Canon | LEGRIA GX10 | User manual | Canon LEGRIA GX10 User manual

Canon LEGRIA GX10 User manual
CEL-SX3HA2F1
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
▪Az útmutató 2018 februárjáig ismert adatokat tartalmaz. A változtatás joga fenntartva.
A helyi Canon-iroda elérhetõségét lásd a garancialevélen vagy a www.canon-europe.com/Support címen.
A terméket és a kapcsolódó garanciát az európai országokban a Canon Europa N.V. biztosítja.
4K kamera
CEL-SX3HA2F1
DIE-0515-000A
© CANON INC. 2018
Firmware verziója 1.0.1.0
PAL
AZ EU-BAN NYOMTATTÁK
0208W351
Ez az útmutató csak a legfontosabb információkat tartalmazza
ahhoz, hogy elkezdje használni a kamerát. A teljes használati
útmutató letöltéséhez lásd a 2. oldalt.
Gyors útmutató
Bevezetés
: A kamera Használati útmutatójának telepítése (PDF fájl)
2
Jelen útmutató csak azokat a legfontosabb információkat tartalmazza, amelyek a kamera használatának
megkezdéséhez szükségesek. A kamera további funkcióinak ismertetését, a fontos kezelési óvintézkedéseket
és a hibakereséssel kapcsolatos teendőket a részletes Használati útmutató legújabb verziója tartalmazza
(PDF fájl). Keresse fel a következő webhelyet. A PDF fájl letöltéséhez kattintson az adott országra/régióra,
és kövesse a megjelenő utasításokat.
http://www.canon.com/icpd/
Fontos tudnivalók a használatról
VIGYÁZAT
Az áramütés és tűz veszélyének elkerülése érdekében soha ne tegye ki a készüléket csepegő vagy
fröccsenő víznek, és ne helyezzen rá vízzel teli tárgyat, például vázát.
SZERZŐI JOGI FIGYELMEZTETÉS
A szerzői jog védelme alá eső anyagok jogosulatlan rögzítése sértheti a szerzői jog tulajdonosainak jogait és
ellentétes lehet a szerzői joggal.
3
A hálózati kábel szolgál a készülék leválasztására a hálózatról. A hálózati kábelnek mindig elérhető és
kihúzható módon kell elhelyezkednie, ha pl. baleset történik.
Használat közben ne tekerje be ronggyal a hálózati adatpert és ne takarja azt le, valamint ne helyezze zárt,
szűk helyre.
A CA-946 azonosító tábla a készülék alján található.
Akkumulátor
VESZÉLY!
Az akkumulátort mindig óvatosan kezelje.
• Tartsa távol a tűztől, mert robbanást okozhat.
• Ne tegye ki az akkumulátort 60 °C-nál magasabb hőmérsékletnek, és ne hagyja azt fűtőtest mellett,
vagy meleg idő esetén zárt autóban.
• Ne próbálja meg szétszerelni vagy átalakítani.
• Ne ejtse le, és ne üsse neki semminek.
• Óvja a nedvességtől.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól
különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló
(2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről
és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek
megfelelő helyi előírások szerint történik.
Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel, az elemekről és akkumulátorokról
szóló irányelvben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben
meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémet (Hg = higany, Cd = kadmium,
Pb = ólom). E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi
becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések
(EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére kijelölt
hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus
berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet
a környezetre és az egészségre.
E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó
vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző
szolgáltatónál, illetve látogasson el a
www.canon-europe.com/weee, vagy www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.
Complies with
IMDA Standards
DB00671
HU
HASZNÁLAT ADOTT TERÜLETEKEN
A LEGRIA GX10 megfelelnek (a 2017. szeptemberi állapot szerint) az alábbi területek rádiófrekvenciás törvényeinek.
Ha többet szeretne megtudni az egyéb területeken történő használatról, lépjen kapcsolatba a Canon szervizközponttal.
TERÜLETEK
4
Kültéri használatra tiltott rádiócsatornák
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Hongkong, Horvátország, Írország, Izland,
Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Németország, Málta, Norvégia, Olaszország,
Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szlovákia,
Szlovénia, Új-Zéland
36 – 64 cs.
Oroszország, Szingapúr
Nem tiltott
Egyes országokban és régiókban a GPS használata korlátozott lehet. Ezért a GPS-t mindig az adott ország
vagy régió törvényei és jogszabályai szerint. Legyen különösen óvatos, ha külföldre utazik.
EC Megfelelőségi nyilatkozat
A Canon Inc. igazolja, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Vezeték nélküli hálózatra vonatkozó műszaki adatok
Frekvenciasáv(ok): 2401 MHz – 2483 MHz, 5170 MHz – 5330 MHz
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 16,4 dBm
Modell
ID0107: LEGRIA GX10
Minősítő emblémák megtekintése
A [B Rendszer beállítás] > [Tanúsító embléma megjel.] képernyőn tanúsítási információkat jeleníthet meg
a videokameráról.
Védjegyekkel kapcsolatos nyilatkozatok
• Az SD, SDXC és az SDHC emblémák az SD-3C, LLC védjegyei.
• A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• Az Apple és a macOS az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
• A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
• A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
• A Wi-Fi Certified, WPA, WPA2, és a Wi-Fi Certified logo a Wi-Fi Alliance védjegyei.
• A kamera beállításaiban, kijelzéseiben és a jelen útmutatóban megjelenő WPS betűszó a Wi-Fi Protected
Setup rövidítése.
• A Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark a Wi-Fi Alliance védjegye.
• A JavaScript az Oracle Corporation vagy annak részlegei vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
• A fel nem sorolt nevek és termékek megnevezései a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei, illetve védjegyei
lehetnek.
• Ez az eszköz az exFAT technológiát használja a Microsoft engedélyével.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to
provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* A közlemény angol nyelvű változata a mérvadó.
5
HU
Tartalomjegyzék
6
1. Bevezetés 7
5. Külső eszközök csatlakoztatása 37
Erről az útmutatóról 7
Az útmutatóban használt jelölések 7
Mellékelt tartozékok 9
A kamera részei és kezelőszervei 10
Külső monitor vagy felvevő egység
csatlakoztatása 37
Csatlakoztatási diagram 37
Munkavégzés videókkal a számítógépen 38
2. Előkészületek 15
6. Hálózati funkciók 39
Az áramellátás előkészítése 15
Az akkumulátor használata 15
A kamera előkészítése 18
A napellenző és az objektív védősapka
használata 18
Az LCD-képernyő használata 18
Kézpánt 19
Vezeték nélküli távirányító 19
A kamera alapvető használata 20
A kamera be- és kikapcsolása 20
A kamera üzemmódjának váltása 20
A dátum, az idő és a nyelv beállítása 22
A dátum és az idő beállítása 22
A nyelv beállítása 23
SD-kártyák használata 24
Kompatibilis SD-kártyák 24
SD-kártya behelyezése és eltávolítása 25
Az SD-kártya kiválasztása rögzítésre 26
A hálózati funkciókról 39
3. Felvételkészítés 27
Filmek és fotók rögzítése 27
Felvételi alapműveletek 27
A képernyőn megjelenő kijelzések 29
Beállítások 32
CUSTOM tárcsa és gomb 32
Testreszabható gombok 32
4. Lejátszás 33
Lejátszási alapműveletek 33
A lejátszás indexképernyője 33
Felvételek lejátszása 34
Lejátszási kezelőszervek 35
A hangerő beállítása 36
7. További információk 41
Biztonsági utasítások és elővigyázatossági
rendszabályok 41
Műszaki adatok röviden 43
Körülbelüli rögzíthető idő egy SD-kártyán 43
1
Bevezetés
7
Erről az útmutatóról
Köszönjük, hogy a Canon LEGRIA GX10 készüléket választotta. Kérjük, a kamera használata előtt alaposan
olvassa át ezt a Használati útmutatót (PDF fájl, A 2), és tartsa meg azt, hogy később is bármikor fellapozhassa.
Ha nem működne megfelelően a videokamera, olvassa át a Használati útmutatót.
; Hibakeresés
Az útmutatóban használt jelölések
•
FONTOS: A kamera működésére vonatkozó fontos elővigyázatossági szabályok.
•
MEGJEGYZÉSEK: Egyéb témák, amelyek kiegészítik az alapvető műveletek leírását.
• A: Oldalhivatkozás ebben az útmutatóban.
• ;: Fejezet- vagy szakaszhivatkozás a teljes Használati útmutatóra (PDF fájl, A 2)
• Az útmutatóban használt kifejezések:
A „memóriakártya” SD, SDHC vagy SDXC kártyát jelöl.
A „képernyő” kifejezés az LCD-kijelzőre és a kereső kijelzőjére utal.
A „klip” egy felvételkészítési művelettel (például a REC gomb lenyomásától annak újbóli megnyomásáig tartó
rögzítés útján) készített egyetlen videóra utal.
A „Hálózati eszköz” olyan eszközt jelöl (például okostelefont vagy táblagépet), amelyik Wi-Fi-hálózaton
keresztül van csatlakoztatva a videokamerához.
• Az útmutató illusztrációi fényképezőgéppel rögzített fotók alapján készült szimulációk. Egyes képernyőfotókat
a jobb olvashatóság kedvéért módosítottunk.
• Az üzemmódok ikonjai: Az árnyékolt ikonok (például
) azt jelzik, hogy a funkció használható a megjelenő
üzemmódban; az üres ikonok (például
) azt jelentik, hogy a funkció nem használható.
A POWER kapcsoló pozíciója: felvétel (CAMERA) vagy lejátszás (MEDIA) mód.
A részletekért lásd A kamera be- és kikapcsolása (A 20) című részt.
Üzemmódok:
A módválasztó kapcsoló pozíciója. További részletekért olvassa el A kamera
üzemmódjának váltása (A 20) című részt.
HU
Erről az útmutatóról
8
• A menüpontok kiválasztását a következőképpen jelöljük. A jelen útmutatóban található folyamatok
bemutatásánál az érintőképernyő használatát vesszük alapul, és ehhez az alábbi rövidített jelöléseket
használjuk. Ha részletes magyarázatot szeretne a menük használatáról, illetve meg szeretné tekinteni az
összes rendelkezésre álló menüpont és beállítás összefoglalóját, tekintse át a Használati útmutatót.
; A menük használata, ; Menübeállítások
A menü oldalszáma csak a fő
folyamatoknál van feltüntetve.
1 Válassza ki a [Belső/külső felv.] pontot.
Ez azt jelzi, hogy meg kell
nyomnia a MENU gombot.
> [3 ! Felvételi beállítások] > [Belső/külső felv.]
2 Érintse meg a [v Belső felv. elsőbbs.] pontot, majd az [X] ikont.
A szögletes zárójelek – [ ] – úgy jelzik a szüveget, ahogyan
az a videokamera képernyőjén látható (menüpontok,
képernyőn megjelenő gombok, üzenetek stb.).
A nyíl egy mélyebb szintet jelez
a menühierarchiában, illetve a
következő lépést jelzi egy folyamatban.
Mellékelt tartozékok
Mellékelt tartozékok
A csomagban a következő tartozékokat találja a kamera mellett:
9
CA-946 hálózati adapter
(tápkábellel)
BP-828 akkumulátor
IFC-300PCU/S USB kábel
HTC-100/SS Nagysebességű
HDMI-kábel
Napellenző objektívfedéllel
Objektív védősapka
WL-D89 vezeték nélküli
távirányító (a CR2025
lítiumgombelemmel együtt)
Gyors útmutató
(ez az útmutató)
HU
A kamera részei és kezelőszervei
A kamera részei és kezelőszervei
Kamera
10
1
4 5
1
2
3
4
5
6
6
2
7 8 9
ND FILTER (ND szűrő) +/– gombok (;
ND szűrő)
PRE REC (előfelvétel) gomb (;
Előfelvétel)/3. testreszabható gomb (A 33)
u (felvétel ellenőrzése) gomb (;
A legújabban felvett klip ellenőrzése)/
4. testreszabható gomb (A 33)
Objektívfedél kapcsolója (A 27)
Napellenző (A 18)
Élességállító/zoom gyűrű (; Az élesség
beállítása, ; Zoomolás)
3
10
7
CUSTOM (tetszés szerint beállítható) tárcsa
(A 33)
8 CUSTOM (tetszés szerint beállítható) gomb
(A 33)
9 Élességállító/zoom gyűrű kapcsoló (;
Az élesség beállítása, ; Zoomolás)
10 DISP (képernyőn megjelenő kijelzés) gomb
(; Képernyőn megjelenő kijelzések)/
BATT. INFO (akkumulátoradatok) gomb (;
Akkumulátor használata)
A kamera részei és kezelőszervei
1
2
3
4
11
5
6
1
2
3
4
7
8
Szellőzőnyílás
Beépített hangszóró (A 36)
SD CARD (az SD-kártya foglalatának felnyitása)
kapcsoló (A 25)
Légbeszívó nyílás
9
5
6
7
8
9
Napellenző nyitógombja
Kézpánt
USB-csatlakozó (; A GP-E2 GPS vevő
használata)
HDMI OUT csatlakozó (A 37)
MIC (mikrofon) csatlakozó (;
Hangfelvétel)
HU
A kamera részei és kezelőszervei
7
1
12
2
8
9
10
11
3
4
5
6
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Botkormány/SET gomb (; A MENU
gomb és a botkormány használata)
MENU (menü) gomb (; A menük
használata)
Távérzékelő (; Vezeték nélküli távirányító)
AF/MF gomb (; Élességállítás)/
1. testreszabható gomb (A 33)
POWERED IS (powered IS) gomb
(; Képstabilizálás)/2. testreszabható
gomb (A 33)
LCD érintőképernyő (A 18)
Kereső (; A kereső használata)
Dioptriaállító kar
Pánt rögzítési hely
10 MAGN. (nagyítás) gomb (; Nagyítás)/
5. testreszabható gomb (A 33)
11 REC (videofelvétel indítása/leállítása) gomb
(A 27)
12 Akkumulátorfoglalat (A 15)
13 Gyártási szám
14 REMOTE (távvezérlés) csatlakozó
Az opcionális RC-V100 távvezérlő (;
Az opcionális RC-V100 távvezérlő használata)
vagy a kereskedelmi forgalomban elérhető
távvezérlők csatlakoztatásához.
15 × (fejhallgató) csatlakozó (; Fejhallgató
használata)
16 DC IN bemenet (A 15)
A kamera részei és kezelőszervei
13
1
2 3
6
4
7
8
5
9
10
1
2
3
4
5
Mini advanced shoe tartozékcsatlakozó
(; A Mini advanced shoe
tartozékcsatlakozó használata)
POWER/CHG (akkumulátortöltés) lámpa
(A 15)
Főkapcsoló (A 20)
Rögzítőcsatlakozó
Beépített sztereó mikrofon
6
7
8
9
10
11
11
ACCESS (hozzáférés) jelzőfény (A 27)
Zoom billenőgomb (; Zoomolás)
Módválasztó kapcsoló (A 20)
SD-kártyafoglalat fedele (A 25)
SD-kártyafoglalat 2 (A 25)
SD-kártyafoglalat 3 (A 25)
HU
A kamera részei és kezelőszervei
14
1 2
1
2
3
4
Menet az állvány forgásgátló menetéhez
Állványmenet (; Állvány használata)
BATTERY RELEASE (akkumulátorkioldó) kapcsoló (A 16)
Szemkagyló (; A kereső használata)
3
4
2
Előkészületek
15
Az áramellátás előkészítése
A kamera tápellátását akkumulátorról vagy közvetlenül a csomagban található hálózati adapterről is biztosíthatja.
Ha a behelyezett akkumulátor mellett csatlakoztatja a hálózati adaptert a kamerához, akkor a kamera a hálózati
tápellátásról fog üzemelni.
Az akkumulátor használata
A kamerát a mellékelt BP-828 vagy a külön kapható BP-820 akkumulátorral üzemeltetheti. Mindkét akkumulátor
kompatibilis az Intelligent System rendszerrel, így ellenőrizheti a hozzávetőleges hátralevő töltöttséget (percben)
a képernyőn. A pontosabb értékek érdekében az akkumulátort első használatakor teljesen töltse fel, és használja
a kamerával teljes lemerülésig.
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor a mellékelt CA-946 hálózati adatperrel tölthető fel.
1 Győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló beállítása OFF.
2 Csatlakoztassa a hálózati adapter DC csatlakozóját a kamera
DC IN bemenetéhez.
햲
3 Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adapterhez.
4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a konnektorhoz.
햵
햳
5 Csatlakoztassa az akkumulátort a kamerához.
• Nyomja be finoman az akkumulátort a foglalatába,
és csúsztassa előre, amíg be nem kattan a helyére.
햴
햶
HU
Az áramellátás előkészítése
16
POWER/CHG (akkumulátortöltés) jelzőlámpa
6 Ekkor megkezdődik a töltés.
• Amikor az akkumulátor töltése folyamatban van,
햷
a POWER/CHG jelzőfény vörösen világít. A töltés befejezésekor
a jelzőfény kialszik. Ha a POWER/CHG jelzőfény villogni kezd,
olvassa el a Használati útmutatót.
; Hibakeresés
7 Ha befejeződött a töltés, távolítsa el a hálózati adaptert az ábrán
látható sorrendben.
햸
햸 -3
햸 -1
햸 -4
Az akkumulátor eltávolítása
1 Csúsztassa a BATTERY RELEASE kapcsolót a nyíl irányába,
és tartsa nyomva.
2 Csúsztassa le az akkumulátort, és húzza ki a helyéről.
햳
햲
Az áramellátás előkészítése
FONTOS
• Ne csatlakoztasson olyan termékeket a hálózati adapterhez, amelyeket nem kifejezetten ehhez a kamerához
javasolnak.
• A hálózati adapter csatlakoztatása vagy kihúzása előtt kapcsolja ki a kamerát. Miután kikapcsolja a kamerát
fontos adatok kerülnek az SD-kártyára. Várja meg, amíg a zöld POWER/CHG jelzőlámpa kialszik.
• Az AC adapter használata esetén ne rögzítse azt állandóan egy helyen, mert ez téves működéshez vezethet.
• A készülék meghibásodásának és túlmelegedésének elkerülése érdekében utazás során ne csatlakoztassa
a mellékelt hálózati adaptert hálózati átalakítókhoz, illetve speciális áramforrásokhoz, pl. repülőgépek vagy
hajók áramforrásaihoz, DC-AC átalakítókhoz stb.
17
MEGJEGYZÉSEK
• Az akkumulátort 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten töltse. Ha a környezeti hőmérséklet vagy az
akkumulátor hőmérséklete kívül esik a kb. 0 °C – 40 °C-os tartományon, akkor nem kezdődik el a töltés.
• Az akkumulátor csak a kamera kikapcsolt állapotában töltődik.
• Ha a tápegységet leválasztja akkumulátor töltése közben, csak akkor csatlakoztassa újra, ha a POWER/CHG
jelzőlámpa már kialudt.
• Ha fontos a működés folyamatossága, táplálja a kamerát a hálózati adapterről, nem az akkumulátorról.
• A hozzávetőleges töltési időkről és a teljesen töltött akkumulátor lejátszási és felvételi üzemidejéről lásd
a Használati útmutatót.
; Referenciatáblázatok
• A feltöltött akkumulátor hosszabb idő alatt akkor is lemerül, ha nem használja. Javasoljuk, hogy a használat
napján, vagy azt megelőző napon töltse fel teljesen.
• Javasoljuk, hogy legalább 2-szer vagy 3-szor annyi időre készítsen elő akkumulátort, mint amennyire az első
becslés szerint szüksége lenne.
• Az akkumulátor kezeléséről lásd a Használati útmutatót.
; Akkumulátor
Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése
Amikor a videokamera ki van kapcsolva, nyomja meg a BATT. INFO gombot annak érdekében, hogy
kb. 5 másodpercig megjelenjen egy képernyő az akkumulátor töltöttségének hozzávetőleges szintjével,
továbbá egy becsléssel a maradék felvételi időről. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben az akkumulátor
töltöttsége túl alacsony, előfordulhat, hogy nem jelenik meg az akkumulátor információs képernyője.
HU
A kamera előkészítése
A kamera előkészítése
A napellenző és az objektív védősapka használata
18
Felvételkészítés közben az objektívfedéllel a mellékelt
napellenző hatásos a szórt fény csökkentésére, amely
fényvisszaverődést és szellemképeket okozhat. Továbbá az
objektívfedél bezárása segít megelőzni az újlenyomatok és
szennyeződésnek lerakódását az objektíven.
A videokamera szállításához, illetve használat utáni
tárolásához távolítsa el a napellenzőt, és helyezze vissza az
objektív védősapkáját a videokamerára.
햳
햲
1 Vegye le az objektív védősapkát.
• A napellenző és az objektív védősapka egyszerre nem
használható.
2 Tegye fel az objektív elejére úgy a napellenzőt, hogy
a rajta lévő rovátka az objektív tetejéhez essen (),
és fordítsa a napellenzőt jobbra kattanásig ().
• Vigyázzon, nehogy megsértse a napellenzőt.
• A felcsavarásnál illessze a napellenzőt a menethez.
Az LCD-képernyő használata
Az LCD képernyő egy érintőképernyő, amelynek segítségével elérheti a videokamera menüit, és módosíthatja
a beállításokat. Emellett a keresőt is használhatja a figyeléshez, illetve a MENU gombbal és a botkormánnyal is
elérheti a menüket.
; A kereső használata, ; A MENU gomb és a botkormány használata
Nyissa ki az LCD-panelt 90 fokra.
• A panel 180 fokkal az objektív felé is elforgatható vagy 90 fokkal
lefelé.
180°
90°
•
•
•
•
•
MEGJEGYZÉSEK
Az LCD-képernyő fényerejének módosításához használja a [£ Kijelző beállítás] > [LCD Fényerő] és
[LCD Háttérvilágítás] beállításokat a beállítás menüben. Amikor a kamera be van kapcsolva, akkor a DISP
gomb több mint 2 másodpercig való lenyomva tartásával válthat az [LCD Háttérvilágítás] pont [
Normál]
és [
Világos] értéke között.
A fényerő beállítása nem hat a felvétel világosságára.
Ha a fényesebb háttérvilágítást használja az [LCD Háttérvilágítás] beállítással, akkor az akkumulátor hamarabb
lemerül.
Amikor az LCD panelt 180 fokkal elfordítja a téma felé, akkor a beállítás menü [£ Kijelző beállítás] >
[LCD tükörkép] beállításának [i Be] értékével vízszintesen tükrözheti a képet annak érdekében, hogy az
a téma tükörképét jelenítse meg.
Ha részletesen meg szeretné ismerni az LCD képernyőről és a keresőről való gondoskodás folyamatát,
olvassa el a megfelelő részt a Használati útmutatóban.
; Elővigyázatossági rendszabályok, ; Tisztítás
A kamera előkészítése
• Az LCD és a kereső képernyőről: Ezek a képernyők rendkívül nagy pontosságú gyártási technológiával készülnek,
amely során a képpontok 99,99%-a megfelel a specifikációnak. A képpontok kevesebb mint 0,01%-a hibásan
világíthat, esetleg fekete, piros, kék vagy zöld pontként jelenik meg. Ennek nincs hatása a rögzített felvételre,
és nem jelent működési hibát.
19
Kézpánt
Rögzítse a kézpántot.
• Állítsa be úgy a kézpántot, hogy könnyedén elérje a zoom
billenőgombot a mutatóujjával, a REC gombot pedig
a hüvelykujjával.
Vezeték nélküli távirányító
1 Nyomja a fület a nyíl irányába, és húzza ki az elemtartót.
2 Tegye be az elemet a + felével felfelé.
3 Tolja vissza az elemtartót.
4 Irányítsa a vezeték nélküli távirányítót a kamera érzékelőjére,
amikor használja a gombokat.
; Vezeték nélküli távirányító
Fül
HU
A kamera alapvető használata
A kamera alapvető használata
A kamera be- és kikapcsolása
20
A videokamerának két alapmódja van: ezek a CAMERA (
) mód a felvételkészítéshez és a MEDIA (
a felvételek lejátszásához. A főkapcsolóval választhatja ki az üzemmódot.
A kamera bekapcsolása
A főkapcsolót állítsa CAMERA helyzetbe a
módhoz (A 27)
vagy MEDIA helyzetbe a
módhoz (A 33).
mód
mód
A kamera kikapcsolásához
A főkapcsolót állítsa OFF helyzetbe.
MEGJEGYZÉSEK
• Amikor bekapcsolja a kamerát, a POWER/CHG jelzőfény zölden világít. Ha a beállítások menüjének
[B Rendszer beállítás] > [POWER LED] pontját [j Ki] értékre állítja, akkor az áramellátás jelzőfénye
nem világít.
A kamera üzemmódjának váltása
módban, a felvételi stílusához igazíthatja a kamera módot.
) mód
A kamera alapvető használata
Automatikus mód
Állítsa a módválasztó kapcsolót N. Ebben a módban a kamera végzi el az összes beállítást,
csak a felvételre kell koncentrálni. Ez a működésmód megfelel azoknak, akik éppen nem
akarnak fáradni a kamera beállításával.
21
Kézi mód
A mód kapcsolót állítsa n helyzetbe. Ebben a módban kihasználható az összes menü,
beállítás és haladó funkció.
HU
A dátum, az idő és a nyelv beállítása
A dátum, az idő és a nyelv beállítása
A dátum és az idő beállítása
22
A használat előtt be kell állítani a dátumot és az időt.
A [Date/Time/Dátum/Idő] képernyő (a dátum és idő
beállítására szolgáló képernyő) automatikusan megjelenik,
ha a kamera órája nincs beállítva.
Üzemmódok:
1 Kapcsolja be a kamerát.
• Megjelenik a [Date/Time/Dátum/Idő] képernyő.
2 Érintse meg megváltoztatandó mezőt (év, hónap, nap, óra, perc).
• A botkormányt is nyomhatja az egyik irányba (ÏÐ), hogy a mezők között mozogjon.
3 A [Í] vagy [Î] érintésével változtassa meg a mező értékét, ha szükséges.
• A mező módosításához a botkormányt (Ý) is használhatja.
4 A helyes dátumot és időt állítsa be ugyanígy a többi mezővel.
5 Érintse meg az [Y.M.D/É.H.N], [M.D,Y/H.N,É] vagy [D.M.Y/N.H.É] mezőket aszerint,
melyikdátumformát kívánja.
• Emellett a botkormány megnyomásával is kiválaszthatja a kívánt gombot, majd a SET gombbal
megerősítheti azt. Ugyanez igaz a folyamat további lépéseire is.
• Bizonyos képernyőkön a dátum rövid formában jelenik meg (számok a hónapok neve helyett, vagy csak
a nap és hónap), de továbbra is a kiválasztott sorrendet követve.
6 Érintse meg a [24H/24ó] gombot a 24 órás kijelzéshez, és hagyja kiválasztatlanul a 12 órás
megjelenítéshez (de./du.).
7 Érintse meg az [OK] gombot az óra elindításához és a beállítási menü bezárásához.
MEGJEGYZÉSEK
• A következő beállításokkal módosíthatja az időzónát, valamint a dátumot és időt a kezdeti beállítások után is.
Módosíthatja továbbá a dátumformátumot és az óraformátumot (12 vagy 24 óra).
- [ Rendszer beállítás] > [Időzóna/DST]
- [ Rendszer beállítás] > [Dátum/Idő]
• Ha kb. 3 hónapig nem használja a kamerát, akkor a beépített lítium akkumulátor teljesen lemerülhet,
és a dátum és az óra beállítása elveszhet. Ilyenkor töltse fel a beépített lítium akkumulátort, és ismét állítsa
be az időzónát, a dátumot és az időt.
; Beépített lítium akkumulátor
• Ha az opcionális GP-E2 GPS-vevőt használja a kamera automatikusan beállíthatja az időt a GPS-jelből kapott
UTC dátum-/időinformációk alapján.
; Az opcionális GP-E2 GPS-vevő használata
A dátum, az idő és a nyelv beállítása
A nyelv beállítása
A kamera nyelve alapbeállításban az angol. 27 nyelv közül választhat egyet. A beállítások és a képernyőn
megjelenő kijelzések közül némelyik a nyelvi beállításoktól függetlenül angolul jelenik meg.
Üzemmódok:
23
1 Válassza ki a [Nyelv H] lehetőséget.
> [B ! Rendszer beállítás] > [Nyelv H]
2 Érintse meg a kívánt nyelvet, majd az [OK]
lehetőséget.
3 Érintse meg az [X] ikont a menüből való
kilépéshez.
HU
SD-kártyák használata
SD-kártyák használata
24
A kamera a videókat és fotókat a kereskedelmi forgalomban elérhető Secure Digital (SD) kártyákra1 rögzíti.
A videokamera két SD-kártyafoglalattal rendelkezik, és Ön két SD-kártyát használhat (a kézikönyvben „SD card
A” és "SD card B") annak érdekében, hogy mindkettőre felvehessen egyidejűleg, illetve automatikusan
átválthasson a másik SD-kártyára olyankor, amikor a használatban lévő SD-kártya megtelik.
Az SD-kártyákat első használatuk előtt formázza meg ebben a kamerában.
; SD-kártya inicializálása, ; Kettősfelvétel és Reléfelvétel
1
Az SD-kártyára menti a rendszer a menübeállításokat is.
Kompatibilis SD-kártyák
A következő típusú SD-kártyák2 használhatók ezzel a kamerával. A kamerával tesztelt SD-kártyákkal
kapcsolatos legújabb információkért látogasson el a helyi Canon honlapra.
SD-kártya típusa:
.
/
0
SD-kártyák
SDHC-kártyák
SDXC-kártyák
U1 sebességi osztály
U3 sebességi osztály
UHS sebességi osztály3:
SD sebességi osztály3:
2
3
A klipkészítési funkciót 2018 februárjáig a következő gyártók SD-kártyáin teszteltük: Panasonic, Toshiba és SanDisk.
Az UHS és SD sebességi osztály (Speed Class) az SD-kártyák minimális garantált adatátviteli sebességére jellemző besorolás.
A 4K-s klipek 3840x2160 felbontással történő felvételéhez, illetve a lassított és gyorsított filmfelvételekhez UHS Speed Class U3
osztályú SD-kártyák használatát javasoljuk.
FONTOS
• Ha olyan SD-kártya ír, amelyre már sok klipet vett fel, illetve amelyen már sokszor törölt vagy szerkesztett
klipeket (és ezért töredezett a memória), az írás a kártyára lelassulhat, és a felvétel akár le is leállhat. Ilyenkor
mentse a felvételeket és formázza a kártyát a kamerában. Mindenképp inicializálja az SD-kártyákat; különösen
a fontos jelenetek rögzítése előtt.
• Az SDXC-kártyákról: Használhat SDXC-kártyákat ezzel a kamerával, de az SDXC-kártyákat az exFAT
fájlrendszerrel inicializálja a kamera.
- Ha exFAT-formátumú kártyákat használ más eszközökkel (digitális kamerákkal, kártyaolvasókkal stb.),
akkor ellenőrizze, hogy a külső eszköz kompatibilis-e az exFAT-formátummal. A legfrissebb kompatibilitási
információkat a számítógép, az operációs rendszer és a kártya gyártójától szerezheti meg.
- Ha az exFAT-formátummal nem kompatibilis számítógépes operációs rendszeren használ exFAT-formátumú
kártyát, akkor a rendszer kérheti, hogy formázza meg a kártyát. Ilyen esetben szakítsa félbe a műveletet
az adatvesztés megelőzése érdekében.
MEGJEGYZÉSEK
• Nem minden gyártmányú SD-kártya esetén garantált a helyes működés.
SD-kártyák használata
SD-kártya behelyezése és eltávolítása
햲
1 Kapcsolja ki a kamerát.
• Győződjön meg róla, hogy a POWER/CHG jelzőlámpa
kialudt.
25
2 Nyissa ki az SD-kártyafoglalat fedelét.
• Csúsztassa az SD CARD kapcsolót teljes mértékben a nyíl
irányába a fedél felnyitásához.
3 Tolja be az SD-kártyát egyenesen, úgy hogy az a címkével
a kamera jobb oldalától (a légbeszívó nyílással rendelkező
oldal) távolra nézzen, az egyik SD-kártyafoglalatba
ütközésig.
• Két kártyát használhat, mindkét SD-kártyafoglalatba
egyet-egyet.
• SD-kártya eltávolításához győződjön meg róla, hogy az
ACCESS jelzőfény nem világít, majd nyomja be a kártyát
egyszer a kioldásához. Amikor az SD-kártya kiugrik,
vegye ki teljesen.
햳
햴
4 Csukja le az SD-kártyafoglalat fedelét.
• A kártya nem megfelelő behelyezése esetén ne próbálja
erővel becsukni az SD foglalat fedelét.
ACCESS (SD-kártya hozzáférés) jelző
SD-kártya hozzáférésjelző
SD-kártya állapota
Piros (világít vagy villog)
Az SD-kártya/kártyák elérése.
Nem világít
Egyik SD-kártyához sem férnek hozzá, vagy nincs
SD-kártya behelyezve a videokamerába.
Ha a [
Rendszer beállítás] > [ACCESS LED] beállítása [j Ki], akkor az ACCESS hozzáférésjelző nem világít.
FONTOS
• Amíg az ACCESS hozzáférésjelző vörösen világít, a következő szabályokat vegye figyelembe. Ha nem követi
az előírásokat, az végleges adatvesztéshez vezethet.
- Ne húzza ki a tápegység csatlakozóját, és ne kapcsolja ki a kamerát.
- Ne nyissa ki az SD-kártya foglalatának fedelét.
- Ne változtassa meg a kamera üzemmódját.
• SD-kártya behelyezése és eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a kamerát. Végleges adatvesztéssel járhat,
ha a bekapcsolt a kamerából veszi ki vagy teszi be a kártyát.
• Az SD-kártyának elülső és hátsó oldala van, amelyek nem cserélhetők fel. Ha fordítva teszi be az SD-kártyát,
az a kamera meghibásodását is okozhatja. A SD-kártyát a 3. pontban leírtaknak megfelelően helyezze be.
MEGJEGYZÉSEK
• Az SD-kártyákon fizikai kapcsoló található, amellyel megakadályozható a tartalom véletlen törlése.
Az SD-kártya írásvédelmére kapcsolja a kapcsolót a LOCK helyzetbe.
HU
SD-kártyák használata
Az SD-kártya kiválasztása rögzítésre
Kiválaszthatja, hogy melyik SD-kártyára kerüljenek rögzítésre a videók és a fényképek.
Üzemmódok:
26
1 Válassza ki a [Recording Media] lehetőséget.
> [3 ! Felvételi beállítások] > [Recording Media]
2 Érintse meg a kívánt SD-kártyát ([6 "A" mem.k.] vagy [7 "B" mem.k.]) a klipek
([v Film Médiafelvevő]) és/vagy fotók ([{ Kép médiafelvevő]) rögzítéséhez.
3 Érintse meg az [X] ikont.
• A menü bezárása után a klipfelvételhez kiválasztott SD-kártya ikonja jelenik meg a képernyőn.
3
Felvételkészítés
27
Filmek és fotók rögzítése
Ez a fejezet bemutatja klipfelvétel* és a fotókészítés alapjait
módban. A hangrögzítéssel kapcsolatos
részleteket a Használati útmutató tartalmazza.
Mielőtt először fontos felvételeket készítene, készítsen próbafelvételeket a használni kívánt videokonfigurációkkal
annak ellenőrzéséhez, hogy ellenőrizze, megfelelően működik-e a videokamera. Ha nem működne megfelelően
a videokamera, olvassa át a Használati útmutatót.
; Hangfelvétel, ; Hibakeresés
* A „klip” egy olyan filmet jelent, amelyet egyetlen rögzítési művelettel vettek fel.
Üzemmódok:
Felvételi alapműveletek
1 Nyissa ki az objektívfedelet.
• Állítsa az objektívfedél kapcsolóját az OPEN állásba.
2 Ha használni kívánja a keresőt, húzza ki, és szükség esetén
állítsa be.
3 A mód kapcsolót állítsa N helyzetbe (
mód).
Objektívfedél
kapcsolója
햲
4 A főkapcsolót állítsa CAMERA helyzetbe.
햳
HU
Filmek és fotók rögzítése
Videó rögzítése
28
햵
Nyomja le a REC gombot a felvétel megkezdéséhez.
• Felvétel közben a Ü ikon jelenik meg a képernyőn.
• A felvétel leállításához nyomja le ismét a REC
gombot. A Ü átvált Ñ ikonra, és a klipet
a klipfelvételhez kiválasztott kártyára rögzíti
a kamera.
• Lenyomhatja a START/STOP gombot a mellékelt
vezeték nélküli távirányítón is.
햴
Képernyőgomb
hozzárendelése
Fényképezés
Érintse meg a [PHOTO] gombot.
• Alapértelmezés szerint a [
Photo] funkció van hozzárendelve a képernyő testreszabható gombhoz, de
szükség esetén módosíthatja a társított funkciót (A 32).
• Megjelenik egy zöld g ikon a képernyő alján. A képernyő jobb felső részén a {Ð ikon jelenik meg a fotók
rögzítésére kiválasztott kártya ikonjával.
• Lenyomhatja a PHOTO gombot a mellékelt vezeték nélküli távirányítón is.
Ha befejezte a felvételt
1 Az objektívfedél becsukásához állítsa a kapcsolót CLOSED állásba.
2 Ellenőrizze, hogy az ACCESS hozzáférésjelző már kialudt-e.
3 A főkapcsolót állítsa OFF helyzetbe.
4 Csukja be az LCD panelt és állítsa vissza a keresőt alapállásba.
FONTOS
• Amíg az ACCESS hozzáférésjelző vörösen világít, a következő szabályokat vegye figyelembe.
Különben a kártya megsérülhet és az adatok végleg elveszhetnek.
- Ne nyissa ki az SD-kártya foglalatának fedelét.
- Ne húzza ki a tápegység csatlakozóját, és ne kapcsolja ki a kamerát.
- Ne változtassa meg a kamera üzemmódját.
• Felvételeit rendszeresen mentse (A 38), főleg, ha fontos felvételeket készített. A Canon nem vállal
felelősséget az elveszett adatokért.
MEGJEGYZÉSEK
• Klipek SDHC kártyára való rögzítése esetén a klip videofájlja (jelfolyama) kb. 4 GB-os részekre lesz osztva.
A videokamerával való lejátszás még ebben az esetben is folyamatos lesz.
• Egy klip maximális folyamatosan rögzíthető ideje 6 óra. Ezt követően automatikusan új klip jön létre,
és a felvételkészítés különálló klipként folytatódik.
• Ha nagyon világos helyen dolgozik, előfordulhat, hogy a kép nem látszik jól az LCD képernyőn. Ilyen esetben
használja a keresőt, vagy módosítsa a képernyő fényerejét.
; A kereső használata, ; Az LCD-kijelző használata
Filmek és fotók rögzítése
• Az energiatakarékos módról: Ha a [B Rendszer beállítás] > [Automatikus kikapcsolás] beállítása [i Be],
akkor energiatakarékossági okokból a kamera automatikusan kikapcsolódik, ha akkumulátorról üzemel,
és 5 percig nem használja. Használja a főkapcsolót a kamera bekapcsolásához.
• Ha hosszabb ideig készít felvételt állványról, becsukhatja az LCD-panelt, és használhatja a keresőt az
energiamegtakarítás érdekében, ha akkumulátort használ.
29
A képernyőn megjelenő kijelzések
Ebben a részben a
módban a képernyőn megjelenő különböző információk leírását találja. A ténylegesen
adott időben a képernyőn megjelenő kijelzések változnak az aktuális menübeállítások és üzemmódok szerint.
AF keret
A használt funkciótól függően a következő AF keretek némelyike jelenhet meg.
; Az élesség beállítása
Folyamatos AF keret – mindig fehér.
AF-kiemelt MF – sárga: manuális
beállítási tartomány; fehér:
automatikus beállítási tartomány.
Arcérzékelés:
Fő téma
Arcérzékelés:
Egyéb arcérzékelési keretek
Követés: téma kiválasztása
HU
Követés: Követés közben
Filmek és fotók rögzítése
A képernyő felső része
Ikon/kijelzés
N
30
Leírás
mód (A 20)
’, ‚, “, n, H, I, Q, K,
L, M, R, S, T
Felvételi mód (; Felvételi módok)
00:00:00:00
Időkód (; Az időkód beállítása)
Ñ, Ü (vörös)
Rögzítési művelet (A 27)
Ñ – felvételkészítés készenléte, Ü – felvételkészítés
z
Előfelvétel (; Előfelvétel)
¯,°,± (sárga)
Képstabilizálás (; Képstabilizálás)
è, é, ê, ë (fehér),
ë (sárga),
(piros)
000 perc
Akkumulátor hátralevő töltöttségi idő (A 15)
Az ikon a hátralevő töltöttség becsült mértékét jelzi. A hátralévő felvételi idő percekben az ikon
mellett megjelenik.
• Ha megjelenik a
jel, cserélje ki az akkumulátort egy teljesen feltöltöttre.
• A tényleges töltöttség kijelzése nem mindig pontos, a használat körülményeitől is függ.
{Ð6, {Ð7
(piros),
(piros)
Fénykép készítése (A 27)
• Az
(vagy
) megjelenése esetén a fotó nem rögzíthető az SD-kártya hibája miatt.
A képernyő bal oldala
Ikon/kijelzés
Leírás
F00
Rekeszérték (; Rekeszprioritás AE, Kézi expozíció)
1/00000
Záridő (; Rekeszprioritás AE, Kézi expozíció)
AE ±0 0/0 (narancs)
Expozíciókompenzáció (; Az expozíció beállítása)
±0 0/0
Expozíció zár (; Az expozíció beállítása)
(narancs)
00.0dB
Erősítési érték (; Kézi expozíció)
00.0dB (érték narancsszínben)
AGC határ (; Automatikus erősítésszabályozás (AGC) határolás )
ND 1/00
Semleges szűrő (; Semleges szűrő)
D,@
000m
Fókusz (; Az élesség beállítása)
• A fókusz beállítása során a megjelenik a becsült fókusztávolság az ikon mellett.
}, ~
Arcérzékelés és -követés (; Arcérzékelés és -követés)
¼, É,
,
,
,
Fehéregyensúly (; Fehéregyensúly)
Megjelenés (; Megjelenések használata)
Ellenfény-korrekció (; Ellenfény-korrekció)
O, N
Körvonalazás (; Körvonalazás)
z, {
Zebra mintázat (; Zebra mintázat)
GPS-jel: ha folyamatosan látszik – a műholdjel befogva, ha villog – nincs befogott műholdjel.
• Csak ha az opcionális GP-E2 GPS-vevő is csatlakoztatva van a kamerához.
; Az opcionális GP-E2 GPS-vevő használata
Digitális telekonverter (; Digitális telekonverter)
REC`, STBY`
Felvételkészítési parancs (; Külső monitor vagy felvevő egység csatlakoztatása)
`, b
Ventilátor működése és hőmérséklettel kapcsolatos figyelmeztetés (; A ventilátor használata)
• Amikor a videokamera belső hőmérséklete meghalad egy előre meghatározott szintet, a b ikon
sárga színben jelenik meg. Ha a hőmérséklet tovább emelkedik, a b pirosan jelenik meg.
• Amikor a ` pirosan jelenik meg, az ventilátorral kapcsolatos figyelmeztetést jelent (;
Üzenetek listája)
Filmek és fotók rögzítése
A képernyő jobb oldala
Ikon/kijelzés
6 000h00m, 7 000h00m,
6 Vége (piros), 7 Vége (piros)
(piros),
(piros)
,
Leírás
SD-kártya állapota és maradék felvételi idő (A 24)
Zöld – felvételre kész; sárga – az SD-kártya majdnem megtelt; fehér – az SD-kártya olvasása
folyamatban.
• Amikor az SD-kártya megtelik, 6 a Vége (vagy 7 Vége) felirat pirosan jelenik meg,
és a felvételkészítés leáll.
31
Nem található SD-kártya, vagy a kamera nem tud az SD-kártyára rögzíteni.
Reléfelvétel (; Kettősfelvétel és Reléfelvétel)
ù
Külső felvételmód (; Videó rögzítése külső felvevővel)
t,
00bit
A külső felvétel mintavételezése (; Videó rögzítése külső felvevővel)
Zoom billenőgomb (; Zoom)
• Csak zoomolás közben jelenik meg.
0000x0000
Felbontás (; A felbontás és a bitsebesség kiválasztása, ; Videó rögzítése külső
felvevővel)
¿, ¾
Képfrekvencia (; A képfrekvencia kiválasztása, ; Videó rögzítése külső felvevővel)
¸
Filmformátum
000Mbps
Bitsebesség
x0.00,
x0000
Lassított és gyorsított felvétel (; Lassított és gyorsított felvétel)
º
A „mini advanced shoe” tartozékcsatlakozóhoz csatlakoztatott opcionális tartozék (; A „Mini
Advanced Shoe” tartozékcsatlakozó használata)
¾,¿
Külön megvásárolható konverziós objektívhez optimalizált beállítások (; [Konverziós objektív]
a [v Kamerabeállítás] menüben)
,—
,
Hálózat típusa, hálózati funkció és kapcsolódási állapot (; Hálózati funkciók)
Fehér – a funkció készen áll a használatra; sárga – csatlakozás hálózathoz, illetve leválasztás onnan;
piros – hiba történt.
å
Mikrofon csillapító (; Speciális mikrofonbeállítások)
ë, à
Szélvédő (; Speciális mikrofonbeállítások)
’, †, ‚, ‡, “, ”, „
Hangjelenet (; Hangjelenetek)
Hang limiter (; Speciális mikrofon beállítások)
^
Nagyítás (; Nagyítás)
A képernyő alja és közepe
Ikon/kijelzés
Leírás
[FUNC]
A FUNC menü megnyitása (; FUNC menü, ; FUNC menü (
[ ], [~], [ ], [Ä], [<], [œ],
[B], [±], [z], [
],
[^], [
]
Képernyőn megjelenő testreszabható gomb (; Testreszabható gombok)
• A gombhoz alapértelmezés szerint a [
Fotó] funkció (fotó készítése) van rendelve.
[£], [
Követés (; Arcérzékelés és -követés)
]
mód))
Expozíciós sáv (; Kézi expozíció)
Hangszintmérő (; A hangfelvétel szintjének beállítása)
(piros)
Vezeték nélküli távirányító letiltva (; [Vezeték Nélküli Távir.] a [B Rendszer beállítás]
menüben)
MEGJEGYZÉSEK
• A DISP gomb megnyomásával az alábbi sorrendben kapcsolhatja ki a legtöbb ikont és kijelzést:
Minden kijelzés bekapcsolva  Csak a kijelző jelölői (aktiválás esetén)  Minimális kijelzés
(felvételkészítés stb.).
HU
Beállítások
Beállítások
32
CUSTOM tárcsa és gomb
Hozzárendelheti a CUSTOM gombhoz és tárcsához valamelyik gyakran használt funkciót (például a rekeszérték
vagy a záridő módosítását, az expozíciókompenzációt, az AGC határérték módosítását stb.). A kiválasztott
funkció ezt követően módosítható a CUSTOM gombbal és tárcsával, a menü igénybe vétele nélkül.
; CUSTOM tárcsa és gomb
Testreszabható gombok
A videokamera 5 testreszabható gombot tartalmaz a kamera vázán, valamint egy képernyőn megjelenő
(érintéssel aktiválható) gombot, amelyekhez különböző funkciókat rendelhet (testreszabható gombok).
Rendelje a gyakran használt funkciókat a legkényelmesebben elérhető gombokhoz annak érdekében, hogy saját
szükségleteihez és preferenciáihoz igazíthassa a videokamerát.
A videokamerára nyomtatott gombok nevei az alapértelmezett beállításukat is megjelenítik. A képernyőn
megjelenő testreszabható gomb csak annak a funkciónak az ikonját jeleníti meg, amelyhez aktuálisan hozzá van
rendelve.
; Testreszabható gombok
4
Lejátszás
33
Lejátszási alapműveletek
Ez a rész arról szól, hogyan lehet klipeket és fotókat lejátszani. A lejátszott felvétel megjelenítéséről külső
monitoron lásd a Használati útmutatót.
; Külső monitor vagy felvevő egység csatlakoztatása
Üzemmódok:
A lejátszás indexképernyője
1 A főkapcsolót állítsa MEDIA helyzetbe.
• A kamera
módba lép, és megjelenik a klip
indexképernyője.
2 Keresse meg a lejátszani kívánt klipet.
• Csúsztassa balra/jobbra, vagy érintse meg a [Ï]/[Ð] gombot
a további indexoldalak ellenőrzéséhez.
• Ha meg szeretné tekinteni a fotókat vagy le szeretné játszani
a felvételeket a másik SD-kártyán, változtassa meg az index
képernyőt.
3 A kívánt klip lejátszásához érintse meg az indexképét
(A 34).
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Klip indexképernyője
}: Fotó indexképernyő.
Következő/előző indexoldal megjelenítése.
A képernyőn is pöccinthet balra vagy jobbra.
Index képernyő gomb: Megérintésével
megváltoztathatja az indexképernyőt.
5
6
4
5
6
[FUNC] gomb: Klip-/fotóműveletek (; Klipés fotóműveletek).
Mappa neve. Az utolsó 4 számjegy a felvételi
dátumot jelzi (1103 = november 3.).
Csak klipek: Klip információk (;
Klipinformációk megjelenítése).
HU
Lejátszási alapműveletek
Az indexképernyő módosítása
Az indexképernyő módosításával válthat a klipek (y) és a fotók (}) lejátszása között, illetve lejátszhatja
a felvételeket egy másik SD-kártyáról (6/7).
34
Érintse meg az indexképernyő gombot, majd érintse meg a kívánt index képernyőt.
• Lenyomhatja a G gombot a mellékelt vezeték nélküli távirányítón is az index kiválasztási képernyő
eléréséhez.
• Válassza ki a kártya (6 vagy 7) és a felvételkészítési típus (y klipek vagy { képek) megfelelő kombinációját
a lejátszáshoz.
Felvételek lejátszása
1 Az indexképernyőn érintse meg a kívánt felvétel indexképét.
• Klipek: A lejátszás a kiválasztott kliptől az indexképernyő utolsó klipjéig tart.
Fotók: Megjelenik a kiválasztott fotó. Csúsztassa ujját balra/jobbra a további fotók megtekintéséhez.
2 A képernyőt megérintve jelenítse meg a lejátszási kezelőszerveket.
• A videó- és képlejátszási vezérlőelemek néhány másodperc után maguktól eltűnnek. A videólejátszási
szünetben a képernyőt ismételten megérintve elrejtheti a lejátszási vezérlőelemeket.
56
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12
13
16
17
1
[FUNC] gomb: Klip-/fotóműveletek (; Klipés fotóműveletek).
2 Megjelenés (; Megjelenések használata)
3 Kliplejátszás vezérlőelemei (A 35)
4 Hangerő (A 36)
5 Kliplejátszás működése (A 35)
6 A vezeték nélküli távirányító letiltva
7 Ventilátor működése és hőmérséklettel
kapcsolatos figyelmeztetés
(; Üzenetek listája)
8 Akkumulátor hátralevő töltöttségi idő (A 30)
9 Időkód (; Az időkód beállítása)
10 Képfrekvencia és filmformátum
(; A képfrekvencia kiválasztása)
18
19
11 Felbontás és bitsebesség (; A felbontás és
a bitsebesség kiválasztása)
12 Klipek: Klipszám
Fotók: Fotószám/Az összes fotó száma
13 Fájlszám
14 Lassított és gyorsított felvétel sebessége (;
Lassított és gyorsított felvételkészítés)
15 SD-kártya kiválasztva a lejátszáshoz (A 34)
16 Adatkód (; [Lejátszás beállítás] menü)
17 Térjen vissza a fotó index képernyőhöz
18 Fotó Ugrás (A 35)
19 GPS-adatok (; A külön megvásárolható
GP-E2 GPS vevő használata)
Lejátszási alapműveletek
FONTOS
• Amíg az ACCESS hozzáférésjelző vörösen világít, a következő szabályokat vegye figyelembe. Ha nem így tesz,
az visszafordíthatatlan adatvesztéshez vezethet.
- Ne nyissa ki az SD-kártya foglalatának fedelét.
- Ne húzza ki a tápegység csatlakozóját, és ne kapcsolja ki a kamerát.
- Ne változtassa meg a kamera üzemmódját.
• Lehetséges, hogy nem sikerül lejátszani ezzel a kamerával más eszközzel rögzített filmeket SD-kártyáról.
35
MEGJEGYZÉSEK
• A felvételi körülményektől függően a klipek között rövid szünetek fordulhatnak elő a képen és a hangban is.
• A következő képfájlok megjelenítése esetleg hibás lehet.
- Nem ezzel a kamerával rögzített fényképek.
- Számítógépen szerkesztett képek.
- Olyan képek, amelyeknek a fájlnevét megváltoztatták.
Lejátszási kezelőszervek
A következő lejátszási típusok állnak rendelkezésre a képernyőn megjelenő vezérlőelemek használatával.
A botkormány használata esetén nyomogassa a botkormányt a megfelelő gomb kiválasztásához, majd nyomja
meg a botkormányt. A klipek lejátszásához használhatja a mellékelt vezeték nélküli távirányító lejátszási gombjait
is.
Kliplejátszás vezérlőelemei
Lejátszási típus
Gyors lejátszás*
Művelet
Érintse meg a [Ø] / [×] lehetőséget a lejátszás során.
• Érintse meg többször a lejátszási sebesség növeléséhez: kb. 5x → 15x → 60x
a normál sebességhez viszonyítva.
• A gyors lejátszás során érintse meg a [Ð] gombot a normál sebességű
lejátszáshoz való visszatéréshez.
Ikon a
képernyőn
x00×
Øx00
Lassú lejátszás*
Érintse meg a [Ö] / [Õ] pontot.
• Érintse meg többször a lejátszási sebesség 1/4 → 1/8 -szeresre változtatásához
a normál lejátszáshoz képest.
Léptetés kockánként hátra/előre*
A lejátszás során érintse meg a [
Ugrás az aktuális klip elejére
Érintse meg a [Ú] gombot.
—
Ugrás az előző klip elejére
Érintse meg a [Ú] gombot kétszer.
—
Ugrás a következő klip elejére
Érintse meg a [Ù] elemet.
—
Szünetelteti/újraindítja a lejátszást.
A lejátszás során érintse meg a [Ý] elemet a szüneteltetéshez.
A lejátszás során érintse meg a [Ð] elemet a normál lejátszáshoz való
visszatéréshez.
Ý
Ð
Érintse meg a [Ñ] ikont a lejátszás megállításához és visszatéréshez az index
képernyőre.
—
Lejátszás leállítása
]/[
] elemet.
* Ebben a lejátszási módban incs hanglejátszás.
Képlejátszás vezérlőelemei
Lejátszási típus
x1/0Õ
Öx1/0
Művelet
Vissza a Fotó index képernyőre
Érintse meg a következőt: [f].
Ugrás a fényképek között
A [h] érintésével jelenítse meg a görgetősávot. Érintse meg a [Ï] / [Ð] ikont,
illetve húzza az ujját a görgetősáv mentén a kívánt fotó megkereséséhez. Érintse meg
a [L] ikont az egyképes nézethez való visszatéréshez.
HU
Lejátszási alapműveletek
36
MEGJEGYZÉSEK
• Gyors/lassú lejátszás módok használata közben előfordulhat képzavar (kockásodás, csíkozódás stb.)
a lejátszott képen.
• A képen megjelenített sebesség nem pontos.
• A lassú lejátszás hátra olyan, mint a folyamatos léptetés hátra.
A hangerő beállítása
Lejátszáskor a hang a beépített monaurális hangszóróból szól. Ha fejhallgatót csatlakoztat a × (fejhallgató)
csatlakozóhoz, akkor sztereóban hallgathatja a hangot.
1 Lejátszás közben a képernyőt megérintve megjeleníti a lejátszási kezelőszerveket.
2 Érintse meg a [Ó/ ] lehetőséget.
3 Érintse meg a [Ø] / [Ô] vagy [Ù] / [Õ] gombokat a hangerő beállításához, majd érintse meg
a [K] ikont.
• A megfelelő hangerősávon is húzhatja az ujját.
5
Külső eszközök csatlakoztatása
37
Külső monitor vagy felvevő egység csatlakoztatása
Ha áttekintést szeretne a kimeneti jelek konfigurációjáról, illetve a külső felvevőegység használatához szükséges
további beállításokról, tekintse át a Használati útmutatót.
; Videokimenet konfigurációja, ; Videó rögzítése külső felvevővel
Üzemmódok:
Csatlakoztatási diagram
Javasoljuk, hogy csatlakoztassa a kamerát egy elektromos csatlakozóhoz a hálózati adapter segítségével.
Külső monitor/
digitális
videofelvevő
HTC-100/SS nagysebességű
HDMI-kábel (mellékelve)
HDMI-bemenet
HDMI IN
•
•
•
•
HDMI OUT
csatlakozó
MEGJEGYZÉSEK
A használt külső felvevőegységtől függően előfordulhat, hogy nem tud rögzítést végezni a külső
felvevőegységre a kiválasztott kimeneti videokonfiguráció kiválasztásával.
Miután csatlakoztatta a videokamerát egy külső felvevőhöz, készítsen tesztfelvételeket a használni kívánt
videokonfigurációkkal, és ellenőrizze a külső felvevővel készített felvételeket.
A [3 Felvételi beállítások] > [Felv. parancs] [i Be] beállítása esetén a videokamera REC gombjával
a felvételi parancsokkal kompatibilis külső felvevő egységek felvételi beállításai is vezérelhetők.
Ha a [Felv. parancs] beállítása [i Be], a [B Rendszer beállítás] > [Automatikus kikapcsolás] beállítás
(energiatakarékos mód) ki lesz kapcsolva.
Ha a felbontás értéke 3840x2160, a képfrekvencia pedig 50.00P (; Videokonfiguráció: felbontás,
adatsebesség és képfrekvencia), akkor ahhoz, hogy a videokamera kimeneti jelét olyan tévén vagy külső
monitoron játssza le, amely a mellékelt nagysebességű HDMI-kábellel csatlakozik, akkor a tévének vagy külső
monitornak kompatibilisnek kell lennie a 4K/50p videóval.
HU
Munkavégzés videókkal a számítógépen
Munkavégzés videókkal a számítógépen
38
A Data Import Utility segítségével menthet klipeket. Lásd a PIXELA webhelyét alább (csak angolul) a szoftver
letöltéséhez, és ellenőrizze a legújabb információkat. Ha más kérdései vannak a szoftverrel kapcsolatban,
forduljon egy Canon szervizközponthoz.
http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/index_c.html
Klipek mentése a Data Import Utility segédprogram használatával
• Mentse a klipeket a számítógépre egy kártyaolvasó segítségével.
• Külön SD-kártyára rögzített relé klipek összefűzése és mentése egyetlen klipként.
• Egyesítse a 4 GB maximális méretnél felosztott klipeket, és mentse őket egy klipként.
További részletekért, köztük a rendszerkövetelményekről és a szoftver telepítésének módjáról ellenőrizze a Data
Import Utility szoftverhasználati útmutatót, amely egy PDF fájl a szoftvert tartalmazó letöltött tömörített fájl
[\Manual] mappájában található.
FONTOS
• Mielőtt elkezdené használni a Data Import Utility szoftvert a klipek számítógépre való mentésére, ne nyissa
meg vagy manipulálja a fájlokat az SD-kártyán vagy más szoftvereknél. Ellenkező esetben a fájlok nem lesznek
menthetők a Data Import Utility szoftverrel.
6
Hálózati funkciók
39
A hálózati funkciókról
A kamerát Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatva a következő hálózati funkciókat használhatja.
; Hálózati funkciók
Hálózati funkciók és csatlakozási típusok
Hálózati funkció
Leírás
Wi-Fi
Infrastruktúra1
Kamera hozzáférési pont2
Browser Remote
Vezérelje a kamerát távolról egy csatlakoztatott
eszköz webböngészőjéből.
–
Ü
FTP File Transfer
A kamerával rögzített klipek átvitele a hálózatra
kapcsolt másik eszközre FTP protokoll
használatával.
Ü
–
1
2
Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz egy külső hozzáférési ponton keresztül (vezeték nélküli útválasztó stb.)
Közvetlen csatlakozás egy Wi-Fi kompatibilis eszközhöz, ahol a kamera Wi-Fi hozzáférési pontként működik.
A hálózati funkciók használata előtt
Mielőtt használhatná a hálózati funkciókat, konfigurálnia kell előzetesen a videokamera egyes beállításait.
Általában a következő 3 lépést kell követnie:
1. lépés
Állítsa be és mentse a konfigurációs profilokat a használni kívánt hálózat(ok)hoz.
A videokamera alapértelmezés szerint egy mentett Camera Access Point kapcsolattal
rendelkezik, amelyek segítségével azonnal csatlakoztathat egy mobileszközt, majd
megkezdheti a Böngésző távoli használatát.
; Kapcsolódás Wi-Fi-hálózathoz, ; Kamera hozzáférési pont
2. lépés
Hajtsa végre a funkcióspecifikus beállításokat a használni kívánt hálózati funkciókhoz.
; A Böngésző távoli beállítása, ; Az FTP-kiszolgáló és FTP-átvitel
beállításai
3. lépés
Válasszon ki egy hálózati profilt, és kezdje el használni a kívánt hálózati funkciót.
; A Böngésző távoli elindítása, ; Klipek átvitele (FTP-átvitel)
• A Használati útmutató folyamatai feltételezik, hogy már rendelkezik egy megfelelően konfigurált és működő
hálózattal, hálózati eszköz(ök)kel és/vagy Wi-Fi hozzáférési ponttal. Ha szükséges, olvassa el a használni
kívánt hálózati eszközök dokumentációját.
• A hálózati beállítások konfigurálása szaktudást igényel a vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózatok konfigurálásáról
és használatáról. A Canon nem nyújt támogatást a hálózati konfigurációkkal kapcsolatban.
FONTOS
• A hálózatokon átvitt adatok nem titkosítottak.
• A Canon nem vállal felelősséget a helytelen hálózati konfigurációból vagy beállításokból eredő adatvesztésért
vagy károkért. Ezenkívül a Canon nem vállal felelősséget a hálózati funkciók használatából eredő
adatvesztésért vagy károkért.
• Védelem nélküli Wi-Fi hálózat használata lehetővé teszi, hogy illetéktelen külső felek láthassák az adatokat.
Legyen tisztában a kockázatokkal.
HU
A hálózati funkciókról
MEGJEGYZÉSEK
40
• A Wi-Fi antennáról: A kamera Wi-Fi funkcióinak használatakor
ne takarja el a Wi-Fi antennát a kezével vagy más tárggyal.
Ezzel ugyanis zavarhatja a vezeték nélküli rádiójeleket.
• Ne tegye a HDMI OUT csatlakozóhoz csatlakoztatott kábeleket
a Wi-Fi antenna közelébe. Ez ugyanis negatív módon
befolyásolja a Wi-Fi-n keresztüli vezeték nélküli kommunikációt.
• Ne nyissa fel az SD-kártyafoglalat fedele a hálózati funkciók
használata során.
Wi-Fi antenna
7
További információk
41
Biztonsági utasítások és elővigyázatossági rendszabályok
Mindenképpen olvassa el ezeket az utasításokat, hogy biztonságosan tudja a készüléket működtetni. Kövesse
az utasításokat, hogy ne okozzon sérülést, és ne tegyen kárt a készüléket működtető személyben vagy bárki
másban.
VIGYÁZAT
Súlyos sérülések vagy halál kockázata áll fenn.
• Minden szokatlan körülmény esetén- például füst vagy furcsa szagok észlelésekor - hagyja abba a készülék
használatát.
• Ne nyúljon a készülék szabadon lévő belső részeihez.
• Óvja a készüléket a nedvességtől. Ne tegyen idegen tárgyat vagy folyadékot a készülékbe.
• Ne nyúljon az elektromos aljzathoz csatlakoztatott készülékhez villámlással járó vihar esetén. Ez áramütést
okozhat.
• Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a készüléket.
• Ne tegye ki a készüléket erőteljes ütésnek vagy rázkódásnak.
• A következő utasításokat tartsa be, ha kereskedelmi forgalomban kapható elemeket vagy akkumulátort
használ.
- Csak az adott készülékhez tartozó elemeket/akkumulátort használjon.
- Ne melegítse fel az elemeket/akkumulátorokat, és ne tegye azokat tűz közelébe.
- Ne töltse fel az elemeket vagy az akkumulátort nem engedélyezett akkumulátortöltővel.
- Ne tegye ki szennyeződésnek az érintkezőket, és ügyeljen, hogy azok ne érintkezzenek fémszegekkel vagy
más fémtárgyakkal.
- Ne használjon szivárgó elemeket/akkumulátort. Ha az elemből vagy az akkumulátorból szivárgó folyadék
érintkezik a bőrével vagy a ruhájával, alaposan öblítse le folyóvízzel az érintett felületet. Ha a szemébe kerül,
alaposan öblítse ki nagy mennyiségű, tiszta folyóvízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Amikor az elemeket/akkumulátort eltávolítja a készülékből, különítse el az érintkezőket szigetelőszalaggal
vagy egyéb eszközzel. Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.
• Csak az ebben a használati útmutatóban megjelölt áramellátást használja a készülékhez.
• A következő utasításokat tartsa be, amikor akkumulátortöltőt vagy hálózati adaptert használ.
- Nedves kézzel a készüléket ne csatlakoztassa elektromos aljzathoz, és ne húzza ki elektromos aljzatból.
- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugó nem illeszkedik teljesen az elektromos aljzatba.
- Ne tegye ki szennyeződésnek a csatlakozódugót és az érintkezőket, és ügyeljen, hogy azok ne
érintkezzenek fémszegekkel vagy más fémtárgyakkal.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ne rongálja meg, ne törje el, és ne alakítsa át a tápkábelt.
- Használat közben vagy közvetlenül használat után, amikor a készülék még meleg, ne csomagolja
a készüléket ruhaneműbe vagy más anyagba.
- Ne a tápkábelt fogva húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból.
- Ne hagyja a készüléket hosszú ideig áramellátáshoz csatlakoztatva.
• Ügyeljen arra, hogy használat közben a készülék ne érintkezzen hosszú ideig ugyanazzal a bőrfelülettel.
Ez alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, beleértve a bőrpírt vagy pattanásokat, még akkor is,
ha a készülék nem tűnik melegnek. Állványt vagy ahhoz hasonló eszközt érdemes használni keringési
zavarokkal vagy túlérzékeny bőrrel rendelkező személyeknek a készülék forró helyen történő használatakor.
• Tartsa a készüléket kisgyermekektől elzárva.
• Rendszeresen távolítson el egy száraz ruhával minden felgyülemlett port a csatlakozódugóról és az elektromos
aljzatból.
• Ahol tilos a készüléket használni, ott az utasításnak megfelelően kapcsolja ki azt. Ha nem így tesz,
az elektromágneses hullámok más eszközök meghibásodását okozhatják, mely balesethez is vezethet.
HU
Biztonsági utasítások és elővigyázatossági rendszabályok
42
VIGYÁZAT
Sérülések kockázata áll fenn.
• Ne hagyja a készüléket nagyon magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen. A készülék felforrósodhat/lehűlhet,
és érintéskor égési vagy egyéb sérüléseket okozhat.
• Csak megfelelően erős állványra rögzítse a készüléket.
• Ne nézzen hosszú ideig a képernyőre vagy a keresőbe. Ez hányingerhez hasonló tüneteket válthat ki. Ilyen
esetben azonnal fejezze be a készülék használatát, és pihenjen egy ideig, mielőtt újra használni kezdi.
Műszaki adatok röviden
Műszaki adatok röviden
Az itt leírt jellemzők a kamera teljes specifikációjának kivonata. Olvassa el a teljes Használati útmutatót is,
hogy a teljes információhoz hozzájusson.
; Műszaki adatok

43
– Az értékek hozzávetőlegesek.
• Felvételi adathordozó (nincs mellékelve)
A körülbelüli rögzíthető időkről lásd a táblázatot az útmutató végén.
SD, SDHC (SD High Capacity) vagy SDXC (SD eXtended Capacity, azaz bővített kapacitású) kártya (2 nyílás)
• Tápfeszültség (névleges)
7,4 V DC (akkumulátor), 8,4 V DC (hálózati adapter)
• Teljesítményfelvétel
Felvétel videokonfigurációja: 3840x2160, 150 Mb/s, 50.00P, automatikus élességállítás aktiválva,
képernyő háttérfénye [Normál]
Csak az LCD-képernyő használata esetén: 7,9 W
Csak a kereső használata esetén: 7,3 W
• Működési hőmérséklet: 0 – 40 °C
• Méretek [szé. x ma. x mé.] (kézpánt nélkül)
Csak a kamera: 135 x 97 x 214 mm
Kamera felszerelt napellenzővel: 150 x 97 x 267 mm
• Tömeg
Csak a kamera váza (kézpánttal): 1 140 g
Jellemző felvételkészítési konfiguráció*: 1 355 g
* Kamera felszerelt napellenzővel, BP-828 akkumulátorral és egy SD-kártyával.
Körülbelüli rögzíthető idő egy SD-kártyán
Körülbelüli idők, csak tájékoztató jelleggel, egyetlen olyan felvétel alapján, amely addig folytatódik, amíg meg
nem telik a kártya.
SD-kártya kapacitása
Felbontás
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
3840x2160 (150 Mb/s)
5 perc
1920x1080 (35 Mb/s)
25 perc
10 perc
25 perc
55 perc
1 óra 50 perc
55 perc
1 óra 55 perc
4 óra
1920x1080 (17 Mb/s)
8 óra 5 perc
55 perc
2 óra
4 óra 5 perc
8 óra 15 perc
16 óra 35 perc
1280x720 (8 Mb/s)
2 óra
4 óra 15 perc
8 óra 40 perc
17 óra 35 perc
35 óra 20 perc
1280x720 (4 Mb/s)
4 óra 5 perc
8 óra 35 perc
17 óra 25 perc
35 óra 15 perc
70 óra 45 perc
A tömeg és a méretek hozzávetőleges értékek. A hibákért nem vállalunk felelősséget.
HU
Műszaki adatok röviden
44
CEL-SX3HA2F1
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
▪Az útmutató 2018 februárjáig ismert adatokat tartalmaz. A változtatás joga fenntartva.
A helyi Canon-iroda elérhetõségét lásd a garancialevélen vagy a www.canon-europe.com/Support címen.
A terméket és a kapcsolódó garanciát az európai országokban a Canon Europa N.V. biztosítja.
4K kamera
CEL-SX3HA2F1
DIE-0515-000A
© CANON INC. 2018
Firmware verziója 1.0.1.0
PAL
AZ EU-BAN NYOMTATTÁK
0208W353
Ez az útmutató csak a legfontosabb információkat tartalmazza
ahhoz, hogy elkezdje használni a kamerát. A teljes használati
útmutató letöltéséhez lásd a 2. oldalt.
Gyors útmutató
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising