Canon | EOS M6 Mark II | User guide | Canon EOS M6 Mark II User guide

Canon EOS M6 Mark II User guide
Kezdeti lépések MAGYAR
CEL-SX7VA2F0
Kézikönyvek és szoftverek
A fényképezőgépről szóló további információkért keresse
a fényképezőgépen a funkciókkal kapcsolatos útmutatót vagy olvassa el
a Haladó használati útmutatót, amelyet a Canon webhelyéről tölthet le.
Töltse le a fényképezőgép és az objektív kézikönyveit
és a szoftvert a következő oldalról.
http://www.canon.com/icpd/
• Egy internetkapcsolattal rendelkező számítógéppel látogasson el a fenti
URL-címre.
• Keresse fel az adott országnak vagy régiónak megfelelő webhelyet.
• Az útmutatók megtekintéséhez Adobe Reader program szükséges.
• A szoftver letöltéséről és telepítéséről a letölthető kézikönyvekben olvashat.
• A kézikönyvekhez és a szoftver weboldalához QR-kódon keresztül is
hozzáférhet, amelyet a fényképezőgépen jeleníthet meg. A QR-kód
megjelenítéséhez válassza a MENU > [ ] (Funkcióbeállítások) >
[Kézikönyv/szoftver URL-je] lehetőséget.
A kézikönyv vagy a szoftver letöltésekor
előfordulhat, hogy meg kell adnia a sorozatszámot (gyári számot).
Ebben az esetben adja meg a képernyő
(monitor) hátulján látható számot.
2
Előzetes és jogi információk
• Készítsen néhány előzetes felvételt, hogy ellenőrizze a képek
rögzítésének helyes módját. Vegye figyelembe, hogy a Canon Inc.,
annak leányvállalatai, partnerei és viszonteladói semmilyen felelősséget
nem vállalnak a fényképezőgép vagy bármely tartozék (beleértve
a memóriakártyát is) olyan hibájáért, amely a képek nem megfelelő,
illetve nem megfelelően beolvasható formában történő rögzítését okozza.
• Ha a felhasználó személyekről vagy szerzői joggal védett anyagokról
készít engedély nélkül felvételt (videó és/vagy hang), azzal megsértheti
az adott személyek személyiségi jogait és/vagy mások jogait, beleértve
a szerzői és más, szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, még akkor
is, ha az ilyen fényképezés vagy felvételkészítés célja kizárólag
a személyes használat.
• A fényképezőgépre vonatkozó garanciáról és az ügyfélszolgálatról
a készülék Felhasználói útmutatókészletében található jótállási
információkból tájékozódhat.
• Bár a képernyő gyártása kifejezetten nagy pontosságú technológiákkal
történik, és a képpontok több mint 99,99%-a megfelel a tervezési
előírásoknak, ritka esetekben előfordulhat, hogy egyes képpontok
hibásak, illetve vörös vagy fekete pontként jelennek meg. Ez nem
a fényképezőgép hibás működését jelzi, és nem befolyásolja a képek
rögzítését.
• Ha hosszabb ideig használja, a fényképezőgép felmelegedhet.
Ez nem utal hibás működésre.
3
Biztonsági utasítások
• A készülék biztonságos használata érdekében feltétlenül olvassa el az
alábbi utasításokat.
• A kezelő és mások megsérülésének megelőzése érdekében tartsa be
az utasításokat.
VIGYÁZAT:
Súlyos sérülés vagy halálos baleset
veszélyét jelzi.
• Tartsa a készüléket kisgyermekektől elzárva.
Ha a pánt valakinek a nyakára tekeredik, az fulladást okozhat.
A fényképezőgép alkatrészeinek vagy tartozékainak lenyelése veszélyes. Lenyelésük esetén
azonnal orvoshoz kell fordulni.
Az akkumulátor lenyelése veszélyes. Lenyelés esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz.
• Csak az ebben a használati útmutatóban megadott tápforrásokat használja a készülékhez.
• Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a készüléket.
• Ne tegye ki a készüléket erős ütésnek vagy rázkódásnak.
• Ne érintsen meg semmilyen kilátszó belső alkatrészt.
• Fejezze be a készülék használatát, ha bármilyen szokatlan körülmény lép fel, például füst
vagy furcsa szag megjelenése.
• Ne használjon szerves oldószereket, például alkoholt, benzint vagy festékhígítót a készülék
tisztításához.
• Óvja a készüléket a nedvességtől. Ne helyezzen idegen tárgyat vagy juttasson folyadékot
a készülék belsejébe.
• Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek jelen.
Ellenkező esetben áramütés vagy robbanás történhet, illetve tűz keletkezhet.
• Ne hagyja az objektívet vagy az objektívvel felszerelt fényképezőgépet a napon a felszerelt
objektívsapka nélkül.
Az objektív koncentrálhatja a fényt, és tüzet okozhat.
• Vihar, villámlás esetén ne érjen a hálózati aljzathoz csatlakoztatott termékhez.
Ez áramütés vagy robbanást okozhat.
• Tartsa be a következő utasításokat a kereskedelmi forgalomban kapható szárazelemek
és a mellékelt akkumulátoregységek használata során.
- Az elemeket/akkumulátoregységeket csak a megadott készülékhez használja.
- Ne melegítse az elemeket/akkumulátoregységeket, és ne tegye ki őket tűz hatásának.
- Ne töltse az elemeket/akkumulátoregységeket nem engedélyezett akkumulátortöltővel.
- Ne hagyja, hogy az érintkezők beszennyeződjenek, illetve fémtűvel vagy más
fémtárggyal érintkezzenek.
- Ne használjon szivárgó elemeket/akkumulátoregységeket.
- Amikor kidobja az elemeket/akkumulátoregységeket, szigetelje le az érintkezőket
ragasztószalaggal vagy más módszerrel.
Ellenkező esetben áramütés vagy robbanás történhet, illetve tűz keletkezhet.
Amennyiben az elem/akkumulátoregység szivárog és az anyag a bőrére vagy a ruhájára
kerül, alaposan öblítse le folyó vízzel az érintett területet. Ha az anyag szembe kerül, öblítse ki
alaposan bő sugárban folyó tiszta vízzel, és forduljon azonnal orvoshoz.
• Tartsa be a következő utasításokat az akkumulátortöltő vagy a hálózati adapter használata
során.
- Száraz ruha segítségével rendszeresen távolítsa el a lerakódott port a tápdugaszról
és az elektromos aljzatról.
- Nedves kézzel ne csatlakoztassa, és ne húzza ki a készüléket.
- Ne használja a készüléket, ha a tápdugasz nincs teljesen beleillesztve az elektromos
aljzatba.
4
Biztonsági utasítások
- Ne hagyja, hogy a tápdugasz és az érintkezők beszennyeződjenek, illetve fémtűvel vagy
más fémtárggyal érintkezzenek.
• Ne érintse meg az elektromos aljzatba csatlakoztatott akkumulátortöltőt vagy hálózati
adaptert villámlással együtt járó vihar alatt.
• Ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábelre. Ne próbálja meg megsérteni, megtörni vagy
átalakítani a tápkábelt.
• A használat során vagy röviddel a használat után – amikor a készülék még meleg –
ne tekerje be a készüléket ruhába vagy más anyagba.
• Ne húzza ki a terméket a tápellátásból a tápkábel meghúzásával.
• Ne hagyja hosszú ideig tápforráshoz csatlakoztatva a készüléket.
• Ne töltse az akkumulátorokat/akkumulátoregységeket kültéri hőmérsékleten (5–40 °C).
Ellenkező esetben áramütés vagy robbanás történhet, illetve tűz keletkezhet.
• Ne hagyja, hogy használat közben a készülék hosszabb ideig a bőrének ugyanahhoz
a területéhez érjen.
Még ha a fényképezőgép nem is érződik forrónak, ez alacsony hőmérsékletű égéseket,
például bőrpírt vagy hólyagosadást okozhat. Állvány vagy hasonló eszköz használata javasolt
a készülék meleg környezetben történő használatakor, illetve ha keringési zavarokkal küzdő
vagy túl érzékeny bőrű személyek használják.
• Minden olyan helyen kövesse a készülék kikapcsolására vonatkozó utasításokat, ahol tilos
annak használata.
Ellenkező esetben az elektromágneses hullámok hatása miatt más berendezésekben hibás
működést idézhet elő, sőt balesetet is okozhat.
FIGYELEM:
Sérüléssel járó kockázatot jelöl.
• Ne villantsa a vakut a közelben állók szemébe.
A vaku bánthatja a szemet.
• Ne nézze hosszú ideig a képernyőt vagy a keresőt.
Ez az utazási betegséghez hasonló tüneteket eredményezhet. Ilyen esetben azonnal hagyja
abba a termék használatát, és pihenjen egy kicsit, mielőtt folytatja a használatot.
• A vaku működése nagy hőleadással jár. Fényképezés közben tartsa távol az ujjait és más
testrészeit, illetve bármilyen más tárgyat a vakuegységtől.
Ennek elmulasztása égési sérüléshez vagy a vaku hibás működéséhez vezethet.
• Ne hagyja a készüléket nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.
A készülék nagyon felmelegedhet/lehűlhet, égési vagy más sérülést okozhat, ha megérinti.
• A pántot rendeltetése szerint csak testén viselve szabad használni. Ha egy kampóra vagy
más tárgyra akasztja a pántot, miközben ahhoz rögzítve van a készülék, azzal a készülék
sérülését okozhatja. Továbbá ne rázza a készüléket, és ne tegye ki erős ütéseknek.
• Ne fejtsen ki erős nyomást az objektívre, és ne hagyja hogy tárgyak ütődjenek hozzá.
Ellenkező esetben sérülés keletkezhet, vagy károsodhat a készülék.
• Csak megfelelően masszív állványra erősítse a terméket.
• Ne vigye úgy a terméket, ha állványra van erősítve.
Ez sérülést vagy balesetet okozhat.
• Ne érjen a termékben lévő alkatrészekhez.
Ez sérülést okozhat.
• Ha bármilyen szokatlan bőrreakció vagy irritáció lép fel a termék használata közben vagy
után, akkor ne használja tovább, és kérjen tanácsot orvosától.
5
Előkészületek
2 Töltse fel az
akkumulátort.
A szíj rögzítése
1 Rögzítse a mellékelt
szíjat a pánttartóra.

Lámpa színei
- Töltés: Narancssárga
- Teljesen feltöltve: Zöld
3 Vegye ki az akkumulátort.
Az akkumulátor
feltöltése
1 Helyezze be az
akkumulátort a töltőbe.
Kártya előkészítése
Használja a következő
(külön megvásárolható) kártyákat
minden mérethez.
• SD memóriakártyák*1
• SDHC memóriakártyák*1*2
• SDXC memóriakártyák*1*2
*1 Az SD szabványnak megfelelő kártyák.
Nem minden egyes kártya működését
ellenőrizték a fényképezőgéppel.
*2 Az UHS-II és az UHS-I memóriakártyák
is támogatottak.
6
Előkészületek
Az akkumulátor és
a kártya behelyezése/
eltávolítása
3 Tegye be a kártyát.
1 Nyissa ki a fedelet.
Eltávolítás
2 Helyezze be az
akkumulátort.
4 Csukja be a fedelet.
Eltávolítás
7
Előkészületek
Objektív
csatlakoztatása
4 Készüljön fel
a felvételkészítésre.
1 Állítsa a tápkapcsolót
<2> állásba.
(1)
(2)

Nyomja meg az (1)-est, miközben
2 Vegye le az objektív
és a fényképezőgép
sapkáját.
finoman elforgatja a (2)-est,
majd kiengedi az (1)-est.

Fordítsa el a (2)-est kicsit
tovább, ameddig kattan.
Objektív levétele
1 Állítsa a tápkapcsolót
<2> állásba.
3 Csatlakoztassa
az objektívet.
2 Távolítsa el az objektívet.
(3)

Illessze az objektív
fehér illesztési jelzését
a fényképezőgép fehér
illesztési jelzésére, és fordítsa
az objektívet a nyíl irányába,
amíg a helyére nem kattan.
8
(2)
(1)

Nyomja meg az (1)-est, miközben
az objektívet a (2) irányba
forgatja, amíg meg nem áll.

Távolítsa el az objektívet a (3)-as.
Előkészületek
3 Csatolja fel az objektív
és a fényképezőgép
sapkáját.
Dátum, Idő, Időzóna
és Nyelv beállítása

Használja az <Y> <Z>
gombokat az időzóna
kiválasztásához, majd nyomja
meg a <0> gombot.

Nyomja meg a <0> gombot.
1 Állítsa a tápkapcsolót
<1> állásba.

<W> <X> gombok az időzóna
2 Állítsa be az időzónát.
kiválasztáshoz → <0> →
<Y> <Z> gombok az [OK]
kiválasztásához → <0>
3 Állítsa be a dátumot
és az időt.

<Y> <Z> gombok
a navigációhoz → <0>
→ <W> <X> gombok
a beállításhoz → <0>
9
A fényképezőgép
kipróbálása
Felvétel készítése

Válassza az [OK] gombot, majd
nyomja meg a <0> gombot.
4 Állítsa be a kívánt nyelvet.

Használja a <W> <X>
gombokat a [NyelvK]
kiválasztásához, majd nyomja
meg a <0> gombot.
1 Távolítsa el az
objektívsapkát,
és állítsa a tápkapcsolót
<1> állásba.
2 Állítsa a fókuszmódkapcsolót <AF> állásba.
3 Válassza az <A>
módot.

Használja a <V>
keresztgombokat a nyelv
kiválasztásához, majd nyomja
meg a <0> gombot.
10

Nyomja meg a <0> gombot.
A fényképezőgép kipróbálása
4 Csökkentse vagy
A vaku használata
növelje a zoom mértékét
szükség szerint.

Ha a [D] villog, használja

A kijelzőt figyelve állítsa
be ujjával az objektív
zoomgyűrűjét.
a <D> kart a beépített vaku
megemeléséhez.
6 Készítése el a felvételt
(nyomja le teljesen).
5 Állítsa be az élességet
(nyomja le félig).
Videók felvétele

A [oREC] jelenik meg

A fényképezőgép két hangjelzést
ad a fókuszálás után.

Az AF-pontok megjelennek
a fókuszban lévő elemek körül.
a felvételkészítés közben.

A felvétel leállításához nyomja
meg újból a videófelvételkészítés gombot.
11
A fényképezőgép kipróbálása
Megjelenítés
Videók lejátszása
1 Nyomja meg az <x>
gombot.
2 Válasszon egy képet.

Nyomja meg a <0> gombot
kétszer.

Használja a <W> <X>gombokat
a hangerő beállításához.

A videók [s1] címkével
rendelkeznek.
12
Védjegyek és licencek
• Az SDXC embléma az SD-3C, LLC védjegye.
A felelősség kizárása
• Az útmutató engedély nélküli reprodukálása tilos.
• Az útmutatóban lévő ábrák és képernyőfotók kissé eltérhetnek
a fényképezőgépen valóban megjelenőktől.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése
a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek
és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről
és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően
és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.
Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel
is szerepel, az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben
foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben
meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémet (Hg = higany,
Cd = kadmium, Pb = ólom).
E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi
becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus
berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék
akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem
előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan
kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre
és az egészségre. E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források
hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi
közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási
hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/weee,
vagy www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.
ÓVINTÉZKEDÉSEK
ROBBANÁSVESZÉLY LÉPHET FEL, HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTORT
HASZNÁL.
A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN DOBJA KI.
A termék megfelelő működésének biztosítása érdekében javasolt az eredeti Canon
kiegészítők használata.
Javasolt az Canon-tartozékként meghatározott USB-kábelek használata.
Használjon kereskedelmi forgalomban elérhető HDMI-kábelt (a fényképezőgép oldalán
található csatlakozó D típusú).
Javasolt a 2,5 m-nél nem hosszabb kábelek használata.
13
A készülék típusszáma: PC2358 (beleértve a WM600 modell WLAN és BLE moduljait).
A készüléktípust a fényképezőgép alján vagy a felhajtható kijelző mögött található címke
alapján azonosíthatja, a típusszám PC előtaggal kezdődik.
A vezeték nélküli funkció használatát engedélyező országok és régiók
- A vezeték nélküli hálózat használata egyes országokban és régiókban korlátozott, a jogtalan
használat pedig a nemzeti vagy helyi előírások értelmében büntethető lehet. A vezeték
nélküli hálózatra vonatkozó előírások megsértésének elkerülése érdekében a használatot
engedélyező helyek ellenőrzése céljából keresse fel a Canon webhelyét.
Vegye azonban figyelembe, hogy a vezeték nélküli hálózat a felsoroltaktól eltérő országokban
és régiókban való használatából eredő problémákért a Canon semmilyen módon nem
vonható felelősségre.
Az alábbiak bármelyike jogi következményekkel járhat:
- A terméken végzett változtatás vagy módosítás
- A terméken található tanúsítócímkék eltávolítása
Ne használja a termék vezeték nélküli funkcióját egészségügyi berendezés vagy más
elektronikus berendezés közelében.
A termék vezeték nélküli funkciójának egészségügyi berendezés vagy más elektronikus
berendezés közelében történő használata befolyásolhatja az említett berendezések működését.
A Canon Inc. igazolja, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Wi-Fi frekvenciatartomány: 2401–2473 MHz
Wi-Fi maximális kimeneti teljesítménye: 11,7 dBm
Bluetooth frekvenciatartomány: 2402–2480 MHz
Bluetooth maximális kimeneti teljesítménye: 9,7 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Ellenőrizheti a [Tanúsító embléma megjel.] lehetőséget a menü beállítások lapján.
© CANON INC. 2019
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising