Canon | Speedlite EL-100 | User manual | Canon Speedlite EL-100 User manual

Canon Speedlite EL-100 User manual
MAGYAR
Haladó használati útmutató
Bevezetés
A felvételkészítés során jelentkező problémák és a balesetek elkerülése
érdekében olvassa el elsőként a „Biztonsági utasítások” című részt
(8–9. oldal). Továbbá olvassa el alaposan ezt a kézikönyvet
a termék megfelelő használatának biztosítása érdekében.
E kezelési kézikönyv mellett tekintse át a fényképezőgép
kezelési kézikönyvét is.
A termék használata előtt ismerkedjen meg a működésével: olvassa
el ezt a kezelési kézikönyvet és a fényképezőgép kezelési kézikönyvét.
Továbbá biztonságos helyen tárolja ezt a kézikönyvet, hogy szükség
esetén később is elővehesse.
* A jelen kézikönyvben szereplő magyarázatok az EOS DIGITAL
fényképezőgép használatát veszik alapul.
Használat EOS filmes fényképezőgépekkel
Az automatikus vakus fényképezés csak az olyan EOS
fényképezőgépekkel lehetséges, amelyek fel vannak szerelve az
E-TTL II/E-TTL automatikus vakumérési rendszerrel. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy az automatikus vakuval történő fényképezés nem
lehetséges azokkal az EOS fényképezőgépekkel, amelyek TTL
automatikus vakumérési rendszerrel ellátottak.
2
Fejezetek
Bevezetés
1
2
Az első lépések és az alapvető műveletek
A vakus fényképezés előkészítése és alapvető tudnivalók
a vakus fényképezésről
2
Vakufunkciók
3
A fényképezőgépen elérhető vakufunkciók
4
Vezeték nélküli vakus felvételkészítés: optikai átvitel
5
Referencia
Vakufunkciók beállítása
Vakufunkciók beállítása a fényképezőgépen
Vezeték nélküli vakus fényképezés optikai átvitel segítségével
Gyakori kérdések a vakuról
11
21
27
41
55
3
A kézikönyvben használt jelölések
A kézikönyvben szereplő ikonok
(**. o.) : Oldalszámok további információk eléréséhez.
: Figyelmeztetés felvételkészítési problémák megelőzésére.
: Kiegészítő információ.
Alapfeltételek
zz A művelet folyamatai azt feltételezik, hogy a Speedlite egység
csatlakoztatva van a fényképezőgéphez, és mindkét egység be
van kapcsolva.
zz A gombok, tárcsák és szimbólumok szövegben szereplő ikonjai
megegyeznek a Speedlite vakun és a fényképezőgépen található
ikonokkal.
zz A műveletek feltételezik, hogy a Speedlite egyéni funkcióinak, illetve
a fényképezőgép menü- és egyéni funkcióinak beállításainál az
alapértelmezett értékek vannak megadva.
zz Minden érték (pl. A villanások száma) két AA/LR6 méretű alkálielem
használatán és a Canon tesztelési szabványain alapul.
4
Tartalom
Bevezetés
2
Fejezetek..............................................................................3
A kézikönyvben használt jelölések.......................................4
Funkciók tárgymutatója.........................................................7
Biztonsági utasítások............................................................8
Elnevezések.......................................................................10
1
Az első lépések és az alapvető műveletek
11
Az elemek behelyezése......................................................12
A Speedlite vaku csatlakoztatása a fényképezőgéphez és
leszerelése..........................................................................14
A vaku hatótávolságának módosítása................................15
Bekapcsolás.......................................................................16
a: Teljesen automata vakus fényképezés...................18
E-TTL II/E-TTL automata vaku felvételi módok szerint.......19
2
Vakufunkciók
21
Visszaverődés.....................................................................22
Tesztvillantás......................................................................23
FEL: FE-rögzítés.................................................................24
Egyéb funkciók...................................................................25
5
Tartalom
3
A fényképezőgépen elérhető vakufunkciók
27
Vakufunkciók beállítása a fényképezőgépen......................28
r Második függönyös szinkronizálás/c Gyors
szinkronizálás.....................................................................31
a: Kézi vaku......................................................................33
MULTI: stroboszkópos vaku..............................................35
CSP: Sorozatfelvétel előválasztás mód..............................37
f Vaku-expozíciókompenzáció.........................................38
C.Fn: A vaku egyéni funkcióinak beállításai........................39
4
Vezeték nélküli vakus felvételkészítés: optikai átvitel 41
: Optikai átvitelt használó vezeték nélküli vakus
fényképezés........................................................................42
a: Teljesen automata vezeték nélküli vakus
fényképezés........................................................................44
5: Vezeték nélküli többvakus fényképezés vakuaránnyal....49
q: Vezeték nélküli többvakus fényképezés kézi kimenettel.....53
5
Referencia
55
A vakuvillantás korlátozásai túlmelegedés miatt.................56
Hibaelhárítási útmutató.......................................................57
Tárgymutató........................................................................61
6
Funkciók tárgymutatója
Tápforrás
zz Elemek
Funkciók
è 12. o.
zz Vakuzási időköz/szám è 11. o.
zz Be- és kikapcsolás
è 16. o.
zz Vakukészenlét
è 16. o.
zz Automatikus
kikapcsolás
è 25. o.
Működés
zz A Speedlite vaku
felszerelése és
leszerelése
è 14. o.
Normál vakus fotózás
zz E-TTL automata vaku è 18. o.
zz Automata vaku
felvételi módonként
è 19. o.
zz Kézi vaku
è 33. o.
zz Mért kézi vaku
è 34. o.
zz TTL automata vaku
è 2. o.
zz Vaku-expozíciókompenzáció
è 38. o.
zz FE-rögzítés
è 24. o.
zz Gyors szinkronizálás è 31. o.
zz Második redőny
szinkronizálása
è 31. o.
zz Tesztvillantás
è 23. o.
zz AF-segédfény
è 25. o.
zz Vaku hatóterülete
è 15. o.
zz Beállítások törlése
(Visszaállítás az
alapértékekre)
è 39. o.
zz Vaku funkcióbeállítások
è 21. o.
zz Vakuvillantás
korlátozása
è 56. o.
zz Fény-visszaverődéses
vakus fényképezés
è 22. o.
zz Sorozatfelvétel
prioritásos mód
è 37. o.
Optikai átvitelt használó
vezeték nélküli vakus
fényképezés
zz E-TTL automata vaku è 44. o.
Testreszabás
zz Egyéni funkciók
(C.Fn)
è 40. o.
zz Minden törlése
è 39. o.
7
Biztonsági utasítások
A termék biztonságos használata érdekében feltétlenül olvassa el az
alábbi utasításokat.
A termék kezelőjének vagy más személyek sérüléseinek elkerülése
érdekében mindig kövesse az utasításokat.
FIGYELMEZTETÉS
Súlyos sérülés vagy halálos
veszély lehetőségét jelzi.
ooCsak az ebben a használati útmutatóban meghatározott tápforrást használja.
ooNe szerelje szét vagy alakítsa át a terméket.
ooNe tegye ki a terméket erős ütődésnek vagy rázkódásnak.
ooNe érintsen meg semmilyen kilátszó belső alkatrészt.
ooSzokatlan körülmények esetén, például ha füstöt vagy furcsa szagot érzékel,
azonnal hagyja abba a termék használatát.
ooNe használjon szintetikus tisztítószereket – például alkoholt, benzint vagy
hígítót – a termék tisztításához.
ooÜgyeljen arra, hogy a termék ne legyen nedves. Ügyeljen arra, hogy ne
kerüljön idegen tárgy vagy folyadék a termék belsejébe.
ooNe használja a terméket gyúlékony gázok jelenlétében.
Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.
ooA kereskedelmi forgalomban kapható elemek vagy a mellékelt
akkumulátoregységek használata során tartsa be a következő utasításokat.
• Az elemeket/akkumulátorokat/akkumulátoregységeket csak az adott
termékhez használja.
• Ne melegítse fel az elemeket, és ne tegye ki azokat tűznek.
• Ne töltse fel az akkumulátorokat/akkumulátoregységeket nem megfelelő
akkumulátortöltővel.
• Ügyeljen arra, hogy szennyeződés, illetve hajtű vagy más fémtárgyak ne
kerüljenek érintkezésbe az érintkezőkkel.
• Ne használjon szivárgó elemeket/akkumulátorokat/akkumulátoregységeket.
• Mielőtt eltávolítaná az elemeket/akkumulátorokat/akkumulátoregységeket,
szigetelőszalaggal vagy más módon szigetelje le az érintkezőket.
Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.
Ha az elem/akkumulátor/akkumulátoregység szivárog, és a kifolyt anyag a bőrére
vagy a ruhájára kerül, öblítse le folyó vízzel az érintett területet. Ha a szemébe
kerül, öblítse kis alaposan bő, tiszta csapvízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
ooNe hagyja, hogy a termék a használat során hosszabb ideig a bőrének
ugyanahhoz a részéhez érjen.
Ez alacsony hőmérsékletű égéseket, többek között bőrpírt vagy hólyagosodást
okozhat, még ha a termék nem is érződik forrónak. Állvány vagy hasonló
kiegészítő használata javasolt, ha a terméket meleg helyen használják, illetve ha
keringési problémákkal vagy kevésbé érzékeny bőrű személy használja.
8
Biztonsági utasítások
ÓVINTÉZKEDÉSEK
Sérülés lehetőségét jelzi.
ooSenki szeméhez közel ne villantsa a vakut.
Ezzel szemsérülést okozhat.
ooA vaku a használata során erősen felhevül. Fényképezés közben tartsa távol
az ujjait vagy más testrészeit, illetve egyéb tárgyakat a vakutól.
Ez sérüléshez vagy a vaku hibás működéséhez vezethet.
ooNe hagyja a terméket olyan helyen, ahol nagyon magas vagy nagyon alacsony
hőmérsékletnek van kitéve.
A termék nagyon felmelegedhet/lehűlhet, és megérintésekor égési vagy más
sérülést okozhat.
ooNe érintse meg a termék belső alkatrészeit.
Ez sérülést okozhat.
9
Elnevezések
(1)
(5)
(2)
(6)
(7)
(9)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Vakufej (fénykibocsátó egység)
Optikai átvitelt alkalmazó
vezeték nélküli érzékelő
Rögzítőtalp
Érintkezők
Visszaverődési szög indexe
Csatorna váltása
(8)
(10)
(11)
(12)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Tápellátásjelző fény
Akkumulátorrekesz fedele
Módválasztó tárcsa
Rögzítőtalp reteszelőkarja
Vakukészenlét jelzőfénye
Zárkioldó gomb
Mellékelt tartozékok
(2)
(1)
Speedlite tok
(1)
(2)
10
Zseb a miniállványhoz
Kiegészítő
Miniállvány
1
Az első lépések és az
alapvető műveletek
Ez a fejezet a vakus fényképezés előtti előkészületeket,
valamint a fényképezéssel kapcsolatos alapvető tudnivalókat
írja le.
Óvintézkedések folyamatos vakuhasználat esetén
ooA vakufej túlmelegedés okozta elhasználódásának és
károsodásának elkerülése érdekében ne alkalmazza egymás
után 30-nál többször a teljes fényerővel történő vakuzást.
Ennyi egymás utáni, teljes kapacitású vakuhasználat után
legalább 40 percig ne használja a vakut.
ooHa a vaku egymás után a fent említett alkalommal, teljes
kapacitáson villan, majd ezután a vakut rövid időn belül
többször használja, aktiválódhat a biztonsági funkció,
ami korlátozhatja a vaku működését. Ha korlátozott
a vakuvillantás, a vakuvillantás időszakának beállítása
automatikusan kb. 45 másodperc. Hagyja abba a vaku
használatát legalább 40 percre.
ooRészletekért lásd „A vakuvillantás korlátozásai túlmelegedés
miatt” című részt az 56. oldalon.
11
Az elemek behelyezése
Helyezzen be két AA/R6 méretű elemet tápellátásként.
1 Nyissa ki a fedelet.
2 Helyezze be az elemeket.
3 Zárja be a fedelet.
12
Az elemek behelyezése
ÓVINTÉZKEDÉSEK
ooNe használjon „AA/R6 lítiumakkumulátorokat”.
Ügyeljen rá, hogy egyes „AA/R6 lítiumakkumulátorokat” használat közben
esetenként túlhevülhetnek. Biztonsági okokból ne használjon „AA/R6
lítiumakkumulátorokat”.
ooHa hosszabb ideig érintkezik az eszköz ugyanazon részével,
ne használja a Speedlite vakut.
Még ha a termék nem is érződik túl forrónak, egyazon testrésszel való
hosszan tartó érintkezése a bőr kivörösödését, felhólyagzását vagy akár
égési sérülést okozhat. Állvány használata javasolt olyankor, ha nagyon
forró helyen fényképez, illetve ha keringési problémái vannak, vagy bőre
kevésbé érzékeny.
Az alkálielemektől eltérő AA/R6 méretű elemek használata az érintkezők
eltérő alakja miatt érintkezési hibát okozhat.
ooHasználjon azonos gyártmányú elemeket. Egyszerre cserélje ki mind
a két elemet.
ooAz eszköz AA/HR6 Ni-MH akkumulátorokkal is használható.
ooA vaku időközéről és a villanások számáról lásd a különálló Kiegészítő
információkat.
13
A Speedlite vaku csatlakoztatása
a fényképezőgéphez és leszerelése
A művelet előtt mindig kapcsolja ki a Speedlite vakut.
1 A Speedlite vaku csatlakoztatása.
2 A Speedlite vaku rögzítése.
3 A Speedlite vaku leszerelése.
14
A vaku hatótávolságának módosítása
Állítsa be a vakufejet, hogy a vaku hatóterülete megfelelő legyen az
objektív fókusztávolsága számára.
Ha a vaku hatóterületénél szélesebb látószögű objektívet használ,
elsötétedhetnek a kép szélei.
Normál helyzet
zz A vaku maximális hatóterülete
RF/EF 24mm (EF-S/EF-M 15mm)
objektívek használata esetén
érvényes.
Kiterjesztett helyzet
zz RF/EF 50mm (EF-S/EF-M 30mm)
vagy nagyobb objektívek használata
esetén érvényes.
15
Bekapcsolás
a módválasztó tárcsát <a>
1 Állítsa
(1) vagy <K> (2) állásba.
a vaku készenlétét.
2 Ellenőrizze
zz A vakukészenlét jelzőfénye (3) vörös
(1)
(2)
(3)
a vaku teljes töltöttsége esetén.
zz A felvételkészítés akkor is lehetséges,
amikor a vakukészenlét jelzőfénye
villog (a gyorsvaku használata
esetén). A vakufényerő kb. 1/2–1/6
a teljes fényerőhöz képest.
Módválasztó tárcsa
zz<K>
A vaku folyamatosan villan a felvételkészítés során.
zz<a>
A vaku szükség szerint automatikusan villan (a felvételi módoktól
és körülményektől függően), amennyiben olyan fényképezőgéppel
használja, amelyik támogatja az automatikus vakuvillantást.
Az EOS R [A] vagy [d] módjában a vaku be- vagy kikapcsol
a fényképezőgép alábbi műveleteinek megfelelően is.
zz<J>
A vaku kikapcsolva.
zz<[.4/5/6>
Akkor állítsa be, ha a vakut vevő vakuként használja az optikai
vezeték nélküli vakus fényképezés során. Részletekért lásd a
4. fejezetet: „Vezeték nélküli vakus felvételkészítés: optikai átvitel”.
16
Bekapcsolás
ooHa a módválasztó tárcsát <a> állásban hagyja, és az automatikus
vakuvillantás támogató fényképezőgépet használ, akkor előfordulhat,
hogy nem megy végbe a teljes töltés és villantás a felvételkészítés során
(a felvételi körülmények és az elem állapota függvényében).
ooA gyorsvakuzás nem érhető el az alábbi körülmények megléte esetén:
• Az E-TTL II/E-TTL szabványt nem támogató fényképezőgépek
• Optikai vezeték nélküli vakus fényképezés
• Stroboszkópvaku
• Olyan kézi vakus fényképezés, amelynél a vakufényerő az 1/4–1/128
tartományon kívül esik.
ooHa a módválasztó tárcsa beállítása <a>, akkor ajánlott a vakufej
egyenesen előre való pozícionálása. Váltson át a vaku hatóterületének
olyan beállítására, amelyik megfelelő az objektív látószöge számára
(15. o.).
ooAz automatikus vakuvillantást nem támogató fényképezőgépek esetén
a vaku mindig villan olyankor, amikor úgy fényképez, hogy a módválasztó
tárcsa állása <a>.
17
a: Teljesen automata vakus
fényképezés
Ha a fényképezőgépen a <d> (Programautomatika) vagy a teljesen
automatikus üzemmódot állítja be, fényképezhet az E-TTL II/E-TTL
teljesen automata vaku módban.
Egyes fényképezőgépeknél az [E-TTL II vakumérés] használata
automatikus, ha a vaku módválasztó tárcsájának beállítása <a>.
a vaku módot [E-TTL II
1 Állítsa
vakumérés] értékre.
zz Válassza ki a vaku mód beállítását
a fényképezőgép [Vaku
funkcióbeállítások] vagy [Külső
vaku funkc.beáll.] képernyőjén
(28. o.).
zz Válassza ki az [E-TTL II vakumérés]
beállítást.
hatóterületének átváltása.
2 Azzvaku
Váltson át a vaku hatóterületének
olyan beállítására, amelyik megfelelő
az objektíve számára (15. o.).
és készítse el
3 Fókuszáljon,
a felvételt.
zz Győződjön meg róla, hogy az <I>
világít a keresőben, illetve (Élő nézet
esetén) a képernyőn.
ooHa felvételei sötétek (alulexponáltak), próbáljon közelebb lépni
a témához, illetve növelje az ISO-érzékenységet.
ooA „teljesen automata” a <A>, <1> és <C> felvételi módra vonatkozik.
18
E-TTL II/E-TTL automata vaku felvételi
módok szerint
Állítsa a fényképezőgép felvételi módját <s> (záridő-előválasztás),
<f> (rekesz-előválasztás), <t> (rugalmas előválasztás) vagy
<a> (kézi expozíció) állásba az E-TTL II/E-TTL automatikus vaku
adott módban való használatához.
Lehetővé teszi a záridő kézi beállítását. A fényképezőgép a záridő
alapján beállítja a rekesznyílást a normál exponálás biztosításához.
s
ooHa a rekeszérték villog, állítsa a záridőt addig, amíg meg nem szűnik
a villogás.
f
Lehetővé teszi a rekesznyílás kézi beállítását. A fényképezőgép a
rekesznyílás alapján beállítja a záridőt a normál exponálás biztosításához.
ooHa a záridő villog, állítsa a rekesznyílást addig, amíg meg nem szűnik
a villogás.
t
Lehetővé teszi a záridő vagy a rekesznyílás kézi beállítását.
ooHa a rekeszérték villog a záridő beállítása során, állítsa a záridőt
addig, amíg meg nem szűnik a villogás.
ooHa a záridő villog a rekesznyílás beállítása során, állítsa
a rekesznyílást addig, amíg meg nem szűnik a villogás.
a
Lehetővé teszi a záridő és a rekesznyílás kézi beállítását.
A vaku által kibocsátott fény normál exponálást tesz lehetővé a fő téma
számára, de a háttér expozíciója eltérő lehet a záridő és rekesznyílás
megadott értéke szerint.
A <Z> vagy <Y> felvételi mód használata esetén az eredmény megegyezik
a <d> (Programautomatika) mód használatával elérhető eredménnyel.
A vakuszinkron idő és a rekeszértékek felvételi mód szerint
Záridő
Automatikus beállítás (legalább 1/X mp.)
Kézi beállítás (legalább 1/X mp.)
Automatikus beállítás (legalább 1/X mp.)
Rekeszérték
Automatikus beállítás
Automatikus beállítás
Kézi beállítás
t
Kézi beállítás/Automatikus beállítás
(legalább 1/X mp.)
Automatikus beállítás/
Kézi beállítás
a
Kézi beállítás (legalább 1/X mp.)
Kézi beállítás
d
s
f
ooAz „1/X mp” a fényképezőgép maximális vakuszinkronideje. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy a minimális vakuszinkronidők fényképezőgépenként változnak.
19
20
2
Vakufunkciók
Ez a fejezet a vakun elérhető funkciókat mutatja be.
A fényképezőgépről elérhető funkciókért lásd: 27. o.
21
Visszaverődés
A vakufejet mennyezet vagy fal felé irányítva a vakus fényképezésnél
elérheti a vaku fényének visszaverődését a felületről – ezzel lágyabbak
lesznek a téma mögötti árnyékok, és így természetesebb hatás érhető
el. Ezt a felvételkészítési módszert „fény-visszaverődéses vakus
fényképezésnek” nevezik.
A visszaverődés irányának beállítása
zz A vakufej az ábrán látható módon forgatható el. Javasolt
a kiterjesztett vakufejjel való felvételkészítés.
180° 150°
90°
0°
ooHa a vakufényt visszaverő mennyezet vagy fal túl messze van, a vaku
visszaverődő fénye nem biztos, hogy eléri a témát, így az expozíció nem
lesz megfelelő.
ooHa a felvételek túl sötétek, vagy csökkentse a rekeszértéket (f-számot)
to a rekesz megnyitásához, vagy növelje az ISO-érzékenységet, majd
próbálkozzon újra.
ooVálasszon olyan mennyezetet vagy falat, amelyiknek színe közel áll
a fehérhez, és ilyen felületről verje vissza a fényt, hogy a visszaverés
mértéke magas legyen. Ha a vakufényt visszaverő felület nem
fehér, akkor az adott színtónus megjelenhet a képen, illetve a vaku
visszaverődő fénye nem biztos, hogy eléri a témát, így az expozíció
nem lesz megfelelő.
22
Tesztvillantás
Ha a fényképezőgép mélységélesség-előnézet gombját megnyomja,
a vaku kb. 1 másodpercig folyamatosan villan. Ez a funkció
a „tesztvillantás”. Ezáltal megtekintheti a téma árnyékos részét
vakus fényképezés esetére.
ooA vakufej túlmelegedés okozta elhasználódásának és károsodásának
elkerülése érdekében ne alkalmazza egymás után 30-nál többször
a tesztvillantást. Ha ennél többször végez tesztvillantást, akkor hagyja
abba a vaku használatát legalább 40 percre.
ooMiután ilyen sokszor végzett már tesztvillantást, a további rövid
időközönként történő vakuzás aktiválja a biztonsági funkciót,
és körülbelül 45 másodperces időközre korlátozza a vakuvillantást.
Ilyenkor hagyja abba a vaku használatát legalább 40 percre.
ooÉlő nézet felvétel során a tesztvillantás a fényképezőgép működtetésével
nem használható.
ooA tesztvillantás nem elérhető az EOS M és az EOS R fényképezőgépeknél.
23
FEL: FE-rögzítés
A vaku-expozíció (FE) rögzítése rögzíti a helyes vakuexpozíciós
beállítást a téma részeihez.
1 Fókuszáljon a témára.
a vakuexpozíciót.
2 Rögzítse
zz Állítsa a vaku módot [E-TTL II vakumérés] értékre (18. o.).
zz Állítsa a témát a kereső vagy a képernyő közepére, majd nyomja
meg az FE-rögzítés gombot a fényképezőgépen.
Az FE-rögzítés gombjának helye fényképezőgépenként
változó. A részletekért tekintse meg a fényképezőgép kezelési
kézikönyvét.
ggA Speedlite vaku elővillantást alkalmaz, és a vakuexpozíció
zárolva lesz.
ggA keresőn vagy a képernyőn körülbelül fél másodpercig
megjelenik a „FEL” felirat.
Megjelenik a mérés köre (és egyes típusokon a <d> is)
a képernyő közepén az EOS M ás EOS R fényképezőgépeken.
zz Minden egyes alkalommal, amikor megnyomja az FE-rögzítés
gombot, a Speedlite vaku elővillantást végez, és ekkor tárolja
a szükséges vakufényerőt a memóriában.
ooHa nem érhető el megfelelő expozíció az FE-rögzítéssel, a <Q> villog
a keresőben vagy a képernyőn. Közelítsen a témára, növelje az
ISO‑érzékenységet, vagy nyissa meg a rekeszt, mielőtt ismét zárolná
a vakuexpozíciót.
ooElőfordulhat, hogy az FE-rögzítés nem hatékony, amennyiben a téma
túl kicsi a keresőben vagy a képernyőn.
egyes fényképezőgépeken az FE-rögzítés gomb minden egyes
megnyomása vált az elővillantás és a vakuexpozíció rögzítése között.
24
Egyéb funkciók
Színhőmérsékleti adatok átvitele
Ez a funkció optimalizálja a fehéregyensúlyt a vaku fényének
színhőmérséklete alapján, oly módon, hogy a színhőmérsékleti
adatokat átviszi az EOS DIGITAL fényképezőgépbe a vaku
villanásakor. Ha a fényképezőgép fehéregyensúly-beállítása <A>,
<Aw> vagy <Q>, a funkció automatikusan bekapcsol.
Olvassa el fényképezőgépe kezelési kézikönyvében,
hogy a fényképezőgép kompatibilis-e ezzel a funkcióval.
AF-segédfény
A köztes villanások automatikusan következnek be az automatikus
fókusz segítése érdekében olyankor, amikor a témánál gyenge a fény
vagy alacsony a kontraszt.
Ha nehéz a fókuszálás az AF-segédfénnyel, válasszon egy AF-pontot
a téma közepén vagy körülötte.
ooAz AF-segédfény nem aktiválódik az optikai vezeték nélküli vakus
fényképezés során.
ooAz AF-segédfény indítása letiltható a fényképezőgépen. A részletekért
tekintse meg a fényképezőgép kezelési kézikönyvét.
Automatikus kikapcsolás funkció
zz A vaku automatikusan kikapcsol, ha kb. 90 másodpercig nem
használja. A Speedlite újra bekapcsolásához nyomja le félig az
exponálógombot.
zz Az automatikus kikapcsolás kb. 60 perc elteltével érvényesül
olyankor, amikor a vaku vevőként van beállítva (42. o.).
ooAz automatikus kikapcsolás letiltható (C.Fn-01, 40. o.).
ooMódosíthatja az automatikus kikapcsolásig eltelt idő értékét a vevő
vakunál (C.Fn-10, 40. o.).
25
26
3
A fényképezőgépen
elérhető vakufunkciók
Ez a fejezet a fényképezőgépen elérhető vakufunkciókat
mutatja be.
Az ebben a fejezetben bemutatott műveletek akkor állnak
rendelkezésre, ha a fényképezőgép felvételi módjának beállítása
<t/d/s/f/a/Bulb(B)>.
27
Vakufunkciók beállítása a fényképezőgépen
A 2007 óta készült EOS DIGITAL fényképezőgépeken a vakufunkciók
és az egyéni funkciók beállíthatók a fényképezőgép menüképernyőjéről.
A menük leírásáért tekintse meg a fényképezőgép kezelési
kézikönyvét.
a [z: Vakuvezérlés] vagy
1 Válassza
[z: Külső Speedlite vezérlés]
elemet.
a [Vaku funkcióbeállítások]
2 Válassza
vagy a [Külső vaku funkc.beáll.]
lehetőséget.
meg a kívánt beállítást.
3 Adja
zz A beállítási képernyő és a megjelenő
elemek fényképezőgépenként eltérők
lehetnek.
1. példa
28
2. példa
Vakufunkciók beállítása a fényképezőgépen
A Vaku funkcióbeállítások képernyőn elérhető beállítások
zzVakuvillantás
Vakus fényképezés végrehajtásához állítsa [Enged] értékre. Ha csak
a vaku AF-segédfényét szeretné használni, állítsa [Tilt] értékre.
zzE-TTL II vaku fénymérés
Normál exponáláshoz a [Kiértékelő] beállítást adja meg. Ha az
[Átlagoló] beállítást adja meg, a vakuexpozíció a fényképezőgép
által mért teljes jelenetre lesz átlagolva.
zzLassú szinkronizálás
Beállíthatja a vakuszinkron időt a vakus fényképezésnél rekeszelőválasztás módban vagy Programautomatika módban.
zzVakuszinkron idő Av módban
A vakuszinkron idejét megadhatja, ha rekesz-előválasztásos módban
fényképez.
zzBiztonsági előválasztás
Ha el szeretné kerülni a vakuvillantás által okozott túlexponálást
napközben vagy közeli távolságnál, akkor a fényképezőgép
automatikusan csökkentheti a megfelelő exponáláshoz szükséges
ISO-érzékenységet az automatikus ISO beállítás megadásakor.
zzVaku mód
Kiválaszthatja az [E-TTL II vakumérés] (18. o.), a [Kézi vaku]
(33. o.) vagy a [MULTI vaku (stroboszkópos)] (35. o.)
beállítást. A [Folyamatos felvétel elővál. mód] (37. o.) is elérhető
egyes fényképezőgépeken.
zzZáridő-szinkronizálási beállítások (31. o.)
A vaku villanásának időzítését/módszerét a következő beállítások
közül választhatja ki: [Első redőny szinkronizálása], [Második
redőny szinkronizálása], illetve [Gyors szinkronizálás].
zzVaku-expozíciókompenzáció (38. o.)
Az expozíciókompenzációhoz hasonló eljárás segítségével
beállíthatja a vaku fényerejét.
29
Vakufunkciók beállítása a fényképezőgépen
zzVezeték nélküli funkciók (41. o.)
Beállíthat optikai vezeték nélküli vakus fényképezést.
zzA vaku egyéni funkcióinak beállításai (39. o.)
Beállíthatja a Speedlite vaku egyéni funkcióit.
zzBeállítások törlése (39. o.)
A [Vakubeállítások törlése] vagy a [Külső vaku beáll. törl.]
beállítása esetén visszaállíthatja a Speedlite vaku beállításait az
alapértelmezett értékekre.
Egyes funkciók a fényképezőgéptől függően esetleg nem jelennek meg.
Emellett egyes funkciók nem állíthatók be, ha a vaku módválasztó tárcsája
<a> állásban van.
ooA [Vaku villantás] és az [E-TTL II mérés] a 28. oldalon szereplő
2. vagy 3. lépésben jelenik meg. (A kijelző elrendezése és az eljárás
függ a használt fényképezőgép típusától.)
ooAz elérhető beállítások függnek a használt fényképezőgéptől, a vaku
módtól stb.
30
r Második függönyös szinkronizálás/c Gyors
szinkronizálás
Ha második függönyös szinkronizálást
használ alacsony záridőnél, akkor
természetes felvételeket készíthet a téma
mozgásáról, például az autók fényei esetén.
Első függönyszinkron
A gyors szinkronizálás lehetővé teszi
a vakus fényképezést még olyankor
is, amikor magasabbak a záridők, mint
a maximális vakuszinkronizálás zárideje.
Ez akkor hatékony, ha az <f> módban
(nyitott rekesz) szeretne fényképezni
elmosódott háttérrel például napfényes
kültéri helyszínen.
Normál vaku
meg a [Zár szinkronizálása]
1 Nyissa
beállítási képernyőt.
zz Válassza ki a zárszinkronizálás
beállítását a [Vaku funkcióbeállítások]
vagy [Külső vaku funkc.beáll.]
képernyőn (39. o.).
31
Szinkronizálás második redőnyre/Gyors szinkronizálás
2 Válasszon a lehetőségek közül.
ooA vezeték nélküli vakus fényképezés közben a második redőny
szinkronizálása nem használható.
ooGyors szinkron alkalmazásánál minél nagyobb a zársebesség,
annál kisebb a kulcsszám.
32
a: Kézi vaku
A vaku fényereje 1/1 teljes fényerőtől 1/128 fényerőig állítható.
meg a vakumódot.
1 Adja
zz Válassza ki a vaku mód beállítását
a [Vaku funkcióbeállítások] vagy
[Külső vaku funkc.beáll.] képernyőn
(28. o.).
zz Válassza ki a [Kézi vaku] opciót.
be a vaku fényerejét.
2 Állítsa
zz Válassza ki a vaku mód beállítását
a [Vaku funkcióbeállítások]
vagy [Külső vaku funkc.beáll.]
képernyőn.
zz A szintet az [Y] [Z] gombokkal
állíthatja be.
ooA megfelelő vakuexpozíció elérése érdekében fénymérő segítségével
(külön vásárolható meg) határozza meg a vaku szükséges fényerejét.
ooA fényképezőgép fényképezési módjának ajánlott beállítása <f>
vagy <a>.
ooA kézi vaku kulcsszámaival kapcsolatban lásd a különálló Kiegészítő
információkat.
33
Kézi vaku
Vakuexpozíció kézi méréssel
EOS-1D sorozatú fényképezőgép használata esetén megadhatja
kézzel a vakuexpozíciós szintet a fényképezés előtt. Ez akkor
hasznos, ha közel van a témához. Használjon 18%-os szürke kártyát
(kereskedelmi forgalomban kapható), és készítse el a felvételt az
alábbiak szerint.
meg a fényképezőgép és a Speedlite beállításait.
1 Adja
zz A fényképezőgépen a <a> vagy <f> felvételi módot állítsa be.
zz Állítsa be az <a> vaku módot a Speedlite vakun.
a témára.
2 Fókuszáljon
zz Fókuszáljon kézzel.
18%-os szürke fényvisszaverő anyagot.
3 Használjon
zz Helyezze a szürke kártyát a téma pozíciójába.
zz Irányítsa úgy a fényképezőgépet, hogy a kereső közepén lévő
teljes szpot fénymérési kör a szürke kártyára essen.
meg a <B>, <P> vagy <7> gombot.
4 Nyomja
ggA Speedlite elővillantást alkalmaz, míg a helyes
vakuexpozícióhoz szükséges fényerőt a memóriában tárolja.
ggA kereső jobb oldalán az expozíciószint-jelző mutatja a normál
expozícióhoz tartozó vakuexpozíciós szintet.
meg a vaku expozíciós szintjét.
5 Adja
zz Állítsa be a Speedlite kézi vaku fényerejét és
a rekeszértéket úgy, hogy a vaku expozíciós szintje
a normál expozíciós jelnél legyen.
el a képet.
6 Készítse
zz Vegye ki a szürke kártyát, és készítse el a képet.
A vakuexpozíció kézi beállítása csak az EOS-1D sorozat fényképezőgépeihez
érhető el.
34
MULTI: stroboszkópos vaku
Ha stroboszkópos vakut használ
alacsonyabb záridővel, akkor folyamatos
mozgást rögzíthet egy felvételen.
meg a vakumódot.
1 Adja
zz Válassza ki a vaku mód beállítását
a [Vaku funkcióbeállítások] vagy
[Külső vaku funkc.beáll.] képernyőn
(28. o.).
zz Válassza ki a [MULTI vaku
(stroboszkópos)] lehetőséget.
be a vakuhoz kapcsolódó
2 Állítsa
számot, frekvenciát és fényerőt.
zz Válassza ki és adja meg
a beállításokat a [Vaku
funkcióbeállítások] vagy [Külső
vaku funkc.beáll.] képernyőn.
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Villanások száma
Villanások frekvenciája
Vaku fényerőszintje
35
stroboszkópos vaku
A záridő kiszámítása
Villanások száma ÷ villanások frekvenciája = Záridő
Ha például a villanások száma 10, a villanások frekvenciája 5 (Hz),
akkor a záridő legalább 2 másodperc.
ooA vakufej túlmelegedés okozta elhasználódásának és károsodásának
elkerülése érdekében ne alkalmazza egymás után 15-nél többször
a stroboszkópvakut. 15 felvétel után legalább 10 percig szüneteltesse
a vaku használatát.
ooA több mint 15 alkalommal való felvételkészítés aktiválja a biztonsági
funkciót, így korlátozza a vakuvillantást. Legalább 40 percig
szüneteltesse a vaku használatát.
ooA stroboszkópvaku akkor a leghatékonyabb, ha a témáról sok fény
verődik vissza, a háttere pedig sötét.
ooÁllvány és távkioldó használata ajánlott (külön vásárolhatók meg).
ooA vakufényerő nem állítható 1/1 vagy 1/2 értékre.
ooA stroboszkópvaku használata a fényképezőgép felvételi módjának
<Bulb(B)> beállításával is használható.
ooA villanások maximális számáról lásd a különálló Kiegészítő
információkat.
ooA „----” vakuszám arra utal, hogy a vaku sorozatosan villan addig, amíg
a zár aktiválódik, illetve megszűnik a vaku töltöttsége.
36
CSP: Sorozatfelvétel előválasztás mód
Egyes fényképezőgépeken elérhető a sorozatfelvétel előválasztás
(CSP) mód. A sorozatfelvétel előválasztás mód automatikusan
csökkenti a vakufényerőt egy egységgel, miközben növeli az ISOérzékenységet egy egységgel. Ez hasznos lehet sorozatfelvételeknél,
vagy akkor, ha spórolni szeretne a vaku akkumulátorának energiájával.
Részletekért lásd az ezen funkcióval felszerelt fényképezőgépek
kezelési kézikönyvét.
Adja meg a vakumódot.
zz Válassza ki a vaku mód beállítását
a [Vaku funkcióbeállítások] vagy
[Külső vaku funkc.beáll.] képernyőn
(28. o.).
zz Válassza ki a [Folyamatos felvétel
elővál. mód].
A magas rekeszértékek és a távoli témák csökkentik a mód hatékonyságát
(sorozatos vakuzás és mérsékelt akkumulátorhasználat).
37
f Vaku-expozíciókompenzáció
Az expozíciókompenzációhoz hasonló eljárás segítségével beállíthatja
a vaku fényerejét.
meg a [Vaku
1 Nyissa
expozíciókompenzáció] képernyőt.
zz Válassza ki a [Vaku expozíciókompenzáció] beállítást a [Vaku
funkcióbeállítások] vagy [Külső
vaku funkc.beáll.] képernyőn
(28. o.).
meg a vaku2 Adja
expozíciókompenzáció értékét.
zz A szintet a [Y] [Z] gombokkal
állíthatja be.
Általában sötét téma esetén csökkentett expozíciókompenzációt, míg
világos témánál megnövelt expozíciókompenzációt érdemes beállítani.
38
C.Fn: A vaku egyéni funkcióinak beállításai
A fényképezőgép menüképernyőjén megadhatja a Speedlite vaku
Egyéni funkcióinak beállítását. A képernyőn megjelenő elemek függnek
a fényképezőgép típusától.
a [Vaku C.Fn beállításai]
1 Válassza
vagy a [Külső vaku C.Fn beállítása]
lehetőséget.
egyedi funkciót.
2 Válasszon
zz Állítsa be a funkciót.
zz Az összes egyedi vakufunkcióbeállítás törléséhez válassza
a [Minden Speedlite C.Fn töröl]
vagy [Külső vaku C.Fn beáll. töröl]
lehetőséget a [Külső Speedlite
vezérlés] vagy a [Vakuvezérlés]
képernyőn.
39
C.Fn: A vaku egyéni funkcióinak beállításai
Egyéni funkciók beállítása
C.Fn-01: Automatikus kikapcsolás (25. o.)
oo0: ON (Engedélyezve)
oo1: OFF (Letiltva)
C.Fn-10: Vevő automatikus kikapcsolási időzítője
Módosíthatja az automatikus kikapcsolásig eltelt idő értékét a vevő
vakuknál az optikai vezeték nélküli vakus fényképezésnél.
oo0: 60 perc
oo1: 10 perc
C.Fn-11: Vevő automatikus kikapcsolási időzítője ki
Optikai vezeték nélküli vakus fényképezés estén bekapcsolhatja
azokat a vevőket, amelyek automatikusan kikapcsoltak az adó
bekapcsolásakor.
Módosíthatja azt az időt, ameddig az automatikusan kikapcsolt vevő
vakuk elfogadják ezt a parancsot.
oo0: 8 órán belül
oo1: 1 órán belül
40
4
Vezeték nélküli vakus
felvételkészítés: optikai átvitel
Ez a fejezet az optikai átvitelt alkalmazó, vezeték nélküli adó/
vevő vakus fényképezést ismerteti.
Az optikai vezeték nélküli vakus fényképezéshez szükséges
tartozékokról lásd a különálló kiegészítő információkat.
ooAz ebben a fejezetben bemutatott műveletek akkor állnak
rendelkezésre, ha a fényképezőgép felvételi módjának
beállítása <t/d/s/f/a/Bulb(B)>.
ooÁllítsa az adó módválasztó tárcsáját <K> állásba (16. o.).
ooA bemutatott példákban az EL-100 típust használjuk mind
adó, mind vevő vakuegységként.
ooA fényképezőgéphez csatlakozó EL-100 egység az „adó” és
a többi, vezeték nélküli vezérelt EL-100 egység „vevő”.
41
: Optikai átvitelt használó vezeték nélküli
vakus fényképezés
Használhat egy másik olyan Canon Speedlite vakut is, amely kompatibilis
az optikai vezeték nélküli vakus fényképezéssel, amennyiben vezeték
nélküli, többvakus megvilágítást szeretne alkalmazni.
Elhelyezés és működési tartomány
zzAutomatikus vakuzás egy vevővel (44. o.)
Beltérben
Vevő
Kültéren
Adó
Kb. 80°
Átviteli távolság kb. 5 m
Kb. 8 m
ooAz átvitel zavarásának elkerülése érdekében ne helyezzen akadályokat
az adó vaku és a vevő vaku közé.
ooAz átviteli távolság függ a használt adó vakutól. Erről az adó funkcióval
felszerelt készülék kezelési kézikönyvében talál bővebb információt.
ooA felvételkészítés előtt készítsen tesztfelvételt.
ooIrányítsa a vevő vaku vezeték nélküli érzékelőjét az adó vaku felé.
ooAzok az El-100-on kívüli eszközök, amelyek támogatják az optikai átvitelt
használó vezeték nélküli adó funkciókat, használhatók arra is, hogy vezéreljék
a vevőként beállított EL-100 egységeket. Ebben az esetben tekintse meg az
eszköz használati útmutatóját az eszköz adóként való beállításáról.
ooA vevő vakut a tartozék miniállványra állítva helyezze ki (10. o.).
42
Optikai átvitelt használó vezeték nélküli vakus fényképezés
Vezeték nélküli többvakus fényképezés
Az E-TTL II/E-TTL automatikus vakus fényképezés két vagy három
vevőcsoporttal lehetséges, miközben a vakuarány (a vakufényerő
aránya) szükség szerint beállítható.
Az E-TTL II/E-TTL automatikus vakuval történő fényképezés úgy is
lehetséges, hogy mindegyik vaku azonos fényerővel villan (47. o.).
zzAutomatikus vaku vevőcsoportokkal
C
A
A
B
2 csoport (A, B) (49. o.)
B
3 csoport (A, B, C) (50. o.)
43
a: Teljesen automata vezeték nélküli
vakus fényképezés
Automatikus vakuzás egy vevővel
Ez a szakasz az alapvető teljesen
automatikus vezeték nélküli
fényképezést mutatja be az EL-100
adó és vevő vakuk használatával.
Adók beállítása
a vezeték nélküli
1 Konfigurálja
optikai átvitelt.
zz Válassza ki a vezeték nélküli
funkciók beállításait a [Vaku
funkcióbeállítások] vagy [Külső
vaku funkc.beáll.] képernyőn
(28. o.).
zz Válassza ki a [Vezeték
nélküli:Optikai átvitel] lehetőséget.
44
Teljesen automata vezeték nélküli vakus fényképezés
a vaku módot,
2 Konfigurálja
az optikai csatornát és az adó
(1)
vakuvillantást.
zz Válassza ki és adja meg
a beállításokat a [Vaku
funkcióbeállítások] vagy [Külső
vaku funkc.beáll.] képernyőn.
(2)
(3)
(1) Vaku mód
(2) Optikai csatorna
(3) Adó vakuvillantása
zz Az (1) pontnál állítsa a vaku módot
[E-TTL II vakumérés] értékre.
zz A (2) pontnál állítsa be az adó vaku
optikai csatornáját.
zz A (3) pontnál állítsa az [Adó vaku
villantása] beállítást [Enged] értékre.
45
Teljesen automata vezeték nélküli vakus fényképezés
Vevők beállítása
be egy optikai csatornát.
3 Állítson
zz A csatornaváltót ugyanarra
a csatornára állítsa, mint ami az adó
vakunál be van állítva.
zz A vaku villantása csak akkor
lehetséges, ha azonos az adó és
a vevő csatorna.
be a vakucsoportot.
4 Állítsa
zz Állítsa a módválasztó tárcsát <4>
állásba.
el a fényképezőgépet és
5 Helyezze
a vakut. (42. o.)
Ha valamely vevő vaku közelében fénycsöves fényforrás vagy számítógépmonitor helyezkedik el, a fényforrás a vevő vaku helytelen működéséhez és
véletlen villanásához vezethet.
ooHa az adó vakut is működtetni szeretné, aktiválja az adó vaku villantását
az 5. lépésben (16. o.).
ooA tesztvillantáshoz nyomja meg a fényképezőgép mélységélességelőnézet gombját (23. o.).
ooA vevő vaku automatikus kikapcsolásának időkorlátja módosítható
(C.Fn-10, 40. o.).
46
Teljesen automata vezeték nélküli vakus fényképezés
Automatikus vaku több vevő használatával
Akkor használjon több vevő vakut,
ha több fény szükséges, illetve ha plusz
megvilágítást szeretne alkalmazni.
A felvételt az „Automatikus vakuzás egy
vevővel” szakasz útmutatása alapján
készítse el (44. o.).
Ha az adó vakucsoport beállítása [ALL], akkor mindegyik vakuegység
azonos fényerővel villan, és az összes, egyesített fényerőt
automatikusan vezérli a rendszert a normál exponálás biztosítása
érdekében.
Ha az adó vakuvillantás beállítása [Enged], akkor az A csoport vakui
villannak.
47
Teljesen automata vezeték nélküli vakus fényképezés
Speciális fényképezés teljesen automatikus, vezeték
nélküli vakuzással
Mivel az adó vakun beállított következő funkciók beállítása automatikus
a vevő vakukon a vezeték nélküli rendszeren keresztül, nem kell
kezelnie a vevő vaku(ka)t.
zzFE-rögzítés (24. o.)
zzGyors szinkronizálás (c / 31. o.)
zzKézi vaku (33., 53. o.)
zzStroboszkópvaku (35. o.)
zzVaku-expozíciókompenzáció (f / 38. o.)
Az optikai vezeték nélküli vakus fényképezésnél a stroboszkóp frekvenciája
1–199 Hz (a 250–500 Hz nem támogatott).
Adó segédvaku
Az azonos megvilágítással (azonos vevőkkel) történő vezeték
nélküli vakus fényképezés más fényképezőgépekkel is lehetséges,
amennyiben átváltja azt a fényképezőgépet, amelyhez az adó
kapcsolódik.
48
5: Vezeték nélküli többvakus
fényképezés vakuaránnyal
Automatikus vaku két vevőcsoporttal
A
B
Adók beállítása
A vevők az A és B vakucsoportokhoz
rendelhetők, és Ön beállíthatja az
egyes csoportok relatív fényerejét.
Az expozícióvezérlés automatikus
annak érdekében, hogy a csoportok
összesített fényereje biztosíthassa
a normál exponálást.
be a vakucsoportot és
1 Állítsa
a vakuarányt.
zz Válassza ki és adja meg a beállításokat
a [Vaku funkcióbeállítások] vagy
[Külső vaku funkc.beáll.] képernyőn
(28. o.).
(1)
(2)
(1) Vakucsoport
(2) A:B arány vezérlése
zz Az (1) pontban állítsa a vakucsoportot
[5] értékre.
zz A (2) pontban a [Y] [Z] segítségével
állíts be az A és B vakucsoport
vakuarányát.
49
Vezeték nélküli többvakus fényképezés vakuaránnyal
Vevők beállítása
be a vakucsoportot.
2 Állítsa
zz Állítsa mindegyik vevő vaku
módválasztó tárcsáját arra
a csoportra, ahol villanni fog
(<4> vagy <5>).
Automatikus vaku három vevőcsoporttal
C
A
B
50
Miután megtörtént az A és B
vakucsoportok beállítása, felveheti
a C csoportot is. A C csoport
hatékonyan kiküszöböli a témák
mögötti háttérben lévő árnyékokat.
Az alapbeállítások megegyeznek
az „Automatikus vaku két
vevőcsoporttal” szakaszban
leírtakkal (49. o.).
Vezeték nélküli többvakus fényképezés vakuaránnyal
Adók beállítása
(2)
be a vakucsoportot
1 Állítsa
a vakuarányt és a vakuexpozíciókompenzációt.
zz Válassza ki és adja meg a beállításokat
a [Vaku funkcióbeállítások] vagy
[Külső vaku funkc.beáll.] képernyőn
(28. o.).
(1)
(3)
(1) Vakucsoport
(2) A:B arány vezérlése
(3) C csoport expozíciókompenzációja
zz Az (1) pontban állítsa a vakucsoportot
[6] értékre.
zz A (2) pontban a [Y] [Z] segítségével
állíts be az A és B vakucsoport
vakuarányát.
zz A (3) pontban a [Y] [Z] segítségével
állítsa be a C vakucsoport vakuexpozíciókompenzációját.
51
Vezeték nélküli többvakus fényképezés vakuaránnyal
Vevők beállítása
be a vevőt a C vakucsoport
2 Állítsa
számára.
zz A csatornaváltót ugyanarra a
csatornára állítsa, mint ami a többi
vevő vakunál be van állítva.
zz Állítsa a módválasztó tárcsát <6>
állásba.
Csoportvezérlés
További vevőket adhat hozzá, ha több vagy kifinomultabb fényre van
szüksége. A plusz vevők esetén adja meg azt a vakucsoportot (A, B
vagy C), amelyiknél fényesebb legyen. A hozzáadható vevők számára
vonatkozóan nincs érvényben korlátozás.
Ha például három vevő van beállítva
A vakucsoport
a <4> vakucsoporthoz, mindegyikük
egy vakuegységként vezérelhető
az A csoportban.
f
f
f
ooAz A, B és C csoportok villantásához adja meg a [6] beállítását.
A C csoport nem villan [5] beállítás esetén.
ooA C csoport egységeinek közvetlenül a témára való irányítása
túlexponálást eredményezhet.
A 8:1 – 1:1 – 1:8 vakuarány lépésekre átváltva a 3:1 – 1:1 – 1:3 aránynak
felel meg.
52
q: Vezeték nélküli többvakus fényképezés
kézi kimenettel
Az egyes vakucsoportokhoz külön vakufényerő-beállítást adhat meg.
Adók beállítása
(1)
be a vaku módot, csoportot
1 Állítsa
és kimenetet.
zz Válassza ki és adja meg a beállításokat
a [Vaku funkcióbeállítások] vagy
[Külső vaku funkc.beáll.] képernyőn.
(2)
(3)
(1) Vaku mód
(2) Vakucsoport
(3) Vaku fényerőszintje
zz Az (1) pontnál állítsa a vaku módot
[Kézi vaku] értékre.
zz Állítsa be a vakucsoportot
a (2) pontban.
Az egyes vakucsoportok fényerejének
külön-külön történő beállításához adja
meg az [5] vagy [7] értéket.
zz A (3) pontnál válasszon ki egy
vakucsoportot és állítsa be a
vakufényerőt a [Y] [Z] gombokkal.
53
Vezeték nélküli többvakus fényképezés kézi kimenettel
Vevők beállítása
be a vakucsoportot.
2 Állítsa
zz Állítsa a vevők módválasztó tárcsáját
az egyik meghatározott csoportra
(<4>, <5> vagy <6>).
Ha több vevőt együttesen, azonos fényerővel szeretné villantani, állítsa
a [Vakucsoport] beállítást [ALL] értékre.
54
5
Referencia
55
A vakuvillantás korlátozásai túlmelegedés miatt
Folyamatos vakuhasználat vagy rövid időn belüli többszöri tesztvillantás
esetén a vakufej, az elemek és az akkumulátorrekesz közelében lévő terület
hőmérséklete megemelkedhet.
A folyamatos vakuvillantás fokozatosan növeli a vakuvillantási időközt
annak érdekében, hogy ne használódjon el, illetve ne sérüljön meg
a vakufej a túlmelegedés miatt. Ha ebben az állapotban továbbra is
használja a vakut, akkor automatikusan korlátozódik a vakuvillantás.
Vakuvillantás korlátozása
A belső hőmérséklet növekedése esetén a villantási időköz kb. 10 másodpercre
nő. További vakuvillantás esetén a villantási időköz kb. 45 másodpercre növekszik.
Amikor a vakuvillantás korlátozottá vált, hagyja abba a vaku használatát
legalább 40 percre.
Sorozatos vakuzás száma és pihenési idő
Hagyja abba a vaku használatát legalább 40 percre, miután teljes fényerővel
több mint 30-szor villantotta egymás után, illetve tesztvillantás alkalmával több
mint 30-szor villantotta egymás után.
ÓVINTÉZKEDÉSEK
Folyamatos vakuhasználat esetén ne érjen a vakufejhez, az akkumulátorokhoz és
az akkumulátorrekesz közelében lévő területhez.
Folyamatos használat vagy a rövid időn belüli többszöri tesztvillantás esetén ne érjen hozzá
a vakufejhez, az akkumulátorokhoz és az akkumulátorrekesz közelében lévő területhez.
A vakufej, az akkumulátorok és az akkumulátorrekesz közelében lévő terület
felforrósodhat, és megérintésük égési sérülést okozhat.
oo Ne nyissa fel vagy csukja le a vaku akkumulátorrekeszének fedelét olyankor,
amikor a vakuvillantás korlátozott. Ez nagyon veszélyes lenne hiszen
a tevékenység által megszűnik a vakuvillantásra való korlátozás.
oo Ha magas környezeti hőmérsékleten végez vakus fényképezést,
a vakuhasználatra vonatkozó korlátozások már azelőtt aktiválódhatnak, hogy
a megadott számú vakuhasználatot elérné a fent leírtak szerint.
oo A vaku villantásainak számára vonatkozó óvintézkedésekkel kapcsolatban tekintse
meg a 11. oldalt (folyamatos vakuhasználat) vagy a 23. oldalt (tesztvillantás).
oo Előfordulhat, hogy a Speedlite vaku bizonyos esetekben nem villan olyan
környezeti tényezők miatt, mint például a hőmérséklet-növekedés.
56
Hibaelhárítási útmutató
Amennyiben a vakuval kapcsolatban probléma merülne fel, először
olvassa el az alábbi Hibaelhárítási útmutatót. Ha a probléma
megoldását a Hibaelhárítási útmutató nem tartalmazza, forduljon
tájékoztatásért márkakereskedőjéhez vagy a legközelebbi Canon
szervizközponthoz.
Normál vakus fotózás
Nem kapcsolódik be a készülék.
●● Győződjön meg arról, hogy megfelelő polaritással helyezte-e be az
elemeket (12. o.).
●● Ügyeljen, hogy az akkumulátorrekesz fedele legyen lezárva (12. o.).
●● Cserélje az elemeket újakra.
A Speedlite vaku nem villan.
●● A fényképezőgép [Vakuvezérlés] vagy [Külső Speedlite vezérlés]
képernyőjén állítsa a [Vaku villantás] beállítást [Enged] értékre
(29. o.).
●● Tolja be teljesen a rögzítőtalpat a fényképezőgép vakupapucsába,
csúsztassa a rögzítőkart jobbra, és rögzítse a Speedlite vakut
a fényképezőgéphez (14. o.).
●● Ha a Speedlite vaku vagy a fényképezőgép elektromos érintkezői
piszkosak, tisztítsa meg őket (10. o.) pl. egy száraz ruhadarabbal.
●● Hagyja abba a vaku használatát legalább 40 percre azt követően,
hogy rövid ideig folyamatosan vakuzott, mert ez megnöveli a vakufej
hőmérsékletét, és befejeztével korlátozódik a vakuvillantás (56. o.).
A készülék kikapcsol.
●● Aktiválódott a Speedlite vaku automatikus kikapcsolás funkciója
(25. o.). Nyomja le félig az exponálógombot (25. o.).
57
Hibaelhárítási útmutató
Alul- vagy túlexponált képek.
●● Ha a fő téma túl sötét vagy túl világos, állítsa be a vakuexpozíciókompenzáció értékét (38. o.).
●● Ha a képen szereplő tárgyról sok fény verődik vissza, használja az
FE-rögzítést (24. o.).
●● Gyors szinkron alkalmazásánál minél nagyobb a zársebesség,
annál kisebb a kulcsszám. Közelítse meg a témát, vagy növelje az
ISO-érzékenységet (31. o.).
A kép alsó része sötét.
●● Tartson legalább 0,7 méter távolságot a témától.
●● Távolítsa el a napellenzőt, amennyiben csatlakoztatva van az
objektívhez.
A kép szélei sötétek.
●● Adjon meg a felvétel látószögénél szélesebb értéket (15. o.).
A kép nagyon elmosódott.
●● Használjon állványt, vagy állítsa a felvételi módot <d>
programautomatikára vagy teljesen automatikus üzemmódra
(19. o.). A szinkronizálási sebességet megadhatja a [Vakuszinkron
idő Av módban] vagy a [Hosszú szink.] (29. o.) beállításban is.
Nem állíthatók be a funkciók.
●● Állítsa a fényképezőgép felvételi módját <t/d/s/f/a/
Bulb(B)> értékre. Egyes funkciók nem minden felvételi módban
állnak rendelkezésre.
●● Állítsa a Speedlite vaku módválasztó tárcsáját <K> állásba (16. o.).
58
Hibaelhárítási útmutató
Optikai átvitelt használó vezeték nélküli vakus fényképezés
A vevők nem villannak, illetve tévesen teljes fényerővel villannak.
●● Ha a vakut adóként használja, válassza ki a [Vezeték nélküli:Optikai
átvitel] lehetőséget a fényképezőgépen (44. o.). Ha a vakut
adóként használja, a csatornaváltót ugyanarra a csatornára állítsa,
mint ami az adó vakunál be van állítva (44. o.).
●● Győződjön meg róla, hogy a vevő vaku az adó vaku átviteli
tartományában van (42. o.).
●● Irányítsa a vevő vaku vezeték nélküli érzékelőjét az adó vaku felé
(42. o.).
●● Helyezze a vevő vakut olyan helyre, ahol egyáltalán nincs akadály
a vevő vaku és az adó vaku között.
●● Ha az adó vaku és a vevő vaku túl közel vannak, előfordulhat, hogy az
átvitel nem működik megfelelően.
●● Ha a fényképezőgép beépített vakuját használja adó vakuként, nyissa
fel a beépített vakut, és adja meg a [Vez.nélk.funkc.] beállítást
a [Beép. vaku funkc.beáll.] képernyőn.
Az adó vaku villan.
●● A vevők optikus irányítása miatt az adó vaku még akkor is villan, ha az
[Adó vaku villantása] beállítása [Tilt] (44. o.).
A képek túlexponáltak.
●● Ha automatikus vakut használ az A, B és C csoportoknál, ne irányítsa
a C csoport vakuegységeit a témára (52. o.).
59
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és
Liechtenstein) országaiban
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEEirányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem kezelhető háztartási
hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon
kell leadni, például hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve
bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből származó
hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen
jellegű hulladékok a nem megfelelő kezelés esetén a bennük
található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek
a környezetre és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből
származó hulladék megfelelő kezelésével hozzájárulhat
a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához.
A berendezésekből származó, újrahasznosítható hulladékok
elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási
hulladék begyűjtését végző vállalathoz, illetve a hivatalos
WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek
visszajuttatásáról és újrahasznosításáról
a www.canon-europe.com/weee.
60
Tárgymutató
Számok
18%-os szürke kártya.......................34
A
Adó...................................................41
AF-segédfény...................................25
Automatikus kikapcsolás............ 25, 40
Av (Rekesz-előválasztás).................19
Á
Állvány..............................................10
Átviteli távolság................................42
B
Beállítások törlése (visszaállítás az
alapértékekre)..................................39
Biztonsági utasítások.........................8
C
C.Fn..................................................40
E
E-TTL II vaku fénymérés..................29
F
FE-rögzítés (FEL).............................24
Gy
Gyors szinkronizálás........................31
Gyorsvaku........................................16
K
Kézi vaku.................................... 33, 41
M
M (kézi expozíció)............................19
M (Kézi vaku)...................................33
Második redőny szinkronizálása......31
Mért kézi vaku..................................34
Mind törlése......................................39
Módválasztó tárcsa..........................16
Működtetési időköz...........................56
O
Egyéni funkciók (C.Fn).....................40
Optikai átvitelt alkalmazó vezeték
Elemek.............................................12
nélküli vakus fényképezés................45
Elnevezések.....................................10
Optikai csatorna...............................52
E-TTL II/E-TTL automata
vaku............................................ 18, 19
61

P
P (Programautomatika)....................18
S
Sorozatfelvétel prioritás mód............37
Stroboszkópvaku..............................35
Sz
Vaku hatóterülete..............................15
Vaku mód.............................. 18, 29, 33
Vaku pozíciója..................................42
Vakucsoportok..................................48
Vakuexpozíció szintje.......................34
Vakuexpozíciókompenzáció......... 29, 38, 48
Színhőmérsékleti adatok átvitele......25
Vakufej..............................................10
Szinkronizálás első redőnyre...........29
Vakukészenlét jelzőfénye.................16
Szinkronizálási sebesség........... 19, 29
Vakupapucs......................................14
T
Tartó.................................................10
Tartozék............................................10
Teljesen automata vakus
fényképezés.....................................18
Tesztvillantás....................................23
Töltés................................................16
TTL automata vaku.............................2
Túlmelegedés...................................56
Tv (Záridő-előválasztás)...................19
V
Vaku fényereje..................................33
Vaku fénymérés................................29
Vaku funkcióbeállítások.............. 21, 27
62
Vakuszinkron idő........................ 19, 29
Vakuszinkronizálási idő Av
módban............................................29
Vakuvezérlés....................................28
Vakuvillantás korlátozása.................54
Vevő.................................................53
Vezeték nélküli fényképezés............41
Vezeték nélküli működési
tartomány................................... 41, 42
Villanások száma.............................. 11
Visszaverődés..................................22
Z
Záridő...............................................19
Zárszinkron-beállítások....................29
63
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japán
Európa, Afrika és Közel-Kelet
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Hollandia
A területileg illetékes Canon vevőszolgálati iroda helyét a garanciaszelvényén vagy
a www.canon-europe.com/Support honlapon találhatja meg.
A termékről és a hozzá tartozó garanciáról Európában a Canon Europa N.V. gondoskodik.
A kezelési kézikönyvben szereplő leírások a 2018. júliusi állapotokat tükrözik.
Az ezt követően forgalomba kerülő bármilyen termék kompatibilitásával
kapcsolatos tájékoztatásért forduljon bármely Canon szervizközponthoz.
A legfrissebb kezelési kézikönyvért látogasson el a Canon honlapjára.
CEL-SX5FA2F0
© CANON INC. 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising