Canon | i-SENSYS LBP621Cw | User manual | Canon i-SENSYS LBP621Cw User manual

Canon i-SENSYS LBP621Cw User manual
LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw / LBP621Cw
Felhasználói kézikönyv
USRMA-3607-00 2019-04 hu
Copyright CANON INC. 2019
Tartalom
Fontos biztonsági előírások .................................................................................................................. 2
Telepítés
................................................................................................................................................................... 3
Hálózati táplálás
Kezelés
....................................................................................................................................................... 5
..................................................................................................................................................................... 6
Karbantartás és ellenőrzés
Fogyóanyagok
........................................................................................................................................ 9
........................................................................................................................................................ 10
Beállítás ............................................................................................................................................................... 14
Főbb funkciók
......................................................................................................................................................... 15
A használat előtt szükséges előkészületek
............................................................................................................... 16
Jogosulatlan hozzáférés megakadályozása
............................................................................................................... 17
Beállítás a Beállítási útmutató alapján
..................................................................................................................... 19
.................................................................................................................................... 22
A dátum és az idő beállítása
A hálózati környezet beállítása
................................................................................................................................ 24
Választás a vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat között
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz
.................................................................................... 26
................................................................................................................. 27
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz
.......................................................................................................... 28
A kapcsolat beállítása a WPS nyomógombos módjával
A kapcsolat beállítása a WPS PIN-kódos módjával
...................................................................................... 30
............................................................................................. 32
Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával
Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése
IP-címek beállítása
............................................................................ 34
..................................................................................... 37
............................................................................................................ 40
.............................................................................................................................................. 41
Az IPv4-cím beállítása
.................................................................................................................................... 42
IPv6-címek beállítása
..................................................................................................................................... 45
Hálózati beállítások megtekintése
......................................................................................................................... 48
Beállítások konfigurálása a számítógéppel való konfigurációjához
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása
Nyomtatóportok konfigurálása
Nyomtatókiszolgáló beállítása
....................................................................................................................... 55
........................................................................................................................ 58
A készülék konfigurálása a hálózati környezetben
Ethernet-beállítások konfigurálása
................................................................................................... 61
.................................................................................................................. 62
A legnagyobb átviteli egység módosítása
........................................................................................................ 64
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása
A DNS konfigurálása
SMB-konfigurálás
............................................................................ 51
.................................................................................... 52
........................................................................................... 65
..................................................................................................................................... 66
......................................................................................................................................... 70
A WINS konfigurálása
.................................................................................................................................... 72
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal
Egyéb hálózati beállítások
Illesztőprogramok telepítése
........................................................................................... 74
.............................................................................................................................. 78
................................................................................................................................... 82
Alapvető műveletek .................................................................................................................................. 85
Részegységek és azok funkciói
................................................................................................................................ 88
I
Elülső oldal
........................................................................................................................................................ 89
Hátsó oldal
........................................................................................................................................................ 91
A készülék belseje
.................................................................................................................................................... 93
Többcélú tálca
Papírfiók
............................................................................................................................................... 92
............................................................................................................................................................ 94
Kezelőpanel
....................................................................................................................................................... 96
A készülék bekapcsolása
....................................................................................................................................... 100
A készülék kikapcsolása
..................................................................................................................................... 101
A készülék kikapcsolása távolról
Kikapcsolás adott idő után
................................................................................................................... 102
........................................................................................................................... 103
A készülék újraindítása
...................................................................................................................................... 105
A kezelőpanel használata
...................................................................................................................................... 107
Alapvető képernyők
.......................................................................................................................................... 108
Főképernyő képernyő
................................................................................................................................. 109
<Állapotfigyelő> képernyő
Üzenet kijelző
............................................................................................................................................. 116
Alapvető műveletek
Szöveg beírása
.......................................................................................................................................... 117
................................................................................................................................................. 122
Bejelentkezés a készülékre
Papír betöltése
........................................................................................................................... 112
.................................................................................................................................... 126
..................................................................................................................................................... 127
Papír betöltése a papírfiókba
............................................................................................................................. 129
Papír betöltése a többcélú tálcába
Borítékok behelyezése
...................................................................................................................... 135
...................................................................................................................................... 140
Előnyomott papír betöltése
................................................................................................................................ 143
Papírméret és -típus beállítása
........................................................................................................................... 145
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának megadása
........................................................................ 146
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának megadása
A többcélú tálca alapértelmezett papírméretének bejegyzése
Egyéni papírméret bejegyzése
.............................................................. 148
.......................................................................... 151
..................................................................................................................... 154
A megjelenített papírméretek korlátozása
..................................................................................................... 156
Megfelelő papírforrás automatikus kiválasztása minden egyes funkciónál
A kijelző testreszabása
.......................................................................................................................................... 159
A Főképernyő testreszabása
.............................................................................................................................. 160
A funkciók alapértékeinek megváltoztatása
A hang beállítása
......................................................... 157
.......................................................................................................... 162
.................................................................................................................................................. 163
Alvó üzemmódba lépés
.......................................................................................................................................... 164
USB-memóriaeszköz használata
............................................................................................................................ 166
Nyomtatás ......................................................................................................................................................
Nyomtatás számítógépről
Nyomtatás törlése
169
..................................................................................................................................... 170
............................................................................................................................................ 172
A nyomtatási állapot és napló ellenőrzése
Különböző nyomtatási módok
........................................................................................................... 175
............................................................................................................................... 177
PIN kóddal védett dokumentum nyomtatása (Védett nyomtatás)
Nyomtatás a védett nyomtatás használatával
............................................................................ 178
................................................................................................. 179
II
Nyomtatás USB-memóriaeszközről (Nyomtatás memóriaeszközről)
I-Faxok fogadása nyomtatásra
........................................................................ 183
........................................................................................................................... 198
Kapcsolódás mobileszközzel ............................................................................................................ 202
Csatlakozás mobileszközzel
................................................................................................................................... 203
Csatlakozás vezeték nélküli hálózati útválasztón keresztül (LAN kapcsolat)
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)
...................................................................................................... 206
A készülék használata alkalmazásokon keresztül
Az AirPrint használata
............................................................... 204
................................................................................................... 211
........................................................................................................................................... 213
Nyomtatás az AirPrint használatával
Ha az AirPrint nem használható
A Google Cloud Print használata
................................................................................................................... 218
.......................................................................................................................... 221
............................................................................................................................ 222
A készülék kezelése távirányítóval
......................................................................................................................... 225
A készülék kezelése ................................................................................................................................. 227
Hozzáférési jogosultságok beállítása
..................................................................................................................... 229
A rendszerkezelői azonosító és PIN-kód beállítása
A részlegazonosító-kezelés beállítása
.................................................................................................................. 232
Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása
A hálózat biztonsági beállításainak konfigurálása
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal
.................................................................................................. 240
....................................................................................................... 243
MAC-címek megadása tűzfalbeállításokhoz
Proxy beállítása
................................................................................................ 238
................................................................................................................ 242
IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz
Portszámok módosítása
................................................................................................ 230
.................................................................................................... 246
.................................................................................................................................... 249
................................................................................................................................................ 250
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása
................................................................................................ 252
Kulcs és tanúsítvány generálása a hálózati kommunikációhoz
A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés (CSR) előállítása
.......................................................................... 255
.................................................................................... 258
A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati kommunikációhoz
IPSec-beállítások konfigurálása
.......................................................................................................................... 264
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása
A készülék funkcióinak korlátozása
................................................................................................... 271
....................................................................................................................... 275
Számítógépről történő nyomtatás korlátozása
Az USB-funkciók korlátozása
..................................................................................................... 277
.............................................................................................................................. 278
A HTTP-kommunikáció letiltása
.......................................................................................................................... 280
A Távoli felhasználói felület letiltása
.................................................................................................................... 281
A kezelőpanel használatának korlátozása
............................................................................................................ 282
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói felület)
A Távoli felhasználói felület elindítása
................................................................................................................ 287
Menüpontok beállítása a Távoli felhasználói felületről
........................................................................................... 293
.......................................................................................................................................... 296
Beállításadatok importálása/exportálása
A firmware frissítése
............................................................................... 283
................................................................................................................. 284
Az állapotok és a naplók megtekintése
Biztonsági házirend
..................................................................... 262
............................................................................................................. 302
............................................................................................................................................. 305
III
A beállítások alaphelyzetbe állítása
....................................................................................................................... 308
A beállításokat tartalmazó menü ................................................................................................ 311
<Beállítások>
........................................................................................................................................................ 312
........................................................................................................................................... 313
<Kijelző beállításai>
<Angol billentyűzet-elrendezés>
<Időzítő/energia-beállítások>
<Hálózat>
......................................................................................................................... 318
............................................................................................................................. 319
........................................................................................................................................................ 326
<Külső interfész>
.............................................................................................................................................. 347
<Kisegítő lehetőségek>
..................................................................................................................................... 348
<Hangerő beállításai>
....................................................................................................................................... 351
<Beállítás/karbantartás>
....................................................................................................................................... 353
<Képminőség módosítása>
<Karbantartás>
................................................................................................................................................ 369
<Funkcióbeállítások>
<Közös>
............................................................................................................................................ 371
.......................................................................................................................................................... 372
<Nyomtató>
<Vétel>
................................................................................................................................ 354
..................................................................................................................................................... 376
............................................................................................................................................................ 424
<Fájlok elérése>
............................................................................................................................................... 426
<Titkosított nyomtatás>
<Kezelési beállítások>
........................................................................................................................................... 437
<Felhasználókezelés>
<Eszközkezelés>
..................................................................................................................................... 436
........................................................................................................................................ 438
............................................................................................................................................... 440
<Licenc/egyéb>/<Táv. felh. fel. beáll./Firmware frissít.>
<Adatkezelés>
.......................................................................................... 444
.................................................................................................................................................. 446
<Biztonsági beállítások>
.................................................................................................................................... 448
Karbantartás ................................................................................................................................................. 452
Normál tisztítás
.................................................................................................................................................... 454
A készülék külsejének tisztítása
A fixálóegység tisztítása
.......................................................................................................................... 455
.................................................................................................................................... 456
A továbbítószalag (ITB) tisztítása
A festékkazetta cseréje
......................................................................................................................... 459
......................................................................................................................................... 460
A még felhasználható festék mennyiségének ellenőrzése
A készülék áthelyezése
.......................................................................................................................................... 467
A képminőség beállítása
....................................................................................................................................... 469
Az árnyalatok beállítása
..................................................................................................................................... 470
A nyomtatási színeltérés korrekciója
A nyomtatási pozíció beállítása
................................................................................................................... 471
........................................................................................................................... 472
A számláló értékének megjelenítése
...................................................................................................................... 474
Jelentések és kimutatások nyomtatása
Fogyóanyagok
....................................................................................... 466
................................................................................................................. 475
...................................................................................................................................................... 480
IV
Hibaelhárítás (FAQ) .................................................................................................................................
484
Függelék ...........................................................................................................................................................
486
Külső szoftver
....................................................................................................................................................... 488
Kiemelt funkciók
................................................................................................................................................... 489
Környezetvédelem és takarékosság
.................................................................................................................... 490
Hatékonyságnövelés
......................................................................................................................................... 491
További lehetőségek
......................................................................................................................................... 493
Műszaki adatok
Főegység
.................................................................................................................................................... 495
......................................................................................................................................................... 496
Használható papírtípusok
.................................................................................................................................. 500
Cassette Feeding Module-AF
Nyomtatófunkciók
Kezelési funkciók
.............................................................................................................................. 504
............................................................................................................................................ 505
.............................................................................................................................................. 508
Rendszerkörnyezet
........................................................................................................................................... 510
Hálózati környezet
............................................................................................................................................ 511
Beállítások
........................................................................................................................................................... 512
Kiegészítő berendezések
Rendszerbeállítások
................................................................................................................................... 513
.......................................................................................................................................... 514
Kézikönyvek és tartalmuk
..................................................................................................................................... 516
A Felhasználói kézikönyv használata
...................................................................................................................... 517
A Felhasználói kézikönyv képernyőjének felépítése
A Felhasználói kézikönyv megtekintése
............................................................................................................... 521
Alapvető műveletek a Windows rendszerben
Nyilatkozat
............................................................................................... 518
......................................................................................................... 523
........................................................................................................................................................... 531
V
Fontos biztonsági előírások
Fontos biztonsági előírások
Fontos biztonsági előírások ......................................................................................................................... 2
Telepítés ................................................................................................................................................................. 3
Hálózati táplálás .................................................................................................................................................... 5
Kezelés ................................................................................................................................................................... 6
Karbantartás és ellenőrzés ................................................................................................................................... 9
Fogyóanyagok ..................................................................................................................................................... 10
1
Fontos biztonsági előírások
Fontos biztonsági előírások
552S-000
E fejezet célja a tulajdont érő károk és a készülék felhasználóit és másokat érő sérülések megelőzése. Olvassa el ezt a
fejezetet, mielőtt használatba venné a készüléket, és a helyes használat érdekében tartsa be az itt leírt útmutatásokat.
Ne végezzen semmilyen műveletet, amely nincs leírva ebben az útmutatóban. A Canon semmilyen kárért nem vállal
felelősséget, amely az útmutatóban le nem írt használatból, nem rendeltetésszerű használatból vagy nem a Canon,
illetve a Canon által megbízott külső partner által elvégzett javításból/módosításból ered.
Telepítés(P. 3)
Hálózati táplálás(P. 5)
Kezelés(P. 6)
Karbantartás és ellenőrzés(P. 9)
Fogyóanyagok(P. 10)
2
Fontos biztonsági előírások
Telepítés
552S-001
A készülék biztonságos és kényelmes használata érdekében figyelmesen olvassa el a következő pontokat, és telepítse
megfelelő helyre a készüléket.
A készüléket nem szabad olyan helyre telepíteni, ahol tűzet vagy elektromos áramütést
okozhat
● Ahol a szellőzőnyílások nem maradnak szabadon
(túl közel a falhoz, ágyhoz, díványhoz, ruhaneműhöz és hasonló tárgyakhoz)
● Nedves vagy poros helyre
● Közvetlen napsugárzásnak kitett helyre vagy a szabadba
● Magas hőmérsékletnek kitett helyre
● Nyílt lángnak kitett helyre
● Alkohol, festékhígító és más éghető anyagokhoz közel
Egyéb figyelmeztetések
● Nem jóváhagyott kábeleket ne csatlakoztasson ehhez a készülékhez. Ez személyi sérülést, tüzet vagy
áramütést okozhat.
● A készülékre ne helyezzen nyakláncot vagy egyéb fémtárgyat, vagy folyadékot tartalmazó edényt. Tüzet és
áramütést okozhat, ha a készülék belsejének elektromos alkatrészei idegen anyagokkal kerülnek
érintkezésbe.
● Ne használja orvosi berendezések közelében. A készülék által kibocsátott rádióhullámok hatással lehetnek az
orvosi berendezések működésére, ami komoly működési hibákat és balesetet okozhat.
● Az opcionális kiegészítők felszerelésekor és eltávolításakor kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a
tápcsatlakozót a konnektorból, majd húzza ki a csatlakozókábeleket és a tápkábelt a készülékből. Ellenkező
esetben a tápkábel vagy a csatlakozókábelek megsérülhetnek, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
● Ha bármilyen idegen anyag esik a készülékbe, húzza ki a tápkábelt a váltakozó áramú csatlakozóaljzatból,
majd forduljon a helyi hivatalos Canon viszonteladóhoz.
Ne telepítse a készüléket olyan helyre:
● Ahonnan leeshet és ezáltal sérülést okozhat.
- Amely nem kellően stabil
- Amely vibrációnak van kitéve
3
Fontos biztonsági előírások
Egyéb óvintézkedések
● A gép hordozásakor kövesse ennek az útmutatónak az utasításait. Ha nem megfelelően hordozza a
készüléket, akkor leeshet és sérülést okozhat.
● A gép telepítésekor ügyeljen, hogy a keze ne szoruljon be a készülék és a padló vagy fal közé, mert ez
sérülést okozhat.
Kerülje a rosszul szellőző helyeket
● A készülék használata során csekély mennyiségű ózont és egyéb káros anyagokat bocsát ki. Ezek a
kibocsátott mennyiségek az egészségre nem veszélyesek. Az ózon és egyéb anyagok azonban ezzel együtt is
érzékelhetővé válhatnak a gyengén szellőzött helyiségekben való, gyakori használat, vagy hosszú
munkamenetek során. A munkakörnyezet kényelmének biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a készülék
használatára szolgáló helyiségben gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Kerülje továbbá azokat a
helyeket, ahol az emberek ki lennének téve a készülékből kibocsátott káros anyagoknak.
Ne telepítse a következő helyekre, ahol kár érheti
● Hirtelen hőmérséklet- vagy páratartalom-változásnak kitett
hely
● Mágneses vagy elektromágneses hullámokat kibocsátó
berendezésekhez közel
● Laboratórium vagy olyan hely, ahol vegyi reakciók mennek
végbe
● Maró vagy mérgező gázoknak kitett hely
● Olyan felület, amely a gép súlyától deformálódhat, illetve ahol a
gép besüppedhet (szőnyeg stb.)
Ne telepítse páralecsapódásnak kitett helyre
● A hirtelen felfűtött helyre telepített, hűvös vagy száraz helyről meleg vagy nedves helyre áthelyezett készülék
belsejében vízcseppek (pára) csapódhatnak le. Ilyen körülmények között a készülék használata
papírelakadáshoz, rossz nyomtatási minőséghez, vagy magának a készüléknek a károsodásához vezethet.
Használat előtt hagyjon legalább 2 órát a készüléknek, hogy alkalmazkodjon a környező hőmérséklethez és
páratartalomhoz.
3000 méter vagy afeletti tengerszint feletti magasságon
● Előfordulhat, hogy a merevlemezes készülékek nem működnek megfelelően, ha kb. 3000 méter vagy afeletti
tengerszint feletti magasságon használják azokat.
4
Fontos biztonsági előírások
Hálózati táplálás
552S-002
● Csak olyan tápegységet használjon, amely megfelel a megadott feszültségi előírásoknak. Ennek be nem
tartása tüzet vagy áramütést okozhat.
● A készüléket a mellékelt tápkábellel földelt fali csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.
● Ne használjon a gyártó által a készülékhez mellékelttől eltérő tápkábelt, ellenkező esetben tűz vagy
áramütés keletkezhet.
● A készülékkel a hozzá mellékelt tápkábelt kell használni. Ne csatlakoztasson a készülékhez ettől eltérő
tápkábelt.
● A tápkábelt nem szabad módosítani, húzni, erőltetve hajlítani vagy bármilyen egyéb módon károsítani. Ne
tegyen nehéz tárgyakat a tápkábelre. A tápkábel sérülése tüzet vagy áramütést okozhat.
● Ne csatlakoztassa és ne távolítsa el a tápkábelt nedves kézzel, mert ez áramütést okozhat.
● Ne használjon hosszabbítókábelt vagy elosztót a készülékhez. Ez személyi sérülést, tüzet vagy áramütést
okozhat.
● Ne burkolja be a tápkábelt, és ne kössön rá csomót, mert ezzel tüzet vagy áramütést okozhat.
● A tápkábel csatlakozóját teljesen dugja be a konnektorba. Ennek be nem tartása tüzet vagy áramütést
okozhat.
● Vihar idejére teljesen húzza ki a tápkábel csatlakozóját a konnektorból. Ennek be nem tartása tüzet,
áramütést, illetve a készülék károsodását okozhatja.
● A készüléket egy tápcsatlakozó közelében helyezze el, és hagyjon elegendő helyet a tápkábel csatlakozója
körül, hogy veszély esetén könnyen kihúzhassa.
A tápkábel csatlakoztatásakor
● Ne csatlakoztassa a tápkábelt szünetmentes tápegységhez. Az erőltetéstől az áramellátási hiba miatt a
készülék meghibásodhat, illetve károsodhat.
● Ha több aljzatú konnektorhoz csatlakoztatja ezt a készüléket, akkor a többi aljzathoz ne csatlakoztasson más
eszközöket.
● Ne csatlakoztassa a tápkábelt a számítógépen lévő kiegészítő váltóáramú aljzathoz.
Egyéb óvintézkedések
● Az elektromos zaj hibás működést és adatvesztést okozhat a készülékben.
5
Fontos biztonsági előírások
Kezelés
552S-003
● Ha a készülék szokatlan zajt kelt, szokatlan szagot áraszt, füstöl
vagy erős hőt sugároz, akkor azonnal húzza ki a készülék
csatlakozóját a konnektorból, és forduljon a Canon helyi
hivatalos viszonteladójához. A további használat tüzet és
áramütést okozhat.
● Ne szerelje szét és ne módosítsa ezt a készüléket. A készülék
belsejében nagyfeszültségű és magas hőmérsékletű alkatrészek
találhatók, amelyek tüzet és áramütést okozhatnak.
● Olyan helyre tegye a készüléket, ahol a tápkábelhez, az egyéb kábelekhez és a belső és elektromos
alkatrészekhez nem férhetnek hozzá gyermekek. Ennek be nem tartása váratlan baleseteket okozhat.
● Ne használjon gyúlékony permetet e készülék közelében. Ha a készülék belső elektromos alkatrészei
gyúlékony anyaggal érintkeznek, tüzet és áramütést okozhatnak.
● A készülék mozgatásakor kapcsolja ki a készüléket és a számítógépet, majd húzza ki a tápkábelt és az
illesztőkábeleket. Ellenkező esetben károsodhat a tápkábel és az illesztőkábelek, ami tüzet és áramütést
okozhat.
● Ha a készülék tápkábele csatlakoztatva van a hálózati csatlakozóaljzathoz, az USB-kábel csatlakoztatásakor
és kihúzásakor ne érintse meg csatlakozó fémrészét, mert ez áramütést okozhat.
Szívritmus-szabályozó használata esetén
● A készülék gyenge mágneses fluxust és ultrahanghullámokat generál. Ha szívritmus-szabályozója van, és
szokatlanul érzi magát a készülék közelében, menjen távolabb tőle, és azonnal forduljon orvosához.
● Ne tegyen nehéz tárgyakat erre a készülékre, mert leesve sérülést okozhatnak.
● Saját biztonsága érdekében húzza ki a tápkábel csatlakozóját, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
● A fedelek nyitásánál és zárásánál legyen óvatos, nehogy megsérüljön a keze.
● Tartsa távol kezét és ruházatát a nyomtató kimeneti területén található görgőktől. Ha a görgők elkapják a
kezét vagy a ruházatát, az személyi sérülést okozhat.
● A készülék belseje és a kimeneti nyílás használat közben és közvetlenül utána igen forró. Az égési sérülések
megelőzése érdekében ezeket a részeket ne érintse meg. A kinyomtatott papír közvetlenül a kiadást
követően szintén forró lehet, ezért kezelje óvatosan. Ennek be nem tartása égési sérüléseket okozhat.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw
LBP621Cw
6
Fontos biztonsági előírások
● Ne szállítsa a nyomtatót beszerelt papírfiókkal vagy külön
megvásárolható cassette feeding module egységgel. Ellenkező
esetben ezek az egységek leeshetnek, és sérülést okozhatnak.
Lézersugár
● Ha a lézersugár a szembe jut, szemkárosodást okozhat.
A készülék szállítása
● A készülék szállítás közbeni károsodásának megelőzése érdekében végezze el az alábbiakat.
- Vegye ki a festékkazettákat.
- Biztonságosan csomagolja be a készüléket az eredeti dobozába a csomagolóanyagok felhasználásával.
Amennyiben a készülék működési zaja zavaró
● A használati környezettől és a működés módjától függően, ha a készülék működési zaja zavaró lenne,
javasolt azt az irodai szobán kívül telepíteni.
Egyéb óvintézkedések
● Kövesse a készüléken található címkéken és egyebeken feltüntetett figyelmeztető utasításokat.
● Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütődésnek a készüléket.
● Nyitáskor és záráskor ne erőltesse az ajtókat, fedeleket és egyéb alkatrészeket. Az erőltetéstől a készülék
meghibásodhat.
● Ne érjen az érintkezőkhöz (
) a készüléken belül. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.
7
Fontos biztonsági előírások
● A papírelakadás elkerülése érdekében nyomtatás közben ne kapcsolja ki a készüléket, ne nyissa fel vagy
csukja le a fedeleket, továbbá ne töltsön be és ne távolítson el papírt.
8
Fontos biztonsági előírások
Karbantartás és ellenőrzés
552S-004
A készüléket időközönként tisztítani kell. Ha por gyűlik fel a készülékben, akkor előfordulhat, hogy nem működik
megfelelően. Tisztítás során tartsa be az alábbiakat. Ha bármilyen működési probléma fordulna elő, olvassa el a
Hibaelhárítás című fejezetet.
● Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ennek be nem tartása tüzet
vagy áramütést okozhat.
● Húzza ki rendszeresen a tápkábelt, és száraz ruhával távolítsa el a port és szennyeződést. A felhalmozódó
por megkötheti a légnedvességet, és elektromos áram hatására tüzet okozhat.
● A készülék tisztításához nedves, jól kifacsart kendőt használjon. A tisztítókendő benedvesítéséhez kizárólag
vizet használjon. Ne használjon alkoholt, benzint, festékhígítót vagy más gyúlékony anyagot. Ne használjon
papírtörlőt vagy papírkendőt. Ha a készülék belső elektromos alkatrészei ilyen anyaggal érintkeznek,
sztatikusan feltöltődhetnek, vagy tüzet és áramütést okozhatnak.
● Időközönként ellenőrizze, hogy a tápkábel és a csatlakozója nem sérült-e. Ellenőrizze, hogy a készüléken
van-e rozsdás, karcos, repedt vagy erős hőt sugárzó rész. A nem kellően karbantartott berendezés
használata tüzet vagy áramütést okozhat.
● A készülék belsejében magas hőmérsékletű és nagyfeszültségű alkatrészek találhatók. Ezen alkatrészek
megérintése égési sérülést okozhat. Ne érintse meg a készülék egyetlen olyan részét sem, amelynek
megérintését az útmutató nem jelzi.
● Papír behelyezésekor vagy elakadt papír eltávolításakor ügyeljen arra, hogy a papír széle ne vágja el a kezét.
● Az elakadt papír eltávolításakor, a festékkazetta cseréjekor stb. ügyeljen arra, hogy ne kerüljön festék a
kezére vagy ruhájára. Ha festék kerül a kezére vagy a ruhájára, mossa le azonnal hideg vízzel.
9
Fontos biztonsági előírások
Fogyóanyagok
552S-005
● Ne dobja a használt festékkazettákat vagy hasonló fogyóanyagokat nyílt lángba. Ne tárolja a
festékkazettákat és a papírt nyílt lángnak kitett helyen. A festék meggyulladhat, és ezzel égési sérüléseket és
tüzet okozhat.
● Ha véletlenül kiömlött vagy szétszóródott a festék, akkor gondosan gyűjtse össze a festékrészecskéket, vagy
törölje fel egy puha, megnedvesített ruhával, és közben ügyeljen, hogy ne lélegezze be. A kiömlött festék
feltakarításához soha ne használjon olyan porszívót, amely nincs ellátva porrobbanás elleni védelemmel.
Ellenkező esetben a porszívó meghibásodhat, vagy porrobbanás történhet a statikus kisülés miatt.
● Ügyeljen arra, hogy ne lélegezzen be festéket. Ha festéket lélegezne be, akkor haladéktalanul forduljon
orvoshoz.
● Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön festék a szemébe és szájába. Ha festék kerülne a szemébe vagy a szájába,
azonnal mossa ki hideg vízzel, majd forduljon orvoshoz.
● Ügyeljen arra, hogy a festék ne érintkezzen a bőrével. Ha mégis érintkezne, akkor mossa le hideg szappanos
vízzel. Ha bőrén irritáció jelentkezne, azonnal forduljon orvoshoz.
● Tárolja a festékkazettákat és az egyéb kellékanyagokat kisgyermekektől elzárva. Ha lenyelte a festéket,
azonnal forduljon orvoshoz vagy mérgezések kezelésével foglalkozó szakintézményhez.
● Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a festékkazettákat és a hasonló egységeket. Ez a festék szétszóródásához
vezet.
● A festékkazetta zárószalagját túlzott erő alkalmazása nélkül, de teljesen húzza ki. Ha másként tesz,
szétszóródhat a festék.
A festékkazetta kezelése
● A festékkazettát mindig a fogójánál fogja meg.
● Ne nyissa fel a készülék belsejében található dob védőzárját, mert a dob felülete megkarcolódhat, vagy fény
érheti (
). Ne érjen hozzá a festékkazetta elektromos érintkezőihez (
10
) és memóriájához (
).
Fontos biztonsági előírások
● Ha nem szükséges, akkor ne vegye ki a festékkazettát ebből a készülékből, illetve a dobozából.
● A festékkazettának mágneses tulajdonsága van. Ne helyezze olyan termékek közelébe, amelyek érzékenyek
a mágnesességre, beleértve a floppy-lemezeket és lemezmeghajtókat. Ez adatvesztést okozhat.
A festékkazetta tárolása
● A kazetta a biztonságos és kielégítő használat érdekében a következő környezetben tárolandó.
Tárolási hőmérséklet-tartomány: 0 °C–35 °C
A tárolási páratartalom tartománya: 35 % – 85 % relatív páratartalom (relatív, lecsapódás nélkül)*
● A védőtasakot csak akkor bontsa ki, amikor a festékkazettát használatba veszi.
● Ha a festékkazettát tárolási céllal kiveszi a készülékből, akkor azonnal tegye eredeti csomagolásába.
● A festékkazettát nem szabad az alsó részével felfelé, fordítva tárolni. A festék megszilárdulhat, és így később
rázás hatására sem tér vissza eredeti állapotába.
*A festékkazettán belül akár a tárolási páratartalom-tartományban is vízcseppek képződhetnek (kondenzáció), ha a
festékkazettán belüli és kívüli hőmérséklet jelentősen eltér. A páralecsapódás rontja a festékkazetták nyomtatási minőségét.
A festékkazetta tárolására nem alkalmasak a következő helyek
● Nyílt lángnak kitett helyek
● Közvetlen napfénynek vagy öt percen túl erős fénynek kitett helyek
● Erősen sós levegőnek kitett helyek
● Olyan helyek, ahol maró gázok (pl. aeroszolok vagy ammónia) vannak jelen
● Magas hőmérsékletnek és páratartalomnak kitett helyek
● Nagy hőmérséklet- és páratartalom-változásnak kitett helyek, ahol könnyen bekövetkezhet a páralecsapódás
● Nagy mennyiségű port tartalmazó helyek
● Gyermekek által elérhető helyek
Kerülje a hamisított festékkazetták használatát
● Felhívjuk figyelmét, hogy hamisított Canon festékkazetták is előfordulhatnak a kereskedelmi forgalomban. A
hamisított festékkazetták használata a nyomtatási minőség vagy a készülék teljesítményének romlását
eredményezheti. A Canon nem vállal felelősséget a hamisított festékkazetták használata miatt bekövetkezett
semmilyen meghibásodásért, balesetért vagy kárért.
További részletek: global.canon/ctc.
Javításhoz szükséges alkatrészek, festékkazetták stb. elérhetősége
● A készülék javításához és hasonló műveletekhez szükséges alkatrészek és a készülékhez tartozó
festékkazetták a készüléktípus gyártásának megszüntetését követően még legalább hét (7) évig elérhetők
lesznek.
Festékkazetta csomagolóanyagai
● Őrizze meg a festékkazetta csomagolását. A készülék szállítása esetén szüksége lesz rájuk.
11
Fontos biztonsági előírások
● A csomagolóanyagok száma, formája vagy elhelyezése előzetes figyelmeztetés nélkül változhat.
● Miután leszedi a zárószalagot a tonerkazettáról, a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa azt.
Elhasznált festékkazetták stb. ártalmatlanítása
● Elhasznált festékkazetta stb. ártalmatlanításakor helyezze azt vissza az eredeti csomagolásába annak
érdekében, hogy ne szóródjanak ki festékszemcsék a belsejéből, és a helyileg érvényes rendelkezéseknek
megfelelően járjon el.
12
Beállítás
Beállítás
Beállítás ................................................................................................................................................................. 14
Főbb funkciók ...................................................................................................................................................... 15
A használat előtt szükséges előkészületek ........................................................................................................ 16
Jogosulatlan hozzáférés megakadályozása ....................................................................................................... 17
Beállítás a Beállítási útmutató alapján .............................................................................................................. 19
A dátum és az idő beállítása ............................................................................................................................... 22
A hálózati környezet beállítása .......................................................................................................................... 24
Választás a vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat között .......................................................................... 26
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz .......................................................................................................... 27
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz .................................................................................................. 28
A kapcsolat beállítása a WPS nyomógombos módjával ............................................................................ 30
A kapcsolat beállítása a WPS PIN-kódos módjával ................................................................................... 32
Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával ................................................................ 34
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával ........................................................................... 37
Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése .................................................................................................... 40
IP-címek beállítása .......................................................................................................................................... 41
Az IPv4-cím beállítása .............................................................................................................................. 42
IPv6-címek beállítása ............................................................................................................................... 45
Hálózati beállítások megtekintése .................................................................................................................. 48
Beállítások konfigurálása a számítógéppel való konfigurációjához ................................................................ 51
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása .......................................................................... 52
Nyomtatóportok konfigurálása ................................................................................................................ 55
Nyomtatókiszolgáló beállítása ................................................................................................................. 58
A készülék konfigurálása a hálózati környezetben .......................................................................................... 61
Ethernet-beállítások konfigurálása .......................................................................................................... 62
A legnagyobb átviteli egység módosítása ................................................................................................ 64
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása ................................................................................. 65
A DNS konfigurálása ................................................................................................................................ 66
SMB-konfigurálás ..................................................................................................................................... 70
A WINS konfigurálása .............................................................................................................................. 72
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal ................................................................................. 74
Egyéb hálózati beállítások ........................................................................................................................ 78
Illesztőprogramok telepítése ............................................................................................................................. 82
13
Beállítás
Beállítás
552S-006
Mielőtt elkezdené használni a készülék funkcióit, be kell előzetesen állítania a környezetvédelmi feltételeket. Először
ellenőrizze a beállítás befejezéséhez szükséges folyamatokat, majd hajtsa végre a tényleges beállításokat. A
használat előtt szükséges előkészületek(P. 16)
● A készülékre telepített funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek. A készülék használatának
megkezdése előtt tekintse át a Főbb funkciók(P. 15) részt, és ellenőrizze a rendelkezésre álló funkciókat.
A készülék kezdeti beállításainak konfigurálása (Beállítási útmutató)
● Könnyedén konfigurálhatja a készülék használatához szükséges beállításokat, így például a dátumot, időt és
hálózati beállításokat a képernyőn megjelenő útmutatások követésével. Beállítás a Beállítási útmutató
alapján(P. 19)
14
Beállítás
Főbb funkciók
552S-007
Ez a kézikönyv a vásárolt modell minden funkcióját bemutatja. A kezdés előtt ellenőrizze, hogy mely funkciók állnak
rendelkezésre az Ön által megvásárolt modellen.
:A
funkcióval: A funkció nélkül
Funkció
Kijelző
LBP664Cx
LBP663Cdw
LBP623Cdw
LBP621Cw
Érintőpanel Fekete-fehér LCD Fekete-fehér LCD Fekete-fehér LCD
Kétoldalas nyomtatás
Vezeték nélküli LAN
NFC
Rendszerkezelő alapértelmezett azonosítója
7654321
Nincs megadva
Nincs megadva
Nincs megadva
Rendszerkezelő alapértelmezett PIN-kódja
7654321
Nincs megadva
Nincs megadva
Nincs megadva
Application Library
Cassette Feeding Module-AF *
Vonalkódnyomtató készlet *
*Ez
egy külön megvásárolható elem.
● A rendelkezésre álló illesztőprogram-típusokról lásd a készülékhez mellékelt User Software CD-ROM/DVDROM (Felhasználói szoftverek CD-ROM/DVD-ROM) lemezt, vagy nyissa meg a Canon webhelyét (https://
global.canon).
● Amikor a műveletek a Felhasználói kézikönyv dokumentumban eltérnek a képernyőktől függően, a
különbségek kiemelve jelennek meg a különböző leírásoknál: „érintőpaneles modell” és „fekete-fehér LCDmodell”.
● Amikor a műveletek azonosak mindkét modell esetében, az érintőpaneles képernyőket használjuk a legtöbb
folyamat bemutatásánál. A fekete-fehér LCD-modell esetében bizonyos képernyők eltérnek az érintőpaneles
modell képernyőitől. Mindkét esetben kövesse a képernyőn megjelenő elemeket a műveletek
végrehajtásához.
HIVATKOZÁSOK
A Felhasználói kézikönyv megtekintése(P. 521)
15
Beállítás
A használat előtt szükséges előkészületek
552S-008
A készülék beállításához végezze el az 1–3. lépést egymás után. Egy adott lépéssel kapcsolatos információkért a
hivatkozásra kattintva lépjen a megfelelő fejezethez. Továbbá a készülék helyes használatához ellenőrizze a
Jogosulatlan hozzáférés megakadályozása(P. 17) című részt is.
1. lépés
Beállítás a Beállítási útmutató alapján(P. 19)
2. lépés
A hálózati környezet beállítása(P. 24)
● A Beállítási útmutatóban nem szereplő hálózati beállítások konfigurálása. Ha nem kell
használnia a Beállítási útmutatót, innen konfigurálhatja a hálózati beállításokat.
3. lépés
Illesztőprogramok telepítése(P. 82)
Beállítás a Távoli felhasználói felület segítségével
● Amikor elkészült a hálózati környezet beállításával, hatékonyan beállíthatja a készüléket egy számítógépről a
Távoli felhasználói felület segítségével. A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Adatok importálása másik készülékről az időmegtakarítás érdekében
● Amennyiben a modell azonos, mentheti egy mások Canon nyomtatón/többfunkciós készüléken bejegyzett
beállítási adatokat (exportálás), és betöltheti a beállításokat erre a készülékre (importálás).
Beállításadatok importálása/exportálása(P. 302)
16
Beállítás
Jogosulatlan hozzáférés megakadályozása
552S-009
Ebben a szakaszban azokról a biztonsági intézkedésekről lesz szó, amelyekkel megakadályozható a külső hálózatról
érkező illetéktelen hozzáférés. Mindenképp olvassa el az összes felhasználó és rendszergazda a jelen készülék, illetve
más, a hálózathoz csatlakoztatott nyomtató vagy többfunkciós készülék használatának megkezdése előtt. A hálózathoz
csatlakoztatott nyomtatók/többfunkciós készülékek az utóbbi években számos hasznos funkciót kínálnak, köztük a
számítógépről való nyomtatást, a számítógépről (távoli funkcióval) történő vezérlést, valamint a beolvasott
dokumentumok interneten való elküldését. Másrészről elengedhetetlenné vált a biztonsági óvintézkedések bevezetése
az információk kiszivárgása által jelentett kockázatok csökkentésére, hiszen a nyomtatók és többfunkciós készülékek
hálózathoz csatlakoztatva jobban ki vannak téve az olyan fenyegetéseknek, mint amilyen például az illetéktelen
hozzáférés vagy az adatlopás. Ez a szakasz bemutatja azokat a beállításokat, amelyeket a hálózathoz csatlakoztatott
nyomtató/többfunkciós készülék használatának megkezdése előtt mindenképp el kell végeznie annak érdekében,
hogy megakadályozhassa az illetéktelen hozzáférést.
Biztonsági óvintézkedések a külső hálózatból érkező illetéktelen hozzáférés
megakadályozásához
Privát IP-cím hozzárendelése(P. 17)
Tűzfal használata az átvitel korlátozására(P. 18)
A TLS titkosítású kommunikáció megadása(P. 18)
PIN-kód beállítása a többfunkciós készüléken tárolt információk kezeléséhez(P. 18)
Privát IP-cím hozzárendelése
Az IP-cím egy olyan szám, amellyel minden egyes, számítógépes hálózatban részt vevő eszköz rendelkezik. A „globális
IP-cím” az internethez való csatlakozás során, a „privát IP-cím” pedig a helyi hálózaton belüli kommunikáció alkalmával
(pl. vállalati hálózaton) használatos. Globális IP-cím hozzárendelése esetén a nyomtató vagy többfunkciós eszköz
látható a nyilvánosság számára is, illetve hozzáférhető az interneten keresztül. Ezáltal megnövekedik az információk
kiszivárgásának kockázata a külső hálózatról történő illetéktelen hozzáférés által. Másrészről, amennyiben privát IPcímet rendel hozzá, a nyomtató vagy többfunkciós készülék a helyi hálózatra korlátozott, azaz csak a helyi hálózat
(például egy vállalati hálózat) felhasználói férhetnek hozzá.
Globális IP-cím
Elérhető a külső hálózatból
Magánhálózati IP-cím
Elérhető a helyi hálózathoz tartozó felhasználók számára.
Általában a saját nyomtatójához/többfunkciós eszközéhez kell privát IP-címet rendelnie. Ellenőrizze, hogy az Ön által
használt nyomtatóhoz/többfunkciós készülékhez rendelt IP-cím esetében privát IP-címről van-e szó. A privát IP-címek a
következő tartományok valamelyikében vannak.
A magánhálózati IP-címek tartományai
● 10.0.0.0-tól 10.255.255.255-ig
● 172.16.0.0-tól 172.31.255.255-ig
● 192.168.0.0-tól 192.168.255.255-ig
Az IP-cím ellenőrzéséről lásd:
Az IPv4-cím beállítása(P. 42) .
17
Beállítás
● Ha globális IP-cím van hozzárendelve egy nyomtatóhoz vagy többfunkciós készülékhez, akkor hálózati
környezet létrehozásával csökkentheti az illetéktelen hozzáférés kockázatát – vagyis olyan biztonsági
szoftver (például tűzfal) telepítésével, amely megakadályozza a külső hálózatokról érkező hozzáférési
kísérleteket. Ha globális IP-címet szeretne hozzárendelni egy nyomtatóhoz vagy többfunkciós készülékhez,
és így szeretné használni azt, vegye fel a kapcsolatot hálózati rendszergazdájával.
Tűzfal használata az átvitel korlátozására
A tűzfal egy olyan rendszer, amely megakadályozza a külső hálózatokról való illetéktelen hozzáférést, és megvédi a
helyi hálózatot a támadásoktól/behatolásoktól. Ha tűzfalat használ a hálózatán, azzal megakadályozhatja a
veszélyesnek látszó, külső hálózatról érkező hozzáférési kísérleteket azáltal, hogy korlátozza a külső hálózat
meghatározott IP-címéről érkező kommunikációt. A Canon nyomtatóra vagy többfunkciós eszközre telepített funkció
révén IP-cím szerinti szűrést állíthat be. Az IP-cím szűrésének beállításáról lásd: IP-címek megadása
tűzfalbeállításokhoz(P. 243) .
A TLS titkosítású kommunikáció megadása
A TLS-titkosítású kommunikációról lásd: A hálózat biztonsági beállításainak konfigurálása(P. 240) , a beállítás
módjához pedig lásd: A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 252) .
PIN-kód beállítása a többfunkciós készüléken tárolt információk kezeléséhez
Arra az esetre gondolva, ha egy rosszindulatú harmadik fél illetéktelen hozzáférést próbál szerezni egy nyomtatóhoz
vagy többfunkciós készülékhez, amennyiben PIN-kódot állít be a készüléken tárolt információkhoz, azzal csökken az
információk kiszivárgásának veszélye. A Canon nyomtatók vagy többfunkciós készülékek használatával többféle
információtípus is megvédhető PIN-kód beállításával.
PIN-kód beállítása minden funkcióhoz
● PIN-kód beállítása a Távoli felhasználói felület használatához
További információ: Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása(P. 238) .
● PIN-kód beállítása a rendszerkezelői beállításokhoz
A rendszerkezelői azonosító és PIN-kód beállítása(P. 230) .
További információ:
A fentiekben az illetéktelen hozzáférés megakadályozására szolgáló néhány példát soroltunk fel. Tájékozódjon a
további biztonsági óvintézkedésekről ( A készülék kezelése(P. 227) ), és alkalmazza a környezetének megfelelő
biztonsági intézkedéseket az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.
18
Beállítás
Beállítás a Beállítási útmutató alapján
1660-009
552S-00A
Amikor először kapcsolja be a készüléket ( A készülék bekapcsolása(P. 100) ), elindul a Beállítási útmutató, amely
segít a készülék kezdeti beállításainak konfigurálásában – Önnek csak a képernyőn megjelenő utasításokat kell
követnie. A Beállítási útmutatóban a következő sorrendben jelennek meg a beállítási képernyők.
1. lépés
A megjelenített nyelv, valamint az ország és régió beállítása
Állítsa be a kezelőpanelen és a jelentésekben megjelenítendő nyelvet, valamint azt az országot
és régiót, ahol a készüléket használni fogja.
2. lépés
1
Válasszon nyelvet.
2
Érintőpaneles modell esetén válassza az <Igen> lehetőséget.
3
Válasszon országot vagy régiót.
A dátum és az idő beállítása
Adja meg a készüléken a dátumot/időt.
1
Válassza ki az időzónát.
Mi az az UTC?
● Az egyezményes koordinált világidő (Coordinated Universal Time, UTC) az
elsődleges időszabvány, amelyhez a világban az órákat és az időt viszonyítják.
Az internetes kommunikációhoz megfelelően beállított UTC időzóna szükséges.
2
Adja meg a dátumot és a pontos időt, és nyomja meg az <Alkalmaz> gombot (
).
Érintőpaneles modell
● Koppintson a beviteli mezőre, és adja meg a dátumot és időt.
Fekete-fehér LCD-modell
● Használja a
vagy
gombot a kurzor mozgatásához, és adja meg a
dátumot és időt a számbillentyűk segítségével.
3. lépés
A hozzáférés biztonsági funkcióinak beállítása
Beállíthat egy PIN-kódot a Távoli felhasználói felület eléréséhez. Mivel a Távoli felhasználói
felület használata esetén a készülék beállításai egy számítógépről is módosítható, javasolt egy
PIN-kód megadása.
1
Válassza a <Igen> elemet.
● Ha a <Nem> lehetőséget választja, a PIN-kód beállítása nem történik meg, és a
Beállítási útmutató a 4. lépéssel folytatódik.
● A Távoli felhasználói felület biztonsági beállításait a későbbiekben is
megadhatja. Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása(P. 238)
2
Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az <Alkalmaz> gombot (
3
Írja be újra a PIN-kódot, majd nyomja meg az <Alkalmaz> gombot (
19
).
).
Beállítás
4. lépés
A fixálóegység automatikus tisztításának beállítása
Ha a készülék LBP664Cx / LBP663Cdw típusú, beállíthatja a fixálóegység automatikus tisztítását.
Ha LBP623Cdw / LBP621Cw típusú készüléket használ, a Beállítási útmutató a 5. lépésre ugrik.
1
Olvassa el a képernyőn megjelenő üzenetet, majd válassza az (
) <Igen>
lehetőséget.
● Ha a <Nem> lehetőséget választja, a rendszer nem állítja be az automatikus
tisztítást, és a Beállítási útmutató a 5. lépéssel folytatódik.
● A fixálóegység automatikus tisztítását később is beállíthatja.
autom. tisztítása>(P. 361)
2
<Rögzítőegység
Válassza a <Be> elemet.
● Ha a <Ki> lehetőséget választja, a rendszer nem állítja be az automatikus
tisztítást, és a Beállítási útmutató a 5. lépéssel folytatódik.
3
Állítsa a <Be> értékre a rendelkezésre álló papírforrásokat.
● A tisztítás során a rendszer a <Be> értékre állított papírforrásból adagolja a
papírt.
● A következő papírokat használhatja a tisztításhoz.
- Papírméretek: A4/Letter
- Papírtípusok: Normál 1 – 3/Újrahasznosított 1 vagy 2
4
5. lépés
Válassza a <Alkalmaz> elemet.
Vezeték nélküli helyi hálózat beállítása
Konfigurálja a beállításokat a vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül történő kapcsolódáshoz.
1
Válassza a <Igen> elemet.
● Ha a <Nem> lehetőséget választja, a vezeték nélküli hálózat beállítása nem
történik meg, és a Beállítási útmutató a 6. lépéssel folytatódik.
2
Válassza a <OK> elemet.
3
Válassza ki a beállítási módot.
● A vezeték nélküli hálózat beállításairól a Csatlakozás vezeték nélküli helyi
hálózathoz(P. 28) című részben olvashat bővebben.
6. lépés
Az Application Library megtekintése
Az „Application Library” nevű érintőgomb a Főképernyő képernyőjén található. A leírást
mindegyik funkciónál elolvashatja.
1
A Beállítási útmutató bezárásához válassza a <Vége> lehetőséget.
➠ Amikor bezárul a Beállítási útmutató, megjelenik a Főképernyő.
20
Beállítás
21
Beállítás
A dátum és az idő beállítása
552S-00C
Állítsa be a készüléken a dátumot és az időt. A megadott dátum és idő szolgál referenciaként az időt megadó
funkcióknál, így ezeket pontosan kell megadni.
Az időzóna beállítása(P. 22)
Az aktuális dátum és idő beállítása(P. 22)
A nyári időszámítás beállítása(P. 23)
Az időzóna beállítása
Ha az időzóna beállítása módosul, akkor a <Dátum és idő beállítása> menüpontban beállított értékek ennek
megfelelően változnak.
1
2
3
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
Főképernyő
Válassza a <Beállítások> <Időzítő/energia-beállítások>
<Időzóna> lehetőséget.
<Dátum és idő beállításai>
Válassza ki az időzónát.
Mi az az UTC?
● Az egyezményes koordinált világidő (Coordinated Universal Time, UTC) az elsődleges időszabvány, amelyhez
a világban az órákat és az időt viszonyítják. Időeltérés lehet a készülék használatának országa vagy területe
függvényében. Az internetes kommunikációhoz megfelelően beállított UTC időzóna szükséges.
Az aktuális dátum és idő beállítása
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
Főképernyő
Válassza a <Beállítások>
lehetőséget.
<Dátum és idő beállítása>
<Időzítő/energia-beállítások>
22
Beállítás
3
Adja meg a dátumot és az időt.
Érintőpaneles modell
● Koppintson a beviteli mezőre, és adja meg a dátumot és időt.
Fekete-fehér LCD-modell
● Használja a
vagy
gombot a kurzor mozgatásához, és adja meg a dátumot és időt a számbillentyűk
segítségével.
4
Nyomja meg az <Alkalmaz> gombot (
).
● Az aktuális dátum és pontos idő beállítása előtt állítsa be az <Időzóna> menüpontot. Ha az <Időzóna>
beállítása később változik, akkor annak megfelelően változik az aktuális dátum és pontos idő is.
● A dátum és az idő megjelenítési formátuma módosítható.
<Dátumformátum>(P. 320)
<Időformátum>(P. 321)
A nyári időszámítás beállítása
Ha engedélyezi a nyári időszámítást, akkor adja meg, hogy milyen dátumok között legyen érvényben.
1
2
3
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
Főképernyő
Válassza a <Beállítások> <Időzítő/energia-beállítások>
<Nyári időszámítás beállításai> lehetőséget.
<Dátum és idő beállításai>
Válassza a <Ki> vagy <Be> értéket a <Nyári időszámítás> beállításnál.
● A <Be> kiválasztásakor válassza a <Kezdés dátuma> és <Befejezés dátuma> lehetőséget, és állítsa be a
hónapot és napot minden egyes elemre vonatkozóan. A nap beállításához adja meg, hogy a hét melyik
napjáról van szó.
4
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
23
Beállítás
A hálózati környezet beállítása
552S-00E
A készülék vezetékes vagy vezeték nélküli helyi hálózathoz (LAN) történő csatlakoztatásakor be kell állítania egy IPcímet, amely a kiválasztott hálózaton belül egyedi. Kommunikációs környezete és hálózati eszközei alapján válasszon a
vezetékes és a vezeték nélküli lehetőség közül. A pontos IP-cím beállításával kapcsolatban forduljon
internetszolgáltatójához vagy a hálózati rendszergazdához.
● Ha a készülék nem biztonságos hálózathoz csatlakozik, akkor személyes adatai külső felek tudomására
juthatnak.
● A készülék nem csatlakoztatható egyszerre vezetékes és vezeték nélküli hálózati kapcsolaton keresztül.
● A készülékhez nem tartozik helyi hálózati kábel és útválasztó. Szükség esetén gondoskodjon ezekről.
● A hálózati eszközökre vonatkozó további tudnivalókért olvassa el az eszközökhöz kapott útmutató
kézikönyveket, vagy forduljon a gyártójukhoz.
◼ A beállítás előtt...
A következő lépésekkel csatlakoztassa a készüléket egy hálózatra.
Ellenőrizze a számítógép beállításait.
● Győződjön meg róla, hogy a számítógép megfelelően csatlakozik a hálózathoz.
További részletekért olvassa el a használt eszközökhöz kapott kezelési kézikönyveket,
vagy forduljon az eszközök gyártóihoz.
● Győződjön meg róla, hogy a számítógépen elvégezték a hálózati beállításokat. Ha a
hálózat nincs megfelelően beállítva, akkor a készüléket nem fogja tudni a hálózaton
keresztül használni még akkor sem, ha az eljárás hátralévő részét végrehajtja.
● A hálózattól függően előfordulhat, hogy módosítania kell a kommunikációs mód,
illetve az Ethernet-típus beállítását ( Ethernet-beállítások konfigurálása(P. 62) ).
A további tudnivalókért forduljon internetszolgáltatójához vagy a hálózati
rendszergazdához.
● A készülék MAC-címének ellenőrzése.
A MAC-cím megtekintése vezetékes helyi hálózat esetén(P. 48)
24
Beállítás
A MAC-cím és a vezeték nélküli hálózat adatainak megtekintése(P. 49)
● Csatlakozás IEEE 802.1X szabványú hálózathoz:
konfigurálása(P. 271) .
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés
Válasszon a vezetékes vagy vezeték nélküli helyi hálózat között.
Választás a vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat között(P. 26)
Csatlakoztassa a készüléket a vezetékes vagy vezeték nélküli helyi hálózathoz.
● Folytassa az eljárást azzal a résszel, amely megfelel a 2. lépésben kiválasztott
beállításnak.
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 27)
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 28)
Szükség esetén állítsa be az IP-címet.
● A készülék alapértelmezés szerint az IP-cím automatikus lekérésére van beállítva. Ha
meghatározott IP-címet szeretne használni, módosítsa ezt a beállítást. IP-címek
beállítása(P. 41)
HIVATKOZÁSOK
Beállítások konfigurálása a számítógéppel való konfigurációjához(P. 51)
A készülék konfigurálása a hálózati környezetben(P. 61)
25
Beállítás
Választás a vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat
között
552S-00F
Miután eldöntötte, hogy vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton keresztül csatlakoztatja-e a készüléket a
számítógéphez, válassza ki a vezetékes vagy vezeték nélküli helyi hálózatot a kezelőpanelen. Fontos, hogy ha a
<Vezetékes LAN> beállítást <Vezeték nélküli LAN> értékre állítja vagy fordítva, akkor el kell távolítania a számítógépre
telepített illesztőprogramokat, majd újra kell azokat telepítenie. Ha további tájékoztatást szeretne, nézze meg a
megfelelő illesztőprogramok kézikönyveit az online kézikönyvek webhelyén.
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 126)
Bejelentkezés a
3
Válassza a <Vez./vez. nélk. LAN kivál.> lehetőséget.
4
Válassza a <Vezetékes LAN> vagy a <Vezeték nélküli LAN> lehetőséget.
HIVATKOZÁSOK
A hálózati környezet beállítása(P. 24)
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 27)
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 28)
26
Beállítás
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz
552S-00H
Egy útválasztón keresztül csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A készüléket és az útválasztót egy helyi
hálózati kábellel kell összekötni.
1
Csatlakoztassa a LAN-kábelt.
● Csatlakoztassa a készüléket az útválasztóhoz egy helyi hálózati kábellel.
● Nyomja be a csatlakozót, amíg a helyére nem kattan.
2
Várjon néhány percet.
➠ Az IP cím automatikusan van beállítva.
● Az IP-címet manuálisan is beállíthatja.
IP-címek beállítása(P. 41)
HIVATKOZÁSOK
A hálózati környezet beállítása(P. 24)
27
Beállítás
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz
552S-00J
A vezeték nélküli útválasztók (vagy hozzáférési pontok) rádióhullámok segítségével teremtenek kapcsolatot a készülék
és a számítógép között. Ha vezeték nélküli útválasztóján van WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkció, akkor a hálózat
konfigurálása automatikus és egyszerű. Ha hálózati eszközei nem támogatják az automatikus konfigurálást, vagy ha
szeretné részletesen szabályozni a hitelesítési és titkosítási beállításokat, akkor kézzel kell beállítania a kapcsolatot.
Győződjön meg róla, hogy számítógépe megfelelően csatlakozik a hálózathoz.
Kapcsolat beállítása a WPS szolgáltatással(P. 28)
A kapcsolat kézi beállítása(P. 29)
Információszivárgási kockázat
● A vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolatokat saját belátása szerint, és saját felelősségére használja. Ha a
készülék nem biztonságos hálózathoz csatlakozik, akkor személyes adatai külső felek tudomására juthatnak,
mivel a vezeték nélküli kommunikációhoz használt rádióhullámok a közelben bárhol, akár falakon túl is
foghatók.
A vezeték nélküli helyi hálózat védelme
● A készülék vezeték nélküli hálózati funkciója a következő szabványokat támogatja: WEP, WPA-PSK és WPA2PSK. A vezeték nélküli útválasztó által nyújtott védelmi szolgáltatásokról és azok kompatibilitásáról a hálózati
eszközökhöz kapott útmutató kézikönyvekben, illetve a készülékek gyártójánál tájékozódhat.
A vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolathoz szükséges eszközök
● A készüléknek nem tartozéka a vezeték nélküli útválasztó. Szükség esetén gondoskodjon az útválasztóról.
Kapcsolat beállítása a WPS szolgáltatással
A WPS használata esetén két mód közül választhat: az egyik a nyomógombos mód, a másik a PIN-kódos mód.
◼ Nyomógombos mód
Keresse meg a vezeték nélküli útválasztó csomagolásán az alábbi WPS-jelzést. Győződjön meg arról is, hogy a hálózati
készüléken van WPS-gomb. A kapcsolat beállítása a WPS nyomógombos módjával(P. 30)
28
Beállítás
◼ PIN-kódos mód
Egyes WPS-útválasztók nem támogatják a nyomógombos módot. Ha a hálózati eszköz csomagolásán vagy
útmutatóiban a WPS PIN-kódos módjára hivatkoznak, akkor a kapcsolatot a PIN-kód megadásával kell beállítani.
kapcsolat beállítása a WPS PIN-kódos módjával(P. 32)
A
● Ha a vezeték nélküli útválasztón be van állítva a WEP-hitelesítés használata, akkor valószínűleg nem tudja a
WPS szolgáltatással beállítani a kapcsolatot.
A kapcsolat kézi beállítása
Ha kézzel állítja be a vezeték nélküli kapcsolatot, akkor kiválaszthat egy vezeték nélküli útválasztót, vagy megadhatja
kézzel a szükséges adatokat. A módszertől függetlenül gondoskodnia kell a szükséges beállítási adatok, többek között
az SSID és a hálózati kulcs megszerzéséről. Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése(P. 40)
◼ Vezeték nélküli útválasztó választása
Akkor válassza ezt a beállítási lehetőséget, ha kézzel kell beállítania a kapcsolatot, de ezt a lehető legegyszerűbben
szeretné elvégezni. Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával(P. 34)
◼ Beállítási adatok megadása kézzel
Ha részletesen meg szeretné határozni a biztonsági beállításokat, például a hitelesítési és titkosítási beállításokat,
akkor a kapcsolat beállításához kézzel adja meg az SSID azonosítót és hálózati kulcsot. Kapcsolat beállítása
részletes beállítások megadásával(P. 37)
HIVATKOZÁSOK
A hálózati környezet beállítása(P. 24)
Választás a vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat között(P. 26)
29
Beállítás
A kapcsolat beállítása a WPS nyomógombos módjával
1660-00J
552S-00K
Ha vezeték nélküli útválasztója támogatja a WPS nyomógombos módját, akkor a WPS-gombbal könnyen beállíthatja a
kapcsolatot.
● A vezeték nélküli útválasztó kezelése eltérhet az egyes eszközökön. Segítségért olvassa el a hálózati eszköz
útmutató kézikönyveit.
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 126)
3
Bejelentkezés a
Válassza a <Vezeték nélküli LAN beállításai> lehetőséget.
● Ha megjelenik az <Szeretné engedélyezni a vezeték nélküli LAN-t?> üzenet, válassza az <Igen> lehetőséget.
4
Olvassa el a megjelenő üzenetet, és válassza az <OK> lehetőséget.
5
Válassza a <WPS nyomógomb mód> lehetőséget.
6
Válassza a <Igen> lehetőséget.
7
Nyomja meg hosszan a vezeték nélküli útválasztó WPS-gombját.
● A gombot az <Igen> gomb megérintésétől (6. lépés) számítva két percen belül kell megnyomni.
● A gombot a hálózati eszköztől függően 2 másodpercig vagy annál hosszabb ideig kell nyomva tartani.
Segítségért olvassa el a hálózati eszköz útmutató kézikönyveit.
Ha a beállítás közben hibaüzenet jelenik meg
● Válassza a <Bezárás> lehetőséget, és térjen vissza az 5. lépéshez.
30
Beállítás
8
Várjon, míg megjelenik a <Csatlakoztatva.> üzenet.
9
Válassza a <Bezárás> lehetőséget.
➠ Várjon pár percet, amíg az IP-cím automatikus beállítása és más beállítások megtörténnek.
Jelerősség
● Ha több vezeték nélküli útválasztóhoz is lehet csatlakozni, akkor a készülék a legerősebb jelű eszközhöz
csatlakozik. A jelerősség mértékegysége az RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Az IP-címet manuálisan is beállíthatja.
IP-címek beállítása(P. 41)
● Amíg a készülék vezeték nélküli hálózatra van csatlakoztatva, a Wi-Fi ikon megjelenik a Főképernyő
felületén, illetve az egyes funkciók Alapvető funkciók képernyőin. Alapvető képernyők(P. 108)
Az energiafogyasztás csökkentése
● Beállíthatja, hogy a készülék <Energiatakarékos mód> üzemmódba lépjen a vezeték nélküli útválasztó által
kibocsátott jelek alapján. <Energiatakarékos mód>(P. 327)
Ha a készülék IP-címe megváltozott
● DHCP-környezetben előfordulhat, hogy a készülék IP-címe automatikusan megváltozik. Ebben az esetben a
kapcsolat addig marad fenn, amíg a készülék és a számítógép ugyanahhoz az alhálózathoz tartozik.
HIVATKOZÁSOK
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 28)
31
Beállítás
A kapcsolat beállítása a WPS PIN-kódos módjával
552S-00L
Ha készüléke a WPS PIN-kódos módját támogatja, akkor állítson elő egy PIN-kódot a készüléken, majd jegyezze be a
kódot a hálózati eszközön.
● A vezeték nélküli útválasztó kezelése eltérhet az egyes eszközökön. Segítségért olvassa el a hálózati eszköz
útmutató kézikönyveit.
Számítógépről
1
Nyissa meg a vezeték nélküli útválasztó kezelőfelületét egy számítógépen, és
jelenítse meg a WPS PIN-kódok megadására szolgáló képernyőt.
● Az ezzel kapcsolatos további tudnivalók a hálózati eszköz útmutatójában találhatók.
A kezelőpanelről
2
3
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 126)
4
Bejelentkezés a
Válassza a <Vezeték nélküli LAN beállításai> lehetőséget.
● Ha megjelenik a <Szeretné engedélyezni a vezeték nélküli LAN-t?> üzenet, válassza az <Igen> lehetőséget.
5
Olvassa el a megjelenő üzenetet, és válassza az <OK> lehetőséget.
6
Válassza a <WPS PIN-kód mód> lehetőséget.
7
Válassza a <Igen> lehetőséget.
➠ Létrejön a PIN-kód, és megjelenik a kijelzőn.
Számítógépről
8
Jegyezze be az előállított PIN-kódot a vezeték nélküli útválasztón.
32
Beállítás
● Regisztrálja a telepítő képernyőn az 1. lépésben megjelenített PIN-kódot.
● A PIN-kódot az <Igen> gomb 7. lépésben történt kiválasztása után 10 percen belül be kell jegyezni.
Ha a beállítás közben hibaüzenet jelenik meg
● Válassza a <Bezárás> lehetőséget, és térjen vissza az 6. lépéshez.
A kezelőpanelről
9
10
Várjon, míg megjelenik a <Csatlakoztatva.> üzenet.
Válassza a <Bezárás> lehetőséget.
➠ Várjon pár percet, amíg az IP-cím automatikus beállítása és más beállítások megtörténnek.
Jelerősség
● Ha több vezeték nélküli útválasztóhoz is lehet csatlakozni, akkor a készülék a legerősebb jelű eszközhöz
csatlakozik. A jelerősség mértékegysége az RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Az IP-címet manuálisan is beállíthatja.
IP-címek beállítása(P. 41)
● Amíg a készülék vezeték nélküli hálózatra van csatlakoztatva, a Wi-Fi ikon megjelenik a Főképernyő
felületén, illetve az egyes funkciók Alapvető funkciók képernyőin. Alapvető képernyők(P. 108)
Az energiafogyasztás csökkentése
● Beállíthatja, hogy a készülék <Energiatakarékos mód> üzemmódba lépjen a vezeték nélküli útválasztó által
kibocsátott jelek alapján. <Energiatakarékos mód>(P. 327)
Ha a készülék IP-címe megváltozott
● DHCP-környezetben előfordulhat, hogy a készülék IP-címe automatikusan megváltozik. Ebben az esetben a
kapcsolat addig marad fenn, amíg a készülék és a számítógép ugyanahhoz az alhálózathoz tartozik.
HIVATKOZÁSOK
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 28)
33
Beállítás
Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó
kiválasztásával
552S-00R
Megkeresheti a csatlakozáshoz rendelkezésre álló vezeték nélküli útválasztókat (azaz hozzáférési pontokat), és
kiválaszthat egyet a készülék képernyőjén. A hálózati kulcs mezőben adjon meg egy WEP-kulcsot vagy PSK-jelszót.
Mielőtt vezeték nélküli útválasztót választana, nézze meg és írja le a szükséges beállítási adatokat, többek között az
SSID azonosítót és a hálózati kulcsot ( Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése(P. 40) ).
Biztonsági beállítások
● Ha a vezeték nélküli kapcsolatot vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával állítja be, akkor a WEP-hitelesítési
mód a <Nyílt rendszer> típusra, a WPA/WPA2 titkosítási mód pedig az <Automatikus> (AES-CCMP vagy TKIP)
típusra van állítva. Ha a <Megosztott kulcs> módú WEP-hitelesítést vagy az <AES-CCMP> típusú WPA/WPA2titkosítást szeretné beállítani, akkor a kapcsolatot a <Kézi megadás> módszerrel kell beállítania. Kapcsolat
beállítása részletes beállítások megadásával(P. 37)
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 126)
3
Bejelentkezés a
Válassza a <Vezeték nélküli LAN beállításai> lehetőséget.
● Ha megjelenik az <Szeretné engedélyezni a vezeték nélküli LAN-t?> üzenet, válassza az <Igen> lehetőséget.
4
Olvassa el a megjelenő üzenetet, és válassza az <OK> lehetőséget.
5
Válassza a <SSID-beállítások> lehetőséget.
6
Válassza a <Hozzáférési pont kiválasztása> lehetőséget.
➠ A készülék keresni kezdi az elérhető vezeték nélküli útválasztókat.
● Ha üzenet jelenik meg arról, hogy nem található hozzáférési pont, ellenőrizze a hálózati beállításokat.
További információkért olvassa el az online kézikönyv webhelyén található következő részt: „Hibaelhárítás
(FAQ)”.
7
Válasszon egy vezeték nélküli helyi hálózati útválasztót.
34
Beállítás
Érintőpaneles modell
Válassza ki azt az útválasztót, amelynek SSID azonosítója megegyezik az előző lépésben leírt azonosítóval,
majd válassza a <Következő> <OK> lehetőséget.
Fekete-fehér LCD-modell
Válassza ki azt az útválasztót, amelynek SSID azonosítója megegyezik az előző lépésben leírt azonosítóval,
majd nyomja meg a
gombot.
A biztonsági beállítások részleteinek megtekintése – Érintőpaneles modell
● Válasszon egy vezeték nélküli LAN-útválasztót, és a <Részletek> lehetőséget. Az eredeti képernyőre
történő visszatéréshez válassza a
lehetőséget.
Ha a vezeték nélküli útválasztó nem található
● Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e telepítve, és készen áll-e a hálózati csatlakoztatásra.
További információkért olvassa el az online kézikönyv webhelyén található következő részt: „Hibaelhárítás
(FAQ)”.
8
Adja meg a feljegyzett hálózati kulcsot.
● Írja be a hálózati kulcsot, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
9
Szöveg beírása(P. 122) .
Válassza a <Igen> lehetőséget.
Ha a beállítás közben hibaüzenet jelenik meg
● Válassza a <Bezárás> lehetőséget, ellenőrizze a hálózati kulcs helyességét, és térjen vissza az 5. lépéshez.
10
Várjon, míg megjelenik a <Csatlakoztatva.> üzenet.
11
Válassza a <Bezárás> lehetőséget.
➠ Várjon pár percet, amíg az IP-cím automatikus beállítása és más beállítások megtörténnek.
Jelerősség
● Ha több vezeték nélküli útválasztóhoz is lehet csatlakozni, akkor a készülék a legerősebb jelű eszközhöz
csatlakozik. A jelerősség mértékegysége az RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Az IP-címet manuálisan is beállíthatja.
IP-címek beállítása(P. 41)
35
Beállítás
● Amíg a készülék vezeték nélküli hálózatra van csatlakoztatva, a Wi-Fi ikon megjelenik a Főképernyő
felületén, illetve az egyes funkciók Alapvető funkciók képernyőin. Alapvető képernyők(P. 108)
Az energiafogyasztás csökkentése
● Beállíthatja, hogy a készülék <Energiatakarékos mód> üzemmódba lépjen a vezeték nélküli útválasztó által
kibocsátott jelek alapján. <Energiatakarékos mód>(P. 327)
Ha a készülék IP-címe megváltozott
● DHCP-környezetben előfordulhat, hogy a készülék IP-címe automatikusan megváltozik. Ebben az esetben a
kapcsolat addig marad fenn, amíg a készülék és a számítógép ugyanahhoz az alhálózathoz tartozik.
HIVATKOZÁSOK
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 28)
36
Beállítás
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával
552S-00S
Ha szeretné részletesen megadni a biztonsági beállításokat, vagy nem tud vezeték nélküli kapcsolatot létesíteni a többi
módszerrel, akkor kézzel is megadhat minden szükséges információt a vezeték nélküli LAN-kapcsolathoz. Mielőtt
elkezdené a részletes beállítást, nézze meg és írja le a szükséges beállítási adatokat, többek között az SSID azonosítót,
a hálózati kulcsot és a vezeték nélküli biztonsági protokollokat. Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése(P. 40)
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
2
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 126)
3
Bejelentkezés a
Válassza a <Vezeték nélküli LAN beállításai> lehetőséget.
● Ha megjelenik az <Szeretné engedélyezni a vezeték nélküli LAN-t?> üzenet, válassza az <Igen> lehetőséget.
4
Olvassa el a megjelenő üzenetet, és válassza az <OK> lehetőséget.
5
Válassza a <SSID-beállítások>
6
Adja meg a feljegyzett SSID azonosítót.
<Kézi megadás> lehetőséget.
● Írja be az SSID-t, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
7
Szöveg beírása(P. 122) .
Válassza ki a biztonsági beállításokat az előzőleg feljegyzett információk alapján.
● Ha nem kell megadnia a biztonsági beállításokat, akkor válassza a <Nincs> lehetőséget.
WEP használata
1
Válassza a <WEP> lehetőséget.
2
Válassza ki a hitelesítési módot.
37
Beállítás
<Nyílt rendszer>
Nyílt rendszerű hitelesítést (más néven nyílt hitelesítést) állít be.
<Megosztott kulcs>
A WEP-kulcsot használja jelszóként.
Ha a <Nyílt rendszer> beállítás van kiválasztva
● Ha a készülék vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, és a vezeték nélküli útválasztón megosztott
kulcsos hitelesítés van beállítva, akkor a készülék hitelesítési hibát észlel. Ilyenkor a készülék
automatikusan a <Megosztott kulcs> beállításra vált, és ismét megpróbálkozik a csatlakozással.
3
Válassza ki a szerkeszteni kívánt WEP-kulcsot.
Érintőpaneles modell
● Válassza ki a WEP-kulcsot (1–4), majd a <Szerkesztés> lehetőséget.
Fekete-fehér LCD-modell
● Válassza ki a <WEP-kulcs szerkesztése> lehetőséget
WEP-kulcs (1–4).
● Négy WEP-kulcsot lehet bejegyezni.
4
Adja meg a feljegyzett hálózati kulcsot.
● Írja be a hálózati kulcsot, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
5
Válassza ki a kívánt WEP-kulcsot.
Érintőpaneles modell
● Válassza ki a szerkesztett WEP-kulcsot, majd a <Bejegyzés> elemet.
Fekete-fehér LCD-modell
● Válassza a <WEP-kulcs kiválasztása> lehetőséget
WPA-PSK vagy WPA2-PSK használata
1
Válassza a <WPA/WPA2-PSK> lehetőséget.
2
Válasszon titkosítási módot.
<Automatikus>
38
válassza ki a szerkesztett WEP-kulcsot.
Beállítás
Úgy állítja be a készüléket, hogy az a vezeték nélküli útválasztó beállításának megfelelően automatikusan
választ az AES-CCMP és a TKIP mód közül.
<AES-CCMP>
Az AES-CCMP módot állítja be titkosítási módként.
3
Adja meg a feljegyzett hálózati kulcsot.
● Írja be a hálózati kulcsot, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
8
Válassza a <Igen> lehetőséget.
Ha a beállítás közben hibaüzenet jelenik meg
● Válassza a <Bezárás> lehetőséget, ellenőrizze a megadott beállítások helyességét, és térjen vissza az 5.
lépéshez.
9
10
Várjon, míg megjelenik a <Csatlakoztatva.> üzenet.
Válassza a <Bezárás> lehetőséget.
➠ Várjon pár percet, amíg az IP-cím automatikus beállítása és más beállítások megtörténnek.
Jelerősség
● Ha több vezeték nélküli útválasztóhoz is lehet csatlakozni, akkor a készülék a legerősebb jelű eszközhöz
csatlakozik. A jelerősség mértékegysége az RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Az IP-címet manuálisan is beállíthatja.
IP-címek beállítása(P. 41)
● Amíg a készülék vezeték nélküli hálózatra van csatlakoztatva, a Wi-Fi ikon megjelenik a Főképernyő
felületén, illetve az egyes funkciók Alapvető funkciók képernyőin. Alapvető képernyők(P. 108)
Az energiafogyasztás csökkentése
● Beállíthatja, hogy a készülék <Energiatakarékos mód> üzemmódba lépjen a vezeték nélküli útválasztó által
kibocsátott jelek alapján. <Energiatakarékos mód>(P. 327)
Ha a készülék IP-címe megváltozott
● DHCP-környezetben előfordulhat, hogy a készülék IP-címe automatikusan megváltozik. Ebben az esetben a
kapcsolat addig marad fenn, amíg a készülék és a számítógép ugyanahhoz az alhálózathoz tartozik.
HIVATKOZÁSOK
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 28)
39
Beállítás
Az SSID és a hálózati kulcs ellenőrzése
552S-00U
Vezeték nélküli kapcsolat manuális beállításakor meg kell adnia a vezeték nélküli útválasztó SSID azonosítóját és
hálózati kulcsát. Az SSID és hálózati kulcs általában jelölve van ezeken a hálózati eszközökön. Nézze meg az eszközeit,
és írja le a szükséges információkat, mielőtt beállítja a kapcsolatot. A további tudnivalókért olvassa el a hálózati
eszközökhöz kapott útmutató kézikönyveket, vagy forduljon az eszközök gyártójához.
SSID
Adott vezeték nélküli LAN-t azonosító név. Az SSID helyett használják még a „hozzáférési
pont neve” és a „hálózat neve” kifejezést is.
Hálózati kulcs
Adatok titkosítására és hálózati hitelesítésre használt kulcsszó vagy jelszó. A hálózati kulcs
esetleges további elnevezései: „titkosító kulcs”, „WEP-kulcs”, „WPA/WPA2-jelszó” és „előre
tárolt kulcs (PSK)”.
Vezeték nélküli biztonsági
Ha kézzel állítja be a vezeték nélküli kapcsolatot, akkor a részletes beállítások között meg
protokollok (hitelesítés/titkosítás) kell adnia a biztonsági beállításokat is. Tekintse át a következő információkat:
● Biztonsági szabványok (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
● Hitelesítés módja (Nyílt rendszer/Megosztott kulcs)
● Titkosítási mód (TKIP/AES-CCMP)
HIVATKOZÁSOK
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 28)
Kapcsolat beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával(P. 34)
Kapcsolat beállítása részletes beállítások megadásával(P. 37)
40
Beállítás
IP-címek beállítása
552S-00W
A készülék hálózati csatlakoztatásához egyedi hálózati IP-címre van szükség. Az IP-címeknek két változata érhető el:
IPv4 és IPv6. Ezeket a beállításokat a hálózati környezettől függően konfigurálja. Az IPv6-címek használatához helyesen
konfigurálnia kell az IPv4-címbeállításokat.
Az IPv4-cím beállítása(P. 42)
IPv6-címek beállítása(P. 45)
41
Beállítás
Az IPv4-cím beállítása
1660-00W
552S-00X
A készülék IPv4-címe kiosztható automatikusan egy dinamikus IP-címzési protokollal,
a DHCP protokollal, valamint megadható kézzel. Ha a készüléket vezetékes helyi
hálózathoz csatlakoztatja, akkor győződjön meg róla, hogy a LAN-kábel megfelelően
csatlakozik a portokhoz ( Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 27) ).
Szükség esetén tesztelheti a hálózati kapcsolatot.
Az IPv4-cím beállítása(P. 42)
A hálózat kapcsolat tesztelése(P. 44)
Az IPv4-cím beállítása
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
2
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 126)
3
Válassza a <TCP/IP-beállítások>
lehetőséget.
4
<IPv4-beállítások>
Bejelentkezés a
<IP-cím beállításai>
Konfigurálja az IP-cím beállításait.
<Automatikus megszerzés>
Válassza ezt a lehetőséget, ha automatikusan szeretne hozzárendelni egy IP-címet a készülékhez DHCP-n
keresztül. Ha megjelenik a <Be> üzenet, akkor az automatikus címzés engedélyezve van.
<Kézi megszerzés>
Akkor válassza, ha az IP-cím beállításait az IP-cím kézi megadásával szeretné konfigurálni. Ez a lehetőség csak
akkor választható, ha az automatikus rögzítés értéke <Ki>.
<Beállítások ellenőrzése>
Akkor válassza, ha meg szeretné tekinteni az aktuális IP-cím beállításait.
IP-cím automatikus hozzárendelése
1
Válassza a <Automatikus megszerzés> lehetőséget.
42
Beállítás
2
Válassza ki a protokollt.
Érintőpaneles modell
● Válassza a <Be> lehetőséget az <Automatikus megszerzés> pontnál, majd válassza a
<Protokollkiválasztás> <DHCP> elemet.
Fekete-fehér LCD-modell
● Válassza a <Protokollkiválasztás>
<DHCP> lehetőséget.
Ha nem DHCP/BOOTP/RARP protokollal kívánja kiosztani az IP-címeket
● Válassza a <Ki> lehetőséget. Ha a <DHCP> lehetőséget választja, de a megfelelő szolgáltatás nem
érhető el, akkor a készülék fölöslegesen fordít időt és kommunikációs erőforrásokat az adott
szolgáltatás hálózaton történő keresésére.
3
Ellenőrizze, hogy az <Automatikus IP-cím> beállítás értéke <Be>.
● Ha a <Ki> érték van kiválasztva, akkor állítsa <Be> értékre.
4
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
● A DHCP protokollal kiosztott IP-címek felülírják az Auto IP funkcióval kapott címet.
IP-cím kézi bevitele
1
Konfiguráljon egy beállítást az automatikus beolvasás letiltásához.
Érintőpaneles modell
● Válassza az <Automatikus megszerzés> lehetőséget, majd válassza a <Ki> lehetőséget az
<Automatikus megszerzés> menüben <Alkalmaz> <OK>.
Fekete-fehér LCD-modell
● Válassza ki az <Automatikus megszerzés> lehetőséget, majd állítsa a <Protokollkiválasztás> és az
<Automatikus IP-cím> beállítást <Ki> értékre.
2
Válassza a <Kézi megszerzés> lehetőséget.
3
Adja meg az IP-címet, az alhálózati maszkot és az átjáró címét (vagy állítson be alapértelmezett átjárót).
Érintőpaneles modell
● Adja meg az <IP-cím>, <Alhálózati maszk>, majd <Átjáró címe> lehetőséget, és válassza az <Alkalmaz>
beállítást.
Fekete-fehér LCD-modell
● Írja be ezeket az értékeket a számbillentyűkkel, majd nyomja meg az
5
Az érintőpaneles modell esetén válassza az <OK> lehetőséget.
6
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 105)
43
gombot.
Beállítás
A beállítások helyességének ellenőrzése
● Győződjön meg róla, hogy a számítógépen megjeleníthető-e a Távoli felhasználói felület ( A Távoli
felhasználói felület elindítása(P. 284) ). Ha nincs elérhető számítógép, akkor a kapcsolat a kezelőpanel
használatával ellenőrizhető ( A hálózat kapcsolat tesztelése(P. 44) ).
Ha a nyomtató-illesztőprogram telepítése után megváltoztatta az IP-címet
● Hozzá kell adnia egy új portot.
Nyomtatóportok konfigurálása(P. 55)
A hálózat kapcsolat tesztelése
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 126)
3
4
Válassza a <TCP/IP-beállítások>
<IPv4-beállítások>
Bejelentkezés a
<PING parancs> lehetőséget.
Adja meg a hálózatról egy másik eszköz IPv4-címét, és nyomja meg az <Alkalmaz>
gombot ( ).
➠ Ha megfelelő kapcsolat jött létre, megjelenik a <Válasz érkezett a gazdagéptől.> képernyő.
HIVATKOZÁSOK
IPv6-címek beállítása(P. 45)
Hálózati beállítások megtekintése(P. 48)
A WINS konfigurálása(P. 72)
44
Beállítás
IPv6-címek beállítása
552S-00Y
A készülék IPv6-címei a Távoli felhasználói felületen konfigurálhatók. Az IPv6-címek
beállítása előtt ellenőrizze az IPv4-cím beállításait ( IPv4-beállítások
megtekintése(P. 48) ). Az IPv6-címek használatához szükség van az IPv4beállítások helyes megadására. A készülék több IPv6-címet használhat, még pedig a
következőket:
Típus
Leírás
Kapcsolati szintű cím
Olyan cím, amely csak az alhálózaton vagy kapcsolaton belül érvényes, és nem használható az
útválasztón túli eszközökkel való kommunikációra. A készülék IPv6 funkciójának engedélyezésekor a
készülék automatikusan beállít egy kapcsolati szintű címet.
Kézi cím
Kézzel beírt cím. Ha ilyen címet használ, akkor határozza meg az előtag hosszát és az útválasztó
alapértelmezett címét.
Állapot nélküli cím
Olyan cím, amely automatikusan áll elő a készülék MAC-címéből és az útválasztó által forgalmazott
hálózati előtagból. Az állapot nélküli címek a készülék újraindításakor (és bekapcsolásakor)
elvesznek.
Állapottartó cím
DHCP-kiszolgálóról a DHCPv6 protokollal kapott cím.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
[IPv6-beállítások] lehetőséget.
Jelölje be az [IPv6 használata] jelölőnégyzetet, és konfigurálja a szükséges
beállításokat.
45
A
Beállítás
[IPv6 használata]
A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti az IPv6-címek használatát a készüléken. Ha nem használ IPv6címeket, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[1. állapot nélküli cím]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha állapot nélküli címet használ. Ha nem használ állapot nélküli címet, akkor
törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[Kézi cím használata]
Ha kézzel szeretne megadni egy IPv6-címet, akkor jelölje be a jelölőnégyzetet, majd írja be az IP-címet, az
előtag hosszát és az alapértelmezett útválasztó címét a megfelelő szövegmezőkbe.
[IP-cím]
Adjon meg egy IPv6-címet. Nem adhatók meg „ff” kezdetű (vagyis multicast) címek.
[Előtag hossza]
Az itt megadott szám azt jelzi, hogy hány bit áll rendelkezésre a hálózati címhez.
[Alapértelmezett útválasztó címe]
Szükség esetén itt megadhatja az alapértelmezett útválasztó IPv6-címét. Nem adhatók meg „ff” kezdetű
(vagyis multicast) címek.
[DHCPv6 használata]
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha állapottartó címet használ. Ha nem használja a DHCPv6 protokollt, akkor
törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
6
Kattintson a [OK] elemre.
7
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 105)
46
Beállítás
A beállítások helyességének ellenőrzése
● Győződjön meg róla, hogy a Távoli felhasználói felület képernyője megjeleníthető a számítógépen a készülék
IPv6-címének használatával. A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Beállítások kiválasztása a kezelőpanelen
● Az IPv6-beállítások a <Menü> elemei között is elérhetők a Főképernyő felületén.
<IPv4-beállítások>/<IPv6-beállítások>/<DNS beállításai> (Érintőpaneles modell)(P. 330)
<IPv4-beállítások>/<IPv6-beállítások> (Fekete-fehér LCD-modell)(P. 334)
Ha a nyomtató-illesztőprogram telepítése után megváltoztatta az IP-címet
● Hozzá kell adnia egy új portot.
Nyomtatóportok konfigurálása(P. 55)
HIVATKOZÁSOK
Az IPv4-cím beállítása(P. 42)
Hálózati beállítások megtekintése(P. 48)
47
Beállítás
Hálózati beállítások megtekintése
552S-010
IPv4-beállítások megtekintése(P. 48)
IPv6-beállítások megtekintése(P. 48)
A MAC-cím megtekintése vezetékes helyi hálózat esetén(P. 48)
A MAC-cím és a vezeték nélküli hálózat adatainak megtekintése(P. 49)
● Ha a „0.0.0.0” IP-cím jelenik meg, akkor a cím nincs megfelelően konfigurálva.
● Ha a készüléket kapcsoló hubhoz vagy hídhoz csatlakoztatja, akkor előfordulhat, hogy a helyesen konfigurált
IP-cím ellenére csatlakozási hiba lép fel. A probléma úgy hárítható el, hogy beállít egy bizonyos időtartamot,
ameddig a készülék nem kezd el kommunikálni. Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő
beállítása(P. 65)
● Az aktuális hálózati beállításokról listát nyomtathat.
Felhasználói adatlista/rendszerkezelői
adatlista(P. 476)
IPv4-beállítások megtekintése
<Állapotfigy.> (
)
<Hálózati adatok>
<IPv4>
Válassza ki a megjelenítendő beállítást
<IPv6>
Válassza ki a megjelenítendő beállítást
Ellenőrizze a beállításokat
IPv6-beállítások megtekintése
<Állapotfigy.> (
)
<Hálózati adatok>
Ellenőrizze a beállításokat
A MAC-cím megtekintése vezetékes helyi hálózat esetén
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 126)
3
Válassza a <Ethernet illesztőprogram beállításai> lehetőséget.
48
Bejelentkezés a
Beállítás
➠ Megjelenik a MAC-cím.
A MAC-cím és a vezeték nélküli hálózat adatainak megtekintése
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 126)
Bejelentkezés a
3
Válassza a <Vezeték nélküli LAN beállításai> lehetőséget.
4
Olvassa el a megjelenő üzenetet, és válassza az <OK> lehetőséget.
5
Válassza a <Csatlakozás adatai>/<Vezeték nélküli LAN adatai> lehetőséget.
6
Válassza ki a megjelenítendő beállítást.
Biztonsági információk megtekintése
● A WEP- és WPA-/WPA2-PSK-adatok megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket.
Érintőpaneles modell
Válassza a <Biztonsági beállítások> lehetőséget.
Fekete-fehér LCD-modell
<Biztonsági beállítások>
megjelenítendő beállítást
Válassza ki a megjelenített biztonsági protokollt
Válassza ki a
Megtekintés az <Állapotfigyelő> képernyőről
● A <Vezeték nélküli LAN állapota> és a <Legutóbbi hibaadatok> az <Állapotfigy.> használatával tekinthetők
meg (
).
Érintőpaneles modell
<Állapotfigy.>
beállítást
<Hálózati adatok>
<Hálózati kapcsolódás típusa>
Válassza ki a megjelenítendő
Fekete-fehér LCD-modell
<Hálózati adatok> <Hálózati kapcsolódási módszer>
megjelenítendő beállítást
49
<Csatlakozás adatai>
Válassza ki a
Beállítás
HIVATKOZÁSOK
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 28)
Az IPv4-cím beállítása(P. 42)
IPv6-címek beállítása(P. 45)
A DNS konfigurálása(P. 66)
50
Beállítás
Beállítások konfigurálása a számítógéppel való
konfigurációjához
552S-011
Adja meg a protokollt és portot, amikor a készüléket egy számítógépről működteti a hálózaton keresztül. Mielőtt
számítógépről történő nyomtatáshoz konfigurálná a készüléket, végezze el az alapvető beállításokat. Ha további
tájékoztatást szeretne, nézze meg a megfelelő illesztőprogramok kézikönyveit az online kézikönyvek webhelyén.
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása(P. 52)
Nyomtatóportok konfigurálása(P. 55)
Nyomtatókiszolgáló beállítása(P. 58)
● Az itt bemutatott protokollok olyan szabályok, amelyek meghatározzák, hogy a dokumentumadatok hogyan
legyenek továbbítva a számítógép és a készülék között. Ezek a célnak és a hálózati környezetnek
megfelelően választhatók ki.
● A portok pedig átjárók, amelyeken keresztül a adatok továbbíthatók a hálózati eszközök között. Ha
kommunikációs hiba adódik a hálózati kapcsolatban, a portbeállítások okozhatnak problémát.
51
Beállítás
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása
552S-012
A dokumentumok nyomtatásához használt protokollokat egy hálózati számítógépről konfigurálhatja.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Kattintson a [Hálózati beállítások] elemre.
4
Konfigurálja a nyomtatási protokollokat.
A
Az LPD és RAW protokoll konfigurálása
1
Válassza a [LPD beállításai] vagy a [RAW beállításai]
2
Szükség szerint konfigurálja a beállításokat.
[Szerkesztés] lehetőséget.
[LPD nyomtatás használata]
LPD nyomtatáshoz jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Ha nem használ LPD-nyomtatást, akkor törölje a jelet a
jelölőnégyzetből.
[RAW nyomtatás használata]
RAW nyomtatáshoz jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Ha nem használ RAW-nyomtatást, akkor törölje a jelet
a jelölőnégyzetből.
[Vételi időtúllépés]
52
Beállítás
Állítson be egy értéket az adatfogadás várakozási idejeként. Ha nem folytatódik az adatfogadás a
beállított időn belül, akkor a nyomtatás törlődik.
3
Kattintson a [OK] elemre.
A WSD protokoll konfigurálása
1
Válassza a [WSD-beállítások]
2
Szükség szerint konfigurálja a beállításokat.
[Szerkesztés] lehetőséget.
[WSD nyomtatás használata]
WSD-n keresztüli nyomtatáshoz jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Ha nem használ WSD-nyomtatást, akkor
törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[WSD-böngészés használata]
A jelölőnégyzet bejelölésével a WSD-n keresztül információkat kérhet le a készülékről a számítógépre. Ez
a jelölőnégyzet automatikusan be van jelölve, ha a [WSD nyomtatás használata] jelölőnégyzet be van
jelölve.
[Csoportos felderítés használata]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha szeretné, hogy a készülék válaszoljon a multicast feltérképezési
üzenetekre. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a készülék akkor is alvó üzemmódban marad, ha
multicast feltérképezési üzenetek áramlanak a hálózaton.
3
5
Kattintson a [OK] elemre.
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 105)
Beállítások kiválasztása a kezelőpanelen
● Az LPD-, RAW- és WSD-beállítások a Főképernyő <Menü> gombjával is elérhetők.
<LPD beállításai>(P. 337)
<RAW beállításai>(P. 337)
<WSD-beállítások>(P. 337)
WSD hálózati eszközök beállítása
● A WSD-hálózati eszközök a nyomtatómappából vehetők fel. Nyissa meg a nyomtatók mappáját ( A
nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 523) ) kattintson a [Eszköz hozzáadása] vagy [Nyomtató
hozzáadása] pontra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha további tájékoztatást szeretne a
WSD-hálózati illesztőprogram telepítéséről, nézze meg a megfelelő illesztőprogramok kézikönyveit az online
kézikönyvek webhelyén.
53
Beállítás
A portszám módosítása
● A készüléknél ls a számítógépnél használt megegyező portszámot kell használni a nyomtatási protokollnál is.
Nyomtatóportok konfigurálása(P. 55)
Portszámok módosítása(P. 249)
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatóportok konfigurálása(P. 55)
54
Beállítás
Nyomtatóportok konfigurálása
552S-013
Ha a készülék IP-címe megváltozik, vagy ha a nyomtatót a Windows nyomtatómappáján keresztül vették fel, akkor
nyomtatási hibák fordulhatnak elő. Ezeket a hibákat jellemzően a helytelen nyomtatóport-beállítások okozzák.
Előfordulhat például, hogy helytelen portszámot vagy porttípust adnak meg. Ilyenkor a nyomtatási próbálkozások
sikertelenek, mivel a dokumentumadatok nem jutnak el a készülékig. Az ilyen típusú problémákat a nyomtatóportbeállítások számítógépen történő konfigurálásával háríthatja el.
● Az alábbi eljárás végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkeznie a számítógépre.
1
Nyissa meg a nyomtató mappáját.
2
A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 523)
Kattintson a jobb egérgombbal a készülék illesztőprogramjának ikonjára, és válassza
a [Nyomtató tulajdonságai] vagy [Tulajdonságok] parancsot.
3
Kattintson a [Portok] fülre, és konfigurálja a szükséges beállításokat.
Port hozzáadása
Ha módosította a készülék IP-címét, vagy helytelen portot választott ki, amikor az illesztőprogramokat
telepítette, adjon meg egy új portot.
1
Kattintson az [Port hozzáadása] gombra.
2
Válassza a [Szabványos TCP/IP-port] lehetőséget a [Szabad porttípusok] pontnál, majd kattintson az [Új
port].
3
Kattintson az [Következő] gombra.
4
Adja meg készülék IP-címét vagy DNS-nevét, majd kattintson a [Következő] gombra.
● A [Port neve] beállítás megadása automatikus. Szükség esetén módosíthatja.
55
Beállítás
● Ha megjelenik a következő képernyő, kövesse annak utasításait.
*Az [Eszköztípus] megadásakor válassza a [Canon Network Printing Device with P9100] lehetőséget a [Normál]
pontnál.
5
Kattintson az [Befejezés] gombra.
6
Kattintson az [Bezárás] gombra.
A porttípus vagy portszám módosítása
Ha a készüléken megváltozott a nyomtatási protokoll (LPD vagy RAW) ( Nyomtatási protokollok és WSDfunkciók konfigurálása(P. 52) ) vagy a portszám ( Portszámok módosítása(P. 249) ), akkor a számítógép
megfelelő beállításait is konfigurálni kell. Erre a műveletre nincs szükség WSD-portok esetén.
1
Kattintson az [Port konfigurálása] gombra.
2
A [Protokoll] beállításnál válassza a [Raw] vagy [LPR] értéket.
● Ha a [Raw] értéket választotta, módosítsa a [Portszám] beállítását.
● Ha az [LPR] értéket választja, adja meg az „lp” értéket a [Várólista neve] mezőben.
3
4
Kattintson az [OK] gombra.
Kattintson az [Bezárás] gombra.
56
Beállítás
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatókiszolgáló beállítása(P. 58)
57
Beállítás
Nyomtatókiszolgáló beállítása
552S-014
A nyomtatókiszolgálóval csökkentheti annak a számítógépnek a terhelését, amelyről nyomtat. A nyomtatókiszolgáló
lehetővé teszi azt is, hogy minden számítógép hálózaton keresztül telepítse az illesztőprogramokat, így Önnek nem
kell azzal vesződnie, hogy a mellékelt CD-ROM/DVD-ROM segítségével egyenként telepítse őket a számítógépekre. Ha
a hálózat egyik számítógépét szeretné nyomtatókiszolgálóként beállítani, akkor állítsa be rajta a nyomtató
megosztását.
● Az alábbi eljárás végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkeznie a számítógépre.
● Az illesztőprogramok hálózaton keresztüli telepíthetőségét meghatározza az operációs rendszer, illetve a
nyomtatókiszolgáló és az ügyfélszámítógépek architektúrája (32 bites vagy 64 bites).
● Ha tartományi környezetben vezet be nyomtatókiszolgálót, akkor egyeztessen a hálózati rendszergazdával.
Részlegazonosító-kezelés nyomtatókiszolgáló használata esetén
● A „Canon Driver Information Assist Service” alkalmazást is telepíteni kell a nyomtató-illesztőprogram
telepítése során. Ha további tájékoztatást szeretne, nézze meg a megfelelő illesztőprogramok kézikönyveit
az online kézikönyvek webhelyén.
1
2
3
Nyissa meg a nyomtató mappáját.
A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 523)
Kattintson a jobb egérgombbal a készülék nyomtató-illesztőprogramjának ikonjára,
és válassza a [Nyomtató tulajdonságai] vagy [Tulajdonságok] parancsot.
Kattintson a [Megosztás] fülre, válassza a [Nyomtató megosztása] beállítást, majd
adja meg a készülék megosztási nevét.
● Ha megjelenik a [Megosztási beállítások módosítása] gomb, kattintson rá.
4
Telepítse szükség szerint a további illesztőprogramokat.
58
Beállítás
● Ezt a műveletet akkor kell elvégeznie, ha az illesztőprogramokat eltérő bites architektúrájú számítógépekre
szeretné telepíteni a nyomtatókiszolgálón keresztül.
1
Kattintson az [További illesztőprogramok] gombra.
2
Jelölje be az egyéb számítógépek által futtatott rendszernek megfelelő bitszám jelölőnégyzetét, és
kattintson az [OK] gombra.
● Válasszon további illesztőprogramokat a következők közül, a nyomtatókiszolgáló operációs
rendszerének megfelelően.
Nyomtatószerver
Jelölje be a jelölőnégyzetet a következőhöz
32 bites operációs rendszer
[x64]
64 bites operációs rendszer
[x86] a [Processzor] alatt
● Ha nem biztos benne, hogy Windows operációs rendszere 32 bites vagy 64 bites, olvassa el a
bitarchitektúra ellenőrzése(P. 526) részt.
3
4
5
Helyezze be a mellékelt CD-ROM/DVD-ROM lemezt a számítógép meghajtójába, kattintson a [Tallózás]
gombra, adja meg az illesztőprogramokat tartalmazó mappát, majd kattintson az [OK] gombra.
● Ha a nyomtatókiszolgáló 32 bites operációs rendszeren fut, válassza az [UFRII]
[Driver] mappát a mellékelt CD-ROM/DVD-ROM lemezen.
[uk_eng]
[x64]
● Ha a nyomtatókiszolgáló 64 bites operációs rendszeren fut, válassza az [UFRII]
[Illesztőprogram] mappákat a mellékelt CD-ROM/DVD-ROM lemezen.
[uk_eng]
[32BIT]
A képernyőn megjelenő útmutatást követve telepítsen további illesztőprogramokat.
Kattintson az [OK] gombra.
◼ Illesztőprogramok telepítése a nyomtatókiszolgálón keresztül
1
A
Keresse meg a megosztott nyomtatót a nyomtatókiszolgálón.
nyomtatók megjelenítése a nyomtatókiszolgálón(P. 524)
59
Megosztott
Beállítás
2
Kattintson duplán a megosztott nyomtatóra.
3
A képernyőn megjelenő útmutatást követve telepítse az illesztőprogramokat.
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatás számítógépről(P. 170)
60
Beállítás
A készülék konfigurálása a hálózati környezetben
552S-015
A hálózati konfiguráció a hálózat rendeltetésétől függően változik. A készüléket úgy tervezték, hogy a lehető legtöbb
hálózati konfigurációval kompatibilis legyen, ezért többféle technológiával is fel van szerelve. Forduljon hálózati
rendszergazdájához, és állítson be a hálózati környezetnek megfelelő konfigurációt.
Ethernet-beállítások konfigurálása(P. 62)
A legnagyobb átviteli egység módosítása(P. 64)
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása(P. 65)
A DNS konfigurálása(P. 66)
SMB-konfigurálás(P. 70)
A WINS konfigurálása(P. 72)
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal(P. 74)
Egyéb hálózati beállítások(P. 78)
61
Beállítás
Ethernet-beállítások konfigurálása
552S-016
Az Ethernet a helyi hálózatok (LAN) adatkommunikációs szabványa. Megadhatja a
kommunikáció módját és az Ethernet-kapcsolat típusát. A készülék általában az
alapértelmezett beállítások módosítása nélkül használható ( <Ethernet
illesztőprogram beállításai>(P. 342) ), de a beállításokat igény szerint a hálózati
környezethez igazíthatja.
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
2
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 126)
3
Bejelentkezés a
Válassza a <Ethernet illesztőprogram beállításai> lehetőséget.
4
Válassza ki, hogy automatikusan vagy kézzel szeretné-e konfigurálni az Ethernetbeállításokat.
● Ha az automatikus észlelés engedélyezve van, a készülék automatikusan észleli és beállítja a használható
kommunikációs módot Ethernet-típust.
Ethernet-beállítások konfigurálása automatikusan
Érintőpaneles modell
Válassza a <Be> lehetőséget az <Automatikus észlelés> pontban.
Fekete-fehér LCD-modell
Válassza a <Automatikus észlelés>
<Be> lehetőséget.
Ethernet-beállítások konfigurálása kézzel
1
Konfiguráljon egy beállítást az automatikus észlelés letiltásához.
Érintőpaneles modell
● Válassza a <Ki> lehetőséget az <Automatikus észlelés> pontban.
Fekete-fehér LCD-modell
● Válassza a <Automatikus észlelés>
<Ki> lehetőséget.
62
Beállítás
2
<Kommunikációs mód>
válassza ki a kommunikációs módot.
<Félduplex>
Felváltva küldi és fogadja a kommunikációs adatokat. Akkor válassza, ha a készülék félduplex módon
kommunikáló hálózati eszközhöz van csatlakoztatva.
<Teljes duplex>
Egyidejűleg küldi és fogadja a kommunikációs adatokat. Ezt a beállítást használhatja a legtöbb
környezetben.
3
<Ethernet típusa>
4
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
válassza ki az Ethernet típusát.
5
Az érintőpaneles modell esetén válassza az <OK> lehetőséget.
6
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 105)
HIVATKOZÁSOK
A legnagyobb átviteli egység módosítása(P. 64)
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása(P. 65)
63
Beállítás
A legnagyobb átviteli egység módosítása
552S-017
A legtöbb Ethernet-hálózaton 1500 bájtra állítható be a legnagyobb küldhető csomagméret. A csomag egy
adathalmaz. A hálózat ilyen csomagokra bontja az eredeti adatokat, mielőtt elküldené azokat. A legnagyobb átviteli
egység (MTU) hálózatonként változhat. Szükség esetén módosítsa a készülék beállításait. További információért lépjen
kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 126)
3
Válassza a <TCP/IP-beállítások>
4
MTU méretének megadása.
5
Az érintőpaneles modell esetén válassza az <OK> lehetőséget.
6
Indítsa újra a készüléket.
<MTU-méret> lehetőséget.
A készülék újraindítása(P. 105)
HIVATKOZÁSOK
Ethernet-beállítások konfigurálása(P. 62)
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása(P. 65)
64
Bejelentkezés a
Beállítás
Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása
552S-018
Ha egy hálózat úgy van kialakítva, hogy kapcsoló hubokon és hidakon keresztül többszörözött csatlakozási lehetőséget
kínál, akkor kell lennie egy mechanizmusnak, amely megakadályozza a csomagok hurokba kerülését. Erre az egyik
hatékony megoldás az, hogy mindegyik kapcsolóport szerepét meghatározzák. Ugyanakkor emiatt több tíz
másodpercre leállhat a kommunikáció közvetlenül azután, hogy módosítja a hálózati eszközök csatlakozásait, vagy
amikor új eszközt csatlakoztat a hálózathoz. Ha ilyen jellegű probléma lép fel, akkor állítson be várakozási időt a
hálózati csatlakozáshoz.
1
2
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 126)
3
4
Bejelentkezés a
Válassza a <Csatl. vár. ideje indításkor>/<Csatlakozás várakozási ideje indításkor>
lehetőséget.
Adja meg a várakozási időt, amely a hálózati kommunikáció elindításához szükséges,
és nyomja meg az <Alkalmaz> gombot ( ).
HIVATKOZÁSOK
Ethernet-beállítások konfigurálása(P. 62)
A legnagyobb átviteli egység módosítása(P. 64)
65
Beállítás
A DNS konfigurálása
552S-019
A DNS (tartománynév-rendszer) olyan szolgáltatást nyújt, amely egymáshoz rendeli az egyes állomások (vagy
tartományok) nevét és IP-címét. Konfigurálja szükség szerint a DNS, mDNS vagy DHCP lehetőség beállításait. Ne
feledje, hogy az IPv4 és IPv6 alapú hálózatok DNS-konfigurációjának eljárása eltérő.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Kattintson a [Hálózati beállítások] elemre.
4
Konfigurálja a DNS-beállításokat.
IPv4 alapú DNS konfigurálása
1
Válassza az [IPv4-beállítások]
2
Konfigurálja az IPv4 alapú DNS-beállításokat.
[Szerkesztés] lehetőséget.
66
A
Beállítás
[DHCP kiegészítő beállításai]
[Gazdanév megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 12-es opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be az állomásnevet.
[DNS dinamikus frissítése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 81-es opció engedélyezéséhez, amellyel dinamikusan frissítheti a
DNS-rekordokat a DHCP-kiszolgálón keresztül.
[DNS-kiszolgáló címének megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 6-os opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be a DNS-kiszolgáló címét.
[Tartománynév megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 15-ös opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be a tartománynevet.
[WINS-kiszolgáló címének megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 44-es opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be a WINS-kiszolgáló címét.
[POP-kiszolgáló címének megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 70-es opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be a POP3-kiszolgáló címét.
[DNS beállításai]
[Elsődleges DNS-kiszolgáló címe]
Adja meg egy DNS-kiszolgáló IP-címét.
[Másodlagos DNS-kiszolgáló címe]
Ha szükséges, akkor adja meg egy másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címét.
[Gazda neve]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel a készülék állomásnevét, amelyet be szeretne jegyezni a
DNS-kiszolgálón.
[Tartománynév]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel annak a tartománynak a nevét, amelyhez a készülék
tartozik. Például: „example.com”.
[DNS dinamikus frissítése]
67
Beállítás
Ha bejelöli a jelölőnégyzetet, akkor a készülék dinamikusan frissíti a DNS-rekordokat, amikor
megváltozik az IP-címe. A frissítések időközének megadásakor adjon meg egy időtartamot órákban
a [DNS dinamikus frissítési időköze] szövegmezőben.
[mDNS beállításai]
[mDNS használata]
A Bonjour által meghonosított mDNS (multicast DNS) olyan protokoll, amely a DNS használata
nélkül társítja egymáshoz az állomásnevet és az IP-címet. Az mDNS engedélyezéséhez jelölje be a
jelölőnégyzetet, majd adja meg az mDNS-nevet az [mDNS-név] szöveges mezőben.
3
Kattintson a [OK] elemre.
IPv6 alapú DNS konfigurálása
1
Válassza az [IPv6-beállítások]
2
Konfigurálja az IPv6 alapú DNS-beállításokat.
[Szerkesztés] lehetőséget.
● Ezek a beállítások csak akkor konfigurálhatók, ha be van jelölve az [IPv6 használata] jelölőnégyzet.
IPv6-címek beállítása(P. 45)
[DHCP kiegészítő beállításai]
[DNS-kiszolgáló címének megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 23-os opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be a DNS-kiszolgáló címét.
[Tartománynév megszerzése]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a 24-ös opció engedélyezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a DHCPkiszolgálóról olvassa be a tartománynevet.
[DNS beállításai]
[Elsődleges DNS-kiszolgáló címe]
Adja meg egy DNS-kiszolgáló IP-címét. Nem adhatók meg „ff” kezdetű (vagyis multicast) címek.
[Másodlagos DNS-kiszolgáló címe]
Ha szükséges, akkor adja meg egy másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címét. Nem adhatók meg „ff”
kezdetű (vagyis multicast) címek.
[Az IPv4 gazda és tartománynévvel azonosak használata]
68
Beállítás
Jelölje be a négyzetet, ha ugyanazt az állomásnevet és tartománynevet szeretné használni, mint az
IPv4.
[Gazda neve]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel a készülék állomásnevét, amelyet be szeretne jegyezni a
DNS-kiszolgálón.
[Tartománynév]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel annak a tartománynak a nevét, amelyhez a készülék
tartozik. Például: „example.com”.
[DNS dinamikus frissítése]
Ha bejelöli a jelölőnégyzetet, akkor a készülék dinamikusan frissíti a DNS-rekordokat, amikor
megváltozik az IP-címe. A [Kézi cím regisztrálása], [Állapottartó cím bejegyzése] és [Állapot nélküli
cím bejegyzése] jelölőnégyzetek közül a megfelelők bejelölésével adja meg a DNS-kiszolgálón
bejegyezni kívánt címtípusokat. A frissítések időközének megadásához írjon be egy időtartamot
órákban a [DNS dinamikus frissítési időköze] szövegmezőbe.
[mDNS beállításai]
[mDNS használata]
A Bonjour által meghonosított mDNS (multicast DNS) olyan protokoll, amely a DNS használata
nélkül társítja egymáshoz az állomásnevet és az IP-címet. Jelölje be a jelölőnégyzetet az mDNS
funkció engedélyezéséhez.
[IPv4-gyel azonos mDNS használata]
Jelölje be a négyzetet, ha ugyanazt a nevet szeretné használni, mint az IPv4. Különböző név
beállításához törölje a jelet a jelölőnégyzetből, majd adja meg az mDNS-nevet az [mDNS-név]
szövegmezőben.
3
5
Kattintson a [OK] elemre.
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 105)
Beállítások kiválasztása a kezelőpanelen
● A DNS-beállítások a <Menü> elemei közül is elérhetők a Főképernyő felületén.
<IPv4-beállítások>/<IPv6-beállítások>/<DNS beállításai> (Érintőpaneles modell)(P. 330)
<IPv4-beállítások>/<IPv6-beállítások> (Fekete-fehér LCD-modell)(P. 334)
HIVATKOZÁSOK
Az IPv4-cím beállítása(P. 42)
IPv6-címek beállítása(P. 45)
Hálózati beállítások megtekintése(P. 48)
69
Beállítás
SMB-konfigurálás
552S-01A
Az SMB (Server Message Block) egy protokoll, amellyel erőforrások, például fájlok és
nyomtatók oszthatók meg egy hálózaton több eszköz között. Arra kell használnia, hogy
konfigurálja a készüléket megosztott nyomtatóként egy SMB-hálózaton. A hálózattól
függően előfordulhat, hogy be kell állítania a NetBIOS nevet és munkacsoportnevet.
NetBIOS név
A NetBIOS protokollt használó Windows-hálózatokon a NetBIOS nevek azonosítják a hálózathoz csatlakoztatott
számítógépeket, továbbá a megosztott fájltároló helyeket és egyéb hálózati szolgáltatásokat. A legtöbb
számítógép esetében a NetBIOS név megegyezik a számítógép nevével.
Munkacsoport neve
A munkacsoportnév több számítógép csoportba foglalására szolgál a Windows-hálózaton, amelyen így
elérhetővé válnak az alapvető hálózati funkciók, például a fájlmegosztás. A munkacsoport nevének
megadásával azonosíthatja azt a csoportot, amelyhez a számítógép tartozik.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
Adja meg a szükséges beállításokat.
[SMB-beállítások] lehetőséget.
70
A
Beállítás
[NetBIOS név]
Adjon meg alfanumerikus karakterekből álló nevet a készülék NetBIOS neveként.
[Munkacsoport neve]
Adjon meg alfanumerikus karakterekkel egy nevet, amely azonosítja azt a munkacsoportot, amelyhez a
készülék tartozik.
● A csillaggal (*) kezdődő NetBIOS nevek és munkacsoportnevek nem jegyezhetők be WINS-kiszolgálóra.
6
Kattintson a [OK] elemre.
7
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 105)
HIVATKOZÁSOK
A WINS konfigurálása(P. 72)
71
Beállítás
A WINS konfigurálása
552S-01C
A WINS (Windows Internet Name Service) egy olyan névfeloldó szolgáltatás, amely a NetBIOS-neveket (az SMBhálózaton levő számítógépek és nyomtatók nevét) IP-címhez rendeli. A WINS használatához ki kell jelölni egy WINSkiszolgálót.
● A WINS-kiszolgáló beállításainak megadásához szükséges, hogy a NetBIOS név és munkacsoportnév be
legyen állítva. SMB-konfigurálás(P. 70)
● A funkció nem érhető el IPv6-hálózatokon.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
A
[WINS-beállítások] lehetőséget.
Jelölje be a [WINS-névfeloldás] jelölőnégyzetet, és adja meg a szükséges
beállításokat.
[WINS-névfeloldás]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a WINS szolgáltatást szeretné használni a név hozzárendelésére. Ha nem
használja a WINS protokollt, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
72
Beállítás
[WINS-kiszolgáló címe]
Adja meg a WINS-kiszolgáló IP-címét.
● Ha a WINS-kiszolgálónak DHCP-kiszolgáló ad IP-címet, akkor a kapott IP-cím felülbírálja a [WINS-kiszolgáló
címe] szövegmezőben megadott IP-címet.
6
Kattintson a [OK] elemre.
7
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 105)
Beállítások kiválasztása a kezelőpanelen
● A WINS-beállítások a <Menü> kiválasztásával is elérhetők a Főképernyő felületén.
beállítások>(P. 337)
HIVATKOZÁSOK
Az IPv4-cím beállítása(P. 42)
73
<WINS-
Beállítás
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal
552S-01E
Az egyszerű hálózatfelügyeleti protokoll (SNMP) olyan protokoll, amellyel egy felügyeleti információs bázis (MIB)
alapján figyelhetők és vezérelhetők egy hálózat kommunikációs eszközei. A készülék az SNMPv1 és a megerősített
biztonságú SNMPv3 protokollt támogatja. Amikor dokumentumokat nyomtat vagy a Távoli felhasználói felületet
használja, a számítógépről ellenőrizheti a készülék állapotát. Engedélyezheti az SNMPv1 vagy a SNMPv3 protokollt,
illetve mindkettőt egyszerre. A hálózati környezetnek és a felhasználási céljának megfelelően adja meg mindegyik
verzió beállításait.
SNMPv1
Az SNMPv1 „logikai csoportnak” nevezett információk alapján határozza meg az SNMP-kommunikáció
hatókörét. Mivel ez az információ egyszerű szövegként hozzáférhető a hálózaton, ezért a hálózat támadásoknak
lesz kitéve. Ha szeretne gondoskodni a hálózat biztonságáról, akkor tiltsa le az SNMPv1 protokollt, és használja
az SNMPv3 protokollt.
SNMPv3
Az SNMPv3 protokollal robusztus biztonsági funkciókkal védett hálózati eszközfelügyeletet valósíthat meg. Az
SNMPv3 konfigurálása előtt engedélyeznie kell a TLS-protokollt a Távoli felhasználói felületen ( A TLS
kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 252) ).
● A készülék nem támogatja az SNMP protokoll csapdajelző szolgáltatását.
● Az SNMP által használt portszám módosításához olvassa el a
Portszámok módosítása(P. 249) című részt.
● Ha a hálózat egyik számítógépére SNMP alapú felügyeleti szoftvert telepít, akkor erről a számítógépről
távolról konfigurálhatja, figyelheti és vezérelheti a készüléket. Az ezzel kapcsolatos további tudnivalók a
felügyeleti szoftver útmutatójában találhatók.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
1
2
3
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
Válassza a [Hálózati beállítások]
[SNMP-beállítások] lehetőséget.
74
A
Beállítás
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
Adja meg az SNMPv1 protokoll beállításait.
● Ha nem kell módosítania az SNMPv1-beállításokat, akkor folytassa a következő lépéssel.
[SNMPv1 használata]
Az SNMPv1 engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet. A többi SNMPv1-beállítást csak akkor tudja
megadni, ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve.
[Logikaicsoport-név 1 használata]/[Logikaicsoport-név 2 használata]
Logikaicsoport-név megadásához jelölje be a jelölőnégyzetet. Ha nem kell logikaicsoport-nevet megadnia,
akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[Logikai csoport neve]
Adja meg a logikai csoport nevét alfanumerikus karakterekkel.
[MIB hozzáférési engedély]
Mindegyik logikai csoportnál állítsa be az MIB-objektumok hozzáférési jogosultságait az [Írható/olvasható]
vagy [Csak olvasható] kiválasztásával.
[Írható/olvasható]
Az MIB-objektumok megtekintését és módosítását is engedélyezi.
[Csak olvasható]
Csak az MIB-objektumok megtekintését engedélyezi.
[Kijelölt logikai csoport használata]
A Kijelölt logikai csoport egy előre beállított csoport, amely kizárólag a Canon szoftvert (például iW
Management Console) használó rendszergazdáknak készült. A Kijelölt logikai csoport használatához jelölje be
a jelölőnégyzetet, és adja meg a [MIB hozzáférési engedély] értékét. Ha nincs szüksége a kijelölt logikai
csoportra, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
6
Adja meg az SNMPv3-beállításokat.
● Ha nem kell módosítania az SNMPv3-beállításokat, akkor folytassa a következő lépéssel.
75
Beállítás
[SNMPv3 használata]
Az SNMPv3 engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet. A többi SNMPv3-beállítást csak akkor tudja
megadni, ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve.
[Felhasználó engedélyezése]
Jelölje be a jelölőnégyzetet a [Felhasználóbeállítások 1]/[Felhasználóbeállítások 2]/[Felhasználóbeállítások 3]
között. A felhasználói beállítások letiltásához törölje a jelet a megfelelő jelölőnégyzetből.
[Felhasználó neve]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel a felhasználónevet.
[MIB hozzáférési engedély]
Az [Írható/olvasható] vagy [Csak olvasható] kiválasztásával állítsa be az MIB-objektumok hozzáférési
jogosultságait.
[Írható/olvasható]
Az MIB-objektumok megtekintését és módosítását is engedélyezi.
[Csak olvasható]
Csak az MIB-objektumok megtekintését engedélyezi.
[Biztonsági beállítások]
A [Hitelesítés Be/Titkosítás Be], [Hitelesítés Be/Titkosítás Ki] és [Hitelesítés Ki/Titkosítás Ki] beállítással adja
meg a hitelesítési és titkosítási beállítások kívánt kombinációját.
[Hitelesítő algoritmus]
Ha a [Hitelesítés Be/Titkosítás Be] vagy a [Hitelesítés Be/Titkosítás Ki] lehetőséget választotta a [Biztonsági
beállítások] pontnál, válassza ki a megfelelő hitelesítési algoritmust a hálózati környezetéhez.
[Titkosítási algoritmus]
Ha a [Hitelesítés Be/Titkosítás Be] elemet választotta a [Biztonsági beállítások] pontnál, válassza ki a
megfelelő titkosítási algoritmust a hálózati környezetéhez.
[Jelszó beállítása/módosítása]
A jelszó megadásához vagy módosításához jelölje be a jelölőnégyzetet, és adjon meg egy alfanumerikus
karakterekből álló jelszót a [Hitelesítési jelszó] vagy [Titkosítási jelszó] szöveges mezőben. A beállítás
megerősítéséhez adja meg ugyanazt a jelszót a [Még egyszer] szövegmezőben. A jelszavak a hitelesítési és
titkosítási algoritmusoktól függetlenül állíthatók be.
7
Nyomtatófelügyeleti információk lekérésének beállításai.
76
Beállítás
● Az SNMP protokollal a hálózaton lévő számítógépről figyelhetők és rendszeresen lekérdezhetők a
nyomtatófelügyeleti információk, például a nyomtatási protokollok és nyomtatóportok.
[Nyomtatófelügyeleti információk beszerzése gazdától]
A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti a készülék nyomtatófelügyeleti információinak figyelését SNMP
protokollon keresztül. A nyomtatófelügyeleti információk figyelésének letiltásához törölje a jelet a
jelölőnégyzetből.
8
Kattintson a [OK] elemre.
9
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 105)
Az SNMPv1 letiltása
● Ha az SNMPv1 le van tiltva, a készülék bizonyos funkciói (például a készülékinformációk nyomtatóillesztőprogramon keresztüli lekérdezése) elérhetetlenné válhatnak.
A kezelőpanel használatával
● Az SNMP beállítások a <Menü> használatával engedélyezhetők vagy letilthatók.
beállítások>(P. 339)
<SNMP-
Az SNMPv1 és az SNMPv3 engedélyezése egyszerre
● Ha az SNMP mindkét verziója engedélyezve van, akkor javasolt, hogy az SNMPv1 protokoll MIB-hozzáférési
engedélyeit a [Csak olvasható] értékre állítsa. A MIB-hozzáférési engedélyek az SNMPv1 és az SNMPv3
protokollnál (valamint az SNMPv3 protokollon belül mindegyik felhasználónál) egymástól függetlenül
állíthatók be. Ha az [Írható/olvasható] (teljes hozzáférés) beállítást választja az SNMPv1 protokollban, azzal
kiiktatja az SNMPv3 protokollra jellemző robusztus biztonsági szolgáltatásokat, mivel ekkor a készülék
legtöbb beállítása az SNMPv1 protokollal is vezérelhető lesz.
HIVATKOZÁSOK
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 252)
77
Beállítás
Egyéb hálózati beállítások
552S-01F
Konfigurálja az alábbi elemeket a hálózati környezetének megfelelően.
Az SNTP konfigurálása(P. 78)
A készülék figyelése az eszközfelügyeleti rendszerekről(P. 79)
Az SNTP konfigurálása
Az SNTP (Simple Network Time Protocol, egyszerű hálózati idő protokoll) egy hálózati időkiszolgálón keresztül lehetővé
teszi a rendszeridők egymáshoz igazítását. SNTP használata esetén az időkiszolgálót meghatározott időközönként
ellenőrzi a rendszer; így a pontos idő folyamatosan meghatározható. Az idő módosítása az egyezményes világidő
(Coordinated Universal Time, UTC) alapján történik, ezért az SNTP konfigurálása előtt be kell állítania az időzónát ( A
dátum és az idő beállítása(P. 22) ). Az SNTP-beállítások a Távoli felhasználói felületen keresztül adhatók meg.
● A készülék SNTP protokollja a 3 verziójú NTP és a 3-as és 4-es verziójú SNTP kiszolgálókat is támogatja.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
A
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
Jelölje be a [SNTP használata] jelölőnégyzetet, és adja meg a szükséges beállításokat.
[SNTP-beállítások] lehetőséget.
[SNTP használata]
78
Beállítás
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha az SNTP protokollt szeretné használni szinkronizáláshoz. Ha nem szeretne
SNTP protokollt használni, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
[NTP-kiszolgáló neve]
Adja meg az NTP- vagy SNTP-kiszolgáló IP-címét. Ha a hálózaton elérhető DNS-kiszolgáló, akkor az IP-cím
helyett egy alfanumerikus karakterekből álló állomásnevet (teljes tartománynevet) is megadhat (például:
ntp.example.com).
[Lekérési időköz]
Adja meg az egyes szinkronizálások közötti időközt.
6
Kattintson a [OK] elemre.
7
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 105)
Az NTP/SNTP-kiszolgálóval folytatott kommunikáció tesztelése
● A bejegyzett kiszolgálóval folytatott kommunikáció állapotának megtekintéséhez kattintson a [Beállítások/
Bejegyzés] [Hálózati beállítások] [NTP-kiszolgáló ellenőrzése] pontokra az [SNTP-beállítások] között. Ha
megfelelő kapcsolat jött létre, akkor az alábbi eredmény jelenik meg. Ezzel a művelettel nem állítja át a
rendszeridőt.
A készülék figyelése az eszközfelügyeleti rendszerekről
Egy eszközfelügyeleti szoftvernek, például az iW Management Console* programnak a hálózaton történő
bevezetésével megkönnyítheti a hálózatba kötött eszközök különböző adatainak összegyűjtését és kezelését. Az
eszközbeállítások, hibanaplók és hasonló információk a kiszolgáló számítógépen keresztül lekérdezhetők és
terjeszthetők. Ha a készüléket ilyen hálózathoz csatlakoztatja, akkor az iW Management Console szoftver az SLP
(szolgáltatáskeresési) protokollal megkeresi a készüléket a hálózaton, és begyűjti a rá vonatkozó adatokat, például azt,
hogy be van-e kapcsolva. Az SLP-beállítások a Távoli felhasználói felületen keresztül adhatók meg. Ez a rész ismerteti
azt a folyamatot is, amellyel konfigurálható a kommunikáció a készülék és az iW Management Console beépülő
moduljai között.
* Az
iW Management Console szoftverrel kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hivatalos Canon
viszonteladóhoz.
A iW Management Console beépülő modulok használata
● Engedélyeznie kell a hozzárendelt port beállításait és az SNMP-beállításokat. Az SNMP-beállítások
megadásához állítsa a [MIB hozzáférési engedély] beállítást [Írható/olvasható] értékűre mind az SNMPv1,
mind az SNMPv3 esetében.
79
Beállítás
<Hozzárendelt port használata>/<Hozzárendelt port beállításai>(P. 341)
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal(P. 74)
A Távoli felhasználói felület műveletei
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
◼ Az eszközfelügyeleti szoftver SLP-kommunikációjának beállítása
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
2
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
3
Kattintson a [Hálózati beállítások] elemre.
4
Adja meg az SLP-beállításokat.
A
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
Multicast eszközfelfedezés beállítása
1
Válassza a [Csoportos felderítés beállításai]
2
Jelölje be a [Válasz az észlelésre] jelölőnégyzetet, és adja meg a szükséges beállításokat.
[Szerkesztés] lehetőséget.
[Válasz az észlelésre]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a készülék válaszoljon az eszközfelügyeleti szoftver
multicast keresési csomagjaira, és engedélyezze az eszközfelügyeleti szoftver általi figyelést.
● Multicast feltérképezéshez használt portszám módosítása:
Portszámok módosítása(P. 249) .
[Hatókör neve]
A készülék adott hatókörbe történő felvételéhez adja meg a hatókör alfanumerikus karakterekből álló
nevét.
3
Kattintson a [OK] elemre.
80
Beállítás
Az eszközfelügyeleti szoftver értesítése a készülék üzemállapotáról
1
Válassza a [Nyugalmi állapot értesítési beállításai]
2
Jelölje be a [Értesítés] jelölőnégyzetet, és adja meg a szükséges beállításokat.
[Szerkesztés] lehetőséget.
[Értesítés]
A jelölőnégyzet bejelölésével értesíthet egy eszközfelügyeleti szoftvert a készülék üzemállapotáról. Ha az
[Értesítés] jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a készülék alvó üzemmódban várhatóan elkerüli a
felesleges kommunikációt, és csökkenti a teljes energiafogyasztást.
[Port száma]
Módosítsa ennek a funkciónak a portszámát a hálózati környezetnek megfelelően.
[Érintett útválasztók száma]
Adja meg, hogy hány útválasztón haladhatnak keresztül az értesítési csomagok.
[Értesítési időköz]
Adja meg, hogy milyen gyakran értesítse a készülék az eszközfelügyeleti szoftvert az üzemállapotáról.
3
5
Kattintson a [OK] elemre.
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 105)
◼ A készülék és a beépülő modulok közti kommunikáció beállításainak konfigurálása
Megadhatja a készülék és az iW Management Console beépülő moduljai közti kommunikációt engedélyező
beállításokat. A beépülő modulok lehetővé teszik, hogy a készülék beállításait az iW Management Console segítségével
kezelje.
<Menü>
Be/Ki>
<Beállítások>
<Hálózat>
<Eszközbeállítások kezelése>/<Eszközbeállítások kezelése
<Be>
81
Beállítás
Illesztőprogramok telepítése
552S-01H
Különböző illesztőprogramok és kapcsolódó szoftverek telepítése a számítógépére.
1
Hajtsa végre a megfelelő előkészületeket, mielőtt folytatná a telepítést.
● Telepítse a kiegészítő eszközöket a főegységre előzetesen.
Kiegészítő berendezések(P. 513)
● Ha a készülék rendelkezik CD-ROM/DVD-ROM meghajtóval, helyezze a CD-ROM/DVD-ROM lemezt a
számítógép meghajtójába.
● A használni kívánt illesztőprogramokat és szoftvereket a Canon webhelyéről (https://global.canon) töltheti le.
● Amikor az illesztőprogramok és szoftverek új verziói válnak elérhetővé, feltöltjük őket a Canon webhelyére.
Szükség esetén letöltheti őket, miután ellenőrizte a rendszerkövetelményeiket.
● Készülékétől, illetve a környezeti viszonyoktól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem állnak
rendelkezésre.
● Az illesztőprogramok némelyike az operációs rendszertől függően nem támogatott. A legújabb operációs
rendszerek támogatására vonatkozóan lásd a Canon webhelyét.
2
Folytassa a telepítést.
● Ha további tájékoztatást szeretne a telepítés folyamatáról, nézze meg a használni kívánt illesztőprogramok és
szoftver kézikönyveit.
● Az illesztőprogramok telepítése nem lehetséges, ha az IP-címek küldése és fogadása nem engedélyezett a
[Tűzfal beállításai] között. További információért lásd: IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 243) .
● Ha a telepített illesztőprogramokat tartalmazó számítógépen az IP-cím küldését és fogadását tiltja a [Tűzfal
beállításai] funkció, akkor nem lehet nyomtatni az adott számítógépről.
82
Alapvető műveletek
Alapvető műveletek
Alapvető műveletek ....................................................................................................................................... 85
Részegységek és azok funkciói ........................................................................................................................... 88
Elülső oldal ..................................................................................................................................................... 89
Hátsó oldal ..................................................................................................................................................... 91
A készülék belseje ........................................................................................................................................... 92
Többcélú tálca ................................................................................................................................................ 93
Papírfiók ......................................................................................................................................................... 94
Kezelőpanel .................................................................................................................................................... 96
A készülék bekapcsolása .................................................................................................................................. 100
A készülék kikapcsolása ................................................................................................................................ 101
A készülék kikapcsolása távolról ............................................................................................................ 102
Kikapcsolás adott idő után ..................................................................................................................... 103
A készülék újraindítása ................................................................................................................................. 105
A kezelőpanel használata ................................................................................................................................. 107
Alapvető képernyők ...................................................................................................................................... 108
Főképernyő képernyő ............................................................................................................................ 109
<Állapotfigyelő> képernyő ..................................................................................................................... 112
Üzenet kijelző ........................................................................................................................................ 116
Alapvető műveletek ...................................................................................................................................... 117
Szöveg beírása ............................................................................................................................................. 122
Bejelentkezés a készülékre ............................................................................................................................... 126
Papír betöltése .................................................................................................................................................. 127
Papír betöltése a papírfiókba ........................................................................................................................ 129
Papír betöltése a többcélú tálcába ............................................................................................................... 135
Borítékok behelyezése .................................................................................................................................. 140
Előnyomott papír betöltése .......................................................................................................................... 143
Papírméret és -típus beállítása ..................................................................................................................... 145
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának megadása ............................................................ 146
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának megadása ................................................. 148
A többcélú tálca alapértelmezett papírméretének bejegyzése ............................................................... 151
Egyéni papírméret bejegyzése ............................................................................................................... 154
A megjelenített papírméretek korlátozása ............................................................................................. 156
Megfelelő papírforrás automatikus kiválasztása minden egyes funkciónál ........................................... 157
A kijelző testreszabása ...................................................................................................................................... 159
A Főképernyő testreszabása ......................................................................................................................... 160
83
Alapvető műveletek
A funkciók alapértékeinek megváltoztatása .................................................................................................. 162
A hang beállítása ............................................................................................................................................... 163
Alvó üzemmódba lépés ..................................................................................................................................... 164
USB-memóriaeszköz használata ....................................................................................................................... 166
84
Alapvető műveletek
Alapvető műveletek
552S-01J
Ez a fejezet olyan alapvető műveleteket ír le, amelyekre gyakran van szükség a készülék funkcióinak használata során.
Ilyen többek között a kezelőpanel használata és a papír betöltése.
◼ Részegységek és azok funkciói
Ez a rész a készülék külső és belső részegységeit és azok funkcióit írja le, ezenkívül bemutatja a kezelőpanel
gombjainak használatát és a kijelzőt. Részegységek és azok funkciói(P. 88)
◼ A készülék bekapcsolása
Ebben a részben a készülék be- és kikapcsolásáról olvashat.
A készülék bekapcsolása(P. 100)
◼ A kezelőpanel használatával
Ez a rész azt ismerteti, hogyan használható a kijelző olyan feladatok végrehajtására, mint az elemek kiválasztása és a
beállítások módosítása. Továbbá a karakterek és számok beírásáról is itt olvashat. A kezelőpanel
használata(P. 107)
◼ Bejelentkezés a készülékre
Ez a rész bemutatja, hogy miként jelentkezhet be, amikor a kijelzőn megjelenik a bejelentkezési képernyő.
Bejelentkezés a készülékre(P. 126)
85
Alapvető műveletek
◼ Papír betöltése
Ebből a részből megtudhatja, hogy hogyan kell betennie a papírfiókba és a többcélú tálcába.
betöltése(P. 127)
Papír
◼ A kijelző testreszabása
Ez a szakasz bemutatja, miként lehet átrendezni az elemeket annak érdekében, hogy egyszerűbben lehessen használni
a képernyőket a kijelzőn. A kijelző testreszabása(P. 159)
◼ A funkciók alapértékeinek megváltoztatása
Ez a rész leírja, hogy miként módosítható a beállítás, amely először megjelenik a funkció kiválasztásakor.
alapértékeinek megváltoztatása(P. 162)
86
A funkciók
Alapvető műveletek
◼ A hang beállítása
Ez a rész bemutatja a különféle készülékhangok hangerejének beállítását. A készülék például hibák esetén ad ilyen
hangjelzéseket. A hang beállítása(P. 163)
◼ Alvó üzemmódba lépés
Ebben a részben arról olvashat, hogyan állíthatja be az alvó üzemmódot.
Alvó üzemmódba lépés(P. 164)
◼ USB-memóriaeszköz használata
Ez a szakasz bemutatja a rendelkezésre álló USB-memóriaeszközöket és azt, hogy miként helyezheti be/távolíthatja el
az USB-memóriaeszközt. USB-memóriaeszköz használata(P. 166)
87
Alapvető műveletek
Részegységek és azok funkciói
552S-01K
Ez a rész a készülék külső, elülső és hátoldali, valamint belső részegységeit és azok funkcióit ismerteti. A készülék
bemutatott részegységei olyan alapvető műveletekhez szükségesek, mint például a papír betöltése és a festékkazetták
cseréje, de ugyanitt megismerkedhet a kezelőpanel és a kijelző gombjaival is. E részből tanácsokat kap a készülék
helyes használatára vonatkozóan is.
Elülső oldal(P. 89)
Hátsó oldal(P. 91)
A készülék belseje(P. 92)
Többcélú tálca(P. 93)
Papírfiók(P. 94)
Kezelőpanel(P. 96)
88
Alapvető műveletek
Elülső oldal
552S-01L
Gyűjtőtálca
A nyomtatott lapok a gyűjtőtálcára kerülnek.
USB-port (USB-eszközök csatlakoztatásához)
Ezt a portot használhatja más gyártóktól származó USB-memóriaeszköz vagy USB-billentyűzet
csatlakoztatására. USB-memóriaeszköz csatlakoztatásával kinyomtathatja a memóriaeszközön tárolt
adatokat.
Nyomtatás USB-memóriaeszközről (Nyomtatás memóriaeszközről)(P. 183)
Papírütköző
A papírmegállító kinyitásával megakadályozható, hogy a papír kiessen a kimeneti tálcából.
Fogantyúk
A készüléket szállítás közben a fogantyúknál tartsa.
A készülék áthelyezése(P. 467)
Tápkapcsoló
A készülék tápellátásának be- és kikapcsolására szolgál. A készülék újraindításához kapcsolja ki a készüléket,
várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.
Elülső fedél
A festékkazetták cseréjekor az előlapot kell felnyitnia.
A festékkazetta kicserélésének lépései(P. 462)
89
Alapvető műveletek
Papírfiók
A papírfiókba olyan papírtípust töltsön be, amelyet gyakran használ.
papírfiókba(P. 129)
Papír betöltése a
Többfunkciós tálca (kézi adagolónyílás)
Ha ideiglenesen más típusú papírt szeretne használni, mint ami a papírfiókban van, akkor helyezze azt a
többcélú tálcába. Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 135)
● A Felhasználói kézikönyv dokumentumban szereplő „kézi adagolónyílás” megnevezés nem különítendő el
a „többcélú tálca” megnevezéstől – mindkettő együttes megnevezése a „többcélú tálca”.
Szellőzőnyílások
Itt távozik a készülék belsejéből a hűtésre szolgáló levegő. Ne tegyen tárgyakat a szellőzőnyílások elé, mert
ezzel akadályozza a szellőzést.
Kezelőpanel
A kezelőpanel gombokból (pl. a Főképernyő gombból és a Leállítás gombból), egy kijelzőből és jelzőfényekből
áll. A kezelőpanelen hajthat végre minden műveletet és adhatja meg a beállításokat.
Kezelőpanel(P. 96)
Alapvető képernyők(P. 108)
90
Alapvető műveletek
Hátsó oldal
552S-01R
LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw
LBP621Cw
Hátsó borítólap
A papírelakadások elhárításakor nyissa ki a hátsó borítólapot. További információkért olvassa el az online
kézikönyv webhelyén található következő részt: „Hibaelhárítás (FAQ)”.
A készülék adatait tartalmazó címke
A címkén látható a sorozatszám, amelyre szüksége lesz, ha a készülékkel kapcsolatban kérdése van. További
információkért olvassa el az online kézikönyv webhelyén található következő részt: „Hibaelhárítás (FAQ)”.
Tápfeszültség-csatlakozó
A tápkábel csatlakoztatására szolgál.
USB-port (USB-eszközök csatlakoztatásához) (LBP664Cx)
Ehhez a porthoz különböző eszközöket csatlakoztathat, például más gyártótól származó USB-billentyűzetet.
USB-port (számítógép csatlakoztatásához)
A készülék egy USB-kábellel számítógéphez csatlakoztatható.
LAN-port
Ide csatlakoztathatja a hálózati kábelt, ha a készüléket vezetékes helyi hálózati útválasztóhoz stb. szeretné
csatlakoztatni. Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 27)
91
Alapvető műveletek
A készülék belseje
552S-01S
Festékkazetta-tartó tálca
Ide helyezheti be a festékkazettákat. Hátulról, illetve értelemszerűen elölről Y (sárga), M (bíbor), C (ciánkék) és
K (fekete) jelű festékkazettákat helyezzen a rekeszekbe. A festékkazetta kicserélésének lépései(P. 462)
HIVATKOZÁSOK
A festékkazetta cseréje(P. 460)
92
Alapvető műveletek
Többcélú tálca
552S-01U
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
Papírvezetők
A papírvezetőket pontosan a betöltött papír széleihez igazítva gondoskodhat arról, hogy a készülék
egyenesen húzza be a papírt.
LBP664Cx / LBP663Cdw esetén
● A papírvezetők mozgatásához oldja ki a zárat az ábrán nyíllal jelzett zárkioldó kar megnyomásával.
Papírtálca
A papír behelyezésekor húzza ki a papírtálcát.
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 135)
93
Alapvető műveletek
Papírfiók
552S-01W
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
Papírvezetők
A papírvezetőket pontosan a betöltött papír méretéhez igazítva gondoskodhat arról, hogy a készülék
egyenesen húzza be a papírt. A papírvezetők mozgatásához oldja ki a zárakat az ábrákon nyilakkal jelzett
zárkioldó karok megnyomásával.
Zárkioldó kar (a papírfiók kihúzásához)
Legal méretű papír behelyezésekor a papírfiókot nagyobb méretűre kell állítani. Ennek a karnak a
lenyomásával oldhatja a zárat, és megnövelheti a papírfiók hosszát.
Legal méretű papír betöltése esetén
● A kihúzott papírfiók behelyezése esetén annak elülső oldala nincs egy vonalban a készülék síkjával.
94
Alapvető műveletek
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a papírfiókba(P. 129)
95
Alapvető műveletek
Kezelőpanel
552S-01X
A Érintőpaneles modell kezelőpanele(P. 96)
A Fekete-fehér LCD-modell kezelőpanele(P. 97)
A Érintőpaneles modell kezelőpanele
● A kezelőpanel szöge módosítható. Olyan szögbe állítsa, amelyek a legkényelmesebb a panel
megtekintéséhez. A szög beállítása(P. 97)
Kijelző
Megtekintheti a készülék feladatainak előrehaladását, valamint a hibaállapotokat. A kijelző szintén egy
érintőpanel, ennek megfelelően úgy adhatja meg a beállításokat, hogy közvetlenül megérinti a képernyőt.
Alapvető képernyők(P. 108)
Alapvető műveletek(P. 117)
Hangerő gomb
A hangerő beállításához nyomja meg.
A hang beállítása(P. 163)
Energiatakarékos gomb
Ezzel a gombbal alvó üzemmódba helyezheti a készüléket. Ha a készülék alvó üzemmódban van, a gomb zöld
színnel világít. Az alvó üzemmódból való kilépéshez nyomja meg újra a gombot. Alvó üzemmódba
lépés(P. 164)
Data jelzőfény
Villog a műveletek (pl. Adatátvitel vagy nyomtatás) végrehajtása során. Folyamatosan világít, ha
dokumentumok várnak feldolgozásra.
96
Alapvető műveletek
Hibajelző
Hibák, például papírelakadás esetén villog vagy világít.
Főképernyő gomb
Nyomja meg a Főképernyő megjelenítéséhez, amelyen elérheti a beállítási menüt és a funkciókat, például a
memóriaeszközökről való nyomtatást és a biztonságos nyomtatást.
Főképernyő képernyő(P. 109)
A Főképernyő testreszabása(P. 160)
Stop gomb
Ezzel a gombbal megszakíthatók a nyomtatási és egyéb műveletek.
NFC (Kis hatótávolságú kommunikáció) jelzés
Olyan funkciókat is használhat, mint például a telepített Canon PRINT Business alkalmazással rendelkező
mobileszköznek a jel feletti mozgatásával kezdeményezett nyomtatás. Csatlakozás
mobileszközzel(P. 203)
A szög beállítása
Ha nem látszik jól az érintőpanel, állítsa be a kezelőpanel dőlésszögét.
A Fekete-fehér LCD-modell kezelőpanele
Kijelző
Megtekintheti a készülék kezelési és hibaállapotait, a fennmaradó festékmennyiséget és más feltételeket is.
Alapvető képernyők(P. 108)
97
Alapvető műveletek
Főképernyő gomb
Nyomja meg a Főképernyő megjelenítéséhez, amelyen elérheti a beállítási menüt és a funkciókat, például a
memóriaeszközökről való nyomtatást és a biztonságos nyomtatást. Főképernyő képernyő(P. 109)
Vissza gomb
Az előző képernyőre történő visszatéréshez nyomja meg ezt a gombot. Ha beállítások megadásakor nyomja
meg ezt a gombot, akkor a készülék nem alkalmazza a beállítást, és a kijelző visszatér az előző képernyőhöz.
Számgombok ([0]-[9] gomb)
Számok és szöveg bevitelére szolgálnak.
Szöveg megadása Fekete-fehér LCD-modell esetén(P. 123)
[*] gomb
A beírt szöveg típusának váltására szolgál.
Adatok jelzőfény
Villog a műveletek (pl. Adatátvitel vagy nyomtatás) végrehajtása során. Folyamatosan világít, ha
dokumentumok várnak feldolgozásra.
Hiba jelzőfény
Hibák, például papírelakadás esetén villog vagy világít.
Energiatakarékos gomb
Ezzel a gombbal nyugalmi üzemmódba helyezheti a készüléket. Ha a készülék alvó üzemmódban van, a
gomb zöld színnel világít. A nyugalmi üzemmódból való kilépéshez nyomja meg újra a gombot. Alvó
üzemmódba lépés(P. 164)
Állapotfigyelő gomb
Nyomja meg a nyomtatás állapotának ellenőrzéséhez, a használati előzmények vagy a hálózati beállítások,
például a készülék IP-címének megtekintéséhez. Ellenőrizheti a készülék állapotát is, például a hátralévő
papír- és festékmennyiséget, illetve az esetleges hibákat. <Állapotfigyelés> A Fekete-fehér LCD-modell
képernyője(P. 113)
[ID] gomb
Ha a részlegazonosító-kezelés engedélyezve van, akkor ezzel a gombbal adhatja meg a bejelentkezéshez
szükséges azonosítót és PIN-kódot. A készülék használata után nyomja meg ismét a gombot, hogy
kijelentkezzen. Bejelentkezés a készülékre(P. 126)
Törlés gomb
A gomb megnyomásával törölheti a beírt számokat és szöveget.
Stop gomb
Ezzel a gombbal megszakíthatók a nyomtatási és egyéb műveletek.
[#] gomb
Szimbólumok, mint például a „@” vagy „/” beírására szolgál.
98
Alapvető műveletek
[
] gomb
Beállítások megadásakor ezzel a gombbal térhet vissza az előző képernyőhöz. Számok beírásakor balra
mozgathatja vele a kurzort.
[
] gomb
A beállítások megadásakor ezzel a gombbal jelölheti ki az éppen kijelölt elem feletti elemet. Beállítási értékek
módosításakor ezzel növelheti az értéket.
[
] gomb
Beállítások megadásakor ezzel a gombbal léphet tovább a következő képernyőre. Számok beírásakor jobbra
mozgathatja vele a kurzort.
[
] gomb
A beállítások megadásakor ezzel a gombbal jelölheti ki az éppen kijelölt elem alatti elemet. Beállítási értékek
módosításakor ezzel csökkentheti az értéket.
[
] gomb
Ezzel hagyhatja jóvá a beállításokat és a beírt adatokat.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető műveletek(P. 117)
99
Alapvető műveletek
A készülék bekapcsolása
552S-01Y
Ez a rész készülék bekapcsolását ismerteti.
1
2
Győződjön meg arról, hogy a villamos tápkábel megfelelően be van-e dugva a fali
aljzatba.
Nyomja meg a főkapcsolót.
➠ Megjelenik a kezdőképernyő.
Kezelőpanel(P. 96)
● Kiválaszthatja azt a képernyőt, amelyik először jelenik meg a készülék bekapcsolását követően.
<Alapképernyő indítás/visszaállás után>(P. 313)
HIVATKOZÁSOK
A készülék kikapcsolása(P. 101)
A készülék újraindítása(P. 105)
100
Alapvető műveletek
A készülék kikapcsolása
552S-020
Ez a rész készülék kikapcsolását ismerteti.
1
Nyomja meg a főkapcsolót.
● Eltarthat egy ideig, amíg a készülék teljes mértékben leáll. Ne húzza ki a tápkábelt addig, amíg a kijelző ki
nem kapcsol.
● A készülék újraindításához várjon legalább 10 másodpercet addig, amíg a készülék ki nem kapcsol.
● A készüléket a számítógépről ki is kapcsolhatja.
A készülék kikapcsolása távolról(P. 102)
● Megadhatja az időpontot a hét minden napjára vonatkozóan, és konfigurálhatja a beállítást, hogy
automatikusan kikapcsoljon a készülék. Kikapcsolás adott idő után(P. 103)
101
Alapvető műveletek
A készülék kikapcsolása távolról
552S-021
A készüléket a vele megegyező hálózathoz csatlakozó számítógépekről is kikapcsolhatja, így nem szükséges
odamennie a készülékhez.
1
2
3
4
5
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
Válassza a [Eszközkezelés]
[Távoli leállítás] lehetőséget.
Nézze meg az [Eszköz állapota] menüt, hogy biztosan nincs-e folyamatban
valamilyen művelet, majd kattintson a [Végrehajtás] lehetőségre.
Kattintson az [OK] gombra.
A készülék újraindítása távolról
● A készülék újraindításához kattintson a [Eszköz újraindítása] lehetőségre a Távoli felhasználói felület
[Beállítások/Bejegyzés] képernyőjén. A készülék újraindítása(P. 105)
102
A
Alapvető műveletek
Kikapcsolás adott idő után
552S-022
Megadhatja, hogy a készülék a hét minden napjának adott időpontjában automatikusan kikapcsoljon. Ezzel elkerülheti
a felesleges energiafogyasztást abban az esetben, ha elfelejtené kikapcsolni a készüléket. Ez a funkció alapértelmezés
szerint le van tiltva.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való beállítása esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
1
2
3
4
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
Válassza az [Időzítő beállításai]
A
[Szerkesztés] lehetőséget.
Jelölje be az [Automatikus kikapcsolás heti időzítőjének beállítása] jelölőnégyzetet,
és állítsa be a kikapcsolás időpontját.
[Automatikus kikapcsolás heti időzítőjének beállítása]
103
Alapvető műveletek
A jelölőnégyzetet bejelölve beállíthatja azt az időpontot, amelyben a készülék a hét minden napján kikapcsol.
[vasárnap] to [szombat]
Adja meg a kikapcsolás kívánt időpontját. Ha az idő mezőt valamelyik napnál üresen hagyja, akkor az
automatikus kikapcsolás funkció azon a napon le lesz tiltva.
5
Kattintson a [OK] elemre.
Ha a készülék nem kapcsol ki automatikusan a megadott időpontban*
● Ha a Data lámpa világít vagy villog
● Amikor a menüképernyő vagy a Számláló ellenőrzése képernyő látható
● Ha beállítási adatok importálása/exportálása zajlik
● Amikor a firmware frissül
*Ha a készüléket nem tud automatikusan kikapcsolni a megadott időpontban, akkor legfeljebb tíz percen keresztül
percenként újra megkísérli a kikapcsolást. Ha a kikapcsolás tíz kísérlet után sem sikerül, akkor az automatikus kikapcsolás az
adott napon már nem lehetséges.
104
Alapvető műveletek
A készülék újraindítása
552S-023
A módosított beállításoktól függően elképzelhető, hogy a változtatások életbe léptetéséhez újra kell indítania a
készüléket. Ebben a részben bemutatjuk a készülék újraindítását.
A készülék újraindítása a főegységen(P. 105)
A készülék újraindítása távolról(P. 105)
A készülék újraindítása a főegységen
1
Nyomja meg a főkapcsolót.
● Eltarthat egy ideig, amíg a készülék teljes mértékben leáll.
➠ Amikor a készülék kikapcsol, a kezelőpanel kijelzője vagy energiatakarékossági gombja is kikapcsol.
2
A leállítást követően várjon legalább 10 másodpercet, majd nyomja meg a
főkapcsolót.
➠ A készülék elindul.
A készülék újraindítása távolról
1
2
3
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
A
Kattintson a képernyő bal oldalán található menü [Eszköz újraindítása] elemére.
105
Alapvető műveletek
4
5
Nézze meg az [Eszköz állapota] menüt, hogy biztosan nincs-e folyamatban
valamilyen művelet, majd kattintson a [Végrehajtás] lehetőségre.
Kattintson az [OK] gombra.
➠ Elindul az újraindítási folyamat. A főegység újraindításáig nincs kommunikációs kapcsolat.
106
Alapvető műveletek
A kezelőpanel használata
552S-024
A kezelőpanel kijelzőjének és gombjainak segítségével konfigurálhatja a készülék beállításait, vagy aktiválhatja a
funkciókat. Ez a rész a kijelző és a gombok alapvető használatát mutatja be.
Alapvető képernyők(P. 108)
Alapvető műveletek(P. 117)
Szöveg beírása(P. 122)
● Ha invertálni szeretné a kijelző világos és sötét részeit:
● Ha módosítani szeretné a kijelző fényerejét:
● Ha módosítani szeretné a kijelző kontrasztját:
<Képernyőszínek invertálása>(P. 348)
<Világosság>(P. 348)
<Kontraszt>(P. 349)
HIVATKOZÁSOK
Kezelőpanel(P. 96)
107
Alapvető műveletek
Alapvető képernyők
552S-025
A kijelzőn megjelenik a Főképernyő felülete vagy a beállítási képernyő, amelynek segítségével elindíthatja az olyan
funkciókat, mint a memóriaeszközökről való nyomtatás és a biztonságos nyomtatás. A kijelzőn más információk,
például hibaüzenetek és a kommunikáció állapota is ellenőrizhető. Az érintőpaneles modell működtetéséhez érintse
meg közvetlenül a kijelzőt.
Főképernyő képernyő(P. 109)
<Állapotfigyelő> képernyő(P. 112)
Üzenet kijelző(P. 116)
● A Főképernyő testreszabható a gyakran használt funkciók átrendezésével annak érdekében, hogy a
megfelelő funkciókat a lehető legkönnyebben elérhesse. A kijelző testreszabása(P. 159)
A működtetés ismertetése
● Bizonyos képernyőkön a <?> gomb segítségével megismerheti a funkciók leírását, illetve működési módját.
108
Alapvető műveletek
Főképernyő képernyő
552S-026
A Főképernyő akkor jelenik meg, ha a tápellátás be van kapcsolva, vagy ha megnyomja a
Ez a képernyő beállítások megadásához és funkciók bejegyzéséhez használható.
gombot a kezelőpanelen.
Főképernyő A Érintőpaneles modell képernyője(P. 109)
Főképernyő A Fekete-fehér LCD-modell képernyője(P. 110)
Főképernyő A Érintőpaneles modell képernyője
Oldalváltás
Használatával megnézhet egy másik oldalt a Főképernyő
felületén. Oldalra pöccintve is válthat az oldalak között.
A festékkazettában lévő festék mennyisége
Megjeleníti a festékkazettákban lévő festékszintet.
<Száml. ellenőrz.>
Külön-külön összesíti a fekete-fehér és színes nyomatok
számát. A számláló értékének megjelenítése(P. 474)
<Kijelentkezés>
Ezzel a gombbal kijelentkezhet a készülékről.
<Állapotfigy.>
Nyomja meg a nyomtatás állapotának ellenőrzéséhez, a
használati előzmények vagy a hálózati beállítások, például
a készülék IP-címének megtekintéséhez. Ellenőrizheti a
készülék állapotát is, például a hátralévő papír- és
festékmennyiséget, illetve az esetleges hibákat.
<Állapotfigyelő> képernyő(P. 112)
Wi-Fi ikon
Akkor jelenik meg, ha a készülék csatlakoztatva van
vezeték nélküli helyi hálózathoz.
User name/ID
Megjelenik a bejelentkezett felhasználó neve vagy
azonosítója.
109
Alapvető műveletek
<Memóriahord- ozó-nyomtatás>
Kinyomtatja az USB-memóriaeszközön tárolt fájlokat.
Nyomtatás USB-memóriaeszközről (Nyomtatás
memóriaeszközről)(P. 183)
<Titkosított nyomtatás>
Ezzel a funkcióval nyomtathatja ki a védett
dokumentumokat. PIN kóddal védett dokumentum
nyomtatása (Védett nyomtatás)(P. 178)
<Menü>
Az <Funkcióbeállítások>, a <Beállítások> és sok más
készülékbeállítás ezzel a gombbal indítható. A
beállításokat tartalmazó menü(P. 311)
<Papírbeáll.>
A gomb használatával adható meg a papírfiókba és a
többcélú tálcába töltött papír mérete és típusa.
Papírméret és -típus beállítása(P. 145)
Application Library button
A gombok használatával a funkciókat kényelmesen,
egyetlen gomb megnyomásával hajthatja végre. Ha
további tájékoztatást szeretne, nézze meg az Application
Library kézikönyvét az online kézikönyvek webhelyén.
<Mobil portál>
A mobileszközökkel történő összekapcsolásra szolgál.
Csatlakozás mobileszközzel(P. 203)
<Főképernyő beállításai>
Lehetővé teszi a Főképernyő gombjai megjelenítési
sorrendjének módosítását. A Főképernyő
testreszabása(P. 160)
<Firmware frissítése>
Segítségével frissítheti a firmware-t az interneten
keresztül. A firmware frissítése(P. 305)
Főképernyő A Fekete-fehér LCD-modell képernyője
Wi-Fi ikon
Akkor jelenik meg, ha a készülék csatlakoztatva van
vezeték nélküli helyi hálózathoz.
110
Alapvető műveletek
A festékkazettában lévő festék mennyisége
Megjeleníti a festékkazettákban lévő festékszintet. El van
rejtve olyankor, amikor a Főképernyő aktív.
<Menü>
Az <Funkcióbeállítások>, a <Beállítások> és sok más
készülékbeállítás ezzel a gombbal indítható. A
beállításokat tartalmazó menü(P. 311)
<Papírbeállítások>
A gomb használatával adható meg a papírfiókba és a
többcélú tálcába töltött papír mérete és típusa.
Papírméret és -típus beállítása(P. 145)
<Mem.hord.-nyomtatás>
Kinyomtatja az USB-memóriaeszközön tárolt fájlokat.
Nyomtatás USB-memóriaeszközről (Nyomtatás
memóriaeszközről)(P. 183)
<Titkosított nyomt.>
Ezzel a funkcióval nyomtathatja ki a védett
dokumentumokat. PIN kóddal védett dokumentum
nyomtatása (Védett nyomtatás)(P. 178)
<Mobil portál>
A mobileszközökkel történő összekapcsolásra szolgál.
Csatlakozás mobileszközzel(P. 203)
<Megjel.rend(Főkép)>
Lehetővé teszi a Főképernyő gombjai megjelenítési
sorrendjének módosítását. A Főképernyő
testreszabása(P. 160)
HIVATKOZÁSOK
A Főképernyő testreszabása(P. 160)
111
Alapvető műveletek
<Állapotfigyelő> képernyő
552S-027
Ha megnyomja az <Állapotfigy.> (
) gombot, megjelenik egy képernyő, amelyen megtekintheti a dokumentumok
előrehaladását, a készülék állapotát, valamint a hálózati beállításokra vonatkozó információkat.
<Állapotfigyelő> A Érintőpaneles modell képernyője(P. 112)
<Állapotfigyelés> A Fekete-fehér LCD-modell képernyője(P. 113)
<Állapotfigyelő> A Érintőpaneles modell képernyője
<Hibaadatok/értesítés>
Az esetlegesen előforduló hibák részleteit jeleníti meg. További információkért olvassa el az online kézikönyv
webhelyén található következő részt: „Hibaelhárítás (FAQ)”.
<Eszközadatok>
Megjeleníti a készülék állapotát.
<Papíradatok>
Megjeleníti, hogy van-e papír az egyes papírforrásokban.
<Kazettaadatok>
Megjeleníti a festékkazettákban lévő festékszintet. A festék kifogyása előtt más belső alkatrészek elérhetik
az élettartamuk végét.
<Titk. nyomtatás memóriahasználata>
A védett dokumentumok tárolására lefoglalt memória méretét jelzi.
nyomtatása (Védett nyomtatás)(P. 178)
<Verzióadatok>
Megjeleníti a firmware verzióadatait.
112
PIN kóddal védett dokumentum
Alapvető műveletek
<Sorozatszám>
Megjeleníti a készülék sorozatszámát.
A nyomtatott és fogadott dokumentumok állapota és naplói
A kijelölt elem aktuális állapotát jeleníti meg. Az alábbiakban a <Nyomtatási feladat> képernyő látható
példaként.
<Hálózati adatok>
Hálózati beállításokat, például a készülék IP-címét, valamint állapotokat, például a vezeték nélküli helyi
hálózati kommunikáció állapotát jeleníti meg. Hálózati beállítások megtekintése(P. 48)
IP-cím
Megjeleníti a készülék IPv4-címét.
● Az <Állapotfigyelő> képernyőn elérhető <IP-cím megjelenítése> funkcióval megadhatja, hogy az IP-cím
megjelenjen-e. <IP-cím megjelenítése>(P. 317)
<Mem. hord. eltáv.>
Az USB-memóriaeszközök biztonságos eltávolítására szolgál. Csak akkor jelenik meg, amikor egy USBmemóriaeszköz kapcsolódik a készülékhez. USB-memóriaeszköz eltávolítása(P. 166)
<Állapotfigyelés> A Fekete-fehér LCD-modell képernyője
IP-cím
Megjeleníti a készülék IPv4-címét.
113
Alapvető műveletek
● Az <Állapotfigyelés> képernyőn elérhető <IP-cím megjelenítése> funkcióval megadhatja, hogy az IP-cím
megjelenjen-e. <IP-cím megjelenítése>(P. 317)
<Hibaadatok/értesítés>
Az esetlegesen előforduló hibák részleteit jeleníti meg. További információkért olvassa el az online kézikönyv
webhelyén található következő részt: „Hibaelhárítás (FAQ)”.
<Eszköz állapota>
Megjeleníti a készülék állapotát.
<Papíradatok>
Megjeleníti, hogy van-e papír az egyes papírforrásokban.
<Kazetta szintje>
Megjeleníti a festékkazettákban lévő festékszintet. A festék kifogyása előtt más belső alkatrészek elérhetik
az élettartamuk végét.
<Adathordozó eltávolítása>
Az USB-memóriaeszközök biztonságos eltávolítására szolgál. Csak akkor jelenik meg, amikor egy USBmemóriaeszköz kapcsolódik a készülékhez. USB-memóriaeszköz eltávolítása(P. 166)
<Számláló ellenőrzése>
Külön-külön összesíti a fekete-fehér és színes nyomatok számát.
megjelenítése(P. 474)
A számláló értékének
<Titkosított nyomtatás memóriahasználata>
A védett dokumentumok tárolására lefoglalt memória méretét jelzi.
nyomtatása (Védett nyomtatás)(P. 178)
PIN kóddal védett dokumentum
<Verzióadatok>
Megjeleníti a firmware verzióadatait.
<Sorozatszám>
Megjeleníti a készülék sorozatszámát.
A nyomtatott és fogadott dokumentumok állapota és naplói
A kijelölt elem aktuális állapotát jeleníti meg. Az alábbiakban a <Nyomt. feladat állap.> képernyő látható
példaként.
114
Alapvető műveletek
<Hálózati adatok>
Hálózati beállításokat, például a készülék IP-címét, valamint állapotokat, például a vezeték nélküli helyi
hálózati kommunikáció állapotát jeleníti meg. Hálózati beállítások megtekintése(P. 48)
115
Alapvető műveletek
Üzenet kijelző
552S-028
A képernyőn üzenetek jelennek meg olyan helyzetekben, amikor például kifogy a papír, vagy a festékkazetta
élettartama aa végéhez közelít. További információkért olvassa el az online kézikönyv webhelyén található következő
részt: „Hibaelhárítás (FAQ)”.
Érintőpaneles modell
Fekete-fehér LCD-modell
Hiba bekövetkezése esetén
Amikor hiba lép fel, bizonyos esetekben a hiba elhárítására vonatkozó útmutatás jelenik meg a kijelzőn. A
probléma megoldásához kövesse a kijelzőn látható utasításokat. Az alábbi ábrán például a papírelakadáskor
megjelenő képernyő látható.
Érintőpaneles modell
Fekete-fehér LCD-modell
116
Alapvető műveletek
Alapvető műveletek
552S-029
Az Érintőpaneles modell alapvető műveletei(P. 117)
Az Fekete-fehér LCD-modell alapvető műveletei(P. 119)
Az Érintőpaneles modell alapvető műveletei
A kijelző egy érintőpanel, amely lehetővé teszi a közvetlenül a képernyőn történő működtetést.
Kerülje a következő műveleteket.
● A kijelző meghibásodhat vagy megsérülhet.
- Erőteljes megnyomás
- Hegyes tárgyakkal (köröm, golyóstoll, ceruza stb.) történő megnyomás
- Nedves vagy szennyezett kézzel történő használat
- A kijelző működtetése ráhelyezett tárgy esetén
● Az érintőpaneles kijelző használata előtt távolítsa el róla a védőfóliát.
Érintés
Könnyedén és gyorsan érintse meg a képernyőt (koppintás). Elemek kijelöléséhez vagy jóváhagyásához
használja.
Pöccintés
Hirtelen mozdulattal húzza végig az ujját a kijelzőn. A pöccintés hatása a képernyőtől függően változó lehet. A
Főképernyő képernyőn történő pöccintés például a pöccintés irányában lévő oldal megnyitását eredményezi.
117
Alapvető műveletek
◼ Elemek kiválasztása
A kijelöléshez érintse (koppintsa) meg az elem nevét vagy a gombot.
Ha egy elemet tévedésből érintett meg
● A kiválasztás törléséhez csúsztassa félre, majd emelje fel a képernyőről az ujját.
Visszatérés az előző képernyőre
● A
gomb megnyomásával visszaléphet az előző képernyőre.
◼ A képernyő görgetése
Ha van még meg nem jelenített információ, akkor a képernyőn görgetősáv jelenik meg. Ha megjelenik a görgetősáv,
pöccintsen a képernyőre az adott irányba való görgetéshez. Vegye figyelembe, hogy a görgetősáv olyankor jelenik
meg a képernyőn, amikor azt megérintette.
118
Alapvető műveletek
◼ A beállítási érték módosítása
A skála értékét a <+>/<-> gombokkal módosíthatja. A beállításokat a csúszka jobbra, illetve balra történő pöccintésével
is beállíthatja.
● A kijelző számos beállítása, többek között a megjelenítés nyelve is módosítható:
beállításai>(P. 313)
<Kijelző
● Ha módosítani szeretné azt a képernyőt, amely automatikusan megjelenik, amikor a készülék meghatározott
ideig inaktív: <Automatikus visszaállás utáni funkció>(P. 322)
● Módosíthat a működéssel kapcsolatos különböző beállításokat, így például a képernyő fényerejét.
<Kisegítő lehetőségek>(P. 348)
Az Fekete-fehér LCD-modell alapvető műveletei
Használja az alábbi gombokat a beállítások megadásához és az értékek beállításához.
A
/
gombok használata
A képernyő görgetése
Ha a képernyőn nem fér el minden információ, akkor a szélen megjelenik a görgetősáv. Ha megjelenik a
görgetősáv, akkor a
/
gombokkal görgetheti fel és le a képernyőt. Kiválasztás esetén az adott elem
szövege és háttérszíne inverzre változik.
119
Alapvető műveletek
Beállítási értékek módosítása
Értékek beírásához használja a
/
gombot. Ha a képernyő bal felső sarkában az alábbihoz hasonló ikon
jelenik meg, akkor az értékek a számbillentyűk használatával közvetlenül is megadhatók. Szöveg
beírása(P. 122)
● A beviteli mező alatt zárójelek között megjelenő értékek a megadható értéktartományt jelölik.
A
/
gombok használata
Továbblépés a következő képernyőre/Visszatérés az előző képernyőre
A
gomb megnyomásával továbbléphet a következő képernyőre. A
az előző képernyőre.
● A következő képernyőre a
gomb megnyomásával visszaléphet
gomb megnyomásával is továbbléphet, az előző képernyőre pedig a
gomb megnyomásával is visszatérhet.
Beállítási értékek módosítása
A
/
segítségével módosíthatja a csúszkát.
A kurzor léptetése
Szöveg és értékek beírásához használja a
/
gombokat.
A
használata
Az
megnyomásával alkalmazhatja a beállításokat.
Szöveg beírása(P. 122)
A számgombok használata
Szöveg és értékek beírásához használja a számbillentyűket.
120
Szöveg beírása(P. 122)
Alapvető műveletek
● A kijelző számos beállítása, többek között a megjelenítés nyelve is módosítható:
beállításai>(P. 313)
<Kijelző
● Ha módosítani szeretné azt a képernyőt, amely automatikusan megjelenik, amikor a készülék meghatározott
ideig inaktív: <Automatikus visszaállás utáni funkció>(P. 322)
● A kisegítő lehetőségek számos beállítása, többek között a görgetési sebesség is módosítható:
lehetőségek>(P. 348)
121
<Kisegítő
Alapvető műveletek
Szöveg beírása
20HS-029
552S-02A
Szöveg megadása Érintőpaneles modell esetén(P. 122)
Szöveg megadása Fekete-fehér LCD-modell esetén(P. 123)
Karakterek bevitele USB-billentyűzet használatával(P. 125)
Szöveg megadása Érintőpaneles modell esetén
Szöveg vagy szám megadásakor használja a képernyőn megjelenő billentyűzetet. A képernyőn megjelenő
számgombokkal csak számok adhatók meg.
Váltás a karakterbeviteli módok között
A karakterbeviteli mód váltásához érintse meg az <a> vagy <1/#> gombot.
● Nagybetűs karakterek megadásához koppintson a
lehetőségre.
Szöveg törlése
A
gomb minden megnyomásával egy karaktert töröl. A
karaktert is törölhet.
nyomva tartásával több egymást követő
A kurzor léptetése (szóköz beírása)
A
vagy a
gombbal mozgathatja a kurzort. Szóköz beírásához vigye a kurzort a szöveg végére, és érintse
gombot.
meg a
Amikor számbillentyűk jelennek meg
Amikor csak számértéket kell megadnia, a számbillentyűk megjelennek a képernyőn. Érintse meg a
számbillentyűket a számérték megadásához.
122
Alapvető műveletek
Értéktartomány
● A beviteli mezőnél zárójelek között megjelenő értékek a megadható értéktartományt jelölik.
Amikor olyan gombok jelennek meg, amelyek nem számbillentyűk
● Amikor a <+>/<-> vagy a
/
gombok jelennek meg, a gombokra koppintva növelheti/
csökkentheti a számértéket, illetve mozgathatja a kurzort.
Szöveg megadása Fekete-fehér LCD-modell esetén
Szöveg és értékek beírásához használja a számbillentyűket.
Váltás a szövegbeviteli módok között
A
a beírt szöveg típusának váltására szolgál.
● A szövegbeviteli módok között a <Beviteli mód> kiválasztásával, majd a
válthat.
123
gomb megnyomásával is
Alapvető műveletek
Bevihető szövegtípusok
A bevihető szövegek az alábbi listában láthatók.
Gomb
A
a
12
@.-_/
1
AÁBC
aábc
2
DEÉF
deéf
3
GHIÍ
ghií
4
JKL
jkl
5
MNOÓÖ
mnoóö
6
PQRS
pqrs
7
TUÚÜV
tuúüv
8
WXYZ
wxyz
9
(nem érhető el)
0
(szóköz) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<> (nem érhető el)
● A beírható szimbólumok képernyőn való megjelenítéséhez nyomja meg a
a <Szimbólum> lehetőséget, és ezt követően nyomja meg a
szövegbeviteli mód <A> vagy <a>. A
szimbólumot, majd nyomja meg a
/
/
/
gombot, vagy válassza
gombot, amennyiben a megadott
gombokkal válassza ki a beírni kívánt
gombot.
Szöveg törlése
A
gomb minden megnyomásával egy karaktert töröl. A teljes beírt szöveg törléséhez tartsa nyomva a
gombot.
A kurzor léptetése (szóköz beírása)
A
és
gombokkal mozgathatja a kurzort. Szóköz beírásához vigye a kurzort a karakterlánc végére, és
gombot.
nyomja meg a
Példa szöveg és számok beírására
Példa: „Canon-1”
1
Nyomja meg többször a
gombot, amíg ki nem választja az <A> módot.
2
Nyomja meg többször a
gombot, amíg ki nem jelöli a „C” betűt.
3
Nyomja meg többször a
gombot, amíg ki nem választja az <a> módot.
4
Nyomja meg többször a
gombot, amíg ki nem jelöli az „a” betűt.
5
Nyomja meg többször a
gombot, amíg ki nem jelöli az „n” betűt.
124
Alapvető műveletek
6
Nyomja meg többször a
gombot, amíg ki nem jelöli az „o” betűt.
7
Nyomja meg többször a
gombot, amíg ki nem jelöli az „n” betűt.
8
Nyomja meg többször a
gombot, amíg ki nem jelöli a „-” szimbólumot.
9
Nyomja meg többször a
gombot, amíg ki nem választja az <12> módot.
10
Nyomja le az
11
Válassza ki az <Alkalmaz> lehetőséget, és nyomja meg az
billentyűt.
gombot.
Karakterek bevitele USB-billentyűzet használatával
Csatlakoztathat egy billentyűzetet az USB-eszközök USB-portjához a
Elülső oldal(P. 89) vagy a Hátsó
oldal(P. 91) helyen, és billentyűzettel is adhat meg szöveget. Billentyűzet csatlakoztatása esetén is a kezelőpanelről
írhatja be a szövegeket.
● Az USB-billentyűzet egyes gombjai, például a [Backspace], a [Home] és az [End], nem használhatók. Nem
használható billentyű lenyomása esetén nem történik beírás vagy módosítás.
● Szöveg törléséhez nyomja a [Delete] billentyűt.
● A [RETURN/ENTER] billentyű megnyomása ugyanúgy befejezi a szövegbevitelt, mint az <Alkalmaz> gomb
kiválasztása.
● Megadhatja a billentyűzetkiosztást (US elrendezés vagy UK elrendezés).
elrendezés>(P. 318)
<Angol billentyűzet-
● Az USB-billentyűzetet bármikor kihúzhatja a készülékből. Ehhez semmiféle egyéb művelet nem szükséges.
● A megjelenítés nyelvétől függően előfordulhat, hogy egyes karaktereket nem lehet helyesen beírni.
● A billentyűzet típusától függően előfordulhat, hogy az USB-billentyűzet nem működik megfelelően.
125
Alapvető műveletek
Bejelentkezés a készülékre
552S-02C
Ha be van kapcsolva a részlegazonosító-kezelés, vagy engedélyezve vannak a rendszerkezelői azonosítók, akkor a
készülék használata előtt be kell jelentkeznie. Amikor megjelenik a bejelentkezési képernyő, az alábbi művelet
végrehajtásával adhatja meg a részlegazonosítót és a PIN-kódot.
1
Adja meg az azonosítót.
1
Válassza a <Részlegazonosító> vagy a <Rendszerkezelő azonosítója> lehetőséget.
2
Adja meg az azonosítót.
● Ha nincs bejegyezve PIN-kód, akkor lépjen tovább a 3. pontra.
2
Adja meg a PIN-kódot.
1
Válassza a <PIN-kód> lehetőséget.
2
Adja meg a PIN-kódot.
3
Nyomja meg a <Bejelentkezés> (
) gombot.
➠ A bejelentkezési képernyő átvált a Főképernyő felületére.
● A készülék használata után a <Kijelentkezés> (
képernyőt.
HIVATKOZÁSOK
A részlegazonosító-kezelés beállítása(P. 232)
A rendszerkezelői azonosító és PIN-kód beállítása(P. 230)
126
) megnyomásával jelenítse meg a bejelentkezési
Alapvető műveletek
Papír betöltése
552S-02E
A papírt a papírfiókba vagy a többcélú tálcába lehet betölteni. A papírfiókba az általában használt papírt tegye. A
papírfiók nagy mennyiségű papír használata esetén kényelmes. A többcélú tálcát akkor használja, ha ideiglenesen
olyan méretű vagy típusú papírt használ, amely eltér a papírfiókba helyezettől. Az elérhető papírméretekkel és típusokkal kapcsolatban olvassa el a Használható papírtípusok(P. 500) részt.
A papírokról
Óvintézkedések a papíroknál(P. 127)
A készülékkel nyomtatott papír tárolása(P. 128)
Papír betöltése
Papír betöltése a papírfiókba(P. 129)
Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 135)
Borítékok behelyezése(P. 140)
Előnyomott papír betöltése(P. 143)
A betöltött papírnak megfelelő beállítások konfigurálása
Papírméret és -típus beállítása(P. 145)
Óvintézkedések a papíroknál
Ne használja a következő papírtípusokat:
● Ellenkező esetben papírelakadás vagy nyomtatási hiba történhet.
- Ráncos vagy gyűrött papír
- Felkunkorodó vagy tekercselt papír
- Szakadt papír
- Nyirkos papír
- Nagyon vékony papír
- Vékony, durva papír
- Hőnyomtatóval nyomtatott papír
- Hőnyomtatóval nyomtatott papír hátoldala
- Erősen érdes felületű papír
- Felületkezelt papír
Megjegyzések a papírhasználatról
● Csak olyan papírt használjon, amely teljes mértékben akklimatizálódott a készülék telepítési környezetéhez.
Az eltérő hőmérsékleti vagy páratartalmi viszonyok között tárolt papír használata papírelakadást vagy
gyenge nyomtatási minőséget eredményezhet.
127
Alapvető műveletek
A papír kezelése és tárolása
● Javasolt a papír mihamarabbi felhasználása a kibontást követően. A megmaradt papírt érdemes
becsomagolni az eredeti csomagolásába, majd sík felületen tárolni.
● A papírt az eredeti csomagolásában tárolja, hogy megóvja a nedvességtől vagy a szárazságtól.
● Ne tárolja a papírt olyan módon, ami a papír felkunkorodásához vagy összehajtásához vezethet.
● Ne tárolja a papírt függőlegesen, illetve ne halmozzon egymásra túl sok papírt.
● A papírt ne tárolja közvetlen napfénynek vagy nagy páratartalomnak, szárazságnak vagy nagy hőmérsékletvagy páratartalom-változásnak kitett helyen.
Ha olyan papírra nyomtat, amely nedvességet kötött meg
● A papírkiadó területen gőz léphet ki, illetve a papírkiadó terület körül vízcseppek keletkezhetnek. Ezek az
esetek nem rendkívüliek, az okuk általában az, hogy a festék megkötésekor keletkező hő hatására a papír
nedvességtartalma elpárolog, majd kicsapódik. Ennek valószínűsége alacsony szobahőmérséklet esetén
nagyobb.
A készülékkel nyomtatott papír tárolása
Amikor kezeli/tárolja a készülékkel nyomtatott papírt, tegye meg a következő óvintézkedéseket.
◼ A nyomtatott papír tárolása
● A papírt sík felületen tárolja.
● Ne tárolja együtt PVC-ből készült cikkekkel, így például átlátszó mappákkal. Ellenkező esetben a papír megolvadhat,
aminek eredményeként a papír hozzáragadhat a PVC-cikkekhez.
● Ügyeljen arra, hogy a papír ne gyűrődjön össze. A festék ilyenkor leválhat.
● Ha hosszabb ideig szeretné tárolni a papírokat, akkor iratgyűjtőkbe vagy hasonlókba helyezze őket.
● Ha a papírt hosszabb ideig tárolja, a papír elszíneződhet, és így a nyomat is más színűnek tűnhet.
● Ne tárolja a papírt magas hőmérsékletű helyen.
◼ Óvintézkedések ragasztó használata esetére
● Mindig olyan ragasztót használjon, amely nem oldódik.
● Mielőtt felhordaná a ragasztót, tesztelje le egy olyan nyomattal, amelyre nincs már szüksége.
● Amikor ragasztóval ellátott papírlapokat helyez egymás tetejére, győződjön meg arról, hogy a ragasztó már teljesen
megszáradt.
HIVATKOZÁSOK
Egyéni papírméret bejegyzése(P. 154)
128
Alapvető műveletek
Papír betöltése a papírfiókba
1660-02Y
552S-02F
A papírfiókba olyan papírt helyezzen, amelyet általában használ. Ha olyan papírra szeretne nyomtatni, amely más,
mint a papírfiókba betöltött papír, tegye a papírt a többcélú tálcába. Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 135)
Normál méretű papír betöltése(P. 129)
Egyéni méretű papír betöltése(P. 131)
● A5-ös méretű papír használata esetén lásd a Egyéni méretű papír betöltése(P. 131) című részt, és
helyezze be a papírt fekvő tájolással. Amikor álló tájolással tölti be a papírt, kövesse a Normál méretű
papír betöltése(P. 129) című rész utasításait.
Fekvő tájolás
Álló tájolás
● Az opcionális cassette feeding module feltöltésekor kövesse a következő eljárást.
Normál méretű papír betöltése
A papírfiók papírméret-jelölései között szereplő méretű papír a következő eljárás szerint tölthető be. Ha a papír mérete
nem látható a papírfiók papírméret-jelölései között, lásd a következő részt: Egyéni méretű papír betöltése(P. 131) .
1
Húzza ki kattanásig a papírfiókot, és távolítsa el az elülső oldal felemelése közben.
2
Állítsa be a papírvezetők helyét az alkalmazandó papír méretéhez.
● A zárkioldó kar megnyomása közben állítsa be a papírvezetőt a megfelelő papírméret-jelöléshez történő
igazításhoz.
129
Alapvető műveletek
Legal méretű papír betöltése esetén
● Tartsa nyomva a zárkioldó kart és állítsa nagyobb méretre a papírfiókot.
3
Helyezze be a papírköteget úgy, hogy a köteg széle a papírtartó fiók elülső oldalánál
levő papírvezetőhöz illeszkedjen.
● A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé töltse be.
● Pörgesse át a papírköteget, majd sík felületre állítva igazítsa egymáshoz a papírköteg széleit.
A papír betöltésekor ne lépje túl a betöltési korlátot
● Ügyeljen arra, hogy a papírköteg széle ne legyen túl a betöltési határvonalon (
be, az papírelakadást okozhat.
130
). Ha túl sok papírt helyez
Alapvető műveletek
● Fejléces papír betöltéséhez lásd:
4
Előnyomott papír betöltése(P. 143) .
Tegye be a papírtartó fiókot a készülékbe.
● Ha a papírfiókot úgy helyezi be, hogy a <Felhívás a papírbeáll. ellenőrzésére> értéke <Be>, akkor
megerősítést kérő képernyő jelenik meg.
<Felhívás a papírbeáll. ellenőrzésére>(P. 442)
Legal méretű papír betöltése esetén
● A kihúzott papírfiók behelyezése esetén annak elülső oldala nincs egy vonalban a készülék síkjával.
»
Tovább a következőhöz:
megadása(P. 146)
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának
Más méretű vagy típusú papírra váltás esetén
● A papírméret alapértelmezett beállítása az <A4>, a papírtípusé pedig a <Normál 2>. Ha más méretű vagy
típusú papírt helyez a készülékbe, akkor ne felejtse el módosítani a beállításokat. Ha nem módosítja a
beállításokat, akkor a készülék nem tud megfelelően nyomtatni.
Nyomtatás a nyomtatott papír másik oldalára (kézi kétoldalas nyomtatás)
● A nyomtatott papír hátoldalára is nyomtathat. Simítsa ki a nyomtatott papír egyenetlenségeit, és helyezze
vissza a papírfiókba vagy a többcélú tálcába ( Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 135) ) úgy, hogy a
nyomtatandó oldala felfelé, a már nyomtatott oldala pedig lefelé nézzen.
- A többcélú tálca használata esetén egyenként adagolja a nyomtatandó papírlapokat.
- Csak olyan papírt használhat, amelyet ezzel a készülékkel nyomtatott.
- A papírnak nem nyomtathat arra az oldalára, amelyre már nyomtatott.
- Ha a nyomatok kifakultnak tűnnek, állítsa a cél papírforrást <Be> értékre a <Kézi nyomt. hátold.-ra(csak 2
old.)> lehetőségnél. <Kézi nyomt. hátold.-ra(csak 2 old.)>(P. 356)
- A5-ös méretű papír használata esetén előfordulhat, hogy a hátoldal nyomtatása nem megfelelő.
Egyéni méretű papír betöltése
Egyéni méretű, ill. a papírfiók papírméret-jelölései között nem szereplő méretű papír a következő eljárás szerint
tölthető be.
131
Alapvető műveletek
1
Húzza ki kattanásig a papírfiókot, és távolítsa el az elülső oldal felemelése közben.
2
Csúsztassa szét a papírvezetőket.
● Nyomja meg a zárkioldó kart, és csúsztassa kifelé a papírvezetőket.
A4-esnél hosszabb papír betöltése esetén
● Tartsa nyomva a zárkioldó kart és állítsa nagyobb méretre a papírfiókot.
3
Helyezze be a papírköteget úgy, hogy a köteg széle a papírtartó fiók hátsó oldalához
illeszkedjen.
● A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé töltse be.
● Pörgesse át a papírköteget, majd sík felületre állítva igazítsa egymáshoz a papírköteg széleit.
132
Alapvető műveletek
A papír betöltésekor ne lépje túl a betöltési korlátot
● Ügyeljen arra, hogy a papírköteg széle ne legyen túl a betöltési határvonalon (
). Ha túl sok papírt helyez
be, az papírelakadást okozhat.
● Borítékok és fejléces papírok betöltésével kapcsolatban lásd a következő részt:
betöltése(P. 143) .
4
Előnyomott papír
Igazítsa a papírvezetőket a papír széleihez.
● Nyomja le a zárkioldó kart és csúsztassa be a papírvezetőket, amíg érintkezésbe nem kerülnek a papírköteg
széleivel.
Igazítsa a papírvezetőket pontosan a papír széleihez
● Ha a papírvezetők túl lazán vagy túl szorosan állnak, akkor több lap behúzását vagy papírelakadást
okozhatnak.
5
Tegye be a papírtartó fiókot a készülékbe.
● Ha a papírfiókot úgy helyezi be, hogy a <Felhívás a papírbeáll. ellenőrzésére> értéke <Be>, akkor
megerősítést kérő képernyő jelenik meg. <Felhívás a papírbeáll. ellenőrzésére>(P. 442)
133
Alapvető műveletek
A4-esnél hosszabb papír betöltése esetén
● A kihúzott papírfiók behelyezése esetén annak elülső oldala nincs egy vonalban a készülék síkjával.
»
Tovább a következőhöz:
megadása(P. 146)
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának
Más méretű vagy típusú papírra váltás esetén
● A papírméret alapértelmezett beállítása az <A4>, a papírtípusé pedig a <Normál 2>. Ha más méretű vagy
típusú papírt helyez a készülékbe, akkor ne felejtse el módosítani a beállításokat. Ha nem módosítja a
beállításokat, akkor a készülék nem tud megfelelően nyomtatni.
Nyomtatás a nyomtatott papír másik oldalára (kézi kétoldalas nyomtatás)
● A nyomtatott papír hátoldalára is nyomtathat. Simítsa ki a nyomtatott papír egyenetlenségeit, és helyezze
vissza a papírfiókba vagy a többcélú tálcába ( Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 135) ) úgy, hogy a
nyomtatandó oldala felfelé, a már nyomtatott oldala pedig lefelé nézzen.
- A többcélú tálca használata esetén egyenként adagolja a nyomtatandó papírlapokat.
- Csak olyan papírt használhat, amelyet ezzel a készülékkel nyomtatott.
- A papírnak nem nyomtathat arra az oldalára, amelyre már nyomtatott.
- Ha a nyomatok kifakultnak tűnnek, állítsa a cél papírforrást <Be> értékre a <Kézi nyomt. hátold.-ra(csak 2
old.)> lehetőségnél. <Kézi nyomt. hátold.-ra(csak 2 old.)>(P. 356)
- A5-ös méretű papír használata esetén előfordulhat, hogy a hátoldal nyomtatása nem megfelelő.
HIVATKOZÁSOK
Használható papírtípusok(P. 500)
134
Alapvető műveletek
Papír betöltése a többcélú tálcába
1660-030
552S-02H
Ha olyan papírra szeretne nyomtatni, amely más, mint a papírfiókba betöltött papír, tegye a papírt a többcélú tálcába.
A papírfiókba olyan papírt helyezzen, amelyet általában használ. Papír betöltése a papírfiókba(P. 129)
LBP664Cx / LBP663Cdw esetén(P. 135)
LBP623Cdw / LBP621Cw esetén(P. 137)
LBP664Cx / LBP663Cdw esetén
Ne felejtse el betenni a papírfiókot
● A készülék a többcélú tálca használata esetén is csak akkor nyomtat, ha a papírfiók be van helyezve. Ha a
papírfiók behelyezése nélkül próbál meg nyomtatni, akkor egy hibaüzenet jelenik meg.
A5-ös méretű papír betöltésekor
● A papírméret beállításakor ügyeljen a papír helyes tájolására.
méretének és típusának megadása(P. 148)
Fekvő tájolás
1
Álló tájolás
Nyissa ki a fedelet.
● Fogja meg a fedél mindkét felét, és nyissa le.
2
Húzza ki a papírtálcát.
135
A többcélú tálcába helyezett papír
Alapvető műveletek
3
Csúsztassa szét a papírvezetőket.
● Nyomja meg a zárkioldó kart, és csúsztassa kifelé a papírvezetőket.
4
Tolja be a papírt ütközésig a többcélú tálcába.
● A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé töltse be.
● Pörgesse át a papírköteget, majd sík felületre állítva igazítsa egymáshoz a papírköteg széleit.
A papír betöltésekor ne lépje túl a betöltési korlátot
● Ügyeljen arra, hogy a papírköteg széle ne legyen túl a betöltési határvonalon (
). Ha túl sok papírt helyez
be, az papírelakadást okozhat.
● Borítékok és fejléces papírok betöltésével kapcsolatban lásd
behelyezése(P. 140) vagy Előnyomott papír betöltése(P. 143) .
136
a
következőket:
Borítékok
Alapvető műveletek
5
Igazítsa a papírvezetőket a papír széleihez.
● Csúsztassa befelé a papírvezetőket, amíg egy vonalba nem kerülnek a papír széleivel.
Igazítsa a papírvezetőket pontosan a papír széleihez
● Ha a papírvezetők túl lazán vagy túl szorosan állnak, akkor több lap behúzását vagy papírelakadást
okozhatnak.
»
Tovább a következőhöz:
megadása(P. 148)
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának
Nyomtatás a nyomtatott papír másik oldalára (kézi kétoldalas nyomtatás)
● A nyomtatott papír hátoldalára is nyomtathat. Simítsa ki a nyomtatott papír egyenetlenségeit, és helyezze
vissza a papírfiókba ( Papír betöltése a papírfiókba(P. 129) ) vagy a többcélú tálcába úgy, hogy a
nyomtatandó oldala felfelé, a már nyomtatott oldala pedig lefelé nézzen.
- A többcélú tálca használata esetén egyenként adagolja a nyomtatandó papírlapokat.
- Csak olyan papírt használhat, amelyet ezzel a készülékkel nyomtatott.
- A papírnak nem nyomtathat arra az oldalára, amelyre már nyomtatott.
- Ha a nyomatok kifakultnak tűnnek, állítsa a cél papírforrást <Be> értékre a <Kézi nyomt. hátold.-ra(csak 2
old.)> lehetőségnél. <Kézi nyomt. hátold.-ra(csak 2 old.)>(P. 356)
- A5-ös méretű papír használata esetén előfordulhat, hogy a hátoldal nyomtatása nem megfelelő.
LBP623Cdw / LBP621Cw esetén
Ne felejtse el betenni a papírfiókot
● A készülék a kézi adagolónyílás használata esetén is csak akkor nyomtat, ha a papírfiók be van helyezve. Ha
a papírfiók behelyezése nélkül próbál meg nyomtatni, akkor egy hibaüzenet jelenik meg.
Egyszerre csak egy papírlapot helyezzen be
● Nyomtatáskor egyszerre mindig csak egy papír helyezhető be.
137
Alapvető műveletek
A5-ös méretű papír betöltésekor
● A papírméret beállításakor ügyeljen a papír helyes tájolására.
méretének és típusának megadása(P. 148)
Fekvő tájolás
1
A többcélú tálcába helyezett papír
Álló tájolás
Csúsztassa szét a papírvezetőket.
● Csúsztassa ki a papírvezetőket.
2
Helyezze be a papírt, majd igazítsa a papírvezetőket a papírköteg szélességéhez.
● A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé töltse be.
● Helyezze be a papírt 10 mm-20 mm hosszan a kézi adagolónyílásba, majd befelé csúsztatva igazítsa a
vezetőket pontosan a papír széleihez.
Igazítsa a papírvezetőket pontosan a papír széleihez
● Ha a papírvezetők túl lazán vagy túl szorosan állnak, akkor több lap behúzását vagy papírelakadást
okozhatnak.
3
Helyezze be a papírt lassan a kézi adagolónyílásba addig, amíg az el nem éri a nyílás
hátulját.
● A készülék kissé behúzza a papírt, miután az elérte a nyílás hátulját.
138
Alapvető műveletek
● A papír megfelelő beadagolásának biztosítása érdekében tartsa azt mindkét kezével addig, ameddig be
nem fejeződött a behúzás művelete.
● Borítékok és fejléces papírok betöltésével kapcsolatban lásd
behelyezése(P. 140) vagy Előnyomott papír betöltése(P. 143) .
»
Tovább a következőhöz:
megadása(P. 148)
a
következőket:
Borítékok
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának
Nyomtatás a nyomtatott papír másik oldalára (kézi kétoldalas nyomtatás)
● A nyomtatott papír hátoldalára is nyomtathat. Simítsa ki a nyomtatott papír egyenetlenségeit, és helyezze
vissza a papírfiókba ( Papír betöltése a papírfiókba(P. 129) ) vagy a kézi adagolónyílásba úgy, hogy a
nyomtatandó oldala felfelé, a már nyomtatott oldala pedig lefelé nézzen.
- Csak olyan papírt használhat, amelyet ezzel a készülékkel nyomtatott.
- A papírnak nem nyomtathat arra az oldalára, amelyre már nyomtatott.
- Ha a nyomatok kifakultnak tűnnek, állítsa a cél papírforrást <Be> értékre a <Kézi nyomt. hátold.-ra(csak 2
old.)> lehetőségnél. <Kézi nyomt. hátold.-ra(csak 2 old.)>(P. 356)
- A5-ös méretű papír használata esetén előfordulhat, hogy a hátoldal nyomtatása nem megfelelő.
HIVATKOZÁSOK
Használható papírtípusok(P. 500)
139
Alapvető műveletek
Borítékok behelyezése
552S-02J
Mielőtt behelyezné a borítékokat, simítsa ki rajtuk az esetleges egyenetlenségeket. Figyeljen a borítékok tájolására és
arra is, hogy melyik oldaluk néz felfelé.
Borítékok behelyezése előtti teendők(P. 140)
A papírfiókban(P. 141)
A többcélú tálcában(P. 141)
● Ebből a részből megtudhatja, hogy miként tölthet be borítékokat a kívánt tájolással, valamint mit kell tennie,
mielőtt a borítékokat behelyezi. A boríték papírfiókba vagy többcélú tálcába történő behelyezésének
általános eljárását a következő részekben olvashatja: Papír betöltése a papírfiókba(P. 129) vagy
betöltése a többcélú tálcába(P. 135) .
Papír
Borítékok behelyezése előtti teendők
A borítékokat az alábbi útmutatást követve készítse elő a behelyezésre.
● Az LBP623Cdw / LBP621Cw típuson egyszerre csak egy boríték helyezhető be a kézi adagolónyílásba. A
borítékot az eljárás 1–3. lépését végrehajtva készítse elő a behelyezésre.
1
2
3
Hajtsa be mindegyik boríték fülét.
A köteget összenyomva szorítsa ki a bennmaradt levegőt, és gondoskodjon arról,
hogy a szélek szorosan illeszkedjenek egymáshoz.
Lazítsa meg a borítékok merev sarkait, és simítsa ki a hullámos részeket.
140
Alapvető műveletek
4
Igazítsa össze a borítékköteg széleit sík felületen.
A papírfiókban
A Monarch, COM10, DL és ISO-C5 borítékokat álló tájolással helyezze be (a hosszú szélek érintkezzenek a két széllel)
úgy, hogy a nem ragasztós oldal (elülső oldal) felfelé nézzen. A borítékok hátoldalára nem lehet nyomtatni.
● A borítékokat úgy helyezze be, hogy a füles szélük bal oldalra nézzen, ahogyan az ábrán látható.
A többcélú tálcában
A Monarch, COM10, DL és ISO-C5 borítékokat álló tájolással helyezze be (a rövid szélek nézzenek a készülék felé) úgy,
hogy a nem ragasztós oldal (elülső oldal) felfelé nézzen. A borítékok hátoldalára nem lehet nyomtatni.
● A borítékokat úgy helyezze be, hogy a füles szélük bal oldalra nézzen, ahogyan az ábrán látható.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
141
Alapvető műveletek
142
Alapvető műveletek
Előnyomott papír betöltése
552S-02K
Ha emblémával előnyomott papírt használ, betöltéskor ügyeljen a papír megfelelő irányára. Helyezze be megfelelően
a papírt, hogy a nyomtatás a papír megfelelő, emblémás oldalára történjen.
Egyoldalas nyomatok készítése fejléces papírra(P. 143)
Kétoldalas nyomatok készítése fejléces papírra(P. 143)
● Ez a rész elsősorban az előnyomott papír helyes oldallal és tájolással történő behelyezésével foglalkozik. A
papír papírfiókba vagy többcélú tálcába történő behelyezésének általános eljárását a következő részekben
olvashatja: Papír betöltése a papírfiókba(P. 129) és Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 135) .
Egyoldalas nyomatok készítése fejléces papírra
Helyezze be a papírt az emblémás oldallal (a nyomtatandó oldallal) felfelé.
Nyomtatás fejléces papírra álló tájolással
Nyomtatás fejléces papírra fekvő tájolással
Kétoldalas nyomatok készítése fejléces papírra
Helyezze be a papírt az elülső emblémás oldallal (az első nyomtatandó oldallal) lefelé.
143
Alapvető műveletek
Nyomtatás fejléces papírra álló tájolással
Nyomtatás fejléces papírra fekvő tájolással
A <Papíradagolási mód váltása> beállítás
● Ha felváltva nyomtat egy- és kétoldalasan az előnyomott papírokra, akkor minden váltáskor módosítania kell
a nyomtatandó oldalt. Ha viszont a <Papíradagolási mód váltása> beállítás a <Nyomtatott oldal prioritása>
értékre van állítva, akkor a kétoldalas nyomtatásnál a fejléces papír behelyezésekor alkalmazott helyzet
használható egyoldalas nyomtatáshoz is. Ez a beállítás különösen hasznos, ha gyakran kell egy- és kétoldalas
nyomatot is készítenie. <Papíradagolási mód váltása>(P. 373)
144
Alapvető műveletek
Papírméret és -típus beállítása
552S-02L
A papír méretét és típusát be kell állítania, hogy megegyezzen a behelyezett papír jellemzőivel. Ne felejtse el
módosítani a papírbeállításokat, ha olyan papírt helyez be, amely eltér a korábban behelyezett papírtól.
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 146)
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 148)
A többcélú tálca alapértelmezett papírméretének bejegyzése(P. 151)
Egyéni papírméret bejegyzése(P. 154)
A megjelenített papírméretek korlátozása(P. 156)
Megfelelő papírforrás automatikus kiválasztása minden egyes funkciónál(P. 157)
● Ha ez a beállítás nem egyezik a behelyezett papír méretével és típusával, akkor papírelakadás vagy
nyomtatási hiba léphet fel.
145
Alapvető műveletek
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának
megadása
552S-02R
1
Válassza ki a <Papírbeáll.> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
2
Főképernyő
Válassza ki a cél papírfiókot.
● Ha fel van helyezve a külön megvásárolható cassette feeding module, akkor annak papírtálcája is megjelenik.
Érintőpaneles modell
3
Fekete-fehér LCD-modell
Válassza ki a papírméretet.
● Ha a betöltött papírméret nem jelenik meg, válassza a <Más méretű> lehetőséget.
Egyéni méretű papír betöltésekor (Érintőpaneles modell)
1
Válassza a <Egyéni> lehetőséget.
2
Adja meg az <X> és az <Y> oldal hosszát.
● Válassza ki az <X> vagy <Y> lehetőséget, majd adja meg az egyes oldalak hosszát a számbillentyűk
segítségével.
● Ha regisztrálja a gyakran használt papírméreteket az <S1> és <S3> közötti gomboknál, akkor egyetlen
érintéssel előhívhatja őket. Egyéni papírméret bejegyzése(P. 154)
146
Alapvető műveletek
3
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
A5-ös méretű papír betöltésekor
● Fekvő tájolásnál válassza az <A5> lehetőséget. Álló tájolásnál válassza az <A5R> lehetőséget.
Fekvő tájolás
Álló tájolás
A <Tetszőleges méret> beállításról
● Ha gyakran kell módosítania a betöltendő papírt, állítsa <Tetszőleges méret> értékre; ezzel csökken a
beállítás módosításához minden egyes alkalommal szükséges lépések száma. Megjeleníthet egy
hibaüzenetet is olyankor, amikor a nyomtatóillesztő beállítása lényegesen eltér a betöltött papír méretétől.
<Művelet eltérő tetszőleges papírméretnél>(P. 376)
4
Válasszon papírtípust.
A <Tetszőleges> beállításról
● Ha gyakran kell módosítania a betöltendő papírt, állítsa <Tetszőleges> értékre; ezzel csökken a beállítás
módosításához minden egyes alkalommal szükséges lépések száma. Vegye azonban figyelembe, hogy
ezzel a beállítással a készülék akkor is nyomtathat, ha nem egyezik a nyomtató-illesztőprogramban
megadott papírtípus-beállítás a készülékbe ténylegesen beadagolt papír típusával.
● Ha a nyomtató-illesztőprogramban megadott papírtípus-beállítás [Auto], akkor a készülék ugyanúgy
működik, mint amikor a papírtípus [Normál 1].
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a papírfiókba(P. 129)
A megjelenített papírméretek korlátozása(P. 156)
Használható papírtípusok(P. 500)
<Felhívás a papírbeáll. ellenőrzésére>(P. 442)
147
Alapvető műveletek
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és
típusának megadása
552S-02S
Az itt látható képernyő akkor jelenik meg, ha be van töltve papír a többfunkciós tálcába. A képernyőn megjelenő
utasításokat követve adja meg a behelyezett papír méretének és típusának megfelelő beállításokat.
Ha a papír behelyezésekor nem jelenik meg a fenti képernyő
● Ha mindig ugyanolyan papírt helyez a többfunkciós tálcába, akkor elhagyhatja a papírbeállítási műveleteket,
ha a papírméretet és -típust bejegyzi alapértelmezett beállításként. Ha az alapértelmezett beállítás be van
jegyezve, akkor viszont a fenti képernyő nem jelenik meg. A képernyő megjelenítéséhez válassza a
következőt: <Megadás a papír betöltésekor> ( A többcélú tálca alapértelmezett papírméretének
bejegyzése(P. 151) ).
1
Válassza ki a papírméretet.
● Ha a betöltött papírméret nem jelenik meg, válassza a <Más méretű> lehetőséget.
Egyéni méretű papír betöltésekor
1
Válassza a <Egyéni> lehetőséget.
2
Adja meg az <X> és az <Y> oldal hosszát.
Érintőpaneles modell
● Válassza ki az <X> vagy <Y> lehetőséget, majd adja meg az egyes oldalak hosszát a számbillentyűk
segítségével.
148
Alapvető műveletek
● Ha regisztrálja a gyakran használt papírméreteket az <S1> és <S3> közötti gomboknál, akkor egyetlen
érintéssel előhívhatja őket. Egyéni papírméret bejegyzése(P. 154)
Fekete-fehér LCD-modell
● Végezze el a következő lépéseket egymás után: <X>
szélességét
3
<Y>
adja meg a papír
adja meg a papír hosszúságát
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
A5-ös méretű papír betöltésekor
● Fekvő tájolásnál válassza az <A5> lehetőséget. Álló tájolásnál válassza az <A5R> lehetőséget.
Példa a következőkre: LBP664Cx / LBP663Cdw:
Fekvő tájolás
Álló tájolás
A <Tetszőleges méret> beállításról
● Ha gyakran kell módosítania a betöltendő papírt, állítsa <Tetszőleges méret> értékre; ezzel csökken a
beállítás módosításához minden egyes alkalommal szükséges lépések száma. Megjeleníthet egy
hibaüzenetet is olyankor, amikor a nyomtatóillesztő beállítása lényegesen eltér a betöltött papír méretétől.
<Művelet eltérő tetszőleges papírméretnél>(P. 376)
2
Válasszon papírtípust.
A <Tetszőleges> beállításról
149
Alapvető műveletek
● Ha gyakran kell módosítania a betöltendő papírt, állítsa <Tetszőleges> értékre; ezzel csökken a beállítás
módosításához minden egyes alkalommal szükséges lépések száma. Vegye azonban figyelembe, hogy
ezzel a beállítással a készülék akkor is nyomtathat, ha nem egyezik a nyomtató-illesztőprogramban
megadott papírtípus-beállítás a készülékbe ténylegesen beadagolt papír típusával.
● Ha a nyomtató-illesztőprogramban megadott papírtípus-beállítás [Auto], akkor a készülék ugyanúgy
működik, mint amikor a papírtípus [Normál 1].
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 135)
A megjelenített papírméretek korlátozása(P. 156)
Használható papírtípusok(P. 500)
150
Alapvető műveletek
A többcélú tálca alapértelmezett papírméretének
bejegyzése
552S-02U
Bejegyezhet alapértelmezett papírbeállításokat a többcélú tálcához. Az alapértelmezett beállítások bejegyzése esetén
nem kell minden alkalommal megadnia a beállításokat, amikor ugyanolyan papírt helyez a többcélú tálcába.
● Az alapértelmezett papírbeállítás bejegyzése után a papírok behelyezésekor nem jelenik meg a papírbeállító
képernyő, a készülék mindig ugyanazt a beállítást alkalmazza. Ha a papírbeállítások módosítása nélkül
helyez be más méretű vagy típusú papírt, akkor a készülék valószínűleg nem megfelelően fog nyomtatni. A
probléma kikerüléséhez válassza a <Megadás a papír betöltésekor> lehetőséget a 3. lépésben, majd töltse
be a papírt.
1
Válassza ki a <Papírbeáll.> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
2
Főképernyő
Válassza ki a többcélú tálcát.
Érintőpaneles modell
3
Fekete-fehér LCD-modell
Válassza ki a papírméretet.
● Ha a betöltött papírméret nem jelenik meg, válassza a <Más méretű> lehetőséget.
Egyéni papírméret bejegyzése
1
Válassza a <Egyéni> lehetőséget.
2
Adja meg az <X> és az <Y> oldal hosszát.
Érintőpaneles modell
● Válassza ki az <X> vagy <Y> lehetőséget, majd adja meg az egyes oldalak hosszát a számbillentyűk
segítségével.
151
Alapvető műveletek
● Ha regisztrálja a gyakran használt papírméreteket az <S1> és <S3> közötti gomboknál, akkor egyetlen
érintéssel előhívhatja őket. Egyéni papírméret bejegyzése(P. 154)
Fekete-fehér LCD-modell
● Végezze el a következő lépéseket egymás után: <X>
szélességét
3
<Y>
adja meg a papír
adja meg a papír hosszúságát
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
A5-ös méretű papír betöltésekor
● Fekvő tájolásnál válassza az <A5> lehetőséget. Álló tájolásnál válassza az <A5R> lehetőséget.
Példa a következőkre: LBP664Cx / LBP663Cdw:
Fekvő tájolás
Álló tájolás
A <Tetszőleges méret> beállításról
● Ha gyakran kell módosítania a betöltendő papírt, állítsa <Tetszőleges méret> értékre; ezzel csökken a
beállítás módosításához minden egyes alkalommal szükséges lépések száma. Megjeleníthet egy
hibaüzenetet is olyankor, amikor a nyomtatóillesztő beállítása lényegesen eltér a betöltött papír méretétől.
<Művelet eltérő tetszőleges papírméretnél>(P. 376)
4
Válasszon papírtípust.
A <Tetszőleges> beállításról
152
Alapvető műveletek
● Ha gyakran kell módosítania a betöltendő papírt, állítsa <Tetszőleges> értékre; ezzel csökken a beállítás
módosításához minden egyes alkalommal szükséges lépések száma. Vegye azonban figyelembe, hogy
ezzel a beállítással a készülék akkor is nyomtathat, ha nem egyezik a nyomtató-illesztőprogramban
megadott papírtípus-beállítás a készülékbe ténylegesen beadagolt papír típusával.
● Ha a nyomtató-illesztőprogramban megadott papírtípus-beállítás [Auto], akkor a készülék ugyanúgy
működik, mint amikor a papírtípus [Normál 1].
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 135)
A megjelenített papírméretek korlátozása(P. 156)
Használható papírtípusok(P. 500)
153
Alapvető műveletek
Egyéni papírméret bejegyzése
552S-02W
A készüléken bejegyezhet legfeljebb három gyakran használt egyéni papírméretet.
1
Válassza ki a <Papírbeáll.> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
2
Válassza a <Egyéni papír bejegyzése> lehetőséget.
3
Válasszon regisztrációs számot.
Főképernyő
● Ha a fekete-fehér LCD-modell esetében kiválasztotta a bejegyzett számot, folytassa a műveletet a
<Szerkesztés> elem kiválasztásával.
Beállítás törlése
● Válassza ki a regisztrált számot, majd válassza a <Törlés>
4
<Igen> lehetőséget.
Adja meg az <X> és az <Y> oldal hosszát.
Érintőpaneles modell
● Válassza ki az <X> vagy <Y> lehetőséget, majd adja meg az egyes oldalak hosszát a számbillentyűk
segítségével.
Fekete-fehér LCD-modell
● Végezze el a következő lépéseket egymás után: <X>
adja meg a papír szélességét
<Y>
adja meg
a papír hosszúságát
Regisztrált szám megjelenített nevének módosítása (Érintőpaneles modell)
● Válassza a <Név> lehetőséget, adja meg a megjelenített nevet, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
5
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
154
Alapvető műveletek
6
A fekete-fehér LCD-modell esetében folytassa a műveletet a papírtípus
kiválasztásával.
A <Tetszőleges> beállításról
● Ha gyakran kell módosítania a betöltendő papírt, állítsa <Tetszőleges> értékre; ezzel csökken a beállítás
módosításához minden egyes alkalommal szükséges lépések száma. Vegye azonban figyelembe, hogy
ezzel a beállítással a készülék akkor is nyomtathat, ha nem egyezik a nyomtató-illesztőprogramban
megadott papírtípus-beállítás a készülékbe ténylegesen beadagolt papír típusával.
● Ha a nyomtató-illesztőprogramban megadott papírtípus-beállítás [Auto], akkor a készülék ugyanúgy
működik, mint amikor a papírtípus [Normál 1].
A bejegyzett egyéni méret megadása
Érintőpaneles modell
A fenti folyamatban bejegyzett papírméretek visszahívhatók olyankor, amikor az <Egyéni> lehetőség van
kiválasztva a papírméret kiválasztásának képernyőjén a papírfiókra vagy a többcélú tálcára vonatkozóan.
Fekete-fehér LCD-modell
A fenti folyamatban bejegyzett papírméretek megjelennek a papírméret kiválasztásának képernyőjén a
papírfiókra vagy a többcélú tálcára vonatkozóan.
Példa többcélú tálcára:
HIVATKOZÁSOK
Papír betöltése a papírfiókba(P. 129)
Papír betöltése a többcélú tálcába(P. 135)
155
Alapvető műveletek
A megjelenített papírméretek korlátozása
552S-02X
Beállíthatja, hogy csak a gyakran használt papírméretek jelenjenek meg a papírméret kiválasztására szolgáló
képernyőn.
1
2
3
Válassza ki a <Papírbeáll.> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
Főképernyő
Válassza a <Legyen Gyakran használt papírméret> lehetőséget.
Válassza ki azt a papírforrást, amelynél korlátozni szeretné a megjelenő
papírméreteket.
● Ha fel van helyezve a külön megvásárolható cassette feeding module, akkor annak papírtálcája is megjelenik.
4
Törölje a jelölőnégyzet jelölését azoknál a papírméreteknél, amelyeket nem kíván
megjeleníteni.
● Győződjön meg arról, hogy csak a gyakran használt papírméretek jelölőnégyzete van bejelölve.
● A nem kiválasztott papírméretek a <Más méretű> lehetőség kiválasztásával tekinthetők meg a papírméret
kiválasztására szolgáló képernyőn.
5
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
HIVATKOZÁSOK
Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 146)
A többcélú tálcába helyezett papír méretének és típusának megadása(P. 148)
A többcélú tálca alapértelmezett papírméretének bejegyzése(P. 151)
156
Alapvető műveletek
Megfelelő papírforrás automatikus kiválasztása
minden egyes funkciónál
552S-02Y
A papírforrások automatikus papírforrás-választási funkciójának engedélyezése vagy letiltása. Ha a funkció beállítása
<Be>, akkor a készülék minden egyes papírforrás esetében automatikusan kiválasztja a megfelelő méretű papírt
tartalmazó papírforrást. Valamint, ha a papír kifogy a kiválasztott papírforrásnál, ez a funkció folyamatos nyomtatást
tesz lehetővé egy másik, megfelelő méretű papírt tartalmazó papírforrásra történő átváltással.
1
2
3
4
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
Válassza a <Funkcióbeállítások>
lehetőséget.
<Közös>
Főképernyő
<Papíradagolási beállítások>
Válassza a <Papírforrás automatikus kiválasztása>/<Fiók automatikus kiválasztása
Be/Ki> lehetőséget.
Válassza ki a kívánt funkciót.
● Ha a kiválasztott funkció a jelentés/lista nyomtatása vagy a memóriahordozó-nyomtatás, válassza az <Egyéb>
lehetőséget.
5
Minden olyan papírforrásnál, ahol alkalmazni szeretné az automatikus papírforrásválasztási funkciót, válassza a <Be> lehetőséget.
● Ha fel van helyezve a külön megvásárolható cassette feeding module, akkor annak papírtálcája is megjelenik.
Érintőpaneles modell
Válassza a <Be> lehetőséget minden egyes kívánt papírforrásnál.
Fekete-fehér LCD-modell
Válassza ki a kívánt papírforrást
<Be>.
157
Alapvető műveletek
● Mindig adja meg a <Be> lehetőséget legalább egy papírfióknál. Ha mindegyik fióknál a <Ki> lehetőséget
választja, akkor nem tudja befejezni a beállítási folyamatot.
6
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
158
Alapvető műveletek
A kijelző testreszabása
552S-030
Ahhoz, hogy könnyebben használhassa a Főképernyő felületét, testreszabhatja a rajta megjelenő elemeket.
A Főképernyő testreszabása
Átrendezheti a megjelenített elemeket, és testreszabhatja a képernyőt annak érdekében, hogy könnyebben
kiválaszthassa a funkciókat. A Főképernyő testreszabása(P. 160)
159
Alapvető műveletek
A Főképernyő testreszabása
552S-031
Átrendezheti az elem megjelenési sorrendjét a Főképernyő egyszerűbb elérése érdekében, és testreszabhatja a
Főképernyő felületét.
A gombok elrendezésének módosítása (Érintőpaneles modell)(P. 160)
Az elem megjelenési sorrendjének módosítása (Fekete-fehér LCD-modell)(P. 161)
A gombok elrendezésének módosítása (Érintőpaneles modell)
A könnyebb eléréshez tetszése szerint átrendezheti a gombokat. Emellett üres területet (szóközt) is beszúrhat egy
gomb helyett a Főképernyő jobb áttekinthetősége érdekében.
1
Válassza ki a <Főképernyő beállításai> elemet a Főképernyő képernyőjén.
Főképernyő képernyő(P. 109)
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 126)
2
Válassza a <Megjelenítési sorrend beállítása> lehetőséget.
3
Válassza ki az áthelyezni kívánt gombot.
Bejelentkezés a
● Ezzel kijelöli a kiválasztott gombot. Koppintson újra a gombra a kijelölés megszüntetéséhez.
4
Válassza a <Balra viszi> vagy a <Jobbra visz> lehetőséget.
● A gomb annyiszor mozdul el, ahányszor megérintette.
● A <Balra viszi> vagy <Jobbra visz> hosszan tartó megérintésével áthelyezheti a kiválasztott gombot.
Térköz beszúrása
● Az <Üres beszúr> kiválasztása esetén térköz kerül a kiválasztott gomb bal oldalára.
● Ha gomb van kiválasztva a végén, akkor a <Jobbra visz> beállítás esetén is térközt szúr be a rendszer.
Térköz törlése
● Válassza ki a törölni kívánt térközt, és válassza az <Üres törl.> lehetőséget.
5
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
160
Alapvető műveletek
Az elem megjelenési sorrendjének módosítása (Fekete-fehér LCD-modell)
A gombok egyszerűbb használatához tetszése szerint átrendezheti a megjelenésük sorrendjét.
1
Válassza ki a <Megjel.rend(Főkép)> elemet a Főképernyő képernyőjén.
képernyő(P. 109)
2
A
3
A
4
Főképernyő
/
gombokkal válassza ki az áthelyezni kívánt elemeket, majd nyomja meg a
gombot.
/
gombokkal helyezze az elemet a kívánt pozícióba, majd nyomja meg a
gombot.
Amikor végrehajtotta a gombok elrendezését, nyomja meg a
HIVATKOZÁSOK
Alapvető műveletek(P. 117)
161
gombot.
Alapvető műveletek
A funkciók alapértékeinek megváltoztatása
552S-032
Az alapértelmezett beállítások azok, amelyek a készülék bekapcsolásakor megjelennek. Ha ezeket az alapértelmezett
beállításokat a gyakran használt műveleteknek megfelelően módosítja, azzal kiküszöbölheti az állandó beállítások
megadásához szükséges időt az egyes műveletek elvégzésénél.
◼ Memóriahordozó-nyomtatás
A módosítható beállítási elemekkel kapcsolatos tájékoztatásért lásd:
<Tárolt fájlok elérési beállításai>(P. 426) .
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Fájlok elérése> <Memória adathordozó beállításai> <Tárolt
fájlok elérési beállításai> <Alapbeállítások módosítása (Memóriahordozó-nyomtatás)> Válassza
ki a beállítást
Módosítsa a kiválasztott elem alapértelmezett értékét
<Alkalmaz>
● Ha az <Inicializálás> lehetőséget választja bármelyik beállítási képernyőn, akkor helyreállíthatja az
alapértelmezett beállításokat.
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatás USB-memóriaeszközről (Nyomtatás memóriaeszközről)(P. 183)
162
Alapvető műveletek
A hang beállítása
552S-033
A készülék többféle helyzetben is hangjelzést ad: például ha papírelakadás, illetve hiba történik. Ezeknek a
hangjelzéseknek egyenként beállítható a hangereje.
1
Nyissa meg a <Hangerő beállításai> képernyőt.
Érintőpaneles modell
Nyomja meg a
gombot (
).
Fekete-fehér LCD-modell
Válassza a <Menü>
2
<Beállítások>
<Hangerő beállításai> lehetőséget.
Válasszon beállítást.
Beállítás
<Beviteli hang>
Leírás
A kezelőpanel billentyűinek vagy a kijelző
Válassza a <Be> (hangjelzés adása)
gombjainak megnyomásakor adott megerősítő vagy a <Ki> (hangjelzés mellőzése)
hangjelzés
<Beviteli hiba hang>
lehetőséget.
Érvénytelen gombműveletnél, például az
érvényes beállítási tartományon kívül eső szám
megadásakor adott hangjelzés
<Készletfeltöltési hang>
A festékkazetta közeli kiürülésére figyelmeztető
hangjelzés
<Figyelmeztető hang>
Érintőpaneles modell
A készüléken fellépő problémára
(papírelakadás, helytelen művelet stb.)
vonatkozó figyelmeztető hangjelzés
Fekete-fehér LCD-modell
Hangjelzés, amely akkor szólal meg, ha
probléma lép fel a készülékben, például
papírelakadás történik, nem megfelelő
műveletet végeznek, vagy nem használható
gombot nyomnak meg
<Feladat kész hang>
Művelet
Nyomtatás és hasonló műveletek befejezésekor
adott hangjelzés
<Energiatakarékossági riasztás> A készülék alvó üzemmódba lépésekor és
onnan való visszatérésekor adott hangjelzés
163
Alapvető műveletek
Alvó üzemmódba lépés
552S-034
Az alvó üzemmód funkció a kezelőpanel áramellátásának kikapcsolásával csökkenti a készülék által fogyasztott
energiát. Ha a készüléken egy ideig – például ebédszünet alatt – várhatóan semmilyen műveletet nem fognak végezni,
akkor a kezelőpanel
gombjának egyszerű megnyomásával energia takarítható meg.
Alvó üzemmód esetén
● Amikor a készülék alvó üzemmódba lép, sárgászöld színnel kigyullad a
jelzőfény.
Helyzetek, amikor a készülék nem lép készenléti módba
● Feladat-végrehajtás közben
● Ha a Data lámpa világít vagy villog
● Ha a készülék műveletet hajt végre, például beállítást módosít vagy tisztít
● Papírelakadás esetén
● Ha a menüképernyő meg van jelenítve
● Ha hibaüzenet jelent meg a képernyőn (Vannak kivételek. A készülék esetenként a hibaüzenet megjelenítése
közben is nyugalmi üzemmódba lép.)
● Ha az SSID/hálózati kulcs képernyője megjelenik a közvetlen csatlakozáshoz
● Ha beállítások importálása vagy exportálása van folyamatban
Az automatikus nyugalomba térési idő értékének módosítása
Az Automatikus nyugalomba térési idő funkció segítségével a készülék automatikusan alvó üzemmódba lép, ha
meghatározott ideig inaktív marad. Javasoljuk, hogy használja a gyári alapértelmezett beállításokat (
<Időzítő/energia-beállítások>(P. 319) ) az energiatakarékosság jegyében. Ha szeretné módosítani az
időtartamot, amely után a készülék alvó üzemmódba lép, akkor hajtsa végre a következő eljárást.
<Menü>
<Beállítások>
<Időzítő/energia-beállítások>
<Autom. nyugalomba térési idő>
Állítsa be azt az időt, amely után a készülék automatikusan alvó állapotba lép
164
<Alkalmaz> (
)
Alapvető műveletek
Az alvó üzemmód módosítása a meghatározott időre
Konfigurálhat egy beállítást annak érdekében, hogy a készülék a meghatározott időben alvó üzemmódba
lépjen. Konfigurálhat egy olyan beállítást is, amely alapján a készülék a meghatározott időben kilép az alvó
üzemmódból.
Érintőpaneles modell
<Menü>
<Beállítások>
<Időzítő/energia-beállítások>
idő> vagy a <Nyug.áll.-ból kilép.id.beáll.> lehetőséget
beállítása> pontnál, és adja meg az időpontot
Válassza ki az <Aut. napi nyug.-ba térési
Válassza a <Be> lehetőséget az <E funkció
<Alkalmaz>
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Beállítások> <Időzítő/energia-beállítások> Válassza ki az <Autom. napi
nyugalomba térési idő> vagy a <Nyug.áll.-ból kilép.idejének beáll.> <Be> lehetőséget
az időpontot
Kilépés az alvó üzemmódból
Az alvó üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a
vagy bármelyik gombot a kezelőpanelen.
● Az alvó üzemmódból való kilépéshez érintőpaneles modell esetén a kijelzőt is megérintheti.
165
Adja meg
Alapvető műveletek
USB-memóriaeszköz használata
552S-035
USB-memóriaeszköz használata esetén helyezze azt a készülék USB portjába.
USB-memóriaeszköz használata előtt
● Az USB-memória támogatott fájlrendszerei a FAT16 és a FAT32.
A következő eszközök és felhasználások nem támogatottak:
● Biztonsági funkciókkal ellátott USB-memóriaeszközök
● Az USB szabványoknak nem megfelelő USB-memóriaeszközök
● USB-n csatlakozó memóriakártya-olvasók
● Hosszabbítókábellel használt USB-memóriaeszközök
● USB-hubon keresztül használt USB-memóriaeszközök
USB-memóriaeszközök kezelése
● Győződjön meg arról, hogy az USB-memóriaeszköz megfelelő irányban áll, mielőtt behelyezné azt a nyílásba.
Ha fordítva próbálja behelyezni, akkor károsodhat a memóriaeszköz és a készülék.
● Az adatok importálása és exportálása közben ne válassza le, ne lökje meg és ne kapcsolja ki a készüléket,
illetve az USB-memóriaeszközt. Amíg a feldolgozás folyamatban van, addig ne kapcsolja ki a készüléket.
● Előfordulhat, hogy egyes USB memóriaeszközökre az adatok nem menthetők el.
◼ USB-memóriaeszköz eltávolítása
● Mindig hajtsa végre a következő lépéseket, amikor USB-memóriaeszközöket távolít el. Ha máshogyan
távolítja el az USB-memóriaeszközöket azzal károsodhat az eszköz és a készülék.
166
Alapvető műveletek
Érintőpaneles modell
1
Válassza a <Állapotfigy.> lehetőséget.
2
Válassza a <Mem. hord. eltáv.> lehetőséget.
➠ Várjon, amíg megjelenik <A memóriahordozó most biztonságosan eltávolítható.> üzenet.
3
Húzza ki az USB-memóriát.
Fekete-fehér LCD-modell
1
Nyomja le az
2
Válassza a <Eszköz állapota> lehetőséget.
3
Válassza a <Adathordozó eltávolítása> lehetőséget.
billentyűt.
➠ Várjon, amíg megjelenik <A memóriahordozó most biztonságosan eltávolítható.> üzenet.
4
Húzza ki az USB-memóriát.
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatás USB-memóriaeszközről (Nyomtatás memóriaeszközről)(P. 183)
167
Nyomtatás
Nyomtatás
Nyomtatás ......................................................................................................................................................... 169
Nyomtatás számítógépről ................................................................................................................................ 170
Nyomtatás törlése ........................................................................................................................................ 172
A nyomtatási állapot és napló ellenőrzése .................................................................................................... 175
Különböző nyomtatási módok ......................................................................................................................... 177
PIN kóddal védett dokumentum nyomtatása (Védett nyomtatás) ................................................................ 178
Nyomtatás a védett nyomtatás használatával ........................................................................................ 179
Nyomtatás USB-memóriaeszközről (Nyomtatás memóriaeszközről) ............................................................ 183
I-Faxok fogadása nyomtatásra ..................................................................................................................... 198
168
Nyomtatás
Nyomtatás
552S-036
A készülék többféleképpen is használható nyomtatóként. A számítógépen létrehozott dokumentumokat a nyomtatóillesztőprogram segítségével, illetve a képfájlokat USB-eszközökről nyomtathatja ki. Használja ki minél jobban a
nyomtatási funkciókat saját igényei szerint.
◼ Nyomtatás számítógépről
A számítógépen létrehozott dokumentumokat a nyomtató-illesztőprogram segítségével nyomtathatja ki.
Nyomtatás számítógépről(P. 170)
◼ Hasznos funkciók használata nyomtatás során
Hozzárendelhet egy PIN-kódot a nyomtatási adatokhoz a biztonság javítása érdekében, illetve azért, hogy közvetlenül
kinyomtathassa az USB-memóriaeszközön tárolt fájlokat.
Különböző nyomtatási módok(P. 177)
Nyomtatás mobileszközökről
● A mobileszközök (például az okostelefonok vagy a táblagépek) összekapcsolása a készülékkel gyors és
egyszerű megoldást kínál a fényképek és a weboldalak kinyomtatására. A készülék a Google Cloud Print™
szolgáltatást is támogatja.
Kapcsolódás mobileszközzel(P. 202)
A Google Cloud Print használata(P. 222)
169
Nyomtatás
Nyomtatás számítógépről
552S-037
A számítógépre telepített alkalmazásokkal létrehozott dokumentumokat a nyomtató-illesztőprogram segítségével
nyomtathatja ki. A nyomtató-illesztőprogram olyan hasznos beállításokat tesz lehetővé, mint például a nagyítás/
kicsinyítés és a kétoldalas nyomtatás, amellyel a dokumentumok többféle módon nyomtathatók ki. Ahhoz, hogy ezt a
funkciót használni tudja, el kell végeznie néhány műveletet, például telepítenie kell a számítógépre a nyomtatóillesztőprogramot. Ha további tájékoztatást szeretne, nézze meg a megfelelő illesztőprogramok kézikönyveit az online
kézikönyvek webhelyén.
A nyomtató-illesztőprogram súgója(P. 170)
Az opcionális elemek használata(P. 170)
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 170)
A nyomtató-illesztőprogram súgója
A nyomtató-illesztőprogram [Súgó] menüpontjára kattintva megjelenítheti a súgó képernyőjét. Ezen a képernyőn
olyan részletes információkhoz juthat, amelyek nem szerepelnek a Felhasználói kézikönyv dokumentumban.
Az opcionális elemek használata
Ha a készülékre telepítve van az opcionális cassette feeding module a nyomtató-illesztőprogram telepítését követően,
akkor végezze el a következő műveletet a nyomtató-illesztőprogramban.
● Az alábbi eljárás végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkeznie a számítógépre.
Nyissa meg a nyomtatók mappáját ( A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 523) )
Kattintson jobb gombbal a készülék nyomtató-illesztőprogramjának ikonjára [Nyomtató
tulajdonságai] vagy [Tulajdonságok] [Eszközbeállítások] lap [Papírforrás] Válassza az
cassette feeding module lehetőséget az [1 kazettás adagolóegység] pontnál az [Opcionális fiók/
kazetta] menüben [OK] [OK]
Alapvető nyomtatási műveletek
Ebből a részből megtudhatja, hogyan nyomtathat ki egy dokumentumot számítógépéről a nyomtató-illesztőprogram
használatával.
Papírbeállítás a készüléken
170
Nyomtatás
● Normál esetben nyomtatás előtt meg kell adnia az egyes papírforrásokba töltött papír méretét és típusát.
1
2
3
Nyisson meg egy dokumentumot a megfelelő alkalmazásban, és jelenítse meg a
nyomtatási párbeszédpanelt.
Válassza ki a készülékhez tartozó nyomtató-illesztőprogramot, és kattintson a
[Beállítások] vagy [Tulajdonságok] gombra.
Adja meg a beállításokat szükség szerint, majd kattintson az [OK] gombra.
● Váltsa át a lapot a beállításoknak megfelelően.
4
Kattintson a [Nyomtatás] vagy a [OK] lehetőségre.
➠ A nyomtatás elkezdődik.
● Ha meg kívánja szakítani a nyomtatást, lásd:
Nyomtatás törlése(P. 172) .
HIVATKOZÁSOK
A nyomtatási állapot és napló ellenőrzése(P. 175)
Amikor a Windows Áruház alkalmazásból nyomtat(P. 529)
171
Nyomtatás
Nyomtatás törlése
552S-038
A nyomtatási műveletek a számítógépről és a készülék kezelőpanelén is törölhetők.
Számítógépről(P. 172)
A kezelőpanelről(P. 173)
Számítógépről
A nyomtatás megszakítható az Asztal értesítési területén megjelenő ikon használatával.
1
Kattintson duplán a nyomtató ikonjára.
Ha a nyomtató ikonja nem jelenik meg
● Nyissa meg a nyomtatók mappáját ( A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 523) ), kattintson
jobb gombbal a készülék ikonjára, majd kattintson a [A nyomtatás megtekintése] lehetőségre (vagy
kattintson duplán a készülék nyomtató-illesztőprogramjának ikonjára).
2
3
Érintse meg a megszakítandó dokumentumot, majd kattintson a [Dokumentum]
[Mégse] lehetőségre.
Kattintson az [Igen] gombra.
➠ A kijelölt dokumentum nyomtatása megszakításra kerül.
● Előfordulhat, hogy a nyomtatás törléséig a készülék kinyomtat pár oldalt.
Megszakítás a Távoli felhasználói felület segítségével
● A nyomtatás megszakítható a Távoli felhasználói felület [Feladat állapota] oldalán:
dokumentumok aktuális állapotának ellenőrzése(P. 287)
172
A nyomtatandó
Nyomtatás
Megszakítás egy alkalmazásból
● Egyes alkalmazásoknál az alábbihoz hasonló képernyő jelenik meg. A nyomtatás megszakításához kattintson
a [Mégse] elemre.
A kezelőpanelről
A nyomtatás a
vagy az <Állapotfigy.> gombbal törölhető (
◼ Törléshez nyomja meg a
).
gombot
Ha a képernyőn egy dokumentumlista jelenik meg a
gomb megnyomása után
Érintse meg a megszakítandó dokumentumot, majd válassza a <Mégse>
<Igen> lehetőséget.
◼ A megszakítás előtt ellenőrizze a nyomtatási feladat állapotát
Érintőpaneles modell
<Állapotfigy.> <Nyomtatási feladat>
lapon <Mégse> <Igen>
Válassza ki a dokumentumot a <Nyomt. feladat állap.>
Fekete-fehér LCD-modell
<Nyomtatási feladat>
<Feladat állapota>
<Igen>
173
Válassza ki a dokumentumot
<Mégse>
Nyomtatás
● Előfordulhat, hogy a nyomtatás törléséig a készülék kinyomtat pár oldalt.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 170)
A nyomtatási állapot és napló ellenőrzése(P. 175)
174
Nyomtatás
A nyomtatási állapot és napló ellenőrzése
552S-039
Ellenőrizheti az aktuális nyomtatások állapotát és a kinyomtatott dokumentumok naplóját.
● Ha a <Munkanapló megjelenítése> beállítás értéke <Ki>, akkor a nyomtatási naplók nem tekinthetők meg.
<Munkanapló megjelenítése>(P. 441)
A következő esetekben hasznos
● Ha a készülék sokáig nem nyomtatja ki a dokumentumot: ekkor érdemes megnéznie a nyomtatandó
dokumentumok várólistáját.
● Ha nem találja egy korábban kinyomtatott dokumentum lapjait: ekkor megnézheti, hogy a nyomtatás során
történt-e hiba.
1
Nyomja meg a <Állapotfigy.> (
2
Válassza a <Nyomtatási feladat> lehetőséget.
3
Ellenőrizze a nyomtatási állapotokat és naplókat.
) gombot.
A nyomtatási állapotok ellenőrzése
1
<Nyomt. feladat állap.> lap/<Feladat állapota>
ellenőrizni kívánja.
Válassza ki azt a dokumentumot, amelynek az állapotát
➠ Megjeleníti a kiválasztott dokumentum részletes adatait.
A nyomtatási naplók ellenőrzése
1
<Nyomt. feladatnapló> lap/<Munkanapló>
ellenőrizni kívánja.
Válassza ki azt a dokumentumot, amelynek a naplóját
● Ha a dokumentum nyomtatása sikeres volt, akkor az <OK> felirat jelenik meg, ha viszont megszakítás
vagy valamilyen hiba miatt sikertelen volt, akkor a <Hiba> jelzés látható.
175
Nyomtatás
➠ Megjeleníti a kiválasztott dokumentum részletes adatait.
● Előfordulhat, hogy a megjelenített dokumentumnév nem a tényleges dokumentumot vagy
felhasználónevet tükrözi.
Ha egy háromjegyű szám jelenik meg a következő esetén: <Hiba>
● Ez a szám egy hibakódot jelöl. További információkért olvassa el az online kézikönyv webhelyén
található következő részt: „Hibaelhárítás (FAQ)”.
HIVATKOZÁSOK
Alapvető nyomtatási műveletek(P. 170)
Nyomtatás törlése(P. 172)
176
Nyomtatás
Különböző nyomtatási módok
552S-03A
Ebből a részből kiderül, hogy miként nyomtatható dokumentum PIN-kód megadásával, illetve hogyan nyomtatható
egy USB-memóriaeszközön tárolt fájl a nyomtatóillesztő használata nélkül, illetve hogyan lehet fogadni és nyomtatni IFaxokat.
PIN kóddal védett dokumentum
nyomtatása (Védett nyomtatás)
(P. 178)
Nyomtatás USBmemóriaeszközről (Nyomtatás
memóriaeszközről)(P. 183)
177
I-Faxok fogadása
nyomtatásra(P. 198)
Nyomtatás
PIN kóddal védett dokumentum nyomtatása (Védett
nyomtatás)
552S-03C
Ha egy dokumentumra PIN-kódot állít be, amikor számítógépről nyomtatja, akkor a dokumentum mindaddig a
készülék memóriájában marad kinyomtatlanul, amíg a készülék kezelőpanelén meg nem adják a helyes PIN-kódot. E
funkció neve a „Védett nyomtatás”, a PIN-kóddal védett dokumentum neve pedig „védett dokumentum”. A védett
nyomtatással folyamatos felügyeletet biztosíthat a bizalmas dokumentumok nyomatai felett.
Nyomtatás a védett nyomtatás használatával(P. 179)
178
Nyomtatás
Nyomtatás a védett nyomtatás használatával
552S-03E
Ez a rész bemutatja, hogyan nyomtathat ki egy dokumentumot védett dokumentumként az alkalmazásokból. A rész
első fele a védett dokumentumok készülékre küldésével foglalkozik, a második fele pedig a védett dokumentum
készüléken történő kinyomtatását írja le.
Védett dokumentum küldése számítógépről a készülékre(P. 179)
Védett dokumentumok kinyomtatása(P. 180)
Védett dokumentumok érvényességi idejének módosítása(P. 180)
Védett dokumentum küldése számítógépről a készülékre
1
2
3
Nyisson meg egy dokumentumot a megfelelő alkalmazásban, és jelenítse meg a
nyomtatási párbeszédpanelt.
Válassza ki a készülékhez tartozó nyomtató-illesztőprogramot, és kattintson a
[Beállítások] vagy [Tulajdonságok] gombra.
Válassza a [Védett nyomtatás] lehetőséget a [Kimeneti mód] beállításban.
➠ Megjelenik az [Információ] felugró ablak. Ellenőrizze az üzenetet, majd kattintson a [Igen] vagy a [Nem]
lehetőségre.
4
Adja meg a beállításokat szükség szerint, majd kattintson az [OK] gombra.
● Váltsa át a lapot a beállításoknak megfelelően.
5
Kattintson a [Nyomtatás] vagy a [OK] lehetőségre.
➠ Miután a védett dokumentumot elküldte a készülékre, a készülék a nyomtatásig a memóriában tárolja a
dokumentumot.
179
Nyomtatás
Védett dokumentumok kinyomtatása
Védett dokumentumok kinyomtatását indítja el a készüléken. Egy érvényes időtartam eltelte ( Védett
dokumentumok érvényességi idejének módosítása(P. 180) ) után a készülék törli a memóriából a védett
dokumentumot, így onnan már nem nyomtatható ki.
● Ha a védett dokumentumok kinyomtatás nélkül maradnak, akkor elfoglalják a memóriát és
megakadályozhatják, hogy a készülék normál (nem védett) dokumentumokat nyomtasson. Gondoskodjon a
védett dokumentumok mielőbbi kinyomtatásáról.
● Ellenőrizheti, hogy mennyi memóriát vesznek igénybe a védett dokumentumok.
<Állapotfigy.> (
1
2
)
<Eszközadatok>/<Eszköz állapota>
<Titk. nyomtatás memóriahasználata>
Válassza ki a <Titkosított nyomtatás> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 109)
Főképernyő
Válassza ki a nyomtatandó védett dokumentumot.
● A érintőpaneles modell esetén jelölje be a kinyomtatni kívánt védett dokumentum jelölőnégyzetét, és
válassza a <Start> lehetőséget. Több, azonos PIN-kóddal rendelkező dokumentumot is kiválaszthat.
Ha megjelenik a felhasználó kiválasztására szolgáló képernyő
● Ha két vagy több felhasználótól származó védett dokumentum található a memóriában tárolva, akkor a
fájlkiválasztás képernyője előtt megjelenik a felhasználóválasztás képernyője. Válassza ki a
felhasználónevét.
Védett dokumentum törlése
● A érintőpaneles modell használata esetén több dokumentum együttes törlésére is lehetőség nyílik. Jelölje
be a törölni kívánt védett dokumentum jelölőnégyzetét, és válassza a <Törlés> lehetőséget.
3
Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az <Alkalmaz> (
) gombot.
● Ha érintőpaneles modell használata esetén több, különböző PIN-kóddal rendelkező dokumentumot választ ki
a 2. Lépésben, akkor megjelenik egy üzenet. Válassza a <Bezárás> lehetőséget, majd válassza ki újra a védett
dokumentumokat a 2. lépésben.
➠ A nyomtatás elkezdődik.
● Ha meg kívánja szakítani a nyomtatást, válassza a <Mégse>
<Igen> pontot.
Védett dokumentumok érvényességi idejének módosítása
Kiválaszthatja azt az érvényes időtartamot, amely eltelik a védett dokumentum készülékre való elküldésétől annak
törléséig.
180
Nyomtatás
◼ Érintőpaneles modell esetén
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 109)
2
Válassza a <Funkcióbeállítások> lehetőséget.
3
Válassza a <Titkosított nyomtatás> lehetőséget.
Főképernyő
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 126)
4
Bejelentkezés a
Válassza a <Titk. nyomt. törlési ideje> lehetőséget.
Ha a <Titk. nyomt. törlési ideje> lehetőség nem választható ki
● Állítsa a <Titkosított nyomtatás haszn.> beállítást a <Be> értékre.
Titkosított nyomtatás letiltása
● Állítsa a <Titkosított nyomtatás haszn.> beállítást <Ki> értékre, majd indítsa újra a készüléket.
5
Adja meg, hogy hány percig tartsa meg a készülék a védett dokumentumokat, majd
válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● Amikor az itt megadott idő eltelik, a készülék törli a memóriából a védett dokumentumot, amennyiben az
még nem lett kinyomtatva.
6
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
7
Válassza a <OK> elemet.
8
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 105)
◼ Fekete-fehér LCD-modell esetén
1
Válassza ki a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 109)
2
Válassza a <Funkcióbeállítások> elemet.
3
Válassza a <Titkosított nyomtatás> elemet.
181
Főképernyő
Nyomtatás
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 126)
4
Bejelentkezés a
Válassza a <Titkosított nyomtatás törlési ideje> elemet.
Ha a <Titkosított nyomtatás törlési ideje> lehetőség nem választható ki
● Állítsa a <Titkosított nyomtatás használata> beállítást <Be> értékre, indítsa újra a készüléket, majd kezdje
újra a beállítási folyamatot.
Titkosított nyomtatás letiltása
● Állítsa a <Titkosított nyomtatás használata> beállítást <Ki> értékre, majd indítsa újra a készüléket.
5
Adja meg, hány percig tartsa meg a készülék a védett dokumentumokat.
● Amikor az itt megadott idő eltelik, a készülék törli a memóriából a védett dokumentumot, amennyiben az
még nem lett kinyomtatva.
6
Nyomja le az
billentyűt.
HIVATKOZÁSOK
A nyomtatási állapot és napló ellenőrzése(P. 175)
Számítógépről történő nyomtatás korlátozása(P. 277)
182
Nyomtatás
Nyomtatás USB-memóriaeszközről (Nyomtatás
memóriaeszközről)
552S-03F
Az USB-memóriaeszközt a készülékhez csatlakoztatva közvetlenül is kinyomtathatja a fájlokat. E funkcióval számítógép
használata nélkül nyomtathat. Ha tájékoztatást szeretne a rendelkezésre álló USB-memóriaeszközökről és arról, hogy
miként helyezheti be/távolíthatja el az USB-memóriaeszközt, lásd a következő részt: USB-memóriaeszköz
használata(P. 166) .
Fájl nyomtatása USB-memóriaeszközről Érintőpaneles modell használatával(P. 183)
Fájl nyomtatása USB-memóriaeszközről Fekete-fehér LCD-modell használatával(P. 191)
● A <Nyomtatási funkció használata> beállítást <Be> értékre kell állítani.
beállításai>(P. 435)
<Memória adathordozó
Fájl nyomtatása USB-memóriaeszközről Érintőpaneles modell használatával
1
2
Válassza ki a <Memóriahord- ozó-nyomtatás> elemet a Főképernyő képernyőn.
Főképernyő képernyő(P. 109)
Jelölje be a nyomtatandó fájl jelölőnégyzetét.
● Több fájlt is kijelölhet.
● Ha törölni szeretne egy kijelölést, válasszon a kijelölt fájlok közül (
).
● Egy mappa kiválasztása esetén megjelenik annak tartalma. Az eggyel fentebbi szintű mappába való
visszatéréshez nyomja meg a
gombot.
● Az ötödik könyvtárszint alatti mappák és fájlok nem jelennek meg.
● Ha másik mappába lép, akkor az előző mappában megszűnnek a fájlkijelölések.
183
Nyomtatás
Minden fájl kiválasztása
1
Válassza a <Összes kiválaszt.> lehetőséget.
● Az összes kijelölés törléséhez érintse meg a <Választás törl.> lehetőséget.
2
Ha vegyesek a fájltípusok, válassza a <JPEG/TIFF-fájlok> vagy a <PDF-fájlok> lehetőséget.
A fájlok megjelenítési módjának módosítása
A fájlmegjelenítési módszert az „Előnézet”/„Miniatűr”/„Részletek” elemnél választhatja ki.
Villámnézet
Miniatűr
Részletek
● Megadhatja a fájlmegjelenítési módot a <Memóriahordozó-nyomtatás> képernyő megjelenítéséhez.
<Kijelző alapértelmezett beállításai>(P. 433)
A fájlok rendezési sorrendjének módosítása
Módosíthatja, hogy a készülék milyen sorrendbe rendezze az USB-memóriaeszköz fájljait.
● Megadhat egy rendezési beállítást, például a <Név (növekvő)> vagy a <Dátum/Idő (növekvő)> lehetőséget
a fájlok rendezési sorrendjének alapértelmezett beállításaként. <Fájlrendezés alapbeállításai>(P. 434)
1
Válassza a <Fájlok sorba rend> lehetőséget.
2
Válassza ki a fájlrendezési feltételt.
● Ha a <Dátum/Idő (növekvő)> vagy a <Dátum/Idő (csökkenő)> lehetőséget választja, akkor a készülék a
fájlok módosítási dátuma és időpontja szerint rendezi sorba a fájlokat.
3
Válassza a <Alkalmaz> lehetőséget.
4
Adja meg szükség szerint a nyomtatási beállításokat.
● A <Visszaáll.> lehetőség kiválasztásával visszaállíthatja az összes alapértelmezett nyomtatási beállítást.
184
Nyomtatás
<Papír>
Válassza ki, hogy melyik papírforrás tartalmazza a nyomtatáshoz használni kívánt papírt.
A többfunkciós tálcába adagolt papírra nyomtat fájlokat.
A készülék papírtálcájába (1. fiók) adagolt papírra nyomtat fájlokat.
● Ha fel van helyezve a külön megvásárolható cassette feeding module, akkor annak papírtálcája is
megjelenik.
● Amikor más nyomtatási beállításokat ad meg, válassza a <Bezárás> lehetőséget.
<Világosság>
Beállíthatja a nyomatok világosságát.
● Amikor más nyomtatási beállításokat ad meg, válassza a <Bezárás> lehetőséget.
<Példányszám>
Adja meg a példányszámot.
● Amikor más nyomtatási beállításokat ad meg, válassza a <Bezárás> lehetőséget.
<2 oldalas nyomtatás>
Válassza az egyoldalas nyomtatás vagy a kétoldalas nyomtatás lehetőséget.
185
Nyomtatás
A készülék a papír egyik oldalára nyomtat.
Úgy nyomtat mindkét oldalra, hogy a nyomtatott oldalak kötés után vízszintesen
lapozhatók.
Úgy nyomtat mindkét oldalra, hogy a nyomtatott oldalak kötés után függőlegesen
lapozhatók.
● A <2 oldalas nyomtatás> funkció bizonyos papírméreteknél és -típusoknál lehet, hogy nem érhető el.
Használható papírtípusok(P. 500)
<N-ről 1-re>
● <N-ről 1-re> ez a lehetőség TIFF-fájlok nyomtatásához nem érhető el.
Az „N-ről 1-re” minta kiválasztásával képadatok több oldalát nyomtathatja egy lap egy oldalára.
Nem érvényes az N-ről 1-re beállításra.
Két oldalnyi képadatot nyomtat egy papírlap egy oldalára.
Négy oldalnyi képadatot nyomtat egy papírlap egy oldalára.
Nyolc oldalnyi képadatot nyomtat egy papírlap egy oldalára.
(Csak PDF)
186
Nyomtatás
● PDF-fájl esetén 9 vagy 16 oldalnyi képadatot nyomtathat egy papírlap egy oldalára az <N-ről 1-re>
lehetőség <PDF részl.-nek beáll.> pontban történő kiválasztásával.
<JPEG/TIFF rész.beáll.>
Módosíthatja a JPEG- és TIFF-képekre vonatkozó nyomtatási beállításokat.
<2 oldalas nyomtatás>
Kétoldalas nyomatokat is készíthet. Válassza ki a kötés helyét.
<N-ről 1-re> (csak JPEG-fájlok esetén)
Több oldalnyi képadatot nyomtat egy papírlap egy oldalára. Megadhatja, hogy hány oldal nyomtatása
történjen meg egy papírlap egy oldalára. Ha például négy oldalt szeretne nyomtatni egy papírlap egy oldalára,
válassza a <4-ről 1-re> lehetőséget.
<Eredeti típusa>
A nyomtatandó képtől függően kiválaszthatja az eredeti típusát.
<Fotó prioritása>
A finom képnyomtatást helyezi előtérbe.
<Szöveg prioritása>
Az éles szöveg nyomtatását helyezi előtérbe.
<Félárnyékos>
Az optimális képminőséghez megadhatja a féltónusok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti
középtartomány) visszaadásának módját.
<Árnyalatos>
Finom színfokozatok, ezáltal lágy átmenetek nyomtatása, például digitális fényképekhez.
187
Nyomtatás
<Hibaelosztás>
Ez az üzemmód szövegeket és vékony vonalakat tartalmazó dokumentumok, a görbe vonalakat tartalmazó
CAD-adatok stb. nyomtatására használható.
● Ha a <Hibaelosztás> lehetőséget használja, csökkenhet a textúra és a festékrögzítés stabilitása.
<PDF-részleteinek beállítása>
Módosíthatja a PDF-fájlok nyomtatási beállításait.
<2 oldalas nyomtatás>
Kétoldalas nyomatokat is készíthet. Válassza ki a kötés helyét.
<N-ről 1-re>
Több oldalnyi képadatot nyomtat egy papírlap egy oldalára. Megadhatja, hogy hány oldal nyomtatása
történjen meg egy papírlap egy oldalára. Ha például négy oldalt szeretne nyomtatni egy papírlap egy oldalára,
válassza a <4-ről 1-re> lehetőséget.
<Nyomtatási tartomány>
Adja meg, hogy mely oldalakat szeretné kinyomtatni.
<Összes oldal>
Az összes oldal kinyomtatása.
<Megadott oldalak>
A kinyomtatni kívánt oldaltartomány kiválasztása. Adja meg a <Kezdő oldal> és a <Záró oldal> kívánt értékét,
majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
● Ha a megadott oldaltartomány nem található meg a PDF-fájlban, akkor a nyomtatás nem történik meg.
<P.mér.-hez igazít,nagyít/kicsinyít>
Adja meg, hogy nagyítani, illetve kicsinyíteni szeretné-e az eredetit a papír nyomtatási tartományának
megfelelően. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a méretnövelés/-csökkentés nem befolyásolja az eredeti
képarányát.
188
Nyomtatás
<Nyomtatási terület növelése>
Adja meg, hogy ki szeretné-e bővíteni a nyomtatási tartományt a papírméretnek megfelelően.
● Ha a <Be> lehetőséget állította be, előfordulhat, hogy a nyomtatási adatok egy része nem kerül
kinyomtatásra a széleken, illetve a papíron a dokumentumtól függően foltosodás jelenhet meg.
<Megjegyzések nyomtatása>
Ez a beállítás meghatározza, hogy nyomtatára kerüljenek-e a PDF-fájl megjegyzései.
<Ki>
Nem nyomtat megjegyzéseket.
<Automatikus>
Csak a PDF-fájlban nyomtatásra megjelölt megjegyzéseket nyomtatja ki.
<Jelszó a dokumentum megnyitásához>
Jelszóval védett PDF-fájlokat a megnyitásukhoz szükséges jelszó beírásával nyithat meg. Adja meg a jelszót, és
válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
<Egyéb beáll.>
<Félárnyékos>
Az optimális képminőséghez megadhatja a féltónusok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti
középtartomány) visszaadásának módját. Megadhatja ezt a beállítást az egy dokumentumban tárolt minden
képtípus esetén. A beállítás leírását lásd:
<Félárnyékos>(P. 416) .
<Csak fekete szöveg>
Csak fekete szöveg nyomtatása, melynek színadatai a következők: „R=G=B=0%”, „C=M=Y=100%” vagy
<Csak fekete
„C=M=Y=0%/K=100%”, csak a K (fekete) toner használatával. A beállítás leírását lásd:
szöveg>(P. 412) .
<Fekete felülnyomás>
Adja meg, hogy milyen nyomtatási módszert szeretne használni olyankor, amikor a fekete szöveg átfedésben
<Fekete felülnyomás>*1(P. 412) .
van a színes háttérrel vagy alakzattal. A beállítás leírását lásd:
<RGB forrásprofil>
Itt kiválaszthatja a használt monitornak megfelelő színegyeztetési profilt az RGB-adatok nyomtatásához. A
<RGB forrásprofil>(P. 413) .
beállítás leírását lásd:
<CMYK szimulációs profil>
Ebben a beállításban megadhatja a CMYK (Cyan Magenta Yellow blacK – cián, bíbor, sárga, fekete) adatok
nyomtatása során alkalmazandó szimulációs profilt. A készülék a eszközfüggő CMYK színmodellé konvertálja
a CMYK-adatokat. A beállítás leírását lásd:
<CMYK szimulációs profil>(P. 413) .
<Szürkeárnyalatos profil használata>
Megadhatja, hogy át szeretné-e konvertálni a szürkeárnyalatos adatokat CMYK (cyan, magenta, yellow, black)
adatokká a készülék szürkeárnyalatos profiljának használatával. A beállítás leírását lásd:
<Szürkeárnyalatos profil használata>(P. 414) .
<Kimeneti profil>
Válassza ki a megfelelő profilt a nyomtatási adatokhoz. Ez a lehetőség adható meg minden egyes képtípus
számára egy dokumentumban. A beállítás leírását lásd:
<Kimeneti profil>(P. 414) .
<Egyeztetési mód>
189
Nyomtatás
Válassza ki azt az elemet, amelynek prioritást kíván adni olyankor, amikor színbeállítást végez az <RGB
forrásprofil> pontnál. A beállítás leírását lásd:
<Egyeztetési mód>(P. 415) .
<Kompozit felülnyomás>
Válassza ki, hogy felül szeretné-e nyomni a CMYK-adatokat a felülnyomás megadásával, kompozit
kimenetként. A beállítás leírását lásd:
<Kompozit felülnyomás>(P. 418) .
<Szürkeárnyalatos átalakítás>
Adja meg, hogyan szeretné nyomtatni a színes adatokat fekete-fehérben. A beállítás leírását lásd:
<Szürkeárnyalatos átalakítás>(P. 418) .
<Nyomtatási minőség>
<Fedettség>
Állítsa be a nyomtatáshoz használt festékfedettséget. A beállítás leírását lásd:
<Fedettség>(P. 378) .
<Festéktakarékos>
A <Be> lehetőség kiválasztásával festéktakarékos módban nyomtathat. Ha egy nagyobb munka
kinyomtatása előtt szeretné ellenőrizni az elrendezést és az egyéb jellemzőket, állítsa ezt a beállítást a
<Be> lehetőségre. A beállítás leírását lásd:
<Festéktakarékos>(P. 379) .
<Árnyalatos>
Állítsa be az árnyalatok visszaadásához használandó feldolgozási módot. A <Nagy 2> finomabb
<Árnyalatos>(P. 379) .
árnyalatokat biztosít, mint a <Nagy 1>. A beállítás leírását lásd:
<Fedettség finombeállítása>
Ha túl fakók a finom vonalak és az apró betűs szöveg, növelje a fedettséget a jobb, kevésbé kifakult
<Fedettség finombeállítása>(P. 380) .
nyomat érdekében. A beállítás leírását lásd:
<Felbontás>
Adja meg a nyomtatási adatok feldolgozásához használandó felbontást. A beállítás leírását lásd:
<Felbontás>(P. 380) .
<Különleges simítási mód>
Válasszon módot a dokumentumok simított formában történő nyomtatásához. Ha a nyomat minősége
nem elfogadható <Mód 1> (alapértelmezett) módban, próbáljon ki egy másik módot. A beállítás leírását
<Különleges simítási mód>(P. 380) .
lásd:
<Festékmennyiség korrekciója>
Amikor a szöveg vagy vonalak nyomtatásához használt festékmennyiség meghaladja a készüléknél
beállított határértéket, módosítsa a beállítást, hogy a festék mennyisége a határértéken belül maradjon. A
<Festékmennyiség korrekciója>(P. 381) .
beállítás leírását lásd:
<Vonalkezelés>
Állítsa be a vonalkezelésnél használandó feldolgozási módot. A beállítás leírását lásd:
<Vonalkezelés>(P. 382) .
<Szélesség beállítása>
Konfigurálja a beállítást, ha a szöveget vagy a finom vonalakat félkövéren szeretné kinyomtatni. A beállítás
<Szélesség beállítása>(P. 382) .
leírását lásd:
<Összetett simítás>
Konfigurálja a simítási beállítást annak érdekében, hogy az ábrák (pl. alkalmazásokkal létrehozott
illusztrációk) körvonalai vagy szövegei simított formában jelenjenek meg. A <Szint 2> beállítással erősebb
simító hatást érhet el, mint a <Szint 1> beállítással. A beállítás külön alkalmazható szövegekre és ábrákra.
A beállítás leírását lásd:
<Összetett simítás>(P. 383) .
<Árnyalat simítása>
Konfigurálja a simítási beállítást annak érdekében, hogy az ábrák (pl. alkalmazásokkal létrehozott
illusztrációk) árnyalatai (színfedettsége), illetve a bittérképes képek simított formában jelenjenek meg. A
<Szint 2> beállítással erősebb simító hatást érhet el, mint a <Szint 1> beállítással. A beállítás külön
<Árnyalat simítása>(P. 384) .
alkalmazható ábrákra és képekre. A beállítás leírását lásd:
5
Válassza a <Start> lehetőséget.
190
Nyomtatás
➠ A <FF> beállítás kiválasztása elindítja a fekete-fehér nyomtatást. A <Színes> beállítás kiválasztása elindítja a
színes nyomtatást.
● Ha meg kívánja szakítani a nyomtatást, válassza a <Mégse>
● Ha mindig ugyanazokkal a beállításokkal szeretne nyomtatni:
<Igen> pontot.
Memóriahordozó-nyomtatás(P. 162)
Fájl nyomtatása USB-memóriaeszközről Fekete-fehér LCD-modell
használatával
1
Válassza ki a <Mem.hord.-nyomtatás> elemet a Főképernyő képernyőn.
Főképernyő képernyő(P. 109)
2
Válassza a <Fájl kiválasztása és nyomtatása> lehetőséget.
<Indexnyomtatás>
● Az USB-memóriaeszközökön tárolt JPEG-fájloknak kinyomtathatja a miniatűrjeit. Ha miniatűr képeket
szeretne nyomtatni, válassza a képernyőn az <Indexnyomtatás> lehetőséget, majd hajtsa végre a
következő lépést.
<Fájlok sorba rendezése>
● Módosíthatja a fájlrendezési sorrendet a nyomtatandó fájl kiválasztása során.
● Ha tájékoztatást szeretne arról, hogy miként jelenjenek meg a fájlok azonos feltételekkel minden
alkalommal, lásd a következő részt: <Fájlrendezés alapbeállításai>(P. 434) .
3
Válassza ki a nyomtatandó fájlt, és nyomja meg az
gombot.
● Több fájlt is kijelölhet.
● Ha törölni szeretne egy kijelölést, válassza ki ismét a kijelölt fájlt (
), majd nyomja meg a
gombot.
● Egy mappa kiválasztása esetén megjelenik annak tartalma. Az eggyel fentebbi szintű mappába való
visszatéréshez nyomja meg a
gombot.
● A harmadik könyvtárszint alatti mappák és fájlok nem jelennek meg.
● Ha másik mappába lép, akkor az előző mappában megszűnnek a fájlkijelölések.
Minden fájl kiválasztása
1
Válassza a következőt: <Összes kijelölése>.
● Az összes kijelölés törléséhez válassza az <Összes kijelölés megszűntetése> lehetőséget.
191
Nyomtatás
2
Ha vegyesek a fájltípusok, válassza a <JPEG/TIFF> vagy a <PDF> lehetőséget.
4
Válassza a következőt: <Alkalmaz>.
5
Adja meg szükség szerint a nyomtatási beállításokat.
● Válassza ki a beállítani kívánt elemet.
<Példányszám>
Adja meg a másolatok számát. Adjon meg egy mennyiséget a számbillentyűkkel, és érintse meg az
gombot.
<Színesség mód>
Válassza az ki, hogy fekete-fehér vagy színes nyomtatást szeretne-e végezni.
<Papír>
Válassza ki, hogy melyik papírforrás tartalmazza a nyomtatáshoz használni kívánt papírt.
A többfunkciós tálcába adagolt papírra nyomtat fájlokat.
A készülék papírtálcájába (1. fiók) adagolt papírra nyomtat fájlokat.
● Ha fel van helyezve a külön megvásárolható cassette feeding module, akkor annak papírtálcája is
megjelenik.
<N-ről 1-re>
● <N-ről 1-re> ez a lehetőség TIFF-fájlok nyomtatásához nem érhető el.
Több oldalnyi képadatot nyomtat egy papírlap egy oldalára. Megadhatja, hogy hány oldal nyomtatása történjen
meg egy papírlap egy oldalára. Ha például négy oldalt szeretne nyomtatni egy papírlap egy oldalára, válassza a
<4-ről 1-re> lehetőséget.
192
Nyomtatás
<2 oldalas>
Kétoldalas nyomatokat is készíthet. Válassza ki a kötés helyét.
<Könyv típus>
Úgy nyomtat mindkét oldalra, hogy a nyomtatott oldalak kötés után vízszintesen lapozhatók.
<Naptár típus>
Úgy nyomtat mindkét oldalra, hogy a nyomtatott oldalak kötés után függőlegesen lapozhatók.
● A <2 oldalas> funkció bizonyos papírméreteknél és -típusoknál lehet, hogy nem érhető el.
papírtípusok(P. 500)
<JPEG/TIFF részleteinek beállítása>
Módosíthatja a JPEG- és TIFF-képekre vonatkozó nyomtatási beállításokat.
<Eredeti típusa>
A nyomtatandó képtől függően kiválaszthatja az eredeti típusát.
<Fotó prioritása>
A finom képnyomtatást helyezi előtérbe.
<Szöveg prioritása>
Az éles szöveg nyomtatását helyezi előtérbe.
<Világosság>
Beállíthatja a képek világosságát. Állítsa be a világosságot, majd nyomja meg a
193
gombot.
Használható
Nyomtatás
● A TIFF-fájlok <Világosság> beállítása csak akkor módosítható, ha JPEG-tömörítéssel vannak tömörítve.
<Félárnyékos>
Az optimális képminőséghez megadhatja a féltónusok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti
középtartomány) visszaadásának módját.
<Árnyalatos>
Finom színfokozatok, ezáltal lágy átmenetek nyomtatása, például digitális fényképekhez.
<Hibaelosztás>
Ez az üzemmód szövegeket és vékony vonalakat tartalmazó dokumentumok, a görbe vonalakat tartalmazó
CAD-adatok stb. nyomtatására használható.
● Ha a <Hibaelosztás> lehetőséget használja, csökkenhet a textúra és a festékrögzítés stabilitása.
<PDF részleteinek beállítása>
Módosíthatja a PDF-fájlok nyomtatási beállításait.
<Világosság>
Beállíthatja a képek világosságát. Állítsa be a világosságot, majd nyomja meg a
gombot.
<Nyomtatási tartomány>
Adja meg, hogy mely oldalakat szeretné kinyomtatni.
<Összes oldal>
Az összes oldal kinyomtatása.
<Megadott oldalak>
A kinyomtatni kívánt oldaltartomány kiválasztása. Adja meg az <Első oldal> és az <Utolsó oldal> kívánt értékét
a számbillentyűkkel, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
194
Nyomtatás
● Ha a megadott oldaltartomány nem található meg a PDF-fájlban, akkor a nyomtatás nem történik meg.
<Papírmérethez igazítás, nagyít/kicsinyít>
Adja meg, hogy nagyítani, illetve kicsinyíteni szeretné-e az eredetit a papír nyomtatási tartományának
megfelelően. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a méretnövelés/-csökkentés nem befolyásolja az eredeti
képarányát.
<Nyomt.terület növelése>
Adja meg, hogy ki szeretné-e bővíteni a nyomtatási tartományt a papírméretnek megfelelően.
● Ha a <Be> lehetőséget állította be, előfordulhat, hogy a nyomtatási adatok egy része nem kerül
kinyomtatásra a széleken, illetve a papíron a dokumentumtól függően foltosodás jelenhet meg.
<Megjegyzésnyomtatás>
Ez a beállítás meghatározza, hogy nyomtatára kerüljenek-e a PDF-fájl megjegyzései.
<Ki>
Nem nyomtat megjegyzéseket.
<Automatikus>
Csak a PDF-fájlban nyomtatásra megjelölt megjegyzéseket nyomtatja ki.
<Jelszó a dokumentum megnyitásához>
Jelszóval védett PDF-fájlokat a megnyitásukhoz szükséges jelszó beírásával nyithat meg. Adja meg a jelszót, és
válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
<Egyéb>
<Félárnyékos>
Az optimális képminőséghez megadhatja a féltónusok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti
középtartomány) visszaadásának módját. Megadhatja ezt a beállítást az egy dokumentumban tárolt minden
képtípus esetén. A beállítás leírását lásd:
<Félárnyékos>(P. 416) .
<Csak fekete szöveg>
Csak fekete szöveg nyomtatása, melynek színadatai a következők: „R=G=B=0%”, „C=M=Y=100%” vagy
<Csak fekete
„C=M=Y=0%/K=100%”, csak a K (fekete) toner használatával. A beállítás leírását lásd:
szöveg>(P. 412) .
<Fekete felülnyomás>
Adja meg, hogy milyen nyomtatási módszert szeretne használni olyankor, amikor a fekete szöveg átfedésben
van a színes háttérrel vagy alakzattal. A beállítás leírását lásd:
<Fekete felülnyomás>*1(P. 412) .
<RGB forrásprofil>
Itt kiválaszthatja a használt monitornak megfelelő színegyeztetési profilt az RGB-adatok nyomtatásához. A
<RGB forrásprofil>(P. 413) .
beállítás leírását lásd:
<CMYK szimulációs profil>
Ebben a beállításban megadhatja a CMYK (Cyan Magenta Yellow blacK – cián, bíbor, sárga, fekete) adatok
nyomtatása során alkalmazandó szimulációs profilt. A készülék a eszközfüggő CMYK színmodellé konvertálja
a CMYK-adatokat. A beállítás leírását lásd:
<CMYK szimulációs profil>(P. 413) .
<Szürkeárnyalatos profil használata>
195
Nyomtatás
Megadhatja, hogy át szeretné-e konvertálni a szürkeárnyalatos adatokat CMYK (cyan, magenta, yellow, black)
adatokká a készülék szürkeárnyalatos profiljának használatával. A beállítás leírását lásd:
<Szürkeárnyalatos profil használata>(P. 414) .
<Kimeneti profil>
Válassza ki a megfelelő profilt a nyomtatási adatokhoz. Ez a lehetőség adható meg minden egyes képtípus
számára egy dokumentumban. A beállítás leírását lásd:
<Kimeneti profil>(P. 414) .
<Egyeztetési mód>
Válassza ki azt az elemet, amelynek prioritást kíván adni olyankor, amikor színbeállítást végez az <RGB
forrásprofil> pontnál. A beállítás leírását lásd:
<Egyeztetési mód>(P. 415) .
<Kompozit felülnyomás>
Válassza ki, hogy felül szeretné-e nyomni a CMYK-adatokat a felülnyomás megadásával, kompozit
kimenetként. A beállítás leírását lásd:
<Kompozit felülnyomás>(P. 418) .
<Szürkeárnyalatos átalakítás>
Adja meg, hogyan szeretné nyomtatni a színes adatokat fekete-fehérben. A beállítás leírását lásd:
<Szürkeárnyalatos átalakítás>(P. 418) .
<Nyomtatási minőség>
<Fedettség>
Állítsa be a nyomtatáshoz használt festékfedettséget. A beállítás leírását lásd:
<Fedettség>(P. 378) .
<Festékmennyiség korrekciója>
Amikor a szöveg vagy vonalak nyomtatásához használt festékmennyiség meghaladja a készüléknél
beállított határértéket, módosítsa a beállítást, hogy a festék mennyisége a határértéken belül maradjon. A
<Festékmennyiség korrekciója>(P. 381) .
beállítás leírását lásd:
<Festéktakarékos>
A <Be> lehetőség kiválasztásával festéktakarékos módban nyomtathat. Ha egy nagyobb munka
kinyomtatása előtt szeretné ellenőrizni az elrendezést és az egyéb jellemzőket, állítsa ezt a beállítást a
<Festéktakarékos>(P. 379) .
<Be> lehetőségre. A beállítás leírását lásd:
<Árnyalatos>
Állítsa be az árnyalatok visszaadásához használandó feldolgozási módot. A <Nagy 2> finomabb
<Árnyalatos>(P. 379) .
árnyalatokat biztosít, mint a <Nagy 1>. A beállítás leírását lásd:
<Fedettség finombeállítása>
Ha túl fakók a finom vonalak és az apró betűs szöveg, növelje a fedettséget a jobb, kevésbé kifakult
<Fedettség finombeállítása>(P. 380) .
nyomat érdekében. A beállítás leírását lásd:
<Felbontás>
Adja meg a nyomtatási adatok feldolgozásához használandó felbontást. A beállítás leírását lásd:
<Felbontás>(P. 380) .
<Különleges simítási mód>
Válasszon módot a dokumentumok simított formában történő nyomtatásához. Ha a nyomat minősége
nem elfogadható <Mód 1> (alapértelmezett) módban, próbáljon ki egy másik módot. A beállítás leírását
<Különleges simítási mód>(P. 380) .
lásd:
<Vonalkezelés>
Állítsa be a vonalkezelésnél használandó feldolgozási módot. A beállítás leírását lásd:
<Vonalkezelés>(P. 382) .
<Szélesség beállítása>
Konfigurálja a beállítást, ha a szöveget vagy a finom vonalakat félkövéren szeretné kinyomtatni. A beállítás
<Szélesség beállítása>(P. 382) .
leírását lásd:
<Összetett simítás>
Konfigurálja a simítási beállítást annak érdekében, hogy az ábrák (pl. alkalmazásokkal létrehozott
illusztrációk) körvonalai vagy szövegei simított formában jelenjenek meg. A <Szint 2> beállítással erősebb
simító hatást érhet el, mint a <Szint 1> beállítással. A beállítás külön alkalmazható szövegekre és ábrákra.
A beállítás leírását lásd:
<Összetett simítás>(P. 383) .
<Árnyalat simítása>
Konfigurálja a simítási beállítást annak érdekében, hogy az ábrák (pl. alkalmazásokkal létrehozott
illusztrációk) árnyalatai (színfedettsége), illetve a bittérképes képek simított formában jelenjenek meg. A
196
Nyomtatás
<Szint 2> beállítással erősebb simító hatást érhet el, mint a <Szint 1> beállítással. A beállítás külön
alkalmazható ábrákra és képekre. A beállítás leírását lásd:
<Árnyalat simítása>(P. 384) .
6
Válassza a következőt: <Nyomtatás indítása>.
➠ A nyomtatás elkezdődik.
● Ha meg kívánja szakítani a nyomtatást, válassza a <Mégse>
● Ha mindig ugyanazokkal a beállításokkal szeretne nyomtatni:
HIVATKOZÁSOK
<Fájlok elérése>(P. 426)
197
<Igen> pontot.
Memóriahordozó-nyomtatás(P. 162)
Nyomtatás
I-Faxok fogadása nyomtatásra
552S-03H
Az internetfax (I-Fax) olyan funkció, amely fájlt csatol egy e-mailhez TIFF-képfájlként, majd átviszi azt. A készülék IFaxokat tud fogadni, majd ki tudja nyomtatni őket. Az I-Faxok fogadása automatikusan is történhet a megadott
időközönként, de a fogadás manuálisan is végbemehet.
I-Fax fogadási beállítások konfigurálása(P. 198)
I-faxok kézi fogadása(P. 200)
I-Fax fogadási beállítások konfigurálása
Az I-Fax fogadási beállítások számítógépről adhatók meg, míg a nyomtatási beállításokat a készülék kezelőpanelén
választhatja ki.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
Számítógépről
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
Adja meg a szükséges beállításokat.
[E-mail/I-Fax beállításai] lehetőséget.
198
A
Nyomtatás
[POP-kiszolgáló]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel az I-Fax fogadásához használt POP3-kiszolgáló nevét vagy IP-címét.
[Felhasználó neve]
Adjon meg alfanumerikus karaktereket a megadott e-mail fiók felhasználóneveként.
[Jelszó beállítása/módosítása]
A jelszó megadásához vagy módosításához jelölje be a jelölőnégyzetet, és adjon meg alfanumerikus
karaktereket a [Jelszó] mezőben.
[POP vétel]
Jelölje be a jelölőnégyzetet az i-faxok fogadásához.
[POP időköz]
Ezzel beállítható az az időköz (percekben), amely alapján megtörténik az automatikus csatlakozás a POP3kiszolgálóhoz. Ha találhatók I-Fax dokumentumok a kiszolgálón, akkor azoknak automatikusan megtörténik a
fogadása és kinyomtatása.
Az automatikus fogadás kikapcsolása
● Állítsa a [POP időköz] beállítást a [0] értékre. Ha a [0] van beállítva, akkor az I-Faxokat manuálisan
fogadja. I-faxok kézi fogadása(P. 200)
[APOP-hitelesítés használata]
Ha a hitelesítés során APOP-titkosítással szeretné védeni a jelszót, akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.
[TLS POP-hoz használata]
A jelölőnégyzet kiválasztásával a TLS használható az POP3-kiszolgálóval történő kommunikáció titkosítására.
Igény szerint jelölje be a [Tanúsítványellenőrzés] vagy [CN hozzáadása az ellenőrizendő tételekhez]
jelölőnégyzetet.
6
Kattintson a [OK] elemre.
7
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 105)
A kezelőpanelről
8
Adja meg szükség szerint a nyomtatási beállításokat.
199
Nyomtatás
A beállítás megadása kétoldalas nyomtatáshoz
<Kétoldalas nyomtatás>(P. 424)
A papírméret megadása
<Vételi nyomtatási méret>(P. 425)
● A használt hálózattól függően szükség lehet a beállított POP3-port módosítására ( Portszámok
módosítása(P. 249) ). A további tudnivalókért forduljon internetszolgáltatójához vagy a hálózati
rendszergazdához.
I-faxok kézi fogadása
Ha az I-Fax fogadásának beállítása teljes mértékben konfigurálva van a POP3-kiszolgálóról, akkor manuálisan
fogadhatja az I-Faxokat, majd kinyomtathatja őket. Amikor csatlakozni kíván a kiszolgálóhoz, mielőtt
automatikusa fogadná az i-faxokat, vagy ha úgy szeretné beállítani a készüléket, hogy ne fogadja
automatikusan az i-faxokat, az alábbi módszer használatával kézzel fogadhatja az i-faxokat.
1
Nyomja meg az <Állapotfigy.> gombot (
2
Válassza a <Vételi feladat> lehetőséget.
3
Válassza a <I-Fax vétel ell.> lehetőséget.
).
➠ Csatlakozzon a POP3-kiszolgálóhoz. Ha a kiszolgálóra érkezett dokumentum, elkezdődik a nyomtatás.
● Fogadott dokumentum nyomtatása a papír mindkét oldalára:
<Kétoldalas nyomtatás>(P. 424)
● A nyomtatás folytatása olyankor, amikor a festékkazetta kifogyóban van:
kaz>/<Nyomt. folytatása, ha kifogyóban a kaz.>(P. 424)
200
<Nyomt.folyt, ha kifogyó a
Kapcsolódás mobileszközzel
Kapcsolódás mobileszközzel
Kapcsolódás mobileszközzel .................................................................................................................... 202
Csatlakozás mobileszközzel .............................................................................................................................. 203
Csatlakozás vezeték nélküli hálózati útválasztón keresztül (LAN kapcsolat) .................................................. 204
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód) ............................................................................................. 206
A készülék használata alkalmazásokon keresztül .......................................................................................... 211
Az AirPrint használata ....................................................................................................................................... 213
Nyomtatás az AirPrint használatával ............................................................................................................ 218
Ha az AirPrint nem használható ................................................................................................................... 221
A Google Cloud Print használata ...................................................................................................................... 222
A készülék kezelése távirányítóval .................................................................................................................. 225
201
Kapcsolódás mobileszközzel
Kapcsolódás mobileszközzel
552S-03J
A gépet mobilkészülékkel, például okostelefonnal vagy táblagéppel összekapcsolva, egy megfelelő alkalmazás
segítségével könnyedén végezhet nyomtatást, illetve egyéb műveleteket. Emellett a készüléket mobileszközökről is
vezérelheti távirányítóval, és ilyen módon erősítheti meg a nyomtatási állapotot, illetve módosíthatja a készülék
beállításait.
Csatlakozás mobileszközzel(P. 203)
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)(P. 206)
A készülék használata alkalmazásokon keresztül(P. 211)
Az AirPrint használata(P. 213)
A Google Cloud Print használata(P. 222)
A készülék kezelése távirányítóval(P. 225)
● A mobileszköztől függően előfordulhat, hogy a készülék nem működik helyesen.
● Ha a [IPP-port korlátozva (port száma: 631)] vagy a [mDNS-port korlátozva (port száma: 5353)] engedélyezve
van a biztonsági házirendben (
sem az AirPrint szolgáltatást.
Biztonsági házirend(P. 296) ), akkor nem használhatja sem a Mopria®,
202
Kapcsolódás mobileszközzel
Csatlakozás mobileszközzel
552S-03K
Két különböző módszerrel csatlakoztathatja a mobileszközt a készülékhez: vezeték nélküli útválasztón keresztül, illetve
vezeték nélkül, közvetlenül a készülékkel kommunikálva. Válasszon kapcsolódási módot a kommunikációs
környezetnek és a használt eszköznek megfelelően. Hajtsa végre a kommunikációt a mobileszközökkel a <Mobil
portál> pontban ( Főképernyő képernyő(P. 109) ).
◼ Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül
Csatlakoztassa a mobileszközt és a készüléket egy vezeték nélküli útválasztó segítségével, úgy, mint amikor egy
számítógéphez csatlakoztatja. Csatlakozás vezeték nélküli hálózati útválasztón keresztül (LAN kapcsolat)
(P. 204)
◼ Közvetlen kapcsolódás
Csatlakoztassa a mobileszközt közvetlenül, vezeték nélkül a készülékhez; vezeték nélküli hálózat használata nélkül.
Lehetősége nyílik a készülék azonnali vezeték nélküli csatlakoztatására akár vezeték nélküli hálózati környezeten kívül
is. Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)(P. 206)
203
Kapcsolódás mobileszközzel
Csatlakozás vezeték nélküli hálózati útválasztón
keresztül (LAN kapcsolat)
552S-03L
Ha vezeték nélküli hálózati útválasztó csatlakozik a készülékhez kapcsolódó hálózatra, akkor a mobileszközzel
ugyanúgy létrehozhatja a kommunikációs csatornát a vezeték nélküli hálózati útválasztó segítségével, mintha egy
számítógéppel tenné. A mobileszközök vezeték nélküli hálózatra való csatlakoztatásáról a hálózati eszközökhöz kapott
útmutató kézikönyvekben, illetve a készülékek gyártójánál tájékozódhat. Csatlakoztassa a készüléket egy útválasztóhoz
vezetékes vagy vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül. A hálózati környezet beállítása(P. 24)
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül (Érintőpaneles modell)(P. 204)
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül (Fekete-fehér LCD-modell)(P. 205)
● Az alábbi műveletek végrehajtásához használja az IPv4-címet.
Az IPv4-cím beállítása(P. 42)
● Válassza ki a <LAN-kapcsolat> lehetőséget, és folytassa a folyamatot, miután megjelent a Közvetlen
csatlakozás képernyő a <Mobil portál> alábbi folyamatban való kiválasztását követően.
● Ha további tájékoztatást szeretne a Canon PRINT Business szolgáltatással kompatibilis operációs
rendszerekről, a részletes beállítási folyamatról és a működtetés folyamatáról, olvassa el az alkalmazás
Súgóját, illetve tájékozódjon a Canon webhelyéről (https://global.canon/gomp/).
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül (Érintőpaneles modell)
◼ Manuális csatlakozás
1
2
Válassza ki a <Mobil portál> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 109)
Főképernyő
Csatlakozzon a mobileszközről arra az IP-címre, amelyik megjelenik a képernyőn.
◼ Csatlakozás QR-kód segítségével
1
Válassza ki a <Mobil portál> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 109)
204
Főképernyő
Kapcsolódás mobileszközzel
2
3
4
Válassza a <QR-kód> lehetőséget.
Indítsa el a Canon PRINT Business alkalmazást a mobileszközön.
használata alkalmazásokon keresztül(P. 211)
A készülék
Olvassa be a képernyőn megjelenő QR-kódot a mobileszköz használatával.
◼ Csatlakozás az NFC használatával (Android)
Az NFC használata előtt győződjön meg róla, hogy az <NFC használata> értéke <Be> legyen.
használata>(P. 441)
1
2
3
Indítsa el a Canon PRINT Business alkalmazást a mobileszközön.
használata alkalmazásokon keresztül(P. 211)
<NFC
A készülék
Engedélyezze az NFC-beállításokat a mobileszközön.
Helyezze a mobileszközt közelebb a készüléken található NFC jelhez.
Kezelőpanel(P. 96)
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül (Fekete-fehér LCDmodell)
1
Válassza ki a <Mobil portál> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 109)
Főképernyő
2
Válassza a <Eszköz nevének/IP-címének megjelen.> lehetőséget.
3
Csatlakozzon a mobileszközről arra az IP-címre, amelyik megjelenik a képernyőn.
205
Kapcsolódás mobileszközzel
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)
1660-068
552S-03R
A mobileszköz és a készülék közötti közvetlen kapcsolat létesítésére képes „Hozzáférési pont mód” segítségével még
vezeték nélküli hálózati útválasztó nélküli környezetben is, bonyolult beállítások megadása nélkül csatlakoztathatja a
rendelkezésre álló mobileszközt a készülékhez.
Felkészülés közvetlen kapcsolat létesítésére (Hozzáférési pont mód)(P. 206)
Közvetlen kapcsolódás (Érintőpaneles modell)(P. 207)
Közvetlen kapcsolódás (Fekete-fehér LCD-modell)(P. 209)
Felkészülés közvetlen kapcsolat létesítésére (Hozzáférési pont mód)
Hozzon létre kapcsolatot a Hozzáférési pont mód használatával a következő beállítások azonos sorrendben való
végrehajtásával.
Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait.
● Beállíthatja az IPv4-címet.
Az IPv4-cím beállítása(P. 42)
A mobileszköz előkészítése
● Konfigurálja a beállításokat a mobileszköz Wi-Fi hálózathoz való
csatlakoztatásához.
Helyezze a készüléket kapcsolati készenléti állapotba.
● <Menü> <Beállítások> <Hálózat> <Közvetlen csatl. beállításai>
<Közvetlen csatlakozás hasz.> beállítást <Be> értékre.
Az automatikus megszüntetési eltelt idő értékének megadása
● Megadhatja, hogy mennyi időnek kell eltelnie az automatikus szétkapcsoláshoz, miután a közvetlen
kapcsolat létrejött. <Közvetlen csatlak. befejezése>/<Idő a közvetlen csatlakozás
befejezéséig>(P. 328)
206
állítsa a
Kapcsolódás mobileszközzel
Több mobileszköz csatlakoztatása egyidejűleg
● Konfigurálja a készülék SSID azonosítóját és hálózati kulcsát tetszés szerint.
beállításai>(P. 328)
<Hozzáférési pont mód
Canon PRINT Business
● Ha további tájékoztatást szeretne a Canon PRINT Business szolgáltatással kompatibilis operációs
rendszerekről, a részletes beállítási folyamatról és a működtetés folyamatáról, olvassa el az alkalmazás
Súgóját, illetve tájékozódjon a Canon webhelyéről (https://global.canon/gomp/).
Közvetlen kapcsolódás (Érintőpaneles modell)
● Némi időbe telhet, mire létrejön a kapcsolat a készülék és a mobileszköz között.
◼ Manuális csatlakozás
1
Válassza ki a <Mobil portál> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 109)
Főképernyő
● Ha már csatlakozik mobileszköz, folytassa a 3. lépéssel.
2
3
4
Válassza a <Csatlakozás> lehetőséget.
Konfigurálja a Wi-Fi-beállításokat a mobileszközről a képernyőn megjelenő hálózati
azonosító (SSID) és hálózati kulcs segítségével.
A művelet befejezése után válassza a <Leválasztás> lehetőséget.
◼ Csatlakozás QR-kód segítségével
1
Válassza ki a <Mobil portál> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 109)
Főképernyő
● Ha már csatlakozik mobileszköz, folytassa a 3. lépéssel.
2
Válassza a <Csatlakozás> lehetőséget.
3
Válassza a <QR-kód> lehetőséget.
4
Indítsa el a Canon PRINT Business alkalmazást a mobileszközön.
használata alkalmazásokon keresztül(P. 211)
207
A készülék
Kapcsolódás mobileszközzel
5
Olvassa be a képernyőn megjelenő QR-kódot a mobileszköz használatával.
6
A művelet befejezését követően válassza a <Leválasztás> lehetőséget.
◼ Csatlakozás az NFC használatával (Android)
Az NFC használata előtt győződjön meg róla, hogy az <NFC használata> értéke <Be> legyen.
használata>(P. 441)
1
Válassza ki a <Mobil portál> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 109)
<NFC
Főképernyő
● Ha már csatlakozik mobileszköz, folytassa a 3. lépéssel.
2
3
4
5
6
Válassza a <Csatlakozás> lehetőséget.
Indítsa el a Canon PRINT Business alkalmazást a mobileszközön.
használata alkalmazásokon keresztül(P. 211)
A készülék
Engedélyezze az NFC-beállításokat a mobileszközön.
Helyezze a mobileszközt közelebb a készüléken található NFC jelhez.
Kezelőpanel(P. 96)
A művelet befejezését követően válassza a <Leválasztás> lehetőséget.
● Válassza ki a <Csatlak. adatai> lehetőséget a <Közvetlen csatlakozás> képernyőn a kapcsolódó mobileszköz
ellenőrzéséhez.
● Ha a <Maradjon Enged,ha SSID/Hál.k.adott> a <Be> értékre van állítva, nem kell kiválasztani a <Csatlakozás>
lehetőséget. <Maradjon Enged,ha SSID/Hál.k.adott>(P. 329)
208
Kapcsolódás mobileszközzel
● A használt mobileszköztől függően előfordulhat, hogy közvetlen kapcsolat esetén nem tud csatlakozni az
internethez.
● Ha a vezeték nélküli kapcsolat a mobileszközről nem jön létre az SSID és a hálózati kulcs megjelenítésétől
számított 5 percen belül, akkor befejeződik a kapcsolat várakozási állapota.
● Ha a mobileszköz és a készülék közötti adatátvitel nélküli állapot folytatódik a közvetlen kapcsolattal történő
csatlakozás során, a kommunikáció megszakadhat.
● Az alvó üzemmód által aktivált energiatakarékosság kevésbé jelentős a közvetlen kapcsolaton való
csatlakozás esetén.
● Ha a készüléket vezeték nélküli hálózati kapcsolaton keresztül használja, fenn kell tartania a vezeték nélküli
hálózati kapcsolatot a közvetlen kapcsolódás használata során is. Amikor a készülék nem kapcsolódik
vezeték nélküli hálózathoz, vagy a kapcsolódási folyamat még nem fejeződött be, akkor a közvetlen
kapcsolódási folyamat nem indulhat el. Ha a készülék és a vezeték nélküli hálózat közötti kapcsolat
megszakad a közvetlen kapcsolódás során, befejeződhet a kommunikáció.
● Amikor befejezi a kívánt műveletet, mindenképp szüntesse meg a kapcsolatot a készülék és a mobileszköz
között. Ha fennmarad a kapcsolat, nem tud megfelelően érvényesülni az alvó üzemmód energiatakarékos
funkciója.
● Ha a Közvetlen csatlakozás opciót választja, akkor az IP címet ne állítsa be kézzel a mobilkészüléken. Ez
ugyanis megakadályozhatja a megfelelő kommunikációt a közvetlen csatlakozással.
Közvetlen kapcsolódás (Fekete-fehér LCD-modell)
● Némi időbe telhet, mire létrejön a kapcsolat a készülék és a mobileszköz között.
1
Válassza ki a <Mobil portál> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 109)
● Ha már csatlakozik mobileszköz, nyomja meg a
gombot, és folytassa a 3. lépéssel.
2
Válassza a <Csatlakozás> lehetőséget.
3
Válassza a <SSID/hálózati kulcs megjelenítése> lehetőséget.
4
5
Főképernyő
Konfigurálja a Wi-Fi-beállításokat a mobileszközről a kijelzőn megjelenő hálózati
azonosító (SSID) és hálózati kulcs segítségével.
A művelet befejezését követően nyomja meg a
<Leválasztás>
<Igen> lehetőséget.
209
gombot, majd válassza a
Kapcsolódás mobileszközzel
● Válassza ki a <Csatlakozás adatai> elemet a képernyőn a közvetlen kapcsolat alatt a csatlakozó mobileszköz
ellenőrzéséhez.
● Ha a <Maradjon Enged,ha SSID/Hál.k.adott> beállítása <Be>, nem kell elvégezni a <Csatlakozás> műveletet.
<Maradjon Enged,ha SSID/Hál.k.adott>(P. 329)
● A használt mobileszköztől függően előfordulhat, hogy közvetlen kapcsolat esetén nem tud csatlakozni az
internethez.
● Ha a vezeték nélküli kapcsolat a mobileszközről nem jön létre az SSID és a hálózati kulcs megjelenítésétől
számított 5 percen belül, akkor befejeződik a kapcsolat várakozási állapota.
● Ha a mobileszköz és a készülék közötti adatátvitel nélküli állapot folytatódik a közvetlen kapcsolattal történő
csatlakozás során, a kommunikáció megszakadhat.
● Az alvó üzemmód által aktivált energiatakarékosság kevésbé jelentős a közvetlen kapcsolaton való
csatlakozás esetén.
● Ha a készüléket vezeték nélküli hálózati kapcsolaton keresztül használja, fenn kell tartania a vezeték nélküli
hálózati kapcsolatot a közvetlen kapcsolódás használata során is. Amikor a készülék nem kapcsolódik
vezeték nélküli hálózathoz, vagy a kapcsolódási folyamat még nem fejeződött be, akkor a közvetlen
kapcsolódási folyamat nem indulhat el. Ha a készülék és a vezeték nélküli hálózat közötti kapcsolat
megszakad a közvetlen kapcsolódás során, befejeződhet a kommunikáció.
● Amikor befejezi a kívánt műveletet, mindenképp szüntesse meg a kapcsolatot a készülék és a mobileszköz
között. Ha fennmarad a kapcsolat, nem tud megfelelően érvényesülni az alvó üzemmód energiatakarékos
funkciója.
● Ha a Közvetlen csatlakozás opciót választja, akkor az IP címet ne állítsa be kézzel a mobilkészüléken. Ez
ugyanis megakadályozhatja a megfelelő kommunikációt a közvetlen csatlakozással.
210
Kapcsolódás mobileszközzel
A készülék használata alkalmazásokon keresztül
552S-03S
Hajtsa végre a nyomtatást és más műveleteket a készülékhez csatlakoztatott mobileszközről alkalmazások
segítségével. A rendszer különböző alkalmazásokat, köztük a Canon saját alkalmazásait támogatja. Használja
megfelelően, az eszközéhez, alkalmazásához és a helyzethez igazodva.
◼ A Canon PRINT Business használata
Az alkalmazás segítségével nyomtatás és más műveletek hajthatók végre az iOS/Android rendszert támogató
mobileszközökről. Nyomtatáskor nem szükséges a műveleteket a készüléken elvégezni. Ha további információt
szeretne a támogatott operációs rendszerekről, részletes beállítási módszerekről és műveletekről, ellenőrizze az
alkalmazás Súgóját, illetve látogasson el a Canon webhelyére (https://global.canon/gomp/).
● A Canon PRINT Business alkalmazást ingyenesen töltheti le, de az internetkapcsolatért díjat kell fizetnie.
◼ Nyomtatás a Canon Print Service szolgáltatással
Egyszerűen nyomtathat azoknak az alkalmazásoknak a menüjéből, amelyek támogatják az Android nyomtatási
alrendszerét. Ha további információt szeretne a támogatott operációs rendszerekről, valamint a részletes beállítási
módszerekről és folyamatokról, látogasson el a Canon webhelyére (https://global.canon).
◼ Nyomtatás a Mopria® szolgáltatással
Ez a készülék a Mopria® megoldást is támogatja. A Mopria® lehetővé teszi, hogy úgy végezzen nyomtatást az Android
rendszert használó mobileszközökről, hogy közben a megszokott műveleteket és beállításokat hajtja végre, még eltérő
gyártók és típusok esetén is. Ha például a Mopria® szolgáltatást támogató, eltérő gyártóktól származó nyomtatókat
használ, vagy egy felkeresett helyen Mopria®-kompatibilis nyomtató található, akkor úgy nyomtathat, hogy nem kell
alkalmazást telepítenie az adott gyártóra vagy típusra vonatkozóan. Ha további tájékoztatást szeretne a támogatott
típusokról vagy működési környezetekről, lásd a következő webhelyet: http://www.mopria.org.
A Mopria® beállításainak megerősítése
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre rendszergazdai jogosultsággal (
A Távoli
felhasználói felület elindítása(P. 284) ) [Beállítások/Bejegyzés] [Hálózati beállítások]
[Mopria-beállítások] [Szerkesztés] Győződjön meg róla, hogy be van jelölve a [Mopria
használata] jelölőnégyzet [OK]
211
Kapcsolódás mobileszközzel
◼ Nyomtatás a Google Cloud Print szolgáltatással
A Google Cloud Print szolgáltatást támogató alkalmazások és szolgáltatások használata esetén nyomtatóillesztőprogram nélkül nyomtathat a számítógépről vagy a mobileszközről. A Google Cloud Print
használata(P. 222)
212
Kapcsolódás mobileszközzel
Az AirPrint használata
552S-03U
Ebben a részben az AirPrint használatához szükséges beállításokról továbbá az Apple eszközök segítségével
elvégzendő folyamatokról tájékozódhat.
AirPrint-beállítások
Az AirPrint beállításainak megadása(P. 213)
Az AirPrint képernyőjének megjelenítése(P. 216)
Az AirPrint funkciói
Nyomtatás az AirPrint használatával(P. 218)
Hibaelhárítás
Ha az AirPrint nem használható(P. 221)
Az AirPrint beállításainak megadása
Bejegyezheti a készülék nevét és telepítési helyét, amelyet a készülék azonosítására használhat, valamint más hasonló
információkat. A készüléken le is tilthatja az AirPrint funkciót. Ezeket a beállításokat a Távoli felhasználói felületen
módosíthatja.
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
A
● Ha mobileszközt, például iPad, iPhone vagy iPod touch készüléket használ, akkor kattintás helyett érintse
meg az ebben a részben említett elemeket.
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
[AirPrint beállításai] lehetőséget.
213
Kapcsolódás mobileszközzel
5
Adja meg a szükséges beállításokat.
[AirPrint használata]
Az AirPrint engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet. Az AirPrint funkció letiltásához törölje a jelet a
jelölőnégyzetből.
[Nyomtató neve]
Adja meg a készülék nevét. Ha már van regisztrálva mDNSnév az [mDNS beállításai] (
konfigurálása(P. 66) ) között, akkor megjelenik a regisztrált név.
A DNS
[Hely]
Adja meg a készülék helyét. Ha már van regisztrálva hely az [Eszközinformációs beállítások] ([Eszközkezelés] –
[Kezelési beállítások] (Beállítások/Bejegyzés)) között, akkor megjelenik a regisztrált név.
[Földrajzi szélesség]
Adja meg a készülék telepítési helyének földrajzi szélességét.
[Földrajzi hosszúság]
Adja meg a készülék telepítési helyének földrajzi hosszúságát.
6
Kattintson a [OK] elemre.
Az [AirPrint használata] lehetőség kiválasztása esetén a <Hálózat> következő
beállításainak értéke <Be> lesz.
● HTTP használata
● IPP nyomtatási beállítások
● IPv4 mDNS használata
● IPv6 mDNS használata
● Ha módosítja a korábban megadott [Nyomtató neve] beállítást, akkor elképzelhető, hogy többé nem fog
tudni nyomtatni arról a Macről, amelyet eddig sikeresen használt a nyomtatáshoz. Ez azért van így, mert
automatikusan módosul az IPv4 protokollon használt <mDNS-név> ( A DNS konfigurálása(P. 66) ) is. Ilyen
esetben vegye fel ismét a készüléket a Mac rendszerbe.
214
Kapcsolódás mobileszközzel
● A nyomtató nevének megadásával könnyebben azonosíthatók az AirPrint szolgáltatást támogató különböző
nyomtatók.
◼ Az AirPrint-tel elérhető funkciók beállításának megváltoztatása
Ha le szeretné tiltani azokat a funkciókat, amelyeket nem fog használni az AirPrinttel, vagy titkosítaná a
kommunikációt, a szükséges beállításokat a kezelőpanelen adhatja meg.
A nyomtatási beállítások módosítása
Az AirPrint-tel történő nyomtatáshoz az IPP protokoll használatos.
A funkció be-/kikapcsolása
Megadhatja, hogy a nyomtatást az AirPrint-tel szeretné-e végezni. A gyári alapbeállítás: <Be>.
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP-beállítások> <IPP nyomtatási
beállítások> Állítsa az <IPP-nyomtatás használata> beállítást <Ki> vagy <Be>
értékre
<Alkalmaz>
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü>
<Beállítások>
beállítások>
<Hálózat>
<TCP/IP-beállítások>
<IPP-nyomtatás használata>
<IPP nyomtatási
Válassza a <Ki> vagy a <Be> lehetőséget
TLS beállítás módosítása
Megadhatja, hogy az AirPrint-tel történő nyomtatás során kívánja-e titkosítani a kommunikációt a TLS
segítségével. A gyári alapbeállítás: <Ki>.
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP-beállítások> <IPP nyomtatási
beállítások> Állítsa az <IPP-nyomt.enged. csak TLS-sel> beállítást <Ki> vagy <Be>
értékre
<Alkalmaz>
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP-beállítások> <IPP nyomtatási
beállítások> <IPP-nyomt. enged. csak TLS használatakor> Válassza a <Ki> vagy a
<Be> lehetőséget
215
Kapcsolódás mobileszközzel
Az AirPrint képernyőjének megjelenítése
Megjelenítheti az AirPrint képernyőjét, amelyen nemcsak az AirPrint beállításait érheti el, hanem a kellékanyagokra,
például a papírra és a festékkazettára vonatkozó információkat is. Emellett itt adhatja meg a biztonsági funkció
beállításait is.
1
Válassza a [Rendszerbeállítások] [Nyomtatók és szkennerek] pontot, majd adja
hozzá a készüléket a használt Mac típusú számítógéphez.
● Ha a készülék már hozzá van adva, akkor ez a művelet nem szükséges.
2
Válassza ki a készüléket a [Nyomtatók és szkennerek] között felsorolt nyomtatók
közül.
3
Kattintson az [Opciók és tartozékok] gombra.
4
Kattintson az [Nyomtató weboldalának megjelenítése] gombra.
5
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre.
● Az AirPrint beállításainak módosításához rendszergazdaként kell bejelentkezni.
◼ AirPrint-kompatibilis oldal
Ha rendszergazdai jogosultsággal jelentkezik be, az AirPrint-kompatibilis oldal az alábbi módon jelenik meg.
[AirPrint beállításai]
Lehetővé teszi az Airprint-beállításoknál megadott értékek ellenőrzését (pl. a készülék neve és helye). A
beállítások a [Szerkesztés] pontra kattintva módosíthatók.
216
Kapcsolódás mobileszközzel
[Egyéb beállítások]
[Nyomtatás biztonsági beállításai]
A nyomtatás biztonsági beállításainak konfigurálása TLS vagy hitelesítés használatával.
[TLS-beállítások]
Lehetővé teszi a TLS-nél használt kulcs és tanúsítvány módosítását.
tanúsítványának konfigurálása(P. 252)
A TLS kulcsának és
[Kulcs és tanúsítvány beállításai]
Lehetővé teszi egy kulcs és egy tanúsítvány létrehozását és telepítését, illetve a tanúsítvány kiadásának
kérését. A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 252)
[Fogyóeszköz-adatok]
Lehetővé teszi minden egyes papírforrás és fogyóeszköz adatainak ellenőrzését a készülék és az eszköz
verziójának megfelelően.
Védjegyek
Az Apple, a Bonjour, az iPad, az iPhone, az iPod touch, a Mac, a macOS, az OS X és a Safari az Apple Inc. bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegye.
217
Kapcsolódás mobileszközzel
Nyomtatás az AirPrint használatával
552S-03W
Nyomtathat iPad, iPhone, iPod touch és Mac számítógépről is nyomtató-illesztőprogram használata nélkül.
Nyomtatás iPad, iPhone és iPod touch készülékről(P. 218)
Nyomtatás Mac rendszerből(P. 219)
Rendszerkövetelmények
Az alábbi Apple eszközök egyike szükséges az AirPrint-nyomtatáshoz.
● iPad (minden típus)
● iPhone (3GS és újabbak)
● iPod touch (3. generációs és újabbak)
● Mac (Mac OS X 10.7 vagy újabb)*
*OS
X 10.9 vagy újabb USB-kapcsolat használata esetén
Hálózati környezet
A következő környezetek valamelyike szükséges.
● Olyan környezet, amelyben az Apple-készülékek és a készülék ugyanahhoz a helyi hálózathoz csatlakoznak.
● Olyan környezet, amelyben egy Apple-készülék és a készülék közvetlenül csatlakoznak.
● Olyan környezet, amelyben egy Mac típusú számítógép USB-n keresztül csatlakozik a készülékhez.
● Nyomtatáshoz az <IPP-nyomtatás használata> beállítást <Be> értékre kell állítani.
funkciók beállításának megváltoztatása(P. 215)
Az AirPrint-tel elérhető
Nyomtatás iPad, iPhone és iPod touch készülékről
1
Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és csatlakozik az Apple
készülékhez.
● Erről a következő részben olvashat bővebben:
A hálózati környezet beállítása(P. 24) .
● Az közvetlen kapcsolatra vonatkozó tudnivalókért lásd:
(P. 206) .
2
Közvetlen csatlakozás (Hozzáférési pont mód)
Az Apple eszköz alkalmazásában érintse meg a
megjelenítéséhez.
218
ikont a menüpontok
Kapcsolódás mobileszközzel
3
Érintse meg a [Nyomtatás] gombot.
4
Válassza ki ezt a készüléket a [Nyomtató] pontnál.
● Itt jelennek meg a hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók. Ebben a lépésben ezt a készüléket válassza ki.
● A [Nyomtató] pontban a készülék kiválasztására szolgáló képernyő nem jelenik meg az olyan
alkalmazásokban, amelyek nem támogatják az AirPrintet. Ezekkel az alkalmazásokkal nem lehet
nyomtatni.
5
Adja meg szükség szerint a nyomtatási beállításokat.
● A választható beállítások és papírméretek a használt alkalmazástól függően eltérnek.
6
Érintse meg a [Nyomtatás] gombot.
➠ A nyomtatás elkezdődik.
A nyomtatás állapotának ellenőrzése
● Nyomtatás közben nyomja meg kétszer az Apple-készülék főképernyőjének gombját
érintse meg a
[Nyomtatás] elemet.
Nyomtatás Mac rendszerből
1
Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és csatlakozik a Mac
számítógéphez.
● Erről a következő részben olvashat bővebben:
2
A hálózati környezet beállítása(P. 24) .
Adja a készüléket a Mac típusú számítógéphez a [Rendszerbeállítások]
és szkennerek] pontnál.
[Nyomtatók
● Ha a készülék már hozzá van adva, akkor ez a művelet nem szükséges.
3
Nyisson meg egy dokumentumot a megfelelő alkalmazásban, és jelenítse meg a
nyomtatási párbeszédpanelt.
● A nyomtatási párbeszédpanel alkalmazásonként más és más módon nyitható meg. Az ezzel kapcsolatos
további tudnivalók a használt alkalmazás útmutatójában, illetve súgójában találhatók.
4
Válassza ki a készüléket a nyomtatási párbeszédpanelen.
● Megjelennek a Machez csatlakoztatott nyomtatók. Ebben a lépésben ezt a készüléket válassza ki.
219
Kapcsolódás mobileszközzel
5
Adja meg szükség szerint a nyomtatási beállításokat.
● A választható beállítások és papírméretek a használt alkalmazástól függően eltérnek.
6
Kattintson az [Nyomtatás] gombra.
➠ A nyomtatás elkezdődik.
220
Kapcsolódás mobileszközzel
Ha az AirPrint nem használható
552S-03X
Ha az AirPrint nem használható, próbálja ki a következő megoldásokat.
● Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva. Ha a készülék be van kapcsolva, először kapcsolja ki, várjon
legalább 10 másodpercet, majd kapcsolja be, és ellenőrizze, hogy megoldódott-e a probléma.
● Ellenőrizze, hogy a készüléken nem jelent-e meg hibaüzenet.
● Ellenőrizze, hogy az Apple-készülékek és a készülék ugyanahhoz a helyi hálózathoz csatlakoznak. A készülék
bekapcsolása után néhány perc szükséges ahhoz, hogy a készülék készen álljon a kommunikációra.
● Ellenőrizze, hogy az Apple-eszközökön engedélyezve van-e a Bonjour szolgáltatás.
● A készüléket úgy kell konfigurálnia, hogy a számítógépről végzett feladatokat a részlegazonosító és jelszó
megadása nélkül is engedélyezze. Feladatok blokkolása, ha a részlegazonosító nem ismert(P. 236)
● Nyomtatáskor győződjön meg arról, hogy a készülékben van papír, illetve hogy elég festék található a
tonerkazettákban. Az AirPrint képernyőjének megjelenítése(P. 216)
221
Kapcsolódás mobileszközzel
A Google Cloud Print használata
552S-03Y
A Google Cloud Print olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a Google-fiókkal rendelkező felhasználók a Google
Cloud Print szolgáltatással kompatibilis alkalmazásokból az internethez csatlakoztatott okostelefonjukról,
táblagépükről vagy számítógépükről nyomtassanak. A hagyományos, számítógépről történő nyomtatással szemben
nincs szükség nyomtató-illesztőprogram használatára.
A készülék beállításainak ellenőrzése(P. 222)
A készülék bejegyzése a Google Cloud Print szolgáltatásban(P. 222)
● A készülék bejegyzésekor, illetve a Google Cloud Print szolgáltatás használatával történő nyomtatáskor
olyan környezet szükséges, amelyben tud nyomtatni. Emellett az ügyfél felel az internetkapcsolatért
esetlegesen fizetendő költségekért.
● Az Ön országától, illetve régiójától függően előfordulhat, hogy a Google Cloud Print nem áll rendelkezésre.
● A Google Cloud Print nem támogatja az IPv6-címről történő nyomtatást.
● A Google Cloud Print használatához Google-fiók szükséges. Ha nincs Google-fiókja, hozzon létre egyet a
Google webhelyén.
A készülék beállításainak ellenőrzése
Ellenőrizze a következőket a felhőalapú nyomtatás konfigurálása előtt.
● Győződjön meg arról, hogy meg van adva az IPv4-cím, továbbá, hogy a készülék képes kommunikálni a hálózaton
lévő számítógépekkel.
Csatlakozás vezetékes helyi hálózathoz(P. 27)
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz(P. 28)
● Ellenőrizze, hogy helyesen van-e megadva a készülék dátuma és ideje.
A dátum és az idő beállítása(P. 22)
● Ha be van állítva a részlegazonosító-kezelés, győződjön meg arról, hogy tud nyomtatni egy számítógépről egy
Feladatok blokkolása, ha a részlegazonosító nem
részlegazonosító vagy PIN-kód megadása nélkül.
ismert(P. 236)
A készülék bejegyzése a Google Cloud Print szolgáltatásban
Ha bejegyzi készüléket a Google Cloud Print szolgáltatással, akkor bárhonnan nyomtathat a szolgáltatás használatával.
222
Kapcsolódás mobileszközzel
● Ha további információt szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszergazdaként.
Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre az [Alapvető beállítások] menüben.
5
Jelölje be a [Google Cloud Print használata] négyzetet
6
Kattintson a [Bejegyzés] lehetőségre a [Bejegyzés állapota] pontnál.
A
A
[Google Cloud Print-beállítások] lehetőséget.
[OK].
A készülék újraregisztrálása
● A készülék újraregisztrálásához először törölje az előző regisztrációját.
7
Kattintson az [URL-cím a bejegyzéshez] mezőben megjelenő URL-cím linkjére.
8
A készülék regisztrálásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.
➠ A beállítások elvégeztét követően nyomtatást végezhet az olyan alkalmazásokból, amelyek támogatják a
Google Cloud Print szolgáltatást, így például a Google Chrome™ böngészőből.
● Ha tájékoztatást szeretne azokról a legújabb alkalmazásokról, amelyek támogatják a Google Cloud Print
szolgáltatást, ellenőrizze a Google Cloud Print honlapját.
Beállítások megadása a vezérlőpanelről
● A Cloud Print funkciót a <Menü> beállításai között is engedélyezheti vagy letilthatja a Főképernyő
képernyőn. <Google Cloud Print beállításai>(P. 345)
223
Kapcsolódás mobileszközzel
Bejegyzés mobileszközről vagy a Google Chrome böngészőből
● Az eszköz bejegyzésére mobileszközről és a Google Chrome böngészőből is végrehajtható. A bejegyzés
befejeződése előtt megerősítő képernyő jelenik meg a készülék kijelzőjén. Fejezze be a regisztrációt az
<Igen> gomb megnyomásával.
● A bejegyzés módszereiről lásd a mobileszközhöz kapott kezelési útmutatót vagy a Google Cloud Print
webhelyét.
224
Kapcsolódás mobileszközzel
A készülék kezelése távirányítóval
552S-040
Használhatja a Távoli felhasználói felületet okostelefonról vagy internetböngészőből. Meggyőződhet a készülék
állapotáról, vagy különböző beállításokat hajthat végre egy mobileszközről. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Távoli
felhasználói felület egyes eszközökön és környezetekben nem jelenik meg megfelelően.
A Távoli felhasználói felület elindítása mobileszközökről
Adja meg a készülék IP-címét az internetböngészőben, majd indítsa el a Távoli felhasználói felületet. A művelet előtt
ellenőrizze a készülék IP-címét ( Hálózati beállítások megtekintése(P. 48) ). Ha nem tudja, kérdezze meg a hálózat
rendszergazdájától.
1
Indítsa el az internetböngészőt a mobileszközön.
2
Írja be a cím oszlopába a „http://<a készülék IP-címe>/” címet.
● Ha IPv6-címet szeretne használni, akkor tegye szögleges zárójelek közé.
Példa: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
● A Távoli felhasználói felület okostelefonos verzióján a megjelenő elemek egy része nem látható. Ha az
összes ellenőrizni szeretné, lásd: „Asztali számítógépes változat”.
HIVATKOZÁSOK
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói felület)(P. 283)
225
A készülék kezelése
A készülék kezelése
A készülék kezelése ...................................................................................................................................... 227
Hozzáférési jogosultságok beállítása ............................................................................................................... 229
A rendszerkezelői azonosító és PIN-kód beállítása ....................................................................................... 230
A részlegazonosító-kezelés beállítása ........................................................................................................... 232
Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása ....................................................................................... 238
A hálózat biztonsági beállításainak konfigurálása ......................................................................................... 240
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal ......................................................................................................... 242
IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz ............................................................................................... 243
MAC-címek megadása tűzfalbeállításokhoz ........................................................................................... 246
Portszámok módosítása ............................................................................................................................... 249
Proxy beállítása ............................................................................................................................................ 250
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása ...................................................................................... 252
Kulcs és tanúsítvány generálása a hálózati kommunikációhoz .............................................................. 255
A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés (CSR) előállítása .......................................................................... 258
A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati kommunikációhoz ......................................................... 262
IPSec-beállítások konfigurálása .................................................................................................................... 264
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása .......................................................................................... 271
A készülék funkcióinak korlátozása ................................................................................................................. 275
Számítógépről történő nyomtatás korlátozása ............................................................................................. 277
Az USB-funkciók korlátozása ........................................................................................................................ 278
A HTTP-kommunikáció letiltása .................................................................................................................... 280
A Távoli felhasználói felület letiltása ............................................................................................................. 281
A kezelőpanel használatának korlátozása ..................................................................................................... 282
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói felület) .................................................................... 283
A Távoli felhasználói felület elindítása .......................................................................................................... 284
Az állapotok és a naplók megtekintése ......................................................................................................... 287
Menüpontok beállítása a Távoli felhasználói felületről ................................................................................. 293
Biztonsági házirend ...................................................................................................................................... 296
Beállításadatok importálása/exportálása ..................................................................................................... 302
A firmware frissítése ......................................................................................................................................... 305
A beállítások alaphelyzetbe állítása ................................................................................................................ 308
226
A készülék kezelése
A készülék kezelése
552S-041
A készülék használatából eredő kockázatok, például a személyes adatok kiszivárgása vagy a harmadik felek általi
illetéktelen használat elkerüléséhez állandó és hatékony biztonsági óvintézkedések elvégzésére van szükség. A fontos
beállításokat (például a hozzáférési jogosultságokat és a biztonsági beállításokat) a rendszergazdának kell felügyelnie,
mivel így garantálható a készülék biztonságos használata.
◼ Az alapvető felügyeleti rendszer beállítása
Hozzáférési jogosultságok beállítása(P. 229)
A hálózat biztonsági beállításainak konfigurálása(P. 240)
◼ Felkészülés a gondatlanságból és helytelen használatból eredő kockázatokra
A készülék funkcióinak korlátozása(P. 275)
◼ A hatékony felügyelet
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói felület)(P. 283)
227
A készülék kezelése
◼ A rendszerkonfigurációk és -beállítások kezelése
A firmware frissítése(P. 305)
A beállítások alaphelyzetbe állítása(P. 308)
228
A készülék kezelése
Hozzáférési jogosultságok beállítása
552S-042
Védje készülékét az illetéktelen hozzáféréstől úgy, hogy csak a hozzáférési jogosultságokkal rendelkező
felhasználóknak engedélyezi a készülék használatát. A rendszergazdák, az általános felhasználók és a Távoli
felhasználói felület számára külön-külön beállíthatók a hozzáférési jogosultságok. Ha jogosultságokat állított be, a
felhasználónak azonosítót és PIN-kódot kell megadnia, ha nyomtatni szeretne, vagy módosítani kívánja a beállításokat.
Állítson be egy teljes körű hozzáférési jogosultságokkal rendelkező fiókot a rendszergazda számára. Ezt nevezzük
rendszerkezelői azonosítónak. Ha részlegazonosító fiókot is regisztrál, azzal az általános felhasználókat is felügyelheti.
A részlegazonosító segítségével PIN-kódot állíthat be a gép használatához, valamint nyomon követheti az egyes
részlegazonosítóhoz tartozó felhasználók által kinyomtatott oldalak számát. A Távoli felhasználói felület PIN-kódjának
beállításával pedig korlátozhatja a Távoli felhasználói felület elérését.
Rendszerkezelő azonosítója
A rendszerkezelői azonosító olyan fiók, amelyhez teljes hozzáférési jogosultság tartozik. Ha beállít egy
rendszerkezelői azonosítót, akkor ahhoz, hogy hozzáférjen a rendszergazdai jogosultságokat igénylő elemekhez
(például a <Hálózat> és <Kezelési beállítások> menühöz), a rendszerkezelői hitelesítő adatokkal kell
bejelentkeznie. Javasoljuk, hogy állítson be, és regisztráljon rendszerkezelői azonosítót. Ellenkező esetben bárki
A rendszerkezelői
módosíthatja a készülék beállításait. Csak egy rendszerkezelői azonosító jegyezhető be.
azonosító és PIN-kód beállítása(P. 230)
Részlegazonosító (Részlegazonosító-kezelés)
A felhasználók (és felhasználócsoportok) számára részlegazonosítók bejegyzésével szabályozhatja a hozzáférési
jogosultságokat. A részlegazonosítókból több is bejegyezhető. Ha egy felhasználó megpróbálja működtetni a
készüléket, amelyen engedélyezve van a részlegazonosítók használata, akkor megjelenik egy bejelentkezési
képernyő, és a felhasználónak meg kell adnia saját részlegazonosítóját és PIN-kódját, hogy használni tudja a
készüléket. Számos hasznos információ is elérhető, például az, hogy az egyes részlegazonosítókhoz tartozó
felhasználók hány oldalt nyomtattak ki. A részlegazonosító-kezelés beállítása(P. 232)
Távoli felhasználói felület PIN-kódja
Ez a PIN-kód a Távoli felhasználói felület használatára szolgál. A Távoli felhasználói felülethez csak azok
férhetnek hozzá, akik tudják a PIN-kódot. Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása(P. 238)
229
A készülék kezelése
A rendszerkezelői azonosító és PIN-kód beállítása
552S-043
Állítsa be a rendszerkezelői fiókot és a rendszerkezelői azonosítót. A Rendszerkezelő azonosítóhoz PIN-kód is
beállítható. Ha a rendszerkezelői azonosító engedélyezve van, csak akkor férhet hozzá a rendszergazdai jogosultságot
igénylő elemekhez (például a <Hálózat> és a <Kezelési beállítások> menüponthoz), ha helyesen adja meg a
rendszerkezelői azonosítót, illetve a hozzá tartozó PIN-kódot. A rendszerkezelői azonosító beállítási adatai
létfontosságúak a készülék biztonsága szempontjából, ezért gondoskodjon róla, hogy az azonosítót és a PIN-kódot
csak rendszergazdák ismerjék.
1
Válassza a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
2
Válassza a <Kezelési beállítások> lehetőséget.
Főképernyő képernyő(P. 109)
Ha a rendszerkezelői azonosító már be van állítva
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 126)
3
Válassza a <Felhasználókezelés>
lehetőséget.
<Rendszerkezelő információs beállításai>
4
Válassza a <Rendszerkezelő azonosítója és PIN-kódja> lehetőséget.
5
Adja meg a rendszerkezelői azonosítót és a PIN-kódot.
● Adja meg a <Rendszerkezelő azonosítója>
Bejelentkezés a
<Rendszerkezelő PIN-kódja> értéket.
● Adja meg az egyes elemekhez tartozó számokat, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget (
).
● Megjelenik a megerősítési képernyő. A megerősítéshez írja be még egyszer a PIN-kódot.
● Nem regisztrálhat olyan azonosítót és PIN-kódot, amely csak nullákból áll (például 00 vagy 0000000).
● Ha szeretné visszavonni a rendszerkezelői azonosító és a PIN-kód beállítását, törölje a beírt adatokat (
és nyomja meg az <Alkalmaz> (
) gombot, ha már üresek a mezők.
A rendszerkezelő nevének beállítása
1
Válassza a <Rendszerkezelő neve> lehetőséget.
2
Írja be a rendszerkezelő nevét, és válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
230
),
A készülék kezelése
● A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd:
Szöveg beírása(P. 122) .
● Tartsa észben a PIN kódját. Ha mégis elfelejtené a PIN-kódját, forduljon a hivatalos Canon viszonteladójához
vagy a Canon ügyfélszolgálatához.
Beállítások konfigurálása a Távoli felhasználói felületen
● Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban. Kattintson a
[Beállítások/Bejegyzés] [Felhasználókezelés] [Rendszerkezelő adatai] [Szerkesztés] lehetőségre, és
adja meg a szükséges beállításokat a megjelenő képernyőn.
● A Távoli felhasználói felület segítségével többféle információt, köztük elérhetőségi adatokat, rendszergazdai
megjegyzéseket, a készülék telepítési helyét is bejegyezheti, ezenkívül olyan beállításokat is bejegyezhet,
amelyek egyébként csak a kezelőpanelen érhetők el. A bejegyzett információk a Távoli felhasználói felület
[Eszközadatok] lapján megtekinthetők. Rendszerkezelői információk ellenőrzése(P. 290)
Bejelentkezés a készülékre
● Ha be van állítva a rendszerkezelői azonosító, és a felhasználó rendszergazdai jogosultságokat igénylő
elemeket próbál megnyitni (például a <Hálózat> vagy a <Kezelési beállítások> menüpontot), megjelenik a
bejelentkezési képernyő. Bejelentkezés a készülékre(P. 126)
● A rendszerkezelői azonosítót és a PIN-kódot akkor is meg kell adnia, ha rendszerkezelői üzemmódban
jelentkezik be a Távoli felhasználói felületen. A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
HIVATKOZÁSOK
Hozzáférési jogosultságok beállítása(P. 229)
A részlegazonosító-kezelés beállítása(P. 232)
231
A készülék kezelése
A részlegazonosító-kezelés beállítása
552S-044
A készülék hozzáférhetősége több felhasználó vagy csoport esetén több azonosító használatával is szabályozható. Ha
egy felhasználó megpróbálja működtetni a készüléket, amelyen engedélyezve van a részlegazonosító-kezelés, akkor
megjelenik egy bejelentkezési képernyő, és a felhasználónak meg kell adnia saját részlegazonosítóját és PIN-kódját,
hogy használni tudja a készüléket. Ha a részlegazonosító-kezelés engedélyezve van, akkor a készülék
részlegazonosítónként nyilvántartja a különböző funkciók (például nyomtatás stb.) használatát. A részlegazonosítókezelés konfigurálásához először jegyezze be a szükséges részlegazonosítókat, majd engedélyezze a részlegazonosítókezelési funkciót. Ha a részlegazonosító-kezelést a számítógépről végrehajtott műveletekre is szeretné kiterjeszteni,
akkor további beállításokra van szükség.
Részlegazonosítók és PIN-kódok regisztrálása és szerkesztése(P. 232)
A részlegazonosító-kezelés engedélyezése(P. 234)
Számítógépről végezhető részlegazonosító-kezelés beállítása a feladatokhoz(P. 235)
Feladatok blokkolása, ha a részlegazonosító nem ismert(P. 236)
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
Részlegazonosítók és PIN-kódok regisztrálása és szerkesztése
Jegyezzen be részlegazonosítókat és a hozzájuk tartozó PIN-kódokat. Regisztrálja az összes kezelni kívánt
részlegazonosítót.
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassza a [Felhasználókezelés]
4
Regisztrálja vagy szerkessze a részlegazonosítókat.
[Részlegazonosító-kezelés] lehetőséget.
232
A
A készülék kezelése
Részlegazonosító regisztrálása
1
Kattintson a [Új részleg regisztrálása] elemre.
2
Adja meg a szükséges beállításokat.
[Részlegazonosító]
Írja be a regisztrálni kívánt részlegazonosító számot.
[PIN-kód beállítása]
A PIN-kód beállításához jelölje be a jelölőnégyzetet, majd írja be ugyanazt az értéket a [PIN-kód] és a
[Még egyszer] szövegmezőbe.
[Funkciók korlátozása]
A regisztrálni kívánt részlegek számára korlátozhatja a nyomtatható oldalak számát, valamint az elérhető
funkciókat. A nyomtatható oldalak számának korlátozásához válassza ki a jelölőnégyzetet a kívánt
típushoz, majd adja meg a számot az [Oldalak száma] mezőben. Jelölje be a korlátozni kívánt funkciókhoz
tartozó jelölőnégyzetet.
3
Kattintson a [OK] elemre.
A bejegyzett részlegazonosító beállításainak szerkesztése
1
A szerkesztéshez a [Részlegazonosító] résznél kattintson a megfelelő szöveges hivatkozásra.
2
Módosítsa igény szerint a beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.
Részlegazonosító törlése
● Kattintson a törölni kívánt részlegazonosítótól jobbra látható [Törlés] elemre
kattintson az [OK] gombra.
[Részlegazonosító oldal-összesen]
● A részlegazonosítók alapján ellenőrizheti az aktuális dátumig végrehajtott feladatok során felhasznált
oldalak számát.
233
A készülék kezelése
● Ha szeretné nullázni egy azonosító nyilvántartását, akkor a [Részlegazonosító] alatt kattintson a megfelelő
szöveges hivatkozásra, majd kattintson a [Számláló törlése] [OK] lehetőségre. Ha minden részlegazonosító
nyilvántartását nullázni szeretné, akkor a [Minden számláló törlése] [OK] lehetőségre kattintson.
A részlegazonosító-kezelés engedélyezése
Miután rögzítette a kívánt számú részlegazonosítót, engedélyezze a részlegazonosító-kezelést.
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassza a [Felhasználókezelés]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
Jelölje be a [Részlegazonosító-kezelés] jelölőnégyzetet.
A
[Részlegazonosító-kezelés] lehetőséget.
[Részlegazonosító-kezelés]
A részlegazonosító-kezelés engedélyezéséhez jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Ha nem szeretné használni a
részlegazonosító-kezelést, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
● Ha további tájékoztatást szeretne az [Ismeretlen azonosítójú nyomtatási feladatok engedélyezése]
funkcióról, olvassa el a következőt:
Feladatok blokkolása, ha a részlegazonosító nem ismert(P. 236) .
6
Kattintson a [OK] elemre.
234
A készülék kezelése
A kezelőpanel használatával
● A részlegazonosító-kezeléssel kapcsolatos beállítások a <Menü> elemei közül is elérhetők a Főképernyő
felületéről. <Részlegazonosító-kezelés>(P. 438)
Bejelentkezés a készülékre
● Ha engedélyezve van a részlegazonosító-kezelés, és Ön megpróbálja működtetni a készüléket, megjelenik a
bejelentkezési képernyő. Bejelentkezés a készülékre(P. 126)
Számítógépről végezhető részlegazonosító-kezelés beállítása a feladatokhoz
Ha szeretné, hogy számítógépről is lehessen részlegazonosító-kezelést végezni a feladatokon, a számítógépekre előre
telepített nyomtató-illesztőprogram segítségével meg kell adnia a részlegazonosítót, valamint a PIN-kódot.
● Az alábbi eljárás végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkeznie a számítógépre.
1
2
3
4
Nyissa meg a nyomtató mappáját.
A nyomtatók mappájának megjelenítése(P. 523)
Kattintson a jobb egérgombbal a készülék illesztőprogramjának ikonjára, és válassza
a [Nyomtató tulajdonságai] vagy [Tulajdonságok] parancsot.
Kattintson az [Eszközbeállítások] lapfülre.
Válassza a [Részlegazonosító kezelése] lehetőséget a [Felhasználók kezelése]
menüpontban.
5
Kattintson a jobb oldalt látható [Beállítások] elemre.
6
Tetszés szerint adja meg a beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.
[PIN-beállítás engedélyezése]
Jelölje be a jelölőnégyzetet a PIN-beállítás engedélyezéséhez.
[Részlegazonosító]
235
A készülék kezelése
Írja be a részlegazonosító számát.
[PIN]
Ha szükséges, adja meg a részlegazonosítóhoz tartozó PIN-kódot.
[Ellenőrzés]
Erre a gombra kattintva ellenőrizheti, hogy helyes azonosítót és PIN-kódot adott-e meg. Ha a készülék és a
számítógép USB- vagy WSD- (Web Services on Devices) porton keresztül van csatlakoztatva, akkor ez a
funkció nem érhető el.
[Részlegazonosító/PIN megerősítése nyomtatáskor]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a [Részlegazonosító/PIN megerősítése] felugró ablak
mindig megjelenjen, amikor valamilyen feladatot küld a számítógépről.
[Ne használja a Részlegazonosító kezelését fekete-fehér nyomtatáshoz]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha szeretné, hogy a rendszer a fekete-fehér nyomtatási adatokat ismeretlen
azonosítójú feladatként küldje el.
[Részlegazonosító/PIN hitelesítése az eszközön]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a készülék és a számítógép USB- vagy WSD-porton keresztül csatlakozik
egymáshoz.
7
Kattintson a [OK] elemre.
Bejelentkezés a készülékre
● Ha engedélyezve van a részlegazonosító-kezelés, és Ön
számítógépről próbál meg feladatokat küldeni, a következő felugró
ablak jelenik meg (kivéve abban az esetben, ha a
[Részlegazonosító/PIN megerősítése nyomtatáskor] jelölőnégyzet
nincs bejelölve):
Feladatok blokkolása, ha a részlegazonosító nem ismert
Az alapértelmezett beállítás a „Nyomtatás a számítógépről”, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a
részlegazonosító-kezelés engedélyezése ellenére azonosító és PIN-kód megadása nélkül elvégezhessék a feladatokat.
Ha szeretné elérni, hogy a megfelelő részlegazonosító és PIN-kód megadása nélkül ne lehessen használni a
funkciókat, végezze el az alábbi eljárást.
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassza a [Felhasználókezelés]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
[Részlegazonosító-kezelés] lehetőséget.
236
A
A készülék kezelése
5
Törölje a kívánt jelölőnégyzetek bejelölését.
[Ismeretlen azonosítójú nyomtatási feladatok engedélyezése]
Ha engedélyezve van a részlegazonosító-kezelés, és számítógépről szeretne feladatokat küldeni, meg kell
adnia a megfelelő azonosítót és PIN-kódot ( Számítógépről végezhető részlegazonosító-kezelés
beállítása a feladatokhoz(P. 235) ). Ha azonban e beállításnál bejelölték a jelölőnégyzetet, a rendszer akkor
is végrehajtja a feladatokat, ha a felhasználó nem adja meg az azonosítót és a PIN-kódot. Ha szeretné elérni,
hogy a megfelelő részlegazonosító és PIN-kód megadása nélkül ne lehessen feladatokat végrehajtani, törölje
a jelet a jelölőnégyzetből.
6
Kattintson a [OK] elemre.
HIVATKOZÁSOK
Hozzáférési jogosultságok beállítása(P. 229)
A rendszerkezelői azonosító és PIN-kód beállítása(P. 230)
237
A készülék kezelése
Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása
552S-045
Beállíthat egy PIN-kódot a Távoli felhasználói felület eléréséhez. Mindegyik felhasználónak ugyanazt a PIN-kódot kell
megadnia.
● Ha a részlegazonosító-kezelés engedélyezve van, itt nem kell megadnia semmilyen beállítást.
részlegazonosító-kezelés beállítása(P. 232)
A
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassza a [Licenc/egyéb]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
A
[Távoli felhasználói felület beállításai] lehetőséget.
Jelölje be a [Távoli felhasználói felület PIN-kódjának használata] jelölőnégyzetet, és
állítsa be a PIN-kódot.
[Távoli felhasználói felület PIN-kódjának használata]
Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a Távoli felhasználói felület eléréséhez PIN-kódot kell megadnia.
[PIN-kód beállítása/módosítása]
A PIN-kód beállításához vagy módosításához jelölje be a jelölőnégyzetet, majd írja be ugyanazt az értéket a
[PIN-kód] és a [Még egyszer] szövegmezőbe.
6
Kattintson a [OK] elemre.
238
A készülék kezelése
A kezelőpanel használatával
● A Távoli felhasználói felület eléréséhez szükséges PIN-kódot a <Menü> felületén, a Főképernyő használatával
is beállíthatja. <Távoli felhasználói felület beállításai>(P. 444)
A <Kezelési beállítások> inicializálása esetén
● A Távoli felhasználói felület PIN-kódja szintén inicializálódik. Az inicializálást követően állítsa be újra a PINkódot. <Menü inicializálása>(P. 447)
HIVATKOZÁSOK
Hozzáférési jogosultságok beállítása(P. 229)
A rendszerkezelői azonosító és PIN-kód beállítása(P. 230)
239
A készülék kezelése
A hálózat biztonsági beállításainak konfigurálása
552S-046
A jogosult felhasználóknak váratlan veszteségeket okozhatnak a rosszindulatú külső felek támadásai, például a
titkosítatlan adatok megszerezése, a hitelesítés kijátszása és a hálózaton keresztül folyó adatok illetéktelen
megváltoztatása. A készülék a következő szolgáltatásokat kínálja a fontos és értékes információk támadásokkal
szembeni védelmére, a biztonság javítására és a titkosság megőrzésére.
Tűzfalbeállítások
A harmadik fél általi illetéktelen hozzáférés, a hálózati támadások és behatolási kísérletek megakadályozhatók,
ha a megadott IP-címmel és MAC-címmel rendelkező készülékekre korlátozza a kommunikációt.
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal(P. 242)
Portszámok módosítása
A más eszközökkel való információcserére használt protokollokhoz portszámokat rendel a rendszer. Ezeket a
portszámokat a protokoll típusa határozza meg. A portszámnak az összes kommunikációs eszköz esetében meg
kell egyeznie, ezért a külső támadások megelőzése érdekében fontos, hogy a portszámot egy tetszőleges,
önkényesen választott értékre állítsuk. Portszámok módosítása(P. 249)
Proxy beállítások
Ha az ügyféleszközök külső hálózathoz vannak csatlakoztatva, a kommunikáció proxykiszolgálón keresztül
történik. Proxykiszolgáló használata esetén biztonságosabban lehet böngészni az internetet, tehát javul a
biztonság. Proxy beállítása(P. 250)
TLS protokollal titkosított kommunikáció
A TLS egy hálózaton keresztül küldött adatok titkosítására használható protokoll, amelyet gyakran használnak a
webböngészőkön és levelezőprogramokon keresztül folytatott kommunikáció védelmére. Az TLS segítségével
biztonságossá tehető a hálózati kommunikáció, amikor a készüléket számítógépről, a Távoli felhasználói
felületen keresztül kezeli. A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 252)
240
A készülék kezelése
IPSec kommunikáció
Míg a TLS csak egy adott alkalmazás, például webböngésző vagy levelezőprogram adatait titkosítja, addig az
IPSec a teljes IP-csomagokat, illetve az általuk szállított adatokat is. Ennek köszönhetően az IPSec sokoldalúbb
biztonsági rendszert kínál, mint a TLS. IPSec-beállítások konfigurálása(P. 264)
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés
Az IEEE 802.1X olyan szabvány és mechanizmus, amellyel a felhasználók hitelesítési adatainak kollektív
felügyelete révén blokkolható a hálózathoz való illetéktelen hozzáférés. Ha egy készülék megpróbál csatlakozni
a 802.1X szabványú hálózathoz, felhasználói hitelesítési lépéseken keresztül bizonyítania kell, hogy a
kapcsolatot jogosult felhasználó hozza létre. A hitelesítési adatokat egy RADIUS-kiszolgálóra küldik, amely
ellenőrzi azokat, majd a hitelesítés eredményétől függően engedélyezi vagy elutasítja a hálózati kommunikációt.
Ha a hitelesítés sikertelen, akkor egy LAN-kapcsoló (vagy hozzáférési pont) blokkolja a hozzáférést a hálózaton
kívülről. A készülék ügyféleszközként csatlakoztatható a 802.1X szabványú hálózatokra. IEEE 802.1X
szabványú hitelesítés konfigurálása(P. 271)
241
A készülék kezelése
Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal
552S-047
Megfelelő biztonsági intézkedések hiányában illetéktelen személyek férhetnek hozzá a hálózatra csatlakoztatott
számítógépekhez és más kommunikációs eszközökhöz. Az illetéktelen hozzáférés megelőzése érdekében adja meg a
csomagszűrési beállításokat. Ezzel a funkcióval megadott IP-címmel és MAC-címmel rendelkező készülékekre
korlátozhatja a kommunikációt.
IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 243)
MAC-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 246)
242
A készülék kezelése
IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz
552S-048
A kommunikációt kétféleképpen korlátozhatja: vagy meghatározott IP-című készülékeknek engedélyezi, vagy
megadott IP-című eszközöket korlátoz, és az egyéb kommunikációt engedélyezi. Megadhat különálló IP-címeket és IPcímtartományokat is.
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a kívánt IP-címszűrőhöz tartozó [Szerkesztés] elemre.
A
[Tűzfal beállításai] lehetőséget.
● Válassza ki a célzott IP-címhez leginkább megfelelő szűrőt. A készülékről a számítógépekre küldött adatok
körének korlátozásához válassza a [Kimenő szűrő] lehetőséget. A számítógépekről érkező adatok körének
korlátozásához válassza a [Bejövő szűrő] lehetőséget.
5
Adja meg a csomagszűrési beállításokat.
● Válassza ki az alapértelmezett szabályt a más eszközök és a készülék közötti kommunikáció
engedélyezéséhez vagy elutasításához, majd adjon meg IP-címeket a kivételekhez.
243
A készülék kezelése
1
Jelölje be a [Szűrő használata] jelölőnégyzetet, majd kattintson az [Elutasít] vagy az [Engedélyez]
választógombra az [Alapértelmezett házirend] lehetőségnél.
[Szűrő használata]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a kommunikáció korlátozásához. A korlátozás megszüntetéséhez törölje a
jelölést a jelölőnégyzetből.
[Alapértelmezett házirend]
Válassza ki az előfeltételt a más eszközök és a készülék közötti kommunikáció engedélyezéséhez vagy
elutasításához.
[Elutasít]
[Engedélyez]
Ha ezt a lehetőséget választja, akkor csak azoknak a kommunikációs csomagoknak a
továbbítását engedélyezi, amelyeket a készülék a [Kivételezett címek] beállításban
megadott IP-című készülékekre küldött, illetve onnan fogadott. Minden más
eszközzel tiltva van a kommunikáció.
Ha ezt a lehetőséget választja, minden olyan kommunikációs csomag továbbítását
letiltja, amelyeket a készülék a [Kivételezett címek] beállításban megadott IP-című
készülékekre küldött, illetve ezekről fogadott. Minden más eszközzel engedélyezve
van a kommunikáció.
2
Adja meg a kivételezett címeket.
● Adja meg az IP-címet (vagy IP-címtartományt) a [Bejegyzendő cím] szövegmezőben, és kattintson a
[Hozzáad] gombra.
Beviteli hibák ellenőrzése
● Ha helytelen IP-címeket adott meg, előfordulhat, hogy nem fog tudni hozzáférni a készülékhez a
Távoli felhasználói felületről. Ebben az esetben az <IPv4-címszűrés> vagy az <IPv6-címszűrés>
beállítást <Ki>.
<IPv4-címszűrés>(P. 343)
<IPv6-címszűrés>(P. 344) értékre kell állítania.
IP-címek megadási formája
Példa
Leírás
IPv4:
A számokat pontokkal válassza el.
192.168.0.10
IPv6:
Az alfanumerikus karaktereket kettőspontokkal
válassza el.
fe80::10
Címtartomány megadása
A címek közé tegyen kötőjelet.
192.168.0.10-192.168.0.20
Címtartomány megadása előtaggal
Adja meg a címet, majd egy perjelet és az előtag
hosszát jelző számot.
192.168.0.32/27
fe80::1234/64
Egyetlen cím megadása
Ha az [Elutasít] lehetőséget választja egy kimenő szűrőhöz
● A kimenő csoportos és körözvényadásos csomagok nem szűrhetők.
IP-cím törlése a kivételek közül
● Válasszon egy IP-címet, majd kattintson a [Törlés] gombra.
244
A készülék kezelése
3
6
Kattintson a [OK] elemre.
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 105)
A kezelőpanel használatával
● Az IP-cím szerinti szűrést a <Menü> felületen, a Főképernyő részen, az
<IPv4-címszűrés>(P. 343)
<IPv6-címszűrés>(P. 344) használatával is engedélyezheti, illetve letilthatja.
HIVATKOZÁSOK
MAC-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 246)
245
A készülék kezelése
MAC-címek megadása tűzfalbeállításokhoz
552S-049
A kommunikációt kétféleképpen korlátozhatja: vagy meghatározott MAC-című készülékeknek engedélyezi, vagy
megadott MAC-című eszközöket korlátoz, és az egyéb kommunikációt engedélyezi.
Ez a funkció nem érhető el, ha a készülék vezeték nélküli helyi hálózathoz van csatlakoztatva.
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a kívánt MAC-címszűrőhöz tartozó [Szerkesztés] elemre.
A
[Tűzfal beállításai] lehetőséget.
● A készülékről a számítógépekre küldött adatok körének korlátozásához válassza a [Kimenő szűrő]
lehetőséget. A számítógépekről érkező adatok körének korlátozásához válassza a [Bejövő szűrő] lehetőséget.
5
Adja meg a csomagszűrési beállításokat.
● Válassza ki az alapértelmezett szabályt a más eszközök és a készülék közötti kommunikáció
engedélyezéséhez vagy elutasításához, majd adjon meg MAC-címeket a kivételekhez.
246
A készülék kezelése
1
Jelölje be a [Szűrő használata] jelölőnégyzetet, majd kattintson az [Elutasít] vagy az [Engedélyez]
választógombra az [Alapértelmezett házirend] lehetőségnél.
[Szűrő használata]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a kommunikáció korlátozásához. A korlátozás megszüntetéséhez törölje a
jelölést a jelölőnégyzetből.
[Alapértelmezett házirend]
Válassza ki az előfeltételt a más eszközök és a készülék közötti kommunikáció engedélyezéséhez vagy
elutasításához.
[Elutasít]
[Engedélyez]
2
Ha ezt a lehetőséget választja, akkor csak azoknak a kommunikációs csomagoknak a
továbbítását engedélyezi, amelyeket a készülék a [Kivételezett címek] beállításban
megadott MAC-című készülékekre küldött, illetve onnan fogadott. Minden más
eszközzel tiltva van a kommunikáció.
Ha ezt a lehetőséget választja, akkor minden olyan kommunikációs csomag
továbbítását letiltja, amelyeket a készülék a [Kivételezett címek] beállításban
megadott MAC-című készülékekre küldött, illetve onnan fogadott. Minden más
eszközzel engedélyezve van a kommunikáció.
Adja meg a kivételezett címeket.
● Adja meg a MAC-címet a [Bejegyzendő cím] szövegmezőben, majd kattintson a [Hozzáad]
gombra.
● A címet nem kell kötőjelekkel vagy kettőspontokkal tagolnia.
Beviteli hibák ellenőrzése
● Ha helytelen MAC-címeket ad meg, előfordulhat, hogy nem fog tudni hozzáférni a készülékhez a Távoli
felhasználói felületről. Ebben az esetben a <MAC-cím szűrő> beállítást a <Ki> értékre kell állítani.
<MAC-cím szűrő>(P. 344)
Ha az [Elutasít] lehetőséget választja egy kimenő szűrőhöz
● A kimenő csoportos és körözvényadásos csomagok nem szűrhetők.
MAC-cím törlése a kivételek közül
● Válassza ki a MAC-címet, majd kattintson a [Törlés] gombra.
247
A készülék kezelése
3
6
Kattintson a [OK] elemre.
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 105)
A kezelőpanel használatával
● A MAC-cím szerinti szűrést a <Menü> felületen, a Főképernyő részen is engedélyezheti, illetve letilthatja.
<MAC-cím szűrő>(P. 344)
HIVATKOZÁSOK
IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 243)
248
A készülék kezelése
Portszámok módosítása
552S-04A
A portok az egyéb eszközökkel folytatott kommunikáció végpontjai. A jelentősebb protokollok jellemzően
egyezményes portszámokat használnak, de az ilyeneket használó eszközök támadásoknak vannak kitéve, mivel a
portszámokat mindenki ismeri. Előfordulhat, hogy a hálózati rendszergazda a portszámok módosításával erősíti a
biztonságot. Ha egy portszám megváltozik, akkor az új számot meg kell osztani a kommunikációs eszközökkel, például
a számítógépekkel és kiszolgálókkal. A portszám-beállításokat a hálózati környezettől függően adja meg.
● A proxykiszolgáló portszámának módosításához olvassa el a
című fejezetet.
Proxy beállítása(P. 250) .
1
Válassza a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
2
Válassza a <Beállítások>
Főképernyő képernyő(P. 109)
<Hálózat> lehetőséget.
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 126)
3
Válassza a <TCP/IP-beállítások>
4
Válassza ki a protokollt, amelynek portszámát módosítani szeretné.
Bejelentkezés a
<Portszám beállításai> lehetőséget.
A protokollokkal kapcsolatos további tudnivalók
● <LPD>/<RAW>/<WSD
csoportos
felderítés>
Nyomtatási
protokollok
és
WSD-funkciók
konfigurálása(P. 52)
● <HTTP>
A HTTP-kommunikáció letiltása(P. 280)
● <POP3>
I-Faxok fogadása nyomtatásra(P. 198)
● <SNMP>
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal(P. 74)
● <Csoportos felderítés>
A készülék figyelése az eszközfelügyeleti rendszerekről(P. 79)
5
Adjon meg egy portszámot, majd nyomja meg az <Alkalmaz> (
6
Az érintőpaneles modell esetén válassza az <OK> lehetőséget.
7
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 105)
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatóportok konfigurálása(P. 55)
249
) gombot.
A készülék kezelése
Proxy beállítása
552S-04C
A proxy (vagyis HTTP-proxykiszolgáló) egy olyan számítógép vagy szoftver, amely átveszi más eszközökkel, különösen
a hálózaton kívüli erőforrásokkal, például webhelyekkel folytatott HTTP-kommunikációt. Az ügyféleszközök a
proxykiszolgálón keresztül csatlakoznak a külső hálózathoz, így nem közvetlenül kommunikálnak a külső
erőforrásokkal. A proxy beállításával nemcsak a belső és külső hálózatok közötti kommunikáció felügyeletét könnyíti
meg, de az illetéktelen hozzáférést is megakadályozza, ezenkívül egy helyen biztosíthatja a vírusokkal szembeni
védelmet. Ha a Google Cloud Print szolgáltatásával az interneten keresztül nyomtat, akkor egy proxy beállításával
növelheti a biztonságot. Ha a proxykiszolgáló használata mellett dönt, akkor győződjön meg róla, hogy rendelkezik a
szükséges proxyadatokkal, többek között az IP-címmel és portszámmal, valamint a hitelesítéshez szükséges
felhasználónévvel és jelszóval.
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
[Proxy beállításai] lehetőséget.
Jelölje be a [Proxy használata] jelölőnégyzetet, majd adja meg a szükséges
beállításokat.
250
A
A készülék kezelése
[Proxy használata]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a HTTP-kiszolgálóval folytatott kommunikáció során a megadott
proxykiszolgálót szeretné használni.
[HTTP Proxy-kiszolgáló címe]
Írja be a proxykiszolgáló címét. A környezettől függően az IP-címet vagy az állomásnevet adja meg.
[HTTP Proxy-kiszolgáló portszáma]
Szükség szerint módosítsa a portszámot.
[Proxy használata ugyanazon a tartományon belül]
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a megadott proxykiszolgálót szeretné használni az azonos tartományban
található eszközökkel való kommunikációhoz is.
[Proxy-hitelesítés használata]
A proxykiszolgáló általi hitelesítés engedélyezéséhez jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, majd adjon meg egy
alfanumerikus karakterekből álló felhasználónevet a [Felhasználó neve] szövegmezőben.
[Jelszó beállítása/módosítása]
Ha engedélyezve van a proxyhitelesítés, akkor az ehhez szükséges jelszó beállításához vagy módosításához
be kell jelölnie a jelölőnégyzetet, majd a [Jelszó] szövegmezőben meg kell adnia az új, alfanumerikus
karakterekből álló jelszót.
6
Kattintson a [OK] elemre.
HIVATKOZÁSOK
A Google Cloud Print használata(P. 222)
251
A készülék kezelése
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása
552S-04E
A TLS (Transport Layer Security) protokollal titkosíthatja a készülék és a számítógépen futtatott webböngésző közötti
kommunikációt. A TLS egy adattitkosítási mechanizmus, amellyel a hálózaton keresztül küldött és fogadott adatok
titkosíthatók. Ha az IPSec (Előre megosztott kulcsos mód), IEEE 802.1X-hitelesítés (TTLS/PEAP) vagy SNMPv3 protokoll
beállításait a Távoli felhasználói felületen keresztül adja meg, akkor kötelező engedélyezni a TLS-titkosítást. Ahhoz,
hogy a Távoli felhasználói felületen TLS-titkosítású kommunikációt használhasson, a TLS engedélyezése előtt meg kell
adnia az Ön által használni kívánt kulcsot és tanúsítványt (kiszolgálói tanúsítványt). A TLS-kulcsot és a tanúsítványt a
TLS engedélyezése előtt kell létrehozni vagy telepíteni ( Kezelési funkciók(P. 508) ).
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Kulcs és tanúsítvány] elemre.
5
A
[TLS-beállítások] lehetőséget.
Kattintson a használni kívánt kulcstól és tanúsítványtól jobbra látható
[Alapértelmezett kulcs bejegyzése] parancsra.
Tanúsítvány részleteinek megtekintése
● Ha rákattint a [Kulcsnév] alatti megfelelő szöveges hivatkozásra vagy a tanúsítvány ikonjára, megtekintheti
a tanúsítvány részletes adatait, illetve ellenőrizheti a tanúsítványt.
6
Kattintson az [Szerkesztés] gombra.
7
A TLS részletes beállításainak konfigurálása
252
A készülék kezelése
[Megengedett verziók]
Adja meg a TLS-re vonatkozó [Legmagasabb számú verzió] és [Legalacsonyabb számú verzió] beállítások
értékét.
[Algoritmusbeállítások]
Jelölje be a TLS-hez használni kívánt titkosítási algoritmus jelölőnégyzetét.
8
Kattintson az [OK] gombra.
9
Válassza a [Licenc/egyéb]
[Távoli felhasználói felület beállításai] lehetőséget.
10
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
11
Jelölje be a [TLS használata] jelölőnégyzetet, és kattintson az [OK] gombra.
12
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 105)
253
A készülék kezelése
A kezelőpanel használatával
● A TLS-titkosítású kommunikáció engedélyezése és tiltása a <Menü> felületen, a Főképernyő részen is
elvégezhető. <Távoli felhasználói felület>/<Táv. felh. fel. haszn.>(P. 444)
A Távoli felhasználói felület indítása TLS protokollal
● Ha úgy próbálja meg elindítani a Távoli felhasználói felületet, hogy engedélyezve van a TLS, akkor egy
biztonsági tanúsítványra vonatkozó riasztás jelenhet meg. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy a helyes URLcímet adta-e meg a címsorban, majd jelenítse meg a Távoli felhasználói felület képernyőjét. A Távoli
felhasználói felület elindítása(P. 284)
TLS használata I-fax fogadásának titkosításához
● Ha a POP3-kiszolgáló támogatja a TLS-t, akkor engedélyezheti a TLS használatát a POP3-kiszolgálóval
folytatott kommunikációra vonatkozóan ( I-Fax fogadási beállítások konfigurálása(P. 198) ). A POP3kiszolgálóval kapcsolatos információkat az internetszolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától szerezheti
meg.
HIVATKOZÁSOK
Kulcs és tanúsítvány generálása a hálózati kommunikációhoz(P. 255)
A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés (CSR) előállítása(P. 258)
A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati kommunikációhoz(P. 262)
IPSec-beállítások konfigurálása(P. 264)
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása(P. 271)
A készülék figyelése és vezérlése SNMP protokollal(P. 74)
254
A készülék kezelése
Kulcs és tanúsítvány generálása a hálózati
kommunikációhoz
552S-04F
Ha a TLS (Transport Layer Security) protokollon keresztül folytatott titkosított kommunikációhoz kulcsra és
tanúsítványra van szükség, akkor ezek előállíthatók a készülékkel. A TLS protokollt a készülék Távoli felhasználói
felületen keresztüli elérésekor használhatja. Az önaláírt tanúsítványok a „Hálózati kommunikáció” részben generált
kulccsal és tanúsítvánnyal együtt használandók.
● Ha hitelesítésszolgáltató aláírásával rendelkező kiszolgálótanúsítványt szeretne használni, a tanúsítvány
helyett hozzon létre tanúsítvány-aláírási kérést és kulcsot. A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés (CSR)
előállítása(P. 258)
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassza a [Eszközkezelés]
4
Kattintson a [Kulcs előállítása] elemre.
A
[Kulcs és tanúsítvány beállításai] lehetőséget.
Bejegyzett kulcs és tanúsítvány törlése
● Kattintson a törölni kívánt kulcs és tanúsítvány mellett jobbra található [Törlés] parancsra
gombra.
az [OK]
● Ha a kulcsot és a tanúsítványt valamelyik funkció használja, ha például a „[TLS]” vagy az „[IEEE 802.1X]”
felirat látható a [Kulcs használata] mezőben, a kulcs és a tanúsítvány nem törölhető. Ebben az esetben a
kulcs és a tanúsítvány törlése előtt ki kell kapcsolni a kérdéses funkciót, vagy le kell cserélnie a másik
kulcsot.
5
Válassza a [Hálózati kommunikáció] lehetőséget, majd kattintson az [OK] gombra.
6
Adja meg a kulcs és a tanúsítvány beállításait.
255
A készülék kezelése
[Kulcs beállításai]
[Kulcsnév]
Adjon egy alfanumerikus karakterekből álló nevet a kulcsnak. Olyan nevet adjon meg, amely később
megkönnyíti a keresést a listában.
[Aláírás algoritmusa]
Válassza ki az aláírási algoritmust a legördülő listából.
[Kulcs algoritmusa]
A kulcs létrehozásához válassza ki a megfelelő algoritmust az [RSA] és az [ECDSA] lehetőségek közül,
majd a kulcs hosszát a legördülő listából. Bármelyik beállítást választja, minél nagyobb a kulcs hossza,
annál biztonságosabb a kulcs. A kommunikáció sebessége azonban ezzel egyenesen arányosan
csökken.
● Ha az [SHA384] lehetőséget vagy az [SHA512] lehetőséget választja az [Aláírás algoritmusa]
beállításnál, nem lehet az [512 bites] értéket kiválasztani a kulcs hosszához, ha az [RSA] lehetőséget
adta meg a [Kulcs algoritmusa] beállításnál.
[Tanúsítvány beállításai]
[Érvényesség kezdetének dátuma (ÉÉÉÉ/HH/NN)]
Adja meg a tanúsítvány érvényességének kezdő dátumát év, hónap, nap formátumban.
[Érvényesség végének dátuma (ÉÉÉÉ/HH/NN)]
Adja meg a tanúsítvány érvényességének befejező dátumát év, hónap, nap formátumban. Nem állítható
be a [Érvényesség kezdetének dátuma (ÉÉÉÉ/HH/NN)] mezőben szereplő dátumnál korábbi dátum.
[Ország/térség]
Kattintson az [Ország/térség kiválasztása] választógombra, és válassza ki az országot/régiót a legördülő
listából. Rákattinthat az [Internetes országkód megadása] választógombra is, ebben az esetben az
országkódot is használhatja (Magyarország esetében ez a „HU”).
[Állam]/[Város]
Szükség esetén adja meg alfanumerikus karakterekkel a helyet.
[Szervezet]/[Szervezeti egység]
Szükség esetén adja meg alfanumerikus karakterekkel a szervezet nevét.
[Általános név]
Szükség esetén adja meg alfanumerikus karakterekkel a tanúsítvány általános nevét. Az általános nevet
gyakran CN-ként rövidítik (Common Name).
256
A készülék kezelése
7
Kattintson a [OK] elemre.
● A kulcs és a tanúsítvány létrehozása hosszabb időt is igénybe vehet.
● A kulcs és a tanúsítvány létrehozása után azokat a készülék automatikusan regisztrálja.
HIVATKOZÁSOK
A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati kommunikációhoz(P. 262)
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 252)
IPSec-beállítások konfigurálása(P. 264)
257
A készülék kezelése
A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés (CSR) előállítása
552S-04H
A készülék által létrehozott tanúsítványokon nincs hitelesítésszolgáltatói aláírás, ami bizonyos eszközökkel szemben
kommunikációs hibához vezethet. Ahhoz, hogy a hitelesítésszolgáltató kibocsássa az aláírásával ellátott tanúsítványt,
először be kell szereznie a CSR (tanúsítvány-aláírási kérés) adatait. Ezeket a rendszergazda tudja létrehozni a Távoli
felhasználói felületen. Ha már kibocsátották a tanúsítványt, regisztrálja azt a kulccsal a korábban létrehozott
tanúsítvány-aláírási kéréssel.
Kulcs és tanúsítvány-aláírási kérés létrehozása(P. 258)
Tanúsítvány regisztrálása a kulccsal(P. 260)
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
Kulcs és tanúsítvány-aláírási kérés létrehozása
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Eszközkezelés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassza a [Eszközkezelés]
4
Kattintson a [Kulcs előállítása] elemre.
A Távoli
[Kulcs és tanúsítvány beállításai] lehetőséget.
Bejegyzett kulcs és tanúsítvány törlése
● Kattintson a törölni kívánt kulcs és tanúsítvány mellett jobbra található [Törlés] parancsra
az [OK]
gombra.
● Ha a kulcsot és a tanúsítványt valamelyik funkció használja, ha például a „[TLS]” vagy az „[IEEE 802.1X]”
felirat látható a [Kulcs használata] mezőben, a kulcs és a tanúsítvány nem törölhető. Ebben az esetben a
kulcs törlése előtt ki kell kapcsolni a funkciót, vagy le kell cserélni a kulcsot és a tanúsítványt.
5
6
Válassza a [Kulcs és tanúsítvány-aláírási kérelem (CSR)] lehetőséget, majd kattintson
az [OK] gombra.
Adja meg a kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés beállításait.
258
A készülék kezelése
[Kulcs beállításai]
[Kulcsnév]
Adjon egy alfanumerikus karakterekből álló nevet a kulcsnak. Olyan nevet adjon meg, amely később
megkönnyíti a keresést a listában.
[Aláírás algoritmusa]
Válassza ki az aláírási algoritmust a legördülő listából.
[Kulcs algoritmusa]
A kulcs létrehozásához válassza ki a megfelelő algoritmust az [RSA] és az [ECDSA] lehetőségek közül,
majd a kulcs hosszát a legördülő listából. Minél nagyobb a kulcs hossza, annál lassabb lesz a
kommunikáció. A biztonság viszont nagyobb.
● Ha az [SHA384] lehetőséget vagy az [SHA512] lehetőséget választja az [Aláírás algoritmusa]
beállításnál, nem lehet az [512 bites] értéket kiválasztani a kulcs hosszához, ha az [RSA] lehetőséget
adta meg a [Kulcs algoritmusa] beállításnál.
[Tanúsítvány-aláírási kérelem (CSR) beállításai]
[Ország/térség]
Kattintson az [Ország/térség kiválasztása] választógombra, és válassza ki az országot/régiót a legördülő
listából. Rákattinthat az [Internetes országkód megadása] választógombra is, ebben az esetben az
országkódot is használhatja (Magyarország esetében ez a „HU”).
[Állam]/[Város]
Szükség esetén adja meg alfanumerikus karakterekkel a helyet.
[Szervezet]/[Szervezeti egység]
Szükség esetén adja meg alfanumerikus karakterekkel a szervezet nevét.
[Általános név]
Szükség esetén adja meg alfanumerikus karakterekkel a tanúsítvány általános nevét. Az általános nevet
gyakran CN-ként rövidítik (Common Name).
7
Kattintson a [OK] elemre.
● A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés létrehozása hosszabb időt is igénybe vehet.
259
A készülék kezelése
8
Kattintson a [Tárolás fájlban] elemre.
● Megjelenik a fájl tárolására vonatkozó párbeszédpanel. Adja meg a fájl mentési helyét, és kattintson a
[Mentés] gombra.
➠ A tanúsítvány-aláírási kéréshez tartozó fájl (CSR) a számítógépen található.
9
Mellékelje a tárolt fájlt, és küldje el az igénylést a hitelesítésszolgáltatónak.
Tanúsítvány regisztrálása a kulccsal
A kulcs és a tanúsítvány-aláírási kérés addig nem használható, amíg a hitelesítésszolgáltató ki nem bocsátja a
tanúsítványt a kulccsal regisztrált tanúsítvány-aláírási kérés alapján. Ha a hitelesítésszolgáltató kibocsátotta a
tanúsítványt, regisztrálja azt az alábbi művelet végrehajtásával.
1
2
3
4
5
6
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
Válassza a [Eszközkezelés]
A
[Kulcs és tanúsítvány beállításai] lehetőséget.
Kattintson a [Kulcsnév] lehetőségre vagy a [Tanúsítvány] lehetőségre a tanúsítvány
regisztrálásához.
Kattintson a [Tanúsítvány bejegyzése] elemre.
Kattintson a [Tallózás] elemre, adja meg a tanúsítvány-aláírási kérés fájlját, majd
kattintson a [Bejegyzés] elemre.
HIVATKOZÁSOK
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 252)
260
A készülék kezelése
Kulcs és tanúsítvány generálása a hálózati kommunikációhoz(P. 255)
A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati kommunikációhoz(P. 262)
IPSec-beállítások konfigurálása(P. 264)
261
A készülék kezelése
A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati
kommunikációhoz
552S-04J
A készülékkel használni kívánt kulcs és tanúsítvány, valamint a hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány a
hitelesítésszolgáltatótól szerezhetők be. Telepítse és regisztrálja a készülékkel használni kívánt, korábban már
beszerzett kulcsot és a tanúsítványfájlt, valamint a hitelesítésszolgáltatói tanúsítványfájlt a Távoli felhasználói felületet
segítségével. Már előre ellenőrizze, hogy milyen feltételek megléte szükséges a készüléken a kulcs és a tanúsítvány,
valamint a hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány használatához ( Kezelési funkciók(P. 508) ).
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
1
2
3
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
A
Válassza az [Eszközkezelés] [Kulcs és tanúsítvány beállításai] vagy a [CA
tanúsítvány beállításai] lehetőséget.
● A kulcs és tanúsítvány telepítéséhez kattintson a [Kulcs és tanúsítvány beállításai] lehetőségre, a
hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány telepítéséhez pedig a [CA tanúsítvány beállításai] lehetőségre.
4
Kattintson a [Kulcs és tanúsítvány bejegyzése] vagy a [CA tanúsítvány bejegyzése]
lehetőségre.
Bejegyzett kulcs és tanúsítvány vagy hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány törlése
● Kattintson a törölni kívánt kulcs és tanúsítvány vagy a CA tanúsítvány mellett jobbra található [Törlés]
parancsra majd az [OK] gombra. Az előre telepített hitelesítésszolgáltatói tanúsítványok nem törölhetők.
● Ha a kulcsot és a tanúsítványt valamelyik funkció használja, ha például a „[TLS]” vagy az „[IEEE 802.1X]”
felirat látható a [Kulcs használata] mezőben, a kulcs és a tanúsítvány nem törölhető. Ebben az esetben a
kulcs törlése előtt ki kell kapcsolni a funkciót, vagy le kell cserélni a kulcsot és a tanúsítványt.
Az előre telepített CA tanúsítványok letiltása és engedélyezése
262
A készülék kezelése
● Kattintson a letiltani kívánt előtelepített hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány jobb oldalán látható [Tilt]
parancsra. Ha újra engedélyezni kívánja a tanúsítványt, kattintson a jobb oldalán található [Engedélyez]
parancsra.
5
Kattintson a [Telepítés] elemre.
Kulcs- és tanúsítványfájl, valamint hitelesítésszolgáltatói tanúsítványfájl törlése
● Kattintson a törölni kívánt fájltól jobbra látható [Törlés] pontra
6
majd az [OK] gombra.
Kattintson a [Tallózás] gombra, adja meg a telepítendő fájlt, majd kattintson a
[Telepítés indítása] gombra.
➠ A kulcs- és tanúsítványfájlt, valamint a hitelesítésszolgáltatói tanúsítványfájlt a számítógépről kell
telepíteni a készülékre.
7
Jegyezze be a kulcsot és a tanúsítványt vagy a hitelesítésszolgáltatói tanúsítványt.
Kulcs és tanúsítvány bejegyzése
1
Kattintson a bejegyezni kívánt kulcs- és tanúsítványfájltól jobbra látható [Bejegyzés] parancsra.
2
Adja meg a kulcs nevét, és a hozzá tartozó jelszót.
[Kulcsnév]
Adjon meg egy alfanumerikus karakterekből álló nevet a bejegyzendő kulcsnak.
[Jelszó]
Adjon meg egy alfanumerikus karakterekből álló jelszót a bejegyzendő fájlhoz tartozó privát kulcskészlet
számára.
3
Kattintson a [OK] elemre.
Hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány bejegyzése
Kattintson a bejegyezni kívánt hitelesítésszolgáltatói tanúsítványtól jobbra látható [Bejegyzés] parancsra.
HIVATKOZÁSOK
Kulcs és tanúsítvány generálása a hálózati kommunikációhoz(P. 255)
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 252)
IPSec-beállítások konfigurálása(P. 264)
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása(P. 271)
263
A készülék kezelése
IPSec-beállítások konfigurálása
552S-04K
Az Internet Protocol Security (IPSec vagy IPsec) protokoll hálózaton keresztül (azon belül az interneten keresztül is)
továbbított adatok titkosítására szolgáló protokollcsomag. Míg a TLS csak egy adott alkalmazás, például webböngésző
vagy levelezőprogram adatait, addig az IPSec a teljes IP-csomagokat, illetve az általuk szállított adatokat is titkosítja,
ezáltal sokoldalúbb biztonsági rendszert kínál. A készülék IPSec funkciója szállítási módban működik, tehát az IPcsomagok hasznos adattartalmát titkosítja. E funkciónak köszönhetően a készülék közvetlenül csatlakozni tud azokhoz
a számítógépekhez, amelyek vele megegyező virtuális magánhálózatban (VPN) vannak. Mielőtt konfigurálná a
készüléket, ellenőrizze a rendszerkövetelményeket a ( Kezelési funkciók(P. 508) ) menüpontban, és állítsa be a
számítógépen a szükséges konfigurációt.
IPSec használata IP-címszűrővel
● Az IP-címszűrési beállítások az IPSec-szabályok előtt vannak alkalmazva.
tűzfalbeállításokhoz(P. 243)
IP-címek megadása
IPSec-beállítások konfigurálása
Ahhoz, hogy az IPSec protokollal titkosíthassa a kommunikációt, biztonsági házirendeket kell regisztrálnia. Egy
biztonsági házirend az alábbi beállításcsoportokból áll. A házirendek regisztrálása után meg kell adnia az alkalmazásuk
sorrendjét.
Választó
A választóval feltételeket határozhat meg, amelyekkel kiválaszthatja, hogy milyen IP-csomagokra alkalmazza az
IPSec-kommunikációt. A választható feltételek között a készülék IP-címei és portszámai, valamint a készülékkel
kommunikáló eszközök szerepelnek.
IKE
Az IKE az IKEv1 kulcscsere-protokollt konfigurálja. Az utasítások a kiválasztott hitelesítési módtól függően
változnak.
[Előre megosztott kulcsos mód]
Ez a hitelesítési mód egy közös kulcsszót, egy úgynevezett megosztott kulcsot használ a készülék és a többi
eszköz közötti kommunikációhoz. Mielőtt ezt a hitelesítési módot választaná, engedélyezze a TLS-t a Távoli
felhasználói felülethez ( A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 252) ).
[Digitális aláírás mód]
A készülék és a többi eszköz egymás digitális aláírásainak kölcsönös ellenőrzésével hitelesíti egymást. Ehhez
létre kell hoznia vagy telepítenie kell a kulcsot és a tanúsítványt ( A kulcs és tanúsítvány regisztrálása a
hálózati kommunikációhoz(P. 262) ).
AH/ESP
Az AH/ESP beállításait határozza meg, amely az IPSec-kommunikáció során a csomagok részévé válik. Az AH és
ESP egyszerre használható. Szigorúbb biztonsági feltételek esetén a PFS használatát is engedélyezheti.
264
A készülék kezelése
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
Jelölje be a [IPSec használata] jelölőnégyzetet, és kattintson az [OK] gombra.
A
[IPSec-beállítások] lehetőséget.
● Ha szeretné, hogy a készülék csak az alábbi lépések során meghatározott biztonsági szabályoknak megfelelő
csomagokat fogadjon, akkor törölje a jelet a [Házirendnek meg nem felelő csomag vétele] jelölőnégyzetből.
6
Kattintson a [Új házirend bejegyzése] elemre.
7
Adja meg a házirend-beállításokat.
1
A [Házirend neve] szövegmezőben alfanumerikus karakterekkel adja meg a házirendet azonosító nevet.
2
Jelölje be a [Házirend engedélyezése] jelölőnégyzetet.
8
Adja meg a választóbeállításokat.
265
A készülék kezelése
[Helyi cím]
Kattintson a készülék IP-címtípusai közül annak a választógombjára, amelyre alkalmazni szeretné a
házirendet.
[Minden IP-cím]
Akkor válassza, ha minden IP-csomagra az IPSec protokollt szeretné alkalmazni.
[IPv4-cím]
Akkor válassza, ha a készülék IPv4-címéről vagy -címére küldött IP-csomagokra
szeretné alkalmazni az IPSec protokollt.
[IPv6-cím]
Akkor válassza, ha a készülék IPv6-címéről vagy -címére küldött IP-csomagokra
szeretné alkalmazni az IPSec protokollt.
[Távoli cím]
Kattintson az egyéb eszközök IP-címtípusai közül annak a választógombjára, amelyre alkalmazni szeretné a
házirendet.
[Minden IP-cím]
Akkor válassza, ha minden IP-csomagra az IPSec protokollt szeretné alkalmazni.
[Minden IPv4-cím]
Akkor válassza, ha a többi eszköz IPv4-címéről és -címére küldött IP-csomagokra
szeretné alkalmazni az IPSec protokollt.
[Minden IPv6-cím]
Akkor válassza, ha a többi eszköz IPv6-címéről és -címére küldött IP-csomagokra
szeretné alkalmazni az IPSec protokollt.
[IPv4 kézi beállításai]
Adja meg azokat az önálló IPv4-címeket vagy IPv4-címtartományokat, amelyekre
alkalmazza az IPSec protokollt. Az IPv4-címet (vagy tartományt) a [Kézzel beállítandó
címek] szövegmezőben adhatja meg.
[IPv6 kézi beállításai]
Adja meg azokat az önálló IPv6-címeket vagy IPv6-címtartományokat, amelyekre
alkalmazza az IPSec protokollt. Az IPv6-címet (vagy tartományt) a [Kézzel beállítandó
címek] szövegmezőben adhatja meg.
[Kézzel beállítandó címek]
Ha az [IPv4 kézi beállításai] vagy az [IPv6 kézi beállításai] lehetőség van kiválasztva a [Távoli cím] mezőben,
adja meg azt az IP-címet, amelyre alkalmazni szeretné a házirendet. Címtartományt is megadhat, ebben az
esetben kötőjellel válassza el egymástól a címeket.
IP-címek beírása
266
A készülék kezelése
Leírás
Egyetlen cím megadása
IPv4:
A számokat pontokkal válassza el.
Példa
192.168.0.10
IPv6:
fe80::10
Az alfanumerikus karaktereket kettőspontokkal válassza el.
Címtartomány megadása
A címek közé tegyen kötőjelet.
192.168.0.10-192.168.0.20
[Alhálózat beállításai]
Ha kézzel adja meg az IPv4-címet, akkor az alhálózati maszkkal is kifejezheti a tartományt. Adja meg az
alhálózati maszkot, a számokat pontokkal elválasztva (például: „255.255.255.240”).
[Előtag hossza]
Az IPv6-címek tartományának kézi megadásakor előtagok használatával a tartományt is megadhatja. Adjon
meg egy 0 és 128 közötti számot az előtag hosszának.
[Helyi port]/[Távoli port]
Ha az egyes protokollokhoz, például a HTTP vagy a WSD protokollhoz külön házirendeket szeretne létrehozni,
akkor kattintson az [Egyetlen port] választógombra, és a protokoll megfelelő portszámának megadásával
alkalmazhatja rájuk az IPSec protokollt.
Az IPSec nem vonatkozik a következő csomagokra
● Visszacsatolt, multicast és üzenetszórásos csomagok
● IKE-csomagok (UDP protokollal, az 500-as porton)
● ICMPv6 szomszédkeresési és szomszédhirdetési csomagok
9
Határozza meg az IKE-beállításokat.
[IKE mód]
Megjelenik a kulcscsereprotokoll használati módja. A készülék a fő módot támogatja, nem az agresszív
módot.
[Hitelesítési mód]
Válassza az [Előre megosztott kulcsos mód] vagy a [Digitális aláírás mód] lehetőséget a készülék
hitelesítésének módjaként. Ha az [Előre megosztott kulcsos mód] lehetőséget választja, engedélyeznie kell a
TLS protokollt a Távoli felhasználói felülethez. A [Digitális aláírás mód] lehetőség választása előtt létre kell
A TLS kulcsának és tanúsítványának
hoznia vagy telepítenie kell a kulcsot és a tanúsítványt.
konfigurálása(P. 252)
[Érvényesség]
267
A készülék kezelése
Határozza meg, hogy mennyi ideig tarthat egy IKE SA (ISAKMP SA) munkamenet. Az időtartamot percekben
adhatja meg.
[Hitelesítés]/[Titkosítás]/[DH csoport]
Válasszon egy algoritmust a legördülő listából. A kulcscserében mindegyik algoritmus részt vesz.
[Hitelesítés]
Válasszon tördelő algoritmust.
[Titkosítás]
Válasszon titkosítási algoritmust.
[DH csoport]
Válassza ki a kulcs erősségét meghatározó Diffie-Hellman csoportot.
A készülék hitelesítése előmegosztott kulccsal
1
Kattintson az [Előre megosztott kulcsos mód] választógombra a [Hitelesítési mód] mezőben, majd
kattintson a [Megosztott kulcs beállításai] lehetőségre.
2
Adja meg alfanumerikus karakterrel az előmegosztott kulcsot, majd kattintson az [OK] gombra.
3
Adja meg az [Érvényesség] és a [Hitelesítés]/[Titkosítás]/[DH csoport] beállításokat.
A készülék hitelesítése digitális aláírással
1
Kattintson az [Digitális aláírás mód] választógombra a [Hitelesítési mód] mezőben, majd kattintson a
[Kulcs és tanúsítvány] lehetőségre.
2
Kattintson a használni kívánt kulcstól és tanúsítványtól jobbra látható [Alapértelmezett kulcs bejegyzése]
parancsra.
Tanúsítvány részleteinek megtekintése
● Ha rákattint a [Kulcsnév] alatti megfelelő szöveges hivatkozásra vagy a tanúsítvány ikonjára,
megtekintheti a tanúsítvány részletes adatait, illetve ellenőrizheti a tanúsítványt.
3
10
Adja meg az [Érvényesség] és a [Hitelesítés]/[Titkosítás]/[DH csoport] beállításokat.
Adja meg az IPSec hálózati beállításokat.
[PFS használata]
Ha a sérülés utáni titkosságvédelem (Perfect Forward Secrecy, PFS) funkciót is szeretné használni az IPSecmunkamenetekhez, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. A PFS engedélyezésével erősítheti a biztonságot, egyúttal
növelheti a kommunikációs terhelést. Győződjön meg róla, hogy az PFS a többi eszközön is engedélyezve
van.
268
A készülék kezelése
[Megadás idővel]/[Megadás mérettel]
Állítsa be, hogy milyen feltételek esetén záruljanak le az IPSec SA-munkamenetek. Az IPSec SA
kommunikációs csatornaként szolgál. Jelölje be szükség szerint valamelyik vagy mindkettő jelölőnégyzetet.
Ha mindkét jelölőnégyzetet bejelöli, akkor az IPSec SA-munkamenet akkor zárul le, ha a kettő feltétel közül
bármelyik teljesül.
[Megadás idővel]
Adja meg, hogy hány percig tartson egy munkamenet.
[Megadás mérettel]
Adja meg, hogy hány megabájtnyi adatot lehessen továbbítani egy munkamenetben.
[Algoritmus kiválasztása]
Jelölje be az [ESP], [ESP (AES-GCM)] vagy az [AH (SHA1)] jelölőnégyzet(ek) et a használt IPSec-fejlécnek és algoritmusnak megfelelően. Az AES-GCM olyan algoritmus, amely egyszerre hitelesítést és titkosítást is
végez. Ha az [ESP] lehetőséget választja, akkor az [ESP-hitelesítés] és az [ESP-titkosítás] legördülő listából
válassza ki a hitelesítési és titkosítási algoritmusokat is.
[ESP-hitelesítés]
Az ESP-hitelesítés engedélyezéséhez válassza az [SHA1] kivonatoló algoritmust. Ha le
szeretné tiltani az ESP-hitelesítést, válassza a [Ne használja] lehetőséget.
[ESP-titkosítás]
Válasszon titkosítási algoritmust az ESP számára. Ha nem szeretné meghatározni az
algoritmust, válassza a [NULL] lehetőséget, ha pedig le kívánja tiltani az ESP-titkosítást
válassza a [Ne használja] lehetőséget.
[Csatlakozási mód]
Megjelenik az IPSec csatlakozási módja. A készülék a szállítási módot támogatja, amelyben az IP-csomagok
hasznos tartalma titkosítva van. A csatorna mód, amelyben az egész IP-csomagok (fejlécek és hasznos
adatok) egy egységként vannak kezelve, nem érhető el.
11
Kattintson a [OK] elemre.
● Ha további biztonsági házirendet kell regisztrálnia, akkor térjen vissza a 6. lépéshez.
12
Rendezze sorba a [Bejegyzett IPSec-házirendek] mezőben felsorolt házirendeket.
● A készülék a legmagasabb pozíciótól kezdve a legalacsonyabbig alkalmazza a házirendeket. A házirendeket a
[Fel] vagy a [Le] gombbal helyezheti feljebb vagy lejjebb a listában.
Házirend szerkesztése
● A szerkesztési képernyő megnyitásához kattintson a [Házirend neve] alatti megfelelő szöveges
hivatkozásra.
269
A készülék kezelése
Házirend törlése
● Kattintson a törölni kívánt házirendnévtől jobbra látható [Törlés] pontra
gombra.
13
Indítsa újra a készüléket.
kattintson az [OK].
A készülék újraindítása(P. 105)
A kezelőpanel használatával
● Az IPSec-kommunikációt a <Menü> felületen, a Főképernyő részben is engedélyezheti vagy letilthatja.
<IPSec használata>(P. 338)
HIVATKOZÁSOK
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 252)
IPSec-házirendlista(P. 476)
270
A készülék kezelése
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés konfigurálása
552S-04L
A készülék ügyféleszközként csatlakoztatható a 802.1X szabványú hálózatokra. A jellemző 802.1X-hálózatok egy
RADIUS-kiszolgálóból (hitelesítés-kiszolgálóból), LAN-kapcsolóból (hitelesítőből) és hitelesítő szoftverrel ellátott
ügyféleszközökből (adatszolgáltatókból) állnak. Ha egy készülék megpróbál csatlakozni a 802.1X szabványú
hálózathoz, felhasználói hitelesítési lépéseken keresztül bizonyítania kell, hogy a kapcsolatot jogosult felhasználó
hozza létre. A hitelesítési adatokat egy RADIUS-kiszolgálóra küldik, amely ellenőrzi azokat, majd a hitelesítés
eredményétől függően engedélyezi vagy elutasítja a hálózati kommunikációt. Ha a hitelesítés sikertelen, akkor egy
LAN-kapcsoló (vagy hozzáférési pont) blokkolja a hozzáférést a hálózaton kívülről.
IEEE 802.1X szabványú hitelesítési mód
Válasszon az alábbi hitelesítési lehetőségek közül. Ha szükséges, telepítsen vagy regisztráljon egy kulcsot és egy
tanúsítványt, illetve egy hitelesítésszolgáltatói tanúsítványt, mielőtt konfigurálja az IEEE 802.1X-hitelesítést ( A
kulcs és tanúsítvány regisztrálása a hálózati kommunikációhoz(P. 262) ).
TLS
A készülék és a hitelesítő kiszolgáló kölcsönösen hitelesítik egymást a másik tanúsítványának ellenőrzésével.
Az ügyfél-hitelesítéshez (a készülék hitelesítéséhez) egy hitelesítésszolgáltató (CA) által kibocsátott kulcs és
tanúsítvány szükséges. A kiszolgáló hitelesítéséhez a készülékre előre telepített hitelesítésszolgáltatói
tanúsítvány mellett a Távoli felhasználói felületen keresztül telepített hitelesítésszolgáltatói tanúsítványok is
használhatók.
TTLS
Ez a hitelesítési módszer egy felhasználónévvel és jelszóval hitelesíti az ügyfelet, és egy hitelesítésszolgáltatói
tanúsítvánnyal a kiszolgálót. Belső protokollként MSCHAPv2 vagy PAP választható. A TTLS egyszerre
használható a PEAP-móddal. Mielőtt beállítaná ezt a hitelesítési módot, engedélyezze a TLS-t a Távoli
felhasználói felülethez ( A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 252) ).
PEAP
A szükséges beállítások szinte teljesen megegyeznek a TTLS-módéval. Az alkalmazott belső protokoll az
MSCHAPv2. Mielőtt beállítaná ezt a hitelesítési módot, engedélyezze a TLS-t a Távoli felhasználói felülethez
( A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 252) ).
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
271
A készülék kezelése
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassza a [Hálózati beállítások]
4
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
5
[IEEE 802.1X beállításai] lehetőséget.
Jelölje be az [IEEE 802.1X használata] jelölőnégyzetet, majd adja meg a bejelentkezési
nevet a [Bejelentkezési név] szövegmezőben.
[IEEE 802.1X használata]
Az IEEE 802.1X-hitelesítés engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet.
[Bejelentkezési név]
Adja meg a felhasználó hitelesítéséhez használt nevet (EAP-azonosítót) alfanumerikus karakterekkel.
6
Konfigurálja a megadott hitelesítési módhoz szükséges beállításokat.
A TLS beállítása
1
Jelölje be a [TLS használata] jelölőnégyzetet, és kattintson az [Kulcs és tanúsítvány] gombra.
● A TLS nem használható TTLS-szel vagy PEAP-val.
2
A
Kattintson az ügyfél-hitelesítéshez használni kívánt kulcstól és tanúsítványtól jobbra látható
[Alapértelmezett kulcs bejegyzése] parancsra.
272
A készülék kezelése
Tanúsítvány részleteinek megtekintése
● Ha rákattint a [Kulcsnév] alatti megfelelő szöveges hivatkozásra vagy a tanúsítvány ikonjára,
megtekintheti a tanúsítvány részletes adatait, illetve ellenőrizheti a tanúsítványt.
A TTLS/PEAP beállítása
1
Jelölje be a [TTLS használata] vagy a [PEAP használata] jelölőnégyzetet.
A TTLS belső protokollja
● Az MSCHAPv2 és a PAP közül választhat.
2
Kattintson a [Felhasználónév/jelszó megváltoztatása] elemre.
● A bejelentkezési névtől eltérő felhasználónév megadásához törölje a jelet a [Bejelentkezési név
használata felhasználónévként] jelölőnégyzetből. Ha a bejelentkezési nevet szeretné
felhasználónévként használni, akkor jelölje be a jelölőnégyzetet.
3
Állítsa be a felhasználónevet, illetve a jelszót.
[Felhasználó neve]
Adja meg alfanumerikus karakterekkel a felhasználónevet.
[Jelszó megváltoztatása]
A jelszó beállításához vagy módosításához jelölje be a jelölőnégyzetet, és mind a [Jelszó], mind a [Még
egyszer] szövegmezőben adja meg az új jelszót alfanumerikus karakterekkel.
4
Kattintson a [OK] elemre.
7
Kattintson a [OK] elemre.
8
Indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 105)
273
A készülék kezelése
A kezelőpanel használatával
● Az IEEE 802.1X hitelesítést a <Menü> felületen, a Főképernyő részen is engedélyezheti vagy letilthatja.
<IEEE 802.1X használata>/<IEEE 802.1X beállításai>(P. 343)
HIVATKOZÁSOK
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 252)
274
A készülék kezelése
A készülék funkcióinak korlátozása
552S-04R
Előfordulhat, hogy a készülék egyes funkcióit csak ritkán használják, vagy bizonyos funkciók lehetőséget adnak a
készülék helytelen használatára. A készüléken biztonsági okokból részlegesen korlátozhatja, illetve teljesen le is
tilthatja ezeket a funkciókat.
Számítógépről történő nyomtatás korlátozása
Korlátozhatja a számítógépről történő nyomtatást, így magasabb biztonságot nyújthat dokumentumainak,
hiszen csak akkor lehet őket kinyomtatni, ha a készülék oldalán megadják a PIN-kódot. Számítógépről
történő nyomtatás korlátozása(P. 277)
USB-funkciók korlátozása
Az USB-kapcsolat segítségével egyszerűen csatlakozhat a perifériás eszközökhöz, ez azonban biztonsági
kockázatokkal jár, például adatszivárgáshoz vezethet. Korlátozhatja, hogy lehessen-e USB-kapcsolatot
kialakítani a számítógéppel, illetve, hogy lehessen-e adatokat menteni USB-memóriaeszközökre. Az USBfunkciók korlátozása(P. 278)
HTTP-kommunikáció letiltása
Beállíthatja például, hogy amikor nem a hálózaton végez műveleteket (például USB-kapcsolaton keresztül
használja a készüléket), a rendszer letiltsa a HTTP-kommunikációt. Így a HTTP-porton keresztül nem érhetik
hekkertámadások. A HTTP-kommunikáció letiltása(P. 280)
A távfelügyelet letiltása
Beállíthatja, hogy amikor nem használja a Távoli felhasználói felületet, a rendszer letiltsa a távoli felhasználói
felületen keresztüli jogtalan műveleteket. A Távoli felhasználói felület letiltása(P. 281)
275
A készülék kezelése
A kezelőpanel használatának korlátozása
Ha az Ön gépe fekete-fehér LCD-modell, a kezelőpanel gombjainak korlátozásával megakadályozhatja a nem
kívánt változtatásokat. A kezelőpanel használatának korlátozása(P. 282)
276
A készülék kezelése
Számítógépről történő nyomtatás korlátozása
552S-04S
Jelentősen csökkentheti az adatszivárgás kockázatát, ha a számítógépről nyomtatható dokumentumok körét a védett
nyomtatás hatálya alá dokumentumokra korlátozza ( PIN kóddal védett dokumentum nyomtatása (Védett
nyomtatás)(P. 178) ).
Érintőpaneles modell
<Menü>
<Funkcióbeállítások> <Titkosított nyomtatás> <Nyomt. feladatok
korlátozása> <Be> <Alkalmaz> <OK> Indítsa újra a készüléket
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Titkosított nyomtatás>
korlátozása> <Be> Indítsa újra a készüléket
277
<Nyomtatási feladatok
A készülék kezelése
Az USB-funkciók korlátozása
552S-04U
Az USB protokoll lehetővé teszi perifériaeszközök kényelmes csatlakoztatását, ezáltal az adatok kényelmes tárolását és
áthelyezését, de nem megfelelő felügyelet esetén információszivárgás forrása is lehet. USB memóriaeszközök
kezelésénél legyen nagyon óvatos. Ez a rész azt ismerteti, hogyan korlátozható a készülék USB portján keresztül
történő csatlakozás, illetve hogyan tiltható meg az USB memóriaeszközök használata.
A számítógéppel létrehozható USB-kapcsolat korlátozása(P. 278)
Az USB-memóriaeszközről történő nyomtatás korlátozása(P. 278)
A számítógéppel létrehozható USB-kapcsolat korlátozása
Letilthatja a készülék hátoldalán található USB-portot, amely a számítógéppel való kapcsolat létrehozására szolgál. Ha
ennek a portnak a működés tiltva van, akkor a készülék nem tud kommunikálni a számítógéppel USB-kábelen
keresztül. Ez a beállítás nem érinti az elülső USB-portot, amely az USB-memóriaeszközök csatlakoztatására szolgál.
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Külső interfész> <USB beállításai> Válassza a <Ki> lehetőséget a
<Használat USB-eszközként> menüben <Alkalmaz> <OK> Indítsa újra a készüléket
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Beállítások> <Külső interfész>
<Ki> Indítsa újra a készüléket
<USB beállításai>
<Használat USB-eszközként>
Az USB-memóriaeszközről történő nyomtatás korlátozása
Letilthatja az adatok USB memóriaeszközről történő nyomtatását. Az USB memóriaeszközön tárolt adatok nem
nyomtathatók.
Érintőpaneles modell
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Fájlok elérése> <Memória adathordozó
beállításai> Válassza a <Ki> lehetőséget a <Nyomtatási funkció használata> menüben
<Alkalmaz> <OK> Indítsa újra a készüléket
278
A készülék kezelése
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Fájlok elérése> <Memória adathordozó beállításai>
<Nyomtatási funkció használata> <Ki> Indítsa újra a készüléket
HIVATKOZÁSOK
Nyomtatás USB-memóriaeszközről (Nyomtatás memóriaeszközről)(P. 183)
279
A készülék kezelése
A HTTP-kommunikáció letiltása
552S-04W
A HTTP protokoll a hálózaton keresztül történő kommunikáció, például a készülék Távoli felhasználói felületen
keresztüli elérésének egyik eszköze. Ha USB-kapcsolatot használ, vagy egyébként sem használja a HTTP protokollt,
akkor a protokoll letiltásával blokkolhatja a nem használt HTTP-porton keresztüli esetleges behatolási kísérleteket.
● A HTTP protokoll letiltása esetén egyes hálózati funkciók, például a Távoli felhasználói felület, a WSDnyomtatás, ill. a Google Cloud Print sem érhetők el.
<Menü>
<Beállítások>
<Hálózat>
<TCP/IP-beállítások>
<Igen>
HIVATKOZÁSOK
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói felület)(P. 283)
Portszámok módosítása(P. 249)
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása(P. 52)
A Google Cloud Print használata(P. 222)
280
<HTTP használata>
<Ki>
A készülék kezelése
A Távoli felhasználói felület letiltása
552S-04X
A Távoli felhasználói felület hasznos eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a készülék beállításait számítógépen
megnyitott webböngészőből adja meg. A Távoli felhasználói felület használatához a készüléknek hálózaton keresztül
kell csatlakoznia egy számítógéphez. Ha a készülék USB-kapcsolaton keresztül van számítógéphez csatlakoztatva, vagy
ha egyébként sem használja a Távoli felhasználói felületet, akkor érdemes lehet letiltania, mivel ezzel csökkenthető
annak kockázata, hogy rosszindulatú külső személyek a hálózaton keresztül távolról vezéreljék a készüléket.
Érintőpaneles modell
<Menü> <Kezelési beállítások> <Licenc/egyéb> <Távoli felhasználói felület beállításai>
<Távoli felhasználói felület> Válassza a <Ki> lehetőséget a <Távoli felh. felület haszn.>
menüben <Alkalmaz> <OK> Indítsa újra a készüléket
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Kezelési beállítások> <Táv.felh.fel beáll./Firmware frissít.> <Távoli felhasználói
felület beállításai> <Távoli felhasználói felület használata> <Ki> Indítsa újra a készüléket
HIVATKOZÁSOK
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói felület)(P. 283)
A HTTP-kommunikáció letiltása(P. 280)
281
A készülék kezelése
A kezelőpanel használatának korlátozása
552S-04Y
Ha az Ön gépe fekete-fehér LCD-modell, a kezelőpanel gombjainak korlátozásával megakadályozhatja a nem kívánt
változtatásokat.
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék Távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassza a [Eszközkezelés]
4
Kattintson az [Szerkesztés] gombra.
5
Jelölje be a [Billentyűzár engedélyezése] négyzetet
[Billentyűzár beállításai] lehetőséget.
● Az alábbi gombok a billentyűzár aktiválása után is használhatók:
- Főképernyő gomb
- Vissza gomb
- Energiatakarékos gomb
- Stop gomb
282
[OK].
A
A készülék kezelése
A készülék kezelése számítógépről (Távoli felhasználói
felület)
552S-050
Ha webböngészőt használ a készülék távoli működtetéséhez, akkor ellenőrizheti a nyomtatásra váró dokumentumokat
vagy a készülék állapotát. Számos különböző beállítást is konfigurálhat. Mindehhez el sem kell hagynia íróasztalát, ami
megkönnyíti a rendszerfelügyeletet. A Távoli felhasználói felület rendszerkövetelményeivel kapcsolatban lásd:
Rendszerkörnyezet(P. 510) .
A Távoli felhasználói felület funkciói
Az állapotok és a naplók megtekintése(P. 287)
Menüpontok beállítása a Távoli felhasználói felületről(P. 293)
Biztonsági házirend(P. 296)
Beállításadatok importálása/exportálása(P. 302)
A Távoli felhasználói felület alapvető funkciói
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
283
A készülék kezelése
A Távoli felhasználói felület elindítása
552S-051
A távoli működtetéshez a webböngészőben meg kell adnia a készülék IP-címét, majd el kell indítania a Távoli
felhasználói felületet. A műveletek előtt ellenőrizze a készüléken beállított IP-címet ( Hálózati beállítások
megtekintése(P. 48) ). Ha bármilyen kérdése van, forduljon a hálózat rendszergazdájához.
1
2
Indítsa el a webböngészőt.
Írja be a címsorba a „http://<a készülék IP-címe>/” címet, majd nyomja le az [ENTER]
billentyűt.
● Ha IPv6-címet szeretne használni, akkor tegye azt szögleges zárójelek közé (példa: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Ha biztonsági riasztás jelenik meg
● Biztonsági figyelmeztetés jelenhet meg, ha a Távoli felhasználói felületen folytatott kommunikáció
titkosítva van (
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 252) ). Ha a hitelesítési
beállítások vagy a TLS beállítások nem hibásak, folytassa a webhely böngészését.
3
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre.
Ha a részlegazonosító-kezelés le van tiltva
Válassza a [Rendszerkezelő mód] vagy az [Általános felhasználói üzemmód] lehetőséget, majd, ha szükséges,
írja be a megfelelő számot a [Távoli felhasználói felület PIN-kódja] mezőbe.
[Rendszerkezelő mód]
A Távoli felhasználói felület összes művelete és beállítása elérhető. Adja meg a megfelelő azonosítót a
[Rendszerkezelő ID] mezőben, valamint a PIN-kódot a [Rendszerkezelő PIN-kódja] mezőben. A
rendszerkezelői azonosító és PIN-kód beállítása(P. 230)
[Általános felhasználói üzemmód]
Ebben a módban jogosult ellenőrizni a dokumentumok és a készülék állapotát, valamint bizonyos
beállításokhoz is hozzáfér. Ha szeretné ellenőrizni, hogy az Ön által küldött dokumentumok szerepelnek-e a
nyomtatási sorban, vagy szeretné törölni az egyik dokumentumát a nyomtatási sorból, írja be a
dokumentumhoz tartozó felhasználónevet a [Felhasználó neve] mezőbe. A nyomtatandó dokumentumokhoz
tartozó felhasználónevet a rendszer automatikusan állítja be a számítógép neve, bejelentkezési neve vagy
más hasonló adatok alapján.
284
A készülék kezelése
[Távoli felhasználói felület PIN-kódja]
Ha be van kapcsolva a [Távoli felhasználói felület PIN-kódja] funkció, adja meg a PIN-kódot.
felhasználói felület PIN-kódjának beállítása(P. 238)
Távoli
Ha a részlegazonosító-kezelés engedélyezve van
Adja meg a megfelelő azonosítót a [Részlegazonosító] mezőben, valamint a PIN-kódot a [PIN-kód] mezőben.
A részlegazonosító-kezelés beállítása(P. 232)
4
Kattintson a [Bejelentkezés] elemre.
➠ Megjelenik a portál oldal (a főoldal).
A Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
A Távoli felhasználói felület képernyője
A Távoli felhasználói felületbe való bejelentkezést követően az alábbi Portál oldal (főoldal) jelenik meg. Ebben a
fejezetben a Portál oldalon (főoldalon) látható elemeket, illetve az ezekkel végezhető alapszintű műveleteket
ismertetjük.
[Alapvető eszközadatok]
Megjeleníti a készülék aktuális állapotát és a hibainformációkat. Ha hiba történt, akkor megjelenik a
Hibainformációk oldalra mutató hivatkozás.
[Fogyóeszköz-adatok]
A papírra vonatkozó információkat és a még felhasználható festékmennyiséget jeleníti meg.
285
A készülék kezelése
[Támogatási kapcsolat]
Megjeleníti a [Licenc/egyéb] menü [Támogatási kapcsolat] részében megadott támogatási hivatkozást.
Frissítés ikon
Frissíti az aktuálisan látható oldalt.
[Language]
A Távoli felhasználói felület megjelenítési nyelvének kiválasztására szolgál.
[Kijelentkezés]
Ezzel jelentkezhet ki a Távoli felhasználói felületről. Ezután a Bejelentkezés oldal jelenik meg.
[E-mail a rendszerkezelőnek]
Egy ablakot jelenít meg, amelyben e-mailt írhat a [Felhasználókezelés] ablak [Rendszerkezelő adatai]
mezőjében meghatározott rendszerkezelő számára.
[Állapotfigyelés/Mégse]
Az [Állapotfigyelés/Mégse] oldal megjelenítésére szolgál. Itt megtekintheti a várakozó dokumentumok
állapotát és előzményeit, vagy törölheti feldolgozásukat.
[Beállítások/Bejegyzés]
A [Beállítások/Bejegyzés] oldal megjelenítésére szolgál. Ha rendszerkezelő módban jelentkezett be, akkor
módosíthatja a beállításokat, illetve mentheti/betöltheti a bejegyzett adatokat. Menüpontok beállítása a
Távoli felhasználói felületről(P. 293)
[Application Library]
Az Application Library beállítási oldalának megjelenítésére szolgál.
286
A készülék kezelése
Az állapotok és a naplók megtekintése
552S-052
A nyomtatandó dokumentumok aktuális állapotának ellenőrzése(P. 287)
A fogadott dokumentumok aktuális állapotának ellenőrzése(P. 288)
Korábbi dokumentumok listájának ellenőrzése(P. 288)
Hibainformációk ellenőrzése(P. 288)
Kellékanyagok ellenőrzése(P. 289)
Eszközspecifikációk ellenőrzése(P. 289)
Rendszerkezelői információk ellenőrzése(P. 290)
A nyomtatásszámláló megjelenítése(P. 290)
Festékkazetta-előzmények ellenőrzése(P. 291)
A készülék használati állapotának ellenőrzése(P. 291)
● Egyes fájlok és dokumentumok neve rövidítve jelenik meg. A nyomtatott alkalmazásnév a fájlnévhez
hozzáadható.
A nyomtatandó dokumentumok aktuális állapotának ellenőrzése
A kezelőfelületen látható az éppen nyomtatott és a nyomtatásra várakozó dokumentumok listája.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
elindítása(P. 284) ) [Állapotfigyelés/Mégse]
A Távoli felhasználói felület
[Feladat állapota] a [Nyomtatás] pontnál
● Az egyes dokumentumok törléséhez kattintson a [Mégse] gombra.
● A kezelőfelületen minden nyomtatás alatt álló és nyomtatandó dokumentum látható a
részlegazonosító-kezelési beállítástól függetlenül.
● Ha általános felhasználói módban jelentkezett be a felhasználóneve megadásával, akkor a
felhasználóneve csak az Ön által nyomtatott dokumentumokon jelenik meg.
287
A készülék kezelése
● A [Munkaszám] elemre kattintva részletes információkat tekinthet meg a felfüggesztett és a védett
dokumentumokról. Ellenőrizheti a felhasználónevet és a kinyomtatott dokumentum oldalszámát.
A fogadott dokumentumok aktuális állapotának ellenőrzése
Ezzel a fogadott I-faxdokumentumok naplóját ellenőrizheti.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
elindítása(P. 284) ) [Állapotfigyelés/Mégse]
A Távoli felhasználói felület
[Feladat állapota] a [Vétel] pontnál
Korábbi dokumentumok listájának ellenőrzése
Megjelennek a nyomtatási és fogadási feladatok naplói.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
elindítása(P. 284) ) [Állapotfigyelés/Mégse]
A Távoli felhasználói felület
[Munkanapló]
Hibainformációk ellenőrzése
Ha hiba történik, akkor a Portál oldalon (főoldalon) a [Hibaadatok] alatti üzenetre kattintva ez az oldal jelenik meg.
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
elindítása(P. 284) ) [Állapotfigyelés/Mégse]
288
A Távoli felhasználói felület
[Hibaadatok]
A
A készülék kezelése
Kellékanyagok ellenőrzése
Megjelenik a papírforráshoz tartozó papírtípus és papírméret, valamint a festékkazetta típusszáma stb. A Portál
oldalon (főoldalon) található [Fogyóeszköz-adatok ellenőrzése] gombra kattintva is megjelenítheti ezt az oldalt (
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285) ).
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
elindítása(P. 284) ) [Állapotfigyelés/Mégse]
A Távoli felhasználói felület
[Fogyóeszközök]
Eszközspecifikációk ellenőrzése
Megjelenik a maximális nyomtatási sebesség, valamint a készülék funkciói.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
elindítása(P. 284) ) [Állapotfigyelés/Mégse]
289
A Távoli felhasználói felület
[Eszközjellemzők]
A
A készülék kezelése
Rendszerkezelői információk ellenőrzése
A készülékkel és a rendszerkezelővel kapcsolatos információk jelennek meg. Az itt megjelenő eszköznév, illetve a többi
rendszerkezelői információ a [Felhasználókezelés] lap [Rendszerkezelő adatai] beállításában, vagy az [Eszközkezelés]
lap [Eszközinformációs beállítások] beállításában megadott értékeknek felel meg.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
elindítása(P. 284) ) [Állapotfigyelés/Mégse]
A Távoli felhasználói felület
[Eszközadatok]
A nyomtatásszámláló megjelenítése
Megjelenik kinyomtatott oldalak teljes száma.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
elindítása(P. 284) ) [Állapotfigyelés/Mégse]
290
A Távoli felhasználói felület
[Számláló ellenőrzése]
A készülék kezelése
Festékkazetta-előzmények ellenőrzése
Itt megtekintheti a festékkazetta-naplókat, valamint a többi típusú naplót. Azt is beállíthatja, hogy a festékkazetta
melyik színére vonatkozóan jelenjenek meg az adatok.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
[Állapotfigyelés/Mégse] [Kazettanapló]
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284) )
A készülék használati állapotának ellenőrzése
Megjelenik a nyomatok havi összesített száma és a havi összesített energiafelvétel. Megjelenítheti az Eco Information
képernyőt, és módosíthatja a beállításokat, hogy papírt és energiát takaríthasson meg.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre (
elindítása(P. 284) )
[Állapotfigyelés/Mégse]
291
A Távoli felhasználói felület
[Ökoadatok]
A készülék kezelése
HIVATKOZÁSOK
A Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
292
A készülék kezelése
Menüpontok beállítása a Távoli felhasználói felületről
552S-053
A Távoli felhasználói felületen a készülék számos beállítása módosítható. A legtöbb beállítás a készüléken is
megadható, de vannak olyanok is, amelyek csak a Távoli felhasználói felületen. Ebben a fejezetben azt az alapvető
eljárást mutatjuk be, amelyet követve módosíthatja a készülék beállításait a Távoli felhasználói felületről.
● Néhány beállítás csak akkor módosítható, ha rendszerkezelői módban jelentkezik be.
● Bizonyos beállításoknál az itt ismertetettől eltérő műveletek végrehajtására van szükség.
1
2
3
4
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet.
A Távoli felhasználói felület
elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
A képernyő bal oldalán található menüben kattintson a konfigurálni kívánt
beállításra.
Ha szükséges, kattintson a hivatkozásra a kívánt lap megjelenítéséhez.
293
A
A készülék kezelése
5
Kattintson a [Szerkesztés] elemre.
6
Adja meg a szükséges beállításokat.
7
Kattintson a [OK] elemre.
294
A készülék kezelése
8
Ha szükséges, indítsa újra a készüléket.
A készülék újraindítása(P. 105)
● Ha szeretné tudni, hogy újra kell-e indítani a készüléket, olvassa el a szerkesztési képernyőn látható
üzenetet.
295
A készülék kezelése
Biztonsági házirend
552S-054
Bevett gyakorlat a szervezeteknél egy olyan biztonsági házirend alkalmazása, amely meghatározza azokat az alapvető
információbiztonsági célokat és normákat, amelyek az olyan információs eszközök megfelelő működéséhez
szükségesek, mint például a számítógépek és a nyomtatók. Ha biztonsági házirendet kell alkalmaznia a szervezeténél,
akkor azt ennél a készüléknél is érvényesítse.
A biztonsági házirend megtekintése(P. 296)
A biztonsági házirend elemei(P. 296)
A biztonsági házirend alkalmazása a készüléknél(P. 301)
A biztonsági házirend megtekintése
A készüléknél beállított biztonsági házirendet a Távoli felhasználói felület segítségével tekintheti meg.
1
2
3
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet.
elindítása(P. 284)
A Távoli felhasználói felület
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
Kattintson a [Biztonsági beállítások]
A
[Biztonsági házirend megerősítése] gombra.
A biztonsági házirend elemei
A Távoli felhasználói felület az alábbi elemeket jeleníti meg. Az ezen a készüléken rendelkezésre nem álló funkciók
elemei is megjelennek, de azok nincsenek hatással a készülék működésére.
◼ [Interfész]
[Vezeték nélküli csatlakoztatás házirendje]
Az illetéktelen hozzáférés megakadályozása a vezeték nélküli kapcsolatok letiltásával.
[Közvetlen kapcsolat használatának
tiltása]
[Vezeték nélküli LAN használatának
tiltása]
Ha a <Közvetlen csatlakozás hasz.> beállításnál a <Ki> érték
<Közvetlen csatlakozás
van megadva. Nem lehet hozzáférni a készülékhez
beállításai>(P. 328)
mobileszközökről.
Ha a <Vez./vez. nélk. LAN kivál.> beállításnál a <Vezetékes
LAN> érték van megadva. Nem lehet létrehozni vezetek
nélküli kapcsolatot a készülékkel vezeték nélküli útválasztó
vagy hozzáférési pont használatával.
296
<Vez./vez. nélk. LAN
kivál.>(P. 326)
A készülék kezelése
[USB-vel kapcsolatos házirend]
Az illetéktelen hozzáférés és adatvédelmi kihágások megakadályozása az USB-kapcsolat letiltásával.
[USB-eszközként történő használat
tiltása]
Ha a <Használat USB-eszközként> beállításnál a <Ki>
érték van megadva. Nem lehet csatlakozni egy
számítógéphez USB-n keresztül.
<Használat USBeszközként>(P. 347)
[USB-tárolóeszközként történő
használat tiltása]
Ha a <USB-tárolóeszköz használata> beállításnál a <Ki>
<USB-tárolóeszköz
érték van megadva. USB-memóriaeszközöket nem lehet használata>(P. 347)
használni.
◼ [Hálózat]
[A kommunikáció működési házirendje]
A kommunikáció biztonságának növelése az aláírások és a tanúsítványok ellenőrzésének megkövetelésével.
[Az SMS/WebDAV-kiszolgáló funkciói
esetében mindig ellenőrizze az
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így
nem jelent változást a biztonsági szintre nézve.
aláírásokat]
[TLS használatakor mindig
ellenőrizze a kiszolgálótanúsítványt]
A [TLS POP-hoz használata] következő beállításainak
értéke [Be].
I-Faxok fogadása
nyomtatásra(P. 198)
● [Tanúsítványellenőrzés]
A készülék bejegyzése a
Google Cloud Print
● [CN hozzáadása az ellenőrizendő tételekhez]
szolgáltatásban(P. 222)
A [Google Cloud Print használata] következő
beállításainak értéke [Be].
● [Kiszolgálótanúsítvány ellenőrzése]
● [CN hozzáadása az ellenőrizendő tételekhez]
[Titkosítás nélküli szöveggel történő
hitelesítés tiltása kiszolgálófunkciók
Ha a <Dedikált port hiteles. mód>/<Dedikált port
hitelesítési mód> beállításnál a <Mód 2> érték van
<Dedikált port hiteles. mód>/
<Dedikált port hitelesítési
esetében]
megadva. Amikor kiszolgálóként használja a készüléket,
a normál szöveges hitelesítés és a normál szöveges
mód>(P. 342)
hitelesítést használó funkciók nem állnak rendelkezésre.
[SNMPv1 használatának tiltása]
Ha a <SNMP-beállítások>, <SNMPv1-beállítások>
beállításnál a <Ki> érték van megadva. Az SNMPv1 nem
használható olyankor, amikor eszközadatokat kér le a
<SNMP-beállítások>(P. 339)
számítógépről.
● Ez a beállítás nem vonatkozik az IEEE 802.1X hálózatokkal való kommunikációra; még akkor sem, ha a [TLS
használatakor mindig ellenőrizze a kiszolgálótanúsítványt] értéke [Be].
● Ha a [Titkosítás nélküli szöveggel történő hitelesítés tiltása kiszolgálófunkciók esetében] értéke [Be], és
eszközkezelő szoftverének vagy illesztőprogramjának verziója régi, akkor lehet, hogy nem tud csatlakozni a
készülékhez. Győződjön meg róla, hogy a legújabb verziókat használja.
[Portok használatára vonatkozó házirend]
A külső támadásokat úgy akadályozhatja meg, hogy lezárja a használaton kívüli portokat.
297
A készülék kezelése
[LPD-port korlátozva (port száma:
515)]
Ha a <LPD beállításai>, <LPD nyomtatás használata>/<LPD
nyomtatási beállítások> beállításnál a <Ki> érték van
megadva. LPD-nyomtatás nem hajtható végre.
<LPD beállításai>(P. 337)
[RAW-port korlátozva (port száma:
9100)]
Ha a <RAW beállításai>, <RAW nyomtatás használata>/
<RAW nyomtatási beállítások> beállításnál a <Ki> érték van
megadva. RAW-nyomtatás nem hajtható végre.
<RAW beállításai>(P. 337)
[FTP-port korlátozva (port száma: 21)] Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így
nem jelent változást a biztonsági szintre nézve.
[WSD-port korlátozva (port száma:
3702, 60000)]
A <WSD-beállítások> következő beállításainak értéke <Ki>.
WSD funkciókat nem lehet használni.
<WSD-beállítások>(P. 337)
● <WSD nyomtatás használata>
● <WSD-böngészés használata>
● <Csoportos felderítés haszn.>
[BMLinkS-port korlátozva (port
száma: 1900)]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így
nem jelent változást a biztonsági szintre nézve.
[IPP-port korlátozva (port száma:
631)]
A mobileszközökről alkalmazásokon keresztül történő
Kapcsolódás
nyomtatást engedélyező beállítások némelyike <Ki> értékű mobileszközzel(P. 202)
lesz, ami letiltja a nyomtatás egy részét az alkalmazásokat
használó mobileszközöknél.
[SMB-port korlátozva (port száma:
137, 138, 139, 445)]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így
nem jelent változást a biztonsági szintre nézve.
[SMTP-port korlátozva (port száma:
25)]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így
nem jelent változást a biztonsági szintre nézve.
[Dedikált port korlátozva (port száma: Ha a <Hozzárendelt port használata>/<Hozzárendelt port
<Hozzárendelt port
9002, 9006, 9007, 9011-9015,
beállításai> beállításnál a <Ki> érték van megadva. Dedikált használata>/<Hozzárendelt
9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317,
47545-47547)]
portokat nem lehet használni.
port beállításai>(P. 341)
[A távoli kezelő szoftverének portja
korlátozva (port száma: 5900)]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így
nem jelent változást a biztonsági szintre nézve.
[SIP-port (IP Fax portja) korlátozva
(port száma: 5004, 5005, 5060, 5061,
49152)]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így
nem jelent változást a biztonsági szintre nézve.
[mDNS-port korlátozva (port száma:
5353)]
A következő beállítások <Ki> értékűek lesznek, továbbá a
mobileszközökről alkalmazások segítségével történő
nyomtatást lehetővé tevő egyes beállítások értéke szintén
<IPv4-beállítások>/<IPv6beállítások>/<DNS
beállításai> (Érintőpaneles
<Ki> lesz. Nem lehet rákeresni a hálózatra, illetve nem lehet modell)(P. 330)
automatikus beállításokat végrehajtani az mDNS
<IPv4-beállítások>/<IPv6segítségével. Továbbá a mobileszközökről alkalmazások
beállítások> (Fekete-fehér
segítségével történő nyomtatás szintén le lesz tiltva.
LCD-modell)(P. 334)
A készülék bejegyzése a
● <mDNS beállításai>
<IPv4>
<mDNS használata>
● <mDNS beállításai>
<IPv6>
● [Google Cloud Print használata]
[SLP-port korlátozva (port száma:
427)]
<mDNS használata>
[Helyi nyomtatás]
Google Cloud Print
szolgáltatásban(P. 222)
Kapcsolódás
mobileszközzel(P. 202)
Ha a [Csoportos felderítés beállításai], [Felderítés
eredménye] beállításnál a [Ki] érték van megadva. Nem
lehet rákeresni a hálózatra, illetve nem lehet automatikus
Az eszközfelügyeleti
szoftver SLPkommunikációjának
beállításokat végrehajtani az SLP segítségével.
beállítása(P. 80)
298
A készülék kezelése
[SNMP-port korlátozva (port száma:
161)]
Az <SNMP-beállítások>, az <SNMPv1-beállítások> és az
<SNMP<SNMPv3-beállítások> értéke <Ki>. Nem lehet lekérni az
beállítások>(P. 339)
eszközinformációkat a számítógépről, illetve konfigurálni a
beállításokat az SNMP segítségével.
◼ [Hitelesítés]
[A hitelesítés működési házirendje]
[Az eszköz Vendég felhasználók általi
használatának tiltása]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[Automatikus kijelentkezés kikényszerítési
beállítása]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[A jelszavak működési házirendje]
[Külső kiszolgálókhoz tartozó jelszavak
gyorsítótárazásának tiltása]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[Figyelmeztetés megjelenítése az alapértelmezett
jelszó használatakor]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[Az alapértelmezett jelszó használatának tiltása
távoli eléréshez]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[A jelszavak beállítási házirendje]
[Jelszó minimális karakterszáma]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[Jelszó érvényességi időtartama]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[3 vagy több egymást követő azonos karakter
használatának tiltása]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[Legalább 1 nagybetű használata kötelező]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[Legalább 1 kisbetű használata kötelező]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[Legalább 1 számjegy használata kötelező]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[Legalább 1 szimbólum használata kötelező]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[Kizárásra vonatkozó házirend]
Letilthatja a felhasználók bejelentkezését egy meghatározott időtartamig adott számú, egymást követő érvénytelen
bejelentkezési kísérlet után.
[Kizárás engedélyezése]
Ha a <Kizárás>/<Kizárás beállításai>, <Kizárás engedélyezése>
beállításnál a <Be> érték van megadva. Adja meg az értékeket a
<Kizárás küszöbértéke> és a <Kizárás időtartama> pontoknál.
299
<Kizárás>/<Kizárás
beállításai>(P. 448)
A készülék kezelése
◼ [Kulcs/tanúsítvány]
Védje meg a fontos adatokat azáltal, hogy megakadályozza a gyenge titkosítás használatát, illetve azáltal, hogy a
kijelölt hardverösszetevőre menti a titkosított felhasználói jelszavakat és kulcsokat.
[Gyenge titkosítás használatának tiltása] Ha a <Gyenge titkosítás tiltása>/<Gyenge titkosítás tiltása>
beállításnál a <Be> érték van megadva. Gyenge titkosítást
nem lehet használni.
<Titkosítási
beállítások>(P. 449)
[Kulcs/tanúsítvány használatának tiltása Ha a <Gyenge titkosítás tiltása>/<Gyenge titkosítás tiltása>,
gyenge titkosítással]
<Gyenge titk. kulcs/tan. tilt.>/<Gyenge titk. kulcs/tanúsítv.
tiltása> beállításnál a <Be> érték van megadva. Gyenge
titkosítást alkalmazó kulcsot vagy tanúsítványt nem lehet
használni.
<Titkosítási
beállítások>(P. 449)
[TPM használata jelszó és kulcs
tárolására]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így
nem jelent változást a biztonsági szintre nézve.
◼ [Napló]
[Ellenőrzési napló rögzítésének
kikényszerítése]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent változást a
biztonsági szintre nézve.
[SNTP-beállítások kikényszerítése]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent változást a
biztonsági szintre nézve.
◼ [Feladat]
[Nyomtatásra vonatkozó házirend]
[A fogadott feladatok azonnali nyomtatásának
tiltása]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent
változást a biztonsági szintre nézve.
[Küldésre/fogadásra vonatkozó házirend]
[Csak bejegyzett címekre történő küldés
engedélyezett]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent változást
a biztonsági szintre nézve.
[Faxszám megerősítésének kikényszerítése]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent változást
a biztonsági szintre nézve.
[Automatikus továbbítás tiltása]
Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent változást
a biztonsági szintre nézve.
◼ [Tárolás]
[Adatok teljes törlésének kikényszerítése] Ez a funkció nem áll rendelkezésre ezen a készüléken, így nem jelent változást a
biztonsági szintre nézve.
300
A készülék kezelése
A biztonsági házirend alkalmazása a készüléknél
Importálhatja az imageRUNNER ADVANCE Series vagy az eszközkezelő szoftver segítségével szerkesztett biztonsági
házirendet, hogy erre a készülékre alkalmazhassa. Emellett exportálhatja a biztonsági házirendet, ahogyan azt
alkalmazta ennél a készüléknél, hogy más készülékeknél is alkalmazhassa azt*. Beállításadatok importálása/
exportálása(P. 302)
*Csak
olyan Canon eszközök esetében, amelyek kompatibilisek a biztonsági házirend beállításaival
● A biztonsági házirend beállításai csak akkor importálhatók, ha a biztonsági házirendnél az exportáló
készüléknél beállított jelszó megegyezik az importáló készülékével, illetve ha nincs beállítva jelszó az
importáló készüléknél. Ha nincs beállítva jelszó az importáló készüléknél, akkor az exportáló készüléknél
konfigurált jelszó lesz érvényes az importáló készüléknél is.
● Nem állíthatja be, illetve módosíthatja a biztonsági házirendet ennél a készüléknél.
301
A készülék kezelése
Beállításadatok importálása/exportálása
552S-055
A készülék beállításai a számítógépre menthetők (exportálhatók). A számítógépre mentett adatok szintén
bejegyezhetők a készülékre (importálás). A készülékről exportált adatokat egy másik, ugyanolyan típusú
készülékre importálhatja. Így egy adott beállításkészletet akár több különböző készüléken is lehet alkalmazni.
Ezeknek a funkcióknak a használatához rendszerkezelői módban kell bejelentkeznie.
Beállításadatok exportálása(P. 302)
Beállításadatok importálása(P. 303)
Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg az importálás vagy az exportálás be nem fejeződik
● A folyamat végrehajtása néhány percet vehet igénybe. Ha a készüléket kikapcsolja a folyamat közben, akkor
megsérülhetnek az adatok és a készülék.
Exportálás és importálás közben ne használja a készüléket
● Importálás és exportálás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e folyamatban valamilyen művelet, például
dokumentumnyomtatás.
● A nem importálható vagy exportálható beállításokkal kapcsolatban lásd:
menü(P. 311) .
A beállításokat tartalmazó
● A beállításokat egy USB-memóriaeszköz segítségével is importálhatja/exportálhatja. Ehhez használja a
készülék kezelőpanelét. <Import/Export>(P. 446)
● Ha további információkat szeretne azokról az alapvető műveletekről, amelyek a készülék távoli felhasználói
felületről való működtetése esetén hajthatók végre, lásd a következőt: Menüpontok beállítása a Távoli
felhasználói felületről(P. 293) .
Beállításadatok exportálása
A készülékbeállítások adatait exportálhatja, majd számítógépre mentheti. Javasoljuk, hogy készítsen rendszeresen
biztonsági mentést a fontos beállításokról.
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassz az [Adatkezelés]
4
Válassza ki az exportálandó beállításokat, majd állítsa be a titkosítási jelszót.
[Exportálás] lehetőséget.
302
A
A készülék kezelése
[Beállítások/Bejegyzés]
A készülék beállításainak exportálásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.
[Application Library beállítási adatai]
Az Application Library beállítási adatainak exportálásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.
[Titkosítási jelszó]
Adjon meg itt egy alfanumerikus karaktereket tartalmazó jelszót, amellyel titkosíthatja az exportált adatokat.
Írja be még egyszer ugyanezt a jelszót a [Még egyszer] mezőbe. Az adatok exportálásához titkosítási jelszót
kell beállítania.
● A fekete-fehér LCD-modell nem jeleníti meg a következőt: [Beállítások/Bejegyzés]/[Application Library
beállítási adatai]. A rendszer exportálja a különböző készülékbeállításokat.
● A jelszóra az exportált adatok importálásakor lesz szükség.
5
6
Beállításadatok importálása(P. 303)
Kattintson a [Exportálás indul] elemre.
A képernyőn látható utasításokat követve adja meg, hogy hová szeretné menteni az
exportált adatokat.
➠ A készülék menti a beállítási adatokat.
Beállításadatok importálása
Ezzel a funkcióval betöltheti (importálhatja) a készülékről exportált adatokat. Két ugyanolyan típusú készülék között
bármikor importálhatja a készülékadatokat.
1
2
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet, és jelentkezzen be rendszerkezelői módban.
A Távoli felhasználói felület elindítása(P. 284)
Kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] lehetőségre a Portál oldalon (főoldalon).
Távoli felhasználói felület képernyője(P. 285)
3
Válassza a [Adatkezelés]
4
Adja meg a fájlt, írja be a jelszót, és válassza ki az importálandó beállításokat.
[Importálás] lehetőséget.
303
A
A készülék kezelése
[Fájl elérési útvonala]
Kattintson a [Tallózás] gombra, majd válassza ki a kívánt fájlt. Csak eszközkonfiguráció-információs fájlt
(*.dcm) importálhat.
[Visszafejtési jelszó]
Adja meg az adatok exportálásakor beállított jelszót.
[Beállítások/Bejegyzés]
A készülék beállításainak importálásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.
[Application Library beállítási adatai]
Az Application Library beállítási adatainak importálásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.
● A fekete-fehér LCD-modell nem jeleníti meg a következőt: [Beállítások/Bejegyzés]/[Application Library
beállítási adatai]. A rendszer importálja a különböző készülékbeállításokat.
5
Kattintson a [Importálás indul] elemre.
6
Kattintson a [OK] elemre.
➠ A készülék betölti a kiválasztott beállításadatokat.
7
Kattintson a [OK] elemre.
➠ Ha a 4. lépésben bejelölte a [Beállítások/Bejegyzés] jelölőnégyzetet, a készülék automatikusan újraindul.
304
A készülék kezelése
A firmware frissítése
552S-056
A készülék üzemelési feltételeinek megfelelően válassza ki a firmware frissítésének módját. Két frissítési módszer közül
választhat: az egyik során a készülék ellenőrzi, hogy az aktuális verzió naprakész-e, és ha nem, megkeresi a legújabb
firmware-verziót az interneten, majd elvégzi a frissítést. A másik, hogy a felhasználó egy számítógépen tölti le a
legújabb firmware-verziót, majd a frissítést is a számítógépről végzi el. Olyan környezetben, ahol nem létesíthető
internetkapcsolat vezeték nélküli hálózaton keresztül, hozza léte a kapcsolatot vezetékes helyi hálózaton vagy USB-n
keresztül, és végezze el a frissítést a számítógépről.
A készülék telepítéskori állapota
A frissítés telepítésének módja
Vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat
Frissítés az interneten keresztül(P. 305)
Vezetékes helyi hálózati kapcsolat
Frissítés az interneten keresztül(P. 305)
Frissítés számítógépről(P. 306)
USB-csatlakozás
Frissítés számítógépről(P. 306)
● IPv6-környezetben nem lehet firmware-frissítést végezni. Az USB-port segítségével alakítsa ki a kapcsolatot,
majd végezze el a frissítést a számítógépről.
A firmware verziójának ellenőrzése
● A firmware verzióját a készülék kezelőpaneljéről ellenőrizheti. A firmware-frissítési folyamat befejezését
követően ellenőrizze, hogy a frissítés megfelelően ment-e végbe. A firmware verziójának
ellenőrzése(P. 307)
Frissítés az interneten keresztül
A Canon kiszolgáló a készülékről is elérhető a firmware legfrissebb verzióra frissítéséhez.
◼ Érintőpaneles modell
1
Válassza a <Firmware frissítése> elemet a Főképernyő képernyőn.
képernyő(P. 109)
Főképernyő
➠ Ekkor az ellenőrzi, hogy létezik-e a legújabb firmware.
● A firmware-t nem kell frissíteni, ha megjelenik a következő üzenet: <Ez a legfrissebb firmware-verzió.>.
2
Ha megjelenik egy licencelési képernyő, válassza az <Accept> lehetőséget.
305
A készülék kezelése
3
Válassza a <OK> lehetőséget.
➠ A firmware frissítése után a készülék automatikusan újraindul.
● Az újraindítás közben ne kapcsolja ki a készüléket.
◼ Fekete-fehér LCD-modell
1
Válassza a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
2
Válassza a <Kezelési beállítások> lehetőséget.
Főképernyő képernyő(P. 109)
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
készülékre(P. 126)
3
Válassza a <Táv.felh.fel beáll./Firmware frissít.>
4
Válassza a <Internet használatával> lehetőséget.
Bejelentkezés a
<Firmware frissítése> lehetőséget.
➠ Ekkor az ellenőrzi, hogy létezik-e a legújabb firmware.
● A firmware-t nem kell frissíteni, ha megjelenik a következő üzenet: <Ez a legfrissebb firmware-verzió.>.
5
Olvassa el az üzenetet, majd válassza az <Igen> lehetőséget.
6
Ha megjelenik egy licencelési képernyő, nyomja meg a következőt:
7
Válassza a <OK> lehetőséget.
.
➠ A firmware frissítése után a készülék automatikusan újraindul.
● Az újraindítás közben ne kapcsolja ki a készüléket.
Frissítés számítógépről
Ha már letöltötte a legújabb firmware-verziót a Canon weboldaláról, a „User Support Tool” segédprogrammal a
számítógépről is frissítheti a firmware-t. Ha további információkat szeretne arról, hogy hogyan kell firmware-frissítést
végezni a számítógépről, olvassa el a firmware-hez tartozó „User Support Tool Operation Guide (User Support Tool
kezelési útmutató)” című dokumentumot.
306
A készülék kezelése
A készülék beállítása Firmware-frissítésre várakozási állapotba
<Menü>
frissítése>
<Kezelési beállítások> <Licenc/egyéb>/<Távoli felhasználói felület beállításai/Firmware
<Firmware frissítése> <PC használatával> <Igen>
A firmware verziójának ellenőrzése
1
Válassza a <Menü> elemet a Főképernyő képernyőn.
2
Válassza a <Kezelési beállítások> lehetőséget.
Főképernyő képernyő(P. 109)
● Ha megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a helyes azonosítót és PIN-kódot.
Bejelentkezés a
készülékre(P. 126)
3
4
Válassza a <Licenc/egyéb>/<Távoli felhasználói felület beállításai/Firmware
frissítése> <Firmware frissítése> lehetőséget.
Válassza a <Verzióadatok> lehetőséget.
➠ Megjelenik a jelenlegi firmware-verzió.
307
A készülék kezelése
A beállítások alaphelyzetbe állítása
552S-057
A következő beállításokat állíthatja alaphelyzetbe:
A menü alaphelyzetbe állítása(P. 308)
A kulcs és a tanúsítvány alaphelyzetbe állítása(P. 308)
Az összes adat/beállítás alaphelyzetbe állítása(P. 309)
A menü alaphelyzetbe állítása
Alaphelyzetbe állíthatja a készülék beállításait ( A beállításokat tartalmazó menü(P. 311) ). A választott
beállításoktól függően lehetséges, hogy az alaphelyzetbe állítás után újra kell indítani a készüléket.
<Menü>
<Kezelési beállítások>
inicializálni kívánt elemet
<Adatkezelés>
<Igen>
<Menü inicializálása>
Válassza ki az
(Ha szükséges, indítsa újra a készüléket)
● Csak a <Hálózat> és a <Beállítások> menüben szereplő beállításokat állíthatja alaphelyzetbe.
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások>
a készüléket
<Hálózat>
<Hálózati beállítások inicializálása>
<Igen>
<OK>
Indítsa újra
<Hálózati beállítások inicializálása>
<Igen>
Indítsa újra a
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Beállítások>
készüléket
<Hálózat>
A kulcs és a tanúsítvány alaphelyzetbe állítása
Alaphelyzetbe állíthatja a kulcs és a tanúsítvány, valamint a hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány beállításait. Ne feledje,
hogy az alaphelyzetbe állítással elvesznek a készüléken korábban regisztrált kulcsok és tanúsítványok, illetve
hitelesítésszolgáltatói tanúsítványok (az előtelepített kulcsokat és a hitelesítésszolgáltatói tanúsítványokat).
● Az alaphelyzetbe állítást követően a kulcsot és tanúsítványt igénylő funkciók (például a TLS-titkosítású
kommunikáció és az IPSec-kommunikáció IKE funkciója) nem lesz elérhető. Ezeknek a funkcióknak a
használatához újra konfigurálni kell a kulcs és a tanúsítvány beállításait, és aktiválni kell a funkciókat.
308
A készülék kezelése
<Menü>
<Kezelési beállítások>
inicializálása>
<Adatkezelés>
<Kulcs és tanúsítvány
<Igen>
Az összes adat/beállítás alaphelyzetbe állítása
Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a gyári alapértelmezett értékekre az összes adatot és készülékbeállítást (például a
naplókat). Ez akkor lehet hasznos, ha például leselejtezi a készüléket, és nem szeretné, hogy bizalmas adataihoz bárki
hozzáférhessen. Ha befejeződött az alaphelyzetbe állítás folyamata, a készülék automatikusan újraindul.
● Az alaphelyzetbe állítás előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e feldolgozás alatt álló, illetve feldolgozásra váró
dokumentumok a készüléken. A rendszer az alaphelyzetbe állítás során törli ezeket a dokumentumokat.
● Az alaphelyzetbe állítást követően ismét meg kell adnia az összes beállítást.
<Menü>
<Kezelési beállítások>
<Összes adat/beállítás inicializálása>
HIVATKOZÁSOK
A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 252)
309
<Igen> (
)
<Igen>
A beállításokat tartalmazó menü
A beállításokat tartalmazó menü
A beállításokat tartalmazó menü ......................................................................................................... 311
<Beállítások> ..................................................................................................................................................... 312
<Kijelző beállításai> ...................................................................................................................................... 313
<Angol billentyűzet-elrendezés> ................................................................................................................... 318
<Időzítő/energia-beállítások> ....................................................................................................................... 319
<Hálózat> ..................................................................................................................................................... 326
<Külső interfész> .......................................................................................................................................... 347
<Kisegítő lehetőségek> ................................................................................................................................ 348
<Hangerő beállításai> ................................................................................................................................... 351
<Beállítás/karbantartás> .................................................................................................................................. 353
<Képminőség módosítása> .......................................................................................................................... 354
<Karbantartás> ............................................................................................................................................. 369
<Funkcióbeállítások> ........................................................................................................................................ 371
<Közös> ........................................................................................................................................................ 372
<Nyomtató> ................................................................................................................................................. 376
<Vétel> ......................................................................................................................................................... 424
<Fájlok elérése> ............................................................................................................................................ 426
<Titkosított nyomtatás> ................................................................................................................................ 436
<Kezelési beállítások> ....................................................................................................................................... 437
<Felhasználókezelés> ................................................................................................................................... 438
<Eszközkezelés> ........................................................................................................................................... 440
<Licenc/egyéb>/<Táv. felh. fel. beáll./Firmware frissít.> ................................................................................ 444
<Adatkezelés> .............................................................................................................................................. 446
<Biztonsági beállítások> ............................................................................................................................... 448
310
A beállításokat tartalmazó menü
A beállításokat tartalmazó menü
552S-058
Testre szabhatja a készüléket a környezete és szükségletei alapján, ha konfigurálja az ebben a fejezetben található
beállításokat. A beállítások megkezdéséhez válassza ki a <Menü> lehetőséget a Főképernyő képernyőjén (
Főképernyő képernyő(P. 109) ). Ebben a részben megtudhatja, hogy mit tud konfigurálni a beállítások menüjének
egyes elemeivel.
<Beállítások>(P. 312)
Ez a szakasz a megjelenítési és hálózati beállításokat mutatja be.
<Beállítás/karbantartás>(P. 353) Ebben a részben megismerheti a nyomtatás képminőségének beállításait, valamint a
készülék tisztítási funkcióit.
<Funkcióbeállítások>(P. 371)
Ebben a részben az egyes funkciók beállításait mutatjuk be.
<Kezelési beállítások>(P. 437)
Ebből a részből tudhatja meg, hogyan kezelheti a felhasználói és hardverinformációk
kezelését, a biztonsági beállításokat stb.
● A beállítási menüt kinyomtathatja listaként, így ellenőrizheti az aktuális beállításokat:
nyomtatása(P. 476)
311
Beállításlista
A beállításokat tartalmazó menü
<Beállítások>
552S-059
Csillagozások (*)
● Az Ön által használt típustól, továbbá a megadott beállításoktól függően előfordulhat, hogy a csillag (*)
jelöléssel ellátott beállítások nem jelennek meg.
Elem
<Kijelző beállításai>(P. 313)
Leírás
Ez a rész a kijelző megtekintésével kapcsolatos beállításokat mutatja be.
<Angol billentyűzet-elrendezés>(P. 318) Ez a szakasz az USB-billentyűzet beállításait mutatja be.
<Időzítő/energia-beállítások>(P. 319)
Ez a szakasz az időzítő és az energiagazdálkodás beállításait mutatja be.
<Hálózat>(P. 326)
Ez a szakasz a hálózati beállításokat mutatja be.
<Külső interfész>(P. 347)
Ez a szakasz USB-beállításokat és más, releváns beállításokat mutat be.
<Kisegítő lehetőségek>(P. 348)
Ez a szakasz a kisegítő lehetőségeket, például a képernyő színeinek megfordítását,
valamint az üzenetek megjelenítési idejének beállítását mutatja be.
<Hangerő beállításai>(P. 351) *
Ez a szakasz a hangerő-beállításokat mutatja be.
312
A beállításokat tartalmazó menü
<Kijelző beállításai>
552S-05A
A kijelző megtekintésével kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az
alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
<Alapképernyő indítás/visszaállás után>(P. 313)
<A Főképernyő gombmegjelenítési beáll.>/<Főképernyő gombmegjelen. sorrendje>(P. 313)
<Nyelv>(P. 314)
<Távoli felhasználói felület nyelve>(P. 314)
<Milliméter/hüvelyk váltása>(P. 315)
<Kaz.előkész.időz.-nek megjel.>/<Kaz. előkész. időz.-nek megje. értesítés>(P. 315)
<Figyelmeztetések megjelenítése>(P. 316)
<Művelet figyelmeztetéskor>(P. 317)
<IP-cím megjelenítése>(P. 317)
Csillagozások (*)
● A „*1” jelzéssel megjelölt beállítások nem importálhatók és nem exportálhatók.
● A „*2” jelzéssel megjelölt beállítások az Ön országától vagy régiójától függően esetlegesen nem állnak
rendelkezésre, változók, ill. eltérhetnek az alapértelmezett értékeik.
<Alapképernyő indítás/visszaállás után>
A készülék bekapcsolása és az automatikus alapállapot funkció végrehajtásakor a készülék alapértelmezés szerint a
Főképernyő képernyőjét jeleníti meg. Ezzel a beállítással módosíthatja az alapértelmezett képernyőt, és más funkció
főképernyőjét is megjelenítheti.
<Főképernyő>
<Titkosított nyomtatás>
<Állapotfigyelő>
<Menü>
után>
<Beállítások>
<Kijelző beállításai>
<Alapképernyő indítás/visszaállás
Válassza ki azt a funkciót, amelynek a képernyőjét meg szeretné jeleníteni
<A Főképernyő gombmegjelenítési beáll.>/<Főképernyő gombmegjelen.
sorrendje> *1
Adja meg a Főképernyő képernyőn megjelenített gombok beállításait.
313
A Főképernyő testreszabása(P. 160)
A beállításokat tartalmazó menü
<Nyelv> *2
Itt kiválaszthatja a kijelző, a jelentések és a listák megjelenítési nyelvét.
<Català>
<Čeština>
<Dansk>
<Deutsch>
<Eesti>
<English>
<Español>
<Euskara>
<Français>
<Hrvatski>
<Italiano>
<Latviešu>
<Lietuvių>
<Magyar>
<Nederlands>
<Norsk>
<Polski>
<Português>
<Română>
<Slovenčina>
<Slovenščina>
<Suomi>
<Svenska>
<Türkçe>
<Ελληνικά>
<Български>
<Русский>
<‫>العربية‬
<日本語>
<中文(繁體)>
<中文(简体)>
<한국어>
<Menü>
<Beállítások>
<Kijelző beállításai>
<Nyelv>
<Távoli felhasználói felület nyelve> *2
A Távoli felhasználói felület megjelenítési nyelvének kiválasztására szolgál.
<English>
<Japanese>
<French>
<Spanish>
<German>
314
Válassza ki a nyelvet
<Igen>
A beállításokat tartalmazó menü
<Italian>
<Dutch>
<Finnish>
<Portuguese>
<Norwegian>
<Swedish>
<Danish>
<Czech>
<Hungarian>
<Russian>
<Turkish>
<Polish>
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Korean>
<Menü>
<Beállítások>
<Kijelző beállításai>
<Távoli felh. felület nyelve>
<Kijelző beállításai>
<Milliméter/hüvelyk váltása>
Válasszon egy
nyelvet
<Milliméter/hüvelyk váltása>
Válassza ki a mértékegységet.
<Milliméterben>
<Hüvelykben>
<Menü>
<Beállítások>
Válassza a
következők valamelyikét: <Milliméterben> vagy <Hüvelykben>
<Kaz.előkész.időz.-nek megjel.>/<Kaz. előkész. időz.-nek megje. értesítés>
Állítsa be a festékkazetták alacsony festékszintjére figyelmeztető üzenet megjelenítésének időzítését.
Érintőpaneles modell
<Automatikus>
<Ki>
<Egyéni>
<Be>
Fekete-fehér LCD-modell
<Automatikus>
<Egyéni>
315
A beállításokat tartalmazó menü
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Kijelző beállításai>
<Ki> lehetőséget az <Automatikus> beállításnál
<Egyéni>
<Kaz.előkész.időz.-nek megjel.> Válassza ki a
Adja meg a festék szintjét a következő pontban:
<Alkalmaz>
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü>
<Egyéni>
<Beállítások>
<Kijelző beállításai>
<Kaz. előkész. időz.-nek megje. értesítés>
Adja meg a festék szintjét a következő pontban:
<Figyelmeztetések megjelenítése>
Adja meg, hogy megjelenjen-e a festékkazetta alacsony szintjére figyelmeztető üzenet.
Érintőpaneles modell
<Ki>
<Be>
Fekete-fehér LCD-modell
<Kevés maradt a kazettában>
<Ki>
<Be>
Érintőpaneles modell
<Menü>
<Beállítások>
<Kijelző beállításai>
<Ki> vagy a <Be> lehetőséget
<Figyelmeztetések megjelenítése>
Válassza a
<Figyelmeztetések megjelenítése>
<Kevés
<Alkalmaz>
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü>
<Beállítások>
maradt a kazettában>
<Kijelző beállításai>
Válassza a <Ki> vagy a <Be> lehetőséget
● Ha a <Művelet figyelmeztetéskor> a <Nyomtatás leállítása> értékre van állítva, akkor itt nem választhatja a
<Ki> lehetőséget.
316
A beállításokat tartalmazó menü
● Ha a <Nyomt.folyt, ha kifogyó a kaz>/<Nyomt. folytatása, ha kifogyóban a kaz.> a <Ki> értékre van állítva, az
üzenet akkor is megjelenik, ha a <Ki> lehetőséget állítja be.
<Nyomt.folyt, ha kifogyó a kaz>/<Nyomt.
folytatása, ha kifogyóban a kaz.>(P. 424)
<Művelet figyelmeztetéskor>
Állítsa be, hogy a rendszer folytassa-e a nyomtatást, ha alacsony a festékkazetta szintje.
<Kevés maradt a kazettában>
<Nyomtatás folytatása>
<Nyomtatás leállítása>
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Kijelző beállításai> <Művelet figyelmeztetéskor> <Kevés maradt a
kazettában> Válassza a <Nyomtatás folytatása> vagy a <Nyomtatás leállítása>
lehetőséget
<Alkalmaz>
<Igen>
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Beállítások> <Kijelző beállításai> <Művelet figyelmeztetéskor> <Kevés maradt a
kazettában> Válassza a <Nyomtatás folytatása> vagy a <Nyomtatás leállítása>
lehetőséget
● Ha a <Nyomtatás folytatása> helyett a <Nyomtatás leállítása> lehetőséget választja, a rendszer a
<Figyelmeztetések megjelenítése> beállítást a <Be> értékre állítja.
<IP-cím megjelenítése>
Adja meg, hogy az <Állapotfigyelő> képernyőn megjelenjen-e a készülék IPv4-címe.
képernyő(P. 112)
<Állapotfigyelő>
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Beállítások>
<Kijelző beállításai>
<Be> lehetőséget
317
<IP-cím megjelenítése>
Válassza a <Ki> vagy a
A beállításokat tartalmazó menü
<Angol billentyűzet-elrendezés>
552S-05C
Adja meg az USB-billentyűzet elrendezését, ha csatlakoztatva van a készülékhez. Az alapértelmezett beállítás mellett a
jel látható.
<USA elrendezés>
<UK elrendezés>
<Menü>
<Beállítások>
<Angol billentyűzet-elrendezés>
<USA elrendezés> vagy <UK elrendezés>
318
Válassza a következők valamelyikét:
A beállításokat tartalmazó menü
<Időzítő/energia-beállítások>
552S-05E
Az időzítővel és az energiahasználattal kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az
alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
<Dátum és idő beállítása>(P. 319)
<Dátum és idő beállításai>(P. 320)
<Dátumformátum>(P. 320)
<Időformátum>(P. 321)
<Automatikus visszaállási idő>(P. 321)
<Automatikus visszaállás utáni funkció>(P. 322)
<Automatikus kikapcsolás ideje>(P. 322)
<Automatikus nyugalomba térési idő>(P. 323)
<Automatikus napi nyugalomba térési idő>(P. 323)
<Autom. árnyal. beáll. ideje>/<Aut. árnyalatbeáll. időbeállításai>(P. 324)
<Nyug. áll.-ból kilépés idejének beáll.>(P. 324)
Csillagozások (*)
● A „*1” jelzéssel megjelölt beállítások nem importálhatók és nem exportálhatók.
● A „*2” jelzéssel megjelölt beállítások az Ön országától vagy régiójától függően esetlegesen nem állnak
rendelkezésre, változók, ill. eltérhetnek az alapértelmezett értékeik.
● Az Ön által használt típustól, továbbá a megadott beállításoktól függően előfordulhat, hogy a „*3” jelöléssel
ellátott beállítások nem jelennek meg.
<Dátum és idő beállítása> *1
Állítsa be az aktuális dátumot és a pontos időt.
A dátum és az idő beállítása(P. 22)
● Az aktuális dátum és pontos idő beállítása előtt állítsa be az <Időzóna> menüpontot. Ha az <Időzóna>
beállítása változik, akkor annak megfelelően változik az aktuális dátum és pontos idő is.
● A nyári időszámítás beállítása után egy óráig nem módosítható az aktuális dátum és idő.
319
A beállításokat tartalmazó menü
<Dátum és idő beállításai>
Adja meg annak a régiónak a dátum- és időszabványát, ahol a készüléket telepíti.
<Időzóna>
Válassza ki az időzónát. Ha az időzóna beállítása módosul, akkor a <Dátum és idő beállítása> menüpontban
beállított értékek ennek megfelelően változnak. A dátum és az idő beállítása(P. 22)
<(UTC-12:00) Nemzetközi dátumválasztó vonal - nyugat> – <(UTC) Egyezményes világidő>
– <(UTC+14:00)
Kiritimati-sziget>
UTC
● Az egyezményes koordinált világidő (Coordinated Universal Time, UTC) az elsődleges időszabvány,
amelyhez a világban az órákat és az időt viszonyítják. Az internetes kommunikációhoz megfelelően
beállított UTC időzóna szükséges.
<Nyári időszámítás idejének beállítása> *2
Ezzel a beállítással engedélyezheti a nyári időszámítást. Ha engedélyezi a nyári időszámítást, akkor adja meg,
hogy milyen dátumok között legyen érvényben.
<Ki>
<Be>
Kezdete: hónap, hét, nap
Vége: hónap, hét, nap
<Menü> <Beállítások>
időszámítás beállításai>
<Időzítő/energia-beállítások> <Dátum és idő beállításai>
Válassza ki a <Be> lehetőséget, és adja meg a dátumokat
<Alkalmaz>
<Dátumformátum> *2
Válassza ki a dátumformátumot (az év, hónap és nap sorrendjét).
<ÉÉÉÉ HH/NN>
<HH/NN/ÉÉÉÉ>
<NN/HH ÉÉÉÉ>
320
<Nyári
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü>
<Beállítások>
<Időzítő/energia-beállítások>
<Dátumformátum>
Válassza ki a
dátumformátumot
<Időformátum>
Válasszon a 12 és 24 órás időkijelzés beállítása között.
<12 órás (de/du)>
<24 órás>
<Menü>
<Beállítások>
<Időzítő/energia-beállítások>
<Időformátum>
Válassza ki a
megjelenítési beállítást
<Automatikus visszaállási idő>
Ha meghatározott ideig nem nyomnak meg gombot, akkor a képernyő és a beállítások alaphelyzetbe állnak
(Automatikus alapállapot). Az Automatikus alapállapot végrehajtásához szükséges intervallum beállítása. A
következő esetekben nem történik meg az alapállapot automatikus beállítása:
● A beállítási menü van megjelenítve.
● A készülék adatokat dolgoz fel, például dokumentumok nyomtatása közben.
● Hibaüzenet jelenik meg, és az Hiba hibajelzés villog (ha viszont a hiba nem akadályozza meg, hogy a
felhasználó folytassa egy funkció használatát, akkor a készülék automatikusan beállítja az alapállapotot).
Érintőpaneles modell
<E funkció beállítása>
<Ki>
<Be>
<Időpont beállítása>
1–2
– 9 (perc)
Fekete-fehér LCD-modell
0 (Az alapállapot automatikus beállítása le van tiltva.)
1 – 2 – 9 (perc)
Érintőpaneles modell
321
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Beállítások> <Időzítő/energia-beállítások> <Automatikus visszaállási
idő> Válassza ki a <Be> lehetőséget az <E funkció beállítása> menüpontban Adja meg az időt
az <Időpont beállítása> menüpontban
<Alkalmaz>
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü>
<Beállítások>
<Időzítő/energia-beállítások>
<Automatikus visszaállási idő>
Állítsa
be az automatikus alapállapotba lépés idejét
● Az <Automatikus visszaállás utáni funkció> menüpontban kiválasztható, hogy melyik képernyő jelenjen meg
az alapállapot automatikus beállításakor.
<Automatikus visszaállás utáni funkció>
Itt megadhatja, hogy az alapállapot automatikus beállítása után az alapértelmezett képernyő jelenjen-e meg. Ha az
<Alapértelmezett funkció> beállítás van kiválasztva, akkor az <Alapképernyő indítás/visszaállás után> menüpontban
kiválasztott funkció főképernyője jelenik meg ( <Alapképernyő indítás/visszaállás után>(P. 313) ). Ha a
<Kiválasztott funkció> beállítás van kiválasztva, akkor a kiválasztott funkció főképernyője jelenik meg.
<Alapértelmezett funkció>
<Kiválasztott funkció>
<Menü>
funkc.>
<Beállítások> <Időzítő/energia-beállítások> <Aut. visszaállás utáni
Válassza a következők valamelyikét: <Alapértelmezett funkció> vagy <Kiválasztott
funkció>
<Automatikus kikapcsolás ideje>
Beállíthatja, hogy a készülék főkapcsolója automatikusan kikapcsoljon, ha az alvó mód aktiválódásától számítva
megadott ideig semmilyen művelet nem történik.
Érintőpaneles modell
<E funkció beállítása>
<Ki>
<Be>
<Időpont beállítása>
1–4
– 8 (óra)
322
A beállításokat tartalmazó menü
Fekete-fehér LCD-modell
0 (Az automatikus leállítás le van tiltva.)
1 – 4 – 8 (óra)
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Időzítő/energia-beállítások> <Automatikus kikapcsolás
ideje> Válassza ki a <Be> lehetőséget, lehetőséget, majd állítsa be az automatikus kikapcsolás
idejét
<Alkalmaz>
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü>
ideje>
<Beállítások>
<Időzítő/energia-beállítások>
Állítsa be az automatikus kikapcsolás idejét
<Automatikus kikapcsolás
<Alkalmaz>
Az <Automatikus kikapcsolás ideje> megadása előtt
● Ha az <Automatikus kikapcsolás ideje> engedélyezve van, a készülék akkor is automatikusan kikapcsol, ha
használják a Távoli felhasználói felületről. Ez meghibásodást okozhat, különösen akkor, ha a készülék adatok
importálása közben kapcsolódik ki. Ha adatokat szeretne importálni a Távoli felhasználói felület
használatával, ezt megelőzően állíts az <Automatikus kikapcsolás ideje> beállítást <Ki> vagy <0> értékre.
● Ha bármit módosít az [Időzítő beállításai] pontban a Távoli felhasználói felületről, miközben a készülék
nyugalmi módban van, az <Automatikus kikapcsolás ideje> időzítője visszaáll a kezdeti állapotba. A készülék
automatikusan kikapcsolódik a megadott tétlenségi idő elteltével az időzítő visszaállásától számítva.
<Automatikus nyugalomba térési idő>
Ha a készüléket megadott ideig nem működtették, vagy nem kapott feldolgozandó adatokat, akkor alvó üzemmódba
lép az energiafogyasztás csökkentése érdekében (automatikus alvó üzemmód). Az automatikus alvó üzemmód
végrehajtásához szükséges időtartam meghatározása. A készülék nem lép alvó üzemmódba, ha a kijelzőn a beállítási
menü van megjelenítve. Javasoljuk, hogy használja a gyári alapértelmezett beállításokat, mivel ezekkel takarítható meg
a legtöbb energia. Alvó üzemmódba lépés(P. 164)
1
– 60 (perc)
<Automatikus napi nyugalomba térési idő>
Beállíthatja, hogy a gép mikor lépjen automatikusan alvó üzemmódba.
Érintőpaneles modell
323
Alvó üzemmódba lépés(P. 164)
A beállításokat tartalmazó menü
<E funkció beállítása>
<Ki>
<Be>
(0:00 – 23:59)
Fekete-fehér LCD-modell
<Ki>
<Be>
(0:00 – 23:59)
<Autom. árnyal. beáll. ideje>/<Aut. árnyalatbeáll. időbeállításai>
Beállíthatja, hogy a készülék a beállított időpontban minden nap elvégezze az automatikus árnyalatbeállítást (gyors
beigazítás). A gyors beigazítás automatikus elvégzéséhez állítsa be az időpontot ebben az opcióban.
Érintőpaneles modell
<E funkció beállítása>
<Ki>
<Be>
(0:00 – 23:59)
Fekete-fehér LCD-modell
<Ki>
<Be>
(0:00 – 23:59)
Érintőpaneles modell
<Beállítások>
<Menü>
<Időzítő/energia-beállítások>
<Autom. árnyal. beáll. ideje>
a <Be> lehetőséget az <E funkció beállítása> résznél, majd adja meg az időt
Válassza
<Alkalmaz>
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü>
<Be>
<Beállítások>
<Időzítő/energia-beállítások>
<Aut. árnyalatbeáll. időbeállításai>
Adja meg az időt
<Nyug. áll.-ból kilépés idejének beáll.>
Állítsa be, hogy a gép mikor lépjen ki az alvó üzemmódból.
Érintőpaneles modell
<E funkció beállítása>
324
Alvó üzemmódba lépés(P. 164)
A beállításokat tartalmazó menü
<Ki>
<Be>
(0:00 – 23:59)
Fekete-fehér LCD-modell
<Ki>
<Be>
(0:00 – 23:59)
325
A beállításokat tartalmazó menü
<Hálózat>
552S-05F
A hálózattal kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az alapértelmezett beállítások
mellett a ( ) jelzés látható.
<Vez./vez. nélk. LAN kivál.>(P. 326)
<Vezeték nélküli LAN beállításai>(P. 326)
<Közvetlen csatlakozás beállításai>(P. 328)
<Egyszerű csatlak. számítógépen keresztül>(P. 330)
<TCP/IP-beállítások>(P. 330)
<SNMP-beállítások>(P. 339)
<Hozzárendelt port használata>/<Hozzárendelt port beállításai>(P. 341)
<Dedikált port hiteles. mód>/<Dedikált port hitelesítési mód>(P. 342)
<Csatl. vár. ideje indításkor>/<Csatlakozás várakozási ideje indításkor>(P. 342)
<Ethernet illesztőprogram beállításai>(P. 342)
<IEEE 802.1X használata>/<IEEE 802.1X beállításai>(P. 343)
<Tűzfal beállításai>(P. 343)
<Google Cloud Print beállításai>(P. 345)
<Eszközbeállítások kezelése>/<Eszközbeállítások kezelése Be/Ki>(P. 345)
<Figyelő szolgáltatás>(P. 345)
<RMT-SW>(P. 346)
<Hálózati beállítások inicializálása>(P. 346)
Csillagozások (*)
● A „*1” jelzéssel megjelölt beállítások nem importálhatók és nem exportálhatók.
● Az Ön által használt típustól, továbbá a megadott beállításoktól függően előfordulhat, hogy a „*2” jelöléssel
ellátott beállítások nem jelennek meg.
<Vez./vez. nélk. LAN kivál.>
Ha a készüléket vezeték nélküli helyi hálózatról vezetékes helyi hálózatra állítja át, akkor ezt be kell állítania. Hasonló
módon, a készülék vezetékes helyi hálózatról vezeték nélküli helyi hálózatra való átállításakor nincs szükség ennek a
beállításnak a megadására (az átállítás a következő használatával történhet: <Vezeték nélküli LAN beállításai>).
Választás a vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat között(P. 26)
<Vezetékes LAN>
<Vezeték nélküli LAN>
<Vezeték nélküli LAN beállításai>
Itt határozhatja meg a készülék vezeték nélküli csatlakoztatásához szükséges beállításokat. Megtekintheti az aktuális
beállításokat, valamint beállíthatja az energiatakarékos működést szabályozó beállításokat is.
<SSID-beállítások>
Ezzel a beállítással az SSID, a hálózati kulcs és egyéb adatok kezelőpanelen történő manuális megadásával
konfigurálhatja a vezeték nélküli kapcsolatot.
326
A beállításokat tartalmazó menü
<Hozzáférési pont kiválasztása>
A készüléket elérni képes vezeték nélküli helyi hálózati útválasztók keresése automatikus, így a listából
kiválaszthatók. A hálózati kulcsot, például WEP-kulcsot vagy PSK kulcsot kézzel kell beírnia. Kapcsolat
beállítása vezeték nélküli útválasztó kiválasztásával(P. 34)
<Kézi megadás>
Ha ezt a lehetőséget választja, akkor az SSID kézi beírásával konfigurálhatja a vezeték nélküli kapcsolatot.
Ezzel a módszerrel részletesen meghatározhatja a hitelesítési és titkosítási beállításokat. Kapcsolat
beállítása részletes beállítások megadásával(P. 37)
<Biztonsági beállítások>
<Nincs>
<WEP>
<Nyílt rendszer>
WEP kulcs: 1 – 4
<Megosztott kulcs>
WEP kulcs: 1 – 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Automatikus>
<AES-CCMP>
<WPS nyomógomb mód>
Ha ezt a beállítást választja, akkor automatikusan konfigurálhatja a vezeték nélküli kapcsolatot a vezeték nélküli
útválasztó WPS-gombjának megnyomásával. A kapcsolat beállítása a WPS nyomógombos módjával(P. 30)
<WPS PIN-kód mód>
Ha ezt a beállítást választja, akkor a WPS szolgáltatást nyújtó útválasztó PIN-kódjának megadásával
konfigurálhatja a vezeték nélküli kapcsolatot. A kapcsolat beállítása a WPS PIN-kódos módjával(P. 32)
<Energiatakarékos mód>
Itt megadhatja, hogy a készülék energiatakarékos üzemmódba lépjen-e a vezeték nélküli útválasztó által
kibocsátott jel alapján.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Beállítások>
üzenetet
<OK>
<Hálózat>
<Vezeték nélküli LAN beállításai>
<Energiatakarékos mód>
Olvassa el a megjelenő
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
<Csatlakozás adatai>/<Vezeték nélküli LAN adatai> *1
Ezt a menüpontot választva megtekintheti az aktuális vezeték nélküli hálózati beállításokat.
beállítások megtekintése(P. 48)
<MAC-cím>
<Vezeték nélküli LAN állapota>
<Legutóbbi hibaadatok>
<Csatorna>
<SSID-beállítások>
<Biztonsági beállítások>
<Energiatakarékos mód>
327
Hálózati
A beállításokat tartalmazó menü
<Közvetlen csatlakozás beállításai>
Állítsa be, hogy legyen-e közvetlen csatlakozás. A funkció engedélyezésével a készülékkel történő közvetlen csatlakozás
olyan környezetben is lehetséges, ahol nincs hozzáférési pont vagy vezeték nélkül LAN-útválasztó. Közvetlen
csatlakozás (Hozzáférési pont mód)(P. 206)
<Közvetlen csatlakozás hasz.>
<Ki>
<Be>
<Közvetlen csatlak. befejezése>/<Idő a közvetlen csatlakozás befejezéséig>
Megadhatja, hogy mennyi időnek kell eltelnie az automatikus szétkapcsoláshoz, miután a közvetlen kapcsolat
létrejött.
Érintőpaneles modell
<Csatlakozás automatikus befejezése>
<Ki>
<Be>
<Idő a munkamenet befejeződéséig>
1
– 60 (perc)
Fekete-fehér LCD-modell
0 (Ne legyen automatikusan befejezve a munkamenet)
1 – 60 (perc)
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <Közvetlen csatl. beállításai> <Közvetlen csatlak.
befejezése> Válassza a <Be> lehetőséget a <Csatlakozás automatikus befejezése> menüben,
majd adja meg az időt <Alkalmaz> <Alkalmaz> <OK> Indítsa újra a készüléket
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü>
<Beállítások>
csatlakozás befejezéséig>
<Hálózat>
<Közvetlen csatlakozás beállításai>
<Idő a közvetlen
Adja meg az időt
<Hozzáférési pont mód beállításai>
Konfigurálja az SSID-t/hálózati kulcsot tetszés szerint. Ha egyszerre több mobileszközt szeretne csatlakoztatni a
készülékhez, konfigurálnia kell az SSID-t és a hálózati kulcsot.
<Egyéni SSID használata>
<Ki>
<Be>
<SSID>
328
A beállításokat tartalmazó menü
<Egyéni hálózati kulcs használata>
<Ki>
<Be>
<Hálózati kulcs>
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <Közvetlen csatl. beállításai> <Hozzáférési pont mód
beállításai> Válassza a <Be> lehetőséget minden elemhez, majd válassza ki az <SSID>/<Hálózati
kulcs> lehetőséget Adja meg az SSID-t/hálózati kulcsot <Alkalmaz>
<Alkalmaz> <Alkalmaz> <OK> Indítsa újra a készüléket
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <Közvetlen csatlakozás beállításai> <Hozzáférési pont
mód beállításai> <Egyéni SSID használata>/<Egyéni hálózati kulcs használata> <Be> Adja
meg az SSID-t/hálózati kulcsot
<Alkalmaz>
<Maradjon Enged,ha SSID/Hál.k.adott> *2
Adja meg, hogy várjon-e a készülék a közvetlen csatlakozásra.
<Ki>
<Be>
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <Közvetlen csatl. beállításai>
Hál.k.adott> Válassza a <Ki> vagy a <Be> lehetőséget <Alkalmaz>
készüléket
<Maradjon Enged,ha SSID/
<OK> Indítsa újra a
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <Közvetlen csatlakozás beállításai> <Maradjon Enged,ha
SSID/Hál.k.adott> Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget Indítsa újra a készüléket
● Ha a <Be> értéket állítja be, a <Hozzáférési pont mód beállításai> menüben adjon meg előre egy
egyéni SSID-t vagy hálózati kulcsot.
<IP-cím megerős. közv. csatl.-hoz.>
Közvetlen csatlakozáskor adja meg manuálisan a készülék IP-címét.
329
A beállításokat tartalmazó menü
192.168.22.1
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <Közvetlen csatl. beállításai>
csatl.-hoz.> Adja meg a kívánt IP-címet <Alkalmaz> <Alkalmaz>
készüléket
<IP-cím megerős. közv.
<OK> Indítsa újra a
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü>
<Beállítások>
közv. csatl.-hoz.>
<Hálózat>
<Közvetlen csatlakozás beállításai>
<IP-cím megerős.
Adja meg a tetszőleges IP-címet
<Egyszerű csatlak. számítógépen keresztül>
Indítsa el az Easy Connection PC-n keresztüli (vezeték nélküli beállítás mód) folyamatát. Használhatja a Canon Laser
NW Device Setup Utility szolgáltatást a beállítások számítógépen keresztül történő konfigurálásához.
<Menü>
<Beállítások>
keresztül>
<Igen> (
<Hálózat>
)
<Egyszerű csatlak. számítógépen
Elindul a csatlakozási folyamat.
● Töltse le a Canon Laser NW Device Setup Utility segédprogramot a Canon webhelyéről (https://global.canon).
<TCP/IP-beállítások>
Itt adhatja meg a készülék TCP/IP hálózaton való használatához szükséges beállításokat, például IP-címeket.
<IPv4-beállítások>/<IPv6-beállítások>/<DNS beállításai> (Érintőpaneles modell)
<IPv4-beállítások>
Itt adhatja meg a készülék IPv4-hálózaton való használatához szükséges beállításokat.
<IP-cím beállításai>
Itt konfigurálhatja az IP-címet, amely a TCP/IP hálózaton található eszközök, például számítógépek és
nyomtatók azonosítására szolgál. Az IPv4-cím beállítása(P. 42)
<Automatikus megszerzés>
<Automatikus megszerzés>
<Ki>
<Be>
<Protokollkiválasztás>
330
A beállításokat tartalmazó menü
<Ki>
<DHCP>
<Automatikus IP-cím>
<Ki>
<Be>
<Kézi megszerzés> *2
<IP-cím>: 0.0.0.0
<Alhálózati maszk>: 0.0.0.0
<Átjáró címe>: 0.0.0.0
<Beállítások ellenőrzése>
<DHCP kiegészítő beállításai>
Ha a DHCP engedélyezve van, ezekkel a beállításokkal adhatja meg, hogy a DHCP funkcióval kívánja-e
lekérni a DNS-kiszolgáló címét vagy a tartomány nevét. A DNS konfigurálása(P. 66)
<Gazdanév megszerzése>
<Ki>
<Be>
<DNS dinamikus frissítése>
<Ki>
<Be>
<DNS-kiszolgáló cím. megszerz.>
<Ki>
<Be>
<Tartománynév megszerzése>
<Ki>
<Be>
<WINS-kiszolgáló cím.megszerz.>
<Ki>
<Be>
<POP-kiszolgáló cím. megszerz.>
<Ki>
<Be>
<PING parancs>
Itt ellenőrizheti, hogy a készülék a hálózaton keresztül csatlakozik-e számítógéphez.
kapcsolat tesztelése(P. 44)
A hálózat
<IPv6-beállítások>
Itt adhatja meg a készülék IPv6-hálózaton való használatához szükséges beállításokat.
beállítása(P. 45)
<IPv6 használata>
<Ki>
<Be>
331
IPv6-címek
A beállításokat tartalmazó menü
<IPv6-beállítások ellenőrzése>
Itt ellenőrizheti az automatikusan lekért kapcsolati szintű címet.
<Állapot nélküli cím beállításai>
Itt engedélyezheti az állapot nélküli címeket.
<Állapot nélküli cím beáll.>
<Ki>
<Be>
<Beállítások ellenőrzése>
<Állapot nélküli cím>
<Előtag hossza>
<DHCPv6-beállítások>
A DHCPv6 protokoll által kiosztott állapot nélküli cím engedélyezése és letiltása.
<DHCPv6 használata>
<Ki>
<Be>
<Beállítások ellenőrzése>
<Állapottartó cím>
<Előtag hossza>
<DHCP kiegészítő beállításai>
Ha a DHCP engedélyezve van, ezekkel a beállításokkal adhatja meg, hogy a DHCP funkcióval kívánja-e
lekérni a DNS-kiszolgáló címét vagy a tartomány nevét. A DNS konfigurálása(P. 66)
<DNS-kiszolgáló cím. megszerz.>
<Ki>
<Be>
<Tartománynév megszerzése>
<Ki>
<Be>
<DNS beállításai>
Itt adhatja meg a tartománynév-kezelő rendszer (DNS) beállításait. Ezzel a szolgáltatással kereshetők ki az
állomásnevekhez tartozó IP-címek. A DNS konfigurálása(P. 66)
<IPv4 DNS-kiszolgáló címbeállításai>
Itt adhatja meg az IPv4-környezetben használt DNS-kiszolgáló IP-címét.
<Elsődleges DNS-kiszolgáló>: 0.0.0.0
<Másodlagos DNS-kiszolgáló>: 0.0.0.0
<DNS gazdanév/tartománynév beállításai>
Itt adhatja meg a készülék állomásnevét, amelyet be szeretne jegyezni a DNS-kiszolgálón, valamint annak
a tartománynak a nevét, amelyhez a készülék tartozik.
<IPv4>
<Gazda neve>
<Tartománynév>
<IPv6>
332
A beállításokat tartalmazó menü
<IPv4-gazda/tartomány haszn.>
<Ki>
<Gazda neve>
<Tartománynév>
<Be>
<DNS dinamikus frissítési beállításai>
Beállíthatja, hogy a készülék dinamikusan frissítse-e a DNS-rekordokat, amikor megváltozik az IP-címe.
<IPv4>
<DNS dinamikus frissítése>
<Ki>
<Be>
<DNS dinamikus frissítési időköze>
0 – 24
– 48 (óra)
<IPv6>
<DNS dinamikus frissítése>
<Ki>
<Be>
<Kézi cím regisztrálása>
<Ki>
<Be>
<Állapottartó cím bejegyzése>
<Ki>
<Be>
<Állapot nélküli cím bejegyzése>
<Ki>
<Be>
<DNS dinamikus frissítési időköze>
0 – 24
– 48 (óra)
<mDNS beállításai>
Itt adja meg a DNS-kiszolgáló nélkül használt DNS-funkciók beállításait.
<IPv4>
<mDNS használata>
<Ki>
<Be>
<mDNS-név>
<IPv6>
<mDNS használata>
<Ki>
<Be>
<IPv4-gyel azonos mDNS haszn.>
<Ki>
<mDNS-név>
<Be>
333
A beállításokat tartalmazó menü
<IPv4-beállítások>/<IPv6-beállítások> (Fekete-fehér LCD-modell)
<IPv4-beállítások>
Itt adhatja meg a készülék IPv4-hálózaton való használatához szükséges beállításokat.
<IP-cím beállításai>
Itt konfigurálhatja az IP-címet, amely a TCP/IP hálózaton található eszközök, például számítógépek és
nyomtatók azonosítására szolgál. Az IPv4-cím beállítása(P. 42)
<Automatikus megszerzés>
<Protokollkiválasztás>
<Ki>
<DHCP>
<Automatikus IP-cím>
<Ki>
<Be>
<Kézi megszerzés> *2
<IP-cím>: 0.0.0.0
<Alhálózati maszk>: 0.0.0.0
<Átjáró címe>: 0.0.0.0
<Beállítások ellenőrz.>
<Automatikus megszerzés>*2
<Protokollkiválasztás>*2
<Automatikus IP-cím>*2
<IP-cím>
<Alhálózati maszk>
<Átjáró címe>
<PING parancs>
Itt ellenőrizheti, hogy a készülék a hálózaton keresztül csatlakozik-e számítógéphez.
kapcsolat tesztelése(P. 44)
A hálózat
<DNS beállításai>
Itt adhatja meg a tartománynév-kezelő rendszer (DNS) beállításait. Ezzel a szolgáltatással kereshetők ki az
állomásnevekhez tartozó IP-címek. A DNS konfigurálása(P. 66)
<DNS-kiszolgáló beáll.>
<Elsődleges DNS-kiszolgáló>: 0.0.0.0
<Másodlagos DNS-kiszolgáló>: 0.0.0.0
<DNS gazdanév/tartománynév beállításai>
<Gazda neve>
<Tartománynév>
<DNS dinamikus frissítési beállításai>
<Ki>
<Be>
<DNS din. friss.időköze>
0 – 24
– 48 (óra)
<mDNS beállításai>
Itt adja meg a DNS-kiszolgáló nélkül használt DNS-funkciók beállításait.
334
A DNS konfigurálása(P. 66)
A beállításokat tartalmazó menü
<Ki>
<Be>
<mDNS-név>
<DHCP kieg. beállításai>
Ha a DHCP engedélyezve van, ezekkel a beállításokkal adhatja meg, hogy a DHCP funkcióval kívánja-e
lekérni a DNS-kiszolgáló címét vagy a tartomány nevét. A DNS konfigurálása(P. 66)
<Gazdanév megszerzése>
<Ki>
<Be>
<DNS dinam. frissítése>
<Ki>
<Be>
<DNS-kiszolgáló címének megszerzése>
<Ki>
<Be>
<Tartománynév megszerz.>
<Ki>
<Be>
<WINS-kiszolgáló címének megszerzése>
<Ki>
<Be>
<POP-kiszolgáló címének megszerzése>
<Ki>
<Be>
<IPv6-beállítások>
Itt adhatja meg a készülék IPv6-hálózaton való használatához szükséges beállításokat.
<IPv6 használata>
Engedélyezheti és letilthatja a készüléken az IPv6 protokollt. Az aktuális beállítások is megtekinthetők.
IPv6-címek beállítása(P. 45)
<Ki>
<Be>
<Beállítások ellenőrz.>
<Hivatkozás-helyi cím>
<Előtag hossza>
<Állapot nélküli cím beállításai>
Itt engedélyezheti az állapot nélküli címeket.
IPv6-címek beállítása(P. 45)
<Ki>
<Be>
335
A beállításokat tartalmazó menü
<Beállítások ellenőrz.>
<Állapot nélküli cím>
<Előtag hossza>
<DHCPv6 használata>
A DHCPv6 protokoll által kiosztott állapot nélküli cím engedélyezése és letiltása.
beállítása(P. 45)
IPv6-címek
<Ki>
<Be>
<Beállítások ellenőrz.>
<Állapottartó cím>
<Előtag hossza>
<DNS beállításai>
Itt adhatja meg a tartománynév-kezelő rendszer (DNS) beállításait. Ezzel a szolgáltatással kereshetők ki az
állomásnevekhez tartozó IP-címek. A DNS konfigurálása(P. 66)
<DNS gazdanév/tartománynév beállításai>
<IPv4-gazda/tart.haszn.>
<Ki>
<Gazda neve>
<Tartománynév>
<Be>
<DNS dinamikus frissítési beállításai>
<Ki>
<Be>
<Kézi cím bejegyzése>
<Ki>
<Be>
<Állapottartó cím bej.>
<Ki>
<Be>
<Állapot nélk. cím bej.>
<Ki>
<Be>
<DNS dinamikus frissítési időköze>
0 – 24
– 48 (óra)
<mDNS beállításai>
Itt adja meg a DNS-kiszolgáló nélkül használt DNS-funkciók beállításait.
<Ki>
<Be>
<IPv4-név mDNS-hez>
<Ki>
<mDNS-név>
336
A DNS konfigurálása(P. 66)
A beállításokat tartalmazó menü
<Be>
<DHCP kieg. beállításai>
Ha a DHCP engedélyezve van, ezekkel a beállításokkal adhatja meg, hogy a DHCP funkcióval kívánja-e
lekérni a DNS-kiszolgáló címét vagy a tartomány nevét. A DNS konfigurálása(P. 66)
<DNS-kiszolgáló címének megszerzése>
<Ki>
<Be>
<Tartománynév megszerzése>
<Ki>
<Be>
<WINS-beállítások>
Itt adhatja meg a Windows Internet Name Service (WINS) beállításait. Ez a szolgáltatás biztosítja az IP-címek és a
NetBIOS-nevek kölcsönös feloldását a NetBIOS és TCP/IP protokollt vegyesen használó hálózatokon. A WINS
konfigurálása(P. 72)
<WINS-névfeloldás>
<Ki>
<Be>
<WINS-kiszolgáló címe>: 0.0.0.0
<LPD beállításai>
Itt engedélyezheti az LPD protokollt, amely egy bármilyen hardverplatformon és operációs rendszeren
használható nyomtatási protokoll. Beállíthatja a fogadási időtúllépés időtartamát is, amelynek elteltével
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók
megszakad a nyomtatás az adatfogadás megszakadása esetén.
konfigurálása(P. 52)
<LPD nyomtatás használata>/<LPD nyomtatási beállítások>
<Ki>
<Be>
<Vételi időtúllépés>
1 – 5 – 60 (perc)
<RAW beállításai>
A RAW protokoll (Windows-specifikus nyomtatási protokoll) engedélyezése vagy letiltása. Beállíthatja a fogadási
időtúllépés időtartamát is, amelynek elteltével megszakad a nyomtatás az adatfogadás megszakadása esetén.
Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása(P. 52)
<RAW nyomtatás használata>/<RAW nyomt. beállítások>
<Ki>
<Be>
<Vételi időtúllépés>
1 – 5 – 60 (perc)
<WSD-beállítások>
Engedélyezheti vagy letilthatja a nyomtató automatikus keresését és adatainak lekérését a WSD-protokoll
használatával. Nyomtatási protokollok és WSD-funkciók konfigurálása(P. 52)
337
A beállításokat tartalmazó menü
Érintőpaneles modell
<WSD nyomtatás használata>
<Ki>
<Be>
<WSD-böngészés használata>
<Ki>
<Be>
<Csoportos felderítés haszn.>
<Ki>
<Be>
Fekete-fehér LCD-modell
<WSD-nyomtatási beállítások>
<WSD-nyomtatással>
<Ki>
<Be>
<WSD-böngészés használata>
<Ki>
<Be>
<Csoportos felderítés használata>
<Ki>
<Be>
<HTTP használata>
Itt engedélyezheti a HTTP protokollt, amely a számítógépekkel való kommunikációhoz szükséges, például
amikor a Távoli felhasználói felületet, a WSD-nyomtatást vagy a Google Cloud Print szolgáltatást használja.
HTTP-kommunikáció letiltása(P. 280)
<Ki>
<Be>
<IPSec használata> *1
Itt kiválaszthatja, hogy IPSec alapú virtuális magánhálózat (VPN) létesítésén keresztül titkosítja-e a
kommunikációt. IPSec-beállítások konfigurálása(P. 264)
<Ki>
<Be>
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP-beállítások> <IPSec használata>
<Ki> vagy <Be> lehetőséget <OK> Indítsa újra a készüléket
Fekete-fehér LCD-modell
338
Válassza a
A
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP-beállítások>
<Ki> vagy <Be> lehetőséget Indítsa újra a készüléket
<IPSec használata>
Válassza a
<Portszám beállításai>
A hálózati környezetnek megfelelően módosíthatja a protokollok portszámait.
módosítása(P. 249)
<LPD>
1 – 515
Portszámok
– 65535
<RAW>
1 – 9100
– 65535
<WSD csoportos felderítés>
1 – 3702 – 65535
<HTTP>
1 – 80
– 65535
<Csoportos felderítés>
1 – 427 – 65535
<POP3>
1 – 110
– 65535
<SNMP>
1 – 161
– 65535
<MTU-méret>
A készülék által fogadott és küldött csomagok maximális méretének beállítása.
módosítása(P. 64)
A legnagyobb átviteli egység
<1300>
<1400>
<1500>
<SNMP-beállítások>
Ezekkel a beállításokkal meghatározhatja, hogy milyen figyelési és vezérlési műveleteket lehessen végrehajtani a
készüléken az SNMP-kompatibilis szoftvert futtató számítógépekről. A készülék figyelése és vezérlése SNMP
protokollal(P. 74)
<SNMPv1-beállítások>
Az SNMPv1 engedélyezése vagy letiltása. Az SNMPv1 engedélyezése esetén meg kell határozni egy
logikaicsoport-nevet és hozzáférési jogosultságokat a felügyeleti információs bázis (Management Information
Base, MIB) objektumok számára.
<Ki>
<Be>
339
A beállításokat tartalmazó menü
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <SNMP-beállítások>
lehetőséget az <SNMPv1-beállítások> pontnál <Alkalmaz>
Válassza a <Ki> vagy <Be>
<OK> Indítsa újra a készüléket
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <SNMP-beállítások>
a <Ki> vagy <Be> lehetőséget Indítsa újra a készüléket
<SNMPv1-beállítások>
Válassza ki
<SNMPv3-beállítások>
Az SNMPv3 engedélyezése vagy letiltása. Az SNMPv3 engedélyezése esetén alkalmazott beállításokat a Távoli
felhasználói felületen adhatja meg részletesen.
<Ki>
<Be>
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <SNMP-beállítások>
lehetőséget az <SNMPv3-beállítások> pontnál <Alkalmaz>
Válassza a <Ki> vagy <Be>
<OK> Indítsa újra a készüléket
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <SNMP-beállítások>
a <Ki> vagy <Be> lehetőséget Indítsa újra a készüléket
<SNMPv3-beállítások>
Válassza ki
<Nyomt.felügy.infó beszerz.gazdától>
Itt engedélyezheti a nyomtató felügyeleti adatainak figyelését az SNMP-kompatibilis szoftvert futtató hálózati
számítógépekről.
<Ki>
<Be>
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <SNMP-beállítások>
lehetőséget az <Nyomt.felügy.infó beszerz.gazdától> pontnál
a készüléket
Fekete-fehér LCD-modell
340
Válassza a <Ki> vagy <Be>
<Alkalmaz> <OK> Indítsa újra
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <SNMP-beállítások> <Nyomtatófelügy. info beszerzése
gazdától> Válassza ki a <Ki> vagy <Be> lehetőséget Indítsa újra a készüléket
<Gazdaerőforr. form. MIB -> RFC2790>
Itt beállíthatja, hogy protokoll haladó specifikációját (RFC2790) alkalmazza-e, amikor a készülék állapotát az
SNMP-kompatibilis szoftverből felügyeli.
<Ki>
<Be>
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <SNMP-beállítások> Válassza a <Ki> vagy <Be>
lehetőséget az <Gazdaerőforr. form. MIB -> RFC2790> pontnál <Alkalmaz> <OK> Indítsa újra
a készüléket
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <SNMP-beállítások> <Gazda-erőforr. MIB formáz.
RFC2790-re> Válassza a <Ki> vagy a <Be> lehetőséget Indítsa újra a készüléket
<Hozzárendelt port használata>/<Hozzárendelt port beállításai>
Itt engedélyezheti és tilthatja le a kijelölt portot. A kijelölt portot számítógépről történő nyomtatáskor, illetve a
készülékbeállítások hálózaton keresztüli böngészésekor és megadásakor használja.
<Ki>
<Be>
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <Hozzárendelt port használata>
<Be> lehetőséget <OK> Indítsa újra a készüléket
Válassza a <Ki> vagy
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <Hozzárendelt port beállításai>
<Be> lehetőséget Indítsa újra a készüléket
341
Válassza a <Ki> vagy
A beállításokat tartalmazó menü
<Dedikált port hiteles. mód>/<Dedikált port hitelesítési mód>
Itt beállíthatja, hogy dedikált port használatakor a hitelesítési módot kifejezetten a biztonságos módra kívánja-e
korlátozni. A <Mód 2> lehetőség kiválasztása esetén a hitelesítési mód a biztonságos hitelesítésre korlátozódik.
<Mód 1>
<Mód 2>
<Menü>
mód>
<Beállítások>
<Hálózat>
<Dedikált port hiteles. mód>/<Dedikált port hitelesítési
Válassza a <Mód 1> vagy a <Mód 2> lehetőséget
● Ha a <Mód 2> lehetőség van kiválasztva, néhány esetben előfordulhat, hogy nem lehet kapcsolatot létesíteni
az eszközfelügyeleti szoftverből vagy az illesztőprogramból.
<Csatl. vár. ideje indításkor>/<Csatlakozás várakozási ideje indításkor>
Itt megadhatja, hogy mennyi időt várjon a készülék, mielőtt csatlakozik a hálózathoz. A beállítást a hálózati
környezettől függően kell kiválasztani. Hálózati csatlakozás előtti várakozási idő beállítása(P. 65)
0
– 300 (mp)
<Ethernet illesztőprogram beállításai>
Beállíthatja az Ethernet típusát (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) és az Ethernet kommunikációs módját (félduplex/
teljes duplex). Megtekintheti a vezeték nélküli LAN MAC-címét is.
<Automatikus észlelés>
Kiválaszthatja, hogy a készülék automatikusan észlelje, vagy kézzel kelljen beállítani a kommunikációs módot és
az Ethernet típusát. Ethernet-beállítások konfigurálása(P. 62)
<Ki>
<Kommunikációs mód>
<Félduplex>
<Teljes duplex>
<Ethernet típusa>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<1000BASE-T>
<Be>
342
A beállításokat tartalmazó menü
● Ha a <Kommunikációs mód> a <Félduplex> lehetőségre van állítva, nem választhatja az <1000BASE-T>
lehetőséget.
<MAC-cím>
Ezzel a funkcióval ellenőrizheti a készülék MAC-címét. Ez a cím minden kommunikációs eszközön egyedi.
MAC-cím megtekintése vezetékes helyi hálózat esetén(P. 48)
A
<IEEE 802.1X használata>/<IEEE 802.1X beállításai> *1*2
Itt engedélyezheti és tilthatja le az IEEE 802.1X hitelesítést.
konfigurálása(P. 271)
IEEE 802.1X szabványú hitelesítés
<Ki>
<Be>
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <IEEE 802.1X használata>
lehetőséget <OK> Indítsa újra a készüléket
Válassza a <Ki> vagy a <Be>
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <IEEE 802.1X beállításai>
lehetőséget Indítsa újra a készüléket
Válassza a <Ki> vagy <Be>
<Tűzfal beállításai>
Megfelelő biztonsági intézkedések hiányában illetéktelen személyek férhetnek hozzá a hálózatra csatlakoztatott
számítógépekhez és más kommunikációs eszközökhöz. Az illetéktelen hozzáférés megelőzése érdekében adja meg a
csomagszűrési beállításokat. Ezzel a funkcióval megadott IP-címmel és MAC-címmel rendelkező készülékekre
korlátozhatja a kommunikációt.
<IPv4-címszűrés>
Ezzel a beállítással engedélyezheti és letilthatja a meghatározott IPv4-című készülékekre küldött, illetve onnan
érkező csomagok szűrését. IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 243)
<Kimenő szűrő>
<Ki>
<Be>
<Bejövő szűrő>
<Ki>
<Be>
Érintőpaneles modell
343
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <Tűzfal beállításai> <IPv4-címszűrés>
vagy <Be> lehetőséget a <Kimenő szűrő> vagy <Bejövő szűrő> <Alkalmaz>
pontban <OK> Indítsa újra a készüléket
Válassza a <Ki>
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <Tűzfal beállításai> <IPv4-címszűrés>
<Kimenő szűrő> vagy <Bejövő szűrő> lehetőséget Válassza ki a <Ki> vagy <Be>
lehetőséget Indítsa újra a készüléket
Válassza ki a
<IPv6-címszűrés>
Ezzel a beállítással engedélyezheti és letilthatja a meghatározott IPv6-című készülékekre küldött, illetve onnan
érkező csomagok szűrését. IP-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 243)
<Kimenő szűrő>
<Ki>
<Be>
<Bejövő szűrő>
<Ki>
<Be>
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <Tűzfal beállításai> <IPv6-címszűrés>
vagy <Be> lehetőséget a <Kimenő szűrő> vagy <Bejövő szűrő> <Alkalmaz>
pontban <OK> Indítsa újra a készüléket
Válassza a <Ki>
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <Tűzfal beállításai> <IPv6-címszűrés>
<Kimenő szűrő> vagy <Bejövő szűrő> lehetőséget Válassza ki a <Ki> vagy <Be>
lehetőséget Indítsa újra a készüléket
Válassza ki a
<MAC-cím szűrő>
Ezzel a beállítással engedélyezheti és letilthatja a meghatározott MAC-című készülékekre küldött, illetve onnan
érkező csomagok szűrését. MAC-címek megadása tűzfalbeállításokhoz(P. 246)
<Kimenő szűrő>
<Ki>
<Be>
<Bejövő szűrő>
344
A beállításokat tartalmazó menü
<Ki>
<Be>
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <Tűzfal beállításai> <MAC-cím szűrő>
vagy <Be> lehetőséget a <Kimenő szűrő> vagy <Bejövő szűrő> <Alkalmaz>
pontban <OK> Indítsa újra a készüléket
Válassza a <Ki>
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <Tűzfal beállításai> <MAC-cím szűrő>
<Kimenő szűrő> vagy <Bejövő szűrő> lehetőséget Válassza ki a <Ki> vagy <Be>
lehetőséget Indítsa újra a készüléket
Válassza ki a
<Google Cloud Print beállításai>
Itt engedélyezheti a Google Cloud Print szolgáltatást.
szolgáltatásban(P. 222)
A készülék bejegyzése a Google Cloud Print
<Google Cloud Print használata>/<Google Cloud Print engedélyezése>
<Ki>
<Be>
<Google Cloud Print bejegy.állapota>/<Google Cloud Print bejegyzési állapota> *1
<Eszközbeállítások kezelése>/<Eszközbeállítások kezelése Be/Ki>
Itt beállíthatja, hogy az iW Management Console beépülő moduljait szeretné-e használni a készülékadatok, például a
beállítások kezeléséhez. Az iW Management Console rendszerrel kapcsolatos részletes információkért forduljon a
legközelebbi Canon forgalmazóhoz. A készülék és a beépülő modulok közti kommunikáció beállításainak
konfigurálása(P. 81)
<Ki>
<Be>
<Figyelő szolgáltatás> *1*2
Engedélyezze a kommunikációt a távoli figyelőkiszolgálóval. Az elem futtatása lehetővé teszi, hogy a készülékkel
kapcsolatos információk rendszeresen el legyenek küldve a készülékhez kapcsolódó távoli figyelőszerver felé.
<Menü>
<Beállítások>
<Hálózat>
<Figyelő szolgáltatás>
345
<Yes>
A beállításokat tartalmazó menü
<RMT-SW>
Hagyja ezt a kapcsolót <Ki> állásban. Amikor a szervizképviselő a készülék távoli karbantartását végzi, elképzelhető,
hogy <Be> állásba kell állítania a kapcsolót.
<Ki>
<Be>
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Hálózat>
<OK> Indítsa újra a készüléket
<RMT-SW>
Válassza a <Ki> vagy a <Be>
<Menü> <Beállítások> <Hálózat> <RMT-SW>
lehetőséget Indítsa újra a készüléket
Válassza ki a <Ki> vagy <Be>
Fekete-fehér LCD-modell
<Hálózati beállítások inicializálása>
Ezzel a menüponttal visszaállíthatja a gyári hálózati beállításokat.
346
<Menü inicializálása>(P. 447)
lehetőséget
A beállításokat tartalmazó menü
<Külső interfész>
552S-05H
Az USB-vel kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az alapértelmezett beállítások
mellett a ( ) jelzés látható.
<USB beállításai>
Engedélyezheti és letilthatja az USB-port vagy az USB-memóriaeszköz használatát.
<Használat USB-eszközként>
Engedélyezheti vagy letilthatja az USB-portot, amelyen keresztül számítógéphez csatlakoztatható a készülék.
A számítógéppel létrehozható USB-kapcsolat korlátozása(P. 278)
<Ki>
<Be>
<USB-tárolóeszköz használata>
Megadhatja, hogy szeretne-e USB-memóriaeszközt használni.
<Ki>
<Be>
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítások> <Külső interfész> <USB beállításai> Válassza a <Ki> vagy <Be>
lehetőséget itt: <USB-tárolóeszköz használata> <Alkalmaz> <OK> Indítsa újra a készüléket
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Beállítások> <Külső interfész> <USB beállításai> <USB-tárolóeszköz
használata> Válassza a <Ki> vagy a <Be> lehetőséget Indítsa újra a készüléket
347
A beállításokat tartalmazó menü
<Kisegítő lehetőségek>
552S-05J
A kisegítő lehetőségekkel (például a képernyő színeinek megfordítása, valamint az üzenetek megjelenítési ideje)
kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az alapértelmezett beállítások mellett a ( )
jelzés látható.
<Képernyőszínek invertálása>(P. 348)
<Világosság>(P. 348)
<Kontraszt>(P. 349)
<Üzenet kijelzési ideje>(P. 349)
<Görgetés sebessége>(P. 349)
<Kurzormozgatás típusa>(P. 349)
Csillagozások (*)
● Az Ön által használt típustól, továbbá a megadott beállításoktól függően előfordulhat, hogy a csillag (*)
jelöléssel ellátott beállítások nem jelennek meg.
<Képernyőszínek invertálása>
A kijelző színeinek invertálásához válassza a <Be> lehetőséget. Akkor válassza a <Be> beállítást, ha a kijelzőt még akkor
is nehéz leolvasni, ha a fényerőt már beállította a <Világosság> menüpontban.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Beállítások>
<Kisegítő lehetőségek>
<Képernyőszínek invertálása>
<Ki> vagy <Be> lehetőséget
<Világosság>
Igazítsa a kijelző fényerejét a készülék telepítési helyének fényviszonyaihoz.
Öt szint
<Menü>
élességet
<Beállítások>
<Alkalmaz> (
<Kisegítő lehetőségek>
)
348
<Világosság>
Állítsa be az
Válassza a
A beállításokat tartalmazó menü
<Kontraszt> *
Igazítsa a kijelző kontrasztját (a világos és sötét területek különbségét) a készülék telepítési helyének fényviszonyaihoz.
Hét szint
<Menü>
<Beállítások>
<Kisegítő lehetőségek>
<Kontraszt>
Állítsa be a kontrasztot
<Üzenet kijelzési ideje>
Beállíthatja, hogy ha két különböző üzenet jelenik meg, akkor milyen időközönként váltsák egymást.
1–2
– 5 (mp)
<Menü>
időközt
<Beállítások>
<Alkalmaz> (
<Kisegítő lehetőségek>
<Üzenet kijelzési ideje>
Adja meg az
)
<Görgetés sebessége> *
Három szint közül kiválasztva módosíthatja a képernyő görgetési sebességét.
<Lassú>
<Normál>
<Gyors>
<Menü>
<Beállítások>
<Kisegítő lehetőségek>
<Görgetés sebessége>
Válassza ki a
sebességet
<Kurzormozgatás típusa> *
Ezzel konfigurálhatja, hogy miként mozogjon a kurzor, amikor karaktert írnak be a képernyőn. Az <Automatikus>
lehetőség kiválasztása esetén a szöveg bevitele után a kurzor automatikusan a következő mezőre ugrik. Ha a <Kézi>
lehetőséget választja, a kurzort a
gomb használatával mozgathatja.
<Automatikus>
<Kézi>
349
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü>
<Beállítások>
<Kisegítő lehetőségek>
<Automatikus> vagy a <Kézi> lehetőséget
350
<Kurzormozgatás típusa>
Válassza a
A beállításokat tartalmazó menü
<Hangerő beállításai>
552S-05K
A gombok megnyomását megerősítő hangjelzésekkel, a nyomtatási folyamat végét jelző hangjelzéssel és az egyéb
hangokkal kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az alapértelmezett beállítások
mellett a ( ) jelzés látható.
<Beviteli hang>(P. 351)
<Beviteli hiba hang>(P. 351)
<Készletfeltöltési hang>(P. 351)
<Figyelmeztető hang>(P. 351)
<Feladat kész hang>(P. 352)
<Energiatakarékossági riasztás>(P. 352)
● A beállítási eljárásokkal kapcsolatos információért lásd:
A hang beállítása(P. 163) .
<Beviteli hang>
Beállíthatja, hogy a készülék adjon-e hangjelzést a kezelőpanel gombjainak megnyomásakor.
<Ki>
<Be>
<Beviteli hiba hang>
Beállíthatja, hogy a készülék adjon-e hangjelzést érvénytelen művelet, például érvénytelen számérték megadása
esetén.
<Ki>
<Be>
<Készletfeltöltési hang>
Beállíthatja, hogy a készülék adjon-e hangjelzést, amikor a festékkazetta élettartama a végéhez közeledik.
<Ki>
<Be>
<Figyelmeztető hang>
Adja meg, hogy a rendszer adjon-e ki hangjelzést, ha probléma lép fel a készülékben, például papírelakadás történik,
nem megfelelő műveletet végeznek, vagy nem használható gombot nyomnak meg.
<Ki>
<Be>
351
A beállításokat tartalmazó menü
<Feladat kész hang>
Beállíthatja, hogy a készülék adjon-e hangjelzést a nyomtatási feladat végén.
<Ki>
<Be>
<Energiatakarékossági riasztás>
Beállíthatja, hogy a készülék adjon-e hangjelzést, amikor alvó üzemmódba lép, vagy kilép abból.
<Ki>
<Be>
352
A beállításokat tartalmazó menü
<Beállítás/karbantartás>
552S-05L
Elem
Leírás
<Képminőség módosítása>(P. 354) Ez a rész a nyomtatási képminőség beállításának módját mutatja be.
<Karbantartás>(P. 369)
Ez a rész a tisztítási funkciók használatát ismerteti.
353
A beállításokat tartalmazó menü
<Képminőség módosítása>
552S-05R
A képminőség beállításával kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az
alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
<Automatikus árnyalatbeállítás>(P. 354)
<Automatikus korrekció beállításai>(P. 354)
<Nyomtatási színeltérés korrekciója>(P. 355)
<Nyomtatási helyzet beállítása>(P. 355)
<Speciális feldolgozás>(P. 356)
Csillagozások (*)
● Az Ön által használt típustól, továbbá a megadott beállításoktól függően előfordulhat, hogy a csillag (*)
jelöléssel ellátott beállítások nem jelennek meg.
<Automatikus árnyalatbeállítás>
Itt módosíthatja a nyomatok árnyalatait, fedettségét és színét.
Az árnyalatok beállítása(P. 470)
<Gyors beállítás>
<Automatikus korrekció beállításai>
Konfigurálja a beállításokat, ha szeretné, hogy a rendszer gyors árnyalatbeállítást vagy színeltérés-korrekciót
végezzen.
<Rendszeres automatikus képbeállítás>
Válassza ki, hogy végrehajtja-e az automatikus gyors árnyalatbeállítást. Ha a <Ki> lehetőséget választja, a
rendszer nem végez gyorsbeállítást. A beállítást manuálisan is elvégezheti ( Gyors korrekció(P. 470) ).
<Ki>
<A főkapcsoló BE-kapcsolásakor>
<Az első feladat nyomtatása után>
<Menü> <Beállítás/karbantartás> <Képminőség módosítása> <Automatikus korrekció
beállításai> <Rendszeres auto. képbeállítás> Válassza a <Ki> lehetőséget vagy módosítsa az
időzítést
<Nyomtatási színeltérés korrekciója>/<Nyomt. színeltérés korrek.-nak időzítése>
Állítsa be, hogy a készülék a bekapcsolást követően mikor végezze el automatikusan a nyomtatási színeltérések
korrekcióját. A beállítást manuálisan is elvégezheti ( A nyomtatási színeltérés korrekciója(P. 471) ).
<Az első feladat nyomtatása után>
354
A beállításokat tartalmazó menü
<A főkapcsoló BE-kapcsolásakor>
<Menü> <Beállítás/karbantartás> <Képminőség módosítása> <Automatikus korrekció
beállításai> <Nyomtatási színeltérés korrekciója>/<Nyomt. színeltérés korrek.-nak
időzítése> Válasszon a következők közül: <Az első feladat nyomtatása után> vagy <A főkapcsoló
BE-kapcsolásakor>
<Nyomtatási színeltérés korrekciója>
Ezt a funkciót akkor használja, ha színeltolódás miatt homályos lett a kép.
korrekciója(P. 471)
A nyomtatási színeltérés
<Nyomtatási helyzet beállítása>
A nyomtatási pozíciót külön-külön mindegyik papírforrásnál beállíthatja. A nyomtatási pozíció a -5,0 mm...+5,0 mm
tartományban állítható be, 0,1 mm-es léptékekben. A nyomtatási pozíció beállítása(P. 472)
<Többcélú tálca>
<Beállítás függőlegesen (első oldal)>
-5,0 – 0,0
– + 5,0 (mm)
<Beállítás vízszintesen (első oldal)>
-5,0 – 0,0
– + 5,0 (mm)
<Beállítás függőlegesen (hátsó oldal)>*
-5,0 – 0,0
– + 5,0 (mm)
<Beállítás vízszintesen (hátsó oldal)>*
-5,0 – 0,0
– + 5,0 (mm)
<1. fiók>
<Beállítás függőlegesen (első oldal)>
-5,0 – 0,0
– + 5,0 (mm)
<Beállítás vízszintesen (első oldal)>
-5,0 – 0,0
– + 5,0 (mm)
<Beállítás függőlegesen (hátsó oldal)>*
-5,0 – 0,0
– + 5,0 (mm)
<Beállítás vízszintesen (hátsó oldal)>*
-5,0 – 0,0
– + 5,0 (mm)
<2. fiók> *
<Beállítás függőlegesen (első oldal)>
-5,0 – 0,0
– + 5,0 (mm)
<Beállítás vízszintesen (első oldal)>
-5,0 – 0,0
– + 5,0 (mm)
<Beállítás függőlegesen (hátsó oldal)>
-5,0 – 0,0
– + 5,0 (mm)
<Beállítás vízszintesen (hátsó oldal)>
355
A beállításokat tartalmazó menü
-5,0 – 0,0
– + 5,0 (mm)
<Speciális feldolgozás>
Ha speciális papírra nyomtatva nem kielégítő a nyomat minősége, akkor a következő beállításokkal javíthatja.
<Speciális papír feldolgozása>
Ha nyomtatott papír, durva papír vagy boríték hátoldalára nyomtat, akkor a következő beállítások
módosításával javíthatja a nyomtatás minőségét.
<Kézi nyomt. hátold.-ra(csak 2 old.)>
Ha a nyomtatott papír hátoldalán túl világosak a nyomatok, akkor válassza a <Be> lehetőséget. Ezt a
beállítást mindegyik papírforrásra külön-külön megadhatja.
<Többcélú tálca>
<Ki>
<Be>
<1. fiók>
<Ki>
<Be>
<2. fiók> *
<Ki>
<Be>
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítás/karbantartás> <Képminőség módosítása> <Speciális
feldolgozás> <Speciális papír feldolgozása> <Kézi nyomt.háto.-ra(csak
2old.esetén)> Válassza a <Be> lehetőséget a beállítandó
papírforrásnál
<Alkalmaz>
<Igen>
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Beállítás/karbantartás> <Képminőség módosítása> <Speciális
feldolgozás> <Speciális papír feldolgozása> <Kézi nyomt.háto.-ra(csak
2old.esetén)>
Válassza ki a papírforrást
<Be>
● Ha a <Be> lehetőséget választja, az a külső páratartalomtól függően, illetve ha az első oldalra való
nyomtatás után eltelik egy bizonyos idő, befolyásolhatja a képminőséget, illetve papírelakadást okozhat.
<Durva felületű papír mód>
Ha durva papírra nyomtat, különösen ha a kapott színes képek túl világosak, akkor válassza a <Be>
lehetőséget. Ezeket a beállításokat külön-külön mindegyik papírforrásnál megadhatja.
<Többcélú tálca>
356
A beállításokat tartalmazó menü
<Ki>
<Be>
<1. fiók>
<Ki>
<Be>
<2. fiók> *
<Ki>
<Be>
Érintőpaneles modell
<Menü> <Beállítás/karbantartás> <Képminőség módosítása> <Speciális
feldolgozás> <Speciális papír feldolgozása> <Durva felületű papír mód> Válassza a <Be>
lehetőséget a beállítandó papírforrásnál
<Alkalmaz>
<Igen>
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Beállítás/karbantartás> <Képminőség módosítása> <Speciális
feldolgozás> <Speciális papír feldolgozása> <Durva felületű papír mód> Válassza ki a
papírforrást
<Be>
● Ha a <Be> értéket adja meg ennél a beállításnál, az befolyásolhatja a nyomtatási sebességet és a
képminőséget.
<Borítékfül-lezáródás megelőz.>/<Borítékbeakadást csökkentő mód>
Ha a borítékfülek nyomtatás közben hozzátapadnak a borítékokhoz, akkor válassza a <Be> lehetőséget.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Beállítás/karbantartás> <Képminőség módosítása> <Speciális
feldolgozás> <Speciális papír feldolgozása> <Borítékfül-lezáródás megelőz.>/
<Borítékbeakadást csökkentő mód>
<Be>
<Igen> (
)
● A <Be> érték beállítása esetén lehet hogy nem rögzül megfelelően a festék, ami elmosódott nyomatokat
eredményezhet.
<Papírgyűrődés korrekciója>
A használt papírtól függően a nyomatok meggyűrődhetnek. Ebben az esetben ezzel a beállítással
megoldhatja a problémát. A javulás <Mód 2> esetén erősebb, mint <Mód 1> esetén.
357
A beállításokat tartalmazó menü
<Ki>
<Mód 1>
<Mód 2>
<Menü>
<Beállítás/karbantartás> <Képminőség módosítása> <Speciális
feldolgozás> <Speciális papír feldolgozása> <Papírgyűrődés korrekciója> Válassza ki a
módot
<Igen> (
)
LBP664Cx / LBP663Cdw esetén
● Ez a beállítás normál és vékony papírhoz használható.
● Erősebb javítás esetén a nyomatok fakók lehetnek, és a nyomtatási sebesség lelassulhat.
LBP623Cdw / LBP621Cw esetén
● A <Mód 1> lehetőség borítékokhoz, míg a <Mód 2> lehetőség borítékokhoz és vékony papírhoz
használható.
● A <Mód 1> vagy <Mód 2> megadása esetén a kinyomtatott képek elmosódhatnak.
<Papírmeghajlás korrekciója>
Ha nyomtatott papír meghajlik, módosítsa ezt a beállítást, A javulás <Mód 2> esetén erősebb, mint <Mód 1>
esetén. Először a <Mód 1> beállításával próbálkozzon.
<Ki>
<Mód 1>
<Mód 2>
<Menü> <Beállítás/karbantartás> <Képminőség módosítása> <Speciális
feldolgozás> <Speciális papír feldolgozása> <Papírmeghajlás korrekciója>
módot
<Igen> (
Válassza ki a
)
● Erősebb javítás esetén a nyomatok fakók lehetnek, és a nyomtatási sebesség lelassulhat.
<Kimen. pap.beakad.csökk. mód>/<Kimeneti papírbeakadást csökkentő mód> *
Kétoldalas színes nyomtatás esetén a lapok összetapadhatnak a kimeneti tálcában. A <Be> lehetőség
beállításával lelassíthatja a könnyen összetapadó nyomatok nyomtatási sebességét, így csökkentheti az
összetapadás valószínűségét.
LBP664Cx / LBP663Cdw
<Ki>
<Be>
LBP623Cdw
<Ki>
358
A beállításokat tartalmazó menü
<Be>
<Menü> <Beállítás/karbantartás> <Képminőség módosítása> <Speciális feldolgozás>
<Kimen. pap.beakad.csökk. mód>/<Kimeneti papírbeakadást csökkentő mód> <Be> <Igen>
(
)
<Nagy páratartalmú mód>
A nyomtatási fedettség alacsonyabb vagy egyenetlen lehet olyankor, amikor alacsony páratartalmú
környezetben használja a készüléket. Ebben az esetben a <Be> lehetőség beállításával megoldhatja a
problémát.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Beállítás/karbantartás>
feldolgozás>
<Képminőség módosítása>
<Nagy páratartalmú mód>
<Be>
<Igen> (
<Speciális
)
● Ha a <Be> értéket választja, és a készüléket alacsony páratartalmú környezetben használja, akkor a
kinyomtatott képek és szöveg elmosódhatnak.
<Kis páratartalmú mód>
Ha a készüléket alacsony páratartalmú környezetben használja, akkor a kinyomtatott képek és szöveg
elmosódhatnak. Ebben az esetben a <Be> lehetőség beállításával megoldhatja a problémát.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Beállítás/karbantartás>
páratartalmú mód>
<Be>
<Képminőség módosítása>
<Igen> (
<Speciális feldolgozás>
)
● A <Be> beállítás kiválasztása esetén a nyomtatási fedettség alacsonyabb vagy egyenetlen lehet
olyankor, amikor alacsony páratartalmú környezetben használja a készüléket.
<Forró elkenődés korrekciója 1> *
Ha a nyomaton szellemkép látható, a <Be> lehetőség beállításával megoldhatja a problémát.
359
<Kis
A beállításokat tartalmazó menü
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Beállítás/karbantartás>
feldolgozás>
<Képminőség módosítása>
<Forró elkenődés korrekciója 1>
<Be>
<Igen> (
<Speciális
)
● A <Be> érték beállítása esetén lehet hogy nem rögzül megfelelően a festék, ami elmosódott
nyomatokat eredményezhet.
<Forró elkenődés korrekciója 2>
Ha a folyamatos nyomtatás során szellemképek jelentkeznek, a <Be> lehetőség beállításával megoldhatja a
problémát.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Beállítás/karbantartás>
feldolgozás>
<Képminőség módosítása>
<Forró elkenődés korrekciója 2>
<Be>
<Igen> (
<Speciális
)
● Ha a <Be> értéket adja meg ennél a beállításnál, a nyomtatási fedettség egyenetlen lehet.
<Rögz.egys. rendsz. tisztítása>/<Rögzítőegység rendszeres tisztítása> *
Ha a fixálóegység szennyezett, foltot hagyhat a papír szélein. Ebben az esetben a beállítás módosítása
megoldhatja a problémát. Minél magasabb szintet ad meg, annál gyakrabban történik meg a normál tisztítás.
<Automatikus>
<Szint 1>
<Szint 2>
<Szint 3>
<Menü> <Beállítás/karbantartás> <Képminőség módosítása> <Speciális
feldolgozás> <Rögz.egys. rendsz. tisztítása>/<Rögzítőegység rendszeres tisztítása>
a szintet
<Igen> (
)
360
Válassza ki
A beállításokat tartalmazó menü
● Ha magasabb szintet ad meg, a nyomtatás lassabb lesz.
<Rögzítőegység autom. tisztítása> *
Ha a fixálóegység szennyezett, foltot hagyhat a papír szélein vagy hátsó oldalán. A foltok elkerülése érdekében
beállíthatja, hogy a rendszer automatikusan megtisztítsa a fixálóegységet. Ha a <Be> lehetőséget választja, a
rendszer a tisztítás elvégzésekor kiad egy papírlapot. Állítsa be, hogy a rendszer abból a papírforrásból adagolja
a papírt, ahol a tisztításhoz használt papír található.
<Ki>
<Be>
<Többcélú tálca>
<Ki>
<Be>
<1. fiók>
<Ki>
<Be>
<2. fiók>*
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Beállítás/karbantartás>
feldolgozás>
<Képminőség módosítása>
<Rögzítőegység autom. tisztítása>
az elérhető papírforrásokat
<Be>
<Speciális
<Igen> (
)
Állítsa a <Be> értékre
<Alkalmaz>
● A következő papírokat használhatja a tisztításhoz.
- Papírméretek: A4/Letter
- Papírtípusok: Normál 1 – 3/Újrahasznosított 1 vagy 2
<Pára csökk. (1o.->2o. nyom.)>/<Páracsökkentő mód (1->2 oldalas nyomt.)> *
Ha egyoldalas nyomtatás után végez kétoldalas nyomtatást, a lecsapódó nedvesség következtében a
kinyomtatott képek halványak lehetnek. Ebben az esetben a <Be> lehetőség beállításával megoldhatja a
problémát.
<Ki>
<Be>
361
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Beállítás/karbantartás> <Képminőség módosítása> <Speciális
feldolgozás> <Pára csökk. (1o.->2o. nyom.)>/<Páracsökkentő mód (1->2 oldalas nyomt.)>
<Igen> (
<Be>
)
● Ha a <Be> értéket adja meg ennél a beállításnál, a nyomtatás lassabb lesz.
<Páracsökk. (Folyt. 2o.nyomt.)>/<Páracsökkentő mód (2 oldalas nyomt.)> *
Ha kétoldalas nyomtatás során a lecsapódó nedvesség miatt halványak lesznek a kinyomtatott képek,
megoldhatja a problémát, ha a beállítást nem a <Ki> lehetőségre állítja.
LBP664Cx / LBP663Cdw
<Ki>
<Mód 1>
<Mód 2>
LBP623Cdw
<Ki>
<Be>
<Menü> <Beállítás/karbantartás> <Képminőség módosítása> <Speciális
feldolgozás> <Páracsökk. (Folyt. 2o.nyomt.)>/<Páracsökkentő mód (2 oldalas nyomt.)>
ki az elemet
<Igen> (
Válassza
)
● Az LBP664Cx / LBP663Cdw modelleknél a javulás <Mód 2> esetén erősebb, mint <Mód 1> esetén.
● Ha nem a <Ki> lehetőséget választja, a nyomatok halványak lehetnek, és lecsökkenthet a nyomtatási
sebesség.
<Egyenetlen fényesség korrekciója> *
Ha a papír belépő szélénél egyenetlen fényességet tapasztal, a <Be> lehetőség beállítása megoldhatja a
problémát.
<Ki>
<Be>
362
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü>
<Beállítás/karbantartás>
feldolgozás>
<Képminőség módosítása>
<Egyenetlen fényesség korr.>
<Be>
<Igen> (
<Speciális
)
● A <Be> érték beállítása esetén lehet hogy nem rögzül megfelelően a festék, ami elmosódott
nyomatokat eredményezhet.
<Hiány korrekciója hátoldalon>/<Hiány korrekciója 2 oldalas hátoldalán> *
Kétoldalas nyomtatás során, vékony papír használata esetén a hátoldalon lévő kép elmosódhat a bevezető
élnél. Ebben az esetben a <Be> lehetőség beállításával megoldhatja a problémát.
<Ki>
<Be>
<Menü> <Beállítás/karbantartás> <Képminőség módosítása> <Speciális
feldolgozás> <Hiány korrekciója hátoldalon>/<Hiány korrekciója 2 oldalas hátoldalán>
<Igen> (
)
● Ha a <Be> értéket adja meg ennél a beállításnál, az hatással lehet a nyomtatási minőségre.
<Hiány korrekciója> *
Ha vékony papírra történő nyomtatás során a papír bevezető élénél hiba keletkezik, a <Be> lehetőség
beállításával megoldhatja a problémát.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Beállítás/karbantartás>
feldolgozás>
<Hiány korrekciója>
<Képminőség módosítása>
<Be>
<Igen> (
● A <Be> beállítása esetén a nyomatok fakók lehetnek.
363
)
<Speciális
<Be>
A beállításokat tartalmazó menü
<Vízcseppminta csökkentése>/<Cseppmintázat megelőzése>
Ha a nyomtatási fedettség egyenetlen, és a nyomaton cseppmintázat jelenik meg, a <Be> lehetőség
beállításával megoldhatja a problémát.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Beállítás/karbantartás>
<Képminőség módosítása>
<Speciális
<Vízcseppminta csökkentése>/<Cseppmintázat megelőzése>
feldolgozás>
<Be>
<Igen> (
● Ha a <Be> értéket adja meg ennél a beállításnál, az hatással lehet a nyomtatási minőségre.
<Papírpor miatti képhiba jav.>/<Papírpor által tönkretett kép korrek.> *
Ha túl sok papírport tartalmazó papírt használ, az fakó vagy csíkos nyomatokat eredményezhet. Ebben az
esetben a <Be> lehetőség beállításával megoldhatja a problémát.
<Ki>
<Be>
<Menü> <Beállítás/karbantartás> <Képminőség módosítása> <Speciális
feldolgozás> <Papírpor miatti képhiba jav.>/<Papírpor által tönkretett kép korrek.>
<Igen> (
<Be>
)
● Ha a <Be> értéket adja meg ennél a beállításnál, a nyomtatás lassabb lesz.
<Ködösödés megelőzése>
Ha a fehér területeken ködösödést tapasztal, a <Be> lehetőség beállításával megoldhatja a problémát.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Beállítás/karbantartás>
feldolgozás>
<Képminőség módosítása>
<Ködösödés megelőzése>
364
<Be>
<Igen> (
)
<Speciális
)
A beállításokat tartalmazó menü
● Ha a <Be> értéket adja meg ennél a beállításnál, a nyomtatási fedettség világosabb lehet.
<Színeltérés korrekciója>/<Nyomtatási színeltérés korrekciója> *
Színeltérés esetén a <Be> lehetőség beállításával megoldhatja a problémát.
<Ki>
<Be>
<Menü> <Beállítás/karbantartás> <Képminőség módosítása> <Speciális
feldolgozás> <Színeltérés korrekciója>/<Nyomtatási színeltérés korrekciója>
(
<Be>
<Igen>
)
● Ha a <Be> értéket adja meg ennél a beállításnál, a nyomtatás lassabb lesz.
<Dobcsíkcsökkentő mód>
Csíkozódás esetén a <Be> lehetőség beállításával megoldhatja a problémát.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Beállítás/karbantartás>
feldolgozás>
<Képminőség módosítása>
<Dobcsíkcsökkentő mód>
<Speciális
<Be>
<Rögzítés javítása>
A papírtípustól és a környezeti feltételektől függően előfordulhat, hogy a festék leválik a papírról. Ebben az
esetben ezzel a beállítással megoldhatja a problémát.
LBP664Cx / LBP663Cdw
<Ki>
<Mód 1>
<Mód 2>
LBP623Cdw / LBP621Cw
<Ki>
<Be>
365
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü>
<Beállítás/karbantartás>
feldolgozás>
<Rögzítés javítása>
<Képminőség módosítása>
Válassza a következőt:
<Speciális
<Igen> (
)
LBP664Cx / LBP663Cdw esetén
● A javulás <Mód 2> esetén erősebb, mint <Mód 1> esetén. Először próbálja a beállítást a <Mód 1>
elemnél.
● Erősebb javítás esetén a nyomatok felpöndörödhetnek, és a nyomtatási sebesség lelassulhat.
LBP623Cdw / LBP621Cw esetén
● A <Be> lehetőség kiválasztásakor szellemképek jelenhetnek meg az üres területeken.
<Festékrögz. foltok csökk. 1>/<Festékrögzítési foltok csökkentése 1> *
Ha a nyomtatott papíron festékfoltok jelennek meg, elképzelhető, hogy a fixálóegység tisztításával nem oldható
meg a probléma. Ebben az esetben a <Be> lehetőség beállításával megoldhatja a problémát.
<Ki>
<Be>
<Menü> <Beállítás/karbantartás> <Képminőség módosítása> <Speciális
feldolgozás> <Festékrögz. foltok csökk. 1>/<Festékrögzítési foltok csökkentése 1>
<Igen> (
<Be>
)
● Ha a <Be> értéket adja meg ennél a beállításnál, a nyomtatás lassabb lesz.
<Festékrögz. foltok csökk. 2> *
Ha magas páratartalmú környezetben használja a készüléket, a nyomat fakó lehet, illetve felpöndörödhet.
Ebben az esetben a beállítás módosítása megoldhatja a problémát.
<Automatikus>
<Mód 1>
<Mód 2>
<Menü>
<Beállítás/karbantartás>
feldolgozás>
<Képminőség módosítása>
<Festékrögz. foltok csökk. 2>
366
Válassza ki az elemet
<Speciális
<Igen> (
)
A beállításokat tartalmazó menü
<Automatikus>
Automatikusan beállítja a toner rögzítését.
<Mód 1>
Ha a nyomatok felpöndörödnek, ezt a beállítást használja.
<Mód 2>
Ha a nyomatok fakók, ezt a beállítást használja.
● A <Mód 1> beállítása esetén a nyomatok fakók lehetnek.
● A <Mód 2> beállítása esetén a nyomatok felpöndörödhetnek.
<FF/Színes váltási mód>/<FF/Színes váltási mód>
Ha fekete-fehér és színes adatokat nyomtat egyszerre, beállíthatja, hogy a készülék a nyomtatási sebességet
részesítse-e előnyben, illetve csökkentse-e a cián, magenta és sárga kazetták festékhasználatát.
<Mód 1>
<Mód 2>
<Menü>
<Beállítás/karbantartás>
<Képminőség módosítása>
Színes váltási mód>/<FF/Színes váltási mód>
Válassza ki a módot
<Speciális feldolgozás>
<Igen> (
<FF/
)
<Mód 1>
A nyomtatási sebességet részesíti előnyben a nyomtatás során.
<Mód 2>
Csökkenti a tonerkazetták festékhasználatát a nyomtatás során.
<Nyomat fakós.csök.kaz.cs.után>/<Fakóság csökkentése kazettacsere után>
A nyomatok fakók lehetnek közvetlenül a tonerkazetták újakra való kicserélését követően. Ebben az esetben a
<Be> lehetőség beállításával megoldhatja a problémát.
<Ki>
<Be>
367
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Beállítás/karbantartás> <Képminőség módosítása> <Speciális
feldolgozás> <Nyomat fakós.csök.kaz.cs.után>/<Fakóság csökkentése kazettacsere után>
<Be>
<Igen> (
)
● A <Be> érték kiválasztása esetén a beállítás a tonerkazetták következő cseréjekor lép életbe.
● A kazettacserét követően el kell telnie bizonyos időnek addig, míg a festék egyenletesen eloszlik a
kazettán belül.
368
A beállításokat tartalmazó menü
<Karbantartás>
552S-05S
Ez a rész a tisztítási funkciók listáját és azok leírását tartalmazza. Az alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés
látható.
<Rögzítőegység tisztítása (a papír hátoldalán jelentkező foltok csökk.)>(P. 369)
<Rögzítőegység tisztítása>(P. 369)
<ITB tisztítás>(P. 369)
<Páralecsapódás szabályozása>(P. 369)
Csillagozások (*)
● Az Ön által használt típustól, továbbá a megadott beállításoktól függően előfordulhat, hogy a csillag (*)
jelöléssel ellátott beállítások nem jelennek meg.
<Rögzítőegység tisztítása (a papír hátoldalán jelentkező foltok csökk.)> *
Tisztítsa meg a fixálóegységet, ha a nyomat széle vagy hátoldala foltos.
A fixálóegység tisztítása(P. 456)
<Rögzítőegység tisztítása>
Tisztítsa meg a rögzítő szerelvényt, miután festékkazettát cserélt, illetve ha fekete csíkok jelennek meg a nyomatokon.
A fixálóegység tisztítása(P. 456)
<ITB tisztítás>
A nyomtatási minőség romlásának megelőzése érdekében tisztítsa meg a továbbítószalagot a készülék belsejében.
A továbbítószalag (ITB) tisztítása(P. 459)
<Páralecsapódás szabályozása>
Ha gyorsan változik a hőmérséklet a készülék telepítési környezetében, akkor páralecsapódás történik, ami a képek és
a szöveg kifakulását vagy elmosódását eredményezheti. A páralecsapódás megszüntetéséhez válassza a <Be>
lehetőséget. A <Be> lehetőség kiválasztásakor beállíthatja a feladatok korlátozását.
<Ki>
<Be>
<Ne tiltsa le a nyomtatási feladat nyomtatását feldolgozás közben>
<Nyomtatási feladat nyomtatásának letiltása feldolgozás közben>
<Menü>
<Beállítás/karbantartás>
Ellenőrizze az üzenetet
<OK> (
<Karbantartás>
)
<Páralecsapódás szabályozása>
Válassza ki az elemet
369
(
)
<Igen>
<Be>
A beállításokat tartalmazó menü
● A páraeltávolítás végrehajtása során előfordulhat, hogy nem történik meg helyesen a nyomtatás, és üres lap
jön ki a nyomtatóból.
● A <Be> érték kiválasztása esetén bekapcsolva kell tartania a készüléket a páraeltávolítás hatásának
fenntartásához.
● Az <Automatikus kikapcsolás ideje> beállítása nem érvényesül olyankor, amikor a <Páralecsapódás
szabályozása> értéke <Be>.
370
A beállításokat tartalmazó menü
<Funkcióbeállítások>
552S-05U
Elem
Leírás
<Közös>(P. 372)
Ez a rész a valamennyi funkció esetén azonos beállításokat részletezi.
<Nyomtató>(P. 376)
Ez a rész a nyomtatóbeállítások megadásának módját ismerteti.
<Vétel>(P. 424)
Ez a rész az i-faxok fogadására vonatkozó beállítások megadásának módját ismerteti.
<Fájlok elérése>(P. 426)
Ez a rész a tárolt fájlok kinyomtatására vonatkozó beállításokat ismerteti.
<Titkosított nyomtatás>(P. 436) Ebben a részben a védet nyomtatás beállításait mutatjuk be.
371
A beállításokat tartalmazó menü
<Közös>
552S-05W
A valamennyi funkció esetén azonos beállításokkal kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy
leírással. Az alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
<Papíradagolási beállítások>(P. 372)
<Nyomtatási beállítások>(P. 374)
Csillagozások (*)
● Az Ön által használt típustól, továbbá a megadott beállításoktól függően előfordulhat, hogy a csillag (*)
jelöléssel ellátott beállítások nem jelennek meg.
<Papíradagolási beállítások>
Itt konfigurálhatja a papíradagolási beállításokat.
<Papírforrás automatikus kiválasztása>/<Fiók automatikus kiválasztása Be/Ki>
A papírforrások automatikus papírfiók-választási funkciójának engedélyezése vagy letiltása. Ha dokumentumok
nyomtatásakor az automatikus fiókválasztás beállítása <Be>, akkor a készülék automatikusan kiválasztja a
megfelelő méretű papírt tartalmazó papírforrást. Valamint, ha a papír kifogy, ez a beállítást folyamatos
nyomtatást tesz lehetővé egy másik, megfelelő méretű papírt tartalmazó papírforrásra történő átváltással.
Megfelelő papírforrás automatikus kiválasztása minden egyes funkciónál(P. 157)
<Nyomtató>
<Többcélú tálca>
<Ki>
<Be>
<1. fiók>
<Ki>
<Be>
<2. fiók>*
<Ki>
<Be>
<Vétel>
<Többcélú tálca>
<Ki>
<Be>
<1. fiók>
<Ki>
<Be>
<2. fiók>*
<Ki>
<Be>
372
A beállításokat tartalmazó menü
<Egyéb>
<Többcélú tálca>
<Ki>
<Be>
<1. fiók>
<Ki>
<Be>
<2. fiók>*
<Ki>
<Be>
<Papíradagolási mód váltása> *
Akkor válassza ezt a beállítást, ha emblémás (fejléces) papírra nyomtat. Általános használat esetén az emblémás
papírokra történő nyomtatáskor attól függően, hogy egy- vagy kétoldalasan nyomtat-e, módosítania kell a papír
forrásba történő behelyezésének módját. Ha azonban a beállítást a <Nyomtatott oldal prioritása> lehetőségre
állítja, a papírt csak az emblémás oldalával lefelé töltheti be egyoldalas és kétoldalas nyomtatáshoz egyaránt.
További információért lásd: Előnyomott papír betöltése(P. 143) .
<Többcélú tálca>
<Sebesség prioritása>
<Nyomtatott oldal prioritása>
<1. fiók>
<Sebesség prioritása>
<Nyomtatott oldal prioritása>
<2. fiók> *
<Sebesség prioritása>
<Nyomtatott oldal prioritása>
<Menü>
váltása>
<Funkcióbeállítások> <Közös> <Papíradagolási beállítások> <Papíradagolási mód
Válassza ki a papírforrást Válassza a következő lehetőségek egyikét: <Sebesség
prioritása> vagy <Nyomtatott oldal prioritása>
Papírforrások
Válassza ki azt a papírforrást, amelynek módosítani szeretné a beállítását.
373
A beállításokat tartalmazó menü
<Sebesség prioritása>
Ha emblémával előnyomott papírt használ, akkor egy- vagy kétoldalas nyomtatásnál módosítania kell a papír
behelyezését.
● Ha nem számít, hogy a papír melyik oldalára nyomtat, akkor a <Sebesség prioritása> beállítás kiválasztását
javasoljuk.
<Nyomtatott oldal prioritása>
Ha a papír meghatározott oldalára szeretne nyomtatni, akkor nem kell megfordítania a papírt a
papírforrásban attól függően, hogy egy- vagy kétoldalas nyomtatást választott-e.
● Ha a <Nyomtatott oldal prioritása> beállítás olyan papírforrásra van beállítva, amelyben kétoldalas
nyomtatáshoz nem használható papír van ( Használható papírtípusok(P. 500) ), akkor a készülék a
<Sebesség prioritása> beállítást alkalmazza a papírforrásra. Ebben az esetben ugyanúgy kell behelyeznie a
papírt, mint ha a <Sebesség prioritása> beállítás lenne kiválasztva ( Előnyomott papír betöltése(P. 143) ).
● Az egyoldalas nyomtatás lassabb lehet a <Nyomtatott oldal prioritása> beállítás kiválasztása esetén.
<Nyomtatási beállítások>
Adja meg a nyomtatási művelet beállításait.
<Felfügg. feladatok autom. törlése>
Beállíthatja, hogy ha a készülék hiba miatt leállítja egy feladat nyomtatását, a rendszer a megadott idő elteltével
automatikusan törölje a feladatot.
Érintőpaneles modell
<E funkció beállítása>
<Ki>
<Be>
<Idő beállítása>
0–5
– 240 (perc)
Fekete-fehér LCD-modell
<Ki>
<Be>
0–5
– 240 (perc)
Érintőpaneles modell
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Közös> <Nyomtatási beállítások> <Felfügg. feladatok
autom. törlése> Válassza a <Be> lehetőséget az <E funkció beállítása> menüpontban Adja meg
az időt az <Idő beállítása> menüpontban <Alkalmaz> <OK> Indítsa újra a készüléket
374
A beállításokat tartalmazó menü
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
autom. törlése>
<Be>
<Közös>
<Nyomtatási beállítások>
Adja meg a törlésig hátralévő időt
375
<Felfügg. feladatok
Indítsa újra a készüléket
A beállításokat tartalmazó menü
<Nyomtató>
552S-05X
A nyomtatóbeállításokkal kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az
alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
<Nyomtatóbeállítások>(P. 376)
<PDL-választás (Plug and Play)>(P. 422)
Csillagozások (*)
● Az Ön által használt típustól, továbbá a megadott beállításoktól függően előfordulhat, hogy a „*1” jelöléssel
ellátott beállítások nem jelennek meg.
● A „*2” jelzéssel megjelölt beállítások nem importálhatók és nem exportálhatók.
A beállítások prioritása
● Ha egy nyomtatási beállítás a nyomtató-illesztőprogramban és a készülék kezelőpanelén is meg van adva,
akkor az illesztőprogramban megadott beállítás felülírja a kezelőpanel beállítását. A kezelőpanel beállításai
csak bizonyos speciális esetekben lesznek érvényesek, például amikor UNIX vagy más olyan operációs
rendszerről végez PS/PCL nyomtatást, amelyekhez a készüléknek nincs illesztőprogramja.
<Nyomtatóbeállítások>
Itt konfigurálhatja a nyomtatással és a nyomtató használatával kapcsolatos beállításokat.
<Művelet eltérő tetszőleges papírméretnél>
Ha a papírforrásokhoz tartozó papírméret a <Tetszőleges méret> lehetőségre van állítva a <Papírbeállítások>
menüpontban, megadhatja, hogy a készülék milyen műveletet végezzen, ha a betöltött papír mérete jelentősen
eltér a nyomtató-illesztőprogramban beállított papírméret-beállítástól.
<Többcélú tálca>
<Kényszerített kiadás>
<Hiba megjelenítése>
<1. fiók>
<Kényszerített kiadás>
<Hiba megjelenítése>
<2. fiók> *1
<Kényszerített kiadás>
<Hiba megjelenítése>
376
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Nyomtató> <Nyomtatóbeállítások> <Művelet eltérő
tetszőleges papírméretnél> Válasszon papírforrást Válassza a <Kényszerített kiadás> vagy
<Hiba megjelenítése> lehetőséget
<Kényszerített kiadás>
A készülék akkor is folytatja a nyomtatást, ha a betöltött papír mérete lényegesen eltér a nyomtatóillesztőprogramban beállított mérettől.
<Hiba megjelenítése>
A készülék egy hibaüzenetet jelenít meg és leállítja a nyomtatást, amikor a nyomtató-illesztőprogram beállítása
lényegesen eltér a betöltött papír méretétől.
● Ha a nyomtató-illesztőprogramban megadott beállítások nem felelnek meg a betöltött papír
méretének és típusának, és a <Be> lehetőség van kiválasztva, akkor papírelakadás vagy nyomtatási
hiba történhet.
<Példányszám>
A nyomtatandó példányszámot állítja be.
1
– 999
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
Állítsa be a nyomtatandó példányszámot
<Nyomtatóbeállítások>
<Alkalmaz> (
<Példányszám>
)
<2 oldalas nyomtatás> *1
Adja meg, hogy kétoldalas nyomatokat készít-e.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
nyomtatás>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
Válasszon a következők közül: <Ki> és <Be>
377
<2 oldalas
A beállításokat tartalmazó menü
<Alapértelmezett papír>
Adja meg a papír alapértelmezett méretét és típusát. A nyomtatást az itt megadott méretű és típusú papírral
végzi a készülék, amikor a nyomtató-illesztőprogramokat nem támogató operációs rendszerből, illetve
mobileszközről vagy a papírméret és -típus beállításait nem támogató eszközről nyomtat.
Használható
papírtípusok(P. 500)
<Menü>
papír>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
Válassza ki a papírméretet
<Nyomtatóbeállítások>
<Alapértelmezett
Válassza ki a papírtípust
<Papírméret felülbírálása>
Válassza ki, hogy a dokumentum váltson-e az A4 és a Letter papírméret között, ha az adott méretű papírok
közül csak az egyik érhető el. Ha a <Be> lehetőséget választja, és A4-es méretű papír nyomtatását állítja be a
számítógépen, azonban a készülékben nincs A4-es méretű papír, akkor a készülék Letter papírméretre fogja
kinyomtatni a dokumentumot.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
felülbírálása>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<Papírméret
Válasszon a következők közül: <Ki> és <Be>
● Az olyan nyomtatási beállításokat, mint a példányszám és az egyoldalas/kétoldalas nyomtatás, egy
alkalmazásban vagy a nyomtató-illesztőprogramban is megadhatja. A <Papírméret felülbírálása>
beállítás azonban csak a készüléken állítható be.
<Nyomtatási minőség>
Módosíthatja a nyomtatási minőség beállításait.
<Fedettség> *1
Állítsa be a festékfedettséget.
Érintőpaneles modell
Sárga/Bíbor/Cián/Fekete
17 szint
<Finombeállítás>
<Sárga>/<Bíbor>/<Cián>/<Fekete>
<Nagy>/<Közepes>/<Kicsi>
17 szint
Fekete-fehér LCD-modell
<Fedettség>
378
A beállításokat tartalmazó menü
<Sárga>/<Bíbor>/<Cián>/<Fekete>
17 szint
<Fedettség(Finombeáll.)>
<Sárga>/<Bíbor>/<Cián>/<Fekete>
<Nagy>/<Közepes>/<Kicsi>
17 szint
Érintőpaneles modell
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
minőség>
<Fedettség>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
Állítsa be a fedettséget minden színhez
<Nyomtatási
<Alkalmaz>
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Nyomtató> <Nyomtató beállításai> <Nyomtatási
minőség> <Fedettség> <Fedettség> Válassza ki a célszínt Állítsa be a
fedettséget
<Alkalmaz>
<Alkalmaz>
● A <Finombeállítás> vagy <Fedettség(Finombeáll.)> lehetőség használatával három szint szerint
állíthatja be a festékfedettséget az egyes színekhez: magas fedettség, közepes fedettség és alacsony
fedettség.
● Ha a <Festéktakarékos> beállítás a <Be> lehetőségre van állítva, akkor ez az elem nem állítható be.
<Festéktakarékos>
Csökkentheti a festékfogyasztást. Ha egy nagyobb munka kinyomtatása előtt szeretné ellenőrizni az
elrendezést és az egyéb jellemzőket, állítsa ezt a beállítást a <Be> lehetőségre.
<Ki>
<Be>
<Menü>
minőség>
<Funkcióbeállítások>
<Festéktakarékos>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<Nyomtatási
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
<Árnyalatos>
Állítsa be az árnyalatok visszaadásához használandó feldolgozási módot. A <Nagy 2> finomabb árnyalatokat
biztosít, mint a <Nagy 1>.
<Nagy 1>
<Nagy 2>
379
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü>
minőség>
<Funkcióbeállítások>
<Árnyalatos>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<Nyomtatási
Válassza a <Nagy 1> vagy <Nagy 2> lehetőséget
● Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a <Felbontás> <600 dpi> értékre van állítva.
<Fedettség finombeállítása>
Ha túl fakók a finom vonalak és az apró betűs szöveg, növelje a fedettséget a jobb, kevésbé kifakult nyomat
érdekében.
Öt szint
<Menü>
minőség>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
<Fedettség finombeállítása>
<Nyomtatóbeállítások>
Állítsa be a beállítási értéket
<Nyomtatási
<Alkalmaz>
● A fedettség módosítása a szövegeken és vonalakon kívül minden objektumra, valamint a színegyensúlyra
is hatással van.
● Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a <Felbontás> <1200 dpi> értékre van állítva.
<Felbontás>
Adja meg a nyomtatáshoz használandó felbontást.
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Menü>
minőség>
<Funkcióbeállítások>
<Felbontás>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<Nyomtatási
Válassza a <1200 dpi> vagy <600 dpi> lehetőséget
<Különleges simítási mód>
Válasszon módot a dokumentumok simított formában történő nyomtatásához. Ha a nyomat minősége nem
elfogadható <Mód 1> (alapértelmezett) módban, próbáljon ki egy másik módot.
<Mód 1>
<Mód 2>
<Mód 3>
<Mód 4>
<Mód 5>
<Mód 6>
380
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü>
minőség>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
<Különleges simítási mód>
<Nyomtatóbeállítások>
<Nyomtatási
Válassza ki a módot
<Mód 1>
///Sötét szövegek vagy ábrák nyomtatása simított formában. Ez a mód számos nyomtatási típushoz optimálisan
használható.
<Mód 2>
///Ábrák körvonalainak és belső féltónusok nyomtatása simított formában.
<Mód 3>
///Sötét szövegek vagy vonalak nyomtatása színes háttérre simított hatással.
<Mód 4>
///Képek, például fényképek, valamint ábrák és szövegek nyomtatása simított hatással.
<Mód 5>
///Képek és féltónusok egyenletes nyomtatása.
<Mód 6>
Az egész kép nyomtatása simított hatással.
● Ha a <Hibaelosztás> beállítást a <Be> lehetőségre állítja a <Félárnyékos> elemnél, a <Mód 5> lehetőségen
kívül más mód esetén ugyanazt az eredményt fogja kapni.
● Ha a <Felbontás> beállítást <1200 dpi> értékre állítja, a <Mód 6> lehetőségen kívül minden más beállítás
esetén ugyanazt az eredményt fogja kapni.
<Festékmennyiség korrekciója>
Amikor a szöveg vagy vonalak nyomtatásához használt festékmennyiség meghaladja a készüléknél beállított
határértéket, módosítsa a beállítást, hogy a festék mennyisége a határértéken belül maradjon.
<Szokásos>
<Árnyalat prioritása>
<Szöveg prioritása>
<Menü>
minőség>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
<Festékmennyiség korrekciója>
381
<Nyomtatóbeállítások>
Válassza ki az elemet
<Nyomtatási
A beállításokat tartalmazó menü
<Szokásos>
Úgy állítja be a szükséges festékmennyiséget, hogy a szövegek és vonalak esetén megfelelő felbontást, míg az
egyéb típusú nyomtatási adatok esetén megfelelő színtónust biztosítson.
<Árnyalat prioritása>
Úgy állítja be a szükséges festékmennyiséget, hogy minden típusú nyomtatási adat esetén megfelelő színtónust
biztosítson.
<Szöveg prioritása>
Úgy állítja be a szükséges festékmennyiséget, hogy minden típusú nyomtatási adat esetén megfelelő felbontást
biztosítson.
● A megjelenítési pozíció a fekete-fehér LCD-modell esetén eltér.
<Vonalkezelés>
Állítsa be a vonalkezelésnél használandó feldolgozási módot.
<Felbontás prioritása>
<Árnyalat prioritása>
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Nyomtató> <Nyomtatóbeállítások> <Nyomtatási
minőség> <Vonalkezelés> Válassza a <Felbontás prioritása> vagy <Árnyalat prioritása>
lehetőséget
<Felbontás prioritása>
A szöveggel megegyező felbontással nyomtatja a vonalakat.
<Árnyalat prioritása>
A vonalak nyomtatásakor megtartja a színt és az árnyalatokat.
<Szélesség beállítása>
Konfigurálja a beállítást, ha a szöveget vagy a finom vonalakat félkövéren szeretné kinyomtatni.
<Ki>
<Be>
<Szöveg>
<Vonal>
<Szöveg és vonal>
382
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
minőség>
<Szélesség beállítása>
<Nyomtató>
<Be>
<Nyomtatóbeállítások>
<Nyomtatási
Válassza ki a célt
● Ha a <Be> értéket adja meg ennél a beállításnál, az befolyásolhatja a nyomtatási sebességet és a
képminőséget.
● A nyomtatóalkalmazástól függően előfordulhat, hogy a félkövér nyomtatás akkor sem érhető el, ha a
beállítást <Be> értékre állítja.
<Összetett simítás>
Konfigurálja a simítási beállítást annak érdekében, hogy az ábrák (pl. alkalmazásokkal létrehozott
illusztrációk) körvonalai vagy szövegei simított formában jelenjenek meg.
<Összetett simítás>
Válassza ki, hogy szeretne-e simítást végezni. A <Szint 2> a <Szint 1> lehetőségnél simább körvonalakat
eredményez. Először a <Szint 1> beállításával próbálkozzon.
<Ki>
<Szint 1>
<Szint 2>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
minőség>
<Összetett simítás>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<Összetett simítás>
<Nyomtatási
Válassza ki az elemet
<Alkalmazás grafikára> *1
Beállíthatja, hogy a grafikák nyomtatása simítás alkalmazásával történjen-e, amikor az <Összetett simítás>
a <Szint 1> vagy <Szint 2> lehetőségre van állítva.
<Ki>
<Be>
<Menü> <Funkcióbeállítások>
minőség> <Összetett simítás>
<Nyomtató> <Nyomtatóbeállítások> <Nyomtatási
<Alkalmazás grafikára> Válassza a <Ki> vagy <Be>
lehetőséget
<Alkalmazás szövegre> *1
Beállíthatja, hogy a szövegek nyomtatása simítás alkalmazásával történjen-e, amikor az <Összetett
simítás> a <Szint 1> vagy <Szint 2> lehetőségre van állítva.
<Ki>
<Be>
383
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Funkcióbeállítások>
minőség> <Összetett simítás>
<Nyomtató> <Nyomtatóbeállítások> <Nyomtatási
<Alkalmazás szövegre> Válassza a <Ki> vagy <Be>
lehetőséget
● Az <Alkalmazás grafikára> és <Alkalmazás szövegre> beállításai csak akkor érvényesek, ha a [Speciális
simítás] beállítást a [Nyomtató alapértelmezése] lehetőségre állítja a nyomtató-illesztőprogramban.
<Árnyalat simítása>
Konfigurálja a simítási beállítást annak érdekében, hogy az ábrák (pl. alkalmazásokkal létrehozott
illusztrációk) árnyalatai (színfedettsége), illetve a bittérképes képek simított formában jelenjenek meg.
<Árnyalat simítása>
Válassza ki, hogy szeretne-e simítást végezni. A <Szint 2> a <Szint 1> lehetőségnél simább körvonalakat
eredményez. Először a <Szint 1> beállításával próbálkozzon.
<Ki>
<Szint 1>
<Szint 2>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
minőség>
<Árnyalat simítása>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<Árnyalat simítása>
<Nyomtatási
Válassza ki az elemet
<Alkalmazás grafikára> *1
Beállíthatja, hogy a grafikák nyomtatása simítás alkalmazásával történjen-e, amikor az <Árnyalat simítása>
a <Szint 1> vagy <Szint 2> lehetőségre van állítva.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
minőség> <Árnyalat simítása>
<Nyomtató> <Nyomtatóbeállítások> <Nyomtatási
<Alkalmazás grafikára> Válassza a <Ki> vagy <Be>
lehetőséget
<Alkalmazás képekre> *1
Beállíthatja, hogy a képek nyomtatása simítás alkalmazásával történjen-e, amikor az <Árnyalat simítása> a
<Szint 1> vagy <Szint 2> lehetőségre van állítva.
<Ki>
<Be>
384
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Funkcióbeállítások>
minőség> <Árnyalat simítása>
<Nyomtató> <Nyomtatóbeállítások> <Nyomtatási
<Alkalmazás képekre> Válassza a <Ki> vagy <Be>
lehetőséget
● Az [Árnyalás simítása] beállítás a nyomtató-illesztőprogramban csak a grafikus adatokra vonatkozik. Az itt
konfigurált beállítás a képadatok simítási funkciójára vonatkozik.
<Szöveg javítása FF nyomtatáshoz>
Amikor fekete-fehérben nyomtat egy színes dokumentumot, akkor ezzel az elemmel módosítható a szöveg
sűrűsége, és biztosítható a jobb olvashatóság. Ez hasznos és hatékony olyankor, amikor világos színű
szöveget tartalmazó színes dokumentumot fekete-fehérben nyomtat.
<Ki>
<Be>
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Nyomtató>
minőség> <Szöveg javítása FF nyomtatáshoz>
<Nyomtatóbeállítások> <Nyomtatási
Válasszon a következő lehetőségek közül: <Ki>
vagy <Be>
● Ez az elem nem vonatkozik a rajzolt szövegre, például a grafikákra és képekre.
● Ez az elem nem befolyásolja a PDF és PS nyomtatási adatokat.
● Ha <Ki> értékre állítja ezt a beállítást, amikor világos színű szöveget tartalmazó dokumentumokat nyomtat,
akkor a szöveg keskenyebb lesz, mint a <Be> beállításnál, így olvashatatlanná válhat.
● Még ha ennek a beállításnak az értéke <Ki> is, a nyomtatási eredmény olyan lehet, hogy a szöveg
<Összetett
kiemeltnek tűnhet. Ilyenkor állítsa az <Összetett simítás> beállítást <Ki> értékre.
simítás>(P. 383)
<Elrendezés>
Itt adhatja meg az oldal elrendezési beállításait, például a kötés helyét és a margók értékeit.
<Kötés helye>
Ha a nyomtatott lapokat valamilyen kötőeszközzel (pl. tűzőgéppel) fűzi össze, ebben a beállításban adhatja
meg, hogy az összefűzés a hosszabb vagy a rövidebb oldalon történik-e. Az elem beállítását a <Kötési margó>
beállításával együtt végezze el, amely a kötési pozíciónál alkalmazott kötési margót határozza meg.
<Hosszú szél>
<Rövid szél>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Kötés helye>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
Válassza a <Hosszú szél> vagy <Rövid szél> lehetőséget
385
<Elrendezés>
A beállításokat tartalmazó menü
<Hosszú szél>
Válassza ezt a lehetőséget, ha a papírt a hosszabbik széle mentén szeretné összefűzni.
<Rövid szél>
Válassza ezt a lehetőséget, ha a papírt a rövidebbik széle mentén szeretné összefűzni.
<Kötési margó>
A <Kötés helye> beállításban megadott kötési élre alkalmazott kötési margó beállításához tolja el a
nyomtatás pozícióját. A „00,0” beállítás nincs hatással a kötési margóra.
-50,0 – 00,0
– +50,0 (mm)
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Kötési margó>
<Nyomtató>
Adja meg a kötésmargót
<Nyomtatóbeállítások>
<Alkalmaz> (
<Elrendezés>
)
A beállítási érték megadása
Adja meg a nyomtatási pozíció eltolási irányát és eltolási szélességét. A „+” vagy a „-” érték határozza meg,
hogy a nyomtatási margó melyik oldal mentén lesz beállítva. A margó szélességét 0,5 mm-es lépésekben
állíthatja be. Alapvető műveletek(P. 117)
Beállításérték
Hosszú él
Rövid él
„+” előjelű érték
A papír bal széle A papír felső széle
„-” előjelű érték
A papír jobb széle A papír alsó széle
386
A beállításokat tartalmazó menü
Beállításérték
Hosszú él
Rövid él
<Rövid szél - eltolás/Hosszú szél - eltolás>
A nyomtatási pozíciót a papírforrástól függetlenül 0,5 mm-es lépésekben állíthatja be az összes nyomtatási
feladathoz.
-50,0 – 00,0
– +50,0 (mm)
<Menü>
<Funkcióbeállítások> <Nyomtató> <Nyomtatóbeállítások> <Elrendezés>
Válassza ki az igazítási irány és a nyomtatási oldal kombinációját Adja meg az eltolás
értékét
<Alkalmaz> (
)
<Rövid szél - eltolás (elöl)>/<Hosszú szél - eltolás (elöl)>
Eltolja a nyomtatási pozíciót a papír felfelé néző oldalán.
<Rövid szél - eltolás (hátul)>/<Hosszú szél - eltolás (hátul)>
Eltolja a nyomtatási pozíciót a papír lefelé néző oldalán.
A beállítási érték megadása
A <Rövid szél - eltolás (elöl)>/<Rövid szél - eltolás (hátul)> beállításban adjon meg „+” előjelű értéket, ha a
nyomtatási pozíciót balról jobbra szeretné eltolni. A <Hosszú szél - eltolás (elöl)>/<Hosszú szél - eltolás
(hátul)> beállításban adjon meg „+” előjelű értéket, ha a nyomtatási pozíciót fentről lefelé szeretné eltolni. Ha
az ellenkező irányba szeretne eltolást végezni, adjon meg „-” előjelű értéket. Alapvető műveletek(P. 117)
<Rövid szél - eltolás (elöl)>
<Rövid szél - eltolás (hátul)>
<Hosszú szél - eltolás (elöl)>
<Hosszú szél - eltolás (hátul)>
387
A beállításokat tartalmazó menü
<Hiba automatikus átugrása>/<Hiba automatikus átugrása>
Bizonyos hibák esetén a nyomtatás leáll. Ha azonban ezt az elemet a <Be> lehetőségre állítja, a készülék átlépi a
hibát, és a nyomtatás folytatódhat. Normál esetben állítsa a <Ki> lehetőségre ezt a beállítást.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
átugrása>/<Hiba automatikus átugrása>
<Nyomtatóbeállítások>
<Hiba automatikus
Válasszon: <Ki> vagy <Be>
<Időtúllépés>
Adja meg azt az időt, amely után az aktuális nyomtatási feladat automatikusan törlődik, ha a nyomtatási adatok
fogadása megszakad.
5 – 15
– 300 (mp)
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
be az időtartamot
<Alkalmaz> (
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<Időtúllépés>
)
<Személyiség>
Adja meg, hogy a készülék milyen módban működjön, ha a dokumentum formátuma ismeretlen.
<Automatikus>
<PS>*1
<PCL>*1
<PDF>
<XPS>
<Képkezelés>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
Válassza ki a Személyiség módot
<Színesség mód>
Választhat, hogy színes vagy fekete-fehér módban nyomtatja-e ki az adatokat.
<Automatikus (Színes/Fekete-fehér)>
<Fekete-fehér>
388
<Személyiség>
Állítsa
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Nyomtató> <Nyomtatóbeállítások> <Színesség
mód> Válasszon a következők közül: <Automatikus (Színes/Fekete-fehér)> és <Feketefehér>
<Tömörített kép nyomtatása>
Beállíthatja, hogy a készülék milyen műveletet végezzen abban az esetben, ha a nyomtatás közben fellépő
memóriahiány miatt lecsökken a képminőség.
<Kiadás>
<Hiba megjelenítése>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
nyomtatása>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<Tömörített kép
Válasszon a <Kiadás> vagy <Hiba megjelenítése> lehetőséget
<Kiadás>
A készülék a képminőség romlási fokától függetlenül folytatja a nyomtatást.
<Hiba megjelenítése>
A képminőség jelentés mértékű romlása esetén megjelenik egy hibaüzenet, és leáll a nyomtatás.
<Feleslegkimeneti tálca mód>
Beállíthatja, hogy a papír adagolásához a többfunkciós tálcát kívánja-e használni, ha az Automatikus
papírválasztás opció engedélyezve van, és nem a megfelelő típusú papír van betöltve a papírfiókba.
<Ki>
<Be>
<Menü>
tálca mód>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<Feleslegkimeneti
Válasszon a következők közül: <Ki> és <Be>
<Seb. / Old. prior. 2 old.-nál>/<Sebes./Nyomt.old.prior. 2 oldalas esetén> *1
Beállíthatja, hogy az utolsó lap feldolgozása egyoldalas nyomtatással történjen-e, amikor kétoldalas
nyomtatásnál a dokumentum páratlan számú oldalból áll.
<Sebesség prioritása>
<Nyomtatott oldal prioritása>
389
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Nyomtató> <Nyomtatóbeállítások> <Seb. / Old. prior. 2
old.-nál>/<Sebes./Nyomt.old.prior. 2 oldalas esetén> Válasszon: <Sebesség prioritása> vagy
<Nyomtatott oldal prioritása>
<Sebesség prioritása>
A készülék egyoldalas nyomtatás használatával dolgozza fel az utolsó oldalt.
<Nyomtatott oldal prioritása>
A készülék az utolsó oldalt is kétoldalas nyomtatással dolgozza fel.
Ha páratlan oldalszámú dokumentumot egyoldalas nyomtatással fejez be
● Ha a <Sebesség prioritása> lehetőséget választja, az utolsó üres vagy nem nyomtatható oldal
feldolgozása egyoldalas nyomtatással történik, akkor is, ha a dokumentum páros oldalszámú.
Ha emblémával előnyomott papírt használ
● Ha a <Sebesség prioritása> lehetőség van kiválasztva, és az utolsó lap feldolgozása egyoldalas
nyomtatással történik, az utolsó lap tájolása és a nyomtatási oldal eltérhet a többi laphoz képest. Ilyen
esetben válassza ki a <Nyomtatott oldal prioritása> lehetőséget.
<Legyen a TC tálca az elsődleges>/<Legyen a többcélú tálca az elsődleges>
Beállíthatja, hogy a papír adagolása a többcélú tálcából történjen-e, amikor az Automatikus papírválasztás opció
engedélyezve van. Ha a <Be> lehetőség van kiválasztva, a papír adagolása a többcélú tálcából történik, amikor a
többcélú tálcába és a papírfiókba azonos méretű és típusú papírt tölt be.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
elsődl.>/<Legyen a többcélú tálca az elsődleges>
<Nyomtatóbeállítások>
<Legyen a TC tálca az
Válasszon: <Ki> vagy <Be>
● Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a <Feleslegkimeneti tálca mód> <Ki> értékre van állítva.
390
A beállításokat tartalmazó menü
<Ellenőrizze a tálcában a papír méretét>
Beállíthatja, hogy a készülék megszakítsa-e a nyomtatást, amikor a nyomtató-illesztőprogram beállításaitól
eltérő méretű papírt tölt be.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
pap.méretét>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<Ellen. a tálcában
Válasszon a következők közül: <Ki> és <Be>
<Helyreállítási nyomtatás>
Ha a nyomtatás valamilyen hiba, például papírelakadás miatt megszakad, a nyomtatás a hiba kijavítását
követően rendszerint attól az oldaltól kezdődik újra, amelyiken a hiba történt. A <Ki> beállítás kiválasztása
esetén a hiba előfordulásának oldala kimarad, és a nyomtatás a következő oldaltól indul újra.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
nyomtatás>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<Helyreállítási
Válasszon a következők közül: <Ki> és <Be>
Ha a <Ki> beállítás van kiválasztva
● A hiba előfordulásának idejétől függően előfordulhat, hogy nem történik meg az oldal nyomtatása.
● Ha hiba történik a kétoldalas nyomtatás során, lehet, hogy a vonatkozó két oldal nyomtatása elmarad.
<UFR II>
Módosíthatja azokat a beállításokat, amelyek akkor lépnek érvénybe, amikor az UFR II nyomtatóillesztőprogramból nyomtat.
<Félárnyékos>
Az optimális képminőséghez megadhatja a féltónusok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti
középtartomány) visszaadásának módját.
<Hibaelosztás>
Ez az üzemmód szövegeket és vékony vonalakat tartalmazó dokumentumok, a görbe vonalakat tartalmazó
CAD-adatok stb. nyomtatására használható.
<Ki>
<Be>
391
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Félárnyékos>
<Hibaelosztás>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<UFR II>
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
● Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a <Felbontás> <600 dpi> értékre van állítva.
● Ha a <Hibaelosztás> lehetőséget használja, csökkenhet a textúra és a festékrögzítés stabilitása.
<Felbontás/Árnyalat> *1
Válassza ki a féltónusok előállításának módját, ha a <Hibaelosztás> elem a <Ki> lehetőségre van állítva. Ez
a lehetőség minden egyes képtípushoz beállítható egy dokumentumban.
<Szöveg>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Grafika>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Kép>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Menü>
II>
<Funkcióbeállítások> <Nyomtató> <Nyomtatóbeállítások> <UFR
<Félárnyékos> <Felbontás/Árnyalat> Válassza ki a képtípust Válassza a <Felbontás>
vagy az <Árnyalatos> lehetőséget
Képtípus
Válassza ki azt az objektumot, amelynek beállítását módosítani szeretné. A <Szöveg> betűket és karaktereket,
a <Grafika> vonalakat és ábrákat, a <Kép> pedig fényképeket és képeket jelent.
Beállítási érték
<Felbontás>
Finom nyomtatást eredményez tiszta élekkel és szöveggel. Karakterek és finom vonalak nyomtatásához
alkalmas.
392
A beállításokat tartalmazó menü
<Árnyalatos>
Sima átmeneteket és sima éleket eredményez. Árnyalt területeket tartalmazó ábrák és grafikonok
nyomtatásához alkalmas.
<Egyeztetési mód>
Állítsa be a színkorrekcióhoz használandó feldolgozási módot.
<Általános>
<Érzékszervi>
<Kolorimetrikus>
<Élénk fotó>
<Menü>
II>
<Funkcióbeállítások>
<Egyeztetési mód>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<UFR
Válassza ki az elemet
<Általános>
Általános papírok, például fényképek és dokumentumok nyomtatásához alkalmas színtónust eredményez.
<Érzékszervi>
Bitképek nyomtatásához alkalmas színtónust eredményez. Ha ezt a lehetőséget választja, a kép a monitor
színeihez legközelebb álló színekben kerül kinyomtatásra.
<Kolorimetrikus>
Minimalizálja az RGB-adatok CMYK-adatokká konvertálása során előforduló színeltérést.
<Élénk fotó>
Az <Általános> lehetőséghez képest mélyebb és élénkebb színtónust eredményez.
<Szürkekompenzáció>
Ezen beállítás esetén az „R = G = B” színadatokkal rendelkező fekete vagy szürke színek nyomtatása kizárólag
a K (fekete) toner használatával történik. Ha a <Ki> lehetőséget választja, az adatok nyomtatása a négy
festékkazettaszín használatával történik: CMYK. Ez a lehetőség minden egyes képtípushoz beállítható egy
dokumentumban.
<Szöveg>
<Ki>
<Be>
<Grafika>
<Ki>
<Be>
<Kép>
<Ki>
<Be>
393
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Nyomtató> <Nyomtatóbeállítások> <UFR
II> <Szürkekompenzáció> Válassza ki a képtípust Válassza a <Ki> vagy a <Be>
lehetőséget
<Papírtakarékos>
Itt beállíthatja, hogy a készülék kinyomtassa-e az üres oldalakat.
<Ki>
<Be>
<Menü>
II>
<Funkcióbeállítások>
<Papírtakarékos>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<UFR
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
<PCL> *1
Itt adhatja meg a PCL-nyomtatási beállításokat, például az oldalak elrendezését és a nyomtatási minőséget.
<Papírtakarékos>
Itt beállíthatja, hogy a készülék kinyomtassa-e az üres oldalakat.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Papírtakarékos>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
<Tájolás>
Az oldalak elrendezéseként az <álló> (függőleges tájolás) vagy <fekvő> (vízszintes tájolás) lehetőség közül
választhat.
<álló>
<fekvő>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
<Tájolás>
Válassza a <álló> vagy <fekvő> lehetőséget
<Betűtípus száma>
A megfelelő betűtípus-azonosító kiválasztásával megadhatja a nyomtatás betűtípusát. A kezelőpanelről
kinyomtathatja a PCL-betűtípuslistát és a betűtípusok mintáit. PCL betűkészletlista(P. 478)
394
A beállításokat tartalmazó menü
LBP664Cx
0
– 104
LBP663Cdw / LBP623Cdw
0
– 54
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
száma>
Válassza ki a betűtípus számát
<Nyomtatóbeállítások>
<Alkalmaz> (
<PCL>
<Betűtípus
)
<Pontméret> *1
A betűméret pontokban kifejezve, 0,25-ös lépésenként állítható be. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a
<Betűtípus száma> beállításban arányos térközű méretezhető betűtípus van kiválasztva.
4,00 – 12,00
– 999,75 (pont)
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
Adja meg a pontméretet
<Nyomtató>
<Alkalmaz> (
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
<Pontméret>
)
<Nyomtatási sűrűség> *1
A CPI (hüvelykenkénti karakterszám) 0,01-es lépésenként adható meg. Ez a beállítás csak akkor határozható
meg, ha a <Betűtípus száma> beállításban rögzített pontsűrűségű méretezhető betűtípus vagy bitképes
betűtípus van kiválasztva.
0,44 – 10,00
– 99,99 (cpi)
<Menü>
sűrűség>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
Adja meg a pontsűrűség értékét
<Nyomtatóbeállítások>
<Alkalmaz> (
<PCL>
<Nyomtatási
)
<Sorok száma>
Az oldalanként nyomtatandó sorok száma, 5-től 128-ig. Ez a beállítás az <Alapértelmezett papírméret> és
<Tájolás> beállításban megadott értékeknek megfelelően automatikusan változik.
5 – 64
– 128 (sor)
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
száma>
Adja meg a sorok számát
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<Alkalmaz> (
395
)
<PCL>
<Sorok
A beállításokat tartalmazó menü
<Karakterkód>
Kiválaszthatja, hogy a számítógépen melyik a legalkalmasabb karakterkódolás a nyomtatási adatok
elküldésére. Ha a karakterkódolást a <Betűtípus száma> beállításban megadott betűtípus határozza meg,
akkor a készülék figyelmen kívül hagyja ezt a beállítást.
LBP664Cx
<ARABIC8>
<DESKTOP>
<GREEK8>
<HEBREW7>
<HEBREW8>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOCYR>
<ISOGRK>
<ISOHEB>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<PC8>
<PC850>
<PC851>
<PC852>
<PC858>
<PC862>
<PC864>
<PC866>
<PC8DN>
<PC8GRK>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINARB>
<WINBALT>
<WINCYR>
<WINGRK>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
LBP663Cdw / LBP623Cdw
<DESKTOP>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC8>
<PC850>
<PC852>
<PC858>
<PC8DN>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINBALT>
396
A beállításokat tartalmazó menü
<PC775>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Karakterkód>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
Válassza ki a karakterkódolást
<Egyéni papír>
Választhat, hogy egyedi papírméretet állít-e be. A <Be> lehetőség kiválasztása esetén az <X kiterjedés> és <Y
kiterjedés> mezőben megadhatja a papír méreteit.
<Ki>
<Be>
<Menü>
papír>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
<Egyéni
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
<Mértékegység> *1
Kiválasztja az egyedi papírméret megadásához használandó mértékegységet.
<Milliméterben>
<Hüvelykben>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Mértékegység>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
Válassza a <Milliméterben> vagy <Hüvelykben> lehetőséget
<X kiterjedés> *1
Itt adhatja meg az egyéni papír vízszintes (rövid oldali) méretét.
77 – 216
(mm)
<Menü>
kiterjedés>
<Funkcióbeállítások>
Adja meg a méretet
<Nyomtató>
<Alkalmaz> (
<Nyomtatóbeállítások>
)
<Y kiterjedés> *1
Itt adhatja meg az egyéni papír függőleges (hosszú oldali) méretét.
127 – 355
(mm)
397
<PCL>
<X
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü>
kiterjedés>
<Funkcióbeállítások>
Adja meg a méretet
<Nyomtató>
<Alkalmaz> (
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
<Y
)
<Kocsi vissza soremeléssel>
Beállíthatja, hogy a készülék kocsivissza-jelet (CR) fűzzön az általa vett soremelési (LF) kód után. Ha az <Igen>
beállítást választja, akkor a nyomtatófej a soremelési kód vételekor a következő sor elejére lép. Ha a <Nem>
beállítást választja, akkor a nyomtatófej a soremelési kód vételekor a következő sorra lép, pontosan a vett
soremelési kód alatti pozícióban.
<Igen>
<Nem>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
soremeléssel>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
<Kocsi vissza
Válassza az <Igen> vagy <Nem> lehetőséget
<A4-es nyomtatás szélesítése>
Beállíthatja, hogy a készülék az álló tájolású A4-es méretű papír nyomtatható területének szélességét a Letter
méret szélességére bővítse.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
nyomtatás szélesítése>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
<A4-es
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
<Félárnyékos>
Az optimális képminőséghez megadhatja a féltónusok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti
középtartomány) visszaadásának módját.
<Hibaelosztás>
Ez az üzemmód szövegeket és vékony vonalakat tartalmazó dokumentumok, a görbe vonalakat tartalmazó
CAD-adatok stb. nyomtatására használható.
398
A beállításokat tartalmazó menü
<Ki>
<Be>
<Menü>
<PCL>
<Funkcióbeállítások>
<Félárnyékos>
<Nyomtató>
<Hibaelosztás>
<Nyomtatóbeállítások>
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
● Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a <Felbontás> <600 dpi> értékre van állítva.
● Ha a <Hibaelosztás> lehetőséget használja, csökkenhet a textúra és a festékrögzítés stabilitása.
<Felbontás/Árnyalat> *1
Válassza ki a féltónusok előállításának módját, ha a <Hibaelosztás> elem a <Ki> lehetőségre van állítva. Ez
a lehetőség minden egyes képtípushoz beállítható egy dokumentumban.
<Szöveg>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Grafika>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Kép>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Nyomtató> <Nyomtatóbeállítások> <PCL>
<Félárnyékos> <Felbontás/Árnyalat> Válassza ki a képtípust Válassza a <Felbontás> vagy
<Árnyalatos> lehetőséget
Képtípus
Válassza ki azt az objektumot, amelynek beállítását módosítani szeretné. A <Szöveg> betűket és karaktereket,
a <Grafika> vonalakat és ábrákat, a <Kép> pedig fényképeket és képeket jelent.
399
A beállításokat tartalmazó menü
Beállítási érték
<Felbontás>
Finom nyomtatást eredményez tiszta élekkel és szöveggel. Karakterek és finom vonalak nyomtatásához
alkalmas.
<Árnyalatos>
Sima átmeneteket és sima éleket eredményez. Árnyalt területeket tartalmazó ábrák és grafikonok
nyomtatásához alkalmas.
<Egyeztetési mód>
Állítsa be a színkorrekcióhoz használandó feldolgozási módot.
<Általános>
<Érzékszervi>
<Kolorimetrikus>
<Élénk fotó>
<Menü>
mód>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
<Egyeztetési
Válassza ki az elemet
<Általános>
Általános papírok, például fényképek és dokumentumok nyomtatásához alkalmas színtónust eredményez.
<Érzékszervi>
Bitképek nyomtatásához alkalmas színtónust eredményez. Ha ezt a lehetőséget választja, a kép a monitor
színeihez legközelebb álló színekben kerül kinyomtatásra.
<Kolorimetrikus>
Minimalizálja az RGB-adatok CMYK-adatokká konvertálása során előforduló színeltérést.
<Élénk fotó>
Az <Általános> lehetőséghez képest mélyebb és élénkebb színtónust eredményez.
<Szürkekompenzáció>
Ezen beállítás esetén az „R = G = B” színadatokkal rendelkező fekete vagy szürke színek nyomtatása kizárólag
a K (fekete) toner használatával történik. Ha a <Ki> lehetőséget választja, az adatok nyomtatása a négy
festékkazettaszín használatával történik: CMYK. Ez a lehetőség minden egyes képtípushoz beállítható egy
dokumentumban.
<Szöveg>
<Ki>
<Be>
<Grafika>
<Ki>
400
A beállításokat tartalmazó menü
<Be>
<Kép>
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Szürkekompenzáció>
<Nyomtató>
Válassza ki a képtípust
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
Válassza a <Ki> vagy a <Be> lehetőséget
<BarDIMM> *1
Ezzel a beállítással a Vonalkódnyomtató készlet által támogatott vonalkódokat nyomtathat. Ha az
<Engedélyez> lehetőséget választja, a készülék vonalkódokat generál, amikor a gazdaszámítógéptől ilyen
parancsot kap. Ha a <Tilt> lehetőséget választja, a készülék nem állít elő vonalkódokat, még akkor sem, ha a
gazdaszámítógép ilyen parancsot küld.
<Tilt>
<Engedélyez>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<BarDIMM>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
Válasszon a következő lehetőségek közül: <Tilt> vagy <Engedélyez>
● A BarDIMM menü engedélyezéséhez a Vonalkódnyomtató készlet engedélyezésére van szükség. Ha nem
szeretne vonalkódokat nyomtatni, tiltsa le a BarDIMM menüt. Ellenkező esetben a normál nyomtatási
feladatok feldolgozása lassabb lesz a lehetségesnél.
● Az alapértelmezett beállítás a <Tilt>. A Vonalkódnyomtató készlet aktiválásakor a beállítás az <Engedélyez>
értékre módosul.
<FreeScape> *1
Adja meg a vonalkódparancsokhoz használandó másodlagos Escape-kódot (AEC) arra az esetre, ha a
gazdaszámítógép nem támogatja a normál Escape-kódot.
<Ki>
<~>
<##Dummy>
<#>
<$>
</>
<\>
<?>
<{>
<}>
<|>
401
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<FreeScape>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PCL>
Válasszon egy escape-kódot
● Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a <BarDIMM> engedélyezve van.
<PS> *1
Itt adhatja meg a PS-nyomtatási beállításokat, például az oldalak elrendezését és a nyomtatási minőséget.
<Feladat időtúllépése>
Itt megadhatja, hogy a feladatok mennyi idő elteltével járjanak le. Ha egy feladat nem fejeződik be a
megadott időtartam elteltével, akkor a feladat automatikusan megszakad.
0
– 3600 (mp)
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
időtúllépése>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
Adja meg a feladat időtúllépését másodpercekben
<PS>
<Alkalmaz> (
<Feladat
)
<PS-hibák nyomtatása>
Ez a beállítás határozza meg, hogy a készülék nyomtat-e hibaoldalt, amikor hibát észlel.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
nyomtatása>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PS>
<PS-hibák
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
<Csak fekete szöveg>
Ezen beállítás esetén az „R = G = B = 0%”, „C = M = Y = 100%” vagy „C = M = Y = 0%/K = 100%” színadatokkal
rendelkező fekete szövegek nyomtatása kizárólag a K (fekete) toner használatával történik. Ha a <Ki>
lehetőséget választja, a szöveg nyomtatása a <Kimeneti profil> beállítása szerint történik.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
szöveg>
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
<Nyomtató>
402
<Nyomtatóbeállítások>
<PS>
<Csak fekete
A beállításokat tartalmazó menü
<Fekete felülnyomás>*1
Adja meg, hogy milyen nyomtatási módszert szeretne használni olyankor, amikor a fekete szöveg átfedésben
van a színes háttérrel vagy alakzattal. Ez az opció nem érhető el, amikor a <Csak fekete szöveg> a <Ki>
értékre van állítva.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
felülnyomás>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PS>
<Fekete
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
<Ki>
Először a fekete szöveg körvonalait nyomtatja ki a színes háttérre vagy ábrára, majd a fekete szöveget a
körvonalakkal határolt területre. A <Be> lehetőséghez képest fakóbbak lehetnek a nyomatok, illetve feltűnő
körvonalai lehetnek a szöveges részeknek.
<Be>
Először a színes háttereket és ábrákat nyomtatja ki, majd a fekete (K) toner használatával átfedésben nyomtatja
ki a fekete szöveget a kész háttérre.
<RGB forrásprofil> *2
Itt kiválaszthatja a használt monitornak megfelelő RGB-profilt.
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Nincs>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
forrásprofil>
<Nyomtató>
Válassza ki a profilt
403
<Nyomtatóbeállítások>
<PS>
<RGB
A beállításokat tartalmazó menü
<sRGB>
Az általános Windows rendszerű gépek monitorjaira vonatkozó ipari szabványoknak megfelelő képminőség
beállítása. Ha a monitor támogatja az sRGB színprofilt, az adatok a monitoron megjelenő színekhez lehető
legközelebb álló színtónusokban kerülnek kinyomtatásra.
<Gamma 1,5> – <Gamma 2,4>
Úgy állítja be a nyomatok fényerejét, hogy a legvilágosabb és legsötétebb részek képminősége ne gyengüljön.
Minél magasabb a gamma érték, annál sötétebb lesz a kinyomtatott szöveg vagy kép.
<Nincs>
RGB forrásprofil alkalmazása nélkül különíti el az RGB-adatokat és CMYK-adatokat.
<CMYK szimulációs profil> *2
A CMYK-adatok nyomtatás szimulációs profil használatával. A készülék a szimuláció alapján eszközfüggő
CMYK színmodellé konvertálja a CMYK-adatokat.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Nincs>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
szimulációs profil>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PS>
<CMYK
Válassza ki a profilt
<JapanColor(Canon)>
Ez a beállítás a JapanColor profilt használja. A készülék a japán nyomtatási szabványokhoz legközelebb álló
színtónusokban nyomtatja ki az adatokat.
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
Ez a beállítás a U.S. Web Coated profilt használja. A készülék az amerikai nyomtatási szabványokhoz legközelebb
álló színtónusokban nyomtatja ki az adatokat.
<Euro Standard v1.00(Canon)>
Ez a beállítás az Euro Standard profilt használja. A készülék az európai nyomtatási szabványokhoz legközelebb
álló színtónusokban nyomtatja ki az adatokat.
<Nincs>
A készülék egy eszközfüggő CMYK színmodellel, a CMYK szimulációs profil használata nélkül nyomtatja a CMYKadatokat.
404
A beállításokat tartalmazó menü
● Ha a <Nincs> lehetőség van kiválasztva, az adatoktól függően a sötét színek átmenetei egyenetlenek
lehetnek.
<Szürkeárnyalatos profil használata> *2
Megadhatja, hogy át szeretné-e konvertálni a szürkeárnyalatos adatokat CMYK-adatokká a készülék
szürkeárnyalatos profiljának használatával.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
<Szürkeárnyalatos profil használata>
<Nyomtatóbeállítások>
<PS>
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
● Ha a <Be> lehetőséget választja, a készülék akkor is csak a K (fekete) toner használatával nyomtatja az
adatokat, a <Kimeneti profil> vagy <Csak fekete szöveg> beállításának megfelelően.
<Kimeneti profil> *2
Válassza ki a megfelelő profilt a nyomtatási adatokhoz. Ez a lehetőség minden egyes képtípushoz beállítható
egy dokumentumban.
<Szöveg>
<Normál>
<Fotó>
<TR normál>
<TR fotó>
<Grafika>
<Normál>
<Fotó>
<TR normál>
<TR fotó>
<Kép>
<Normál>
<Fotó>
<TR normál>
<TR fotó>
<Menü>
profil>
<Funkcióbeállítások>
Válassza ki a képtípust
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
Válassza ki a profilt
405
<PS>
<Kimeneti
A beállításokat tartalmazó menü
Képtípus
Válassza ki azt az objektumot, amelynek beállítását módosítani szeretné. A <Szöveg> betűket és karaktereket,
a <Grafika> vonalakat és ábrákat, a <Kép> pedig fényképeket és képeket jelent.
Beállítási érték
<Normál>
Az adatok a monitor színeihez legközelebb álló színtónusokban kerülnek kinyomtatásra.
<Fotó>
Az adatok nyomtatása fényképszerű színtónusokkal történik.
<TR normál>
Az adatok a monitor színeihez legközelebb álló színtónusokban kerülnek kinyomtatásra, és a fekete és szürke
elemek nyomtatásához a készülék csak a K (fekete) tonert használja.
<TR fotó>
Az adatok fényképszerű színtónusokban kerülnek kinyomtatásra, és a fekete és szürke elemek
nyomtatásához a készülék csak a K (fekete) tonert használja.
Ez az elem az alábbi beállítások kiválasztása esetén nem érhető el.
● Ha az <RGB forrásprofil> beállításnál a <Nincs> érték van megadva
● Ha az <CMYK szimulációs profil> beállításnál a <Nincs> érték van megadva
● Ha az <Szürkeárnyalatos profil használata> beállításnál a <Ki> érték van megadva
<Egyeztetési mód>
Válassza ki azt az elemet, amelynek prioritást kíván adni olyankor, amikor színegyeztetést végez az <RGB
forrásprofil> pontnál.
<Érzékszervi>
<Telítettség>
<Kolorimetrikus>
<Menü>
mód>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
Válassza ki az elemet
406
<Nyomtatóbeállítások>
<PS>
<Egyeztetési
A beállításokat tartalmazó menü
<Érzékszervi>
Ez a beállítás fényképek és bitmapképek nyomtatásához alkalmas színtónust biztosít.
<Telítettség>
Ez a beállítás művészeti anyagok, grafikák és prezentációs anyagokhoz használt képek nyomtatásához alkalmas
színtónust biztosít.
<Kolorimetrikus>
Ezt a lehetőséget akkor válassza, amikor a készülék nyomtatási tartományának RGB-színértékét a lehető
legpontosabban szeretné visszaadni.
● Ez a beállítás nem érvényesül olyankor, amikor az <RGB forrásprofil> a <Nincs> lehetőségre van állítva.
<Félárnyékos>
Az optimális képminőséghez megadhatja a féltónusok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti
középtartomány) visszaadásának módját.
<Hibaelosztás>
Ez az üzemmód szövegeket és vékony vonalakat tartalmazó dokumentumok, a görbe vonalakat tartalmazó
CAD-adatok stb. nyomtatására használható.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Hibaelosztás>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PS>
<Félárnyékos>
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
● Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a <Felbontás> <600 dpi> értékre van állítva.
● Ha a <Hibaelosztás> lehetőséget használja, csökkenhet a textúra és a festékrögzítés stabilitása.
<Felbontás/Árnyalat> *1
Válassza ki a féltónusok előállításának módját, ha a <Hibaelosztás> elem a <Ki> lehetőségre van állítva. Ez
a lehetőség minden egyes képtípushoz beállítható egy dokumentumban.
<Szöveg>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Grafika>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Kép>
407
A beállításokat tartalmazó menü
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Nyomtató> <Nyomtatóbeállítások> <PS> <Félárnyékos>
<Felbontás/Árnyalat> Válassza ki a képtípust Válassza a <Felbontás> vagy az <Árnyalatos>
lehetőséget
Képtípus
Válassza ki azt az objektumot, amelynek beállítását módosítani szeretné. A <Szöveg> betűket és karaktereket,
a <Grafika> vonalakat és ábrákat, a <Kép> pedig fényképeket és képeket jelent.
Beállítási érték
<Felbontás>
Finom nyomtatást eredményez tiszta élekkel és szöveggel. Karakterek és finom vonalak nyomtatásához
alkalmas.
<Árnyalatos>
Sima átmeneteket és sima éleket eredményez. Árnyalt területeket tartalmazó ábrák és grafikonok
nyomtatásához alkalmas.
<Világosság> *1
Állítsa be a kép fényerejét 5%-os lépésekben. Minél alacsonyabb ez az érték, annál világosabb lesz a kép és a
szöveg. Minél magasabb ez az érték, annál sötétebb lesz a kép és a szöveg.
85 – 100
– 115 (%)
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PS>
<Világosság>
Állítsa be a fényerőt
<Kompozit felülnyomás>
Válassza ki, hogy felül szeretné-e nyomni a CMYK-adatokat a felülnyomás megadásával, kompozit
kimenetként.
<Ki>
<Be>
408
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
felülnyomás>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PS>
<Kompozit
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
● Speciális színek használata esetén a felülnyomás nem megengedett.
<Szürkeárnyalatos átalakítás> *1
Adja meg, hogyan szeretné nyomtatni a színes adatokat fekete-fehérben.
<sRGB>
<NTSC>
<Egységes RGB>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Szürkeárnyalatos átalakítás>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PS>
Válassza ki a szürkeárnyalatos átalakítás típusát
<sRGB>
A készülék fekete-fehérben nyomtat, és a színkülönbségek kiemelésével sima árnyalatokat hoz létre.
<NTSC>
A készülék fekete-fehérben nyomtat, és a létrejövő kép olyan lesz, mint a televízió képe (NTSC rendszerű kép).
<Egységes RGB>
A készülék fekete-fehérben nyomtat, a piros (R), a zöld (G) és a kék (B) színeket a fényerő alapján egységes
szintű szürkévé konvertálja.
<PS-jelszavak beállításai>
Itt adhatja meg a PS nyomtató által előkészített vezérlőparancs korlátozására használható jelszót.
<SystemParamsPassword>
<StartJobPassword>
Érintőpaneles modell
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Nyomtató> <Nyomtatóbeállítások> <PS> <PS-jelszavak
beállításai> Válassza a <SystemParamsPassword> vagy a <StartJobPassword> lehetőséget Adja
meg a jelszót
<Alkalmaz>
Adja meg a jelszót (megerősítés)
Fekete-fehér LCD-modell
409
<Alkalmaz>
<OK>
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Nyomtató> <Nyomtató beállításai> <PS> <PS-jelszavak
beállításai> Válassza a <SystemParamsPassword> vagy a <StartJobPassword> lehetőséget Adja
meg a jelszót
<Alkalmaz>
Adja meg a jelszót (megerősítés)
<Alkalmaz>
● A <SystemParamsPassword> jelszóval módosíthatók a rendszer paraméterei, a <StartJobPassword>
jelszóval lehet elvégezni a startjob, exitserver műveletet. További információkért olvassa el a PostScript
programnyelv specifikációit.
● Ha a <StartJobPassword> be van állítva, de a <SystemParamsPassword> nincs, a startjob, exitserver
művelet elvégzésekor a rendszer nem fogja kérni a jelszót.
<Képkezelési beállítások>
Itt módosíthatja a képfájlok (JPEG/TIFF) nyomtatására vonatkozó beállításokat.
<Félárnyékos>
Az optimális képminőséghez megadhatja a féltónusok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti
középtartomány) nyomtatásának módját.
<Árnyalatos>
<Hibaelosztás>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
beállítások>
<Félárnyékos>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<Képkezelési
Válassza az <Árnyalatos> vagy <Hibaelosztás> lehetőséget
<Árnyalatos>
Finom színfokozatok, ezáltal lágy átmenetek nyomtatása, például digitális fényképekhez.
<Hibaelosztás>
Ez az üzemmód szövegeket és vékony vonalakat tartalmazó dokumentumok, a görbe vonalakat tartalmazó
CAD-adatok stb. nyomtatására használható.
● Ha a <Hibaelosztás> lehetőséget használja, csökkenhet a textúra és a festékrögzítés stabilitása.
<PDF>
Módosíthatja a PDF-fájlok nyomtatási beállításait.
<Papírmérethez igazítás, nagyít/kicsinyít>
Adja meg, hogy nagyítani, illetve kicsinyíteni szeretné-e az eredetit a papír nyomtatási tartományának
megfelelően. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a méretnövelés/-csökkentés nem befolyásolja az eredeti kép
arányát.
410
A beállításokat tartalmazó menü
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
igazít,nagyít/kicsinyít>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PDF>
<P.mér.-hez
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
<Nyomtatási terület növelése>
Adja meg, hogy ki szeretné-e bővíteni a nyomtatási tartományt a papírméretnek megfelelően.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
terület növelése>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PDF>
<Nyomtatási
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
● Ha a <Be> lehetőséget választja, a dokumentumtól függően előfordulhat, hogy az oldal élhatáros részei
nem lesznek kinyomtatva, vagy a kinyomtatott oldalak részben foltosak lesznek.
<N-ről 1-re>
Itt adhatja meg, ha egy oldalra több kicsinyített oldalt szeretne nyomtatni olyan elrendezésben, hogy az első
oldal a bal felső sarokba kerüljön. Ha például 4 oldalt szeretne nyomtatni egyetlen lapra, válassza a <4-ről 1re> lehetőséget.
<Ki>
<2-ről 1-re>
<4-ről 1-re>
<6-ról 1-re>
<8-ról 1-re>
<9-ről 1-re>
<16-ról 1-re>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PDF>
<N-ről 1-re>
Válassza ki az egy oldalra nyomtatandó oldalak számát
<Megjegyzések nyomtatása>
Beállíthatja, hogy a megjegyzések nyomtatásra kerüljenek-e. Ha az <Automatikus> lehetőséget választja, a
készülék kinyomtatja a PDF fájlokban található megjegyzéseket.
<Ki>
<Automatikus>
411
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Megjegyzések nyomtatása>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PDF>
Válassza a <Ki> vagy <Automatikus> lehetőséget
<Csak fekete szöveg>
Ezen beállítás esetén az „R = G = B = 0%”, „C = M = Y = 100%” vagy „C = M = Y = 0%/K = 100%” színadatokkal
rendelkező fekete szövegek nyomtatása kizárólag a K (fekete) toner használatával történik. Ha a <Ki>
lehetőséget választja, a szöveg nyomtatása a <Kimeneti profil> beállítása szerint történik.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
szöveg>
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PDF>
<Csak fekete
<Fekete felülnyomás>*1
Adja meg, hogy milyen nyomtatási módszert szeretne használni olyankor, amikor a fekete szöveg átfedésben
van a színes háttérrel vagy alakzattal. Ez az opció nem érhető el, amikor a <Csak fekete szöveg> a <Ki>
értékre van állítva.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
felülnyomás>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PDF>
<Fekete
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
<Ki>
Először a fekete szöveg körvonalait nyomtatja ki a színes háttérre vagy ábrára, majd a fekete szöveget a
körvonalakkal határolt területre. A <Be> lehetőséghez képest fakóbbak lehetnek a nyomatok, illetve feltűnő
körvonalai lehetnek a szöveges részeknek.
<Be>
Először a színes háttereket és ábrákat nyomtatja ki, majd a fekete (K) toner használatával átfedésben nyomtatja
ki a fekete szöveget a kész háttérre.
412
A beállításokat tartalmazó menü
<RGB forrásprofil> *2
Itt kiválaszthatja a használt monitornak megfelelő RGB-profilt.
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Nincs>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
forrásprofil>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PDF>
<RGB
Válassza ki a profilt
<sRGB>
Az általános Windows rendszerű gépek monitorjaira vonatkozó ipari szabványoknak megfelelő képminőség
beállítása. Ha a monitor támogatja az sRGB színprofilt, az adatok a monitoron megjelenő színekhez lehető
legközelebb álló színtónusokban kerülnek kinyomtatásra.
<Gamma 1,5> – <Gamma 2,4>
Úgy állítja be a nyomatok fényerejét, hogy a legvilágosabb és legsötétebb részek képminősége ne gyengüljön.
Minél magasabb a gamma érték, annál sötétebb lesz a kinyomtatott szöveg vagy kép.
<Nincs>
RGB forrásprofil alkalmazása nélkül különíti el az RGB-adatokat és CMYK-adatokat.
<CMYK szimulációs profil> *2
A CMYK-adatok nyomtatás szimulációs profil használatával. A készülék a szimuláció alapján eszközfüggő
CMYK színmodellé konvertálja a CMYK-adatokat.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Nincs>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
szimulációs profil>
<Nyomtató>
Válassza ki a profilt
413
<Nyomtatóbeállítások>
<PDF>
<CMYK
A beállításokat tartalmazó menü
<JapanColor(Canon)>
Ez a beállítás a JapanColor profilt használja. A készülék a japán nyomtatási szabványokhoz legközelebb álló
színtónusokban nyomtatja ki az adatokat.
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
Ez a beállítás a U.S. Web Coated profilt használja. A készülék az amerikai nyomtatási szabványokhoz legközelebb
álló színtónusokban nyomtatja ki az adatokat.
<Euro Standard v1.00(Canon)>
Ez a beállítás az Euro Standard profilt használja. A készülék az európai nyomtatási szabványokhoz legközelebb
álló színtónusokban nyomtatja ki az adatokat.
<Nincs>
A készülék egy eszközfüggő CMYK színmodellel, a CMYK szimulációs profil használata nélkül nyomtatja a CMYKadatokat.
● Ha a <Nincs> lehetőség van kiválasztva, az adatoktól függően a sötét színek átmenetei egyenetlenek
lehetnek.
<Szürkeárnyalatos profil használata> *2
Megadhatja, hogy át szeretné-e konvertálni a szürkeárnyalatos adatokat CMYK-adatokká a készülék
szürkeárnyalatos profiljának használatával.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
<Szürkeárnyalatos profil használata>
<Nyomtatóbeállítások>
<PDF>
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
● Ha a <Be> lehetőséget választja, a készülék akkor is csak a K (fekete) toner használatával nyomtatja az
adatokat, a <Kimeneti profil> vagy <Csak fekete szöveg> beállításának megfelelően.
<Kimeneti profil> *2
Válassza ki a megfelelő profilt a nyomtatási adatokhoz. Ez a lehetőség minden egyes képtípushoz beállítható
egy dokumentumban.
<Szöveg>
<Normál>
<Fotó>
<TR normál>
<TR fotó>
<Grafika>
<Normál>
<Fotó>
414
A beállításokat tartalmazó menü
<TR normál>
<TR fotó>
<Kép>
<Normál>
<Fotó>
<TR normál>
<TR fotó>
<Menü>
profil>
<Funkcióbeállítások>
Válassza ki a képtípust
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PDF>
<Kimeneti
Válassza ki a profilt
Képtípus
Válassza ki azt az objektumot, amelynek beállítását módosítani szeretné. A <Szöveg> betűket és karaktereket,
a <Grafika> vonalakat és ábrákat, a <Kép> pedig fényképeket és képeket jelent.
Profil
<Normál>
Az adatok a monitor színeihez legközelebb álló színtónusokban kerülnek kinyomtatásra.
<Fotó>
Az adatok nyomtatása fényképszerű színtónusokkal történik.
<TR normál>
Az adatok a monitor színeihez legközelebb álló színtónusokban kerülnek kinyomtatásra, és a fekete és szürke
elemek nyomtatásához a készülék csak a K (fekete) tonert használja.
<TR fotó>
Az adatok fényképszerű színtónusokban kerülnek kinyomtatásra, és a fekete és szürke elemek
nyomtatásához a készülék csak a K (fekete) tonert használja.
Ez az elem az alábbi beállítások kiválasztása esetén nem érhető el.
● Ha az <RGB forrásprofil> beállításnál a <Nincs> érték van megadva
● Ha az <CMYK szimulációs profil> beállításnál a <Nincs> érték van megadva
● Ha az <Szürkeárnyalatos profil használata> beállításnál a <Ki> érték van megadva
<Egyeztetési mód>
Válassza ki azt az elemet, amelynek prioritást kíván adni olyankor, amikor színegyeztetést végez az <RGB
forrásprofil> pontnál.
415
A beállításokat tartalmazó menü
<Érzékszervi>
<Telítettség>
<Kolorimetrikus>
<Menü>
mód>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PDF>
<Egyeztetési
Válassza ki az elemet
<Érzékszervi>
Ez a beállítás fényképek és bitmapképek nyomtatásához alkalmas színtónust biztosít.
<Telítettség>
Ez a beállítás művészeti anyagok, grafikák és prezentációs anyagokhoz használt képek nyomtatásához alkalmas
színtónust biztosít.
<Kolorimetrikus>
Ezt a lehetőséget akkor válassza, amikor a készülék nyomtatási tartományának RGB-színértékét a lehető
legpontosabban szeretné visszaadni.
● Ez a beállítás nem érvényesül olyankor, amikor az <RGB forrásprofil> a <Nincs> lehetőségre van állítva.
<Félárnyékos>
Az optimális képminőséghez megadhatja a féltónusok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti
középtartomány) visszaadásának módját.
<Hibaelosztás>
Ez az üzemmód szövegeket és vékony vonalakat tartalmazó dokumentumok, a görbe vonalakat tartalmazó
CAD-adatok stb. nyomtatására használható.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Félárnyékos>
<Hibaelosztás>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PDF>
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
● Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a <Felbontás> <600 dpi> értékre van állítva.
● Ha a <Hibaelosztás> lehetőséget használja, csökkenhet a textúra és a festékrögzítés stabilitása.
<Felbontás/Árnyalat> *1
Válassza ki a féltónusok előállításának módját, ha a <Hibaelosztás> elem a <Ki> lehetőségre van állítva. Ez
a lehetőség minden egyes képtípushoz beállítható egy dokumentumban.
416
A beállításokat tartalmazó menü
<Szöveg>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Grafika>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Kép>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Nyomtató> <Nyomtatóbeállítások> <PDF>
<Félárnyékos> <Felbontás/Árnyalat> Válassza ki a képtípust Válassza a <Felbontás> vagy az
<Árnyalatos> lehetőséget
Képtípus
Válassza ki azt az objektumot, amelynek beállítását módosítani szeretné. A <Szöveg> betűket és karaktereket,
a <Grafika> vonalakat és ábrákat, a <Kép> pedig fényképeket és képeket jelent.
Beállítási érték
<Felbontás>
Finom nyomtatást eredményez tiszta élekkel és szöveggel. Karakterek és finom vonalak nyomtatásához
alkalmas.
<Árnyalatos>
Sima átmeneteket és sima éleket eredményez. Árnyalt területeket tartalmazó ábrák és grafikonok
nyomtatásához alkalmas.
<Világosság> *1
Állítsa be a kép fényerejét 5%-os lépésekben. Minél alacsonyabb ez az érték, annál világosabb lesz a kép és a
szöveg. Minél magasabb ez az érték, annál sötétebb lesz a kép és a szöveg.
85 – 100
– 115 (%)
417
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Világosság>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PDF>
Állítsa be a fényerőt
<Kompozit felülnyomás>
Válassza ki, hogy felül szeretné-e nyomni a CMYK-adatokat a felülnyomás megadásával, kompozit
kimenetként.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
felülnyomás>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PDF>
<Kompozit
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
● Speciális színek használata esetén a felülnyomás nem megengedett.
<Szürkeárnyalatos átalakítás> *1
Adja meg, hogyan szeretné nyomtatni a színes adatokat fekete-fehérben.
<sRGB>
<NTSC>
<Egységes RGB>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Szürkeárnyalatos átalakítás>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<PDF>
Válassza ki a szürkeárnyalatos átalakítás típusát
<sRGB>
A készülék fekete-fehérben nyomtat, és a színkülönbségek kiemelésével sima árnyalatokat hoz létre.
<NTSC>
A készülék fekete-fehérben nyomtat, és a létrejövő kép olyan lesz, mint a televízió képe (NTSC rendszerű kép).
<Egységes RGB>
//A készülék fekete-fehérben nyomtat, és a piros, zöld és kék színeket a fényerő alapján konvertálja egységes
szürkévé.
418
A beállításokat tartalmazó menü
<XPS>
Módosíthatja az XPS-fájlok nyomtatási beállításait.
<Egyeztetési mód>
Állítsa be a színkorrekcióhoz használandó feldolgozási módot.
<Általános>
<Érzékszervi>
<Kolorimetrikus>
<Élénk fotó>
<Menü>
mód>
<Funkcióbeállítások>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<XPS>
<Egyeztetési
Válassza ki az elemet
<Általános>
Általános papírok, például fényképek és dokumentumok nyomtatásához alkalmas színtónust eredményez.
<Érzékszervi>
Bitképek nyomtatásához alkalmas színtónust eredményez. Ha ezt a lehetőséget választja, a kép a monitor
színeihez legközelebb álló színekben kerül kinyomtatásra.
<Kolorimetrikus>
Minimalizálja az RGB-adatok CMYK-adatokká konvertálása során előforduló színeltérést.
<Élénk fotó>
Az <Általános> lehetőséghez képest mélyebb és élénkebb színtónust eredményez.
<Félárnyékos>
Az optimális képminőséghez megadhatja a féltónusok (a kép világosabb és sötétebb részei közötti
középtartomány) visszaadásának módját.
<Hibaelosztás>
Ez az üzemmód szövegeket és vékony vonalakat tartalmazó dokumentumok, a görbe vonalakat tartalmazó
CAD-adatok stb. nyomtatására használható.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Félárnyékos>
<Hibaelosztás>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
419
<XPS>
A beállításokat tartalmazó menü
● Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a <Felbontás> <600 dpi> értékre van állítva.
● Ha a <Hibaelosztás> lehetőséget használja, csökkenhet a textúra és a festékrögzítés stabilitása.
<Felbontás/Árnyalat> *1
Válassza ki a féltónusok előállításának módját, ha a <Hibaelosztás> elem a <Ki> lehetőségre van állítva. Ez
a lehetőség minden egyes képtípushoz beállítható egy dokumentumban.
<Szöveg>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Grafika>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Kép>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Nyomtató> <Nyomtatóbeállítások> <XPS>
<Félárnyékos> <Felbontás/Árnyalat> Válassza ki a képtípust Válassza a <Felbontás> vagy az
<Árnyalatos> lehetőséget
Képtípus
Válassza ki azt az objektumot, amelynek beállítását módosítani szeretné. A <Szöveg> betűket és karaktereket,
a <Grafika> vonalakat és ábrákat, a <Kép> pedig fényképeket és képeket jelent.
Beállítási érték
<Felbontás>
Finom nyomtatást eredményez tiszta élekkel és szöveggel. Karakterek és finom vonalak nyomtatásához
alkalmas.
<Árnyalatos>
Sima átmeneteket és sima éleket eredményez. Árnyalt területeket tartalmazó ábrák és grafikonok
nyomtatásához alkalmas.
<Szürkekompenzáció>
Ezen beállítás esetén az „R = G = B” színadatokkal rendelkező fekete vagy szürke színek nyomtatása kizárólag
a K (fekete) toner használatával történik. Ha a <Ki> lehetőséget választja, az adatok nyomtatása a négy
festékkazettaszín használatával történik: CMYK. Ez a lehetőség minden egyes képtípushoz beállítható egy
dokumentumban.
420
A beállításokat tartalmazó menü
<Szöveg>
<Ki>
<Be>
<Grafika>
<Ki>
<Be>
<Kép>
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Szürkekompenzáció>
<Nyomtató>
Válassza ki a képtípust
<Nyomtatóbeállítások>
<XPS>
Válassza a <Ki> vagy a <Be> lehetőséget
<Szürkeárnyalatos átalakítás> *1
Adja meg, hogyan szeretné nyomtatni a színes adatokat fekete-fehérben.
<Szöveg>
<sRGB>
<NTSC>
<Egységes RGB>
<Grafika>
<sRGB>
<NTSC>
<Egységes RGB>
<Kép>
<sRGB>
<NTSC>
<Egységes RGB>
<Menü> <Funkcióbeállítások>
<Szürkeárnyalatos átalakítás>
<Nyomtató> <Nyomtatóbeállítások> <XPS>
Válassza ki a képtípust Válassza ki a szürkeárnyalat-átalakítás
típusát
421
A beállításokat tartalmazó menü
Képtípus
Válassza ki azt az objektumot, amelynek beállítását módosítani szeretné. A <Szöveg> betűket és karaktereket,
a <Grafika> vonalakat és ábrákat, a <Kép> pedig fényképeket és képeket jelent.
Szürkeárnyalat-átalakítás típusa
<sRGB>
A készülék fekete-fehérben nyomtat, és a színkülönbségek kiemelésével sima árnyalatokat hoz létre.
<NTSC>
A készülék fekete-fehérben nyomtat, és a létrejövő kép olyan lesz, mint a televízió képe (NTSC rendszerű kép).
<Egységes RGB>
//A készülék fekete-fehérben nyomtat, és a piros, zöld és kék színeket a fényerő alapján konvertálja egységes
szürkévé.
<Papírtakarékos>
Itt beállíthatja, hogy a készülék kinyomtassa-e az üres oldalakat.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Papírtakarékos>
<Nyomtató>
<Nyomtatóbeállítások>
<XPS>
Válassza a <Ki> vagy <Be> lehetőséget
<PDL-választás (Plug and Play)>
Itt kiválaszthat egy oldalleíró nyelvet, amely alapján a számítógépek, amelyek Plug and Play telepítés során észlelik a
készüléket, megállapíthatják, hogy az kompatibilis az adott nyelvvel.
<Hálózat> *2
Itt kiválaszthat egy oldalleíró nyelvet, amely alapján a készüléket hálózaton keresztül észlelő eszközök
megállapíthatják, hogy az kompatibilis az adott nyelvvel.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>*1
<PCL6 (V4)>*1
<PS>*1
<USB>
Itt kiválaszthat egy oldalleíró nyelvet, amely alapján a számítógépek, amelyek USB-kapcsolaton keresztül észlelik
a készüléket, megállapíthatják, hogy az kompatibilis az adott nyelvvel.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>*1
<PCL6 (V4)>*1
<PS>*1
422
A beállításokat tartalmazó menü
Érintőpaneles modell
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Nyomtató> <PDL-választás (Plug and Play)> Válasszon a
következők közül: <Hálózat> vagy <USB> Válasszon egy oldalleíró nyelvet <OK> Indítsa újra a
készüléket
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Nyomtató> <PDL-választás (Plug and Play)> Válassza ki a
<Hálózat> vagy <USB> lehetőséget Válasszon egy oldalleíró nyelvet Indítsa újra a készüléket
<UFR II>
Az eszközök UFR II nyomtatóként észlelik és csatlakoztatják a készüléket.
<UFR II (V4)>
Az eszközök az XML papírspecifikációval kompatibilis (XPS) UFR II nyomtatóként észlelik és csatlakoztatják a
készüléket.
<PCL6> *1
Az eszközök PCL6-nyomtatóként észlelik és csatlakoztatják a készüléket.
<PCL6 (V4)> *1
Az eszközök PCL6-nyomtatóként észlelik és csatlakoztatják a készüléket.
<PS> *1
Az eszközök PS-nyomtatóként észlelik és csatlakoztatják a készüléket.
423
A beállításokat tartalmazó menü
<Vétel>
552S-05Y
Az i-faxok fogadásával kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az alapértelmezett
beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
<Általános beállítások>(P. 424)
<I-Fax beállításai>(P. 424)
Csillagozások (*)
● Az Ön által használt típustól, továbbá a megadott beállításoktól függően előfordulhat, hogy a csillag (*)
jelöléssel ellátott beállítások nem jelennek meg.
<Általános beállítások>
Beállíthatja, hogy a készülék milyen műveleteket végezzen, amikor kevés a festék valamelyik festékkazettában.
<Nyomt.folyt, ha kifogyó a kaz>/<Nyomt. folytatása, ha kifogyóban a kaz.>
Ha az i-faxok fogadásakor alacsony a festékszint a festékkazettákban, a készülék nem nyomtatja ki azokat. Ha
azonban engedélyezi ezt a funkciót, akkor alacsony festékszint esetén is folytathatja a nyomtatást.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Vétel>
<Általános beállítások>
kaz>/<Nyomt. folytatása, ha kifogyóban a kaz.>
<Nyomt.folyt, ha kifogyó a
<Be>
● Ha ez a funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az i-faxok fakók vagy homályosak lesznek.
Mivel a készülék nem tárolja a fogadott dokumentumokat, olvashatatlan tartalom esetén meg kell
kérnie a küldőt, hogy küldje újra a dokumentumot.
<I-Fax beállításai>
Itt konfigurálhatja a fogadott i-faxok nyomtatási beállításait.
<Kétoldalas nyomtatás> *
Fogadott dokumentumok nyomtatása a papír mindkét oldalára.
<Ki>
<Be>
424
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
<Vétel>
<I-Fax beállításai>
<Kétoldalas nyomtatás>
<I-Fax beállításai>
<Vételi nyomtatási
<Vételi nyomtatási méret>
Adja meg a nyomtatáshoz használandó papír méretét.
<A4>
<LTR>
<LGL>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>/<Government-LTR>
<LEGAL (Government)>/<Government-LGL>
<LEGAL (India)>/<India-LGL>
<FOOLSCAP (Australia)>/<AUS-FOOLSCAP>
<OFICIO (Brazil)>/<Brazil-OFICIO>
<OFICIO (Mexico)>/<Mexico-OFICIO>
<Menü>
méret>
<Funkcióbeállítások>
<Vétel>
Válassza ki a papírméretet
425
<Be>
A beállításokat tartalmazó menü
<Fájlok elérése>
552S-060
A tárolt fájlok nyomtatásával kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az
alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
<Általános beállítások>(P. 426)
<Memória adathordozó beállításai>(P. 435)
Csillagozások (*)
● Az Ön által használt típustól, továbbá a megadott beállításoktól függően előfordulhat, hogy a csillag (*)
jelöléssel ellátott beállítások nem jelennek meg.
<Általános beállítások>
Itt konfigurálhatja az adathordozóról történő nyomtatás alapértelmezett beállításait.
<Tárolt fájlok elérési beállításai>
Itt módosíthatja az USB-memóriaeszközön tárolt fájlok nyomtatásával és megjelenítési módjával kapcsolatos
beállításokat.
<Alapbeállítások módosítása (Memóriahordozó-nyomtatás)>
Itt módosíthatja az adathordozóról történő nyomtatásra vonatkozó alapértelmezett beállításokat. Az itt
konfigurált beállítások az adathordozóról történő nyomtatás alapértelmezett beállításaként szolgálnak.
funkciók alapértékeinek megváltoztatása(P. 162)
Érintőpaneles modell
<Papír>
<Többcélú tálca>
<1. fiók>
<2. fiók>*
<Példányszám>
1 – 999
<2 oldalas nyomtatás>
<Ki>
<Könyv típus>
<Naptár típus>
<JPEG/TIFF részleteinek beállítása>
<Világosság>
Öt szint
<N-ről 1-re>
<Ki>
<2-ről 1-re>
<4-ről 1-re>
426
A
A beállításokat tartalmazó menü
<Eredeti típusa>
<Fotó prioritása>
<Szöveg prioritása>
<Félárnyékos>
<Árnyalatos>
<Hibaelosztás>
< PDF-részleteinek beállítása>
<Világosság>
Hét szint
<N-ről 1-re>
<Ki>
<2-ről 1-re>
<4-ről 1-re>
<6-ról 1-re>
<8-ról 1-re>
<9-ről 1-re>
<16-ról 1-re>
<Nyomtatási tartomány>
<Összes oldal>
<Megadott oldalak>
<Papírmérethez igazítás, nagyít/kicsinyít>
<Ki>
<Be>
<Nyomtatási terület növelése>
<Ki>
<Be>
<Megjegyzések nyomtatása>
<Ki>
<Automatikus>
<Egyéb beállítások>
<Félárnyékos>
<Hibaelosztás>
<Ki>
<Be>
<Felbontás/Árnyalat>*
<Szöveg>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Grafika>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Kép>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Csak fekete szöveg>
<Ki>
<Be>
427
A beállításokat tartalmazó menü
<Fekete felülnyomás>*
<Ki>
<Be>
<RGB forrásprofil>
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Nincs>
<CMYK szimulációs profil>
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Nincs>
<Szürkeárnyalatos profil használata>
<Ki>
<Be>
<Kimeneti profil>
<Szöveg>
<Normál>
<Fotó>
<TR normál>
<TR fotó>
<Grafika>
<Normál>
<Fotó>
<TR normál>
<TR fotó>
<Kép>
<Normál>
<Fotó>
<TR normál>
<TR fotó>
<Egyeztetési mód>
<Érzékszervi>
<Telítettség>
<Kolorimetrikus>
<Kompozit felülnyomás>
<Ki>
<Be>
<Szürkeárnyalatos átalakítás>
<sRGB>
<NTSC>
<Egységes RGB>
<Nyomtatási minőség>
<Fedettség>*
Sárga/Bíbor/Cián/Fekete
17 szint
428
A beállításokat tartalmazó menü
<Finombeállítás>
<Sárga>/<Bíbor>/<Cián>/<Fekete>
<Nagy>/<Közepes>/<Kicsi>
17 szint
<Festéktakarékos>
<Ki>
<Be>
<Árnyalatos>
<Nagy 1>
<Nagy 2>
<Fedettség finombeállítása>
Öt szint
<Felbontás>
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Különleges simítási mód>
<Mód 1>
<Mód 2>
<Mód 3>
<Mód 4>
<Mód 5>
<Mód 6>
<Festékmennyiség korrekciója>
<Szokásos>
<Árnyalat prioritása>
<Szöveg prioritása>
<Vonalkezelés>
<Felbontás prioritása>
<Árnyalat prioritása>
<Szélesség beállítása>
<Ki>
<Be>
<Szöveg>
<Vonal>
<Szöveg és vonal>
<Összetett simítás>
<Összetett simítás>
<Ki>
<Szint 1>
<Szint 2>
<Alkalmazás grafikára>*
<Ki>
<Be>
<Alkalmazás szövegre>*
<Ki>
<Be>
<Árnyalat simítása>
<Árnyalat simítása>
429
A beállításokat tartalmazó menü
<Ki>
<Szint 1>
<Szint 2>
<Alkalmazás grafikára>*
<Ki>
<Be>
<Alkalmazás képekre>*
<Ki>
<Be>
Fekete-fehér LCD-modell
<Példányszám:>
1 –999
<Színesség mód>
<Színes>
<Fekete-fehér>
<Papír>
<TCtálca>
<1. fiók>
<2. fiók>*
<2 oldalas nyomtatás> *
<Ki>
<Könyv típus>
<Naptár típus>
<JPEG/TIFF rész. beáll.>
<N-ről 1-re>
<Ki>
<2-ről 1-re>
<4-ről 1-re>
<Eredeti típusa>
<Fotó prioritása>
<Szöveg prioritása>
<Világosság>
5 szint
<Félárnyékos>
<Árnyalatos>
<Hibaelosztás>
<PDF-részletek beáll.>
<Világosság>
7 szint
<N-ről 1-re>
<Ki>
<2-ről 1-re>
<4-ről 1-re>
<6-ról 1-re>
430
A beállításokat tartalmazó menü
<8-ról 1-re>
<9-ről 1-re>
<16-ról 1-re>
<Nyomtatási tartomány>
<Összes oldal>
<Megadott oldalak>
<Papírmérethez igazítás, nagyít/kicsinyít>
<Ki>
<Be>
<Nyomt.terület növelése>
<Ki>
<Be>
<Megjegyzésnyomtatás>
<Ki>
<Automatikus>
<Egyéb>
<Félárnyékos>
<Hibaelosztás>
<Ki>
<Be>
<Felbontás/Árnyalat>*
<Szöveg>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Grafika>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Kép>
<Felbontás>
<Árnyalatos>
<Csak fekete szöveg>
<Ki>
<Be>
<Fekete felülnyomás>*
<Ki>
<Be>
<RGB forrásprofil>
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Semmi>
<CMYK szimulációs profil>
<JapanColor (Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00 (Canon)>
<Euro Standard v1.00>
<Semmi>
<Sz.árny.profil haszn.>
431
A beállításokat tartalmazó menü
<Ki>
<Be>
<Kimeneti profil>
<Szöveg>
<Normál>
<Fotó>
<TR normál>
<TR fotó>
<Grafika>
<Normál>
<Fotó>
<TR normál>
<TR fotó>
<Kép>
<Normál>
<Fotó>
<TR normál>
<TR fotó>
<Egyeztetési mód>
<Érzékszervi>
<Telítettség>
<Kolorimetrikus>
<Kompozit felülnyomás>
<Ki>
<Be>
<Szürkeárny. átalakítás>*
<sRGB>
<NTSC>
<Egységes RGB>
<Nyomtatási minőség>
<Fedettség>*
<Fedettség>
<Sárga>/<Bíbor>/<Cián>/<Fekete>
17 szint
<Fedettség(Finombeáll.)>
<Sárga>/<Bíbor>/<Cián>/<Fekete>
<Nagy>/<Közepes>/<Kicsi>
17 Levels
<Festékmennyiség korrekciója>
<Normál>
<Árnyalat prioritása>
<Szöveg prioritása>
<Festéktakarékos>
<Ki>
<Be>
<Árnyalatos>
<Nagy 1>
<Nagy 2>
<Fedettség finombeállítása>
Öt szint
432
A beállításokat tartalmazó menü
<Felbontás>
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Különl. simít. mód>
<Mód 1>
<Mód 2>
<Mód 3>
<Mód 4>
<Mód 5>
<Mód 6>
<Vonalkezelés>
<Felbontás prioritása>
<Árnyalat prioritása>
<Szélesség beáll.>
<Ki>
<Be>
<Szöveg>
<Vonal>
<Szöveg és vonal>
<Összetett simítás>
<Összetett simítás>
<Ki>
<Szint 1>
<Szint 2>
<Alkalmazás grafikára>*
<Ki>
<Be>
<Alkalmazás szövegre>*
<Ki>
<Be>
<Árnyalat simítása>
<Árnyalat simítása>
<Ki>
<Szint 1>
<Szint 2>
<Alkalmazás grafikára>*
<Ki>
<Be>
<Alkalmazás képekre>*
<Ki>
<Be>
<Kijelző alapértelmezett beállításai> *
Válassza ki az USB-memóriaeszközön tárolt fájlok megjelenítésének módját: Előnézet/Miniatűr/Részletek.
<Előnézet>
<Miniatűr>
<Részletek>
433
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü>
<Funkcióbeállítások>
elérési beállításai>
<Fájlok elérése>
<Kijelző alapért. beállításai>
<Általános beállítások>
<Tárolt fájlok
Válassza ki megjelenítési módot
<Előnézet>
Előnézeti kép megjelenítése.
<Miniatűr>
Miniatűrök megjelenítése.
<Részletek>
Fájlneveket és dátumokat jelenít meg lista formájában.
<Fájlrendezés alapbeállításai>
Beállíthatja, hogy az USB-memóriaeszköz tartalma fájlnév vagy dátum szerint csökkenő, illetve növekvő
sorrendben jelenjen-e meg.
<Név (növekvő)>
<Név (csökkenő)>
<Dátum/Idő (növekvő)>
<Dátum/Idő (csökkenő)>
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Fájlok elérése>
elérési beállításai> <Fájlrendezés alapbeállításai>
<Általános beállítások> <Tárolt fájlok
Válassza ki a megjelenített fájlok sorrendjét
<Fájlnév-megjelenítés formátuma>
Válassza ki, hogy az USB-memóriaeszközön tárolt fájlok rövid vagy hosszú fájlnévvel jelenjenek-e meg.
<Rövid fájlnév>
<Hosszú fájlnév>
<Menü> <Funkcióbeállítások> <Fájlok elérése>
elérési beállításai> <Fájlnév-megjelenítés form.>
fájlnév> lehetőséget
434
<Általános beállítások> <Tárolt fájlok
Válassza ki a <Rövid fájlnév> vagy <Hosszú
A beállításokat tartalmazó menü
<Rövid fájlnév>
Nyolc karakterre rövidíti a fájlneveket. A hasonló nevű fájlok megkülönböztetése érdekében a „~1” vagy „~2”
formájú számok a fájlnevek végére kerülnek.
<Hosszú fájlnév>
A Érintőpaneles modell esetén legfeljebb 40 karakterig megjeleníti a fájlneveket. Fekete-fehér LCD-modell
esetén legfeljebb 20 karakterig megjeleníti a fájlneveket.
● A fent jelzett karakterszám nem foglalja magában a fájlkiterjesztések (például „.jpg”) karaktereit.
<Memória adathordozó beállításai>
Engedélyezheti és letilthatja az USB-memóriaeszköz funkcióit.
<Nyomtatási funkció használata>
Ezzel a beállítással engedélyezheti, hogy a készülékhez csatlakoztatott USB-memóriaeszközről adatokat
nyomtassanak. Az USB-memóriaeszközről történő nyomtatás korlátozása(P. 278)
LBP664Cx
<Ki>
<Be>
LBP663Cdw / LBP623Cdw / LBP621Cw
<Ki>
<Be>
435
A beállításokat tartalmazó menü
<Titkosított nyomtatás>
552S-061
Beállíthatja, hogy engedélyezi-e a védett nyomtatást ( Nyomtatás a védett nyomtatás használatával(P. 179) ). Az
alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
<Titkosított nyomtatás haszn.>
<Ki>
<Be>
<Nyomtatási feladatok korlátozása>
<Ki>
<Be>
<Titkosított nyomtatás törlési ideje>
10 – 30
– 240 (perc)
436
A beállításokat tartalmazó menü
<Kezelési beállítások>
552S-062
Elem
Leírás
<Felhasználókezelés>(P. 438)
Itt konfigurálhatja a készülék felhasználóinak kezelésére vonatkozó
beállításokat.
<Eszközkezelés>(P. 440)
Itt ellenőrizheti a hardverrel és a működéssel kapcsolatos információkat,
illetve a készülék funkcióihoz szükséges különböző adatokat.
<Licenc/egyéb>/<Táv. felh. fel. beáll./
Firmware frissít.>(P. 444)
A távoli felhasználói felülettel és a készülékhez elérhető szoftverrel
kapcsolatos beállításokat is itt konfigurálhatja.
<Adatkezelés>(P. 446)
Beállíthatja a különböző adatokra, például a készülék beállításával kapcsolatos
adatokra, valamint az adatok inicializálására vonatkozó beállításokat.
<Biztonsági beállítások>(P. 448)
Konfigurálhatja a felhasználó-hitelesítéssel, jelszavakkal és titkosítással
kapcsolatos beállításokat.
<Összes adat/beállítás inicializálása>
Minden adatot, naplót és beállítást visszaállít az alapértelmezett beállításokra.
Az összes adat/beállítás alaphelyzetbe állítása(P. 309)
437
A beállításokat tartalmazó menü
<Felhasználókezelés>
552S-063
A felhasználók kezelésével kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az
alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
<Rendszerkezelő információs beállításai>(P. 438)
<Részlegazonosító-kezelés>(P. 438)
<Rendszerkezelő információs beállításai>
Megadhat egy azonosítót vagy PIN-kódot kizárólag azoknak a rendszergazdáknak, akiknek hozzá kell férniük a
<Hálózat> és a <Kezelési beállítások> tételhez. Az azonosító a <Rendszerkezelő azonosítója> és a PIN-kód a
<Rendszerkezelő PIN-kódja>. A rendszergazda nevét is bejegyezheti. A rendszerkezelői azonosító és PIN-kód
beállítása(P. 230)
<Rendszerkezelő azonosítója és PIN-kódja>
Adjon meg egy számot rendszerkezelői azonosítóként és PIN-kódként.
<Rendszerkezelő azonosítója>
<Rendszerkezelő PIN-kódja>
<Rendszerkezelő neve>
Adja meg a rendszergazda nevét alfanumerikus karakterekkel.
<Részlegazonosító-kezelés>
A Részlegazonosító-kezelés funkcióval állíthatja be a készülékhez való hozzáférést több azonosító használatával.
részlegazonosító-kezelés beállítása(P. 232)
Érintőpaneles modell
<Részlegazonosító-kezelés>
<Ki>
<Be>
<Nyomt.fel. eng.(ism.-len az.)>
<Ki>
<Be>
Fekete-fehér LCD-modell
<Ki>
<Be>
érintőpaneles modell esetén
● A <Bejegyzés/szerk.> pontnál részlegazonosítókat adhat meg, majd szerkesztheti a regisztrált azonosítók
beállításait.
438
A
A beállításokat tartalmazó menü
● A <Számlálókezelés> kiválasztásával a részlegazonosítók alapján ellenőrizheti az aktuális dátumig
végrehajtott feladatok során felhasznált oldalak számát.
fekete-fehér LCD-modell esetén
● Beállíthatja, hogy használni kívánja-e a részlegazonosítók kezelését. A Távoli felhasználói felülettel
végrehajthatja a részlegazonosítók kezelését, vagy ellenőrizheti a készülékhasználatot részlegazonosító
szerint.
439
A beállításokat tartalmazó menü
<Eszközkezelés>
552S-064
A hardver- és működési információk, valamint a készülékfunkciók használatához szükséges adatok kezelésével
kapcsolatos felsorolásban minden beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az alapértelmezett beállítások mellett a ( )
jelzés látható.
<Eszközinformációs beállítások>(P. 440)
<Ország/térség kiválasztása>(P. 440)
<Munkanapló megjelenítése>(P. 441)
<NFC használata>(P. 441)
<Fogyóeszköz-adatok megjelenítése (Táv. felh. felület/Toner Status)>/<Fogyóe.-adat. megjel. (TFF/Toner
Status)>(P. 442)
<Felhívás a papírbeáll. ellenőrzésére>(P. 442)
<Canon Genuine Mode>(P. 443)
Csillagozások (*)
● A „*1” jelzéssel megjelölt beállítások nem importálhatók és nem exportálhatók.
● A „*2” jelzéssel megjelölt beállítások az Ön országától vagy régiójától függően esetlegesen nem állnak
rendelkezésre, változók, ill. eltérhetnek az alapértelmezett értékeik.
● Az Ön által használt típustól, továbbá a megadott beállításoktól függően előfordulhat, hogy a „*3” jelöléssel
ellátott beállítások nem jelennek meg.
<Eszközinformációs beállítások>
Adja meg a készüléket azonosító nevet és telepítési helyet alfanumerikus karakterekkel.
<Eszköz neve>
<Hely>
<Menü> <Kezelési beállítások> <Eszközkezelés> <Eszközinformációs beállítások> Válassza
az <Eszköz neve> vagy <Hely> lehetőséget Adja meg az eszköz nevét vagy helyét ( Szöveg
beírása(P. 122) )
<Alkalmaz>
<Ország/térség kiválasztása> *1 *2
Megadhatja azt az országot vagy régiót, ahol a készüléket használja. Az alapértelmezett beállítás eltérő lehet a kezdeti
bekapcsoláskor kiválasztott beállításnak megfelelően.
<Ausztria (AT)>
<Fehéroroszország (BY)>
<Belgium (BE)>
<Csehország (CZ)>
<Hollandia (NL)>
<Norvégia (NO)>
<Lengyelország (PL)>
<Portugália (PT)>
440
A beállításokat tartalmazó menü
<Dánia (DK)>
<Egyiptom (EG)>
<Finnország (FI)>
<Franciaország (FR)>
<Németország (DE)>
<Görögország (GR)>
<Magyarország (HU)>
<Írország (IE)>
<Olaszország (IT)>
<Jordánia (JO)>
<Luxemburg (LU)>
<Menü>
<Oroszország (RU)>
<Szaúd-Arábia (SA)>
<Szlovénia (SI)>
<Dél-Afrika (ZA)>
<Spanyolország (ES)>
<Svédország (SE)>
<Svájc (CH)>
<Ukrajna (UA)>
<Nagy-Britannia (GB)>
<Egyéb>
<Kezelési beállítások>
<Eszközkezelés>
<Ország/térség kiválasztása>
Válasszon
egy országot vagy régiót
<Munkanapló megjelenítése>
Adja meg, hogy a nyomtatási naplók megjelenjenek-e a készülék kijelzőjén.
<Ki>
<Be>
Érintőpaneles modell
<Menü> <Kezelési beállítások> <Eszközkezelés> <Munkanapló megjelenítése>
<Ki> vagy a <Be> lehetőséget <OK> Indítsa újra a készüléket
Válassza a
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Kezelési beállítások> <Eszközkezelés> <Munkanapló megjelenítése>
<Ki> vagy <Be> lehetőséget Indítsa újra a készüléket
Válassza a
<NFC használata> *3
Itt engedélyezheti, hogy a nyomtatást úgy lehessen elindítani, hogy egy NFC-kompatibilis mobileszközzel megérinti az
NFC jelzést a készülék kezelőpaneljén.
<Ki>
<Be>
441
A beállításokat tartalmazó menü
<Menü>
<Kezelési beállítások>
<Eszközkezelés>
<NFC használata>
Válassza a <Ki> vagy a
<Be> lehetőséget
<Fogyóeszköz-adatok megjelenítése (Táv. felh. felület/Toner Status)>/
<Fogyóe.-adat. megjel. (TFF/Toner Status)>
Beállíthatja, hogy a Távoli felhasználói felület vagy a Toner Status program megjelenítsen-e egy gombot a
festékkazetták vásárlására szolgáló webhely eléréséhez. Beállíthatja a Toner Status program használatát is.
<F.eszk.besz. gomb mutat.(TFF)>/<Fogyóeszköz beszerzése gomb mutat. (TFF)>
<Ki>
<Be>
<A Toner Status beállításai>
<Ki>
<Be>
<Fogy.e. beszerz. g. mutatása>
<Ki>
<Be>
<Menü> <Kezelési beállítások> <Eszközkezelés> <Fogyóeszköz-adatok megjelenítése (Táv.
felh. felület/Toner Status)>/<Fogyóe.-adat. megjel. (TFF/Toner Status)> Adja meg a beállításokat
<F.eszk.besz. gomb mutat.(TFF)>/<Fogyóeszköz beszerzése gomb mutat. (TFF)>
Válassza a <Ki>lehetőséget annak megakadályozásához, hogy a festékkazetták vásárlására szolgáló webhelyek
elérésére szolgáló gomb megjelenjen a Távoli felhasználói felületen.
<A Toner Status beállításai>
Ha nem szeretné használni a Toner Status programot, válassza a <Ki> lehetőséget. Válassza a <Be>, majd a <Ki>
lehetőséget annak megakadályozásához, hogy a festékkazetták vásárlására szolgáló webhelyek elérésére
szolgáló gomb megjelenjen a Toner Status programban.
<Felhívás a papírbeáll. ellenőrzésére>
Adja meg, hogy megjelenjen-e a papírbeállítások ellenőrzésére figyelmeztető üzenet, amikor a papírfiókot betolja a
készülékbe.
442
A beállításokat tartalmazó menü
<Ki>
<Be>
Érintőpaneles modell
<Menü> <Kezelési beállítások> <Eszközkezelés> <Felhívás papírbeáll. ell.-re>
<Ki> vagy a <Be> lehetőséget <OK> Indítsa újra a készüléket
Válassza a
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Kezelési beállítások> <Eszközkezelés> <Felhívás a papírbeáll.-ok ellenőrzésére>
Válassza a <Ki> vagy a <Be> lehetőséget Indítsa újra a készüléket
<Canon Genuine Mode>
Válassza ezt a módot, ha eredeti Canon festékkazettákat használ.
<Ki>
<Be>
<Menü>
<Kezelési beállítások>
<Eszközkezelés>
<Canon Genuine Mode>
Válassza a <Ki>
vagy a <Be> lehetőséget
● Ha szükséges, a szervizképviselő módosíthatja a beállítást. Ha ez az elem nem jelenik meg, forduljon a
készülék rendszergazdájához.
443
A beállításokat tartalmazó menü
<Licenc/egyéb>/<Táv. felh. fel. beáll./Firmware frissít.>
552S-065
A készülékhez elérhető szoftver- és rendszeropciókkal, valamint a licenckóddal kapcsolatos felsorolásban minden
beállítás megtalálható egy-egy leírással. Az alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
<Licenc bejegyzése>(P. 444)
<Távoli felhasználói felület beállításai>(P. 444)
<Firmware frissítése>(P. 445)
Csillagozások (*)
● A „*1” jelzéssel megjelölt beállítások nem importálhatók és nem exportálhatók.
● Az Ön által használt típustól, továbbá a megadott beállításoktól függően előfordulhat, hogy a „*2” jelöléssel
ellátott beállítások nem jelennek meg.
<Licenc bejegyzése> *1 *2
Itt adhatja meg a készüléken használható rendszeropciókhoz tartozó licenckódot.
Licenc regisztrálása(P. 514)
<Távoli felhasználói felület beállításai> *1
Beállítások konfigurálása a Távoli felhasználói felület használatához. A Távoli felhasználói felület használatával egy
webböngészőben is megadhatja a készülék beállításait.
<Távoli felhasználói felület>/<Táv. felh. fel. haszn.>
Válassza ki, hogy használni kívánja-e a Távoli felhasználói felületet ( A Távoli felhasználói felület
letiltása(P. 281) ). A Távoli felhasználói felület használatakor beállíthatja, hogy szeretne-e TLS-titkosítású
kommunikációt használni ( A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása(P. 252) ).
Érintőpaneles modell
<Távoli felh. felület haszn.>
<Ki>
<Be>
<TLS használata>
<Ki>
<Be>
Fekete-fehér LCD-modell
<Ki>
<Be>
<TLS használata>
<Ki>
<Be>
444
A beállításokat tartalmazó menü
Érintőpaneles modell
<Menü> <Kezelési beállítások> <Licenc/egyéb> <Távoli felhasználói felület beállításai>
<Távoli felhasználói felület> Válassza a <Be> elemet itt: <Távoli felh. felület haszn.> Válasszon
a következők közül: <Ki> vagy <Be>, itt: <TLS használata> <Alkalmaz> <OK> Indítsa újra a
készüléket
Fekete-fehér LCD-modell
<Menü> <Kezelési beállítások> <Táv.felh.fel beáll./Firmware frissít.> <Távoli felhasználói
felület beállításai> <Távoli felhasználói felület használata> <Be> Válassza a <Ki> vagy <Be>
lehetőséget Indítsa újra a készüléket
<Hozzáférés korlátozása>/<Táv. felh. felü. elérésének bizt. beáll.>
Itt beállíthatja, hogy a Távoli felhasználói felület eléréséhez szükség legyen-e PIN kód megadására. Adjon meg
egy legfeljebb 7 számjegyből álló PIN-kódot. Mindegyik felhasználónak ugyanazt a PIN-kódot kell megadnia.
Távoli felhasználói felület PIN-kódjának beállítása(P. 238)
<Ki>
<Be>
<Távoli felhasználói felület PIN-kódja>
<Menü> <Kezelési beállítások> <Licenc/egyéb>/<Távoli felhasználói felület beállításai/Firmware
frissítése> <Távoli felhasználói felület beállításai> <Hozzáférés korlátozása>/<Táv. felh. felü.
elérésének bizt. beáll.> <Be> Adja meg a PIN kódot <Alkalmaz> Adja meg a PIN kódot
(Megerősítés)
<Alkalmaz>
<Firmware frissítése> *1
A készülék környezetének megfelelően kiválaszthatja, hogy miként telepíti a firmware-frissítést.
frissítése(P. 305)
<PC használatával>
<Internet használatával>
<Verzióadatok>
445
A firmware
A beállításokat tartalmazó menü
<Adatkezelés>
552S-066
A készülék beállításainak használatával és az adatok inicializálásával kapcsolatos felsorolásban minden beállítás
megtalálható egy-egy leírással. Az alapértelmezett beállítások mellett a ( ) jelzés látható.
<Import/Export>(P. 446)
<Prod. Ext'd Survey Prog. enged.>/<A Product Extended Survey Program enged.>(P. 447)
<Kulcs és tanúsítvány inicializálása>(P. 447)
<Menü inicializálása>(P. 447)
Csillagozások (*)
● A csillag (*) jelzéssel megjelölt beá