Canon | EOS 90D | User manual | Canon EOS 90D User manual

Canon EOS 90D User manual
MAGYAR
Haladó használati útmutató
Bevezetés
A felvételkészítés megkezdése előtt olvassa el az alábbiakat
A felvételkészítési problémák és a balesetek elkerülése érdekében először
olvassa el a „Biztonsági utasítások” (=25–=27. oldal) és a „Kezelési
óvintézkedések” (=28–=30. oldal) című részeket. Emellett
olvassa el alaposan ezt a kézikönyvet, hogy helyesen használhassa
a fényképezőgépet.
A fényképezőgép kézikönyvvel történő használata révén
jobban megismerkedhet a fényképezőgéppel
A kézikönyv olvasása közben készítsen néhány próbafelvételt, majd
nézze meg, milyenek lettek. Ezután jobban megértheti a fényképezőgép
működését. Továbbá biztonságos helyen tárolja ezt a kézikönyvet, hogy
szükség esetén később is elővehesse.
A fényképezőgép használat előtti tesztelése és
felelősségvállalás
Fényképezés után jelenítse meg a képeket, és ellenőrizze,
hogy megfelelően sikerült-e a felvétel. Ha a fényképezőgép vagy
a memóriakártya hibás, és a képek nem rögzíthetők, illetve nem tölthetők
le a számítógépre, a Canon nem tehető felelőssé az okozott veszteségért
és kényelmetlenségért.
Szerzői jogok
Az egyes országokban érvényes szerzői jogok tiltják a fényképezőgéppel
rögzített képek (továbbá a memóriakártyára áthelyezett zenék/zenével
ellátott képek) illetéktelen felhasználását a személyes felhasználáson
kívüli más célokra. Ne feledje, hogy bizonyos nyilvános eseményeken,
kiállításokon stb. még saját célra is tilos lehet a fényképezés.
2
Tartozéklista
A fényképezés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül
valamennyi megtalálható-e a fényképezőgéphez mellékelve. Ha bármi
hiányzik, forduljon a kereskedőhöz.
Fényképezőgép
(vázsapkával)
LP-E6N akkumulátoregység
LC-E6E*
(védőburkolattal)
akkumulátortöltő
Hordszíj
* Az LC-E6E akkumulátortöltő tápkábellel kerül forgalomba.
oo A fényképezőgéphez nem tartozik memóriakártya (=10), interfészkábel és
HDMI-kábel.
oo A Haladó használati útmutatóval és a Kezelési kézikönyvekkel kapcsolatos
részletekért lásd a következő oldalt.
oo Ha objektívkészletet vásárolt, ellenőrizze, hogy a készlet tartalmazza-e az
objektíveket.
oo Ügyeljen arra, hogy az előbb felsoroltak közül semmi ne vesszen el.
oo Az objektívek kezelési kézikönyveit a Canon webhelyéről töltheti le (=4).
Az objektívek kezelési kézikönyvei (PDF-fájlok) a külön megvásárolható
objektívekhez készültek. Vegye figyelembe, hogy az objektívkészlet
megvásárlásakor az objektív mellé kapott egyes tartozékok lehet, hogy
nem egyeznek meg az objektív kezelési kézikönyvében feltüntetetteknek.
3
Kezelési kézikönyvek
A fényképezőgéphez mellékelt Kezelési kézikönyv
a fényképezőgéppel és a Wi-Fi-funkciókkal kapcsolatos
alapvető utasításokat tartalmazza.
A teljes körű utasításokat tartalmazó Haladó használati
útmutatót (ez a PDF-fájlt) és a műszaki adatokat és egyéb
részletek tartalmazó különálló tájékoztató PDF-fájlt a Canon
webhelyéről töltheti le számítógépére vagy egyéb eszközére.
A Haladó használati útmutató/Kezelési kézikönyvek letöltése
A Haladó használati útmutató és az objektívekhez és a szoftverhez tartozó
kezelési kézikönyvek (PDF-fájlok) a Canon webhelyéről tölthetők le
számítógépre vagy más eszközre.
zzLetöltési webhely
Haladó használati útmutató vagy Kiegészítő információk
www.canon.com/icpd
Objektív kezelési kézikönyve
www.canon.com/icpd
Szoftverkezelési kézikönyv
www.canon.com/icpd
oo A PDF-fájlok megtekintéséhez valamilyen Adobe PDF-megjelenítő,
például az Adobe Acrobat Reader DC szükséges (a szoftver legújabb
verziójának használata javasolt).
oo Az Adobe Acrobat Reader DC ingyenesen letölthető az internetről.
oo A megnyitáshoz kattintson duplán a letöltött PDF-fájlra.
oo A PDF-megjelenítő szoftver használatával kapcsolatban lásd a szoftver
súgóját vagy más részeit.
4
Kezelési kézikönyvek
A Haladó használati útmutató/Kezelési kézikönyvek letöltése
QR-kód használatával
A Haladó használati útmutató és az objektívekhez és a szoftverhez tartozó
kezelési kézikönyvek (PDF-fájlok) a QR-kód segítségével tölthetők le
okostelefonra vagy táblagépre.
www.canon.com/icpd
oo A QR-kód beolvasásához külön alkalmazás szükséges.
oo Válassza ki lakóhelye szerinti országot vagy régiót, majd töltse le a Haladó
használati útmutatót/Kezelési kézikönyveket.
oo Válassza a [5: Kézikönyv/szoftver URL] lehetőséget a QR-kódnak
a fényképezőgép képernyőjén való megjelenítéséhez.
5
Beüzemelési útmutató
1
Helyezze be az akkumulátort
(=47).
zz A vásárlást követően a készülék
használatához töltse fel az
akkumulátort (=44).
2
3
Helyezze be a kártyát
(=48).
zz Helyezze be a kártyát
a kártyanyílásba a címkével
jelölt oldalával a fényképezőgép
hátoldala felé.
Fehér jelzés
Vörös jelzés
Csatlakoztassa az objektívet
(=54).
zz Az objektív rögzítéséhez igazítsa
egymáshoz az objektíven és
a fényképezőgépen található (piros
vagy fehér) illesztési jelzéseket.
4
Állítsa az objektív
fókuszmódkapcsolóját <AF>
állásba (=54).
5
Állítsa a főkapcsolót <1>,
majd a módválasztó tárcsát
<A> állásba (=52).
zz A módválasztó tárcsa forgatása közben
tartsa nyomva a tárcsa közepét.
zz A fényképezőgép összes szükséges
beállítása automatikusan felveszi
a megfelelő értéket.
6
Beüzemelési útmutató
6
7
8
9
Hajtsa ki a képernyőt (=51).
zz Ha a dátum/idő/időzóna beállítására
szolgáló képernyő jelenik meg,
olvassa el a =516. oldalon
található információkat.
Fókuszáljon a témára (=57).
zz Nézzen bele a keresőbe, és
igazítsa középre a képernyőn
a témát.
zz Félig nyomja le az exponálógombot,
és a fényképezőgép a témára
fókuszál.
zz Ha a keresőben a <D> jelzés villog,
a beépített vaku felnyitásához
nyomja meg a <D> gombot.
Készítse el a képet (=57).
zz A kép elkészítéséhez nyomja le
teljesen az exponálógombot.
Tekintse meg a képet.
zz Az elkészített kép körülbelül
2 másodpercre megjelenik
a képernyőn.
zz A kép ismételt megjelenítéséhez
nyomja meg a <x> gombot
(=332).
zz A képernyő figyelése közben történő felvételkészítéshez lásd az
„Élő nézet felvétel” című részt (=71).
7
Tudnivalók a kézikönyvről
Ikonok a kézikönyvben
<6>
<5>
<j> <9>
<W/X/Y/Z>
<0>
*
: A főtárcsát jelöli.
: A gyorsvezérlő tárcsát jelöli.
: Az 1. és 2. többfunkciós vezérlőt jelöli.
: Azt jelöli, hogy melyik irányban kell megnyomni
a többfunkciós vezérlőt.
: A beállítógombot jelöli.
: A megnyomott gombhoz tartozó művelet időtartamát
jelöli (* másodpercekben) a gomb felengedésétől
számítva.
• A fentieken kívül a fényképezőgép gombjain és a képernyőn látható ikonokat
és szimbólumokat is használjuk ebben a kézikönyvben az érintett műveletek
és funkciók ismertetésében.
M
=***
: Az oldalcím jobb felső sarkában látható M ikon azt jelzi, hogy
a funkció csak a Kreatív zóna <d>, <s>, <f>, <a>
és <F> módjaiban érhető el.
:Oldalszám további információk eléréséhez.
: Figyelmeztetés felvételkészítési problémák megelőzésére.
: Kiegészítő információ.
: Ötletek vagy tanácsok jobb felvételek készítéséhez.
: Hibaelhárítási tanácsok.
8
Tudnivalók a kézikönyvről
Alapvető feltevések a kezelési utasításokhoz
és megjegyzések a mintafotókhoz
zz Az utasítások végrehajtása előtt győződjön meg róla, hogy
a tápkapcsoló <1> állásban van, és a többfunkciós zárolás
ki van kapcsolva (=52, =60).
zz Feltételezzük, hogy minden menü és egyedi funkció az alapértelmezett
értékre van beállítva.
zz A kézikönyv illusztrációin EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM objektívvel
felszerelt fényképezőgép látható.
zz A kamerán megjelenő és a jelen kézikönyvben használt mintaképek
csupán bemutatásra szolgálnak.
9
Kompatibilis kártyák
A következő kártyák kapacitástól függetlenül használhatók
a fényképezőgéppel: Ha a kártya új, vagy korábban másik
fényképezőgéppel vagy számítógéppel formázta (inicializálta),
akkor formázza a kártyát ezzel a fényképezőgéppel (=511).
zzSD-/SDHC-/SDXC-memóriakártyák
Az UHS-II és UHS-I szabványnak megfelelő kártyák támogatottak.
Videofelvétel rögzítésére alkalmas kártyák
Videofelvétel készítésekor nagy kapacitású és jó teljesítményű (elegendően
gyors olvasási/írási sebességű) kártyát használjon, olyat, amely megfelel
a videofelvétel méretének. Részletes tájékoztatásért lásd: =618.
A kézikönyvben a „kártya” elnevezés az SD-, SDHC- és
SDXC-memóriakártyákra utal.
* A fényképezőgép a képek és videók rögzítésére szolgáló
kártya nélkül kapható. A kártyát külön kell megvásárolni.
10
Fejezetek
Bevezetés
2
Előkészítés és alapvető műveletek
43
Alap zóna
75
Kreatív zóna
109
Az autofókusz, a felvételkészítési
mód és az expozíció beállításai
123
Fényképezés vakuval
163
Felvétel
191
Lejátszás
329
Vezeték nélküli funkciók
395
Beállítás
501
Egyedi funkciók / Saját menü
551
Referencia
589
11
Tartalom
Bevezetés
2
Tartozéklista............................................................................................3
Kezelési kézikönyvek..............................................................................4
Beüzemelési útmutató............................................................................6
Tudnivalók a kézikönyvről.......................................................................8
Kompatibilis kártyák..............................................................................10
Fejezetek..............................................................................................11
Tartalom................................................................................................12
Funkciók tárgymutatója.........................................................................21
Biztonsági utasítások............................................................................25
Kezelési óvintézkedések.......................................................................28
A fényképezőgép részei........................................................................31
Előkészítés és alapvető műveletek
43
Az akkumulátor feltöltése......................................................................44
Az akkumulátor behelyezése/eltávolítása.............................................47
A kártya behelyezése és eltávolítása....................................................48
A képernyő használata..........................................................................51
A fényképezőgép bekapcsolása...........................................................52
Objektív csatlakoztatása és eltávolítása...............................................54
Alapvető műveletek...............................................................................56
Menüműveletek és -beállítások............................................................63
Gyorsvezérlés.......................................................................................67
Az érintőképernyő kezelése..................................................................70
A képernyő megtekintése felvételkészítés közben
(Élő nézet felvétel)................................................................................71
12
Tartalom
Alap zóna
75
A Teljesen automatikus fényképezés (Intelligens jelenetválasztó
automatika)...........................................................................................76
Speciális jelenet mód............................................................................84
Portrékészítés.......................................................................................86
Csoportképek készítése........................................................................87
Tájképkészítés......................................................................................88
Mozgó téma fényképezése...................................................................89
Gyermekek fényképezése....................................................................90
Követés.................................................................................................91
Közelképek készítése...........................................................................93
Étel fényképezése.................................................................................94
Gyertyafényes portrék fényképezése...................................................95
Portrékészítés éjjel (állvánnyal)............................................................96
Fényképezés éjjel kézben tartott készülékkel.......................................97
Hátulról megvilágított jelenetek fényképezése......................................98
Figyelmeztetések <SCN> módok esetén..............................................99
Felvételkészítés szűrőeffektusokkal....................................................103
Kreatív zóna
109
Programautomatika.............................................................................110
A záridő beállítása felvételkészítés előtt (Záridő-előválasztás)...........112
A rekeszérték beállítása felvételkészítés előtt
(Rekesz-előválasztás).........................................................................114
Az expozíció beállítása felvételkészítés előtt (Kézi expozíció)...........117
Hosszú (bulb) expozíciók....................................................................119
13
Tartalom
Az autofókusz, a felvételkészítési mód és az expozíció beállításai 123
Az AF-művelet kiválasztása................................................................124
Az AF-terület és az AF-pont kiválasztása (keresőn keresztüli
felvételkészítés)..................................................................................128
Az AF-módszer kiválasztása (Élő nézet felvétel)................................135
Kézi fókusz..........................................................................................147
A felvételkészítési mód kiválasztása...................................................150
Az önkioldó használata.......................................................................153
Felvételek készítése távvezérléssel....................................................155
Szemlencsevédő.................................................................................157
A mérési mód kiválasztása.................................................................158
Expozíciókompenzáció.......................................................................160
Az expozíció rögzítése (AE-rögzítés)..................................................161
Fényképezés vakuval
163
Felvételkészítés a beépített vakuval...................................................164
Vaku funkcióbeállítások.......................................................................168
Felvételkészítés külső Speedlite vakuval............................................179
Vezeték nélküli vakus fényképezés optikai átvitellel...........................180
Felvétel
Állóképek rögzítése
191
192
Lapfülek: Állóképek rögzítése (keresőn keresztüli felvételkészítés)....193
Lapfülek: Állóképek rögzítése (Élő nézet felvétel)..............................196
A képminőség beállításai....................................................................199
Állóképek képaránya...........................................................................202
14
Tartalom
Képmegtekintési idő............................................................................204
Kártyaemlékeztető..............................................................................205
Az optikai jellemzők miatt bekövetkező objektívtorzítás korrekciója.....206
Automatikus expozíciósorozat (AEB)..................................................211
Az ISO-érzékenység beállításai állóképekhez....................................213
A fényerő és a kontraszt automatikus korrigálása
(Auto Lighting Optimizer (Auto megvilágítás optimalizálás))..............218
Csúcsfényárnyalat-elsőbbség beállításai............................................219
Mérési időzítő (Élő nézet felvétel).......................................................220
Expozíciószimuláció (Élő nézet felvétel).............................................221
Fehéregyensúly-beállítások................................................................222
Fehéregyensúly-korrekció...................................................................227
Színtérbeállítások...............................................................................229
Képstílus kiválasztása.........................................................................230
Képstílus testre szabása.....................................................................233
Képstílusok rögzítése..........................................................................236
Zajcsökkentési beállítások..................................................................238
Portörlési adatok hozzáfűzése............................................................241
Zárkioldási módszer (Élő nézet felvétel).............................................243
Többszörös expozíció.........................................................................245
HDR (High Dynamic Range) felvétel..................................................251
Fókuszsorozat (Élő nézet felvétel)......................................................255
Felvételkészítés felvételi időzítővel.....................................................258
Villódzáscsökkentés............................................................................261
Tükör felcsapása.................................................................................263
15
Tartalom
Folyamatos AF (Élő nézet felvétel).....................................................265
Objektív elektronikus MF-beállításai...................................................266
AF-segédfény beállításai....................................................................267
Az állóképek rögzítésére vonatkozó általános figyelmeztetések........269
Videofelvétel
273
Lapfülek: Videofelvétel........................................................................274
Videofelvétel........................................................................................277
HDR videofelvétel...............................................................................284
Videofelvétel szűrőeffektusokkal.........................................................285
A videofelvétel minőségének beállítása..............................................288
A hangfelvétel beállítása.....................................................................295
Videó digitális képstabilizálása............................................................298
Time-lapse videók készítése...............................................................300
Video-pillanatképek rögzítése.............................................................312
Servo AF használata videóhoz...........................................................317
Servo AF használata videóhoz – követési érzékenység.....................319
Servo AF használata videóhoz – sebesség........................................320
Egyéb menüfunkciók...........................................................................322
A videofelvétellel kapcsolatos általános figyelmeztetések..................326
Lejátszás
329
Lapfülek: Lejátszás.............................................................................330
Képmegjelenítés.................................................................................332
Indexképes megjelenítés (Több kép megjelenítése)..........................334
Nagyított képes megjelenítés..............................................................336
Videolejátszás.....................................................................................337
16
Tartalom
Videók első és utolsó jelenetének kivágása.......................................340
Képkocka mentése 4K vagy 4K time-lapse videókból........................342
Lejátszás TV-készüléken....................................................................344
Képek védelme...................................................................................346
Kép elforgatása...................................................................................349
Képek törlése......................................................................................350
Digital Print Order Format (DPOF)......................................................354
Fotókönyv képeinek megadása..........................................................358
Kreatív szűrőeffektusok.......................................................................361
RAW-képek feldolgozása....................................................................364
Feldolgozás választott effektussal (Kreatív segéd).............................370
A RAW képek feldolgozási típusának kiválasztása.............................372
Vörösszem-javítás..............................................................................373
Videopillanatkép-albumok szerkesztése.............................................374
JPEG-képek vágása...........................................................................377
JPEG-képek átméretezése.................................................................379
Képek értékelése................................................................................380
Képek diavetítése (automatikus lejátszás)..........................................383
A megjeleníteni kívánt képek szűrése.................................................385
Ugrásmegjelenítés (Ugrás a képek között).........................................387
Lejátszási adatok kijelzésének testreszabása....................................389
Túlexponálási figyelmeztetés megjelenítése......................................391
AF-pont megjelenítése........................................................................392
Rácsmegjelenítés...............................................................................393
A megjelenítés elindításakor elsőként megjelenő kép beállítása........394
17
Tartalom
Vezeték nélküli funkciók
395
Lapfülek: Vezeték nélküli kapcsolat lap..............................................396
Wi-Fi-/Bluetooth-kapcsolat kiválasztása.............................................397
Csatlakoztatás okostelefonhoz...........................................................399
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül..................426
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül......................434
Képek küldése webszolgáltatásba......................................................444
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül.............458
Vezeték nélküli távirányítás.................................................................464
Újracsatlakozás Wi-Fi-n keresztül.......................................................467
Több kapcsolat beállításainak regisztrálása.......................................469
Wi-Fi beállítások.................................................................................470
Bluetooth-beállítások..........................................................................471
A becenév módosítása........................................................................472
Képek ellátása más eszközökről származó GPS-adatokkal...............473
A kapcsolati beállítások módosítása vagy törlése...............................478
A vezeték nélküli kommunikáció alapértelmezett beállításainak
visszaállítása.......................................................................................480
Info megjelenítése képernyő...............................................................481
A virtuális billentyűzet használata.......................................................482
Hibaüzenetek kezelése.......................................................................483
A vezeték nélküli kommunikációs funkcióhoz kapcsolódó
megjegyzések.....................................................................................494
Biztonság............................................................................................496
Hálózati beállítások ellenőrzése.........................................................497
A vezeték nélküli kommunikáció állapota............................................498
18
Tartalom
Beállítás
501
Lapfülek: Beállítás...............................................................................502
Mappa létrehozása és kiválasztása....................................................505
Fájlszámozási módszerek...................................................................507
Függőleges képek automatikus elforgatása.......................................510
A memóriakártya formázása...............................................................511
Automatikus kikapcsolás.....................................................................513
A képernyő fényerejének beállítása....................................................514
A képernyő ki-/bekapcsolása..............................................................515
A dátum, az idő és az időzóna beállítása............................................516
Kezelőfelület nyelve............................................................................519
Videorendszer.....................................................................................520
Érintési érzékenység beállításai.........................................................521
A fényképezőgép használatakor megszólaló hangjelzések................522
Fejhallgató hangereje.........................................................................523
Az akkumulátor információnak ellenőrzése........................................524
Érzékelő tisztítása...............................................................................528
A felvételi módok ismertetőjének megjelenítése.................................532
Funkcióismertető megjelenítése.........................................................533
Súgófunkciók......................................................................................534
A keresőben megjelenő információk testre szabása...........................536
<B> gombra megjelenő opciók.....................................................538
A képernyőn megjelenő információk testre szabása...........................539
Az exponálógomb működésének testreszabása videofelvételhez......542
HDMI-kimenet felbontása...................................................................543
RAW-képek megjelenítése HDR televízión.........................................544
19
Tartalom
Többfunkciós zárolás..........................................................................545
Egyéni fényképezési módok tárolása.................................................546
A fényképezőgép alapértelmezett beállításainak visszaállítása.........547
Szerzői jogi információk......................................................................548
További információk............................................................................550
Egyedi funkciók / Saját menü
551
Lapfülek: Testreszabás.......................................................................552
Egyedi funkciók beállítása..................................................................553
Egyedi funkciók...................................................................................554
Egyedi funkciók beállítható elemei......................................................556
Az AF-pozíció finombeállítása (AF finombeállítás).............................575
Egyedi funkcióbeállítások törlése........................................................581
Lapfülek: Saját menü..........................................................................582
Tárolás a Saját menüben....................................................................583
Referencia
589
Szoftver...............................................................................................590
Képek importálása számítógépre.......................................................592
BG-E14 elemtartó markolat................................................................594
Hálózati kiegészítők............................................................................594
Hibaelhárítási útmutató.......................................................................595
Hibakódok...........................................................................................613
Teljesítményadatok.............................................................................614
Információk megjelenítése..................................................................622
Tárgymutató........................................................................................637
20
Funkciók tárgymutatója
Áramellátás
Képernyő
zz Az akkumulátor feltöltése (=44)
zz Változtatható képszögű (=51)
zz Akkumulátor töltöttségi szintje
(=53)
zz Érintésvezérlés (=70)
zz Energiatakarékos (=513)
zz Súgó (=534)
zz Az akkumulátor információinak
ellenőrzése (=524)
zz Elektronikus horizont (=539)
Kártyák
zz Zárkioldás kártya nélkül (=205)
zz Formázás (=511)
zz A videófelvétellel kompatibilis
kártyák (=617)
Objektív
zz Felhelyezés (=54)
zz Eltávolítás (=55)
Alapbeállítások
zz Dátum/idő/zóna (=516)
zz Nyelv (=519)
zz Hangjelzés (=522)
zz Összes f.gépbeáll. törlése (=547)
zz Szerzői jogi információk (=548)
Kereső
zz Dioptriakorrekció (=56)
zz Információk megjelenítése
a keresőben (=536)
zz Kereső megjelenítési formátuma
(=536)
zz Fényerő (=514)
AF
zz AF-művelet (=124)
zz AF-módszer (=135)
zz AF-pont kiválasztása (=140)
zz Szemérzékelő AF (=142)
zz Kézi fókuszbeállítás (=147)
zz MF kontúrkiemelés beállítása
(=149)
zz Folyamatos AF (=265)
zz Elektronikus kézi fókusz (=266)
zz AF-segédfény (=267)
Fénymérés
zz Mérési mód (=158)
Felvételkészítési mód
zz Felvételkészítési mód (=150)
zz Önkioldó (=153)
zz Max. sorozatfelvétel (=201)
Képrögzítés beállításai
zz Mappa létrehozása/kiválasztása
(=505)
zz Fájlszámozás (=507)
21
Funkciók tárgymutatója
Képminőség
zz Képminőség (=199)
zz Állóképek képaránya (=202)
zz Többszörös expozíció (=245)
zz HDR mód (=251)
zz Fókuszsorozat (=255)
zz Objektívtorzítás korrekciója
(=206)
zz Felvételi időzítő (=258)
zz ISO érzékenység (állóképek)
(=213)
zz Fénykép-információ megjelenítése
(=539)
zz Auto Lighting Optimizer
(Auto megvilágítás optimalizálás)
(=218)
zz Rácsmegjelenítés (=540)
zz Csúcsfény árnyalat elsőbbség
(=219)
zz Tükör felcsapása (=263)
zz Hibakódok (=613)
Expozíció
zz Képstílus (=230)
zz Expozíciókompenzáció kézi és
automatikus ISO-beállítással
(=118)
zz Zajcsökkentés hosszú expozíciók
esetén (=238)
zz AE-rögzítés (=161)
zz Fehéregyensúly (=222)
zz Expozíciókompenzáció (=160)
zz Zajcsökkentés nagy
ISO-érzékenység esetén (=239)
zz AEB (=211)
zz A villódzás csökkentése (=261)
zz Biztonsági eltolás (=558)
Felvétel
zz Expozíciószimuláció (=221)
Vaku
zz Felvételi mód (=38)
zz Beépített vaku (=164)
zz Többfunkciós zárolás (=60)
zz Gyorsvezérlés (=67)
zz Vaku-expozíciókompenzáció
(=166)
zz Érintéses kioldás (=72)
zz FE-rögzítés (=167)
zz Kreatív segéd (=82)
zz Vaku funkcióbeállítások (=168)
zz Kreatív szűrők (=103)
zz Külső vaku (=179)
zz Mélységélesség-előnézet (=116)
zz Optikai vezeték nélküli vakus
fényképezés (=180)
zz Bulb időzítő (=120)
zz Nagyított nézet (=144)
zz Távvezérlés (=155)
zz Távkioldó (=156)
22
Funkciók tárgymutatója
Videofelvétel
Lejátszás
zz Felvétel automatikus expozícióval
(=277)
zz Képmegtekintési idő (=204)
zz Felvétel kézi expozícióval (=279)
zz HDR-videó (=284)
zz Lejátszás az érintőképernyővel
(=335)
zz Kreatív szűrők mód (=285)
zz Nagyított nézet (=336)
zz Egyképes megjelenítés (=332)
zz Videofelvétel mérete (=288)
zz Indexképes megjelenítés (=334)
zz Szélzajszűrés (=295)
zz Videolejátszás (=337)
zz Hangfelvétel (=295)
zz Mikrofon (=296)
zz Videók első és utolsó jelenetének
kivágása (=340)
zz Csillapítás (=296)
zz Képkocka mentése (4K) (=342)
zz Time-lapse videó (=300)
zz Video-pillanatkép (=312)
zz Képek megtekintése tv-készüléken
(=344)
zz Servo AF használata videóhoz
(=317)
zz Védelem (=346)
zz Kép elforgatása (=349)
zz Servo AF használata videóhoz –
követési érzékenység (=319)
zz Törlés (=350)
zz Servo AF használata videóhoz –
sebesség (=320)
zz Diavetítés (=383)
zz Értékelés (=380)
zz ISO-érzékenység (videó) (=322)
zz Képkeresési feltételek megadása
(=385)
zz Felvételek készítése távvezérléssel
(=322)
zz Képek tallózása
(Ugrásmegjelenítés) (=387)
zz Automatikus lassúzár (=324)
zz Lejátszási adatok kijelzése
(=389)
zz HDMI-kimenet (=325)
zz 4K videó (=342)
zz Fejhallgató (=523)
zz HDMI-kimenet felbontása (=543)
zz Túlexponálási figyelmeztetés
(=391)
zz AF-pont megjelenítése (=392)
zz Rácsmegjelenítés (=393)
zz Fénykép-információ megjelenítése
(=539)
zz HDR-kimenet (=544)
23
Funkciók tárgymutatója
Képszerkesztés
zz Kreatív szűrők (=361)
zz RAW-képek feldolgozása (=364)
zz Vörösszem-javítás (=373)
zz Videopillanatkép-album (=374)
zz JPEG-képek körülvágása (=377)
zz JPEG-képek átméretezése
(=379)
Kijelölés nyomtatásra
zz Kijelölés nyomtatásra (DPOF)
(=354)
zz Fotókönyv beállítása (=358)
Testreszabás
zz Egyedi fényképezési mód (=546)
zz Egyedi funkciók (C.Fn) (=552)
zz Egyéni kezelőszervek (=571)
zz Saját menü (=583)
Érzékelőtisztítás és portalanítás
zz Portörlési adatok hozzáfűzése
(=241)
zz Érzékelő tisztítása (=528)
zz Kézi érzékelőtisztítás (=530)
Szoftver
zz Letöltés és telepítés (=590)
zz Szoftverkezelési kézikönyvek
(=591)
24
Vezeték nélküli funkciók
zz Csatlakozás okostelefonhoz
(=399)
zz Képek automatikus küldése
okostelefonra (=412)
zz Távvezérlés (EOS Utility) (=426)
zz Képek automatikus küldése
számítógépre (=431)
zz Nyomtatás Wi-Fi nyomtatóval
(=434)
zz Feltöltés webszolgáltatáshoz
(=444)
zz Csatlakoztatás vezeték nélküli
távirányítóhoz (=464)
zz Képek geotag címkézése (=473)
zz Vezeték nélküli beállítások törlése
(=480)
Biztonsági utasítások
A termék biztonságos üzemeltetése érdekében mindenképp olvassa el
ezeket az utasításokat.
Kövesse ezeket az utasításokat annak érdekében, hogy megakadályozza
a készülék működtetőjét vagy Önt ért sérülést.
FIGYELMEZTETÉS:
Súlyos sérülés vagy halál kockázatát jelzi.
oo A készüléket kisgyermekektől tartsa távol.
A felhasználó nyaka köré tekeredő szíj fulladást okozhat.
A fényképezőgépek alkatrészei és tartozékai veszélyt okoznak, ha lenyelik őket.
Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
Az akkumulátor lenyelése vészhelyzetnek minősül. Lenyelés esetén azonnal
forduljon orvoshoz.
oo Csak a jelen kezelési kézikönyvben meghatározott tápforrásokat használjon
a készülékkel.
oo Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a készüléket.
oo Ne tegye ki a terméket erős rázkódásnak vagy vibrációnak.
oo Ne érintse meg az elérhető belső alkatrészeket.
oo Bármilyen szokatlan körülmény – például füst vagy furcsa szag – észlelése esetén
hagyja abba a készülék használatát.
oo Ne használjon szerves oldószereket, például alkoholt, benzint vagy hígítót a termék
tisztítása során.
oo Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje nedvesség. Ne helyezzen idegen tárgyat
vagy folyadékot a készülékbe.
oo Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol éghető gázok lehetnek jelen.
Ez áramütést okozhat, illetve robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.
oo Soha ne hagyja objektívsapka nélkül az objektívet vagy az objektívvel felszerelt
fényképezőgépet/videokamerát.
Az objektív összegyűjtheti a fényt, és ez tüzet okozhat.
oo Ha a fényképezőgépen van kereső, ne nézzen a keresőn keresztül erős fényforrásba,
például tiszta időben a Napba, lézerfénybe vagy más, fényes mesterséges fényforrásba.
Ellenkező esetben károsodhat a látása.
oo Ne érintse meg az elektromos aljzathoz csatlakozó készüléket villámmal kísért
viharok közben.
Ellenkező esetben áramütést szenvedhet.
oo Tartsa be a következő utasításokat olyankor, ha kereskedelmi forgalomban elérhető
elemeket vagy a tartozék akkumulátoregységet használja.
yyCsak a megfelelő készülékhez előírt elemeket/akkumulátoregységeket használja.
yyNe fűtse az elemeket/akkumulátoregységeket, és ne tegye ki tűz hatásának őket.
yyNe töltse fel az elemeket/akkumulátoregységeket nem előírt akkumulátortöltővel.
yyNe tegye ki a csatlakozókat por hatásának, és ne hagyja, hogy fémtűkkel vagy
fémtárgyakkal kerüljenek érintkezésbe.
yyNe használjon szivárgó elemeket/akkumulátoregységeket.
yyAz elemek/akkumulátoregységek ártalmatlanításakor ragassza le az érintkezőket
szalaggal vagy más módon.
Ez áramütést okozhat, illetve robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.
25
Biztonsági utasítások
Ha az elem/akkumulátoregység szivárog, és az anyag hozzáér a bőréhez vagy
ruházatához, öblítse le az érintett területet alaposan folyó vízzel. Szembe kerülés
esetén öblítse ki a szemet alaposan bőséges tiszta folyó vízzel, és azonnal
kérjen orvosi segítséget.
oo Mindig tartsa be a következő utasításokat akkumulátortöltő használata esetén.
yyRendszeresen távolítsa el a felgyülemlett port a tápcsatlakozóról és az elektromos
aljzatról egy száraz kendő segítségével.
yyNe dugja be vagy húzza ki a készüléket nedves kézzel.
yyNe használja a készüléket, amennyiben a tápcsatlakozó nincs teljes mértékben
bedugva az elektromos aljzatba.
yyNe tegye ki a tápcsatlakozót és a csatlakozókat por hatásának, és ne hagyja,
hogy fémtűkkel vagy fémtárgyakkal kerüljenek érintkezésbe.
oo Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ne sértse meg, törje meg, illetve
módosítsa a tápkábelt.
oo Ne tekerje a készüléket ruhába vagy más anyagba olyankor, amikor az használatban
van, illetve röviddel a használat után, amennyiben a készülék még meleg.
oo Ne húzza ki a készüléket a tápkábelnél fogva.
oo Ne hagyja bedugva a tápforrásba a készüléket hosszabb időn keresztül.
oo Ne töltse az elemeket/akkumulátorokat az 5–40 °C-os hőmérséklet-tartományon kívül.
Ez áramütést okozhat, illetve robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.
oo Ne hagyja, hogy a termék a használat során huzamosabb ideig a bőre azonos
pontjához érjen.
Ez alacsony hőmérsékleten bekövetkező égési sérülést okozhat, beleértve
a bőrpírt és a bőr felhólyagosodását is, még akkor is, ha a termék nem érződik
forrónak. Ha nagyon meleg helyen használja a terméket, továbbá ha keringési
zavarban szenved vagy kevésbé érzékeny a bőre, akkor állvány használata
javasolt.
oo Kövesse a megfelelő jelzéseket, és kapcsolja ki a készüléket olyan helyeken,
ahol tiltott a használata.
Ellenkező esetben az elektromágneses hullámok miatt más berendezések
tévesen működhetnek, sőt, akár balesetek is történhetnek.
26
Biztonsági utasítások
ÓVINTÉZKEDÉSEK:
Sérülés veszélyét jelzi.
oo Ne villantsa a vakut a közelben állók szemébe.
A vaku bánthatja a szemet.
oo Ne nézze a képernyőt vagy a keresőt hosszú időn keresztül.
Ellenkező esetben a mozgásszervi betegségekéihez hasonló tünetek
jelentkezhetnek. Ilyenkor ne használja tovább a készüléket, és pihenjen egy
kicsit, mielőtt újrakezdené a használatát.
oo A vaku villantása során magas hőmérséklet keletkezik. Tartsa az ujjait és más
testrészeit távol a vakuegységtől a képek készítése során.
Ellenkező esetben égési sérülések következhetnek be, illetve meghibásodhat
a vaku.
oo Ne hagyja a készüléket olyan helyeken, amelyek szélsőségesen magas vagy
alacsony hőmérsékletűek.
Ellenkező esetben a készülék szélsőségesen forróvá vagy hideggé válhat,
és égési vagy egyéb sérülést szenvedhet, aki hozzáér.
oo A szíjat csak a testen szabad használni. Ha a szíjat egy másik, kampóra csatlakozó
készülékre vagy más tárgyra akasztja, azzal károsíthatja a készüléket. Emellett ne
rázza meg a készüléket, és ne is tegye ki erős ráhatásnak.
oo Ne fejtsen ki erős nyomó hatást az objektívre, és ne hagyja, hogy egy tárgy hozzá
ütődjön.
Ellenkező esetben személyi sérülés vagy a készülék károsodása következhet be.
oo Csak megfelelően stabil állványhoz rögzítse a készüléket.
oo Ne szállítsa a készüléket az állványára erősítve.
Ellenkező esetben sérülés vagy baleset következhet be.
oo Ne érintse meg a készüléken belül lévő alkatrészeket.
Ellenkező esetben megsérülhet.
oo Ha a termék használata során rendellenes bőrreakció vagy irritáció lép fel,
ne használja tovább a terméket, és forduljon orvoshoz.
27
Kezelési óvintézkedések
A fényképezőgép ápolása
zz Ez a fényképezőgép precíziós eszköz. Ne ejtse le, illetve óvja a fizikai
erőhatásoktól.
zz A fényképezőgép nem vízálló, és víz alatt nem használható.
zz A fényképezőgép por- és cseppállóságának lehető legjobb
megőrzése érdekében csukja le megfelelően a csatlakozófedelet, az
akkumulátorrekesz fedelét, a kártyanyílás fedelét és minden más fedelet.
zz A fényképezőgépet úgy tervezték meg, hogy por- és cseppálló legyen,
és ne kerülhessen a belsejébe véletlenül a ráeső homok, por, kosz vagy
víz, ám lehetetlen a kosz, por, víz vagy só bejutásának teljes mértékű
megakadályozása. Amennyire csak lehetséges, ne hagyja, hogy kosz,
por, víz vagy só kerüljön a fényképezőgépre.
zz Ha víz kerül a fényképezőgépre, törölje le egy száraz és tiszta kendővel.
Ha kosz, por vagy só kerül a fényképezőgépre, törölje le egy nedves,
jól kifacsart kendővel.
zz Ha jelentősen koszos vagy poros környezetben használja
a fényképezőgépet, az a hibás működéséhez vezethet.
zz Javasolt a fényképezőgép megtisztítása a használatot követően. Ha kosz,
por, víz vagy só marad a fényképezőgépen, az hibás működéshez
vezethet.
zz Ha véletlenül vízbe ejti a fényképezőgépet, vagy attól tart, hogy
nedvesség (víz), kosz, por vagy só került a belsejébe, azonnal
forduljon a legközelebbi Canon szervizközponthoz.
zz Soha ne hagyja a fényképezőgépet erős mágneses mező, például
mágnes vagy elektromotor közelében. Ne hagyja a fényképezőgépet
semmilyen erős rádióhullámokat sugárzó berendezés, például nagyobb
antenna közelében sem. Az erős mágneses mező a fényképezőgép
hibás működését és a képadatok károsodását okozhatja.
zz Ne tegye ki a fényképezőgépet erős hő hatásának, ne hagyja például tűző
napon álló gépkocsiban. A magas hőmérséklet miatt a fényképezőgép
hibásan működhet.
zz A fényképezőgép precíziós elektronikus áramköröket tartalmaz. Soha ne
kísérelje meg a fényképezőgépe szétszerelését.
28
Kezelési óvintézkedések
zz Se ujjal, se másként ne akadályozza a tükör működését, mert az hibás
működést okozhat.
zz Az objektívre, keresőre, tükörre, fókuszképernyőre stb. tapadó por
eltávolításához kereskedelmi fogalomban kapható légfúvót használjon.
A fényképezőgépváz és az objektív tisztítására ne használjon szerves
oldószereket tartalmazó tisztítószereket. Makacs szennyeződés esetén
vigye a fényképezőgépet a legközelebbi Canon szervizközpontba.
zz Ne érintse meg kézzel a fényképezőgép elektromos érintkezőit. Így
megakadályozhatja azok korrodálódását. Az érintkezők korrodálódása
a fényképezőgép meghibásodását okozhatja.
zz Ha a fényképezőgép hideg környezetből hirtelen meleg helyiségbe
kerül, pára csapódhat le a fényképezőgépen és a belső alkatrészeken.
A lecsapódás megakadályozásához előbb helyezze a fényképezőgépet
szigetelt műanyag tasakba, és hagyja, hogy alkalmazkodjon a melegebb
hőmérséklethez, mielőtt kivenné a tasakból.
zz Ha pára csapódik le a fényképezőgépen, akkor a károsodás elkerülése
érdekében ne használja azt, illetve távolítsa el az objektívet, a kártyát
vagy az akkumulátort.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon, amíg a nedvesség
teljeskörűen elpárolgott a használat folytatása előtt. Még ha
a fényképezőgép teljesen száraz is, ha belül még hideg, ne távolítsa el az
objektívet, a kártyát vagy az akkumulátort addig, amíg a fényképezőgép
fel nem vette a környezeti hőmérsékletet.
zz Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a fényképezőgépet, vegye
ki belőle az akkumulátort, és a fényképezőgépet tárolja hűvös, száraz,
jól szellőző helyen. A fényképezőgép tárolása közben is nyomja meg
néhányszor az exponálógombot a fényképezőgép működőképességének
ellenőrzéséhez.
zz Ne tárolja a fényképezőgépet olyan helyen, ahol rozsdásodást és
korróziót okozó vegyszerek találhatók, például sötétkamrában vagy
vegyi laboratóriumban.
zz Ha a fényképezőgép hosszabb ideig nem volt használatban, az újbóli
használat előtt ellenőrizze az összes funkciót. Ha a fényképezőgép egy ideig
nem volt használatban, vagy ha fontos eseményt kell rögzíteni – például
külföldi út előtt –, ellenőriztesse a fényképezőgép megfelelő működését
a legközelebbi Canon szervizközponttal, vagy ellenőrizze saját maga.
zz Hosszabb ideig tartó folyamatos felvétel, Élő nézet felvétel vagy videofelvétel
esetén a fényképezőgép felmelegedhet. Ez nem utal hibás működésre.
zz Ha a képterületen vagy annak közelében nagy fényerejű fényforrás
található, szellemképek jelentkezhetnek.
29
Kezelési óvintézkedések
Képernyő és LCD-panel
zz Annak ellenére, hogy a képernyő nagy pontosságú technológiával, több
mint 99,99%-nyi hasznos képponttal készül, előfordulhat 0,01%-nyi nem
tökéletesen működő, továbbá néhány fekete, vörös vagy más színű pont.
Ez nem utal hibás működésre. Ezek nem befolyásolják a rögzített kép
minőségét.
zz Ha a képernyő hosszabb időn át bekapcsolt állapotban van, akkor
a képernyő beéghet, ami azt jelenti, hogy az ábrázolt kép árnyékként
megmarad. Ez azonban csak ideiglenes jelenség, amely megszűnik,
ha a fényképezőgépet néhány napig nem használják.
zz Hidegben a képernyő némileg lassúnak tűnhet, magas hőmérsékleten
pedig feketének. Az állapot szobahőmérsékleten helyreáll.
Kártyák
A kártya és a rajta tárolt adatok védelme érdekében ügyeljen az alábbiakra:
zz Ne ejtse le és ne hajlítsa meg a kártyát; tartsa szárazon. Ne tegye ki
túlzott erőhatásnak, ütésnek vagy rázkódásnak.
zz Ne érjen a kártya elektronikus érintkezőihez ujjal vagy fémtárgyakkal.
zz Ne ragasszon címkét és más jelölőt a kártyára.
zz Ne tárolja vagy használja a kártyát erős mágneses sugárzást kibocsátó
eszköz, például tv-készülék, hangszórók vagy mágnes közelében.
Kerülje azokat a helyeket is, ahol statikus elektromosság van jelen.
zz Ne hagyja a kártyát közvetlen napsugárzásnak kitéve vagy hőforrás
közelében.
zz A kártyát tokban tárolja.
zz Ne tárolja a kártyát forró, poros vagy nedves helyen.
Objektív
zz Ha leveszi az objektívet a fényképezőgépről,
a felület és az elektromos érintkezők (1) sérülésének
megelőzése érdekében a hátsó végével felfelé tegye
le az objektívet, és helyezze fel a hátsó objektívsapkát.
30
(1)
A fényképezőgép részei
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
LCD-panel
<i> ISO-érzékenység
beállítógombja
<q> Mérési mód kiválasztógombja
<G> AF-terület/AF-művelet
kiválasztógombja
<6> Főtárcsa
<U> LCD-panel megvilágító gombja
Exponálógomb
Vörösszemhatás-csökkentés/
Önkioldó/Távvezérlés jelzőfénye
Távvezérlés-érzékelő
Markolat (akkumulátorrekesz)
Egyenáramú adapter kábelnyílása
Tükör
Mélységélesség-előnézet gomb
Érintkezők
Objektívfoglalat
(30)
(16) Objektívrögzítő csap
(17) <R> Felvételkészítési mód
kiválasztógombja
(18) <AF> AF-művelet/AF-módszer
kiválasztógombja
(19) Beépített vaku/AF-segédfény
(20) Vakuszinkron-érintkezők
(21) Vakupapucs
(22) EF-objektív illesztési jelzése
(23) EF-S objektív illesztési jelzése
(24) Módválasztó tárcsa
(25) Módválasztó tárcsa zárgombja/
kioldógombja
(26) <D> Vaku gomb
(27) Pánttartó
(28) Beépített mikrofonok
(29) Objektívkioldó gomb
(30) Vázsapka
31
A fényképezőgép részei
(1)
(2)
(6)
(3)
(7)
(8)
(12)
(4)
(9)
(5)
(10)
(13)
(14)
(15)
(16)
(11)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
32
Szemkagyló
Hangszóró
<B> Info gomb
Tápkapcsoló
Csatlakozófedél
<p> AF-indítás gomb
<A> AE-rögzítés/FE-rögzítés
gombja
<y> Indexkép/Kicsinyítés gomb
<S> AF-pont kiválasztása/
<v> Nagyítás gomb
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Kereső
<Q> Gyorsvezérlés gomb
<M> Menü gomb
<Y> Külső mikrofon
BEMENETI csatlakozója
<g> Digitális csatlakozó
<n> Fejhallgató-csatlakozó
<D> HDMI mini
kimeneti csatlakozó
<F> Távvezérlő-csatlakozó
A fényképezőgép részei
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Tartozékillesztési furat
Képernyő
Sorozatszám
Állványfoglalat
<0> Beállítógomb
<9> <W> <X> <Y> <Z>
2. többfunkciós vezérlő
(7) <x> Lejátszás gomb
(8) Dioptriakorrekciós gomb
(9) <V> Fókuszsíkjel
(10) <A> Élő nézet felvétel/
<k> Videofelvétel kapcsolója
<0> Indítás/leállítás gomb
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Elérésjelző fény
Pánttartó
<j> 1. többfunkciós vezérlő
Kártyanyílás fedele
Kártyanyílás
Akkumulátorrekesz fedelének
zárja
Akkumulátorrekesz fedele
Többfunkciós zárolás kapcsolója
<5> Gyorsvezérlő tárcsa
<L> Törlés gomb
33
A fényképezőgép részei
A keresőben megjelenő információk
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(10)
(6)
(14)
(7)
(15)
(8)
(16)
(17)
(11)
(12)
(13)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
AF-zóna (zóna kézi kiválasztása)
1 AF-pont (Kézi kiválasztás)
Szpot. AF (Kézi kiválasztás)
Mattüveg
Képarányt jelző vonal (1:1)
Rács
Szpot fénymérés köre
Nagy AF-zóna
Elektronikus horizont
(10) Nagy AF-zóna (zóna kézi
kiválasztása)
(11) Automatikus AF-választás
(12) <S> 1 AF-pont
<O> Szpot AF-pont
(13) Képarányt jelző vonal (16:9)
(14) AF-terület kerete
(15) Képarányt jelző vonal (4:3)
(16) <G> Villódzásészlelés
(17) <z> Figyelmeztető ikon
* A kijelzőn csak az éppen alkalmazott beállítások láthatók.
34
A fényképezőgép részei
(18)
(19)
(20)
(21)
(26)
(22)
(23)
(24)
(25)
(29)
(30)
(31)
(32)
(18) Rekeszérték
(19) AF-pont kiválasztása
(
AF, SEL [ ], SEL AF)
(20) Záridő
Bulb (buLb)
FE-rögzítés (FEL)
Vaku használatban/vaku
töltése (buSY)
Többfunkciós zárolásra
vonatkozó figyelmeztetés (L)
Nincs kártya figyelmeztetés
(Card)
Kártya megtelt figyelmeztetés
(FuLL)
Kártyahiba figyelmeztetés (Card)
Hibakódok (Err)
(21) <y> Vakuexpozíciókompenzáció
(22) <z> Akkumulátor töltöttségi
szintje
(23) <A> AE-rögzítés
AEB folyamatban
(27)
(28)
(24) <D> Vakuhasználatra vonatkozó
figyelmeztetés (villog)
Vakukészenlét (folyamatos
megjelenítés)
FE-rögzítés tartományon kívül
figyelmeztetés (villog)
(25) <d> FE-rögzítés
FEB folyamatban
<e> Gyors szinkron
(26) <i> ISO-érzékenység
(27) Maximális sorozatfelvétel
Hátralévő többszörös expozíciók
száma
(28) <o> Fókuszjelző
(29) ISO-érzékenység
(30) <A> Csúcsfény árnyalat
elsőbbség
(31) Expozíciószint-jelző
Expozíciókompenzáció értéke
AEB-tartomány
Bekapcsolt vörösszemhatáscsökkentő lámpa visszajelzője
(32) <O> Expozíciókompenzáció
* A kijelzőn csak az éppen alkalmazott beállítások láthatók.
35
A fényképezőgép részei
LCD-panel
(1)
(6)
(2)
(7)
(3)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(10)
(5)
(11)
Felvételkészítési mód
<H> Bulb időzítő/felvételi
időzítő
AF-művelet
Záridő
Bulb (buLb)
FE-rögzítés (FEL)
A time-lapse videó hátralévő
felvételeinek száma
Vaku használatban/vaku
töltése (buSY)
Többfunkciós zárolásra
vonatkozó figyelmeztetés (L)
Képérzékelő tisztítása (CLn)
Nincs kártya figyelmeztetés
(Card)
Kártya megtelt figyelmeztetés
(FuLL)
Kártyahiba figyelmeztetés (Card)
Hibakódok (Err)
(5)
AF-pont kiválasztása
AF, SEL [ ], SEL AF)
(
(6) <A> Csúcsfény árnyalat
elsőbbség
(7) <i> ISO-érzékenység
(8) ISO-érzékenység
(9) Mérési mód
(10) Készíthető képek száma
Önkioldó-visszaszámlálás
Bulb expozíciós idő
Hibaszám
Rögzíthető képek hátralévő
száma
(11) Rekeszérték
* A kijelzőn csak az éppen alkalmazott beállítások láthatók.
36
A fényképezőgép részei
(14)
(15)
(12)
(16)
(13)
(17)
(18)
(12) <O> Expozíciókompenzáció
(13) Expozíciószint-jelző
Expozíciókompenzáció értéke
AEB-tartomány
Bekapcsolt vörösszemhatáscsökkentő lámpa visszajelzője
(14) <a> Time-lapse videók
(15) <l> Wi-Fi-funkció
(16) Akkumulátor töltöttségi szintje
(17) <s> Bluetooth-funkció
(18) <P> Többszörös expozíció
37
A fényképezőgép részei
Módválasztó tárcsa
A módválasztó tárcsa forgatása közben tartsa nyomva a közepén található
zár-/kioldógombot.
(1)
(1) Alap zóna
Csak az exponálógombot kell megnyomni. A fényképezőgép mindent beállít
a témának/jelenetnek megfelelően a felvételhez.
A
: Intelligens jelenetválasztó automatika (=76)
8 : Speciális jelenet (=84)
Portré (=86)
4
Közelkép (=93)
q Csoportkép (=87)
P
Étel (=94)
3 Tájkép (=88)
y
Gyertyafény (=95)
5 Sport (=89)
6
Éjszakai portré (=96)
F
Kézi Éjszakai jelenet (=97)
2
C
Gyermekek (=90)
r Követés (=91)
U
: Kreatív szűrők (=103)
I
Szemcsés fekete-fehér (=105)
c
W
Lágy fókusz (=105)
A HDR művészi-normál (=106)
X
Halszem effekt (=105)
B HDR művészi-élénk (=106)
Z
Vízfestmény effektus (=105)
C HDR művészi-feltűnő (=106)
H Játékkamera effekt (=105)
38
G HDR háttérfény-komp. (=98)
Miniatűr effektus (=106)
D HDR művészi-dombormű (=106)
A fényképezőgép részei
(2)
(3)
(2) Kreatív zóna
Ezek a módok igény szerint még nagyobb vezérlési lehetőséget biztosítanak
Önnek a különböző témák fényképezéséhez.
d
Programautomatika (=110)
s Záridő-előválasztás (=112)
f Rekesz-előválasztás (=114)
a
Kézi expozíció (=117)
F
Bulb (=119)
(3) Egyéni fényképezési módok
Hozzárendelheti a <d>, <s>, <f>, <a> és <F> módokat, valamint
az AF-művelet funkciókat, a menüfunkciókat és további funkciókat is
a <w> vagy <x> elemhez (=546).
39
A fényképezőgép részei
LC-E6E akkumulátortöltő
Töltő az LP-E6N/LP-E6 akkumulátoregységhez (=44).
(3)
(1)
(2)
(4)
40
(1)
(2)
(3)
(4)
Töltésjelző lámpa
Akkumulátoregység-nyílás
Tápkábel
Tápkábel-csatlakozó
A fényképezőgép részei
A hordszíj csatlakoztatása
Fűzze át alulról a szíj végét a fényképezőgép
pánttartó fülén. Ezután fűzze át a pánt
csatján az ábrán látható módon. Húzza
meg a szíjat a holtjáték megszüntetéséhez,
és ellenőrizze, hogy a szíj nem szabadul-e
ki a csatból.
A szemlencsevédő (1) a pánton van
rögzítve (=157).
(1)
41
42
Előkészítés és alapvető
műveletek
Ez a fejezet a fényképezés előkészítő lépéseit, illetve
a fényképezőgép kezelésének alapjait mutatja be.
43
Az akkumulátor feltöltése
le az akkumulátor tartozék
1 Válassza
védőfedelét.
az akkumulátort az
2 Helyezze
akkumulátortöltőre.
zz Az akkumulátor eltávolításához végezze
el a fenti lépéssel ellentétes műveletet.
fel az akkumulátort.
3 Töltse
zz Csatlakoztassa a hálózati kábelt
a töltőhöz, és dugja be a az elektromos
aljzatba.
zz Az újratöltés automatikusan elindul,
és a töltést jelző lámpa narancssárgán
villog.
44
Az akkumulátor feltöltése
Töltési szint
Töltésjelző lámpa
Szín
0–49%
50–74%
Narancs
75% vagy több
Teljesen feltöltött
Zöld
Kijelzés
Másodpercenként
egyszer villan fel
Másodpercenként
kétszer villan fel
Másodpercenként
háromszor villan fel
Bekapcsolva
zz A teljesen lemerült akkumulátor újratöltése körülbelül 2 óra
30 percet vesz igénybe szobahőmérsékleten (23 °C). Az akkumulátor
feltöltéséhez szükséges idő jelentősen függ a környezeti hőmérséklettől
és az akkumulátor maradék kapacitásától.
zz Az alacsony hőmérsékleten (5–10 °C) végzett töltés biztonsági okokból
hosszabb ideig tart (legfeljebb kb. 4 óráig).
45
Az akkumulátor feltöltése
zz Az akkumulátor a megvásárláskor nincs teljesen feltöltött állapotban.
Használat előtt töltse fel az akkumulátort.
zz Az akkumulátor feltöltését a használat napján vagy egy nappal előtte
végezze el.
A feltöltött akkumulátor tárolás közben is fokozatosan merül, illetve
csökken a kapacitása.
zz Az akkumulátor töltése után távolítsa el azt a töltőből, a töltő
tápkábelét pedig húzza ki az elektromos aljzatból.
zz A védőfedél más irányba való felhelyezésével
jelezheti, hogy az akkumulátor töltött állapotban
van-e vagy sem.
Ha feltöltötte az akkumulátort, helyezze fel
a védőfedelet úgy, hogy az akkumulátor alakú
> egy irányba nézzen az akkumulátoron
rés <
található kék matricával. Ha az akkumulátor
lemerült, helyezze fel a védőfedelet az ellenkező irányban.
zz Ha nem használja a fényképezőgépet, vegye ki az akkumulátort.
Ha az akkumulátor hosszabb ideig a fényképezőgépben marad, kis
mennyiségű áram szabadul fel, amely túlzott lemerülést és rövidebb
akkumulátor-élettartamot eredményez. Az akkumulátort mindig
ráhelyezett védőfedéllel tárolja. Ha az akkumulátor tárolására teljes
feltöltés után kerül sor, ezzel csökkenhet az akkumulátor teljesítménye.
zz Az akkumulátortöltő külföldön is használható.
Az akkumulátortöltő 100–240 V-os, 50/60 Hz frekvenciájú tápforrásról
is üzemeltethető. Szükség esetén használjon az adott országban vagy
területen érvényes előírásoknak megfelelő, kereskedelmi forgalomban
kapható csatlakozóadaptert. Az akkumulátortöltőhöz ne csatlakoztasson
semmilyen hordozható transzformátort. Ezzel ugyanis károsíthatja az
akkumulátortöltőt.
zz Ha az akkumulátor a teljes feltöltés után is gyorsan lemerül, az azt
jelenti, hogy élettartama végére ért.
Ellenőrizze az akkumulátor újratöltési teljesítményét (=524),
és szerezzen be új akkumulátort.
ooA töltő tápcsatlakozójának kihúzását követően legalább 10 másodpercig ne
érjen hozzá a villásdugóhoz.
oo Ha az akkumulátor fennmaradó kapacitása (=524) 94% vagy több, nem tölti
fel a töltő.
oo A mellékelt töltővel csak LP-E6N/LP-E6 típusú akkumulátoregység tölthető.
46
Az akkumulátor behelyezése/eltávolítása
Helyezzen be egy teljesen feltöltött LP-E6N (vagy LP-E6)
akkumulátoregységet a fényképezőgépbe.
Behelyezés
el az
1 Csúsztassa
akkumulátorrekesz fedelének
zárját, és nyissa fel a fedelet.
be az akkumulátort.
2 Helyezze
zz Illessze be az akkumulátort az
elektromos érintkezőivel befelé.
zz Tolja be az akkumulátort, amíg az
a helyére nem kattan.
le a fedelet.
3 Csukja
zz Addig nyomja lefelé, amíg a helyére
kattan.
ooA fényképezőgép kizárólag az LP-E6N vagy LP-E6 akkumulátoregységekkel
használható.
Eltávolítás
Nyissa fel a fedelet, és vegye ki az
akkumulátort.
zz Nyomja az akkumulátorrögzítő kart az
ábrán látható módon a nyíl irányába,
és vegye ki az akkumulátort.
zz A rövidzárlat megakadályozása
érdekében tegye a védőfedelet
(=44) az akkumulátorra.
47
A kártya behelyezése és eltávolítása
Az elkészült képeket a fényképezőgép a kártyára menti.
oo Győződjön meg arról, hogy a kártya írásvédő kapcsolója (1) felfelé áll,
és így engedélyezve van az írás és a törlés.
Behelyezés
el és nyissa fel
1 Csúsztassa
a fedelet.
(1)
be a kártyát.
2 Helyezze
zz Az ábrán látható módon a kártya
címkével jelzett oldalát fordítsa maga
felé, majd csúsztassa be a kártyát,
amíg az a helyére nem kattan.
le a fedelet.
3 Csukja
zz Zárja be a fedelet, és csúsztassa el az
ábrán látható nyilak irányába addig,
amíg a helyére nem kattan.
A kártya formázása
Ha a kártya új, vagy korábban másik fényképezőgéppel vagy
számítógéppel formázta (inicializálta), akkor formázza a kártyát
ezzel a fényképezőgéppel (=511).
48
A kártya behelyezése és eltávolítása
Eltávolítás
(1)
ki a fedelet.
1 Nyissa
zz Kapcsolja a tápkapcsolót <2>
állásba.
zz Ellenőrizze, hogy az elérésjelző fény
(1) kialudt-e, majd nyissa fel a fedelet.
zz Ha a képernyőn a [Mentés...] felirat
látható, csukja le a fedelet.
ki a kártyát.
2 Vegye
zz Óvatosan nyomja be a kártyát, majd
engedje el, hogy az kilökődjön.
zz Egyenesen húzza ki a kártyát,
majd csukja le a fedelet.
ooA készíthető képek száma többek között a kártya fennmaradó kapacitásától,
a képminőség beállításaitól, valamint az ISO-érzékenységtől is függ.
oo Ha a [z: Zárkioldás kártya nélkül] beállításnál a [Tilt] lehetőséget állítja be,
a kártya behelyezése nélkül nem tud felvételt készíteni (=205).
49
A kártya behelyezése és eltávolítása
oo Ha az elérésjelző fény világít vagy villog, az azt jelzi, hogy a képek
kártyára való írása, kártyáról történő olvasása, törlése vagy adatok
átvitele van folyamatban. Ilyenkor ne nyissa fel a kártyanyílás fedelét.
Továbbá ne tegye a következőket, ha az elérésjelző fény világít vagy
villog. Ellenkező esetben megsérülhetnek a képadatok, illetve a kártya
vagy a fényképezőgép.
• A kártya eltávolítása.
• Az akkumulátor eltávolítása.
• A fényképezőgép rázása vagy ütögetése.
• Tápkábel kihúzása vagy hálózati kiegészítők esetén (külön kapható,
=594).
oo Ha a kártyán már vannak képek, akkor lehet, hogy a képek számozása nem
0001-től kezdődik (=507).
oo Ha a képernyőn a kártyával kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg, vegye ki,
majd helyezze ismét vissza a kártyát. Ha a hiba továbbra is fennáll, helyezzen
be másik kártyát.
Ha a kártyán található összes képet át tudja vinni a számítógépre, tegyen így,
majd formázza a kártyát a fényképezőgéppel (=511). Ezután lehet, hogy
a kártya visszaáll normál állapotra.
oo Ne érintse meg a kártya érintkezőit ujjal vagy fémtárgyakkal. Ne hagyja, hogy
por vagy víz érje az érintkezőket. Ha szennyeződés tapad az érintkezőkre,
érintkezési hiba léphet fel.
oo Multimédiás (MMC) kártyák használata tilos. (Ebben az esetben
a fényképezőgép a kártyával kapcsolatos hibaüzenetet jelenít meg.)
oo UHS-II microSDHC-/SDXC-kártyák microSD–SD adapterrel történő használata
nem javasolt. UHS-II kártyák használata esetén SDHC-/SDXC-kártyákat
használjon.
50
A képernyő használata
A képernyő iránya és szöge módosítható.
1 Hajtsa ki a képernyőt.
el a képernyőt.
2 Forgassa
zz A kihajtott képernyő felfelé vagy lefelé,
180°
90°
175°
illetve 180°-ban a fotótéma felé is
elfordítható.
zz A jelzett szög csak hozzávetőleges
érték.
maga felé.
3 Fordítsa
zz Normál esetben úgy használja
a fényképezőgépet, hogy a képernyő
ön felé nézzen.
oo Ne forgassa el erővel a képernyőt, és ne fejtsen ki túl nagy erőt
a forgástengelyre (csuklópántra).
oo Ha a fényképezőgép csatlakozójába kábel van bedugva, a kihajtott képernyő
forgatási szöge korlátozott.
oo Ha nem használja a fényképezőgépet, csukja le a képernyőt úgy, hogy az
befelé nézzen. Ez védelmet biztosít a kijelzőnek.
51
A fényképezőgép bekapcsolása
zz <1>
A fényképezőgép bekapcsol.
zz <2>
A fényképezőgép ki van kapcsolva,
nem működik. Ha nem használja
a fényképezőgépet, állítsa
a tápkapcsolót ebbe a helyzetbe.
A dátum, az idő és az időzóna beállítása
Amikor a fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik a dátum/idő/időzóna
beállítására szolgáló képernyő, az =516 oldal alapján állítsa be azok
értékét.
A kijelző nyelvének módosítása
A kijelző nyelvének módosításához lásd: =519.
Automatikus érzékelőtisztítás
zz Amikor <1> vagy <2> állásba helyezi a tápkapcsolót, a készülék
automatikusan elvégzi az érzékelőtisztítást. (Egy kis zaj is hallható.)
Az érzékelő tisztítása közben a képernyőn a <f> ikon látható.
zz Ha rövid idő alatt többször <1>, illetve <2> helyzetbe állítja
a tápkapcsolót, előfordulhat, hogy a <f> ikon nem jelenik meg.
Ez normális jelenség, nem jelent hibás működést.
oo Ha akkor helyezi <2> állásba a tápkapcsolót, amikor a rendszer épp képet
rögzít a kártyára, megjelenik a [Mentés...] felirat, és a fényképezőgép csak
akkor kapcsol ki, ha befejeződött a kép kártyára rögzítése.
52
A fényképezőgép bekapcsolása
z Akkumulátortöltés-jelző
Ha a tápkapcsoló <1> helyzetben van, a kijelzőn megjelenik az
akkumulátor töltöttségi szintje.
Kijelzés
z
x
c
Szint (%)
100–70
69–50
49–20
Kijelzés
m
b
n
Szint (%)
19–10
9–1
0
ooA következők műveletek az akkumulátor gyorsabb lemerülését eredményezik:
• Ha hosszabb ideig tartja félig lenyomva az exponálógombot.
• Ha gyakran bekapcsolja az AF funkciót, de nem készít képet.
• Ha az objektív Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkcióját használja.
• Ha a Wi-Fi funkciót vagy a Bluetooth-funkciót használja.
• A képernyő gyakori használata.
oo A készíthető képek száma a tényleges felvételi körülményektől függően
csökkenhet.
oo Az objektív működtetését az akkumulátor végzi. Egyes objektívek gyorsabban
merítik az akkumulátort, mint mások.
oo Alacsony környezeti hőmérséklet esetén a felvétel akkor sem feltétlenül
készíthető el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.
ooAz akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez tekintse meg az [5: Akku info]
menüt (=524).
53
Objektív csatlakoztatása és eltávolítása
A készülékhez bármely EF és EF-S objektív használható. A fényképezőgép
RF és EF-M objektívekkel nem használható.
Objektív csatlakoztatása
le a sapkákat.
1 Vegye
zz Vegye le a hátsó objektívsapkát és
a vázsapkát az ábrán látható nyilak
irányába elfordítva.
(1)
(2)
az objektívet.
2 Csatlakoztassa
zz Igazítsa egymáshoz az objektíven és
a fényképezőgépen látható fehér vagy
vörös illesztési jelzéseket, és forgassa
el az objektívet az ábrán látható nyíl
irányába, amíg a helyére nem kattan.
(1)
(2)
Fehér jelzés
Vörös jelzés
az objektív
3 Állítsa
fókuszmódkapcsolóját <AF> állásba.
zz Az <AF> automatikus fókuszálást jelent.
zz Az <MF> kézi fókuszálást jelent.
Az autofókusz ilyenkor nem működik.
4 Vegye le az elülső objektívsapkát.
54
Objektív csatlakoztatása és eltávolítása
Az objektív eltávolítása
Az objektívkioldó gomb
megnyomása közben fordítsa el
az objektívet az ábrán látható nyíl
irányába.
zz Fordítsa el az objektívet, amíg megakad,
majd vegye le.
zz Tegye rá a hátsó objektívsapkát az
eltávolított objektívre.
oo Ne nézzen az objektíven keresztül közvetlenül a napba. Ez a látás elvesztését
is eredményezheti.
oo Objektív felhelyezésekor és leszerelésekor állítsa a fényképezőgép
tápkapcsolóját <2> állásba.
oo Ha az objektív elülső része (élességállító gyűrű) automatikus fókuszálás
közben forog, ne érintse meg a forgó részt.
oo Az objektív használatával kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg az objektív
kezelési kézikönyvét (=4).
Fényképezési látószög:
Mivel a képterület
kisebb a 35 mmes filmformátumnál,
a tényleges látószög
az objektív megadott
fókusztávolságának
körülbelül 1,6-szerese.
Képterület (kb.)
(22,3 × 14,8 mm)
35 mm-es filmformátum
(36 × 24 mm)
Hasznos tippek a piszok és a por elkerüléséhez
o objektívek cseréjét gyorsan, és olyan helyen végezze, ahol minimális
oAz
a pormennyiség.
o a fényképezőgépet objektív nélkül tárolja, a vázsapkát helyezze fel
oHa
a fényképezőgépre.
o
el a port a vázsapkáról, mielőtt felhelyezné.
oTávolítsa
55
Alapvető műveletek
A kereső beállítása
zz Forgassa balra vagy jobbra
a dioptriakorrekciós gombot, hogy
az AF-pontok élesen látszódjanak
a keresőben.
zz Ha nehéz elfordítani a gombot, távolítsa
el a szemkagylót (=157).
oo Ha a fényképezőgép dioptriakorrekciójával sem tud éles képet
elérni a keresőben, javasoljuk, hogy használjon (külön kapható) „E”
dioptriakorrekciós lencsét.
A fényképezőgép tartása
Éles képek készítéséhez úgy tartsa a fényképezőgépet, hogy az minimális
mértékben remegjen.
Vízszintes fényképezés
Függőleges fényképezés
1. Jobb kézzel erősen fogja meg a fényképezőgép markolatát.
2. Az objektív alját a bal kezével tartsa.
3. Pihentesse a jobb keze mutatóujját az exponálógombon.
4. Karját és könyökét kissé szorítsa a testéhez.
5. Stabil alapállás eléréséhez egyik lábát helyezze kissé a másik elé.
6. A fényképezőgépet kissé nyomja az arcához, és nézzen a keresőbe.
oo A képernyő figyelése közben történő felvételkészítéssel kapcsolatban
lásd: =71.
56
Alapvető műveletek
Exponálógomb
Az exponálógomb két lépésben nyomható le. Először lenyomható félig.
Majd lenyomhatja teljesen.
Félig történő lenyomás
Ez a művelet aktiválja az automatikus
fókuszbeállítást és az automatikus
expozíciót, amely beállítja a záridőt
és a rekeszt.
Az expozíció beállítása (a záridő és
a rekesz) megjelenik az LCD-panelen
és a keresőben kb. 4 másodpercig
(Mérési időzítő/0).
Teljes lenyomás
Ez a művelet kioldja a zárat, és elkészül
a felvétel.
zz A fényképezőgép bemozdulásának megelőzése
A kézben tartott készülék expozíció pillanatában történő elmozdulását
a fényképezőgép bemozdulásának nevezzük. Ez elmosódott képeket
eredményezhet. A készülék bemozdulásának megelőzése érdekében
ügyeljen az alábbiakra:
Tartsa stabilan a fényképezőgépet az előző oldalon bemutatott módon.
Az automatikus fókuszáláshoz nyomja le félig az exponálógombot,
majd lassan nyomja le teljesen a kép rögzítéséhez.
oo Ha az exponálógombot úgy nyomja le teljesen, hogy előzőleg nem nyomta
le félig, illetve ha előbb félig, majd azonnal teljesen lenyomja azt,
a fényképezőgép egy pillanatot vár a kép elkészítése előtt.
oo Az exponálógomb félig történő lenyomása akkor is fényképezési állapotba
állítja a gépet, ha éppen a menüben van, vagy képeket tekint meg.
57
Alapvető műveletek
Módválasztó tárcsa
A tárcsa forgatása közben tartsa
nyomva a közepén található zár-/
kioldógombot.
Ennek használatával állíthatja be a felvételi
módot.
6 Főtárcsa
(1) Nyomjon meg egy gombot, majd
forgassa el a <6> tárcsát.
Az <AF>, <R>, <i> vagy <q>
gomb megnyomásakor az adott gombhoz
rendelt funkció kb. 6 másodpercig marad
kiválasztható (9). Ezalatt a <6> tárcsa
elforgatásával módosíthatja a beállítást.
Ha az időzítő lejár, vagy ha félig lenyomja
az exponálógombot, a fényképezőgép
visszaáll a felvételre kész állapotba.
zz A tárcsa segítségével kiválaszthatja az
AF-műveletet, a felvételkészítési módot,
az ISO-érzékenységet, a fénymérési
módot, az AF-pontot stb.
(2) Csak a <6> tárcsát forgassa el.
A kereső kijelzőjét vagy az LCD-panelt
figyelve forgassa el a <6> tárcsát.
zz Ezzel a tárcsával választhatja ki
a záridőt, a rekeszértéket stb.
oo Az (1) esetnél akkor is végrehajthatja a műveleteket, ha a <R> kapcsoló
felső állásban van (Többfunkciós zárolás, =60.).
58
Alapvető műveletek
5 Gyorsvezérlő tárcsa
(1) Nyomjon meg egy gombot, majd
forgassa el a <5> tárcsát.
Az <AF>, <i> vagy <q> gomb
megnyomásakor az adott gombhoz
rendelt funkció kb. 6 másodpercig marad
kiválasztható (9). Ezalatt a <5> tárcsa
elforgatásával módosíthatja a beállítást.
Ha az időzítő lejár, vagy ha félig lenyomja
az exponálógombot, a fényképezőgép
visszaáll a felvételre kész állapotba.
zz A tárcsa segítségével kiválaszthatja az
AF-műveletet, az ISO-érzékenységet,
a fénymérési módot, az AFpontválasztást stb.
(2) Csak a <5> tárcsát forgassa el.
A kereső kijelzőjét vagy az LCD-panelt
figyelve forgassa el a <5> tárcsát.
zz Használatával beállíthatja az
expozíciókompenzáció értékét,
a rekeszbeállítást kézi exponáláshoz stb.
oo Az (1) esetnél akkor is végrehajthatja a műveleteket, ha a <R> kapcsoló
felső állásban van (Többfunkciós zárolás, =60.).
59
Alapvető műveletek
j 1. többfunkciós vezérlő/9 2. többfunkciós vezérlő
zz A <j> középső gombbal ellátott,
nyolcirányú vezérlőgomb. A használathoz
nyomja meg finomon ujjbegyével
a gombot.
zz A <9> egy nyolcirányú vezérlőgomb.
zz Olyan műveletekhez használható, mint az
AF-pont kiválasztása, a fehéregyensúlykorrekció, az AF-pont/nagyítókeret
mozgatása élő nézet felvétel vagy
videofelvétel közben, a nagyítókeret
mozgatása lejátszás közben, valamint
a gyorsvezérlési beállítások.
zz Emellett a menüelemek kiválasztására
és beállítására is használható.
zz A <9> képek tallózásához is
használható képmegjelenítés közben.
oo A fehéregyensúly korrigálása és a nagyítókeret mozgatása a lejátszás
során még akkor is végrehajtható, ha a <R> kapcsoló felső állásban
van (Többfunkciós zárolás).
R Többfunkciós zárolás
A [5: Többfunkciós zárolás] bekapcsolásával, illetve a <R>
kapcsoló felső pozícióba történő állításával elkerülheti, hogy a főtárcsa,
a gyorsvezérlő tárcsa vagy a többfunkciós vezérlő véletlen használatával,
vagy az érintőképernyő véletlen megérintésével módosítsa a beállításokat.
A [5: Többfunkciós zárolás] részleteivel kapcsolatban lásd: =545.
<R>kapcsoló felső állásba állítva:
A zárolás bekapcsolva
<R>kapcsoló alsó állásba állítva:
A zárolás feloldva
oo Alapértelmezés szerint a többfunkciós zárolás kapcsolójának lezárt helyzetbe
történő állítása a <5> tárcsát is zárolja.
60
Alapvető műveletek
U LCD-panel megvilágítása
Az LCD-panelt a <U> gomb
megnyomásával világíthatja meg. Az LCDpanel megvilágítása a <U> gombbal
kapcsolható be (9) és ki.
oo Bulb expozíció közben az exponálógomb teljes lenyomása teljes mértékben
kikapcsolja az LCD-panel megvilágítását.
p gomb
A Kreatív zóna módokban végzett
felvételkészítés során ugyanazt a műveletet
hajtja végre, mint az exponálógomb félig
történő lenyomása (=57).
Emellett videofelvétel közben lehetővé
teszi a Kreatív zóna módokban történő
automatikus fókuszálást.
61
Alapvető műveletek
B gomb
Az <B> gomb minden egyes
megnyomásával módosulnak
a képernyőn megjelenő információk.
Az alábbi mintaképernyők állóképek
felvételére vonatkoznak.
A Gyorsvezérlés képernyő megjelenésekor
a <Q> gomb megnyomásával közvetlenül
elvégezheti a felvételkészítési funkciók
konfigurálását (=67).
Keresőn keresztüli felvételkészítés esetén
Elektronikus
horizont
Gyorsvezérlés képernyő
Élő nézet felvétel esetén
62
Menüműveletek és -beállítások
(1)
(2)
(3)
(4) (5) (6) (7)
(1)
(2)
(3)
(4)
<M> gomb
<B> gomb
Képernyő
<j> 1. többfunkciós vezérlő
(5)
(6)
(7)
(8)
(8)
<9> 2. többfunkciós vezérlő
<0> gomb
<5> Gyorsvezérlő tárcsa
<6> Főtárcsa
Alap zóna mód menüképernyője
* Az Alap zóna módokban bizonyos lapok és menüelemek nem jelennek meg.
63
Menüműveletek és -beállítások
Kreatív zóna mód menüképernyője
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Fő lapok
Alárendelt lapok
Menüelemek
z: Felvétel
3: Lejátszás
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
k: Vezeték nélküli funkciók
5: Beállítás
8: Egyedi funkciók
9: Saját menü
Menübeállítások
Menübeállítási eljárás
meg a menüképernyőt.
1 Jelenítse
zz Nyomja meg a <M> gombot.
lapot.
2 Válasszon
zz A <Q> vagy <B> gomb
megnyomásával válthat a fő
lapok (funkciócsoportok) között.
zz A <6> tárcsa forgatásával választhat
alárendelt lapot.
64
Menüműveletek és -beállítások
a lehetőségek közül.
3 Válasszon
zz Forgassa el a <5> tárcsát egy elem
kiválasztásához, majd nyomja meg
a <0> gombot.
egy opciót.
4 Válasszon
zz A megfelelő opció kiválasztásához
forgassa el a <5> tárcsát.
zz Az aktuális beállítást kék szín jelzi.
ki a kívánt beállítást.
5 Válassza
zz Nyomja meg a <0> gombot
a beállításhoz.
ki a beállításból.
6 Lépjen
zz A befejezéshez és a felvételkészítés
megkezdéséhez nyomja meg
a <M> gombot.
oo A következő menüfunkciók leírása feltételezi, hogy már megnyomta
a <M> gombot, és ezzel megjelenítette a menüképernyőt.
oo Megérintheti a menüképernyőt is, vagy a <j> <9> használatával
is kezelheti a menüt.
oo A művelet elvetéséhez nyomja meg a <M> gombot.
65
Menüműveletek és -beállítások
Halványan megjelenő menüelemek
Példa: Csúcsfény árnyalat elsőbbség
A halványan megjelenő menüelemek nem
állíthatók be. A menüelem azért jelenik
meg halványan, mert egy másik funkció
beállítása letiltotta.
Az adott menüelemet letiltó funkciót
úgy tekintheti meg, hogy kiválasztja
a menüelemet, majd megnyomja
a <0> gombot.
Ha kikapcsolja a menüelemet letiltó
funkciót, a halványan megjelenő
menüelem újra beállítható lesz.
oo Nem minden halványan megjelenő menüelemnél tekintheti meg a letiltó
funkciót.
oo Az [5: Összes f.gépbeáll. törlése] paranccsal alapértelmezett beállításokra
állíthatja vissza a menüfunkciókat (=547).
66
Gyorsvezérlés
A képernyőn megjelenő beállítások közvetlenül kiválaszthatók és beállíthatók.
Keresőn keresztüli felvételkészítés esetén
1 Nyomja meg a <Q> gombot (7).
ki egy beállítási elemet.
2 Válasszon
zz A kiválasztáshoz használja a <W> <X>
<Y> <Z> gombokat.
Kreatív zóna
zz Nyomja meg a <0> gombot.
zz Egyes elemek a <6> vagy <5>
tárcsa elforgatásával, a <0> gomb
megnyomása nélkül beállíthatók.
Alap zóna
67
Gyorsvezérlés
egy opciót.
3 Válasszon
zz A beállítás módosításához forgassa
el a <6> vagy a <5> tárcsát, vagy
használja a <Y> <Z> gombokat.
Egyes elemek beállításához ezután
meg kell nyomni egy gombot.
zz Az előző képernyőhöz való visszatéréshez
nyomja meg a <0> gombot.
zz Ha kiválasztotta a <7>, <H> vagy
<k> lehetőséget, a kilépéshez nyomja
meg a <M> gombot.
zz A gyorsvezérlés képernyőről a megfelelő
beállítási képernyő eléréséhez nyomja
meg az <f>, <R>, <i>,
<q>, <S> vagy <G> gombot, majd
módosítsa a beállítást a <6> vagy
<5> tárcsa, a <Y> <Z> gombok
vagy a <G> gomb használatával.
Élőképes felvétel/Videofelvétel esetén
1 Nyomja meg a <Q> gombot (7).
ki egy beállítási elemet.
2 Válasszon
zz A kiválasztáshoz használja a <W> <X>
gombokat.
egy opciót.
3 Válasszon
zz A beállítás módosításához forgassa
el a <6> vagy a <5> tárcsát, vagy
használja a <Y> <Z> gombokat.
Egyes elemek beállításához ezután
meg kell nyomni egy gombot.
zz Az előző képernyőre való visszalépéshez
nyomja meg a <Q> gombot.
68
Gyorsvezérlés
Lejátszás közben
1 Nyomja meg a <Q> gombot (7).
ki egy beállítási elemet.
2 Válasszon
zz A kiválasztáshoz használja a <W> <X>
gombokat.
egy opciót.
3 Válasszon
zz A beállítás módosításához forgassa
el a <6> vagy a <5> tárcsát, vagy
használja a <Y> <Z> gombokat.
Egyes elemek beállításához ezután
meg kell nyomni egy gombot.
zz A képernyő alján [s] ikonnal
megjelenő elemek konfigurálásához
nyomja meg a <0> gombot.
zz A művelet elvetéséhez nyomja
meg a <M> gombot.
zz Az előző képernyőre való visszalépéshez
nyomja meg a <Q> gombot.
oo A képek elforgatása előtt állítsa az [5: Autom. elforg.] beállítást a [BezD]
értékre (=349). Ha az [5: Autom. elforg.] a [BeD] vagy a [Ki] lehetőségre
van állítva, a képeket a készülék megjelöli a kiválasztott [b Kép forgatása]
opcióval, azonban a fényképezőgépen nem lesznek elforgatva.
oo Ha indexképes megjelenítés során megnyomja a <Q> gombot, azzal
átvált egyképes megjelenítésre, és megjelenik a gyorsvezérlés képernyő.
Ha újra megnyomja a <Q> gombot, a kijelző visszatér az indexképes
megjelenítéshez.
oo Más fényképezőgépekkel készített képek esetén az elérhető opciók
korlátozottak lehetnek.
69
Az érintőképernyő kezelése
Érintés
Mintaképernyő (Gyorsvezérlés)
zz Koppintson ujjával a képernyőre (röviden
érintse meg, majd emelje fel az ujját).
zz Amikor például megérinti a [Q] gombot,
a gyorsvezérlés képernyő jelenik
meg. A [Q] elem megérintésével
térhet vissza az előzőleg megjelenített
képernyőre.
Áthúzás
Mintaképernyő (Menüképernyő)
zz A képernyő megérintése közben húzza
el az ujját a képernyőn.
oo Ha a [5: Hangjelzés] beállítás az [Érintse: ] vagy a [Tilt] lehetőségre van
állítva, nem lesz hangjelzés az érintéses vezérlés közben (=522).
oo Az érintésvezérlés beállításai az [5: Érintésvezérlés] menüpontban
módosíthatók (=521).
70
A képernyő megtekintése felvételkészítés
közben (Élő nézet felvétel)
az Élő nézet felvétel/
1 Állítsa
videofelvétel kapcsolót <A>
helyzetbe.
meg az élő nézet képét.
2 Jelenítse
zz Nyomja meg a <0> gombot.
zz Az Élőkép a ténylegesen rögzítendő
képpel közel megegyező fényerőszintet
mutat.
a témára.
3 Fókuszáljon
zz Nyomja le félig az exponálógombot
a fókuszáláshoz.
zz Ha a <D> jelzés villog, a beépített
vaku felnyitásához nyomja meg
a <D> gombot.
zz A képernyőt megérintve is kiválaszthatja
a kívánt arcot vagy témát (=72).
el a képet.
4 Készítse
zz Nyomja le teljesen az exponálógombot.
zz Az Élő nézet felvételből való kilépéshez
nyomja meg a <0> gombot.
71
A képernyő megtekintése felvételkészítés közben (Élő nézet felvétel)
Felvételkészítés érintéses kioldással
A képernyő megérintésével is automatikusan fókuszálhat a témára,
és elkészítheti a képet.
az érintéses kioldást.
1 Engedélyezze
zz Érintse meg a képernyő bal alsó
sarkában látható [y] elemet. Az ikon
érintésével válthat a [y] és a [x]
funkciók között.
zz [x] (Érintéses kioldás: Enged)
A fényképezőgép a megérintett pontra
fókuszál, majd elkészül a kép.
zz [y] (Érintéses kioldás: Tilt)
Egy pontra kattintva fókuszálást
hajthat végre az adott pontra. A kép
elkészítéséhez nyomja le teljesen az
exponálógombot.
meg a képernyőt a felvétel
2 Érintse
elkészítéséhez.
zz Érintse meg az arcot vagy témát
a képernyőn.
A fényképezőgép a megérintett helyre
fókuszál (Érintéses AF) a beállított
AF-módszerrel (=135–=136).
zz Az [x] beállítása esetén az AF-pont
zöld színűvé válik a fókusz elérésekor,
és automatikusan elkészül a kép.
zz Ha nem sikerül beállítani az élességet,
az AF-pont narancsszínűre vált, és nem
lehet képet készíteni. Érintse meg ismét
az arcot vagy témát a képernyőn.
72
A képernyő megtekintése felvételkészítés közben (Élő nézet felvétel)
oo A fényképezőgép a felvételkészítési mód beállításaitól függetlenül egyes
felvétel módban készíti el a képeket.
oo A képernyőre koppintva az AF-művelet beállításaitól függetlenül mindig
[One-Shot AF] beállítással fókuszál a készülék.
oo Ha nagyított nézetben érinti meg a képernyőt, a fényképezőgép nem állít
élességet, és nem készíti el a képet.
oo Függetlenül attól, hogy a képernyő melyik részére koppint a halszemeffektus
kreatív szűrővel történő fényképezéshez, a készülék mindig a képernyő
közepén lévő AF-pontra állítja be az élességet.
oo Az érintéses kioldás a miniatűr effektus kreatív szűrővel történő fényképezés
során nem működik.
oo Ha úgy készít felvételt, hogy a [z: Képmegtekintés] beállítás a [Megtart]
lehetőségre van állítva, akkor lenyomhatja félig az exponálógombot
a következő felvétel elkészítéséhez.
oo Bulb expozíció esetén koppintson egyszer az expozíció elindításához, majd
koppintson ismét az expozíció leállításához. Ügyeljen rá, hogy a képernyő
megérintésekor a fényképezőgép ne mozduljon be.
73
74
Alap zóna
Ez a fejezet az Alap zóna módok használatát mutatja be
a módválasztó tárcsán a legjobb eredmény eléréséhez.
Az Alap zóna módokkal csak irányzás és exponálás szükséges,
mivel a fényképezőgép minden beállítást automatikusan elvégez.
75
A Teljesen automatikus fényképezés
(Intelligens jelenetválasztó automatika)
Az <A> teljesen automatikus üzemmód. A fényképezőgép a téma
elemzését követően automatikusan beállítja az optimális beállításokat.
A gép azt is érzékeli, hogy a fotóalany nyugalmi helyzetben van vagy
mozog, és ez alapján a fókuszt is automatikusan beállítja (=80).
a módválasztó tárcsát <A>
1 Állítsa
helyzetbe.
meg a <0> gombot.
2 Nyomja
zz Olvassa el az üzenetet, és nyomja meg
az [OK] gombot.
(1)
a fényképezőgépet arra,
3 Irányítsa
amit felvenni kíván (a témára).
zz A fényképezőgép a legközelebbi témára
fog fókuszálni.
zz Keresőn keresztüli felvételkészítés
esetén úgy segítheti a fókuszálást, ha
az AF-terület keretét (1) a témára viszi.
zz Élő nézet felvételnél vigye a témára
a képernyőn megjelenő keretet
(AF-pontot).
76
A Teljesen automatikus fényképezés (Intelligens jelenetválasztó automatika)
a témára.
4 Fókuszáljon
zz Nyomja le félig az exponálógombot
a fókuszáláshoz.
Ha a <D> jelzés villog, a beépített
vaku felnyitásához nyomja meg
a <D> gombot.
Keresős fényképezéssel
zz A fókusz elérésekor megjelenik az
AF-pont, amelyet sikerült élesre állítani.
Ezzel egy időben hangjelzés hallatszik,
és a keresőben világítani kezd
a fókuszjelző <o>. Gyenge fényben
az élesre állított AF-pontok rövid ideig
vörösen világítanak.
zz Rossz fényviszonyok esetén az
AF-segédfény (folyamatos vaku)
automatikusan bekapcsol, ha
a beépített vaku nyitva van.
Élő nézet felvétel esetén
zz Ha a téma fókuszban van, az AF-pont
zöldre vált, és a fényképezőgép
hangjelzést ad ki.
zz A mozgó témára fókuszált AF-pont kék
színre vált, és követi a téma mozgását.
A fényképezőgép nem ad hangjelzést.
el a képet.
5 Készítse
zz A kép elkészítéséhez nyomja le teljesen
az exponálógombot.
zz Az elkészített kép körülbelül
2 másodpercre megjelenik a képernyőn.
zz Ha kinyílik a beépített vaku, ujjal
visszanyomható.
77
A Teljesen automatikus fényképezés (Intelligens jelenetválasztó automatika)
oo Bizonyos témák esetén és felvételkészítési feltételek mellett a készülék nem
érzékeli megfelelően a téma mozgását (azt, hogy a téma mozog-e vagy sem).
oo Az <A> móddal hatásosabb színek érhetők el a természetfotókon, valamint
a kültéri témáknál, illetve napnyugta fotózásakor. Ha nem a kívánt színtónust
kapja, váltson a Kreatív zóna módra (=39), és válasszon egy <D>
stílustól eltérő képstílust, majd készítse el újra a felvételt (=230).
A homályos képek számának minimálisra csökkentése
zz A kézben tartott fényképezőgéppel készített felvételeknél ügyeljen
arra, hogy ne mozduljon be a fényképezőgép. A fényképezőgép
bemozdulásának elkerülése érdekében használjon állványt.
Használjon erőteljes, a fényképész-felszerelés súlyát megbíró állványt.
A fényképezőgépet biztonságosan rögzítse az állványra.
zz Javasoljuk, hogy használjon távkioldót (külön kapható, =156) vagy
vezeték nélküli távirányítót (külön kapható, =155).
Gyakori kérdések
zzNem lehet fókuszálni (ezt keresőn keresztüli felvételkészítés
esetén villogó <o> jelzés, míg élő nézet felvétel esetén
narancssárga színnel világító AF-pont jelzi).
Irányítsa az AF-pontot jó kontrasztú területre, majd nyomja le félig
az exponálógombot (=57). Ha túl közel tartózkodik a témához,
távolodjon el tőle, és próbálkozzon ismét.
zzEgyszerre több AF-pont is megjelent.
A fókusz mindegyik ilyen pontban elérhető volt.
zzAz exponálógombot félig lenyomva a készülék nem fókuszál
a témára.
Ha az objektív fókuszmódkapcsolója <MF> állásban van, állítsa át <AF>
pozícióra.
zzA kijelzett záridő villog.
Mivel túlságosan sötét van, a fénykép elmosódottá válhat a fényképezőgép
bemozdulása miatt. Állvány, beépített vaku vagy külső vaku (=179)
használata javasolt.
78
A Teljesen automatikus fényképezés (Intelligens jelenetválasztó automatika)
zzTúl sötétek a képek.
Hátulról megvilágított témák, illetve rossz fényviszonyok mellett
készített felvételek esetén nyissa fel a beépített vakut az automatikus
vakuvillantások engedélyezéséhez.
zzRossz fényviszonyok között történő felvételkészítés során
a beépített vaku többször villant.
Az egyszerűbb automatikus fókuszálás érdekében a beépített vaku
többször is villantgat, amikor félig lenyomja az exponálógombot (=126).
zzA vakuval készített képek túl világosak.
Ha vakut használ, és a téma túl közel van a fényképezőgéphez, a kép túl
világos lehet. Lépjen távolabb a témától, és készítse el újból a felvételt.
zzA vakuval készített képek alsó része természetellenesen
sötét.
Túl közeli témák fényképezése esetén az objektív árnyéka látható lehet
a felvételeken. Lépjen távolabb a témától, és készítse el újból a felvételt.
Felvételkészítés előtt távolítsa el a napellenzőt.
Ha nem használja a beépített vakut, figyeljen oda a következőkre.
oo Gyenge fényviszonyok között, amikor a fényképezőgép bemozdulhat, a kereső
záridőkijelzője villog. Tartsa erősen a fényképezőgépet, vagy használjon
állványt. Ha zoomobjektívet használ, csökkentheti a fényképezőgép
bemozdulása által okozott elmosódottságot, ha az objektívet nagy látószögű
állásba állítja.
oo Ha rossz fényviszonyok mellett készít portrét, kérje meg a fotóalanyt, hogy
ne mozogjon a felvétel elkészítése közben. Az alany homályos lesz a képen,
ha a felvétel elkészítése közben mozog.
79
A Teljesen automatikus fényképezés (Intelligens jelenetválasztó automatika)
A felvétel átrendezése
A jelenettől függően mozdítsa el a témát balra vagy jobbra
a kiegyensúlyozott háttér és a jó perspektíva biztosításához.
Ha az exponálógombot félig lenyomva egy mozdulatlan témára fókuszál,
akkor ezzel az adott témára zárolja a fókuszt. Komponálja újra a képet
a exponálógombot félig nyomva tartva, majd nyomja le teljesen a zárkioldó
gombot a fénykép elkészítéséhez. Ezt nevezzük fókuszzárnak.
oo Élő nézet felvétel esetén a fényképezőgép akkor is az először észlelt arcokra
fókuszál, ha újrakomponálja a felvételt.
Mozgó téma fényképezése
Az exponálógombot félig nyomva tartva a fényképezőgép a mozgó témán
tartja a fókuszt.
Tartsa a témát az AF-terület keretében (keresőn keresztüli felvételkészítés
esetén) vagy a képernyőn (élő nézet felvétel esetén), miközben félig
lenyomja az exponálógombot, és a megfelelő pillanatban nyomja le
teljesen az exponálógombot.
80
A Teljesen automatikus fényképezés (Intelligens jelenetválasztó automatika)
Jelenetikonok
A fényképezőgép megállapítja, hogy
milyen jelenettípusról van szó, és ennek
megfelelően automatikusan megválasztja
a beállításokat. Élő nézet felvétel esetén
a képernyő bal felső részén az észlelt
jelenet típusát jelölő ikon látható (=627).
Beállítások módosítása
Keresőn keresztüli felvételkészítés
esetén a <Q> gomb megnyomásával
módosíthatja a felvételkészítési móddal,
a beépített vaku villantásával és a kreatív
segéddel kapcsolatos beállításokat.
Élő nézet felvétel esetén az ikonok
megérintésével módosíthatja
a képminőség, az érintéses kioldás
és a kreatív segéd beállításait.
81
A Teljesen automatikus fényképezés (Intelligens jelenetválasztó automatika)
Fényképezés effektusokkal (Kreatív segéd)
meg a <Q> gombot.
1 Nyomja
zz Keresős felvételkészítésnél a <Y>
<Z> gombok segítségével válassza ki
a [Kreatív segéd] elemet, majd nyomja
meg a <0> gombot.
zz Élő nézet felvételnél olvassa el az
üzenetet, majd válassza ki az [OK]
gombot.
effektust.
2 Válasszon
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
válasszon egy effektust, majd nyomja
meg az <0> gombot.
zz A kívánt effektus a <6> vagy <5>
tárcsával is kiválasztható.
ki az effektus szintjét és
3 Válassza
más részleteket.
zz A <Y> <Z> gombok segítségével állítsa
be, majd nyomja meg az <0> gombot.
zz A beállítás visszaállításához nyomja
meg a <A> gombot, majd válassza
az [OK] lehetőséget.
zz A beállításoz a <6> vagy <5> tárcsát
is használhatja.
Kreatív segéd effektusai
zz[
] Előbeállítás
Válassza ki az előre beállított effektusok valamelyikét.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a [Telítettség], a [Színtónus 1] és
a [Színtónus 2] nem érhetők el [B&W] módban.
82
A Teljesen automatikus fényképezés (Intelligens jelenetválasztó automatika)
zz[
] Elmosódott háttér
Beállítja a háttér elmosódottságát. A magasabb értékek élesebbé teszik
a hátteret, az alacsonyabbak elmosódottabbá. Az [Automatikus]
beállítás esetén a háttér elmosódottsága a fényerőhöz igazodik.
A használt objektív fényerejétől (f/szám) függően lehet, hogy bizonyos
pozíciók nem állnak rendelkezésre.
zz[
] Világosság
zz[
] Kontraszt
zz[
] Telítettség
A kép fényerejének beállítása.
A kontraszt beállítása.
A színek élénkségének beállítása.
zz[
] Színtónus 1
zz[
] Színtónus 2
zz[
] Egyszínű
A borostyánsárga/kék színtónus beállítása.
A magenta/zöld színtónus beállítása.
Az egyszínű felvételetek színezésének beállítása.
oo Az [Elmosódott háttér] nem érhető el a vaku használata esetén.
oo Ezek a beállítások akkor állnak vissza, ha vált a felvételi módok között,
illetve a tápkapcsolót <2> állásba állítja. A beállítások mentéséhez állítsa
a [z: Kreatív segéd adatok megtart.] beállítást [Enged] értékre.
Effektek mentése
Ha menteni szeretné az aktuális beállítást a fényképezőgépen, nyomja le
a <B> gombot a Kreatív segéd beállítási képernyőjén, majd válassza az
[OK] gombot. Legfeljebb három beállítás menthető [USER*] beállításként.
A három mentését követően egy meglévő [USER*] beállítást felül kell írni
ahhoz, hogy újat menthessen el.
83
Speciális jelenet mód
Ha a témához vagy a jelenethez megfelelő felvételi módot választ,
a fényképezőgép automatikusan kiválasztja a megfelelő beállításokat.
* A <8> a Speciális jelenetet jelenti.
a módválasztó tárcsát
1 Állítsa
<8> helyzetbe.
2 Nyomja meg a <0> gombot.
felvételi módot.
3 Válasszon
zz A <W> <X> gombokkal válassza ki
a felvételi módot, majd nyomja meg
a <0> gombot.
zz A kiválasztáshoz a <6> vagy <5>
tárcsát is elforgathatja.
oo Az egyes felvételi módokra vonatkozó figyelmeztetések együtt jelennek meg
(=99). A felvételkészítés előtt olvassa el a figyelmeztetéseket.
oo Ha a [5: Mód segéd] lehetőség a [Letiltás] értékre van állítva, az 1. lépés
után nyomja meg a <Q> gombot, a <Y> <Z> gombokkal válassza ki
a [Vál. jelenetet] lehetőséget, a <W> <X> gombokkal válasszon egy
felvételi módot, majd nyomja meg a <0> gombot.
84
Speciális jelenet mód
Az 8 módban rendelkezésre álló felvételi módok
Felvételi mód
Oldal
Felvételi mód
Oldal
Portré
=86
4
Közelkép
q Csoportkép
=87
P
Étel
=94
3 Tájkép
=88
y
Gyertyafény
=95
2
5 Sport
C
Gyermekek
r Követés
=93
=89
6
Éjszakai portré
=96
=90
F
Kézi Éjszakai jelenet
=97
=91
G
HDR háttérfény-komp.
=98
oo <y> módban élő nézet felvétel nem lehetséges.
85
Portrékészítés
A <2> (Portré) mód életlenné teszi a hátteret a fotóalany kiemelése
érdekében. Egyúttal jobban lágyítja a bőrtónusokat és a haj megjelenését.
Felvételkészítési tippek
zzVálassza ki azt a helyet, ahol a téma és a háttér közti
távolság a legnagyobb.
Minél nagyobb a távolság a téma és a háttér között, annál
elmosódottabban látszik majd a háttér. A téma jobban kiemelkedik
egybefüggő sötét háttér előtt.
zzHasználjon teleobjektívet.
Ha rendelkezik zoomobjektívvel, használja a tele állást a képnek a téma
deréktól felfelé eső részének kitöltésére.
zzFókuszáljon az arcra.
A fókuszálás során ügyeljen arra, hogy az AF-pont az arcon legyen
(keresőn keresztüli felvételkészítés esetén), vagy az arcon lévő AF-pont
zöld színű legyen (élő nézet felvétel esetén). Ha élő nézet felvétel során
közeli képeket készít az arcról, akkor a [z: Szemérzékelő AF] [Enged]
értékre állításával úgy készíthet felvételt, hogy a téma szeme legyen
fókuszban.
zzKészítsen folyamatosan felvételt.
Az alapértelmezett beállítás a <i> (Lassú folyamatos felvétel).
Ha lenyomva tartja a exponálógombot, sorozatfelvételt készíthet, és
a fotóalany arckifejezésének és pozíciójának változásait is elkaphatja.
86
Csoportképek készítése
A <q> (Csoportkép) üzemmód segítségével csoportképeket készíthet.
Ebben az üzemmódban elérheti, hogy mind a kép előterében álló, mind
a távolabb elhelyezkedő személyek fókuszban legyenek.
Felvételkészítési tippek
zzHasználjon nagy látószögű objektívet.
Ha zoomobjektívet használ, válassza a nagy látószögű tartományt, hogy
a csoporthoz tartozó összes személy élesen látsszon a képen, a hátsó
és az első sorokban állók egyaránt. Érdemes némileg távolabb állni
a fotóalanyoktól, hogy az egész testük beleférjen a képbe, mivel így
a fókusztartomány mélysége is megnő.
zzKészítsen több felvételt a csoportról.
Érdemes több képet készíteni, arra az esetre, ha valaki véletlenül
lehunyja a szemét.
oo Ha beltéren vagy rossz fényviszonyok között fényképez, állvány használata
ajánlott.
87
Tájképkészítés
A <3> (Tájkép) mód nagy látószögű tájképek készítésére, valamint közeli
és távoli pontok egyaránt éles megjelenítésére alkalmas. Élénk kék és zöld
színek jeleníthetők meg, és éles képek rögzíthetők.
Felvételkészítési tippek
zzZoomobjektív esetén használja a nagy látószögű állást.
Ha zoomobjektívet használ, használja a nagy látószögű tartományt, hogy
be tudja állítani a közeli és távoli témák élességet. Ráadásul a tájképek
jobb térérzetet is adnak.
zzÉjszakai felvételek készítése esetén tartsa stabilan
a fényképezőgépet.
Állvány használata ajánlott.
88
Mozgó téma fényképezése
Mozgó témák, például futó emberek vagy mozgó járművek fényképezéséhez
használja a <5> (Sport) módot.
Felvételkészítési tippek
zzHasználjon teleobjektívet.
Távolról történő fényképezéshez teleobjektív használata ajánlott.
zzKövesse a mozgó témát az AF-terület keretével.
Keresőn keresztüli felvételkészítés esetén irányítsa az AF-terület
keretét a témára, majd nyomja le félig a exponálógombot a fókuszálás
megkezdéséhez. Automatikus fókuszálás közben a hangjelzés halkan
és folyamatosan hallható. Ha nem hozható létre éles kép, a fókuszjelző
<o> villogni kezd.
Élő nézet felvétel esetén megjelenik az AF-területet jelző keret, amikor
félig lenyomja az exponálógombot. Ha a téma fókuszban van, az AF-pont
kékre vált.
zzKészítsen folyamatosan felvételt.
Az alapértelmezett beállítás a <o> (Gyors folyamatos felvétel).
Amikor eljön a pillanat, nyomja le félig az exponálógombot a felvétel
elkészítéséhez. Ha követni szeretné a témát, és rögzíteni szeretné
a mozgás közben bekövetkező változásokat, tartsa lenyomva az
exponálógombot a sorozatfelvétel készítéséhez.
89
Gyermekek fényképezése
Ha futkározó gyermekekről szeretne képet készíteni, használja a <C>
(Gyermekek) módot. A bőrtónusok egészségesebbnek látszanak.
(1)
(2)
Felvételkészítési tippek
zzKövesse a mozgó témát az AF-terület keretével.
Keresőn keresztüli felvételkészítés esetén irányítsa az AF-terület
keretét (1) a témára, majd nyomja le félig a exponálógombot a fókuszálás
megkezdéséhez. Automatikus fókuszálás közben a hangjelzés halkan
és folyamatosan hallható. Ha nem hozható létre éles kép, a fókuszjelző
<o> villogni kezd.
Élő nézet felvétel esetén megjelenik az AF-területet jelző keret (2), amikor
félig lenyomja az exponálógombot. Ha a téma fókuszban van, az AF-pont
kékre vált.
zzKészítsen folyamatosan felvételt.
Az alapértelmezett beállítás a <o> (Gyors folyamatos felvétel).
Amikor eljön a pillanat, nyomja le félig az exponálógombot a felvétel
elkészítéséhez. Ha követni szeretné a témát, és rögzíteni szeretné
az arckifejezés és a mozgás változásait, tartsa lenyomva az
exponálógombot a sorozatfelvétel készítéséhez.
zzAmikor villog a <D> jelzés
Nyomja meg a <D> gombot a beépített vaku felnyitásához.
90
Követés
Ha olyan képet szeretne készíteni, amelyen érződik a sebesség, és a téma
háttere elmosódottan jelenik meg, használja a <r> (Követés) funkciót.
Ha olyan objektívet használ, amelyik támogatja a <r> módot, akkor
a téma elmosódását észleli, kijavítja, illetve csökkenti a rendszer.
Felvételkészítési tippek
zzFordítsa el a fényképezőgépet a mozgó téma követéséhez.
A felvételkészítés során mozgassa a fényképezőgépet lassan a mozgó
téma követéséhez. Célozza az AF-pontot a mozgó téma azon részére
ahová fókuszálni szeretne majd nyomja le az exponálógombot félig,
és tartsa is lenyomva, miközben mozgatja a fényképezőgépet a téma
sebességének és mozgásának követéséhez. A kép elkészítéséhez
nyomja le teljesen az exponálógombot a fényképezőgép mozgatása
közben. Folyamatosan kövesse a témát a fényképezőgéppel.
91
Követés
zzÁllítsa be a háttér elmosódottságának mértékét.
Az [Effektus] beállítással megadhatja a háttér elmosódottságának
mértékét. A [Maximális] beállítás lassabb záridőt ad meg annak
érdekében, hogy növelhesse a háttér elmosódottságának mértékét
a téma körül. Ha észrevehető a téma elmosódottsága, állítsa
az [Effektus] beállítást [Közepes] vagy [Minimális] értékre
az elmosódottság csökkentéséhez.
zzKészítsen folyamatosan felvételt.
Az alapértelmezett beállítás a <i> (Folyamatos felvétel). Amikor
eljön a pillanat, nyomja le félig az exponálógombot a fénykép
elkészítéséhez. A mozgó témákat úgy követheti, hogy a fényképezőgépet
mozgatja, miközben lenyomva tartja az exponálógombot a folyamatos
felvételkészítéshez.
oo Ha meg szeretné tekinteni, hogy melyik objektívek támogatják az <r>
módot, tekintse meg a Canon webhelyét.
oo Az olyan objektíveknél, amelyek támogatják a <r> módot, a fényképezőgép
automatikusan kijavítja a téma elmosódottságát. és (az [Effektus] beállítás
alapján) módosítja a záridőt, az objektív IS beállításától függetlenül.
oo Az AF-terület-választási mód alapértelmezett beállítása az AF-zóna,
a képernyő közepén lévő zóna kijelölése mellett.
oo Az AF-módszer csak [1 AF-pont] vagy [AF-zóna] értékre állítható.
Az alapértelmezett beállítás az [AF-zóna], a képernyő közepén lévő
zóna kijelölése mellett.
oo A fényképezőgép bemozdulásának megelőzése érdekében ajánlott
a fényképezőgép két kézzel való tartása, a karok testhez közeli tartása,
illetve a téma követésének egyenletessége a képek készítésekor.
oo Ez az effektus vonatok, autók stb. esetén a leghatékonyabb, mert ezek egy
irányba, egyenletes sebességgel haladnak.
oo Javasoljuk tesztfelvételek készítését, illetve a kép ellenőrzését a rögzítést
követően azonnal.
oo Teleobjektív használata esetén ügyeljen arra, hogy ne mozduljon be
a fényképezőgép, és ne legyen homályos a téma. A fényképezőgép
bemozdulásának elkerülése érdekében használjon három- vagy egylábú
állványt.
92
Közelképek készítése
Ha virágokat vagy apró tárgyakat szeretne közelről fényképezni, használja
a <4> (Közelkép) módot. Ha azt szeretné, hogy az apró tárgyak jóval
nagyobbnak tűnjenek, használjon (külön kapható) makróobjektívet.
Felvételkészítési tippek
zzEgyszerű háttér előtt dolgozzon.
Az egyszerű háttér jobban kiemeli az apró tárgyakat, például virágokat.
zzMenjen a témához a lehető legközelebb.
Ellenőrizze az objektív minimális fókusztávolságát. Az objektív minimális
fókusztávolságának mérése a fényképezőgép felső részén lévő
<V> (fókuszsíkjel) és a téma között történik. Ha túl közel tartózkodik
a témához, a fókuszálás nem lehetséges.
zzZoomobjektív esetén használja a tele állást.
Ha rendelkezik zoomobjektívvel, a tele állás használatával a téma sokkal
nagyobbá tehető.
zzAmikor villog a <D> jelzés
Nyomja meg a <D> gombot a beépített vaku felnyitásához.
93
Étel fényképezése
Amikor ételekről szeretne képeket készíteni, használja az <P> (Étel) módot.
A fénykép világos és étvágygerjesztő hatású lesz. Emellett a fényforrástól
függően előfordulhat, hogy a vörös árnyalat nem jelenik meg markánsan
például a volfrám izzós fénynél stb. készített képeken.
Felvételkészítési tippek
zzMódosítsa a színtónust.
A [Színtónus] beállítása módosítható. Az ételek vörös árnyalatának
erősítéséhez állítsa színtónust a [Meleg] (vörös) irányba. Ha a kép
túl vörösnek tűnik, állítsa a színtónust a [Hűvös] (kék) irányba.
94
Gyertyafényes portrék fényképezése
Ha gyertyafényben szeretne lefényképezni egy személyt, használja a <y>
(Gyertyafény) módot. Ilyenkor a gyertyafényes jelenet hangulatát a kép
színtónusai is tükrözni fogják.
Felvételkészítési tippek
zzA fókuszáláshoz használja a középső AF-pontot.
Irányítsa a keresőben látható középső AF-pontot a témára, és készítse
el a képet.
zzHa a keresőben a számkijelzés (záridő) villog, igyekezzen
megakadályozni a fényképezőgép bemozdulását.
Gyenge fényviszonyok között, amikor a fényképezőgép bemozdulhat,
a kereső záridőkijelzője villog. Ha zoomobjektívet használ, állítsa
azt a legkisebb fókusztávolságra, és tartsa stabilan az objektívet,
vagy használjon állványt. Ha zoomobjektívet használ, csökkentheti
a fényképezőgép bemozdulása által okozott elmosódottságot, ha az
objektívet nagy látószögű állásba állítja.
zzMódosítsa a színtónust.
A [Színtónus] beállítása módosítható. A gyertyafény vörös árnyalatának
erősítéséhez állítsa színtónust a [Meleg árny.] (vörös) irányba. Ha a kép
túl vörösnek tűnik, állítsa a színtónust a [Hideg árny.] (kék) irányba.
zzÁllítsa be a fényerőt.
A [Fényerő] beállítása módosítható. A fényerő növeléséhez állítsa a fényerőt
a + irányába, míg ha a kép túl világos, állítsa a fényerőt a – irányába.
oo Az AF-módszer csak az [1 AF-pont] lehetőségre állítható.
95
Portrékészítés éjjel (állvánnyal)
Ha éjjel szeretne embereket fényképezni, és természetes hatású expozíciót
kíván elérni, használja az <6> (Éjszakai portré) módot. Ehhez a módhoz
a beépített vaku vagy külső Speedlite vaku használatára van szükség.
Állvány használata ajánlott.
Felvételkészítési tippek
zzHasználjon nagy látószögű objektívet és állványt.
Ha rendelkezik zoomobjektívvel, használja a nagy látószögű állást,
így nagy látószögű éjszakai felvételeket készíthet. Mivel felvételkészítés
közben a fényképezőgép bemozdulhat, állvány használata is javasolt.
zzEllenőrizze a kép fényerejét.
Azt javasoljuk, hogy még ott helyben tekintse meg a készített felvételt,
és ellenőrizze a kép fényerejét. Ha a téma sötét, menjen közelebb hozzá,
és készítse el a képet újra.
zzEgyúttal válasszon más felvételi módot.
Mivel a fényképezőgép bemozdulása éjszakai felvételeknél gyakran
előfordul, ajánlatos az <A> és <F> mód használata is javasolt.
oo Ha a vakuval együtt használja az önkioldót, az önkioldó jelzőfénye a kép
elkészítése után rövid időre felvillan.
96
Fényképezés éjjel kézben tartott készülékkel
A <F> (Kézi Éjszakai jelenet) módban kézben tartott fényképezőgéppel
is készíthet felvételt éjszakai jelenetekről. A gép ebben a felvételi módban
egymás után négy felvételt készíti minden képhez, és az ezekből kialakított,
alacsonyabb mértékű bemozdulást tartalmazó képet menti.
Felvételkészítési tippek
zzTartsa stabilan a fényképezőgépet.
A fényképezőgép stabil megtartása érdekében tartsa könyökeit
a testéhez közel (=56). Ebben a módban a fényképezőgép négy
képet igazít egymáshoz, és egyetlen képpé egyesíti azokat. Ha azonban
a fényképezőgép bemozdulása miatt a négy kép közül valamelyik
túlságosan eltér a többitől, előfordulhat, hogy a végső képen is
helytelen lesz az illesztés.
zzPortrékészítéshez használjon vakut.
Ha a felvételeken emberek is szerepelni fognak, használja a beépített
vakut vagy egy külső Speedlite vakut. Szép portré készítése érdekében
a vaku az első felvétel során fel fog villanni. Kérje meg a fotóalanyt, hogy
a négy egymást követő felvétel elkészültéig ne mozogjon.
97
Hátulról megvilágított jelenetek
fényképezése
Ha olyan jelenetről készít felvételt, amelyen világos és sötét részek
is vannak, válassza a <G> (HDR háttérfény-kompenzáció) módot.
Ha ebben a módban készít képet, a fényképezőgép három egymás utáni
felvételt készít, mindegyiket különböző expozíciós értékekkel. Az eredmény
egyetlen, széles tónustartományú kép, ami minimálisra csökkenti az
árnyékos területek ellenfény miatti részletvesztését.
* A HDR a nagy dinamikatartomány rövidítése.
Felvételkészítési tippek
zzTartsa stabilan a fényképezőgépet.
A fényképezőgép stabil megtartása érdekében tartsa könyökeit
a testéhez közel (=56). Ebben a módban a fényképezőgép három
képet igazít egymáshoz, és egyetlen képpé egyesíti azokat. Ha azonban
a fényképezőgép bemozdulása miatt a három kép közül valamelyik
túlságosan eltér a többitől, előfordulhat, hogy a végső képen is helytelen
lesz az illesztés.
98
Figyelmeztetések <SCN> módok esetén
q: Csoportkép
oo A látószög kis mértékben módosul a torzításkorrekció miatt.
oo A felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy nem lesz megfelelő
a fókusz mindenkinél a kép elejétől a hátuljáig.
3: Tájkép
oo A beépített vaku még akkor sem villan, ha felnyitja a képkészítés során.
oo Ha Speedlite vakut használ, ebben a módban az sem fog villantani.
5: Sport
oo Gyenge fényviszonyok mellett, amikor a fényképezőgép bemozdulhat, a bal
alsó sarokban található záridőérték villog. Tartsa erősen a fényképezőgépet,
és készítsen felvételt.
oo Vaku használatával csökken a folyamatos felvétel sebessége.
C: Gyermekek
oo Ha folyamatos élő nézet felvétel során aktiválja a vakut, a folyamatos felvétel
sebessége csökken. A folyamatos felvétel sebessége a vakuzás befejezése
után is alacsonyabb marad.
r: Követés
oo A záridő hosszabb lesz. Emiatt ez a mód a követésen kívül másmilyen
felvételhez nem alkalmas.
oo A <o> és a <M> nem választható ki.
oo A vaku használatára nincs lehetőség.
oo Bár az objektív IS érvényesül az <r> módot támogató objektívek
által rögzített képeknél, az effektus nem jelenik meg a keresőben vagy
a képernyőn a felvétel közben. (Az IS és a téma elmosódottságának javítása
a felvételkészítéskor aktiválódik, tekintet nélkül az objektív IS beállítására.)
oo Ha az objektív nem támogatja az <r> módot, akkor nem lesz kijavítva
a téma elmosódottsága. Azonban csak az automatikus záridőkorrekció
érvényesül az [Effektus] beállítástól függően.
oo Amikor fényes környezetben fényképez, így például egy napos nyári napon,
illetve amikor lassú témát fényképez, a követési effektus mértéke nem
határozható meg.
99
Figyelmeztetések <SCN> módok esetén
r: Követés (folytatás)
oo A <r> módot támogató objektív használata esetén előfordulhat, hogy a téma
elmosódottságának kijavítása nem lesz megfelelő az alábbi témák, illetve
felvételi körülmények esetén.
• Nagyon alacsony kontraszttal rendelkező témák esetén.
• Gyengén megvilágított témák.
• Erős háttérfénnyel rendelkező és fényvisszaverő témák.
• Témák ismétlődő mintázattal.
• Kevesebb mintával vagy monoton mintával rendelkező témák esetén.
• Tükröződő témák (képek, amelyek üvegen stb. tükröződnek).
• Az AF-zónakeretnél kisebb témák esetén.
• Amikor több téma is mozog az AF-zónakereten belül.
• Szabálytalan irányba vagy rendszertelen sebességgel mozgó témák esetén.
• Részlegesen szabálytalan mozgású témák esetén. (Ilyen például egy futó
függőleges mozgása.)
• Olyan témák esetén, amelyeknek sebessége nagyon hirtelen változik meg.
(Például pontosan egy mozgás megkezdésekor vagy kanyarodáskor.)
• Amikor túl gyorsan vagy túl lassan mozgatja a fényképezőgépet.
• Amikor a fényképezőgép mozgása nem egyezik meg a téma mozgásával.
• Amikor nagy az objektív fókusztávolsága.
P: Étel
oo A témák meleg színtónusa kifakulhat.
oo Ha több fényforrás található a fényképezni kívánt területen, előfordulhat,
hogy nem mérsékelhető a kép meleg színtónusa.
oo Ha vakut használ, a [Színtónus] beállítása Normál.
oo Ha emberek is szerepelnek a képen, előfordulhat, hogy nem megfelelő
a bőrtónus megjelenítése.
y: Gyertyafény
oo A vaku nem villan fel. Azonban az AF-segédfény villantása érdekében azt
javasoljuk, hogy felvételkészítés előtt nyissa fel a vakut (=126).
100
Figyelmeztetések <SCN> módok esetén
6: Éjszakai portré
oo Kérje meg a fotóalanyokat, hogy maradjanak mozdulatlanok egy pillanatra
azután is, hogy a vaku felvillant.
oo Élő nézet felvétel során nehéz lehet beállítani az élességet, ha a téma arcára
nem vetül fény. Ebben az esetben állítsa az objektív fókuszmódkapcsolóját
<MF> állásba, és fókuszáljon kézzel.
oo Ha éjszakai jelenetet rögzít élő nézet felvétellel, az AF-fel történő fókuszálás
bonyolult lehet, ha pontszerű fényforrások találhatók az AF-pontban. Ebben az
esetben állítsa az objektív fókuszmódkapcsolóját <MF> állásba, és fókuszáljon
kézzel.
oo A megjelenített élőkép nem fog teljesen megegyezni a ténylegesen rögzített
képpel.
F: Kézi éjszakai jelenet
oo A képterület kisebb, mint a többi felvételi módban.
oo A RAW-képminőség nem állítható be.
oo Ha éjszakai jelenetet rögzít élő nézet felvétellel, az AF-fel történő fókuszálás
bonyolult lehet, ha pontszerű fényforrások találhatók az AF-pontban. Ebben az
esetben állítsa az objektív fókuszmódkapcsolóját <MF> állásba, és fókuszáljon
kézzel.
oo A megjelenített élőkép nem fog teljesen megegyezni a ténylegesen rögzített
képpel.
oo Ha vakut használ, és a téma közel van, a kép túlexponált lehet.
oo Ha vaku használatával készít felvételt gyengén megvilágított éjszakai
jelenetekről, előfordulhat, hogy a képek illesztése nem lesz megfelelő.
Emiatt a kép elmosódottá válhat.
oo Ha vakut használ, és az emberi téma közel van a vaku által szintén
megvilágított háttérhez, előfordulhat, hogy a képek illesztése nem lesz
megfelelő. Emiatt a kép elmosódottá válhat. Természetellenes árnyékok
és nem megfelelő színek is előfordulhatnak.
oo A vaku hatóterületének szöge külső Speedlite vaku használata esetén:
• Ha automatikus beállítást használ a Speedlite vaku hatóterületének
meghatározásához, a zoomhelyzet az objektív zoomhelyzetétől
függetlenül a nagy látószögű tartományban rögzül.
• Ha kézi hatóterület-beállítást igénylő Speedlite vakut használ, állítsa
a vakufejet normál pozícióba.
101
Figyelmeztetések <SCN> módok esetén
F: Kézi éjszakai jelenet (folytatás)
oo Ha mozgó témát fényképez, a téma mozgásának hatására szellemképek
jelenhetnek meg, vagy a témát körülvevő terület sötét lehet.
oo A képillesztés mintázatok (rácsok, csíkok stb.), valamint fakó, egyárnyalatú
képek esetén nem működik megfelelően, valamint akkor sem, ha
a fényképezőgép bemozdulása miatt a képek nagyon rosszul illeszkednek.
oo A képek kártyára történő rögzítése hosszabb ideig is eltarthat a felvételt
követő egyesítés miatt. A képek feldolgozása alatt a „buSY” felirat látható
a keresőben és az LCD-panelen, és a feldolgozás befejezéséig nem készíthet
képeket.
G: HDR háttérfény-kompenzáció
oo A képterület kisebb, mint a többi felvételi módban.
oo A RAW-képminőség nem állítható be.
oo A vaku használatára nincs lehetőség.
oo Előfordulhat, hogy a kép nem sima gradációval jelenik meg, szabálytalannak
tűnhet, illetve jelentős képzaj jelentkezhet rajta.
oo A HDR háttérfény-kompenzáció nem mindig hatásos a nagy háttérfénnyel
megvilágított jelenetek vagy a magas kontrasztú jelenetek esetén.
oo Amikor megfelelően világos témákat, azaz megvilágítás nélkül is elég fényt
kapó jeleneteket fényképez, a kép természetellenes megjelenést kaphat
a HDR effektus használata miatt.
oo Ha mozgó témát fényképez, a téma mozgásának hatására szellemképek
jelenhetnek meg, vagy a témát körülvevő terület sötét lehet.
oo A képillesztés mintázatok (rácsok, csíkok stb.), valamint fakó, egyárnyalatú
képek esetén nem működik megfelelően, valamint akkor sem, ha
a fényképezőgép bemozdulása miatt a képek nagyon rosszul illeszkednek.
oo A képek kártyára történő rögzítése hosszabb ideig is eltarthat a felvételt
követő egyesítés miatt. A képek feldolgozása alatt a „buSY” felirat látható
a keresőben és az LCD-panelen, és a feldolgozás befejezéséig nem készíthet
képeket.
102
Felvételkészítés szűrőeffektusokkal
Képeket szűrőeffektusokkal is készíthet. Élő nézet felvétel esetén
felvételkészítés előtt megtekintheti a szűrőeffektusok előnézetét.
a módválasztó tárcsát <U>
1 Állítsa
állásba.
meg az élő nézet képét.
2 Jelenítse
zz Állítsa az Élő nézet felvétel/videofelvétel
kapcsolót <A> helyzetbe, és nyomja
meg a <0> gombot.
ki a [Kreatív szűrők]
3 Válassza
lehetőséget a gyorsvezérlés
képernyőn.
zz Nyomja meg a <Q> gombot. (7)
zz A <W> <X> gombokkal válasszon ki
egy ikont a bal felső sarokban, majd
nyomja meg a <0> gombot.
szűrőeffektust.
4 Válasszon
zz A <W> <X> gombokkal válassza
ki szűrőeffektust (=104–=106),
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz A kép a választott szűrőeffekttel
jelenik meg.
oo Ha élő előnézet nélkül szeretné konfigurálni a beállítást, nyomja meg a <Q>
gombot az 1. lépést után, és válassza a [Vál. szűrőt] lehetőséget.
103
Felvételkészítés szűrőeffektusokkal
be az effektust és készítse el
5 Állítsa
a felvételt.
zz Nyomja meg a <Q> gombot, és
válasszon ki egy ikont a [Kreatív
szűrők] alatt (kivéve c, A, B,
C vagy D)
zz A <Y> <Z> gombokkal állítsa be az
effektust, majd nyomja meg a <0>
gombot.
oo A RAW és RAW+JPEG lehetőség nem érhető el. Ha a RAW képminőség
van beállítva, a képeket 73 képminőséggel rögzíti a fényképezőgép.
Ha a RAW+JPEG képminőség van beállítva, a képeket a megadott JPEGképminőségben rögzíti a fényképezőgép.
oo A <I>, <W>, <X>, <Z>, <H> és <c> beállítása esetén a folyamatos
felvétel nem érhető el.
oo A halszem-effekttel ellátott képekhez nem lehet portörlési adatokat adni
(=241).
Élő nézet felvétel esetén
oo A Szemcsés fekete-fehér beállítás esetén a szemcsés előnézeti kép kissé
eltérhet a tényleges felvételektől.
oo A Lágy fókusz és a Miniatűr effektus esetén a lágy fókuszú előnézeti kép kissé
eltérhet a tényleges felvételektől.
oo A hisztogram nem jelenik meg.
oo A nagyított nézet nem érhető el.
oo A Kreatív zóna módokban végzett élő nézet felvétel esetén a gyorsvezérlés
képernyőn elérhető néhány kreatívszűrő-beállítás.
104
Felvételkészítés szűrőeffektusokkal
A Kreatív szűrők jellemzői
zzI Szemcsés fekete-fehér
A képet szemcséssé és fekete-fehérré teszi. A kontraszt szabályozásával
módosítható a fekete-fehér hatás.
zzW Lágy fókusz
Lágy megjelenést kölcsönöz a képnek. Az elmosódottság
szabályozásával módosítható a lágy megjelenés mértéke.
zzX Halszem effekt
Halszemoptikával készült kép hatását kelti. A képnek hordótorzítása lesz.
A kép szélein levágott terület a szűrőeffektus mértékétől függően változó
lehet. Mivel ez a szűrőeffektus felnagyítja a kép középső részét, a rögzített
képpontok számától függően a kép közepén érzékelhető felbontás
alacsonyabb lehet, ezért a szűrőeffektus beállításakor ellenőrizze az
eredményt. Az effektus egy, középen rögzített AF-pontot használ.
zzZ Vízfestmény effektus
Hatására a fotó lágy színekkel festett vízfestményre hasonlít. Az effektus
beállításával módosítható a színek denzitása. Vegye figyelembe, hogy
előfordulhat, hogy az éjszakai vagy sötét jelenetek nem sima gradációval
jelennek meg, szabálytalannak tűnhetnek, illetve jelentős képzaj
jelentkezhet rajtuk.
zzH Játékkamera effekt
A játék-fényképezőgépekre jellemző színhatást idéz elő, és elsötétíti
a kép négy sarkát. A színtónus beállításával módosítható a színhatás.
105
Felvételkészítés szűrőeffektusokkal
zzc Miniatűr effektus
Diorámahatást hoz létre.
Az alapértelmezett beállítások használatával a kép középső része marad
éles.
Élő nézet felvétel esetén „A miniatűr effektus használata” (=108)
című részben ismertetett módon mozgathatja az élesnek tűnő területet
(a jelenet keretét). AF-módszerként az 1 AF-pontot használjuk.
Azt javasoljuk, hogy az AF-pontot igazítsa a jelenet keretéhez.
Keresőn keresztüli felvételkészítés esetén vigye a keresőben
megjelenő középső AF-pontot a témára, majd készítse el a felvételt.
zzA HDR művészi-normál
A képen a megvilágított és az árnyékos részeken is több részlet marad
meg. Az alacsony kontraszt és a sima színátmenet a festményekhez
hasonló megjelenést eredményez. A téma körvonalait világos (vagy sötét)
szegély veszi körül.
zzB HDR művészi-élénk
A színek jóval telítettebbek, mint a [HDR műv.-normál] hatásnál.
A kis kontraszt és a lapos gradáció grafikára emlékeztető hatást kelt.
zzC HDR művészi-feltűnő
A színek ennél a hatásnál a legtelítettebbek, ennek következtében a téma
jobban kiemelkedik, és a kép olajfestményre emlékeztet.
zzD HDR művészi-dombormű
A készülék csökkenti a színtelítettséget, a fényerőt, a kontrasztot és
a gradációt, és ezzel mélység nélkülivé alakítja a képet. A kép kopottnak
és réginek tűnik. A téma körvonalait világos (vagy sötét) szegély veszi
körül.
oo A <A>, <B>, <C> és <D> beállítással magas dinamikatartományú,
a fényes és az árnyékos területek részleteit még nagyon kontrasztos jelenetek
esetén is megőrző képeket készíthet. A fényképezőgép egymás után három
képet készít különböző fényerő-beállítással, majd egy képben egyesíti
a három képet. Ezzel kapcsolatban lásd: =107.
106
Felvételkészítés szűrőeffektusokkal
A <A>, <B>, <C> és <D> beállítással kapcsolatos
megjegyzések
oo A képterület kisebb, mint a többi felvételi módban.
oo A szűrőeffektusok élő előnézete kissé eltér a tényleges felvételektől.
oo Ha mozgó témát fényképez, a téma mozgásának hatására szellemképek
jelenhetnek meg, vagy a témát körülvevő terület sötét lehet.
oo A képillesztés mintázatok (rácsok, csíkok stb.), valamint fakó, egyárnyalatú
képek esetén nem működik megfelelően, valamint akkor sem, ha
a fényképezőgép bemozdulása miatt a képek nagyon rosszul illeszkednek.
oo A kézben tartott fényképezőgéppel készített felvételeknél ügyeljen arra, hogy
ne mozduljon be a fényképezőgép.
oo Az ég és a fehér falak színátmenetének visszaadása nem feltétlenül lesz
tökéletes. Zaj, rendellenes expozíció és rendellenes színek is megjelenhetnek.
oo A megvilágított területek a fénycsöves és a LED fényforrások környezetében
készített felvételeken természetellenes színűvé válhatnak.
oo A képek kártyára történő rögzítése hosszabb ideig is eltarthat a felvételt
követő egyesítés miatt. A képek feldolgozása alatt a „buSY” felirat látható
a keresőben és az LCD-panelen, és a feldolgozás befejezéséig nem készíthet
képeket.
oo A vaku használatára nincs lehetőség. Azonban az AF-segédfény villantása
érdekében azt javasoljuk, hogy felvételkészítés előtt nyissa fel a vakut
(=126).
107
Felvételkészítés szűrőeffektusokkal
A miniatűr effektus használata
az AF-pontot.
1 Mozgassa
zz Vigye az AF-pontot arra a pontra,
ahová fókuszálni szeretne.
a jelenetet keretét,
2 Mozgassa
és készítse el a felvételt.
zz Mozgassa el a jelenet keretét,
ha az AF-pont azon kívül található,
annak érdekében, hogy az AF-pont
elrendezése megfelelő legyen.
zz A jelenet keretének mozgatásához
(narancssárga színre váltásához)
nyomja meg a <v> gombot, vagy
érintse meg a képernyő jobb alsó
sarkában lévő [r] elemet. A keret
függőleges és vízszintes tájolása közötti
váltáshoz érintse meg a [T] elemet.
A keret tájolását a <Y> <Z> gombokkal
(vízszintes tájolás esetén), illetve
a <W> <X> gombokkal (függőleges
tájolás esetén) is módosíthatja.
zz A jelenet keretének mozgatásához
használja a <W> <X> vagy <Y> <Z>
gombokat. A jelenet keretének
középre állításához nyomja meg
az <B> gombot.
zz A keret pozíciójának megerősítéséhez
nyomja meg a <0> gombot.
108
Kreatív zóna
A Kreatív zóna módok szabadságot
adnak a különböző felvételi módszerek
használatára – például a záridő,
a rekeszérték, az expozícó és
más beállítások megadásával.
zz Ha ki szeretné kapcsolni a felvételi mód leírásának
megjelenítését a Módválasztó tárcsa elforgatásakor,
nyomja le a <0> gombot (=532).
oo Győződjön meg róla, hogy a többfunkciós zárolás
funkció ki van kapcsolva.
109
Programautomatika
A fényképezőgép automatikusan beállítja a záridőt és a rekeszértéket
a téma fényerejének megfelelően.
* A <d> a program szó rövidítése.
* Az AE az automatikus expozíciót jelöli.
a módválasztó tárcsát <d>
1 Állítsa
helyzetbe.
a témára.
2 Fókuszáljon
zz Irányítsa az AF-pontot a témára,
és nyomja le félig az exponálógombot.
a képet, és készítse
3 Ellenőrizze
el a felvételt.
zz Ha az expozíciós érték nem villog,
a kép normál expozícióval készül el.
oo Ha a „30"” záridőérték és a legalacsonyabb f/szám
villog, az alulexponált felvételt jelez.
Növelje az ISO-érzékenységet, vagy használjon vakut.
oo Ha a „8000” záridőérték és a magasabb f-érték villog,
az túlexponált felvételt jelez.
Csökkentse az ISO-érzékenységet, vagy használjon
ND-szűrőt (külön megvásárolható) az objektívbe jutó
fény mennyiségének csökkentése érdekében.
110
Programautomatika
A <d> és az <A> üzemmódok közötti különbség
oo <A> üzemmódban a hibás felvételek elkerülése érdekében számos
funkciót (például az AF-módszert és a mérési módot) automatikusan állítja be
a rendszer. A beállítható funkciók száma korlátozott. <d> módban azonban
csak a záridő és a rekeszérték beállítása automatikus. Az AF-módszer,
a mérési mód és más egyéb funkciók is szabadon beállíthatók.
Programeltolás
oo Ha azonos expozíció megtartása mellett szeretné módosítani a záridőt és
a rekeszértéket, nyomja le félig az exponálógombot, és forgassa el a <6>
tárcsát. Ezt programeltolásnak nevezzük.
oo A programeltolás automatikusan törlődik a mérési időzítő lejáratakor
(az expozíciós beállítás megjelenítése kikapcsol).
oo A programeltolás nem használható vakuval.
111
A záridő beállítása felvételkészítés előtt
(Záridő-előválasztás)
Ebben az üzemmódban megadhatja a záridőt, és a fényképezőgép
automatikusan beállítja a téma fényerejének megfelelő normál expozícióhoz
szükséges rekeszértéket. Rövidebb záridővel kimerevítheti a mozgást,
hosszabb záridővel pedig a mozgás érzetét keltő elmosódott hatást válthat ki.
* Az <s> a záridő-előválasztást jelöli.
Elmosódott mozgás
(Lassú: 1/30 mp)
Rögzített mozgás
(Gyors: 1/2000 mp)
a módválasztó tárcsát <s>
1 Állítsa
helyzetbe.
meg a kívánt záridőt.
2 Adja
zz A beállításhoz használja a <6>
tárcsát.
a témára.
3 Fókuszáljon
zz Nyomja le félig az exponálógombot.
a képet, és készítse
4 Ellenőrizze
el a felvételt.
zz Ha a rekeszérték nem villog, a kép
normál expozícióval készül el.
112
A záridő beállítása felvételkészítés előtt (Záridő-előválasztás)
oo Ha a legalacsonyabb f/érték villog, a kép alulexponált
lesz.
A záridő csökkentéséhez forgassa el a <6> tárcsát,
amíg a rekeszérték kijelzése megszűnik, vagy állítson
be magasabb ISO- érzékenységet.
oo Ha a legmagasabb f/érték villog, a kép túlexponált lesz.
A záridő növeléséhez forgassa el a <6> tárcsát,
amíg a rekeszérték villogása megszűnik, vagy állítson
be alacsonyabb ISO-érzékenységet.
A záridő kijelzése
oo A „8000”* és „4” közti záridők a záridőt jelző törtszám nevezőit jelentik.
A „125” jelentése például 1/125 másodperc, a „0”5” jelentése 0,5 másodperc,
a „15"” jelentése pedig 15 másodperc.
* „16000”, amikor élő nézet felvétel során a [z: Zármód] beállítás az
[Elektronikus] lehetőségre van állítva.
113
A rekeszérték beállítása felvételkészítés
előtt (Rekesz-előválasztás)
Ebben az üzemmódban megadhatja a kívánt rekeszértéket, és
a fényképezőgép automatikusan beállítja a normál expozícióhoz szükséges
záridőt a téma fényereje alapján. A nagyobb f/érték (kisebb rekesznyílás)
élesebb előteret és elfogadható élességű hátteret eredményez. Ugyanakkor
a kisebb f/szám (nagyobb rekesznyílás) kevésbé éles előteret és
elfogadható élességű hátteret eredményez.
* Az <f> a rekeszértéket jelöli (rekesznyílás).
Elmosódott háttér
(Kis f/számmal: f/5.6)
Az előtérben és a háttérben
levő témák egyaránt élesek
(Magas f/számmal: f/32)
a módválasztó tárcsát <f>
1 Állítsa
helyzetbe.
meg a kívánt rekesznyílást.
2 Adja
zz A beállításhoz használja a <6>
tárcsát.
a témára.
3 Fókuszáljon
zz Nyomja le félig az exponálógombot.
a képet, és készítse el
4 Ellenőrizze
a felvételt.
zz Ha a záridő nem villog, a kép normál
expozícióval készül el.
114
A rekeszérték beállítása felvételkészítés előtt (Rekesz-előválasztás)
oo Ha „30"”-as záridőkijelzés villog, az alulexponáltságra
utal.
Az f/érték csökkentéséhez (a rekesznyílás növeléséhez)
forgassa el a <6> tárcsát, amíg a záridő villogása
megszűnik, vagy állítson be magasabb ISOérzékenységet.
oo Ha a „8000”-es záridő villog, túlexponált felvételt jelez.
Az f/érték növeléséhez (a rekesznyílás csökkentéséhez)
forgassa el a <6> tárcsát, amíg a záridő villogása
megszűnik, vagy állítson be alacsonyabb
ISO-érzékenységet.
A rekeszérték kijelzése
oo Minél nagyobb az f/szám, annál kisebb lesz a rekesznyílás. A megjelenített
f/szám az objektívtől függően változik. Ha a fényképezőgéphez nincs objektív
csatlakoztatva, a „00” jelenik meg rekeszértékként.
115
A rekeszérték beállítása felvételkészítés előtt (Rekesz-előválasztás)
A fókuszban lévő terület ellenőrzéseM
A mélységélesség-előnézet gomb
megnyomásával rögzítse az aktuális
rekeszbeállítást és ellenőrizze a fókuszban
lévő területet (mélységélességet).
oo Minél nagyobb a rekeszérték, annál szélesebb a fókuszban lévő terület
(az előtértől a háttérig), ugyanakkor a kereső kijelzője sötétebb lesz.
oo A mélységélesség jól látható az Élő nézet képén a rekeszérték módosításakor
a rekeszérték és a mélységélesség-előnézet gomb megnyomásakor (=71).
oo Amikor lenyomja a mélységélesség-előnézet gombot, a készülék rögzíti az
expozíciót (AE-rögzítés).
oo Ha a készülékhez Speedlite 470EX-AI vaku van csatlakoztatva, és a <X>
kapcsoló <Z> (teljesen automata) állásban van, a mélységélesség-előnézet
gomb megnyomásakor elindul az AI.B teljesen automatikus távolságmérés.
116
Az expozíció beállítása felvételkészítés előtt
(Kézi expozíció)
Ebben az üzemmódban megadhatja a záridőt és a rekeszértéket is.
Az expozíció meghatározásához használja az expozíciószint-jelzőt
vagy egy kereskedelmi forgalomban kapható expozíciómérőt.
* Az <a> a kézi beállítást jelzi.
a módválasztó tárcsát <a>
1 Állítsa
helyzetbe.
be az ISO-érzékenységet
2 Állítsa
(=213).
zz Az Automatikus ISO-beállítás mellett
expozíciókompenzációt állíthat be
(=118).
be a záridőt és a rekeszt.
3 Állítsa
zz A záridő a <6> tárcsával,
a rekeszérték pedig a <5>
tárcsával állítható be.
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
Záridő
Rekeszérték
a témára.
4 Fókuszáljon
zz Nyomja le félig az exponálógombot.
zz Az expozíciószint <s> jele azt
mutatja, hogy milyen messze van
az aktuális expozíciószint a normál
expozíciószinttől.
(1)
(2)
Normál expozíciós jel
Expozíciós szintjel
be az expozíciót, és készítse
5 Állítsa
el a képet.
zz Ellenőrizze az expozíciószint-jelzőt, és adja
meg a kívánt záridőt, illetve rekeszértéket.
zz Ha a beállított expozíciószint ±3 lépésnél
jobban eltér a normál expozíciótól, az
expozíciószint-jelző végén <I> vagy
<J> jel látható a keresőben.
117
Az expozíció beállítása felvételkészítés előtt (Kézi expozíció)
Expozíciókompenzáció automatikus ISO-beállítással
Ha az ISO-érzékenység [A] (AUTO) értékre van beállítva kézi expozíciós
felvételkészítésnél, az expozíciókompenzációt (=160) a következőképpen
állíthatja be:
[z: Exp. komp./AEB]
: Exp.komp.(gombot nyomva forg: )] a [8C.Fn III-3:
[
Felhasználói beállítások] menüpontban
Gyorsvezérlés képernyő
oo Automatikusra állított ISO-érzékenység esetén a fényképezőgép
a beállított záridőnek és rekesznek megfelelő normál expozíció elérése
érdekében módosítja az ISO-érzékenység beállítását. Ezért nem feltétlenül
kapja majd a kívánt expozíciós effektust. Ilyen esetben állítsa be az
expozíciókompenzációt.
oo Amikor a fényképezőgép beállítása <a> mód + Auto. ISO + <q> (Kiértékelő
mérés), és a [8C.Fn I-8: AE rögz. mér.mód fókusz után] beállítás értéke
az alapértelmezett beállítás (=558), akkor az exponálógomb félig történő
lenyomása zárolja az ISO-érzékenységet, miután megtörtént a fókusz
beállítása a One-Shot AF funkcióval.
oo Ha szeretné összehasonlítani az aktuális expozíciót és azt az expozíciót,
amelyet akkor ért el, amikor automatikus ISO-érzékenység beállítása mellett
megnyomta az <A> gombot, nyomja meg a <A> gombot, komponálja újra
a képet, és ellenőrizze az expozíciószint-jelzőn látható értéket.
oo Ha be van állítva az automatikus ISO-beállítás, és az [8C.Fn I-1:
Expozíciós lépésköz] beállítása [1/2-érték], akkor minden 1/2 lépésnyi
expozíciókompenzációt megvalósít a gép az ISO-érzékenységgel (1/3 lépés)
és a záridővel. A kijelzett záridő azonban nem változik.
118
Hosszú (bulb) expozíciók
Ebben a módban a zár mindaddig nyitva marad, amíg teljesen lenyomva
tartja az exponálógombot, és bezárul, ha elengedi. Használja a bulb
expozíciót éjszakai jelenetekhez, tűzijátékokhoz, az égbolt és más
hosszú expozíciót igénylő témák rögzítéséhez.
a módválasztó tárcsát <F>
1 Állítsa
helyzetbe.
meg a kívánt rekesznyílást.
2 Adja
zz A beállításhoz használja a <6> vagy
a <5> tárcsát.
el a képet.
3 Készítse
zz Az exponálás addig tart, ameddig
teljesen lenyomva tartja az
exponálógombot.
zz Az LCD-panelen megjelenik az eltelt
expozíciós idő.
oo Ne irányítsa a fényképezőgépet erőteljes fényforrás, például a nap vagy
intenzív, mesterséges megvilágítás felé. Ez kárt tehet a képérzékelőben
vagy a fényképezőgép belső alkatrészeiben.
oo A hosszú bulb expozícióknál a szokásosnál zajosabbak a képek.
oo Ha az Auto. ISO érték van beállítva, az ISO 400 lehetőség érvényesül
(=614).
oo Ha önkioldóval végez bulb expozíciót, a felvétel elkészültéig tartsa nyomva
az exponálógombot. Ha az önkioldó-visszaszámlálás közben felengedi az
exponálógombot, a készülék nem készít felvételt, bár hallható a zárkioldás
hangja.
119
Hosszú (bulb) expozíciók
oo A [z: Hosszú exp. zajcsökkentés] használatával csökkentheti a hosszú
expozíciók esetén jelentkező zajt (=238).
oo Bulb expozíciókhoz állvány és a bulb időzítő használata ajánlott. Ezzel egy
időben a tükör felcsapása (=263) funkciót is használhatja.
oo Bulb expozíciót az RS-60E3 távkioldóval (külön kapható, =156) is végezhet.
oo Bulb expozíciókhoz az RC-6 távvezérlő (külön kapható, =155) és a BR-E1
vezeték nélküli távvezérlő (külön kapható, =156) is használható. Ha megnyomja
a távvezérlőn a Kioldás (továbbítás) gombot, a bulb expozíció azonnal vagy
2 másodperccel később elkezdődik. A bulb expozíció megszakításához nyomja
meg ismét a gombot.
Bulb időzítőM
A bulb időzítő használatakor az expozíció idejére nem szükséges lenyomva
tartania az exponálógombot.
a [z: Bulb időzítő]
1 Válassza
lehetőséget.
az [Enged] lehetőséget.
2 Válassza
zz Válassza az [Enged] lehetőséget,
majd nyomja meg a <B> gombot.
be a kívánt expozíciós időt.
3 Állítsa
zz Válasszon órát, percet és másodpercet.
zz Nyomja meg a <0> gombot; ekkor
megjelenik a <r> jelzés.
zz Válassza ki a kívánt számot, majd
nyomja meg a <0> gombot.
(Újra a <s> jelzés lesz látható.)
120
Hosszú (bulb) expozíciók
az [OK] billentyűt.
4 Válassza
zz Ha kilép a menüből, a <H> jelzés
jelenik meg az LCD-panelen.
el a képet.
5 Készítse
zz Nyomja le teljesen az exponálógombot,
(1)
(2)
majd a felvételkészítés elején
engedje fel.
zz A felvételkészítés leállításához nyomja
le újra teljesen az exponálógombot,
majd engedje fel.
zz Az időzítőbeállítás törléséhez adja meg
a [Tilt] értéket a 2. lépésben.
(1)
(2)
Bulb időzítő
Eltelt expozíciós idő
oo Ha teljesen lenyomja, majd felengedi az exponálógombot a bulb időzítő
működése közben, a bulb expozíció leáll.
oo Ha teljesen lenyomja az exponálógombot, akkor a bulb expozíció a megadott
expozíciós idő lejárta után is folytatódik.
oo A bulb időzítő kikapcsol, és a beállítás visszaáll a [Tilt] lehetőségre, ha
a tápkapcsolót <2> helyzetbe állítja, vagy a videofelvételi vagy felvételi
módot a <F> beállítástól eltérő beállításra állítja.
121
122
Az autofókusz,
a felvételkészítési mód
és az expozíció beállításai
Ez a fejezet az autofókusz, a felvételkészítési mód, a fénymérési
mód és a kapcsolódó beállítások konfigurálását ismerteti.
zz Az oldalcímektől jobbra látható M ikon azt jelzi, hogy a funkció
csak a Kreatív zónában érhető el.
zz Alap zóna esetén az AF-művelet beállítása automatikusan
történik.
oo Az <AF> automatikus fókuszálást jelent. Az <MF> kézi fókuszálást
jelent.
123
Az AF-művelet kiválasztása
M
az objektív
1 Állítsa
fókuszmódkapcsolóját <AF> állásba.
a módválasztó tárcsát egy
2 Fordítsa
Kreatív zónára
3 Nyomja meg az <AF> gombot (9).
ki a kívánt AF-műveletet.
4 Válassza
zz Forgassa el a <6> vagy <5> tárcsát.
X: One-Shot AF
9: AI fókusz AF
Z: AI Servo AF
zz Élő nézet felvétel esetén nyomja meg
a <Y> <Z> gombokat.
X: One-Shot AF
K: Servo AF
124
Az AF-művelet kiválasztása
One-Shot AF mozdulatlan témákhoz
Ez az AF-művelet mozdulatlan témák fényképezéséhez ideális. Ha félig
lenyomja az exponálógombot, a fényképezőgép csak egyszer fókuszál.
zz Keresőn keresztüli felvételkészítés esetén amikor a téma fókuszban
van, megjelenik az AF-pont, felvillan a keresőben a fókuszjelző <o>,
és fényképezőgép hangjelzést ad ki.
zz Élő nézet felvétel esetén amikor a téma fókuszban van, az AF-pont zöldre
vált, és a fényképezőgép hangjelzést ad ki.
zz A fókusz zárolva marad, miközben félig lenyomja az exponálógombot,
ami lehetővé teszi a kép újrakomponálását a kép elkészítése előtt.
oo Ha a [5: Hangjelzés] beállítás a [Tilt] lehetőségre van állítva, a fókuszálást
követően nem hallható hangjelzés.
AI Servo AF (keresőn keresztüli felvételkészítés) vagy
Servo AF (Élő nézet felvétel) mozgó témákhoz
Ez az AF-művelet mozgó témák fényképezéséhez ideális. Amíg az
exponálógombot félig nyomva tartja, a fényképezőgép folyamatosan
fókuszál a témára.
zz Keresőn keresztüli felvételkészítés esetén amikor a téma fókuszban van,
megjelenik az AF-pont.
zz Élő nézet felvétel esetén amikor a téma fókuszban van, az AF-pont
kékre vált.
zz Az expozíció beállítása a kép elkészítésének pillanatában történik.
oo Ebben az esetben még sikeres élességállítás esetén sem hallható
a hangjelzés.
oo A fókuszjelző <o> sem kezd világítani a keresőben.
125
Az AF-művelet kiválasztása
AI fókusz AF (keresőn keresztüli felvételkészítés)
az AF-művelet automatikus átkapcsolásához
Az AI fókusz AF automatikusan átkapcsolja az AF-műveletet One-Shot AF
módról AI Servo AF módra, ha a téma mozogni kezd.
zz Miután a fényképezőgép One-Shot AF használatával ráfókuszált egy
témára, és a téma mozgását, a távolság változását vagy egyéb hasonló
változást érzékel, AI Servo AF módra vált, és tovább folytatja a mozgó
téma követését.
oo A fényképezőgép folyamatosan halk hangjelzést ad ki, amikor a szervó
használatával fókuszba kerülnek a témák.
oo A fókuszjelző <o> nem villan fel a keresőben, amikor a szervó használatával
fókuszba kerülnek a témák.
oo A szervó használata esetén nem készíthető felvétel fókuszzárral.
oo A <A> mód és élő nézet felvétel esetén a készülék az AI fókusz AF beállítást
használja a fókuszáláshoz. Mozgó témák esetén a készülék a Servo AF
használatával fókuszál. Ha sikerült beállítani az élességet, az AF-pont kékre
vált. A fényképezőgép nem vált át Servo AF-re, ha a téma mozgásban van
folyamatos felvétel közben.
AF-segédfény
zz Keresőn keresztüli felvételkészítés közben a beépített vaku
AF-segédfényt bocsáthat ki, hogy megkönnyítse az automatikus
fókuszálást rossz fényviszonyok vagy az autofókuszt megnehezítő
egyéb körülmények esetén. Az AF-segédfény igény szerint is működésbe
hozható, ha a <I> gomb használatával kinyitja a vakut, és félig lenyomja
az exponálógombot.
zz Élő nézet felvétel esetén a vaku akkor sem bocsát ki AF-segédfényt,
ha a beépített vaku fel van nyitva.
oo A vaku nem bocsát ki AF-segédfényt, ha az AF-művelet az [AI fókusz AF]
vagy az [AI Servo AF] lehetőségre van állítva.
oo Az AF-segédfény indítása beállítás letiltásához állítsa az [z: AF-segédfény
indítása] beállítást a [Tilt] lehetőségre.
126
Az AF-művelet kiválasztása
Piros színre váltó AF-pontok (keresőn keresztüli
felvételkészítés)
A fókusz rossz fényviszonyok között vagy sötét téma esetén történő elérése
esetén az AF-pontok piros színűek lesznek. A Kreatív zóna módokban
letilthatja az AF-pontok piros színre váltását (=569).
127
Az AF-terület és az AF-pont kiválasztása
(keresőn keresztüli felvételkészítés)
A használható AF-pontok száma, az AF-pontválasztási minta,
az AF-terület keretének alakja stb. a használt objektívtől függ.
A részletekért lásd: „Kiegészítő információ”.
AF-területválasztási mód
N: Szpot. AF (Kézi kiválasztás)
zz A fényképezőgép keskenyebb területre
fókuszál, mint az 1 pontos automata
fókusz esetén.
zz Az egymással átfedésben lévő témák
esetén, például ketrecben lévő állatra
pontszerűen történő fókuszáláskor
hasznos.
zz A szűk AF-terület miatt bizonyos felvételi
körülmények esetén nehéz lehet
a fókuszálás.
E: 1 AF-pont (Kézi kiválasztás)
zz A fényképezőgép egyetlen AF-pont
segítségével fókuszál.
F: AF-zóna (Zóna kézi
kiválasztása)
zz A fényképezőgép egy 9 AF-pontból álló
zónában fókuszál. Ilyen módon az 1 AFpont beállításhoz képest könnyebben
beállítható az élesség a témára.
zz Általában a legközelebbi témára
fókuszál. Vegye figyelembe, hogy
a fókuszálás során az érzékelt arcok
élveznek prioritást.
zz Az AI Servo AF használatakor
a fókuszálás addig folytatódik, amíg
a témák nyomon követhetők a zónában.
128
Az AF-terület és az AF-pont kiválasztása (keresőn keresztüli felvételkészítés)
G: Nagy AF-zóna
(Zóna kézi kiválasztása)
zz Az AF-terület három fókuszzónára oszlik
(bal, középső és jobb) a fókuszáláshoz.
zz Ilyen módon az AF-zóna beállításhoz
képest könnyebben beállítható az
élesség a témára.
zz Általában a legközelebbi témára
fókuszál. Vegye figyelembe, hogy
a fókuszálás során az érzékelt arcok
élveznek prioritást.
zz Az AI Servo AF használatakor
a fókuszálás addig folytatódik, amíg
a témák nyomon követhetők a nagy
zónában.
H: Automatikus AF-választás
zz A fényképezőgép az AF-terület keretét
(az egész AF-területet) használja az
élességállításhoz.
zz A One-Shot AF használatakor
a fényképezőgép általában
a legközelebbi témára fókuszál. Vegye
figyelembe, hogy a fókuszálás során
az érzékelt arcok élveznek prioritást.
zz Az AI Servo AF használatával
beállíthatja az AI Servo AF
kezdőpozícióját (=133). Amíg az
AF-terület kerete képes követni a témát
a felvételkészítés közben, a készülék
folytatja az élességállítást.
129
Az AF-terület és az AF-pont kiválasztása (keresőn keresztüli felvételkészítés)
oo Előfordulhat, hogy az AF-pontok bizonyos felvételi körülmények esetén nem
követik a témát, ha az AI Servo AF beállítást AF-zóna, Nagy AF-zóna vagy
Automatikus AF-választás funkcióval használja.
oo A periférián lévő AF-pont vagy nagy látószögű teleobjektív használata esetén
a fókuszálás nehézkes lehet. Ebben az esetben használja a középső vagy
a középsőhöz közel eső AF-pontot.
oo Ha az AF-pont(ok) felvillan(nak), a kereső egy része vagy akár a teljes kereső
is vörösen világíthat. Ez az AF-pontok kijelzésének jellemzői miatt fordulhat elő.
oo Alacsony hőmérsékleten az AF-pontok nem mindig láthatók jól és a követés
lassabb lehet az AF-pontok (folyadékkristályos) megjelenítésének jellemzői
miatt.
oo A [8C.Fn II-10: Tájoláshoz kapcsolódó AF-pont] menüpontban külön
beállíthatja az AF-területválasztási módot és az AF-pontot (vagy csak az
AF-pontot) a függőleges és vízszintes tájoláshoz (=565).
130
Az AF-terület és az AF-pont kiválasztása (keresőn keresztüli felvételkészítés)
Az AF-területválasztási mód beállítása
meg a <S> vagy <G>
1 Nyomja
gombot (9).
meg <G> gombot.
2 Nyomja
zz A <G> gomb mindegyik
megnyomásával módosul
az AF-területválasztási mód.
oo A [8C.Fn II-7: AF-ter.-választási mód kiv.] beállítás segítségével
a ténylegesen használni kívántakra szűkítheti a kiválasztható
AF-területválasztási módok számát (=563).
oo Ha a [8C.Fn II-9: AF-terület-választ. módszer] beállításnál
a [1:G9Fő tárcsa] lehetőséget választja, a <S> vagy < G > gomb
megnyomását követően a <6> tárcsa forgatásával választhatja ki az
AF-területválasztási módot (=564).
131
Az AF-terület és az AF-pont kiválasztása (keresőn keresztüli felvételkészítés)
Az AF-pont vagy -zóna kézi kiválasztása
meg a <S> vagy <G>
1 Nyomja
gombot (9).
ki egy AF-pontot vagy
2 Válasszon
-zónát.
zz A <j> <9> vagy <6> vagy <5>
tárcsa használatával válassza ki az
AF-pontot.
zz A középső AF-pont vagy -zóna
kiválasztásához nyomja meg
a <0> vagy <j> gombot.
oo Ha lenyomva tartja a <Q> gombot, és elforgatja a <6> tárcsát,
akkor függőleges irányban választhat ki egy AF-pontot.
oo Az LCD-panelen a következő információk jelennek meg.
• Szpot. AF és 1 AF-pont: SEL (középen), SEL AF (a szélén)
AF
• AF-zóna, Nagy AF-zóna és Automatikus AF-választás:
132
Az AF-terület és az AF-pont kiválasztása (keresőn keresztüli felvételkészítés)
A folyamatosan világító vagy villogó AF-pontok jelentése
A <S> vagy <G> gomb megnyomásával felvillanthatja a nagy
pontosságú automatikus fókuszálásra szolgáló kereszttípusú AF-pontokat.
A villogó AF-pontok vízszintes vagy függőleges vonalakra érzékenyek.
A részletekért lásd: „Kiegészítő információ”.
A kezdeti AI Servo AF-pozíció beállítása
/c] beállítás a [1:
/
Ha a [8C.Fn II-11: Kezd. Servo AF-pt,
c-hez beáll. kezd. AF-pt] (=566) lehetőségre van állítva, manuálisan
beállíthatja az AI Servo AF kezdeti pozícióját.
Állítsa az AF-területválasztási módot a [H Automatikus
1 választású
AF] lehetőségre (=131).
2 Állítsa az AF-műveletet az [AI Servo AF] lehetőségre (=124).
3 Állítsa be az AF-pontot (=132).
133
Az AF-terület és az AF-pont kiválasztása (keresőn keresztüli felvételkészítés)
Az élességállítást nehezítő felvételkészítési körülmények
zz Nagyon alacsony kontraszttal rendelkező témák esetén
(például kék égbolt, egyszínű sima felületek stb.)
zz Nagyon gyengén megvilágított témák
zz Erős háttérfénnyel rendelkező és fényvisszaverő témák
(például autó fényvisszaverő fényezéssel stb.)
zz AF-ponthoz közel eső közeli és távoli témák
(például ketrecben lévő állat stb.)
zz AF-ponthoz közel eső fényforrások, fénypontok
(például éjszakai jelenet stb.)
zz Témák ismétlődő mintázattal
(például felhőkarcolók ablakai, számítógép-billentyűzet stb.)
zz Az AF-pontnál kisebb méretű mintákkal rendelkező témák
(például az AF-ponttal megegyező méretű vagy kisebb arcok, virágok stb.)
Ilyen esetekben az alábbi két lehetőség közül választhat:
(1) One-Shot AF módban fókuszáljon egy olyan tárgyra, amely
ugyanolyan távolságra van, mint a téma, majd az újrakomponálás
előtt rögzítse a fókuszt (=125).
(2) Állítsa az objektív fókuszmódkapcsolóját <MF> állásba,
és fókuszáljon kézzel (=147).
oo A témától függően előfordulhat, hogy az élesség csak a kép átkomponálásával
és újbóli AF-művelettel állítható be.
134
Az AF-módszer kiválasztása
(Élő nézet felvétel)
AF-módszer
: Arc+Követés
A fényképezőgép észleli és élesre állítja
az emberi arcokat. Ha a készülék arcot
érzékel, <p> (egy AF-pont) jelenik meg
fölötte, és ekkor elkezdődik a követés.
Ha a készülék nem érzékel arcot, a teljes AF-terület automatikus választású
AF-ként használható.
A Servo AF használatával beállíthatja az AF kezdőpozícióját (=143).
Amíg az AF-terület kerete képes követni a témát a felvételkészítés közben,
a készülék folytatja az élességállítást.
: Szpot. AF
A fényképezőgép keskenyebb területre
fókuszál, mint az 1 pontos automata fókusz
esetén.
: 1 AF-pont
A fényképezőgép egyetlen AF-pont <S>
segítségével fókuszál.
135
Az AF-módszer kiválasztása (Élő nézet felvétel)
: AF-zóna
A nagyobb terület lefedése érdekében
automatikus választású AF-módszert
használ az AF-zóna keretekben, így
egyszerűbb fókuszálás érhető el vele
az 1 AF-pont módszerhez képest.
A legközelebbi témára való fókuszálást részesíti előnyben. Az AFzónakeretben lévő személyek arcai is előnyt élvez a fókuszálás során.
A fókuszban lévő AF-pontoknál egy <S> jelzés látható.
136
Az AF-módszer kiválasztása (Élő nézet felvétel)
Az AF-módszer kiválasztása
1 Nyomja meg <G> gombot.
ki a kívánt AF-módszert.
2 Válassza
zz A <G> gomb minden megnyomásával
módosul az AF-módszer.
zz A beállítást az [z: AF-módszer]
menüpontban is elvégezheti.
oo Az <A> módban a készülék automatikusan állítja be a [u+Követés] módot.
oo A <r> módban csak az [1 AF-pont] vagy az [AF-zóna] beállítás adható meg.
oo A =138–=141. oldalakon található leírások azt feltételezik, hogy az AFművelet a [One-Shot AF] (=125) lehetőségre van állítva. Ha a [Servo AF]
(=125) van beállítva, akkor az AF-pont a fókusz sikeres beállítása esetén
kékre vált.
oo Az érintéses kioldással (azaz az AF és a zár érintéssel történő kioldásával)
kapcsolatban lásd: =72.
oo Ha a [8C.Fn II-9: AF-terület-választ. módszer] beállításnál
a [1:G9Fő tárcsa] lehetőséget választja, a <G> gomb megnyomását
követően a <6> tárcsa elforgatásával választhatja ki az AF-módszert.
137
Az AF-módszer kiválasztása (Élő nézet felvétel)
zzu(arc)+Követés: c
A fényképezőgép észleli, és élesre állítja az emberi arcokat. Az arc
elmozdulása esetén az AF-pont <p> is elmozdul, és követi az arcot.
A [Szemérzékelő AF] [Enged] értékre állításával úgy készíthet felvételt,
hogy a téma szeme legyen fókuszban (=142).
az AF-pontot.
1 Ellenőrizze
zz <p> (egy AF-pont) jelenik meg minden
érzékelt arc felett.
zz Arc kiválasztására a <Y> <Z>
gombokkal lehetőség a <h>
megjelenésekor.
zz Az AF-pontot a <j> gomb
megnyomásával viheti a középen
lévő személy arcára.
és készítse el a képet.
2 Fókuszáljon,
zz Miután félig lenyomta az
exponálógombot, és a téma fókuszban
van, az AF-pont zöldre vált, és
a fényképezőgép hangjelzést ad ki.
Egy narancsszínű AF-pont jelzi, hogy
a fényképezőgép nem tudott fókuszálni
a témákra.
138
Az AF-módszer kiválasztása (Élő nézet felvétel)
Arcra koppintás a fókuszáláshoz
Ha egy fókuszálandó arcra vagy témára koppint, akkor az AF-pont < >
elemre változik, és a koppintás területére fókuszál.
Még ha az arc vagy téma mozog is a képernyőn, az AF-pont < > is mozog
a követése érdekében.
oo Ha a téma arca nincs fókuszban, az arcérzékelés nem működik. Állítsa be
a fókuszt kézzel (=147), hogy a rendszer észlelni tudja az arcot, majd
hajtson végre automatikus fókuszálást.
oo A fényképezőgép tárgyat is érzékelhet emberi arcként.
oo Az arcérzékelés nem működik, ha az arc nagyon kicsi vagy nagy a képen,
túl fényes vagy sötét, vagy csak részben látható.
oo Az AF nem tudja érzékelni a témákat vagy az emberek arcát, ha azok
a képernyő szélén találhatóak. Rendezze át úgy a felvételt, hogy a téma
a középpontba kerüljön, vagy vigye a témát közelebb a középponthoz.
oo Előfordulhat, hogy a <p> keret csak az arc egy részét, és nem az egészét
fedi le.
oo Az AF-pont mérete a témától függően változik.
139
Az AF-módszer kiválasztása (Élő nézet felvétel)
zzSzpot. AF / 1 AF-pont / AF-zóna
Manuálisan állíthatja be az AF-pontot vagy az AF-zóna keretét. Ebben
a példában az 1 AF-pont képernyői láthatók.
az AF-pontot.
1 Ellenőrizze
zz Az AF-pont (1) megjelenik.
Az AF-zóna használata esetén
megjelenik az AF-zóna zónakerete.
(1)
az AF-pontot.
2 Mozgassa
zz Az AF-pontot a <j> <9> tárcsa
használatával viheti a kívánt helyre
(vegye azonban figyelembe, hogy egyes
objektívek esetén előfordulhat, hogy az
AF-pont nem helyezhető a képernyő
széle közelébe).
zz Az AF-pontot a képernyőt megérintve is
áthelyezheti.
zz Az AF-pont vagy az AF-zóna keretének
középre igazításához nyomja meg
a <j>, <0> vagy <L> gombot.
140
Az AF-módszer kiválasztása (Élő nézet felvétel)
és készítse el a képet.
3 Fókuszáljon,
zz Irányítsa az AF-pontot a témára, és
nyomja le félig az exponálógombot.
Az élesség beállítása után az AF-pont
zöld színűvé válik, és hangjelzés hallható.
Ha nem sikerül beállítani az élességet,
az AF-pont narancsszínűre vált.
oo Előfordulhat, hogy az AF-pontok bizonyos felvételi körülmények esetén nem
követik a témát, ha a Servo AF beállítást az AF-zóna funkcióval használja.
oo A periférián lévő AF-pont használata esetén a fókuszálás nehézkes lehet.
Ilyen esetben válasszon a középponthoz közelebb eső AF-pontot.
oo A [8C.Fn II-10: Tájoláshoz kapcsolódó AF-pont] használata esetén
különálló AF-pontokat állíthat be a vízszintes és a függőleges fényképezéshez
(=565).
141
Az AF-módszer kiválasztása (Élő nézet felvétel)
Szemérzékelő AF
Ha az AF-módszer beállítása [u+Követés], úgy készíthet felvételt, hogy
a téma szeme legyen fókuszban.
a [z: Szemérzékelő AF]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza az [Enged] lehetőséget.
a fényképezőgépet
3 Irányítsa
a témára.
zz A szemek körül egy AF-pont jelenik meg.
zz A képernyőt megérintve is kiválaszthatja
a szemet, amelyre fókuszálni szeretne.
Az egész arc kiválasztásra kerül, ha
más arcelemekre, például az orra vagy
a szájra koppint. A fókuszálni kívánt
szemek kiválasztása automatikus.
zz A [Szemérzékelő AF] beállítástól
függően kiválaszthatja a fókuszálni
kívánt szemet a <Y> <Z> gombokkal,
amikor a < > megjelenik.
4 Készítse el a képet.
142
Az AF-módszer kiválasztása (Élő nézet felvétel)
oo Az alanytól és a fényképezési körülményektől függően előfordulhat, hogy az
alany szemei nem jól észlelhetők.
oo A Szemérzékelő AF menüműveletek nélküli letiltásához nyomja meg az alábbi
gombokat egymás után: <G> és <B>. A Szemérzékelő AF használatának
folytatásához nyomja meg ismét a <B> gombot.
A kezdeti Servo AF-pozíció beállítása
/c] beállítás a [1:
/
Ha a [8C.Fn II-11: Kezd. Servo AF-pt,
c-hez beáll. kezd. AF-pt] (=566) lehetőségre van állítva, szabadon
beállíthatja az AI Servo AF kezdeti pozícióját.
az AF-módszert
1 Állítsa
a [u+Követés] lehetőségre
(=137).
Állítsa az AF-műveletet a [Servo AF]
2 lehetőségre
(=124).
be az AF-pontot (=132).
3 Állítsa
zz Az AF-pont áthelyezéséhez és
(1)
beállításához használja <j> <9>
tárcsát vagy érintse meg a képernyőt (1).
zz A <j>, <0> vagy <L> gomb
lenyomásával az AF-pont visszakerül
a kép közepére.
143
Az AF-módszer kiválasztása (Élő nézet felvétel)
Nagyított nézet
Ha ellenőrizni szeretné a fókuszt, amikor az AF-módszer nem [u+Követés],
állítsa a nagyítást kb. 5x-ös vagy 10x-es értékre <v> a gomb
megnyomásával (vagy a <u> ikon megérintésével).
zz A nagyítás középpontja [Szpot. AF] és [1 AF-pont] esetén az AF-pont,
míg az [AF-zóna] esetén az AF-zóna kerete.
zz Az [1 AF-pont] és a [Szpot. AF] mód esetén az automatikus fókuszálás
a nagyított képernyőn is végbemegy az exponálógomb félig történő
lenyomása esetén. Más AF-módszer beállítása esetén az automatikus
fókusz a normál kijelző visszaállítása után megy végbe.
zz Ha Servo AF módban nagyított nézetben félig lenyomja a exponálógombot,
a fényképezőgép visszavált normál nézetbe, és így lehet beállítani az
élességet.
oo Ha nagyított nézetben nehéz beállítani az élességet, térjen vissza a normál
nézethez, és automatikus fókuszálással állítsa be az élességet.
oo Ha először normál nézetben automatikus élességállítást használ, majd
bekapcsolja a nagyított nézetet, előfordulhat, hogy nem érhető el a megfelelő
élesség.
oo Az AF-sebesség a normál és a nagyított nézet esetén eltér.
oo Nagyított kép esetén a Folyamatos AF nem érhető el.
oo Nagyított nézetben a fókuszálás nehezebb lehet a fényképezőgép
bemozdulása miatt. Állvány használata ajánlott.
144
Az AF-módszer kiválasztása (Élő nézet felvétel)
AF-felvételkészítési tippek
zz Ha sikeres élességállítás esetén félig lenyomja az exponálógombot,
a gép újra beállítja az élességet.
zz A kép fényereje az automatikus fókuszálás során megváltozhat.
zz A témától és a felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy
a fókusz eléréséhez hosszabb időre van szükség, illetve a sorozatfelvételi
sebesség is csökkenhet.
zz Ha a félvételkészítés során megváltozik a fényforrás, előfordulhat, hogy
a képernyő villódzik, és nehezebb a fókuszálás. Ebben az esetben
indítsa újra a fényképezőgépet, majd azzal a fényforrással folytassa
az AF-felvételkészítést, amelyet használni szeretne.
zz Ha az automatikus fókusz nem lehetséges, állítsa be manuálisan (=147).
zz A képernyő szélén és a fókuszon kissé kívül eső témák esetén próbálja
meg középre igazítani a témát (vagy az AF-pontot vagy az AF-zóna
keretét), hogy az a fókuszba kerüljön, majd a felvétel elkészítése előtt
komponálja újra a képet.
zz Bizonyos objektívek esetében hosszabb időbe telhet a fókusz elérése az
automatikus élességállítás funkcióval, illetve az is előfordulhat, hogy nem
sikerül az élesítés.
145
Az AF-módszer kiválasztása (Élő nézet felvétel)
Az élességállítást nehezítő felvételkészítési körülmények
zz Kis kontrasztú témák, például kék ég és egyszínű sík felületek esetén,
illetve ha a csúcsfények vagy árnyékok részletei elvesznek.
zz Gyengén megvilágított témák.
zz Olyan csíkok és egyéb minták, amelyek csak vízszintes irányban
rendelkeznek kontraszttal.
zz Ismétlődő mintákat tartalmazó témák (példák: felhőkarcoló ablakai,
számítógép-billentyűzet stb.).
zz Finom vonalak és a téma finom körvonalai.
zz Olyan fényforrás által megvilágított téma, melynek fényereje, színe,
illetve a témára vetülő mintája folyamatosan változik.
zz Éjszakai jelenetek, illetve fényes pontok.
zz A kép fénycsöves vagy LED-es fényforrás miatt villog.
zz Különösen apró fotótémák.
zz Tárgyak a képernyő szélén.
zz Erős háttérfény és fényvisszaverő témák (például fényvisszaverő
fényezéssel rendelkező autó stb.).
zz AF-pontokkal lefedett közeli és távoli témák (például ketrecben lévő
állat stb.).
zz Az AF-ponton belül folyamatosan mozgó témák, melyek mozgása
a fényképezőgép bemozdulása vagy a téma elmosódottsága miatt nem
merevíthető ki.
zz Autofókusz használata a fókusztól nagyon távoli téma esetén.
zz Lágyító fókuszhatás alkalmazása lágyító objektívvel.
zz Speciális hatású szűrő használata.
zz Az AF használata közben zaj (fénypontok, sávozódás stb.) jelenik meg
a képernyőn.
AF-tartomány
Az automatikus fókusz elérhető tartománya a használatban lévő objektívtől
és a képaránytól függ, továbbá az is befolyásolja, hogy olyan funkciókat
használ-e, mint a 4K videóvágás vagy a videó digitális képstabilizálása.
146
Kézi fókusz
Ha nem érhető el az autofókusz, kövesse az alábbi folyamatot a kézi
fókuszállításhoz.
Keresőn keresztüli felvételkészítés esetén
az objektív
1 Állítsa
fókuszmódkapcsolóját
<MF> állásba.
(1)
a témára.
2 Fókuszáljon
zz Forgassa el az objektív élességállító
gyűrűjét (1) addig, amíg a keresőben
a téma éles nem lesz.
oo Ha kézi fókuszálás közben félig lenyomja az exponálógombot, megjelenik
az élesre állított AF-pont, és a keresőben felkapcsol a fókuszjelző <o>.
oo Automatikus AF-választás esetén a középső AF-pont élesre állításakor
a fókuszjelző <o> világítani kezd.
Élő nézet felvétel esetén
A képet felnagyíthatja fókuszálás közben.
az objektív
1 Állítsa
fókuszmódkapcsolóját <MF>
állásba.
zz Forgassa el az objektív élességállító
gyűrűjét az élesség nagyjából történő
beállításához.
147
Kézi fókusz
fel a képet.
2 Nagyítsa
zz Nyomja meg a <v> gombot a nagyított
megjelenítés aktiválásához.
Határozza meg a nagyítani kívánt
3 területet.
zz A <j> <9> tárcsa használatával
mozgass a nagyított területet arra
a helyre, ahová fókuszálni szeretne.
zz A nagyított terület középre állításához
nyomja meg a <j>, <0> vagy
<L> gombot.
zz A <v> gomb minden egyes
megnyomásával a következőképpen
módosul a nagyítási arány.
1× → 5× → 10×
a témára.
4 Fókuszáljon
zz A nagyított kép figyelése közben
forgassa az objektív élességállító
gyűrűjét az élesség beállításához.
zz Sikeres élességállítás után a <v>
gombot megnyomva térhet vissza
a normál képernyős nézethez.
oo Nagyított nézetben zárolva van az expozíció.
oo Normál megjelenítés közben az érintéses kioldás használatával is készíthet
képeket.
148
Kézi fókusz
MF kontúrkiemelés beállítása (Körvonal kiemelése)
Élő nézet felvétel esetén a fókuszban lévő témák szélei az egyszerűbb
fókuszálás érdekében színesben jelennek meg. Igényeinek megfelelően
beállíthatja az szélek színét, valamint a szélek érzékelésének
érzékenységét (szintjét) (kivéve <A> módban).
az [z: MF kontúrkiemelés
1 Válassza
beállítása] lehetőséget.
a [Kontúrkiemelés]
2 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza a [Be] lehetőséget.
be a szintet és a színt.
3 Állítsa
zz Válassza ki a szükséges beállításokat.
oo A kontúrkiemelés nem látható a nagyított képen.
oo Nagy ISO-érzékenység esetén az MF kontúrkiemelés csak nehezen kivehető,
különösen akkor, ha az ISO kiterjesztés is be van állítva. Szükség esetén
csökkentse az ISO-érzékenységet, vagy állítsa a [Kontúrkiemelés] beállítást
a [Ki] opcióra.
oo A képen látható kontúrkiemelés az elkészült képeken nem látható.
149
A felvételkészítési mód kiválasztása
meg a <R>
1 Nyomja
gombot (9).
Válassza ki a felvételkészítési
2 módot.
zz Forgassa el a <6> tárcsát.
zzu: Egyképes felvétel
Az exponálógomb teljes lenyomásakor a gép csak egy felvételt készít.
zzo: Gyors folyamatos felvétel
Ha teljesen nyomva tartja az exponálógombot, keresőn keresztüli
felvételkészítés esetén kb. 10 felvétel/mp, míg Élő nézet felvétel esetén
kb. 11 felvétel/mp sebességgel készíthet folyamatosan felvételt. Ha Élő
nézet felvétel esetén az AF-művelet a [Servo AF] lehetőségre van állítva,
a folyamatos felvétel sebessége legfeljebb körülbelül 7,0 felvétel/mp.
150
A felvételkészítési mód kiválasztása
zzi: Lassú folyamatos felvétel/Folyamatos felvétel
Amikor teljes mértékben lenyomva tartja az exponálógombot, legfeljebb
körülbelül 3,0 felvétel/mp. sebességgel készülnek a képek a gomb
lenyomva tartása közben. (<r> módban legfeljebb kb. 5,7 felvétel/mp
keresőn keresztüli felvételkészítés esetén, és legfeljebb kb. 4,3 felvétel/
mp Élő nézet felvétel esetén.)
zzB: Csendes egyes felvétel
Keresőn keresőn keresztüli felvételkészítés során egyetlen képet
készíthet a készülék működési hangjának elnémítása mellett.
Élő nézet felvételnél nem állítható be.
zzM: Csendes folyamatos felvétel
Keresőn keresztüli felvételkészítés során (kb. max. 3,0 felvétel/mp
sebességű) folyamatos felvételkészítést tesz lehetővé a készülék
működés hangjának elnémítása mellett. Élő nézet felvételnél nem
állítható be.
zzQ: Önkioldó: 10 mp/Távvezérlés
zzk: Önkioldó: 2 mp/Távvezérlés
zzq: Önkioldó: Folyamatos felvétel
Az önkioldós fényképezéssel kapcsolatos információkat lásd: =153.
A felvételek távvezérléssel történő készítésével kapcsolatos információkat
lásd: =155.
151
A felvételkészítési mód kiválasztása
oo Az alábbi feltételek mellett a <o> gyors folyamatos felvétel maximális
sebessége (=150) kb. 10 felvétel/másodperc: teljesen feltöltött LP-E6N
akkumulátoregység, legalább 1/1000 másodperces záridő, maximális
rekeszérték (az objektívtól függően), kikapcsolt Image Stabilizer (Képstabilizátor)
(az objektívtól függően), szobahőmérséklet (+23 °C), letiltott villódzáscsökkentés.
oo A <o> folyamatos felvételi sebessége a hőmérséklettől, az akkumulátor
töltöttségi szintjétől, a villódzáscsökkentéstől, a záridőtől, a rekeszértéktől,
a téma jellemzőitől, a fényerőtől, az AF-művelettől, az objektívtől, az élő nézet
felvételtől, a beépített vaku használatától, valamint a felvételkészítési funkciók
beállításaitól függően változhat.
oo A [z: Villódz.ment.flv.] beállítás [Enged] értékre állítása esetén (=261),
a villódzó fények melletti felvételkészítés során csökkenhet a maximális
folyamatos felvételi sebesség. Ezenfelül a sorozatfelvétel időköze
rendszertelenné válhat, és a zárkioldási idő késleltetése meghosszabbodhat.
oo AI Servo AF/Servo AF használata esetén a maximális folyamatos felvételi
sebesség a téma jellemzőitől és a használt objektívtől függően csökkenhet.
oo A gyors folyamatos felvétel sebessége AA/R6 elemek és (külön kapható)
BG-E14 elemtartó markolat használata esetén alacsonyabb lehet.
oo Ha az akkumulátor hőmérséklete az alacsony környezeti hőmérséklet miatt
alacsony, akkor a maximális sorozatfelvételi sebesség csökkenhet.
oo A <B> vagy a <M> beállítás megadása esetén az exponálógomb teljes
lenyomása és a zárkioldás közötti késleltetés a normál működéshez képest
nagyobb lehet.
oo Ha folyamatos felvétel készítése közben megtelik a belső memória,
csökkenhet a folyamatos felvétel sebessége, mivel a rögzítés ideiglenesen
leáll (=201).
152
Az önkioldó használata
meg a <R>
1 Nyomja
gombot (9).
ki az önkioldót.
2 Válassza
zz Forgassa el a <6> tárcsát.
Q: Felvétel a gomb megnyomása
után 10 másodperccel
Távvezérléssel is készíthetők
fényképek (=155).
k: Felvétel a gomb megnyomása
után 2 másodperccel
Távvezérléssel is készíthetők
fényképek (=155).
q: Folyamatos felvételkészítés
10 másodpercig a megadott számú
felvétel elkészítéséhez
Az elkészítendő képek számát
(2–10) a <5> tárcsával állíthatja
be. Távkioldóval nem készíthetők
fényképek.
el a képet.
3 Készítse
zz Fókuszáljon a témára, majd nyomja
le teljesen az exponálógombot.
zz Az önkioldó működését az
önkioldó jelzőfénye, hangjelzés
és másodpercalapú visszaszámlálás
segítségével ellenőrizheti az
LCD-panelen.
153
Az önkioldó használata
oo <q> esetén a felvételi időköz hosszabbá válhat bizonyos felvételi
körülmények esetén, a képminőségtől, a vaku használatától és más
tényezőktől függően.
oo Ha az exponálógomb megnyomásakor nem néz bele a keresőbe, helyezze fel
a szemlencsevédőt (=157). A keresőbe jutó fény akadályozhatja a helyes
expozíciót.
oo A <k> segítségével az állványra szerelt fényképezőgép megérintése
nélkül készíthet felvételt. Ezzel megakadályozza a fényképezőgép berázását
csendéletek készítése vagy hosszú expozíció során.
oo A felvételek önkioldóval történő rögzítését követően célszerű megjeleníteni
a képet (=332), és ellenőrizni, hogy megfelelő-e az élesség és az expozíció.
oo Amikor az önkioldóval saját magát kívánja lefényképezni, alkalmazza
a fókuszzárat (=80) egy olyan tárgyra, amely hasonló távolságra található,
mint ahol Ön fog állni.
oo Az önkioldó elindulást követő leállításához érintse meg a képernyőt, vagy
nyomja meg a <0> vagy <R> gombot.
oo Ha engedélyezve van a felvételek távvezérléssel történő készítése, akkor
az automatikus kikapcsolás körülbelül 2 perc elteltével lép életbe még akkor
is, ha az [5: Autom. kikapcs.] beállítást 1 percre vagy annál kisebb értékre
állította.
oo Ha a [z: Bulb időzítő] beállítása [Enged], akkor az <q>
([Önkioldó:Folyamatos]) nem érhető el.
154
Felvételek készítése távvezérléssel
Távvezérléssel történő felvételkészítéshez az RC-6 távvezérlőt, a BR-E1
vezeték nélküli távvezérlőt vagy az RS-60E3 távkioldót használhatja
(infravörös, Bluetooth- és vezetékes kapcsolatot biztosítanak, külön
vásárolhatók meg).
RC-6 távvezérlő
A fényképezőgép elejétől mért körülbelül 5 méteres távolságból
fényképezhet távolról. Azonnal vagy 2 másodperces késleltetéssel
is elkészítheti a képeket.
meg a <R>
1 Nyomja
gombot (9).
ki az önkioldót/
2 Válassza
távvezérlőt.
zz Forgassa el a <6> tárcsát, és
válassza a <Q> vagy a <k>
lehetőséget.
meg a távvezérlő feloldó
3 Nyomja
(továbbítás) gombját.
(1)
zz A távvezérlővel célozza meg
a fényképezőgép távvezérlésérzékelőjét (1), majd nyomja meg
a feloldó (továbbítás) gombot.
zz Ha a fókuszmódkapcsoló <AF>
állásban, a fényképezőgép
automatikus fókuszálást végez.
zz A távvezérlés jelzőfénye kigyullad,
és elkészül a felvétel.
155
Felvételek készítése távvezérléssel
oo Az infravörös távirányítók (például az RC-6) nem használhatók távvezérléssel
történő felvételkészítéshez, ha a fényképezőgépet Bluetooth-kapcsolaton
keresztül egy okostelefonnal vagy vezeték nélküli távirányítóval párosította.
oo A fluoreszcens vagy LED megvilágítás a zár véletlen aktiválásával
a fényképezőgép hibás működését okozhatja. Tartsa távol a fényképezőgépet
az ilyen fényforrásoktól.
oo Ha egy tévékészülék távirányítóját a fényképezőgép felé fordítva használja,
az a fényképezőgép helytelen működését, illetve a zár véletlen kioldását
okozhatja.
oo Ha egy másik fényképezőgép vakujának fénye jut ennek a fényképezőgépnek
a környékére, akkor a fényképezőgép hibásan működhet, mert a zár tévesen
aktiválódhat. Ne tegye ki a távvezérlő-érzékelőt másik fényképezőgép
vakufényének.
BR-E1 vezeték nélküli távvezérlő
A fényképezőgéptől körülbelül 5 méteres távolságból is lehet fényképezni.
A fényképezőgép és a BR-E1 párosítását követően (=464) állítsa
a felvételkészítési módot <Q> vagy <k> lehetőségre (=151).
A kezelési eljárást a BR-E1 kezelési kézikönyvében találja.
RC-6 és BR-E1
oo Ha engedélyezve van a felvételek távvezérléssel történő készítése,
az automatikus kikapcsolás körülbelül 2 perc után lép működésbe.
oo Az RC-6 és BR-E1 távvezérlő videofelvételek készítéséhez is használható
(=322).
RS-60E3 távkioldó
A fényképezőgéphez csatlakoztatott távkioldó segítségével vezetékes
kapcsolaton keresztül készíthet távolról felvételeket.
A kezelési eljárást a RS-60E3 kezelési kézikönyvében találja.
1 Nyissa ki a csatlakozó fedelét.
a dugaszt
2 Csatlakoztassa
a távvezérlő-csatlakozóhoz.
156
Szemlencsevédő
A kereső használata nélkül (illetve önkioldó vagy távvezérlő használatával)
készített felvételek alulexponáltak lehetnek. Ennek megelőzésére használja
a fényképezőgép szíjához erősített szemlencsevédőt (=41).
Vegye figyelembe, hogy a szemlencsevédő felhelyezése nem szükséges
Élő nézet felvétel vagy videofelvétel esetén.
le a szemkagylót.
1 Válassza
zz Nyomja meg a szemkagyló alsó részét
annak eltávolításához.
fel a szemlencsevédőt.
2 Helyezze
zz A felhelyezéshez csúsztassa
a szemlencsevédőt lefelé a keresőn
lévő horonyban.
zz A fényképezés befejezése után távolítsa
el a szemlencsevédőt, és helyezze fel
a szemkagylót.
157
A mérési mód kiválasztása
M
Beállíthatja, hogy a fényképezőgép hogyan mérje a téma fényerejét.
Az Alap zónában a készülék automatikusan a kiértékelő mérést választja
ki. (<8: y> és <U: X> módnál készülék automatikusan a középre
súlyozott átlagoló mérést állítja be.)
meg a <q> gombot (7).
1 Nyomja
zz A <Q> gomb megnyomása után
a Gyorsvezérlés képernyőről is
elvégezheti a beállítás konfigurálását.
ki a mérési módot.
2 Válassza
zz Forgassa el a <6> vagy <5> tárcsát.
zzq Kiértékelő mérés
Általános célú fénymérési mód, amely akár hátulról megvilágított
témákhoz is megfelel. A fényképezőgép automatikusan a témához
igazodva állítja be az expozíciót.
zzw Részleges mérés
Akkor célszerű használni, ha a téma hátterében például háttérvilágítás
miatt erős fények vannak. Keresőn keresztüli felvételkészítés esetén
a képernyő középső részének kb. 6,5%-át, míg Élő nézet felvétel esetén
kb. a 4,5%-át fedi le.
zzr Szpot mérés
Ez a fotóalany vagy a téma bizonyos részének mérésére szolgál.
Keresőn keresztüli felvételkészítés esetén a képernyő középső
részének kb. 2,0%-át, míg Élő nézet felvétel esetén kb. a 2,6%-át fedi le.
Megjelenik a keresőben a szpot fénymérés köre.
zze Középre súlyozott átlagoló mérés
A rendszer a képernyő egészen végzett méréseket átlagolja,
de a képernyő közepén végzett mérés nagyobb súlyozást kap.
158
A mérési mód kiválasztása
oo A fényképezőgép alapértelmezés szerint a következőképpen állítja be az
expozíciót.
A <q> használata esetén az exponálógomb félig történő lenyomásával
zárolhatja az expozíció beállítását (AE-rögzítés), miután a készülék One-Shot
AF használatával elvégezte az élességállítást. A <w>, <r> és <e> mód
esetén az expozíciós beállítást a gép a fénykép készítésének pillanatában
végzi el. (Az exponálógombot félig lenyomva a készülék nem rögzíti az
expozíciót.)
oo A [8C.Fn I-8: AE rögz. mér.mód fókusz után] beállítással megadhatja,
hogy zárolni szeretné-e az expozíciót (AE-rögzítés), amikor megtörtént
a fókusz beállítása a One-Shot AF funkcióval (=558).
159
Expozíciókompenzáció
M
Az expozíciókompenzáció világosíthatja (növelt expozíció) vagy sötétítheti
(csökkentett expozíció) a fényképezőgép által megadott normál expozíciót.
Az expozíciókompenzáció a <d>, <s>, <f> és <a> felvételi módban
állítható be.
Az <a> üzemmód és az Auto. ISO beállítás együttes használata esetén
érvényes expozíciókompenzációval kapcsolatban lásd: =118.
az expozíciót.
1 Ellenőrizze
zz Nyomja le félig az exponálógombot,
és ellenőrizze az expozíciószint-jelzőt.
Világosabb képhez megnövelt
expozíció
Sötétebb képhez csökkentett
expozíció
meg a kompenzáció értékét.
2 Adja
zz A beállításhoz használja a <5> tárcsát.
zz Az expozíciókompenzáció tartománya
keresőn keresztüli felvételkészítés
esetén ±5 lépés, míg Élő nézet felvétel
esetén ±3 lépés.
zz A keresőben és az LCD-panelen
megjelenő expozíciókompenzációtartomány ±3 lépés. Ha az
expozíciókompenzációhoz a ±3 lépésen
túli értéket kíván beállítani, használja
a gyorsvezérlés képernyőt (=71),
vagy kövesse az [z: Exp. komp./AEB]
opcióhoz tartozó utasításokat (=211).
el a képet.
3 Készítse
zz Az expozíciókompenzáció
visszavonásához állítsa vissza a <N>
expozíciószint-jelzőt a <C> normál
expozíciós jelre.
oo Ha az [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto megvil. optimalizálás]
(=218) beállítása nem [Tilt], a kép a sötétebb képhez beállított csökkentett
expozíciókompenzáció ellenére is világosnak tűnhet.
oo Az expozíciókompenzáció mértéke még akkor is érvényben marad,
ha a tápkapcsolót <2> állásba kapcsolja.
oo Ha az expozíciókompenzáció mértéke meghaladja a ±3 lépést,
az expozíciószint-jelző végén <I> vagy <J> nyíl látható.
160
Az expozíció rögzítése (AE-rögzítés)
M
Lehetősége van zárolni az expozíció beállítását, ha külön szeretné beállítani
a fókuszt és az expozíciót, illetve, ha egy expozíciós beállítással több
felvételt kíván készíteni. Az expozíció rögzítéséhez nyomja meg a <A>
gombot, majd módosítsa és készítse el a képet. Háttér-világításos témák
és ahhoz hasonló esetekben hatékony.
a témára.
1 Fókuszáljon
zz Nyomja le félig az exponálógombot.
meg az <A> gombot (0).
2 Nyomja
zz A keresőben vagy a képernyőn
megjelenik a <A> ikon, ami azt
jelzi, hogy az expozíció rögzítve
van (AE-rögzítés).
zz Valahányszor megnyomja a <A>
gombot, rögzíti az aktuálisan beállított
expozícióértéket.
újra, és készítse el
3 Komponálja
a képet.
zz Ha szeretné megtartani az AE-rögzítést,
miközben több felvételt készít, akkor
tartsa lenyomva a <A> gombot, és
nyomja le a exponálógombot egy
újabb felvétel elkészítéséhez.
Az AE-rögzítés hatásai
Mérési mód
(=158)
q
wre
AF-pont kiválasztási módja(=131, =132)
Automatikus kiválasztás
Kézi kiválasztás
A rendszer a fókuszban lévő
AF-ponton rögzíti az expozíciót.
A rendszer a kiválasztott
AF-ponton rögzíti az expozíciót.
AE-rögzítés a középső AF-pontban.
* Ha a <q> mód van beállítva, és az objektív fókuszmódkapcsolóját <MF> helyzetbe
állítják, az AE-rögzítést a készülék úgy alkalmazza, hogy az expozíciómérést
a középső AF-pontra koncentrálja.
oo Az AE-rögzítés bulb expozíció során nem működik.
161
162
Fényképezés vakuval
Ez a fejezet a beépített vaku és a külső vaku (EL/EX Speedlite)
használatát ismerteti.
oo A vaku nem használható videofelvételhez.
oo Az AEB vakuval történő fényképezés esetén nem érhető el.
163
Felvételkészítés a beépített vakuval
A beépített vaku használata javasolt, ha a keresőben vagy a képernyőn
a <I> ikon látható, ha a nappali fényben fényképezett téma hátulról van
megvilágítva, illetve ha gyenge fényviszonyok között készít felvételeket.
1 Nyomja meg a <I> gombot.
le félig az exponálógombot.
2 Nyomja
zz Ellenőrizze, hogy a keresőben vagy
a képernyőn megjelenik-e a <I> ikon.
el a képet.
3 Készítse
zz A beépített vaku a [Vaku villantás]
beállításainak megfelelően villant
(=169).
zz Felvételkészítés után a beépített vaku
visszacsukásához nyomja le ujjaival
a vakut, amíg a helyére nem pattan.
A beépített vaku hozzávetőleges hatótávolsága
(hozzávetőleges hatótávolság méterben)
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
ISO-érzékenység
(=213)
Nagylátószögű tartomány
f/3.5
f/5.6
100
1–3,4
1–2,1
Tele állás
400
1–6,9
1–4,3
1600
1,7–13,7
1,1–8,6
6400
3,4–27,4
2,1–17,1
* Bizonyos körülmények esetén távoli témák nagy ISO-érzékenységgel történő
fényképezése során nem érhető el normál expozíció.
164
Felvételkészítés a beépített vakuval
Záridő és rekeszérték vaku használata esetén
Felvételi mód
d
Záridő
Automatikus (1/250–1/30 mp)*
s
Manuális (1/250–30 mp)
f
Rekeszérték
Automatikus
beállítás
Automatikus
beállítás
Automatikus (1/250–30 mp)*
Manuális beállítás
4
Manuális (1/250–30 mp)
Manuális beállítás
F
Az expozíció az exponálógomb nyomva tartásáig,
Manuális beállítás
illetve a bulb időzítő lejártáig folytatódik.
* Ha a [z: Vakuvezérlés] [Hosszú szink.] beállítása az [1/250-30 mp automatikus]
értékre van állítva.
oo Csak teljesen megemelt állatban használja a beépített vakut.
oo Ha a napellenző eltakarja a beépített vaku fényét, vagy a téma túl közel van
a fényképezőgéphez, a képek alja sötéten jelenhet meg.
oo Ha azt tapasztalja, hogy a képek alja sötét, amikor szuper-teleobjektívet
vagy nagy átmérőjű objektívet használ, vegye fontolóra külső Speedlite vaku
használatát (külön kapható, =179).
Vakus fényképezés <f> módban
A készülék a meghatározott rekeszértékhez szükséges vakuexpozíciónak
megfelelően automatikusan állítja be a vaku fényerejét.
Gyenge fényviszonyok esetén a fő téma exponálása automatikus
fényméréssel történik, a háttér exponálásához pedig hosszú záridőt használ
a készülék annak érdekében, hogy a témához és a háttérhez is normál
expozíciót érjen el. Állvány használata ajánlott.
165
Felvételkészítés a beépített vakuval
Vaku-expozíciókompenzációM
Ahogyan az expozíciókompenzáció is beállítható, a beépített vaku
fényerejét is módosíthatja.
1 Nyomja meg a <Q> gombot.
2 Válassza a [y] lehetőséget.
meg a kompenzáció értékét.
3 Adja
zz Nagyobb fényerejű vakuexpozíció
beállításához állítsa a kompenzáció
mértékét a [Vil.-abb] (pozitív
kompenzáció) érték irányába, míg
ha kisebb fényerőt szeretne beállítani,
állítsa az értéket a [Sötétebb] (negatív
kompenzáció) lehetőség irányába.
zz A felvételkészítést követően az
1–3. lépések elvégzésével állíthatja
vissza nullára a kompenzáció mértékét.
oo Ha az [zAuto Lighting Optimizer/z: Auto megvil. optimalizálás]
(=218) nem a [Tilt] lehetőségre van állítva, a kép még negatív kompenzáció
mellett is világos lehet.
oo Az expozíciókompenzáció mértéke még akkor is érvényben marad,
ha a tápkapcsolót <2> állásba kapcsolja.
oo A vaku-expozíciókompenzáció a [Beép. vaku funkc.beáll.] lehetőséggel
is beállítható a [z: Vakuvezérlés] területen (=168).
oo A külső Speedlite vaku-expozíciókompenzációja a fényképezőgépről
ugyanúgy állítható be, mint a beépített vakué.
166
Felvételkészítés a beépített vakuval
AFelvételkészítés FE-rögzítésselM
Ha keresőn keresztüli felvételkészítés során FE-rögzítést (vakuexpozíciórögzítést) használ, azzal megfelelő vakuexpozíciót érhet el a téma
meghatározott területén.
1 Nyomja meg a <I> gombot.
le félig az exponálógombot.
2 Nyomja
zz Nyomja le félig az exponálógombot,
és ellenőrizze, hogy a keresőben vagy
a képernyőn megjelenik-e a <I> ikon.
meg a <A> gombot (8).
3 Nyomja
zz Igazítsa középre a témát a keresőben
vagy a képernyőn, majd nyomja meg
a <A> gombot.
A vaku elővillantást végez, és a készülék
rögzíti a szükséges vakufényerőt.
A keresőben vagy a képernyő rövid időre
megjelenik a [FEL] jelzés, és felvillan
a <d> ikon.
zz Valahányszor megnyomja a <A>
gombot, elővillantás történik, és
a készülék rögzíti a felvételhez
szükséges vakufényerőt.
el a képet.
4 Készítse
zz Komponálja meg a képet, majd nyomja
le teljesen az exponálógombot.
oo Ha a téma túl távol van a készüléktől és a képek túl sötétek lennének, a <D>
ikon villog. Menjen közelebb a témához, és ismételje meg a 2–4. lépést.
167
Vaku funkcióbeállítások
A beépített vaku és az EL/EX sorozatú Speedlite vakuk funkcióit
a fényképezőgép menüképernyőin állíthatja be.
A külső Speedlite vaku funkcióinak beállítása előtt csatlakoztassa
és kapcsolja be a Speedlite vakut.
A külső Speedlite vaku funkcióinak részletes leírását illetően lásd
a Speedlite kezelési kézikönyvét.
Válassza ki a [z: Vakuvezérlés]
1 lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
168
Vaku funkcióbeállítások
Vakuvillantás
Állítsa [a] értékre (Alap zóna vagy <d>
módban) a vaku automatikus villantásához
a felvételi körülmények alapján.
Állítsa [D] értékre, ha azt szeretné, hogy
a vaku minden egyes fényképezésnél
villanjon.
Válassza a [b] lehetőséget (Kreatív zóna
módokban) a vaku kikapcsolt állapotban
tartásához, illetve az AF-segédfény
használata esetén.
E-TTL II vaku fénymérésM
Emberek fényképezéséhez alkalmas
vakufényméréshez állítsa [Kiér (arc-előv)]
lehetőségre.
A [o] beállítás folyamatos felvételi
sebessége alacsonyabb lehet, mint
a [Kiértékelő] vagy az [Átlagoló]
lehetőség kiválasztása esetén.
A folyamatos felvételnél a vakuvillantást
erősítő vakufényméréshez állítsa
a beállítást a [Kiértékelő] lehetőségre.
Az [Átlagoló] beállítás megadása esetén
a rendszer az egész mért terület közepére
átlagolja a vakuexpozíciót.
oo A felvételi viszonyoktól és a témától függően előfordulhat, hogy még akkor
sem éri el a kívánt eredményt, ha [Kiér (arc-előv)] beállítást állítja be.
Vörösszemhatás-csökkentés
Az [Enged] beállítás megadása
esetén a vakuvillantás előtt bekapcsol
a vörösszemhatás-csökkentő lámpa,
így csökkenthető a vörösszemhatás.
169
Vaku funkcióbeállítások
Hosszú szinkronM
Az <f> rekesz-előválasztásos AE és
a <d> Programautomatika üzemmódokban
beállíthatja a vakuval való fényképezéshez
használandó vakuszinkronidőt.
zz[
] 1/250-30 mp automatikus
zz[
] 1/250-1/60 mp automatikus
zz[
] 1/250 mp (rögzített)
A vakuszinkronidő automatikus beállítása 1/250 mp és 30 mp között,
a téma fényerejének megfelelően. A lassú szinkronos fényképezést
bizonyos felvételi körülmények mellett, különösen rossz fényviszonyok
között használják. Ebben a módban a készülék automatikusan csökkenti
a záridőt.
Megakadályozza, hogy rossz fényviszonyok esetén a fényképezőgép
automatikusan hosszú záridőt állítson be. Ez hatékonyan csökkenti
a tárgy életlenségét és a fényképezőgép bemozdulását. A vakuval
helyesen exponált tárgy körüli háttér azonban sötét lehet.
A vakuszinkron ideje 1/250 másodperc értéken rögzített.
Ez hatékonyabban akadályozza meg a tárgy életlenségét és
a fényképezőgép bemozdulását, mint az [1/250-1/60 mp automatikus]
beállítás. Ugyanakkor gyenge fényviszonyok mellett a téma háttere
sötétebb lesz, mint az [1/250-1/60 mp automatikus] beállítás
használata esetén.
oo Ha <f> vagy <d> üzemmódban szeretné használni a hosszú szinkron
funkciót, válassza az [1/250-30 mp automatikus] beállítást.
170
Vaku funkcióbeállítások
A beépített vaku funkcióbeállításaiM
zzVaku mód
Az E-TTL II/E-TTL teljesen automatikus
vakuüzemmód használatához állítsa
a beállítást az [E-TTL II] lehetőségre.
A kívánt vakufényerő manuális
beállításához válassza a [Kézi vaku]
lehetőséget.
zzZár szinkronizálása
Ennek a beállítása normál esetben az
[1. redőny] lehetőség, így a vaku az
expozíció megkezdése után azonnal villan.
Ha mozgó témákról, például autók
fényszórójáról szeretne természetes hatású
felvételeket készíteni, állítsa a beállítást
a [2. redőny] lehetőségre, és használjon
hosszú záridőt.
oo A második redőnyre történő szinkronizáláskor állítsa a záridőt 1/80 mp. vagy
lassabb értékre. Ha a záridő gyorsabb mint 1/80 mp, a készülék még a [2. redőny]
beállítás ellenére is automatikusan az első redőny szinkronizálását használja.
171
Vaku funkcióbeállítások
zzVaku-expozíciókompenzáció
Ahogyan az expozíciókompenzáció is
beállítható, a beépített vaku fényerejét
is módosíthatja (=166).
zzVezeték nélküli funkciók
Vezeték nélküli többvakus fényképezéshez
egy másik, optikai vezeték nélküli vakus
fényképezéssel kompatibilis Canon
Speedlite vakut is használhat (=180).
172
Vaku funkcióbeállítások
Külső vaku funkcióbeállításaiM
A megjelenített információk köre, helye, valamint az elérhető lehetőségek
a Speedlite vaku típusától, az egyedi funkcióbeállításoktól, a vaku
üzemmódjától és más tényezőktől függnek. A funkciókkal kapcsolatos
részletekért tekintse meg a vakuegység kezelési kézikönyvét.
Példa a kijelzőre
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
Vaku mód
Vezeték nélküli funkciók/
Villanási arány vezérlése
Vaku zoom (a vaku hatóterülete)
(4)
(5)
(6)
Zár szinkronizálása
Vaku-expozíciókompenzáció
Vaku-expozíciósorozat
oo Ha a vaku-funkcióbeállításokkal nem kompatibilis EX sorozatú Speedlite vakut
használ, csak korlátozott funkciók érhetők el.
173
Vaku funkcióbeállítások
zzVaku mód
Kiválaszthatja a kívánt vakus felvételkészítésnek megfelelő vakumódot.
Az [E-TTL II] az EL/EX sorozatú Speedlite
vakuk automata vakus felvételhez használt
normál üzemmódja.
A [Kézi vaku] módban Ön adhatja meg
a Speedlite [Vaku fényerő] beállítását.
A [CSP] (folyamatos felvétel előválasztási mód) beállítás kompatibilis külső
Speedlite vakuk használata esetén érhető el. Ezzel a beállítással a készülék
automatikusan egy lépéssel csökkenti a vakufényerőt és egy lépéssel növeli
az ISO-érzékenységet. Ez folyamatos felvétel esetén hasznos, és segít
meghosszabbítani a vaku akkumulátorának üzemidejét.
Az egyéb vakumódokról a vonatkozó vakuüzemmódot támogató Speedlite
vakuk kezelési kézikönyvében olvashat részletesebben.
oo Ha a [CSP] beállítást használja <s> vagy <a> módban, és a vakuval
történő fényképezés túlexponált képeket eredményez, módosítsa szükség
szerint az expozíciókompenzációt (=160).
oo A [CSP] beállítás használatakor a készülék automatikusan az [Automatikus]
ISO-érzékenységet állítja be.
174
Vaku funkcióbeállítások
zzVezeték nélküli funkciók
Vezeték nélküli többvakus fényképezéshez
rádiós vagy optikai vezeték nélküli átvitelt
használhat.
A vezeték nélküli vaku használatával
kapcsolatos részletekért tekintse meg
egy vezeték nélküli vakus felvételkészítés
funkciót támogató Speedlite eszköz
kezelési kézikönyvét.
zzVakuarány vezérlése
Makrovaku használata esetén beállítható
a villanási arány vezérlése.
A vakuarány szabályozásával kapcsolatos
részletekért tekintse meg a makrovaku
kezelési kézikönyvét.
zzVaku zoom (a vaku hatóterülete)
A zoomos vakufejjel rendelkező Speedlite
vakuk esetén beállíthatja a vaku
hatóterületét.
175
Vaku funkcióbeállítások
zzZár szinkronizálása
Ennél a beállításnál normál esetben az [Első redőny szinkronizálása]
lehetőséget válassza, így a vaku az expozíció megkezdése után azonnal villan.
Ha mozgó témákról, például autók fényszórójáról szeretne természetes
hatású felvételeket készíteni, állítsa a beállítást a [Második redőny
szinkronizálása] lehetőségre, és használjon hosszú záridőt.
Ha a maximális vakuszinkron záridőnél nagyobb záridővel szeretne vakuval
fényképezni, állítsa a beállítást a [Gyors szinkronizálás] lehetőségre.
Ez a beállítás akkor hasznos, ha nyitott rekesszel fényképez <f>
módban, például a kültéri témák mögötti háttér elmosása érdekében.
oo A második redőnyre történő szinkronizáláskor állítsa a záridőt 1/80 mp
vagy hosszabb értékre. Ha a záridő rövidebb mint 1/80 mp, a készülék még
a [Második redőny szinkronizálása] beállítás ellenére is automatikusan az
első redőny szinkronizálását használja.
zzVaku-expozíciókompenzáció
Ahogyan az expozíciókompenzáció is
beállítható, a külső Speedlite vakuk
fényerejét is módosíthatja.
oo Ha a Speedlite vakuval már beállította a vaku-expozíciókompenzációt,
a fényképezőgéppel nem állíthatja azt be. Vegye figyelembe, hogy a Speedlite
vaku beállításai felülírják a fényképezőgép beállításait, ha egyszerre állítja be
azokat.
176
Vaku funkcióbeállítások
zzVaku-expozíciósorozat
A vaku-expozíciósorozat (VES)
funkcióval ellátott külső Speedlite
vakukkal a vakuteljesítmény automatikus
módosításával három egymást követő
vakus felvétel készíthető.
Külső vaku egyedi vakufunkciói
A külső Speedlite vaku egyedi
funkcióbeállításainak részletes leírásáért
tekintse meg a Speedlite kezelési
kézikönyvét.
oo Ha EL/EX sorozatú Speedlite vaku használata esetén a [Vakumérési mód]
egyedi funkciónál a [TTL vakumérés] (automatikus vaku) beállítást adja meg,
a Speedlite vaku mindig maximális teljesítménnyel villan.
oo A külső Speedlite vaku egyéni funkciói (P.Fn) nem állíthatók be és nem
törölhetők a fényképezőgép [z: Külső Speedlite vezérlés] képernyőjén.
Ezeket közvetlenül a külső Speedlite vakun adhatja meg.
177
Vaku funkcióbeállítások
Vaku funkcióbeállítások/Vaku egyedi funkcióbeállítások
törlése M
a [Beáll. törlése]
1 Válassza
lehetőséget.
Válassza ki a törölni kívánt
2 beállításokat.
zz Válassza a [Beép. vaku beáll. törl.],
[Külső vaku beáll. törl.] vagy [Külső
vaku C.Fn beáll. töröl] lehetőséget.
zz A megerősítést kérő párbeszédpanelen
válassza az [OK] lehetőséget. Az Egyedi
vakufunkciók vakubeállításai mind
törlődnek.
178
Felvételkészítés külső Speedlite vakuval
EL-/EX-sorozatú Speedlite vakuk EOS fényképezőgépekhez
A fényképezőgép a (külön kapható) EL/EX sorozató Speedlite vakuk minden
funkcióját támogatja.
A kezelési eljárásokért olvassa el az EL-/EX-sorozatú Speedlite vaku
kezelési kézikönyvét.
A nem az EL/EX sorozathoz tartozó Canon Speedlite vakuk
zz A-TTL vagy TTL automata vakuüzemmódba állított EZ/E/EG/ML/TL
sorozatú Speedlite vaku esetén a vaku csak maximális fényerővel
működtethető.
Állítsa a fényképezőgép felvételi módját <a> vagy <f> módra,
és állítsa be a rekeszértéket a fényképezés előtt.
zz Kézi vaku üzemmóddal rendelkező Speedlite használata esetén kézi
vaku módban fényképezzen.
Nem Canon gyártmányú vakuegységek
Szinkronizálási sebesség
A fényképezőgép kompakt, nem Canon gyártmányú vakuegységekkel
legfeljebb 1/250 másodperc záridővel szinkronizál. Nagy stúdióvakuk esetén
a vakuvillanás időtartama hosszabb, mint a kompakt vakuegységeknél,
pontos értéke típusonként változó. Felvételkészítés előtt ellenőrizze, hogy
a készülék megfelelően elvégzi-e a vaku szinkronizálását: ehhez készítsen
tesztfelvételeket kb. 1/60 mp és 1/30 mp közötti szinkronizálási sebességgel.
oo Külső Speedlite vaku csatlakoztatása előtt csukja le a beépített vakut.
oo Ha Élő nézet felvétel során használ külső Speedlite vakut, a [z: Zármód]
beállítása nem lehet [Elektronikus] (=243).
oo Ha a fényképezőgépet másik márkához készült vakuval vagy vakutartozékkal
használja, akkor elképzelhető, hogy a fényképezőgép nem fog megfelelően
működni, sőt akár hibák is előfordulhatnak.
oo Ne csatlakoztasson nagyfeszültségű vakuegységet a fényképezőgép
vakupapucsához. Elképzelhető, hogy a vaku ebben az esetben nem
fog villanni.
179
Vezeték nélküli vakus fényképezés
optikai átvitellel
M
Vezeték nélküli többvakus fényképezéshez a beépített vakut adóként
használhatja az optikai vezeték nélküli vakus fényképezést támogató
külső Canon Speedlite vakukhoz.
A vevő beállítása és pozicionálása
A külső Speedlite vaku (vevő) kezelési kézikönyve alapján konfigurálja az
alábbi beállításokat.
zz Állítsa be a Speedlite vakit vevőként.
zz Állítsa a fényképezőgépet és a Speedlite vakut azonos csatornára.
zz A vakuarány szabályozásához állítsa be a vevő vakucsoportját.
zz Helyezze el a fényképezőgépet és a vevőt az alább látható tartományban.
zz Fordítsa a vevőt a vezeték nélküli érzékelővel a fényképezőgép felé.
Kb. 10 m
Beltéri
Kültéri
Kb. 7 m
Kb. 80°
Kb. 5 m
Kb. 7 m
A vevő automatikus kikapcsolás funkciójának letiltása
Nyomja meg a fényképezőgép <A> gombját. Kézi vaku esetén nyomja
meg a vevő tesztvillantó gombját.
180
Vezeték nélküli vakus fényképezés optikai átvitellel
Az optikai átvitelt használó vezeték nélküli vakus fényképezés
módszerei
Külső Speedlite vaku
Egységek
A:B
száma vakuarány
Teljesen
automatikus
fényképezés
(E-TTL II
automatikus
vaku)
1
–
1
–
Több
–
Több
Több
Több
Beépített
vaku
Oldal
–
=182
Használatban =184
–
=185
Beállítások
–
=186
–
Használatban
Beállítások Használatban
• Vaku-expozíciókompenzáció
• FE-rögzítés
Külső Speedlite vaku
Egységek
A:B
száma
vakuarány
Kézi vaku
Beépített
vaku
=187
Beállítások
Vezeték
nélküli Vakucsoport
funkciók
0
1Mind
0:3
–
0
1Mind
0
1 (A:B)
0+3 1Mind és 2
0+3 1 (A:B) 2
=188
Oldal
Beállítások
Vezeték
nélküli Vakucsoport
funkciók
1/több
–
–
0
1Mind
Több
Beállítások
–
0
1 (A:B)
1/több
–
Használatban
Több
=189
Beállítások Használatban
0+3 1Mind és 2
0+3 1 (A:B) 2
* 0 / 1: külső Speedlite vaku; 3 / 2: beépített vaku
oo A vevők optikai vezérléséhez a beépített vaku akkor is villant, ha letiltotta
a vakuhasználatot.
181
Vezeték nélküli vakus fényképezés optikai átvitellel
Teljesen automatikus fényképezés egy vevővel
Teljesen automatikus vezeték nélküli
vakus fényképezés egy vevő és egy
adó használatával.
Az 1–4. és 6. lépés a vezeték nélküli vakus
fényképezés minden típusára vonatkozik.
1 Nyomja meg a <I> gombot.
a [Vakuvezérlés]
2 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza ki a [z: Vakuvezérlés]
lehetőséget.
a [Beép. vaku funkc.
3 Válassza
beáll.] lehetőséget.
182
Vezeték nélküli vakus fényképezés optikai átvitellel
ki a [Vaku mód: E-TTL II]
4 Válassza
beállítást.
a [Vez.nélk.funkc.] beállítást
5 Állítsa
a [0] értékre.
el a [Csatorna]
6 Végezze
konfigurálását.
zz A vevővel azonos optikai csatornát
állítson be (1–4).
a [Vakucsoport] lehetőséget
7 Állítsa
az [1Mind] beállításra.
el a képet.
8 Készítse
zz A fényképezőgép konfigurálása után
a normál vakus fényképezéshez
hasonlóan készítse el a felvételt.
zz A vezeték nélküli vakus fényképezés
leállításához állítsa a [Vez.nélk.funkc.]
opciót a [Tilt] értékre.
183
Vezeték nélküli vakus fényképezés optikai átvitellel
Automatikus vakuzás egy vevővel
A vevő és az adó fényerőarányának
módosításával beállíthatja, hogy az
árnyékok hogyan essenek a témára.
a [Vez.nélk.funkc.] beállítást
1 Állítsa
a [0:3] értékre.
zz Állítsa a [Vez.nélk.funkc.] beállítást
a [0:3] értékre az 5. lépésben
ismertetett módon (=183).
be a külső Speedlite vaku
2 Állítsa
és a beépített vaku fényerőarányát.
zz Válassza a [0:3] lehetőséget, és
állítsa be a vakuarányt a következő
értékek közé: 8:1–1:1.
oo Ha az adó vakufényereje nem elegendő, növelje az ISO-érzékenységet (=213).
oo A 8:1–1:1 vakuarány megfelel a 3:1–1:1 aránynak (1/2-es lépésközzel)
az expozíciólépések számánál.
184
Vezeték nélküli vakus fényképezés optikai átvitellel
Automatikus vakuzás több vevővel
Ha több vevőt használ, azokat egyetlen vakuegységként vagy a vakuarány
beállításához különálló csoportokként is kezelheti.
Az alapbeállításokat az alábbiakban találja.
Állítsa be az alábbi alapbeállításokat.
Vaku üzemmód
: E-TTL II
Vezeték nélküli funkciók : 0
Csatorna
: (a vevővel
megegyező)
zz[1Mind] Több vevő használata egy vakuegységként
Valamennyi vakuegység azonos
fényerővel villant, és a készülék
automatikusan állítja be a normál
expozíció eléréséhez szükséges
teljes, kombinált fényerőt.
Állítsa a [Vakucsoport] lehetőséget
az [1Mind] beállításra.
185
Vezeték nélküli vakus fényképezés optikai átvitellel
zz[1(A:B)] Automatikus vakuzás két vevőcsoporttal
A
B
A vevőket A és B vakucsoportra
oszthatja, és külön módosíthatja
azok relatív fényerejét.
A készülék automatikusan állítja be az
expozíciót, így a csoportok összesített
fényereje mindig normál expozíciót
eredményez.
a [Vakucsoport] beállítást az
1 Állítsa
[1(A:B)] értékre.
ki az [A:B vill.arány]
2 Válassza
beállítást.
oo A C csoport vakuegységei nem villannak, ha a [Vakucsoport] beállítás az
[1(A:B)] értékre van állítva.
oo A 8:1–1:1 vakuarány megfelel a 3:1–1:1 aránynak (1/2-es lépésközzel) az
expozíciólépések számánál.
186
Vezeték nélküli vakus fényképezés optikai átvitellel
Automatikus vakuzás több vevővel egy adóval
Vezeték nélküli vakus fényképezés során a =185–=186. oldalon
ismertetett módon adhat hozzá adót.
be az alábbi alapbeállításokat.
1 Állítsa
Vaku üzemmód
: E-TTL II
Vezeték nélküli funkciók : 0+3
Csatorna
: ( a vevővel
megegyező)
Adja meg a [Vakucsoport]
2 beállítását.
zz Válassza az [1Mind és2] vagy
az [1(A:B)2] lehetőséget.
zz Az [1(A:B)2] beállítás használata
előtt állítsa be az A:B vakuarányt.
A
[1Mind és2]
B
[1(A:B)2]
187
Vezeték nélküli vakus fényképezés optikai átvitellel
Speciális vezeték nélküli vakus fényképezés
zzVaku-expozíciókompenzáció
A [Vaku üzemmód] [E-TTL II] beállítása esetén érhető el. Ne feledje, hogy
a vaku expozíciókompenzációhoz elérhető beállítási elemek (lásd alább)
a [Vez.nélk.funkc.] és a [Vakucsoport] beállítás részleteitől függően
eltérőek lehetnek.
Vaku-expozíciókompenzáció
zz A beépített vakura és az összes külső
Speedlite vakura azonos mértékű vakuexpozíciókompenzáció érvényes.
2 Vaku expozíciókompenzáció
zz Állítsa be az adó vakuexpozíciókompenzációját.
1 Vaku expozíciókompenzáció
zz Valamennyi vevőhöz azonos mértékű
vaku-expozíciókompenzáció kerül
beállításra.
zzFE-rögzítés
A vakuexpozíció rögzítéséhez (FE-rögzítés, =167) nyomja meg a <A>
gombot.
188
Vezeték nélküli vakus fényképezés optikai átvitellel
Vezeték nélküli többvakus fényképezés meghatározott
fényerővel
A [Vaku mód] [Kézi vaku] beállítása esetén érhető el. Az elérhető
vakufényerő opciók (például [1vaku fényer.] és [A csop. fényerő])
a [Vez.nélk.funkc.] beállításaitól függően eltérőek lehetnek (lásd alább).
Vezeték nélküli funkciók: 0
zz Vakucsoport: 1Mind
Valamennyi vevőhöz azonos, manuálisan
beállított vakufényerő kerül beállításra.
zz Vakucsoport: 1 (A:B)
A vevőket A és B vakucsoportra
oszthatja, és külön módosíthatja azok
vakufényerejét.
Vezeték nélküli funkciók: 0+3
zz Vakucsoport: 1Mind és 2
Egymástól függetlenül állíthatja be
az adók és a vevők vakufényerejét.
zz Vakucsoport: 1 (A:B) 2
A vevőket A és B vakucsoportra
oszthatja, és külön módosíthatja azok
vakufényerejét. Az adó vakufényereje
szintén beállítható.
189
190
Felvétel
Ebben a fejezetben a fényképezés módját, valamint a Felvétel
([z]) lapon elérhető menübeállításokat mutatjuk be.
191
Állóképek rögzítése
zz Az oldalcímektől jobbra látható M ikon azt jelzi, hogy a funkció csak
a Kreatív zónában érhető el.
192
Lapfülek: Állóképek rögzítése (keresőn
keresztüli felvételkészítés)
zzFelvételkészítés 1
=199
=202
=204
=205
=206
=168
zzFelvételkészítés 2
=211
=213
=218
=219
zzFelvételkészítés 3
=224
=225
=227
=229
=230, 233, 236
193
Lapfülek: Állóképek rögzítése (keresőn keresztüli felvételkészítés)
zzFelvételkészítés 4
=238
=239
=241
=71
=245
=251
zzFelvételkészítés 5
=258
=119
=261
=263
zzFelvételkészítés 6
=266
=267
194
Lapfülek: Állóképek rögzítése (keresőn keresztüli felvételkészítés)
Alap zóna módokban a következő képernyők jelennek meg.
Az elérhető funkciók a felvételi módtól függően eltérőek.
zzFelvételkészítés 1
=199
=204
=205
=168
zzFelvételkészítés 2
=82
=71
=258
=267
195
Lapfülek: Állóképek rögzítése
(Élő nézet felvétel)
zzFelvételkészítés 1
=199
=202
=204
=205
=206
=168
zzFelvételkészítés 2
=211
=213
=218
=219
=220
=221
zzFelvételkészítés 3
=224
=225
=227
=229
=230, 233, 236
196
Lapfülek: Állóképek rögzítése (Élő nézet felvétel)
zzFelvételkészítés 4
=238
=239
=241
=72
=243
=245
=251
zzFelvételkészítés 5
=255
=119
zzFelvételkészítés 6
=135
=91
=265
=266
=267
=149
197
Lapfülek: Állóképek rögzítése (Élő nézet felvétel)
Alap zóna módokban a következő képernyők jelennek meg.
Az elérhető funkciók a felvételi módtól függően eltérőek.
zzFelvételkészítés 1
=199
=204
=205
=168
zzFelvételkészítés 2
=82
=72
zzFelvételkészítés 3
=135
=91
=265
=267
=149
198
A képminőség beállításai
ki a [z: Képminőség]
1 Válassza
elemet.
meg a képminőséget.
2 Adja
zz A RAW minőség kiválasztásához
forgassa el a <6> tárcsát, és válassza
ki a JPEG-minőséget, majd nyomja meg
a <Y> <Z> gombot.
zz Nyomja meg a <0> gombot
a beállításhoz.
oo Az elérhető felvételek számára vonatkozóan a képminőség-beállítási
képernyőn látható [****] jelzés mindig a [3:2] beállítás esetén érvényes
érték, a tényleges képarány-beállítástól függetlenül (=202).
oo Ha mind a RAW-, mind a JPEG-képeknél a [–] beállítás van megadva,
a készülék a 73 lehetőséget állítja be.
oo Ha a RAW és a JPEG opciót is kiválasztja, a gép minden alkalommal mindkét
képformátumban a beállított képrögzítési minőséggel rögzíti a kártyán
ugyanazt a képet. A készülék ugyanazzal a fájlszámmal tárolja a két
képet (.JPG kiterjesztéssel a JPEG- és .CR3 kiterjesztéssel a RAW-képek
esetében).
oo b 7 (Finom) minőségben készül.
oo A képminőségi ikonok jelentése: 1 RAW, F Kompakt RAW, JPEG,
7 Finom, 8 Normál, 3 Nagy, 4 Közepes, 6 Kicsi.
199
A képminőség beállításai
RAW-képek
A RAW-képek a képérzékelőből származó nyers adatok, amelyeket
a fényképezőgép a beállításoktól függően 1 vagy F (a 1
formátumnál kisebb méretű) formátumban rögzít a kártyára.
A RAW-képek a [3: RAW képek feldolgozása] menüvel feldolgozhatók
(=364), és JPEG-képként menthetők. Mivel maga a RAW-kép nem változik,
különböző feldolgozási feltételekkel tetszőleges számú JPEG-kép készíthető
belőle.
A RAW-képek feldolgozásához használja a fényképezőgéphez
mellékelt Digital Photo Professional szoftvert (EOS-szoftver). Különböző
módosításokat végezhet a képeken a felhasználásuktól függően,
és JPEG vagy más típusú képeket generálhat, amelyek már tükrözik
a módosításokat.
oo A RAW-képek számítógépen történő megjelenítéséhez a Digital Photo
Professional (mostantól DPP, EOS-szoftver) használata ajánlott.
oo A DDP régebbi verziói (4.x verziók) nem támogatják a fényképezőgéppel
készített RAW-képek megjelenítését, feldolgozását, szerkesztését, illetve az
azokkal végzett egyéb műveleteket. Ha számítógépére a DPP korábbi verziója
(4.x verzió) van telepítve, szerezze be és telepítse a DPP legújabb verzióját
a Canon webhelyéről a frissítéshez (=590.). (A korábbi verzió a frissítés
során felülírásra kerül.) Hasonló módon a DDP 3.x és korábbi verziói nem
támogatják a fényképezőgéppel készített RAW-képek megjelenítését,
feldolgozását, szerkesztését, illetve az azokkal végzett egyéb műveleteket.
oo Elképzelhető hogy egyes kereskedelmi forgalomban kapható szoftverek
nem képesek a fényképezőgéppel készített RAW-képek megjelenítésére.
A kompatibilitással kapcsolatos információkért lépjen kapcsolatba a szoftver
gyártójával.
Útmutató a képminőség beállításaihoz
A fájlméretre, a készíthető képek számára, valamint a sorozatfelvételek
maximális számára vonatkozó útmutatásért lásd: =615.
200
A képminőség beállításai
Sorozatfelvételek maximális száma folyamatos felvételi mód
mellett
A maximálisan készíthető sorozatfelvételek
száma a felvételi képernyőn, valamint
a kereső jobb alsó részén látható.
oo Ha a sorozatfelvétellel maximálisan készíthető felvételek kijelzett értéke
„99”, az azt jelenti, hogy 99 vagy több felvételt készíthet folyamatosan.
Ha ez az érték eléri a 98-at, azt követően a tényleges érték jelenik meg.
A keresőben és az LCD-panelen megjelenő [buSY] jelzés azt jelenti, hogy
a belső puffermemória megtelt, és a felvételkészítés átmenetileg nem
elérhető. Ha leállítja a folyamatos felvételt, a sorozatfelvételek maximális
száma nagyobb lesz. Ha az összes rögzített kép kártyára írása befejeződött,
a folyamatos felvétel a =615. oldalon található táblázatban felsorolt
maximális sorozatfelvételi értékekig folytatható.
201
Állóképek képaránya
M
Módosíthatja a kép képarányát.
ki az [z: Állókép
1 Válassza
képarány] lehetőséget.
be a képarányt.
2 Állítsa
zz Válasszon egy képarányt, majd nyomja
meg a <0> gombot.
zzJPEG-képek
A képek a beállított képaránnyal kerülnek mentésre.
zzRAW-képek
A képeket a készülék mindig [3:2] képaránnyal menti. A kiválasztott
képarány információit hozzáfűzi a RAW-képfájlhoz. Ha a RAW-képeket
a Digital Photo Professional EOS-szoftverrel dolgozza fel, akkor beállíthat
a fényképezéskor megadottal egyező képarányt.
202
Állóképek képaránya
Képarány
4:3
16:9
1:1
Keresős
fényképezéssel
Élő nézet
felvétel esetén
oo Többszörös expozíció esetén a készített kép képaránya [3:2] lesz.
oo Amikor [4:3], [16:9] vagy [1:1] képarányú RAW-képeket jelenít meg, akkor
azokon az adott képarányt vonalak jelzik. (Ezek a sorok nem rögzülnek
a képen.)
203
Képmegtekintési idő
A rögzített kép hosszabb ideig való megjelenítéséhez állítsa be a [Megtart]
opciót. Ha nem szeretné megjeleníteni a rögzített képet, válassza a [Ki]
beállítást.
Válassza ki a [z: Képmegtekintés]
1 lehetőséget.
2 Válassza ki a kívánt időbeállítást.
oo Ha a [Megtart] beállítást választja, a készülék az [5: Autom. kikapcs.]
lehetőségnél megadott ideig jeleníti meg a képeket.
204
Kártyaemlékeztető
Beállíthatja, hogy a fényképezőgép csak akkor készítsen képet, ha kártya
van behelyezve. Az alapértelmezés szerinti beállítás az [Enged].
a [z: Zárkioldás kártya
1 Válassza
nélkül] lehetőséget.
2 Válassza a [Tilt] parancsot.
205
Az optikai jellemzők miatt bekövetkező
objektívtorzítás korrekciója
M
Színhiba, képtorzítás és más problémák adódhatnak az objektív optikai
jellemzői miatt. A fényképezőgép képes ezen jelenségek ellensúlyozására
az [Objektívtorzítás korrekciója] funkcióval.
ki az [z: Objektívtorzítás
1 Válassza
korrekciója] lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
az [Enged] lehetőséget.
3 Válassza
zz Ellenőrizze, hogy megjelent-e
a csatlakoztatott objektív neve és
a [Korrekciós adatok elérhetők] felirat
(utóbbi a diffrakció-korrekció esetében
nem jelenik meg).
zz Ha a [Korrekciós adatok nem
elérhetők] üzenet vagy a [ ] ikon
jelenik meg, tekintse meg a „Digitális
objektívoptimalizáló” című részt
(=208).
206
Az optikai jellemzők miatt bekövetkező objektívtorzítás korrekciója
Peremsötétedés-korrekció
A színelváltozás (sötét képsarkok) kijavítható.
oo A felvételkészítés feltételeitől függően a kép szélein zaj jelenhet meg.
oo Minél magasabb az ISO-érzékenység, annál alacsonyabb lesz a korrekció
mértéke.
oo Az alkalmazott korrekció kisebb mértékű, mint a mellékelt Digital Photo
Professional szoftverrel (EOS-szoftver) maximálisan beállítható korrekciós érték.
oo A peremsötétedés korrigálása automatikusan történik Alap zóna módokban,
ha be vannak jegyezve a korrekciós adatok a fényképezőgépnél.
Torzításkorrekció
A torzítás (a kép elmosódása) kijavítható.
oo A torzítás korrigálása érdekében a fényképezőgép szűkebb képterületet
rögzít a felvétel készítése közben láthatónál, némileg megvágja a képet,
és csökkenti az érzékelt felbontást.
oo A torzításkorrekció beállításával némileg módosulhat a látószög.
oo Ha nagyítja képet, a torzításkorrekciót a készülék nem alkalmazza
a megjelenített képre.
oo Videofelvételnél alkalmazható torzításkorrekció.
oo A torzításkorrekcióval ellátott képekhez nem lehet portörlési adatokat adni
(=241). Tovább a felvétel idejétől függően előfordulhat, hogy az AF-pont
nem a megfelelő pozícióban jelenik meg.
oo A torzításkorrekció automatikusan történik, ha az <8> mód beállítása
<q>, és be vannak jegyezve a korrekciós adatok a fényképezőgépnél.
207
Az optikai jellemzők miatt bekövetkező objektívtorzítás korrekciója
Digitális objektívoptimalizáló
Az objektív optikai jellemzőiből adódó különböző eltérések korrigálhatók,
a diffrakció és az aluláteresztő szűrő által okozott élességtorzulás
korrigálásával együtt.
Amennyiben a képernyőn a [Korrekciós adatok nem elérhetők] vagy
az [ ] jelenik meg, használja az EOS Utility programot a [Digitális
obj.optimalizáló] korrekciós adatainak fényképezőgéphez történő
hozzáadásához. Részletekért tekintse meg az EOS Utility kezelési
kézikönyvét.
oo A felvételkészítés körülményeitől függően a korrekció hatására nőhet a zaj
mértéke. A képek szegélye hangsúlyosabbá válhat. A felvétel elkészítése előtt
szükség szerint módosítsa a képstílus képélességét, vagy állítsa a [Digitális
obj.optimalizáló] beállítást a [Tilt] értékre.
oo Minél magasabb az ISO-érzékenység, annál alacsonyabb lesz a korrekció
mértéke.
oo Videofelvétel készítése esetén a [Digitális obj.optimalizáló] lehetőség nem
jelenik meg. (Nem lehet korrekciót alkalmazni.)
oo A [Digitális obj.optimalizáló] lehetőség engedélyezése a kromatikus aberrációt
és a diffrakciót is javítja, azonban ezek az opciók nem jelennek meg.
oo A digitális objetkívoptimalizáló alkalmazása automatikusan történik Alap zóna
módokban, ha be vannak jegyezve a korrekciós adatok a fényképezőgépnél.
208
Az optikai jellemzők miatt bekövetkező objektívtorzítás korrekciója
Kromatikus aberráció javítása
A kromatikus aberráció (a téma körvonalainál kialakuló színes szegély)
korrigálható.
oo Ha a [Digitális obj.optimalizáló] engedélyezve van, a [Színtorzítás korr.]
nem jelenik meg.
Diffrakció-korrekció
A diffrakció (a rekesznyílás által okozott élességromlás) korrigálható.
oo A felvételkészítés körülményeitől függően a korrekció hatására nőhet a zaj
mértéke.
oo Minél magasabb az ISO-érzékenység, annál alacsonyabb lesz a korrekció
mértéke.
oo Videofelvétel készítése esetén a [Diffrakció-korrekció] lehetőség nem jelenik
meg. (Nem lehet korrekciót alkalmazni.)
oo A „Diffrakció-korrekció” során az aluláteresztő szűrő stb. által okozott
felbontásromlást kijavítja a rendszer a diffrakció mellett. Ezért a korrekció
használata akár nyitott rekeszhez közeli rekeszértékek esetében is hasznos
lehet.
oo Ha a [Digitális obj.optimalizáló] engedélyezve van, a [Diffrakció-korrekció]
nem jelenik meg.
209
Az optikai jellemzők miatt bekövetkező objektívtorzítás korrekciója
Általános óvintézkedések az objektívtorzítás korrekciójára
vonatkozóan
oo Már elkészített JPEG-képekre nem alkalmazható peremsötétedés-korrekció,
kromatikus aberráció javítása, torzításkorrekció és diffrakció-korrekció.
oo Nem Canon gyártmámyú objektív használata esetén akkor is ajánlatos
a [Tilt] beállítást választani a korrekciós funkciók számára, ha a kijelzőn
a [Korrekciós adatok elérhetők] tájékoztatás látható.
oo A kép szélének nagyításával a kép olyan részei is láthatóvá válhatnak,
amelyeket a készülék valójában nem fog rögzíteni.
oo Ha az objektív nem rendelkezik távolsági adatokkal, a korrekció mértéke
kisebb lesz (kivéve a diffrakció-korrekciót).
Általános megjegyzések az objektívtorzítás korrekciójára
vonatkozóan
oo Az objektívtorzítás korrekciója hatása a használt objektívtől és
a felvételkészítési viszonyoktól függően változhat. Ezenfelül a használt
objektívtől, felvételkészítési viszonyoktól stb. függően elképzelhető, hogy
a korrekció hatása csak nehezen észlelhető a képen.
oo Ha nehéz megkülönböztetni a korrekciót, a kép nagyítása és felvétel utáni
ellenőrzése ajánlott.
oo A korrekciók akkor is alkalmazhatók, ha hosszabbítót vagy Life-size Converter
kiegészítőt használ.
oo Ha a fényképezőgép nem tartalmaz a csatlakoztatott objektívre vonatkozó
korrekciós adatokat, ugyanaz a hatás lesz megfigyelhető, mint abban az
esetben, ha a korrekcióknál a [Tilt] beállítást választja (kivéve a diffrakciókorrekciót).
oo Ha szükséges, olvassa el az EOS Utility kezelési kézikönyvét is.
210
Automatikus expozíciósorozat (AEB)
M
Három képet rögzíthet a fényképezőgép által beállított különböző záridőkkel,
rekeszértékekkel és ISO-érzékenységekkel. Ezt AEB funkciónak nevezzük.
* Az AEB az automatikus expozícióval készített felvételsorozatot jelenti.
az [z: Exp. komp./AEB]
1 Válassza
lehetőséget.
meg az AEB-tartományt.
2 Adja
zz Az AEB-tartomány (1) beállításához
(1)
Normál expozíció
Csökkentett expozíció
Növelt expozíció
fordítsa el a <6> tárcsát. A <Y>
<Z> gombokkal állítsa be az
expozíciókompenzáció szintjét.
zz Nyomja meg a <0> gombot
a beállításhoz.
zz Ha kilép a menüből, az AEB-tartomány
a képernyőn látható.
el a képet.
3 Készítse
zz A készülék a beállított felvételkészítési
módnak megfelelően a következő
sorrendben készíti a három összefűzött
felvételt: normál expozíció, csökkentett
expozíció és növelt expozíció.
zz A készülék nem lép ki automatikusan
az AEB módból. Ha ki szeretne lépni az
AEB módból, a 2. lépésnek megfelelően
kapcsolja ki az AEB-tartomány
kijelzését.
211
Automatikus expozíciósorozat (AEB)
oo Ha az [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto megvil. optimalizálás]
(=218) beállítása nem [Tilt], előfordulhat, hogy az AEB hatása lecsökken.
oo <u> felvételkészítési módban háromszor nyomja meg az exponálógombot
mindegyik felvételnél. Ha <o> vagy <i> beállítás esetén teljesen
lenyomva tartja az exponálógombot, a fényképezőgép egymás után elkészíti
a sorozat három felvételét, majd a felvételkészítés leáll. Ha a <m> vagy
a <l> beállítás van kiválasztva, a három sorozatképet a gép egymáshoz
képest 10 vagy 2 mp-es késéssel készíti el. <q> beállítás esetén a megadott
felvételszám háromszorosa készül el folyamatos felvételnél.
oo Expozíciókompenzációval együtt is beállíthatja az AEB módot.
oo Az AEB nem használható vakuval, a Többfelvételes zajcsökkentés funkcióval,
a fókuszsorozat funkcióval, valamint HDR módban.
oo Ha a tápkapcsolót <2> állásra állítja, vagy ha a vaku teljesen feltöltött,
az AEB beállítás automatikusan törlődik.
212
Az ISO-érzékenység beállításai
állóképekhez
M
Az ISO-érzékenységet (a képérzékelő fényérzékenységét) a környezet
megvilágítási szintjéhez kell beállítani. Alap zóna módokban az
ISO-érzékenység beállítása automatikus.
A videofelvétel során használt ISO-érzékenységgel kapcsolatos
információkért lásd: =620.
meg az <i> gombot (9).
1 Nyomja
zz A <Q> gomb megnyomása után
a Gyorsvezérlés képernyőről is
elvégezheti a beállítás konfigurálását.
be az ISO-érzékenységet.
2 Állítsa
zz Forgassa el a <6> vagy <5> tárcsát.
zz Az ISO-érzékenység automatikus
beállításához válassza az [A] vagy
[AUTO] lehetőséget (=614).
Útmutató az ISO-érzékenység beállításához
zz Az alacsony ISO-érzékenység csökkenti a zajt, de növeli
a fényképezőgép/tárgy bemozdulásának kockázatát és bizonyos
felvételkészítési feltételek mellett csökkenti az élességi területet
(kisebb mélységélességet eredményez).
zz A nagy ISO-érzékenység lehetővé teszi a rossz fényviszonyok közötti
felvételkészítést, a nagyobb élességi terület (nagyobb mélységélesség)
beállítását, valamint hosszabb vaku-hatótávolság alkalmazását,
de növelheti a zajt a képeken.
213
Az ISO-érzékenység beállításai állóképekhez
oo A képzaj (pl. fénypontok vagy sávok) mennyisége megnövekedhet, míg
a látszólagos felbontás csökkenhet a H beállítás (ISO 51200) esetén,
mivel ez egy kiterjesztett ISO-érzékenység.
oo Nem választható ISO 100/125/160 és kiterjesztett ISO-érzékenység,
ha a [z: Csúcsfény árnyalat elsőbbség] beállítás az [Enged] vagy
a [Speciális] lehetőségre van állítva (=219).
oo Nagy ISO-érzékenységgel, magas hőmérsékleten, hosszú expozícióval
vagy többszörös expozícióval történő felvételkészítés esetén a zaj (nagyobb
szemcsék, fénypontok, sávok stb.), a rendellenes színek és a színeltolás
nagyobb mértékben észrevehetővé válnak.
oo Különösen nagy zajt okozó felvételi körülmények (pl. a nagy ISO-érzékenység,
a magas hőmérséklet és a hosszú expozíció kombinációja) esetén
előfordulhat, hogy a készülék nem tudja megfelelően rögzíteni a képeket.
oo Nagy ISO-érzékenységgel és vakuval készített felvételeknél a felvétel
túlexponált lehet.
214
Az ISO-érzékenység beállításai állóképekhez
ISO-érzékenységtartomány kézi beállítás esetén
ki az [z: zISO1 Válassza
érzékenység beállításai]
lehetőséget.
ki az [ISO érz. tart.]
2 Válassza
lehetőséget.
meg az alsó határértéket.
3 Adja
zz Válassza ki a Minimum mezőt, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz Válassza ki az ISO-érzékenységet,
majd nyomja meg a <0> gombot.
meg a felső határértéket.
4 Adja
zz Válassza ki a Maximum mezőt, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz Válassza ki az ISO-érzékenységet,
majd nyomja meg a <0> gombot.
5 Válassza az [OK] billentyűt.
215
Az ISO-érzékenység beállításai állóképekhez
Az Auto. ISO beállítással használt ISO-érzékenységtartomány
ki az [Autom. tartomány]
1 Válassza
lehetőséget.
meg az alsó határértéket.
2 Adja
zz Válassza ki a Minimum mezőt,
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz Válassza ki az ISO-érzékenységet,
majd nyomja meg a <0> gombot.
meg a felső határértéket.
3 Adja
zz Válassza ki a Maximum mezőt,
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz Válassza ki az ISO-érzékenységet,
majd nyomja meg a <0> gombot.
4 Válassza az [OK] billentyűt.
oo A [Minimum] és a [Maximum] beállítások az ISO-érzékenység biztonsági
eltolásaként (=558) is szolgálnak.
216
Az ISO-érzékenység beállításai állóképekhez
Minimális záridő az Auto. ISO beállításhoz
Ez <d> és <f> módban csökkentheti a fényképezőgép bemozdulása
általi hatást és a témák elmosódottságának mértékét abban az esetben,
ha nagy látószögű objektívvel készít felvételt mozgó témáról, illetve ha
teleobjektívet használ.
ki a [Minimális záridő]
1 Válassza
lehetőséget.
Automatikus beállítás
Adja meg a kívánt minimális
2 záridőt.
zz [Automatikus] módban a <6> tárcsa
forgatásával válasszon lassabb vagy
gyorsabb záridőt, majd nyomja meg
a <0> gombot.
Manuális beállítás
zz [Kézi] módban a <6> tárcsa
forgatásával válassza ki a záridőt,
majd nyomja meg a <0> gombot.
oo Ha az [Autom. tartomány] beállítással megadott maximális ISO-érzékenységgel
nem érhető el a megfelelő expozíció, a készülék a [Minimális záridő] beállításnál
hosszabb záridő beállításával igyekszik elérni a normál expozíciót.
oo Vakus fényképezés és videofelvétel esetén ezt a funkciót a készülék nem
használja.
oo Ha az [Automatikus(Normál)] beállítás van megadva, a minimális záridő
az objektív fókusztávolságának reciproka lesz. A [Hosszabb] beállítástól
a [Rövidebb] beállítás felé tett minden lépés egy lépésnyi záridőnek felel meg.
217
A fényerő és a kontraszt automatikus
korrigálása (Auto Lighting Optimizer
(Auto megvilágítás optimalizálás))
M
A kép fényereje és kontrasztja automatikusan javítható, amennyiben
a felvételek sötétek, illetve a kontraszt túl alacsony vagy túl magas.
ki az [z: Auto Lighting
1 Válassza
Optimizer/z: Auto megvil.
optimalizálás] lehetőséget.
2 Válassza ki a megfelelő beállítást.
oo Bizonyos felvételkészítési feltételek mellett növekedhet a zaj, és megváltozhat
a képek élessége.
oo Ha az Auto Lighting Optimizer (Auto megvilágítás optimalizálás) hatása túl
erős, és a kép ezért nem a kívánt fényerőt mutatja, állítsa be az [Enyhe]
vagy a [Tilt] értéket.
oo Ha a [Tilt] értéktől eltérő beállítás esetén expozíciókompenzációt vagy vakuexpozíciókompenzációt alkalmaz az expozíció sötétítésére, előfordulhat, hogy
a kép világos lesz. Ha sötétebb expozíciót szeretne, állítsa be a [Tilt] értéket
a funkciónál.
oo A [Magas] érték használata esetén a sorozatfelvételek maximális száma
alacsonyabb lesz. A kártyára történő képrögzítés hosszabb időt fog igénybe
venni.
oo Ha a 2. lépés során az <B> gomb megnyomásával törli a [X] jelet az
[M v. B módban letiltva] beállítás mellől, <a> és <F> üzemmódban is
beállítható az [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto megvil. optimalizálás]
funkció.
218
Csúcsfényárnyalat-elsőbbség beállításai
M
Csökkentheti a világos területek túlexponált részét.
ki a [z: Csúcsfény
1 Válassza
árnyalat elsőbbség] elemet.
ki a kívánt beállítást.
2 Válassza
zz [Enged]: árnyalatok hangsúlyozása
a csúcsfényeken. A szürkék és
a csúcsfények közötti gradáció
simábbá válik.
zz [Speciális]: bizonyos felvételkészítési
feltételek mellet az [Enged] funkciónál
is hatékonyabban szünteti meg
a túlexponált csúcsfényeket.
oo Elképzelhető, hogy a zaj mértéke némileg nőni fog.
oo A használható ISO-érzékenységi tartomány alsó határértéke ISO 200.
Kiterjesztett ISO-érzékenység nem állítható be.
oo Videofelvételek készítése esetén a [Speciális] beállítás nem használható.
oo A [Speciális] beállítás használata esetén egyes jelenetek a várttól eltérően
fognak megjelenni.
219
Mérési időzítő (Élő nézet felvétel)
M
Beállíthatja, hogy miután valamilyen művelet (például az exponálógomb
félig történő lenyomása) miatt megjelent, milyen hosszú ideig számoljon
a mérési időzítő (ez határozza meg az expozíciós érték megjelenítésének/
AE-rögzítés időtartamát).
a [z: Mérési időzítő]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza ki a kívánt időbeállítást.
220
Expozíciószimuláció (Élő nézet felvétel)
M
Az expozíciószimuláció a tényleges kép fényerejét (expozícióját) modellezi
és jeleníti meg.
az [z: Expoz. szimuláció]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza ki a kívánt beállítást.
zzEnged (g)
A megjelenített kép fényereje közelít a végeredmény fényerejéhez
(expozíciójához). Ha expozíciókompenzációt ad meg, a kép fényereje
ennek megfelelően módosul.
zze közben
Alapesetben a kép normál fényerővel jelenik meg, így jól látható (E).
A kép fényereje csak akkor fogja megközelíteni az elkészített kép
tényleges fényerejét (expozícióját), amikor lenyomja azt a gombot, amelyet
a [Mélységélességi előnézet] funkcióhoz társított (a [8 C.Fn III-3 :
Gombok testreszabása] beállítás használatával, (=571)) (g).
zzTilt (E)
A kép normál fényerővel jelenik meg, így jól látható. A kép még
expozíciókompenzáció megadásakor is normál fényerővel jelenik meg.
221
Fehéregyensúly-beállítások
M
A fehéregyensúly (WB) a fehér területek fehérségének biztosítására szolgál.
Az Automatikus [Q] (Környezetprioritás) vagy az [Qw] (Fehérprioritás)
beállítás legtöbbször beállítja a helyes fehéregyensúlyt. Ha nem
hozhatók létre természetes megjelenésű színek az Automatikus beállítás
alkalmazásával, akkor ki is választhatja az adott fényforrásnak megfelelő
fehéregyensúlyt, vagy egy fehér tárgy lefényképezésével manuálisan is
beállíthatja azt.
Válassza ki a [z: Fehéregyensúly]
1 lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
(Kb.)
Kijelzés
Q
Qw
W
E
R
Y
U
D
Mód
Automatikus (Környezet-előválasztás, =224)
Automatikus (Fehér-előválasztás, =224)
Napfény
Árnyékos
Felhős, alkonyat, naplemente
Volfrám izzó
Fehér fénycső
Vaku
Színhőmérséklet (K: Kelvin)
3000–7000
5200
7000
6000
3200
4000
Automatikus beállítás*
O
Egyedi (=225)
2000–10000
P
Színhőmérséklet (=226)
2500–10000
* Színhőmérséklet-átviteli funkcióval rendelkező Speedlite vakuk esetén. Egyéb
esetben kb. 6000K a beállítás rögzített értéke.
222
Fehéregyensúly-beállítások
Fehéregyensúly
Az emberi szem a fehér tárgyat fehérnek látja, függetlenül a megvilágítástól.
Digitális fényképezőgép esetében a színkorrekció beállításának alapját
a megvilágítás színhőmérséklete adja, majd a színt szoftver segítségével
kell beállítani, hogy a fehér felszínek valóban fehérnek tűnjenek. A funkció
segítségével természetes színtónusokkal készítheti a képeket.
223
Fehéregyensúly-beállítások
[Q] Automatikus fehéregyensúly
A [Q] beállítással kis mértékben növelheti a kép meleg színeinek intenzitását
volfrám izzóval megvilágított területről készült felvételek esetén. Az [Qw]
kiválasztása esetén csökkentheti a kép meleg színeinek intenzitását.
Válassza ki a [z: Fehéregyensúly]
1 lehetőséget.
az [Q] lehetőséget.
2 Válassza
zz Az [Q] elem kiválasztását követően
nyomja meg az <B> gombot.
3 Válasszon a lehetőségek közül.
Figyelmeztetések az [Qw] funkció használatára vonatkozóan
oo A témák meleg színtónusa kifakulhat.
oo Ha több fényforrás található a fényképezni kívánt területen, előfordulhat,
hogy nem mérsékelhető a kép meleg színtónusa.
oo Vaku használata esetén a színtónus megegyezik az [Q] beállításnál
megadottal.
224
Fehéregyensúly-beállítások
[O] Egyedi fehéregyensúly
Az egyedi fehéregyensúly használata esetén manuálisan beállíthatja
a fehéregyensúlyt a felvétel helyszínén található fényforrásnak megfelelően.
Ezt a folyamatot mindig a felvétel tényleges helyszínének fényforrásánál
végezze el.
le egy egyszínű
1 Fényképezzen
fehér tárgyat.
zz Nézzen a fényképezőgéppel egy egyszerű,
fehér tárgyra úgy, hogy a képernyőn csak
fehér szín legyen látható.
zz Fókuszáljon kézzel, határozza meg
a normál expozíciót a fehér tárgyra,
és készítsen felvételt.
zz Bármely fehéregyensúly-beállítás
használható.
ki az [z: Egyedi FE]
2 Válassza
lehetőséget.
a fehéregyensúly3 Importálja
adatokat.
zz A <Y> <Z> gombok megnyomásával
válassza ki az 1. lépésben rögzített képet,
majd nyomja meg a <0> gombot.
Az adatok importálásához válassza
az [OK] lehetőséget.
ki a [z: Fehéregyensúly]
4 Válassza
lehetőséget.
ki az egyedi
5 Válassza
fehéregyensúlyt.
zz Válassza ki a [O] lehetőséget.
225
Fehéregyensúly-beállítások
oo Ha az 1. lépésben meghatározott expozíció jelentős mértékben eltér a normál
expozíciótól, nem érhető el megfelelő fehéregyensúly.
oo A következő képek nem választhatók: [Egyszínű] képstílussal készített
képek, a felvételkészítés előtt vagy után kreatív szűrővel ellátott képek,
többszörös expozícióval készített képek, megvágott képek, valamint más
fényképezőgéppel készített képek.
oo Elképzelhető, hogy a beállítással nem használható képek is megjelennek.
oo Egy fehér tárgy lefényképezése helyett szürke kartonlapot vagy normál
18%-os szürke fényvisszaverőt is fényképezhet (kereskedelmi forgalomban
elérhető).
[P] Színhőmérséklet
Válassza ki a [z: Fehéregyensúly]
1 lehetőséget.
be a színhőmérsékletet.
2 Állítsa
zz Válassza ki a [P] opciót.
zz Forgassa el a <6> tárcsát a kívánt
színhőmérséklet beállításához, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz A színhőmérséklet kb. 2500K és
10000K közötti értékekre állítható
100K lépésközökben.
oo Mesterséges fényforrás fehéregyensúlyának beállításakor válassza
a szükséges fehéregyensúly-korrekciót (magenta vagy zöld).
oo Ha kereskedelmi forgalomban kapható mérő által mért adatok alapján
szeretné beállítani a [P] értéket, készítsen próbafelvételeket, és állítsa
be úgy az értékeket, hogy azok ellensúlyozzák a színhőmérséklet-mérő
és a fényképezőgép adatai közötti különbséget.
226
Fehéregyensúly-korrekció
M
A fehéregyensúly-korrekció hatása megegyezik a kereskedelmi forgalomban
kapható színhőmérséklet-konverziós szűrők vagy színkompenzációs szűrők
használatának hatásával.
Fehéregyensúly-korrekció
ki az [z: FE-vált./sor.]
1 Válassza
lehetőséget.
be a fehéregyensúly2 Állítsa
korrekciót.
Példabeállítás: A2, G1
zz A <j> <9> tárcsa használatával vigye
a „■” jelzést a kívánt helyre.
zz B = kék, A = sárga, M = magenta
és G = zöld. A kép színegyensúlya
a mozgatás irányához tartozó szín
irányába tolódik el.
A képernyő jobb oldalán a „VÁLTÁS”
felirat alatt láthatja az irányt,
illetve a korrekció mértékét
(ebben a sorrendben).
zz Az <L> gomb megnyomásával az
összes [FE-vált./sor.] beállítást törölheti.
zz A <0> gomb megnyomásával léphet ki
a beállításból.
oo A kék/borostyánsárga korrekció egy szintje a színhőmérséklet-konverziós
szűrő kb. 5 miredjével egyenértékű. (Mired: a színhőmérséklet mértékegysége,
melyet például a színhőmérséklet-konverziós szűrők sűrűségének értékének
jelölésére használnak.)
227
Fehéregyensúly-korrekció
Automatikus fehéregyensúly-sorozat
A fehéregyensúly-sorozat (fehéregyensúly-rekeszelés) segítségével
egyszerre készíthet különböző színtónusokkal három képet.
B/A elhajlás ±3 szint
Adja meg a fehéregyensúly-sorozat
mértékét.
zz A „Fehéregyensúly-korrekció”
műveletsor 2. lépésében, amikor
elforgatja a <5> tárcsát, a képernyőn
látható „■” jel „■ ■ ■” (3 pont) jelre változik
a képernyőn.
zz A tárcsát az óramutató járásának
megegyező irányba forgatva a B/A
sorozatot, az óramutató járásával
ellenkező irányba forgatva pedig
az M/G sorozatot állíthatja be.
A jobb oldalon található „SOR”
felirat alatt láthatja a sorozat irányát,
illetve a korrekció mértékét (ebben
a sorrendben).
zz Az <L> gomb megnyomásával az
összes [FE-vált./sor.] beállítást törölheti.
zz A <0> gomb megnyomásával léphet ki
a beállításból.
oo A fehéregyensúly-sorozat készítésekor jelentősen csökken a folyamatos
felvétellel készíthető képek száma.
oo Mivel egyetlen exponálással három kép készül, a kép kártyára rögzítése
hosszabb ideig tart.
oo A képek a következő sorozatban készülnek: 1. Normál fehéregyensúly,
2. Kék (B) elhajlás, és 3. Sárga (A) elhajlás vagy 1. Normál fehéregyensúly,
2. Magenta (M) elhajlás és 3. Zöld (G) elhajlás.
oo A fehéregyensúly-korrekció és az AEB a fehéregyensúly-sorozattal együtt
is állítható. Ha az AEB értékét a fehéregyensúly-sorozattal együtt állítja be,
a gép összesen kilenc képet rögzít felvételenként.
oo A fehéregyensúly ikon villog, ha az fehéregyensúly-rekeszelés aktív élő nézet
felvétel esetén.
oo A „SOR” szó a rekeszelésre utal.
228
Színtérbeállítások
M
A visszaadható színek tartományát színtérnek nevezzük. Hagyományos
felvételkészítéshez az sRGB beállítás használata ajánlott.
a [z: Színtér]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Adja meg a kívánt színtér-beállítást.
Adobe RGB
Ez a színtér főként kereskedelmi célú nyomtatáshoz és más ipari
alkalmazásokhoz használatos. Akkor javasolt, ha olyan felszerelést
használ, mint például az Adobe RGB-kompatibilis monitorok vagy
a DCF 2.0 (Exif 2.21 vagy újabb) kompatibilis nyomtatók.
oo Az Adobe RGB színtérrel készített állóképek fájlnevének első karaktere
aláhúzásjel „_” lesz.
oo Az ICC-profilt a készülék nem társítja a képhez. Az ICC-profilok leírásait
a Digital Photo Professional kezelési kézikönyv tartalmazza (EOS szoftver).
oo Az Alap zóna módokban a készülék automatikusan az [sRGB] beállítást
választja ki.
229
Képstílus kiválasztása
M
Az előre beállított képstílusok egyikének kiválasztásával egyszerűen
beállíthatja a saját fényképészeti kifejezésmódjához vagy a témához
leginkább illő képjellemzőket.
Válassza ki a [z: Képstílus]
1 lehetőséget.
2 Válasszon egy képstílust.
A képstílusok jellemzői
zz[D] Automatikus
A színtónus automatikusan a jelenetnek megfelelő beállítást kapja.
Különösen a kék égbolt, a zöld tájak, valamint az alkonyi, kültéri és
természetfotók színei lesznek élénkek.
oo Ha az [Automatikus] beállítással nem érhető el a kívánt színtónus, válasszon
másik képstílust.
zz[P] Normál
A kép élénk színekben, éles körvonalakkal jelenik meg. Ez egy általános
képstílus, amely a legtöbb helyzetben alkalmazható.
zz[Q] Portré
Szép bőrtónushoz. A kép lágyabb tónust kap. Portréhoz megfelelő.
A [Színtónus] módosításával (=234) beállíthatja a bőr színének
árnyalatát.
230
Képstílus kiválasztása
zz[R] Tájkép
Élénk kék és zöld színek jeleníthetők meg, és nagyon éles képek
rögzíthetők. Látványos tájképek készítéséhez használható.
zz[u] Finom részletek
A téma részletes körvonalainak és finom textúrájának bemutatásához.
A színek élénkek lehetnek.
zz[S] Semleges
A kép számítógépes feldolgozásához ideális. Közepes fényerejű
és telítettségű, természetes hatású színekkel rendelkező és finom
árnyalatú képek rögzítéséhez.
zz[U] Élethű
A kép számítógépes feldolgozásához ideális. Ha a téma rögzítésére
napfényben, 5200 K színhőmérséklet alatt kerül sor, a színt a készülék
úgy állítja be, hogy megfeleljen a téma színméréssel megállapított
színének. Közepes fényerejű és telítettségű, finom árnyalatú képek
rögzítéséhez.
zz[V] Egyszínű
Fekete-fehér képekhez.
oo Az [Egyszínű] képstílussal rögzített JPEG-képekből nem lehet színes képeket
előállítani.
oo Beállíthatja, hogy a fényképezőgép keresőjében megjelenjen a <z> jelzés,
amikor az [Egyszínű] beállítást használja (=570).
zz[W] Saját beállítás 1–3
Ezekhez a beállításokhoz tetszés szerint módosított alapstílust,
például [Portré] vagy [Tájkép], képstílusfájlt stb. regisztrálhat (=236).
Bármelyik még nem beállított felhasználói képstílus esetén a képeket
ugyanolyan tulajdonságbeállításokkal rögzíti a készülék, mint az
[Automatikus] mód alapértelmezett beállításai esetén.
231
Képstílus kiválasztása
Szimbólumok
A képstílus-kiválasztó képernyőn ikonok érhetők el az [Erősség],
a [Finomság], a [Képélesség] és a [Kontraszt] beállítás [Küszöb]
paramétere, illetve más beállítások számára. A számok azt jelölik,
hogy az adott képstílushoz melyik beállítás van megadva.
g
h
i
j
k
l
Képélesség
A Erősség
B Finomság
C Küszöb
Kontraszt
Telítettség
Színtónus
Szűrőeffektus (Egyszínű)
Színezés (Egyszínű)
oo Videó készítése közben a [Képélesség] funkció [Finomság] és [Küszöb]
paramétere esetében egy csillag „*” jelenik meg. A [Finomság] és a [Küszöb]
paraméter videókra nem alkalmazható.
232
Képstílus testre szabása
M
Az alapértelmezett beállítások módosításához bármelyik képstílust személyre
szabhatja. Az [Egyszínű] képstílus testre szabásához lásd: =235.
ki a [z: Képstílus]
1 Válassza
lehetőséget.
egy képstílust.
2 Válasszon
zz Válassza ki a beállítani kívánt képstílust,
majd nyomja meg az <B> gombot.
a lehetőségek közül.
3 Válasszon
zz A beállításokról és hatásukról
a következő oldalon olvashat.
233
Képstílus testre szabása
4 Állítsa be az effekt szintjét.
zz A <M> gomb megnyomásával
mentheti a beállítást, és visszatérhet
a képstílus-kiválasztó képernyőhöz.
zz Az alapértelmezéstől eltérő értékű
beállítások kék színnel jelennek meg.
Beállítások és hatásuk
Képélesség
A Erősség
1
B Finomság*
2
C Küszöb*
Kontraszt
Telítettség
Színtónus
g
h
i
j
0: Gyenge körvonal
1: Finom
1: Alacsony
-4: Kis kontraszt
-4: Kis telítettség
-4: Vöröses bőrtónus
7: Erős körvonal
5: Szemcsés
5: Magas
+4: Nagy kontraszt
+4: Nagy telítettség
+4: Sárgás bőrtónus
*1: A kihangsúlyozandó körvonalak finomságát jelzi. Minél kisebb a szám, annál
finomabbak a körvonalak, amelyek kihangsúlyozhatók.
*2: A téma és a környező terület közötti kontraszt alapján beállítja, hogy mennyire
legyen kihangsúlyozva a körvonal. Minél kisebb a szám, annál hangsúlyosabb
lesz a körvonal, ha a kontrasztkülönbség alacsony. Ugyanakkor a képzaj jobban
észrevehető, ha a szám kisebb.
oo Videofelvétel esetén a [Képélesség] funkció [Finomság] és [Küszöb] értéke
nem állítható be (nem jelenik meg).
oo A 3. lépésben az [Alapbeáll.] lehetőség kiválasztásával visszaállíthatja az
aktuális képstílust az alapértelmezett értékekre.
oo A felhasználó által módosított képstílus alkalmazásával történő
felvételkészítéshez válassza ki a módosított képstílust, és készítse el
a felvételt.
234
Képstílus testre szabása
[V] Egyszínű beállítás
[k] Szűrőeffektus
Szűrő
N: Nincs
Ye: Sárga
Or: Narancs
R: Vörös
G: Zöld
Az egyszínű képhez alkalmazott
szűrőhatással kiemelhetők a fehér
felhők vagy a zöldellő fák.
Hatásminta
Normál fekete-fehér kép szűrőeffektusok nélkül.
A kék égbolt természetesebbnek látszik, a fehér felhők pedig élesebbek.
A kék ég kissé sötétebbnek látszik. A naplemente sokkal ragyogóbb.
A kék ég egészen sötétnek látszik. A lehullott levelek élesebbek és
világosabbak.
A bőrtónusok és az ajkak kevésbé kontúrozottak. A zöld falevelek
élesebbek és világosabbak.
oo A [Kontraszt] növelése hangsúlyosabbá teszi a szűrőeffektust.
[l] Színezés
A színezés alkalmazásával egyszínű kép
készíthető a kiválasztott színben. Akkor
hatékony, ha hatásosabb képeket szeretne
elkészíteni.
235
Képstílusok rögzítése
M
Kiválaszthat egy alap képstílust, ami lehet például a [Portré] vagy
a [Tájkép], beállíthatja annak értékeit a kívánt módon, majd regisztrálhatja
az [1. saját b.], a [2. saját b.] és a [3. saját b.] név alatt. Ez akkor hasznos,
ha eltérő beállításokkal rendelkező különböző képstílusokat szeretne
létrehozni.
Az Ön által az EOS Utility (EOS szoftver) használatával a fényképezőgépre
regisztrált képstílusok is módosíthatók.
Válassza ki a [z: Képstílus]
1 lehetőséget.
ki a [Saját b.] lehetőséget.
2 Válassza
zz Válassza ki a [*. saját b.] elemet, majd
nyomja meg az <B> gombot.
meg a <0> gombot.
3 Nyomja
zz A [Képstílus] beállítás kiválasztása után
nyomja meg a <0> gombot.
ki az alap képstílust.
4 Válassza
zz Válassza ki az alap képstílust.
zz Akkor is így válassza ki a stílusokat,
amikor a fényképezőgépre az EOS
Utility (EOS szoftver) segítségével
regisztrált stílusok beállítását végzi.
236
Képstílusok rögzítése
5 Válasszon a lehetőségek közül.
be az effekt szintjét.
6 Állítsa
zz A részletekért lásd: „Képstílus testre
szabása” (=233).
zz A <M> gomb megnyomásával
mentheti a beállítást, és visszatérhet
a képstílus-kiválasztó képernyőhöz.
Az alap képstílus a [*. saját b.] elem
jobb oldalán látható.
Ha a stílus neve kékkel jelenik meg, az
arra utal, hogy a felhasználó módosította
az alapértelmezett értékeket.
oo Ha egy képstílust [*. saját b.] néven regisztrált, az alap képstílus
megváltoztatása törli a korábban regisztrált felhasználói képstílus beállított
paramétereit.
oo Ha végrehajtja az [5: Összes f.gépbeáll. törlése] (=547) műveletet, akkor
az összes [*. saját b.] beállítás visszatér az alapértelmezett értékekre.
oo Tárolt képstílus használatához válassza ki a tárolt [*. saját b.] beállítást
a fénykép elkészítése előtt.
oo Az EOS Utility kezelési kézikönyve ismerteti, hogy hogyan regisztrálhat
képstílusfájlt a fényképezőgéphez.
237
Zajcsökkentési beállítások
M
Zajcsökkentés hosszú expozíciónál
A legalább 1 másodpercig tartó expozícióval készített képek esetén
csökkenthető a hosszú expozíció során jellemzően fellépő zaj
(fénypontok és sávok) mértéke.
Válassza ki a [z: Hosszú exp.
1 zajcsökkentés]
lehetőséget.
Válassza ki a megfelelő
2 zajcsökkentési
beállítást.
zz[AUTO] Automatikus
1 másodperces vagy hosszabb expozíciók esetén a fényképezőgép
automatikusan zajcsökkentést végez, ha a hosszú expozícióra jellemző
zajt észlel. Ez az [Automatikus] beállítás a legtöbb esetben jó
eredményt biztosít.
zz[ON] Engedélyezés
A fényképezőgép minden 1 másodperces vagy hosszabb expozíció
esetén zajcsökkentést végez. Az [Engedélyezés] beállítással azok
a zajok is csökkenthetők, amelyekhez az [Automatikus] beállítás
nem elegendő.
oo Az [Automatikus] és az [Engedélyezés] beállítás esetén: a kép elkészítése
után a zajcsökkentési folyamat ugyanannyi ideig tarthat, mint az expozíció.
oo A kép szemcsésebbnek tűnhet [Engedélyezés] beállítással, mint a [Letiltás]
vagy az [Automatikus] beállítás esetén.
oo Ha az [Enged] lehetőség van beállítva, az élő nézetben készített hosszú
expozíciós felvételek készítésekor a zajcsökkentési folyamat (amelyet
a kijelzőn megjelenő „buSY” felirat jelöl) leállítja az élő nézetes megjelenítést,
és csak a folyamat befejezése után folytathatja a felvételt.
238
Zajcsökkentési beállítások
Zajcsökkentés nagy ISO-érzékenységnél
Ezzel a funkcióval csökkentheti a képen kialakult zajt. Ez különösen
hatékony nagy ISO-érzékenység mellett történő felvételkészítés esetén.
Alacsony ISO-érzékenység mellett történő felvételkészítés esetén a kép
sötétebb részein (az árnyékos területeken) észlelhető zaj tovább csökken.
ki a [z: Nagy ISO-érzék.
1 Válassza
zajcsökk.] lehetőséget.
2 Állítsa be a szintet.
zz[M] Többfelvételes zajcsökkentés
Az [Erős] beállításhoz képest jobb képminőséget biztosító zajcsökkentés
alkalmazása. A gép négy egymást követő felvételt automatikusan
egyetlen JPEG-képpé egyesít, és így készíti el a fényképet.
Ha a képminőség beállítása RAW vagy RAW+JPEG, a [Többfelvételes
zajcsökk.] nem állítható be.
239
Zajcsökkentési beállítások
A Többfelvételes zajcsökkentés beállításával kapcsolatos
óvintézkedések
oo Ha a képek a fényképezőgép bemozdulása miatt nagyon elcsúsznak,
előfordulhat, hogy a zajcsökkentés kisebb mértékben észlelhető.
oo Ha kézben tartja a fényképezőgépet, tartsa stabilan a bemozdulás elkerülése
érdekében. Állvány használata ajánlott.
oo Ha mozgó témát fényképez, a téma mozgásának hatására szellemképek
jelennek meg.
oo Az automatikus képillesztés ismétlődő mintázatok (rácsok, csíkok stb.),
valamint fakó, egyárnyalatú képek esetén nem működik megfelelően.
oo Ha a téma fényessége változik a négy egymást követő felvétel során,
szokatlan expozíció jelentkezhet a képen.
oo A felvételkészítés után a képek kártyára történő rögzítése hosszabb ideig
is eltarthat a zajcsökkentést és a képek egyesítését követően. A képek
feldolgozása közben a „buSY” felirat jelenik meg a keresőben és az
LCD-panelen, és a folyamat befejezéségi nem készíthet felvételeket.
oo A [Többfelvételes zajcsökk.] beállítás nem érhető el bulb felvételkészítés,
AEB- vagy FE-rekeszelés, RAW vagy RAW+JPEG típusú képek készítése
esetén, valamint a zajcsökkentés hosszú expozíciónál, a többszörös expozíció
és a HDR üzemmódban.
oo A vaku használatára nincs lehetőség. Ne feledje, hogy az EOS-kompatibilis
külső Speedlite vakuk az AF-segédfényt az [z: AF-segédfény indítása]
beállításnak megfelelően bocsátják ki.
oo Videofelvételek készítése során a [Többfelvételes zajcsökk.] funkció nem
használható (nem jelenik meg).
oo Automatikusan a [Normál] értékre vált, ha a tápkapcsolót <2> állásba
állítja, kicseréli az akkumulátort vagy a kártyát, valamint ha Alap zóna módra,
<F> felvételi módra vagy videofelvételre vált.
240
Portörlési adatok hozzáfűzése
M
A porfoltok törléséhez használt portörlési adatok alkalmazhatók a képeknél,
amennyiben az érzékelő tisztítása port hagy rajta. A portörlési adatokat
a mellékelt Digital Photo Professional (EOS szoftver) használja a porfoltok
automatikus törléséhez.
Előkészítés
zz Készítsen elő egy egyszínű fehér tárgyat, például egy papírlapot.
zz Az objektív fókusztávolságát állítsa be 50 mm-re vagy nagyobbra.
zz Az objektív fókuszmódkapcsolóját állítsa <MF> helyzetbe, a fókuszt pedig
végtelenre (∞).
Portörlési adatok begyűjtése
a [z: Portörlési adatok]
1 Válasza
lehetőséget.
az [OK] billentyűt.
2 Válassza
zz Az automatikus érzékelőtisztítás
végrehajtása után megjelenik egy
üzenet. Habár a tisztítás során hallható
mechanikus zaj a zár felől, nem készül
felvétel.
241
Portörlési adatok hozzáfűzése
le egy egyszínű
3 Fényképezzen
fehér tárgyat.
zz 20–30 cm távolságból fényképezzen
egy egyszínű fehér objektumot (például
egy üres fehér lapot), amelyik betölti
a képernyőt.
zz Bár a készülék nem menti a képet,
az adatok mégis elérhetők lesznek
abban az esetben is, ha nincs kártya
a fényképezőgépben.
A kép rögzítésekor a fényképezőgép
megkezdi a portörlési adatok gyűjtését.
A portörlési adatok beolvasása után
megjelenik egy üzenet.
zz Ha nem sikerült beszerezni az adatokat,
hibaüzenet jelenik meg. Kövesse az
előző oldalon ismertetett „Előkészítés”
eljárást, majd válassza az [OK]
lehetőséget. Készítsen újabb fényképet.
Portörlési adatok hozzáfűzése
A fényképezőgép ekkortól alkalmazza a portörlési adatokat minden
felvételnél. Javasolt a portörlési adatok megszerzése még a felvételkészítés
előtt.
A porfoltok Digital Photo Professional (EOS szoftver) segítségével
történő automatikus törléséről bővebb információkat talál a Digital
Photo Professional Kezelési kézikönyvben.
A fájlméret nem változik lényegesen a portörlési adatok képekre való
alkalmazása esetén.
oo Ha a tárgy mintával vagy ábrával rendelkezik, akkor azt az érzékelő porként
észlelheti, és ez hatással lehet a Digital Photo Professional (EOS-szoftver)
programmal történő poreltávolításra.
242
Zárkioldási módszer (Élő nézet felvétel)
M
Beállíthatja, hogy élő nézet felvétel esetén hogyan történjen a zár kioldása.
a [z: Zármód]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
zzMechanikus
A felvételkészítés aktiválja a mechanikus zárat. Ha TS-E objektívet
használ (TS-E17mm f/4L vagy TS-E24mm f/3.5L II kivételével), és eltolja
vagy megdönti az objektívet, illetve ha hosszabbítócsövet használ, állítsa
a zármódot a [Mechanikus] lehetőségre. Ha az [Elektr.1.redőny] vagy
az [Elektronikus] beállítást választja, akkor előfordulhat, hogy nem
érhető el normál expozíció, vagy nem a várt expozíciót kapja eredményül.
zzElektronikus első redőny
A felvételkészítés csak a második redőny zárját aktiválja.
A zár csendesebb, mint a [Mechanikus] beállítás esetén.
zzElektronikus
Lehetővé teszi, hogy legfeljebb 1/16000 másodperces záridővel
fényképezzen zárhang nélkül.
A <o>, <i> és <q> felvételkészítési módok esetén nem érhető el.
A vaku használatára nincs lehetőség.
243
Zárkioldási módszer (Élő nézet felvétel)
oo Az [Elektronikus] opció nem érhető el keresztüli felvételkészítés esetén,
ha a <o>, <i> vagy <B> felvételkészítési mód van beállítva.
oo A felvételi körülményektől függően nagy záridő és a maximálishoz közelítő
rekeszérték mellett a nem fókuszban lévő képterületek a hiányosak lehetnek.
Ha nem találja megfelelőnek a nem fókuszban lévő képterületek megjelenését,
az alábbi útmutatásokat követve jobb eredményeket érhet el.
• Az elektronikus első redőny nélkül készítse a felvételeket.
• Adjon meg alacsonyabb záridőt.
• Növelje a rekeszértéket.
oo Az [Elektronikus] beállítás esetén a fényképezőgép bemozdulása vagy
a téma mozgása képtorzulást eredményezhet.
oo Ha a zármódot villódzó fény esetén az [Elektronikus] lehetőségre állítja,
az a képernyő jelentős villódzásához vezethet, és a készülék vízszintes
csíkokkal (zajjal) és szokatlan expozícióval rögzítheti a képeket.
244
Többszörös expozíció
M
Többszörös expozíciót végezhet, amelyet a készülék aztán egyetlen képpé
egyesít. Élő nézet felvétel használata esetén valós időben tekintheti meg, hogyan
történik az expozíciók egyesítése, amikor többszörös expozíciójú képeket rögzít.
a [z: Többszörös expoz.]
1 Válassza
lehetőséget.
be a [Többszörös expoz.]
2 Állítsa
értékét.
zz Válassza az [Enged] lehetőséget.
zz A többszörös expozíció módból való
kilépéshez válassza a [Tilt] lehetőséget.
Adja meg a [Többsz. exp. mód]
3 beállítását.
zzAdditív
A készülék kumulatív módon összegzi az egyes rögzített képeket a végső
expozícióban. Az [Expozíciók száma] beállítástól függően állítson be
negatív expozíciókompenzációt. Az expozíciókompenzáció értékének
beállításához használja az alább található bevezető útmutatót.
Útmutató a több expozícióval készülő képeknél alkalmazandó
expozíciókompenzáció beállításához
Két expozíció: -1 lépés, három expozíció: -1,5 lépés, négy expozíció: -2 lépés
zzÁtlagoló
Az [Expozíciók száma] beállítástól függően a készülék automatikusan
beállítja a negatív expozíciókompenzációt a többszörös expozíció
készítése közben. Ha ugyanarról a jelenetről készít felvételt többszörös
expozícióval, a készülék automatikusan a normál expozíciónak megfelelő
módon vezérli a téma hátterének expozícióját.
245
Többszörös expozíció
be az [Expozíciók száma]
4 Állítsa
értékét.
zz Válassza ki az expozíciók számát, majd
nyomja meg a <0> gombot.
meg a [Többsz.exp.folyt.]
5 Adja
beállítás értékét.
zz Ha a [Csak 1 felv.] lehetőséget
választja, a többszörös expozíciós
felvétel automatikusan kikapcsol
a felvétel elkészítése után.
zz Ha a [Folyamatosan] lehetőséget
választja, a többszörös expozíciós felvétel
mindaddig folytatódik, amíg a 2. lépésben
látható [Tilt] beállítást ki nem választja.
(1)
el az első expozíciót.
6 Készítse
zz Megjelenik az elkészített kép.
zz A képernyő (1) pontján ellenőrizheti,
hogy hány exponálás van még hátra.
zz A <x> gomb megnyomásával
megtekintheti az elkészített képet
(=249).
el a következő expozíciókat.
7 Készítse
zz Az eddig rögzített képek egyesítve
246
jelennek meg. A csak képes kijelzéshez
nyomja meg többször az <B> gombot.
zz Ha szeretné megtekinteni az addig
elkészített többszörös expozíciós
képet, vagy ellenőrizni szeretné az
expozíciót és a képek egyesítését,
tartsa nyomva élő nézet felvétel közben
a mélységélesség-előnézet gombot
(vagy a [Mélységélességi előnézet]
funkcióhoz társított gombot).
zz A többszörös expozícióval történő
felvételkészítés leáll, amikor a megadott
számú exponálás megtörtént.
Többszörös expozíció
oo Folyamatos felvételkészítés közben a folyamatos felvételkészítés sebessége
jelentősen csökken.
oo A készülék csak a többszörös expozíció egyesített képét menti, a 6. és
7. lépésben a többszörös expozícióval készült képhez készített képeket nem.
oo A készülék a további expozícióknál is az első egyszeres expozíciónál beállított
képminőséget, ISO-érzékenységet, képstílust, nagy ISO-érzékenységű
zajcsökkentést, színteret stb. alkalmazza.
oo Képarány nem állítható be a többszörös expozícióval történő
felvételkészítésnél. A képeket a gép 3:2 képaránnyal rögzíti.
oo A fehéregyensúly-sorozat, a többfelvételes zajcsökkentés, a HDR mód vagy
kreatív szűrők beállításakor többszörös expozícióval történő felvételkészítés
nem állítható be.
oo Többszörös expozícióval történő felvételkészítés során az
[z: Objektívtorzítás korrekciója], az [z: Auto Lighting Optimizer/
z: Auto megvil. optimalizálás] és a [z: Csúcsfény árnyalat elsőbbség]
automatikusan [Tilt] értéket kap.
oo Ha a [z: Képstílus] beállítása [Automatikus], a felvételkészítéskor
a [Normál] beállítást alkalmazza a fényképezőgép.
oo Többszörös expozíció során minél több az expozíció, annál feltűnőbb lesz
a zaj, a rendellenes színek és a sávok.
oo Ha az [Additív] módot állította be, a képfeldolgozás hosszabb időt fog igénybe
venni a többszörös expozíció elkészülte után. (Az elérésjelző fény hosszabb
ideig világít.)
oo Ha az [Additív] mód beállítása mellett készít Élő nézet felvételt, az Élő nézet
funkció a többszörös expozíció elkészülte után automatikusan leáll.
oo A 7. lépésnél a többszörös expozíció felvétel közben látható képének fényereje
és zajszintje nem egyezik majd a többszörös expozíció végső rögzített képére
jellemző fényerővel és zajszinttel.
oo A készülék törli a többszörös expozíciót, ha <2> állásba kapcsolja
a tápkapcsolót vagy akkumulátort vagy kártyát cserél.
oo Ha Alap zóna módra vagy <w/x> módra vált, akkor befejeződik
a többszörös expozícióval történő felvételkészítés.
oo Ha a fényképezőgép számítógéphez van csatlakoztatva, nem készíthet
felvételeket többszörös expozícióval. Ha a fényképezőgépet a felvételkészítés
közben csatlakoztatja számítógéphez, a többszörös expozícióval végzett
felvételkészítés leáll.
oo Az utolsó felvétel fénykép-információt a készülék rögzíti, és hozzáfűzi
a többszörös expozíció révén készült képhez.
247
Többszörös expozíció
Többszörös expozícióval készült képek egyesítése kártyára
mentett RAW-képpel
A kártyára rögzített RAW-képek közül is választhat egyet a végső képet
alkotó képek első egyszeres expozíciójaként. A készülék a kijelölt RAW-kép
eredeti példányát is megőrzi.
a [Kép kivál.többsz.
1 Válassza
expozícióhoz] lehetőséget.
ki az első képet.
2 Válassza
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
válassza ki az első képet, majd nyomja
meg az <0> gombot.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
A kiválasztott kép fájlszáma a képernyő
alsó részén jelenik meg.
el a képet.
3 Készítse
zz Ha választással adja meg az első
képet, a hátralévő expozíciók száma
az [Expozíciók száma] beállítás szerint
eggyel csökken.
oo JPEG-képek nem választhatók ki.
oo A következő képek nem választhatók első egyszeres expozíciónak: azok
a képek, amelyeknél a [z: Csúcsfény árnyalat elsőbbség] beállítása
[Enged] vagy [Speciális], valamint azok a képek, amelyeknél a [z: Állókép
képarány] beállítása nem [3:2].
oo A készülék a [Tilt] beállítást alkalmazza az [z: Objektívtorzítás korrekciója]
és az [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto megvil. optimalizálás] funkcióra,
függetlenül az első egyszeres expozíciónak választott kép beállításaitól.
oo A készülék a további képeknél is az első képnél beállított ISO-érzékenységet,
képstílust, nagy ISO-érzékenységű zajcsökkentést, színteret stb. fogja alkalmazni.
oo Ha az első képként kiválasztott képnél a Képstílus beállítása [Automatikus],
a fényképezőgép a [Normál] beállítást alkalmazza a felvételkészítéshez.
oo Más fényképezőgéppel készített képek nem választhatók erre a célra.
oo Elképzelhető, hogy a nem egyesíthető képek is megjelennek.
oo A többszörös expozíciós felvételkészítéshez használt RAW-képet is kiválaszthat.
oo A kép kiválasztásának megszüntetéséhez válassza a [Kivál.megsz.] lehetőséget.
248
Többszörös expozíció
Többszörös expozíció ellenőrzése és törlése felvétel közben
Mielőtt befejezi a megadott számú felvétel
készítését, ha szeretné megtekinteni az
addig elkészített többszörös expozíciós
képet, ellenőrizni az expozíciót és a képek
egyesítését, nyomja meg a <x> gombot.
A <L> gomb megnyomásával
megjelenítheti, hogy mely műveletek
végezhetők el a többszörös expozíció
felvétele során.
Művelet
2 Visszatérés az
előző képernyőre
q Utolsó kép
visszavonása
W Mentés és kilépés
r Kilépés mentés
nélkül
Leírás
Újra megjelenik a <L> gomb megnyomása előtti képernyő.
Az utoljára készített kép törlése (készítsen másik képet).
A hátralévő expozíciók száma eggyel nő.
Menti az adott időpontig készült felvételeket egy többszörös
expozíciós képként, és kilép a többszörös expozíciós
felvételkészítésből.
A kép mentése nélkül kilép a többszörös expozíciós
felvételkészítésből.
oo Többszörös expozíciós felvétel közben csak a többszörös expozíció képe
jeleníthető meg.
249
Többszörös expozíció
Gyakori kérdések
zzVannak a képminőségre vonatkozó megkötések?
A rendszer az egyes exponált képeket és a többszörös expozíció képét
is a megadott képminőségben menti.
zzKártyára rögzített képek is egyesíthetők?
A [Kép kivál.többsz.expozícióhoz] beállítás kiválasztása esetén
a kártyára rögzített képek közül is kiválaszthatja az első egyszeres
expozíció képét (=248). A kártyára rögzített képek közül csak egy
képet választhat az egyesítéshez.
zzMűködésbe lép az automatikus kikapcsolás a többszörös
expozíció felvételeinek elkészítése közben?
A többszörös expozícióval végzett felvételkészítés során az automatikus
kikapcsolás nem működik.
A többszörös expozíciós felvétel megkezdése előtt az automatikus
kikapcsolás a fényképezőgépen beállítottaknak megfelelően lép
működésbe, és a többszörös expozíció beállításai törlődnek.
250
HDR (High Dynamic Range) felvétel
M
Az állóképeket a kiégett csúcsfények és árnyékok csökkentésével is
rögzítheti annak érdekében, hogy megmaradjanak a tónusok széles
dinamikatartományában még a nagyon kontrasztos jelenetek esetén
is. A tájképeket és a csendéleteket célszerű HDR-felvétellel készíteni.
HDR-felvétel során a készülék három képet készít különböző expozíciós
beállítással (normál expozíció, alulexponált és túlexponált) minden
felvételnél, majd automatikusan egy fényképben egyesíti a képeket.
A készülék a HDR-képet JPEG-képként rögzíti.
* A HDR a nagy dinamikatartomány rövidítése.
a [z: HDR mód]
1 Válassza
lehetőséget.
Adja meg a [Din. tart. beáll.]
2 lehetőséget.
zz Ha az [Automatikus] értéket választja,
a dinamikatartományt a gép a kép teljes
színskálája alapján automatikusan
állítja be.
zz Minél nagyobb számot állít be, annál
nagyobb lesz a dinamikatartomány.
3 Állítsa be a [Hatás] értékét.
251
HDR (High Dynamic Range) felvétel
Hatások
zz[P] Természetes
A készülék megőrzi a kép nagy tónustartományát, ami nélkül a legjobban
megvilágított és az árnyékos területek részletgazdagsága elveszne.
A kiégett csúcsfények és árnyékok mérsékelten jelennek meg.
zz[A] Művészi – normál
Bár a készülék jobban lecsökkenti a legjobban megvilágított és az
árnyékos területek részletgazdagságát, mint a [Természetes] hatásnál,
a kép a kisebb kontraszt és a laposabb gradáció következtében
festményre fog emlékeztetni. A téma körvonalait világos (vagy sötét)
szegély veszi körül.
zz[B] Művészi – élénk
A színek jóval telítettebbek, mint a [Műv.-normál] hatásnál. A kis
kontraszt és a lapos gradáció grafikára emlékeztető hatást kelt.
zz[C] Művészi – feltűnő
A színek ennél a hatásnál a legtelítettebbek, ennek következtében a téma
jobban kiemelkedik, és a kép olajfestményre emlékeztet.
zz[D] Művészi – dombormű
A készülék csökkenti a színtelítettséget, a fényerőt, a kontrasztot és
a gradációt, és ezzel mélység nélkülivé alakítja a képet. A kép kopottnak
és réginek tűnik. A téma körvonalait világos (vagy sötét) szegély veszi
körül.
Művészi –
normál
Telítettség
Normál
Körvonalazott Normál
Fényerő
Normál
Tónus
Tompa
Művészi –
élénk
Erős
Vékony
Normál
Tompa
Művészi –
feltűnő
Nagyobb
Erős
Normál
Tompa
Művészi –
dombormű
Enyhe
Vastagabb
Sötét
Tompább
oo A készülék az éppen megadott képstílus jellemzőinek figyelembevételével
érvényesíti a hatásokat (=230).
252
HDR (High Dynamic Range) felvétel
be a [Folyamatos HDR]
4 Állítsa
értékét.
zz Ha a [Csak 1 felv.] lehetőséget
választja, a HDR-felvételi mód
automatikusan kikapcsol a felvétel
elkészítése után.
zz Ha a [Minden felv.] lehetőséget
választja, a HDR-felvételi mód
mindaddig érvényben marad, amíg
a 2. lépésben látható [HDR letilt.]
beállítást ki nem választja.
be az [Autom.képilleszt.]
5 Állítsa
értékét, és készítse el a felvételt.
zz Ha a készüléket a kezében tartva
fényképez, válassza az [Enged]
lehetőséget. Állvány használatakor
válassza a [Tilt] beállítást.
oo A RAW HDR típusú képeket a készülék JPEG 73 képminőségben
rögzíti. A RAW+JPEG HDR típusú képeket a készülék a megadott
JPEG-képminőségben rögzíti.
oo Kiterjesztett ISO-érzékenységgel (H) nem készíthetők HDR felvételek.
oo A HDR felvételek esetén automatikusan [Tilt] értékre váltanak a következők:
az [z: Objektívtorzítás korrekciója] menüpont [Torzításkorrekció]
beállítása, az [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto megvil.
optimalizálás], valamint a [z: Csúcsfény árnyalat elsőbbség].
oo Az AEB-felvétel és a vakuval történő fényképezés nem használható.
oo Ha mozgó témát fényképez, a téma mozgásának hatására szellemképek
jelennek meg.
oo A HDR felvétel során három kép készül eltérő, automatikusan beállított záridők
alkalmazásával. A készülék még <s> és <a> felvételkészítési módokban
is eltolja a záridőt a megadott záridő alapján.
oo A fényképezőgép bemozdulásának megelőzése érdekében nagy
ISO-érzékenység is beállítható.
Élő nézet felvétel esetén
oo A szűrőeffektusok élő előnézete kissé eltér a tényleges felvételektől.
253
HDR (High Dynamic Range) felvétel
oo Ha az [Autom.képilleszt.] [Enged] beállítással készít HDR-képeket,
a készülék az AF-pont megjelenítési információit (=392) és a portörlési
adatokat (=241) nem fűzi hozzá a képhez.
oo Ha a készüléket a kezében tartva készíti el a HDR-felvételt, és az [Autom.
képilleszt.] beállítása [Enged], a kép széléből a készülék levág egy
kisebb részt, a felbontás pedig némileg csökken. Ha (a fényképezőgép
bemozdulása stb. miatt) a képek nem igazíthatók teljesen egymáshoz, az
automatikus képillesztés nem feltétlenül valósul meg. Ügyeljen arra, hogy
ha szélsőségesen világos vagy sötét környezetben fényképez, előfordulhat,
hogy az automatikus képillesztés nem működik megfelelően.
oo Ha a készüléket a kezében tartva készíti el a HDR-felvételt, és az [Autom.
képilleszt.] beállításnál a [Tilt] lehetőséget választotta, nem biztos, hogy
a három kép tökéletesen fog illeszkedni egymáshoz; emiatt elképzelhető,
hogy a HDR-hatás nem lesz teljes. Állvány használata ajánlott.
oo Az automatikus képillesztés ismétlődő mintázatok (rácsok, csíkok stb.),
valamint fakó, egyárnyalatú képek esetén nem működik megfelelően.
oo Az ég és a fehér falak színátmenetének visszaadása nem feltétlenül lesz
tökéletes. Zaj, rendellenes expozíció és rendellenes színek is megjelenhetnek.
oo A megvilágított területek a fénycsöves és a LED-es fényforrások
környezetében készített HDR-felvételeken természetellenes színűvé
válhatnak.
oo HDR-felvételkészítésnél a képeket a fényképezőgép egyesíti, majd a kártyára
menti, ami eltarthat egy ideig. A képek feldolgozása alatt a „buSY” felirat
látható a keresőben és az LCD-panelen, és a feldolgozás befejezéséig
nem készíthet képeket.
254
Fókuszsorozat (Élő nézet felvétel)
M
A fókuszsorozat* funkció lehetővé teszi a folyamatos felvételkészítést
úgy, hogy a fókusztávolság automatikusan változik egy felvétel után.
Ezeknél a képeknél létrehozhat egy képet egy széles területnél egy olyan
alkalmazással, amelyik támogatja a mélységkomponálást, pl. Digital Photo
Professional (EOS szoftver).
* A „SOR” rövidítés a sorozatot jelöli.
a [z: Fókuszsorozat]
1 Válassza
lehetőséget.
ki a [Fókuszsorozat]
2 Válassza
elemet.
zz Válassza az [Enged] lehetőséget.
meg a képek számát.
3 Adja
zz Adja meg a felvételenként rögzítendő
képek számát.
zz A következő tartományban állítható be:
[2]–[999].
255
Fókuszsorozat (Élő nézet felvétel)
meg a [Fókusz lépésköz]
4 Adja
értékét.
zz Adja meg, hogy mennyire szeretné
eltolni a fókuszt. Ez az összeg
automatikusan módosul a felvétel
közbeni rekeszérték alapján.
Mivel a nagyobb rekeszértékek növelik
a fókuszeltolást, a fókuszsorozat
szélesebb tartományt fed le az adott
helyzetben érvényes [Fókusz lépésköz]
és [Felvételek száma] szerint.
zz A beállítások megadását követően
nyomja meg a <0> gombot.
be az [Expozíció simítása]
5 Állítsa
értékét.
zz Figyelmen kívül hagyhatja
a módosításokat a kép fényerejét illetően
a fókuszsorozat során, ha az [Expozíció
simítása] lehetőséget az [Enged] értékre
állítja, ami kompenzálja a tényleges
rekeszérték (effektív f/szám) változását
minden egyes fókuszpozíciónál.
el a képet.
6 Készítse
zz Ha új mappába szeretné menteni
256
]
a felvételeit, koppintson a [
lehetőségre, majd válassza az
[OK] elemet.
zz Fókuszáljon a kívánt fókusztartomány
közelebbi végére, majd nyomja le
teljesen az exponálógombot.
zz A felvétel indulásakor engedje ki az
exponálógombot.
zz A fényképezőgép folyamatosan
készíti a felvételeket, a fókuszpozíció
eltolásával a legnagyobb érték felé.
zz A felvételkészítés akkor fejeződik be,
amikor elkészül a megadott számú kép,
illetve eléri a fókusztartomány túlsó végét.
Fókuszsorozat (Élő nézet felvétel)
oo A fókuszsorozat ideálisan állóképek készítéséhez, állvánnyal használandó.
oo A szélesebb látószöggel való fényképezés javasolt. A mélység beállítását
követően szükség esetén levághatja a képet.
oo A következő objektívek használhatók (2019. áprilisi állapot).
• EF16-35mm f/4L IS USM
• EF24-70mm f/4L IS USM
• EF100mm f/2.8L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5L MACRO USM
• EF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
• EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
oo Állítsa az [Expozíció simítása] beállítást [Tilt] értékre a következő
objektíveknél, mert változást eredményezhetnek a kép fényerejében.
• EF100mm f/2.8 L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5 L MACRO USM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
oo A megfelelő [Fókusz lépésköz] beállítások témánként eltérőek. Nem
megfelelő [Fókusz lépésköz] beállítása esetén egyenetlen lehet a kép
kompozíciója, illetve a felvételkészítés tovább tarthat, mert több felvétel
készül. Készítsen néhány próbafelvételt, és határozza meg a megfelelő
[Fókusz lépésköz] beállítást.
oo A képek kombinálása időigényes lehet, ha a [Felvételek száma] beállítás
magas.
oo A vaku használatára nincs lehetőség.
oo A villódzó fénynél készített felvételek esetén a kép egyenetlen lehet. Ilyenkor
jobb eredmények érhetők el alacsonyabb záridő megadásával.
oo A fókuszsorozat nem elérhető, ha az objektív fókuszmódkapcsolója az <MF>
állásra van állítva.
oo A folyamatban lévő felvételkészítés leállítása expozíciós problémákat okozhat
az utolsó képnél. Kerülje az utolsó kép használatát, ha kombinálja a képeket
a Digital Photo Professional szoftverben.
oo Javasoljuk, hogy használjon állványt, távkioldót (külön kapható, =156) vagy
vezeték nélküli távirányítót (külön kapható, =156).
oo A legjobb eredmények érdekében a rekeszértéket a f/5.6–11 értékre állítsa
a felvételkészítés előtt.
oo Az első felvétel körülményei határozzák meg az olyan részleteket, mint
a záridő, a rekeszérték vagy az ISO-érzékenység.
oo A felvételkészítés törléséhez nyomja le újra teljesen az exponálógombot.
oo A [Fókuszsorozat] [Tilt] értékre vált, ha <2> állásba állítják a tápkapcsolót.
257
Felvételkészítés felvételi időzítővel
Keresőn keresztüli felvételkészítés esetén a felvételi időzítő segítségével
beállíthatja a felvételi időközt és a felvételek számát, hogy a fényképezőgép
a meghatározott időközönként folyamatosan felvételeket készítsen.
a [z: Felvételi időzítő]
1 Válassza
lehetőséget.
az [Enged] lehetőséget.
2 Válassza
zz Válassza az [Enged] lehetőséget,
majd nyomja meg a <B> gombot.
meg a felvételi időközt és
3 Adja
a felvételek számát.
zz Válassza ki a beállítandó elemet
(óra : perc : másodperc / felvételszám).
zz Nyomja meg a <0> gombot; ekkor
megjelenik a <r> jelzés.
zz Válassza ki a kívánt számot, majd
nyomja meg a <0> gombot. (Újra
a <s> jelzés lesz látható.)
zzIdőköz
A következő tartományban állítható be: [00:00:01]–[99:59:59].
zzFelvételek száma
A következő tartományban állítható be: [01]–[99]. Ha a felvételi időzítőt
határozatlan ideig, a leállításáig szeretné bekapcsolva tartani, adja meg
a [00] értéket.
258
Felvételkészítés felvételi időzítővel
(1)
(2)
az [OK] billentyűt.
4 Válassza
zz A felvételi időzítő beállítása megjelenik
a menüképernyőn.
(1)
(2)
Időköz
Felvételek száma
el a képet.
5 Készítse
zz Az első felvétel elkészül, és
a képkészítés folytatódik a felvételi
időzítő beállításainak megfelelően.
zz A felvételi időzítővel történő felvételkészítés
során az LCD-panelen a <H> ikon
villog.
zz A beállított számú kép elkészítése után
a felvételi időzítő leáll, és automatikusan
törlődik.
oo Állvány használata ajánlott.
oo Ajánlott előzetes próbafelvételt készíteni.
oo A felvételi időzítővel beállított felvételkészítés megkezdése után az exponálógomb
teljes lenyomásával továbbra is a szokásos módon készíthet felvételeket. Kérjük,
vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép körülbelül 5 másodpercig készül
előzetesen a következő felvételi időzítőre, ami ideiglenesen megakadályozhatja
az olyan műveletek aktiválását, mint például a felvételkészítési beállítások
megadása, a menük elérése vagy a képek lejátszása.
oo Ha nem lehetséges a következő felvételi időzítővel készített felvétel, mert
a fényképezőgép felvételt készít vagy képeket dolgoz fel, akkor átugorja azt.
oo Kb. 8 másodpercnyi inaktivitás után a felvételi időzítő működtetése
során is aktiválódik az automatikus kikapcsolás funkció, amennyiben az
[5: Autom. kikapcs.] nem a [Tilt] lehetőségre van állítva. A fényképezőgép
automatikusan újra bekapcsol kb. 1 perccel a következő felvétel előtt.
oo Kombinálható az AEB, a Fehéregyensúly-sorozat, a többszörös expozíció és
a HDR-mód funkcióval is.
oo A felvételi időzítőt a tápkapcsoló <2> állásba kapcsolásával állíthatja le.
259
Felvételkészítés felvételi időzítővel
oo Ne irányítsa a fényképezőgépet erőteljes fényforrás, például a nap vagy
intenzív, mesterséges megvilágítás felé. Ez kárt tehet a képérzékelőben
vagy a fényképezőgép belső alkatrészeiben.
oo Az objektív fókuszmódkapcsolóját <AF> állásba állítva megakadályozhatja
a felvételkészítést olyankor, amikor a téma nincs fókuszban. Ajánlott
a kapcsolót a felvételkészítés előtt <MF> állásba állítani, és kézzel fókuszálni.
oo Ha a felvételi idő hosszú, javasolt a (külön kapható) hálózati kiegészítők
használata.
oo Hosszú expozíció, illetve a felvételi időköznél hosszabb záridő alkalmazása
esetén nem történik meg a felvételkészítés a megadott felvételi időközönként.
Emiatt a megadottnál kevesebb felvétel készül el. Ha a záridő szinte
megegyezik a felvételi időközzel, az szintén csökkentheti a felvételek számát.
oo Ha a beállított felvételkészítési funkciók vagy a kártya teljesítménye miatt
a kártyára írás időtartama túllépi a felvételek közötti időköz hosszát, akkor
előfordulhat, hogy néhány felvétel nem készül el a beállított időköz elteltével.
oo Ha a felvételi időzítővel vakut használ, az időközt a vaku feltöltésének idejénél
hosszabbra állítsa. Túl rövid időközök beállítása esetén előfordulhat, hogy
nem villan a vaku.
oo Túl rövid időközök beállítása esetén előfordulhat, hogy nem készül felvétel,
illetve nem történik meg a fókusz automatikus beállítása.
oo A felvételi időzítővel történő felvételkészítés leáll, és értéke újra [Tilt] lesz, ha
a tápkapcsolót <2> állásba állítja, felvételi módként a <F> vagy <w/x>
módot állítja be, illetve ha az EOS Utility (EOS szoftver) programot használja.
oo A felvételi időzítős felvételkészítés során nem készíthetők felvételek
távvezérléssel (=155), valamint nem használható a távoli zárkioldásos
felvételkészítés külső Speedlite vakukkal.
260
Villódzáscsökkentés
M
Ha rövid záridővel készít felvételeket, például fénycsöves világítás mellett,
a fényforrás villódzása azt okozhatja, hogy a kép alsó és felső részének
expozíciója eltér. Ilyen körülmények között a folyamatos felvételek
készítése esetén egyenetlen expozíció vagy színeloszlás jelentkezhet.
A villódzásmentes felvétel funkció lehetővé teszi, hogy akkor készítse el
a felvételt a keresőn keresztüli felvételkészítés közben, amikor a villódzás
kevésbé befolyásolja az expozíciót és a színeket.
a [z: Villódz.ment.flv.]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza az [Enged] lehetőséget.
3 Készítse el a képet.
oo Ha az [Enged] beállítást választja, és villódzó fényforrás mellett készít
felvételt, a zárkioldási idő késleltetése megnőhet. Továbbá a sorozatfelvétel
sebessége is csökkenhet, és a felvételkészítés időköze is rendszertelenné
válhat.
oo A tükör felcsapásával készített felvételek, élő nézet felvétel, valamint
videofelvétel esetén nem érhető el.
oo A 100 vagy 120 Hz-estől eltérő frekvenciájú villódzást a készülék nem tudja
észlelni. Továbbá ha a fényforráshoz tartozó villódzási frekvencia változik
folyamatos felvétel közben, a készülék nem tudja csökkenteni annak hatásait.
261
Villódzáscsökkentés
oo <d> vagy <f> módban, ha a záridő változik a sorozatfelvétel közben, vagy
ha ugyanarról a témáról több felvételt is készít különböző záridővel, akkor
a színtónus eltéréseket mutathat. A színtónusbeli inkonzisztenciák elkerülése
érdekében használja rögzített záridővel az <a> vagy <s> módot.
oo A rögzített képek színtónusa eltérő lehet az [Enged] és a [Tilt] beállítás
használata esetén.
oo Amikor AE-rögzítéssel kezd felvételeket készíteni, módosulhat a záridő,
a rekeszérték és az ISO-érzékenység.
oo Ha a téma sötét háttér előtt helyezkedik el, illetve, ha a képen erős fényforrás
látható, előfordulhat, hogy a készülék nem észleli megfelelően a villódzást.
oo A villódzáscsökkentés speciális megvilágítás mellett nem mindig lehetséges.
oo A fényforrástól függően előfordulhat, hogy a villódzás nem csökkenthető
a megfelelő módon.
oo A fényforrástól és a felvételkészítési feltételektől függően előfordulhat, hogy
a funkció használatával sem érhető el a kívánt eredmény.
oo Ajánlott előzetes próbafelvételt készíteni.
oo Ha villódzáscsökkentéssel készít felvételt, megjelenik a <G> felirat.
Ha nem jelenik meg a keresőben a <G> jelzés, állítsa a [Kereső
kijelzője] menüpont [Villódzásészlelés] opcióját [Mutat] értékre (=536).
A <G> felirat nem jelenik meg, ha a fényforrás nem villódzik, illetve,
ha a gép nem észlel villódzást.
oo Ha a [Villódzásészlelés] beállítást a [Mutat] lehetőségre állítja, villódzó
fényforrások alatti fénymérés esetén akkor is megjelenik a keresőben
a <G> jelzés, ha [z: Villódz.ment.flv.] beállítást a [Tilt] értékre
állította.
oo Bár az Alap zóna módokban nem jelenik meg a <G> jelzés, a készülék
ekkor is csökkenti a villódzás hatását.
oo Vezeték nélküli vakus fényképezés esetén előfordulhat, hogy nem érhető el
a kívánt hatás.
262
Tükör felcsapása
M
A tükör felcsapása funkció a keresőn keresztül történő felvételkészítés
közben fent tartja a tükröt, így csökkentve a tükör bemozdulása miatti
elmosódást. Hasznos közelképek készítésénél (makrófotózásnál), szuper
teleobjektív használatakor, illetve lassú záridővel stb. történő fényképezés
esetén.
a [z: Tükör felcsapása]
1 Válassza
beállítást.
2 Válassza az [Enged] lehetőséget.
a témára, majd nyomja
3 Fókuszáljon
le teljesen az exponálógombot.
4
zz A tükör felcsapódik.
Nyomja le újra teljesen az
exponálógombot.
zz A felvétel elkészült, a tükör
visszacsapódik.
263
Tükör felcsapása
oo Ne irányítsa a fényképezőgépet erőteljes fényforrás, például a nap vagy
intenzív, mesterséges megvilágítás felé. Ez kárt tehet a képérzékelőben
vagy a fényképezőgép belső alkatrészeiben.
oo Nagyon erős fényben, mint például tengerparton vagy napfényben úszó
sípályán a tükör felcsapásának stabilizálódása után azonnal készítse el
a felvételt.
oo A tükör felcsapásakor a felvételkészítési funkciók beállításai és
a menüműveletek nem használhatók.
oo Ha ez a funkció engedélyezve van, a készülék egyképes felvételkészítési
módot alkalmaz.
oo Az önkioldó is használható a tükör felcsapásával.
oo Ha a tükör felcsapását követően eltelik kb. 30 másodperc, a tükör
automatikusan visszaereszkedik. Ha újból teljesen lenyomja az
exponálógombot, a tükör ismételten felemelkedik.
oo Vegye fontolóra állvány vagy távirányító használatát (külön kapható RS-60E3
távkioldó, RC-6 távvezérlő vagy BR-E1 vezeték nélküli távvezérlő).
264
Folyamatos AF (Élő nézet felvétel)
Ez a funkció a fókuszban tartja a témákat élő nézet felvétel során.
A fényképezőgép az exponálógomb félig történő lenyomásakor azonnal
készen áll a fókuszálásra.
a [z: Folyamatos AF]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza az [Enged] lehetőséget.
oo A funkció engedélyezése csökkenti az elkészíthető felvételek maximális
számát, mivel az objektív folyamatosan meghajtás alatt áll, ezáltal pedig
az akkumulátor hamarabb lemerül.
265
Objektív elektronikus MF-beállításai
M
Az elektronikus kézi fókusszal ellátott EF és EF-S objektíveknél megadhatja,
hogy hogyan történjen a kézi fókuszbeállítás a One-Shot AF használatával.
az [z: Objektív
1 Válassza
elektronikus MF] lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
zzTilt One-Shot AF után
Az AF-művelet után nem lehet manuálisan módosítani a fókuszt.
zzEnged One-Shot AF után
Az AF-művelet után a exponálógombot félig lenyomva tartva lehet
manuálisan módosítani a fókuszt.
oo Az objektív kézi fókuszálásának adatairól tekintse meg az objektív kezelési
kézikönyvét.
266
AF-segédfény beállításai
Beállíthatja, hogy a készülék a keresőn keresztüli felvételkészítés során
használja-e a beépített vaku vagy a külső Speedlite vaku AF-segédfényét.
az [z: AF-segédfény
1 Válassza
indítása] lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
zz[ON] Enged
Engedélyezi az AF-segédfény indítását, ha arra szükség van.
A beépített vaku AF-segédfényének villantásához nyomja meg
a <D> gombot.
zz[OFF] Tilt
Letiltja az AF-segédfény használatát. Akkor állítsa be, ha nem szeretne
AF-segédfényt használni.
zz[1] Csak külső vaku segédfénye
Csak külső Speedlite vaku használata esetén teszi lehetővé az
AF-segédfény indítását, ha arra szükség van.
zz[IR] Csak infravörös AF-segédfény
Engedélyezi az AF-segédfény inítását az ezzel a funkcióval rendelkező
külső Speedlite vakuegységeknél, amennyiben azok csatlakoztatva
vannak.
267
AF-segédfény beállításai
oo Ha egy külső Speedlite vaku [AF-segédfény indítása] egyedi funkciójánál
a [Tilt] lehetőséget választja, a készülék nem bocsát ki AF-segédfényt.
oo Az [Enged] vagy a [Csak külső vaku segédfénye] lehetőség beállítása
esetén a fényképezőgéphez csatlakoztatott EX sorozatú, LED-fényforrással
ellátott Speedlite vaku élő nézet felvétel esetén szükség szerint a vaku
LED-fényforrásából bocsátja ki az AF-segédfényt.
268
Az állóképek rögzítésére vonatkozó
általános figyelmeztetések
A keresőn keresztül történő felvételre és az élő nézet
felvételre egyaránt vonatkozik
Képminőség
oo A nagy ISO-érzékenységgel készített felvételeken zaj (sávok, fényes pontok)
jelenhet meg.
oo A magas hőmérsékleten készített képeken zaj és rendellenes színek
jelenhetnek meg.
Élő nézet felvétel esetén
oo Ne irányítsa a fényképezőgépet erőteljes fényforrás, például a nap vagy
intenzív, mesterséges megvilágítás felé. Ez kárt tehet a képérzékelőben
vagy a fényképezőgép belső alkatrészeiben.
Képminőség
oo Ha hosszabb időn át használja a folyamatos felvétel funkciót, elképzelhető, hogy
a fényképezőgép belső hőmérséklete emelkedni kezd, ami befolyásolni fogja
a képminőséget. Ha nem készít felvételt, mindig kapcsolja ki a fényképezőgépet.
oo Ha hosszú expozíció alkalmazásával készít felvételt, miközben
a fényképezőgép belső hőmérséklete magas, a kép minősége romolhat.
Állítsa le a felvételt, és várjon néhány percet, mielőtt elkészíti a képet.
Fehér [s] és piros [E] ikonok
oo Ha a fényképezőgép belső hőmérséklete a hosszabb időn át tartó használat
vagy a magas környezeti hőmérséklet miatt megnő, fehér [s] vagy piros [E]
ikon jelenik meg.
oo A fehér [s] ikon azt jelzi, hogy az állóképek rosszabb minőségben fognak
készülni. Szüneteltesse egy ideig az állóképek készítését, és hagyja lehűlni
a fényképezőgépet.
oo A fehér [s] ikon megjelenésekor nagy ISO-érzékenység helyett alacsony
ISO-érzékenység használata javasolt.
oo A piros [E] ikon arra figyelmeztet, hogy a készülék hamarosan leállítja
a felvételkészítést. Addig nem fog tudni fényképezni, amíg a fényképezőgép
belső hőmérséklete le nem csökken. Egy időre szüneteltesse a fényképezést
vagy kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várja meg, hogy lehűljön.
oo Ha magas hőmérsékletű környezetben hosszabb ideig fényképez, a fehér
[s] vagy a piros [E] ikon hamarabb fog megjelenni. Ha nem készít felvételt,
mindig kapcsolja ki a fényképezőgépet.
oo Ha a fényképezőgép belső hőmérséklete magas, a nagy ISO-érzékenységgel,
valamint a hosszú expozícióval készített képek minősége már a fehér [s]
ikon megjelenése előtt is gyengülhet.
A felvételkészítés eredménye
oo Nagyított nézetben a záridő és a rekesz értéke pirosan jelenik meg.
Ha nagyított nézetben készíti a képet, lehet, hogy nem sikerül elérni a kívánt
expozíciót. A kép elkészítése előtt lépjen vissza normál képernyős nézetbe.
oo A kép akkor is a normál nézet képének egészét belefoglalva készül el,
ha éppen a kép egy adott nagyított részét nézi.
269
Az állóképek rögzítésére vonatkozó általános figyelmeztetések
Képek megjelenítése
oo Rossz fényviszonyok mellett vagy éles fényben előfordulhat, hogy
a megjelenített kép nem képes visszaadni a rögzített kép fényerejét.
oo Gyenge fényviszonyok mellett a megjelenített képen még alacsony ISOérzékenység mellett is zaj lehet észlelhető, a felvételeken azonban ennél
alacsonyabb lesz a zaj szintje, mivel a megjelenített és a rögzített képek
képminősége nem egyezik meg.
oo Ha a fényforrás (megvilágítás) megváltozik, elképzelhető, hogy a képernyő
vagy az expozíciós érték villódzni kezd. Ebben az esetben ideiglenesen
szüneteltesse a fényképezést, és akkor folytassa, ha helyreáll a használni
kívánt fényforrás.
oo Elképzelhető, hogy ha új helyre irányítja a fényképezőgépet, az ideiglenesen
nem megfelelően fogja megjeleníteni a fényerőt. Mielőtt fényképezne, várja
meg, amíg a fényerő szintje stabilizálódik.
oo Ha rendkívül erős fényű fényforrás van a képen, a világos terület elsötétedhet
a képernyőn. A ténylegesen elkészített képen azonban a világos terület
megfelelően fog látszani.
oo Ha gyenge megvilágítás esetén a [5: Kijelző fényereje] beállításban erős
megvilágításnak megfelelő értéket ad meg, színzaj vagy helytelen színek
jelenhetnek meg a képen. A képzaj, illetve a szokatlan színek azonban nem
rögzülnek a ténylegesen elkészített képen.
oo A nagyított kép a tényleges képhez képest élesebbnek tűnhet.
Egyedi funkciók
oo Egyes egyedi funkciók nem érhetők el (néhány beállításnak semmilyen hatása
nincs).
Objektívek és vaku
oo Ha a fényképezőgépre felszerelt objektívben van Image Stabilizer
(Képstabilizátor) és annak kapcsolóját <1> állásba állította, akkor az
mindig működni fog, még akkor is, ha nem nyomja le félig a exponálógombot.
Az Image Stabilizer (Képstabilizátor) fogyasztja az akkumulátor energiáját,
így a felvételi körülményektől függően csökkenhet a lehetséges képek száma.
Ha nincs szükség az Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkció használatára
(például állvány használata esetén), javasoljuk, hogy állítsa az IS kapcsolót
<2> állásba.
oo Az EF objektívekkel csak akkor lehet előbeállított fókuszt használni, ha ezzel
a funkcióval ellátott, 2011 második felében vagy ezt követően megjelent
(szuper) teleobjektívet használ.
oo A beépített vaku használatakor nem érhető el az FE-rögzítés. Az FE-rögzítés
és a tesztvillantás külső Speedlite vaku használata esetén nem működik.
270
Az állóképek rögzítésére vonatkozó általános figyelmeztetések
oo A (külön megvásárolható) HTC-100 HDMI-kábellel a televízió képernyőjén is
megjelenítheti a képet (=344). Felhívjuk figyelmét, hogy ilyenkor hang nem
hallható.
Élő nézet felvétel esetén megjelenített információk
Az állóképek rögzítése során megjelenő ikonokkal kapcsolatos további
információkért lásd: =623.
oo Amikor az [g] fehér színben jelenik meg, az azt jelzi, hogy a kép fényereje
közel azonos azzal, ahogy a rögzített kép meg fog jelenni.
oo Amikor az [g] jelzés villog, az azt jelzi, hogy a kép a felvételkészítés valós
eredményétől eltérő fényerővel jelenik meg a gyenge vagy erős megvilágítás
miatt. A tényleges rögzített kép azonban az expozíció beállításának megfelelő
lesz. Figyeljen arra, hogy a ténylegesen rögzített képen a zaj erősebb lehet.
oo Bizonyos felvételkészítési beállítások mellett nem lehet expozíciószimulációt
végezni. Az [g] ikon és a hisztogram szürkén jelennek meg. A kép normál
fényerővel jelenik meg a képernyőn. Gyenge vagy erős fényben előfordulhat,
hogy a hisztogram nem megfelelően jelenik meg.
oo A hisztogram akkor jeleníthető meg, ha az [z: Expoz. szimuláció] beállítása
[Enged] (=221).
271
272
Videofelvétel
Videofelvétel készítéséhez állítsa az Élő nézet
felvétel/videofelvétel kapcsolót <k> állásba.
zz Az oldalcímektől jobbra látható M ikon azt jelzi, hogy a funkció csak
a Kreatív zónában érhető el.
oo Ha állóképek készítéséről videofelvételre vált, a rögzítés megkezdése előtt
ellenőrizze a fényképezőgép beállításait.
273
Lapfülek: Videofelvétel
zzFelvételkészítés 1
=288
=295
=298
=322
=300
=322
=312
zzFelvételkészítés 2
=211
=322
=218
=323
=324
=220
zzFelvételkészítés 3
=224
=225
=227
=230
=238
=325
274
Lapfülek: Videofelvétel
zzFelvételkészítés 4
=135
=317
=142
=266
=319
=320
=149
275
Lapfülek: Videofelvétel
Alap zóna módokban a következő képernyők jelennek meg.
Az elérhető funkciók a felvételi módtól függően eltérőek.
zzFelvételkészítés 1
=288
=295
=298
=300
=322
=312
zzFelvételkészítés 2
=135
=317
=142
=149
276
Videofelvétel
y/k Felvétel automatikus expozícióval
A téma aktuális fényességének megfelelő automatikus
expozíciószabályozás történik.
a Módválasztó tárcsát
1 Állítsa
a következők kivételével bármely
2
módba: <8>, <U> és <a>.
Állítsa az Élő nézet felvétel/
videofelvétel kapcsolót <k>
helyzetbe.
a témára.
3 Fókuszáljon
zz Videofelvétel készítése előtt automatikus
fókusszal vagy kézi fókusszal
fókuszáljon (=135, =147).
zz A [z: Servo AF videóhoz]
beállítása alapértelmezés szerint
[Engedélyezés] annak érdekében,
hogy a fényképezőgép folyamatosan
fókuszálhasson (=317).
zz Ha félig lenyomja az exponálógombot,
a fényképezőgép az aktuális
AF-módszerrel fókuszál.
a videót.
4 Rögzítse
zz A videofelvétel elindításához nyomja
meg a <0> gombot.
zz A videofelvétel készítése közben
a „oREC” jelzés látszik a képernyő
jobb felső sarkában.
zz A hangot a beépített mikrofon rögzíti
(=31).
zz A videofelvétel leállításához nyomja meg
újra a <0> gombot.
277
Videofelvétel
ISO-érzékenység az Alap zóna módokban
zz Az ISO-érzékenység automatikusan ISO 100–12800 közötti értékre áll be.
ISO-érzékenység <d>, <s>, <f> és <F> módokban
zz Az ISO-érzékenység beállítása az [z: kISO-érzékenység beállításai]
részben ismertetettek történik (=322).
oo Amikor az <8> mód van beállítva, a készülék HDR videofelvételt készít
(=284).
oo Még ha be is állítja a <s> vagy <f> módot, a záridőre vagy rekeszértékre
prioritást helyező videofelvétel nem hajtható végre. A felvétel automatikus
expozícióval történik, ahogyan a <d> módban.
oo Az ISO-érzékenység és a time-lapse videók felvétele közötti összefüggésekért
lásd: =322.
oo Az Alap zóna módokban történő felvételnek a <A> móddal azonos hatása
van. <A> módban a képernyő bal felső sarkában látható a fényképezőgép
által érzékelt jelenet ikonja (=627).
oo Kreatív zóna módokban a <A> gomb (=161) lenyomásával rögzítheti
az expozíciót (AE-rögzítés). Miután alkalmazta az AE-rögzítés funkciót
a videofelvétel készítése során, a <S> gomb megnyomásával vonhatja
vissza ezt a műveletet. (Az AE-rögzítés a <S> gomb lenyomásáig
megmarad.)
oo A Kreatív zóna módokban az expozíciókompenzáció legfeljebb ±3 lépés
tartományban állítható be.
oo A készülék nem rögzíti az ISO-érzékenységet, a záridőt és a rekesznyílás
értékét a videó Exif-adataiba.
oo Az automatikus expozícióval történő felvételkészítés során (a time-lapse
videók kivételével) ez a fényképezőgép támogatja a Speedlite vaku funkcióját,
amely a LED-fényt automatikusan bekapcsolja, ha kevés a fény. Erről az
EX-sorozatú Speedlite vaku kezelési kézikönyvében talál bővebb információt.
278
Videofelvétel
M Felvétel kézi expozícióval
A videofelvétel zárideje, rekeszértéke és ISO-érzékenysége manuálisan
szabályozható.
az Élő nézet felvétel/
1 Állítsa
videofelvétel kapcsolót <k>
helyzetbe.
a módválasztó tárcsát <a>
2 Állítsa
helyzetbe.
be az ISO-érzékenységet.
3 Állítsa
zz Nyomja meg az <i> gombot.
A beállított ISO-érzékenység megjelenik
a képernyőn.
zz A beállításhoz használja a <6> vagy
a <5> tárcsát.
be a záridőt és a rekeszt.
4 Állítsa
zz Nyomja le félig az exponálógombot,
és ellenőrizze az expozíciószint-jelzőt.
zz A záridő (1) beállításához forgassa el
a <6> tárcsát. A rekesz beállításához
(2) forgassa el a <5> tárcsát.
és készítse el
5 Fókuszáljon,
a videofelvételt.
(1)
zz Az eljárás megegyezik a „Felvétel
automatikus expozícióval” rész 3. és
4. lépésével (=277).
(2)
279
Videofelvétel
oo Videofelvétel készítése közben ne változtassa meg a záridőt,a rekesznyílás
és az ISO-érzékenységet. Módosításuk esetén a videóra rákerül az expozíció
változása, illetve a felvétel a magas ISO-érzékenység miatt zajossá válhat.
oo Ha mozgó témáról készít videofelvételt, körülbelül 1/25 mp és 1/125 mp közötti
záridő ajánlott. Minél rövidebb a záridő, annál kevésbé tűnik egyenletesnek
a téma mozgása.
oo Ha fénycsöves vagy LED-es megvilágítás mellett módosítja a záridőt, a kép
villódzhat.
oo Az Automatikus ISO beállításával ±3 lépés tartományban meghatározható az
expozíciókompenzáció.
oo Ha automatikus ISO-beállítást választott, a <A> gomb lenyomásával
rögzítheti az ISO-érzékenységet. Miután rögzítette az ISO-érzékenységet
a videofelvétel készítése során, a <S> gomb megnyomásával vonhatja
vissza a műveletet. (Az ISO-érzékenység rögzítése a <S> gomb
lenyomásáig megmarad.)
oo Ha megnyomja a <A> gombot, és újrakomponálja a felvételt, az
expozíciószint-jelzőn láthatja az aktuális és a <A> gomb megnyomásakor
használt expozíciószint közötti különbséget.
oo Amikor a fényképezőgép készen áll a <4> módban történő felvételkészítésre,
akkor a <B> gomb megnyomásával megjelenik a hisztogram.
ISO-érzékenység <a> módban
Meghatározhatja manuálisan az ISO-érzékenységet, vagy az [AUTO]
beállítást is választhatja. Az ISO-érzékenységgel kapcsolatos részletes
tudnivalókért lásd: =620.
280
Videofelvétel
Elérhető záridők
A záridő <a> módban 1/4000 mp és 1/8 mp közötti tartományban állítható.
oo Az érhető záridők tartománya eltérő a time-lapse videó felvételénél (=300).
Állóképek rögzítése
Videofelvétel közben nem lehet állóképeket készíteni. Állókép
készítéséhez állítsa le a videofelvételt, majd végezzen keresőből történő
fényképezést vagy élő nézet felvételt.
Információk megjelenítése (videofelvétel)
A videofelvétel során megjelenő ikonokkal kapcsolatos további
információkért olvassa el a =625. oldalt.
281
Videofelvétel
A videofelvétel készítésével kapcsolatos figyelmeztetések
oo Ne irányítsa a fényképezőgépet erőteljes fényforrás, például a nap vagy
intenzív, mesterséges megvilágítás felé. Ez kárt tehet a képérzékelőben
vagy a fényképezőgép belső alkatrészeiben.
oo Amikor finom részletekkel rendelkező dolgot fényképez, moaré vagy nem
valósághű színek jelenhetnek meg a képen.
oo Ha az [Q] vagy [Qw] beállítás esetén az ISO-érzékenység vagy
a rekeszérték a videofelvétel közben megváltozik, lehetséges, hogy
a fehéregyensúly is módosul.
oo Ha fénycsöves vagy LED-es megvilágítással készít videofelvételt, előfordulhat,
hogy a videokép villódzik.
oo Ha a gyenge fényben végzett videofelvétel közben USM objektívvel használja
az automatikus élességállítást, akkor a videón rögzülhetnek az expozíció
változásai. Ugyanilyen zaj jelenhet meg akkor, amikor bizonyos, elektronikus
élességállító gyűrűvel ellátott objektívek használatakor kézzel állítja az
élességet.
oo Amennyiben videofelvétel készítése során nagyítást szeretne végezni,
javasoljuk, hogy készítsen néhány próbavideót. A videofelvétel közben
végzett zoomolás az expozíció változását, az objektív hangjának rögzítését,
egyenetlen hangszintet és a fókusz elvesztését okozhatja.
oo A nagy rekesznyílás-értékek késleltethetik vagy megakadályozhatják a pontos
fókuszálást.
oo Ha a videofelvétel közben az exponálógomb félig történő lenyomásával
automatikus élességállítást végez, a következők bármelyik előfordulhat: az
élesség rövid időre nagymértékben megváltozhat, a felvételre rákerülhetnek
a videó fényerejének változásai, a videofelvétel egy pillanatra leállhat,
az objektív hangja rákerülhet a felvételre.
oo Ügyeljen rá, hogy ujjával vagy más tárggyal ne takarja el a beépített
mikrofonokat (=277).
oo „A videofelvétellel kapcsolatos általános figyelmeztetések” című részt
a =326–=327. oldalon találja.
oo Szükség esetén olvassa el az „Az állóképek rögzítésére vonatkozó általános
figyelmeztetések” című részt is a =269–=271. oldalon.
282
Videofelvétel
A videofelvétel készítésével kapcsolatos megjegyzések
oo Amikor videofelvételt készít, minden alkalommal új videofájl jön létre a kártyán.
oo A videokép képmezeje 4K, Full HD és HD felbontású videók esetén kb. 100%.
oo Ha szeretné, hogy az exponálógomb teljes lenyomásával elindítható és
leállítható legyen a videofelvétel, állítsa be az [5: Exponálógomb funkció
videókhoz] lehetőségnél a [Telj. lenyom.] beállítást a [Videó ind./leáll.]
értékre.
oo A sztereó hangot a fényképezőgép beépített mikrofonja rögzíti (=277).
oo Ha a fényképezőgép külső mikrofon BEMENETI csatlakozójához külső
mikrofont, például egy (külön kapható) DM-E1 sztereó mikrofont csatlakoztat,
a készülék ezt használja a beépített mikrofonok helyett (=296).
oo A legtöbb, 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott külső mikrofon csatlakoztatható
a fényképezőgéphez.
oo Az EF objektívekkel akkor lehet előbeállított fókuszt használni videofelvétel
közben, ha ezzel a funkcióval ellátott, 2011 második felében vagy ezt
követően megjelent (szuper) teleobjektívet használ.
oo A készülék az YCbCr 4:2:0 (8-bit) szín-mintavételezést és a Rec. ITU-R BT.709
színteret használja a 4K, a Full HD és a HD felbontású videókhoz.
283
HDR videofelvétel
A magas dinamikatartományú videók még a nagyon kontrasztos téma
esetén is megőrzik a részleteket a téma megvilágított részein.
a módválasztó tárcsát
1 Állítsa
<8> helyzetbe.
HDR videofelvételt.
2 Készítsen
zz Készítse el a felvételt ugyanúgy, mintha
normál videofelvételt készítene.
oo Mivel a készülék több képkocka egyesítésével hozza létre a HDR-videókat,
a videó egyes részei torzan jelenhetnek meg. Ez a kamera bemozdulása
esetén még szembetűnőbb, ezért állvány használatát javasoljuk. Vegye
figyelembe, hogy még állvány használata esetén is fokozottabban észlelhetők
szellemképek vagy zaj, ha a HDR-videót normál lejátszás helyett kockáról
kockára, illetve lassított lejátszásban tekinti meg.
oo A felvételi méret L6X (NTSC) vagy L5X (PAL).
oo Az ISO-érzékenység beállítása automatikus a HDR-videók felvétele során.
284
Videofelvétel szűrőeffektusokkal
<U> (kreatív szűrők) módban szűrőeffekttusok alkalmazásával rögzíthet
videókat.
a módválasztó tárcsát <U>
1 Állítsa
állásba.
meg a <Q> gombot (7).
2 Nyomja
zz Megjelenik a gyorsvezérlés képernyő.
a [f] lehetőséget.
3 Válassza
zz A <W> <X> gombokkal válassza ki bal
felső sarokban megjelenő [f] (Felvételi
mód) lehetőséget, majd nyomja meg
a <0> gombot.
szűrőeffektust.
4 Válasszon
zz A <W> <X> gombokkal válassza
ki szűrőeffektust (=286–=287),
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz A kép a választott szűrőeffekttel
jelenik meg.
zz A Dioráma hatású videó esetén
helyezze az AF-pontot a fókuszálandó
pozícióba. Mozgassa el a jelenet
keretét, ha az AF-pont azon kívül
található, annak érdekében, hogy az
AF-pont elrendezése megfelelő legyen.
285
Videofelvétel szűrőeffektusokkal
be a szűrőeffektus
5 Állítsa
erősségét.
zz Nyomja meg a <Q> gombot, és
válassza ki az ikont a [Felvételi mód]
alatt.
zz A <Y> <Z> gombokkal állítsa be az
effektust, majd nyomja meg a <0>
gombot.
zz Dioráma hatású videók beállítása esetén
válassza ki a lejátszási sebességet.
6 Rögzítse a videót.
oo A nagyított nézet nem érhető el.
oo A hisztogram nem jelenik meg.
oo Video-pillanatképek, time-lapse videók és a videó digitális képstabilizálása
funkció esetén nem érhető el.
oo A Kreatív zóna módok esetén a gyorsvezérlés képernyőn elérhető néhány
kreatívszűrő-beállítás (=103).
A Kreatív szűrők jellemzői
zzf Álom
Lágy, álomszerű, túlvilági benyomást kelt. Általánosan lágy megjelenést
kölcsönöz a videónak, és elmossa a kép széleit. Módosíthatja az
elmosódott részeket a képernyő széleinél.
zzq Régi filmek
Egy régi film hangulatát teremti meg azáltal, hogy csíkozódást, karcokat
és villódzást ad a képhez. A képernyő felső és alsó része feketén
maszkolt. A csíkozódást és a karcolásokat beállíthatja a szűrőeffektus
módosításával.
zzp Emlékek
Távoli emlékek hangulatát idézi. Általánosan lágy megjelenést kölcsönöz
a videónak, és csökkenti a fényerőt a kép szélein. Módosíthatja az
általános telítettséget és a sötét területeket a képernyő széleinél
a szűrőeffektus beállításával.
286
Videofelvétel szűrőeffektusokkal
zzn Drámai fekete-fehér
Drámai atmoszférát teremt a magas kontrasztú fekete-fehér képek
használata révén. Módosíthatja a szemcsésséget és a fekete-fehér
effektust.
zzo Dioráma hatású videó
Miniatűr (dioráma) hatású videókat készíthet. Válassza ki a lejátszási
sebességet, és készítse el a felvételt. A jelenet keretének mozgatásához
nyomja meg a <v> gombot a 4. lépésben (vagy érintse meg a képernyő
jobb alsó részén lévő [r] elemet), majd miután a keret narancssárga
színűre váltott, használja a <W> <X> gombokat a mozgatásához. A keret
középre állításához nyomja meg az <B> gombot. A függőleges
és vízszintes keret közötti váltáshoz érintse meg a képernyő bal alsó
sarkában lévő [i] elemet. A keret pozíciójának megerősítéséhez nyomja
meg a <0> gombot. A felvétel elindítása előtt az 5. lépésben válassza
ki az [5x], [10x] vagy [20x] lehetőséget lejátszási sebességként.
Az AF-módszer az élő 1 AF-pont, amely a keret közepén elhelyezkedő
témákra fókuszál. A fehér keret felvétel közben nem látható.
Sebesség és lejátszási idő (1 perces videó esetén)
Sebesség
Lejátszási idő
5×
10×
20×
Kb. 12 másodperc
Kb. 6 másodperc
Kb. 3 másodperc
oo Az ég és a fehér falak színátmenetének visszaadása nem feltétlenül lesz
tökéletes. Zaj, rendellenes expozíció és rendellenes színek is megjelenhetnek.
[o] (Dioráma hatású videó)
oo A készülék nem vesz fel hangot.
oo A videóhoz való Servo AF nem működik.
oo Az 1 másodpercnél rövidebb lejátszási idejű videók nem szerkeszthetők
(=338).
287
A videofelvétel minőségének beállítása
A [z: Videofelv.minőség] lapon adja
meg a képméretet, a képfrekvenciát és
a tömörítési módot. (A videót új MP4-fájlként
rögzíti a fényképezőgép.)
A [Videofelv. méret] képernyőn megjelenő
képfrekvencia a [5: Videorendszer]
beállítástól (=520) függően
automatikusan változik.
oo A kártya videofelvételek rögzítéséhez szükséges olvasási/írási
sebessége (teljesítményre vonatkozó követelmények) a videofelvétel
méretétől függően eltérhet. A videofelvétel készítése előtt tekintse meg
a kártyateljesítményre vonatkozó követelményeket a =617. oldalon.
Képméret
zz[H] 3840 × 2160
A videofilmet 4K minőségben rögzíti. A képarány 16:9.
zz[L] 1920 × 1080
A videofelvétel Full HD minőségben készül. A képarány 16:9.
zz[w] 1280 × 720
A videofelvétel HD minőségben készül. A képarány 16:9.
288
A videofelvétel minőségének beállítása
oo Ha módosítja a [5: Videorendszer] beállítást, állítsa be ismét
a [z: Videofelv. méret] lehetőséget is.
oo Elképzelhető, hogy más eszközökön például nem lehet lejátszani a 4K és
az L8/7 videókat, mivel ezekhez jelentős feldolgozási teljesítmény
szükséges.
oo Az élesség és a zaj a videofelvétel minősége és a levágott felvétel beállításai
függvényében eltérő lehet.
oo VGA minőségben nem rögzíthet videót.
4K videófelvétel
zz 4K videók készítéséhez nagy teljesítményű kártya szükséges. További
információkért olvassa el a „Videofelvétel rögzítésére alkalmas kártyák”
című részt a =617. oldalon.
zz A 4K videók készítése jelentős feldolgozási terheléssel jár, ilyenkor
a fényképezőgép belső hőmérséklete gyorsabban és magasabbra
emelkedhet. Ha videofelvétel közben piros E ikon vagy [x]
jelzés jelenik meg a képernyőn, a kártya felforrósodhatott. Állítsa
le a videofelvételt, és a kártya eltávolítása előtt várja meg, amíg
a fényképezőgép lehűl. (Ne távolítsa el azonnal a kártyát.)
zz A 4K videókból bármelyik képkockát kiválaszthatja, és kb. 8,3 megapixeles
(3840 x 2160) JPEG-állóképként mentheti a kártyára (=342).
zz Ha a [H videóvágás] beállítást az [Enged] lehetőségre állítja,
a képernyő középső részénél megvágott videókat készíthet, mintha
teleobjektívet használna. A time-lapse videókat a fényképezőgép akkor
sem megvágva rögzíti, ha a beállítás az [Enged] lehetőségre van állítva.
Videofelvétel lefedettsége
(1)
(2)
(1) [Tilt]
(2) [Enged]
289
A videofelvétel minőségének beállítása
Képfrekvencia (kép/mp: kép/másodperc)
zz[8] 59,94fps / [6] 29,97fps
Olyan területeken, ahol a tv-készülékek által használt rendszer az NTSC
(Észak-Amerika, Japán, Dél-Korea, Mexikó stb.).
zz[7] 50,00fps / [5] 25,00fps
Olyan területeken, ahol a tv-készülékek a PAL rendszert használják
(Európa, Oroszország, Kína, Ausztrália stb.).
Tömörítési mód
zz[X] IPB (Normál)
Egyszerre több képkocka tömörítése a hatékony rögzítés érdekében.
zz[
] IPB (Enyhe)
A videót a készülék az IPB (normál) formátumnál alacsonyabb
bitsebességgel rögzíti, így a fájlméret is kisebb annál, a fájl pedig több
videolejátszó rendszerrel lesz kompatibilis. Ezzel a lehetséges felvételi
idő hosszabb lesz, mint az IPB (Normál) esetén (amennyiben a kártya
kapacitása azonos).
Videofelvétel formátuma
zz[C] MP4
A fényképezőgép minden videót MP4 formátumban rögzít
(fájlkiterjesztés: „.MP4”).
290
A videofelvétel minőségének beállítása
Videofelvétel rögzítésére alkalmas kártyák
Ha részleteket szeretne a különböző videofelvételi méretekről, lásd: =617.
Videofelvétel készítéséhez használjon nagy kapacitású, legalább
a =617. oldalon szereplő írási/olvasási sebességgel bíró kártyát (ezt
a kártya teljesítményre vonatkozó követelményei között találja meg) vagy
a specifikációknál jobb értékekkel rendelkező kártyát. Tesztelje a kártyákat
néhány videó felvételével annak biztosításához, hogy helyes lesz
a felvételkészítés az Ön által megadott méret esetén (=288).
oo Mielőtt 4K minőségű videót készít, formázza a kártyát (=511).
oo Ha a videó készítéséhez lassú írási sebességű kártyát használ, előfordulhat,
hogy a készülék nem rögzíti megfelelően a videót. Ha pedig lassú olvasási
sebességű kártyát használ, előfordulhat, hogy a videó lejátszása nem lesz
megfelelő.
oo Videofelvételhez használjon nagy teljesítményű kártyát, amelynek írási
sebessége elegendő mértékben meghaladja az előírt bitsebességet.
oo Ha nem tudja megfelelően rögzíteni a videókat, formázza a kártyát, és
próbálkozzon újra. Ha a kártya formázása nem oldja meg a problémát,
tekintse meg a kártya gyártójának webhelyét.
oo Ha a kártyával jobb teljesítményt szeretne elérni, ajánlott a fényképezőgéppel
formázni azt a videofelvétel készítése előtt (=511).
oo A kártya írási/olvasási sebességének ellenőrzését illetően tekintse meg
a kártya gyártójának webhelyét stb.
291
A videofelvétel minőségének beállítása
Nagy képsebesség
Full HD minőségű rögzítés esetén 119,88 vagy 100,0 kép/másodperces,
nagy képsebességgel készíthet videókat. Ez a lassítva lejátszott videók
rögzítéséhez ideális. Egy videofelvétel maximális rögzítési ideje 7 perc
29 másodperc.
A videók felvétele L2X vagy
L3X minőségben történik.
A videókat a fényképezőgép a felvételi
képernyő középső részénél vágja meg.
Nagy képsebességű videók rögzítésekor
a Servo AF használata videóhoz és a Videó
digitális képstabilizálása funkciónak nincs
hatása. A készülék a fókuszáláshoz nem
használ autofókuszt.
(1) Full HD minőségű felvétel
(2) Nagy képsebességű videó felvétele
(1)
(2)
Mivel a nagy képsebességű videók 29,97 kép/mp/25,00 kép/mp képsebességű
videofájlként kerülnek rögzítésre, lejátszásuk lassítva, 1/4-es sebességen
történik.
oo Ellenőrizze a [Videofelv. méret] beállítást, ha ezt az opciót a [Tilt] értékre állítja.
oo Fénycsöves világítás és LED-világítás hatására a nagy képsebességű videók
rögzítése során a képernyő villódzását tapasztalhatja.
oo Amikor elindítja vagy leállítja a nagy képsebességű videók rögzítését, a videó
egy ideig nem frissül, és egy pillanatara megáll a kép. Ne felejtse el ezt,
amikor külső eszközökre, HDMI-n keresztül rögzít videókat.
oo A nagy képsebességű videók rögzítése közben a képernyőn megjelenő
képfrekvencia eltér a rögzített videó képfrekvenciájától.
oo A készülék nem vesz fel hangot.
292
A videofelvétel minőségének beállítása
4 GB-nál nagyobb videofájlok
A felvételt akkor is megszakítás nélkül folytathatja, ha 4 GB-nál nagyobb
videókat készít.
zzA fényképezőgéppel formázott SD-/SDHC-kártyák használata
Ha a fényképezőgéppel formázza az SD-/SDHC-kártyát, a kártya FAT32
fájlrendszert kap.
Ha egy FAT32 fájlrendszerrel formázott kártyára rögzített videó fájlmérete
meghaladja a 4 GB-ot, akkor automatikusan új fájl jön létre.
A videofájl lejátszásakor a fájlokat egyesével kell lejátszani. A videofájlok
nem játszhatók le automatikusan egymás után. Ha az egyik videó
lejátszása véget ér, indítsa el a következő lejátszását.
zzA fényképezőgéppel formázott SDXC-kártyák használata
Ha a fényképezőgéppel formázza az SDXC-kártyát, a kártya exFAT
fájlrendszert kap.
Az exFAT fájlrendszerű kártyák használatakor a 4 GB-ot meghaladó
fájlméretű rögzített videókat is egyetlen fájlként menti a készülék
(nem osztja fel őket több fájlra).
oo Amikor 4 GB méretet meghaladó videofájlt importál egy számítógépre,
használja vagy az EOS Utility segédprogramot vagy egy kártyaolvasót
(=593). Elképzelhető, hogy a számítógép operációs rendszerének
standard funkcióival nem lehet 4 GB-nál nagyobb videofájlokat menteni.
293
A videofelvétel minőségének beállítása
A videofelvétel teljes rögzítési ideje és a percenkénti fájlméret
A különböző felvételi minőségekhez tartozó fájlméretekkel és rögzítési
idővel kapcsolatos részletes információkért lásd: =618.
Videofelvétel időtartamának korlátja
zz Nem nagy képsebességű videók készítésekor
Egy videofelvétel maximális rögzítési időtartama 29 perc 59 másodperc.
Ha eléri a 29 perc 59 másodpercet, a rögzítés automatikusan leáll.
Ha ismét megnyomja a videofelvétel gombot, a rögzítés folytatódik
(ezt a felvételt a készülék új fájlba menti).
zz Nagy képsebességű videók készítésekor
Egy videofelvétel maximális rögzítési időtartama 7 perc 29 másodperc.
Ha eléri a 7 perc 29 másodpercet, a rögzítés automatikusan leáll.
Ha ismét megnyomja a videofelvétel gombot, a nagy képsebességű
videó rögzítése folytatódik (ezt a felvételt a készülék új fájlba menti).
294
A hangfelvétel beállítása
Videofelvétel közben a beépített sztereó
mikrofonnal vagy külső sztereó mikrofonnal
hangot is rögzíthet. Emellett a hangfelvétel
szintjét is tetszés szerint szabályozhatja.
Használja a [z: Hangfelvétel] lehetőséget
a hangfelvételi funkciók beállításához.
Hangfelvétel/hangrögzítés szintje
zzAutomatikus
A hangfelvétel szintje automatikusan kerül beállításra. Az automatikus
szintszabályozás a hangerő szintjének megfelelően automatikusan
működik.
zzKézi
A hangrögzítés szintjét tetszőlegesen szabályozhatja.
Állítsa be a hangrögzítés szintjét: válassza a [Felvét. szint] lehetőséget,
majd használja a <Y> <Z> gombokat, és közben figyelje a szintmérőt.
Figyelje a csúcsértékjelzőt, majd állítsa be úgy a szintmérőt, hogy a jobb
oldali „12” (-12 dB) jelzés időnként felvillanjon a leghangosabb hangok
esetén. Ha a hangerőszint meghaladja a „0” értéket, torzul a hang.
zzLetiltás
A készülék nem vesz fel hangot.
Szélzajszűrés
Ha az [Automatikus] beállítást választja, a készülék automatikusan
csökkenti a szél zaját a szabadban. Csak akkor aktiválódik, ha
a fényképezőgép beépített mikrofonját használja. A Szélzajszűrés
funkció bekapcsolása esetén a készülék bizonyos mértékig a mély
hangok mennyiségét is csökkenti.
295
A hangfelvétel beállítása
Csillapítás
Automatikusan csökkenti a túl magas hangerő okozta torzítást.
Ha [Automatikus] vagy [Kézi] beállításnál torzítást tapasztal,
állíts a [Hangfelvétel] beállítást az [Enged] lehetőségre.
Külső mikrofon
Ha a fényképezőgép külső mikrofon BEMENETI csatlakozójához (3,5 mm
átmérőjű) mini sztereó dugóval (kereskedelmi forgalomban kapható) külső
mikrofont csatlakoztat, akkor az kap elsőbbséget. A (külön megvásárolható)
DM-E1 sztereó mikrofon ajánlott.
Fejhallgató
Ha a fejhallgató-csatlakozóhoz kereskedelmi forgalomban kapható, 3,5 mm
átmérőjű, mini dugóval felszerelt fejhallgatót csatlakoztat, videofelvétel
és -lejátszás közben hallgathatja a hangot is. A fejhallgató hangerejének
beállításához nyissa meg a [5: Fejhallg. hangerő] (=523) menüpontot,
vagy nyomja meg a <Q> gombot, válassza a [n] lehetőséget, majd állítsa
be a hangerőt a <Y> <Z> gombokkal.
296
A hangfelvétel beállítása
oo A beépített vagy a külső mikrofon rögzítheti a Wi-Fi működésének hangját.
A hangfelvétel során nem ajánlott a vezeték nélküli kommunikációs funkció
használata.
oo Amikor külső mikrofont vagy fejhallgatót csatlakoztat a fényképezőgéphez,
ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa a dugaszt.
oo A fényképezőgép beépített mikrofonja felvétel közben rögzíti a fényképezőgép
működési és mechanikai hangját is. A videó zajának csökkentése érdekében
használja a (külön megvásárolható) DM-E1 sztereó mikrofont.
oo A fényképezőgép külső mikrofon BEMENETI csatlakozójához kizárólag külső
mikrofont csatlakoztasson.
oo Mivel a fejhallgatón keresztül lejátszott hangra a készülék nem alkalmaz
zajcsökkentést, ezért a hang el fog térni a videóhoz rögzített hangtól.
oo Ha fejhallgatóval hallgatja a hangot, ne módosítsa a [Hangfelvétel] beállítást.
Ez váratlan magas hangerőt eredményezhet, amitől megfájdulhat a füle.
oo Az Alap zóna módokban a [Hangfelvétel] lehetőséghez a [Be] és a [Ki]
értékek érhetők el. Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan beállítsa
a hangrögzítés szintjét, válassza a [Be] értéket.
oo A készülék akkor is hangot ad le, ha a fényképezőgépet HDMI-n keresztül egy
televízióhoz csatlakoztatják, kivéve ha a [Hangfelvétel] beállítás értéke [Tilt].
oo Az L (bal) és R (jobb) hangcsatorna közti balansz nem szabályozható.
oo A hangot a készülék 48 kHz/16 bit mintavételi frekvenciával rögzíti.
297
Videó digitális képstabilizálása
A fényképezőgép Videó digitális képstab. funkciója csökkenti
a fényképezőgép bemozdulása miatti hatásokat a videófelvételek során.
A videó digitális képstabilizálása funkció akkor is hatékony stabilizálást
biztosít, ha az objektív nincs ellátva Image Stabilizer (Képstabilizátor)
funkcióval. Ha beépített Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkcióval
felszerelt objektívet használ, állítsa az objektív Image Stabilizer
(Képstabilizátor) beállítását az <1> értékre.
a [z: Videó dig.képstab.]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
zzLetiltás (v)
A Videó digitális képstabilizálása le van tiltva.
zzEngedélyezés (w)
A rendszer elvégzi a fényképezőgép bemozdulása utáni korrekciót.
A gép ilyenkor nagyítja a képet.
zzSpeciális (x)
Az [Engedélyezés] beállításhoz képest erőteljesebben korrigálja
a fényképezőgép bemozdulását. A gép ilyenkor az előző beállításnál
jobban nagyítja a képet.
298
Videó digitális képstabilizálása
oo A Videó digitális képstabilizálása funkció nem használható, ha az objektív
Image Stabilizer (Képstabilizátor) kapcsolója <2> állásban van.
oo A 800 mm-nél nagyobb fókusztávolságú objektívek esetében a Videó digitális
képstabilizálása funkció nem használható.
oo A Videó digitális képstabilizálása funkció nem kapcsolható be az <8> és
a <U> üzemmódban, illetve olyan esetben, amikor a nagy képsebesség,
a time-lapse videó vagy a kreatív szűrő funkció be van kapcsolva.
oo Minél szélesebb a látószög, annál hatékonyabb lesz a képstabilizálás. Minél
szűkebb a látószög, annál kevésbé hatékonyabb lesz a képstabilizálás.
oo Javasoljuk, hogy a Videó digitális képstabilizálása funkciónál válassza
a [Letiltás] beállítást, ha TS-E objektívet, halszemoptikás objektívet vagy
nem Canon gyártmányú objektívet használ.
oo A videó digitális képstab. effektjei nem érvényesülnek a képeken a nagyított
kijelzés esetén.
oo Mivel a Videó digitális képstab. funkció felnagyítja a képet, a kép
szemcsésebbnek tűnik. Zaj, fénypontok stb. szintén láthatók lehetnek.
oo A témától, illetve a felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy a Videó
digitális képstabilizálása funkció hatására a téma jelentősen elmosódottá válik
(a téma ideiglenesen életlennek tűnik).
oo Bekapcsolt Videó digitális képstabilizálása funkció mellett az AF-pontok
mérete is módosul.
oo Javasoljuk, hogy a Videó digitális képstabilizálása funkciónál válassza
a [Letiltás] értéket, ha állványt használ.
oo A funkciót nem minden objektív támogatja. Részletekért tekintse meg a Canon
webhelyét.
299
Time-lapse videók készítése
A bizonyos időközönként készített állóképek automatikus összefűzésével
4K vagy Full HD time-lapse videó készíthető. A Time-lapse videó sokkal
gyorsabban mutatja be a téma változását, mint az valójában bekövetkezett.
Hatékony a változó táj, a növények növekedése, a felhők mozgása stb.
rögzített pontról történő megfigyelése során.
A készülék MP4 formátumban, a következő minőségben rögzíti a timelapse videókat: H6W (NTSC)/H5W (PAL) 4K felvételnél,
illetve L 6 W (NTSC)/L 5 W (PAL) Full HD minőségű
felvételeknél.
Ne feledje, hogy a képfrekvencia a [5: Videorendszer] beállítástól függően
automatikusan változik (=520).
felvételi módot.
1 Válasszon
zz <A>, <d>, <s>, <f> és <F>
módban automatikus expozícióval
készíti el a készülék a felvételeket.
zz A <4> módban kézi expozícióra van
szükség.
az Élő nézet felvétel/
2 Állítsa
videofelvétel kapcsolót <k>
helyzetbe.
a [z: Time-lapse videó]
3 Válassza
lehetőséget.
a [Time-lapse]
4 Válassza
lehetőséget.
300
Time-lapse videók készítése
jelenetet.
5 Válasszon
zz Válasszon egy jelenetet, amelyik
megfelel a felvételi helyzetnek.
zz Ha nagyobb szabadságot szeretne
a felvételi időköz és a felvételek száma
manuális beállításakor, válassza az
[Egyedi] lehetőséget.
be a felvételi időközt.
6 Állítsa
zz Válassza az [Időközök/Felv.k] opciót.
(1)
(2)
zz Válassza a [Időköz] (mp) opciót. A <Y>
<Z> gombok segítségével állítsa be,
majd nyomja meg az <0> gombot.
zz A szám beállításával kapcsolatban
lásd: [k: Szükséges idő] (1) és
[3: Lejátszási idő] (2).
Ha az [Egyedi] beállítás van
megadva
zz Válassza a [Időköz] (perc:mp) opciót.
(Másodpercenként egyszeres időköz
nem választható.)
zz Nyomja meg a <0> gombot; ekkor
megjelenik a <r> jelzés.
zz Állítsa be a kívánt számot a <W> <X>
gombokkal, majd nyomja meg a <0>
gombot. (Újra a <s> jelzés lesz látható.)
zz Az [OK] gombbal tárolja a beállítást.
301
Time-lapse videók készítése
meg a felvételek számát.
7 Adja
zz Válassza a [Felv.k.száma] lehetőséget.
A <Y> <Z> gombok segítségével
állítsa be, majd nyomja meg az <0>
gombot.
zz A szám beállításával kapcsolatban
lásd: [k: Szükséges idő] és
[3: Lejátszási idő].
Ha az [Egyedi] beállítás van megadva
zz Válassza ki a számjegyet.
zz Nyomja meg a <0> gombot; ekkor
megjelenik a <r> jelzés.
zz Állítsa be a kívánt számot a <W> <X>
gombokkal, majd nyomja meg a <0>
gombot. (Újra a <s> jelzés lesz látható.)
zz Ellenőrizze, hogy nem piros színben
jelenik-e meg a [3: Lejátszási idő].
zz Az [OK] gombbal tárolja a beállítást.
oo A [Jelenet**] funkciónál az elérhető intervallumok és a felvételek száma
korlátozott, jelenet típusának megfelelően.
oo A Time-lapse videók rögzítésére alkalmas kártyákról (kártya teljesítményre
vonatkozó követelmények) lásd a =617. oldalt.
oo Ha a felvételek számának beállítása 3600, akkor a Time-lapse videó hossza
NTSC esetén kb. 2 perc, PAL esetén pedig kb. 2 perc 24 másodperc lesz.
302
Time-lapse videók készítése
8 Válassza ki a kívánt képméretet.
zzH (3840 × 2160)
A videofilmet 4K minőségben rögzíti. A képarány 16:9.
A képfrekvencia NTSC esetében 29,97 kép/mp (6), PAL esetében
pedig 25,00 kép/mp (5), a készülék pedig MP4 (C) formátumban,
ALL-I (W) tömörítéssel rögzíti a videókat.
A time-lapse videókat a készülék akkor sem vágja meg, ha
a [H videóvágás] beállítást az [Enged] lehetőségre állítja
a [Videofelv. méret] menüpontban.
zzL (1920 × 1080)
A videofelvétel Full HD minőségben készül. A képarány 16:9.
A képfrekvencia NTSC esetében 29,97 kép/mp (6), PAL esetében
pedig 25,00 kép/mp (5), a készülék pedig MP4 (C) formátumban,
ALL-I (W) tömörítéssel rögzíti a videókat.
303
Time-lapse videók készítése
az [Autom. expozíció]
9 Konfigurálja
beállítást.
zz1. kockára
Amikor elkészíti az első felvételt, mérés megy végbemegy az expozíció
automatikus beállításához a fényerőnek megfelelően. Az első felvételre
meghatározott expozíció kerül alkalmazásra az összes következő
felvételhez. Más felvételkészítési funkciók beállításai közben az első
felvételre meghatározott beállítások kerülnek alkalmazásra az összes
következő felvételhez.
zzMinden kock.
A készülék minden további felvételnél is elvégzi a mérést az expozíció
automatikus, a fényerőnek megfelelő beállításához. Ne feledje, hogy
amennyiben az olyan funkciókat, mint a Képstílus vagy a fehéregyensúly
az [Automatikus] értékre állítja, azok beállítása automatikus lesz
a következő felvételek mindegyikénél.
a [Képerny. aut. Ki]
10Konfigurálja
beállítást.
zzLetiltás
A kép még a Time-lapse videó felvétele során is látható. (A képernyő
csak a felvétel idejére kapcsol ki.) Ne feledje, hogy a képernyő
a felvételkészítés megkezdése után körülbelül 30 perccel kikapcsol.
zzEngedélyezés
Ne feledje, hogy a képernyő a felvételkészítés megkezdése után
körülbelül 10 másodperccel kikapcsol.
oo Time-lapse videó készítése közben az <B> gomb segítségével
kapcsolhatja ki és be a képernyőt.
304
Time-lapse videók készítése
be a hangjelzést.
11 Állítsa
zz Válassza a [Felv.-nél sípol]
lehetőséget.
zz Ha a [Letiltás] lehetőséget választja,
a hangjelzés nem szólal meg, amikor
a fényképezőgép elkészíti a felvételt.
12 Ellenőrizze a beállításokat.
(1)
(2)
(1) Szükséges idő
Azt az időt jelzi ki, amennyire szükség van a beállított számú felvétel
elkészítéséhez a megadott időintervallumban. Ha meghaladja
a 24 órát, akkor a „*** nap” jelenik meg.
(2) Lejátszási idő
A videofelvételi időt jeleníti meg (a videó lejátszásához szükséges
időt) annál a videónál olyankor, amikor Time-lapse videót készít
4K vagy Full HD videóként a megadott időközönként készített
állóképekből.
be a menüt.
13 Zárja
zz A menüképernyő kikapcsolásához
nyomja meg a <M> gombot.
305
Time-lapse videók készítése
el az üzenetet.
14 Olvassa
zz Olvassa el az üzenetet, és nyomja meg
az [OK] gombot.
próbafelvételeket.
15 Készítsen
zz Ahogyan az állóképek készítésénél,
állítsa be az expozíciót és
a felvételkészítési funkciókat, majd
nyomja le félig az exponálógombot
a fókuszáláshoz.
zz Tesztfelvételek készítéséhez nyomja
le teljesen az exponálógombot.
Az állóképeket rögzíti a fényképezőgép
a kártyára.
zz Ha nincsenek problémák
a próbafelvételekkel, folytassa
a következő lépéssel.
zz Próbafelvételek ismételt elkészítéséhez
ismételje meg ezt a lépést.
oo A próbafelvételeket a készülék JPEG 73 minőségben rögzíti.
oo Ha az [5: Exponálógomb funkció videókhoz] alatti [Félig lenyom.]
beállításnál a [Mérés+k Servo AF] lehetőséget választotta, time-lapse
videó felvétele esetén a készülék ezt automatikusan a [Mérés+One-Shot AF]
értékre módosítja.
306
Time-lapse videók készítése
meg a <0> gombot.
16 Nyomja
zz A fényképezőgép ekkor készen áll
a Time-lapse videó felvételére.
zz Ha vissza kíván térni a 15. lépéshez,
nyomja meg ismét a videofelvétel
gombot.
el a Time-lapse videót.
17 Készítse
zz Nyomja meg az <B> gombot, és
(1)
(2)
ellenőrizze újra a „Szükséges idő (1)”
és az „Időköz (2)” képernyőn megjelenő
értékeket.
zz A time-lapse videó elkezdéséhez nyomja
le teljesen az exponálógombot.
zz Az automatikus fókusz nem működik
Time-lapse videó felvétele közben.
zz Time-lapse videók rögzítése közben
a „oREC” jelzés látható a képernyő
jobb felső sarkában, az LCD-panelen
pedig a <a> jelzés villog.
zz A time-lapse videók készítésének
kikapcsolásához állítása a [Time-lapse]
beállítást a [Letiltás] értékre.
307
Time-lapse videók készítése
oo Ha a kártyán nem áll rendelkezésre elegendő szabad hely a megadott számú
felvétel elkészítéséhez, akkor a [Lejátszási idő] felirat pirosan jelenik meg.
Bár a fényképezőgép képes a felvétel folytatására, a felvételkészítés leáll,
amikor a kártya megtelt.
oo Ha a videofájl mérete meghaladja a 4 GB-ot a [Felv.k.száma] beállításoknál,
és a kártyát nem exFAT fájlrendszerrel (=512) formázták, akkor
a [Lejátszási idő] pirosan jelenik meg. Ha továbbra is folytatja a felvételt ezen
körülmények között, és a videofájl mérete eléri a 4 GB-t, akkor a time-lapse
videó felvétele leáll.
oo Ne irányítsa a fényképezőgépet erőteljes fényforrás, például a nap vagy
intenzív, mesterséges megvilágítás felé. Ez kárt tehet a képérzékelőben
vagy a fényképezőgép belső alkatrészeiben.
oo A [Time-lapse videó] opció nem állítható be a [Tilt] értéktől különböző
értékre, ha a fényképezőgép interfészkábelen keresztül számítógéphez
csatlakozik, illetve amikor HDMI-kábel van csatlakoztatva.
oo A videóhoz való Servo AF nem működik.
oo Ha a záridő 1/30 mp. vagy lassabb, akkor a videó expozíciója nem jeleníthető
meg megfelelően (eltérő lehet a kész videóétól).
oo Ne mozdítsa el a zoom objektívet Time-lapse videó felvétele közben. Az objektív
elforgatása esetén előfordulhat, hogy a kép fókusz nélküli lesz, az expozíció
megváltozhat, és lehet, hogy az objektívtorzítás korrekciója nem működik
megfelelően.
oo Ha villódzó fényben készít time-lapse videót, akkor képvillódzás, vízszintes
csíkok (zaj) vagy helytelen expozíció jelentkezhet a felvételen.
oo A time-lapse videók rögzítése során megjelenített képek eltérhetnek
a végleges videótól. (Például a villódzó fényforrások által okozott nem
konzisztens fényerőben vagy a nagy ISO-érzékenység által okozott zajban.)
oo Amikor kevés a fény, és Time-lapse videót készít, a felvétel közben megjelenő
kép eltérhet a videóban ténylegesen rögzítettől. Ilyenkor a [g] ikon villogni fog.
oo Ha jobbra vagy balra mozgatja a fényképezőgépet (pásztázás), vagy mozgó
témáról készít felvételt Time-lapse videó készítése során, a kép rendkívül
torznak tűnhet.
oo A Time-lapse videó felvétele során az automatikus kikapcsolás nem működik.
Emellett nem módosíthat a felvételi funkció és a menüfunkciók beállításain,
és nem játszhat le képeket stb.
oo Time-lapse videóknál hangrögzítés nem történik.
oo A time-lapse videó készítése közben az exponálógomb teljes lenyomásával
elindíthatja vagy leállíthatja a videofelvételt, az [5: Exponálógomb funkció
videókhoz] beállításától függetlenül.
oo Ha az [Időköz] beállítása 3 másodpercnél kevesebb, és az [Autom.
expozíció] beállítása [Minden kock.], amennyiben a fényerő lényegesen eltér
az előző felvételétől, akkor a fényképezőgép nem a beállított időközönként
rögzíti a felvételeket.
308
Time-lapse videók készítése
oo Ha a záridő hosszabb, mint a felvételi időköz (például hosszú záridőt
használ), vagy ha a készülék automatikusan lassabb záridőt állított be,
akkor a fényképezőgép nem minden esetben képes a beállított időközönkénti
felvételkészítésre. A záridővel közel megegyező felvételi időköz is
megakadályozhatja a fényképezést.
oo Ha a következő ütemezett felvétel nem lehetséges, akkor a készülék átugorja
azt. Ez lelassíthatja a Time-lapse videó felvételi idejét.
oo Ha a beállított felvételkészítési funkciók vagy a kártya teljesítménye miatt
a kártyára írás időtartama túllépi a felvételek közötti időköz hosszát, akkor
előfordulhat, hogy néhány felvétel nem készül el a beállított időköz elteltével.
oo Még ha a [Képerny. aut. Ki] beállítása [Letiltás] is, a képernyő kikapcsol az
exponálás idejére. Azt is jegyezze meg, hogy a képek nem jeleníthetők meg,
ha a felvételek közötti időköz túl rövid.
oo A rögzített képeket nem veszi fel a készülék állóképekként. Még ha le is állítja
a Time-lapse videó felvételét egyetlen felvétel után, akkor is videóként menti
a készülék az állományt.
oo Ha a fényképezőgépet számítógéphez csatlakoztatja egy interfészkábellel,
és az EOS Utility (EOS-szoftver) programot használja, a [z: Time-lapse
videó] beállításnál adja meg a [Tilt] értéket. Ha a beállítás nem a [Tilt],
a fényképezőgép nem tud kommunikálni a számítógéppel.
oo A Time-lapse videó felvétele során az objektív Image Stabilizer
(Képstabilizátor) nem működik.
oo A time-lapse videó felvétele leáll, ha a tápkapcsolót az <2> állásba
kapcsolja, ha aktiválódik az automatikus kikapcsolás funkció, vagy ha
a beállításnál a [Tilt] értéket adja meg.
oo A vaku a vakuzás beállítása esetén sem villan.
oo Az alábbi műveletek esetén a time-lapse videó készenléti módja kikapcsol,
és a készülék a [Tilt] értékre állítja a funkciót.
• Ha az [5: Érzékelő tisztítása] lehetőségnél a [Tisztítás indításaf]
vagy az [5: Összes f.gépbeáll. törlése] lehetőséget választja.
• Ha a módválasztó tárcsát <8> vagy <U> értékre állítja.
309
Time-lapse videók készítése
oo Ha time-lapse videót kezd rögzíteni, miközben a fehér [s] ikon (=326)
jelenik meg, az a time-lapse videó minőségének romlásához vezethet. Azt
javasoljuk, hogy akkor kezdje el a time-lapse videó felvételét, miután a fehér
[s] eltűnik (azaz a fényképezőgép belső hőmérséklete csökken).
oo Ha az [Autom. expozíció] beállítása [Minden kock.], bizonyos
üzemmódokban a készülék nem rögzíti a time-lapse videó Exif-adataiba az
ISO-érzékenységet, a záridőt és a rekesznyílás értékét.
oo Állvány használata ajánlott.
oo Javasoljuk, hogy készítsen próbafelvételeket és -videókat a 15. lépésben
leírtaknak megfelelően, mielőtt elkezdi a time-lapse videó készítését.
oo A videokép képmezeje 4K és Full HD felbontású time-lapse videók esetén
egyaránt kb. 100%.
oo A folyamatban lévő time-lapse videofelvétel megszakításához nyomja le
teljesen az exponálógombot, vagy nyomja meg a <0> gombot. Az adott
pontig felvett Time-lapse videót rögzíti a fényképezőgép a kártyára.
oo Ha a felvételhez szükséges idő meghaladja a 24 órát, de nem éri el a 48 órát,
akkor a „2 nap” felirat látható. Ha három vagy több nap szükséges, akkor
a napok száma 24 órás léptékekben látható.
oo Még ha a time-lapse videó lejátszási ideje kevesebb is, mint 1 másodperc,
a videofájl akkor is létrejön. A [Lejátszási idő] résznél a „00'00"” lesz látható.
oo Ha a felvételi idő hosszú, javasolt a (külön kapható) hálózati kiegészítők
használata.
oo A készülék az YCbCr 4:2:0 (8-bit) szín-mintavételezést és a Rec. ITU-R BT.709
színteret használja a 4K/Full HD time-lapse videókhoz.
310
Time-lapse videók készítése
A time-lapse videofelvétel elindításához vagy leállításához az RC-6 vezeték
nélküli távvezérlő (külön kapható) vagy a BR-E1 távvezérlő (külön kapható)
is használható. Állítsa előzőleg a [z: Távvezérlés] lehetőséget az [Enged]
értékre.
zz Az RC-6 távvezérlővel
Fényképezőgép állapota/
távvezérlési beállítás
Próbafelvétel képernyője
Felvételre kész
Time-lapse videó felvétele
közben
<2> 2 mp. késleltetés
Felvételre kész
állapothoz
Próbafelvétel
képernyőjéhez
Befejeződik a felvétel
<o> Azonnali
kioldás
Állóképek rögzítése
Megkezdi a felvétel
készítését
Befejeződik a felvétel
zz BR-E1 vezeték nélküli távvezérlővel
• Először párosítsa a BR-E1 vezeték nélküli távvezérlőt a fényképezőgéppel
(=464).
• Készítsen tesztfelvételeket, majd amikor a fényképezőgép készen áll
a felvételekre (16. lépés, =307), állítsa a BR-E1 kioldás mód/videofelvétel
kapcsolót <o> állásba (azonnali kioldás) vagy <2> állásba (kioldás
2 másodperces késleltetés után).
• Ha a távvezérlő kapcsolójának beállítása <k>, akkor a time-lapse videó
felvétele nem tud elindulni.
Fényképezőgép állapota/
távvezérlési beállítás
Próbafelvétel képernyője
Felvételre kész
Time-lapse videó felvétele
közben
<o> Azonnali kioldás
<k> Videofelvétel
<2> 2 mp. késleltetés
Felvételre kész
Állóképek rögzítése
állapothoz
Próbafelvétel
Megkezdi a felvétel
készítését
képernyőjéhez
Befejeződik a felvétel
Befejeződik a felvétel
A Time-lapse videó időtartama
Ha szeretne útmutatást kapni arról, hogy mennyi időn keresztül készíthet
time-lapse videót (amíg az akkumulátor le nem merül), olvassa el az
=619. oldalt.
311
Video-pillanatképek rögzítése
Rögzítsen néhány videopillanatképet, amelyek egyenként
néhány másodpercesek, és a fényképezőgép egyesíti őket egy
videopillanatkép-albumban, amelyik megjeleníti az adott kirándulás
vagy esemény pillanatait.
A video-pillanatképek akkor állnak rendelkezésre, ha a videofelvétel
beállított mérete L6X (NTSC) vagy L5X (PAL).
A videopillanatkép-albumok háttérzenével együtt is lejátszhatók (=376).
Videopillanatkép-album létrehozása
Videó
1. pillanatkép
Videó
2. pillanatkép
Videó
pillanatkép **
Videopillanatkép-album
A video-pillanatképek beállításainak konfigurálása
a Módválasztó tárcsát
1 Állítsa
a <U> módtól eltérő felvételi
módra.
ki a [z: Videó pillanatkép]
2 Válassza
elemet.
zz Válassza az [Enged] lehetőséget.
ki az [Albumbeállítások]
3 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza az [Új album létrehozása]
lehetőséget.
zz Olvassa el az üzenetet, és nyomja
meg az [OK] gombot.
312
Video-pillanatképek rögzítése
el a [Lejátszási idő]
4 Végezze
beállítását.
zz Adja meg a lejátszási időt videopillanatképenként.
el a [Lejátszási effektus]
5 Végezze
beállítását.
zz Ez a beállítás határozza meg, hogy
milyen gyors legyen az albumok
lejátszása.
el a [Jóváh.üz. megjel.]
6 Végezze
opció beállítását.
zz Válassza az [Enged] lehetőséget.
a szükséges
7 Ellenőrizze
rögzítési időt.
zz Megjelenik az egyes video-pillanatképek
rögzítéséhez szükséges idő (1)
a lejátszási idő és effektus alapján.
(1)
313
Video-pillanatképek rögzítése
be a menüt.
8 Zárja
zz A menü bezárásához nyomja meg
a <M> gombot.
zz Megjelenik egy kék sáv a rögzítési
idővel (2).
(2)
Videopillanatkép-album létrehozása
el az első video9 Készítse
pillanatképet.
zz A felvétel elkezdéséhez nyomja meg
a Videofelvétel gombot.
zz A kék sáv, amely a rögzítési időt jelzi,
fokozatosan csökken, és a megadott
idő letelte után automatikusan leáll
a felvételkészítés.
zz Megjelenik egy megerősítő üzenet
(=315).
a felvételt videopillanatkép10Mentse
albumként.
zz Válassza a [J Mentés albumként]
lehetőséget.
zz A klip mentésre kerül az album első
video-pillanatképeként.
Készítse el a következő video11 pillanatképeket.
zz A következő video-pillanatkép
elkészítéséhez ismételje meg a 9. lépést.
zz Válassza a [J Hozzáadás albumhoz]
lehetőséget.
zz Másik album létrehozásához válassza
a [W Mentés új albumként] lehetőséget.
zz Szükség szerint ismételje meg az
11. lépést.
314
Video-pillanatképek rögzítése
le a video-pillanatképek
12 Állítsa
felvételét.
zz Állítsa be a [Videó pillanatkép] elemet
[Tilt] értékre. Ha hagyományos
videofelvételt kíván készíteni,
feltétlenül állítsa be a [Tilt] értéket.
zz A <M> gomb megnyomásával
kiléphet a menüből, és visszatérhet
a normál videofelvételhez.
A 10. és 11. lépésben választható lehetőségek
Funkció
Leírás
A klip mentésre kerül az album első videoJ Mentés albumként (10. lépés)
pillanatképeként.
Hozzáadja az aktuális video-pillanatképet
J Hozzáadás albumhoz (11. lépés)
a legutóbb rögzített albumhoz.
Új albumot hoz létre, és a videoklipet annak
első video-pillanatképeként menti. Ez az
W Mentés új albumként (11. lépés)
albumfájl eltér a legutóbb rögzítettől.
Lejátssza az éppen rögzített videoW Video-pillanatkép megjelenítése
(10. és 11. lépés)
pillanatképet.
Törli a nemrégiben rögzített video-pillanatképet
r Nincs mentés albumba (10. lépés)
anélkül, hogy mentené egy albumba. Válassza
r Törlés – nincs mentés albumba
az [OK] lehetőséget a megerősítést kérő
(11. lépés)
párbeszédpanelen.
oo Ha úgy dönt, hogy azonnal rögzíteni szeretné a következő video-pillanatképet,
állítsa a [Jóváh.üz. megjel.] értékét a [z: Videó pillanatkép] alatt [Tilt]
értékre. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy azonnal, megerősítő üzenet nélkül
rögzítse a következő video-pillanatképet.
315
Video-pillanatképek rögzítése
Hozzáadás meglévő albumhoz
a [Hozzáadás meglévő
1 Válassza
albumhoz] lehetőséget.
zz Kövesse a =312. oldal 3. lépését
a [Hozzáadás meglévő albumhoz]
beállítás kiválasztásához.
ki egy meglévő albumot.
2 Válasszon
zz Forgassa el a <5> tárcsát a meglévő
album kiválasztásához, majd nyomja
meg a <0> gombot.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
Egyes videopillanatkép-beállítások
frissülnek annak érdekében, hogy
megegyezzenek a meglévő album
beállításaival.
be a menüt.
3 Zárja
zz A menü bezárásához nyomja meg
a <M> gombot.
Megjelenik a video-pillanatkép felvételi
képernyője.
video-pillanatképet.
4 Rögzítsen
zz Rögzítse a video-pillanatképet, lásd:
„Videopillanatkép-album létrehozása”
(=314).
oo Nem választhat ki másik fényképezőgéppel készített albumot.
Általános óvintézkedések a video-pillanatképekkel kapcsolatban
oo Nincs hangfelvétel olyankor, ha a [Lejátszási effektus] beállítása [1/2x
sebesség] vagy [2x sebesség].
oo A video-pillanatképekénti felvételi időtartam csupán hozzávetőleges
érték. Enyhén eltérhet a lejátszás során jelzett tényleges felvételi időtől,
a képfrekvencia és más tényezők függvényében.
316
Servo AF használata videóhoz
Amennyiben ez a funkció engedélyezett, a fényképezőgép folyamatosan
a témára fókuszál a videofelvétel során.
a [z: Servo AF videóhoz]
1 Válassza
lehetőséget.
az [Engedélyezés]
2 Válassza
lehetőséget.
zzHa az [Engedélyezés] beállítás van megadva:
A fényképezőgép akkor is folyamatosan a témára fókuszál, ha nem
nyomja le félig az exponálógombot.
Ha a fókuszt egy adott pozíción kívánja tartani, vagy ha nem szeretné,
hogy az objektív mechanikus hangja beszűrődjön a felvételbe,
a képernyő bal alsó sarkában lévő [Z] elem megérintésével
ideiglenesen leállíthatja a Servo AF használata videóhoz funkció
használatát.
Ha szünetelteti a Servo AF használata videóhoz funkciót, és azt
követően visszalép a videofelvételhez, hogy előzőleg megnyomta
a <M> vagy a <x> gombot, illetve módosította az AF-módszert,
a Servo AF használata videóhoz funkció ismét bekapcsol.
zzHa a [Letiltás] beállítás van megadva:
A fókuszáláshoz nyomja le félig a exponálógombot, vagy nyomja meg
az <p> gombot.
317
Servo AF használata videóhoz
A [Servo AF videóhoz] menüpont [Engedélyezés] beállítása
esetén érvényes figyelmeztetések
oo Az élességállítást nehezítő felvételkészítési körülmények
• A fényképezőgéptől távolodó vagy a fényképezőgép felé közeledő, gyorsan
mozgó téma.
• A fényképezőgép előtt kis távolságban mozgó téma.
• Nagy f/szám használatakor.
• Lásd még „Az élességállítást nehezítő felvételkészítési körülmények”
szakaszt a =146. oldalon.
oo Mivel az objektív és az akkumulátor is folyamatosan használatban van,
a videofelvétel maximális időtartama (=618) lecsökken.
oo Bizonyos objektívek esetén az élesítés mechanikus zaja is rákerülhet
a felvételre. Ilyen esetben a videó zajának csökkentése érdekében használja
a (külön megvásárolható) DM-E1 sztereó mikrofont.
oo A Servo AF használata videóhoz nagyítás vagy nagyított nézet használata
közben szünetel.
oo Videorögzítés közben, ha a téma közeledik vagy távolodik, illetve
a fényképezőgépet vízszintesen vagy függőlegesen mozgatja (pásztázás),
a rögzített kép rövid időre kiterjedhet vagy összehúzódhat (változás állhat be
a kép nagyításában).
318
Servo AF használata videóhoz – követési
érzékenység
M
A követési érzékenységet állíthatja be (egy és hét között), amely azokban
az esetekben érzékelhető reakcióidőt jelenti, amikor a téma eltávolodik az
AF-ponttól a Servo AF videóhoz funkció használata esetén, amikor zavaró
objektumok haladnak el az AF-pontok előtt vagy amikor pásztázást végez.
a [z: Servo AF
1 Válassza
h.videóhoz köv.érz] lehetőséget.
Gyenge: -3/-2/-1
Ezzel a beállítással a fényképezőgép
kisebb eséllyel kezd el másik témát
követni, amikor a fő téma eltávolodik az
AF-ponttól. Minél közelebb van a beállítás
a mínusz (–) jelhez, annál kisebb az esély
arra, hogy a fényképezőgép másik témát
kezdjen követni. Akkor hatékony, ha meg
szeretné akadályozni, hogy az AF-pontok
hirtelen elkezdjenek követni egy nem
kívánt témát a pásztázás során, vagy
akkor, ha valami kitakarja a témát az
AF-pont elől.
Érzékeny: +1/+2/+3
Ezzel a beállítással a fényképezőgép gyorsabban reagál az AFpontokat lefedő témák követésekor. Minél közelebb van a beállítás
a (+) jelhez, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Akkor hasznos,
ha olyan témát szeretne követni, amelynek fényképezőgéphez
viszonyított távolsága változik, illetve ha gyorsan szeretne másik
témára fókuszálni.
oo Akkor állítható be, ha a [z: Servo AF videóhoz] beállítás az [Engedélyezés],
az [z: AF-módszer] pedig az [1 AF-pont] opcióra van állítva.
oo Ha a [z: AF-módszer] beállítást az [1 AF-pont] értéktől eltérő értékre állítja,
az olyan, mintha a fényképezőgépet a [0] beállítással használná.
319
Servo AF használata videóhoz – sebesség
M
Beállíthatja a Servo AF használata videóhoz funkció AF-sebességét és
működési feltételeit.
A funkció akkor engedélyezett, ha a videofelvétel közbeni lassú
fókuszátmenetet* támogató objektívet használ.
a [z: Servo AF h.
1 Válassza
videóhoz seb.] lehetőséget.
Ha aktív:
A [Mindig bekapcs.] beállítás
megadásával mindig az AF sebesség
érvényesül a videofelvételeknél
(a videofelvétel előtt és közben).
A [Felvétel közben] beállítással pedig
az AF sebesség csak videók felvétele
közben érvényesül.
AF sebessége:
A kívánt hatás eléréséhez az AF-beállítás
(fókuszátmenet) sebessége a normál
sebességtől (0) a lassúig hét, illetve
gyors sebességnél két szintre állítható
a videokészítés kívánt effektjének elérése
érdekében.
* A videofelvétel közbeni lassú fókuszátmenetet támogató
objektívek
A 2009-ben és azóta gyártott USM és STM objektívek kompatibilisek.
Részletekért tekintse meg a Canon webhelyét.
320
Servo AF használata videóhoz – sebesség
oo Bizonyos objektívek esetén a sebesség akkor se változik, ha módosítja az AF
sebességét.
oo Akkor állítható be, ha a [z: Servo AF videóhoz] beállítás az [Engedélyezés],
az [z: AF-módszer] pedig az [1 AF-pont] opcióra van állítva.
oo Ha a [z: AF-módszer] beállítást az [1 AF-pont] értéktől eltérő értékre állítja,
az olyan, mintha az [AF sebesség] beállítás a [Normál (0)] értékre lenne
állítva.
oo A [z: Servo AF h. videóhoz seb.] lehetőségtől jobbra látható csillag azt
jelzi, hogy az alapértelmezett beállítás módosítva lett.
321
Egyéb menüfunkciók
[z1]
zzObjektívtorzítás korrekciójaM
Beállíthatja, hogy a készülék a videók készítése közben korrigálja
a peremsötétedés és a kromatikus aberráció negatív hatásait.
Az objektívtorzítás korrekciójával kapcsolatos további információkért
lásd: =206.
zzFelvételek készítése távvezérléssel
Az [Enged] beállítás esetén a videofelvétel RC-6 távvezérlő vagy BR-E1
vezeték nélküli távvezérlő (külön kapható) használatával is elindítható és
leállítható.
Az RC-6 távvezérlővel
A [R] jelzés látható az LCD-panelen. Állítsa a távvezérlő kioldógombját
<2> állásba, majd nyomja meg a továbbítás gombot. A <o> állás
(azonnali felvételkészítés) esetén a használat a [5: Exponálógomb
funkció videókhoz] opció beállításai szerint történik.
BR-E1 vezeték nélküli távvezérlővel
Először párosítsa a BR-E1 vezeték nélküli távvezérlőt
a fényképezőgéppel (=464).
Állítsa a kioldási mód/videofelvételi mód kapcsolóját a <k> állásba,
majd nyomja meg a kioldógombot.
A time-lapse videók készítésével kapcsolatos további információkért
lásd: =311.
[z2]
zzkISO-érzékenység beállításaiM
ISO-érzékenység
[M] üzemmódban az ISO-érzékenység manuálisan is beállítható.
Az Automatikus ISO beállítás is kiválasztható.
ISO-érzékenységtartomány
Videofelvételek készítéséhez beállítható a manuális ISOérzékenységtartomány (minimális és maximális korlát).
Auto. maximum
A videofelvételhez beállíthatja az Auto. ISO maximális értékét [k]
módban, illetve [M] módban Auto. ISO esetén.
322
Egyéb menüfunkciók
aAuto. maximum
Beállíthatja az Auto. ISO maximális értékét 4K time-lapse/Full HD
time-lapse videófelvétel esetén [k] módban, illetve [M] módban
Auto. ISO esetén.
oo Az ISO 25600 egy kiterjesztett ISO-érzékenység (amelyet a [H] jelzés jelöl).
oo 4K videók, 4K time-lapse videók és Full HD time-lapse videók rögzítésekor
nem érhető el az ISO 25600 beállítás.
zzCsúcsfény árnyalat elsőbbségM
A videofelvételek készítése közben csökkentheti a világos területek
túlexponált részét. A csúcsfényárnyalat-elsőbbség funkcióval kapcsolatos
további információkért lásd: =219.
oo Ha a [z: Csúcsfény árnyalat elsőbbség] funkció használatával készít
videókat, a [Speciális] beállítás nem használható (nem jelenik meg).
323
Egyéb menüfunkciók
zzkAutomatikus lassúzárM
Ez a funkció rossz fényviszonyok mellett
automatikusan lelassítja a záridőt, így
a [Tilt] beállításnál világosabb és kevésbé
zajos videókat készíthet vele.
[k] felvételi módban áll rendelkezésre.
Akkor érvényes, ha a videó felvételi
méretének képfrekvenciája 8 vagy 7.
Tilt
Lehetővé teszi, hogy simább, természetesebb mozgással rögzítse
a videókat, amelyekre a téma bemozdulása is kevésbé hat, mintha az
[Enged] értéket választaná. Ne feledje, hogy gyenge fényviszonyok
között sötétebbek lehetnek a videók, mintha az [Enged] értéket
használná.
Enged
Gyenge fényviszonyok mellett automatikusan 1/30 mp. (NTSC) vagy
1/25 mp. (PAL) értékre korlátozza a záridőt, így lehetővé teszi, hogy
világosabb videókat készítsen, mint ha a [Tilt] beállítást használná.
oo Javasoljuk, hogy ha gyenge fényviszonyok mellett rögzít mozgó témát vagy
szellemképek, például fénynyomok jelennek meg, válassz a [Tilt] beállítást.
324
Egyéb menüfunkciók
[z3]
zzHDMI adatok kijelzéseM
Konfigurálhatja az információk
megjelenítést a HDMI-kábelen
történő képkimenetnél.
Adatokkal
A felvételi adatok, az AF-pontok és a további információk a másik,
HDMI-n keresztül csatlakoztatott eszközön jelennek meg. Vegye
figyelembe, hogy kikapcsol a fényképezőgép képernyője.
A rögzített videók a kártyára kerülnek.
Tiszta / H kimenet
A HDMI-kimenet kizárólag 4K videókra vonatkozik. A felvételi adatok
és az AF-pontok is megjelennek a fényképezőgépen, de nem
kerül rögzítésre kép a kártyán. Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fikommunikáció nem érhető el.
Tiszta / L kimenet
A HDMI-kimenet kizárólag Full HD-videókra vonatkozik. A felvételi
adatok és az AF-pontok is megjelennek a fényképezőgépen,
de nem kerül rögzítésre kép a kártyán. Vegye figyelembe,
hogy a Wi-Fi-kommunikáció nem érhető el.
325
A videofelvétellel kapcsolatos általános
figyelmeztetések
Piros [E] belső hőmérsékletre figyelmeztető ikon
oo Ha a fényképezőgép belső hőmérséklete a huzamosabb ideig tartó
videofelvétel vagy a környezet magas hőmérséklete következtében megnő,
piros [E] ikon jelenik meg.
oo A piros [E] ikon arra figyelmeztet, hogy a videofelvétel hamarosan
automatikusan befejeződik. Ilyenkor addig nem tud új felvételt készíteni,
amíg a fényképezőgép belső hőmérséklete nem csökken. Kapcsolja ki
a tápellátást, és pihentesse egy kis ideig a fényképezőgépet. A piros [E]
ikon megjelenésekor a videofelvétel automatikus leállításáig fennmaradó
idő a felvételi körülményektől függően változik.
oo Ha magas hőmérsékleten huzamosabb ideig videofelvételt készít, a [E]
ikon hamarabb megjelenik. Ha nem készít felvételt, mindig kapcsolja ki
a fényképezőgépet.
[x] megjelenítése
oo Hosszú ideig tartó videofelvétel, valamint a [H videóvágás] opció [Enged]
beállítása mellett végzett, hosszú ideig tartó élő nézetes használat esetén
a fényképezőgép belső hőmérséklete megemelkedhet, és a kijelzőn a [x]
ikon jelenhet meg. Amikor a kijelzőn a [x] ikon látható, a videofelvétel nem
lehetséges. Ha videofelvétel közben megjelenik a [x] ikon, a fényképezőgép
kb. 3 perc múlva automatikusan kikapcsol.
oo Ha kijelzőn megjelenik a [x] ikon, vagy a fényképezőgép leállítja
a videofelvételt, kapcsolja ki a fényképezőgépet vagy lépjen ki a videofelvételi
módból, és várja meg, amíg a fényképezőgép lehűl.
Rögzítés és képminőség
oo Ha a fényképezőgépre felszerelt objektívben van Image Stabilizer
(Képstabilizátor) és annak kapcsolóját <1> állásba állította, akkor az mindig
működni fog, még akkor is, ha nem nyomja le félig a exponálógombot. Az Image
Stabilizer (Képstabilizátor) fogyasztja az akkumulátor energiáját, így a felvételi
körülmények alapján csökkenhet a teljes videofelvételi idő. Ha nincs szükség
az Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkció használatára (például állvány
használata esetén), javasoljuk, hogy állítsa az IS kapcsolót <2> állásba.
oo Ha automatikus expozícióval készít videót, és a fényerő megváltozik,
elképzelhető, hogy úgy látszik, mintha a videó egy rövid időre leállna.
Ilyen esetekben kézi expozícióval készítse a videofelvételt.
oo Ha rendkívül erős fényű fényforrás van a képen, a világos terület elsötétedhet
a képernyőn. A videó szinte pontosan úgy kerül felvételre, ahogyan az
a képernyőn látható.
oo A képminőség csökkenhet, ha olyan feltételek mellett készít videofelvételeket,
mint a nagy ISO-érzékenység, a magas hőmérséklet, a hosszú záridő és az
rossz fényviszonyok.
oo Ha hosszabb időn át készít videofelvételt, elképzelhető, hogy a fényképezőgép
belső hőmérséklete emelkedni kezd, ami befolyásolni fogja a képminőséget. Ha nem
készít videofelvételt, amikor csak lehetséges, kapcsolja ki a fényképezőgépet.
oo Ha más eszközökkel játszik le videót, rosszabb lehet a kép- és hangminőség,
és előfordulhat, hogy a videót nem lehet lejátszani (ez még akkor is
előfordulhat, ha az adott eszköz támogatja az MP4 formátumot).
326
A videofelvétellel kapcsolatos általános figyelmeztetések
Rögzítés és képminőség
oo Alacsony írási sebességű kártya használata esetén
a videofelvétel készítése közben a képernyő jobb
oldalán egy jelző jelenhet meg. Ez azt jelzi, hogy mennyi
adatot nem írt még fel a kártyára (a belső puffermemória
maradék kapacitása). Minél lassúbb a kártya, annál
gyorsabban emelkedik a jelző. Ha a jelző (1) minden
(1)
szintje megtelt, a videofelvétel automatikusan leáll.
oo Nagy írási sebességű kártya esetén vagy nem jelenik
meg a kijelző, vagy (ha megjelenik), alig mozdul ki felfelé a szintjelzés. Először
készítsen néhány próbafelvételt, hogy megállapítsa, elég gyorsan írható-e
a kártya.
oo Ha a kijelzés szerint a kártya megtelt, és a videofelvétel automatikusan leáll,
előfordulhat, hogy a videó végén a hangrögzítés nem lesz megfelelő.
oo Ha a kártya írási sebessége (a töredezettség miatt) csökken, és megjelenik az
ennek megfelelő kijelzés, a kártya formázása növelheti az írási sebességet.
Audiora vonatkozó korlátozások
oo Az alábbi korlátozások vannak érvényben olyankor, amikor a [Videofelv.
méret] beállítása L6V (NTSC) vagy L5V (PAL), amikor
a [8C.Fn III-9: Hangtömörítés] beállítása [Enged] értékű, illetve amikor
az Alap zónát használja vagy video-pillanatképeket készít.
• Kb. az utolsó két kockától a készülék nem rögzít hangot.
• Előfordulhat, hogy videók Windows rendszeren történő lejátszása esetén
a kép és a hang némileg elcsúszik.
327
328
Lejátszás
Ez a fejezet az állóképek és videók megjelenítésével kapcsolatos
témákat, valamint a Lejátszás ([x]) lapon elérhető beállításokra
vonatkozó tudnivalókat tartalmazza.
oo Elképzelhető, hogy a más fényképezőgéppel készített képek,
illetve a számítógépen szerkesztett vagy átnevezett képek nem
jeleníthetők meg vagy nem választhatók ki a fényképezőgépen.
oo Elképzelhető, hogy a lejátszási funkciókkal nem használható képek
is megjelennek.
329
Lapfülek: Lejátszás
zzLejátszás 1
=346
=349
=350
=354
=358
=361
zzLejátszás 2
=364
=370
=372
=373
=374
zzLejátszás 3
=377
=379
=380
=383
=385
=387
oo A [3: RAW képek feldolgozása] és a [3: RAW-feldolg. gyorsvezérlés]
nem jelennek meg az Alap zóna módokban.
330
Lapfülek: Lejátszás
zzLejátszás 4
=389
=391
=392
=393
=394
331
Képmegjelenítés
Egyképes megjelenítés
meg a képet.
1 Jelenítse
zz Nyomja meg a <x> gombot.
Megjelenik az utoljára készített
vagy az utolsóként megtekintett kép.
ki egy képet.
2 Válasszon
zz Ha a legújabb képtől kezdve szeretné
megjeleníteni a képeket, forgassa el
a <5> tárcsát az óramutató járásával
ellentétes irányba. Ha az elsőként
rögzített képpel kezdve szeretné
megjeleníteni a képeket, forgassa
el a tárcsát az óramutató járásával
megegyező irányba.
zz A képek a <9> tárcsával is kiválaszthatók.
zz Amikor megnyomja az <B> gombot,
minden alkalommal más információ
jelenik meg.
Nincsenek
információk
Alapvető információk
megjelenítése
Fénykép-információ
megjelenítése
332
Képmegjelenítés
ki a képmegjelenítésből.
3 Lépjen
zz A <x> gomb megnyomásával kiléphet
a képlejátszásből, és visszatérhet
a fényképezéshez.
oo Amikor olyan RAW képeket játszik le, amelyek [z: Állókép képarány]
beállítása nem [3:2] (=202), akkor a képterületet jelző keret jelenik meg.
oo Ha a keresési feltételek beállítása a [3: Képkeresési feltételek megad.]
(=385) funkcióval történik, akkor csak a szűrt képek jelennek meg.
Fénykép-információ megjelenítése
A Fénykép-információ képernyőn (=332) a <W> <X> gombokkal válthat
a képernyő alsó részén megjelenő fénykép-információk között az alábbiak
szerint.
Részletes információk
GPS-adatok
Objektív/hisztogram
információi
Küldött képek adatai
Fehéregyensúlyinformációk
2. objektívtorzításkorrekció adatai
1. képstílus
adatai
1. objektívtorzításkorrekció adatai
2. képstílus
adatai
Színtér/
zajcsökkentés adatai
333
Indexképes megjelenítés
(Több kép megjelenítése)
át az indexképes
1 Kapcsoljon
megjelenítésre.
zz Képmegjelenítés közben nyomja meg
a <r> gombot.
zz Megjelenik a 4 indexképes ábrázolás.
A kiválasztott kép narancssárga
keretben jelenik meg.
A <r> gomb ismételt
megnyomásával válthat 9 kép, 36 kép
és végül 100 kép megjelenítése között.
A <v> gomb megnyomásával válthat
100 kép, 36 kép, 9 kép, és 4 kép
megjelenítése, valamint az egyképes
megjelenítés között.
B
B
B
B
ki egy képet.
2 Válasszon
zz A <6> vagy <5> tárcsa
elforgatásával mozgathatja
a narancssárga keretet a képek
kiválasztásához.
zz Ha indexképes megjelenítés esetén
megnyomja a <0> gombot,
a kiválasztott kép egyképes
megjelenítésben jelenik meg a kijelzőn.
334
Indexképes megjelenítés (Több kép megjelenítése)
Érintésvezérelt lejátszás
A megjelenítést a fényképezőgép érintőképernyős kijelzőjével is vezérelheti.
A fényképezőgép az okostelefonokon és más hasonló eszközökön
használt érintéses műveleteket támogatja. Az érintésvezérelt lejátszás
előkészítéséhez először nyomja meg a <x> gombot.
Képek tallózásának
Ugrásmegjelenítés
Indexképes megjelenítés
Nagyított nézet
oo Ujjával duplán koppintva is elvégezheti a képek nagyítását.
335
Nagyított képes megjelenítés
fel a képet.
1 Nagyítsa
zz Képmegjelenítés közben nyomja meg
(1)
a <v> gombot.
Megjelenik a nagyított nézet. A nagyított
terület és a (1) ikon a képernyő jobb
alsó részén jelenik meg.
zz A <v> gomb minden megnyomásával
nő a nagyítás mértéke.
zz A <r> gomb minden
megnyomásával csökken
a nagyítás mértéke. Az indexképes
megjelenítéshez (=334) nyomja meg
ismét a <r> gombot a legkisebb
méret megjelenítéséhez.
a képen.
2 Görgessen
zz A kép függőleges és vízszintes irányban
történő mozgatásához használja a <j>
<9> gombokat.
zz A nagyított nézetből való kilépéshez
nyomja meg a <x> gombot, vagy
érintse meg a [2] ikont.
336
Videolejátszás
meg a képet.
1 Jelenítse
zz Nyomja meg a <x> gombot.
ki egy videót.
2 Válasszon
zz A lejátszani kívánt videót a <5> tárcsa
elforgatásával választhatja ki.
zz Egyképes megjelenítés közben a bal
felső sarokban megjelenő <s1>
ikon jelöli a videofelvételeket.
zz Indexképes megjelenítésnél az
indexkép bal oldalán lévő perforációk
jelölik a videofelvételeket. Mivel
a videók nem játszhatók le indexképes
megjelenítésből, a <0> gombbal
váltson át egyképes megjelenítésre.
egyképes megjelenítésben
3 Az
nyomja meg a <0> gombot.
videó lejátszásához nyomja meg
4 Aa <0>
gombot.
zz Elindul a videó lejátszása.
zz A lejátszás szüneteltetéséhez
és a videolejátszási panel
megjelenítéséhez nyomja meg a <0>
gombot. A diavetítés folytatásához
nyomja meg ismét a gombot.
zz A hangerő a videolejátszás közben
a <W> <X> gombokkal állítható be.
(1)
(1)
Hangszóró
337
Videolejátszás
Videolejátszási panel
Elem
7 Lejátszás
8 Lassítás
T Ugrás vissza
3 Előző kocka
6 Következő kocka
v Ugrás előre
Lejátszási műveletek
A <0> gomb megnyomásával válthat a lejátszás és leállítás
között.
A lassított lejátszás sebessége a <5> tárcsa elforgatásával
állítható be. A lassított lejátszás sebessége a képernyő jobb
felső részén látható.
Amikor megnyomja a <0> gombot, a lejátszás visszaugrik
4 másodpercet.
Amikor megnyomja a <0> gombot, a fényképezőgép
megjeleníti az előző kockát. Ha nyomva tartja a <0>
gombot, azzal visszatekerheti a videót.
Amikor megnyomja a <0> gombot, a fényképezőgép
kockáról kockára lejátssza a videót. Ha nyomva tartja
a <0> gombot, gyorsan előretekeri a videót.
Amikor megnyomja a <0> gombot, a lejátszás előreugrik
4 másodpercet.
X Szerkesztés
Megjeleníti a szerkesztési képernyőt (=340).
4K és 4K time-lapse videók lejátszása esetén érhető el.
I Képkocka mentése A funkció segítségével az aktuális képkockát JPEG-formátumú
állóképként mentheti (=342).
y Háttérzene
mm’ ss”
Hangerő
338
A videót a kiválasztott háttérzenével játssza le (=376).
Lejátszási pozíció
Lejátszási idő (perc:másodperc)
A <W> <X> gombokkal állíthatja be a hangszóró hangerejét
(=337).
Videolejátszás
Videolejátszási panel (Videopillanatkép-albumok)
Elem
Lejátszási műveletek
A <0> gomb megnyomásával válthat a lejátszás és leállítás
7 Lejátszás
között.
A lassított lejátszás sebessége a <5> tárcsa elforgatásával
állítható be. A lassított lejátszás sebessége a képernyő jobb
8 Lassítás
felső részén látható.
Megjeleníti az album előző video-pillanatképének első kockáját.
T Előző klip
Amikor megnyomja a <0> gombot, a fényképezőgép
megjeleníti az előző kockát. Ha nyomva tartja a <0> gombot,
3 Előző kocka
azzal visszatekerheti a videót.
Amikor megnyomja a <0> gombot, a fényképezőgép kockáról
6 Következő kocka kockára lejátssza a videót. Ha nyomva tartja a <0> gombot,
gyorsan előretekeri a videót.
Megjeleníti az album első video-pillanatképének első kockáját.
v Következő klip
Klip törlése
Törli az aktuális video-pillanatképet.
X Szerkesztés
Megjeleníti a szerkesztési képernyőt (=340).
y Háttérzene
Az albumot a kiválasztott háttérzenével játssza le (=376).
Lejátszási pozíció
Lejátszási idő (perc:másodperc)
A <W> <X> gombokkal állíthatja be a hangszóró
hangerejét (=337).
mm’ ss”
Hangerő
oo Beállíthatja a hangerőt a tv vezérlőelemeivel olyankor, amikor
a fényképezőgép tv-hez van csatlakoztatva videolejátszáshoz (=344).
(A hangerő nem állítható be a <W> <X> gombokkal.)
oo A videolejátszás leállhat, ha túl alacsony a kártya olvasási sebessége,
vagy a videofájlok hibás sérült képkockákat tartalmaznak.
oo A rendelkezésre álló videofelvételi időkkel kapcsolatos részletes információkért
lásd: =618.
339
Videók első és utolsó jelenetének kivágása
egyképes megjelenítésben
1 Az
nyomja meg a <0> gombot.
zz Megjelenik a videolejátszási panel.
videolejátszási panelen válassza
2 Aa [X]
lehetőséget.
meg a kivágandó részt.
3 Adja
zz Válassza a [U] (Kezdési pont
megadása) vagy a [V] (Végpont
megadása) lehetőséget.
zz A <Y> <Z> gombokkal egyszerre egy
képkockát (vagy video-pillanatképet)
léphet előre vagy hátra. A képkockák
gyors előretekeréséhez tartsa nyomva
a <Z> gombot.
zz Miután eldöntötte, hogy melyik részt
szeretné kivágni, nyomja meg a <0>
gombot. A megmaradó részt a képernyő
alján egy vonal jelzi.
a szerkesztett videót.
4 Ellenőrizze
zz Válassza a [7] lehetőséget a megvágott
videó lejátszásához.
zz A kivágott rész módosításához térjen
vissza a 3. lépéshez.
zz A szerkesztés elvetéséhez nyomja meg
a <M> gombot.
340
Videók első és utolsó jelenetének kivágása
a képet.
5 Mentse
zz Válassza a [W] (1) menüpontot.
(1) (2)
zz Megjelenik a mentés képernyő.
zz Új videóként történő mentéshez
válassza az [Új fájl] lehetőséget.
Az eredeti videofájl felülírásához
válassza a [Felülírás] lehetőséget.
] (2) lehetőséget a fájl
zz Válassza a [
tömörített változatának mentéséhez.
A 4K-videókat Full HD-videókká
konvertálja a rendszer a tömörítés előtt.
zz A szerkesztett videó mentéséhez és
a videolejátszási képernyőre való
visszatéréshez a megerősítést kérő
párbeszédpanelen válassza az [OK]
lehetőséget.
oo Mivel a szerkesztés megközelítőleg 1 másodperces lépésekben történik
(a képernyő alján látható [ ] ikonnal jelölt pontnál), a videó vágásának
tényleges helye eltérő lehet az Ön által megadottól ponttól.
oo Más fényképezőgéppel készített videók nem szerkeszthetők ezen
a fényképezőgépen.
oo Amikor a fényképezőgép számítógéphez csatlakozik, nem végezhet
videovágást.
oo A tömörítés és mentés nem elérhető az L6V (NTSC) és
L5V (PAL) videofelvételi méreteknél.
oo A videopillanatkép-albumok szerkesztésének utasításairól lásd
a „Videopillanatkép-albumok szerkesztése” című részt (=374).
341
Képkocka mentése 4K vagy 4K time-lapse
videókból
4K és 4K time-lapse videók esetén kb. 8,3 megapixeles (3840 × 2160)
JPEG-formátumú állóképekként mentheti a videó képkockáit. A funkció
neve „Képkocka mentése (4K állóképmentés)”.
meg a képet.
1 Jelenítse
zz Nyomja meg a <3> gombot.
ki egy 4K vagy 4K time2 Válasszon
lapse videót.
zz A kiválasztáshoz használja a <5>
tárcsát.
zz A fénykép-információs képernyőn
(=631) a 4K és 4K time-lapse
videókat egy [H] ikon jelöli.
zz Indexképes megjelenítés esetén váltson
egyképes megjelenítésre a <0> gomb
megnyomásával.
egyképes megjelenítésben
3 Az
nyomja meg a <0> gombot.
4
zz Megjelenik a videolejátszási panel.
Válassza ki a menteni kívánt
képkockát.
zz A videolejátszási panel segítségével
válassza ki az állóképként menteni
kívánt képkockát.
zz A videolejátszási panellel kapcsolatos
utasításkért lásd: =338.
5 Válassza a [I] lehetőséget.
342
Képkocka mentése 4K vagy 4K time-lapse videókból
a képet.
6 Mentse
zz Az aktuális képkocka JPEG-formátumú
állóképként történő mentéséhez
válassza az [OK] lehetőséget.
ki a megjelenítendő képet.
7 Válassza
zz Ellenőrizze a célmappát és a képfájl
számát.
zz Válasszon az [Az eredeti videó
megtekintése] és a [A kibontott
állókép megtekintése] lehetőségek
közül.
oo Full HD videók, Full HD time-lapse videók és más fényképezőgéppel készített
4K vagy 4K time-lapse videók esetén a képkocka mentése funkció nem
használható.
343
Lejátszás TV-készüléken
A fényképezőgépet egy HDMI-kábellel tv-készülékhez csatlakoztatva
a fényképezőgépen tárolt állóképeket és videókat a tv-készüléken
is megjelenítheti. A (külön megvásárolható) HTC-100 HDMI-kábel
használata ajánlott.
Ha a kép nem jelenik meg a tévéképernyőn, ellenőrizze, hogy
a [5: Videorendszer] lehetőségnél az [NTSC-hez] vagy a [PAL-hoz]
beállítást adta-e meg (a tv-készülék videorendszerétől függően).
a HDMI-kábelt
1 Csatlakoztassa
a fényképezőgéphez.
zz Helyezze be a dugaszt a <dHDMI MINI>
logóval jelzett oldalával a fényképezőgép
eleje felé a <D> csatlakozóba.
a HDMI-kábelt
2 Csatlakoztassa
a tv-készülékhez.
zz Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a tvkészülék HDMI IN csatlakozójához.
Kapcsolja be a tv-készüléket,
3 majd
állítsa a tv-készülék
4
videobemenetét a csatlakoztatott
portnak megfelelő állásba.
Állítsa a fényképezőgép
tápkapcsolóját <1> állásba.
meg a <x> gombot.
5 Nyomja
zz A kép megjelenik a tv-képernyőn.
(A fényképezőgép kijelzőjén semmi
nem látható.)
zz A képek automatikusan a csatlakoztatott
tv-készülék optimális felbontásán
jelennek meg.
344
Lejátszás TV-készüléken
oo A videó hangerejét a tv-készüléken szabályozza. A hangerő
a fényképezőgéppel nem szabályozható.
oo A fényképezőgép és a tv-készülék közötti kábelek csatlakoztatása vagy
eltávolítása előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet és a televíziót.
oo A tv-készüléktől függően előfordulhat, hogy a kép egy része nem jelenik meg.
oo Ne csatlakoztassa más eszköz kimenetét a fényképezőgép <D>
csatlakozójához. Ez hibás működéshez vezethet.
oo Előfordulhat, hogy egyes tv-készülékek inkompatibilitás miatt nem jelenítik
meg a képeket.
oo Eltelhet némi idő a képek megjelenítéséig. A késleltetett megjelenítés
elkerülése érdekében állítsa a [5: HDMI felbontás] beállítást az [1080p]
lehetőségre (=543).
oo Az érintőképernyős műveletek nem érhetők el, ha a fényképezőgépet
tv-készülékhez csatlakoztatja.
345
Képek védelme
A fontos képeket megvédheti attól, hogy véletlenül törölje azokat.
Egyetlen kép védelme
a [3: Képek védelme]
1 Válassza
lehetőséget.
a [Képek kiválasztása]
2 Válassza
lehetőséget.
ki egy képet.
3 Válasszon
zz A védeni kívánt kép kiválasztásához
fordítsa el a <5> tárcsát.
(1)
4 zz Nyomja meg a <0> gombot
Állítson be védelmet a képre.
a kiválasztott kép védelmének
beállításához. A képernyő felső
részén a <K> ikon (1) jelenik meg.
zz A képvédelem megszüntetéséhez ismét
nyomja meg a <0> gombot. A <K>
ikon eltűnik.
zz Másik kép védelméhez ismételje meg
a 3. és a 4. lépést.
346
Képek védelme
Védelemmel ellátni kívánt képek tartományának beállítása
Miközben a képeket nézegeti az indexképes megjelenitésben, egyszerre
kijelölheti egy tartomány első és utolsó képét védelemre.
a [Tartomány kijelölése]
1 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza a [Tartomány kijelölése]
lehetőséget az [3: Képek védelme]
menüpontban.
meg a kívánt képtartományt.
2 Adja
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont).
zz Ezután válassza ki az utolsó képet
(végpont).
A kijelölt tartományban lévő képek
védelmet kapnak, és megjelenik az
ezt jelző <J> ikon.
zz További kép védelemre való
kijelöléséhez ismételje meg a 2. lépést.
347
Képek védelme
A kártyán vagy a mappában lévő összes kép védelme
Az egy mappában vagy a kártyán lévő összes képet egyszerre elláthatja
védelemmel.
Ha az [3: Képek védelme] menüben
a [Mappa összes képe] vagy a [Kártya
összes képe] beállítást választja,
a mappában vagy a kártyán lévő
összes kép védelmet kap.
A kiválasztás törléséhez válassza
a [Mappa összes képének feloldása]
vagy a [Kártya összes képének
feloldása] lehetőséget.
Ha be vannak állítva a keresési feltételek a [3: Képkeresési feltételek
megad.] (=385) menüpontban, akkor a kijelző az [Összes talált kép]
és a [Találatok felold.] beállításra ugrik.
Ha az [Összes talált kép] lehetőséget
választja, akkor a keresési feltételeknek
megfelelő minden kép védelmet kap.
Ha a [Találatok felold.] lehetőséget
választja, akkor a szűréssel talált összes
kép védelme törlődik.
oo A kártya formázásakor (=511) a védett képek is törlődnek.
oo Ha egy kép védett, akkor nem törölhető a fényképezőgép törlés funkciójával.
Egy védett kép törléséhez előbb vissza kell vonni a védelmet.
oo Ha az összes képet törli (=353), akkor csak a védett képek maradnak meg.
Ez akkor lehet hasznos, ha szeretné egyszerre törölni az összes nem kívánt
képet.
348
Kép elforgatása
Ezzel a funkcióval a megjelenített képet a kívánt irányba forgathatja.
a [3: Kép forgatása]
1 Válassza
lehetőséget.
ki egy képet.
2 Válasszon
zz A kiválasztáshoz használja a <5>
tárcsát.
el a képet.
3 Forgassa
zz A kép a <0> gomb minden
megnyomására elfordul az óramutató
járásával egyező irányba a következő
módon: 90° → 270° → 0°.
zz Egy másik kép elforgatásához ismételje
meg a 2. és a 3. lépést.
oo Ha az [5: Autom. elforg.] beállítást [BezD] lehetőségre állítja (=510)
függőleges felvételek készítése előtt, nem kell elforgatnia a képet ezzel
a funkcióval.
oo Ha az elforgatott kép nem az elforgatásnak megfelelően jelenik meg
megjelenítés közben, akkor állítsa az [5: Autom. elforg.] beállítást
a [BezD] lehetőségre.
349
Képek törlése
Egyenként kiválaszthatja és törölheti a felesleges képeket, illetve egyetlen
lépésben is törölheti az összeset. A védett képek (=346) nem törlődnek.
oo A törölt képek nem állíthatók vissza. Törlés előtt győződjön meg arról,
hogy valóban nincs már szüksége a képre. A fontos képek véletlen
törlésének megelőzése érdekében lássa el védelemmel a képeket.
Egyetlen kép törlése
ki a törölni kívánt képet.
1 Jelölje
zz Nyomja meg a <x> gombot.
zz A kiválasztáshoz használja a <5>
tárcsát.
2 Nyomja meg a <L> gombot.
3 Törölje a képeket.
JPEG/RAW képek vagy videók
zz Válassza a [Törlése] lehetőséget.
RAW+JPEG képek
zz Válasszon a lehetőségek közül.
350
Képek törlése
Egyszerre törlendő képek megjelölése [X] jellel
A törölni kívánt képeket pipával megjelölve egyszerre több kép is törölhető.
az [3: Képek törlése]
1 Válassza
lehetőséget.
a [Képek kiválasztása és
2 Válassza
törlése] lehetőséget.
ki egy képet.
3 Válasszon
zz A <5> tárcsa elforgatásával válassza ki
a törölni kívánt képet, majd nyomja meg
a <0> gombot.
zz További kép törlésre való kijelöléséhez
ismételje meg a 3. lépést.
a képeket.
4 Törölje
zz Nyomja meg a <L> gombot, majd az
[OK] gombot.
351
Képek törlése
Törölni kívánt képek tartományának beállítása
Miközben a képeket nézegeti az indexképes megjelenitésben, egyszerre
kijelölheti egy tartomány első és utolsó képét törlésre.
a [Tartomány kijelölése]
1 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza a [Tartomány kijelölése]
lehetőséget.
meg a kívánt képtartományt.
2 Adja
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont).
zz Ezután válassza ki az utolsó képet
(végpont).
3 Nyomja meg a <L> gombot.
a képeket.
4 Törölje
zz Válassza az [OK] billentyűt.
352
Képek törlése
A kártyán vagy egy mappában lévő összes kép törlése
Ha a [3: Képek törlése] beállítás
a [Mappa összes képe] vagy a [Kártya
összes képe] lehetőségre van állítva,
a mappában vagy a kártyán lévő összes
kép törlődik.
Ha be vannak állítva a keresési feltételek a [3: Képkeresési feltételek
megad.] (=385) menüpontban, akkor a kijelző az [Összes talált kép]
beállításra ugrik.
Ha az [Összes talált kép] lehetőséget
választja, akkor a keresési feltételeknek
megfelelő minden kép törlődik.
oo Az összes kép (a védett képeket is beleértve) törléséhez formázza a kártyát
(=511).
353
Digital Print Order Format (DPOF)
A DPOF (Digital Print Order Format) funkció lehetővé teszi a kártyára
rögzített képek megadott nyomtatási utasításoknak, például képek
kiválasztása, nyomtatási minőség stb. megfelelően történő kinyomtatását.
Több képet is kinyomtathat egyszerre vagy fotólabortól is megrendelheti
a képeket.
Megadhatja a nyomtatási beállításokat, például a nyomatformátumot,
a dátumnyomtatást, a fájl számának nyomtatását és így tovább. A rendszer
a nyomtatásra kijelölt összes képre alkalmazza a nyomtatási beállításokat.
(Ezek az értékek nem adhatók meg külön minden egyes képhez.)
Nyomtatási beállítások
a [3: Kijelölés
1 Válassza
nyomtatásra] lehetőséget.
2 Válassza a [Beállít] lehetőséget.
meg a kívánt beállításokat.
3 Adja
zz Adja meg a [Nyomatformátum],
a [Dátum] és a [Fájlszám] paramétert.
Nyomatformátum
K Normál
Egy oldalra egy képet nyomtat.
L Index
Egy oldalra több kisméretű képet nyomtat
(index).
K
L
Dátum
Fájlszám
354
Mindkettő
Be
Ki
Be
Ki
Kinyomtatja a normál és indexképeket.
[Be] állásban megjeleníti a rögzítés dátumát a rögzített
képen.
[Be] állásban megjeleníti a fájlszámot.
Digital Print Order Format (DPOF)
ki a beállításból.
4 Lépjen
zz Nyomja meg a <M> gombot.
zz Ezután válassza ki a [Képkivál.] vagy
a [Több] lehetőséget a nyomtatandó
képek kiválasztásához.
oo Ha egy képet nagy képmérettel nyomtat az [Index] vagy [Mindkettő] beállítás
(=354) használatával, akkor az indexnyomatot bizonyos nyomtatók nem
fogják kinyomtatni. Ebben az esetben méretezze át a képet (=379), majd
nyomtassa ki az indexnyomatot.
oo A nyomatformátumtól és a nyomtatómodelltől függően előfordulhat, hogy
még a [Dátum] és a [Fájlszám] funkciók [Be] beállítása esetén sem kerül
sor a dátum vagy a fájlszám nyomtatására.
oo Az [Index] nyomtatási funkcióval a [Dátum] és a [Fájlszám] opciók nem
állíthatók egyszerre [Be] állásba.
oo A DPOF funkcióval történő nyomtatáskor azt a kártyát használja, amelynek
nyomtatásra jelölési specifikációját megadta. Nem tudja végrehajtani a kijelölt
nyomtatást, ha egyszerűen kiválaszt néhány képet a kártyáról, és megpróbálja
azokat kinyomtatni.
oo Bizonyos DPOF-kompatibilis nyomtatók és fényképkidolgozó berendezések lehet,
hogy nem tudják kinyomtatni a képeket a specifikáció szerint. Nyomtatás előtt
olvassa el a nyomtató kezelési kézikönyvét, vagy a nyomatok megrendelésekor
ellenőrizze a fényképkidolgozó kompatibilitását.
oo Ne használja ezt a fényképezőgépet a nyomtatási beállítások konfigurálására,
ha a fényképek DPOF-beállításait más fényképezőgépen állította be.
A nyomtatásra való minden kijelölés felülíródhat. Továbbá a képtípustól
függően előfordulhat, hogy nem lehetséges a nyomtatásra jelölés.
355
Digital Print Order Format (DPOF)
Képek kiválasztása nyomtatásra
zzKépek kiválasztása
Egyenként válassza ki, majd küldje
nyomtatásra a képeket.
A <M> gomb megnyomásával
mentse a nyomtatásra való kijelölést
a kártyára.
Normál/Mindkettő
(1)
(2)
Nyomja meg a <0> gombot
a megjelenített kép egy példányának
kinyomtatásához. A <5> tárcsa
elforgatásával akár 99 példányszámig
növelheti a nyomatok számát.
(1)
(2)
Mennyiség
A kiválasztott képek száma
Index
(3) (4)
Nyomja meg a <0> gombot
a jelölőnégyzet bejelöléséhez [X].
A kép szerepelni fog az indexképnyomtatásban.
(3)
(4)
Kijelölés
Index ikon
zzTöbb kép kiválasztása
Tartomány kijelölése
A [Több] lehetőség alatt válassza ki
a [Tartomány kijelölése] lehetőséget.
A tartomány első és utolsó képének
kiválasztása a tartomány összes képét
pipával [X] jelöli meg, és minden kép
egy példánya kinyomtatásra kerül.
356
Digital Print Order Format (DPOF)
Mappa összes képe
Válassza a [Mindet megjelöli a mappában] lehetőséget, majd
válassza ki a mappát. A mappában található minden képet ellátja
egy példány nyomtatására vonatkozó kijelöléssel.
Ha a [Mindent töröl a mappában] lehetőséget választja, majd
megadja a mappát, a mappa összes fájljának nyomtatási kijelölése
törlődik.
Kártya összes képe
Ha a [Mindet megjelöli a kártyán] lehetőséget választja, a rendszer
a kártyán található összes képet kijelöli nyomtatásra.
Ha a [Mindent töröl a kártyán] lehetőséget választja, akkor törlődik
a kártyán lévő összes kép nyomtatásra való kijelölése.
Ha be vannak állítva a keresési feltételek a [3: Képkeresési feltételek
megad.] (=385) menüben, és a [Több] lehetőséget választja, akkor
a kijelző átvált az [Összes talált kép megjelölése] és az [Összes talált
kép törlése] beállításra.
Összes talált kép
Ha az [Összes talált kép megjelölése] lehetőséget választja,
a rendszer a keresési feltételeknek megfelelő összes képet kijelöli
nyomtatásra.
Ha az [Összes talált kép törlése] lehetőséget választja, az összes
szűrt kép nyomtatásra való kijelölése törlődik.
oo RAW-képek és videók nem nyomtathatók. Ne feledje, hogy a RAW-képeket
és a videókat akkor sem választhatja ki nyomtatásra, ha a [Több] lehetőség
használatával az összes képet beállítja nyomtatásra.
oo PictBridge-kompatibilis nyomtató használata esetén a nyomtatásra való
kijelölés során ne adjon meg 400-nál több képet. Ha ennél nagyobb
mennyiséget határoz meg, akkor lehet, hogy nem az összes kép kerül
kinyomtatásra.
357
Fotókönyv képeinek megadása
Legfeljebb 998 képet választhat fotókönyvbe való nyomtatáshoz. Amikor
az EOS Utility (EOS-szoftver) használatával számítógépre importálja
a képeket, a fotókönyvhöz kijelölt képek külön mappába kerülnek.
Ez a funkció fotókönyvek online megrendelésekor hasznos.
Egyszerre egy kép megadása
a [3: Fotókönyv
1 Válassza
beállítása] lehetőséget.
a [Képek kiválasztása]
2 Válassza
lehetőséget.
ki a megadni kívánt képet.
3 Jelölje
zz A <5> tárcsa elforgatásával válassza
ki a kívánt képet a fotókönyv számára,
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz További képek fotókönyvbe való
kijelöléséhez ismételje meg a 3. lépést.
358
Fotókönyv képeinek megadása
Fotókönyv képtartományának megadása
A képek indexképes megjelenítésben történő megtekintése közben
kiválaszthatja a fotókönyvhöz használandó képek tartományát (az első
képtől az utolsóig).
a [Több] lehetőséget.
1 Válassza
zz A [3: Fotókönyv beállítása]
menüpontban válassza a [Több]
lehetőséget.
a [Tartomány kijelölése]
2 Válassza
lehetőséget.
meg a kívánt képtartományt.
3 Adja
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont).
zz Ezután válassza ki az utolsó képet
(végpont).
A meghatározott tartomány minden képe
mellé egy [X] jel kerül.
359
Fotókönyv képeinek megadása
A kártyán vagy a mappában lévő összes kép megjelölése
Egyszerre megadhatja az egy mappában vagy a kártyán lévő összes képet
a fotókönyv számára.
A [x: Fotókönyv beállítása]
menüpontban állítsa a [Több] beállítást
a [Mappa összes képe] vagy a [Kártya
összes képe] lehetőségre, így egyszerre
kijelölheti a mappában vagy a kártyán lévő
összes képet a fotókönyvhöz.
A kijelölés törléséhez válassza a [Mindent
töröl a mappában] vagy a [Mindent töröl
a kártyán] lehetőséget.
Ha be vannak állítva a keresési feltételek a [3: Képkeresési feltételek
megad.] (=385) menüben, és a [Több] lehetőséget választja, akkor
a kijelző átvált az [Összes talált kép megjelölése] és az [Összes talált
kép törlése] beállításra.
Ha az [Összes talált kép] lehetőséget
választja, akkor a keresési feltételeknek
megfelelő minden kijelölésre kerül
a fotókönyvhöz.
Ha az [Összes talált kép törlése]
lehetőséget választja, az összes szűrt
kép fotókönyvhöz való kijelölése törlődik.
oo RAW-képek és videók nem választhatók ki fotókönyvhöz. Ne feledje, hogy
a RAW-képeket és a videókat akkor sem választhatja ki fotókönyvhöz, ha
a [Több] lehetőség használatával az összes képet kiválasztja.
oo Ne használja ezt a fényképezőgépet a fotókönyv-beállítások konfigurálására,
ha a fényképek fotókönyv-beállításait más fényképezőgépen állította be. Ezzel
ugyanis akaratlanul felülírhatja a fotókönyv összes beállítását.
360
Kreatív szűrőeffektusok
A következő szűrőket alkalmazhatja a képekre, melyeket aztán külön
képként menthet: Szemcsés fekete-fehér, Lágy fókusz, Halszem effekt,
Olajfestmény effektus, Vízfestmény effektus, Játékkamera effekt, Miniatűr
effektus.
ki a [3: Kreatív szűrők]
1 Válassza
elemet.
ki egy képet.
2 Válasszon
zz Válasszon ki egy képet a <5>
tárcsával, majd nyomja meg a <0>
gombot.
zz Indexképes megjelenítés használatakor
a <Hy> gomb megnyomásával
választhat ki képet.
3 Válasszon szűrőeffektust (=362).
be a szűrőeffektust.
4 Állítsa
zz Válassza ki a kívánt szűrőeffektust,
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz A Miniatűr effektus esetén nyomja meg
<W> <X> <Y> <Z> gombokat az éles
terület jelző fehér keret áthelyezéséhez,
majd nyomja meg a <0> gombot.
361
Kreatív szűrőeffektusok
a képet.
5 Mentse
zz Válassza az [OK] billentyűt.
zz Ellenőrizze a célmappát és a képfájl
számát, majd válassza az [OK]
lehetőséget.
zz Ha más képekre is alkalmazni szeretné
a szűrőt, ismételje meg a 2–5. lépést.
oo A RAW+JPEG beállítással készített képek esetén a szűrő alkalmazása
a RAW-képen történik, és az eredményt JPEG formátumban menti a készülék.
oo A meghatározott képaránnyal rögzített RAW-képek esetén az eredményül
kapott képet a szűrő alkalmazása utáni képaránnyal menti a készülék.
oo A halszem-effektus szűrővel feldolgozott képekhez nem lehet portörlési
adatokat adni (=241).
A Kreatív szűrők jellemzői
zzI Szemcsés fekete-fehér
A képet szemcséssé és fekete-fehérré teszi. A kontraszt szabályozásával
módosítható a fekete-fehér hatás.
zzW Lágy fókusz
Lágy megjelenést kölcsönöz a képnek. Az elmosódottság
szabályozásával módosítható a lágy megjelenés mértéke.
362
Kreatív szűrőeffektusok
zzX Halszem-effekt
Halszemoptikával készült kép hatását kelti. A képnek hordótorzítása lesz.
A kép szélein levágott terület a szűrőeffektus mértékétől függően
változó lehet. Mivel ez a szűrőeffektus felnagyítja a kép középső részét,
a rögzített képpontok számától függően a kép közepén érzékelhető
felbontás alacsonyabb lehet, ezért a 4. lépésben a szűrőeffektus
beállításakor ellenőrizze az eredményt.
zzY Olajfestmény effektus
Hatására a fotó olajfestményhez hasonlít, és a téma térbelibbnek
tűnik. Az effektus beállításával módosítható a kontraszt és a telítettség.
Ne feledje, hogy egyes témák, például az ég vagy a fehér falak nem
jeleníthetők meg egyenletes átmenettel, ezért rendellenesen, esetleg
jelentős mennyiségű zajjal jelenhetnek meg.
zzZ Vízfestmény effektus
Hatására a fotó lágy színekkel festett vízfestményre hasonlít. Az effektus
beállításával módosítható a színek denzitása. Vegye figyelembe, hogy
előfordulhat, hogy az éjszakai vagy sötét jelenetek nem sima gradációval
jelennek meg, szabálytalannak tűnhetnek, illetve jelentős képzaj
jelentkezhet rajtuk.
zzH Játékkamera effekt
A játék-fényképezőgépekre jellemző színhatást idéz elő, és elsötétíti
a kép négy sarkát. A színtónus beállításával módosítható a színhatás.
zzc Miniatűr effektus
Diorámahatást hoz létre. Módosíthatja, hol látszik élesen a kép. Az éles
terület (fehér keret) függőleges és vízszintes tájolása közötti váltáshoz,
nyomja meg a 4. lépésben az <B> gombot (vagy érintse meg a [T]
elemet a képernyőn).
363
RAW-képek feldolgozása
M
A fényképezőgéppel feldolgozhatja a 1 vagy F képeket, és az
eredményből JPEG-képet hozhat létre. Ez a RAW-képeket nem érinti,
így eltérő feltételek alkalmazásával hozhat létre JPEG-képeket.
A RAW-képek feldolgozásához a fényképezőgéphez mellékelt Digital Photo
Professional szoftvert (EOS-szoftver) is használhatja.
a [3: RAW képek
1 Válassza
feldolgozása] lehetőséget.
ki egy tételt,
2 Válasszon
majd válasszon képeket.
zz Lehetőség van arra is, hogy több képet
kiválasztva egyszerre dolgozza fel
azokat.
Képek kiválasztása
zz A <5> tárcsa forgatásával válassza
ki a feldolgozni kívánt képeket, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz Nyomja meg a <Q> gombot.
Tartomány kijelölése
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont).
zz Ezután válassza ki az utolsó képet
(végpont).
zz Nyomja meg a <Q> gombot.
364
RAW-képek feldolgozása
be a kívánt feldolgozási
3 Állítsa
körülményeket.
Felvételi beállítások használata
zz A képek feldolgozása a felvétel
időpontjában érvényes képbeállítások
használatával történik.
RAW-feldolgozás testreszabása
zz Válasszon ki egy elemet a <j> <9>
tárcsával.
zz A beállítás váltásához forgassa el
a <6> vagy <5> tárcsát.
zz A funkcióbeállítások képernyőjének
megnyitásához nyomja meg a <0>
gombot.
zz A felvétel készítésekor érvényes
képbeállításokhoz a <L> gomb
megnyomásával térhet vissza.
Összehasonlító képernyő
zz A [Változt. után] és [Felvételi
beállítások] képernyő között az <B>
gomb megnyomásával és a <5> tárcsa
elforgatásával válthat.
zz A [Változt. után] képernyőn
narancssárga színnel megjelenő tételek
módosítva lettek a felvétel rögzítése óta.
zz Nyomja meg a <M> gombot.
a képet.
4 Mentse
zz A [RAW-feldolg. testresz.] lehetőség
használatakor válassza a [W] (Mentés)
lehetőséget.
zz Olvassa el az üzenetet, és nyomja meg
az [OK] gombot.
zz További képek feldolgozásához válassza
az [Igen] lehetőséget, és ismételje meg
a 2–4. lépést.
365
RAW-képek feldolgozása
ki a megjelenítendő képet.
5 Válassza
zz Válassza az [Eredeti kép] vagy
a [Feldolgozott kép] lehetőséget.
Nagyított nézet
A [RAW-feldolg. testresz.] lehetőségnél megjelenített képek nagyításához
nyomja meg a <v> gombot. A nagyítás mértéke a [Képminőség]
beállítástól függ. A nagyított kép görgetéséhez használja a <j> <9>
tárcsát.
A nagyított nézetből való kilépéshez érintse meg a [2] elemet vagy nyomja
meg a <r> gombot.
Képek feldolgozása meghatározott képaránnyal
Ha olyan RAW-képeket szeretne feldolgozni, amelyeknél az [z: Állókép
képarány] (=202) beállítása nem [3:2], akkor a JPEG-kép a megadott
képaránnyal jön létre.
oo Egyes beállítások nem módosíthatók a többszörös expozíció 1 és F
képeinek feldolgozása során.
366
RAW-képek feldolgozása
RAW-képek feldolgozási beállításai
zz[
] Fényerő beállítása
zz[
] Fehéregyensúly (=222)
zz[
] Képstílus (=230)
A kép fényerejét legfeljebb ±1 lépésig, 1/3-os lépésközzel módosíthatja.
Kiválaszthatja a fehéregyensúlyt. A [Q] lehetőség használata esetén
a [Autom: Környezet-elővál] és az [Autom: Fehér-elővál.] lehetőségek
közül választhat. Ha a [P] lehetőséget választja, beállíthatja
a színhőmérsékletet.
Kiválaszthatja a képstílust. Beállíthatja az élességet, a kontrasztot és
egyéb paramétereket.
zz[
] Auto megvilágítás optimalizálás (=218)
zz[
] Zajcsökkentés nagy ISO-érzékenységnél (=239)
Beállíthatja az Auto Lighting Optimizer (Auto megvilágítás optimalizálás)
értékét.
Beállíthatja a zajcsökkentés feldolgozását a nagy ISO-érzékenységű
felvételekhez. Ha a hatás nehezen kivehető, nagyítsa a képet (=336).
zz[73] Képminőség (=199)
A képminőséget beállíthatja a JPEG-képek előállításakor.
367
RAW-képek feldolgozása
zz[
] Színtér (=229)
Az sRGB és az Adobe RGB beállítások közül választhat. Mivel
a fényképezőgép kijelzője nem kompatibilis az Adobe RGB színtérrel,
a képen egyik színtér beállítása esetén sem látható észrevehető
különbség.
zz[
] Objektívtorzítás korrekciója
[
] Peremsötétedés-korrekció (=207)
[
] Torzításkorrekció (=207)
[
] Digitális objektívoptimalizáló (=208)
A peremsötétedés azt jelenti, hogy a kép sarkai az objektív jellemzői
miatt sötétebbnek tűnnek, azonban ez a jelenség korrigálható.
Ha az [Enged] lehetőség van beállítva, a javított kép fog megjelenni.
Ha a hatás nehezen kivehető, nagyítsa a képet (=336), és
ellenőrizze annak négy sarkát. A fényképezőgéppel alkalmazott
peremsötétedés-korrekció kevésbé hangsúlyos és kevésbé
észrevehető lehet, mint a Digital Photo Professional (EOS-szoftver)
használatával végzett korrekció maximális mértéke. Ha a korrekció
hatásai nem látható, használja a Digital Photo Professional
szolgáltatást a peremsötétedés-korrekció alkalmazásához.
Az objektív jellemzői miatt jelentkező torzítás korrigálható. Ha az
[Enged] lehetőség van beállítva, a javított kép fog megjelenni.
A korrigált képen le lesznek vágva a kép szélei.
Mivel a kép felbontása valamelyest kisebbnek tűnhet, a Képstílus
[Képélesség] paramétere segítségével elvégezheti a szükséges
módosításokat a képélességre vonatkozóan.
Korrigálja az objektívtorzítást, a diffrakciót és az aluláteresztő szűrőből
adódó élességcsökkenést optikai tervezési értékek alkalmazásával.
Az [Enged] lehetőség kiválasztása a kromatikus aberrációt és
a diffrakciót is javítja, azonban ezek az opciók nem jelennek meg.
368
RAW-képek feldolgozása
[
] Kromatikus aberráció javítása (=209)
[
] Diffrakció-korrekció (=209)
Az objektív jellemzőiből adódó kromatikus aberráció (a téma
körvonalainál kialakuló színes szegély) korrigálható. Ha az [Enged]
lehetőség van beállítva, a javított kép fog megjelenni. Ha a hatás
nehezen kivehető, nagyítsa a képet (=336).
Az objektív rekeszénél fellépő és a képélességet befolyásoló diffrakció
korrigálható. Ha az [Enged] lehetőség van beállítva, a javított kép fog
megjelenni. Ha a hatás nehezen kivehető, nagyítsa a képet (=336).
oo A RAW-képek fényképezőgéppel való feldolgozása során nem pontosan
ugyanolyan eredmény fog születni, mint a Digital Photo Professional
(EOS-szoftver) programmal végzett feldolgozás esetén.
oo Ha elvégzi a [Fényerő beállítása] műveletet, a beállításból adódóan
előfordulhat, hogy a zaj, sávozódás stb. intenzívebbé válik.
oo A [Digitális obj.optimalizáló] beállítása esetén a korrekció hatására
megnőhet a zaj mértéke. Emellett a kép élei is hangsúlyosabbá válhatnak.
Állítsa be a Képstílus élességét, vagy szükség esetén állítsa a [Digitális obj.
optimalizáló] beállítást a [Tilt] lehetőségre.
oo Az objektívtorzítás korrekciója hatása a használt objektívtől és
a felvételkészítési viszonyoktól függően változhat. Ezenfelül a használt
objektívtől, felvételkészítési viszonyoktól stb. függően elképzelhető, hogy
a korrekció hatása csak nehezen észlelhető a képen.
369
Feldolgozás választott effektussal
(Kreatív segéd)
A RAW-képeket úgy dolgozhatja fel, hogy alkalmazza a kívánt effektusokat,
majd JPEG-ként menti őket.
a [3: Kreatív segéd]
1 Válassza
elemet.
ki egy képet.
2 Válasszon
zz A <5> tárcsa forgatásával válassza
ki a feldolgozni kívánt képeket, majd
nyomja meg a <0> gombot.
effektusszintet.
3 Válasszon
zz A <Y> <Z> gombokkal válassza ki az
effektust.
zz Ha az [Előbeállítás] lehetőséget
választja, és lenyomja a <0> gombot,
kiválaszthatja a [VIVID], [SOFT]
elemet vagy más előre beállított
effektust. Az [AUTO1], [AUTO2]
és [AUTO3] azok az effektusok,
amelyeket a fényképezőgép ajánl
a kép körülményei alapján.
370
Feldolgozás választott effektussal (Kreatív segéd)
zz A [Világosság], [Kontraszt] stb.
effektusok kiválasztásához nyomja
meg az <0> gombot, majd használja
a <Y> <Z> gombokat.
zz Nyomja meg a <0> gombot,
ha befejeződött a beállítás.
zz Az effektus visszaállításához nyomja
meg a <A> gombot.
zz Az effektus megerősítéséhez nyomja
meg a <S> gombot.
ki az [OK] lehetőséget
4 Válassza
a kép mentéséhez.
371
A RAW képek feldolgozási típusának
kiválasztása
Kiválaszthatja a RAW képek feldolgozásának típusát, amelyet végre tud
majd hajtani a Gyorsvezérlés képernyőről.
a [3: RAW-feldolg.
1 Válassza
gyorsvezérlés] elemet.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
Kreatív segéd
RAW-feldolgozás, amely az Ön által
preferált effektust alkalmazza (=370).
RAW-képek feldolgozása
RAW-feldolgozás az Ön által megadott
feltételekkel (=364).
372
Vörösszem-javítás
Automatikusan kijavítja a vörösszemhatás által érintett képrészeket.
A kép külön fájlként menthető.
a [3: Vörösszem-javítás]
1 Válassza
lehetőséget.
ki egy képet a <5>
2 Válasszon
tárcsával.
zz A kép kiválasztása után érintse meg
a [E] elemet vagy nyomja meg
a <0> gombot.
zz A kijavított képterületek körül fehér
keretek jelennek meg.
az [OK] billentyűt.
3 Válassza
zz A képet külön fájlként menti a készülék.
oo Előfordulhat, hogy egyes képek korrekciója nem lesz megfelelő.
373
Videopillanatkép-albumok szerkesztése
az [3: Album
1 Válassza
létrehozása] opciót.
Válassza ki a szerkeszteni kívánt
2 albumot.
zz A pipa [X] hozzáadásához nyomja meg
a <0> gombot.
zz A kiválasztást követően nyomja meg
a <Q> gombot.
3 Válasszon szerkesztési opciót.
374
Videopillanatkép-albumok szerkesztése
Opció
Leírás
A <5> tárcsa elforgatásával válassza ki az áthelyezni kívánt
video-pillanatképet, majd nyomja meg a <0> gombot.
TVideó pill.képek
átrend.
A mozgatáshoz használja a <5> tárcsát, majd nyomja
meg a <0> gombot.
A <5> tárcsa elforgatásával válassza ki az áthelyezni törölni
video-pillanatképet, majd nyomja meg a <0> gombot.
L Video-pillanatkép
A kiválasztott video-pillanatképek az [L] jelölést kapják.
eltávolítása
A kijelölés törléséhez és az [L] eltávolításához nyomja
meg ismét a <0> gombot.
A <5> tárcsa elforgatásával válassza ki a lejátszani kívánt
7 Video-pillanatkép
video-pillanatképet, majd nyomja meg a <0> gombot.
lejátszása
A <W> <X> gombokkal állíthatja be a hangerőt.
be a szerkesztést.
4 Fejezze
zz A befejezés után nyomja meg
a <M> gombot.
zz Válassza a [W] (Szerkesztés kész)
menüpontot.
a képet.
5 Mentse
zz Ha háttérzenével szeretne lejátszani
egy albumot, állítsa be a zenét
a [Háttérzene] pontnál (=376).
zz A szerkesztés előnézetéhez válassza
az [Előnézet] lehetőséget.
zz A [Mentés] lehetőség kiválasztása
esetén a szerkesztett albumot új
albumként menti.
oo A videopillanatkép-albumok csak egyszer szerkeszthetők.
375
Videopillanatkép-albumok szerkesztése
Háttérzene kiválasztása
Ha háttérzenét másol a kártyára az EOS Utility (EOS szoftver) segítségével,
akkor lejátszhatja az albumot vagy diavetítést a háttérzene lejátszása közben.
kiválasztása.
1 Azz[Háttérzene]
Állítsa a [Háttérzene] beállítást
[Bekapcsolás] értékre.
ki a háttérzenét.
2 Válassza
zz Válassza ki a zenét a <6> tárcsa
elforgatásával, majd nyomja meg
a <0> gombot. [Diavetítés] esetén
több zeneszámot is kijelölhet.
meg egy rövid részletet.
3 Hallgasson
zz Egy rövid részlet meghallgatásához
nyomja meg az <B> gombot.
zz A <W> <X> gombokkal állíthatja be
a hangerőt. A lejátszás leállításához
nyomja meg ismét az <B> gombot.
zz A zene törléséhez nyomja válassza ki
a zeneszámot a <6> tárcsával, majd
nyomja meg a <L> gombot.
oo Ha utasításokat szeretne arról, hogy hogyan kell kártyára másolnia
háttérzenét, olvassa el az EOS Utility kezelési kézikönyvének megfelelő
fejezetét.
376
JPEG-képek vágása
A rögzített JPEG-képeket megvághatja, majd másik képként mentheti. A kép
vágása csak JPEG-képek esetén lehetséges. A RAW típusú képeket nem
lehet megvágni.
a [x: Képkivágás]
1 Válassza
lehetőséget.
ki egy képet.
2 Válasszon
zz Forgassa el a <5> tárcsát a körülvágni
kívánt kép kiválasztásához.
be a vágókeretet.
3 Állítsa
zz Nyomja meg a <0> gombot.
Megjelenik a vágókeret.
zz A vágókereten belüli képrész kerül
kivágásra.
zzA vágókeret méretének megváltoztatása
A vágókeret méretét a <v> gomb segítségével módosíthatja. Minél kisebb
a vágókeret, annál nagyobb nagyításban jelenik meg a kivágott kép.
zzA képarány és a tájolás módosítása
Forgassa el a <5> tárcsát a <e> lehetőség kiválasztásához.
A vágókeret képarányának módosításához nyomja meg a <0> gombot.
377
JPEG-képek vágása
zzA vágókeret mozgatása
A vágókeret függőleges és vízszintes irányban történő mozgatásához
használja a <j> <9> gombokat. A vágókeretet addig mozgassa,
amíg az le nem fedi a kívánt képterületet.
zzDőléskorrekció
A képdőlést ±10°-kal korrigálhatja. A <5> tárcsa elforgatásával válassza
ki a <c> lehetőséget, majd nyomja meg a <0> gombot. Miközben
ellenőrzi a kép dőlését a rácshoz képest, a dőlés korrigálásához forgassa
el a <5> tárcsát (0,1°-os léptékekben), vagy koppintson a bal vagy jobb
oldali háromszögre (0,5°-os léptékekben) a képernyő bal felső sarkában.
A dőléskorrekció befejezését követően nyomja meg a <0> gombot.
a kivágni kívánt
4 Ellenőrizze
képterületet.
zz Forgassa el a <5> tárcsát a <b>
lehetőség kiválasztásához.
Megjelenik a kivágni kívánt képterület.
a képet.
5 Mentse
zz Forgassa el a <5> tárcsát a <W>
lehetőség kiválasztásához.
zz A kivágott kép mentéséhez válassza
az [OK] lehetőséget.
zz Ellenőrizze a célmappát és a képfájl
számát, majd válassza az [OK]
lehetőséget.
zz Egy másik kép kivágásához ismételje
meg a 2–5. lépést.
oo A vágókeret helyzete és mérete a dőléskorrekcióhoz beállított szögtől függően
változhat.
oo A kivágott képek mentése után azok további vágására és átméretezésére
nincs lehetőség.
oo Az AF-pont megjelenítésének adatait (=392) és a Portörlési adatokat
(=241) nem rendeli hozzá a rendszer a kivágott képekhez.
378
JPEG-képek átméretezése
A JPEG-képek a képpontszám csökkentése érdekében átméretezhetők és
új képként menthetők. Csak a JPEG 3, 4 és a képeket lehet átméretezni.
A JPEG b és RAW típusú képek nem méretezhetők át.
a [3: Átméretezés]
1 Válassza
lehetőséget.
ki egy képet.
2 Válasszon
zz Forgassa el a <5> tárcsát az
átméretezni kívánt kép kiválasztásához.
ki a kívánt képméretet.
3 Válassza
zz Nyomja meg a <0> gombot.
Megjelennek a képméretek.
zz Válassza ki a kívánt képméretet (1).
(1)
a képet.
4 Mentse
zz Az átméretezett kép mentéséhez
válassza az [OK] lehetőséget.
zz Ellenőrizze a célmappát és a képfájl
számát, majd válassza az [OK]
lehetőséget.
zz Egy másik kép átméretezéséhez
ismételje meg a 2–4. lépést.
oo Az átméretezett képek képméretével kapcsolatos részeltekért lásd: =621.
379
Képek értékelése
A képeket 1-től 5-ig terjedő skálán értékelheti (l/m/n/o/p).
Ezt nevezzük értékelésnek.
* A képek értékelése segíthet a rendszerezésben.
Egyetlen kép értékelése
az [3: Értékelés]
1 Válassza
lehetőséget.
a [Képek kiválasztása]
2 Válassza
lehetőséget.
ki az értékelni kívánt képet.
3 Jelölje
zz Az értékelni kívánt kép kiválasztásához
fordítsa el a <5> tárcsát.
a képet.
4 Értékelje
zz A <0> gomb megnyomásakor
megjelenik a kék kiemelőkeret, ahogy
a bal oldali képernyőn is látható.
zz A <W> <X> gombokkal válassza ki
az értékelési jelet, majd nyomja meg
a <0> gombot.
Amikor értékelési jelet fűz egy képhez,
a beállított értékelés melletti szám
eggyel növekszik.
zz Egy másik kép értékeléséhez ismételje
meg a 3. és a 4. lépést.
380
Képek értékelése
Értékelés tartomány beállításával
Miközben a képeket nézegeti az indexképes megjelenitésben, egyszerre
kijelölheti egy tartomány első és utolsó képét értékelésre.
a [Tartomány kijelölése]
1 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza a [Tartomány kijelölése]
lehetőséget az [3: Értékelés]
menüpontban.
meg a kívánt képtartományt.
2 Adja
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont).
zz Ezután válassza ki az utolsó képet
(végpont).
A meghatározott tartomány minden képe
mellé egy [X] jel kerül.
3 Nyomja meg a <Q> gombot.
a képet.
4 Értékelje
zz Válasszon egy értékelési jelet a <6>
tárcsa elforgatásával, majd nyomja meg
az [OK] gombot.
A megadott tartományban lévő összes
kép értékelve lesz (azonos értékeléssel).
381
Képek értékelése
A kártyán vagy a mappában lévő összes kép értékelése
A kártyán vagy a mappában található összes képet egyszerre is értékelheti.
Ha az [3: Értékelés] menüpontban
a [Mappa összes képe] vagy a [Kártya
összes képe] lehetőséget választja,
a mappában vagy a kártyán lévő összes
kép értékelést kap.
Válasszon értékelést a <6> tárcsa
elforgatásával, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
Ha nem szeretne képeket értékelni vagy
értékelést visszavonni, válassz az [OFF]
lehetőséget.
Ha be vannak állítva a keresési feltételek a [3: Képkeresési feltételek
megad.] (=385) menüpontban, akkor a kijelző az [Összes talált kép]
beállításra ugrik.
Ha az [Összes talált kép] lehetőséget
választja, akkor a keresési feltételeknek
megfelelő minden kép a megadott módon
lesz értékelve.
oo Ha több mint 1000 képhez tartozik értékelés, az értékelés mellett megjelenő
értékek [###] formátumban jelennek meg.
oo A [3: Képkeresési feltételek megad.] és [3: Képugrás: 6]
beállításokkal megjelenítheti csak az adott értékeléssel rendelkező képeket.
382
Képek diavetítése (automatikus lejátszás)
A kártyán rögzített képek automatikus diavetítés formájában jeleníthetők meg.
ki a megjeleníteni kívánt
1 Válassza
képeket.
zz A kártyán lévő összes kép lejátszásához
folytassa a 2. lépéssel.
zz Ha meg szeretné adni a diavetítésben
lejátszani kívánt képeket, szűrje azokat
a [3: Képkeresési feltételek megad.]
beállítás segítségével (=385).
a [3: Diavetítés]
2 Válassza
lehetőséget.
szerint állítsa be a lejátszást.
3 Igény
zz Válassza a [Beállítás] lehetőséget.
zz Adja meg az állóképek [Megjelenítési
idő], [Ismétlés] (ismétlődő
megjelenítés) és [Áttűnési effekt]
(képek közti váltáskor alkalmazott
effektus) beállításait.
zz Ha háttérzenét szeretne lejátszani,
állítsa be a zenét a [Háttérzene]
pontnál (=376).
zz A beállítások megadását követően
nyomja meg a <M> gombot.
383
Képek diavetítése (automatikus lejátszás)
Megjelenítési idő
Ismétlés
Áttűnési effekt
Háttérzene
indítása.
4 Diavetítés
zz Válassza a [Start] lehetőséget.
A [Kép betöltése...] üzenet megjelenése
után elkezdődik a diavetítés.
ki a diavetítésből.
5 Lépjen
zz Ha ki szeretne lépni a diavetítésből,
és vissza szeretne térni a beállítási
képernyőhöz, nyomja meg a <M>
gombot.
oo A diavetítés szüneteltetéséhez nyomja meg a <0> gombot. Amíg a diavetítés
szünetel, a kép bal felső sarkában a [G] jelzés látható. A diavetítés
folytatásához nyomja meg ismét a <0> gombot.
oo Állóképek automatikus lejátszása közben az <B> gombbal válthat
a megjelenítési formátumok között (=332).
oo A hangerő a videolejátszás közben a <W> <X> tárcsákkal módosítható.
oo Automatikus lejátszás, illetve szüneteltetés közben a <5> tárcsa
elforgatásával jeleníthet meg egy másik képet.
oo Automatikus lejátszás közben az automatikus kikapcsolás nem működik.
oo A megjelenítési idő képtől függően változik.
384
A megjeleníteni kívánt képek szűrése
Lehetőség van arra, hogy a megjelenítendő képeket meghatározott keresési
feltételek szerint szűrje. Miután megadta a képkeresési beállításokat,
megjelenítheti csak a megtalált képeket.
Az ilyen módon szűrt képeken védelem, értékelés, törlés, diavetítés és
egyéb műveleteket is végezhet.
a [3: Képkeresési
1 Válassza
feltételek megad.].
be a képkeresési feltételeket.
2 Állítsa
zz A megfelelő elem kiválasztásához
forgassa el a <5> tárcsát.
zz A beállítás rögzítéséhez forgassa el
a <6> tárcsát.
zz A kiválasztott elem bal oldalára egy
pipa [X] (1) kerül. (Keresési feltételként
megadva.)
zz Ha kiválasztja az elemet, és megnyomja
a <B> gombot, azzal a jelet [X]
eltávolítja. (A keresési feltétel törlődik.)
(1)
Elem
9Értékelés
dDátum
nMappa
JVédelem
fFájl típusa
Leírás
A kiválasztott (értékelési) feltételnek megfelelő képek
megjelenítése.
A kiválasztott dátumon készített képek megjelenítése.
A kiválasztott mappában található képek megjelenítése.
A kiválasztott (védelmi) feltételnek megfelelő képek
megjelenítése.
A kijelölt fájltípus képeit jeleníti meg.
385
A megjeleníteni kívánt képek szűrése
el a keresést.
3 Végezze
zz Nyomja meg a <0> gombot, és
olvassa el a megjelenő üzenetet.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
Megtörténik a keresési feltétel
megadása.
meg a talált képeket.
4 Jelenítse
zz Nyomja meg az <3> gombot.
(2)
A készülék csak a megadott
feltételeknek megfelelő (szűrt) képeket
jeleníti meg.
Amikor a képek megjelenítése szűrési
feltételek alapján történik, a képernyő
külső kerete sárgán jelenik meg (2).
A keresési feltételek törlése
Nyissa meg a 2. lépés képernyőjét, majd nyomja meg a <L> gombot az
összes keresési feltétel törléséhez.
oo Ha egy kép sem felel meg a keresési feltételeknek, a <0> gomb nem
nyomható meg a 3. lépésben.
oo A fényképezőgép kikapcsolása, valamint kártya- és képszerkesztési műveletek
végzése esetén a keresési feltételek törlődhetnek.
oo A [3: Képkeresési feltételek megad.] képernyő megjelenítésekor az
automatikus kikapcsolási idő meghosszabbodhat.
386
Ugrásmegjelenítés (Ugrás a képek között)
Egyképes megjelenítés esetén a <6> tárcsa elforgatásával az ugrási
módnak megfelelően ugorhat előre vagy visszafelé a képek között.
a [x: Képugrás: 6]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza ki az ugrási módot.
oo Ha az [Ugrás a megadott számú képpel] lehetőséget használja, a <6>
tárcsa segítségével állíthatja be, hogy hány képet szeretne ugrani.
oo A [Képek megjelenítése értékelés alapján] lehetőség használata esetén
forgassa el a <6> tárcsát az értékelés megadásához (=380). Ha tallózza
a képeket a 9 kiválasztása mellett, az összes értékelt kép megjelenik.
387
Ugrásmegjelenítés (Ugrás a képek között)
ugrási mód használatával
3 Az
tallózzon a képek között.
(1)
(2)
zz Nyomja meg a <x> gombot.
zz Egyképes megjelenítési módban
forgassa el a <6> tárcsát.
A korábban beállított módszer
segítségével böngészhet a képek között.
(1)
(2)
Ugrási mód
Lejátszási pozíció
oo A képek fényképezés dátuma szerinti kereséséhez válassza a [g: Dátum]
lehetőséget.
oo A képek mappa szerinti kereséséhez válassza a [h: Mappa] lehetőséget.
oo Ha a kártya videókat és állóképeket is tartalmaz, és Ön csak az egyik típust
szeretné megjeleníteni, válassza ki a [i: Videók] vagy az [j: Állóképek]
lehetőséget.
388
Lejátszási adatok kijelzésének
testreszabása
Beállíthatja, hogy képmegjelenítés közben milyen képernyők és adatok
jelenjenek meg.
a [3: Lejátszási adatok
1 Válassza
kijelzése] lehetőséget.
be pipával [X]
2 Jelölje
a megjelenítendő képernyők számát.
zz A számok kiválasztásához használja
a <5> tárcsát.
zz A pipa [X] hozzáadásához nyomja meg
a <0> gombot.
zz Ezt a lépést megismételve jelölje meg
pipával [X] valamennyi megjelenítendő
képernyő számát, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
zz Képmegjelenítés közben az <B>
gombbal, míg a fénykép-információk
megjelenítése közben a <W> <X>
gombokkal érheti el a kiválasztott
információkat.
Hisztogram
A fényerő-hisztogramon az expozíciószint
eloszlása és az általános fényerő látható.
Az RGB-hisztogram a színtelítettség
és gradáció ellenőrzésére alkalmas.
Ha a [x: Lejátszási adatok kijelzése]
képernyőn megjelenik az <z> lehetőség,
az <B> gomb megnyomásával válthat
a megjelenített hisztogramok között.
389
Lejátszási adatok kijelzésének testreszabása
zz[Fényerő] kijelzése
Ez a hisztogram a kép fényerőszintjének
eloszlását mutatja. A vízszintes tengely jelzi
a fényerőszintet (bal oldalon sötétebb, jobb
oldalon világosabb), míg a függőleges tengely
azt mutatja, hogy az egyes fényerőszintekhez
hány képpont tartozik. Minél több képpont van
eltolódva balra, annál sötétebb a kép. Minél több
képpont van eltolódva jobbra, annál világosabb
a kép. Ha túl sok képpont van a bal oldalon, az
árnyékos részletek elvesznek. Ha túl sok képpont
van a jobb oldalon, a csúcsfényes területek
részletezettsége elveszik. A közbenső gradáció
kerül létrehozásra. A kép és hisztogramjának
ellenőrzésével láthatja az expozíciószint
elhajlását, valamint az általános gradációt.
Mintahisztogramok
Sötét kép
Normál fényerő
Világos kép
zz[RGB] kijelzése
Ez a hisztogram a kép elsődleges színeinek (RGB vagy vörös, zöld
és kék) fényerő-eloszlását mutatja. A vízszintes tengely jelzi a szín
fényerőszintjét (bal oldalon sötétebb, jobb oldalon világosabb), míg
a függőleges tengely azt mutatja, hogy az egyes színerősségi szintekhez
hány képpont tartozik. Minél több képpont van a bal oldalon, annál
sötétebb és annál kevésbé kiemelkedő a szín. Minél több képpont
található a jobb oldalon, annál világosabb és tömörebb a szín. Ha túl
sok képpont van a bal oldalon, akkor az adott színinformáció hiányos
lesz. Ha túl sok képpont van a jobb oldalon, akkor a szín túl telített lesz,
gradáció nélkül. A kép RGB hisztogramjának ellenőrzésével láthatóvá
válik a szín telítettsége és gradációja, valamint a fehéregyensúly-eltérés.
390
Túlexponálási figyelmeztetés megjelenítése
Megadhatja, hogy villogó kijelzésként jelenjenek meg a túlexponált részletek
a lejátszás képernyőjén. Ha részletesebb gradációt szeretne elérni a villogó
területeken, ahol élethű színeket szeretne, állítsa az expozíciókompenzációt
negatív értékre, és készítsen új felvételt.
ki a [3: Túlexp. figyelm.]
1 Válassza
elemet.
2 Válassza az [Enged] lehetőséget.
391
AF-pont megjelenítése
Megjelenítheti a fókuszáláshoz használt AF-pontokat, melyek pirosan
körvonalazva jelennek meg a lejátszás képernyőjén. Ha az automatikus
AF-pont választása funkciót használja, több AF-pont is megjelenhet.
az [3: AF-pont jelzés]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza az [Enged] lehetőséget.
392
Rácsmegjelenítés
Egyképes megjelenítés esetén rács jeleníthető meg a megjelenített
állóképeken a lejátszás képernyőjén. Ez a funkció a kép függőleges
és vízszintes dőlésszöge és a kompozíció kényelmes ellenőrzését teszi
lehetővé.
a [3: Rács lejátszáskor]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
393
A megjelenítés elindításakor elsőként
megjelenő kép beállítása
ki a [3: A már látottól]
1 Válassza
elemet.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz [Enged]: A megjelenítés a legutóbb
megjelenített képtől folytatódik
(kivéve, ha épp most fejezte be
a felvételkészítést).
zz [Tilt]: A lejátszás a fényképezőgép
minden egyes újraindítása esetén
a legutóbbi felvételtől folytatódik.
394
Vezeték nélküli funkciók
Ez a fejezet bemutatja, hogy miként csatlakoztathatja
a fényképezőgépet okostelefonhoz vezeték nélkül,
Bluetooth®- vagy Wi-Fi®-kapcsolaton keresztül, illetve hogyan
küldhet képeket eszközökre vagy webszolgáltatásokba, továbbá
hogyan vezérelheti a fényképezőgépet számítógépről, illetve
vezeték nélküli távirányító segítségével.
Fontos
A Canon nem vonható felelősségre a fényképezőgép használata
során a hibás vezeték nélküli kommunikációból eredő
veszteségekért és károkért. Továbbá a Canon nem tehető
felelőssé a fényképezőgép használata által okozott egyéb
veszteségekért vagy károkért sem.
A vezeték nélküli kommunikációs funkciók használatakor
a megfelelő védelemről Önnek kell gondoskodnia. A Canon
nem vállal felelősséget a jogosulatlan hozzáférésből, illetve
más biztonsági problémákból adódó veszteségekért és károkért.
395
Lapfülek: Vezeték nélküli kapcsolat lap
zzVezeték nélküli kapcsolat – 1.
=397
=470
=471
=472
=473
=480
oo A vezeték nélküli kommunikáció nem érhető el olyankor, amikor a fényképezőgép
interfészkábellel csatlakozik egy számítógéphez vagy más eszközhöz.
oo Más eszközök, például számítógépek nem használhatók a fényképezőgéppel
interfészkábellel csatlakoztatva, ha a fényképezőgép Wi-Fi-kapcsolaton
keresztül csatlakozik az eszközhöz.
oo Ha nincs kártya a fényképezőgépben, nem lehet Wi-Fi-kapcsolatot létesíteni
(kivétel: [D]). Ezenfelül a [l] mód és a webszolgáltatások használata
esetén a fényképezőgépet nem lehet Wi-Fi-n keresztül csatlakoztatni, ha
a kártyán még egyetlen kép sincs mentve.
oo Ha a fényképezőgép főkapcsolóját az <2> állásba állítja, illetve ha
felnyitja a kártyanyílás vagy az akkumulátorrekesz fedelét, a Wi-Fi-kapcsolat
megszakad.
oo Ha aktív a Wi-Fi-kapcsolat, a fényképezőgép automatikus kikapcsolás
funkciója nem működik.
396
Wi-Fi-/Bluetooth-kapcsolat kiválasztása
a [k: Wi-Fi/Bluetooth
1 Válassza
kapcsolat] lehetőséget.
ki, hogy mihez szeretné
2 Válassza
csatlakoztatni a fényképezőgépet.
q Csatlakozás okostelefonhoz (=399)
Vezérelje távolról a fényképezőgépet, és böngésszen a fényképezőgépen
található képek között Wi-Fi-kapcsolaton keresztül a speciális Camera
Connect alkalmazás segítségével okostelefonon és táblagépen
(a továbbiakban ezeket a készülékeket összefoglaló néven
„okostelefonoknak” nevezzük).
D Használat az EOS szoftverrel és egyéb erre a célra szolgáló
szoftverekkel (=426)
Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy számítógéphez Wi-Fi-n keresztül,
és működtesse a fényképezőgépet távolról az EOS Utility szoftverrel
(EOS szoftverrel). Az erre a célra szolgáló Image Transfer Utility 2
alkalmazás révén a fényképezőgépen található képek is automatikusan
a számítógépre küldhetők.
lNyomtatás Wi-Fi nyomtatóval (=434)
A képek nyomtatásához csatlakoztassa a fényképezőgépet Wi-Fi-n
keresztül egy PictBridge (vezeték nélküli LAN) szabványt támogató
nyomtatóhoz.
397
Wi-Fi-/Bluetooth-kapcsolat kiválasztása
R Feltöltés webszolgáltatáshoz (=444)
Ossza meg képeit barátaival vagy a családjával közösségi oldalakon vagy –
(ingyenes) regisztrációt követően – a Canon ügyfeleinek létrehozott CANON
iMAGE GATEWAY online fotószolgáltatásban.
K Csatlakozás vezeték nélküli távirányítóhoz
A fényképezőgép Bluetooth használatával (külön kapható) BR-E1 vezeték
nélküli távvezérlőhöz is csatlakoztatható, amely a felvételkészítés távoli
vezérlését teszi lehetővé (=464).
398
Csatlakoztatás okostelefonhoz
A fényképezőgép és egy Bluetooth alacsony energiájú technológiával
(a későbbiekben „Bluetooth”) kompatibilis okostelefon párosítását követően
az alábbi műveletek végezhetők el.
zz Wi-Fi csatlakozás létrehozása csak az okostelefon használatával (=400).
zz Még akkor is létrehozhatja a Wi-Fi-kapcsolatot a fényképezőgéppel,
ha az ki van kapcsolva (=405).
zz Földrajzi adatokkal láthatja el az okostelefonokkal készített,
GPS-adatokat tartalmazó képeket (=475).
zz A fényképezőgép távoli vezérlése okostelefonnal (=404).
Emellett a következőket is végrehajthatja, miután csatlakoztatta
a fényképezőgépet egy okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül.
zz Képek tallózása és mentése a fényképezőgépen egy okostelefonról (=404).
zz A fényképezőgép távoli vezérlése okostelefonnal (=404).
zz Képeket küldhet a fényképezőgépről egy okostelefonra (=413).
A Bluetooth és a Wi-Fi bekapcsolása okostelefonon
Kapcsolja be a Bluetooth funkciót és Wi-Fi-t az okostelefon beállítási
képernyőjéről. Ne feledje, hogy a fényképezőgéppel való párosítás nem
lehetséges az okostelefon Bluetooth-beállításainak képernyőjén.
oo Ha hozzáférési ponton keresztül kíván Wi-Fi-kapcsolatot létrehozni, tekintse
meg a „Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül” című
fejezetet (=458).
A Camera Connect telepítése okostelefonokra
Az Android és iOS rendszert futtató telefonokra telepíteni kell a funkció
használatához szükséges (ingyenesen letölthető) Camera Connect alkalmazást.
zz Használja az okostelefon operációs rendszerének legújabb verzióját.
zz A Camera Connect alkalmazás a Google Play vagy az App Store
áruházból telepíthető. A Google Play vagy az App Store a fényképezőgép
okostelefonnal való párosításakor vagy Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
történő csatlakoztatásakor megjelenő QR-kódok segítségével érhető el.
oo A Camera Connect által támogatott operációs rendszerek verzióival
kapcsolatos információkért tekintse meg a Camera Connect letöltési oldalát.
oo Előfordulhat, hogy a jelen útmutatóban szereplő mintaképernyők és
más részletek nem egyeznek meg a tényleges kezelőfelületi elemekkel
a fényképezőgép after firmware-ének vagy a Camera Connect alkalmazásnak,
illetve az Android vagy iOS rendszernek a frissítését követően.
399
Csatlakoztatás okostelefonhoz
Csatlakozás Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz
Wi-Fi-n keresztül
Lépések a fényképezőgépen (1)
a [k: Wi-Fi/Bluetooth
1 Válassza
kapcsolat] lehetőséget.
a [qCsatlakozás
2 Válassza
okostelefonhoz] lehetőséget.
Válassza ki a [Csatlakoztatandó
3 eszk.
hozzáadása] elemet.
a lehetőségek közül.
4 Válasszon
zz Ha a Camera Connect már telepítve
van, válassza a [Ne jelenjen meg]
lehetőséget.
zz Ha a Camera Connect még nincs
telepítve, válassza az [Android] vagy
[iOS] lehetőséget, okostelefonjával
olvassa be a megjelenített QR-kódot,
majd nyissa meg a Google Play vagy
App Store áruházat, és telepítse
a Camera Connect alkalmazást.
400
Csatlakoztatás okostelefonhoz
a [Párosítás Bluetooth
5 Válassza
kapcsolattal] lehetőséget.
zz Megkezdődik a párosítás.
zz Ha egy másik okostelefont szeretne
párosítani, miután már párosított egyet
korábban, válassza az [OK] lehetőséget
a bal oldali képernyőn.
Lépések az okostelefonon (1)
el a Camera Connect
6 Indítsa
szolgáltatást.
meg a párosítani kívánt
7 Érintse
fényképezőgépet.
zz Ha Androidos okostelefont használ,
lépjen a 9. lépésre.
a [Pair/Párosítás]
8 Koppintson
lehetőségre (csak iOS).
401
Csatlakoztatás okostelefonhoz
Lépések a fényképezőgépen (2)
9 Válassza az [OK] billentyűt.
meg a <0> gombot.
10Nyomja
zz A párosítás befejeződött, és
a fényképezőgép Bluetooth-kapcsolaton
keresztül csatlakozik az okostelefonhoz.
Egy Bluetooth ikon jelenik meg a fő
Camera Connect képernyőn.
oo A fényképezőgép egyszerre csak egy eszközhöz csatlakoztatható Bluetoothon keresztül. Ha másik okostelefonra szeretne váltani a Bluetoothkapcsolathoz, lásd: =478.
oo A Bluetooth-kapcsolat még a fényképezőgép automatikus kikapcsolási
funkciójának életbe lépését követően is meríti az akkumulátort. Ezért
előfordulhat, hogy amikor újra elkezdi használni a fényképezőgépet,
alacsony lesz az akkumulátor töltöttségi szintje.
A párosítással kapcsolatos hibaelhárítás
oo Ha megtartja a párosítási adatokat a korábban párosított fényképezőgépekről
az okostelefonján, akkor nem tudja párosítani ezzel a fényképezőgéppel.
Mielőtt ismét próbálkozna a párosítással, távolítsa el a korábban párosított
fényképezőgépek párosítási adatait az okostelefon Bluetooth-beállítások
képernyőjén.
oo Ha létrejött a Bluetooth-kapcsolat, a fényképezőgépről képeket küldhet az
okostelefonra (=413).
402
Csatlakoztatás okostelefonhoz
Lépések az okostelefonon (2)
meg a Camera Connect egy
11 Érintse
funkcióját.
zz iOS esetén koppintson a [Csatlakozás]
lehetőségre, ha a fényképezőgép
csatlakoztatásának megerősítését
kérő üzenet jelenik meg.
zz A Camera Connect funkcióival
kapcsolatban lásd: =404.
zz Amikor létrejön a Wi-Fi-kapcsolat,
megjelenik a kiválasztott funkció
képernyője.
zz A fényképezőgépen a [qWi-Fi
bekapcs.] üzenet jelenik meg.
zz A Camera Connect fő ablakában
a Bluetooth és a Wi-Fi ikon látható.
Ezzel létrejött a Wi-Fi-kapcsolat a Bluetooth-kompatibilis
okostelefonnal.
zz A Wi-Fi-kapcsolat megszakításával kapcsolatos bővebb információért
olvassa el „A Wi-Fi-kapcsolat megszüntetése” című részt (=421).
zz Ha bontja a Wi-Fi-kapcsolatot, a fényképezőgép Bluetooth-kapcsolatra vált.
zz A Wi-Fi-n keresztül történő újbóli kapcsolódáshoz indítsa el a Camera
Connect alkalmazást, és koppintson a használni kívánt funkcióra.
[qWi-Fi bekapcs.] képernyő
Bont, kilép.
zz A Wi-Fi-kapcsolat megszakítására használható.
Beáll.megerős.
zz A beállítások ellenőrzésére használható.
Hiba részletei
zz Ha hiba lép fel a Wi-Fi-kapcsolatban, ezzel a lehetőséggel tekintheti meg
a hiba részletes adatait.
403
Csatlakoztatás okostelefonhoz
A Camera Connect funkciói
Images on camera (Képek a fényképezőgépen)
zz Képek tallózása, törlése és értékelése.
zz A képek okostelefonra menthetők.
Remote live view shooting (Távoli élő nézet felvétel)
zz Lehetővé teszi a távoli felkészítést, amint Ön az élő nézetet látja az
okostelefonon.
Auto transfer (Automatikus átvitel)
zz Engedélyezi a fényképezőgép számára, hogy a felvételt követően
automatikusan továbbítsa a képeket a okostelefonjára, illetve ennek
megfelelően módosítja az alkalmazás beállításait (=412).
Bluetooth remote controller (Bluetooth-távirányító)
zz Lehetővé teszi a fényképezőgép távvezérlését egy Bluetooth-kapcsolattal
párosított okostelefon segítségével. (Nem elérhető Wi-Fi-n keresztül való
csatlakozás esetén.)
zz A Bluetooth-távirányító használata közben nem érhető el az automatikus
kikapcsolás funkció.
Location information (Helyadatok)
zz Ez a fényképezőgép nem támogatja ezt a funkciót.
Camera settings (Fényképezőgép beállításai)
zz Módosíthatók a fényképezőgép beállításai.
404
Csatlakoztatás okostelefonhoz
Wi-Fi-kapcsolat megtartása kikapcsolt fényképezőgép esetén
Amennyiben a fényképezőgép Bluetooth-on keresztül párosítva van egy
okostelefonnal, akkor az okostelefonon akkor is csatlakozhat Wi-Fi-n
keresztül, ha a fényképezőgép tápkapcsolója <2> állásban van.
a [k: Bluetooth beáll.k]
1 Válassza
lehetőséget.
[Kapcs.tart kikapcs] beállítást
2 Aállítsa
az [Enged] lehetőségre.
zz Miközben a fényképezőgép
tápkapcsolója <2> állásban van,
a Camera Connect menüjében érintse
meg az érintse meg az [Images on
camera/Képek a fényképezőgépen]
elemet a Wi-Fi-kapcsolat felépítéséhez.
zz iOS esetén koppintson a [Csatlakozás]
lehetőségre, ha a fényképezőgép
csatlakoztatásának megerősítését
kérő üzenet jelenik meg. A Wi-Fikapcsolat létrejöttekor megjelenik
a fényképezőgépen található fényképek
listája.
zz A Camera Connect segítségével okostelefonjára mentheti a képeket,
valamint törölheti a fényképezőgépen tárolt képeket.
zz A Wi-Fi-kapcsolat megszüntetéséhez koppintson a Camera Connect
főképernyőjén lévő [ ] elemre (=421).
oo A funkció nem használható, ha a vezeték nélküli beállítások alaphelyzetbe
álltak, vagy ha a okostelefon csatlakozási adatait törölték az.
405
Csatlakoztatás okostelefonhoz
A párosítás megszüntetése
Az okostelefonnal való párosítás a következőképpen szüntethető meg.
a [k: Wi-Fi/Bluetooth
1 Válassza
kapcsolat] lehetőséget.
a [qCsatlakozás
2 Válassza
okostelefonhoz] lehetőséget.
zz Ha megjelennek az előzmények
(=467), a képernyőn megjelenített
elemek közül a <Y> <Z> gombokkal
válthat.
az [Eszköz szerkesztése/
3 Válassza
törlése] lehetőséget.
ki az okostelefont,
4 Válassza
amellyel meg szeretné szüntetni
a párosítást.
zz A jelenleg a fényképezőgéppel párosított
okostelefonok [s] címkét kapnak.
406
Csatlakoztatás okostelefonhoz
ki a [Csatlakozási adatok
5 Válassza
törlése] lehetőséget.
6 Válassza az [OK] billentyűt.
a fényképezőgép adatait
7 Törölja
az okostelefonon.
zz Törölje az okostelefonra bejegyzett
fényképezőgépadatokat az okostelefon
Bluetooth-beállításainak menüjében.
407
Csatlakoztatás okostelefonhoz
Wi-Fi-kapcsolat a Bluetooth használata nélkül
Lépések a fényképezőgépen (1)
a [k: Wi-Fi/Bluetooth
1 Válassza
kapcsolat] lehetőséget.
a [qCsatlakozás
2 Válassza
okostelefonhoz] lehetőséget.
zz Ha megjelennek az előzmények
(=467), a képernyőn megjelenített
elemek közül a <Y> <Z> gombokkal
válthat.
Válassza ki a [Csatlakoztatandó
3 eszk.
hozzáadása] elemet.
a lehetőségek közül.
4 Válasszon
zz Ha a Camera Connect már telepítve
van, válassza a [Ne jelenjen meg]
lehetőséget.
408
Csatlakoztatás okostelefonhoz
ki a [Csatlakozás Wi-Fi
5 Válassza
kapcsolattal] pontot.
(1)
(2)
az SSID-t (hálózatnevet)
6 Ellenőrizze
és jelszót.
zz Ellenőrizze a fényképezőgép
képernyőjén megjelenő SSID-t (1)
(hálózatnevet) és jelszót (2).
zz Ha a [Wi-Fi beállítások] menüben
a [Jelszó] beállítást [Nincs] értékre
állította, a jelszó nem jelenik meg,
és nem is kell megadni (=470).
oo Ha a 6. lépésben a [Hálózatváltás] lehetőséget választotta, akkor hozzáférési
pont segítségével is kialakíthatja a Wi-Fi-kapcsolatot (=458).
409
Csatlakoztatás okostelefonhoz
Lépések az okostelefonon
Az okostelefon
képernyője (példa)
be a Wi-Fi-kapcsolatot az
7 Állítsa
okostelefonon.
zz Aktiválja az okostelefon Wi-Fi funkcióját,
majd koppintson a 6. lépés során
ellenőrzött SSID-re (hálózatnévre).
zz Jelszóként adja meg az 6. lépésben
ellenőrzött jelszót.
el a Camera Connect
8 Indítsa
alkalmazást, és koppintson
a fényképezőgépre a Wi-Fi-n
keresztül való csatlakoztatáshoz.
Lépések a fényképezőgépen (2)
az [OK] billentyűt.
9 Válassza
zz A megtekinthető képek megadásához
nyomja meg az <B> gombot.
A beállítással kapcsolatos információkért
tekintse meg a =423. oldal 5. lépését.
410
Csatlakoztatás okostelefonhoz
zz Az okostelefonon megjelenik
a Camera Connect fő ablaka.
Ezzel létrejött a Wi-Fi-kapcsolat
az okostelefonnal.
zz A fényképezőgépet a Camera Connect
használatával működtetheti (=404).
zz A Wi-Fi-kapcsolat megszakításával kapcsolatos bővebb információért
olvassa el „A Wi-Fi-kapcsolat megszüntetése” című részt (=421).
zz Ha szeretne ismét Wi-Fi-n keresztül csatlakozni, olvassa el
a „Újracsatlakozás Wi-Fi-n keresztül” című fejezetet (=467).
oo Ha létrejött a Wi-Fi-kapcsolat, a lejátszás során a gyorsvezérlés képernyőről is
elküldheti a kívánt képeket okostelefonjára (=413).
411
Csatlakoztatás okostelefonhoz
Automatikus képátvitel felvétel közben
Felvételeit automatikusan is elküldheti okostelefonjára. A lépések
végrehajtása előtt győződjön meg róla, hogy a fényképezőgép és
az okostelefon csatlakozik-e a Wi-Fi-hálózathoz.
a [k: Wi-Fi beállítások]
1 Válassza
lehetőséget.
a [Küldés okostelefonra
2 Válassza
felv. után] lehetőséget.
az [Automatikus küldés]
3 Állítsa
beállítást az [Enged] opcióra.
a [Küldendő méret]
4 Válassza
lehetőséget.
5 Készítse el a képet.
412
Csatlakoztatás okostelefonhoz
Fényképek küldése okostelefonra a fényképezőgépről
A fényképezőgépen tárolt képeket elküldheti a Bluetooth-kapcsolaton
keresztül párosított (csak androidos eszköz esetén) vagy Wi-Fi-kapcsolaton
keresztül csatlakoztatott okostelefonjára.
1 Jelenítse meg a képet.
2 Nyomja meg a <Q> gombot.
a [qKépek küld. okostel.-ra]
3 Válassza
lehetőséget.
zz Ha élő Bluetooth-kapcsolat mellett végzi
el ezt a lépést, megjelenik egy üzenet,
és a kapcsolat Wi-Fi-kapcsolatra vált.
ki a küldési beállításokat,
4 Válassza
majd küldje el a képeket.
413
Csatlakoztatás okostelefonhoz
(1) A képek küldése egyenként
ki a küldeni kívánt képet.
1 Válassza
zz A <Y> <Z> gombok segítségével vagy
a <5> tárcsa elforgatásával válassza
ki az elküldeni kívánt képeket, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz A <r> gomb megnyomásával
választhat ki képet az indexképes
megjelenítés használatakor.
Válassza ki a [Láth.kép küld.]
2 lehetőséget.
zz A [Küldendő méret] menüpontban
választhatja ki a kép küldési méretét.
zz Videók küldése esetén a [Küldendő
minőség] pontban kiválaszthatja
a küldendő videók minőségét.
(2) Több kijelölt kép küldése
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Kijelölt küld.]
2 Válassza
lehetőséget.
414
Csatlakoztatás okostelefonhoz
ki a küldeni kívánt
3 Válassza
képeket.
zz A <Y> <Z> gombok segítségével vagy
a <5> tárcsa elforgatásával válassza
ki az elküldeni kívánt képeket, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz A <r> gomb megnyomásával
háromképes megjelenítésből
választhat ki képeket. Az egyképes
megjelenítéshez való visszatéréshez
nyomja meg a <v> gombot.
zz A küldendő képek kiválasztása után
nyomja meg a <Q> gombot.
a [Küldendő méret]
4 Válassza
lehetőséget.
zz A megjelenő képernyőn válasszon
egy képméretet.
zz Videók küldése esetén a [Küldendő
minőség] pontban kiválaszthatja
a képminőséget.
5 Válassza a [Küldés] lehetőséget.
415
Csatlakoztatás okostelefonhoz
(3) Képtartomány kiválasztása
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Küld:tartomány]
2 Válassza
lehetőséget.
meg a kívánt képtartományt.
3 Adja
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont).
zz Válassza ki az utolsó képet (végpont).
zz A kijelölés visszavonásához ismételje
meg ezt a lépést.
zz A <r> gomb megnyomásával
módosíthatja az indexképes
megjelenítésben látható képek számát.
meg a tartományt.
4 Erősítse
zz Nyomja meg a <M> gombot.
416
Csatlakoztatás okostelefonhoz
a [Küldendő méret]
5 Válassza
lehetőséget.
zz A megjelenő képernyőn válasszon egy
képméretet.
zz Videók küldése esetén a [Küldendő
minőség] pontban kiválaszthatja
a képminőséget.
6 Válassza a [Küldés] lehetőséget.
417
Csatlakoztatás okostelefonhoz
(4) A kártyán lévő összes kép elküldése
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Küld:kártya össz]
2 Válassza
lehetőséget.
a [Küldendő méret]
3 Válassza
lehetőséget.
zz A megjelenő képernyőn válasszon egy
képméretet.
zz Videók küldése esetén a [Küldendő
minőség] pontban kiválaszthatja
a képminőséget.
4 Válassza a [Küldés] lehetőséget.
418
Csatlakoztatás okostelefonhoz
(5) Keresési feltételeknek megfelelő képek küldése
Ezzel a funkcióval egyszerre küldheti el az összes olyan képet, amely megfelel
a [Képkeresési feltételek megad.] funkciónál beállított feltételeknek.
A [Képkeresési feltételek megad.] opcióval kapcsolatos információkért
tekintse meg „A megjeleníteni kívánt képek szűrése” című fejezetet (=385).
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Küld:találatok]
2 Válassza
lehetőséget.
a [Küldendő méret]
3 Válassza
lehetőséget.
zz A megjelenő képernyőn válasszon egy
képméretet.
zz Videók küldése esetén a [Küldendő
minőség] pontban kiválaszthatja
a képminőséget.
4 Válassza a [Küldés] lehetőséget.
419
Csatlakoztatás okostelefonhoz
Képátvitel befejezése
Képek küldése fényképezőgéptől Bluetooth-kapcsolaton keresztül
(Android)
zz A képátviteli képernyő megjelenítéséhez
nyomja meg a <M> gombot.
zz A képátvitel és a Wi-Fi-kapcsolat
megszakításához a bal oldali képernyőn
válassza az [OK] lehetőséget.
Képek küldése a fényképezőgépről Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
zz A képátviteli képernyő megjelenítéséhez
nyomja meg a <M> gombot.
zz A Wi-Fi-kapcsolat megszakításával
kapcsolatos információért olvassa el
„A Wi-Fi-kapcsolat megszüntetése”
című részt (=421).
420
Csatlakoztatás okostelefonhoz
oo A képek átvitele közben a fényképezőgép exponálógombját lenyomva sem
készíthető felvétel.
oo A képátvitel a [Mégse] lehetőség választásával szakítható meg.
oo Egyszerre legfeljebb 999 fájl választható ki.
oo Amíg aktív a Wi-Fi-kapcsolat, javasoljuk, hogy tiltsa le az okostelefon
energiatakarékossági funkcióit.
oo Ha csökkentett méretet választ ki az állóképek számára, az adott alkalommal
küldött minden fotóra érvényes lesz. Az b méretű fényképek mérete sosem
csökken.
oo A videók esetén kiválasztott tömörítés az adott alkalommal küldött minden
videóra érvényes lesz.
oo Ha a fényképezőgépet akkumulátorról működteti, ügyeljen arra, hogy az
teljesen fel legyen töltve.
A Wi-Fi-kapcsolat megszüntetése
Hajtsa végre a következő műveletek egyikét.
A Camera Connect képernyőjén
koppintson az [ ] lehetőségre.
A [qWi-Fi bekapcs.] képernyőn
válassza a [Bont, kilép.]
lehetőséget.
zz Ha nem jelenik meg a [qWi-Fi
bekapcs.] képernyő, válassza ki
a [k: Wi-Fi/Bluetooth kapcsolat]
lehetőséget.
zz Válassza a [Bont, kilép.] lehetőséget, majd
a megerősítést kérő párbeszédpanelen
válassza az [OK] lehetőséget.
421
Csatlakoztatás okostelefonhoz
Beállítások, melyekkel a képek megtekinthetők
okostelefonról
Ezeket a képeket akkor adhatja meg, ha már nem aktív a Wi-Fi-kapcsolat.
a [k: Wi-Fi/Bluetooth
1 Válassza
kapcsolat] lehetőséget.
a [qCsatlakozás
2 Válassza
okostelefonhoz] lehetőséget.
zz Ha megjelennek az előzmények
(=467), a képernyőn megjelenített
elemek közül a <Y> <Z> gombokkal
válthat.
az [Eszköz szerkesztése/
3 Válassza
törlése] lehetőséget.
ki a kívánt okostelefont.
4 Válassza
zz Válassza ki annak az okostelefonnak
a nevét, amelyen megtekinthetővé
kívánja tenni a képeket.
422
Csatlakoztatás okostelefonhoz
a [Megtek. képek]
5 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
6 Válasszon
zz A beállítási képernyő megnyitásához
nyomja meg az [OK] gombot.
[Összes kép]
A memóriakártyán lévő összes kép megtekinthető.
[Előző napok képei]
A megtekinthető képek meghatározása
a dátum alapján. Legfeljebb a kilenc nappal
korábban készült képek adhatók meg.
zz Ha [A napokban készített képek]
beállítást választja, akkor az aktuális
dátum előtt legfeljebb a megadott számú
nappal készült képek jeleníthetők meg.
A <W> <X> gombok segítségével állítsa
be a napok számát, majd a kiválasztás
megerősítéséhez nyomja meg a <0>
gombot.
zz Az [OK] lehetőség kiválasztásával
beállítja a megtekinthető képeket.
oo Ha a [Megtek. képek] beállítása nem [Összes kép], akkor a távoli
felvételkészítés nem használható.
423
Csatlakoztatás okostelefonhoz
[Kiválasztás értékelés alapj.]
A megtekinthető képek megadása annak
alapján, hogy van-e a képekhez értékelés
megadva, valamint az alapján, hogy milyen
ez az értékelés.
zz Az értékelés típusának kiválasztásával
beállítja a megtekinthető képeket.
[Fájl számtartománya] (Tartomány kijelölése)
(1)
424
(2)
A fájlszám szerint rendezett képek közül
megadhatja a megtekinthető képek
tartományának első és utolsó tagját.
1. A <0> gomb megnyomásával
jelenítheti meg a képválasztó képernyőt.
A <Y> <Z> gombok segítségével,
illetve a <5> tárcsa elforgatásával
válasszon egy képet.
A <r> gomb megnyomásával
választhat ki képet az indexképes
megjelenítés használatakor.
2. Válasszon ki egy képet kiindulási
pontként (1).
3. A <Z> segítségével válasszon ki
egy képet befejező pontként (2).
4. Válassza az [OK] billentyűt.
Csatlakoztatás okostelefonhoz
oo Ha a Wi-Fi-kapcsolat a távirányítással végzett videofelvétel közben
megszakad, a következők történnek:
• Ha az Élő nézet felvétel/videofelvétel kapcsoló beállítása <k>,
a videofelvétel folytatódik.
• Ha az Élő nézet felvétel/videofelvétel kapcsoló beállítása <A>,
a videofelvétel leáll.
oo Ha aktív a Wi-Fi-kapcsolat egy okostelefonnal, bizonyos funkciókat nem lehet
használni.
oo Távoli felvételkészítés közben az AF sebessége csökkenhet.
oo A kommunikáció állapotától függően a képmegjelenítés, valamint a zárkioldás
késhet.
oo Képek okostelefonra történő mentése közben a fényképezőgép
exponálógombját lenyomva sem készíthető felvétel. Emellett a fényképezőgép
kijelzője is kikapcsolhat.
oo Amíg aktív a Wi-Fi-kapcsolat, javasoljuk, hogy tiltsa le az okostelefon
energiatakarékossági funkcióit.
425
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fikapcsolaton keresztül
Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy hogyan csatlakoztathatja
a fényképezőgépet a Wi-Fi-kapcsolaton keresztül a számítógéphez,
illetve hogyan végezhet különféle műveleteket a fényképezőgépen az
EOS szoftver vagy egyéb erre a célra szolgáló szoftver segítségével.
A Wi-Fi-kapcsolat beállítása előtt telepítse a szoftver legújabb verzióját
a számítógépére.
A számítógép használatával kapcsolatos használati utasításokért tekintse
eg a számítógép használati útmutatóját.
A fényképezőgép működtetése az EOS Utility alkalmazással
Az EOS Utility (EOS szoftver) használatával képeket importálhat
a fényképezőgépről, vezérelheti a fényképezőgépet, továbbá más
műveleteket is végrehajthat.
Lépések a fényképezőgépen (1)
a [k: Wi-Fi/Bluetooth
1 Válassza
kapcsolat] lehetőséget.
a [DTávvezérlés
2 Válassza
(EOS Utility)] pontot.
zz Ha megjelennek az előzmények
(=467), a képernyőn megjelenített
elemek közül a <Y> <Z> gombokkal
válthat.
Válassza ki a [Csatlakoztatandó
3 eszk.
hozzáadása] elemet.
426
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
(1)
(2)
az SSID-t (hálózatnevet)
4 Ellenőrizze
és jelszót.
zz Ellenőrizze a fényképezőgép
képernyőjén megjelenő SSID-t (1)
(hálózatnevet) és jelszót (2).
zz Ha a [Wi-Fi beállítások] menüben
a [Jelszó] beállítást [Nincs] értékre
állította, a jelszó nem jelenik meg,
és nem is kell megadni. Részletes
tájékoztatásért lásd: =470.
Lépések a számítógépen (1)
A számítógép képernyője (példa)
ki a kívánt SSID5 Válassza
azonosítót, majd adja meg a jelszót.
zz A számítógép hálózati beállítások
képernyőjén válassza ki a 4. lépésben
ellenőrzött SSID-azonosítót.
zz Jelszóként adja meg az 4. lépésben
ellenőrzött jelszót.
427
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Lépések a fényképezőgépen (2)
az [OK] billentyűt.
6 Válassza
zz A következő üzenet jelenik meg.
A „******” a csatlakoztatandó
fényképezőgép MAC-címének
első hat számjegye.
Lépések a számítógépen (2)
el az EOS Utility
7 Indítsa
alkalmazást.
EOS Utility alkalmazásban
8 Az
kattintson a [Pairing over Wi-
Fi/LAN/Kapcsolódás Wi-Fi-n
vagy helyi hálózaton keresztül]
lehetőségre.
zz Ha a tűzfallal kapcsolatos üzenet
jelenik meg, válassza az [Yes/Igen]
lehetőséget.
a [Connect/
9 Kattintson
Kapcsolódás] lehetőségre.
zz Válassza ki a csatlakoztatni kívánt
fényképezőgépet, majd kattintson
a [Connect/Kapcsolódás] gombra.
428
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Lépések a fényképezőgépen (2)
létre Wi-Fi-kapcsolatot.
10Hozzon
zz Válassza az [OK] billentyűt.
[DWi-Fi bekapcs.] képernyő
Bont, kilép.
zz A Wi-Fi-kapcsolat megszakítására
használható.
Beáll.megerős.
zz A beállítások ellenőrzésére használható.
Hiba részletei
zz Ha hiba lép fel a Wi-Fi-kapcsolatban,
ezzel a lehetőséggel tekintheti meg
a hiba részletes adatait.
Ezzel létrejött a Wi-Fi-kapcsolat a számítógéppel.
zz Mostantól a számítógépen futó EOS Utility alkalmazással is vezérelheti
a fényképezőgépet.
zz Ha szeretne ismét Wi-Fi-n keresztül csatlakozni, olvassa el
a „Újracsatlakozás Wi-Fi-n keresztül” című fejezetet (=467).
429
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
oo Ha a Wi-Fi-kapcsolat a távirányítással végzett videofelvétel közben
megszakad, a következők történnek:
• Ha az Élő nézet felvétel/videofelvétel kapcsoló beállítása <k>,
a videofelvétel folytatódik.
• Ha az Élő nézet felvétel/videofelvétel kapcsoló beállítása <A>,
a videofelvétel leáll.
oo Ha az Élő nézet felvétel/videofelvétel kapcsoló beállítása <k>, és
a fényképezőgép videofelvétel üzemmódra van beállítva az EOS Utility
segítségével, akkor nem érhető el a felvétel a fényképezőgéppel.
oo Ha aktív a Wi-Fi-kapcsolat az EOS Utility alkalmazással, bizonyos funkciókat
nem lehet használni.
oo Távoli felvételkészítés közben az AF sebessége csökkenhet.
oo A kommunikáció állapotától függően a képmegjelenítés, valamint a zárkioldás
késhet.
oo Távoli élő nézet felvétel módban való fényképezéskor a képátvitel sebessége
kisebb, mint interfészkábellel történő csatlakoztatás esetén. Ezért a mozgó
témákat nem lehet folyamatosan megjeleníteni.
430
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
A fényképezőgépen lévő képek automatikus küldése
Az erre a célra kifejlesztett Image Transfer Utility 2 szoftver segítségével
beállíthatja, hogy a fényképezőgép automatikusan elküldje a fényképeket
a számítógépnek.
Lépések a számítógépen (1)
a számítógépet és
1 Csatlakoztassa
a hozzáférési pontot, majd indítsa
el az Image Transfer Utility 2
alkalmazást.
zz Ha követi az Image Transfer Utility 2
szolgáltatásban az első alkalommal
megjelenő utasításokat, akkor
megjelenik a párosítási képernyő.
Lépések a fényképezőgépen (1)
a [Képek autom. küldése
2 Válassza
sz.gépre] lehetőséget.
zz Válassza a [k: Wi-Fi beállítások]
lehetőséget.
zz Válassza a [Képek autom. küldése
sz.gépre] lehetőséget.
az [Automatikus küldés]
3 Állítsa
beállítást az [Engedélyezés]
opcióra.
4 Válassza az [OK] billentyűt.
431
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
hozzáférési ponthoz
5 Csatlakozás
Wi-Fi-n keresztül.
zz Hozzon létre Wi-Fi-kapcsolatot
a fényképezőgép és a számítógéphez
csatlakoztatott hozzáférési pont között.
A csatlakoztatással kapcsolatos
utasításokért lásd a „Wi-Fi-kapcsolat
létrehozása hozzáférési pontokon
keresztül” című fejezetet (=458).
Válassza ki a számítógépet,
6 amellyel
a fényképezőgépet
párosítani kívánja.
Lépések a számítógépen (2)
a fényképezőgépet és
7 Párosítsa
a számítógépet.
zz Válassza ki a fényképezőgépet, majd
kattintson a [Párosítás] lehetőségre.
432
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Lépések a fényképezőgépen (2)
a [Képek autom. küldése
8 Válassza
sz.gépre] lehetőséget.
zz Válassza a [k: Wi-Fi beállítások]
lehetőséget.
zz Válassza a [Képek autom. küldése
sz.gépre] lehetőséget.
a [Képküldési opciók]
9 Válassza
lehetőséget.
ki a küldeni kívánt képet.
10Válassza
zz Ha a [Küldendő tartomány] beállításnál
a [Kivál. képek] elemet választja,
válassza ki a küldeni kívánt képeket
a [Küldendő képek kiválasztása]
képernyőn.
zz Miután befejeződtek a beállítások,
kapcsolja ki a fényképezőgépet.
Amikor a fényképezőgépet a hozzáférési pont hatótávolságán belül
bekapcsolja, a rendszer automatikusan elküldi a fényképezőgépen
lévő fényképeket az aktív számítógépre.
oo Ha az automatikus képátvitel nem megy végbe automatikusan, próbálkozzon
a fényképezőgép újraindításával.
433
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fikapcsolaton keresztül
Ez a fejezet azt mutatja be, hogy hogyan lehet képeket nyomtatni úgy,
hogy a fényképezőgépet közvetlenül, Wi-Fi-n keresztül csatlakoztatja egy,
a PictBridge (vezeték nélküli LAN) technológiával kompatibilis nyomtatóhoz.
A nyomtató működtetésével kapcsolatos információkért tekintse meg
a nyomtató használati útmutatóját.
a [k: Wi-Fi/Bluetooth
1 Válassza
kapcsolat] lehetőséget.
Válassza ki a [lNyomtatás Wi-Fi
2 nyomtatóról]
lehetőséget.
zz Ha megjelennek az előzmények
(=467), a képernyőn megjelenített
elemek közül a <Y> <Z> gombokkal
válthat.
Válassza ki a [Csatlakoztatandó
3 eszk.
hozzáadása] elemet.
(1)
(2)
434
az SSID-t (hálózatnevet)
4 Ellenőrizze
és jelszót.
zz Ellenőrizze a fényképezőgép képernyőjén
megjelenő SSID-t (1) (hálózatnevet) és
jelszót (2).
zz Ha a [Wi-Fi beállítások] menüben
a [Jelszó] beállítást [Nincs] értékre
állította, a jelszó nem jelenik meg,
és nem is kell megadni (=470).
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
a nyomtatót.
5 Telepítse
zz A használni kívánt nyomtató Wi-Fi-
beállításokat tartalmazó menüjében
válassza ki az előző lépésekben
megkeresett SSID azonosítót.
zz Jelszóként adja meg az 4. lépésben
ellenőrzött jelszót.
ki a nyomtatót.
6 Válassza
zz Az észlelt nyomtatók listájában válassza
ki azt a nyomtatót, amellyel Wi-Fikapcsolatot szeretne kialakítani.
zz Ha az előnyben részesített nyomtató
nem szerepel a listán, a [Keresés
ismét] kiválasztásával a fényképezőgép
rákereshet, majd megjelenítheti.
oo Ha hozzáférési ponton keresztül kíván Wi-Fi-kapcsolatot létrehozni, tekintse
meg a „Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül” című
fejezetet (=458).
435
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Képnyomtatás
A képek nyomtatása egyenként
ki a nyomtatandó képet.
1 Jelölje
zz A <Y> <Z> gombok segítségével vagy
a <5> tárcsa elforgatásával válassza
ki a nyomtatni kívánt képeket, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz A <r> gomb megnyomásával
választhat ki képet az indexképes
megjelenítés használatakor.
a [Kép nyomtatása]
2 Válassza
lehetőséget.
ki a képet.
3 Nyomtassa
zz A nyomtatási beállításokról a =439.
oldalon olvashat.
zz A nyomtatás megkezdéséhez válassza
a [Nyomtat] lehetőséget, majd az [OK]
gombot.
436
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Nyomtatás a meghatározott képbeállítások szerint
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Kijel.nyomt.ra]
2 Válassza
lehetőséget.
be a nyomtatási
3 Állítsa
beállításokat.
zz A beállítási eljárásokkal kapcsolatos
további információkért tekintse meg
a „Digital Print Order Format (DPOF)”
című fejezetet (=354).
zz Ha a nyomtatás kijelölése még a Wi-Fikapcsolat létrehozása előtt befejeződik,
folytassa a 4. lépéssel.
a [Nyomtat] lehetőséget.
4 Válassza
zz A [Nyomtat] menüpont akkor
választható ki, ha legalább egy kép
ki van jelölve, és a nyomtató készen
áll a nyomtatásra.
Adja meg a [Papírbeállítás] értékeit
5 (=439).
437
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
ki a képet.
6 Nyomtassa
zz A nyomtatás az [OK] gomb
megnyomásakor indul el.
oo A felvételkészítés nem lehetséges, amikor Wi-Fi-n keresztül csatlakozik
a készülék egy nyomtatóhoz.
oo Videofilmeket nem lehet nyomtatni.
oo Nyomtatás előtt ellenőrizze a papírméretet.
oo Bizonyos nyomtatók nem tudják kinyomtatni a fájlszámot.
oo Ha a [Kerettel] beállítás van megadva, előfordulhat, hogy egyes nyomtatók
a keretre nyomtatják a dátumot.
oo A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy a dátum halványnak látszik,
ha világos háttérre vagy a keretre kerül.
oo A RAW-képek a [Kijel.nyomt.ra] lehetőség kiválasztásával sem nyomtathatók
ki. Nyomtatáskor válassza a [Kép nyomtatása] lehetőséget, majd utána
nyomtasson.
oo Ha a fényképezőgépet akkumulátorról működteti, ügyeljen arra, hogy az
teljesen fel legyen töltve.
oo A kép fájlméretétől és a képminőségétől függően a [Nyomtat] parancs
kiválasztása után a nyomtatás megkezdése igénybe vehet némi időt.
oo A nyomtatás leállításához nyomja meg a <0> gombot, amíg a [Stop] felirat
meg nem jelenik, majd nyomja meg az [OK] gombot.
oo A [Kijel.nyomt.ra] beállítással történő nyomtatás esetén, ha a fennmaradó
képek nyomtatásához újra szeretné indítani a leállított nyomtatást, nyomja
meg a [Folytat] gombot. Ne feledje, hogy a nyomtatás nem folytatható, ha
a következő esetek valamelyike fordul elő.
• A nyomtatás folytatása előtt módosította a nyomtatási kijelölést vagy törölte
a nyomtatásra kijelölt képeket.
• Indexnyomtatás esetén megváltoztatta a papírbeállításokat a nyomtatás
folytatása előtt.
oo Ha nyomtatás közben probléma merülne fel, lásd: =443.
438
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Nyomtatási beállítások
A képernyő megjelenése és a beállítható lehetőségek köre a nyomtatót
típusától függően változnak. Előfordulhat továbbá, hogy bizonyos
beállítások nem állnak rendelkezésre. A részleteket lásd a nyomtató
kezelési kézikönyvében.
Nyomtatásbeállító képernyő
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
A dátum vagy a fájlszám nyomtatásának beállítása (=441).
A nyomtatási effektusok beállítása (=441).
A nyomtatni kívánt példányszám (=441) beállítása.
A nyomtatási terület beállítása (=442).
A papírméret, papírtípus és elrendezés beállítása (=440).
Visszatér a képkiválasztási képernyőhöz.
A nyomtatás megkezdése.
A megadott papírméret, típus és elrendezés jelenik meg.
* A nyomtató típusától függően előfordulhat, hogy egyes beállítások, például
a dátum- és a fájlszámnyomtatás nem választhatók ki.
Papírbeállítás
zz Válassza ki a [Papírbeállítás]
lehetőséget.
439
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
[Q] A papírméret beállítása
zz Válassza ki a nyomtatóba betöltött papír
méretét.
[Y] A papírtípus beállítása
zz Válassza ki a nyomtatóba betöltött papír
típusát.
[U] Az oldalelrendezés beállítása
zz Válassza ki az oldalelrendezést.
oo Ha a kép képaránya eltér a nyomtató oldalarányától, kifutó nyomtatás esetén
előfordulhat, hogy a képből lényeges mennyiség hiányzik. A képek nyomtatása
emellett alacsonyabb felbontásban mehet végbe.
440
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
[I] A dátum-/fájlszámnyomtatás beállítása
zz Válassza a [I] lehetőséget.
zz Válassza ki, hogy mit kíván nyomtatni.
[E] A nyomtatási effektusok beállítása (Képoptimalizálás)
zz Válassza a [E] lehetőséget.
zz Válassza ki a nyomtatási effektusokat.
oo Ha egy kiterjesztett ISO-érzékenységgel (H) rögzített kép felvételi adatait
rányomtatja a képre, előfordulhat, hogy nem a megfelelő ISO-érzékenység
jelenik meg a nyomaton.
oo Az [Alapért.] beállítás a nyomtatási effektusok és más opciók alapértelmezett,
a nyomtató gyártója által megadott beállításait jelenti. Ha szeretné tudni,
melyek a nyomtató [Alapért.] beállításai, olvassa el a nyomtató kezelési
kézikönyvét.
[R] A példányszám beállítása
zz Válassza a [R] lehetőséget.
zz Válassza ki a nyomtatni kívánt
példányszámot.
441
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
A kép kivágása
A képkivágást közvetlenül nyomtatás
előtt állítsa be. Ha a képek levágását
követően egyéb nyomtatási beállításokat
is módosít, előfordulhat, hogy a képeket
ismét le kell vágnia.
nyomtatásbeállító képernyőn válassza a [Képkivágás]
1 Alehetőséget.
be a vágókeret méretét, pozícióját és
2 Állítsa
a képméretarányt.
zz A vágókereten belüli képrész kerül nyomtatásra. A vágókeret alakja
(képaránya) a [Papírbeállítás] menüpontban módosítható.
A vágókeret méretének megváltoztatása
A vágókeret méretének módosításához forgassa el a <v> <r>
tárcsát.
A vágókeret mozgatása
A vágókeret függőleges és vízszintes irányban történő mozgatásához
használja a <j> <9> gombokat.
A vágókeret tájolásának váltása
A vágókeret tájolása az <B> gomb megnyomásával kapcsolható át
a függőleges és vízszintes beállítás között.
képkivágás funkció bezárásához nyomja meg a <0>
3 Agombot.
zz A kivágott képterület a nyomtatásbeállító képernyő bal felső
sarkában ellenőrizhető.
442
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
oo A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy a kivágott képterület nyomtatása
nem a megadott módon történik.
oo Minél kisebb a vágókeret, annál kisebb felbontású lesz a kép a nyomtatáskor.
Nyomtatóhibák kezelése
oo Ha egy nyomtatási hiba (nincs festék, nincs papír stb.) megoldását követően
a [Folytatás] elemet választva nem folytatódik a nyomtatás, használja
a nyomtatón lévő gombokat. A nyomtatás folytatásáról bővebben a nyomtató
kezelési kézikönyvében olvashat.
Hibaüzenetek
oo Ha nyomtatás közben hiba merül fel, hibaüzenet jelenik meg a fényképezőgép
képernyőjén. A probléma elhárítása után folytassa a nyomtatást. A nyomtatási
problémák megoldásának módjáról bővebb tájékoztatást olvashat a nyomtató
kezelési kézikönyvében.
Papírhiba
oo Győződjön meg róla, hogy megfelelően van a papír betöltve.
Tintahiba
oo Ellenőrizze a nyomtató festékszintjét és a hulladékfesték-tartályt.
Hardverhiba
oo Ellenőrizzen minden olyan nyomtatási hibát, amely nem a papírral vagy
a festékkel kapcsolatos.
Fájlhiba
oo A kiválasztott kép nem nyomtatható. Előfordulhat, hogy a más fényképezőgéppel
készített képek, illetve számítógéppel szerkesztett képek nem nyomtathatók.
443
Képek küldése webszolgáltatásba
Ebben a fejezet azt mutatjuk be, hogy hogyan küldhet képeket
a webszolgáltatás segítségével.
Webszolgáltatások regisztrálása
Egy okostelefonon vagy számítógépen keresztül vegye fel
a fényképezőgépet a használni kívánt webszolgáltatások közé.
zz A CANON iMAGE GATEWAY vagy más webszolgáltatások használatához
megfelelő fényképezőgép-beállítások megadásához okostelefon vagy
böngészővel és interneteléréssel rendelkező számítógép szükséges.
zz A böngészők (mint például a Microsoft Internet Explorer) verziószámával,
valamint a CANON iMAGE GATEWAY eléréséhez szükséges
beállításokkal kapcsolatos további információkért látogasson
el a CANON iMAGE GATEWAY weboldalra.
zz A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás országonkénti/régiónkénti
elérhetőségével kapcsolatos információkért keresse fel a Canon
webhelyét (http://www.canon.com/cig/).
zz A CANON iMAGE GATEWAY utasításait és beállítási részleteit illetően
tekintse meg a CANON iMAGE GATEWAY súgóinformációit.
zz Ha nemcsak a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatást, hanem más
webszolgáltatásokat is használni szeretne, akkor a használni kívánt
szolgáltatásokhoz is rendelkeznie kell felhasználói fiókkal. További
információt a regisztrálni kívánt webszolgáltatás weboldalán talál.
zz A szolgáltatójához, illetve szolgáltatója hozzáférési pontjához való
kapcsolódás díját az adott szolgáltató határozza meg.
444
Képek küldése webszolgáltatásba
A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása
Kapcsolja össze a fényképezőgépet és a CANON iMAGE GATEWAY
szolgáltatást; ehhez a fényképezőgépen cél-webszolgáltatásként vegye
fel a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatást.
Meg kell majd adnia egy, a számítógépen vagy okostelefonon használt
e-mail-címet.
Lépések a fényképezőgépen (1)
a [k: Wi-Fi/Bluetooth
1 Válassza
kapcsolat] lehetőséget.
a [RFeltöltés webszolg.2 Válassza
hoz] lehetőséget.
az [Elfogadom]
3 Válassza
lehetőséget.
létre Wi-Fi-kapcsolatot.
4 Hozzon
zz Csatlakozás hozzáférési ponthoz
Wi-Fi-n keresztül.
Folytassa a =460. oldalon található
6. lépéssel.
445
Képek küldése webszolgáltatásba
meg az e-mail-címét.
5 Adja
zz Adja meg az e-mail-címét, majd
válassza az [OK] lehetőséget.
meg egy négyjegyű számot.
6 Adjon
zz Adjon meg egy választott négyjegyű
számot, majd válassza az [OK]
lehetőséget.
az [OK] billentyűt.
7 Válassza
zz A [R] ikon [ ] ikonra változik.
446
Képek küldése webszolgáltatásba
Lépések a számítógépen vagy okostelefonon
be a fényképezőgép
8 Állítsa
webhivatkozását.
zz Nyissa meg az értesítésben szereplő
oldalt.
zz Kövesse az utasításokat, és fejezze be
a fényképezőgép összekapcsolásának
beállítását a beállítási oldalon.
Lépések a fényképezőgépen (2)
hozzá célként a CANON
9 Adja
iMAGE GATEWAY szolgáltatást.
zz Válassza a [ ] lehetőséget.
A CANON iMAGE GATEWAY
ekkor megtörtént.
447
Képek küldése webszolgáltatásba
Más webszolgáltatások regisztrálása
Lépések a számítógépen vagy okostelefonon
a használni kívánt
1 Konfigurálja
webszolgáltatást.
zz Látogasson el a CANON iMAGE
GATEWAY weboldalra, majd nyissa meg
a fényképezőgép webhivatkozásának
beállítási oldalát.
zz Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a használni kívánt
webszolgáltatás beállításainak
megadásához.
Lépések a fényképezőgépen
Adja hozzá célként a konfigurált
2 webszolgáltatást.
zz Válassza a [k: Wi-Fi/Bluetooth
kapcsolat] lehetőséget.
zz Válassza a [ ] lehetőséget.
448
Képek küldése webszolgáltatásba
Képek küldése
Ha meg szeretné osztani a képeket a családjával és a barátaival, küldje el
a képeket a fényképezőgépről a regisztrált webszolgáltatásba, vagy küldje
el nekik az online albumra mutató webhivatkozást.
Csatlakozás webszolgáltatásokhoz Wi-Fi-kapcsolaton
keresztül
a [k: Wi-Fi/Bluetooth
1 Válassza
kapcsolat] lehetőséget.
ki a webszolgáltatást.
2 Válassza
zz Ha megjelennek az előzmények
(=467), a képernyőn megjelenített
elemek közül a <Y> <Z> gombokkal
válthat.
zz A kiválasztott webszolgáltatás
beállításaitól függően megjelenhet
egy képernyő, amely a cél kijelölésére
és a webszolgáltatás beállításainak
elvégzésére szolgál (=462).
449
Képek küldése webszolgáltatásba
A képek küldése egyenként
ki a küldeni kívánt képet.
1 Válassza
zz A <Y> <Z> gombok segítségével vagy
a <5> tárcsa elforgatásával válassza
ki az elküldeni kívánt képeket, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz A <r> gomb megnyomásával
választhat ki képet az indexképes
megjelenítés használatakor.
Válassza ki a [Láth.kép küld.]
2 lehetőséget.
zz A [Küldendő méret] menüpontban
választhatja ki a kép küldési méretét.
zz A képek elküldését követően a WiFi-kapcsolat bontásához válassza
a képernyő [OK] elemét.
zz Ha a készüléken megjelenik
a [Használati feltételek] képernyő,
figyelmesen olvassa el az üzenetet,
majd válassza az [Elfogadom]
lehetőséget.
zz A képernyő görgetéséhez a <W> <X>
gombokat használhatja.
450
Képek küldése webszolgáltatásba
Több kijelölt kép küldése
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Kijelölt küld.]
2 Válassza
lehetőséget.
ki a küldeni kívánt képeket.
3 Válassza
zz A <Y> <Z> gombok segítségével vagy
a <5> tárcsa elforgatásával válassza
ki az elküldeni kívánt képeket, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz A <r> gomb megnyomásával
háromképes megjelenítésből
választhat ki képeket. Az egyképes
megjelenítéshez való visszatéréshez
nyomja meg a <v> gombot.
zz A küldendő képek kiválasztása után
nyomja meg a <Q> gombot.
451
Képek küldése webszolgáltatásba
a [Küldendő méret]
4 Válassza
lehetőséget.
zz Ha célként a YouTube szolgáltatást
választotta, nem jelenik meg
a [Küldendő méret] képernyő.
zz A megjelenő képernyőn válasszon egy
képméretet.
a [Küldés] lehetőséget.
5 Válassza
zz A képek elküldését követően a WiFi-kapcsolat bontásához válassza
a képernyő [OK] elemét.
zz Ha a készüléken megjelenik
a [Használati feltételek] képernyő,
figyelmesen olvassa el az üzenetet,
majd válassza az [Elfogadom]
lehetőséget.
zz A képernyő görgetéséhez a <W> <X>
gombokat használhatja.
452
Képek küldése webszolgáltatásba
Képtartomány kiválasztása
Kijelölhet egy képtartományt is, és egyszerre elküldheti az abba tartozó
összes képet.
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Küld:tartomány]
2 Válassza
lehetőséget.
meg a kívánt képtartományt.
3 Adja
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont).
zz Válassza ki az utolsó képet (végpont).
A rendszer kijelöli a képet, és megjelenik
a [X] jel.
zz A kijelölés visszavonásához ismételje
meg ezt a lépést.
zz A <r> gomb megnyomásával
módosíthatja az indexképes
megjelenítésben látható képek számát.
meg a tartományt.
4 Erősítse
zz Nyomja meg a <Q> gombot.
453
Képek küldése webszolgáltatásba
a [Küldendő méret]
5 Válassza
lehetőséget.
zz A megjelenő képernyőn válasszon egy
képméretet.
a [Küldés] lehetőséget.
6 Válassza
zz A képek elküldését követően a Wi-Fikapcsolat bontásához válassza
a képernyő [OK] elemét.
zz Ha a készüléken megjelenik
a [Használati feltételek] képernyő,
figyelmesen olvassa el az üzenetet,
majd válassza az [Elfogadom]
lehetőséget.
zz A képernyő görgetéséhez a <W> <X>
gombokat használhatja.
A kártyán lévő összes kép elküldése
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Küld:kártya össz]
2 Válassza
lehetőséget.
454
Képek küldése webszolgáltatásba
a [Küldendő méret]
3 Válassza
lehetőséget.
zz A megjelenő képernyőn válasszon egy
képméretet.
a [Küldés] lehetőséget.
4 Válassza
zz A képek elküldését követően a Wi-Fikapcsolat bontásához válassza
a képernyő [OK] elemét.
zz Ha a készüléken megjelenik
a [Használati feltételek] képernyő,
figyelmesen olvassa el az üzenetet,
majd válassza az [Elfogadom]
lehetőséget.
zz A képernyő görgetéséhez a <W> <X>
gombokat használhatja.
455
Képek küldése webszolgáltatásba
Keresési feltételeknek megfelelő képek küldése
Ezzel a funkcióval egyszerre küldheti el az összes olyan képet, amely
megfelel a [Képkeresési feltételek megad.] funkciónál beállított
feltételeknek.
A [Képkeresési feltételek megad.] opcióval kapcsolatos információkért
tekintse meg „A megjeleníteni kívánt képek szűrése” című fejezetet
(=385).
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Küld:találatok]
2 Válassza
lehetőséget.
a [Küldendő méret]
3 Válassza
lehetőséget.
zz A megjelenő képernyőn válasszon egy
képméretet.
456
Képek küldése webszolgáltatásba
a [Küldés] lehetőséget.
4 Válassza
zz A képek elküldését követően a Wi-Fikapcsolat bontásához válassza
a képernyő [OK] elemét.
zz Ha a készüléken megjelenik
a [Használati feltételek] képernyő,
figyelmesen olvassa el az üzenetet,
majd válassza az [Elfogadom]
lehetőséget.
zz A képernyő görgetéséhez a <W> <X>
gombokat használhatja.
oo A webszolgáltatással létrejött Wi-Fi-kapcsolat közben még akkor sem lehet
képet készíteni, ha teljesen lenyomja az exponálógombot.
oo Ha a képeket nem a CANON iMAGE GATEWAY webszolgáltatásba küldi,
előfordulhat, hogy nem jelenik meg a küldési hibáról értesítő üzenet, amikor
a webszolgáltatásba nem sikerült elküldeni a képeket. Az ilyen hibák
a CANON iMAGE GATEWAY weboldalon tekinthetők meg. Ellenőrizze
a hibaüzenetet, majd próbálja meg ismételten elküldeni a képet.
oo Egyes webszolgáltatások korlátozzák a támogatott képek típusát vagy számát,
illetve a videók hosszát.
oo Előfordulhat, hogy a [Küld:tartomány], [Küld:kártya össz] és
a [Küld:találatok] funkcióval nem küldhetők el egyes képek.
oo Ha csökkenti a képméretet, minden egyszerre küldött kép átméretezésre
kerül. A videók és az b méretű fényképek mérete sosem csökken.
oo A [Csökkentett] lehetőség csak a fényképezőgép típusával megegyező
típusú fényképezőgéppel készült állóképek esetén érhető el. A más típusokkal
készült állóképek küldése átméretezés nélkül történik.
oo Amennyiben eléri a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatást, megtekintheti
azon webszolgáltatás küldési előzményeit, ahova a képeket küldte.
oo Ha a fényképezőgépet akkumulátorról működteti, ügyeljen arra, hogy az
teljesen fel legyen töltve.
457
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési
pontokon keresztül
Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy hogyan csatlakozhat Wi-Fihálózatokhoz WPS-sel kompatibilis hozzáférési ponton keresztül (PBC mód).
Első lépésként ellenőrizze a WPS gomb helyét, illetve járjon utána, hogy
mennyi ideig kell lenyomva tartani azt.
A Wi-Fi-kapcsolat létrehozásához körülbelül egy percre van szükség.
a [k: Wi-Fi/Bluetooth
1 Válassza
kapcsolat] lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Ha megjelennek az előzmények
(=467), a képernyőn megjelenített
elemek közül a <Y> <Z> gombokkal
válthat.
Válassza ki a [Csatlakoztatandó
3 eszk.
hozzáadása] elemet.
zz Ha a [qCsatlakozás okostelefonhoz]
lehetőséget választotta, a bal oldalt
látható képernyő jelenik meg.
Ha a Camera Connect már telepítve
van, válassza a [Ne jelenjen meg]
lehetőséget.
zz A következőként megjelenő
[Csatlakozás okostelefonhoz]
képernyőn válassza ki a [Csatlakozás
Wi-Fi kapcsolattal] lehetőséget.
458
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
a [Hálózatváltás]
4 Válassza
lehetőséget.
zz A [q], [D] vagy [l] kiválasztásakor
jelenik meg.
a [Csatlakozás WPS-szel]
5 Válassza
lehetőséget.
oo Ha a [F.gép hozzáf. pont mód] lehetőség megjelenik a 5. lépésnél, lapozzon
a =462. oldalra.
459
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
a [WPS (PBC mód)]
6 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
a hozzáférési
7 Csatlakozzon
ponthoz Wi-Fi-n keresztül.
zz Nyomja meg az hozzáférési pont WPS
gombját.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
az [Automatikus beállítás]
8 Válassza
lehetőséget.
zz A Wi-Fi funkció beállítási képernyőjének
megnyitásához nyomja meg az [OK]
gombot.
zz Ha hiba történik az [Automatikus
beállítás] pontnál, lásd: =462.
460
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
el a Wi-Fi funkció
9 Végezze
beállításait.
[qCsatlakozás okostelefonhoz]
zz Az okostelefon Wi-Fi-beállítási
képernyőjén érintse meg
a fényképezőgépen megjelenő SSID-t
(hálózatnevet), majd írja be a kapcsolat
hozzáférési pontjának jelszavát.
Folytassa a =410. oldalon található
8. lépéssel.
[DTávvezérlés (EOS Utility)]
Folytassa a =428. oldalon található
7. vagy 8. lépéssel.
[lNyomtatás Wi-Fi nyomtatóról]
Folytassa a =435. oldalon található
6. lépéssel.
A CANON iMAGE GATEWAY
szolgáltatás regisztrálása
Folytassa a =446. oldalon található
5. lépéssel.
461
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
Küldés képernyőre
Attól függően, hogy milyen webszolgáltatást választott, megjelenik a cél
kiválasztására szolgáló képernyő.
Célok regisztrálásához, illetve a beállítások megadásához számítógépet
kell használnia. További információkért tekintse meg az EOS Utility kezelési
kézikönyvét.
zz Megjelenhet a [Küldés ide] képernyő.
zz Válassza ki a címzettet a címzettek
listájából.
zz Egy csatlakozás beállításához,
illetve a képek küldéséhez
szükséges műveletek a különböző
webszolgáltatásoknál megegyeznek.
Fényképezőgép hozzáférési pont üzemmódja
A fényképezőgép hozzáférési pont
üzemmódja segítségével közvetlen Wi-Fikapcsolatot alakíthat ki a fényképezőgép
és a többi kívánt eszköz között.
Ez a lehetőség akkor jelenik meg, ha a [q],
a [D] vagy a [l] lehetőséget választotta
a [Wi-Fi funkció] beállításnál.
IP-cím kézi beállítása
A megjelenített elemek köre a Wi-Fi funkciótól függően változik.
a [Kézi beállítás]
1 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
462
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Válasszon egy elemet a numerikus
bevitelre szolgáló képernyő
megnyitásához.
zz Az átjáró használatához válassza az
[Enged], majd a [Cím] elemet.
be a kívánt értékeket.
3 Írja
zz A <6> tárcsa forgatásával vigye
a beviteli pozíciót a felső területre,
majd a <Y> <Z> billentyűkkel
válassza ki a számot. A kiválasztott
szám beviteléhez nyomja meg a <0>
gombot.
zz A beírt értékek beállításához, és
a 2. lépés képernyőjére történő
visszalépéshez nyomja meg
a <M> gombot.
az [OK] billentyűt.
4 Válassza
zz Ha végzett a szükséges elemek
beállításával, nyomja meg az [OK]
gombot.
zz Ha nem biztos abban, hogy mit kell
beírnia, tekintse meg a „Hálózati
beállítások ellenőrzése” című fejezetet
(=497), vagy forduljon a hálózati
rendszergazdához, illetve a hálózatot
ismerő más személyhez.
463
Vezeték nélküli távirányítás
A fényképezőgép Bluetooth használatával (külön kapható) BR-E1 vezeték
nélküli távvezérlőhöz is csatlakoztatható, amely a felvételkészítés távoli
vezérlését teszi lehetővé (=156).
a [k: Wi-Fi/Bluetooth
1 Válassza
kapcsolat] lehetőséget.
a [KCsatlak.
2 Válassza
vez.n.távirány.-hoz] lehetőséget.
Válassza ki a [Csatlakoztatandó
3 eszk.
hozzáadása] elemet.
4 Nyomja meg a <0> gombot.
az eszközöket.
5 Párosítsa
zz Amikor megjelenik a [Párosítás]
képernyő, tartsa lenyomva a <W> és
<T> gombokat a BR-E1 egységen
legalább 3 másodpercig.
zz Miután egy üzenet megerősíti, hogy
megtörtént a fényképezőgép és a BR-E1
párosítása, nyomja meg a <0> gombot.
464
Vezeték nélküli távirányítás
be a fényképezőgépet távoli
6 Állítsa
felvételhez.
zz Állóképek készítésekor felvételkészítési
módként válassza a [Q] vagy [k]
módot (=153).
zz Videofelvétel készítése közben állítsa
a [z: Távvezérlés] beállítást az
[Enged] értékre.
zz A párosítás befejezését követően
elérhető műveletekkel kapcsolatban
olvassa el a BR-E1 távvezérlő kezelési
kézikönyvét.
oo A Bluetooth-kapcsolat még a fényképezőgép automatikus kikapcsolási
funkciójának életbe lépését követően is meríti az akkumulátort.
oo Ha nem használja a Bluetooth-funkciót, azt javasoljuk, hogy állítsa azt a [Tilt]
értékre az 1. lépésben.
465
Vezeték nélküli távirányítás
A párosítás megszüntetése
Egy másik BR-E1 párosítása előtt törölje a csatlakoztatott távvezérlő
adatait.
a [k: Wi-Fi/Bluetooth
1 Válassza
kapcsolat] lehetőséget.
a [KCsatlak.
2 Válassza
vez.n.távirány.-hoz] lehetőséget.
ki [Csatlakozási adatok
3 Válassza
törlése] lehetőséget.
4 Válassza az [OK] billentyűt.
466
Újracsatlakozás Wi-Fi-n keresztül
Ha az eszközöket vagy a webszolgáltatásokat a regisztrált csatlakozási
beállításokkal kívánja újracsatlakoztatni, kövesse az alábbi lépéseket.
a [k: Wi-Fi/Bluetooth
1 Válassza
kapcsolat] lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz A kijelzőn megjelenő előzmények közül
válassza ki azt az elemet, amelyhez
Wi-Fi-n keresztül szeretne csatlakozni.
Ha nem látja a kívánt elemet, a <Y>
és <Z> gombok segítségével válthat
a képernyők között.
zz Ha a [Csatl. előzmények] beállítás
értéke [Rejt], az előzmények nem
jelennek meg (=470).
a csatlakoztatott eszközt.
3 Működtesse
[q] Okostelefon
zz Indítsa el a Camera Connect szolgáltatást.
zz Ha módosult az okostelefon kapcsolati célja, állítsa be ismét, hogy
az okostelefon Wi-Fi-n keresztül csatlakozzon a fényképezőgéphez,
vagy ahhoz a hozzáférési ponthoz, mint a fényképezőgép.
Ha közvetlenül csatlakoztatja a fényképezőgépet Wi-Fi-n keresztül
egy okostelefonhoz, az SSID-azonosító végén a „_Canon0A” szó
szerepel.
467
Újracsatlakozás Wi-Fi-n keresztül
[D] Számítógép
zz Indítsa el a számítógépen az EOS szoftvert.
zz Ha módosult a számítógép csatlakozási célja, állítsa be ismét, hogy
az okostelefon Wi-Fi-n keresztül csatlakozzon a fényképezőgéphez,
vagy ahhoz a hozzáférési ponthoz, mint a fényképezőgép.
Ha közvetlenül csatlakoztatja a fényképezőgépet Wi-Fi-n keresztül
egy számítógéphez, az SSID-azonosító végén a „_Canon0A” szó
szerepel.
[l] Nyomtató
zz Ha módosult a nyomtató csatlakozási célja, állítsa be ismét, hogy
az okostelefon Wi-Fi-n keresztül csatlakozzon a fényképezőgéphez,
vagy ahhoz a hozzáférési ponthoz, mint a fényképezőgép.
Ha közvetlenül csatlakoztatja a fényképezőgépet Wi-Fi-n keresztül
egy nyomtatóhoz, az SSID-azonosító végén a „_Canon0A” szó
szerepel.
468
Több kapcsolat beállításainak regisztrálása
Legfeljebb 10 kapcsolatbeállítást regisztrálhat a vezeték nélküli
kommunikációs funkcióhoz.
a [k: Wi-Fi/Bluetooth
1 Válassza
kapcsolat] lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Ha megjelennek az előzmények
(=467), a képernyőn megjelenített
elemek közül a <Y> <Z> gombokkal
válthat.
zz A [qCsatlakozás okostelefonhoz]
beállítással kapcsolatos részletekért
tekintse meg a „Csatlakoztatás
okostelefonhoz” című fejezetet (=399).
zz A [DTávvezérlés (EOS Utility)]
beállítással kapcsolatos részletekért
tekintse meg a „Csatlakozás
számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton
keresztül” című fejezetet (=426).
zz A [lNyomtatás Wi-Fi nyomtatóról]
beállítással kapcsolatos részletekért
tekintse meg a „Csatlakozás
nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton
keresztül” című fejezetet (=434).
zz Képek webszolgáltatásba való küldésével
kapcsolatos további információkért lásd
a „Képek küldése webszolgáltatásba”
című fejezetet (=444).
oo A kapcsolati beállítások törlésével kapcsolatos információkért lásd: =478.
469
Wi-Fi beállítások
a [k: Wi-Fi beállítások]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
zz Wi-Fi
Ha tilos az elektronikus és vezeték nélküli eszközök használata – például
repülőgép fedélzetén vagy kórházban – válassza a [Tilt] beállítást.
zz Jelszó
Ha szeretné, hogy a rendszer ne kérjen jelszót a Wi-Fi-kapcsolat
kialakításához, válassza a [Nincs] lehetőséget (kivéve akkor,
ha Wi-Fi-n keresztül csatlakozik hozzáférési ponthoz).
zz Csatlakozási előzmények
Itt beállíthatja, hogy megjeleníti [Mutat] vagy elrejti [Rejt] a múltban
Wi-Fi-n keresztül csatlakoztatott eszközök előzményeit.
zz Képek automatikus küldése számítógépre
Az erre a célra kifejlesztett Image Transfer Utility 2 szoftver segítségével
beállíthatja, hogy a fényképezőgép automatikusan elküldje a fényképeket
a számítógépnek (=431).
zz Küldés okostelefonra felvétel után
Felvételeit automatikusan is elküldheti okostelefonjára (=412).
zz MAC-cím
Ellenőrizheti a fényképezőgép MAC-címét.
470
Bluetooth-beállítások
a [k: Bluetooth beáll.k]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
zz Bluetooth
Ha nem szeretné használni a Bluetooth funkciót, válassza a [Tilt]
lehetőséget.
zz Kapcs. adatainak megtekintése
Itt tekintheti meg a párosított eszköz nevét, illetve kommunikációs
állapotát.
zz Bluetooth cím
Itt tekintheti meg a fényképezőgép Bluetooth-címét.
zz Kapcsolat megtartása kikapcsolt állapotban
Azt követően jelenik meg, hogy megtörtént a fényképezőgép párosítása
egy okostelefonnal Bluetooth-on keresztül.
Az [Enged] lehetőség kiválasztásakor úgy is megtekintheti és vezérelheti
Wi-Fi-kapcsolaton keresztül a fényképezőgépen tárolt képeket, hogy
a fényképezőgép ki van kapcsolva (=405).
471
A becenév módosítása
Szükség esetén módosíthatja a fényképezőgép becenevét
(az okostelefonokon és más fényképezőgépeken megjelenő nevét).
a [k: Becenév]
1 Válassza
lehetőséget.
billentyűzet segítségével
2 Aadjavirtuális
meg a szöveget (=482).
zz A karakterek beírásának befejezése
után nyomja meg a <M> gombot.
472
Képek ellátása más eszközökről származó
GPS-adatokkal
A (külön kapható) GP-E2 GPS-vevő vagy egy Bluetooth-kompatibilis
okostelefon használatával a földrajzi helyet is hozzáadhatja a képekhez.
GP-E2
GP-E2 egységet
1 Csatlakoztassa
a fényképezőgéphez.
zz Csatlakoztassa GP-E2 egységet
a fényképező vakupapucsához, majd
kapcsolja be. A részleteket a GP-E2
kezelési kézikönyvében találja.
a [k: GPS-eszköz
2 Válassza
beállításai] opciót.
[GPS-eszköz kivál.] pontban
3 Aválassza
a [GPS vevő] lehetőséget.
el a képet.
4 Készítse
zz A [Beállít] részleteit a GP-E2 kezelési
kézikönyvében találja.
473
Képek ellátása más eszközökről származó GPS-adatokkal
A GP-E2 használatára vonatkozó figyelmeztetések
oo Ellenőrizze az engedélyezett országokat és területeket, és az adott ország
vagy régió törvényi és jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően használja
a funkciót.
oo Biztosítsa, hogy a GP-E2 firmware-je a 2.0.0. verzióra vagy újabb verzióra
legyen frissítve. A firmware frissítéséhez interfészkábel szükséges.
A frissítéssel kapcsolatos utasításokért látogasson el a Canon weboldalára.
oo A kábellel a fényképezőgép nem csatlakoztatható a GP-E2 egységhez.
oo A fényképezőgép nem rögzíti a felvétel irányát.
474
Képek ellátása más eszközökről származó GPS-adatokkal
Okostelefon
Ezeket a beállításokat azt követően hajtsa végre, hogy telepítette a Camera
Connect alkalmazást (=399) az okostelefonra.
okostelefonon aktiválja
1 Az
a helymeghatározási
szolgáltatásokat.
Hozzon létre Bluetooth-kapcsolatot.
2 zz Csatlakoztassa a fényképezőgépet az
okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton
keresztül (=400).
a [k: GPS-eszköz
3 Válassza
beállításai] opciót.
az [Okostelefon]
4 Válassza
lehetőséget a [GPS-eszköz kivál.]
menüpontban.
zz Miután elkészült a beállításokkal, indítsa
el a Camera Connect alkalmazást.
el a képet.
5 Készítse
zz A rendszer az okostelefonról származó
földrajzi adatokkal látja el a képeket.
475
Képek ellátása más eszközökről származó GPS-adatokkal
GPS-kapcsolat megjelenítése
Az állóképek és a videó felvételkészítési képernyőinek GPS-kapcsolat
ikonjain megjelenítheti, hogy a fényképezőgép fogadja-e az okostelefon
helyadatait (=623. és =625. oldal).
zz Szürke: A helymeghatározási szolgáltatások kikapcsolva
zz Villog: A helyadatok nem kérhetők el
zz Be: Helyadatok beérkeztek
Ha további információkra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy GP-E2
használatakor hogyan jelenítheti meg GPS-kapcsolat állapotát, tekintse
meg a GP-E2 kezelési kézikönyvét.
A képek ellátása földrajzi címkékkel felvétel közben
A GPS ikon megjelenítése közben készített képek a földrajzi adatokat is
tartalmazzák.
A földrajzi helyre vonatkozó címkék adatai
A felvételekhez hozzáadott helyadatokat a fénykép-információs képernyőn
tekintheti meg (=332 és =389).
(1)
(2)
(3)
(4)
476
(1)
(2)
(3)
(4)
Szélességi fok
Hosszúsági fok
Magasság
UTC (egyezményes világidő)
Képek ellátása más eszközökről származó GPS-adatokkal
oo Az okostelefon csak abban az esetben tudja lekérni a helyadatokat,
ha Bluetooth-kapcsolatos keresztül párosítva van a fényképezőgéppel.
oo Irányinformációk nem rögzülnek.
oo Az utazási körülményektől vagy az okostelefon állapotától függően
előfordulhat, hogy a letöltött helyadatok pontatlanok lesznek.
oo A fényképezőgép bekapcsolása után hosszabb időt is igénybe vehet mire
az okostelefon letölti a helyadatokat.
oo A következő műveletek megszakítják a helyadatok letöltését.
• Vezeték nélküli távirányító párosítása Bluetoothon keresztül.
• Kikapcsolja a fényképezőgépet
• Bezárja a Camera Connect alkalmazást
• Az okostelefonon kikapcsolja a helymeghatározási szolgáltatásokat
oo A helyadatok letöltése a következő esetekben megszakad.
• A fényképezőgép kikapcsol
• A Bluetooth-kapcsolat megszűnik
• Az okostelefon akkumulátorszintje lecsökken
oo Az egyezményes világidő (UTC) gyakorlatilag azonos a greenwichi
középidővel (GMT).
oo Videók esetén a videó elején beszerzett GPS-adatokat is hozzáfűzi
a rendszer.
477
A kapcsolati beállítások módosítása vagy
törlése
A kapcsolati beállítások módosításához vagy törléséhez első lépésként
bontsa a Wi-Fi-kapcsolatot.
a [k: Wi-Fi/Bluetooth
1 Válassza
kapcsolat] lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Ha megjelennek az előzmények
(=467), a képernyőn megjelenített
elemek közül a <Y> <Z> gombokkal
válthat.
az [Eszköz szerkesztése/
3 Válassza
törlése] lehetőséget.
zz A Bluetooth-kapcsolat módosítására
a szürke [s] címkével ellátott
okostelefon kiválasztásával van
lehetősége. Miután megjelent
a [Csatlakozás okostelefonhoz]
képernyő, válassza a [Párosítás
Bluetooth kapcsolattal] lehetőséget,
majd nyomja meg a <0> lehetőséget
a következő képernyőn.
ki az eszközt, amelynek
4 Válassza
kapcsolati beállításait módosítani
vagy törölni szeretné.
478
A kapcsolati beállítások módosítása vagy törlése
a lehetőségek közül.
5 Válasszon
zz Módosítsa vagy törölje a képernyőn
megjelenő kapcsolati beállításokat.
zzKészülék becenevének módosítása
A becenév módosításához használja a virtuális billentyűzetet (=482).
zzMegtek. képek (=422)
Abban az esetben jelenik meg, ha a [qCsatlakozás okostelefonhoz]
lehetőséget választotta ki. A képernyő alján megjelennek a beállítások.
zzA csatlakozási adatok törlése
Amikor törli egy párosított okostelefon csatlakozási információit, akkor
törli az okostelefonon regisztrált fényképezőgép-adatokat is (=406).
oo Webszolgáltatások esetén a kapcsolati beállítások törléséhez látogasson el
a CANON iMAGE GATEWAY weboldalára.
479
A vezeték nélküli kommunikáció
alapértelmezett beállításainak visszaállítása
Minden vezeték nélküli kommunikációs beállítás törölhető. A vezeték nélküli
kommunikáció beállításainak törlésével megakadályozhatja, hogy azok
a fényképezőgép kölcsönadásakor vagy átadásakor illetéktelen kezekbe
kerüljenek.
a [k: Vez. nélk.
1 Válassza
beállítások törlése] lehetőséget.
2 Válassza az [OK] billentyűt.
oo A [5: Összes f.gépbeáll. törlése] művelet elvégzésekor a vezeték nélküli
kommunikáció beállításai nem törlődnek.
oo Ha párosította a fényképezőgépet egy okostelefonnal, törölje az okostelefon
Bluetooth-beállításainak képernyőjén annak a fényképezőgépnek
a kapcsolódási adatait, amelynél helyreállította az alapértelmezett vezeték
nélküli kommunikációs beállításokat.
480
Info megjelenítése képernyő
Ellenőrizheti a hiba részleteit, valamint a fényképezőgép MAC-címét.
a [k: Wi-Fi/Bluetooth
1 Válassza
kapcsolat] lehetőséget.
meg az <B> gombot.
2 Nyomja
zz Megjelenik az [Info megjelen.]
képernyő.
zz Hiba esetén nyomja meg a <0> gombot a hibaüzenet tartalmának
megjelenítéséhez.
481
A virtuális billentyűzet használata
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) (8)
Szövegbeviteli terület
A beviteli területen belüli
mozgásra szolgáló kurzorgombok
Karakterek száma/elérhető
karakterek száma
Billentyűzet
Váltás a beviteli módok között
(9)
(6)
(7)
(8)
(9)
Szóköz
A beviteli területen lévő
karakterek törlése
A billentyűzet típusának
módosítása
A szövegbevitel befejezése
zz A <j> <9> gombokkal mozoghat a 2-es részen belül és a 4–8 elemek
között.
zz A bevitt adatok vagy a beviteli módok átkapcsolásának megerősítéséhez
nyomja meg a <0> gombot.
482
Hibaüzenetek kezelése
Ha hiba történik, kövesse az alábbi eljárások valamelyikét a hiba részletes
adatainak megtekintéséhez. Ezt követően próbálja meg megszüntetni
a hiba okát az ebben a fejezetben bemutatott példákat követve.
zz Az [Info megjelen.] képernyőn nyomja meg a <0> gombot (=481).
zz Válassza a [Hiba részletei] lehetőséget a [Wi-Fi bekapcs.] képernyőn.
A megfelelő oldal megnyitásához kattintson a hibakódszám oldalára
a következő táblázatban.
11 (=484)
12 (=484)
21 (=485)
22 (=486)
23 (=487)
61 (=488)
63 (=489)
64 (=489)
65 (=490)
66 (=490)
67 (=490)
68 (=491)
69 (=491)
91 (=491)
121 (=491)
125 (=492)
126 (=492)
127 (=492)
141 (=492)
142 (=492)
151 (=493)
152 (=493)
oo Hiba esetén az [Err**] üzenet jelenik meg a [Wi-Fi/Bluetooth kapcsolat]
képernyő jobb felső sarkában. Az üzenet eltűnik, ha a fényképezőgép
főkapcsolóját <2> állásba kapcsolja.
483
Hibaüzenetek kezelése
11: A csatlakozási hely nem található
zz [q] esetén fut a Camera Connect alkalmazás?
ggLétesítsen kapcsolatot a Camera Connect használatával (=410).
zz A [D] esetében fut az EOS szoftver?
ggIndítsa el az EOS szoftvert, és majd állítsa helyre a kapcsolatot
(=428).
zz [l] esetén be van kapcsolva a nyomtató?
ggKapcsolja be a nyomtatót.
zz Azonos jelszóval való hitelesítés használatára van beállítva
a fényképezőgép és a hozzáférési pont?
ggEz a hiba akkor fordul elő, ha a [Nyílt rendszer] hitelesítési módot
használja, és a két jelszó nem egyezik meg.
A beállításnál a készülék megkülönbözteti a kis- és nagybetűket,
ezért ügyeljen a helyes írásmódra. Győződjön meg róla, hogy
a fényképezőgépen a helyes jelszó van-e beállítva a hitelesítéshez
(=482).
12: A csatlakozási hely nem található
zz Be van kapcsolva a céleszköz és a hozzáférési pont?
ggKapcsolja be a céleszközt és a hozzáférési pontot, majd várjon egy
ideig. Amennyiben a kapcsolat továbbra sem jön létre, ismételten
végezze el a kapcsolat létrehozási műveleteit.
484
Hibaüzenetek kezelése
21: A DHCP-szerver nem rendelt hozzá címet
Mit ellenőrizzen a fényképezőgépen
zz A fényképezőgépen az IP-címnél az [Automatikus beállítás] opció van
beállítva. Helyes ez a beállítás?
ggHa nem használ DHCP-kiszolgálót, azt követően adja meg
a beállításokat, miután a fényképezőgép IP-cím beállítását
a [Kézi beállítás] opcióra módosította (=462).
Mit ellenőrizzen a DHCP-szerveren
zz Be van kapcsolva a DHCP-szerver?
ggKapcsolja be a DHCP-szervert.
zz Elegendő cím áll rendelkezésre a DHCP-szerver általi
címhozzárendeléshez?
ggNövelje a DHCP-szerver által hozzárendelhető címek számát.
ggTávolítsa el a DHCP-szerver által már eszközökhöz rendelt címeket
a hálózatból, hogy csökkentse a használatban levő címek számát.
zz Megfelelően működik a DHCP-szerver?
ggA DHCP-szerver beállításainak ellenőrzésével állapítsa meg, hogy
megfelelő-e a DHCP-szerver működése.
ggAdott esetben kérje meg a hálózati rendszergazdát, hogy ellenőrizze
a DHCP-szerver rendelkezésre állását.
485
Hibaüzenetek kezelése
22: Nincs válasz a DNS-szervertől
Mit ellenőrizzen a fényképezőgépen
zz A fényképezőgépen a DNS-szerver IP-cím beállítása megegyezik
a szerver aktuális címével?
ggÁllítsa az IP-címet [Kézi beállítás] módra. Majd a fényképezőgépen
állítsa be a használt DNS-szerver IP-címét (=497, =462).
Mit ellenőrizzen a DNS-szerveren
zz Be van kapcsolva a DNS-szervere?
ggKapcsolja be a DNS-szervert.
zz A DNS-szerver IP-címekre és a hozzájuk tartozó nevekre vonatkozó
beállításai helyesek?
ggEllenőrizze, hogy a DNS-szerveren az IP-címek és a hozzájuk
tartozó nevek helyesen vannak-e megadva.
zz Megfelelően működik a DNS-szerver?
ggA DNS-kiszolgáló beállításainak ellenőrzésével állapítsa meg, hogy
megfelelő-e a DNS-kiszolgáló működése.
ggAdott esetben kérje meg a hálózati rendszergazdát, hogy ellenőrizze
a DNS-szerver rendelkezésre állását.
Mit ellenőrizzen a teljes hálózaton
zz A hálózat, amellyel Wi-Fi-kapcsolatot kíván kialakítani, tartalmaz routert
vagy hasonló, átjáróként működő eszközt?
ggHa szükséges, kérdezze meg a hálózati rendszergazdától a hálózati
átjáró címét, és adja meg azt a fényképezőgépen (=497, =462).
ggEllenőrizze az összes hálózati eszközön, a fényképezőgépet is
beleértve, hogy helyesen adta-e meg az átjáró címét.
486
Hibaüzenetek kezelése
23: A kiválasztott hálózaton azonos IP-című eszköz van jelen
Mit ellenőrizzen a fényképezőgépen
zz Elképzelhető, hogy a fényképezőgép, valamint egy, az ugyanahhoz
a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozó eszköz IP-címe megegyezik?
ggMódosítsa a fényképezőgép IP-címét, hogy ne használja ugyanazt
a címet, mint a hálózatba kapcsolt másik eszköz. Egyéb esetben
pedig módosítsa annak az eszköznek az IP-címét, amely
a fényképezőgéppel azonos címet használ.
ggAmennyiben egy DHCP-szervert használó környezetben
a fényképezőgép IP-címe a [Kézi beállítás] lehetőségre van állítva,
módosítsa a beállítást az [Automatikus beállítás] lehetőségre
(=460).
21–23. sz. hibaüzenetek kezelése
oo A 21–23. sz. hiba kezelésekor a következőket is ellenőrizze.
oo Azonos jelszóval való hitelesítés használatára van beállítva
a fényképezőgép és a hozzáférési pont?
• Ez a hiba akkor fordul elő, ha a [Nyílt rendszer] hitelesítési módot
használja, és a két jelszó nem egyezik meg. A beállításnál a készülék
megkülönbözteti a kis- és nagybetűket, ezért ügyeljen a helyes írásmódra.
Győződjön meg róla, hogy a fényképezőgépen a helyes jelszó van-e
beállítva a hitelesítéshez (=482).
487
Hibaüzenetek kezelése
61: Nem található a kiválasztott SSID azonosítóhoz tartozó
vezeték nélküli LAN hálózat
zz Van bármilyen akadály a fényképezőgép és a hozzáférési pont antennája
között?
ggHelyezze a hozzáférési pont antennáját olyan helyzetbe, hogy az
antenna jól látható legyen a fényképezőgép pozíciójából (=494).
Mit ellenőrizzen a fényképezőgépen
zz Megegyezik a fényképezőgépen és a hozzáférési ponton beállított SSID?
ggEllenőrizze az SSID beállítását a hozzáférési ponton, majd adja meg
ugyanazt az SSID-azonosítót a fényképezőgépen.
Mit kell ellenőrizni a hozzáférési ponton
zz Be van kapcsolva a hozzáférési pont?
ggKapcsolja be a hozzáférési pontot.
zz MAC-cím alapú szűrés esetén regisztrálva van a fényképezőgép
MAC-címe a hozzáférési ponton?
ggRegisztrálja a fényképezőgép MAC-címét a hozzáférési ponton.
A MAC-cím az [Info megjelen.] képernyőn látható (=481).
488
Hibaüzenetek kezelése
63: Sikertelen vezeték nélküli LAN-hitelesítés
zz Azonos hitelesítési módszer használatára van beállítva a fényképezőgép
és a hozzáférési pont?
ggA fényképezőgép a következő hitelesítési módszereket támogatja:
[Nyílt rendszer], [Megosztott kulcs] és [WPA/WPA2-PSK].
zz Azonos jelszóval való hitelesítés használatára van beállítva
a fényképezőgép és a hozzáférési pont?
ggA beállításnál a készülék megkülönbözteti a kis- és nagybetűket,
ezért ügyeljen a helyes írásmódra. Győződjön meg róla, hogy
a fényképezőgépen a helyes jelszó van-e beállítva a hitelesítéshez.
zz MAC-cím alapú szűrés esetén regisztrálva van a fényképezőgép
MAC-címe a hozzáférési ponton?
ggRegisztrálja a fényképezőgép MAC-címét a hozzáférési ponton.
A MAC-cím az [Info megjelen.] képernyőn látható (=481).
64: Nem lehet csatlakozni a vezeték nélküli LAN-terminálhoz
zz Azonos titkosítási módszer használatára van beállítva a fényképezőgép
és a hozzáférési pont?
ggA fényképezőgép a következő titkosítási módszereket támogatja:
WEP, TKIP és AES.
zz MAC-cím alapú szűrés esetén regisztrálva van a fényképezőgép
MAC-címe a hozzáférési ponton?
ggRegisztrálja a fényképezőgép MAC-címét a hozzáférési ponton.
A MAC-cím az [Info megjelen.] képernyőn látható (=481).
489
Hibaüzenetek kezelése
65: Megszakadt a vezeték nélküli LAN-kapcsolat
zz Van bármilyen akadály a fényképezőgép és a hozzáférési pont antennája
között?
ggHelyezze a hozzáférési pont antennáját olyan helyzetbe, hogy az
antenna jól látható legyen a fényképezőgép pozíciójából (=494).
zz A Wi-Fi-kapcsolat valamilyen okból megszakadt, és a kapcsolat nem
állítható helyre.
ggEnnek lehetséges okai: más eszköz túlságosan leterheli a hozzáférési
pontot, a közelben mikrohullámú sütő vagy más hasonló eszköz
működik (zavarva az IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz-es) sávot), esetleg
eső vagy magas páratartalom zavarja a kommunikációt (=494).
66: Helytelen a vezeték nélküli LAN jelszava
zz Azonos jelszóval való hitelesítés használatára van beállítva
a fényképezőgép és a hozzáférési pont?
ggA beállításnál a készülék megkülönbözteti a kis- és nagybetűket,
ezért ügyeljen a helyes írásmódra. Győződjön meg róla, hogy
a fényképezőgépen a helyes jelszó van-e beállítva a hitelesítéshez.
67: Hibás vezeték nélküli LAN titkosítási mód
zz Azonos titkosítási módszer használatára van beállítva a fényképezőgép
és a hozzáférési pont?
ggA fényképezőgép a következő titkosítási módszereket támogatja:
WEP, TKIP és AES.
zz MAC-cím alapú szűrés esetén regisztrálva van a fényképezőgép
MAC-címe a hozzáférési ponton?
ggRegisztrálja a fényképezőgép MAC-címét a hozzáférési ponton.
A MAC-cím az [Info megjelen.] képernyőn látható (=481).
490
Hibaüzenetek kezelése
68: Nem lehet csatlakozni a vezeték nélküli LAN-terminálhoz.
Próbálja meg újra elölről.
zz Lenyomva tartotta a hozzáférési pont WPS (Wi-Fi Protected Setup)
gombját a megadott ideig?
ggTartsa nyomva a hozzáférési pont WPS gombját a hozzáférési pont
kezelési kézikönyvében megadott ideig.
zz A hozzáférési pont közelében próbálja meg létrehozni a kapcsolatot?
ggAkkor próbálja meg létrehozni a kapcsolatot, amikor a két eszköz
egymás közelében van.
69: Több vezeték nélküli LAN-terminál található. Nem lehet
kapcsolódni. Próbálja meg újra elölről.
zz Más hozzáférési ponthoz való kapcsolódás van folyamatban
nyomógombos csatlakozási módban (PBC módban) vagy WPS
(Wi-Fi Protected Setup) módban.
ggVárjon egy keveset, és próbálja meg újra létrehozni a kapcsolatot.
91: Egyéb hiba
zz A 11 és 69 közötti hibakódszám-tartományon kívüli egyéb hiba történt.
ggA főkapcsolóval kapcsolja ki, majd be a fényképezőgépet.
121: Nincs elég szabad hely a kiszolgálón
zz A cél webszerveren nincs elegendő szabad hely.
ggTörölje a szükségtelen fájlokat a webszerverről, ellenőrizze
a rendelkezésre álló szabad területet, majd próbálkozzon az
adatok újraküldésével.
491
Hibaüzenetek kezelése
125: Ellenőrizze a hálózati beállításokat
zz Csatlakoztatva van a készülék a hálózathoz?
ggEllenőrizze a hálózati kapcsolat állapotát.
126: Nem lehetett a kiszolgálóhoz csatlakozni
zz A CANON iMAGE GATEWAY karbantartás alatt áll, vagy ideiglenesen
túlterhelt.
ggPróbálkozzon később a webszolgáltatáshoz való csatlakozással.
127: Hiba történt
zz Miközben a fényképezőgép csatlakoztatva volt a webszolgáltatáshoz,
a 121–126 közötti hibakódszám-tartományon kívüli egyéb hiba történt.
ggPróbáljon meg Wi-Fi-kapcsolatot kialakítani a webszolgáltatással.
141: A nyomtató foglalt. Próbáljon meg ismét csatlakozni.
zz A nyomtató éppen nyomtat?
ggHa a nyomtatási folyamat befejeződött, próbálja meg újra létrehozni
a Wi-Fi-kapcsolatot a nyomtatóval.
zz Másik fényképezőgép csatlakozik a nyomtatóhoz Wi-Fi-n keresztül?
ggBontsa a Wi-Fi-kapcsolatot a másik fényképezőgéppel, és próbálja
meg újra kialakítani a Wi-Fi-kapcsolatot a nyomtatóval.
142: Nem lehetett lekérni a nyomtatóinformációkat. Az ismételt
próbálkozáshoz csatlakozzon újra.
zz Be van kapcsolva a nyomtató?
ggKapcsolja be a nyomtatót, és próbálja meg újra kialakítani
a Wi-Fi-kapcsolatot.
492
Hibaüzenetek kezelése
151: Átvitel visszavonva
zz A számítógépre indított automatikus képátvitel ismeretlen ok miatt
megszakadt.
ggAz automatikus képátvitel folytatásához állítsa a fényképezőgép
tápkapcsolóját <2> állásba, majd <1> állásba.
152: A kártya írásvédelmi kapcsolója lezárt állapotban van.
zz A kártya írásvédelmi kapcsolója lezárt állásban van?
ggTolja a kártya írásvédelmi kapcsolóját írás állásba.
493
A vezeték nélküli kommunikációs
funkcióhoz kapcsolódó megjegyzések
Ha az átviteli sebesség csökkenni kezd, a kapcsolat megszakad, vagy más
probléma jelentkezik a vezeték nélküli kommunikációs funkciók használatakor,
próbálja meg az alábbi műveletek segítségével kijavítani a hibát.
A fényképezőgép és az okostelefon közötti távolság
Ha a fényképezőgép túl messze van az okostelefontól, elképzelhető, hogy
Bluetooth-kapcsolatot igen, de Wi-Fi-kapcsolatot nem lehet kialakítani.
Ebben az esetben vigye közelebb egymáshoz a fényképezőgépet és
az okostelefont, majd hozza létre így a Wi-Fi-kapcsolatot.
A hozzáférési pont antennájának telepítési helye
zz Beltéren történő használat esetén abban a helyiségben helyezze üzembe
a készüléket, ahol a fényképezőgépet használja.
zz Úgy helyezze el az eszközt, hogy ne kerüljenek tárgyak és emberek közé
és a fényképezőgép közé.
Közeli elektromos eszközök
Ha a Wi-Fi-kapcsolat átviteli sebessége a következő elektronikai eszközök
hatása miatt csökken, állítsa le őket, vagy próbálja meg a kapcsolatot
azoktól távolabb létrehozni.
zz A fényképezőgép Wi-Fi-n keresztül, az IEEE 802.11b/g/n szabvány szerint,
a 2,4 GHz-es sávban küldi a jeleket. Ez azt jelenti, hogy a Wi-Fi-kapcsolat
átviteli sebessége Bluetooth-eszközök, mikrohullámú sütők, vezeték
nélküli telefonok, mikrofonok, okostelefonok, további fényképezőgépek és
hasonló, ezen a frekvenciasávon működő eszközök közelében csökken.
Több fényképezőgép használatával kapcsolatos óvintézkedések
zz Ha több fényképezőgépet csatlakoztat egyetlen hozzáférési ponthoz
Wi-Fi-n keresztül, győződjön meg róla, hogy azok IP-címe eltér-e.
zz Ha több fényképezőgépet csatlakoztat egyetlen hozzáférési ponthoz
Wi-Fi-n keresztül, az átviteli sebesség csökken.
zz Több IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz-es) hozzáférési pont esetén hagyjon
ki öt csatornát az egyes Wi-Fi-csatornák között, mivel így csökkentheti
a rádióhullámok által okozott interferenciát. Használja például az 1-es,
6-os és 11-es, a 2-es és 7-es vagy a 3-as és 8-as csatornát.
494
A vezeték nélküli kommunikációs funkcióhoz kapcsolódó megjegyzések
A BR-E1 vezeték nélküli távvezérlő használata
zz A BR-E1 egység nem használható, ha Bluetooth-kapcsolaton
keresztül párosította a fényképezőgépet és az okostelefont. Módosítsa
a fényképezőgép kapcsolatát a vezeték nélküli távirányítóra a [k:
Wi-Fi/Bluetooth kapcsolat] menüpont alatt található [Csatlak. vez.
n.távirány.-hoz] beállításnál.
495
Biztonság
Ha a biztonsági beállítások nincsenek megfelelően beállítva, az alábbi
problémák jelentkezhetnek.
zzÁtvitel figyelése
Rossz szándékú harmadik felek figyelemmel kísérhetik Wi-Fi-n keresztüli
adatátviteleit, és megpróbálhatnak hozzáférni adataihoz.
zzJogosulatlan hálózati hozzáférés
Rossz szándékú harmadik felek lopás, módosítás vagy
adatmegsemmisítés céljából jogosulatlan hozzáférést szerezhetnek
az Ön által használt hálózathoz. Ezenkívül olyan egyéb jogosulatlan
hozzáférések áldozata is lehet, mint a megszemélyesítés (amikor
a támadó egy személynek kiadva magát jogosulatlan információkhoz
próbál hozzájutni) vagy az ugródeszka-támadás (amikor valaki az Ön
hálózatához való jogosulatlan hozzáférését ugródeszkaként használja
arra, hogy elfedje a más rendszerekbe való beszivárgásának nyomait).
Javasoljuk, hogy a szükséges rendszerek kiépítésével, illetve a megfelelő
funkciók használatával tegye biztonságossá a hálózatát, mivel így
elkerülheti az ilyen típusú problémákat.
496
Hálózati beállítások ellenőrzése
zzWindows
Nyissa meg a Windows [Parancssorát], írja be az ipconfig/all
karakterláncot, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt.
Ekkor nem csupán a számítógéphez rendelt IP-cím, de az alhálózati
maszk, az átjáró, valamint a DNS-kiszolgáló adatai is megjelennek.
zzMac OS
Mac OS X operációs rendszer használatakor nyissa meg a [Terminál]
alkalmazást, írja be az ifconfig -a parancsot, majd nyomja meg
a <Return> billentyűt. A számítógéphez rendelt IP-cím az [inet] melletti
[en0] sorban jelenik meg a következő formátumban: „***.***.***.***”.
* A [Terminál] alkalmazással kapcsolatban további információkat a Mac OS X
operációs rendszer súgójában olvashat.
Ha szeretné elkerülni, hogy ugyanaz az IP-cím tartozzon a számítógéphez
és a hálózathoz csatlakozó más eszközökhöz, amikor a =462. oldalon
leírt folyamat során beállítja a fényképezőgéphez rendelt IP-címet,
módosítsa a jobb szélen található számot.
Példa: 192.168.1.10
497
A vezeték nélküli kommunikáció állapota
A vezeték nélküli kapcsolat állapotát a képernyőn és az LCD-panelen
ellenőrizheti.
Képernyő
Gyorsvezérlés képernyő
Információk megjelenítésére
szolgáló képernyő a lejátszás
során
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
LCD-panel
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
498
Wi-Fi funkció
Bluetooth funkció
Vezeték nélküli jel erőssége
(2)
A vezeték nélküli kommunikáció állapota
Kommunikáció állapota
Nincs
csatlakozva
Képernyő
Vezeték nélküli
jel erőssége
Wi-Fi funkció
LCD-panel
Wi-Fi funkció
Wi-Fi: Letiltás
Ki
Wi-Fi:
Engedélyezés
Csatlakozás
(villog)
(villog)
Csatlakozva
Adatok küldése
(fg)
Csatlakozási hiba
(villog)
(villog)
A Bluetooth funkció jelzője
Bluetooth funkció
[Enged]
[Tilt]
Csatlakozási
állapot
Bluetoothkapcsolat aktív
Bluetoothkapcsolat inaktív
Bluetoothkapcsolat inaktív
Képernyő
LCD-panel
s
s
s
s
Nem jelenik meg
Nem jelenik meg
oo A „Bluetooth csatlakozva” állapot akkor látható, ha a fényképezőgép Wi-Fi-n
keresztül okostelefonhoz van csatlakoztatva, valamint amikor számítógépre
végzet automatikus képátvitelt.
oo A „Bluetooth nincs csatlakozva” állapot a számítógépekhez, nyomtatókhoz
vagy webszolgáltatáshoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül történő kapcsolódás
esetén jelenik meg.
499
500
Beállítás
Ez a fejezet a Beállítások ([5]) lap menübeállítások elemét
ismerteti.
zz Az oldalcímektől jobbra látható M ikon azt jelzi, hogy a funkció
csak a Kreatív zónában érhető el.
501
Lapfülek: Beállítás
zzBeállítás 1
=505
=507
=510
=511
zzBeállítás 2
=513
=514
=515
=516
=519
zzBeállítás 3
=520
=521
=522
=523
=524
=528
502
Lapfülek: Beállítás
zzBeállítás 4
=532
=533
=535
=536
=538
=543
=544
zzBeállítás 5
=545
=546
=547
=548
=550
=550
=550
Élő nézet felvétel esetén az alábbi képernyő jelenik meg a [54]
lapfül megnyitásakor.
=532
=533
=535
=539
=543
=544
503
Lapfülek: Beállítás
Videofelvételnél az alábbi képernyő jelenik meg a [54] lapfül
megnyitásakor.
=532
=533
=535
=539
=542
=543
=544
Alap zóna és [HDR videó] üzemmódokban a [55] lapfül
megnyitásakor a következő képernyő jelenik meg.
=545
=550
504
Mappa létrehozása és kiválasztása
Tetszőlegesen létrehozhat és kiválaszthat a rögzített felvételek mentésére
szolgáló mappákat.
Mappa létrehozása
a [5: Mappa kiválasztása]
1 Válassza
opciót.
2 Válassza az [Új mappa] opciót.
3 Válassza az [OK] billentyűt.
505
Mappa létrehozása és kiválasztása
Mappa kiválasztása
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Válasszon egy mappát
a mappaválasztási képernyőn.
zz A készülék a rögzített képeket
a választott mappában tárolja.
(1)
(2)
(3)
(4)
A mappában található képek száma
Legkisebb fájlszám
Mappa neve
Legnagyobb fájlszám
Mappák
oo Egy mappában legfeljebb 9999 kép tárolható (fájlok száma 0001–9999 között).
Ha egy mappa megtelik, automatikusan új, az előzőnél eggyel nagyobb
mappaszámú mappa jön létre. Ezenkívül kézi visszaállítás esetén (=509)
automatikusan új mappa jön létre. Mappák 100-tól 999-ig tartó számozással
hozhatók létre.
Mappák létrehozása számítógéppel
oo Miután megjelenítette a kártya tartalmát, hozzon létre egy új mappát
„DCIM” néven. Nyissa meg a DCIM nevű mappát, és hozza létre a képeinek
mentéséhez és rendszerezéséhez szükséges számú mappát. A mappanévnek
a „100ABC_D” formátumot kell követnie. Az első három számjegy mindig
a mappa sorszáma 100 és 999 között. Az utolsó öt karakter A és Z közötti
kis- és nagybetű, szám és aláhúzás „_” tetszőleges kombinációjából
állhat. A szóköz nem használható. A mappanevek továbbá még akkor sem
tartalmazhatják ugyanazt a háromjegyű mappaszámot (például „100ABC_D”
és „100W_XYZ”), ha a többi öt karakter eltér.
506
Fájlszámozási módszerek
A mappába mentett képekhez a rendszer egy
0001 és 9999 közötti fájlszámot rendel hozzá.
A fájlszámozás módját bármikor módosíthatja.
(Példa) IMG_0001.JPG
Fájlszám
a [5: Fájlszámozás]
1 Válassza
lehetőséget.
be valamelyik beállítást.
2 Állítsa
zz Válassza a [Számozás] opciót.
zz Válasszon a [Folyamatos] és az
[Aut.nullázás] lehetőségek közül.
zz Ha szeretné visszaállítani
a fájlszámozást, válassza ki
a [Kézi nulláz.] lehetőséget (=509).
zz Új mappa létrehozásához válassza az
[OK] elemet, ekkor a fájlok számozása
ismét 0001-től kezdődik.
oo Ha a 999 számú mappában a fájlszám eléri a 9999-et, még akkor sem lehet
tovább fényképezni, ha a kártyán van még üres hely. A képernyőn ekkor
megjelenik a kártya cseréjére figyelmeztető üzenet. Helyezzen be új kártyát.
507
Fájlszámozási módszerek
Folyamatos
Akkor érdemes használni, ha szeretné, hogy a fényképezőgép
kártyacsere vagy új mappa létrehozása után is folytassa
a fájlszámozást.
A fájlszámozás még akkor is sorrendben folytatódik 9999-ig, ha kicseréli
a kártyát, vagy új mappát hoz létre. Ez különösen akkor hasznos, ha több
kártyán vagy mappában található, 0001 és 9999 közé eső számmal
ellátott képeket egy mappába kíván menteni a számítógépre.
Ha a cserekártya vagy a létező mappa korábban rögzített képeket
tartalmaz, az új képek fájlszámozása a kártyán vagy a mappában lévő
képek számozásától folytatódhat. Ha folyamatos fájlszámozást kíván
alkalmazni, akkor mindig újonnan formázott kártya használata javasolt.
Fájlszámozás a kártya
cseréje után
1. kártya
Fájlszámozás mappa
létrehozása után
2. kártya
1. kártya
100
0051
0052
(1)
(1)
508
Következő fájlszám
101
0051
0052
Fájlszámozási módszerek
Aut. nullázás
Akkor érdemes használni, ha szeretné, hogy ha kicseréli
a kártyát vagy új mappát hoz létre, a fényképezőgép minden
alkalommal 0001-től újrakezdődje a fájlszámozást.
Amikor kicseréli a kártyát, vagy mappát hoz létre, az újonnan mentett képek
fájlszámozása 0001-től indul. Ez akkor lehet hasznos, ha a képeket kártyák
vagy mappák szerint kívánja rendszerezni.
Ha a cserekártya vagy a létező mappa korábban rögzített képeket
tartalmaz, az új képek fájlszámozása a kártyán vagy a mappában lévő
képek számozásától folytatódhat. Ha 0001-gyel kezdődő fájlszámozással
szeretne képeket elmenteni, minden alkalommal használjon frissen
formázott kártyát.
Fájlszámozás a kártya
cseréje után
1. kártya
Fájlszámozás mappa
létrehozása után
2. kártya
1. kártya
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
A fájlszámozás visszaállítva
Kézi visszaállítás
Akkor érdemes használni, ha szeretné manuálisan
visszaállítani 0001-re a fájlszámozást, vagy egy új
mappában 0001-től szeretné kezdeni a fájlszámozást.
Amikor kézzel állítja vissza a fájlszámozást, automatikusan új mappa
jön létre, és az abban a mappában mentésre kerülő képek fájlszámozása
0001-től indul.
Ez például akkor lehet hasznos, ha az előző napon készített képeket nem
ugyanabban a mappában kívánja tárolni, mint az aznapi képeket.
509
Függőleges képek automatikus elforgatása
Úgy is beállíthatja az automatikus elforgatást, hogy
a fényképezőgép a megjelenítéshez elforgassa
a függőleges tájolással készített felvételeket.
az [5: Autom. elforg.]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
zzBezD
Automatikusan elforgatja a képeket a fényképezőgépen és
a számítógépeken történő lejátszás során.
zzBeD
A képeket csak számítógépeken történő megjelenítéskor forgatja el
automatikusan.
zzKi
oo Azok a képek, amelyek készítésekor az automatikus elforgatás [Ki] értékre volt
állítva, még akkor sem fordulnak el automatikusan, ha később megjelenítéskor
[Be] értékre állítja az automatikus elforgatást.
oo Amennyiben a képet a fényképezőgépet lefelé vagy felfelé irányítva
készítették el, a megfelelő tájolásra történő automatikus elforgatás esetleg
helytelen lehet.
oo Ha a számítógép nem forgatja el automatikusan a képeket, próbálja ki az EOS
szoftver használatát.
510
A memóriakártya formázása
Ha a kártya új, vagy korábban másik fényképezőgéppel vagy számítógéppel
formázta (inicializálta), akkor formázza a kártyát ezzel a fényképezőgéppel.
oo Amikor a kártyát formázza, az azon található összes adat és kép törlődik.
A védett képek is törlődnek, ezért ügyeljen, hogy semmi fontos ne legyen
a kártyán. Szükség esetén a kártya formázása előtt vigye át a képeket és
más adatokat számítógépre vagy egyéb adattároló eszközre.
a [5: Kártya formázása]
1 Válassza
lehetőséget.
a kártyát.
2 Formázza
zz Válassza az [OK] billentyűt.
zz Alacsony szintű formázáshoz nyomja meg
a <L> gombot. Ezzel bekerül a <X>
jel az [Alacsony színtű formázás]
lehetőséghez. Ezt követően válassza
az [OK] lehetőséget.
oo Elképzelhető, hogy a kártyaformázás-képernyőn megjelenő kártyakapacitás
kisebb, mint a kártyán jelzett kapacitás.
oo Az eszköz a Microsoft licencengedélyével használt exFAT technológiát
alkalmazza.
511
A memóriakártya formázása
A kártya formázás igénylő esetek
zz A kártya új.
zz A kártyát másik fényképezőgéppel vagy számítógéppel formázták.
zz A kártya tele van képekkel vagy adatokkal.
zz Kártyával kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg (=613).
Alacsony szintű formázás
zz Alacsony szintű formázásra akkor lehet szükség, ha kicsi a kártya írási
vagy olvasási sebessége, illetve, ha az összes adatot törölni szeretné
a kártyáról.
zz Mivel az alacsony szintű formázás törli a kártyán található összes
rögzíthető szektort, a művelet hosszabb időt vesz igénybe, mint a normál
formázás.
zz Az alacsony szintű formázást a [Mégse] gomb megnyomásával bármikor
megszakíthatja. A készülék még ebben az esetben is végrehajtja
a normál formázást, ezért a szokásos módon használhatja a kártyát.
A kártya fájlrendszere
zz Az SD-/SDHC-kártyák FAT32 fájlrendszert kapnak. Az SDXC-kártyák
exFAT fájlrendszert kapnak.
zz Az exFAT fájlrendszert használó kártyákra a 4 GB-ot meghaladó méretű
videókat is egyetlen fájlként rögzíti a rendszer (azaz nem darabolja őket
több fájlba). (A videofájl mérete meg fogja haladni a 4 GB értéket.)
oo A fényképezőgépben formázott SDXC-kártyák más fényképezőgépekben
nem használhatók. Ne feledje továbbá, hogy az exFAT rendszerre formatált
kártyákat egyes számítógépes operációs rendszerek vagy kártyaolvasók nem
képesek felismerni.
oo A kártyán lévő adatok formázása vagy törlése nem törli teljesen az adatokat.
Ne feledkezzen meg erről a kártya eladásakor vagy selejtezésekor. Amikor
kidob egy memóriakártyát, a személyes adatok védelme érdekében szükség
esetén végezzen további lépéseket, például fizikailag semmisítse meg
a kártyát.
512
Automatikus kikapcsolás
A fényképezőgép automatikus kikapcsolási idejét bármikor módosíthatja.
az [5: Autom. kikapcs.]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
oo A képernyő akkor is kikapcsol kb. 30 elteltével, ha a beállítás az [OFF]
lehetőségre van állítva. A fényképezőgép ettől függetlenül bekapcsolva marad.
513
A képernyő fényerejének beállítása
a [5: Kijelző fényereje]
1 Válassza
lehetőséget.
el a beállítást.
2 Végezze
zz A szürkeárnyalatos színskála
tanulmányozása közben a <Y> <Z>
gomb használatával állítsa be a fényerőt,
majd nyomja meg a <0> gombot.
oo A kép expozíciójának ellenőrzéséhez célszerű megtekinteni a hisztogramot
(=389).
514
A képernyő ki-/bekapcsolása
Beállíthatja, hogy a fényképezőgép keresőn keresztüli felvételkészítés
esetén az exponálógomb félig történő lenyomására be- és kikapcsoljon.
ki a [5: Képernyő ki/be g.]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
zzBe marad
Amikor félig lenyomja az exponálógombot, a képernyő nem kapcsol ki.
A képernyő kikapcsolásához nyomja meg az <B> gombot.
zzZár gomb
Amikor félig lenyomja az exponálógombot, a képernyő kikapcsol.
A képernyő bekapcsolásához engedje fel a gombot.
515
A dátum, az idő és az időzóna beállítása
Az első bekapcsolás alkalmával, illetve a dátum/idő/időzóna nullázásakor
az alábbi lépések segítségével állíthatja be első lépésként az időzónát.
Ha első lépésként az időzónát állítja be, a későbbiekben bármikor
módosíthatja ezt a beállítást, a dátum és az idő pedig igazodni fog
ehhez a beállításhoz.
Mivel a rögzített képek a felvételkészítés dátumát és időpontját is rögzítik,
ne felejtse el beállítani a dátumot és az időt.
a [5: Dátum/Idő/Zóna]
1 Válassza
lehetőséget.
be az időzónát.
2 Állítsa
zz Az [Időzóna] lehetőség kiválasztásához
használja a <Y> <Z> gombokat.
zz Nyomja meg a <0> gombot.
zz Nyomja meg a <0> gombot.
zz A <W> <X> gombok segítségével
válassza ki az időzónát, majd nyomja
meg a <0> gombot.
zz Ha az Ön időzónája nem szerepel
a listában, nyomja meg a <M>
gombot, majd állítsa be az UTC
zónától való eltérést az [Időeltérés]
menüpontban.
516
A dátum, az idő és az időzóna beállítása
zz A <Y> <Z> gombokkal válasszon egy
[Időeltérés] lehetőséget (+/-/óra/perc),
majd nyomja meg az <0> gombot.
zz A <W> <X> gombokkal állítsa be
a számot, majd nyomja meg a <0>
gombot.
zz Az időzóna vagy az időeltérés beállítását
követően a <Y> <Z> gombokkal
válassza az [OK] lehetőséget, majd
nyomja meg a <0> gombot.
be a dátumot és az időt.
3 Állítsa
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
válasszon ki egy elemet, majd nyomja
meg a <0> gombot.
zz A <W> <X> gombokkal állítsa be
a számot, majd nyomja meg a <0>
gombot.
be a nyári időszámítást.
4 Állítsa
zz Válassza ki a szükséges beállításokat.
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
válassza a [Y] lehetőséget, majd
nyomja meg az <0> gombot.
zz A <W> <X> gombokkal válassza ki
a [Z] lehetőséget, majd nyomja meg
a <0> gombot.
zz Ha a nyári időszámítás beállítása [Z],
a rendszer 1 órával előbbre állítja
a 3. lépésben beállított időt. Ha a [Y]
van beállítva, a nyári időszámítás
befejeződik, és a rendszer 1 órával
visszaállítja az időt.
ki a beállításból.
5 Lépjen
zz A <Y> <Z> gombokkal válassza ki az
[OK] lehetőséget.
517
A dátum, az idő és az időzóna beállítása
oo A dátum, idő és időzóna beállításai alaphelyzetbe állhatnak a fényképezőgép
akkumulátor nélküli tárolásakor, az akkumulátor lemerülésekor, illetve akkor,
ha azt hosszú ideig fagypont alatti hőmérsékletnek teszi ki. Ilyen esetben újból
be kell őket állítania.
oo A [Zóna-/időeltérés] beállítás módosítása után ellenőrizze, hogy a megfelelő
dátum/idő van-e beállítva.
oo A [5: Dátum/Idő/Zóna] képernyő megjelenítésekor az automatikus
kikapcsolási idő meghosszabbodhat.
518
Kezelőfelület nyelve
a [5: NyelvK]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza ki a kívánt nyelvet.
519
Videorendszer
Állítsa be a videorendszert a megjelenítéshez használt bármilyen
tévékészülékhez. Ez a beállítás a videók készítésekor elérhető
képfrekvenciákat határozza meg.
a [5: Videorendszer]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz NTSC-hez
Olyan területeken, ahol a tv-készülékek
által használt rendszer az NTSC (ÉszakAmerika, Japán, Dél-Korea, Mexikó stb.).
zz PAL-hoz
Olyan területeken, ahol a tv-készülékek
a PAL rendszert használják (Európa,
Oroszország, Kína, Ausztrália stb.).
520
Érintési érzékenység beállításai
az [5: Érintésvezérlés]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Az [Érzékeny] beállítás a [Normál]
beállításnál érzékenyebbé teszi az
érintőpanelt.
zz Az érintésvezérelt műveletek
kikapcsolásához válassza a [Tilt]
lehetőséget.
Az érintésvezérléssel kapcsolatos figyelmeztetések
oo Ne használjon éles tárgyakat, például a körmét vagy golyóstollat az
érintésvezérléshez.
oo Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyős műveletek elvégzése során ne
legyen nedves az ujja. Ha nedvesség éri a képernyőt, illetve ha az ujjai
nedvesek, az érintőképernyő nem feltétlenül fog reagálni, illetve zavar állhat
be a működésében. Ebben az esetben kapcsolja ki a készüléket, és törölje le
a nedvességet egy kendővel.
oo Ha kereskedelmi forgalomban is kapható védőlapot vagy matricát helyez
a képernyőre, az érintőképernyő lassabban reagálhat.
oo Ha az érintésvezérlés [Érzékeny] beállítása mellett gyorsan érintéssel
vezérelt műveleteket végez, a fényképezőgép reakcióideje gyengülhet.
521
A fényképezőgép használatakor megszólaló
hangjelzések
a [5: Hangjelzés]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
Érintse:
Letiltja az érintőműveletek során
megszólaló hangjelzéseket.
Tilt
Letiltja a fókusz megerősítése, az
önkioldóval történő felvételkészítés,
valamint az érintőműveletek során
megszólaló hangjelzéseket.
522
Fejhallgató hangereje
ki a [5: Fejhallg. hangerő]
1 Válassza
lehetőséget.
el a beállítást.
2 Végezze
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
állítsa be, majd nyomja meg az
<0> gombot.
oo A beépített mikrofon vagy külső mikrofon hangját fejhallgatón is ellenőrizheti,
ha a [z: Hangfelvétel] beállítás nem a [Tilt] lehetőségre van állítva.
523
Az akkumulátor információnak ellenőrzése
Megtekintheti az aktuálisan használt akkumulátor állapotát.
A fényképezőgéphez több akkumulátort is regisztrálhat, és megtekintheti
azok hozzávetőleges fennmaradó kapacitását és használati előzményeit.
ki az [5: Akku info]
1 Válassza
lehetőséget.
(1)
(2)
(1)
(2)
(3) (3)
(4)
(5)
(4)
(5)
Az akkumulátor helyzete
Akkumulátor vagy a használt
háztartási áramforrás típusa.
Megjelenik az akkumulátortöltés-jelző
(=53), amely 1%-os léptékben
jelzi az akkumulátor fennmaradó
kapacitását.
A jelenlegi akkumulátorral készült
felvételek száma. Az akkumulátor
cseréjénél a szám törlődik.
Megjelenik az akkumulátor újratöltési
teljesítményének szintje.
(Zöld) :Az akkumulátor újratöltési
teljesítménye jó.
(Zöld) :Az akkumulátor
újratöltési teljesítménye
kissé csökkent.
(Piros) :Új akkumulátor vásárlása
javasolt.
oo Eredeti Canon LP-E6N/LP-E6 akkumulátoregység használata javasolt. Ha nem
eredeti Canon akkumulátort használ, előfordulhat, hogy a fényképezőgép
maximális teljesítménye nem érhető el, illetve helytelen működés tapasztalható.
524
Az akkumulátor információnak ellenőrzése
oo A zárszámláló a rögzített állóképek számát jelzi. (A videofelvételeket nem
számolja.)
oo Az akkumulátorinformációk akkor is megjelennek, ha az LP-E6N/LP-E6
akkumulátoregységeket BG-E14 elemtartó markolattal használja (külön
kapható). AA/R6 elemek esetén csak az elemek töltöttségi szintje jelenik meg.
oo Amennyiben akkumulátorkommunikációs hibaüzenet jelenik meg, kövesse az
üzenetben látható utasítást.
Akkumulátor regisztrálása
A fényképezőgéphez legfeljebb hat darab LP-E6N/LP-E6 akkumulátor
regisztrálható. Ha több akkumulátort akar regisztrálni a fényképezőgéphez,
minden egyes akkumulátorhoz végezze el az alábbi eljárást.
meg az <B> gombot.
1 Nyomja
zz Az Akku info képernyő megjelenítése
után nyomja meg az <B> gombot.
Ha az akkumulátort nem regisztrálta,
szürkén jelenik meg a kijelzőn.
2 Válassza ki a [Tárolás] opciót.
az [OK] billentyűt.
3 Válassza
zz Az akkumulátor ekkor fehér színnel
jelenik meg.
oo Az akkumulátor nem regisztrálható, amennyiben a hálózati kiegészítőket
használja.
525
Az akkumulátor információnak ellenőrzése
Az akkumulátorok felcímkézése a sorozatszámokkal
Célszerű lehet kereskedelmi forgalomban kapható címkékkel megjelölni
a sorozatszámot a regisztrált LP-E6N/LP-E6 akkumulátoregységeken.
fel a sorozatszámot (1) egy kb.
1 Írja
25×15 mm-es címkére.
(1)
7c40
0300
fel a címkét.
2 Ragassza
zz Kapcsolja a tápkapcsolót <2> állásba.
zz Vegye ki az akkumulátort
a fényképezőgépből.
zz Az ábrán látható módon ragassza fel
a címkét (az elektromos érintkezők
nélküli oldalra).
oo A 2. lépés ábráján bemutatott helyen kívül sehova se ragasszon fel
címkét. Ellenkező esetben a rossz helyre ragasztott címke megnehezítheti
az akkumulátor behelyezését, vagy ellehetetlenítheti az áramellátás
bekapcsolását.
oo A (külön kapható) BG-E14 elemtartó markolat használata esetén előfordulhat,
hogy a címke az akkumulátor elemtartó kazettába való ismételt behelyezése
és eltávolítása során leválik. Ilyen esetben ragasszon fel új címkét.
526
Az akkumulátor információnak ellenőrzése
Regisztrált akkumulátor fennmaradó kapacitásának ellenőrzése
Ellenőrizheti a használaton kívüli akkumulátorok fennmaradó kapacitását,
valamint a legutóbbi használat dátumát.
(1)
(3)
(2)
Keresse meg az akkumulátor
sorozatszámát.
zz Nézze meg az akkumulátor
sorozatszámot tartalmazó címkéjét,
és keresse meg az akkumulátor
sorozatszámát (1) az akkumulátor
előzményeit megjelenítő képernyőn.
Ellenőrizhető az adott akkumulátor
hozzávetőleges fennmaradó kapacitása
(2) és az utolsó használat időpontja (3).
Az akkumulátorinformációk törlése
az [Info törlése] lehetőséget.
1 Válassza
zz Az [Info törlése] beállítás kiválasztásához kövesse a =525. oldal
2. lépését.
2 zz Ekkor a [X] jel jelenik meg.
meg a <L> gombot.
3 Nyomja
zz A megerősítést kérő párbeszédpanelen válassza az [OK]
Válassza ki a törölni kívánt akkumulátorinformációkat.
lehetőséget.
527
Érzékelő tisztítása
Azonnali tisztítás aktiválása
az [5: Érzékelő tisztítása]
1 Válassza
lehetőséget.
a [Tisztítás indításaf]
2 Válassza
beállítást.
zz A megerősítést kérő párbeszédpanelen
válassza az [OK] lehetőséget.
528
Érzékelő tisztítása
Automatikus tisztítás beállítás
az [Autom. tisztít.f]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
válasszon ki egy elemet, majd nyomja
meg a <0> gombot.
oo A lehető legjobb eredmény érdekében a fényképezőgépet egy asztalon vagy
más felületen a talpára állítva tisztítsa.
oo Ha többször megismétli az érzékelő tisztítását, az eredmény akkor sem lesz
sokkal jobb. Ne feledje, hogy előfordulhat, hogy [Tisztítás indításaf]
funkció nem érhető el közvetlenül a tisztítást követően.
oo Pöttyök jelenhetnek meg a rögzített képeken, ha az érzékelőt kozmikus
sugárzás vagy más hasonló behatás éri. A [Tisztítás indításaf] lehetőség
kiválasztásával ezek láthatósága minimalizálható (=528).
529
Érzékelő tisztítása
Az érzékelő kézi tisztítása M
Az automatikus tisztítással nem eltávolítható port egy kereskedelmi
fogalomban kapható légfúvó vagy hasonló eszköz segítségével manuálisan
is eltávolíthatja.
Mindig teljesen feltöltött akkumulátort használjon.
A képérzékelő felülete rendkívül sérülékeny. Ha az érzékelőt közvetlenül
kell tisztítani, ajánlatos ezt egy Canon szervizközpontra bízni.
az [5: Érzékelő tisztítása]
1 Válassza
lehetőséget.
a [Kézi tisztítás]
2 Válassza
lehetőséget.
az [OK] billentyűt.
3 Válassza
zz A „CLn” felirat villogni kezd az
LCD-panelen.
el az objektívet, majd
4 Távolítsa
tisztítsa meg az érzékelőt.
be a tisztítást.
5 Fejezze
zz Kapcsolja a tápkapcsolót <2>
állásba.
oo Javasolt a (külön kapható) hálózati kiegészítők használata.
530
Érzékelő tisztítása
oo Az érzékelő tisztítása közben soha ne tegye a következőket.
Az áramellátás megszakadása esetén a rekeszzár bezáródik, és
a reflextükör visszaereszkedik. Ennek eredményeként megsérülhetnek
a képérzékelő, a redőnyök és a reflextükör.
• Állítsa a tápkapcsolót <2> helyzetbe.
• Az akkumulátor eltávolítása, illetve behelyezése.
oo A képérzékelő felülete rendkívül kényes. Óvatosan tisztítsa meg az érzékelőt.
oo Használjon egyszerű légfúvót, amelyhez nincs ecset csatlakoztatva. Az ecset
az érzékelő sérülését okozhatja.
oo Ne nyúljon a légfúvó hegyével a fényképezőgépbe az objektívfoglalaton
belülre. Az áram kikapcsolása esetén a rekeszzár bezáródik, és a zárlemezek
vagy a reflextükör megsérülhet.
oo Soha ne használjon sűrített levegőt vagy más sűrített gázt az érzékelő
tisztításához. A sűrített levegő az érzékelő sérülését okozhatja, a gázpermet
pedig ráfagyhat az érzékelőre, és megkarcolhatja.
oo Ha az akkumulátor töltöttségi szintje az érzékelőtisztítás közben lecsökken,
figyelmeztető hangjelzés hallható. Hagyja abba az érzékelő tisztítását.
oo Ha a szennyeződés nem távolítható el légbefúvással, ajánlott az érzékelőt
Canon szervizközpontban tisztíttatni.
531
A felvételi módok ismertetőjének
megjelenítése
Megjeleníthető a felvételi mód rövid leírása a felvételi módok átváltása során.
a [5: Mód segéd]
1 Válassza
lehetőséget.
az [Engedélyezés]
2 Válassza
lehetőséget.
el a módválasztó tárcsát.
3 Forgassa
zz Megjelenik a kiválasztott felvételi mód
rövid leírása.
zz További részletek megjelenítéséhez
nyomja meg a <X> gombot.
zz A mód segéd kikapcsolásához nyomja
meg a <0> gombot. <8> és <U>
módokban megjelenik a felvételi mód
kiválasztásának képernyője.
532
Funkcióismertető megjelenítése
Megjeleníthető egy rövid leírás a funkciókról és elemekről a Gyorsvezérlés
beállítás használata esetén.
a [5: Funkcióismertető]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza az [Enged] lehetőséget.
oo Egy leírás törléséhez vagy koppintson rá, vagy folytassa a műveletek
végrehajtását.
533
Súgófunkciók
A [zSúgó] megjelenítésekor a <B> gomb megnyomásával
megjelenítheti az adott funkció leírását. A Súgó bezárásához ismét nyomja
meg a gombot. Ha a képernyő jobb oldalán egy görgetősáv (1) jelenik meg,
a görgetéshez használja a <5> tárcsát.
zzPélda: [z: Nagy ISO-érzék. zajcsökk.]
<B>
B
(1)
zzPélda: [5: Többfunkciós zárolás]
<B>
B
534
Súgófunkciók
Szövegméret beállítása
a [5: Súgószöveg mérete]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
535
A keresőben megjelenő információk testre
szabása
a [5: Kereső kijelzője]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz A kiválasztáshoz használja a <W> <X>
gombokat, majd nyomja meg a <0>
gombot.
Elektronikus horizont kijelzése
Az exponálógomb félig történő lenyomásakor megjelenik az elektronikus
horizont (1). Ez függőleges fényképezés esetén is működik.
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
536
Vízszintes
(3)
1°-os dőlés
(4)
2°-os vagy nagyobb dőlés
A keresőben megjelenő információk testre szabása
oo Csak a vízszintes dőlés ellenőrizhető. (Az előre és hátra történő dőlés nem
jelenik meg.)
oo Fennállhat ±1°-os hibahatár.
oo A [5: Kereső kijelzője] beállítás mellett megjelenő csillag azt jelzi, hogy
módosult a kereső kijelzőjének alapértelmezett beállítása.
Rácsmegjelenítés
A keresőben rácsot jeleníthet meg, amely segít ellenőrizni a fényképezőgép
dőlését, és megkomponálni a felvételt.
oo Élő nézet felvétel közben és videofelvétel indítása előtt megjeleníthet egy
rácsot képernyőn (=540).
A villódzásészlelés megjelenítése M
Ezen funkció beállítása esetén a <G> felirat jelenik meg a keresőben,
amikor a fényképezőgép a fényforrás villogása miatt villódzást érzékel.
oo Amennyiben a [z: Villódz.ment.flv.] beállítást [Enged] lehetőségre állítja,
a készített képen a villódzás expozícióra gyakorolt hatása csökken (=261).
537
<B> gombra megjelenő opciók
Beállíthatja, hogy milyen információk jelenjenek a képernyőn az <B> gomb
megnyomásakor, mikor a fényképezőgép felvételre kész állapotban van.
Válassza ki a [5: B gombra
1 megjelenő
opciók] lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Válassza ki a kívánt lehetőséget,
majd adjon hozzá [X] jelet.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
Elektronikus horizont kijelzése
A piros vonal zöld színre vált, amikor a kép gyakorlatilag egyenes.
Vízszintes
oo Fennállhat ±1°-os hibahatár.
oo Ha a dőlés jelentős mértékű, az elektronikus horizont hibahatára nagyobb.
oo Az elektronikus horizont nem jelenik meg élő nézet felvétel esetén, ha az
AF-módszer a [u+Követés] lehetőségre van állítva.
oo A [Gyorsvezérlés képernyő] beállításával kapcsolatos tudnivalókért
lásd: =622.
538
A képernyőn megjelenő információk testre
szabása
Beállíthatja, hogy élő nézet felvétel és videofelvétel közben milyen
információk jelenjenek meg a képernyőn.
Válassza a [5: Felv.kész.ad.kijel.]
lehetőséget.
A képernyőn látható információk testreszabása
a [Képernyőadat beáll.]
1 Válassza
lehetőséget.
képernyőket.
2 Válasszon
zz A <W> <X> gombokkal válassza ki, hogy
milyen információs képernyők jelenjenek
meg a fényképezőgép kijelzőjén.
zz Azon elemek esetén, amelyeket nem
kíván megjeleníteni, a jelölés [X]
törléséhez nyomja meg a <0> gombot.
zz A képernyő szerkesztéséhez nyomja
meg az <B> gombot.
a képernyőt.
3 Szerkessze
zz A <W> <X> gombokkal válassza
ki a képernyőn megjeleníteni kívánt
elemeket.
zz Azon elemek esetén, amelyeket nem
kíván megjeleníteni, a jelölés [X]
törléséhez nyomja meg a <0> gombot.
zz Az [OK] gombbal tárolja a beállítást.
539
A képernyőn megjelenő információk testre szabása
Rácsmegjelenítés
a [Rács megjelenítés]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
A Hisztogram beállítása
a [Hisztogram]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Válassza ki a tartalmat ([Fényerő]
vagy [RGB]) és a megjelenítés
méretét ([Nagy] vagy [Kicsi]).
zz A beállítások megerősítéséhez nyomja
meg a <M> gombot.
540
A képernyőn megjelenő információk testre szabása
Beállítások törlése
az [Alaphelyzetbe állítás]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza az [OK] billentyűt.
541
Az exponálógomb működésének
testreszabása videofelvételhez
Beállíthatja, hogy milyen funkciókat végezzen az exponálógomb, amikor azt
videofelvétel közben félig vagy teljesen lenyomja.
ki az [5: Exponálógomb
1 Válassza
funkció videókhoz] lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
Félig lenyomva
Adja meg, hogy milyen funkciót
hajtson végre a készülék, amikor az
exponálógombot félig nyomva tartja.
Teljesen lenyomva
Adja meg, hogy milyen funkciót
hajtson végre a készülék, amikor az
exponálógombot teljesen lenyomja.
Ha a [Telj. lenyom.] beállítást a [Videó ind./leáll.] lehetőségre állítja,
a videofelvételt nem csupán a videofelvétel gomb segítségével indíthatja
el/állíthatja le, hanem az exponálógomb teljes lenyomásával vagy az RC-6
távvezérlő, a BR-E1 vezeték nélküli távvezérlő vagy az RS-60E3 távkioldó
használatával is.
oo A fényképezőgép még abban az esetben is elindítja vagy leállítja a timelapse videók felvételét az exponálógomb teljes lenyomása esetén, ha
a [Telj. lenyom.] értéket a [Nincs funkció] lehetőségre állítja.
542
HDMI-kimenet felbontása
Beállíthatja azt a képfelbontást, amelyet a fényképezőgép akkor használ, ha
egy HDMI-kábel segítségével TV-készülékhez vagy külső rögzítőeszközhöz
csatlakoztatja azt.
a [5: HDMI felbontás]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
Automatikus
A képek automatikusan a csatlakoztatott
tv-készülék optimális felbontásán
jelennek meg.
1080p
1080p kimeneti felbontás. Abban
az esetben válassza ki, ha szeretné
elkerülni a fényképezőgép felbontásának
módosításakor jelentkező képhibákat
vagy késlekedéseket.
543
RAW-képek megjelenítése HDR televízión
A RAW-képeket HDR-ben is megtekintheti, ha a fényképezőgépet
HDR TV-hez csatlakoztatja.
a [5: HDMI HDR kimenet]
1 Válassza
lehetőséget.
a [Bekapcsolás]
2 Válassza
lehetőséget.
oo A képekkel végzett műveletek, pl. a RAW-képek feldolgozása a HDR-megjelenítés
során nem elérhető.
oo Többszörös expozícióval készült RAW-képek esetén a HDR megjelenítéshez
a rendszer JPEG-képeket használ.
oo Biztosítsa, hogy a HDR TV-n be legyen állítva a HDR-bemenet. A TVbemenetek váltásáról a televízió használati útmutatójában olvashat
részletesebben.
oo A használt TV-től függően lehetséges, hogy a képek nem a vártnak
megfelelően néznek ki.
oo Lehetséges, hogy egyes képeffektek és adatok nem jelennek meg
a HDR TV-n.
544
Többfunkciós zárolás
Beállíthatja, hogy a készülék zárolja a fényképezőgép vezérlőit
a többfunkciós zárolás engedélyezésekor. Ezzel megakadályozhatja
a beállítások véletlenszerű módosítását.
a [5: Többfunkciós
1 Válassza
zárolás] lehetőséget.
a fényképezőgép vezérlését
2 Állítsa
zárolásra.
zz A pipa [X] hozzáadásához nyomja meg
a <0> gombot.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
A <R> kapcsoló <R> állásba
állításával zárolhatja a kiválasztott [X]
fényképezőgép-vezérlőket.
oo Alap zóna módokban csak az [Érintésvezérlés] beállítás állítható be. <U>
módban a <6> vagy <5> tárcsa is használható.
oo Ha eltér az alapértelmezett beállítástól, akkor csillag („*”) jelenik meg
a [5: Többfunkciós zárolás] jobb szélén.
545
Egyéni fényképezési módok tárolása
M
Az aktuális fényképezőgép-beállításokat (például felvételi, menü- és egyedi
funkciókkal kapcsolatos beállításokat) egyedi fényképezési módként
tárolhatja.
az [5: Saját felvételi mód
1 Válassza
(C1, C2)] lehetőséget.
a [Beállítások tárolása]
2 Válassza
lehetőséget.
a kívánt elemeket.
3 Tárolja
zz A [Beállítások tárolása] képernyőn
válassza ki a [C*], lehetőséget, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz Az [Saját felvételi mód: C*] képernyőn
válassza az [OK] elemet.
A fényképezőgép aktuális beállításai
tárolásra kerültek a C* egyéni
fényképezési módban.
Tárolt beállítások automatikus frissítése
Ha az egyéni fényképezési módban történő felvételkészítés során módosít
egy beállítást, az üzemmód automatikusan frissül az új beállítással
(Automatikus frissítés). Az automatikus frissítés engedélyezéséhez
a 2. lépésnél állítsa az [Auto.friss.beáll.] opciót [Enged] értékre.
Tárolt Egyedi fényképezési módok törlése
Ha a 2. lépésben a [Beállítások törlése] lehetőséget választja, a megfelelő
módok beállítása visszaáll a tárolt egyedi fényképezési módok nélküli
alapértelmezett beállításokra.
oo Ezenfelül a felvételkészítési és a menübeállításokat is módosíthatja az Egyéni
fényképezési módokban.
546
A fényképezőgép alapértelmezett
beállításainak visszaállítása
M
A fényképezőgép felvételkészítési funkcióival, valamint a menüfunkciókkal
kapcsolatos beállítások visszaállíthatók az alapértelmezett értékekre.
ki az [5: Összes
1 Válassza
f.gépbeáll. törlése] lehetőséget.
2 Válassza az [OK] billentyűt.
oo Az összes egyedi funkció törléséről és a testreszabott vezérlők beállításainak
megjelenítéséről lásd: =581.
547
Szerzői jogi információk
M
A szerzői jogi információk beállítása esetén a készülék a kép Exif-adataiban
rögzíti a megadott információkat.
Válassza ki a [5: Szerzői jogi
1 információk]
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
meg a szöveget.
3 Adja
zz A karakterek kiválasztásához használja
a <j>, <9> vagy <5> tárcsát,
majd a beíráshoz nyomja meg
a <0> gombot.
zz Az [ ] lehetőség kiválasztásával
módosíthatja a beviteli módot.
zz A karakterek a [ ] kiválasztásával
vagy az <L> gombbal törölhetők.
ki a beállításból.
4 Lépjen
zz Nyomja meg a <M> gombot,
majd az [OK] gombot.
548
Szerzői jogi információk
A szerzői jogi információk ellenőrzése
Ha a 2. lépésben a [Szerzői jogok
megjelen.] lehetőséget választja,
ellenőrizheti a [Szerző] és a [Szerzői
jogok] mezőkben megadott információkat.
A szerzői jogi információk törlése
Ha a 2. lépésben a [Szerzői jogok törlése] lehetőséget választja, törölheti
a [Szerző] és a [Szerzői jogok] mezőkben megadott információkat.
oo Ha a „Szerző” vagy a „Szerzői jogok” mezőben megadott bejegyzés túl
hosszú, előfordulhat, hogy az nem jelenik meg teljes egészében a [Szerzői
jogok megjelen.] lehetőség kiválasztásakor.
oo A szerzői jogi információk az EOS Utility (EOS-szoftver) segítségével is
beállíthatók és ellenőrizhetők.
549
További információk
zzKezelési kézikönyvek és szoftverek letöltése
A kezelési kézikönyvek letöltéséhez válassza a [5: Kézikönyv/
szoftver URL] lehetőséget, majd olvassa be a megjelenített QR-kódot
okostelefonja segítségével.
A webhelyet számítógépről is elérheti a megadott URL-címen, és onnan
is letöltheti a szoftvert.
zzTanúsító emblémák megjelenítéseM
Válassza a [5: Tanúsító embléma megjel.] lehetőséget
a fényképezőgép néhány tanúsító emblémájának megjelenítéséhez.
További tanúsító emblémák találhatók a kezelési kézikönyvben,
a fényképezőgépvázon és a fényképezőgép csomagolásán.
zzFirmware-verzióM
A fényképezőgép vagy az aktuális objektív firmware-frissítése érdekében
válassza a [5: Firmware] lehetőséget.
550
Egyedi funkciók /
Saját menü
Elvégezheti a fényképezőgép különböző funkcióinak
finomhangolását, valamint a saját fényképezési szokásainak
megfelelően módosíthatja a gombokhoz és tárcsákhoz kapcsolódó
funkciókat. Emellett a Saját menü lapjaihoz hozzáadhatja
a gyakran használt menüelemeket és egyedi funkciókat.
551
Lapfülek: Testreszabás
=556
=559
=570
=581
552
Egyedi funkciók beállítása
M
ki a [C.Fn I:Expozíció],
1 Válassza
[C.Fn II:Autom. fókusz] vagy
[C.Fn III:Működés/Egyéb]
lehetőséget.
(1)
ki valamelyik Egyedi
2 Válassza
funkció számát.
zz A <Y> <Z> gombok megnyomásával
válassza ki az Egyedi funkció számát (1)
a beállításhoz.
a beállítást igény szerint.
3 Módosítsa
zz A <W> <X> gombok segítségével
válasszon egy beállítást (számot).
zz Ha be szeretne állítani még egy egyedi
funkciót, ismételje meg a 2–3. lépéseket.
zz A képernyő alján az egyes funkciószámok
alatt az aktuális egyedi vakufunkciók
láthatók.
zz Az alapértelmezéshez képest módosított
beállítások kék színnel jelennek meg.
ki a beállításból.
4 Lépjen
zz Nyomja meg a <M> gombot.
Újra megjelenik az 1. lépés képernyője.
553
Egyedi funkciók
M
A
színnel jelölt egyedi funkcióknak élő nézet felvétel és
videofelvétel esetén semmilyen hatása nincs (a beállítás ki van kapcsolva).
C.Fn I: Expozíció
AÉlőképes
k
felvétel
Videofelvétel
1 Expozíciós lépésköz
=556
k
k
2 ISO-érzékenység lépésköze
=556
k
a mód
3 Sorozat automatikus visszavonása
=556
k
4 Sorozat
=557
k
5 Sorozatképek száma
=557
k
6 Biztonsági eltolás
=558
k
7 Expozíciókompenzáció automatikus
=558
kikapcsolása
8 AE-rögzítéses mérési mód fókuszálás után =558
k
C.Fn II: Autom. fókusz
k
AÉlőképes
k
felvétel
Videofelvétel
1 Követési érzékenység
=559
k
2 Gyorsulás/lassulás követése
=560
k
k
3 AF-pont automatikus választása
=561
4 AI servo - 1. kép előválasztása
=561
5 AI servo - 2. kép előválasztása
=562
6 Objektív meghajtása, ha az AF nem
lehetséges
7 AF-területválasztási mód kiválasztása
=563
8 AF-módszerek korlátozása*
9 AF-területválasztási módszer
10 Tájoláshoz kapcsolódó AF-pont
11 Kezdeti Servo AF-pont,
/c
k
k
=564
k
k
=564
k
k
=565
k
=566
k
=563
12 AF-pont automatikus választása: EOS iTR AF
=567
13 AF-pontválasztó mozgása
=568
14 AF-pont megjelenítése fókuszáláskor
=568
15 Kereső kijelző világítás
=569
16 AF finombeállítás
=569
* Élő nézet felvételhez használatos funkció.
554
Egyedi funkciók
C.Fn III: Működés/Egyéb
AÉlőképes
felvétel
kVideofelvétel
k
1
z Figyelmeztetések a keresőben
=570
2
Tárcsairány Tv/Av során
=570
k
3
Felhasználói beállítások
=571
Beállításonként eltér
4
Objektív behúzása kikapcsoláskor
=574
k
5
Hangtömörítés
=574
k
k
555
Egyedi funkciók beállítható elemei
M
A [8] lapon saját preferenciái szerint konfigurálhatja a fényképezőgép
funkcióit.
C.Fn I:Expozíció
C.Fn I-1: Expozíciós lépésköz
1/2 lépésnyi lépésközöket ad meg a záridőhöz, a rekeszhez, az expozíciókompenzációhoz, az expozíciósorozathoz (AEB), a vaku expozíciókompenzációhoz stb.
zz 0: 1/3-érték
zz 1: 1/2-érték
oo Az [1/2-érték] beállításakor a kijelző az alábbiak szerint jelenik meg.
C.Fn I-2: ISO-érzékenység lépésköze
A kézi ISO-érzékenység lépésközét egy egész érték beállításra állíthatja.
zz 0: 1/3-érték
zz 1: 1-érték
oo Automatikus ISO-beállítás esetén az ISO-érzékenység még [1-érték] beállítás
mellett is automatikusan 1/3 lépésenként kerül beállításra.
C.Fn I-3: Sorozat autom. visszavonása
Megadhatja az AEB és a fehéregyensúly-rekeszelés visszavonását, amikor
a tápkapcsoló <2> állásban van.
zz 0: Engedélyezés
zz 1: Tilt
556
Egyedi funkciók beállítható elemei
C.Fn I-4: Sorozat
Az AEB felvételsorozat és fehéregyensúly-sorozat módosítható.
zz 0: 0, –, +
zz 1: –, 0, +
zz 2: +, 0, –
0 : Normál exponálás
– : Alulexponáltság
Fehéregyensúly-sorozat
B/A irány
M/G irány
0 : Normál fehéregyensúly
0 : Normál fehéregyensúly
– : Kék visszacsatolás
– : Magenta visszacsatolás
+ : Túlexponáltság
+ : Borostyán visszacsatolás
AEB
+ : Zöld visszacsatolás
C.Fn I-5: Sorozatképek száma
Az AEB és fehéregyensúly-sorozat funkciókkal készített felvételek száma
módosítható.
Ha a [Sorozat] a [0, –, +] lehetőségre van állítva, a sorozatképek az alábbi
táblázat szerint készülnek el.
zz 0: 3 felvétel
zz 1: 2 felvétel
zz 2: 5 felvétel
zz 3: 7 felvétel
(1-es lépésköz)
1. felvétel 2. felvétel 3. felvétel 4. felvétel 5. felvétel 6. felvétel 7. felvétel
3: 3
felvétel
2: 2
felvétel
5: 5
felvétel
7: 7
felvétel
Normál
(0)
Normál
(0)
Normál
(0)
Normál
(0)
-1
+1
±1
-2
-1
+1
+2
-3
-2
-1
+1
+2
+3
oo Ha a [2 felvétel] beállítást adta meg, az AEB-tartomány beállításakor
kiválaszthatja a + vagy a - oldalt. A fehéregyensúly-sorozat funkció használata
esetén a 2. felvételt a B/A vagy az M/G felé módosítja a készülék.
557
Egyedi funkciók beállítható elemei
C.Fn I-6: Biztonsági eltolás
Ha megváltozik a téma fényereje, és a normál exponálás nem érhető el
az automatikus expozíció tartományában, a normál exponálás eléréséhez
a fényképezőgép automatikusan módosítja a manuálisan kiválasztott beállítást.
A [Zársebesség/rekesznyílás] lehetőség kiválasztása esetén a beállítás
a <s> és <f> üzemmódra vonatkozik. Az [ISO-érzékenység] lehetőség
kiválasztása esetén a beállítás a <d>, <s> és <f> üzemmódra vonatkozik.
zz 0: Tilt
zz 1: Zársebesség/rekesznyílás
zz 2: ISO-érzékenység
oo Még ha az [z: zISO-érzékenység beállításai] menüpontban az [ISO
érz. tart.] vagy [Minimális záridő] beállítást módosítja is az alapértelmezett
beállításhoz képest, a biztonsági eltolás felülírja ezt a beállítást, amennyiben
arra a normál expozíció elérése érdekében szükség van.
oo Az ISO-érzékenység biztonsági eltolásának alsó és felső határértékét az
[Autom. tartomány] beállítás (=216) határozza meg. Ha azonban a manuálisan
beállított ISO-érzékenység meghaladja az [Autom. tartomány] beállítás értékét,
a biztonsági eltolás a manuálisan megadott ISO-érzékenységig fog hatni.
oo A biztonsági eltolás szükség esetén akkor is működésbe lép, ha a vaku
használatban van.
C.Fn I-7: Expozíciókompenzáció automatikus kikapcsolása
zz 0: Tilt
Az expozíciókompenzáció mértéke még akkor sem törlődnek,
ha a tápkapcsolót <2> állásba kapcsolja.
zz 1: Engedélyezés
A tápkapcsoló <2> helyzetbe állításával törölhetők az
expozíciókompenzációs beállítások.
C.Fn I-8: AE-rögzítéses mérési mód fókuszálás után
558
Mindegyik mérési módnál megadhatja,
hogy zárolni szeretné-e az expozíciót
(AE-rögzítés), miután a témák fókuszba
kerültek a One-Shot AF móddal.
Az expozíció rögzítve lesz, ameddig Ön
félig lenyomva tartja az exponálógombot.
Válasszon mérési módot az AE-rögzítés
funkcióhoz, és adjon hozzá egy pipa jelet
[X]. A beállítás tárolásához válassza az
[OK] lehetőséget.
Egyedi funkciók beállítható elemei
C.Fn II: Autom. fókusz
C.Fn II-1: Követési érzékenység
Ezzel a beállítással a témakövetés érzékenységét állíthatja be, amely
az AF-pontok előtt elhaladó zavaró objektumok vagy az AF-pontokról
eltávolodó témák esetén adott válaszidőt jelenti a AI Servo AF/Servo AF
használata során.
zz 0
Normál beállítás. Általános mozgó témák fényképezésére alkalmas.
zz Gyenge: -2/Gyenge: -1
A fényképezőgép abban az esetben is megpróbál a témára fókuszálni,
ha akadályok kerülnek az AF-pontok tartományába, illetve ha a téma
távolodik az AF-pontoktól. A -2 beállításnál a fényképezőgép tovább
követi a témát, mint a -1 beállításnál.
Ha azonban a fényképezőgép nem a megfelelő témára fókuszál,
valamivel lassabban tud a kívánt téma követésére váltani.
zz Érzékeny: +2/Érzékeny:+1
A fényképezőgép képes a különböző távolságban egymást követő
témákra fókuszálni, ha azokat az AF-pontok lefedik. Akkor is célravezető,
ha mindig a legközelebbi témára szeretne fókuszálni. A +2 beállítás a +1
beállításhoz képest érzékenyebb a következő témára fókuszáláskor.
Ugyanakkor a fényképezőgép nagyobb valószínűséggel fog nem
a szándékolt témára fókuszálni.
559
Egyedi funkciók beállítható elemei
C.Fn II-2: Gyorsulás/lassulás követése
Az AI Servo AF/Servo AF követési érzékenységének beállítására szolgál
olyan témák esetén, amelyek hirtelen változtatnak sebességet, például
hirtelen kezdenek el mozogni vagy hirtelen állnak meg.
zz 0
Az egyenletes sebességgel (kisebb sebességváltozással) mozgó
témáknál ideális.
zz -2 / -1
Az egyenletes sebességgel (kisebb sebességváltozással) mozgó
témáknál ideális. Akkor érdemes használni, ha a 0 beállítás a téma
kisebb mozgása vagy a téma előtt lévő akadály miatt instabillá teszi
a fókuszt.
zz +2 / +1
A hirtelen elmozduló, lelassuló/felgyorsuló vagy leálló témáknál
célravezető. A fényképezőgép még a hirtelen elmozdulás vagy leállás
miatt jelentősen sebességet váltó témák esetében is folyamatosan
a témára fókuszál. A fényképezőgép például kevésbé valószínű, hogy egy
olyan téma mögé fog fókuszálni, amely hirtelen kezd el Ön felé haladni,
vagy olyan téma elé fókuszálni, amely hirtelen megáll. A +2 beállításnál
a fényképezőgép jobban tudja követni a mozgó téma sebességének
jelentős változásait, mint a +1 beállításnál.
Mivel azonban ekkor a fényképezőgép még a téma kis elmozdulására is
érzékeny, a fókuszálás rövid időre megbízhatatlanná válhat.
560
Egyedi funkciók beállítható elemei
C.Fn II-3: AF-pont automatikus választása
Használatával az AF-pontok követési érzékenységének értékét állítja be
a hirtelen le, fel, jobbra vagy balra mozduló témák esetére.
Az [Automatikus választású AF], [AF-zóna] vagy [Nagy AF-zóna]
AF-területválasztási módokra, valamint a [u+Követés] és [AF-zóna]
AF-módszerekre vonatkozik.
zz 0
Normál beállítás a fokozatos AF-pontváltáshoz.
zz +2 / +1
A fényképezőgép még a hirtelen le, fel, jobbra vagy balra mozduló, illetve
az AF-pontoktól távolodó témák esetén is a szomszédos AF-pontokra
vált, hogy folyamatosan a témára fókuszáljon. A fényképezőgép arra az
AF-pontra vált, amely a téma folytatólagos mozgása, kontrasztja stb.
alapján a legnagyobb valószínűséggel fog a témára fókuszálni. A +2
beállításnál a fényképezőgép nagyobb valószínűséggel vált AF-pontot,
mint a +1 beállításnál.
Ugyanakkor nagy mélységélességű és nagy látószögű objektívek
használatakor, illetve ha a téma túl kicsi a keretben, a fényképezőgép
nagyobb valószínűséggel fog nem egy megfelelő AF-pontra fókuszálni.
C.Fn II-4: AI Servo – 1. kép előválasztása
Itt állíthatja be az AF-művelet jellemzőit és a zárkioldás időzítését az
AI Servo AF módban elsőként készíteni kívánt felvételhez.
zz Azonos előválasztás
Egyformán fontos a fókuszálás és a zárkioldás.
zz Kioldás-előválasztás
A készülék azonnal elkészíti a képet az exponálógomb lenyomásakor,
abban az esetben is, ha még nem sikerült beállítani az élességet. Akkor
hasznos, ha az adott pillanat fontosabb, mint a megfelelő fókusz.
zz Fókusz-előválasztás
A készülék csak az élesség beállítását követően készíti el a képet az
exponálógomb lenyomásakor. Akkor célravezető, ha csak az élesség
beállítását követően szeretné elkészíteni a felvételt.
561
Egyedi funkciók beállítható elemei
C.Fn II-5: AI Servo – 2. kép előválasztása
Sorozatfelvételre beállított AI Servo AF mellett beállíthatja, hogy
a fényképezőgép milyen AF-műveleti jellemzőkkel és zárkioldási
időzítéssel készítse el a sorozatfelvétel első képét követő felvételeket.
zz Azonos előválasztás
Egyformán fontos a fókuszálás és a folyamatos felvétel sebessége.
Gyengén megvilágított vagy kis kontrasztú témák esetén a folyamatos
felvétel sebessége lelassulhat.
zz Sebesség-előválasztás
A folyamatos felvétel sebessége fontosabb, mint az élesség elérése.
zz Fókusz-előválasztás
Az élesség elérése fontosabb, mint a folyamatos felvétel sebessége.
A készülék csak az élesség beállítását követően készíti el a képet.
oo Még ha be is van állítva a [Felvételiseb.-elővál.], a villódzáscsökkentést
(=261) aktiváló felvételi körülmények esetén a folyamatos felvétel sebessége
lassabb lehet, illetve rendszertelenné válhat a felvételek között szükséges idő.
oo Ha a fókuszt gyenge fényviszonyok mellett nem lehet beállítani az [Azonos
előválasztás] funkció használata esetén, a [Fókusz-előválasztás] beállítása
jobb eredményeket biztosíthat.
562
Egyedi funkciók beállítható elemei
C.Fn II-6: Objektív meghajtása, ha AF nem lehetséges
Meghatározhatja az objektívműveletet az olyan esetekre, amikor
a fényképezőgép nem képes automatikusan a témára fókuszálni.
zz 0: Fókuszkeresés folytatása
Ha az automatikus élességállítással nem készíthető éles kép, a készülék
tovább hajtja az objektívet, és folytatja a megfelelő élesség keresését.
zz 1: Fókuszkeresés leállítása
Ha elindul az automatikus élességállítás, és a fókusz túlságosan messze
van, vagy ha nem készíthető éles kép, a készülék nem hajtja tovább az
objektívet. Ezzel megakadályozza, hogy az objektív a fókuszkeresési
meghajtás miatt teljesen elveszítse a fókuszt.
oo Az [1:Fókuszkeresés leállítása] beállítás javasolt a szuper-teleobjektívek
vagy más olyan objektívek esetén, amelyek nagy területet fednek be, ugyanis
így elkerülhető a fókuszkereső meghajtás lényeges késése olyankor, amikor
az objektív jelentős mértékben fókuszon kívül kerül.
C.Fn II-7: AF-területválasztási mód kiválasztása
A fényképezési szokásainak megfelelően
szűkítheti a választható AF-területválasztási módok számát. Válassza ki
a kívánt AF-területválasztási módot, majd
nyomja meg a <0> gombot a [X] jel
hozzáadásához. A beállítás rögzítéséhez
válassza az [OK] lehetőséget.
Az AF-területválasztási módok leírását
a =128–=129. oldalon találja.
oo A [X] jelzés nem törölhető a [Kézi választás:1 AF-pont] beállítás mellől.
oo Bizonyos AF-területválasztási módokat akkor sem használhat, ha hozzáadja
a [X] jelet az [AF-ter.-választási mód kiv.] beállításhoz.
563
Egyedi funkciók beállítható elemei
C.Fn II-8: AF-módszerek korl.
Korlátozhatja az elérhető AF-módszerek számát.
Az AF-módszerekkel kapcsolatos további információkért lásd: =135–=137.
Adjon pipa jelet [X] az AF-módszerekhez, hogy elérhetővé tegye őket.
A beállítás tárolásához válassza az [OK] lehetőséget.
oo Az [X] jelölés nem távolítható el az [1 AF-pont] lehetőség mellől.
C.Fn II-9: AF-területválasztási módszer
zz 0: S 9 AF-területválasztó gomb
A <S> vagy <G> gomb megnyomását követően a <G> gomb
lenyomásával válthat az AF-területválasztási módok között.
zz 1: S 9 Főtárcsa
A <S> vagy <G> gomb megnyomását követően a <6> tárcsa
elforgatásával válthat az AF-területválasztási módok között.
oo A [1:S9Fő tárcsa] beállítás megadása esetén a <j> <9> tárcsa
segítségével helyezheti át az AF-pontot vízszintes irányban.
564
Egyedi funkciók beállítható elemei
C.Fn II-10: Tájoláshoz kapcsolódó AF-pont
zz 0: Ugyanaz függőleges/vízszintes esetén
Ugyanazon AF-területválasztási mód vagy manuálisan kiválasztott
AF-pont (vagy azonos pozícióban lévő AF-pont vagy AF-zóna keret)
használata a vízszintes és a függőleges tájolású felvételeknél.
zz 1: Külön AF-pontok: G+S (S élő nézet felvétel esetén)
Az AF-területválasztási mód, valamint az AF-pont vagy az AF-zóna kerete
külön beállítható a fényképezőgép minden tájolásához (1. vízszintes,
2. függőleges, a fényképezőgép markolata felül van, 3. függőleges,
a fényképezőgép markolata alul van).
Ha kézzel álltja be az AF-területválasztási módot és a manuálisan
kiválasztott AF-pontot (vagy zónát) a fényképezőgép három tájolása
számára, a készülék regisztrálja a tájolások beállításait. Valahányszor
megváltoztatja a fényképezőgép tájolását fényképezés közben,
a készülék az adott tájoláshoz beállított AF-területválasztási módra,
valamint manuálisan kiválasztott AF-pontra vagy AF-zóna keretre vált.
zz 2: Külön AF-pontok: csak S esetén
Különböző AF pont és AF-zónakeret pozíciók rendelhetők hozzá
minden egyes tájoláshoz (1. vízszintes, 2. függőleges, a fényképezőgép
markolata felül van, 3. függőleges, a fényképezőgép markolata alul
van). Azért hasznos, mert a fényképezőgép tájolásának megfelelően
AF-pontokat vagy az AF-zónakereteket automatikusan más pozíciókba
helyezi át.
A három különböző fényképezőgép-tájoláshoz hozzárendelt AF-pontokat
és AF-zóna kereteket a rendszer elmenti.
oo Ha a [8: Minden C.Fn törlése] beállítás van kiválasztva (=581), akkor
törlődnek az 1., 2. és 3. tájolás beállításai.
oo Ha a beállítás során használt objektívtől eltérő objektívet helyez
a fényképezőgépre, a beállítás törlődhet.
565
Egyedi funkciók beállítható elemei
C.Fn II-11: Kezdeti Servo AF-pont,
/c
Az AI Servo AF vagy Servo AF kezdeti AF-pontjának beállítására akkor van
lehetőség, ha az AF-területválasztási mód az [Automatikus választású
AF] lehetőségre vagy az AF-módszer a [u+Követés] lehetőségre van
állítva.
zz 0: Automatikus
Az AI Servo AF vagy Servo AF kezdő AF-pontját a készülék
a felvételkészítési feltételeknek megfelelően automatikusan állítja be.
/c-hez
zz 1: Kezdeti Servo AF-pont
Az AI Servo AF vagy Servo AF kezdeti AF-pontja a manuálisan beállított
AF-pont lesz, ha az AF-művelet az [AI Servo AF], az AF-területválasztási
mód pedig az [Automatikus választású AF] lehetőségre van állítva,
vagy az AF-művelet a [Servo AF], az AF-módszer pedig a [u+Követés]
lehetőségre van állítva.
-hez beállított AF-pont
zz 2:
Ha a [Szpot. AF] vagy [1 AF-pont] beállításról az [Automatikus
választású AF] vagy [u+Követés] beállításra vált, az AI Servo AF vagy
Servo AF kezdő AF-pontja az átváltás előtt manuálisan beállított AF-pont
lesz. Ez a beállítás akkor hasznos, ha azt szeretné, hogy az AI Servo AF
vagy Servo AF kezdő AF-pontja az [Automatikus választású AF] vagy
[u+Követés] módra való átváltás előtt beállított AF-pont legyen.
566
Egyedi funkciók beállítható elemei
C.Fn II-12: AF-pont automatikus választása: EOS iTR AF
Ezzel a funkcióval keresőn keresztüli felvételkészítés során az emberek
felismerésével végezhet automatikus fókuszálást. Ez a funkció akkor
lép működésbe, ha az AF-területválasztási mód beállítása a következők
valamelyike: AF-zóna (zóna kézi kiválasztása), Nagy AF-zóna (zóna kézi
kiválasztása) vagy Automatikus AF-választás.
zz 0: EOS iTR AF (Arcelőválasztás)
Az AF-pontok kiválasztásakor az [1:Enged] beállításhoz képest
a fényképezőgép jobban előnyben részesíti az arcokat.
One-Shot AF módban így könnyebben rá lehet fókuszálni az AF-területen
lévő, mozdulatlan emberi témákra.
Emellett a beállítással AI Servo AF-módban is könnyebben ráfókuszálhat
az AF-területen lévő arcokra.
Miután sikerült elérni a fókuszt, a fényképezőgép automatikusan úgy
választja ki az AF-pontokat, hogy folyamatosan az először észlelt arcokon
maradjon a fókuszt.
zz 1: Enged
A fényképezőgép automatikusan választja ki az AF-pontokat az AFinformációk, illetve az észlelt személyekre vonatkozó információk alapján.
A One-Shot AF módban könnyebben rá lehet fókuszálni egy álló emberi
témára az AF-területen.
Az AI Servo AF-módban könnyebben rá lehet fókuszálni egy emberi
témára az AF-területen. Ha nem észlelhetők emberek, a fényképezőgép
a legközelebbi témára fókuszál. Miután sikerült elérni a fókuszt, az AFpontok kiválasztása automatikus, így a fényképezőgép továbbra is az
első fókuszálás területének színére fókuszál.
zz 2: Tilt
Az AF-pontokat a gép automatikusan választja csak az AF-információk
alapján.
oo Ha az [0:EOS iTR AF (arc-előválasztás)] vagy az [1:Enged] lehetőséget
választja, a fókuszálás némileg hosszabb időt vesz igénybe, mint a [2:Tilt]
beállítás használata esetén.
oo A felvételi körülményektől és a témától függően előfordulhat, hogy még
a [0:EOS iTR AF (arc-előválasztás)] vagy az [1:Enged] beállítással sem éri
el a várt eredményt.
oo Rossz fényviszonyok esetén, amikor az EOS fényképezőgépekhez használt
külső Speedlite vakuk automatikusan kibocsátják az AF-segédfényt, a készülék
automatikusan az AF-információ alapján választja ki az AF-pontokat. (A felismert
emberekkel kapcsolatos információkat a készülék nem használja az
AF-művelethez.)
567
Egyedi funkciók beállítható elemei
C.Fn II-13: AF-pont-választás mozgása (keresőn keresztüli
felvételkészítés)
zz 0: Megáll az AF-terület szélénél
Hasznos megoldás, ha gyakran használ a keret szélén levő AF-pontokat.
zz 1: Folyamatos
A külső szélen való megállás helyett az AF-pont kiválasztása az
átellenben lévő szélen folytatódik.
oo A funkció abban az esetben is működik, ha az AI Servo AF kezdeti AF-pontjának
/c] beállítást az [1:
kiválasztásához a [8C.Fn II-11: Kezd. Servo AF-pt,
c-hez beáll. kezd. AF-pt] lehetőségre állítja.
/
C.Fn II-14: AF-pont megjelenítése fókuszáláskor
(keresőn keresztüli felvételkészítés)
Beállíthatja, hogy az AF-pontok megjelenjenek-e az AF-pontok kiválasztásakor,
az automatikus élességállítás indítása előtt (felvételre kész), az automatikus
élességállítás indításakor, fókuszálás közben, a fókusz elérésekor, illetve az
idő alatt, amíg a mérési időzítő a fókusz elérését követően aktív.
k: Megjelenik, l: Nem jelenik meg
AF-pont megjelenítése
fókuszáláskor
Az AF-pont
AF-indítás előtt
kiválasztásakor (felvételre kész)
AF-indításkor
0: Kiválasztott (állandó)
k
k
k
1: Összes (állandó)
k
k
k
2: Kivál. (elő AF,fókuszban)
k
k
k
3: Kivál. AF-pont (fókuszban)
k
l
k
4: Megjelenítés letiltása
k
l
l
AF közben
Fókusz
elérésekor
Aktív
fénymérés
a fókusz
elérése után
0: Kiválasztott (állandó)
k
k
k
1: Összes (állandó)
k
k
k
2: Kivál. (elő AF,fókuszban)
l
k
k
3: Kivál. AF-pont (fókuszban)
l
k
l
4: Megjelenítés letiltása
l
l
l
AF-pont megjelenítése
fókuszáláskor
568
Egyedi funkciók beállítható elemei
C.Fn II-15: Kereső kijelzőmegvilágítása
zz 0: Automatikus
Azok az AF-pontok, amelyek kevés fény vagy sötét téma mellett érték el
a fókuszt, automatikusan pirosan világítanak.
zz 1: Enged
A környezeti megvilágítás szintjétől függetlenül bekapcsol az AF-pontok
piros fényű megvilágítása.
zz 2: Tilt
Az AF-pontok nem világítanak pirosan.
Ha az [Autom.] vagy az [Enged] lehetőség van beállítva, beállíthatja, hogy
az AF-pont pirosan kezdjen-e világítani, amikor megnyomja a <Q> gombot
AI Servo AF módban.
zz OFF: Nincs megvilágítás
Az AF-pontok nem kezdenek világítani AI Servo AF közben.
zz ON: Megvilágítva
A fókuszáláshoz használt AF-pontok pirosan világítanak az AI Servo AF
közben. Az AF-pontok folyamatos felvétel közben is világítanak.
A [2:Tilt] beállítás esetén ezek a funkciók nem működnek.
oo A <S> vagy <G> gomb megnyomásának hatására az AF-pontok piros
színű megvilágítása ettől a beállítástól függetlenül bekapcsol.
oo A képméretarányt jelző vonalak, az elektronikus horizont és a keresőben
megjelenő rács szintén pirosan világítanak.
C.Fn II-16: AF finombeállítás
Elvégezheti az AF-fókuszpont finombeállítását. (=575).
569
Egyedi funkciók beállítható elemei
C.Fn III: Működés/Egyéb
C.Fn III-1: Figyelmeztetések z a keresőben
Az alábbi funkciók bármelyikének beállítása esetén a <z> ikon jelenhet
meg a keresőben és az LCD-panelen (=34).
Válassza ki azt a funkciót, amelyiknél szeretné, hogy megjelenjen
a figyelmeztető ikon, majd nyomja meg a <0> gombot a [X] jelzés
hozzáadásához. A beállítás tárolásához válassza az [OK] lehetőséget.
zz Ha az Egyszínű V opció van beállítva
Ha a [z: Képstílus] beállítása [Egyszínű] (=231), megjelenik
a figyelmeztető ikon.
zz Ha FE korrigált
Ha be van állítva a fehéregyensúly-korrekció (=227), megjelenik
a figyelmeztető ikon.
zz Ha M van beállítva
Ha a [z: Nagy ISO-érzék. zajcsökk.] beállítása [Többfelvételes
zajcsökk.] (=238), megjelenik a figyelmeztető ikon.
zz Ha HDR van beállítva
Ha a [z: HDR mód] van beállítva (=251), akkor megjelenik
a figyelmeztető ikon.
oo Ha beállítja bármely bepipált [X] funkciót, a <z> is megjelenik a megfelelő
beállításhoz a Kreatív zóna képernyőn (=67).
C.Fn III-2: Tárcsairány Tv/Av során
A tárcsa záridő és rekeszérték beállításához tartozó forgásiránya
megfordítható.
Az <a> felvételi módban a <6> és a <5> tárcsa forgatási iránya
fordított lesz. A többi felvételi módban csak a <6> tárcsa forgatási
iránya lesz fordított. A <5> tárcsa iránya <a> módban megegyezik az
expozíciókompenzáció beállításánál megadott iránnyal <d>, <s> és
<f> módban.
zz 0: Normál
zz 1: Ellentétes irány
570
Egyedi funkciók beállítható elemei
C.Fn III-3: Felhasználói beállítások
A fényképezőgép gombjaihoz és tárcsáihoz hozzárendelheti az Ön által
gyakran használt funkciókat, amely jelentősen megkönnyíti a készülék
használatát.
1 Válassza ki a sáv egy részét.
ki a hozzárendelni kívánt
2 Válassza
funkciót.
zz Nyomja meg a <0> gombot
a beállításhoz.
oo Az 1. lépésben megjelenő képernyőnél a <L> gomb megnyomásával állíthatja
vissza az Egyéni kezelőszervek alapértelmezett beállításait. A [Minden C.Fn
törlése] lehetőség kiválasztásakor a testre szabott műveletek nem törlődnek.
571
Egyedi funkciók beállítható elemei
A kezelőszervekhez elérhető funkciók
Funkció
Mérés és AF-indítás
k
k
AF
AF-stop
k
ONE SHOT z AI SERVO/SERVO
k
AF-pont közvetlen választása
Videó Servo AF szüneteltetése
Mérés indítása
k
AE-rögzítés / FE-rögzítés
k
AE-rögzítés (nyomva tartás)
k
AE-rögzítés
Expozíció
AE-rögzítés (gomb lenyomva)
FE-rögzítés
ISO-érzékenység beállítása (gomb nyomva
forgatása)
tartása,
Expozíciókompenzáció (gomb nyomva tartása,
forgatása)
Vaku-expozíciókompenzáció
k
k
k
k
k
Záridő beállítása M módban
Rekesznyílás beállítása M módban
Képminőség
Kép
Képstílus
Fehéregyensúly
Mappa létrehozása
Mélységélesség-előnézet
IS indítása
Művelet
Menü kijelzése
Vaku funkcióbeállítások
Wi-Fi-/Bluetooth-kapcsolat
Nincs funkció (tiltva)
572
k
Egyedi funkciók beállítható elemei
j
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
> a Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkcióval ellátott szuperoo A <
teleobjektívek „AF-stop gombjára” utal.
573
Egyedi funkciók beállítható elemei
C.Fn III-4: Kikapcs.kor objek. behúzása
Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan behúzza-e a fogaskerékhajtású STM-objektíveket (pl. EF40mm f/2.8 STM), amikor a fényképezőgép
tápkapcsolóját <2> állásba állítják.
zz 0: Enged
zz 1: Tilt
oo Automatikus kikapcsolás esetén az objektív nem húzódik be, akármilyen
beállítást adott meg.
oo Az objektív leválasztása előtt győződjön meg róla, hogy az be van-e húzva.
oo Ha a [0:Enged] lehetőség van beállítva, a funkció az objektív
fókuszmódkapcsolójának mindkét (AF és MF) állásában aktív lesz.
C.Fn III-5: Hangtömörítés
A videofelvétel hangtömörítését állítja be. Az [1:Tilt] érték a tömörített
hanghoz képest jobb hangminőséget tesz lehetővé, ugyanakkor nagyobb
méretű fájlokat eredményez.
zz 0: Engedélyezés
zz 1: Tilt
oo A hang olyankor is tömörítésre kerül, ha a videofájl [1:Tilt] értékkel került
rögzítésre, majd tömörítés nélkül mentették azt.
oo A hangtömörítés még akkor is bekövetkezik, ha az [1:Tilt] lehetőséget
választja, amikor a [Videofelv. méret] beállítása L6V (NTSC)
vagy L5V (PAL).
oo Az Alap zóna és a video-pillanatfelvételek hangja még az [1:Tilt] kiválasztása
esetén is tömörített lesz.
574
Az AF-pozíció finombeállítása
(AF finombeállítás)
M
A fókuszpont finombeállítása keresővel történő felvételkészítés során
végzett automatikus fókuszálásnál lehetséges.
oo Normál körülmények között nincs szükség az AF finombeállítására.
Ezt a beállítást csak szükség esetén végezze el. Vegye figyelembe,
hogy ez a beállítás akadályozhatja a pontos fókuszálást.
1: Azonos mértékű beállítás
Adja meg a beállítás értékét manuálisan folyamatos beállításokkal, felvétel
készítésével, majd az eredmények ellenőrzésével mindaddig, amíg el
nem éri a kívánt eredményt. Automatikus élességállítás során a készülék
az objektívtől függetlenül mindig a korrigált értéknek megfelelően tolja el
a fókuszpontot.
ki a [C.Fn II:Autom.
1 Válassza
fókusz] lehetőséget.
ki a [16: AF
2 Válassza
finombeállítás] lehetőséget.
ki az [1:Mind azon.
3 Válassza
mérték.] beállítást.
4 Nyomja meg a <Q> gombot.
575
Az AF-pozíció finombeállítása (AF finombeállítás)
el a beállítást.
5 Végezze
zz A „–: ” ikonhoz közelebb állítva
a normál fókuszpont elé helyezi
a fókuszpontot.
zz A „+: ” ikonhoz közelebb állítva
a normál fókuszpont mögé helyezi
a fókuszpontot.
zz A beállítást követően nyomja meg
a <0> gombot.
zz Nyomja meg ismét a <0> gombot.
a beállítás eredményét.
6 Ellenőrizze
zz Készítsen egy képet, és ellenőrizze
a beállítás eredményét.
zz Ismételje meg a beállításokat szükség
szerint.
oo A [1:Mind azon. mérték.] beállítás kiválasztása esetén nem végezhető külön
AF-finombeállítás a zoomobjektívek nagy látószögű és tele állásában.
576
Az AF-pozíció finombeállítása (AF finombeállítás)
2: Beállítás objektívenként
Külön elvégezheti a korrekciót minden objektívhez, és a fényképezőgépben tárolhatja
a módosítást. Összesen 40 objektív módosított beállítását tárolhatja. Ha az automatikus
élességállítás során olyan objektívet használ, amelynek módosított beállítását tárolta,
a készülék mindig a korrigált értéknek megfelelően tolja el a fókuszpontot.
Adja meg a beállítás értékét manuálisan folyamatos beállításokkal, felvétel
készítésével, majd az eredmények ellenőrzésével mindaddig, amíg el nem éri
a kívánt eredményt. Zoom objektív esetén a nagy látószögű (W) és a tele (T)
álláshoz is végezze el a finombeállítást.
a [2:Beáll. obj.-ként]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Nyomja meg a <Q> gombot.
és igény szerint
3 Ellenőrizze,
módosítsa az objektívek adatait.
Az objektív adatainak megjelenítése
(1)
zz Az objektívnév és a 10 számjegyű
sorozatszám megjelenítéséhez nyomja
meg az <B> gombot. A sorozatszám
megjelenésekor válassza az [OK]
lehetőséget, és folytassa a 4. lépéssel.
zz Ha a készülék nem tudja teljes bizonyossággal
megállapítani az objektív sorozatszámát,
a „0000000000” jelzés lesz látható. Ebben az
esetben írja be a számot a következő oldalon
található utasítások szerint.
zz Az egyes objektívek sorozatszáma előtti
csillagról „*” a következő oldalon olvashat.
(1) Regisztrált szám
577
Az AF-pozíció finombeállítása (AF finombeállítás)
A sorozatszám megadása
Objektív sorozatszáma
zz Válassza ki a beírandó számot, majd
nyomja meg a <0> gombot a <r>
megjelenítéséhez.
zz Írja be a számot, majd nyomja meg
a <0> gombot.
zz Az összes számjegy megadását
követően válassza az [OK] gombot.
zz A 3. lépés során a 10 számjegyből álló sorozatszám előtt megjelenő
„*” jelzés arról tájékoztatja, hogy nem regisztrálhat több egységet
ugyanabból az objektívtípusból. A „*” jelzés a sorozatszám
megadása esetén sem tűnik el.
zz Az objektív sorozatszáma nem feltétlenül egyezik a 3. lépés során
megjelenő sorozatszámmal. Ez nem utal hibás működésre.
zz Ha betűk is vannak az objektív sorozatszámában, csak a számokat
adja meg.
zz Ha az objektív sorozatszáma tizenegy vagy több számjegyből áll, csak az
utolsó tíz számjegyet adja meg.
zz A sorozatszám objektívenként más és más helyen található.
zz Nem minden objektív van ellátva sorozatszámmal. Sorozatszámmal nem
rendelkező objektív beállításainak tárolásához adjon meg tetszőleges
sorozatszámot.
oo Ha konverter használata esetén a [2: Beáll. obj.-ként] lehetőséget választja,
a készülék az objektív és a konverter közös módosított beállítását tárolja.
oo 40 objektív tárolását követően megjelenik egy üzenet. Ha kiválasztja, hogy
mely objektív tárolt beállításait törölje (írja felül) a készülék, másik objektív
beállításait is regisztrálhatja.
578
Az AF-pozíció finombeállítása (AF finombeállítás)
Fix fókusztávolságú
objektív
Zoom objektív
el a beállítást.
4 Végezze
zz Zoom objektív esetén válassza a nagy
látószögű (W) vagy a tele (T) állást.
A <0> gomb megnyomásának
hatására a narancssárga keret eltűnik,
és lehetőség nyílik a finombeállításra.
zz Adja meg a beállítás értékét, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz A „–: ” ikonhoz közelebb állítva
a normál fókuszpont elé helyezi
a fókuszpontot.
zz A „+: ” ikonhoz közelebb állítva
a normál fókuszpont mögé helyezi
a fókuszpontot.
zz Zoom objektív esetén hajtsa újra végre
az eljárást, és végezze el a beállítást
a nagy látószögű (W) és a tele (T)
álláshoz is.
zz A módosítást követően a <M> gomb
megnyomásával térhet vissza
az 1. lépés képernyőjéhez.
a beállítás eredményét.
5 Ellenőrizze
zz Készítsen egy képet, és ellenőrizze
a beállítás eredményeit.
zz Ismételje meg a beállításokat szükség
szerint.
579
Az AF-pozíció finombeállítása (AF finombeállítás)
oo Ha a zoomobjektív közepes tartományában (fókusztávolság) készít felvételt,
a készülék a nagy látószögű és tele állásnál végzett finombeállításhoz képest
automatikusan korrigálja az AF fókuszpontját. Még akkor is automatikusan
korrekciót végez a köztes távolságra, ha csak a nagy látószögű vagy csak
a tele állás finombeállítását végezte el.
Az összes AF finombeállítás törlése
Ha a képernyő alján megjelenik a [ Törl mind] elem, az <L> gomb
megnyomásával törölheti a [1:Mind azon. mérték.] és a [2:Beáll. obj.-ként]
elemnél végzett beállításokat.
Az AF finombeállítással kapcsolatos figyelmeztetések
oo Az AF fókuszpontja a téma jellemzőitől, a fényerőtől, a zoomhelyzettől
és a felvétel egyéb körülményeitől függően kissé arrébb kerülhet. Ezért
előfordulhat, hogy még az AF finombeállítás ellenére sem mindig sikerül
automatikusan beállítani a fókuszt a megfelelő helyzetben.
oo Egy-egy lépés beállítási értéke az objektív maximális rekeszértékétől függ.
Ismételt lépésekben végezze az AF-fókuszpont beállítását: módosítsa a kívánt
beállítást, készítsen egy felvételt, majd ellenőrizze a fókuszt.
oo A beállítást a fényképezőgép nem alkalmazza az Élő nézet felvétel és
videofelvétel során végzett autofókuszra.
oo Ezek a beállítások a [8: Minden C.Fn törlése] lehetőség kiválasztása
esetén is megmaradnak (=581). Ugyanakkor a beállítás a [0:Tilt] lesz.
oo A beállítás eredményeinek ellenőrzéséhez fókuszáljon One-Shot AF
használatával.
Az AF-fókuszpont finombeállításával kapcsolatos megjegyzések
oo Célszerű a felvétel elkészítésének helyén elvégezni a korrekciót. Ez növeli
a beállítás pontosságát.
oo A finombeállítás során állvány használata ajánlott.
oo A beállítás elvégzéséhez ajánlott 73 képrögzítési minőségben készíteni
a felvételt.
580
Egyedi funkcióbeállítások törlése
A [8: Minden C.Fn törlése] lehetőség kiválasztása az egyedi funkciók
minden beállítását törli. Ne feledje, hogy a [Felhasználói beállítások]
beállításai nem törlődnek.
581
Lapfülek: Saját menü
=583
=586
=586
=587
582
Tárolás a Saját menüben
M
A Saját menü lapon olyan menüpontokat és egyedi funkciókat regisztrálhat,
melyek beállításait gyakran változtatja.
Saját menü lap létrehozása és hozzáadása
a [Saját menü lap
1 Válassza
hozzáadása] lehetőséget.
az [OK] billentyűt.
2 Válassza
zz Az 1. és 2. lépés megismétlésével
legfeljebb öt saját menülap hozható
létre.
Menüelemek tárolása a Saját menü lapjain
a [MY MENU*:
1 Válassza
Konfigurálás] lehetőséget.
583
Tárolás a Saját menüben
a [Tételek kiválaszt.
2 Válassza
tárolásra] lehetőséget.
a kívánt elemeket.
3 Tárolja
zz Válassza ki a beállítani kívánt elemet,
és nyomja meg a <0> gombot.
zz A megerősítést kérő párbeszédpanelen
válassza az [OK] lehetőséget.
zz Legfeljebb hat elem regisztrálható.
zz A 2. lépés képernyőjéhez való
visszatéréshez nyomja meg
a <M> gombot.
A Saját menü lap beállításai
A menülapon szereplő elemeket rendezheti
és törölheti, a menülapot pedig át is
nevezheti és törölheti is.
zzTárolt tételek rendezése
A Saját menüben tárolt tételek sorrendje módosítható. Ehhez válassza
a [Tárolt tételek rendezése] lehetőséget, majd válassza ki azt
a tételt, amelyet át szeretne helyezni, és nyomja meg a <0> gombot.
Ha a képernyőn megjelenik a [z] jelzés, fordítsa el a <5> tárcsát az
elem mozgatásához, majd nyomja meg a <0> gombot.
zzKijelölt tételek törlése/Minden tétel törlése a lapról
A tárolt elemek közül bármelyiket törölheti. A [Kijelölt tételek törlése]
funkcióval egyenként törölheti az elemeket, míg a [Minden tétel törlése
a lapról] lehetőséggel a lapon található összes tárolt tételt törölheti.
584
Tárolás a Saját menüben
zzLap törlése
Törölheti az aktuális Saját menü lapot. A [MY MENU*] lap törléséhez
válassza a [Lap törlése] lehetőséget.
zzLap átnevezése
A [MY MENU*] névről átnevezheti a Saját menü lapot.
a [Lap átnevezése]
1 Válassza
lehetőséget.
meg a szöveget.
2 Adja
zz A felesleges karakterek törléséhez
válassza a [ ] lehetőséget, vagy
nyomja meg a <L> gombot.
zz A <j> <9> gomb megnyomásával
válasszon egy karaktert, majd nyomja
meg a <0> gombot.
zz Az [ ] lehetőség kiválasztásával
módosíthatja a beviteli módot.
meg a bevitt adatokat.
3 Erősítse
zz Nyomja meg a <M> gombot,
majd az [OK] gombot.
585
Tárolás a Saját menüben
Saját menü összes lapjának törlése/Minden tétel törlése
Ezzel a funkcióval törölheti a korábban
létrehozott összes Saját menü lapot
vagy a Saját menü lapok alatt tárolt
menüelemeket.
zzSaját menü lapok törlése
Minden létrehozott Saját menü lapot törölhet. A [Saját menü lapok
törlése] lehetőség kiválasztásakor a Saját menü [MY MENU1] és
[MY MENU5] lap közötti összes lapját törli a rendszer, a [9] lap
pedig visszaáll az alapértelmezett beállításokra.
zzMinden tétel törlése
A Saját menü [MY MENU1] és [MY MENU5] közötti lapjain tárolt
valamennyi tételt törölheti. A művelettel a lapok nem törlődnek.
A [Minden tétel törlése] lehetőség kiválasztásakor a létrehozott
lapokon tárolt minden tétel törlődik.
oo Ha a [Lap törlése] vagy a [Saját menü lapok törlése] parancsot választja,
a [Lap átnevezése] funkcióval átnevezett lapokat is törli a fényképezőgép.
586
Tárolás a Saját menüben
A menü kijelzésének beállításai
A [Menü megjel.] funkcióval állíthatja be
azt a menüképernyőt, amely a <M>
gomb megnyomásakor először megjelenik.
zzNormál megjelenés
A legutóbb megjelenített menüképernyőt jeleníti meg.
zzMegjelenítés a Saját menü laptól
Megjelenítés kijelölt [9] lappal.
zzCsak a Saját menü lap megjelenítése
Csak a [9] lap jelenik meg. (A [z], [3], [k], [5] és [8] lap nem
jelenik meg.)
587
588
Referencia
Ez a fejezet referenciaadatokat tartalmaz a fényképezőgép
funkcióiról.
589
Szoftver
Az EOS szoftver és egyéb dedikált szoftver letöltése
és telepítése
Mindig a szoftver legújabb verzióját telepítse.
Frissítse a telepített szoftverek minden korábbi verzióját a legújabb verzióval
való felülírással.
oo Ne csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez, amíg nem telepítette
a szoftvert. A szoftver telepítése ilyenkor nem a megfelelő módon zajlik le.
oo A szoftver telepítése közben a számítógépnek csatlakoznia kell az internethez.
oo A korábbi verziók nem képesek az erről a fényképezőgépről származó képek
helyes megjelenítésére. Emellett nem lehetséges az erről a fényképezőgépről
származó RAW-képek feldolgozása sem.
le a szoftvert.
1 Töltse
zz Csatlakozzon az internethez egy számítógépről, és nyissa meg
a Canon alábbi webhelyét.
www.canon.com/icpd
zz Adja meg a fényképezőgép alján található sorozatszámot, majd
töltse le a szoftvert.
zz Bontsa ki a csomagot a számítógépen.
Windows
Kattintson a telepítőfájlra a telepítés megkezdéséhez.
Macintosh
Létrejön és megjelenik egy dmg-fájl. Kövesse az alábbi lépéseket
a telepítő indításához.
590
Szoftver
(1) Kattintson duplán a dmg-fájlra.
gg Ekkor megjelenik a meghajtó ikon és a telepítőfájl az asztalon.
Ha a telepítőfájl nem jelenne meg, kattintson duplán
a meghajtó ikonra a megjelenítéséhez.
(2) Kattintson duplán a telepítőfájlra.
gg Elindul a telepítő.
szoftver telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő
2 Autasításokat.
A Szoftverkezelési kézikönyvek letöltése
A Szoftverkezelési kézikönyveket (PDF-fájlok) a Canon honlapjáról töltheti
le a számítógépére.
zzA Szoftverkezelési kézikönyv letöltési webhelye
www.canon.com/icpd
oo A Kezelési kézikönyvek (PDF-fájlok) megtekintéséhez valamilyen
Adobe PDF-megjelenítő, például az Adobe Acrobat Reader DC szükséges
(a szoftver legújabb verziójának használata javasolt).
oo Az Adobe Acrobat Reader DC ingyenesen letölthető az internetről.
oo A megnyitáshoz kattintson duplán a letöltött Kezelési kézikönyvre (PDF-fájl).
oo A PDF-megjelenítő szoftver használatával kapcsolatban lásd a szoftver
súgóját.
591
Képek importálása számítógépre
A képeket az EOS szoftver segítségével importálhatja a fényképezőgépről
a számítógépre. Ennek három módja van.
Csatlakoztatás számítógéphez interfészkábel használatával
(külön kapható)
1 Telepítse a szoftvert (=590).
a fényképezőgépet
2 Csatlakoztass
a számítógéphez IFC-600PCU
interfészkábel segítségével
(számítógép felőli csatlakozó:
USB Type-A).
zz Csatlakoztassa a dugót
a fényképezőgép digitális
csatlakozójához.
zz Csatlakoztassa a kábel csatlakozóját
a számítógép USB-csatlakozójához.
EOS Utility használatával
3 Az
importálja a képeket.
zz Tekintse meg az EOS Utility kezelési
kézikönyvét.
oo Amikor a Wi-Fi-kapcsolat létrejött, a fényképezőgép még akkor sem képes
a számítógéppel való kommunikációra, ha interfészkábellel csatlakoztatja.
592
Képek importálása számítógépre
Kártyaolvasó
A képek fényképezőgépről számítógépre történő importálásához
kártyaolvasó is használható.
1 Telepítse a szoftvert (=590).
a kártyát
2 Helyezze
a kártyaolvasóba.
Digital Photo Professional
3 Asegítségével
importálja a képeket.
zz Tekintse meg a Digital Photo
Professional kezelési kézikönyvét.
oo Amikor kártyaolvasóval, EOS szoftver nélkül tölt át képeket
a fényképezőgépről számítógépre, másolja át a kártyán található DCIM
mappát a számítógépre.
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
A fényképezőgépet Wi-Fi-kapcsolaton keresztül a számítógéphez
csatlakoztatva a számítógépre importálhatja a képeket (=426).
593
BG-E14 elemtartó markolat
A BG-E14 elemtartó markolat két LP-E6N/LP-E6 akkumulátoregységgel
vagy AA/R6 elemekkel használható. A markolat függőleges fényképezés
során használható vezérlőkkel, például exponálógombbal és főtárcsával
van ellátva. A csatlakoztatásra és használatra vonatkozó utasításokért
tekintse meg a BG-E14 kezelési kézikönyvét.
Hálózati kiegészítők
A fényképezőgépet a DR-E6 egyenáramú adapter vagy az AC-E6N
hálózati adapter (mindkettő külön vásárolható meg) segítségével
háztartási elektromos aljzatokhoz is csatlakoztathatja. A csatlakoztatásra és
használatra vonatkozó utasításokért tekintse meg a DR-E6 és az AC-E6N
kezelési kézikönyvét.
oo Kizárólag a AC-E6N hálózati adaptert használja.
oo Ha a fényképezőgép tápkapcsolója be van kapcsolva, ne csatlakoztassa/húzza
ki a tápkábelt vagy a csatlakozót és ne húzza ki az egyenáramú adaptert.
oo A fényképezőgép használata után húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból.
oo Az ACK-E6 hálózati adapterkészlet is használható.
594
Hibaelhárítási útmutató
Ha probléma merül fel a fényképezőgéppel, előbb tanulmányozza ezt
a hibaelhárítási útmutatót. Ha az útmutatóval nem oldható meg a probléma,
forduljon az eladóhoz vagy a legközelebbi Canon szervizközponthoz.
Áramellátással kapcsolatos problémák
Az akkumulátor nem töltődik.
zz Ha az akkumulátor fennmaradó kapacitása (=524) 94% vagy több,
nem tölti fel a töltő.
zz Csak eredeti Canon LP-E6N/LP-E6 akkumulátort használjon.
A töltő jelzőlámpája szaporán villog.
zz Ha (1) probléma van az akkumulátortöltővel vagy az akkumulátorral,
vagy (2) az akkumulátorral való kommunikáció sikertelen (nem Canon
gyártmányú akkumulátoregység esetén), a védőáramkör megszakítja
a töltést, és a lámpa gyorsan, narancssárga fénnyel villog. Az (1)
esetben húzza ki a töltő csatlakozóját a fali aljzatból. Vegye ki, majd
tegye vissza az akkumulátoregységet a töltőbe. Várjon néhány percet,
ezután dugja vissza a konnektorba a hálózati vezetéket. Ha a probléma
továbbra is fennáll, forduljon az eladóhoz vagy a legközelebbi Canon
szervizközponthoz.
A töltő lámpája nem villog.
zz Ha a töltőhöz csatlakoztatott akkumulátor belső hőmérséklete nagy,
a töltő biztonsági okokból nem tölti az akkumulátort (a lámpa kikapcsol).
Ha töltés közben az akkumulátor hőmérséklete bármilyen okból megnő,
a töltés automatikusan leáll (a lámpa villog). Amikor az akkumulátor lehűl,
a töltés automatikusan újraindul.
A fényképezőgép nem aktiválódik, ha a tápkapcsoló <1>
helyzetben van.
zz Győződjön meg róla, hogy az akkumulátorrekesz fedele le van-e zárva
(=47).
zz Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően van behelyezve
a fényképezőgépbe (=47).
zz Töltse fel az akkumulátort (=44).
zz Ellenőrizze, hogy a kártyanyílás fedele le van-e zárva. (=48).
595
Hibaelhárítási útmutató
Az elérésjelző fény akkor is világít vagy villog, ha a tápkapcsoló
<2> állásban van.
zz Ha a fénykép rögzítése közben megszakad az áramellátás, az elérésjelző
fény még néhány másodpercig tovább világít vagy villog. Amikor
a képrögzítés befejeződött, az áramellátás automatikusan kikapcsol.
[Látható az akkumulátoron/akkumulátorokon a Canon logó?]
üzenet jelenik meg.
zz Csak eredeti Canon LP-E6N/LP-E6 akkumulátort használjon.
zz Vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort (=47).
zz Ha az elektromos érintkezők szennyezettek, puha kendővel tisztítsa meg.
Az akkumulátor hamar lemerül.
zz Használjon teljesen feltöltött akkumulátort (=44).
zz Az akkumulátor teljesítménye csökkenhetett. Az akkumulátor újratöltési
teljesítményének ellenőrzéséhez lásd az [5: Akku info] menüt (=524).
Ha az akkumulátor teljesítménye gyenge, cserélje ki az akkumulátort egy újra.
zz A készíthető felvételek száma az alábbi műveletek esetén csökken:
Ha hosszabb ideig tartja félig lenyomva az exponálógombot.
Ha gyakran bekapcsolja az AF funkciót, de nem készít képet.
Ha az objektív Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkcióját használja.
A képernyő gyakori használata.
Ha huzamosabb ideig készít Élő nézet felvételt vagy videót.
Ha vezeték nélküli kommunikációs funkciókat használ.
A fényképezőgép magától kikapcsol.
zz Működik az automatikus kikapcsolás funkció. Az automatikus kikapcsolás
funkció letiltásához állíts az [5: Autom. kikapcs.] lehetőséget a [Tilt]
értékre (=513).
zz Még ha az [5: Autom. kikapcs.] beállításban a [Tilt] értéket választja is
ki, a képernyő kikapcsol, ha kb. 30 percig nem végez semmilyen műveletet
a fényképezőgépen. (A fényképezőgép áramellátása nem kapcsol ki.)
A fényképezőgép nem működik, ha az elemtartó markolatban
AA/R6 elemek vannak.
zz Az elemtartó kazetta kivétele, majd visszahelyezése, valamint
a fényképezőgép újraindítása helyreállíthatja a fényképezőgép működését.
596
Hibaelhárítási útmutató
Felvételkészítéssel kapcsolatos problémák
Az objektívet nem lehet csatlakoztatni.
zz A fényképezőgép RF vagy EF-M objektívekkel nem használható (=54).
A kereső sötét.
zz Helyezzen feltöltött akkumulátort a fényképezőgépbe (=44).
Nem készíthető vagy rögzíthető egyetlen kép sem.
zz Győződjön meg arról, hogy a kártya megfelelően van-e behelyezve (=48).
zz Tolja a kártya írásvédelmi kapcsolóját írás/törlés állásba (=48).
zz Ha a kártya megtelt, cserélje ki, vagy törölje róla a szükségtelen
felvételeket a hely felszabadítása érdekében (=48, =350).
zz Ha fókuszálni próbál a One-Shot AF módban, miközben a fókuszjelző
<o> villog a keresőben, illetve amikor az AF-pont narancssárga az Élő
nézet/videofelvétel során, akkor nem készíthet képeket. Félig nyomja
le újra az exponálógombot az automatikus újrafókuszáláshoz, vagy
fókuszáljon kézzel (=57, =147).
597
Hibaelhárítási útmutató
A kártya nem használható.
zz Ha hibaüzenet jelenik meg a kártyával kapcsolatban, olvassa el az
=50. vagy az =613. oldalt.
Hibaüzenet jelenik meg a kártya másik fényképezőgépbe való
behelyezésekor.
zz Mivel az SDXC-kártyák exFAT-formátumban vannak formázva, ez azt
jelenti, hogy amennyiben kártyát formáz ezzel a fényképezőgéppel, majd
egy másikba helyezi be, előfordulhat, hogy hibát jelez a másik készülék,
és a kártya nem lesz használható.
Kétszer le kell nyomni az exponálógombot a felvétel
elkészítéséhez.
zz Állítsa a [z: Tükör felcsapása] opciót [Tilt] értékre.
A kép nincs fókuszban vagy elmosódott.
zz Állítsa az objektív fókuszmódkapcsolóját <AF> állásba (=54).
zz A fényképezőgép bemozdulásának elkerülése érdekében óvatosan
nyomja le az exponálógombot (=56, =57).
zz Ha az objektív rendelkezik Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkcióval,
állítsa az IS kapcsolót <1> állásba.
zz Gyenge megvilágítás esetén a záridő túl hosszú lehet. Használjon
rövidebb záridőt (=112), állítson be nagyobb ISO-érzékenységet
(=213), használjon vakut (=164, =179) vagy használjon állványt.
zz Tekintse meg „A homályos képek számának minimálisra csökkentése”
című részt a =78. oldalon.
Kevesebb AF-pont látható, illetve az AF-terület keretének
alakja eltérő.
zz A használható AF-pontok száma, az AF-pontválasztási minta,
az AF-terület keretének alakja stb. a használt objektívtől függ.
598
Hibaelhárítási útmutató
Az AF-pont villog, vagy két AF-pont jelenik meg.
zz Az AF-pontok <S> vagy <G> gomb hatására történő megjelenését
vagy villogását tekintve lásd: =133.
Az AF-pontok nem világítanak pirosan.
zz Az AF-pontok a fókusz rossz fényviszonyok között vagy sötét téma
esetén történő elérése esetén lesznek piros színűek.
zz A <d>, <s>, <f>, <a> vagy <F> módban beállíthatja, hogy
az AF-pontok vörösen világítsanak-e a fókusz elérésekor (=569).
Nem lehet rögzíteni a fókuszt, és újrakomponálni a képet.
zz Az AF-műveletet állítsa a One-Shot AF üzemmódba. A fókuszt nem
lehet rögzíteni az AI Servo AF/Servo AF üzemmódban, vagy ha a szervó
AI Focus AF módban működésbe lép (=80, =125).
A folyamatos felvétel sebessége lassú.
zz A gyors folyamatos felvétel folyamatos felvételi sebessége alacsonyabb
lehet olyan körülményektől függően, mint például a hőmérséklet,
az akkumulátor töltöttségi szintje, a villódzáscsökkentés, a záridő,
a rekeszérték, a téma jellemzői, a fényerő, az AF-művelet, az objektív
típusa, az élő nézet felvétel, a vakuhasználat, valamint a felvételkészítési
beállítások. A részletekért lásd: =150 vagy =152.
A felvételek maximális száma folyamatos felvétel mód mellett
kisebb.
zz Ha olyan dolgot fényképez, amelynél finom részletek vannak (például
füves rét stb.), a fájlméret nagyobb lesz, és a sorozatfelvételek
ténylegesen rögzíthető maximális száma a =615. oldalon említett
számértéknél alacsonyabb lehet.
599
Hibaelhárítási útmutató
A sorozatfelvételek maximális számának kijelzése még a kártya
kicserélését követően sem változik.
zz A sorozatfelvétel maximális számának kijelzése nem módodul, amikor
kártyát cserél, még abban az esetben sem, ha nagy sebességű
kártyára vált. A =615. oldalon látható táblázatban szereplő maximális
sorozatfelvételi adat megállapítása a Canon tesztkártyája segítségével
történt. (Minél gyorsabb a kártya írási sebessége, annál nagyobb lesz
a tényleges maximális sorozatfelvételi szám.) Emiatt a sorozatfelvételhez
megjelenített maximális szám eltérhet a rögzíthető képek tényleges
maximális számától.
Még ha csökkentett expozíciókompenzáció van is beállítva, a kép
világos lesz.
zz Állítsa a [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto megvil. optimalizálás]
beállítást [Tilt] értékre (=218). Amikor az [Enyhe], [Normál]
vagy [Erős] értékek valamelyike van beállítva, akkor csökkentett
expozíciókompenzáció vagy vaku-expozíciókompenzáció esetén
is világos lehet a kép.
Nem tudom beállítani az expozíciókompenzációt, amennyiben mind
a kézi expozíció, mind az automatikus ISO-beállítás be van kapcsolva.
zz Az expozíciókompenzáció beállításához lásd a =118. oldalt.
Az objektívtorzítás korrekciójára vonatkozó opciók közül nem
mind jelenik meg.
zz Bár a [Színtorzítás korr.] és a [Diffrakció-korrekció] nem jelenik
meg a [Digitális obj.optimalizáló] [Enged] beállítása esetén, mindkét
beállítás érvényesül a felvételnél az [Enged] beállítás esetén.
zz Videofelvétel során a [Digitális obj.optimalizáló], [Diffrakció-korrekció]
és a [Torzításkorrekció] opció nem jelenik meg.
A beépített vaku nem működik.
zz A vakufej védelme érdekében a készülék átmenetileg letilthatja a vakus
felvételkészítést, ha a beépített vakut rövid időn belül többször használja.
600
Hibaelhárítási útmutató
A külső Speedlite vaku nem működik.
zz Győződjön meg arról, hogy a külső Speedlite vaku megfelelően van-e
rögzítve a fényképezőgéphez.
zz Ha Élő nézet felvétel során nem Canon gyártmányú vakuegységet
használ, a [z: Zármód] beállítása nem lehet [Elektronikus] (=243).
A külső Speedlite vaku mindig maximális teljesítménnyel villan.
zz Ha az EL-/EX-sorozatú Speedlite típustól eltérő vakut használ, a vaku
mindig maximális teljesítménnyel villan (=179).
zz Ha a külső vaku egyedi funkcióbeállításainál a [Vakumérési mód]
beállítást a [TTL vakumérés] (automatikus vaku) lehetőségre állította,
a vaku mindig teljes teljesítménnyel villan (=179).
Nem állítható be vaku expozíciókompenzáció a külső vakuhoz.
zz Ha a Speedlite vakun már beállította a vaku-expozíciókompenzációt,
a fényképezőgéppel nem lehet beállítani. Ha törli a külső Speedlite
vakun beállított vaku-expozíciókompenzációt (0 értékre állítja),
a fényképezőgéppel beállítható a vaku-expozíciókompenzáció.
Távkioldóval nem készíthetők fényképek.
zz Állóképek készítése esetén állítsa a felvételi módot <Q> vagy
<k> értékre (=151). Videofelvétel készítése közben, amikor
a [z: Távvezérlés] beállítást az [Enged] értékre állítja (=322).
zz Ellenőrizze a távvezérlő időzítő kapcsolójának pozícióját.
zz A BR-E1 vezeték nélküli távirányító használatát illetően lásd: =156.
zz Az infravörös távirányítók (például az RC-6) nem használhatók
távvezérléssel történő felvételkészítéshez, ha a fényképezőgépet Bluetoothkapcsolaton keresztül egy okostelefonnal vagy vezeték nélküli távirányítóval
párosította. Állítsa a [Bluetooth beáll.k] opciót a [Tilt] értékre.
zz Ha távvezérlőt használ time-lapse videó felvétele közben, lásd
a =311. oldalt.
601
Hibaelhárítási útmutató
Az Élő nézet felvétel engedélyezése
zz Állítsa [Enged] értékre az [z: Élő nézet felv.] opciót.
Élő nézet felvétel során kétszer hallható zárhang.
zz A vaku élő nézet felvétel közben történő használata esetén minden egyes
felvétel készítésekor kétszer hallható zárhang.
Élő nézet felvétel közben fehér s vagy vörös E ikon jelenik meg.
zz Az ikon azt jelzi, hogy magas a fényképezőgép belső hőmérséklete.
Ha egy fehér [s] ikon jelenik meg a kijelzőn, az állóképek képminősége
rosszabb lehet. Ha a vörös [E] ikon jelenik meg, az azt jelzi, hogy az élő
nézet felvétel rövidesen automatikusan leáll (=269).
Nem választható ki kiterjesztett ISO-érzékenység állóképes
felvételkészítéshez.
zz Ellenőrizze az [ISO érz. tart.] beállítást az [z: zISO-érzékenység
beállításai] menüpontban.
zz Nem választható kiterjesztett ISO-érzékenység, ha a [z: Csúcsfény
árnyalat elsőbbség] beállítás az [Enged] vagy a [Speciális] lehetőségre
van állítva.
Videofelvétel-készítés során vörös E ikon jelenik meg.
zz Az ikon azt jelzi, hogy magas a fényképezőgép belső hőmérséklete.
Ha a vörös [E] ikon jelenik meg, az azt jelzi, hogy a videofelvétel
rövidesen automatikusan leáll (=326).
Videofelvétel közben a [x] ikon látható.
zz Az ikon azt jelzi, hogy magas a fényképezőgép belső hőmérséklete.
Amikor a kijelzőn a [x] ikon látható, a videofelvétel nem lehetséges.
Ha videofelvétel közben megjelenik a [x] ikon, a fényképezőgép
kb. 3 perc múlva automatikusan kikapcsol (=326).
602
Hibaelhárítási útmutató
A videofelvétel magától leáll.
zz Ha a kártya írási sebessége lassú, automatikusan leállhat a videofelvétel.
A videofelvétel rögzítésére alkalmas kártyákról a =617. oldalon talál
információt. A kártya írási sebességét illetően lásd a kártya gyártójának
weboldalát stb.
zz Ha a videofelvétel hossza eléri a 29 perc 59 másodpercet, a videofelvétel
automatikusan leáll.
Az ISO-érzékenység videofelvétel esetében nem állítható be.
zz Az <a> felvételi mód kivételével a készülék minden esetben
automatikusan beállítja az ISO-érzékenységet. Az <a> üzemmódban
manuálisan állítható be az ISO-érzékenység (=280).
A manuálisan beállított ISO-érzékenység videofelvételre
váltáskor módosul.
zz Keresőn keresztül végzett felvétel és Élőképes felvétel esetén az
ISO-érzékenység beállítása az [z: zISO-érzékenység beállításai]
menüpontban elérhető [ISO érzékenységtartomány] beállításnak
megfelelően történik (=215). Videofelvétel esetén az ISO-érzékenység
az [z: kISO-érzékenység beállításai] menüpont [ISO érz. tart.]
beállításnak megfelelően történik (=322).
Nem választható kiterjesztett ISO-érzékenység videofelvétel esetén.
zz Ellenőrizze az [ISO érz. tart.] beállítást az [z: kISO-érzékenység
beállításai] menüpontban.
zz Nem választható kiterjesztett ISO-érzékenység, ha a [z: Csúcsfény
árnyalat elsőbbség] beállítás az [Enged] lehetőségre van állítva.
Videofelvétel közben az expozíció folyamatosan változik.
zz Ha a videofelvétel közben módosítja a záridőt vagy a rekeszt, akkor
a videón rögzülhetnek az expozíció változásai.
zz Amennyiben videofelvétel készítése során nagyítást szeretne végezni,
javasoljuk, hogy készítsen néhány próbavideót. A videofelvétel során
történő zoomolás az expozícióbeli változások, illetve az objektív működési
hangjának felvételéhez vagy fókuszálatlan képek rögzítéséhez vezethet.
603
Hibaelhárítási útmutató
Videofelvétel közben a kép villódzik vagy vízszintes sávok
láthatók.
zz A villódzást, vízszintes sávokat (zajt) vagy szokatlan expozíciót okozhatja
a fénycsöves világítás, LED vagy más fényforrások a videofelvétel során.
Ekkor az is előfordulhat, hogy az expozíció (fényerő) vagy a színtónus
változása rögzül a felvételen. Az <a> üzemmódban a hosszabb záridő
választása mérsékelheti a problémát. A probléma észrevehetőbben
jelentkezik Time-lapse videó felvétele során.
A téma torzan jelenik meg a videofelvételen.
zz Ha jobbra vagy balra mozgatja a fényképezőgépet (svenkel), vagy mozgó
témáról készít felvételt, a kép torznak tűnhet.
Videofelvétel során nem tudok állóképeket készíteni.
zz Videofelvétel közben nem lehet állóképeket készíteni. Állókép
készítéséhez állítsa le a videofelvételt, majd végezzen keresőből
történő fényképezést vagy élő nézet felvételt.
604
Hibaelhárítási útmutató
A vezeték nélküli funkciókkal kapcsolatos problémák
Nem lehet párosítást végezni egy okostelefonnal.
zz A 4.1-es vagy újabb Bluetooth-specifikációkkal kompatibilis okostelefont
használjon.
zz Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okostelefon beállítási képernyőjéről.
zz A fényképezőgéppel való párosítás nem lehetséges az okostelefon
Bluetooth-beállításainak képernyőjén. Telepítse okostelefonjára az
erre a célra szolgáló (ingyenes) Camera Connect alkalmazást (=399).
zz Nem lehet párosítást végezni, ha korábban már párosította
a fényképezőgépet az okostelefonnal, és az okostelefon memóriájában
még szerepel a fényképezőgép regisztrációja. Ebben az esetben törölje az
okostelefon Bluetooth-beállításokat tartalmazó menüjében a fényképezőgép
regisztrációját, majd próbálja újra így a párosítást (=406).
Nem állítható be a Wi-Fi funkció.
zz Ha a fényképezőgép interfészkábellel számítógéphez vagy más
eszközhöz csatlakozik, akkor a Wi-Fi funkciót nem lehet bekapcsolni.
A funkciók beállítása előtt húzza ki az interfészkábelt (=396).
Egy interfészkábellel csatlakoztatott eszköz nem használható.
zz Más eszközök, például számítógépek nem használhatók
a fényképezőgéppel interfészkábellel csatlakoztatva, ha a fényképezőgép
Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakozik az eszközhöz. Az interfészkábel
csatlakoztatása előtt bontsa a Wi-Fi-kapcsolatot.
A felvételkészítéshez és a megjelenítéshez hasonló műveletek
végrehajtása nem lehetséges.
zz Ha a Wi-Fi-kapcsolat aktív, előfordulhat, hogy nem lehet felvételeket
készíteni vagy képeket megjeleníteni.
Szakítsa meg a Wi-Fi-kapcsolatot, majd ezt követően végezze el
a műveletet.
605
Hibaelhárítási útmutató
Nem lehet újracsatlakozni egy okostelefonhoz.
zz Még ugyanazon fényképezőgép és okostelefon között sem hozható
létre újra a kapcsolat, ha a két eszközön ugyanazt az SSID azonosítót
választotta ki, de módosította a beállításokat, vagy egy másik beállítást
választott ki. Ebben az esetben törölje a fényképezőgép csatlakozási
beállításait az okostelefon Wi-Fi beállításai közül, majd hozza létre újra
a kapcsolatot.
zz Amennyiben a Camera Connect alkalmazás továbbra is fut a kapcsolat
beállításainak újrakonfigurálása során, előfordulhat, hogy nem jön
létre a kapcsolat. Ebben az esetben lépjen ki a Camera Connect
alkalmazásból, majd indítsa újra.
606
Hibaelhárítási útmutató
Működési problémák
Nem tudom módosítani a beállítást a <6>, <5>, <j>, <9>
vagy <d> használatával.
zz Állítsa a <R> kapcsolót alsó állásba (kioldógomb) (=60).
zz Ellenőrizze a [5: Többfunkciós zárolás] beállítást (=545).
Az érintésvezérlés nem működik.
zz Győződjön meg arról, hogy a [5: Érintésvezérlés] beállítása [Normál]
vagy [Érzékeny] (=521).
A fényképezőgép gombja vagy tárcsája nem a várt módon működik.
zz Ellenőrizze a következő beállításokat: [8: C.Fn II-7: AF-ter.-választási
mód kiv.], [8: C.Fn II-9: AF-terület-választ. módszer] és
[8: Felhasználói beállítások] (=563, =564, =571).
Kijelzőproblémák
A menüképernyőn csak kevés lap és elem látható.
zz Egyes lapok és beállítások nem jelennek meg az Alap zóna módban vagy
az Élő nézet felvételnél és a videofelvételnél.
A kijelző bekapcsolásakor a [9] Saját menü vagy egyedül a [9]
lap jelenik meg.
zz A [Menü megjel.] beállítás a [9] lapon [Megjel. a Saját menü laptól]
vagy [Csak a Saját menü lap megjel.] értékű. Állítsa be a [Normál
megjelenés] értéket (=587).
A fájlnév első karaktere alulvonás („_”).
zz Állítsa a [z: Színtér] beállítást [sRGB] értékre. Ha [Adobe RGB] van
beállítva, az első karakter alulvonás lesz (=229).
607
Hibaelhárítási útmutató
A fájlnév az „MVI_” karaktersorral kezdődik.
zz Ez egy videofájl (=507).
A fájlszámozás nem 0001-től indul.
zz Ha a kártyán már vannak képek, akkor lehet, hogy a képek számozása
nem 0001-től kezdődik (=507).
A fényképezés dátuma és ideje hibás.
zz Győződjön meg arról, hogy a megfelelő dátum és idő van-e beállítva
(=516).
zz Ellenőrizze az időzónát és a nyári időszámítást (=516, =517).
A dátum és idő nem látható a képen.
zz A fényképezés dátuma és ideje nem jelenik meg a képen, hanem
a képadatokban tárolódik fénykép-információként. Nyomtatáskor
rányomtathatja a fénykép-információban tárolt dátumot és időt
a képre (=354).
A [###] jel látható.
zz Ha a kártyán lévő képek száma meghaladja a fényképezőgép által
megjeleníthető képek maximális számát, a [###] jelzés jelenik meg.
A keresőben lassú az AF-pont megjelenítési sebessége.
zz Alacsony hőmérsékleten az AF-pontok megjelenítési sebessége lassabb
lehet az AF-pontok megjelenítő eszközének (folyadékkristályos) jellemzői
miatt. A megjelenítési sebesség szobahőmérsékleten helyreáll a normál
értékre.
A képernyőn a kép nem tiszta.
zz Ha a képernyő szennyezett, puha törlőruhával tisztítsa meg.
zz Hidegben a képernyő némileg lassúnak tűnhet, magas hőmérsékleten
pedig feketének. Az állapot szobahőmérsékleten helyreáll.
608
Hibaelhárítási útmutató
Megjelenítési problémák
A kép egy része feketén villog.
zz A [3: Túlexp. figyelm.] beállítása [Enged] (=391).
A képen megjelenik egy piros doboz.
zz Az [3: AF-pont jelzés] beállítása [Enged] (=392).
Képmegjelenítés során nem látszanak az AF-pontok.
zz Az AF-pontok nem jelennek meg a következő képtípusok megjelenítése
során:
A <8: FG> módokban készített képek.
A HDR módban készített képek.
A <U: ABCD> módokban készített képek.
Többfelvételes zajcsökkentéssel készített képek.
Kivágott képek.
A képet nem lehet törölni.
zz Ha a kép védelemmel van ellátva, akkor nem törölhető (=346).
Nem tudom megjeleníteni az állóképeket és videókat.
zz Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem képes más fényképezőgépekkel
készített képek megjelenítésére.
zz A számítógéppel szerkesztett videók nem játszhatók le
a fényképezőgépen.
Csak néhány kép jeleníthető meg.
zz Képek szűrve a megjelenítésre a [3: Képkeresési feltételek megad.]
(=385) beállítással. Törölje a képkeresési feltételeket.
609
Hibaelhárítási útmutató
Működési és mechanikus zajok hallhatók a videó lejátszása
közben.
zz Ha videofelvétel rögzítése közben használja a fényképezőgép tárcsáit
vagy objektívjét, a művelet hangját is rögzíti a videofilm. A (külön
megvásárolható) DM-E1 sztereó mikrofon ajánlott (=296).
A videó időnként kimerevedik.
zz Ha az automatikus expozícióval végzett videofelvétel közben
drasztikusan megváltozik az expozíciószint, a felvétel egy pillanatra leáll,
amíg nem stabilizálódik a fényerő. Ilyen esetekben az <a> módban
készítsen felvételt (=279).
Nincs kép a televízión.
zz Ellenőrizze, hogy a televízió videorendszerének megfelelően állította-e
be a [5: Videorendszer] beállítás [NTSC-hez] vagy [PAL-hoz] értékét.
zz Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel csatlakozója teljesen be van-e dugva
(=344).
Egy videofelvétel több videofájlt hoz létre.
zz Ha a videofájl mérete eléri a 4 GB-ot, a készülék automatikusan új
videofájlt hoz létre (=293). Amennyiben azonban a fényképezőgéppel
formázott SDXC-kártyát használ, a videót a 4 GB-os mérethatár felett is
egyetlen fájlba rögzítheti.
610
Hibaelhárítási útmutató
A kártyaolvasóm nem ismeri fel a kártyát.
zz A használt kártyaolvasó típusától, illetve a számítógépen futó operációs
rendszertől függően előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az
SDXC-kártyát. Ebben az esetben csatlakoztassa a fényképezőgépet
a számítógéphez egy (külön kapható) interfészkábellel, és használja
az EOS Utility programot (EOS szoftver, =590), vagy csatlakoztassa
a fényképezőgépet a számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
(=426), és importálja a számítógépre a fényképezőgépen lévő
képeket.
A képet nem lehet átméretezni.
zz Ezzel a fényképezőgéppel a JPEG b és a RAW típusú képeket nem
lehet átméretezni (=379).
A képet nem lehet megvágni.
zz Ezzel a fényképezőgéppel nem lehet a RAW típusú képeket megvágni
(=377).
A képen fénypöttyök jelennek meg.
zz Fehér, piros vagy kék pöttyök jelenhetnek meg a rögzített képeken,
ha az érzékelőt kozmikus sugárzás vagy más hasonló behatás éri.
Ezek megjelenése csökkenthető, ha elvégzi a [Tisztítás indításaf]
műveletet az [5: Érzékelő tisztítása] menüpontban (=528).
611
Érzékelő tisztításával kapcsolatos problémák
Az érzékelő tisztítása közben zárhang hallatszik.
zz Amikor az [5: Érzékelő tisztítása] menüből kiválasztja a [Tisztítás
indításaf] lehetőséget, akkor a zár a tisztítás során működési
hangokat ad ki, de a kép rögzítése nem történik meg a kártyára (=528).
Az automatikus érzékelőtisztítás nem működik.
zz Ha rövid idő alatt többször <1> és <2> helyzetbe állítja a tápkapcsolót,
előfordulhat, hogy a <f> ikon nem jelenik meg (=52).
Problémák a számítógéphez csatlakoztatás során
Nem tudom importálni a képeket számítógépre.
zz Telepítse számítógépére az EOS Utility nevű EOS-szoftvert (=590).
zz Ha a fényképezőgép már csatlakozik Wi-Fi-n keresztül, akkor nem
tud kommunikálni az interfészkábellel (külön kapható) csatlakozó
számítógépekkel.
A számítógép és a fényképezőgép közötti kommunikáció nem
működik.
zz Az EOS Utility (EOS-szoftver) használata esetén a [z: Time-lapse
videó] számára állítsa be a [Letiltás] értéket (=301).
612
Hibakódok
(1)
(2)
Ha a fényképezőgéppel probléma merülne
fel, hibaüzenet jelenik meg. Kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ha a probléma továbbra is fennáll, jegyezze
le a hibakódot (Errxx), és forduljon az
ügyfélszolgálathoz.
(1)
(2)
Hibaszám
Ok és megoldás
613
Teljesítményadatok
Állóképek rögzítése
zzKészíthető képek száma
Szobahőmérséklet
Alacsony
(23 °C)
hőmérséklet (0 °C)
Hőmérséklet
Keresőn keresztüli
felvételkészítés esetén
Élő nézet felvétel esetén
Keresőn keresztüli
Vakufényerő: felvételkészítés esetén
50%
Élő nézet felvétel esetén
Vaku nélkül
Kb. 1860 felvétel
Kb. 1850 felvétel
Kb. 510 felvétel
Kb. 500 felvétel
Kb. 1300 felvétel
Kb. 1200 felvétel
Kb. 450 felvétel
Kb. 440 felvétel
• Teljesen feltöltött LP-E6N akkumulátoregységgel
• A Camera & Imaging Products Association (CIPA) alábbi tesztelési szabványai alapján
• A (külön megvásárolható) BG-E14 elemtartó markolat használatával készíthető képek
hozzávetőleges száma:
Két LP-E6N akkumulátoregység használata esetén: kétszer annyi felvétel, mint csak
a fényképezőgéppel
AA/LR6 alkálielemek használata (23 °C-os szobahőmérsékleten): keresőn keresztüli
felvételkészítés esetén kb. 210 felvétel vaku nélkül vagy 200 felvétel 50%-os
vakufényerővel, Élő nézet felvétel esetén kb. 50 felvétel vaku nélkül vagy 50 felvétel
50%-os vakufényerővel.
zzAutomatikus ISO-tartomány
Felvételi mód
d/s/f/a
F
ISO-érzékenység
Vaku nélkül
Vakuhasználat mellett
ISO 100–25600*
ISO 100–1600*
ISO 400*
ISO 400*
* A tényleges ISO érzékenységtartomány az [Autom. tartomány] [Minimum] és
[Maximum] beállításainál megadott értékektől függ.
• Alap zóna módokban az ISO-érzékenység beállítása automatikus.
614
Teljesítményadatok
zzÚtmutató a képminőség beállításaihoz
Rögzített
Képminőség képpontok
száma
Fájlméret
(MB)
Készíthető
képek
száma
3.8M
11,1
5,6
5,8
3,0
3,6
2,0
1,6
1
32M
F
RAW+JPEG
32M
1
73
F
73
32M
32M
32M
32M
35,6
11,1
20,4
11,1
(Kb.)
Maximális sorozatfelvétel
Normál
Nagy
sebesség
2720
5380
5190
9860
8390
14600
18390
57
57
55
57
57
57
57
58
58
55
56
57
57
57
35,6
850
24
25
20,4
1490
39
39
650
23
24
960
37
36
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
32M
15M
8,1M
• A lehetséges felvételek száma a Canon tesztelési szabványain, és egy 32 GB-os
kártyán alapul.
• A max. sorozatfelvétel mérései olyan környezetben és olyan SD-kártyával történtek,
amelyek megfelelnek a Canon tesztelési normáinak (32 GB normál/UHS-II kártya,
<o> gyors folyamatos felvétel, 3:2 képarány, ISO 100, normál képstílus).
• A fájlméret, a készíthető képek száma és a sorozatfelvételek maximális száma
a témától, a kártya típusától, az állókép képarányától, az ISO-érzékenység és
a képstílus értékétől, az egyedi funkcióktól, illetve egyéb beállításoktól függően
eltérő lehet.
oo A sorozatfelvételek maximális számának kijelzése még gyors SD-kártya
használata esetén sem változik. Ehelyett ilyenkor a maximális sorozatfelvétel
táblázatban látható értéke érvényes.
615
Teljesítményadatok
zzKéppontok száma az egyes képarányok esetén
(Képpontok körülbelüli száma)
Képminőség
3:2
4:3
1/F
3
a
6960 × 4640 (32,3 megapixel)
6960 × 4640 (32,3 megapixel)
4800 × 3200 (15,4 megapixel)
6960 × 4640 (32,3 megapixel)
6160 × 4640 (28,6 megapixel)*
4256 × 3200 (13,6 megapixel)*
a
3472 × 2320 (8,1 megapixel)*
3072 × 2320 (7,1 megapixel)*
b
2400 × 1600 (3,8 megapixel)
2112 × 1600 (3,4 megapixel)*
Képminőség
16:9
1:1
1/F
3
a
a
b
6960 × 4640 (32,3 megapixel)
6960 × 3904 (27,2 megapixel)*
4800 × 2688 (12,9 megapixel)*
3472 × 1952 (6,8 megapixel)*
2400 × 1344 (3,2 megapixel)*
6960 × 4640 (32,3 megapixel)
4640 × 4640 (21,5 megapixel)
3200 × 3200 (10,2 megapixel)
2320 × 2320 (5,4 megapixel)
1600 × 1600 (2,6 megapixel)
oo A csillaggal „*” jelölt méretekhez tartozó képek tényleges képaránya eltér
a jelzettől.
oo A csillaggal („*”) jelölt képarány esetén a megjelenített képterület némileg
eltérhet a tényleges képterülettől. Felvételkészítéskor ellenőrizze a rögzített
képeket az LCD-kijelzőn.
oo A JPEG-képek fájlméretével kapcsolatos részletekért lásd a =615. oldalon
található értékeket. Azonos felvételi körülmények esetén a fájlméret kisebb
lesz, mint ha az [z: Állókép képarány] beállítást a [3:2] lehetőségre
állítaná.
616
Teljesítményadatok
Videofelvétel
zzVideofelvétel rögzítésére alkalmas kártyák
Videofelvétel mérete
H
L
w
SD-kártya
65
X
23
X
87
X
65
X
HDR-videó
65
V
87
X
UHS-I, UHS Speed Class 3 vagy gyorsabb
SD Speed Class 10 vagy gyorsabb
SD Speed Class 4 vagy gyorsabb
4K time-lapse videó
40 Mb/s vagy gyorsabb olvasási sebesség
Full HD time-lapse videó
20 Mb/s vagy gyorsabb olvasási sebesség
• Ha a videó digitális képstabilizálása funkció le van tiltva.
617
Teljesítményadatok
zzA videofelvétel teljes rögzítési ideje és a percenkénti
fájlméret
Videofelvétel mérete
H
L
w
65
X
23
X
87
X
65
X
HDR-videó
Teljes lehetséges rögzítési idő a kártyán
8 GB
32 GB
128 GB
(Kb.)
Fájlméret
8 perc
8 perc
17 perc
35 perc
2 óra 21 perc 860 MB/perc
35 perc
2 óra 22 perc 858 MB/perc
1 óra 10 perc 4 óra 43 perc 431 MB/perc
35 perc
2 óra 20 perc 9 óra 23 perc. 216 MB/perc
65
V 1 óra 26 perc 5 óra 47 perc 23 óra 11 perc
87
X
40 perc
87 MB/perc
2 óra 42 perc 10 óra 49 perc 187 MB/perc
• Ha a videó digitális képstabilizálása funkció le van tiltva.
ooA fényképezőgép belső hőmérsékletének emelkedése következtében
előfordulhat, hogy a videofelvétel hamarabb leáll, mint a táblázatban jelzett
teljes rögzítési idő (=326).
zzÖsszes lehetséges idő videó felvételekor
Hőmérséklet
Lehetséges rögzítési idő
Szobahőmérséklet
(23 °C)
2 óra 40 perc
(Kb.)
Alacsony hőmérséklet
(0 °C)
2 óra 30 perc
• Teljesen feltöltött LP-E6N akkumulátoregységgel.
• A [z: Videofelv. méret] H vagy L beállítása és a [z: Servo AF videóhoz]
[Engedélyezés] beállítása mellett.
618
Teljesítményadatok
zzA Time-lapse videó időtartama
Time-lapse videó felvétele
Képernyő
Időköz
automatikus
kikapcsolása
Letiltás
2 mp
Enged
Letiltás
10 mp
Enged
(Kb.)
Szobahőmérséklet
(23 °C)
Alacsony
hőmérséklet (0 °C)
5 óra 10 perc
7 óra 30 perc
4 óra 10 perc
8 óra 40 perc
5 óra 10 perc
7 óra 30 perc
4 óra 10 perc
8 óra 40 perc
• Teljesen feltöltött LP-E6N akkumulátoregységgel.
• A lehetséges felvételi idő a felvételkészítési körülményektől függően is változik.
619
Teljesítményadatok
ISO-érzékenység videofelvétel során
[k] módban
zz Az ISO-érzékenység automatikusan ISO 100–12800 közötti értékre áll be.
zz Ha az [z: kISO-érzékenység beállításai] menüben az [Auto.
maximum] beállítást [H (25600)] (=322) értékre állítja, azzal az
automatikus ISO-érzékenység beállítási tartományának maximális
korlátozását H-ra bővíti (ez az ISO 25600 beállításnak felel meg).
[M] üzemmódban
zz Ha az ISO-érzékenység az [AUTO] lehetőségre van állítva, az ISOérzékenység beállítása automatikusan, ISO 100 és 12800 közötti
tartományban történik.
zz Ha az [z: kISO-érzékenység beállításai] menüpontban Auto. ISO
van beállítva, és az [Auto. maximum] opciót a [H (25600)] (=322)
értékre állítja, azzal az automatikus ISO-érzékenység beállítási
tartományának maximális korlátozását H-ra bővíti (ez az ISO 25600
beállításnak felel meg).
zz Az ISO-érzékenység manuálisan az ISO 100–12800 tartományban
állítható. Vegye figyelembe, hogy ha az [z: kISO-érzékenység
beállításai] menüben az [ISO érz. tart.] beállítást [H (25600)]
(=322) értékre állítja, azzal a manuális ISO-érzékenység beállítási
tartományának maximális érzékenységét H-ra bővíti (ez az ISO 25600
beállításnak felel meg).
oo 4K videók, 4K time-lapse videók és Full HD time-lapse videók rögzítésekor
nem érhető el a [H (25600)] opció.
620
Teljesítményadatok
Képmegjelenítés
zzÁtméretezési lehetőségek eredeti képminőség szerint
Elérhető átméretezési beállítások
Eredeti
képminőség
4
a
3*
k
k
k
k
k
4
k
a
zzAz átméretezett képek méretei
Képminőség
4
a
b
Képminőség
4
a
b
b
(Képpontok körülbelüli száma)
3:2
15,4 megapixel (4800 × 3200)
8,1 megapixel (3472 × 2320)
3,8 megapixel (2400 × 1600)
4:3
–
–
3,4 megapixel (2112 × 1600)
16:9
12,9 megapixel (4800 × 2688)
6,8 megapixel (3472 × 1952)
3,2 megapixel (2400 × 1344)
1:1
10,2 megapixel (3200 × 3200)
5,4 megapixel (2320 × 2320)
2,6 megapixel (1600 × 1600)
oo A csillaggal „*” jelölt méretekhez tartozó képek tényleges képaránya eltér
a jelzettől.
oo A kép enyhén le lehet vágva az átméretezés feltételeinek függvényében.
621
Információk megjelenítése
Gyorsvezérlés képernyő (keresőn keresztüli felvételkészítés esetén)
A megjelenített információk között a <B> gomb megnyomásával válthat.
zz A kijelzőn csak az éppen alkalmazott beállítások láthatók.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(1)
(2)
(3)
(16)
(17)
(18)
(4)
(5)
(6)
(19)
(20)
(21)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
Rekeszérték
Záridő
Felvételi mód
Expozíciószint-jelző
Expozíciókompenzáció
Fehéregyensúly-korrekció
Képstílus
AF-művelet
Akkumulátor töltöttségi szintje
Gyorsvezérlés ikon
Fehéregyensúly
Wi-Fi funkció
AF-terület-választási mód/
AF-pont kiválasztása
(14) Vezeték nélküli jel erőssége
(15) Bluetooth funkció
622
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
AE-rögzítés
Csúcsfény árnyalat elsőbbség
ISO-érzékenység
Vaku-expozíciókompenzáció
Wi-Fi-/Bluetooth-kapcsolat
Fehéregyensúly-sorozat
Egyéni kezelőszervek
Képminőség
Max. sorozatfelvétel/hátralévő
többszörös expozíciók száma
Készíthető képek száma/
Automatikus tisztítás
Auto Lighting Optimizer
(Auto megvilágítás optimalizálás)
Többszörös expozíció/HDR/
többfelvételes zajcsökkentés
Felvételkészítési mód
GPS-jel vételének állapota
Mérési mód
Információk megjelenítése
Élő nézet felvétel képernyő
A megjelenített információk között a <B> gomb megnyomásával válthat.
zz A kijelzőn csak az éppen alkalmazott beállítások láthatók.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
Maximális sorozatfelvétel
Készíthető képek száma/
önkioldóval készített felvételig
fennmaradó másodpercek száma
(3) Fókuszsorozat/HDR/Többszörös
expozíció/Többfelvételes zajcsökk./
Bulb időzítő/Felvételi időzítő
(4) Felvételi mód/Jelenetikon
(5) AF-módszer
(6) AF-művelet
(7) Felvételkészítési mód
(8) Mérési mód
(9) Képminőség
(10) AF-pont (1 AF-pont)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(11) Akkumulátor töltöttségi szintje
(12) A fókuszsorozat/többszörös
expozíció/felvételi időzítő számára
hátralévő felvételek száma
(13) Hőmérsékletre való
figyelmeztetés
(14) Elektronikus horizont
(15) Hisztogram
(16) Gyorsvezérlés gomb
(17) Fehéregyensúly/Fehéregyensúlykorrekció
(18) Képstílus
(19) Auto Lighting Optimizer (Auto
megvilágítás optimalizálás)
(20) Kreatív szűrők
(21) Mappa létrehozása
623
Információk megjelenítése
(22)
(23)
(24)
(25)
(31)
(32)
(33)
(34)
(26)
(27)
(28)
(35)
(36)
(37)
(38)
(29)
(30)
(22) Vakuhasználatra vonatkozó
figyelmeztetés (villog)/
Vakukészenlét (folyamatos
megjelenítés)/FE-rögzítés/
Gyors szinkronizálás
(23) Elektronikus
(24) Érintéses kioldás
(25) AE-rögzítés
(26) Záridő/Többfunkciós zárolás
figyelmeztetése
(27) Vaku-expozíciókompenzáció
(28) Rekeszérték
(29) AEB/FEB
(30) Expozíciószint-jelző
(39)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
GPS-jel vételének állapota
Wi-Fi funkció
Nagyítás gomb
ISO-érzékenység
Csúcsfény árnyalat elsőbbség
Expozíciószimuláció
Expozíciókompenzáció
Bluetooth funkció
Wi-Fi jel erőssége
oo Beállíthatja, hogy mi jelenjen meg, amikor megnyomja a <B> gombot
(=539).
oo Az elektronikus horizont nem jelenik meg, ha az AF-módszer a [u+Követés]
lehetőségre van állítva, vagy a fényképezőgép HDMI-kapcsolaton keresztül
televízióhoz csatlakozik.
oo A beállítások módosítása után ideiglenesen további ikonok is megjelenhetnek.
624
Információk megjelenítése
Videofelvétel képernyője
A megjelenített információk között a <B> gomb megnyomásával válthat.
zz A kijelzőn csak az éppen alkalmazott beállítások láthatók.
(1)
(2)
(11)
(12)
(3)
(13)
(4)
(14)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(10)
(1)
Hőmérsékletre való
figyelmeztetés
(2) Akkumulátor töltöttségi szintje
(3) Elérhető videofelvételi idő/eltelt
rögzítési idő
(4) Videofelvétel üzemmód/
Time-lapse videó/Jelenetikon
(5) AF-módszer
(6) Videofelvétel mérete
(7) Videó digitális képstabilizálása
(8) Hangrögzítés szintje (kézi)
(9) Fejhallgató hangereje
(10) Servo AF használata videóhoz
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
AF-pont (1 AF-pont)
4K videovágás letiltva
Hisztogram (kézi expozícióval)
Folyamatban lévő videofelvétel
Fehéregyensúly/Fehéregyensúlykorrekció
Képstílus
Auto Lighting Optimizer (Auto
megvilágítás optimalizálás)
Kreatív szűrők
Video-pillanatkép
Elektronikus horizont
Nagyítás gomb
625
Információk megjelenítése
(27)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(22)
(28)
(29)
(23)
(24)
(25)
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
Hangrögzítési szint jelzése (kézi)
AE-rögzítés
Záridő
Rekeszérték
Expozíciókompenzáció
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
Expozíciószint-jelző
GPS-jel vételének állapota
Bluetooth funkció
ISO-érzékenység
Csúcsfény árnyalat elsőbbség
Wi-Fi jel erőssége
Wi-Fi funkció
oo Beállíthatja, hogy mi jelenjen meg, amikor megnyomja a <B> gombot
(=539).
oo Az elektronikus horizont nem jelenik meg, ha az AF-módszer a [u+Követés]
lehetőségre van állítva, vagy a fényképezőgép HDMI-kapcsolaton keresztül
televízióhoz csatlakozik.
oo Az elektronikus horizont, a rácsvonalak és a hisztogram nem jeleníthető meg
videofelvétel közben. (A videofelvétel elindításakor a képernyő eltűnik.)
oo A videofelvétel indításakor a videofelvétel hátralévő ideje helyett az eltelt idő
jelenik meg.
oo A beállítások módosítása után ideiglenesen további ikonok is megjelenhetnek.
626
Információk megjelenítése
Jelenetikonok
<A> módban végzett élő nézet felvétel és videofelvétel esetén
a fényképezőgép érzékeli a jelenet típusát, és automatikus az adott jelenethez
igazítja a beállításokat. Az észlelt jelenettípus a képernyő jobb felső sarkában
jelenik meg.
Portré
Nem portré
Természet/
Mozgásban*1 kültéri Mozgásban*1 Közeli*2
jelenetek
Téma
Háttér
Világos
Háttér
színe
Szürke
Hátulról
megvilágított
Kék eget
tartalmaz
Hátulról
megvilágított
Világoskék
*3
Naplemente
*3
Narancs
Csúcsfény
Sötét
Állvánnyal*1
Sötétkék
4 5
**
*3
4 5
**
*3
*1: Videofelvételnél nem jelenik meg.
*2: Akkor jelenik meg, ha a csatlakoztatott objektív rendelkezik távolsági adatokkal.
Ha fókusztávnövelő előtétet vagy makróobjektívet használ, akkor a megjelenő
ikon eltérhet a tényleges jelenettől.
*3: Az észlelt jelenetek közül kiválasztott jelenet ikonja jelenik meg.
oo Bizonyos jelenetek vagy felvételi körülmények esetén a megjelenő ikon nem
felel meg a tényleges jelenetnek.
627
Információk megjelenítése
*4: Akkor jelenik meg, ha az összes alábbi feltétel teljesül:
A felvételi jelenet sötét, éjszakai jelenetről van szó, és a fényképezőgép állványra
van szerelve.
*5: Az alábbi objektívek használata esetén látható:
• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
• EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• Az Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkcióval rendelkező objektíveket 2012-től
forgalmazzuk.
*4+*5: Ha a *4 és *5 lábjegyzet feltételei együttesen állnak fenn, a záridő hosszú lesz.
628
Információk megjelenít&ea