Canon | EOS M50 | User manual | Canon EOS M50 User manual

Canon EOS M50 User manual
Kezdeti lépések MAGYAR
CEL-SX3KA2F0
Memóriakártya előkészítése
Használja a következő (külön megvásárolható) memóriakártyákat minden mérethez.
1
 SD-memóriakártyák*
1 2
 SDHC-memóriakártyák* *
1 2
 SDXC-memóriakártyák* *
*1 Az SD-szabványnak megfelelő kártyák. Nem minden egyes memóriakártya működését
ellenőrizték a fényképezőgéppel.
*2 Az UHS-I típusú memóriakártyák is támogatottak.
Kézikönyvek és szoftverek
Töltse le a fényképezőgép és az objektív kézikönyveit és a szoftvert
a következő oldalról.
http://www.canon.com/icpd/




Egy internetkapcsolattal rendelkező számítógéppel látogasson el a fenti URL-címre.
Jelenítse meg az adott országnak vagy régiónak megfelelő webhelyet.
Az útmutatók megtekintéséhez Adobe Reader program szükséges.
A szoftver letöltéséről és telepítéséről a letölthető Felhasználói útmutató kiadványban olvashat.
 A kézikönyv vagy a szoftver letöltésekor előfordulhat,
hogy meg kell adnia a sorozatszámot (gyári számot).
Ebben az esetben adja meg a fényképezőgép vázán,
a képernyő mögött lévő számot.
2
Előzetes és jogi információk
 Készítsen pár előzetes felvételt, hogy ellenőrizze a képek rögzítésének helyes módját. Vegye figyelembe,
hogy a Canon Inc., annak leányvállalatai, partnerei és viszonteladói semmilyen felelősséget nem vállalnak
a fényképezőgép vagy bármely tartozék (beleértve a memóriakártyát is) olyan hibájáért, amely a képek
nem megfelelő, illetve nem megfelelően beolvasható formában történő rögzítését okozza.
 Ha a felhasználó jogosulatlanul készít fényképet vagy (video-, illetve hang-) felvételt más személyekről
vagy szerzői joggal védett anyagokról, az sértheti az illetők személyiségi, illetve mások egyéb jogait,
beleértve a szerzői jogokat és a szellemi tulajdonhoz fűződő más jogokat, még akkor is, ha az ilyen
fénykép vagy felvétel kizárólag személyes célra készül.
 A fényképezőgépre vonatkozó garanciáról és a ügyfélszolgálatról a készülék Felhasználói útmutatókészletében található jótállási információkból tájékozódhat.
 Bár a képernyő gyártása kifejezetten nagy pontosságú technológiákkal történik, és a képpontok több,
mint 99,99%-a megfelel a tervezési előírásoknak, ritka esetekben előfordulhat, hogy egyes képpontok
hibásnak tűnnek, illetve vörös vagy fekete pontként láthatók. Ez nem hibás működés és nem befolyásolja
a képek rögzítését.
 Ha hosszabb ideig használja, a fényképezőgép felmelegedhet. Ez nem utal hibás működésre.
Biztonsági tudnivalók
A termék biztonságos használatához feltétlenül olvassa el az alábbi tájékoztatót.
Ha betartja az alábbi utasításokat, megelőzheti, hogy a termék felhasználóját vagy mást sérülés érjen.
VIGYÁZAT Súlyos vagy halálos sérülés veszélyét jelzi.
 A termék kisgyermekektől távol tartandó.
A nyakra tekeredett szíj fulladást okozhat.
A vakupapucs fedelének lenyelése veszélyes. Lenyelés esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz.
 Csak olyan áramforrást használjon, amely a használati útmutató szerint a termékhez használható.
 Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a terméket.
 Ne tegye ki a terméket erős ütésnek vagy rázkódásnak.
 Ne érjen a hozzáférhetővé vált belső alkatrészekhez.
 Szokatlan körülmények között, például füst vagy furcsa szag esetén, ne használja tovább a terméket.
 Ne használjon szintetikus tisztítószert – például alkoholt, benzint vagy festékhígítót – a termék
tisztításához.
 Ne hagyja, hogy nedvesség érje a terméket.
 Ügyeljen, hogy ne kerüljön idegen tárgy vagy folyadék a termék belsejébe.
 Ne használja a terméket gyúlékony gáz jelenlétében.
Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.
 Keresővel rendelkező termék esetén ne nézzen a keresőn keresztül erős fényforrásba, például
napos idő esetén a napba, illetve lézerfénybe vagy más nagy fényerejű mesterséges fényforrásba.
Ellenkező esetben látáskárosodást szenvedhet.
 Kereskedelmi forgalomban kapható elem/akkumulátor vagy tartozék akkumulátoregység
használatakor tartsa be az alábbi utasításokat.
- Az elemeket/akkumulátorokat/akkumulátoregységeket csak a hozzájuk tartozó termékkel használja.
- Ne hevítse az elemeket/akkumulátorokat/akkumulátoregységeket, és ne tegye ki őket tűz hatásának.
- Ne töltse az akkumulátorokat/akkumulátoregységeket jóvá nem hagyott akkumulátortöltővel.
- Ne hagyja, hogy az érintkezőket szennyeződés érje, illetve fémtű vagy más fémtárgy érjen hozzájuk.
- Ne használjon szivárgó elemet/akkumulátort/akkumulátoregységet.
- Az elem/akkumulátor/akkumulátoregység ártalmatlanításakor szigetelőszalaggal vagy más módon
szigetelje az érintkezőket.
Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.
Ha az elem/akkumulátor/akkumulátoregység szivárog, és a kifolyt anyag a bőrére vagy ruhájára kerül,
alaposan öblítse le folyó vízzel az érintett területet. Ha az elektrolit szembe kerül, alaposan öblítse át
bőséges mennyiségű, tiszta folyó vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
 Akkumulátortöltő vagy hálózati adapter használata esetén tartsa be a következő utasításokat.
- Rendszeresen távolítsa el száraz ruhával a lerakódott port a tápcsatlakozóról és a hálózati
csatlakozóaljzatról.
- Nedves kézzel ne csatlakoztassa a terméket a tápellátáshoz, illetve ne bontsa a csatlakozását.
- Ne használja a terméket, ha a tápcsatlakozó nincs teljesen beillesztve a hálózati aljzatba.
- Ne hagyja, hogy a tápcsatlakozót és az érintkezőket szennyeződés érje, illetve fémtű vagy más
fémtárgy érjen hozzájuk.
3
 Vihar, villámlás esetén ne érjen a hálózati aljzathoz csatlakoztatott akkumulátortöltőhöz vagy
hálózati adapterhez.
 Ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábelre. Ne okozzon sérülést a tápkábelnek, ne törje meg és ne
módosítsa.
 Ne csavarja a terméket ruhába vagy más anyagba a használat során vagy röviddel azután, amikor
a termék még meleg.
 Ne hagyja hosszabb ideig áramforráshoz csatlakoztatva a terméket.
Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.
 Ne hagyja, hogy használat közben a termék hosszabb ideig a bőrének ugyanahhoz a részéhez érjen.
Ez alacsony hőmérsékletű égést, például bőrpírt vagy hólyagosodást idézhet elő, még ha a termék nem is
érződik forrónak. Ha a terméket forró helyen használja, vagy keringési problémában szenvedő, illetve
kevésbé érzékeny bőrű személy használja, állvány vagy hasonló segédeszköz használata ajánlott.
 Kapcsolja ki a terméket ott, ahol tilos a használata.
Ellenkező esetben az elektromágneses hullámok hatása más berendezések hibás működését idézheti elő,
sőt akár balesetet is okozhat.
ELŐÍRÁS Sérülés veszélyét jelzi.
 Ne használja a vakut szem közelében.
Szemsérülést okozhat.
 A szíj kizárólag testen történő hordásra szolgál. Ha a szíjat a hozzá rögzített termékkel együtt
kampóra vagy más tárgyra akasztja, az kárt tehet a termékben. Emellett ne rázza a terméket,
és ne tegye ki fokozott erőhatásnak.
 Ne fejtsen ki nagy erőt az objektívre, és óvja az ütődéstől.
Sérülést okozhat, vagy kárt tehet a termékben.
 A vaku villantáskor magas hőmérsékletű. Fényképezés közben ne érjen ujjal, más testrésszel vagy
tárgyakkal a vakuhoz.
Égési sérülést okozhat, vagy a vaku hibás működéséhez vezethet.
 Ne hagyja a terméket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.
A termék túlságosan felmelegedhet vagy lehűlhet, és ha valaki hozzáér, égési vagy más sérülést szenvedhet.
ELŐÍRÁS
Az eszközök károsodásának lehetőségét jelzi.
 Ne irányítsa a fényképezőgépet nagyon intenzív fényforrásba, például tiszta időjárás esetén
a napba, vagy egy mesterséges fényforrásba.
Ezzel ugyanis tönkreteheti a képérzékelőt vagy más belső alkatrészeket.
 Ha homokos vízparton vagy szeles helyen használja a fényképezőgépet, ügyeljen, hogy ne
kerüljön por vagy homok a készülékbe.
 Ha bármilyen idegen anyag, például por vagy szennyeződés kerül a vakura, távolítsa el egy
fültisztító pálcikával vagy ruhával.
A vakuból távozó hő nem megfelelő működést okoz, vagy annak hatására az idegen anyag füstölni kezdhet.
 Vegye ki és tárolja megfelelően az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, ha nem
használja a készüléket.
Az esetlegesen szivárgó akkumulátor tönkreteheti a készüléket.
 Mielőtt eldobná az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, ragassza le az érintkezőket
szigetelőszalaggal vagy más szigetelőanyaggal.
Az érintkezők más fémtárgyakkal érintkezve tüzet vagy robbanást okozhatnak.
 Használaton kívül ne hagyja csatlakoztatva az akkumulátortöltőt. Használat közben ne takarja
le semmivel – például ruhával vagy más tárggyal.
A hosszú ideig csatlakoztatva hagyott egység túlmelegedhet, deformálódhat, és tüzet okozhat.
 Ne hagyja az akkumulátoregységet háziállatok közelében.
Az állatok harapása az akkumulátoregység szivárgását, túlmelegedését vagy robbanását okozhatja,
ami tűzhöz vagy a készülék tönkremeneteléhez vezethet.
 Ha a termék több akkumulátorral működik, ne használjon együtt eltérő töltöttségi szintű
akkumulátorokat, vagy régi és új akkumulátorokat. Ne helyezze be az akkumulátorokat/elemeket
a + és – végükkel helytelenül fordított irányban.
Ez a termék hibás működéséhez vezethet.
4
Használat előtt
1
2
3
4
Helyezze fel
a szíjat
Helyezze be
az akkumulátoregységet
Töltse fel az
akkumulátoregység
Vegye ki az
akkumulátoregységet
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(3)
(3)
(2)
 Töltés: Narancssárga
 Teljesen feltöltve:
Zöld
Használat előtt
5
6
7
8
Nyissa ki
a memóriakártya/
akkumulátor
fedelét
Helyezze be
az akkumulátoregységet
Tegye be
a memóriakártyát
Zárja be
a memóriakártya/
akkumulátor
fedelét
(1)
(1)
Csatlakozók
(2)
(2)
(2)
(1)
5
(1)
(2)
Használat előtt
9
10
Kapcsolja be
a fényképezőgépet
Jelenítse meg
a menüképernyőt
gomb

 / gombok
gomb
a[ ]→
kiválasztásához
 [ 2] → /
gombok →
[Dátum/Idő/Zóna] →
gomb
Használat előtt
11
12
Állítsa be az
időzónát
Állítsa be a dátumot
és az időt
 / gombok
egy beállítás
kiválasztásához →
gomb

gomb

6
/ gombok
 / gombok a →
gombra navigáláshoz
a→
gombra
navigálásához a →
→ / gombok
a→
gomb
/ gombok az [OK]
beállításához
kiválasztásához →
gomb
Használat előtt
13
Állítsa be a kijelző
nyelvét
 / gombok az [OK] 
kiválasztásához →
gomb
gomb
 [ 2] → /
gombok →
[Nyelv ]

/ / / gombok
egy beállítás
kiválasztásához
Objektív csatlakoztatása
1
2
3
4
Győződjön meg
arról, hogy
a fényképezőgép
ki van kapcsolva
Vegye le az
objektívsapkát
és a vázsapkát
Csatlakoztassa
az objektívet
Vegye le az elülső
objektívsapkát
(1)
(1)
(2)
(2)
7
(1)
Objektív csatlakoztatása
5
Készüljön fel
a felvételkészítésre
(2)
(1)
 Nyomja meg az
(1)-est, miközben
finoman elforgatja
a (2)-est, majd
kiengedi az (1)-est.
 Fókuszálás előtt
növelje vagy
csökkentse a
zoom méretét.
 Fordítsa el a (2)est kicsit tovább,
ameddig kattan.
Objektív levétele
1
2
3
Győződjön meg
arról, hogy
a fényképezőgép
ki van kapcsolva
Válassza le az
objektívet
Csatlakoztassa az
objektívsapkát és
a vázsapkát
(3)
(2)
(1)
 Nyomja meg az
(1)-est, miközben
az objektívet a (2)
irányba forgatja,
amíg meg nem áll.
 A (3)-al jelzett irányba
távolítsa el.
8
Felvétel
Állóképek felvétele (Intelligens jelenetválasztó automatika)
1
2
3
Kapcsolja be a
fényképezőgépet
Állítsa be az
üzemmódot
Nagyítás vagy
kicsinyítés
szükség szerint
(1) (2) (3)
 (1) Jelenetikon
 (2) Hátralévő
felvételek száma
 (3) Hátralévő
felvételi idő
 Állítsa be a felvételi
módot →
gomb
Felvétel
Állóképek felvétele (Intelligens jelenetválasztó automatika)
4
5
6
Fókusz
Nyissa ki a vakut
szükség szerint
Felvételkészítés
 Nyomja le enyhén az  Egy AF-pont jelenik
meg a fókuszban lévő
exponálógombot.
elemek körül.
 A fényképezőgép
két hangjelzést ad
a fókuszálás után.
9
 A felvételt követően
a kép körülbelül két
másodperc múlva
jelenik meg.
 Az exponálógombot
újból megnyomva
a kép megjelenítése
közben is készíthető
újabb felvétel.
Felvétel
Videofelvétel (Intelligens jelenetválasztó automatika)
1
2
3
Kapcsolja be a
fényképezőgépet
Állítsa be az
üzemmódot
Nagyítás vagy
kicsinyítés
szükség szerint
(1) (2) (3)
 (1) Jelenetikon
 (2) Hátralévő
felvételek száma
 (3) Hátralévő
felvételi idő
 Állítsa be a felvételi
módot →
gomb
Felvétel
Videofelvétel (Intelligens jelenetválasztó automatika)
4
5
Indítsa el a felvételt
Állítsa le a felvételt
 A felismert arcok körül
megjelenített keretek
azt jelzik, hogy
a fényképezőgép
ezekre állította be
az élességet.
10
Lejátszás
Állóképek megtekintése
1
2
Állítsa be a kijelzőt
lejátszásra
Keressen a képek
között
 gomb:
Előző kép
 gomb:
Következő kép
Lejátszás
Videók megtekintése
1
2
3
Állítsa be a kijelzőt
lejátszásra
Keressen a képek
között
Játssza le a videót
 gomb:
Előző kép
 gomb:
Következő kép
 A videók [
címkével
rendelkeznek.
11
]

gomb: A videó
lejátszási paneljének
megjelenítése
Lejátszás
Videók megtekintése
4
Állítsa be
a hangerőt
 / gombok a [ ]
kiválasztásához
Állóképek vagy videók törlése
1
2
3
Állítsa be a kijelzőt
lejátszásra
Keressen a képek
között
Törlés
 / gombok
a [Törlés]
kiválasztásához
 gomb:
Előző kép
 gomb:
Következő kép
12
Védjegyek és licencek
● Az SDXC-embléma az SD-3C, LLC védjegye.
A felelősség kizárása
● Az útmutató engedély nélküli reprodukálása tilos.
● Az összes mérés a Canon tesztelési szabványa alapján készült.
● Az itt szereplő információk előzetes bejelentés nélkül változhatnak,
akárcsak a termék műszaki adatai és megjelenése.
● Az útmutatóban lévő ábrák és képernyőfotók kissé eltérhetnek
a fényképezőgépen valóban megjelenőktől.
● A fentiek figyelembe vétele mellett mindazonáltal a Canon
semmilyen módon nem vonható felelősségre a termék
használatából adódó veszteségért.
13
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése
a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló
(2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és akkumulátorokról,
valamint a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló
(2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/vagy ezen
irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.
Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel
is szerepel, az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben foglaltak értelmében ez
azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott határértéknél
nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémet (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom).
E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi
becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus
berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék
akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem
előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan
kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre
és az egészségre. E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti
források hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál,
a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen
vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el
a www.canon-europe.com/weee, vagy www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.
ÓVINTÉZKEDÉSEK
ROBBANÁSVESZÉLY LÉPHET FEL, HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTORT
HASZNÁL.
A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN DOBJA KI.
A termék megfelelő működésének biztosítása érdekében javasolt az eredeti Canon
kiegészítők használata.
- Interfészkábel, IFC-600PCU
HDMI-kábel (a fényképezőgép felőli csatlakozó: D típusú): Használjon a kereskedelmi
forgalomban kapható, legfeljebb 2,5 m hosszú USB-kábelt.
14
A készülék típusszáma: PC2328 (beleértve a WM600 modell WLAN és BLE moduljait).
A készüléktípust a fényképezőgép alján vagy a felhajtható kijelző mögött található címke
alapján azonosíthatja, a típusszám PC előtaggal kezdődik.
A vezeték nélküli funkció használatát engedélyező országok és régiók
- A vezeték nélküli hálózat használata egyes országokban és régiókban korlátozott,
a jogtalan használat pedig a nemzeti vagy helyi előírások értelmében büntethető lehet.
A vezeték nélküli hálózatra vonatkozó előírások megsértésének elkerülése érdekében
a használatot engedélyező helyek ellenőrzése céljából keresse fel a Canon webhelyét.
Vegye azonban figyelembe, hogy a vezeték nélküli hálózat a felsoroltaktól eltérő
országokban és régiókban való használatából eredő problémákért a Canon semmilyen
módon nem vonható felelősségre.
Az alábbiak bármelyike jogi következményekkel járhat:
- A terméken végzett változtatás vagy módosítás
- A terméken található tanúsítócímkék eltávolítása
Ne használja a termék vezeték nélküli funkcióját egészségügyi berendezés vagy más
elektronikus berendezés közelében.
A termék vezeték nélküli funkciójának egészségügyi berendezés vagy más elektronikus
berendezés közelében történő használata befolyásolhatja az említett berendezések
működését.
A Canon Inc. igazolja, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Wi-Fi frekvenciatartomány: 2401–2473 MHz
Wi-Fi maximális kimeneti teljesítménye: 11,7 dBm
Bluetooth frekvenciatartomány: 2402–2480 MHz
Bluetooth maximális kimeneti teljesítménye: 9,7 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Megtekintheti a képernyőn a fényképezőgép által teljesített műszaki szabványok
egy részének logóit, ha a következőket választja: MENU ► [ 5] lap ►
[Tanúsító embléma megjel.].
© CANON INC. 2018
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising