Canon | EOS RP | User manual | Canon EOS RP User manual

Canon EOS RP User manual
zz Kézikönyv az 1.2.0 vagy frissebb
készülékszoftver-verzióval rendelkező
EOS RP fényképezőgépekhez.
MAGYAR
Haladó használati útmutató
Bevezetés
A felvételkészítés megkezdése előtt olvassa el az alábbiakat
A felvételkészítési problémák és a balesetek elkerülése érdekében először
olvassa el a „Biztonsági utasítások” (=25–=27. oldal) és a „Kezelési
óvintézkedések” (=28–=30. oldal) című részeket. Emellett
olvassa el alaposan ezt a kézikönyvet, hogy helyesen használhassa
a fényképezőgépet.
A fényképezőgép kézikönyvvel történő használata révén
jobban megismerkedhet a fényképezőgéppel
A kézikönyv olvasása közben készítsen néhány próbafelvételt, majd
nézze meg, milyenek lettek. Ezután jobban megértheti a fényképezőgép
működését. Továbbá biztonságos helyen tárolja ezt a kézikönyvet, hogy
szükség esetén később is elővehesse.
A fényképezőgép használat előtti tesztelése és
felelősségvállalás
Fényképezés után jelenítse meg a képeket, és ellenőrizze, hogy
megfelelően sikerült-e a felvétel. Ha a fényképezőgép vagy a
memóriakártya hibás, és a képek nem rögzíthetők, illetve nem tölthetők le
a számítógépre, a Canon nem tehető felelőssé az okozott veszteségért és
kényelmetlenségért.
Szerzői jogok
Az egyes országokban érvényes szerzői jogok tiltják a fényképezőgéppel
rögzített képek (továbbá a memóriakártyára áthelyezett zenék/zenével
ellátott képek) illetéktelen felhasználását a személyes felhasználáson
kívüli más célokra. Ne feledje, hogy bizonyos nyilvános eseményeken,
kiállításokon stb. még saját célra is tilos lehet a fényképezés.
2
Tartozéklista
A fényképezés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül
valamennyi megtalálható-e a fényképezőgéphez mellékelve. Ha bármi
hiányzik, forduljon a kereskedőhöz.
Fényképezőgép
(vázsapkával)
LP-E17
akkumulátoregység
(védőburkolattal)
Akkumulátortöltő
LC-E17E*
Hordszíj
* Az LC-E17E akkumulátortöltő tápkábellel kerül forgalomba.
oo A fényképezőgéphez nem tartozik memóriakártya (=10), interfészkábel és HDMIkábel.
oo A Haladó használati útmutatóval és a Kezelési kézikönyvekkel kapcsolatos
részletekért lásd a következő oldalt.
oo Ha objektívkészletet vásárolt, ellenőrizze, hogy a készlet tartalmazza-e az
objektíveket.
oo Ügyeljen arra, hogy az előbb felsoroltak közül semmi ne vesszen el.
oo Az objektívek kezelési kézikönyveit a Canon webhelyéről töltheti le (=4).
oo Az objektívek kezelési kézikönyvei (PDF-fájlok) a külön megvásárolható
objektívekhez készültek. Vegye figyelembe, hogy az objektívkészlet
megvásárlásakor az objektív mellé kapott egyes tartozékok lehet, hogy nem
egyeznek meg az objektív kezelési kézikönyvében feltüntetetteknek.
3
Kezelési kézikönyvek
A fényképezőgéphez mellékelt Kezelési kézikönyv
a fényképezőgéppel és a Wi-Fi-funkciókkal kapcsolatos
alapvető utasításokat tartalmazza.
A teljes körű utasításokat tartalmazó Haladó használati
útmutató (ez a PDF-fájl) a Canon webhelyéről tölthető le
számítógépre vagy más eszközre.
A Haladó használati útmutató/Kezelési kézikönyvek letöltése
A Haladó használati útmutató és az objektívekhez és a szoftverhez tartozó
kezelési kézikönyvek (PDF-fájlok) a Canon webhelyéről tölthetők le
számítógépre vagy más eszközre.
zzLetöltési webhely
www.canon.com/icpd
Haladó használati útmutató
Objektív kezelési kézikönyve
Szoftverkezelési kézikönyv
oo A PDF-fájlok megtekintéséhez valamilyen Adobe PDF-megjelenítő,
például az Adobe Acrobat Reader DC szükséges (a szoftver legújabb
verziójának használata javasolt).
oo Az Adobe Acrobat Reader DC ingyenesen letölthető az internetről.
oo A megnyitáshoz kattintson duplán a letöltött PDF-fájlra.
oo A PDF-megjelenítő szoftver használatával kapcsolatban lásd a szoftver
súgóját vagy más részeit.
4
Kezelési kézikönyvek
A Haladó használati útmutató/Kezelési kézikönyvek letöltése
QR-kód használatával
A Haladó használati útmutató és az objektívekhez és a szoftverhez tartozó
kezelési kézikönyvek (PDF-fájlok) a QR-kód segítségével tölthetők le
okostelefonra vagy táblagépre.
www.canon.com/icpd
oo A QR-kód beolvasásához külön alkalmazás szükséges.
oo Válassza ki lakóhelye szerinti országot vagy régiót, majd töltse le a Haladó
használati útmutatót/Kezelési kézikönyveket.
oo Válassza az [5: Kézikönyv/szoftver URL] lehetőséget a QR-kódnak
a fényképezőgép képernyőjén való megjelenítéséhez.
5
Beüzemelési útmutató
1
2
3
4
5
6
Helyezze be az akkumulátort
(=42).
zz A vásárlást követően a készülék
használatához töltse fel az
akkumulátort (=40).
Helyezze be a kártyát (=42).
zz Helyezze be a kártyát a
kártyanyílásba a címkével jelölt
oldalával a fényképezőgép
hátoldala felé.
Csatlakoztassa az objektívet
(=48).
zz Igazítsa össze az objektíven és
a fényképezőgépen található vörös
illesztési jelzéseket az objektív
rögzítéséhez.
zz Ellenőrizze, hogy az objektív
fókuszmódkapcsolója <2>
állásban van-e (=48).
Kapcsolja a tápkapcsolót <1>
állásba (=46).
Hajtsa ki a képernyőt (=45).
zz Ha a dátum/idő/időzóna beállítására
szolgáló képernyő jelenik meg,
olvassa el a =374. oldalon
található információkat.
Beüzemelési útmutató
6
7
8
9
Állítsa a módválasztó tárcsát
<A> helyzetbe (=68).
zz A fényképezőgép összes szükséges
beállítása automatikusan felveszi
a megfelelő értéket.
Fókuszáljon a témára (=54).
zz <p> (egy AF-pont) jelenik meg
minden érzékelt arc felett.
zz Félig nyomja le az exponálógombot,
és a fényképezőgép a témára
fókuszál.
Készítse el a képet (=54).
zz A kép elkészítéséhez nyomja le
teljesen az exponálógombot.
Tekintse meg a képet.
zz Az elkészített kép körülbelül
2 másodpercre megjelenik
a képernyőn.
zz A kép ismételt megjelenítéséhez
nyomja meg a <x> gombot
(=296).
zz Az eddig készített felvételek megtekintéséhez lásd a „Képmegjelenítés”
című részt (=296).
zz A képek törléséről lásd a „Képek törlése” című részt (=314).
7
Tudnivalók a kézikönyvről
Ikonok a kézikönyvben
<6>
<5>
<W><X><Y><Z>
<T>
<0>
*
: A főtárcsát jelöli.
: A gyorsvezérlő tárcsát jelöli.
<V> nyílgombok irányait jelöli.
:A
: Az objektívvezérlő gyűrűt jelöli.
: A beállítógombot jelöli.
: A megnyomott gombhoz tartozó művelet időtartamát
jelöli (* másodpercekben) a gomb felengedésétől
számítva.
* A fentieken kívül a fényképezőgép gombjain és a képernyőn látható ikonokat és
szimbólumokat is használjuk ebben a kézikönyvben az érintett műveletek és funkciók
ismertetésében.
M (az oldalak címeiben) : Csak a Kreatív zóna módokban (<t>, <d>,
<s>, <f>, <a> vagy <F> mód) vagy kézi
expozícióval rögzített videóknál rendelkezésre
álló funkciók.
: Oldalszám további információk eléréséhez.
=***
: Figyelmeztetés felvételkészítési problémák
megelőzésére.
: Kiegészítő információ.
: Ötletek vagy tanácsok jobb felvételek
készítéséhez.
: Hibaelhárítási tanácsok.
8
Tudnivalók a kézikönyvről
Alapvető feltevések a kezelési utasításokhoz és
megjegyzések a mintafotókhoz
zz Az utasítások végrehajtása előtt győződjön meg róla, hogy a tápkapcsoló
<1> állásban van, és a többfunkciós zárolás ki van kapcsolva
(=46, =58).
zz Feltételezzük, hogy minden menü és egyedi funkció az alapértelmezett
értékre van beállítva.
zz A kézikönyv illusztrációin RF24-105mm F4 L IS USM objektívvel felszerelt
fényképezőgép látható.
zz A fényképezőgépen megjelenő és a jelen kézikönyvben használt
mintaképek csupán bemutatásra szolgálnak.
zz Az EF vagy EF-S objektívekkel kapcsolatos utasítások esetén
objektívadapter használatát feltételezzük.
9
Kompatibilis kártyák
A következő kártyák kapacitástól függetlenül használhatók
a fényképezőgéppel: Ha a kártya új, vagy korábban másik
fényképezőgéppel vagy számítógéppel formázta (inicializálta), akkor
formázza a kártyát ezzel a fényképezőgéppel (=367).
zzSD-/SDHC-/SDXC-memóriakártyák
Az UHS-II és UHS-I szabványnak megfelelő kártyák támogatottak.
Videofelvétel rögzítésére alkalmas kártyák
Videofelvétel készítésekor nagy kapacitású és jó teljesítményű (elegendően
gyors olvasási/írási sebességű) kártyát használjon, olyat, amely megfelel
a videofelvétel méretének. Részletes tájékoztatásért lásd: =586.
A kézikönyvben a „kártya” elnevezés az SD-, SDHC- és
SDXC-memóriakártyákra utal.
* A fényképezőgép a képek és videók rögzítésére szolgáló
kártya nélkül kapható. A kártyát külön kell megvásárolni.
10
Fejezetek
Bevezetés
2
Előkészítés és alapvető műveletek
39
A fényképezés alapjai
67
Kreatív zóna
95
Felvétel
109
Lejátszás
293
Beállítás
357
Wi-Fi (vezeték nélküli kommunikációs) funkciók
415
Egyedi funkciók / Saját menü
523
Referencia
553
11
Tartalom
Bevezetés
2
Tartozéklista............................................................................................3
Kezelési kézikönyvek..............................................................................4
Beüzemelési útmutató............................................................................6
Tudnivalók a kézikönyvről.......................................................................8
Kompatibilis kártyák..............................................................................10
Fejezetek..............................................................................................11
Tartalom................................................................................................12
Funkciók tárgymutatója.........................................................................21
Biztonsági utasítások............................................................................25
Kezelési óvintézkedések.......................................................................28
A fényképezőgép részei........................................................................31
Előkészítés és alapvető műveletek
39
Az akkumulátor feltöltése......................................................................40
Az akkumulátor és a kártya behelyezése/eltávolítása..........................42
A képernyő használata..........................................................................45
A fényképezőgép bekapcsolása...........................................................46
Objektív csatlakoztatása és levétele.....................................................48
EF/EF-S objektívek felhelyezése és eltávolítása..................................50
A kereső használata..............................................................................52
Alapvető műveletek...............................................................................53
Menüműveletek és -beállítások............................................................60
Az érintőképernyő kezelése..................................................................64
Gyorsvezérlés.......................................................................................65
12
Tartalom
A fényképezés alapjai
67
A Teljesen automatikus fényképezés (Intelligens jelenetválasztó
automatika)...........................................................................................68
Teljesen automatikus eljárások (Intelligens jelenetválasztó
automatika)...........................................................................................71
Speciális jelenet mód............................................................................75
Portrékészítés.......................................................................................77
Csoportképek készítése........................................................................78
Tájképkészítés......................................................................................79
Mozgó téma fényképezése...................................................................80
Gyermekek fényképezése....................................................................81
Követés.................................................................................................82
Közelképek készítése...........................................................................84
Étel fényképezése.................................................................................85
Portrékészítés éjjel (állvánnyal)............................................................86
Portrékészítés éjjel (kézben tartott készülékkel)...................................87
Felvételkészítés háttér-világításos jelenetekről....................................88
Felvételkészítés csendes jelenetekről..................................................89
Figyelmeztetések <SCN> módok esetén..............................................90
Kreatív zóna
95
Programautomatika...............................................................................96
Záridő-előválasztás...............................................................................98
Rekesz-előválasztás...........................................................................100
Kézi expozíció.....................................................................................102
13
Tartalom
Rugalmas előválasztás.......................................................................104
Hosszú (bulb) expozíciók....................................................................106
Felvétel
Állóképek készítése
109
110
Lapfülek: Állóképek rögzítése............................................................. 111
A képminőség beállítása.....................................................................116
A Vágás/képarány beállítása..............................................................119
A képmegtekintési idő beállítása.........................................................122
Az optikai jellemzők miatt bekövetkező objektívtorzítás korrekciója....123
Az expozíciókompenzáció beállítása..................................................128
Automatikus expozíciósorozat (AEB)..................................................129
Az ISO-érzékenység beállítása állóképek esetén...............................131
A fényerő és a kontraszt automatikus korrigálása..............................136
Csúcsfény árnyalat elsőbbség............................................................137
A mérési időzítő beállítása..................................................................138
Expozíciószimuláció............................................................................139
A fehéregyensúly beállítása................................................................140
Fehéregyensúly-korrekció...................................................................145
A színtér beállítása..............................................................................147
Képstílus kiválasztása.........................................................................148
Képstílus testreszabása......................................................................152
Képstílus tárolása...............................................................................155
Zajcsökkentés beállítása.....................................................................157
Portörlési adatok hozzáfűzése............................................................161
14
Tartalom
Felvételkészítés érintéses kioldással..................................................163
Többszörös expozíció.........................................................................165
HDR (High Dynamic Range) felvétel..................................................171
Felvételkészítés felvételi időzítővel.....................................................176
A villódzás csökkentése......................................................................179
A gyors folyamatos felvétel megjelenítési gyorsaságának
beállítása.............................................................................................181
Kártyaemlékeztető..............................................................................182
Érintéses és áthúzásos AF beállítása.................................................183
Az AF-művelet kiválasztása................................................................185
Az AF-módszer kiválasztása...............................................................188
Fókuszálás emberek szemére............................................................198
Folyamatos AF beállítása....................................................................199
Objektív elektronikus MF beállítása....................................................200
AF-segédfény indítása........................................................................201
Fókuszsorozat.....................................................................................202
A felvételkészítési mód kiválasztása...................................................206
Az önkioldó használata ......................................................................209
A mérési mód kiválasztása.................................................................211
Expozíció rögzítése fényképezéshez (AE‑rögzítés)...........................213
Kézi fókuszálás...................................................................................214
Felvételek készítése távvezérléssel....................................................217
Távkioldó használata..........................................................................219
Fényképezés vakuval.........................................................................220
A vakufunkció beállítása.....................................................................222
Az állóképek rögzítésére vonatkozó általános megjegyzések............231
15
Tartalom
Videofelvétel
235
Lapfülek: Videofelvétel........................................................................236
Videofelvétel........................................................................................239
HDR videofelvétel...............................................................................247
A videofelvétel méretének beállítása..................................................249
Videokivágás.......................................................................................256
A hangfelvétel beállítása.....................................................................257
Videó digitális képstabilizálása............................................................260
Time-lapse videók készítése...............................................................262
Video-pillanatképek rögzítése.............................................................274
A Servo AF használata videóhoz funkció beállítása...........................280
Egyéb menüfunkciók...........................................................................285
A videofelvétellel kapcsolatos általános figyelmeztetések..................291
Lejátszás
293
Lapfülek: Lejátszás.............................................................................294
Képmegjelenítés.................................................................................296
Képek nagyítása.................................................................................299
Indexképes megjelenítés (Több kép megjelenítése)..........................300
Videók lejátszása................................................................................301
Videók első és utolsó jelenetének kivágása.......................................304
Képkocka mentése 4K vagy 4K time-lapse videókból........................306
Lejátszás TV-készüléken....................................................................308
Képek védelme...................................................................................310
Kép forgatása......................................................................................313
Képek törlése......................................................................................314
16
Tartalom
Digital Print Order Format (DPOF)......................................................318
Fotókönyv képeinek megadása..........................................................322
RAW-képek fényképezőgéppel való feldolgozása..............................325
Kedvenc effektusok alkalmazása (Kreatív segéd)..............................331
A RAW képek feldolgozási típusának kiválasztása.............................333
Videopillanatkép-albumok szerkesztése.............................................334
JPEG-képek vágása...........................................................................337
JPEG-képek átméretezése.................................................................339
Értékelés beállítása.............................................................................340
Diavetítés (Automatikus lejátszás)......................................................343
A megjeleníteni kívánt képek szűrése.................................................345
Ugrásmegjelenítés (Ugrás a képek között).........................................347
Lejátszási adatok kijelzésének testreszabása....................................349
Túlexponálási figyelmeztetés megjelenítése......................................351
AF-pontok megjelenítése....................................................................352
Rács megjelenítése............................................................................353
A megjelenítés elindításakor elsőként megjelenő kép beállítása........354
Kezdeti nagyítási arány és pont beállítása.........................................355
Beállítás
357
Lapfülek: Beállítás...............................................................................358
Mappa létrehozása és kiválasztása....................................................361
Fájlszámozási módszerek...................................................................363
Függőleges képek automatikus elforgatásának beállítása.................366
A memóriakártya formázása...............................................................367
A felvételi módok ismertetőjének megjelenítése.................................369
17
Tartalom
A funkcióismertető beállítása..............................................................370
A gazdaságos mód beállítása.............................................................371
Az energiatakarékos funkciók beállítása.............................................372
A képernyő fényerejének beállítása....................................................373
A dátum, az idő és az időzóna beállítása............................................374
A kezelőfelület nyelvének beállítása...................................................377
A videorendszer beállítása..................................................................378
Az érintésvezérlés érzékenységének beállítása.................................379
A fényképezőgép használatakor megszólaló hangjelzések
letiltása................................................................................................380
Az akkumulátor információnak ellenőrzése........................................381
Érzékelő tisztítása...............................................................................382
A HDMI-kimenet felbontásának beállítása..........................................386
RAW-lejátszás HDR TV-n...................................................................387
A felvételkészítéskor megjelenített információk testreszabása...........388
A felvételkészítési megjelenítési teljesítmény prioritásának
beállítása.............................................................................................393
A kereső megjelenítési formátumának beállítása...............................393
A megjelenítési mód beállítása...........................................................394
Az exponálógomb működésének testreszabása a
videófelvételhez..................................................................................395
Súgó....................................................................................................396
Vezeték nélküli funkciók beállítása.....................................................398
Képek ellátása a földrajzi helyet jelölő címkével.................................402
Többfunkciós zárolás beállítása..........................................................407
Saját felvételi módok tárolása.............................................................408
18
Tartalom
A fényképezőgép visszaállítása az alapértelmezett beállításokra......410
Szerzői jogi információk beállítása......................................................411
Egyéb információk megtekintése........................................................413
Wi-Fi (vezeték nélküli kommunikációs) funkciók
415
A Wi-Fi (vezeték nélküli kommunikáció) funkcióival végezhető
műveletek............................................................................................416
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül...................................419
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül..................453
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül......................461
Képek küldése webszolgáltatásba......................................................473
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül.............488
Újracsatlakozás Wi-Fi-n keresztül.......................................................493
A csatlakozási beállítások módosítása vagy törlése...........................496
A vezeték nélküli kommunikáció alapértelmezett beállításainak
visszaállítása.......................................................................................498
Info megjelenítése képernyő...............................................................499
Hibaüzenetek kezelése.......................................................................500
A vezeték nélküli kommunikációs funkcióhoz kapcsolódó
megjegyzések.....................................................................................511
Biztonság............................................................................................513
Hálózati beállítások ellenőrzése.........................................................514
[Vez.nélküli komm. beállítások] képernyő.......................................515
[Wi-Fi beállítások] képernyő.............................................................516
A virtuális billentyűzet használata.......................................................517
Az IP-cím kézi beállítása.....................................................................518
Wi-Fi/Bluetooth állapotának megjelenítése.........................................520
19
Tartalom
Egyedi funkciók / Saját menü
523
Lapfülek: Testreszabás.......................................................................524
Egyedi funkciók beállítása..................................................................525
Egyedi vakufunkciók...........................................................................526
Egyedi funkcióbeállítások törlése........................................................546
Lapfülek: Saját menü..........................................................................547
Tárolás a Saját menüben....................................................................548
Referencia
553
A szoftver bemutatása........................................................................554
Képek importálása számítógépre.......................................................556
Az akkumulátor töltése a fényképezőgépben.....................................558
A kiegészítő markolat használata.......................................................560
Hibaelhárítás.......................................................................................562
Hibakódok...........................................................................................581
Teljesítményadatok.............................................................................582
Információk megjelenítése..................................................................591
Tárgymutató........................................................................................605
20
Funkciók tárgymutatója
Áramellátás
Kereső
zz Az akkumulátor feltöltése (=40)
zz Dioptriakorrekció (=52)
zz Akkumulátor töltöttségi szintje
(=47)
zz Információk megjelenítése
a keresőben (=389)
zz Az akkumulátor információinak
ellenőrzése (=381)
zz Kereső függőleges megjelenítése
(=390)
zz Gazdaságos mód (=371)
zz Kereső megjelenítési formátuma
(=393)
zz Energiatakarékos (=372)
Kártyák
Képernyő
zz Formázás (=367)
zz Változtatható képszögű (=45)
zz Zárkioldás kártya nélkül (=182)
zz Érintésvezérlés (=64)
zz A videófelvétellel kompatibilis
kártyák (=585)
zz Megjelenítési beállítások (=394)
Objektív
zz Felhelyezés (=48, =50)
zz Eltávolítás (=49, =51)
zz Zárkioldás objektív nélkül (=544)
Alapbeállítások
zz Fényerő (=373)
zz Elektronikus horizont (=388)
zz Súgó (=396)
AF
zz AF-művelet (=185)
zz AF-módszer (=188)
zz AF-pont kiválasztása (=193)
zz Nyelv (=377)
zz Szemérzékelő AF (=198)
zz Dátum/idő/zóna (=374)
zz Folyamatos AF (=199)
zz Hangjelzés (=380)
zz Érintéses és áthúzásos AF
(=183)
zz Szerzői jogi információk (=411)
zz Összes f.gépbeáll. törlése (=410)
zz MF kontúrkiemelés beállítása
(=216)
zz Kézi fókuszbeállítás (=214)
zz Elektronikus kézi fókusz (=200)
21
Funkciók tárgymutatója
Fénymérés
zz Mérési mód (=211)
Felvételkészítési mód
Felvétel
zz Felvételi mód (=34)
zz HDR mód (=171)
zz Többszörös expozíció (=165)
zz Felvételkészítési mód (=206)
zz Bulb időzítő (=107)
zz Önkioldó (=209)
zz Mélységélesség-előnézet (=101)
zz Max. sorozatfelvétel (=118)
zz Távkioldó (=219)
Képrögzítés beállításai
zz Mappa létrehozása/kiválasztása
(=361)
zz Fájlszámozás (=363)
Képminőség
zz Képminőség (=116)
zz Állókép vágás/képarány (=119)
zz ISO érzékenység (állóképek)
(=131)
zz Képstílus (=148)
zz Fehéregyensúly (=140)
zz Auto Lighting Optimizer (Auto
megvilágítás optimalizálás)
(=136)
zz Zajcsökkentés nagy ISOérzékenység esetén (=157)
zz Zajcsökkentés hosszú expozíciók
esetén (=159)
zz Csúcsfény árnyalat elsőbbség
(=137)
zz Objektívtorzítás korrekciója (=123)
zz A villódzás csökkentése (=179)
zz Színtér (=147)
22
zz Távvezérlés (=217)
zz Gyorsvezérlés (=65)
zz Érintéses kioldás (=163)
zz Nagyított nézet (=195)
zz Rácsmegjelenítés (=390)
zz Fénykép-információ megjelenítése
(=388)
zz Megjelenítési beállítások (=394)
zz Többfunkciós zárolás (=58)
zz Hibakódok (=581)
Expozíció
zz Expozíciókompenzáció (=128)
zz Expozíciókompenzáció kézi és
automatikus ISO-beállítással
(=103)
zz AEB (=129)
zz AE-rögzítés (=213)
zz Biztonsági eltolás (=529)
zz Expozíciószimuláció (=139)
Funkciók tárgymutatója
Vaku
Lejátszás
zz Külső vaku (=220)
zz Képmegtekintési idő (=122)
zz Vaku-expozíciókompenzáció (=220)
zz Egyképes megjelenítés (=296)
zz FE-rögzítés (=220)
zz Fénykép-információ megjelenítése
(=597)
zz Vaku funkcióbeállítások (=225)
zz Egyedi vakufunkciók beállításai
(=230)
Videofelvétel
zz Felvétel automatikus expozícióval
(=239)
zz Felvétel kézi expozícióval (=241)
zz ISO-érzékenység (videó) (=286)
zz Servo AF használata videóhoz (=280)
zz Servo AF használata videóhoz –
követési érzékenység (=282)
zz Servo AF használata videóhoz –
sebesség (=283)
zz Rácsmegjelenítés (=353)
zz Lejátszás az érintőképernyővel
(=298)
zz Lejátszási adatok kijelzése
(=349)
zz Indexképes megjelenítés (=300)
zz Képek tallózása
(Ugrásmegjelenítés) (=347)
zz Képkeresési feltételek megadása
(=345)
zz Nagyított nézet (=299)
zz Kép elforgatása (=313)
zz Védelem (=310)
zz Videofelvétel mérete (=249)
zz Értékelés (=340)
zz Videóvágás (=256)
zz Videolejátszás (=301)
zz HDR-videó (=247)
zz Time-lapse videó (=262)
zz Videók első és utolsó jelenetének
kivágása (=304)
zz Video-pillanatkép (=274)
zz Képkocka mentése (4K) (=306)
zz Hangfelvétel (=257)
zz Diavetítés (=343)
zz Mikrofon (=258)
zz Képek megtekintése tv-készüléken
(=308)
zz Szélzajszűrés (=257)
zz Csillapítás (=258)
zz Törlés (=314)
zz Automatikus lassúzár (=288)
zz Av 1/8-os lépésenként (=289)
zz HDMI-kimenet (=290)
zz Felvételek készítése távvezérléssel
(=285)
23
Funkciók tárgymutatója
Képszerkesztés
zz RAW-képek feldolgozása (=325)
zz JPEG-képek átméretezése
(=339)
zz JPEG-képek körülvágása (=337)
Kijelölés nyomtatásra
zz Kijelölés nyomtatásra (DPOF)
(=318)
zz Fotókönyv beállítása (=322)
Testreszabás
zz Egyedi funkciók (C.Fn) (=524)
zz Műveletek testreszabása (=537)
zz Saját menü (=548)
zz Egyedi fényképezési mód (=408)
Érzékelőtisztítás és portalanítás
zz Érzékelő tisztítása (=382)
zz Portörlési adatok hozzáfűzése
(=161)
zz Kézi érzékelőtisztítás (=384)
Szoftver
zz Letöltés és telepítés (=554)
zz Szoftverkezelési kézikönyvek
(=555)
24
Vezeték nélküli funkciók
zz Csatlakozás okostelefonhoz
(=419)
zz Képek automatikus küldése
okostelefonra (=439)
zz Távvezérlés (EOS Utility) (=453)
zz Képek automatikus küldése
számítógépre (=458)
zz Nyomtatás Wi-Fi nyomtatóval
(=461)
zz Feltöltés webszolgáltatáshoz
(=473)
zz Vezeték nélküli beállítások törlése
(=498)
Biztonsági utasítások
A termék biztonságos üzemeltetése érdekében mindenképp olvassa el ezeket az
utasításokat.
Kövesse ezeket az utasításokat annak érdekében, hogy megakadályozza a készülék
működtetőjét vagy Önt ért sérülést.
FIGYELMEZTETÉS:
Súlyos sérülés vagy halál kockázatát
jelzi.
oo A készüléket kisgyermekektől tartsa távol.
A felhasználó nyaka köré tekeredő szíj fulladást okozhat.
A fényképezőgépek alkatrészei és tartozékai veszélyt okoznak, ha lenyelik őket. Lenyelés
esetén azonnal forduljon orvoshoz.
Az akkumulátor lenyelése vészhelyzetnek minősül. Lenyelés esetén azonnal forduljon
orvoshoz.
oo Csak a jelen kezelési kézikönyvben meghatározott tápforrásokat használjon a készülékkel.
oo Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a készüléket.
oo Ne tegye ki a terméket erős rázkódásnak vagy vibrációnak.
oo Ne érintse meg az elérhető belső alkatrészeket.
oo Bármilyen szokatlan körülmény – például füst vagy furcsa szag – észlelése esetén hagyja abba
a készülék használatát.
oo Ne használjon szerves oldószereket, például alkoholt, benzint vagy hígítót a termék tisztítása
során.
oo Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje nedvesség. Ne helyezzen idegen tárgyat vagy
folyadékot a készülékbe.
oo Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol éghető gázok lehetnek jelen.
Ez áramütést okozhat, illetve robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.
oo Objektívsapka nélkül ne hagyja az objektívet vagy az objektívvel felszerelt fényképezőgépet.
Az objektív összegyűjtheti a fényt, és ez tüzet okozhat.
oo Ne érintse meg az elektromos aljzathoz csatlakozó készüléket villámmal kísért viharok közben.
Ellenkező esetben áramütést szenvedhet.
oo Tartsa be a következő utasításokat olyankor, ha kereskedelmi forgalomban elérhető elemeket
vagy a tartozék akkumulátoregységet használja.
• Csak a megfelelő készülékhez előírt elemeket/akkumulátoregységeket használja.
• Ne fűtse az elemeket/akkumulátoregységeket, és ne tegye ki tűz hatásának őket.
• Ne töltse fel az elemeket/akkumulátoregységeket nem előírt akkumulátortöltővel.
• Ne tegye ki a csatlakozókat por hatásának, és ne hagyja, hogy fémtűkkel vagy fémtárgyakkal
kerüljenek érintkezésbe.
• Ne használjon szivárgó elemeket/akkumulátoregységeket.
• Az elemek/akkumulátoregységek ártalmatlanításakor ragassza le az érintkezőket szalaggal
vagy más módon.
Ez áramütést okozhat, illetve robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.
Ha az elem/akkumulátoregység szivárog, és az anyag hozzáér a bőréhez vagy
ruházatához, öblítse le az érintett területet alaposan folyó vízzel. Szembe kerülés
esetén öblítse ki a szemet alaposan bőséges tiszta folyó vízzel, és azonnal kérjen orvosi
segítséget.
25
Biztonsági utasítások
oo Tartsa be a következő utasításokat akkumulátortöltő vagy hálózati adapter
használata esetén.
• Rendszeresen távolítsa el a felgyülemlett port a tápcsatlakozóról és az elektromos
aljzatról egy száraz kendő segítségével.
• Ne dugja be vagy húzza ki a készüléket nedves kézzel.
• Ne használja a készüléket, amennyiben a tápcsatlakozó nincs teljes mértékben
bedugva az elektromos aljzatba.
• Ne tegye ki a tápcsatlakozót és a csatlakozókat por hatásának, és ne hagyja,
hogy fémtűkkel vagy fémtárgyakkal kerüljenek érintkezésbe.
oo Ne érintse meg az akkumulátortöltőt vagy az elektromos aljzathoz csatlakozó
hálózati adaptert villámmal kísért viharok közben.
oo Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ne sértse meg, törje meg, illetve
módosítsa a tápkábelt.
oo Ne tekerje a készüléket ruhába vagy más anyagba olyankor, amikor az használatban
van, illetve röviddel a használat után, amennyiben a készülék még meleg.
oo Ne húzza ki a készüléket a tápkábelnél fogva.
oo Ne hagyja bedugva a tápforrásba a készüléket hosszabb időn keresztül.
oo Ne töltse az akkumulátorokat az 5–40 °C-os hőmérséklet-tartományon kívül.
Ez áramütést okozhat, illetve robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.
oo Ne hagyja, hogy a termék a használat során huzamosabb ideig a bőre azonos
pontjához érjen.
Ez alacsony hőmérsékleten bekövetkező égési sérülést okozhat, beleértve
a bőrpírt és a bőr felhólyagosodását is, még akkor is, ha a termék nem érződik
forrónak. Ha nagyon meleg helyen használja a terméket, továbbá ha keringési
zavarban szenved vagy kevésbé érzékeny a bőre, akkor állvány használata
javasolt.
oo Kövesse a megfelelő jelzéseket, és kapcsolja ki a készüléket olyan helyeken, ahol
tiltott a használata.
Ellenkező esetben az elektromágneses hullámok miatt más berendezések
tévesen működhetnek, sőt, akár balesetek is történhetnek.
26
Biztonsági utasítások
ÓVINTÉZKEDÉSEK:
Sérülés veszélyét jelzi.
oo Ne villantsa a vakut a közelben állók szemébe.
A vaku bánthatja a szemet.
oo Ne nézze a képernyőt vagy a keresőt hosszú időn keresztül.
Ellenkező esetben a mozgásszervi betegségekéihez hasonló tünetek
jelentkezhetnek. Ilyenkor ne használja tovább a készüléket, és pihenjen egy
kicsit, mielőtt újrakezdené a használatát.
oo A vaku villantása során magas hőmérséklet keletkezik. Tartsa az ujjait és más
testrészeit távol a vakuegységtől a képek készítése során.
Ellenkező esetben égési sérülések következhetnek be, illetve meghibásodhat
a vaku.
oo Ne hagyja a készüléket olyan helyeken, amelyek szélsőségesen magas vagy
alacsony hőmérsékletűek.
Ellenkező esetben a készülék szélsőségesen forróvá vagy hideggé válhat,
és égési vagy egyéb sérülést szenvedhet, aki hozzáér.
oo A szíjat csak a testen szabad használni. Ha a szíjat egy másik, kampóra csatlakozó
készülékre vagy más tárgyra akasztja, azzal károsíthatja a készüléket. Emellett ne
rázza meg a készüléket, és ne is tegye ki erős ráhatásnak.
oo Ne fejtsen ki erős nyomó hatást az objektívre, és ne hagyja, hogy egy tárgy hozzá
ütődjön.
Ellenkező esetben személyi sérülés vagy a készülék károsodása következhet be.
oo Csak megfelelően stabil állványhoz rögzítse a készüléket.
oo Ne szállítsa a készüléket az állványára erősítve.
Ellenkező esetben sérülés vagy baleset következhet be.
oo Ne érintse meg a készüléken belül lévő alkatrészeket.
Ellenkező esetben megsérülhet.
27
Kezelési óvintézkedések
A fényképezőgép ápolása
zz Ez a fényképezőgép precíziós eszköz. Ne ejtse le, illetve óvja a fizikai
erőhatásoktól.
zz A fényképezőgép nem vízálló, és víz alatt nem használható.
zz A fényképezőgép por- és cseppállóságának lehető legjobb
megőrzése érdekében csukja le megfelelően a csatlakozófedelet,
az akkumulátorrekesz fedelét, a kártyanyílás fedelét és minden más
fedelet.
zz A fényképezőgépet úgy tervezték meg, hogy por- és cseppálló legyen,
és ne kerülhessen a belsejébe véletlenül a ráeső homok, por, kosz vagy
víz, ám lehetetlen a kosz, por, víz vagy só bejutásának teljes mértékű
megakadályozása. Amennyire csak lehetséges, ne hagyja, hogy kosz,
por, víz vagy só kerüljön a fényképezőgépre.
zz Ha víz kerül a fényképezőgépre, törölje le egy száraz és tiszta kendővel.
Ha kosz, por vagy só kerül a fényképezőgépre, törölje le egy nedves,
jól kifacsart kendővel.
zz Ha jelentősen koszos vagy poros környezetben használja
a fényképezőgépet, az a hibás működéséhez vezethet.
zz Javasolt a fényképezőgép megtisztítása a használatot követően. Ha kosz,
por, víz vagy só marad a fényképezőgépen, az hibás működéshez
vezethet.
zz Ha véletlenül vízbe ejti a fényképezőgépet, vagy attól tart, hogy
nedvesség (víz), kosz, por vagy só került a belsejébe, azonnal forduljon
a legközelebbi Canon szervizközponthoz.
zz Soha ne hagyja a fényképezőgépet erős mágneses mező, például
mágnes vagy elektromotor közelében. Ne hagyja a fényképezőgépet
semmilyen erős rádióhullámokat sugárzó berendezés, például nagyobb
antenna közelében sem. Az erős mágneses mező a fényképezőgép
hibás működését és a képadatok károsodását okozhatja.
zz Ne tegye ki a fényképezőgépet erős hő hatásának, ne hagyja például tűző
napon álló gépkocsiban. A magas hőmérséklet miatt a fényképezőgép
hibásan működhet.
zz A fényképezőgép precíziós elektronikus áramköröket tartalmaz. Soha ne
kísérelje meg a fényképezőgépe szétszerelését.
28
Kezelési óvintézkedések
zz Ne akadályozza a redőny működését ujjaival vagy más tárgyakkal.
Ez hibás működéshez vezethet.
zz Kereskedelmi fogalomban kapható légfúvóval távolítson el minden port
az objektívről, a keresőről stb. Ne használjon szerves oldószereket
tartalmazó tisztítószereket a fényképezőgépváz vagy az objektív
tisztításához. Makacs szennyeződés esetén vigye a fényképezőgépet
a legközelebbi Canon szervizközpontba.
zz Ne érintse meg kézzel a fényképezőgép elektromos érintkezőit.
Így megakadályozhatja azok korrodálódását. Az érintkezők korrodálódása
a fényképezőgép meghibásodását okozhatja.
zz Ha a fényképezőgép hideg környezetből hirtelen meleg helyiségbe
kerül, pára csapódhat le a fényképezőgépen és a belső alkatrészeken.
A lecsapódás megakadályozásához előbb helyezze a fényképezőgépet
szigetelt műanyag tasakba, és hagyja, hogy alkalmazkodjon a melegebb
hőmérséklethez, mielőtt kivenné a tasakból.
zz Ha pára csapódik le a fényképezőgépen, akkor a károsodás elkerülése
érdekében ne használja azt, illetve távolítsa el az objektívet, a kártyát
vagy az akkumulátort.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon, amíg a nedvesség
teljeskörűen elpárolgott a használat folytatása előtt.
Még ha a fényképezőgép teljesen száraz is, ha belül még hideg,
ne távolítsa el az objektívet, a kártyát vagy az akkumulátort addig,
amíg a fényképezőgép fel nem vette a környezeti hőmérsékletet.
zz Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a fényképezőgépet, vegye
ki belőle az akkumulátort, és a fényképezőgépet tárolja hűvös, száraz,
jól szellőző helyen. A fényképezőgép tárolása közben is nyomja meg
néhányszor az exponálógombot a fényképezőgép működőképességének
ellenőrzéséhez.
zz Ne tárolja a fényképezőgépet olyan helyen, ahol rozsdásodást és
korróziót okozó vegyszerek találhatók, például sötétkamrában vagy vegyi
laboratóriumban.
zz Ha a fényképezőgép hosszabb ideig nem volt használatban, az újbóli
használat előtt ellenőrizze az összes funkciót. Ha a fényképezőgép egy
ideig nem volt használatban, vagy ha fontos eseményt kell rögzíteni
– például külföldi út előtt –, ellenőriztesse a fényképezőgép megfelelő
működését a legközelebbi Canon szervizközponttal, vagy ellenőrizze
saját maga.
zz Hosszú ideig tartó folyamatos felvétel vagy állókép-/videofelvétel esetén
a fényképezőgép felforrósodhat. Ez nem utal hibás működésre.
zz Ha a képterületen vagy annak közelében nagy fényerejű fényforrás
található, szellemképek jelentkezhetnek.
29
Kezelési óvintézkedések
Képernyő és kereső
zz Annak ellenére, hogy a képernyő és a kereső nagy pontosságú
technológiával, több mint 99,99%-nyi hasznos képponttal készül,
előfordulhat 0,01%-nyi nem tökéletesen működő, továbbá néhány fekete,
vörös vagy más színű pont. Ez nem utal hibás működésre. Ezek nem
befolyásolják a rögzített kép minőségét.
zz Ha a képernyő hosszabb időn át bekapcsolt állapotban van, akkor
a képernyő beéghet, ami azt jelenti, hogy az ábrázolt kép árnyékként
megmarad. Ez azonban csak ideiglenes jelenség, amely megszűnik,
ha a fényképezőgépet néhány napig nem használják.
zz Hidegben a képernyő némileg lassúnak tűnhet, magas hőmérsékleten
pedig feketének. Az állapot szobahőmérsékleten helyreáll.
Kártyák
A kártya és a rajta tárolt adatok védelme érdekében ügyeljen az alábbiakra:
zz Ne ejtse le és ne hajlítsa meg a kártyát; tartsa szárazon. Ne tegye ki
túlzott erőhatásnak, ütésnek vagy rázkódásnak.
zz Ne érjen a kártya elektronikus érintkezőihez ujjal vagy fémtárgyakkal.
zz Ne ragasszon címkét és más jelölőt a kártyára.
zz Ne tárolja vagy használja a kártyát erős mágneses sugárzást kibocsátó
eszköz, például tv-készülék, hangszórók vagy mágnes közelében. Kerülje
azokat a helyeket is, ahol statikus elektromosság van jelen.
zz Ne hagyja a kártyát közvetlen napsugárzásnak kitéve vagy hőforrás
közelében.
zz A kártyát tokban tárolja.
zz Ne tárolja a kártyát forró, poros vagy nedves helyen.
Objektív
zz Ha leveszi az objektívet a fényképezőgépről,
a felület és az elektromos érintkezők (1) sérülésének
megelőzése érdekében a hátsó végével felfelé tegye
le az objektívet, és helyezze fel a hátsó objektívsapkát.
30
(1)
A fényképezőgép részei
(1)
(10)
(11)
(12)
(2)
(3)
(4)
(13)
(14)
(15)
(5)
(6)
(16)
(7)
(17)
(18)
(19)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
<V> Fókuszsíkjel
<6> Főtárcsa
<B> Többfunkciójú gomb
Exponálógomb
Videofelvétel gomb
AF-segédfény/önkioldó/
távvezérlés jelzőfénye
Markolat (akkumulátorrekesz)
Érintkezők
Objektívfoglalat
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Vakuszinkron-érintkezők
Vakupapucs
RF objektív illesztési jelzése
Tápkapcsoló
Pánttartó
Mikrofon
Képérzékelő
Objektívkioldó gomb
Objektívrögzítő csap
Vázsapka
31
A fényképezőgép részei
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(4)
(9)
(14)
(10)
(15)
(11)
(16)
(17)
(18)
(12)
(13)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Szemkagyló
Kereső
Dioptriakorrekciós gomb
Csatlakozófedél
Módválasztó tárcsa
<5> Gyorsvezérlő tárcsa
<R> Többfunkciós zárolás
kapcsolója
(8) <p> AF-indítás gomb
(9) Kereső érzékelő
(10) <B> Info gomb
32
(11) Elérésjelző fény
(12) <Q/0> Gyorsvezérlés gomb/
Beállítógomb
(13) <M> Menü gomb
(14) <F> Távvezérlő-csatlakozó
(15) <D> HDMI mini
KIMENETI csatlakozó
(16) <Y> Külső mikrofon
BEMENETI csatlakozója
(17) <g> Digitális csatlakozó
(18) <n> Fejhallgató-csatlakozó
A fényképezőgép részei
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(13)
(14)
(15)
(16)
Tartozékillesztési furat
Képernyő
Állványfoglalat
<W><X><Y><Z>: <V>
Nyílgombok
Sorozatszám
Tartozékillesztési furat
Hangszóró
<A> AE-rögzítés/FE-rögzítés
gombja
<S/u> AF-pont/Index/
Nagyítás/Kicsinyítés gomb
(11)
(12)
(10)
(11)
(12)
(13)
Pánttartó
Kártyanyílás
Akkumulátorrekesz
Kártyanyílás/akkumulátorrekesz
fedelének zárja
(14) Kártyanyílás/akkumulátorrekesz
fedele
(15) <L> Törlés gomb
(16) <x> Lejátszás gomb
33
A fényképezőgép részei
Módválasztó tárcsa
A módválasztó tárcsa az Alap zóna módokat, a Kreatív zóna módokat és
a videofelvétel módot tartalmazza.
(1)
(1) Alap zóna
Csak az exponálógombot kell megnyomni. A fényképezőgép mindent beállít
a témának/jelenetnek megfelelően a felvételhez.
A : Intelligens jelenetválasztó automatika (=68)
8 : Speciális jelenet (=75)
34
2
Portré (=77)
4
Közeli (=84)
q
Csoportkép (=78)
P
Étel (=85)
3
Tájkép (=79)
6
Éjszakai portré (=86)
5
Sport (=80)
F
C
Gyermekek (=81)
G
Kézi éjszakai jelenet (=87)
HDR háttérfény-kompenzáció
(=88)
r
Követés (=82)
I
Csendes mód (=89)
A fényképezőgép részei
(2)
(3)
(4)
(2) Kreatív zóna
Ezek a módok igény szerint még nagyobb vezérlési lehetőséget biztosítanak
Önnek a különböző témák fényképezéséhez.
t
Rugalmas előválasztás (=104)
d
Programautomatika (=96)
s
Záridő-előválasztás (=98)
f
Rekesz-előválasztás (=100)
a
Kézi expozíció (=102)
F
Bulb (=106)
(3) Saját felvételi módok
Hozzárendelheti a <t>, <d>, <s>, <f>, <a>, <F>, AF-művelet
funkciókat, a menüfunkciókat és további funkciókat is a <w>, <x>, vagy
<y> elemhez (=408).
(4) k: Videófelvétel (=239)
35
A fényképezőgép részei
A keresőben látható információk megjelenítése
A megjelenített információ a fényképezőgép
állapotától függ.
36
A fényképezőgép részei
LC-E17E akkumulátortöltő
Töltő az LP-E17 akkumulátoregységhez (=40).
(4)
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(2)
(3)
Akkumulátor­egységnyílás
Teljes töltöttséget
jelző lámpa
Töltésjelző lámpa
Tápkábel
Tápkábel-csatlakozó
(5)
37
A fényképezőgép részei
A hordszíj csatlakoztatása
Fűzze át alulról a szíj végét a fényképezőgép
pánttartó fülén. Ezután fűzze át a pánt
csatján az ábrán látható módon. Húzza
meg a szíjat a holtjáték megszüntetéséhez,
és ellenőrizze, hogy a szíj nem szabadul-e ki
a csatból.
38
Előkészítés és alapvető
műveletek
Ez a fejezet a fényképezés előkészítő lépéseit, illetve
a fényképezőgép kezelésének alapjait mutatja be.
39
Az akkumulátor feltöltése
le az akkumulátor tartozék
1 Válassza
védőfedelét.
be teljesen az
2 Helyezze
akkumulátort a töltőbe.
zz Az akkumulátor eltávolításához végezze
el a fenti lépéssel ellentétes műveletet.
fel az akkumulátort.
3 Töltse
zz Csatlakoztassa a hálózati kábelt
a töltőhöz, és dugja be a az elektromos
aljzatba.
gg Az újratöltés automatikusan
elindul, és a töltést jelző lámpa (1)
narancssárgán világítani kezd.
gg Amint az akkumulátor teljesen
feltöltődött, a teljes töltöttséget jelző
lámpa (2) zölden kezd világítani.
zz A teljesen lemerült akkumulátor
töltése körülbelül 2 órát vesz igénybe
szobahőmérsékleten (23 °C). Az
akkumulátor feltöltéséhez szükséges
idő jelentősen függ a környezeti
hőmérséklettől és az akkumulátor
maradék kapacitásától.
zz Az alacsony hőmérsékleten (5–10 °C)
végzett töltés biztonsági okokból
hosszabb ideig tart (legfeljebb
kb. 4 óráig).
40
Az akkumulátor feltöltése
zzAz akkumulátor a megvásárláskor nincs teljesen feltöltött
állapotban.
Használat előtt töltse fel az akkumulátort.
zzAz akkumulátor feltöltését a használat napján vagy egy
nappal előtte végezze el.
A feltöltött akkumulátor tárolás közben is fokozatosan merül, illetve
csökken a kapacitása.
zzAz akkumulátor töltése után távolítsa el azt a töltőből, a töltő
tápkábelét pedig húzza ki az elektromos aljzatból.
zzHa nem használja a fényképezőgépet, vegye ki az
akkumulátort.
Ha az akkumulátor hosszabb ideig a fényképezőgépben marad, kis
mennyiségű áram szabadul fel, amely túlzott lemerülést és rövidebb
akkumulátor-élettartamot eredményez. Az akkumulátort mindig
ráhelyezett védőfedéllel tárolja. Ha az akkumulátor tárolására teljes
feltöltés után kerül sor, ezzel csökkenhet az akkumulátor teljesítménye.
zzAz akkumulátortöltő külföldön is használható.
Az akkumulátortöltő 100–240 V-os, 50/60 Hz frekvenciájú tápforrásról
is üzemeltethető. Szükség esetén használjon az adott országban vagy
területen érvényes előírásoknak megfelelő, kereskedelmi forgalomban
kapható csatlakozóadaptert. Az akkumulátortöltőhöz ne csatlakoztasson
semmilyen hordozható transzformátort. Ezzel ugyanis károsíthatja az
akkumulátortöltőt.
zzHa az akkumulátor a teljes feltöltés után is gyorsan lemerül,
az azt jelenti, hogy élettartama végére ért.
Ellenőrizze az akkumulátor újratöltési teljesítményét (=381),
és szerezzen be új akkumulátort.
oo A töltő tápcsatlakozójának kihúzását követően legalább 5 másodpercig ne
érjen hozzá a villásdugóhoz.
oo A mellékelt töltővel csak LP-E17 típusú akkumulátor tölthető.
41
Az akkumulátor és a kártya behelyezése/
eltávolítása
Helyezzen be egy teljesen feltöltött LP-E17 akkumulátoregységet
a fényképezőgépbe. A fényképezőgéppel SD-, SDHC- és SDXCmemóriakártyák használhatók (külön kaphatók). Az UHS-II-/UHS-I- SDHCés SDXC-kártyák is támogatottak. Az elkészült képeket a fényképezőgép
a kártyára menti.
oo Győződjön meg arról, hogy a kártya írásvédő kapcsolója (1) felfelé áll,
és így engedélyezve van az írás és a törlés.
Behelyezés
el a kártyanyílás/
1 Csúsztassa
akkumulátorrekesz fedelének
zárját, és nyissa fel a fedelet.
be az akkumulátort.
2 Helyezze
zz Illessze be az akkumulátort az
elektromos érintkezőivel befelé.
zz Tolja be az akkumulátort, amíg az
a helyére nem kattan.
(1)
be a kártyát.
3 Helyezze
zz Nyomja be kattanásig a kártyát
a feltüntetett módon, úgy, hogy
a címkéje a fényképezőgép hátulja felé
nézzen.
le a fedelet.
4 Csukja
zz Addig nyomja lefelé, amíg a helyére
kattan.
42
Az akkumulátor és a kártya behelyezése/eltávolítása
oo A fényképezőgép kizárólag LP-E17 akkumulátorral használható.
oo Miután felnyitotta a kártyanyílás/akkumulátorrekesz fedelét, vigyázzon, hogy
ne feszítse túl. Máskülönben eltörhet a csuklópánt.
Eltávolítás
kártyanyílás/akkumulátorrekesz
1 Afedelének
kinyitása.
(1)
zz Kapcsolja a tápkapcsolót <2>
állásba.
zz Ellenőrizze, hogy az elérésjelző fény
(1) kialudt-e, majd nyissa fel a fedelet.
zz Ha a képernyőn a [Mentés...] felirat
látható, csukja le a fedelet.
el az akkumulátort.
2 Távolítsa
zz Nyomja az akkumulátorrögzítő kart az
ábrán látható módon a nyíl irányába,
és vegye ki az akkumulátort.
zz A rövidzárlat megakadályozása
érdekében tegye a védőfedelet (=40)
az akkumulátorra.
ki a kártyát.
3 Vegye
zz Óvatosan nyomja be a kártyát, majd
engedje el, hogy az kilökődjön.
zz Húzza ki egyenesen a kártyát.
le a fedelet.
4 Csukja
zz Addig nyomja lefelé, amíg a helyére
kattan.
43
Az akkumulátor és a kártya behelyezése/eltávolítása
A kártya formázása
Ha a kártya új, vagy korábban másik fényképezőgéppel vagy számítógéppel
formázta (inicializálta), akkor formázza a kártyát ezzel a fényképezőgéppel
(=367).
oo A készíthető képek száma többek között a kártya fennmaradó kapacitásától,
a képminőség beállításaitól, valamint az ISO-érzékenységtől is függ.
oo Ha az [z: Zárkioldás kártya nélkül] beállításnál a [Tilt] lehetőséget állítja
be, a kártya behelyezése nélkül nem tud felvételt készíteni (=182).
oo Ha az elérésjelző fény világít vagy villog, az azt jelzi, hogy a képek
kártyára való írása, kártyáról történő olvasása, törlése vagy adatok
átvitele van folyamatban. Ne nyissa fel a kártyanyílás/akkumulátorrekesz
fedelét. Továbbá ne tegye a következőket, ha az elérésjelző fény világít
vagy villog. Ellenkező esetben megsérülhetnek a képadatok, illetve
a kártya vagy a fényképezőgép.
• A kártya eltávolítása.
• Az akkumulátor eltávolítása.
• A fényképezőgép rázása vagy ütögetése.
• Tápkábel kihúzása, illetve csatlakoztatása (háztartási elektromos aljzat
(külön vásárolható meg) hálózati kiegészítők használata esetén).
oo Ha a kártyán már vannak képek, akkor lehet, hogy a képek számozása nem
0001-től kezdődik (=363).
oo Ha a képernyőn a kártyával kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg, vegye ki,
majd helyezze ismét vissza a kártyát. Ha a hiba továbbra is fennáll, helyezzen
be másik kártyát.
Ha a kártyán található összes képet át tudja vinni a számítógépre, tegyen így,
majd formázza a kártyát a fényképezőgéppel (=367). Ezután lehet, hogy
a kártya visszaáll normál állapotra.
oo Ne érintse meg a kártya érintkezőit ujjal vagy fémtárgyakkal. Ne hagyja, hogy
por vagy víz érje az érintkezőket. Ha szennyeződés tapad az érintkezőkre,
érintkezési hiba léphet fel.
oo Multimédiás (MMC) kártyák használata tilos. (Ebben az esetben
a fényképezőgép a kártyával kapcsolatos hibaüzenetet jelenít meg.)
oo UHS-II microSDHC-/SDXC-kártyák microSD–SD adapterrel történő használata
nem javasolt. UHS-II kártyák használata esetén SDHC-/SDXC-kártyákat
használjon.
44
A képernyő használata
A képernyő iránya és szöge módosítható.
ki a képernyőt.
1 Hajtsa
zz Tartsa a tetejénél és az aljánál, és húzza
ki a bemutatott módon.
el a képernyőt.
2 Forgassa
zz A kihajtott képernyő felfelé vagy lefelé,
180°
90°
175°
illetve 180°-ban a fotótéma felé is
elfordítható.
zz A jelzett szög csak hozzávetőleges
érték.
maga felé.
3 Fordítsa
zz Normál esetben úgy használja
a fényképezőgépet, hogy a képernyő ön
felé nézzen.
oo Ne forgassa el erővel a képernyőt, és ne fejtsen ki túl nagy erőt a
forgástengelyre (csuklópántra).
oo Ha a fényképezőgép csatlakozójába kábel van bedugva, a kihajtott képernyő
forgatási szöge korlátozott.
oo Ha nem használja a fényképezőgépet, csukja be k úgy, hogy a képernyőt úgy,
hogy az befelé nézzen. Ez védelmet biztosít a kijelzőnek.
oo Ha a képernyő a fényképezőgép előtt lévő téma felé néz, a téma tükörképe
jelenik meg a képernyőn (a bal és a jobb oldal felcserélődik).
45
A fényképezőgép bekapcsolása
zz <1>
A fényképezőgép bekapcsol.
zz <2>
A fényképezőgép ki van kapcsolva,
nem működik. Ha nem használja
a fényképezőgépet, állítsa a
tápkapcsolót ebbe a helyzetbe.
A dátum, az idő és az időzóna beállítása
Amikor a fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik a dátum/idő/időzóna
beállítására szolgáló képernyő, a =374 alapján állítsa be azok értékét.
A kijelző nyelvének módosítása
A kijelző nyelvének módosításához lásd: =377.
Automatikus érzékelőtisztítás
zz Az érzékelő tisztítása, ami némi zajjal járhat, automatikusan megy
végbe minden alkalommal, amikor a tápkapcsolót <2> állásba állítja,
illetve felhelyezi vagy eltávolítja az objektíveket. Ha azt szeretné, hogy
a fényképezőgép akkor is elvégezze az automatikus érzékelőtisztítást,
amikor <1> állásba állítja a tápkapcsolót, végezze el a szükséges
beállításokat a [5: Érzékelő tisztítása] menüpontban (=383).
oo Ha akkor helyezi <2> állásba a tápkapcsolót, amikor a rendszer épp képet
rögzít a kártyára, megjelenik a [Mentés...] felirat, és a fényképezőgép csak
akkor kapcsol ki, ha befejeződött a kép kártyára rögzítése.
46
A fényképezőgép bekapcsolása
Akkumulátortöltés-jelző
: Az akkumulátor töltöttségi szintje
megfelelő.
: Az akkumulátor töltöttségi szintje
alacsony, de a fényképezőgép még
használható.
: Az akkumulátor hamarosan lemerül.
(Az ikon villog.)
: Töltse fel az akkumulátort.
oo A következők műveletek az akkumulátor gyorsabb lemerülését eredményezik:
• Ha hosszabb ideig tartja félig lenyomva az exponálógombot.
• Ha gyakran bekapcsolja az AF funkciót, de nem készít képet.
• Ha az objektív Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkcióját használja.
• Ha a Wi-Fi funkciót vagy a Bluetooth-funkciót használja.
oo A készíthető felvételek száma a mindenkori felvételi körülményektől függően
csökkenhet.
oo Az objektív működtetését az akkumulátor végzi. Egyes objektívek gyorsabban
merítik az akkumulátort, mint mások.
oo Alacsony környezeti hőmérséklet esetén a felvétel akkor sem feltétlenül
készíthető el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.
oo Az akkumulátor állapotának ellenőrzésével kapcsolatban lásd az [5: Akku
info] menüt (=381).
47
Objektív csatlakoztatása és levétele
Objektív csatlakoztatása
le a sapkákat.
1 Vegye
zz Vegye le a hátsó objektívsapkát és
a vázsapkát az ábrán látható nyilak
irányába elfordítva.
az objektívet.
2 Csatlakoztassa
zz Igazítsa egymáshoz az objektíven
és a fényképezőgépen látható vörös
illesztési jelzéseket, és forgassa el az
objektívet az ábrán látható nyíl irányába,
amíg a helyére nem kattan.
az objektív
3 Állítsa
fókuszmódkapcsolóját <AF>
állásba.
zz Az <AF> automatikus fókuszálást jelent.
zz Az <MF> kézi fókuszálást jelent.
Az autofókusz ilyenkor nem működik.
zz A fókuszmódkapcsoló nélküli
RF‑objektívek esetén állítsa be az [AF]
vagy [MF] lehetőséget a fényképezőgép
menüjében, a [z: Fókuszmód]
pontnál.
4 Vegye le az elülső objektívsapkát.
48
Objektív csatlakoztatása és levétele
Az objektív eltávolítása
Az objektívkioldó gomb
megnyomása közben fordítsa el
az objektívet az ábrán látható nyíl
irányába.
zz Fordítsa el az adaptert, amíg megakad,
majd vegye le a fényképezőgépről.
zz Tegye rá a hátsó objektívsapkát az
eltávolított objektívre.
oo Ne nézzen az objektíven keresztül közvetlenül a napba. Ez a látás elvesztését
is eredményezheti.
oo Objektív felhelyezésekor és leszerelésekor állítsa a fényképezőgép
tápkapcsolóját <2> állásba.
oo Ha az objektív elülső része (élességállító gyűrű) automatikus fókuszálás
közben forog, ne érintse meg a forgó részt.
oo Az objektív használatával kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg az objektív
kezelési kézikönyvét (=4).
Hasznos tippek a piszok és a por elkerüléséhez
Az objektívek cseréjét gyorsan, és olyan helyen végezze, ahol minimális
a pormennyiség.
Ha a fényképezőgépet objektív nélkül tárolja, a vázsapkát helyezze fel
a fényképezőgépre.
Távolítsa el a port a vázsapkáról, mielőtt felhelyezné.
49
EF/EF-S objektívek felhelyezése és
eltávolítása
Az EF és EF-S objektívek az opcionális EF-EOS objektívadapterrel
használhatók. A fényképezőgép nem használható EF-M objektívekkel.
Objektív csatlakoztatása
le a sapkákat.
1 Vegye
zz Vegye le a hátsó objektívsapkát és
a vázsapkát az ábrán látható nyilak
irányába elfordítva.
(1)
(2)
az objektívet az
2 Csatlakoztassa
adapterhez.
zz Igazítsa egymáshoz az objektíven és
az adapteren látható vörös illesztési
jelzéseket, és forgassa el az objektívet
az ábrán látható nyíl irányába, amíg
a helyére nem kattan.
(1)
(2)
(3)
Vörös jelzés
Fehér jelzés
az adaptert
3 Csatlakoztassa
a fényképezőgéphez.
zz Igazítsa egymáshoz az adapteren
és a fényképezőgépen látható vörös
illesztési jelzéseket (3), és forgassa
el az objektívet az ábrán látható nyíl
irányába, amíg a helyére nem kattan.
50
EF/EF-S objektívek felhelyezése és eltávolítása
az objektív
4 Állítsa
fókuszmódkapcsolóját <AF>
állásba.
zz Az <AF> automatikus fókuszálást jelent.
zz Az <MF> kézi fókuszálást jelent. Az
autofókusz ilyenkor nem működik.
5 Vegye le az elülső objektívsapkát.
Az objektív eltávolítása
objektívkioldó gomb
1 Az
megnyomása közben fordítsa el
az adaptert az ábrán látható nyíl
irányába.
zz Fordítsa el az adaptert, amíg megakad,
majd vegye le a fényképezőgépről.
el az objektívet az
2 Távolítsa
adapterről.
zz Tartsa lenyomva az adapter
objektívkioldó gombját, és fordítsa el
az objektívet az óramutató járásával
ellentétes irányba.
zz Fordítsa el az objektívet, amíg megakad,
majd vegye le.
zz Tegye rá a hátsó objektívsapkát az
eltávolított objektívre.
oo Az objektívvel kapcsolatos óvintézkedésekért lásd: =49.
51
A kereső használata
Az aktiváláshoz nézzen át a keresőn. A megjelenítést csak a képernyőre
vagy csak a keresőre is korlátozhatja (=394).
Kereső élességének beállítása
Forgassa el a dioptriakorrekciós
gombot.
zz A kereső kijelzőjének élesítéséhez
forgassa balra vagy jobbra a gombot.
oo A kereső és a képernyő egyidejűleg nem lehet aktív.
52
Alapvető műveletek
A fényképezőgép tartása
zzA képernyő megtekintése felvételkészítés közben
Felvételkészítés közben megdöntheti a képernyőt a beállítások
elvégzéséhez. Részletes tájékoztatásért lásd: =45.
Normál szög
Alacsony szög
Magas szög
zzFelvételkészítés a keresőn keresztül
Éles képek készítéséhez úgy tartsa a fényképezőgépet, hogy az
minimális mértékben remegjen.
Vízszintes fényképezés
Függőleges fényképezés
1. Jobb kézzel erősen fogja meg a fényképezőgép markolatát.
2. Az objektív alját a bal kezével tartsa.
3. Pihentesse a jobb keze mutatóujját az exponálógombon.
4. Karját és könyökét kissé szorítsa a testéhez.
5. Stabil alapállás eléréséhez egyik lábát helyezze kissé a másik elé.
6. A fényképezőgépet kissé nyomja az arcához, és nézzen a keresőbe.
53
Alapvető műveletek
Exponálógomb
Az exponálógomb két lépésben nyomható le. Először lenyomható félig.
Majd lenyomhatja teljesen.
Félig történő lenyomás
Ez a művelet aktiválja az automatikus
fókuszbeállítást és az automatikus
expozíciót, amely beállítja a záridőt és
a rekeszt.
Az expozíció beállítása (a záridő és
a rekesz) kb. 8 másodpercig (vagy a mérési
időzítőhöz beállított ideig) megjelenik
a képernyőn vagy a keresőben.*
* A mérési időzítő alapértelmezett beállítása
8 másodperc.
Teljes lenyomás
Ezzel a művelettel a fényképezőgép
elkészíti a felvételt.
zzA fényképezőgép bemozdulásának megelőzése
A kézben tartott készülék expozíció pillanatában történő elmozdulását
a fényképezőgép bemozdulásának nevezzük. Ez elmosódott képeket
eredményezhet. A készülék bemozdulásának megelőzése érdekében
ügyeljen az alábbiakra:
Tartsa stabilan a fényképezőgépet.
Az automatikus fókuszáláshoz nyomja le félig az exponálógombot,
majd lassan nyomja le teljesen a kép rögzítéséhez.
oo Ha az exponálógombot úgy nyomja le teljesen, hogy előzőleg nem
nyomta le félig, illetve ha előbb félig, majd azonnal teljesen lenyomja azt,
a fényképezőgép egy pillanatot vár a kép elkészítése előtt.
oo Az exponálógomb félig történő lenyomása akkor is fényképezési állapotba
állítja a gépet, ha éppen a menüben van, vagy képeket tekint meg.
54
Alapvető műveletek
<p> AF-indítás gomb
A Kreatív zóna módokban ugyanazt
a műveletet hajtja végre, mint az
exponálógomb félig történő lenyomása.
<B> Többfunkciójú gomb
Az <B> gomb megnyomásával és
a <5> tárcsa elforgatásával beállíthatja
az ISO érzékenységet, a felvételkészítési
módot, az AF-műveletet, a fehéregyensúlyt
és a vaku-expozíciókompenzációt.
55
Alapvető műveletek
<6> Főtárcsa
(1) Nyomjon meg egy gombot, majd
forgassa el a <6> tárcsát.
Nyomjon meg egy gombot (például
az <B> vagy gombot), majd forgassa
el a <6> tárcsát.
Ha félig lenyomja az exponálógombot,
a fényképezőgép visszaáll a felvételre kész
állapotba.
(2) Csak a <6> tárcsát forgassa el.
A képernyőt vagy a keresőt figyelve
forgassa el a <6> tárcsát.
Ezzel a tárcsával választhatja ki a záridőt,
a rekeszt stb.
oo Az 1. lépés akkor is elvégezhető, ha a vezérlőket zárolta a többfunkciós
zárolás használatával (=58).
56
Alapvető műveletek
<5> Gyorsvezérlő tárcsa
(1) Nyomjon meg egy gombot, majd
forgassa el a <5> tárcsát.
Nyomjon meg egy gombot (például
az <B> vagy gombot), majd forgassa
el a <5> tárcsát.
Ha félig lenyomja az exponálógombot,
a fényképezőgép visszaáll a felvételre kész
állapotba.
(2) Csak a <5> tárcsát forgassa el.
A képernyőt vagy a keresőt figyelve
forgassa el a <5> tárcsát.
Használatával beállíthatja az
expozíciókompenzáció értékét,
a rekeszbeállítást kézi exponáláshoz stb.
oo Az 1. lépés akkor is elvégezhető, ha a vezérlőket zárolta a többfunkciós
zárolás használatával (=58).
57
Alapvető műveletek
<R> Többfunkciós zárolás kapcsolója
Ha meg szeretné akadályozni azt, hogy véletlenül módosíthassa valamelyik
beállítást a Főtárcsa, a Gyorsvezérlő tárcsa, a vezérlőgyűrű vagy az
érintőképernyős kijelző segítségével, konfigurálja a [5: Többfunkciós
zárolás] funkciót, és állítsa a <R> kapcsolót <R> állásba.
A [5: Többfunkciós zárolás] részleteivel kapcsolatban lásd: =407.
<T> Vezérlőgyűrű
A rekeszérték alapértelmezés szerint az
RF-objektívek vagy objektívadapterek
vezérlőgyűrűjének elfordításával
állítható be, miközben félig lenyomja az
exponálógombot <t>, <f>, <a>
vagy <F> módban. Egyéb esetben másik
funkciót rendelhet a vezérlőgyűrűhöz úgy,
hogy személyre szabja a működést
a [C.Fn III-6: Tárcsák testreszabása]
lehetőségnél (=542).
58
Alapvető műveletek
INFO gomb
Az <B> gomb minden egyes
megnyomásával módosulnak a képernyőn
megjelenő információk.
Az alábbi mintaképernyők állóképek
felvételére vonatkoznak.
59
Menüműveletek és -beállítások
(1)
(2)
(3)
(6) (7)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
<M> gomb
<B> gomb
Képernyő
<V> nyílgombok
(5)
(6)
(7)
<0> gomb
Gyorsvezérlő tárcsa
Főtárcsa
Alap zóna mód menüképernyője
* Az Alap zóna módokban bizonyos lapok és menüelemek nem jelennek meg.
60
Menüműveletek és -beállítások
Kreatív zóna mód menüképernyője
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(9)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Fő lapok
Alárendelt lapok
Menüelemek
z : Felvétel
3 : Lejátszás
Menübeállítási eljárás
(6)
(7)
(8)
(9)
5 : Beállítás
8 : Egyedi funkciók
9 : Saját menü
Menübeállítások
meg a menüképernyőt.
1 Jelenítse
zz Nyomja meg a <M> gombot.
lapot.
2 Válasszon
zz A fő lapok közötti váltáshoz nyomja meg
az <B> gombot.
zz A <6> tárcsa forgatásával választhat
alárendelt lapot.
61
Menüműveletek és -beállítások
a lehetőségek közül.
3 Válasszon
zz Forgassa el a <5> tárcsát egy elem
kiválasztásához, majd nyomja meg
a <0> gombot.
egy opciót.
4 Válasszon
zz A megfelelő opció kiválasztásához
forgassa el a <5> tárcsát.
zz Az aktuális beállítást kék szín jelzi.
ki a kívánt beállítást.
5 Válassza
zz Nyomja meg a <0> gombot
a beállításhoz.
ki a beállításból.
6 Lépjen
zz A befejezéshez és a felvételkészítés
megkezdéséhez nyomja meg a <M>
gombot.
oo A következő menüfunkciók leírása feltételezi, hogy már megnyomta
a <M> gombot, és ezzel megjelenítette a menüképernyőt.
oo Megérintheti a menüképernyőt is, vagy a <V> nyílgombokkal is kezelheti
a menüt.
oo A művelet törléséhez nyomja meg a <M> gombot.
62
Menüműveletek és -beállítások
Halványan megjelenő menüelemek
Példa: Csúcsfény árnyalat elsőbbség
A halványan megjelenő menüelemek nem
állíthatók be. A menüelem azért jelenik
meg halványan, mert egy másik funkció
beállítása letiltotta.
Az adott menüelemet letiltó funkciót
úgy tekintheti meg, hogy kiválasztja
a menüelemet, majd megnyomja a <0>
gombot.
Ha kikapcsolja a menüelemet letiltó
funkciót, a halványan megjelenő menüelem
újra beállítható lesz.
oo Nem minden halványan megjelenő menüelemnél tekintheti meg a letiltó
funkciót.
oo Az [5: Összes f.gépbeáll. törlése] paranccsal alapértelmezett beállításokra
állíthatja vissza a menüfunkciókat (=410).
63
Az érintőképernyő kezelése
A fényképezőgépet a képernyőn (érintőképernyős kijelzőn) történő
koppintással és elhúzással kezelheti.
Érintés
Mintaképernyő (Gyorsvezérlés)
zz Koppintson ujjával a képernyőre (röviden
érintse meg, majd emelje fel az ujját).
zz Amikor például megérinti a [Q] gombot,
a gyorsvezérlés képernyő jelenik
meg. A [2] elem megérintésével
térhet vissza az előzőleg megjelenített
képernyőre.
Áthúzás
Mintaképernyő (Menüképernyő)
zz A képernyő megérintése közben húzza
el az ujját a képernyőn.
oo Ha a [5: Hangjelzés] beállítás az [Érintse: ] lehetőségre van állítva, nem
lesz hangjelzés az érintéses vezérlés közben (=380).
oo Az érintésvezérlés érzékenysége módosítható (=379).
64
Gyorsvezérlés
A képernyőn megjelenő beállítások közvetlenül kiválaszthatók és
beállíthatók. Ennek a neve a Gyorsvezérlés (kivéve <A> módban).
1 Nyomja meg a <Q> gombot (7).
ki egy beállítási elemet.
2 Válasszon
zz A kiválasztáshoz használja a <W> <X>
gombokat.
zz Amikor a bal oldalon látható képernyő
jelenik meg, a kiválasztáshoz nyomja
meg a <W> <X> <Y> <Z> gombokat.
egy opciót.
3 Válasszon
zz A beállítás módosításához forgassa el
a <6> vagy a <5> tárcsát, vagy
használja a <Y> <Z> gombokat.
Egy gomb megnyomásával is
beállíthatók egyes funkciók a műveletek
végrehajtását követően.
zz A beállítás véglegesítéséhez és az
előző képernyőhöz való visszatéréshez
nyomja meg a <0> gombot.
oo A gyorsvezérlési beállításokat a képernyőre koppintva is elérheti (=64).
65
66
A fényképezés alapjai
Ez a fejezet az Alap zóna módok használatát mutatja be
a módválasztó tárcsán a legjobb eredmény eléréséhez.
Az Alap zóna módokkal csak irányzás és exponálás szükséges,
mivel a fényképezőgép minden beállítást automatikusan elvégez.
67
A Teljesen automatikus fényképezés
(Intelligens jelenetválasztó automatika)
Az <A> teljesen automatikus üzemmód. A fényképezőgép a téma
elemzését követően automatikusan beállítja az optimális beállításokat.
A gép azt is érzékeli, hogy a fotóalany nyugalmi helyzetben van vagy
mozog, és ez alapján a fókuszt is automatikusan beállítja (=71).
a módválasztó tárcsát <A>
1 Állítsa
helyzetbe.
meg a <0> gombot.
2 Nyomja
zz Olvassa el az üzenetet, és nyomja meg
az [OK] gombot.
a fényképezőgépet arra,
3 Irányítsa
amit felvenni kíván (a témára).
zz Bizonyos felvételi körülmények esetén
a téma körül keret jelenhet meg.
zz Ha egy AF-pont jelenik meg
a képernyőn, vigye a témára.
68
A Teljesen automatikus fényképezés (Intelligens jelenetválasztó automatika)
a témára.
4 Fókuszáljon
zz Nyomja le félig az exponálógombot
a fókuszáláshoz.
zz Úgy is fókuszálhat, hogy a képernyőn
megérinti egy személy arcát vagy
a kívánt képrészletet (Érintéses
AF), amikor a [z: Folyamatos AF]
beállítása [Letiltás].
zz Ha kevés a fény, a készülék
automatikusan bekapcsolja az AFsegédfényt (=201), ha kell.
gg Mozdulatlan témák esetén az AF-pont
zölden jelenik meg, ha a téma fókuszban
van, és a fényképezőgép hangjelzést ad
(One-Shot AF).
gg Mozgó témák esetén az AF-pont zölden
jelenik meg, és követi a téma mozgását.
A fényképezőgép nem ad hangjelzést
(Servo AF).
el a képet.
5 Készítse
zz A kép elkészítéséhez nyomja le teljesen
az exponálógombot.
gg Az elkészített kép körülbelül 2
másodpercre megjelenik a képernyőn.
oo Bizonyos témák esetén és felvételkészítési feltételek mellett a készülék nem
érzékeli megfelelően a téma mozgását (azt, hogy a téma mozog-e vagy sem).
oo Ha általában a One-Shot AF funkcióval szeret fényképezni, állítsa az
[z: A Autom. servo] beállítást a [Tilt] értékre.
oo Amikor félig nyomja le az exponálógombot, a készülék automatikusan beállítja
az AF-műveletet (One-Shot AF vagy Servo AF). Ne feledje, hogy felvétel
közben nem módosíthatja az AF-műveletet.
oo Az <A> móddal hatásosabb színek érhetők el a természetfotókon, valamint
a kültéri témáknál, illetve napnyugta fotózásakor. Ha nem a kívánt színtónust
kapja, váltson a Kreatív zóna módra (=35), és válasszon egy <D>
stílustól eltérő képstílust, majd készítse el újra a felvételt (=148).
69
A Teljesen automatikus fényképezés (Intelligens jelenetválasztó automatika)
A homályos képek számának minimálisra csökkentése
zz Használjon erőteljes, a fényképész-felszerelés súlyát megbíró állványt.
A fényképezőgépet rögzítse jól az állványra.
zz Javasoljuk, hogy használjon távkioldót (külön kapható, =219) vagy
vezeték nélküli távirányítót (külön kapható, =217).
Gyakori kérdések
zzA fókuszálás sikertelen (narancssárga AF-pont jelzi).
Irányítsa az AF-pontot jó kontrasztú területre, majd nyomja le félig
az exponálógombot (=54). Ha túl közel tartózkodik a témához,
távolodjon el tőle, és próbálkozzon ismét.
zzEgyszerre több AF-pont is megjelent.
Ha egyszerre több AF-pont is megjelent, az azt jelenti, hogy
a fényképezőgép az összes pozícióra fókuszál. Amíg a kívánt témát
lefedő AF-pont látható, elkészíthető a fényképet.
zzAz exponálógombot félig lenyomva a készülék nem fókuszál
a témára.
Ha az objektív fókuszmódkapcsolója <MF> (kézi fókusz) értékre van
állítva, állítsa át <AF> (automatikus fókusz) értékre.
zzA kijelzett záridő villog.
Mivel túlságosan sötét van, a fénykép elmosódottá válhat
a fényképezőgép bemozdulása miatt. Ajánlott (külön kapható) állványt
vagy (külön kapható, =220) Canon EL-/EX-sorozatú Speedlite vakut
használni.
zzKülső vaku használatakor a kép alsó része
természetellenesen sötét színű.
Ha napellenzőt helyez az objektívre, a napellenző eltakarhatja
a vaku fényének egy részét. Közeli téma fényképezéséhez vegye le
a napellenzőt a vaku használata előtt.
70
Teljesen automatikus eljárások (Intelligens
jelenetválasztó automatika)
A felvétel átrendezése
A jelenettől függően mozdítsa el a témát balra vagy jobbra
a kiegyensúlyozott háttér és a jó perspektíva biztosításához.
Ha az exponálógombot félig lenyomva egy mozdulatlan témára fókuszál,
akkor ezzel az adott témára zárolja a fókuszt. Komponálja újra a képet
a exponálógombot félig nyomva tartva, majd nyomja le teljesen a zárkioldó
gombot a fénykép elkészítéséhez. Ezt nevezzük fókuszzárnak.
Mozgó téma fényképezése
Miután félig lenyomta az exponálógombot, és megjelenik egy kék
AF‑pont, a fényképezőgép észleli a téma mozgását, és fókuszálni kezd
a Servo AF segítségével. Tartsa a témát a képernyőn, amint félig lenyomja
az exponálógombot, és a megfelelő pillanatban nyomja le teljesen az
exponálógombot.
Ha a One-Shot AF funkcióval szeret fényképezni, állítsa az [z: A Autom.
servo] beállítást a [Tilt] értékre.
71
Teljesen automatikus eljárások (Intelligens jelenetválasztó automatika)
Jelenetikonok
A fényképezőgép megállapítja, hogy
milyen jelenettípusról van szó, és ennek
megfelelően automatikusan megválasztja
a beállításokat. Az észlelt jelenettípus
a képernyő jobb felső sarkában jelenik
meg. Az ikonokkal kapcsolatos részletes
információkért lásd: =595.
Beállítások módosítása a képernyő megérintésével
Az ikonok megérintésével beállíthatja
a felvételkészítési mód, a képminőség,
az Érintéses kioldás és a Kreatív segéd
beállításait.
72
Teljesen automatikus eljárások (Intelligens jelenetválasztó automatika)
Fényképezés effektusokkal (Kreatív segéd)
Készíthet felvételeket a kiválasztott effektusok alkalmazásával.
meg az <Q> gombot.
1 Nyomja
zz Olvassa el az üzenetet, és nyomja meg
az [OK] gombot.
effektust.
2 Válasszon
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
válasszon egy effektust, majd nyomja
meg az <0> gombot.
ki az effektus szintjét és
3 Válassza
más részleteket.
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
állítsa be, majd nyomja meg az <0>
gombot.
zz A beállítás visszaállításához nyomja
meg a <A> gombot, majd válassza az
[OK] lehetőséget.
Kreatív segéd effektusai
zz[
] Előbeállítás
zz[
] Elmosódott háttér
Válassza ki az előre beállított effektusok valamelyikét.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a [Telítettség], a [Színtónus 1] és
a [Színtónus 2] nem érhetők el [B&W] módban.
Beállítja a háttér elmosódottságát. A magasabb értékek élesebbé teszik
a hátteret, az alacsonyabbak elmosódottabbá. Az [Automatikus]
beállítás esetén a háttér elmosódottsága a fényerőhöz igazodik.
A használt objektív fényerejétől (f/ szám) függően lehet, hogy bizonyos
pozíciók nem állnak rendelkezésre.
73
Teljesen automatikus eljárások (Intelligens jelenetválasztó automatika)
zz[
] Fényerő
zz[
] Kontraszt
zz[
] Telítettség
A kép fényerejének beállítása.
A kontraszt beállítása.
A színek élénkségének beállítása.
zz[
] Színtónus 1
zz[
] Színtónus 2
zz[
] Egyszínű
A borostyánsárga/kék színtónus beállítása.
A magenta/zöld színtónus beállítása.
Az egyszínű felvételkészítés tónuseffektusának beállítása. A [Ki]
beállítása esetén színes a felvételkészítés. A [Telítettség], a [Színtónus
1] és a [Színtónus 2] csak a [Ki] beállítás esetén állnak rendelkezésre.
oo Az [Elmosódott háttér] nem érhető el a vaku használata esetén.
oo Ezek a beállítások akkor állnak vissza, ha vált a felvételi módok között,
illetve a tápkapcsolót <2> állásba állítja. A beállítások mentéséhez állítsa
a [z: Kreatív segéd adatok megtart.] beállítást [Enged] értékre.
Kedvenc beállítások mentése
Ha menteni szeretné az aktuális beállítást a fényképezőgépen, nyomja le
a <B> gombot a Kreatív segéd beállítási képernyőjén, majd válassza az
[OK] gombot. Legfeljebb három beállítás menthető [USER*] beállításként.
A három mentését követően egy meglévő [USER*] beállítást felül kell írni
ahhoz, hogy újat menthessen el.
74
Speciális jelenet mód
Ha a témához vagy a jelenethez megfelelő felvételi módot választ,
a fényképezőgép automatikusan kiválasztja a megfelelő beállításokat.
* A <8> a Speciális jelenetet jelenti.
a módválasztó tárcsát
1 Állítsa
<8> helyzetbe.
2 Nyomja meg az <0> gombot.
felvételi módot.
3 Válasszon
zz A <W> <X> gombokkal válassza ki
a felvételi módot, majd nyomja meg
a <0> gombot.
zz A felvételi mód kiválasztásához a <6>
vagy <5> tárcsát is elforgathatja.
oo Az egyes felvételi módokra vonatkozó figyelmeztetések együtt jelennek meg
(=90). A felvételkészítés előtt olvassa el a figyelmeztetéseket.
oo A Gyorsvezérlés képernyő a 2. lépés után jelenik meg, ha a [5: Mód segéd]
beállítása [Tilt]. A <Y> <Z> gombokkal válassza ki a felvételi módot.
75
Speciális jelenet mód
A 8 módban rendelkezésre álló felvételi módok
Felvételi mód
Oldal
Portré
=77
4
Közeli
q Csoportkép
=78
P
Étel
=85
3 Tájkép
=79
6
Éjszakai portré
=86
5 Sport
=80
F
Kézi éjszakai jelenet
=87
=81
G
HDR háttérfény-komp.
=88
=82
I
Csendes mód
=89
2
C
Gyermekek
r Követés
Felvételi mód
Oldal
=84
oo Emellett a felvételi módot [z: Felvételi mód] értékről átállíthatja, miután
a Módválasztó tárcsát <8> állásba állította.
76
Portrékészítés
A <2> (Portré) mód életlenné teszi a hátteret a fotóalany kiemelése
érdekében. Egyúttal jobban lágyítja a bőrszínárnyalatokat és a haj
megjelenését.
Felvételkészítési tippek
zzVálassza ki azt a helyet, ahol a téma és a háttér közti
távolság a legnagyobb.
Minél nagyobb a távolság a téma és a háttér között, annál
elmosódottabban látszik majd a háttér. A téma jobban kiemelkedik
egybefüggő sötét háttér előtt.
zzHasználjon teleobjektívet.
Ha rendelkezik zoomobjektívvel, használja a tele állást a képnek a téma
deréktól felfelé eső részének kitöltésére.
zzFókuszáljon az arcra.
A fókuszálás során az exponálás előtt győződjön meg arról, hogy az
arcra eső AF-pont zölden világít. Ha közeli képeket készít az arcról, akkor
a [z: Szemérzékelő AF] [Enged] értékre állításával úgy készíthet
felvételt, hogy a téma szem legyen fókuszban.
oo Az alapértelmezett beállítás a <i> (Lassú folyamatos felvétel). Ha lenyomva
tartja a exponálógombot, sorozatfelvételt készíthet, és a fotóalany
arckifejezésének és pozíciójának változásait is elkaphatja.
77
Csoportképek készítése
A <q> (Csoportkép) üzemmód segítségével csoportképeket készíthet.
Ebben az üzemmódban elérheti, hogy mind a kép előterében álló, mind
a távolabb elhelyezkedő személyek fókuszban legyenek.
Felvételkészítési tippek
zzHasználjon nagy látószögű objektívet.
Ha zoomobjektívet használ, válassza a nagy látószögű tartományt, hogy
a csoporthoz tartozó összes személy élesen látsszon a képen, a hátsó
és az első sorokban állók egyaránt. Érdemes némileg távolabb állni
a fotóalanyoktól, hogy az egész testük beleférjen a képbe, mivel így
a fókusztartomány mélysége is megnő.
zzKészítsen több felvételt a csoportról.
Érdemes több képet készíteni, arra az esetre, ha valaki véletlenül
lehunyja a szemét.
oo Ha beltéren vagy rossz fényviszonyok között készíti el a képet, tartsa szilárdan
a fényképezőgépet, vagy használjon állványt, hogy a kép ne mozduljon be.
78
Tájképkészítés
A <3> (Tájkép) mód nagy látószögű tájképek készítésére, valamint közeli
és távoli pontok egyaránt éles megjelenítésére alkalmas. Élénk kék és zöld
színek jeleníthetők meg, és nagyon éles képek rögzíthetők.
Felvételkészítési tippek
zzZoomobjektív esetén használja a nagy látószögű állást.
Ha zoomobjektívet használ, használja a nagy látószögű tartományt, hogy
be tudja állítani a közeli és távoli témák élességet. Ráadásul a tájképek
jobb térérzetet is adnak.
zzÉjszakai felvételek készítése.
A <3> móddal való felvételkészítés esetén a fényképezőgép kézi
tartása esetén a fényképezőgép bemozdulhat. Állvány használata
ajánlott.
79
Mozgó téma fényképezése
Mozgó témák, például futó emberek vagy mozgó járművek fényképezéséhez
használja a <5> (Sport) módot.
(1)
Felvételkészítési tippek
zzHasználjon teleobjektívet.
Távolról történő fényképezéshez teleobjektív használata ajánlott.
zzKövesse a mozgó témát az AF-terület keretével.
Alapértelmezés szerint az [z: AF-módszer] beállítása a [u+Követés].
Megjelenik egy AF-keret (1) akkor, amikor félig lenyomja az
exponálógombot. Ha a téma fókuszban van, az AF-pont kékre vált.
zzKészítsen folyamatosan felvételt.
Az alapértelmezett beállítás a [o] (Gyors folyamatos felvétel).
Amikor eljön a pillanat, nyomja le félig az exponálógombot a felvétel
elkészítéséhez. Ha követni szeretné a témát, és rögzíteni szeretné
a mozgás közben bekövetkező változásokat, tartsa lenyomva az
exponálógombot a sorozatfelvétel készítéséhez.
80
Gyermekek fényképezése
Ha futkározó gyermekekről szeretne képet készíteni, használja a <C>
(Gyermekek) módot. A bőrtónusok egészségesebbnek látszanak.
(1)
Felvételkészítési tippek
zzKövesse a mozgó témát az AF-terület keretével.
Alapértelmezés szerint az [z: AF-módszer] beállítása a [u+Követés].
Megjelenik egy AF-keret (1) akkor, amikor félig lenyomja az
exponálógombot. Ha a téma fókuszban van, az AF-pont kékre vált.
zzKészítsen folyamatosan felvételt.
Az alapértelmezett beállítás a [o] (Gyors folyamatos felvétel).
Amikor eljön a pillanat, nyomja le félig az exponálógombot a felvétel
elkészítéséhez. Ha követni szeretné a témát, és rögzíteni szeretné
az arckifejezés és a mozgás változásait, tartsa lenyomva az
exponálógombot a sorozatfelvétel készítéséhez.
81
Követés
Ha olyan képet szeretne készíteni, amelyiken érződik a sebesség,
és a téma háttere elmosódottan jelenik meg, használja a <r> (Követés)
funkciót. Ha olyan objektívet használ, amelyik támogatja a <r> módot,
akkor a téma elmosódását észleli, kijavítja, illetve csökkenti a rendszer.
Felvételkészítési tippek
zzFordítsa el a fényképezőgépet a mozgó téma követéséhez.
A felvételkészítés során mozgassa a fényképezőgépet lassan a mozgó
téma követéséhez. Célozza az AF-pontot a mozgó téma azon részére
ahová fókuszálni szeretne majd nyomja le az exponálógombot félig,
és tartsa is lenyomva, miközben mozgatja a fényképezőgépet a téma
sebességének és mozgásának követéséhez. A kép elkészítéséhez
nyomja le teljesen az exponálógombot a fényképezőgép mozgatása
közben. Folyamatosan kövesse a témát a fényképezőgéppel.
82
Követés
zzÁllítsa be a háttér elmosódottságának mértékét.
Az [Effektus] beállítással megadhatja a háttér elmosódottságának
mértékét. A [Maximális] beállítás lassabb záridőt ad meg annak
érdekében, hogy növelhesse a háttér elmosódottságának mértékét
a téma körül. Ha észrevehető a téma elmosódottsága, állítsa
az [Effektus] beállítást [Közepes] vagy [Minimális] értékre az
elmosódottság csökkentéséhez.
oo A Canon webhelyéről megtudhatja, hogy mely objektívek kompatibilisek
a <r> móddal.
oo Az olyan objektíveknél, amelyek támogatják a <r> módot, a fényképezőgép
automatikusan kijavítja a téma elmosódottságát. és (az [Effektus] beállítás
alapján) módosítja a záridőt, az objektív IS beállításától függetlenül.
oo Az AF-módszer csak [1 AF-pont] vagy [AF-zóna] értékre állítható.
Az alapértelmezett beállítás az [AF-zóna], a képernyő közepén lévő zóna
kijelölése mellett.
oo A fényképezőgép bemozdulásának megelőzése érdekében ajánlott
a fényképezőgép két kézzel való tartása, a karok testhez közeli tartása, illetve
a téma követésének egyenletessége a képek készítésekor.
oo Ez az effektus vonatok, autók stb. esetén a leghatékonyabb, mert ezek egy
irányba, egyenletes sebességgel haladnak.
oo Javasoljuk tesztfelvételek készítését, illetve a kép ellenőrzését a rögzítést
követően azonnal.
oo Az alapértelmezett beállítás a <i> (Lassú folyamatos felvétel). Amikor
eljön a pillanat, nyomja le félig az exponálógombot a fénykép elkészítéséhez.
A mozgó témákat úgy követheti, hogy a fényképezőgépet mozgatja, miközben
lenyomva tartja az exponálógombot a folyamatos felvételkészítéshez.
83
Közelképek készítése
Ha virágokat vagy apró tárgyakat szeretne közelről fényképezni, használja
a <4> (Közelkép) módot. Ha azt szeretné, hogy az apró tárgyak jóval
nagyobbnak tűnjenek, használjon (külön kapható) makróobjektívet.
Felvételkészítési tippek
zzEgyszerű háttér előtt dolgozzon.
Az egyszerű háttér jobban kiemeli az apró tárgyakat, például virágokat.
zzMenjen a témához a lehető legközelebb.
Ellenőrizze az objektív minimális fókusztávolságát. Az objektív minimális
fókusztávolságának mérése a fényképezőgép felső részén lévő
<V> (fókuszsíkjel) és a téma között történik. Ha túl közel tartózkodik
a témához, a fókuszálás nem lehetséges.
zzZoomobjektív esetén használja a tele állást.
Ha rendelkezik zoomobjektívvel, a tele állás használatával a téma sokkal
nagyobbá tehető.
84
Étel fényképezése
Amikor ételekről szeretne képeket készíteni, használja az <P> (Étel) módot.
A fénykép világos és étvágygerjesztő hatású lesz. Emellett a fényforrástól
függően előfordulhat, hogy a vörös árnyalat nem jelenik meg markánsan
például a volfrám izzós fénynél stb. készített képeken.
Felvételkészítési tippek
zzMódosítsa a színtónust.
A [Színárnyalat] beállítása módosítható. Az ételek vörös árnyalatának
erősítéséhez a színtónust állítsa a [Meleg] irányba. Ha túl vörösnek
tűnik, a [Hűvös] irányba.
85
Portrékészítés éjjel (állvánnyal)
Ha éjjel szeretne embereket fényképezni, és természetes hatású
expozíciót kíván elérni, használja az <6> (Éjszakai portré) módot.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy külső Speedlite vaku szükséges
a felvételkészítéshez. Állvány használata ajánlott.
Felvételkészítési tippek
zzHasználjon nagy látószögű objektívet és állványt.
Ha rendelkezik zoomobjektívvel, használja a nagy látószögű állást, így
nagy látószögű éjszakai felvételeket készíthet. Mivel a kézben tartott
felvételkészítés során gyakori a fényképezőgép bemozdulása, érdemes
állványt használni.
zzEllenőrizze a kép fényerejét.
Javasoljuk, hogy még ott helyben tekintse meg a készített felvételt,
és ellenőrizze a kép fényerejét. Ha a téma sötét, menjen közelebb hozzá,
és készítse el a képet újra.
zzEgyúttal válasszon más felvételi módot.
Mivel a fényképezőgép bemozdulása éjjeli felvételeknél gyakran
előfordul, ajánlatos az <A> és <F> módok használata is.
oo Ha a külső Speedlite vakuval együtt használja az önkioldót, az önkioldó
jelzőfénye a kép elkészítése után rövid ideig felvillan.
86
Portrékészítés éjjel (kézben tartott
készülékkel)
A legjobb eredmények eléréséhez használjon állványt az éjszakai felvételek
készítéséhez. A <F> (Kézi éjszakai jelenet) módban azonban kézben
tartott fényképezőgéppel is készíthet felvételt éjszakai jelenetekről. A gép
ebben a felvételi módban egymás után négy felvételt készíti minden képhez,
és az ezekből kialakított, alacsonyabb mértékű bemozdulást tartalmazó
képet menti.
Felvételkészítési tippek
zzTartsa határozottan a fényképezőgépet.
Felvétel közben tartsa erősen és határozottan a fényképezőgépet. Ebben
a módban a fényképezőgép négy képet igazít egymáshoz, és egyetlen
képpé egyesíti azokat. Ha azonban a fényképezőgép bemozdulása miatt
a négy kép közül valamelyik túlságosan eltér a többitől, előfordulhat,
hogy a végső képen is helytelen lesz az illesztés.
zzPortrékészítéshez használjon külső Speedlite vakut.
Ha embereket is szerepeltetni kíván a képen, a külső Speedlite vaku
használata szükséges. Szép portré készítése érdekében a vaku az
első felvétel során fel fog villanni. Kérje meg a fotóalanyt, hogy a négy
egymást követő felvétel elkészültéig ne mozogjon.
87
Felvételkészítés háttér-világításos
jelenetekről
Ha olyan jelenetről készít felvételt, amelyen világos és sötét részek is
vannak, válassza a <G> (HDR háttérfény-kompenzáció) módot. Ha ebben
a módban készít képet, a fényképezőgép három egymás utáni felvételt
készít, mindegyiket különböző expozíciós értékekkel. Az eredmény
egyetlen, széles tónustartományú kép, ami minimálisra csökkenti az
árnyékos területek ellenfény miatti részletvesztését.
* A HDR a nagy dinamikatartomány rövidítése.
Felvételkészítési tippek
zzTartsa határozottan a fényképezőgépet.
Felvétel közben tartsa erősen és határozottan a fényképezőgépet. Ebben
a módban a fényképezőgép három képet igazít egymáshoz, és egyetlen
képpé egyesíti azokat. Ha azonban a fényképezőgép bemozdulása miatt
a három kép közül valamelyik túlságosan eltér a többitől, előfordulhat,
hogy a végső képen is helytelen lesz az illesztés.
88
Felvételkészítés csendes jelenetekről
Ha csendre van szükség, akkor hangjelzések – például a zárkioldási hangok
– nélkül is készíthet felvételeket.
Felvételkészítési tippek
zzKészítsen próbafelvételeket.
Javasoljuk, hogy készítsen néhány tesztfelvételt előre, mert egyes
felvételi körülmények esetén az objektív rekeszértékének beállítása
hallható.
oo A felvétel elkészítésekor ideiglenesen egy fehér keret jelenik meg
a képernyőn.
oo A felvételkészítési mód lehetséges beállításai: <u>, <m> vagy <l>.
89
Figyelmeztetések <SCN> módok esetén
q: Csoportkép
oo A látószög kis mértékben módosul a torzításkorrekció miatt.
oo A felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy nem lesz megfelelő
a fókusz mindenkinél a kép elejétől a hátuljáig.
5: Sport
oo Gyenge fényviszonyok mellett, amikor a fényképezőgép bemozdulhat, a bal
alsó sarokban található záridőérték villog. Tartsa erősen a fényképezőgépet,
és készítsen felvételt.
oo Külső Speedlite vaku használatával csökken a maximális sorozatfelvételi
sebesség.
C: Gyermekek
oo Külső Speedlite vaku használatával csökken a maximális sorozatfelvételi
sebesség.
r: Követés
oo A záridő hosszabb lesz. Emiatt ez a mód a követésen kívül másmilyen
felvételhez nem alkalmas.
oo Az alapértelmezett beállítás a <i>. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a <o>
nem választható ki.
oo Külső Speedlite vaku nem használható. (Nem villan.)
oo Bár az objektív IS érvényesül az <r> módot támogató objektívek által
rögzített képeknél, az effektus nem jelenik meg a képernyőn a felvétel közben.
(Az IS és a téma elmosódottságának javítása a felvételkészítéskor aktiválódik,
tekintet nélkül az objektív IS beállítására.)
oo Ha az objektív nem támogatja az <r> módot, akkor nem lesz kijavítva
a téma elmosódottsága. Azonban csak az automatikus záridőkorrekció
érvényesül az [Effektus] beállítástól függően.
oo Amikor fényes környezetben fényképez, így például egy napos nyári napon,
illetve amikor lassú témát fényképez, a követési effektus mértéke nem
határozható meg.
90
Figyelmeztetések <SCN> módok esetén
r: Követés (folytatás)
oo A <r> módot támogató objektív használata esetén előfordulhat, hogy a téma
elmosódottságának kijavítása nem lesz megfelelő az alábbi témák, illetve
felvételi körülmények esetén.
• Nagyon alacsony kontraszttal rendelkező témák esetén.
• Gyengén megvilágított témák.
• Erős háttérfénnyel rendelkező és fényvisszaverő témák.
• Témák ismétlődő mintázattal.
• Kevesebb mintával vagy monoton mintával rendelkező témák esetén.
• Tükröződő témák (képek, amelyek üvegen stb. tükröződnek).
• Az AF-zónakeretnél kisebb témák esetén.
• Amikor több téma is mozog az AF-zónakereten belül.
• Szabálytalan irányba vagy rendszertelen sebességgel mozgó témák esetén.
• Részlegesen szabálytalan mozgású témák esetén. (Ilyen például egy futó
függőleges mozgása.)
• Olyan témák esetén, amelyeknek sebessége nagyon hirtelen változik meg.
(Például pontosan egy mozgás megkezdésekor vagy kanyarodáskor.)
• Amikor túl gyorsan vagy túl lassan mozgatja a fényképezőgépet.
• Amikor a fényképezőgép mozgása nem egyezik meg a téma mozgásával.
P: Étel
oo A témák meleg színtónusa kifakulhat.
oo Ha több fényforrás található a fényképezni kívánt területen, előfordulhat,
hogy nem mérsékelhető a kép meleg színtónusa.
oo Ha külső Speedlite vakut használ, a [Színárnyalat] beállítása Normál.
oo Ha emberek is szerepelnek a képen, előfordulhat, hogy nem megfelelő
a bőrtónus megjelenítése.
91
Figyelmeztetések <SCN> módok esetén
6: Éjszakai portré
oo Kérje meg a fotóalanyokat, hogy maradjanak mozdulatlanok egy pillanatra
azután is, hogy a vaku felvillant.
oo A fókuszálás nehéz lehet akkor, ha a témák arcai túl sötétek. Ebben az
esetben állítsa az objektív fókuszmódkapcsolóját <MF> állásba, és fókuszáljon
kézzel.
oo Az éjszakai vagy sötét jelenetekben való automata fókuszálás nehéz lehet
olyankor, amikor a fénypontok az AF-ponton belül találhatók. Ebben az
esetben állítsa az objektív fókuszmódkapcsolóját <MF> állásba, és fókuszáljon
kézzel.
oo A felvételek enyhén eltérően néznek ki a képernyőn megjelenő képtől.
F: Kézi éjszakai jelenet
oo A képterület kisebb, mint a többi felvételi módban.
oo A RAW-képminőség nem állítható be.
oo Az éjszakai vagy sötét jelenetekben való automata fókuszálás nehéz lehet
olyankor, amikor a fénypontok az AF-ponton belül találhatók. Ebben az
esetben állítsa az objektív fókuszmódkapcsolóját <MF> állásba, és fókuszáljon
kézzel (=48, =51).
oo A felvételek enyhén eltérően néznek ki a képernyőn megjelenő képtől.
oo Ha külső Speedlite vakut használ, és a téma közel van, felülexponálás
fordulhat elő.
oo Ha külső Speedlite vaku használatával készít felvételt korlátozottan
megvilágított éjszakai jelenetekről, előfordulhat, hogy a képek illesztése nem
lesz megfelelő. Emiatt a kép elmosódottá válhat.
oo Ha külső Speedlite vakut használ, és az emberi téma közel van a vaku által
szintén megvilágított háttérhez, előfordulhat, hogy a képek illesztése nem lesz
megfelelő. Emiatt a kép elmosódottá válhat. Természetellenes árnyékok és
nem megfelelő színek is előfordulhatnak.
oo A vaku hatóterületének szöge külső Speedlite vaku használata esetén:
• Ha automatikus beállítást használ a Speedlite vaku hatóterületének
meghatározásához, a zoomhelyzet az objektív zoomhelyzetétől függetlenül
a nagy látószögű tartományban rögzül.
• Ha kézi hatóterület-beállítást igénylő Speedlite vakut használ, állítsa
a vakufejet normál pozícióba.
92
Figyelmeztetések <SCN> módok esetén
F: Kézi éjszakai jelenet (folytatás)
oo Ha mozgó témát fényképez, a téma mozgásának hatására szellemképek
jelenhetnek meg, vagy a témát körülvevő terület sötét lehet.
oo A képek igazítása ismétlődő mintázatok (rácsok, csíkok stb.), valamint fakó,
egyárnyalatú képek esetén nem működik megfelelően, valamint akkor sem,
ha a fényképezőgép bemozdulása miatt a képek nagyon rosszul illeszkednek.
oo A képek kártyára történő rögzítése hosszabb ideig is eltarthat
a felvételkészítés után, mivel megtörténik az egyesítésük. A képfeldolgozás
idejére a [BUSY] felirat jelenik meg, és ennek befejezéséig nem lehet folytatni
a felvételkészítést.
G: HDR háttérfény-kompenzáció
oo A képterület kisebb, mint a többi felvételi módban.
oo A RAW-képminőség nem állítható be.
oo Külső Speedlite vaku nem használható. (Nem villan.)
oo Előfordulhat, hogy a kép nem sima gradációval jelenik meg, szabálytalannak
tűnhet, illetve jelentős képzaj jelentkezhet rajta.
oo A HDR háttérfény-kompenzáció nem mindig hatásos a nagy háttérfénnyel
megvilágított jelenetek vagy a magas kontrasztú jelenetek esetén.
oo Amikor megfelelően világos témákat, azaz megvilágítás nélkül is elég fényt
kapó jeleneteket fényképez, a kép természetellenes megjelenést kaphat
a HDR effektus használata miatt.
oo Ha mozgó témát fényképez, a téma mozgásának hatására szellemképek
jelenhetnek meg, vagy a témát körülvevő terület sötét lehet.
oo A képek igazítása ismétlődő mintázatok (rácsok, csíkok stb.), valamint fakó,
egyárnyalatú képek esetén nem működik megfelelően, valamint akkor sem,
ha a fényképezőgép bemozdulása miatt a képek nagyon rosszul illeszkednek.
oo A képek kártyára történő rögzítése hosszabb ideig is eltarthat
a felvételkészítés után, mivel megtörténik az egyesítésük. A képfeldolgozás
idejére a [BUSY] felirat jelenik meg, és ennek befejezéséig nem lehet folytatni
a felvételkészítést.
I: Csendes mód
oo Használja felelős módon a csendes felvétel funkciót, tartsa tiszteletben a téma
magánélethez való és képmáshoz fűződő jogait!
oo A gyorsan mozgó tárgyakról készült képek torzítva jelenhetnek meg.
oo A fénysávok és a fényerőbeli különbségek miatt megjelenő csíkok a képeken
is rögzülhetnek, amennyiben Csendes módban készít felvételeket villódzó
fényforrás mellett (például fénycsöves világítás esetén), illetve olyankor,
amikor villan egy másik fényképezőgép vakuja.
oo A folyamatos felvétel és a vakuval történő fényképezés nem használható.
93
94
Kreatív zóna
A Kreatív zóna módok szabadságot adnak
a különböző felvételi módszerek használatára
– például a záridő, a rekeszérték, az expozícó
és más beállítások megadásával.
zz Ha ki szeretné kapcsolni a felvételi mód leírásának
megjelenítését a Módválasztó tárcsa elforgatásakor, nyomja le
a <0> gombot (=369).
oo Győződjön meg róla, hogy a többfunkciós zárolás
funkció ki van kapcsolva.
95
Programautomatika
A fényképezőgép automatikusan beállítja a záridőt és a rekeszértéket
a téma fényerejének megfelelően. Ezt nevezzük programautomatikának.
* A <d> a program szó rövidítése.
* Az AE az automatikus expozíciót jelöli.
a módválasztó tárcsát <d>
1 Állítsa
helyzetbe.
a témára.
2 Fókuszáljon
zz Irányítsa az AF-pontot a témára,
és nyomja le félig az exponálógombot.
gg Ha a téma fókuszban van, az AF-pont
zöldre vált (a One-Shot AF használata
esetén).
gg A zársebesség és a rekeszérték
beállítása automatikus.
a kijelzést.
3 Ellenőrizze
zz Ha az expozíciós érték nem villog, a kép
normál expozícióval készül el.
4 zz Komponálja meg a képet, majd nyomja
Készítse el a képet.
le teljesen az exponálógombot.
96
Programautomatika
oo Ha a „30"” záridőérték és a legalacsonyabb f/szám
villog, az alulexponált felvételt jelez.
Növelje az ISO-érzékenységet, vagy használjon vakut.
oo Ha az „1/4000” záridőérték és a magasabb f/szám
villog, az túlexponált felvételt jelez.
Csökkentse az ISO-érzékenységet, vagy használjon
ND-szűrőt (külön megvásárolható) az objektívbe jutó
fény mennyiségének csökkentése érdekében.
A <d> és az <A> üzemmódok közötti különbség
oo <A> üzemmódban a hibás felvételek elkerülése érdekében számos
funkciót (például az AF-módszert és a mérési módot) automatikusan állítja be
a rendszer. A beállítható funkciók száma korlátozott. <d> módban azonban
csak a záridő és a rekeszérték beállítása automatikus. Az AF-módszer,
a mérési mód és más egyéb funkciók is szabadon beállíthatók.
Programeltolás
oo <d> üzemmódban szabadon megváltoztathatja a záridő és a rekeszérték
fényképezőgép által automatikusan beállított kombinációját (Program),
miközben az expozíció változatlan marad. Ezt programeltolásnak nevezzük.
oo Programeltoláshoz nyomja le félig az exponálógombot, majd fordítsa el
a <6> tárcsát, amíg a kívánt záridő vagy rekesz meg nem jelenik.
oo A programeltolás automatikusan törlődik a mérési időzítő lejáratakor
(az expozíciós beállítás megjelenítése kikapcsol).
oo A programeltolás nem használható vakuval.
97
Záridő-előválasztás
Ebben az üzemmódban megadhatja a záridőt, és a fényképezőgép
automatikusan beállítja a téma fényerejének megfelelő normál expozícióhoz
szükséges rekeszértéket. Ezt záridő-előválasztásnak nevezzük. Rövidebb
záridővel kimerevítheti a mozgást, hosszabb záridővel pedig a mozgás
érzetét keltő elmosódott hatást válthat ki.
* Az <s> a záridő-előválasztást jelöli.
Elmosódott mozgás
(Lassú: 1/30 mp)
Rögzített mozgás
(Gyors: 1/2000 mp)
a módválasztó tárcsát <s>
1 Állítsa
helyzetbe.
meg a kívánt záridőt.
2 Adja
zz A beállításhoz forgassa el a <6>
tárcsát.
a témára.
3 Fókuszáljon
zz Nyomja le félig az exponálógombot.
gg A rekeszérték beállítása automatikus.
a képet, és készítse el
4 Ellenőrizze
a felvételt.
zz Ha a rekeszérték nem villog, a kép
normál expozícióval készül el.
98
Záridő-előválasztás
oo Ha a legalacsonyabb f/szám kijelzése villog,
az alulexponáltságra utal. Hosszabb záridő
beállításához fordítsa el a <6> tárcsát addig, amíg
a rekeszérték villogása abbamarad, vagy állítson be
magasabb ISO-érzékenységet.
oo Ha a legmagasabb f/szám kijelzése villog,
az túlexponáltságra utal. Rövidebb záridő beállításához
fordítsa el a <6> tárcsát addig, amíg a rekeszérték
villogása abbamarad, vagy állítson be alacsonyabb
ISO-érzékenységet.
A záridő kijelzése
oo Például a „0"5” jelentése 0,5, a „15"” jelentése pedig 15 másodperc.
99
Rekesz-előválasztás
Ebben az üzemmódban megadhatja a kívánt rekeszértéket,
és a fényképezőgép automatikusan beállítja a normál expozícióhoz
szükséges záridőt a téma fényereje alapján. Ezt rekesz-előválasztásnak
nevezzük. A nagyobb f/szám (kisebb rekesznyílás) élesebb előteret és
elfogadható élességű hátteret eredményez. Ugyanakkor a kisebb f/szám
(nagyobb rekesznyílás) kevésbé éles előteret és elfogadható élességű
hátteret eredményez.
* Az <f> a rekeszértéket jelöli (rekesznyílás).
Elmosódott háttér
(Kis f/számmal: f/5.6)
Az előtérben és a háttérben
levő témák egyaránt élesek
(Magas f/számmal: f/32)
a módválasztó tárcsát <f>
1 Állítsa
helyzetbe.
meg a kívánt rekesznyílást.
2 Adja
zz A beállításhoz forgassa el a <6>
3
tárcsát.
Fókuszáljon a témára.
zz Nyomja le félig az exponálógombot.
gg A záridő beállítása automatikus.
a képet, és készítse el
4 Ellenőrizze
a felvételt.
zz Ha a záridő nem villog, a kép normál
expozícióval készül el.
100
Rekesz-előválasztás
oo Ha „30"”-as záridőkijelzés villog, az alulexponáltságra
utal.
Állítson be nagyobb rekesznyílást (kisebb f/számot).
Forgassa addig a <6> tárcsát, amíg abba nem
marad a záridő villogása, vagy állítson be nagyobb
ISO-érzékenységet.
oo Ha az „1/4000” záridőkijelzés villog, az túlexponált
felvételt jelez.
Állítson be kisebb rekesznyílást (nagyobb f/számot).
Ehhez forgassa addig a <6> tárcsát, amíg abba nem
marad a záridő villogása, vagy állítson be alacsonyabb
ISO-érzékenységet.
A rekeszérték kijelzése
oo Minél nagyobb az f/szám, annál kisebb lesz a rekesznyílás. A megjelenített
f/szám az objektívtől függően változik. Ha a fényképezőgéphez nincs objektív
csatlakoztatva, az „F00” jelenik meg rekeszértékként.
Mélységélesség-előnézetM
Nyomja meg a gombot, amelyet a mélységélesség-előnézet funkcióhoz
rendelt (a [8C.Fn III-5: Gombok testreszabása] beállítással, (=537)),
rögzítse az aktuális rekesznyílás-beállítást az objektívhez, és ellenőrizze
a fókuszban lévő területet (a mélységélességet).
oo Minél nagyobb a rekeszérték, annál szélesebb a fókuszban lévő terület az
előtértől a háttérig.
oo Amikor lenyomja a mélységélesség-előnézethez rendelt gombot, a készülék
rögzíti az expozíciót (AE-rögzítés).
101
Kézi expozíció
Ebben az üzemmódban megadhatja a záridőt és a rekeszértéket is.
Az expozíció meghatározásához használja az expozíciószint-jelzőt vagy
egy kereskedelmi forgalomban kapható expozíciómérőt. Ezt a módszert
kézi expozíciónak nevezzük.
* Az <a> a kézi beállítást jelzi.
a módválasztó tárcsát <a>
1 Állítsa
helyzetbe.
be az ISO-érzékenységet
2 Állítsa
(=131).
zz Az Automatikus ISO-beállítás mellett
expozíciókompenzációt állíthat be
(=103).
be a záridőt és a rekeszt.
3 Állítsa
zz A záridő beállításához forgassa el
a <6> tárcsát. A rekesz beállításához
forgassa el a <5> tárcsát.
(1)
(2)
a témára.
4 Fókuszáljon
zz Nyomja le félig az exponálógombot.
gg Megjelenik az expozíció beállítása.
zz Az expozíciószint <s> jele azt
mutatja, hogy milyen messze van
az aktuális expozíciószint a normál
expozíciószinttől.
(1)
(2)
Normál expozíciós jel
Expozíciós szintjel
be az expozíciót, és készítse
5 Állítsa
el a képet.
zz Ellenőrizze az expozíciószint-jelzőt,
és adja meg a kívánt záridőt, illetve
rekeszértéket.
102
Kézi expozíció
Expozíciókompenzáció automatikus ISO-beállítással
Ha az ISO-érzékenység [AUTO] értékre van beállítva kézi expozíciós
felvételkészítésnél, az expozíciókompenzációt (=128) a következőképpen
állíthatja be.
Érintse meg az expozíciószint-jelzőn látható értéket
[z: Exp. komp./AEB]
Gyorsvezérlés képernyő
oo Automatikusra állított ISO-érzékenység esetén a fényképezőgép
a beállított záridőnek és rekesznek megfelelő normál expozíció elérése
érdekében módosítja az ISO-érzékenység beállítását. Ezért nem feltétlenül
kapja majd a kívánt expozíciós effektust. Ilyen esetben állítsa be az
expozíciókompenzációt.
oo Amikor a fényképezőgép beállítása <a> mód + Auto. ISO + <q> (Kiértékelő
mérés), és a [8C.Fn I-7: AE rögz. mér.mód fókusz után] beállítás értéke
az alapértelmezett beállítás (=529), akkor az exponálógomb félig történő
lenyomása zárolja az ISO-érzékenységet, miután megtörtént a fókusz
beállítása a One-Shot AF funkcióval.
oo Ha automatikus ISO-beállítást választott, a <A> gomb lenyomásával
rögzítheti az ISO-érzékenységet.
oo Ha szeretné összehasonlítani az aktuális expozíciót és azt az expozíciót,
amelyet akkor ért el, amikor először manuális ISO-érzékenység beállítása
mellett megnyomta az <A> gombot, nyomja meg az <A> gombot,
komponálja újra a képet, és ellenőrizze az expozíciószint-jelzőn látható
értéket.
oo Ha be van állítva az automatikus ISO-beállítás, és az [8C.Fn I-1:
Expozíciós lépésköz] beállítása [1/2-érték], akkor minden 1/2 lépésnyi
expozíciókompenzációt megvalósít a gép az ISO-érzékenységgel (1/3 lépés)
és a záridővel. A kijelzett záridő azonban nem változik.
103
Rugalmas előválasztás
Ebben a módban manuálisan vagy automatikusan beállíthatja a záridőt,
a rekesznyílást és az ISO-érzékenységet, és ezeket a beállításokat az
Ön által választott expozíciókompenzációval kombinálhatja. Ha az <t>
üzemmódban készült felvételt, és beállítja az összes paramétert, az
ugyanolyan, mintha a következő üzemmódok valamelyikét használná: <d>,
<s>, <f> vagy <a>.
* Az <t> a rugalmas értéket jelöli.
a módválasztó tárcsát <t>
1 Állítsa
helyzetbe.
be a kívánt záridőt,
2 Állítsa
rekesznyílást és az ISOérzékenységet.
zz A megfelelő elem kiválasztásához
forgassa el a <5> tárcsát.
A kiválasztott ikontól balra megjelenik
a [6] ikon.
zz A beállítás rögzítéséhez forgassa el
a <6> tárcsát.
zz Ha szeretne visszaállni az [AUTO]
beállításra, nyomja meg a <W> vagy
a <Z> gombot.
meg a kívánt
3 Adja
expozíciókompenzáció értékét.
zz Forgassa el a <5> tárcsát,
és válassza ki az expozíciószintjelzőt. Az expozíciószint-jelzőtől balra
megjelenik a [6] ikon.
zz A beállítás rögzítéséhez forgassa el
a <6> tárcsát.
zz Ha szeretne visszaállni a [±0]
beállításra, nyomja meg a <W> vagy
a <Z> gombot.
104
Rugalmas előválasztás
Funkciók kombinálása <t> üzemmódban
Záridő
Rekesznyílás
[AUTO]
[AUTO]
Kézi
kiválasztás
[AUTO]
[AUTO]
Kézi
kiválasztás
Kézi
kiválasztás
Kézi
kiválasztás
ISOérzékenység
[AUTO]
Kézi kiválasztás
[AUTO]
Kézi kiválasztás
[AUTO]
Kézi kiválasztás
[AUTO]
Kézi kiválasztás
Expozíció­
kompenzáció
Felvételi mód
Elérhető
Hasonló ehhez:
<d>
Elérhető
Hasonló ehhez:
<s>
Elérhető
Hasonló ehhez:
<f>
Elérhető
–
Hasonló ehhez:
<a>
oo Ha az érték villog, az azt jelzi, hogy ezek az értékek túl- vagy alulexponált
képet fognak eredményezni. Módosítsa addig az expozíciót, amíg az érték
villogása megszűnik.
oo Ha úgy állította be az <t> üzemmódot, hogy az <f> vagy a <d>
üzemmódra hasonlítson, a készülék rossz fényviszonyok mellett akkor sem
használja a hosszú szinkronos felvételt, ha a [z: Külső Speedlite vezérlés]
alatti [Hosszú szink.] beállítás értéke [1/180-30 mp automatikus].
oo Azok a záridő-, rekesznyílás- és ISO érzékenységi értékek, amelyeknél az
[AUTO] beállítást választotta, aláhúzással jelennek meg.
oo A 2. vagy a 3. lépésnél a <X> és az <Y> gombok segítségével beállíthatja az
[AUTO] értéket a záridőhöz, a rekesznyíláshoz és az ISO-érzékenységhez,
valamint az expozíciókompenzációhoz a [±0] értéket.
105
Hosszú (bulb) expozíciók
Ebben a módban a zár mindaddig nyitva marad, amíg teljesen lenyomva
tartja az exponálógombot, és bezárul, ha elengedi. Ezt a fényképezési
módszert „bulb” expozíciónak nevezzük. Használja a bulb expozíciót
éjszakai felvételekhez, tűzijátékokhoz, az égbolt és más hosszú expozíciót
igénylő témák rögzítéséhez.
a módválasztó tárcsát <F>
1 Állítsa
helyzetbe.
meg a kívánt rekesznyílást.
2 Adja
zz A beállításhoz forgassa el a <6>
tárcsát.
el a képet.
3 Készítse
zz Az exponálás addig tart, ameddig
teljesen lenyomva tartja az
exponálógombot.
gg A képernyőn megjelenik az eltelt
expozíciós idő.
oo Ne irányítsa a fényképezőgépet erőteljes fényforrás, például a nap vagy
intenzív, mesterséges megvilágítás felé. Ez kárt tehet a képérzékelőben vagy
a fényképezőgép belső alkatrészeiben.
oo A hosszú bulb expozícióknál a szokásosnál zajosabbak a képek.
oo Ha az Auto. ISO érték van beállítva, az ISO 400 lehetőség érvényesül
(=582).
oo Ha a bulb expozícióhoz a bulb időzítő helyett az önkioldót használja, tartsa
teljesen lenyomva az exponálógombot (az önkioldó idejéig és a bulb expozíció
idejéig).
106
Hosszú (bulb) expozíciók
oo A [z Hosszú exp. zajcsökkentés] használatával csökkentheti a hosszú
expozíciók esetén jelentkező zajt (=159).
oo Bulb expozíciókhoz állvány és a bulb időzítő használata ajánlott.
oo Bulb expozíciót az RS-60E3 távkioldóval (külön kapható, =219) is végezhet.
oo A bulb expozícióhoz a BR-E1 vezeték nélküli távvezérlő (külön kapható)
is használható. Ha megnyomja a távvezérlőn a továbbítás gombot, a bulb
expozíció azonnal vagy 2 másodperccel később elkezdődik. A bulb expozíció
megszakításához nyomja meg ismét a gombot.
Bulb időzítőM
Itt adhatja meg a bulb expozíció expozíciós idejét előre. A bulb időzítő
használatakor a bulb expozíció idejére nem szükséges lenyomva tartania
az exponálógombot. Ez csökkenti a fényképezőgép bemozdulását.
A bulb időzítő csak <F> (bulb expozíció) módban állítható be.
Más módokban nem állítható be (vagy nem működik).
a [z: Bulb időzítő]
1 Válassza
lehetőséget.
az [Enged] parancsot.
2 Válassza
zz Válassza az [Enged] lehetőséget, majd
nyomja meg a <B> gombot.
107
Hosszú (bulb) expozíciók
be a kívánt expozíciós időt.
3 Állítsa
zz Válasszon órát, percet és másodpercet.
zz Nyomja meg a <0> gombot; ekkor
megjelenik a <r> jelzés.
zz Válassza ki a kívánt számot, majd
nyomja meg a <0> gombot.
(Újra a <s> jelzés lesz látható.)
4 Válassza az [OK] billentyűt.
el a képet.
5 Készítse
gg Nyomja le teljesen az exponálógombot,
és elindul a bulb expozíció, amely
a megadott ideig tart.
zz Bulb időzítővel történő felvételkészítés
esetén a [H] ikon és az expozíciós
idő is látható a képernyőn.
zz Az időzítőbeállítás törléséhez adja meg
a [Tilt] értéket a 2. lépésben.
oo Ha teljesen lenyomja, majd felengedi az exponálógombot a bulb időzítő
működése közben, a bulb expozíció leáll.
oo Ha az exponálás kezdete után teljesen lenyomja az exponálógombot, akkor
a bulb expozíció a megadott expozíciós idő lejárta után is folytatódik. (A bulb
expozíció leáll, miután eltelik a megadott expozíciós idő.)
oo A felvételkészítési módok módosítása nullázza a bulb időzítőt, és helyreállítja
a [Tilt] beállítást.
108
Felvétel
Ebben a fejezetben bemutatjuk a fényképezés módját, valamint
a Felvétel ([z]) lapon elérhető menübeállításokat.
109
Állóképek készítése
zz Az oldalcím jobb felső sarkában látható M ikon azt jelzi, hogy a funkció
csak a Kreatív zóna <t>, <d>, <s>, <f>, <a> és <F>
módjaiban érhető el.
110
Lapfülek: Állóképek rögzítése
zzFelvételkészítés 1
=116
=119
=122
=182
zzFelvételkészítés 2
=123
=222
zzFelvételkészítés 3
=129
=131
=286
=136
=137
=138
=139
111
Lapfülek: Állóképek rögzítése
zzFelvételkészítés 4
=140
=143
=145
=147
=148, 152, 155
zzFelvételkészítés 5
=159
=157
=161
=163
=165
=171
=202
zzFelvételkészítés 6
=176
=106
=179
=181
112
Lapfülek: Állóképek rögzítése
zzFelvételkészítés 7
=185
=188
=198
=199
=183
zzFelvételkészítés 8
=200
=201
=216
zzFelvételkészítés 9
=249
=257
=260
=280
=288
oo Fókuszmódkapcsoló nélküli RF-objektívek használata esetén a [Fókuszmód]
lehetőség jelenik meg.
113
Lapfülek: Állóképek rögzítése
Alap zóna módokban a következő képernyők jelennek meg.
zzFelvételkészítés 1
=76
=116
=122
=182
zzFelvételkészítés 2
=73
=163
=176
zzFelvételkészítés 3
=188
=198
=199
=183
oo A [Felvételi mód] és az [AF-módszer] <8> módban érhető el.
oo A [Kreatív segéd adatok megtart.] <A> módban érhető el.
114
Lapfülek: Állóképek rögzítése
zzFelvételkészítés 4
=201
=71
=216
zzFelvételkészítés 5
=249
=257
=260
=280
oo Az [MF kontúrkiemelés beállítása] <8> módban érhető el.
oo Az [A Autom. servo] <A> módban érhető el.
115
A képminőség beállítása
Kiválaszthatja a képpontszámot és a képminőséget. A JPEG-képminőségnél
az alábbi beállítások közül választhat: 73, 83, 74, 84, 7a, 8a
és b. A RAW-képminőségnél az alábbi beállítások közül választhat: 1
és F.
ki a [z: Képminőség]
1 Válassza
elemet.
meg a képminőséget.
2 Adja
zz A RAW minőség kiválasztásához
forgassa el a <6> tárcsát, és válassza
ki a JPEG-minőséget, majd nyomja meg
a <Y> <Z> gombot.
zz Nyomja meg az <0> gombot
a beállításhoz.
oo Az elérhető felvételek számára vonatkozóan a képminőség-beállítási
képernyőn látható [****] jelzés mindig a [Teljes képmezős] beállítás esetén
érvényes érték, a tényleges képarány-beállítástól függetlenül (=119).
oo Ha mind a RAW-, mind a JPEG-képeknél a [–] beállítás van megadva,
a készülék az 73 lehetőséget állítja be.
oo Ha a RAW és a JPEG opciót is kiválasztja, a gép minden alkalommal mindkét
képformátumban a beállított képrögzítési minőséggel rögzíti a kártyán
ugyanazt a képet. A készülék ugyanazzal a fájlszámmal tárolja a két
képet (.JPG kiterjesztéssel a JPEG- és .CR3 kiterjesztéssel a RAW-képek
esetében).
oo b 7 (Finom) minőségben készül.
oo A képminőségi ikonok jelentése: 1 RAW, F kompakt RAW, JPEG,
7 Finom, 8 Normál, 3 Nagy, 4 Közepes, 6 Kicsi.
116
A képminőség beállítása
RAW-képek
A RAW-kép a képérzékelő által továbbított nyers, digitális adatokká
alakított kimeneti adatokat jelenti. Ezeket a fényképezőgép változatlan
formában tárolja a kártyán. A következő minőségben készíthetők: 1 és
F. A F minőségben készített RAW-képek mérete kisebb a 1
minőségben készítettekénél.
A RAW-képek a [3: RAW képek feldolgozása] menüvel feldolgozhatók
(=325), és JPEG-képként menthetők. (Ahogy a 1 esetében, a F
esetében is az összes JPEG-méretbeállítás elérhető.) Mivel maga a RAWkép nem változik, különböző feldolgozási feltételekkel tetszőleges számú
JPEG-kép készíthető belőle.
A RAW-képek feldolgozásához használja a fényképezőgéphez
mellékelt Digital Photo Professional szoftvert (EOS-szoftver). Különböző
módosításokat végezhet a képeken a felhasználásuktól függően,
és JPEG vagy más típusú képeket generálhat, amelyek már tükrözik
a módosításokat.
RAW-képek feldolgozására szolgáló szoftver
oo A RAW-képek számítógépen történő megjelenítéséhez a Digital Photo
Professional (mostantól DPP, EOS-szoftver) használata ajánlott.
oo A DPP 4.x régebbi változatai nem képesek az ezzel a fényképezőgéppel
rögzített RAW-képek feldolgozására. Ha számítógépére a DPP 4.x korábbi
verziója van telepítve, szerezze be és telepítse a DPP legújabb verzióját
a Canon webhelyről a frissítéshez (=554). (A korábbi verzió a frissítés során
felülírásra kerül.) Vegye figyelembe, hogy a DPP 3.x és régebbi változatai nem
képesek az ezzel a fényképezőgéppel rögzített RAW-képek feldolgozására.
oo Elképzelhető hogy egyes kereskedelmi forgalomban kapható szoftverek
nem képesek a fényképezőgéppel készített RAW-képek megjelenítésére.
A kompatibilitással kapcsolatos információkért lépjen kapcsolatba a szoftver
gyártójával.
Útmutatás a képminőség kiválasztásához
A fájlméretre, a készíthető képek számára, valamint a sorozatfelvételek
maximális számára vonatkozó útmutatásért lásd: =583.
117
A képminőség beállítása
Sorozatfelvételek maximális száma folyamatos felvételi mód
mellett
A maximálisan készíthető sorozatfelvételek
száma a felvételi képernyőn, valamint
a kereső jobb alsó részén látható.
oo Ha a sorozatfelvétellel maximálisan készíthető felvételek kijelzett értéke „99”,
az azt jelenti, hogy 99 vagy több felvételt készíthet folyamatosan. Ha ez az
érték eléri a 98-at, azt követően a tényleges érték jelenik meg. A képernyőn
megjelenő [BUSY] felirat azt jelzi, hogy a belső memória megtelt, és a
készülék ideiglenesen leállítja a felvételkészítést. Ha leállítja a folyamatos
felvételt, a sorozatfelvételek maximális száma nagyobb lesz. Ha az összes
rögzített kép kártyára írása befejeződött, a folyamatos felvétel a =583.
oldalon található táblázatban felsorolt maximális sorozatfelvételi értékekig
folytatható.
118
A Vágás/képarány beállítása
N
Normál esetben az RF vagy EF objektíveknél a fényképezőgép a teljes
képmezős felvételkészítés esetén az érzékelő méretében (körülbelül
36,0 × 24,0 mm) rögzíti a képeket, de a kivágott felvételi módban
elkülönítheti és körülbelül 1,6-szorosra (APS-C méret) nagyíthatja a kép
közepét, mintha teleobjektívet használni, vagy a felvételkészítés előtt Ön is
megadhat egy, az adott helyzetnek leginkább megfelelő képarányt.
Az EF-S objektívek esetében a fényképezőgép a középen található 3:2-es
képarányt rögzítik, körülbelül 1,6-szorosra nagyítva (APS-C méret).
ki a [z: zVágás/
1 Válassza
képarány] lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Válassza a [Teljes képmezős], [1,6x
(vágás)], [1:1 (képarány)], [4:3
(képarány)] vagy a [16:9 (képarány)]
lehetőséget.
zz Az EF-S objektívek esetében a rendszer
automatikusan beállítja az [1,6x (vágás)]
értéket, és más lehetőséget nem is lehet
választani.
oo Az [1,6x (vágás)] lehetőség bekapcsolása, valamint EF-S objektívek
használata esetén a 74/84/7a/8a képminőség-beállítások nem
érhetők el.
oo Ha a képminőséget 74/84/7a/8a értékre állítja, akkor 73/83/b/b
képeket készít.
oo Ha EF-S objektívet használ, és az [1:1 (képarány)], a [4:3 (képarány)] vagy
a [16:9 (képarány)] lehetőséget választja, a készülék automatikusan törli
a beállítást, és 3:2-es képaránnyal, az [1,6x (vágás)] funkcióval fog rögzíteni.
119
A Vágás/képarány beállítása
Példák a különböző
beállításokra
Y beállítás
használata
U beállítás vagy EF-S
objektív használata
W beállítás
használata
120
el a képet.
3 Készítse
zz Ha az [1,6x (vágás)] értéket állította
be vagy EF-S objektívet használ,
a rendszer egy körülbelül 1,6-szorosra
nagyított képet fog megjeleníteni.
zz Ha az [1:1 (képarány)], a [4:3
(képarány)] vagy a [16:9 (képarány)]
beállítást választja, a rendszer a fekete
vonalak közötti területet fogja rögzíteni.
A Vágás/képarány beállítása
oo Ha be van kapcsolva az [1,6x (vágás)] funkció, vagy EF-S objektívet
használ, RAW-felvételkészítés esetén a készülék nem rögzíti a kivágott
területen kívüli részt.
oo A külső Speedlite vakuk nem használják a [z: zVágás/képarány] beállítást
az automatikus vakunagyítás (automatikus vakuhatóterület-beállítás) alapjául.
oo Ha szeretne többet megtudni a bekapcsolt képkivágás vagy beállított képarány
esetén használandó képpontszámról, lásd: =584.
oo A képkivágás funkció használata vagy a képarány beállítása esetén a készülék
függőlegesen és vízszintesen is körülbelül 100%-os képmezőt (lefedettséget)
használ.
oo Ha be van állítva a képarány, a készülék hozzáfűzi a képarányadatokat
a RAW-képekhez, amelyeket teljes méretben készít el. A RAW-képek
megjelenítésekor felvételkészítés során használt képterületet vonalak jelzik.
Ne feledje, hogy a diavetítések során csak a felvétel során használt képterület
látható (=343).
121
A képmegtekintési idő beállítása
Beállíthatja, hogy a felvétel elkészítését követően a kép mennyi ideig
maradjon a képernyőn. A rögzített kép hosszabb ideig való megjelenítéséhez
állítsa be a [Megtart] opciót. Ha nem szeretné megjeleníteni a rögzített
képet, válassza a [Ki] beállítást.
a [z: Képmegtekintés]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza ki a kívánt időbeállítást.
oo Ha a [Megtart] beállítást választja, a készülék az [5: Energiatakarék]
lehetőségnél megadott ideig jeleníti meg a képeket.
122
Az optikai jellemzők miatt bekövetkező
objektívtorzítás korrekciója
N
Színhiba, képtorzítás és más problémák adódhatnak az objektív optikai
jellemzői miatt. A fényképezőgép képes ezen jelenségek ellensúlyozására
az [Objektívtorzítás korrekciója] funkcióval.
ki az [z: Objektívtorzítás
1 Válassza
korrekciója] lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
az [Enged] parancsot.
3 Válassza
zz Ellenőrizze, hogy megjelent-e
a csatlakoztatott objektív neve és
a [Korrekciós adatok elérhetők] felirat
(utóbbi a diffrakció-korrekció esetében
nem jelenik meg).
zz Ha a [Korrekciós adatok nem
elérhetők] vagy [ ] üzenet jelenik
meg, tekintse meg az alábbi, „Digitális
objektívoptimalizáló” című részt
(=125).
el a képet.
4 Készítse
zz A rendszer a rögzített képre alkalmazza
az objektívtorzítás korrekcióját.
123
Az optikai jellemzők miatt bekövetkező objektívtorzítás korrekciója
Peremsötétedés-korrekció
A színelváltozás (sötét képsarkok) kijavítható.
oo A felvételkészítés feltételeitől függően a kép szélein zaj jelenhet meg.
oo Minél magasabb az ISO-érzékenység, annál alacsonyabb lesz a korrekció
mértéke.
oo Az alkalmazott korrekció kisebb mértékű, mint a mellékelt Digital Photo
Professional szoftverrel (EOS-szoftver) maximálisan beállítható korrekciós
érték.
oo A peremsötétedés korrigálása automatikusan történik Alap zóna módokban,
ha be vannak jegyezve a korrekciós adatok a fényképezőgépnél.
Torzításkorrekció
A torzítás (a kép elmosódása) kijavítható.
oo A torzítás korrigálása érdekében a fényképezőgép szűkebb képterületet
rögzít a felvétel készítése közben láthatónál, némileg megvágja a képet,
és csökkenti az érzékelt felbontást.
oo A torzításkorrekció beállításával némileg módosulhat a látószög.
oo A képlevágás mértéke az állóképek és a videók esetében eltérő lehet.
oo Ha nagyítja képet, a torzításkorrekciót a készülék nem alkalmazza
a megjelenített képre.
oo A torzításkorrekcióval ellátott képekhez nem lehet portörlési adatokat adni
(=161).
oo Az RF-objektívek esetén a videofelvétel során alkalmazott torzításkorrekció
támogatott.
oo A torzításkorrekció automatikusan történik, ha az <8> mód beállítása
<q>, és be vannak jegyezve a korrekciós adatok a fényképezőgépnél.
124
Az optikai jellemzők miatt bekövetkező objektívtorzítás korrekciója
Digitális objektívoptimalizáló
Az objektív optikai jellemzőiből adódó különböző eltérések korrigálhatók,
a diffrakció és az aluláteresztő szűrő által okozott élességtorzulás
korrigálásával együtt.
Amennyiben a képernyőn a [Korrekciós adatok nem elérhetők] vagy
az [ ] jelenik meg, használja az EOS Utility programot a [Digitális
obj.optimalizáló] korrekciós adatainak fényképezőgéphez történő
hozzáadásához. Részletekért tekintse meg az EOS Utility kezelési
kézikönyvét.
oo A felvételkészítés körülményeitől függően a korrekció hatására nőhet a zaj
mértéke. A képek szegélye hangsúlyosabbá válhat. A felvétel elkészítése előtt
szükség szerint módosítsa a képstílus képélességét, vagy állítsa a [Digitális
obj.optimalizáló] beállítást a [Tilt] értékre.
oo Minél magasabb az ISO-érzékenység, annál alacsonyabb lesz a korrekció
mértéke.
oo Videofelvétel készítése esetén a [Digitális obj.optimalizáló] lehetőség nem
jelenik meg. (Nem lehet korrekciót alkalmazni.)
oo A [Digitális obj.optimalizáló] lehetőség engedélyezése a kromatikus
aberrációt és a diffrakciót is javítja, azonban ezek az opciók nem jelennek
meg.
oo A digitális objetkívoptimalizáló alkalmazása automatikusan történik Alap zóna
módokban, ha be vannak jegyezve a korrekciós adatok a fényképezőgépnél.
125
Az optikai jellemzők miatt bekövetkező objektívtorzítás korrekciója
Kromatikus aberráció javítása
A kromatikus aberráció (a téma körvonalainál kialakuló színes szegély)
korrigálható.
oo Ha a [Digitális obj.optimalizáló] engedélyezve van, a [Színtorzítás korr.]
nem jelenik meg.
Diffrakció-korrekció
A diffrakció (a rekesznyílás által okozott élességromlás) korrigálható.
oo A felvételkészítés körülményeitől függően a korrekció hatására nőhet a zaj
mértéke.
oo Minél magasabb az ISO-érzékenység, annál alacsonyabb lesz a korrekció
mértéke.
oo Videofelvétel készítése esetén a [Diffrakció-korrekció] lehetőség nem jelenik
meg. (Nem lehet korrekciót alkalmazni.)
oo A „Diffrakció-korrekció” során az aluláteresztő szűrő stb. által okozott
felbontásromlást kijavítja a rendszer a diffrakció mellett. Ezért a korrekció
használata akár nyitott rekeszhez közeli rekeszértékek esetében is hasznos
lehet.
oo Ha a [Digitális obj.optimalizáló] engedélyezve van, a [Diffrakció-korrekció]
nem jelenik meg.
126
Az optikai jellemzők miatt bekövetkező objektívtorzítás korrekciója
Általános óvintézkedések az objektívtorzítás korrekciójára
vonatkozóan
oo Már elkészített JPEG-képekre nem alkalmazható peremsötétedés-korrekció,
kromatikus aberráció javítása, torzításkorrekció és diffrakció-korrekció.
oo Nem a Canon által gyártott objektív használata esetén akkor is ajánlatos a [Tilt]
beállítást választani a korrekciós funkciók számára, ha a kijelzőn a [Korrekciós
adatok elérhetők] tájékoztatás látható.
oo A kép szélének nagyításával a kép olyan részei is láthatóvá válhatnak,
amelyeket a készülék valójában nem fog rögzíteni.
oo Ha az objektív nem rendelkezik távolsági adatokkal, a korrekció mértéke
kisebb lesz (kivéve a diffrakció-korrekciót).
Általános megjegyzések az objektívtorzítás korrekciójára
vonatkozóan
oo Az objektívtorzítás korrekciója hatása a használt objektívtől és
a felvételkészítési viszonyoktól függően változhat. Ezenfelül a használt
objektívtől, felvételkészítési viszonyoktól stb. függően elképzelhető, hogy
a korrekció hatása csak nehezen észlelhető a képen.
oo Ha nehéz megkülönböztetni a korrekciót, a kép nagyítása és felvétel utáni
ellenőrzése ajánlott.
oo A korrekciók akkor is alkalmazhatók, ha hosszabbítót vagy Life-size Converter
kiegészítőt használ.
oo Ha a fényképezőgép nem tartalmaz a felszerelt objektívre vonatkozó
korrekciós adatokat, ugyanaz a hatás lesz megfigyelhető, mint abban az
esetben, ha a korrekcióknál a [Tilt] beállítást választja (kivéve a diffrakciókorrekciót).
oo Ha szükséges, olvassa el az EOS Utility kezelési kézikönyvét is.
127
Az expozíciókompenzáció beállítása
N
Az expozíciókompenzáció világosíthatja (növelt expozíció) vagy sötétítheti
(csökkentett expozíció) a fényképezőgép által megadott normál expozíciót.
Az expozíciókompenzáció a következő felvételkészítési módokban állítható
be: <t>, <d>, <s>, <f> és <a>. Az expozíciókompenzációt
legfeljebb ±3 lépéssel módosíthatja 1/3 lépéses növekménnyel.
Az <a> üzemmód és az Automatikus ISO beállítás együttes használata
esetén érvényes expozíciókompenzációval kapcsolatban lásd: =103.
oldal, az <t> üzemmóddal kapcsolatban lásd: =104. oldal.
az expozíciót.
1 Ellenőrizze
zz Nyomja le félig az exponálógombot,
és ellenőrizze az expozíciószint-jelzőt.
Világosabb képhez
megnövelt expozíció
Sötétebb képhez csökkentett
expozíció
2 zz A beállítás közben forgassa a <5>
Adja meg a kompenzáció értékét.
tárcsát, és figyelje a képernyőt.
gg Megjelenik a <O> ikon, jelezve, hogy
az expozíciókompenzáció aktív.
el a képet.
3 Készítse
zz Az expozíciókompenzáció
visszavonásához állítsa az
expozíciószint-jelzőt <N> a normál
expozíciós jelre (<C>).
oo Ha az [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto megvil. optimalizálás]
(=136) beállítása nem [Tilt], a kép a sötétebb képhez beállított csökkentett
expozíciókompenzáció ellenére is világosnak tűnhet.
oo Az expozíciókompenzáció mértéke még akkor is érvényben marad,
ha a tápkapcsolót <2> állásba kapcsolja.
128
Automatikus expozíciósorozat (AEB)
N
A fényképezőgép a záridő, a rekeszérték vagy az ISO-érzékenység
automatikus megváltoztatásával három egymást követő képből legfeljebb
±3 lépésnyi, 1/3-os lépésközzel módosítható különbséggel
expozíciósorozatot készít. Ezt AEB funkciónak nevezzük.
* Az AEB az automatikus expozícióval készített felvételsorozatot jelenti.
az [z: Exp. komp./AEB]
1 Válassza
lehetőséget.
meg az AEB-tartományt.
2 Adja
zz Az AEB-tartomány (1) beállításához
(1)
Normál expozíció
Csökkentett expozíció
Növelt expozíció
fordítsa el a <6> tárcsát. A <Y>
<Z> gombokkal állítsa be az
expozíciókompenzáció szintjét.
zz Nyomja meg az <0> gombot
a beállításhoz.
gg Ha kilép a menüből, az AEB-tartomány
a képernyőn látható.
el a képet.
3 Készítse
zz A készülék a beállított felvételkészítési
módnak megfelelően a következő
sorrendben készíti a három összefűzött
felvételt: normál expozíció, csökkentett
expozíció és növelt expozíció.
zz A készülék nem lép ki automatikusan
az AEB módból. Ha ki szeretne lépni az
AEB módból, a 2. lépésnek megfelelően
kapcsolja ki az AEB-tartomány
kijelzését.
129
Automatikus expozíciósorozat (AEB)
oo Ha az [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto megvil. optimalizálás]
(=136) beállítása nem [Tilt], előfordulhat, hogy az AEB hatása lecsökken.
oo AEB rögzítés esetén a képernyő bal alsó részén a <A> jel villog.
oo <u> felvételkészítési módban háromszor nyomja meg az exponálógombot
mindegyik felvételnél. Ha <o> vagy <i> beállítás esetén teljesen
lenyomva tartja az exponálógombot, a fényképezőgép egymás után elkészíti
a sorozat három felvételét, majd a felvételkészítés leáll. Ha a <m> vagy
a <l> beállítás van kiválasztva, a három sorozatképet a gép egymáshoz
képest 10 vagy 2 mp-es késéssel készíti el. <q> beállítás esetén a megadott
felvételszám háromszorosa készül el folyamatos felvételnél.
oo Expozíciókompenzációval együtt is beállíthatja az AEB módot.
oo Az AEB nem használható vakuval, a Többfelvételes zajcsökkentés funkcióval,
fókuszsorozat funkcióval, valamint HDR módban.
oo Ha a tápkapcsolót <2> állásra állítja, vagy ha a vaku teljesen feltöltött,
az AEB beállítás automatikusan törlődik.
130
Az ISO-érzékenység beállítása állóképek N
esetén
Az ISO-érzékenységet (a képérzékelő fényérzékenységét) a környezet
megvilágítási szintjéhez kell beállítani. Alap zóna módokban az ISOérzékenység beállítása automatikus.
A videofelvétel során használt ISO-érzékenységgel kapcsolatos
információkért lásd: =588.
meg az <B> gombot
1 Nyomja
(9).
zz Amikor megjelent a kép a képernyőn,
nyomja meg az <B> gombot.
ki a megfelelő ISO2 Válassza
érzékenységet.
zz Forgassa el a <5> tárcsát a kívánt
ISO-érzékenység beállításához.
be az ISO-érzékenységet.
3 Állítsa
zz A beállításhoz forgassa el a <6>
tárcsát.
zz Az ISO-érzékenység ISO 100 és 40000
között állítható, 1/3-os lépésekben.
zz Az ISO érzékenység automatikus
beállításához válassza az [AUTO]
lehetőséget.
zz Az Automatikus ISO-tartománnyal
kapcsolatos részletes tudnivalókért lásd:
=582.
oo Ha szeretné az L-ről (ISO 50-ekvivalens) a H1-re (ISO 51200-ekvivalens) vagy
a H2-re (ISO 102400-ekvivalens) kiterjeszteni az elérhető ISO-érzékenységet,
módosítsa az [z: zISO-érzékenység beállításai] alatti [ISO érz. tart.]
beállítást (=133).
131
Az ISO-érzékenység beállítása állóképek esetén
Útmutató az ISO-érzékenység beállításához
zz Az alacsony ISO-érzékenység csökkenti a zajt, de növeli
a fényképezőgép/tárgy bemozdulásának kockázatát és bizonyos
felvételkészítési feltételek mellett csökkenti az élességi területet (kisebb
mélységélességet eredményez).
zz A magas ISO-érzékenység lehetővé teszi a rossz fényviszonyok közötti
felvételkészítést, a nagyobb élességi terület (nagyobb mélységélesség)
beállítását, valamint hosszabb vaku-hatótávolság alkalmazását,
de növelheti a zajt a képeken.
oo Mivel a H1 (ISO 51200-ekvivalens), valamint a H2 (ISO 102400-ekvivalens)
beállítás is kiterjesztett ISO-érzékenységi beállítás, ezeknél
szembetűnőbb lesz a zaj (fénypontok, sávok stb.) és a rendellenes színek
észrevehetőségének mértéke, a felbontás pedig kisebb lesz a normál
beállítások esetében megszokottnál.
oo Mivel az L (ISO 50 értéknek megfelelő) kiterjesztett ISO-érzékenységi
beállítás, a dinamikatartomány némileg szűkebb lesz a normál beállítások
esetében megszokottnál.
oo Ha a [z: Csúcsfény árnyalat elsőbbség] beállítása [Enged] vagy
[Speciális] (=137), az L (ISO 50-ekvivalens), ISO 100/125/160, H1
(ISO 51200-ekvivalens), valamint a H2 (ISO 102400-ekvivalens) beállítás nem
választható.
oo Nagy ISO-érzékenységgel, magas hőmérsékleten, hosszú expozícióval
vagy többszörös expozícióval történő felvételkészítés esetén a zaj (nagyobb
szemcsék, fénypontok, sávok stb.), a rendellenes színek és a színeltolás
nagyobb mértékben észrevehetővé válnak.
oo Különösen nagy zajt okozó felvételi körülmények (pl. a nagy ISO-érzékenység,
a magas hőmérséklet és a hosszú expozíció kombinációja) esetén
előfordulhat, hogy a készülék nem tudja megfelelően rögzíteni a képeket.
oo Nagy ISO-érzékenységgel és vakuval készített felvételeknél a felvétel
túlexponált lehet.
132
Az ISO-érzékenység beállítása állóképek esetén
Az ISO-érzékenységtartomány manuálisan állítható
tartományának beállítása
Megadhatja az ISO-érzékenységtartomány manuálisan állítható tartományát
(alsó és felső határértékét). Az alsó határérték az L (ISO 50 értéknek
megfelelő) és H1 (ISO 51200 értéknek megfelelő) beállítások közötti
tartományban, a felső határérték pedig az ISO 100 és H2 (ISO 102400
értéknek megfelelő) beállítások közötti tartományban adható meg.
ki az [z: z ISO1 Válassza
érzékenység beállításai]
lehetőséget.
ki az [ISO érz. tart.]
2 Válassza
lehetőséget.
meg az alsó határértéket.
3 Adja
zz Válassza ki a Minimum mezőt, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz Válassza ki az ISO-érzékenységet, majd
nyomja meg a <0> gombot.
meg a felső határértéket.
4 Adja
zz Válassza ki a Maximum mezőt,
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz Válassza ki az ISO-érzékenységet,
majd nyomja meg a <0> gombot.
5 Válassza az [OK] billentyűt.
133
Az ISO-érzékenység beállítása állóképek esetén
Az ISO-érzékenység beállítása az automatikus ISObeállításhoz
Az automatikus ISO-érzékenység tartományát ISO 100 és ISO 40000 között
állíthatja be.
ki az [Autom. tartomány]
1 Válassza
lehetőséget.
meg az alsó határértéket.
2 Adja
zz Válassza ki a Minimum mezőt, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz Válassza ki az ISO-érzékenységet,
majd nyomja meg a <0> gombot.
meg a felső határértéket.
3 Adja
zz Válassza ki a Maximum mezőt, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz Válassza ki az ISO-érzékenységet,
majd nyomja meg a <0> gombot.
4 Válassza az [OK] billentyűt.
oo A [Minimum] és a [Maximum] beállítások az ISO-érzékenység biztonsági
eltolásaként (=529) is szolgálnak.
134
Az ISO-érzékenység beállítása állóképek esetén
A minimális záridőérték beállítása az automatikus ISObeállításhoz
Beállíthatja a minimális záridőértéket az automatikus ISO-beállításhoz.
Ez <d> és <f> módban csökkentheti a fényképezőgép bemozdulása
általi hatást és a témák elmosódottságának mértékét abban az esetben,
ha nagy látószögű objektívvel készít felvételt mozgó témáról, illetve ha
teleobjektívet használ.
ki a [Minimális záridő]
1 Válassza
lehetőséget.
Automatikus beállítás
meg a kívánt minimális
2 Adja
záridőt.
zz [Automatikus] módban a <6> tárcsa
forgatásával válasszon lassabb vagy
gyorsabb záridőt, majd nyomja meg
a <0> gombot.
Manuális beállítás
zz [Kézi] módban a <6> tárcsa
forgatásával válassza ki a záridőt,
majd nyomja meg a <0> gombot.
oo Ha az [Autom. tartomány] beállítással megadott maximális ISOérzékenységgel nem érhető el a megfelelő expozíció, a készülék a [Minimális
záridő] beállításnál hosszabb záridő beállításával igyekszik elérni a normál
expozíciót.
oo Vakus fényképezés és videofelvétel esetén ezt a funkciót a készülék nem
használja.
oo Ha az [Automatikus(Normál)] beállítás van megadva, a minimális záridő
az objektív fókusztávolságának reciproka lesz. A [Hosszabb] beállítástól
a [Rövidebb] beállítás felé tett minden lépés egy lépésnyi záridőnek felel meg.
135
A fényerő és a kontraszt automatikus
korrigálása
N
A kép fényereje és kontrasztja automatikusan javítható, amennyiben
a felvételek sötétek, illetve a kontraszt túl alacsony vagy túl magas.
Ez az Auto Lighting Optimizer (Auto megvilágítás optimalizálás) funkció.
Az Alap zóna módokban a készülék automatikusan a [Normál] beállítást
választja ki.
ki az [z: Auto Lighting
1 Válassza
Optimizer/z: Auto megvil.
optimalizálás] lehetőséget.
2 Válassza ki a megfelelő beállítást.
el a képet.
3 Készítse
gg A képet a fényképezőgép szükség
esetén korrigált fényerővel és
kontraszttal rögzíti.
oo Bizonyos felvételkészítési feltételek mellett növekedhet a zaj, és megváltozhat
a képek élessége.
oo Ha az Auto Lighting Optimizer (Auto megvilágítás optimalizálás) hatása túl
erős, és a kép ezért nem a kívánt fényerőt mutatja, állítsa be az [Enyhe] vagy
a [Tilt] értéket.
oo Ha a [Tilt] értéktől eltérő beállítás esetén expozíciókompenzációt vagy vakuexpozíciókompenzációt alkalmaz az expozíció sötétítésére, előfordulhat, hogy
a kép világos lesz. Ha sötétebb expozíciót szeretne, állítsa be a [Tilt] értéket
a funkciónál.
oo A [Magas] érték használata esetén a sorozatfelvételek maximális száma
alacsonyabb lesz. A kártyára történő képrögzítés hosszabb időt fog igénybe
venni.
oo Ha a 2. lépés során az <B> gomb megnyomásával törli a [X] jelet az
[M v. B módban letiltva] beállítás mellől, <a> és <F> üzemmódban is
beállítható az [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto megvil. optimalizálás]
funkció.
136
Csúcsfény árnyalat elsőbbség
N
Csökkentheti a világos területek túlexponált részét.
ki a [z: Csúcsfény
1 Válassza
árnyalat elsőbbség] elemet.
ki a kívánt beállítást.
2 Válassza
zz [Engedélyezés]: árnyalatok
hangsúlyozása a csúcsfényeken.
A 18%-os normál szürke-világos
csúcsfényekhez képest bővített
dinamikus tartomány. A szürkék és
a csúcsfények közötti gradáció simábbá
válik.
zz [Speciális]: bizonyos felvételkészítési
feltételek mellet az [Engedélyezés]
funkciónál is hatékonyabban szünteti
meg a túlexponált csúcsfényeket.
el a képet.
3 Készítse
gg A készülék a csúcsfény árnyalat
elsőbbség alkalmazásával készíti el
a képet.
oo Elképzelhető, hogy a zaj mértéke némileg nőni fog.
oo A használható ISO-érzékenységi tartomány alsó határértéke ISO 200.
Kiterjesztett ISO-érzékenység nem állítható be.
oo Videofelvételek készítése esetén a [Speciális] beállítás nem használható (nem
jelenik meg).
oo A [Speciális] beállítás használata esetén egyes jelenetek a várttól eltérően
fognak megjelenni.
137
A mérési időzítő beállítása
N
Beállíthatja, hogy miután valamilyen művelet (például az exponálógomb
félig történő lenyomása) miatt megjelent, milyen hosszú ideig számoljon
a mérési időzítő (ez határozza meg az expozíciós érték megjelenítésének/
AE-rögzítés időtartamát).
a [z: Mérési időzítő]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza ki a kívánt időbeállítást.
138
Expozíciószimuláció
N
Az expozíciószimuláció a tényleges kép fényerejét (expozícióját) modellezi
és jeleníti meg.
az [z: Expoz. szimuláció]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza ki a kívánt beállítást.
zzEnged (g)
A megjelenített kép fényereje közelít a végeredmény fényerejéhez
(expozíciójához). Ha expozíciókompenzációt ad meg, a kép fényereje
ennek megfelelően módosul.
zze közben
Alapesetben a kép normál fényerővel jelenik meg, így a (E) jól
látható. A kép fényereje csak akkor fogja megközelíteni az elkészített
kép tényleges fényerejét (expozícióját), amikor lenyomja azt a gombot,
amelyet a [8 C.Fn III-5: Gombok testreszabása] (=537) (g)
funkcióval a [Mélységélességi előnézet] funkcióhoz társított.
zzTilt (E)
A kép normál fényerővel jelenik meg, így jól látható. A kép még
expozíciókompenzáció megadásakor is normál fényerővel jelenik meg.
139
A fehéregyensúly beállítása
N
A fehéregyensúly (WB) a fehér területek fehérségének biztosítására szolgál.
Az Automatikus [Q] (Környezetprioritás) vagy az [Qw] (Fehérprioritás)
beállítás legtöbbször beállítja a helyes fehéregyensúlyt. Ha nem
hozhatók létre természetes megjelenésű színek az Automatikus beállítás
alkalmazásával, akkor ki is választhatja az adott fényforrásnak megfelelő
fehéregyensúlyt, vagy egy fehér tárgy lefényképezésével manuálisan is
beállíthatja azt.
Az Alap zóna módokban a készülék automatikusan az [Q]
(Környezetprioritás) beállítást választja ki. (<P> módban az [Qw] (Fehér
prioritás) beállítás érvényes.)
meg az <B> gombot
1 Nyomja
(9).
zz Amikor megjelent a kép a képernyőn,
nyomja meg az <B> gombot.
ki a kívánt
2 Válassza
fehéregyensúlyt.
zz Forgassa el a <5> tárcsát a kívánt
fehéregyensúly-beállítás megadásához.
fehéregyensúly3 Válasszon
beállítást.
zz A választáshoz forgassa el a <6>
tárcsát.
oo Az [Q] és az [Qw] beállításával kapcsolatos utasításokért lásd: =142.
140
A fehéregyensúly beállítása
(Kb.)
Kijelzés
Q
Qw
W
E
R
Y
U
D
Mód
Automatikus (Környezet-előválasztás,
=142)
Automatikus (Fehér-előválasztás,
=142)
Napfény
Árnyékos
Felhős, alkonyat, naplemente
Volfrám izzó
Fehér fénycső
Vaku
Színhőmérséklet (K: Kelvin)
3000–7000
5200
7000
6000
3200
4000
Automatikus beállítás*
O
Egyedi (=143)
2000–10000
P
Színhőmérséklet (=144)
2500–10000
* Színhőmérséklet-átviteli funkcióval rendelkező Speedlite vakuk esetén. Egyéb
esetben kb. 6000K a beállítás rögzített értéke.
Fehéregyensúly
Az emberi szem a fehér tárgyat fehérnek látja, függetlenül a megvilágítástól.
Digitális fényképezőgép esetében a színkorrekció beállításának alapját
a megvilágítás színhőmérséklete adja, majd a színt szoftver segítségével
kell beállítani, hogy a fehér felszínek valóban fehérnek tűnjenek. A funkció
segítségével természetes színtónusokkal készítheti a képeket.
141
A fehéregyensúly beállítása
[Q] Automatikus fehéregyensúly
Az [Q] (Környezetprioritás) beállítással kis mértékben növelheti a kép
meleg színeinek intenzitását volfrám izzóval megvilágított területről
készült felvétel esetén. Az [Qw] (Fehéregyensúly) kiválasztása esetén
csökkentheti a kép meleg színeinek intenzitását.
Ha a korábbi EOS fényképezőgép-modellek automatikus fehéregyensúlyát
szeretné beállítani, válassza az [Q] (Környezetprioritás) lehetőséget.
ki a [z: Fehéregyensúly]
1 Válassza
lehetőséget.
az [Q] lehetőséget.
2 Válassza
zz Az [Q] elem kiválasztását követően
nyomja meg az <B> gombot.
3 Válasszon a lehetőségek közül.
Figyelmeztetések az [Qw] (Fehéregyensúly-előválasztás)
funkció használatának esetére
oo A témák meleg színtónusa kifakulhat.
oo Ha több fényforrás található a fényképezni kívánt területen, előfordulhat, hogy
nem mérsékelhető a kép meleg színtónusa.
oo Vaku használata esetén a színtónus megegyezik az [Q] (Környezetprioritás)
beállításnál megadottal.
142
A fehéregyensúly beállítása
[O] Egyedi fehéregyensúly
Az egyedi fehéregyensúly használata esetén manuálisan beállíthatja
a fehéregyensúlyt a felvétel helyszínén található fényforrásnak megfelelően.
Ezt a folyamatot mindig a felvétel tényleges helyszínének fényforrásánál
végezze el.
le egy egyszínű
1 Fényképezzen
fehér tárgyat.
zz Nézzen a fényképezőgéppel egy
egyszerű, fehér tárgyra úgy, hogy
a képernyőn csak fehér szín legyen
látható.
zz Fókuszáljon kézzel, határozza meg
a normál expozíciót a fehér tárgyra,
és készítsen felvételt.
zz Bármely fehéregyensúly-beállítás
használható.
ki az [z: Egyedi FE]
2 Válassza
lehetőséget.
a fehéregyensúly3 Importálja
adatokat.
zz A <Y> <Z> gombok megnyomásával
válassza ki az 1. lépésben rögzített
képet, majd nyomja meg a <0>
gombot.
gg Az adatok importálásához válassza az
[OK] lehetőséget.
ki a [z: Fehéregyensúly]
4 Válassza
lehetőséget.
ki az egyedi
5 Válassza
fehéregyensúlyt.
zz Válassza ki a [O] lehetőséget.
143
A fehéregyensúly beállítása
oo Ha az 1. lépésben meghatározott expozíció jelentős mértékben eltér a normál
expozíciótól, nem érhető el megfelelő fehéregyensúly.
oo A következő típusú képek nem választhatók: a képstílus [Egyszínű]
beállításával rögzített képek, a többszörös expozícióval készített képek,
a levágott képek és a más fényképezőgéppel készült képek.
oo Ahelyett, hogy lefényképezne egy fehér tárgyat, szürke kartonlapot vagy
normál 18%-os szürke fényvisszaverőt (kereskedelmi forgalomban kapható) is
fényképezhet.
[P] A színhőmérséklet beállítása
Beállítható a fehéregyensúly színhőmérsékletére utaló érték.
ki a [z: Fehéregyensúly]
1 Válassza
lehetőséget.
be a színhőmérsékletet.
2 Állítsa
zz Válassza ki a [P] opciót.
zz Forgassa el a <6> tárcsát a kívánt
színhőmérséklet beállításához, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz A színhőmérséklet kb. 2500K és
10000K közötti értékekre állítható 100K
lépésközökben.
oo Mesterséges fényforrás fehéregyensúlyának beállításakor válassza
a szükséges fehéregyensúly-korrekciót (magenta vagy zöld).
oo Ha kereskedelmi forgalomban kapható mérő által mért adatok alapján
szeretné beállítani a [P] értéket, készítsen próbafelvételeket, és állítsa
be úgy az értékeket, hogy azok ellensúlyozzák a színhőmérséklet-mérő és
a fényképezőgép adatai közötti különbséget.
144
Fehéregyensúly-korrekció
N
A beállított fehéregyensúly módosítható. Ennek a módosításnak a hatása
megegyezik a kereskedelmi forgalomban kapható színhőmérsékletkonverziós szűrő vagy a színkompenzációs szűrő használatának hatásával.
Minden szín kilenc különböző szintre helyesbíthető.
Fehéregyensúly-korrekció
ki az [z: FE-vált./sor.]
1 Válassza
lehetőséget.
be a fehéregyensúly2 Állítsa
korrekciót.
Példabeállítás: A2, G1
zz A <V> nyílgombok segítségével
mozgassa a „■” jelet a kívánt pozícióba.
zz B = kék, A = sárga, M = magenta
és G = zöld. A kép színegyensúlya
a mozgatás irányához tartozó szín
irányába tolódik el.
gg A képernyő jobb oldalán a „VÁLTÁS”
felirat alatt láthatja az irányt,
illetve a korrekció mértékét (ebben
a sorrendben).
zz Az <L> gomb megnyomásával az
összes [FE-vált./sor.] beállítást törölheti.
zz A <0> gomb megnyomásával léphet
ki a beállításból.
oo A kék/borostyánsárga korrekció egy szintje a színhőmérséklet-konverziós
szűrő kb. 5 miredjével egyenértékű. (Mired: a színhőmérséklet mértékegysége,
melyet például a színhőmérséklet-konverziós szűrők sűrűségének értékének
jelölésére használnak.)
145
Fehéregyensúly-korrekció
Automatikus fehéregyensúly-sorozat
A fehéregyensúly-sorozat lehetővé teszi három kép egyszerre történő
készítését különböző színtónusokkal. Az aktuális fehéregyensúly-beállítás
színhőmérséklete alapján a kép kék/sárga vagy magenta/zöld eltéréssel
kap besorolást. Fehéregyensúly-sorozat legfeljebb ±3 szintig lehetséges
szintenkénti lépésekben.
B/A elhajlás ±3 szint
Adja meg a fehéregyensúly-sorozat
mértékét.
zz A „Fehéregyensúly-korrekció”
műveletsor 2. lépésében, amikor
elforgatja a <5> tárcsát, a képernyőn
látható „■” jel „■ ■ ■” (3 pont) jelre változik
a képernyőn.
zz A tárcsát az óramutató járásának
megegyező irányba forgatva a B/
A sorozatot, az óramutató járásával
ellenkező irányba forgatva pedig az M/G
sorozatot állíthatja be.
gg A jobb oldalon található „SOR”
felirat alatt láthatja a sorozat irányát,
illetve a korrekció mértékét (ebben
a sorrendben).
zz Az <L> gomb megnyomásával az
összes [FE-vált./sor.] beállítást törölheti.
zz A <0> gomb megnyomásával léphet
ki a beállításból.
oo A fehéregyensúly-sorozat készítésekor jelentősen csökken a folyamatos
felvétellel készíthető képek száma.
oo Mivel egyetlen exponálással három kép készül, a kép kártyára rögzítése
hosszabb ideig tart.
oo A képek a következő sorozatban készülnek: 1. Normál fehéregyensúly,
2. Kék (B) elhajlás, és 3. Sárga (A) elhajlás vagy 1. Normál fehéregyensúly,
2. Magenta (M) elhajlás és 3. Zöld (G) elhajlás.
oo A fehéregyensúly-korrekció és az AEB a fehéregyensúly-sorozattal együtt
is állítható. Ha az AEB értékét a fehéregyensúly-sorozattal együtt állítja be,
a gép összesen kilenc képet rögzít felvételenként.
oo A fehéregyensúly ikon villog, ha az fehéregyensúly-rekeszelés aktív.
oo A „SOR” szó a rekeszelésre utal.
146
A színtér beállítása
N
A visszaadható színek tartományát színtérnek nevezzük. Ezzel a
fényképezőgéppel az elkészített képek színteréhez az sRGB vagy az Adobe
RGB lehetőséget választhatja. Hagyományos felvételkészítéshez az sRGB
beállítás használata ajánlott.
a [z: Színtér]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Adja meg a kívánt színtér-beállítást.
Adobe RGB
Ez a színtér főként kereskedelmi célú nyomtatáshoz és más ipari
alkalmazásokhoz használatos. Akkor javasolt, ha olyan felszerelést
használ, mint például az Adobe RGB-kompatibilis monitorok vagy a DCF 2.0
(Exif 2.21 vagy újabb) kompatibilis nyomtatók.
oo Az Adobe RGB színtérrel készített állóképek fájlnevének első karaktere
aláhúzásjel „_” lesz.
oo Az ICC-profilt a készülék nem társítja a képhez. Az ICC-profilok leírásait
a Digital Photo Professional kezelési kézikönyv tartalmazza (EOS szoftver).
oo Az Alap zóna módokban a készülék automatikusan az [sRGB] beállítást
választja ki.
147
Képstílus kiválasztása
N
Az előre beállított képstílusok egyikének kiválasztásával egyszerűen
beállíthatja a saját fényképészeti kifejezésmódjához vagy a témához
leginkább illő képjellemzőket.
Alap zóna módokban a gép automatikusan az [D] (Automatikus) értéket
állítja be.
ki a [z: Képstílus]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon egy képstílust.
148
Képstílus kiválasztása
A képstílusok jellemzői
zz[D] Automatikus
A színtónus automatikusan a jelenetnek megfelelő beállítást kapja.
Különösen a kék égbolt, a zöld tájak, valamint az alkonyi, kültéri és
természetfotók színei lesznek élénkek.
oo Ha az [Automatikus] beállítással nem érhető el a kívánt színtónus, válasszon
másik képstílust.
zz[P] Normál
A kép élénk színekben, éles körvonalakkal jelenik meg. Ez egy általános
képstílus, amely a legtöbb helyzetben alkalmazható.
zz[Q] Portré
Szép bőrtónushoz. A kép lágyabb tónust kap. Portréhoz megfelelő.
A [Színárnyalat] módosításával (=153) beállíthatja a bőr színének
árnyalatát.
zz[R] Tájkép
Élénk kék és zöld színek jeleníthetők meg, és nagyon éles képek
rögzíthetők. Látványos tájképek készítéséhez használható.
zz[u] Finom részletek
A téma részletes körvonalainak és finom textúrájának bemutatásához.
A színek élénkek lehetnek.
zz[S] Semleges
A kép számítógépes feldolgozásához ideális. Közepes fényerejű és
telítettségű, természetes hatású színekkel rendelkező és finom árnyalatú
képek rögzítéséhez.
149
Képstílus kiválasztása
zz[U] Élethű
A kép számítógépes feldolgozásához ideális. Ha a téma rögzítésére
napfényben, 5200 K színhőmérséklet alatt kerül sor, a színt a készülék
úgy állítja be, hogy megfeleljen a téma színméréssel megállapított
színének. Közepes fényerejű és telítettségű, finom árnyalatú képek
rögzítéséhez.
zz[V] Egyszínű
Fekete-fehér képekhez.
oo Az [Egyszínű] képstílussal rögzített JPEG-képekből nem lehet színes képeket
előállítani.
zz[W] Saját beállítás 1–3
Ezekhez a beállításokhoz tetszés szerint módosított alapstílust, például
[Portré] vagy [Tájkép], képstílusfájlt stb. regisztrálhat (=155).
Bármelyik még nem beállított felhasználói képstílus esetén a képeket
ugyanolyan tulajdonságbeállításokkal rögzíti a készülék, mint
az [Automatikus] mód alapértelmezett beállításai esetén.
150
Képstílus kiválasztása
Szimbólumok
A képstílus-kiválasztó képernyőn ikonok érhetők el az [Erősség],
a [Finomság], a [Képélesség] és a [Kontraszt] beállítás [Küszöb]
paramétere, illetve más beállítások számára. A számok azt jelölik, hogy az
adott képstílushoz melyik beállítás van megadva.
Szimbólumok
g
h
i
j
k
l
Képélesség
A Erősség
B Finomság
C Küszöb
Kontraszt
Telítettség
Színtónus
Szűrőeffektus (Egyszínű)
Színezés (Egyszínű)
oo Videó készítése közben a [Képélesség] funkció [Finomság] és [Küszöb]
paramétere esetében egy csillag „*” jelenik meg. A [Finomság] és a [Küszöb]
paraméter videókra nem alkalmazható.
151
Képstílus testreszabása
N
A képstílusokat egyedi igényeinek megfelelően át is alakíthatja.
A képstílusok számos beállítását módosíthatja, például: [Kontraszt] vagy
[Képélesség] ([Erősség], [Finomság] és [Küszöb]). Az [Egyszínű]
beállítás testreszabásáról a =154. oldalon olvashat.
ki a [z: Képstílus]
1 Válassza
lehetőséget.
egy képstílust.
2 Válasszon
zz Válassza ki a beállítani kívánt képstílust,
majd nyomja meg az <B> gombot.
a lehetőségek közül.
3 Válasszon
zz A beállításokról és hatásukról
a következő oldalon olvashat.
152
Képstílus testreszabása
4 Állítsa be az effekt szintjét.
zz A <M> gomb megnyomásával
mentheti a beállítást, és visszatérhet
a képstílus-kiválasztó képernyőhöz.
gg Az alapértelmezéstől eltérő értékű
beállítások kék színnel jelennek meg.
Beállítások és hatásuk
g
h
i
j
Képélesség
A Erősség
1
B Finomság*
2
C Küszöb*
Kontraszt
Telítettség
Színtónus
0: Gyenge körvonal
1: Finom
1: Alacsony
-4: Kis kontraszt
-4: Kis telítettség
-4: Vöröses bőrtónus
7: Erős körvonal
5: Szemcsés
5: Magas
+4: Nagy kontraszt
+4: Nagy telítettség
+4: Sárgás bőrtónus
*1: A kihangsúlyozandó körvonalak finomságát jelzi. Minél kisebb a szám, annál
finomabbak a körvonalak, amelyek kihangsúlyozhatók.
*2: A téma és a környező terület közötti kontraszt alapján beállítja, hogy mennyire
legyen kihangsúlyozva a körvonal. Minél kisebb a szám, annál hangsúlyosabb
lesz a körvonal, ha a kontrasztkülönbség alacsony. Ugyanakkor a képzaj jobban
észrevehető, ha a szám kisebb.
oo Videofelvétel esetén a [Képélesség] funkció [Finomság] és [Küszöb] értéke
nem állítható be (nem jelenik meg).
oo A 3. lépésben az [Alapbeáll.] lehetőség kiválasztásával visszaállíthatja az
aktuális képstílust az alapértelmezett értékekre.
oo A felhasználó által módosított képstílus alkalmazásával történő
felvételkészítéshez válassza ki a módosított képstílust, és készítse el
a felvételt.
153
Képstílus testreszabása
[V] Egyszínű beállítás
Az előző oldalon bemutatott effekteken, így például a [Kontraszt], illetve
a [Képélesség] beállításra vonatkozó [Erősség], [Finomság] és [Küszöb]
értéken kívül még a [Szűrőeffektus] és a [Színezés] is beállítható.
[k] Szűrőeffektus
Szűrő
N: Nincs
Ye: Sárga
Or: Narancs
R: Vörös
G: Zöld
Az egyszínű képhez alkalmazott
szűrőhatással kiemelhetők a fehér felhők
vagy a zöldellő fák.
Hatásminta
Normál fekete-fehér kép szűrőhatások nélkül.
A kék égbolt természetesebbnek látszik, a fehér felhők pedig
élesebbek.
A kék ég kissé sötétebbnek látszik. A naplemente sokkal ragyogóbb.
A kék ég egészen sötétnek látszik. A lehullott levelek élesebbek és
világosabbak.
A bőrtónusok és az ajkak kevésbé kontúrozottak. A zöld falevelek
élesebbek és világosabbak.
oo A [Kontraszt] növelése hangsúlyosabbá teszi a szűrőeffektust.
[l] Színezés
154
A színezés alkalmazásával egyszínű kép
készíthető a kiválasztott színben. Akkor
hatékony, ha hatásosabb képeket szeretne
elkészíteni.
Képstílus tárolása
N
Kiválaszthat egy alap képstílust, ami lehet például a [Portré] vagy
a [Tájkép], beállíthatja annak értékeit a kívánt módon, majd regisztrálhatja
az [1. saját b.], a [2. saját b.] és a [3. saját b.] név alatt. Ez akkor hasznos,
ha eltérő beállításokkal rendelkező különböző képstílusokat szeretne
létrehozni.
Az Ön által az EOS Utility (EOS szoftver) használatával a fényképezőgépre
regisztrált képstílusok is módosíthatók.
ki a [z: Képstílus]
1 Válassza
lehetőséget.
ki a [Saját b.] lehetőséget.
2 Válassza
zz Válassza ki a [*. saját b.] elemet,
majd nyomja meg az <B> gombot.
meg a <0> gombot.
3 Nyomja
zz A [Képstílus] beállítás kiválasztása után
nyomja meg a <0> gombot.
ki az alap képstílust.
4 Válassza
zz Válassza ki az alap képstílust.
zz Akkor is így válassza ki a stílusokat,
amikor a fényképezőgépre az EOS
Utility (EOS szoftver) segítségével
regisztrált stílusok beállítását végzi.
155
Képstílus tárolása
5 Válasszon a lehetőségek közül.
be az effekt szintjét.
6 Állítsa
zz A részleteket lásd „Képstílus
testreszabása” című részben (=152).
zz A <M> gomb megnyomásával
mentheti a beállítást, és visszatérhet
a képstílus-kiválasztó képernyőhöz.
gg Az alap képstílus a [*. saját b.] elem
jobb oldalán látható.
gg Ha a stílus neve kékkel jelenik meg,
az arra utal, hogy a felhasználó
módosította az alapértelmezett
értékeket.
oo Ha egy képstílust [*. saját b.] néven regisztrált, az alap képstílus
megváltoztatása törli a korábban regisztrált felhasználói képstílus beállított
paramétereit.
oo Ha végrehajtja az [5: Összes f.gépbeáll. törlése] (=410) műveletet, akkor
az összes [*. saját b.] beállítás visszatér az alapértelmezett értékekre.
oo Tárolt képstílus használatához válassza ki a tárolt [*. saját b.] beállítást
a fénykép elkészítése előtt.
oo Az EOS Utility kezelési kézikönyve ismerteti, hogy hogyan regisztrálhat
képstílusfájlt a fényképezőgéphez.
156
Zajcsökkentés beállítása
N
Zajcsökkentés nagy ISO-érzékenységnél
Ezzel a funkcióval csökkentheti a képen kialakult zajt. Ez különösen
hatékony nagy ISO-érzékenység mellett történő felvételkészítés esetén.
Alacsony ISO-érzékenység mellett történő felvételkészítés esetén a kép
sötétebb részein (az árnyékos területeken) észlelhető zaj tovább csökken.
ki a [z: Nagy ISO-érzék.
1 Válassza
zajcsökk.] lehetőséget.
2 Állítsa be a szintet.
zz[M] Többfelvételes zajcsökkentés
Az [Erős] beállításhoz képest jobb képminőséget biztosító zajcsökkentés
alkalmazása. A gép négy egymást követő felvételt automatikusan
egyetlen JPEG-képpé egyesít, és így készíti el a fényképet.
Ha a képminőség beállítása RAW vagy RAW+JPEG, a [Többfelvételes
zajcsökk.] nem állítható be.
el a képet.
3 Készítse
gg A gép zajcsökkentéssel együtt rögzíti
a képet.
157
Zajcsökkentés beállítása
A Többfelvételes zajcsökkentés beállításával kapcsolatos
óvintézkedések
oo Ha a képek a fényképezőgép bemozdulása miatt nagyon elcsúsznak,
előfordulhat, hogy a zajcsökkentés kisebb mértékben észlelhető.
oo Ha kézben tartja a fényképezőgépet, tartsa stabilan a bemozdulás elkerülése
érdekében. Állvány használata ajánlott.
oo Ha mozgó témát fényképez, a téma mozgásának hatására szellemképek
jelennek meg.
oo A képek automatikus igazítása ismétlődő mintázatok (rácsok, csíkok stb.),
valamint fakó, egyárnyalatú képek esetén nem működik megfelelően.
oo Ha a téma fényessége változik a négy egymást követő felvétel során,
szokatlan expozíció jelentkezhet a képen.
oo A felvételkészítés után a képek kártyára történő rögzítése hosszabb ideig is
eltarthat a zajcsökkentést és a képek egyesítését követően. A képfeldolgozás
idejére a [BUSY] felirat jelenik meg, és ennek befejezéséig nem lehet folytatni
a felvételkészítést.
oo A [Többfelvételes zajcsökk.] beállítás nem érhető el bulb felvételkészítés,
AEB- vagy FE-rekeszelés, RAW vagy RAW+JPEG típusú képek készítése
esetén, valamint a zajcsökkentés hosszú expozíciónál, a többszörös expozíció
és a HDR üzemmódban.
oo A vaku használatára nincs lehetőség. Ne feledje, hogy az EOS-kompatibilis
külső Speedlite vakuk az AF-segédfényt az [z: AF-segédfény indítása]
beállításnak megfelelően bocsátják ki.
oo Videofelvételek készítése során a [Többfelvételes zajcsökk.] funkció nem
használható (nem jelenik meg).
oo Automatikusan a [Normál] értékre vált, ha a tápkapcsolót <2> állásba
állítja, kicseréli az akkumulátort vagy a kártyát, átvált az Alap zóna módra
vagy a <B> felvételi módra, illetve videófelvételre.
158
Zajcsökkentés beállítása
Zajcsökkentés hosszú expozíciónál
A legalább 1 másodpercig tartó expozícióval készített képek esetén
csökkenthető a hosszú expozíció során jellemzően fellépő zaj (fénypontok
és sávok) mértéke.
ki a [z: Hosszú exp.
1 Válassza
zajcsökkentés] lehetőséget.
ki a megfelelő
2 Válassza
zajcsökkentési beállítást.
zz[AUTO] Automatikus
1 másodperces vagy hosszabb expozíciók esetén a fényképezőgép
automatikusan zajcsökkentést végez, ha a hosszú expozícióra jellemző
zajt észlel. Ez az [Automatikus] beállítás a legtöbb esetben jó
eredményt biztosít.
zz[ON] Engedélyezés
A fényképezőgép minden 1 másodperces vagy hosszabb expozíció
esetén zajcsökkentést végez. Az [Engedélyezés] beállítással azok
a zajok is csökkenthetők, amelyekhez az [Automatikus] beállítás nem
elegendő.
el a képet.
3 Készítse
gg A gép zajcsökkentéssel együtt rögzíti
a képet.
159
Zajcsökkentés beállítása
oo Az [Automatikus] és az [Engedélyezés] beállítás esetén: a kép elkészítése
után a zajcsökkentési folyamat ugyanannyi ideig tarthat, mint az expozíció.
oo A kép szemcsésebbnek tűnhet [Engedélyezés] beállítással, mint a [Tilt] vagy
az [Automatikus] beállítás esetén.
oo A zaj csökkentésének ideje alatt a [BUSY] felirat látható, és a felvételi
képernyő csak a feldolgozást követően jelenik meg. Ekkor folytathatja
a fényképezést.
160
Portörlési adatok hozzáfűzése
N
A porfoltok törléséhez használt portörlési adatok alkalmazhatók a képeknél,
amennyiben az érzékelő tisztítása port hagy rajta. A portörlési adatokat
a mellékelt Digital Photo Professional (EOS szoftver) használja a porszemek
automatikus törléséhez.
Előkészítés
zz Használjon RF vagy EF objektívet.
zz Készítsen elő egy egyszínű fehér tárgyat, például egy papírlapot.
zz Az objektív fókusztávolságát állítsa be 50 mm-re vagy nagyobbra.
zz Az objektív fókuszmódkapcsolóját állítsa <MF> helyzetbe, a fókuszt
pedig végtelenre (∞). Ha az objektíven nincs távolsági skála, az objektív
elejét maga felé fordítva forgassa el teljesen az élességállító gyűrűt az
óra járásával egyező irányba.
A portörlési adatok megszerzése
a [z: Portörlési adatok]
1 Válasza
lehetőséget.
az [OK] billentyűt.
2 Válassza
gg Az automatikus érzékelőtisztítás
végrehajtása után megjelenik egy
üzenet. Habár a tisztítás során hallható
mechanikus zaj a zár felől, nem készül
felvétel.
161
Portörlési adatok hozzáfűzése
le egy egyszínű
3 Fényképezzen
fehér tárgyat.
zz 20–30 cm távolságból fényképezzen
egy egyszínű fehér objektumot (például
egy üres fehér lapot), amelyik betölti
a képernyőt.
zz Bár a készülék nem menti a képet,
az adatok mégis elérhetők lesznek
abban az esetben is, ha nincs kártya
a fényképezőgépben.
gg A kép rögzítésekor a fényképezőgép
megkezdi a portörlési adatok gyűjtését.
A portörlési adatok beolvasása után
megjelenik egy üzenet.
zz Ha nem sikerült beszerezni az adatokat,
hibaüzenet jelenik meg. Kövesse az
előző oldalon ismertetett „Előkészítés”
eljárást, majd válassza az [OK]
lehetőséget. Készítsen újabb fényképet.
Portörlési adatok
A fényképezőgép ekkortól alkalmazza a portörlési adatokat minden
felvételnél. Javasolt a portörlési adatok megszerzése még a felvételkészítés
előtt.
A porfoltok Digital Photo Professional (EOS szoftver) segítségével
történő automatikus törléséről bővebb információkat talál a Digital Photo
Professional Kezelési kézikönyvben.
A fájlméret nem változik lényegesen a portörlési adatok képekre való
alkalmazása esetén.
oo Az EF-S objektívek használata esetén, valamint ha a [z: zVágás/
képarány] beállítása [1,6x (vágás)], a készülék nem rögzít portörlési
adatokat.
oo Ha a tárgy mintával vagy ábrával rendelkezik, akkor azt az érzékelő porként
észlelheti, és ez hatással lehet a Digital Photo Professional (EOS-szoftver)
programmal történő poreltávolításra.
162
Felvételkészítés érintéses kioldással
A képernyő megérintésével is automatikusan fókuszálhat a témára,
és elkészítheti a képet.
az érintéses kioldást.
1 Engedélyezze
zz Érintse meg a képernyő bal alsó
sarkában látható [y] elemet.
zz Az ikon érintésével válthat a [y] és
a [x] funkciók között.
zz [x] (Érintéses kioldás: Enged)
A fényképezőgép a megérintett pontra
fókuszál, majd elkészül a kép.
zz [y] (Érintéses kioldás: Tilt)
Egy pontra kattintva fókuszálást
hajthat végre az adott pontra. A kép
elkészítéséhez nyomja le teljesen az
exponálógombot.
meg a képernyőt a felvétel
2 Érintse
elkészítéséhez.
zz Érintse meg az arcot vagy témát
a képernyőn.
gg A fényképezőgép a megérintett helyre
fókuszál (Érintéses AF) a beállított AFmódszerrel (=188).
gg Az [x] beállítása esetén az AF-pont
zöld színűvé válik a fókusz elérésekor,
és automatikusan elkészül a kép.
gg Ha nem sikerül beállítani az élességet,
az AF-pont narancsszínűre vált, és nem
lehet képet készíteni. Érintse meg ismét
az arcot vagy témát a képernyőn.
163
Felvételkészítés érintéses kioldással
oo A fényképezőgép még a <o> vagy a <i> beállítása esetén is egyképes
felvételi módban fogja elkészíteni a képet.
oo Még ha az [AF-művelet] beállítása [Servo AF] is, ha Ön megérinti
a képernyőt, a rendszer a [One-Shot AF] segítségével fogja beállítani a kép
élességét.
oo Ha nagyított nézetben érinti meg a képernyőt, a fényképezőgép nem állít
élességet, és nem készíti el a képet.
oo Ha úgy készít felvételt, hogy megérinti a képernyőt, és a [z:
Képmegtekintés] beállítása [Megtart], akkor lenyomhatja félig az
exponálógombot a következő felvétel elkészítéséhez.
oo Bulb expozíciós felvétel készítéséhez érintse meg kétszer a képernyőt.
A képernyő első megérintésével indítja a bulb expozíciót. Az újbóli
megérintéssel leállítja a Bulb expozíciót. Ügyeljen rá, hogy a képernyő
megérintésekor a fényképezőgép ne mozduljon be.
164
Többszörös expozíció
N
Ha a többszörös expozíció funkciót használja (2–9 képet készít), akkor
a felvétel közben láthatja az egyes képek egyesítésének folyamatát.
a [z: Többszörös expoz.]
1 Válassza
lehetőséget.
be a [Többszörös expoz.]
2 Állítsa
értékét.
zz Válassza az [Enged] parancsot.
zz A többszörös expozíció módból való
kilépéshez válassza a [Tilt] lehetőséget.
meg a [Többsz. exp. mód]
3 Adja
beállítását.
zzAdditív
A készülék kumulatív módon összegzi az egyes rögzített képeket a végső
expozícióban. Az [Expozíciók száma] beállítástól függően állítson be negatív
expozíciókompenzációt. Az expozíciókompenzáció értékének beállításához
használja az alább található bevezető útmutatót.
Útmutató a több expozícióval készülő képeknél alkalmazandó
expozíciókompenzáció beállításához
Két expozíció: -1 lépés, három expozíció: -1,5 lépés, négy expozíció: -2 lépés
zzÁtlagoló
Az [Expozíciók száma] beállítástól függően a készülék automatikusan
beállítja a negatív expozíciókompenzációt a többszörös expozíció
készítése közben. Ha ugyanarról a jelenetről készít felvételt többszörös
expozícióval, a készülék automatikusan a normál expozíciónak megfelelő
módon vezérli a téma hátterének expozícióját.
165
Többszörös expozíció
be az [Expozíciók száma]
4 Állítsa
értékét.
zz Válassza ki az expozíciók számát, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz 2 és 9 közötti expozíciót adhat meg.
meg a [Többsz.exp.folyt.]
5 Adja
beállítás értékét.
zz Ha a [Csak 1 felv.] lehetőséget választja, a
többszörös expozíciós felvétel automatikusan
kikapcsol a felvétel elkészítése után.
zz Ha a [Folyamatosan] lehetőséget
választja, a többszörös expozíciós felvétel
mindaddig folytatódik, amíg a 2. lépésben
látható [Tilt] beállítást ki nem választja.
(1)
el az első expozíciót.
6 Készítse
gg Megjelenik az elkészített kép.
zz A képernyő (1) pontján ellenőrizheti,
hogy hány exponálás van még hátra.
zz A <x> gomb megnyomásával
megtekintheti az elkészített képet
(=169).
el a következő
7 Készítse
expozíciókat.
zz Az eddig rögzített képek egyesítve
jelennek meg. A csak képes kijelzéshez
nyomja meg többször az <B> gombot.
zz A többszörös expozícióval történő
felvételkészítés leáll, amikor a megadott
számú exponálás megtörtént.
oo Előfordulhat, hogy a többszörös expozícióval történő felvételkészítés bizonyos
objektívek esetén nem lehetséges.
oo Az utolsó felvétel fénykép-információt a készülék rögzíti, és hozzáfűzi
a többszörös expozíció révén készült képhez.
166
Többszörös expozíció
oo A készülék a további expozícióknál is az első egyszeres expozíciónál beállított
képminőséget, ISO-érzékenységet, képstílust, nagy ISO-érzékenységű
zajcsökkentést, színteret stb. alkalmazza.
oo Ha a [z: Képstílus] beállítása [Automatikus], a felvételkészítéskor
a [Normál] beállítást alkalmazza a fényképezőgép.
oo Többszörös expozíció során minél több az expozíció, annál feltűnőbb lesz
a zaj, a rendellenes színek és a sávok.
oo Ha az [Additív] módot állította be, a képfeldolgozás hosszabb időt fog igénybe
venni a többszörös expozíció elkészülte után. (Az elérésjelző fény hosszabb
ideig világít.)
oo A 7. lépésnél a többszörös expozíció felvétel közben látható képének fényereje
és zajszintje nem egyezik majd a többszörös expozíció végső rögzített képére
jellemző fényerővel és zajszinttel.
oo A készülék törli a többszörös expozíciót, ha <2> állásba kapcsolja
a tápkapcsolót vagy akkumulátort vagy kártyát cserél.
oo Ha Alap zóna módra vagy a <w/x/y> módra vált, akkor befejeződik
a többszörös expozícióval történő felvételkészítés.
167
Többszörös expozíció
Többszörös expozícióval készült képek egyesítése kártyára
mentett képpel
A kártyára rögzített RAW-képek közül is választhat egyet a végső képet
alkotó képek első egyszeres expozíciójaként. A készülék a kijelölt RAW-kép
eredeti példányát is megőrzi.
Csak 1 vagy F típusú képeket lehet használni. JPEG-képek nem
választhatók ki. A megadható képek köre a csatlakoztatott objektívtől is
függ. Erről további információkat talál az alábbi táblázatban.
a [Kép kivál.többsz.
1 Válassza
expozícióhoz] lehetőséget.
ki az első képet.
2 Válassza
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
válassza ki az első képet, majd nyomja
meg az <0> gombot.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
gg A kiválasztott kép fájlszáma a képernyő
alsó részén jelenik meg.
el a képet.
3 Készítse
zz Ha választással adja meg az első
képet, a hátralévő expozíciók száma az
[Expozíciók száma] beállítás szerint
eggyel csökken.
zzKiválasztható képek
Csatlakoztatott
objektív
RF/
EF objektív
EF-S objektív
Kivágott
felvétel
Ki
Be
–
Választható képek
Teljes méretben rögzített RAW-képek
Kivágott felvétellel vagy EF-S objektívvel készített
RAW-képek
oo A következő képek nem választhatók az első egyszeres expozíciónak: képek,
amelyek úgy készülnek, hogy a [z: Csúcsfény árnyalat elsőbbség] beállítása
[Enged] vagy [Speciális], valamint azok a képek, amelyeknél
a [z: zVágás/képarány] beállítása nem [Teljes képmezős] vagy [1,6x
(vágás)].
oo A készülék a [Tilt] beállítást alkalmazza az [z: Objektívtorzítás korrekciója]
és az [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto megvil. optimalizálás] funkcióra,
függetlenül az első egyszeres expozíciónak választott kép beállításaitól.
168
Többszörös expozíció
oo A készülék a további képeknél is az első képnél beállított ISO-érzékenységet,
képstílust, nagy ISO-érzékenységű zajcsökkentést, színteret stb. fogja
alkalmazni.
oo Ha az első képként kiválasztott képnél a Képstílus beállítása [Automatikus],
a fényképezőgép a [Normál] beállítást alkalmazza a felvételkészítéshez.
oo Más fényképezőgéppel készített képek nem választhatók erre a célra.
oo A többszörös expozícióval végzett felvételkészítéssel nem kompatibilis
objektívekkel rögzített képek nem választhatók ki (első egyes exponált képekként).
oo A [Kép kivál.többsz.expozícióhoz] funkció csak akkor érhető el, ha objektív
van csatlakoztatva.
oo A többszörös expozíciós felvételkészítéshez használt RAW-képet is kiválaszthat.
oo A kép kiválasztásának megszüntetéséhez válassza a [Kivál.megsz.] lehetőséget.
Többszörös expozíció ellenőrzése és törlése felvétel közben
Mielőtt befejezi a megadott számú felvétel
készítését, ha szeretné megtekinteni az
addig elkészített többszörös expozíciós
képet, ellenőrizni az expozíciót és a képek
egyesítését, nyomja meg a <x> gombot.
A <L> gomb megnyomásával
megjelenítheti, hogy mely műveletek
végezhetők el a többszörös expozíció
felvétele során.
Művelet
2 Visszatérés az
előző képernyőre
q Utolsó kép
visszavonása
W Mentés és kilépés
r Kilépés mentés
nélkül
Leírás
Újra megjelenik a <L> gomb megnyomása előtti képernyő.
Az utoljára készített kép törlése (készítsen másik képet).
A hátralévő expozíciók száma eggyel nő.
Menti az adott időpontig készült felvételeket egy többszörös
expozíciós képként, és kilép a többszörös expozíciós
felvételkészítésből.
A kép mentése nélkül kilép a többszörös expozíciós
felvételkészítésből.
oo Többszörös expozíciós felvétel közben csak a többszörös expozíció képe
jeleníthető meg.
169
Többszörös expozíció
Gyakori kérdések
zzVannak a képminőségre vonatkozó megkötések?
A rendszer az egyes exponált képeket és a többszörös expozíció képét is
a megadott képminőségben menti.
zzKártyára rögzített képek is egyesíthetők?
A [Kép kivál.többsz.expozícióhoz] beállítás kiválasztása esetén
a kártyára rögzített képek közül is kiválaszthatja az első egyszeres
expozíció képét (=168). A kártyára rögzített képek közül csak egy
képet választhat az egyesítéshez.
zzMűködésbe lép az automatikus kikapcsolás a többszörös
expozíció felvételeinek elkészítése közben?
Ha az [5: Energiatakarék] alatti [Autom. kikapcs.] beállítás nem a [Tilt]
értékre van állítva, a fényképezőgép körülbelül 30 perc elteltével kapcsol
ki. Ebben az esetben a többszörös expozíciós felvételkészítés leáll,
és a többszörös expozíció beállításai törlődnek.
170
HDR (High Dynamic Range) felvétel
N
Az állóképeket a kiégett csúcsfények és árnyékok csökkentésével is
rögzítheti annak érdekében, hogy megmaradjanak a tónusok széles
dinamikatartományában még a nagyon kontrasztos jelenetek esetén is.
A tájképeket és a csendéleteket célszerű HDR-felvétellel készíteni.
HDR-felvétel során a készülék három képet készít különböző
expozíciós beállítással (normál expozíció, alulexponált és túlexponált)
minden felvételnél, majd automatikusan egy fényképben egyesíti
a képeket. A készülék a HDR-képet JPEG-képként rögzíti.
* A HDR a nagy dinamikatartomány rövidítése.
a [z: HDR mód]
1 Válassza
lehetőséget.
meg a [Din. tart. beáll.]
2 Adja
lehetőséget.
zz Ha az [Automatikus] értéket választja,
a dinamikatartományt a gép a kép teljes
színskálája alapján automatikusan
állítja be.
zz Minél nagyobb számot állít be, annál
nagyobb lesz a dinamikatartomány.
zz A HDR-fényképezésből való kilépéshez
válassza a [HDR letilt.] lehetőséget.
3 Állítsa be a [Hatás] értékét.
171
HDR (High Dynamic Range) felvétel
Hatások
zz[P] Természetes
A készülék megőrzi a kép nagy tónustartományát, ami nélkül a legjobban
megvilágított és az árnyékos területek részletgazdagsága elveszne.
A kiégett csúcsfények és árnyékok mérsékelten jelennek meg.
zz[A] Művészi – normál
Bár a készülék jobban lecsökkenti a legjobban megvilágított és az
árnyékos területek részletgazdagságát, mint a [Természetes] hatásnál,
a kép a kisebb kontraszt és a laposabb gradáció következtében
festményre fog emlékeztetni. A téma körvonalait világos (vagy sötét)
szegély veszi körül.
zz[B] Művészi – élénk
A színek jóval telítettebbek, mint a [Műv.-normál] hatásnál. A kis
kontraszt és a lapos gradáció grafikára emlékeztető hatást kelt.
zz[C] Művészi – feltűnő
A színek ennél a hatásnál a legtelítettebbek, ennek következtében a téma
jobban kiemelkedik, és a kép olajfestményre emlékeztet.
zz[D] Művészi – dombormű
A készülék csökkenti a színtelítettséget, a fényerőt, a kontrasztot és
a gradációt, és ezzel mélység nélkülivé alakítja a képet. A kép kopottnak
és réginek tűnik. A téma körvonalait világos (vagy sötét) szegély veszi
körül.
Művészinormál
Telítettség
Normál
Körvonalazott Normál
Fényerő
Normál
Tónus
Tompa
Művészi élénk
Erős
Vékony
Normál
Tompa
Művészifeltűnő
Nagyobb
Erős
Normál
Tompa
Művészidombormű
Enyhe
Vastagabb
Sötét
Tompább
oo A készülék az éppen megadott képstílus jellemzőinek figyelembevételével
érvényesíti a hatásokat (=148).
172
HDR (High Dynamic Range) felvétel
be a [Folyamatos HDR]
4 Állítsa
értékét.
zz Ha a [Csak 1 felv.] lehetőséget
választja, a HDR-felvételi mód
automatikusan kikapcsol a felvétel
elkészítése után.
zz Ha a [Minden felv.] lehetőséget
választja, a HDR-felvételi mód
mindaddig érvényben marad, amíg
a 2. lépésben látható [HDR letilt.]
beállítást ki nem választja.
be az [Autom.képilleszt.]
5 Állítsa
értékét.
zz Ha a készüléket a kezében tartva
fényképez, válassza az [Enged]
lehetőséget. Állvány használatakor
válassza a [Tilt] beállítást.
el a képet.
6 Készítse
zz Az exponálógomb teljes lenyomásakor
a készülék egymás után elkészíti
a három képet, és a kártyára rögzíti
a HDR-képet.
173
HDR (High Dynamic Range) felvétel
oo A RAW HDR típusú képeket a készülék JPEG 73 képminőségben
rögzíti. A RAW+JPEG HDR típusú képeket a készülék a megadott JPEGképminőségben rögzíti.
oo A HDR-felvételkészítés nem lehetséges kiterjesztett ISO érzékenység (L, H1,
H2) mellett. A HDR-felvétel 100–40000 közötti ISO-érzékenység esetén
lehetséges (eltérő a [Minimum] és [Maximum] értékétől függően az [ISO érz.
tart.]) beállításnál.
oo HDR-felvételek készítése során a vaku nem villan.
oo Az AEB ilyenkor nem érhető el.
oo Ha mozgó témát fényképez, a téma mozgásának hatására szellemképek
jelennek meg.
oo A HDR felvétel során három kép készül eltérő, automatikusan beállított záridők
alkalmazásával. Emiatt a záridő a megadott érték alapján módosul <t>,
<s> és <a> módokban is.
oo A fényképezőgép bemozdulásának megelőzése érdekében nagy ISOérzékenység is beállítható.
174
HDR (High Dynamic Range) felvétel
oo Ha az [Autom.képilleszt.] [Enged] beállítással készít HDR-felvételeket,
a készülék az AF-pont megjelenítési információit (=352) és a portörlési
adatokat (=161) nem fűzi hozzá a képhez.
oo Ha a készüléket a kezében tartva készíti el a HDR-felvételt, és az [Autom.
képilleszt.] beállítása [Enged], a kép széléből a készülék levág egy
kisebb részt, a felbontás pedig némileg csökken. Ha (a fényképezőgép
bemozdulása stb. miatt) a képek nem igazíthatók teljesen egymáshoz,
az automatikus képillesztés nem feltétlenül valósul meg. Ügyeljen arra, hogy
ha szélsőségesen világos vagy sötét környezetben fényképez, előfordulhat,
hogy az automatikus képillesztés nem működik megfelelően.
oo Ha a készüléket a kezében tartva készíti el a HDR-felvételt, és az [Autom.
képilleszt.] beállításnál a [Tilt] lehetőséget választotta, nem biztos, hogy
a három kép tökéletesen fog illeszkedni egymáshoz; emiatt elképzelhető,
hogy a HDR-hatás nem lesz teljes. Állvány használata ajánlott.
oo A képek automatikus igazítása ismétlődő mintázatok (rácsok, csíkok stb.),
valamint fakó, egyárnyalatú képek esetén nem működik megfelelően.
oo Az ég és a fehér falak színátmenetének visszaadása nem feltétlenül lesz
tökéletes. Zaj, rendellenes expozíció és rendellenes színek is megjelenhetnek.
oo A megvilágított területek a fénycsöves és a LED-es fényforrások
környezetében készített HDR-felvételeken természetellenes színűvé
válhatnak.
oo HDR-felvételkészítésnél a képeket a fényképezőgép egyesíti, majd a kártyára
menti, ami eltarthat egy ideig. A képek feldolgozásának időtartamára a [BUSY]
felirat jelenik meg a képernyőn, és addig nem készíthet további képeket, amíg
a művelet be nem fejeződik.
175
Felvételkészítés felvételi időzítővel
Az időzítő használata esetén beállíthatja a felvételi időközt és a felvételek
számát, hogy a fényképezőgép egyedi felvételeket készítsen folyamatosan
a megadott időközönként addig, amíg el nem készült a megadott számú
felvétel.
a [z: Felvételi időzítő]
1 Válassza
lehetőséget.
az [Enged] parancsot.
2 Válassza
zz Válassza az [Enged] lehetőséget, majd
nyomja meg a <B> gombot.
meg a felvételi időközt és
3 Adja
a felvételek számát.
zz Válassza ki a beállítandó elemet
(óra : perc : másodperc / felvételszám).
zz Nyomja meg a <0> gombot; ekkor
megjelenik a <r> jelzés.
zz Válassza ki a kívánt számot, majd
nyomja meg a <0> gombot.
(Újra a <s> jelzés lesz látható.)
zzIdőköz
A következő tartományban állítható be: [00:00:01]–[99:59:59].
zzFelvételek száma
A következő tartományban állítható be: [01]–[99]. Ha a felvételi időzítőt
határozatlan ideig, a leállításáig szeretné bekapcsolva tartani, adja meg
a [00] értéket.
176
Felvételkészítés felvételi időzítővel
(1)
(2)
az [OK] billentyűt.
4 Válassza
gg A felvételi időzítő beállítása megjelenik
a menüképernyőn.
(1)
(2)
Időköz
Felvételek száma
el a képet.
5 Készítse
gg Az első felvétel elkészül,
és a képkészítés folytatódik a felvételi
időzítő beállításainak megfelelően.
zz A felvételi időzítő használata közben
a <H> villog.
zz A beállított számú kép elkészítése után
a felvételi időzítő leáll, és automatikusan
törlődik.
oo Állvány használata ajánlott.
oo Ajánlott előzetes próbafelvételt készíteni.
oo A felvételi időzítővel beállított felvételkészítés megkezdése után az
exponálógomb teljes lenyomásával továbbra is a szokásos módon készíthet
felvételeket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép körülbelül
5 másodpercig készül előzetesen a következő felvételi időzítőre, ami
ideiglenesen megakadályozhatja az olyan műveletek aktiválását, mint például
a felvételi beállítások megadása, a menük elérése vagy a képek lejátszása.
oo Ha nem lehetséges a következő felvételi időzítővel készített felvétel, mert
a fényképezőgép felvételt készít vagy képeket dolgoz fel, akkor átugorja azt.
Emiatt a megadottnál kevesebb felvétel készül el.
oo A felvételi időzítő működtetése során i aktiválódik az automatikus kikapcsolás
a kb. 8 mp. inaktivitás után, amennyiben az [5: Energiatakarék] alatti
[Autom. kikapcs.] beállítása nem [Tilt]. A fényképezőgép automatikusan újra
bekapcsol kb. 1 perccel a következő felvétel előtt.
oo Kombinálható az AEB, a Fehéregyensúly-sorozat, a többszörös expozíció és
a HDR-mód funkcióval is.
oo A felvételi időzítőt a [Tilt] beállítás kiválasztásával, illetve a tápkapcsoló
<2> állásba kapcsolásával állíthatja le.
177
Felvételkészítés felvételi időzítővel
oo Ne irányítsa a fényképezőgépet erőteljes fényforrás, például a nap vagy
intenzív, mesterséges megvilágítás felé. Ez kárt tehet a képérzékelőben vagy
a fényképezőgép belső alkatrészeiben.
oo Az objektív fókuszmódkapcsolóját <AF> állásba állítva megakadályozhatja
a felvételkészítést olyankor, amikor a téma nincs fókuszban. Ajánlott
a kapcsolót a felvételkészítés előtt <MF> állásba állítani, és kézzel fókuszálni.
oo Ha hosszabb időn keresztül készít felvételeket, akkor érdemes lehet
beszerezni egy opcionális hálózati kiegészítőt.
oo Hosszú expozíció, illetve a felvételi időköznél hosszabb záridő alkalmazása
esetén nem történik meg a felvételkészítés a megadott felvételi időközönként.
Emiatt a megadottnál kevesebb felvétel készül el. Ha a záridő szinte
megegyezik a felvételi időközzel, az szintén csökkentheti a felvételek számát.
oo Ha a beállított felvételkészítési funkciók vagy a kártya teljesítménye miatt
a kártyára írás időtartama túllépi a felvételek közötti időköz hosszát, akkor
előfordulhat, hogy néhány felvétel nem készül el a beállított időköz elteltével.
oo Ha a felvételi időzítővel vakut használ, az időközt a vaku feltöltésének idejénél
hosszabbra állítsa. Túl rövid időközök beállítása esetén előfordulhat, hogy
nem villan a vaku.
oo Túl rövid időközök beállítása esetén előfordulhat, hogy nem készül felvétel,
illetve nem történik meg a fókusz automatikus beállítása.
oo A felvételi időzítővel történő felvételkészítés leáll, és értéke újra [Tilt] lesz,
ha a tápkapcsolót <2> állásba állítja, felvételi módként a <w/x/y>
értéket adja meg, illetve az EOS Utility (EOS szoftver) használata esetén.
oo A felvételi időzítős felvételkészítés során nem készíthetők felvételek
távvezérléssel (=217), valamint nem használható a távoli zárkioldásos
felvételkészítés külső Speedlite vakukkal.
178
A villódzás csökkentése
N
Ha rövid záridővel készít felvételeket, például fénycsöves világítás mellett,
a fényforrás villódzása azt okozhatja, hogy a kép alsó és felső részének
expozíciója eltér. Ilyen körülmények között a folyamatos felvételek
készítése esetén egyenetlen expozíció vagy színeloszlás jelentkezhet.
A villódzásmentes felvétel funkció lehetővé teszi, hogy akkor készítse
el a felvételt, amikor a villódzás kevésbé befolyásolja az expozíciót és
a színeket.
a [z: Villódz.ment.flv.]
1 Válassza
lehetőséget.
az [Engedélyezés]
2 Válassza
parancsot.
el a képet.
3 Készítse
zz Az [Engedélyezés] beállítás megadása
vagy a fényforrás változása után
észlelheti a villódzást, ha a felvétel
elkészítése előtt megnyomja a <Q>
gombot, válassza ki a [Villódz.ment.flv.]
lehetőséget, majd megnyomja a <B>
gombot.
zz A készített képen alacsonyabb lesz
a villódzás expozícióra és színtónusra
gyakorolt hatása.
oo Ha az [Engedélyezés] beállítás van megadva, és villódzó fényforrás
mellett fényképez, az exponálás késleltetése hosszabb lesz. Továbbá
a folyamatos felvétel sebessége is csökkenhet, és a felvételkészítés időköze
is rendszertelenné válhat.
oo A 100 vagy 120 Hz-estől eltérő frekvenciájú villódzást a készülék nem tudja
észlelni. Továbbá ha a fényforráshoz tartozó villódzási frekvencia változik
folyamatos felvétel közben, a készülék nem tudja csökkenteni annak hatásait.
179
A villódzás csökkentése
oo Az <t>, <d> és az <f> üzemmódban ha a záridőt folyamatos felvétel
közben módosítják, vagy ha ugyanarról a témáról több felvételt is készít
különböző záridővel, akkor a színtónus eltéréseket mutathat. A színtónusbeli
inkonzisztenciák elkerülése érdekében használja rögzített záridővel az <t>,
<d> és az <f> üzemmódot.
oo A rögzített képek színtónusa eltérő lehet az [Enged] és a [Tilt] beállítás
használata esetén.
oo Amikor megkezdi a felvételek készítését, megváltozhat a záridő,
a rekesznyílás és az ISO-érzékenység (még AE-rögzítés használata
esetén is).
oo Ha a téma sötét háttér előtt helyezkedik el, illetve, ha a képen erős fényforrás
látható, előfordulhat, hogy a készülék nem észleli megfelelően a villódzást.
oo A villódzáscsökkentés speciális megvilágítás mellett nem mindig lehetséges.
oo A fényforrástól függően előfordulhat, hogy a villódzás nem csökkenthető
a megfelelő módon.
oo A fényforrástól és a felvételkészítési feltételektől függően előfordulhat, hogy
a funkció használatával sem érhető el a kívánt eredmény.
oo Ajánlott előzetes próbafelvételt készíteni.
oo Ha szeretné manuálisan észlelni a villódzást, amikor a képernyő villódzni
kezd (mivel a fényforrás megváltozik), nyomja meg a <Q> gombot, válassza
a [Villódz.ment.flv.] lehetőséget, majd nyomja meg az <B> gombot.
oo Az Alap zóna módokban nincs lehetőség a villódzás csökkentésére.
oo A villódzáscsökkentés funkció vaku használata mellett is alkalmazható.
Vezeték nélküli vakus fényképezés esetén azonban előfordulhat, hogy nem
érhető el a kívánt hatás.
180
A gyors folyamatos felvétel megjelenítési N
gyorsaságának beállítása
Amennyiben RF objektívvel fényképez, és az [z: AF-művelet] beállítás
a [Servo AF] értékre van állítva, a felvételkészítési mód pedig <o>
[Gyors folyamatos], a felvétel és az élőkép között váltakozó nagy
sebességű kijelzést használhat. Ez a megjelenítés gyorsabban reagál,
így Ön könnyebben követheti a gyorsan mozgó témákat.
a [z:
Gyors
1 Válassza
megjelenítés] lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Ha szeretné, hogy a képernyőn az egyes
felvételek és az élőkép váltakozzanak,
válassza az [Enged] lehetőséget.
oo Gyors megjelenítés esetén a képek remeghetnek vagy villódzhatnak. Ez nagy
záridő mellett gyakrabban bekövetkezik. Ez azonban nem befolyásolja
a felvételkészítés eredményét.
oo A következő feltételek teljesülése esetén a gyors megjelenítés nem
lehetséges. Elképzelhető, hogy a gyors megjelenítés felvételkészítés közben
kikapcsol.
• 1/30 mp. alatti záridő, f/11-nél nagyobb rekesz, az automatikus fókuszálást
megnehezítő körülmények, vakuval történő fényképezés, ISO-kiterjesztés.
oo Az [Enged] beállítás az összes feltétel teljesülése esetén érhető el.
• RF objektív esetén ha az [AF-művelet] a [Servo AF] (=185) értékre van
állítva, a felvételkészítési mód beállítása [Gyors folyamatos] (=206),
a [Villódz.ment.flv.] beállítása [Tilt] (=179), az [Expoz. szimuláció]
beállítása pedig [Enged] (=139).
181
Kártyaemlékeztető
Beállíthatja, hogy a fényképezőgép csak akkor készítsen képet, ha kártya
van behelyezve. Az alapértelmezés szerinti beállítás az [Enged].
a [z: Zárkioldás kártya
1 Válassza
nélkül] lehetőséget.
2 Válassza a [Tilt] parancsot.
182
Érintéses és áthúzásos AF beállítása
Az AF-pont vagy az AF-zóna keretének a pozícióját érintéssel vagy
áthúzással is módosíthatja a képernyőn, miközben a keresőbe néz.
Az Érintéses és áthúzásos AF engedélyezése
az [z: Érint.-áthúz. AF
1 Válassza
beállításai] lehetőséget.
az [Érint.-áthúz. AF]
2 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza az [Enged] parancsot.
Elhelyezési módszer
Érintés vagy húzás segítségével is meghatározhatja a pozíciókat.
1 Állítsa be az elhelyezési módot.
zz[Abszolút]
Az AF-pont a képernyő megérintett vagy áthúzással kijelölt pontjára áll.
zz[Relatív]
Az AF-pont elmozdul az áthúzás irányában, az áthúzás nagyságának
megfelelően, függetlenül attól, hogy hol érintette meg a képernyőt.
183
Érintéses és áthúzásos AF beállítása
Aktív érintési terület
Meghatározhatja a képernyő érintési és áthúzási műveleteihez használt
területét.
1 Állítsa be az aktív érintési területet.
oo Ha akkor érinti meg a képernyőt, amikor a [u+Követés] mód van beállítva,
egy narancssárga keret < > jelenik meg. Miután felemeli az ujját arról
a pontról, ahova az AF-pontot kívánja helyezni, egy < > keret jelenik meg,
a fényképezőgép pedig követni kezdi a témát. A tárgy kiválasztásának
megszakításához nyomja meg az <L> gombot.
184
Az AF-művelet kiválasztása
N
Kiválaszthatja a témának és a fotózás feltételeinek legmegfelelőbb
AF‑művelet jellemzőit.
az [z: AF-művelet]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
oo Ha nem sikerül beállítani az élességet, az AF-pont narancsszínűre vált.
Ha ez bekövetkezik, még az exponálógomb teljes lenyomása esetén sem
készíthető felvétel. Komponálja újra a felvételt, majd próbáljon újra fókuszálni.
Vagy tekintse meg „Az élességállítást nehezítő felvételkészítési körülmények”
szakaszt (=197).
185
Az AF-művelet kiválasztása
One-Shot AF álló témákhoz (ONE SHOT)
Álló témák fényképezésére alkalmas. Ha félig lenyomja az
exponálógombot, a fényképezőgép csak egyszer fókuszál.
zz Az élesség beállítása után az AF-pont zöld színűvé válik, és hangjelzés
hallható.
zz A fókusz zárolva marad, miközben félig lenyomja az exponálógombot,
ami lehetővé teszi a kép újrakomponálását a kép elkészítése előtt.
zz A folyamatos felvétel sebességével kapcsolatos további információkért
lásd: =206.
oo Ha a [5: Hangjelzés] beállítás értéke [Tilt], az élesre állítást követően nem
hallható hangjelzés.
Servo AF mozgó témákhoz (SERVO)
Ez az AF-művelet mozgó témák fényképezéséhez ideális. Amíg az
exponálógombot félig nyomva tartja, a fényképezőgép folyamatosan
fókuszál a témára.
zz Ha sikerült beállítani az élességet, az AF-pont kékre vált.
zz Az expozíció beállítása a kép elkészítésének pillanatában történik.
zz A folyamatos felvétel sebességével kapcsolatos további információkért
lásd: =206.
oo A használt objektívtől, a téma távolságától és sebességétől függően
előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja beállítani a helyes élességet.
oo A sorozatfelvétel során történő zoomolás esetén a fókusz elállítódhat. Először
zoomoljon, majd komponálja újra a képet, és csak ezt követően fényképezzen.
oo A Servo AF használatakor még sikeres élességállítás esetén sem hallható
a hangjelzés.
oo <A> módban a fényképezőgép alapértelmezésként automatikusan átkapcsol
a Servo AF módra, ha a téma mozogni kezd. Ha általában a One-Shot AF
funkcióval szeret fényképezni, állítsa az [z: A Autom. servo] beállítást
a [Tilt] értékre.
186
Az AF-művelet kiválasztása
AF-segédfény
Az AF-segédfény többször villan ha félig lenyomja az exponálógombot
alacsony fény vagy hasonló körülmények esetén, és így könnyebb lesz az
automatikus fókuszálás.
oo Az AF-segédfény nem villan fel, ha az [z: AF-művelet] beállítás a [Servo AF]
értékre van állítva.
oo Az Érintéses AF használata esetén az AF-segédfény nem villan fel (ha az
[z: Érint. kiold.] lehetőség a [Tilt] lehetőségre van állítva).
oo Külső vaku használata esetén vagy a fényképezőgép, vagy a vakuegység
szükség szerint AF-segédfényt bocsát ki. A Speedlite 90EX, Macro Ring
Lite vagy Macro Twin Lite eszközök használata esetén azonban csak
a fényképezőgép AF-segédfénye villan.
oo A vaku még akkor is több rövid felvillanást alkalmazza, ha a külső vaku
Személyes beállítások menüpontban található, az AF-segédfény indítása
beállítását az Infravörös AF-segédfény indítása lehetőségre állítja.
Az AF‑segédfény indítása beállítás letiltásához állítsa az [z: AF-segédfény
indítása] beállítást a [Tilt] (=201) lehetőségre.
oo Az AF-segédfény használata esetén a fókusztartomány általában nem haladja
meg a 3,5 métert.
187
Az AF-módszer kiválasztása
A felvételi körülményeknek vagy a témának megfelelő AF-módszert
választhat ki. A fényképezőgép megpróbál az AF-ponton vagy a Zóna
AF-keretén belüli arcokra fókuszálni. Az <A> módban a készülék
automatikusan állítja be a [u+Követés] módot.
Az AF-módszerek kiválasztásával kapcsolatos további információkért lásd:
=190.
AF-módszer
: Arc+Követés
A fényképezőgép észleli, és élesre állítja
az emberi arcokat. Ha a készülék arcot
érzékel, <p> (egy AF-pont) jelenik meg
fölötte, és ekkor elkezdődik a követés.
Ha a készülék nem érzékel arcot, a teljes AF-terület automatikus választású
AF-ként használható.
A Servo AF használatával beállíthatja a Servo AF kezdőpozícióját (=192).
Amíg az AF-terület kerete képes követni a témát a felvételkészítés közben,
a készülék folytatja az élességállítást.
: Szpot. AF
A fényképezőgép keskenyebb területre
fókuszál, mint az 1 pontos automata fókusz
esetén.
: 1 AF-pont
A fényképezőgép egyetlen AF-pont <S>
segítségével fókuszál.
188
Az AF-módszer kiválasztása
: Kiterjesztett AF-terület (Z)
A fókuszálás egy AF pontot <S>, valamint
az afelett, az alatt, illetve attól balra és
jobbra <w> lévő pontokat használja. Az 1
pontos AF segítségével nehezen követhető
mozgó témák esetén ideális.
A kívánt témára való fókuszálás egyszerűbb, mint az AF-zóna használata.
A Servo AF használata esetén először az AF-ponttal fókuszál <S>.
: Kiterjesztett AF-terület: Körül
A fókuszálás egy AF-pontot <S> és
a környező pontokat <w> használja, ezáltal
könnyebb a fókuszálás, mint a Z AF-pont
környező területénél.
A Servo AF használatának módja
megegyezik az Z AF-pont kiterjesztés
használatával.
: AF-zóna
Az AF-pont kiterjesztésnél nagyobb terület
lefedése érdekében automatikus választású
AF-módszert használ az AF-zóna
keretekben, így egyszerűbb fókuszálás
érhető el vele az AF-pont kiterjesztés
módszerekhez képest.
A legközelebbi témára való fókuszálást részesíti előnyben. Az AFzónakeretben lévő személyek arcai is előnyt élvez a fókuszálás során.
A fókuszban lévő AF-pontoknál egy <S> jelzés látható.
189
Az AF-módszer kiválasztása
Az AF-módszer kiválasztása
A felvételi körülményeknek vagy a témának megfelelő AF-módszert
választhat ki.
Ha kézzel szeretne fókuszálni, lásd: =214.
az [z: AF-módszer]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
oo Az <A> módban a készülék automatikusan állítja be a [u+Követés] módot.
oo A <r> módban csak az [1 AF-pont] vagy az [AF-zóna] beállítás adható
meg.
oo Csak az [u+Követés] és az [1 AF-pont] érhető el a 4K videófelvétel
kiválasztása esetén.
oo Az AF-módszer beállításához az AF-módszer képernyőt a <S> gomb, majd
az <B> gomb megnyomásával érheti el.
oo A =191–=194. oldalakon található leírások azt feltételezik, hogy az
[z: AF-művelet] beállítás a [One-Shot AF] (=186) lehetőségre van
állítva. Ha a [Servo AF] (=186) van beállítva, akkor az AF-pont a fókusz
sikeres beállítása esetén kékre vált.
oo Az érintéses kioldással (azaz az AF és a zár érintéssel történő kioldásával)
kapcsolatban lásd: =163.
190
Az AF-módszer kiválasztása
zzu(arc)+követés: c
A fényképezőgép észleli, és élesre állítja az emberi arcokat. Az arc
elmozdulása esetén az AF-pont <p> is elmozdul, és követi az arcot.
az AF-pontot.
1 Ellenőrizze
gg <p> (egy AF-pont) jelenik meg minden
érzékelt arc felett.
zz Kiválaszthat egy arcot a <Y> <Z>
gombokkal, amikor az <h> jelenik
meg az <S> gomb megnyomását
követően.
a témára.
2 Fókuszáljon
zz Miután félig lenyomta az
exponálógombot, és a téma
fókuszban van, az AF-pont zöldre
vált, és a fényképezőgép kiad két
hangjelzést.
gg Egy narancsszínű AF-pont jelzi, hogy
a fényképezőgép nem tudott fókuszálni
a témákra.
3 Készítse el a képet.
191
Az AF-módszer kiválasztása
Arcra koppintás a fókuszáláshoz
Ha egy fókuszálandó arcra vagy témára koppint, akkor az AF-pont < >
elemre változik, és a koppintás területére fókuszál.
Még ha az arc vagy téma mozog is a képernyőn, az AF-pont < > is mozog
a követése érdekében.
oo Ha a téma arca nincs fókuszban, az arcérzékelés nem működik. Állítsa be
a fókuszt kézzel (=214), hogy a rendszer észlelni tudja az arcot, majd
hajtson végre automatikus fókuszálást.
oo A fényképezőgép tárgyat is érzékelhet emberi arcként.
oo Az arcérzékelés nem működik, ha az arc nagyon kicsi vagy nagy a képen,
túl fényes vagy sötét, vagy csak részben látható.
oo Az AF nem tudja érzékelni a témákat vagy az emberek arcát, ha azok
a képernyő szélén találhatóak. Rendezze át úgy a felvételt, hogy a téma
a középpontba kerüljön, vagy vigye a témát közelebb a középponthoz.
oo Előfordulhat, hogy a <p> keret csak az arc egy részét, és nem az egészét
fedi le.
oo Az AF-pont mérete a témától függően változik.
A kezdeti Servo AF-pozíció beállítása
1. Állítsa a [8 C.Fn II-7: Kezdeti Servo AF-pt c-hez] beállítást az
[Automatikus] opciótól eltérő opcióra.
2. Egy AF-terület keret (1) és egy AF-pont (2) jelenik meg.
(1)
(2)
3. Nyomja meg az <S> gombot, majd a <6> vagy <5> tárcsával
mozgassa az AF-pontot arra a helyre, ahova fókuszálni kíván.
Az AF-pontot a képernyő megérintésével vagy a <V> gombokkal
is áthelyezheti. A <L> gomb lenyomásával az AF-pont visszakerül
a képernyő közepére.
4. Az aktuális pozíció a Servo AF kezdőpozíciójaként történő beállításához
használja a <0> gombot.
192
Az AF-módszer kiválasztása
zzSzpot. AF / 1 AF-pont / Kiterj. AF-terület (Z) / Kiterj. AFterület: Körül / AF-zóna
Ekkor manuálisan állíthatja be az AF-pontot vagy az AF-zóna keretét.
Ebben a példában az 1 AF-pont képernyői láthatók.
az AF-pontot.
1 Ellenőrizze
gg Az AF-pont (1) megjelenik.
(1)
zz A Kiterjesztett AF-terület (Z) vagy
a Kiterjesztett AF-terület: Körül beállítás
esetén a szomszédos AF-pontok is
megjelennek.
zz Az AF-zóna használata esetén
megjelenik az AF-zóna zónakerete.
az AF-pontot.
2 Mozgassa
zz Nyomja meg az <S> gombot.
zz A tárcsák segítségével állítsa az
AF-pontot arra a területre, amelyre
fókuszálni kíván. A <6> tárcsával
vízszintesen, míg a <5> tárcsával
függőlegesen mozoghat. (Bizonyos
objektívek esetén nem lépheti át
a képernyő szélét.)
zz Az AF-pontot a képernyő megérintésével
vagy a <V> gombokkal is áthelyezheti.
zz Az AF-pont vagy az AF-zóna keretének
középre igazításához nyomja meg
a <L> gombot.
zz A képernyő nagyításához használja
az <B> gombot. Az <B> gomb
minden egyes megnyomásával módosul
a nagyítási arány.
193
Az AF-módszer kiválasztása
a témára.
3 Fókuszáljon
zz Irányítsa az AF-pontot a témára,
és nyomja le félig az exponálógombot.
gg Az élesség beállítása után az AFpont zöld színűvé válik, és hangjelzés
hallható.
gg Ha nem sikerül beállítani az élességet,
az AF-pont narancsszínűre vált.
4 Készítse el a képet.
oo Servo AF használatakor a fényképezőgép folyamatosan mozgatja az aktív
AF-pontot <S>, hogy az AF-zóna mód használata mellett követni tudja
a témákat, de bizonyos körülmények mellett (pl. túlságosan kicsi témák
esetén) előfordulhat, hogy a témák követése nem lehetséges.
oo A periférián lévő AF pont használata esetén a fókuszálás nehézkes lehet.
Ilyen esetben válasszon a középponthoz közelebb eső AF-pontot.
oo A [8C.Fn II-6: Tájoláshoz kapcsolódó AF-pont] használata esetén
különálló AF-pontokat állíthat be a vízszintes és a függőleges fényképezéshez
(=534).
194
Az AF-módszer kiválasztása
Nagyított nézet
A fókuszt a kijelző kb. 5×-ös vagy 10×-es nagyításával tekintheti meg.
Nem használható a nagyított nézet [u+Követés] módban.
zz A [Szpot. AF], [1 AF-pont] és a [Kiterj. AF-terület (Z)] és a [Kiterj.
AF‑terület: Körül] esetén a nagyítás középre igazítása az AF-ponthoz,
míg az [AF-zóna] esetén az AF-zónához viszonyítva történik.
zz Az [1 AF-pont] és a [Szpot. AF] mód esetén az automatikus fókuszálás
a nagyított képernyőn is végbemegy az exponálógomb félig történő
lenyomása esetén. Más AF-módszer beállítása esetén az automatikus
fókusz a normál kijelző visszaállítása után megy végbe.
zz Ha Servo AF módban nagyított nézetben félig lenyomja
a exponálógombot, a fényképezőgép visszavált normál nézetbe, és így
lehet beállítani az élességet.
oo Ha nagyított nézetben nehéz beállítani az élességet, térjen vissza a normál
nézethez, és automatikus fókuszálással állítsa be az élességet.
oo Ha először normál nézetben automatikus élességállítást használ, majd
bekapcsolja a nagyított nézetet, előfordulhat, hogy nem érhető el a megfelelő
élesség.
oo Az AF sebesség a normál és a nagyított nézet esetén eltér.
oo Nagyított kép esetén a Folyamatos AF és a Servo AF használata videóhoz
funkciók nem érhetők el.
oo Nagyított nézetben a fókuszálás nehezebb lehet a fényképezőgép
bemozdulása miatt. Állvány használata ajánlott.
195
Az AF-módszer kiválasztása
Az automatikus fókusz használatával kapcsolatos
megjegyzések
AF-művelet
zz Ha sikeres élességállítás esetén félig lenyomja az exponálógombot,
a gép újra beállítja az élességet.
zz A kép fényereje az automatikus fókuszálás során megváltozhat.
zz A témától és a felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy
a fókusz eléréséhez hosszabb időre van szükség, illetve a sorozatfelvételi
sebesség is csökkenhet.
zz Ha a félvételkészítés során megváltozik a fényforrás, előfordulhat, hogy
a képernyő villódzik, és nehezebb a fókuszálás. Ebben az esetben
indítsa újra a fényképezőgépet, majd azzal a fényforrással folytassa az
AF-felvételkészítést, amelyet használni szeretne.
oo Ha az automatikus fókusz nem lehetséges, állítsa be manuálisan (=214).
oo A képernyő szélén és a fókuszon kissé kívül eső témák esetén próbálja meg
középre igazítani a témát (vagy az AF-pontot vagy az AF-zóna keretét), hogy
az a fókuszba kerüljön, majd a felvétel elkészítése előtt komponálja újra
a képet.
oo Bizonyos objektívek esetében hosszabb időbe telhet a fókusz elérése az
automatikus élességállítás funkcióval, illetve az is előfordulhat, hogy nem
sikerül az élesítés.
196
Az AF-módszer kiválasztása
Az élességállítást nehezítő felvételkészítési körülmények
zz Kis kontrasztú témák, például kék ég és egyszínű sík felületek esetén,
illetve ha a csúcsfények vagy árnyékok részletei elvesznek.
zz Gyengén megvilágított témák.
zz Olyan csíkok és egyéb minták, amelyek csak vízszintes irányban
rendelkeznek kontraszttal.
zz Ismétlődő mintákat tartalmazó témák (példák: felhőkarcoló ablakai,
számítógép-billentyűzet stb.).
zz Finom vonalak és a téma finom körvonalai.
zz Olyan fényforrás által megvilágított téma, melynek fényereje, színe, illetve
a témára vetülő mintája folyamatosan változik.
zz Éjszakai jelenetek, illetve fényes pontok.
zz A kép fénycsöves vagy LED-es fényforrás miatt villog.
zz Különösen apró fotótémák.
zz Tárgyak a képernyő szélén.
zz Erős háttérfény és fényvisszaverő témák (például fényvisszaverő
fényezéssel rendelkező autó stb.).
zz AF-pontokkal lefedett közeli és távoli témák (például ketrecben lévő
állat stb.).
zz Az AF-ponton belül folyamatosan mozgó témák, melyek mozgása
a fényképezőgép bemozdulása vagy a téma elmosódottsága miatt nem
merevíthető ki.
zz Autofókusz használata a fókusztól nagyon távoli téma esetén.
zz Lágyító fókuszhatás alkalmazása lágyító objektívvel.
zz Speciális hatású szűrő használata.
zz Az AF használata közben zaj (fénypontok, sávozódás stb.) jelenik meg
a képernyőn.
AF-tartomány
Az automatikus fókusz elérhető tartománya a használatban lévő objektívtől
és a képaránytól függ, továbbá az is befolyásolja, hogy 4K felvételeket
készít-e, vagy olyan funkciókat használ-e, mint a videóvágás vagy a videó
digitális képstabilizálása.
197
Fókuszálás emberek szemére
Ha az AF-módszer beállítása [u+Követés], úgy készíthet felvételt,
hogy a téma szeme legyen fókuszban.
az [z: Szemérzékelő AF]
1 Válassza
lehetőséget.
az [Engedélyezés]
2 Válassza
parancsot.
a fényképezőgépet
3 Irányítsa
a témára.
gg A szemek körül egy AF-pont jelenik meg.
zz A képernyőt megérintve is kiválaszthatja
a szemet, amelyre fókuszálni szeretne.
A fókuszálni kívánt szemek kiválasztása
automatikus.
zz A [Szemérzékelő AF] beállítástól
függően kiválaszthatja a fókuszálni
kívánt szemet vagy arcot az <Y> <Z>
gombokkal, amikor a < > megjelenik az
<S> gomb megnyomását követően.
4 Készítse el a képet.
oo Az alanytól és a fényképezési körülményektől függően előfordulhat, hogy az
alany szemei nem jól észlelhetők.
oo A Szemérzékelő AF menüműveletek nélküli letiltásához nyomja meg az alábbi
gombokat egymás után: <S>, <B> és <B>. A Szemérzékelő AF
használatának folytatásához nyomja meg ismét a <B> gombot.
198
Folyamatos AF beállítása
Ez a funkció a fókuszban tartja a témákat. A fényképezőgép az
exponálógomb félig történő lenyomásakor azonnal készen áll
a fókuszálásra.
a [z: Folyamatos AF]
1 Válassza
lehetőséget.
az [Engedélyezés]
2 Válassza
parancsot.
oo A funkció engedélyezése csökkenti az elkészíthető felvételek maximális
számát, mivel az objektív folyamatosan meghajtás alatt áll, ezáltal pedig az
akkumulátor hamarabb lemerül.
199
Objektív elektronikus MF beállítása
N
Az elektronikus kézi fókusszal ellátott RF, EF és EF-S objektíveknél
megadhatja, hogyan történjen a kézi fókuszbeállítás a One-Shot AF
használatával.
az [z: Objektív
1 Válassza
elektronikus MF] lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
zz[
] Tilt One-Shot után
zz[
] One-Shot→engedélyezve
zz[
] One-Shot→engedélyezve (nagyítás)
Az AF-művelet után nem lehet manuálisan módosítani a fókuszt.
Az AF-művelet után a exponálógombot félig lenyomva tartva lehet
manuálisan módosítani a fókuszt.
Az AF-művelet után a exponálógombot továbbra is félig lenyomva tartva
lehet manuálisan módosítani a fókuszt, a fókuszban lévő területre pedig
az objektív elforgatásával nagyíthat rá, miközben az exponálógomb
továbbra is félig lenyomva tartja.
zz[
] Tilt AF módban
A kézi fókuszbeállítás nem elérhető, ha az objektív fókuszmódkapcsoló
az <AF> állásra van állítva.
oo A [One-Shot→enged. (nagyítás)] beállítás használata esetén előfordulhat,
hogy a kijelző akkor se nagyítható ki, ha a felvételkészítést követően
félig lenyomja az exponálógombot, eközben pedig elforgatja az objektív
élességállító gyűrűjét. Ebben az esetben a kijelzőt úgy tudja kinagyítani,
hogy felengedi az exponálógombot, megvárja a <u> megjelenését,
majd az objektív élességállító gyűrűjének elforgatása során félig lenyomja az
exponálógombot.
oo Az objektív kézi fókuszálásának adatairól tekintse meg az objektív kezelési
kézikönyvét.
200
AF-segédfény indítása
Megadhatja, hogyan szeretné használni az AF-segédfényt
a fényképezőgéppel vagy a Speedlite vakuval.
az [z: AF-segédfény
1 Válassza
indítása] lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
zz[ON] Engedélyezés
Engedélyezi az AF-segédfény indítását, ha arra szükség van.
zz[OFF] Letiltás
Letiltja az AF-segédfény használatát. Abban az esetben állítsa be, ha se
a fényképezőgép, se a külső vakuk AF-segédfény funkcióját nem kívánja
használni.
zz[LED] Csak LED AF-segédfényM
Csak a LED-es külső vakuegységek LED-es AF-segédfénye kapcsol fel.
Ha a külső vakuegysége nem LED-es, a fényképezőgép AF-segédfénye
villan fel helyette.
oo Ha egy külső Speedlite vaku [AF-segédfény indítása] egyedi funkciójánál
a [Letiltás] lehetőséget választja, a készülék felülbírálja ennek a funkciónak
a beállítását, és nem bocsát ki AF-segédfényt.
201
Fókuszsorozat
N
A fókuszsorozat* funkció lehetővé teszi a folyamatos felvételkészítést
úgy, hogy a fókusztávolság automatikusan változik egy felvétel után.
Ezeknél a képeknél létrehozhat egy képet egy széles területnél egy olyan
alkalmazással, amelyik támogatja a mélységkomponálást, pl. Digital Photo
Professional (EOS szoftver).
* A „SOR” rövidítés a sorozatot jelöli.
a [z: Fókuszsorozat]
1 Válassza
lehetőséget.
ki a [Fókuszsorozat]
2 Válassza
elemet.
zz Válassza az [Engedélyezés] parancsot.
meg a képek számát.
3 Adja
zz Adja meg a felvételenként rögzítendő
képek számát.
zz A következő tartományban állítható be:
[2]–[999].
202
Fókuszsorozat
meg a [Fókusz lépésköz]
4 Adja
értékét.
zz Adja meg, hogy mennyire szeretné
eltolni a fókuszt. Ez az összeg
automatikusan módosul a felvétel
közbeni rekeszérték alapján.
Mivel a nagyobb rekeszértékek növelik
a fókuszeltolást, a fókuszsorozat
szélesebb tartományt fed le az adott
helyzetben érvényes [Fókusz lépésköz]
és [Felvételek száma] szerint.
zz A beállítások megadását követően
nyomja meg a <M> gombot.
zz Ha új mappába szeretné menteni
]
a felvételeit, koppintson a [
lehetőségre, majd válassza az [OK]
elemet.
be az [Expozíció simítása]
5 Állítsa
értékét.
zz Figyelmen kívül hagyhatja
a módosításokat a kép fényerejét
illetően a fókuszsorozat során, ha az
[Expozíció simítása] [Enged] értékre
állítja, ami kompenzálja a tényleges
rekeszérték (effektív f/szám) változását
minden egyes fókuszpozíciónál.
el a képet.
6 Készítse
zz Fókuszáljon a kívánt fókusztartomány
közelebbi végére, majd nyomja le
teljesen az exponálógombot.
zz A felvétel indulásakor engedje ki az
exponálógombot.
zz A fényképezőgép folyamatosan
készíti a felvételeket, a fókuszpozíció
eltolásával a legnagyobb érték felé.
zz A felvételkészítés akkor fejeződik be,
amikor elkészül a megadott számú kép,
illetve eléri a fókusztartomány túlsó
végét.
203
Fókuszsorozat
oo A fókuszsorozat ideálisan állóképek készítéséhez, állvánnyal használandó.
oo A szélesebb látószöggel való fényképezés javasolt. A mélység beállítását
követően szükség esetén levághatja a képet.
oo A következő objektívek használhatók (2018. októberi állapot).
• RF35mm F1.8 MACRO IS STM
• RF50mm F1.2 L USM
• RF28-70mm F2 L USM
• RF24-105mm F4 L IS USM
• EF16-35mm f/4L IS USM
• EF24-70mm f/4L IS USM
• EF100mm f/2.8L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5L MACRO USM
• EF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
oo Állítsa az [Expozíció simítása] beállítást [Tilt] értékre a következő
objektíveknél, mert változást eredményezhetnek a kép fényerejében.
• EF100mm f/2.8L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5L MACRO USM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
oo A megfelelő [Fókusz lépésköz] beállítások témánként eltérőek. Nem
megfelelő [Fókusz lépésköz] beállítása esetén egyenetlen lehet a kép
kompozíciója, illetve a felvételkészítés tovább tarthat, mert több felvétel
készül. Készítsen néhány tesztfelvételt, és határozza meg a megfelelő [Fókusz
lépésköz] beállítást.
oo A képek kombinálása időigényes lehet, ha a [Felvételek száma] beállítás
magas.
oo A vaku használatára nincs lehetőség.
oo A villódzó fénynél készített felvételek esetén a kép egyenetlen lehet. Ilyenkor
jobb eredmények érhetők el alacsonyabb záridő megadásával.
oo A fókuszsorozat nem elérhető, ha az objektív fókuszmódkapcsoló az <MF>
állásra van állítva.
oo A folyamatban lévő felvételkészítés leállítása expozíciós problémákat okozhat
az utolsó képnél. Kerülje az utolsó kép használatát, ha kombinálja a képeket
a Digital Photo Professional szoftverben.
204
Fókuszsorozat
oo Javasoljuk, hogy használjon állványt, távkioldót (külön kapható, =219) vagy
vezeték nélküli távirányítót (külön kapható, =217).
oo A legjobb eredmények érdekében a rekeszértéket a f/5.6–11 értékre állítsa
a felvételkészítés előtt.
oo Az első felvétel körülményei határozzák meg az olyan részleteket,
mint a záridő, a rekeszérték vagy az ISO-érzékenység.
oo Ha a [z: Képstílus] beállítása [Automatikus], a felvételkészítéskor
a [Normál] beállítást alkalmazza a fényképezőgép.
oo A felvételkészítés törléséhez nyomja le újra teljesen az exponálógombot.
oo A [Fókuszsorozat] [Tilt] értékre vált, ha <2> állásba állítják a tápkapcsolót.
205
A felvételkészítési mód kiválasztása
Egyes és folyamatos felvételkészítési mód választható. Kiválaszthatja
a jelenetnek vagy témának megfelelő felvételkészítési módot.
meg az <B> gombot
1 Nyomja
(9).
zz Amikor megjelent a kép a képernyőn,
nyomja meg az <B> gombot.
ki a kívánt felvételkészítési
2 Válaszd
üzemmódot.
zz Forgassa el a <5> tárcsát
a kívánt felvételkészítési üzemmód
beállításához.
ki a felvételkészítési
3 Válassza
módot.
zz A választáshoz forgassa el a <6>
tárcsát.
zz[u] Egyképes felvétel
Az exponálógomb teljes lenyomásakor a gép csak egy felvételt készít.
zz[o] Gyors folyamatos felvétel
Amikor teljes mértékben lenyomva tartja az exponálógombot, legfeljebb
körülbelül 5,0 felvétel/mp. sebességgel készülnek a képek a gomb
lenyomva tartása közben.
A maximális folyamatos felvételi sebesség azonban lassabb lehet az
alábbi körülmények között:
Ha be van állítva a villódzás csökkentése:
A folyamatos felvétel sebessége legfeljebb körülbelül
4,0 felvétel/mp.
206
A felvételkészítési mód kiválasztása
Servo AF felvételkészítés esetén:
Amikor az [AF-művelet] beállítása [Servo AF], a legfeljebb
körülbelül 4,0 felvétel/mp. sebesség kap prioritást.
Vaku használata esetén:
Az EL- vagy EX-sorozatú Speedlite vakuk esetén a folyamatos
felvétel sebessége legfeljebb körülbelül 2,3 felvétel/mp.
zz[i] Lassú folyamatos felvétel
Amikor teljes mértékben lenyomva tartja az exponálógombot, legfeljebb
körülbelül 2,6 felvétel/mp. sebességgel készülnek a képek a gomb
lenyomva tartása közben.
Amikor az [AF-művelet] beállítása [Servo AF], a legfeljebb körülbelül
2,6 felvétel/mp. sebességű témakövetés kap prioritást.
zz[m] Önkioldó: 10 mp./távvezérlés
zz[l] Önkioldó: 2 mp./távvezérlés
zz[q] Önkioldó: Folyamatos felvétel
Az önkioldós fényképezéssel kapcsolatos információkat lásd: =209.
A felvételek távvezérléssel történő készítésével kapcsolatos információkat
lásd: =217.
oo A <o> gyors folyamatos felvétel során a maximális folyamatos felvételi
sebesség eltérő lehet a felvételi körülményektől függően. Erről további
tudnivalókat olvashat a következő oldalon.
207
A felvételkészítési mód kiválasztása
oo A kb. 5,0 felvétel másodpercenként a maximális elérhető sebesség a <o>
nagy sebességű folyamatos felvétel (=206) beállításnál a következő
feltételek mellett: teljesen feltöltött akkumulátor One-Shot AF üzemmódban,
legalább 1/500 mp. záridő, maximális rekeszérték (az objektívtól függően),
Image Stabilizer (Képstabilizátor) beállítsa mellett (az objektívtól függően),
szobahőmérsékleten (23 °C), villódzáscsökkentéssel, kikapcsolt digitális
objektívoptimalizálás funkció mellett.
oo A <o> gyors folyamatos felvétel folyamatos felvételi sebessége
alacsonyabb lehet, olyan körülményektől függően, mint például a következők:
az akkumulátor töltöttségi szintje, a hőmérséklet, a villódzáscsökkentés,
a záridő, a rekesznyílás, a téma jellemzői, a fényerő, az AF-művelet,
az objektív típusa, a vakuhasználat, valamint a felvételkészítés beállításai.
oo Servo AF használata esetén a maximális folyamatos felvételi sebesség a téma
állapotától és a használt objektívtől függően csökkenhet.
oo A [z: Villódz.ment.flv.] beállítás [Enged] értékre állítása esetén (=179),
a villódzó fények melletti felvételkészítés során csökkenni fog a maximális
folyamatos felvételi sebesség. Ezenfelül a folyamatos felvétel időköze
rendszertelenné válhat, és a zárkioldási idő késleltetése meghosszabbodhat.
oo A folyamatos felvétel sebessége a felvételkészítési feltételektől függően még
lassú folyamatos felvétel esetén is csökkenhet.
oo Ha folyamatos felvétel készítése közben megtelik a belső memória,
csökkenhet a folyamatos felvétel sebessége, mivel a rögzítés ideiglenesen
leáll (=118).
208
Az önkioldó használata
Ha Ön is szeretne szerepelni a képen (például egy emléknek szánt képen),
használja az önkioldót.
meg az <B> gombot
1 Nyomja
(9).
zz Amikor megjelent a kép a képernyőn,
nyomja meg az <B> gombot.
ki a kívánt felvételkészítési
2 Válaszd
üzemmódot.
zz Forgassa el a <5> tárcsát
a kívánt felvételkészítési üzemmód
beállításához.
ki az önkioldót.
3 Válassza
zz Forgassa el a <6> tárcsát az önkioldó
kiválasztásához.
m (Q): Gomb megnyomása után
10 másodperccel
l (k): Gomb megnyomása után
2 másodperccel
q: Folyamatos felvételkészítés
10 másodpercig a megadott számú
felvétel elkészítéséhez*
* A folyamatosan elkészített felvételek
számának (2–10) megadásához válassza
a [Felvételkészítési mód] elemet
a Gyorsvezérlés képernyőn, nyomja meg
az <B> gombot, majd forgassa el
a <6> tárcsát.
zz Ha a fényképezőgép párosítva van egy
vezeték nélküli távirányítóval (külön
kapható, =217), a képernyőn a Q és
k ikonok jelennek meg.
209
Az önkioldó használata
el a képet.
4 Készítse
zz Fókuszáljon a témára, majd nyomja le
teljesen az exponálógombot.
gg A művelet ellenőrzéséhez nézze
meg az önkioldólámpát, hallgassa
a hangjelzéseket, illetve nézze
a másodpercenként megjelenített
visszaszámlálást a képernyőn.
gg Az önkioldólámpa villogása felgyorsul,
a fényképezőgép pedig körülbelül
2 másodpercig gyorsan villog, mielőtt
elkészíti a felvételt.
oo <q> esetén a felvételi időköz hosszabbá válhat bizonyos felvételi
körülmények esetén, a képminőségtől, a külső vaku használatától és más
tényezőktől függően.
oo A <l> segítségével az állványra szerelt fényképezőgép megérintése
nélkül készíthet felvételt. Ezzel megakadályozza a fényképezőgép berázását
csendéletek készítése vagy hosszú expozíció során.
oo A felvételek önkioldóval történő rögzítését követően célszerű megjeleníteni
a képet (=296), és ellenőrizni, hogy megfelelő-e az élesség és az expozíció.
oo Amikor az önkioldóval saját magát kívánja lefényképezni, alkalmazza
a fókuszzárat (=71) egy olyan tárgyra, amely hasonló távolságra található,
mint ahol Ön fog állni.
oo Az önkioldó elindulást követő leállításához érintse meg a képernyőt,
vagy nyomja meg a <0> gombot.
oo Ha a fényképezőgép távoli felvételkészítésre van állítva, az automatikus
kikapcsolási idő hosszabb lehet.
210
A mérési mód kiválasztása
N
A téma fényerőssége négyféle módszerrel mérhető. Az Alap zóna
módokban a készülék automatikusan a kiértékelő mérést választja ki.
meg a <Q> gombot (7).
1 Nyomja
zz Ha megjelent a kép, nyomja meg
a <Q> gombot.
ki a mérési módot.
2 Válassza
zz A <W> <X> gombokkal válassza ki
a megjelenő elemet.
zz A <Y> <Z> gombokkal válassza ki
a mérési módot.
[q]: Kiértékelő mérés
[w]: Részleges mérés
[r]: Szpot mérés
[e]: Középre súlyozott átlagoló
mérés
zz[q] Kiértékelő mérés
Általános célú fénymérési mód, amely akár hátulról megvilágított
témákhoz is megfelel. A fényképezőgép automatikusan a témához
igazodva állítja be az expozíciót.
zz[w] Részleges mérés
Akkor célszerű használni, ha a téma hátterében például háttérvilágítás
miatt erős fények vannak. Körülbelül a képernyő középső részének
5,5%-át fedi le. A részleges mérési terület megjelenik a képernyőn.
zz[r] Szpot mérés
Ez a fotóalany vagy a téma bizonyos részének mérésére szolgál.
Körülbelül a képernyő középső részének 2,7%-át fedi le. A szpotmérési
terület megjelenik a képernyőn.
zz[e] Középre súlyozott átlagoló mérés
A rendszer a képernyő egészen végzett méréseket átlagolja,
de a képernyő közepén végzett mérés nagyobb súlyozást kap.
211
A mérési mód kiválasztása
oo A fényképezőgép alapértelmezés szerint a következőképpen állítja be az
expozíciót.
A [q] (Kiértékelő mérés) használata esetén az exponálógomb félig
lenyomva tartásakor zárolja az expozíció beállítását (AE-rögzítés) a fókusz
beállítását követően, a One-Shot AF funkciónál. A [w] (Részleges mérés),
a [r] (Szpot mérés) és a [e] (Középre súlyozott átlagoló mérés) esetén
az expozíciós beállítást a gép a fénykép készítésének pillanatában végzi el.
(Az exponálógombot félig lenyomva a készülék nem rögzíti az expozíciót.)
oo A [8C.Fn I-7: AE rögz. mér.mód fókusz után] beállítással megadhatja,
hogy zárolni szeretné-e az expozíciót (AE-rögzítés), amikor megtörtént
a fókusz beállítása a One-Shot AF funkcióval (=529).
212
Expozíció rögzítése fényképezéshez
(AE‑rögzítés)
N
Lehetősége van zárolni az expozíció beállítását, ha külön szeretné
beállítani a fókuszt és az expozíciót, illetve, ha egy expozíciós beállítással
több felvételt kíván készíteni. Az expozíció rögzítéséhez nyomja meg
a <A> gombot, majd módosítsa és készítse el a képet. Ezt nevezzük
AE-rögzítésnek. Háttér-világításos témák és ahhoz hasonló esetekben
hatékony.
a témára.
1 Fókuszáljon
zz Nyomja le félig az exponálógombot.
gg Megjelenik az expozíció beállítása.
meg a <A> gombot (4).
2 Nyomja
gg A képernyő bal alsó részében megjelenik
a <A> ikon, jelezve, hogy az expozíció
rögzítve van (AE-rögzítés).
zz Valahányszor megnyomja a <A>
gombot, rögzíti az aktuálisan beállított
expozícióértéket.
újra, és készítse el
3 Komponálja
a képet.
zz Ha szeretné megtartani az AE-rögzítést,
miközben több felvételt készít, akkor
tartsa lenyomva a <A> gombot,
és nyomja le a exponálógombot egy
újabb felvétel elkészítéséhez.
Az AE-rögzítés hatásai
Mérési mód
q
wre
AF-pontkiválasztási mód
Automatikus kiválasztás
Kézi kiválasztás
A rendszer a fókuszban lévő AFA rendszer a kiválasztott AFponton rögzíti az expozíciót.
ponton rögzíti az expozíciót.
A rendszer a képernyő közepén rögzíti az expozíciót.
* A [q] üzemmódban, ha az objektív fókuszmódkapcsolója az <MF> értékre van
állítva, a rendszer a képernyő közepén rögzíti az expozíciót.
213
Kézi fókuszálás
Ha az automatikus fókusz nem használható, manuálisan is ránagyíthat
a képre, majd elvégezheti a fókusz beállítását.
az objektív
1 Állítsa
fókuszmódkapcsolóját <MF>
állásba.
zz Forgassa el az objektív élességállító
gyűrűjét az élesség nagyjából történő
beállításához.
meg a nagyítani kívánt
2 Határozza
területet.
zz Nyomja meg az <S> gombot
a nagyított nézet aktiválásához, majd
mozgassa a fókuszálni kívánt területhez
a <6> vagy <5> tárcsa vagy
a <V> nyílgombok használatával.
zz A nagyított terület középre állításához
nyomja meg a <L> gombot.
fel a képet.
3 Nagyítsa
zz Az <B> gomb minden egyes
megnyomásával a következő módon
módosul a nagyítási arány.
1x → 5x → 10x
(1)
214
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
AE-rögzítés
A nagyított terület helyzete
Nagyítás (kb.)
Kézi fókuszálás
kézzel.
4 Fókuszáljon
zz A nagyított kép figyelése közben
forgassa az objektív élességállító
gyűrűjét az élesség beállításához.
zz A fókuszálás után az <B> vagy
<0> gombot megnyomva térhet
vissza a normál képernyős nézethez.
5 Készítse el a képet.
oo A kézi fókuszbeállítás esetén is használhatja az érintéses kioldást a képek
rögzítéséhez.
215
Kézi fókuszálás
MF kontúrkiemelés beállítása (Körvonal kiemelése)
A fókuszban lévő témák szélei az egyszerűbb fókuszálás érdekében
színesben jelennek meg. Igényeinek megfelelően beállíthatja az szélek
színét, valamint a színek érzékelésének érzékenységét (szintjét) (kivéve
<A> módban).
az [z: MF
1 Válassza
kontúrkiemelés beállítása]
lehetőséget.
a [Kontúrkiemelés]
2 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza a [Be] lehetőséget.
be a szintet és a színt.
3 Állítsa
zz Válassza ki a szükséges beállításokat.
oo A kontúrkiemelés nem látható a nagyított képen.
oo Nagy ISO-érzékenység esetén az MF kontúrkiemelés csak nehezen kivehető,
különösen akkor, ha az ISO kiterjesztés is be van állítva. Szükség esetén
csökkentse az ISO-érzékenységet, vagy állítsa a [Kontúrkiemelés] beállítást
a [Ki] opcióra.
oo A képen látható kontúrkiemelés az elkészült képeken nem látható.
216
Felvételek készítése távvezérléssel
A BR-E1 vezeték nélküli távirányító (külön vásárolható meg), amely
kompatibilis a Bluetooth® alacsony energiájú technológiájával, lehetővé teszi
a távvezérelt felvételkészítést.
Párosítás
A BR-E1 használatához először párosítania (csatlakoztatnia és
regisztrálnia) kell a fényképezőgépet és a távirányítót. A párosítással
kapcsolatos részletes információkért lásd: =399.
Ha elvégezte az eszközök párosítását, tegye az alábbiakat:
meg az <B> gombot
1 Nyomja
(9).
zz Amikor megjelent a kép a képernyőn,
nyomja meg az <B> gombot.
ki a kívánt felvételkészítési
2 Válaszd
üzemmódot.
zz Forgassa el a <5> tárcsát
a kívánt felvételkészítési üzemmód
beállításához.
ki az önkioldót/
3 Válassza
távvezérlőt.
zz Forgassa el a <6> tárcsát,
és válassza a <Q> vagy a <k>
lehetőséget.
217
Felvételek készítése távvezérléssel
el a képet.
4 Készítse
zz Ha megnyomja a távirányító <2>
gombját, bekapcsolhatja az automatikus
fókusz funkciót.
zz A felvételkészítéshez engedje el
a távirányító kioldógombját.
zz A felvételkészítéssel kapcsolatos
részletes utasításokat a BR-E1
kezelési kézikönyvében találja meg.
oo Nem használt infravörös távvezérlő egységeket, például az RC-6 távirányítót.
oo Ha az automatikus fókusz nem használható, állítsa be manuálisan a fókuszt
a felvételkészítés előtt (=214).
oo Ha a fényképezőgép távoli felvételkészítésre van állítva, az automatikus
kikapcsolási idő hosszabb lehet.
oo A távvezérlő videofelvételek készítéséhez is használható (=285).
218
Távkioldó használata
A külön kapható RS-60E3 távkioldó
használatával is fényképezhet.
A használati utasításokat olvassa el
a távkioldó kezelési kézikönyvét.
1 Nyissa ki a csatlakozó fedelét.
a dugaszt
2 Csatlakoztassa
a távvezérlő csatlakozójához.
219
Fényképezés vakuval
EL-/EX-sorozatú Speedlite vakuk EOS fényképezőgépekhez
A (külön kapható) EL-/EX-sorozatú Speedlite vakuk megkönnyítik a vakuval
történő fényképezést.
A kezelési eljárásokért olvassa el az EL-/EX-sorozatú Speedlite vaku
kezelési kézikönyvét. Ez egy A típusú fényképezőgép, amely az EL-/EXsorozatú Speedlite vakuk valamennyi funkciójának használatára alkalmas.
A vakufunkciók és a vaku egyedi funkcióinak a fényképezőgép
menüképernyőjén történő beállításához lásd: =222.
zzVaku-expozíciókompenzáció
Beállíthatja a vaku fényerejét (a vaku-expozíciókompenzációt).
Jelenítsen meg egy képet a képernyőn, majd nyomja meg a <B>
gombot, forgassa el a <5> tárcsát és ezzel válassza ki a kívánt
vaku-expozíciókompenzációt, majd a vaku-expozíciókompenzáció
beállításához forgassa el a <6> tárcsát. A vaku-expozíciókompenzációt
legfeljebb ±3 lépéssel, 1/3-os lépésközzel módosíthatja.
zzFE-rögzítés
Ezzel lehetőség nyílik a téma egy bizonyos részének vakuval történő
megfelelő exponálására. Irányítsa a tárgyra a kereső középpontját,
nyomja meg a fényképezőgép <A> gombját, majd komponálja meg,
és készítse el a felvételt.
oo Ha nem állítja a [Tilt] értékre az [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto
megvil. optimalizálás] funkciót (=136), a készülék akkor is világosabb
képeket fog rögzíteni, ha negatív vaku-expozíciókompenzációt állít be (hogy
a képek sötétebbek legyenek).
oo A vaku-expozíciókompenzációt beállíthatja a Gyorsvezérléssel (=65) vagy
a [Vaku funkcióbeállítások] segítségével az [z: Külső Speedlite vezérlés]
pontnál (=225).
oo Beállíthatja, hogy a fényképezőgép bekapcsolásakor egyes Speedlite vakuk
is automatikusan bekapcsoljanak. Erről a funkciót támogató Speedlite vaku
kezelési kézikönyvében olvashat bővebben.
220
Fényképezés vakuval
A nem az EL/EX sorozathoz tartozó Canon Speedlite vakuk
zz A-TTL vagy TTL automata vakuüzemmódba állított EZ/E/EG/ML/TL
sorozatú Speedlite vaku esetén a vaku csak maximális fényerővel
működtethető.
Állítsa a fényképezőgép felvételi módját az <a> kézi expozíció vagy az
<f> rekesz-előválasztás értékre, és állítsa be a rekeszt a fényképezés
előtt.
zz Kézi vaku üzemmóddal rendelkező Speedlite használata esetén kézi
vaku módban fényképezzen.
Nem Canon gyártmányú vakuegységek
zzSzinkronizálási sebesség
A fényképezőgép kompakt, nem Canon gyártmányú vakuegységekkel
legfeljebb 1/180 másodperc záridővel szinkronizál. Nagy stúdióvakuk
esetén a vakuvillanás időtartama hosszabb, mint a kompakt
vakuegységeknél, pontos értéke típusonként változó. A felvételkészítés
előtt győződjön meg arról, hogy a vaku szinkronizálása kb. 1/60–1/30 mp.
értékkel történt.
oo Ha a fényképezőgépet másik márkához készült vakuval vagy vakutartozékkal
használja, akkor elképzelhető, hogy a fényképezőgép nem fog megfelelően
működni, sőt akár hibák is előfordulhatnak.
oo Ne csatlakoztasson nagyfeszültségű vakuegységet a fényképezőgép
vakupapucsához. Elképzelhető, hogy a vaku ebben az esetben nem fog
villanni.
221
A vakufunkció beállítása
N
A kompatibilis vakufunkció-beállításokkal rendelkező EL-/EX-sorozatú
Speedlite vaku csatlakoztatása esetén a fényképezőgép menüképernyőjén
is megadhatók az egyedi funkciók és a Speedlite vaku funkcióinak
a beállításai. A vakufunkciók beállításának megkezdése előtt
csatlakoztassa a Speedlite vakut a fényképezőgéphez, és kapcsolja be.
A Speedlite eszköz funkcióinak részletes leírását illetően lásd a Speedlite
kezelési kézikönyvét.
a [z: Külső Speedlite
1 Válassza
vezérlés] lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
222
A vakufunkció beállítása
Vakuvillantás
Ha szeretné engedélyezni a vakus
fényképezést, állítsa az [Enged] értékre.
Ha nem szeretné, hogy a vaku villanjon,
vagy csak az AF-segédfényt kívánja
engedélyezni, állítsa be a [Tilt] értéket.
Ha automatikus vakuvillantást támogató Speedlite vakut csatlakoztat,
az automatikus villanás a felvételi körülményeknek megfelelően
következik be.
A felvételkészítéssel kapcsolatos részletes utasításokért olvassa el az
automatikus vakuvillantást támogató Speedlite vakuk kezelési kézikönyvét.
E-TTL II vaku fénymérés
Normál vakuexpozíciók esetén a beállítás
legyen [Kiértékelő]. Az [Átlagoló]
beállítás megadása esetén a rendszer
az egész mért terület közepére átlagolja
a vakuexpozíciót.
223
A vakufunkció beállítása
Hosszú szinkron
Az <f> rekesz-előválasztásos AE és
a <d> Programautomatika üzemmódokban
beállíthatja a vakuval való fényképezéshez
használandó vakuszinkronidőt.
zz[
] 1/180-30 mp automatikus
zz[
] 1/180-1/60 mp automatikus
zz[
] 1/180 mp (rögzített)
A vakuszinkronidő automatikus beállítása 1/180 mp és 30 mp
között, a téma fényerejének megfelelően. A lassú szinkronos
fényképezést bizonyos felvételkészítési feltételek mellett, különösen
rossz fényviszonyok között használják. Ebben a módban a készülék
automatikusan csökkenti a záridőt.
Megakadályozza, hogy rossz fényviszonyok esetén a fényképezőgép
automatikusan hosszú záridőt állítson be. Ez hatékonyan csökkenti
a tárgy életlenségét és a fényképezőgép bemozdulását. A vakuval
helyesen exponált tárgy körüli háttér azonban sötét lehet.
A vakuszinkron zárideje 1/180 másodperc értéken rögzített.
Ez hatékonyabban akadályozza meg a tárgy életlenségét és
a fényképezőgép rázkódását, mint az [1/180-1/60 mp automatikus]
beállítás. Ugyanakkor gyenge fényviszonyok mellett a téma háttere
sötétebb lesz, mint az [1/180-1/60 mp automatikus] beállítás használata
esetén.
oo Az alapértelmezett beállítás [1/180-1/60 mp automatikus]. Ha <f> vagy
<d> üzemmódban szeretné használni a hosszú szinkron funkciót, válassza
az [1/180-30 mp automatikus] beállítást.
oo <f> vagy <d> üzemmódban, az [1/180 mp (rögzített)] beállítás mellett
nem érhető el a gyors szinkronizálás.
224
A vakufunkció beállítása
Biztonsági vakuexpozíció
Annak érdekében, hogy nappali vagy
közelről történő fényképezés esetén
elkerülhető legyen a kép túlexponálása,
a készülék az Automatikus ISO beállítás
használata esetén képes automatikusan
csökkenteni az ISO-érzékenységet,
és a normál expozícióval fényképezni.
Vaku funkcióbeállítások
A megjelenített információk köre, helye, valamint az elérhető
lehetőségek a Speedlite vaku típusától, az egyedi funkcióbeállításoktól,
a vaku üzemmódjától és más tényezőktől függnek. A Speedlite eszköz
funkcióinak részletes leírását illetően lásd a Speedlite kezelési kézikönyvét.
Példa a kijelzőre
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
Vaku mód
Vezeték nélküli funkciók/Villanási
arány vezérlése
Vaku zoom (a vaku hatóterülete)
(4)
(5)
(6)
Zár szinkronizálása
Vaku-expozíciókompenzáció
Vaku-expozíciósorozat
oo Ha a vaku-funkcióbeállításokkal nem kompatibilis EX sorozatú Speedlite vakut
használ, csak korlátozott funkciók érhetők el.
225
A vakufunkció beállítása
zzVaku mód
Kiválaszthatja a kívánt vakus felvételkészítésnek megfelelő vakumódot.
Az [E-TTL II vakumérés] az EL-/EXsorozatú Speedlite vakuk automata vakus
felvételkészítéshez használt normál
üzemmódja.
A [Kézi vaku] módban Ön adhatja meg
a Speedlite [Vaku fényerőszintje]
beállítását.
A [CSP] (folyamatos felvétel előválasztási mód) esetén a készülék
automatikusan egy lépéssel csökkenti a vakufényerőt és egy lépéssel növeli
az ISO-érzékenységet. Ez folyamatos felvétel esetén hasznos, és segít
meghosszabbítani a vaku akkumulátorának üzemidejét.
Az egyéb vakumódokról a vonatkozó vakuüzemmódot támogató Speedlite
vakuk kezelési kézikönyvében olvashat részletesebben.
oo Ha a [CSP] beállítást használja [t], [s] vagy [a] üzemmódban,
és a vakuval történő fényképezés túlexponált képeket eredményez, módosítsa
szükség szerint az expozíciókompenzációt (=128).
oo A [CSP] használata esetén a készülék automatikusan az [Automatikus]
ISO-érzékenységet állítja be. A [Bizt. vakuexp.] beállítása automatikusan az
[Enged] lesz. A [CSP] kikapcsolása után ellenőrizze az ISO-érzékenységet és
a [Bizt. vakuexp.] beállítását.
226
A vakufunkció beállítása
zzVezeték nélküli funkciók/Villanási arány vezérlése
Rádiós és optikai átvitelen megvalósítható
(többszörös) vezeték nélküli vakus
felvételkészítésre is van lehetőség.
A vezeték nélküli vaku használatával
kapcsolatos részletekért tekintse meg
egy vezeték nélküli vakus felvételkészítés
funkciót támogató Speedlite eszköz
kezelési kézikönyvét.
Vakufunkció-beállításokkal kompatibilis
makrovaku (MR-14EX II stb.) használata
esetén megadható a vakucsövek vagy az
A és B vakufej közötti vakuarány, illetve
a vezeték nélküli vakuzás akár kiegészítő
vevővakukkal is használható.
A vakuarány szabályozásával kapcsolatos
részletekért tekintse meg a makrovaku
kezelési kézikönyvét.
zzVaku zoom (a vaku hatóterülete)
A zoomos vakufejjel rendelkező Speedlite
vakuk esetén beállíthatja a vaku
hatóterületét. Ezt normál esetben [AUTO]
értékre állítsa be, így a fényképezőgép
automatikusan beállítja az objektív
gyújtótávolságának megfelelő vakuhatóterületet.
227
A vakufunkció beállítása
zzZár szinkronizálása
Ennél a beállításnál normál esetben
az [Első redőny szinkronizálása]
lehetőséget válassza, így a vaku az
expozíció megkezdése után azonnal villan.
Ha a [Második redőny szinkronizálása] beállítást adja meg, a vaku
közvetlenül a rekeszzár bezárása előtt villan. Ha ezt hosszú záridővel
kombinálja, természetesebb módon hozhat létre például fénynyomot
a gépkocsik fényszórójából éjszaka. Amikor a Második redőny
szinkronizálásának beállítása az [E-TTL II vakumérés] beállításával együtt
történik, a vaku egymás után kétszer működésbe lép: egyszer, amikor
teljesen lenyomja az exponálógombot, és egyszer az exponálás vége előtt.
A [Gyors szinkronizálás] beállítás esetén a vaku mindegyik záridőnél
használható. Ez akkor lehet hasznos, ha például napos szabadtéri
helyszíneken szeretne elmosódott hátterű képeket készíteni (nyílt
rekesszel).
oo A második redőnyre történő szinkronizáláskor állítsa a záridőt 1/80 mp.
vagy lassabb értékre. Ha a záridő 1/90 mp vagy rövidebb, a készülék még
a [Második redőny szinkronizálása] beállítás ellenére is automatikusan az
első redőny szinkronizálását használja.
228
A vakufunkció beállítása
zzVaku-expozíciókompenzáció
A vaku-expozíciókompenzációt legfeljebb
±3 lépéssel, 1/3-os lépésközzel
módosíthatja.
A részleteket lásd a Speedlite eszköz
kezelési kézikönyvében.
oo Ha a Speedlite vakuval már beállította a vaku-expozíciókompenzációt,
a fényképezőgéppel nem állíthatja azt be. Ha a fényképezőgéppel
és a Speedlite vakuval is beállította, a Speedlite beállítása felülbírálja
a fényképezőgépét.
zzVaku-expozíciósorozat
A vaku fényerejének módosításával három
felvétel készül.
Erről részletesebben a vakuexpozíciósorozat funkcióval ellátott
Speedlite vaku kezelési kézikönyvében
olvashat.
229
A vakufunkció beállítása
Egyedi vakufunkciók beállításai
A Speedlite vaku egyedi funkcióinak részletes leírását illetően lásd a (külön
kapható) Speedlite kezelési kézikönyvét.
a [Vaku C.Fn beállításai]
1 Válassza
lehetőséget.
meg a kívánt beállításokat.
2 Adja
zz Válassza ki a számot.
zz Válasszon a lehetőségek közül.
oo Ha EL-/EX-sorozatú Speedlite vaku használata esetén a [Vakumérési mód]
egyedi funkciónál a [TTL] (automatikus vaku) beállítást adja meg, a Speedlite
vaku mindig maximális teljesítménnyel villan.
oo A Speedlite vaku egyéni funkciói (P.Fn) nem állíthatók be és nem törölhetők
a fényképezőgép [z: Külső Speedlite vezérlés] képernyőjén. Ezeket
közvetlenül a Speedlite vakuban adhatja meg.
A vakufunkciók beállításainak törlése/vaku C.Fn beállításai
a [Beáll. törlése]
1 Válassza
lehetőséget.
ki a törölni kívánt
2 Válassza
beállításokat.
zz Válassza a [Vakubeállítások törlése]
vagy a [Minden Speedlite C.Fn töröl]
lehetőséget.
zz A megerősítést kérő párbeszédpanelen
válassza az [OK] lehetőséget. Az Egyedi
vakufunkciók vakubeállításai mind
törlődnek.
230
Az állóképek rögzítésére vonatkozó
általános megjegyzések
Információk megjelenítése
Az állóképek rögzítése során megjelenő ikonokkal kapcsolatos további
információkért lásd: =591.
oo Amikor az <g> fehér színben jelenik meg, azt jelzi, hogy a kép fényereje
közel azonos azzal, ahogy a rögzített kép meg fog jelenni.
oo Amikor az <g> jelzés villog, az azt jelzi, hogy a kép a felvételkészítés valós
eredményétől eltérő fényerővel jelenik meg a gyenge vagy erős megvilágítás
miatt. A tényleges rögzített kép azonban az expozíció beállításának megfelelő
lesz. Figyeljen arra, hogy a ténylegesen rögzített képen a zaj erősebb lehet.
oo Bizonyos felvételkészítési beállítások mellett nem lehet expozíciószimulációt
végezni. Az <g> ikon és a hisztogram szürkén jelennek meg. A kép normál
fényerővel jelenik meg a képernyőn. Gyenge vagy erős fényben előfordulhat,
hogy a hisztogram nem megfelelően jelenik meg.
oo A hisztogram akkor jeleníthető meg, ha az [z: Expoz. szimuláció] beállítása
[Enged] (=139).
231
Az állóképek rögzítésére vonatkozó általános megjegyzések
oo Ne irányítsa a fényképezőgépet erőteljes fényforrás, például a nap vagy
intenzív, mesterséges megvilágítás felé. Ez kárt tehet a képérzékelőben vagy
a fényképezőgép belső alkatrészeiben.
oo Elképzelhető, hogy nagy záridő és a maximálishoz közelítő rekeszérték mellett
a nem fókuszban lévő képterületek hiányosak lehetnek. Ha nem találja megfelelőnek
a nem fókuszban lévő képterületek megjelenését, az alábbi útmutatásokat követve
jobb eredményeket érhet el.
• Adjon meg alacsonyabb záridőt.
• Növelje a rekeszértéket.
Képminőség
oo A nagy ISO-érzékenységgel készített felvételeken zaj (sávok, fényes pontok)
jelenhet meg.
oo A magas hőmérsékleten készített képeken zaj és rendellenes színek
jelenhetnek meg.
oo Ha hosszabb időn át használja a folyamatos felvétel funkciót, elképzelhető, hogy
a fényképezőgép belső hőmérséklete emelkedni kezd, ami befolyásolni fogja
a képminőséget. Ha nem készít felvételt, mindig kapcsolja ki a fényképezőgépet.
oo Ha hosszú expozíció alkalmazásával készít felvételt, miközben a fényképezőgép
belső hőmérséklete magas, a kép minősége romolhat. Állítsa le a felvételt, és várjon
néhány percet, mielőtt elkészíti a képet.
A magas belső hőmérsékletre figyelmeztető fehér <s> és vörös <E>
ikon
oo Ha a fényképezőgép belső hőmérséklete a hosszabb időn át tartó használat vagy
a magas környezeti hőmérséklet miatt megnő, fehér <s> vagy piros <E> ikon
jelenik meg.
oo A fehér <s> ikon azt jelzi, hogy az állóképek rosszabb minőségben fognak
készülni. Szüneteltesse egy ideig az állóképek készítését, és hagyja lehűlni
a fényképezőgépet.
oo A piros <E> ikon arra figyelmeztet, hogy a készülék hamarosan leállítja
a felvételkészítést. Addig nem fog tudni fényképezni, amíg a fényképezőgép belső
hőmérséklete le nem csökken. Egy időre szüneteltesse a fényképezést vagy
kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várja meg, hogy lehűljön.
oo Ha magas hőmérsékletű környezetben hosszabb ideig fényképez, a fehér <s>
vagy a piros <E> ikon hamarabb fog megjelenni. Ha nem készít felvételt, mindig
kapcsolja ki a fényképezőgépet.
oo Ha a fényképezőgép belső hőmérséklete magas, a nagy ISO-érzékenységgel,
valamint a hosszú expozícióval készített képek minősége már a fehér <s> ikon
megjelenése előtt is romolhat.
A felvételkészítés eredménye
oo Ha nagyított nézetben készíti a képet, lehet, hogy nem sikerül elérni a kívánt
expozíciót. A kép elkészítése előtt lépjen vissza normál képernyős nézetbe.
oo A kép akkor is a normál nézet képének egészét belefoglalva készül el, ha éppen
a kép egy adott nagyított részét nézi.
232
Az állóképek rögzítésére vonatkozó általános megjegyzések
Képek megjelenítése
oo Rossz fényviszonyok mellett vagy éles fényben előfordulhat, hogy
a megjelenített kép nem képes visszaadni a rögzített kép fényerejét.
oo Gyenge fényviszonyok mellett a megjelenített képen még alacsony ISOérzékenység mellett is zaj lehet észlelhető, a felvételeken azonban ennél
alacsonyabb lesz a zaj szintje, mivel a megjelenített és a rögzített képek
képminősége nem egyezik meg.
oo Ha a fényforrás (megvilágítás) megváltozik, elképzelhető, hogy a képernyő
vagy az expozíciós érték villódzni kezd. Ebben az esetben ideiglenesen
szüneteltesse a fényképezést, és akkor folytassa, ha helyreáll a használni
kívánt fényforrás.
oo Elképzelhető, hogy ha új helyre irányítja a fényképezőgépet, az ideiglenesen
nem megfelelően fogja megjeleníteni a fényerőt. Mielőtt fényképezne, várja
meg, amíg a fényerő szintje stabilizálódik.
oo Ha rendkívül erős fényű fényforrás van a képen, a világos terület elsötétedhet
a képernyőn. A ténylegesen elkészített képen azonban a világos terület
megfelelően fog látszani.
oo Ha gyenge megvilágítás esetén a [5: Kijelző fényereje] beállításban erős
megvilágításnak megfelelő értéket ad meg, színzaj vagy helytelen színek
jelenhetnek meg a képen. A képzaj, illetve a szokatlan színek azonban nem
rögzülnek a ténylegesen elkészített képen.
oo A nagyított kép a tényleges képhez képest élesebbnek tűnhet.
Objektív
oo Ha a fényképezőgépre felszerelt objektívben van Image Stabilizer
(Képstabilizátor) és annak kapcsolóját <1> állásba állította, akkor az
mindig működni fog, még akkor is, ha nem nyomja le félig a exponálógombot.
A Image Stabilizer (Képstabilizátor) fogyasztja az akkumulátor energiáját,
így a felvételi körülményektől függően csökkenhet a lehetséges képek száma.
Ha nincs szükség az Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkció használatára
(például állvány használata esetén), javasoljuk, hogy állítsa az IS kapcsolót
<2> állásba.
oo Az EF objektívekkel csak akkor lehet előbeállított fókuszt használni, ha ezzel
a funkcióval ellátott, 2011 második felében vagy ezt követően megjelent
(szuper) teleobjektívet használ.
233
Az állóképek rögzítésére vonatkozó általános megjegyzések
oo A kép képmezeje (lefedettsége) kb. 100% (ha a képminőség beállítása:
JPEG 73).
oo Ha a fényképezőgépet hosszabb ideig nem használják, a képernyő az
[5: Energiatakarék] alatti [Kijelző kikapcs.] vagy [Kereső ki] beállításnál
megadott idő elteltével kikapcsol. A fényképezőgép ezt követően az [Autom.
kikapcs.] beállításnál megadott idő elteltével kikapcsol (=372).
oo A (külön megvásárolható) HTC-100 HDMI-kábellel a televízió képernyőjén is
megjelenítheti a képet (=308). Felhívjuk figyelmét, hogy ilyenkor hang nem
hallható.
234
Videofelvétel
Videófelvételhez állítsa a módválasztó tárcsát
<k> helyzetbe.
zz Az oldal címétől jobbra látható M ikon azt jelzi, hogy a funkció csak
a kézi exponálás üzemmódokban érhető el (=241).
oo Úgy is elkezdheti a videózást, hogy állóképek rögzítése közben megnyomja
a videofelvétel gombot.
oo Emellett a videofelvételi módot [z: Felvételi mód] értékről átállíthatja,
miután a Módválasztó tárcsát <k> állásba állította.
235
Lapfülek: Videofelvétel
zzFelvételkészítés 1
=239
=249
=256
=257
=260
zzFelvételkészítés 2
=285
=262
=285
=274
zzFelvételkészítés 3
=128
=286
=136
=287
=288
=138
=289
236
Lapfülek: Videofelvétel
zzFelvételkészítés 4
=142
=143
=145
=148
=157
=290
zzFelvételkészítés 5
=188
=280
=198
=183
zzFelvételkészítés 6
=200
=282
=283
=216
oo Fókuszmódkapcsoló nélküli RF-objektívek használata esetén a [Fókuszmód]
lehetőség jelenik meg.
237
Lapfülek: Videofelvétel
[u] üzemmódban a következő képernyők jelennek meg.
zzFelvételkészítés 1
=239
=257
zzFelvételkészítés 2
=285
=274
zzFelvételkészítés 3
=188
=280
=198
=183
238
Videofelvétel
k Felvétel automatikus expozícióval
A téma aktuális fényességének megfelelő automatikus
expozíciószabályozás történik.
a módválasztó tárcsát <k>
1 Állítsa
helyzetbe.
2 Nyomja meg a <0> gombot.
a [k] menüpontot.
3 Válassza
zz A <W> <X> gombokkal válassza
ki a [k (Videó auto expo.-val)]
lehetőséget, majd nyomja meg a <0>
gombot.
zz A kiválasztáshoz a <6> vagy <5>
tárcsát is elforgathatja.
a témára.
4 Fókuszáljon
zz Videofelvétel készítése előtt automatikus
fókusszal vagy kézi fókusszal
fókuszáljon (=190–=197, =214).
zz A [z: Servo AF videóhoz]
beállítása alapértelmezés szerint
[Engedélyezés] annak érdekében,
hogy a fényképezőgép folyamatosan
fókuszálhasson (=280).
zz Ha félig lenyomja az exponálógombot,
a fényképezőgép az aktuális AFmódszerrel fókuszál.
239
Videofelvétel
a videót.
5 Rögzítse
zz A videofelvétel elkezdéséhez nyomja
(1)
meg a Videofelvétel gombot.
gg A videofelvétel készítése közben
a „oREC” jelzés (1) látszik a képernyő
jobb felső sarkában.
gg A hangot a jelzett helyekre beépített
mikrofonok érzékelik (2).
zz A videofelvétel leállításához nyomja meg
újra a Videofelvétel gombot.
(2)
oo A Gyorsvezérlés képernyő a 2. lépés után jelenik meg, ha a [5: Mód segéd]
beállítása [Tilt]. A <Y> <Z> gombokkal válassza ki a [k] lehetőséget.
oo A <A> gomb megnyomásával rögzíthető az expozíció (AE-rögzítés). Miután
alkalmazta az AE-rögzítés funkciót a videofelvétel készítése során, a <S>
gomb megnyomásával vonhatja vissza ezt a műveletet. (Az AE-rögzítés
a <S> gomb lenyomásáig megmarad.)
oo Az expozíciókompenzáció legfeljebb ±3 lépés tartományban állítható be.
oo A készülék nem rögzíti az ISO-érzékenységet, a záridőt és a rekesznyílás
értékét a videó Exif-adataiba.
oo A fényképezőgép kompatibilis a Speedlite vakuk azon funkciójával, amely
automatikusan bekapcsolja a LED-fényforrást, amennyiben gyenge
fényviszonyok mellett vesz fel videókat automatikus expozícióval. További
információkért olvassa el a LED-fényforrással felszerelt Speedlite vaku
kezelési kézikönyvét.
ISO-érzékenység [k] módban
Az ISO-érzékenység beállítása automatikus. Az ISO-érzékenységgel
kapcsolatos részletes tudnivalókért lásd: =588.
240
Videofelvétel
M Kézi expozíció
A videofelvétel zárideje, rekeszértéke és ISO-érzékenysége manuálisan
szabályozható.
a módválasztó tárcsát <k>
1 Állítsa
helyzetbe.
2 Nyomja meg a <0> gombot.
ki az [M] menüpontot.
3 Válassza
zz A <W> <X> gombokkal válassza
ki a [M (Videó kézi expo.-val)]
lehetőséget, majd nyomja meg a <0>
gombot.
zz A kiválasztáshoz a <6> vagy <5>
tárcsát is elforgathatja.
be az ISO-érzékenységet.
4 Állítsa
zz Nyomja meg az <B> gombot.
zz Forgassa el a <5> tárcsát a kívánt
ISO-érzékenység beállításához.
zz A beállításhoz forgassa el a <6>
tárcsát.
241
Videofelvétel
be a záridőt (1) és
5 Állítsa
a rekesznyílást (2).
zz Nyomja le félig az exponálógombot,
és ellenőrizze az expozíciószint-jelzőt.
zz A záridő beállításához forgassa el
a <6> tárcsát. A rekesz beállításához
forgassa el a <5> tárcsát.
zz A záridő 1/4000 mp és 1/8 mp közötti
tartományban állítható.
(1)
(2)
és készítse el
6 Fókuszáljon,
a videofelvételt.
zz Az eljárás megegyezik a „Felvétel
automatikus expozícióval” rész 4. és
5. lépésével (=239–=240).
oo A Gyorsvezérlés képernyő a 2. lépés után jelenik meg, ha a [5: Mód segéd]
beállítása [Tilt]. A <Y> <Z> gombokkal válassza ki az [M] lehetőséget.
242
Videofelvétel
oo Videofelvételhez az ISO-érzékenység nem terjeszthető ki az L (az ISO 50
megfelelője) értékig.
oo Ha állóképek készítéséről videofelvételre vált, a rögzítés megkezdése előtt
ellenőrizze a fényképezőgép beállításait.
oo Videofelvétel készítése közben ne változtassa meg a záridőt és
a rekeszértéket. Módosításuk esetén a videóra rákerül az expozíció változása,
illetve a felvétel a nagy ISO-érzékenység miatt zajossá válhat.
oo Ha mozgó témáról készít videofelvételt, körülbelül 1/25 mp és 1/125 mp közötti
záridő ajánlott. Minél rövidebb a záridő, annál kevésbé tűnik egyenletesnek
a téma mozgása.
oo Ha fénycsöves vagy LED-es megvilágítás mellett módosítja a záridőt, a kép
villódzhat.
oo Az Automatikus ISO beállításával ±3 lépés tartományban meghatározható az
expozíciókompenzáció.
oo Ha automatikus ISO-beállítást választott, a <A> gomb lenyomásával
rögzítheti az ISO-érzékenységet. Miután rögzítette az ISO-érzékenységet
a videofelvétel készítése során, a <S> gomb megnyomásával vonhatja
vissza a műveletet. (Az ISO-érzékenység rögzítése a <S> gomb
lenyomásáig megmarad.)
oo Ha megnyomja a <A> gombot, és újrakomponálja a felvételt,
az expozíciószint-jelzőn láthatja az aktuális és a <A> gomb megnyomásakor
használt expozíciószint közötti különbséget.
oo Amikor a fényképezőgép készen áll az [M] módban történő felvételkészítésre,
akkor az <B> gomb megnyomásával megjelenítheti a hisztogramot.
ISO-érzékenység [M] üzemmódban
Ön meghatározhatja manuálisan az ISO-érzékenységet, vagy az [AUTO]
beállítást választva megadhatja, hogy a rendszer automatikusan határozza
meg azt. Az ISO-érzékenységgel kapcsolatos részletes tudnivalókért lásd:
=589.
243
Videofelvétel
Állóképek rögzítése
Videofelvétel közben nem lehet állóképeket készíteni. Ha állóképet
szeretne készíteni, változtassa meg a felvételi módot a módválasztó tárcsa
elfordításával.
Információk megjelenítése (videofelvétel)
A videofelvétel során megjelenő ikonokkal kapcsolatos további
információkért olvassa el a =593. oldalt.
244
Videofelvétel
A videofelvétel készítésével kapcsolatos figyelmeztetések
oo Ne irányítsa a fényképezőgépet erőteljes fényforrás, például a nap vagy
intenzív, mesterséges megvilágítás felé. Ez kárt tehet a képérzékelőben vagy
a fényképezőgép belső alkatrészeiben.
oo Amikor finom részletekkel rendelkező dolgot fényképez, moaré vagy nem
valósághű színek jelenhetnek meg a képen.
oo Ha <Q> vagy <Qw> beállítás esetén az ISO-érzékenység vagy
a rekeszérték a videofelvétel közben megváltozik, lehetséges, hogy
a fehéregyensúly is módosul.
oo Ha fénycsöves vagy LED-es megvilágítással készít videofelvételt, előfordulhat,
hogy a videokép villódzik.
oo Ha a gyenge fényben végzett videofelvétel közben USM objektívvel használja
az automatikus élességállítást, akkor a videón rögzülhetnek az expozíció
változásai. Ugyanilyen zaj jelenhet meg akkor, amikor bizonyos, elektronikus
élességállító gyűrűvel ellátott objektívek használatakor kézzel állítja az
élességet.
oo Amennyiben videofelvétel készítése során nagyítást szeretne végezni,
javasoljuk, hogy készítsen néhány próbavideót. A videofelvétel közben
végzett zoomolás az expozíció változását, az objektív hangjának rögzítését,
egyenetlen hangszintet és a fókusz elvesztését okozhatja.
oo A nagy rekesznyílás-értékek késleltethetik vagy megakadályozhatják a pontos
fókuszálást.
oo Ha a videofelvétel közben automatikus élességállítást végez, a következők
bármelyik előfordulhat: az élesség rövid időre nagymértékben megváltozhat,
a felvételre rákerülhetnek a videó fényerejének változásai, a videofelvétel egy
pillanatra leállhat, az objektív hangja rákerülhet a felvételre.
oo Ügyeljen rá, hogy ujjával vagy más tárggyal ne takarja el a beépített
mikrofonokat (=240).
oo „A videofelvétellel kapcsolatos általános figyelmeztetések” című részt
a =291–=292. oldalon találja.
oo Szükség esetén olvassa el „Az állóképek rögzítésére vonatkozó általános
megjegyzések” című részt is a =231–=234 oldalon.
245
Videofelvétel
A videofelvétel készítésével kapcsolatos megjegyzések
oo Amikor videofelvételt készít, minden alkalommal új videofájl jön létre a kártyán.
oo A videokép képmezeje 4K, Full HD és HD felbontású videók esetén kb. 100%.
oo A <p> gomb megnyomásával is fókuszálhat.
oo Ha szeretné, hogy az exponálógomb teljes lenyomásával elindítható és
leállítható legyen a videofelvétel, állítsa be az [5: Exponálógomb funkció
videókhoz] lehetőségnél a [Telj. lenyom.] beállítást a [Videó ind./leáll.]
értékre.
oo A sztereó hangot a fényképezőgép beépített mikrofonja rögzíti (=240).
oo Ha a fényképezőgép külső mikrofon BEMENETI csatlakozójához külső
mikrofont, például egy (külön kapható) DM-E1 sztereó mikrofont csatlakoztat,
a készülék ezt használja a beépített mikrofonok helyett (=258).
oo A legtöbb, 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott külső mikrofon csatlakoztatható
a fényképezőgéphez.
oo Az EF objektívekkel akkor lehet előbeállított fókuszt használni videofelvétel
közben, ha ezzel a funkcióval ellátott, 2011 második felében vagy ezt
követően megjelent (szuper) teleobjektívet használ.
oo A készülék az YCbCr 4:2:0 (8-bit) szín-mintavételezést és a Rec. ITU-R
BT.709 színteret használja a 4K, a Full HD és a HD felbontású videókhoz.
246
HDR videofelvétel
A magas dinamikatartományú videók még a nagyon kontrasztos jelenetek
esetén is megőrzik a részleteket a jelenet megvilágított részein.
a módválasztó tárcsát <k>
1 Állítsa
helyzetbe.
2 Nyomja meg a <0> gombot.
a [u] lehetőséget.
3 Válassza
zz A <W> <X> gombokkal válassza ki
a [u (HDR videó)] lehetőséget, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz A kiválasztáshoz a <6> vagy <5>
tárcsát is elforgathatja.
HDR videofelvételt.
4 Készítsen
zz Készítse el a felvételt ugyanúgy, mintha
normál videofelvételt készítene.
zz A fájlméretekkel és rögzítési időkkel
kapcsolatos részletes információkért
lásd a táblázatot a következő oldalon:
=586.
247
HDR videofelvétel
oo A [z: Videóvágás] nem érhető el.
oo Mivel a készülék több képkocka egyesítésével hozza létre a HDR-videókat,
a videó egyes részei torzan jelenhetnek meg. Kézben való tartáskor
a fényképezőgép bemozdulása esetén a torzítás jobban észrevehető.
Állvány használata ajánlott. Vegye figyelembe, hogy még állvány használata
esetén is fokozottabban észlelhetők szellemképek vagy zaj, ha a HDRvideót normál lejátszás helyett kockáról kockára, illetve lassított lejátszásban
tekinti meg.
oo Ha módosítja a HDR-videofelvétel beállításait, a kép színei és fényereje egy
rövid időre jelentősen megváltozhatnak. Ezenfelül a videó egy kis ideig nem
frissül, és a kép is megáll. Ne felejtse el ezt, amikor külső eszközökre, HDMI-n
keresztül rögzít videókat.
oo A felvételi méret L6X (NTSC) vagy L5X (PAL). A videók
rögzítése HD felbontásban történik EF-S objektívek használata esetén.
oo Az ISO-érzékenység beállítása automatikus a HDR-videók felvétele során.
248
A videofelvétel méretének beállítása
A [z: Videofelv. méret] lapon adja
meg a képméretet, a képfrekvenciát és
a tömörítési módot. (A videót új MP4fájlként rögzíti a fényképezőgép.)
A [Videofelv. méret] képernyőn megjelenő
képfrekvencia a [5: Videorendszer]
beállítástól (=378) függően
automatikusan változik.
oo A kártya videofelvételek rögzítéséhez szükséges olvasási/írási
sebessége (teljesítményre vonatkozó követelmények) a videofelvétel
méretétől függően eltérhet. A videofelvétel készítése előtt tekintse meg
a kártyateljesítményre vonatkozó követelményeket a =585. oldalon.
Képméret
zz[H] 3840 × 2160
A videofilmet 4K minőségben rögzíti. A képarány 16:9.
Csak akkor áll rendelkezésre, ha a Módválasztó tárcsa beállítása <k>.
zz[L] 1920 × 1080
A videofelvétel Teljes méretű felbontás (Full HD) minőségben készül.
A képarány 16:9.
zz[w] 1280 × 720
A videofelvétel HD minőségben készül. A képarány 16:9.
249
A videofelvétel méretének beállítása
oo Ha módosítja a [5: Videorendszer] beállítást, állítsa be ismét
a [z: Videofelv. méret] lehetőséget is.
oo Elképzelhető, hogy más eszközökön például nem lehet lejátszani a 4K és
az L8/7 videókat, mivel ezekhez jelentős feldolgozási teljesítmény
szükséges.
oo A tisztaság és a zaj a videofelvétel méretétől, a levágott felvétel beállításaitól,
valamint a használt objektívtől függően némileg változó lehet.
oo VGA minőségben nem rögzíthet videót.
4K videófelvétel
zz 4K videók készítéséhez nagy teljesítményű kártya szükséges. További
információkért olvassa el a „Videofelvétel rögzítésére alkalmas kártyák”
című részt a =585. oldalon.
zz A 4K videók készítése jelentős feldolgozási terheléssel jár, ilyenkor
a fényképezőgép belső hőmérséklete gyorsabban és magasabbra
emelkedhet. Ha videó készítésé során piros E ikon jelenik meg
a képernyőn, a kártya felforrósodhatott. Állítsa le a videózást,
várja meg, amíg a fényképezőgép kihűl, és csak ekkor távolítsa el
a kártyát. (Ne távolítsa el azonnal a kártyát.)
zz A 4K videókból bármelyik képkockát kiválaszthatja, és kb.
8,3 megapixeles (3840 × 2160) JPEG-állóképként mentheti a kártyára
(=306).
oo A kontrasztészlelés a fókuszáláshoz használható 4K videók felvétele esetén.
A fókuszálás tovább tarthat, mint HD vagy Full HD videók felvétele esetén.
250
A videofelvétel méretének beállítása
Videofelvétel lefedettsége
A képérzékelő lefedettsége videók esetén a videofelvétel méretétől,
a levágott felvétel beállításaitól, valamint a használt objektívtől függ.
Az EF-S objektívek esetében a készülék a kép közepénél körbevágja
a képet.
zzRF vagy EF objektívek: ha a [z: Videóvágás] a [Tilt] értékre
van állítva
(1)
(1)
(2)
(2)
Full HD
HD
4K time-lapse
Full HD time-lapse
4K
zzRF vagy EF objektívek: ha a [z: Videóvágás] az [Enged]
értékre van állítva
zzEF-S objektívek
(3)
(3)
(4)
(4)
HD
4K time-lapse
Full HD time-lapse
4K
oo A Full HD videók nem rögzíthetők EF-S objektívekkel, illetve
a [z: Videóvágás] beállítás [Enged] értéke esetén.
oo Ha a Videó digitális képstabilizálása funkcióval (=260) rögzíti a videót,
a készülék még jobban megvágja a képet a képernyő közepénél.
251
A videofelvétel méretének beállítása
zzKépfrekvencia (kép/másodperc: a másodpercenként
rögzített képek száma)
[8] 59,94fps / [6] 29,97fps
Olyan területeken, ahol a tv-készülékek által használt rendszer az
NTSC (Észak-Amerika, Japán, Dél-Korea, Mexikó stb.).
[7] 50,00fps / [5] 25,00fps
Olyan területeken, ahol a tv-készülékek a PAL rendszert használják
(Európa, Oroszország, Kína, Ausztrália stb.).
[4] 23,98fps
Ez főleg mozgóképekhez való. A 4 (23,98 kép/mp) beállítás akkor
érhető el, ha a [5: Videorendszer] az [NTSC-hez] értékre van
állítva.
zzTömörítési mód
[X] IPB (Normál)
Egyszerre több képkocka tömörítése a hatékony rögzítés érdekében.
[
] IPB (Enyhe)
A videót a készülék az IPB (normál) formátumnál alacsonyabb
bitsebességgel rögzíti, így a fájlméret is kisebb annál, a fájl pedig
több videolejátszó rendszerrel lesz kompatibilis. Ezzel a lehetséges
felvételi idő hosszabb lesz, mint az IPB (Normál) esetén (amennyiben
a kártya kapacitása azonos).
zzVideofelvétel formátuma
[C] MP4
A fényképezőgép minden videót MP4 formátumban rögzít
(fájlkiterjesztés: „.MP4”).
252
A videofelvétel méretének beállítása
Videofelvétel rögzítésére alkalmas kártyák
Ha részleteket szeretne a különböző videofelvételi méretekről, lásd:
=585.
Videofelvétel készítéséhez használjon nagy kapacitású, legalább
a =585. oldalon szereplő írási/olvasási sebességgel bíró kártyát
(ezt a kártya teljesítményre vonatkozó követelményei között találja meg)
vagy a specifikációknál jobb értékekkel rendelkező kártyát. Tesztelje
a kártyákat néhány videó felvételével annak biztosításához, hogy
helyes lesz a felvételkészítés az Ön által megadott méret esetén
(=249).
oo Mielőtt 4K minőségű videót készít, formázza a kártyát (=367).
oo Ha a videó készítéséhez lassú írási sebességű kártyát használ, előfordulhat,
hogy a készülék nem rögzíti megfelelően a videót. Ha pedig lassú olvasási
sebességű kártyát használ, előfordulhat, hogy a videó lejátszása nem lesz
megfelelő.
oo Videofelvételhez használjon nagy teljesítményű kártyát, amelynek írási
sebessége elegendő mértékben meghaladja az előírt bitsebességet.
oo Ha nem tudja megfelelően rögzíteni a videókat, formázza a kártyát,
és próbálkozzon újra. Ha a kártya formázása nem oldja meg a problémát,
tekintse meg a kártya gyártójának webhelyét.
oo Ha a kártyával jobb teljesítményt szeretne elérni, ajánlott a fényképezőgéppel
formázni azt a videofelvétel készítése előtt (=367).
oo A kártya írási/olvasási sebességének ellenőrzését illetően tekintse meg
a kártya gyártójának webhelyét stb.
253
A videofelvétel méretének beállítása
4 GB-nál nagyobb videofájlok
A felvételt akkor is megszakítás nélkül folytathatja, ha 4 GB-nál nagyobb
videókat készít.
zzA fényképezőgéppel formázott SD-/SDHC-kártyák használata
Ha a fényképezőgéppel formázza az SD-/SDHC-kártyát, a kártya FAT32
fájlrendszert kap.
Ha egy FAT32 fájlrendszerrel formázott kártyára rögzített videó fájlmérete
meghaladja a 4 GB-ot, akkor automatikusan új fájl jön létre.
A videó lejátszásakor a fájlokat egyesével kell lejátszani. A videofájlok
nem játszhatók le automatikusan egymás után. Ha az egyik videó
lejátszása véget ér, indítsa el a következő lejátszását.
zzA fényképezőgéppel formázott SDXC-kártyák használata
Ha a fényképezőgéppel formázza az SDXC-kártyát, a kártya exFAT
fájlrendszert kap.
Az exFAT fájlrendszerű kártyák használatakor a 4 GB-ot meghaladó
fájlméretű rögzített videókat is egyetlen fájlként menti a készülék
(nem osztja fel őket több fájlra).
oo Amikor 4 GB méretet meghaladó videofájlt importál egy számítógépre,
használja vagy az EOS Utility segédprogramot vagy egy kártyaolvasót
(=557). Elképzelhető, hogy a számítógép operációs rendszerének standard
funkcióival nem lehet 4 GB-nál nagyobb videofájlokat menteni.
254
A videofelvétel méretének beállítása
A videofelvétel teljes rögzítési ideje és a percenkénti
fájlméret
A különböző felvételi minőségekhez tartozó fájlméretekkel és rögzítési
idővel kapcsolatos részletes információkért lásd: =586.
Videofelvétel időtartamának korlátja
Egy videofelvétel maximális rögzítési időtartama 29 perc 59 másodperc.
Ha eléri a 29 perc 59 másodpercet, a rögzítés automatikusan leáll. Ha ismét
megnyomja a videofelvétel gombot, a rögzítés folytatódik (ezt a felvételt
a készülék új fájlba menti).
255
Videokivágás
RF vagy EF objektívek esetében beállíthatja, hogy a készülék a kép
közepénél körbevágja a képet, mintha teleobjektívet használna.
Ha EF-S objektívvel készíti el a videofelvételt, az ugyanolyan, mintha
használná a videokivágás funkciót.
a [z: Videóvágás]
1 Válassza
lehetőséget.
az [Enged] parancsot.
2 Válassza
gg A készülék kinagyítja a középső
területet.
oo Full HD videók nem vehetők fel videóvágással.
oo Ha a [z: Videó dig.képstab.] beállításnál az [Enged] vagy a [Speciális]
értéket választja, a készülék még jobban megvágja a kép szélét, így kisebb
lesz a felvételi területet.
oo A videokivágás funkció használata esetén rendelkezésre álló felvételi terület
ugyanaz lesz, mintha EF-S objektívvel készítené el a videót.
oo A 4K típusú videókat a készülék mindig a felvételi képernyő közepének
körülvágásával készíti, és a [z: Videóvágás] engedélyezése nem módosítja
a felvétel látószögét.
oo A felvételi területtel kapcsolatos további információkért lásd: =251.
256
A hangfelvétel beállítása
Videofelvétel közben a beépített sztereó
mikrofonnal vagy külső sztereó mikrofonnal
hangot is rögzíthet. Emellett a hangfelvétel
szintjét is tetszés szerint szabályozhatja.
Használja a [z: Hangfelvétel] lehetőséget
a hangfelvételi funkciók beállításához.
Hangfelvétel/hangrögzítés szintje
zzAutomatikus
A hangfelvétel szintje automatikusan kerül beállításra. Az automatikus
szintszabályozás a hangerő szintjének megfelelően automatikusan
működik.
zzKézi
A hangrögzítés szintjét tetszőlegesen szabályozhatja.
Állítsa be a hangrögzítés szintjét: válassza a [Felvét. szint] lehetőséget,
majd használja a <Y> <Z> gombokat, és közben figyelje a szintmérőt.
Figyelje a csúcsértékjelzőt, majd állítsa be úgy a szintmérőt, hogy a jobb
oldali „12” (-12 dB) jelzés időnként felvillanjon a leghangosabb hangok
esetén. Ha a hangerőszint meghaladja a „0” értéket, torzul a hang.
zzLetiltás
A készülék nem vesz fel hangot.
Szélzajszűrés
Ha az [Automatikus] beállítást választja, a készülék automatikusan
csökkenti a szél zaját a szabadban. Csak akkor aktiválódik,
ha a fényképezőgép beépített mikrofonját használja. A Szélzajszűrés
funkció bekapcsolása esetén a készülék bizonyos mértékig a mély hangok
mennyiségét is csökkenti.
257
A hangfelvétel beállítása
Csillapítás
Automatikusan csökkenti a túl magas hangerő okozta torzulást. A nagyon
hangos hangok még akkor is torz hangzást eredményezhetnek,
ha felvételkészítéskor a [Hangfelvétel] beállítása [Automatikus] vagy
[Kézi]. Ebben az esetben ajánlott az [Enged] beállítást választani.
zzMikrofon használata
A fényképezőgép beépített mikrofonja normál esetben sztereó hangot
rögzít.
Ha a fényképezőgép külső mikrofon BEMENETI csatlakozójához
(3,5 mm átmérőjű) mini sztereó dugóval (kereskedelmi forgalomban
kapható) külső mikrofont csatlakoztat, akkor az kap elsőbbséget. A (külön
megvásárolható) DM-E1 sztereó mikrofon ajánlott.
zzFejhallgató használata
Ha a fejhallgató-csatlakozóhoz kereskedelmi forgalomban kapható,
3,5 mm átmérőjű, mini dugóval felszerelt fejhallgatót csatlakoztat,
videofelvétel közben hallgathatja a hangot is. A fejhallgató hangerejének
módosításához nyomja le a <Q> gombot, válassza a [n] lehetőséget,
majd a <6> tárcsával válassza ki a kívánt értéket.
Videolejátszás közben is használhat fejhallgatót.
258
A hangfelvétel beállítása
oo A beépített vagy a külső mikrofon rögzítheti a Wi-Fi működésének hangját.
A hangfelvétel során nem ajánlott a vezeték nélküli kommunikációs funkció
használata.
oo Amikor külső mikrofont vagy fejhallgatót csatlakoztat a fényképezőgéphez,
győződjön meg arról, hogy teljes mértékben behelyezte a dugót.
oo A fényképezőgép beépített mikrofonja felvétel közben rögzíti a fényképezőgép
működési és mechanikai hangját is. A videó zajának csökkentése érdekében
használja a (külön megvásárolható) DM-E1 sztereó mikrofont.
oo A fényképezőgép külső mikrofon BEMENETI csatlakozójához kizárólag külső
mikrofont csatlakoztasson.
oo A fejhallgatón keresztül lejátszott hangra a készülék nem alkalmaz
zajcsökkentést. Ezért a videóhoz rögzített hang ettől eltérő lehet.
oo Ha fejhallgatóval hallgatja a hangot, ne módosítsa a [Hangfelvétel] beállítást.
Ez váratlan magas hangerőt eredményezhet, amitől megfájdulhat a füle.
oo Az [u] üzemmódban a [Hangfelvétel] lehetőséghez a [Be] és a [Ki]
értékek érhetők el. Ha szeretné, hogy a készülék automatikusan beállítsa
a hangrögzítés szintjét, válassza a [Be] értéket.
oo A készülék akkor is hangot ad le, ha a fényképezőgépet HDMI-n keresztül egy
televízióhoz csatlakoztatják, kivéve ha a [Hangfelvétel] beállítás értéke [Tilt].
oo Az L (bal) és R (jobb) hangcsatorna közti balansz nem szabályozható.
oo A hangot a készülék 48 kHz/16 bit mintavételi frekvenciával rögzíti.
259
Videó digitális képstabilizálása
A fényképezőgép beépített képstabilizátora elektronikus módon korrigálja
a videofelvétel közbeni bemozdulást. A funkció neve „Videó digitális
képstabilizálása”. A Videó digitális képstabilizálása funkció segítségével
akkor is stabilizálhatja képeit, ha a használt objektívban nincs Image
Stabilizer (Képstabilizátor). Ha beépített optikai Image Stabilizer
(Képstabilizátor) funkcióval felszerelt objektívet használ, állítsa az objektív
Image Stabilizer (Képstabilizátor) beállítását az <1> értékre.
a [z: Videó dig.képstab.]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
zzLetiltás (v)
A Videó digitális képstabilizálása le van tiltva.
zzEngedélyezés (w)
rendszer elvégzi a fényképezőgép bemozdulása utáni korrekciót. A gép
A
ilyenkor nagyítja a képet.
zzTovábbfejlesztett (x) (Nem jelenik meg az állóképek
rögzítésekor)
Az [Engedélyezés] beállításhoz képest erőteljesebben korrigálja
a fényképezőgép bemozdulását. A gép ilyenkor az előző beállításnál
jobban nagyítja a képet.
260
Videó digitális képstabilizálása
Kombinált IS
Még hatékonyabb korrigálást érhet el, ha a Videó digitális képstabilizálása
beállítást és egy Kombinált IS funkcióval felszerelt objektívet használt
a videofelvételhez. Ez a funkció az objektív és a fényképezőgép által
biztosított optikai és digitális képstabilizálási lehetőségeket kombinálja.
oo A Videó digitális képstabilizálása funkció nem használható, ha az objektív
Image Stabilizer (Képstabilizátor) kapcsolója <2> állásban van.
oo A Videó digitális képstabilizálása funkció és EF-S objektív vagy a videokivágás
beállítás használata mellett is lehető videót rögzíteni, de a felvételi terület még
kisebb lesz.
oo A 800 mm-nél nagyobb fókusztávolságú objektívek esetében a Videó digitális
képstabilizálása funkció nem használható.
oo Bizonyos, a videofelvétel méretére vonatkozó beállítások mellett a Videó
digitális képstabilizálása funkció által biztosított stabilizálás kevésbé lesz
hatékony.
oo Minél szélesebb a látószög (nagylátószög), annál hatékonyabb lesz
a képstabilizálás. Minél szélesebb a látószög, annál hatékonyabb lesz
a képstabilizálás. Minél szűkebb a látószög (tele állás), annál kevésbé
hatékonyabb lesz a képstabilizálás.
oo Javasoljuk, hogy a Videó digitális képstabilizálása funkciónál válassza
a [Letiltás] értéket, ha állványt használ.
oo A témától, illetve a felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy a Videó
digitális képstabilizálása funkció hatására a téma jelentősen elmosódottá válik
(a téma ideiglenesen életlennek tűnik).
oo Javasoljuk, hogy a Videó digitális képstabilizálása funkciónál válassza
a [Letiltás] beállítást, ha TS-E objektívet, halszemoptikás objektívet vagy nem
Canon gyártmányú objektívet használ.
oo Mivel a Videó digitális képstab. funkció felnagyítja a képet, a kép
szemcsésebbnek tűnik. Zaj, fénypontok stb. szintén láthatók lehetnek.
oo A Videó digitális képstab. funkciót nem minden objektív támogatja.
Részletekért tekintse meg a Canon webhelyét.
oo A Canon webhelyéről megtudhatja, hogy mely objektívek kompatibilisek
a Kombinált IS funkcióval.
oo Ha a Kombinált IS funkcióval kompatibilis objektívet csatlakoztat, a Videó
digitális képstabilizálása ikonja mellé egy „+” jel kerül (=260).
261
Time-lapse videók készítése
A bizonyos időközönként készített állóképek automatikus összefűzésével
4K vagy Full HD time-lapse videó készíthető. A Time-lapse videó sokkal
gyorsabban mutatja be a téma változását, mint az valójában bekövetkezett.
Hatékony a változó táj, a növények növekedése, a felhők mozgása stb.
rögzített pontról történő megfigyelése során.
A készülék MP4 formátumban, a következő minőségben rögzíti a timelapse videókat: H6W (NTSC)/H5W (PAL) 4K felvételnél,
illetve L 6 W (NTSC)/L 5 W (PAL) a Full HD-felvételeknél.
Ne feledje, hogy a képfrekvencia a [5: Videorendszer] beállítástól függően
automatikusan változik (=378).
felvételi módot.
1 Válasszon
zz Válassza a [k] (=239) vagy [M]
módot (=241).
a [z: Time-lapse videó]
2 Válassza
lehetőséget.
a [Time-lapse]
3 Válassza
lehetőséget.
jelenetet.
4 Válasszon
zz Válasszon egy jelenetet, amelyik
megfelel a felvételi helyzetnek.
zz Ha nagyobb szabadságot szeretne
a felvételi időköz és a felvételek száma
manuális beállításakor, válassza az
[Egyedi] lehetőséget.
262
Time-lapse videók készítése
be a felvételi időközt.
5 Állítsa
zz Válassza a [Időköz] (mp) opciót. A <Y>
(1)
(2)
<Z> gombok segítségével állítsa be,
majd nyomja meg az <0> gombot.
zz A szám beállításával kapcsolatban
lásd: [k: Szükséges idő] (1) és [3:
Lejátszási idő] (2).
Ha az [Egyedi] beállítás van
megadva
zz Válassza a [Időköz] (perc:mp) opciót.
(Másodpercenként egyszeres időköz
nem választható.)
zz Nyomja meg a <0> gombot;
ekkor megjelenik a <r> jelzés.
zz Válassza ki a kívánt számot, majd
nyomja meg a <0> gombot. (Újra
a <s> jelzés lesz látható.)
zz Az [OK] gombbal tárolja a beállítást.
meg a felvételek számát.
6 Adja
zz Válassza a [Felv.k.száma] lehetőséget.
A <Y> <Z> gombok segítségével
állítsa be, majd nyomja meg az <0>
gombot.
zz A szám beállításával kapcsolatban
lásd: [k: Szükséges idő] és [3:
Lejátszási idő].
Ha az [Egyedi] beállítás van
megadva
zz Válassza ki a számjegyet.
zz Nyomja meg a <0> gombot;
ekkor megjelenik a <r> jelzés.
zz Válassza ki a kívánt számot, majd
nyomja meg a <0> gombot.
(Újra a <s> jelzés lesz látható.)
zz Ellenőrizze, hogy nem piros színben
jelenik-e meg a [3: Lejátszási idő].
zz Az [OK] gombbal tárolja a beállítást.
263
Time-lapse videók készítése
oo A [Jelenet**] funkciónál az elérhető intervallumok és a felvételek száma
korlátozott, jelenet típusának megfelelően.
oo A Time-lapse videók rögzítésére alkalmas kártyákról (kártya teljesítményre
vonatkozó követelmények) lásd a =585. oldalt.
oo Ha a felvételek számának beállítása 3600, akkor a Time-lapse videó hossza
NTSC esetén kb. 2 perc, PAL esetén pedig kb. 2 perc 24 másodperc lesz.
7 Válassza ki a kívánt képméretet.
zzH (3840 × 2160)
A videofilmet 4K minőségben rögzíti. A képarány 16:9. A képfrekvencia
NTSC esetében 29,97 kép/mp (6), PAL esetében pedig 25,00 kép/
mp (5), a készülék pedig MP4 (C) formátumban, ALL-I (W)
tömörítéssel rögzíti a videókat.
zzL (1920 × 1080)
A videofelvétel Teljes méretű felbontás (Full HD) minőségben készül.
A képarány 16:9. A képfrekvencia NTSC esetében 29,97 kép/mp (6),
PAL esetében pedig 25,00 kép/mp (5), a készülék pedig MP4 (C)
formátumban, ALL-I (W) tömörítéssel rögzíti a videókat.
264
Time-lapse videók készítése
az [Autom. expozíció]
8 Konfigurálja
beállítást.
zz1. kockára
Amikor elkészíti az első felvételt, mérés megy végbemegy az expozíció
automatikus beállításához a fényerőnek megfelelően. Az első felvételre
meghatározott expozíció kerül alkalmazásra az összes következő
felvételhez. Más felvételkészítési funkciók beállításai közben az első
felvételre meghatározott beállítások kerülnek alkalmazásra az összes
következő felvételhez.
zzMinden kock.
A készülék minden további felvételnél is elvégzi a mérést az expozíció
automatikus, a fényerőnek megfelelő beállításához. Ne feledje, hogy
amennyiben az olyan funkciókat, mint a Képstílus vagy a fehéregyensúly
az [Automatikus] értékre állítja, azok beállítása automatikus lesz
a következő felvételek mindegyikénél.
a [Képerny. aut. Ki]
9 Konfigurálja
beállítást.
zzLetiltás
A kép még a Time-lapse videó felvétele során is látható. (A képernyő
csak a felvétel idejére kapcsol ki.) Ne feledje, hogy a képernyő
a felvételkészítés megkezdése után körülbelül 30 perccel kikapcsol.
zzEngedélyezés
Ne feledje, hogy a képernyő a felvételkészítés megkezdése után
körülbelül 10 másodperccel kikapcsol.
265
Time-lapse videók készítése
oo Time-lapse videó készítése közben az <B> gomb segítségével
kapcsolhatja ki és be a képernyőt.
be a hangjelzést.
10Állítsa
zz Válassza a [Felv.-nél sípol] lehetőséget.
zz Ha a [Letiltás] lehetőséget választja,
a hangjelzés nem szólal meg, amikor
a fényképezőgép elkészíti a felvételt.
11 Ellenőrizze a beállításokat.
(1)
(2)
(1) Szükséges idő
Azt az időt jelzi ki, amennyire szükség van a beállított számú felvétel
elkészítéséhez a megadott időintervallumban. Ha meghaladja a 24 órát,
akkor a „*** nap” jelenik meg.
(2) Lejátszási idő
A videofelvételi időt jeleníti meg (a videó lejátszásához szükséges időt)
annál a videónál olyankor, amikor Time-lapse videót készít 4K vagy Full
HD videóként a megadott időközönként készített állóképekből.
be a menüt.
12 Zárja
zz A menüképernyő kikapcsolásához
nyomja meg a <M> gombot.
266
Time-lapse videók készítése
el az üzenetet.
13 Olvassa
zz Olvassa el az üzenetet, és nyomja meg
az [OK] gombot.
próbafelvételeket.
14 Készítsen
zz Ahogyan az állóképek készítésénél,
állítsa be az expozíciót és
a felvételkészítési funkciókat,
majd nyomja le félig az exponálógombot
a fókuszáláshoz.
zz Tesztfelvételek készítéséhez nyomja
le teljesen az exponálógombot.
Az állóképeket rögzíti a fényképezőgép
a kártyára.
zz Ha nincsenek problémák
a próbafelvételekkel, folytassa
a következő lépéssel.
zz Próbafelvételek ismételt elkészítéséhez
ismételje meg ezt a lépést.
oo A próbafelvételeket a készülék JPEG 73 minőségben rögzíti.
oo [k] módban és [M] módban Auto. ISO esetén meghatározhatja az
Automatikus ISO felső határértékét. Ezt az [aAuto. maximum] pontnál
teheti meg az [z: kISO-érzékenység beállításai] között (=286).
oo Ha az [5: Exponálógomb funkció videókhoz] alatti [Félig lenyom.]
beállításnál a [Mérés+k Servo AF] lehetőséget választotta, time-lapse
videó felvétele esetén a készülék ezt automatikusan a [Mérés+One-Shot AF]
értékre módosítja.
267
Time-lapse videók készítése
le a videofelvétel gombot.
15 Nyomja
gg A fényképezőgép ekkor készen áll
a Time-lapse videó felvételére.
zz Ha vissza kíván térni a 14. lépéshez,
nyomja meg ismét a videofelvétel
gombot.
el a Time-lapse videót.
16 Készítse
zz Nyomja meg az <B> gombot, és
(1)
268
(2)
ellenőrizze újra a „Szükséges idő (1)”
és az „Időköz (2)” képernyőn megjelenő
értékeket.
zz A time-lapse videó elkezdéséhez
nyomja le teljesen az
exponálógombot.
zz Az automatikus fókusz nem működik
Time-lapse videó felvétele közben.
zz Amikor a készülék time-lapse videót
készít, a „oREC” felirat látható.
gg A beállított számú kép elkészítése után
a Time-lapse videó felvétele befejeződik.
zz A time-lapse videók készítésének
kikapcsolásához állítása a [Timelapse] beállítást a [Tilt] értékre.
Time-lapse videók készítése
oo Állvány használata ajánlott.
oo Javasoljuk, hogy készítsen próbafelvételeket és -videókat a 14. lépésben
leírtaknak megfelelően, mielőtt elkezdi a time-lapse videó készítését.
oo A videokép képmezeje 4K és Full HD felbontású videók esetén egyaránt
kb. 100%.
oo A folyamatban lévő time-lapse videofelvétel megszakításához nyomja le
teljesen az exponálógombot, vagy nyomja meg a videofelvétel gombot.
Az adott pontig felvett Time-lapse videót rögzíti a fényképezőgép a kártyára.
oo Ha a felvételhez szükséges idő meghaladja a 24 órát, de nem éri el a 48 órát,
akkor a „2 nap” felirat látható. Ha három vagy több nap szükséges, akkor
a napok száma 24 órás léptékekben látható.
oo Még ha a time-lapse videó lejátszási ideje kevesebb is, mint 1 másodperc,
a videofájl akkor is létrejön. A [Lejátszási idő] résznél a „00'00” lesz látható.
oo Ha a felvételi idő hosszú, javasolt a (külön kapható) hálózati kiegészítők
használata.
oo A készülék az YCbCr 4:2:0 (8-bit) szín-mintavételezést és a Rec. ITU-R
BT.709 színteret használja a 4K/Full HD time-lapse videókhoz.
oo Ha a kártyán nem áll rendelkezésre elegendő szabad hely a megadott számú
felvétel elkészítéséhez, akkor a [Lejátszási idő] felirat pirosan jelenik meg.
Bár a fényképezőgép képes a felvétel folytatására, a felvételkészítés leáll,
amikor a kártya megtelt.
oo Ha a videó mérete meghaladja a 4 GB-ot a [Felv.k.száma] beállításoknál,
és a kártyát nem exFAT fájlrendszerrel (=368) formázták, akkor
a [Lejátszási idő] pirosan jelenik meg. Ha továbbra is folytatja a felvételt ezen
körülmények között, és a videofájl mérete eléri a 4 GB-t, akkor a time-lapse
videó felvétele leáll.
269
Time-lapse videók készítése
oo Ne irányítsa a fényképezőgépet erőteljes fényforrás, például a nap vagy
intenzív, mesterséges megvilágítás felé. Ez kárt tehet a képérzékelőben vagy
a fényképezőgép belső alkatrészeiben.
oo Nem vehetők fel time-lapse videók akkor, ha a fényképezőgép csatlakozik egy
számítógéphez interfészkábelen keresztül, illetve HDMI-kábel csatlakoztatása
esetén.
oo A videóhoz való Servo AF nem működik.
oo Ha a záridő 1/30 mp. vagy lassabb, akkor a videó expozíciója nem jeleníthető
meg megfelelően (eltérő lehet a kész videóétól).
oo Ne mozdítsa el a zoom objektívet Time-lapse videó felvétele közben.
Az objektív elforgatása esetén előfordulhat, hogy a kép fókusz nélküli lesz,
az expozíció megváltozhat, és lehet, hogy az objektívtorzítás korrekciója nem
működik megfelelően.
oo Ha villódzó fényben készít time-lapse videót, akkor képvillódzás, vízszintes
csíkok (zaj) vagy helytelen expozíció jelentkezhet a felvételen.
oo A time-lapse videók rögzítése során megjelenített képek eltérhetnek
a végleges videótól. (Például a villódzó fényforrások által okozott nem
konzisztens fényerőben vagy a nagy ISO-érzékenység által okozott zajban.)
oo Amikor kevés a fény, és Time-lapse videót készít, a felvétel közben megjelenő
kép eltérhet a videóban ténylegesen rögzítettől. Ilyenkor a <g> ikon
villogni fog.
oo Ha jobbra vagy balra mozgatja a fényképezőgépet (pásztázás), vagy mozgó
témáról készít felvételt Time-lapse videó készítése során, a kép rendkívül
torznak tűnhet.
oo A Time-lapse videó felvétele során az automatikus kikapcsolás nem működik.
Emellett nem módosíthat a felvételi funkció és a menüfunkciók beállításain,
és nem játszhat le képeket stb.
oo Time-lapse videóknál hangrögzítés nem történik.
oo A time-lapse videó készítése közben az exponálógomb teljes lenyomásával
elindíthatja vagy leállíthatja a videofelvételt, az [5: Exponálógomb funkció
videókhoz] beállításától függetlenül.
oo Ha az [Időköz] beállítása 3 másodpercnél kevesebb, és az [Autom.
expozíció] beállítása [Minden kock.], amennyiben a fényerő lényegesen eltér
az előző felvételétől, akkor a fényképezőgép nem a beállított időközönként
rögzíti a felvételeket.
270
Time-lapse videók készítése
oo Ha a záridő hosszabb, mint a felvételi időköz (például hosszú záridőt
használ), vagy ha a készülék automatikusan lassabb záridőt állított be, akkor
a fényképezőgép nem minden esetben képes a beállított időközönkénti
felvételkészítésre. A záridővel közel megegyező felvételi időköz is
megakadályozhatja a fényképezést.
oo Ha a következő ütemezett felvétel nem lehetséges, akkor a készülék átugorja
azt. Ez lelassíthatja a Time-lapse videó felvételi idejét.
oo Ha a beállított felvételkészítési funkciók vagy a kártya teljesítménye miatt
a kártyára írás időtartama túllépi a felvételek közötti időköz hosszát, akkor
előfordulhat, hogy néhány felvétel nem készül el a beállított időköz elteltével.
oo Még ha a [Képerny. aut. Ki] beállítása [Tilt] is, a képernyő kikapcsol az
exponálás idejére. Azt is jegyezze meg, hogy a képek nem jeleníthetők meg,
ha a felvételek közötti időköz túl rövid.
oo A rögzített képeket nem veszi fel a készülék állóképekként. Még ha le is állítja
a Time-lapse videó felvételét egyetlen felvétel után, akkor is videóként menti
a készülék az állományt.
oo Ha a fényképezőgépet számítógéphez csatlakoztatja egy interfészkábellel,
és az EOS Utility (EOS-szoftver) programot használja, a [z: Time-lapse
videó] beállításnál adja meg a [Tilt] értéket. Ha a beállítás nem a [Tilt],
a fényképezőgép nem tud kommunikálni a számítógéppel.
oo A Time-lapse videó felvétele során az objektív Image Stabilizer
(Képstabilizátor) nem működik.
oo A time-lapse videó felvétele leáll, ha a tápkapcsolót az <2> állásba
kapcsolják vagy ha a beállításnál a [Tilt] értéket adják meg.
oo A vaku a vakuzás beállítása esetén sem villan.
oo Az alábbi műveletek esetén a time-lapse videó készenléti módja kikapcsol,
és a készülék a [Tilt] értékre állítja a funkciót.
• Ha az [5: Érzékelő tisztítása] lehetőségnél a [Tisztítás indításaf] vagy
az [5: Összes f.gépbeáll. törlése] lehetőséget választja.
• Forgassa el a módválasztó tárcsát.
271
Time-lapse videók készítése
oo Ha úgy indítja el a time-lapse videó felvételét, hogy a fehér <s> hőmérsékletfigyelmeztetés (=291) még látható, a time-lapse videó képminősége
a vártnál gyengébb lehet. Javasoljuk, hogy akkor kezdje el a Time-lapse
videó felvételét, miután a fehér <s> eltűnik (azaz a fényképezőgép belső
hőmérséklete csökken).
oo Ha az [Autom. expozíció] beállítása [Minden kock.], bizonyos
üzemmódokban a készülék nem rögzíti a time-lapse videó Exif-adataiba az
ISO-érzékenységet, a záridőt és a rekesznyílás értékét.
272
Time-lapse videók készítése
oo A BR-E1 vezeték nélküli távvezérlő (külön kapható) segítségével is elindíthatja
és leállíthatja a time-lapse videofelvételt.
BR-E1 vezeték nélküli távvezérlő
• Először párosítsa a BR-E1 vez.nélk.távvezérlőt a fényképezőgéppel
(=399).
• Állítsa a [z: Távvezérlés] lehetőséget az [Enged] értékre.
• Készítsen tesztfelvételeket, majd amikor a fényképezőgép készen áll
a felvételekre (15. lépés, =268), állítsa a BR-E1 kioldás mód/videofelvétel
kapcsolót <o> állásba (azonnali kioldás) vagy <2> állásba (kioldás
2 másodperces késleltetés után).
• Ha a távvezérlő kapcsolójának beállítása <k>, akkor a time-lapse videó
felvétele nem tud elindulni.
Fényképezőgép állapota/ <o> Azonnali kioldás
<k> Videófelvétel
távvezérlési beállítás
<2> 2 mp. késleltetés
Felvételre kész
Próbafelvétel képernyője Próbafelvétel
állapothoz
Megkezdi a felvétel
Próbafelvétel
Felvételre kész
készítését
képernyőjéhez
Time-lapse videó
Befejeződik
Befejeződik a felvétel
felvétele közben
a felvétel
Lehetséges idő time-lapse videó felvételekor (becslés)
Ha szeretne útmutatást kapni arról, hogy mennyi időn keresztül készíthet
time-lapse videót (amíg az akkumulátor le nem merül), olvassa el
az =587. oldalt.
273
Video-pillanatképek rögzítése
Rögzítsen néhány videopillanatképet, amelyek egyenként néhány
másodpercesek, és a fényképezőgép egyesíti őket egy videopillanatképalbumban, amelyik megjeleníti az adott kirándulás vagy esemény pillanatait.
A video-pillanatképek akkor állnak rendelkezésre, ha a videofelvétel
beállított mérete L6X (NTSC) vagy L5X (PAL).
A videopillanatkép-albumok háttérzenével együtt is lejátszhatók (=336).
Videopillanatkép-album létrehozása
Videó
1. pillanatkép
Videó
2. pillanatkép
Videó
pillanatkép **
Videopillanatkép-album
Rögzítési idő beállítása video-pillanatképenként
felvételi módot.
1 Válasszon
zz Válassza a [k] (=239) vagy [M]
módot (=241).
ki a [z: Videó
2 Válassza
pillanatkép] elemet.
3 Válassza az [Enged] parancsot.
274
Video-pillanatképek rögzítése
az [Albumbeállítások]
4 Válassza
lehetőséget.
az [Új album létrehozása]
5 Válassza
lehetőséget.
zz Olvassa el az üzenetet, és nyomja meg
az [OK] gombot.
meg a lejátszási időt.
6 Adja
zz Adja meg a lejátszási időt videopillanatképenként.
meg a lejátszási effektust.
7 Adja
zz Ez a beállítás határozza meg, hogy
milyen gyors legyen az albumok
lejátszása.
a szükséges
8 Ellenőrizze
felvételi időt.
zz Megjelenik az egyes video-pillanatképek
rögzítéséhez szükséges idő (1)
a lejátszási idő és effektus alapján.
(1)
275
Video-pillanatképek rögzítése
be a menüt.
9 Zárja
zz A menü bezárásához nyomja meg
a <M> gombot.
gg Megjelenik egy kék sáv a rögzítési
idővel (2).
zz Lépjen a „Videopillanatkép-albumok
létrehozása” fejezetre.
(2)
Videopillanatkép-albumok létrehozása
el az első video10Készítse
pillanatképet.
zz A felvétel elkezdéséhez nyomja meg
a Videofelvétel gombot.
gg A kék sáv, amely a felvételi időt jelzi,
fokozatosan csökken, és a megadott
idő letelte után automatikusan leáll
a felvételkészítés.
gg Megjelenik egy megerősítő üzenet
(=277).
a felvételt videopillanatkép11 Mentse
albumként.
zz Válassza a [J Mentés albumként]
lehetőséget.
zz A klip mentésre kerül az album első
video-pillanatképeként.
el a következő video12 Készítse
pillanatképeket.
zz A következő video-pillanatkép
elkészítéséhez ismételje meg
a 10. lépést.
zz Válassza a [J Hozzáadás albumhoz]
lehetőséget.
zz Másik album létrehozásához válassza
a [W Mentés új albumként]
lehetőséget.
zz Szükség szerint ismételje meg az
12. lépést.
276
Video-pillanatképek rögzítése
le a video-pillanatképek
13 Állítsa
felvételét.
zz Állítsa be a [Videó pillanatkép] elemet
[Tilt] értékre. Ha hagyományos
videofelvételt kíván készíteni,
feltétlenül állítsa be a [Tilt] értéket.
zz A <M> gomb megnyomásával
kiléphet a menüből, és visszatérhet
a normál videofelvételhez.
A 11. és 12. lépésben választható lehetőségek
Funkció
Leírás
A klip mentésre kerül az album első videoJ Mentés albumként (11. lépés)
pillanatképeként.
Hozzáadja az aktuális video-pillanatképet
J Hozzáadás albumhoz (12. lépés)
a legutóbb rögzített albumhoz.
Új albumot hoz létre, és a videoklipet annak
első video-pillanatképeként menti. Ez az
W Mentés új albumként (12. lépés)
albumfájl eltér a legutóbb rögzítettől.
Lejátssza az éppen rögzített videoW Video-pillanatkép megjelenítése
(11. és 12. lépés)
pillanatképet.
Törli a nemrégiben rögzített video-pillanatképet
r Nincs mentés albumba (11. lépés)
anélkül, hogy mentené egy albumba. Válassza
r Törlés – nincs mentés albumba
az [OK] lehetőséget a megerősítést kérő
(12. lépés)
párbeszédpanelen.
oo Ha úgy dönt, hogy azonnal rögzíteni szeretné a következő video-pillanatképet,
állítsa a [Jóváh.üz. megjel.] értékét a [z: Videó pillanatkép] alatt [Tiltás]
értékre. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy azonnal, megerősítő üzenet nélkül
rögzítse a következő video-pillanatképet.
277
Video-pillanatképek rögzítése
Hozzáadás meglévő albumhoz
a [Hozzáadás meglévő
1 Válassza
albumhoz] lehetőséget.
zz Kövesse a =275. oldal 5. lépését
a [Hozzáadás meglévő albumhoz]
beállítás kiválasztásához.
ki egy meglévő albumot.
2 Válasszon
zz Forgassa el a <5> tárcsát a meglévő
album kiválasztásához, majd nyomja
meg a <0> gombot.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
gg Egyes videopillanatkép-beállítások
frissülnek annak érdekében, hogy
megegyezzenek a meglévő album
beállításaival.
be a menüt.
3 Zárja
zz A menü bezárásához nyomja meg
a <M> gombot.
gg Megjelenik a video-pillanatkép felvételi
képernyője.
video-pillanatképet.
4 Rögzítsen
zz Rögzítse a video-pillanatképet, lásd:
„Videopillanatkép-albumok létrehozása”
(=276).
oo Más fényképezőgéppel készített albumok nem választhatók erre a célra.
278
Video-pillanatképek rögzítése
Általános óvintézkedések a video-pillanatképekkel kapcsolatban
oo Nincs hangfelvétel olyankor, ha a [Lejátszási effektus] beállítása
[1/2x sebesség] vagy [2x sebesség].
oo A video-pillanatképekénti felvételi időtartam csupán hozzávetőleges
érték. Enyhén eltérhet a lejátszás során jelzett tényleges felvételi időtől,
a képfrekvencia és más tényezők függvényében.
279
A Servo AF használata videóhoz funkció
beállítása
Amennyiben ez a funkció engedélyezett, a fényképezőgép folyamatosan
a témára fókuszál a videofelvétel során.
a [z: Servo AF videóhoz]
1 Válassza
lehetőséget.
az [Engedélyezés]
2 Válassza
parancsot.
zzHa az [Engedélyezés] beállítás van megadva:
A fényképezőgép akkor is folyamatosan a témára fókuszál, ha nem
nyomja le félig az exponálógombot.
Ha a fókuszt egy adott pozíción kívánja tartani, vagy ha nem szeretné,
hogy az objektív mechanikus hangja beszűrődjön a felvételbe,
a képernyő bal alsó sarkában lévő [ Z ] elem megérintésével
ideiglenesen leállíthatja a Servo AF használata videóhoz funkció
használatát.
Ha szünetelteti a Servo AF használata videóhoz funkciót, és azt
követően visszalép a videofelvételhez, hogy előzőleg megnyomta
a <M> vagy a <x> gombot, illetve módosította az AF-módszert,
a Servo AF használata videóhoz funkció ismét bekapcsol.
zzHa a [Letiltás] beállítás van megadva:
A fókuszáláshoz nyomja le félig a exponálógombot, vagy nyomja meg
az <p> gombot.
280
A Servo AF használata videóhoz funkció beállítása
A [Servo AF videóhoz] menüpont [Engedélyezés] beállítása
esetén érvényes figyelmeztetések
oo Az élességállítást nehezítő felvételkészítési körülmények
• A fényképezőgéptől távolodó vagy a fényképezőgép felé közeledő, gyorsan
mozgó téma.
• A fényképezőgép előtt kis távolságban mozgó téma.
• Nagy f/szám használatakor.
• Lásd még „Az élességállítást nehezítő felvételkészítési körülmények”
szakaszt a =197. oldalon.
oo Mivel az objektív és az akkumulátor is folyamatosan használatban van,
a videofelvétel maximális időtartama (=586) lecsökken.
oo Bizonyos objektívek esetén az élesítés mechanikus zaja is rákerülhet
a felvételre. Ilyen esetben a videó zajának csökkentése érdekében használja
a (külön megvásárolható) DM-E1 sztereó mikrofont.
oo A Servo AF használata videóhoz nagyítás vagy nagyított nézet használata
közben szünetel.
oo Videorögzítés közben, ha a téma közeledik vagy távolodik, illetve
a fényképezőgépet vízszintesen vagy függőlegesen mozgatja (pásztázás),
a rögzített kép rövid időre kiterjedhet vagy összehúzódhat (változás állhat be
a kép nagyításában).
281
A Servo AF használata videóhoz funkció beállítása
Servo AF használata videóhoz – követési érzékenység
A követési érzékenységet állíthatja be (egy és hét között), amely azokban
az esetekben érzékelhető reakcióidőt jelenti, amikor a téma eltávolodik az
AF-ponttól a Servo AF videóhoz funkció használata esetén, amikor zavaró
objektumok haladnak el az AF-pontok előtt vagy amikor pásztázást végez.
a [z: Servo AF
1 Válassza
h.videóhoz köv.érz] lehetőséget.
zz Gyenge: -3/-2/-1
Ezzel a beállítással a fényképezőgép
kisebb eséllyel kezd el másik témát
követni, amikor a fő téma eltávolodik az
AF-ponttól. Minél közelebb van a beállítás
a mínusz (–) jelhez, annál kisebb az
esély arra, hogy a fényképezőgép másik
témát kezdjen követni. Akkor hatékony,
ha meg szeretné akadályozni, hogy az
AF-pontok hirtelen elkezdjenek követni
egy nem kívánt témát a pásztázás során,
vagy akkor, ha valami kitakarja a témát
az AF-pont elől.
Érzékeny: +1/+2/+3
Ezzel a beállítással a fényképezőgép gyorsabban reagál az AFpontokat lefedő témák követésekor. Minél közelebb van a beállítás
a (+) jelhez, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Akkor hasznos,
ha olyan témát szeretne követni, amelynek fényképezőgéphez
viszonyított távolsága változik, illetve ha gyorsan szeretne másik
témára fókuszálni.
oo Nincs hatása (a beállítás le van tiltva) a 4K videófelvétel beállítása esetén.
oo Akkor állítható be, ha a [z: Servo AF videóhoz] beállítás az [Enged], az [z:
AF-módszer] pedig az [1 AF-pont] opcióra van állítva.
oo Ha a [z: AF-módszer] beállítást az [1 AF-pont] értéktől eltérő értékre állítja,
az olyan, mintha a fényképezőgépet a [0] beállítással használná.
282
A Servo AF használata videóhoz funkció beállítása
Servo AF használata videóhoz – sebesség
Beállíthatja a Servo AF használata videóhoz funkció AF-sebességét és
működési feltételeit.
A funkció akkor engedélyezett, ha a videofelvétel közbeni lassú
fókuszátmenetet* támogató objektívet használ.
a [z: Servo AF h.
1 Válassza
videóhoz seb.] lehetőséget.
zz Ha aktív:
A [Mindig bekapcs.] beállítás
megadásával mindig az AF sebesség
érvényesül a videofelvételeknél
(a videofelvétel előtt és közben).
A [Felvétel közben] beállítással pedig
az AF sebesség csak videók felvétele
közben érvényesül.
zz AF sebessége:
A kívánt hatás eléréséhez az AFbeállítás (fókuszátmenet) sebessége
a normál sebességtől (0) a lassúig
hét, illetve gyors sebességnél két
szintre állítható a videokészítés kívánt
effektjének elérése érdekében.
* A videofelvétel közbeni lassú fókuszátmenetet támogató
objektívek
A 2009-ben és azóta gyártott USM és STM objektívek kompatibilisek.
Részletekért tekintse meg a Canon webhelyét.
283
A Servo AF használata videóhoz funkció beállítása
oo Bizonyos objektívek esetén a sebesség akkor se változik, ha módosítja az AF
sebességét.
oo Nincs hatása (a beállítás le van tiltva) a 4K videófelvétel beállítása esetén.
oo Akkor állítható be, ha a [z: Servo AF videóhoz] beállítás az [Enged],
az [z: AF-módszer] pedig az [1 AF-pont] opcióra van állítva.
oo Ha a [z: AF-módszer] beállítást az [1 AF-pont] értéktől eltérő értékre állítja,
az olyan, mintha az [AF sebesség] beállítás a [Normál (0)] értékre lenne
állítva.
oo A [z: Servo AF h. videóhoz seb.] lehetőségtől jobbra látható csillag azt
jelzi, hogy az alapértelmezett beállítás módosítva lett.
284
Egyéb menüfunkciók
[z2]
zzObjektívtorzítás korrekciója
Beállíthatja, hogy a készülék a videók készítése közben korrigálja
a peremsötétedés, a torzítás és a kromatikus aberráció negatív hatásait.
Az objektívtorzítás korrekciójával kapcsolatos további információkért lásd:
=123.
zzFelvételek készítése távvezérléssel
Az [Enged] beállítás esetén a videofelvétel elindítható és leállítható
a BR‑E1 vezeték nélküli távvezérlővel is (külön kapható). Először
párosítsa a BR-E1 vezeték nélküli távvezérlőt a fényképezőgéppel
(=399).
BR-E1 vezeték nélküli távvezérlő
Állítsa a kioldási mód/videofelvételi mód kapcsolóját a <k> állásba,
majd nyomja meg a kioldógombot.
A time-lapse videók készítésével kapcsolatos további információkért lásd:
=273.
285
Egyéb menüfunkciók
[z3]
zzk ISO-érzékenység beállításai
ISO-érzékenységM
[M] üzemmódban az ISO-érzékenység manuálisan is beállítható.
Az Automatikus ISO beállítás is kiválasztható.
ISO-érzékenységtartomány
Full HD/HD vagy Full HD time-lapse videók készítése esetén Ön
állíthatja be a kézi ISO-érzékenység tartományát (az alsó és a felső
határértéket).
H tartománya
4K vagy 4K time-lapse videók készítése esetén Ön állíthatja be a kézi
ISO-érzékenység tartományát (az alsó és a felső határértéket).
Auto. maximum
Beállíthatja az Auto. ISO maximális értékét Full HD/HD videófelvétel
esetén [k] módban, illetve [M] módban Auto. ISO esetén.
HAuto. maximum
Beállíthatja az Auto. ISO maximális értékét 4K videófelvétel esetén
[k] módban, illetve [M] módban Auto. ISO esetén.
aAuto. maximum
Beállíthatja az Auto. ISO maximális értékét 4K time-lapse/Full HD
time-lapse videófelvétel esetén [k] módban, illetve [M] módban
Auto. ISO esetén.
oo A kiterjesztett ISO-érzékenységek (a [H] jelöli) a következők: ISO 32000/40000
(Full HD/HD) és ISO 16000/20000/25600/32000/40000 (4K).
286
Egyéb menüfunkciók
zzCsúcsfény árnyalat elsőbbség
A videofelvételek készítése közben csökkentheti a világos területek
túlexponált részét. A csúcsfényárnyalat-elsőbbség funkcióval kapcsolatos
további információkért lásd: =137.
oo Ha a [z: Csúcsfény árnyalat elsőbbség] funkció használatával készít
videókat, a [Speciális] beállítás nem használható (nem jelenik meg).
287
Egyéb menüfunkciók
zzk Automatikus lassúzár
Ez a funkció rossz fényviszonyok mellett
automatikusan lelassítja a záridőt,
így a [Tilt] beállításnál fényesebb és
kevésbé zajos videókat készíthet vele.
[k] felvételi módban áll rendelkezésre.
Akkor érvényes, ha a videó felvételi
méretének képfrekvenciája 8 vagy 7.
Tilt
Lehetővé teszi, hogy simább, természetesebb mozgással rögzítse
a videókat, amelyekre a téma bemozdulása is kevésbé hat, mintha az
[Enged] értéket választaná. Ne feledje, hogy gyenge fényviszonyok
között sötétebbek lehetnek a videók, mintha az [Enged] értéket
használná.
Enged
Gyenge fényviszonyok mellett automatikusan 1/30 mp. (NTSC) vagy
1/25 mp. (PAL) értékre korlátozza a záridőt, így lehetővé teszi, hogy
fényesebb, kevésbé zajos videókat készítsen, mintha a [Tilt] beállítást
használná.
oo Javasoljuk, hogy ha gyenge fényviszonyok mellett rögzít mozgó témát vagy
szellemképek, például fénynyomok jelennek meg, válassz a [Tilt] beállítást.
288
Egyéb menüfunkciók
zzk Av 1/8-érték lépk.M
Ha RF objektívvel készít videót,
részletesebb skálán állíthatja be
a rekeszértéket.
[M] felvételi módban áll rendelkezésre.
Válassza az [Enged] lehetőséget,
ha szeretné 1/3-érték (vagy 1/2-érték)
helyett 1/8-értékre módosítani
a rekesznyílás lépésközét.
oo Az [kAv 1/8-érték lépk.] lehetőség nem érhető el (nem jelenik meg), ha EF
vagy EF-S objektívet használ.
oo Ha az [Enged] értéket választja, az [8C.Fn I-1: Expozíciós lépésköz] alatti
beállítások le vannak tiltva, és nincsenek hatással a fényképezésre.
289
Egyéb menüfunkciók
[z4]
zzHDMI adatok kijelzése
Konfigurálhatja az információk
megjelenítést a HDMI-kábelen történő
képkimenetnél.
zzAdatokkal
A felvételi adatok, az AF-pontok és a további információk a másik,
HDMI-n keresztül csatlakoztatott eszközön jelennek meg. Vegye
figyelembe, hogy kikapcsol a fényképezőgép képernyője.
A rögzített videók a kártyára kerülnek.
zzTiszta / H kimenet
A HDMI-kimenet kizárólag 4K videókra vonatkozik. A felvételi adatok
és az AF-pontok is megjelennek a fényképezőgépen, de nem kerül
rögzítésre kép a kártyán. Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi-kommunikáció
nem érhető el.
zzTiszta / L kimenet
A HDMI-kimenet kizárólag Full HD-videókra vonatkozik. A felvételi adatok
és az AF-pontok is megjelennek a fényképezőgépen, de nem kerül
rögzítésre kép a kártyán. Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi-kommunikáció
nem érhető el.
290
A videofelvétellel kapcsolatos általános
figyelmeztetések
Piros <E> belső hőmérsékletre figyelmeztető ikon
oo Ha a fényképezőgép belső hőmérséklete a huzamosabb ideig tartó
videofelvétel vagy a környezet magas hőmérséklete következtében megnő,
piros <E> ikon jelenik meg.
oo A piros <E> ikon arra figyelmeztet, hogy a videofelvétel hamarosan
automatikusan befejeződik. Ilyenkor addig nem tud új felvételt készíteni, amíg
a fényképezőgép belső hőmérséklete nem csökken. Kapcsolja ki a tápellátást,
és pihentesse egy kis ideig a fényképezőgépet.
oo Ha magas hőmérsékleten huzamosabb ideig videofelvételt készít, a <E> ikon
hamarabb megjelenik. Ha nem készít felvételt, mindig kapcsolja ki
a fényképezőgépet.
Rögzítés és képminőség
oo Ha a fényképezőgépre felszerelt objektívben van Image Stabilizer
(Képstabilizátor) és annak kapcsolóját <1> állásba állította, akkor az
mindig működni fog, még akkor is, ha nem nyomja le félig a exponálógombot.
Az Image Stabilizer (Képstabilizátor) fogyasztja az akkumulátor energiáját, így
a felvételi körülmények alapján csökkenhet a teljes videofelvételi idő. Ha nincs
szükség az Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkció használatára (például
állvány használata esetén), javasoljuk, hogy állítsa az IS kapcsolót <2>
állásba.
oo Ha automatikus expozícióval készít videót, és a fényerő megváltozik,
elképzelhető, hogy úgy látszik, mintha a videó egy rövid időre leállna. Ilyen
esetekben kézi expozícióval készítse a videofelvételt.
oo Ha rendkívül erős fényű fényforrás van a képen, a világos terület elsötétedhet
a képernyőn. A videó szinte pontosan úgy kerül felvételre, ahogyan az
a képernyőn látható.
oo Képzaj és rendellenes színek fordulhatnak elő nagy ISO-érzékenység mellett
történő felvételkészítés, magas hőmérséklet, alacsony rekeszérték vagy
kevés fény esetén. A videó szinte pontosan úgy kerül felvételre, ahogyan az
a képernyőn látható, kivéve a time-lapse videókat.
oo Ha más eszközökkel játszik le videót, rosszabb lehet a kép- és hangminőség,
és előfordulhat, hogy a videót nem lehet lejátszani (ez még akkor is
előfordulhat, ha az adott eszköz támogatja az MP4 formátumot).
291
A videofelvétellel kapcsolatos általános figyelmeztetések
Rögzítés és képminőség
oo Alacsony írási sebességű kártya használata esetén
a videofelvétel készítése közben a képernyő jobb
oldalán egy jelző jelenhet meg. Ez azt jelzi, hogy mennyi
adatot nem írt még fel a kártyára (a belső puffermemória
maradék kapacitása). Minél lassúbb a kártya, annál
gyorsabban emelkedik a jelző. Ha a jelző (1) minden
(1)
szintje megtelt, a videofelvétel automatikusan leáll.
oo Nagy írási sebességű kártya esetén vagy nem jelenik
meg a kijelző, vagy (ha megjelenik), alig mozdul ki felfelé a szintjelzés. Először
készítsen néhány próbafelvételt, hogy megállapítsa, elég gyorsan írható-e
a kártya.
oo Ha a kijelzés szerint a kártya megtelt, és a videofelvétel automatikusan leáll,
előfordulhat, hogy a videó végén a hangrögzítés nem lesz megfelelő.
oo Ha a kártya írási sebessége (a töredezettség miatt) csökken, és megjelenik az
ennek megfelelő kijelzés, a kártya formázása növelheti az írási sebességet.
Audiora vonatkozó korlátozások
oo Az alábbi korlátozások vannak érvényben olyankor, amikor a [Videofelv.
méret] beállítása L6V (NTSC) vagy L5V (PAL), amikor
a [8C.Fn III-9: Hangtömörítés] beállítása [Enged] értékű, illetve HDR
videóknál.
• Kb. az utolsó két kockától a készülék nem rögzít hangot.
• Előfordulhat, hogy videók Windows rendszeren történő lejátszása esetén
a kép és a hang némileg elcsúszik.
292
Lejátszás
Ez a fejezet az állóképek és videók megjelenítésével kapcsolatos
témákat, valamint a Megjelenítés ([x]) lapon elérhető
beállításokra vonatkozó tudnivalókat tartalmazza.
Más készülékkel készült és mentett képek
Elképzelhető, hogy a más fényképezőgéppel készített képek,
illetve a számítógépen szerkesztett vagy átnevezett képek nem
jeleníthetők meg vagy nem választhatók ki a fényképezőgépen.
293
Lapfülek: Lejátszás
zzLejátszás 1
=310
=313
=314
=318
=322
zzLejátszás 2
=325
=331
=333
=334
zzLejátszás 3
=337
=339
=340
=343
=345
=347
oo A [3: RAW képek feldolgozása] és a [3: RAW-feldolg. gyorsvezérlés]
nem jelennek meg az Alap zóna módokban.
294
Lapfülek: Lejátszás
zzLejátszás 4
=349
=351
=352
=353
=354
=355
295
Képmegjelenítés
Egyképes megjelenítés
meg a képet.
1 Jelenítse
zz Nyomja meg az <x> gombot.
ki egy képet.
2 Válasszon
zz Az újabb képek megjelenítéséhez
nyomja meg a <Z> gombot, míg
a régebbi képek megjelenítéséhez
nyomja meg a <Y> gombot.
zz Az <B> gomb minden
megnyomásával más információ jelenik
meg a képernyőn.
Nincsenek
információk
Alapvető
információk
megjelenítése
Fénykép-információ megjelenítése
ki a képmegjelenítésből.
3 Lépjen
zz A képmegjelenítésből való kilépéshez
nyomja meg a <x> gombot.
296
Képmegjelenítés
Fénykép-információ megjelenítése
A Fénykép-információ képernyőn a <W> <X> gombokkal válthat
a megjelenített információk között. A megjelenített információkat a [x:
Lejátszási adatok kijelzése] (=349) menüpontban testre is szabhatja.
297
Képmegjelenítés
Érintésvezérelt lejátszás
A megjelenítést a fényképezőgép érintőképernyős kijelzőjével is vezérelheti.
A fényképezőgép az okostelefonokon és más hasonló eszközökön
használt érintéses műveleteket támogatja. Az érintésvezérelt lejátszás
előkészítéséhez először nyomja meg a <x> gombot.
Képek tallózásának
Ugrásmegjelenítés
Indexképes megjelenítés
Nagyított nézet
oo Ujjával duplán koppintva is elvégezheti a képek nagyítását.
298
Képek nagyítása
A rögzített képeket kinagyíthatja a fényképezőgép képernyőjén.
fel a képet.
1 Nagyítsa
zz Képmegjelenítés közben nyomja meg
(1)
a <u> gombot.
gg Megjelenik a nagyított nézet. A nagyított
terület pozíciója (1) és a [6u] ikon
a képernyő jobb alsó részén jelenik meg.
zz A képek nagyításához forgassa el
a <6> tárcsát az óramutató járásával
egyező irányba.
zz A nagyítás csökkentéséhez forgassa el
a <6> tárcsát az óramutató járásával
ellentétes irányba. Az indexképes
megjelenítéshez (=300) forgassa
tovább a tárcsát.
a képen.
2 Görgessen
zz A képen a <V> nyílgombokkal
görgethet függőleges és vízszintes
irányban.
zz A nagyított nézetből való kilépéshez
nyomja meg a <u> gombot.
299
Indexképes megjelenítés (Több kép
megjelenítése)
A képeket gyorsan megkeresheti az indexképes megjelenítés használatával,
amely lehetővé teszi, hogy egy képernyőn 4, 9, 36 vagy 100 képet
jelenítsen meg.
meg az <u> gombot.
1 Nyomja
zz Képmegjelenítés közben nyomja meg
a <u> gombot.
gg A [6u] ikon jelenik meg a képernyő
jobb alsó sarkában.
át az indexképes
2 Kapcsoljon
megjelenítésre.
zz Forgassa el a <6> tárcsát az
óramutató járásával ellentétes irányban.
gg Megjelenik a 4 indexképes ábrázolás.
A kiválasztott kép narancssárga
keretben jelenik meg.
zz Ha az óramutató járásával ellentétes
irányba tovább forgatja a <6>
tárcsát, a képernyő 9, 36, majd 100 kép
megjelenítésére vált. Ha a tárcsát az
óramutató járásával egyező irányba
forgatja, 100, 36, 9, 4, majd egy kép
jelenik meg.
B
B
B
B
ki egy képet.
3 Válasszon
zz A <V> nyílgombokkal mozgathatja
a narancssárga keretet a képek
kiválasztásához.
zz Ha indexképes megjelenítés esetén
megnyomja a <0> gombot,
a kiválasztott kép egyképes
megjelenítésben kap helyet a kijelzőn.
300
Videók lejátszása
meg a képet.
1 Jelenítse
zz Nyomja meg az <x> gombot.
ki egy videót.
2 Válasszon
zz A <Y> <Z> gombokkal válassza ki
a lejátszani kívánt videót.
zz Egyképes megjelenítés közben a bal
felső sarokban megjelenő <s1> ikon
jelöli a videofelvételeket.
zz Indexképes megjelenítésnél az indexkép
bal oldalán lévő perforációk jelölik
a videofelvételeket. Mivel a videók
nem játszhatók le indexképes
megjelenítésből, a <0> gombbal
váltson át egyképes megjelenítésre.
egyképes megjelenítésben
3 Az
nyomja meg a <0> gombot.
videó lejátszásához nyomja meg
4 Aa <0>
gombot.
gg Elindul a videó lejátszása.
zz A lejátszás szüneteltetéséhez
és a videolejátszási panel
megjelenítéséhez nyomja meg a <0>
gombot. A diavetítés folytatásához
nyomja meg ismét a gombot.
zz A hangerő a videolejátszás közben
a <W> <X> gombokkal állítható be.
(1)
Hangszóró
(1)
301
Videók lejátszása
Videolejátszási panel
Elem
7 Lejátszás
8 Lassítás
T Ugrás vissza
3 Előző kocka
6 Következő kocka
v Ugrás előre
Lejátszási műveletek
A <0> gomb megnyomásával válthat a lejátszás és
leállítás között.
A lassított lejátszás sebességét a <Y> <Z> gombokkal
módosíthatja. A lassított lejátszás sebessége a képernyő
jobb felső részén látható.
Amikor megnyomja a <0> gombot, a lejátszás visszaugrik
4 másodpercet.
Amikor megnyomja a <0> gombot, a fényképezőgép
megjeleníti az előző kockát. Ha nyomva tartja a <0>
gombot, azzal visszatekerheti a videót.
Amikor megnyomja a <0> gombot, a fényképezőgép
kockáról kockára lejátssza a videót. Ha nyomva tartja
a <0> gombot, gyorsan előretekeri a videót.
Amikor megnyomja a <0> gombot, a lejátszás előreugrik
4 másodpercet.
X Szerkesztés
Megjeleníti a szerkesztési képernyőt (=304).
y Háttérzene
A videót a kiválasztott háttérzenével játssza le (=336).
4K és 4K time-lapse videók lejátszása esetén érhető
el. A funkció segítségével az aktuális képkockát JPEGformátumú állóképként mentheti (=306).
Megjelenítési pozíció
Lejátszási idő (perc:másodperc)
A <W> <X> gombokkal állíthatja be a hangszóró hangerejét
(=301).
I Képkocka
mentése
mm’ ss”
Hangerő
302
Videók lejátszása
Videolejátszási panel (Videopillanatkép-albumok)
Elem
7 Lejátszás
8 Lassítás
T Előző klip
3 Előző kocka
6 Következő kocka
v Következő klip
L Klip törlése
Lejátszási műveletek
A <0> gomb megnyomásával válthat a lejátszás és
leállítás között.
A lassított lejátszás sebességét a <Y> <Z> gombokkal
módosíthatja. A lassított lejátszás sebessége a képernyő
jobb felső részén látható.
Megjeleníti az album előző video-pillanatképének első
kockáját.
Amikor megnyomja a <0> gombot, a fényképezőgép
megjeleníti az előző kockát. Ha nyomva tartja a <0>
gombot, azzal visszatekerheti a videót.
Amikor megnyomja a <0> gombot, a fényképezőgép
kockáról kockára lejátssza a videót. Ha nyomva tartja
a <0> gombot, gyorsan előretekeri a videót.
Megjeleníti az album első video-pillanatképének első
kockáját.
Törli az aktuális video-pillanatképet.
X Szerkesztés
Megjeleníti a szerkesztési képernyőt (=304).
y Háttérzene
Az albumot a kiválasztott háttérzenével játssza le (=336).
Megjelenítési pozíció
Lejátszási idő (perc:másodperc)
A <W> <X> gombokkal állíthatja be a hangszóró hangerejét
(=301).
mm’ ss”
Hangerő
oo Beállíthatja a hangerőt a tv vezérlőelemeivel olyankor, amikor
a fényképezőgép tv-hez van csatlakoztatva videolejátszáshoz (=308).
(A hangerő nem állítható be a <W> <X> gombokkal.)
oo A videolejátszás leállhat, ha túl alacsony a kártya olvasási sebessége,
vagy a videofájlok hibás sérült képkockákat tartalmaznak.
oo A rendelkezésre álló videofelvételi időkkel kapcsolatos részletes információkért
lásd: =586.
303
Videók első és utolsó jelenetének kivágása
Lehetőség van a videó első és utolsó jelenetének kivágására 1
másodperces lépésekben.
a videolejátszást.
1 Szüneteltesse
gg Megjelenik a videolejátszási panel.
videolejátszási panelen válassza
2 Aa [X]
lehetőséget.
meg a kivágandó részt.
3 Adja
zz Válassza a [U] (Kezdési pont
megadása) vagy a [V] (Végpont
megadása) lehetőséget.
zz Képkockánként történő léptetéshez
nyomja meg a <Y> <Z> gombokat.
zz Miután eldöntötte, hogy melyik részt
szeretné kivágni, nyomja meg a <0>
gombot. A megmaradó részt a képernyő
alján egy vonal jelzi.
a szerkesztett videót.
4 Ellenőrizze
zz Válassza a [7] lehetőséget a megvágott
videó lejátszásához.
zz A kivágott rész módosításához térjen
vissza a 3. lépéshez.
zz A szerkesztés elvetéséhez nyomja meg
a <M> gombot.
304
Videók első és utolsó jelenetének kivágása
a képet.
5 Mentse
zz Válassza a [W] (1) menüpontot.
(1) (2)
zz Megjelenik a mentés képernyő.
zz Új videóként történő mentéshez
válassza az [Új fájl] lehetőséget.
Az eredeti videofájl felülírásához
válassza a [Felülírás] lehetőséget.
] (2) lehetőséget a fájl
zz Válassza a [
tömörített változatának mentéséhez.
A 4K-videókat Full HD-videókká
konvertálja a rendszer a tömörítés előtt.
zz A szerkesztett videó mentéséhez
és a videolejátszási képernyőre
való visszatéréshez a megerősítést
kérő képernyőn válassza az [OK]
lehetőséget.
oo Mivel a szerkesztés megközelítőleg 1 másodperces lépésekben történik
(a képernyő alján látható [ ] ikonnal jelölt pontnál), a videó vágásának
tényleges helye eltérő lehet az Ön által megadottól ponttól.
oo Más fényképezőgéppel készített videók nem szerkeszthetők ezen
a fényképezőgépen.
oo Amikor a fényképezőgép számítógéphez csatlakozik, nem végezhet
videovágást.
oo A tömörítés és mentés nem elérhető az L6V (NTSC) és
L5V (PAL) videofelvételi méreteknél.
oo A videopillanatkép-albumok szerkesztésének utasításairól lásd
a „Videopillanatkép-albumok szerkesztése” című részt (=334).
305
Képkocka mentése 4K vagy 4K time-lapse
videókból
4K és 4K time-lapse videók esetén kb. 8,3 megapixeles (3840 × 2160)
JPEG-formátumú állóképekként mentheti a videó képkockáit. A funkció neve
„Képkocka mentése (4K állóképmentés)”.
meg a képet.
1 Jelenítse
zz Nyomja meg az <3> gombot.
egy 4K-s videót.
2 Válasszon
zz A <Y> <Z> gombokkal válasszon ki
egy 4K vagy 4K time-lapse videót.
zz A fénykép-információs képernyőn
(=599) a 4K és 4K time-lapse
videókat egy [H] ikon jelöli.
zz Indexképes megjelenítés esetén váltson
egyképes megjelenítésre a <0>
gomb megnyomásával.
egyképes megjelenítésben
3 Az
nyomja meg a <0> gombot.
a videolejátszást.
4 Szüneteltesse
gg Megjelenik a videolejátszási panel.
ki a menteni kívánt
5 Válassza
képkockát.
zz A videolejátszási panel segítségével
válassza ki az állóképként menteni
kívánt képkockát.
zz A videolejátszási panellel kapcsolatos
utasításkért lásd: =302.
a [I] lehetőséget.
6 Válassza
zz A <Y> <Z> gombokkal válassza ki az
[I] lehetőséget.
306
Képkocka mentése 4K vagy 4K time-lapse videókból
a képet.
7 Mentse
zz Az aktuális képkocka JPEG-formátumú
állóképként történő mentéséhez
válassza az [OK] lehetőséget.
ki a megjelenítendő képet.
8 Válassza
zz Ellenőrizze a célmappát és a képfájl
számát.
zz Válasszon az [Az eredeti videó
megtekintése] és a [A kibontott
állókép megtekintése] lehetőségek
közül.
oo Full HD videók, Full HD time-lapse videók és más fényképezőgéppel készített
4K vagy 4K time-lapse videók esetén a képkocka mentése funkció nem
használható.
307
Lejátszás TV-készüléken
A fényképezőgépet egy HDMI-kábellel tv-készülékhez csatlakoztatva
a fényképezőgépen tárolt állóképeket és videókat a tv-készüléken is
megjelenítheti. A (külön megvásárolható) HTC-100 HDMI-kábel használata
ajánlott.
Ha a kép nem jelenik meg a tévéképernyőn, ellenőrizze, hogy
a [5: Videorendszer] lehetőségnél a megfelelő beállítás adta-e meg:
[NTSC-hez] vagy [PAL-hoz] (a tv-készülék videorendszerétől függően).
a HDMI-kábelt
1 Csatlakoztassa
a fényképezőgéphez.
zz Helyezze be a dugaszt a <dHDMI MINI>
logóval jelzett oldalával a fényképezőgép
eleje felé a <D> csatlakozóba.
a HDMI-kábelt
2 Csatlakoztassa
a tv‑készülékhez.
zz Csatlakoztassa a HDMI-kábelt
a tv‑készülék HDMI IN csatlakozójához.
be a tv-készüléket,
3 Kapcsolja
majd állítsa a tv-készülék
videobemenetét a csatlakoztatott
portnak megfelelő állásba.
a fényképezőgép
4 Állítsa
tápkapcsolóját <1> állásba.
meg a <x> gombot.
5 Nyomja
gg A kép megjelenik a tv-képernyőn.
(A fényképezőgép kijelzőjén semmi nem
látható.)
zz A képek automatikusan a csatlakoztatott
tv-készülék optimális felbontásán
jelennek meg.
308
Lejátszás TV-készüléken
oo A videó hangerejét a tv-készüléken szabályozza. A hangerő
a fényképezőgéppel nem szabályozható.
oo A fényképezőgép és a tv-készülék közötti kábelek csatlakoztatása vagy
eltávolítása előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet és a televíziót.
oo A tv-készüléktől függően előfordulhat, hogy a kép egy része nem jelenik meg.
oo Ne csatlakoztassa más eszköz kimenetét a fényképezőgép <D>
csatlakozójához. Ez hibás működéshez vezethet.
oo Előfordulhat, hogy egyes tv-készülékek inkompatibilitás miatt nem jelenítik
meg a képeket.
oo Eltelhet némi idő a képek megjelenítéséig. A késleltetett megjelenítés
elkerülése érdekében állítsa a [5: HDMI felbontás] beállítást az [1080p]
lehetőségre (=386).
oo Az érintőképernyős műveletek nem érhetők el, ha a fényképezőgépet
tv‑készülékhez csatlakoztatja.
309
Képek védelme
A fontos képeket megvédheti attól, hogy véletlenül törölje azokat.
Egyetlen kép védelme
a [3: Képek védelme]
1 Válassza
lehetőséget.
a [Képek kiválasztása]
2 Válassza
lehetőséget.
ki egy képet.
3 Válasszon
zz Nyomja meg a <Y> <Z> gombokat
a védelemmel ellátni kívánt kép
kiválasztásához.
(1)
be védelmet a képre.
4 Állítson
zz Nyomja meg a <0> gombot
a kiválasztott kép védelmének
beállításához. A képernyő felső részén
a <K> ikon (1) jelenik meg.
zz A képvédelem megszüntetéséhez ismét
nyomja meg a <0> gombot. A <K>
ikon eltűnik.
zz Másik kép védelméhez ismételje meg
a 3. és a 4. lépést.
310
Képek védelme
Védelemmel ellátni kívánt képek tartományának beállítása
Miközben a képeket nézegeti az indexképes megjelenitésben, egyszerre
kijelölheti egy tartomány első és utolsó képét védelemre.
a [Tartomány kijelölése]
1 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza a [Tartomány kijelölése]
lehetőséget az [3: Képek védelme]
menüpontban.
meg a kívánt képtartományt.
2 Adja
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont).
zz Ezután válassza ki az utolsó képet
(végpont).
gg A kijelölt tartományban lévő képek
védelmet kapnak, és megjelenik az ezt
jelző <J> ikon.
zz További kép védelemre való
kijelöléséhez ismételje meg a 2. lépést.
311
Képek védelme
A kártyán vagy a mappában lévő összes kép védelme
Az egy mappában vagy a kártyán lévő összes képet egyszerre elláthatja
védelemmel.
Ha az [3: Képek védelme] menüben
a [Mappa összes képe] vagy a [Kártya
összes képe] beállítást választja,
a mappában vagy a kártyán lévő összes
kép védelmet kap.
A kiválasztás törléséhez válassza a [Mappa
összes képének feloldása] vagy a [Kártya
összes képének feloldása] lehetőséget.
Ha be vannak állítva a keresési feltételek a [3: Képkeresési feltételek
megad.] (=345) menüpontban, akkor a kijelző az [Összes talált kép] és
a [Találatok felold.] beállításra ugrik.
Ha az [Összes talált kép] lehetőséget
választja, akkor a keresési feltételeknek
megfelelő minden kép védelmet kap.
Ha a [Találatok felold.] lehetőséget
választja, akkor a szűréssel talált összes
kép védelme törlődik.
oo A kártya formázásakor (=367) a védett képek is törlődnek.
oo Ha egy kép védett, akkor nem törölhető a fényképezőgép törlés funkciójával.
Egy védett kép törléséhez előbb vissza kell vonni a védelmet.
oo Ha az összes képet törli (=317), akkor csak a védett képek maradnak meg.
Ez akkor lehet hasznos, ha szeretné egyszerre törölni az összes nem kívánt
képet.
312
Kép forgatása
Ezzel a funkcióval a megjelenített képet a kívánt irányba forgathatja.
a [3: Kép forgatása]
1 Válassza
lehetőséget.
ki egy képet.
2 Válasszon
zz Nyomja meg a <Y> <Z> gombokat az
elforgatni kívánt kép kiválasztásához.
el a képet.
3 Forgassa
zz A kép a <0> gomb minden
megnyomására elfordul az óramutató
járásával egyező irányba a következő
módon: 90° → 270° → 0°.
zz Egy másik kép elforgatásához ismételje
meg a 2. és a 3. lépést.
oo Ha az [5: Autom. elforg.] beállítást [BezD] lehetőségre állítja (=366)
függőleges felvételek készítése előtt, nem kell elforgatnia a képet ezzel
a funkcióval.
oo Ha az elforgatott kép nem az elforgatásnak megfelelően jelenik meg
megjelenítés közben, akkor állítsa az [5: Autom. elforg.] beállítást
a [BezD] lehetőségre.
313
Képek törlése
Egyenként kiválaszthatja és törölheti a felesleges képeket, illetve egyetlen
lépésben is törölheti az összeset. A védett képek (=310) nem törlődnek.
oo A törölt képek nem állíthatók vissza. Törlés előtt győződjön meg arról,
hogy valóban nincs már szüksége a képre. A fontos képek véletlen
törlésének megelőzése érdekében lássa el védelemmel a képeket.
Egyetlen kép törlése
ki a törölni kívánt képet.
1 Jelölje
zz Nyomja meg az <x> gombot.
zz Nyomja meg a <Y> <Z> gombokat
a törölni kívánt kép kiválasztásához.
2 Nyomja meg a <L> gombot.
3 Törölje a képeket.
JPEG/RAW képek vagy videók
zz Válassza a [Törlése] lehetőséget.
RAW+JPEG képek
zz Válasszon a lehetőségek közül.
314
Képek törlése
Egyszerre törlendő képek megjelölése [X] jellel
A törölni kívánt képeket pipával megjelölve egyszerre több kép is törölhető.
az [3: Képek törlése]
1 Válassza
lehetőséget.
a [Képek kiválasztása és
2 Válassza
törlése] lehetőséget.
ki egy képet.
3 Válasszon
zz A <Y> <Z> gombok használatával
válassza ki a törölni kívánt képet, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz További kép törlésre való kijelöléséhez
ismételje meg a 3. lépést.
a képeket.
4 Törölje
zz Nyomja meg a <M> gombot, majd
az [OK] gombot.
315
Képek törlése
Törölni kívánt képek tartományának beállítása
Miközben a képeket nézegeti az indexképes megjelenitésben, egyszerre
kijelölheti egy tartomány első és utolsó képét törlésre.
a [Tartomány kijelölése]
1 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza a [Tartomány kijelölése]
lehetőséget az [3: Képek törlése]
menüpontban.
meg a kívánt képtartományt.
2 Adja
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont).
zz Ezután válassza ki az utolsó képet
(végpont).
3 Nyomja meg az <M> gombot.
a képeket.
4 Törölje
zz Válassza az [OK] billentyűt.
316
Képek törlése
A kártyán vagy egy mappában lévő összes kép törlése
Az egy mappában vagy a kártyán lévő összes képet egyszerre törölheti.
Ha az [3: Képek törlése] beállítás
a [Mappa összes képe] vagy a [Kártya
összes képe] lehetőségre van állítva,
a mappában vagy a kártyán lévő összes
kép törlődik.
Ha be vannak állítva a keresési feltételek a [3: Képkeresési feltételek
megad.] (=345) menüpontban, akkor a kijelző az [Összes talált kép]
beállításra ugrik.
Ha az [Összes talált kép] lehetőséget
választja, akkor a keresési feltételeknek
megfelelő minden kép törlődik.
oo Az összes kép (a védett képeket is beleértve) törléséhez formázza a kártyát
(=367).
317
Digital Print Order Format (DPOF)
A DPOF (Digital Print Order Format) funkció lehetővé teszi a kártyára
rögzített képek megadott nyomtatási utasításoknak, például képek
kiválasztása, nyomtatási minőség stb. megfelelően történő kinyomtatását.
Több képet is kinyomtathat egyszerre vagy fotólabortól is megrendelheti
a képeket.
Megadhatja a nyomtatási beállításokat, például a nyomatformátumot,
a dátumnyomtatást, a fájl számának nyomtatását és így tovább. A rendszer
a nyomtatásra kijelölt összes képre alkalmazza a nyomtatási beállításokat.
(Ezek az értékek nem adhatók meg külön minden egyes képhez.)
Nyomtatási beállítások
a [3: Kijelölés
1 Válassza
nyomtatásra] lehetőséget.
2 Válassza a [Beállít] lehetőséget.
meg a kívánt beállításokat.
3 Adja
zz Adja meg a [Nyomatformátum],
a [Dátum] és a [Fájlszám] paramétert.
K Normál
Nyomatformátum
Dátum
Fájlszám
318
Egy oldalra egy képet nyomtat.
Egy oldalra több kisméretű képet nyomtat
L Tárgymutató (index).
K
Mindkettő
Kinyomtatja a normál és indexképeket.
L
Be
[Be] állásban megjeleníti a rögzítés dátumát a rögzített
képen.
Ki
Be
Ki
[Be] állásban megjeleníti a fájlszámot.
Digital Print Order Format (DPOF)
ki a beállításból.
4 Lépjen
zz Nyomja meg az <M> gombot.
zz Ezután válassza ki a [Képkivál.] vagy
a [Több] lehetőséget a nyomtatandó
képek kiválasztásához.
oo Ha egy képet nagy képmérettel nyomtat az [Index] vagy [Mindkettő] beállítás
(=318) használatával, akkor az indexnyomatot bizonyos nyomtatók nem
fogják kinyomtatni. Ebben az esetben méretezze át a képet (=339),
majd nyomtassa ki az indexnyomatot.
oo A nyomatformátumtól és a nyomtatómodelltől függően előfordulhat, hogy még
a [Dátum] és a [Fájlszám] funkciók [Be] beállítása esetén sem kerül sor
a dátum vagy a fájlszám nyomtatására.
oo Az [Index] nyomtatási funkcióval a [Dátum] és a [Fájlszám] opciók nem
állíthatók egyszerre [Be] állásba.
oo A DPOF funkcióval történő nyomtatáskor azt a kártyát használja, amelynek
nyomtatásra jelölési specifikációját megadta. Nem tudja végrehajtani a kijelölt
nyomtatást, ha egyszerűen kiválaszt néhány képet a kártyáról, és megpróbálja
azokat kinyomtatni.
oo Bizonyos DPOF-kompatibilis nyomtatók és fényképkidolgozó berendezések
lehet, hogy nem tudják kinyomtatni a képeket a specifikáció szerint.
Nyomtatás előtt olvassa el a nyomtató kezelési kézikönyvét, vagy a nyomatok
megrendelésekor ellenőrizze a fényképkidolgozó kompatibilitását.
oo Ne használja ezt a fényképezőgépet a nyomtatási beállítások konfigurálására,
ha a fényképek DPOF-beállításait más fényképezőgépen állította be.
A nyomtatásra való minden kijelölés felülíródhat. Továbbá a képtípustól
függően előfordulhat, hogy nem lehetséges a nyomtatásra jelölés.
319
Digital Print Order Format (DPOF)
Nyomtatandó képek kiválasztása
zzKépek kiválasztása
Egyenként válassza ki, majd küldje
nyomtatásra a képeket.
A <M> gomb megnyomásával mentse
a nyomtatásra való kijelölést a kártyára.
(1)
(2)
zz Normál/Mindkettő
Nyomja meg a <0> gombot
a megjelenített kép egy példányának
kinyomtatásához. A <W> <X> gombok
lenyomásával akár 99-ig növelheti
a példányszámot.
(1)
(2)
(3) (4)
Mennyiség
A kiválasztott képek száma
zz Tárgymutató
Nyomja meg a <0> gombot
a jelölőnégyzet bejelöléséhez [X].
A kép szerepelni fog az indexképnyomtatásban.
(3)
(4)
Kijelölés
Index ikon
zzTöbb kép kiválasztása
Tartomány kijelölése
A [Több] lehetőség alatt válassza ki
a [Tartomány kijelölése] lehetőséget.
A tartomány első és utolsó képének
kiválasztása a tartomány összes képét
pipával [X] jelöli meg, és minden kép egy
példánya kinyomtatásra kerül.
320
Digital Print Order Format (DPOF)
Mappa összes képe
Válassza a [Mindet megjelöli a mappában] lehetőséget, majd
válassza ki a mappát. A mappában található minden képet ellátja egy
példány nyomtatására vonatkozó kijelöléssel.
Ha a [Mindent töröl a mappában] lehetőséget választja, majd
megadja a mappát, a mappa összes fájljának nyomtatási kijelölése
törlődik.
Kártya összes képe
Ha a [Mindet megjelöli a kártyán] lehetőséget választja, a rendszer
a kártyán található összes képet kijelöli nyomtatásra.
Ha a [Mindent töröl a kártyán] lehetőséget választja, akkor törlődik
a kártyán lévő összes kép nyomtatásra való kijelölése.
Ha be vannak állítva a keresési feltételek a [3: Képkeresési feltételek
megad.] (=345) menüben, és a [Több] lehetőséget választja, akkor
a kijelző átvált az [Összes talált kép megjelölése] és az [Összes talált
kép törlése] beállításra.
Összes talált kép
Ha az [Összes talált kép megjelölése] lehetőséget választja,
a rendszer a keresési feltételeknek megfelelő összes képet kijelöli
nyomtatásra.
Ha az [Összes talált kép törlése] lehetőséget választja, az összes
szűrt kép nyomtatásra való kijelölése törlődik.
oo RAW-képek és videók nem nyomtathatók. Ne feledje, hogy a RAW-képeket
és a videókat akkor sem választhatja ki nyomtatásra, ha a [Több] lehetőség
használatával az összes képet beállítja nyomtatásra.
oo PictBridge-kompatibilis nyomtató használata esetén a nyomtatásra való
kijelölés során ne adjon meg 400-nál több képet. Ha ennél nagyobb
mennyiséget határoz meg, akkor lehet, hogy nem az összes kép kerül
kinyomtatásra.
321
Fotókönyv képeinek megadása
Legfeljebb 998 képet választhat fotókönyvben való használatra. Amikor
az EOS Utility (EOS-szoftver) használatával számítógépre importálja
a képeket, a fotókönyvhöz kijelölt képek külön mappába kerülnek.
Ez a funkció fotókönyvek online megrendelésekor hasznos.
Egyszerre egy kép megadása
a [3: Fotókönyv
1 Válassza
beállítása] lehetőséget.
a [Képek kiválasztása]
2 Válassza
lehetőséget.
ki a megadni kívánt képet.
3 Jelölje
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
válasszon ki egy képet, majd nyomja
meg az <0> gombot.
zz További képek fotókönyvbe való
kijelöléséhez ismételje meg a 3. lépést.
322
Fotókönyv képeinek megadása
Fotókönyv képtartományának megadása
A képek indexképes megjelenítésben történő megtekintése közben
kiválaszthatja a fotókönyvhöz használandó képek tartományát (az első
képtől az utolsóig).
a [Több] lehetőséget.
1 Válassza
zz A [3: Fotókönyv beállítása]
menüpontban válassza a [Több]
lehetőséget.
a [Tartomány kijelölése]
2 Válassza
lehetőséget.
meg a kívánt képtartományt.
3 Adja
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont).
zz Ezután válassza ki az utolsó képet
(végpont).
gg A meghatározott tartomány minden képe
mellé egy [X] jel kerül.
323
Fotókönyv képeinek megadása
A kártyán vagy a mappában lévő összes kép megjelölése
Egyszerre megadhatja az egy mappában vagy a kártyán lévő összes képet
a fotókönyv számára.
A [x: Fotókönyv beállítása]
menüpontban állítsa a [Több] beállítást
a [Mappa összes képe] vagy a [Kártya
összes képe] lehetőségre, így egyszerre
kijelölheti a mappában vagy a kártyán lévő
összes képet a fotókönyvhöz.
A kijelölés törléséhez válassza a [Mindent
töröl a mappában] vagy a [Mindent töröl
a kártyán] lehetőséget.
Ha be vannak állítva a keresési feltételek a [3: Képkeresési feltételek
megad.] (=345) menüben, és a [Több] lehetőséget választja, akkor
a kijelző átvált az [Összes talált kép] és az [Összes talált kép törlése]
beállításra.
Ha az [Összes talált kép] lehetőséget
választja, akkor a keresési feltételeknek
megfelelő minden kijelölésre kerül
a fotókönyvhöz.
Ha az [Összes talált kép törlése]
lehetőséget választja, az összes szűrt kép
fotókönyvhöz való kijelölése törlődik.
oo RAW-képek és videók választhatók ki fotókönyvhöz. Ne feledje, hogy a RAWképeket és a videókat akkor sem választhatja ki fotókönyvhöz, ha a [Több]
lehetőség használatával az összes képet kiválasztja.
oo Ne használja ezt a fényképezőgépet a fotókönyv-beállítások konfigurálására,
ha a fényképek fotókönyv-beállításait más fényképezőgépen állította be. Ezzel
ugyanis akaratlanul felülírhatja a fotókönyv összes beállítását.
324
RAW-képek fényképezőgéppel való
feldolgozása
N
A fényképezőgéppel feldolgozhatja a 1 vagy F képeket, és az
eredményből JPEG-képet hozhat létre. Ez a RAW-képeket nem érinti,
így eltérő feltételek alkalmazásával hozhat létre JPEG-képeket.
A RAW-képek feldolgozásához a fényképezőgéphez mellékelt Digital Photo
Professional szoftvert (EOS-szoftver) is használhatja.
a [3: RAW képek
1 Válassza
feldolgozása] lehetőséget.
ki egy tételt, majd
2 Válasszon
válasszon képeket.
zz Lehetőség van arra is, hogy több képet
kiválasztva egyszerre dolgozza fel
azokat.
Képek kiválasztása
zz A <Y> <Z> gombok használatával
válassza ki a feldolgozni kívánt képeket,
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz Nyomja meg a <M> gombot.
Tartomány kijelölése
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont).
zz Ezután válassza ki az utolsó képet
(végpont).
zz Nyomja meg a <M> gombot.
325
RAW-képek fényképezőgéppel való feldolgozása
be a kívánt feldolgozási
3 Állítsa
körülményeket.
Felvételi beállítások használata
zz A képek feldolgozása a felvétel
időpontjában érvényes képbeállítások
használatával történik.
RAW-feldolgozás testreszabása
zz A <W> <X> <Y> <Z> gombokkal
válasszon egy lehetőséget.
zz A beállítás váltásához forgassa el
a <6> vagy <5> tárcsát.
zz A funkcióbeállítások képernyőjének
megnyitásához nyomja meg a <0>
gombot.
zz A felvétel készítésekor érvényes
képbeállításokhoz a <L> gomb
megnyomásával térhet vissza.
Összehasonlító képernyő
zz A [Változt. után] és [Felvételi
beállítások] képernyő között az <B>
gomb megnyomásával és a <5>
tárcsa elforgatásával válthat.
zz A [Változt. után] képernyőn
narancssárga színnel megjelenő tételek
módosítva lettek a felvétel rögzítése óta.
zz Nyomja meg az <M> gombot.
a képet.
4 Mentse
zz A [RAW-feldolg. testresz.] lehetőség
használatakor válassza a [W] (Mentés)
lehetőséget.
zz Olvassa el az üzenetet, és nyomja meg
az [OK] gombot.
zz További képek feldolgozásához válassza
az [Igen] lehetőséget, és ismételje meg
a 2–4. lépést.
326
RAW-képek fényképezőgéppel való feldolgozása
ki a megjelenítendő képet.
5 Válassza
zz Válassza az [Eredeti kép] vagy
a [Feldolgozott kép] lehetőséget.
Nagyított nézet
A [RAW-feldolg. testresz.] lehetőségnél megjelenített képek nagyításához
nyomja meg a <u> gombot. A nagyítás mértéke a [Képminőség]
beállítástól függ. A nagyított képen a <V> nyílgombok segítségével
görgethet függőleges és vízszintes irányban.
A nagyított nézet visszavonásához nyomja meg ismét a <u> gombot.
Képarány-beállítással rendelkező képek
Akkor jönnek létre JPEG-képek a megadott képaránnyal, ha a RAW-képek
feldolgozásánál a [z: zVágás/képarány] (=119) beállítása [1:1
(képarány)], [4:3 (képarány)] vagy [16:9 (képarány)] lehetőségre van
állítva.
oo Egyes beállítások nem módosíthatók a többszörös expozíció 1 és F
képeinek feldolgozása során.
327
RAW-képek fényképezőgéppel való feldolgozása
RAW-képek feldolgozási beállításai
zz[
] Fényerő beállítása
zz[
] Fehéregyensúly (=140)
zz[
] Képstílus (=148)
A kép fényerejét legfeljebb ±1 lépésig, 1/3-os lépésközzel módosíthatja.
Kiválaszthatja a fehéregyensúlyt. A [Q] lehetőség használata esetén
a [Autom: Környezet-elővál] és az [Autom: Fehér-elővál.] lehetőségek
közül választhat. Ha a [P] lehetőséget választja, beállíthatja
a színhőmérsékletet.
Kiválaszthatja a képstílust. Beállíthatja az élességet, a kontrasztot és
egyéb paramétereket.
zz[ ] Auto Lighting Optimizer (Auto megvilágítás
optimalizálás) (=136)
Beállíthatja az Auto Lighting Optimizer (Auto megvilágítás optimalizálás)
értékét.
zz[
] Zajcsökkentés nagy ISO-érzékenységnél (=157)
Beállíthatja a zajcsökkentés feldolgozását a nagy ISO-érzékenységű
felvételekhez. Ha a hatás nehezen kivehető, nagyítsa a képet (=299).
zz[73] Képminőség (=116)
A képminőséget beállíthatja a JPEG-képek előállításakor. Vegye
figyelembe, hogy a kivágott felvétellel vagy EF-S objektívvel készített
RAW-képekhez csak a 73/83/b lehetőségek érhetők el.
328
RAW-képek fényképezőgéppel való feldolgozása
zz[
] Színtér (=147)
Az sRGB és az Adobe RGB beállítások közül választhat. Mivel
a fényképezőgép kijelzője nem kompatibilis az Adobe RGB színtérrel,
a képen egyik színtér beállítása esetén sem látható észrevehető
különbség.
zz[
] Objektívtorzítás korrekciója
[
] Peremsötétedés-korrekció (=124)
[
] Torzításkorrekció (=124)
[
] Digitális objektívoptimalizáló (=125)
A peremsötétedés azt jelenti, hogy a kép sarkai az objektív jellemzői
miatt sötétebbnek tűnnek, azonban ez a jelenség korrigálható.
Ha az [Enged] lehetőség van beállítva, a javított kép fog megjelenni.
Ha a hatás nehezen kivehető, nagyítsa a képet (=299),
és ellenőrizze annak négy sarkát. A fényképezőgéppel alkalmazott
peremsötétedés-korrekció kevésbé hangsúlyos és kevésbé
észrevehető lehet, mint a Digital Photo Professional (EOS-szoftver)
használatával végzett korrekció maximális mértéke. Ha a korrekció
hatásai nem látható, használja a Digital Photo Professional
szolgáltatást a peremsötétedés-korrekció alkalmazásához.
Az objektív jellemzői miatt jelentkező torzítás korrigálható. Ha az
[Enged] lehetőség van beállítva, a javított kép fog megjelenni.
A korrigált képen le lesznek vágva a kép szélei.
Mivel a kép felbontása valamelyest kisebbnek tűnhet, a Képstílus
[Képélesség] paramétere segítségével elvégezheti a szükséges
módosításokat a képélességre vonatkozóan.
Korrigálja az objektívtorzítást, a diffrakciót és az aluláteresztő szűrőből
adódó élességcsökkenést optikai tervezési értékek alkalmazásával.
A beállítás [Enged] lehetőségre történő állításából eredő hatások
ellenőrzéséhez nagyítson rá a képekre (=299). Nagyítás nélkül
nem jelenik meg a digitális objetkívoptimalizáló hatása. Az [Enged]
lehetőség kiválasztása a kromatikus aberrációt és a diffrakciót is
javítja, azonban ezek az opciók nem jelennek meg.
329
RAW-képek fényképezőgéppel való feldolgozása
[
] Kromatikus aberráció javítása (=126)
[
] Diffrakció-korrekció (=126)
Az objektív jellemzőiből adódó kromatikus aberráció (a téma
körvonalainál kialakuló színes szegély) korrigálható. Ha az [Enged]
lehetőség van beállítva, a javított kép fog megjelenni. Ha a hatás
nehezen kivehető, nagyítsa a képet (=299).
Az objektív rekeszénél fellépő és a képélességet befolyásoló diffrakció
korrigálható. Ha az [Enged] lehetőség van beállítva, a javított kép fog
megjelenni. Ha a hatás nehezen kivehető, nagyítsa a képet (=299).
oo A RAW-képek fényképezőgéppel való feldolgozása során nem pontosan
ugyanolyan eredmény fog születni, mint a Digital Photo Professional (EOSszoftver) programmal végzett feldolgozás esetén.
oo Ha elvégzi a [Fényerő beállítása] műveletet, a beállításból adódóan
előfordulhat, hogy a zaj, sávozódás stb. intenzívebbé válik.
oo A [Digitális obj.optimalizáló] beállítása esetén a korrekció hatására
megnőhet a zaj mértéke. Emellett a kép élei is hangsúlyosabbá válhatnak.
Állítsa be a Képstílus élességét, vagy szükség esetén állítsa a [Digitális obj.
optimalizáló] beállítást a [Tilt] lehetőségre.
oo Az objektívtorzítás korrekciója hatása a használt objektívtől és
a felvételkészítési viszonyoktól függően változhat. Ezenfelül a használt
objektívtől, felvételkészítési viszonyoktól stb. függően elképzelhető, hogy
a korrekció hatása csak nehezen észlelhető a képen.
330
Kedvenc effektusok alkalmazása (Kreatív
segéd)
A RAW-képeket úgy dolgozhatja fel, hogy alkalmazza a kívánt effektusokat,
majd JPEG-ként menti őket.
a [3: Kreatív segéd]
1 Válassza
elemet.
ki egy képet.
2 Válasszon
zz A <Y> <Z> gombok használatával
válassza ki a feldolgozni kívánt képeket,
majd nyomja meg a <0> gombot.
effektusszintet.
3 Válasszon
zz A <Y> <Z> gombokkal válassza ki az
effektust.
zz Ha az [Előbeállítás] lehetőséget
választja, és lenyomja a <0> gombot,
kiválaszthatja az [Élénk], [Lágy] elemet
vagy más előre beállított effektust.
Az [Automatikus 1], [Automatikus 2]
és [Automatikus 3] azok az effektusok,
amelyeket a fényképezőgép ajánl a kép
körülményei alapján.
331
Kedvenc effektusok alkalmazása (Kreatív segéd)
zz A [Világosság], [Kontraszt] stb.
effektusok beállításához nyomja meg
az <0> gombot, majd használja
a <Y> <Z> gombokat.
zz Nyomja meg a <0> gombot,
ha befejeződött a beállítás.
zz Az effektus visszaállításához nyomja
meg a <L> gombot.
zz Az effektus megerősítéséhez nyomja
meg az <S> gombot.
ki az [OK] lehetőséget
4 Válassza
a kép mentéséhez.
332
A RAW képek feldolgozási típusának
kiválasztása
Kiválaszthatja a RAW képek feldolgozásának típusát, amelyet végre tud
majd hajtani a Gyorsvezérlés képernyőről.
a [3: RAW-feldolg.
1 Válassza
gyorsvezérlés] elemet.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Kreatív segéd
RAW-feldolgozás, amely az Ön által
preferált effektust alkalmazza (=331).
zz RAW-képek feldolgozása
RAW-feldolgozás az Ön által megadott
feltételekkel (=325).
333
Videopillanatkép-albumok szerkesztése
Átrendezheti, törölheti vagy lejátszhatja az albumban szereplő videopillanatképeket.
az [3: Album
1 Válassza
létrehozása] opciót.
ki a szerkeszteni kívánt
2 Válassza
albumot.
zz A pipa [X] hozzáadásához nyomja meg
a <0> gombot.
zz A kiválasztást követően nyomja meg
a <M> gombot.
3 Válassza az [OK] billentyűt.
4 Válasszon szerkesztési opciót.
334
Videopillanatkép-albumok szerkesztése
Opció
T Videó pill.képek
átrend.
L Videó pill.kép
eltávolít.
7 Videopillanatképek
lejátszása
Leírás
A <Y> <Z> gombokkal válassza ki az áthelyezni kívánt
videopillanatképet, majd nyomja meg a <0> gombot.
A <Y> <Z> gombok segítségével helyezze át, majd nyomja
meg az <0> gombot.
A <Y> <Z> gombokkal válassza ki a törölni kívánt
videopillanatképet, majd nyomja meg a <0> gombot.
A kiválasztott video-pillanatképek az [L] jelölést kapják.
A kijelölés törléséhez és az [L] eltávolításához nyomja meg
ismét a <0> gombot.
A <Y> <Z> gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt
videopillanatképet, majd nyomja meg a <0> gombot.
A <W> <X> gombokkal állíthatja be a hangszóró hangerejét.
be a szerkesztést.
5 Fejezze
zz A befejezés után nyomja meg
a <M> gombot.
zz Válassza a [W] (Szerkesztés kész)
menüpontot.
a képet.
6 Mentse
zz Ha háttérzenével szeretne lejátszani
egy albumot, állítsa be a zenét
a [Háttérzene] pontnál (=336).
zz A szerkesztés előnézetéhez válassza az
[Előnézet] lehetőséget.
zz A [Mentés] lehetőség kiválasztása
esetén a szerkesztett albumot új
albumként menti.
oo A videopillanatkép-albumok csak egyszer szerkeszthetők.
335
Videopillanatkép-albumok szerkesztése
A háttérzene kiválasztása
Ha háttérzenét másol a kártyára az EOS Utility (EOS szoftver) segítségével,
akkor lejátszhatja az albumot vagy diavetítést a háttérzene lejátszása
közben.
kiválasztása.
1 Azz[Háttérzene]
Állítsa a [Háttérzene] beállítást
[Bekapcsolás] értékre.
ki a háttérzenét.
2 Válassza
zz Válassza ki a zenét a <W> <X>
gombokkal, majd nyomja meg a <0>
gombot. [Diavetítés] esetén több
zeneszámot is kijelölhet.
meg egy rövid részletet.
3 Hallgasson
zz Egy rövid részlet meghallgatásához
nyomja meg az <B> gombot.
zz A <W> <X> gombokkal állíthatja be
a hangszóró hangerejét. Nyomja le
ismét az <B> gombot a lejátszás
leállításához.
zz A zene törléséhez nyomja meg
a <W> <X> gombokat a zeneszám
kiválasztásához, majd nyomja meg
a <L> gombot.
oo Ha utasításokat szeretne arról, hogy hogyan kell kártyára másolnia
háttérzenét, olvassa el az EOS Utility kezelési kézikönyvének megfelelő
fejezetét.
336
JPEG-képek vágása
A rögzített JPEG-képeket megvághatja, majd másik képként mentheti. A kép
vágása csak JPEG-képek esetén lehetséges. A RAW típusú képeket nem
lehet megvágni.
a [x: Képkivágás]
1 Válassza
lehetőséget.
ki egy képet.
2 Válasszon
zz Nyomja meg a <Y> <Z> gombokat
a kivágni kívánt kép kiválasztásához.
be a vágókeretet.
3 Állítsa
zz Nyomja meg a <0> gombot.
Megjelenik a vágókeret.
zz A vágókereten belüli képrész kerül
kivágásra.
zzA vágókeret méretének megváltoztatása
A vágókeret méretének módosításához forgassa el a <6> tárcsát.
Minél kisebb a vágókeret, annál nagyobb nagyításban jelenik meg
a kivágott kép.
zzA képarány és a tájolás módosítása
Forgassa el a <5> tárcsát a <e> lehetőség kiválasztásához.
A vágókeret képarányának módosításához nyomja meg a <0>
gombot.
337
JPEG-képek vágása
zzA vágókeret mozgatása
A keretet a <V> nyílgombokkal mozgathatja függőleges és vízszintes
irányban. A vágókeretet addig mozgassa, amíg az le nem fedi a kívánt
képterületet.
zzDőléskorrekció
A képdőlést ±10°-kal korrigálhatja. A <5> tárcsa elforgatásával válassza
ki a <c> lehetőséget, majd nyomja meg a <0> gombot. Miközben
ellenőrzi a kép dőlését a rácshoz képest, a dőlés korrigálásához forgassa
el a <5> tárcsát (0,1°-os léptékekben), vagy koppintson a bal vagy jobb
oldali háromszögre (0,5°-os léptékekben) a képernyő bal felső sarkában.
A dőléskorrekció befejezését követően nyomja meg a <0> gombot.
a kivágni kívánt
4 Ellenőrizze
képterületet.
zz Forgassa el a <5> tárcsát a <b>
lehetőség kiválasztásához.
gg A kivágni kívánt képterület jelenik meg.
a képet.
5 Mentse
zz Forgassa el a <5> tárcsát a <W>
lehetőség kiválasztásához.
zz A kivágott kép mentéséhez válassza az
[OK] lehetőséget.
zz Ellenőrizze a célmappát és a képfájl
számát, majd válassza az [OK]
lehetőséget.
zz Egy másik kép kivágásához ismételje
meg a 2–5. lépést.
oo A vágókeret helyzete és mérete a dőléskorrekcióhoz beállított szögtől függően
változhat.
oo A kivágott képek mentése után azok további vágására és átméretezésére
nincs lehetőség.
oo Az AF-pont megjelenítésének adatait (=352) és a Portörlési adatokat
(=161) nem rendeli hozzá a rendszer a kivágott képekhez.
338
JPEG-képek átméretezése
A JPEG-képek a képpontszám csökkentése érdekében átméretezhetők és
új képként menthetők. Csak a JPEG 3, 4 és a képeket lehet átméretezni.
A JPEG b és a RAW típusú képeket nem.
a [3: Átméretezés]
1 Válassza
lehetőséget.
ki egy képet.
2 Válasszon
zz Nyomja meg a <Y> <Z> gombokat az
átméretezni kívánt kép kiválasztásához.
ki a kívánt képméretet.
3 Válassza
zz Nyomja meg a <0> gombot.
(1)
Megjelennek a képméretek.
zz Válassza ki a kívánt képméretet (1).
zz A kivágott felvétellel vagy EF-S
objektívvel készített JPEG-képekhez
csak az b méretre történő átméretezés
érhető el.
a képet.
4 Mentse
zz Az átméretezett kép mentéséhez
válassza az [OK] lehetőséget.
zz Ellenőrizze a célmappát és a képfájl
számát, majd válassza az [OK]
lehetőséget.
zz Egy másik kép átméretezéséhez
ismételje meg a 2–4. lépést.
oo Az átméretezett képek képméretével kapcsolatos részeltekért lásd: =590.
339
Értékelés beállítása
A képeket 1-től 5-ig terjedő skálán értékelheti (l/m/n/o/p).
Ezt nevezzük értékelésnek.
Egyetlen kép értékelése
az [3: Értékelés]
1 Válassza
lehetőséget.
a [Képek kiválasztása]
2 Válassza
lehetőséget.
ki az értékelni kívánt képet.
3 Jelölje
zz Nyomja meg a <Y> <Z> gombokat az
értékelni kívánt kép kiválasztásához.
a képet.
4 Értékelje
zz A <0> gomb megnyomásakor
megjelenik a kék kiemelőkeret, ahogy
a bal oldali képernyőn is látható.
zz A <W> <X> gombokkal válassza ki
az értékelési jelet, majd nyomja meg
a <0> gombot.
gg Amikor értékelési jelet fűz egy képhez,
a beállított értékelés melletti szám
eggyel növekszik.
zz Egy másik kép értékeléséhez ismételje
meg a 3. és a 4. lépést.
340
Értékelés beállítása
Értékelés tartomány beállításával
Miközben a képeket nézegeti az indexképes megjelenitésben, egyszerre
kijelölheti egy tartomány első és utolsó képét értékelésre.
a [Tartomány kijelölése]
1 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza a [Tartomány kijelölése]
lehetőséget az [3: Értékelés]
menüpontban.
meg a kívánt képtartományt.
2 Adja
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont).
zz Ezután válassza ki az utolsó képet
(végpont).
gg A meghatározott tartomány minden képe
mellé egy [X] jel kerül.
3 Nyomja meg a <M> gombot.
a képet.
4 Értékelje
zz Válasszon egy értékelési jelet a <6>
tárcsa elforgatásával, majd nyomja meg
az [OK] gombot.
gg A megadott tartományban lévő összes
kép értékelve lesz (azonos értékeléssel).
341
Értékelés beállítása
A kártyán vagy a mappában lévő összes kép értékelése
A kártyán vagy a mappában található összes képet egyszerre is értékelheti.
Ha az [3: Értékelés] menüpontban
a [Mappa összes képe] vagy a [Kártya
összes képe] lehetőséget választja,
a mappában vagy a kártyán lévő összes
kép értékelést kap.
Válasszon értékelést a <6> tárcsa
elforgatásával, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
Ha nem szeretne képeket értékelni vagy
értékelést visszavonni, válassz az [OFF]
lehetőséget.
Ha be vannak állítva a keresési feltételek a [3: Képkeresési feltételek
megad.] (=345) menüpontban, akkor a kijelző az [Összes talált kép]
beállításra ugrik.
Ha az [Összes talált kép] lehetőséget
választja, akkor a keresési feltételeknek
megfelelő minden kép a megadott módon
lesz értékelve.
oo Ha több mint 1000 képhez tartozik értékelés, az értékelés mellett megjelenő
értékek [###] formátumban jelennek meg.
oo A [3: Képkeresési feltételek megad.] és [3: Képugrás: 6]
beállításokkal megjelenítheti csak az adott értékeléssel rendelkező képeket.
342
Diavetítés (Automatikus lejátszás)
A kártyán rögzített képek automatikus diavetítés formájában
jeleníthetők meg.
ki a megjeleníteni kívánt
1 Válassza
képeket.
zz A kártyán lévő összes kép lejátszásához
folytassa a 2. lépéssel.
zz Ha meg szeretné adni a diavetítésben
lejátszani kívánt képeket, szűrje azokat
a [3: Képkeresési feltételek megad.]
beállítás segítségével (=345).
a [3: Diavetítés]
2 Válassza
lehetőséget.
szerint állítsa be a lejátszást.
3 Igény
zz Válassza a [Beállítás] lehetőséget.
zz Adja meg az állóképek [Megjelenítési
idő], [Ismétlés] (ismétlődő
megjelenítés) és [Áttűnési effekt]
(képek közti váltáskor alkalmazott
effektus) beállításait.
zz Ha háttérzenét szeretne lejátszani,
állítsa be a zenét a [Háttérzene] pontnál
(=336).
zz A beállítások megadását követően
nyomja meg a <M> gombot.
343
Diavetítés (Automatikus lejátszás)
Megjelenítési idő
Ismétlés
Áttűnési effekt
Háttérzene
indítása.
4 Diavetítés
zz Válassza a [Start] lehetőséget.
gg A [Kép betöltése...] üzenet megjelenése
után elkezdődik a diavetítés.
ki a diavetítésből.
5 Lépjen
zz Ha ki szeretne lépni a diavetítésből,
és vissza szeretne térni a beállítási
képernyőhöz, nyomja meg a <M>
gombot.
oo A diavetítés szüneteltetéséhez nyomja meg a <0> gombot.
Amíg a diavetítés szünetel, a kép bal felső sarkában a [G] jelzés látható.
A diavetítés folytatásához nyomja meg ismét a <0> gombot.
oo Állóképek automatikus lejátszása közben az <B> gombbal válthat
a megjelenítési formátumok között (=296).
oo A hangerő a videolejátszás közben a <W> <X> gombokkal módosítható.
oo Automatikus lejátszás vagy szüneteltetés közben a <Y> <Z> gombok
megnyomásával jeleníthet meg egy másik képet.
oo Automatikus lejátszás közben az automatikus kikapcsolás nem működik.
oo A megjelenítési idő képtől függően változik.
344
A megjeleníteni kívánt képek szűrése
Lehetőség van arra, hogy a megjelenítendő képeket meghatározott keresési
feltételek szerint szűrje. Miután megadta a képkeresési beállításokat,
megjelenítheti csak a megtalált képeket.
Az ilyen módon szűrt képeken védelem, értékelés, törlés, diavetítés és
egyéb műveleteket is végezhet.
a [3: Képkeresési
1 Válassza
feltételek megad.].
be a képkeresési feltételeket.
2 Állítsa
zz A <W> <X> gombokkal válasszon ki
egy elemet.
zz A <Y> <Z> gombokkal állítsa be
a feltételt.
gg A kiválasztott elem bal oldalára egy
pipa [X] (1) kerül. (Keresési feltételként
megadva.)
zz Ha kiválasztja az elemet, és megnyomja
a <B> gombot, azzal a jelet [X]
eltávolítja. (A keresési feltétel törlődik.)
(1)
Elem
9Értékelés
dDátum
nMappa
JVédelem
fFájl típusa
Leírás
A kiválasztott (értékelési) feltételnek megfelelő képek
megjelenítése.
A kiválasztott dátumon készített képek megjelenítése.
A kiválasztott mappában található képek megjelenítése.
A kiválasztott (védelmi) feltételnek megfelelő képek
megjelenítése.
A kijelölt fájltípus képeit jeleníti meg.
345
A megjeleníteni kívánt képek szűrése
el a keresést.
3 Végezze
zz Nyomja meg a <0> gombot,
és olvassa el a megjelenő üzenetet.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
gg Megtörténik a keresési feltétel
megadása.
meg a talált képeket.
4 Jelenítse
zz Nyomja meg az <3> gombot.
(2)
gg A készülék csak a megadott
feltételeknek megfelelő (szűrt) képeket
jeleníti meg.
gg Amikor a képek megjelenítése szűrési
feltételek alapján történik, a képernyő
külső kerete sárgán jelenik meg (2).
A keresési feltételek törlése
Nyissa meg a 2. lépés képernyőjén, majd nyomja meg a <L> gombot az
összes pipa [X] eltávolításához. A keresési feltételek törléséhez nyomja
meg a <0> gombot.
oo Ha egy kép sem felel meg a keresési feltételeknek, a 2. lépés képernyőjén
nem érhető el az [OK] lehetőség.
oo A fényképezőgép kikapcsolása, valamint kártya- és képszerkesztési
műveletek végzése esetén a keresési feltételek törlődhetnek.
oo A [3: Képkeresési feltételek megad.] képernyő megjelenítésekor az
automatikus kikapcsolási idő meghosszabbodhat.
346
Ugrásmegjelenítés (Ugrás a képek között)
Egyképes megjelenítés esetén a <6> tárcsa elforgatásával az ugrási
módnak megfelelően ugorhat előre vagy visszafelé a képek között.
a [x: Képugrás: 6]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza ki az ugrási módot.
oo Ha az [Ugrás a megadott számú képpel] lehetőséget használja, a <6>
tárcsa segítségével állíthatja be, hogy hány képet szeretne ugrani.
oo A [Képek megjelenítése értékelés alapján] lehetőség használata esetén
forgassa el a <6> tárcsát az értékelés megadásához (=340). Ha tallózza
a képeket a 9 kiválasztása mellett, az összes értékelt kép megjelenik.
347
Ugrásmegjelenítés (Ugrás a képek között)
ugrási mód használatával
3 Az
tallózzon a képek között.
(1)
(2)
zz Nyomja meg az <x> gombot.
zz Egyképes megjelenítési módban
forgassa el a <6> tárcsát.
gg A korábban beállított módszer
segítségével böngészhet a képek között.
(1)
(2)
Ugrási mód
Megjelenítési pozíció
oo A képek fényképezés dátuma szerinti kereséséhez válassza a [g: Dátum]
lehetőséget.
oo A képek mappa szerinti kereséséhez válassza a [h: Mappa] lehetőséget.
oo Ha a kártya videókat és állóképeket is tartalmaz, és Ön csak az egyik típust
szeretné megjeleníteni, válassza ki a [i: Videók] vagy az [j: Állóképek]
lehetőséget.
348
Lejátszási adatok kijelzésének
testreszabása
Beállíthatja, hogy képmegjelenítés közben milyen képernyők és adatok
jelenjenek meg.
a [3: Lejátszási adatok
1 Válassza
kijelzése] lehetőséget.
be pipával [X]
2 Jelölje
a megjelenítendő képernyők
számát.
zz A <W> <X> gombok segítségével
válasszon egy számot.
zz A pipa [X] hozzáadásához nyomja meg
a <0> gombot.
zz Ezt a lépést megismételve jelölje meg
pipával [X] valamennyi megjelenítendő
képernyő számát, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
gg Képmegjelenítés közben az <B>
gombbal, míg a fénykép-információk
megjelenítése közben a <W> <X>
gombokkal érheti el a kiválasztott
információkat.
Hisztogram
A fényerő-hisztogramon az expozíciószint
eloszlása és az általános fényerő látható.
Az RGB-hisztogram a színtelítettség
és gradáció ellenőrzésére alkalmas.
Ha a [x: Lejátszási adatok kijelzése]
képernyőn megjelenik az <z> lehetőség,
az <B> gomb megnyomásával válthat
a megjelenített hisztogramok között.
349
Lejátszási adatok kijelzésének testreszabása
zz[Fényerő] kijelzése
Ez a hisztogram a kép fényerőszintjének
eloszlását mutatja. A vízszintes tengely jelzi
a fényerőszintet (bal oldalon sötétebb, jobb
oldalon világosabb), míg a függőleges tengely
azt mutatja, hogy az egyes fényerőszintekhez
hány képpont tartozik. Minél több képpont van
eltolódva balra, annál sötétebb a kép. Minél több
képpont van eltolódva jobbra, annál világosabb
a kép. Ha túl sok képpont van a bal oldalon,
az árnyékos részletek elvesznek. Ha túl sok
képpont van a jobb oldalon, a csúcsfényes
részletek vesznek el. A közbenső gradáció
kerül létrehozásra. A kép és hisztogramjának
ellenőrzésével láthatja az expozíciószint
elhajlását, valamint az általános gradációt.
zz[RGB] kijelzése
Mintahisztogramok
Sötét kép
Normál fényerő
Világos kép
Ez a hisztogram a kép elsődleges színeinek (RGB vagy vörös, zöld
és kék) fényerő-eloszlását mutatja. A vízszintes tengely jelzi a szín
fényerőszintjét (bal oldalon sötétebb, jobb oldalon világosabb), míg
a függőleges tengely azt mutatja, hogy az egyes színerősségi szintekhez
hány képpont tartozik. Minél több képpont van a bal oldalon, annál
sötétebb és annál kevésbé kiemelkedő a szín. Minél több képpont
található a jobb oldalon, annál világosabb és tömörebb a szín. Ha túl
sok képpont van a bal oldalon, akkor az adott színinformáció hiányos
lesz. Ha túl sok képpont van a jobb oldalon, akkor a szín túl telített lesz,
gradáció nélkül. A kép RGB hisztogramjának ellenőrzésével láthatóvá
válik a szín telítettsége és gradációja, valamint a fehéregyensúly-eltérés.
350
Túlexponálási figyelmeztetés megjelenítése
Megadhatja, hogy villogó kijelzésként jelenjenek meg a túlexponált részletek
a lejátszás képernyőjén. Ha részletesebb gradációt szeretne elérni a villogó
területeken, ahol élethű színeket szeretne, állítsa az expozíciókompenzációt
negatív értékre, és készítsen új felvételt.
ki a [3: Túlexp. figyelm.]
1 Válassza
elemet.
2 Válassza az [Enged] parancsot.
351
AF-pontok megjelenítése
Megjelenítheti a fókuszáláshoz használt AF-pontokat, melyek pirosan
körvonalazva jelennek meg a lejátszás képernyőjén. Ha az automatikus AFpont választása funkciót használja, több AF-pont is megjelenhet.
az [3: AF-pont jelzés]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza az [Enged] parancsot.
352
Rács megjelenítése
Egyképes megjelenítés esetén rács jeleníthető meg a megjelenített
állóképeken a lejátszás képernyőjén. Ez a funkció a kép függőleges és
vízszintes dőlésszöge és a kompozíció kényelmes ellenőrzését teszi
lehetővé.
a [3: Rács lejátszáskor]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
353
A megjelenítés elindításakor elsőként
megjelenő kép beállítása
Beállíthatja, hogy a képmegjelenítés elindításakor melyik képet jelenítse
meg elsőként a rendszer.
ki az [3: A már látottól]
1 Válassza
elemet.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz [Engedélyezés]: A megjelenítés
a legutóbb megjelenített képtől
folytatódik (kivéve, ha épp most fejezte
be a felvételkészítést).
zz [Letiltás]: A lejátszás a fényképezőgép
minden egyes újraindítása esetén
a legutóbbi felvételtől folytatódik.
354
Kezdeti nagyítási arány és pont beállítása
Beállíthatja a nagyított nézet kezdeti nagyítási arányát és pontját.
a [3: Nagyítás (kb.)]
1 Válassza
elemet.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
zz1x (nincs nagyítás)
A kép nem lesz felnagyítva. A nagyított nézet az egyképes
megjelenítéssel indul.
zz2x, 4x, 8x, 10x (nagyítás a középpontból)
A nagyított nézet a kép közepétől indul a kiválasztott nagyítási aránnyal.
zzTényleges méret (a kiválasztott pontból)
A rögzített kép képpontjai kb. 100% aránnyal jelennek meg. A nagyított
nézet a fókuszt elért AF-ponttól indul. Ha a fotó kézi fókusszal készült,
a nagyított nézet a kép középpontjából indul.
zzA legutóbbi nagyítással azonos (a középpontból)
A nagyítás aránya ugyanakkora lesz, mint a legutóbb, amikor kilépett
a nagyított nézetből a <u> gombbal. A nagyított nézet a kép
középpontjából indul.
oo Az AF-módszer néhány beállítása esetén a nagyított nézet a kép
középpontjából indulhat akkor is, ha beállította a [Tényleges méret (kivál.
pontból)] lehetőséget.
355
356
Beállítás
Ez a fejezet a Beállítások ([5]) lap menübeállítások elemét ismerteti.
zz Az oldalcím jobb felső sarkában látható M ikon azt jelzi, hogy
a funkció csak a <t>, <d>, <s>, <f>, <a> és <F>
módokban érhető el.
357
Lapfülek: Beállítás
zzBeállítás 1
=361
=363
=366
=367
=369
=370
zzBeállítás 2
=371
=372
=373
=374
=377
zzBeállítás 3
=378
=379
=380
=381
=382
=386
=387
358
Lapfülek: Beállítás
zzBeállítás 4
=388
=393
=393
=394
=395
=397
zzBeállítás 5
=398
=402
zzBeállítás 6
=407
=408
=410
=411
=413
=413
=413
359
Lapfülek: Beállítás
Videofelvételnél a [54] és [56] lapfül megnyitásakor
a következő képernyő jelenik meg.
zzBeállítás 4
=388
=393
=394
=395
=397
zzBeállítás 6
=407
=410
=411
=413
=413
Alap zóna és [HDR videó] üzemmódokban a [56] lapfül
megnyitásakor a következő képernyő jelenik meg.
=407
=413
360
Mappa létrehozása és kiválasztása
Tetszőlegesen létrehozhat és kiválaszthat a rögzített felvételek mentésére
szolgáló mappákat.
Mappa létrehozása
a [5: Mappa kiválasztása]
1 Válassza
opciót.
2 Válassza az [Új mappa] opciót.
3 Válassza az [OK] billentyűt.
361
Mappa létrehozása és kiválasztása
Mappa kiválasztása
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Válasszon egy mappát a
mappaválasztási képernyőn.
zz A készülék a rögzített képeket
a választott mappában tárolja.
(1)
(2)
(3)
(4)
A mappában található képek száma
Legkisebb fájlszám
Mappa neve
Legnagyobb fájlszám
Mappák
oo Egy mappában legfeljebb 9999 kép tárolható (fájlok száma 0001–9999 között).
Ha egy mappa megtelik, automatikusan új, az előzőnél eggyel nagyobb
mappaszámú mappa jön létre. Ezenkívül kézi visszaállítás esetén (=365)
automatikusan új mappa jön létre. Mappák 100-tól 999-ig tartó számozással
hozhatók létre.
Mappák létrehozása számítógéppel
oo Miután megjelenítette a kártya tartalmát, hozzon létre egy új mappát
„DCIM” néven. Nyissa meg a DCIM nevű mappát, és hozza létre a képeinek
mentéséhez és rendszerezéséhez szükséges számú mappát. A mappanévnek
a „100ABC_D” formátumot kell követnie. Az első három számjegy mindig
a mappa sorszáma 100 és 999 között. Az utolsó öt karakter A és Z közötti
kis- és nagybetű, szám és aláhúzás „_” tetszőleges kombinációjából
állhat. A szóköz nem használható. A mappanevek továbbá még akkor sem
tartalmazhatják ugyanazt a háromjegyű mappaszámot (például „100ABC_D”
és „100W_XYZ”), ha a többi öt karakter eltér.
362
Fájlszámozási módszerek
A mappába mentett rögzített képekhez
a rendszer egy 0001 és 9999 közötti
fájlszámot rendel hozzá. A fájlszámozás
módját bármikor módosíthatja.
(Példa) IMG_0001.JPG
Fájlszám
a [5: Fájlszámozás]
1 Válassza
lehetőséget.
be valamelyik beállítást.
2 Állítsa
zz Válassza a [Számozás] opciót.
zz Válasszon a [Folyamatos] és az [Aut.
nullázás] lehetőségek közül.
zz Ha szeretné visszaállítani
a fájlszámozást, válassza ki a [Kézi
nulláz.] lehetőséget (=365).
zz Új mappa létrehozásához válassza az
[OK] elemet, ekkor a fájlok számozása
ismét 0001-től kezdődik.
oo Ha a 999 számú mappában a fájlszám eléri a 9999-et, még akkor sem lehet
tovább fényképezni, ha a kártyán van még üres hely. A képernyőn ekkor
megjelenik a kártya cseréjére figyelmeztető üzenet. Helyezzen be új kártyát.
363
Fájlszámozási módszerek
Folyamatos
Akkor érdemes használni, ha szeretné, hogy a fényképezőgép
kártyacsere vagy új mappa létrehozása után is folytassa
a fájlszámozást.
A fájlszámozás még akkor is sorrendben folytatódik 9999-ig, ha kicseréli
a kártyát, vagy új mappát hoz létre. Ez különösen akkor hasznos, ha több
kártyán vagy mappában található, 0001 és 9999 közé eső számmal ellátott
képeket egy mappába kíván menteni a számítógépre.
Ha a cserekártya vagy a létező mappa korábban rögzített képeket
tartalmaz, az új képek fájlszámozása a kártyán vagy a mappában lévő
képek számozásától folytatódhat. Ha folyamatos fájlszámozást kíván
alkalmazni, akkor mindig újonnan formázott kártya használata javasolt.
Fájlszámozás a kártya cseréje után
1. kártya
Fájlszámozás mappa létrehozása után
2. kártya
1. kártya
100
0051
0052
(1)
(1)
364
Következő fájlszám
101
0051
0052
Fájlszámozási módszerek
Aut. nullázás
Akkor érdemes használni, ha szeretné, hogy ha kicseréli a kártyát vagy
új mappát hoz létre, a fényképezőgép minden alkalommal 0001‑től
újrakezdődje a fájlszámozást.
Amikor kicseréli a kártyát, vagy mappát hoz létre, az újonnan mentett képek
fájlszámozása 0001-től indul. Ez akkor lehet hasznos, ha a képeket kártyák
vagy mappák szerint kívánja rendszerezni.
Ha a cserekártya vagy a létező mappa korábban rögzített képeket tartalmaz,
az új képek fájlszámozása a kártyán vagy a mappában lévő képek
számozásától folytatódhat. Ha 0001-gyel kezdődő fájlszámozással szeretne
képeket elmenteni, minden alkalommal használjon frissen formázott kártyát.
Fájlszámozás a kártya cseréje után
1. kártya
Fájlszámozás mappa létrehozása után
2. kártya
1. kártya
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
A fájlszámozás visszaállítva
Kézi visszaállítás
Akkor érdemes használni, ha szeretné manuálisan visszaállítani
0001‑re a fájlszámozást, vagy egy új mappában 0001-től szeretné
kezdeni a fájlszámozást.
Amikor kézzel állítja vissza a fájlszámozást, automatikusan új mappa jön
létre, és az abban a mappában mentésre kerülő képek fájlszámozása
0001‑től indul.
Ez például akkor lehet hasznos, ha az előző napon készített képeket nem
ugyanabban a mappában kívánja tárolni, mint az aznapi képeket.
365
Függőleges képek automatikus
elforgatásának beállítása
Úgy is beállíthatja az automatikus elforgatást, hogy
a fényképezőgép a megjelenítéshez elforgassa
a függőleges tájolással készített felvételeket.
az [5: Autom. elforg.]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
zzBezD
Automatikusan elforgatja a képeket a fényképezőgépen és
a számítógépeken történő lejátszás során.
zzBeD
A képeket csak számítógépeken történő megjelenítéskor forgatja el
automatikusan.
zzKi
oo Azok a képek, amelyek készítésekor az automatikus elforgatás [Ki]
értékre volt állítva, még akkor sem fordulnak el automatikusan, ha később
megjelenítéskor [Be] értékre állítja az automatikus elforgatást.
oo Amennyiben a képet a fényképezőgépet lefelé vagy felfelé irányítva
készítették el, a megfelelő tájolásra történő automatikus elforgatás esetleg
helytelen lehet.
oo Ha a számítógép nem forgatja el automatikusan a képeket, próbálja ki az EOS
szoftver használatát.
366
A memóriakártya formázása
Ha a kártya új, vagy korábban másik fényképezőgéppel vagy számítógéppel
formázta (inicializálta), akkor formázza a kártyát ezzel a fényképezőgéppel.
oo Amikor a kártyát formázza, az azon található összes adat és kép törlődik.
A védett képek is törlődnek, ezért ügyeljen, hogy semmi fontos ne legyen
a kártyán. Szükség esetén a kártya formázása előtt vigye át a képeket és
más adatokat számítógépre vagy egyéb adattároló eszközre.
a [5: Kártya formázása]
1 Válassza
lehetőséget.
a kártyát.
2 Formázza
zz Válassza az [OK] billentyűt.
zz Alacsony szintű formázáshoz nyomja
meg a <L> gombot. Ezzel bekerül a
<X> jel az [Alacsony színtű formázás]
lehetőséghez. Ezt követően válassza az
[OK] lehetőséget.
oo Elképzelhető, hogy a kártyaformázás-képernyőn megjelenő kártyakapacitás
kisebb, mint a kártyán jelzett kapacitás.
oo Az eszköz a Microsoft licencengedélyével használt exFAT technológiát
alkalmazza.
367
A memóriakártya formázása
A következő esetekben van szükség a kártya formázására:
zz A kártya új.
zz A kártyát másik fényképezőgéppel vagy számítógéppel formázták.
zz A kártya tele van képekkel vagy adatokkal.
zz Kártyával kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg (=581).
Alacsony szintű formázás
zz Alacsony szintű formázásra akkor lehet szükség, ha kicsi a kártya írási
vagy olvasási sebessége, illetve, ha az összes adatot törölni szeretné
a kártyáról.
zz Mivel az alacsony szintű formázás törli a kártyán található összes
rögzíthető szektort, a művelet hosszabb időt vesz igénybe, mint a normál
formázás.
zz Az alacsony szintű formázást a [Mégse] gomb megnyomásával bármikor
megszakíthatja. A készülék még ebben az esetben is végrehajtja
a normál formázást, ezért a szokásos módon használhatja a kártyát.
A kártya fájlrendszere
zz Az SD-/SDHC-kártyák FAT32 fájlrendszert kapnak. Az SDXC-kártyák
exFAT fájlrendszert kapnak.
zz Az exFAT fájlrendszert használó kártyákra a 4 GB-ot meghaladó méretű
videókat is egyetlen fájlként rögzíti a rendszer (azaz nem darabolja őket
több fájlba). (A videofájl mérete meg fogja haladni a 4 GB értéket.)
oo A fényképezőgépben formázott SDXC-kártyák más fényképezőgépekben
nem használhatók. Ne feledje továbbá, hogy az exFAT rendszerre formatált
kártyákat egyes számítógépes operációs rendszerek vagy kártyaolvasók nem
képesek felismerni.
oo A kártyán lévő adatok formázása vagy törlése nem törli teljesen az adatokat.
Ne feledkezzen meg erről a kártya eladásakor vagy selejtezésekor. Amikor
kidob egy memóriakártyát, a személyes adatok védelme érdekében szükség
esetén végezzen további lépéseket, például fizikailag semmisítse meg
a kártyát.
368
A felvételi módok ismertetőjének
megjelenítése
Megjeleníthető a felvételi mód rövid leírása a felvételi módok átváltása
során.
a [5: Mód segéd]
1 Válassza
lehetőséget.
az [Engedélyezés]
2 Válassza
parancsot.
el a módválasztó tárcsát.
3 Forgassa
gg Megjelenik a kiválasztott felvételi mód
rövid leírása.
zz További részletek megjelenítéséhez
nyomja meg a <X> gombot.
zz A mód segéd kikapcsolásához nyomja
meg a <0> gombot. <8> és <k>
módokban megjelenik a felvételi mód
kiválasztásának képernyője.
369
A funkcióismertető beállítása
Megjeleníthető egy rövid leírás a funkciókról és elemekről a Gyorsvezérlés
beállítás használata esetén.
a [5: Funkcióismertető]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza az [Enged] parancsot.
oo Egy leírás törléséhez vagy koppintson rá, vagy folytassa a műveletek
végrehajtását.
370
A gazdaságos mód beállítása
A funkció segítségével energiát takaríthat meg a felvételi módban.
Ha a fényképezőgép nincs használatban, az energiafogyasztás csökkentése
érdekében a képernyő elsötétül.
a [5: Gazdaságos m.]
1 Válassza
lehetőséget.
a [Be] lehetőséget.
2 Válassza
zz A képernyő kb. két másodpercnyi
inaktivitást követően sötétül el.
Nagyjából 10 másodperccel ezután
a képernyő kikapcsol.
zz Amikor a képernyő ki van kapcsolva,
a képernyő aktiválásához és
a felvételkészítésre való felkészüléshez
nyomja le félig az exponálógombot.
371
Az energiatakarékos funkciók beállítása
Beállíthatja, hogy a képernyő, a fényképezőgép és a kereső mennyi idő
után kapcsoljon le automatikusan (Kijelző kikapcsolása, Automatikus
kikapcsolás és Kereső kikapcsolása).
az [5: Energiatakarék]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz A kijelző abban az esetben is kikapcsol
a [Kijelző kikapcs.] beállításban
megadott idő után, ha az [Autom.
kikapcs.] beállítás a [Tilt] értékre van
állítva.
oo A [Kijelző kikapcs.] és az [Autom. kikapcs.] beállítások nem érvényesek,
ha a Gazdaságos mód [Be] van kapcsolva.
372
A képernyő fényerejének beállítása
A képernyő és a kereső fényereje külön is módosítható.
a [5: Kijelző fényereje]
1 Válassza
lehetőséget.
el a beállítást.
2 Végezze
zz A szürkeárnyalatos színskála
tanulmányozása közben a <Y>
<Z> gomb használatával állítsa be
a fényerőt, majd nyomja meg a <0>
gombot.
zz A kereső fényerejének beállításakor
nézzen a keresőbe a beállítás során.
oo A kép expozíciójának ellenőrzéséhez célszerű megtekinteni a hisztogramot
(=349).
373
A dátum, az idő és az időzóna beállítása
Az első bekapcsolás alkalmával, illetve a dátum/idő/időzóna nullázásakor
az alábbi lépések segítségével állíthatja be első lépésként az időzónát.
Ha első lépésként az időzónát állítja be, a későbbiekben bármikor
módosíthatja ezt a beállítást, a dátum és az idő pedig igazodni fog ehhez
a beállításhoz.
Mivel a rögzített képek a felvételkészítés dátumát és időpontját is
rögzítik, ne felejtse el beállítani a dátumot és az időt.
a [5: Dátum/Idő/Zóna]
1 Válassza
lehetőséget.
be az időzónát.
2 Állítsa
zz Az [Időzóna] lehetőség kiválasztásához
használja a <Y> <Z> gombokat.
zz Nyomja meg a <0> gombot.
zz A <W> <X> gombok segítségével
válassza ki az időzónát, majd nyomja
meg a <0> gombot.
zz Ha az Ön időzónája nem szerepel
a listában, nyomja meg a <M>
gombot, majd állítsa be az UTC
zónától való eltérést az [Időeltérés]
menüpontban.
374
A dátum, az idő és az időzóna beállítása
zz A <Y> <Z> gombokkal válasszon egy
[Időeltérés] lehetőséget (+/-/óra/perc),
majd nyomja meg az <0> gombot.
zz A <W> <X> gombokkal állítsa be
a számot, majd nyomja meg a <0>
gombot.
zz Az időzóna vagy az időeltérés beállítását
követően a <Y> <Z> gombokkal
válassza az [OK] lehetőséget, majd
nyomja meg a <0> gombot.
be a dátumot és az időt.
3 Állítsa
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
válasszon ki egy elemet, majd nyomja
meg a <0> gombot.
zz A <W> <X> gombokkal állítsa be
a számot, majd nyomja meg a <0>
gombot.
be a nyári időszámítást.
4 Állítsa
zz Válassza ki a szükséges beállításokat.
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
válassza a [Y] lehetőséget, majd
nyomja meg az <0> gombot.
zz A <W> <X> gombokkal válassza ki
a [Z] lehetőséget, majd nyomja meg
a <0> gombot.
zz Ha a nyári időszámítás beállítása [Z],
a rendszer 1 órával előbbre állítja a 3.
lépésben beállított időt. Ha a [Y]
van beállítva, a nyári időszámítás
befejeződik, és a rendszer 1 órával
visszaállítja az időt.
ki a beállításból.
5 Lépjen
zz A <Y> <Z> gombokkal válassza ki az
[OK] lehetőséget.
375
A dátum, az idő és az időzóna beállítása
oo A dátum, idő és időzóna beállításai alaphelyzetbe állhatnak a fényképezőgép
akkumulátor nélküli tárolásakor, az akkumulátor lemerülésekor, illetve akkor,
ha azt hosszú ideig fagypont alatti hőmérsékletnek teszi ki. Ilyen esetben újból
be kell őket állítania.
oo A [Zóna-/időeltérés] beállítás módosítása után ellenőrizze, hogy a megfelelő
dátum/idő van-e beállítva.
oo A [5: Dátum/Idő/Zóna] képernyő megjelenítésekor az automatikus
kikapcsolási idő meghosszabbodhat.
376
A kezelőfelület nyelvének beállítása
a [5: NyelvK]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza ki a kívánt nyelvet.
377
A videorendszer beállítása
Állítsa be a videorendszert a megjelenítéshez használt bármilyen
tévékészülékhez. Ez a beállítás a videók készítésekor elérhető
képfrekvenciákat határozza meg.
a [5: Videorendszer]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz NTSC
Olyan területeken, ahol a tv-készülékek
által használt rendszer az NTSC
(Észak‑Amerika, Japán, Dél-Korea,
Mexikó stb.).
zz PAL
Olyan területeken, ahol a tv-készülékek
a PAL rendszert használják (Európa,
Oroszország, Kína, Ausztrália stb.).
378
Az érintésvezérlés érzékenységének
beállítása
az [5: Érintésvezérlés]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz A [Normál] az alapbeállítás.
zz Az [Érzékeny] beállítás a [Normál]
beállításnál érzékenyebbé teszi az
érintőpanelt.
zz Az érintésvezérelt műveletek
kikapcsolásához válassza a [Tilt]
lehetőséget.
Az érintésvezérléssel kapcsolatos figyelmeztetések
oo Ne használjon éles tárgyakat, például a körmét vagy golyóstollat az
érintésvezérléshez.
oo Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyős műveletek elvégzése során ne
legyen nedves az ujja. Ha nedvesség éri a képernyőt, illetve ha az ujjai
nedvesek, az érintőképernyő nem feltétlenül fog reagálni, illetve zavar állhat
be a működésében. Ebben az esetben kapcsolja ki a készüléket, és törölje le
a nedvességet egy kendővel.
oo Ha kereskedelmi forgalomban is kapható védőlapot vagy matricát helyez
a képernyőre, az érintőképernyő lassabban reagálhat.
oo Ha az érintésvezérlés [Érzékeny] beállítása mellett gyorsan érintéssel
vezérelt műveleteket végez, a fényképezőgép reakcióideje gyengülhet.
379
A fényképezőgép használatakor megszólaló
hangjelzések letiltása
Letilthatja azokat a hangjelzéseket, amelyek például akkor szólalnak meg,
amikor a témák a fókuszba kerülnek.
a [5: Hangjelzés]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Érintse
A hangjelzés csak az érintőképernyő
használata során nem ad hangjelzést.
zz Tilt
Letiltja a témák fókuszba kerülésekor,
az időzítővel való felvételkészítéskor és
az érintésvezérlés során megszólaló
hangjelzéseket.
380
Az akkumulátor információnak ellenőrzése
Megtekintheti az aktuálisan használt akkumulátor állapotát.
ki az [5: Akku info]
1 Válassza
lehetőséget.
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(4)
(3)
(4)
Az akkumulátor helyzete
Az akkumulátor vagy az alkalmazott
háztartási hálózati kiegészítő típusa.
Akkumulátor töltöttségi szintje
(=47)
Megjelenik az akkumulátor újratöltési
teljesítményének szintje.
(Zöld) :Az akkumulátor
újratöltési
teljesítménye jó.
(Zöld) :Az akkumulátor
újratöltési
teljesítménye kissé
csökkent.
(Vörös) :Új akkumulátor
vásárlása javasolt.
oo Eredeti Canon LP-E17 akkumulátoregység használata javasolt. Ha nem
eredeti Canon akkumulátort használ, előfordulhat, hogy a fényképezőgép
maximális teljesítménye nem érhető el, illetve helytelen működés
tapasztalható.
oo Amennyiben akkumulátorkommunikációs hibaüzenet jelenik meg, kövesse az
üzenetben látható utasítást.
381
Érzékelő tisztítása
A fényképezőgép érzékelőtisztítás funkciója megtisztítja a képérzékelő
elejét.
Azonnali tisztítás aktiválása
az [5: Érzékelő tisztítása]
1 Válassza
lehetőséget.
a [Tisztítás indításaf]
2 Válassza
beállítást.
zz A párbeszédpanelen válassza az [OK]
lehetőséget.
382
Érzékelő tisztítása
Automatikus tisztítás beállítás
az [Autom. tisztít.f]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
válasszon ki egy elemet, majd nyomja
meg a <0> gombot.
oo A lehető legjobb eredmény érdekében a fényképezőgépet egy asztalon vagy
más felületen a talpára állítva tisztítsa.
oo Ha többször megismétli az érzékelő tisztítását, az eredmény akkor sem lesz
sokkal jobb. Ne feledje, hogy előfordulhat, hogy [Tisztítás indításaf]
funkció nem érhető el közvetlenül a tisztítást követően.
oo Pöttyök jelenhetnek meg a rögzített képeken, ha az érzékelőt kozmikus
sugárzás vagy más hasonló behatás éri. A [Tisztítás indításaf] lehetőség
kiválasztásával ezek láthatósága minimalizálható (=382).
383
Érzékelő tisztítása
Az érzékelő kézi tisztítása
Az automatikus tisztítással nem eltávolítható port egy kereskedelmi
fogalomban kapható légfúvó vagy hasonló eszköz segítségével manuálisan
is eltávolíthatja.
A képérzékelő felülete rendkívül sérülékeny. Ha az érzékelőt
közvetlenül kell tisztítani, ajánlatos ezt egy Canon szervizközpontra
bízni.
a tápkapcsolót <2>
1 Állítsa
helyzetbe.
el az objektívet, majd
2 Távolítsa
tisztítsa meg az érzékelőt.
be a tisztítást.
3 Fejezze
zz Helyezze fel az objektívet vagy
vázsapkát.
384
Érzékelő tisztítása
oo Az érzékelő tisztítása során soha ne állítsa a főkapcsolót <1>
helyzetbe. Ellenkező esetben a rekeszzár elmozdulhat, ami a képérzékelő
vahy a redőny károsodását okozhatja.
oo A képérzékelő felülete rendkívül kényes. Óvatosan tisztítsa meg az érzékelőt.
oo Használjon egyszerű légfúvót, amelyhez nincs ecset csatlakoztatva. Az ecset
az érzékelő sérülését okozhatja.
oo Ne nyúljon a légfúvó hegyével a fényképezőgépbe az objektívfoglalaton
belülre. Ez károsíthatja a redőnyöket.
oo Soha ne használjon sűrített levegőt vagy más sűrített gázt az érzékelő
tisztításához. A sűrített levegő az érzékelő sérülését okozhatja, a gázpermet
pedig ráfagyhat az érzékelőre, és megkarcolhatja.
oo Ha a szennyeződés nem távolítható el légbefúvással, ajánlott az érzékelőt
Canon szervizközpontban tisztíttatni.
385
A HDMI-kimenet felbontásának beállítása
Beállíthatja azt a képfelbontást, amelyet a fényképezőgép akkor
használ, ha egy HDMI-kábel segítségével TV-készülékhez vagy külső
rögzítőeszközhöz csatlakoztatja azt.
a [5: HDMI felbontás]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Automatikus
A képek automatikusan a csatlakoztatott
tv-készülék optimális felbontásán
jelennek meg.
zz 1080p
1080p kimeneti felbontás. Abban
az esetben válassza ki, ha szeretné
elkerülni a fényképezőgép felbontásának
módosításakor jelentkező képhibákat
vagy késlekedéseket.
386
RAW-lejátszás HDR TV-n
A RAW-képeket HDR-ben is megtekintheti, ha a fényképezőgépet HDR
TV‑hez csatlakoztatja.
a [5: HDMI HDR kimenet]
1 Válassza
lehetőséget.
a [Bekapcsolás]
2 Válassza
lehetőséget.
oo A képekkel végzett műveletek, pl. a RAW-képek feldolgozása a HDRmegjelenítés során nem elérhető.
oo L (ISO 50-ekvivalens) képek vagy többszörös expozícióval készült RAWképek esetén a HDR megjelenítéshez a rendszer JPEG-képeket használ.
oo Biztosítsa, hogy a HDR TV-n be legyen állítva a HDR-bemenet. A TVbemenetek váltásáról a televízió használati útmutatójában olvashat
részletesebben.
oo A használt TV-től függően lehetséges, hogy a képek nem a vártnak
megfelelően néznek ki.
oo Lehetséges, hogy egyes képeffektek és adatok nem jelennek meg
a HDR TV‑n.
387
A felvételkészítéskor megjelenített
információk testreszabása
Testreszabhatja, hogy felvételkészítéskor milyen adatok és képernyők
jelenjenek meg a fényképezőgépen vagy a keresőben.
Válassza a [5: Felv.kész.ad.kijel.]
lehetőséget.
A képernyőn látható információk testreszabása
a [Képernyőadat beáll.]
1 Válassza
lehetőséget.
képernyőket.
2 Válasszon
zz A <W> <X> gombokkal válassza ki,
hogy milyen információs képernyők
jelenjenek meg a fényképezőgép
kijelzőjén.
zz Azon elemek esetén, amelyeket nem
kíván megjeleníteni, a jelölés [X]
törléséhez nyomja meg a <0>
gombot.
zz A képernyő szerkesztéséhez nyomja
meg az <B> gombot.
a képernyőt.
3 Szerkessze
zz A <W> <X> gombokkal válassza
ki a képernyőn megjeleníteni kívánt
elemeket.
zz Azon elemek esetén, amelyeket nem
kíván megjeleníteni, a jelölés [X]
törléséhez nyomja meg a <0>
gombot.
zz Az [OK] gombbal tárolja a beállítást.
388
A felvételkészítéskor megjelenített információk testreszabása
A keresőben látható információk testreszabása
a [Keresőadat/átkapcs.
1 Válassza
beáll.] lehetőséget.
képernyőket.
2 Válasszon
zz A <W> <X> gombokkal válassza ki
a keresőben megjeleníteni információs
képernyőket.
zz Azon elemek esetén, amelyeket nem
kíván megjeleníteni, a jelölés [X]
törléséhez nyomja meg a <0>
gombot.
zz A képernyő szerkesztéséhez nyomja
meg az <B> gombot.
a képernyőt.
3 Szerkessze
zz A <W> <X> gombokkal válasszon
a keresőben megjeleníteni kívánt
elemeket.
zz Azon elemek esetén, amelyeket nem
kíván megjeleníteni, a jelölés [X]
törléséhez nyomja meg a <0>
gombot.
zz Az [OK] gombbal tárolja a beállítást.
389
A felvételkészítéskor megjelenített információk testreszabása
Kereső kijelzője függőleges állásban
Kiválaszthatja, hogy a keresőben látható információk hogyan jelenjenek
meg, amikor a készüléket függőlegesen tartva készít állóképeket.
a [Kereső vízsz. megjel.]
1 Válassza
opciót.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Be
Az információt a készülék automatikusan
elforgatja, ezzel elősegítve a könnyebb
olvashatóságot.
zz Ki
A készülék nem forgatja el
automatikusan az információkat.
Rácsmegjelenítés
Egy rács jeleníthető meg a képernyőn és a keresőben.
a [Rács megjelenítés]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
390
A felvételkészítéskor megjelenített információk testreszabása
A Hisztogram beállítása
Kiválaszthatja a hisztogram tartalmát és megjelenítési méretét.
a [Hisztogram]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Válassza ki a tartalmat ([Fényerő]
vagy [RGB]) és a megjelenítés méretét
([Nagy] vagy [Kicsi]).
zz A beállítások megerősítéséhez nyomja
meg a <M> gombot.
Fókusztávolság megjelenítésének beállítása
RF objektívek használata esetén megjelenítheti a fókusztávolságot.
A fókusztávolság kijelzéséhez beállíthatja az időzítést és a mértékegységet.
ki a [Fókusztáv. jelzés]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza ki a kijelző időzítését.
ki a mértékegységet.
3 Válassza
zz A beállítások megerősítéséhez nyomja
meg a <M> gombot.
391
A felvételkészítéskor megjelenített információk testreszabása
Beállítások törlése
Visszaállíthatja a [Felv.kész.ad.kijel.] beállítást az alapértelmezett
értékekre.
az [Alaphelyzetbe állítás]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza az [OK] billentyűt.
392
A felvételkészítési megjelenítési
teljesítmény prioritásának beállítása
Kiválaszthatja, hogy mely teljesítménybeállítás kapjon prioritást az
állóképeknél a kereső kijelzőjén.
a [5: Kereső
1 Válassza
teljesítménye] lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
A kereső megjelenítési formátumának
beállítása
Kiválaszthatja a kereső kijelzési formátumát.
a [5: Kereső megj. form.]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz A <W> <X> gombokkal válasszon ki
egy elemet.
zz Nyomja meg a <0> gombot
a beállításhoz.
393
A megjelenítési mód beállítása
Kiválaszthatja a felvételi képernyők megjelenítési módját.
a [5: Kijelző beállítása]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Automatikus
Normál esetben a kijelzőt használja
a megjelenítéshez, de átkapcsol
a keresőre, ha belenéz.
zz Kézi
A megjelenítést csak a képernyőre vagy
csak a keresőre is korlátozhatja.
ki a képernyőt vagy
3 Válassza
a keresőt a megjelenítéshez.
zz Nyomja meg a <0> gombot
a beállításhoz.
394
Az exponálógomb működésének
testreszabása a videófelvételhez
Beállíthatja, hogy milyen funkciókat végezzen az exponálógomb, amikor azt
videofelvétel közben félig vagy teljesen lenyomja.
ki az [5: Exponálógomb
1 Válassza
funkció videókhoz] lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Félig lenyomva
Adja meg, hogy milyen funkciót
hajtson végre a készülék, amikor az
exponálógombot félig nyomva tartja.
zz Teljesen lenyomva (<k> módban)
Adja meg, hogy milyen funkciót
hajtson végre a készülék, amikor az
exponálógombot teljesen lenyomja.
Ha a [Telj. lenyom.] beállítást a [Videó ind./leáll.] értékre állítja,
a videofelvételt nem csupán a videofelvétel gomb segítségével indíthatja
el/állíthatja le, hanem az exponálógomb teljes lenyomásával vagy a (külön
kapható, =219) RS-60E3 távkioldó használatával is.
oo A [Félig lenyom.] aktiválása esetén a [Mérés+One-Shot AF] a [Mérés+k
Servo AF] értékre vált, ha a [Videofelv. méret] beállítása [H].
oo A fényképezőgép még abban az esetben is elindítja vagy leállítja a timelapse videók felvételét az exponálógomb teljes lenyomása esetén, ha a [Telj.
lenyom.] értéket a [Nincs funkció] lehetőségre állítja.
395
Súgó
Ha a [zSúgó] elem megjelenik egy menüpont alatt, az <B>
gomb megnyomásával megjelenítheti az adott funkció leírását. A Súgó
bezárásához ismét nyomja meg a gombot. Ha a képernyő jobb oldalán
egy görgetősáv (1) jelenik meg, a <W> <X> gombok vagy a <5> tárcsa
segítségével görgethet a tartalomban.
zzPélda: [z: Nagy ISO-érzék. zajcsökk.]
<B>
B
(1)
zzPélda: [5: Többfunkciós zárolás]
<B>
B
396
Súgó
Súgószöveg mérete
Módosíthatja a Súgóban megjelenő szöveg méretét.
a [5: Súgószöveg mérete]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
397
Vezeték nélküli funkciók beállítása
Vezeték nélküli módon csatlakoztathatja a fényképezőgépet
okostelefonjához vagy számítógépéhez, majd átküldheti a felvételeket,
illetve távolról is vezérelheti fényképezőgépét.
a [5: Vez.nélküli komm.
1 Válassza
beállítások] lehetőséget.
be valamelyik beállítást.
2 Állítsa
zz További információkért tekintse meg a
„Wi-Fi (vezeték nélküli kommunikációs)
funkciók” című részt.
398
Vezeték nélküli funkciók beállítása
Felvételkészítés távvezérléssel
A fényképezőgép és a (külön kapható és Bluetooth-kompatibilis) BR-E1
vezeték nélküli távvezérlő Bluetooth-kapcsolaton keresztüli párosításával
távolról is készíthet felvételeket.
Párosítás
A BR-E1 használatához először párosítania (csatlakoztatnia és regisztrálnia)
kell a fényképezőgépet és a távirányítót.
a [5: Vez.nélküli komm.
1 Válassza
beállítások] lehetőséget.
ki a [Bluetooth funkció]
2 Válassza
lehetőséget.
ki a [Bluetooth funkció]
3 Válassza
lehetőséget.
a [Távirányító]
4 Válassza
lehetőséget.
zz Ha megjelenik az „Adjon meg
egy becenevet a fényképezőgép
azonosításához.” szövegű üzenet,
a =422. oldalon ismertetett módon
regisztráljon egy becenevet.
399
Vezeték nélküli funkciók beállítása
a [Párosítás] lehetőséget.
5 Válassza
zz Válassza a [Párosítás] lehetőséget.
zz Nyomja le egyszerre, majd legalább
3 másodpercen át tartsa lenyomva
a BR‑E1-en a <W> és a <T> gombot.
gg Ekkor megkezdődik a párosítás.
A párosítás befejezésével a
fényképezőgép regisztrálja BR-E1-et.
Állóképek készítésekor
Videofelvétel során
be a fényképezőgépet távoli
6 Állítsa
felvételhez.
zz Felvételkészítési módként válassza
a [Q] vagy [k] módot (=209).
zz A [z: Távvezérlés] beállítást állítsa az
[Enged] értékre.
zz A párosítás befejezését követően
elérhető műveletekkel kapcsolatban
olvassa el a BR-E1 távvezérlő kezelési
kézikönyvét.
oo A Bluetooth-kapcsolat még a fényképezőgép automatikus kikapcsolási
funkciójának életbe lépését követően is meríti az akkumulátort.
oo Ha nem használja a Bluetooth funkciót, akkor a [Tilt] értékre való állítása
javasolt a 4. lépésben. A távirányító ismételt használatához ismét válassza ki
a [Távirányító] elemet.
oo Ha a fényképezőgép távoli felvételkészítésre van állítva, az automatikus
kikapcsolási idő hosszabb lehet.
400
Vezeték nélküli funkciók beállítása
A párosítás megszüntetése
Egy másik BR-E1 párosítása előtt törölje a csatlakoztatott távvezérlő
adatait.
a [5: Vez.nélküli komm.
1 Válassza
beállítások] lehetőséget.
ki a [Bluetooth funkció]
2 Válassza
lehetőséget.
a [Kapcs. adatainak
3 Válassza
megtek./törl.] lehetőséget.
4 Nyomja meg az <B> gombot.
a kapcsolat adatait.
5 Törölje
zz Válassza az [OK] billentyűt.
401
Képek ellátása a földrajzi helyet jelölő
címkével
A (külön kapható) GP-E2 GPS-vevő vagy egy Bluetooth-kompatibilis
okostelefon használatával a földrajzi helyet is hozzáadhatja a képekhez.
A GP-E2 használata
GP-E2 egységet
1 Csatlakoztassa
a fényképezőgéphez.
zz Csatlakoztassa GP-E2 egységet
a fényképező vakupapucsához, majd
kapcsolja be. A részleteket a GP-E2
kezelési kézikönyvében találja.
a [5: GPS-eszköz
2 Válassza
beállításai] opciót.
3 Válassza a [GPS vevő] lehetőséget.
el a képet.
4 Készítse
zz A [Beállít] részleteit a GP-E2 kezelési
kézikönyvében találja.
A GP-E2 használatára vonatkozó figyelmeztetések
oo Ellenőrizze az engedélyezett országokat és területeket, és az adott ország
vagy régió törvényi és jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően használja
a funkciót.
oo Biztosítsa, hogy a GP-E2 firmware-je a 2.0.0. verzióra vagy újabb verzióra
legyen frissítve. A firmware frissítéséhez interfészkábel szükséges.
A frissítéssel kapcsolatos utasításokért látogasson el a Canon weboldalára.
oo A kábellel a fényképezőgép nem csatlakoztatható a GP-E2 egységhez.
oo A digitális iránytű nem használható a fényképezőgéppel, és a felvételi irány
nem kerül rögzítésre.
402
Képek ellátása a földrajzi helyet jelölő címkével
Okostelefon használata
Telepítenie kell okostelefonjára az erre a célra szolgáló (ingyenes) Camera
Connect alkalmazást. A Camera Connect telepítésével kapcsolatos további
információkért lásd a =420. oldalon található információkat.
Okostelefon beállítása GPS-eszközként
okostelefonon aktiválja
1 Az
a helymeghatározási
szolgáltatásokat.
Hozzon létre Bluetooth-kapcsolatot.
2 zz Csatlakoztassa a fényképezőgépet az
okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton
keresztül. Részletes tájékoztatásért
lásd: =421.
a [5: GPS-eszköz
3 Válassza
beállításai] opciót.
403
Képek ellátása a földrajzi helyet jelölő címkével
az [Okostelefon]
4 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza az [Okostelefon] lehetőséget
a [GPS-eszköz kivál.] menüpontban.
gg A helyadatok ekkor az okostelefonról is
beszerezhetők.
zz A letöltött földrajzi helyre vonatkozó
címkék adatainak (hosszúság,
szélesség, tengerszint feletti magasság
és koordinált világidő (UTC))
megtekintéséhez válassza a [GPSeszköz beállításai] képernyő [GPSadatok megjelenítése] lehetőséget.
el a képet.
5 Készítse
zz A rendszer az okostelefonról származó
földrajzi adatokkal látja el a képeket.
404
Képek ellátása a földrajzi helyet jelölő címkével
GPS-kapcsolat megjelenítése
Az állóképek és a videó felvételkészítési képernyőinek GPS-kapcsolat
ikonjain megjelenítheti, hogy a fényképezőgép fogadja-e az okostelefon
helyadatait (=592. és =593. oldal).
Szürke: A helymeghatározási szolgáltatások kikapcsolva
Villog: A helyadatok nem kérhetők el
Be: Helyadatok beérkeztek
Ha további információkra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy GP-E2
használatakor hogyan jelenítheti meg GPS-kapcsolat állapotát, tekintse
meg a GP-E2 kezelési kézikönyvét.
A képek ellátása földrajzi címkékkel felvétel közben
A GPS ikon megjelenítése közben készített képek a földrajzi adatokat is
tartalmazzák.
A földrajzi helyre vonatkozó címkék adatai
A felvételekhez hozzáadott helyadatokat a fénykép-információs képernyőn
tekintheti meg (=296 és =349).
(1) Szélességi fok
(2) Hosszúsági fok
(3) Magasság
(1)
(4) UTC (egyezményes világidő)
(2)
(3)
(4)
405
Képek ellátása a földrajzi helyet jelölő címkével
oo Az okostelefon csak abban az esetben tudja lekérni a helyadatokat,
ha Bluetooth-kapcsolatos keresztül párosítva van a fényképezőgéppel.
oo Irányinformációk nem rögzülnek.
oo Az utazási körülményektől vagy az okostelefon állapotától függően
előfordulhat, hogy a letöltött helyadatok pontatlanok lesznek.
oo A fényképezőgép bekapcsolása után hosszabb időt is igénybe vehet mire az
okostelefon letölti a helyadatokat.
oo A következő műveletek megszakítják a helyadatok letöltését.
• Ha a [Bluetooth funkció] beállítást az [Okostelefon] értéktől eltérő
lehetőségre módosítja.
• Kikapcsolja a fényképezőgépet
• Bezárja a Camera Connect alkalmazást
• Az okostelefonon kikapcsolja a helymeghatározási szolgáltatásokat
oo A helyadatok letöltése a következő esetekben megszakad.
• A fényképezőgép kikapcsol
• A Bluetooth-kapcsolat megszűnik
• Az okostelefon akkumulátorszintje lecsökken
oo Az egyezményes világidő (UTC) gyakorlatilag azonos a greenwichi
középidővel (GMT).
oo Videók esetén a videó elején beszerzett GPS-adatokat is hozzáfűzi
a rendszer.
406
Többfunkciós zárolás beállítása
Beállíthatja, hogy a készülék zárolja a fényképezőgép vezérlőit
a többfunkciós zárolás engedélyezésekor. Ezzel megakadályozhatja
a beállítások véletlenszerű módosítását.
a [5: Többfunkciós
1 Válassza
zárolás] lehetőséget.
a fényképezőgép vezérlését
2 Állítsa
zárolásra.
zz A pipa [X] hozzáadásához nyomja meg
a <0> gombot.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
gg A <R> kapcsoló <R> állásba
állításával zárolhatja a kiválasztott [X]
fényképezőgép-vezérlőket.
oo Alap zóna módokban csak az [Érintésvezérlés] beállítás állítható be.
oo Ha eltér az alapértelmezett beállítástól, akkor csillag („*”) jelenik meg
a [5: Többfunkciós zárolás] jobb szélén.
407
Saját felvételi módok tárolása
N
Az aktuális fényképezőgép-beállításokat (például a felvételkészítési
beállításokat, a menübeállításokat és az egyedi funkcióbeállításokat)
az <w> – <y> üzemmódokhoz rendelt egyedi fényképezési módként
mentheti.
a [5: Saját felvételi mód
1 Válassza
(C1-C3)] lehetőséget.
a [Beállítások tárolása]
2 Válassza
lehetőséget.
a kívánt elemeket.
3 Tárolja
zz Válassza ki a tárolni kívánt Egyedi
fényképezési módot, majd válassza
az [OK] lehetőséget a regisztrációs
képernyőn.
gg A fényképezőgép aktuális beállításai
tárolásra kerültek a C* egyéni
fényképezési módban.
Tárolt beállítások automatikus frissítése
Ha az egyéni fényképezési módban történő felvételkészítés során módosít
egy beállítást, az üzemmód automatikusan frissül az új beállítással
(Automatikus frissítés). Az automatikus frissítés engedélyezéséhez
a 2. lépésnél állítsa az [Auto.friss.beáll.] opciót [Enged] értékre.
Tárolt Egyedi fényképezési módok törlése
Ha a 2. lépésben a [Beállítások törlése] lehetőséget választja, a megfelelő
módok beállítása visszaáll a tárolt egyedi fényképezési módok nélküli
alapértelmezett beállításokra.
408
Saját felvételi módok tárolása
oo Ezenfelül a felvételkészítési és a menübeállításokat is módosíthatja az Egyéni
fényképezési módokban.
409
A fényképezőgép visszaállítása az
alapértelmezett beállításokra
N
A fényképezőgép felvételkészítési funkcióinak, valamint a menüfunkciók
beállításai visszaállíthatók az alapértelmezett értékekre.
ki az [5: Összes
1 Válassza
f.gépbeáll. törlése] lehetőséget.
2 Válassza az [OK] billentyűt.
oo Az összes egyedi funkció törléséről és a testreszabott vezérlők beállításainak
megjelenítéséről lásd: =546.
410
Szerzői jogi információk beállítása
N
A szerzői jogi információk beállítása esetén a készülék a kép Exif-adataiban
rögzíti a megadott információkat.
ki a [5: Szerzői jogi
1 Válassza
információk] lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
meg a szöveget.
3 Adja
zz A karakterek kiválasztásához használja
a <V> gombokat vagy a <5> tárcsát,
majd a beíráshoz nyomja meg a <0>
gombot.
zz Az [ ] lehetőség kiválasztásával
módosíthatja a beviteli módot.
zz A karakterek a [ ] kiválasztásával
vagy az <L> gombbal törölhetők.
ki a beállításból.
4 Lépjen
zz Nyomja meg a <M> gombot, majd
az [OK] gombot.
411
Szerzői jogi információk beállítása
A szerzői jogi információk ellenőrzése
Ha a 2. lépésben a [Szerzői jogok
megjelen.] lehetőséget választja,
ellenőrizheti a [Szerző] és a [Szerzői
jogok] mezőkben megadott információkat.
A szerzői jogi információk törlése
Ha a 2. lépésben a [Szerzői jogok törlése] lehetőséget választja, törölheti
a [Szerző] és a [Szerzői jogok] mezőkben megadott információkat.
oo Ha a „Szerző” vagy a „Szerzői jogok” mezőben megadott bejegyzés túl
hosszú, előfordulhat, hogy az nem jelenik meg teljes egészében a [Szerzői
jogok megjelen.] lehetőség kiválasztásakor.
oo A szerzői jogi információk az EOS Utility (EOS-szoftver) segítségével is
beállíthatók és ellenőrizhetők.
412
Egyéb információk megtekintése
zzKezelési kézikönyvek letöltése
A kezelési kézikönyvek letöltéséhez válassza a [5: Kézikönyv/
szoftver URL] lehetőséget, majd olvassa be a megjelenített QR-kódot
okostelefonja segítségével. Ne feledje, hogy a QR-kód beolvasásához
valamelyiken alkalmazás szükséges.
zzTanúsító emblémák megjelenítéseM
Válassza a [5: Tanúsító embléma megjel.] lehetőséget
a fényképezőgép néhány tanúsító emblémájának megjelenítéséhez.
További tanúsító emblémák találhatók a kezelési kézikönyvben,
a fényképezőgépvázon és a fényképezőgép csomagolásán.
zzFirmware-verzióM
A fényképezőgép vagy az aktuális objektív firmware-frissítése érdekében
válassza a [5: Firmware] lehetőséget.
413
414
Wi-Fi (vezeték nélküli
kommunikációs) funkciók
Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy hogyan
küldhet a fényképezőgépről képeket számos különböző
kompatibilis eszközre a Wi-Fi®-hálózaton keresztül, továbbá
a webszolgáltatások használatának módját is bemutatjuk.
415
A Wi-Fi (vezeték nélküli kommunikáció)
funkcióival végezhető műveletek
(CANON iMAGE
GATEWAY)
(4) Képek küldése
webszolgáltatásba
(3) Képek nyomtatása
Wi-Fi-nyomtatóval
(1) Csatlakoztatás
okostelefonhoz
(2) Használat az EOS
szoftverrel és egyéb
erre a célra szolgáló
szoftverekkel
Fontos
A Canon nem vonható felelősségre a fényképezőgép használata során
a hibás vezeték nélküli kommunikációból eredő veszteségekért és károkért.
Továbbá a Canon nem tehető felelőssé a fényképezőgép használata által
okozott egyéb veszteségekért vagy károkért sem.
A vezeték nélküli kommunikációs funkciók használatakor a megfelelő
védelemről Önnek kell gondoskodnia. A Canon nem vállal felelősséget
a jogosulatlan hozzáférésből, illetve más biztonsági problémákból adódó
veszteségekért és károkért.
416
A Wi-Fi (vezeték nélküli kommunikáció) funkcióival végezhető műveletek
(1) q Csatlakoztatás okostelefonhoz (=419)
Vezérelje távolról a fényképezőgépet, és böngésszen
a fényképezőgépen található képek között Wi-Fi-kapcsolaton
keresztül a speciális Camera Connect alkalmazás segítségével
okostelefonon és táblagépen (a továbbiakban ezeket a készülékeket
összefoglaló néven „okostelefonoknak” nevezzük).
(2) D Használat az EOS szoftverrel és egyéb erre a célra
szolgáló szoftverekkel (=453)
Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy számítógéphez Wi-Fi-n
keresztül, és működtesse a fényképezőgépet távolról az EOS Utility
szoftverrel (EOS szoftverrel). Az erre a célra szolgáló Image Transfer
Utility 2 alkalmazás révén a fényképezőgépen található képek is
automatikusan a számítógépre küldhetők.
(3) l Képek nyomtatása Wi-Fi-nyomtatóval (=461)
A képek nyomtatásához csatlakoztassa a fényképezőgépet Wi-Fi-n
keresztül egy PictBridge (vezeték nélküli LAN) szabványt támogató
nyomtatóhoz.
(4) R Képek küldése webszolgáltatásba (=473)
Ossza meg képeit barátaival vagy a családjával közösségi oldalakon
vagy – (ingyenes) regisztrációt követően – a Canon ügyfeleinek
létrehozott CANON iMAGE GATEWAY online fotószolgáltatásban.
417
A Wi-Fi (vezeték nélküli kommunikáció) funkcióival végezhető műveletek
A Bluetooth® funkcióik
A fényképezőgép és egy Bluetooth alacsony energiájú technológiával
(a későbbiekben „Bluetooth”) kompatibilis okostelefon párosításával:
zz A fényképezőgép távoli vezérlése okostelefonnal (=437)
zz Wi-Fi-kapcsolatot hozhat létre a kameráról vagy az okostelefonról
a másik eszközzel (=428, =441)
zz Még akkor is létrehozhatja a Wi-Fi-kapcsolatot a fényképezőgéppel,
ha az ki van kapcsolva (=430)
zz Földrajzi adatokkal láthatja el az okostelefonokkal készített, GPS‑adatokat
tartalmazó képeket (=403)
A fényképezőgép a Bluetooth használatával (külön kapható) BR-E1 vezeték
nélküli távvezérlőhöz is csatlakoztatható, amely a felvételkészítés távoli
vezérlését teszi lehetővé (=399).
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
Ha a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatott okostelefonokkal vagy
számítógépekkel kíván Wi-Fi-kapcsolatot kialakítani, tekintse meg
a „Wi‑Fi‑kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül” című
fejezetet (=488).
Interfészkábel csatlakoztatásával kapcsolatos figyelmeztetések
oo Más eszközök, például számítógépek nem használhatók a fényképezőgéppel
interfészkábellel csatlakoztatva, ha a fényképezőgép Wi-Fi-kapcsolaton
keresztül csatlakozik az eszközhöz. Az interfészkábel csatlakoztatása előtt
bontsa a kapcsolatot.
oo Ha a fényképezőgép interfészkábellel van csatlakoztatva a számítógéphez
vagy más eszközhöz van csatlakoztatva, a [5: Vez.nélküli komm.
beállítások] nem választható ki. A beállítás módosítása előtt húzza ki az
interfészkábelt.
Kártyák
oo Ha nincs kártya a fényképezőgépben, nem lehet Wi-Fi-kapcsolatot kialakítani
(kivétel: [D]). Ezenfelül a [l] mód és a webszolgáltatások használata
esetén a fényképezőgépet nem lehet Wi-Fi-n keresztül csatlakoztatni,
ha a kártyán még egyetlen kép sincs mentve.
A fényképezőgép használata beállított Wi-Fi-kapcsolattal
oo Ha a Wi-Fi kapcsolat a legfontosabb, ne használja a tápkapcsolót,
a kártyanyílást/akkumulátorrekesz fedelét, illetve más alkatrészeket. Ellenkező
esetben a Wi-Fi-kapcsolat megszakad.
418
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n
keresztül
Ez a fejezet azt mutatja be, hogyan lehet Wi-Fi-n keresztül csatlakoztatni
a fényképezőgépet egy okostelefonhoz.
Ha Wi-Fi-n keresztül csatlakozik egy okostelefonhoz, a következőkre lesz
lehetősége:
zz A fényképezőgépen tárolt képeket megtekintheti egy okostelefonon,
illetve a megtekintett képeket mentheti az okostelefonra.
zz A fényképezőgépet az okostelefonnal működtetve készíthet képeket,
vagy módosíthatja a fényképezőgép beállításait.
zz Képeket küldhet a fényképezőgépről egy okostelefonra.
Ha hozzáférési ponton keresztül kíván Wi-Fi-kapcsolatot létrehozni, tekintse
meg a „Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül” című
fejezetet (=488).
A csatlakozás céljának kiválasztása
Csatlakozás Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz Wi-Fi-n
keresztül (=421)
Ha előzetesen kapcsolódik egy Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz
Bluetooth-on keresztül, akkor úgy is csatlakozhat a Wi-Fi-hálózathoz,
hogy végrehajt egy műveletet a fényképezőgépen vagy az okostelefonon.
Okostelefonhoz való csatlakoztatás Wi-Fi-n keresztül a [Wi-Fi
funkció] menüből (=433)
Wi-Fi segítségével olyan okostelefonhoz is csatlakozhat, amelyek nem
kompatibilisek a Bluetooth funkcióval, illetve amelyek nem tudják használni
annak Bluetooth funkcióját.
A Bluetooth és a Wi-Fi bekapcsolása okostelefonon
Kapcsolja be a Bluetooth funkciót és Wi-Fi-t az okostelefon beállítási
képernyőjéről. Ne feledje, hogy a fényképezőgéppel való párosítás nem
lehetséges az okostelefon Bluetooth-beállításainak képernyőjén.
419
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
A Camera Connect telepítése okostelefonokra
A fényképezőt csak Android vagy iOS rendszerű okostelefonokhoz
lehet csatlakoztatni. Ezenfelül az erre a célra szolgáló (ingyenes)
Camera Connect alkalmazást is telepíteni kell az okostelefonra.
zz Használja az okostelefon operációs rendszerének legújabb verzióját.
zz A Camera Connect alkalmazás a Google Play vagy az App Store
áruházból telepíthető. A Google Play vagy az App Store a fényképezőgép
okostelefonnal való párosításakor vagy Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
történő csatlakoztatásakor megjelenő QR-kódok segítségével érhető el.
Android
iOS
oo A Camera Connect által támogatott operációs rendszerek verzióival
kapcsolatos információkért tekintse meg a Camera Connect letöltési oldalát.
oo A fényképezőgép és a Camera Connect felhasználói felülete és funkciói
a fényképezőgép firmware-ének frissítésével, illetve a Camera Connect
alkalmazás, az Android és az iOS operációs rendszer stb. frissítésével
változhatnak. A változások eredményeképp a Camera Connect funkciói
eltérhetnek az itt bemutatott mintaképernyőkön szereplőktől, és így más
kezelési utasítások lehetnek érvényesek rájuk.
oo A QR-kód beolvasásához alkalmazás szükséges.
420
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Csatlakozás Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz Wi-Fi-n
keresztül
Győződjön meg róla, hogy a Camera Connect telepítve van az
okostelefonra, és hogy be van kapcsolva a Bluetooth és a Wi-Fi.
Lépések a fényképezőgépen (1)
a [5: Vez.nélküli komm.
1 Válassza
beállítások] lehetőséget.
ki a [Bluetooth funkció]
2 Válassza
lehetőséget.
ki a [Bluetooth funkció]
3 Válassza
lehetőséget.
ki az [Okostelefon]
4 Válassza
lehetőséget.
421
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
el a [Becenév]
5 Végezze
regisztrálását.
zz A megjelenő becenév használata esetén
nyomja meg az <M> gombot.
zz Becenevét bármikor igény szerint
módosíthatja (=497).
6 Válassza az [OK] billentyűt.
7 Válassza a [Párosítás] lehetőséget.
422
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
a lehetőségek közül.
8 Válasszon
zz Ha a Camera Connect már telepítve
van, válassza a [Ne jelenjen meg]
lehetőséget.
zz Ha a Camera Connect még nincs
telepítve, válassza az [Android] vagy
[iOS] lehetőséget, okostelefonjával
olvassa be a megjelenített QR-kódot,
majd nyissa meg a Google Play vagy
App Store áruházat, és telepítse
a Camera Connect alkalmazást.
gg Ekkor megkezdődik a párosítás.
423
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Lépések az okostelefonon (1)
el a Camera Connect
9 Indítsa
szolgáltatást.
ki a párosítandó
10Válassza
fényképezőgépet.
gg Ha androidos okostelefont használ,
lépjen a 12. lépésre.
a [Pair/Párosítás]
11 Koppintson
lehetőségre (csak iOS).
424
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Lépések a fényképezőgépen (2)
12 Válassza az [OK] billentyűt.
meg a <0> gombot.
13 Nyomja
zz A párosítás befejeződött, és a
fényképezőgép Bluetooth-kapcsolaton
keresztül csatlakozik az okostelefonhoz.
gg Egy Bluetooth ikon jelenik meg a fő
Camera Connect képernyőn.
oo Ha a fényképezőgép interfészkábellel van egy számítógéphez vagy más
hasonló eszközhöz csatlakoztatva, nem lehet elvégezni a párosítást,
sem a Bluetooth-kapcsolat kialakítását.
oo A fényképezőgép egyszerre csak egy eszközhöz csatlakoztatható Bluetoothon keresztül.
oo A Bluetooth-kapcsolat még a fényképezőgép automatikus kikapcsolási
funkciójának életbe lépését követően is meríti az akkumulátort. Ezért
előfordulhat, hogy amikor újra elkezdi használni a fényképezőgépet, alacsony
lesz az akkumulátor töltöttségi szintje.
A párosítással kapcsolatos hibaelhárítás
oo Ha megtartja a párosítási adatokat a korábban párosított fényképezőgépekről
az okostelefonján, akkor nem tudja párosítani ezzel a fényképezőgéppel.
Mielőtt ismét próbálkozna a párosítással, távolítsa el a korábban párosított
fényképezőgépek párosítási adatait az okostelefon Bluetooth beállítások
képernyőjén (=432).
oo Ha létrejött a Bluetooth-kapcsolat, a fényképezőgépről képeket küldhet az
okostelefonra. Részletes tájékoztatásért lásd: =441.
425
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Lépések az okostelefonon (2)
ki a Camera Connect egy
14 Válassza
funkcióját.
zz iOS esetén válassza a [Csatlakozás]
lehetőséget, ha a fényképezőgép
csatlakoztatásának megerősítését kérő
üzenet jelenik meg.
zz A Camera Connect funkcióival
kapcsolatban lásd: =437.
gg Amikor létrejön a Wi-Fi-kapcsolat,
megjelenik a kiválasztott funkció
képernyője.
gg A Camera Connect fő ablakában
a Bluetooth és a Wi-Fi ikon látható.
Ezzel létrejött a Wi-Fi-kapcsolat a Bluetooth-kompatibilis
okostelefonnal.
426
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
zz Ha többet szeretne megtudni a Wi-Fi-kapcsolat megszakításáról, olvassa
el „A Wi-Fi-kapcsolat megszüntetése” című részt (=449).
zz Ha bontja a Wi-Fi-kapcsolatot, a fényképezőgép Bluetooth-kapcsolatra
vált.
[qWi-Fi bekapcs.] képernyő
Bont, kilép.
zz A Wi-Fi-kapcsolat megszakítására használható.
Beáll.megerős.
zz A beállítások ellenőrzésére használható.
Hiba részletei
zz Ha hiba lép fel a Wi-Fi-kapcsolatban, ezzel a lehetőséggel tekintheti meg
a hiba részletes adatait.
427
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Kapcsolódás Bluetooth segítségével csatlakoztatott
okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
el a Camera Connect
1 Indítsa
szolgáltatást.
ki a Camera Connect egy
2 Válassza
funkcióját.
zz Válassza ki a Camera Connect
használni kívánt funkcióját.
zz iOS esetén válassza a [Csatlakozás]
lehetőséget, ha a fényképezőgép
csatlakoztatásának megerősítését kérő
üzenet jelenik meg.
Amikor létrejön a Wi-Fi-kapcsolat,
megjelenik a kiválasztott funkció
képernyője.
zz A Camera Connect funkcióival
kapcsolatban lásd: =437.
428
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
[Bluetooth funkció] képernyő
A [Bluetooth funkció] képernyő a Bluetooth funkció beállításainak
megtekintésére és módosítására szolgál.
Bluetooth funkció
zz Válassza ki a fényképezőgéppel
párosítani kívánt eszközt.
zz Ha nem szeretné használni a Bluetooth
funkciót, válassza a [Tilt] lehetőséget.
Párosítás
zz Párosítsa a fényképezőgépet
a [Bluetooth funkció] menüben
kiválasztott eszközzel.
Kapcs. adatainak megtek./törl.
zz Itt tekintheti meg a párosított eszköz
nevét, illetve kommunikációs állapotát.
zz A párosított eszköz regisztrációjának
eltávolításához nyomja meg az <B>
gombot. További információkért lásd:
„Párosított eszköz regisztrációjának
törlése” (=432).
Bluetooth cím
zz Itt tekintheti meg a fényképezőgép
Bluetooth-címét.
429
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Kapcsolat megtartása kikapcsolt
állapotban
zz Az [Engedélyezés] lehetőség
kiválasztásakor úgy is megtekintheti és
vezérelheti Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
a fényképezőgépen tárolt képeket, hogy
a fényképezőgép ki van kapcsolva.
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása kikapcsolt fényképezőgép
esetén
Az eszközök párosítását követően okostelefonja segítségével akkor is
csatlakozhat Wi-Fi-kapcsolat Wi-Fi-n keresztül a fényképezőgéphez,
és akkor is átmásolhatja a képeket, ha a fényképezőgép ki van kapcsolva.
[Kapcs.tart kikapcs] konfigurálása.
ki a [Bluetooth funkció]
1 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza a [Bluetooth funkció] elemet
a [Vez.nélküli komm. beállítások]
képernyőn.
[Kapcs.tart kikapcs] beállítást
2 Aállítsa
az [Engedélyezés]
lehetőségre.
zz A [Bluetooth funkció] képernyő
[Kapcs.tart kikapcs] beállítását állítsa
az [Engedélyezés] lehetőségre.
A fényképezőgép még kikapcsolt
állapotban is párosítva marad az
okostelefonnal a Bluetooth-kapcsolaton
keresztül.
430
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása
el a Camera Connect
1 Indítsa
szolgáltatást.
zz Indítsa el a Camera Connect
alkalmazást azon az okostelefonon,
amely Bluetooth-kapcsolaton keresztül
párosítva van a fényképezőgéppel.
az [Images on camera/
2 Válassza
Képek a fényképezőgépen]
lehetőséget.
zz A Camera Connect menüjében érintse
meg az [Images on camera/Képek
a fényképezőgépen] elemet.
zz iOS esetén válassza a [Csatlakozás]
lehetőséget, ha a fényképezőgép
csatlakoztatásának megerősítését
kérő üzenet jelenik meg. A Wi-Fikapcsolat létrejöttekor megjelenik
a fényképezőgépen található fényképek
listája.
A Camera Connect használata
zz A Camera Connect használatával okostelefonjára küldheti a képeket,
valamint törölheti és értékelheti a fényképezőgépen tárolt képeket.
zz A Wi-Fi-kapcsolat megszüntetéséhez koppintson a Camera Connect
főképernyőjén lévő [ ] elemre (=449).
oo Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha Bluetooth-kapcsolaton
keresztül csatlakoztatta a fényképezőgépet és az okostelefont.
oo A funkció nem használható, ha a vezeték nélküli beállítások alaphelyzetbe
álltak, vagy ha a okostelefon csatlakozási adatait törölték az.
431
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Párosított eszköz regisztrációjának törlése
Ha a fényképezőgépet más okostelefonokkal kívánja párosítani, törölje
a párosított eszköz regisztrációját a [Bluetooth funkció] képernyőn
(=429).
Lépések a fényképezőgépen
a [Kapcs. adatainak
1 Válassza
megtek./törl.] lehetőséget.
2 Nyomja meg az <B> gombot.
a kapcsolat adatait.
3 Törölje
zz Válassza az [OK] billentyűt.
Lépések az okostelefonon
a fényképezőgép
4 Törölje
regisztrációját.
zz Az okostelefon Bluetooth-beállításainál
válassza ki annak a fényképezőgépnek
a becenevét, amelyiknél el szeretné
távolítani a regisztrációt.
432
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Okostelefonhoz való csatlakoztatás Wi-Fi-n keresztül a [Wi-Fi
funkció] menüből
Lépések a fényképezőgépen (1)
a [5: Vez.nélküli komm.
1 Válassza
beállítások] lehetőséget.
ki a [Wi-Fi funkció]
2 Válassza
beállítást.
zz Ha megjelenik a [Becenév] képernyő,
regisztráljon egy becenevet (=422).
a [q] (Csatlakozás
3 Válassza
okostelefonhoz) lehetőséget.
zz Ha megjelennek az előzmények
(=493), a képernyőn megjelenített
elemek közül a <Y> <Z> gombokkal
válthat.
ki a [Csatlakoztatandó
4 Válassza
eszk. regisztr.] lehetőséget.
433
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
a lehetőségek közül.
5 Válasszon
zz Ha a Camera Connect már telepítve
van, válassza a [Ne jelenjen meg]
lehetőséget.
zz Ha a Camera Connect még nincs
telepítve, válassza a bal oldali
képernyőn lévő [Android] vagy [iOS]
lehetőséget, olvassa be a megjelenített
QR-kódot okostelefonjával, majd
nyissa meg a Google Play vagy az App
Store áruházat, és telepítse a Camera
Connect alkalmazást.
(1)
az SSID-t (hálózatnevet)
6 Ellenőrizze
és jelszót.
zz Ellenőrizze a fényképezőgép
képernyőjén megjelenő SSID-t (1)
(hálózatnevet) és jelszót (2).
zz Ha a [Wi-Fi beállítások] menüben
a [Jelszó] beállítást [Nincs] értékre
állította, a jelszó nem jelenik meg,
és nem is kell megadni. Részletes
tájékoztatásért lásd: =516.
(2)
oo Ha a 6. lépésben a [Hálózatváltás] lehetőséget választotta, akkor hozzáférési
pont segítségével is kialakíthatja a Wi-Fi-kapcsolatot (=488).
434
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Lépések az okostelefonon
Az okostelefon
képernyője (példa)
be a Wi-Fi-kapcsolatot az
7 Állítsa
okostelefonon.
zz Aktiválja az okostelefon Wi-Fi funkcióját,
majd válassza ki az 6. lépés során
ellenőrzött SSID-t (hálózatnevet).
zz Jelszóként adja meg az 6. lépésben
ellenőrzött jelszót.
el a Camera Connect
8 Indítsa
szolgáltatást.
zz Ha a [Várakozás kapcsolódásra]
képernyő jelenik meg a
fényképezőgépen, indítsa el a Camera
Connect alkalmazást az okostelefonon.
ki a Wi-Fi-n
9 Válassza
keresztül csatlakoztatni kívánt
fényképezőgépet.
zz A Camera Connect alkalmazás
[Cameras/Fényképezőgépek]
listájában érintse meg azt a
fényképezőgépet, amelyikhez Wi-Fi-n
keresztül csatlakozni szeretne.
Lépések a fényképezőgépen (2)
létre Wi-Fi-kapcsolatot.
10Hozzon
zz Válassza az [OK] billentyűt.
zz A megtekinthető képek megadásához
nyomja meg az <B> gombot.
A beállítással kapcsolatos információkért
tekintse meg a =451. oldal 5. lépését.
435
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
gg Az okostelefonon megjelenik a Camera
Connect főablaka.
Ezzel létrejött a Wi-Fi-kapcsolat az
okostelefonnal.
zz A fényképezőgépet a Camera Connect
használatával működtetheti. A művelet
leírását lásd: =437.
zz Ha többet szeretne megtudni a Wi-Fi-kapcsolat megszakításáról, olvassa
el „A Wi-Fi-kapcsolat megszüntetése” című részt (=449).
zz Ha szeretne ismét Wi-Fi-n keresztül csatlakozni, olvassa el
a „Újracsatlakozás Wi-Fi-n keresztül” című fejezetet (=493).
[qWi-Fi bekapcs.] képernyő
Bont, kilép.
zz A Wi-Fi-kapcsolat megszakítására használható.
Beáll.megerős.
zz A beállítások ellenőrzésére használható.
Hiba részletei
zz Ha hiba lép fel a Wi-Fi-kapcsolatban, ezzel a lehetőséggel tekintheti meg
a hiba részletes adatait.
oo Ha létrejött a Wi-Fi-kapcsolat, a lejátszás során a gyorsvezérlés képernyőről
is elküldheti a kívánt képeket okostelefonjára. Részletes tájékoztatásért lásd:
=441.
436
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
A fényképezőgép működtetése okostelefonnal
A Camera Connect fő funkcióinak leírása alább olvasható.
Images on camera (Képek
a fényképezőgépen)
zz Megjeleníthetők a fényképezőgépen
tárolt képek.
zz A fényképezőgépen tárolt képek
menthetők az okostelefonra.
zz A fényképezőgépen tárolt képeken
különböző műveletek, például törlés
végezhetők.
Remote live view shooting (Távoli élő nézet felvétel)
zz Az okostelefonon megtekinthető a fényképezőgép élő nézetének képe.
zz Távvezérléssel is készíthet felvételeket.
Auto transfer (Automatikus átvitel)
zz Engedélyezi a fényképezőgép számára, hogy a felvételt követően
automatikusan továbbítsa a képeket a okostelefonjára, illetve ennek
megfelelően módosítja az alkalmazás beállításait (=439).
Bluetooth remote controller (Bluetooth-távirányító)
zz A fényképezőgépet egy Bluetooth-on keresztül párosított okostelefonnal
is irányíthatja. (Nem elérhető Wi-Fi-n keresztül való csatlakozás esetén.)
Location information (Helyadatok)
zz Ez a fényképezőgép nem támogatja ezt a funkciót.
Camera settings (Fényképezőgép beállításai)
zz Módosíthatók a fényképezőgép beállításai.
437
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
oo Ha a Wi-Fi-kapcsolat a távirányítással végzett videofelvétel közben
megszakad, a következők történnek:
• A videofelvétel módban végzett videokészítés folytatódik.
• Az állókép rögzítése módban végzett videokészítés befejeződik.
oo Nem használhatja a kamerát felvételkészítésre, miután a Camera
Connect használatával átállította a fényképezőgépet az állóképrögzítéstől
a videofelvétel üzemmódra.
oo Ha aktív a Wi-Fi-kapcsolat egy okostelefonnal, bizonyos funkciókat nem lehet
használni.
oo Távoli felvételkészítés közben az AF sebessége csökkenhet.
oo A kommunikáció állapotától függően a képmegjelenítés, valamint a zárkioldás
késhet.
oo Képek okostelefonra történő mentése közben a fényképezőgép
exponálógombját lenyomva sem készíthető felvétel. Emellett a fényképezőgép
kijelzője is kikapcsolhat.
oo Ha a fényképezőgép főkapcsolóját az <2> állásba állítja, illetve ha
felnyitja a kártyanyílás vagy az akkumulátorrekesz fedelét, a Wi-Fi-kapcsolat
megszakad.
oo Az okostelefonra nem lehet RAW-képeket menteni. Ha RAW-képet jelöl ki
mentésre, azt a rendszer JPEG-képként fogja menteni.
oo Ha aktív a Wi-Fi-kapcsolat, a fényképezőgép automatikus kikapcsolás
funkciója nem működik.
oo Amíg aktív a Wi-Fi-kapcsolat, javasoljuk, hogy tiltsa le az okostelefon
energiatakarékossági funkcióit.
438
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Képek automatikus küldése okostelefonokra fényképezés
közben
Felvételeit automatikusan is elküldheti. A lépések végrehajtása előtt
győződjön meg róla, hogy a fényképezőgép és az okostelefon csatlakozik-e
a Wi-Fi-hálózathoz.
a [5: Vez.nélküli komm.
1 Válassza
beállítások] lehetőséget.
a [Wi-Fi beállítások]
2 Válassza
lehetőséget.
a [Küldés okostelefonra
3 Válassza
felv. után] lehetőséget.
az [Automatikus küldés]
4 Állítsa
beállítást az [Engedélyezés]
lehetőségre.
439
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
a [Küldendő méret]
5 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza ki a képméretet, majd nyomja
meg a <0> gombot.
6 Készítse el a képet.
440
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Fényképek küldése okostelefonra a fényképezőgépről
A fényképezőgépen tárolt képeket elküldheti a Bluetooth-kapcsolaton
keresztül párosított (csak androidos eszköz esetén) vagy Wi-Fi-kapcsolaton
keresztül csatlakoztatott okostelefonjára.
1 Jelenítse meg a képet.
2 Nyomja meg a <Q> gombot.
a [q] lehetőséget.
3 Válassza
gg Ha élő Bluetooth-kapcsolat mellett végzi
el ezt a lépést, megjelenik egy üzenet,
és a kapcsolat Wi-Fi-kapcsolatra vált.
ki a küldési beállításokat,
4 Válassza
majd küldje el a képeket.
441
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
(1) A képek küldése egyenként
ki a küldeni kívánt képet.
1 Válassza
zz A <Y> <Z> gombok segítségével vagy
a <5> tárcsa elforgatásával válassza
ki az elküldeni kívánt képeket, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz A <u> gomb megnyomásával és
a <6> tárcsa óramutató járásával
ellentétes irányba történő forgatásával
választhatja ki a képeket az indexképes
kijelzőn.
ki a [Láth.kép küld.]
2 Válassza
lehetőséget.
zz A [Küldendő méret] menüpontban
választhatja ki a kép küldési méretét.
zz Videók küldése esetén a [Küldendő
minőség] pontban kiválaszthatja
a küldendő videók minőségét.
442
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
(2) Több kijelölt kép küldése
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Kijelölt küld.]
2 Válassza
lehetőséget.
ki a küldeni kívánt
3 Válassza
képeket.
zz A <Y> <Z> gombok segítségével vagy
a <5> tárcsa elforgatásával válassza
ki az elküldeni kívánt képeket, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz A képek kiválasztására szolgáló
háromképes kijelző bekapcsolásához
nyomja meg a <u> gombot, majd
az óramutató járásával ellentétes
irányba forgassa el a <6> tárcsát.
Az egyképes kijelzéshez való
visszatéréshez nyomja meg az <u>
gombot is, és használja a <6> tárcsát.
zz A küldendő képek kiválasztása után
nyomja meg a <M> gombot.
443
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
be a képkijelölést.
4 Zárja
zz Válassza az [OK] billentyűt.
a [Küldendő méret]
5 Válassza
lehetőséget.
zz A megjelenő képernyőn válasszon egy
képméretet.
zz Videók küldése esetén a [Küldendő
minőség] pontban kiválaszthatja a
képminőséget.
6 Válassza a [Küldés] lehetőséget.
(3) Képtartomány kiválasztása
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Küld:tartomány]
2 Válassza
lehetőséget.
444
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
meg a kívánt képtartományt.
3 Adja
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont).
zz Válassza ki az utolsó képet (végpont).
zz A kijelölés visszavonásához ismételje
meg ezt a lépést.
zz Az <u> gomb megnyomásával
és a <6> tárcsa használatával
módosíthatja, hogy hány kép jelenjen
meg az indexképes megjelenítésnél.
meg a tartományt.
4 Erősítse
zz Nyomja meg a <M> gombot.
a [Küldendő méret]
5 Válassza
lehetőséget.
zz A megjelenő képernyőn válasszon egy
képméretet.
zz Videók küldése esetén a [Küldendő
minőség] pontban kiválaszthatja
a képminőséget.
6 Válassza a [Küldés] lehetőséget.
445
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
(4) A kártyán lévő összes kép elküldése
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Küld:kártya össz]
2 Válassza
lehetőséget.
a [Küldendő méret]
3 Válassza
lehetőséget.
zz A megjelenő képernyőn válasszon egy
képméretet.
zz Videók küldése esetén a [Küldendő
minőség] pontban kiválaszthatja
a képminőséget.
4 Válassza a [Küldés] lehetőséget.
446
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
(5) Keresési feltételeknek megfelelő képek küldése
Ezzel a funkcióval egyszerre küldheti el az összes olyan képet, amely
megfelel a [Képkeresési feltételek megad.] funkciónál beállított
feltételeknek.
A [Képkeresési feltételek megad.] opcióval kapcsolatos információkért
tekintse meg „A megjeleníteni kívánt képek szűrése” című fejezetet
(=345).
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Küld:találatok]
2 Válassza
lehetőséget.
a [Küldendő méret]
3 Válassza
lehetőséget.
zz A megjelenő képernyőn válasszon egy
képméretet.
zz Videók küldése esetén a [Küldendő
minőség] pontban kiválaszthatja
a képminőséget.
447
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
4 Válassza a [Küldés] lehetőséget.
Képátvitel befejezése
Képek küldése fényképezőgéptől Bluetooth-kapcsolaton keresztül
(Android)
zz A képátviteli képernyő megjelenítéséhez
nyomja meg a <M> gombot.
zz A képátvitel és a Wi-Fi-kapcsolat
megszakításához a bal oldali képernyőn
válassza az [OK] lehetőséget.
Képek küldése a fényképezőgépről Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
zz A képátviteli képernyő megjelenítéséhez
nyomja meg a <M> gombot.
zz A Wi-Fi-kapcsolat megszakításához lásd
„A Wi-Fi-kapcsolat megszüntetése” című
fejezetet (=449).
448
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
oo A képek átvitele közben a fényképezőgép exponálógombját lenyomva sem
készíthető felvétel.
oo A fényképezőgép nem csatlakoztatható több okostelefonhoz a Wi-Fikapcsolaton keresztül, amennyiben az más eszközhöz van csatlakoztatva
a Wi-Fi-kapcsolaton keresztül.
oo A képátvitel a [Mégse] lehetőség választásával szakítható meg.
oo Egyszerre legfeljebb 999 fájl választható ki.
oo Amíg aktív a Wi-Fi-kapcsolat, javasoljuk, hogy tiltsa le az okostelefon
energiatakarékossági funkcióit.
oo Ha csökkentett méretet választ ki az állóképek számára, az az adott
alkalommal küldött minden fotóra érvényes lesz. Az b méretű fényképek
mérete sosem csökken.
oo A videók esetén kiválasztott tömörítés az adott alkalommal küldött minden
videóra érvényes lesz.
oo Ha a fényképezőgépet akkumulátorról működteti, ügyeljen arra, hogy az
teljesen fel legyen töltve.
oo Ha aktív a Wi-Fi-kapcsolat, a fényképezőgép automatikus kikapcsolás
funkciója nem működik.
A Wi-Fi-kapcsolat megszüntetése
A Wi-Fi-kapcsolat bontásához végezze el az alábbi műveletek egyikét.
A Camera Connect képernyőjén
koppintson az [ ] lehetőségre.
A [qWi-Fi bekapcs.] képernyőn
válassza a [Bont, kilép.]
lehetőséget.
zz Ha nem jelenik meg a [qWi-Fi
bekapcs.] képernyő, válassza a [Wi-Fi
funkció] lehetőséget az [5: Vez.nélküli
komm. beállítások] képernyőn.
zz Válassza a [Bont, kilép.] lehetőséget,
majd a megerősítő párbeszédpanelen
válassza az [OK] lehetőséget.
449
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Megtekinthető képek megadása
A fényképezőgépen beállíthatja, hogy mely képeket lehessen megtekinteni
okostelefonról. Ezeket a képeket akkor adhatja meg, ha már nem aktív
a Wi-Fi-kapcsolat.
ki a [Wi-Fi funkció]
1 Válassza
beállítást.
zz Válassza a [Wi-Fi funkció] lehetőséget
a [Vez.nélküli komm. beállítások]
képernyőn.
a [q] lehetőséget.
2 Válassza
zz Ha megjelennek az előzmények
(=493), a képernyőn megjelenített
elemek közül a <Y> <Z> gombokkal
válthat.
az [Eszközinformációk
3 Válassza
módosítása] lehetőséget.
ki a kívánt okostelefont.
4 Válassza
zz Válassza ki annak az okostelefonnak
a nevét, amelyen megtekinthetővé
kívánja tenni a képeket.
450
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
a [Megtek. képek]
5 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
6 Válasszon
zz A beállítási képernyő megnyitásához
nyomja meg az [OK] gombot.
[Összes kép]
A memóriakártyán lévő összes kép megtekinthető.
[Előző napok képei]
A megtekinthető képek meghatározása
a dátum alapján. Legfeljebb a kilenc nappal
korábban készült képek adhatók meg.
zz Ha [A napokban készített képek]
beállítást választja, akkor az aktuális
dátum előtt legfeljebb a megadott számú
nappal készült képek jeleníthetők meg.
A <W> <X> gombok segítségével állítsa
be a napok számát, majd a kiválasztás
megerősítéséhez nyomja meg a <0>
gombot.
zz Az [OK] lehetőség kiválasztásával
beállítja a megtekinthető képeket.
oo Ha a [Megtek. képek] beállítása nem [Összes kép], akkor a távoli
felvételkészítés nem használható.
451
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
[Kiválasztás értékelés alapj.]
A megtekinthető képek megadása annak
alapján, hogy van-e a képekhez értékelés
megadva, valamint az alapján, hogy milyen
ez az értékelés.
zz Az értékelés típusának kiválasztásával
beállítja a megtekinthető képeket.
[Fájl számtartománya] (Tartomány kijelölése)
(1)
452
(2)
A fájlszám szerint rendezett képek közül
megadhatja a megtekinthető képek
tartományának első és utolsó tagját.
1. A <0> gomb megnyomásával
jelenítheti meg a képválasztó képernyőt.
A <Y> <Z> gombok segítségével,
illetve a <5> tárcsa elforgatásával
válasszon egy képet.
A <u> gomb megnyomásával és
a <6> tárcsa óramutató járásával
ellentétes irányba történő forgatásával
választhatja ki a képeket az indexképes
kijelzőn.
2. Válasszon ki egy képet kiindulási
pontként (1).
3. A <Z> segítségével válasszon ki egy
képet befejező pontként (2).
4. Válassza az [OK] billentyűt.
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fikapcsolaton keresztül
Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy hogyan csatlakoztathatja
a fényképezőgépet a Wi-Fi-kapcsolaton keresztül a számítógéphez,
illetve hogyan végezhet különféle műveleteket a fényképezőgépen az
EOS szoftver vagy egyéb erre a célra szolgáló szoftver segítségével.
A Wi-Fi-kapcsolat beállítása előtt telepítse a szoftver legújabb verzióját
a számítógépére.
A számítógép használatával kapcsolatos használati utasításokért tekintse
eg a számítógép használati útmutatóját.
A fényképezőgép működtetése az EOS Utility alkalmazással
Az EOS Utility (EOS szoftver) használatával számos különböző műveletet
hajthat végre a fényképezőgéppel.
Lépések a fényképezőgépen (1)
a [5: Vez.nélküli komm.
1 Válassza
beállítások] lehetőséget.
ki a [Wi-Fi funkció]
2 Válassza
beállítást.
zz Ha megjelenik a [Becenév] képernyő,
regisztráljon egy becenevet (=422).
a [D] (Távvezérlés (EOS
3 Válassza
Utility)) menüpontot.
zz Ha megjelennek az előzmények
(=493), a képernyőn megjelenített
elemek közül a <Y> <Z> gombokkal
válthat.
453
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
ki a [Csatlakoztatandó
4 Válassza
eszk. regisztr.] lehetőséget.
(1)
(2)
az SSID-t (hálózatnevet)
5 Ellenőrizze
és jelszót.
zz Ellenőrizze a fényképezőgép
képernyőjén megjelenő SSID-t (1)
(hálózatnevet) és jelszót (2).
zz Ha a [Wi-Fi beállítások] menüben
a [Jelszó] beállítást [Nincs] értékre
állította, a jelszó nem jelenik meg,
és nem is kell megadni. Részletes
tájékoztatásért lásd: =516.
Lépések a számítógépen (1)
A számítógép képernyője (példa)
ki a kívánt SSID6 Válassza
azonosítót, majd adja meg a jelszót.
zz A számítógép hálózati beállítások
képernyőjén válassza ki az 5. lépésben
ellenőrzött SSID-azonosítót.
zz Jelszóként adja meg az 5. lépésben
ellenőrzött jelszót.
454
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Lépések a fényképezőgépen (2)
az [OK] billentyűt.
7 Válassza
gg A következő üzenet jelenik meg.
A „******” a csatlakoztatandó
fényképezőgép MAC-címének első hat
számjegye.
Lépések a számítógépen (2)
el az EOS Utility
8 Indítsa
alkalmazást.
EOS Utility alkalmazásban
9 Az
kattintson a [Pairing over Wi-
Fi/LAN/Kapcsolódás Wi-Fi-n
vagy helyi hálózaton keresztül]
lehetőségre.
zz Ha a tűzfallal kapcsolatos üzenet
jelenik meg, válassza az [Yes/Igen]
lehetőséget.
a [Connect/
10Kattintson
Kapcsolódás] lehetőségre.
zz Válassza ki a csatlakoztatni kívánt
fényképezőgépet, majd kattintson
a [Connect/Kapcsolódás] gombra.
455
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Lépések a fényképezőgépen (2)
létre Wi-Fi-kapcsolatot.
11 Hozzon
zz Válassza az [OK] billentyűt.
[DWi-Fi bekapcs.] képernyő
Bont, kilép.
zz A Wi-Fi-kapcsolat megszakítására
használható.
Beáll.megerős.
zz A beállítások ellenőrzésére használható.
Hiba részletei
zz Ha hiba lép fel a Wi-Fi-kapcsolatban,
ezzel a lehetőséggel tekintheti meg
a hiba részletes adatait.
Ezzel létrejött a Wi-Fi-kapcsolat a számítógéppel.
zz Mostantól a számítógépen futó EOS Utility alkalmazással is vezérelheti
a fényképezőgépet.
zz Ha szeretne ismét Wi-Fi-n keresztül csatlakozni, olvassa el
a „Újracsatlakozás Wi-Fi-n keresztül” című fejezetet (=493).
456
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
oo Ha a Wi-Fi-kapcsolat a távirányítással végzett videofelvétel közben
megszakad, a következők történnek:
• A videofelvétel módban végzett videokészítés folytatódik.
• Az állókép rögzítése módban végzett videokészítés befejeződik.
oo A fényképezőgép nem használható a különféle műveletekre, miután az EOS
Utility alkalmazás segítségével állóképrögzítésről videofelvétel üzemmódra
kapcsolta a fényképezőgépet.
oo Ha aktív a Wi-Fi-kapcsolat az EOS Utility alkalmazással, bizonyos funkciókat
nem lehet használni.
oo Távoli felvételkészítés közben az AF sebessége csökkenhet.
oo A kommunikáció állapotától függően a képmegjelenítés, valamint a zárkioldás
késhet.
oo Távoli élő nézet felvétel módban való fényképezéskor a képátvitel sebessége
kisebb, mint interfészkábellel történő csatlakoztatás esetén. Ezért a mozgó
témákat nem lehet folyamatosan megjeleníteni.
oo Ha a fényképezőgép főkapcsolóját az <2> állásba állítja, illetve ha
felnyitja a kártyanyílás vagy az akkumulátorrekesz fedelét, a Wi-Fi-kapcsolat
megszakad.
457
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Képek küldése automatikusan a számítógépekre
Az erre a célra kifejlesztett Image Transfer Utility 2 szoftver segítségével
beállíthatja, hogy a fényképezőgép automatikusan elküldje a fényképeket
a számítógépnek.
Lépések a számítógépen (1)
a számítógépet és
1 Csatlakoztassa
a hozzáférési pontot, majd indítsa
el az Image Transfer Utility 2
alkalmazást.
zz Az Image Transfer Utility 2
szolgáltatásban nyissa meg a párosítási
beállítások képernyőt.
zz Ha követi az Image Transfer Utility 2
szolgáltatásban az első alkalommal
megjelenő utasításokat, akkor
megjelenik a párosítási képernyő.
Lépések a fényképezőgépen
a [Képek autom. küldése
2 Válassza
sz.gépre] lehetőséget.
zz Válassza a [Wi-Fi beállítások]
lehetőséget a [5: Vez.nélküli komm.
beállítások] képernyőn.
zz A [Wi-Fi beállítások] képernyőn
válassza a [Képek autom. küldése
sz.gépre] lehetőséget.
az [Automatikus küldés]
3 Állítsa
beállítást az [Engedélyezés]
opcióra.
zz Ha megjelenik a [Becenév] képernyő,
regisztráljon egy becenevet (=422).
458
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
4 Válassza az [OK] billentyűt.
hozzáférési ponthoz
5 Csatlakozás
Wi-Fi-n keresztül.
zz Hozzon létre Wi-Fi-kapcsolatot
a fényképezőgép és a számítógéphez
csatlakoztatott hozzáférési pont között.
A csatlakoztatással kapcsolatos
utasításokért lásd a „Wi-Fi-kapcsolat
létrehozása hozzáférési pontokon
keresztül” című fejezetet (=488).
ki a számítógépet,
6 Válassza
amellyel a fényképezőgépet
párosítani kívánja.
Lépések a számítógépen (2)
a fényképezőgépet és
7 Párosítsa
a számítógépet.
zz Válassza ki a fényképezőgépet, majd
kattintson a [Párosítás] lehetőségre.
459
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
A fényképezőgépen lévő képek automatikus küldése a számítógépre
1
A [Wi-Fi beállítások] képernyőn
válassza a [Képek autom. küldése
sz.gépre] lehetőséget.
a [Képküldési opciók]
2 Válassza
lehetőséget.
ki a küldeni kívánt képet.
3 Válassza
zz Ha a [Küldendő tartomány] beállításnál
a [Kivál. képek] elemet választja, válassza
ki a küldeni kívánt képeket a [Küldendő
képek kiválasztása] képernyőn.
a számítógépet
4 Csatlakoztassa
és a hozzáférési pontot a Wi-Fi-
kapcsolaton keresztül, majd indítsa el
az Image Transfer Utility 2 alkalmazást.
zz Amikor a fényképezőgépet a hozzáférési
pont hatótávolságán belül bekapcsolja,
a rendszer automatikusan továbbítja
a fényképeket a számítógépre.
oo Automatikus kikapcsolás kikapcsolva.
oo Az automatikus átvitelt követően rögzített képeket a fényképezőgép az újrakészítést
követően azonnal elküldi.
oo Ha az automatikus képátvitel nem megy végbe automatikusan, próbálkozzon
a fényképezőgép újraindításával.
oo A fényképezőgép az automatikus átvitel közben készített képeket is automatikusan elküldi.
460
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fikapcsolaton keresztül
Ez a fejezet azt mutatja be, hogy hogyan lehet képeket nyomtatni úgy,
hogy a fényképezőgépet közvetlenül, Wi-Fi-n keresztül csatlakoztatja egy
nyomtatóhoz. A nyomtató működtetésével kapcsolatos információkért
tekintse meg a nyomtató használati útmutatóját.
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása
a [5: Vez.nélküli komm.
1 Válassza
beállítások] lehetőséget.
ki a [Wi-Fi funkció]
2 Válassza
beállítást.
zz Ha megjelenik a [Becenév] képernyő,
regisztráljon egy becenevet (=422).
ki a [l] (Nyomtatás Wi-Fi
3 Válassza
nyomtatóról) lehetőséget.
zz Ha megjelennek az előzmények
(=493), a képernyőn megjelenített
elemek közül a <Y> <Z> gombokkal
válthat.
ki a [Csatlakoztatandó
4 Válassza
eszk. regisztr.] lehetőséget.
461
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
(1)
(2)
az SSID-t (hálózatnevet)
5 Ellenőrizze
és jelszót.
zz Ellenőrizze a fényképezőgép
képernyőjén megjelenő SSID-t (1)
(hálózatnevet) és jelszót (2).
zz Ha a [Wi-Fi beállítások] menüben
a [Jelszó] beállítást [Nincs] értékre
állította, a jelszó nem jelenik meg,
és nem is kell megadni. Részletes
tájékoztatásért lásd: =516.
a nyomtatót.
6 Telepítse
zz A használni kívánt nyomtató Wi-Fi-
beállításokat tartalmazó menüjében
válassza ki az előző lépésekben
megkeresett SSID azonosítót.
zz Jelszóként adja meg az 5. lépésben
ellenőrzött jelszót.
ki a nyomtatót.
7 Válassza
zz Az észlelt nyomtatók listájában válassza
ki azt a nyomtatót, amellyel Wi-Fikapcsolatot szeretne kialakítani.
zz Ha az előnyben részesített nyomtató
nem szerepel a listán, a [Keresés
ismét] kiválasztásával a fényképezőgép
rákereshet, majd megjelenítheti.
8 Nyomtassa ki a képet (=464).
462
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
oo Wi-Fi-kapcsolatot csak a PictBridge (vezeték nélküli LAN) szabványt támogató
Wi-Fi-nyomtatókkal lehet kialakítani.
oo Ha hozzáférési ponton keresztül kíván Wi-Fi-kapcsolatot létrehozni, tekintse
meg a „Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül” című
fejezetet (=488).
463
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Képek nyomtatása
A képek nyomtatása egyenként
ki a nyomtatandó képet.
1 Jelölje
zz A <Y> <Z> gombok segítségével vagy
a <5> tárcsa elforgatásával válassza
ki a nyomtatni kívánt képeket, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz A <u> gomb megnyomásával és
a <6> tárcsa óramutató járásával
ellentétes irányba történő forgatásával
választhatja ki a képeket az indexképes
kijelzőn.
a [Kép nyomtatása]
2 Válassza
lehetőséget.
ki a képet.
3 Nyomtassa
zz A nyomtatási beállításokról
a =467. oldalon olvashat.
zz A nyomtatás megkezdéséhez válassza
a [Nyomtat] lehetőséget, majd az [OK]
gombot.
464
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Nyomtatás az opciók beállításával
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Kijel.nyomt.ra]
2 Válassza
lehetőséget.
be a nyomtatási
3 Állítsa
beállításokat.
zz A beállítási eljárásokkal kapcsolatos
további információkért tekintse meg
a „Digital Print Order Format (DPOF)”
című fejezetet (=318).
zz Ha a nyomtatás kijelölése még a Wi-Fikapcsolat létrehozása előtt befejeződik,
folytassa a 4. lépéssel.
a [Nyomtat] lehetőséget.
4 Válassza
zz A [Nyomtat] menüpont akkor
választható ki, ha legalább egy kép ki
van jelölve, és a nyomtató készen áll
a nyomtatásra.
meg a [Papírbeállítás] értékeit
5 Adja
(=467).
465
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
ki a képet.
6 Nyomtassa
zz A nyomtatás az [OK] gomb
megnyomásakor indul el.
oo A felvételkészítés nem lehetséges, amikor Wi-Fi-n keresztül csatlakozik
a készülék egy nyomtatóhoz.
oo Videofilmeket nem lehet nyomtatni.
oo Nyomtatás előtt ellenőrizze a papírméretet.
oo Bizonyos nyomtatók nem tudják kinyomtatni a fájlszámot.
oo Ha a [Kerettel] beállítás van megadva, előfordulhat, hogy egyes nyomtatók
a keretre nyomtatják a dátumot.
oo A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy a dátum halványnak látszik,
ha világos háttérre vagy a keretre kerül.
oo A RAW-képek a [Kijel.nyomt.ra] lehetőség kiválasztásával sem nyomtathatók
ki. Nyomtatáskor válassza a [Kép nyomtatása] lehetőséget, majd utána
nyomtasson.
oo Ha a fényképezőgépet akkumulátorról működteti, ügyeljen arra, hogy az
teljesen fel legyen töltve.
oo A kép fájlméretétől és a képminőségétől függően a [Nyomtat] parancs
kiválasztása után a nyomtatás megkezdése igénybe vehet némi időt.
oo A nyomtatás leállításához nyomja meg a <0> gombot, amíg a [Stop] felirat
meg nem jelenik, majd nyomja meg az [OK] gombot.
oo A [Kijel.nyomt.ra] beállítással történő nyomtatás esetén, ha a fennmaradó
képek nyomtatásához újra szeretné indítani a leállított nyomtatást, nyomja
meg a [Folytat] gombot. Ne feledje, hogy a nyomtatás nem folytatható,
ha a következő esetek valamelyike fordul elő.
• A nyomtatás folytatása előtt módosította a nyomtatási kijelölést vagy törölte
a nyomtatásra kijelölt képeket.
• Indexnyomtatás esetén megváltoztatta a papírbeállításokat a nyomtatás
folytatása előtt.
• A nyomtatás szüneteltetésekor már csak kevés hely maradt a kártyán.
oo Ha nyomtatás közben probléma merülne fel, lásd: =472.
466
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Nyomtatási beállítások
A képernyő megjelenése és a beállítható lehetőségek köre a nyomtatót
típusától függően változnak. Előfordulhat továbbá, hogy bizonyos
beállítások nem állnak rendelkezésre. A részleteket lásd a nyomtató
kezelési kézikönyvében.
Nyomtatásbeállító képernyő
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
A dátum vagy a fájlszám nyomtatásának beállítása (=469).
A nyomtatási effektusok beállítása (=469).
A nyomtatni kívánt példányszám (=470) beállítása.
A nyomtatási terület beállítása (=471).
A papírméret, papírtípus és elrendezés beállítása (=468).
Visszatér a képkiválasztási képernyőhöz.
A nyomtatás megkezdése.
A megadott papírméret, típus és elrendezés jelenik meg.
* A nyomtató típusától függően előfordulhat, hogy egyes beállítások, például
a dátum- és a fájlszámnyomtatás nem választhatók ki.
Papírbeállítás
zz Válassza ki a [Papírbeállítás]
lehetőséget.
467
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
[Q] A papírméret beállítása
zz Válassza ki a nyomtatóba betöltött papír
méretét.
[Y] A papírtípus beállítása
zz Válassza ki a nyomtatóba betöltött papír
típusát.
[U] Az oldalelrendezés beállítása
zz Válassza ki az oldalelrendezést.
Kifutó
Kerettel
xx-szerez
Alapért.
Szegély nélkül nyomtat. Ha a nyomtató nem alkalmas kifutó
nyomtatásra, akkor a nyomaton lesznek keretek.
Fehér keretet nyomtat a szegélyek mentén.
Lehetőség 2, 4, 8, 9, 16, 20 vagy 35 kép egyetlen oldalra történő
nyomtatására.
Az oldalelrendezés a nyomtató típusától, illetve annak
beállításaitól függően változhat.
oo A szegély nélküli nyomtatás jelentős levágást eredményezhet, amennyiben
a papír és a kép képaránya nem azonos. A képek nyomtatása emellett
alacsonyabb felbontásban mehet végbe.
468
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
A dátum-/fájlszámnyomtatás beállítása
zz Válassza a [I] lehetőséget.
zz Válassza ki, hogy mit kíván nyomtatni.
A nyomtatási effektusok beállítása (Képoptimalizálás)
A képernyőn megjelenő elemek a nyomtatótól függően eltérők lehetnek.
zz Válassza a [E] lehetőséget.
zz Válassza ki a nyomtatási effektusokat.
Opció
Nyomtatási effektus
Az elérhető nyomtatás effektusok a nyomtató típusától
[E]
függnek. A részleteket lásd a nyomtató kezelési
Alapértelmezett
kézikönyvében.
Nyomtatás a nyomtató normál színeivel. A képre vonatkozó
Exif-adatok kerülnek felhasználásra az automatikus korrekciók
[E] Be
végrehajtásához.
A készülék nem végez automatikus korrekciót.
[E] Ki
Vakuval készült képek esetén hatékony, amikor
[E] Vö. szem1 a célszemélynek vörös a szeme. A rendszer nyomtatás előtt
csökkenti a vörösszemhatás mértékét.
oo Ha egy kiterjesztett ISO-érzékenységgel (H) rögzített kép felvételi adatait
rányomtatja a képre, előfordulhat, hogy nem a megfelelő ISO-érzékenység
jelenik meg a nyomaton.
469
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
A nyomatok számának megadása
zz Válassza a [R] lehetőséget.
zz Válassza ki a nyomtatni kívánt
példányszámot.
oo Az [Alapért.] beállítás a nyomtatási effektusok és más opciók alapértelmezett,
a nyomtató gyártója által megadott beállításait jelenti. Ha szeretné tudni,
melyek a nyomtató [Alapért.] beállításai, olvassa el a nyomtató kezelési
kézikönyvét.
470
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
A kép kivágása
A képkivágást közvetlenül nyomtatás
előtt állítsa be. Ha a képek levágását
követően egyéb nyomtatási beállításokat is
módosít, előfordulhat, hogy a képeket ismét
le kell vágnia.
nyomtatásbeállító képernyőn válassza a [Képkivágás]
1 Alehetőséget.
be a vágókeret méretét, pozícióját és
2 Állítsa
a képméretarányt.
zz A vágókereten belüli képrész kerül nyomtatásra. A vágókeret alakja
(képaránya) a [Papírbeállítás] menüpontban módosítható.
A vágókeret méretének megváltoztatása
A vágókeret méretének módosításához forgassa el a <6> tárcsát.
A vágókeret mozgatása
A keret függőleges vagy vízszintes irányba történő mozgatásához
használja a <W> <X> vagy <Y> <Z> gombokat.
A vágókeret tájolásának váltása
A vágókeret tájolása az <B> gomb megnyomásával kapcsolható át
a függőleges és vízszintes beállítás között.
A képkivágás funkció bezárásához nyomja meg a <0>
3 gombot.
zz A kivágott képterület a nyomtatásbeállító képernyő bal felső
sarkában ellenőrizhető.
471
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
oo A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy a kivágott képterület nyomtatása
nem a megadott módon történik.
oo Minél kisebb a vágókeret, annál kisebb felbontású lesz a kép a nyomtatáskor.
Nyomtatóhibák kezelése
oo Ha egy nyomtatási hiba (nincs festék, nincs papír stb.) megoldását követően
a [Folytatás] elemet választva nem folytatódik a nyomtatás, használja
a nyomtatón lévő gombokat. A nyomtatás folytatásáról bővebben a nyomtató
kezelési kézikönyvében olvashat.
Hibaüzenetek
oo Ha nyomtatás közben hiba merül fel, hibaüzenet jelenik meg a fényképezőgép
képernyőjén. A probléma elhárítása után folytassa a nyomtatást. A nyomtatási
problémák megoldásának módjáról bővebb tájékoztatást olvashat a nyomtató
kezelési kézikönyvében.
Papírhiba
oo Győződjön meg róla, hogy megfelelően van a papír betöltve.
Tintahiba
oo Ellenőrizze a nyomtató festékszintjét és a hulladékfesték-tartályt.
Hardverhiba
oo Ellenőrizzen minden olyan nyomtatási hibát, amely nem a papírral vagy
a festékkel kapcsolatos.
Fájlhiba
oo A kiválasztott kép nem nyomtatható. Előfordulhat, hogy a más
fényképezőgéppel készített képek, illetve számítógéppel szerkesztett képek
nem nyomtathatók.
472
Képek küldése webszolgáltatásba
Ebben a fejezet azt mutatjuk be, hogy hogyan küldhet képeket
a webszolgáltatás segítségével.
Webszolgáltatások regisztrálása
Egy okostelefonon vagy számítógépen keresztül vegye fel
a fényképezőgépet a használni kívánt webszolgáltatások közé.
zz A CANON iMAGE GATEWAY vagy más webszolgáltatások használatához
megfelelő fényképezőgép-beállítások megadásához okostelefon vagy
böngészővel és interneteléréssel rendelkező számítógép szükséges.
zz A böngészők (mint például a Microsoft Internet Explorer) verziószámával,
valamint a CANON iMAGE GATEWAY eléréséhez szükséges
beállításokkal kapcsolatos további információkért látogasson el
a CANON iMAGE GATEWAY weboldalra.
zz A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás országonkénti/régiónkénti
elérhetőségével kapcsolatos információkért keresse fel a Canon
webhelyét (http://www.canon.com/cig/).
zz A CANON iMAGE GATEWAY utasításait és beállítási részleteit illetően
tekintse meg a CANON iMAGE GATEWAY súgóinformációit.
zz Ha nemcsak a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatást, hanem más
webszolgáltatásokat is használni szeretne, akkor a használni kívánt
szolgáltatásokhoz is rendelkeznie kell felhasználói fiókkal. További
információt a regisztrálni kívánt webszolgáltatás weboldalán talál.
zz A szolgáltatójához, illetve szolgáltatója hozzáférési pontjához való
kapcsolódás díját az adott szolgáltató határozza meg.
473
Képek küldése webszolgáltatásba
A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása
Kapcsolja össze a fényképezőgépet és a CANON iMAGE GATEWAY
szolgáltatást; ehhez a fényképezőgépen cél-webszolgáltatásként vegye fel
a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatást.
Meg kell majd adnia egy, a számítógépen vagy okostelefonon használt
e-mail-címet.
Lépések a fényképezőgépen (1)
a [5: Vez.nélküli komm.
1 Válassza
beállítások] lehetőséget.
ki a [Wi-Fi funkció]
2 Válassza
beállítást.
zz Ha megjelenik a [Becenév] képernyő,
regisztráljon egy becenevet (=422).
3 Válassza a [R] lehetőséget.
az [Elfogadom]
4 Válassza
lehetőséget.
474
Képek küldése webszolgáltatásba
létrehozása
5 Wi-Fi-kapcsolat
zz Csatlakozás hozzáférési ponthoz
Wi‑Fi-n keresztül.
Folytassa a =490. oldalon található 7.
lépéssel.
meg az e-mail-címét.
6 Adja
zz Adja meg az e-mail-címét, majd válassza
az [OK] lehetőséget.
meg egy négyjegyű számot.
7 Adjon
zz Adjon meg egy választott négyjegyű
számot, majd válassza az [OK]
lehetőséget.
az [OK] billentyűt.
8 Válassza
gg A [R] ikon [ ] ikonra változik.
475
Képek küldése webszolgáltatásba
Lépések a számítógépen vagy okostelefonon
be a fényképezőgép
9 Állítsa
webhivatkozását.
zz Nyissa meg az értesítésben szereplő
oldalt.
zz Kövesse az utasításokat, és fejezze be
a fényképezőgép összekapcsolásának
beállítását a beállítási oldalon.
Lépések a fényképezőgépen (2)
hozzá célként a CANON
10Adja
iMAGE GATEWAY szolgáltatást.
zz Válassza a [ ] lehetőséget.
gg A CANON iMAGE GATEWAY ekkor
megtörtént.
476
Képek küldése webszolgáltatásba
Más webes szolgáltatások regisztrálása
Lépések a számítógépen vagy okostelefonon
a használni kívánt
1 Konfigurálja
webszolgáltatást.
zz Látogasson el a CANON iMAGE
GATEWAY weboldalra, majd nyissa meg
a fényképezőgép webhivatkozásának
beállítási oldalát.
zz Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a használni kívánt
internetes szolgáltatás beállításainak
megadásához.
Lépések a fényképezőgépen
hozzá célként a konfigurált
2 Adja
webszolgáltatást.
zz A [Wi-Fi funkció] képernyőn válassza
a [ ] lehetőséget.
477
Képek küldése webszolgáltatásba
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása
ki a [Wi-Fi funkció]
1 Válassza
beállítást.
zz Válassza a [Wi-Fi funkció] lehetőséget
a [Vez.nélküli komm. beállítások]
képernyőn.
ki a webszolgáltatást.
2 Válassza
zz Ha megjelennek az előzmények
(=493), a képernyőn megjelenített
elemek közül a <Y> <Z> gombokkal
válthat.
zz A kiválasztott webszolgáltatás
beállításaitól függően megjelenhet
egy képernyő, amely a cél kijelölésére
és a webszolgáltatás beállításainak
elvégzésére szolgál (=492).
478
Képek küldése webszolgáltatásba
Képek küldése webszolgáltatásba
Ha meg szeretné osztani a képeket a családjával és a barátaival, küldje el
a képeket a fényképezőgépről a regisztrált webszolgáltatásba, vagy küldje
el nekik az online albumra mutató webhivatkozást.
A képek küldése egyenként
ki a küldeni kívánt képet.
1 Válassza
zz A <Y> <Z> gombok segítségével vagy
a <5> tárcsa elforgatásával válassza
ki az elküldeni kívánt képeket, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz A <u> gomb megnyomásával és
a <6> tárcsa óramutató járásával
ellentétes irányba történő forgatásával
választhatja ki a képeket az indexképes
kijelzőn.
ki a [Láth.kép küld.]
2 Válassza
lehetőséget.
zz A [Küldendő méret] menüpontban
választhatja ki a kép küldési méretét.
zz A képek elküldését követően a Wi‑Fikapcsolat bontásához válassza
a képernyő [OK] elemét.
zz Ha a készüléken megjelenik
a [Használati feltételek] képernyő,
figyelmesen olvassa el az üzenetet,
majd válassza az [Elfogadom]
lehetőséget.
zz A képernyő görgetéséhez a <W> <X>
gombokat használhatja.
479
Képek küldése webszolgáltatásba
Több kijelölt kép küldése
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Kijelölt küld.]
2 Válassza
lehetőséget.
ki a küldeni kívánt
3 Válassza
képeket.
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
vagy a <5> tárcsa elforgatásával
válassza ki az elküldeni kívánt képeket,
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz A képek kiválasztására szolgáló
háromképes kijelző bekapcsolásához
nyomja meg a <u> gombot, majd az
óramutató járásával ellentétes
irányba forgassa el a <6> tárcsát.
Az egyképes kijelzéshez való
visszatéréshez nyomja meg az <u>
gombot is, és használja a <6> tárcsát.
zz A küldendő képek kiválasztása után
nyomja meg a <M> gombot.
480
Képek küldése webszolgáltatásba
a [Küldendő méret]
4 Válassza
lehetőséget.
zz Ha célként a YouTube szolgáltatást
választotta, nem jelenik meg
a [Küldendő méret] képernyő.
zz A megjelenő képernyőn válasszon egy
képméretet.
a [Küldés] lehetőséget.
5 Válassza
zz A képek elküldését követően a Wi‑Fikapcsolat bontásához válassza
a képernyő [OK] elemét.
zz Ha a készüléken megjelenik
a [Használati feltételek] képernyő,
figyelmesen olvassa el az üzenetet,
majd válassza az [Elfogadom]
lehetőséget.
zz A képernyő görgetéséhez a <W> <X>
gombokat használhatja.
481
Képek küldése webszolgáltatásba
Képtartomány kiválasztása
Kijelölhet egy képtartományt is, és egyszerre elküldheti az abba tartozó
összes képet.
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Küld:tartomány]
2 Válassza
lehetőséget.
meg a kívánt képtartományt.
3 Adja
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont).
zz Válassza ki az utolsó képet (végpont).
gg A rendszer kijelöli a képet, és megjelenik
a [X] jel.
zz A kijelölés visszavonásához ismételje
meg ezt a lépést.
zz A <u> gomb megnyomásával
és a <6> tárcsa használatával
módosíthatja, hogy hány kép jelenjen
meg az indexképes megjelenítésnél.
meg a tartományt.
4 Erősítse
zz Nyomja meg a <M> gombot.
482
Képek küldése webszolgáltatásba
a [Küldendő méret]
5 Válassza
lehetőséget.
zz A megjelenő képernyőn válasszon egy
képméretet.
a [Küldés] lehetőséget.
6 Válassza
zz A képek elküldését követően a Wi‑Fikapcsolat bontásához válassza
a képernyő [OK] elemét.
zz Ha a készüléken megjelenik
a [Használati feltételek] képernyő,
figyelmesen olvassa el az üzenetet,
majd válassza az [Elfogadom]
lehetőséget.
zz A képernyő görgetéséhez a <W> <X>
gombokat használhatja.
A kártyán lévő összes kép elküldése
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Küld:kártya össz]
2 Válassza
lehetőséget.
483
Képek küldése webszolgáltatásba
a [Küldendő méret]
3 Válassza
lehetőséget.
zz A megjelenő képernyőn válasszon egy
képméretet.
a [Küldés] lehetőséget.
4 Válassza
zz A képek elküldését követően a Wi‑Fikapcsolat bontásához válassza
a képernyő [OK] elemét.
zz Ha a készüléken megjelenik
a [Használati feltételek] képernyő,
figyelmesen olvassa el az üzenetet,
majd válassza az [Elfogadom]
lehetőséget.
zz A képernyő görgetéséhez a <W> <X>
gombokat használhatja.
484
Képek küldése webszolgáltatásba
Keresési feltételeknek megfelelő képek küldése
Ezzel a funkcióval egyszerre küldheti el az összes olyan képet, amely
megfelel a [Képkeresési feltételek megad.] funkciónál beállított
feltételeknek.
A [Képkeresési feltételek megad.] opcióval kapcsolatos információkért
tekintse meg „A megjeleníteni kívánt képek szűrése” című fejezetet
(=345).
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Küld:találatok]
2 Válassza
lehetőséget.
a [Küldendő méret]
3 Válassza
lehetőséget.
zz A megjelenő képernyőn válasszon egy
képméretet.
485
Képek küldése webszolgáltatásba
a [Küldés] lehetőséget.
4 Válassza
zz A képek elküldését követően a Wi‑Fikapcsolat bontásához válassza
a képernyő [OK] elemét.
zz Ha a készüléken megjelenik
a [Használati feltételek] képernyő,
figyelmesen olvassa el az üzenetet,
majd válassza az [Elfogadom]
lehetőséget.
zz A képernyő görgetéséhez a <W> <X>
gombokat használhatja.
486
Képek küldése webszolgáltatásba
oo A webszolgáltatással létrejött Wi-Fi-kapcsolat közben még akkor sem lehet
képet készíteni, ha teljesen lenyomja az exponálógombot.
oo Ha a képeket nem a CANON iMAGE GATEWAY webszolgáltatásba küldi,
előfordulhat, hogy nem jelenik meg a küldési hibáról értesítő üzenet, amikor
a webszolgáltatásba nem sikerült elküldeni a képeket. Az ilyen hibák
a CANON iMAGE GATEWAY weboldalon tekinthetők meg. Ellenőrizze
a hibaüzenetet, majd próbálja meg ismételten elküldeni a képet.
oo Egyes webszolgáltatások korlátozzák a támogatott képek típusát vagy számát,
illetve a videók hosszát.
oo Előfordulhat, hogy a [Küld:tartomány], [Küld:kártya össz] és
a [Küld:találatok] funkcióval nem küldhetők el egyes képek.
oo Ha csökkenti a képméretet, minden egyszerre küldött kép átméretezésre
kerül. A videók és az b méretű fényképek mérete sosem csökken.
oo A [Csökkentett] lehetőség csak a fényképezőgép típusával megegyező
típusú fényképezőgéppel készült állóképek esetén érhető el. A más típusokkal
készült állóképek küldése átméretezés nélkül történik.
oo Amennyiben a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatást egy számítógépről
vagy más eszközről éri el, megtekintheti azon webszolgáltatás küldési
előzményeit, ahova a képeket küldte.
oo Ha szeretné a képek elküldése nélkül bontani a Wi-Fi-kapcsolatot, nyomja
meg az 1. lépésnél a <M> gombot.
oo Ha a fényképezőgépet akkumulátorról működteti, ügyeljen arra, hogy az
teljesen fel legyen töltve.
487
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési
pontokon keresztül
Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy hogyan csatlakozhat WiFi-hálózatokhoz WPS-sel kompatibilis hozzáférési ponton keresztül
(PBC mód).
Első lépésként ellenőrizze a WPS gomb helyét, illetve járjon utána,
hogy mennyi ideig kell lenyomva tartani azt.
A Wi-Fi-kapcsolat létrehozásához körülbelül egy percre van szükség.
a [5: Vez.nélküli komm.
1 Válassza
beállítások] lehetőséget.
ki a [Wi-Fi funkció]
2 Válassza
beállítást.
zz Ha megjelenik a [Becenév] képernyő,
regisztráljon egy becenevet (=422).
a lehetőségek közül.
3 Válasszon
zz Ha megjelennek az előzmények
(=493), a képernyőn megjelenített
elemek közül a <Y> <Z> gombokkal
válthat.
zz A <W> <X> vagy <Y> <Z> gombokkal
válasszon egy lehetőséget.
488
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
ki a [Csatlakoztatandó
4 Válassza
eszk. regisztr.] lehetőséget.
zz Ha a [q] (Csatlakozás okostelefonhoz)
lehetőséget választotta, a bal oldalt
látható képernyő jelenik meg.
Ha a Camera Connect már telepítve
van, válassza a [Ne jelenjen meg]
lehetőséget.
a [Hálózatváltás]
5 Válassza
lehetőséget.
zz A [q], [D] vagy [l] kiválasztásakor
jelenik meg.
a [Csatlakozás WPS-szel]
6 Válassza
lehetőséget.
oo Ha az [F.gép hozzáf. pont mód] lehetőség megjelenik a 6. lépésnél, lapozzon
a =492. oldalra.
489
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
a [WPS (PBC mód)]
7 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
a hozzáférési
8 Csatlakozzon
ponthoz Wi-Fi-n keresztül.
zz Nyomja meg az hozzáférési pont WPS
gombját.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
az [Automatikus beállítás]
9 Válassza
lehetőséget.
zz A Wi-Fi funkció beállítási képernyőjének
megnyitásához nyomja meg az [OK]
gombot.
zz Ha hiba történik az [Automatikus
beállítás] pontnál, lásd: =518.
490
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
el a Wi-Fi funkció
10Végezze
beállításait.
[qCsatlakozás okostelefonhoz]
Folytassa a =435. oldalon található
7. lépéssel.
[DTávvezérlés (EOS Utility)]
Folytassa a =455. oldalon található
8. vagy 9. lépéssel.
[lNyomtatás Wi-Fi nyomtatóról]
Folytassa a =462. oldalon található
7. lépéssel.
A CANON iMAGE GATEWAY
szolgáltatás regisztrálása
Folytassa a =475. oldalon található
6. lépéssel.
491
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
Küldés képernyőre
Attól függően, hogy milyen webszolgáltatást választott, megjelenik a cél
kiválasztására szolgáló képernyő.
Célok regisztrálásához, illetve a beállítások megadásához számítógépet
kell használnia. További információkért tekintse meg az EOS Utility kezelési
kézikönyvét.
zz Megjelenhet a [Küldés ide] képernyő.
zz Válassza ki a címzettet a címzettek
listájából.
zz Egy csatlakozás beállításához,
illetve a képek küldéséhez
szükséges műveletek a különböző
webszolgáltatásoknál megegyeznek.
Fényképezőgép hozzáférési pont üzemmódja
A fényképezőgép hozzáférési pont
üzemmódja segítségével közvetlen Wi-Fikapcsolatot alakíthat ki a fényképezőgép
és a többi kívánt eszköz között.
Ez a lehetőség akkor jelenik meg, ha a [q],
a [D] vagy a [l] lehetőséget választotta
a [Wi-Fi funkció] beállításnál.
492
Újracsatlakozás Wi-Fi-n keresztül
Ha az eszközöket vagy a webszolgáltatásokat a regisztrált csatlakozási
beállításokkal kívánja újracsatlakoztatni, kövesse az alábbi lépéseket.
ki a [Wi-Fi funkció]
1 Válassza
beállítást.
zz Válassza a [Wi-Fi funkció] lehetőséget
a [Vez.nélküli komm. beállítások]
képernyőn.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz A kijelzőn megjelenő előzmények közül
válassza ki azt az elemet, amelyhez
Wi‑Fi-n keresztül szeretne csatlakozni.
Ha nem látja a kívánt elemet, a <Y>
és <Z> gombok segítségével válthat
a képernyők között.
zz Ha a [Csatl. előzmények] beállítás
értéke [Rejt], az előzmények nem
jelennek meg (=516).
a csatlakoztatott eszközt.
3 Működtesse
[q] Okostelefon
zz Aktiválja az okostelefon Wi-Fi funkcióját, majd indítsa el
a Camera Connect alkalmazást.
zz Ha módosult az okostelefon csatlakozási célja, állítsa be
ismét, hogy az okostelefon Wi-Fi-n keresztül csatlakozzon
a fényképezőgéphez, vagy ahhoz a hozzáférési ponthoz,
mint a fényképezőgép.
Ha közvetlenül csatlakoztatja a fényképezőgépet Wi-Fi-kapcsolaton
keresztül egy okostelefonhoz, az SSID azonosító végén
a „_Canon0A” szó fog szerepelni.
493
Újracsatlakozás Wi-Fi-n keresztül
[D] Számítógép
zz Indítsa el a számítógépen az EOS szoftvert.
zz Ha módosult a számítógép csatlakozási célja, állítsa be ismét, hogy
az okostelefon Wi-Fi-n keresztül csatlakozzon a fényképezőgéphez,
vagy ahhoz a hozzáférési ponthoz, mint a fényképezőgép.
Ha közvetlenül csatlakoztatja a fényképezőgépet Wi-Fi-kapcsolaton
keresztül egy számítógéphez, az SSID azonosító végén
a „_Canon0A” szó fog szerepelni.
[l] Nyomtató
zz Ha módosult a nyomtató csatlakozási célja, állítsa be ismét, hogy
az okostelefon Wi-Fi-n keresztül csatlakozzon a fényképezőgéphez,
vagy ahhoz a hozzáférési ponthoz, mint a fényképezőgép.
Ha közvetlenül csatlakoztatja a fényképezőgépet Wi-Fi-kapcsolaton
keresztül egy nyomtatóhoz, az SSID azonosító végén a „_Canon0A”
szó fog szerepelni.
494
Újracsatlakozás Wi-Fi-n keresztül
Több kapcsolat beállításainak regisztrálása
Legfeljebb 20 kapcsolatbeállítást regisztrálhat a Wi-Fi funkcióhoz.
ki a [Wi-Fi funkció]
1 Válassza
beállítást.
zz Válassza a [Wi-Fi funkció] lehetőséget
a [Vez.nélküli komm. beállítások]
képernyőn.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Ha megjelenik a balra látható képernyő,
a <Y> és <Z> gombok segítségével
válthat a képernyők között.
zz A bal oldali képernyőn válassza ki, hogy
melyik elemhez szeretne Wi-Fi-n keresztül
csatlakozni.
zz A [q] (Csatlakozás okostelefonhoz)
beállítással kapcsolatos további információkért
lásd az „Okostelefonhoz való csatlakoztatás
Wi-Fi-n keresztül a [Wi-Fi funkció] menüből”
című fejezetet (=419).
zz A [D] (Távvezérlés (EOS Utility)) beállítással
kapcsolatos további információkért lásd
a „Csatlakozás számítógéphez Wi-Fikapcsolaton keresztül” című fejezetet
(=453).
zz A [l] (Nyomtatás Wi-Fi nyomtatóról)
beállítással kapcsolatos további információkért
lásd a „Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fikapcsolaton keresztül” (=461).
zz Képek webszolgáltatásba való küldésével
kapcsolatos további információkért lásd
a „Képek küldése webszolgáltatásba” című
fejezetet (=473).
oo A kapcsolati beállítások törlésével kapcsolatos információkért lásd: =496.
495
A csatlakozási beállítások módosítása vagy törlése
A fényképezőgépen mentett csatlakozási beállításokat módosíthatja vagy törölheti. A csatlakozási
beállítások módosításához vagy törléséhez első lépésként bontsa a Wi-Fi-kapcsolatot.
ki a [Wi-Fi funkció]
1 Válassza
beállítást.
zz Válassza a [Wi-Fi funkció] lehetőséget
a [Vez.nélküli komm. beállítások]
képernyőn.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Ha megjelenik a balra látható képernyő,
a <Y> és <Z> gombok segítségével
válthat a képernyők között.
zz A bal oldali képernyőn válassza ki
azt az elemet, amelynek csatlakozási
beállításait módosítani vagy törölni
szeretné.
az [Eszközinformációk
3 Válassza
módosítása] lehetőséget.
ki a kívánt eszközt.
4 Válassza
zz Válassza ki az eszközt, amelynek
csatlakozási beállításait módosítani
vagy törölni szeretné.
496
A csatlakozási beállítások módosítása vagy törlése
szükség esetén
5 Ellenőrizze,
pedig módosítsa a csatlakozási
beállításokat.
zz Válasszon ki egy elemet, majd
módosítsa vagy törölje a képernyőn
megjelenő csatlakozási beállításokat.
zzKészülék becenevének módosítása
A becenév módosításához használja a virtuális billentyűzetet (=517).
zzMegtek. képek (=450)
Abban az esetben jelenik meg, ha a [q] (Csatlakozás okostelefonhoz)
lehetőséget választotta ki. A képernyő alján megjelennek a beállítások.
zzA csatlakozási adatok törlése
A fényképezőgépen mentett csatlakozási beállításokat törölheti.
Webszolgáltatások esetén a csatlakozási beállítások törléséhez
látogasson el a CANON iMAGE GATEWAY weboldalára.
497
A vezeték nélküli kommunikáció
alapértelmezett beállításainak visszaállítása
Minden vezeték nélküli kommunikációs beállítás törölhető. A vezeték nélküli
kommunikáció beállításainak törlésével megakadályozhatja, hogy azok
a fényképezőgép kölcsönadásakor vagy átadásakor illetéktelen kezekbe
kerüljenek.
a [Beállítások törlése]
1 Válassza
lehetőséget.
az [OK] billentyűt.
2 Válassza
gg A vezeték nélküli kommunikáció
beállításai visszaállnak az
alapértelmezett értékre, majd újra
megjelenik a [Vez.nélküli komm.
beállítások] képernyő.
oo A [5: Összes f.gépbeáll. törlése] művelet elvégzésekor a vezeték nélküli
kommunikáció beállításai nem törlődnek.
498
Info megjelenítése képernyő
Az [Info megjelen.] képernyőn ellenőrizheti a hiba részleteit, valamint
a fényképezőgép MAC-címét.
ki a [Wi-Fi funkció]
1 Válassza
beállítást.
zz Válassza a [Wi-Fi funkció] lehetőséget
a [Vez.nélküli komm. beállítások]
képernyőn.
meg az <B> gombot.
2 Nyomja
gg Megjelenik az [Info megjelen.]
képernyő.
zz Hiba esetén nyomja meg a <0> gombot a hibaüzenet tartalmának
megjelenítéséhez.
499
Hibaüzenetek kezelése
Ha hiba történik, kövesse az alábbi eljárások valamelyikét a hiba részletes
adatainak megtekintéséhez. Ezt követően próbálja meg megszüntetni
a hiba okát az ebben a fejezetben bemutatott példákat követve.
zz Az [Info megjelen.] képernyőn nyomja meg a <0> gombot (=499).
zz Válassza a [Hiba részletei] lehetőséget a [Wi-Fi bekapcs.] képernyőn.
A megfelelő oldal megnyitásához kattintson a hibakódszám oldalára
a következő táblázatban.
11 (=501)
12 (=501)
21 (=502)
22 (=503)
23 (=504)
61 (=505)
63 (=506)
64 (=506)
65 (=507)
66 (=507)
67 (=507)
68 (=508)
69 (=508)
91 (=508)
121 (=508)
125 (=509)
126 (=509)
127 (=509)
141 (=509)
142 (=509)
151 (=510)
152 (=510)
oo Hiba esetén az [Err**] üzenet jelenik meg a [Wi-Fi funkció] képernyő jobb
felső sarkában. Ez eltűnik, ha a fényképezőgép főkapcsolóját <2> állásba
kapcsolja.
500
Hibaüzenetek kezelése
11: A csatlakozási hely nem található
zz [q] esetén fut a Camera Connect alkalmazás?
gg Létesítsen kapcsolatot a Camera Connect használatával (=435).
zz [l] esetén be van kapcsolva a nyomtató?
gg Kapcsolja be a nyomtatót.
zz A [D] esetében fut az EOS szoftver?
gg Indítsa el az EOS szoftvert, és majd állítsa helyre a kapcsolatot
(=455).
zz Azonos jelszóval való hitelesítés használatára van beállítva
a fényképezőgép és a hozzáférési pont?
gg Ez a hiba akkor fordul elő, ha a [Nyílt rendszer] hitelesítési módot
használja, és a két jelszó nem egyezik meg.
A beállításnál a készülék megkülönbözteti a kis- és nagybetűket,
ezért ügyeljen a helyes írásmódra. Győződjön meg róla, hogy
a fényképezőgépen a helyes jelszó van-e beállítva a hitelesítéshez
(=517).
12: A csatlakozási hely nem található
zz Be van kapcsolva a céleszköz és a hozzáférési pont?
gg Kapcsolja be a céleszközt és a hozzáférési pontot, majd várjon egy
ideig. Amennyiben a kapcsolat továbbra sem jön létre, ismételten
végezze el a kapcsolat létrehozási műveleteit.
501
Hibaüzenetek kezelése
21: A DHCP-szerver nem rendelt hozzá címet
Mit ellenőrizzen a fényképezőgépen
zz A fényképezőgépen az IP-címnél az [Automatikus beállítás] opció van
beállítva. Helyes ez a beállítás?
gg Ha nem használ DHCP-kiszolgálót, azt követően adja meg
a beállításokat, miután a fényképezőgép IP-cím beállítását a [Kézi
beállítás] opcióra módosította (=518).
Mit ellenőrizzen a DHCP-szerveren
zz Be van kapcsolva a DHCP-szerver?
gg Kapcsolja be a DHCP-szervert.
zz Elegendő cím áll rendelkezésre a DHCP-szerver általi
címhozzárendeléshez?
gg Növelje a DHCP-szerver által hozzárendelhető címek számát.
gg Távolítsa el a DHCP-szerver által már eszközökhöz rendelt címeket
a hálózatból, hogy csökkentse a használatban levő címek számát.
zz Megfelelően működik a DHCP-szerver?
gg A DHCP-szerver beállításainak ellenőrzésével állapítsa meg, hogy
megfelelő-e a DHCP-szerver működése.
gg Adott esetben kérje meg a hálózati rendszergazdát, hogy ellenőrizze
a DHCP-szerver rendelkezésre állását.
502
Hibaüzenetek kezelése
22: Nincs válasz a DNS-szervertől
Mit ellenőrizzen a fényképezőgépen
zz A fényképezőgépen a DNS-szerver IP-cím beállítása megegyezik
a szerver aktuális címével?
gg Állítsa az IP-címet [Kézi beállítás] módra. Majd a fényképezőgépen
állítsa be a használt DNS-szerver IP-címét (=514, =518).
Mit ellenőrizzen a DNS-szerveren
zz Be van kapcsolva a DNS-szervere?
gg Kapcsolja be a DNS-szervert.
zz A DNS-szerver IP-címekre és a hozzájuk tartozó nevekre vonatkozó
beállításai helyesek?
gg Ellenőrizze, hogy a DNS-szerveren az IP-címek és a hozzájuk
tartozó nevek helyesen vannak-e megadva.
zz Megfelelően működik a DNS-szerver?
gg A DNS-kiszolgáló beállításainak ellenőrzésével állapítsa meg,
hogy megfelelő-e a DNS-kiszolgáló működése.
gg Adott esetben kérje meg a hálózati rendszergazdát, hogy ellenőrizze
a DNS-szerver rendelkezésre állását.
Mit ellenőrizzen a teljes hálózaton
zz A hálózat, amellyel Wi-Fi-kapcsolatot kíván kialakítani, tartalmaz routert
vagy hasonló, átjáróként működő eszközt?
gg Ha szükséges, kérdezze meg a hálózati rendszergazdától a hálózati
átjáró címét, és adja meg azt a fényképezőgépen (=514, =518).
gg Ellenőrizze az összes hálózati eszközön, a fényképezőgépet is
beleértve, hogy helyesen adta-e meg az átjáró címét.
503
Hibaüzenetek kezelése
23: A kiválasztott hálózaton azonos IP-című eszköz van jelen
Mit ellenőrizzen a fényképezőgépen
zz Elképzelhető, hogy a fényképezőgép, valamint egy, az ugyanahhoz
a Wi‑Fi-hálózathoz csatlakozó eszköz IP-címe megegyezik?
gg Módosítsa a fényképezőgép IP-címét, hogy ne használja ugyanazt
a címet, mint a hálózatba kapcsolt másik eszköz. Egyéb esetben
pedig módosítsa annak az eszköznek az IP-címét, amely
a fényképezőgéppel azonos címet használ.
gg Amennyiben egy DHCP-szervert használó környezetben
a fényképezőgép IP-címe a [Kézi beállítás] lehetőségre van állítva,
módosítsa a beállítást az [Automatikus beállítás] lehetőségre
(=490).
21–23. sz. hibaüzenetek kezelése
oo A 21–23. sz. hiba kezelésekor a következőket is ellenőrizze.
oo Azonos jelszóval való hitelesítés használatára van beállítva
a fényképezőgép és a hozzáférési pont?
• Ez a hiba akkor fordul elő, ha a [Nyílt rendszer] hitelesítési módot
használja, és a két jelszó nem egyezik meg. A beállításnál a készülék
megkülönbözteti a kis- és nagybetűket, ezért ügyeljen a helyes írásmódra.
Győződjön meg róla, hogy a fényképezőgépen a helyes jelszó van-e
beállítva a hitelesítéshez (=517).
504
Hibaüzenetek kezelése
61: Nem található a kiválasztott SSID azonosítóhoz tartozó
vezeték nélküli LAN hálózat
zz Van bármilyen akadály a fényképezőgép és a hozzáférési pont antennája
között?
gg Helyezze a hozzáférési pont antennáját olyan helyzetbe, hogy az
antenna jól látható legyen a fényképezőgép pozíciójából (=511).
Mit ellenőrizzen a fényképezőgépen
zz Megegyezik a fényképezőgépen és a hozzáférési ponton beállított SSID?
gg Ellenőrizze az SSID beállítását a hozzáférési ponton, majd adja meg
ugyanazt az SSID-azonosítót a fényképezőgépen.
Mit kell ellenőrizni a hozzáférési ponton
zz Be van kapcsolva a hozzáférési pont?
gg Kapcsolja be a hozzáférési pontot.
zz MAC-cím alapú szűrés esetén regisztrálva van a fényképezőgép
MAC‑címe a hozzáférési ponton?
gg Regisztrálja a fényképezőgép MAC-címét a hozzáférési ponton.
A MAC-cím az [Info megjelen.] képernyőn látható (=499).
505
Hibaüzenetek kezelése
63: Sikertelen vezeték nélküli LAN-hitelesítés
zz Azonos hitelesítési módszer használatára van beállítva a fényképezőgép
és a hozzáférési pont?
gg A fényképezőgép a következő hitelesítési módszereket támogatja:
[Nyílt rendszer], [Megosztott kulcs] és [WPA/WPA2-PSK].
zz Azonos jelszóval való hitelesítés használatára van beállítva
a fényképezőgép és a hozzáférési pont?
gg A beállításnál a készülék megkülönbözteti a kis- és nagybetűket,
ezért ügyeljen a helyes írásmódra. Győződjön meg róla, hogy
a fényképezőgépen a helyes jelszó van-e beállítva a hitelesítéshez.
zz MAC-cím alapú szűrés esetén regisztrálva van a fényképezőgép MACcíme a hozzáférési ponton?
gg Regisztrálja a fényképezőgép MAC-címét a hozzáférési ponton.
A MAC-cím az [Info megjelen.] képernyőn látható (=499).
64: Nem lehet csatlakozni a vezeték nélküli LAN-terminálhoz
zz Azonos titkosítási módszer használatára van beállítva a fényképezőgép
és a hozzáférési pont?
gg A fényképezőgép a következő titkosítási módszereket támogatja:
WEP, TKIP és AES.
zz MAC-cím alapú szűrés esetén regisztrálva van a fényképezőgép MACcíme a hozzáférési ponton?
gg Regisztrálja a fényképezőgép MAC-címét a hozzáférési ponton.
A MAC-cím az [Info megjelen.] képernyőn látható (=499).
506
Hibaüzenetek kezelése
65: Megszakadt a vezeték nélküli LAN-kapcsolat
zz Van bármilyen akadály a fényképezőgép és a hozzáférési pont antennája
között?
gg Helyezze a hozzáférési pont antennáját olyan helyzetbe, hogy az
antenna jól látható legyen a fényképezőgép pozíciójából (=511).
zz A Wi-Fi-kapcsolat valamilyen okból megszakadt, és a kapcsolat nem
állítható helyre.
gg Ennek lehetséges okai: más eszköz túlságosan leterheli
a hozzáférési pontot, a közelben mikrohullámú sütő vagy más
hasonló eszköz működik (zavarva az IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHzes) sávot), esetleg eső vagy magas páratartalom zavarja
a kommunikációt (=511).
66: Helytelen a vezeték nélküli LAN jelszava
zz Azonos jelszóval való hitelesítés használatára van beállítva
a fényképezőgép és a hozzáférési pont?
gg A beállításnál a készülék megkülönbözteti a kis- és nagybetűket,
ezért ügyeljen a helyes írásmódra. Győződjön meg róla, hogy
a fényképezőgépen a helyes jelszó van-e beállítva a hitelesítéshez.
67: Hibás vezeték nélküli LAN titkosítási mód
zz Azonos titkosítási módszer használatára van beállítva a fényképezőgép
és a hozzáférési pont?
gg A fényképezőgép a következő titkosítási módszereket támogatja:
WEP, TKIP és AES.
zz MAC-cím alapú szűrés esetén regisztrálva van a fényképezőgép MACcíme a hozzáférési ponton?
gg Regisztrálja a fényképezőgép MAC-címét a hozzáférési ponton.
A MAC-cím az [Info megjelen.] képernyőn látható (=499).
507
Hibaüzenetek kezelése
68: Nem lehet csatlakozni a vezeték nélküli LAN-terminálhoz.
Próbálja meg újra elölről.
zz Lenyomva tartotta a hozzáférési pont WPS (Wi-Fi Protected Setup)
gombját a megadott ideig?
gg Tartsa nyomva a hozzáférési pont WPS gombját a hozzáférési pont
kezelési kézikönyvében megadott ideig.
zz A hozzáférési pont közelében próbálja meg létrehozni a kapcsolatot?
gg Akkor próbálja meg létrehozni a kapcsolatot, amikor a két eszköz
egymás közelében van.
69: T öbb vezeték nélküli LAN-terminál található. Nem lehet
kapcsolódni. Próbálja meg újra elölről.
zz Más hozzáférési ponthoz való kapcsolódás van folyamatban
nyomógombos csatlakozási módban (PBC módban) vagy WPS (Wi-Fi
Protected Setup) módban.
gg Várjon egy keveset, és próbálja meg újra létrehozni a kapcsolatot.
91: Egyéb hiba
zz A 11 és 69 közötti hibakódszám-tartományon kívüli egyéb hiba történt.
gg A főkapcsolóval kapcsolja ki, majd be a fényképezőgépet.
121: Nincs elég szabad hely a kiszolgálón
zz A cél webszerveren nincs elegendő szabad hely.
gg Törölje a szükségtelen fájlokat a webszerverről, ellenőrizze
a rendelkezésre álló szabad területet, majd próbálkozzon az adatok
újraküldésével.
508
Hibaüzenetek kezelése
125: Ellenőrizze a hálózati beállításokat
zz Csatlakoztatva van a készülék a hálózathoz?
gg Ellenőrizze a hálózati kapcsolat állapotát.
126: Nem lehetett a kiszolgálóhoz csatlakozni
zz A CANON iMAGE GATEWAY karbantartás alatt áll, vagy ideiglenesen
túlterhelt.
gg Próbálkozzon később a webszolgáltatáshoz való csatlakozással.
127: Hiba történt
zz Miközben a fényképezőgép csatlakoztatva volt a webszolgáltatáshoz,
a 121–126 közötti hibakódszám-tartományon kívüli egyéb hiba történt.
gg Próbáljon meg Wi-Fi-kapcsolatot kialakítani a webszolgáltatással.
141: A nyomtató foglalt. Az ismételt próbálkozáshoz csatlakozzon
újra.
zz A nyomtató éppen nyomtat?
gg Ha a nyomtatási folyamat befejeződött, próbálja meg újra létrehozni
a Wi-Fi-kapcsolatot a nyomtatóval.
zz Másik fényképezőgép csatlakozik a nyomtatóhoz Wi-Fi-n keresztül?
gg Bontsa a Wi-Fi-kapcsolatot a másik fényképezőgéppel, és próbálja
meg újra kialakítani a Wi-Fi-kapcsolatot a nyomtatóval.
142: Nem lehetett lekérni a nyomtatóinformációkat. Az ismételt
próbálkozáshoz csatlakozzon újra.
zz Be van kapcsolva a nyomtató?
gg Kapcsolja be a nyomtatót, és próbálja meg újra kialakítani a Wi-Fikapcsolatot.
509
Hibaüzenetek kezelése
151: Átvitel visszavonva
zz A számítógépre indított automatikus képátvitel ismeretlen ok miatt
megszakadt.
gg Az automatikus képátvitel folytatásához állítsa a fényképezőgép
tápkapcsolóját <2> állásba, majd <1> állásba.
152: A kártya írásvédelmi kapcsolója lezárt állapotban van.
zz A kártya írásvédelmi kapcsolója lezárt állásban van?
gg Tolja a kártya írásvédelmi kapcsolóját írás állásba.
510
A vezeték nélküli kommunikációs
funkcióhoz kapcsolódó megjegyzések
Ha az átviteli sebesség csökkenni kezd, a kapcsolat megszakad, vagy más
probléma jelentkezik a vezeték nélküli kommunikációs funkciók használatakor,
próbálja meg az alábbi műveletek segítségével kijavítani a hibát.
A fényképezőgép és az okostelefon közötti távolság
Ha a fényképezőgép túl messze van az okostelefontól, elképzelhető,
hogy Bluetooth-kapcsolatot igen, de Wi-Fi-kapcsolatot nem lehet kialakítani.
Ebben az esetben vigye közelebb egymáshoz a fényképezőgépet és az
okostelefont, majd hozza létre így a Wi-Fi-kapcsolatot.
A hozzáférési pont antennájának telepítési helye
zz Beltéren történő használat esetén abban a helyiségben helyezze üzembe
a készüléket, ahol a fényképezőgépet használja.
zz Úgy helyezze el az eszközt, hogy ne kerüljenek tárgyak és emberek közé
és a fényképezőgép közé.
Közeli elektromos eszközök
Ha a Wi-Fi-kapcsolat átviteli sebessége a következő elektronikai eszközök
hatása miatt csökken, állítsa le őket, vagy próbálja meg a kapcsolatot
azoktól távolabb létrehozni.
zz A fényképezőgép Wi-Fi-n keresztül, az IEEE 802.11b/g/n szabvány
szerint, a 2,4 GHz-es sávban küldi a jeleket. Ez azt jelenti, hogy
a Wi‑Fi-kapcsolat átviteli sebessége Bluetooth-eszközök, mikrohullámú
sütők, vezeték nélküli telefonok, mikrofonok, okostelefonok, további
fényképezőgépek és hasonló, ezen a frekvenciasávon működő eszközök
közelében csökken.
Több fényképezőgép használatával kapcsolatos óvintézkedések
zz Ha több fényképezőgépet csatlakoztat egyetlen hozzáférési ponthoz
Wi‑Fi-n keresztül, győződjön meg róla, hogy azok IP-címe eltér-e.
zz Ha több fényképezőgépet csatlakoztat egyetlen hozzáférési ponthoz
Wi‑Fi-n keresztül, az átviteli sebesség csökken.
zz Több IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz-es) hozzáférési pont esetén hagyjon
ki öt csatornát az egyes Wi-Fi-csatornák között, mivel így csökkentheti
a rádióhullámok által okozott interferenciát. Használja például az 1-es,
6-os és 11-es, a 2-es és 7-es vagy a 3-as és 8-as csatornát.
511
A vezeték nélküli kommunikációs funkcióhoz kapcsolódó megjegyzések
A BR-E1 vezeték nélküli távvezérlő használata
zz Amikor a [Bluetooth funkció] beállítás a [Távirányító] opcióra van
állítva a BR-E1 vezeték nélküli távvezérlő használatához, akkor
a fényképezőgép nem tud kapcsolódni Bluetooth-kapcsolaton keresztül
az okostelefonhoz.
512
Biztonság
Ha a biztonsági beállítások nincsenek megfelelően beállítva, az alábbi
problémák jelentkezhetnek.
zzÁtvitel figyelése
Rossz szándékú harmadik felek figyelemmel kísérhetik Wi-Fi-n keresztüli
adatátviteleit, és megpróbálhatnak hozzáférni adataihoz.
zzJogosulatlan hálózati hozzáférés
Rossz szándékú harmadik felek lopás, módosítás vagy
adatmegsemmisítés céljából jogosulatlan hozzáférést szerezhetnek
az Ön által használt hálózathoz. Ezenkívül olyan egyéb jogosulatlan
hozzáférések áldozata is lehet, mint a megszemélyesítés (amikor
a támadó egy személynek kiadva magát jogosulatlan információkhoz
próbál hozzájutni) vagy az ugródeszka-támadás (amikor valaki az Ön
hálózatához való jogosulatlan hozzáférését ugródeszkaként használja
arra, hogy elfedje a más rendszerekbe való beszivárgásának nyomait).
Javasoljuk, hogy a szükséges rendszerek kiépítésével, illetve a megfelelő
funkciók használatával tegye biztonságossá a hálózatát, mivel így
elkerülheti az ilyen típusú problémákat.
513
Hálózati beállítások ellenőrzése
zzWindows
Nyissa meg a Windows [Parancssorát], írja be az ipconfig/all
karakterláncot, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt.
Ekkor nem csupán a számítógéphez rendelt IP-cím, de az alhálózati
maszk, az átjáró, valamint a DNS-kiszolgáló adatai is megjelennek.
zzMac OS
Mac OS X operációs rendszer használatakor nyissa meg a [Terminál]
alkalmazást, írja be az ifconfig -a parancsot, majd nyomja meg
a <Return> billentyűt. A számítógéphez rendelt IP-cím az [inet] melletti
[en0] sorban jelenik meg a következő formátumban: „***.***.***.***”.
* A [Terminál] alkalmazással kapcsolatban további információkat a Mac OS X
operációs rendszer súgójában olvashat.
Ha szeretné elkerülni, hogy ugyanaz az IP-cím tartozzon a számítógéphez
és a hálózathoz csatlakozó más eszközökhöz, amikor a =518. oldalon
leírt folyamat során beállítja a fényképezőgéphez rendelt IP-címet,
módosítsa a jobb szélen található számot.
Példa: 192.168.1.10
514
[Vez.nélküli komm. beállítások] képernyő
A [Vez.nélküli komm. beállítások] képernyőn a vezeték nélküli
kommunikációs funkció beállításait konfigurálhatja.
Válassza a [5: Vez.nélküli komm. beállítások] lehetőséget.
Wi-Fi beállítások
zz Lásd a következő oldalt.
Wi-Fi funkció
Az alábbi Wi-Fi funkciók állnak
rendelkezésre:
zz Kommunikáció okostelefonnal
zz Távvezérlés (EOS Utility)
zz Nyomtatás Wi-Fi-nyomtatóról
zz Képek küldése webszolgáltatásokba
Bluetooth funkció (=429)
Megjeleníti a [Bluetooth funkció]
képernyőt, amelyen megtekintheti, illetve
konfigurálhatja a Bluetooth funkció
beállításait.
Becenév
A becenév módosításához használja
a virtuális billentyűzetet (=517).
Beállítások törlése (=498)
A vezeték nélküli kommunikáció összes
beállítását törölheti.
515
[Wi-Fi beállítások] képernyő
Wi-Fi
Ha tilos az elektronikus és vezeték nélküli
eszközök használata – például repülőgép
fedélzetén vagy kórházban – válassza
a [Tilt] beállítást.
Jelszó
Ha szeretné, hogy a rendszer ne kérjen
jelszót a Wi-Fi-kapcsolat kialakításához,
válassza a [Nincs] lehetőséget (kivéve
akkor, ha Wi-Fi-n keresztül csatlakozik
hozzáférési ponthoz).
Csatlakozási előzmények
Itt beállíthatja, hogy megjeleníti [Mutat]
vagy elrejti [Rejt] a múltban Wi-Fi-n
keresztül csatlakoztatott eszközök
előzményeit.
Képek automatikus küldése
számítógépre
Az erre a célra kifejlesztett Image Transfer
Utility 2 szoftver segítségével beállíthatja,
hogy a fényképezőgép automatikusan
elküldje a fényképeket a számítógépnek
(=458).
Küldés okostelefonra felvétel után
Felvételeit automatikusan is elküldheti
okostelefonjára (=439).
MAC-cím
Ellenőrizheti a fényképezőgép MAC-címét.
516
A virtuális billentyűzet használata
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) (8)
Szövegbeviteli terület
A beviteli területen belüli
mozgásra szolgáló kurzorgombok
Karakterek száma/elérhető
karakterek száma
Billentyűzet
Váltás a beviteli módok között
(9)
(6)
(7)
(8)
(9)
Szóköz
A beviteli területen lévő
karakterek törlése
A billentyűzet típusának
módosítása
A szövegbevitel befejezése
zz A <W> <X> <Y> <Z> gombokkal mozoghat a 2-es részen belül és
a 4–8 elemek között.
zz A bevitt adatok vagy a beviteli módok átkapcsolásának megerősítéséhez
nyomja meg a <0> gombot.
517
Az IP-cím kézi beállítása
Adja meg manuálisan az IP-cím beállításait. A megjelenített elemek köre
a Wi-Fi funkciótól függően változik.
a [Kézi beállítás]
1 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Válasszon egy elemet a numerikus
bevitelre szolgáló képernyő
megnyitásához.
zz Az átjáró használatához válassza az
[Enged], majd a [Cím] elemet.
be a kívánt értékeket.
3 Írja
zz A <6> tárcsa forgatásával vigye
a beviteli pozíciót a felső területre,
majd a <5> tárcsa forgatásával
válassza ki a számot. A kiválasztott
szám beviteléhez nyomja meg a <0>
gombot.
zz A beírt értékek beállításához,
és a 2. lépés képernyőjére történő
visszalépéshez nyomja meg a <M>
gombot.
518
Az IP-cím kézi beállítása
az [OK] billentyűt.
4 Válassza
zz Ha végzett a szükséges elemek
beállításával, nyomja meg az [OK]
gombot.
zz Ha nem biztos abban, hogy mit kell
beírnia, tekintse meg a „Hálózati
beállítások ellenőrzése” című fejezetet
(=514), vagy forduljon a hálózati
rendszergazdához, illetve a hálózatot
ismerő más személyhez.
519
Wi-Fi/Bluetooth állapotának megjelenítése
A vezeték nélküli kapcsolat állapota a fényképezőgép képernyőjén
tekinthető meg.
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
Wi-Fi funkció
Bluetooth funkció
Vezeték nélküli jel erőssége
Kommunikáció állapota
Wi-Fi funkció
Wi-Fi: Letiltás
Nincs
csatlakozva Wi-Fi:
Engedélyezés
Csatlakozás
Ki
(villog)
Csatlakozva
Adatok küldése
(fg)
Csatlakozási hiba
(villog)
520
Vezeték nélküli
jel erőssége
Wi-Fi/Bluetooth állapotának megjelenítése
A Bluetooth funkció jelzője
Bluetooth funkció
Nem [Tilt]
[Tilt]
Csatlakozási állapot
Képernyő
Bluetooth-kapcsolat aktív
Bluetooth-kapcsolat
inaktív
Bluetooth-kapcsolat
inaktív
Nem jelenik meg
521
522
Egyedi funkciók / Saját menü
Elvégezheti a fényképezőgép különböző funkcióinak
finomhangolását, valamint a saját fényképezési szokásainak
megfelelően módosíthatja a gombokhoz és tárcsákhoz kapcsolódó
funkciókat. Emellett a Saját menü lapjaihoz hozzáadhatja
a gyakran használt menüelemeket és egyedi funkciókat.
523
Lapfülek: Testreszabás
=526
=530
=536
=546
=546
524
Egyedi funkciók beállítása
1
(1)
N
Válassza ki a [C.Fn I: Expozíció],
[C.Fn II: Autom. fókusz] vagy
a [C.Fn III: Működés/Egyéb]
lehetőséget.
ki valamelyik Egyedi
2 Válassza
funkció számát.
zz Az <Y> <Z> gombok megnyomásával
válassza ki az Egyedi funkció számát (1)
a beállításhoz.
a beállítást igény
3 Módosítsa
szerint.
zz A <W> <X> gombok segítségével
válasszon egy beállítást (számot).
zz Ha be szeretne állítani még egy egyedi
funkciót, ismételje meg a 2–3. lépéseket.
zz A képernyő alján az egyes
funkciószámok alatt az aktuális egyedi
vakufunkciók láthatók.
zz Az alapértelmezéshez képest módosított
beállítások kék színnel jelennek meg.
ki a beállításból.
4 Lépjen
zz Nyomja meg a <M> gombot.
gg Újra megjelenik az 1. lépés képernyője.
525
Egyedi vakufunkciók
N
A [8] lapon saját preferenciái szerint konfigurálhatja a fényképezőgép
funkcióit.
C.Fn I: Expozíció
C.Fn I-1: Expozíciós lépésköz
1/2 lépésnyi növekményeket ad meg a záridőhöz, a rekeszhez,
az expozíció-kompenzációhoz, az expozíciósorozathoz (AEB), vaku
expozíció-kompenzációhoz, stb.
zz 0: 1/3-érték
zz 1: 1/2-érték
oo Az [1/2-érték] beállításakor a kijelző az alábbiak szerint jelenik meg.
C.Fn I-2: ISO érzékenység lépésköze
A kézi ISO-érzékenység lépésközét egy egész érték beállításra állíthatja.
zz 0: 1/3-érték
zz 1: 1-érték
oo Automatikus ISO-beállítás esetén az ISO-érzékenység még [1-érték] beállítás
mellett is automatikusan 1/3 lépésenként kerül beállításra.
oo Az [1-érték] beállítás mellett is beállíthatja az ISO 40000 beállítást (állóképek
rögzítéséhez).
526
Egyedi vakufunkciók
C.Fn I-3: Sorozat autom. visszavonása
Megadhatja az AEB és a fehéregyensúly-rekeszelés visszavonását, amikor
a tápkapcsoló <2> állásban van.
zz 0: Engedélyezés
zz 1: Letiltás
C.Fn I-4: Sorozat
Az AEB felvételsorozat és fehéregyensúly-sorozat módosítható.
zz 0: 0 → – → +
zz 1: – → 0 → +
zz 2: + → 0 → –
Fehéregyensúly-sorozat
B/A irány
M/G irány
AEB
0
: Normál exponálás
–
: Csökkentett
expozíció
+
: Növelt expozíció
: Normál fehéregyensúly 0
: Normál fehéregyensúly
–
: Kék visszacsatolás
–
: Magenta
visszacsatolás
+
: Borostyán
visszacsatolás
+
: Zöld visszacsatolás
0
527
Egyedi vakufunkciók
C.Fn I-5: Sorozatképek száma
Az AEB és fehéregyensúly-sorozat funkciókkal készített felvételek száma
módosítható.
Ha a [Sorozat] a [0, –, +] lehetőségre van állítva, a sorozatképek az alábbi
táblázat szerint készülnek el.
zz 0: 3 felvétel
zz 1: 2 felvétel
zz 2: 5 felvétel
zz 3: 7 felvétel
(1-es lépésköz)
1. felvétel
2.
felvétel
3.
felvétel
4.
felvétel
5.
felvétel
3: 3 felvétel
Normál (0)
-1
+1
2: 2 felvétel
Normál (0)
±1
5: 5 felvétel
Normál (0)
-2
7: 7 felvétel
Normál (0)
-3
-1
+1
+2
-2
-1
+1
6.
felvétel
7.
felvétel
+2
+3
oo Ha a [2 felvétel] beállítást adta meg, az AEB-tartomány beállításakor
kiválaszthatja a + vagy a - oldalt. A fehéregyensúly-sorozat funkció használata
esetén a 2. felvételt a B/A vagy az M/G felé módosítja a készülék.
528
Egyedi vakufunkciók
C.Fn I-6: Biztonsági eltolás
Ha megváltozik a téma fényereje, és a normál exponálás nem érhető el
az automatikus expozíció tartományában, a normál exponálás eléréséhez
a fényképezőgép automatikusan módosítja a manuálisan kiválasztott
beállítást. A [Zársebesség/rekesznyílás] lehetőség kiválasztása
esetén a beállítás a <s> és <f> üzemmódra vonatkozik. Az [ISOérzékenység] lehetőség kiválasztása esetén a beállítás a <d>, <s> és
<f> üzemmódra vonatkozik.
zz 0: Letiltás
zz 1: Zársebesség/rekesznyílás
zz 2: ISO-érzékenység
oo Még ha az [z: zISO-érzékenység beállításai] menüpontban az [ISO
érz. tart.] vagy [Minimális záridő] beállítást módosítja is az alapértelmezett
beállításhoz képest, a biztonsági eltolás felülírja ezt a beállítást, amennyiben
arra a normál expozíció elérése érdekében szükség van.
oo Az ISO-érzékenység biztonsági eltolásának alsó és felső határértékét az
[Autom. tartomány] beállítás (=134) határozza meg. Ha azonban a
manuálisan beállított ISO-érzékenység meghaladja az [Autom. tartomány]
beállítás értékét, a biztonsági eltolás a manuálisan megadott ISOérzékenységig fog hatni.
oo A biztonsági eltolás szükség esetén akkor is működésbe lép, ha a vaku
használatban van.
C.Fn I-7: AE-rögzítéses mérési mód fókuszálás után
Mindegyik mérési módnál megadhatja,
hogy zárolni szeretné-e az expozíciót (AErögzítés), miután a témák fókuszba kerültek
a One-Shot AF móddal. Az expozíció
rögzítve lesz, ameddig Ön félig lenyomva
tartja az exponálógombot.
Válasszon mérési módot az AE-rögzítés
funkcióhoz, és adjon hozzá egy pipa jelet
[X]. A beállítás tárolásához válassza az
[OK] lehetőséget.
529
Egyedi vakufunkciók
C.Fn II: Autom. fókusz
C.Fn II-1: Követési érzékenység
Ezzel a beállítással a témakövetés érzékenységét állíthatja be, amely
az AF-pontok előtt elhaladó zavaró objektumok vagy az AF-pontokról
eltávolodó témák esetén adott válaszidőt jelenti a Servo AF használata
során.
zz 0
Normál beállítás. Általános mozgó témák fényképezésére alkalmas.
zz Gyenge: -2/Gyenge: -1
A fényképezőgép abban az esetben is megpróbál a témára fókuszálni,
ha akadályok kerülnek az AF-pontok tartományába, illetve ha a téma
távolodik az AF-pontoktól. A -2 beállításnál a fényképezőgép tovább
követi a témát, mint a -1 beállításnál.
Ha azonban a fényképezőgép nem a megfelelő témára fókuszál,
valamivel lassabban tud a kívánt téma követésére váltani.
zz Érzékeny: +2/Érzékeny:+1
A fényképezőgép képes a különböző távolságban egymást követő
témákra fókuszálni, ha azokat az AF-pontok lefedik. Akkor is célravezető,
ha mindig a legközelebbi témára szeretne fókuszálni. A +2 beállítás
a +1 beállításhoz képest érzékenyebb a következő témára fókuszáláskor.
Ugyanakkor a fényképezőgép nagyobb valószínűséggel fog nem
a szándékolt témára fókuszálni.
530
Egyedi vakufunkciók
C.Fn II-2: Gyorsulás/lassulás követése
A Servo AF követési érzékenység beállítására szolgál olyan témák esetére,
amelyek hirtelen változtatnak sebességet, például hirtelen kezdenek el
mozogni vagy hirtelen állnak meg.
zz 0
Az egyenletes sebességgel (kisebb sebességváltozással) mozgó
témáknál ideális.
zz -2 / -1
Az egyenletes sebességgel (kisebb sebességváltozással) mozgó
témáknál ideális. Akkor érdemes használni, ha a 0 beállítás a téma
kisebb mozgása vagy a téma előtt lévő akadály miatt instabillá teszi
a fókuszt.
zz +2 / +1
A hirtelen elmozduló, lelassuló/felgyorsuló vagy leálló témáknál
célravezető. A fényképezőgép még a hirtelen elmozdulás vagy leállás
miatt jelentősen sebességet váltó témák esetében is folyamatosan
a témára fókuszál. A fényképezőgép például kevésbé valószínű, hogy egy
olyan téma mögé fog fókuszálni, amely hirtelen kezd el Ön felé haladni,
vagy olyan téma elé fókuszálni, amely hirtelen megáll. A +2 beállításnál
a fényképezőgép jobban tudja követni a mozgó téma sebességének
jelentős változásait, mint a +1 beállításnál.
Mivel azonban ekkor a fényképezőgép még a téma kis elmozdulására is
érzékeny, a fókuszálás rövid időre megbízhatatlanná válhat.
531
Egyedi vakufunkciók
C.Fn II-3: AF-pont automatikus választása
Használatával az AF-pontok követési érzékenységének értékét állítja be
a hirtelen le, fel, jobbra vagy balra mozduló témák esetére.
Akkor működik, ha az [z: AF-módszer] beállítása [u+Követés], [Kiterj.
AF-terület: Z], [Kiterj. AF-terület: Körül] vagy [AF-zóna].
zz 0
Normál beállítás a fokozatos AF-pontváltáshoz.
zz +2 / +1
A készülék még a hirtelen le, fel, jobbra vagy balra mozduló, illetve az
AF-pontoktól távolodó témák esetén is a szomszédos AF-pontokra vált,
hogy folyamatosan a témára fókuszáljon. A fényképezőgép arra az AFpontra vált, amely a téma folytatólagos mozgása, kontrasztja stb. alapján
a legnagyobb valószínűséggel fog a témára fókuszálni. A +2 beállításnál
a fényképezőgép nagyobb valószínűséggel vált AF-pontot, mint
a +1 beállításnál.
Ugyanakkor nagy mélységélességű és nagy látószögű objektívek
használatakor, illetve ha a téma túl kicsi a keretben, a fényképezőgép
nagyobb valószínűséggel fog nem egy megfelelő AF-pontra fókuszálni.
532
Egyedi vakufunkciók
C.Fn II-4: Objektív meghajtása, ha AF nem lehetséges
Meghatározhatja az objektívműveletet az olyan esetekre, amikor
a fényképezőgép nem képes automatikusan a témára fókuszálni.
zz 0: Fókuszkeresés folytatása
Ha az automatikus élességállítással nem készíthető éles kép, a készülék
tovább hajtja az objektívet, és folytatja a megfelelő élesség keresését.
zz 1: Fókuszkeresés leállítása
Ha elindul az automatikus élességállítás, és a fókusz túlságosan messze
van, vagy ha nem készíthető éles kép, a készülék nem hajtja tovább az
objektívet. Ezzel megakadályozza, hogy az objektív a fókuszkeresési
meghajtás miatt teljesen elveszítse a fókuszt.
oo Az [1: Fókuszkeresés leállítása] beállítás javasolt a szuper-teleobjektívek
vagy más olyan objektívek esetén, amelyek nagy területet fednek be, ugyanis
így elkerülhető a fókuszkereső meghajtás lényeges késése olyankor, amikor
az objektív jelentős mértékben fókuszon kívül kerül.
C.Fn II-5: AF-módszerek korl.
Korlátozhatja az elérhető AF-módszerek
számát.
Az AF-módszerekkel kapcsolatos további
információkért lásd: =188–=190.
Adjon pipa jelet [X] az AF-módszerekhez,
hogy elérhetővé tegye őket. A beállítás
tárolásához válassza az [OK] lehetőséget.
oo Az [X] jelölés nem távolítható el az [1 AF-pont] lehetőség mellől.
533
Egyedi vakufunkciók
C.Fn II-6: Tájoláshoz kapcsolódó AF-pont
Attól függően, hogy vízszintes vagy függőleges tájolással fényképez,
AF‑pontokat vagy AF-zónákat rendelhet hozzá különböző pozíciókhoz.
zz 0: Ugyanaz függőleges/vízszintes esetén
Az azonos pozícióban lévő AF-pontok vagy az AF-zónák keretei
a függőleges és a vízszintes fényképezéshez egyaránt használatban
vannak.
zz 1: Külön AF-pontok: csak pont
Különböző AF pont és AF-zónakeret pozíciók rendelhetők hozzá
minden egyes tájoláshoz (1. vízszintes, 2. függőleges, a fényképezőgép
markolata felül van, 3. függőleges, a fényképezőgép markolata alul
van). Azért hasznos, mert a fényképezőgép tájolásának megfelelően
AF-pontokat vagy az AF-zónakereteket automatikusan más pozíciókba
helyezi át.
A három különböző fényképezőgép-tájoláshoz hozzárendelt AF-pontokat
és AF-zóna kereteket a rendszer elmenti.
534
Egyedi vakufunkciók
C.Fn II-7: Kezdeti Servo AF-pt c-hez
Beállíthatja a kezdeti AF-pontot a Servo AF-hez arra az esetre, amikor az
AF-módszerként az [u+Követés] lehetőség van kiválasztva.
zz 0: Automatikus
A Servo AF [u+Követés] esetén használt kezdeti AF-pontját
a fényképezőgép a felvételi körülmények alapján, automatikusan
állítja be.
zz 1: c-hez beállított kezdeti AF-pont
Ha az AF-művelet a [Servo AF] lehetőségre, az AF-módszer pedig
[u+Követés] lehetőségre van állítva, a Servo AF a manuálisan beállított
AF-pontnál kezdődik.
-hez beállított AF-pont
zz 2:
Ha a Szpot. AF, 1 AF-pont, Kiterjesztett AF-terület: Z vagy a Kiterjesztett
AF-terület: Körül lehetőséget az [u+Követés] lehetőségre állítja át,
a Servo AF a manuálisan beállított AF-pontnál indul el. Abban az esetben
hasznos, ha a Servo AF funkciót adott AF-pontnál kívánja elkezdeni,
mielőtt átváltana a [u+Követés] módszerre.
535
Egyedi vakufunkciók
C.Fn III: Működés/Egyéb
C.Fn III-1: Tárcsairány Tv/Av során
A tárcsa záridő és rekeszérték beállításához tartozó forgásiránya
megfordítható.
<a> felvételi módban a <6> és a <5> tárcsa forgatási iránya is
megfordul. A többi felvételi módban csak a <6> tárcsa forgatási iránya
lesz fordított. A <5> tárcsa iránya <a> módban megegyezik az
expozíciókompenzáció beállításánál megadott iránnyal <d>, <s> és
<f> módban.
zz 0: Normál
zz 1: Ellentétes irány
C.Fn III-2: Vezérlőgyűrű forgatása
Az RF objektív és bajonettadapter vezérlőgyűrűjének záridő és rekeszérték
beállításához tartozó forgásiránya megfordítható.
zz 0: Normál
zz 1: Ellentétes irány
C.Fn III-3: Fókuszgyűrű forgatása
Az RF objektív élességállító gyűrűjének forgásiránya megfordítható.
zz 0: Normál
zz 1: Ellentétes irány
C.Fn III-4: RF objektív MF fókuszgyűrűjének érzékenysége
Beállíthatja az RF objektív élességállító gyűrűjének érzékenységét.
zz 0: Változik a forgatási sebességgel
zz 1: Az elforgatás szöge számít
536
Egyedi vakufunkciók
C.Fn III-5: Gombok testreszabása
A gyakran használt funkciókat hozzárendelheti a gombokhoz, például
a <V> vagy a <p> gombhoz.
Azonos gombhoz különböző funkciók is beállíthatók, attól függően, hogy
fénykép vagy videó rögzítése van-e folyamatban.
1 Válassza ki a sáv egy részét.
ki a hozzárendelni kívánt
2 Válassza
funkciót.
zz Nyomja meg a <0> gombot
a beállításhoz.
537
Egyedi vakufunkciók
A gombokhoz elérhető funkciók
Funkció
Mérés és AF-indítás
L
k
k
k
AF-stop
k
k
AF-pont kiválasztása
k
k
AF
AF-pont közvetlen választása
AF-pont középre állítása
k
k
One-Shot AFzServo AF*1
k
k
Érintéses és áthúzásos AF
k
k
Szemérzékelő AF*1
k
k
AE-rögzítés
k
k
AE-rögzítés (nyomva tartás)
k
k
k
k
Vaku funkcióbeállítások*1
k
k
FE-rögzítés*1
k
k
Videók
k
k
Mérés indítása
AE-rögzítés (gomb lenyomva)
Expozíció
AE-rögzítés/FE-rögzítés*1
k
k
Expozíciókompenzáció (gomb nyomva
forgatása)
tartása,
ISO-érzékenység beállítása (gomb nyomva
forgatása)
tartása,
Videó
538
k
Videó Servo AF szüneteltetése
k
Egyedi vakufunkciók
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
539
Egyedi vakufunkciók
Funkció
L
Közvetlen gombnyomás
Tárcsafunkció beállítások
k
k
Mélységélesség-előnézet*1
k
k
A kiválasztott elem nullázása Fv
módban*1
k
k
Tv/Av/
1
/ISO nullázása Fv módban*
Menü
k
k
Gyorsvezérlés képernyő
k
k
Nagyítás/kicsinyítés
k
k
Menü kijelzése
k
k
Képminőség*1
k
k
Képstílus
k
k
Mappa kiválasztása
k
k
Mappa létrehozása
k
k
Képernyő fényerejének maximalizálása
(ideiglenesen)
k
k
Kijelző kikapcsolása
k
k
Váltás a kereső/képernyő között
k
k
Gazdaságos mód
k
k
Wi-Fi funkció
k
k
Nincs funkció (tiltva)
k
k
*1: Nem rendelhető hozzá elérhető funkcióként videofelvétel közben.
540
Egyedi vakufunkciók
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
> az Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkcióval ellátott szuperoo A <
teleobjektívek „AF-stop gombjára” utal.
541
Egyedi vakufunkciók
C.Fn III-6: Tárcsák testreszabása
Rendeljen funkciókat a <6> <5> tárcsákhoz vagy a vezérlőgyűrűhöz (<T>).
1 Válassza ki a sáv egy részét.
ki a hozzárendelni kívánt
2 Válassza
funkciót.
zz Nyomja meg a <0> gombot
a beállításhoz.
542
Egyedi vakufunkciók
A tárcsákhoz elérhető funkciók
Funkció
6
5
Záridő beállítása M módban
k
k
Rekesznyílás beállítása M módban
k
k
Rekesz módosítása (mérés gomb nyomva
tartása)
Zársebesség módosítása (mérés gomb
nyomva tartása)
ISO-érzékenység beállítása (mérés gomb
nyomva tartása)
Expozíciókompenzáció (mérés gomb nyomva
tartása)
T
k
k
k
k
Rekeszérték módosítása
k
Zársebesség módosítása
k
ISO-érzékenység beállítása
k
Expozíciókompenzáció
Nincs funkció (tiltva)
k
k
k
k
oo <T>: Az RF objektívek és bajonettadapterek vezérlőgyűrűje
543
Egyedi vakufunkciók
C.Fn III-7: Zárkioldás objektív nélkül
Beállíthatja, hogy az állóképek és videók felvétele elvégezhető legyen-e,
ha a fényképezőgépen nincs objektív.
zz 0: Letiltás
zz 1: Engedélyezés
C.Fn III-8: Kikapcs.kor objek. behúzása
Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan behúzza-e a fogaskerékhajtású STM-objektíveket (pl. EF40mm f/2.8 STM), amikor a fényképezőgép
tápkapcsolóját <2> állásba állítják.
zz 0: Engedélyezés
zz 1: Letiltás
oo Automatikus kikapcsolás esetén az objektív nem húzódik be, akármilyen
beállítást adott meg.
oo Az objektív leválasztása előtt győződjön meg róla, hogy az be van-e húzva.
oo Ha a [0: Enged] beállítás van megadva, a funkció az objektív
fókuszmódkapcsolójának mindkét (AF és MF) állásában aktív lesz.
544
Egyedi vakufunkciók
C.Fn III-9: Hangtömörítés
A videófelvétel hangtömörítését állítja be. Az [1: Letiltás] érték jobb
minőséget tesz lehetővé, mintha tömörített lenne a hang, ám a fájlméretek
nagyobbak.
zz 0: Engedélyezés
zz 1: Letiltás
oo A hang olyankor is tömörítésre kerül, ha a videofájl [1: Tilt] értékkel került
rögzítésre, majd tömörítés nélkül mentették azt.
oo A hangtömörítés még akkor is bekövetkezik, ha az [1: Tilt] lehetőséget
választja, amikor a [Videofelv. méret] beállítása L6V (NTSC) vagy
L5V (PAL).
oo A video-pillanatfelvételek hangja még az [1: Tilt] kiválasztása esetén is
tömörített lesz.
545
Egyedi funkcióbeállítások törlése
zzMinden egyedi funkcióbeállítás törlése
A [8: Minden C.Fn törlése] beállítás kiválasztása esetén törölheti
az összes egyedi funkció beállítását a [Gombok testreszabása] és
a [Tárcsák testreszabása] beállításokon kívül.
zzA [Gombok testreszabása] és a [Tárcsák testreszabása]
beállításainak törlése
Az [8: Egyéni beállítások törlése] lehetőség kiválasztásával törölheti
a [Gombok testreszabása] és a [Tárcsák testreszabása] beállításait.
546
Lapfülek: Saját menü
=548
=551
=551
=552
547
Tárolás a Saját menüben
N
A Saját menü lapon olyan menüpontokat és egyedi funkciókat regisztrálhat,
melyek beállításait gyakran változtatja.
Saját menü lap létrehozása és hozzáadása
a [Saját menü lap
1 Válassza
hozzáadása] lehetőséget.
az [OK] billentyűt.
2 Válassza
zz Az 1. és 2. lépés megismétlésével
legfeljebb öt saját menülap hozható
létre.
Menüelemek tárolása a Saját menü lapjain
a [MY MENU*:
1 Válassza
Konfigurálás] lehetőséget.
548
Tárolás a Saját menüben
a [Tételek kiválaszt.
2 Válassza
tárolásra] lehetőséget.
a kívánt elemeket.
3 Tárolja
zz Válassza ki a beállítani kívánt elemet,
és nyomja meg a <0> gombot.
zz A párbeszédpanelen válassza az [OK]
lehetőséget.
zz Legfeljebb hat elem regisztrálható.
zz A 2. lépés képernyőjéhez való
visszatéréshez nyomja meg a <M>
gombot.
A Saját menü lap beállításai
A menülapon szereplő elemeket rendezheti
és törölheti, a menülapot pedig át is
nevezheti és törölheti is.
zzTárolt tételek rendezése
A Saját menüben tárolt tételek sorrendje módosítható. Ehhez válassza
a [Tárolt tételek rendezése] lehetőséget, majd válassza ki azt a tételt,
amelyet át szeretne helyezni, és nyomja meg a <0> gombot.
Ha a képernyőn megjelenik a [z] jelzés, a <W> <X> gombokkal
áthelyezheti az elemet, majd nyomja meg a <0> gombot.
zzKijelölt tételek törlése/Minden tétel törlése a lapról
A tárolt elemek közül bármelyiket törölheti. A [Kijelölt tételek törlése]
funkcióval egyenként törölheti az elemeket, míg a [Minden tétel törlése
a lapról] lehetőséggel a lapon található összes tárolt tételt törölheti.
549
Tárolás a Saját menüben
zzLap törlése
Törölheti az aktuális Saját menü lapot. A [MY MENU*] lap törléséhez
válassza a [Lap törlése] lehetőséget.
zzLap átnevezése
A [MY MENU*] névről átnevezheti a Saját menü lapot.
a [Lap átnevezése]
1 Válassza
lehetőséget.
meg a szöveget.
2 Adja
zz A felesleges karakterek törléséhez
válassza a [ ] lehetőséget, vagy
nyomja meg a <L> gombot.
zz A <V> nyílgombok vagy a <5> tárcsa
segítségével válassza ki a karaktereket,
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz Az [ ] lehetőség kiválasztásával
módosíthatja a beviteli módot.
meg a bevitt adatokat.
3 Erősítse
zz Nyomja meg a <M> gombot,
majd az [OK] gombot.
550
Tárolás a Saját menüben
Saját menü lapok törlése / Minden tétel törlése
Ezzel a funkcióval törölheti a korábban
létrehozott összes Saját menü lapot, vagy
a Saját menü lapok alatt tárolt elemeket.
zzSaját menü lapok törlése
Minden létrehozott Saját menü lapot törölhet. A [Saját menü lapok
törlése] lehetőség kiválasztásakor a Saját menü [MY MENU1] és [MY
MENU5] lap közötti összes lapját törli a rendszer, a [9] lap pedig
visszaáll az alapértelmezett beállításokra.
zzMinden tétel törlése
A Saját menü [MY MENU1] és [MY MENU5] közötti lapjain tárolt
valamennyi tételt törölheti. A művelettel a lapok nem törlődnek. A [Minden
tétel törlése] lehetőség kiválasztásakor a létrehozott lapokon tárolt
minden tétel törlődik.
oo Ha a [Lap törlése] vagy a [Saját menü lapok törlése] parancsot választja,
a [Lap átnevezése] funkcióval átnevezett lapokat is törli a fényképezőgép.
551
Tárolás a Saját menüben
A menü kijelzésének beállításai
A [Menü megjel.] funkcióval állíthatja be
azt a menüképernyőt, amely a <M>
gomb megnyomásakor először megjelenik.
zzNormál megjelenés
A legutóbb megjelenített menüképernyőt jeleníti meg.
zzMegjelenítés a Saját menü laptól
Megjelenítés kijelölt [9] lappal.
zzCsak a Saját menü lap megjelenítése
Csak a [9] lap jelenik meg. (A [z], [3], [5] és [8] lap nem
jelenik meg.)
552
Referencia
Ez a fejezet referenciaadatokat tartalmaz a fényképezőgép
funkcióiról.
553
A szoftver bemutatása
A szoftver letöltése és telepítése
Az EOS szoftver vagy egyéb szoftver használata esetén mindig az elérhető
legújabb verziót használja. A letöltéshez adja meg a fényképezőgép alján
található sorozatszámot.
oo Ne csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez, amíg nem telepítette
a szoftvert. A szoftver telepítése ilyenkor nem a megfelelő módon zajlik le.
oo Nem telepíthető az EOS-szoftver olyan számítógépre, amelyik nem
rendelkezik internetkapcsolattal.
oo A korábbi verziók nem képesek az erről a fényképezőgépről származó képek
helyes megjelenítésére. Emellett nem lehetséges az erről a fényképezőgépről
származó RAW-képek feldolgozása sem.
oo Mindig frissítse a telepített szoftverek minden korábbi verzióját (a legújabb
verzióval való felülírással).
le a szoftvert.
1 Töltse
zz Csatlakozzon az internethez egy számítógépről, és nyissa meg
a Canon alábbi webhelyét.
www.canon.com/icpd
zz Válassza ki lakóhelye országát vagy régióját, és töltse le a szoftvert.
zz Bontsa ki a csomagot a számítógépen.
Windows
Kattintson a telepítőfájlra a telepítés megkezdéséhez.
Macintosh
Létrejön és megjelenik egy dmg-fájl. Kövesse az alábbi lépéseket
a telepítő indításához.
554
A szoftver bemutatása
(1) Kattintson duplán a dmg-fájlra.
gg Ekkor megjelenik a meghajtó ikon és a telepítőfájl az asztalon.
Ha a telepítőfájl nem jelenne meg, kattintson duplán
a meghajtó ikonra a megjelenítéséhez.
(2) Kattintson duplán a telepítőfájlra.
gg Elindul a telepítő.
szoftver telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő
2 Autasításokat.
A Szoftverkezelési kézikönyvek letöltése
A Szoftverkezelési kézikönyveket (PDF-fájlok) a Canon honlapjáról töltheti
le a számítógépére.
zzA Szoftverkezelési kézikönyv letöltési webhelye
www.canon.com/icpd
oo A Kezelési kézikönyvek (PDF-fájlok) megtekintéséhez valamilyen
Adobe PDF-megjelenítő, például az Adobe Acrobat Reader DC szükséges
(a szoftver legújabb verziójának használata javasolt).
oo Az Adobe Acrobat Reader DC ingyenesen letölthető az internetről.
oo A megnyitáshoz kattintson duplán a letöltött Kezelési kézikönyvre (PDF-fájl).
oo A PDF-megjelenítő szoftver használatával kapcsolatban lásd a szoftver
súgóját.
555
Képek importálása számítógépre
A képeket az EOS szoftver segítségével importálhatja a fényképezőgépről
a számítógépre. Ennek két módja van.
Importálás a fényképezőgép számítógéphez
csatlakoztatásával
1 Telepítse a szoftvert (=554).
a fényképezőgépet
2 Csatlakoztassa
a számítógéphez az IFC-100U
interfészkábellel (külön vásárolható
meg, a számítógép felől:
USB Type-C).
zz Illessze a dugót a fényképezőgép
digitális csatlakozójához.
zz Csatlakoztassa a kábel másik
végét a fényképezőgépen lévő
USB‑csatlakozóhoz.
EOS Utility használatával
3 Az
importálja a képeket.
zz Tekintse meg az EOS Utility kezelési
kézikönyvét.
oo Amikor a Wi-Fi-kapcsolat létrejött, a fényképezőgép még akkor sem képes
a számítógéppel való kommunikációra, ha interfészkábellel csatlakoztatja.
556
Képek importálása számítógépre
Képek importálása kártyaolvasó használatával
A képek fényképezőgépről számítógépre történő importálásához
kártyaolvasó is használható.
1 Telepítse a szoftvert (=554).
a kártyát
2 Helyezze
a kártyaolvasóba.
Digital Photo Professional
3 Asegítségével
importálja a képeket.
zz Tekintse meg a Digital Photo
Professional kezelési kézikönyvét.
oo Amikor kártyaolvasóval, EOS szoftver nélkül importál képeket
a fényképezőgépről számítógépre, másolja át a kártyán található DCIM
mappát a számítógépre.
557
Az akkumulátor töltése a fényképezőgépben
A PD-E1 USB hálózati adapter (külön kapható) segítségével
a fényképezőgépből való eltávolítás nélkül töltheti az LP-E17 akkumulátort.
A töltés a fényképezőgép használata közben leáll.
az USB hálózati
1 Csatlakoztassa
adaptert.
zz Állítsa a fényképezőgép tápkapcsolóját
<2> állásba, majd csatlakoztassa az
USB hálózati adapter dugóját a digitális
csatlakozóhoz.
a tápkábelt.
2 Csatlakoztassa
zz Csatlakoztassa a tápkábelt az
USB hálózati adapterhez, majd
csatlakoztassa a kábel másik végét egy
elektromos aljzathoz.
gg Ekkor elindul a töltés, és az elérésjelző
fény (1) zölden világítani kezd.
zz Ha a töltés befejeződött, az elérésjelző
fény kikapcsol. Húzza ki a tápkábelt,
és válassza le az USB hálózati adaptert
a fényképezőgépről.
(1)
oo Az akkumulátor védelme és az optimális működésének fenntartása érdekében
ne töltse 24 óránál tovább.
oo Töltési problémák esetén az elérésjelző fény zöld színnel villog, és egy
védőáramkör leállítja a töltést. Ilyen esetben húzza ki a tápkábelt, helyezze
vissza az akkumulátort, és várjon néhány percet, mielőtt ismét csatlakoztatná
a kábelt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az eladóhoz vagy
a legközelebbi Canon szervizközponthoz.
558
Az akkumulátor töltése a fényképezőgépben
oo Ha az elérésjelző fény nem villan fel, próbálja meg kihúzni, majd újra
csatlakoztatni az USB hálózati adaptert.
oo A töltéshez szükséges idő és az elért töltöttségi szint a környezeti hőmérséklet
és a fennmaradó kapacitás függvénye.
oo Biztonsági okokból alacsony hőmérsékleten (5‒10 °C) hosszabb időt vesz
igénybe a töltés.
oo Az akkumulátorok nem töltődnek, ha a fényképezőgép Wi-Fi-kapcsolaton
keresztül csatlakozik, vagy ha a kártyanyílás/akkumulátorrekesz fedele
nyitva van.
559
A kiegészítő markolat használata
A (külön megvásárolható) EG-E1 kiegészítő markolat egy olyan kiegészítő,
amelynek segítségével még könnyebben lehet tartani az EOS RP
fényképezőgépeket. Az akkumulátor és a kártya olyankor is behelyezhető
vagy kivehető, ha a külső markolat csatlakoztatva van a fényképezőgéphez.
el a kártyanyílás/
1 Távolítsa
akkumulátorrekesz fedelét.
zz Kapcsolja ki, majd ismét be
a fényképezőgépet, majd távolítsa
el a fedelet. Ügyeljen arra, hogy ne
veszítse el a fedelet az eltávolítást
követően.
a külső elemtartót.
2 Csatlakoztassa
zz Csatlakoztassa a bal oldalon bemutatott
módon, és fordítsa el a külső elemtartó
rögzítéséhez fordítsa el a rögzítésre/
leválasztásra szolgáló tárcsát.
560
A kiegészítő markolat használata
fel a külső elemtartó fedelét.
3 Nyissa
zz Az akkumulátor és a kártya
behelyezéséről vagy eltávolításáról
lásd a „Az akkumulátor és a kártya
behelyezése/eltávolítása” című részt
(=42).
oo Amikor a kártyanyílás/akkumulátorrekesz fedelét visszahelyezi
a fényképezőgépre, legalább 90°-os szögben legyen nyitva.
561
Hibaelhárítás
Ha probléma merül fel a fényképezőgéppel, előbb tanulmányozza ezt
a hibaelhárítási útmutatót. Ha az útmutatóval nem oldható meg a probléma,
forduljon az eladóhoz vagy a legközelebbi Canon szervizközponthoz.
Áramellátással kapcsolatos problémák
Az akkumulátorok nem tölthetők a töltővel.
zz A töltővel kizárólag eredeti Canon LP-E17 akkumulátoregységet töltsön.
A töltő jelzőlámpája szaporán villog.
zz Ha (1) probléma van az akkumulátortöltővel vagy az akkumulátorral,
vagy (2) az akkumulátorral való kommunikáció sikertelen (nem Canon
gyártmányú akkumulátoregység esetén), a védőáramkör megszakítja
a töltést, és a lámpa narancssárga fénnyel villog. Az (1) esetben húzza
ki a töltő csatlakozóját a fali aljzatból. Vegye ki, majd tegye vissza
az akkumulátoregységet a töltőbe. Várjon néhány percet, ezután
dugja vissza a konnektorba a hálózati vezetéket. Ha a probléma
továbbra is fennáll, forduljon az eladóhoz vagy a legközelebbi Canon
szervizközponthoz.
A töltő lámpája nem villog.
zz Ha a töltőhöz csatlakoztatott akkumulátor belső hőmérséklete nagy,
a töltő biztonsági okokból nem tölti az akkumulátort (a lámpa kikapcsol).
Ha töltés közben az akkumulátor hőmérséklete bármilyen okból megnő,
a töltés automatikusan leáll (a lámpa villog). Amikor az akkumulátor lehűl,
a töltés automatikusan újraindul.
562
Hibaelhárítás
Az akkumulátorok nem tölthetők az USB hálózati adapterrel
(külön kapható).
zz Ha a fényképezőgép tápkapcsolója <1> állásban van,
az akkumulátorok nem töltődnek.
zz A fényképezőgép használata közben leáll a töltési folyamat.
Az elérésjelző fény villog az USB hálózati adapterrel történő
töltés közben.
zz Töltési problémák esetén az elérésjelző fény zöld színnel villog, és egy
védőáramkör leállítja a töltést. Ilyen esetben húzza ki a tápkábelt,
helyezze vissza az akkumulátort, és várjon néhány percet, mielőtt ismét
csatlakoztatná a kábelt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az
eladóhoz vagy a legközelebbi Canon szervizközponthoz.
Az elérésjelző nem világít az USB hálózati adapterrel történő
töltés közben.
zz Próbálja meg kihúzni, majd újra csatlakoztatni az USB hálózati adaptert.
A fényképezőgép nem aktiválódik, ha a tápkapcsoló <1>
helyzetben van.
zz Ügyeljen arra, hogy a kártyanyílás/akkumulátorrekesz fedele le legyen
zárva (=42).
zz Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően van behelyezve
a fényképezőgépbe (=42).
zz Töltse fel az akkumulátort (=40).
Az elérésjelző fény akkor is világít vagy villog, ha a tápkapcsoló
<2> állásban van.
zz Ha a fénykép rögzítése közben megszakad az áramellátás, az elérésjelző
fény még néhány másodpercig tovább világít vagy villog. Amikor
a képrögzítés befejeződött, az áramellátás automatikusan kikapcsol.
563
Hibaelhárítás
[Látható az akkumulátoron/akkumulátorokon a Canon logó?]
üzenet jelenik meg.
zz A töltővel kizárólag eredeti Canon LP-E17 akkumulátoregységet töltsön.
zz Vegye ki, és tegye be az akkumulátort (=42).
zz Ha az elektromos érintkezők szennyezettek, puha kendővel tisztítsa meg.
Az akkumulátor hamar lemerül.
zz Használjon teljesen feltöltött akkumulátort (=40).
zz Az akkumulátor teljesítménye csökkenhetett. Az akkumulátor újratöltési
teljesítményének ellenőrzéséhez lásd az [5: Akku info] menüt (=381).
Ha az akkumulátor teljesítménye gyenge, cserélje ki az akkumulátort egy
újra.
zz A készíthető felvételek száma az alábbi műveletek esetén csökken:
Ha hosszabb ideig tartja félig lenyomva az exponálógombot.
Ha gyakran bekapcsolja az AF funkciót, de nem készít képet.
Ha az objektív Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkcióját használja.
Ha a Wi-Fi/Bluetooth (vezeték nélküli kommunikáció) funkciót
használja.
A fényképezőgép magától kikapcsol.
zz Engedélyezve van az automatikus kikapcsolás. Az automatikus
kikapcsolás deaktiválásához állítsa az [5: Energiatakarék] menüpont
[Autom. kikapcs.] funkcióját a [Tilt] lehetőségre (=372).
zz A képernyő és a kereső akkor is kikapcsol a [Kijelző kikapcs.] és
a [Kereső ki] beállításnál megadott tétlenségi idő után, ha az [Autom.
kikapcs.] a [Letiltás] lehetőségre van állítva.
zz Állítsa a [5: Gazdaságos m.] beállítást a [Ki] lehetőségre.
564
Hibaelhárítás
Felvételkészítéssel kapcsolatos problémák
Az objektívet nem lehet csatlakoztatni.
zz Az EF és EF-S objektívek csatlakoztatásához bajonettadapter
használatára van szükség. A fényképezőgép EF-M objektívekkel nem
használható.
Nem készíthető vagy rögzíthető egyetlen kép sem.
zz Győződjön meg arról, hogy a kártya megfelelően van-e behelyezve
(=42).
zz Tolja a kártya írásvédelmi kapcsolóját írás/törlés állásba (=42).
zz Ha a kártya megtelt, cserélje ki, vagy törölje róla a szükségtelen
felvételeket a hely felszabadítása érdekében (=42, =314).
zz Nem készíthető felvétel, ha fókuszálás közben az AF-pont
narancssárgára vált. Félig nyomja le újra a exponálógombot az
automatikus újrafókuszáláshoz, vagy fókuszáljon kézzel (=54,
=214).
A kártya nem használható.
zz Ha hibaüzenet jelenik meg a kártyával kapcsolatban, olvassa el az
=44. vagy az =581. oldalt.
Hibaüzenet jelenik meg a kártya másik fényképezőgépbe való
behelyezésekor.
zz Mivel az SDXC-kártyák exFAT-formátumban vannak formázva, ez azt
jelenti, hogy amennyiben kártyát formáz ezzel a fényképezőgéppel, majd
egy másikba helyezi be, előfordulhat, hogy hibát jelez a másik készülék,
és a kártya nem lesz használható.
565
Hibaelhárítás
A kép nincs fókuszban vagy elmosódott.
zz Állítsa az objektív fókuszmódkapcsolóját <AF> állásba (=48,
=51).
zz A fényképezőgép bemozdulásának elkerülése érdekében óvatosan
nyomja le az exponálógombot (=54).
zz Ha az objektív rendelkezik Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkcióval,
állítsa az IS kapcsolót <1> állásba.
zz Gyenge megvilágítás esetén a záridő túl hosszú lehet. Használjon
rövidebb záridőt (=98), állítson be nagyobb ISO-érzékenységet
(=131), használjon vakut (=222) vagy használjon állványt.
zz Tekintse meg „A homályos képek számának minimálisra csökkentése”
című részt a =70. oldalon.
Nem lehet rögzíteni a fókuszt, és újrakomponálni a képet.
zz Az AF-műveletet állítsa a One-Shot AF üzemmódba. Servo AF használata
esetén nem készíthető felvétel fókuszzárral (=71, =185).
A folyamatos felvétel sebessége lassú.
zz A gyors folyamatos felvétel folyamatos felvételi sebessége alacsonyabb
lehet, olyan körülményektől függően, mint például a következők:
az akkumulátor töltöttségi szintje, a hőmérséklet, a villódzáscsökkentés,
a záridő, a rekesznyílás, a téma jellemzői, a fényerő, az AF-művelet,
az objektív típusa, a vakuhasználat, valamint a felvételkészítés beállításai
(=208).
566
Hibaelhárítás
A felvételek maximális száma folyamatos felvétel mód mellett
kisebb.
zz Ha olyan dolgot fényképez, amelynél finom részletek vannak (például
füves rét stb.), a fájlméret nagyobb lesz, és a sorozatfelvételek
ténylegesen rögzíthető maximális száma a =583. oldalon említett
számértéknél alacsonyabb lehet.
A sorozatfelvételek maximális számának kijelzése még a kártya
kicserélését követően sem változik.
zz A sorozatfelvétel maximális számának kijelzése nem módodul, amikor
kártyát cserél, még abban az esetben sem, ha nagy sebességű
kártyára vált. A =583. oldalon látható táblázatban szereplő maximális
sorozatfelvételi adat megállapítása a Canon tesztkártyája segítségével
történt. (Minél gyorsabb a kártya írási sebessége, annál nagyobb lesz
a tényleges maximális sorozatfelvételi szám.) Emiatt a sorozatfelvételhez
megjelenített maximális szám eltérhet a rögzíthető képek tényleges
maximális számától.
A nagy sebességű kijelzés nem érhető el gyors folyamatos
felvételi módban.
zz A nagy sebességű kijelzés követelményeivel kapcsolatban lásd: =181.
Néhány képminőségi opció nem érhető el kivágott felvételi
módban.
zz Az [1,6x (vágás)] lehetőség bekapcsolása, valamint EF-S objektívek
használata esetén a 74/84/7a/8a képminőség-beállítások nem
érhetők el.
Nem állítható be a képarány.
zz Az EF-S objektívek esetén a fényképezőgép automatikusan beállítja az
[1,6x (vágás)] lehetőséget. Ebben az esetben más képarányok nem
érhetők el.
567
Hibaelhárítás
ISO 100 érzékenység nem állítható be. Nem választható ki az
ISO-érzékenység kiterjesztése.
zz Ellenőrizze az [ISO érz. tart.] beállítást az [z: zISO-érzékenység
beállításai] menüpontban.
zz Ha a [z: Csúcsfény árnyalat elsőbbség] beállítás az [Engedélyezés]
vagy a [Speciális] lehetőségre van állítva, állóképes fényképezés
esetén ISO 200 és 40000 közötti ISO érzékenységtartomány érhető el.
L (ISO 50 értéknek megfelelő), H1 (ISO 51200 értéknek megfelelő) vagy
H2 (ISO 102400 értéknek megfelelő) érték akkor sem választható, ha az
[z: ISO-érzékenység beállításai] menüpont [ISO érz. tart.] beállítása
segítségével kiterjeszti a beállítási tartományt. Ha a [z: Csúcsfény
árnyalat elsőbbség] beállítás értéke [Letiltás] (=137),
ISO 100/125/160, L vagy H1/H2 is beállítható.
Még ha csökkentett expozíciókompenzáció van is beállítva, a kép
világos lesz.
zz Állítsa az [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto megvil. optimalizálás]
opciót [Tilt] értékre (=136). Az [Enyhe], [Normál] vagy [Erős] értékek
valamelyikének használata esetén csökkentett expozíciókompenzáció
vagy vaku-expozíciókompenzáció esetén is világos lehet a kép.
Nem tudom beállítani az expozíciókompenzációt, amennyiben mind a kézi
expozíció, mind az automatikus ISO-beállítás be van kapcsolva.
zz Az expozíciókompenzáció beállításához lásd a =103. oldalt.
Az objektívtorzítás korrekciójára vonatkozó opciók közül nem
mind jelenik meg.
zz Bár a [Színtorzítás korr.] és a [Diffrakció-korrekció] nem jelenik
meg a [Digitális obj.optimalizáló] [Enged] beállítása esetén, mindkét
beállítás érvényesül a felvételnél az [Enged] beállítás esetén.
zz Videofelvétel során a [Digitális obj.optimalizáló] és a [Diffrakciókorrekció] opció nem jelenik meg.
568
Hibaelhárítás
A vaku <f> vagy <d> üzemmódban történő használata
csökkenti a záridőt.
zz A [z: Külső Speedlite vezérlés] alatt állítsa a [Hosszú szink.]
beállítást [1/180-1/60 mp automatikus] vagy [1/180 mp (rögzített)]
értékre (=224).
A vaku nem villan.
zz Győződjön meg arról, hogy a vaku megfelelően van rögzítve
a fényképezőgéphez.
A vaku mindig maximális teljesítménnyel villan.
zz Az EL/EX-sorozatú Speedlite vakuk kivételével az automata vaku
üzemmódban használt vakuegységek mindig maximális teljesítményen
villannak (=221).
zz Ha a vaku Egyedi vakufunkciók beállításaiban a [Vakumérési mód]
a [TTL] (automatikus vaku) módra van állítva, a vaku mindig maximális
teljesítménnyel villan (=230).
A vaku-expozíciókompenzáció nem állítható be.
zz Ha a Speedlite vakuval már beállította a vaku-expozíciókompenzációt,
a fényképezőgéppel nem lehet beállítani. Ha törli a külső Speedlite
vakun beállított vaku-expozíciókompenzációt (0 értékre állítja),
a fényképezőgéppel beállítható a vaku-expozíciókompenzáció.
569
Hibaelhárítás
A gyors szinkron nem állítható be <f> vagy <d> módban.
zz Állítsa a [z: Külső Speedlite vezérlés] menüpont [Hosszú szink.]
beállítását az [1/180-30 mp automatikus] vagy az [1/180-1/60 mp
automatikus] lehetőségre (=224).
Távkioldóval nem készíthetők fényképek.
zz Állóképek készítése esetén állítsa a felvételi módot <Q> vagy <k>
értékre (=209). Videofelvétel készítése közben, amikor a [z:
Távvezérlés] beállítást [Enged] értékre állítja (=285).
zz Ellenőrizze a távvezérlő időzítő kapcsolójának pozícióját.
zz Ha a BR-E1 vez.nélk.távvezérlőt használja, lásd a =217. vagy
=399. oldalt.
zz Ha távvezérlőt használ time-lapse videó felvétele közben, lásd a
=273. oldalt.
Felvételkészítés közben egy fehér s vagy egy piros E ikon
jelenik meg.
zz Az ikon azt jelzi, hogy magas a fényképezőgép belső hőmérséklete.
Ha egy fehér <s> ikon jelenik meg a kijelzőn, az állóképek képminősége
rosszabb lehet. Ha egy vörös <E> ikon jelenik meg, az azt jelzi, hogy
a felvétel rövidesen automatikusan leáll (=291).
Videofelvétel-készítés során vörös E ikon jelenik meg.
zz Az ikon azt jelzi, hogy magas a fényképezőgép belső hőmérséklete.
Ha a vörös <E> ikon jelenik meg, az azt jelzi, hogy a videofelvétel
rövidesen automatikusan leáll (=291).
570
Hibaelhárítás
A videofelvétel magától leáll.
zz Ha a kártya írási sebessége lassú, automatikusan leállhat a videofelvétel.
A videofelvétel rögzítésére alkalmas kártyákról a =585. oldalon talál
információt. A kártya írási sebességét illetően lásd a kártya gyártójának
weboldalát stb.
zz Ha a videofelvétel hossza eléri a 29 perc 59 másodpercet, a videofelvétel
automatikusan leáll.
Az ISO-érzékenység videofelvétel esetében nem állítható be.
zz A [M] felvételi mód kivételével a készülék minden esetben
automatikusan beállítja az ISO-érzékenységet. A [M] üzemmódban
manuálisan állítható be az ISO-érzékenység (=589).
Videofelvétel során nem állítható be az ISO 100 érték, illetve nem
választható ki az ISO-érzékenység kiterjesztése.
zz Ellenőrizze az [ISO érz. tart.] és a [H tartomány] beállítást
a [z: kISO-érzékenység beállításai] menüpontban.
zz Ha a [z: Csúcsfény árnyalat elsőbbség] beállítása [Engedélyezés],
akkor a rendelkezésre álló ISO érzékenységtartomány kezdő értéke az
ISO 200. Akkor sem választhat kibővített ISO-érzékenységet, ha az [ISO
érz. tart.] vagy a [H tartomány] beállításánál kibővített tartományt adott
meg az [z: kISO-érzékenység beállításai] menüpontnál. Ha a [z:
Csúcsfény árnyalat elsőbbség] beállítás a [Letiltás] lehetőségre van
állítva (=137), akkor beállíthatja az ISO 100/125/160 értéket vagy egy
kiterjesztett ISO-érzékenységet.
571
Hibaelhárítás
Videofelvétel közben az expozíció folyamatosan változik.
zz Ha a videofelvétel közben módosítja a záridőt vagy a rekeszt, akkor
a videón rögzülhetnek az expozíció változásai.
zz Amennyiben videofelvétel készítése során nagyítást szeretne végezni,
javasoljuk, hogy készítsen néhány próbavideót. A videofelvétel közben
végzett zoomolás az expozíció változását, az objektív hangjának
rögzítését, egyenetlen hangszintet és a fókusz elvesztését okozhatja.
Videofelvétel közben a kép villódzik vagy vízszintes sávok
láthatók.
zz A villódzást, vízszintes sávokat (zajt) vagy szokatlan expozíciót okozhatja
a fénycsöves világítás, LED vagy más fényforrások a videofelvétel során.
Ekkor az is előfordulhat, hogy az expozíció (fényerő) vagy a színtónus
változása rögzül a felvételen. [M] üzemmódban a hosszú záridő
választásával mérsékelheti a problémát. A probléma észrevehetőbben
jelentkezik Time-lapse videó felvétele során.
A téma torzan jelenik meg a videofelvételen.
zz Ha jobbra vagy balra mozgatja a fényképezőgépet (svenkel), vagy
mozgó témáról készít felvételt, a kép torznak tűnhet. A probléma
észrevehetőbben jelentkezik Time-lapse videó felvétele során.
Videofelvétel során nem tudok állóképeket készíteni.
zz Videofelvétel közben nem lehet állóképeket készíteni. Mielőtt állóképeket
készítene, állítsa le a videó készítését, és válasszon egy felvételi módot
állóképekhez.
572
Hibaelhárítás
A vezeték nélküli funkciókkal kapcsolatos problémák
Nem lehet párosítást végezni egy okostelefonnal.
zz A 4.1-es vagy újabb Bluetooth-specifikációkkal kompatibilis okostelefont
használjon.
zz Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okostelefon beállítási képernyőjéről.
zz A fényképezőgéppel való párosítás nem lehetséges az okostelefon
Bluetooth-beállításainak képernyőjén. Telepítse okostelefonjára az erre
a célra szolgáló (ingyenes) Camera Connect alkalmazást (=420).
zz Nem lehet párosítást végezni, ha korábban már párosította
a fényképezőgépet az okostelefonnal, és az okostelefon memóriájában
még szerepel a fényképezőgép regisztrációja. Ebben az esetben
törölje az okostelefon Bluetooth-beállításokat tartalmazó menüjében
a fényképezőgép regisztrációját, majd próbálja újra így a párosítást
(=432).
Nem állítható be a Wi-Fi funkció.
zz Ha a fényképezőgép interfészkábellel számítógéphez vagy más
eszközhöz csatlakozik, akkor a Wi-Fi funkciót nem lehet bekapcsolni.
A funkciók beállítása előtt húzza ki az interfészkábelt (=418).
Egy interfészkábellel csatlakoztatott eszköz nem használható.
zz Más eszközök, például számítógépek nem használhatók
a fényképezőgéppel interfészkábellel csatlakoztatva, ha a fényképezőgép
Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakozik az eszközhöz. Az interfészkábel
csatlakoztatása előtt bontsa a Wi-Fi-kapcsolatot.
A felvételkészítéshez és a megjelenítéshez hasonló műveletek
végrehajtása nem lehetséges.
zz Ha a Wi-Fi-kapcsolat aktív, előfordulhat, hogy nem lehet felvételeket
készíteni vagy képeket megjeleníteni.
Szakítsa meg a Wi-Fi-kapcsolatot, majd ezt követően végezze el
a műveletet.
573
Hibaelhárítás
Nem lehet újracsatlakozni egy okostelefonhoz.
zz Még ugyanazon fényképezőgép és okostelefon között sem hozható
létre újra a kapcsolat, ha a két eszközön ugyanazt az SSID azonosítót
választotta ki, de módosította a beállításokat, vagy egy másik beállítást
választott ki. Ebben az esetben törölje a fényképezőgép csatlakozási
beállításait az okostelefon Wi-Fi beállításai közül, majd hozza létre újra
a kapcsolatot.
zz Amennyiben a Camera Connect alkalmazás továbbra is fut a kapcsolat
beállításainak újrakonfigurálása során, előfordulhat, hogy nem jön
létre a kapcsolat. Ebben az esetben lépjen ki a Camera Connect
alkalmazásból, majd indítsa újra.
Működési problémák
Nem tudom módosítani a beállítást a <6>, <5>, <d> vagy
<T> használatával.
zz A vezérlők feloldásához használja a <R> kapcsolót (=58).
zz Ellenőrizze a [5: Többfunkciós zárolás] beállítást (=407).
Az érintésvezérlés nem működik.
zz Győződjön meg arról, hogy a [5: Érintésvezérlés] beállítása [Normál]
vagy [Érzékeny] (=379).
A fényképezőgép gombja vagy tárcsája nem a várt módon
működik.
zz Videófelvétel esetén ellenőrizze az [5: Exponálógomb funkció
videókhoz] beállítást (=395).
zz Ellenőrizze a [8C.Fn III-5: Gombok testreszabása] és a [8C.Fn III-6:
Tárcsák testreszabása] beállításokat (=537, =542).
574
Hibaelhárítás
Kijelzőproblémák
A menüképernyőn csak kevés lap és elem látható.
zz Az Alap zóna módokban egyes menülapok és menüelemek nem jelennek
meg. Állóképek és videók felvétele esetén eltérő lapok és elemek
jelennek meg a menüképernyőn.
A kijelző bekapcsolásakor a [9] Saját menü vagy egyedül a [9]
lap jelenik meg.
zz A [Menü megjel.] beállítás a [9] lapon [Megjel. a Saját menü laptól]
vagy [Csak a Saját menü lap megjel.] értékű. Állítsa be a [Normál
megjelenés] értéket (=552).
A fájlnév első karaktere alulvonás („_”).
zz Állítsa a [z: Színtér] beállítást [sRGB] értékre. Ha [Adobe RGB] van
beállítva, az első karakter alulvonás lesz (=147).
A fájlnév az „MVI_” karaktersorral kezdődik.
zz Ez egy videofájl.
A fájlszámozás nem 0001-től indul.
zz Ha a kártyán már vannak képek, akkor lehet, hogy a képek számozása
nem 0001-től kezdődik (=363).
575
Hibaelhárítás
A fényképezés dátuma és ideje hibás.
zz Győződjön meg arról, hogy a megfelelő dátum és idő van-e beállítva
(=374).
zz Ellenőrizze az időzónát és a nyári időszámítást (=374).
A dátum és idő nem látható a képen.
zz A fényképezés dátuma és ideje nem jelenik meg a képen, hanem
a képadatokban tárolódik fénykép-információként. Nyomtatáskor
rányomtathatja a fénykép-információban tárolt dátumot és időt a képre
(=318).
A [###] jel látható.
zz Ha a kártyán lévő képek száma meghaladja a fényképezőgép által
megjeleníthető képek maximális számát, a [###] jelzés jelenik meg.
A képernyőn a kép nem tiszta.
zz Ha a képernyő szennyezett, puha törlőruhával tisztítsa meg.
zz Hidegben a képernyő némileg lassúnak tűnhet, magas hőmérsékleten
pedig feketének. Az állapot szobahőmérsékleten helyreáll.
576
Hibaelhárítás
Megjelenítési problémák
A kép egy része feketén villog.
zz A [3: Túlexponálási figyelmezt.] beállítása [Enged] (=351).
A képen megjelenik egy piros doboz.
zz Az [3: AF-pont jelzés] beállítása [Enged] (=352).
Képmegjelenítés során nem látszanak az AF-pontok.
zz Az AF-pontok nem jelennek meg a következő képtípusok megjelenítése
során:
Az <8: F> és <8: G> módban rögzített képek.
Többfelvételes zajcsökkentéssel készített képek.
Kivágott képek.
Az [Autom.képilleszt.] beállítást [Enged] lehetőségre állítva készített
képek HDR felvételkészítés esetén.
A képet nem lehet törölni.
zz Ha a kép védelemmel van ellátva, akkor nem törölhető (=310).
Nem tudom megjeleníteni az állóképeket és videókat.
zz Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem képes más fényképezőgépekkel
készített képek megjelenítésére.
zz A számítógéppel szerkesztett videók nem játszhatók le
a fényképezőgépen.
Csak néhány kép jeleníthető meg.
zz Képek szűrve a megjelenítésre a [3: Képkeresési feltételek megad.]
(=345) beállítással. Törölje a képkeresési feltételeket.
577
Hibaelhárítás
Működési és mechanikus zajok hallhatók a videó lejátszása
közben.
zz Ha videofelvétel rögzítése közben használja a fényképezőgép tárcsáit
vagy objektívjét, a művelet hangját is rögzíti a videofilm. A (külön
megvásárolható) DM-E1 sztereó mikrofon ajánlott (=258).
A videó időnként kimerevedik.
zz Ha az automatikus expozícióval végzett videofelvétel közben drasztikusan
megváltozik az expozíciószint, a felvétel egy pillanatra leáll, amíg nem
stabilizálódik a fényerő. Ilyen esetben az [M] módban készítsen felvételt
(=241).
Nincs kép a televízión.
zz Ellenőrizze, hogy a televízió videorendszerének megfelelően állította-e
be a [5: Videorendszer] beállítás [NTSC-hez] vagy [PAL-hoz] értékét
(=378).
zz Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel csatlakozója teljesen be van-e dugva
(=308).
Egy videofelvétel több videofájlt hoz létre.
zz Ha a videofájl mérete eléri a 4 GB-ot, a készülék automatikusan új
videofájlt hoz létre (=254). Amennyiben azonban a fényképezőgéppel
formázott SDXC-kártyát használ, a videót a 4 GB-os mérethatár felett is
egyetlen fájlba rögzítheti.
578
Hibaelhárítás
A kártyaolvasóm nem ismeri fel a kártyát.
zz A használt kártyaolvasó típusától, illetve a számítógépen futó operációs
rendszertől függően előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az
SDXC-kártyát. Ebben az esetben csatlakoztassa a fényképezőgépet
a számítógéphez az interfészkábellel, majd importálja a képeket
a számítógépre az EOS Utility segítségével (EOS szoftver) segítségével.
A képet nem lehet átméretezni.
zz Ezzel a fényképezőgéppel a JPEG b és a RAW típusú képeket nem
lehet átméretezni (=339).
A képet nem lehet megvágni.
zz Ezzel a fényképezőgéppel nem lehet a RAW típusú képeket megvágni
(=337).
A képen fénypöttyök jelennek meg.
zz Fehér, piros vagy kék pöttyök jelenhetnek meg a rögzített képeken,
ha az érzékelőt kozmikus sugárzás vagy más hasonló behatás éri.
Ezek megjelenése csökkenthető, ha elvégzi a [Tisztítás indításaf]
műveletet az [5: Érzékelő tisztítása] menüpontban (=382).
579
Hibaelhárítás
Érzékelő tisztításával kapcsolatos problémák
Az érzékelő tisztítása közben zárhang hallatszik.
zz Amikor az [5: Érzékelő tisztítása] menüből kiválasztja a [Tisztítás
indításaf] lehetőséget, akkor a zár a tisztítás során mechanikus
hangokat ad ki, de a kép rögzítése nem történik meg a kártyára (=382).
Az automatikus érzékelőtisztítás nem működik.
zz Ha rövid idő alatt többször <1> és <2> helyzetbe állítja
a tápkapcsolót, előfordulhat, hogy a <f> ikon nem jelenik meg
(=46).
Problémák a számítógéphez csatlakoztatás során
Nem tudom importálni a képeket számítógépre.
zz Telepítse számítógépére az EOS Utility nevű EOS-szoftvert (=554).
zz Ha a fényképezőgép már csatlakozik Wi-Fi-kapcsolaton keresztül, akkor
nem tud kommunikálni az interfészkábellel csatlakozó számítógépekkel.
A számítógép és a fényképezőgép közötti kommunikáció nem
működik.
zz Az EOS Utility (EOS-szoftver) használata esetén a [z: Time-lapse
videó] számára állítsa be a [Letiltás] értéket (=262).
580
Hibakódok
(1)
(2)
Ha a fényképezőgéppel probléma merülne
fel, hibaüzenet jelenik meg. Kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
írja fel a hibakódot (Errx), és vegye fel
a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.
(1)
(2)
Hibaszám
Ok és megoldás
581
Teljesítményadatok
Állóképek rögzítése
zzKészíthető képek száma
Hőmérséklet
Készíthető képek száma
Szobahőmérséklet
(23 °C)
kb. 250 felvétel
Alacsony hőmérséklet
(0 °C)
kb. 240 felvétel
• A képernyő és teljesen feltöltött akkumulátor (LP-E17) használatával,
és a Camera & Imaging Products Association (CIPA) tesztelési szabványait követve.
zzAutomatikus ISO-tartomány
Felvételi mód
t/d/s/f/a
F
ISO-érzékenység
Vaku nélkül
Vakuhasználat mellett
ISO 100–40000*
ISO 100–1600*
ISO 400*
ISO 400*
* A tényleges ISO érzékenységtartomány az [Autom. tartomány] [Minimum] és
[Maximum] beállításainál megadott értékektől függ.
• Alap zóna módokban az ISO-érzékenység beállítása automatikus.
582
Teljesítményadatok
zzÚtmutató a képminőség beállításaihoz
Rögzített
Készíthető
Fájlméret
Képminőség képpontok
képek
(MB)
száma
száma
(Kb.)
Maximális sorozatfelvétel
Normál
Nagy sebesség
Teljes kapacitásig
Teljes kapacitásig
Teljes kapacitásig
Teljes kapacitásig
Teljes kapacitásig
Teljes kapacitásig
Teljes kapacitásig
Teljes kapacitásig
Teljes kapacitásig
Teljes kapacitásig
Teljes kapacitásig
Teljes kapacitásig
Teljes kapacitásig
Teljes kapacitásig
JPEG
3,8M
9,1
4,9
5,1
2,9
3,4
2,0
1,9
3320
6060
5820
10280
8750
14620
15760
26M
29,1
1040
50
Teljes kapacitásig
26M
F
RAW+JPEG
26M
1
26M
73
26M
F
26M
73
17,1
1780
130
Teljes kapacitásig
29,1+9,1
790
42
98
17,1+9,1
1160
66
170
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
1
26M
12M
6,5M
• A lehetséges felvételek száma a Canon tesztelési szabványain, és egy 32 GB-os
kártyán alapul.
• A max. sorozatfelvétel mérései olyan környezetben és olyan SD-kártyával történtek,
amelyek megfelelnek a Canon tesztelési normáinak (32 GB normál/UHS-II kártya,
<o> gyors folyamatos felvétel, teljes képmezős állókép-kivágás/-képarány,
ISO 100, normál képstílus).
• A fájlméret, a készíthető felvételek száma és a sorozatfelvételek maximális
száma a témától, a kártya típusától, a vágás/képarány funkciótól, az ISOérzékenységtől, a képstílustól, az egyedi funkcióktól, illetve egyéb beállításoktól
függően eltérő lehet.
• A „Teljes kapacitásig” megjelölés arra utal, hogy a felvételkészítés egészen addig
folytatható, amíg a kártya meg nem telik a felsorolt körülmények mellett.
oo A sorozatfelvételek maximális számának kijelzése még gyors SD-kártya
használata esetén sem változik. Ehelyett ilyenkor a maximális sorozatfelvétel
táblázatban látható értéke érvényes.
583
Teljesítményadatok
zzKéppontszám állóképeknél a Vágás/képarány funkció
beállítása esetén
(Képpontok körülbelüli száma)
Képminőség
3/1/F
a
a
b
Képminőség
3/1/F
a
a
b
Teljes képmezős (3:2)
1,6x (vágás)
6240 × 4160
(Kb. 26,0 megapixel)
4160 × 2768*
(Kb. 11,5 megapixel)
3120 × 2080
(Kb. 6,5 megapixel)
2400 × 1600
(Kb. 3,8 megapixel)
3888 × 2592
(Kb. 10,1 megapixel)
–
–
2400 × 1600
(Kb. 3,8 megapixel)
1:1 (képarány)
4:3 (képarány)
16:9 (képarány)
4160 × 4160
(Kb. 17,3 megapixel)
2768 × 2768
(Kb. 7,7 megapixel)
2080 × 2080
(Kb. 4,3 megapixel)
1600 × 1600
(Kb. 2,6 megapixel)
5536 × 4160*
(Kb. 23,0 megapixel)
3680 × 2768*
(Kb. 10,2 megapixel)
2768 × 2080*
(Kb. 5,8 megapixel)
2112 × 1600*
(Kb. 3,4 megapixel)
6240 × 3504*
(Kb. 21,9 megapixel)
4160 × 2336*
(Kb. 9,7 megapixel)
3120 × 1752*
(Kb. 5,5 megapixel)
2400 × 1344*
(Kb. 3,2 megapixel)
oo A csillaggal „*” jelölt méretekhez tartozó képek tényleges képaránya eltér
a jelzettől.
oo A JPEG képek fájlméretével kapcsolatos részletekért lásd a teljes képmezős
rögzítéshez tartozó értékeket a =583. oldalon. Azonos felvételi körülmények
esetén a fájlméret kisebb lesz, mint ha a [z: zVágás/képarány] beállítást
a [Teljes képmezős] lehetőségre állítaná.
584
Teljesítményadatok
Videofelvétel
zzVideofelvétel rögzítésére alkalmas kártyák
Videofelvétel mérete
H
L
w
SD-kártya
45
X
87
X
65
X
HDR-videó
65
V
87
65
X
UHS-I, UHS Speed Class 3 vagy gyorsabb
SD Speed Class 10 vagy gyorsabb
SD Speed Class 4 vagy gyorsabb
• Ha a Videóvágás és a Videó digitális képstabilizálása funkció le van tiltva.
• Ez a táblázat a kártya videofelvételek rögzítéséhez szükséges olvasási/írási
sebességét összegzi (a kártya teljesítményre vonatkozó követelmények). A 4K/Full
HD time-lapse videók esetén a kártya teljesítményre vonatkozó követelmények az
olvasási sebességre vonatkoznak.
585
Teljesítményadatok
zzA videofelvétel teljes rögzítési ideje és a percenkénti
fájlméret
Teljes lehetséges rögzítési idő a kártyán
Videofelvétel mérete
8 GB
65 V
w
X
65
X
128 GB
Fájlméret
8 perc
17 perc
35 perc
2 óra 20 perc
1 óra 09 perc. 4 óra 37 perc.
869 MB/perc
440 MB/perc
33 perc.
2 óra 15 perc. 9 óra 01 perc.
225 MB/perc
1 óra 26 perc
5 óra 47 perc 23 óra 11 perc
87 MB/perc
45 X
87 X
L 65 X
5
HDR-videó
H
87
32 GB
(Kb.)
38 perc.
2 óra 34 perc 10 óra 19 perc. 196 MB/perc
1 óra 13 perc 4 óra 53 perc. 19 óra 34 perc 103 MB/perc
• Ha a Videóvágás és a Videó digitális képstabilizálása funkció le van tiltva.
oo A fényképezőgép belső hőmérsékletének emelkedése következtében
előfordulhat, hogy a videofelvétel hamarabb leáll, mint a táblázatban jelzett
teljes rögzítési idő (=291).
zzÖsszes lehetséges idő videó felvételekor
Hőmérséklet
Lehetséges rögzítési idő
Szobahőmérséklet
(23 °C)
1 óra 40 perc
(Kb.)
Alacsony
hőmérséklet (0 °C)
1 óra 30 perc
• Teljesen feltöltött LP-E17 akkumulátoregységgel.
• A [z: Videofelv. méret] L6X (NTSC)/L5X (PAL) beállítása és
a [z: Servo AF videóhoz] [Enged] beállítása mellett.
586
Teljesítményadatok
zzA Time-lapse videó időtartama
Time-lapse videó felvétele
Képernyő
Időköz
automatikus
kikapcsolása
Tilt
2 mp
Enged
Tilt
10 mp
Enged
(Kb.)
Szobahőmérséklet
(23 °C)
Alacsony
hőmérséklet (0 °C)
Kb. 2 óra 40 perc
Kb. 2 óra 50 perc
Kb. 2 óra 20 perc
Kb. 4 óra 40 perc
Kb. 2 óra 30 perc
Kb. 2 óra 40 perc
Kb. 2 óra 10 perc
Kb. 4 óra 30 perc
• Teljesen feltöltött LP-E17 akkumulátoregységgel.
• A lehetséges felvételi idő a felvételkészítési körülményektől függően is változik.
587
Teljesítményadatok
ISO-érzékenység videofelvétel során
[k] módban
zz Full HD/HD videók esetén az ISO-érzékenység beállítása automatikusan
ISO 100 és 25600 közötti tartományban történik.
zz 4K videók esetén az ISO-érzékenység beállítása automatikusan ISO 100
és 12800 közötti tartományban történik.
zz Az [z: kISO-érzékenység beállításai] menüben az [Auto. maximum]
vagy [H Auto. maximum] beállítást [H2(102400)] (=286) értékre
állítja, azzal az automatikus ISO-érzékenység beállítási tartományának
maximális korlátozását H2-re bővíti (ez az ISO 102400 beállításnak
felel meg). Az automatikus ISO-érzékenység beállítási tartományának
szűkítéséhez állítsa alacsonyabbra a maximális értéket.
zz Ha a [z: Csúcsfény árnyalat elsőbbség] beállítás az [Enged]
lehetőségre van állítva (=137), az automatikus ISO-érzékenység
beállítási tartománya Full HD/HD videók esetén ISO 200–25600,
míg 4K videók esetén ISO 200–12800.
588
Teljesítményadatok
[M] üzemmódban
zz Ha Full HD/HD videók esetén az ISO-érzékenység az [AUTO]
lehetőségre van állítva, az ISO-érzékenység beállítása automatikusan,
ISO 100 és 25600 közötti tartományban történik.
zz Ha 4K-s videók esetén az ISO-érzékenység az [AUTO] lehetőségre van
állítva, az ISO-érzékenység beállítása automatikusan, ISO 100 és 12800
közötti tartományban történik.
zz Ha az [z: kISO-érzékenység beállításai] menüpontban az [Auto.
maximum] vagy [H Auto. maximum] beállítást a [H2(102400)]
lehetőségre állítja (=286), az automatikus ISO-érzékenység beállítási
tartományának maximális értéke H2 (ISO 102400 érzékenységgel
egyenértékű) értékre módosul. Az automatikus ISO-érzékenység
beállítási tartományának szűkítéséhez állítsa alacsonyabbra a maximális
értéket.
zz Az ISO-érzékenységet Full HD/HD videók esetén ISO 100 és 25600
közötti, míg 4K-s videók esetén ISO 100 és 12800 közötti tartományba
állíthatja manuálisan. Vegye figyelembe, hogy ha az [z: kISOérzékenység beállításai] menüpontban az [ISO érz. tart.] beállításhoz
a [H tartomány] beállításhoz a [H2(102400)] lehetőséget állítja be
(=286), akkor a manuális ISO-érzékenység beállítási tartományának
maximális értéke H2 (ISO 102400 érzékenységgel egyenértékű) értékre
módosul. Vegye figyelembe, hogy a [Maximum] és [Minimum] értéket
az alapértelmezett tartománynál szűkebbre is állíthatja.
zz Ha a [z: Csúcsfény árnyalat elsőbbség] beállítás az [Enged]
lehetőségre van állítva (=137), akkor az ISO-érzékenység kézi
beállítási tartományának alsó határértéke ISO 200 lesz. A felső határérték
az ISO érzékenység bővítése esetén sem bővül.
589
Teljesítményadatok
Képmegjelenítés
zzÁtméretezési lehetőségek eredeti képminőség szerint
Elérhető átméretezési beállítások
Eredeti
képminőség
4
a
3*
k
k
k
k
k
4
b
k
a
* Csak az b érhető el azoknál a képeknél, amelyek készítésekor az [z: zVágás/
képarány] beállítás az [1,6x (vágás)] lehetőségre volt állítva.
zzAz átméretezett képek méretei
Képminőség
4
a
b
Képminőség
4
a
b
Teljes képmezős (3:2)
4160 × 2768*
(Kb. 11,5 megapixel)
3120 × 2080
(Kb. 6,5 megapixel)
2400 × 1600
(Kb. 3,8 megapixel)
1:1 (képarány)
2768 × 2768
(Kb. 7,7 megapixel)
2080 × 2080
(Kb. 4,3 megapixel)
1600 × 1600
(Kb. 2,6 megapixel)
(Képpontok körülbelüli száma)
1,6x (vágás)
–
–
2400 × 1600
(Kb. 3,8 megapixel)
4:3 (képarány)
3680 × 2768*
(Kb. 10,2 megapixel)
2768 × 2080*
(Kb. 5,8 megapixel)
2112 × 1600*
(Kb. 3,4 megapixel)
16:9 (képarány)
4160 × 2336*
(Kb. 9,7 megapixel)
3120 × 1752*
(Kb. 5,5 megapixel)
2400 × 1344*
(Kb. 3,2 megapixel)
oo A csillaggal „*” jelölt méretekhez tartozó képek tényleges képaránya eltér
a jelzettől.
oo A kép enyhén le lehet vágva az átméretezés feltételeinek függvényében.
590
Információk megjelenítése
Állóképfelvételi képernyő
Amikor megnyomja a <B> gombot, az információkijelzés minden alkalommal változik.
zz A kereső kijelzőjében néhány elem pozíciója eltérhet.
zz A kijelzőn csak az éppen alkalmazott beállítások láthatók.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
(2)
(3)
Elérhető videofelvételi idő
Maximális sorozatfelvétel
Készíthető képek száma/
önkioldóval készített felvételig
fennmaradó másodpercek száma
(4) Fókuszsorozat/HDR/Többszörös
expozíció/Többfelvételes
zajcsökk./Bulb időzítő/Felvételi
időzítő
(5) Felvételi mód/Jelenetikon
(6) AF-módszer
(7) AF-művelet
(8) Felvételkészítési mód
(9) Mérési mód
(10) Képminőség
(11) Videofelvétel mérete
(12) AF-pont (1 AF-pont)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(13) Akkumulátor töltöttségi szintje
(14) A fókuszsorozat/többszörös
expozíció/felvételi időzítő számára
hátralévő felvételek száma
(15) Hőmérsékletre való
figyelmeztetés
(16) Elektronikus horizont
(17) Hisztogram
(18) Gyorsvezérlés gomb
(19) Villódzásmentes felvétel
(20) Fehéregyensúly/Fehéregyensúlykorrekció
(21) Képstílus
(22) Auto Lighting Optimizer (Auto
megvilágítás optimalizálás)
(23) Állókép vágás/képarány
(24) Mappa létrehozása
591
Információk megjelenítése
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(35)
(36)
(37)
(30)
(31)
(32)
(38)
(39)
(40)
(41)
(33)
(34)
(25) Vakukészenlét/FE-rögzítés/Gyors
szinkronizálás
(26) Wi-Fi jel erőssége
(27) Wi-Fi funkció
(28) Érintéses kioldás
(29) AE-rögzítés
(30) Záridő/Többfunkciós zárolás
figyelmeztetése
(31) Bluetooth funkció
(32) Rekesznyílás
(42)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
Vaku-expozíciókompenzáció
Expozíciószint-jelző
Fókusztávolság megjelenítése
Nagyítás gomb
ISO-érzékenység
Csúcsfény árnyalat elsőbbség
Expozíciószimuláció
Expozíciókompenzáció
AEB/VES
GPS-jel vételének állapota
oo Beállíthatja, hogy mi jelenjen meg, amikor megnyomja a <B> gombot
(=388).
oo Az elektronikus horizont nem jelenik meg, ha az AF-módszer a [u+Követés]
lehetőségre van állítva, vagy a fényképezőgép HDMI-kapcsolaton keresztül
televízióhoz csatlakozik.
oo A beállítások módosítása után ideiglenesen további ikonok is megjelenhetnek.
592
Információk megjelenítése
Videofelvétel képernyője
Amikor megnyomja a <B> gombot, az információkijelzés minden
alkalommal változik.
zz A kereső kijelzőjében néhány elem pozíciója eltérhet.
zz A kijelzőn csak az éppen alkalmazott beállítások láthatók.
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(11)
(12)
(13)
(14)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(15)
(16)
(17)
(18)
(10)
(20)
Elektronikus horizont
Akkumulátor töltöttségi szintje
Elérhető videofelvételi idő/eltelt
rögzítési idő
(4) Videofelvétel üzemmód/Timelapse videó/Jelenetikon
(5) AF-módszer
(6) Videofelvétel mérete
(7) Hangrögzítés szintje (kézi)
(8) Fejhallgató hangereje
(9) Videó digitális képstabilizálása
(10) Servo AF használata videóhoz
(19)
(11) Hőmérsékletre való
figyelmeztetés
(12) AF-pont (1 AF-pont)
(13) Hisztogram (kézi expozícióval)
(14) Folyamatban lévő videofelvétel
(15) Fehéregyensúly/Fehéregyensúlykorrekció
(16) Képstílus
(17) Auto Lighting Optimizer (Auto
megvilágítás optimalizálás)
(18) Video-pillanatkép
(19) GPS-jel vételének állapota
(20) Nagyítás gomb
593
Információk megjelenítése
(21)
(22)
(28)
(29)
(30)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
Hangrögzítési szint jelzése (kézi)
Wi-Fi funkció
AE-rögzítés
Záridő
Rekesznyílás
Wi-Fi jel erőssége
Bluetooth funkció
(31)
(32)
(33)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
Expozíciószint-jelző
GPS-jel vételének állapota
ISO-érzékenység
Csúcsfény árnyalat elsőbbség
Expozíciókompenzáció
Fókusztávolság megjelenítése
oo Beállíthatja, hogy mi jelenjen meg, amikor megnyomja a <B> gombot
(=388).
oo Az elektronikus horizont nem jelenik meg, ha az AF-módszer a [u+Követés]
lehetőségre van állítva, vagy a fényképezőgép HDMI-kapcsolaton keresztül
televízióhoz csatlakozik.
oo Az elektronikus horizont, a rácsvonalak és a hisztogram nem jeleníthető meg
videofelvétel közben. (A videofelvétel elindításakor a képernyő eltűnik.)
oo A videofelvétel indításakor a videofelvétel hátralévő ideje helyett az eltelt idő
jelenik meg.
oo A beállítások módosítása után ideiglenesen további ikonok is megjelenhetnek.
594
Információk megjelenítése
Jelenetikonok
A <A> felvételi módban a fényképezőgép megállapítja, hogy milyen
jelenettípusról van szó, és ennek megfelelően automatikusan megválasztja
a beállításokat. Az észlelt jelenettípus a képernyő jobb felső sarkában
jelenik meg.
Téma
Portré
Nem portré
Mozgásban*1
Háttér
Természet és
kültéri
Mozgásban*1
jelenetek
Közeli*2
Világos
Háttér színe
Szürke
Hátulról
megvilágított
Kék eget
tartalmaz
Hátulról
megvilágított
Világoskék
*3
Naplemente
*3
Narancs
Csúcsfény
Sötét
Sötétkék
1
Állvánnyal*
*4*5
3
*
*4*5
3
*
*1: Videofelvételnél nem jelenik meg.
*2: Akkor jelenik meg, ha a felszerelt objektív rendelkezik távolsági adatokkal.
Ha fókusztávnövelő előtétet vagy makróobjektívet használ, akkor a megjelenő ikon
eltérhet a tényleges jelenettől.
*3: Az észlelt jelenetek közül kiválasztott jelenet ikonja jelenik meg.
oo Bizonyos jelenetek vagy felvételi körülmények esetén a megjelenő ikon nem
felel meg a tényleges jelenetnek.
595
Információk megjelenítése
*4: Akkor jelenik meg, ha az összes alábbi feltétel teljesül:
A felvételi jelenet sötét, éjszakai jelenetről van szó, és a fényképezőgép állványra
van szerelve.
*5: Az alábbi objektívek használata esetén látható:
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• Az Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkcióval rendelkező objektíveket 2012-től
forgalmazzuk.
*4+*5: Ha az *4 és *5 lábjegyzet feltételei együttesen állnak fenn, a záridő hosszú lesz.
596
Információk megjelenítése
Megjelenítési képernyő
zzAlapvető információk megjelenítése állóképek esetén
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Wi-Fi funkció
Wi-Fi jel erőssége
Akkumulátor töltöttségi szintje
Megjelenített kép száma/Összes
kép/Talált képek száma
Záridő
Rekesznyílás
Expozíciókompenzáció értéke
Bluetooth funkció
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Számítógépre/okostelefonra
küldve
Értékelés
Képvédelem
Mappa száma – fájl száma
Képminőség/Szerkesztett kép/
Képkivágás
Csúcsfény árnyalat elsőbbség
ISO-érzékenység
oo Ha a képet másik fényképezőgéppel készítették, előfordulhat, hogy bizonyos
fénykép-információk nem jelennek meg.
oo Előfordulhat, hogy az ezen a fényképezőgépen készített képeket nem lehet
lejátszani másik fényképezőgépeken.
597
Információk megjelenítése
zzRészletes információk megjelenítése állóképek esetén
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(2)
(3)
(4)
(16)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Rekesznyílás
Záridő
Felvételi mód/többszörös expozíció
Fehéregyensúly
Auto Lighting Optimizer (Auto
megvilágítás optimalizálás)
(6) Fehéregyensúly-korrekció
(7) Képstílus/beállítások
(8) Expozíciókompenzáció értéke
(9) A fényképezés dátuma és ideje
(10) Hisztogram (fényerő/RGB)
(17)
(11)
(12)
(13)
(14)
ISO-érzékenység
Csúcsfény árnyalat elsőbbség
Görgetősáv
Vaku-expozíciókompenzáció/
Bounce/HDR-felvétel/
Többfelvételes zajcsökkentés
(15) Mérési mód
(16) Fájlméret
(17) Képminőség/Szerkesztett kép/
Képkivágás
* RAW+JPEG képminőség használata esetén a RAW képfájl mérete jelenik meg.
* Ha megadja a képarány beállítását (=119), valamint RAW vagy RAW+JPEG
képminőségben készít felvételeket, a felvételi területet jelző vonalak jelennek meg
a képekhez.
* A vaku-expozíciókompenzáció nélküli vakus fényképezés során a <0> ikon jelenik meg.
* Az indirekt vakus felvételkészítésnél a < > jelenik meg.
* Az effektus ikonja (=172) és a dinamikus tartomány módosításának mértéke jelenik
meg a HDR módban készített képeknél.
* A többszörös expozícióval készített képeknél <P> ikon jelenik meg.
* A többfelvételes zajcsökkentéssel készített képeknél <M> ikon jelenik meg.
* Az <u> ikon jelenik meg az olyan képeknél, amelyeknek a készítése és mentése
RAW-képfeldolgozással, átméretezéssel, levágással vagy a Kreatív segéd
használatával történt.
* A levágott, majd mentett képeknél <N> ikon jelenik meg.
598
Információk megjelenítése
zzRészletes információk megjelenítése videók esetén
(1)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
Videolejátszás
Videofelvétel üzemmód/Timelapse videó/Video-pillanatkép
Képméret
Képfrekvencia
(7)
(8)
(5)
(6)
(7)
(8)
Tömörítési mód
Videó digitális képstabilizálása
Rögzítési idő
Videofelvétel formátuma
* A time-lapse videók próbafelvételeiként készített képeknél <G> ikon jelenik meg.
oo Videolejátszás során a [Képstílus] [Képélesség] opciójának [Finomság] és
[Küszöb] beállítása esetében a „*, *” szimbólumsor jelenik meg.
599
Védjegyek
oo Az Adobe az Adobe Systems Incorporated védjegye.
oo A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
oo A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc. védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban.
oo Az SDXC embléma az SD-3C LLC. védjegye.
oo A HDMI, a HDMI-embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI
Licensing LLC. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
oo A Wi-Fi CERTIFIED embléma és a Wi-Fi Protected Setup jelzés a Wi-Fi Alliance
védjegye.
oo A fényképezőgép beállító-képernyőin és a kézikönyvben használt WPS
rövidítés a Wi-Fi Protected Setup funkciót jelöli.
oo A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett
védjegyei, a Canon Inc. licenc alapján használja ezeket. A többi védjegy és
kereskedelmi név a jogos tulajdonos birtokában van.
oo Minden más védjegy a megfelelő tulajdonos birtokában van.
Tudnivalók az MPEG-4 licencelésről
„A termék AT&T szabványok szerint az MPEG-4 szabványnak megfelelően
licencelt, és az MPEG-4 szabványnak megfelelő olyan videók kódolására és/
vagy MPEG-4 szabványnak megfelelő olyan videók kódolásának feloldására
használható, amelyeket kizárólag (1) személyes és nem kereskedelmi célú
használatra kódoltak vagy (2) amelyek kódolását olyan videoszolgáltató
végezte, amelyre az AT&T MPEG-4 szabványnak megfelelő videotartalom
készítésére vonatkozó licencek vonatkoznak. Az MPEG-4 szabvány ettől
eltérő célú használatára semmilyen licenc nem terjed ki.”
A TERMÉK LICENCELÉSE AZ AVC SZABADALMÁNAK
PORTFÓLIÓLICENCE ALAPJÁN TÖRTÉNIK A FOGYASZTÓ SZEMÉLYES
VAGY MÁS JELLEGŰ HASZNÁLATÁRA, MELYBEN NEM RÉSZESÜL
JUTTATÁSBAN A KÖVETKEZŐKÉRT: (i) VIDEÓ KÓDOLÁSA AZ AVC
SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN („AVC VIDEÓ”), ÉS/VAGY (ii) OLYAN
AVC-VIDEÓ DEKÓDOLÁSA, MELYNEK KÓDOLÁSÁT EGY FOGYASZTÓ
VÉGEZTE SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG KERETEIN BELÜL, ÉS/VAGY
OLYAN VIDEÓSZOLGÁLTATÓTÓL SZEREZTE BE, AMELYIK LICENCCEL
RENDELKEZIK AVC-VIDEÓ SZOLGÁLTATÁSÁRA. ETTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ
HASZNÁLATRA SEMMILYEN LICENC NEM TERJED KI.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ MPEG LA, L.L.C. VÁLLALATTÓL KÉRHETŐ.
LÁSD: HTTP://WWW.MPEGLA.COM
600
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding
MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and
non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the
AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted
or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (‘’AVC VIDEO’’) AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* A figyelmeztetés angolul jelenik meg.
Harmadik fél által biztosított szoftver
Ez a termék harmadik fél által biztosított szoftvert is tartalmaz.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
601
Javasoljuk az eredeti Canon-tartozékok használatát
Ezt a terméket arra tervezték, hogy eredeti Canon tartozékokkal használva
nyújtson optimális teljesítményt. Emiatt erősen ajánlott az eredeti
kiegészítők használata ezzel a termékkel.
A Canon nem vállal felelősséget a termék nem eredeti Canon
tartozékainak működési hibájából (például akkumulátorszivárgás és/vagy
-robbanás) adódó meghibásodásáért és/vagy az ilyen tartozékok által
okozott balesetekért (például meghibásodás, tűzeset stb.). Ne feledje,
hogy a javítási garancia nem terjed ki a nem eredeti tartozékok hibás
működéséből eredő javításokra, ilyen javításokat térítéses alapon vehet
igénybe.
oo Az LP-E17 akkumulátoregység kizárólag Canon termékekkel használható.
Ha a fényképezőgépet olyan akkumulátortöltővel vagy termékkel használja,
amellyel az nem kompatibilis, hibás működés vagy baleset fordulhat elő,
amelyért a Canon nem vonható felelősségre.
602
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és
Liechtenstein) országaiban
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék
hulladékkezelése a háztartási hulladéktól
különválasztva, az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól (WEEE) szóló
(2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és
akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről és
akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/vagy ezen
irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.
Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel,
az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben foglaltak értelmében ez
azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott
határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémet (Hg = higany,
Cd = kadmium, Pb = ólom).
E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék
vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében,
vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak
gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére
kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű
kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan
kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet
a környezetre és az egészségre. E termék megfelelő leselejtezésével Ön is
hozzájárul a természeti források hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri
hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó
telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál,
illetve látogasson el a www.canon-europe.com/weee,
vagy www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.
603
ÓVINTÉZKEDÉSEK
ROBBANÁSVESZÉLY LÉPHET FEL, HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ
AKKUMULÁTORT HASZNÁL. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A HELYI
ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN DOBJA KI.
604
Tárgymutató
Számok
1 AF-pont : 188, 193
[4K] 3840 × 2160 (videó) : 249
AF-zóna : 189, 193
Akkumulátor → Áramellátás
Alapértelmezett beállítások : 410
4K képkocka mentése : 306
Egyedi fényképezési mód : 408
A
Műveletek testreszabása : 546
Egyedi funkciók : 546
<A+> (Intelligens jelenetválasztó
Saját menü : 551
automatika) : 68
Vaku:Funkcióbeállítások : 230
Adobe RGB : 147
Alapvető információk megjelenítése : 597
AEB (Automatikus
Alap zóna : 34
expozíciósorozat) : 129
Album (video-pillanatkép) : 274, 334
AE-rögzítés : 213
Alkatrészek nevei : 31
AF
ALL-I : 265
AF-módszer : 188
Arc+Követés : 188, 191
AF-módszerek korl. : 533
Auto Lighting Optimizer (Auto
AF-művelet : 185, 196
megvilágítás optimalizálás) : 136
AF-pont választása : 193
Automatikus elforgatás : 366
AF sebesség : 283
Automatikus fókusz → AF
AF-segédfény : 187, 201
Automatikus kikapcsolás : 372
AF-terület kerete : 80, 81, 192
Automatikus nullázás : 365
Átrendezés : 71
Av (Rekesz-előválasztás) : 100
Érintéses és áthúzásos AF : 183
Folyamatos AF : 199
Hangjelzés : 380
Kézi fókuszálás : 214
Objektív elektronikus MF : 200
Obj megh. ha AF nem lehets. : 533
Szemérzékelő AF : 198
Tájoláshoz kapcsolódó AF-pont : 534
AF-indítás gomb : 55
AF-pont automatikus váltása : 532
AF-pont kiterjesztés : 189, 193
AF-terület kerete : 80, 81, 192
Á
Állóképek levágása/képarány : 119, 584
Állványfoglalat : 33
Áramellátás : 46
Akkumulátor információ : 381
Akkumulátor töltöttségi szintje : 47
Automatikus kikapcsolás : 372
Készíthető képek száma : 582
Töltés : 40, 558
Árnyalat elsőbbség : 137
Áthúzás : 64
605
Tárgymutató
Átméretezés : 339
Dupla koppintás : 298
B
E
B (Bulb) : 106
Egyedi fehéregyensúly : 143
Biztonsági eltolás : 529
Egyedi fényképezési mód : 408
Biztonsági utasítások : 25
Egyedi funkciók : 523
Bluetooth funkció : 399, 418
Egyképes felvétel : 206
Cím : 429
Egyképes megjelenítés : 296
Kapcsolódás : 421
Egyszínű : 150
Bulb expozíciók : 106
Bulb időzítő : 107
BUSY : 118
Elektronikus horizont : 388
Elérésjelző fény : 43
Elforgatás (képek) : 313, 366
Első redőny szinkronizálása : 228
C
<C1>/<C2>/<C3> (Egyedi fényképezési
mód) : 408
Energiatakarékos : 372
Err (hibakódok) : 581
exFAT : 254, 368
Cs
Exponálógomb funkciói : 395
Csendes mód : 89
Expozíciókompenzáció : 129
Csillapítás : 258
Expozíciókompenzáció M módban Auto.
Csoportkép : 78
ISO beállítással : 103
Csúcsfény árnyalat elsőbbség : 137
Expozíciós lépésköz : 526
Expozíciószimuláció : 139
D
Dátum/idő : 374
Expozíciószint-jelző : 102, 592
Diavetítés : 343
É
Diffrakció-korrekció : 126, 330
Éjszakai portré : 86
Digitális csatlakozó : 32, 556
Érintéses kioldás : 163
Digitális objektívoptimalizáló : 125, 329
Érintésvezérlés : 54, 298, 379
Dioptriakorrekció : 52
Dioptriakorrekció : 52
Értékelés : 340
Értékelési jel : 340
Dőléskorrekció : 338
Érzékelőtisztítás : 382
Dőlésszög-beállítás : 45
Érzékenység → ISO-érzékenység
Exponálógomb : 45
DPOF (Digital Print Order Format) : 318
606
Étel : 85
Tárgymutató
Fényképezőgép bemozdulása : 54, 70
F
FAT32 : 254, 368
Fájlkiterjesztés : 116, 252
Fájlméret : 254, 583, 586
Fehéregyensúly : 140
Automatikus : 142
Egyedi : 143
Javítás : 145
Sorozat : 146
Színhőmérséklet-beállítás : 144
Fehér-előválasztás (AWB) : 142
Fejhallgató : 258
Felvételi időzítő : 176
Felvételi mód
<A+> (Intelligens jelenetválasztó
automatika) : 68
Fénykép-információ
megjelenítése : 388, 591
FE-rögzítés : 220
Finom (képminőség) : 116
Firmware : 413
Fókuszálás → AF
Fókuszmódkapcsoló : 48, 51
Fókuszsorozat : 202
Fókuszzár : 71
Folyamatos (fájlszámozás) : 364
Formázás (kártya inicializálása) : 367
Fotókönyv beállítása : 322
Főtárcsa : 56
Full HD felbontás (Full HD) (videó) : 249
Funkcióismertető : 370
Av (Rekesz-előválasztás) : 100
Fv (Rugalmas előválasztás) : 104
B (Bulb) : 106
G
<C1>/<C2>/<C3> (Egyedi
fényképezési mód) : 408
Fv (Rugalmas előválasztás) : 104
M (Kézi exponálás) : 102
P (Programautomatika) : 96
SCN (Speciális jelenet mód) : 75
Tv (Záridő-előválasztás) : 98
Felvételkészítési mód : 206
Felvételkészítési tartomány : 391
Félig lenyomva : 54, 395
Fényképezőgép
A fényképezőgép tartása : 53
Alapértelmezett beállítások : 410
Fényképezőgép rázkódása miatti
elmosódás : 107, 210
Gazdaságos mód : 371
Gombok testreszabása : 538
GPS : 402
Gy
Gyermekek : 81
Gyors folyamatos felvétel : 206
Gyors megjelenítés : 181
Gyorsulás/lassulás követése : 531
Gyorsvezérlés : 65
Gyorsvezérlő tárcsa : 65
H
H1/H2 (Kiterjesztett ISOérzékenység) : 133
607
Tárgymutató
Hangerő (videolejátszás) : 302, 303
ISO-érzékenységi
Hangfelvétel/Hangrögzítés szintje : 257
tartomány : 133, 286
Hangjelzés : 380
Minimális záridő Auto. ISO esetén
Hangjelzés érintéskor : 380
(állóképek) : 135
Hangszóró : 33
Háttérzene : 336
[HD] 1280 × 720 (videó) : 249
HDMI : 290, 308, 386
J
Jelenetikonok : 72, 595
JPEG : 116, 583
HDMI HDR : 387
K
HDMI-kimenet : 290
Kártyák : 10, 30, 42
HDR felvétel : 171
Alacsony szintű formázás : 367
HDR háttérfény-kompenzáció : 88
Formázás : 367
HDR videofelvétel : 247
Hibaelhárítás : 44, 565
Helyadatok : 402
Írásvédelem : 42
Hibaelhárítás : 562
Kártyaemlékeztető : 182
Hibás működés : 562
Kártyakövetelmények : 253, 585
Hisztogram : 349, 391
Kereső : 64
Hordszíj : 38
Függőleges megjelenítés : 390
Hosszú (bulb) expozíciók : 106
Információk megjelenítése : 389
Hőmérséklet-figyelmeztetés : 232, 291
Megjelenítési formátum : 393
Rács megjelenítése : 390
I
ICC profil : 147
Időzóna : 374
Ikonok : 8
Indexképes megjelenítés : 300
INFO gomb : 59
Intelligens jelenetválasztó
automatika : 68
IPB : 252
ISO-érzékenység : 131, 286
Automatikus ISO-tartomány : 134, 582
Autom. tartomány (állóképek) : 134
608
Kereső ki : 372
Kezdeti nagyítási arány/helyzet : 355
Képarány → Állóképek képkivágása/
képaránya
Képek
AF-pont jelzés : 352
Automatikus elforgatás : 366
Automatikus nullázás : 365
Értékelés : 340
Fájlszámozás : 363
Fénykép-információ : 297, 598
Folyamatos (fájlszámozás) : 364
Tárgymutató
Hisztogram : 349
Kézi fókuszálás (MF) : 214
Importálás (számítógépre) : 556
Kézi nullázás : 365
Indexképes megjelenítés : 300
Kicsi (képminőség) : 116
Keresési feltételek : 345
Kicsinyített megjelenítés : 300
Képek nagyítása : 299
Kiégett csúcsfények : 351
Képek védelme : 310
Kiértékelő mérés : 211
Kézi elforgatás : 313
Kijelző beállítása : 394
Kézi nullázás : 365
Kijelző kikapcsolva : 372
Lejátszás : 293
Kiterjesztett ISO-érzékenység : 131, 133,
Törlés : 314
286, 588
Túlexponálási figyelmeztetés : 351
Kombinált IS : 261
Ugró megjelenítés (képek
Kontraszt : 136, 153
tallózása) : 347
Képek importálása számítógépre : 556
Környezet-előválasztás (AWB) : 142
Követés : 82
Képek nagyítása : 195, 214, 299
Követési érzékenység : 530
Képek tallózása (ugró megjelenítés) : 347
Közeli : 84
Képek védelme : 310
Közepes (képminőség) : 116
Képélesség : 153
Középre súlyozott átlagoló mérés : 211
Képernyő : 30, 57
Kreatív segéd : 73, 331
Fényerő : 373
Kreatív zóna : 35
Képfrekvencia : 252, 378
Kromatikus aberráció javítása : 126, 330
Képkeresés : 345
Külső mikrofon : 258
Képkivágás : 337
Külső Speedlite → Vaku
Képkocka mentése : 306
Külső tartó : 560
Képmegtekintési idő : 122
Képminőség : 116, 583
Képpontszám : 116, 583
Képstílus : 148, 152, 155
Készíthető képek száma : 582
L
Lassú folyamatos felvétel : 207
Lejátszás : 293
LOCK : 58, 407
Kézi éjszakai jelenet : 87
M
Kézi expozíció : 102
M (Kézi exponálás) : 102
Kézi fókusz : 214
Magas dinam.tartomány → HDR
Kézi fókuszálás : 214
Mappa létrehozása/kiválasztása : 361
609
Tárgymutató
Max. sorozatfelvétel : 118, 583
Második redőny szinkronizálása : 228
Memóriakártyák → Kártyák
O
Objektív : 48, 50
Diffrakció-korrekció : 126, 330
Menü : 60
Digitális
Állóképek rögzítése : 111
objektívoptimalizáló : 125, 329
Beállítási eljárás : 61
Fókuszmódkapcsoló : 48, 51
Egyedi funkciók : 524
Kromatikus aberráció
Funkcióbeállítások : 358
javítása : 126, 330
Halványított menüelemek : 63
Optikai aberráció javítása : 123, 329
Lejátszás : 294
Peremsötétedés-korrekció : 124, 329
Saját menü : 548
Torzításkorrekció : 124, 329
Videófelvétel : 236
Mélységélességi előnézet : 101
Mérési időzítő : 138
Mérési mód : 211
Zárkioldás : 49, 51
Objektív elektronikus MF : 200
One-Shot AF : 186
MF kontúrkiemelés : 216
Ö
M-Fn gomb : 55
Önkioldó : 209
Mikrofon : 258
P
Mód segéd : 369
Módválasztó tárcsa : 34
MP4 : 252
P (Programautomatika) : 96
PAL : 252, 378
Peremsötétedés-korrekció : 124, 329
Portörlési adatok : 161
N
Nagy (képminőség) : 116
Portré : 77
Nem Canon gyártmányú vakuk : 221
Pozicionáló lyuk : 33
Normál (képminőség) : 116
Programautomatika : 96
Programeltolás : 97
NTSC : 252, 378
Ny
Nyári időszámítás : 375
R
RAW : 116, 117
Nyelv : 377
RAW+JPEG : 116, 583
Nyomtatás
RAW-képek feldolgozása : 325
Fotókönyv beállítása : 322
Rács megjelenítése : 353, 390
Kijelölés nyomtatásra (DPOF) : 318
Rekesz-előválasztás : 100
610
Tárgymutató
Részleges mérés : 211
Színtónus : 153
Rögzíthető idő (videó) : 586
Szoftverek : 554
Rugalmas előválasztás : 104
Kezelési kézikönyv : 555
Szpot AF : 188, 193
S
Saját menü : 548
<SCN> (Speciális jelenet) : 34, 75
Szpot mérés : 211
Szűrőeffektus (Egyszínű) : 154
SD-/SDHC-/SDXC-kártyák → Kártyák
T
Servo AF
Tanúsító embléma : 413
Kezdeti AF-pont : 535
Tartozékok : 3
SERVO : 186
Tájkép : 79
Servo AF használata
Tájoláshoz kapcsolódó AF-pont : 534
videóhoz : 280, 282, 283
Távirányító csatlakozója : 32, 219
SERVO (Servo AF) : 186
Távkioldó : 219
Sorozat
Távvezérlés : 217
AEB (Automatikus
Telítettség : 153
expozíciósorozat) : 129
Teljesen lenyomva : 54, 395
Fehéregyensúly-sorozat : 146
Time-lapse videó : 262
Fókuszsorozat : 202
Tisztítás (képérzékelő) : 382
VES (Vaku-expozíciósorozat) : 229
Torzításkorrekció : 124, 329
Sorozatfelvétel : 206
Többfelvételes zajcsökkentés : 157
Sorozatszám : 33
Többfunkciós : 55
Speciális jelenet mód (SCN) : 75
Többfunkciós zárolás : 58, 407
Sport : 80
Többszörös expozíció : 165
sRGB : 147
Töltés : 40, 558
Súgó : 396
Töltő : 37, 40
Szöveg mérete : 397
Sz
Szerzői jogi információk : 411
Szélzajszűrés : 257
Törlés (képek) : 314
Túlexponálási figyelmeztetés : 351
Tv (Záridő-előválasztás) : 98
TV-megjelenítés : 308
Színezés (Egyszínű) : 154
U
Színhőmérséklet : 144
Ugrásmegjelenítés : 347
Színtér : 147, 329
UHS-II/UHS-I : 10
611
Tárgymutató
USB (digitális) csatlakozó : 32, 556
Fájlméret : 254, 586
UTC (Koordinált világidő) : 406
Fejhallgató : 258
Felvétel automatikus
V
Vaku-expozíciókompenzáció : 220, 229
Vaku mód : 226
Vakupapucs : 31
Vaku (Speedlite) : 220
Biztonsági vakuexpozíció : 225
Egyedi funkciók : 230
FE-rögzítés : 220
Hosszú szinkronizálás : 224
Kézi vaku : 226
Vakuexpozíciókompenzáció : 220, 229
Vakuszinkron idő : 221
Vakuvezérlés
(funkcióbeállítások) : 222
VES (Vaku-expozíciósorozat) : 229
Vezeték nélküli : 227
Zár szinkronizálása (első/második
redőny) : 228
Vakuszinkron-érintkezők : 31
VES (Vaku-expozíciósorozat) : 229
Vezérlőgyűrű : 58
Vezeték nélküli kommunikáció
beállításai : 398, 415
Videók : 235
AE-rögzítés : 240
Automatikus lassúzár : 288
Av 1/8-os lépésközzel : 289
Csillapítás : 258
Első és utolsó jelenet kivágása : 304
612
expozícióval : 239
Felvételi terület : 251
Hangfelvétel/Hangrögzítés
szintje : 257
HDMI-kimenet : 290, 386
HDR videofelvétel : 247
Információk megjelenítése : 593
Képfrekvencia : 252
Képkocka mentése : 306
Kézi expozíciós felvétel : 241
Kivágott felvétel : 256
Külső mikrofon : 258
Lejátszás : 301
Mikrofon : 258
Rögzítési idő : 255, 586
Servo AF használata
videóhoz : 280, 282, 283
Servo AF használata videóhoz –
érzékenység : 282
Servo AF használata videóhoz –
sebesség : 283
Szerkesztés : 304
Szélzajszűrés : 257
Time-lapse videó : 262
Tömörítési mód : 252
Videó digitális képstabilizálása : 260
Videó rögzítési mérete : 249
Videofelvétel gomb : 31
Videofelvétel rögzítésére alkalmas
kártyák : 585
Tárgymutató
Video-pillanatképek : 274
Kijelölt küld. : 443, 480
Video-pillanatképek : 274
MAC-cím : 499
Videorendszer : 378
Megjegyzések : 511
Villódzásmentes felvétel : 179
Megtekinthető képek : 450
Nyomtatás : 464
W
Nyomtató : 461
Wi-Fi funkció : 415
Párosítás : 422
A csatlakozási adatok törlése : 497
PictBridge : 463
A kártyán lévő összes kép
SSID : 434, 454, 462
elküldése : 446, 483
Távvezérlés : 437
Android : 420
Újracsatlakozás : 493
Becenév : 497
Vezeték nélküli kommunikáció
Camera Connect : 420, 437
beállításainak törlése : 498
CANON iMAGE GATEWAY : 473
Virtuális billentyűzet : 517
Csatl. előzmények : 493, 516
Wi-Fi-beállítások : 516
EOS Utility : 453
WPS (Wi-Fi Protected Setup) : 488
Eszközinformációk
módosítása : 450, 496
Z
Fényképezőgép hozzáférési pont
Zajcsökkentés
mód : 492
Hálózat : 434, 454, 462
Hosszú expozíciók : 159
Nagy ISO-érzékenység : 157
Hálózati beállítások : 514
Zajcsökkentés hosszú expozíciónál : 159
Hálózatváltás : 489
Zajcsökkentés nagy ISO-
Image Transfer Utility 2 : 458
érzékenységnél : 157
Info megjelenítése képernyő : 499
Záridő-előválasztás : 98
iOS : 420
Zárkioldás kártya nélkül : 182
IP-cím : 518
Zár szinkronizálása : 228
Jelszó : 516
Keresési feltételeknek megfelelő
képek küldése : 447, 485
Kép átméretez. : 440, 445, 481
Képek megtekintése : 437
Kijelölés nyomtatásra : 467
613
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japán
Európa, Afrika és Közel-Kelet
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Hollandia
A helyi Canon iroda elérhetőségét a garanciajegyen vagy a www.canon-europe.com/Support
weboldalon találja.
A termékről és a hozzá tartozó garanciáról Európában a Canon Europa N.V. gondoskodik.
A kezelési kézikönyvben szereplő leírások a 2019. júniusi állapotokat tükrözik.
Az ezt követően forgalomba kerülő bármilyen termék kompatibilitásával
kapcsolatos tájékoztatásért forduljon bármely Canon szervizközponthoz.
A legfrissebb kezelési kézikönyvért látogasson el a Canon honlapjára.
CEL-SX6JA2F1
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising