az alapértelmezett rendszerkezelői jelszó a „7654321”.
A rendszerkezelői jelszó beállítása(P. 251)
[Általános felhasználói mód]
Ellenőrizheti a dokumentumok és a készülék állapotát, valamint néhány beállítást is. Ha a nyomtatott
dokumentumokat törölni kívánja, akkor adja meg a dokumentumok felhasználónevét a [Felhasználónév]
mezőben. A nyomtatott dokumentumok felhasználóneve automatikusan be van állítva a számítógép neve,
bejelentkezési neve vagy hasonló információk alapján.
[Felhasználónév]
● Gyári alapbeállításként a [Felhasználónév] nem jelenik meg, hogy letiltsa az általános felhasználók
dokumentumkezelését. Amennyiben általános felhasználói módban kíván dokumentumokat kezelni,
jelentkezzen be rendszerkezelői módban és engedélyezze az [Általános felhasználó műveletének
engedélyezése] beállítást. Végfelhasználók dokumentumkezelésének engedélyezése(P. 352)
[Távoli felhasználói felület hozzáférési PIN-kódja]
Ha megjelenik a [Távoli felhasználói felület hozzáférési PIN-kódja] üzenet, adja meg a PIN kódot (
kód beállítása a távvezérlőhöz(P. 262) ).
PIN
Ha a részlegazonosító-kezelés engedélyezve van
Adja meg a megfelelő azonosítót a [Részleg-ID], és a PIN-kódot a [PIN] (
beállítása(P. 254) ) mezőben.
4
A részlegazonosító-kezelés
Kattintson a [Bejelentkezés] gombra.
➠ Megjelenik a portál oldal (a főoldal).
A Távoli felhasználói felület képernyői(P. 339)
337
A Távoli felhasználói felület használata
338
A Távoli felhasználói felület használata
A Távoli felhasználói felület képernyői
1AAU-04Y
Ez a rész a Távoli felhasználói felület jellemző képernyőit ismerteti.
Portál oldal (főoldal)(P. 339)
[Állapotfigyelés/mégse] oldal(P. 340)
[Beállítások/Bejegyzés] oldal(P. 341)
[Fiók] oldal(P. 342)
[Közvetlen nyomtatás] oldal(P. 343)
Portál oldal (főoldal)
[Kijelentkezés]
Ezzel jelentkezhet ki a Távoli felhasználói felületről. Ezután a Bejelentkezés oldal jelenik meg.
[E-mail a rendszerkezelőnek]
Egy ablakot jelenít meg, amelyben e-mailt írhat a [Kezelői beállítások] ablak ([Biztonság]) mezőjében
meghatározott rendszerkezelő számára.
Frissítés ikon
Frissíti az aktuálisan látható oldalt.
Alapvető gépinformációk
Megjeleníti a készülék aktuális állapotát és a hibainformációkat. Ha hiba történt, akkor megjelenik a
Hibainformációk oldalra mutató hivatkozás.
339
A Távoli felhasználói felület használata
Fogyóeszköz-adatok
A papírra vonatkozó információkat és a még felhasználható festékmennyiséget jeleníti meg.
[Hirdetőtábla]
Megjeleníti az [Hirdetőtábla/Támogatási kapcsolat] beállításban a [Beállítások/Bejegyzés]
Egyéb] pont alatt megadott rendszerkezelő üzeneteit.
[Engedély/
Támogatási kapcsolat
Megjelenít egy szöveges hivatkozást, amely az [Hirdetőtábla/Támogatási kapcsolat] beállításban a
[Beállítások/Bejegyzés] [Engedély/Egyéb] pont alatt megadott, a készülék támogatására vonatkozó
információkra mutat.
[Állapotfigyelés/mégse]
Megjeleníti az [Állapotfigyelés/mégse] lapot. Ezen a lapon ellenőrizheti a nyomtatás állapotát, törölheti a
nyomtatást, és megtekintheti a korábbi nyomtatási feladatokat.
[Beállítások/Bejegyzés]
Megjeleníti a [Beállítások/Bejegyzés] oldalt. Ha rendszerkezelői módban jelentkezett be, akkor módosíthatja a
beállításokat, illetve mentheti/betöltheti a regisztrált adatokat. Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 355)
[Fiók] (csak akkor elérhető, ha opcionális SD-kártya van a készülékben)
Megjeleníti a [Fiók] oldalt, ahol kinyomtathatja és törölheti a készüléken tárolt dokumentumokat.
készüléken tárolt dokumentum nyomtatása (tárolt feladat nyomtatása)(P. 134)
A
[Közvetlen nyomtatás]
A számítógépen tárolt fájlokat megnyitás nélkül is kinyomtathatja.
(közvetlen nyomtatás)(P. 144)
Fájl megnyitás nélküli nyomtatása
[Service Management Service]
Elindítja a MEAP alkalmazások (funkcióbővítő szoftverek) kezelésére szolgáló Service Management Service
(SMS) programot. MEAP Application Management funkcióismertető
[Állapotfigyelés/mégse] oldal
340
A Távoli felhasználói felület használata
[Portálhoz]
Visszatérés a Portál oldalra (főoldalra)
Menü
Kattintson egy elemre, és a tartalom megjelenik a jobb oldalon.
állapotának ellenőrzése(P. 345)
Dokumentumok kezelése és a készülék
Elérési út
Megjeleníti azoknak a lapoknak a sorozatát, amelyeken keresztül megnyitotta az éppen látható oldalt. Itt
láthatja, hogy éppen melyik oldalt nézi.
Frissítés ikon
Frissíti az aktuálisan látható oldalt.
Felülre lapozó ikon
A legörgetett oldalon ezzel állítható az oldal tetejére a görgetősáv.
[Beállítások/Bejegyzés] oldal
[Portálhoz]
Visszatérés a Portál oldalra (főoldalra)
Menü
Kattintson egy elemre, és a tartalom megjelenik a jobb oldalon.
felhasználói felületről(P. 355)
341
Menüpontok beállítása a Távoli
A Távoli felhasználói felület használata
Elérési út
Megjeleníti azoknak a lapoknak a sorozatát, amelyeken keresztül megnyitotta az éppen látható oldalt. Itt
láthatja, hogy éppen melyik oldalt nézi.
Felülre lapozó ikon
A legörgetett oldalon ezzel állítható az oldal tetejére a görgetősáv.
A [Beállítások/Bejegyzés] oldal menüje
● A [Beállítások/Bejegyzés] oldal beállításait csak rendszerkezelői módba bejelentkezve módosíthatja.
● Általános felhasználói módban történő bejelentkezéskor a [Segédlet menü], az [Eszközvezérlés], a
[Részleg ID-kezelés] és az [Import/Export] lehetőség nem jelenik meg.
[Fiók] oldal
[Portálhoz]
Visszatérés a Portál oldalra (főoldalra)
[Fiók]
Megjeleníti a dobozok listáját. A dobozok megnyitását követően megtekintheti a bennük tárolt
dokumentumok részletes adatait, valamint kinyomtathatja és törölheti a dokumentumokat. A készüléken
tárolt dokumentum nyomtatása (tárolt feladat nyomtatása)(P. 134)
342
A Távoli felhasználói felület használata
Elérési út
Megjeleníti azoknak a lapoknak a sorozatát, amelyeken keresztül megnyitotta az éppen látható oldalt. Itt
láthatja, hogy éppen melyik oldalt nézi.
Frissítés ikon
Frissíti az aktuálisan látható oldalt.
Fiókszám
A dobozszám megadásával és a [Megnyitás] pontra való kattintással megnyithatja a megadott számú dobozt.
Dobozlista
A [Fiók száma] alatt található szöveges hivatkozásra kattintva megnyithatja a megfelelő dobozt.
Felülre lapozó ikon
A legörgetett oldalon ezzel állítható az oldal tetejére a görgetősáv.
[Közvetlen nyomtatás] oldal
[Portálhoz]
Visszatérés a Portál oldalra (főoldalra)
Menü
Megnyitja a közvetlen nyomtatásra szánt fájlok fájlformátumának megadására szolgáló oldalt.
megnyitás nélküli nyomtatása (közvetlen nyomtatás)(P. 144)
343
Fájl
A Távoli felhasználói felület használata
Elérési út
Megjeleníti azoknak a lapoknak a sorozatát, amelyeken keresztül megnyitotta az éppen látható oldalt. Itt
láthatja, hogy éppen melyik oldalt nézi.
Felülre lapozó ikon
A legörgetett oldalon ezzel állítható az oldal tetejére a görgetősáv.
344
A Távoli felhasználói felület használata
Dokumentumok kezelése és a készülék állapotának
ellenőrzése
1AAU-050
A nyomtatott dokumentumok aktuális állapotának ellenőrzése(P. 345)
Korábbi dokumentumok listájának ellenőrzése(P. 346)
Hibainformációk ellenőrzése(P. 348)
Eszközspecifikációk ellenőrzése(P. 349)
Rendszerkezelői információk ellenőrzése(P. 349)
A nyomtatásszámláló megjelenítése(P. 350)
Festékkazetta használatára vonatkozó naplók ellenőrzése(P. 350)
● A dokumentum fájlneve csak 128 karaktert jelenít meg. A nyomtatott alkalmazásnév hozzáadható a
fájlnévhez.
A nyomtatott dokumentumok aktuális állapotának ellenőrzése
Megtekintheti a számítógépről való nyomtatásra kijelölt dokumentumok nyomtatási állapotát (nyomtatás alatt vagy
nyomtatásra várakozó), valamint törölheti a dokumentumokat, illetve megszakíthatja nyomtatásukat.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
[Állapotfigyelés/mégse] [Feladat állapota]
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336) )
[Mégse]
Törölheti a nyomatás alatt álló vagy nyomtatásra várakozó dokumentumokat is.
[Megszakítás] *
Ideiglenesen leállítja az aktuálisan folyamatban lévő nyomtatási feladatot, és elindít egy meghatározott
nyomtatási feladatot. Ez utóbbi feladat befejezését követően a készülék azonnal megkezdi a megszakított
nyomtatási feladat hátralévő oldalainak nyomtatását.
345
A Távoli felhasználói felület használata
[Sürgős nyomtatás] *
Egy adott nyomtatásra váró dokumentumot eggyel feljebb léptet a nyomtatási sorrendben.
[Szünet] */[Folytatás] *
Az aktuális nyomtatási feladat ideiglenes leállításához nyomja meg a [Szünet] gombot. A szüneteltetett
nyomtatási feladatot a [Folytatás] gombbal indíthatja újra.
● Védett vagy titkosított védett dokumentum esetében a [Folytatás] elem megnyomását követően
megjelenik egy PIN-kód beviteli képernyő. Adja meg a helyes PIN-kódot, majd kattintson az [OK] gombra.
*
(
Nem jelenik meg, ha a kezelőpanel beállítás menüjének <Nyomt. megszakítása> pontjában a <Ki> értéket állította be
Nyomt. megszakítása(P. 373) ).
● A részlegazonosító-kezelés beállításaitól függetlenül valamennyi nyomtatási feladat állapota
megjelenik.
● A gyári alapbeállítások megakadályozzák bizonyos műveleteknek – például a nyomtatandó
dokumentumok törlésének vagy a nyomtatási feladat megszakításának – általános felhasználói
módban történő elvégzését. Amennyiben általános felhasználói módban kíván dokumentumokat
kezelni, jelentkezzen be rendszerkezelői módban, és engedélyezze az [Általános felhasználó
műveletének engedélyezése] funkciót. Végfelhasználók dokumentumkezelésének
engedélyezése(P. 352)
● Ha általános felhasználói módban jelentkezett be a felhasználóneve megadásával, akkor a
felhasználóneve csak az Ön által nyomtatott dokumentumokon jelenik meg.
● A felfüggesztett és védett dokumentumokon a [Munkaszám] elemre kattintva részletes információ
jeleníthető meg. Ellenőrizheti a felhasználónevet és a kinyomtatott dokumentum oldalszámát.
Korábbi dokumentumok listájának ellenőrzése
Lista formájában megjelennek a nyomtatási és az e-mail fogadási előzmények.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
[Állapotfigyelés/mégse] [Munkanapló]
346
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336) )
A Távoli felhasználói felület használata
[Munkanapló] (Nyomtatás)
A nyomtatási előzmények négy típusa jeleníthető meg.
[Nyomtatási feladat/Közvetlen
nyomtatás]
Számítógépről és USB-memóriaeszközről történő nyomtatás esetén legfeljebb
400 dokumentum jelenik meg (SD-kártya behelyezése esetén legfeljebb 2000
dokumentum).
[Tárolt feladat]
A készülékben tárolt dokumentumok esetén legfeljebb 2000 dokumentum
előzménye jelenik meg (csak akkor, ha van a készülékben SD-kártya).
[Jelentés]
A beállítási listaként és jelentésként kinyomtatott dokumentumok közül
legfeljebb 16 előzménye jelenik meg (behelyezett SD-kártya esetén legfeljebb
128 dokumentum).
[E-mail nyomtatás]
A fogadásukat követően kinyomtatott e-mailek közül legfeljebb 16 előzménye
jelenik meg (behelyezett SD-kártya esetén legfeljebb 128 dokumentum).
[Munkanapló] (E-mail fogadás)
Az e-mail fogadási előzmények legfeljebb 96 e-mailt jelenítenek meg. Amennyiben e-mail fogadáskor hiba
történt, a vonatkozó hibakód megjelenik a [Vételi eredmény] pontban.
Hibakód
A hiba oka
Megszünt a kapcsolat a POP3
levelezőkiszolgálóval.
407
A készülék e-mail fogadása során 10
percen belül nem tudott 1 kilobájtnyi
(1024 bájtnyi) adatot fogadni.
Teendők
● Forduljon a hálózati rendszergazdához.
● Amennyiben a hiba ugyanazoknál az e-mail
adatoknál gyakran bekövetkezik, ellenőrizze, hogy
az adott e-mail adatok szabályosak-e.
408
A POP3 levelezőkiszolgáló „ERR”
üzenetet küldött.
412
A készülék e-mail fogadása során 10
percen belül nem tudott 1 kilobájtnyi
(1024 bájtnyi) adatot fogadni.
420
Az e-mailben küldött adatok mérete
meghaladja az 1,5 GB-ot.
421
Amennyiben SD-kártya van a készülékben, a
Az e-mail üzenet mérete meghaladja
továbbítandó e-mailek által tartalmazott üzenet
a 25 MB-ot.
mérete nem haladhatja meg a 25 MB-ot.
422
Az egyik csatolt fájl mérete
meghaladja a 100 MB-ot.
Amennyiben SD-kártya van a készülékben, az egyes
csatolt fájlok mérete nem haladhatja meg a 100 MBot.
423
Az egyik fogadott csatolt fájl
formátuma nem támogatott.
Fájlok JPEG vagy TIFF formátumban csatolhatók. Ne
csatoljon más formátumú fájlokat a továbbítandó emailekhez.
424
A csatolt fájlok száma meghaladja a
hármat.
További csatolt fájlok nem nyomtathatók.
430
A fogadott e-mail feladója
ismeretlen.
E-mailek küldése előtt állítsa be a küldő feleket.
347
Forduljon a hálózati rendszergazdához.
● Forduljon a hálózati rendszergazdához.
● Amennyiben a hiba ugyanazoknál az e-mail
adatoknál gyakran bekövetkezik, ellenőrizze, hogy
az adott e-mail adatok szabályosak-e.
Amennyiben SD-kártya van a készülékben, a
továbbítandó e-mailek adatainak mérete nem
haladhatja meg az 1,5 GB-ot.
A Távoli felhasználói felület használata
Az alábbi lépésekkel megakadályozhatja az e-mailek
osztott e-mailként történő továbbítását.
A készülék osztott e-mailt fogadott.
431
● Csökkentse a továbbítandó e-mailek méretét.
(Csökkentse azon méret alá, amely felett a
készülék osztja az e-maileket.)
● Állítsa be az alkalmazáson, hogy küldés előtt ne
ossza fel az e-maileket.
A fogadott e-mail nem támogatott
kódolást vagy karakterkódokat
tartalmaz.
A továbbítandó e-mailekhez használja a készülék által
támogatott kódolást és karakterkódokat.
Dióhéjban az e-mail nyomtatásról(P. 155)
A fogadott e-mail formátuma nem
támogatott.
Ellenőrizze az e-mail formátumát. Az e-maileket
ajánlatos szöveges formátumban továbbítani.
432
A fogadott adatok érvénytelenek.
Ellenőrizze, hogy a továbbított e-mail adatai
szabályosak-e.
433
A fogadott e-mail formátuma HTML.
Ez a készülék nem támogatja a HTML formátumú emaileket. (A HTML formátumú e-mail üzenetek
egyszerű szövegként kerülnek nyomtatásra.)
434
Az e-mail nem tartalmaz üzenetet.
A fogadott e-mail nem tartalmaz üzenetet.
435
A továbbított faxdokumentum
érvénytelen.
A csatolt fájl formátuma nem TIFF, vagy meghaladja a
nyomtatható méretet.
436
A továbbított faxdokumentum nem
tartalmaz csatolt fájlt.
A készülék nem nyomtatott dokumentumot, mivel
nincs csatolva fájl.
440
A nyomtatás valamely okból
kifolyólag megszakadt.
Küldje el újra az e-mailt.
441
A feldolgozás során hiba lépett fel.
Küldje el újra az e-mailt.
499
Hiba történt a készülékben.
Tegye meg a készülék képernyőjén megjelenő
üzenetnek megfelelő lépéseket. Ha hibaüzenet
jelenik meg(P. 480)
● Ha több hiba történt, akkor csak a legalacsonyabb számú hibakód jelenik meg.
● A hibakódokat az e-mail fogadási előzmények listáján is megtekintheti.
E-mail vételi napló(P. 541)
[Megjelenítés] (csak nyomtatási előzmények)
Ha a legördülő menüből kiválasztja a nyomtatás típusát és rákattint a [Megjelenítés] lehetőségre, akkor
listaként megjelennek a kiválasztott nyomtatástípus előzményei.
● Amennyiben nincs opcionális SD-kártya a készükében, akkor az előzmények leállítás vagy gyári visszaállítás
esetén törlésre kerülnek.
Hibainformációk ellenőrzése
Ha hiba történik, akkor a Portál oldalon (főoldalon) a [Hibaadatok] alatti üzenetre kattintva ez az oldal jelenik meg.
Portál oldal (főoldal)(P. 339)
348
A Távoli felhasználói felület használata
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
[Állapotfigyelés/mégse] [Hibaadatok]
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336) )
Eszközspecifikációk ellenőrzése
Megtekinthet olyan adatokat, mint például a maximális nyomtatási sebesség vagy a készülék egyéb jellemzői.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
[Állapotfigyelés/mégse] [Eszközjellemzők]
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336) )
Rendszerkezelői információk ellenőrzése
A készülékkel és a rendszerkezelővel kapcsolatos információk jelennek meg. Ezek azok az információk, amelyeket a
[Beállítások/Bejegyzés] oldal [Biztonság] [Kezelői beállítások] lapján állítottak be ( A rendszerkezelői jelszó
beállítása(P. 251) ).
349
A Távoli felhasználói felület használata
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
[Állapotfigyelés/mégse] [Gépinformációk]
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336) )
A nyomtatásszámláló megjelenítése
Megjelenik kinyomtatott oldalak teljes száma.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre ( A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336) )
[Állapotfigyelés/mégse] [Számláló ellenőrzése]
Festékkazetta használatára vonatkozó naplók ellenőrzése
Ezzel a festékkazetta használatának naplóit ellenőrizheti.
350
A Távoli felhasználói felület használata
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
[Állapotfigyelés/mégse] [Kazettanapló]
HIVATKOZÁSOK
A Távoli felhasználói felület képernyői(P. 339)
351
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336) )
A Távoli felhasználói felület használata
Végfelhasználók dokumentumkezelésének
engedélyezése
1AAU-051
A beállításokat konfigurálhatja úgy is, hogy a Távoli felhasználói felületre általános felhasználói módban történő
bejelentkezés esetén is törölhetők legyenek a dokumentumok, ill. megszakítható legyen a nyomtatás.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Biztonság]
4
Kattintson a [Szerkesztés] gombra.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[Kezelői beállítások] gombra.
352
A Távoli felhasználói felület használata
5
6
Írja be a rendszerkezelői jelszót az [Jelenlegi rendszerkezelő jelszó] mezőbe.
Jelölje be a [Általános felhasználó műveletének engedélyezése] jelölőnégyzetet, és
kattintson a [OK] gombra.
[Általános felhasználó műveletének engedélyezése]
Ha bejelöli a jelölőnégyzetet, akkor az általános felhasználók képesek lesznek kezelni azon dokumentumokat,
amelyek felhasználóneve megegyezik a bejelentkezéshez használt felhasználónévvel. Ha nem szeretné, hogy
az általános felhasználók dokumentumokat kezeljenek, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
353
A Távoli felhasználói felület használata
HIVATKOZÁSOK
A Távoli felhasználói felület képernyői(P. 339)
354
A Távoli felhasználói felület használata
Menüpontok beállítása a Távoli felhasználói felületről
1AAU-052
A Távoli felhasználói felületen a készülék számos beállítása módosítható. A legtöbb beállítás a készüléken is
megadható, de vannak olyanok is, amelyek csak a Távoli felhasználói felületen.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson a beállítani kívánt menüpontra, majd kattintson a [Szerkesztés] gombra.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
● A beállítások menüvel kapcsolatos további információkért tekintse meg az alábbi elemeket
Menüelemek
Téma
Beállítások
Vezérlőmenü
Vezérlőmenü(P. 365)
Papírforrás-beállítások
Adagolóválasztás menü(P. 462)
Hálózat
Hálózat(P. 379)
355
A Távoli felhasználói felület használata
Menüelemek
Téma
Elrendezés
Layout(P. 400)
Nyomtatási minőség
Nyomtatási minőség(P. 404)
Használói karbantartás
Használói karbant.(P. 412)
Kimenet/Vezérlés
Segédlet menü
Eszközvezérlés
Jelentések és kimutatások nyomtatása(P. 539)
Feladat menü(P. 458)
Vezérelheti a készülék állapotát.
Online gomb(P. 25)
Szoftver-újraindítás(P. 460)
Alvó üzemmódba lépés(P. 63)
Kezelői beállítások
Részlegazonosító kezelése
A részlegazonosító-kezelés beállítása(P. 254)
Biztonság
Biztonság(P. 246)
Importálás/Exportálás
Bejegyzett adatok mentése és betöltése(P. 357)
Engedély/Egyéb
● Módosíthatja az üzenőfalon látható üzeneteket és a támogatási oldalra mutató
hivatkozást, amelyek a portál oldalon (főoldalon) jelennek meg.
● Regisztrálhatja és frissítheti a szoftvereket ( Szoftver regisztrációs és frissítési
funkcióismertető ).
● Előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el egyes országokban és régiókban.
HIVATKOZÁSOK
A Távoli felhasználói felület képernyői(P. 339)
A beállítási menük listája(P. 363)
356
A Távoli felhasználói felület használata
Bejegyzett adatok mentése és betöltése
1AAU-053
A készülékre bejegyzett menübeállításokat saját számítógépére mentheti (exportálás). A számítógépre mentett adatok
szintén bejegyezhetők a készülékre (importálás). A készülékből exportált adatok importálhatók egy ugyanilyen típusú
készülékre. Így a különféle beállításokat könnyedén átmásolhatja több készülékre is. E funkciók használatához
rendszerkezelői módban történő bejelentkezés szükséges.
Bejegyzett adatok mentése(P. 358)
Bejegyzett adatok betöltése(P. 360)
Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg az exportálás vagy az importálás be nem fejeződik
● A folyamat végrehajtása néhány percet vehet igénybe. Ha a készüléket kikapcsolja a folyamat közben, akkor
megsérülhetnek az adatok és a készülék.
Exportálás és importálás közben ne használja a készüléket
● Importálás és exportálás előtt ellenőrizze, hogy nincs folyamatban semmilyen művelet, például
dokumentumnyomtatás.
Importálás és exportálás a kezelőpanel használatával
● A beállításokat USB-memóriaeszközzel is mentheti/betöltheti a készülék kezelőpanelének használatával.
Import/export beáll.(P. 421)
357
A Távoli felhasználói felület használata
Bejegyzett adatok mentése
1AAU-054
A készülék beállításait exportálhatja, és számítógépre mentheti. Javasoljuk, hogy rendszeresen készítsen biztonsági
mentést a fontos beállításokról.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Import/Export]
4
Válassza ki az exportálandó beállításokat, majd adja meg a titkosítási jelszót.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[Export] gombra.
358
A Távoli felhasználói felület használata
[Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk]
A Portál oldal [Beállítások/Bejegyzés] menüpontjában beállítható elemek adatainak exportálásához jelölje be
a kívánt elemek jelölőnégyzetét.
[MEAP alkalmazás beállítási adatai]
A MEAP alkalmazások beállítási adatainak exportálásához jelölje ki ezt a jelölőnégyzetet.
[Összes PDL-beállítási információ]
A A nyomtatási módokra jellemző beállítások(P. 426) pontban beállítható elemek adatainak
exportálásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.
[Titkosítási jelszó]
Adja meg legfeljebb 32 karakterrel az exportálandó adatok titkosítási jelszavát. Írja be ugyanezt a jelszót a
[Nyugtázás] mezőbe. Az adatok exportálása jelszó nélkül nem lehetséges.
● Az exportált adatok importálásához is szükség van a jelszóra.
5
6
Bejegyzett adatok betöltése(P. 360)
Kattintson a [Exportálás indítása] gombra.
A képernyőn látható utasításokat követve adja meg, hogy hová exportálja a
beállításadatokat.
➠ A készülék menti a beállítási adatokat.
HIVATKOZÁSOK
A Távoli felhasználói felület képernyői(P. 339)
A beállítási menük listája(P. 363)
359
A Távoli felhasználói felület használata
Bejegyzett adatok betöltése
1AAU-055
Betöltheti (importálhatja) a készülékről exportált adatokat. Másik készülék beállításait is importálhatja, ha a típusa
megegyezik az Ön készülékének típusával.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson az [Import/Export]
4
Adja meg az importálandó beállításfájlt, majd írja be a jelszót.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
[Import] gombra.
360
A Távoli felhasználói felület használata
[Fájl elérési út]
Kattintson a [Tallózás] lehetőségre, és válassza ki a kívánt fájlt.
[Visszafejtési jelszó]
Adja meg a beállítások exportálásakor beállított jelszót.
5
Kattintson a [Importálás indítása] gombra.
6
Kattintson a [OK] gombra.
➠ A készülék importálja a megadott beállításadatokat.
7
Kattintson az [Restart] (Újraindítás) gombra.
➠ A beállítások a készülék újraindulását követően lépnek érvénybe.
HIVATKOZÁSOK
A Távoli felhasználói felület képernyői(P. 339)
A beállítási menük listája(P. 363)
361
A beállítási menük listája
A beállítási menük listája
A beállítási menük listája .......................................................................................................................... 363
Beállítás menü ................................................................................................................................................... 364
Vezérlőmenü ................................................................................................................................................ 365
Papírforrás ................................................................................................................................................... 378
Hálózat ......................................................................................................................................................... 379
Layout .......................................................................................................................................................... 400
Nyomtatási minőség .................................................................................................................................... 404
Illesztőfelület ................................................................................................................................................ 408
Használói karbant. ........................................................................................................................................ 412
Nyomtatási mód ........................................................................................................................................... 424
A nyomtatási módokra jellemző beállítások ................................................................................................. 426
UFR II ..................................................................................................................................................... 427
PCL ........................................................................................................................................................ 428
Képalkotás ............................................................................................................................................. 434
XPS ........................................................................................................................................................ 440
PDF ........................................................................................................................................................ 444
PS .......................................................................................................................................................... 448
MEAP-beállítások .......................................................................................................................................... 451
Számláló ellenőrzése .................................................................................................................................... 452
Menü inicializálása ....................................................................................................................................... 453
Segédlet menü ................................................................................................................................................... 454
Feladat menü ..................................................................................................................................................... 458
Visszaállítás menü ............................................................................................................................................. 460
Adagolóválasztás menü .................................................................................................................................... 462
362
A beállítási menük listája
A beállítási menük listája
1AAU-056
Ezen a készüléken sokféle beállítás érhető el. Mindegyik beállítás részletesen módosítható. Adja meg a beállításokat a
kezelőpanel menüinek képernyőjén.
MEGJEGYZÉS
A beállítások prioritása
● A nyomtató-illesztőprogramban megadott beállítások
felülírják a kezelőpanelen megadott beállításokat.
● Közvetlen USB-nyomtatás vagy közvetlen nyomtatás
esetén a nyomtatási beállítások, valamint a TIFF adatként
tárolt beállítások felülírják a kezelőpanelen megadott
beállításokat.
● A beállítási menüt kinyomtathatja listaként, így ellenőrizheti az aktuális beállításokat.
Konfigurációs oldal(P. 454)
Hálózati áll. nyomt.(P. 455)
363
A beállítási menük listája
Beállítás menü
1AAU-057
Megadhatja a készülék működési környezetének megfelelő, illetve a nyomtatási
beállításokat. A kezelőpanel
(
) gombjának megnyomásával megjelenik a
Beállítás menü, amely tartalmazza az egyes funkciók alatti beállításokat.
Vezérlőmenü(P. 365)
Papírforrás(P. 378)
Hálózat(P. 379)
Layout(P. 400)
Nyomtatási minőség(P. 404)
Illesztőfelület(P. 408)
Használói karbant.(P. 412)
Nyomtatási mód(P. 424)
A nyomtatási módokra jellemző beállítások(P. 426)
MEAP-beállítások(P. 451)
Számláló ellenőrzése(P. 452)
Menü inicializálása(P. 453)
364
A beállítási menük listája
Vezérlőmenü
1AAU-058
Az alvó üzemmóddal és a készülék hibákra való reagálási módjaival kapcsolatos
felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy rövid leírással. Az
alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
Csillagozások (*)
● A csillaggal (*) jelölt beállítások a többi beállítástól, illetve attól függően jelennek meg, hogy van-e opcionális
SD-kártya a készülékben.
Nyugalmi állapot(P. 365)
Nyugalom hibánál is(P. 365)
Ener.tak. m.alvásban(P. 366)
SD-kártya(P. 372)
Nyomt. megszakítása(P. 373)
Véd.nyomt.törl.ideje(P. 373)
Nyug.-ba térési idő(P. 366)
Nyug.áll. USB esetén(P. 366)
Időzítőbeállítások(P. 367)
Figyelmezt. eljárás(P. 368)
Hiba autom. átugrása(P. 368)
Nyelv(P. 369)
Riasztás(P. 369)
Figyelmezt. mutatása(P. 370)
Dátum/idő beállítás(P. 370)
Főkapcs. gyorsindít.(P. 372)
Védett munkatnapló(P. 373)
USB-csatl. PC op. r.(P. 374)
PDL kivál. (PnP)(P. 374)
Beállítások kezelése(P. 375)
RMT-SW(P. 375)
Képernyő beállítása(P. 375)
Animált utasítás(P. 376)
Festékmérő mutatása(P. 376)
Komp. beáll. értes.(P. 377)
Görgetés sebessége(P. 377)
Nyugalmi állapot
Az alvó üzemmód funkció bizonyos belső műveletek ideiglenes leállításával csökkenti a készülék energiafogyasztását.
Állítsa be az alvó üzemmód szintjét. Alvó üzemmódba lépés(P. 63)
Nagy (mély alvás)
Köz. (nyomt. alszik)
Nyugalom hibánál is
Adja meg, hogy a készülék hiba esetén lépjen-e automatikusan alvó üzemmódba.
Ki
Be
(
)
<Vezérlőmenü>
<Nyugalom hibánál is>
365
<Ki> vagy <Be>
A beállítási menük listája
Ener.tak. m.alvásban
Adja meg, hogy kívánja-e tovább csökkenteni az energiafogyasztást, amikor a készülék USB-kapcsolaton keresztül
számítógéphez csatlakozik.
Ki
Be
(
)
<Vezérlőmenü>
<Ener.tak. m.alvásban>
<Ki> vagy <Be>
● Előfordulhat, hogy a beállítás <Be> értékre állításakor nyomtatási művelet végrehajtása esetén a
készülék nem lép ki alvó üzemmódból. Ilyen esetben az alvó üzemmódból való kilépéshez nyomja
gombot.
meg a
Nyug.-ba térési idő
Ha a készüléket megadott ideig nem működtették, vagy nem kapott nyomtatandó adatokat, akkor nyugalmi
üzemmódba lép az energiafogyasztás csökkentése érdekében (Automatikus nyugalomba térés). Adja meg az
automatikus nyugalomba térés végrehajtásához szükséges időtartamot. Javasoljuk, hogy használja a gyári
alapértelmezett beállításokat, mivel ezekkel takarítható meg a legtöbb energia. Alvó üzemmódba lépés(P. 63)
5 perc
10 perc
15 perc
30 perc
60 perc
Nyug.áll. USB esetén *
Adja meg, hogy a készülék alvó üzemmódba lépjen-e, ha a számítógépről USB kapcsolaton keresztül kíván USBeszközhöz hozzáférni. Összet.funkc. beáll.(P. 408)
Nem engedélyez
Engedélyez
(
)
<Vezérlőmenü>
<Nyug.áll. USB esetén>
<Engedélyez>
366
<Nem engedélyez> vagy
A beállítási menük listája
Időzítőbeállítások
Megadhatja az alvó üzemmódban végrehajtható műveletek és az alvó üzemmód időtartamának beállításait, valamint
az alapállapot automatikus beállítása funkció beállításait, amely funkció megjeleníti a főképernyőt, ha egy megadott
időtartamon keresztül nem működtetik a billentyűket.
Ébresztési időzítő
Adja meg, hogy a készülék egy meghatározott időpontban kilépjen-e automatikusan az alvó üzemmódból.
Alvó üzemmódba lépés(P. 63)
Ki
Be
Ébredés időpontja
Ha az <Ébresztési időzítő> beállítás <Be> értékre van állítva, akkor adja meg az alvó üzemmódból való kilépés
időpontját. Alvó üzemmódba lépés(P. 63)
00:00–12:00
–23:59
Auto. visszaáll. idő
Ha meghatározott ideig nem működtetik a billentyűket, akkor az aktuális menü képernyője automatikusan a
főképernyőre vált, és a készülék visszatér online módba (Automatikus alapállapot). Adja meg az Automatikus
alapállapot végrehajtásához szükséges intervallumot. A <Ki> érték kiválasztásával letiltja az Automatikus
alapállapot funkciót.
Ki
10 mp
20 mp
30 mp
40 mp
50 mp
1 perc
2 perc
3 perc
4 perc
5 perc
6 perc
7 perc
8 perc
9 perc
(
idő>
)
<Vezérlőmenü>
<Időzítőbeállítások>
<Auto. visszaáll.
Adja meg a kívánt időtartamot
Elalvási időzítő
Adja meg, hogy a készülék egy meghatározott időpontban lépjen-e automatikusan alvó üzemmódba.
üzemmódba lépés(P. 63)
Ki
367
Alvó
A beállítási menük listája
Be
Elalvás időpontja
Ha az <Elalvási időzítő> beállítás <Be> értékre van állítva, akkor adja meg az alvó üzemmódba lépés időpontját.
Alvó üzemmódba lépés(P. 63)
00:00–12:00
–23:59
Figyelmezt. eljárás
Megadhatja, hogyan reagáljon a készülék a festékkazetta élettartamára vonatkozó üzenet megjelenésekor.
Festékkaz.-figyelm.
Megadhatja, hogy a készülék automatikusan leállítsa-e a nyomtatást amikor a festékkazetta hamarosan eléri
élettartama végét.
Nyomtatás folytatása
Nyomtatás leállítása
(
)
<Vezérlőmenü>
figyelm.>
<Figyelmezt. eljárás>
<Festékkaz.-
<Nyomtatás folytatása> vagy <Nyomtatás leállítása>
<Nyomtatás folytatása>
Ha közeledik a festékkazetta kicserélésének ideje, akkor megjelenik ugyan a <A festékkazetta élettartama
nemsokára lejár.> üzenet, a nyomatás azonban folytatható.
<Nyomtatás leállítása>
Ha közeledik a festékkazetta kicserélésének ideje, akkor megjelenik a <A festékkazetta élettartama
nemsokára lejár. > üzenet, és a nyomtatás ideiglenesen leáll. A nyomtatás folytatásához nyomja meg a
(
) gombot.
Hiba autom. átugrása
Ha a nyomtatás során hiba áll elő, akkor a nyomtatás leáll. Amennyiben hiba esetén is folytatni kívánja a nyomtatást,
adja meg a <Be> beállítást. Azokról a hibákról, amelyek esetén ezzel a beállítással folytatható az aktuális nyomtatási
feladat, a Ha hibaüzenet jelenik meg(P. 480) részben tájékozódhat.
Ki
Be
368
A beállítási menük listája
(
)
<Vezérlőmenü>
<Hiba autom. átugrása>
<Ki> vagy <Be>
Nyelv
Módosíthatja a kezelőpanel képernyőjén, a Távoli felhasználói felület bejelentkezési képernyőjén és a beállítási
listákban megjelenő szöveg nyelvét.
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
中文(简体)
한국어
(
)
<Vezérlőmenü>
<Nyelv>
Válassza ki a kívánt nyelvet
Riasztás
Beállíthatja, hogy a készülék adjon-e hangjelzést, ha probléma, például papírelakadás vagy működési hiba történik.
Ki
Be
(
)
<Vezérlőmenü>
<Riasztás>
369
<Ki> vagy <Be>
A beállítási menük listája
Figyelmezt. mutatása
Adja meg, hogy a készülék jelezze-e üzenettel a figyelmeztetéseket, amikor figyelmeztetési állapotba lép.
Festékkaz.-figyelm.
Adja meg, hogy a készülék jelezze-e megfelelő üzennettel, hogy közeledik a festékkazetta kicserélésének ideje.
Ki
Be
(
)
figyelm.>
<Vezérlőmenü>
<Figyelmezt. mutatása>
<Festékkaz.-
<Ki> vagy <Be>
Fiók üres
Adja meg, hogy a készülék jelezze-e megfelelő üzenettel, hogy a papírfiókból kifogyott a papír.
Ki
Be
(
)
<Vezérlőmenü>
<Figyelmezt. mutatása>
<Fiók üres>
<Ki>
vagy <Be>
E-mail átviteli hiba
Adja meg, hogy a készülék jelezze-e megfelelő üzenettel az e-mail nyomtatás során fellépő kommunikációs
hibát.
Ki
Be
(
)
hiba>
<Vezérlőmenü>
<Figyelmezt. mutatása>
<Ki> vagy <Be>
Dátum/idő beállítás
Beállíthatja az aktuális dátumot és időt.
370
<E-mail átviteli
A beállítási menük listája
Dátum
Adja meg az aktuális dátumot év, hónap, nap sorrendben. A kurzor mozgatásához használja a
gombokat, a dátum beállításához pedig a számbillentyűket.
/
2001 01/01–2030 12/31
(
)
<Vezérlőmenü>
<Dátum/idő beállítás>
<Dátum>
Állítsa be
a dátumot
Idő (24 órás)
24 órás formátumban állítsa be az aktuális időt. A kurzor mozgatásához használja a
beállításához pedig a számbillentyűket.
/
gombokat, az idő
00:00:00–23:59:59
(
)
<Vezérlőmenü>
órás)>
<Dátum/idő beállítás>
<Idő (24
Állítsa be az időt
Nyári időszámítás
Adja meg a nyári időszámítás beállításait.
DST-beállítások
Adja meg, hogy kívánja-e alkalmazni a nyári időszámítást.
Ki
Be
(
)
<Vezérlőmenü>
időszámítás>
<Be>
<Dátum/idő beállítás>
Ellenőrizze az üzenetet
Hajtson végre gyári visszaállítást (
<DST-beállítások>
Megadhatja a nyári időszámitás kezdő dátumát és időpontját.
371
<Ki> vagy
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Kezdő dátum/időpont
Hónap
Hét
Nap
Idő (24 órás)
<Nyári
A beállítási menük listája
(
)
<Vezérlőmenü>
időszámítás>
<Dátum/idő beállítás>
Ellenőrizze az üzenetet
<Kezdő dátum/időpont>
Hajtson végre gyári visszaállítást (
a dátumot és az időt
<Nyári
Állítsa be
A készülék gyári
visszaállítása(P. 460) )
Végdátum/időpont
Megadhatja a nyári időszámítás záró dátumát és időpontját.
Hónap
Hét
Nap
Idő (24 órás)
(
)
<Vezérlőmenü>
időszámítás>
<Dátum/idő beállítás>
Ellenőrizze az üzenetet
dátumot és az időt
<Nyári
<Végdátum/időpont>
Hajtson végre gyári visszaállítást (
Állítsa be a
A készülék gyári
visszaállítása(P. 460) )
Időzóna
Beállíthatja a készülék használati helyének megfelelő időzónát.
GMT-12:00– GMT 00:00
(
)
–GMT+12:00
<Vezérlőmenü>
Ellenőrizze az üzenetet
visszaállítást (
<Dátum/idő beállítás>
Állítsa be az időzónát
<Időzóna>
Hajtson végre gyári
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Főkapcs. gyorsindít.
A gyors indítás beállításainak megadásával csökkentheti a főkapcsoló megnyomása és a képernyők működtethető
állapotba kerülése között eltelő időt. A készülék gyors indítása(P. 36)
Ki
Be
SD-kártya *
Engedélyezheti vagy letilthatja az SD-kártyát.
372
A beállítási menük listája
Ki
Be
(
)
<Vezérlőmenü>
vagy <Be>
<SD-kártya>
Hajtson végre gyári visszaállítást (
Ellenőrizze az üzenetet
<Ki>
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Nyomt. megszakítása *
Megadhatja, hogy engedélyezi-e a nyomtatás megszakítása funkció használatát (
aktuális állapotának ellenőrzése(P. 345) ).
A nyomtatott dokumentumok
Ki
Be
(
)
<Vezérlőmenü>
<Nyomt. megszakítása>
<Ki> vagy <Be>
Véd.nyomt.törl.ideje *
Adja meg azt az időtartamot, amelyet követően a készüléken tárolt védett dokumentumok automatikusan törlésre
kerülnek. Védett dokumentumok érvényességi idejének módosítása(P. 131)
1 óra
2 óra
3 óra
6 óra
12 óra
24 óra
Védett munkatnapló *
Ha a készüléket nyomtatás közben kikapcsolják, akkor előfordulhat, hogy nem készül nyomtatási napló és a készülék
nem számítja ki a nyomtatott oldalak teljes számát. Amennyiben ezt a funkciót <Be> értékre állítja, a készülék
mindenképpen készít nyomtatási naplót és kiszámítja a nyomtatott oldalak teljes számát. A nyomtatási sebesség
viszont lelassul.
Ki
Be
373
A beállítási menük listája
(
)
üzenetet
<Vezérlőmenü>
<Védett munkatnapló>
<Ki> vagy <Be>
Ellenőrizze az
Hajtson végre gyári visszaállítást (
A készülék gyári
visszaállítása(P. 460) )
USB-csatl. PC op. r.
Válassza ki a készülékhez USB-kábellel csatlakoztatott számítógép operációs rendszerét.
Mac OS
Windows
Egyéb
● Ügyeljen arra, hogy a készülék beállításai megfeleljenek a számítógép operációs rendszerének. Nem
megfelelő beállítások esetén a számítógép nem fogja megfelelően felismerni a készüléket.
● Amennyiben a számítógépén az OS X 10.10-es vagy korábbi operációs rendszer fut, és USBkapcsolaton keresztül szeretne nyomtatni egy nyomtató-illesztőprogramból, állítsa ezt az elemet
<Egyéb> értékre.
(
)
<Vezérlőmenü>
<USB-csatl. PC op. r.>
Válassza ki a készülékhez
csatlakoztatandó számítógép operációs rendszerét.
PDL kivál. (PnP)
Adja meg, hogy melyik nyomtató-illesztőprogram kerüljön telepítésre amikor a készülék USB-kapcsolaton keresztül
csatlakozik számítógéphez, vagy WSD hálózaton keresztül próbálják elérni.
UFR II
UFR II (V4)
PCL6
PCL6 (V4)
PS3
XPS (Közvetlen)
(
)
<Vezérlőmenü>
<PDL kivál. (PnP)>
Válassza ki az oldalleíró nyelvet
gyári visszaállítása(P. 460) )
374
Ellenőrizze az üzenetet
Hajtson végre gyári visszaállítást (
A készülék
A beállítási menük listája
Beállítások kezelése
Megadhatja, hogy kívánja-e korlátozni a kezelőpanel
a készülék beállításait elővigyázatlanul módosítsák.
(
) gombjának használatát, megakadályozva ezzel, hogy
Gombzár beállításai
A <Be> lehetőség kiválasztásakor a Beállítás menü még a
működtethető.
(
) gomb megnyomásával sem
Ki
Be
(
)
beállításai>
<Vezérlőmenü>
<Beállítások kezelése>
Ellenőrizze az üzenetet
<Gombzár
<Ki> vagy <Be>
● A <Be> lehetőség kiválasztásakor a Beállítások billentyű zárolása csak a Távoli felhasználói felületen
oldható fel. A kezelőpanel funkcióinak korlátozása(P. 286)
RMT-SW
A készülék használata közben hagyja ezt az elemet <Off> értéken. Távoli karbantartás céljából a Canon
márkaszervizese felkérheti, hogy a beállítást állítsa <On> értékre.
Off
On
(
)
<Vezérlőmenü>
<RMT-SW>
<Off> vagy <On>
Képernyő beállítása
Módosíthatja a kijelző kontrasztját és fényerejét.
Kontraszt
Igazítsa a kijelző kontrasztját (a világos és sötét területek fényerejének különbségét) a készülék telepítési
helyének fényviszonyaihoz.
-3 – 0
– +3
375
A beállítási menük listája
(
)
<Vezérlőmenü>
kontraszt beállításához használja a
<Képernyő beállítása>
/
<Kontraszt>
A
gombokat
A kontraszt beállítása
A képernyő világosításához adjon meg egy „+” értéket, sötétítéséhez pedig egy „-” értéket.
Háttérvilág.erőssége
Három szint közül választva adja meg a kijelző háttérvilágításának fényerejét. A háttérvilágítás letiltásához
állítsa a beállítást <Ki> értékre.
Ki
1. szint
2. szint
3. szint
(
)
<Vezérlőmenü>
beállítása>
<Képernyő
<Háttérvilág.erőssége>
Adja meg a kívánt fényerőszintet
Animált utasítás
Megadhatja, hogy papírelakadás esetén a készülék jelenítsen-e meg animált utasításokat a kijelzőn.
Ki
Be
(
)
<Vezérlőmenü>
<Animált utasítás>
Festékmérő mutatása
Megadhatja, hogy megjelenjen-e a festékszintmérő a kijelző jobb alsó részén.
Ki
Be
376
<Ki> vagy <Be>
A beállítási menük listája
(
)
<Vezérlőmenü>
<Festékmérő mutatása>
<Ki> vagy <Be>
Komp. beáll. értes.
Megadhatja, hogy hány másodpercig legyen látható a beállítások módosításakor
megjelenő üzenet. A <Ki> beállítás kiválasztásakor nem jelenik meg üzenet.
Ki
1 mp
2 mp
3 mp
(
)
<Vezérlőmenü>
<Komp. beáll. értes.>
Adja meg a másodpercek
számát
Görgetés sebessége
Három szint közül kiválaszthatja a karakterek görgetési sebességét a kijelzőn jobbról balra történő görgetéshez.
Lassú
Rendes
Gyors
(
)
<Vezérlőmenü>
<Görgetés sebessége>
sebességet
377
Válassza ki a
A beállítási menük listája
Papírforrás
1AAU-059
Lásd
Adagolóválasztás menü(P. 462) .
378
A beállítási menük listája
Hálózat
1AAU-05A
A hálózattal kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy rövid
leírással. Az alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
Ha a <Hálózat> beállítás nem jelenik meg
● Ha az <Illesztőfel. kivál.> menü <Hálózat> eleme <Ki> értékre van állítva, akkor a <Hálózat> lehetőség nem
jelenik meg a Beállítás menüben. Illesztőfel. kivál.(P. 408)
Csillagozások (*)
● A csillaggal (*) jelölt beállítások a többi beállítástól, illetve attól függően jelennek meg, hogy van-e opcionális
SD-kártya a készülékben.
TCP/IP-beállítások(P. 379)
Mopria(P. 391)
Google Cloud Print(P. 391)
SMB(P. 391)
SNMP-beállítások(P. 392)
Sorvezérlés(P. 394)
Párhuzamos fogadás(P. 394)
Várak.idő indításkor(P. 394)
Távvezérlés beáll.(P. 394)
Ethernet ill.program(P. 395)
Nyug.áll. prioritása(P. 396)
IEEE802.1X(P. 396)
Címszűrés(P. 397)
MAC-cím(P. 397)
E-mail nyomt. beáll.(P. 397)
Szolg. felügyelete(P. 398)
Hálóz. beáll. inic.(P. 399)
TCP/IP-beállítások
Itt adhatja meg a készülék TCP/IP hálózaton való használatához szükséges beállításokat, például IP-címeket.
IPv4-beállítások
Itt adhatja meg a készülék IPv4-hálózaton való használatához szükséges beállításokat.
IPv4
Engedélyezheti vagy letilthatja a készüléken az IPv4 használatát.
Ki
Be
(
)
beállítások>
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<IPv4-beállítások>
végre gyári visszaállítást (
<IPv4>
<TCP/IP<Ki> vagy <Be>
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
379
Hajtson
A beállítási menük listája
IP mód
Megadhatja az IP-cím beállításának módját.
Az IPv4-cím beállítása(P. 187)
Automatikus
Kézi
Protokoll *
Adja meg az <IP mód> <Automatikus> beállítása esetén használni kívánt protokollt. Ha a kiválasztott
protokollt <Be> értékre állítja, akkor a másik két protokoll automatikusan <Ki> értékre áll. Az IPv4-cím
beállítása(P. 187)
DHCP használata
Ki
Be
BOOTP használata
Ki
Be
RARP használata
Ki
Be
Automatikus IP-cím *
Megadhatja, hogy automatikusan kíván-e IP-címet szerezni. Adja meg a <Be> lehetőséget, ha az <IP mód>
beállítása az <Automatikus>. Az IPv4-cím beállítása(P. 187)
Ki
Be
IP-cím beállításai
Itt konfigurálhatja az IP-címet, amely a TCP/IP hálózaton található eszközök, például számítógépek és
nyomtatók azonosítására szolgál. Az IPv4-cím beállítása(P. 187)
IP-cím
0.0.0.0
–255.255.255.255
Alhálózati maszk
0.0.0.0
–255.255.255.255
Átjáró címe
0.0.0.0
–255.255.255.255
DNS
Megadhatja az állomásnév IP-cím feloldását biztosító Domain Name System (DNS) kiszolgálócímének
/
gombokat, a cím megadásához pedig a
beállításait. A kurzor mozgatásához használja a
számbillentyűket. A DNS egyéb beállításait a Távoli felhasználói felületen adhatja meg. A DNS
konfigurálása(P. 218)
Elsődleges cím
0.0.0.0
–255.255.255.255
380
A beállítási menük listája
Másodlagos cím
0.0.0.0
–255.255.255.255
(
)
<Hálózat>
<IPv4-beállítások>
beállítások>
használni kívánt kiszolgálót
(
Ellenőrizze az üzenetet
<DNS>
Adja meg a címet
<TCP/IPVálassza ki a konfiguráláshoz
Hajtson végre gyári visszaállítást
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
mDNS-beállítások *
Itt adja meg a DNS-kiszolgáló nélkül használt DNS-funkciók beállításait.
A DNS konfigurálása(P. 218)
mDNS
Ki
Be
(
)
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
beállítások>
<IPv4-beállítások>
beállítások>
<mDNS>
(
<TCP/IP-
<mDNS<Ki> vagy <Be>
Hajtson végre gyári visszaállítást
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
mDNS-név *
Ha az <mDNS> beállítása a <Be>, adja meg ezt azt elemet.
(
)
<Hálózat>
beállítások>
név>
Ellenőrizze az üzenetet
<IPv4-beállítások>
Adja meg a nevet
<TCP/IP-
<mDNS-beállítások>
Hajtson végre gyári visszaállítást (
<mDNSA készülék gyári
visszaállítása(P. 460) )
DHCP-funkció
A DHCP engedélyezése esetén kiválaszthatja, hogy az állomásnevet lekérdezés útján állítja-e be, és használjae a DHCP beállításokkal elérhető DNS dinamikus frissítése funkciót.
Gazdanév megszerzése
Ki
Be
DNS dinam.frissítése
Ki
Be
381
A beállítási menük listája
(
)
<Hálózat>
beállítások>
Ellenőrizze az üzenetet
<IPv4-beállítások>
<DHCP-funkció>
megszerzése> vagy <DNS dinam.frissítése>
visszaállítást (
<TCP/IP<Gazdanév
<Ki> vagy <Be>
Hajtson végre gyári
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
IPv6-beállítások
Megadhatja, hogy a készüléket kívánja-e IPv6 hálózaton használni. Az IPv6-cím beállítások megadásához
használja a Távoli felhasználói felületet. IPv6-címek beállítása(P. 192)
IPv6
Engedélyezheti vagy letilthatja a készülék IPv6 hálózaton történő használatát.
Ki
Be
(
)
<Hálózat>
beállítások>
Ellenőrizze az üzenetet
<IPv6-beállítások>
végre gyári visszaállítást (
<IPv6>
<TCP/IP<Ki> vagy <Be>
Hajtson
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
mDNS-beállítások *
Itt adja meg a DNS-kiszolgáló nélkül használt DNS-funkciók beállításait.
A DNS konfigurálása(P. 218)
mDNS
Ki
Be
(
)
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
beállítások>
<IPv6-beállítások>
beállítások>
<mDNS>
(
<TCP/IP-
<mDNS<Ki> vagy <Be>
Hajtson végre gyári visszaállítást
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
IPv4 haszn. (mDNS) *
Ki
Be
(
)
beállítások>
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<IPv6-beállítások>
382
<TCP/IP-
<mDNS-beállítások>
<IPv4 haszn.
A beállítási menük listája
(mDNS)>
<Ki> vagy <Be>
Hajtson végre gyári visszaállítást (
A készülék gyári
visszaállítása(P. 460) )
mDNS-név *
Ha az <IPv4 haszn. (mDNS)> beállítása a <Ki>, adja meg ezt azt elemet.
(
)
beállítások>
név>
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<IPv6-beállítások>
Adja meg a nevet
<TCP/IP-
<mDNS-beállítások>
Hajtson végre gyári visszaállítást (
<mDNSA készülék gyári
visszaállítása(P. 460) )
WINS-hozzárendelés
Adja meg, hogy kívánja-e használni a Windows Internet Name Service (WINS) szolgáltatást, amely biztosítja az
IP-címek és a NetBIOS-nevek kölcsönös feloldását a NetBIOS és TCP/IP protokollt vegyesen használó
hálózatokon. A Távoli felhasználói felületen adja meg a WINS engedélyezése esetén érvényes részletes
beállításokat. A WINS konfigurálása(P. 224)
Ki
Be
(
)
beállítások>
visszaállítást (
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<WINS-hozzárendelés>
<TCP/IP-
<Ki> vagy <Be>
Hajtson végre gyári
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
FTP
Megadhatja, hogy kívánja-e FTP-ről módosítani a nyomtatási beállításokat, illetve a készüléken konfigurált
beállításokat.
FTP-nyomtatás
Megadhatja, hogy kíván-e FTP-ről nyomtatni. Az FTP-nyomtatáshoz használt felhasználónevet és jelszót a
Távoli felhasználói felületen állítsa be. Előkészületek az FTP kiszolgáló használatához(P. 598)
Ki
Be
(
)
beállítások>
<Hálózat>
<FTP>
végre gyári visszaállítást (
Ellenőrizze az üzenetet
<FTP-nyomtatás>
<TCP/IP<Ki> vagy <Be>
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
383
Hajtson
A beállítási menük listája
FTP-s beáll. enged.
Megadhatja, hogy kívánja-e FTP-ről módosítani a készüléken konfigurált beállításokat.
Ki
Be
(
)
beállítások>
<Hálózat>
<FTP>
Ellenőrizze az üzenetet
<FTP-s beáll. enged.>
Hajtson végre gyári visszaállítást (
<Be>
<TCP/IP<Ki> vagy
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
LPD-beállítások
Engedélyezheti vagy letilthatja az LPD protokoll használatát, amely egy bármilyen hardverplatformon és
operációs rendszeren használható nyomtatási protokoll. Megadhatja továbbá azt az időszakot, amelyet
követően a feladat nyomtatása automatikusan leáll, ha a nyomtatási adatokat kommunikációs hiba vagy más
probléma miatt nem tudja fogadni a készülék. Az LPD engedélyezése esetén a szalagcím nyomtatás beállításait
a Távoli felhasználói felületen állítsa be. Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása(P. 197)
LDP-nyomtatás
Ki
Be
(
)
beállítások>
<Be>
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<LPD-beállítások>
Hajtson végre gyári visszaállítást (
<TCP/IP-
<LDP-nyomtatás>
<Ki> vagy
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Vételi időtúllépés *
1–60
(perc)
(
)
beállítások>
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<LPD-beállítások>
<Vételi időtúllépés>
időtartamot, amelynek a lejártát követően időtúllépés történik
visszaállítást (
<TCP/IPAdja meg azt az
Hajtson végre gyári
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
RAW-beállítások
Engedélyezheti vagy letilthatja a Windows rendszer RAW nyomtatási protokollját. Megadhatja továbbá azt az
időszakot, amelyet követően a feladat nyomtatása automatikusan leáll, ha a nyomtatási adatokat
kommunikációs hiba vagy más probléma miatt nem tudja fogadni a készülék. A kétirányú kommunikáció
384
A beállítási menük listája
beállításait a Távoli felhasználói felületen állítsa be.
konfigurálása(P. 197)
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók
RAW-nyomtatás
Ki
Be
(
)
beállítások>
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<RAW-beállítások>
<RAW-nyomtatás>
Hajtson végre gyári visszaállítást (
<Be>
<TCP/IP<Ki> vagy
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Vételi időtúllépés *
1–60
(perc)
(
)
beállítások>
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<RAW-beállítások>
<Vételi időtúllépés>
időtartamot, amelynek a lejártát követően időtúllépés történik
visszaállítást (
<TCP/IPAdja meg azt az
Hajtson végre gyári
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
IPP-nyomtatás
Engedélyezheti vagy letilthatja az IPP protokoll használatát, amely lehetővé teszi a külső hálózatról interneten
keresztül történő nyomtatást. A továbbítandó adatok TLS-titkosítását és a felhasználói hitelesítést a Távoli
felhasználó felületen adhatja meg. Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása(P. 197)
Ki
Be
(
)
beállítások>
visszaállítást (
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<IPP-nyomtatás>
<Ki> vagy <Be>
<TCP/IPHajtson végre gyári
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
WSD
Engedélyezheti vagy letilthatja a készülék automatikus keresését és adatainak lekérését a WSD protokoll
használatával. Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása(P. 197)
WSD-nyomtatás
Megadhatja, hogy kíván-e WSD-nyomtatást használni a készüléken.
Ki
385
A beállítási menük listája
Be
(
)
beállítások>
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<WSD>
végre gyári visszaállítást (
<TCP/IP-
<WSD-nyomtatás>
<Ki> vagy <Be>
Hajtson
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
WSD-tallózás *
Megadhatja, hogy kívánja-e WSD protokollon keresztül lekérni számítógépre a készülékre vonatkozó
információkat. Ha a <WSD-nyomtatás> elemet <Be> értékre állította, akkor a <WSD-tallózás> beállítás is <Be>
értéken rögzül, és nem jelenik meg a beállítás menüben.
Ki
Be
(
)
beállítások>
<Hálózat>
<WSD>
végre gyári visszaállítást (
Ellenőrizze az üzenetet
<TCP/IP-
<WSD-tallózás>
<Ki> vagy <Be>
Hajtson
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Multicast észlelés
Megadhatja, hogy a készülék válaszoljon-e a multicast keresési üzenetekre.
Ki
Be
(
)
beállítások>
<Be>
<Hálózat>
<WSD>
Ellenőrizze az üzenetet
<Multicast észlelés>
Hajtson végre gyári visszaállítást (
<TCP/IP<Ki> vagy
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
● Ha a <Multicast észlelés> <Ki> értékre van állítva, a készülék akkor is alvó üzemmódban marad, ha
multicast keresési üzenetek áramlanak a hálózaton.
HTTP
Engélyezheti vagy letilthatja a HTTP protokoll használatát. A HTTP a számítógépekkel való kommunikációhoz
szükséges, például amikor a Távoli felhasználói felületet használja vagy WSD-nyomtatást végez. HTTPkommunikáció letiltása(P. 289)
Ki
Be
386
A beállítási menük listája
Proxy-beállítások
Megadhatja a HTTP-kommunikációt átvevő proxykiszolgáló használatához szükséges beállításokat.
beállítása(P. 275)
Proxy
Proxy
Engedélyezheti vagy letilthatja a proxykiszolgálónak a készülék által folytatott HTTP-kommunikációhoz való
használatát.
Ki
Be
(
)
<Hálózat>
<Proxy-beállítások>
beállítások>
<Be>
Ellenőrizze az üzenetet
Hajtson végre gyári visszaállítást (
<TCP/IP-
<Proxy>
<Ki> vagy
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Kiszolgáló címe *
Adja meg a használni kívánt proxykiszolgáló címét. Állítsa be az IP-címet, a tartománynevet, valamint a
működési környezetnek megfelelő egyéb szükséges adatokat. A kurzor mozgatásához használja a
/
gombokat, a cím beállításához pedig a számbillentyűket ( Szöveg beírása(P. 32) ).
(
)
<Hálózat>
beállítások>
Ellenőrizze az üzenetet
<Proxy-beállítások>
kiszolgáló címét
<TCP/IP-
<Kiszolgáló címe>
Hajtson végre gyári visszaállítást (
Adja meg a
A készülék gyári
visszaállítása(P. 460) )
Portszám *
Megadhatja a használni kívánt proxykiszolgáló portszámát.
1 – 80
– 65535
(
)
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
beállítások>
<Proxy-beállítások>
portszámot
Hajtson végre gyári visszaállítást (
<TCP/IP-
<Portszám>
Írja be a
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Azonos tartomány *
Engedélyezheti vagy letilthatja a proxykiszolgáló használatát még az azonos tartományban lévő eszközökkel
folytatott HTTP-kommunikációhoz is.
Proxy használata
Ne használjon proxyt
387
A beállítási menük listája
(
)
<Hálózat>
beállítások>
Ellenőrizze az üzenetet
<Proxy-beállítások>
használata> vagy <Ne használjon proxyt>
<TCP/IP-
<Azonos tartomány>
<Proxy
Hajtson végre gyári visszaállítást (
A készülék
gyári visszaállítása(P. 460) )
Proxy-hitelesítés *
Engedélyezheti vagy letilthatja a proxykiszolgáló hitelesítési funkcióját.
Ki
Be
(
)
<Hálózat>
beállítások>
Ellenőrizze az üzenetet
<Proxy-beállítások>
Hajtson végre gyári visszaállítást (
<Be>
<TCP/IP-
<Proxy-hitelesítés>
<Ki> vagy
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Felhasználónév *
A proxyhitelesítés engedélyezéséhez legfeljebb 24 alfanumerikus karakterrel adja meg a hitelesíteni kívánt
felhasználónevet. A felhasználónév beírásához használja a számbillentyűket. ( Szöveg beírása(P. 32) )
(
)
<Hálózat>
beállítások>
Ellenőrizze az üzenetet
<Proxy-beállítások>
felhasználónevet
<TCP/IP-
<Felhasználónév>
Hajtson végre gyári visszaállítást (
Adja meg a
A készülék gyári
visszaállítása(P. 460) )
Jelszó *
Legfeljebb 24 alfanumerikus karakterrel megadhatja a proxyhitelesítés jelszavát. A jelszó beírásához
használja a számbillentyűket. ( Szöveg beírása(P. 32) )
(
)
beállítások>
jelszót
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<Proxy-beállítások>
Hajtson végre gyári visszaállítást (
<Jelszó>
<TCP/IPÍrja be a
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
SNTP
Megadhatja, hogy le szeretné-e kérni az időt egy hálózati időkiszolgálótól. A kiszolgáló címének adatait a Távoli
felhasználó felületen adhatja meg. Az SNTP konfigurálása(P. 227)
Ki
388
A beállítási menük listája
Be
(
)
beállítások>
(
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<SNTP>
<Ki> vagy <Be>
<TCP/IPHajtson végre gyári visszaállítást
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Észlelési válasz
Megadhatja, hogy a készülék válaszoljon-e a hálózaton keresztül érkező multicast keresési csomagokra. A
készülék adott hatókörbe történő felvételéhez szükséges hatókörnevet a Távoli felhasználói felületen állíthatja
be. Az eszközfelügyeleti szoftver beállításainak konfigurálása(P. 236)
Ki
Be
(
)
beállítások>
visszaállítást (
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<Észlelési válasz>
<Ki> vagy <Be>
<TCP/IPHajtson végre gyári
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
IPSec
Kiválaszthatja, hogy IPSec alapú virtuális magánhálózat (VPN) létesítésén keresztül titkosítja-e a kommunikációt.
A biztonsági házirendek regisztrálását és beállítását a Távoli felhasználói felületen végezheti el. IPSecbeállítások konfigurálása(P. 300)
Ki
Be
(
)
beállítások>
(
<Hálózat>
<IPSec>
Ellenőrizze az üzenetet
<Ki> vagy <Be>
<TCP/IPHajtson végre gyári visszaállítást
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Alvási ért. beáll.
Megadhatja az SLP-kommunikáció beállításait ahhoz, hogy az imageWARE szoftver értesítést kapjon a készülék
üzemállapotáról. Ha az <Nyugalmi áll. értes.> elem <Be> értékre van állítva, akkor a készülék alvó üzemmódban
várhatóan elkerüli a felesleges kommunikációt, és csökkenti a teljes energiafogyasztást. Az eszközfelügyeleti
szoftver beállításainak konfigurálása(P. 236)
Nyugalmi áll. értes.
Engedélyezheti vagy letilthatja az SLP-kommunikációt. A <Be> érték kiválasztása esetén az imageWARE
értesítést kap a készülék üzemállapotáról.
Ki
Be
389
A beállítási menük listája
(
)
<Hálózat>
beállítások>
Ellenőrizze az üzenetet
<Alvási ért. beáll.>
Hajtson végre gyári visszaállítást (
<Be>
<TCP/IP-
<Nyugalmi áll. értes.>
<Ki> vagy
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Portszám *
Megadhatja az eszközfelügyeleti szoftverrel folytatott SLP-kommunikáció portszámát.
1–11427
–65535
(
)
<Hálózat>
beállítások>
Ellenőrizze az üzenetet
<Alvási ért. beáll.>
használja a számbillentyűket
<TCP/IP-
<Portszám>
A portszám beírásához
Hajtson végre gyári visszaállítást (
A készülék gyári
visszaállítása(P. 460) )
Bejárandó útválaszt. *
Megadhatja, hogy hány útválasztón haladhatnak át az értesítési csomagok. A megadott szám 0 és 254 között
lehet.
0–3
–254
(
)
beállítások>
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<Alvási ért. beáll.>
<TCP/IP-
<Bejárandó útválaszt.>
használható útválasztók számának megadását a számbillentyűkkel végezze el
végre gyári visszaállítást (
Az áthaladásra
Hajtson
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Értesítési időköz *
Megadhatja, hogy milyen gyakran értesítse a készülék az imageWARE rendszert az üzemállapotáról. A
megadott szám 60 és 65535 másodperc között lehet.
60–600
–65535
(
)
beállítások>
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<Alvási ért. beáll.>
<Értesítési időköz>
időközének megadásához használja a számbillentyűket
(
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
390
<TCP/IPAz értesítés
Hajtson végre gyári visszaállítást
A beállítási menük listája
Mopria
Adja meg, hogy kívánja-e használni a Mopria®-t.
Nyomtatás Mopria®-val(P. 165)
Ki
Be
(
)
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
Hajtson végre gyári visszaállítást (
<Be>
<Mopria>
<Ki> vagy
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Google Cloud Print
Itt engedélyezheti a Google Cloud Print szolgáltatást.
megváltoztatása(P. 175)
A Google Cloud Print beállításainak
Cloud Print használ.
Ki
Be
Bejegyzés állapota
SMB *
Megadhatja, hogy szeretné-e a készüléket megosztott nyomtatóként használni az SMB hálózaton. Más SMB
beállításokat, úgymint a kiszolgálónevet és a munkacsoportnevet, a Távoli felhasználói felületen adhat meg.
konfigurálás(P. 240)
SMB-
SMB-kiszolgáló
Megadhatja, hogy a készülék az SMB hálózat konfigurációs képernyőjén megjelenjen-e SMB kiszolgálóként.
Ki
Be
(
)
kiszolgáló>
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<Ki> vagy <Be>
<SMB>
Hajtson végre gyári visszaállítást (
visszaállítása(P. 460) )
SMB-nyomtatás *
Engedélyezheti vagy letilthatja az SMB-nyomtatást.
Ki
Be
391
<SMBA készülék gyári
A beállítási menük listája
(
)
nyomtatás>
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<Ki> vagy <Be>
<SMB>
<SMB-
Hajtson végre gyári visszaállítást (
A készülék
gyári visszaállítása(P. 460) )
SNMP-beállítások
Ezekkel a beállításokkal meghatározhatja, hogy milyen figyelési és vezérlési műveleteket lehessen végrehajtani a
készüléken az SNMP-kompatibilis szoftvert futtató számítógépekről. A készülék figyelése és vezérlése SNMP
protokollal(P. 230)
SNMPv1-beállítások
Megadhatja az SNMPv1 beállításait. A felügyeleti információs bázis (Management Information Base, MIB)
objektumainak logikaicsoport-nevét és hozzáférési jogosultságait a Távoli felhasználói felületen adhatja meg.
SNMPv1
Az SNMPv1 engedélyezése és letiltása.
Ki
Be
(
)
beállítások>
<Be>
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<SNMPv1-beállítások>
Hajtson végre gyári visszaállítást (
<SNMPv1>
<SNMP<Ki> vagy
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Dedik.közössg.beáll.
A Kijelölt logikai csoport egy előre beállított csoport, amely kizárólag a Canon szoftvert, például az
imageWARE Enterprise Management Console rendszert használó rendszergazdáknak van fenntartva. Adja
meg a felügyeleti információs bázis (Management Information Base, MIB) objektumainak hozzáférési
jogosultságát.
Dedikált közösség
Ki
Írás/olvasás
Csak olvasás
(
)
beállítások>
közösség>
visszaállítást (
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<SNMPv1-beállítások>
<Dedik.közössg.beáll.>
Válassza ki a hozzáférési jogosultságot
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
392
<SNMP<Dedikált
Hajtson végre gyári
A beállítási menük listája
SNMPv3-beállítások
Megadhatja az SNMPv3 használatára vonatkozó beállításokat. Az SNMPv3 engedélyezése esetén alkalmazott
beállításokat a Távoli felhasználói felületen adhatja meg részletesen.
SNMPv3
Az SNMPv3 engedélyezése és letiltása.
Ki
Be
(
)
<Hálózat>
beállítások>
<Be>
Ellenőrizze az üzenetet
<SNMPv3-beállítások>
<SNMP-
<SNMPv3>
Hajtson végre gyári visszaállítást (
<Ki> vagy
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Használói beáll. N (N=1, 2, 3, 4, 5) *
Megadhatja az SNMPv3 felhasználói adataiként meghatározott hitelesítési és titkosítási jelszót. A felhasználói
adatokat a Távoli felhasználói felületen állíthatja be. A készülék figyelése és vezérlése SNMP
protokollal(P. 230)
Hitelesítési jelszó /Titkosítási jelszó
Az egyes jelszavak megadásához 6–16 alfanumerikus karaktert használhat. A jelszó beírásához használja a
számbillentyűket.
(
)
<Hálózat>
beállítások>
Ellenőrizze az üzenetet
<SNMPv3-beállítások>
<SNMP-
Válassza ki a felhasználói beállítások
számát
Ellenőrizze a felhasználónevet
jelszó>
Adja meg a jelszót
<Hitelesítési jelszó> vagy <Titkosítási
Hajtson végre gyári visszaállítást (
A készülék gyári
visszaállítása(P. 460) )
Csom.elutas.alváskor
Megadhatja, hogy szeretné-e törölni az alvó üzemmód alatt kapott SNMP-csomagokat.
Ki
Be
(
)
beállítások>
visszaállítást (
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<Csom.elutas.alváskor>
<Ki> vagy <Be>
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
393
<SNMPHajtson végre gyári
A beállítási menük listája
● A <Be> érték megadása esetén előfordulhat, hogy az SNMP protokollt használó alkalmazások (például
a Canon imageWARE szoftversorozata) készülékhez való hozzáférését letiltja a rendszer.
Sorvezérlés *
Megadhatja, hogy a készülék felvegye-e az SD-kártyát a fogadott nyomtatási adatok tárhelyei közé. A <Be> érték
megadása esetén megnő a készülék nyomtatási adatok fogadására szolgáló kapacitása.
Ki
Be
(
)
<Be>
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
Hajtson végre gyári visszaállítást (
<Sorvezérlés>
<Ki> vagy
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Párhuzamos fogadás
Megadhatja, hogy a nyomtatási feladatokat fogadási sorrendben kívánja-e nyomtatni akkor, ha egy számítógépről
több nyomtatási feladat adatai érkeznek a készülékre.
Ki
Be
(
)
fogadás>
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<Ki> vagy <Be>
<Párhuzamos
Hajtson végre gyári visszaállítást (
A készülék gyári
visszaállítása(P. 460) )
Várak.idő indításkor
Itt megadhatja, hogy mennyi időt várjon a készülék, mielőtt csatlakozik a hálózathoz. A beállítást a hálózati
környezettől függően kell kiválasztani. Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása(P. 217)
0
–300 (mp)
Távvezérlés beáll.
Megadhatja a Távoli felhasználói felület használatához szükséges beállításokat. A Távoli felhasználói felület
használatával böngészőn keresztül adhatja meg a készülék beállításait.
Távoli felh. felület
A Távoli felhasználói felület engedélyezése vagy letiltása.
Ki
394
A Távoli felhasználói felület letiltása(P. 290)
A beállítási menük listája
Be
RUI hf. bizt. beá.
Megadhatja, hogy kíván-e PIN-kódot használni a Távoli felhasználói felület eléréséhez.
távvezérlőhöz(P. 262)
PIN kód beállítása a
Ki
Be
TLS *
TLS engedélyezése vagy letiltása a Távoli felhasználói felülettel való kommunikációhoz. Amennyiben TLS-t kíván
használni a kommunikáció titkosításához, akkor kulcspárokat kell beállítania a Távoli felhasználói felületen (
TLS használata a kommunikáció titkosításához(P. 296) ), az engedélyezést megelőzően.
Ki
Be
(
)
<Hálózat>
beáll.>
<TLS>
Ellenőrizze az üzenetet
<Ki> vagy <Be>
<Távvezérlés
Hajtson végre gyári visszaállítást (
A
készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Ethernet ill.program
Beállíthatja az Ethernet kommunikáció módját (félduplex/teljes duplex) és az Ethernet típusát (10 Base-T/100 Base-TX/
1000 Base-T). Ethernet-beállítások konfigurálása(P. 215)
Automatikus észlelés
Kiválaszthatja, hogy a készülék automatikusan észlelje, vagy manuálisan kelljen beállítani a kommunikációs
módot és az Ethernet típusát.
Ki
Be
Kommunikációs mód *
Ha az <Automatikus észlelés> <Ki> értékre van állítva, akkor válassza ki az Ethernet kommunikáció módját.
Fél duplex
Telje sduplex
Ethernet típusa *
Ha az <Automatikus észlelés> <Ki> értékre van állítva, akkor válassza ki az Ethernet típusát.
10 Base-T
100 Base-TX
1000 Base-T
395
A beállítási menük listája
Nyug.áll. prioritása
Kiválaszthatja, hogy az alvó üzemmódból való gyors visszatérést vagy az alvó üzemmód megnövelt
energiatakarékosságát helyezi-e előtérbe.
Optimális egyensúly
Kilépés sebessége
Energiatakarékosság
(
)
<Hálózat>
prioritása>
Ellenőrizze az üzenetet
Válassza ki a beállítandó elemet
<Nyug.áll.
Hajtson végre gyári visszaállítást (
készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Optimális egyensúly
A készülék gyorsan visszatér alvó üzemmódból. Amennyiben a készülékhez közvetlenül csatlakoztatott
eszközök támogatják az energiahatékony Ethernetet (EEE), akkor nagyobb mértékben csökkenthető az
energiafogyasztás. Alapesetben használja ezt a beállítást.
Kilépés sebessége
A készülék gyorsabban lép ki alvó üzemmódból.
Energiatakarékosság
Az alvó üzemmód alatti kommunikációs sebesség a legalacsonyabb energiafogyasztás érdekében csökken.
● Ez a beállítás akkor használható, ha az <Nyugalmi állapot> <Nagy (mély alvás)> értékre van állítva.
Alvó üzemmódba lépés(P. 63)
IEEE802.1X
Az IEEE 802.1X hitelesítés engedélyezése vagy letiltása. Az IEEE802.1X hitelesítés engedélyezése esetén alkalmazott
beállításokat a Távoli felhasználói felületen adhatja meg részletesen. IEEE 802.1X szabványú hitelesítés
konfigurálása(P. 311)
Ki
Be
396
A
A beállítási menük listája
(
)
üzenetet
<Hálózat>
<IEEE802.1X>
Ellenőrizze az
Ellenőrizze az üzenetet
Hajtson végre gyári visszaállítást (
<Be>
<Ki> vagy
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Címszűrés
Engedélyezheti vagy letilthatja az IP-címmel és MAC-címmel korlátozott kommunikációt. A korlátozni kívánt címet a
Távoli felhasználói felületen állíthatja be. Alapvető nyomtatási műveletek(P. 73)
Ki
Be
(
)
<Be>
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
Hajtson végre gyári visszaállítást (
<Címszűrés>
<Ki> vagy
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
MAC-cím
Ellenőrizheti a készülék MAC-címét. Ez a cím minden kommunikációs eszközön egyedi.
(Csak megtekintés)
(
)
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<MAC-cím>
E-mail nyomt. beáll.
Megadhatja az e-mail nyomtatás funkcióhoz szükséges beállításokat. Az e-mail nyomtatás más beállításait, úgymint a
levelezőkiszolgáló beállításait a Távoli felhasználói felületen adhatja meg. Fogadott e-mailek nyomtatása (e-mail
nyomtatás)(P. 155)
POP3 vételi időköze
Beállíthatja a levelezőkiszolgálóhoz való automatikus csatlakozás időközét, percben megadva. A
levelezőkiszolgáló postafiókjába érkező új e-maileket a készülék a megadott időközönként automatikusan
fogadja és kinyomtatja.
0
–90 (perc)
397
A beállítási menük listája
(
)
beáll.>
<Hálózat>
Ellenőrizze az üzenetet
<POP3 vételi időköze>
<E-mail nyomt.
Az automatikus e-mail fogadás időközének
megadásához használja a számbillentyűket
Hajtson végre gyári visszaállítást (
A
készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
● A „0” érték beállításánál az e-maileket nem fogadja automatikusan a rendszer. Ez esetben manuálisan
fogadja az e-maileket. E-mailek manuális fogadása(P. 160)
POP3 vétel
Engedélyezheti vagy letilthatja a POP3 levelezőkiszolgáló által továbbított e-mailek nyomtatását.
Ki
Be
(
)
beáll.>
(
<Hálózat>
<POP3 vétel>
Ellenőrizze az üzenetet
<Ki> vagy <Be>
<E-mail nyomt.
Hajtson végre gyári visszaállítást
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
SMTP vétel
Engedélyezheti vagy letilthatja az SMTP protokoll használatával történő e-mail nyomtatást.
Ki
Be
(
beáll.>
(
)
<Hálózat>
<SMTP vétel>
Ellenőrizze az üzenetet
<Ki> vagy <Be>
<E-mail nyomt.
Hajtson végre gyári visszaállítást
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
Szolg. felügyelete
Engedélyezheti a távoli felügyeleti kiszolgálóval folytatott kommunikációt és a kommunikációs naplók megjelenítését.
Komm. teszt
Engedélyezheti a távoli felügyeleti kiszolgálóval folytatott kommunikációt. A beállítás engedélyezésével lehetővé
válik, hogy a készülék adatait rendszeresen továbbítsa a rendszer a készülékhez csatlakozó távoli felügyeleti
kiszolgálónak.
398
A beállítási menük listája
(
)
<Hálózat>
<Komm. teszt>
Ellenőrizze az üzenetet
Ellenőrizze az üzenetet
<Szolg. felügyelete>
<Igen>
Komm. napló
Megjelenítheti a kommunikációs naplókat, köztük a <Komm. teszt> funkcióval létrehozott hibaadatokat.
(Csak megtekintés)
(
)
<Hálózat>
<Komm. napló>
Ellenőrizze az üzenetet
Válassza ki a naplót
<Szolg. felügyelete>
Adja meg a kívánt időtartamot
Hálóz. beáll. inic.
Ezzel a menüponttal visszaállíthatja a gyári hálózati beállításokat.
399
Hálózati beállítások inicializálása(P. 555)
A beállítási menük listája
Layout
1AAU-05C
Rövid leírás kíséretében ismertetjük a nyomat megjelenésének beállításait, úgymint
a kötésmargót és a nyomtatási pozíciót. Az alapértelmezett beállítások mellett a ( )
jelzés látható.
Példányszám(P. 400)
Y eltolás/X eltolás(P. 400)
Kötés helye(P. 401)
Kötésmargó(P. 402)
Alternatív módszer(P. 403)
Példányszám
Adja meg a másolatok számát.
1
–9999
(
)
<Layout>
<Példányszám>
A példányszám beállításához használja a
számbillentyűket
Y eltolás/X eltolás
Megadhatja a nyomtatási pozíció eltolását, amelyet papírforrástól függetlenül 0,5 mm lépésekben állíthat be az összes
nyomtatási feladathoz.
-50,0 – 0,0
– +50,0 (mm)
(
)
<Layout>
<Y eltolás> vagy <X eltolás>
meg az eltolás értékét
<Y eltolás>
A nyomtatási pozíció függőleges eltolása.
400
A
/
gombokkal adja
A beállítási menük listája
<X eltolás>
A nyomtatási pozíció vízszintes eltolása.
Eltolási értékek
Az <Y eltolás> beállításban adjon meg pozitív (+) előjelű értéket, ha a nyomtatási pozíciót lefelé kívánja eltolni.
Az <X eltolás> beállításban adjon meg pozitív (+) előjelű értéket, ha a nyomtatási pozíciót jobbra szeretné
eltolni. Ha az ellenkező irányba szeretne eltolást végezni, adjon meg negatív (-) előjelű értéket.
<X eltolás>
<Y eltolás>
A nyomtatási pozíció finomhangolása
Az egyes papírforrásokhoz finomra hangolhatja a nyomtatási pozíciót a <Használói karbant.> pont
<Nyomt.helyzet beáll.> elemében. Az eltolási értékek elérhető tartománya a következő: -5,0–+5,0 mm.
nyomtatási pozíció beállítása(P. 534)
A
Kötés helye
Megadhatja, hogy a nyomatok hosszabb vagy rövidebb oldalát egymáshoz kívánja-e fűzni valamilyen kötő eszközzel,
például tűzőgéppel. Ha igen, akkor a <Kötésmargó> pontban állítsa be a kötésmargót is.
Hosszú szél
Rövid szél
(
)
<Layout>
<Kötés helye>
<Hosszú szél> vagy <Rövid szél>
<Hosszú szél>
Akkor válassza, ha a nyomatot a hosszabbik széle mentén kívánja összefűzni.
401
A beállítási menük listája
<Rövid szél>
Akkor válassza, ha a nyomatot a rövidebbik széle mentén kívánja összefűzni.
Kötésmargó
A nyomtatandó adatok nyomtatási pozíciójának eltolásával megadhatja a <Kötés helye> pontban meghatározott szél
margószélességét. A „0,0” beállítás esetén a margó nem változik.
-50,0 – 0,0
– +50,0 (mm)
(
)
<Layout>
<Kötésmargó>
A
/
gombokkal állítsa be az eltolási
értéket
Margó értékei
Megadhatja a nyomtatási adatokra vonatkozó nyomtatási pozíció eltolásának irányát és szélességét. Az, hogy
a papír melyik szélén módosul a margó attól függ, hogy „+” vagy „-” értéket állított-e be. A margó szélességét
0,5 mm -es lépésközönként változtathatja.
Álló tájolású dokumentum
Beállítás értéke
Kötés a hosszú oldalon Kötés a rövid oldalon
„+” érték
A papír bal széle
(bal szél kötéséhez)
A papír felső széle
(felső szél kötéséhez)
„-” érték
A papír jobb széle
(jobb szél kötéséhez)
A papír alsó széle
(alsó szél kötéséhez)
Fekvő tájolású dokumentum
402
A beállítási menük listája
Beállítás értéke
Kötés a hosszú oldalon Kötés a rövid oldalon
„+” érték
A papír bal széle
(felső szél kötéséhez)
A papír felső széle
(jobb szél kötéséhez)
„-” érték
A papír jobb széle
(alsó szél kötéséhez)
A papír felső széle
(jobb szél kötéséhez)
Alternatív módszer
Amennyiben kétoldalas nyomtatással nyomtat páratlan oldalt tartalmazó dokumentumot, akkor megadhatja, hogy az
utolsó oldal egyoldalas nyomtatási módban készüljön-e. A <Be> érték kiválasztása esetén a nyomat gyorsabban készül
el, mintha normál kétoldalas nyomtatást használna.
Ki
Be
(
)
<Layout>
<Alternatív módszer>
<Ki> vagy <Be>
Ha a páros oldalt tartalmazó dokumentum nyomtatása egyoldalas nyomtatási módban
fejeződik be
Az alábbi esetekben a készülék az utolsó lapot akkor is egyoldalas nyomtatási módban készíti el, ha a
dokumentum páros számú oldalból áll.
● Az utolsó lap üres.
● Az utolsó lap valamely okból kifolyólag nem nyomtatható ki (pl. a papírméret nem alkalmas kétoldalas
nyomtatásra).
Ha emblémával előnyomott papírt használ
● Amennyiben az <Alternatív módszer> <Be> értékre van állítva, és az utolsó oldal egyoldalas nyomtatási
módban készül el, akkor az utolsó oldal tájolása vagy nyomtatott oldala eltérhet a többi oldalétól. Ilyen
esetben állítsa az <Alternatív módszer> beállítást <Ki> értékre.
403
A beállítási menük listája
Nyomtatási minőség
1AAU-05E
Rövid leírás kíséretében ismertetjük a nyomtatási minőség beállításait, többek
között a felbontást és a fedettséget. Az alapértelmezett beállítások mellett a ( )
jelzés látható.
Csillagozások (*)
● A csillaggal (*) jelölt beállítások a készülék többi beállításától függően érhetők el.
Felbontás(P. 404)
Képfinomítás(P. 405)
Festéktakarékos(P. 405)
Fedettség(P. 405)
Fedetts.(Finombeáll)(P. 405)
Féltónusú(P. 405)
Minőség gyengítése(P. 407)
Nyom. vonalv. beáll.(P. 407)
Felbontás
Megadhatja a nyomtatáshoz használandó felbontást.
600 dpi
1200 dpi
(
)
<Nyomtatási minőség>
<Felbontás>
<600 dpi> vagy <1200
dpi>
<600 dpi>
Ez a nyomtatási mód alkalmas nagy sebességű nyomtatásra.
<1200 dpi>
Nagy felbontás alkalmazása esetén a karakterek széle és a grafikák élesen reprodukálhatók. Ez a mód a
számos kis karakterből álló adatok nyomtatására alkalmas.
404
A beállítási menük listája
Képfinomítás *
Engedélyezheti vagy letilthatja a simítási módot, amelynek révén a karakterek és az ábrák szélei simábban
nyomtathatók. A <Képfinomítás> lehetőség nem jelenik meg, ha a <Felbontás> értéke a <1200 dpi>.
Ki
Be
(
)
<Nyomtatási minőség>
<Képfinomítás>
<Ki> vagy <Be>
Festéktakarékos
Akkor adja meg ezt a beállítást, ha például egy nagyobb nyomtatási feladat előtt ellenőrizni szeretné az eredményt (pl.
az elrendezést). Mivel ebben a nyomtatási módban kevesebb festéket használ a készülék, a finom vonalak és a
világosabb fedettségű részek elmosódhatnak.
Ki
Be
(
)
<Nyomtatási minőség>
<Festéktakarékos>
<Ki> vagy <Be>
Fedettség *
Beállíthatja a nyomtatáshoz használni kívánt festék fedettséget. A <Fedettség> lehetőség nem jelenik meg, ha a
<Festéktakarékos> elemet <Be> értékre állította. A nyomtatási fedettség beállítása(P. 532)
-8–0
–+8
Fedetts.(Finombeáll) *
A nyomtatás során alkalmazandó festék fedettséget három különböző fedettségű területen külön-külön finomra
hangolhatja. A <Fedetts.(Finombeáll)> lehetőség nem jelenik meg, ha a <Festéktakarékos> elemet <Be> értékre
állította. A nyomtatási fedettség beállítása(P. 532)
-8–0
–+8
Féltónusú
Megadhatja a félárnyékok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti középtartomány) visszaadásának módját. A
féltónusokat minden dokumentum esetén beállíthatja az egyes képadattípusonként.
405
A beállítási menük listája
Szöveg
Felbontás
Árnyalat
Színes tónusú
Nagy felbontású
Grafika
Felbontás
Árnyalat
Színes tónusú
Nagy felbontású
Kép
Felbontás
Árnyalat
Színes tónusú
Nagy felbontású
(
)
képadattípust
<Nyomtatási minőség>
<Féltónusú>
Válassza ki a kívánt
Válassza ki a féltónusok visszaadásának módját
Képadattípus
Válassza ki azt a képadattípust, amelynek beállításait módosítani szeretné. Válassza a <Szöveg> lehetőséget
karakterek, a <Grafika> beállítást vonalak és ábrák, illetve a <Kép> pontot képek (pl. fényképek)
nyomtatásához.
<Felbontás>
A karakterek szélének éles visszaadása révén részletgazdag nyomtatást tesz lehetővé. Ez a nyomtatási mód a
karakterekből és vékony vonalakból álló nyomtatási adatok éles körvonalú nyomtatására alkalmas.
<Árnyalat>
Árnyalatos képek és vonalak lágy átmenetekkel történő nyomtatása. Ez a nyomtatási mód ábrák és
grafikonok árnyalt nyomtatására alkalmas.
<Színes tónusú>
Kontrasztos tónusú, élénk képek nyomtatása. Ez a nyomtatási mód fényképekhez hasonló képadatok
nyomtatására alkalmas.
406
A beállítási menük listája
<Nagy felbontású>
Nagyobb felbontású nyomtatást eredményez, mint a <Felbontás> beállítás, ugyanakkor kissé csökken a
nyomtatási eredmény stabilitása. Ez a nyomtatási mód a karakterekből, vékony vonalakból és CAD-adatokból
álló nyomtatási adatok éles körvonalú nyomtatására alkalmas.
Minőség gyengítése
Megadhatja, hogy folytatni kívánja-e a nyomtatást a minőség automatikus csökkentésével, ha a nyomtatási feladat
feldolgozásához nem áll rendelkezésre elég memória.
Nyomtatás folytatása
Nyomtatás leállítása
(
)
<Nyomtatási minőség>
<Minőség gyengítése>
<Nyomtatás
folytatása> vagy <Nyomtatás leállítása>
● A <Nyomtatás leállítása> lehetőség kiválasztásakor hibaüzenet jelenik meg és leáll a nyomtatás, ha a
készülék memóriája megtelt. Amennyiben a minőség csökkentésével folytatni kívánja a nyomtatást, nyomja
(
meg a
) gombot.
Nyom. vonalv. beáll.
Módosítsa ezt az értéket, ha a nyomtatott szöveg vagy a vékony vonalak kifakultak.
-7–0
–+8
(
)
<Nyomtatási minőség>
<Nyom. vonalv. beáll.>
sorszélességének beállításához használja a
407
/
gombokat.
A nyomat
A beállítási menük listája
Illesztőfelület
1AAU-05F
Rövid leírás kíséretében ismertetjük a számítógéppel és az USB-eszközökkel való
kommunikációhoz szükséges interfészek beállításait. Az alapértelmezett beállítások
mellett a ( ) jelzés látható.
Csillagozások (*)
● A csillaggal (*) jelölt beállítások a készülék többi beállításától függően érhetők el.
Illesztőfel. kivál.(P. 408)
Időtúllépés(P. 409)
Csatlakozás felism.(P. 410)
Bővített vét. puffer(P. 410)
Illesztőfel. kivál.
Válassza ki a készülékhez használni kívánt interfészt.
USB
Engedélyezheti vagy letilthatja az USB-portot.
korlátozása(P. 283)
Számítógéppel létrehozandó USB-kapcsolat
Ki
Be
Hálózat
Engedélyezheti vagy letilthatja a LAN-portot.
LAN-port letiltása(P. 291)
Ki
Be
USB összetett funkc.
Megadhatja a beállításokat az USB-eszközök használatát biztosító funkciók vagy a használni kívánt
illesztőprogramok kiválasztásához.
Összet.funkc. beáll.
Megadhatja, hogy a MEAP-alkalmazások vagy az USB-eszközök hálózati elérése élvezzen-e elsőbbséget akkor,
ha a készülékhez USB-eszköz csatlakozik.
MEAP prioritása
USB NW felett prior.
408
A beállítási menük listája
(
)
<Illesztőfelület>
üzenetet
<Illesztőfel. kivál.>
<USB összetett funkc.>
Ellenőrizze az
<Összet.funkc. beáll.>
<MEAP
Hajtson végre gyári visszaállítást (
prioritása> vagy <USB NW felett prior.>
A készülék
gyári visszaállítása(P. 460) )
<MEAP prioritása>
Adja meg ezt a beállítást, ha a MEAP-alkalmazásokat kívánja előtérbe helyezni.
<USB NW felett prior.>
Adja meg ezt a beállítást, ha az USB-eszközök hálózati elérésének kíván elsőbbséget adni. E funkció
segítségével számítógépről vezérelheti a készülék USB-portjához csatlakoztatott USB-eszközt.
USB-tárolóeszköz
Megadhatja a külső eszközökhöz készült illesztőprogramnak az USB-memóriaeszköz használatára vonatkozó
beállításait.
MEAP illesztőprogram
Engedélyezheti vagy letilthatja a MEAP speciális, külső eszközökhöz készült illesztőprogramját, ha USBmemóriaeszköz csatlakozik a készülékhez. Amennyiben USB-memóriaeszközről közvetlenül, számítógép
használata nélkül kíván nyomtatni (közvetlen USB-nyomtatás), akkor válassza a <Ki> lehetőséget.
Ki
Be
(
)
<Illesztőfelület>
üzenetet
illesztőprogram>
<Illesztőfel. kivál.>
<USB összetett funkc.>
<Ki> vagy <Be>
Ellenőrizze az
<USB-tárolóeszköz>
<MEAP
Hajtson végre gyári visszaállítást (
A készülék
gyári visszaállítása(P. 460) )
Időtúllépés
Megadhatja, hogy hogyan reagáljon a készülék a nyomtatási adatok fogadásának megszakadására.
Időtúllépés
Megadhatja, hogy le szeretné-e állítani a nyomtatást, ha a nyomtatási adatok fogadása egy meghatározott ideig
megszakad.
Ki
Be
409
A beállítási menük listája
(
)
<Illesztőfelület>
<Időtúllépés>
<Időtúllépés>
<Ki> vagy
<Be>
Időtúllépés ideje *
Állítsa be azt az időintervallumot, amelynek lejártával időtúllépési hiba történik.
5–15
–300 (másodperc)
(
)
<Illesztőfelület>
<Időtúllépés>
<Időtúllépés ideje>
Az
időintervallum beállításához használja a számbillentyűket
Csatlakozás felism.
Vezetékes helyi hálózati kapcsolaton keresztüli nyomtatás esetén olyan problémák léphetnek fel, mint a nem
megfelelő átfedés és a csonka karakterek. Ilyen esetben állítsa a <Csatlakozás felism.> elemet <Ki> értékre.
Ki
Be
(
)
üzenetet
<Illesztőfelület>
<Csatlakozás felism.>
<Ki> vagy <Be>
Ellenőrizze az
Hajtson végre gyári visszaállítást (
A készülék gyári
visszaállítása(P. 460) )
Bővített vét. puffer
Megadhatja, hogy a számítógépről érkező nyomtatási adatok fogadásához kívánja-e növelni a készülék beépített
memóriájának szabad kapacitását. A <Be> lehetőség kiválasztása esetén csökkenthető a számítógép számára a
nyomtatási adatok feldolgozásához vagy továbbításához szükséges idő, amikor a számítógépről nagy mennyiségű
vagy összetett struktúrájú adatok érkeznek.
Ki
Be
410
A beállítási menük listája
(
üzenetet
)
<Illesztőfelület>
<Bővített vét. puffer>
<Ki> vagy <Be>
Ellenőrizze az
Hajtson végre gyári visszaállítást (
visszaállítása(P. 460) )
411
A készülék gyári
A beállítási menük listája
Használói karbant.
1AAU-05H
Rövid leírás kíséretében ismertetjük a készülék beállítási lehetőségeit, többek között
a nyomtatási pozíciónak az egyes papírforrásokhoz történő kiigazítását, valamint a
nyomtatási minőség javítását. Ezeket a beállításokat a készülék offline állapotában
adhatja meg. Az alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
Csillagozások (*)
● A csillaggal (*) jelölt beállítások a többi beállítástól, illetve attól függően jelennek meg, hogy van-e a
készülékben papíradagoló vagy SD-kártya (ezek mindegyike opcionális).
Nyomt.helyzet beáll.(P. 412)
Visszaállító nyomt.(P. 413)
Papírméret-ellenőrz.(P. 413)
C különl.nyom.beáll.(P. 419)
Vonalkódbeáll. mód(P. 419)
Firmver frissítése(P. 420)
Mérethelyettesítés(P. 413)
Rövid szél, ad. pri.(P. 414)
Különl. továbbít.mód(P. 414)
A különl.nyomt. mód(P. 414)
Másodl.tovább.beáll.(P. 415)
Gyűrődés korrekciója(P. 415)
Utólagos kép korr.(P. 416)
2.különl.tovább.mód(P. 416)
Különleges kiad. mód(P. 416)
Festékrögz. javítása(P. 417)
SD-kártya karbantart(P. 417)
Különleges nyomt.mód(P. 417)
Papíradagolás módja(P. 420)
Feladatlistát mutat(P. 421)
Import/export beáll.(P. 421)
Értes. tisztításról(P. 422)
Tiszt. értes. ideje(P. 422)
Festékcsere időzít.(P. 423)
Spec,festékell.időz.(P. 423)
Nyomt.helyzet beáll.
A nyomtatási pozíciót minden egyes papírforráshoz külön-külön beállíthatja.
beállítása(P. 534)
A nyomtatási pozíció
Általános
Beállíthatja a függőleges és a vízszintes nyomtatási pozíciót kétoldalas nyomtatási módban az első (elülső)
oldalra történő nyomtatáshoz. A második oldal (hátoldal) nyomatási pozíciója a nyomtatás kezdetekor elérhető
papírforrás beállításai szerint alakul.
Y eltolás(2 oldalas) / X eltolás(2 oldalas)
-5,0–0,0 –+5,0 (mm)
Többcélú tálca
A többcélú tálcába helyezett papírra történő nyomtatáskor beállíthatja a függőleges és a vízszintes nyomtatási
pozíciót.
Y eltolás (TC tálca) / X eltolás (TC tálca)
-5,0–0,0 –+5,0 (mm)
412
A beállítási menük listája
1–4. fiók *
A papírfiókba helyezett papírra történő nyomtatáskor beállíthatja a függőleges és a vízszintes nyomtatási
helyzetet.
Y eltolás (1–4. fiók)/ X eltolás (1–4. fiók)
-5,0–0,0 –+5,0 (mm)
Visszaállító nyomt.
Megadhatja, hogy ki szeretné-e újra nyomtatni azt az oldalt, amelynek nyomtatása papírelakadás vagy hiba miatt
megszakadt.
Ki
Be
(
)
<Használói karbant.>
<Visszaállító nyomt.>
<Ki> vagy <Be>
Papírméret-ellenőrz.
Megadhatja, hogy a papírméret <Free Size> beállítása esetén a készülék ellenőrizze-e a papírforrásba helyezett papír
méretét. A <Be> érték kiválasztása esetén a készülék üzenetben tájékoztat a papírméretről, és leállítja a nyomtatást, ha
a papírforrásban lévő papír mérete nem egyezik a nyomtatási adatokkal.
Ki
Be
(
)
<Használói karbant.>
<Papírméret-ellenőrz.>
<Ki> vagy <Be>
● Amennyiben a behelyezett papír mérete és a nyomtatási adat közötti különbség elhanyagolható, akkor
előfordulhat, hogy nem jelenik meg üzenet, és a nyomtatás akkor is folytatódik, ha a kiválasztott beállítás a
<Be>.
Mérethelyettesítés
Megadhatja, hogy a készülék váltson-e az A4 és a Letter papírméret között. Ha a <Be> értéket választotta, és a
nyomtatáshoz A4-es papírméretet állított be a számítógépen, de nincs A4-es méretű papír a nyomtatóban, akkor a
készülék Letter méretű papírra fog nyomtatni.
Ki
Be
413
A beállítási menük listája
(
)
<Használói karbant.>
<Mérethelyettesítés>
<Ki> vagy <Be>
Rövid szél, ad. pri.
Ha olyan méretű papírra nyomtat, amelyet álló és fekvő tájolásban is behelyezhet, akkor állítsa ezt az elemet <Be>
értékre, ha a papírt inkább álló tájolásban kívánja használni. Ez a beállítás csak akkor lép érvénybe, ha a <Papírforrás>
pontban az <Automatikus> lehetőséget választotta.
Ki
Be
(
)
<Használói karbant.>
<Rövid szél, ad. pri.>
<Ki> vagy <Be>
Különl. továbbít.mód
Ha a készüléket alacsony páratartalmú környezetben használja, a kinyomtatott képeken vagy szövegeken foltok
jelenhetnek meg. Ilyen esetben megoldhatja a problémát, ha ezt az elemet <Be> értékre állítja.
Ki
Be
(
)
<Használói karbant.>
<Különl. továbbít.mód>
<Ki> vagy <Be>
● Ha az elemet <Be> értékre állítja, és a készüléket magas páratartalmú környezetben használja, a nyomtatás
fedettsége világosabb vagy egyenetlen lehet.
A különl.nyomt. mód
A papírtípustól vagy a környezeti feltételektől függően a kinyomtatott oldalakon csíkok jelenhetnek meg. Ilyen esetben
ennek az elemnek a beállítása megoldhatja a problémát. A javítás hatása a <1. mód> beállítás esetén a leggyengébb,
és a <4. mód> beállítás esetén a legerősebb.
Ki
1. mód
2. mód
3. mód
4. mód
414
A beállítási menük listája
(
)
<Használói karbant.>
<A különl.nyomt. mód>
Adja meg a kívánt
módot
● Ez az elem nem állítható be, ha a <Vonalkódbeáll. mód> beállítás értéke <1. mód> – <4. mód>.
Vonalkódbeáll. mód(P. 419)
● A <3. mód> vagy a <4. mód> kiválasztása esetén a nyomtatási sebesség csökken.
● A javítási hatás növelésével a nyomtatás fedettsége világosabb lesz. Emellett a szélek elmosódhatnak, és
kissé csökkenhet a részletek kidolgozottsága.
Másodl.tovább.beáll.
Ha a készüléket magas páratartalmú környezetben használja, a nyomtatás fedettsége világosabb vagy egyenetlen
lehet. Ilyen esetben megoldhatja a problémát, ha ezt az elemet <Be> értékre állítja.
Ki
Be
(
)
<Használói karbant.>
<Másodl.tovább.beáll.>
<Ki> vagy <Be>
● Ha a <Be> értéket választja, és a készüléket alacsony páratartalmú környezetben használja, a kinyomtatott
képeken vagy szövegeken foltok jelenhetnek meg.
Gyűrődés korrekciója
Ha a nyomatok meggyűrődnek, állítsa ezt az elemet <Be> értékre.
Ki
Be
(
)
<Használói karbant.>
<Gyűrődés korrekciója>
415
<Ki> vagy <Be>
A beállítási menük listája
Utólagos kép korr.
Ha kis méretű papír használatát követően nagy méretű papírra nyomtat, az üres területeken utóképek jelenhetnek
meg. Ilyen esetben megoldhatja a problémát, ha ezt az elemet <Be> értékre állítja.
Ki
Be
(
)
<Használói karbant.>
<Utólagos kép korr.>
<Ki> vagy <Be>
2.különl.tovább.mód
Amennyiben a <Különl. továbbít.mód> beállítás használata nem szünteti meg a problémát, akkor megoldást jelenthet
ennek az elemnek a <Be> értékre állítása.
Ki
Be
(
)
<Használói karbant.>
<2.különl.tovább.mód>
<Ki> vagy <Be>
● Ha a <Be> értéket választja, és a készüléket magas páratartalmú környezetben használja, a nyomtatás
fedettsége világosabb vagy egyenetlen lehet.
Különleges kiad. mód
A papírtípustól vagy a környezeti feltételektől függően a nyomatok meggyűrődhetnek, illetve a papír elülső szélén
fekete vízszintes csíkok jelenhetnek meg. Ilyen esetben ennek az elemnek a beállítása megoldhatja a problémát.
Ki
Be
(
)
<Használói karbant.>
<Különleges kiad. mód>
<Be>
416
<Ki> vagy
A beállítási menük listája
● Ha a <Be> beállítást választja, a nyomtatási sebesség csökkenhet.
Festékrögz. javítása
Ha kétoldalas nyomtatást hajt végre azt követően, hogy a készüléket hosszabb ideig nem használták, akkor a
kinyomtatott képeken üres területek jelentkezhetnek. Ilyen esetben megoldhatja a problémát, ha ezt az elemet <Be>
értékre állítja.
Ki
Be
(
)
<Használói karbant.>
<Festékrögz. javítása>
<Ki> vagy <Be>
● Ha a <Be> beállítást választja, a nyomtatási sebesség csökkenhet.
SD-kártya karbantart *
SD-kártyahiba esetén, illetve ha hulladékba kívánja helyezni az SD-kártyát, akkor törölheti a rajta tárolt adatokat.
Formázás
Inicializálja az SD-kártyát. A kártyán tárolt valamennyi adat törlésre kerül.
(
)
<Használói karbant.>
karbantart>
<SD-kártya
<Formázás>
<Igen>
Adatok teljes törl.
Az SD-kártyán tárolt valamennyi adat törlésre kerül. Szükség szerint hajtsa végre ezt a műveletet, például ha
hulladékba kívánja helyezni az SD-kártyát, miután törölte a rajta tárolt összes adatot – a szokásos törlési
eljárásokkal nem törölhető adattöredékekkel együtt. SD-kártya összes adatának törlése(P. 586)
Különleges nyomt.mód
Olyan beállításokat biztosít, amelyek akkor használhatók, ha a nyomtatás nem végezhető el megfelelően.
Hullámosság korr.
Ha a nyomatok felpöndörödnek, állítsa ezt az elemet <Be> értékre.
Ki
Be
417
A beállítási menük listája
(
)
korr.>
<Használói karbant.>
<Különleges nyomt.mód>
<Hullámosság
<Ki> vagy <Be>
● Ha a <Be> beállítást választja, a nyomtatási sebesség csökkenhet. Előfordulhat továbbá, hogy a nyomatok
halványak lesznek.
Papírtapadás csökk.
Kétoldalas nyomtatás esetén a nyomtatott papírlapok a nyomtatási sűrűségtől függően egymáshoz
tapadhatnak. Ilyen esetben ez a beállítás megoldhatja a problémát, de a nyomtatási sebesség csökkenhet.
Ki
Be
(
)
<Használói karbant.>
<Különleges nyomt.mód>
<Papírtapadás
<Ki> vagy <Be>
csökk.>
Durva papír beáll.
Ha borítékra nyomtat, akkor a környezeti feltételektől függően előfordulhat, hogy a nyomtatott képekről leválik
a festék. Ilyen esetben megoldhatja a problémát, ha ezt az elemet <Be> értékre állítja. A nyomtatási sebesség
azonban csökken.
Ki
Be
(
)
beáll.>
<Használói karbant.>
<Különleges nyomt.mód>
<Durva papír
<Ki> vagy <Be>
● Ha ezt az elemet <Be> értékre állítja, akkor papírtípus-beállításnak válassza a <Envelope H> lehetőséget.
többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 60)
A
Levlap.rögz.min.jav.
Ha levelezőlapra nyomtat, akkor a környezeti feltételektől függően előfordulhat, hogy a nyomtatott képekről
leválik a festék. Ilyen esetben megoldhatja a problémát, ha ezt az elemet <Be> értékre állítja. A nyomtatási
sebesség azonban csökken.
Ki
418
A beállítási menük listája
Be
(
)
nyomt.mód>
<Használói karbant.>
<Különleges
<Levlap.rögz.min.jav.>
<Ki> vagy <Be>
C különl.nyom.beáll.
Állítsa ezt az elemet <Be> értékre, ha a nyomtatás feltűnő zajjal jár.
Ki
Be
(
)
<Használói karbant.>
<C különl.nyom.beáll.>
<Ki> vagy <Be>
● Ha ezt az elemet <Be> értékűre állítja, a nyomtatási sebesség csökken.
Vonalkódbeáll. mód
Ezt a beállítást akkor használhatja, ha a kinyomtatott vonalkódok nem olvashatók. Minél nagyobb módszámot választ
az alábbi lehetőségek közül, annál nagyobb lesz a javítási hatás.
Ki
1. mód
2. mód
3. mód
4. mód
(
)
<Használói karbant.>
<Vonalkódbeáll. mód>
Adja meg a kívánt
módot
● Ha erősebb javítást választ, a nyomtatási fedettség világosabb lesz.
● Ha a számítógépről nyomtat, akkor a nyomtató-illesztőprogramban megadott beállítás lesz érvényes. Ha a
[Grafikus mód] beállítását a nyomtató-illesztőprogramban [UFR II mód] értékűre, a [Vonalkód igazítási
419
A beállítási menük listája
módja] beállítást pedig [Nyomtató alapértelmezése] értékűre módosítja, akkor a kezelőpanelen megadott
beállítás lesz érvényes.
● Ha ezt az elemet a <1. mód>–<4. mód> beállítások valamelyikére állítja, akkor a <A különl.nyomt. mód>
automatikusan <Ki> lesz kapcsolva.
● Ha a <4. mód> beállítást választja, a nyomtatási sebesség csökken.
Firmver frissítése
A készüléken futó firmware frissítése.
(
)
<Használói karbant.>
csatlakozási módot
<Firmver frissítése>
Válassza ki a kívánt
<Igen>
Csatlakozási mód kiválasztása
Megadhatja a firmware frissítését elvégző számítógéphez való csatlakozás módját.
Papíradagolás módja
Akkor válassza ezt a beállítást, ha emblémás (fejléces) papírra nyomtat. Az emblémás papírokra nyomtatáskor attól
függően, hogy egy- vagy kétoldalasan nyomtat-e, módosítania kell a papír forrásba történő behelyezésének módját.
Ha viszont a beállítást a <Nyomt.old.prioritása> értékre állítja, akkor egy- és kétoldalas nyomtatásnál is az emblémás
oldallal lefelé helyezheti be a papírt. További részletek: Előnyomott papír behelyezése(P. 53) .
Sebesség prioritása
Nyomt.old.prioritása
(
)
papírforrást
<Használói karbant.>
<Papíradagolás módja>
Válasszon
<Sebesség prioritása> vagy <Nyomt.old.prioritása>
Papírforrás kiválasztása
Kiválaszthatja azt a papírforrást, amelynek módosítani szeretné a papíradagolási mód beállítását.
420
A beállítási menük listája
<Sebesség prioritása>
Ha emblémával előnyomott papírt használ, akkor az egyoldalas és a kétoldalas nyomtatás közötti váltásnál
módosítani kell azt, hogy melyik oldal nézzen felfelé.
● Ha nem számít, hogy a papír melyik oldalára nyomtat, akkor a <Sebesség prioritása> beállítás kiválasztását
javasoljuk.
<Nyomt.old.prioritása>
Ha a papír meghatározott oldalára szeretne nyomtatni, akkor nem kell megfordítania a papírt a
papírforrásban attól függően, hogy egy- vagy kétoldalas nyomtatást választott-e.
● Még ha a <Nyomt.old.prioritása> lehetőséget adta is meg a papírforrás számára ( Papír(P. 572) ), ez a
beállítás nem lép érvénybe, és a készülék a <Sebesség prioritása> beállításnak megfelelően fog működni.
Ilyenkor a papír úgy helyezze be, mint a <Sebesség prioritása> beállítás esetén ( Előnyomott papír
behelyezése(P. 53) ).
● A <Nyomt.old.prioritása> kiválasztása esetén az egyoldalas nyomtatás sebessége csökken.
Feladatlistát mutat
Megadhatja, hogy a készülék megjelenítse-e a nyomtatás alatt álló, illetve nyomtatásra váró adatok listáját, ha
megnyomja a kezelőpanel
(
) gombját.
Ki
Be
(
)
● Ha megnyomja a
(
<Használói karbant.>
<Feladatlistát mutat>
<Ki> vagy <Be>
) gombot, amikor a <Ki> beállítás van érvényben, akkor a folyamatban lévő
aktuális nyomtatási feladat törlődik.
Import/export beáll.
A készüléken regisztrált adatokat, valamint a menüpontok beállításait átviheti és elmentheti a készülékhez
csatlakoztatott USB-memóriaeszközre. Az exportált adatok importálhatók. Azonos modellszámú készülékek esetén az
adatok egymás között exportálhatók és importálhatók.
IMPORTÁLÁS
Importálhatja a készülékről előzőleg USB-memóriaegységre másolt adatokat.
421
A beállítási menük listája
(
)
<Használói karbant.>
beáll.>
<Import/export
<IMPORTÁLÁS>
<Igen>
Adja meg a jelszót
fájlt
Válassza ki az importálni kívánt
Ellenőrizze az üzenetet
EXPORTÁLÁS
A készüléken regisztrált adatokat és a menüpontok beállításait USB-memóriaeszközre mentheti.
(
)
<Használói karbant.>
beáll.>
<Import/export
<EXPORTÁLÁS>
Adja meg a jelszót
Jelszó (még
Ellenőrizze az üzenetet
egyszer)
● Ezekhez a műveletekhez csak a készülék jobb oldalán található USB-port használható.
Értes. tisztításról
Megadhatja, hogy a készülék jelenítsen-e meg a rögzítőegység tisztítására szólító üzenetet.
Ki
Be
(
)
<Használói karbant.>
<Értes. tisztításról>
<Ki> vagy <Be>
Tiszt. értes. ideje *
A <Értes. tisztításról> <Be> értékre állítása esetén a nyomtatott oldalak 1000 egységben kifejezett számában
megadhatja, hogy mikor jelenjen meg a rögzítőegység tisztítására szólító üzenet. A konfigurációs oldalon ellenőrizheti,
hogy az üzenet megjelenése előtt még hány oldalt nyomtathat. ( Konfigurációs oldal(P. 539) )
1000
–50 000
(
)
<Használói karbant.>
<Tiszt. értes. ideje>
oldalak számát
422
Adja meg a nyomtatott
A beállítási menük listája
Festékcsere időzít.
Ha módosítani kívánja az alacsony festékszintre figyelmeztető üzenet megjelenítésének időzítését, válassza az
<Egyéni> lehetőséget.
Alapértelmezés
Egyéni
(
)
<Használói karbant.>
<Festékcsere időzít.>
<Alapértelmezés> vagy
<Egyéni>
Spec,festékell.időz. *
Ha a <Festékcsere időzít.> beállítás értéke az <Egyéni>, akkor adja meg az üzenet megjelenítésének időzítését.
1 – 20
– 99 (%)
(
)
<Használói karbant.>
<Spec,festékell.időz.>
adja meg a maradék festékszintet
423
A számbillentyűkkel
A beállítási menük listája
Nyomtatási mód
1AAU-05J
Rövid leírás kíséretében ismertetjük a nyomtatási mód váltással kapcsolatos
beállításokat. Az alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
Csillagozások (*)
● A csillaggal (*) jelölt beállítások a többi beállítástól, illetve attól függően jelennek meg, hogy van-e opcionális
ROM a készülékben.
Auto. módkiválasztás(P. 424)
Autom. kiválasztás(P. 425)
Mód prioritása(P. 425)
◼ Nyomtatási mód típusai
Automatikus kiválasztási mód A készülék akkor lép automatikus kiválasztási módba, ha az <Autom. kiválasztás> értéket választotta
az <Auto. módkiválasztás> beállításban. A készülék automatikusan megkülönbözteti a
számítógépről küldött adatokat, és kiválasztja a nyomtatási módot. Ezt a nyomtatási módot akkor
használja, ha alkalmazásból nyomtat.
<PCL>
Számítógépről küldött PCL fájlok nyomtatási módja.
<PS>
Számítógépről küldött PS fájlok nyomtatási módja.
<PDF>
Közvetlen nyomtatással vagy közvetlen USB-nyomtatással nyomtatandó PDF fájlok nyomtatási
módja.
<XPS>
Közvetlen nyomtatással vagy közvetlen USB-nyomtatással nyomtatandó XPS fájlok nyomtatási
módja.
Auto. módkiválasztás
Megadhatja a készülék által használandó nyomtatási módot.
Autom. kiválasztás
PCL
PS
PDF
XPS
424
A beállítási menük listája
(
)
<Nyomtatási mód>
<Auto. módkiválasztás>
Adja meg a kívánt
nyomtatási módot
Autom. kiválasztás
Automatikus kiválasztási módban engedélyezheti vagy letilthatja a nyomtatási módok automatikus kiválasztását.
Ki
Be
(
)
<Nyomtatási mód>
nyomtatási módot
<Autom. kiválasztás>
Adja meg a kívánt
<Ki> vagy <Be>
● Ha valamennyi nyomtatási mód beállítása a <Ki>, a készülék a <Mód prioritása> pontban megadott beállítás
szerint fog nyomtatni.
Mód prioritása
Megadhatja azt a nyomtatási módot, amelyet a készülék automatikusan kiválaszt, ha automatikus kiválasztási módban
nem képes azonosítani a vezérlőparancsot.
Semmi
PCL
PS
PDF
XPS
(
)
<Nyomtatási mód>
<Mód prioritása>
Adja meg a használni kívánt
nyomtatási módot
● Az <Semmi> beállítás kiválasztása esetén a készülék automatikusan meghatározza a nyomtatási módot, ha
nem sikerül azonosítania a vezérlőparancsot.
425
A beállítási menük listája
A nyomtatási módokra jellemző beállítások
1AAU-05K
Az egyes nyomtatási módokra jellemző beállításokat a Beállítás menüben adhatja
meg. Valamennyi módnál ismertetjük az adott nyomtatási mód esetén használható
beállításokat.
UFR II(P. 427)
PCL(P. 428)
Képalkotás(P. 434)
XPS(P. 440)
PDF(P. 444)
PS(P. 448)
426
A beállítási menük listája
UFR II
1AAU-05L
Ez a rész az UFR II nyomtató-illesztőprogram vezérlőparancsokkal történő
használata során elérhető beállításokat ismerteti. Az alapértelmezett beállítások
mellett a ( ) jelzés látható.
Papírtakarékos
Beállíthatja, hogy a készülék ne nyomtassa ki a nyomtatandó dokumentumok üres oldalait.
Ki
Be
(
)
<UFR II>
<Papírtakarékos>
427
<Ki> vagy <Be>
A beállítási menük listája
PCL
1AAU-05R
Rövid leírás kíséretében ismertetjük a PCL vezérlőparancsok használata esetén
elérhető beállításokat. Az alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
Csillagozások (*)
● A csillaggal (*) jelölt beállítások a többi beállítástól, illetve attól függően jelennek meg, hogy van-e opcionális
ROM a készülékben.
Papírtakarékos(P. 428)
Tájolás(P. 428)
Betűtípus száma(P. 429)
Mértékegység(P. 431)
X méret(P. 431)
Y méret(P. 432)
Pontméret(P. 429)
Nyomtatási sűrűség(P. 429)
Lap sorainak száma(P. 429)
Karakterkód(P. 430)
Egyéni méret(P. 431)
CR–LF hozzáfűzése(P. 432)
A4 nyomt.szél.nagyít(P. 432)
BarDIMM(P. 433)
FreeScape(P. 433)
Papírtakarékos
Beállíthatja, hogy a készülék kinyomtassa-e azokat az üres oldalakat, amelyek azért jöttek létre, mert egy adott
alkalmazás által küldött két lapdobás kód között nem érkezett adat.
Ki
Be
(
)
<PCL>
<Papírtakarékos>
<Ki> vagy <Be>
Tájolás
Lehetővé teszi a papír tájolásának beállítását.
Álló
Fekvő
(
)
<PCL>
<Tájolás>
428
<Álló> vagy <Fekvő>
A beállítási menük listája
Betűtípus száma
Lehetővé teszi, hogy a megfelelő betűtípus számok megadásával a készülék ezen funkciója számára beállítsa az
alapértelmezett betűtípust. A használható betűtípus számok tartománya 0-tól 116-ig terjed.
0
– 116
(
)
<PCL>
<Betűtípus száma>
A betűtípus számának beállításához
használja a számbillentyűket
Pontméret *
Amennyiben a <Betűtípus száma> beállításban arányos térközű méretezhető betűtípus számát adta meg, akkor ez a
beállítás megjelenik a <PCL> beállítási lehetőségek között. E beállításban megadhatja az alapértelmezett betűtípus
pontméretét. A pontméret 0,25 pontos lépésenként állítható be.
4,00–12,00
–999,75 pont
(
)
<PCL>
<Pontméret>
A beállítás értékének megadásához használja
a számbillentyűket
Nyomtatási sűrűség *
Amennyiben a <Betűtípus száma> beállításban rögzített pontsűrűségű méretezhető betűtípus számát adta meg, akkor
a <Nyomtatási sűrűség> beállítás megjelenik a <PCL> beállítási lehetőségek között. E beállításban megadhatja az
alapértelmezett betűtípus pontsűrűségét. A pontsűrűség 0,01 CPI (hüvelykenkénti karakterszám) lépésenként állítható
be.
0,44–10,00
–99,99 CPI
(
)
<PCL>
<Nyomtatási sűrűség>
A beállítás értékének megadásához
használja a számbillentyűket
Lap sorainak száma
Megadhatja, hogy egy oldalra hány sort kíván nyomtatni. A nyomtatandó sorok száma 5–128 lehet.
5–64
–128 sor
429
A beállítási menük listája
(
)
<PCL>
<Lap sorainak száma>
A beállítás értékének megadásához
használja a számbillentyűket
Karakterkód
Kiválaszthatja a gazdaszámítógép igényeinek leginkább megfelelő szimbólumkészletet.
PC8
ROMAN8
ROMAN9
ISOL1
ISOL2
ISOL5
ISOL6
ISOL9
PC775
PC8DN
PC850
PC852
PC858
PC8TK
PC1004
WINL1
WINL2
WINL5
WINBALT
DESKTOP
PSTEXT
LEGAL
ISO4
ISO6
ISO11
ISO15
ISO17
ISO21
ISO60
ISO69
WIN 30
MCTEXT
PC864
ARABIC8
WINARB
PC866
ISOCYR
WINCYR
PC851
GREEK8
ISOGRK
PC8GRK
WINGRK
430
A beállítási menük listája
PC862
HEBREW7
HEBREW8
ISOHEB
(
)
<PCL>
<Karakterkód>
Válassza ki a karakterkódot
Egyéni méret
Lehetővé teszi, hogy egyedi papírméretet adjon meg. Az egyedi papírméret beállításához válassza a <Beállítva>
lehetőséget.
Nincs beállítva
Beállítva
(
)
<PCL>
<Egyéni méret>
<Nincs beállítva> vagy <Beállítva>
Mértékegység *
Kiválaszthatja az egyedi papírméret megadásához használni kívánt mértékegységet.
milliméter
hüvelyk
(
)
<PCL>
<Mértékegység>
<milliméter> vagy <hüvelyk>
X méret *
Beállíthatja az egyedi méretű papír szélességét. A szélességet 76,2 mm és 215,9 mm közötti tartományban állíthatja,
0,1 mm lépésenként.
76,2–215,9
mm
(
)
<PCL>
<X méret>
számbillentyűket
431
A beállítás értékének megadásához használja a
A beállítási menük listája
Y méret *
Beállíthatja az egyedi méretű papír hosszúságát. A hosszúságot 127,0 mm és 355,6 mm közötti tartományban
állíthatja, 0,1 mm lépésenként.
127,0–355,6
mm
(
)
<PCL>
<Y méret>
A beállítás értékének megadásához használja a
számbillentyűket
CR–LF hozzáfűzése
Beállíthatja, hogy a készülék kocsivissza-jelet (CR) fűzzön az általa vett soremelési (LF) kód után.
Igen
Nem
(
)
<PCL>
<CR–LF hozzáfűzése>
<Igen> vagy <Nem>
A4 nyomt.szél.nagyít
Beállíthatja, hogy a készülék az A4 méretű papír nyomtatható területét a Letter méret nyomtatható területének
szélességére bővítse.
Ki
Be
(
)
<PCL>
<A4 nyomt.szél.nagyít>
432
<Ki> vagy <Be>
A beállítási menük listája
BarDIMM *
Engedélyezheti vagy letilthatja a készülék vonalkód-nyomtatási funkcióját.
Engedélyezés
Letiltás
(
)
<PCL>
<BarDIMM>
<Engedélyezés> vagy <Letiltás>
FreeScape *
Megadhatja a vonalkódparancsokhoz használandó másodlagos Escape-kódot (AEC) arra az esetre, ha a
gazdaszámítógép nem támogatja a normál Escape-kódot.
Ki
~
"
#
$
/
\
?
{
}
|
(
)
<PCL>
<FreeScape>
433
Válassza ki az Escape-kódot
A beállítási menük listája
Képalkotás
1AAU-05S
Rövid leírás kíséretében ismertetjük a közvetlen USB-nyomtatáshoz, a közvetlen
nyomtatáshoz és az e-mail nyomtatáshoz használható képfájlok (JPEG és TIFF fájlok)
beállításait. Az alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
Csillagozások (*)
● A csillaggal (*) jelölt beállítások a többi beállítástól, illetve attól függően jelennek meg, hogy van-e opcionális
SD-kártya a készülékben.
Képtájolás(P. 434)
Nagyítás/kicsinyítés(P. 435)
Nyomtatási helyzet(P. 435)
E-mail szöveg nyomt.(P. 437)
E-mail nyomt. korl.(P. 437)
Nyomt.ter. nagyítása(P. 438)
TIFF Spooler(P. 436)
Figyelmezt. mutatása(P. 436)
Féltónusú(P. 438)
Szürkeárny.átalakít.(P. 439)
Képtájolás
Megadhatja a kép nyomtatáskor érvényes tájolását.
Automatikus
Függőleges
Vízszintes
(
)
<Képalkotás>
<Képtájolás>
Adja meg a kívánt tájolást
<Automatikus>
A kép szélessége és hosszúsága alapján automatikusan meghatározza a nyomtatás tájolását.
<Függőleges>
A függőleges oldalukon hosszabb képek nyomtatásához válassza.
<Vízszintes>
A vízszintes oldalukon hosszabb képek nyomtatásához válassza.
434
A beállítási menük listája
● Amennyiben a megadott beállítás (<Függőleges> vagy <Vízszintes>) nem illeszkedik a kép tájolásához, akkor
a kép kicsinyítve kerül nyomtatásra.
Nagyítás/kicsinyítés
Engedélyezheti vagy letilthatja a képek nagyítását/kicsinyítését. A nyomatok kinagyítása és lekicsinyítése a kép eredeti
méretarányának megőrzésével történik.
Ki
Automatikus
(
)
<Képalkotás>
<Nagyítás/kicsinyítés>
<Ki> vagy
<Automatikus>
<Ki>
Amennyiben a kép a Nyomtatható terület(P. 575) keretén belül van, akkor az eredeti méretben kerül
nyomtatásra. Ha viszont a kép nagyobb a nyomtatható területnél, akkor a nyomatot lekicsinyíti a készülék.
<Automatikus>
A papír nyomtatható területének megfelelően növeli vagy csökkenti a nyomatot.
Nyomtatási helyzet
Megadhatja a kép nyomtatási pozícióját.
Automatikus
Középső
Bal felső
(
)
<Képalkotás>
<Nyomtatási helyzet>
értéket vagy a pozíciót
435
Adja meg az <Automatikus>
A beállítási menük listája
<Automatikus>
Amennyiben a TIFF adatok tartalmaznak nyomtatási pozícióra vonatkozó információt, a kép ezen információ
alapján kerül nyomtatásra; ellenkező esetben a képet a papírlap közepére nyomtatja a készülék. A JPEG
adatok nyomtatása minden esetben a papírlap közepére történik.
<Középső>
A képeket a papírlap közepére nyomtatja a készülék.
<Bal felső>
A képeket a papír bal felső részére nyomtatja a készülék.
TIFF Spooler
Megadhatja, hogy a készülék tárolja-e a TIFF adatokat az SD-kártyán, mielőtt feldolgozza azokat a nyomtatáshoz. Ha a
nyomtatás során hiba lép fel, válassza a <Be> lehetőséget.
Ki
Be
(
)
<Képalkotás>
vagy <Be>
<TIFF Spooler>
Hajtson végre gyári visszaállítást (
Ellenőrizze az üzenetet
<Ki>
A készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
<Ki>
A TIFF adatok fogadásukat követően folyamatosan feldolgozásra kerülnek, ezáltal csökken a feldolgozási idő.
<Be>
Valamennyi fogadott TIFF adat egyszerre kerül feldolgozásra, ezáltal csökken a hibák előfordulása.
Behelyezett SD-kártya esetén az adatokat a készülék az SD-kártyán tárolja.
Figyelmezt. mutatása
Megadhatja, hogy hiba esetén hogyan reagáljon a készülék.
Ki
Nyomtatás
Panel
436
A beállítási menük listája
(
)
<Képalkotás>
<Figyelmezt. mutatása>
Állítsa be a készülék
reagálási módját
<Ki>
A készülék nem nyomtatja ki a képet és nem jeleníti meg a hibaüzenetet.
<Nyomtatás>
A készülék a hibára vonatkozó információkat kinyomtatja, a képet viszont nem.
<Panel>
A készülék nem nyomtatja ki a képet, a hibaüzenetet pedig megjeleníti a kezelőpanelen.
E-mail szöveg nyomt.
Megadhatja, hogy e-mail nyomtatása során a készülék kinyomtassa-e az e-mailben küldött üzenetet. A <Ki> lehetőség
kiválasztása esetén csak az e-mailhez csatolt kép kerül nyomtatásra.
Ki
Be
(
)
<Képalkotás>
<E-mail szöveg nyomt.>
<Ki> vagy <Be>
E-mail nyomt. korl. *
Megadhatja, hogy korlátozza-e az e-mailes üzenetek kinyomtatható oldalainak számát az <E-mail szöveg nyomt.> <Be>
értékének kiválasztása esetén. A <Be> lehetőség beállítása esetén az e-mailes üzenetek nyomtatható oldalainak
maximális száma 5 lesz.
Ki
Be
(
)
<Képalkotás>
<E-mail nyomt. korl.>
437
<Ki> vagy <Be>
A beállítási menük listája
Nyomt.ter. nagyítása
Megadhatja, hogy a képet a
papírlap teljes felületét.
Nyomtatható terület(P. 575) kiterjesztésével kívánja-e nyomtatni, kihasználva a
Ki
Be
(
)
<Képalkotás>
<Nyomt.ter. nagyítása>
<Ki> vagy <Be>
● A <Be> érték kiválasztásakor az eredeti képtől függően előfordulhat, hogy a kép egyes részei lemaradnak a
papír széléről, illetve a papír bizonyos részei bepiszkolódnak.
Féltónusú
Megadhatja a féltónusok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti átmeneti tartomány) nyomtatásának módját.
Felbontás
Árnyalat
Nagy felbontású
(
)
<Képalkotás>
<Féltónusú>
Válassza ki a féltónusok visszaadásának
módját
<Felbontás>
Árnyalatos képek és vonalak lágy átmenetekkel történő nyomtatása. Ez a nyomtatási mód ábrák és
grafikonok árnyalt nyomtatására alkalmas.
<Árnyalat>
Kontrasztos tónusú, élénk képek nyomtatása. Ez a nyomtatási mód fényképekhez hasonló képadatok
nyomtatására alkalmas.
438
A beállítási menük listája
<Nagy felbontású>
A karakterek szélének éles visszaadása révén részletgazdag nyomtatást tesz lehetővé. Ez a nyomtatási mód a
karakterekből és vékony vonalakból álló nyomtatási adatok éles körvonalú nyomtatására alkalmas.
Szürkeárny.átalakít.
Megadhatja, hogy milyen módon történjen a színes adatok fekete-fehér adatokká alakítása.
sRGB
NTSC
Egységes RGB
(
)
<Képalkotás>
<Szürkeárny.átalakít.>
Válassza ki az átalakítás
módját
<sRGB>
A színes adatokat a készülék úgy alakítja fekete-fehér adatokká, hogy a színkülönbségeket megtartó, sima
árnyalatok jönnek létre.
<NTSC>
A színes adatokat a készülék úgy alakítja fekete-fehér adatokká, hogy a televíziókészülék képeihez hasonló
megjelenítést hoz létre (NTSC).
<Egységes RGB>
A színes adatokat a készülék úgy alakítja fekete-fehér adatokká, hogy az RGB szintek kiegyenlítéséhez
kizárólag a fényességet veszi alapul.
439
A beállítási menük listája
XPS
1AAU-05U
Rövid leírás kíséretében ismertetjük a közvetlen USB-nyomtatáshoz és a közvetlen
nyomtatáshoz használható XPS fájlok beállításait. Az alapértelmezett beállítások
mellett a ( ) jelzés látható.
Csillagozások (*)
● A csillaggal (*) jelölt beállítások a többi beállítástól, illetve attól függően jelennek meg, hogy van-e opcionális
SD-kártya a készülékben.
Féltónusú(P. 440)
Szürkeárny.átalakít.(P. 441)
Tömörített kép mód(P. 442)
Tömör. kép kimenet(P. 443)
Féltónusú
Megadhatja a félárnyékok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti középtartomány) visszaadásának módját. A
féltónusokat minden dokumentum esetén beállíthatja az egyes képadattípusonként.
Szöveg
Felbontás
Árnyalat
Nagy felbontású
Grafika
Felbontás
Árnyalat
Nagy felbontású
Kép
Felbontás
Árnyalat
Nagy felbontású
(
)
képadattípust
<XPS>
<Féltónusú>
Válassza ki a kívánt
Válassza ki a féltónusok visszaadásának módját
440
A beállítási menük listája
Képadattípus
Válassza ki azt a képadattípust, amelynek beállításait módosítani szeretné. Válassza a <Szöveg> lehetőséget
karakterek, a <Grafika> beállítást vonalak és ábrák, illetve a <Kép> pontot képek (pl. fényképek)
nyomtatásához.
<Felbontás>
Árnyalatos képek és vonalak lágy átmenetekkel történő nyomtatása. Ez a nyomtatási mód ábrák és
grafikonok árnyalt nyomtatására alkalmas.
<Árnyalat>
Kontrasztos tónusú, élénk képek nyomtatása. Ez a nyomtatási mód fényképekhez hasonló képadatok
nyomtatására alkalmas.
<Nagy felbontású>
A karakterek szélének éles visszaadása révén részletgazdag nyomtatást tesz lehetővé. Ez a nyomtatási mód a
karakterekből és vékony vonalakból álló nyomtatási adatok éles körvonalú nyomtatására alkalmas.
Szürkeárny.átalakít.
Megadhatja, hogyan történjen a színes nyomtatási adatok fekete-fehér adatokká alakítása. Az átalakítási mód minden
egyes képadattípushoz beállítható: <Szöveg>, <Grafika> és <Kép>.
Szöveg
sRGB
NTSC
Egységes RGB
Grafika
sRGB
NTSC
Egységes RGB
Kép
sRGB
NTSC
Egységes RGB
(
típusát
)
<XPS>
<Szürkeárny.átalakít.>
Válassza ki az átalakítás módját
441
Válassza ki a képadat
A beállítási menük listája
Képadattípus
Válassza ki azt a képadattípust, amelyhez meg kívánja adni az átalakítási módot.
<sRGB>
A színes adatokat a készülék úgy alakítja fekete-fehér adatokká, hogy a színkülönbségeket megtartó, sima
árnyalatok jönnek létre.
<NTSC>
A színes adatokat a készülék úgy alakítja fekete-fehér adatokká, hogy a televíziókészülék képeihez hasonló
megjelenítést hoz létre (NTSC).
<Egységes RGB>
A színes adatokat a készülék úgy alakítja fekete-fehér adatokká, hogy az RGB szintek kiegyenlítéséhez
kizárólag a fényességet veszi alapul.
Tömörített kép mód *
Megadhatja, hogy hogyan reagáljon a készülék abban az esetben, ha az XPS fájlok nyomtatása során fogyóban van a
szabad tárhely a memóriájában.
Kép prioritása
Kimenet prioritása
(
)
<XPS>
<Tömörített kép mód>
<Kép prioritása> vagy <Kimenet
prioritása>
<Kép prioritása>
Ha nincs elegendő tárhely a memóriában, akkor leállítja a nyomtatást, mielőtt még romlana a nyomtatás
minősége.
<Kimenet prioritása>
Ha nincs elegendő tárhely a memóriában, akkor folytatja a nyomtatást még akkor is, ha emiatt romlik a
nyomtatás minősége.
442
A beállítási menük listája
● Ezt a beállítást akkor célszerű megadni, ha nincs SD-kártya a készülékben. Ha az <SD-kártya> pont <Be>
értékre van állítva, akkor a készülék mindig a <Kimenet prioritása> beállítás szerint nyomtat ( SDkártya(P. 372) ).
Tömör. kép kimenet
Amennyiben a <Tömörített kép mód> beállítása a <Kimenet prioritása>, a képadattól függően a nyomtatás minősége
idővel romolhat. Megadhatja, hogy hogyan reagáljon a készülék a minőség nagymértékű csökkenésére.
Kimenet
Hiba megjelenítése
(
)
<XPS>
<Tömör. kép kimenet>
<Kimenet> vagy <Hiba
megjelenítése>
<Kimenet>
A minőségromlás mértékétől függetlenül folytatja a nyomtatást.
<Hiba megjelenítése>
A minőség jelentős csökkenése esetén megjeleníti a megfelelő hibaüzenetet és leállítja a nyomtatást.
● Ez a beállítás akkor lép érvénybe, ha a <Tömörített kép mód> értéke a <Kimenet prioritása>, vagy az <SDkártya> ( SD-kártya(P. 372) ) beállítás <Be> értékre van állítva.
443
A beállítási menük listája
PDF
1AAU-05W
Rövid leírás kíséretében ismertetjük a közvetlen USB-nyomtatáshoz és a közvetlen
nyomtatáshoz használható PDF fájlok beállításait. Az alapértelmezett beállítások
mellett a ( ) jelzés látható.
Papírmérethez igazít(P. 444)
Nyomt.ter. nagyítása(P. 444)
N 1-re(P. 445)
Megjegyzés nyomtatás(P. 445)
Féltónusú(P. 445)
Szürkeárny.átalakít.(P. 446)
Papírmérethez igazít
Nyomtatható terület(P. 575) alapján a készülék nagyítsa vagy kicsinyítse a
Megadhatja, hogy a papírra jellemző
nyomatot. A nyomatok kinagyítása és lekicsinyítése az eredeti méretarány megőrzésével történik.
Ki
Be
(
)
<PDF>
<Papírmérethez igazít>
<Ki> vagy <Be>
Nyomt.ter. nagyítása
Megadhatja, hogy a képet a
papírlap teljes felületét.
Nyomtatható terület(P. 575) kiterjesztésével kívánja-e nyomtatni, kihasználva a
Ki
Be
(
)
<PDF>
<Nyomt.ter. nagyítása>
<Ki> vagy <Be>
● A <Be> érték kiválasztásakor az eredeti képtől függően előfordulhat, hogy a kép egyes részei lemaradnak a
papír széléről, illetve a papír bizonyos részei bepiszkolódnak.
444
A beállítási menük listája
N 1-re
Megadhatja, hogy kíván-e több csökkentett méretű oldalt nyomtatni egy lapra úgy, hogy a bal felső részből kiindulva
egymást követően elrendezi azokat. Ha például négy oldalt szeretne egy lapra nyomtatni, akkor válassza a <4 1-re>
lehetőséget.
Ki
2 1-re
4 1-re
6 1-re
8 1-re
9 1-re
16 1-re
(
)
<PDF>
<N 1-re>
Válassza ki a több oldal egy lapon való
megjelenítésének módját
Megjegyzés nyomtatás
Megadhatja, hogy szeretne-e megjegyzéseket nyomtatni. Ha az <Automatikus> lehetőséget választja, a készülék
kinyomtatja a PDF fájlokban található megjegyzéseket.
Ki
Automatikus
(
)
<PDF>
<Megjegyzés nyomtatás>
<Ki> vagy <Automatikus>
Féltónusú
Megadhatja a félárnyékok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti középtartomány) visszaadásának módját. A
féltónusokat minden dokumentum esetén beállíthatja az egyes képadattípusonként.
Szöveg
Felbontás
Árnyalat
Nagy felbontású
Grafika
Felbontás
Árnyalat
Nagy felbontású
Kép
Felbontás
445
A beállítási menük listája
Árnyalat
Nagy felbontású
(
)
<PDF>
<Féltónusú>
Válassza ki a kívánt
Válassza ki a féltónusok visszaadásának módját
képadattípust
Képadattípus
Válassza ki azt a képadattípust, amelynek beállításait módosítani szeretné. Válassza a <Szöveg> lehetőséget
karakterek, a <Graphic Mode> beállítást vonalak és ábrák, illetve a <Kép> pontot képek (pl. fényképek)
nyomtatásához.
<Felbontás>
Árnyalatos képek és vonalak lágy átmenetekkel történő nyomtatása. Ez a nyomtatási mód ábrák és
grafikonok árnyalt nyomtatására alkalmas.
<Árnyalat>
Kontrasztos tónusú, élénk képek nyomtatása. Ez a nyomtatási mód fényképekhez hasonló képadatok
nyomtatására alkalmas.
<Nagy felbontású>
A karakterek szélének éles visszaadása révén részletgazdag nyomtatást tesz lehetővé. Ez a nyomtatási mód a
karakterekből és vékony vonalakból álló nyomtatási adatok éles körvonalú nyomtatására alkalmas.
Szürkeárny.átalakít.
Megadhatja, hogy milyen módon történjen a színes adatok fekete-fehér adatokká alakítása.
sRGB
NTSC
Egységes RGB
(
)
<PDF>
<Szürkeárny.átalakít.>
446
Válassza ki az átalakítás módját
A beállítási menük listája
<sRGB>
A színes adatokat a készülék úgy alakítja fekete-fehér adatokká, hogy a színkülönbségeket megtartó, sima
árnyalatok jönnek létre.
<NTSC>
A színes adatokat a készülék úgy alakítja fekete-fehér adatokká, hogy a televíziókészülék képeihez hasonló
megjelenítést hoz létre (NTSC).
<Egységes RGB>
A színes adatokat a készülék úgy alakítja fekete-fehér adatokká, hogy az RGB szintek kiegyenlítéséhez
kizárólag a fényességet veszi alapul.
447
A beállítási menük listája
PS
1AAU-05X
Rövid leírás kíséretében ismertetjük a PS vezérlőparancsok használata esetén
elérhető beállításokat. Az alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
Feladat időtúllépése(P. 448)
PS-hibák nyomtatása(P. 448)
Féltónusú(P. 448)
Szürkeárny.átalakít.(P. 449)
Feladat időtúllépése
Ha egy adott nyomtatási feladat megkezdését követően az ebben a beállításban megadott időtartam lejár, a készülék
automatikusan befejezi a feladat nyomtatását és fogadja a következő feladatot.
Amennyiben nem kíván beállítani időtúllépést, adja meg a „0 másodperc” értéket.
0
–3 600 másodperc
(
)
<PS>
<Feladat időtúllépése>
A beállítás értékének megadásához
használja a számbillentyűket
PS-hibák nyomtatása
Megadhatja, hogy a készülék PostScript hiba esetén nyomtasson-e hibaoldalt.
Ki
Be
(
)
<PS>
<PS-hibák nyomtatása>
<Ki> vagy <Be>
Féltónusú
Megadhatja a félárnyékok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti középtartomány) visszaadásának módját. A
féltónusokat minden dokumentum esetén beállíthatja az egyes képadattípusonként.
Szöveg
Felbontás
Árnyalat
448
A beállítási menük listája
Nagy felbontású
Grafika
Felbontás
Árnyalat
Nagy felbontású
Kép
Felbontás
Árnyalat
Nagy felbontású
(
)
<PS>
képadattípust
<Féltónusú>
Válassza ki a kívánt
Válassza ki a féltónusok visszaadásának módját
Képadattípus
Válassza ki azt a képadattípust, amelynek beállításait módosítani szeretné. Válassza a <Szöveg> lehetőséget
karakterek, a <Grafika> beállítást vonalak és ábrák, illetve a <Kép> pontot képek (pl. fényképek)
nyomtatásához.
<Felbontás>
Árnyalatos képek és vonalak lágy átmenetekkel történő nyomtatása. Ez a nyomtatási mód ábrák és
grafikonok árnyalt nyomtatására alkalmas.
<Árnyalat>
Kontrasztos tónusú, élénk képek nyomtatása. Ez a nyomtatási mód fényképekhez hasonló képadatok
nyomtatására alkalmas.
<Nagy felbontású>
A karakterek szélének éles visszaadása révén részletgazdag nyomtatást tesz lehetővé. Ez a nyomtatási mód a
karakterekből és vékony vonalakból álló nyomtatási adatok éles körvonalú nyomtatására alkalmas.
Szürkeárny.átalakít.
Megadhatja, hogy milyen módon történjen a színes adatok fekete-fehér adatokká alakítása.
sRGB
NTSC
Egységes RGB
449
A beállítási menük listája
(
)
<PS>
<Szürkeárny.átalakít.>
Válassza ki az átalakítás módját
<sRGB>
A színes adatokat a készülék úgy alakítja fekete-fehér adatokká, hogy a színkülönbségeket megtartó, sima
árnyalatok jönnek létre.
<NTSC>
A színes adatokat a készülék úgy alakítja fekete-fehér adatokká, hogy a televíziókészülék képeihez hasonló
megjelenítést hoz létre (NTSC).
<Egységes RGB>
A színes adatokat a készülék úgy alakítja fekete-fehér adatokká, hogy az RGB szintek kiegyenlítéséhez
kizárólag a fényességet veszi alapul.
450
A beállítási menük listája
MEAP-beállítások
1AAU-05Y
Rövid leírás kíséretében ismertetjük a MEAP funkció főképernyőjén elérhető
beállításokat. Az alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
Alapképerny. kivál.
Megadhatja, hogy melyik képernyő jelenjen meg a készülék elindítását követően a kezelőpanel kijelzőjén.
Nyomtatási képernyő
MEAP
(
)
<MEAP-beállítások>
<Alapképerny. kivál.>
<Nyomtatási képernyő>
vagy <MEAP>
<Nyomtatási képernyő>
A nyomtatás készenléti képernyője (főképernyő) jelenik meg.
<MEAP>
A telepített MEAP-alkalmazás képernyője jelenik meg, ha telepített ilyen alkalmazást.
● A kijelző által megjelenített képernyők közötti váltáshoz nyomja meg a kezelőpanel
451
(
) gombját.
A beállítási menük listája
Számláló ellenőrzése
1AAU-060
Ellenőrizheti az összes kinyomtatott oldal számát.
● A számláló értékét e beállítás mellett a
megtekintheti.
Segédlet menü(P. 454) <Számláló ellenőrzése> elemében is
101: Összes 1
Ellenőrizheti az összes kinyomtatott oldal számát.
(Csak megtekintés)
113: Összes (FF/K)
Ellenőrizheti az összes kinyomtatott oldal számát.
(Csak megtekintés)
114:Összes 1(2 old.)
Ellenőrizheti a kétoldalas nyomtatási módban kinyomtatott összes oldal számát.
(Csak megtekintés)
452
A beállítási menük listája
Menü inicializálása
1AAU-061
Visszaállíthatja a Beállítás menü alábbi elemeinek gyári beállítását.
alaphelyzetbe állítása(P. 554)
A menü
Az alaphelyzetbe nem állítható beállítások
● Nem állíthatók alaphelyzetbe a <Hálózat> és a <Nyomt.helyzet beáll.> pontban megadott beállítások. A
<Hálózat> elemben megadott beállítások alaphelyzetbe állításához lásd a Hálózati beállítások
inicializálása(P. 555) részt. A <Nyomt.helyzet beáll.> pont beállításait pedig manuálisan kell visszaállítani a
gyári alapértékekre ( Nyomt.helyzet beáll.(P. 412) ).
453
A beállítási menük listája
Segédlet menü
1AAU-062
Megjelenítheti az összes nyomtatott oldal számát, valamint kinyomtathatja a belső
rendszerinformációkat. A kezelőpanel
(
) gombjának megnyomásakor
megjelenik a Szolgáltató menü. Az alább ismertetett beállításokat a készülék offline
állapotában adhatja meg.
Számláló ellenőrzése(P. 454)
Konfigurációs oldal(P. 454)
Hálózati áll. nyomt.(P. 455)
Fogyóeszk.áll.nyomt.(P. 455)
IPSec-házirendlista(P. 455)
PCL segédprogram(P. 455)
PS segédprogram(P. 455)
Tisztítás(P. 455)
E-mail nyomt.seg.pr.(P. 455)
Nyomt.helyzet nyomt.(P. 456)
Oldalszámlista(P. 456)
Jelentés számlálóról(P. 456)
MEAP rndsz.inf nyomt(P. 456)
Kazettanapló nyomt.(P. 456)
Sorozatszám(P. 456)
Fogyóeszközadatok(P. 456)
Számláló ellenőrzése
Ellenőrizheti az összes kinyomtatott oldal számát.
● A számláló értékét e beállítás mellett a
megtekintheti.
Összes kinyomtatott oldal számának ellenőrzése(P. 548)
Beállítás menü(P. 364) <Számláló ellenőrzése> elemében is
101: Összes 1
Ellenőrizheti az összes kinyomtatott oldal számát.
(Csak megtekintés)
113: Összes (FF/K)
Ellenőrizheti az összes kinyomtatott oldal számát.
(Csak megtekintés)
114:Összes 1(2 old.)
Ellenőrizheti a kétoldalas nyomtatási módban kinyomtatott összes oldal számát.
(Csak megtekintés)
Konfigurációs oldal
Ellenőrizheti a készüléken konfigurált beállításokat ( Beállítás menü(P. 364) ). Ezenfelül megtekinthet más
információkat is, úgymint a fennmaradó festékmennyiséget, a nyomtatott oldalak számát, valamint a készülék
beépített memóriájának (RAM) kapacitását. Konfigurációs oldal(P. 539)
454
A beállítási menük listája
Hálózati áll. nyomt.
Kinyomtathatja a készüléken konfigurált hálózat beállításainak listáját ( Hálózat(P. 379) ). Emellett megtekintheti a
biztonsággal kapcsolatos információkat is, többek között a címszűrési beállításokat és az IPSec-beállításokat.
Hálózati áll. nyomt.(P. 539)
Fogyóeszk.áll.nyomt.
Nyomtatásra kerülnek olyan információk, mint a fennmaradó festékmennyiség, figyelmeztető üzenetek, illetve az új
festékkazetták beszerzési lehetőségei. Fogyóeszk.áll.nyomt.(P. 540)
IPSec-házirendlista
Kinyomtathatja a készüléken konfigurált IPSec-házirendek nevét és beállításait (
konfigurálása(P. 300) ). IPSec-házirendlista(P. 540)
IPSec-beállítások
PCL segédprogram
Kinyomtathatja a PCL mód használatához a készüléken regisztrált, belső adatokat tartalmazó beállítások listáját.
Betűtípuslista
Kinyomtathatja a PCL módban használható betűkészletek listáját.
PCL betűkészletlista(P. 543)
PS segédprogram
Kinyomtathatja a PS mód használatához szükséges beállításokat, valamint a készüléken regisztrált, belső adatokat
tartalmazó beállításokat. PS mód listája(P. 544)
Konfigurációs oldal
Kinyomtathatja a készülék beállításainak listáját (
PS(P. 448) ).
Betűtípuslista
Kinyomtathatja a PS módban használható betűkészletek listáját.
Tisztítás
Megtisztíthatja a rögzítőegységet, ha fekete pontok vagy csíkok jelennek meg a nyomatokon.
Rögzítőegység(P. 523)
E-mail nyomt.seg.pr.
Manuálisan fogadhatja az e-maileket, valamint naplólistát nyomtathat a beérkezett e-mailekről.
Fogadott e-mail
Manuálisan fogadhatja és kinyomtathatja a POP3 levelezőkiszolgáló által továbbított e-maileket.
manuális fogadása(P. 160)
455
E-mailek
A beállítási menük listája
E-mail vételi napló
Naplólistát nyomtathat a készülék által fogadott e-mailek témájáról és a fogadás dátumáról, ill. időpontjáról.
E-mail nyomt. napló(P. 547)
Nyomt.helyzet nyomt.
Kinyomtathatja az aktuális nyomtatási pozíciót jelölő jelzéseket.
A nyomtatási pozíció beállítása(P. 534)
Oldalszámlista
A részlegazonosító-kezelés engedélyezése esetén jelentést nyomtathat ki az egyes részlegek által kinyomtatott oldalak
számáról. Oldalszámlista(P. 541)
Jelentés számlálóról
Összesített jelentést nyomtathat ki az egyes számlálók által mért nyomtatott oldalak számáról.
számlálóról(P. 542)
Jelentés
MEAP rndsz.inf nyomt
A MEAP funkció engedélyezése esetén kinyomtathatja a készülékre telepített MEAP-alkalmazásokkal, valamint a MEAPrendszeralkalmazásokkal kapcsolatos információk listáját. MEAP rndsz.inf nyomt(P. 542)
Kazettanapló nyomt.
Jegyzék formájában kinyomtathatja a festékkazetta használatára vonatkozó naplókat.
Kazettanapló nyomt.(P. 543)
Sorozatszám
Megjelenítheti a készülék sorozatszámát.
(
)
<Sorozatszám>
Fogyóeszközadatok
Megjelenítheti a papírra és a festékkazettára vonatkozó információkat.
Papíradatok
Az egyes papírforrások szerint megjelenítheti az aktuálisan beállított papírméretet és papírtípust, valamint a
fennmaradó papírmennyiséget. Papír ellenőrzése(P. 551)
456
A beállítási menük listája
Festékkaz. modellje
Megjelenítheti a készülékhez használt festékkazetta típusszámát.
ellenőrzése(P. 551)
Festékkazetta típusának
Maradék festék
Megjelenítheti a még felhasználható festék mennyiségét.
ellenőrzése(P. 551)
A fennmaradó festékmennyiség
● A fennmaradó festék megjelenített mennyisége csak útmutatásként szolgál. A tényleges szint ettől
eltérhet.
457
A beállítási menük listája
Feladat menü
1AAU-063
Kinyomtathatja az SD-kártyán tárolt dokumentumokat és a nyomtatási naplót. A
kezelőpanel
( ) gombjának megnyomásakor megjelenik a Feladatok menü. Az
alább ismertetett beállításokat a készülék offline állapotában adhatja meg.
Csillagozások (*)
● A „*1” jelöléssel ellátott beállítások a többi beállítástól, illetve attól függően jelennek meg, hogy van-e
opcionális SD-kártya a készülékben.
● A „*2” jelöléssel ellátott beállítások csak akkor jelennek meg, ha a Távoli felhasználói felület [Munkanapló
megjelenítés] jelölőnégyzete be van jelölve. Nyomtatási előzmények elrejtése(P. 292)
Titkosított nyomt.(P. 458)
Védett nyomtatás(P. 458)
Tárolt feladatlista(P. 458)
Tárolt felad. nyomt.(P. 458)
Feladatnyomt. napló(P. 459)
Tár.fela.nyomt.napló(P. 459)
Jelentésnyomt. napló(P. 459)
E-mail nyomt. napló(P. 459)
Titkosított nyomt. *1
Kinyomtathatja a számítógépről a készülékre továbbított titkosított védett dokumentumokat.
dokumentumok kinyomtatása(P. 130)
Védett
Védett nyomtatás *1
Kinyomtathatja a számítógépről a készülékre továbbított védett dokumentumokat.
kinyomtatása(P. 130)
Védett dokumentumok
Tárolt feladatlista *1
Kinyomtathatja a készülékbe helyezett SD-kártyán tárolt dokumentumok listáját.
Tárolt feladatlista(P. 545)
Tárolt felad. nyomt. *1
Kinyomtathatja a készülékbe helyezett SD-kártyán tárolt dokumentumokat.
nyomtatása(P. 136)
458
A készüléken tárolt dokumentum
A beállítási menük listája
Feladatnyomt. napló *2
Naplólistát nyomtathat a számítógépről nyomtatott dokumentumokról.
Feladatnyomt. napló(P. 545)
Tár.fela.nyomt.napló *1*2
Nyomtatási naplólistát nyomtathat a készülékbe helyezett SD-kártyán tárolt dokumentumokról.
Tár.fela.nyomt.napló(P. 546)
Jelentésnyomt. napló *2
Lista formájában kinyomtathatja a jelentésekre vonatkozó beállításokat és a jelentések nyomtatási naplóját.
Jelentésnyomt. napló(P. 546)
E-mail nyomt. napló *2
Nyomtatási naplólistát nyomtathat a készülék által fogadott e-mailekről.
459
E-mail nyomt. napló(P. 547)
A beállítási menük listája
Visszaállítás menü
1AAU-064
Megszakíthatja a folyamatban lévő műveleteket, törölheti az adatokat a memóriából
és kikapcsolhatja az áramellátást. A kezelőpanel
( ) gombjának
megnyomásakor megjelenik a Visszaállítás menü.
Szoftver-újraindítás(P. 460)
Lapdobás(P. 461)
Leállítás(P. 461)
● Az Ennn-nnnn (ahol az n egy szám) üzenet jelenik meg, csak a <Leállítás> művelet hajtható végre.
Szoftver-újraindítás
Törölheti a folyamatban lévő nyomtatási feladatok összes adatát (újraindítás). Ezzel a beállítással is elvégezheti a gyári
visszaállítás azon funkcióját, amely érvénybe lépteti a módosított beállításokat.
● Újraindítás és gyári visszaállítás előtt mindenképpen győződjön meg arról, hogy más felhasználók nem
használják a készüléket, mert ezek a műveletek kitörölnek valamennyi nyomtatásra váró nyomtatási adatot.
◼ A készülék újraindítása
Indítsa újra a készüléket, ha törölni kívánja az összes nyomtatás vagy fogadás alatt álló, ill. nyomtatásra váró
nyomtatási adatot.
(
)
<Szoftver-újraindítás>
<Igen>
◼ A készülék gyári visszaállítása
Gyári visszaállítást akkor hajtson végre, ha életbe kívánja léptetni a készülék módosított beállításait, vagy törölni
szeretné a készülék memóriájába mentett adatokat.
1
Nyomja meg a
(
) gombot.
● Ha a Beállítás menü jelenik meg, a főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a
gombot, majd ezt követően hajtsa végre az 1. lépést.
460
(
)
A beállítási menük listája
2
A
/
gombokkal válassza az <Szoftver-újraindítás> lehetőséget, nyomja le és
tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a
gombot, majd engedje fel.
➠ Megjelenik a <Hardver-újraindítás?> üzenet.
3
Válassza ki a <Igen> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
➠ Gyári visszaállítást követően a készülék újraindul.
● Újraindítás vagy gyári visszaállítás során törlésre kerülnek az opcionális SD-kártyán tárolt védett
dokumentumok is.
Lapdobás
Ha a nyomtatást a számítógépről szakították meg, vagy a kommunikáció adatfogadás közben megszakadt, akkor az
adat a készülék memóriájában maradhat, ami megakadályozza a nyomtatás befejezését. Amíg az adatok a
memóriában maradnak, a következő nyomtatási adatok nem nyomtathatók. Ilyen esetben a <Lapdobás> beállítás
kiválasztásával kikényszerítheti a memóriában maradt adatok kinyomtatását.
(
)
<Lapdobás>
<Igen>
● Ha a készülék nem nyomtatja ki a memóriában maradt adatokat, akkor indítsa újra a nyomtatót.
● Amennyiben lapdobást követően az adat még mindig a készülék memóriájában maradt (világít a [Feladat]
jelzőfény), akkor indítsa újra a nyomtatót.
Leállítás
A készülék kikapcsolásakor a leállítást a kezelőpanelről hajtsa végre, ne használja a főkapcsolót.
kikapcsolása (a készülék leállítása)(P. 34)
461
Az áramellátás
A beállítási menük listája
Adagolóválasztás menü
1AAU-065
Rövid leírás kíséretében ismertetjük a papírforrással, valamint a készülékbe
helyezett papír méretével kapcsolatos beállításokat. A kezelőpanel
( )
gombjának megnyomásakor megjelenik az Adagolóválasztás menü. Az
alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
Általános beállítások
● A beállítások megegyeznek a
Beállítás menü(P. 364) <Papírforrás> elemében található lehetőségekkel.
Az itt megadott beállítások érvényesek a <Papírforrás> menüpont beállításaira is.
Csillagozások (*)
● A csillaggal (*) jelölt beállítások a többi beállítástól, illetve attól függően jelennek meg, hogy van-e opcionális
papíradagoló a készülékben.
Papírforrás(P. 462)
TC tálca papírmérete(P. 462)
N. fiók papírmérete (N=1, 2, 3, 4)(P. 463)
Normál papírméret(P. 464)
TC tálca prioritása(P. 464)
TC tálca - vegyes p.(P. 465)
Autom. fiókválasztás(P. 465)
Alapért. papírtípus(P. 466)
TC tálca papírtípusa(P. 466)
N. fiók papírtípusa (N=1, 2, 3, 4)(P. 467)
Kézi 2 oldalas (TC)(P. 467)
2-oldalas nyomtatás(P. 468)
Papírforrás
Megadhatja a papír adagolására szolgáló papírforrást. Amennyiben a papírméret és a papírtípus alapján
automatikusan váltani kíván a papírforrások között, válassza az <Automatikus> beállítást.
Automatikus
Többcélú tálca
1. fiók
2. fiók *
3. fiók *
4. fiók *
(
)
<Papírforrás>
Válassza ki a kívánt papírforrást
TC tálca papírmérete
Megadhatja a többcélú tálcába helyezett papír méretét.
típusának megadása(P. 60)
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és
462
A beállítási menük listája
A6
A5
A5R
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
Free Size
Custom Size
Custom Size R
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Env. ISO-C5
Env. Monarch
Env. No.10
Env. DL
India-LGL
Index Card
STMT
FLSC
16K
N. fiók papírmérete (N=1, 2, 3, 4) *
Megadhatja a készülék papírfiókjába vagy az opcionális papíradagoló papírfiókjába helyezett papír méretét.
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 58)
A6
A5
A5R
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
Free Size
Custom Size
Custom Size R
India-LGL
Index Card
STMT
FLSC
16K
463
A beállítási menük listája
Normál papírméret
Olyan mobileszközön, vagy olyan számítógépen, amelynek operációs rendszere nem támogat semmilyen nyomtatóillesztőprogramot, nem állíthatja be a papírméretet. Ha ilyen számítógépről vagy mobileszközről szeretne nyomtatni,
ezzel a beállítással adhatja meg a nyomtatandó papír méretét.
A6
A5
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Env. ISO-C5
Env. Monarch
Env. No.10
Env. DL
India-LGL
Index Card
STMT
FLSC
16K
(
)
<Normál papírméret>
Válassza ki a kívánt papírméretet
A papírméret kiválasztása
A beállítást a nyomtatáshoz használni kívánt papír mérete határozza meg.
TC tálca prioritása
A <Papírforrás> <Automatikus> értékre állítása esetén beállíthatja elsődleges papírforrásnak a többcélú tálcát. A <Be>
lehetőség kiválasztása esetén a papírt a többcélú tálcából adagolja a készülék, ha azonos méretű papír van a többcélú
tálcában és a papírfiókban.
Ki
Be
464
A beállítási menük listája
(
)
<TC tálca prioritása>
<Ki> vagy <Be>
● A <TC tálca - vegyes p.> beállítás <Be> értékre állítása esetén a papírt akkor is a papírfiókból adagolja a
készülék, ha a <TC tálca prioritása> pont <Be> lehetősége van érvényben.
TC tálca - vegyes p.
Amennyiben a <Be> lehetőséget választja, amikor a <Papírforrás> nem a <Többcélú tálca> értékre van állítva, akkor a
készülék automatikusan a többcélú tálcát választja, ha egyik papírfiókban sincs megfelelő méretű papír.
Ki
Be
(
)
<TC tálca - vegyes p.>
<Ki> vagy <Be>
Autom. fiókválasztás
Amennyiben a <Használja> lehetőséget választja, amikor a <Papírforrás> <Automatikus> értékre van állítva, akkor a
készülék automatikusan kiválasztja a megfelelő méretű papírt tartalmazó papírforrást. Ezzel a beállítással a papír
kifogyása esetén folytatható a nyomtatás azáltal, hogy a készülék átvált egy azonos méretű papírt tartalmazó másik
papírforrásra.
Ne használja
Használja
(
)
<Autom. fiókválasztás>
Válassza ki a kívánt papírforrást
<Ne
használja> vagy <Használja>
Papírforrás kiválasztása
Megadhatja azt a papírforrást, amely esetén alkalmazni kívánja az automatikus fiókválasztás funkciót.
465
A beállítási menük listája
Váltás a beállítások között
Az előző képernyőn kiválasztott papírforrásra a <Be> lehetőség kiválasztásával engedélyezheti az
automatikus fiókválasztást (
).
Alapért. papírtípus
Olyan mobileszközön, vagy olyan számítógépen, amelynek operációs rendszere nem támogat semmilyen nyomtatóillesztőprogramot, nem állíthatja be a papírtípust. Ha ilyen számítógépről vagy mobileszközről szeretne nyomtatni,
ezzel a beállítással adhatja meg a nyomtatandó papír típusát.
Plain
Plain L
Plain L2
Plain L3
Heavy 1
Heavy 2
Heavy 3
Heavy 4
Postcard
Envelope
Envelope H
Labels
Bond 1
Bond 2
Bond 3
(
)
<Alapért. papírtípus>
Válassza ki a kívánt papírtípust
Papírtípus kiválasztása
A nyomtatáshoz használni kívánt papírtípusnak és a nyomtató-illesztőprogramban megadott
papírbeállításoknak megfelelően adja meg a beállításokat. Papír betöltése(P. 38)
TC tálca papírtípusa
Megadhatja a többcélú tálcába helyezett papír típusát.
típusának megadása(P. 60)
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és
Plain
Plain L
Plain L2
Plain L3
Heavy 1
466
A beállítási menük listája
Heavy 2
Heavy 3
Heavy 4
Postcard
Envelope
Envelope H
Labels
Bond 1
Bond 2
Bond 3
Mixed Types
N. fiók papírtípusa (N=1, 2, 3, 4) *
Megadhatja a papírfiókba helyezett papír típusát.
megadása(P. 58)
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának
Plain
Plain L
Plain L2
Plain L3
Heavy 1
Heavy 2
Bond 1
Bond 2
Bond 3
Mixed Types
Kézi 2 oldalas (TC)
Megadhatja a papír nyomtatandó oldalát amikor kétoldalas nyomtatást végez manuálisan a többcélú tálcából.
1. oldal
2. oldal
(
)
<Kézi 2 oldalas (TC)>
<1. oldal> vagy <2. oldal>
<1. oldal>
Válassza a papír elülső oldalára történő nyomtatáshoz (az elsőként nyomtatandó oldal).
<2. oldal>
Válassza a papír hátoldalára történő nyomtatáshoz (az elsőként nyomtatott oldal hátoldala).
467
A beállítási menük listája
2-oldalas nyomtatás
Megadhatja, hogy kíván-e a papír mindkét oldalára nyomtatni.
Ki
Be
(
)
<2-oldalas nyomtatás>
<Ki> vagy <Be>
468
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .................................................................................................................................................... 470
Az elakadt papír eltávolítása ............................................................................................................................ 472
Ha hibaüzenet jelenik meg ............................................................................................................................... 480
Általános problémák ......................................................................................................................................... 498
Telepítési és beállítási problémák ................................................................................................................. 499
Nyomtatási problémák ................................................................................................................................. 502
Ha a nyomtatás nem végezhető el megfelelően ............................................................................................. 505
Nem kielégítő a nyomtatási minőség ........................................................................................................... 507
A papír meggyűrődik vagy felpöndörödik .................................................................................................... 514
Helytelen papíradagolás ............................................................................................................................... 516
Ha egy probléma nem oldható meg ................................................................................................................. 517
469
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
1AAU-066
Probléma esetén, mielőtt a Canonhoz fordulna, a megoldások kereséséhez tanulmányozza át ezt a fejezetet.
◼ Papírelakadás
Ha a papír elakad, olvassa el a
Az elakadt papír eltávolítása(P. 472) című részt az elakadt papír eltávolításához.
◼ Üzenet jelenik meg
Ha a képernyőn üzenet jelenik meg, lásd:
Ha hibaüzenet jelenik meg(P. 480) .
◼ Általános problémák
Ha arra gyanakszik, hogy a készülék nem működik helyesen, akkor tekintse át a következő részeket, mielőtt a
Canonhoz fordul.
Általános problémák(P. 498)
Telepítési és beállítási problémák(P. 499)
Nyomtatási problémák(P. 502)
◼ Nem kielégítő a nyomtatási minőség
Ha a nyomtatási minőség nem kielégítő, akkor tekintse át a következőt:
megfelelően(P. 505) .
Ha a nyomtatás nem végezhető el
◼ Ha egy probléma nem oldható meg
Ha egy probléma nem szűnik meg, akkor a
kapcsolatfelvételi információkat.
Ha egy probléma nem oldható meg(P. 517) című részben találhat
470
Hibaelhárítás
471
Hibaelhárítás
Az elakadt papír eltávolítása
1AAU-067
Ha papírelakadás történik, akkor hangjelzés hallható és a <Elakadt a papír.> üzenet jelenik meg a képernyőn. Egyszerű
gombot. Ha a képernyőn megjelenő utasítások nehezen érthetők,
megoldások megjelenítéséhez nyomja meg a
akkor a papírelakadás megszüntetéséhez olvassa el a következő szakaszokat. Amennyiben a papír egyszerre több
helyen is elakad, olvassa el az összes megjelenő üzenetet. A papírelakadás megszüntetése előtt figyelmesen olvassa el
a Fontos biztonsági előírások(P. 2) részben ismertetett óvintézkedéseket.
Papírelakadás helyszínei
Többcélú tálca
Papírelakadás a többcélú tálcában(P. 473)
Papírfiók
Papírelakadás a papírfiókban(P. 474)
A készülék belseje
Papírelakadás a készülékben vagy
hátul(P. 475)
Duplex papírvezető
Papírelakadás a duplex
papírvezetőnél(P. 478)
Hátsó oldal
Papírelakadás a készülékben vagy
hátul(P. 475)
Az elakadt papír eltávolítása közben ne kapcsolja ki a készüléket
● Ha kikapcsolja a készüléket, azzal törli róla az éppen nyomtatott adatokat.
Ha a papír elszakad
● A további elakadás megelőzése érdekében távolítson el minden papírdarabot.
472
Hibaelhárítás
Ha a papír ismételten elakad
● Rendezze össze a papírköteg széleit egy sima felületen, majd helyezze vissza a készülékbe.
● Ellenőrizze, hogy a készüléknek megfelelő papír van-e behelyezve.
Papír(P. 572)
● Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e a készülékben beszakadt papírdarabok az előző elakadás után.
● Amennyiben a papírelakadás manuális kétoldalas nyomtatás során a hátoldalra történő nyomtatás alatt
történik (amikor az elülső oldalra már nyomtattak), jelölje be a nyomtató-illesztőprogram [Paper Source]
(Papírforrás) fülén található [Print on the Other Side] (Kinyomtatni a másik oldalon) jelölőnégyzetet.
Az elakadt papírt ne erőltetve vegye ki a készülékből
● A papír erőltetett kihúzásával kárt okozhat az alkatrészekben. Ha nem tudja kivenni a papírt, akkor forduljon
a helyi hivatalos Canon viszonteladóhoz vagy a Canon ügyfélszolgálatához. Ha egy probléma nem
oldható meg(P. 517)
Papírelakadás a többcélú tálcában
Ha a tálcában van betöltött papír, akkor előbb távolítsa el azt. Ha ezt nem tudja könnyen megtenni, ne erőltesse a
papírt, hanem próbálkozzon az üzenetben megjelölt másik elakadási hellyel.
1
Óvatosan húzza ki a papírt.
2
Nyissa fel, majd zárja le az előlapot.
● Az előlap nyitását és zárását követően a papírelakadást jelző üzenet eltűnik a képernyőről.
1
Csukja be a tálcát.
2
Nyomja meg az előlapot nyitó gombot.
473
Hibaelhárítás
3
Csukja be az előlapot.
Ha az üzenet még mindig látható
● A papír esetleg egy másik helyen akadt el. Ellenőrizze a többi helyet, és távolítsa el az esetlegesen elakadt
papírt. Ha az üzenet továbbra is látható, ellenőrizze, hogy az előlapot teljesen lezárta-e.
Papírelakadás a papírfiókban
Ha az elakadt papír nem távolítható el könnyen, ne erőltesse azt, hanem próbálkozzon az üzenetben megjelölt másik
elakadási hellyel.
1
Ütközésig húzza ki a papírfiókot.
2
Óvatosan húzza ki a papírt.
● Ha van felszerelt opcionális papíradagoló (2. fiók), akkor a papírt óvatosan húzza ki ugyanazon a módon.
3
Helyezze vissza a papírfiókot.
4
Nyissa fel, majd zárja le az előlapot.
● Az előlap nyitását és zárását követően a papírelakadást jelző üzenet eltűnik a képernyőről.
474
Hibaelhárítás
1
Nyomja meg az előlapot nyitó gombot.
2
Csukja be az előlapot.
Ha az üzenet még mindig látható
● A papír esetleg egy másik helyen akadt el. Ellenőrizze a többi helyet, és távolítsa el az esetlegesen elakadt
papírt. Ha az üzenet továbbra is látható, ellenőrizze, hogy az előlapot teljesen lezárta-e.
Papírelakadás a készülékben vagy hátul
Ha az elakadt papír nem távolítható el könnyen, ne erőltesse az eltávolítását, hanem folytassa a következő lépéssel.
1
Nyomja meg az előlapot nyitó gombot.
2
Vegye ki a festékkazettát.
3
Az elülső oldali zöld gombot nyomva tartva emelje fel a papírvezetőt.
● Tartsa a papírvezetőt, amíg azt vissza nem helyezi az 5. lépésben említett eredeti helyzetbe.
475
Hibaelhárítás
4
Óvatosan húzza ki a papírt.
5
Óvatosan helyezze vissza a papírvezetőt a helyére.
6
Az elülső oldali zöld gombot nyomva tartva emelje fel a papírvezetőt.
● Tartsa a papírvezetőt, amíg azt vissza nem helyezi a 8. lépésben említett eredeti helyzetbe.
7
Óvatosan húzza ki a papírt.
● Húzza ki a papírt, miközben azt olyan laposan tartja, ahogy csak lehet, hogy megakadályozza a nem fixált
festék lecsöppenését.
476
Hibaelhárítás
8
Óvatosan helyezze vissza a papírvezetőt a helyére.
9
Nyissa ki a hátsó borítólapot.
10
Óvatosan húzza ki a papírt.
11
Csukja be a hátsó borítólapot.
12
Helyezze be a festékkazettát.
● A kazettát ütközésig tolja vissza.
477
Hibaelhárítás
13
Csukja be az előlapot.
Ha az üzenet még mindig látható
● A papír esetleg egy másik helyen akadt el. Ellenőrizze a többi helyet, és távolítsa el az esetlegesen elakadt
papírt. Ha az üzenet továbbra is látható, ellenőrizze, hogy az előlapot teljesen lezárta-e.
Papírelakadás a duplex papírvezetőnél
Ha az elakadt papír nem távolítható el könnyen, ne erőltesse azt, hanem próbálkozzon az üzenetben megjelölt másik
elakadási hellyel.
1
Akadásig húzza ki a papírfiókot, majd elülső oldalának felemelésével vegye ki.
2
Nyomja meg a zöld gombot, és engedje le a duplex papírvezetőt.
3
Óvatosan húzza ki a papírt.
4
Állítsa vissza a duplex papírvezetőt a helyére.
● Teljesen zárja le a papírvezetőt, amíg a helyére nem kattan.
478
Hibaelhárítás
5
Helyezze vissza a papírfiókot.
6
Nyissa fel, majd zárja le az előlapot.
● Az előlap nyitását és zárását követően a papírelakadást jelző üzenet eltűnik a képernyőről.
1
Nyomja meg az előlapot nyitó gombot.
2
Csukja be az előlapot.
Ha az üzenet még mindig látható
● A papír esetleg egy másik helyen akadt el. Ellenőrizze a többi helyet, és távolítsa el az esetlegesen elakadt
papírt. Ha az üzenet továbbra is látható, ellenőrizze, hogy az előlapot teljesen lezárta-e.
479
Hibaelhárítás
Ha hibaüzenet jelenik meg
1AAU-068
Ha rendellenes működést tapasztal a nyomtatási feladat feldolgozása során, megtelt a memória vagy működési
problémákat tapasztal, akkor üzenet jelenik meg a kijelzőn. Az üzenetekkel kapcsolatos további tudnivalókat az alábbi
listában olvashatja.
Automatikus folytatás
● Amennyiben a kezelőpanel beállítás menüjének <Hiba autom. átugrása> menüpontját <Be> értékre állítja, a
készülék folytatja a nyomtatást, átugorva a listában a
jelzéssel ellátott hibaüzeneteket (
Hiba
autom. átugrása(P. 368) ). Amennyiben a hiba átugrása hiányzó nyomtatási adatokat vagy nem megfelelő
nyomatot eredményez, nyomtassa ki újra a fájlt.
A nyomtatás megszakításához
● Amennyiben a hibaüzenettől függetlenül törölni kívánja az aktuális nyomtatási feladatot, indítsa újra a
készüléket. Szoftver-újraindítás(P. 460)
<Figyelmezt. mutatása>
● Megadhatja, hogy a készülék ne jelenítse meg a nyomtatás folytathatóságáról tájékoztató üzeneteket.
Figyelmezt. mutatása(P. 370)
16 A fest.kaz. élet- tart. nemsokára lejár.
A festékkazettát hamarosan cserélni kell.
● Gondoskodjon csere festékkazettáról.
● Jelentősebb nyomtatási feladat megkezdése előtt cserélje ki a festékkazettát, ha megjelenik ez az üzenet.
A festékkazetták cseréje(P. 524)
1F Papírgyűjtő tálca tele
Túl sok papír került a gyűjtőtálcára.
● Távolítsa el a papírt a gyűjtőtálcáról.
1G Ajánlott kicserélni a festékkazettát.
Elhasználódott a festékkazetta.
● Tanácsos kicserélni a festékkazettát egy újra.
A festékkazetták cseréje(P. 524)
● Az üzenet megjelenése után folytathatja a nyomtatást, de romolhat a nyomtatási minőség.
● A készülék letiltja az e-mailek és faxdokumentumok fogadását.
mail nyomtatás)(P. 155)
480
Fogadott e-mailek nyomtatása (e-
Hibaelhárítás
51 Nyomt.beáll. hiba.
A <Felbontás> menüpont <1200 dpi> beállítása mellett kíséreltek meg nem elérhető papírtípust vagy
szélességet tartalmazó adatokat nyomtatni.
● Állítsa a <Felbontás> elemet <600 dpi> értékre, majd nyomtassa újra az adatokat.
Felbontás(P. 404)
● Mivel az adatokat nem lehet kinyomtatni, a nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg a
(
)
gombot.
55 SD-kártyahiba.
Hiba történt az SD-kártyával.
● Állítsa le a készüléket, távolítsa el az SD-kártyát, majd helyezze be újra.
Az áramellátás BE/KI kapcsolása(P. 34)
SD-kártya behelyezése(P. 583)
● A
(
) gomb megnyomásával folytathatja a nyomtatást, az <SD-kártya> elem azonban
<Ki> lesz kapcsolva.
SD-kártya(P. 372)
56 SD-kártyahiba.
Hiba történt az SD-kártyával.
● Állítsa le a készüléket, várjon legalább 10 másodpercet, majd kapcsolja ismét be az áramellátást.
Az áramellátás BE/KI kapcsolása(P. 34)
● Formázza az SD-kártyát.
SD-kártya karbantart(P. 417)
80 MEAP inicializál... Ne kapcs.KI a főkapcs.
A MEAP alkalmazás inicializálása közben kísérelte meg leállítani a készüléket.
● A MEAP alkalmazás inicializálásának befejezését követően az üzenet automatikusan eltűnik a kijelzőről.
Várjon, amíg az üzenet eltűnik.
80 MEAPelőkészítése... Ne kapcs.KI a főkapcs.
Megkísérelte leállítani a készüléket, miközben a MEAP alkalmazás éppen felkészült a működésre.
● Ha a MEAP alkalmazás felkészült a működésre, az üzenet automatikusan eltűnik a kijelzőről. Várjon, amíg
az üzenet eltűnik.
A4 nn Error (nn: kétszámjegyű alfanumerikus)
Rendellenesség történt a készülékben, ami hibát okozott.
● Állítsa le a készüléket, várjon legalább 10 másodpercet, majd kapcsolja ismét be az áramellátást.
Az áramellátás BE/KI kapcsolása(P. 34)
481
Hibaelhárítás
A5 nn Error (nn: kétszámjegyű alfanumerikus)
Rendellenesség történt a készülékben, ami hibát okozott.
● Állítsa le a készüléket, várjon legalább 10 másodpercet, majd kapcsolja ismét be az áramellátást.
Az áramellátás BE/KI kapcsolása(P. 34)
A7 nn ERROR (nn: kétszámjegyű alfanumerikus)
Rendellenesség történt a készülékben, ami hibát okozott.
● Állítsa le a készüléket, várjon legalább 10 másodpercet, majd kapcsolja ismét be az áramellátást.
Az áramellátás BE/KI kapcsolása(P. 34)
Nem mutatható jól a kaz-beli festék menny.
A behelyezett festékkazettával az élettartam végének közelsége vagy más ok miatt valószínűleg nem
garantálható a nyomtatás minősége.
● Tanácsos kicserélni a festékkazettát egy újra.
A festékkazetták cseréje(P. 524)
Lehet, hogy a festékkazetta nem eredeti Canon-termék.
● A festékkazettákat csak eredeti Canon festékkazettákra cserélje ki.
Kellékanyagok(P. 576)
● Az üzenet megjelenése után folytathatja a nyomtatást, de romolhat a nyomtatási minőség. A
nyomtatás folytatása károsíthatja a készüléket.
Fogadás közben ismeretlen hiba történt.
A készülék nem képes elemezni a fogadott adatokat, vagy a nyomtatási adatok fogadása során
időtúllépés történt.
● A nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg a
(
) gombot, majd nyomtassa ki újból a fájlt.
● Ellenőrizze az igénybe vett hálózat állapotát, mert esetleg hálózati hiba lépett fel.
BT Órahiba.
Elromlott a készülék beépített órája.
● Ha elromlott az óra, akkor folytathatja ugyan a nyomtatást, de a naplók – többek között a nyomtatási
naplók – nem megfelelően készülnek el. Forduljon a Canon hivatalos helyi forgalmazójához.
Nem lehet dekódolni az adatokat.
A készülék nem képes elemezni a titkosított védett nyomtatás adatait.
● Indítsa újra a készüléket, majd nyomtassa ki újból a fájlt.
Szoftver-újraindítás(P. 460)
482
Hibaelhárítás
● A nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg a
(
) gombot.
Nem lehet dekódolni a PDF-adatokat.
Helytelen jelszót adott meg a PDF adatok nyomtatásához.
● Írja be a helyes jelszót, és nyomtassa ki újból a fájlt.
A biztonsági beállítások nem engedélyezik a PDF adatok nyomtatását.
● A nyomtatás engedélyezéséhez módosítsa a beállításokat, majd nyomtassa ki újból a fájlt.
A PDF fájl kapcsolódik a házirend kiszolgálóhoz, de a készülék nem fér hozzá a kiszolgálóhoz.
● Győződjön meg arról, hogy a házirend kiszolgáló be van kapcsolva, valamint arról, hogy megfelelően
működik az a hálózat, amelyhez a készülék és a házirend kiszolgáló csatlakozik, majd ismételten
nyomtassa ki a fájlt.
Az alkalmazott titkosítási algoritmust a készülék nem támogatja.
● A PDF adatokat használja a készülék által támogatott formátumban.
● A készülék a következő PDF titkosítási algoritmusokat támogatja: 128 bites RC4/128 bites AES/256
bites AES.
● A hibaüzenet eltávolításához a készülék újraindításával törölje a nyomtatási feladatot.
újraindítás(P. 460)
Szoftver-
Nem adagolh. papír
A megadott méretű vagy típusú papírt nem tudja adagolni a készülék.
● Állítsa a <Papírforrás> beállítást arra a papírforrásra, amelybe a megadott papírmérettel, ill. papírtípussal
egyező papírt helyezett, vagy adja meg az <Automatikus> értéket.
Papírforrás(P. 462)
● Helyezze a megadott papírt a kiválasztott papírforrásba.
Papír betöltése(P. 38)
● Állítsa a <Normál papírméret> és az <Alapért. papírtípus> beállítást a helyes értékre.
Normál papírméret(P. 464)
Alapért. papírtípus(P. 466)
● A
(
) gomb megnyomásával kikényszerítheti a behelyezett papírra történő nyomtatást. A
kiválasztott papírforrás papírméret-beállítása azonban automatikusan a nyomtatandó adatoknak
megfelelő papírméretre vált.
Nem lehet 2 oldalasan nyomtatni.
A készülék olyan papírméretre (ill. tájolásra) vagy papírtípusra vonatkozó nyomtatási adatokat fogadott,
amelyek nem alkalmasak automatikus kétoldalas nyomtatásra.
● Indítsa újra a készüléket, adjon meg automatikus kétoldalas nyomtatáshoz használható papírméretet vagy
papírtípust, majd ismételten nyomtassa ki a fájlt.
Szoftver-újraindítás(P. 460)
Papír(P. 572)
483
Hibaelhárítás
● A
(
) gomb megnyomásával folytathatja a nyomtatást. A kétoldalas nyomtatási adatok
azonban egy oldalas nyomtatási módban, két külön lapra kerülnek nyomtatásra.
Nem lehet nyom- tatni a megadott felbontásban.
A nyomtatandó adatok túl bonyolultak.
● Indítsa újra a készüléket, a <Felbontás> beállítást állítsa <600 dpi> értékre, majd ismételten nyomtassa ki a
fájlt.
Felbontás(P. 404)
Szoftver-újraindítás(P. 460)
● Indítsa újra a készüléket, a <Képfinomítás> beállítást állítsa <Ki> értékre, majd ismételten nyomtassa ki a
fájlt.
Képfinomítás(P. 405)
Szoftver-újraindítás(P. 460)
● A
(
) gomb megnyomásával folytathatja a nyomtatást. A nyomtatás minősége viszont
csökkenni fog.
Nem lehet nyom- tatni. Megtelt a reg. táblázat.
Az adott nyomtatási adattételben szereplő kötések, ill. dokumentumok száma túllépte a felső határt.
● Nyomtatási adattételenként legfeljebb 2 kötés és 5 dokumentum nyomtatható. Korrigálja az adatokat,
majd ismételten nyomtassa ki a fájlt.
● A nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg a
(
) gombot.
Nem lehet olvasni a PDF-adatokat.
A PDF adatok olvasása közben rendellenesség történt.
● A PDF adatokat használja a készülék által támogatott formátumban.
● A készülék az 1.7-es PDF verziót támogatja.
● A hibaüzenet eltávolításához a készülék újraindításával törölje a nyomtatási feladatot.
Szoftver-újraindítás(P. 460)
Nem lehet fogadni PDF-adatot. Áll.be a fog-ható méretet
A PDF fájl közvetlen nyomtatásához nincs elegendő szabad tárhely.
● Méretének csökkentésével optimalizálja a PDF fájlt, vagy a fájl felosztásával próbálja meg ismételten
kinyomtatni azt.
● Helyezze be az SD-kártyát, majd ismételten továbbítsa a készülékre az adatokat.
SD-kártya behelyezése(P. 583)
● Továbbítsa az USB-memóriaeszközön tárolt adatokat a készülékre.
Nyomtatás USB-memóriáról (közvetlen USB-nyomtatás)(P. 116)
484
Hibaelhárítás
● A nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg a
(
) gombot.
Nem kezdhető el a nyomt., mert a fe- ladat korlátozott
Normál állapotú nyomtatást kíséreltek meg, miközben a nyomtatási műveletek korlátozva vannak.
● A nyomtatási műveletek korlátozása esetén kizárólag a tárolt feladat nyomtatása funkció használható.
Állítsa be az adatok SD-kártyán való tárolását, majd ismételten nyomtassa ki a fájlt.
Dokumentumok tárolása a készüléken(P. 134)
● A nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg a
(
) gombot.
Nem lehet tárolni.
Az SD-kártya <Ki> értékre van állítva.
● Állítsa az <SD-kártya> elemet <Be> értékre, majd ismételten küldje el a nyomtatási adatokat.
SD-kártya(P. 372)
Az SD-kártyán tárolt adatok mennyisége meghaladta a felső határértéket.
● A készüléken legfeljebb 1000 adattétel tárolható. Törölje a feleslegesen tárolt adatokat.
A készüléken tárolt dokumentumok törlése(P. 138)
Az SD-kártyán nincsen elegendő szabad tárhely.
● Az SD-kártyán összesen 3 GB-nyi adat tárolható. Törölje a feleslegesen tárolt adatokat.
Helytelen dobozszámot adott meg.
● Adja meg a megfelelő dobozszámot.
Dokumentumok tárolása a készüléken(P. 134)
● A nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg a
(
) gombot.
Nem lehet ellenőrizni.
Hiba történt a részlegazonosító hitelesítése során.
● Adja meg a helyes részlegazonosítót és jelszót, majd ismételten nyomtassa ki a fájlt.
● Amennyiben a nyomtatandó adatok nem támogatják a részlegazonosító-kezelést, engedélyezze az
ismeretlen részlegazonosítóval történő nyomtatást, majd ismételten nyomtassa ki a fájlt.
Feladatok blokkolása, ha a részlegazonosító nem ismert(P. 260)
485
Hibaelhárítás
● A nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg a
(
) gombot.
Ellenőrizze a papírméretet.
A papírforrásba helyezett papír mérete nem egyezik a megadott papírmérettel.
● Adja meg a helyes papírméretet.
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 58)
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 60)
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 73)
<Free Size> papírméretet állítottak be, és a nyomtatást olyan álló tájolásban behelyzett, egyedi méretű
papírra kíséreltek még, amelynek hosszanti oldala legfeljebb 215,9 mm (kizárólag UFR II nyomtatóillesztőprogram használata esetén).
● Helyezze be a papírt fekvő tájolásban, majd ismételten nyomtassa ki a fájlt.
A nyomtatást fekvő tájolásban behelyezett egyedi méretű papírra kísérelték meg, az UFR II nyomtatóillesztőprogram használata nélkül.
● Helyezze be a papírt álló tájolásban, majd ismételten nyomtassa ki a fájlt.
A <Papírméret-ellenőrz.> beállítás <Be> értékre van állítva.
● Állítsa a <Papírméret-ellenőrz.> elemet <Ki> értékre, majd ismételten nyomtassa ki a fájlt.
Papírméret-ellenőrz.(P. 413)
Fogyóeszk. áll. nyomt. Nyomja meg: Segédlet.
A készülék a festékkazettára vonatkozó figyelmeztetést jelenített meg.
● Olvassa el az üzenetet a kellékanyagok állapotának nyomtatása funkciónál.
Fogyóeszk.áll.nyomt.(P. 540)
D7 nn Error (nn: kétszámjegyű alfanumerikus)
Rendellenesség történt a készülékben, ami hibát okozott.
● Állítsa le a készüléket, várjon legalább 10 másodpercet, majd kapcsolja ismét be az áramellátást.
Az áramellátás BE/KI kapcsolása(P. 34)
D8 nn Error (nn: kétszámjegyű alfanumerikus)
Rendellenesség történt a készülékben, ami hibát okozott.
● Állítsa le a készüléket, várjon legalább 10 másodpercet, majd kapcsolja ismét be az áramellátást.
Az áramellátás BE/KI kapcsolása(P. 34)
D9 nn Error (nn: kétszámjegyű alfanumerikus)
Rendellenesség történt a készülékben, ami hibát okozott.
● Állítsa le a készüléket, várjon legalább 10 másodpercet, majd kapcsolja ismét be az áramellátást.
Az áramellátás BE/KI kapcsolása(P. 34)
486
Hibaelhárítás
Adatfogadási hiba.
Amennyiben a készülékhez mellékelttől eltérő nyomtató-illesztőprogramot használ, a Távoli felhasználói
felület [Kijelölt port hitelesítési mód] beállítása [2. mód] értékre áll.
● Amennyiben a nyomtató-illesztőprogram lehetővé teszi a részlegazonosító-kezelés és a védett nyomtatás
hitelesítési módjának kiválasztását, akkor válassza a 2. módot.
● Amennyiben a nyomtató-illesztőprogram nem teszi lehetővé a hitelesítési mód kiválasztását, akkor a Távoli
felhasználói felület [Kijelölt port hitelesítési mód] beállítását állítsa [1. mód] értékre.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületen rendszerkezelői módban ( A Távoli felhasználói
felület indítása(P. 336) ) [Beállítások/Bejegyzés] [Hálózat] [Kijelölt port
beállításai] [Szerkesztés] Válassza az [1. mód] lehetőséget a [Hitelesítési
mód] pontban [OK] Hajtson végre gyári visszaállítást ( A készülék gyári
visszaállítása(P. 460) )
● A nyomtatási feladatot a
(
) gomb megnyomásával törölheti.
E001-nnnn (n: Szám)
Hiba keletkezett a rögzítőegységben.
● Jegyezze fel a hiba kódját, az áramellátás kikapcsolásához tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a
főkapcsolót, húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatból, majd forduljon a Canon helyi hivatalos
forgalmazójához.
Ne kapcsolja be az áramellátást
● Ha ez az üzenet megjelenik, az áramellátás kikapcsolása után semmiképpen ne kapcsolja be a
készüléket.
E004-nnnn (n: Szám)
Hiba keletkezett a rögzítőegységben.
● Jegyezze fel a hiba kódját, az áramellátás kikapcsolásához tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a
főkapcsolót, húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatból, majd forduljon a Canon helyi hivatalos
forgalmazójához.
Ne kapcsolja be az áramellátást
● Ha ez az üzenet megjelenik, az áramellátás kikapcsolása után semmiképpen ne kapcsolja be a
készüléket.
487
Hibaelhárítás
EM E-mail hozzáfér. hiba.
Az SD-kártya hibája miatt nem jött létre a kapcsolat.
● Lehet, hogy az SD-kártya hibás. Cserélje ki az SD-kártyát egy újra.
EM POP3-kiszolgálóhiba.
A készülék e-mail nyomtatás közben nem tudott csatlakozni a POP3 kiszolgálóhoz, vagy nem
megfelelően konfigurálták a POP3 kiszolgáló beállításait.
● Tekintse meg a hibára vonatkozó információkat a Távoli felhasználói felületen vagy a hálózati állapot
nyomtatása funkciónál.
Hibainformációk ellenőrzése(P. 348)
Ennn-nnnn (n: Szám)
Hiba történt a készülék egyik belső mechanizmusában.
● Az áramellátás kikapcsolásához tartsa legalább 5 másodpercig lenyomva a főkapcsolót, várjon legalább 10
másodpercet, majd kapcsolja ismételten be az áramellátást.
● Amennyiben az áramellátás újbóli bekapcsolását követően sem áll helyre a normál működés, akkor
jegyezze fel a hiba kódját, az áramellátás kikapcsolásához tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a
főkapcsolót, húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatból, majd forduljon a Canon helyi hivatalos
forgalmazójához.
Hiba. Nem Canon kazet- tára nem von.jótállás.
Lehet, hogy egy festékkazetta helytelenül van behelyezve, vagy hibás.
● Helyezze be újból a festékkazettát. Ha ekkor újból megjelenik a hibaüzenet, lehet, hogy hibás a
festékkazetta. Forduljon az üzlethez, ahol a festékkazettát vásárolta, vagy forduljon a Canon
ügyfélszolgálatához.
A festékkazetták cseréje(P. 527)
Lehet, hogy a festékkazetta nem eredeti Canon-termék.
● A festékkazettákat csak eredeti Canon festékkazettákra cserélje ki.
Kellékanyagok(P. 576)
Hiba. Nem Canon kazettára nem vo- natkozik jótállás.
Lehet, hogy egy festékkazetta helytelenül van behelyezve, vagy hibás.
● Helyezze be újból a festékkazettát. Ha ekkor újból megjelenik a hibaüzenet, lehet, hogy hibás a
festékkazetta. Forduljon az üzlethez, ahol a festékkazettát vásárolta, vagy forduljon a Canon
ügyfélszolgálatához.
A festékkazetták cseréje(P. 527)
Lehet, hogy a festékkazetta nem eredeti Canon-termék.
● A festékkazettákat csak eredeti Canon festékkazettákra cserélje ki.
Kellékanyagok(P. 576)
Google Cloud Print nem érh. el. Hitel. hiba
Nem sikerült hitelesíteni a kiszolgálót a felhő alapú nyomtatáshoz, vagy nem sikerült megszerezni a
regisztrációhoz szükséges adatokat.
488
Hibaelhárítás
● Ellenőrizze, hogy helyesen vannak-e megadva a dátum- és időbeállítások.
Dátum/idő beállítás(P. 370)
Nincs hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány, vagy a tanúsítvány érvénytelen, esetleg lejárt.
● Ellenőrizze, hogy megfelelők-e a hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány beállításai.
Kulcspárok és digitális tanúsítványok ellenőrzése(P. 332)
Google Cloud Print nem érh. el. Komm. hiba
A felhő alapú nyomtatás valamilyen hiba miatt nem érhető el.
● Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e vezetékes helyi hálózathoz.
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 184)
● Lehet, hogy a felhőnyomtatáshoz használt portok egyikét a tűzfal vagy más védelmi funkció lezárta.
Ellenőrizze, hogy a számítógéppel elérhető-e az 5222-es port.
● Ha a hálózaton proxy kiszolgálót használnak, ellenőrizze, hogy a készüléken és a kiszolgálón megfelelők-e
a proxy beállítások. Részletekért forduljon hálózati rendszergazdájához.
Proxy beállítása(P. 275)
IE Ismeretlen hiba történt.
Az IEEE802.1X hitelesítés során ismeretlen okból hiba keletkezett.
● Hajtson végre gyári visszaállítást, vagy indítsa újra a készüléket.
A készülék gyári visszaállítása(P. 460)
IE Nem elemezhető a tanúsítvány.
Az IEEE802.1X hitelesítés során nem sikerült elemezni a hitelesítési kiszolgáló által küldött tanúsítványt.
● Ellenőrizze a hitelesítési kiszolgáló tanúsítványát.
IE Változtassa meg a jelszót.
Az IEEE802.1X hitelesítéshez használt jelszó érvényességi ideje lejárt.
● Módosítsa a hitelesítési kiszolgálónál bejegyzett jelszót, majd frissítse az IEEE802.1X hitelesítéshez használt
jelszót.
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása(P. 311)
IE Ellenőrizze a hite- lesítési beállításokat
A készülék és a hitelesítési kiszolgáló eltérő IEEE802.1X hitelesítési módot használ.
● Válassza ki a megfelelő IEEE802.1X hitelesítési módot.
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása(P. 311)
IE Nincs válasz a rendeltetési helyről.
Hiba lépett fel a hitelesítési kiszolgálóval az IEEE802.1X hitelesítés érdekében folytatott kommunikáció
során.
● Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
489
Hibaelhárítás
IE Állítsa be a szüks. hitelesítési adatokat.
Nem áll rendelkezésre elegendő adat az IEEE802.1X hitelesítéshez.
● Ellenőrizze az IEEE802.1X beállításait, majd adja meg a helyes beállításokat.
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása(P. 311)
IE Állítsa be a helyes hitelesítési adatokat
A hitelesítési kiszolgáló hibát jelzett, mert az IEEE802.1X hitelesítéshez nincs megadva tanúsítvány, vagy
a megadott tanúsítvány érvénytelen.
● TLS hitelesítéshez nincs megadva tanúsítvány, vagy a megadott tanúsítvány nem érvényes. Ellenőrizze az
adatokat, majd adjon meg egy érvényes tanúsítványt.
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása(P. 311)
● Amennyiben a készülékbe bejegyzett tanúsítvány érvényes, ellenőrizze a hitelesítési kiszolgáló
hitelesítésszolgáltatói tanúsítványát.
Nincs megadva az IEEE802.1X hitelesítéshez használandó bejelentkezési név.
● Nincs megadva az IEEE802.1X hitelesítéshez használandó bejelentkezési név. Adja meg a bejelentkezési
nevet.
IE A tanúsítvány lejárt.
Az IEEE802.1X hitelesítés során kiderült, hogy a hitelesítési kiszolgáló által küldött tanúsítvány
érvényességi ideje lejárt.
● Ellenőrizze a hitelesítési kiszolgáló tanúsítványát.
● Ellenőrizze a készülék, valamint a hitelesítési kiszolgáló dátum- és időbeállítását.
Dátum/idő beállítás(P. 370)
IE A tanúsítvány helytelen.
Az IEEE802.1X hitelesítés során hiba keletkezett, amikor a készülék a hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány
segítségével ellenőrizte a hitelesítési kiszolgáló által küldött tanúsítványt.
● Ellenőrizze a hitelesítési kiszolgáló tanúsítványát.
● Telepítse a készülékre a hitelesítésszolgáltatói tanúsítványt.
Hitelesítésszolgáltató által kiadott kulcspárok és digitális tanúsítványok használata(P. 328)
IEEE802.1X-hiba. Áll. be a szüks. hiteles. adatokat.
Nem áll rendelkezésre elegendő adat az IEEE802.1X hitelesítéshez.
● Ellenőrizze az IEEE802.1X beállításait, majd adja meg a helyes beállításokat.
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása(P. 311)
Képadat-böngészési hiba.
A TIFF adatok olyan adatokat tartalmaznak, amelyeket a készülék nem képes fogadás közben
feldolgozni.
● Állítsa a <TIFF Spooler> elemet <Be> értékre, majd ismételten nyomtassa ki a fájlt. Ha a fájl mérete
meghaladja a 40 MB-ot, akkor helyezzen be SD-kártyát.
TIFF Spooler(P. 436)
SD-kártya behelyezése(P. 583)
490
Hibaelhárítás
● Mivel az adatok nem nyomtathatók, nyomja meg a
(
) gombot a nyomtatási feladat
törléséhez.
Képadathiba.
A TIFF vagy a JPEG fájl olyan adatot tartalmaz, amelyet a készülék nem képes feldolgozni.
● Mivel az adatok nem nyomtathatók, nyomja meg a
(
) gombot a nyomtatási feladat
törléséhez.
Helyezze be a festékkazettát.
A festékkazetta nincs behelyezve, vagy helytelenül van behelyezve.
● Helyezze be megfelelően a festékkazettát.
A festékkazetták cseréje(P. 527)
A kulcskezelő fájl sérült vagy ki lett törölve.
A kulcskezeléshez kapcsolódó fájlok sérültek.
● Indítsa újra a készüléket, állítsa elő vagy telepítse újra a kulcsot és a tanúsítványt, majd adja meg a TLS
beállításokat.
Az áramellátás BE/KI kapcsolása(P. 34)
TLS protokollal titkosított kommunikáció beállítása (P. 249)
Kulcspárok és digitális tanúsítványok beállításainak konfigurálása(P. 317)
● Amíg ez a hibaüzenet látható, addig a készülékhez nem lehet csatlakozni a Távoli felhasználói
felületről, amíg újra nem indították.
Töltsön be papírt.
A papírforrásban nincs a nyomtatáshoz megadott papírmérettel rendelkező papír.
● Helyezzen megfelelő méretű papírt a kiválasztott papírforrásba.
Papír betöltése(P. 38)
● Válassza ki azt a papírforrást, amelyben a nyomtatáshoz megadott vagy annál nagyobb méretű papír van.
Papírforrás(P. 462)
Nincs papír: N. fiók (N=1–4)
Nincs papír a papírfiókban.
● Amint megjelenik a megadott papírméret és papírtípus, helyezze be a megfelelő papírt a papírfiókba.
Papír betöltése a papírfiókba(P. 40)
Nem Canon kazettára nem vonatk. jótállás.
A behelyezett festékkazettával az élettartam végének közelsége vagy más ok miatt valószínűleg nem
garantálható a nyomtatás minősége.
● Tanácsos kicserélni a festékkazettát egy újra.
A festékkazetták cseréje(P. 524)
491
Hibaelhárítás
Lehet, hogy a festékkazetta nem eredeti Canon-termék.
● A festékkazettákat csak eredeti Canon festékkazettákra cserélje ki.
Kellékanyagok(P. 576)
● Az üzenet megjelenése után folytathatja a nyomtatást, de romolhat a nyomtatási minőség. A
nyomtatás folytatása károsíthatja a készüléket.
Nincs elég memória a lista megjelenítéséhez.
A memóriában nincs elegendő tárhely a feldolgozáshoz, ezért túlcsordulás történt.
● Hajtson végre gyári visszaállítást, majd ismételten nyomtassa ki a fájlt.
A készülék gyári visszaállítása(P. 460)
● A
(
) gomb megnyomásával folytathatja a nyomtatást. A memória megtelését követően
érkezett adatokat azonban nem regisztrálja a készülék.
Nincs elég memória a letöltéshez.
Nincs elegendő memória az átfedési forma és a külső karakterek regisztrálásához, a memória
túlcsordult.
● Hajtson végre gyári visszaállítást, majd ismételten nyomtassa ki a fájlt.
A készülék gyári visszaállítása(P. 460)
● A
(
) gomb megnyomásával folytathatja a nyomtatást. A memória megtelését követően
érkezett adatokat azonban nem regisztrálja a készülék.
Nincs elég memória a PDF feldolgozásához.
A PDF fájl feldolgozásához nincs elegendő memória.
● Méretének csökkentésével optimalizálja a PDF fájlt, vagy a fájl felosztásával próbálja meg ismételten
kinyomtatni azt.
● A közvetlen USB-nyomtatási vagy közvetlen nyomtatási kísérletet követően a nyomtatás megfelelő
lehet, ha a nyomtató-illesztőprogramból nyomtat.
● A hibaüzenet eltávolításához a készülék újraindításával törölje a nyomtatási feladatot.
Szoftver-újraindítás(P. 460)
Nincs elég memória az XPS feldolgozásához.
Az XPS fájl feldolgozásához nincs elegendő memória.
● Amennyiben az XPS fájl progresszív JPEG vagy más hasonló képet tartalmaz, akkor alakítsa át a képet TIFF
vagy Baseline JPEG formátumba, majd ismételten nyomtassa ki a fájlt.
● A
(
) gomb megnyomásával folytathatja a nyomtatást. A hibaüzenetben jelzett oldalak
megfelelő nyomtatása azonban nem garantált.
492
Hibaelhárítás
Nincs elég memória a nyomtatási sor számára.
Túlzottan nagy mennyiségű adatot kíséreltek meg kinyomtatni.
● Állítson be kisebb papírméretet, majd ismételten nyomtassa ki a fájlt.
● Állítsa a <Képfinomítás> elemet <Ki> értékre, majd ismételten nyomtassa ki a fájlt.
Képfinomítás(P. 405)
● Állítsa a <2-oldalas nyomtatás> elemet <Ki> értékre, majd ismételten nyomtassa ki a fájlt.
2-oldalas nyomtatás(P. 468)
● Módosítsa a <Féltónusú> beállítás értékét, majd ismételten nyomtassa ki a fájlt.
Féltónusú(P. 405)
● A
(
) gomb megnyomásával folytathatja a nyomtatást. A hibaüzenetben jelzett oldalak
azonban nem kerülnek nyomtatásra.
Nincs elég rendszermemória.
Nem elegendő az adatok (főleg grafikák és karakterek) feldolgozásához szükséges memória.
● Hajtson végre gyári visszaállítást, majd ismételten nyomtassa ki a fájlt.
A készülék gyári visszaállítása(P. 460)
● A
(
) gomb megnyomásával folytathatja a nyomtatást. A hibaüzenetben jelzett grafikák és
karakterek nyomtatása azonban nem lesz megfelelő.
Nincs elég munkamemória.
Nem elegendő az egyes nyomtatási módokhoz rendelkezésre álló memória.
● Hajtson végre gyári visszaállítást, majd ismételten nyomtassa ki a fájlt.
A készülék gyári visszaállítása(P. 460)
● A
(
) gomb megnyomásával folytathatja a nyomtatást. A hibaüzenetben jelzett adatok
nyomtatása azonban nem lesz megfelelő.
Bejegyzett adatok
● Ha a
(
) gomb megnyomásával folytatja a nyomtatást, akkor a regisztrált átfedésekhez
vagy makrókhoz hasonló adatokat törölheti a készülék.
NW A hálózaton versen- gő IP-cím található.
A készülékhez megadott IPv4-címet már kiosztották a hálózat egy másik gazdaszámítógépének.
● Adjon meg megfelelő IPv4-címet a készüléknek, majd indítsa újra a nyomtatót.
Az IPv4-cím beállítása(P. 187)
NW IP-cím frissítve. Kapcs. KI/BE tápel.-t.
Az IP-címet a készülék működése vagy gyors indítás közben módosították.
● Hajtson végre gyári visszaállítást, vagy indítsa újra a készüléket.
A készülék gyári visszaállítása(P. 460)
● Rögzítse a készülék számára kiosztott IP-címet a DHCP kiszolgálón.
493
Hibaelhárítás
IP-címek beállítása(P. 186)
Elakadt a papír.
A papír elakadt a készülék belsejében.
● Ne erőltesse az elakadt papír kihúzását, hanem kövesse a kézikönyvben ismertetett eljárást.
Az elakadt papír eltávolítása(P. 472)
PDF-hiba.
A készülék által nem támogatott PDF adatokat kíséreltek meg kinyomtatni.
● A PDF adatokat használja a készülék által támogatott formátumban.
● A készülék az 1.7-es PDF verziót támogatja.
● A hibaüzenet eltávolításához a készülék újraindításával törölje a nyomtatási feladatot.
Szoftver-újraindítás(P. 460)
PDF-beli betűtípushiba.
A PDF adatok a készülék által nem támogatott betűtípusokat tartalmaznak.
● A PDF adatokat használja a készülék által támogatott formátumban.
● A hibaüzenet eltávolításához a készülék újraindításával törölje a nyomtatási feladatot.
Szoftver-újraindítás(P. 460)
PDF nyomtatási tartomány hibája.
A nyomtatáshoz érvénytelen oldaltartomány került beállításra.
● Adja meg a helyes oldaltartományt, majd ismételten nyomtassa ki a fájlt.
Nyomtatás USB-memóriáról (közvetlen USB-nyomtatás)(P. 116)
Nyomtatási beállítások közvetlen nyomtatáshoz(P. 148)
Nyomtatási adatok verzióhibája.
A készülék számára nem elérhető nyomtató-illesztőprogramból kíséreltek meg nyomtatni.
● Ismét nyomtassa ki az anyagot a készülék számára elérhető nyomtató-illesztőprogrammal.
Köv. papírt beáll.
Nincs behelyezve a nyomtatáshoz megadott papírmérettel rendelkező papír, vagy a kiválasztott
papírforrásban nincs megadott méretű papír.
● Helyezzen a nyomtatáshoz megadott papírmérettel rendelkező papírt a kiválasztott papírforrásba.
Papír betöltése(P. 38)
● Válassza ki azt a papírforrást, amelyben van nyomtatáshoz megadott méretű papír.
494
Hibaelhárítás
Papírforrás(P. 462)
● A
(
) gomb megnyomásával kikényszerítheti a behelyezett papírra történő nyomtatást. A
kiválasztott papírforrás papírméret-beállítása azonban automatikusan a nyomtatandó adatoknak
megfelelő papírméretre vált.
Elindulás... 80 MEAP inicializál... Ne kapcs.KI a főkapcs.
A MEAP alkalmazás inicializálása közben kísérelte meg leállítani a készüléket.
● A MEAP alkalmazás inicializálásának befejezését követően az üzenet automatikusan eltűnik a kijelzőről.
Várjon, amíg az üzenet eltűnik.
Elindulás... 80 MEAPelőkészítése... Ne kapcs.KI a főkapcs.
Megkísérelte leállítani a készüléket, miközben a MEAP alkalmazás éppen felkészült a működésre.
● Ha a MEAP alkalmazás felkészült a működésre, az üzenet automatikusan eltűnik a kijelzőről. Várjon, amíg
az üzenet eltűnik.
Szintaktikai hiba.
Az UFR II nyomtató-illesztőprogrammal történő nyomtatás során érvénytelen adatok kerültek
továbbításra.
● Módosítsa a nyomtató-illesztőprogram beállításait vagy a nyomtatási adatok formátumát, majd ismételten
nyomtassa ki a fájlt.
● A nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg a
(
) gombot.
A festékkazetta élettartama nemsokára lejár.
A festékkazettát hamarosan cserélni kell.
● Gondoskodjon csere festékkazettáról.
● Jelentősebb nyomtatási feladat megkezdése előtt cserélje ki a festékkazettát, ha megjelenik ez az üzenet.
A festékkazetták cseréje(P. 524)
● A
(
) gomb megnyomásával folytathatja a nyomtatást.
Főkapcsolót KIkap- csolni. Lehetősé- geket ellenőrizni.
Nincs megfelelően behelyezve az opcionális papíradagoló .
● Állítsa le a készüléket, helyezze be megfelelően az opcionális papíradagolót, majd kapcsolja ismét be az
áramellátást.
Az áramellátás BE/KI kapcsolása(P. 34)
Az opcionális papíradagolót a készülék bekapcsolt állapotában távolították el.
● Állítsa le a készüléket, helyezze be megfelelően az opcionális papíradagolót, majd kapcsolja ismét be az
áramellátást.
Az áramellátás BE/KI kapcsolása(P. 34)
Csatlakozási hiba lépett fel az opcionális papíradagoló csatlakozójánál.
495
Hibaelhárítás
● Állítsa le a készüléket, húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatból, majd forduljon a helyi hivatalos
Canon viszonteladóhoz.
Az áramellátás kikapcsolása (a készülék leállítása)(P. 34)
XPS dokumentum adathibája.
Az XPS adatok sérültek.
● Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e az XPS adatok, illetve hogy a készülék támogatja-e az XPS adatok
formátumát, majd próbálja meg ismételten kinyomtatni a dokumentumot.
Jelentős méretű fájl érkezett a közvetlen nyomtatás funkción keresztül.
● Méretének csökkentésével optimalizálja az XPS fájlt, vagy a fájl felosztásával próbálja meg ismételten
kinyomtatni azt.
● Helyezze be az SD-kártyát, majd ismételten továbbítsa a készülékre az adatokat.
SD-kártya behelyezése(P. 583)
● Továbbítsa az USB-memóriaeszközön tárolt adatokat a készülékre.
Nyomtatás USB-memóriáról (közvetlen USB-nyomtatás)(P. 116)
● A nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg a
(
) gombot.
XPS-beli betűtípus adathibája.
Nem sikerült elemezni a betűtípusadatokat.
● Cserélje az XPS fájl betűtípusadatait, majd próbálja meg ismételten kinyomtatni a fájlt.
● A
(
) gomb megnyomásával folytathatja a nyomtatást. A hibaüzenetben jelzett karakterek
azonban nem kerülnek nyomtatásra.
XPS kép adathibája.
A képadatok sérültek.
● Cserélje az XPS fájl képadatait, majd próbálja meg ismételten kinyomtatni a fájlt.
● A
(
) gomb megnyomásával folytathatja a nyomtatást. A hibaüzenetben jelzett képek
azonban nem kerülnek nyomtatásra.
XPS oldal adathibája.
Érvénytelen leírás miatt az egyik oldal nem állítható elő.
● Ellenőrizze a hibaüzenetben jelzett oldal leírását, majd próbálja meg ismételten kinyomtatni a fájlt.
● A
(
) gomb megnyomásával folytathatja a nyomtatást. A hibaüzenetben jelzett oldalak
azonban nem kerülnek nyomtatásra.
XPS nyomtatási tartomány hibája.
A megadott nyomtatási tartományban nincs feldolgozható oldal.
● Adja meg a helyes oldaltartományt, majd próbálja meg ismételten kinyomtatni a fájlt.
Nyomtatás USB-memóriáról (közvetlen USB-nyomtatás)(P. 116)
496
Hibaelhárítás
Nyomtatási beállítások közvetlen nyomtatáshoz(P. 148)
● A nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg a
(
) gombot.
XPS-leképezési hiba.
Hiba történt az XPS leképező rendszerben.
● Forduljon a helyi hivatalos Canon forgalmazóhoz.
XPS nem támogatott kép hiba.
Az adatok nem nyomtatható képeket (HD fényképet) tartalmaznak.
● Alakítsa át az XPS fájl képadatait más adatformátummá, majd próbálja meg ismételten kinyomtatni a fájlt.
● A
(
) gomb megnyomásával folytathatja a nyomtatást. A hibaüzenetben jelzett képek
azonban nem kerülnek nyomtatásra.
497
Hibaelhárítás
Általános problémák
1AAU-069
Ha problémákat tapasztal a készülék használata során, akkor ellenőrizze az alábbi részben felsoroltakat, mielőtt
kapcsolatba lépne velünk. Ha a probléma nem szűnik meg, akkor vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Canon
márkakereskedővel vagy a Canon ügyfélszolgálatával.
Ellenőrizze a következőket:
Be van kapcsolva a készülék? Be van dugva a tápkábel?
● Amennyiben a
és a kezelőpanel kijelzője kikapcsolt állapotban van, az azt jelzi, hogy gyors
kikapcsolási műveletet hajtottak végre, vagy a készüléket nem kapcsolták be. Ha a készülék nem reagál a
főkapcsoló megnyomására, akkor ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e, majd nyomja
meg ismételten a főkapcsolót. A tápkábel csatlakoztatásáról a „Kezdeti lépések” részben tájékozódhat.
Kezelőpanel(P. 24)
A készülékhez mellékelt kézikönyvek(P. 588)
Megfelelően csatlakozik a LAN-kábel és az USB-kábel?
● Ellenőrizze, hogy ezek a kábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
Részegységek és azok funkciói(P. 16)
Aktiválva van a nyugalomba térés?
● Ha a készüléket meghatározott időre magára hagyja, akkor az energiatakarékos alvó üzemmódba lép,
amely nem teszi lehetővé a működtetést.
Az alvó üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a
gombot.
Látható bármilyen üzenet a képernyőn?
● Ha probléma történik, akkor üzenet jelenik meg.
Ha hibaüzenet jelenik meg(P. 480)
Ha a probléma az ellenőrzés után sem szűnik meg
Kattintson a problémának megfelelő hivatkozásra.
Telepítési és beállítási problémák(P. 499)
Nyomtatási problémák(P. 502)
498
Hibaelhárítás
Telepítési és beállítási problémák
1AAU-06A
Lásd még:
Általános problémák(P. 498) .
A vezetékes helyi hálózati kapcsolat problémái(P. 499)
Probléma az USB-kapcsolattal(P. 500)
Probléma az nyomtatókiszolgálóval(P. 500)
Készülékkel kapcsolatos probléma(P. 500)
A vezetékes helyi hálózati kapcsolat problémái
Nem jelenik meg a Távoli felhasználói felület.
● A <HTTP> és a <Távoli felh. felület> beállítása <Be>?
HTTP-kommunikáció letiltása(P. 289)
A Távoli felhasználói felület letiltása(P. 290)
● Ellenőrizze, hogy a LAN-kábel megfelelően csatlakozik-e, és az IP-cím megfelelően be van-e állítva. Ezután
indítsa újra a Távoli felhasználói felületet.
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 184)
Hálózati áll. nyomt.(P. 539)
● Proxy-kiszolgálót használ? Ha igen, adja hozzá a készülék IP-címét a [Kivételek] listához (olyan címek, amelyek
nem használnak proxy-kiszolgálót) a webböngésző proxy-beállításainak párbeszédpanelén.
● Tűzfalak korlátozzák a számítógéppel folytatott kommunikációt? A kezelőpanelen állítsa a <Címszűrés>
elemet <Ki> értékre.
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal(P. 263)
Címszűrés(P. 397)
A LINK jelzőfény nem világít.
Hátsó oldal(P. 19)
● A vezetékes helyi hálózati kapcsolat kialakításához használjon egyenes bekötésű Etherrnet kábelt.
● Ellenőrizze, hogy az elosztó vagy az útválasztó be van-e kapcsolva.
● Ne csatlakoztassa a kábelt az elosztó uplink (kaszkád bekötésű) portjához.
● Cserélje ki a LAN-kábelt.
Nem létesíthető kapcsolat a hálózattal.
● Az <Illesztőfel. kivál.> menüpont <Hálózat> eleme <Be> értékre van állítva?
Illesztőfel. kivál.(P. 408)
● Előfordulhat, hogy az IP-cím nincs helyesen beállítva. Állítsa be újra az IP-címet.
IP-címek beállítása(P. 186)
● Ha IPv4-címet használ, akkor adja meg a rögzített IP-címet.
Az IPv4-cím beállítása(P. 187)
Nem biztos az IP-cím beállításában.
● Ellenőrizze a hálózati állapot nyomtatása funkciónál.
499
Hibaelhárítás
Hálózati áll. nyomt.(P. 539)
Probléma az USB-kapcsolattal
Nem tud kommunikálni.
● Az <Illesztőfel. kivál.> menüpont <USB> eleme <Be> értékre van állítva?
Illesztőfel. kivál.(P. 408)
● Cserélje ki az USB-kábelt. Ha hosszú USB-kábelt használ, cserélje rövidebbre.
● Ha USB-hubot használ, csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a számítógéphez egy USB-kábellel.
A készüléket nem észleli megfelelően a számítógép.
● A <Vezérlőmenü> <USB-csatl. PC op. r.> pontjának beállítása megfelel a számítógép operációs rendszerének?
USB-csatl. PC op. r.(P. 374)
Probléma az nyomtatókiszolgálóval
Nem találja a nyomtatókiszolgálót, amelyhez csatlakozni szeretne.
● Helyesen van csatlakoztatva a nyomtatókiszolgáló és a számítógép?
● Be van kapcsolva a nyomtatókiszolgáló?
● Rendelkezik felhasználói jogokkal ahhoz, hogy csatlakozzon a nyomtatókiszolgálóhoz? Ha nem biztos benne,
kérdezze meg a kiszolgáló rendszergazdáját.
● Engedélyezve van a [Hálózat felderítése]?
Engedélyezés [Hálózat felderítése](P. 611)
Nem tud megosztott nyomtatóhoz csatlakozni.
● A hálózaton a készülék megjelenik a nyomtatókiszolgáló nyomtatói közt? Ha nem jelenik meg, forduljon a
hálózat vagy a kiszolgáló rendszergazdájához.
Megosztott nyomtatók megjelenítése a nyomtatókiszolgálón(P. 612)
Készülékkel kapcsolatos probléma
Nem jelennek meg a menük.
● A készülék offline állapotban van? A Szolgáltató menü és a Feladatok menü online módban használható.
Online gomb(P. 25)
Nem működnek a kezelőpanel gombjai.
● Világít a [
] jelzőfény? Ha igen, akkor nyomtatási adat maradt a készülék memóriájában. Ha a
fennmaradó nyomtatási adatokat némi idő elteltével sem nyomtatja ki a készülék, akkor válassza a
Visszaállítás menü <Lapdobás> menüpontját.
Lapdobás(P. 461)
500
Hibaelhárítás
● Amennyiben a <Gomb lezárva.> üzenet látható a kijelzőn, a billentyűzár funkció aktív állapotban van.
Forduljon a készülék rendszergazdájához, vagy a Távoli felhasználói felületen kapcsolja ki a billentyűzárat.
A kezelőpanel funkcióinak korlátozása(P. 286)
● Ha semmilyen művelet nem hajtható végre, akkor az áramellátás kikapcsolásához tartsa legalább 5
másodpercig lenyomva a főkapcsolót. Az áramellátás bekapcsolásához a
jelzőfény kikapcsolását
követően várjon legalább 10 másodpercet, majd nyomja meg a főkapcsolót.
Az SD-kártya nem használható.
● Az <SD-kártya> beállítás <Ki> értékre van állítva? Válassza a <Be> értéket.
SD-kártya(P. 372)
● Az SD-kártya írásvédett?
Állítsa le a készüléket, majd ellenőrizze, hogy az SD-kártya írásvédett-e. Ha igen, akkor oldja fel a kártya
védelmét, majd helyezze vissza a kártyát a készülékbe. SD-kártya behelyezése(P. 583)
501
Hibaelhárítás
Nyomtatási problémák
1AAU-06C
Lásd még:
Általános problémák(P. 498) .
Nem kielégítő a nyomtatási minőség. A papír felpöndörödik vagy
meggyűrődik.
Ha a nyomtatás nem végezhető el megfelelően(P. 505)
Nem lehet nyomtatni.
Ellenőrizze a következőket.
● Világít vagy villog a [
] jelzőfény? Ha igen, akkor nyomtatás van folyamatban. Kérjük, várjon. Amennyiben a
fennmaradó adatokat kis idő elteltével sem nyomtatja ki a készülék, akkor válassza a Visszaállítás menü
<Lapdobás> vagy <Szoftver-újraindítás> menüpontját.
Visszaállítás menü(P. 460)
● Világít a
(
) jelzőfény? Ha nem, akkor a
(
) gomb megnyomásával helyezze a
készüléket online állapotba.
Online gomb(P. 25)
● Tud nyomtatni az állapot nyomtatás vagy a hálózati állapot nyomtatás funkcióval? Ha igen, akkor nincs
probléma a készülékkel. Ellenőrizze a konfigurált hálózatot, valamint a számítógép beállításait.
Jelentések és kimutatások nyomtatása(P. 539)
● Ki tud nyomtatni egy Windows-tesztoldalt? Ha ki tud nyomtatni egy Windows-tesztoldalt, nincs probléma a
készülékkel vagy a nyomtató-illesztőprogrammal. Ellenőrizze alkalmazása nyomtatási beállításait.
Tesztoldal nyomtatása a Windows rendszerben(P. 613)
Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor ellenőrizze a működési környezetnek megfelelő elemeket.
Vezetékes helyi hálózati kapcsolat
● A megfelelő portot választotta?
A nyomtatóport ellenőrzése(P. 614)
Ha a megfelelő portot állította be, akkor kattintson a [Portok] lapon található [Port beállítása] pontra, ahol
ellenőrizheti, hogy a [Nyomtató neve vagy TCP/IP-címe] elemben megadott beállítás adatai egyeznek-e a
készüléken konfigurált adatokkal.
Ha nincs használható port, vagy a készülék IP-címe módosult, akkor létre kell hoznia egy portot. További
információkért olvassa át a szabványos TCP/IP port módosítási eljárásának leírását a megfelelő
illesztőprogramok kézikönyvében, az online kézikönyveinket tartalmazó honlapunkon.
● Tűzfalak korlátozzák a számítógéppel folytatott kommunikációt? A kezelőpanelen állítsa a <Címszűrés>
elemet <Ki> értékre.
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal(P. 263)
Címszűrés(P. 397)
● Tiltsa le a biztonsági szoftvereket és más futó szoftvereket.
● Adja meg az LPD nyomtatási protokollt és engedélyezze az LPR bájtszámlálást. További információkért
olvassa át a szabványos TCP/IP port módosítási eljárásának leírását a megfelelő illesztőprogramok
kézikönyvében, az online kézikönyveinket tartalmazó honlapunkon.
● Telepítse újra a nyomtató-illesztőprogramot. További információkat lásd a megfelelő illesztőprogramok
kézikönyvében, az online kézikönyveinket tartalmazó honlapunkon.
● Tud a hálózat más számítógépéről nyomtatni? Ha más számítógépekről sem tud nyomtatni, forduljon
Canon viszonteladójához vagy a Canon telefonos ügyfélszolgálatához.
502
Hibaelhárítás
Ha az SMB hálózatot használja
● Helyesen vannak konfigurálva az SMB-beállítások? Különösen azt ellenőrizze, hogy használatuk esetén a
DHCP kiszolgáló és a WINS kiszolgáló megfelelően csatlakozik-e. SMB-konfigurálás(P. 240)
● Amennyiben az SMB-beállítások konfigurálása helyes, adjon meg a szokásosnál valamivel hosszabb időt a
<Várak.idő indításkor> pontban. Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása(P. 217)
USB-csatlakozás
● A megfelelő portot választotta? Ha nincs felhasználható port, vagy nem biztos benne, telepítse újra a
nyomtató-illesztőprogramot. Amikor az illesztőprogramot újratelepíti, a megfelelő port automatikusan
létrejön.
A nyomtatóport ellenőrzése(P. 614)
● Engedélyezve van a kétirányú kommunikáció? Engedélyezze a kétirányú kommunikációt, majd indítsa újra
a számítógépet.
A kétirányú kommunikáció ellenőrzése(P. 615)
● Tiltsa le a biztonsági szoftvereket és más futó szoftvereket.
● Csatlakozzon egy másik USB-porthoz a számítógépen.
● Tud egy másik számítógép USB-portjáról nyomtatni? Ha más számítógépekről sem tud nyomtatni,
forduljon Canon viszonteladójához vagy a Canon telefonos ügyfélszolgálatához.
Nyomtatókiszolgálón keresztül
● Tud nyomtatni a nyomtatókiszolgálóról? Ha tud nyomtatni a nyomtatókiszolgálóról, ellenőrizze a
nyomtatókiszolgáló és a számítógép közti kapcsolatot.
Probléma az nyomtatókiszolgálóval(P. 500)
● Tiltsa le a biztonsági szoftvereket és más futó szoftvereket.
● Telepítse újra a nyomtató-illesztőprogramot. További információkat lásd a megfelelő illesztőprogramok
kézikönyvében, az online kézikönyveinket tartalmazó honlapunkon.
● Tud nyomtatni más számítógépekről a nyomtatókiszolgálón keresztül? Ha más számítógépekről sem tud
nyomtatni, forduljon Canon viszonteladójához vagy a Canon telefonos ügyfélszolgálatához.
● Az lpr utasítással nyomtat? Ha folyamatosan az lpr paranccsal szeretné nyomtatni a PDF-adatokat,
nyomtassa ki a feladatokat egyenként, szüneteket tartva az <Időtúllépés ideje> beállításnak megfelelően.
Időtúllépés(P. 409)
Nem lehet nyomtatni a Google Cloud Print szolgáltatással.
A Google Cloud Print használata(P. 175)
Túl sok idő telik el a nyomtatás megkezdéséig.
● Keskeny szélességű papírra nyomtatott? Miután keskeny szélességű papírra nyomtat, előfordulhat, hogy a
készüléknek le kell hűlnie a nyomtatási minőség megőrzéséhez. Ezért a következő nyomtatási feladat
elkezdéséig eltelhet némi idő. Várja meg, amíg a készülék készen áll a nyomtatásra. A nyomtatás akkor
kezdődik el, ha a hőmérséklet a készülék belsejében lecsökken.
A készülék üres lapot nyomtat (semmit sem nyomtat rá).
● Kihúzta a zárószalagot, amikor betöltötte a festékkazettát? Ha nem húzta ki, vegye ki a festékkazettát, húzza
ki a zárószalagot, majd helyezze vissza a festékkazettát.
503
Hibaelhárítás
A festékkazetták cseréje(P. 527)
A nyomtatás félúton leállt.
● Világít a [
] jelzőfény? Ha igen, akkor a készülék nem kapta meg a nyomtatási adatok vége parancsot.
Amennyiben a nyomtatást kis idő elteltével sem folytatja a készülék, akkor válassza a Visszaállítás menü
<Lapdobás> menüpontját.
Lapdobás(P. 461)
● Ha semmilyen művelet nem hajtható végre, akkor az áramellátás kikapcsolásához tartsa legalább 5
másodpercig lenyomva a főkapcsolót. Az áramellátás kikapcsolását követően várjon legalább 10
másodpercet, majd ismételten kapcsolja be a készüléket, és próbálja meg újra a nyomtatást.
504
Hibaelhárítás
Ha a nyomtatás nem végezhető el megfelelően
1AAU-06E
Ha a nyomtatási minőség nem kielégítő, a papír felpöndörödik vagy meggyűrődik, akkor próbálkozzon a következő
megoldásokkal. Ha a probléma nem szűnik meg, akkor vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Canon márkakereskedővel
vagy a Canon ügyfélszolgálatával.
Foltok jelennek meg a
nyomtatott oldalak alsó
szélén(P. 507)
Foltok jelennek meg a
nyomtatott oldalakon(P. 507)
Festékfoltok és kifröccsent
festék látható(P. 508)
Az üres területeken utóképek
jelennek meg(P. 509)
A kinyomtatott oldalak
fakók(P. 509)
Az oldal egy része nincs
kinyomtatva(P. 510)
Csíkok jelennek meg/A
nyomtatás egyenetlen(P. 510)
Fehér foltok jelennek
meg(P. 511)
Fekete foltok jelennek
meg(P. 512)
505
Hibaelhárítás
A papír hátoldala foltos(P. 512)
A kinyomtatott vonalkód nem
olvasható(P. 512)
Felpöndörödő papír(P. 515)
A készülék nem tölti be a papírt,
vagy több papírt tölt be egyszerre
(P. 516)
506
Papírgyűrődés(P. 514)
A kinyomtatott oldalak
ferdék(P. 516)
Hibaelhárítás
Nem kielégítő a nyomtatási minőség
1AAU-06F
A készülékben felhalmozódó szennyeződés hatással lehet a nyomtatás minőségére. Először tisztítsa meg a készüléket.
A készülék tisztítása(P. 521)
Foltok jelennek meg a nyomtatott oldalak alsó szélén
Megfelelő papírt használ?
● Ellenőrizze, hogy milyen papírtípusok használhatók, és váltson megfelelő típusra. Adja meg a helyes
papírméretet és papírtípust is.
Papír(P. 572)
Papír betöltése(P. 38)
Papírméret és -típus beállítása(P. 57)
Margók nélkül nyomtatott adatokat?
● Ez a tünet akkor fordulhat elő, ha a nyomtató-illesztőprogramban nulla margó van beállítva. Győződjön
meg róla, hogy a nyomtatandó dokumentum körül megfelelő margók vannak beállítva.
Nyomtatható terület(P. 575)
[Finishing] (Befejező művelet) fül [Advanced Settings] (Speciális beállítások)
Print] (Nyomtatási terület kiterjesztése és nyomtatás) [Off] (Ki)
Foltok jelennek meg a nyomtatott oldalakon
Megfelelő papírt használ?
● Ellenőrizze, hogy milyen papírok használhatók, és váltson megfelelő papírra.
Papír(P. 572)
Papír betöltése(P. 38)
507
[Expand Print Region and
Hibaelhárítás
Foltok jelennek meg a nyomatokon amikor a készüléket alacsony
páratartalmú környezetben használja?
● Módosítsa a <Különl. továbbít.mód> beállítását. Megoldhatja a problémát, ha ezt az elemet <Be> értékre
állítja.
Különl. továbbít.mód(P. 414)
● Ha a <Be> értéket választja, és a készüléket magas páratartalmú környezetben használja, a nyomtatás
fedettsége világosabb vagy egyenetlen lehet.
● Amennyiben a <Különl. továbbít.mód> beállítás használata nem szünteti meg a problémát, akkor
módosítsa a <2.különl.tovább.mód> beállítását. Megoldást jelenthet ennek az elemnek a <Be> értékre
állítása.
2.különl.tovább.mód(P. 416)
● Ha a <Be> értéket választja, és a készüléket magas páratartalmú környezetben használja, a nyomtatás
fedettsége világosabb vagy egyenetlen lehet.
A nyomtatott oldalakon megjelenő csíkok függenek a papírtípustól vagy a
működési környezettől?
● Módosítsa a <A különl.nyomt. mód> értékét. A javítás hatása a leggyengébb a <1. mód> beállítás esetén,
és a legerősebb a <4. mód> beállítás esetén. Kezdje a beállítást a <1. mód> lehetőséggel.
A különl.nyomt. mód(P. 414)
● Ez az elem nem állítható be, ha a <Vonalkódbeáll. mód> beállítás értéke <1. mód> – <4. mód>.
● A nyomtatási fedettség akkor lesz a legvilágosabb, ha a legerősebb javítást választja. Ez egyúttal kevésbé
éles széleket és durvább részleteket is eredményezhet.
● Ha ezt az elemet <3. mód> vagy <4. mód> értékűre állítja, a nyomtatási sebesség csökken.
Festékfoltok és kifröccsent festék látható
Megfelelő papírt használ?
● Ellenőrizze, hogy milyen papírok használhatók, és váltson megfelelő papírra.
Papír(P. 572)
Papír betöltése(P. 38)
508
Hibaelhárítás
Az üres területeken utóképek jelennek meg
Megfelelő papírt használ?
● Ellenőrizze, hogy milyen papírok használhatók, és váltson megfelelő papírra.
Papír(P. 572)
Papír betöltése(P. 38)
Ideje kicserélni a festékkazettát?
● Előfordulhat, hogy a festékkazettában lévő anyagok tönkrementek. Cserélje ki a festékkazettát.
A festékkazetták cseréje(P. 527)
Utóképek jelennek meg amikor kis méretű papír használatát követően nagy
méretű papírra nyomtat?
● Módosítsa az <Utólagos kép korr.> beállítását. A <Be> érték használata megoldhatja a problémát.
Utólagos kép korr.(P. 416)
A kinyomtatott oldalak fakók
Kifogyóban van a festék a festékkazettában?
● Ellenőrizze, hogy mennyi festék maradt, és szükség esetén cserélje ki a festékkazettát.
A festékkazetták cseréje(P. 524)
Megfelelő papírt használ?
● Ellenőrizze, hogy milyen papírok használhatók, és váltson megfelelő papírra. Adja meg a helyes
papírméretet és papírtípust.
Papír(P. 572)
509
Hibaelhárítás
Papír betöltése(P. 38)
Papírméret és -típus beállítása(P. 57)
Az oldal egy része nincs kinyomtatva
A papírvezetők igazodnak a papír széleihez?
● Ha a papírvezetők túl lazák vagy túl szorosak, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem nyomtatja ki a
dokumentum egy részét.
Papír betöltése(P. 38)
Margók nélkül nyomtatott adatokat?
● Ez a tünet akkor fordulhat elő, ha a nyomtató-illesztőprogramban nulla margó van beállítva. Győződjön
meg róla, hogy a nyomtatandó dokumentum körül megfelelő margók vannak beállítva.
Nyomtatható terület(P. 575)
[Finishing] (Befejező művelet) fül [Advanced Settings] (Speciális beállítások)
Print] (Nyomtatási terület kiterjesztése és nyomtatás) [Off] (Ki)
[Expand Print Region and
Az egyedi méretű papírt a megfelelő tájolásban használja?
● Az UFR II nyomtató-illesztőprogram használata nélküli nyomtatáshoz az egyedi méretű papírt álló
tájolásban helyezze be.
● Az UFR II nyomtató-illesztőprogram használatakor az alábbi feltételek teljesülése esetén az egyedi méretű
papírt fekvő tájolásban helyezze be.
Az Adagolóválasztás menüben megadott papírméret <Free Size>
Betöltött papír
A papír hosszú széle legfeljebb 215,9 mm.
Csíkok jelennek meg/A nyomtatás egyenetlen
510
Hibaelhárítás
Megtisztította a fixálóegységet?
● Tisztítsa meg a fixálóegységet.
Rögzítőegység(P. 523)
Kifogyóban van a festék a festékkazettában?
● Ellenőrizze, hogy mennyi festék maradt, és szükség esetén cserélje ki a festékkazettát.
A festékkazetták cseréje(P. 524)
Ideje kicserélni a festékkazettát?
● Előfordulhat, hogy a festékkazettában lévő anyagok tönkrementek. Cserélje ki a festékkazettát.
A festékkazetták cseréje(P. 527)
Fekete vízszintes csíkok jelennek meg a papír elülső szélén?
● Módosítsa az <Különleges kiad. mód> beállítását. A <Be> érték használata megoldhatja a problémát.
Különleges kiad. mód(P. 416)
● Ha a <Be> beállítást választja, a nyomtatási sebesség csökkenhet.
Fehér foltok jelennek meg
Nedves papírt használ?
● Cserélje megfelelő papírra.
Papír betöltése(P. 38)
Megfelelő papírt használ?
● Ellenőrizze, hogy milyen papírok használhatók, és váltson megfelelő papírra.
Papír(P. 572)
Papír betöltése(P. 38)
Ideje kicserélni a festékkazettát?
● Előfordulhat, hogy a festékkazettában lévő anyagok tönkrementek. Cserélje ki a festékkazettát.
A festékkazetták cseréje(P. 527)
511
Hibaelhárítás
Fekete foltok jelennek meg
Megtisztította a fixálóegységet?
● Tisztítsa meg a fixálóegységet.
Rögzítőegység(P. 523)
A papír hátoldala foltos
A nyomtatási adatok méreténél kisebb méretű papírt töltött be?
● Ellenőrizze, hogy a papír mérete megegyezik-e a nyomtatási adatok méretével.
Megtisztította a fixálóegységet?
● Tisztítsa meg a fixálóegységet.
Rögzítőegység(P. 523)
A kinyomtatott vonalkód nem olvasható
Kis vonalkódot használ, vagy a vonalkód vastag vonalakat tartalmaz?
● Nagyítsa meg a vonalkódot.
512
Hibaelhárítás
● Ha a vonalkód vonalainak iránya merőleges a papír kimeneti irányára, fordítsa el a képet 90 fokkal, hogy a
vonalak párhuzamosak legyenek a papír kimeneti irányával.
● Ha a fenti művelet elvégzése után a probléma továbbra is fennáll, változtassa meg a módot a [Barcode
Adjustment Mode] (Vonalkódbeállítási mód) használatával. A javítás hatása [Mode 1] (Mód 1) beállítás esetén
a leggyengébb, és [Mode 4] (Mód 3) beállítás esetén a legerősebb. Először próbálkozzon a [Mode 1] (Mód 1)
beállítással.
Beállítás a nyomtató-illesztőprogramban
[Finishing] (Befejező művelet) lap [Advanced Settings] (Speciális beállítások)
(Vonalkódbeállítási mód) Válassza ki a módot
[Barcode Adjustment Mode]
Beállítások megadása a kezelőpanel Beállítás menüjében
Vonalkódbeáll. mód(P. 419)
● Ha erősebb javítást választ, a nyomtatási fedettség világosabb lesz.
● Ha a számítógépről nyomtat, akkor a nyomtató-illesztőprogramban megadott beállítás lesz érvényes.
Ha a [Graphics Mode] (Grafikus mód) beállítását a nyomtató-illesztőprogramban [UFR II Mode] (UFR II
mód) értékűre, a [Barcode Adjustment Mode] (Vonalkódbeállítási mód) beállítást pedig [Printer Default]
(Nyomtató alapértelmezése) értékűre módosítja, akkor a kezelőpanelen megadott beállítás lesz
érvényes.
● Ha a <Vonalkódbeáll. mód> értékét <1. mód> – <4. mód> közt adja meg, akkor a <A különl.nyomt. mód>
értéke automatikusan <Ki> lesz.
513
Hibaelhárítás
A papír meggyűrődik vagy felpöndörödik
1AAU-06H
Papírgyűrődés
Megfelelően van behelyezve a papír?
● Ha a behelyezett papír nem a feltöltési vonal vagy a feltöltési korlátot jelző papírvezető alatt van, vagy ha
ferdén áll, akkor meggyűrődhet.
Papír betöltése(P. 38)
Nedves papírt használ?
● Cserélje megfelelő papírra.
Papír betöltése(P. 38)
Megfelelő papírt használ?
● Ellenőrizze, hogy milyen papírok használhatók, és váltson megfelelő papírra.
Papír(P. 572)
Papír betöltése(P. 38)
Meggyűrődik a papír amikor normál papírra vagy borítékra nyomtat?
● A nyomtató-illesztőprogramban módosítsa az [Wrinkle Adjustment] beállítását. A [On] érték használata
megoldhatja a problémát.
[Finishing] (Befejező művelet) lap
Válassza a [On] beállítást
[Advanced Settings] (Speciális beállítások)
[Wrinkle Adjustment]
● Módosítsa az <Gyűrődés korrekciója> beállítását. A <Be> érték használata megoldhatja a problémát.
Gyűrődés korrekciója(P. 415)
Meggyűrődik a papír amikor vékony papírra nyomtat?
● Módosítsa az <Különleges kiad. mód> beállítását. A <Be> érték használata megoldhatja a problémát.
Különleges kiad. mód(P. 416)
● Ha a <Be> beállítást választja, a nyomtatási sebesség csökkenhet.
514
Hibaelhárítás
Felpöndörödő papír
Nedves papírt használ?
● Cserélje megfelelő papírra.
Papír betöltése(P. 38)
● Ha a papírtípus jelenlegi beállítása a <Normál L>, módosítsa <Normál L2> értékűre
Papírméret és -típus beállítása(P. 57)
● Ha a papírtípus jelenlegi beállítása a <Normál L>, módosítsa <Normál L2> értékűre
Papírméret és -típus beállítása(P. 57)
Meggyűrődik a papír amikor normál papírra vagy borítékra nyomtat?
● Állítsa a <Hullámosság korr.> beállítást a <Be> értékre.
Hullámosság korr.(P. 417)
● Ha a <Be> beállítást választja, a nyomtatási sebesség csökkenhet. Előfordulhat továbbá, hogy a nyomatok
halványak lesznek.
Megfelelő papírt használ?
● Ellenőrizze, hogy milyen papírok használhatók, és váltson megfelelő papírra. Adja meg a helyes
papírméretet és papírtípust.
Papír(P. 572)
Papír betöltése(P. 38)
Papírméret és -típus beállítása(P. 57)
515
Hibaelhárítás
Helytelen papíradagolás
1AAU-06J
A készülék nem tölti be a papírt, vagy több papírt tölt be egyszerre
Megfelelően van behelyezve a papír?
● Pörgesse át a papírköteget alaposan, hogy ne maradjanak összetapadt lapok.
● Ellenőrizze, hogy helyesen van-e behelyezve a papír.
Papír betöltése(P. 38)
● Ellenőrizze, hogy a betöltött papírlapok száma megfelelő-e, illetve hogy megfelelő papírt használ-e.
Papír(P. 572)
Papír betöltése(P. 38)
● Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e be többféle méretű és típusú papírt vegyesen.
A kinyomtatott oldalak ferdék
A papírvezetők igazodnak a papír széleihez?
● Ha a papírvezetők túl lazák vagy túl szorosak, akkor a nyomatok ferdévé válhatnak.
Papír betöltése(P. 38)
516
Hibaelhárítás
Ha egy probléma nem oldható meg
1AAU-06K
Ha az iménti fejezet alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor vegye fel a kapcsolatot a Canon helyi hivatalos
viszonteladójával vagy a Canon ügyfélszolgálatával.
Ne szerelje szét és ne javítsa saját maga a készüléket
● Ha önállóan szétszereli vagy javítja a készüléket, akkor előfordulhat, hogy arra nem vonatkozik a jótállás.
◼ Teendők a Canon hívása előtt
Mielőtt felveszi velünk a kapcsolatot, készítse elő a következő információkat:
● A termék neve (LBP312x)
● A kereskedés neve, ahol a készüléket vásárolta
● A probléma részletes leírása (mit tett Ön, mi történt ennek hatására és milyen üzenetek jelentek meg)
● Sorozatszám (10 alfanumerikus karakter a készülék hátulján található címkén)
Sorozatszám ellenőrzése a kezelőpanelről
A következő módon is ellenőrizheti:
(
)
<Sorozatszám>.
517
Karbantartás
Karbantartás
Karbantartás .................................................................................................................................................... 519
A készülék tisztítása .......................................................................................................................................... 521
A készülék burkolata .................................................................................................................................... 522
Rögzítőegység .............................................................................................................................................. 523
A festékkazetták cseréje ................................................................................................................................... 524
A festékkazetták cseréje ............................................................................................................................... 527
A készülék áthelyezése ..................................................................................................................................... 529
A nyomtatási minőség megőrzése és javítása ................................................................................................ 531
A nyomtatási fedettség beállítása ................................................................................................................. 532
A nyomtatási pozíció beállítása ..................................................................................................................... 534
Jelentések és kimutatások nyomtatása .......................................................................................................... 539
A számláló értékének megjelenítése ............................................................................................................... 548
Kellékanyagok ellenőrzése ............................................................................................................................... 551
A beállítások alaphelyzetbe állítása ................................................................................................................ 553
A menü alaphelyzetbe állítása ...................................................................................................................... 554
Hálózati beállítások inicializálása .................................................................................................................. 555
518
Karbantartás
Karbantartás
1AAU-06L
Ez a fejezet a készülék karbantartását ismerteti, beleértve a készülék tisztítását és a beállítások alaphelyzetbe állítását
is.
◼ Egyszerű tisztítás
A készülék tisztítása(P. 521)
● A készülék beszennyeződik, lásd:
A készülék burkolata(P. 522) .
● Fekete pontok láthatók a nyomatokon, lásd:
Rögzítőegység(P. 523) .
◼ A festékkazetták cseréje
● A fennmaradó festékmennyiség ellenőrzéséhez lásd a
cseréje(P. 524) részt.
● A festékkazetták cseréje, lásd:
A festékkazetták
A festékkazetták cseréje(P. 527) .
◼ A készülék áthelyezése
● A készülék más helyre szállítása karbantartás vagy az iroda elköltözése esetén,
lásd: A készülék áthelyezése(P. 529) .
◼A
nyomtatási minőség
javítása(P. 531)
kezelése
A
nyomtatási
minőség
megőrzése
● Ha szeretné beállítani a nyomtatáshoz használt festékfedettséget, olvassa el a következőt:
fedettség beállítása(P. 532) .
● Ha szeretné beállítani a nyomtatási pozíciót, olvassa el a következőt:
A nyomtatási
A nyomtatási pozíció beállítása(P. 534) .
◼ Jelentések és kimutatások nyomtatása
● Ha ki szeretné nyomtatni a beállítások vagy hasonlók listáját, olvassa el a következőt:
Jelentések és kimutatások nyomtatása(P. 539) .
◼ A készülékkel összesen nyomtatott oldalak számának megtekintése
Ha ellenőrizni kívánja a nyomatok teljes oldalszámát, lásd:
A számláló értékének megjelenítése(P. 548) .
519
és
Karbantartás
◼ A beállítások alaphelyzetbe állítása
Ha alaphelyzetbe szeretné állítani a beállításokat, lásd:
A beállítások alaphelyzetbe állítása(P. 553) .
520
Karbantartás
A készülék tisztítása
1AAU-06R
Rendszeresen tisztítsa a készüléket, hogy megakadályozza a nyomtatási minőség romlását, és hogy garantálja a
készülék biztonságos és egyszerű használatát. A készülék tisztítása előtt olvassa el a biztonsági útmutatót.
Karbantartás és ellenőrzés(P. 9)
A készülék tisztítandó részei
A készülék burkolata és szellőzőnyílásai
A készülék burkolata(P. 522)
Belső fixálóegység
Rögzítőegység(P. 523)
521
Karbantartás
A készülék burkolata
1AAU-06S
Rendszeresen törölje át a készülék külsejét, különösen a szellőzőnyílások környékén, hogy megőrizze a készülék jó
állapotát.
1
Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozóját a
váltakozó áramú aljzatból.
● Az áramellátás kikapcsolásakor a készülék leállítását a kezelőpanelről hajtsa végre, ne használja a
főkapcsolót. Az áramellátás kikapcsolása (a készülék leállítása)(P. 34)
2
A készülék burkolatát és a szellőzőnyílásokat a következőképpen tisztíthatja meg.
● A burkolatot egy vízbe vagy híg tisztítószeres oldatba mártott, majd jól kifacsart törlőkendővel tisztítsa.
● A szellőzőnyílások helyéről a következő részek nyújtanak tájékoztatást:
oldal(P. 19) .
Elülső oldal(P. 17) és
3
Várja meg, hogy a készülék burkolata teljesen megszáradjon.
4
Csatlakoztassa újra a tápkábelt, majd kapcsolja be a készüléket.
522
Hátsó
Karbantartás
Rögzítőegység
1AAU-06U
A készülék belsejében lévő fixálóegységre szennyeződés tapadhat, és ez fekete pontok megjelenését okozhatja a
kinyomtatott lapokon. A következő eljárással tisztíthatja meg a fixálóegységet. Ne feledje, hogy addig nem tisztíthatja
meg a fixálóegységet, amíg a készülék nyomtatásra váró dokumentumokat tartalmaz. A fixálóegység tisztításához A4es vagy Letter méretű papírlap szükséges. Helyezze be a papírt a többfunkciós tálcába, mielőtt elvégzi a következő
eljárást.
● A tisztítás használja a festékkazettában lévő festéket. Ügyeljen arra, hogy kezdés előtt elegendő festék
maradjon. A festékkazettákban lévő festék mennyiségének ellenőrzése(P. 525)
1
Nyomja meg a
2
A
3
Válassza ki a betöltött papír méretét, és nyomja meg az
4
Válassza ki a <Igen> lehetőséget, és nyomja meg az
/
(
) gombot.
gombokkal válassza ki a <Tisztítás> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
gombot.
gombot.
➠ Megjelenik a <Tisztítópapírt beállítani, Online gombot megnyomni.> üzenet a kijelzőn.
5
Nyomja meg a
(
) gombot.
➠ A tisztításhoz használt papírt lassan behúzza a készülék, majd megkezdi a rögzítőegység tisztítását.
● A tisztítás menet közben nem állítható le. Várjon, amíg a tisztítási folyamat lezárul (ez kb. 61
másodpercet vesz igénybe).
523
Karbantartás
A festékkazetták cseréje
1AAU-06W
Amikor majdnem kiürült a festékkazetta, a készülék egy üzenetet jelenít meg. Ne feledje, hogy ha ekkor minden
intézkedés nélkül folytatja a nyomtatást, romlik a nyomtatás minősége. A kijelzőn láthatja, hogy mennyi festék van
még a festékkazettában.
Amikor üzenet jelenik meg(P. 524)
Ha a nyomatok rossz minőségűek(P. 525)
A festékkazettákban lévő festék mennyiségének ellenőrzése(P. 525)
◼ Amikor üzenet jelenik meg
A megjelenő üzenettől függően gondoskodnia kell egy új festékkazettáról, vagy ki kell cserélnie a festékkazettát.
festékkazetták cseréje(P. 527)
Kellékanyagok(P. 576)
A
<16 A fest.kaz. élet- tart. nemsokára lejár.>
<A festékkazetta élettartama nemsokára lejár.>
Ez az üzenet arról tájékoztatja, hogy rövidesen ki kell cserélni egy festékkazettát. Gondoskodjon csere
festékkazettáról. Ha egy nagyobb nyomtatási feladat előtt jelenik meg ez az üzenet, cserélje ki a festékkazettát.
● Ha a <A festékkazetta élettartama nemsokára lejár.> üzenet jelenik meg, akkor a nyomtatás
ideiglenesen leáll. A nyomtatás folytatásához nyomja meg a
(
) gombot.
● Az, hogy a készülék melyik üzenetet jeleníti meg, a kezelőpanel beállítás menüjének <Figyelmezt.
eljárás> pontjában megadott beállítástól függ. Figyelmezt. eljárás(P. 368)
● Beállíthatja a festékkazettában lévő festék mennyiségének azt a százalékos értéket, amelynél a
készülék megjeleníti az üzenetet. Spec,festékell.időz.(P. 423)
<1G Ajánlott kicserélni a festékkazettát.>
Elhasználódott a festékkazetta. A meglévő festékkazettát ajánlatos kicserélni egy újra.
● Az üzenet megjelenése után folytathatja a nyomtatást, de romolhat a nyomtatási minőség.
● A készülék letiltja az e-mailek és faxdokumentumok fogadását.
mail nyomtatás)(P. 155)
524
Fogadott e-mailek nyomtatása (e-
Karbantartás
<Nem Canon kazet- tára nem vonatko- zik jótállás.>
Ez az üzenet arról tájékoztatja Önt, hogy a készülék valószínűleg nem az optimális minőségben nyomtat. Azt
ajánljuk, hogy cserélje ki ezt a festékkazettát egy újra.
● Az üzenet megjelenése után folytathatja a nyomtatást, de romolhat a nyomtatási minőség. A
nyomtatás folytatása károsíthatja a készüléket.
◼ Ha a nyomatok rossz minőségűek
Ha a nyomatokon az alábbiak valamelyike észlelhető, az azt jelenti, hogy valamelyik festékkazetta kifogyott. A
majdnem kifogyott festékkazettát akkor is cserélje ki, ha nem jelenik meg üzenet. A festékkazetták
cseréje(P. 527)
Csíkok jelennek meg a nyomtatott oldalakon
Az üres területeken utóképek jelennek meg
Bizonyos részek halványak
Egyenetlen fedettség
Fehér foltok jelennek meg
◼ A festékkazettákban lévő festék mennyiségének ellenőrzése
A főképernyőn ellenőrizheti a festékkazettában lévő festék mennyiségét. Azt javasoljuk, hogy a nagyobb nyomtatási
feladatok előtt ellenőrizze a festékszintet.
525
Karbantartás
● A fennmaradó festék megjelenített mennyisége csak útmutatásként szolgál. A tényleges
festékmennyiség ettől eltérhet.
● A festékszintet a <Fogyóeszközadatok> menüpont <Maradék festék> elemében is ellenőrizheti.
Fogyóeszközadatok(P. 456)
HIVATKOZÁSOK
Kellékanyagok(P. 576)
526
Karbantartás
A festékkazetták cseréje
1AAU-06X
A festékkazetták cseréje előtt olvassa el a „
fejezetben leírt figyelmeztetéseket.
Karbantartás és ellenőrzés(P. 9) ” és „
1
Nyomja meg az előlapot nyitó gombot.
2
Vegye ki a festékkazettát.
3
Vegye ki a csere festékkazettát a védőtasakból.
4
Kellékanyagok(P. 10) ” című
Rázza meg a festékkazettát ötször-hatszor az alábbi ábra szerint, hogy egyenletesen
eloszlassa a belsejében található festéket, majd helyezze egy sík felületre.
527
Karbantartás
5
Helyezze be a festékkazettát.
● Nyomja be teljesen, amíg csak lehet.
6
Csukja be az előlapot.
528
Karbantartás
A készülék áthelyezése
1AAU-06Y
A készülék nehéz. A sérülések elkerülése végett feltétlenül kövesse az alábbi eljárásokat a készülék mozgatásakor, és
olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket is. Fontos biztonsági előírások(P. 2)
1
Kapcsolja ki a készüléket és a számítógépeket.
● Az áramellátás kikapcsolásakor a készülék leállítását mindenképpen a kezelőpanelről hajtsa végre, ne
használja a főkapcsolót.
2
Az áramellátás kikapcsolása (a készülék leállítása)(P. 34)
Húzza ki a készülékből a kábeleket és vezetékeket a számozás sorrendjében, az
alábbi ábra szerint.
● Az adott környezettől függ, hogy csatlakoztatva vannak-e a „*” jellel jelölt kábelek.
A tápkábel csatlakozója
Tápkábel
USB-eszköz*
USB-kábel*
LAN-kábel*
3
Ha nagyobb távolságra szállítja a készüléket, vegye ki belőle a festékkazettát.
festékkazetták cseréje(P. 527)
4
Akadásig húzza ki a papírfiókot, majd elülső oldalának felemelésével vegye ki.
5
Zárjon be minden nyitott burkolati elemet, és vigye a készüléket az új helyére.
● A készülék nehéz (
A
A készülék műszaki adatai(P. 569) ). Ha nem bírja, ne próbálja egyedül mozgatni.
● Helyezkedjen el a készülék elülső oldalánál, majd fogja meg a fogantyúkat, és emelje fel a készüléket.
529
Karbantartás
Ha a készülékhez rögzítve van az opcionális papíradagoló
● A készülék felemelését megelőzően szerelje le a papíradagolót, és szállítsa azt a készüléktől elkülönítve.
Elülső oldal
6
Hátsó oldal
Óvatosan helyezze el a készüléket az új területen, ahol üzembe fogja helyezni.
● A készüléknek az áthelyezését követő üzembe helyezéséről a következő rész nyújt tájékoztatást: Kezdeti
lépések. A készülékhez mellékelt kézikönyvek(P. 588)
530
Karbantartás
A nyomtatási minőség megőrzése és javítása
1AAU-070
Ha nem sikerül kielégítő nyomtatási eredményt elérnie (például ha a nyomtatási fedettség vagy a nyomtatási pozíció
eltér a várakozástól), próbálkozzon a következő beállításokkal.
◼ A fedettség beállítása
Állítsa be a festékfedettséget. A fedettséget szintenként állíthatja be.
A nyomtatási fedettség beállítása(P. 532)
◼ A nyomtatási pozíció beállítása
Minden papírforráshoz külön adhatja meg a nyomtatási pozíciót.
531
A nyomtatási pozíció beállítása(P. 534)
Karbantartás
A nyomtatási fedettség beállítása
1AAU-071
Ha az elkészült nyomtatott oldal sötétebb vagy világosabb a vártnál, beállíthatja a fedettséget. A fedettség
finombeállításához a teljes fedettségi tartományt három területre oszthatja.
● Ha a <Festéktakarékos> <Be> van kapcsolva, ezt a beállítási funkciót nem használhatja.
Festéktakarékos(P. 405)
1
Nyomja meg a
2
A
3
Állítsa be a fedettséget.
/
meg az
(
) gombot.
gombokkal válassza ki a <Nyomtatási minőség> lehetőséget, és nyomja
gombot.
1
Válassza ki a <Fedettség> lehetőséget, és nyomja meg az
2
Használja a
/
gombot.
gombokat a fedettség beállításához.
Fedettség beállítása
A fedettség növeléséhez „+” értéket, csökkentéséhez pedig „-” értéket adjon meg.
3
Nyomja meg a
gombot.
A fedettség finombeállítása fedettségi szintekkel
A fedettségen három szinten végezhet finombeállítást: magas, közepes és alacsony.
1
Válassza ki a <Fedetts.(Finombeáll)> lehetőséget, és nyomja meg az
2
Válassza ki a kívánt fedettségi szintet, majd nyomja meg az
532
gombot.
gombot.
Karbantartás
3
Használja a
/
gombokat a fedettség beállításához.
Fedettség beállítása
A fedettség növeléséhez „+” értéket, csökkentéséhez pedig „-” értéket adjon meg.
Az egyes fedettségi területek beállításának példája
<Magas>
<Közepes>
<Alacsony>
4
Nyomja meg a
gombot.
● Ha más fedettségi szinteken is szeretne módosításokat végezni, ismételje meg a 2–4. lépéseket.
533
Karbantartás
A nyomtatási pozíció beállítása
1AAU-072
Ha egy kinyomtatott dokumentum nincs középen, vagy lelóg a nyomtatható területről, állítsa be a nyomtatási pozíciót.
A nyomtatási pozíciót az egyes papírforrásokhoz külön-külön beállíthatja.
1. lépés: Az aktuális nyomtatási pozíció kinyomtatása(P. 534)
2. lépés: Az irány és a távolság ellenőrzése a beállításhoz(P. 535)
3. lépés: Nyomtatási pozíció beállítása az egyes papírforrásokhoz(P. 536)
1. lépés: Az aktuális nyomtatási pozíció kinyomtatása
Az irány és a távolság beállításának ellenőrzéséhez használhatja a „Nyomtatási pozíció beállításának kinyomtatása”
funkciót.
● Amennyiben kétoldalas nyomtatáshoz kívánja ellenőrizni a nyomtatási pozíciót, akkor a kezelőpanel beállítás
menüjének <2-oldalas nyomtatás> menüpontját előzetesen állítsa <Be> értékre.
2-oldalas nyomtatás(P. 468)
1
Nyomja meg a
2
A
3
4
/
( ) gombot.
gombokkal válassza ki a <Papírforrás> lehetőséget, és nyomja meg az
gombot.
Válassza ki azt a papírforrást, amelynek nyomtatási pozícióját ellenőrizni kívánja,
majd nyomja meg az
gombot.
Nyomja meg a
(
) gombot.
➠ A képernyő visszavált a főképernyőre.
534
Karbantartás
5
Nyomja meg a
6
Válassza ki a <Nyomt.helyzet nyomt.> lehetőséget, és nyomja meg az
7
Válassza ki a <Igen> lehetőséget, és nyomja meg az
(
) gombot.
gombot.
gombot.
➠ A készülék kinyomtat egy nyomatot a nyomtatási pozíció beállításáról.
2. lépés: Az irány és a távolság ellenőrzése a beállításhoz
A nyomtatási pozíció beállításának kinyomtatásakor a nyomaton megjelennek a nyomtatási pozíció ellenőrző jelei
. E jelek alapján határozza meg a beállítandó irányt és távolságot. Normál nyomtatási pozíció esetén valamennyi
jel a papír legközelebb eső szélétől 5 mm távolságra helyezkedik el.
A nyomtatási pozíció beállításáról készült nyomatok ellenőrzése
A nyomtatási pozíció ellenőrzéséről készült nyomat felső széle a papírnak az a széle, amely elsőként jön ki a
nyomtatóból. A nyomtatási pozíció ellenőrzésekor győződjön meg arról, hogy a papírnak melyik a felső széle.
● A nyomtatási pozíció ellenőrzésére szolgáló
jel
mérete az alábbi ábrán látható.
Ha a nyomtatási pozíció nem középen helyezkedik el
Amennyiben a nyomtatási pozíció ellenőrző jelei nem a megfelelő pozícióban vannak, akkor be kell állítania a
nyomtatási pozíciót. A nyomtatási pozíció beállításához a „+” és a „-” jellel adja meg az irányt, a „mm”
lehetőséggel pedig a távolságot. A nyomtatási pozíciót a „-” jellel mozdíthatja felfelé, a „+” jellel pedig lefelé
(pozíció függőleges kiigazítása). A nyomtatási pozíciót balra a „-” jellel, jobbra pedig a „+” jellel mozgathatja
(pozíció vízszintes kiigazítása).
535
Karbantartás
Függőleges irány (<Y eltolás>)
Vízszintes irány (<X eltolás>)
Az alábbi példában a nyomtatási pozíció 5 mm -es felfelé és 1,7 mm -es lefelé mozgatásához a „-5,0 mm” értéket
adtuk meg a <Y eltolás> beállításban, és a „+1,70 mm” értéket a <X eltolás> beállításban.
3. lépés: Nyomtatási pozíció beállítása az egyes papírforrásokhoz
Miután megerősítette a módosítandó irányt és távolságot, állítsa be az új nyomtatási pozíciót. A nyomtatási pozíciót
függőleges és vízszintes irányban is -5,0–+5,0 mm közötti tartományban állíthatja, 0,1 mm -es lépésenként.
1
Állítsa a készüléket offline állapotba.
● Ha a
(
) jelzőfény világít, akkor nyomja meg a
(
) gombot.
2
Nyomja meg a
3
A
4
Válassza ki a <Nyomt.helyzet beáll.> lehetőséget, és nyomja meg az
az
/
(
) gombot.
gombokkal válassza ki a <Használói karbant.> lehetőséget, és nyomja meg
gombot.
536
gombot.
Karbantartás
5
Válassza ki a papírforrást, és nyomja meg az
gombot.
● Kétoldalas nyomtatási módban az első oldal (előlap) nyomtatási helyzetének beállításához a papírforrástól
függetlenül használhatja a <Általános> elemet.
6
Válassza ki a módosítandó irányt, majd nyomja meg az
gombot.
Nyomtatási helyzet beállítása kétoldalas nyomtatáshoz
● <Y eltolás(2 oldalas)> és <X eltolás(2 oldalas)> elem segítségével módosíthatja az első oldal (előlap)
nyomtatási helyzetét. A második oldal (hátlap) nyomtatási helyzete az egyes papírforrások beállításai
szerint alakul.
A nyomtatási helyzet egyik lehetséges beállítási módja
7
Első oldal (előlap)
<Y eltolás(2 oldalas)> beállítás értéke
Második oldal (hátlap)
<Y eltolás (TC tálca)> beállítás értéke
gombot.
Állítsa be a kívánt értéket, majd nyomja meg az
● A nyomtatási pozíció ellenőrzéséről készült nyomat alapján a
/
gombok használatával adja meg a
kívánt értéket.
● Egy másik nyomtatási helyzet vagy papírforrás beállításához ismételje meg az 5. és a 7. lépést.
8
Nyomja meg a
(
) gombot.
➠ A képernyő visszavált a főképernyőre.
9
Nyomja meg ismét a
(
) gombot.
➠ A készülék online állapotba kerül.
10
Nyomtassa ki a nyomtatási pozíció beállítását, majd a nyomaton ellenőrizze a
módosított nyomtatási pozíciót. 1. lépés: Az aktuális nyomtatási pozíció
kinyomtatása(P. 534)
537
Karbantartás
Valamennyi nyomtatási pozíció beállítása
A kezelőpanel beállítás menüjének <Y eltolás> és <X eltolás> elemével a papírforrástól függetlenül módosíthatja
valamennyi nyomtatási típus nyomtatási pozícióját. A nyomtatási pozíciót függőleges és vízszintes irányban is
-50,0–+50,0 mm közötti tartományban, 0,5 mm -es lépésekben állíthatja be. Y eltolás/X eltolás(P. 400)
538
Karbantartás
Jelentések és kimutatások nyomtatása
1AAU-073
A jelentések és a listák kinyomtatásával ellenőrizheti a kellékanyagok állapotát és a készülék beállításait.
Csillagozások (*)
● A „*1” jelöléssel ellátott beállítások attól függően jelennek meg, hogy van-e opcionális SD-kártya a
készülékben.
● A „*2” jelöléssel ellátott beállítások csak akkor jelennek meg, ha a Távoli felhasználói felület [Munkanapló
megjelenítés] jelölőnégyzete be van jelölve. Nyomtatási előzmények elrejtése(P. 292)
Konfigurációs oldal
Lista formájában ellenőrizheti a készülék beállításait ( Beállítás menü(P. 364) ), a készüléken regisztrált tartalmakat
és más információkat, úgymint a fennmaradó festékmennyiséget, a nyomtatott oldalak számát, valamint a készülék
beépített memóriájának (RAM) kapacitását. A gyári alapbeállításokhoz képest módosított elemek neve előtt csillag (*)
található.
(
)
<Konfigurációs oldal>
<Igen>
Példa:
Hálózati áll. nyomt.
Lista formájában ellenőrizheti a készüléken konfigurált hálózat ( Hálózat(P. 379) ) beállításait. Emellett nyomtatásra
kerülnek a biztonsággal kapcsolatos információk, többek között a címszűrési beállítások és az IPSec-beállítások is.
539
Karbantartás
(
)
<Hálózati áll. nyomt.>
<Igen>
Példa:
Fogyóeszk.áll.nyomt.
Lista formájában megtekinthetők olyan információk, mint a fennmaradó festékmennyiség, figyelmeztető üzenetek,
illetve az új festékkazetták beszerzési lehetőségei.
(
)
<Fogyóeszk.áll.nyomt.>
<Igen>
Példa:
IPSec-házirendlista
IPSec-házirendlista nyomtatásával ellenőrizheti a gépen regisztrált házirendek nevét, illetve az IPSec-beállításokat.
540
Karbantartás
(
)
<IPSec-házirendlista>
<Igen>
Példa:
E-mail vételi napló
Lista formájában ellenőrizheti a készülék által fogadott e-mailek témáját és a fogadás dátumát, ill. időpontját
tartalmazó naplót.
(
)
<E-mail nyomt.seg.pr.>
<E-mail vételi napló>
<Igen>
Példa:
Oldalszámlista
A [Részleg ID-kezelés] engedélyezése esetén jelentést nyomtathat ki az egyes részlegek által kinyomtatott oldalak
számáról.
541
Karbantartás
(
)
<Oldalszámlista>
<Igen>
Példa:
Jelentés számlálóról
Összesített jelentést nyomtathat ki az egyes számlálók által mért nyomtatott oldalak számáról.
(
)
<Jelentés számlálóról>
<Igen>
Példa:
MEAP rndsz.inf nyomt
A MEAP funkció engedélyezése esetén lista formájában ellenőrizheti a készülékre telepített MEAP alkalmazásokkal,
valamint a MEAP rendszeralkalmazásokkal kapcsolatos információkat.
(
)
<MEAP rndsz.inf nyomt>
Példa:
542
<Igen>
Karbantartás
Kazettanapló nyomt.
Ellenőrizheti a festékkazetta használatára vonatkozó, jegyzék formájú naplókat.
(
)
<Kazettanapló nyomt.>
<Igen>
Példa:
PCL betűkészletlista
Lista formájában ellenőrizheti a PCL módban elérhető betűkészleteket.
(
)
<PCL segédprogram>
Betűkészletminták(P. 618)
<Betűtípuslista>
Példa:
543
<Igen>
Karbantartás
PS mód listája
Kinyomtathatja a PS mód használatához szükséges beállítások, valamint a készüléken regisztrált, belső adatokat
tartalmazó elemek listáját.
Konfigurációs oldal(P. 544)
Betűtípuslista(P. 544)
◼ Konfigurációs oldal
Lista formájában ellenőrizheti a készülék beállításait (
tartalmakat.
(
)
<PS segédprogram>
PS(P. 448) ), valamint a készüléken regisztrált
<Konfigurációs oldal>
Példa:
◼ Betűtípuslista
Lista formájában ellenőrizheti a PS módban elérhető betűkészleteket.
544
<Igen>
Karbantartás
(
)
<PS segédprogram>
<Betűtípuslista>
Példa:
Tárolt feladatlista *1
Kinyomtathatja a készülékbe helyezett SD-kártyán tárolt dokumentumok listáját.
(
)
<Tárolt feladatlista>
<Igen>
Példa:
Feladatnyomt. napló *2
Naplólistát nyomtathat a számítógépről nyomtatott dokumentumokról.
(
)
<Feladatnyomt. napló>
<Igen>
545
<Igen>
Karbantartás
Példa:
Tár.fela.nyomt.napló *1*2
Nyomtatási naplólistát nyomtathat a készülékbe helyezett SD-kártyán tárolt dokumentumokról.
(
)
<Tár.fela.nyomt.napló>
<Igen>
Példa:
Jelentésnyomt. napló *2
Lista formájában kinyomtathatja a jelentésekre vonatkozó beállításokat és a jelentések nyomtatási naplóját.
(
)
<Jelentésnyomt. napló>
<Igen>
Példa:
546
Karbantartás
E-mail nyomt. napló *2
Nyomtatási naplólistát nyomtathat a készülék által fogadott e-mailekről.
(
)
<E-mail nyomt. napló>
<Igen>
Példa:
HIVATKOZÁSOK
Segédlet menü(P. 454)
Feladat menü(P. 458)
547
Karbantartás
A számláló értékének megjelenítése
1AAU-074
Ellenőrizheti a kinyomtatott oldalak számát.
Összes kinyomtatott oldal számának ellenőrzése(P. 548)
Az egyes részlegek által kinyomtatott oldalak számának ellenőrzése(P. 548)
Összes kinyomtatott oldal számának ellenőrzése
Ellenőrizheti az összes kinyomtatott oldal számát.
(
)
<Számláló ellenőrzése>
<101: Összes 1>, <113: Összes (FF/K)>, vagy
<114:Összes 1(2 old.)>
Az egyes részlegek által kinyomtatott oldalak számának ellenőrzése
Ellenőrizheti az egyes részlegek által kinyomtatott oldalak számát.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] gombra.
3
Kattintson a [Részleg ID-kezelés] gombra.
A Távoli felhasználói felület indítása(P. 336)
548
Karbantartás
➠ A [Nyomtatott oldalak] menüpontban megjelenik az egyes részlegazonosítókhoz tartozó nyomtatott
oldalak száma.
Az ellenőrzés eredményének nyomtatása
Oldalszámlista(P. 541)
Oldalszámlálás visszaállítása nullára
● Ha az egyes részlegek oldalszámlálását vissza kívánja állítani nullára, akkor kattintson a [Részleg ID] alatt
található szöveges hivatkozásra, majd kattintson a [Számláló törlése] [OK] lehetőségekre.
549
Karbantartás
● Amennyiben valamennyi részleg oldalszámlálását szeretné nullára visszaállítani, akkor kattintson az [Minden
számláló törlése] [OK] lehetőségekre.
550
Karbantartás
Kellékanyagok ellenőrzése
1AAU-075
A kellékanyagokkal kapcsolatos információkat a kezelőpanelen ellenőrizheti.
Papír ellenőrzése
Az egyes papírforrások szerint megjelenítheti az aktuálisan beállított papírméretet és papírtípust, valamint a
fennmaradó papírmennyiséget.
(
)
<Fogyóeszközadatok>
<Papíradatok>
papírforrást
Papírforrás kiválasztása
Válassza ki azt a papírforrást, amelynek adatait megjelenítette a készülék.
Festékkazetta típusának ellenőrzése
Megjelenítheti a készülékhez használt festékkazetta típusszámát.
(
)
<Fogyóeszközadatok>
<Festékkaz. modellje>
A fennmaradó festékmennyiség ellenőrzése
Megjelenítheti a még felhasználható festék mennyiségét.
(
)
<Fogyóeszközadatok>
<Maradék festék>
551
Válassza ki a kívánt
Karbantartás
● A fennmaradó festék megjelenített mennyisége csak útmutatásként szolgál. A tényleges szint ettől
eltérhet.
552
Karbantartás
A beállítások alaphelyzetbe állítása
1AAU-076
A következő beállításokat állíthatja alaphelyzetbe:
A menü alaphelyzetbe állítása(P. 554)
Hálózati beállítások inicializálása(P. 555)
553
Karbantartás
A menü alaphelyzetbe állítása
1AAU-077
Visszaállíthatja a készülék beállításait (
Beállítás menü(P. 364) ) a gyári alapértelmezett értékekre.
Ne nyomja meg a főkapcsolót, amíg az inicializálás folyamatban van
● A készülék károsodhat, ha inicializálás közben kapcsolják ki.
Amennyiben a Távoli felhasználói felülethez hozzáférési PIN-kódot állítottak be
● Az inicializálás a Távoli felhasználói felület PIN-kódját is érinti. Az inicializálás után állítsa be újból a Távoli
felhasználói felület PIN-kódját. PIN kód beállítása a távvezérlőhöz(P. 262)
● Amennyiben a hálózati beállításokat inicializálni kívánja, hajtsa végre a
inicializálása(P. 555) részben leírt eljárást.
Hálózati beállítások
● Ha az <Nyomt.helyzet beáll.> elem beállításait szeretné inicializálni, hajtsa végre a
(P. 412) részben ismertetett eljárást.
(
)
<Menü inicializálása>
<Igen>
készülék gyári visszaállítása(P. 460) )
554
Nyomt.helyzet beáll.
Hajtson végre gyári visszaállítást (
A
Karbantartás
Hálózati beállítások inicializálása
1AAU-078
Visszaállíthatja a hálózati beállításokat (
Hálózat(P. 379) ) a gyári alapértelmezett értékekre.
Ne inicializálja a hálózati beállításokat nyomtatás vagy nyomtatási adatok fogadása
közben
● Ellenkező esetben esetleg nem lesz megfelelő a nyomtatás, elakadhat a papír vagy károsodhat a készülék.
(
inic.>
)
<Hálózat>
<Igen>
Ellenőrizze az üzenetet
Hajtson végre gyári visszaállítást (
visszaállítása(P. 460) )
555
<Hálóz. beáll.
A készülék gyári
Függelék
Függelék
Függelék .............................................................................................................................................................. 557
Külső szoftver .................................................................................................................................................... 558
Kiemelt funkciók ............................................................................................................................................... 559
Környezetvédelem és takarékosság ............................................................................................................. 560
Hatékonyságnövelés .................................................................................................................................... 562
További lehetőségek ..................................................................................................................................... 565
Műszaki adatok ................................................................................................................................................. 568
A készülék műszaki adatai ............................................................................................................................ 569
Papír ............................................................................................................................................................. 572
Kellékanyagok ................................................................................................................................................... 576
Kiegészítő tartozékok ....................................................................................................................................... 577
A ROM telepítése .......................................................................................................................................... 579
SD-kártya behelyezése .................................................................................................................................. 583
A készülékhez mellékelt kézikönyvek .............................................................................................................. 588
Hogyan használjuk: Felhasználói kézikönyv .................................................................................................... 589
Képernyő elrendezése: Felhasználói kézikönyv ............................................................................................. 590
Megtekintés Felhasználói kézikönyv ............................................................................................................. 594
MEAP alkalmazások kezelése ........................................................................................................................... 596
FTP kliensek használata .................................................................................................................................... 597
Előkészületek az FTP kiszolgáló használatához ............................................................................................. 598
Nyomtatás FTP kliensen keresztül (FTP-nyomtatás) ...................................................................................... 601
Beállítások meghatározása FTP kliensen keresztül ....................................................................................... 603
Egyéb .................................................................................................................................................................. 610
Alapvető műveletek a Windows rendszerben ............................................................................................... 611
Betűkészletminták ........................................................................................................................................ 618
Nyilatkozat ................................................................................................................................................... 623
556
Függelék
Függelék
1AAU-079
Ez a fejezet e készülék műszaki adatait, az Felhasználói kézikönyv használatának ismertetését, jogi nyilatkozatokat,
szerzői jogi információt és más, a vásárlók számára fontos információkat tartalmaznak.
557
Függelék
Külső szoftver
1AAU-07A
558
Függelék
Kiemelt funkciók
1AAU-07C
Próbálja ki legalább egyszer az alábbi részben bemutatott funkciókat. A funkciók három fő cím alá vannak rendezve:
„Környezetvédelem és takarékosság”, „Hatékonyságnövelés” és „További lehetőségek”.
559
Függelék
Környezetvédelem és takarékosság
1AAU-07E
2-oldalas nyomtatás
A papír mindkét oldalára nyomtathat. Kétoldalas nyomtatással nem csak nagy nyomtatási feladatok esetén, de
néhány oldal nyomtatása esetén is papírt takaríthat meg. Ha még több papírt szeretne megtakarítani, a
kétoldalas nyomtatás mellett használja az N-ről 1-re nyomtatást, amely egyetlen lapra több oldalt nyomtat.
Egyetlen lapra akár 32 oldalt is nyomtathat, ami mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból előnyös
megoldás.
Kétoldalas dokumentum nyomtatása számítógépről:
Több oldal nyomtatása egyetlen lapra a számítógépről:
Váltás az egy- és kétoldalas nyomtatás között(P. 84)
Több oldal nyomtatása egy lapra(P. 88)
Több oldal nyomtatása egy lapra
Ha a dokumentum több oldalt tartalmaz, a kinyomtatott oldalak kötege kényelmetlenül nagy lehet:
kényelmetlen a hordozás és a tárolás, és nehéz az olvasás is. De van egy megoldás. Nyomtasson több oldalt egy
lapra! Így papírt takarít meg, dokumentumai pedig kevesebb helyet foglalnak majd, és könnyebben kezelhetők
lesznek. Ha ezt a módszert a kétoldalas nyomtatással kombinálja, a hatékonyság még nagyobb lesz.
Több oldal nyomtatása egyetlen lapra a számítógépről:
Kétoldalas dokumentum nyomtatása számítógépről:
560
Több oldal nyomtatása egy lapra(P. 88)
Váltás az egy- és kétoldalas nyomtatás között(P. 84)
Függelék
Nyugalmi állapot
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, az alvó móddal energiát takaríthat meg. Az alvó módot
manuálisan és automatikusan is aktiválhatja. A készüléket nem kell minden alkalommal kikapcsolnia, mégis
minimálisra csökkentheti az energiafogyasztását. Az automatikus leállítás funkció ezt a hatást még jobban
megnöveli. ha a készülék hosszabb ideig tétlen, automatikusan kikapcsol. Ezek a kényelmes funkciók a
háttérben működve nap mint nap energiát és pénzt takarítanak meg.
A készülék alvó üzemmódba kapcsolása energiamegtakarítás céljából:
Alvó üzemmódba lépés(P. 63)
Automatikus kikapcsolási idő beállítása(P. 66)
A készülék beállítása automatikus kikapcsolásra:
Festéktakarékosság
Ha szeretne takarékoskodni a festékkel, használja a <Festéktakarékos> módot vázlatok nyomtatásához vagy
tesztnyomtatáshoz. A céltól függően is válthat a módok közt: a normál módot használhatja gyönyörű képek
nyomtatásához, a vázlat módot pedig olyan vállalati dokumentumokhoz, amelyeknek nem kell prezentációs
minőségűnek lenniük.
A funkcióval kapcsolatos további tudnivalókat lásd:
Festéktakarékos üzemmód(P. 103) .
561
Függelék
Hatékonyságnövelés
1AAU-07F
Alkalmazáso