Canon | LEGRIA HF G50 | User manual | Canon LEGRIA HF G50 User manual

Canon LEGRIA HF G50 User manual
CEL-SX7GA2F0
4K kamera
PAL
Az útmutató csak a kamerával kapcsolatos legfontosabb információkat
tartalmazza a kezdo lépésekhez. A teljes Használati útmutató legfrissebb
verziójának letöltéséről lásd a 2. oldalt.
Gyors útmutató
A használati útmutató teljes verziójának letöltése (PDF fájl)
Ez az útmutató bemutatja a kezdő lépéseket és a kamera alapfunkciók használatát: videófelvételek
készítését, képek készítését, és a felvételek lejátszását a kamerán vagy a hozzá csatlakoztatott külső
monitoron. A további funkciók ismertetését, az elővigyázatossági rendszabályokat, és a hibaüzenetekkel
kapcsolatos teendőket a letölthető részletes használati útmutató tartalmazza (PDF fájl). Keresse fel
a következő webhelyet. A PDF fájl letöltéséhez kattintson az adott országra/régióra, és kövesse
a megjelenő utasításokat.
http://www.canon.com/icpd/
2
Fontos tudnivalók a használatról
SZERZŐI JOGI FIGYELMEZTETÉS
A szerzői jog védelme alá eső anyagok jogosulatlan rögzítése sértheti a szerzői jog tulajdonosainak jogait és ellentétes lehet
a szerzői joggal.
Víz és pára – áramütés veszélye – ne használja a terméket víz közelében, illetve esős/párás környezetben.
Tárgyak és folyadék bejutása – ne tegyen semmilyen tárgyat a termékbe a rajta található nyílásokon keresztül, mert a bejutó
tárgyak veszélyes feszültség alatt lévő pontokhoz érhetnek hozzá, vagy rövidzárlathoz vezethetnek, ami tűzesetet vagy
áramütést okozhat. Ügyeljen arra, hogy semmilyen folyadék ne kerüljön a termékbe.
A hálózati kábel szolgál a készülék leválasztására a hálózatról. A hálózati kábelnek mindig elérhető és kihúzható módon kell
elhelyezkednie, ha pl. baleset történik.
A CA-570 azonosító táblája a készülék alján található.
Csak az Európai Unió és EGT esetén (Norvégia, Izland és Liechtenstein)
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, a WEEE
– elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (2012/19/EU) irányelvnek, és az elemekről és
akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek
megfelelően, és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.
Ha egy vegyjel látható a fenti szimbólum alatt az akkumulátorokról szóló irányelvnek megfelelően, az azt jelzi,
hogy az adott elemben vagy akkumulátorban nehézfém (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom) található az irányelvben
meghatározott, vonatkozó határérték feletti mennyiségben.
Ezen terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni, pl., hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos
program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladékelemek
és hulladékakkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű kezelése
az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással
lehet a környezetre és az egészségre. Ezen termék megfelelő módon történő eltávolításával Ön is hozzájárul a természeti források
hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően érdeklődjön a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál,
a hivatalos hulladéklerakó telephelyen, vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve keresse fel
a www.canon-europe.com/weee vagy a www.canon-europe.com/battery weboldalt.
3
Óvintézkedések az akkumulátorral kapcsolatban
VESZÉLY!
Az akkumulátort mindig óvatosan kezelje.
• Tartsa távol a tűztől, mert robbanást okozhat.
• Ne tegye ki az akkumulátort 60 ºC-nál magasabb hőmérsékletnek, és ne hagyja azt fűtőtest mellett,
vagy meleg idő esetén zárt autóban.
• Ne próbálja meg szétszerelni vagy átalakítani.
• Ne ejtse le, és ne üsse neki semminek.
• Óvja a nedvességtől.
Fontos megjegyzés a felvételi adathordozókkal kapcsolatban
• Amíg az ACCESS hozzáférésjelző világít vagy villog, a következő szabályokat vegye figyelembe.
Különben a memória megsérülhet és az adatok végleg elveszhetnek.
- Ne húzza ki a tápegység csatlakozóját, és ne kapcsolja ki a kamerát.
- Ne nyissa ki az SD-kártyafoglalat fedelét.
- Ne változtassa meg a kamera üzemmódját.
- Ne húzza ki az USB kábelt, ha az csatlakoztatva van a kamerához.
A tanúsító embléma megtekintése
A [B Rendszerbeállítás] > [Tanúsítási információk] képernyőn tanúsítási információkat tekinthet
meg a videokameráról.
Védjegyek
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Az SD, SDXC és az SDHC emblémák az SD-3C, LLC védjegyei.
A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
A macOS az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
A fel nem sorolt nevek és termékek megnevezései a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei, illetve védjegyei lehetnek.
Ez az eszköz az exFAT technológiát használja a Microsoft engedélyével.
A „Full HD 1080” olyan Canon kamerákra vonatkozik, amelyeknek a képe nagy felbontású, és függőlegesen
1080 képpontból (letapogatási sorból) áll.
This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4
compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted
or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* A közlemény angol nyelvű változata a mérvadó.
A mellékelt tartozékok
A mellékelt tartozékok
A csomagban a következő tartozékokat találja a kamera mellett:
CA-570 kompakt hálózati adapter
(tápkábellel)
Ferritgyűrű
BP-820 akkumulátor
Napellenző objektívfedéllel
Objektív védősapka
Gyors útmutató
(ez az útmutató)
5
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
6
05
A mellékelt tartozékok
07
A kamera részei és kezelőszervei
11
Az akkumulátor töltése
13
Előkészületek
14
A dátum, az idő és a nyelv beállítása
15
SD kártyák használata
16
Klipek és képek felvétele
18
Klipek és képek lejátszása és mentése
20
Külső monitor csatlakoztatása
21
A képernyőn megjelenő jelzések és ikonok
25
Biztonsági előírások és elővigyázatossági rendszabályok
29
Egyebek
30
Műszaki adatok röviden
31
További információk
A kamera részei és kezelőszervei
A kamera részei és kezelőszervei
Bal oldali nézet
2
3
1
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Objektívfedél kapcsolója
(; Klipek és képek felvétele)
SD kártyafoglalat 2
SD kártyafoglalat 3
(; SD kártyák használata)
u (rögzítés felülvizsgálata) gomb
(; Klipek és képek felvétele)/
5. testreszabható gomb
(; Testreszabható gombok)
Napellenző
(; A napellenző használata)
9
10
6
Élességállító/zoom gyűrű
(; Az élességállító/
zoom gyűrű használata,
; Kézi élességállítás)
7 CUSTOM (testreszabható) tárcsa
8 CUSTOM (testreszabható) gomb
(; CUSTOM tárcsa és gomb)
9 SD-kártyafoglalat fedele
10 DISP (képernyőn megjelenő kijelzés)
gomb (; Képernyőn megjelenő
kijelzések)/
BATT. INFO (akkumulátor információ)
gomb
(; A hátralévő töltöttség
ellenőrzése)
7
A kamera részei és kezelőszervei
Jobb oldali nézet
1
7
8
5
2
6
3
4
1
2
3
4
8
Beépített hangszóró
(; A hangerő beállítása)
MIC (mikrofon) csatlakozó
(; Hangfelvétel)
HDMI OUT csatlakozó
(; A HDMI OUT csatlakozó
használata)
REMOTE (távvezérlő) csatlakozó
(; Az opcionális RC-V100
távvezérlő használata)
5
6
7
8
× (fejhallgató) csatlakozó
(; Fejhallgató használata)
USB-csatlakozó
(; A GP-E2 GPS vevő
használata)
DC IN bemenet
(; Az akkumulátor töltése)
Kézpánt
(; Kézpánt és szíjak)
A kamera részei és kezelőszervei
Elölnézet
1
6
Hátulnézet
4
5
7
8
9
2
3
10 11 12
13 14
15
1
2
3
4
5
6
7
Azonnali AF érzékelő
(; Autofókusz)
AF/MF gomb (; Élességállítás)/
1. testreszabható gomb
(; Testreszabható gombok)
PRE REC (előfelvétel) gomb
(; Előfelvétel)/
2. testreszabható gomb
(; Testreszabható gombok)
LCD érintőképernyő
(; Az LCD képernyő beállítása)
Élességállító/zoom gyűrű kapcsoló
(; Az élességállító/zoom gyűrű
használata,
; Kézi élességállítás)
Kereső
(; A kereső használata)
Dioptriaállító kar
(; A kereső használata)
8
9
10
11
12
13
14
15
Botkormány/SET gomb
(; A MENU gomb és
a botkormány használata)
Szíjrögzítési pont
(; Kézpánt és szíjak)
3. testreszabható gomb
4. testreszabható gomb
(; Testreszabható gombok)
Akkumulátorfoglalat
(; Az akkumulátor töltése)
START/STOP gomb
(; Klipek és képek felvétele)
MENU (menü) gomb
(; Beállítás menü)
Gyártási szám
9
A kamera részei és kezelőszervei
Felülnézet
Alulnézet
3
9
4
5
1
6
2
7
10
11
12
8
1
2
3
4
5
6
7
10
Főkapcsoló
(; A kamera
be- és kikapcsolása)
POWER/CHG (akkumulátortöltés)
jelzőlámpa
(; Az akkumulátor töltése)
Beépített sztereó mikrofon
(; Hangfelvétel)
Tartozékcsatlakozó
CAMERA mód kapcsoló
(; A CAMERA mód beállítása)
Markolati zoom billenőgomb
(; A Zoom billenőgomb
használata)
ACCESS (hozzáférés) jelzőlámpa
(; Klipek és képek felvétele)
8
Mini advanced shoe
tartozékcsatlakozó
(; A Mini Advanced Shoe
tartozékcsatlakozó használata)
9 Napellenző rögzítési helyének jelölése
10 Állványmenet
A kamerát 6,5 mm-es vagy kisebb
rögzítőcsavarral rögzítheti
az állványhoz.
11 BATTERY RELEASE
(akkumulátorkioldó) kapcsoló
(; Az akkumulátor töltése)
12 Szemkagyló
(; A kereső használata)
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor töltése
A kamera üzemeltethető akkumulátorról, vagy közvetlenül a mellékelt CA-570 kompakt hálózati
adapterről. Ha a kompakt hálózati adaptert használja, akkor nem kell aggódnia az akkumulátor
lemerülése miatt. Használat előtt töltse fel az akkumulátort.
1 Szerelje fel a ferritgyűrűt a kompakt hálózati adapter
kábelére kb. 6 cm-re a DC-csatlakozótól (a DC IN
bemenethez csatlakozó csatlakozódugó).
2 Fűzze át a kábelt a gyűrű közepén és tekerje a gyűrű
köré (ahogyan az ábrán látható), majd zárja azt be,
amíg nem kattan.
3 Csatlakoztassa a kompakt hálózati adaptert
a kamerához és a tápkábelt az elektromos aljzathoz.
DC IN bemenet
4 Csatlakoztassa az akkumulátort a kamerához.
• Nyomja be finoman az akkumulátort a foglalatába,
és csúsztassa előre, amíg be nem kattan a helyére.
5 Az akkumulátor töltése megkezdődik a kamera
kikapcsolásakor.
POWER/CHG (akkumulátortöltés) jelzőlámpa
• Amikor az akkumulátor töltése folyamatban van,
a POWER/CHG jelzőlámpa vörösen világít.
A töltés befejezésekor a jelzőlámpa kialszik.
Ha a POWER/CHG jelzőlámpa villogni kezd,
olvassa el a Használati útmutatót.
; Hibakeresés
11
Az akkumulátor töltése
FONTOS
• A kompakt hálózati adapter kábelének csatlakoztatása, illetve a csatlakozás bontása előtt mindig kapcsolja
ki a kamerát. Miután kikapcsolja a kamerát, fontos adatok kerülnek az SD kártyára. Várja meg, amíg a zöld
POWER/CHG jelzőlámpa kialszik.
• A kompakt hálózati adapter használata esetén ne rögzítse azt véglegesen egy helyre, mert működési
zavart okozhat.
• A pontosan megnevezett tartozékokon kívül semmilyen más elektromos eszközt ne csatlakoztasson
a kamera DC IN bemenethez, vagy a kompakt hálózati adapterhez.
• A kamera túlmelegedésének és meghibásodásának elkerülése érdekében ne csatlakoztassa a mellékelt
kompakt hálózati adaptert külföldi utazásokhoz forgalmazott feszültségátalakítókhoz, illetve olyan
különleges áramforrásokhoz, mint amilyenek a repülőgépeken vagy hajókon találhatók, különféle DC-AC
(egyenáram-váltakozó áram) átalakítókhoz stb.
• Az akkumulátor karbantartásáról további információt a Biztonsági előírások és elővigyázatossági
rendszabályok fejezetben talál (A 25).
MEGJEGYZÉSEK
• Azt javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten töltse. Ha a környezeti
hőmérséklet vagy az akkumulátor hőmérséklete kívül esik a kb. 0 °C – 40 °C-os tartományon,
akkor nem kezdődik el a töltés.
• Az akkumulátor csak a kamera kikapcsolt állapotában töltődik.
• Ha a tápegységet leválasztja akkumulátor töltése közben, csak akkor csatlakoztassa újra,
ha a POWER/CHG jelzőlámpa már kialudt.
• Ha fontos a működés folyamatossága, táplálja a kamerát a kompakt hálózati adapterről,
nem az akkumulátorról.
• A feltöltött akkumulátor hosszabb idő alatt akkor is lemerül, ha nem használja. Javasoljuk, hogy a használat
napján, vagy azt megelőző napon töltse fel teljesen.
• Az akkumulátort első használatakor töltse fel teljesen és használja a kamerában a teljes lemerüléséig.
Ez a módszer biztosítja, hogy a hátralévő rögzíthető idő helyesen jelenjen meg.
• Javasoljuk, hogy legalább 2-szer vagy 3-szor annyi időre készítsen elő akkumulátort, mint amennyire az első
becslés szerint szüksége lenne.
• A töltési és a hozzávetőleges használati időkkel kapcsolatos részleteket a Használati útmutató tartalmazza.
; Referenciatáblázatok.
12
Előkészületek
Előkészületek
Ez a rész a kamera előkészítését írja le; a napellenző feltételét, a kézpánt, valamint a kereső és az
LCD képernyő beállítását.
FONTOS
• A különböző tartozékok felhelyezésekor, eltávolításakor vagy beállításakor legyen óvatos,
nehogy leejtse a kamerát. Asztal vagy más stabil felület használata ajánlott.
A napellenző, kézpánt és LCD panel előkészítése
1 Vegye le az objektív védősapkát.
2 Állítsa a napellenzőn található jelölést a napellenző
rögzítési helyének jelöléséhez a kamera alján (1),
majd fordítsa el a napellenzőt jobbra kattanásig (2).
• Vigyázzon, nehogy megsértse a napellenzőt.
• A felcsavarásnál illessze a napellenzőt a menethez.
• A napellenzőt a levételhez csavarja balra.
3 Állítsa be úgy a kézpántot, hogy könnyedén elérje
a markolati zoom billenőgombot a mutatóujjával,
a START/STOP gombot pedig a hüvelykujjával.
4 90 fokban nyissa ki az LCD panelt és állítsa
be a helyzetét.
• A panelt lefelé vagy az objektív felé forgathatja el
(például ha önmagáról készít videófelvételt).
MEGJEGYZÉSEK
• Az LCD és a kereső képernyőről: Ezek a képernyők rendkívül nagy pontosságú gyártási technológiával
készülnek, így a képpontok több mint 99,99%-a megfelel a specifikációnak. Nagyon ritkán előfordulhat,
hogy a képpontok hibásan világítanak, vagy állandó fehér pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása
a rögzített felvételre, és nem jelent működési hibát.
13
A dátum, az idő és a nyelv beállítása
A dátum, az idő és a nyelv beállítása
A kamera használata előtt, első bekapcsolásakor be kell állítani a dátumot és az időt.
A dátumformátum és az időzóna is módosítható. (Ezt kényelmesen elvégezheti a kívánt
nyelv kiválasztása után.) ; Az időzóna kiválasztása
1 A főkapcsolót állítsa CAMERA helyzetbe.
• Ha az idő nincs beállítva, automatikusan megjelenik
a [Date/Time/Dátum/Idő] képernyő.
2 Módosítsa a dátumot/időt.
1 Válassza ki a módosítani kívánt mezőt.
2 A [Î] vagy [Í] gombok használatával módosítsa a mezőt.
3 Válassza ki a kívánt dátumformátumot.
1 Érintse meg a [Date Format/Dátumformátum] gombok egyikét.
2 Érintse meg a [24H/24ó] gombot az idő 24 órás
megjelenítéséhez.
4 Válassza az [OK] lehetőséget.
5 Válassza ki a képernyőn megjelenő kijelzések és menük nyelvét.
> [B ! System Setup/Rendszerbeállítás] > [Language
; A menük használata
/Nyelv]
6 Válassza ki a kívánt nyelvet, nyomja meg az [OK] gombot és zárja be a menüt.
Az angol az alapbeállítás szerinti nyelv.
MEGJEGYZÉSEK
• Ha véletlenül változtatta meg a nyelvet, válassza a
14
jel melletti menüpontot.
SD kártyák használata
SD kártyák használata
Használjon a boltokban kapható
SD-,
SDHC- (nagy kapacitású SD) vagy
(bővített kapacitású SD) memóriakártyákat. Mindig kompatibilis SD kártyát használjon.
; SD kártyák használata
1 Kapcsolja ki a kamerát.
• Győződjön meg róla, hogy a POWER/CHG jelzőlámpa
nem világít (1).
SDXC-
햲
2 Nyissa ki az SD-kártyafoglalat fedelét (2).
햳
3 Tolja be teljesen az SD kártyát az egyik foglalatba, a címkével a kamera eleje felé.
• Csukja le az SD-kártyafoglalat fedelét. Az SD kártya nem megfelelő behelyezése esetén
ne próbálja erővel becsukni a nyílás fedelét.
Kattanás!
Az SD kártya címkével
az objektív felé
Az SD kártya kivétele:
1 Ellenőrizze, hogy az ACCESS hozzáférésjelző már kialudt-e.
2 Nyomja meg az SD kártyát egyszer a kivételéhez. Amikor az SD kártya kiugrik,
vegye ki teljesen.
FONTOS
• Az SD kártyának van egy elülső és egy hátsó oldala, amelyek nem cserélhetők fel. Ha fordítva teszi
be az SD kártyát, az a kamera meghibásodását is okozhatja.
• Az SD kártyákat első használatuk előtt inicializálja ebben a kamerában.
; SD kártya inicializálása
MEGJEGYZÉSEK
• Az SD kártyákon fizikai kapcsoló található az adatok kártyára írásának megakadályozásához, amellyel
megakadályozható a tartalom véletlen törlése. Az SD kártya írásvédelméhez kapcsolja a kapcsolót
LOCK pozícióba.
15
Klipek és képek felvétele
Klipek és képek felvétele
Ez a fejezet bemutatja a klipek* és képek felvételének alapjait
módban. A hangrögzítéssel
kapcsolatos részleteket a Használati útmutató tartalmazza.
Mielőtt első alkalommal fontos felvételeket készítene, végezzen próbafelvételeket a használni
kívánt videokonfigurációkkal, így ellenőrizheti, hogy a videokamera megfelelően működik.
Ha nem működne megfelelően a videokamera, olvassa át a Használati útmutatót.
; Hangfelvétel, ; Hibakeresés
* A klip egy olyan videót jelent, amelyet egyetlen rögzítési művelettel vettek fel.
ACCESS
hozzáférésjelző
1 Nyissa ki az objektívfedelet.
• Állítsa az objektívfedél kapcsolóját az OPEN állásba.
2 Egy klip rögzítésének megkezdéséhez nyomja
le a START/STOP gombot.
Objektívfedél
kapcsolója
• Nyomja le ismét a gombot a felvételkészítés
szüneteltetéséhez és a videó mint klip SD kártyára
rögzítéséhez. A kamera felvételi készenléti
üzemmódba kapcsol.
3 Felvételi készenléti üzemmódban a [PHOTO]
gomb megérintésével készíthet fényképet.
[PHOTO]
Ha befejezte a felvételt
Kikapcsolása előtt a kamerának be kell fejeznie a klipek vagy képek rögzítését az SD kártyára.
1
2
3
4
Csukja be az objektívfedelet.
Ellenőrizze, hogy az ACCESS hozzáférésjelző nem világít-e.
A főkapcsolót állítsa OFF helyzetbe.
Csukja vissza az LCD panelt. Szükség esetén helyezze vissza a keresőt eredeti
pozíciójába.
Az
módról
mód használatakor a kamera környezettől függően automatikusan állítja be a fókuszt,
expozíciót (rekeszt, záridőt és erősítést), fehéregyensúlyt (WB) és az egyéb beállításokat.
Továbbá az alany arcának észlelése esetén a kamera automatikusan fókuszban tartja a témát
és optimalizálja az expozíciót.
FONTOS
• Mentse felvételeit rendszeresen, főleg fontos felvételek készítése után. A Canon nem vállal felelősséget
az elveszett adatokért. ; Klipek mentése
16
Klipek és képek felvétele
MEGJEGYZÉSEK
• Válassza az
módot a további funkciók kiválasztásához, illetve a beállítások saját elképzelései szerinti
megváltoztatásához. ; Klipek és képek felvétele
A videokonfiguráció kiválasztása
Beállíthatja a klipek felvételéhez használt videokonfigurációt. Válassza ki azoknak a felbontásra/
adatsebességre és képfrekvenciára vonatkozó beállításoknak a kombinációját, amelyek leginkább
megfelelnek kreatív igényeinek.
; Videokonfiguráció: Felbontás, adatsebesség és képfrekvencia
1 Válassza ki a felbontást és az adatsebességet.
> [3 ! [Felvételi beállítások] > [¸ Felbontás] > Kívánt lehetőség > [X]
2 Válassza ki a képfrekvenciát.
> [3 ! [Felvételi beállítások] > [¸ Képfrekvencia] > Kívánt lehetőség > [X]
17
Klipek és képek lejátszása és mentése
Klipek és képek lejátszása és mentése
Lejátszhatja a felvett klipeket és képeket. ; Lejátszás
Külső monitort is csatlakoztathat a kamerához (A 20).
1 A főkapcsolót állítsa MEDIA helyzetbe.
• A kamera
módba lép, és megjelenik a klip
index képernyője.
2 Keresse meg a lejátszani kívánt klipet vagy képet.
• Csúsztassa balra/jobbra, vagy a [Ï]/[Ð] gombok
használatával ellenőrizze a további indexoldalakat.
• Ha meg szeretné tekinteni a képeket vagy le szeretné
játszani a felvételeket a másik SD kártyán, változtassa meg
az index képernyőt.
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Klip index képernyője.
}: Kép index képernyője.
Következő/előző indexoldal megjelenítése.
A képernyőn is pöccinthet balra vagy
jobbra.
Indexképernyő gomb: Megérintésével
megváltoztathatja az index képernyőt.
5
6
4
5
6
[FUNC] gomb: Klip-/képműveletek
(; Klipek és képek törlése, klipek és
képek másolása egyik SD kártyáról
a másikra).
Mappa neve. Az utolsó 4 számjegy
a felvételi dátumot jelzi (1025 = október 25.).
Csak klipeknél: Klip információk
(; Klip információk megjelenítése).
3 A kívánt klip lejátszásához ill. kép megjelenítéséhez érintse meg a bélyegképét.
Klipek: A lejátszás a kiválasztott kliptől az index képernyő utolsó klipjéig tart. Lejátszás közben
a képernyőt megérintve megjeleníti a lejátszási kezelőszerveket.
18
Klipek és képek lejátszása és mentése
1
7
6
2
3
5
4
1 Érintse meg bárhol máshol a lejátszás
vezérlőelemeinek elrejtéséhez, vagy várjon
pár másodpercet.
2 Következő klip
3 Gyors lejátszás* (a sebesség növeléséhez
érintse meg újra)
4 Stop
5 Hangerő vezérlőelemei
6 Szünet (érintse meg ismét a lejátszás
folytatásához)
7 A klip eleje (érintse meg kétszer az előző klip
elejére történő ugráshoz)
* Lejátszási szünetben ezeket a vezérlőelemeket felváltják a lassú lejátszás vezérlőelemei.
Fényképek: A kiválasztott fotó egyképes nézetben látható. Csúsztassa balra/jobbra a további képek
megtekintéséhez. A képernyőt megérintve jelenítse meg a lejátszási kezelőszerveket.
MEGJEGYZÉSEK
• A felvételi körülményektől függően a lejátszott klipek között rövid szünetek fordulhatnak elő a képen és
a hangban is.
Klipek mentése
Ajánljuk, hogy klipjeiről és képeiről rendszeresen készítsen számítógépre biztonsági másolatot.
További részletek a Használati útmutatóban.
; Munkavégzés klipekkel a számítógépen.
19
Külső monitor csatlakoztatása
Külső monitor csatlakoztatása
Amikor a lejátszáshoz a kamerát egy külső monitorhoz csatlakoztatja, használja a HDMI OUT
csatlakozót. Utána válassza ki a megfelelő kimeneti videojel-konfigurációt.
; Külső monitor csatlakoztatása
HDMI IN
bemenet
HDMI OUT
csatlakozó
HTC-100 nagysebességű
HDMI-kábel (opcionális)
MEGJEGYZÉSEK
• Javasoljuk, hogy a kamerát a kompakt hálózati adapterrel használja.
• A kamera HDMI OUT csatlakozója csak kimenetként szolgál. Ne csatlakoztassa külső eszköz
HDMI kimenetéhez, mert ezzel megsérülhet a kamera.
• A videojel megjelenítése a monitortól függően nem mindig lesz megfelelő.
20
A képernyőn megjelenő jelzések és ikonok
A képernyőn megjelenő jelzések és ikonok
Felvétel
Kijelző jelölők
Arcérzékelési keret Nyomkövetés
A képernyő bal oldala
Ikon/kijelzés
Leírás
F00.0
Rekeszérték (; Rekesz-előválasztásos AE (“))
ND1/0
ND szűrő (; Semleges szűrő)
1/00000
Záridő (; Rekeszprioritásos AE (‚))
00.0dB
Erősítési érték (; Kézi expozíció (n))
AE +/-0 0/0
+/-0 0/0
Expozíciókompenzáció
Az expozíció rögzítése (; Expozícióbeállítás)
00.0dB
AGC határolás (; Automatikus erősítésszabályozás (AGC) határértéke)
=, ?, @, D
Fókusz (; Élességállítás)
0.0m, 000m, G
Fókusztávolság
• Az élesség beállítása során megjelenik a becsült fókusztávolság.
}, ~
¼, É, È,
Arcérzékelés és -követés (; Arcérzékelés és -követés)
,
Fehéregyensúly (WB) (; Fehéregyensúly (WB))
Ellenfény-korrekció (; Ellenfény-korrekció)
O, N
Peaking (; Peaking)
z, {
Zebraminta (; A zebraminta használata)
GPS aktív (; A GP-E2 GPS vevő használata)
Csak az opcionális GP-E2 GPS-vevő kamerához való csatlakoztatása esetén.
Digitális telekonverter (; Digitális telekonverter)
REC`, STBY`
Felvételkészítés parancs (; Klipek és képek felvétele)
21
A képernyőn megjelenő jelzések és ikonok
A képernyő felső része
Ikon/kijelzés
N
Leírás
mód (; Klipek és képek felvétele)
’, ‚, “, n, H,
I, Q, K, L, M,
R, S, T
Felvételi mód (; Felvételi módok)
00:00:00:00
Időkód (; Az időkód beállítása)
Ñ, Ü
Felvételkészítési művelet (; Klipek és képek felvétele)
Ñ: felvételi készenlét, Ü: felvételkészítés
z
Előfelvételi mód (; Előfelvétel)
Å, Ä,
È (sárga színnel)
Képstabilizátor (; Képstabilizálás)
,
,
,
(fehér színnel),
(sárga színnel),
(pirosan)
000 perc
Az akkumulátor hátralevő töltöttsége (; Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése)
Az ikon a hátralevő töltöttség becsült mértékét jelzi. A hátralévő rögzíthető idő
percekben az ikon mellett megjelenik.
• Ha a
jel sárgán jelenik meg, az akkumulátor majdnem teljesen lemerült.
• Ha a
jel jelenik meg, cserélje ki az akkumulátort egy teljesen feltöltöttre.
• A tényleges töltöttség kijelzése a használat körülményeitől függően nem mindig pontos.
{Ð6 (zöld színnel),
Felvett kép (; Klipek és képek felvétele)
{Ð7 (zöld színnel)
• Ha egy ikon sárgán jelenik meg, a kijelzett kártya majdnem megtelt.
{Ð6 (sárga színnel), • Az
(vagy
) kijelzése esetén a kép nem rögzíthető az SD kártya hibája miatt.
{Ð7 (sárga színnel)
(piros színnel),
(piros színnel)
A képernyő jobb oldala
Ikon/kijelzés
Leírás
6/7 000h00m
Hátralévő rögzíthető idő
6/7 000h00m
(sárga színű ikon)
Az SD kártya majdnem megtelt.
6/7 Vége (piros színű
ikon)
Az SD kártya megtelt.
(piros színnel),
(piros színnel)
Nincs SD kártya, vagy a kamera nem tud az SD kártyára rögzíteni.
/
Rögzítés memóriaváltással (; Kettős felvétel és rögzítés memóriaváltással)
000h00m
Zoomsáv (; A zoom használata)
• Csak zoomolás közben jelenik meg. A világoskék rész a digitális zoom tartományát jelzi.
x0.0,
x0000
22
Lassított és gyorsított felvételmód és gyorsított/lassított felvétel (; Lassított és
gyorsított felvétel)
¿, ¾
Képfrekvencia (A 17)
¸
Filmformátum
0000x0000
Felbontás (A 17)
000Mbps
Adatsebesség (A 17)
º
Mini advanced shoe tartozékcsatlakozó (; A Mini advanced shoe
tartozékcsatlakozó használata)
A képernyőn megjelenő jelzések és ikonok
Ikon/kijelzés
Leírás
¾, ¿
Konverziós objektív (; [v Fényképezőgép beállítás] menü)
å,
Mikrofon csillapító (; Mikrofon csillapító (beépített mikrofon vagy Külső mikrofon))
ë, à
Szélvédő (; Szélvédő (Beépített mikrofon))
’, , ‚,
”, „
, “,
Hangjelenetek (; Hangjelenetek)
MIC tápfeszültség (; Hangfelvétel)
A képernyő alsó része
Ikon/kijelzés
Leírás
[FUNC]
Megnyitja a FUNC menüt (; FUNC menü)
B, ~, ^, ,
±, Å, Ä, z,
,
,
Képernyőn megjelenő testreszabható gomb (; Testreszabható gombok)
• A gombhoz alapértelmezés szerint a [
Kép] funkció (kép készítése) van rendelve.
[
Követés (; Arcérzékelés és -követés)
]
Expozíciós sáv (; Kézi expozíció (n))
Hangfelvételi szint (; Hangfelvételi szint, Hangfelvételi szint (beépített mikrofon/
MIC csatlakozó))
23
A képernyőn megjelenő jelzések és ikonok
Lejátszás
Klipek
Képek
A képernyő felső része
Ikon/kijelzés
[FUNC]
Leírás
Megnyitja a FUNC menüt (; FUNC menü).
Ð, Ý, Ø, ×, Ö, Lejátszási művelet (; A lejátszás vezérlőelemei)
Õ, Ô, Ó
Ð: Lejátszás, Ý: Lejátszási szünet, Ø/×: Gyors lejátszás,
Ö/Õ: Lassú lejátszás, Ô/Ó: Léptetés kockánként hátra/előre
6/7
A használt SD kártya.
00:00:00:00
Időkód (; Az időkód beállítása)
000000/000000
Az aktuális kép/Az összes kép száma
x0.0,
x0000
Lassított és gyorsított felvételmód és gyorsított/lassított felvétel (; Lassított és
gyorsított felvétel)
¿, ¾
Képfrekvencia (A 17)
¸
Filmformátum
0000x0000
Felbontás (A 17)
000Mbps
Adatsebesség (A 17)
000000
Klipszám
000-0000
Fájlszám (; [MP4 klip-/képszámozás])
A képernyő alsó része
Ikon/kijelzés
Ú, Ù, Ý, Ð, Ñ,
Ø, Ö, ×, Õ
Leírás
Kliplejátszás vezérlőelemei (; A lejátszás vezérlőelemei)
Fejhallgató/hangszóró hangereje (; A hangerő beállítása)
24
f, h
Képlejátszás vezérlőelemei (; A képlejátszás vezérlőelemei)
Dátum és idő
F00 1/00000
Adatkód (; [É Lejátszás beállítás] menü)
Biztonsági előírások és elővigyázatossági rendszabályok
Biztonsági előírások és elővigyázatossági rendszabályok
A termék biztonságos használatához mindenképpen olvassa el ezeket az utasításokat.
FIGYELEM
Súlyos sérüléssel vagy halállal járó kockázatot jelöl.
• Fejezze be a termék használatát, ha bármilyen szokatlan körülmény lép fel, mint például füst
vagy furcsa szag megjelenése.
• Ne érintsen meg semmilyen kilátszó belső alkatrészt.
• Óvja a terméket a nedvességtől. Ne helyezzen idegen tárgyat vagy juttasson folyadékot a termék
belsejébe.
• Ne érintse meg az elektromos aljzatba csatlakoztatott terméket villámlással együtt járó vihar alatt.
Ez áramütést okozhat.
• Ne próbálja meg szétszerelni vagy átalakítani a terméket.
• Ne tegye ki a terméket erős rázkódásnak.
• Tartsa be a következő utasításokat a kereskedelmi forgalomban kapható elemek és a mellékelt
akkumulátorok használata során.
- Az elemeket/akkumulátorokat csak a megadott termékhez használja.
- Ne melegítse az elemeket és ne tegye ki azokat tűz hatásának.
- Ne töltse az elemeket/akkumulátorokat nem engedélyezett akkumulátortöltővel.
- Ne hagyja, hogy az érintkezők beszennyeződjenek, illetve fémtűvel vagy más fémtárggyal
érintkezzenek.
- Ne használjon szivárgó elemeket/akkumulátorokat. Amennyiben az elem/akkumulátor szivárog
és ez az anyag a bőrére vagy a ruhájára kerül, folyó vízzel alaposan öblítse le az érintett területet.
Amennyiben az anyag szembe kerülne, öblítse ki alaposan jelentős mennyiségű tiszta folyó
vízzel, és forduljon azonnal orvoshoz.
- Amikor kidobja az elemeket/akkumulátorokat, szigetelje le az érintkezőket ragasztószalag vagy
más módszer segítségével. Különben áramütést, robbanást vagy tüzet okozhatnak.
• Csak az ebben a használati útmutatóban megjelölt áramellátást használja a készülékhez.
• Tartsa be a következő utasításokat az akkumulátortöltő vagy a hálózati adapter használata során.
- Nedves kézzel ne csatlakoztassa, és ne húzza ki a terméket.
- Ne használja a terméket, ha a tápcsatlakozó nincs teljesen beleillesztve a konnektorba.
- Ne hagyja, hogy a tápcsatlakozó és az érintkezők beszennyeződjenek, illetve fémtűvel vagy más
fémtárggyal érintkezzenek.
- Ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábelre. Ne próbálja meg megsérteni, megtörni vagy átalakítani
a tápkábelt.
- A használat során vagy röviddel a használat után, amikor a termék még meleg, ne tekerje
be a terméket ruhába vagy más anyagba.
- Ne húzza ki a terméket a tápkábelnél fogva.
- Ne hagyja hosszú ideig az elektromos aljzatba csatlakoztatva a terméket.
• Használat közben ne hagyja, hogy a termék hosszabb ideig a bőrének ugyanahhoz a területéhez
érjen. Még ha a fényképezőgép nem is érződik forrónak, ez alacsony hőmérsékletű égéseket,
például bőrpírt vagy hólyagosodást okozhat. Állvány vagy hasonló eszköz használata javasolt
a termék nagyon forró helyen történő használatakor, illetve, ha azt keringési zavarokkal vagy
túlérzékeny bőrrel rendelkező személyek használják.
• Tartsa a terméket kisgyermekek elől elzárva.
• Száraz ruha segítségével rendszeresen távolítsa el a lerakódott port a tápcsatlakozóról
és az elektromos aljzatról.
25
Biztonsági előírások és elővigyázatossági rendszabályok
ÓVINTÉZKEDÉSEK
Sérüléssel járó kockázatot jelöl.
• Ne hagyja a terméket nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.
A termék nagyon felmelegedhet/lehűlhet, égési vagy más sérülést okozhat, ha megérinti.
• Csak megfelelően erős állványra szerelje fel a terméket.
• Ne nézzen hosszú ideig a képernyőre, illetve ne használja hosszú ideig a keresőt. Ez a tengeri
betegséghez hasonló tüneteket okozhat. Ilyen esetben azonnal fejezze be a termék használatát,
és pihenjen, mielőtt újra használná azt.
Kamera
Kérjük, tartsa be az alábbi elővigyázatossági rendszabályokat.
• Mentse felvételeit rendszeresen. Rendszeresen másolja át és mentse felvételeit egy
számítógépre (; Klipek mentése). Ezzel biztonságban tudhatja fontos felvételeit és helyet
is felszabadít az SD kártyán. A Canon nem vállal felelősséget az elveszett adatokért.
• Ne használja vagy tárolja a kamerát poros vagy homokos helyen. A kamera nem vízálló – kerülje
a vizet, sarat és sót. Ha ezek bármelyike bekerül a kamerába, az károsodást okozhat benne
és/vagy az objektívben.
• Ne használja a kamerát erős elektromágneses mező, például erőteljes mágnesek és motorok,
MRI gépek vagy nagyfeszültségű áramvezetékek mellett. Ha ilyen helyen használja a kamerát,
a képen és a hangban zavar jelenhet meg.
• Ne irányítsa az objektívet vagy a keresőt erős fényforrás felé. Ne hagyja a kamerát nagyon világos
tárgyra irányítva. A kamera állványon történő használata és hordozása közben különösen figyeljen
oda arra, hogy az objektív és a kereső ne nézzenek ilyen erős fényforrás felé. Ha nem használja
a kamerát, tartsa zárva az objektívfedelet.
• Ne emelje a kamerát az LCD panelnél fogva. Legyen óvatos az LCD panel behajtásánál.
Ha csuklószíjjal használja a kamerát, ne lóbálja, mert valamihez odaütheti.
• Óvatosan kezelje az érintőképernyőt. Ne nyomja túlzott erővel, ne kezelje golyóstollal, se más
hegyes tárggyal. Ellenkező esetben tönkreteheti az érintőképernyő felületét.
• Ne tegyen védőfóliát az érintőképernyőre. A kamera kapacitív érintőképernyővel rendelkezik,
így védőfóliával nem feltétlenül működik megfelelően.
• Ha állványra szereli a kamerát, győződjön meg róla, hogy az
6,5 mm
állvány rögzítőcsavarja rövidebb 6,5 milliméternél. Az ettől eltérő
állvány kárt tehet a kamerában.
• Klipek felvétele közben próbáljon nyugodt, stabil képet
rögzíteni. Ha felvétel közben túl sokat mozgatja a kamerát,
vagy túl gyakran és túl gyorsan zoomol és pásztáz, azzal ugráló,
kapkodó lesz a felvétel. Extrém esetben az ilyen felvételek
megtekintése a látványuk miatt hányingert is okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal hagyja abba
a lejátszást, és tartson szünetet.
Hosszú idejű tárolás
Ha hosszabb ideig nem használja a kamerát, tárolja legfeljebb 30 °C-os, pormentes, alacsony
páratartalmú helyen.
26
Biztonsági előírások és elővigyázatossági rendszabályok
Akkumulátor
VESZÉLY!
Az akkumulátort mindig óvatosan kezelje.
• Tartsa távol a tűztől, mert robbanást okozhat.
• Ne tegye ki az akkumulátort 60 ºC-nál magasabb hőmérsékletnek, és ne hagyja azt fűtőtest
mellett, vagy meleg idő esetén zárt autóban.
• Ne próbálja meg szétszerelni vagy átalakítani.
• Ne ejtse le, és ne üsse neki semminek.
• Óvja a nedvességtől.
• A szennyezett érintkezők a kamera és az akkumulátor között érintkezési hibát okozhatnak.
Tisztítsa meg az érintkezőket egy puha textíliával.
Hosszú idejű tárolás
• Tárolja az akkumulátorokat száraz, legfeljebb 30 °C hőmérsékletű helyen.
• Az akkumulátorokat üzemidejük meghosszabbítása érdekében tárolásuk előtt süsse ki.
• Évente legalább egyszer töltse fel és süsse ki teljesen akkumulátorait.
Hátralévő üzemidő
Ha az Intelligent Systemmel kompatibilis akkumulátort használ, és a hátralévő üzemidő kijelzése nem
megfelelő, töltse fel teljesen az akkumulátort. Az idő kijelzése akkor is hibás lehet, ha az akkumulátort
gyakran és ismételten használta, sokáig használta meleg helyen, vagy a teljesen feltöltött
akkumulátort hosszú időn át használaton kívül hagyta. A megjelenített időt tekintse
hozzávetőlegesnek.
A nem Canon márkájú akkumulátorok használatáról
• Biztonsági okokból a nem eredeti Canon akkumulátorok nem tölthetők sem a kamerával,
sem a CG-800E akkumulátortöltővel.
• Ajánljuk a Intelligent System jellel ellátott eredeti Canon akkumulátorok
használatát.
• Ha nem eredeti Canon akkumulátort használ, az akkumulátor hátralévő üzemideje nem
lesz leolvasható.
SD kártya
• Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot az SD kártya felvételeiről a számítógépre.
Ha a kártya megsérül vagy statikus elektromosság éri, akkor az adatok megsérülhetnek vagy
elveszhetnek. A Canon nem vállal felelősséget az elveszett vagy sérült adatokért.
• Ne érintse meg és ne tegye ki szennyeződésnek az érintkezőket.
• Ne használjon SD kártyákat erős mágneses mezők közelében.
• Ne hagyjon SD kártyákat magas hőmérsékletű és páratartalmú helyeken.
• Ne szedje szét, ne hajlítsa meg, ne ejtse le az SD kártyákat, továbbá ne tegye ki őket erős ütések
és víz hatásának.
• Az SD kártyát mindig a megfelelő irányban helyezze be. Ha nem megfelelő irányban próbálja
beerőltetni az SD kártyát, akkor kárt okozhat a kártyában vagy a kamerában.
• Ne ragasszon címkéket vagy matricákat az SD kártya felületére.
27
Biztonsági előírások és elővigyázatossági rendszabályok
Beépített lítium akkumulátor
A kamera a dátum és az idő, valamint más beállítások tárolását beépített lítium akkumulátorral
biztosítja. A beépített lítium akkumulátort a kamera használat közben tölti, azonban ha kb. 3 hónapig
nem használja a kamerát, akkor az akkumulátor teljesen lemerül.
A beépített lítium akkumulátor feltöltéséhez: Csatlakoztassa a kompakt hálózati adaptert
a kamerához, és hagyja kikapcsolt állapotban 24 órán át csatlakoztatva.
Ha megválik készülékétől
Klipek törlésénél vagy SD kártya inicializálásánál csak a fájlnyilvántartási táblázatot módosítja
a kamera, maguk a tárolt adatok fizikailag nem törlődnek. Ha megválik SD kártyájától, vagy az
máshoz kerül, először inicializálja (; SD kártya inicializálása). Töltse fel lényegtelen felvételekkel
és inicializálja még egyszer. Ezzel az eredeti felvételek visszanyerése nagyon megnehezül.
28
Egyebek
Egyebek
Páralecsapódás
Ha a kamerát hideg helyről melegre viszi, a belső felületein (apró vízcseppek formájában) lecsapódhat
a pára. Ha páralecsapódást észlel, ne használja tovább a kamerát, mert ez a készülék károsodásához
vezethet.
A páralecsapódás az alábbi esetekben fordulhat elő:
• Ha a kamerát hideg helyről gyorsan egy meleg helyiségbe viszi be
• Ha a kamerát magas páratartalmú környezetben hagyja
• Ha egy hideg helyiség gyorsan felmelegszik
A párásodás elkerülése
• Ne tegye ki a kamerát hirtelen vagy extrém hőmérséklet-változásnak.
• Vegye ki az SD kártyákat és az akkumulátort. Helyezze a kamerát légmentesen záró műanyag
zacskóba. Hagyja, hogy fokozatosan alkalmazkodjon a hőmérséklet-változáshoz, mielőtt kiveszi.
Ha páralecsapódást érzékel
A vízcseppek elpárolgásához szükséges pontos idő függ a helyszíntől és az időjárási viszonyoktól.
Általános szabály, hogy a kamera használata előtt legalább 2 órát várni kell.
A kamera használata külföldön
Áramellátás
A kompakt hálózati adaptert minden olyan országban használhatja a kamera üzemeltetésére és
az akkumulátorok töltésére, ahol a hálózati feszültség 100–240 V-os, a frekvencia 50/60 Hz-es.
A tengerentúli használathoz szükséges átalakítókkal kapcsolatban a Canon szervizközponttól kaphat
további információkat.
29
Műszaki adatok röviden
Műszaki adatok röviden
Az itt megadott műszaki adatok a kamera teljes műszaki adatainak kivonata. Olvassa el a teljes
használati útmutatót is, hogy a teljes információhoz hozzájusson.
; Műszaki adatok

– Az értékek hozzávetőlegesek.
• Felvételi adathordozó (nincs mellékelve)
A körülbelüli rögzíthető időkről lásd a táblázatot az útmutató végén.
SD, SDHC (SD High Capacity) vagy SDXC (SD eXtended Capacity, azaz bővített
kapacitású) kártya (2 nyílás)
• Tápfeszültség (névleges)
7,4 V DC (akkumulátor), 8,4 V DC (kompakt hálózati adapter)
• Teljesítményfelvétel
3,8 W (150 Mb/s, AF be, LCD normál fényerő)
• Működési hőmérséklet: 0–40 °C
• Méretek [szé. x ma. x mé.] (kézpánt nélkül)
Csak kamera: 109 x 84 x 182 mm
Kamera felszerelt napellenzővel: 115 x 84 x 231 mm
• Tömeg
Csak kamera: 735 g
Kamera napellenzővel, BP-820 akkumulátorral és egy SD-kártyával: 875 g
30
További információk
További információk
Hozzávetőleges rögzítési idők
A kamera a videó adatokat változó bitsebességgel („variable bit rate”, VBR) kódolja, ezért az aktuális
felvételi idő a témától függ. A következő táblázat bemutatja a becsült rögzítési időket egyetlen felvételi
művelet esetében, amíg a listában szereplő SD kártya meg nem telik.
Adatsebesség
SD kártya
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
150 Mb/s
5 perc
10 perc
25 perc
55 perc
110 perc
35 Mb/s
25 perc
55 perc
115 perc
240 perc
485 perc
17 Mb/s
55 perc
120 perc
245 perc
495 perc
995 perc
Töltési idők
A következő táblázatban megadott töltési idők körülbelüliek, és függenek a töltés körülményeitől,
valamint az akkumulátor kezdeti töltésétől.
Akkumulátor→
BP-820
BP-828
A kamerával
210 perc
300 perc
A CG-800E akkumulátortöltővel
190 perc
260 perc
Töltési feltételek↓
Hozzávetőleges üzemidők
Az időértékek az LCD képernyő és a mellékelt BP-820 (teljesen feltöltött) akkumulátor használata
esetén érvényesek. Az akkumulátor használati ideje csökkenhet, ha hideg környezetben használja,
vagy ha nagyobb fényerőt állít be az LCD képernyőnek stb.
Klipek felvétele
Felbontás/adatsebesség
Felvétel (maximum)
3840 x 2160 (150 Mb/s)
190 perc
Felvétel (tipikus)*
105 perc
1920 x 1080 (35 Mb/s)
220 perc
120 perc
* Hozzávetőleges rögzítési idők ismételt műveletek esetén, pl. indítás/leállítás, zoom, valamint be- és
kikapcsolás.
31
További információk
Külön megvásárolható tartozékok
A Canon opcionális tartozékok teljes választékát nyújtja a kamerához.
; Külön megvásárolható tartozékok
Javasolt az eredeti Canon tartozékok használata.
Ez a termék Canon kiegészítők használatával nyújt garantáltan optimális teljesítményt. Canon nem vállal
felelősséget a nem eredeti Canon tartozékok használatából származó hibás működés (pl. az elemek,
akkumulátorok szivárgása, robbanása), az eszköz károsodása, vagy az ebből származó balesetek (pl. tűz)
miatt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a garancia nem vonatkozik a nem eredeti Canon gyártmányú tartozékok
nem megfelelő működése miatt szükségessé vált javításokra, bár ilyen célú javítási kéréssel az aktuális
díjszabás szerint bármikor élhet.
Ez a jel az eredeti Canon videó tartozékokat jelöli. Ha Canon videoberendezéseket használ,
javasoljuk a Canon gyártmányú tartozékok, vagy más, az adott jellel ellátott termék használatát.
32
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
A helyi Canon képviselet elérhetoségét lásd a garancialevélen vagy a
www.canon-europe.com/Support webhelyen.
A terméket és a kapcsolódó garanciát az európai országokban a Canon Europa N.V.
biztosítja.
Ez a dokumentum 2019 februárjáig ismert adatokat tartalmaz.
A változtatás joga fenntartva.
© CANON INC. 2019
0214W648
PRINTED IN THE EU
CEL-SX7GA2F0
DIE-0530-000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising