Canon | EOS R | User manual | Canon EOS R User manual

Canon EOS R User manual
zz Ez a kézikönyv az 1.3.0-s vagy újabb
firmware-verzióval rendelkező EOS R
készülékekhez készült.
MAGYAR
Haladó használati útmutató
Bevezetés
A felvételkészítés megkezdése előtt olvassa el az alábbiakat
A felvételkészítési problémák és a balesetek elkerülése érdekében
először olvassa el a „Biztonsági utasítások” (25–27. oldal) és
a „Kezelési óvintézkedések” (28–30. oldal) című részeket.
Emellett olvassa el alaposan ezt a kézikönyvet, hogy helyesen
használhassa a fényképezőgépet.
A fényképezőgép kézikönyvvel történő használata révén
jobban megismerkedhet a fényképezőgéppel
A kézikönyv olvasása közben készítsen néhány próbafelvételt,
majd nézze meg, milyenek lettek. Ezután jobban megértheti a
fényképezőgép működését. Továbbá biztonságos helyen tárolja ezt
a kézikönyvet, hogy szükség esetén később is elővehesse.
A fényképezőgép használat előtti tesztelése és
felelősségvállalás
Fényképezés után jelenítse meg a képeket, és ellenőrizze, hogy
megfelelően sikerült-e a felvétel. Ha a fényképezőgép vagy
a memóriakártya hibás, és a képek nem rögzíthetők, illetve nem
importálhatók számítógépre, a Canon nem tehető felelőssé az okozott
veszteségekért és kellemetlenségekért.
Szerzői jogok
Az adott országban érvényes szerzői jogi előírások az emberekről és
bizonyos tárgyakról készített felvételek felhasználhatóságát kizárólag
magáncélú alkalmazásra korlátozhatják. Ne feledje, hogy bizonyos
nyilvános eseményeken, kiállításokon stb. még saját célra is tilos lehet
a fényképezés.
Eszközök csatlakoztatása
Amikor a fényképezőgépet számítógéphez vagy egyéb eszközhöz
csatlakoztatja, mindig a mellékelt interfészkábelt vagy eredeti Canon kábelt
használjon. Az interfészkábel csatlakoztatásakor használja a mellékelt
kábelvédőt is (37. oldal).
2
Tartozéklista
A fényképezés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az alábbi tételek
közül valamennyi megtalálható-e a fényképezőgéphez mellékelve.
Ha bármi hiányzik, forduljon a kereskedőhöz.
Fényképezőgép
(szemkagylóval és vázsapkával)
Hordszíj
LP-E6N
akkumulátoregység
(védőburkolattal)
Interfészkábel
Akkumulátortöltő
LC-E6E*
Kábelvédő
* Az LC-E6E akkumulátortöltő tápkábellel kerül forgalomba.
ooA fényképezőgéphez nem tartozik memóriakártya (10. oldal) és HDMI-kábel.
ooA Haladó használati útmutatóval és a Kezelési kézikönyvekkel kapcsolatos
részletekért lásd a következő oldalt.
ooHa objektívkészletet vásárolt, ellenőrizze, hogy a készlet tartalmazza-e az
objektíveket.
ooÜgyeljen arra, hogy az előbb felsoroltak közül semmi ne vesszen el.
Az objektívek kezelési kézikönyveit a Canon webhelyéről töltheti le
(4. oldal).
Az objektívek kezelési kézikönyvei (PDF-fájlok) a külön megvásárolható
objektívekhez készültek. Vegye figyelembe, hogy az objektívkészlet
megvásárlásakor az objektív mellé kapott egyes tartozékok lehet, hogy
nem egyeznek meg az objektív kezelési kézikönyvében feltüntetetteknek.
3
Kezelési kézikönyvek
A fényképezőgéphez mellékelt Kezelési kézikönyv
a fényképezőgéppel és a Wi-Fi-funkciókkal kapcsolatos
alapvető utasításokat tartalmazza.
A teljes körű utasításokat tartalmazó Haladó használati
útmutató (ez a PDF-fájl) a Canon webhelyéről tölthető le
számítógépre vagy más eszközre.
A Haladó használati útmutató/Kezelési kézikönyvek letöltése
A Haladó használati útmutató és az objektívekhez és a szoftverhez
tartozó kezelési kézikönyvek (PDF-fájlok) a Canon webhelyéről
tölthetők le számítógépre vagy más eszközre.
zzLetöltési webhely
Haladó használati útmutató
Objektív kezelési kézikönyve
Szoftverkezelési kézikönyv
ggwww.canon.com/icpd
ooA PDF-fájlok megtekintéséhez valamilyen Adobe PDF-megjelenítő,
például az Adobe Acrobat Reader DC szükséges (a szoftver
legújabb verziójának használata javasolt).
ooAz Adobe Acrobat Reader DC ingyenesen letölthető az internetről.
ooA megnyitáshoz kattintson duplán a letöltött PDF-fájlra.
ooA PDF-megjelenítő szoftver használatával kapcsolatban lásd a szoftver
súgóját vagy más részeit.
4
Kezelési kézikönyvek
A Haladó használati útmutató/Kezelési kézikönyvek
letöltése QR-kód használatával
A Haladó használati útmutató és az objektívekhez és a szoftverhez
tartozó kezelési kézikönyvek (PDF-fájlok) a QR-kód segítségével
tölthetők le okostelefon vagy táblagépre.
ggwww.canon.com/icpd
ooA QR-kód beolvasásához külön alkalmazás szükséges.
ooVálassza ki lakóhelye szerinti országot vagy régiót, majd töltse le
a Haladó használati útmutatót/Kezelési kézikönyveket.
ooA QR-kód fényképezőgép-képernyőn történő megjelenítéséhez válassza
ki a [Kézikönyv/szoftver URL] lehetőséget a [56] lapon.
5
Beüzemelési útmutató
1
2
3
Helyezze be az akkumulátort
(43. oldal).
zz A vásárlást követően a készülék
használatához töltse fel az
akkumulátort (40. oldal).
Helyezze be a kártyát
(44. oldal).
zz Helyezze be a kártyát
a kártyanyílásba
a címkével jelölt oldalával a
fényképezőgép hátoldala felé.
Csatlakoztassa az objektívet
(50. oldal).
zz Igazítsa össze az objektíven és
a fényképezőgépen található
vörös illesztési jelzéseket az
objektív rögzítéséhez.
zz Ellenőrizze, hogy az objektív
fókuszmódkapcsolója <2>
állásban van-e (50. oldal).
4
Állítsa a tápkapcsolót <1>
helyzetbe (48. oldal).
5
Hajtsa ki a képernyőt
(47. oldal).
6
zz Ha a dátum/idő/időzóna
beállítására szolgáló képernyő
jelenik meg, olvassa el a 380.
oldalon található információkat.
Beüzemelési útmutató
6
7
8
9
Állítsa a felvételi módot az [A]
lehetőségre (123. oldal).
zz Nyomja meg a <W> gombot,
a <6> tárcsa elforgatásával
válassza ki az [A] lehetőséget,
majd nyomja meg a <0>
gombot.
zz A fényképezőgép összes szükséges
beállítása automatikusan felveszi
a megfelelő értéket.
Fókuszáljon a témára
(56. oldal).
zz <p> (egy AF-pont) jelenik meg
minden érzékelt arc felett.
zz Félig nyomja le az exponálógombot,
és a fényképezőgép a témára
fókuszál.
Készítse el a képet (56. oldal).
zz A kép elkészítéséhez nyomja le
teljesen az exponálógombot.
Tekintse meg a képet.
zz Az elkészített kép körülbelül
2 másodpercre megjelenik
a képernyőn.
zz A kép ismételt megjelenítéséhez
nyomja meg a <x> gombot
(304. oldal).
zz Az eddig készített felvételek megtekintéséhez lásd
a „Képmegjelenítés” című részt (304. oldal).
zz A képek törléséről lásd a „Képek törlése” című részt (335. oldal).
7
Tudnivalók a kézikönyvről
A fejezetek felépítése
A 2–7. fejezet megfelel a fényképezőgép menüiben található
funkcióknak.
Ikonok a kézikönyvben
: A MODE gombot jelöli.
<W>
: A főtárcsát jelöli.
<6>
: A gyorsvezérlő tárcsát jelöli.
<5>
<W><X><Y><Z> : A <V> nyílgombok irányait jelöli.
<m>
: A <B> többfunkciós sávot jelöli.
<T>
: Az objektívvezérlő gyűrűt jelöli.
<0>
: A beállítógombot jelöli.
: A megnyomott gombhoz tartozó művelet időtartamát
*
jelöli (másodpercekben) a gomb felengedésétől
számítva.
• A fentieken kívül a fényképezőgép gombjain és a képernyőn látható ikonokat
és szimbólumokat is használjuk ebben a kézikönyvben az érintett műveletek és
funkciók ismertetésében.
: Az oldalcím jobb felső sarkában látható M ikon azt jelzi,
hogy a funkció csak a [t], [d], [s], [f], [a] és
[BULB] módokban érhető el.
(***. oldal) : Oldalszám további információk eléréséhez.
: Figyelmeztetés felvételkészítési problémák megelőzésére.
: Kiegészítő információ.
: Ötletek vagy tanácsok jobb felvételek készítéséhez.
: Hibaelhárítási tanácsok.
M
8
Tudnivalók a kézikönyvről
Alapvető feltevések a kezelési utasításokhoz és
megjegyzések a mintafotókhoz
zz Az utasítások végrehajtása előtt győződjön meg róla, hogy
a tápkapcsoló <1> van, és egy vezérlő sincs lezárva
a többfunkciós zárolással (48., 60. oldal).
zz Feltételezzük, hogy minden menü és egyedi funkció az
alapértelmezett értékre van beállítva.
zz A kézikönyv illusztrációin RF24-105mm F4 L IS USM objektívvel
felszerelt fényképezőgép látható.
zz A kézikönyvben használt mintaképek csupán bemutatásra
szolgálnak.
zz Az EF vagy EF-S objektívekkel kapcsolatos utasítások esetén
objektívadapter használatát feltételezzük.
9
Kompatibilis kártyák
A következő kártyák kapacitástól függetlenül használhatók
a fényképezőgéppel: Ha a kártya új, vagy korábban másik
fényképezőgéppel vagy számítógéppel formázta (inicializálta),
akkor formázza a kártyát ezzel a fényképezőgéppel (373. oldal).
zzSD-/SDHC-/SDXC-memóriakártyák
* Az UHS-II és UHS-I kártyák támogatottak.
Videofelvétel rögzítésére alkalmas kártyák
Videofelvétel készítésekor jó teljesítményű (nagy olvasási/írási
sebességű), jelentős kapacitású kártyát használjon, olyat, amely
megfelel a videofelvétel minőségének. Ezzel kapcsolatban részletes
információt a 611. oldalon olvashat.
A kézikönyvben a „kártya” elnevezés az SD-, SDHC- és SDXCmemóriakártyákra utal.
* A fényképezőgép a képek és videók rögzítésére szolgáló
kártya nélkül kapható. A kártyát külön kell megvásárolni.
10
Fejezetek
Bevezetés
2
1
Előkészítés és alapvető műveletek
39
2
Fényképezés
69
3
AF
255
4
Megjelenítés
301
5
Beállítás
361
6
Wi-Fi (vezeték nélküli kommunikációs) funkciók
423
7
Egyedi funkciók / Saját menü
539
8
Referencia
571
11
Tartalom
Bevezetés
2
Tartozéklista............................................................................... 3
Kezelési kézikönyvek................................................................. 4
Beüzemelési útmutató................................................................ 6
Tudnivalók a kézikönyvről.......................................................... 8
Kompatibilis kártyák................................................................. 10
Fejezetek.................................................................................. 11
Funkciók tárgymutatója............................................................ 21
Biztonsági utasítások............................................................... 25
Kezelési óvintézkedések.......................................................... 28
A fényképezőgép részei........................................................... 31
1
Előkészítés és alapvető műveletek
39
Az akkumulátor töltése............................................................. 40
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása........................... 43
A kártya behelyezése és eltávolítása....................................... 44
A képernyő használata............................................................. 47
A fényképezőgép bekapcsolása............................................... 48
Objektív csatlakoztatása és levétele........................................ 50
EF/EF-S objektívekfelhelyezése és eltávolítása...................... 52
A kereső használata................................................................. 54
Alapvető műveletek.................................................................. 55
Menüműveletek és -beállítások................................................ 63
12
Tartalom
d Az érintőképernyő kezelése................................................. 67
Q Gyorsvezérlés..................................................................... 68
2
Fényképezés
2-1 Állóképek készítése
69
70
Lapfülek: Állóképek rögzítése.................................................. 71
Funkciók tárgymutatója: Állóképek rögzítése........................... 74
A képminőség beállítása.......................................................... 75
A Dual Pixel RAW felvétel beállítása........................................ 78
A Vágás/képarány beállítása.................................................... 80
i: Az ISO-érzékenység beállítása állóképek esetén............ 83
A képstílus kiválasztása........................................................... 88
A képstílusok testreszabása..................................................... 92
A képstílusok regisztrálása....................................................... 95
B: A fehéregyensúly beállítása............................................ 97
u Fehéregyensúly-korrekció................................................. 102
A fényerő és a kontraszt automatikus korrigálása.................. 104
Zajcsökkentés beállítása........................................................ 105
Csúcsfény árnyalat elsőbbség............................................... 109
Az optikai jellemzők miatt bekövetkező
objektívtorzítás korrekciója..................................................... 110
A villódzás csökkentése......................................................... 115
A színtér beállítása................................................................. 117
13
Tartalom
Kártyaemlékeztető................................................................. 118
A képmegtekintési idő beállítása............................................ 118
A mérési időzítő beállítása..................................................... 119
Expozíciószimuláció............................................................... 120
Portörlési adatok hozzáfűzése............................................... 121
A Teljesen automatikus fényképezés
(Intelligens jelenetválasztó automatika)................................. 123
A Teljesen automatikus eljárások
(Intelligens jelenetválasztó automatika)................................. 126
x Felvételkészítés érintéses kioldással............................... 130
d: Programautomatika.......................................................... 132
s: Záridő-előválasztás........................................................ 134
f: Rekesz-előválasztás...................................................... 136
a: Kézi expozíció.................................................................. 138
t: Rugalmas előválasztás................................................... 140
i A felvételkészítési mód kiválasztása................................ 144
j Az önkioldó használata..................................................... 147
A gyors folyamatos felvétel megjelenítési gyorsaságának
beállítása................................................................................ 149
Csendes Élő nézet felvétel..................................................... 150
Csendes felvétel..................................................................... 151
q A mérési mód kiválasztása............................................... 152
O Az expozíciókompenzáció beállítása................................ 154
h Automatikus expozíciósorozat (AEB).............................. 155
A Expozíció rögzítése fényképezéshez (AE-rögzítés)......... 157
14
Tartalom
BULB: Hosszú (Bulb) expozíciók........................................... 158
w: HDR-felvétel
(felvétel nagy dinamikatartományban)................................... 161
P Többszörös expozíció...................................................... 166
Felvételek készítése távvezérléssel....................................... 174
A távkioldó használata........................................................... 176
D Fényképezés vakuval......................................................... 177
A vakufunkció beállítása......................................................... 179
2-2 Videó készítése
188
Lapfülek: Videofelvétel........................................................... 189
Funkciók tárgymutatója: Videofelvétel.................................... 191
A videofelvétel minőségének beállítása................................. 192
A hangfelvétel beállítása........................................................ 202
Az időkód beállítása............................................................... 205
k Videó készítése................................................................ 209
Videovágás............................................................................. 219
Videó digitális képstabilizálása............................................... 220
HDR-videók készítése............................................................ 222
a Time-lapse videók készítése.......................................... 224
Videók készítése a Canon Log funkcióval.............................. 236
A menüfunkciók beállításai..................................................... 244
3
AF
255
Lapfülek: AF (állóképek)......................................................... 256
15
Tartalom
Lapfülek: AF (videók)............................................................. 259
Az AF-művelet kiválasztása................................................... 262
Az AF-módszer kiválasztása.................................................. 265
Az AF-pont méretének kiválasztása....................................... 276
Fókuszálás emberek szemére............................................... 277
Folyamatos AF beállítása....................................................... 278
Érintéses és áthúzásos AF beállítása.................................... 279
MF: Kézi fókuszálás............................................................... 281
A Servo AF használata videóhoz funkció beállítása............... 286
AF-funkciók testreszabása..................................................... 288
4
Megjelenítés
301
Lapfülek: Megjelenítés........................................................... 302
Funkciók tárgymutatója: Megjelenítés és a megjelenítéssel
kapcsolatos műveletek........................................................... 303
x Képmegjelenítés.............................................................. 304
Lejátszási adatok kijelzésének testreszabása....................... 307
H Indexképes megjelenítés (Több kép megjelenítése)........ 310
e Ugrásmegjelenítés (Ugrás a képek között)....................... 311
t A megjeleníteni kívánt képek szűrése.............................. 313
u Képek nagyítása............................................................... 315
b Képek forgatása................................................................ 317
K Képek védelme................................................................. 318
p Értékelés beállítása.......................................................... 321
16
Tartalom
k Videók lejátszása............................................................. 324
k Videók lejátszása............................................................. 325
XVideók első és utolsó jelenetének kivágása...................... 327
I Képkocka mentése 4K vagy
4K time-lapse videókból......................................................... 329
Diavetítés (Automatikus lejátszás)......................................... 331
Képek megtekintése tv-készüléken........................................ 333
L Képek törlése.................................................................... 335
R RAW-képek feldolgozása a fényképezőgéppel.............. 339
S JPEG-képek átméretezése............................................... 345
N JPEG-képek vágása......................................................... 346
d Képek átvitele számítógépre/FTP-szerverre.................... 348
W Digital Print Order Format (DPOF).................................. 353
p Fotókönyv képeinek megadása.......................................... 357
5
Beállítás
361
Lapfülek: Beállítás.................................................................. 362
Mappa létrehozása és kiválasztása....................................... 365
Fájlszámozási módszerek...................................................... 367
Fájlok átnevezése.................................................................. 370
Függőleges képek automatikus elforgatásának beállítása.... 372
A kártya formázása................................................................ 373
A gazdaságos mód beállítása................................................ 376
Az energiatakarékos funkciók beállítása................................ 377
17
Tartalom
A képernyő fényerejének beállítása....................................... 378
A képernyő színtónusának beállítása..................................... 379
A dátum, az idő és az időzóna beállítása............................... 380
A kezelőfelület nyelvének beállítása...................................... 383
A videorendszer beállítása..................................................... 384
Az érintésvezérlés érzékenységének beállítása.................... 385
A fényképezőgép használatakor megszólaló hangjelzések
letiltása................................................................................... 386
Az akkumulátor információnak ellenőrzése............................ 387
f Érzékelőtisztítás............................................................. 391
A HDMI-kimenet felbontásának beállítása............................. 395
RAW-lejátszás HDR TV-n....................................................... 396
A felvételkészítéskor megjelenített információk
testreszabása......................................................................... 397
A felvételkészítési megjelenítési teljesítmény prioritásának
beállítása................................................................................ 402
A kereső megjelenítési formátumának beállítása................... 402
A megjelenítési mód beállítása.............................................. 403
Az exponálógomb működésének testreszabása.................... 404
1 Súgó................................................................................. 405
Vezeték nélküli funkciók beállítása......................................... 407
Képek ellátása a földrajzi helyet jelölő címkével.................... 411
R Többfunkciós zárolás beállítása................................... 416
w: Egyedi fényképezési módok tárolása................................ 417
A fényképezőgép visszaállítása az alapértelmezett
beállításokra........................................................................... 419
18
Tartalom
Szerzői jogi információk beállítása......................................... 420
Egyéb információk megtekintése........................................... 422
6
Wi-Fi (vezeték nélküli kommunikációs) funkciók
423
A Wi-Fi (vezeték nélküli kommunikáció) funkcióival
végezhető műveletek............................................................. 424
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül...................... 427
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül..... 461
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül......... 469
Képek küldése webszolgáltatásba......................................... 481
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon
keresztül................................................................................. 496
Újracsatlakozás Wi-Fi-n keresztül.......................................... 509
A csatlakozási beállítások módosítása vagy törlése.............. 513
A vezeték nélküli kommunikáció alapértelmezett
beállításainak visszaállítása................................................... 515
Info megjelenítése képernyő.................................................. 516
Hibaüzenetek kezelése.......................................................... 517
A vezeték nélküli kommunikációs funkcióhoz kapcsolódó
megjegyzések........................................................................ 528
Biztonság............................................................................... 530
Hálózati beállítások ellenőrzése............................................. 531
[Vez.nélküli komm. beállítások] képernyő.......................... 532
[Wi-Fi beállítások] képernyő................................................. 533
A virtuális billentyűzet használata.......................................... 534
Az IP-cím kézi beállítása........................................................ 535
19
Tartalom
Wi-Fi/Bluetooth állapotának megjelenítése............................ 537
7
Egyedi funkciók / Saját menü
539
Lapfülek: Testreszabás........................................................... 540
Az Egyedi funkciók beállításai................................................ 542
Műveletek testreszabása....................................................... 555
Lapfülek: Saját menü............................................................. 565
Tárolás a Saját menüben....................................................... 566
8
Referencia
571
A szoftver bemutatása............................................................ 572
Képek importálása számítógépre........................................... 574
Az akkumulátor töltése a fényképezőgépben........................ 576
A külső elemtartó használata................................................. 578
Hibaelhárítási útmutató.......................................................... 588
Hibakódok.............................................................................. 607
Teljesítményadatok................................................................ 608
Információk megjelenítése..................................................... 617
Tárgymutató........................................................................... 633
20
Funkciók tárgymutatója
Áramellátás
zz Az akkumulátor
töltése
B 40. oldal
zz Akkumulátor töltöttségi
szintje
B 49. oldal
zz Az akkumulátor információinak
ellenőrzése
B 387. oldal
zz Háztartási elektromos
aljzat
B 582. oldal
zz Gazdaságos mód B 376. oldal
zz Energiatakarékos
mód
B 377. oldal
Kártyák
zz Formázás
B 373. oldal
zz Zárkioldás kártya
nélkül
B 118. oldal
zz A videofelvétellel kompatibilis
kártyák
B 611. oldal
Objektív
zz Felhelyezés
B 50., 52. oldal
zz Eltávolítás
B 51., 53. oldal
zz Zárkioldás objektív
nélkül
B 551. oldal
Alapbeállítások
zz Nyelv
B 383. oldal
zz Dátum/Idő/Zóna
B 380. oldal
zz Hangjelzés
B 386. oldal
zz Szerzői jogi
információk
B 420. oldal
zz Minden fényképezőgép-beállítás
törlése
B 419. oldal
Kereső
zz Dioptriakorrekció B 54. oldal
zz Információk megjelenítése
a keresőben
B 397. oldal
zz Kereső függőleges
megjelenítése
B 399. oldal
zz Kereső megjelenítési
formátuma
B 402. oldal
Képernyő
zz Változtatható
képszög
zz Érintésvezérlés
zz Színtónus
zz Fényerő
zz Megjelenítési
beállítások
zz Elektronikus
horizont
zz Súgó
B 47. oldal
B 67. oldal
B 379. oldal
B 378. oldal
B 403. oldal
B 397. oldal
B 405. oldal
AF
zz AF-művelet
B 262. oldal
zz AF-módszer
B 265. oldal
zz AF-pont
kiválasztása
B 271. oldal
zz AF-keretméret
B 276. oldal
zz Szemérzékelő AF B 277. oldal
zz Folyamatos AF
B 278. oldal
zz Érintéses és
áthúzásos AF
B 279. oldal
zz MF kontúrkiemelés
beállítása
B 283. oldal
zz Fókusz segéd
B 284. oldal
zz AF-funkciók
testreszabása
B 288. oldal
zz Kézi
fókuszbeállítás
B 281. oldal
zz Elektronikus kézi
fókusz
B 293. oldal
21
Funkciók tárgymutatója
Fénymérés
zz Mérési mód
Fényképezés
B 152. oldal
Felvételkészítési mód
zz Felvételkészítési
mód
B 144. oldal
zz Önkioldó
B 147. oldal
zz Csendes ÉK felvétel B 150. oldal
zz Csendes felvétel B 151. oldal
zz Maximális
sorozatfelvétel
B 77. oldal
Képrögzítés beállításai
zz Mappa létrehozása/
kiválasztása
B 365. oldal
zz Fájlszámozás
B 367. oldal
Képminőség
zz Képminőség
B 75. oldal
zz Dual Pixel RAW
B 78. oldal
zz Vágás/képarány B 80. oldal
zz ISO-érzékenység
(állóképek)
B 83. oldal
zz Képstílus
B 88. oldal
zz Fehéregyensúly B 97. oldal
zz Auto Lighting Optimizer
(Auto megvilágítás
optimalizálás)
B 104. oldal
zz Zajcsökkentés nagy
ISO-érzékenység
esetén
B 105. oldal
zz Zajcsökkentés hosszú
expozíciók esetén B 107. oldal
zz Csúcsfény árnyalat
elsőbbség
B 109. oldal
zz Az objektívtorzítás
korrekciója
B 110. oldal
zz A villódzás
csökkentése
B 115. oldal
zz Színtér
B 117. oldal
22
zz Felvételi mód
B 70. oldal
zz HDR mód
B 161. oldal
zz Többszörös
expozíció
B 166. oldal
zz Bulb időzítő
B 159. oldal
zz Mélységélességelőnézet
B 137. oldal
zz Távkioldó
B 176. oldal
zz Távvezérlés
B 174. oldal
• Párosítás
B 408. oldal
zz Gyorsvezérlés
B 68. oldal
zz Érintéses kioldás B 130. oldal
zz Nagyított nézet
B 273. oldal
zz Rácsmegjelenítés B 399. oldal
zz Fénykép-információ
megjelenítése
B 397. oldal
zz Megjelenítési
beállítások
B 403. oldal
zz Többfunkciós
zárolás
B 60. oldal
zz Hibakódok
B 607. oldal
Expozíció
zz Expozíciókompenzáció
B 154. oldal
zz Expozíciókompenzáció
kézi és automatikus
ISO-beállítással
B 139. oldal
zz AEB
B 155. oldal
zz AE-rögzítés
B 157. oldal
zz Biztonsági eltolás B 545. oldal
zz Expozíciószimuláció
B 120. oldal
Funkciók tárgymutatója
Vaku
zz Külső vaku
B 177. oldal
zz Vaku-expozíciókompenzáció
B 177. oldal
zz FE-rögzítés
B 177. oldal
zz Vaku
funkcióbeállítások B 182. oldal
zz Egyedi vakufunkciók
beállítása
B 187. oldal
Videofelvétel
zz Felvétel automatikus
expozícióval
B 209. oldal
zz Felvételkészítés záridőelőválasztással
B 210. oldal
zz Felvételkészítés rekeszelőválasztással
B 211. oldal
zz Felvétel kézi
expozícióval
B 213. oldal
zz ISO-érzékenység
(videó)
B 246. oldal
zz Servo AF használata
videóhoz
B 286. oldal
zz Servo AF használata
videóhoz – követési
érzékenység
B 291. oldal
zz Servo AF használata videóhoz –
sebesség
B 292. oldal
zz Videofelvétel
minősége
B 192. oldal
zz 24,00p
B 198. oldal
zz Nagy képfrekvencia B 199. oldal
zz Felvétel
videovágással
B 219. oldal
zz HDR-videó
B 222. oldal
zz Time-lapse videó B 224. oldal
zz Canon Log
B 236. oldal
zz Hangfelvétel
B 202. oldal
zz Mikrofon
B 203. oldal
zz Szélzajszűrés
B 202. oldal
zz Csillapítás
B 203. oldal
zz Időkód
B 205. oldal
zz Automatikus
lassúzár
B 248. oldal
zz 1/8-os lépésenként B 249. oldal
zz HDMI-kimenet
B 251. oldal
zz Felvételek készítése
távvezérléssel
B 245. oldal
Megjelenítés
zz Képmegtekintési idő B 118. oldal
zz Egyképes
megjelenítés
B 304. oldal
zz Fénykép-információ
megjelenítése
B 305. oldal
zz Rácsmegjelenítés B 305. oldal
zz Érintésvezérelt
megjelenítés
B 306. oldal
zz Lejátszási adatok
kijelzése
B 307. oldal
zz Indexképes
megjelenítés
B 310. oldal
zz Képek tallózása
(Ugrásmegjelenítés) B 311. oldal
zz Képkeresési feltételek
megadása
B 313. oldal
zz Nagyított nézet
B 315. oldal
zz Kép elforgatása
B 317. oldal
zz Védelem
B 318. oldal
zz Értékelés
B 321. oldal
zz Videolejátszás
B 325. oldal
zz Videók első és utolsó jelenetének
kivágása
B 327. oldal
zz Képkocka
mentése (4K)
B 329. oldal
zz Diavetítés
B 331. oldal
zz Képek megtekintése
tv-készüléken
B 333. oldal
zz Törlés
B 335. oldal
23
Funkciók tárgymutatója
Képszerkesztés
zz RAW-képek
feldolgozása
zz JPEG-képek
átméretezése
zz JPEG-képek
vágása
Vezeték nélküli funkciók
B 339. oldal
B 345. oldal
B 346. oldal
Képátvitel/Kijelölés nyomtatásra
zz Képek átvitele számítógépre/
FTP-szerverre
B 348. oldal
zz Kijelölés nyomtatásra
(DPOF)
B 353. oldal
zz Fotókönyv
beállítása
B 357. oldal
Testreszabás
zz Egyedi funkciók
(C.Fn)
B 542. oldal
zz Műveletek
testreszabása
B 555. oldal
zz Saját menü
B 566. oldal
zz Egyedi fényképezési
mód
B 417. oldal
Érzékelőtisztítás és portalanítás
zz Érzékelő tisztítása B 391. oldal
zz Portörlési adatok
hozzáfűzése
B 121. oldal
zz Kézi
érzékelőtisztítás B 393. oldal
Szoftver
zz Letöltés és
telepítés
zz Szoftverkezelési
kézikönyvek
24
B 572. oldal
B 573. oldal
zz Csatlakozás
okostelefonhoz
B 427. oldal
zz Képek automatikus küldése
okostelefonra
B 446. oldal
zz Távvezérlés
(EOS Utility)
B 461. oldal
zz Képek automatikus küldése
számítógépre
B 466. oldal
zz Nyomtatás
Wi-Fi-nyomtatóról B 469. oldal
zz Feltöltés webes
szolgáltatásba
B 481. oldal
zz Vezeték nélküli beállítások
törlése
B 515. oldal
Biztonsági utasítások
A termék biztonságos üzemeltetése érdekében mindenképp olvassa el
ezeket az utasításokat.
Kövesse ezeket az utasításokat annak érdekében, hogy
megakadályozza a készülék működtetőjét vagy Önt ért sérülést.
FIGYELMEZTETÉS:
Súlyos sérülés vagy halál
kockázatát jelzi.
oo A készüléket kisgyermekektől tartsa távol.
A felhasználó nyaka köré tekeredő szíj fulladást okozhat.
A fényképezőgépek alkatrészei és tartozékai veszélyt okoznak, ha lenyelik őket.
Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
Az akkumulátor lenyelése vészhelyzetnek minősül. Lenyelés esetén azonnal forduljon
orvoshoz.
oo Csak a jelen kezelési kézikönyvben meghatározott tápforrásokat használjon
a készülékkel.
oo Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a készüléket.
oo Ne tegye ki a terméket erős rázkódásnak vagy vibrációnak.
oo Ne érintse meg az elérhető belső alkatrészeket.
oo Bármilyen szokatlan körülmény – például füst vagy furcsa szag – észlelése esetén
hagyja abba a készülék használatát.
oo Ne használjon szerves oldószereket, például alkoholt, benzint vagy hígítót a termék
tisztítása során.
oo Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje nedvesség. Ne helyezzen idegen tárgyat
vagy folyadékot a készülékbe.
oo Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol éghető gázok lehetnek jelen.
Ez áramütést okozhat, illetve robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.
oo Objektívsapka nélkül ne hagyja az objektívet vagy az objektívvel felszerelt
fényképezőgépet.
Az objektív összegyűjtheti a fényt, és ez tüzet okozhat.
oo Ne érintse meg az elektromos aljzathoz csatlakozó készüléket villámmal kísért
viharok közben.
Ellenkező esetben áramütést szenvedhet.
oo Tartsa be a következő utasításokat olyankor, ha kereskedelmi forgalomban elérhető
elemeket vagy a tartozék akkumulátoregységet használja.
• Csak a megfelelő készülékhez előírt elemeket/akkumulátoregységeket használja.
• Ne fűtse az elemeket/akkumulátoregységeket, és ne tegye ki tűz hatásának őket.
• Ne töltse fel az elemeket/akkumulátoregységeket nem előírt akkumulátortöltővel.
• Ne tegye ki a csatlakozókat por hatásának, és ne hagyja, hogy fémtűkkel vagy
fémtárgyakkal kerüljenek érintkezésbe.
• Ne használjon szivárgó elemeket/akkumulátoregységeket.
• Az elemek/akkumulátoregységek ártalmatlanításakor ragassza le az érintkezőket
szalaggal vagy más módon.
Ez áramütést okozhat, illetve robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.
Ha az elem/akkumulátorcsomag szivárog, és az anyag hozzáér a bőréhez vagy
ruházatához, öblítse le az érintett területet alaposan folyó vízzel. Szembe kerülés
esetén öblítse ki a szemet alaposan bőséges tiszta folyó vízzel, és azonnal kérjen
orvosi segítséget.
25
Biztonsági utasítások
oo Tartsa be a következő utasításokat akkumulátortöltő vagy hálózati adapter
használata esetén.
• Rendszeresen távolítsa el a felgyülemlett port a tápcsatlakozóról és az elektromos
aljzatról egy száraz kendő segítségével.
• Ne dugja be vagy húzza ki a készüléket nedves kézzel.
• Ne használja a készüléket, amennyiben a tápcsatlakozó nincs teljes mértékben
bedugva az elektromos aljzatba.
• Ne tegye ki a tápcsatlakozót és a csatlakozókat por hatásának, és ne hagyja, hogy
fémtűkkel vagy fémtárgyakkal kerüljenek érintkezésbe.
oo Ne érintse meg az akkumulátortöltőt vagy az elektromos aljzathoz csatlakozó
készüléket villámmal kísért viharok közben.
oo Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ne sértse meg, törje meg, illetve módosítsa
a tápkábelt.
oo Ne tekerje a készüléket ruhába vagy más anyagba olyankor, amikor az használatban
van, illetve röviddel a használat után, amennyiben a készülék még meleg.
oo Ne húzza ki a készüléket a tápkábelnél fogva.
oo Ne hagyja bedugva a tápforrásba a készüléket hosszabb időn keresztül.
oo Ne töltse az akkumulátorokat az 5–40 °C-os hőmérséklet-tartományon kívül.
Ez áramütést okozhat, illetve robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.
oo Ne hagyja, hogy a termék a használat során huzamosabb ideig a bőre azonos
pontjához érjen.
Ez alacsony hőmérsékleten bekövetkező égési sérülést okozhat, beleértve a bőrpírt és
a bőr felhólyagosodását is, még akkor is, ha a termék nem érződik forrónak. Ha nagyon
meleg helyen használja a terméket, továbbá ha keringési zavarban szenved vagy
kevésbé érzékeny a bőre, akkor állvány használata javasolt.
oo Kövesse a megfelelő jelzéseket, és kapcsolja ki a készüléket olyan helyeken, ahol
tiltott a használata.
Ellenkező esetben az elektromágneses hullámok miatt más berendezések tévesen
működhetnek, sőt, akár balesetek is történhetnek.
oo A tűz, a túlzott melegedés, a vegyszerszivárgás és a robbanás elkerülése érdekében
tartsa be a következő biztonsági előírásokat:
• Ne helyezze be az akkumulátort fordított pólusokkal a készülékbe.
oo A kábeleket ne hagyja hőforrások közelében.
A hő miatt a kábel deformálódhat, szigetelése megolvadhat, és ez tüzet vagy áramütést
okozhat.
oo Ne villantsa a vakut autót vagy egyéb járművet vezető személyre.
Balesetet okozhat.
oo Ne használja vagy tárolja a készüléket poros vagy nedves helyen. Ehhez hasonlóan
az akkumulátort távol kell tartani a fémtárgyaktól, és a védőfedéllel együtt kell tárolni
őket a rövidzárlat megelőzése érdekében.
Ezzel megakadályozható a tűz, az égési sérülés, a túlzott melegedés és az áramütés is.
oo A tűz és áramütés elkerülése érdekében tartsa be a következő biztonsági utasításokat:
• Ne csatlakoztasson túl sok tápcsatlakozót ugyanarra az elektromos kimenetre.
• Ne használjon olyan kábelt, amely törött vagy a szigetelése sérült.
oo Az akkumulátort soha ne csatlakoztassa közvetlenül elektromos aljzatra vagy gépkocsi
szivargyújtójának csatlakozójára.
Az akkumulátor ennek hatására szivároghat, felmelegedhet vagy fel is robbanhat, tüzet,
égési vagy egyéb sérülést okozva ezzel.
oo Mielőtt kisgyerek használná a terméket, egy felnőttnek alaposan el kell magyaráznia
a készülék használatát. A termék használata során a gyermeket felügyelni kell.
A termék nem megfelelő használata áramütést vagy sérülést okozhat.
26
Biztonsági utasítások
ÓVINTÉZKEDÉS:
Sérülés veszélyét jelzi.
oo Ne villantsa a vakut a közelben állók szemébe.
A vaku bánthatja a szemet.
oo A szíjat csak a testen szabad használni. Ha a szíjat egy másik, kampóra csatlakozó
készülékre vagy más tárgyra akasztja, azzal károsíthatja a készüléket. Emellett ne
rázza meg a készüléket, és ne is tegye ki erős ráhatásnak.
oo Ne fejtsen ki erős nyomó hatást az objektívre, és ne hagyja, hogy egy tárgy hozzá
ütődjön.
Ellenkező esetben személyi sérülés vagy a készülék károsodása következhet be.
oo A vaku villantása során magas hőmérséklet keletkezik. Tartsa az ujjait és más
testrészeit távol a vakuegységtől a képek készítése során.
Ellenkező esetben égési sérülések következhetnek be, illetve meghibásodhat a vaku.
oo Ne hagyja a készüléket olyan helyeken, amelyek szélsőségesen magas vagy
alacsony hőmérsékletűek.
Ellenkező esetben a készülék szélsőségesen forróvá vagy hideggé válhat, és égési
vagy egyéb sérülést szenvedhet, aki hozzáér.
oo Csak megfelelően stabil állványhoz rögzítse a készüléket.
oo Ne szállítsa a készüléket az állványára erősítve.
Ellenkező esetben sérülés vagy baleset következhet be.
oo Ne nézze a képernyőt vagy a keresőt hosszú időn keresztül.
Ellenkező esetben a mozgásszervi betegségekéihez hasonló tünetek jelentkezhetnek.
Ilyenkor ne használja tovább a készüléket, és pihenjen egy kicsit, mielőtt újrakezdené
a használatát.
oo Ne érintse meg a készüléken belül lévő alkatrészeket.
Ellenkező esetben megsérülhet.
27
Kezelési óvintézkedések
A fényképezőgép ápolása
zz Ez a fényképezőgép precíziós eszköz. Ne ejtse le, illetve óvja
a fizikai erőhatásoktól.
zz A fényképezőgép nem vízálló, és víz alatt nem használható.
zz A fényképezőgép por- és cseppállóságának lehető legjobb
megőrzése érdekében csukja le megfelelően a csatlakozófedelet,
az akkumulátorrekesz fedelét, a kártyanyílás fedelét és minden más
fedelet.
zz A fényképezőgépet úgy tervezték meg, hogy por- és cseppálló
legyen, és ne kerülhessen a belsejébe véletlenül a ráeső homok, por,
kosz vagy víz, ám lehetetlen a kosz, por, víz vagy só bejutásának
teljes mértékű megakadályozása. Amennyire csak lehetséges, ne
hagyja, hogy kosz, por, víz vagy só kerüljön a fényképezőgépre.
zz Ha víz kerül a fényképezőgépre, törölje le egy száraz és tiszta
kendővel. Ha kosz, por vagy só kerül a fényképezőgépre, törölje le
egy nedves, jól kifacsart kendővel.
zz Ha jelentősen koszos vagy poros környezetben használja
a fényképezőgépet, az a hibás működéséhez vezethet.
zz Javasolt a fényképezőgép megtisztítása a használatot követően.
Ha kosz, por, víz vagy só marad a fényképezőgépen, az hibás
működéshez vezethet.
zz Ha véletlenül vízbe ejti a fényképezőgépet, vagy attól tart, hogy
nedvesség (víz), kosz, por vagy só került a belsejébe, azonnal
forduljon a legközelebbi Canon szervizközponthoz.
zz Soha ne hagyja a fényképezőgépet erős mágneses mező, például
mágnes vagy elektromotor közelében. Ne hagyja a fényképezőgépet
semmilyen erős rádióhullámokat sugárzó berendezés, például
nagyobb antenna közelében sem. Az erős mágneses mező
a fényképezőgép hibás működését és a képadatok károsodását
okozhatja.
zz Ne tegye ki a fényképezőgépet erős hő hatásának, ne hagyja
például tűző napon álló gépkocsiban. A magas hőmérséklet miatt
a fényképezőgép hibásan működhet.
zz A fényképezőgép precíziós elektronikus áramköröket tartalmaz.
Soha ne kísérelje meg a fényképezőgépe szétszerelését.
28
Kezelési óvintézkedések
zz Ne akadályozza a redőny működését ujjaival vagy más tárgyakkal.
Ez hibás működéshez vezethet.
zz Kereskedelmi fogalomban kapható légfúvóval távolítson el
minden port az objektívről, a keresőről stb. Ne használjon szerves
oldószereket tartalmazó tisztítószereket a fényképezőgépváz vagy
az objektív tisztításához. Makacs szennyeződés esetén vigye
a fényképezőgépet a legközelebbi Canon szervizközpontba.
zz Ne érintse meg kézzel a fényképezőgép elektromos érintkezőit.
Így megakadályozhatja azok korrodálódását. Az érintkezők
korrodálódása a fényképezőgép meghibásodását okozhatja.
zz Ha a fényképezőgép hideg környezetből hirtelen meleg helyiségbe
kerül, pára csapódhat le a fényképezőgépen és a belső
alkatrészeken. A lecsapódás megakadályozásához előbb helyezze
a fényképezőgépet szigetelt műanyag tasakba, és hagyja, hogy
alkalmazkodjon a melegebb hőmérséklethez, mielőtt kivenné
a tasakból.
zz Ha pára csapódik le a fényképezőgépen, ne használja.
Ezzel elkerülhető a fényképezőgép károsodása. Páralecsapódás
esetén vegye le az objektívet, távolítsa el a kártyát és az
akkumulátort a fényképezőgépből, és a készülék használata előtt
várja meg, amíg a nedvesség elpárolog.
zz Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a fényképezőgépet, vegye
ki belőle az akkumulátort, és a fényképezőgépet tárolja hűvös,
száraz, jól szellőző helyen. A fényképezőgép tárolása közben is
nyomja meg néhányszor az exponálógombot a fényképezőgép
működőképességének ellenőrzéséhez.
zz Ne tárolja a fényképezőgépet olyan helyen, ahol rozsdásodást és
korróziót okozó vegyszerek találhatók, például sötétkamrában vagy
vegyi laboratóriumban.
zz Ha a fényképezőgép hosszabb ideig nem volt használatban, az újbóli
használat előtt ellenőrizze az összes funkciót. Ha a fényképezőgép
egy ideig nem volt használatban, vagy ha fontos eseményt kell
rögzíteni – például külföldi út előtt –, ellenőriztesse a fényképezőgép
megfelelő működését a legközelebbi Canon szervizközponttal, vagy
ellenőrizze saját maga.
zz Hosszú ideig tartó folyamatos felvétel vagy állókép-/videofelvétel
esetén a fényképezőgép felforrósodhat. Ez nem utal hibás
működésre.
zz Ha a képterületen vagy annak közelében nagy fényerejű fényforrás
található, szellemképek jelentkezhetnek.
29
Kezelési óvintézkedések
Képernyő, kereső és LCD-panel
zz Annak ellenére, hogy a képernyő és a kereső nagy pontosságú
technológiával, több mint 99,99%-nyi hasznos képponttal készül,
előfordulhat 0,01%-nyi nem tökéletesen működő, továbbá néhány
fekete, vörös vagy más színű pont. Ez nem utal hibás működésre.
Ezek nem befolyásolják a rögzített kép minőségét.
zz Ha a képernyő hosszabb időn át bekapcsolt állapotban van,
akkor beéghet, ami azt jelenti, hogy az ábrázolt kép árnyékként
megmarad. Ez azonban csak ideiglenes jelenség, amely megszűnik,
ha a fényképezőgépet néhány napig nem használják.
zz Hidegben a képernyő némileg lassúnak tűnhet, magas
hőmérsékleten pedig feketének. Az állapot szobahőmérsékleten
helyreáll.
Zár
zz A zár lamellái kopottá válhatnak a zár működtetésétől, azonban ez
nem jelent meghibásodást.
Kártyák
A kártya és a rajta tárolt adatok védelme érdekében ügyeljen az
alábbiakra:
zz Ne ejtse le és ne hajlítsa meg a kártyát; tartsa szárazon. Ne tegye ki
túlzott erőhatásnak, ütésnek vagy rázkódásnak.
zz Ne érjen a kártya elektronikus érintkezőihez ujjal vagy fémtárgyakkal.
zz Ne ragasszon címkét és más jelölőt a kártyára.
zz Ne tárolja vagy használja a kártyát erős mágneses sugárzást
kibocsátó eszköz, például tv-készülék, hangszórók vagy mágnes
közelében. Kerülje azokat a helyeket is, ahol statikus elektromosság
van jelen.
zz Ne hagyja a kártyát közvetlen napsugárzásnak kitéve vagy hőforrás
közelében.
zz A kártyát tokban tárolja.
zz Ne tárolja a kártyát forró, poros vagy nedves helyen.
Objektív
zz Ha leveszi az objektívet a fényképezőgépről,
a felület és az elektromos érintkezők (1)
sérülésének megelőzése érdekében a hátsó
végével felfelé tegye le az objektívet, és helyezze
fel a hátsó objektívsapkát.
30
(1)
A fényképezőgép részei
(1)
(12)
(13)
(14)
(2)
(15)
(3)
(4)
(5)
(16)
(17)
(6)
(7)
(18)
(19)
(8)
(20)
(21)
(9)
(22)
(10)
(11)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
<W> gomb
Videofelvétel gomb
<6> Főtárcsa
<B> Többfunkciójú gomb
Exponálógomb
<U> LCD-panel infováltás/
megvilágítás gomb
(7) AF-segédfény/önkioldó/
távvezérlés lámpája
(8) Markolat (akkumulátorrekesz)
(9) Egyenáramú adapter
kábelnyílása
(10) Érintkezők
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
Objektívfoglalat
Vakuszinkron-érintkezők
Vakupapucs
RF objektív illesztési jelzése
Hangszóró
<V> Fókuszsíkjel
Pánttartó
Mikrofon
Redőny/képérzékelő
Objektívkioldó gomb
Objektívrögzítő csap
Vázsapka
31
A fényképezőgép részei
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
(9)
(5)
(10)
(15)
(11)
(16)
(17)
(12)
(18)
(19)
(13)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Szemkagyló
Kereső
Dioptriakorrekciós gomb
Tápkapcsoló
Csatlakozófedél
LCD-panel
<R> Többfunkciós zárolás
gombja
(8) <5> Gyorsvezérlő tárcsa
(9) <p> AF-indítás gomb
(10) Kereső érzékelője
32
(11) <B> Info gomb
(12) Elérésjelző fény
(13) <Q/0> Gyorsvezérlés gomb/
Beállítógomb
(14) <M> Menü gomb
(15) <F> Távvezérlő-csatlakozó
(16) <g> Digitális csatlakozó
(17) <Y> Külső mikrofon
BEMENETI csatlakozója
(18) <D> HDMI mini
KIMENETI csatlakozó
(19) <n> Fejhallgató-csatlakozó
A fényképezőgép részei
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(14)
(15)
(16)
(17)
Érintkezőfedél
Tartozékillesztési furat
Képernyő
Állványfoglalat
<W><X><Y><Z>: <V>
nyílgombok
Sorozatszám
<x> Lejátszás gomb
<B> Többfunkciós sáv
<A> AE-rögzítés/FE-rögzítés
gombja
(13)
(10) <S/u> AF-pont/Index/
Nagyítás/Kicsinyítés gomb
(11) Pánttartó
(12) Kártyanyílás fedele
(13) Kártyanyílás
(14) Akkumulátorrekesz fedelének
zárja
(15) Akkumulátorrekesz fedele
(16) <L> Törlés gomb
(17) Tartozékillesztési furat
33
A fényképezőgép részei
LCD-panel
Példa a kijelzőre
A megjelenített információ
a fényképezőgép állapotától függ.
Az ikonokkal kapcsolatos részletes
információkat a 617. oldalon olvashat.
A keresőben látható információk megjelenítése
Példa a kijelzőre
34
A megjelenített információ
a fényképezőgép állapotától függ.
A fényképezőgép részei
LC-E6E akkumulátortöltő
Töltő az LP-E6N/LP-E6 akkumulátoregységhez (40. oldal).
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
Töltésjelző lámpa
Akkumulátoregység-nyílás
Tápkábel
Tápkábel-csatlakozó
(2)
(4)
35
A fényképezőgép részei
A szíj csatlakoztatása
Fűzze át alulról a szíj végét
a fényképezőgép pánttartó fülén.
Ezután fűzze át a pánt csatján az ábrán
látható módon. Húzza meg a szíjat
a holtjáték megszüntetéséhez, és
ellenőrizze, hogy a szíj nem szabadul-e
ki a csatból.
36
A fényképezőgép részei
A kábelvédő használata
A fényképezőgép számítógéphez való csatlakoztatásához használja
a mellékelt interfészkábelt vagy eredeti Canon kábelt használjon.
Az interfészkábel csatlakoztatásakor használja a mellékelt
kábelvédőt. A kábelvédő használatával megakadályozhatja a kábel
véletlen kihúzódását és a csatlakozó károsodását.
A mellékelt interfészkábel és Canon HDMI-kábel (külön kapható)
használata
1
2
(1)
(2)
3
4
(3)
5
(1)
(2)
(3)
(4)
Kábelvédő
Kapocs
Mellékelt interfészkábel
HDMI-kábel (külön
kapható)
(4)
37
A fényképezőgép részei
Opcionális Canon interfészkábel használata
Eredeti Canon interfészkábel (külön
kapható) használata esetén vezesse át
a kábelt a kapcson (5), mielőtt a kapcsot
a kábelvédőhöz erősítené.
(5)
ooHa a kábelvédő nélkül csatlakoztatja az interfészkábelt, megsérülhet
a digitális csatlakozó.
ooEllenőrizze, hogy az interfészkábel megfelelően csatlakozik-e a digitális
csatlakozóhoz.
Azt javasoljuk, hogy a fényképezőgépet HTC-100 HDMI-kábellel (külön
kapható) csatlakoztassa a tv-készülékhez. A kábelvédőt a HDMI-kábel
csatlakoztatásakor is használja.
38
1
Előkészítés és
alapvető műveletek
Ez a fejezet a fényképezés előkészítő lépéseit, illetve
a fényképezőgép kezelésének alapjait mutatja be.
39
Az akkumulátor töltése
le az akkumulátor tartozék
1 Válassza
védőfedelét.
be teljesen az
2 Helyezze
akkumulátort a töltőbe.
zz Az akkumulátor eltávolításához
végezze el a fenti lépéssel ellentétes
műveletet.
fel az akkumulátort.
3 Töltse
zz Csatlakoztassa a hálózati kábelt
a töltőhöz, és dugja be a az
elektromos aljzatba.
ggAz újratöltés automatikusan elindul,
és a töltést jelző lámpa narancssárgán
villog.
40
Az akkumulátor töltése
Töltési szint
0–49%
50–74%
Szín
Narancs
75% vagy több
Teljesen feltöltött
Töltésjelző lámpa
Kijelzés
Másodpercenként egyszer villan fel
Másodpercenként kétszer villan fel
Másodpercenként háromszor villan fel
Zöld
Bekapcsolva
zz A teljesen lemerült akkumulátor újratöltése körülbelül
2 óra 30 percet vesz igénybe szobahőmérsékleten (23 °C).
Az akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő jelentősen függ
a környezeti hőmérséklettől és az akkumulátor maradék
kapacitásától.
zz Az alacsony hőmérsékleten (5–10 °C) végzett töltés biztonsági
okokból hosszabb ideig tart (legfeljebb kb. 4 óráig).
41
Az akkumulátor töltése
zz Az akkumulátor a megvásárláskor nincs teljesen feltöltött
állapotban.
Használat előtt töltse fel az akkumulátort.
zz Az akkumulátor feltöltését a használat napján vagy egy nappal előtte
végezze el.
A feltöltött akkumulátor tárolás közben is fokozatosan merül, illetve
csökken a kapacitása.
zz Az akkumulátor feltöltése után távolítsa el azt a töltőből, a töltő
tápkábelét pedig húzza ki az elektromos aljzatból.
zz A védőfedél más irányba való felhelyezésével
jelezheti, hogy az akkumulátor töltött állapotban
van-e vagy sem.
Ha feltöltötte az akkumulátort, helyezze fel
a védőfedelet úgy, hogy az akkumulátor alakú
rés < > egy irányba nézzen az akkumulátoron
található kék matricával. Ha az akkumulátor lemerült, helyezze fel a
védőfedelet az ellenkező irányban.
zz Ha nem használja a fényképezőgépet, vegye ki az akkumulátort.
Ha az akkumulátor hosszabb ideig a fényképezőgépben marad, kis
mennyiségű áram szabadul fel, amely túlzott lemerülést és rövidebb
akkumulátor-élettartamot eredményez. Az akkumulátort mindig
ráhelyezett védőfedéllel tárolja. Ha az akkumulátor tárolására teljes
feltöltés után kerül sor, ezzel csökkenhet az akkumulátor teljesítménye.
zz Az akkumulátortöltő külföldön is használható.
Az akkumulátortöltő 100–240 V-os, 50/60 Hz frekvenciájú tápforrásról
is üzemeltethető. Szükség esetén használjon az adott országban vagy
területen érvényes előírásoknak megfelelő, kereskedelmi forgalomban
kapható csatlakozóadaptert. Az akkumulátortöltőhöz ne csatlakoztasson
semmilyen hordozható transzformátort. Ezzel ugyanis károsíthatja az
akkumulátortöltőt.
zz Ha az akkumulátor a teljes feltöltés után is gyorsan lemerül, az azt
jelenti, hogy élettartama végére ért.
Ellenőrizze az akkumulátor újratöltési teljesítményét (387. oldal), és
szerezzen be új akkumulátort.
ooA töltő tápcsatlakozójának kihúzását követően legalább 10 másodpercig
ne érjen hozzá a villásdugóhoz.
ooHa az akkumulátor maradék kapacitása (387. oldal) 94% vagy több,
nem tölti fel a töltő.
ooA mellékelt töltővel csak LP-E6N/LP-E6 típusú akkumulátor tölthető.
42
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
Helyezzen be egy teljesen feltöltött LP-E6N (vagy LP-E6)
akkumulátoregységet a fényképezőgépbe.
Behelyezés
el az akkumulátorrekesz
1 Csúsztassa
fedelének zárját, és nyissa fel
a fedelet.
be az akkumulátort.
2 Helyezze
zz Illessze be az akkumulátort az
elektromos érintkezőivel befelé.
zz Tolja be az akkumulátort, amíg az
a helyére nem kattan.
le a fedelet.
3 Csukja
zz Addig nyomja lefelé, amíg a helyére
kattan.
A fényképezőgép kizárólag LP-E6N vagy LP-E6 akkumulátorral
használható.
Eltávolítás
Nyissa fel a fedelet, és vegye ki az
akkumulátort.
zz Nyomja az akkumulátorrögzítő kart az
ábrán látható módon a nyíl irányába,
és vegye ki az akkumulátort.
zz A rövidzárlat megakadályozása
érdekében tegye a védőfedelet
(40. oldal) az akkumulátorra.
43
A kártya behelyezése és eltávolítása
Az elkészült képeket a fényképezőgép a kártyára menti.
Győződjön meg arról, hogy a kártya írásvédő kapcsolója (1) felfelé áll,
és így engedélyezve van az írás és a törlés
Behelyezés
el és nyissa fel
1 Csúsztassa
a fedelet.
(1)
be a kártyát.
2 Helyezze
zz Az ábrán látható módon a kártya
címkével jelzett oldalát fordítsa
maga felé, majd csúsztassa be
a kártyát, amíg az a helyére nem
kattan.
le a fedelet.
3 Csukja
zz Zárja be a fedelet, és csúsztassa el
az ábrán látható nyíl irányába addig,
amíg a helyére nem kattan.
44
A kártya behelyezése és eltávolítása
Eltávolítás
ki a fedelet.
1 Nyissa
zz Kapcsolja a tápkapcsolót <2>
(1)
állásba.
zz Ellenőrizze, hogy az elérésjelző
fény (1) kialudt-e, majd nyissa fel
a fedelet.
zz Ha a képernyőn a [Mentés...] felirat
látható, csukja le a fedelet.
ki a kártyát.
2 Vegye
zz Óvatosan nyomja be a kártyát, majd
engedje el, hogy az kilökődjön.
zz Egyenesen húzza ki a kártyát, majd
csukja le a fedelet.
A kártya formázása
Ha a kártya új, vagy korábban másik fényképezőgéppel vagy
számítógéppel formázta (inicializálta), akkor formázza a kártyát ezzel
a fényképezőgéppel (373. oldal).
ooA készíthető képek száma többek között a kártya fennmaradó
kapacitásától, a képminőség beállításaitól, valamint az ISOérzékenységtől is függ.
ooHa az [z1: Zárkioldás kártya nélkül] beállításnál a [Tilt] lehetőséget
állítja be, a kártya behelyezése nélkül nem tud felvételt készíteni
(118. oldal).
45
A kártya behelyezése és eltávolítása
ooHa az elérésjelző fény világít vagy villog, az azt jelzi, hogy a képek
kártyára való írása, kártyáról történő olvasása, törlése vagy adatok
átvitele van folyamatban. Ilyenkor ne nyissa fel a kártyanyílás
fedelét. Továbbá ne tegye a következőket, ha az elérésjelző fény
világít vagy villog. Ellenkező esetben megsérülhetnek a képadatok,
illetve a kártya vagy a fényképezőgép.
• A kártya eltávolítása.
• Az akkumulátor eltávolítása.
• A fényképezőgép rázása vagy ütögetése.
• Tápkábel kihúzása, illetve csatlakoztatása (háztartási elektromos
aljzat (külön vásárolható meg) kiegészítők használata esetén).
ooHa a kártyán már vannak képek, akkor lehet, hogy a képek számozása
nem 0001-től kezdődik (367. oldal).
ooHa a képernyőn a kártyával kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg, vegye
ki, majd helyezze ismét vissza a kártyát. Ha a hiba továbbra is fennáll,
helyezzen be másik kártyát.
Ha a kártyán található összes képet át tudja vinni a számítógépre,
tegyen így, majd formázza a kártyát a fényképezőgéppel (373. oldal).
Ezután lehet, hogy a kártya visszaáll normál állapotra.
ooNe érintse meg a kártya érintkezőit ujjal vagy fémtárgyakkal. Ne hagyja,
hogy por vagy víz érje az érintkezőket. Ha szennyeződés tapad az
érintkezőkre, érintkezési hiba léphet fel.
ooMultimédiás (MMC) kártyák használata tilos. (Ebben az esetben
a fényképezőgép a kártyával kapcsolatos hibaüzenetet jelenít meg.)
ooUHS-II microSDHC-/SDXC-kártyák microSD–SD adapterrel történő
használata nem javasolt. UHS-II kártyák használata esetén SDHC-/
SDXC-kártyákat használjon.
46
A képernyő használata
A képernyő iránya és szöge módosítható.
1 Hajtsa ki a képernyőt.
el a képernyőt.
2 Forgassa
zz A kihajtott képernyő felfelé vagy
180°
90°
175°
lefelé, illetve 180°-ban a fotótéma felé
is elfordítható.
zz A jelzett szög csak hozzávetőleges
érték.
maga felé.
3 Fordítsa
zz Normál esetben úgy használja
a fényképezőgépet, hogy a képernyő
ön felé nézzen.
ooNe forgassa el erővel a képernyőt, és ne fejtsen ki túl nagy erőt
a forgástengelyre (csuklópántra).
ooHa a fényképezőgép csatlakozójába kábel van bedugva, a kihajtott
képernyő forgatási szöge korlátozott.
ooHa nem használja a fényképezőgépet, csukja be k úgy, hogy a képernyőt
úgy, hogy az befelé nézzen. Ez védelmet biztosít a kijelzőnek.
ooHa a képernyő a fényképezőgép előtt lévő téma felé néz, a téma
tükörképe jelenik meg a képernyőn (a bal és a jobb oldal felcserélődik).
47
A fényképezőgép bekapcsolása
zz <1>
Bekapcsolja a fényképezőgépet,
amelynek során a redőny nyílásának
hangja hallható. RF-objektív
használata esetén a rekesz nyílásának
hangja is hallható.
zz <2>
Kikapcsolja a fényképezőgépet,
amelynek során a redőny
záródásának hangja hallható. Ha nem
használja a fényképezőgépet, állítsa
a tápkapcsolót ebbe a helyzetbe.
RF objektív használata esetén
a rekesz zárásának hangja is hallható.
A dátum, az idő és az időzóna beállítása
Amikor a fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik a dátum/idő/
időzóna beállítására szolgáló képernyő, a 380. oldalon írtak alapján
állítsa be azok értékét.
A kijelző nyelvének módosítása
A kijelző nyelvének módosításához lásd: 383. oldal.
Automatikus érzékelőtisztítás
zz Amikor <2> állásba helyezi a tápkapcsolót, a készülék
automatikusan elvégzi az érzékelőtisztítást. (Egy kis zaj is
hallható.) Az érzékelő tisztítása közben a képernyőn a <f>
ikon látható. Ha azt szeretné, hogy a fényképezőgép akkor is
elvégezze az automatikus érzékelőtisztítást, amikor <1> állásba
állítja a tápkapcsolót, végezze el a szükséges beállításokat
a [53: Érzékelő tisztítása] menüpontban (392. oldal).
zz Ha rövid idő alatt többször <1>, illetve <2> helyzetbe állítja
a tápkapcsolót, előfordulhat, hogy a <f> ikon nem jelenik meg.
Ez normális jelenség, nem jelent hibás működést.
Ha akkor helyezi <2> állásba a tápkapcsolót, amikor a rendszer épp
képet rögzít a kártyára, megjelenik a [Mentés...] felirat, és a fényképezőgép
csak akkor kapcsol ki, ha befejeződött a kép kártyára rögzítése.
48
A fényképezőgép bekapcsolása
z Akkumulátortöltés-jelző
Ha a tápkapcsoló <1> helyzetben van, az akkumulátor töltöttségi
szintjét hatféle ikon jelezheti. A villogó akkumulátor ikon <b> azt
jelzi, hogy az akkumulátor rövidesen lemerül.
Kijelzés
Szint (%)
100–70
69–50
49–20
19–10
9–1
0
Kijelzés
Szint (%)
ooA következők műveletek az akkumulátor gyorsabb lemerülését
eredményezik:
• Ha hosszabb ideig tartja félig lenyomva az exponálógombot.
• Ha gyakran bekapcsolja az AF funkciót, de nem készít képet.
• Ha az objektív Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkcióját használja.
• Ha a Wi-Fi funkciót vagy a Bluetooth-funkciót használja.
ooA készíthető felvételek száma a mindenkori felvételi körülményektől
függően csökkenhet.
ooAz objektív működtetését az akkumulátor végzi. Egyes objektívek
gyorsabban merítik az akkumulátort, mint mások.
ooAlacsony környezeti hőmérséklet esetén a felvétel akkor sem feltétlenül
készíthető el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.
Az akkumulátor állapotának ellenőrzésével kapcsolatban lásd az
[53: Akku info] menüt (387. oldal).
49
Objektív csatlakoztatása és levétele
Objektív csatlakoztatása
le a sapkákat.
1 Vegye
zz Vegye le a hátsó objektívsapkát és
a vázsapkát az ábrán látható nyilak
irányába elfordítva.
az objektívet.
2 Csatlakoztassa
zz Igazítsa egymáshoz az objektíven
és a fényképezőgépen látható vörös
illesztési jelzéseket, és forgassa el
az objektívet az ábrán látható nyíl
irányába, amíg a helyére nem kattan.
az objektív
3 Állítsa
fókuszmódkapcsolóját <AF>
állásba.
zz Az <AF> automatikus fókuszálást
jelent.
zz Az <MF> kézi fókuszálást jelent.
Az autofókusz ilyenkor nem működik.
zz A fókuszmódkapcsoló nélküli
RF‑objektívek esetén állítsa be
az [AF] vagy [MF] lehetőséget
a fényképezőgép menüjében,
az [21: Fókuszmód] pontnál.
4 Vegye le az elülső objektívsapkát.
50
Objektív csatlakoztatása és levétele
Az objektív eltávolítása
Az objektívkioldó gomb
megnyomása közben fordítsa el
az objektívet az ábrán látható nyíl
irányába.
zz Fordítsa el az objektívet, amíg
megakad, majd vegye le.
zz Tegye rá a hátsó objektívsapkát az
eltávolított objektívre.
ooNe nézzen az objektíven keresztül közvetlenül a napba. Ez a látás
elvesztését is eredményezheti.
ooObjektív felhelyezésekor és leszerelésekor állítsa a fényképezőgép
tápkapcsolóját <2> állásba.
ooHa az objektív elülső része (élességállító gyűrű) automatikus fókuszálás
közben forog, ne érintse meg a forgó részt.
Az objektív használatával kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg az
objektív kezelési kézikönyvét (4. oldal).
Hasznos tippek a piszok és a por elkerüléséhez
ooAz objektívek cseréjét gyorsan, és olyan helyen végezze, ahol minimális
a pormennyiség.
ooHa a fényképezőgépet objektív nélkül tárolja, a vázsapkát helyezze fel
a fényképezőgépre.
ooTávolítsa el a port a vázsapkáról, mielőtt felhelyezné.
51
EF/EF-S objektívekfelhelyezése és
eltávolítása
Az EF és EF-S objektívek az opcionális EF-EOS objektívadapterrel
használhatók. A fényképezőgép nem használható EF-M
objektívekkel.
Objektív csatlakoztatása
le a sapkákat.
1 Vegye
zz Vegye le a hátsó objektívsapkát és
a vázsapkát az ábrán látható nyilak
irányába elfordítva.
(1)
(2)
az objektívet az
2 Csatlakoztassa
adapterhez.
zz Igazítsa egymáshoz az objektíven
és az adapteren látható vörös
illesztési jelzéseket, és forgassa el
az objektívet az ábrán látható nyíl
irányába, amíg a helyére nem kattan.
(1)
(2)
(3)
(3)
Vörös jelzés
Fehér jelzés
az adaptert
3 Csatlakoztassa
a fényképezőgéphez.
zz Igazítsa egymáshoz az adapteren
és a fényképezőgépen látható vörös
illesztési jelzéseket (3), és forgassa
el az objektívet az ábrán látható nyíl
irányába, amíg a helyére nem kattan.
52
EF/EF-S objektívekfelhelyezése és eltávolítása
az objektív
4 Állítsa
fókuszmódkapcsolóját <AF>
állásba.
zz Az <AF> automatikus fókuszálást
jelent.
zz Az <MF> kézi fókuszálást jelent. Az
autofókusz ilyenkor nem működik.
5 Vegye le az elülső objektívsapkát.
Az objektív eltávolítása
1
Az objektívkioldó gomb megnyomása
közben fordítsa el az adaptert az
ábrán látható nyíl irányába.
zz Fordítsa el az adaptert, amíg
megakad, majd vegye le
a fényképezőgépről.
el az objektívet az
2 Távolítsa
adapterről.
zz Tartsa lenyomva az adapter
objektívkioldó gombját, és fordítsa el
az objektívet az óramutató járásával
ellentétes irányba.
zz Fordítsa el az objektívet, amíg
megakad, majd vegye le.
zz Tegye rá a hátsó objektívsapkát az
eltávolított objektívre.
Az objektívvel kapcsolatos óvintézkedésekért lásd: 51. oldal.
53
A kereső használata
Az aktiváláshoz nézzen át a keresőn. A megjelenítést csak
a képernyőre vagy csak a keresőre is korlátozhatja (403. oldal).
Kereső élességének beállítása
Forgassa el a dioptriakorrekciós
gombot.
zz A kereső kijelzőjének élesítéséhez
forgassa balra vagy jobbra a gombot.
ooA kereső és a fényképezőgép kijelzője egyidejűleg nem lehet aktív.
ooEgyes képarány-beállítások esetén a képernyő alsó és felső részén
vagy bal és jobb szélén fekete sávok jelennek meg. Ezeket a területeket
a fényképezőgép nem rögzíti a felvételen.
54
Alapvető műveletek
A fényképezőgép tartása
zzA képernyő megtekintése felvételkészítés közben
Felvételkészítés közben megdöntheti a képernyőt a beállítások
elvégzéséhez. Ezzel kapcsolatban részletes információt
a 47. oldalon olvashat.
Normál szög
Alacsony szög
Magas szög
zzFelvételkészítés a keresőn keresztül
Éles képek készítéséhez úgy tartsa a fényképezőgépet, hogy az
minimális mértékben remegjen.
Vízszintes fényképezés
Függőleges fényképezés
1. Jobb kézzel erősen fogja meg a fényképezőgép markolatát.
2. Az objektív alját a bal kezével tartsa.
3. Pihentesse a jobb keze mutatóujját az exponálógombon.
4. Karját és könyökét kissé szorítsa a testéhez.
5. Stabil alapállás eléréséhez egyik lábát helyezze kissé a másik elé.
6. A fényképezőgépet kissé nyomja az arcához, és nézzen a keresőbe.
55
Alapvető műveletek
Exponálógomb
Az exponálógomb két lépésben nyomható le. Először lenyomható félig.
Majd lenyomhatja teljesen.
Félig történő lenyomás
Ez a művelet aktiválja az automatikus
fókuszbeállítást és az automatikus
expozíciót, amely beállítja a záridőt és
a rekeszt.
Az expozíció beállítása (a záridő és
a rekesz) kb. 8 másodpercig (vagy
a mérési időzítőhöz beállított ideig)
megjelenik a képernyőn, a keresőben
vagy az LCD-panelen.*
* A mérési időzítő alapértelmezett beállítása
8 másodperc.
Teljes lenyomás
Ezzel a művelettel a fényképezőgép
elkészíti a felvételt.
zzA fényképezőgép bemozdulásának megelőzése
A kézben tartott készülék expozíció pillanatában történő
elmozdulását a fényképezőgép bemozdulásának nevezzük.
Ez elmosódott képeket eredményezhet. A készülék bemozdulásának
megelőzése érdekében ügyeljen az alábbiakra:
●●Tartsa stabilan a fényképezőgépet.
●●Az automatikus fókuszáláshoz nyomja le félig az exponálógombot,
majd lassan nyomja le teljesen a kép rögzítéséhez.
ooHa az exponálógombot úgy nyomja le teljesen, hogy előzőleg nem
nyomta le félig, illetve ha előbb félig, majd azonnal teljesen lenyomja azt,
a fényképezőgép egy pillanatot vár a kép elkészítése előtt.
ooAz exponálógomb félig történő lenyomása akkor is fényképezési
állapotba állítja a gépet, ha éppen a menüben van, vagy képeket
tekint meg.
56
Alapvető műveletek
<W> MODE gomb
Beállíthatja a felvételi módot.
Nyomja meg a <W> gombot, fordítsa
el a <6> tárcsát, majd válassza ki
a felvételi módot.
Az állókép- és videofelvétel közötti
váltáshoz nyomja meg a <W>, majd
az <B> gombot.
<p> AF-indítás gomb
Ugyanolyan hatása van, mint ha [t],
[d], [s], [f], [a] vagy [BULB]
felvételi módban félig nyomva tartaná az
exponálógombot.
<B> Többfunkciójú gomb
Az <B> gomb megnyomásával
és a <5> tárcsa elforgatásával
beállíthatja az ISO érzékenységet,
a felvételkészítési módot, az AFműveletet, a fehéregyensúlyt és a vakuexpozíciókompenzációt.
57
Alapvető műveletek
<6> Főtárcsa
(1) Nyomjon meg egy gombot, majd
forgassa el a <6> tárcsát.
Nyomjon meg egy gombot (például
a <W> vagy <B> gombot), majd
forgassa el a <6> tárcsát.
Ha félig lenyomja az exponálógombot,
a fényképezőgép visszaáll a felvételre
kész állapotba.
(2) Csak a <6> tárcsát forgassa el.
A képernyőt, a keresőt vagy az LCDpanelt nézve forgassa el a <6>
tárcsát.
Ezzel a tárcsával választhatja ki
a záridőt, a rekeszt stb.
Az 1. lépés akkor is elvégezhető, ha a vezérlőket zárolta a többfunkciós
zárolás használatával (60. oldal).
58
Alapvető műveletek
<5> Gyorsvezérlő tárcsa
(1) Nyomjon meg egy gombot, majd
forgassa el a <5> tárcsát.
Nyomjon meg egy gombot (például
a <W> vagy <B> gombot), majd
forgassa el a <5> tárcsát.
Ha félig lenyomja az exponálógombot,
a fényképezőgép visszaáll a felvételre
kész állapotba.
(2) Csak a <5> tárcsát forgassa el.
A képernyőt, a keresőt vagy az LCDpanelt nézve forgassa el a <5>
tárcsát.
Használatával beállíthatja az
expozíciókompenzáció értékét,
a rekeszbeállítást kézi exponáláshoz stb.
Az 1. lépés akkor is elvégezhető, ha a vezérlőket zárolta a többfunkciós
zárolás használatával (60. oldal).
59
Alapvető műveletek
<R> Többfunkciós zárolás gombja
A [56: Többfunkciós zárolás] lehetőség
beállításával és a <R> gomb
megnyomásával megakadályozhatja, hogy
a főtárcsa, a gyorsvezérlő tárcsa, az M-Fn
sáv, a vezérlőgyűrű vagy az érintőképernyős
kijelző használatával véletlenül módosítsa
a beállításokat. A vezérlők feloldásához
nyomja meg ismét a <R> gombot.
A [56: Többfunkciós zárolás] részleteivel
kapcsolatban lásd: 416. oldal.
<U> LCD-panel infováltás/megvilágítás gomb
zz A <U> gomb minden egyes
megnyomásával módosulnak az LCDpanelen megjelenő információk.
zz Az LCD-panel megvilágításához
tartsa nyomva a <U> gombot (9).
Bulb expozíció közben az exponálógomb teljes lenyomása teljes mértékben
kikapcsolja az LCD-panel megvilágítását.
<T> Vezérlőgyűrű
60
A rekeszérték alapértelmezés szerint
beállítható az RF objektívek vagy
a bajonettadapterek vezérlőgyűrűjének
elforgatásával, miközben félig lenyomja
az exponálógombot [t], [f], [a]
vagy [BULB] módban. Egyébként
hozzárendelhet egy másik funkciót
a vezérlőgyűrűhöz a műveleteknek
a [84: Tárcsák testreszabása]
(555. oldal) részben való
testreszabásával.
Alapvető műveletek
<m> M-Fn (Többfunkciós) sávM
A <m> sáv sepréséhez és annak két
oldalán történő koppintáshoz gyakran
használt funkciókat rendelhet hozzá.
Alapértelmezett beállítás szerint egyetlen
funkció sincs hozzárendelve.
Közvetlenül a vásárlást követően, illetve
ha egy funkció sincs hozzárendelve,
az [84: M-Fn sáv testreszabása]
menüképernyőt a <m> bal oldalára
koppintva érheti el. A beállítási képernyő
megnyitásához válassza az [Igen]
lehetőséget (561. oldal).
Alapvető műveletek
Seprés
A <m> sáv megérintése után húzza el
balra a sávon az ujját jobbra vagy balra.
Koppintás (bal oldal)
Érintse meg a <m> bal oldalát, majd
azonnal emelje fel az ujját.
Koppintás (jobb oldal)
Érintse meg a <m> jobb oldalát, majd
azonnal emelje fel az ujját.
Ha a <m> megérintése után nem mozdítja el azonnal az ujját,
a fényképezőgép elveti a műveletet.
61
Alapvető műveletek
INFO gomb
Az <B> gomb minden egyes
megnyomásával módosulnak
a képernyőn megjelenő információk.
Az alábbi mintaképernyők állóképek
felvételére vonatkoznak.
62
Menüműveletek és -beállítások
(1)
(2)
(3)
(6) (7)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
<M> gomb
<B> gomb
Képernyő
<V> nyílgombok
(5)
(6)
(7)
<0> gomb
Gyorsvezérlő tárcsa
Főtárcsa
[A] mód menüképernyője
* Az [A] módban bizonyos lapok és menüelemek nem jelennek meg.
63
Menüműveletek és -beállítások
A képernyő [t], [d], [s], [f], [a] és [BULB] módban
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Fő lapok
Alárendelt lapok
Menüelemek
z: Felvétel
2: Autofókusz
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
3 : Megjelenítés
5 : Beállítás
8 : Egyedi funkciók
9 : Saját menü
Menübeállítások
Menübeállítási eljárás
meg a menüképernyőt.
1 Jelenítse
zz Nyomja meg a <M> gombot.
lapot.
2 Válasszon
zz A fő lapok közötti váltáshoz nyomja
meg az <B> gombot.
zz A <6> tárcsa forgatásával
választhat alárendelt lapot.
zz A [z4] lap például ebben a
kézikönyvben a z (Felvételkészítés)
lap balról a negyedik pontjának [ ]
kiválasztásakor látható képernyőnek
felel meg.
64
Menüműveletek és -beállítások
a lehetőségek közül.
3 Válasszon
zz Forgassa el a <5> tárcsát egy elem
kiválasztásához, majd nyomja meg
a <0> gombot.
egy opciót.
4 Válasszon
zz A megfelelő opció kiválasztásához
forgassa el a <5> tárcsát.
zz Az aktuális beállítást kék szín jelzi.
meg az opciót.
5 Erősítse
zz Nyomja meg a <0> gombot
a beállításhoz.
ki a beállításból.
6 Lépjen
zz A befejezéshez és a felvételkészítés
megkezdéséhez nyomja meg
a <M> gombot.
ooA következő menüfunkciók leírása feltételezi, hogy már megnyomta
a <M> gombot, és ezzel megjelenítette a menüképernyőt.
ooMegérintheti a menüképernyőt is, vagy a <V> nyílgombokkal is
kezelheti a menüt.
ooA művelet elvetéséhez nyomja meg a <M> gombot.
65
Menüműveletek és -beállítások
Halványan megjelenő menüelemek
Példa: Csúcsfény árnyalat elsőbbség
A halványan megjelenő menüelemek
nem állíthatók be. A menüelem azért
jelenik meg halványan, mert egy másik
funkció beállítása letiltotta.
Az adott menüelemet letiltó funkciót
úgy tekintheti meg, hogy kiválasztja
a menüelemet, majd megnyomja
a <0> gombot.
Ha kikapcsolja a menüelemet letiltó
funkciót, a halványan megjelenő
menüelem újra beállítható lesz.
Nem minden halványan megjelenő menüelemnél tekintheti meg a letiltó
funkciót.
Az [56: Összes f.gépbeáll. törlése] paranccsal alapértelmezett
beállításokra állíthatja vissza a menüfunkciókat (419. oldal).
66
d Az érintőképernyő kezelése
A fényképezőgépet a képernyőn (érintőképernyős kijelzőn) történő
koppintással és elhúzással kezelheti.
Érintés
Mintaképernyő (Gyorsvezérlés)
zz Koppintson ujjával a képernyőre
(röviden érintse meg, majd emelje fel
az ujját).
zz Amikor például megérinti
a [Q] gombot, a gyorsvezérlés
képernyő jelenik meg. A [2] elem
megérintésével térhet vissza az
előzőleg megjelenített képernyőre.
Áthúzás
Mintaképernyő (Menüképernyő)
zz A képernyő megérintése közben
húzza el az ujját a képernyőn.
ooHa a [53: Hangjelzés] beállítás az [Érintse: ] lehetőségre van állítva,
nem lesz hangjelzés az érintéses vezérlés közben (386. oldal).
ooAz érintésvezérlés érzékenysége módosítható (385. oldal).
67
Q Gyorsvezérlés
A képernyőn megjelenő beállítások közvetlenül kiválaszthatók és
beállíthatók. Ez az úgynevezett gyorsvezérlés.
1 Nyomja meg a <Q> gombot (7).
ki egy beállítási elemet.
2 Válasszon
zz A <W> <X> gombokkal válasszon ki
egy elemet.
zz Amikor a bal oldalon látható képernyő
jelenik meg, a kiválasztáshoz
nyomja meg a <W> <X> <Y> <Z>
gombokat.
egy opciót.
3 Válasszon
zz A beállítás módosításához forgassa el
a <6> vagy a <5> tárcsát, vagy
használja a <Y> <Z> gombokat.
Egy gomb megnyomásával
is beállíthatók egyes funkciók
a műveletek végrehajtását követően.
zz A beállítás véglegesítéséhez
és az előző képernyőhöz való
visszatéréshez nyomja meg
a <0> gombot.
A gyorsvezérlési beállításokat a képernyőre koppintva is elérheti
(67. oldal).
68
2
Fényképezés
Ebben a fejezetben bemutatjuk a fényképezés módját,
valamint a Felvétel ([z]) lapon elérhető menübeállításokat.
zz Az oldalcím jobb felső sarkában látható M ikon azt jelzi,
hogy a funkció csak a [t], [d], [s], [f], [a] és
[BULB] módokban érhető el.
69
2
-1 Állóképek készítése
[Felvételi mód] beállítások állóképek esetén
Az állóképek készítésére való
felkészüléshez nyomja meg a <W>
gombot, majd a balra található [Felvételi
mód] képernyő eléréséhez nyomja meg
az <B> gombot.
[A] : Intelligens jelenetválasztó
automatika (123. oldal)
[t] : Rugalmas előválasztás
(140. oldal)
[d] : Program AE (132. oldal)
[s] : Záridő-előválasztás
(134. oldal)
[f] : Rekesz-előválasztás
(136. oldal)
[a] : Kézi expozíció (138. oldal)
[BULB]
: Bulb (158. oldal)
[w/x/y] : Egyedi fényképezési
mód (417. oldal)
70
Lapfülek: Állóképek rögzítése
zzFelvételkészítés 1
75. oldal
78. oldal
80. oldal
118. oldal
118. oldal
zzFelvételkészítés 2
110. oldal
179. oldal
zzFelvételkészítés 3
155. oldal
85. oldal
104. oldal
109. oldal
119. oldal
120. oldal
71
Lapfülek: Állóképek rögzítése
zzFelvételkészítés 4
97. oldal
100. oldal
102. oldal
117. oldal
88., 92., 95. oldal
zzFelvételkészítés 5
107. oldal
105. oldal
121. oldal
130. oldal
166. oldal
161. oldal
zzFelvételkészítés 6
159. oldal
115. oldal
151. oldal
150. oldal
149. oldal
72
Lapfülek: Állóképek rögzítése
[A] üzemmódban a következő képernyő jelenik meg.
zzFelvételkészítés 1
75. oldal
78. oldal
118. oldal
118. oldal
130. oldal
192. oldal
73
Funkciók tárgymutatója: Állóképek rögzítése
Felvételkészítési módok
zz [A] üzemmód
B 123. oldal
zz [t] üzemmód
B 140. oldal
zz [d] üzemmód
B 132. oldal
zz [s] üzemmód
B 134. oldal
zz [f] üzemmód
B 136. oldal
zz [a] üzemmód
B 138. oldal
zz [BULB] üzemmód B 158. oldal
Menük/Felvételkészítési
funkciók
zz Képminőség
B 75. oldal
zz Dual Pixel RAW
B 78. oldal
zz Vágás/képarány
B 80. oldal
zz ISO-érzékenység
(állóképek)
B 83. oldal
zz Képstílus
B 88. oldal
zz Fehéregyensúly
B 97. oldal
zz Egyedi
fehéregyensúly
B 100. oldal
zz A villódzás
csökkentése
B 115. oldal
zz Színtér
B 117. oldal
zz Zárkioldás kártya
nélkül
B 118. oldal
zz Képmegtekintési
idő
B 118. oldal
zz Mérési időzítő
B 119. oldal
zz Expozíciószimuláció
B 120. oldal
zz Portörlési adatok B 121. oldal
zz Érintéses kioldás B 130. oldal
zz Felvételkészítési
mód
B 144. oldal
zz Önkioldó
B 147. oldal
zz Csendes ÉK
felvétel
B 150. oldal
zz Csendes zár
B 151. oldal
zz Mérési mód
B 152. oldal
zz Expozíciókompenzáció
B 154. oldal
zz AEB
B 155. oldal
zz Auto Lighting Optimizer
(Auto megvilágítás
optimalizálás)
B 104. oldal
zz AE-rögzítés
B 157. oldal
zz Bulb időzítő
B 159. oldal
zz HDR mód
B 161. oldal
zz Zajcsökkentés nagy
ISO-érzékenység
esetén
B 105. oldal
zz Többszörös
expozíció
B 166. oldal
zz Zajcsökkentés hosszú
expozíciók esetén B 107. oldal
zz Távvezérlés
B 174. oldal
zz Távkioldó
B 176. oldal
zz Külső vaku
B 177. oldal
zz Fehéregyensúly-eltolás/
-sorozat
B 102. oldal
zz Csúcsfény árnyalat
elsőbbség
B 109. oldal
zz Az objektívtorzítás
korrekciója
B 110. oldal
74
zz Vaku
funkcióbeállítások B 179. oldal
zz Egyedi vakufunkciók
beállítása
B 187. oldal
A képminőség beállítása
Kiválaszthatja a képpontszámot és a képminőséget.
A JPEG-képminőségnél az alábbi beállítások közül választhat: 73,
83, 74, 84, 7a, 8a és b. A RAW-képminőségnél az alábbi
beállítások közül választhat: 1 és F.
ki a [z1: Képminőség]
1 Válassza
elemet.
meg a képminőséget.
2 Adja
zz A RAW minőség kiválasztásához
forgassa el a <6> tárcsát, és
válassza ki a JPEG-minőséget, majd
nyomja meg a <Y> <Z> gombot.
zz Nyomja meg a <0> gombot
a beállításhoz.
Az elérhető felvételek számára vonatkozóan a képminőség-beállítási
képernyőn látható [****] jelzés mindig a [Teljes képmezős] beállítás esetén
érvényes érték, a tényleges képarány-beállítástól függetlenül (80. oldal).
ooHa mind a RAW-, mind a JPEG-képeknél a [–] beállítás van megadva,
a készülék az 73 lehetőséget állítja be.
ooHa a RAW és a JPEG lehetőséget is bekapcsolja, a készülék minden
alkalommal mind a két képformátumban, a beállított minőséggel rögzíti
a kártyán ugyanazt a képet. A készülék ugyanazzal a fájlszámmal
tárolja a két képet (.JPG kiterjesztéssel a JPEG- és .CR3 kiterjesztéssel
a RAW-képek esetében).
oob 7 (Finom) minőségben készül.
ooA képminőségi ikonok jelentése: 1 RAW, F kompakt RAW, JPEG,
7 Finom, 8 Normál, 3 Nagy, 4 Közepes, 6 Kicsi.
75
A képminőség
RAW-képek
A RAW-kép a képérzékelő által továbbított nyers, digitális adatokká
alakított kimeneti adatokat jelenti. Ezeket a fényképezőgép változatlan
formában tárolja a kártyán. A következő minőségben készíthetők: 1
és F. A F minőségben készített RAW-képek mérete kisebb
a 1 minőségben készítettekénél.
A RAW-képek a [31: RAW képek feldolgozása] menüvel
feldolgozhatók (339. oldal), és JPEG-képként menthetők.
(Ahogy a 1 esetében, a F esetében is az összes JPEGméretbeállítás elérhető.) Mivel maga a RAW-kép nem változik,
különböző feldolgozási feltételekkel tetszőleges számú JPEG-kép
készíthető belőle.
A RAW-képek feldolgozásához használja a fényképezőgéphez
mellékelt Digital Photo Professional szoftvert (EOS-szoftver).
Különböző módosításokat végezhet a képeken a felhasználásuktól
függően, és JPEG vagy más típusú képeket generálhat, amelyek már
tükrözik a módosításokat.
RAW-képek feldolgozására szolgáló szoftver
ooA RAW-képek számítógépen történő megjelenítéséhez a Digital Photo
Professional (mostantól DPP, EOS-szoftver) használata ajánlott.
ooA DPP 4.x régebbi változatai nem képesek az ezzel a fényképezőgéppel
rögzített RAW-képek feldolgozására. Ha számítógépére a DPP 4.x
korábbi verziója van telepítve, szerezze be és telepítse a DPP
legújabb verzióját a Canon webhelyről a frissítéshez (572. oldal).
(A korábbi verzió a frissítés során felülírásra kerül.) Vegye figyelembe,
hogy a DPP 3.x és régebbi változatai nem képesek az ezzel
a fényképezőgéppel rögzített RAW-képek feldolgozására.
ooElképzelhető hogy egyes kereskedelmi forgalomban kapható szoftverek
nem képesek a fényképezőgéppel készített RAW-képek megjelenítésére.
A kompatibilitással kapcsolatos információkért lépjen kapcsolatba
a szoftver gyártójával.
76
A képminőség
Útmutatás a képminőség kiválasztásához
A fájlméretre, a készíthető képek számára, valamint a sorozatfelvételek
maximális számára vonatkozó útmutatásért lásd: 609. oldal.
Sorozatfelvételek maximális száma folyamatos felvételi
mód mellett
A maximálisan készíthető
sorozatfelvételek száma a felvételi
képernyő bal felső részén, valamint
a kereső jobb alsó részén látható.
Ha a sorozatban maximálisan készíthető
felvételek száma 99 vagy több,
a „99” szám jelenik meg.
Ha a sorozatfelvétellel maximálisan készíthető felvételek kijelzett értéke
„99”, az azt jelenti, hogy 99 vagy több felvételt készíthet folyamatosan.
Ha ez az érték eléri a 98-at, azt követően a tényleges érték jelenik meg.
A képernyőn és az LCD-panelen megjelenő [BUSY] felirat azt jelzi,
hogy a belső puffermemória megtelt, és a készülék ideiglenesen leállítja
a felvételkészítést. Ha leállítja a folyamatos felvételt, a sorozatfelvételek
maximális száma nagyobb lesz. Ha az összes rögzített kép kártyára írása
befejeződött, a folyamatos felvétel a 609. oldalon található táblázatban
felsorolt maximális sorozatfelvételi értékekig folytatható.
77
A Dual Pixel RAW felvétel beállítása
Ha a 1 vagy a F üzemmódban, e funkció bekapcsolása mellett
készít felvételeket, speciális Dual Pixel RAW-képeket fog kapni,
amelyek a képérzékelő által biztosított kétszeres képpont-információkat
fognak tartalmazni. Ezt Dual Pixel RAW felvételkészítésnek nevezzük.
Amikor feldolgozza ezeket a képeket az EOS fényképezőgépekhez
készült Digital Photo Professional szoftverben, a Dual Pixel adatok
segítségével részletesen beállíthatja a képélességet (a mélységadatok
segítségével), eltolhatja a fényképezőgép nézőpontját, valamint
eltüntetheti a szellemképeket.
Az eredmények a felvételi körülményektől függően változók
lehetnek, ezért a funkció használata előtt olvassa el a Digital
Photo Professional kezelési kézikönyvében a Dual Pixel RAW
jellemzőire és a képfeldolgozásra vonatkozó részeket.
ki a [z1: Dual Pixel RAW]
1 Válassza
lehetőséget.
az [Enged] parancsot.
2 Válassza
zz Nyomja le az <B> gombot,
és olvassa el a Súgó képernyőt
(405. oldal) a továbbhaladás előtt.
be a 1 vagy
3 Állítsa
a F képminőséget.
zz Állítsa be a 1, a 1+JPEG,
a F vagy a F+JPEG
képminőséget.
78
A Dual Pixel RAW felvétel beállítása
el a képet.
4 Készítse
ggA készülék Dual Pixel adatokat
tartalmazó RAW-képet (Dual Pixel
RAW-képet) fog készíteni.
ooHa a tápkapcsoló az <1> állásban van vagy a fényképezőgép
automatikus kikapcsolás után indult újra, az indítás több időt vesz
igénybe.
ooA folyamatos felvétel sebessége alacsonyabb lesz, ha a Dual Pixel RAW
funkció használatával készít képeket (144. oldal). Ebben az esetben
a maximális sorozatfelvétel érték is csökken.
ooA <o> felvételkészítési mód nem érhető el. Ha a <o> módot
választja ki, a készülék átvált a <i> beállításra.
ooA RAW és a RAW+JPEG típusú képeken jobban észrevehető lesz a zaj.
ooAz egy gombnyomásos képminőség-beállítás nem használható.
Dual Pixel RAW funkció által végzett korrekció mértéke
és hatása
ooA nagyobb objektív-rekeszérték növeli a korrekció mértékét és
hatásosságát.
ooNem garantálható, hogy a korrekció mértéke és hatásossága minden
objektív esetén és felvételi környezetben elegendő lesz.
ooA korrekció mértéke és hatásossága a fényképezőgép tájolásától
(függőleges vagy vízszintes) függően eltérő lehet.
ooNem garantálható, hogy a korrekció mértéke és hatásossága minden
felvételkészítési feltétel esetén elegendő lesz.
79
A Vágás/képarány beállításaN
Normál esetben az RF vagy EF objektíveknél a fényképezőgép a teljes
képmezős felvételkészítés esetén az érzékelő méretében (körülbelül
36,0x24,0 mm) rögzíti a képeket, de a kivágott felvételi módban
elkülönítheti és körülbelül 1,6-szorosra (APS-C méret) nagyíthatja a kép
közepét, mintha teleobjektívet használni, vagy a felvételkészítés előtt Ön
is megadhat egy, az adott helyzetnek leginkább megfelelő képarányt.
Az EF-S objektívek esetében a fényképezőgép a középen található 3:2‑es
képarányt rögzítik, körülbelül 1,6-szorosra nagyítva (APS-C méret).
ki a [z1: zVágás/
1 Válassza
képarány] lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Válassza a [Teljes képmezős],
[1,6x (vágás)], [1:1 (képarány)],
[4:3 (képarány)] vagy
a [16:9 (képarány)] lehetőséget.
zz Az EF-S objektívek esetében a
rendszer automatikusan beállítja
az [1,6x (vágás)] értéket, és más
lehetőséget nem is lehet választani.
zz Ha a felvételi terület kijelzésének
módosítása nélkül kíván továbblépni,
nyomja meg a <0> gombot, és
ugorjon a 4. lépésre.
ki a felvételi terület
3 Válassza
kijelzésének módját.
zz Amikor megjelenik a 2. lépésben
látható képernyő, nyomja meg
az <B> gombot.
zz Válassza ki az kijelzés módját, majd
nyomja meg a <0> gombot.
oo Az [1,6x (vágás)] lehetőség bekapcsolása, valamint EF-S objektívek használata
esetén a 74/84/7a/8a képminőség-beállítások nem érhetők el.
oo Ha a képminőséget a következők valamelyikére állítja: 74/84/7a/8a,
és kivágott felvételt készít, a készülék 73/83/b/b minőségű képeket fog
rögzíteni.
oo Ha EF-S objektívet használ, és az [1:1 (képarány)], a [4:3 (képarány)] vagy
a [16:9 (képarány)] lehetőséget választja, a készülék automatikusan törli a
beállítást, és 3:2-es képaránnyal, az [1,6x (vágás)] funkcióval fog rögzíteni.
80
A Vágás/képarány beállítása
Példák a különböző
beállításokra
Y beállítás
használata
U beállítás vagy EF-S
objektív használata
el a képet.
4 Készítse
zz Ha az [1,6x (vágás)] értéket
állította be vagy EF-S objektívet
használ, a rendszer egy körülbelül
1,6-szorosra nagyított képet fog
megjeleníteni.
zz Ha az [1:1 (képarány)],
a [4:3 (képarány)] vagy
a [16:9 (képarány)] beállítást
választja, a rendszer a fekete vonalak
közötti vagy a kiemeléssel ellátott
területet fogja rögzíteni.
V és S beállítása
esetén
W és R beállítása
esetén
81
A Vágás/képarány beállítása
ooHa be van kapcsolva az [1,6x (vágás)] funkció, vagy EF-S objektívet
használ, RAW-felvételkészítés esetén a készülék nem rögzíti
a kivágott területen kívüli részt.
ooA [Felvételi terület] beállításnak nincs hatása, ha be van kapcsolva az
[1,6x (vágás)] funkció, vagy ha EF-S objektívet használ.
ooAz [85: Vágási adatok hozzáadása] funkció csak a [Teljes
képmezős] beállítás engedélyezése esetén érhető el.
ooA külső Speedlite vakuk nem használják az [z1: zVágás/képarány]
beállítást az automatikus vakunagyítás (automatikus vakuhatóterületbeállítás) alapjául.
ooHa szeretne többet megtudni a bekapcsolt képkivágás vagy beállított
képarány esetén használandó képpontszámról, olvassa el a 610. oldalt.
ooA képkivágás funkció használata vagy a képarány beállítása esetén
a készülék függőlegesen és vízszintesen is körülbelül 100%-os
képmezőt (lefedettséget) használ.
ooHa be van állítva a képarány, a készülék hozzáfűzi a képarányadatokat
a RAW-képekhez, amelyeket teljes méretben készít el. A RAW-képek
megjelenítésekor felvételkészítés során használt képterületet vonalak
jelzik. Ne feledje, hogy a diavetítések során csak a felvétel során
használt képterület látható (331. oldal).
82
i: Az ISO-érzékenység beállítása állóképek
eseténN
Az ISO-érzékenységet (a képérzékelő fényérzékenységét) a környezet
megvilágítási szintjéhez kell beállítani. [A] üzemmódban az ISOérzékenység beállítása automatikus (608. oldal).
A videofelvétel során használt ISO-érzékenységgel kapcsolatos
információkért lásd a 614. oldalt.
meg az <B> gombot
1 Nyomja
(9).
zz Amikor megjelent a kép a képernyőn,
nyomja meg a <B> gombot.
ki a megfelelő ISO2 Válassza
érzékenységet.
zz Forgassa el a <5> tárcsát a kívánt
ISO-érzékenység beállításához.
be az ISO-érzékenységet.
3 Állítsa
zz A beállításhoz forgassa el a <6>
tárcsát.
zz Az ISO-érzékenység ISO 100
és 40000 között állítható, 1/3-os
lépésekben.
zz Az ISO érzékenység automatikus
beállításához válassza az [AUTO]
lehetőséget.
zz Az Automatikus ISO-tartománnyal
kapcsolatos részletes tudnivalókat
lásd a 608. oldalon.
Ha szeretné az L-ről (ISO 50-ekvivalens) a H1-re (ISO 51200-ekvivalens)
vagy a H2-re (ISO 102400-ekvivalens) kiterjeszteni az elérhető ISOérzékenységet, módosítsa az [z3: zISO-érzékenység beállításai] alatti
[ISO érz. tart.] beállítást (85. oldal).
83
Az ISO-érzékenység beállítása állóképek esetén
Útmutató az ISO-érzékenység beállításához
zz Az alacsony ISO-érzékenység csökkenti a zajt, de növeli
a fényképezőgép/tárgy bemozdulásának kockázatát és bizonyos
felvételkészítési feltételek mellett csökkenti az élességi területet
(kisebb mélységélességet eredményez).
zz A magas ISO-érzékenység lehetővé teszi a rossz fényviszonyok
közötti felvételkészítést, a nagyobb élességi terület (nagyobb
mélységélesség) beállítását, valamint hosszabb vaku-hatótávolság
alkalmazását, de növelheti a zajt a képeken.
ooMivel a H1 (ISO 51200-ekvivalens), valamint a H2
(ISO 102400-ekvivalens) beállítás is kiterjesztett ISO-érzékenységi
beállítás, ezeknél szembetűnőbb lesz a zaj (fénypontok, sávok stb.) és
a rendellenes színek észrevehetőségének mértéke, a felbontás pedig
kisebb lesz a normál beállítások esetében megszokottnál.
ooMivel az L (ISO 50 értéknek megfelelő) kiterjesztett ISO-érzékenységi
beállítás, a dinamikatartomány némileg szűkebb lesz a normál
beállítások esetében megszokottnál.
ooHa a [z3: Csúcsfény árnyalat elsőbbség] beállítása [Enged] vagy
[Speciális] (109. oldal), az L (ISO 50-ekvivalens), ISO 100/125/160,
H1 (ISO 51200-ekvivalens), valamint a H2 (ISO 102400-ekvivalens)
beállítás nem választható.
ooNagy ISO-érzékenységgel, magas hőmérsékleten, hosszú expozícióval
vagy többszörös expozícióval történő felvételkészítés esetén a zaj
(nagyobb szemcsék, fénypontok, sávok stb.), a rendellenes színek és
a színeltolás nagyobb mértékben észrevehetővé válnak.
ooKülönösen nagy zajt okozó felvételi körülmények (pl. a nagy ISOérzékenység, a magas hőmérséklet és a hosszú expozíció kombinációja)
esetén előfordulhat, hogy a készülék nem tudja megfelelően rögzíteni
a képeket.
ooNagy ISO-érzékenységgel és vakuval készített felvételeknél a felvétel
túlexponált lehet.
84
Az ISO-érzékenység beállítása állóképek esetén
Az ISO-érzékenységtartomány manuálisan állítható
tartományának beállítása
Megadhatja az ISO-érzékenységtartomány manuálisan állítható
tartományát (alsó és felső határértékét). Az alsó határérték az L
(ISO 50 értéknek megfelelő) és H1 (ISO 51200 értéknek megfelelő)
beállítások közötti tartományban, a felső határérték pedig az
ISO 100 és H2 (ISO 102400 értéknek megfelelő) beállítások közötti
tartományban adható meg.
ki az [z3: zISO1 Válassza
érzékenység beállításai]
lehetőséget.
ki az [ISO érz. tart.]
2 Válassza
lehetőséget.
meg az alsó határértéket.
3 Adja
zz Válassza ki a Minimum mezőt, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz Válassza ki az ISO-érzékenységet,
majd nyomja meg a <0> gombot.
meg a felső határértéket.
4 Adja
zz Válassza ki a Maximum mezőt, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz Válassza ki az ISO-érzékenységet,
majd nyomja meg a <0> gombot.
5 Válassza az [OK] billentyűt.
85
Az ISO-érzékenység beállítása állóképek esetén
Az ISO-érzékenység beállítása az automatikus ISObeállításhoz
Az automatikus ISO-érzékenység tartományát ISO 100 és ISO 40000
között állíthatja be. A minimális értéket ISO 100 és 25600 között,
a maximális értéket pedig ISO 200 és 40000 között adhatja meg.
ki az [Autom. tartomány]
1 Válassza
lehetőséget.
meg az alsó határértéket.
2 Adja
zz Válassza ki a Minimum mezőt, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz Válassza ki az ISO-érzékenységet,
majd nyomja meg a <0> gombot.
meg a felső határértéket.
3 Adja
zz Válassza ki a Maximum mezőt, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz Válassza ki az ISO-érzékenységet,
majd nyomja meg a <0> gombot.
4 Válassza az [OK] billentyűt.
A [Minimum] és a [Maximum] beállítások az ISO-érzékenység biztonsági
eltolásaként (545. oldal) is szolgálnak.
86
Az ISO-érzékenység beállítása állóképek esetén
A minimális záridőérték beállítása az automatikus ISObeállításhoz
Beállíthatja a minimális záridőt annak érdekében, hogy a zársebesség
ne legyen túl lassú az automatikus ISO-beállításhoz.
Ez különösen [d] és [f] módban jelent hasznos megoldást,
abban az esetben, ha nagy látószögű objektívvel készít felvételt
mozgó témáról, illetve ha teleobjektívet használ. Segít csökkenteni
a fényképezőgép bemozdulását és a téma elmosódását.
ki a [Minimális záridő]
1 Válassza
lehetőséget.
Automatikus beállítás
meg a kívánt minimális záridőt.
2 Adja
zz Válassza ki az [Automatikus] vagy
a [Kézi] módot.
zz Az [Automatikus] beállítás választása
esetén a <6> tárcsa forgatásával
állítsa be a kívánt (kisebb vagy nagyobb)
záridőt a normál záridőhöz képest, majd
nyomja meg a <0> gombot.
Manuális beállítás
zz [Kézi] módban a <6> tárcsa
forgatásával válassza ki a záridőt,
majd nyomja meg a <0> gombot.
ooHa az [Autom. tartomány] beállítással megadott maximális ISOérzékenységgel nem érhető el a megfelelő expozíció, a készülék
a [Minimális záridő] beállításnál hosszabb záridő beállításával igyekszik
elérni a normál expozíciót.
ooVakus fényképezés és videofelvétel esetén ezt a funkciót a készülék
nem használja.
Ha az [Automatikus(Normál)] beállítás van megadva, a minimális záridő
az objektív fókusztávolságának reciproka lesz. A [Hosszabb] beállítástól a
[Rövidebb] beállítás felé tett minden lépés egy lépésnyi záridőnek felel meg.
87
A képstílus kiválasztásaN
Az előre beállított képstílusok egyikének kiválasztásával egyszerűen
beállíthatja a saját fényképészeti kifejezésmódjához vagy a témához
leginkább illő képjellemzőket.
Az [A] módban a fényképezőgép automatikusan az [D]
(Automatikus) értéket állítja be.
ki a [z4: Képstílus]
1 Válassza
lehetőséget.
egy képstílust.
2 Válasszon
zz Válasszon egy képstílust, majd
nyomja meg a <0> gombot.
88
A képstílus kiválasztása
A képstílusok jellemzői
zz[D] Automatikus
A színtónus automatikusan a jelenetnek megfelelő beállítást kapja.
Különösen a kék égbolt, a zöld tájak, valamint az alkonyi, kültéri és
természetfotók színei lesznek élénkek.
Ha az [Automatikus] beállítással nem érhető el a kívánt színtónus,
válasszon másik képstílust.
zz[P] Normál
A kép élénk színekben, éles körvonalakkal jelenik meg. Ez egy
általános képstílus, amely a legtöbb helyzetben alkalmazható.
zz[Q] Portré
Szép bőrtónushoz. A kép lágyabb tónust kap. Portréhoz megfelelő.
A [Színtónus] módosításával (93. oldal) beállíthatja a bőr
színének árnyalatát.
zz[R] Tájkép
Élénk kék és zöld színek jeleníthetők meg, és nagyon éles képek
rögzíthetők. Látványos tájképek készítéséhez használható.
zz[u] Finom részletek
A téma részletes körvonalainak és finom textúrájának
bemutatásához. A színek élénkek lehetnek.
zz[S] Semleges
A kép számítógépes feldolgozásához ideális. Közepes fényerejű
és telítettségű, természetes hatású színekkel rendelkező és finom
árnyalatú képek rögzítéséhez.
89
A képstílus kiválasztása
zz[U] Élethű
A kép számítógépes feldolgozásához ideális. Ha a téma rögzítésére
napfényben, 5200 K színhőmérséklet alatt kerül sor, a színt
a készülék úgy állítja be, hogy megfeleljen a téma színméréssel
megállapított színének. Közepes fényerejű és telítettségű, finom
árnyalatú képek rögzítéséhez.
zz[V] Egyszínű
Fekete-fehér képekhez.
Az [Egyszínű] képstílussal rögzített JPEG-képekből nem lehet színes
képeket előállítani.
zz[W] Saját beállítás 1–3
Ezekhez a beállításokhoz tetszés szerint módosított alapstílust,
például [Portré] vagy [Tájkép], képstílusfájlt stb. regisztrálhat
(95. oldal). Bármelyik még nem beállított felhasználói képstílus
esetén a képeket ugyanolyan tulajdonságbeállításokkal rögzíti
a készülék, mint a [Normál] mód alapértelmezett beállításai esetén.
90
A képstílus kiválasztása
Szimbólumok
A képstílus-kiválasztó képernyőn ikonok érhetők el az [Erősség],
a [Finomság], a [Képélesség] és a [Kontraszt] beállítás [Küszöb]
paramétere, illetve más beállítások számára. A számok azt jelölik, hogy
az adott képstílushoz melyik beállítás van megadva.
Szimbólumok
g
h
i
j
k
l
Képélesség
A Erősség
B Finomság
C Küszöb
Kontraszt
Telítettség
Színtónus
Szűrőeffektus (Egyszínű)
Színezés (Egyszínű)
Videó készítése közben a [Képélesség] funkció [Finomság] és [Küszöb]
paramétere esetében egy csillag „*” jelenik meg. A [Finomság] és
a [Küszöb] paraméter videókra nem alkalmazható.
91
A képstílusok testreszabásaN
A képstílusokat egyedi igényeinek megfelelően át is alakíthatja.
A képstílusok számos beállítását módosíthatja, például: [Kontraszt]
vagy [Képélesség] ([Erősség], [Finomság] és [Küszöb]).
Az eredmény ellenőrzése érdekében készítsen próbafelvételeket.
Az [Egyszínű] beállítás testreszabásáról a 94. oldalon olvashat.
ki a [z4: Képstílus]
1 Válassza
lehetőséget.
egy képstílust.
2 Válasszon
zz Válassza ki a beállítani kívánt
képstílust, majd nyomja meg az
<B> gombot.
a lehetőségek közül.
3 Válasszon
zz Válassza ki a kívánt elemet (például
a [Képélesség] alatti [Erősség]
lehetőséget), majd nyomja meg
a <0> gombot.
zz A beállításokról és hatásukról
a következő oldalon olvashat.
92
A képstílusok testreszabása
be a kívánt elemet.
4 Állítsa
zz Adja meg az effektus erősségét, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz A <M> gomb megnyomásával
mentheti a beállítást, és visszatérhet
a képstílus-kiválasztó képernyőhöz.
ggAz alapértelmezéstől eltérő értékű
beállítások kék színnel jelennek meg.
Beállítások és hatásuk
g
h
i
j
Képélesség
A Erősség
1
B Finomság*
2
C Küszöb*
Kontraszt
Telítettség
Színtónus
0: Gyenge körvonal
1: Finom
1: Alacsony
-4: Kis kontraszt
-4: Kis telítettség
-4: Vöröses bőrtónus
7: Erős körvonal
5: Szemcsés
5: Magas
+4: Nagy kontraszt
+4: Nagy telítettség
+4: Sárgás bőrtónus
*1: A kihangsúlyozandó körvonalak finomságát jelzi. Minél kisebb a szám, annál
finomabbak a körvonalak, amelyek kihangsúlyozhatók.
*2: A téma és a környező terület közötti kontraszt alapján beállítja, hogy mennyire
legyen kihangsúlyozva a körvonal. Minél kisebb a szám, annál hangsúlyosabb
lesz a körvonal, ha a kontrasztkülönbség alacsony. Ugyanakkor a képzaj jobban
észrevehető, ha a szám kisebb.
ooVideofelvétel esetén a [Képélesség] funkció [Finomság] és [Küszöb]
értéke nem állítható be (nem jelenik meg).
ooA 3. lépésben az [Alapbeáll.] lehetőség kiválasztásával visszaállíthatja
az aktuális képstílust az alapértelmezett értékekre.
ooA felhasználó által módosított képstílus alkalmazásával történő
felvételkészítéshez válassza ki a módosított képstílust, és készítse el
a felvételt.
93
A képstílusok testreszabása
[V] Egyszínű beállítás
Az előző oldalon bemutatott effekteken, így például a [Kontraszt],
illetve a [Képélesség] beállításra vonatkozó [Erősség], [Finomság]
és [Küszöb] értéken kívül még a [Szűrőeffektus] és a [Színezés] is
beállítható.
[k] Szűrőeffektus
Az egyszínű képhez alkalmazott
szűrőhatással kiemelhetők a fehér felhők
vagy a zöldellő fák.
Szűrő
N: None
Hatásminta
Normál fekete-fehér kép szűrőhatások nélkül.
Ye: Yellow
A kék égbolt természetesebbnek látszik, a fehér felhők pedig
élesebbek.
Or: Orange
R: Red
G: Green
A kék ég kissé sötétebbnek látszik. A naplemente sokkal
ragyogóbb.
A kék ég egészen sötétnek látszik. A lehullott levelek élesebbek
és világosabbak.
A bőrtónusok és az ajkak kevésbé kontúrozottak. A zöld
falevelek élesebbek és világosabbak.
A [Kontraszt] növelése hangsúlyosabbá teszi a szűrőeffektust.
[l] Színezés
94
A színezés alkalmazásával egyszínű
kép készíthető a kiválasztott színben.
Akkor hatékony, ha hatásosabb képeket
szeretne elkészíteni.
A képstílusok regisztrálásaN
Kiválaszthat egy alap képstílust, ami lehet például a [Portré]
vagy a [Tájkép], beállíthatja annak értékeit a kívánt módon, majd
regisztrálhatja az [1. saját b.], a [2. saját b.] és a [3. saját b.] név
alatt. Ez akkor hasznos, ha eltérő beállításokkal rendelkező különböző
képstílusokat szeretne létrehozni.
Az Ön által az EOS Utility (EOS szoftver) használatával
a fényképezőgépre regisztrált képstílusok is módosíthatók.
ki a [z4: Képstílus]
1 Válassza
lehetőséget.
ki a [*. saját b.]
2 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza ki a [*. saját b.] elemet,
majd nyomja meg az <B> gombot.
meg a <0> gombot.
3 Nyomja
zz A [Képstílus] beállítás kiválasztása
után nyomja meg a <0> gombot.
ki az alap képstílust.
4 Válassza
zz Válasszon egy alap képstílust, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz Akkor is így válassza ki a stílusokat,
amikor a fényképezőgépre az EOS
Utility (EOS szoftver) segítségével
regisztrált stílusok beállítását végzi.
95
A képstílusok regisztrálása
a lehetőségek közül.
5 Válasszon
zz Válassza ki a kívánt elemet (például
a [Képélesség] alatti [Erősség]
lehetőséget), majd nyomja meg
a <0> gombot.
be a kívánt elemet.
6 Állítsa
zz Adja meg az effektus erősségét, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz A részleteket lásd „A képstílusok
testreszabása” című részben
(92. oldal).
zz A <M> gomb megnyomásával
mentheti a beállítást, és visszatérhet
a képstílus-kiválasztó képernyőhöz.
ggAz alap képstílus a [*. saját b.] elem
jobb oldalán látható.
ggHa a stílus neve kékkel jelenik meg,
az arra utal, hogy a felhasználó
módosította az alapértelmezett
értékeket.
ooHa egy képstílust [*. saját b.] néven regisztrált, az alap képstílus
megváltoztatása törli a korábban regisztrált felhasználói képstílus
beállított paramétereit.
ooHa végrehajtja az [56: Összes f.gépbeáll. törlése] (419. oldal)
műveletet, akkor az összes [*. saját b.] beállítás visszatér az
alapértelmezett értékekre.
ooTárolt képstílus használatához válassza ki a tárolt [*. saját b.] beállítást
a fénykép elkészítése előtt.
ooAz EOS Utility kezelési kézikönyve ismerteti, hogy hogyan regisztrálhat
képstílusfájlt a fényképezőgéphez.
96
B: A fehéregyensúly beállításaN
A fehéregyensúly (WB) a fehér területek fehérségének biztosítására
szolgál. Az Automatikus [Q] (Környezetprioritás) vagy a [Qw]
(Fehérprioritás) beállítás legtöbbször beállítja a helyes fehéregyensúlyt.
Ha nem hozhatók létre természetes megjelenésű színek az
Automatikus beállítás alkalmazásával, akkor ki is választhatja az
adott fényforrásnak megfelelő fehéregyensúlyt, vagy egy fehér tárgy
lefényképezésével manuálisan is beállíthatja azt.
Az [A] módban a készülék automatikusan az [Q]
(Környezetprioritás) beállítást választja ki.
Nyomja meg az <B>
1 gombot
(9).
zz Amikor megjelent a kép a képernyőn,
nyomja meg az <B> gombot.
ki a kívánt
2 Válassza
fehéregyensúlyt.
zz Forgassa el a <5> tárcsát
a kívánt fehéregyensúly-beállítás
megadásához.
fehéregyensúly3 Válasszon
beállítást.
zz A választáshoz forgassa el
a <6> tárcsát.
ooAz [Q] és az [Qw] beállításával kapcsolatos utasításokért lásd:
99. oldal.
ooA kívánt színhőmérséklet beállításához válassz a [P] értéket
a [z4: Fehéregyensúly] lehetőségnél, majd forgassa el
a <6> tárcsát.
97
A fehéregyensúly beállítása
(Kb.)
Kijelzés
Q
Qw
W
E
R
Y
U
D
O
P
Mód
Automatikus (Környezetprioritás, 99. oldal)
Automatikus (Fehérprioritás, 99. oldal)
Napfény
Árnyékos
Felhős, alkonyat, naplemente
Volfrám izzó
Fehér fénycső
Vaku
Egyedi (100. oldal)
Színhőmérséklet (101. oldal)
Színhőmérséklet
(K: Kelvin)
3000–7000
5200
7000
6000
3200
4000
Automatikus
beállítás*
2000–10000
2500–10000
* Színhőmérséklet-átviteli funkcióval rendelkező Speedlite vakuk esetén.
Egyéb esetben kb. 6000 K a beállítás rögzített értéke.
Fehéregyensúly
Az emberi szem a fehér tárgyat fehérnek látja, függetlenül
a megvilágítástól. Digitális fényképezőgép esetében a színkorrekció
beállításának alapját a megvilágítás színhőmérséklete adja, majd
a színt szoftver segítségével kell beállítani, hogy a fehér felszínek
valóban fehérnek tűnjenek. A funkció segítségével természetes
színtónusokkal készítheti a képeket.
98
A fehéregyensúly beállítása
[Q] Automatikus fehéregyensúly
Az [Q] (Környezetprioritás) beállítással kis mértékben növelheti a kép
meleg színeinek intenzitását volfrám izzóval megvilágított területről
készült felvétel esetén. Az [Qw] (Fehéregyensúly) kiválasztása
esetén csökkentheti a kép meleg színeinek intenzitását.
Ha a korábbi EOS fényképezőgép-modellek automatikus
fehéregyensúlyát szeretné beállítani, válassza az [Q]
(Környezetprioritás) lehetőséget.
ki a [z4: Fehéregyensúly]
1 Válassza
lehetőséget.
az [Q] lehetőséget.
2 Válassza
zz Az [Q] elem kiválasztását követően
nyomja meg az <B> gombot.
a lehetőségek közül.
3 Válasszon
zz Válasszon ki egy elemet, majd nyomja
meg a <0> gombot.
Figyelmeztetések az [Qw] (Fehéregyensúlyelőválasztás) funkció használatának esetére
ooA témák meleg színtónusa kifakulhat.
ooHa több fényforrás található a fényképezni kívánt területen, előfordulhat,
hogy nem mérsékelhető a kép meleg színtónusa.
ooVaku használata esetén a színtónus megegyezik az [Q]
(Környezetprioritás) beállításnál megadottal.
99
A fehéregyensúly beállítása
[O] Egyedi fehéregyensúly
Az egyedi fehéregyensúly használata esetén manuálisan beállíthatja
a fehéregyensúlyt a felvétel helyszínén található fényforrásnak
megfelelően. Ezt a folyamatot mindig a felvétel tényleges helyszínének
fényforrásánál végezze el.
le egy egyszínű
1 Fényképezzen
fehér tárgyat.
zz Nézzen a fényképezőgéppel egy
egyszerű, fehér tárgyra úgy, hogy
a képernyőn csak fehér szín legyen
látható.
zz Fókuszáljon kézzel, határozza meg
a normál expozíciót a fehér tárgyra,
és készítsen felvételt.
zz Bármely fehéregyensúly-beállítás
használható.
ki az [z4: Egyedi FE]
2 Válassza
lehetőséget.
a fehéregyensúly3 Importálja
adatokat.
zz A <Y> <Z> gombok megnyomásával
válassza ki az 1. lépésben rögzített képet,
majd nyomja meg a <0> gombot.
ggAz adatok importálásához válassza az
[OK] lehetőséget.
ki a [z4: Fehéregyensúly]
4 Válassza
lehetőséget.
ki az egyedi fehéregyensúlyt.
5 Válassza
zz Válassza a [O] lehetőséget, majd
100
nyomja meg a <0> gombot.
A fehéregyensúly beállítása
ooHa az 1. lépésben meghatározott expozíció jelentős mértékben eltér
a normál expozíciótól, nem érhető el megfelelő fehéregyensúly.
ooA következő típusú képek nem választhatók: a képstílus [Egyszínű]
beállításával rögzített képek, a többszörös expozícióval készített képek,
a levágott képek és a más fényképezőgéppel készült képek.
Ahelyett, hogy lefényképezne egy fehér tárgyat, szürke kartonlapot
vagy normál 18%-os szürke fényvisszaverőt (kereskedelmi forgalomban
kapható) is fényképezhet.
[P] A színhőmérséklet beállítása
A fehéregyensúly színhőmérséklete számmal adható meg.
Ez tapasztalt fotósok számára ajánlott.
ki a [z4: Fehéregyensúly]
1 Válassza
lehetőséget.
be a színhőmérsékletet.
2 Állítsa
zz Válassza ki a [P] opciót.
zz Forgassa el a <6> tárcsát a kívánt
színhőmérséklet beállításához, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz A színhőmérséklet kb. 2500 K és
10000 K közötti értékekre állítható
100 K lépésközökben.
ooMesterséges fényforrás fehéregyensúlyának beállításakor válassza
a szükséges fehéregyensúly-korrekciót (magenta vagy zöld).
ooHa kereskedelmi forgalomban kapható mérő által mért adatok alapján
szeretné beállítani a [P] értéket, készítsen próbafelvételeket, és állítsa
be úgy az értékeket, hogy azok ellensúlyozzák a színhőmérséklet-mérő
és a fényképezőgép adatai közötti különbséget.
101
u Fehéregyensúly-korrekcióN
A beállított fehéregyensúly módosítható. Ennek a módosításnak a hatása
megegyezik a kereskedelmi forgalomban kapható színhőmérsékletkonverziós szűrő vagy a színkompenzációs szűrő használatának
hatásával. Minden szín kilenc különböző szintre helyesbíthető.
Ez a funkció haladó felhasználók számára ideális, akik tisztában vannak
a színhőmérséklet-konverzió és a kompenzációs szűrők használatával,
továbbá az ilyen funkciók hatásával.
Fehéregyensúly-korrekció
ki az [z4: FE-vált./sor.]
1 Válassza
lehetőséget.
be a fehéregyensúly2 Állítsa
korrekciót.
Példabeállítás: A2, G1
zz A <V> nyílgombok segítségével
mozgassa a „■” jelet a kívánt
pozícióba.
zz B = kék, A = sárga, M = magenta
és G = zöld. A kép színegyensúlya
a mozgatás irányához tartozó szín
irányába tolódik el.
ggA képernyő jobb oldalán a „VÁLTÁS”
felirat alatt láthatja az irányt, illetve a
korrekció mértékét (ebben a sorrendben).
zz Az <L> gomb megnyomásával az
összes [FE-vált./sor.] beállítást törölheti.
zz A <0> gomb megnyomásával
léphet ki a beállításból.
A kék/borostyánsárga korrekció egy szintje a színhőmérsékletkonverziós szűrő kb. 5 miredjével egyenértékű. (Mired: a színhőmérséklet
mértékegysége, melyet például a színhőmérséklet-konverziós szűrők
sűrűségének értékének jelölésére használnak.)
102
Fehéregyensúly-korrekció
Automatikus fehéregyensúly-sorozat
Egyetlen felvétellel három különböző színtónus rögzíthető egyszerre.
Az aktuális fehéregyensúly-beállítás színhőmérséklete alapján a kép
kék/sárga vagy magenta/zöld eltéréssel kap besorolást. Ezt a funkciót
nevezzük fehéregyensúly-sorozatnak (Fe-sor). Fehéregyensúly-sorozat
legfeljebb ±3 szintig lehetséges szintenkénti lépésekben.
B/A elhajlás ±3 szint
Adja meg a fehéregyensúly-sorozat
mértékét.
zz A „Fehéregyensúly-korrekció”
műveletsor 2. lépésében, amikor
elforgatja a <5> tárcsát,
a képernyőn látható „■” jel „■ ■ ■” (3 pont)
jelre változik a képernyőn.
zz A tárcsát az óramutató járásának
megegyező irányba forgatva a B/A
sorozatot, az óramutató járásával
ellenkező irányba forgatva pedig az M/G
sorozatot állíthatja be.
ggA jobb oldalon a „SOR” felirat jelzi a
sorozat irányát és a helyesbítés mértékét.
zz Az <L> gomb megnyomásával az
összes [FE-vált./sor.] beállítást törölheti.
zz A <0> gomb megnyomásával
léphet ki a beállításból.
ooA fehéregyensúly-sorozat készítésekor jelentősen csökken a folyamatos
felvétellel készíthető képek száma.
ooMivel egyetlen exponálással három kép készül, a kép kártyára rögzítése
hosszabb ideig tart.
ooA képek a következő sorozatban készülnek: 1. Normál fehéregyensúly,
2. Kék (B) elhajlás, és 3. Sárga (A) elhajlás vagy 1. Normál
fehéregyensúly, 2. Magenta (M) elhajlás és 3. Zöld (G) elhajlás.
ooA fehéregyensúly-korrekció és az AEB a fehéregyensúly-sorozattal
együtt is állítható. Ha az AEB értékét a fehéregyensúly-sorozattal együtt
állítja be, a gép összesen kilenc képet rögzít felvételenként.
ooA fehéregyensúly ikon villog, ha az FE-rekeszelés aktív.
ooA „SOR” szó a rekeszelésre utal.
103
A fényerő és a kontraszt automatikus korrigálásaN
A fényerő és a kontraszt automatikusan kijavítható, ha a felvételek
sötétek, illetve a kontraszt túl alacsony vagy túl magas. Ez az
Auto Lighting Optimizer (Auto megvilágítás optimalizálás) funkció.
Az alapértelmezés szerinti beállítás a [Normál].
Az [A] módban a fényképezőgép automatikusan a [Normál]
beállítást választja ki.
ki az [z3: Auto Lighting
1 Válassza
Optimizer/z3: Auto megvil.
optimalizálás] lehetőséget.
ki a megfelelő beállítást.
2 Válassza
zz Válassza ki a kívánt beállítást, majd
nyomja meg a <0> gombot.
el a képet.
3 Készítse
ggA képet a fényképezőgép szükség
esetén korrigált fényerővel és
kontraszttal rögzíti.
ooBizonyos felvételkészítési feltételek mellett növekedhet a zaj, és
megváltozhat a képek élessége.
ooHa az Auto Lighting Optimizer (Auto megvilágítás optimalizálás) hatása
túl erős, és a kép ezért nem a kívánt fényerőt mutatja, állítsa be az
[Enyhe] vagy a [Tilt] értéket.
ooHa a [Tilt] értéktől eltérő beállítás esetén expozíciókompenzációt
vagy vaku-expozíciókompenzációt alkalmaz az expozíció sötétítésére,
előfordulhat, hogy a kép világos lesz. Ha sötétebb expozíciót szeretne,
állítsa be a [Tilt] értéket a funkciónál.
ooA [Magas] érték használata esetén a sorozatfelvételek maximális száma
alacsonyabb lesz. A kártyára történő képrögzítés hosszabb időt fog
igénybe venni.
Ha a 2. lépés során az <B> gomb megnyomásával törli a [X] jelet az
[M v. B módban letiltva] beállítás mellől, [a] és [BULB] üzemmódban
is beállítható az [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Auto megvil.
optimalizálás] funkció.
104
Zajcsökkentés beállításaN
Zajcsökkentés nagy ISO-érzékenységnél
Ezzel a funkcióval csökkentheti a képen kialakult zajt. Ez különösen
hatékony nagy ISO-érzékenység esetén. Alacsony ISO-érzékenység
mellett történő felvételkészítés esetén a kép sötétebb részein
(az árnyékos területeken) észlelhető zaj tovább csökken.
ki a [z5: Nagy ISO-érzék.
1 Válassza
zajcsökk.] lehetőséget.
be a szintet.
2 Állítsa
zz Válassza ki a kívánt zajcsökkentési
szintet, majd nyomja meg a <0>
gombot.
zz[M] Többfelvételes zajcsökkentés
Az [Erős] beállításhoz képest jobb képminőséget biztosító
zajcsökkentés alkalmazása. A gép négy egymást követő felvételt
automatikusan egyetlen JPEG-képpé egyesít, és így készíti el
a fényképet.
Ha a képminőség beállítása RAW vagy RAW+JPEG,
a [Többfelvételes zajcsökk.] nem állítható be.
el a képet.
3 Készítse
ggA gép zajcsökkentéssel együtt rögzíti
a képet.
105
Zajcsökkentés beállítása
A Többfelvételes zajcsökkentés beállításával kapcsolatos
óvintézkedések
ooHa a képek a fényképezőgép bemozdulása miatt nagyon elcsúsznak,
előfordulhat, hogy a zajcsökkentés kisebb mértékben észlelhető.
ooHa kézben tartja a fényképezőgépet, tartsa stabilan a bemozdulás
elkerülése érdekében. Állvány használata ajánlott.
ooHa mozgó témát fényképez, a téma mozgásának hatására szellemképek
jelennek meg.
ooA képek automatikus igazítása ismétlődő mintázatok (rácsok, csíkok
stb.), valamint fakó, egyárnyalatú képek esetén nem működik
megfelelően.
ooHa a téma fényessége változik a négy egymást követő felvétel során,
szokatlan expozíció jelentkezhet a képen.
ooA felvételkészítés után a képek kártyára történő rögzítése hosszabb
ideig is eltarthat a zajcsökkentést és a képek egyesítését követően.
A képfeldolgozás idejére a [BUSY] felirat jelenik meg, és ennek
befejezéséig nem lehet folytatni a felvételkészítést.
ooAz AEB ilyenkor nem érhető el.
ooA [Többfelvételes zajcsökk.] beállítás nem érhető el bulb
felvételkészítés, Servo AF, csendes zár, AEB- vagy FE-rekeszelés,
RAW vagy RAW+JPEG típusú képek készítése esetén, valamint
a zajcsökkentés hosszú expozíciónál, a többszörös expozíció és a HDR
üzemmódban.
ooA vaku használatára nincs lehetőség. Ne feledje, hogy az EOS-kompatibilis
külső Speedlite vakuk az AF-segédfényt az [24: AF segédfény
indítása] beállításnak megfelelően bocsátják ki.
ooVideofelvételek készítése során a [Többfelvételes zajcsökk.] funkció
nem használható (nem jelenik meg).
ooA készülék automatikusan bekapcsolja a [Normál] beállítást, ha Ön a
következők bármelyikét teszi: <2> állásba kapcsolja a tápkapcsolót,
kicseréli a kártyát, vagy az [t], [d], [s], [f] vagy [a]
üzemmódoktól eltérő felvételkészítési módot állít be.
106
Zajcsökkentés beállítása
Zajcsökkentés hosszú expozíciónál
A legalább 1 másodpercig tartó expozícióval készített képek esetén
csökkenthető a hosszú expozíció során jellemzően fellépő zaj
(fénypontok és sávok) mértéke.
ki a [z5: Hosszú exp.
1 Válassza
zajcsökkentés] lehetőséget.
ki a megfelelő
2 Válassza
zajcsökkentési beállítást.
zz Válassza ki a kívánt beállítást, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz[AUTO] Automatikus
1 másodperces vagy hosszabb expozíciók esetén a fényképezőgép
automatikusan zajcsökkentést végez, ha a hosszú expozícióra
jellemző zajt észlel. Ez az [Automatikus] beállítás a legtöbb esetben
jó eredményt biztosít.
zz[ON] Engedélyezés
A fényképezőgép minden 1 másodperces vagy hosszabb expozíció
esetén zajcsökkentést végez. Az [Engedélyezés] beállítással azok
a zajok is csökkenthetők, amelyekhez az [Automatikus] beállítás
nem elegendő.
el a képet.
3 Készítse
ggA gép zajcsökkentéssel együtt rögzíti
a képet.
107
Zajcsökkentés beállítása
ooAz [Automatikus] és az [Engedélyezés] beállítás esetén: a kép
elkészítése után a zajcsökkentési folyamat ugyanannyi ideig tarthat, mint
az expozíció.
ooA kép szemcsésebbnek tűnhet [Engedélyezés] beállítással, mint a [Tilt]
vagy az [Automatikus] beállítás esetén.
ooA zaj csökkentésének ideje alatt a [BUSY] felirat látható, és a felvételi
képernyő csak a feldolgozást követően jelenik meg. Ekkor folytathatja
a fényképezést.
108
Csúcsfény árnyalat elsőbbségN
Csökkentheti a világos területek túlexponált részét.
ki a [z3: Csúcsfény
1 Válassza
árnyalat elsőbbség] elemet.
ki a kívánt beállítást.
2 Válassza
zz [Engedélyezés]: árnyalatok
hangsúlyozása a csúcsfényeken.
A 18%-os normál szürke-világos
csúcsfényekhez képest bővített
dinamikus tartomány. A szürkék
és a csúcsfények közötti gradáció
simábbá válik.
zz [Speciális]: bizonyos felvételkészítési
feltételek mellet az [Engedélyezés]
funkciónál is hatékonyabban szünteti
meg a túlexponált csúcsfényeket.
el a képet.
3 Készítse
ggA készülék a csúcsfény árnyalat
elsőbbség alkalmazásával készíti el
a képet.
ooElképzelhető, hogy a zaj mértéke némileg nőni fog.
ooA használható ISO-érzékenységi tartomány alsó határértéke ISO 200.
Kiterjesztett ISO-érzékenység nem állítható be.
ooVideofelvételek készítése esetén a [Speciális] beállítás nem
használható (nem jelenik meg).
ooA [Speciális] beállítás használata esetén egyes jelenetek a várttól
eltérően fognak megjelenni.
109
Az optikai jellemzők miatt bekövetkező
objektívtorzítás korrekciójaN
A periférikus fényvesztés, más néven peremsötétedés jelensége során
a kép sarkai az objektív optikai jellemzői miatt sötétebbnek tűnnek.
Az objektív optikai tulajdonságai miatt bekövetkező képtorzítást
pedig objektívtorzításnak nevezik. A téma körvonalán megjelenő
idegen színcsíkokat kromatikus aberrációnak nevezik. A rekesz
jellegzetességei következtében csökkenő képélességet a diffrakciós
jelenség okozza. Az objektívtorzítás különböző típusai korrigálhatóak.
Az objektívtorzítás, a diffrakciós jelenségek, valamint az aluláteresztő
szűrőből adódó élességcsökkenést a Digitális objetkívoptimalizáló
funkció segítségével korrigálhatja.
Alapértelmezés szerint a [Perifer. világ. korr.], és a [Digitális obj.
optimalizáló] a [Színtorzítás korr.] és a [Diffrakció-korrekció]
beállítása [Enged], a [Torzításkorrekció] értéke pedig [Tilt].
Amennyiben a fényképezőgép objektívkorrekciós adatokat regisztrál
(ment), még az [A] üzemmódban is alkalmazza a peremsötétedéskorrekciót és a digitális objektívoptimalizálót.
Válassza ki az [z2: Objektívtorzítás
1 korrekciója]
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
110
Az optikai jellemzők miatt bekövetkező objektívtorzítás korrekciója
az [Enged] parancsot.
3 Válassza
zz Ellenőrizze, hogy megjelent-e
a csatlakoztatott objektív neve és
a [Korrekciós adatok elérhetők]
felirat (utóbbi a diffrakció-korrekció
esetében nem jelenik meg).
zz Válassza az [Enged] lehetőséget,
majd nyomja meg a <0> gombot.
el a képet.
4 Készítse
zz A rendszer a rögzített képre
alkalmazza az objektívtorzítás
korrekcióját.
Peremsötétedés-korrekció
ooA felvételkészítés feltételeitől függően a kép szélein zaj jelenhet meg.
ooMinél magasabb az ISO-érzékenység, annál alacsonyabb lesz a
korrekció mértéke.
Az alkalmazott korrekció kisebb mértékű, mint a mellékelt Digital Photo
Professional szoftverrel (EOS-szoftver) maximálisan beállítható korrekciós
érték.
Torzításkorrekció
ooA torzítás korrigálása érdekében a fényképezőgép szűkebb képterületet
rögzít a felvétel készítése közben láthatónál, némileg megvágja a képet,
és csökkenti az érzékelt felbontást.
ooA torzításkorrekció beállításával némileg módosulhat a látószög.
ooA képlevágás mértéke az állóképek és a videók esetében eltérő lehet.
ooHa nagyítja képet, a torzításkorrekciót a készülék nem alkalmazza
a megjelenített képre.
ooA torzításkorrekcióval ellátott képekhez nem lehet portörlési adatokat
adni (121. oldal).
Az RF-objektívek esetén a videófelvétel során alkalmazott torzításkorrekció
támogatott.
111
Az optikai jellemzők miatt bekövetkező objektívtorzítás korrekciója
Digitális objektívoptimalizáló
ooA felvételkészítés körülményeitől függően a korrekció hatására nőhet
a zaj mértéke. A képek szegélye hangsúlyosabbá válhat. A felvétel
elkészítése előtt szükség szerint módosítsa a képstílus képélességét,
vagy állítsa a [Digitális obj.optimalizáló] beállítást a [Tilt] értékre.
ooMinél magasabb az ISO-érzékenység, annál alacsonyabb lesz
a korrekció mértéke.
ooVideofelvétel készítése esetén a [Digitális obj.optimalizáló] lehetőség
nem jelenik meg. (Nem lehet korrekciót alkalmazni.)
A [Digitális obj.optimalizáló] lehetőség engedélyezése a kromatikus
aberrációt és a diffrakciót is javítja, azonban ezek az opciók nem jelennek
meg.
112
Az optikai jellemzők miatt bekövetkező objektívtorzítás korrekciója
A kromatikus aberráció javítása
Ha a [Digitális obj.optimalizáló] engedélyezve van, a [Színtorzítás korr.]
nem jelenik meg.
Diffrakció-korrekció
ooA felvételkészítés körülményeitől függően a korrekció hatására nőhet
a zaj mértéke.
ooMinél magasabb az ISO-érzékenység, annál alacsonyabb lesz
a korrekció mértéke.
ooVideofelvétel készítése esetén a [Diffrakció-korrekció] lehetőség nem
jelenik meg. (Nem lehet korrekciót alkalmazni.)
ooA „Diffrakció-korrekció” során az aluláteresztő szűrő stb. által okozott
felbontásromlást kijavítja a rendszer a diffrakció mellett. Ezért a korrekció
használata akár nyitott rekeszhez közeli rekeszértékek esetében is
hasznos lehet.
ooHa a [Digitális obj.optimalizáló] engedélyezve van, a [Diffrakciókorrekció] nem jelenik meg.
113
Az optikai jellemzők miatt bekövetkező objektívtorzítás korrekciója
Az objektív korrekciós adatai
Az objektív torzításra vonatkozó korrekciós adatai tárolásra kerülnek
a fényképezőgépen. Az [Enged] lehetőség kiválasztása esetén
a peremsötétedés, a torzításkorrekció, a Digitális objetkívoptimalizáló,
a kromatikus aberráció korrekciója és a diffrakció-korrekció
automatikusan végbemegy.
Olyan objektívek esetén, melyek tartalmazzák a korrekciós adatokat,
a korrekciós adatokat nem szükséges regisztrálni a fényképezőgépen.
Általános óvintézkedések az objektívtorzítás korrekciójára
vonatkozóan
ooMár elkészített JPEG-képekre nem alkalmazható peremsötétedéskorrekció, kromatikus aberráció javítása, torzításkorrekció és diffrakciókorrekció.
ooNem a Canon által gyártott objektív használata esetén akkor is ajánlatos
a [Tilt] beállítást választani a korrekciós funkciók számára, ha a kijelzőn
a [Korrekciós adatok elérhetők] tájékoztatás látható.
ooA kép szélének nagyításával a kép olyan részei is láthatóvá válhatnak,
amelyeket a készülék valójában nem fog rögzíteni.
ooHa az objektív nem rendelkezik távolsági adatokkal, a korrekció mértéke
kisebb lesz (kivéve a diffrakció-korrekciót).
Általános megjegyzések az objektívtorzítás korrekciójára
vonatkozóan
ooAz objektívtorzítás-korrekció hatása a használt objektívtől és
a felvételkészítési viszonyoktól függően változhat. Ezenfelül a használt
objektívtől, felvételkészítési viszonyoktól stb. függően elképzelhető, hogy
a korrekció hatása csak nehezen észlelhető a képen.
ooHa nehéz megkülönböztetni a korrekciót, a kép nagyítása és felvétel
utáni ellenőrzése ajánlott.
ooA korrekciók akkor is alkalmazhatók, ha hosszabbítót vagy Life-size
Converter kiegészítőt használ.
ooHa a fényképezőgép nem tartalmaz a felszerelt objektívre vonatkozó
korrekciós adatokat, ugyanaz a hatás lesz megfigyelhető, mint abban
az esetben, ha a korrekcióknál a [Tilt] beállítást választja (kivéve
a diffrakció-korrekciót).
ooHa szükséges, olvassa el az EOS Utility kezelési kézikönyvét is.
114
A villódzás csökkentéseN
Ha rövid záridővel készít felvételeket, például fénycsöves világítás
mellett, a fényforrás villódzása azt okozhatja, hogy a kép alsó és felső
részének expozíciója eltér. Ilyen körülmények között a folyamatos
felvételek készítése esetén egyenetlen expozíció vagy színeloszlás
jelentkezhet. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép
érzékelje a villódzás frekvenciáját, és akkor készítse el a felvételt,
amikor a villódzás kevésbé befolyásolja az expozíciót és a színeket.
a [z6: Villódz.ment.flv.]
1 Válassza
lehetőséget.
az [Engedélyezés]
2 Válassza
parancsot.
el a képet.
3 Készítse
zz Ha szeretné az [Engedélyezés]
beállítás megadása után kézileg
észlelni a villódzást vagy hogy
a fényképezőgép a fényforrás
változása esetén megtegye ezt,
a felvétel elkészítése előtt nyomja
meg a <Q> gombot, válassza ki
a [Villódz.ment.flv.] lehetőséget,
majd nyomja meg a <B> gombot.
zz A készített képen alacsonyabb lesz
a villódzás expozícióra és színtónusra
gyakorolt hatása.
ooHa az [Engedélyezés] beállítás van megadva, és villódzó fényforrás
mellett fényképez, az exponálás késleltetése hosszabb lesz. Továbbá
a folyamatos felvétel sebessége is csökkenhet, és a felvételkészítés
időköze is rendszertelenné válhat.
ooA 100 vagy 120 Hz-estől eltérő frekvenciájú villódzást a készülék nem
tudja észlelni. Továbbá ha a fényforráshoz tartozó villódzási frekvencia
változik folyamatos felvétel közben, a készülék nem tudja csökkenteni
annak hatásait.
115
A villódzás csökkentése
ooAz [t], a [d] és az [f] üzemmódban ha a záridőt folyamatos
felvétel közben módosítják, vagy ha ugyanarról a témáról több felvételt
is készít különböző záridővel, akkor a színtónus eltéréseket mutathat.
A színtónusbeli inkonzisztenciák elkerülése érdekében használja
rögzített záridővel az [t], a [s] és az [a] üzemmódot.
ooA rögzített képek színtónusa eltérő lehet az [Enged] és a [Tilt] beállítás
használata esetén.
ooAmikor megkezdi a felvételek készítését, megváltozhat a záridő,
a rekesznyílás és az ISO-érzékenység (még AE-rögzítés használata
esetén is).
ooHa a téma sötét háttér előtt helyezkedik el, illetve, ha a képen erős
fényforrás látható, előfordulhat, hogy a készülék nem észleli megfelelően
a villódzást.
ooA villódzáscsökkentés speciális megvilágítás mellett nem mindig
lehetséges.
ooA fényforrástól függően előfordulhat, hogy a villódzás nem csökkenthető
a megfelelő módon.
ooA fényforrástól és a felvételkészítési feltételektől függően előfordulhat,
hogy a funkció használatával sem érhető el a kívánt eredmény.
ooAjánlott előzetes próbafelvételt készíteni.
ooHa szeretné manuálisan észlelni a villódzást, amikor a képernyő villódzni
kezd (mivel a fényforrás megváltozik), nyomja meg a <Q> gombot,
válassza a [Villódz.ment.flv.] lehetőséget, majd nyomja meg az <B>
gombot.
ooAz [A] üzemmódban nincs lehetőség a villódzás csökkentésére.
ooA villódzáscsökkentés funkció vaku használata mellett is alkalmazható.
Vezeték nélküli vakus fényképezés esetén azonban előfordulhat, hogy
nem érhető el a kívánt hatás.
116
A színtér beállításaN
A visszaadható színek tartományát színtérnek nevezzük.
Ezzel a fényképezőgéppel az elkészített képek színteréhez az
sRGB vagy az Adobe RGB lehetőséget választhatja. Hagyományos
felvételkészítéshez az sRGB beállítás használata ajánlott.
Az [A] üzemmódban a fényképezőgép automatikusan az [sRGB]
beállítást választja ki.
a [z4: Színtér]
1 Válassza
lehetőséget.
meg a kívánt színtér-beállítást.
2 Adja
zz Válassza ki a kívánt beállítást, majd
nyomja meg a <0> gombot.
Adobe RGB
Ez a színtér főként kereskedelmi célú nyomtatáshoz és más ipari
alkalmazásokhoz használatos. Nem ajánlatos ezt a beállítást megadni,
ha nem gyakorlott a képfeldolgozás, az Adobe RGB és a Design
rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 vagy újabb) szabvány
terén. A kép nagyon fakónak tűnik sRGB rendszerű számítógépes
környezetben, és a Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21
vagy újabb) szabvánnyal nem kompatibilis nyomtatón történő
nyomtatáskor. Ezért a kép szoftveres utókezelésére lesz szükség.
ooAz Adobe RGB színtérrel készített állóképek fájlnevének első karaktere
aláhúzásjel „_” lesz.
ooAz ICC-profilt a készülék nem társítja a képhez. Az ICC-profilok
leírásait a Digital Photo Professional kezelési kézikönyv tartalmazza
(EOS szoftver).
117
Kártyaemlékeztető
Beállíthatja, hogy a fényképezőgép csak akkor készítsen képet, ha
kártya van behelyezve. Az alapértelmezés szerinti beállítás az [Enged].
a [z1: Zárkioldás kártya
1 Válassza
nélkül] lehetőséget.
a [Tilt] parancsot.
2 Válassza
zz Válassza a [Tilt] lehetőséget, majd
nyomja meg a <0> gombot.
A képmegtekintési idő beállítása
Beállíthatja, hogy a felvétel elkészítését követően a kép mennyi
ideig maradjon a képernyőn. A rögzített kép hosszabb ideig való
megjelenítéséhez állítsa be a [Megtart] opciót. Ha nem szeretné
megjeleníteni a rögzített képet, válassza a [Ki] beállítást.
a [z1: Képmegtekintés]
1 Válassza
lehetőséget.
ki a kívánt időbeállítást.
2 Válassza
zz Válassza ki a kívánt beállítást, majd
nyomja meg a <0> gombot.
Ha a [Megtart] beállítást választja, a készülék az [52: Energiatakarék]
lehetőségnél megadott ideig jeleníti meg a képeket.
118
A mérési időzítő beállításaN
Beállíthatja, hogy miután valamilyen művelet (például az exponálógomb
félig történő lenyomása) miatt megjelent, milyen hosszú ideig
számoljon a mérési időzítő (ez határozza meg az expozíciós érték
megjelenítésének/AE-rögzítés időtartamát).
a [z3: Mérési időzítő]
1 Válassza
lehetőséget.
ki a kívánt időbeállítást.
2 Válassza
zz Válassza ki a kívánt beállítást, majd
nyomja meg a <0> gombot.
119
ExpozíciószimulációN
Az expozíciószimuláció a tényleges kép fényerejét (expozícióját)
modellezi és jeleníti meg.
az [z3: Expoz.
1 Válassza
szimuláció] lehetőséget.
ki a kívánt beállítást.
2 Válassza
zz Válassza ki a kívánt beállítást, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zzEnged (g)
A megjelenített kép fényereje közelít a végeredmény fényerejéhez
(expozíciójához). Ha expozíciókompenzációt ad meg, a kép
fényereje ennek megfelelően módosul.
zze közben
Alapesetben a kép normál fényerővel jelenik meg, így a (E) jól
látható. A kép fényereje csak akkor fogja megközelíteni az elkészített
kép tényleges fényerejét (expozícióját), amikor lenyomja azt
a gombot, amelyet a [84: Gombok testreszabása] (555. oldal)
(g) funkcióval a [Mélységélességi előnézet] funkcióhoz társított.
zzTilt (E)
A kép normál fényerővel jelenik meg, így jól látható. A kép még
expozíciókompenzáció megadásakor is normál fényerővel
jelenik meg.
120
Portörlési adatok hozzáfűzéseN
Normál esetben a beépített érzékelőtisztító rendszer eltávolítja a kész
képeken esetleg látható por legnagyobb részét. Ha azonban mégis
marad látható por, akkor a poreltávolítási adatokat a képhez fűzheti
a porfoltok későbbi törléséhez. A portörlési adatokat a mellékelt Digital
Photo Professional (EOS szoftver) használja a porszemek automatikus
törléséhez.
Előkészítés
zz Használjon RF vagy EF objektívet.
zz Készítsen elő egy egyszínű fehér tárgyat, például egy papírlapot.
zz Az objektív fókusztávolságát állítsa be 50 mm-re vagy nagyobbra.
zz Az objektív fókuszmódkapcsolóját állítsa <MF> helyzetbe, a fókuszt
pedig végtelenre (∞). Ha az objektíven nincs távolsági skála, az
objektív elejét maga felé fordítva forgassa el teljesen az élességállító
gyűrűt az óra járásával egyező irányba.
A portörlési adatok megszerzése
a [z5: Portörlési adatok]
1 Válasza
lehetőséget.
az [OK] billentyűt.
2 Válassza
ggAz automatikus érzékelőtisztítás
végrehajtása után megjelenik egy
üzenet. Habár a tisztítás során
hallható mechanikus zaj a zár felől,
nem készül felvétel.
121
Portörlési adatok hozzáfűzése
le egy egyszínű
3 Fényképezzen
fehér tárgyat.
zz 20–30 cm távolságból állítsa
a fényképezőgépet egy minta nélküli,
egyszínű fehér objektumra, majd
készítsen felvételt.
zz Bár a készülék nem menti a képet,
az adatok mégis elérhetők lesznek
abban az esetben is, ha nincs kártya
a fényképezőgépben.
ggA kép rögzítésekor a fényképezőgép
megkezdi a portörlési adatok gyűjtését.
A portörlési adatok beolvasása után
megjelenik egy üzenet.
zz Ha nem sikerült beszerezni az
adatokat, hibaüzenet jelenik meg.
Kövesse az előző oldalon ismertetett
„Előkészítés” eljárást, majd válassza
az [OK] lehetőséget. Készítsen újabb
fényképet.
Portörlési adatok
A portörlési adatok beolvasását követően a készülék hozzáfűzi
az adatokat minden ezután készülő JPEG- és RAW-képhez.
Fontos felvételek készítése előtt javasolt újra lekérni és frissíteni
a Portörlési adatokat.
A porfoltok Digital Photo Professional (EOS szoftver) segítségével
történő automatikus törléséről bővebb információkat talál a Digital
Photo Professional Kezelési kézikönyvben.
A képhez illesztett portörlési adatok annyira kis méretűek, hogy alig
befolyásolják a képfájl méretét.
ooAz EF-S objektívek használata esetén, valamint ha a [z1: zVágás/
képarány] beállítása [1,6x (vágás)], a készülék nem rögzít portörlési
adatokat.
ooHasználjon egyszínű fehér tárgyat, például egy új fehér papírlapot.
Ha a tárgy mintával vagy ábrával rendelkezik, akkor azt az érzékelő
porként észlelheti, és ez hatással lehet a Digital Photo Professional
(EOS-szoftver) programmal történő poreltávolításra.
122
A Teljesen automatikus fényképezés
(Intelligens jelenetválasztó automatika)
Az [A] teljesen automatikus üzemmód. A fényképezőgép
a téma elemzését követően automatikusan beállítja az optimális
beállításokat. A gép azt is érzékeli, hogy a fotóalany nyugalmi
helyzetben van vagy mozog, és ez alapján a fókuszt is automatikusan
beállítja (126. oldal).
Állítsa a felvételi módot az [A]
1 értékre.
zz Nyomja meg a <W> gombot.
zz A <6> tárcsa forgatásával válassza
ki a [A] elemet, majd nyomja meg
a <0> gombot.
a fényképezőgépet arra
2 Irányítsa
a tárgyra, amelyet le szeretne
fényképezni.
zz Bizonyos felvételkészítési feltételek
mellett a téma körül keret jelenik meg.
zz Ha a képernyőn megjelent az AF
pont, vigye azt a témára.
a témára.
3 Fókuszáljon
zz Nyomja le félig az exponálógombot
a fókuszáláshoz.
zz Úgy is beállíthatja a fókuszt, hogy
megérinti a kívánt személy arcát
vagy a képernyőn látható más témát
(Érintéses AF).
zz Rossz fényviszonyok esetén
a fényképezőgép automatikusan
aktiválja az AF-segédfényt
(264. oldal).
ggÁlló témák esetén az AF-pont zöldre
vált, a fényképezőgép pedig sípol, ha
sikerült beállítani a téma élességét
(One-Shot AF).
123
Teljesen automatikus fényképezés (Intelligens jelenetválasztó automatika)
ggMozgó témák esetén az AF-pont
kéken jelenik meg, és követi a téma
mozgását. A fényképezőgép nem ad
ki hangjelzést. (Servo AF)
el a képet.
4 Készítse
zz A kép elkészítéséhez nyomja le
teljesen az exponálógombot.
ggAz elkészített kép körülbelül
2 másodpercre megjelenik
a képernyőn.
Bizonyos témák esetén és felvételkészítési feltételek mellett a készülék
nem érzékeli megfelelően a téma mozgását (azt, hogy a téma mozog-e
vagy sem).
ooHa normál esetben a One-Shot AF funkcióval szeret fényképezni, állítsa
az [AF1: A Autom. servo] beállítást a [Tilt] értékre.
ooAmikor félig nyomja le az exponálógombot, a készülék automatikusan
beállítja az AF-műveletet (One-Shot AF vagy Servo AF). Ne feledje, hogy
felvétel közben nem módosíthatja az AF-műveletet.
ooAz [A] móddal hatásosabb színek érhetők el a természetfotókon,
valamint a kültéri témáknál, illetve napnyugta fotózásakor. Ha más
színtónust szeretne elérni, a felvétel elkészítése előtt állítsa be a
következő felvételkészítési módok egyikét: [t], [d], [s], [f] és
[a], és ne válassza az <D> képstílust (88. oldal).
A homályos képek számának minimálisra csökkentése
zz Használjon erőteljes, a fényképész-felszerelés súlyát megbíró
állványt. A fényképezőgépet rögzítse jól az állványra.
zz Javasoljuk, hogy használjon távkioldót (külön kapható, 176. oldal)
vagy vezeték nélküli távirányítót (külön kapható, 174. oldal).
124
Teljesen automatikus fényképezés (Intelligens jelenetválasztó automatika)
Gyakori kérdések
zzA fókuszálás sikertelen (narancssárga AF-pont jelzi).
Irányítsa az AF-pontot jó kontrasztú területre, majd nyomja le félig az
exponálógombot (56. oldal). Ha túl közel tartózkodik a témához,
távolodjon el tőle, és próbálkozzon ismét.
zzEgyszerre több AF-pont is megjelent.
Ha egyszerre több AF-pont is megjelent, az azt jelenti, hogy
a fényképezőgép az összes pozícióra fókuszál. Amíg a kívánt témát
lefedő AF-pont látható, elkészíthető a fényképet.
zzAz exponálógombot félig lenyomva a készülék nem fókuszál
a témára.
Ha az objektív fókuszmódkapcsolója <MF> (kézi fókusz) értékre van
állítva, állítsa át <AF> (automatikus fókusz) értékre.
zzA kijelzett záridő villog.
Mivel túlságosan sötét van, a fénykép elmosódottá válhat
a fényképezőgép bemozdulása miatt. Ajánlott (külön kapható)
állványt vagy (külön kapható, 177. oldal) Canon EL-/EX-sorozatú
Speedlite vakut használni.
zzKülső vaku használatakor a kép alsó része
természetellenesen sötét színű.
Ha napellenzőt helyez az objektívre, a napellenző eltakarhatja
a vaku fényének egy részét. Közeli téma fényképezéséhez vegye le
a napellenzőt a vaku használata előtt.
125
A Teljesen automatikus eljárások
(Intelligens jelenetválasztó automatika)
A felvétel átrendezése
A jelenettől függően mozdítsa el a témát balra vagy jobbra
a kiegyensúlyozott háttér és a jó perspektíva biztosításához.
Ha [A] módban az exponálógombot félig lenyomva egy mozdulatlan
témára fókuszál, akkor ezzel az adott témára zárolja a fókuszt.
Komponálja újra a képet a exponálógombot félig nyomva tartva, majd
nyomja le teljesen a zárkioldó gombot a fénykép elkészítéséhez.
Ezt nevezzük fókuszzárnak.
Mozgó téma fényképezése
Ha az [21: AAutom. servo] beállítás az [Enged] értékre van
állítva, a rendszer a Servo AF segítségével fókuszban tartja a
mozgó témát, amennyiben Ön mozgó témáról készít képet, és félig
lenyomja tartja az exponálógombot. Ameddig félig lenyomva tartja az
exponálógombot és a téma fölött tartja az AF-pontot, a fényképezőgép
erre a pontra fog fókuszálni – ezt jelzi a téma mozgását követő
kék színű AF-pont. Amikor eljön a pillanat, nyomja le félig az
exponálógombot a fénykép elkészítéséhez.
126
Teljesen automatikus eljárások (Intelligens jelenetválasztó automatika)
Jelenetikonok
A [A] felvételi módban
a fényképezőgép megállapítja, hogy
milyen jelenettípusról van szó, és
ennek megfelelően automatikusan
megválasztja a beállításokat. Az észlelt
jelenettípus a képernyő jobb felső
sarkában jelenik meg. Az ikonokkal
kapcsolatos részletes információkat
a 623. oldalon olvashat.
127
Információk megjelenítése (Állóképek rögzítése)
Az állóképek rögzítése során megjelenő ikonokkal kapcsolatos további
információkért olvassa el a 619. oldalt.
ooAmikor az <g> fehér színben jelenik meg, azt jelzi, hogy a kép
fényereje közel azonos azzal, ahogy a rögzített kép meg fog jelenni.
ooAmikor az <g> jelzés villog, az azt jelzi, hogy a kép a felvételkészítés
valós eredményétől eltérő fényerővel jelenik meg a gyenge vagy erős
megvilágítás miatt. A tényleges rögzített kép azonban az expozíció
beállításának megfelelő lesz. Figyeljen arra, hogy a ténylegesen rögzített
képen a zaj erősebb lehet.
ooBizonyos felvételkészítési beállítások mellett nem lehet
expozíciószimulációt végezni. Az <g> ikon és a hisztogram szürkén
jelennek meg. A kép normál fényerővel jelenik meg a képernyőn.
Gyenge vagy erős fényben előfordulhat, hogy a hisztogram nem
megfelelően jelenik meg.
ooA hisztogram akkor jeleníthető meg, ha az [z3: Expoz. szimuláció]
beállítása [Enged] (120. oldal).
128
Óvintézkedések állóképes felvételkészítés esetén
ooNe irányítsa a fényképezőgépet erőteljes fényforrás, például a nap vagy
intenzív, mesterséges megvilágítás felé. Ez kárt tehet a képérzékelőben
vagy a fényképezőgép belső alkatrészeiben.
oo„Az állóképek rögzítésére vonatkozó általános óvintézkedések”
című fejezetért lásd: 142–143. oldal.
Megjegyzések állóképes felvételkészítés esetén
ooA kép képmezeje (lefedettsége) kb. 100% (ha a képminőség beállítása:
JPEG 73).
ooHa a fényképezőgépet hosszabb ideig nem használják, a képernyő
az [52: Energiatakarék] alatti [Kijelző kikapcs.] vagy [Kereső ki]
beállításnál megadott idő elteltével kikapcsol. A fényképezőgép ezt
követően az [Autom. kikapcs.] beállításnál megadott idő elteltével
kikapcsol (377. oldal).
ooA (külön megvásárolható) HTC-100 HDMI-kábellel a televízió
képernyőjén is megjelenítheti a képet (333. oldal). Felhívjuk figyelmét,
hogy ilyenkor hang nem hallható.
ooTávkioldóval (külön kapható, 176. oldal) és vezeték nélküli
távirányítóval (külön kapható, 174. oldal) is készíthet felvételeket.
129
x Felvételkészítés érintéses kioldással
A képernyő megérintésével is automatikusan fókuszálhat a témára, és
elkészítheti a képet.
az érintéses kioldást.
1 Engedélyezze
zz Érintse meg a képernyő bal alsó
sarkában látható [y] elemet.
Az ikon érintésével válthat a [y] és
a [x] funkciók között.
zz [x] (Érintéses kioldás: Enged)
A fényképezőgép a megérintett pontra
fókuszál, majd elkészül a kép.
zz [y] (Érintéses kioldás: Tilt)
Egy pontra kattintva fókuszálást
hajthat végre az adott pontra.
A kép elkészítéséhez nyomja le
teljesen az exponálógombot.
meg a képernyőt a felvétel
2 Érintse
elkészítéséhez.
zz Érintse meg az arcot vagy témát
a képernyőn.
ggA fényképezőgép a megérintett helyre
fókuszál (Érintéses AF) a beállított
AF-módszerrel (265. oldal).
ggAz [x] beállítása esetén az AF-pont
zöld színűvé válik a fókusz elérésekor,
és automatikusan elkészül a kép.
ggHa nem sikerül beállítani az
élességet, az AF-pont narancsszínűre
vált, és nem lehet képet készíteni.
Érintse meg ismét az arcot vagy
témát a képernyőn.
130
Felvételkészítés érintéses kioldással
ooA fényképezőgép még a <o> vagy a <i> beállítása esetén is
egyképes felvételi módban fogja elkészíteni a képet.
ooMég ha az [AF-művelet] beállítása [Servo AF] is, ha Ön megérinti
a képernyőt, a rendszer a [One-Shot AF] segítségével fogja beállítani
a kép élességét.
ooHa nagyított nézetben érinti meg a képernyőt, a fényképezőgép nem állít
élességet, és nem készíti el a képet.
ooHa úgy készít felvételt, hogy megérinti a képernyőt, és
a [z1: Képmegtekintés] beállítása [Megtart], akkor lenyomhatja félig
az exponálógombot a következő felvétel elkészítéséhez.
Bulb expozíciós felvétel készítéséhez érintse meg kétszer a képernyőt.
A képernyő első megérintésével indítja a bulb expozíciót. Az újbóli
megérintéssel leállítja a Bulb expozíciót. Ügyeljen rá, hogy a képernyő
megérintésekor a fényképezőgép ne mozduljon be.
131
d: Programautomatika
A fényképezőgép automatikusan beállítja a záridőt és
a rekeszértéket a téma fényerejének megfelelően. Ezt nevezzük
programautomatikának.
* A [d] a program szó rövidítése.
* Az AE az automatikus expozíciót jelöli.
1 Állítsa a felvételi módot [d] értékre.
a témára.
2 Fókuszáljon
zz Irányítsa az AF-pontot a témára, és
nyomja le félig az exponálógombot.
ggHa a téma fókuszban van, az AF-pont
zöldre vált (a One-Shot AF használata
esetén).
ggA zársebesség és a rekeszérték
beállítása automatikus.
a kijelzést.
3 Ellenőrizze
zz Ha az expozíciós érték nem villog,
a kép normál expozícióval készül el.
el a képet.
4 Készítse
zz Komponálja meg a képet,
majd nyomja le teljesen az
exponálógombot.
132
Programautomatika
ooHa a „30"” záridőérték és a legalacsonyabb f-érték
villog, az alulexponált felvételt jelez.
Növelje az ISO-érzékenységet, vagy használjon vakut.
ooHa az „1/8000” záridőérték és a magasabb f-érték
villog, az túlexponált felvételt jelez.
Csökkentse az ISO-érzékenységet, vagy használjon
ND-szűrőt (külön megvásárolható) az objektívbe jutó
fény mennyiségének csökkentése érdekében.
A [d] és az [A] üzemmódok közötti különbség
oo[A] üzemmódban a hibás felvételek elkerülése érdekében számos
funkciót (például az AF-műveletet és a mérési módot) automatikusan
állítja be a rendszer. A beállítható funkciók száma korlátozott. [d]
üzemmódban azonban csak a záridő és a rekeszérték beállítása
automatikus. Az AF-művelet, a mérési mód és más egyéb funkciók is
szabadon beállíthatók.
Programeltolás
oo[d] üzemmódban szabadon megváltoztathatja a záridő és a rekeszérték
fényképezőgép által automatikusan beállított kombinációját (Program),
miközben az expozíció változatlan marad. Ezt programeltolásnak
nevezzük.
ooProgrameltoláshoz nyomja le félig az exponálógombot, majd fordítsa el
a <6> tárcsát, amíg a kívánt záridő vagy rekesz meg nem jelenik.
ooA programeltolás automatikusan törlődik a mérési időzítő lejáratakor
(az expozíciós beállítás megjelenítése kikapcsol).
ooA programeltolás nem használható vakuval.
133
s: Záridő-előválasztás
Ebben az üzemmódban megadhatja a záridőt, és a fényképezőgép
automatikusan beállítja a téma fényerejének megfelelő normál
expozícióhoz szükséges rekeszértéket. Ezt záridő-előválasztásnak
nevezzük. Rövidebb záridővel kimerevítheti a mozgást, hosszabb
záridővel pedig a mozgás érzetét keltő elmosódott hatást válthat ki.
* A [s] a záridő-előválasztást jelöli.
Elmosódott mozgás
(Lassú: 1/30 mp)
Rögzített mozgás
(Gyors: 1/2000 mp)
a felvételi módot a [s]
1 Állítsa
értékre.
meg a kívánt záridőt.
2 Adja
zz A beállításhoz forgassa el a <6>
tárcsát.
a témára.
3 Fókuszáljon
zz Nyomja le félig az exponálógombot.
4
ggA rekeszérték beállítása automatikus.
Ellenőrizze a képet, és készítse el
a felvételt.
zz Ha a rekeszérték nem villog, a kép
normál expozícióval készül el.
134
Záridő-előválasztás
ooHa a legalacsonyabb f/érték villog, a kép alulexponált
lesz.
A <6> tárcsa elforgatásával válasszon ki rövidebb
záridőt, amíg a rekeszérték kijelzése már nem villog,
vagy állítson be magasabb ISO-érzékenységet.
ooHa a legmagasabb f/érték villog, a kép túlexponált lesz.
Rövidebb záridő beállításához fordítsa el a <6>
tárcsát addig, amíg a rekeszérték villogása abbamarad,
vagy állítson be alacsonyabb ISO-érzékenységet.
A záridő kijelzése
ooPéldául az „1/125” vagy a „125” jelentése 1/125 másodperc, a „0"5”
jelentése 0,5 másodperc, a „15"” jelentése pedig 15 másodperc.
ooAz LCD-panelen látható, „8000” és a „4” közötti záridők a záridőt jelző
törtszám nevezőit jelentik.
135
f: Rekesz-előválasztás
Ebben az üzemmódban megadhatja a kívánt rekeszértéket, és
a fényképezőgép automatikusan beállítja a normál expozícióhoz
szükséges záridőt a téma fényereje alapján. Ezt rekesz-előválasztásnak
nevezzük. A nagyobb f/érték (kisebb rekesznyílás) élesebb előteret
és elfogadható élességű hátteret eredményez. Ugyanakkor a kisebb
f/érték (nagyobb rekesznyílás) kevésbé éles előteret és elfogadható
élességű hátteret eredményez.
* Az [f] a rekeszértéket jelöli (rekesznyílás).
Elmosódott háttér
(Kis f/rekeszértékkel: f/5.6)
Az előtérben és a háttérben
levő témák egyaránt élesek
(Magas rekeszértékkel: f/32)
Állítsa a felvételi módot az [f]
1 értékre.
meg a kívánt rekesznyílást.
2 Adja
zz A beállításhoz forgassa el a <6>
tárcsát.
a témára.
3 Fókuszáljon
zz Nyomja le félig az exponálógombot.
ggA záridő beállítása automatikus.
4
Ellenőrizze a képet, és készítse el
a felvételt.
zz Ha a záridő nem villog, a kép normál
expozícióval készül el.
136
Rekesz-előválasztás
ooHa a „30"” záridőkijelzés villog, az alulexponáltságra
utal.
Állítson be nagyobb rekesznyílást (kisebb f/értéket).
Forgassa addig a <6> tárcsát, amíg abba nem
marad a záridő villogása, vagy állítson be nagyobb
ISO-érzékenységet.
ooHa az „1/8000” záridőkijelzés villog, az túlexponált
felvételt jelez.
Állítson be kisebb rekesznyílást (nagyobb f/értéket).
Ehhez forgassa addig a <6> tárcsát, amíg abba nem
marad a záridő villogása, vagy állítson be alacsonyabb
ISO-érzékenységet.
A rekeszérték kijelzése
Minél nagyobb az f/érték, annál kisebb lesz a rekesznyílás. A megjelenített
f/szám az objektívtől függően változik. Ha a fényképezőgéphez nincs
objektív csatlakoztatva, az „F00” jelenik meg rekeszértékként.
Mélységélesség-előnézetM
Nyomja meg a gombot, amelyet a mélységélesség-előnézet funkcióhoz
rendelt (a [84: Gombok testreszabása] beállítással, (555. oldal)),
rögzítse az aktuális rekesznyílás-beállítást az objektívhez, és
ellenőrizze a fókuszban lévő területet (a mélységélességet).
ooMinél nagyobb a rekeszérték, annál szélesebb a fókuszban lévő terület
az előtértől a háttérig.
ooA mélységélesség jól látható a képeken a rekeszérték módosításakor és
a mélységélesség-előnézet gomb megnyomásakor.
ooAmikor lenyomja a mélységélesség-előnézethez rendelt gombot,
a készülék rögzíti az expozíciót (AE-rögzítés).
137
a: Kézi expozíció
Ebben az üzemmódban megadhatja a záridőt és a rekeszértéket is. Az
expozíció meghatározásához használja az expozíciószint-jelzőt vagy
egy kereskedelmi forgalomban kapható expozíciómérőt. Ezt a módszert
kézi expozíciónak nevezzük.
* Az [a] a kézi beállítást jelzi.
a felvételi módot az [a]
1 Állítsa
értékre.
be az ISO-érzékenységet
2 Állítsa
(83. oldal).
zz Az Auto. ISO funkcióval beállíthatja az
expozíciókompenzációt (139. oldal).
be a záridőt és a rekeszt.
3 Állítsa
zz A záridő beállításához forgassa
el a <6> tárcsát. A rekesz
beállításához forgassa el a <5>
tárcsát.
(1)
(2)
a témára.
4 Fókuszáljon
zz Nyomja le félig az exponálógombot.
ggMegjelenik az expozíció beállítása.
zz Az expozíciószint <s> jele azt
mutatja, hogy milyen messze van
az aktuális expozíciószint a normál
expozíciószinttől.
(1)
(2)
Normál expozíciós jel
Expozíciós szintjel
be az expozíciót, és készítse
5 Állítsa
el a képet.
zz Ellenőrizze az expozíciószint-jelzőt,
és adja meg a kívánt záridőt, illetve
rekeszértéket.
138
Kézi expozíció
Expozíciókompenzáció automatikus ISO-beállítással
Ha az ISO-érzékenység [AUTO] értékre van beállítva kézi expozíciós
felvételkészítésnél, az expozíciókompenzációt (154. oldal)
a következőképpen állíthatja be.
●●Érintse meg az expozíciószint-jelzőn látható értéket
●●[z3: Exp. komp./AEB]
●●Gyorsvezérlés képernyő
Automatikusra állított ISO-érzékenység esetén a fényképezőgép a beállított
záridőnek és rekesznek megfelelő normál expozíció elérése érdekében
módosítja az ISO-érzékenység beállítását. Ezért nem feltétlenül kapja
majd a kívánt expozíciós effektust. Ebben az esetben állítsa be az
expozíciókompenzációt.
ooAmikor a fényképezőgép beállítása [a] mód + Automatikus ISO +
<q> (Kiértékelő mérés), és a [82: Mér.mód, AE rögz. fókusz után]
beállítás értéke az alapértelmezett beállítás (548. oldal), akkor az
exponálógomb félig történő lenyomása zárolja az ISO-érzékenységet,
miután megtörtént a fókusz beállítása a One-Shot AF funkcióval.
ooHa automatikus ISO-beállítást választott, a <A> gomb lenyomásával
rögzítheti az ISO-érzékenységet.
ooHa szeretné összehasonlítani az aktuális expozíciót és azt az expozíciót,
amelyet akkor ért el, amikor először manuális ISO-érzékenység
beállítása mellett megnyomta az <A> gombot, nyomja meg az <A>
gombot, komponálja újra a képet, és ellenőrizze az expozíciószint-jelzőn
látható értéket.
ooHa be van kapcsolva az automatikus ISO-beállítás, és az [81:
Expozíciós lépésköz] beállítása [1/2-érték], akkor minden 1/2 lépésnyi
expozíciókompenzációt megvalósít a gép az ISO-érzékenységgel
(1/3 lépés) és a záridővel. A kijelzett záridő azonban nem változik.
139
t: Rugalmas előválasztás
Ebben a módban manuálisan vagy automatikusan beállíthatja a záridőt,
a rekesznyílást és az ISO-érzékenységet, és ezeket a beállításokat az
Ön által választott expozíciókompenzációval kombinálhatja. Ha az [t]
üzemmódban készült felvételt, és beállítja az összes paramétert, az
ugyanolyan, mintha a következő üzemmódok valamelyikét használná:
[d], [s], [f] vagy [a].
* Az [t] a rugalmas értéket jelöli.
Állítsa a felvételi módot az [t]
1 értékre.
be a kívánt záridőt,
2 Állítsa
rekesznyílást és az ISOérzékenységet.
zz A megfelelő elem kiválasztásához
forgassa el a <5> tárcsát.
A kiválasztott ikontól balra megjelenik
a [6] ikon.
zz A beállítás rögzítéséhez forgassa el
a <6> tárcsát.
zz Ha szeretne visszaállni az [AUTO]
beállításra, nyomja meg a <W> vagy
a <Y> gombot.
meg a kívánt
3 Adja
expozíciókompenzáció értékét.
zz Forgassa el a <5> tárcsát, és
válassza ki az expozíciószint-jelzőt.
Az expozíciószint-jelzőtől balra
megjelenik a [6] ikon.
zz A beállítás rögzítéséhez forgassa el
a <6> tárcsát.
zz Ha szeretne visszaállni a [±0]
beállításra, nyomja meg a <W> vagy
a <Y> gombot.
140
Rugalmas előválasztás
Funkciók kombinálása [t] üzemmódban
Záridő
Rekesznyílás
[AUTO]
[AUTO]
Kézi
kiválasztás
[AUTO]
[AUTO]
Kézi
kiválasztás
Kézi
kiválasztás
Kézi
kiválasztás
ISOFelvételi
Expozíciókompenzáció
érzékenység
mód
[AUTO]
Hasonló
Elérhető
Kézi
ehhez: [d]
kiválasztás
[AUTO]
Hasonló
Elérhető
Kézi
ehhez: [s]
kiválasztás
[AUTO]
Hasonló
Elérhető
Kézi
ehhez: [f]
kiválasztás
[AUTO]
Elérhető
Hasonló
Kézi
ehhez: [a]
–
kiválasztás
ooHa az érték villog, az azt jelzi, hogy ezek az értékek túl- vagy
alulexponált képet fognak eredményezni. Módosítsa addig az expozíciót,
amíg az érték villogása megszűnik.
ooHa úgy állította be az [t] üzemmódot, hogy az [f] vagy
a [d] üzemmódra hasonlítson, a készülék rossz fényviszonyok
mellett akkor sem használja a hosszú szinkron beállítást, ha
a [z2: Külső Speedlite vezérlés] alatti [Hosszú szink.] beállítás
értéke [1/200-30 mp automatikus].
ooAzok a záridő-, rekesznyílás- és ISO érzékenységi értékek, amelyeknél
az [AUTO] beállítást választotta, aláhúzással jelennek meg.
ooA 2. vagy a 3. lépésnél a <X> és a <Z> gombok segítségével
beállíthatja az [AUTO] értéket a záridőhöz, a rekesznyíláshoz és az ISOérzékenységhez, valamint az expozíciókompenzációhoz a [±0] értéket.
141
Az állóképek rögzítésére vonatkozó általános
óvintézkedések
Képminőség
ooA nagy ISO-érzékenységgel készített felvételeken zaj (sávok, fényes
pontok) jelenhet meg.
ooA magas hőmérsékleten készített képeken zaj és rendellenes színek
jelenhetnek meg.
ooHa hosszabb időn át használja a folyamatos felvétel funkciót,
elképzelhető, hogy a fényképezőgép belső hőmérséklete emelkedni
kezd, ami befolyásolni fogja a képminőséget. Ha ezt tapasztalja,
szüneteltesse a fényképezést.
ooHa hosszú expozíció alkalmazásával készít felvételt, miközben
a fényképezőgép belső hőmérséklete magas, a kép minősége romolhat.
Állítsa le a felvételt, és várjon néhány percet, mielőtt elkészíti a képet.
A magas belső hőmérsékletre figyelmeztető fehér <s> és
vörös <E> ikon
ooHa a fényképezőgép belső hőmérséklete a hosszabb időn át tartó
használat vagy a magas környezeti hőmérséklet miatt megnő, fehér
<s> vagy piros <E> ikon jelenik meg.
ooA fehér <s> ikon azt jelzi, hogy az állóképek rosszabb minőségben
fognak készülni. Szüneteltesse egy ideig az állóképek készítését, és
hagyja lehűlni a fényképezőgépet.
ooA piros <E> ikon arra figyelmeztet, hogy a készülék hamarosan
leállítja a felvételkészítést. Addig nem fog tudni fényképezni, amíg
a fényképezőgép belső hőmérséklete le nem csökken. Egy időre
szüneteltesse a fényképezést vagy kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
várja meg, hogy lehűljön.
ooHa magas hőmérsékletű környezetben hosszabb ideig fényképez,
a fehér <s> vagy a piros <E> ikon hamarabb fog megjelenni. Ha nem
készít felvételt, mindig kapcsolja ki a fényképezőgépet.
ooHa a fényképezőgép belső hőmérséklete magas, a nagy ISOérzékenységgel, valamint a hosszú expozícióval készített képek
minősége már a fehér <s> ikon megjelenése előtt is romolhat.
A felvételkészítés eredménye
ooHa nagyított nézetben készíti a képet, lehet, hogy nem sikerül elérni
a kívánt expozíciót. A kép elkészítése előtt lépjen vissza normál
képernyős nézetbe.
ooA kép akkor is a normál nézet képének egészét belefoglalva készül el,
ha éppen a kép egy adott nagyított részét nézi.
142
Az állóképek rögzítésére vonatkozó általános
óvintézkedések
Képek megjelenítése
ooRossz fényviszonyok mellett vagy éles fényben előfordulhat, hogy
a megjelenített kép nem képes visszaadni a rögzített kép fényerejét.
ooGyenge fényviszonyok mellett a megjelenített képen még alacsony ISOérzékenység mellett is zaj lehet észlelhető, a felvételeken azonban ennél
alacsonyabb lesz a zaj szintje, mivel a megjelenített és a rögzített képek
képminősége nem egyezik meg.
ooHa a fényforrás (megvilágítás) megváltozik, elképzelhető, hogy
a képernyő vagy az expozíciós érték villódzni kezd. Ebben az esetben
ideiglenesen szüneteltesse a fényképezést, és akkor folytassa, ha
helyreáll a használni kívánt fényforrás.
ooElképzelhető, hogy ha új helyre irányítja a fényképezőgépet, az
ideiglenesen nem megfelelően fogja megjeleníteni a fényerőt. Mielőtt
fényképezne, várja meg, amíg a fényerő szintje stabilizálódik.
ooHa rendkívül erős fényű fényforrás van a képen, a világos terület
elsötétedhet a képernyőn. A ténylegesen elkészített képen azonban
a világos terület megfelelően fog látszani.
ooHa gyenge megvilágítás esetén a [52: Kijelző fényereje] beállításban
erős megvilágításnak megfelelő értéket ad meg, színzaj vagy helytelen
színek jelenhetnek meg a képen. A képzaj, illetve a szokatlan színek
azonban nem rögzülnek a ténylegesen elkészített képen.
ooA nagyított kép a tényleges képhez képest élesebbnek tűnhet.
Objektív
ooHa a fényképezőgépre felszerelt objektívben van Image Stabilizer
(Képstabilizátor) és annak kapcsolóját <1> állásba állította,
akkor az mindig működni fog, még akkor is, ha nem nyomja le félig
a exponálógombot. A Image Stabilizer (Képstabilizátor) fogyasztja
az akkumulátor energiáját, így a felvételi körülményektől függően
csökkenhet a lehetséges képek száma. Ha nincs szükség az Image
Stabilizer (Képstabilizátor) funkció használatára (például állvány
használata esetén), javasoljuk, hogy állítsa az IS kapcsolót <2>
állásba.
ooAz EF objektívekkel csak akkor lehet előbeállított fókuszt használni,
ha ezzel a funkcióval ellátott, 2011 második felében vagy ezt követően
megjelent (szuper) teleobjektívet használ.
143
i A felvételkészítési mód kiválasztása
Egyes és folyamatos felvételkészítési mód választható. Kiválaszthatja
a jelenetnek vagy témának megfelelő felvételkészítési módot.
Nyomja meg az <B>
1 gombot
(9).
zz Amikor megjelent a kép a képernyőn,
nyomja meg a <B> gombot.
ki a kívánt felvételkészítési
2 Válaszd
üzemmódot.
zz Forgassa el a <5> tárcsát
a kívánt felvételkészítési üzemmód
beállításához.
ki a felvételkészítési
3 Válassza
módot.
zz A választáshoz forgassa el a <6>
tárcsát.
zz[u] Egyképes felvétel
Az exponálógomb teljes lenyomásakor a gép csak egy felvételt
készít.
zz[o] Gyors folyamatos felvétel
Amikor teljes mértékben lenyomva tartja az exponálógombot,
legfeljebb körülbelül 8,0 felvétel/mp. sebességgel készülnek
a képek a gomb lenyomva tartása közben.
A maximális folyamatos felvételi sebesség azonban lassabb lehet
az alábbi körülmények között:
Ha be van állítva a villódzás csökkentése:
A folyamatos felvétel sebessége legfeljebb körülbelül
5,4 felvétel/mp.
Ha be van állítva a Dual Pixel RAW:
A rendszer automatikusa lassú folyamatos felvételre vált.
144
A felvételkészítési mód kiválasztása
Servo AF felvételkészítés esetén:
Amikor az [AF-művelet] beállítása [Servo AF], a legfeljebb
körülbelül 5,0 felvétel/mp. sebesség kap prioritást.
Csendes felvétel:
Ha a [z6: Csendes zár] beállítás értéke [Enged],
a folyamatos felvétel maximális sebessége legfeljebb
körülbelül 5,0 felvétel/mp.
Vaku használata esetén:
Az EL- vagy EX-sorozatú Speedlite vakuk esetén a folyamatos
felvétel sebessége legfeljebb körülbelül 3,0 felvétel/mp.
zz[i] Lassú folyamatos felvétel
Amikor teljes mértékben lenyomva tartja az exponálógombot,
legfeljebb körülbelül 3,0 felvétel/mp. sebességgel készülnek
a képek a gomb lenyomva tartása közben.
Amikor az [AF-művelet] beállítása [Servo AF], a legfeljebb
körülbelül 3,0 felvétel/mp. sebességű témakövetés kap
prioritást.
Ha be van kapcsolva a Dual Pixel RAW funkció, ez a sebesség
legfeljebb körülbelül 2,2 felvétel/mp.
zz[m] Önkioldó: 10 mp./távvezérlés
zz[l] Önkioldó: 2 mp./távvezérlés
Az önkioldós fényképezéssel kapcsolatos információkat lásd
a 147. oldalon. A felvételek távvezérléssel történő készítésével
kapcsolatos információkat lásd a 174. oldalon.
A <o> gyors folyamatos felvétel során a maximális folyamatos felvételi
sebesség eltérő lehet a felvételi körülményektől függően. Erről további
tudnivalókat olvashat a következő oldalon.
145
A felvételkészítési mód kiválasztása
ooA kb. 8,0 felvétel másodpercenként a maximális elérhető sebesség
a <o> nagy sebességű folyamatos felvétel (144. oldal) beállításnál
a következő feltételek mellett: teljesen feltöltött akkumulátor OneShot AF üzemmódban, legalább 1/1000 mp. záridő, maximális
rekeszérték (az objektívtól függően*), szobahőmérsékleten (23 °C),
villódzáscsökkentéssel, kikapcsolt Dual Pixel RAW és Csendes felvétel
funkció mellett.
* A One-Shot AF üzemmódban, kikapcsolt Image Stabilizer
(Képstabilizátor) mellett, a következő objektívek használata esetén:
EF300mm f/4L IS USM, EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, EF75-300mm
f/4-5.6 IS USM, EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM.
ooA <o> gyors folyamatos felvétel folyamatos felvételi sebessége
az alábbi tényezőktől függően alacsonyabb lehet: akkumulátor
töltöttségi szintje, hőmérséklet, villódzáscsökkentés, Dual Pixel RAW
felvételkészítés, csendes ÉK felvétel, csendes felvétel, záridő, rekesz,
téma jellemzői, fényerő, AF-művelet, objektív típusa, vakuhasználat és
felvételkészítési beállítások.
ooServo AF használata esetén a maximális folyamatos felvételi sebesség
a téma állapotától és a használt objektívtől függően csökkenhet.
Ha bekapcsolt Servo AF mellett a [z6: Csend. ÉK felv.] beállítást
a [Tilt] értékre állítja, a maximális folyamatos felvételi sebesség
csökkenni fog.
ooA [z6: Villódz.ment.flv.] beállítás [Enged] értékre állítása esetén
(115. oldal), a villódzó fények melletti felvételkészítés során csökkenni
fog a maximális folyamatos felvételi sebesség. Ezenfelül a folyamatos
felvétel időköze rendszertelenné válhat, és a zárkioldási idő késleltetése
meghosszabbodhat.
ooA maximális folyamatos felvételi sebesség körülbelül 6,0 felvétel/
másodperc értékre csökkenhet, ha hideg környezetben hideg
akkumulátort használ vagy ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.
ooA folyamatos felvétel sebessége a felvételkészítési feltételektől függően
még lassú folyamatos felvétel esetén is csökkenhet.
ooHa folyamatos felvétel készítése közben megtelik a belső memória,
csökkenhet a folyamatos felvétel sebessége, mivel a rögzítés
ideiglenesen leáll (77. oldal).
146
j Az önkioldó használata
Ha Ön is szeretne szerepelni a képen (például egy emléknek szánt
képen), használja az önkioldót.
meg az <B> gombot
1 Nyomja
(9).
zz Amikor megjelent a kép a képernyőn,
nyomja meg az <B> gombot.
ki a kívánt felvételkészítési
2 Válaszd
üzemmódot.
zz Forgassa el a <5> tárcsát
a kívánt felvételkészítési üzemmód
beállításához.
ki az önkioldót.
3 Válassza
zz Forgassa el a <6> tárcsát az
önkioldó kiválasztásához.
m: Gomb megnyomása után
10 másodperccel
l: Gomb megnyomása után
2 másodperccel
zz Ha a fényképezőgép párosítva van
egy vezeték nélküli távirányítóval
(külön kapható, 174. oldal),
a képernyőn a <Q> <k> ikonok
jelennek meg.
el a képet.
4 Készítse
zz Fókuszáljon a témára, majd nyomja le
teljesen az exponálógombot.
ggAz önkioldó működését az
önkioldó jelzőfénye, hangjelzés és
másodpercalapú visszaszámlálás
segítségével ellenőrizheti az LCDpanelen.
ggAz önkioldólámpa villogása felgyorsul,
a fényképezőgép pedig körülbelül
2 másodpercig gyorsan villog, mielőtt
elkészíti a felvételt.
147
Az önkioldó használata
ooA <l> segítségével az állványra szerelt fényképezőgép megérintése
nélkül készíthet felvételt. Ezzel megakadályozza a fényképezőgép
berázását csendéletek készítése vagy hosszú expozíció során.
ooA felvételek önkioldóval történő rögzítését követően célszerű
megjeleníteni a képet (304. oldal), és ellenőrizni, hogy megfelelő-e az
élesség és az expozíció.
ooAmikor az önkioldóval saját magát kívánja lefényképezni, alkalmazza
a fókuszzárat (126. oldal) egy olyan tárgyra, amely hasonló távolságra
található, mint ahol Ön fog állni.
ooA már elindított önkioldás visszavonásához nyomja meg a <0>
gombot.
ooHa a fényképezőgép távoli felvételkészítésre van állítva, az automatikus
kikapcsolási idő hosszabb lehet.
148
A gyors folyamatos felvétel megjelenítési
gyorsaságának beállításaN
Amennyiben RF objektívvel fényképez, és az [21: AF-művelet]
beállítás a [Servo AF] értékre van állítva, a felvételkészítési mód pedig
<o> [Gyors folyamatos], a felvétel és az élőkép között váltakozó
nagy sebességű kijelzést használhat. Ez a megjelenítés gyorsabban
reagál, így Ön könnyebben követheti a gyorsan mozgó témákat.
a [z6:
Gyors
1 Válassza
megjelenítés] lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Ha szeretné, hogy a képernyőn az
egyes folyamatos felvételek és az
élőkép váltakozzanak, válassza az
[Enged] lehetőséget.
ooGyors megjelenítés esetén a képek remeghetnek vagy villódzhatnak.
Ez nagy záridő mellett gyakrabban bekövetkezik. Ez azonban nem
befolyásolja a felvételkészítés eredményét.
ooA következő feltételek teljesülése esetén a gyors megjelenítés nem
lehetséges. Elképzelhető, hogy a gyors megjelenítés felvételkészítés
közben kikapcsol.
• 1/30 mp. alatti záridő, f/11-nél nagyobb rekeszérték,
az automatikus fókuszálást megnehezítő körülmények,
vakuval történő fényképezés, ISO-kiterjesztés.
Az [Enged] beállítás az összes feltétel teljesülése esetén érhető el.
• RF objektív esetén ha az [AF-művelet] a [Servo AF] (262. oldal)
értékre van állítva, a felvételkészítési mód beállítása [Gyors
folyamatos] (144. oldal), a [Villódz.ment.flv.] beállítása [Tilt]
(115. oldal), az [Expoz. szimuláció] beállítása pedig [Enged]
(120. oldal), a [Csendes zár] beállítása pedig [Tilt] (151. oldal).
149
Csendes Élő nézet felvételN
A felvételkészítési feltételekhez vagy a használt objektívhez igazíthatja
a fényképezőgép működési és kioldási jellemzőit.
a [z6: Csend. ÉK felv.]
1 Válassza
lehetőséget.
ki a kívánt beállítást.
2 Válassza
zz Válassza ki a kívánt beállítást, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz1. mód (alapértelmezett beállítás)
zz2. mód
Az exponálógomb teljes lenyomásakor a fényképezőgép csak
egy felvételt készít. Ha lenyomva tartja az exponálógombot,
a fényképezőgép működése megszakad. Ez az üzemmód lehetővé
teszi a csendesebb felvételkészítést, és a rendszer működése
folytatódik, ha felengedi a exponálógombot a félig lenyomott pozícióból.
Akkor is csak egy felvétel készül, ha be van állítva a folyamatos felvétel.
zzLetiltás
Ha TS-E objektívet használ az objektív függőleges eltolásához
vagy döntéséhez, vagy fókusztáv-növelő előtétet használ,
mindenképp válassza a [Tilt] beállítást. Ha az [1. mód] vagy
a [2. mód] beállítást választja, előfordulhat, hogy nem érhető el
normál expozíció, vagy szokatlan expozíció lesz az eredmény.
ooElképzelhető, hogy nagy záridő és a maximálishoz közelítő rekeszérték
mellett a nem fókuszban lévő képterületek hiányosak lehetnek. Ha nem
találja megfelelőnek a nem fókuszban lévő képterületek megjelenését,
az alábbi útmutatásokat követve jobb eredményeket érhet el.
• Fényképezzen úgy, hogy a [z6: Csend. ÉK
felv.] beállítást a [Tilt] értékre állítja.
• Fényképezzen a Csendes zár beállítással.
• Adjon meg alacsonyabb záridőt.
• Növelje a rekeszértéket.
ooHa a [2. mód] van beállítva, és Ön vezeték nélküli távirányítót (külön
kapható, 174. oldal) használ a fényképezéshez, a működés azonos
lesz az [1. mód] működésével.
150
Csendes felvételN
Ha nem az állóképek rögzítéséhez általában használt mechanikus
zárral, hanem az érzékelő elektronikus zárja segítségével fényképez,
csendesen is elkészítheti a felvételeket. Folyamatos felvétel is készíthető.
Ez akkor hasznos, ha fontos, hogy a fényképezőgép ne adjon ki hangot.
Ez a funkció a következő felvételkészítési módokban érhető el: <u>,
<o>, <m>, illetve <l>.
a [z6: Csendes zár]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza az [Enged] parancsot.
ki a felvételkészítési
3 Válassza
módot (144. oldal).
zz Válassza az <u>, <o>, <m>
vagy <l> lehetőséget.
el a képet.
4 Készítse
ggA felvétel elkészítésekor egy fehér keret
jelenik meg a képernyőn.
ooHasználja felelős módon a csendes felvétel funkciót, tartsa tiszteletben a téma
magánélethez való és képmáshoz fűződő jogait!
ooA gyorsan mozgó témák esetén a témáról készített felvétel torz lehet, illetve
a Servo AF-fel történő sorozatfelvétel (263. oldal) esetén a felvételek fókuszon
kívüliek lehetnek.
ooEgyes objektívek és felvételi körülmények esetén az objektív fókuszálása és
a rekesznyílás beállítása hallható lehet.
ooHa csendes felvétel során a vaku vagy egy másik kamera felvillan, vagy ha
villódzó fényforrás, például fénycsöves világítás mellett készít csendes felvételt,
a fényerőkülönbség miatt fénycsíkok vagy sávok jelenhetnek meg a képen.
ooAz AEB rögzítés és a vakuval történő fényképezés nem használható.
ooA gyors kijelző (149. oldal) nincs használatban a csendes felvétel során, még
akkor sem, ha a felvételkészítési mód értéke <o>.
Ha a [z6: Csendes zár] beállításnál a [Tilt] értéket adja meg, a készülék
visszaállítja a [z6: Csend. ÉK felv.] eredeti értékét.
151
q A mérési mód kiválasztásaN
A téma fényerőssége négyféle módszerrel mérhető. [A] módban
a kiértékelő mérés automatikusan beállításra kerül.
meg a <Q> gombot (7).
1 Nyomja
zz Ha megjelent a kép, nyomja meg
a <Q> gombot.
ki a mérési módot.
2 Válassza
zz A <W> <X> gombokkal válasszon ki
egy elemet.
zz A <Y> <Z> gombokkal válassza ki
a mérési módot.
[q]: Kiértékelő mérés
[w]: Részleges mérés
[r]: Szpot mérés
[e]: Középre súlyozott átlagoló
mérés
[q] Kiértékelő mérés
Általános célú fénymérési mód, amely akár hátulról megvilágított
témákhoz is megfelel. A fényképezőgép automatikusan a témához
igazodva állítja be az expozíciót.
[w] Részleges mérés
Akkor célszerű használni, ha a téma hátterében például háttérvilágítás
miatt erős fények vannak. Körülbelül a képernyő középső részének
6,1%-át fedi le. A részleges mérési terület megjelenik a képernyőn.
[r] Szpot mérés
Ez a fotóalany vagy a téma bizonyos részének mérésére szolgál.
Körülbelül a képernyő középső részének 2,7%-át fedi le. A szpotmérési
terület megjelenik a képernyőn.
[e] Középre súlyozott átlagoló mérés
A rendszer a képernyő egészen végzett méréseket átlagolja,
de a képernyő közepén végzett mérés nagyobb súlyozást kap.
152
A mérési mód kiválasztása
ooA fényképezőgép alapértelmezés szerint a következőképpen állítja be az
expozíciót.
A [q] (Kiértékelő mérés) használata esetén az exponálógomb félig
lenyomva tartásakor zárolja az expozíció beállítását (AE‑rögzítés)
a fókusz beállítását követően, a One-Shot AF funkciónál.
A [w] (Részleges mérés), a [r] (Szpot mérés) és a [e] (Középre
súlyozott átlagoló mérés) esetén az expozíciós beállítást a gép
a fénykép készítésének pillanatában végzi el. (Az exponálógombot félig
lenyomva a készülék nem rögzíti az expozíciót.)
ooA [82: Mér.mód, AE rögz. fókusz után] beállítással megadhatja,
hogy zárolni szeretné-e az expozíciót (AE-rögzítés), amikor megtörtént
a fókusz beállítása a One-Shot AF funkcióval (548. oldal).
153
O Az expozíciókompenzáció beállításaN
Az expozíciókompenzáció világosíthatja (növelt expozíció) vagy
sötétítheti (csökkentett expozíció) a fényképezőgép által megadott
normál expozíciót.
Az expozíciókompenzáció a következő felvételkészítési módokban
állítható be: [t], [d], [s], [f] és [a]. Az expozíciókompenzációt
legfeljebb ±3 lépéssel módosíthatja 1/3 lépéses növekménnyel.
Az [a] üzemmód és az Automatikus ISO beállítás együttes használata
esetén érvényes expozíciókompenzációval kapcsolatban lásd:
139. oldal, az [t] üzemmóddal kapcsolatban lásd: 140. oldal.
az expozíciót.
1 Ellenőrizze
zz Nyomja le félig az exponálógombot,
és ellenőrizze az expozíciószintjelzőt.
Világosabb képhez
megnövelt expozíció
Sötétebb képhez csökkentett
expozíció
meg a kompenzáció értékét.
2 Adja
zz A beállítás közben forgassa a <5>
tárcsát, és figyelje a képernyőt.
ggMegjelenik a <O> ikon, jelezve, hogy
az expozíciókompenzáció aktív.
el a képet.
3 Készítse
zz Az expozíciókompenzáció
visszavonásához állítsa az
expozíciószint-jelzőt <N> a normál
expozíciós jelre (<C>).
Ha az [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Auto megvil. optimalizálás]
(104. oldal) beállítása nem [Tilt], a kép a sötétebb képhez beállított
csökkentett expozíciókompenzáció ellenére is világosnak tűnhet.
Az expozíciókompenzáció mértéke még akkor is érvényben marad,
ha a tápkapcsolót <2> állásba kapcsolja.
154
h Automatikus expozíciósorozat (AEB)N
A fényképezőgép a záridő, a rekeszérték vagy az ISO-érzékenység
automatikus megváltoztatásával három egymást követő képből
legfeljebb ±3 lépésnyi, 1/3-os lépésközzel módosítható különbséggel
expozíciósorozatot készít. Ezt AEB funkciónak nevezzük.
* Az AEB az automatikus expozícióval készített felvételsorozatot jelenti.
az [z3: Exp. komp./AEB]
1 Válassza
lehetőséget.
meg az AEB-tartományt.
2 Adja
zz Az AEB-tartomány (1) beállításához
(1)
Normál expozíció
Csökkentett expozíció
Növelt expozíció
fordítsa el a <6> tárcsát.
A <Y> <Z> gombokkal beállíthatja
az expozíciókompenzáció értékét.
zz Nyomja meg a <0> gombot
a beállításhoz.
ggHa kilép a menüből, az AEBtartomány a képernyőn látható.
el a képet.
3 Készítse
zz A készülék a beállított felvételkészítési
módnak megfelelően a következő
sorrendben készíti a három
összefűzött felvételt: normál
expozíció, csökkentett expozíció és
növelt expozíció.
zz A készülék nem lép ki automatikusan
az AEB módból. Ha ki szeretne
lépni az AEB módból, a 2. lépésnek
megfelelően kapcsolja ki az AEBtartomány kijelzését.
155
Automatikus expozíciósorozat (AEB)
Ha az [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Auto megvil. optimalizálás]
(104. oldal) beállítása nem [Tilt], előfordulhat, hogy az AEB hatása
lecsökken.
ooAEB rögzítés esetén a képernyő bal alsó részén a <A> jel villog.
oo<u> felvételkészítési módban háromszor nyomja meg az
exponálógombot mindegyik felvételnél. Ha <o> vagy <i> beállítás
esetén teljesen lenyomva tartja az exponálógombot, a fényképezőgép
egymás után elkészíti a sorozat három felvételét, majd a felvételkészítés
leáll. Ha a <m> vagy a <l> beállítás van kiválasztva, a három
sorozatképet a gép egymáshoz képest 10 vagy 2 mp-es késéssel
készíti el.
ooExpozíciókompenzációval együtt is beállíthatja az AEB módot.
ooAEB rögzítés esetén nem lehet módosítani a felvételkészítési módot.
ooAz AEB nem használható vakuval, a Többfelvételes zajcsökkentés
funkcióval, valamint HDR módban.
ooHa a tápkapcsolót <2> állásra állítja, vagy ha a vaku teljesen feltöltött,
az AEB beállítás automatikusan törlődik.
156
A Expozíció rögzítése fényképezéshez
(AE-rögzítés)N
Lehetősége van zárolni az expozíció beállítását, ha külön szeretné
beállítani a fókuszt és az expozíciót, illetve, ha egy expozíciós
beállítással több felvételt kíván készíteni. Az expozíció rögzítéséhez
nyomja meg a <A> gombot, majd módosítsa és készítse el a képet.
Ezt nevezzük AE-rögzítésnek. Háttér-világításos témák és ahhoz
hasonló esetekben hatékony.
a témára.
1 Fókuszáljon
zz Nyomja le félig az exponálógombot.
ggMegjelenik az expozíció beállítása.
2 ggA képernyő bal alsó részében
Nyomja meg a <A> gombot (4).
megjelenik a <A> ikon, jelezve,
hogy az expozíció rögzítve van
(AE‑rögzítés).
zz Valahányszor megnyomja a <A>
gombot, rögzíti az aktuálisan beállított
expozícióértéket.
újra, és készítse el
3 Komponálja
a képet.
zz Ha szeretné megtartani az
AE‑rögzítést, miközben több felvételt
készít, akkor tartsa lenyomva
az <A> gombot, és nyomja le
a exponálógombot egy újabb felvétel
elkészítéséhez.
Az AE-rögzítés hatásai
Mérési mód
q
wre
AF-pontkiválasztási mód
Automatikus kiválasztás
Kézi kiválasztás
A rendszer a fókuszban lévő
A rendszer a kiválasztott
AF‑ponton rögzíti az expozíciót. AF‑ponton rögzíti az expozíciót.
A rendszer a képernyő közepén rögzíti az expozíciót.
* A [q] üzemmódban, ha az objektív fókuszmódkapcsolója az <MF> értékre
van állítva, a rendszer a képernyő közepén rögzíti az expozíciót.
157
BULB: Hosszú (Bulb) expozíciók
Ebben a módban a zár mindaddig nyitva marad, amíg teljesen
lenyomva tartja az exponálógombot, és bezárul, ha elengedi.
Ezt a fényképezési módszert „bulb” expozíciónak nevezzük.
Használja a bulb expozíciót éjszakai felvételekhez, tűzijátékokhoz,
az égbolt és más hosszú expozíciót igénylő témák rögzítéséhez.
a felvételkészítési módot
1 Állítsa
a [BULB] értékre.
meg a kívánt rekesznyílást.
2 Adja
zz A beállításhoz forgassa el a <6>
tárcsát.
el a képet.
3 Készítse
zz Az exponálás addig tart, ameddig
teljesen lenyomva tartja az
exponálógombot.
ggAz LCD-panelen megjelenik az eltelt
expozíciós idő.
ooNe irányítsa a fényképezőgépet erőteljes fényforrás, például a nap vagy
intenzív, mesterséges megvilágítás felé. Ez kárt tehet a képérzékelőben
vagy a fényképezőgép belső alkatrészeiben.
ooA hosszú bulb expozícióknál a szokásosnál zajosabbak a képek.
ooHa az Auto. ISO érték van beállítva, az ISO 400 lehetőség érvényesül
(608. oldal).
ooHa a bulb expozícióhoz a bulb időzítő helyett az önkioldót használja,
tartsa teljesen lenyomva az exponálógombot (az önkioldó idejéig és
a bulb expozíció idejéig).
158
Hosszú (Bulb) expozíciók
ooA [z5: Hosszú exp. zajcsökkentés] használatával csökkentheti
a hosszú expozíciók esetén jelentkező zajt (107. oldal).
ooBulb expozíciókhoz állvány és a bulb időzítő használata ajánlott.
ooBulb expozíciót az RS-60E3 távkioldóval (külön kapható, 176. oldal) is
végezhet.
ooA bulb expozícióhoz a BR-E1 vezeték nélküli távvezérlő (külön kapható,
174. oldal) is használható. Ha megnyomja a távvezérlőn a továbbítás
gombot, a bulb expozíció azonnal vagy 2 másodperccel később
elkezdődik. A bulb expozíció megszakításához nyomja meg ismét
a gombot.
Bulb időzítőM
Itt adhatja meg a bulb expozíció expozíciós idejét előre. A bulb
időzítő használatakor a bulb expozíció idejére nem szükséges
lenyomva tartania az exponálógombot. Ez csökkenti a fényképezőgép
bemozdulását.
A bulb időzítő csak [BULB] (bulb expozíció) módban állítható be.
Más módokban nem állítható be (vagy nem működik).
a [z6: Bulb időzítő]
1 Válassza
lehetőséget.
az [Enged] parancsot.
2 Válassza
zz Válassza az [Enged] lehetőséget,
majd nyomja meg az <B> gombot.
159
Hosszú (Bulb) expozíciók
be a kívánt expozíciós időt.
3 Állítsa
zz Válasszon órát, percet és
másodpercet.
zz Nyomja meg a <0> gombot; ekkor
megjelenik a <r> jelzés.
zz Válassza ki a kívánt számot, majd
nyomja meg a <0> gombot.
(Újra a <s> jelzés lesz látható.)
4 Válassza az [OK] billentyűt.
el a képet.
5 Készítse
ggNyomja le teljesen az
exponálógombot, és elindul a bulb
expozíció, amely a megadott
ideig tart.
zz Bulb időzítővel történő felvételkészítés
esetén a [H] ikon és az
expozíciós idő is látható az LCDpanelen.
zz Az időzítőbeállítás törléséhez adja
meg a [Tilt] értéket a 2. lépésben.
ooHa teljesen lenyomja, majd felengedi az exponálógombot a bulb időzítő
működése közben, a bulb expozíció leáll.
ooHa az exponálás kezdete után teljesen lenyomja az exponálógombot,
akkor a bulb expozíció a megadott expozíciós idő lejárta után
is folytatódik. (A bulb expozíció leáll, miután eltelik a megadott
expozíciós idő.)
ooA felvételkészítési módok módosítása nullázza a bulb időzítőt,
és helyreállítja a [Tilt] beállítást.
160
w: HDR-felvétel (felvétel nagy
dinamikatartományban)N
Az állóképeket a kiégett csúcsfények és árnyékok csökkentésével is
rögzítheti annak érdekében, hogy megmaradjanak a tónusok széles
dinamikatartományában még a nagyon kontrasztos jelenetek esetén is.
A tájképeket és a csendéleteket célszerű HDR-felvétellel készíteni.
HDR-felvétel során a készülék három képet készít különböző
expozíciós beállítással (normál expozíció, alulexponált és
túlexponált) minden felvételnél, majd automatikusan egy fényképben
egyesíti a képeket. A készülék a HDR-képet JPEG-képként rögzíti.
* A HDR a nagy dinamikatartomány rövidítése.
a [z5: HDR mód]
1 Válassza
lehetőséget.
meg a [Din. tart. beáll.]
2 Adja
lehetőséget.
zz Válassza ki a kívánt tartományt, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz Ha az [Automatikus] értéket
választja, a dinamikatartományt
a gép a kép teljes színskálája alapján
automatikusan állítja be.
zz Minél nagyobb számot állít be, annál
nagyobb lesz a dinamikatartomány.
zz A HDR-fényképezésből való
kilépéshez válassza a [HDR letilt.]
lehetőséget.
be a [Hatás] értékét.
3 Állítsa
zz Válassza ki a kívánt effektust, majd
nyomja meg a <0> gombot.
161
HDR-felvétel (felvétel nagy dinamikatartományban)
Hatások
zz[P] Természetes
A készülék megőrzi a kép nagy tónustartományát, ami
nélkül a legjobban megvilágított és az árnyékos területek
részletgazdagsága elveszne. A kiégett csúcsfények és árnyékok
mérsékelten jelennek meg.
zz[A] Művészi – normál
Bár a készülék jobban lecsökkenti a legjobban megvilágított és
az árnyékos területek részletgazdagságát, mint a [Természetes]
hatásnál, a kép a kisebb kontraszt és a laposabb gradáció
következtében festményre fog emlékeztetni. A téma körvonalait
világos (vagy sötét) szegély veszi körül.
zz[B] Művészi – élénk
A színek jóval telítettebbek, mint a [Műv.-normál] hatásnál.
A kis kontraszt és a lapos gradáció grafikára emlékeztető hatást kelt.
zz[C] Művészi – feltűnő
A színek ennél a hatásnál a legtelítettebbek, ennek következtében
a téma jobban kiemelkedik, és a kép olajfestményre emlékeztet.
zz[D] Művészi – dombormű
A készülék csökkenti a színtelítettséget, a fényerőt, a kontrasztot
és a gradációt, és ezzel mélység nélkülivé alakítja a képet.
A kép kopottnak és réginek tűnik. A téma körvonalait világos
(vagy sötét) szegély veszi körül.
Művészinormál
Telítettség Normál
Körvonalazott Normál
Fényerő
Normál
Tónus
Tompa
Művészi
élénk
Erős
Vékony
Normál
Tompa
Művészifeltűnő
Nagyobb
Erős
Normál
Tompa
Művészidombormű
Enyhe
Vastagabb
Sötét
Tompább
A készülék az éppen megadott képstílus jellemzőinek figyelembevételével
érvényesíti a hatásokat (88. oldal).
162
HDR-felvétel (felvétel nagy dinamikatartományban)
be a [Folyamatos HDR]
4 Állítsa
értékét.
zz Válassza ki a kívánt beállítást, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz Ha a [Csak 1 felv.] lehetőséget
választja, a HDR-felvételi mód
automatikusan kikapcsol a felvétel
elkészítése után.
zz Ha a [Minden felv.] lehetőséget
választja, a HDR-felvételi mód
mindaddig érvényben marad, amíg
a 2. lépésben látható [HDR letilt.]
beállítást ki nem választja.
be az [Autom.képilleszt.]
5 Állítsa
értékét.
zz Ha a készüléket a kezében tartva
fényképez, válassza az [Enged]
lehetőséget. Állvány használatakor
válassza a [Tilt] beállítást, és nyomja
le a <0> gombot.
meg, hogy mely képeket
6 Adja
mentse a rendszer.
zz Ha azt szeretné, hogy a készülék
mind a három képet és az elkészített
HDR-képet is mentse, válassza
a [Minden kép] lehetőséget, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz Ha csak a HDR-képet szeretné
menteni, válassza a [Csak HDRkép] lehetőséget, majd nyomja meg
a <0> gombot.
el a képet.
7 Készítse
zz Az exponálógomb teljes
lenyomásakor a készülék egymás
után elkészíti a három képet, és
a kártyára rögzíti a HDR-képet.
163
HDR-felvétel (felvétel nagy dinamikatartományban)
ooA RAW HDR típusú képeket a készülék JPEG73 képminőségben
rögzíti. A RAW+JPEG HDR típusú képeket a készülék a megadott JPEGképminőségben rögzíti. A HDR-kép kialakításához rögzített három kép is
a megadott képminőségben készül.
ooA HDR-felvételkészítés nem lehetséges kiterjesztett ISO érzékenység
(L, H1, H2) mellett. A HDR-felvétel 100–40000 közötti ISO-érzékenység
esetén lehetséges (eltérő a [Minimum] és [Maximum] értékétől függően
az [ISO érz. tart.]) beállításnál.
ooHDR-felvételek készítése során a vaku nem villan.
ooAz AEB ilyenkor nem érhető el.
ooHa mozgó témát fényképez, a téma mozgásának hatására szellemképek
jelennek meg.
ooA HDR felvétel során három kép készül eltérő, automatikusan beállított
záridők alkalmazásával. Ezért a készülék még [t], [s] és [a]
felvételkészítési módokban is eltolja a záridőt a megadott záridő alapján.
ooA fényképezőgép bemozdulásának megelőzése érdekében nagy ISOérzékenység is beállítható.
164
HDR-felvétel (felvétel nagy dinamikatartományban)
ooHa az [Autom.képilleszt.] [Enged] beállítással készít HDR-felvételeket,
a készülék az AF-pont megjelenítési információit (309. oldal) és
a portörlési adatokat (121. oldal) nem fűzi hozzá a képhez.
ooHa a készüléket a kezében tartva készíti el a HDR-felvételt, és az
[Autom.képilleszt.] beállítása [Enged], a kép széléből a készülék
levág egy kisebb részt, a felbontás pedig némileg csökken.
Ha (a fényképezőgép bemozdulása stb. miatt) a képek nem igazíthatók
teljesen egymáshoz, az automatikus képillesztés nem feltétlenül
valósul meg. Ügyeljen arra, hogy ha szélsőségesen világos vagy sötét
környezetben fényképez, előfordulhat, hogy az automatikus képillesztés
nem működik megfelelően.
ooHa a készüléket a kezében tartva készíti el a HDR-felvételt, és az
[Autom.képilleszt.] beállításnál a [Tilt] lehetőséget választotta, nem
biztos, hogy a három kép tökéletesen fog illeszkedni egymáshoz; emiatt
elképzelhető, hogy a HDR-hatás nem lesz teljes. Állvány használata
ajánlott.
ooA képek automatikus igazítása ismétlődő mintázatok (rácsok, csíkok
stb.), valamint fakó, egyárnyalatú képek esetén nem működik
megfelelően.
ooAz ég és a fehér falak színátmenetének visszaadása nem feltétlenül
lesz tökéletes. Zaj, rendellenes expozíció és rendellenes színek is
megjelenhetnek.
ooA megvilágított területek a fénycsöves és a LED-es fényforrások
környezetében készített HDR-felvételeken természetellenes színűvé
válhatnak.
ooHDR-felvételkészítésnél a képeket a fényképezőgép egyesíti, majd
a kártyára menti, ami eltarthat egy ideig. A képek feldolgozásának
időtartamára a [BUSY] felirat jelenik meg a képernyőn és az LCDpanelen, és addig nem készíthet további képeket, amíg a művelet be
nem fejeződik.
165
P Többszörös expozícióN
Ha a többszörös expozíció funkciót használja (2–9 képet készít), akkor
a felvétel közben láthatja az egyes képek egyesítésének folyamatát.
a [z5: Többszörös
1 Válassza
expoz.] lehetőséget.
be a [Többszörös expoz.]
2 Állítsa
értékét.
zz Válassza ki a kívánt beállítást, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz A többszörös expozíció módból
való kilépéshez válassza a [Tilt]
lehetőséget.
zzBe: Funkció/vezérlés (a funkciók és a vezérlés minősül
fontosabbnak)
Akkor hasznos, ha többszörös expozíciót használ, és szeretné menet
közben ellenőrizni az eredményeket. Folyamatos felvételkészítés
közben a folyamatos felvételkészítés sebessége jelentősen csökken.
zzBe: Folyamatos felvétel (a folyamatos felvételkészítés
minősül fontosabbnak)
Mozgó témáról készített folyamatos többszörös expozíció esetén
hasznos. A folyamatos felvétel funkció használata esetén a következő
műveletek nem végezhetők el: menü megjelenítése, képmegtekintés
a rögzítés után, képmegtekintés, utolsó kép visszavonása
(172. oldal). A készülék nem egyesíti a rögzített képeket.
Vegye figyelembe, hogy a készülék csak a többszörös expozíció
egyesített képét menti. (A készülék elveti a többszörös expozíció
képéhez készített egyes exponált képeket.)
Előfordulhat, hogy a többszörös expozícióval történő felvételkészítés
bizonyos objektívek esetén nem lehetséges.
166
Többszörös expozíció
meg a [Többsz. exp. mód]
3 Adja
beállítását.
zz Válassza ki a többszörös expozíció
használni kívánt vezérlési módját,
majd nyomja meg a <0> gombot.
zzAdditív
A készülék kumulatív módon összegzi az egyes rögzített
képeket a végső expozícióban. Az [Expozíciók száma]
beállítástól függően állítson be negatív expozíciókompenzációt.
Az expozíciókompenzáció értékének beállításához használja az
alább található bevezető útmutatót.
Útmutató a több expozícióval készülő képeknél alkalmazandó
expozíciókompenzáció beállításához
Két expozíció: -1 lépés, három expozíció: -1,5 lépés, négy expozíció:
-2 lépés
zzÁtlagoló
Az [Expozíciók száma] beállítástól függően a készülék
automatikusan beállítja a negatív expozíciókompenzációt
a többszörös expozíció készítése közben. Ha ugyanarról a jelenetről
készít felvételt többszörös expozícióval, a készülék automatikusan
a normál expozíciónak megfelelő módon vezérli a téma hátterének
expozícióját.
zzVilágos/Sötét
A készülék összeveti az alapul szolgáló kép és a hozzáadni
kívánt képek azonos pontjának világosságát (vagy sötétségét),
majd megőrzi az arányokat. Az átfedésbe kerülő színek
függvényében a színek az összehasonlított képek világosságától
(vagy sötétségétől) függően keveredhetnek.
be az [Expozíciók száma]
4 Állítsa
értékét.
zz Válassza ki az expozíciók számát,
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz 2 és 9 közötti expozíciót adhat meg.
167
Többszörös expozíció
meg, hogy mely képeket
5 Adja
mentse a rendszer.
zz Ha az egyszeres expozíciókat és
a többszörös expozíció képét is
szeretné menteni, válassza a [Minden
kép] lehetőséget, majd nyomja meg
a <0> gombot.
zz Ha csak a többszörös expozíció képét
szeretné menteni, válassza a [Csak
eredm.] lehetőséget, majd nyomja
meg a <0> gombot.
meg a [Többsz.exp.folyt.]
6 Adja
beállítás értékét.
zz Válassza ki a kívánt beállítást, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz Ha a [Csak 1 felv.] lehetőséget
választja, a többszörös expozíciós
felvétel automatikusan kikapcsol
a felvétel elkészítése után.
zz Ha a [Folyamatosan] lehetőséget
választja, a többszörös expozíciós
felvétel mindaddig folytatódik, amíg
a 2. lépésben látható [Tilt] beállítást
ki nem választja.
(1)
el az első expozíciót.
7 Készítse
ggHa [Be:Fun./vez.] beállítás van
megadva, a készülék készítés után
megjeleníti a képet.
zz Megnézheti a hátralévő expozíciók
számát, amely kiemelve látható
a képernyőn (1).
zz A <x> gomb megnyomásával
megtekintheti az elkészített képet
(172. oldal).
168
Többszörös expozíció
el a következő
8 Készítse
expozíciókat.
zz Ha [Be:Fun./vez.] beállítás van
megadva, a készülék egyesítve
jeleníti meg az addig készített
képeket. Ha csak az aktuális képet
szeretné megjeleníteni, nyomja meg
egymás után többször az <B>
gombot.
zz A többszörös expozícióval történő
felvételkészítés leáll, amikor
a megadott számú exponálás
megtörtént.
ooHa a [Be:Fun./vez.] beállítás van megadva, a <x> gomb
megnyomásával tekintheti meg a már elkészült többszörös expozíciókat,
valamint törölheti az előző egyszeres expozíciót (172. oldal).
ooAz utolsó felvétel fénykép-információt a készülék rögzíti, és hozzáfűzi
a többszörös expozíció révén készült képhez.
169
Többszörös expozíció
ooA készülék a további expozícióknál is az első egyszeres expozíciónál
beállított képminőséget, ISO-érzékenységet, képstílust, nagy ISOérzékenységű zajcsökkentést, színteret stb. alkalmazza.
ooHa a [z4: Képstílus] beállítása [Autom.], a felvételkészítéskor
a [Normál] beállítást alkalmazza a fényképezőgép.
ooHa a [Be:Fun./vez.] és az [Additív] beállításokat használja,
elképzelhető, hogy a felvételkészítés során megjelenő zaj, rendellenes
színek, sávok és hasonló effektusok eltérően fognak megjelenni
a többszörös expozíció képén.
ooTöbbszörös expozíció során minél több az expozíció, annál feltűnőbb
lesz a zaj, a rendellenes színek és a sávok.
ooHa az [Additív] módot állította be, a képfeldolgozás hosszabb időt fog
igénybe venni a többszörös expozíció elkészülte után. (Az elérésjelző
fény hosszabb ideig világít.)
ooA 8. lépésnél a többszörös expozíció felvétel közben látható képének
fényereje és zajszintje nem egyezik majd a többszörös expozíció végső
rögzített képére jellemző fényerővel és zajszinttel.
ooA készülék törli a többszörös expozíciót, ha <2> állásba kapcsolja
a tápkapcsolót vagy akkumulátort vagy kártyát cserél.
ooHa az [A] felvételkészítési módba kapcsol, a többszörös expozíció
leáll.
170
Többszörös expozíció
Többszörös expozícióval készült képek egyesítése
kártyára mentett képpel
A kártyára rögzített RAW-képek közül is választhat egyet a végső képet
alkotó képek első egyszeres expozíciójaként. A készülék a kijelölt
RAW-kép eredeti példányát is megőrzi.
Csak 1 vagy F típusú képeket lehet használni. JPEGképek nem választhatók ki. A megadható képek köre a csatlakoztatott
objektívtől is függ. Erről további információkat talál az alábbi táblázatban.
a [Kép kivál.többsz.
1 Válassza
expozícióhoz] lehetőséget.
ki az első képet.
2 Válassza
zz Nyomja meg a <Y> <Z> gombot,
és válassza ki az első egyszeres
expozícióként használni kívánt képet,
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
ggA kiválasztott kép fájlszáma a
képernyő alsó részén jelenik meg.
el a képet.
3 Készítse
zz Ha választással adja meg az első
képet, a hátralévő expozíciók száma
az [Expozíciók száma] beállítás
szerint eggyel csökken.
zzKiválasztható képek
Csatlakoztatott objektív Kivágott felvétel
Választható képek
Ki
Teljes méretben rögzített RAW-képek
Be
Kivágott felvétellel vagy EF-S
objektívvel készített RAW-képek
EF-S objektív
–
RF/
EF objektív
ooA következő képek nem választhatók az első egyszeres expozíciónak:
képek, amelyek úgy készülnek, hogy a [z3: Csúcsfény árnyalat
elsőbbség] beállítása [Enged] vagy [Speciális], valamint azok a
képek, amelyeknél a [z1: zVágás/képarány] beállítása nem [Teljes
képmezős] vagy [1,6x (vágás)].
ooA készülék a [Tilt] beállítást alkalmazza az [z2: Objektívtorzítás
korrekciója] és az [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Auto megvil.
optimalizálás] funkcióra, függetlenül az első egyszeres expozíciónak
választott kép beállításaitól.
171
Többszörös expozíció
ooA készülék a további képeknél is az első képnél beállított ISO‑érzékenységet,
képstílust, nagy ISO-érzékenységű zajcsökkentést, színteret stb. fogja alkalmazni.
ooHa az első képként kiválasztott képnél a Képstílus beállítása [Autom.],
a fényképezőgép a [Normál] beállítást alkalmazza a felvételkészítéshez.
ooMás fényképezőgéppel készített képek nem választhatók erre a célra.
ooA többszörös expozícióval végzett felvételkészítéssel nem kompatibilis
objektívekkel rögzített képek nem választhatók ki (első egyes exponált képekként).
ooA [Kép kivál.többsz.expozícióhoz] funkció csak akkor érhető el,
ha objektív van csatlakoztatva.
ooA többszörös expozíciós felvételkészítéshez használt RAW-képet is kiválaszthat.
ooA kép kiválasztásának megszüntetéséhez válassza a [Kivál.megsz.] lehetőséget.
Többszörös expozíció ellenőrzése és törlése felvétel közben
Mielőtt befejezi a megadott számú felvétel
készítését a [Be:Fun./vez.] (és nem
a [Be:Foly.fel.]) beállítással, ha szeretné
megtekinteni az addig elkészített
többszörös expozíciós képet, ellenőrizni
az expozíciót és a képek egymásra
rétegzését, nyomja meg a <x> gombot.
A <L> gomb megnyomásával
megjelenítheti, hogy mely műveletek
végezhetők el a többszörös expozíció
felvétele során.
Művelet
Leírás
2 Visszatérés az
előző képernyőre Újra megjelenik a <L> gomb megnyomása előtti képernyő.
Az utoljára készített kép törlése (készítsen másik képet).
q Utolsó kép
visszavonása
A hátralévő expozíciók száma eggyel nő.
Ha a [Forrásképek ment.: Minden kép] beállítás van
megadva, a készülék az egyszeres expozíciókat és az addig
létrehozott többszörös expozíciós képet is menti, mielőtt kilép.
W Mentés és kilépés Ha a [Forrásképek ment.: Csak eredm.] beállítás van
megadva, a készülék csak a többszörös expozíció által
létrehozott képet menti, mielőtt kilép.
A kép mentése nélkül kilép a többszörös expozíciós
r Kilépés mentés
nélkül
felvételkészítésből.
Többszörös expozíciós felvétel közben csak a többszörös expozíció képe jeleníthető meg.
172
Többszörös expozíció
Gyakori kérdések
zzVannak a képminőségre vonatkozó megkötések?
A rendszer az egyes exponált képeket és a többszörös expozíció
képét is a megadott képminőségben menti. Tetszőleges JPEGképminőség választható.
zzKártyára rögzített képek is egyesíthetők?
A [Kép kivál.többsz.expozícióhoz] beállítás kiválasztása esetén
a kártyára rögzített képek közül is kiválaszthatja az első egyszeres
expozíció képét (171. oldal). A kártyára rögzített képek közül csak
egy képet választhat az egyesítéshez.
zzHogyan számozza a rendszer a többszörös expozícióval
készült fájlokat?
Ha az összes kép mentése van beállítva a fényképezőgépen,
a rendszer a kép létrehozásához használt utolsó egyes exponált kép
száma alapján nevezi el a képfájlokat.
zzMűködésbe lép az automatikus kikapcsolás a többszörös
expozíció felvételeinek elkészítése közben?
Ha az [52: Energiatakarék] alatti [Autom. kikapcs.] beállítás
nem a [Tilt] értékre van állítva, a fényképezőgép körülbelül 30 perc
elteltével kapcsol ki. Ebben az esetben a többszörös expozíciós
felvételkészítés leáll, és a többszörös expozíció beállításai törlődnek.
173
Felvételek készítése távvezérléssel
A BR-E1 vezeték nélküli távirányító (külön vásárolható meg), amely
kompatibilis a Bluetooth® alacsony energiájú technológiájával,
lehetővé teszi a távvezérelt felvételkészítést akár 5 méterre is
a fényképezőgéptől.
Párosítás
A BR-E1 használatához először párosítania (csatlakoztatnia
és regisztrálnia) kell a fényképezőgépet és a távirányítót.
A párosítással kapcsolatos részletes információkat a 408. oldalon
talál.
Ha elvégezte az eszközök párosítását, tegye az alábbiakat:
Nyomja meg az <B>
1 gombot
(9).
zz Amikor megjelent a kép a képernyőn,
nyomja meg az <B> gombot.
ki a kívánt felvételkészítési
2 Válaszd
üzemmódot.
zz Forgassa el a <5> tárcsát
a kívánt felvételkészítési üzemmód
beállításához.
ki az önkioldót/
3 Válassza
távvezérlőt.
zz Forgassa el a <6> tárcsát, és
válassza a <Q> vagy a <k>
lehetőséget.
174
Felvételek készítése távvezérléssel
el a képet.
4 Készítse
zz Ha megnyomja a távirányító <2>
gombját, bekapcsolhatja az automatikus
fókusz funkciót.
zz A felvételkészítéshez engedje el
a távirányító kioldógombját.
zz A felvételkészítéssel kapcsolatos
részletes utasításokat a BR-E1
kezelési kézikönyvében találja
meg.
Nem használt infravörös távvezérlő egységeket, például az RC-6
távirányítót.
ooHa az automatikus fókusz nem használható, állítsa be manuálisan
a fókuszt a felvételkészítés előtt (281. oldal).
ooHa a fényképezőgép távoli felvételkészítésre van állítva, az automatikus
kikapcsolási idő hosszabb lehet.
ooA távvezérlő videofelvételek készítéséhez is használható (245. oldal).
175
A távkioldó használata
A külön kapható RS-60E3 távkioldó
használatával is fényképezhet.
A használati utasításokat olvassa el
a távkioldó kezelési kézikönyvét.
1 Nyissa ki a csatlakozó fedelét.
a dugaszt
2 Csatlakoztassa
a távvezérlő-csatlakozóhoz.
176
D Fényképezés vakuval
EL-/EX-sorozatú Speedlite vakuk EOS
fényképezőgépekhez
A (külön kapható) EL-/EX-sorozatú Speedlite vakuk megkönnyítik
a vakuval történő fényképezést.
A kezelési eljárásokért olvassa el az EL-/EX-sorozatú Speedlite
vaku kezelési kézikönyvét. Ez egy A típusú fényképezőgép, amely
az EL-/EX-sorozatú Speedlite vakuk valamennyi funkciójának
használatára alkalmas.
A vakufunkciók és a vaku egyedi funkcióinak a fényképezőgép
menüképernyőjén történő beállításához lásd a 179. oldalt.
zzVaku-expozíciókompenzáció
Beállíthatja a vaku fényerejét (a vaku-expozíciókompenzációt).
Jelenítsen meg egy képet a képernyőn, majd nyomja meg a <B>
gombot, forgassa el a <5> tárcsát és ezzel válassza ki a kívánt
vaku-expozíciókompenzációt, majd a vaku-expozíciókompenzáció
beállításához forgassa el a <6> tárcsát. A vaku-expozíciókompenzációt
legfeljebb ±3 lépéssel, 1/3-os lépésközzel módosíthatja.
zzFE-rögzítés
Ezzel lehetőség nyílik a téma egy bizonyos részének vakuval történő
megfelelő exponálására. Irányítsa a tárgyra a kereső középpontját,
nyomja meg a fényképezőgép <A> gombját, majd komponálja meg,
és készítse el a felvételt.
Ha nem állítja a [Tilt] értékre az [z3: Auto Lighting Optimizer/
z3: Auto megvil. optimalizálás] funkciót (104. oldal), a készülék akkor
is világosabb képeket fog rögzíteni, ha negatív vaku-expozíciókompenzációt
állít be (hogy a képek sötétebbek legyenek).
ooA Speedlite vaku szükség esetén automatikusan kiadja az AFsegédfényt, ha gyenge fényviszonyok miatt az automatikus fókuszálás
nehezen valósítható meg.
ooA vaku-expozíciókompenzációt beállíthatja a Gyorsvezérléssel
(68. oldal) vagy a [Vaku funkcióbeállítások] segítségével az
[z2: Külső Speedlite vezérlés] pontnál (182. oldal).
ooBeállíthatja, hogy a fényképezőgép bekapcsolásakor a Speedlite vaku is
automatikusan bekapcsoljon. Erről a funkciót támogató Speedlite vaku
kezelési kézikönyvében olvashat bővebben.
177
Fényképezés vakuval
A nem az EL/EX sorozathoz tartozó Canon Speedlite
vakuk
zz A-TTL vagy TTL automata vakuüzemmódba állított EZ/E/EG/
ML/TL sorozatú Speedlite vaku esetén a vaku csak maximális
fényerővel működtethető.
Állítsa a fényképezőgép felvételi módját az [a] kézi expozíció
vagy az [f] rekesz-előválasztás értékre, és állítsa be a rekeszt
a fényképezés előtt.
zz Kézi vaku üzemmóddal rendelkező Speedlite használata esetén kézi
vaku módban fényképezzen.
Nem Canon gyártmányú vakuegységek
zzSzinkronizálási sebesség
A fényképezőgép kompakt, nem Canon gyártmányú
vakuegységekkel 1/200 másodperc és hosszabb záridővel
szinkronizál. Nagy stúdióvakuk esetén a vakuvillanás időtartama
hosszabb, mint a kompakt vakuegységeknél, pontos értéke
típusonként változó. Felvételkészítés előtt ellenőrizze, hogy
a készülék megfelelően elvégzi-e a vaku szinkronizálását: ehhez
készítsen próbafelvételeket kb. 1/60 mp és 1/30 mp közötti
szinkronizálási sebességgel.
ooHa a fényképezőgépet másik márkához készült vakuval vagy
vakutartozékkal használja, akkor elképzelhető, hogy a fényképezőgép
nem fog megfelelően működni, sőt akár hibák is előfordulhatnak.
ooNe csatlakoztasson nagyfeszültségű vakuegységet a fényképezőgép
vakupapucsához. Elképzelhető, hogy a vaku ebben az esetben nem fog
villanni.
A számítógép-csatlakozóval végzett, vakuval történő fényképezéshez
a BG-E22 külső elemtartó (külön kapható) szükséges.
178
A vakufunkció beállításaN
A kompatibilis vakufunkció-beállításokkal rendelkező EL-/EXsorozatú Speedlite vaku csatlakoztatása esetén a fényképezőgép
menüképernyőjén is megadhatók az egyedi funkciók és a Speedlite
vaku funkcióinak a beállításai. A vakufunkciók beállításának
megkezdése előtt csatlakoztassa a Speedlite vakut
a fényképezőgéphez, és kapcsolja be.
A Speedlite eszköz funkcióinak részletes leírását illetően lásd
a Speedlite kezelési kézikönyvét.
a [z2: Külső Speedlite
1 Válassza
vezérlés] lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Válasszon ki egy elemet, majd
nyomja meg a <0> gombot.
179
A vakufunkció beállítása
Vakuvillantás
Ha szeretné engedélyezni a vakus
fényképezést, állítsa az [Enged] értékre.
Ha nem szeretné, hogy a vaku villanjon,
vagy csak az AF-segédfényt kívánja
engedélyezni, állítsa be a [Tilt] értéket.
Ha automatikus vakuvillantást támogató Speedlite vakut csatlakoztat,
az alábbi beállításokat is megadhatja, és ezzel a felvételkészítési
feltételeknek megfelelően engedélyezheti az automatikus
vakuhasználatot.
●●Állítsa a [Vaku villantás] beállítást az [Enged] értékre.
●●Állítsa be a Speedlite vakut az automatikus vakumódba.
●●Állítsa a fényképezőgép felvételkészítési módját [A] vagy [d]
értékre.
A felvételkészítéssel kapcsolatos részletes utasításokért olvassa el
az automatikus vakuvillantást támogató Speedlite vakuk kezelési
kézikönyvét.
E-TTL II vaku fénymérés
Normál vakuexpozíciók esetén
a beállítás legyen [Kiértékelő].
Az [Átlagoló] beállítás megadása
esetén a rendszer az egész mért terület
közepére átlagolja a vakuexpozíciót.
A jelenettől függően szükség lehet vakuexpozíciókompenzációra. Ez a beállítás
tapasztalt fotósok számára ajánlott.
180
A vakufunkció beállítása
Hosszú szinkron
Az [f] rekesz-előválasztásos
AE és a [d] Programautomatika
üzemmódokban beállíthatja a vakuval
való fényképezéshez használandó
vakuszinkronidőt.
zz[
] 1/200-30 mp automatikus
zz[
] 1/200-1/60 mp automatikus
zz[
] 1/200 mp (rögzített)
A vakuszinkronidő automatikus beállítása 1/200 mp és 30 mp
között, a téma fényerejének megfelelően. A lassú szinkronos
fényképezést bizonyos felvételkészítési feltételek mellett, különösen
rossz fényviszonyok között használják. Ebben a módban a készülék
automatikusan csökkenti a záridőt.
Megakadályozza, hogy rossz fényviszonyok esetén a fényképezőgép
hosszú záridőt állítson be. Ez hatékonyan csökkenti a tárgy
életlenségét és a fényképezőgép bemozdulását. A vakuval helyesen
exponált tárgy körüli háttér azonban sötét lehet.
A vakuszinkron zárideje 1/200 másodperc értéken rögzített.
Ez hatékonyabban akadályozza meg a tárgy életlenségét és
a fényképezőgép rázkódását, mint az [1/200-1/60 mp automatikus]
beállítás. Ugyanakkor gyenge fényviszonyok mellett a téma háttere
sötétebb lesz, mint az [1/200-1/60 mp automatikus] beállítás
használata esetén.
ooAz alapértelmezett beállítás [1/200-1/60 mp automatikus]. Ha [f]
vagy [d] üzemmódban szeretné használni a Hosszú szinkron funkciót,
válassza az [1/200-30 mp automatikus] beállítást.
oo[f] vagy [d] üzemmódban, az [1/200 mp (rögzített)] beállítás mellett
nem érhető el a gyors szinkronizálás.
181
A vakufunkció beállítása
Biztonsági vakuexpozíció
Annak érdekében, hogy nappali vagy
közelről történő fényképezés esetén
elkerülhető legyen a kép túlexponálása,
a készülék az Automatikus ISO beállítás
használata esetén képes automatikusan
csökkenteni az ISO-érzékenységet,
és a normál expozícióval fényképezni.
Vaku funkcióbeállítások
A megjelenített információk köre, helye, valamint az
elérhető lehetőségek a Speedlite vaku típusától, az egyedi
funkcióbeállításoktól, a vaku üzemmódjától és más tényezőktől
függnek. A Speedlite eszköz funkcióinak részletes leírását illetően lásd
a Speedlite kezelési kézikönyvét.
Példa a kijelzőre
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
Vaku mód
Vezeték nélküli funkciók/
Vakuarány vezérlése
Vaku zoom (a vaku hatóterülete)
(3)
(4)
(5)
(6)
Zár szinkronizálása
Vaku-expozíciókompenzáció
Vaku-expozíciósorozat
Ha a vaku-funkcióbeállításokkal nem kompatibilis EX sorozatú Speedlite
vakut használ, csak korlátozott funkciók érhetők el.
182
A vakufunkció beállítása
zzVaku üzemmód
Kiválaszthatja a kívánt vakus felvételkészítésnek megfelelő
vakumódot.
Az [E-TTL II vakumérés] az EL-/EXsorozatú Speedlite vakuk automata
vakus felvételkészítéshez használt
normál üzemmódja.
A [Kézi vaku] módban Ön adhatja meg
a Speedlite [Vaku fényerőszintje]
beállítását.
A [CSP] (folyamatos felvétel előválasztási mód) esetén a készülék
automatikusan egy lépéssel csökkenti a vakufényerőt és egy lépéssel
növeli az ISO-érzékenységet. Ez folyamatos felvétel esetén hasznos,
és segít meghosszabbítani a vaku akkumulátorának üzemidejét.
Az egyéb vakumódokról a vonatkozó vakuüzemmódot támogató
Speedlite vakuk kezelési kézikönyvében olvashat részletesebben.
Ha a [CSP] beállítást használja [t], [s] vagy [a] üzemmódban,
és a vakuval történő fényképezés túlexponált képeket eredményez,
módosítsa szükség szerint az expozíciókompenzációt (154. oldal).
A [CSP] használata esetén a készülék automatikusan az [Automatikus]
ISO-érzékenységet állítja be. A [Bizt. vakuexp.] beállítása automatikusan
az [Enged] lesz. A [CSP] kikapcsolása után ellenőrizze az ISOérzékenységet és a [Bizt. vakuexp.] beállítását.
183
A vakufunkció beállítása
zzVezeték nélküli funkciók/Vakuarány vezérlése
Rádiós és optikai átvitelen
megvalósítható (többszörös) vezeték
nélküli vakus felvételkészítésre is van
lehetőség.
A vezeték nélküli vaku használatával
kapcsolatos részletekért tekintse
meg egy vezeték nélküli vakus
felvételkészítés funkciót támogató
Speedlite eszköz kezelési kézikönyvét.
Vakufunkció-beállításokkal kompatibilis
makrovaku (MR-14EX II stb.) használata
esetén megadható a vakucsövek vagy
az A és B vakufej közötti vakuarány,
illetve a vezeték nélküli vakuzás akár
kiegészítő vevővakukkal is használható.
A vakuarány szabályozásával
kapcsolatos részletekért tekintse meg
a makrovaku kezelési kézikönyvét.
zzVaku zoom (a vaku hatóterülete)
A zoomos vakufejjel rendelkező
Speedlite vakuk esetén beállíthatja
a vaku hatóterületét. Ezt normál
esetben [AUTO] értékre állítsa be,
így a fényképezőgép automatikusan
beállítja az objektív gyújtótávolságának
megfelelő vaku-hatóterületet.
184
A vakufunkció beállítása
zzZár szinkronizálása
Ennél a beállításnál normál esetben
az [Első redőny szinkronizálása]
lehetőséget válassza, így a vaku az
expozíció megkezdése után azonnal
villan.
Ha a [Második redőny szinkronizálása] beállítást adja meg, a vaku
közvetlenül a rekeszzár bezárása előtt villan. Ha ezt hosszú záridővel
kombinálja, természetesebb módon hozhat létre például fénynyomot
a gépkocsik fényszórójából éjszaka. Amikor a Második redőny
szinkronizálásának beállítása az [E-TTL II vakumérés] beállításával
együtt történik, a vaku egymás után kétszer működésbe lép: egyszer,
amikor teljesen lenyomja az exponálógombot, és egyszer az exponálás
vége előtt.
A [Gyors szinkronizálás] beállítás esetén a vaku mindegyik záridőnél
használható. Ez akkor lehet hasznos, ha például napos szabadtéri
helyszíneken szeretne elmosódott hátterű képeket készíteni (nyílt
rekesszel).
A második redőnyre történő szinkronizáláskor állítsa a záridőt 1/80 mp.
vagy lassabb értékre. Ha a záridő 1/90 mp vagy rövidebb, a készülék még
a [Második redőny szinkronizálása] beállítás ellenére is automatikusan
az első redőny szinkronizálását használja.
185
A vakufunkció beállítása
zzVaku expozíciókompenzáció
A vaku-expozíciókompenzációt
legfeljebb ±3 lépéssel, 1/3-os
lépésközzel módosíthatja.
A részleteket lásd a Speedlite eszköz
kezelési kézikönyvében.
Ha a Speedlite vakuval már beállította a vaku-expozíciókompenzációt,
a fényképezőgéppel nem állíthatja azt be. Ha a fényképezőgéppel
és a Speedlite vakuval is beállította, a Speedlite beállítása felülbírálja
a fényképezőgépét.
zzVaku-expozíciósorozat
A vaku fényerejének módosításával
három felvétel készül.
Erről részletesebben a vakuexpozíciósorozat funkcióval ellátott
Speedlite vaku kezelési kézikönyvében
olvashat.
186
A vakufunkció beállítása
Egyedi vakufunkciók beállításai
A Speedlite vaku egyedi funkcióinak részletes leírását illetően lásd
a (külön kapható) Speedlite kezelési kézikönyvét.
a [Vaku C.Fn beállításai]
1 Válassza
lehetőséget.
meg a kívánt beállításokat.
2 Adja
zz Válassza ki a számot, és nyomja meg
a <0> gombot.
zz Válassza ki a kívánt beállítást, majd
nyomja meg a <0> gombot.
ooHa EL-/EX-sorozatú Speedlite vaku használata esetén a [Vakumérési
mód] egyedi funkciónál a [TTL] (automatikus vaku) beállítást adja meg,
a Speedlite vaku mindig maximális teljesítménnyel villan.
ooA Speedlite vaku egyéni funkciói (P.Fn) nem állíthatók be és nem
törölhetők a fényképezőgép [z2: Külső Speedlite vezérlés]
képernyőjén. Ezeket közvetlenül a Speedlite vakuban adhatja meg.
A vakufunkciók beállításainak törlése/vaku C.Fn beállításai
a [Beáll. törlése]
1 Válassza
lehetőséget.
ki a törölni kívánt
2 Válassza
beállításokat.
zz Válassza a [Vakubeállítások törlése]
vagy a [Minden Speedlite C.Fn
töröl] lehetőséget, majd nyomja meg
a <0> gombot.
zz A megerősítést kérő
párbeszédpanelen válassza az [OK]
lehetőséget. Az Egyedi vakufunkciók
vakubeállításai mind törlődnek.
187
2
-2 Videó készítése
[Felvételi mód] beállítások videók esetén
A videofelvétel készítésére való
felkészüléshez nyomja meg a <W>
gombot, majd a balra található [Felvételi
mód] képernyő eléréséhez nyomja meg
az <B> gombot.
[y] : Intelligens jelenetválasztó
automatika (209. oldal)
[k] : Program AE (209. oldal)
[t] : Záridő-előválasztás
(210. oldal)
[v] : Rekesz-előválasztás
(211. oldal)
[M] : Kézi expozíció (213. oldal)
[ / / ]: Egyedi fényképezési mód
(417. oldal)
Úgy is elkezdheti a videózást, hogy állóképek rögzítése közben megnyomja
a videofelvétel gombot. Ha ezt [A] üzemmódban teszi meg, a készülék
[A] üzemmódban, a [z1: Videofelv.minőség] beállításnál megadott
paraméterekkel rögzíti a videót. Más felvételkészítési módokban a készülék
a [ ] (videó C3) üzemmód beállításaival készíti el a videót.
188
Lapfülek: Videofelvétel
zzFelvételkészítés 1
192. oldal
219. oldal
202. oldal
205. oldal
220. oldal
zzFelvételkészítés 2
245. oldal
224. oldal
245. oldal
zzFelvételkészítés 3
246. oldal
246. oldal
247. oldal
247. oldal
248. oldal
249. oldal
249. oldal
189
Lapfülek: Videofelvétel
zzFelvételkészítés 4
250. oldal
250. oldal
250. oldal
250. oldal
236. oldal
250. oldal
251. oldal
[y] üzemmódban a következő képernyők jelennek meg.
zzFelvételkészítés 1
192. oldal
202. oldal
205. oldal
220. oldal
zzFelvételkészítés 2
224. oldal
245. oldal
251. oldal
190
Funkciók tárgymutatója: Videofelvétel
zz Csúcsfény árnyalat
elsőbbség
B 247. oldal
Felvételi mód
zz [y] [k]
üzemmódok
B 209. oldal
zz [t] üzemmód
B 210. oldal
zz [v] üzemmód
B 211. oldal
zz [M] üzemmód
B 213. oldal
Menük/Felvételkészítési
funkciók
zz Automatikus
lassúzár
B 248. oldal
zz Mérési időzítő
B 249. oldal
zz 1/8-os lépésenként B 249. oldal
zz Fehéregyensúly
B 250. oldal
zz Egyedi
fehéregyensúly
B 250. oldal
B 250. oldal
B 250. oldal
zz Videofelvétel
minősége
B 192. oldal
zz Fehéregyensúlykorrekció
zz 24,00p
B 198. oldal
zz Képstílus
zz Nagy
képfrekvencia
B 199. oldal
zz Hangfelvétel
B 202. oldal
zz Zajcsökkentés nagy
ISO-érzékenység
esetén
B 250. oldal
zz Időkód
B 205. oldal
zz Videovágás
B 219. oldal
zz Videó digitális
képstabilizálása
B 220. oldal
zz HDR-videó
B 222. oldal
zz Time-lapse videó
B 224. oldal
zz Canon Log
B 236. oldal
zz HDMI kijelzése
B 251. oldal
zz Az objektívtorzítás
korrekciója
B 245. oldal
zz Felvételek készítése
távvezérléssel
B 245. oldal
zz Expozíciókompenzáció
B 246. oldal
zz ISO-érzékenység
(videó)
B 246. oldal
zz Auto Lighting Optimizer
(Auto megvilágítás
optimalizálás)
B 247. oldal
191
A videofelvétel minőségének beállítása
Az [z1: Videofelv.minőség]
lapon válassza a [Videofelv. méret]
beállítást, és adja meg a képméretet,
a képfrekvenciát és a tömörítési
módot. (A videót új MP4-fájlként rögzíti
a fényképezőgép.)
A [Videofelv. méret] képernyőn
megjelenő képfrekvencia a
[53: Videorendszer] beállítástól
(384. oldal) függően automatikusan
változik.
A kártya videofelvételek rögzítéséhez szükséges olvasási/írási
sebessége (teljesítményre vonatkozó követelmények) a videofelvétel
minőségétől függően eltérhet. A videofelvétel készítése előtt
tekintse meg a kártyateljesítményre vonatkozó követelményeket
a 611. oldalon.
Videofelvétel mérete
zzKépméret
[H] 3840 x 2160
A videofilmet 4K minőségben rögzíti. A képarány 16:9. A HW
minőségű videók készítése esetén használjon UHS-II
SD‑kártyát (611. oldal).
[L] 1920 x 1080
A videofelvétel Full HD felbontásban készül. A képarány 16:9.
[w] 1280 x 720
A videofelvétel HD minőségben készül. A képarány 16:9.
192
A videofelvétel minőségének beállítása
ooHa módosítja a [53: Videorendszer] beállítást, állítsa be ismét
a [z1: Videofelv.minőség] lehetőséget is.
ooElképzelhető, hogy más eszközökön például nem lehet lejátszani a 4K,
az L8/7 és a nagy képfrekvenciájú videókat, mivel ahhoz
jelentős feldolgozási teljesítmény szükséges.
ooA képélesség és a zaj a videofelvétel minőségétől, a levágott felvétel
beállításaitól, valamint a használt objektívtől függően némileg változó
lehet.
ooHa a kártyával jobb teljesítményt szeretne elérni, ajánlott
a fényképezőgéppel formázni azt a videofelvétel készítése előtt
(373. oldal).
ooA videofelvétel méretére vonatkozó képernyőn elérhető képfrekvenciabeállítások köre attól függ, hogy a [53: Videorendszer] beállítása
[NTSC-hez] vagy [PAL-hoz].
ooVGA minőségben nem rögzíthet videót.
4K videofelvétel
zz 4K videók készítéséhez nagy teljesítményű kártya szükséges.
További információkért olvassa el a „Videofelvétel rögzítésére
alkalmas kártyák” című részt a 611. oldalon.
zz A 4K videók és a nagy képfrekvenciájú videók készítése
jelentős feldolgozási terheléssel jár, ilyenkor a fényképezőgép
belső hőmérséklete gyorsabban és magasabbra emelkedhet.
Ha videó készítésé során piros E ikon jelenik meg a képernyőn,
a kártya felforrósodhatott. Állítsa le a videózást, várja meg, amíg
a fényképezőgép kihűl, és csak ekkor távolítsa el a kártyát.
(Ne távolítsa el azonnal a kártyát.)
zz A 4K videókból bármelyik képkockát kiválaszthatja, és kb.
8,3 megapixeles (3840 x 2160) JPEG-állóképként mentheti
a kártyára (329. oldal).
193
A videofelvétel minőségének beállítása
Videofelvétel lefedettsége
A képérzékelő lefedettsége videók esetén a videofelvétel minőségétől,
a levágott felvétel beállításaitól, valamint a használt objektívtől függ.
Az EF-S objektívek esetében a készülék a kép közepénél körbevágja
a képet.
zzRF vagy EF objektívek: ha a [z1: Videóvágás] a [Tilt]
értékre van állítva
(1)
(1)
(2)
(2)
Full HD
HD
4K time-lapse
Full HD time-lapse
4K
zzRF vagy EF objektívek: ha a [z1: Videóvágás] az [Enged]
értékre van állítva
zzEF-S objektívek
(3)
(3)
(4)
(4)
4K time-lapse
Full HD time-lapse
4K
Full HD
HD
ooEF-S objektívvel vagy ha a [z1: Videóvágás] beállítás a [Enged]
értékre van állítva, nem készíthet L8W, L8X,
L7W, L7X és nagy képfrekvenciájú videókat.
ooHa a Videó digitális képstabilizálása funkcióval (220. oldal) rögzíti
a videót, a készülék még jobban megvágja a képet a képernyő
közepénél.
194
A videofelvétel minőségének beállítása
zzKépfrekvencia (kép/másodperc: a másodpercenként rögzített képek
száma)
[2] 119,9 kép/mp/[8] 59,94 kép/mp/[6] 29,97 kép/mp
Olyan területeken, ahol a tv-készülékek által használt rendszer
az NTSC (Észak-Amerika, Japán, Dél-Korea, Mexikó stb.).
A 2 beállításról részletes információt a 199. oldalon olvashat.
[3] 100,0 kép/mp/[7] 50,00 kép/mp/[5] 25,00 kép/mp
Olyan területeken, ahol a tv-készülékek a PAL rendszert használják
(Európa, Oroszország, Kína, Ausztrália stb.). A 3 beállításról
részletes információt a 199. oldalon olvashat.
[4] 23,98 kép/mp/[B] 24,00 kép/mp
Ez főleg mozgóképekhez való. A 4 (23,98 kép/mp) beállítás akkor
érhető el, ha a [53: Videorendszer] az [NTSC-hez] értékre van
állítva. A B móddal kapcsolatban lásd a 198. oldalt.
zzTömörítési mód
[W] ALL-I (Szerkesztéshez/I-only)
Egyszerre csak egy képkockát tömörít a rögzítéshez. A fájlméret
az IPB (Normál) beállításhoz képest nagyobb, de a videók jobban
szerkeszthetők.
[X] IPB (Normál)
Egyszerre több képkocka tömörítése a hatékony rögzítés érdekében.
A fájlméret az ALL-I (szerkesztéshez) beállításhoz képest kisebb, így
ugyanolyan kapacitású kártyákra hosszabb felvétel rögzíthető.
[
] IPB (Enyhe)
A videót a készülék az IPB (normál) formátumnál alacsonyabb
bitsebességgel rögzíti, így a fájlméret is kisebb annál, a fájl
pedig több videolejátszó rendszerrel lesz kompatibilis.
Ezzel a lehetséges felvételi idő hosszabb lesz, mint az IPB
(Normál) esetén (amennyiben a kártya kapacitása azonos).
195
A videofelvétel minőségének beállítása
zzVideofelvétel formátuma
[C] MP4
A fényképezőgép minden videót MP4 formátumban rögzít
(fájlkiterjesztés: „.MP4”). Ez a fájlformátum magasabb
kompatibilitást biztosít a lejátszáshoz, mint a MOV.
196
A videofelvétel minőségének beállítása
Videofelvétel rögzítésére alkalmas kártyák
A különböző videofelvételi minőségekhez alkalmas kártyákkal
kapcsolatos részletes információkért lásd: 611. oldal.
Videofelvétel készítéséhez használjon nagy kapacitású, legalább
a 611. oldalon szereplő írási/olvasási sebességgel bíró kártyát
(ezt a kártya teljesítményre vonatkozó követelményei között találja
meg) vagy a specifikációknál jobb értékekkel rendelkező kártyát.
Tesztelje a kártyát néhány, a kívánt felbontásban rögzített videó
készítésével (192. oldal), és győződjön meg róla, hogy a kártya
megfelelően rögzíti a videókat.
ooMielőtt 4K minőségű videót készít, formázza a kártyát (373. oldal).
ooHa a videó készítéséhez lassú írási sebességű kártyát használ,
előfordulhat, hogy a készülék nem rögzíti megfelelően a videót. Ha pedig
lassú olvasási sebességű kártyát használ, előfordulhat, hogy a videó
lejátszása nem lesz megfelelő.
ooVideofelvételhez használjon nagy teljesítményű kártyát, amelynek írási
sebessége elegendő mértékben meghaladja az előírt bitsebességet.
ooHa nem tudja megfelelően rögzíteni a videókat, formázza a kártyát, és
próbálkozzon újra. Ha a kártya formázása nem oldja meg a problémát,
tekintse meg a kártya gyártójának webhelyét.
ooHa a kártyával jobb teljesítményt szeretne elérni, ajánlott
a fényképezőgéppel formázni azt a videofelvétel készítése előtt
(373. oldal).
ooA kártya írási/olvasási sebességének ellenőrzését illetően tekintse meg
a kártya gyártójának webhelyét stb.
197
A videofelvétel minőségének beállítása
24,00p
Videók rögzítése 24,00 kép/mp képfrekvenciával.
Ha az [Enged.] beállítás van megadva,
a videofelvétel minőségét a következők
közül választhatja ki: HBW,
HBX, LBW és
LBX.
Ha megadta a [Videofelv. méret]
beállítást, majd a [24,00p] esetében
beállítja az [Enged.] értéket,
a [Videofelv. méret] beállítást újra
meg kell adnia.
A [24,00p: Enged.] használatával kapcsolatos
figyelmeztetések
ooA HDMI-videokimenet a megadott videofelvételi minőségtől függően
2160/24,00p vagy 1080/24,00p lehet. A videók megjelenítéséhez
csatlakoztassa a fényképezőgépet HDMI-n keresztül egy televízióhoz
vagy más, az 1080/24,00p típusú jelekkel kompatibilis eszközhöz.
ooHa ennél a lehetőségnél visszaállítja a [Letiltás] értéket, ellenőrizze
a [Videofelv. méret] beállítást.
198
A videofelvétel minőségének beállítása
Nagy képfrekvencia
HD minőségű rögzítés esetén 119,9 vagy 100,0 kép/másodperces nagy
képfrekvenciával készíthet videofelvételt. Ez a lassítottan lejátszott
videók készítéséhez ideális. Egy videofelvétel maximális rögzítési
időtartama 7 perc 29 másodperc.
A videók rögzítése a következő
üzemmódokban lehetséges:
w2W vagy w3W.
A Servo AF videóhoz és a Videó digitális
képstabilizálása funkcióknak nincs
hatása, ha nagy képfrekvenciájú videót
készít. Emellett a nagy képfrekvenciájú
videofelvétel során az automatikus
fókuszálás funkció sem működik.
A fényképezőgép a nagy képfrekvenciájú
videók készítése esetén nem rögzít
hangot.
A felvételkészítés során megjelenített időkód másodpercenként
4 másodperccel növekszik.
Mivel a nagy képfrekvenciájú videókat a rendszer 29,97 kép/mp/
25,00 kép/mp képfrekvenciájú videofájlként rögzíti, ezeket lassítva,
1/4-es sebességen játssza le.
A [Nagy képsebesség: Enged] használatával kapcsolatos
figyelmeztetések
ooHa az [z1: Időkód] menüben, a [Számlálás felfelé] beállításnál
a [Szab. futó] értéket adta meg (205. oldal), a készülék nem rögzíti az
időkódokat.
ooHa ennél a lehetőségnél visszaállítja a [Tilt] értéket, ellenőrizze
a [Videofelv. méret] beállítást.
ooA képernyő villódzhat, amennyiben fénycsöves vagy LED-es
megvilágítás esetén készít nagy képfrekvenciájú videókat.
ooAmikor elkezdi a nagy képfrekvenciájú videó készítését és amikor leállítja
azt, a videó nem frissül, és a kép egy pillanatra megáll. Ne felejtse el ezt,
amikor külső eszközökre, HDMI-n keresztül rögzít videókat.
ooA nagy képfrekvenciájú videók rögzítése közben a képernyőn megjelenő
képfrekvencia nem egyezik meg a rögzített videó képfrekvenciájával.
ooFejhallgató nem használható, mivel nincs hang.
199
A videofelvétel minőségének beállítása
4 GB-nál nagyobb videofájlok
A felvételt akkor is megszakítás nélkül folytathatja, ha 4 GB-nál
nagyobb videókat készít.
zzA fényképezőgéppel formázott SD-/SDHC-kártyák használata
Ha a fényképezőgéppel formázza az SD-/SDHC-kártyát, a kártya
FAT32 fájlrendszert kap.
Ha egy FAT32 fájlrendszerrel formázott kártyára rögzített videó
fájlmérete meghaladja a 4 GB-ot, akkor automatikusan új fájl jön
létre.
A videó lejátszásakor a fájlokat egyesével kell lejátszani.
A videofájlok nem játszhatók le automatikusan egymás után. Ha az
egyik videó lejátszása véget ér, indítsa el a következő lejátszását.
zzA fényképezőgéppel formázott SDXC-kártyák használata
Ha a fényképezőgéppel formázza az SDXC-kártyát, a kártya exFAT
fájlrendszert kap.
Az exFAT fájlrendszerű kártyák használatakor a 4 GB-ot meghaladó
fájlméretű rögzített videókat is egyetlen fájlként menti a készülék
(nem osztja fel őket több fájlra).
Amikor 4 GB méretet meghaladó videofájlt importál egy számítógépre,
használja vagy az EOS Utility segédprogramot vagy egy kártyaolvasót
(575. oldal). Elképzelhető, hogy a számítógép operációs rendszerének
standard funkcióival nem lehet 4 GB-nál nagyobb videofájlokat menteni.
200
A videofelvétel minőségének beállítása
A videofelvétel teljes rögzítési ideje és a percenkénti
fájlméret
A különböző felvételi minőségekhez tartozó fájlméretekkel és rögzítési
idővel kapcsolatos részletes információkért lásd: 612. oldal.
Videofelvétel időtartamának korlátja
zzNem nagy képfrekvenciájú videók készítésekor
Egy videofelvétel maximális rögzítési időtartama 29 perc
59 másodperc. Ha eléri a 29 perc 59 másodpercet, a rögzítés
automatikusan leáll. Ha ismét megnyomja a videofelvétel gombot,
a rögzítés folytatódik (ezt a felvételt a készülék új fájlba menti).
zzNagy képfrekvenciájú videók készítésekor
Egy videofelvétel maximális rögzítési időtartama 7 perc
29 másodperc. Ha eléri a 7 perc 29 másodpercet, a rögzítés
automatikusan leáll. Ha ismét megnyomja a videofelvétel gombot,
a nagy képfrekvenciájú videó rögzítése folytatódik (ezt a felvételt
a készülék új fájlba menti).
201
A hangfelvétel beállítása
Videofelvétel közben a beépített
sztereó mikrofonnal vagy külső sztereó
mikrofonnal hangot is rögzíthet.
Emellett a hangfelvétel szintjét is tetszés
szerint szabályozhatja.
Használja a [z1: Hangfelvétel]
lehetőséget a hangfelvételi funkciók
beállításához.
A készülék az ALL-I tömörítést használó videók esetében LPCM
formátumban, az IPB tömörítést használó videók esetében AAC
formátumban rögzíti a hangot.
Hangfelvétel/hangrögzítés szintje
zzAutomatikus
A hangfelvétel szintje automatikusan kerül beállításra.
Az automatikus szintszabályozás a hangerő szintjének megfelelően
automatikusan működik.
zzKézi
Tapasztalt felhasználók számára ajánlott. A hangrögzítés szintjét
tetszőlegesen szabályozhatja.
Állítsa be a hangrögzítés szintjét: válassza a [Felvét. szint]
lehetőséget, majd használja a <Y> <Z> gombokat, és közben
figyelje a szintmérőt. Figyelje a csúcsértékjelzőt, majd állítsa be
úgy a szintmérőt, hogy a jobb oldali „12” (-12 dB) jelzés időnként
felvillanjon a leghangosabb hangok esetén. Ha a hangerőszint
meghaladja a „0” értéket, torzul a hang.
zzLetiltás
A készülék nem vesz fel hangot.
Szélzajszűrés
Ha az [Automatikus] beállítást választja, a készülék csökkenti a szél
zaját a szabadban. Csak akkor aktiválódik, ha a fényképezőgép
beépített mikrofonját használja. A Szélzajszűrés funkció bekapcsolása
esetén a készülék bizonyos mértékig a mély hangok mennyiségét is
csökkenti.
202
A hangfelvétel beállítása
Csillapítás
Automatikusan csökkenti a túl magas hangerő okozta
torzulást. A nagyon hangos hangok még akkor is torz hangzást
eredményezhetnek, ha felvételkészítéskor a [Hangfelvétel] beállítása
[Autom.] vagy [Kézi]. Ebben az esetben ajánlott az [Enged] beállítást
választani.
zzA mikrofon használata
A fényképezőgép beépített mikrofonja normál esetben sztereó
hangot rögzít.
Ha a fényképezőgép külső mikrofon BEMENETI csatlakozójához
(3,5 mm átmérőjű) mini sztereó dugóval (kereskedelmi forgalomban
kapható) külső mikrofont csatlakoztat, akkor az kap elsőbbséget.
A (külön megvásárolható) DM-E1 sztereó mikrofon ajánlott.
zzFejhallgató használata
Ha a fejhallgató-csatlakozóhoz kereskedelmi forgalomban kapható,
3,5 mm átmérőjű, mini dugóval felszerelt fejhallgatót csatlakoztat,
videofelvétel közben hallgathatja a hangot is. A beépített mikrofon
vagy egy külső sztereó mikrofon használata esetén sztereóban is
hallgathatja a hangot. A fejhallgató hangerejének módosításához
nyomja le a <Q> gombot, válassza a [n] lehetőséget, majd
a <6> tárcsával válassza ki a kívánt értéket.
Videolejátszás közben is használhat fejhallgatót.
203
A hangfelvétel beállítása
ooA beépített vagy a külső mikrofon rögzítheti a Wi-Fi működésének
hangját. A hangfelvétel során nem ajánlott a vezeték nélküli
kommunikációs funkció használata.
ooAmikor külső mikrofont vagy fejhallgatót csatlakoztat
a fényképezőgéphez, győződjön meg arról, hogy teljes mértékben
behelyezte a dugót.
ooA fényképezőgép beépített mikrofonja felvétel közben rögzíti
a fényképezőgép működési és mechanikai hangját is. A videó zajának
csökkentése érdekében használja a (külön megvásárolható) DM-E1
sztereó mikrofont.
ooA fényképezőgép külső mikrofon BEMENETI csatlakozójához kizárólag
külső mikrofont csatlakoztasson.
ooA fejhallgatón keresztül lejátszott hangra a készülék nem alkalmaz
zajcsökkentést. Ezért a videóhoz rögzített hang ettől eltérő lehet.
ooHa fejhallgatóval hallgatja a hangot, ne módosítsa a [Hangfelvétel]
beállítást. Ez váratlan magas hangerőt eredményezhet, amitől
megfájdulhat a füle.
ooAz [A] üzemmódban a [Hangfelvétel] lehetőséghez a [Be] és a [Ki]
értékek érhetők el. Ha szeretné, hogy a készülék automatikusan
beállítsa a hangrögzítés szintjét, válassza a [Be] értéket.
ooA készülék akkor is hangot ad le, ha a fényképezőgépet HDMI-n
keresztül egy televízióhoz csatlakoztatják, kivéve ha a [Hangfelvétel]
beállítás értéke [Tilt].
ooAz L (bal) és R (jobb) hangcsatorna közti balansz nem szabályozható.
ooA hangot a készülék 48 kHz/16 bit mintavételi frekvenciával rögzíti.
204
Az időkód beállítása
A készülék a videók készítése közben
az időkódot is automatikusan rögzíti,
hogy a szinkronizálás érdekében
nyomon kövesse az eltelt időt.
Az időkód rögzítése folyamatosan, óra,
perc, másodperc, valamint képkocka
segítségével történik. Ezt az adatot
főként a videók szerkesztésekor
használják.
Az időkód beállításához használja az
[z1: Időkód] lehetőséget.
Számlálás felfelé
zzFelvétel közbeni
Az időkód értéke csak akkor nő, amikor Ön videót rögzít. Az egyes
rögzített videofájlok kezdeti időkódértéke az előző fájl utolsó
értékének folytatása.
zzSzabadon futó
Az időkód értéke akkor is nő, amikor Ön nem rögzít videót.
Kezdési idő beállítása
Az időkód kezdeti értékét Ön állíthatja be.
zzManuális bevitel beállítása
Ön tetszőlegesen adhatja meg az óra, perc, másodperc, valamint
képkocka értékét.
zzAlaphelyzetbe állítás
A [Manuális bevitel beállítása] és a [F.gép idejéhez állítás]
lehetőséggel beállított idő visszaáll a következőre: „00:00:00.” vagy
„00:00:00:” (208. oldal).
zzFényképezőgép idejéhez állítás
A rendszer a fényképezőgépen beállított órához, perchez és
másodperchez igazodik. A képkocka értéke a következő lesz: „00”.
ooHa a [Szab. futó] beállítás van megadva, a készülék nem fűz időkódot
a rögzített nagy képfrekvenciájú videókhoz.
ooHa a [Szab. futó] beállítás van megadva, az időkódokra az idő, az
időzóna és a nyári időszámítás módosítása is hatással lesz (380. oldal).
ooElképzelhető, hogy ha nem a fényképezőgépen játssza le a videót, az
időkódok nem jeleníthetők meg megfelelően.
205
Az időkód beállítása
Videofelvétel számlálója
Beállíthatja, hogy az idő hogyan jelenjen meg a videofelvételi
képernyőn.
zzFelv. idő
Azt jeleníti meg, hogy mennyi idő telt el a videó rögzítésének
megkezdése óta.
zzIdőkód
Az időkódot jelzi a videofelvétel során.
Videolejátszás számlálója
Beállíthatja, hogy az idő hogyan jelenjen meg a videolejátszási
képernyőn.
zzFelv. idő
A videolejátszás során megjelenik a rögzítési idő vagy a lejátszási idő.
zzIdőkód
A videolejátszás során megjelenik az időkód.
Ha az [Időkód] funkció be van állítva
Videofelvétel közben
Videolejátszás közben
ooA készülék a [Videó felv.szám.] beállítástól függetlenül mindig
a videofájlokba rögzíti az időkódot (kivéve nagy képfrekvenciájú
videóknál a [Szab. futó] beállítás mellett).
ooAz [z1: Időkód] alatti [Videó lej. szám.] össze van kapcsolva
a [x3: Videó lej. szám.] beállítással. Ezek értéke mindig megegyezik.
ooA „képek” száma nem jelenik meg a videofelvétel és a lejátszás során.
206
Az időkód beállítása
HDMI
zzIdőkód
Az időkódot akkor is társíthatja a videóhoz, ha HDMI-n keresztül,
külső eszközre rögzíti őket.
Ki
Az időkódot a készülék nem adja hozzá a HDMI-videokimenetre
kikerülő videóhoz.
Be
A készülék időkódot ad a HDMI-videokimenetre kerülő videóhoz.
Ha a [Be] érték van megadva, a [Felv. parancs] üzenet látható.
zzRögzítési parancs
A külső eszköz által rögzített HDMI-videokimenet esetében
beállíthatja, hogy akkor kezdődjön el és fejeződjön be a rögzítés,
amikor Ön elindítja és leállítja a videofelvételt a fényképezőgépen.
Ki
A rögzítés indítását és leállítását a külső eszköz határozza meg.
Be
A rögzítés indítása és leállítása a felvétel készítésének
megkezdéséhez és befejezéséhez igazodik.
ooHa az [Időkód] alatti [Számlálás felfelé] beállításnál a [Szab. futó]
értéket választotta, a készülék nem fűzi hozzá az időkódot a HDMIvideokimenethez.
ooHa szeretné meghatározni, hogy a külső rögzítőeszköz kompatibilis-e
az [Időkód] és a [Felv. parancs] beállítással, érdeklődjön az eszköz
gyártójánál.
ooA külső rögzítőeszközök specifikációiktól függően akkor is időkódot
fűzhetnek a videókhoz, ha az [Időkód] beállítása [Ki]. Az időkód HDMIkimenethez való hozzáfűzésével kapcsolatos eszközspecifikációkért
forduljon az eszköz gyártójához.
ooA külső rögzítőeszköz általi támogatástól függően előfordulhat,
hogy a [Felv. parancs] funkció nem fog megfelelően működni,
amikor a videofelvétel elindítása céljából állóképek rögzítése közben
megnyomja a videofelvétel gombot.
207
Az időkód beállítása
Képkocka eltávolítása
Ha a képkockák beleszámítanak az időkódba, és a képfrekvencia
az 2 (119,9 kép/mp), az 8 (59,94 kép/mp) vagy a 6
(29,97 kép/mp) értékre van állítva, az időkód nem fog megfelelni
a tényleges időnek. A készülék automatikusan korrigálja ezt az eltérést,
ha az [Enged] beállítást választja. Ezt a javítási funkciót nevezzük
a „képkockák eltávolításának”. A funkciót főként videoszerkesztés és
más speciális alkalmazási területeken használják.
zzEngedélyezés
A készülék automatikusan kijavítja az eltérést az időkódszámok
kihagyásával (DF: képkocka eltávolítása).
zzLetiltás
Az eltérést a készülék nem javítja (NDF: nincs képkocka-eltávolítás).
Az időkódok megjelenítése az alábbiak szerint alakul:
Engedélyezés (DF)
00:00:00. (Lejátszás: 00:00:00.00)
Letiltás (NDF)
00:00:00: (Lejátszás: 00:00:00:00)
A készülék nem használja a képkocka eltávolítása funkciót, ha
a képfrekvencia 3 (100,0 kép/mp), 7 (50,00 kép/mp), 5
(25,00 kép/mp), B (24,00 kép/mp) vagy 4 (23,98 kép/mp).
(Ha a következők valamelyike van beállítva: 3/7/5/B/4,
vagy ha a [53: Videorendszer] lehetőségnél a [PAL-hoz] lehetőséget
választották, a [Képkocka eltáv.] beállítás nem jelenik meg.)
208
k Videó készítése
y/k Felvétel automatikus expozícióval
Ha a felvételi mód beállítása [y] vagy [k], automatikus expozícióvezérlés
lép érvénybe a jelenet aktuális fényerejének megfelelő beállításhoz.
a felvételi módot [y] vagy
1 Állítsa
[k] értékre.
zz Nyomja meg a <W> gombot.
zz Forgassa el a <6> tárcsát,
és válassza a [y] vagy a [k]
lehetőséget.
a témára.
2 Fókuszáljon
zz Videofelvétel készítése előtt automatikus
fókusszal vagy kézi fókusszal fókuszáljon
(268–275. oldal, 281. oldal).
zz A [21: Servo AF videóhoz]
beállítása alapértelmezett értéke az
[Enged], annak érdekében, hogy
a fényképezőgép folyamatosan
fókuszálhasson (286. oldal).
zz Ha félig lenyomja az exponálógombot,
a fényképezőgép az aktuális AFmódszerrel fókuszál.
a videofelvételt.
3 Rögzítse
zz A videofelvétel megkezdéséhez
(1)
nyomja meg a videofelvétel gombot.
ggA videofelvétel készítésének
időtartama alatt a „oREC” (1)
jelzés látszik a képernyő jobb felső
sarkában.
ggA hangot a számmal (2) jelzett
helyeken rögzíti a készülék.
zz A videofelvétel leállításához nyomja
meg újra a videofelvétel gombot.
(2)
209
Videó készítése
t Záridő-előválasztás
A [t] üzemmódban Ön állíthatja be a videofelvételek készítéséhez
használni kívánt záridőt. Az ISO-érzékenység és a rekesz beállítása
automatikusan megtörténik a fényerőnek megfelelően, valamint
a normál expozíció biztosításához.
Állítsa a felvételi módot az [t]
1 értékre.
meg a kívánt záridőt (1).
2 Adja
zz Figyelje a képernyőt, és forgassa el
a <6> tárcsát.
zz A záridő beállítható értéke
a képfrekvenciától függ.
(1)
és készítse el
3 Fókuszáljon,
a videofelvételt.
zz Az eljárás megegyezik a „Felvétel
automatikus expozícióval” rész 2. és
3. lépésével (209. oldal).
ooHa lehetséges, ne változtassa meg a záridőt a videó rögzítése közben,
mivel ebben az esetben a videón megjelenhet az expozíció módosítása.
ooHa mozgó témáról készít videofelvételt, körülbelül 1/25 mp és
1/125 mp közötti záridő ajánlott. Minél rövidebb a záridő, annál kevésbé
tűnik egyenletesnek a téma mozgása.
ooHa fénycsöves vagy LED-es megvilágítás mellett módosítja a záridőt,
a kép villódzhat.
210
Videó készítése
v Rekesz-előválasztás
Az [v] üzemmódban Ön állíthatja be a videofelvételek készítéséhez
használni kívánt rekesznyílást. Az ISO-érzékenység és a záridő
beállítása automatikusan megtörténik a fényerőnek megfelelően,
valamint a normál expozíció biztosításához.
a felvételkészítési módot az
1 Állítsa
[v] értékre.
meg a kívánt rekesznyílást (1).
2 Adja
zz Figyelje a képernyőt, és forgassa el
a <6> tárcsát.
(1)
és készítse el
3 Fókuszáljon,
a videofelvételt.
zz Az eljárás megegyezik a „Felvétel
automatikus expozícióval” rész 2. és
3. lépésével (209. oldal).
Ha lehetséges, ne változtassa meg a rekesznyílást a videó rögzítése
közben, mivel ebben az esetben a videón megjelenhet az expozíció
megváltozott rekesznyílás miatti módosítása.
211
Videó készítése
Megjegyzések a [y], [k], [t] és [v] üzemmódokhoz
oo[y] üzemmódban a képernyő bal felső sarkában látható
a fényképezőgép által érzékelt jelenet ikonja (623. oldal).
ooAz expozíció rögzíthető (AE-rögzítés), ha megnyomja a <A> gombot
(kivéve [A] módban, 157. oldal). Miután alkalmazta az AE-rögzítés
funkciót a videofelvétel készítése során, a <S> gomb megnyomásával
vonhatja vissza ezt a műveletet. (Az AE-rögzítés a <S> gomb
lenyomásáig megmarad.)
ooAz expozíciókompenzáció legfeljebb ±3 lépés tartományban állítható be
(kivéve [A] üzemmódban).
ooAz [y] és a [k] üzemmódban a készülék nem rögzíti az ISOérzékenységet, a záridőt és a rekesznyílás értékét a videó Exif-adataiba.
ooA fényképezőgép kompatibilis a Speedlite vakuk azon funkciójával,
amely automatikusan bekapcsolja a LED-fényforrást, amennyiben [y],
[k], [t] vagy [v] üzemmódban gyenge fényviszonyok mellett
fényképez. További információkért olvassa el a LED-fényforrással
felszerelt Speedlite vaku kezelési kézikönyvét.
ISO-érzékenység [y], [k], [t] és [v] üzemmódokban
A következő üzemmódokban a készülék automatikusan állítja be az
ISO-érzékenységet: [y], [k], [t] és [v]. Az ISO-érzékenységgel
kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd a 614. oldalon.
Jelenetikonok
Az [y] felvételi módban
a fényképezőgép megállapítja, hogy
milyen jelenettípusról van szó, és
ennek megfelelően automatikusan
megválasztja a beállításokat. Az észlelt
jelenettípus a képernyő jobb felső
sarkában jelenik meg. Az ikonokkal
kapcsolatos részletes információkat
a 623. oldalon olvashat.
212
Videó készítése
M Felvétel kézi expozícióval
A videofelvétel zárideje, rekeszértéke és ISO-érzékenysége manuálisan
szabályozható. A videofelvétel manuális expozícióval történő rögzítése
haladó felhasználók számára ajánlott.
a felvételkészítési módot az
1 Állítsa
[M] értékre.
be az ISO-érzékenységet.
2 Állítsa
zz Nyomja meg a <B> gombot.
zz Forgassa el a <5> tárcsát a kívánt
ISO-érzékenység beállításához.
zz A beállításhoz forgassa el a <6>
tárcsát.
be a záridőt (1) és
3 Állítsa
a rekesznyílást (2).
zz Nyomja le félig az exponálógombot, és
ellenőrizze az expozíciószint-jelzőt.
zz A záridő beállításához forgassa el a
<6> tárcsát. A rekesz beállításához
forgassa el a <5> tárcsát.
zz A záridő beállítható értéke
a képfrekvenciától függ.
(1)
(2)
és készítse el
4 Fókuszáljon,
a videofelvételt.
zz Az eljárás megegyezik a „Felvétel
automatikus expozícióval” rész 2. és
3. lépésével (209. oldal).
213
Videó készítése
ooVideofelvétel esetén az ISO-érzékenység nem terjeszthető ki az L
(az ISO 50 megfelelője) értékig.
ooHa állóképek készítéséről videofelvételre vált, a rögzítés megkezdése
előtt ellenőrizze a fényképezőgép beállításait.
ooVideofelvétel készítése közben ne változtassa meg a záridőt és
a rekeszértéket. Módosításuk esetén a videóra rákerül az expozíció
változása, illetve a felvétel a nagy ISO-érzékenység miatt zajossá válhat.
ooHa mozgó témáról készít videofelvételt, körülbelül 1/25 mp és
1/125 mp közötti záridő ajánlott. Minél rövidebb a záridő, annál kevésbé
tűnik egyenletesnek a téma mozgása.
ooHa fénycsöves vagy LED-es megvilágítás mellett módosítja a záridőt,
a kép villódzhat.
ooAz Automatikus ISO beállításával ±3 lépés tartományban
meghatározható az expozíciókompenzáció.
ooHa automatikus ISO-beállítást választott, a <A> gomb lenyomásával
rögzítheti az ISO-érzékenységet. Miután rögzítette az ISO-érzékenységet
a videofelvétel készítése során, a <S> gomb megnyomásával vonhatja
vissza a műveletet. (Az ISO-érzékenység rögzítése a <S> gomb
lenyomásáig megmarad.)
ooHa megnyomja a <A> gombot, és újrakomponálja a felvételt,
az expozíciószint-jelzőn láthatja az aktuális és a <A> gomb
megnyomásakor használt expozíciószint közötti különbséget.
ooAmikor a fényképezőgép készen áll az [M] módban történő
felvételkészítésre, akkor az <B> gomb megnyomásával
megjelenítheti a hisztogramot.
ooHa videofelvétel közben szeretné módosítani az ISO-érzékenységet,
nyomja meg az <B> gombot, és használja a <6> tárcsát.
214
Videó készítése
ISO-érzékenység [M] üzemmódban
Az [M] üzemmódban Ön meghatározhatja manuálisan az ISOérzékenységet, vagy az [AUTO] beállítást választva megadhatja, hogy
a rendszer automatikusan határozza meg azt. Az ISO-érzékenységgel
kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd a 614. oldalon.
Záridő
A [t] (záridő-előválasztás) és az [M] (kézi expozíció)
üzemmódokban beállítható záridők a videofelvétel minőségének
megfelelő képfrekvenciától függően változnak.
Képfrekvencia
2
3
8
7
Normál
videofelvétel
–
Záridő (mp)
Nagy képfrekvenciájú
HDR videofelvétel
videofelvétel
1/4000–1/125
1/4000–1/100
–
6
1/4000–1/8
5
B
4
–
[s] 1/4000–1/60
[a] 1/1000–1/60
[s] 1/4000–1/50
[a] 1/1000–1/50
–
215
Videó készítése
Állóképek rögzítése
Videofelvétel közben nem lehet állóképeket készíteni.
Ha állóképeket szeretne készíteni, állítsa le a videofelvételt,
és módosítsa valamilyen állóképes üzemmódra a [Felvételi mód]
beállítását (70. oldal).
Információk megjelenítése (videofelvétel)
A videofelvétel során megjelenő ikonokkal kapcsolatos további
információkért olvassa el a 621. oldalt.
216
A videofelvétel készítésével kapcsolatos figyelmeztetések
ooNe irányítsa a fényképezőgépet erőteljes fényforrás, például a nap vagy
intenzív, mesterséges megvilágítás felé. Ez kárt tehet a képérzékelőben
vagy a fényképezőgép belső alkatrészeiben.
ooAmikor finom részletekkel rendelkező dolgot fényképez, moaré vagy
nem valósághű színek jelenhetnek meg a képen.
ooHa <Q> vagy <Qw> beállítás esetén az ISO-érzékenység vagy
a rekeszérték a videofelvétel közben megváltozik, lehetséges, hogy
a fehéregyensúly is módosul.
ooHa fénycsöves vagy LED-es megvilágítással készít videofelvételt,
előfordulhat, hogy a videokép villódzik.
ooHa a gyenge fényben végzett videofelvétel közben USM objektívvel
használja az automatikus élességállítást, akkor a videón rögzülhetnek
az expozíció változásai. Ugyanilyen zaj jelenhet meg akkor, amikor
bizonyos, elektronikus élességállító gyűrűvel ellátott objektívek
használatakor kézzel állítja az élességet.
ooAmennyiben videofelvétel készítése során nagyítást szeretne végezni,
javasoljuk, hogy készítsen néhány próbavideót. A videofelvétel közben
végzett zoomolás az expozíció változását, az objektív hangjának
rögzítését, egyenetlen hangszintet és a fókusz elvesztését okozhatja.
ooA nagy rekesznyílás-értékek késleltethetik vagy megakadályozhatják
a pontos fókuszálást.
ooHa a videofelvétel közben automatikus élességállítást végez,
a következők bármelyik előfordulhat: az élesség rövid időre
nagymértékben megváltozhat, a felvételre rákerülhetnek a videó
fényerejének változásai, a videofelvétel egy pillanatra leállhat, az
objektív hangja rákerülhet a felvételre.
ooÜgyeljen rá, hogy ujjával vagy más tárggyal ne takarja el a beépített
mikrofonokat (209. oldal).
oo„A videofelvétellel kapcsolatos általános figyelmeztetések” című
részt a 253. oldalon találja.
ooSzükség esetén olvassa el „Az állóképek rögzítésére vonatkozó
általános óvintézkedések” című részt is a 142. oldalon.
217
A videofelvétellel kapcsolatos megjegyzések
ooAmikor videofelvételt készít, minden alkalommal új videofájl jön létre
a kártyán.
ooA videokép képmezeje 4K, Full HD és HD felbontású videók esetén
kb. 100%.
ooA <p> gomb megnyomásával is fókuszálhat.
ooHa szeretné, hogy az exponálógomb teljes lenyomásával elindítható és
leállítható legyen a videofelvétel, állítsa be a [54: Vgomb megnyom.]
lehetőségnél a [Telj. lenyom.] beállítást a [Videó ind./leáll.] értékre.
ooA sztereó hangot a fényképezőgép beépített mikrofonja rögzíti
(209. oldal).
ooHa a fényképezőgép külső mikrofon BEMENETI csatlakozójához
külső mikrofont, például egy (külön kapható) DM-E1 sztereó mikrofont
csatlakoztat, a készülék ezt használja a beépített mikrofonok helyett
(203. oldal).
ooA legtöbb, 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott külső mikrofon
csatlakoztatható a fényképezőgéphez.
ooAz EF objektívekkel akkor lehet előbeállított fókuszt használni
videofelvétel közben, ha ezzel a funkcióval ellátott, 2011 második
felében vagy ezt követően megjelent (szuper) teleobjektívet használ.
ooA készülék az YCbCr 4:2:0 (8-bit) szín-mintavételezést és a Rec.
ITU-R BT.709 színteret használja a 4K, a Full HD és a HD felbontású
videókhoz.
218
VideovágásN
RF vagy EF objektívek esetében beállíthatja, hogy a készülék a kép
közepénél körbevágja a képet, mintha teleobjektívet használna.
Ha EF-S objektívvel készíti el a videofelvételt, az ugyanolyan, mintha
használná a videovágás funkciót.
a [z1: Videóvágás]
1 Válassza
lehetőséget.
az [Enged] parancsot.
2 Válassza
ggA készülék kinagyítja a középső
területet.
ooAz L8W, az L8X, az L7W, az L7X
típusú és a nagy képfrekvenciájú videókat nem rögzítheti a videóvágás
funkcióval.
ooHa a [z1: Videó dig.képstab.] beállításnál az [Enged] vagy
a [Speciális] értéket választja, a készülék még jobban megvágja a kép
szélét, így kisebb lesz a felvételi területet.
ooA videovágás funkció használata esetén rendelkezésre álló felvételi
terület ugyanaz lesz, mintha EF-S objektívvel készítené el a videót.
ooA 4K típusú videókat a készülék mindig a felvételi képernyő közepének
körülvágásával készíti, és a [z1: Videóvágás] engedélyezése nem
módosítja a felvétel látószögét.
ooA felvételi területtel kapcsolatos további információkért lásd: 194. oldal.
219
Videó digitális képstabilizálása
A fényképezőgép beépített képstabilizátora elektronikus módon
korrigálja a videofelvétel közbeni bemozdulást. A funkció neve „Videó
digitális képstabilizálása”. A Videó digitális képstabilizálása funkció
segítségével akkor is stabilizálhatja képeit, ha a használt objektívban
nincs Image Stabilizer (Képstabilizátor). Ha beépített optikai Image
Stabilizer (Képstabilizátor) funkcióval felszerelt objektívet használ,
állítsa az objektív Image Stabilizer (Képstabilizátor) beállítását az
<1> értékre.
a [z1: Videó dig.
1 Válassza
képstab.] lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
zzLetiltás (v)
A Videó digitális képstabilizálása le van tiltva.
zzEngedélyezés (w)
A rendszer elvégzi a fényképezőgép bemozdulása utáni korrekciót.
A gép ilyenkor nagyítja a képet.
zzSpeciális (x)
Az [Engedélyezés] beállításhoz képest erőteljesebben korrigálja
a fényképezőgép bemozdulását. A gép ilyenkor az előző beállításnál
jobban nagyítja a képet.
220
Videó digitális képstabilizálása
Kombinált IS
Még hatékonyabb korrigálást érhet el, ha a Videó digitális
képstabilizálása beállítást és egy Kombinált IS funkcióval felszerelt
objektívet használt a videofelvételhez. Ez a funkció az objektív és
a fényképezőgép által biztosított optikai és digitális képstabilizálási
lehetőségeket kombinálja.
ooA Videó digitális képstabilizálása funkció nem használható, ha az objektív
Image Stabilizer (Képstabilizátor) kapcsolója <2> állásban van.
ooA Videó digitális képstabilizálása funkció és EF-S objektív vagy
a videovágás beállítás használata mellett is lehető videót rögzíteni, de
a felvételi terület még kisebb lesz.
ooA 800 mm-nél nagyobb fókusztávolságú objektívek esetében a Videó
digitális képstabilizálása funkció nem használható.
ooBizonyos, a videofelvétel minőségére vonatkozó beállítások mellett
a Videó digitális képstabilizálása funkció által biztosított stabilizálás
kevésbé lesz hatékony.
ooMinél szélesebb a látószög (nagylátószög), annál hatékonyabb lesz
a képstabilizálás. Minél szélesebb a látószög, annál hatékonyabb lesz
a képstabilizálás. Minél szűkebb a látószög (tele állás), annál kevésbé
hatékonyabb lesz a képstabilizálás.
ooJavasoljuk, hogy a Videó digitális képstabilizálása funkciónál válassza
a [Tilt] értéket, ha állványt használ.
ooA témától, illetve a felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy
a Videó digitális képstabilizálása funkció hatására a téma jelentősen
elmosódottá válik (a téma ideiglenesen életlennek tűnik).
ooJavasoljuk, hogy a Videó digitális képstabilizálása funkciónál válassza
a [Tilt] beállítást, ha TS-E objektívet, halszemoptikás objektívet vagy
nem Canon gyártmányú objektívet használ.
ooMivel a Videó digitális képstab. funkció felnagyítja a képet, a kép
szemcsésebbnek tűnik. Zaj, fénypontok stb. szintén láthatók lehetnek.
ooA Canon webhelyéről megtudhatja, hogy mely objektívek kompatibilisek
a Kombinált IS funkcióval.
ooHa a Kombinált IS funkcióval kompatibilis objektívet csatlakoztat, a Videó
digitális képstabilizálása ikonja mellé egy „+” jel kerül (lásd: 220. oldal).
221
HDR-videók készítése
A magas dinamikatartományú videók még a nagyon kontrasztos
jelenetek esetén is megőrzik a részleteket a jelenet megvilágított
részein.
Ha RF vagy EF objektívet használ, és a [z1: Videofelv.minőség]
alatti [Videofelv. méret] beállítás az L6X (NTSC) vagy
az L5X (PAL) értékre van állítva, vagy ha EF-S objektívet
használ, vagy ha a videovágás a w6X (NTSC) vagy a
w5X (PAL) értékre van állítva, a gyorsvezérlési képernyőn
beállíthatja, hogy a készülék HDR-videókat készítsen.
a [Videofelv. méret]
1 Ellenőrizze
beállítását.
zz Ellenőrizze, hogy a [z1: Videofelv.
minőség] alatti [Videofelv.
méret] a fent megadott méretek
valamelyikére van-e állítva.
2 Nyomja meg a <Q> gombot (7).
ki a [4] lehetőséget.
3 Válassza
zz A <W> <X> gombok segítségével
válassza ki a képernyő jobb alsó
részén található [4] (HDR
videofelvétel) lehetőséget.
az [5] (Enged) elemet.
4 Válassza
zz A <Y> <Z> gombokkal válassza ki
az [5] (Enged) lehetőséget.
222
HDR-videók készítése
HDR videofelvételt.
5 Készítsen
zz Készítse el a felvételt ugyanúgy,
mintha normál videofelvételt
készítene.
zz A fájlméretekkel és rögzítési időkkel
kapcsolatos részletes információkért
lásd a táblázatot a következő
oldalon: 612.
ooHa EF-S objektívet csatlakoztat vagy bekapcsolja a videovágás
funkciót, a készülék HD felbontásban rögzíti a videókat (a Full HD nem
használható).
ooA HDR-videók ISO-érzékenysége automatikus és manuális beállítás
esetén egyaránt az ISO 100 és az ISO 25600 közötti tartományba eshet.
Az ISO-kiterjesztés funkció nem használható.
ooA záridővel kapcsolatos további információkért lásd: 215. oldal.
ooA [t] üzemmódban a minimális ISO-érzékenység az ISO 400.
ooA [z1: Videó dig.képstab.], a [z2: Time-lapse videó],
a [z3: Csúcsfény árnyalat elsőbbség] és a [Canon Log] funkciók
használata esetén nem lehet HDR-videókat készíteni.
ooHDR-videofelvétel esetén a képek akkor is villódzhatnak, ha megfelelő
záridőt állított be.
ooMivel a készülék több képkocka egyesítésével hozza létre a HDRvideókat, a videó egyes részei torzan jelenhetnek meg. Kézben való
tartáskor a fényképezőgép bemozdulása esetén a torzítás jobban
észrevehető. Állvány használata ajánlott. Vegye figyelembe, hogy még
állvány használata esetén is fokozottabban észlelhetők szellemképek
vagy zaj, ha a HDR-videót normál lejátszás helyett kockáról kockára,
illetve lassított lejátszásban tekinti meg.
ooHa módosítja a HDR-videofelvétel beállításait, a kép színei és fényereje
egy rövid időre jelentősen megváltozhatnak. Ezenfelül a videó egy kis
ideig nem frissül, és a kép is megáll. Ne felejtse el ezt, amikor külső
eszközökre, HDMI-n keresztül rögzít videókat.
223
a Time-lapse videók készítése
A bizonyos időközönként készített állóképek automatikus
összefűzésével 4K vagy Full HD time-lapse videó készíthető.
A Time-lapse videó sokkal gyorsabban mutatja be a téma változását,
mint az valójában bekövetkezett. Hatékony a változó táj, a növények
növekedése, a felhők mozgása stb. rögzített pontról történő
megfigyelése során.
A készülék MP4 formátumban, a következő minőségben rögzíti
a time-lapse videókat: H6W (NTSC)/H5W (PAL)
(4K felvétel) és L 6 W (NTSC)/L 5 W (PAL) (Full HD
felvétel).
Ne feledje, hogy a képfrekvencia a [53: Videorendszer] beállítástól
függően automatikusan változik (384. oldal).
1 Válasszon felvételi módot.
a [z2: Time-lapse videó]
2 Válassza
lehetőséget.
a [Time-lapse]
3 Válassza
lehetőséget.
4 Válassza ki a kívánt képméretet.
zz Válassza ki a méretet, majd nyomja
meg a <0> gombot.
224
Time-lapse videók készítése
zzEngedélyezésH (3840 x 2160)
A videofilmet 4K minőségben rögzíti. A képarány 16:9.
A képfrekvencia NTSC esetében 29,97 kép/mp (6), PAL
esetében pedig 25,00 kép/mp (5), a készülék pedig MP4 (C)
formátumban, ALL-I (W) tömörítéssel rögzíti a videókat.
zzEngedélyezésL (1920 x 1080)
A videofelvétel Full HD minőségben készül. A képarány 16:9.
A képfrekvencia NTSC esetében 29,97 kép/mp (6), PAL
esetében pedig 25,00 kép/mp (5), a készülék pedig MP4 (C)
formátumban, ALL-I (W) tömörítéssel rögzíti a videókat.
be a felvételi időközt.
5 Állítsa
zz Válassza az [Időköz] lehetőséget.
(1)
(2)
zz A szám beállításával kapcsolatban
lásd: [k: Szükséges idő] (1) és
[3: Lejátszási idő] (2).
zz Válasszon órát, percet és
másodpercet.
zz Nyomja meg a <0> gombot; ekkor
megjelenik a <r> jelzés.
zz Válassza ki a kívánt számot, majd
nyomja meg a <0> gombot.
(Újra a <s> jelzés lesz látható.)
zz A következő tartományban állítható
be: [00:00:02]–[99:59:59].
(Másodpercenként egyszeres időköz
nem választható.)
zz Az [OK] gombbal tárolja a beállítást.
225
Time-lapse videók készítése
meg a felvételek számát.
6 Adja
zz Válassza a [Felv.k.száma]
lehetőséget.
zz A szám beállításával kapcsolatban
lásd: [k: Szükséges idő] és
[3: Lejátszási idő].
zz Válassza ki a számjegyet.
zz Nyomja meg a <0> gombot; ekkor
megjelenik a <r> jelzés.
zz Válassza ki a kívánt számot, majd
nyomja meg a <0> gombot.
(Újra a <s> jelzés lesz látható.)
zz A következő tartományban állítható
be: [0002]–[3600].
zz Ellenőrizze, hogy nem piros színben
jelenik-e meg a [3: Lejátszási idő].
zz Az [OK] gombbal tárolja a beállítást.
ooA Time-lapse videók rögzítésére alkalmas kártyákról (kártya
teljesítményre vonatkozó követelmények) lásd a 611. oldalt.
ooHa a felvételek számának beállítása 3600, akkor a Time-lapse
videó hossza NTSC esetén kb. 2 perc, PAL esetén pedig kb. 2 perc
24 másodperc lesz.
226
Time-lapse videók készítése
ki az expozíció beállítási
7 Válassza
módszerét.
zz Válassza az [Autom. expozíció]
lehetőséget.
zz Válassza ki a kívánt beállítást, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz1. kockára
Amikor elkészíti az első felvételt, mérés megy végbemegy az
expozíció automatikus beállításához a fényerőnek megfelelően.
Az első felvételre meghatározott expozíció kerül alkalmazásra
az összes következő felvételhez. Más felvételkészítési funkciók
beállításai közben az első felvételre meghatározott beállítások
kerülnek alkalmazásra az összes következő felvételhez.
zzMinden kock.
A készülék minden további felvételnél is elvégzi a mérést az
expozíció automatikus, a fényerőnek megfelelő beállításához.
Ne feledje, hogy amennyiben az olyan funkciókat, mint a Képstílus
vagy a fehéregyensúly az [Autom.] értékre állítja, azok beállítása
automatikus lesz a következő felvételek mindegyikénél.
ki, hogy meg szeretné-e
8 Jelölje
jeleníteni a képet.
zz Válassza a [Képerny. aut. Ki]
lehetőséget.
zz Válassza ki a kívánt beállítást, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zzLetiltás
A kép még a Time-lapse videó felvétele során is látható. (A képernyő
csak a felvétel idejére kapcsol ki.) Ne feledje, hogy a képernyő
a felvételkészítés megkezdése után körülbelül 30 perccel kikapcsol.
zzEngedélyezés
Ne feledje, hogy a képernyő a felvételkészítés megkezdése után
körülbelül 10 másodperccel kikapcsol.
Time-lapse videó készítése közben az <B> gomb segítségével
kapcsolhatja ki és be a képernyőt.
227
Time-lapse videók készítése
be a hangjelzést.
9 Állítsa
zz Válassza a [Felv.-nél sípol]
lehetőséget.
zz Ha a [Letiltás] lehetőséget választja,
a hangjelzés nem szólal meg, amikor
a fényképezőgép elkészíti a felvételt.
10 Ellenőrizze a beállításokat.
(1)
(2)
(1) Szükséges idő
Azt az időt jelzi ki, amennyire szükség van a beállított számú felvétel
elkészítéséhez a megadott időintervallumban. Ha meghaladja
a 24 órát, akkor a „*** nap” jelenik meg.
(2) Lejátszási idő
A videofelvételi időt jeleníti meg (a videó lejátszásához szükséges
időt) annál a videónál olyankor, amikor Time-lapse videót készít
4K vagy Full HD videóként a megadott időközönként készített
állóképekből.
ki a menüből.
11 Lépjen
zz A menüképernyő kikapcsolásához
nyomja meg a <M> gombot.
228
Time-lapse videók készítése
el az üzenetet.
12 Olvassa
zz Olvassa el az üzenetet, és nyomja
meg az [OK] gombot.
próbafelvételeket.
13 Készítsen
zz Ahogyan az állóképek készítésénél,
állítsa be az expozíciót és
a felvételkészítési funkciókat, majd
nyomja le félig az exponálógombot
a fókuszáláshoz.
zz Tesztfelvételek készítéséhez nyomja
le teljesen az exponálógombot.
Az állóképeket rögzíti
a fényképezőgép a kártyára.
zz Ha nincsenek problémák
a próbafelvételekkel, folytassa
a következő lépéssel.
zz Próbafelvételek ismételt elkészítéséhez
ismételje meg ezt a lépést.
ooA próbafelvételeket a készülék JPEG 73 minőségben rögzíti.
oo[t] és [M] üzemmódban 1/4000 mp. és 30 mp. között állíthatja be
a záridőt.
ooA [k], a [t] és az [v] üzemmódban, valamint Automatikus ISO
beállítás esetén az [M] üzemmódban is meghatározhatja az Automatikus
ISO felső határértékét. Ehhez válassza a [z3: kISO-érzékenység
beállításai] lehetőség [aAuto. ISO] beállítását (246. oldal).
ooHa kézi expozícióval fényképez, és az [ISO érz. tart.] beállításnál
a [Legnagyobb] értéket, vagy az [z3: kISO-érzékenység
beállításai] alatti [H tartomány] beállításnál a [H2(102400)] értéket
választja, azzal a kézi beállítás felső határértékét kiterjeszti H2-re
(ISO 102400-ekvivalens).
ooHa a [54: Vgomb megnyom.] alatti [Félig lenyom.] beállításnál
a [Mérés+k Servo AF] lehetőséget választotta, time-lapse videó
felvétele esetén a készülék ezt automatikusan a [Mérés+One-Shot AF]
értékre módosítja.
229
Time-lapse videók készítése
le a videofelvétel gombot.
14 Nyomja
ggA fényképezőgép ekkor készen áll
a Time-lapse videó felvételére.
zz Ha vissza kíván térni a 13. lépéshez,
nyomja meg ismét a videofelvétel
gombot.
el a Time-lapse videót.
15 Készítse
zz Nyomja meg a <B> gombot, és
(1)
230
(2)
ellenőrizze újra a „Szükséges idő
(1)” és az „Időköz (2)” képernyőn
megjelenő értékeket.
zz A time-lapse videó elkezdéséhez
nyomja le teljesen az
exponálógombot.
zz Az automatikus fókusz nem működik
Time-lapse videó felvétele közben.
zz Amikor a készülék time-lapse
videót készít, a képernyő jobb felső
sarkában a „oREC” felirat látható.
zz Mivel a felvételkészítéshez a készülék
az elektronikus zárat használja, az
exponálógomb nem ad ki működési
hangot a time-lapse videó felvétele
közben.
ggA beállított számú kép elkészítése
után a Time-lapse videó felvétele
befejeződik.
zz A time-lapse videók készítésének
kikapcsolásához állítása a [Timelapse] beállítást a [Tilt] értékre.
Time-lapse videók készítése
ooÁllvány használata ajánlott.
ooJavasoljuk, hogy készítsen próbafelvételeket és -videókat a 13. lépésben
leírtaknak megfelelően, mielőtt elkezdi a time-lapse videó készítését.
ooA [z1: Videofelv.minőség] alatti [Videofelv. méret] beállítástól
függetlenül a H6W (NTSC)/H5W (PAL) beállítás
használata esetén a készülék 4K time-lapse videót, az L 6 W
(NTSC)/L 5 W (PAL) beállítás használata esetén pedig Full HD
time-lapse videót készít.
ooA videokép képmezeje 4K és Full HD felbontású videók esetén egyaránt
kb. 100%.
ooA folyamatban lévő time-lapse videofelvétel megszakításához nyomja le
teljesen az exponálógombot, vagy nyomja meg a videofelvétel gombot.
Az adott pontig felvett Time-lapse videót rögzíti a fényképezőgép
a kártyára.
ooHa a felvételhez szükséges idő meghaladja a 24 órát, de nem éri
el a 48 órát, akkor a „2 nap” felirat látható. Ha három vagy több nap
szükséges, akkor a napok száma 24 órás léptékekben látható.
ooMég ha a time-lapse videó lejátszási ideje kevesebb is,
mint 1 másodperc, a videofájl akkor is létrejön. A [Lejátszási idő]
résznél a „00:00:00” lesz látható.
ooHa a felvételi idő hosszú, javasolt a (külön kapható) hálózati kiegészítők
használata.
ooA készülék az YCbCr 4:2:0 (8-bit) szín-mintavételezést és a Rec. ITU-R
BT.709 színteret használja a 4K/Full HD time-lapse videókhoz.
ooHa a kártyán nem áll rendelkezésre elegendő szabad hely a megadott
számú felvétel elkészítéséhez, akkor a [Lejátszási idő] felirat pirosan
jelenik meg. Bár a fényképezőgép képes a felvétel folytatására,
a felvételkészítés leáll, amikor a kártya megtelt.
ooHa a videó mérete meghaladja a 4 GB-ot a [Felv.k.száma]
beállításoknál, és a kártyát nem exFAT fájlrendszerrel (374. oldal)
formázták, akkor a [Lejátszási idő] pirosan jelenik meg. Ha továbbra is
folytatja a felvételt ezen körülmények között, és a videofájl mérete eléri
a 4 GB-t, akkor a time-lapse videó felvétele leáll.
231
Time-lapse videók készítése
ooNe irányítsa a fényképezőgépet erőteljes fényforrás, például a nap vagy
intenzív, mesterséges megvilágítás felé. Ez kárt tehet a képérzékelőben
vagy a fényképezőgép belső alkatrészeiben.
ooHa a fényképezőgép interfészkábellel csatlakozik a számítógéphez, vagy
HDMI-kábel csatlakozik a fényképezőgéphez, akkor nem választható az
[Enged] lehetőség.
ooA videóhoz való Servo AF nem működik.
ooHa [t] (Záridő-előválasztás) üzemmódban készít time-lapse videót,
a készülék rögzíti a rekesznyílás értékét, és az ISO-érzékenység alapján
határozza meg az expozíciót.
ooHa a záridő 1/30 mp. vagy lassabb, akkor a videó expozíciója nem
jeleníthető meg megfelelően (eltérő lehet a kész videóétól).
ooNe mozdítsa el a zoom objektívet Time-lapse videó felvétele közben.
Az objektív elforgatása esetén előfordulhat, hogy a kép fókusz nélküli
lesz, az expozíció megváltozhat, és lehet, hogy az objektívtorzítás
korrekciója nem működik megfelelően.
ooHa villódzó fényben készít time-lapse videót, akkor képvillódzás,
vízszintes csíkok (zaj) vagy helytelen expozíció jelentkezhet a felvételen.
ooA time-lapse videók rögzítése során megjelenített képek eltérhetnek
a végleges videótól (például a villódzó fényforrások által okozott nem
konzisztens fényerőben vagy a nagy ISO-érzékenység által okozott
zajban).
ooAmikor kevés a fény, és Time-lapse videót készít, a felvétel közben
megjelenő kép eltérhet a videóban ténylegesen rögzítettől. Ilyenkor
az <g> ikon villogni fog.
ooHa jobbra vagy balra mozgatja a fényképezőgépet (pásztázás), vagy
mozgó témáról készít felvételt Time-lapse videó készítése során, a kép
rendkívül torznak tűnhet.
ooA Time-lapse videó felvétele során az automatikus kikapcsolás nem
működik. Emellett nem módosíthat a felvételi funkció és a menüfunkciók
beállításain, és nem játszhat le képeket stb.
ooA time-lapse videókhoz a készülék nem fűz időkódot és nem rögzít
hangot.
ooA time-lapse videó készítése közben az exponálógomb teljes
lenyomásával elindíthatja vagy leállíthatja a videofelvételt,
a [54: Vgomb megnyom.] beállításától függetlenül.
ooHa az [Időköz] beállítása 3 másodpercnél kevesebb, és az [Autom.
expoz.] beállítása [Minden kock.], amennyiben a fényerő lényegesen
eltér az előző felvételétől, akkor a fényképezőgép nem a beállított
időközönként rögzíti a felvételeket.
232
Time-lapse videók készítése
ooHa a záridő hosszabb, mint a felvételi időköz (például hosszú záridőt
használ), vagy ha a készülék automatikusan lassabb záridőt állított
be, akkor a fényképezőgép nem minden esetben képes a beállított
időközönkénti felvételkészítésre. A záridővel közel megegyező felvételi
időköz is megakadályozhatja a fényképezést.
ooHa a következő ütemezett felvétel nem lehetséges, akkor a készülék
átugorja azt. Ez lelassíthatja a Time-lapse videó felvételi idejét.
ooHa a beállított felvételkészítési funkciók vagy a kártya teljesítménye miatt
a kártyára írás időtartama túllépi a felvételek közötti időköz hosszát,
akkor előfordulhat, hogy néhány felvétel nem készül el a beállított időköz
elteltével.
ooMég ha a [Képerny. aut. Ki] beállítása [Tilt] is, a képernyő kikapcsol az
exponálás idejére.
ooMég ha a [Képerny. aut. Ki] beállítása [Tilt] is, a kép nem jelenik meg
a következő felvétel előtti rövid időtartamban.
ooHa a beállított felvételkészítési funkciók vagy a kártya teljesítménye miatt
a kártyára írás időtartama túllépi a felvételek közötti időköz hosszát,
akkor előfordulhat, hogy néhány felvétel nem készül el a beállított időköz
elteltével.
ooA rögzített képeket nem veszi fel a készülék állóképekként. Még ha le
is állítja a Time-lapse videó felvételét egyetlen felvétel után, akkor is
videóként menti a készülék az állományt.
ooHa a fényképezőgépet számítógéphez csatlakoztatja egy
interfészkábellel, és az EOS Utility (EOS-szoftver) programot használja,
a [z2: Time-lapse videó] beállításnál adja meg a [Tilt] értéket.
Ha a beállítás [Enged], a fényképezőgép nem tud kommunikálni
a számítógéppel.
ooA Time-lapse videó felvétele során az objektív Image Stabilizer
(Képstabilizátor) nem működik.
ooA time-lapse videó felvétele leáll, ha a tápkapcsolót az <2> állásba
kapcsolják vagy ha a beállításnál a [Tilt] értéket adják meg.
ooA vaku a vakuzás beállítása esetén sem villan.
ooAz alábbi műveletek esetén a time-lapse videó készenléti módja
kikapcsol, és a készülék a [Tilt] értékre állítja a funkciót.
• Ha az [53: Érzékelő tisztítása] lehetőségnél a [Tisztítás
indításaf] vagy a [Kézi tisztítás] lehetőséget választja, vagy
az [56: Összes f.gépbeáll. törlése] lehetőséget választja.
233
Time-lapse videók készítése
ooHa úgy indítja el a time-lapse videó felvételét, hogy a fehér <s>
hőmérséklet-figyelmeztetés (253. oldal) még látható, a time-lapse
videó képminősége a vártnál gyengébb lehet. Javasoljuk, hogy akkor
kezdje el a Time-lapse videó felvételét, miután a fehér <s> eltűnik
(azaz a fényképezőgép belső hőmérséklete csökken).
ooHa az [Autom. expoz.] beállítása [Minden kock.], bizonyos
üzemmódokban a készülék nem rögzíti a time-lapse videó Exif-adataiba
az ISO-érzékenységet, a záridőt és a rekesznyílás értékét.
234
Time-lapse videók készítése
A BR-E1 vezeték nélküli távvezérlő (külön kapható, 174. oldal)
segítségével is elindíthatja és leállíthatja a time-lapse videofelvételt.
zz BR-E1 vezeték nélküli távvezérlő
• Először párosítsa a BR-E1 vez.nélk.távvezérlőt
a fényképezőgéppel (408. oldal).
• Állítsa a [z2: Távvezérlés] lehetőséget az [Enged] értékre.
• Készítsen tesztfelvételeket, majd amikor a fényképezőgép készen
áll a felvételekre (14. lépés, 230. oldal), állítsa a BR-E1 kioldás
mód/videofelvétel kapcsolót <o> állásba (azonnali kioldás)
vagy <2> állásba (kioldás 2 másodperces késleltetés után).
• Ha a távvezérlő kapcsolójának beállítása [k], akkor
a time-lapse videó felvétele nem tud elindulni.
Fényképezőgép állapota/ <2> 2 mp. késleltetés
[k] Videofelvétel
távvezérlési beállítás
<o> Azonnali kioldás
Felvételre kész
Próbafelvétel képernyője Próbafelvétel
állapothoz
Megkezdi a felvétel
Próbafelvétel
Felvételre kész
készítését
képernyőjéhez
Time-lapse videó
Befejezi a felvételt
Befejezi a felvételt
felvétele közben
Lehetséges idő time-lapse videó felvételekor (becslés)
Ha szeretne útmutatást kapni arról, hogy mennyi időn keresztül
készíthet time-lapse videót (amíg az akkumulátor le nem merül),
olvassa el a 613. oldalt.
235
Videók készítése a Canon Log funkcióvalN
A képérzékelő jellemzőit használó Canon Log gammagörbe kiválóan
alkalmas széles dinamikatartományú videók készítéséhez, amelyeken
később utómunkát fognak végezni. Mivel minimális mértékű a részletek
vesztesége a megvilágított és az árnyékes területeken, a videók
a dinamikatartomány minden pontján több vizuális adatot őriznek meg.
A Canon Log videókra az utómunkálatok során keresési táblázatok
(LUT-ok) alkalmazhatók. A LUT-adatok letölthetők a Canon
webhelyéről.
a felvételkészítési módot az
1 Állítsa
[M] értékre.
zz A 3. lépést követően szereplő
beállítások csak az [M]
felvételkészítési módban érhetők el.
a [z4: Canon Log
2 Válassza
beállítások] lehetőséget.
a [Canon Log]
3 Válassza
lehetőséget.
4
zz Nyomja meg a <0> gombot.
Válasszon a [Be (8bit)] és
a [Be (10bit)] lehetőségek közül
(238. oldal).
zz Ha kártyára rögzíti a videót, válassza
a [Be (8bit)] lehetőséget.
zz Ha külső eszközre rögzíti a videót
(HDMI-n keresztül), válasszon
a [Be (8bit)] és a [Be (10bit)]
lehetőségek közül.
236
Videók készítése a Canon Log funkcióval
meg a kívánt beállításokat.
5 Adja
zz Adja meg a [Megtek. segéd],
a [Color Matrix], a [Jellemzők],
és a [HDMI színtér] paraméterek
beállítását. További információkért
lásd: 239–241. oldal.
be a felvételkészítési
6 Állítsa
paramétereket.
zz Állítsa be manuálisan az ISOérzékenységet (242. oldal).
zz Állítsa be a záridőt és a rekeszt.
a videofelvételt.
7 Rögzítse
zz A videók kártyára rögzítésével
kapcsolatban lásd: 611. oldal.
zz Ha külső eszközre, HDMI-n keresztül
rögzíti a videókat, csatlakoztassa
az eszközöket a HDMI-kábel
segítségével.
zz A HDMI-n keresztüli külső eszközre
történő rögzítéssel kapcsolatos
utasításokért olvassa el a külső
eszköz kezelési kézikönyvét.
237
Videók készítése a Canon Log funkcióval
zzCanon Log
zz Be (8 bit)
Válassza ezt a lehetőséget,
ha a Canon Log-videókat kártyára
rögzíti. Ez a lehetőség a HDMI-n
keresztüli, külső eszközre történő
rögzítés esetében is használható.
A HDMI-n keresztül történő
videofelvétel minőségét a készülék
a [z1: Videofelv.minőség]
beállítása alapján automatikusan
határozza meg.
Be (10 bit)
Válassza ezt a lehetőséget, ha 10 bites, 4K (3840 x 2160)
minőségű videót rögzít HDMI-n keresztül egy olyan
külső eszközre, amely támogatja a 4K 10 bites rögzítést.
Ennél a beállításnál a videókat nem rögzítheti a kártyára.
A készülék a [z4: HDMI megjelenítés] beállítást automatikusan
a következőre állítja: [A+a].
ooHa a külső rögzítőeszköz nem támogatja a 10 bites 4K felvételkészítést,
a fényképezőgépen nem érhető el a HDMI-kimenet, ha a [Be (10bit)]
lehetőség van beállítva. Ha nincs videokimenet, ellenőrizze, hogy
a külső rögzítőeszköz támogatja-e a jelet.
ooA Full HD és a HD felbontású kimenet nem érhető el, ha a [Be (10bit)]
beállítást használja.
ooHa nem [A] üzemmódban fényképez állóképeket, és [ ] (videó C3)
üzemmódnál a [Be (10bit)] lehetőség van megadva, a videofelvétel
gomb (209. oldal) megnyomása nem indítja el a videofelvételt.
A készülék az YCbCr 4:2:0 (8-bit) szín-mintavételezést és a Rec. ITU-R
BT.709 színteret használja, ha a Canon Log funkció használata mellett
kártyára rögzíti a fájlokat (épp úgy, ahogy a normál videofelvétel esetén).
238
Videók készítése a Canon Log funkcióval
zzMegtekintéssegéd
Amikor lejátssza a videókat
a fényképezőn, elképzelhető, hogy azok
sötétebben és kisebb kontraszttal fognak
megjelenni, mint a képstílus beállításával
készített videók. Ennek oka a Canon
Log jellemzőiben keresendő, amelyeket
a minél nagyobb dinamikatartomány
biztosítása érdekében alakítottak ki.
Ha szeretné, hogy a videó
részletgazdagabban jelenjen meg,
állítsa a [Be] értékre a [Megtek. segéd]
lehetőséget.
●●Az, hogy a [Be] értéket választja, nem befolyásolja a kártyára
rögzített, Canon Log beállítással készült videókat. Hasonlóképp
a HDMI-videokimenetet is befolyásolni fogják a Canon Log
jellemzői, és erre a Megtekintéssegéd sem alkalmazható.
ooHa használja a megtekintéssegéd funkciót, az információs képernyőn
a [Megtek. segéd] felirat látható.
ooHa a [Be] értéket adta meg, a készülék nagyított kijelzés esetén is
használja a megtekintéssegédet.
239
Videók készítése a Canon Log funkcióval
zzColor Matrix
A színmátrix segítségével megadhatja,
hogy a készülék hogyan adja vissza
a színeket, és ezzel felkészülhet az
utómunkák során végzendő feldolgozási
műveletekre.
Cinema EOS Original
A professzionális Cinema EOS fényképezőgépeken használt
[Cinema EOS Original] színeket adja vissza.
Semleges
A professzionális Cinema EOS használt [Semleges] színeket
adja vissza. A téma valódi színeihez hasonlít.
240
Videók készítése a Canon Log funkcióval
zzJellemzők
Módosítsa őket szükség szerint.
Válasszon egy elemet ([Képélesség:
Erősség], [Telítettség] vagy
[Árnyalat]), állítsa be a kívánt effektus
erősségét, majd nyomja meg a <0>
gombot.
Képélesség: Erősség
Telítettség
Vörösek
Árnyalat* Zöldek
Kékek
0: Gyenge körvonal
-4: Alacsony
-4: A magenta irányába
-4: A sárga irányába
-4: A cián irányába
7: Erős körvonal
+4: Magas
+4: A sárga irányába
+4: A cián irányába
+4: A magenta irányába
* A vörösek, a zöldek és a kékek külön-külön nem módosíthatók.
zzHDMI színtér
A [HDMI színtér] beállítást akkor lehet
megadni, ha a [Canon Log] értéke
[Be (10bit)] és a [Color Matrix] értéke
[Neutral].
Válassza ki a [BT.709] vagy a [BT.2020]
értéket a HDMI-kimenet színteréhez.
241
Videók készítése a Canon Log funkcióval
Felvételkészítési beállítások
zz Az Automatikus ISO beállítás nem használható. Ha bekapcsolt
Canon Log mellett beállítja az automatikus ISO funkciót, a készülék
automatikusan átáll az ISO 400 értékre. Állítsa be manuálisan az
ISO-érzékenységet.
zz Ha manuálisan, 100 és 320 között módosítja az ISO-érzékenységet,
azzal lecsökkenti a dinamikatartományt.
zz A Canon Log ISO 400 vagy magasabb érzékenység esetén kb.
800%-os dinamikatartományt kínál.
zz A Canon Log használata esetén nehezebb lehet automatikus fókuszt
elérni a rosszul megvilágított vagy az alacsony kontrasztú témák
esetén.
A Canon Log használata esetén a kiterjesztett ISO-érzékenységek
a következők: ISO 100, 125, 160, 200, 250 és 320. Ha be van állítva az
ISO-érzékenység, a képernyőn az [L] jelzés látható.
Canon Log – képminőség
zz A Canon Log használatával készített videókon a témától és
a felvételkészítési feltételektől függően vízszintes sávok jelenhetnek
meg. Az éles felvétel megkezdése előtt készítsen néhány
próbavideót, és ellenőrizze az eredményeket. A zaj különösen akkor
válhat észrevehetőbbé, ha a videók színosztályozása során növeli
a kontrasztot.
zz A Canon Log használata esetén az ég, a fehér falak és a hasonló
témák zajosak lehetnek, valamint nem egyenletes gradáció,
expozíció vagy színek jelenhetnek meg rajtuk.
zz A vízszintes sávok főként akkor jelennek meg, ha viszonylag sötét,
sík témákat rögzít. A képen még viszonylag alacsony, ISO 400
ISO‑érzékenység mellett is zaj jelenhet meg.
zz Ha a zaj észrevehető, próbálja meg erősebb fényben elkészíteni
a videót, és módosítsa a fényerőt a színosztályozás során.
A zaj csökkentéséhez ISO 400 alatti érzékenységgel is elkészítheti
a videót, de ebben az esetben alacsonyabb dinamikatartománnyal
kell számolnia.
242
Videók készítése a Canon Log funkcióval
Általános óvintézkedések a Canon Log funkcióval való
felvételkészítéshez
ooHa be van kapcsolva a Canon Log funkció, nem készíthet HDR-videókat.
ooHa bekapcsolja a Canon Log funkciót, az [z2: Objektívtorzítás
korrekciója] alatti [Perifer. világ. korr.] beállítást a készülék a [Tilt]
értékre állítja.
ooA Canon Log 2 és a Canon Log 3 nem támogatott.
A Canon Log funkcióval rögzített videók lejátszása
A megjelenítéssegéd nem használható a videolejátszás során.
243
A menüfunkciók beállításai
Ebben a részben a videók készítéséhez használt menüket ismertetjük.
[z1]
zzVideofelvétel minősége
A videofelvétel minőségével kapcsolatos további információkért lásd:
192. oldal.
zzVideovágásM
A videovágással kapcsolatos további információkért lásd: 219. oldal.
zzHangfelvétel
A hangfelvétellel kapcsolatos további információkért lásd: 202. oldal.
zzIdőkód
Az időkóddal kapcsolatos további információkért lásd: 205. oldal.
zzVideó digitális képstabilizálása
A videók digitális képstabilizálására szolgáló funkcióval kapcsolatos
további információkért lásd: 220. oldal.
244
A menüfunkciók beállításai
[z2]
zzObjektívtorzítás korrekciójaM
Beállíthatja, hogy a készülék a videók készítése közben korrigálja
a peremsötétedés, a torzítás és a kromatikus aberráció negatív
hatásait. Az objektívtorzítás korrekciójával kapcsolatos további
információkért lásd: 110. oldal.
zzTime-lapse videó
A time-lapse videók készítésével kapcsolatos további információkért
lásd: 224. oldal.
zzFelvételek készítése távvezérléssel
Az [Enged] beállítás esetén a videofelvétel elindítható és
leállítható a BR-E1 vezeték nélküli távvezérlővel is (külön kapható,
174. oldal). Először párosítsa a BR-E1 vezeték nélküli távvezérlőt
a fényképezőgéppel (408. oldal).
BR-E1 vezeték nélküli távvezérlő
Állítsa a kioldási mód/videofelvételi mód kapcsolóját a <k> állásba,
majd nyomja meg a kioldógombot.
A time-lapse videók készítésével kapcsolatos további információkért
lásd: 235. oldal.
245
A menüfunkciók beállításai
[z3]M
zzExpozíciókompenzációM
Az expozíciókompenzáció ±3 lépéssel, 1/3-os lépésközzel állítható
be. Az expozíciókompenzációval kapcsolatos további információkért
lásd: 154. oldal.
zzkISO-érzékenység beállításaiM
ISO-érzékenység
[M] üzemmódban az ISO-érzékenység manuálisan is
beállítható. Az Automatikus ISO beállítás is kiválasztható.
ISO-érzékenységtartomány
HD/Full HD vagy Full HD time-lapse videók készítése esetén
Ön állíthatja be az ISO-érzékenység tartományát (az alsó és
a felső határértéket). Az alapértelmezett tartomány ISO 100 és
ISO 25600 között van. Az alsó határérték az ISO 100 és H1
(ISO 51200 értéknek megfelelő) közötti tartományban, a felső
határérték pedig az ISO 200 és H2 (ISO 102400 értéknek
megfelelő) közötti tartományban adható meg.
H tartománya
4K vagy 4K time-lapse videók készítése esetén Ön állíthatja be
az ISO-érzékenység tartományát (az alsó és a felső határértéket).
Az alapértelmezett tartomány ISO 100 és ISO 12800 között
van. Az alsó határérték az ISO 100 és H1 (ISO 51200 értéknek
megfelelő) közötti tartományban, a felső határérték pedig
az ISO 200 és H2 (ISO 102400 értéknek megfelelő) közötti
tartományban adható meg.
Automatikus ISO
HD és Full HD videofelvétel esetén, [k], [t] és [v]
üzemmódban, valamint [M] üzemmódban az Automatikus
ISO beállítás mellett meghatározhatja az Automatikus ISO
felső határértékét. Alapértelmezett beállítása a [Max.: 25600].
A [Max.: 6400] felső határértéket a [Max.: H2(102400)] értékre
állíthatja.
246
A menüfunkciók beállításai
HAutomatikus ISO
4K videofelvétel esetén, [k], [t] és [v] üzemmódban,
valamint [M] üzemmódban az Automatikus ISO beállítás
mellett meghatározhatja az Automatikus ISO felső határértékét.
Alapértelmezett beállítása a [Max.: 12800]. A [Max.: 6400] felső
határértéket a [Max.: H2(102400)] értékre állíthatja.
aAutomatikus ISO
4K/Full HD time-lapse videofelvétel esetén, [k], [t] és [v]
üzemmódban, valamint [M] üzemmódban az Automatikus
ISO beállítás mellett meghatározhatja az Automatikus ISO
felső határértékét. Alapértelmezett beállítása a [Max.: 12800].
A [Max.: 400] felső határértéket a [Max.: 25600] értékre állíthatja.
A kiterjesztett ISO-érzékenységek (a [H] jelöli) a következők: ISO
32000/40000 (HD/Full HD) és ISO 16000/20000/25600/32000/40000 (4K).
zzAuto Lighting Optimizer (Auto megvilágítás
optimalizálás)M
Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan korrigálja a fényerőt
és a kontrasztot. Az Auto Lighting Optimizer (Auto megvilágítás
optimalizálás) funkcióval kapcsolatos további információkért lásd:
104. oldal.
zzCsúcsfény árnyalat elsőbbségM
A videofelvételek készítése közben csökkentheti a világos területek
túlexponált részét. A csúcsfényárnyalat-elsőbbség funkcióval
kapcsolatos további információkért lásd: 109. oldal.
Ha a [z3: Csúcsfény árnyalat elsőbbség] funkció használatával készít
videókat, a [Speciális] beállítás nem használható (nem jelenik meg).
247
A menüfunkciók beállításai
zzk Automatikus lassúzárM
Ez a funkció rossz fényviszonyok mellett
automatikusan lelassítja a záridőt,
így a [Tilt] beállításnál fényesebb és
kevésbé zajos videókat készíthet vele.
Ez a következő felvételkészítési
módokban érhető el: [k] és [v].
Az 7 vagy 8 képfrekvenciával
rögzített videókra alkalmazható.
Letiltás
Lehetővé teszi, hogy simább, természetesebb mozgással rögzítse
a videókat, amelyekre a téma bemozdulása is kevésbé hat,
mintha az [Enged] értéket választaná. Ne feledje, hogy gyenge
fényviszonyok között sötétebbek lehetnek a videók, mintha az
[Enged] értéket használná.
Enged
Gyenge fényviszonyok mellett automatikusan max. 1/30 mp.
(NTSC) vagy 1/25 mp. (PAL) értékre korlátozza a záridőt, így
lehetővé teszi, hogy fényesebb, kevésbé zajos videókat készítsen,
mintha a [Tilt] beállítást használná.
Javasoljuk, hogy ha gyenge fényviszonyok mellett rögzít mozgó témát vagy
szellemképek, például fénynyomok jelennek meg, válassz a [Tilt] beállítást.
248
A menüfunkciók beállításai
zzMérési időzítőM
A mérési időzítővel kapcsolatos további információkért lásd:
119. oldal.
zzk Av 1/8-érték lépk.M
Ha RF objektívvel készít videót,
részletesebb skálán állíthatja be
a rekeszértéket.
[v] vagy [M] üzemmódban válassza
az [Enged] lehetőséget, ha szeretné
1/3-érték (vagy 1/2-érték) helyett
1/8-értékre módosítani a rekesznyílás
lépésközét.
ooAz [kAv 1/8-érték lépk.] lehetőség nem érhető el (nem jelenik meg),
ha EF vagy EF-S objektívet használ.
ooEF és EF-S objektív csatlakoztatása esetén akkor sem használhatja
az 1/8-os lépésenkénti rekesznyílás-beállítást, ha az [Enged] beállítást
választja.
ooHa az [Enged] értéket választja, az [81: Expozíciós lépésköz] alatti
beállítások le vannak tiltva, és nincsenek hatással a fényképezésre.
249
A menüfunkciók beállításai
[z4]M
zzFehéregyensúlyM
A fehéregyensúllyal kapcsolatos további információkért lásd:
97. oldal.
zzEgyedi fehéregyensúlyM
Az egyedi fehéregyensúllyal kapcsolatos további információkért lásd:
100. oldal.
zzFehéregyensúly-korrekcióM
A fehéregyensúly-korrekcióval kapcsolatos további információkért
lásd: 102. oldal.
zzKépstílusM
A képstílussal kapcsolatos további információkért lásd: 88. oldal.
zzCanon Log beállításokM
A Canon Log funkcióval kapcsolatos további információkért lásd:
236. oldal.
zzZajcsökkentés nagy ISO-érzékenységnélM
A nagy ISO-érzékenység melletti zajcsökkentéssel kapcsolatos
további információkért lásd: 105. oldal.
250
A menüfunkciók beállításai
zzHDMI megjelenítés
Beállíthatja, hogy hogyan jelenjenek
meg a videók, amikor HDMI-n keresztül
egy külső eszközre rögzíti őket. Maga
a videokimenet a [Videofelv. méret]
beállítástól függően 4K (3840 x 2160)
vagy Full HD (1920 x 1080) felbontású
lehet.
A HDMI-megjelenítés alapértelmezett
beállítása [A+a].
zzA+a
●●Lehetővé teszi, hogy a videó a fényképezőgép képernyőjén és
a HDMI-kimeneten keresztül a másik eszközön is megjelenjen.
●●A fényképezőgéppel végzett műveletek, például a képmegjelenítés
vagy a menü kijelzése a HDMI-n keresztül csatlakoztatott másik
eszközön lesznek láthatók, és nem a fényképezőgépen.
zza
●●A készülék a HDMI-kimenet használata esetén kikapcsolja
a képernyőt, amelyen így nem jelenik meg semmi.
●●A felvételi adatok, az AF-pontok és a további információk a másik,
HDMI-n keresztül csatlakoztatott eszközön jelennek meg. A külső
monitoron vagy más csatlakoztatott eszközön történő megjelenítés
leállításához nyomja meg az <B> gombot.
●●Mielőtt megkezdené a videó külső eszközre történő rögzítését,
ellenőrizze, hogy nem küld-e információkat a fényképezőgépre,
hogy a külső monitoron vagy más eszközön ne jelenjenek meg
a felvételi adatok, az AF-pontok és így tovább.
251
A menüfunkciók beállításai
Hosszabb időtartamú HDMI-kimenet
Ha 30 percnél hosszabb ideig szeretné fenntartani a HDMI-kimenetet,
válassza a [A+a] lehetőséget, majd állítsa a [52: Energiatakarék]
alatti [Autom. kikapcs.] beállítást a [Tilt] értékre (377. oldal).
A HDMI-kimenet akkor is aktív marad, ha a képernyő a [Kijelző
kikapcs.] beállításnál megadott idő eltelte után kikapcsol.
ooAz információk nélküli HDMI-kimenet használata esetén a HDMIeszközön nem fognak megjelenni a kártyán lévő szabad helyre, az
akkumulátor töltöttségi szintjére, valamint a magas belső hőmérsékletre
(253. oldal) vonatkozó figyelmeztetések.
ooA HDMI-kimenet használata esetén a következő kép megjelenése
hosszabb időt vehet igénybe, amikor eltérő felvételi minőséggel vagy
képfrekvenciával készült videók között vált.
ooNe végezzen műveleteket a fényképezőgépen, amikor külső eszközre
rögzít videót, mivel ebben az esetben az információk megjelenhetnek
a HDMI-videokimeneten.
ooA fényképezőgéppel készített videók fényereje és színei a megtekintési
környezettől függően eltérőek lehetnek attól, ami a HDMIvideokimeneten megjelenik és amit a külső rögzítőeszköz rögzít.
ooA megjelenített információk módosításához nyomja meg az <B>
gombot.
ooA HDMI-videokimeneten keresztül megjelenített videóhoz is csatolható
az időkód (207. oldal).
ooA készülék akkor is hangot ad le, ha a fényképezőgépet HDMI-n
keresztül csatlakoztatják, kivéve ha a [Hangfelvétel] beállítás
értéke [Tilt].
252
A videofelvétellel kapcsolatos általános figyelmeztetések
Piros <E> belső hőmérsékletre figyelmeztető ikon
ooHa a fényképezőgép belső hőmérséklete a huzamosabb ideig tartó
videofelvétel vagy a környezet magas hőmérséklete következtében
megnő, piros <E> ikon jelenik meg.
ooA piros <E> ikon arra figyelmeztet, hogy a videofelvétel hamarosan
automatikusan befejeződik. Ilyenkor addig nem tud új felvételt készíteni,
amíg a fényképezőgép belső hőmérséklete nem csökken. Kapcsolja ki
a tápellátást, és pihentesse egy kis ideig a fényképezőgépet.
ooHa magas hőmérsékleten huzamosabb ideig videofelvételt készít,
a <E> ikon hamarabb megjelenik. Ha nem készít felvételt, mindig
kapcsolja ki a fényképezőgépet.
Rögzítés és képminőség
ooHa a fényképezőgépre felszerelt objektívben van Image Stabilizer
(Képstabilizátor) és annak kapcsolóját <1> állásba állította,
akkor az mindig működni fog, még akkor is, ha nem nyomja le félig
a exponálógombot. Az Image Stabilizer (Képstabilizátor) fogyasztja az
akkumulátor energiáját, így a felvételi körülmények alapján csökkenhet
a teljes videofelvételi idő. Ha nincs szükség az Image Stabilizer
(Képstabilizátor) funkció használatára (például állvány használata
esetén), javasoljuk, hogy állítsa az IS kapcsolót <2> állásba.
ooHa automatikus expozícióval vagy záridő-előválasztással készít videót,
és a fényerő megváltozik, elképzelhető, hogy úgy látszik, mintha
a videó egy rövid időre leállna. Ilyen esetben kézi expozícióval készítse
a videofelvételt.
ooHa rendkívül erős fényű fényforrás van a képen, a világos terület
elsötétedhet a képernyőn. A videó szinte pontosan úgy kerül felvételre,
ahogyan az a képernyőn látható.
ooGyenge megvilágításnál zaj vagy szokatlan színek jelenhetnek meg
a képeken. A videó szinte pontosan úgy kerül felvételre, ahogyan az
a képernyőn látható, kivéve a time-lapse videókat és a Canon Log
megtekintéssegéd funkcióját.
ooHa más eszközökkel játszik le videót, rosszabb lehet a kép- és
hangminőség, és előfordulhat, hogy a videót nem lehet lejátszani
(ez még akkor is előfordulhat, ha az adott eszköz támogatja az MP4
formátumot).
253
A videofelvétellel kapcsolatos általános figyelmeztetések
Rögzítés és képminőség
ooAlacsony írási sebességű kártya használata esetén
a videofelvétel készítése közben a képernyő jobb
oldalán egy jelző jelenhet meg. Ez azt jelzi, hogy
mennyi adatot nem írt még fel a kártyára (a belső
puffermemória maradék kapacitása). Minél lassúbb
(1)
a kártya, annál gyorsabban emelkedik a jelző.
Ha a jelző (1) minden szintje megtelt, a videofelvétel
automatikusan leáll.
ooNagy írási sebességű kártya esetén vagy
nem jelenik meg a kijelző, vagy (ha megjelenik), alig mozdul ki
felfelé a szintjelzés. Először készítsen néhány próbafelvételt, hogy
megállapítsa, elég gyorsan írható-e a kártya.
ooHa a kijelzés szerint a kártya megtelt, és a videofelvétel automatikusan
leáll, előfordulhat, hogy a videó végén a hangrögzítés nem lesz
megfelelő.
ooHa a kártya írási sebessége (a töredezettség miatt) csökken, és
megjelenik az ennek megfelelő kijelzés, a kártya formázása növelheti az
írási sebességet.
Az IPB-felvételkészítésre vonatkozó korlátozások
Az alábbi korlátozások akkor érvényesek, ha a videofelvétel minőségénél
megadott tömörítési mód az X vagy az V (hang: AAC).
ooKb. az utolsó két kockától a készülék nem rögzít hangot.
ooElőfordulhat, hogy videók Windows rendszeren történő lejátszása esetén
a kép és a hang némileg elcsúszik.
254
3
AF
Ebben a fejezetben az automatikus fókusz működését,
valamint az AF ([2]) lapfülön lévő menübeállításokat
mutatjuk be.
zz Az oldalcím jobb felső sarkában látható M ikon azt jelzi,
hogy a funkció csak a [t], [d], [s], [f], [a] és
[BULB] módokban érhető el.
Az <AF> automatikus fókuszálást jelent. Az <MF> kézi
fókuszálást jelent.
255
Lapfülek: AF (állóképek)
zzAF1
262. oldal
265. oldal
276. oldal
277. oldal
278. oldal
279. oldal
zzAF2
283. oldal
284. oldal
Fókuszmódkapcsoló nélküli RF-objektívek használata esetén
a [Fókuszmód] a [21] lapon jelenik meg.
256
Lapfülek: AF (állóképek)
zzAF3
288. oldal
289. oldal
290. oldal
zzAF4
293. oldal
295. oldal
296. oldal
zzAF5
297. oldal
298. oldal
299. oldal
300. oldal
A [23], [24] és [25] menüpontok funkcióit a fényképezőgép Súgó
menüjében (405. oldal) tekintheti meg.
257
Lapfülek: AF (állóképek)
[A] üzemmódban a következő képernyő jelenik meg.
zzAF1
277. oldal
278. oldal
279. oldal
263. oldal
284. oldal
258
Lapfülek: AF (videók)
zzAF1
265. oldal
276. oldal
277. oldal
279. oldal
286. oldal
zzAF2
283. oldal
284. oldal
Fókuszmódkapcsoló nélküli RF-objektívek használata esetén
a [Fókuszmód] a [21] lapon jelenik meg.
259
Lapfülek: AF (videók)
zzAF3
291. oldal
292. oldal
zzAF4
293. oldal
zzAF5
297. oldal
298. oldal
Az [23], [24] és [25] menüpontok funkcióit a fényképezőgép Súgó
menüjében (405. oldal) tekintheti meg.
260
Lapfülek: AF (videók)
[y] üzemmódban a következő képernyő jelenik meg.
zzAF1
277. oldal
279. oldal
286. oldal
284. oldal
261
Az AF-művelet kiválasztásaN
Kiválaszthatja a témának és a fotózás feltételeinek legmegfelelőbb
AF‑művelet jellemzőit.
Válassza az [21: AF-művelet]
1 lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
Ha nem sikerül beállítani az élességet, az AF-pont narancsszínűre vált.
Ha ez bekövetkezik, még az exponálógomb teljes lenyomása esetén
sem készíthető felvétel. Komponálja újra a felvételt, majd próbáljon újra
fókuszálni. Vagy tekintse meg „Az élességállítást nehezítő felvételkészítési
körülmények” szakaszt (275. oldal).
262
Az AF-művelet kiválasztása
One-Shot AF álló témákhoz (ONE SHOT)
Álló témák fényképezésére alkalmas. Ha félig lenyomja az
exponálógombot, a fényképezőgép csak egyszer fókuszál.
zz Az élesség beállítása után az AF-pont zöld színűvé válik, és
hangjelzés hallható.
zz A fókusz zárolva marad, miközben félig lenyomja az
exponálógombot, ami lehetővé teszi a kép újrakomponálását a kép
elkészítése előtt.
zz A folyamatos felvétel sebességével kapcsolatos további
információkért lásd: 144. oldal.
Ha a [53: Hangjelzés] beállítás értéke [Tilt], az élesre állítást követően
nem hallható hangjelzés.
Servo AF mozgó témákhoz (SERVO)
Ez az AF-művelet mozgó témák fényképezéséhez ideális.
Amíg az exponálógombot félig nyomva tartja, a fényképezőgép
folyamatosan fókuszál a témára.
zz Ha sikerült beállítani az élességet, az AF-pont kékre vált.
zz Az expozíció beállítása a kép elkészítésének pillanatában történik.
zz A folyamatos felvétel sebességével kapcsolatos további
információkért lásd: 144. oldal.
ooA használt objektívtől, a téma távolságától és sebességétől függően
előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja beállítani a helyes
élességet.
ooA sorozatfelvétel során történő zoomolás esetén a fókusz elállítódhat.
Először zoomoljon, majd komponálja újra a képet, és csak ezt követően
fényképezzen.
ooHa a [Servo AF] és a [Többfelvételes zajcsökk.] van beállítva
(105. oldal), akkor a [z5: Nagy ISO-érzék. zajcsökk.] automatikusan
a [Normál] állapotra vált.
ooA Servo AF használatakor még sikeres élességállítás esetén sem
hallható a hangjelzés.
oo[A] módban a fényképezőgép alapértelmezésként automatikusan
átkapcsol a Servo AF módra, ha a téma mozogni kezd. Ha normál
esetben a One-Shot AF funkcióval szeret fényképezni, állítsa az
[21: A Autom. servo] beállítást a [Tilt] értékre.
263
Az AF-művelet kiválasztása
AF-segédfény
Gyenge fényviszonyok mellett az exponálógomb félig történő
lenyomásakor az AF-segédfény folyamatosan világíthat.
Ennek köszönhetően a fényképezőgép könnyebben el tudja végezni az
automatikus fókuszálást.
ooAz AF-segédfény nem villan fel, ha az [21: AF-művelet] beállítás
a [Servo AF] értékre van állítva.
ooAz Érintéses AF használata esetén az AF-segédfény nem villan fel (ha az
[z5: Érint. kiold.] lehetőség a [Tilt] lehetőségre van állíva).
ooAz IR AF-segédfénnyel felszerelt külső vakuegységek többször villannak
fel rövid időre A Speedlite 90EX, a Macro Ring Lite vagy a Macro Twin
Lite használatakor, valamint rádiós vagy optikai átvitelt használó vezeték
nélküli vakus fényképezésnél a segédfény azonban nem villan fel.
ooA vaku még akkor is több rövid felvillanást alkalmazza, ha a külső vaku
Személyes beállítások menüpontban található, az AF-segédfény indítása
beállítását az Infravörös AF-segédfény indítása lehetőségre állítja.
Az AF-segédfény indítása beállítás letiltásához állítsa az [24: AFsegédfény indítása] beállítást a [Tilt] (295. oldal) lehetőségre.
ooAz AF-segédfény használata esetén a fókusztávolság általában nem
haladja meg a 4 métert.
ooAz AF-segédfény [t], [d], [s], [f], [a] és [BULB] módokban
történő indítását az [24: AF-segédfény indítása] (295. oldal)
menüpont beállítása határozza meg.
264
Az AF-módszer kiválasztása
A felvételi körülményeknek vagy a témának megfelelő AF-módszert
választhat ki. A fényképezőgép megpróbál az AF-ponton vagy a Zóna
AF-keretén belüli arcokra fókuszálni. Az [A] módban a készülék
automatikusan állítja be a [u+Követés] módot.
Az AF-módszerek kiválasztásával kapcsolatos további információkért
lásd: 268. oldal.
AF-módszer
: Arc+Követés
A fényképezőgép észleli, és élesre állítja
az emberi arcokat. Egy AF-pont <p>
jelenik meg az észlelt arc felett, majd
követi azt.
Ha a készülék nem érzékel arcot, a teljes AF-terület automatikus
választású AF-ként használható.
A Servo AF használatával beállíthatja a Servo AF kezdőpozícióját
(270. oldal). Amíg az AF-terület kerete képes követni a témát
a felvételkészítés közben, a készülék folytatja az élességállítást.
: 1 AF-pont
A fényképezőgép egyetlen AF-pont <S>
segítségével fókuszál.
265
Az AF-módszer kiválasztása
: Kiterjesztett AF-terület (Z)
A fókuszálás egy AF pontot <S>,
valamint az afelett, az alatt, illetve
attól balra és jobbra <w> lévő pontokat
használja. Az 1 pontos AF segítségével
nehezen követhető mozgó témák esetén
ideális.
Annak ellenére, hogy a Servo AF használata esetén első lépésként
egy AF-pont <S> segítségével a témára kell fókuszálni, ezzel az
AF-módszerrel mégis egyszerűbb fókuszálni, mint az AF-zóna
segítségével.
: Kiterjesztett AF-terület: Körül
Fókuszálás egyetlen AF-pont <S> és a
körülötte lévő pontok <w> használatával.
A Z AF-pont kiterjesztésnél szélesebb
területen történő fókuszálást tesz
lehetővé. Az 1 pontos AF segítségével
nehezen követhető mozgó témák esetén
ideális.
A Servo AF használatának módja
megegyezik az Z AF-pont kiterjesztés
használatával.
: AF-zóna
Az AF-pont kiterjesztésnél nagyobb
terület lefedése érdekében automatikus
választású AF-módszert használ az
AF-zóna keretekben, így egyszerűbb
fókuszálás érhető el vele az 1 AF-pont/
AF-pont kiterjesztés módszerekhez
képest, és a mozgó témák esetén is
hatékonyabb.
Általában a legközelebbi témára fókuszál. Ne feledje, a fényképezőgép
az AF-zóna keretén belüli minden ember arcára megpróbál fókuszálni.
A fókuszban lévő AF-pontoknál egy <S> jelzés látható.
266
Az AF-módszer kiválasztása
: Nagy AF-zóna: Függőleges
Az AF-zónánál nagyobb terület lefedése
érdekében automatikus választású AFmódszert használ a függőleges nagy
AF-zóna keretében, így egyszerűbb
fókuszálás érhető el vele az 1 AF-pont/
AF-pont kiterjesztés módszerekhez
képest, és a mozgó témák esetén is
hatékonyabb.
Általában a legközelebbi témára fókuszál. Ne feledje, a fényképezőgép
az AF-zóna keretén belüli minden ember arcára megpróbál fókuszálni.
A fókuszban lévő AF-pontoknál egy <S> jelzés látható.
: Nagy AF-zóna: Vízszintes
Az AF-zónánál nagyobb terület lefedése
érdekében automatikus választású
AF módszert használ a vízszintes nagy
AF-zóna keretében, hogy így egyszerűbb
fókuszálás érhető el vele az 1 AF-pont/
AF-pont kiterjesztés módszerekhez
képest, és a mozgó témák esetén is
hatékonyabb.
Általában a legközelebbi témára fókuszál. Ne feledje, a fényképezőgép
az AF-zóna keretén belüli minden ember arcára megpróbál fókuszálni.
A fókuszban lévő AF-pontoknál egy <S> jelzés látható.
267
Az AF-módszer kiválasztása
Az AF-módszer kiválasztásaM
A felvételi körülményeknek vagy a témának megfelelő AF-módszert
választhat ki.
Ha kézzel szeretne fókuszálni, lásd: 281. oldal.
Válassza az [21: AF-módszer]
1 lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
ooAz AF-módszer beállításához az AF-módszer képernyőt a <S> gomb,
majd az <B> gomb megnyomásával érheti el.
ooA 269–272. oldalakon található leírások azt feltételezik, hogy az
[21: AF-művelet] beállítás a [One-Shot AF] (263. oldal) lehetőségre
van állítva. Ha a [Servo AF] (263. oldal) van beállítva, akkor az AF‑pont
a fókusz sikeres beállítása esetén kékre vált.
ooAz érintéses kioldással (azaz az AF és a zár érintéssel történő
kioldásával) kapcsolatban lásd a 130. oldalt.
268
Az AF-módszer kiválasztása
zzu(arc)+követés: c
A fényképezőgép észleli, és élesre állítja az emberi arcokat. Az arc
elmozdulása esetén az AF-pont <p> is elmozdul, és követi az arcot.
az AF-pontot.
1 Ellenőrizze
gg<p> (egy AF-pont) jelenik meg
minden érzékelt arc felett.
zz Másik arc kiválasztásához első
lépésként nyomja meg a <S>
gombot, ezt követően pedig több
arc észlelése esetén a <h> ikon
jelenik meg. A <Y> <Z> gombok
segítségével helyezze a <h>
keretet arra az arcra, amelyre
fókuszálni szeretne.
zz A [Szemérzékelő AF] menüpont
engedélyezéséhez [Enged] vagy
letiltásához [Letiltás] a <B> gomb
megnyomását követően használja
az <B> gombot (277. oldal).
zz A képernyőt megérintve is
kiválaszthatja a kívánt arcot vagy
témát. A képernyő megérintésekor az
AF-pont a < > keretre módosul.
a témára.
2 Fókuszáljon
zz Nyomja le félig az exponálógombot
a fókuszáláshoz.
ggAz élesség beállítása után az AF‑pont
zöld színűvé válik, és hangjelzés
hallható.
ggHa a fényképezőgép nem tud
fókuszálni, egy narancssárga AF-pont
jelenik meg.
3 Készítse el a képet.
269
Az AF-módszer kiválasztása
Téma meghatározása a fókuszhoz
Érintse meg a képernyőn azt a területet, ahova fókuszálni kíván, legyen
szó témáról vagy egy adott pozícióról.
Miután az AF-pont segítségével < > sikerül elérni a fókuszt, az AF‑pont
is áthelyeződik, hogy kövesse a témát, ha Ön módosítja a kompozíciót,
illetve ha a téma elmozdul.
ooHa a téma arca nincs fókuszban, az arcérzékelés nem működik. Állítsa
be a fókuszt kézzel (281. oldal), hogy a rendszer észlelni tudja az arcot,
majd hajtson végre automatikus fókuszálást.
ooA fényképezőgép tárgyat is érzékelhet emberi arcként.
ooAz arcérzékelés nem működik, ha az arc nagyon kicsi vagy nagy
a képen, túl fényes vagy sötét, vagy csak részben látható.
ooElőfordulhat, hogy a <p> keret csak az arc egy részét, és nem az
egészét fedi le.
ooAz AF nem tudja érzékelni a témákat vagy az emberek arcát, ha azok
a képernyő szélén találhatóak. Rendezze át úgy a felvételt, hogy a téma
a középpontba kerüljön, vagy vigye a témát közelebb a középponthoz.
ooAz AF-pont mérete a témától függően változik.
A kezdeti Servo AF-pozíció beállítása
1. Állítsa az [25: Kezdeti Servo AF-pt c-hez] beállítást az
[Automatikus] opciótól eltérő opcióra.
2. Egy AF-terület keret (1) és egy AF-pont (2) jelenik meg.
(1)
(2)
3. Nyomja meg a <S> gomboz, majd a <6> vagy <5> tárcsával
mozgassa az AF-pontot arra a helyre, ahova fókuszálni kíván.
Az AF-pontot a képernyő megérintésével vagy a <V> gombokkal
is áthelyezheti. A <L> gomb lenyomásával az AF-pont visszakerül
a képernyő közepére.
4. Az aktuális pozíció a Servo AF kezdőpozíciójaként történő
beállításához használja a <0> gombot.
270
Az AF-módszer kiválasztása
zz1 AF-pont / Kiterjesztett AF-terület (Z) / Kiterjesztett
AF‑terület: Körül / AF-zóna / Nagy AF-zóna: Függőleges /
Nagy AF-zóna: VízszintesM
Ekkor manuálisan állíthatja be az AF-pontot vagy az AF-zóna keretét.
Ebben a példában az 1 AF-pont képernyői láthatók.
1
(1)
Ellenőrizze az AF-pontot.
ggAz AF-pont (1) megjelenik.
zz A Kiterjesztett AF-terület (Z) vagy
a Kiterjesztett AF-terület: Körül
beállítás esetén a szomszédos AFpontok is megjelennek.
zz AF-zóna, Nagy AF-zóna (Függőleges)
vagy Nagy AF-zóna (Vízszintes)
esetén a megadott AF-zóna kerete is
megjelenik.
az AF-pontot.
2 Mozgassa
zz Nyomja meg a <S> gombot.
zz A tárcsák segítségével állítsa az
AF-pontot arra a területre, amelyre
fókuszálni kíván. A <6> tárcsával
vízszintesen, míg a <5> tárcsával
függőlegesen mozoghat. (Bizonyos
objektívek esetén nem lépheti át
a képernyő szélét.)
zz Az AF-pontot a képernyő
megérintésével vagy a <V>
gombokkal is áthelyezheti.
zz Az AF-pont vagy az AF-zóna
keretének középre igazításához
nyomja meg a <L> gombot.
zz A képernyő nagyításához használja
az <B> gombot. Az <B>
gomb minden egyes megnyomásával
módosul a nagyítási arány.
271
Az AF-módszer kiválasztása
a témára.
3 Fókuszáljon
zz Irányítsa az AF-pontot a témára, és
nyomja le félig az exponálógombot.
ggAz élesség beállítása után az AF‑pont
zöld színűvé válik, és hangjelzés
hallható.
ggHa nem sikerül beállítani az élességet,
az AF-pont narancsszínűre vált.
4 Készítse el a képet.
ooServo AF használatakor a fényképezőgép folyamatosan mozgatja az
aktív AF-pontot <S>, hogy az AF-zóna, a Nagy AF-zóna: Függőleges
vagy Nagy AF-zóna: Vízszintes mód használata mellett követni tudja
a témákat, de bizonyos körülmények mellett (pl. túlságosan kicsi témák
esetén) előfordulhat, hogy a témák követése nem lehetséges.
ooA periférián lévő AF pont használata esetén az AF-segédfény
mellett végzett fókuszálás nehézkes lehet. Ilyen esetben válasszon
a középponthoz közelebb eső AF-pontot.
Az [25: Tájoláshoz kapcsolódó AF-pont] használata esetén különálló
AF-pontokat állíthat be a vízszintes és a függőleges fényképezéshez
(299. oldal).
272
Az AF-módszer kiválasztása
Nagyított nézet
A fókuszt a kijelző kb. 5x-ös vagy 10x-es nagyításával tekintheti meg.
A [u+Követés] módban nem használható a nagyított nézet.
zz Az [1 AF-pont] és a [Kiterj. AF-terület (Z)] és a [Kiterj. AF‑terület:
Körül] esetén a nagyítás középre igazítása az AF‑ponthoz, míg az
[AF-zóna], a [Nagy AF-zóna: Függőleges] és a [Nagy AF-zóna:
Vízszintes] esetén az AF-zónához viszonyítva történik.
zz Az [1 AF-pont] mód esetén az automatikus fókuszálás a nagyított
képernyőn is végbemegy az exponálógomb félig történő lenyomása
esetén. Más AF-módszer beállítása esetén az automatikus fókusz
a normál kijelző visszaállítása után megy végbe.
zz Ha Servo AF módban nagyított nézetben félig lenyomja
a exponálógombot, a fényképezőgép visszavált normál nézetbe,
és így lehet beállítani az élességet.
ooHa nagyított nézetben nehéz beállítani az élességet, térjen vissza
a normál nézethez, és automatikus fókuszálással állítsa be az élességet.
ooHa először normál nézetben automatikus élességállítást használ,
majd bekapcsolja a nagyított nézetet, előfordulhat, hogy nem érhető el
a megfelelő élesség.
ooAz AF sebesség a normál és a nagyított nézet esetén eltér.
ooNagyított kép esetén a Folyamatos AF és a Servo AF használata
videóhoz funkciók nem érhetők el.
ooNagyított nézetben a fókuszálás nehezebb lehet a fényképezőgép
bemozdulása miatt. Állvány használata ajánlott.
273
Az AF-módszer kiválasztása
Az automatikus fókusz használatával kapcsolatos
megjegyzések
AF-művelet
zz Ha sikeres élességállítás esetén félig lenyomja az exponálógombot,
a gép újra beállítja az élességet.
zz A kép fényereje az automatikus fókuszálás során megváltozhat.
zz A témától és a felvételi körülményektől függően előfordulhat,
hogy a fókusz eléréséhez hosszabb időre van szükség, illetve
a sorozatfelvételi sebesség is csökkenhet.
zz Ha a félvételkészítés során megváltozik a fényforrás, előfordulhat,
hogy a képernyő villódzik, és nehezebb a fókuszálás. Ebben az
esetben indítsa újra a fényképezőgépet, majd azzal a fényforrással
folytassa az AF-felvételkészítést, amelyet használni szeretne.
ooHa az automatikus fókusz nem lehetséges, állítsa be manuálisan
(281. oldal).
ooA képernyő szélén és a fókuszon kissé kívül eső témák esetén próbálja
meg középre igazítani a témát (vagy az AF-pontot vagy az AF-zóna
keretét), hogy az a fókuszba kerüljön, majd a felvétel elkészítése előtt
komponálja újra a képet.
ooBizonyos objektívek esetében hosszabb időbe telhet a fókusz elérése
az automatikus élességállítás funkcióval, illetve az is előfordulhat, hogy
nem sikerül az élesítés.
274
Az AF-módszer kiválasztása
Az élességállítást nehezítő felvételkészítési körülmények
zz Kis kontrasztú témák, például kék ég és egyszínű sík felületek
esetén, illetve ha a csúcsfények vagy árnyékok részletei elvesznek.
zz Gyengén megvilágított témák.
zz Olyan csíkok és egyéb minták, amelyek csak vízszintes irányban
rendelkeznek kontraszttal.
zz Ismétlődő mintákat tartalmazó témák (példák: felhőkarcoló ablakai,
számítógép-billentyűzet stb.).
zz Finom vonalak és a téma finom körvonalai.
zz Olyan fényforrás által megvilágított téma, melynek fényereje, színe,
illetve a témára vetülő mintája folyamatosan változik.
zz Éjszakai jelenetek, illetve fényes pontok.
zz A kép fénycsöves vagy LED-es fényforrás miatt villog.
zz Különösen apró fotótémák.
zz Tárgyak a képernyő szélén.
zz Erős háttérfény és fényvisszaverő témák (például fényvisszaverő
fényezéssel rendelkező autó stb.).
zz AF-pontokkal lefedett közeli és távoli témák (például ketrecben lévő
állat stb.)
zz Az AF-ponton belül folyamatosan mozgó témák, melyek mozgása
a fényképezőgép bemozdulása vagy a téma elmosódottsága miatt
nem merevíthető ki.
zz Autofókusz használata a fókusztól nagyon távoli téma esetén.
zz Lágyító fókuszhatás alkalmazása lágyító objektívvel.
zz Speciális hatású szűrő használata.
zz Az AF használata közben zaj (fénypontok, sávozódás stb.) jelenik
meg a képernyőn.
AF-tartomány
Az automatikus fókusz elérhető tartománya a használatban lévő
objektívtől és a képaránytól függ, továbbá az is befolyásolja, hogy
4K felvételeket készít-e, vagy olyan funkciókat használ-e, mint
a videóvágás vagy a videó digitális képstabilizálása.
275
Az AF-pont méretének kiválasztásaN
Pontszerű fókuszáláshoz állítsa az [AF keret méret] beállítást a [Kicsi]
opcióra.
Válassza az [21: AF keret méret]
1 lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
Csak akkor használható, ha az [21: AF-módszer] az [1 AF-pont]
opcióra van állítva.
276
Fókuszálás emberek szemére
Ha az AF-módszer beállítása [u+Követés], úgy készíthet felvételt,
hogy az alany szeme legyen fókuszban.
a [21: Szemérzékelő AF]
1 Válassza
lehetőséget.
az [Engedélyezés]
2 Válassza
parancsot.
a fényképezőgépet
3 Irányítsa
a témára.
ggA szemek körül egy AF-pont
jelenik meg.
zz A képernyőt megérintve is kiválaszthatja
a szemet, amelyre fókuszálni szeretne.
A fókuszálni kívánt szemek kiválasztása
automatikus.
zz A [Szemérzékelő AF] beállítástól
függően kiválaszthatja a fókuszálni
kívánt szemet vagy arcot az <Y> <Z>
gombokkal, amikor a < > megjelenik
az <S> gomb megnyomását
követően.
4 Készítse el a képet.
Az alanytól és a fényképezési körülményektől függően előfordulhat, hogy
az alany szemei nem jól észlelhetők.
A Szemérzékelő AF menüműveletek nélküli letiltásához nyomja meg az
alábbi gombokat egymás után: <S>, <B> és <B>. A Szemérzékelő
AF használatának folytatásához nyomja meg ismét a <B> gombot.
277
Folyamatos AF beállítása
Ez a funkció a fókuszban tartja a témákat. A fényképezőgép az
exponálógomb félig történő lenyomásakor azonnal készen áll
a fókuszálásra.
Válassza a [21: Folyamatos AF]
1 lehetőséget.
az [Engedélyezés]
2 Válassza
parancsot.
ooA funkció engedélyezése csökkenti az elkészíthető felvételek maximális
számát, mivel az objektív folyamatosan meghajtás alatt áll, ezáltal pedig
az akkumulátor hamarabb lemerül.
ooMielőtt az objektív fókuszmódkapcsolóját <MF> állásba állítaná
a Folyamatos AF módban, előbb állítsa a fényképezőgép tápkapcsolóját
<2> állásba.
278
Érintéses és áthúzásos AF beállítása
Az AF-pont vagy az AF-zóna keretének a pozícióját érintéssel vagy
áthúzással is módosíthatja a képernyőn, miközben a keresőbe néz.
Az Érintéses és áthúzásos AF engedélyezése
az [21: Érint.-áthúz. AF
1 Válassza
beállításai] lehetőséget.
az [Érint.-áthúz. AF]
2 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza az [Enged] parancsot.
Elhelyezési módszer
Érintés vagy húzás segítségével is meghatározhatja a pozíciókat.
be az elhelyezési módot.
1 Állítsa
zz Válasszon a lehetőségek közül.
zz [Abszolút]
Az AF-pont a képernyő megérintett vagy áthúzással kijelölt
pontjára áll.
zz [Relatív]
Az AF-pont elmozdul az áthúzás irányában, az áthúzás nagyságának
megfelelően, függetlenül attól, hogy hol érintette meg a képernyőt.
279
Érintéses és áthúzásos AF beállítása
Aktív érintési terület
Meghatározhatja a képernyő érintési és áthúzási műveleteihez használt
területét.
be az aktív érintési területet.
1 Állítsa
zz Válasszon a lehetőségek közül.
Ha akkor érinti meg a képernyőt, amikor a [u+Követés] mód van beállítva,
egy narancssárga keret < > jelenik meg. Miután felemeli az ujját arról
a pontról, ahova az AF-pontot kívánja helyezni, egy < > keret jelenik meg,
a fényképezőgép pedig követni kezdi a témát. A tárgy kiválasztásának
megszakításához nyomja meg az <L> gombot.
280
MF: Kézi fókuszálás
Ha az automatikus fókusz nem használható, manuálisan is ránagyíthat
a képre, majd elvégezheti a fókusz beállítását.
az objektív
1 Állítsa
fókuszmódkapcsolóját <MF>
állásba.
zz Forgassa el az objektív élességállító
gyűrűjét az élesség nagyjából történő
beállításához.
fel a képet.
2 Nagyítsa
zz Nyomja meg a <u>, majd az
<B> gombot.
a nagyított területet.
3 Mozgassa
zz A területet vízszintes irányban
(1)
(2)
(1) AE-rögzítés
(2) A nagyított terület
helyzete
(3) Nagyítás (becsült)
(3)
a <6> tárcsa, míg függőleges
irányban a <5> tárcsa
elforgatásával mozgathatja. A területet
a képernyő megérintésével vagy
a <V> gombokkal is mozgathatja.
zz A nagyított terület újbóli középre
állításához nyomja meg a <L>
gombot.
281
MF: Kézi fókuszálás
be a nagyítást.
4 Állítsa
zz Az <B> gomb minden egyes
megnyomásával a következő módon
módosul a nagyítási arány.
1x → 5x → 10x
kézzel.
5 Fókuszáljon
zz A nagyított kép figyelése közben
forgassa az objektív élességállító
gyűrűjét az élesség beállításához.
zz Sikeres fókuszálás után a <0>
gombot megnyomva térhet vissza
a normál képernyős nézethez.
6 Készítse el a képet.
ooNagyított nézetben zárolva van az expozíció.
ooA kézi fókuszbeállítás esetén is használhatja az érintéses kioldást
a képek rögzítéséhez.
282
MF: Kézi fókuszálás
Az MF kontúrkiemelés beállítása (Körvonal kiemelése)M
A fókuszban lévő témák szélei az egyszerűbb fókuszálás érdekében
színesben jelennek meg. Igényeinek megfelelően beállíthatja az szélek
színét, valamint a színek érzékelésének érzékenységét (szintjét).
az [22: MF
1 Válassza
kontúrkiemelés beállítása]
lehetőséget.
a [Kontúrkiemelés]
2 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza a [Be] lehetőséget.
3
Állítsa be a szintet és a színt.
zz Válassza ki a szükséges
beállításokat.
ooA kontúrkiemelés nem látható a nagyított képen.
ooNagy ISO-érzékenység esetén az MF kontúrkiemelés csak nehezen
kivehető, különösen akkor, ha az ISO kiterjesztés is be van állítva.
Szükség esetén csökkentse az ISO-érzékenységet, vagy állítsa
a [Kontúrkiemelés] beállítást a [Ki] opcióra.
ooA képen látható kontúrkiemelés az elkészült képeken nem látható.
ooElőfordulhat, hogy a Canon Log beállítása esetén az MF kontúrkiemelés
csak nehezen vehető ki. Szükség esetén állítsa a [Megtek. segéd]
lehetőséget [Be] opcióra.
283
MF: Kézi fókuszálás
Fókusz segéd
Ha a [Fókusz segéd] beállítást a [Be] opcióra állítja, a fényképezőgép
egy vizuális vezetőt jelenít meg, amely megmutatja, hogy melyik
irányba módosítsa a fókuszt, illetve azt, hogy milyen mértékű
módosítás szükséges. Ha az [21: AF-módszer] beállítás
[u+Követés] opcióra, az [21: Szemérzékelő AF] beállítás pedig
[Enged] opcióra van állítva, akkor a vezetőkeret a fő témánál észlelt
szemek közelében jelenik meg.
Válassza az [22: Fókusz segéd]
1 lehetőséget.
zz [A] módban ez az [21] lapon
látható.
a [Be] lehetőséget.
2 zVálassza
z A vezetőkeret mozgatásához nyomja
meg a <S> gombot, majd használja
a <V> gombokat.
zz A vezetőkeretet a képernyő
megérintésével és áthelyezheti.
zz A vezetőkeret középre igazításához
nyomja meg a <L> gombot.
A vezetőkeret a következő módon jelzi a beállítás irányát és mértékét.
Jelentősen
a fókuszon kívül
van, a végtelen
felé tart
Beállítási
információk nem
detektálhatók
284
Kissé
a fókuszon kívül
van, a végtelen
felé tart
Fókuszban
van
Kissé
a fókuszon kívül
van, a közeli
terület felé tart
Jelentősen
a fókuszon kívül
van, a közeli
terület felé tart
MF: Kézi fókuszálás
ooAz AF szempontjából rossz felvételi körülmények mellett (275. oldal)
előfordulhat, hogy a vezetőkeret nem jelenik meg megfelelően.
ooA vezetőkeret megjelenítése során az AF-pontok nem jelennek meg.
ooMP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo használatakor f/8-nál sötétebb
rekesz, illetve egyéb objektívek esetén f/11-nél sötétebb rekesz esetén
a fényképezőgép nem észleli a beállítási információkat, amit a Fókusz
segéd megjelenése is jelez.
ooA vezetőkeret ezekben a helyzetekben nem látható.
• Amikor az objektív fókuszmódkapcsolója <f> helyzetben van.
• Ha a kép ki van nagyítva
• Nagy képfrekvenciájú videók készítésekor
ooA vezetőkeret nem jelenik meg megfelelően, ha eltolja vagy megdönti
a TS-E objektívet.
A fényképezőgép automatikus kikapcsolási időzítője nem számolja azt
az időt, amíg a az objektív elektronikus élességállító gyűrűvel beállítja
a fókuszt.
285
A Servo AF használata videóhoz funkció
beállítása
Amennyiben ez a funkció engedélyezett, a fényképezőgép
folyamatosan a témára fókuszál a videofelvétel során.
Válassza az [21: Servo AF
1 videóhoz]
lehetőséget.
az [Engedélyezés]
2 Válassza
parancsot.
zzHa az [Engedélyezés] beállítás van megadva:
●●A fényképezőgép akkor is folyamatosan a témára fókuszál, ha nem
nyomja le félig az exponálógombot.
●●Ha a fókuszt egy adott pozíción kívánja tartani, vagy ha nem
szeretné, hogy az objektív mechanikus hangja beszűrődjön
a felvételbe, a képernyő bal alsó sarkában lévő [Z] elem
megérintésével ideiglenesen leállíthatja a Servo AF használata
videóhoz funkció használatát.
●●Ha szünetelteti a Servo AF használata videóhoz funkciót,
és azt követően visszalép a videofelvételhez, hogy előzőleg
megnyomta a <M> vagy a <x> gombot, illetve módosította
az AF-módszert, a Servo AF használata videóhoz funkció ismét
bekapcsol.
zzHa a [Letiltás] beállítás van megadva:
●●A fókuszáláshoz nyomja le félig a exponálógombot, vagy nyomja
meg az <p> gombot.
286
A Servo AF használata videóhoz
A [Servo AF használata videóhoz] menüpont
[Engedélyezés] beállítása esetén érvényes
figyelmeztetések
ooAz élességállítást nehezítő felvételkészítési körülmények
• A fényképezőgéptől távolodó vagy a fényképezőgép felé közeledő,
gyorsan mozgó téma.
• A fényképezőgép előtt kis távolságban mozgó téma.
• Nagy rekeszérték használatakor
• Lásd még „Az élességállítást nehezítő felvételkészítési körülmények”
szakaszt a 275. oldalon.
ooMivel az objektív és az akkumulátor is folyamatosan használatban van,
a videofelvétel maximális időtartama (612. oldal) lecsökken.
ooBizonyos objektívek esetén az élesítés mechanikus zaja is rákerülhet
a felvételre. Ilye esetben a videó zajának csökkentése érdekében
használja a (külön megvásárolható) DM-E1 sztereó mikrofont.
ooA Servo AF használata videóhoz nagyítás vagy nagyított nézet
használata közben szünetel.
ooVideorögzítés közben, ha a téma közeledik vagy távolodik, illetve
a fényképezőgépet vízszintesen vagy függőlegesen mozgatja
(pásztázás), a rögzített kép rövid időre kiterjedhet vagy összehúzódhat
(változás állhat be a kép nagyításában).
ooMielőtt az objektív fókuszmódkapcsolóját <MF> állásba állítaná a „Servo
AF használata videóhoz” módban, előbb állítsa a fényképezőgép
tápkapcsolóját <2> állásba.
287
AF-funkciók testreszabásaN
[23]
zzKövetési érzékenység
Ezzel a beállítással a témakövetés
érzékenységét állíthatja be, amely az AFpontok előtt elhaladó zavaró objektumok
vagy az AF-pontokról eltávolodó témák
esetén adott válaszidőt jelenti a Servo
AF használata során.
0
Normál beállítás. Általános mozgó témák fényképezésére
alkalmas.
Gyenge: -2/Gyenge: -1
A fényképezőgép abban az esetben is megpróbál a témára
fókuszálni, ha akadályok kerülnek az AF-pontok tartományába,
illetve ha a téma távolodik az AF-pontoktól. A -2 beállításnál
a fényképezőgép tovább követi a témát, mint a -1 beállításnál.
Ha azonban a fényképezőgép nem a megfelelő témára fókuszál,
valamivel lassabban tud a kívánt téma követésére váltani.
Érzékeny: +2/Érzékeny:+1
A fényképezőgép képes a különböző távolságban egymást
követő témákra fókuszálni, ha azokat az AF-pontok lefedik.
Akkor is célravezető, ha mindig a legközelebbi témára szeretne
fókuszálni. A +2 beállítás a +1 beállításhoz képest érzékenyebb
a következő témára fókuszáláskor.
Ugyanakkor a fényképezőgép nagyobb valószínűséggel fog nem
a szándékolt témára fókuszálni.
288
AF-funkciók testreszabása
zzKövetés gyors./lass.
A Servo AF követési érzékenység
beállítására szolgál olyan témák
esetére, amelyek hirtelen változtatnak
sebességet, például hirtelen kezdenek el
mozogni vagy hirtelen állnak meg.
0
Az egyenletes sebességgel (kisebb sebességváltozással) mozgó
témáknál ideális.
-2 / -1
Az egyenletes sebességgel (kisebb sebességváltozással) mozgó
témáknál ideális. Akkor érdemes használni, ha a 0 beállítás
a téma kisebb mozgása vagy a téma előtt lévő akadály miatt
instabillá teszi a fókuszt.
+2 / +1
A hirtelen elmozduló, lelassuló/felgyorsuló vagy leálló témáknál
célravezető. A fényképezőgép még a hirtelen elmozdulás vagy
leállás miatt jelentősen sebességet váltó témák esetében is
folyamatosan a témára fókuszál. A fényképezőgép például
kevésbé valószínű, hogy egy olyan téma mögé fog fókuszálni,
amely hirtelen kezd el Ön felé haladni, vagy olyan téma
elé fókuszálni, amely hirtelen megáll. A +2 beállításnál
a fényképezőgép jobban tudja követni a mozgó téma
sebességének jelentős változásait, mint a +1 beállításnál.
Mivel azonban ekkor a fényképezőgép még a téma kis
elmozdulására is érzékeny, a fókuszálás rövid időre
megbízhatatlanná válhat.
289
AF-funkciók testreszabása
zzAF-pont automatikus váltása
Használatával az AF-pontok követési
érzékenységének értékét állítja be
a hirtelen le, fel, jobbra vagy balra
mozduló témák esetére.
Akkor működik, ha az [21: AF
módszer] beállítás az [Arc+Követés],
[Kiterj. AF-terület: Z], [Kiterj.
AF terület: Körül], [AF-zóna], [Nagy
AF-zóna: Vízszintes] vagy [Nagy
AF-zóna: Függőleges] opciók
valamelyikére van állítva.
0
Normál beállítás a fokozatos AF-pontváltáshoz.
+2 / +1
A készülék még a hirtelen le, fel, jobbra vagy balra mozduló,
illetve az AF-pontoktól távolodó témák esetén is a szomszédos
AF-pontokra vált, hogy folyamatosan a témára fókuszáljon.
A fényképezőgép arra az AF-pontra vált, amely a téma
folytatólagos mozgása, kontrasztja stb. alapján a legnagyobb
valószínűséggel fog a témára fókuszálni. A +2 beállításnál
a fényképezőgép nagyobb valószínűséggel vált AF-pontot, mint
a +1 beállításnál.
Ugyanakkor nagy mélységélességű és nagy látószögű
objektívek használatakor, illetve ha a téma túl kicsi a keretben,
a fényképezőgép nagyobb valószínűséggel fog nem egy
megfelelő AF-pontra fókuszálni.
290
AF-funkciók testreszabása
zzServo AF használata videóhoz – követési érzékenység
A követési érzékenységet állíthatja be
(egy és hét között), amely azokban
az esetekben érzékelhető reakcióidőt
jelenti, amikor a téma eltávolodik az AFponttól a Servo AF videóhoz funkció
használata esetén, amikor zavaró
objektumok haladnak el az AF-pontok
előtt vagy amikor pásztázást végez.
Ez a funkció akkor állítható be, ha az
[21: Servo AF videóhoz] beállítás az
[Enged], az [21: AF-módszer] pedig
az [1 AF-pont] opcióra van állítva.
Gyenge: –3/–2/–1
Ezzel a beállítással a fényképezőgép kisebb eséllyel kezd el
másik témát követni, amikor a fő téma eltávolodik az AF-ponttól.
Minél közelebb van a beállítás a mínusz (–) jelhez, annál kisebb
az esély arra, hogy a fényképezőgép másik témát kezdjen
követni. Akkor hatékony, ha meg szeretné akadályozni, hogy az
AF-pontok hirtelen elkezdjenek követni egy nem kívánt témát
a pásztázás során, vagy akkor, ha valami kitakarja a témát az
AF‑pont elől.
Érzékeny: +1/+2/+3
Ezzel a beállítással a fényképezőgép gyorsabban reagál az
AF-pontokat lefedő témák követésekor. Minél közelebb van
a beállítás a (+) jelhez, annál érzékenyebb a fényképezőgép.
Akkor hasznos, ha olyan témát szeretne követni, amelynek
fényképezőgéphez viszonyított távolsága változik, illetve ha
gyorsan szeretne másik témára fókuszálni.
Ha az [21: AF-módszer] beállítást az [1 AF-pont] értéktől eltérő értékre
állítja, az olyan, mintha a fényképezőgépet a [0] beállítással használná.
291
AF-funkciók testreszabása
zzServo AF használata videóhoz – sebesség
Beállíthatja a Servo AF használata
videóhoz funkció AF-sebességét és
működési feltételeit.
Ez a funkció akkor állítható be, ha az
[21: Servo AF videóhoz] beállítás az
[Enged], az [21: AF-módszer] pedig
az [1 AF-pont] opcióra van állítva.
Továbbá a funkció akkor engedélyezett,
ha a videofelvétel közbeni lassú
fókuszátmenetet* támogató objektívet
használ.
Ha aktív:
A [Mindig bekapcs.] beállítás megadásával mindig az AF
sebesség érvényesül a videofelvételeknél (a videofelvétel előtt és
közben). A [Felvétel közben] beállítással pedig az AF sebesség
csak videók felvétele közben érvényesül.
AF sebessége:
A kívánt hatás eléréséhez az AF-beállítás (fókuszátmenet)
sebessége a normál sebességtől (0) a lassúig hét, illetve
gyors sebességnél két szintre állítható a videokészítés kívánt
effektjének elérése érdekében.
* A videofelvétel közbeni lassú fókuszátmenetet támogató
objektívek
A 2009-ben és azóta gyártott USM és STM objektívek
kompatibilisek. Részletekért tekintse meg a Canon webhelyét.
Bizonyos objektívek esetén a sebesség akkor se változik, ha módosítja az
AF sebességét.
ooHa az [21: AF-módszer] beállítást az [1 AF-pont] értéktől eltérő
értékre állítja, az olyan, mintha az [AF sebesség] beállítás a [Normál (0)]
értékre lenne állítva.
ooAz [23: Servo AF h. videóhoz seb.] lehetőségtől jobbra látható
csillag azt jelzi, hogy az alapértelmezett beállítás módosítva lett.
292
AF-funkciók testreszabása
[24]
zzObjektív elektronikus MF
Az elektronikus kézi fókuszbeállítással ellátott USM és STM
objektívek használata esetén megválaszthatja, hogy használja-e
az elektronikus automatikus fókuszálás funkciót a One-Shot AF
módban.
az [24: Objektív
1 Válassza
elektronikus MF] lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
[
] Tilt One-Shot után
Az AF-művelet után nem lehet manuálisan módosítani a fókuszt.
[
] One-Shot→engedélyezve
Az AF-művelet után a exponálógombot félig lenyomva tartva lehet
manuálisan módosítani a fókuszt.
[
] One-Shot→engedélyezve (nagyítás)
Az AF-művelet után a exponálógombot félig lenyomva tartva
lehet manuálisan módosítani a fókuszt, a fókuszban lévő területre
pedig az objektív elforgatásával nagyíthat rá, miközben az
exponálógomb továbbra is félig lenyomva tartja.
293
AF-funkciók testreszabása
[
] Tilt AF módban
A kézi fókuszbeállítás nem elérhető, ha az objektív
fókuszmódkapcsoló az <AF> állásra van állítva.
A [One-Shot9enged. (nagyítás)] beállítás használata esetén előfordulhat,
hogy a kijelző akkor se nagyítható ki, ha a felvételkészítést követően
félig lenyomja az exponálógombot, eközben pedig elforgatja az objektív
élességállító gyűrűjét. Ebben az esetben a kijelzőt úgy tudja kinagyítani,
hogy felengedi az exponálógombot, megvárja a <u> megjelenését, majd
az objektív élességállító gyűrűjének elforgatása során félig lenyomja az
exponálógombot.
Ha szeretné megtudni, hogy az objektív támogatja-e az elektronikus
manuális fókuszt, tekintse meg az objektív kezelési kézikönyvét.
294
AF-funkciók testreszabása
zzAF-segédfény indítása
A fényképezőgép vagy EOS fényképezőgépek esetén egy külső
Speedlite vaku AF-segédfényének engedélyezésére vagy letiltására
szolgál.
az [24: AF-segédfény
1 Válassza
indítása] lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
[ON] Engedélyezés
Engedélyezi az AF-segédfény indítását, ha arra szükség van.
[OFF] Letiltás
Letiltja az AF-segédfény használatát. Abban az esetben állítsa
be, ha se a fényképezőgép, se a külső vakuk AF-segédfény
funkcióját nem kívánja használni.
[LED] Csak LED AF-segédfény
Csak a LED-es külső vakuegységek LED-es AF-segédfénye
kapcsol fel. Ha a külső vakuegysége nem LED-es,
a fényképezőgép AF-segédfénye villan fel helyette.
Ha egy külső Speedlite vaku [AF-segédfény indítása] egyedi funkciójánál
a [Letiltás] lehetőséget választja, a készülék felülbírálja ennek a funkciónak
a beállítását, és nem bocsát ki AF-segédfényt.
295
AF-funkciók testreszabása
zzOne-Shot AF kioldás-előválasztás
Meghatározhatja, hogy a fókusz vagy a zárkioldás időzítése kapjon
elsőbbséget a One-Shot AF esetén (kivéve érintéses kioldással való
felvételkészítés esetén).
Válassza az [24: One-Shot AF
1 kioldás-elővál.]
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
[ ] Fókusz-előválasztás
A készülék csak az élesség beállítását követően készíti el
a képet. Akkor célravezető, ha csak az élesség beállítását
követően szeretné elkészíteni a felvételt.
[ ] Kioldás-előválasztás
A zárkioldás időzítése elsőbbséget kap a fókuszáláshoz képest.
Abban az esetben hasznos, ha egy döntő pillanat a legfontosabb.
Ne feledje, a képek attól függetlenül elkészülnek, hogy
a téma a fókuszban van-e vagy sem.
296
AF-funkciók testreszabása
[25]
zzObjektív meghajtása, ha az AF nem lehetséges
Itt állíthatja be, hogy a készülék próbálkozzon-e tovább a megfelelő
élesség beállításával, vagy álljon le, ha az automatikus élességállítás
segítségével nem érhető el a pontos fókuszálás.
az [25: Obj megh. ha AF
1 Válassza
nem lehets.] lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
[ON] Fókuszkeresés folytatása
Ha az automatikus élességállítással nem készíthető éles kép,
a készülék tovább hajtja az objektívet, és folytatja a megfelelő
élesség keresését.
[OFF] Fókuszkeresés leállítása
Ha elindul az automatikus élességállítás, és a fókusz túlságosan
messze van, vagy ha nem készíthető éles kép, a készülék nem
hajtja tovább az objektívet. Ezzel megakadályozza, hogy az
objektív a fókuszkeresési meghajtás miatt teljesen elveszítse
a fókuszt.
A szuper-teleobjektívek, illetve más, rendkívül nagy fókuszhajtási
tartománnyal rendelkező objektívvel végzett fókuszkeresés esetén az
objektív képe elhomályosodhat, és a fókusz elérése ezt követően hosszabb
időt vehet igénybe. Ajánlott bekapcsolni a [Fókuszkeresés leállítása]
funkciót.
297
AF-funkciók testreszabása
zzAF-módszerek korlátozása
Korlátozhatja az elérhető AF-módszerek számát.
Az AF-módszerekkel kapcsolatos további információkért lásd:
265. oldal.
Válassza az [25: AF-módszerek
1 korl.]
lehetőséget.
elérhető AF-módszerek
2 Az
korlátozásához jelölje be [X]
a megjeleníteni kívánt módszereket.
Az [X] jelölés nem távolítható el az [1 AF-pont] lehetőség mellől.
Az [25: AF-módszerek korl.] lehetőségtől jobbra látható csillag azt jelzi,
hogy az alapértelmezett beállítás módosítva lett.
298
AF-funkciók testreszabása
zzTájoláshoz kapcsolódó AF-pont
Attól függően, hogy vízszintes vagy függőleges tájolással fényképez,
AF-pontokat vagy AF-zónákat rendelhet hozzá különböző
pozíciókhoz.
az [25: Tájoláshoz
1 Válassza
kapcsolódó AF-pont] lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
[ ] Ugyanaz függőleges/vízszintes esetén
Az azonos pozícióban lévő AF-pontok vagy az AF-zónák
keretei a függőleges és a vízszintes fényképezéshez egyaránt
használatban vannak.
[
] Külön AF-pontok: Csak pont
Különböző AF pont és AF-zónakeret pozíciók rendelhetők
hozzá minden egyes tájoláshoz (1. vízszintes, 2. függőleges,
a fényképezőgép markolata felül van, 3. függőleges,
a fényképezőgép markolata alul van).
Azért hasznos, mert a fényképezőgép tájolásának megfelelően
AF-pontokat vagy az AF-zónakereteket automatikusan más
pozíciókba helyezi át.
A három különböző fényképezőgép-tájoláshoz hozzárendelt
AF‑pontokat és AF-zóna kereteket a rendszer elmenti.
Az összes fényképezőgép-beállítás törlése (419. oldal) visszaállítja
a beállítást az [Ua. függ./vízsz. esetén] opcióra. Az 1–3. tájoláshoz tartozó
beállításokat a rendszer törli, a fényképezőgép pedig az 1 AF-pont módban
a középső AF-pontot fogja használni.
299
AF-funkciók testreszabása
zzKezdeti Servo AF-pt c-hez
Beállíthatja a kezdeti AF-pontot a Servo AF-hez arra az esetre,
amikor az AF-módszerként az [Arc+Követés] lehetőség van
kiválasztva.
Válassza az [25: Kezdeti Servo
1 AF‑pt
c-hez] lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
[ ] c-hez beállított kezdeti AF-pont
Ha az AF-művelet a [Servo AF] lehetőségre, az AF-módszer
pedig [u+Követés] lehetőségre van állítva, a Servo AF
a manuálisan beállított AF-pontnál kezdődik.
[ ]
-hez beállított AF-pont
Ha az 1 AF-pont, Kiterjesztett AF-terület ( ) vagy a Kiterjesztett
AF-terület: Körül lehetőséget az [u+Követés] lehetőségre állítja
át, a Servo AF a manuálisan beállított AF-pontnál indul el. Abban
az esetben hasznos, ha a Servo AF funkciót adott AF-pontnál
kívánja elkezdeni, mielőtt átvált a [u+Követés] módszerre.
[AUTO] Automatikus
A Servo AF [u+Követés] esetén használt kezdeti AF-pontját
a fényképezőgép a felvételi körülmények alapján, automatikusan
állítja be.
300
4
Megjelenítés
Ez a fejezet az állóképek és videók megjelenítésével
kapcsolatos témákat, valamint a Megjelenítés ([x]) lapon
elérhető beállításokra vonatkozó tudnivalókat tartalmazza.
Más készülékkel készült és mentett képek
Elképzelhető, hogy a más fényképezőgéppel készített képek,
illetve a számítógépen szerkesztett vagy átnevezett képek nem
jeleníthetők meg vagy nem választhatók ki a fényképezőgépen.
301
Lapfülek: Megjelenítés
zzLejátszás 1
318. oldal
317. oldal
335. oldal
353. oldal
357. oldal
348. oldal
339. oldal
zzLejátszás 2
346. oldal
345. oldal
321. oldal
331. oldal
313. oldal
311. oldal
zzLejátszás 3
307. oldal
309. oldal
309. oldal
305. oldal
206. oldal
305. oldal
316. oldal
A [31: RAW képek feldolgozása] [A] és [y] módban nem
jelenik meg.
302
Funkciók tárgymutatója: Megjelenítés és
a megjelenítéssel kapcsolatos műveletek
Megjelenítés
zz Egyképes
megjelenítés
Képszerkesztés
B 304. oldal
zz RAW-képek
feldolgozása
B 339. oldal
zz Fénykép-információ
megjelenítése
B 305. oldal
zz JPEG-képek
átméretezése
B 345. oldal
zz Rácsmegjelenítés B 305. oldal
zz JPEG-képek
vágása
B 346. oldal
zz Érintésvezérelt
megjelenítés
B 306. oldal
zz Lejátszási adatok
kijelzése
B 307. oldal
zz Indexképes
megjelenítés
B 310. oldal
zz Képek tallózása (Ugrásmegjelenítés)
B 311. oldal
zz Képkeresési feltételek
megadása
B 313. oldal
zz Nagyított nézet
B 315. oldal
zz Kép elforgatása
B 317. oldal
zz Védelem
B 318. oldal
zz Értékelés
B 321. oldal
zz Videolejátszás
B 325. oldal
Képátvitel
zz Képek átvitele számítógépre/
FTP-szerverre
B 348. oldal
zz Kijelölés nyomtatásra
(DPOF)
B 353. oldal
zz Fotókönyv
beállítása
B 357. oldal
zz Videók első és utolsó jelenetének
kivágása
B 327. oldal
zz Képkocka
mentése (4K)
B 329. oldal
zz Diavetítés
B 331. oldal
zz Képek megtekintése
tv-készüléken
B 333. oldal
zz Törlés
B 335. oldal
303
x Képmegjelenítés
Egyképes megjelenítés
meg a képet.
1 Jelenítse
zz Nyomja meg a <x> gombot.
ki egy képet.
2 Válasszon
zz Az újabb képek megjelenítéséhez
nyomja meg a <Z> gombot, míg
a régebbi képek megjelenítéséhez
nyomja meg a <Y> gombot.
zz Az <B> gomb minden
megnyomásával más információ
jelenik meg a képernyőn.
Nincsenek
információk
Alapvető
információk
megjelenítése
Fénykép-információ megjelenítése
ki a képmegjelenítésből.
3 Lépjen
zz A képmegjelenítésből való kilépéshez
nyomja meg a <x> gombot.
304
Képmegjelenítés
Fénykép-információ megjelenítése
A Fénykép-információ képernyőn a <W> <X> gombokkal válthat
a megjelenített információk között. A megjelenített információkat
a [x3: Lejátszási adatok kijelzése] (307. oldal) menüpontban
testre is szabhatja.
A megjelenítés elindításakor elsőként megjelenő kép
beállítása
Beállíthatja, hogy a képmegjelenítés
elindításakor melyik képet jelenítse meg
elsőként a rendszer.
Ha [x3: A már látottól] beállítás az [Engedélyezés]. lehetőségre
van állítva, a megjelenítés a legutóbb megjelenített képtől folytatódik.
Ha a megjelenítést a legújabb felvételtől szeretné folytatni, állítsa
a beállítást a [Letiltás] lehetőségre, és indítsa újra a fényképezőgépet.
Rácsmegjelenítés
Egyképes megjelenítés esetén rács
jeleníthető meg a megtekintett képeken.
A rács típusát a [33: Rács
lejátszáskor] menüpontban állíthatja be.
Ez a funkció a kép függőleges és
vízszintes dőlésszöge és a kompozíció
kényelmes ellenőrzését teszi lehetővé.
A rács nem jelenik meg a videolejátszás során.
305
Képmegjelenítés
Érintésvezérelt lejátszás
A megjelenítést a fényképezőgép érintőképernyős kijelzőjével
is vezérelheti. A fényképezőgép az okostelefonokon és más
hasonló eszközökön használt érintéses műveleteket támogatja.
Az érintésvezérelt lejátszás előkészítéséhez először nyomja meg
a <x> gombot.
Képek tallózása
Ugrásmegjelenítés
Indexképes megjelenítés
Nagyított nézet
Ujjával duplán koppintva is elvégezheti a képek nagyítását.
306
Lejátszási adatok kijelzésének testreszabása
Beállíthatja, hogy képmegjelenítés közben milyen képernyők és adatok
jelenjenek meg.
a [33: Lejátszási adatok
1 Válassza
kijelzése] lehetőséget.
be pipával [X] a
2 Jelölje
megjelenítendő képernyők számát.
zz A <W> <X> gombok segítségével
válasszon egy számot.
zz A pipa [X] hozzáadásához nyomja
meg a <0> gombot.
zz Ezt a lépést megismételve jelölje
meg pipával [X] valamennyi
megjelenítendő képernyő számát,
majd nyomja meg az [OK] gombot.
ggKépmegjelenítés közben az <B>
gombbal, míg a fénykép-információk
megjelenítése közben a <W> <X>
gombokkal érheti el a kiválasztott
információkat.
Hisztogram
A fényerő-hisztogramon az
expozíciószint eloszlása és az
általános fényerő látható. Az RGBhisztogram a színtelítettség és gradáció
ellenőrzésére alkalmas. Ha a [x3:
Lejátszási adatok kijelzése] képernyőn
megjelenik az <z> lehetőség, az
<B> gomb megnyomásával válthat
a megjelenített hisztogramok között.
307
Lejátszási adatok kijelzésének testreszabása
zz[Fényerő] kijelzése
Ez a hisztogram a kép fényerőszintjének
eloszlását mutatja. A vízszintes tengely jelzi
a fényerőszintet (bal oldalon sötétebb, jobb
oldalon világosabb), míg a függőleges tengely
azt mutatja, hogy az egyes fényerőszintekhez
hány képpont tartozik. Minél több képpont
van eltolódva balra, annál sötétebb a kép.
Minél több képpont van eltolódva jobbra,
annál világosabb a kép. Ha túl sok képpont
van a bal oldalon, az árnyékos részletek
elvesznek. Ha túl sok képpont van a jobb
oldalon, a csúcsfényes részletek vesznek el.
A közbenső gradáció kerül létrehozásra. A kép
és hisztogramjának ellenőrzésével láthatja az
expozíciószint elhajlását, valamint az általános
gradációt.
zz[RGB] kijelzése
Mintahisztogramok
Sötét kép
Normál fényerő
Világos kép
Ez a hisztogram a kép elsődleges színeinek (RGB vagy vörös, zöld
és kék) fényerő-eloszlását mutatja. A vízszintes tengely jelzi a szín
fényerőszintjét (bal oldalon sötétebb, jobb oldalon világosabb),
míg a függőleges tengely azt mutatja, hogy az egyes színerősségi
szintekhez hány képpont tartozik. Minél több képpont van a bal
oldalon, annál sötétebb és annál kevésbé kiemelkedő a szín.
Minél több képpont található a jobb oldalon, annál világosabb és
tömörebb a szín. Ha túl sok képpont van a bal oldalon, akkor az
adott színinformáció hiányos lesz. Ha túl sok képpont van a jobb
oldalon, akkor a szín túl telített lesz, gradáció nélkül. A kép RGB
hisztogramjának ellenőrzésével láthatóvá válik a szín telítettsége és
gradációja, valamint a fehéregyensúly-eltérés.
308
Lejátszási adatok kijelzésének testreszabása
Túlexponálási figyelmeztetés
Ha a [33: Túlexp. figyelm.] beállítás
az [Enged] lehetőségre van állítva,
a kiégett csúcsfények villogni fognak.
Ha részletesebb gradációt szeretne
elérni a villogó területeken, ahol
élethű színeket szeretne, állítsa az
expozíciókompenzációt negatív értékre,
és készítsen új felvételt.
AF-pont megjelenítése
Ha az [33: AF-pont jelzés] beállítás
az [Enged] lehetőségre van állítva, az
éles AF-pont vörös színnel jelenik meg.
Vegye figyelembe, hogy az AF-pontok
automatikus kiválasztása esetén több
AF-pont is megjelenhet.
309
H Indexképes megjelenítés (Több kép
megjelenítése)
A képeket gyorsan megkeresheti az indexképes megjelenítés
használatával, amely lehetővé teszi, hogy egy képernyőn 4, 9, 36 vagy
100 képet jelenítsen meg.
meg a <u> gombot.
1 Nyomja
zz Képmegjelenítés közben nyomja meg
a <u> gombot.
ggA [6u] ikon jelenik meg a képernyő
jobb alsó sarkában.
át az indexképes
2 Kapcsoljon
megjelenítésre.
zz Forgassa el a <6> tárcsát az
óramutató járásával ellentétes
irányban.
ggMegjelenik a 4 indexképes ábrázolás.
A kiválasztott kép narancssárga
keretben jelenik meg.
zz Ha az óramutató járásával ellentétes
irányba tovább forgatja a <6>
tárcsát, a képernyő 9, 36, majd
100 kép megjelenítésére vált.
Ha a tárcsát az óramutató járásával
egyező irányba forgatja, 100, 36, 9, 4,
majd egy kép jelenik meg.
B
B
B
B
ki egy képet.
3 Válasszon
zz A <V> nyílgombokkal mozgathatja
a narancssárga keretet a képek
kiválasztásához.
zz Ha indexképes megjelenítés esetén
megnyomja a <0> gombot,
a kiválasztott kép egyképes
megjelenítésben kap helyet a kijelzőn.
310
e Ugrásmegjelenítés (Ugrás a képek között)
Egyképes megjelenítés esetén a <6> tárcsa elforgatásával az ugrási
módnak megfelelően ugorhat előre vagy visszafelé a képek között.
Válassza a [x2: Képugrás: 6]
1 lehetőséget.
ki az ugrási módot.
2 Válassza
[d] Képek megjelenítése egyenként
[e] Ugrás: 10 kép
[r] Ugrás a megadott számú képpel
[g] Megjelenítés dátum szerint
[h] Megjelenítés mappa szerint
[i] Csak videók megjelenítése
[j] Csak állóképek megjelenítése
[P] Csak védett képek megjelenítése
[k] Képek megjelenítése értékelés
alapján (321. oldal)
ooHa az [Ugrás a megadott számú képpel] lehetőséget használja,
a <6> tárcsa segítségével állíthatja be, hogy hány képet szeretne
ugrani.
ooA [Képek megjelenítése értékelés alapján] lehetőség használata
esetén forgassa el a <6> tárcsát az értékelés megadásához.
Ha tallózza a képeket a 9 kiválasztása mellett, az összes értékelt kép
megjelenik.
311
Ugrásmegjelenítés (Ugrás a képek között)
ugrási mód használatával
3 Az
tallózzon a képek között.
(1)
(2)
zz Nyomja meg a <x> gombot.
zz Egyképes megjelenítési módban
forgassa el a <6> tárcsát.
ggA korábban beállított módszer
segítségével böngészhet a képek
között.
(1)
(2)
Ugrási mód
Megjelenítési pozíció
ooA képek fényképezés dátuma szerinti kereséséhez válassza
a [g: Dátum] lehetőséget.
ooA képek mappa szerinti kereséséhez válassza a [h: Mappa]
lehetőséget.
ooHa a kártya videókat és állóképeket is tartalmaz, és Ön csak az egyik
típust szeretné megjeleníteni, válassza ki a [i: Videók] vagy az
[j: Állóképek] lehetőséget.
312
t A megjeleníteni kívánt képek szűrése
Lehetőség van arra, hogy a megjelenítendő képeket meghatározott
keresési feltételek szerint szűrje. Miután megadta a képkeresési
beállításokat, megjelenítheti csak a megtalált képeket.
Az ilyen módon szűrt képeken védelem, értékelés, törlés, diavetítés
és egyéb műveleteket is végezhet. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy
gyorsan elvégezhessen egy meghatározott feladatot a megtalált
képeken egyszerre.
a [32: Képkeresési
1 Válassza
feltételek megad.] lehetőséget.
be a képkeresési feltételeket.
2 Állítsa
zz A <W> <X> gombokkal válasszon ki
egy elemet.
zz A <Y> <Z> gombokkal válasszon
egy opciót.
ggA kiválasztott elem bal oldalára
egy pipa [X] (1) kerül. (Keresési
feltételként megadva.)
zz Ha kiválasztja az elemet, és
megnyomja a <B> gombot, azzal
a jelet [X] eltávolítja. (A keresési
feltétel törlődik.)
(1)
Elem
9Értékelés
dDátum
nMappa
JVédelem
fFájl típusa
Leírás
A kiválasztott (értékelési) feltételnek megfelelő képek
megjelenítése.
A kiválasztott dátumon készített képek megjelenítése.
A kiválasztott mappában található képek megjelenítése.
A kiválasztott (védelmi) feltételnek megfelelő képek
megjelenítése.
A kijelölt fájltípus képeit jeleníti meg.
[z Állóképek], [z (RAW)], [z (RAW, RAW+JPEG)],
[z (RAW+JPEG)], [z (RAW+JPEG, JPEG)],
[z (JPEG)] és [k Videók]
313
A megjeleníteni kívánt képek szűrése
el a keresést.
3 Végezze
zz Nyomja meg a <0> gombot, és
olvassa el a megjelenő üzenetet.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
ggMegtörténik a keresési feltétel
megadása.
meg a talált képeket.
4 Jelenítse
zz Nyomja meg a <3> gombot.
(2)
ggA készülék csak a megadott
feltételeknek megfelelő (szűrt)
képeket jeleníti meg.
ggAmikor a képek megjelenítése szűrési
feltételek alapján történik, a képernyő
külső kerete sárgán jelenik meg (2).
A keresési feltételek törlése
Nyissa meg a 2. lépés képernyőjén, majd nyomja meg a <L> gombot
az összes pipa [X] eltávolításához. A keresési feltételek törléséhez
nyomja meg a <0> gombot.
Ha egy kép sem felel meg a keresési feltételeknek, a 2. lépés képernyőjén
nem érhető el az [OK] lehetőség.
ooA fényképezőgép kikapcsolása, valamint kártya- és képszerkesztési
műveletek végzése esetén a keresési feltételek törlődhetnek.
ooA [32: Képkeresési feltételek megad.] képernyő megjelenítésekor az
automatikus kikapcsolási idő meghosszabbodhat.
314
u Képek nagyítása
A rögzített képeket kinagyíthatja a fényképezőgép képernyőjén.
fel a képet.
1 Nagyítsa
zz Képmegjelenítés közben nyomja meg
(1)
a <u> gombot.
ggMegjelenik a nagyított nézet.
A nagyított terület pozíciója (1) és
a [6u] ikon a képernyő jobb alsó
részén jelenik meg.
zz A képek nagyításához forgassa
el a <6> tárcsát az óramutató
járásával egyező irányba.
zz A nagyítás csökkentéséhez forgassa
el a <6> tárcsát az óramutató
járásával ellentétes irányba.
Az indexképes megjelenítéshez
(310. oldal) forgassa tovább
a tárcsát.
a képen.
2 Görgessen
zz A képen a <V> nyílgombokkal
görgethet függőleges és vízszintes
irányban.
zz A nagyított nézetből való kilépéshez
nyomja meg a <u> gombot.
315
Képek nagyítása
Kezdeti nagyítási arány és pont beállítása
A [33: Nagyítás (kb.)] lehetőség
kiválasztásával beállíthatja a nagyított
nézet kezdeti nagyítási arányát és
pontját.
zz1x (nincs nagyítás)
A kép nem lesz felnagyítva. A nagyított nézet az egyképes
megjelenítéssel indul.
zz2x, 4x, 8x, 10x (nagyítás a középpontból)
A nagyított nézet a kép közepétől indul a kiválasztott nagyítási
aránnyal.
zzTényleges méret (a kiválasztott pontból)
A rögzített kép képpontjai kb. 100% aránnyal jelennek meg. A nagyított
nézet a fókuszt elért AF-ponttól indul. Ha a fotó kézi fókusszal készült,
a nagyított nézet a kép középpontjából indul.
zzA legutóbbi nagyítással azonos (a középpontból)
A nagyítás aránya ugyanakkora lesz, mint a legutóbb, amikor kilépett
a nagyított nézetből a <u> gombbal. A nagyított nézet a kép
középpontjából indul.
Az AF-módszer néhány beállítása esetén a nagyított nézet a kép
középpontjából indulhat akkor is, ha beállította a [Tényleges méret (kivál.
pontból)] lehetőséget.
316
b Képek forgatása
Ezzel a funkcióval a megjelenített képet a kívánt irányba forgathatja.
a [31: Kép forgatása]
1 Válassza
lehetőséget.
ki egy képet.
2 Válasszon
zz Nyomja meg a <Y> <Z> gombokat
a forgatni kívánt kép kiválasztásához.
el a képet.
3 Forgassa
zz A kép a <0> gomb minden
megnyomására elfordul az óramutató
járásával egyező irányba a következő
módon: 90° → 270° → 0°.
zz Egy másik kép elforgatásához
ismételje meg a 2. és a 3. lépést.
ooHa az [51: Autom. elforg.] beállítást [BezD] lehetőségre állítja
(372. oldal) függőleges felvételek készítése előtt, nem kell elforgatnia
a képet ezzel a funkcióval.
ooHa az elforgatott kép nem az elforgatásnak megfelelően jelenik meg
megjelenítés közben, akkor állítsa az [51: Autom. elforg.] beállítást
a [BezD] lehetőségre.
317
K Képek védelme
A fontos képeket megvédheti attól, hogy véletlenül törölje azokat.
Egyetlen kép védelme
a [31: Képek védelme]
1 Válassza
lehetőséget.
a [Képek kiválasztása]
2 Válassza
lehetőséget.
ki egy képet.
3 Válasszon
zz Nyomja meg a <Y> <Z> gombokat
a védelemmel ellátni kívánt kép
kiválasztásához.
(1)
be védelmet a képre.
4 Állítson
zz Nyomja meg a <0> gombot
a kiválasztott kép védelmének
beállításához. A képernyő felső
részén a <K> ikon (1) jelenik meg.
zz A képvédelem megszüntetéséhez
ismét nyomja meg a <0> gombot.
A <K> ikon eltűnik.
zz Másik kép védelméhez ismételje meg
a 3. és a 4. lépést.
318
Képek védelme
Védelemmel ellátni kívánt képek tartományának beállítása
Miközben a képeket nézegeti az indexképes megjelenitésben,
egyszerre kijelölheti egy tartomány első és utolsó képét védelemre.
a [Tartomány kijelölése]
1 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza a [Tartomány kijelölése]
lehetőséget az [31: Képek
védelme] menüpontban.
meg a kívánt képtartományt.
2 Adja
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont),
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz Ezt követően válassza ki az utolsó
képet (végpont), majd nyomja meg
a <0> gombot.
ggA kijelölt tartományban lévő képek
védelmet kapnak, és megjelenik az
ezt jelző <J> ikon.
zz További kép védelemre való
kijelöléséhez ismételje meg
a 2. lépést.
319
Képek védelme
A kártyán vagy a mappában lévő összes kép védelme
Az egy mappában vagy a kártyán lévő összes képet egyszerre
elláthatja védelemmel.
Ha az [31: Képek védelme] menüben
a [Mappa összes képe] vagy a [Kártya
összes képe] beállítást választja,
a mappában vagy a kártyán lévő összes
kép védelmet kap.
A kiválasztás törléséhez válassza
a [Mappa összes képének feloldása]
vagy a [Kártya összes képének
feloldása] lehetőséget.
Ha be vannak állítva a keresési feltételek a [32: Képkeresési
feltételek megad.] (313. oldal) menüpontban, akkor a kijelző az
[Összes talált kép] és a [Találatok felold.] beállításra ugrik.
Ha az [Összes talált kép] lehetőséget
választja, akkor a keresési feltételeknek
megfelelő minden kép védelmet kap.
Ha a [Találatok felold.] lehetőséget
választja, akkor a szűréssel talált összes
kép védelme törlődik.
A kártya formázásakor (373. oldal) a védett képek is törlődnek.
ooHa egy kép védett, akkor nem törölhető a fényképezőgép törlés
funkciójával. Egy védett kép törléséhez előbb vissza kell vonni
a védelmet.
ooHa az összes képet törli (338. oldal), akkor csak a védett képek
maradnak meg. Ez akkor lehet hasznos, ha szeretné egyszerre törölni
az összes nem kívánt képet.
320
p Értékelés beállítása
A képeket 1-től 5-ig terjedő skálán értékelheti (l/m/n/o/p).
Ezt nevezzük értékelésnek.
Egyetlen kép értékelése
az [32: Értékelés]
1 Válassza
lehetőséget.
a [Képek kiválasztása]
2 Válassza
lehetőséget.
ki az értékelni kívánt képet.
3 Jelölje
zz Nyomja meg a <Y> <Z>
gombokat az értékelni kívánt kép
kiválasztásához.
a képet.
4 Értékelje
zz A <0> gomb megnyomásakor
megjelenik a kék kiemelőkeret, ahogy
a bal oldali képernyőn is látható.
zz A <W> <X> gombokkal válassza ki
az értékelési jelet, majd nyomja meg
a <0> gombot.
ggAmikor értékelési jelet fűz egy
képhez, a beállított értékelés melletti
szám eggyel növekszik.
zz Egy másik kép értékeléséhez
ismételje meg a 3. és a 4. lépést.
321
Értékelés beállítása
Értékelés tartomány beállításával
Miközben a képeket nézegeti az indexképes megjelenitésben,
egyszerre kijelölheti egy tartomány első és utolsó képét értékelésre.
a [Tartomány kijelölése]
1 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza a [Tartomány kijelölése]
lehetőséget az [32: Értékelés]
menüpontban.
meg a tartományt.
2 Adja
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont),
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz Ezt követően válassza ki az utolsó
képet (végpont), majd nyomja meg
a <0> gombot.
zz A meghatározott tartomány minden
képe mellé egy [X] jel kerül.
3 Nyomja meg a <M> gombot.
a képet.
4 Értékelje
zz Válasszon egy értékelési jelet
a <6> tárcsa elforgatásával, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
ggA megadott tartományban lévő
összes kép értékelve lesz (azonos
értékeléssel).
322
Értékelés beállítása
A kártyán vagy a mappában lévő összes kép értékelése
A kártyán vagy a mappában található összes képet egyszerre is
értékelheti.
Ha az [32: Értékelés] menüpontban
a [Mappa összes képe] vagy a [Kártya
összes képe] lehetőséget választja,
a mappában vagy a kártyán lévő összes
kép értékelést kap.
Válasszon értékelést a <6> tárcsa
elforgatásával, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
Ha nem szeretne képeket értékelni vagy
értékelést visszavonni, válassz az [OFF]
lehetőséget.
Ha be vannak állítva a keresési feltételek a [32: Képkeresési
feltételek megad.] (313. oldal) menüpontban, akkor a kijelző az
[Összes talált kép] beállításra ugrik.
Ha az [Összes talált kép] lehetőséget
választja, akkor a keresési feltételeknek
megfelelő minden kép a megadott
módon lesz értékelve.
ooHa több mint 1000 képhez tartozik értékelés, az értékelés mellett
megjelenő értékek [###] formátumban jelennek meg.
ooA [32: Képkeresési feltételek megad.] és [32: Képugrás 6
használatával] beállításokkal megjelenítheti csak az adott értékeléssel
rendelkező képeket.
323
k Videók lejátszása
A rögzített videókat elsősorban az alábbi három módon lehet lejátszani.
Lejátszás tv-készüléken (333. oldal)
A fényképezőgépet egy HDMIkábellel tv-készülékhez csatlakoztatva
a fényképezőgépen tárolt állóképeket
és videókat a tv-készüléken is
megjelenítheti. A (külön megvásárolható)
HTC-100 HDMI-kábel használata
ajánlott.
A videók és állóképek megjelenítés és mentése akkor sem lehetséges,
ha a fényképezőgépet interfészkábellel csatlakoztatja merevlemezes
rögzítőeszközhöz.
Lejátszás a fényképezőgép képernyőjén (325. oldal)
A videók lejátszhatók a fényképezőgép
képernyőjén. A videó első és utolsó
jelenete ki is vágható, valamint a kártyán
lévő állóképek és videók automatikus
diavetítésként is megjeleníthetők.
Lejátszás és szerkesztés számítógéppel
A kártyára rögzített videofájlokat
számítógépre importálhatja, ahol előre
telepített vagy általános célú szoftverrel
lejátszhatja és szerkesztheti azokat.
Ha a videókat egy kereskedelmi forgalomban kapható szoftverrel kívánja
lejátszani vagy szerkeszteni, a videók fájlformátumával kompatibilis szoftvert
használjon. A kereskedelmi forgalomban kapható szoftverrel kapcsolatos
részletes információért vegye fel a kapcsolatot a szoftver gyártójával.
324
k Videók lejátszása
meg a képet.
1 Jelenítse
zz Nyomja meg a <x> gombot.
ki egy videót.
2 Válasszon
zz A <Y> <Z> gombokkal válassza ki
a lejátszani kívánt videót.
zz Egyképes megjelenítés közben a bal
felső sarokban megjelenő <s1>
ikon jelöli a videofelvételeket.
zz Indexképes megjelenítésnél az
indexkép bal oldalán lévő perforációk
jelölik a videofelvételeket. Mivel a
videók nem játszhatók le indexképes
megjelenítésből, a <0> gombbal
váltson át egyképes megjelenítésre.
egyképes megjelenítésben
3 Az
nyomja meg a <0> gombot.
lejátszásához nyomja meg
4 Aa <videó
0> gombot.
(1)
ggElindul a videó lejátszása.
zz A lejátszás szüneteltetéséhez
és a videolejátszási panel
megjelenítéséhez nyomja meg a <0>
gombot. A diavetítés folytatásához
nyomja meg ismét a gombot.
zz Videolejátszás közben a hangerő
a <6> tárcsa elforgatásával
állítható be.
(1)
Hangszóró
325
Videók lejátszása
Videolejátszási panel
Elem
Lejátszási műveletek
A <0> gomb megnyomásával válthat a lejátszás és
7 Lejátszás
leállítás között.
A lassított lejátszás sebessége a <5> tárcsa
elforgatásával állítható be. A lassított lejátszás
8 Lassítás
sebessége a képernyő jobb felső részén látható.
A videó első képkockáját jeleníti meg.
5 Első kocka
Amikor megnyomja a <0> gombot,
a fényképezőgép megjeleníti az előző kockát.
3 Előző kocka
Ha nyomva tartja a <0> gombot, azzal
visszatekerheti a videót.
Amikor megnyomja a <0> gombot,
a fényképezőgép kockáról kockára lejátssza a videót.
6 Következő kocka
Ha nyomva tartja a <0> gombot, gyorsan
előretekeri a videót.
A videó utolsó képkockáját jeleníti meg.
4 Utolsó kocka
Megjeleníti a szerkesztési képernyőt (327. oldal).
X Szerkesztés
4K és 4K time-lapse videók lejátszása esetén érhető
I Képkocka mentése el. A funkció segítségével az aktuális képkockát
JPEG-formátumú állóképként mentheti (329. oldal).
Megjelenítési pozíció
mm’ ss”
Lejátszási idő (perc:másodperc)
A fényképezőgép hangszóróján hallható hangerő
beállításához forgassa el a <6> tárcsát
Hangerő
(325. oldal).
ooElőfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja lejátszani a más
fényképezőgéppel felvett videókat.
ooHa a fényképezőgépet videolejátszás céljából tv-készülékhez
csatlakoztatja (333. oldal), a tv-készüléken állítsa be a hangerőt.
(A <6> tárcsa elforgatása nem módosítja a hangerőt.)
ooA videolejátszás leállhat, ha túl alacsony a kártya olvasási sebessége,
vagy a videofájlok hibás sérült képkockákat tartalmaznak.
326
XVideók első és utolsó jelenetének kivágása
Lehetőség van a videó első és utolsó jelenetének kivágására
1 másodperces lépésekben.
a videolejátszást.
1 Szüneteltesse
ggMegjelenik a videolejátszási panel.
panelen válassza
2 Aa [videolejátszási
X] lehetőséget.
meg a kivágandó részt.
3 Adja
zz Válassza a [U] (Kezdési pont
megadása) vagy a [V] (Végpont
megadása) lehetőséget, majd nyomja
meg a <0> gombot.
zz Az előző és a következő kockát
megjelenítéséhez használja a <Y> <Z>
gombokat. A gomb nyomva tartásával
a képkockák gyorsan előre- vagy
visszatekerhetők. Képkockánként történő
léptetéshez forgassa el a <5> tárcsát.
zz Miután eldöntötte, hogy melyik
részt szeretné kivágni, nyomja meg
a <0> gombot. A megmaradó részt
a képernyő alján egy vonal jelzi.
a szerkesztett videót.
4 Ellenőrizze
zz Válassza a [7] lehetőséget, majd
a megvágott videó lejátszásához
nyomja meg a <0> gombot.
zz A kivágott rész módosításához térjen
vissza a 3. lépéshez.
zz A szerkesztés elvetéséhez nyomja
meg a <M> gombot.
327
Videók első és utolsó jelenetének kivágása
a szerkesztett videót.
5 Mentse
zz Válassza a [W] lehetőséget, majd
nyomja meg a <0> gombot.
zz Megjelenik a mentés képernyő.
zz Új videóként történő mentéshez
válassza az [Új fájl] lehetőséget.
Az eredeti videofájl felülírásához
válassza a [Felülírás] lehetőséget,
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz A szerkesztett videó mentéséhez
és a videolejátszási képernyőre
való visszatéréshez a megerősítést
kérő képernyőn válassza az [OK]
lehetőséget.
ooMivel a szerkesztés megközelítőleg 1 másodperces lépésekben történik
(a képernyő alján látható [ ] ikonnal jelölt pontnál), a videó vágásának
tényleges helye eltérő lehet az Ön által megadottól ponttól.
ooMás fényképezőgéppel készített videók nem szerkeszthetők ezen
a fényképezőgépen.
ooAmikor a fényképezőgép számítógéphez csatlakozik, nem végezhet
videovágást.
328
I Képkocka mentése 4K vagy 4K timelapse videókból
4K és 4K time-lapse videók esetén kb. 8,3 megapixeles (3840 x 2160)
JPEG-formátumú állóképekként mentheti a videó képkockáit. A funkció
neve „Képkocka mentése (4K képkocka mentése)”.
meg a képet.
1 Jelenítse
zz Nyomja meg a <3> gombot.
egy 4K videót.
2 Válasszon
zz A <Y> <Z> gombokkal válasszon ki
egy 4K vagy 4K time-lapse videót.
zz A fénykép-információs képernyőn
a 4K és 4K time-lapse videókat egy
[H] ikon jelöli.
zz Indexképes megjelenítés esetén
váltson egyképes megjelenítésre
a <0> gomb megnyomásával.
egyképes megjelenítésben
3 Az
nyomja meg a <0> gombot.
le és szüneteltesse
4 Játssza
a videót.
ggMegjelenik a videolejátszási panel.
ki a menteni kívánt
5 Válassza
képkockát.
zz A videolejátszási panel segítségével
válassza ki az állóképként menteni
kívánt képkockát.
zz A videolejátszási panellel kapcsolatos
utasításkért lásd: 326. oldal.
a [I] lehetőséget.
6 Válassza
zz A <Y> <Z> gombokkal válassza
a [I] lehetőséget, majd nyomja
meg a <0> gombot.
329
Képkocka mentése 4K vagy 4K time-lapse videókból
a képkockát.
7 Mentse
zz Az aktuális képkocka JPEG-
formátumú állóképként történő
mentéséhez válassza az [OK]
lehetőséget.
ki a megjelenítendő képet.
8 Válassza
zz Ellenőrizze a célmappát és a képfájl
számát.
zz Válasszon az [Az eredeti videó
megtekintése] és a [A kibontott
állókép megtekintése] lehetőségek
közül.
ggMegjelenik a kiválasztott kép.
Full HD videók, Full HD time-lapse videók és más fényképezőgéppel
készített 4K vagy 4K time-lapse videók esetén a képkocka mentése funkció
nem használható.
330
Diavetítés (Automatikus lejátszás)
A kártyán rögzített képek automatikus diavetítés formájában
jeleníthetők meg.
ki a megjeleníteni kívánt
1 Válassza
képeket.
zz A kártyán lévő összes kép
lejátszásához folytassa a 2. lépéssel.
zz Ha meg szeretné adni a diavetítésben
lejátszani kívánt képeket, szűrje
azokat a [32: Képkeresési
feltételek megad.] beállítás
segítségével (313. oldal).
a [32: Diavetítés]
2 Válassza
lehetőséget.
szerint állítsa be a lejátszást.
3 Igény
zz Válassza a [Beállitás] lehetőséget,
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz Adja meg az állóképek [Megjelenítési
idő], [Ismétlés] (ismétlődő
megjelenítés) és [Áttűnési effekt]
(képek közti váltáskor alkalmazott
effektus) beállításait.
zz A beállítások megadását követően
nyomja meg a <M> gombot.
Megjelenítési idő
Ismétlés
Áttűnési effekt
331
Diavetítés (Automatikus lejátszás)
indítása.
4 Diavetítés
zz Válassza a [Start] lehetőséget, majd
nyomja meg a <0> gombot.
ggA [Kép betöltése...] üzenet
megjelenése után elkezdődik
a diavetítés.
ki a diavetítésből.
5 Lépjen
zz Ha ki szeretne lépni a diavetítésből,
és vissza szeretne térni a beállítási
képernyőhöz, nyomja meg a <M>
gombot.
ooA diavetítés szüneteltetéséhez nyomja meg a <0> gombot.
Amíg a diavetítés szünetel, a kép bal felső sarkában a [G] jelzés látható.
A diavetítés folytatásához nyomja meg ismét a <0> gombot.
ooÁllóképek automatikus lejátszása közben az <B> gombbal válthat
a megjelenítési formátumok között (304. oldal).
ooVideó lejátszása közben a hangerő a <6> tárcsa elforgatásával
állítható be.
ooAutomatikus lejátszás vagy szüneteltetés közben a <Y> <Z> gombok
megnyomásával jeleníthet meg egy másik képet.
ooAutomatikus lejátszás közben az automatikus kikapcsolás nem működik.
ooA megjelenítési idő képtől függően változik.
332
Képek megtekintése tv-készüléken
A fényképezőgépet egy HDMI-kábellel tv-készülékhez csatlakoztatva
a fényképezőgépen tárolt állóképeket és videókat a tv-készüléken
is megjelenítheti. A (külön megvásárolható) HTC-100 HDMI-kábel
használata ajánlott.
Ha a kép nem jelenik meg a tévéképernyőn, ellenőrizze, hogy
a [53: Videorendszer] lehetőségnél a megfelelő beállítás adta-e
meg: [NTSC-hez] vagy [PAL-hoz] (a tv-készülék videorendszerétől
függően).
a HDMI-kábelt
1 Csatlakoztassa
a fényképezőgéphez.
zz Helyezze be a dugaszt a <dHDMI
MINI> logóval jelzett oldalával
a fényképezőgép eleje felé
a <D> csatlakozóba.
a HDMI-kábelt
2 Csatlakoztassa
a tv‑készülékhez.
zz Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a tvkészülék HDMI IN csatlakozójához.
be a tv-készüléket, majd
3 Kapcsolja
állítsa a tv-készülék videobemenetét
a csatlakoztatott portnak megfelelő
állásba.
a fényképezőgép
4 Állítsa
tápkapcsolóját <1> állásba.
meg a <x> gombot.
5 Nyomja
ggA kép megjelenik a tv-képernyőn.
(A fényképezőgép kijelzőjén semmi
nem látható.)
zz A képek automatikusan
a csatlakoztatott tv-készülék optimális
felbontásán jelennek meg.
333
Képek megtekintése tv-készüléken
ooA videó hangerejét a tv-készüléken szabályozza. A hangerő
a fényképezőgéppel nem szabályozható.
ooA fényképezőgép és a tv-készülék közötti kábelek csatlakoztatása vagy
eltávolítása előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet és a televíziót.
ooA tv-készüléktől függően előfordulhat, hogy a kép egy része nem
jelenik meg.
ooNe csatlakoztassa más eszköz kimenetét a fényképezőgép
<D> csatlakozójához. Ez hibás működéshez vezethet.
ooElőfordulhat, hogy egyes tv-készülékek inkompatibilitás miatt nem
jelenítik meg a képeket.
ooEltelhet némi idő a képek megjelenítéséig. A késleltetett megjelenítés
elkerülése érdekében állítsa a [53: HDMI felbontás] beállítást az
[1080p] lehetőségre (395. oldal).
ooAz érintőképernyős műveletek nem érhetők el, ha a fényképezőgépet
tv‑készülékhez csatlakoztatja.
334
L Képek törlése
Egyenként kiválaszthatja és törölheti a felesleges képeket, illetve
egyetlen lépésben is törölheti az összeset. A védett képek (318. oldal)
nem törlődnek.
A törölt képek nem állíthatók vissza. Törlés előtt győződjön meg arról,
hogy valóban nincs már szüksége a képre. A fontos képek véletlen
törlésének megelőzése érdekében lássa el védelemmel a képeket.
Egyetlen kép törlése
ki a törölni kívánt képet.
1 Jelölje
zz Nyomja meg a <x> gombot.
zz Nyomja meg a <Y> <Z> gombokat
a törölni kívánt kép kiválasztásához.
2 Nyomja meg a <L> gombot.
3 Törölje a képet.
JPEG/RAW képek vagy videók
zz Válassza a [Törlése] lehetőséget,
majd nyomja meg a <0> gombot.
RAW+JPEG képek
zz Válasszon ki egy elemet, majd
nyomja meg a <0> gombot.
335
Képek törlése
Egyszerre törlendő képek megjelölése [X] jellel
A törölni kívánt képeket pipával megjelölve egyszerre több kép is
törölhető.
az [31: Képek törlése]
1 Válassza
lehetőséget.
a [Képek kiválasztása és
2 Válassza
törlése] lehetőséget.
ki egy képet.
3 Válasszon
zz A <Y> <Z> gombok megnyomásával
válassza ki a törölni kívánt képet,
majd nyomja meg a <0> gombot.
ggA képernyő bal felső részén
megjelenik a [X] jel.
zz További kép törlésre való kijelöléséhez
ismételje meg a 3. lépést.
a képeket.
4 Törölje
zz Nyomja meg a <M> gombot,
majd az [OK] gombot.
ggA kiválasztott képek azonnal
törlődnek.
336
Képek törlése
Törölni kívánt képek tartományának beállítása
Miközben a képeket nézegeti az indexképes megjelenitésben,
egyszerre kijelölheti egy tartomány első és utolsó képét törlésre.
a [Tartomány kijelölése]
1 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza a [Tartomány kijelölése]
lehetőséget az [31: Képek törlése]
menüpontban.
meg a kívánt képtartományt.
2 Adja
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont),
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz Ezt követően válassza ki az utolsó
képet (végpont), majd nyomja meg
a <0> gombot.
ggA meghatározott tartomány minden
képe mellé egy [X] jel kerül.
3 Nyomja meg a <M> gombot.
a képeket.
4 Törölje
zz Válassza az [OK] billentyűt.
ggTörlődnek a kiválasztott tartomány
képei.
337
Képek törlése
A kártyán vagy egy mappában lévő összes kép törlése
Az egy mappában vagy a kártyán lévő összes képet egyszerre
törölheti.
Ha az [31: Képek törlése] beállítás
a [Mappa összes képe] vagy a [Kártya
összes képe] lehetőségre van állítva,
a mappában vagy a kártyán lévő összes
kép törlődik.
Ha be vannak állítva a keresési feltételek a [32: Képkeresési
feltételek megad.] (313. oldal) menüpontban, akkor a kijelző az
[Összes talált kép] beállításra ugrik.
Ha az [Összes talált kép] lehetőséget
választja, akkor a keresési feltételeknek
megfelelő minden kép törlődik.
Az összes kép (a védett képeket is beleértve) törléséhez formázza a kártyát
(373. oldal).
338
R RAW-képek feldolgozása
a fényképezőgéppelN
A fényképezőgéppel feldolgozhatja a 1 vagy F képeket, és
az eredményt JPEG-képként mentheti. Mivel maga a RAW-kép nem
változik, különböző szerkesztési műveletekkel megfelelően feldolgozva
tetszőleges számú JPEG-kép készíthető belőle.
A RAW-képek feldolgozásához a fényképezőgéphez mellékelt Digital
Photo Professional szoftvert (EOS-szoftver) is használhatja.
a [31: RAW képek
1 Válassza
feldolgozása] lehetőséget.
ki egy tételt, majd
2 Válasszon
válasszon képeket.
zz Lehetőség van arra is, hogy több
képet kiválasztva egyszerre dolgozza
fel azokat.
[Képek kiválasztása]
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
válassza ki a feldolgozni kívánt
képeket, majd nyomja meg a <0>
gombot.
ggA képernyő bal felső részén
megjelenik a [X] jel.
zz Nyomja meg a <M> gombot.
[Tartomány kijelölése]
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont),
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz Ezt követően válassza ki az utolsó
képet (végpont), majd nyomja meg
a <0> gombot.
ggA meghatározott tartomány minden
képe mellé egy [X] jel kerül.
zz Nyomja meg a <M> gombot.
339
RAW-képek feldolgozása a fényképezőgéppel
be a kívánt feldolgozási
3 Állítsa
körülményeket.
[Felv.beállítások használata]
zz A képek feldolgozása a felvétel
időpontjában érvényes képbeállítások
használatával történik.
[RAW-feldolg. testresz.]
zz A <W> <X> <Y> <Z> gombokkal
válasszon egy lehetőséget.
zz A beállítás váltásához forgassa el
a <6> vagy <5> tárcsát.
zz A funkcióbeállítások képernyőjének
megnyitásához nyomja meg a <0>
gombot.
zz A felvétel készítésekor érvényes
képbeállításokhoz a <L> gomb
megnyomásával térhet vissza.
Összehasonlító képernyő
zz A [Változt. után] és [Felvételi
beállítások] képernyő között
az <B> gomb megnyomásával és
a <5> tárcsa elforgatásával válthat.
zz A [Változt. után] képernyőn
narancssárga színnel megjelenő
tételek módosítva lettek a felvétel
rögzítése óta.
zz Nyomja meg a <M> gombot.
a képet.
4 Mentse
zz A [RAW-feldolg. testresz.] lehetőség
használatakor válassza a [W]
(Mentés) lehetőséget.
zz Olvassa el az üzenetet, és nyomja
meg az [OK] gombot.
zz További képek feldolgozásához
válassza az [Igen] lehetőséget, és
ismételje meg a 2–4. lépést.
340
RAW-képek feldolgozása a fényképezőgéppel
ki a megjelenítendő képet.
5 Válassza
zz Válassza az [Eredeti kép] vagy
a [Feldolgozott kép] lehetőséget.
ggMegjelenik a kiválasztott kép.
Nagyított nézet
A [RAW-feldolg. testresz.] lehetőségnél megjelenített képek
nagyításához nyomja meg a <u> gombot. A nagyítás mértéke
a [Képminőség] beállítástól függ. A nagyított képen a <V>
nyílgombok segítségével görgethet függőleges és vízszintes irányban.
A nagyított nézet visszavonásához nyomja meg ismét a <u> gombot.
Képarány-beállítással rendelkező képek
Azoknál a képeknél, amelyeknél a [z1: zVágás/képarány]
(80. oldal) beállítás az [1:1 (képarány)], [4:3 (képarány)] vagy
[16:9 (képarány)] lehetőségre van állítva, a kép képméretarányt
jelző vonalak által körülhatárolt területe lesz feldolgozva. A RAWképekből előállított JPEG-képek a meghatározott képaránnyal kerülnek
mentésre.
Dual Pixel RAW-képek
Bár a fényképezőgéppel feldolgozhat olyan RAW-képeket, amelyek
készítésekor a [z1: Dual Pixel RAW] beállítás az [Enged]
lehetőségre volt állítva (78. oldal), a fényképezőgép a feldolgozás
során nem használja a Dual Pixel adatokat.
Amikor többszörös expozícióval készült 1 vagy F képeket dolgoz fel,
egyes beállítások nem módosíthatók.
341
RAW-képek feldolgozása a fényképezőgéppel
RAW-képek feldolgozási beállításai
zz[
] Fényerő beállítása
zz[
] Fehéregyensúly (97. oldal)
zz[
] Képstílus (88. oldal)
A kép fényerejét legfeljebb ±1 lépésig, 1/3-os lépésközzel
módosíthatja.
Kiválaszthatja a fehéregyensúlyt. A [Q] lehetőség használata
esetén az [Autom: Környezet-előv.] és az [Autom: Fehér-elővál.]
lehetőségek közül választhat. Ha a [P] lehetőséget választja,
beállíthatja a színhőmérsékletet.
Kiválaszthatja a képstílust. Beállíthatja az élességet, a kontrasztot és
egyéb paramétereket.
zz[ ] Auto Lighting Optimizer (Auto megvilágítás
optimalizálás) (104. oldal)
Beállíthatja az Auto Lighting Optimizer (Auto megvilágítás
optimalizálás) értékét.
zz[
] Zajcsökkentés nagy ISO-érzékenységnél (105. oldal)
Beállíthatja a zajcsökkentés feldolgozását a nagy ISO-érzékenységű
felvételekhez. Ha a hatás nehezen kivehető, nagyítsa a képet
(341. oldal).
zz[73] Képminőség (75. oldal)
A képminőséget beállíthatja a JPEG-képek előállításakor. Vegye
figyelembe, hogy a kivágott felvétellel vagy EF-S objektívvel készített
RAW-képekhez csak a 73/83/b lehetőségek érhetők el.
342
RAW-képek feldolgozása a fényképezőgéppel
zz[
] Színtér (117. oldal)
zz[
] Objektívtorzítás korrekciója
Az sRGB és az Adobe RGB beállítások közül választhat.
Mivel a fényképezőgép kijelzője nem kompatibilis az Adobe RGB
színtérrel, a képen egyik színtér beállítása esetén sem látható
észrevehető különbség.
[
] Peremsötétedés-korrekció (111. oldal)
A peremsötétedés azt jelenti, hogy a kép sarkai az objektív
jellemzői miatt sötétebbnek tűnnek, azonban ez a jelenség
korrigálható. Ha az [Enged] lehetőség van beállítva, a javított
kép fog megjelenni. Ha a hatás nehezen kivehető, nagyítsa
a képet (341. oldal), és ellenőrizze annak négy sarkát.
A fényképezőgéppel alkalmazott peremsötétedés-korrekció
kevésbé hangsúlyos és kevésbé észrevehető lehet, mint
a Digital Photo Professional (EOS-szoftver) használatával
végzett korrekció maximális mértéke. Ha a korrekció hatásai
nem látható, használja a Digital Photo Professional szolgáltatást
a peremsötétedés-korrekció alkalmazásához.
[
] Torzításkorrekció (111. oldal)
Az objektív jellemzői miatt jelentkező torzítás korrigálható.
Ha az [Enged] lehetőség van beállítva, a javított kép fog
megjelenni. A korrigált képen le lesznek vágva a kép szélei.
Mivel a kép felbontása valamelyest kisebbnek tűnhet, a Képstílus
[Képélesség] paramétere segítségével elvégezheti a szükséges
módosításokat a képélességre vonatkozóan.
[ ] Digitális objetkívoptimalizáló (112. oldal)
Korrigálja az objektívtorzítást, a diffrakciót és az aluláteresztő
szűrőből adódó élességcsökkenést optikai tervezési értékek
alkalmazásával. A beállítás [Enged] lehetőségre történő
állításából eredő hatások ellenőrzéséhez nagyítson rá a képekre
(341. oldal). Nagyítás nélkül nem jelenik meg a digitális
objetkívoptimalizáló hatása. Az [Enged] lehetőség kiválasztása
a kromatikus aberrációt és a diffrakciót is javítja, azonban ezek az
opciók nem jelennek meg.
343
RAW-képek feldolgozása a fényképezőgéppel
[
] A kromatikus aberráció javítása (113. oldal)
Az objektív jellemzőiből adódó kromatikus aberráció (a téma
körvonalainál kialakuló színes szegély) korrigálható.
Ha az [Enged] lehetőség van beállítva, a javított kép fog
megjelenni. Ha a hatás nehezen kivehető, nagyítsa a képet
(341. oldal).
[
] Diffrakció-korrekció (113. oldal)
Az objektív rekeszénél fellépő és a képélességet befolyásoló
diffrakció korrigálható. Ha az [Enged] lehetőség van beállítva,
a javított kép fog megjelenni. Ha a hatás nehezen kivehető,
nagyítsa a képet (341. oldal).
ooA RAW-képek fényképezőgéppel való feldolgozása során nem pontosan
ugyanolyan eredmény fog születni, mint a Digital Photo Professional
(EOS-szoftver) programmal végzett feldolgozás esetén.
ooHa elvégzi a [Fényerő beállítása] műveletet, a beállításból adódóan
előfordulhat, hogy a zaj, sávozódás stb. intenzívebbé válik.
ooA [Digitális obj.optimalizáló] beállítása esetén a korrekció hatására
megnőhet a zaj mértéke. Emellett a kép élei is hangsúlyosabbá
válhatnak. Állítsa be a Képstílus élességét, vagy szükség esetén állítsa
a [Digitális obj.optimalizáló] beállítást a [Tilt] lehetőségre.
ooAz objektív torzításra vonatkozó korrekciós adatai tárolásra kerülnek
a fényképezőgépen.
ooAz objektívtorzítás-korrekció hatása a használt objektívtől és
a felvételkészítési viszonyoktól függően változhat. Ezenfelül a használt
objektívtől, felvételkészítési viszonyoktól stb. függően elképzelhető, hogy
a korrekció hatása csak nehezen észlelhető a képen.
ooA Digitális objetkívoptimalizáló funkcióban használt korrekciós adatokkal
kapcsolatos részletekért lásd a 112. oldalt.
344
S JPEG-képek átméretezése
A JPEG-képek a képpontszám csökkentése érdekében átméretezhetők
és új képként menthetők. Csak a JPEG 3, 4 és a képeket lehet
átméretezni. A JPEG b és a RAW típusú képeket nem.
az [32: Átméretezés]
1 Válassza
lehetőséget.
ki egy képet.
2 Válasszon
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
válassza ki az átméretezni kívánt
képet.
ki a kívánt képméretet.
3 Válassza
zz Nyomja meg a <0> gombot.
(1)
Megjelennek a képméretek.
zz Válassza ki a kívánt képméretet (1),
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz A kivágott felvétellel vagy EF-S
objektívvel készített JPEG-képekhez
csak az b méretre történő
átméretezés érhető el.
a képet.
4 Mentse
zz Az átméretezett kép mentéséhez
válassza az [OK] lehetőséget.
zz Ellenőrizze a célmappát és a képfájl
számát, majd válassza az [OK]
lehetőséget.
zz Egy másik kép átméretezéséhez
ismételje meg a 2–4. lépést.
Az átméretezett képek képméretével kapcsolatos részeltekért lásd
a 616. oldalt.
345
N JPEG-képek vágása
A rögzített JPEG-képeket megvághatja, majd másik képként mentheti.
A kép vágása csak JPEG-képek esetén lehetséges. A RAW típusú
képeket nem lehet megvágni.
a [x2: Képkivágás]
1 Válassza
lehetőséget.
ki egy képet.
2 Válasszon
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
válassza ki a kivágni kívánt képet.
be a vágókeretet.
3 Állítsa
zz Nyomja meg a <0> gombot.
Megjelenik a vágókeret.
zz A vágókereten belüli képrész kerül
kivágásra.
zzA vágókeret méretének megváltoztatása
A vágókeret méretének módosításához forgassa el a <6> tárcsát.
Minél kisebb a vágókeret, annál nagyobb nagyításban jelenik meg
a kivágott kép.
zzA képarány és a tájolás módosítása
Forgassa el a <5> tárcsát a <e> lehetőség kiválasztásához.
A vágókeret képarányának módosításához nyomja meg a <0>
gombot. Az alábbi képarányok közül választhat: [3:2], [16:9], [4:3],
[1:1], [2:3], [9:16] vagy [3:4].
346
JPEG-képek vágása
zzA vágókeret mozgatása
A keretet a <V> nyílgombokkal mozgathatja függőleges és
vízszintes irányban. A vágókeretet addig mozgassa, amíg az le nem
fedi a kívánt képterületet.
zzDőléskorrekció
A képdőlést ±10°-kal korrigálhatja. A <5> tárcsa elforgatásával
válassza ki a <c> lehetőséget, majd nyomja meg a <0>
gombot. Miközben ellenőrzi a kép dőlését a rácshoz képest, a dőlés
korrigálásához forgassa el a <5> tárcsát (0,1°-os léptékekben),
vagy koppintson a bal vagy jobb oldali háromszögre (0,5°-os
léptékekben) a képernyő bal felső sarkában. A dőléskorrekció
befejezését követően nyomja meg a <0> gombot.
a kivágni kívánt
4 Ellenőrizze
képterületet.
zz Forgassa el a <5> tárcsát a <b>
lehetőség kiválasztásához.
ggA kivágni kívánt képterület
jelenik meg.
a képet.
5 Mentse
zz Forgassa el a <5> tárcsát a <W>
lehetőség kiválasztásához.
zz A kivágott kép mentéséhez válassza
az [OK] lehetőséget.
zz Ellenőrizze a célmappát és a képfájl
számát, majd válassza az [OK]
lehetőséget.
zz Egy másik kép kivágásához ismételje
meg a 2–5. lépést.
ooA vágókeret helyzete és mérete a dőléskorrekcióhoz beállított szögtől
függően változhat.
ooA kivágott képek mentése után azok további vágására és átméretezésére
nincs lehetőség.
ooAz AF-pont megjelenítésének adatait (309. oldal) és a Portörlési
adatokat (121. oldal) nem rendeli hozzá a rendszer a kivágott
képekhez.
347
d Képek átvitele számítógépre/FTP-szerverre
A fényképezőgépet számítógéphez csatlakoztatva a fényképezőgépen
végzett műveletekkel viheti át a számítógépre a kártyán lévő
képeket. A fényképezőgépet vezeték nélküli adóhoz (külön kapható)
csatlakoztatva FTP-szerverre is továbbíthatja a képeket. Ezt a funkciót
közvetlen képátvitelnek nevezzük.
A közvetlen képátvitel a fényképezőgép kijelzőjén végzett
műveletekkel történik.
Ez a fejezet azt mutatja be, hogy a fényképezőgépet interfészkábellel
a számítógéphez csatlakoztatva hogyan viheti át a számítógépre
a képeket. Az FTP-szerverre történő képtovábbítással kapcsolatban
tekintse meg a vezeték nélküli adó kezelési kézikönyvét.
A számítógépre átvitt képek mentése a fényképezés dátuma szerinti
mappákba történik a [Képek] vagy [Saját képek] mappán belül.
Mielőtt a fényképezőgépet számítógéphez csatlakoztatná, telepítse az
EOS Utility (EOS-szoftver) programot a számítógépére (572. oldal).
A képátvitel előkészítése
a fényképezőgép
1 Állítsa
tápkapcsolóját <2> állásba.
a fényképezőgépet
2 Csatlakoztassa
a számítógéphez.
zz Használja a fényképezőgéphez
mellékelt interfészkábelt.
zz Amikor a kábelt a fényképezőgéphez
csatlakoztatja, használja a kábelvédőt
(37. oldal), és illessze a dugót
a digitális csatlakozóba.
zz Csatlakoztassa a kábel másik végét
a fényképezőgépen lévő USBcsatlakozóhoz (Type-C).
A mellékelt interfészkábelt vagy eredeti Canon interfészkábelt használjon.
348
Képek átvitele számítógépre/FTP-szerverre
a tápkapcsolót <1>
3 Kapcsolja
állásba.
zz Amikor a számítógépen megjelenik
a program kiválasztására felszólító
üzenet, válassza az [EOS Utility]
lehetőséget.
ggA számítógépen megjelenik az EOS
Utility képernyője.
Miután megjelenik az EOS Utility képernyő, ne használja az EOS Utility
programot. A [Közvetlen átvitel] lehetőség nem jelenik meg a 351. oldal
6. lépésében, ha nem az EOS Utility főképernyője jelenik meg, amely
esetben nem végezhető el a képek számítógépre történő átvitele.
ooHa nem jelenik meg az EOS Utility képernyő, nézzen utána
a problémának az EOS Utility kezelési kézikönyvében.
ooA kábel leválasztása előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet, és mindig
a csatlakozónál fogva húzza ki a kábelt.
RAW+JPEG képek átvitele
RAW+JPEG képek esetén megadhatja,
hogy melyik kép kerüljön átvitelre.
A következő oldal 2. képernyőjén
válassza a [RAW+JPEG átvitel]
lehetőséget, majd válassza ki az átvinni
kívánt képtípust.
349
Képek átvitele számítógépre/FTP-szerverre
Képek átvitelre történő kiválasztása
zzKépek kiválasztása
a [x1: Képátvitel]
1 Válassza
lehetőséget.
a [Képválaszt./átvitel]
2 Válassza
lehetőséget.
ki az átvitel módját.
3 Válassza
zz Számítógépre történő képátvitelhez
válassza a [Közvetlen átvitel]
lehetőséget.
4 Válassza a [Képkivál.] lehetőséget.
ki az átvinni kívánt képeket.
5 Válassza
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
válassza ki az átvinni kívánt képeket,
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz A <W> <X> gombokkal válassza ki a pipa
jelet [X] a képernyő bal felső sarkában,
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz További átvinni kívánt képek
kiválasztásához ismételje meg
az 5. lépést.
zz A képek kiválasztásának befejezéséhez
nyomja meg a <M> gombot.
350
Képek átvitele számítógépre/FTP-szerverre
végre a képátvitelt.
6 Hajtsa
zz Ellenőrizze, hogy a számítógépen
megjelenik-e az EOS Utility
képernyője.
zz Válassza ki a [Közvetlen átvitel]
lehetőséget, majd nyomja meg a
<0> gombot.
zz A képek számítógépre történő
átviteléhez a megerősítést kérő
párbeszédpanelen válassza az [OK]
lehetőséget.
zz Ezzel a módszerrel a [Több]
lehetőséggel kiválasztott képek
átvitelét is elvégezheti.
ooA [Képkivál.] lehetőség kiválasztása esetén a képernyő bal felső
sarkában ellenőrizheti a képátvitel állapotát: Nincs jelölés: Nincs
kiválasztva. X: Kiválasztva az átvitelhez. l: Sikertelen átvitel.
k: Sikeres átvitel.
ooHa a fényképezőgép nincs számítógéphez csatlakoztatva,
a [RAW+JPEG átvitel] lehetőségre vonatkozó utasításokat (349. oldal)
és az előző oldal 1–5. lépését is követheti.
zzTöbb kép kiválasztása
zz Tartomány kijelölése
A [Több] lehetőség alatt válassza
ki a [Tartomány kijelölése]
lehetőséget. A tartomány első
és utolsó képének kiválasztása
a tartomány összes képét pipával
[X] jelöli meg, és minden kép egy
példánya átvitelre kerül.
351
Képek átvitele számítógépre/FTP-szerverre
Mappában
Az [Át nem vitt mappaképek] lehetőség kiválasztása a mappa
minden át nem vitt képét kijelöli.
A [Sikertelen.átvitt mappaképek] lehetőség kiválasztása
a mappa minden sikertelenül átvitt képét kijelöli.
A [Mappa átviteli esem. törlése] lehetőség kiválasztásával
törölheti a mappában lévő képekhez tartozó átviteli előzményeit.
Az átviteli eseménynapló törlése után az [Át nem vitt
mappaképek] lehetőség kiválasztásával ismét elvégezheti
a mappában lévő képek átvitelét.
Kártyán
Az [Át nem vitt kártyaképek], [Sikertlen.átvitt kártyaképek],
és [Kártya átvit. esem. törlése] lehetőségek leírását lásd
a „o Mappában” című részben.
ooA [Közvetlen átvitel] lehetőség csak akkor érhető el, ha a számítógépen
megjelenik az EOS Utility képernyője.
ooKépátvitel közben egyes menüelemek nem érhetők el.
ooVideók átvitelére is lehetőség van.
ooA képátvitel közben felvétel is készíthető.
ooA [x1: Képátvitel] menüpont [Átvitel felirattal] beállításával
kapcsolatos részletekért tekintse meg a WFT-E7 vezeték nélküli adó
(külön kapható) kezelési kézikönyvét (2. verz.).
352
W Digital Print Order Format (DPOF)
A DPOF (Digital Print Order Format) funkció lehetővé teszi a kártyára
rögzített képek megadott nyomtatási utasításoknak (például
képek kiválasztása, nyomtatási minőség stb.) megfelelően történő
kinyomtatását. Több képet is kinyomtathat egyszerre vagy fotólabortól
is megrendelheti a képeket.
Megadhatja a nyomtatási beállításokat, például a nyomatformátumot,
a dátumnyomtatást, a fájl számának nyomtatását és így tovább.
A rendszer a nyomtatásra kijelölt összes képre alkalmazza
a nyomtatási beállításokat. (Ezek az értékek nem adhatók meg külön
minden egyes képhez.)
Nyomtatási beállítások
a [31: Kijelölés
1 Válassza
nyomtatásra] lehetőséget.
2 Válassza a [Beállít] lehetőséget.
meg a kívánt beállításokat.
3 Adja
zz Adja meg a [Nyomatformátum], a
[Dátum] és a [Fájlszám] paramétert.
Nyomatformátum
K Normál
Egy oldalra egy képet nyomtat.
L Tárgymutató
Egy oldalra több kisméretű képet nyomtat
(index).
K
L
Dátum
Fájlszám
Mindkettő
Be
Ki
Be
Ki
Kinyomtatja a normál és indexképeket.
[Be] állásban megjeleníti a rögzítés dátumát
a rögzített képen.
[Be] állásban megjeleníti a fájlszámot.
353
Digital Print Order Format (DPOF)
ki a beállításból.
4 Lépjen
zz Nyomja meg a <M> gombot.
zz Ezután válassza ki a [Képkivál.] vagy
a [Több] lehetőséget a nyomtatandó
képek kiválasztásához.
ooRAW-képek és videók nem nyomtathatók.
ooHa egy képet nagy képmérettel nyomtat az [Index] vagy [Mindkettő]
beállítás (353. oldal) használatával, akkor az indexnyomatot bizonyos
nyomtatók nem fogják kinyomtatni. Ebben az esetben méretezze át
a képet (345. oldal), majd nyomtassa ki az indexnyomatot.
ooA nyomatformátumtól és a nyomtatómodelltől függően előfordulhat, hogy
még a [Dátum] és a [Fájlszám] funkciók [Be] beállítása esetén sem
kerül sor a dátum vagy a fájlszám nyomtatására.
ooAz [Index] nyomtatási funkcióval a [Dátum] és a [Fájlszám] opciók nem
állíthatók egyszerre [Be] állásba.
ooA DPOF funkcióval történő nyomtatáskor azt a kártyát használja,
amelynek nyomtatásra jelölési specifikációját megadta. Nem tudja
végrehajtani a kijelölt nyomtatást, ha egyszerűen kiválaszt néhány képet
a kártyáról, és megpróbálja azokat kinyomtatni.
ooBizonyos DPOF-kompatibilis nyomtatók és fényképkidolgozó
berendezések lehet, hogy nem tudják kinyomtatni a képeket
a specifikáció szerint. Nyomtatás előtt olvassa el a nyomtató
kezelési kézikönyvét, vagy a nyomatok megrendelésekor ellenőrizze
a fényképkidolgozó kompatibilitását.
ooNe használja ezt a fényképezőgépet a nyomtatási beállítások
konfigurálására, ha a fényképek DPOF-beállításait más
fényképezőgépen állította be. A nyomtatásra való minden kijelölés
felülíródhat. Továbbá a képtípustól függően előfordulhat, hogy nem
lehetséges a nyomtatásra jelölés.
Wi-Fi-kapcsolaton keresztül elküldhet képeket a fényképezőgépéről egy
PictBridge-kompatibilis (vezeték nélküli LAN) nyomtatóra, és kinyomtathatja
a képeket (közvetlen nyomtatás) (469. oldal).
354
Digital Print Order Format (DPOF)
Nyomtatandó képek kiválasztása
zzKépek kiválasztása
Egyenként válassza ki, majd küldje
nyomtatásra a képeket.
A <M> gomb megnyomásával
mentse a nyomtatásra való kijelölést
a kártyára.
(1)
(2)
Normál/Mindkettő
Nyomja meg a <0> gombot
a megjelenített kép egy példányának
kinyomtatásához. A <W> <X> gombok
lenyomásával akár 99-ig növelheti
a példányszámot.
(1)
(2)
(3) (4)
Mennyiség
A kiválasztott képek száma
Tárgymutató
Nyomja meg a <0> gombot
a jelölőnégyzet bejelöléséhez [X].
A kép szerepelni fog az indexképnyomtatásban.
(3)
(4)
Kijelölés
Index ikon
zzTöbb kép kiválasztása
Tartomány kijelölése
A [Több] lehetőség alatt válassza ki
a [Tartomány kijelölése] lehetőséget.
A tartomány első és utolsó képének
kiválasztása a tartomány összes képét
pipával [X] jelöli meg, és minden kép
egy példánya kinyomtatásra kerül.
355
Digital Print Order Format (DPOF)
Mappa összes képe
Válassza a [Mindet megjelöli a mappában] lehetőséget, majd
válassza ki a mappát. A mappában található minden képet ellátja
egy példány nyomtatására vonatkozó kijelöléssel.
Ha a [Mindent töröl a mappában] lehetőséget választja,
majd megadja a mappát, a mappa összes fájljának nyomtatási
kijelölése törlődik.
Kártya összes képe
Ha a [Mindet megjelöli a kártyán] lehetőséget választja,
a rendszer a kártyán található összes képet kijelöli nyomtatásra.
Ha a [Mindent töröl a kártyán] lehetőséget választja, akkor
törlődik a kártyán lévő összes kép nyomtatásra való kijelölése.
Ha be vannak állítva a keresési feltételek a [32: Képkeresési
feltételek megad.] (313. oldal) menüben, és a [Több] lehetőséget
választja, akkor a kijelző átvált az [Összes talált kép megjelölése] és
az [Összes talált kép törlése] beállításra.
Összes talált kép
Ha az [Összes talált kép megjelölése] lehetőséget választja,
a rendszer a keresési feltételeknek megfelelő összes képet kijelöli
nyomtatásra.
Ha az [Összes talált kép törlése] lehetőséget választja,
az összes szűrt kép nyomtatásra való kijelölése törlődik.
ooRAW-képek és videók nem nyomtathatók. Ne feledje, hogy a RAWképeket és a videókat akkor sem választhatja ki nyomtatásra, ha a [Több]
lehetőség használatával az összes képet beállítja nyomtatásra.
ooPictBridge-kompatibilis nyomtató használata esetén a nyomtatásra való
kijelölés során ne adjon meg 400-nál több képet. Ha ennél nagyobb
mennyiséget határoz meg, akkor lehet, hogy nem az összes kép kerül
kinyomtatásra.
356
p Fotókönyv képeinek megadása
Legfeljebb 998 képet választhat fotókönyvben való használatra.
Amikor az EOS Utility (EOS-szoftver) használatával számítógépre
importálja a képeket, a fotókönyvhöz kijelölt képek külön mappába
kerülnek. Ez a funkció fotókönyvek online megrendelésekor hasznos.
Egyszerre egy kép megadása
a [31: Fotókönyv
1 Válassza
beállítása] lehetőséget.
a [Képek kiválasztása]
2 Válassza
lehetőséget.
ki a megadni kívánt képet.
3 Jelölje
zz A <Y> <Z> gombok megnyomásával
válassza ki a megadni kívánt képet,
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz További képek fotókönyvbe való
kijelöléséhez ismételje meg
a 3. lépést.
357
Fotókönyv képeinek megadása
Fotókönyv képtartományának megadása
A képek indexképes megjelenítésben történő megtekintése közben
kiválaszthatja a fotókönyvhöz használandó képek tartományát (az első
képtől az utolsóig).
a [Több] lehetőséget.
1 Válassza
zz A [31: Fotókönyv beállítása]
menüpontban válassza a [Több]
lehetőséget.
a [Tartomány kijelölése]
2 Válassza
lehetőséget.
meg a kívánt képtartományt.
3 Adja
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont),
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz Ezt követően válassza ki az utolsó
képet (végpont), majd nyomja meg
a <0> gombot.
ggA meghatározott tartomány minden
képe mellé egy [X] jel kerül.
358
Fotókönyv képeinek megadása
A kártyán vagy a mappában lévő összes kép megjelölése
Egyszerre megadhatja az egy mappában vagy a kártyán lévő összes
képet a fotókönyv számára.
A [x1: Fotókönyv beállítása]
menüpontban állítsa a [Több] beállítást
a [Mappa összes képe] vagy a [Kártya
összes képe] lehetőségre, így egyszerre
kijelölheti a mappában vagy a kártyán
lévő összes képet a fotókönyvhöz.
A kijelölés törléséhez válassza
a [Mindent töröl a mappában] vagy
a [Mindent töröl a kártyán] lehetőséget.
Ha be vannak állítva a keresési feltételek a [32: Képkeresési
feltételek megad.] (313. oldal) menüben, és a [Több] lehetőséget
választja, akkor a kijelző átvált az [Összes talált kép] és az [Összes
talált kép törlése] beállításra.
Ha az [Összes talált kép] lehetőséget
választja, akkor a keresési feltételeknek
megfelelő minden kijelölésre kerül
a fotókönyvhöz.
Ha az [Összes talált kép törlése]
lehetőséget választja, az összes szűrt
kép fotókönyvhöz való kijelölése törlődik.
ooRAW-képek és videók választhatók ki fotókönyvhöz. Ne feledje, hogy
a RAW-képeket és a videókat akkor sem választhatja ki fotókönyvhöz,
ha a [Több] lehetőség használatával az összes képet kiválasztja.
ooNe használja ezt a fényképezőgépet a fotókönyv-beállítások
konfigurálására, ha a fényképek fotókönyv-beállításait más
fényképezőgépen állította be. Ezzel ugyanis akaratlanul felülírhatja
a fotókönyv összes beállítását.
359
360
5
Beállítás
Ez a fejezet a Beállítások ([5]) lap menübeállítások elemét
ismerteti.
zz Az oldalcím jobb felső sarkában látható M ikon azt jelzi,
hogy a funkció csak a [t], [d], [s], [f], [a] és
[BULB] módokban érhető el.
361
Lapfülek: Beállítás
zzBeállítás 1
365. oldal
367. oldal
370. oldal
372. oldal
373. oldal
zzBeállítás 2
376. oldal
377. oldal
378. oldal
379. oldal
380. oldal
383. oldal
zzBeállítás 3
384. oldal
385. oldal
386. oldal
387. oldal
391. oldal
395. oldal
396. oldal
362
Lapfülek: Beállítás
zzBeállítás 4
397. oldal
402. oldal
402. oldal
403. oldal
406. oldal
zzBeállítás 5
407. oldal
411. oldal
zzBeállítás 6
416. oldal
417. oldal
419. oldal
420. oldal
422. oldal
422. oldal
422. oldal (a videó
módban nem látszik)
363
Lapfülek: Beállítás
Videó készítésénél a [54] lapfül megnyitásakor a következő
képernyő jelenik meg.
397. oldal
402. oldal
403. oldal
404. oldal
406. oldal
[A] és [y] üzemmódokban a [56] lapfül megnyitásakor
a következő képernyő jelenik meg.
416. oldal
422. oldal
364
Mappa létrehozása és kiválasztása
Tetszőlegesen létrehozhat és kiválaszthat a rögzített felvételek
mentésére szolgáló mappákat.
Mappa létrehozása
a [51: Mappa
1 Válassza
kiválasztása] opciót.
2 Válassza az [Új mappa] opciót.
3 Válassza az [OK] billentyűt.
365
Mappa létrehozása és kiválasztása
Mappa kiválasztása
(1)
(2)
zz Válasszon egy mappát
a mappaválasztási képernyőn.
zz A készülék a rögzített képeket
a választott mappában tárolja.
(1)
(3)
(4)
(2)
(3)
(4)
A mappában található képek
száma
Legkisebb fájlszám
Mappa neve
Legnagyobb fájlszám
Mappák
Egy mappában legfeljebb 9999 kép tárolható (fájlok száma
0001–9999 között). Ha egy mappa megtelik, automatikusan új, az
előzőnél eggyel nagyobb mappaszámú mappa jön létre. Ezenkívül kézi
visszaállítás esetén (369. oldal) automatikusan új mappa jön létre.
Mappák 100-tól 999-ig tartó számozással hozhatók létre.
Mappák létrehozása számítógéppel
Miután megjelenítette a kártya tartalmát, hozzon létre egy új mappát
„DCIM” néven. Nyissa meg a DCIM nevű mappát, és hozza létre
a képeinek mentéséhez és rendszerezéséhez szükséges számú mappát.
A mappanévnek a „100ABC_D” formátumot kell követnie. Az első három
számjegy mindig a mappa sorszáma 100 és 999 között. Az utolsó öt
karakter A és Z közötti kis- és nagybetű, szám és aláhúzás „_” tetszőleges
kombinációjából állhat. A szóköz nem használható. A mappanevek továbbá
még akkor sem tartalmazhatják ugyanazt a háromjegyű mappaszámot
(például „100ABC_D” és „100W_XYZ”), ha a többi öt karakter eltér.
366
Fájlszámozási módszerek
A mappába mentett rögzített képekhez
a rendszer egy 0001 és 9999 közötti
fájlszámot rendel hozzá. A fájlszámozás
módját bármikor módosíthatja.
(Példa) BE3B0001.JPG
Fájlszám
a [51: Fájlszámozás]
1 Válassza
lehetőséget.
be valamelyik beállítást.
2 Állítsa
zz Válassza a [Számozás] opciót.
zz Válasszon a [Folyamatos] és az
[Aut.nullázás] lehetőségek közül.
zz Ha szeretné visszaállítani
a fájlszámozást, válassza ki a [Kézi
nulláz.] lehetőséget (369. oldal).
zz Új mappa létrehozásához válassza
az [OK] elemet, ekkor a fájlok
számozása ismét 0001-től kezdődik.
Ha a 999 számú mappában a fájlszám eléri a 9999-et, még akkor sem
lehet tovább fényképezni, ha a kártyán van még üres hely. A képernyőn
ekkor megjelenik a kártya cseréjére figyelmeztető üzenet. Helyezzen be új
kártyát.
367
Fájlszámozási módszerek
Folyamatos
Akkor érdemes használni, ha szeretné, hogy a fényképezőgép
kártyacsere vagy új mappa létrehozása után is folytassa
a fájlszámozást.
A fájlszámozás még akkor is sorrendben folytatódik 9999-ig,
ha kicseréli a kártyát, vagy új mappát hoz létre. Ez különösen
akkor hasznos, ha több kártyán vagy mappában található, 0001 és
9999 közé eső számmal ellátott képeket egy mappába kíván menteni
a számítógépre.
Ha a cserekártya vagy a létező mappa korábban rögzített képeket
tartalmaz, az új képek fájlszámozása a kártyán vagy a mappában lévő
képek számozásától folytatódhat. Ha folyamatos fájlszámozást kíván
alkalmazni, akkor mindig újonnan formázott kártya használata javasolt.
Fájlszámozás a kártya cseréje után
1. kártya
Fájlszámozás mappa létrehozása után
2. kártya
1. kártya
100
0051
0052
(1)
(1)
368
Következő fájlszám
101
0051
0052
Fájlszámozási módszerek
Aut. nullázás
Akkor érdemes használni, ha szeretné, hogy ha kicseréli a kártyát
vagy új mappát hoz létre, a fényképezőgép minden alkalommal
0001-től újrakezdődje a fájlszámozást.
Amikor kicseréli a kártyát, vagy mappát hoz létre, az újonnan
mentett képek fájlszámozása 0001-től indul. Ez akkor lehet hasznos,
ha a képeket kártyák vagy mappák szerint kívánja rendszerezni.
Ha a cserekártya vagy a létező mappa korábban rögzített képeket
tartalmaz, az új képek fájlszámozása a kártyán vagy a mappában
lévő képek számozásától folytatódhat. Ha 0001-gyel kezdődő
fájlszámozással szeretne képeket elmenteni, minden alkalommal
használjon frissen formázott kártyát.
Fájlszámozás a kártya cseréje után
1. kártya
Fájlszámozás mappa létrehozása után
2. kártya
1. kártya
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
A fájlszámozás visszaállítva
Kézi visszaállítás
Akkor érdemes használni, ha szeretné manuálisan visszaállítani
0001-re a fájlszámozást, vagy egy új mappában 0001-től szeretné
kezdeni a fájlszámozást.
Amikor kézzel állítja vissza a fájlszámozást, automatikusan új
mappa jön létre, és az abban a mappában mentésre kerülő képek
fájlszámozása 0001-től indul.
Ez például akkor lehet hasznos, ha az előző napon készített képeket
nem ugyanabban a mappában kívánja tárolni, mint az aznapi képeket.
369
Fájlok átnevezése
A fájlnév négy darab alfanumerikus
karakterből, egy ezt követő négyjegyű
(Példa) BE3B0001.JPG
képszámból (367. oldal), valamint
a kiterjesztésből áll. Az első négy karaktert
módosíthatja.
Fájlnevek tárolása/módosítása
a [51: Fájlnév]
1 Válassza
lehetőséget.
az [*. saját beállítás
2 Válassza
módosítása] lehetőséget.
zz [1.saját beáll.]
Az Ön által választott négy karaktert
tárolhatja.
zz [2.saját beáll.]
Az Ön által választott három karaktert
tárolhatja. A képminőséget jelző
negyedik karaktert (371. oldal)
a rendszer automatikusan osztja ki.
meg a kívánt fájlnevet felépítő
3 Adja
betűket és számokat.
zz A felesleges karaktereket a [ ] vagy
a <L> gomb használatával törölheti.
370
Fájlok átnevezése
zz A karakterek kiválasztásához
használja a <V> gombokat vagy
a <5> tárcsát, majd a beíráshoz
nyomja meg a <0> gombot.
] lehetőség kiválasztásával
zz Az [
módosíthatja a beviteli módot.
ki a beállításból.
4 Lépjen
zz Nyomja meg a <M> gombot,
5
majd az [OK] gombot.
Válassza ki a regisztrált fájlnevet.
zz Válassza ki a [Fájlnév] lehetőséget.
zz Válassza ki a regisztrált fájlnevet.
Alulvonás nem használható első karakterként.
ooHa a „*** + képméret” lehetőséget választja a 2. saját beállításhoz, majd
felvételt készít, a rendszer egy, az aktuális képminőséget jelző negyedik
karaktert is automatikusan hozzáad a fájl nevéhez.
„***M” = 74/84
„***L” = 73/83/1
„***T” = b
„***S” = 7a/8a
„***C” = F
A negyedik karakter segítségével határozhatja meg a kép méretét
(minőségét), amikor a képeket egy számítógépre vagy más eszközre
importálja. A kiterjesztés segítségével pedig a RAW és JPEG képeket is
megkülönböztetheti egymástól.
ooA kiterjesztés a JPEG-képek esetében „.JPG”, a RAW-képek esetében
„.CR3”, a videók esetében „.MP4” lesz.
371
Függőleges képek automatikus
elforgatásának beállítása
Úgy is beállíthatja az automatikus elforgatást, hogy
a fényképezőgép a megjelenítéshez elforgassa
a függőleges tájolással készített felvételeket.
az [51: Autom. elforg.]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
zzBezD
Automatikusan elforgatja a képeket a fényképezőgépen és
a számítógépeken történő lejátszás során.
zzBeD
A képeket csak számítógépeken történő megjelenítéskor forgatja el
automatikusan.
zzKi
Azok a képek, amelyek készítésekor az automatikus elforgatás [Ki]
értékre volt állítva, még akkor sem fordulnak el automatikusan, ha később
megjelenítéskor [Be] értékre állítja az automatikus elforgatást.
ooAmennyiben a képet a fényképezőgépet lefelé vagy felfelé irányítva
készítették el, a megfelelő tájolásra történő automatikus elforgatás
esetleg helytelen lehet.
ooHa a számítógép nem forgatja el automatikusan a képeket, próbálja ki
az EOS szoftver használatát.
372
A kártya formázása
Ha a kártya új, vagy korábban másik fényképezőgéppel vagy
számítógéppel formázta (inicializálta), akkor formázza a kártyát ezzel
a fényképezőgéppel.
Amikor a kártyát formázza, az azon található összes adat és kép
törlődik. A védett képek is törlődnek, ezért ügyeljen, hogy semmi
fontos ne legyen a kártyán. Szükség esetén a kártya formázása
előtt vigye át a képeket és más adatokat számítógépre vagy egyéb
adattároló eszközre.
a [51: Kártya formázása]
1 Válassza
lehetőséget.
a kártyát.
2 Formázza
zz Válassza az [OK] billentyűt.
zz Alacsony szintű formázáshoz
nyomja meg a <L> gombot.
Ezzel bekerül a <X> jel az [Alacsony
színtű formázás] lehetőséghez.
Ezt követően válassza az [OK]
lehetőséget.
ooElképzelhető, hogy a kártyaformázás-képernyőn megjelenő
kártyakapacitás kisebb, mint a kártyán jelzett kapacitás.
ooAz eszköz a Microsoft licencengedélyével használt exFAT technológiát
alkalmazza.
373
A kártya formázása
következő esetekben van szükség a kártya
A
formázására:
zz A kártya új.
zz A kártyát másik fényképezőgéppel vagy számítógéppel
formázták.
zz A kártya tele van képekkel vagy adatokkal.
zz Kártyával kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg (607. oldal).
Alacsony szintű formázás
zz Alacsony szintű formázásra akkor lehet szükség, ha kicsi a kártya
írási vagy olvasási sebessége, illetve, ha az összes adatot törölni
szeretné a kártyáról.
zz Mivel az alacsony szintű formázás törli a kártyán található összes
rögzíthető szektort, a művelet hosszabb időt vesz igénybe, mint
a normál formázás.
zz Az alacsony szintű formázást a [Mégse] gomb megnyomásával
bármikor megszakíthatja. A készülék még ebben az esetben
is végrehajtja a normál formázást, ezért a szokásos módon
használhatja a kártyát.
A kártya fájlrendszere
zz Az SD-/SDHC-kártyák FAT32 fájlrendszert kapnak. Az SDXC-kártyák
exFAT fájlrendszert kapnak.
zz Az exFAT fájlrendszert használó kártyákra a 4 GB-ot meghaladó
méretű videókat is egyetlen fájlként rögzíti a rendszer (azaz nem
darabolja őket több fájlba). (A videofájl mérete meg fogja haladni
a 4 GB értéket.)
374
A kártya formázása
ooA fényképezőgépben formatált SDXC-kártyák más fényképezőgépekben
nem használhatók. Ne feledje továbbá, hogy az exFAT rendszerre
formatált kártyákat egyes számítógépes operációs rendszerek vagy
kártyaolvasók nem képesek felismerni.
ooA kártyán lévő adatok formázása vagy törlése nem törli teljesen
az adatokat. Ne feledkezzen meg erről a kártya eladásakor vagy
selejtezésekor. Amikor kidob egy memóriakártyát, a személyes adatok
védelme érdekében szükség esetén végezzen további lépéseket,
például fizikailag semmisítse meg a kártyát.
375
A gazdaságos mód beállítása
A funkció segítségével energiát takaríthat meg a felvételi módban.
Ha a fényképezőgép nincs használatban, az energiafogyasztás
csökkentése érdekében a képernyő elsötétül.
a [52: Gazdaságos m.]
1 Válassza
lehetőséget.
a [Be] lehetőséget.
2 Válassza
zz A képernyő kb. két másodpercnyi
inaktivitást követően sötétül el.
Nagyjából 10 másodperccel ezután
a képernyő kikapcsol.
zz Amikor a képernyő ki van kapcsolva,
a képernyő aktiválásához
és a felvételkészítésre való
felkészüléshez nyomja le félig az
exponálógombot.
376
Az energiatakarékos funkciók beállítása
Beállíthatja, hogy a képernyő, a fényképezőgép és a kereső mennyi idő
után kapcsoljon le automatikusan (Kijelző kikapcsolása, Automatikus
kikapcsolás és Kereső kikapcsolása).
Válassza az [52: Energiatakarék]
1 lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz A kijelző abban az esetben is
kikapcsol a [Kijelző kikapcs.]
beállításban megadott idő után, ha az
[Autom. kikapcs.] beállítás a [Tilt]
értékre van állítva.
A [Kijelző kikapcs.] és az [Autom. kikapcs.] beállítások nem érvényesek,
ha a Gazdaságos mód [Be] van kapcsolva.
377
A képernyő fényerejének beállítása
A képernyő és a kereső fényereje külön is módosítható.
a [52: Kijelző fényereje]
1 Válassza
lehetőséget.
el a beállítást.
2 Végezze
zz A szürkeárnyalatos színskála
tanulmányozása közben a <Y> <Z>
gomb megnyomásával állítsa
be a fényerőt, majd nyomja meg
a <0> gombot.
zz A kereső fényerejének beállításakor
nézzen a keresőbe a beállítás során.
A kép expozíciójának ellenőrzéséhez célszerű megtekinteni a hisztogramot
(307. oldal).
378
A képernyő színtónusának beállítása
A képernyő és a kereső színtónusa külön is módosítható.
a [52: Kijelző színtónusa]
1 Válassza
lehetőséget.
el a beállítást.
2 Végezze
zz A <W> <X> gombok vagy a <5>
tárcsa segítségével válasszon ki egy
elemet, majd nyomja meg a <0>
gombot.
zz A kereső színtónusának beállításakor
nézzen a keresőbe a beállítás során.
379
A dátum, az idő és az időzóna beállítása
Az első bekapcsolás alkalmával, illetve a dátum/idő/időzóna
nullázásakor az alábbi lépések segítségével állíthatja be első lépésként
az időzónát.
Ha első lépésként az időzónát állítja be, a későbbiekben bármikor
módosíthatja ezt a beállítást, a dátum és az idő pedig igazodni fog
ehhez a beállításhoz.
Mivel a rögzített képek a felvételkészítés dátumát és időpontját is
rögzítik, ne felejtse el beállítani a dátumot és az időt.
a [52: Dátum/Idő/Zóna]
1 Válassza
lehetőséget.
be az időzónát.
2 Állítsa
zz Az [Időzóna] lehetőség
kiválasztásához használja
a <Y> <Z> gombokat.
zz Nyomja meg a <0> gombot.
zz A <W> <X> gombokkal válassza
ki az időzónát, majd nyomja meg
a <0> gombot.
zz Ha az Ön időzónája nem szerepel
a listában, nyomja meg a <M>
gombot, majd állítsa be az UTC
zónától való eltérést az [Időeltérés]
menüpontban.
380
A dátum, az idő és az időzóna beállítása
zz A <Y> <Z> gombokkal válasszon
egy [Időeltérés] lehetőséget (+/-/óra/
perc), majd nyomja meg az <0>
gombot.
zz A <W> <X> gombokkal állítsa be
a számot, majd nyomja meg a <0>
gombot.
zz Az időzóna vagy az időeltérés beállítását
követően a <Y> <Z> gombokkal
válassza az [OK] lehetőséget, majd
nyomja meg a <0> gombot.
be a dátumot és az időt.
3 Állítsa
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
válasszon egy elemet, majd nyomja
meg az <0> gombot.
zz A <W> <X> gombokkal állítsa be
a számot, majd nyomja meg a <0>
gombot.
be a nyári időszámítást.
4 Állítsa
zz Válassza ki a szükséges beállításokat.
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
válassza a [Y] lehetőséget, majd
nyomja meg az <0> gombot.
zz A <W> <X> gombokkal válassza ki
a [Z] lehetőséget, majd nyomja meg
a <0> gombot.
zz Ha a nyári időszámítás beállítás értéke
[Z], a 3. lépésben megadott idő 1 órával
előbbre vált. Ha a [Y] van beállítva,
a nyári időszámítás befejeződik, és
a rendszer 1 órával visszaállítja az időt.
ki a beállításból.
5 Lépjen
zz A <Y> <Z> gombokkal válassza ki
az [OK] lehetőséget.
381
A dátum, az idő és az időzóna beállítása
ooA dátum, idő és időzóna beállításai alaphelyzetbe állhatnak
a fényképezőgép akkumulátor nélküli tárolásakor, az akkumulátor
lemerülésekor, illetve akkor, ha azt hosszú ideig fagypont alatti
hőmérsékletnek teszi ki. Ilyen esetben újból be kell őket állítania.
ooA [Zóna-/időeltérés] beállítás módosítása után ellenőrizze, hogy
a megfelelő dátum/idő van-e beállítva.
A [52: Dátum/Idő/Zóna] képernyő megjelenítésekor az automatikus
kikapcsolási idő meghosszabbodhat.
382
A kezelőfelület nyelvének beállítása
Válassza a [52: NyelvK]
1 lehetőséget.
2 Válassza ki a kívánt nyelvet.
383
A videorendszer beállítása
Állítsa be a videorendszert a megjelenítéshez használt bármilyen
tévékészülékhez. Ez a beállítás a videók készítésekor elérhető
képfrekvenciákat határozza meg.
a [53: Videorendszer]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz NTSC
Olyan területeken, ahol a tvkészülékek által használt rendszer
az NTSC (Észak-Amerika, Japán,
Dél‑Korea, Mexikó stb.).
zz PAL
Olyan területeken, ahol a tvkészülékek a PAL rendszert
használják (Európa, Oroszország,
Kína, Ausztrália stb.).
384
Az érintésvezérlés érzékenységének
beállítása
az [53: Érintésvezérlés]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz A [Normál] az alapbeállítás.
zz Az [Érzékeny] beállítás a [Normál]
beállításnál érzékenyebbé teszi az
érintőpanelt.
zz Az érintésvezérelt műveletek
kikapcsolásához válassza a [Tilt]
lehetőséget.
Az érintésvezérléssel kapcsolatos figyelmeztetések
ooMivel a képernyő nem nyomásérzékeny, ne használjon éles tárgyakat,
például a körmét vagy golyóstollat az érintésvezérléshez.
ooÜgyeljen arra, hogy az érintőképernyős műveletek elvégzése során ne
legyen nedves az ujja.
ooHa nedvesség éri a képernyőt, illetve ha az ujjai nedvesek,
az érintőképernyő nem feltétlenül fog reagálni, illetve zavar állhat be
a működésében. Ebben az esetben kapcsolja ki a készüléket, és törölje
le a nedvességet egy kendővel.
ooHa kereskedelmi forgalomban is kapható védőlapot vagy matricát helyez
a képernyőre, az érintőképernyő lassabban reagálhat.
ooHa az érintésvezérlés [Érzékeny] beállítása mellett gyorsan érintéssel
vezérelt műveleteket végez, a fényképezőgép reakcióideje gyengülhet.
385
A fényképezőgép használatakor megszólaló
hangjelzések letiltása
Letilthatja azokat a hangjelzéseket, amelyek például akkor szólalnak
meg, amikor a témák a fókuszba kerülnek.
a [53: Hangjelzés]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Érintse:
A hangjelzés csak az érintőképernyő
használata során nem ad hangjelzést.
zz Tilt
Letiltja a témák fókuszba kerülésekor,
az időzítővel való felvételkészítéskor
és az érintésvezérlés során
megszólaló hangjelzéseket.
386
Az akkumulátor információnak ellenőrzése
Megtekintheti az aktuálisan használt akkumulátor állapotát. Ha több
akkumulátort is regisztrál a fényképezőgéphez, ezek körülbelüli hátralévő
kapacitását, valamint a használati előzményeket is megtekintheti.
Válassza ki az [53: Akku info]
lehetőséget.
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(4)
(3)
(4)
(5) (5)
Az akkumulátor helyzete
Az alkalmazott akkumulátor vagy
háztartási tápforrás típusa.
Megjelenik az akkumulátor töltöttségi
szintje (49. oldal), amely 1%os léptékben jelzi az akkumulátor
maradék kapacitását.
A jelenlegi akkumulátorral készült
felvételek száma. Az akkumulátor
cseréjénél a szám törlődik.
Az akkumulátor töltési teljesítményét
három szint jelzi.
(Zöld) :
Az akkumulátor újratöltési
teljesítménye megfelelő.
(Zöld) :
Az akkumulátor újratöltési
teljesítménye kismértékben romlott.
(Vörös) :
Ajánlatos új akkumulátort vásárolni.
Eredeti Canon LP-E6N/LP-E6 akkumulátoregység használata javasolt.
Ha nem eredeti Canon akkumulátort használ, előfordulhat, hogy
a fényképezőgép maximális teljesítménye nem érhető el, illetve helytelen
működés tapasztalható.
ooA zárszámláló a rögzített állóképek számát jelzi. (A videofelvételeket
nem számolja.)
ooHa a (külön kapható) BG-E22 külső elemtartót használja, akkor az
akkumulátoradatok is megjelennek.
ooAmennyiben akkumulátorkommunikációs hibaüzenet jelenik meg,
kövesse az üzenetben látható utasítást.
387
Az akkumulátor információnak ellenőrzése
Az akkumulátorok regisztrálása a fényképezőgépen
A fényképezőgéphez legfeljebb hat darab LP-E6N/LP-E6
akkumulátor regisztrálható. Ha több akkumulátort akar regisztrálni
a fényképezőgéphez, minden egyes akkumulátorhoz végezze el az
alábbi eljárást.
meg az <B> gombot.
1 Nyomja
zz Az Akku info képernyő megjelenítése
után nyomja meg az <B> gombot.
ggHa az akkumulátort nem regisztrálta,
szürkén jelenik meg a kijelzőn.
2 Válassza ki a [Tárolás] opciót.
az [OK] billentyűt.
3 Válassza
ggAz akkumulátor ekkor fehér színnel
jelenik meg.
Az akkumulátor nem regisztrálható, amennyiben a (külön megvásárolható,
582. oldal) hálózati kiegészítőket használja.
388
Az akkumulátor információnak ellenőrzése
Az akkumulátorok felcímkézése sorozatszámokkal
Célszerű lehet kereskedelmi forgalomban kapható címkékkel megjelölni
a sorozatszámot a regisztrált LP-E6N/LP-E6 akkumulátorokon.
kb. 25 x 15 mm méretű címkére
1 Egy
írja fel a sorozatszámot (1).
(1)
7c40
0300
fel a címkét.
2 Ragassza
zz Kapcsolja a tápkapcsolót <2>
állásba.
zz Távolítsa el az akkumulátort
a fényképezőgépből.
zz Az ábrán látható módon ragassza
fel a címkét (az elektromos
csatlakozások nélküli oldalra).
ooA 2. lépés ábráján bemutatott helyen kívül sehova se ragasszon
fel címkét. Ellenkező esetben a rossz helyre ragasztott címke
megnehezítheti az akkumulátor behelyezését, vagy nem lehet
bekapcsolni a tápellátást.
ooA (külön kapható) BG-E22 külső elemtartó használata esetén
előfordulhat, hogy a címke az akkumulátoregység elemtartó kazettába
való ismételt behelyezése és eltávolítása során leválik. Ilyen esetben
ragasszon fel új címkét.
389
Az akkumulátor információnak ellenőrzése
Regisztrált akkumulátor maradék kapacitásának
ellenőrzése
A jelenleg nem használatban lévő akkumulátorok maradék kapacitását,
valamint azok legutolsó használatának dátumát is megtekintheti.
(1)
(3)
(2)
Keresse meg az akkumulátor
sorozatszámát.
zz Nézze meg az akkumulátor
sorozatszámot tartalmazó címkéjét,
és keresse meg az akkumulátor
sorozatszámát (1) az akkumulátor
előzményeit megjelenítő képernyőn.
ggMegtekintheti az adott akkumulátor
körülbelüli fennmaradó kapacitását
(2), valamint az utolsó használat
dátumát (3).
A regisztrált akkumulátoregység-információ törlése
az [Info törlése] lehetőséget.
1 Válassza
zz A 387. oldalon lévő 2. lépésben ismertetett módon válassza ki
a [Info törlése]. lehetőséget.
ki a törölni kívánt akkumulátoradatokat.
2 Válassza
ggEkkor a [X] jel jelenik meg.
meg a <L> gombot.
3 Nyomja
zz A párbeszédpanelen válassza az [OK] lehetőséget.
390
f Érzékelőtisztítás
Amikor a főkapcsolót <2> helyzetbe állítja, a készülék
automatikusan elvégzi az elülső érzékelő öntisztítását.
Az érzékelő tisztítását manuálisan is aktiválhatja.
Azonnali tisztítás aktiválása
az [53: Érzékelő
1 Válassza
tisztítása] lehetőséget.
Válassza a [Tisztítás indításaf]
2 beállítást.
zz A párbeszédpanelen válassza az [OK]
lehetőséget.
391
Érzékelőtisztítás
Automatikus tisztítás beállítás
az [Autom. tisztít.f]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
válasszon egy elemet, majd nyomja
meg az <0> gombot.
ooA lehető legjobb eredmény érdekében a fényképezőgépet egy asztalon
vagy más felületen a talpára állítva tisztítsa.
ooHa többször megismétli az érzékelő tisztítását, az eredmény akkor
sem lesz sokkal jobb. Ne feledje, hogy előfordulhat, hogy [Tisztítás
indításaf] funkció nem érhető el közvetlenül a tisztítást követően.
ooPöttyök jelenhetnek meg a rögzített képeken, ha az érzékelőt kozmikus
sugárzás vagy más hasonló behatás éri. A [Tisztítás indításaf]
lehetőség kiválasztásával ezek láthatósága minimalizálható (391. oldal).
392
Érzékelőtisztítás
Az érzékelő kézi tisztításaM
Az automatikus tisztítással nem eltávolítható port egy kereskedelmi
fogalomban kapható légfúvó vagy hasonló eszköz segítségével
manuálisan is eltávolíthatja.
A képérzékelő felülete rendkívül sérülékeny. Ha az
érzékelőt közvetlenül kell tisztítani, ajánlatos ezt egy Canon
szervizközpontra bízni.
a [Kézi tisztítás]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza az [OK] billentyűt.
el az objektívet, majd
3 Távolítsa
tisztítsa meg az érzékelőt.
be a tisztítást.
4 Fejezze
zz Kapcsolja a tápkapcsolót <2>
állásba.
Ha manuálisan tisztítja meg az érzékelőt, győződjön meg róla, hogy teljes
mértékben feltöltött akkumulátort használ-e.
Javasolt a (külön kapható) hálózati kiegészítők használata.
393
Érzékelőtisztítás
ooAz érzékelő tisztítása közben soha ne tegye a következőket.
Ha nincs áramellátás, a rekesz bezáródik. Ennek eredményeként
megsérülhetnek a redőnyök, valamint a képérzékelő.
• <2> helyzetbe állítja a tápkapcsolót.
• Az akkumulátor eltávolítása, illetve behelyezése.
ooA képérzékelő felülete rendkívül kényes. Óvatosan tisztítsa meg az
érzékelőt.
ooHasználjon egyszerű légfúvót, amelyhez nincs ecset csatlakoztatva.
Az ecset az érzékelő sérülését okozhatja.
ooNe nyúljon a légfúvó hegyével a fényképezőgépbe az objektívfoglalaton
belülre. Az áram megszűnésekor a rekeszzár bezáródik, a függönyök
pedig megsérülhetnek.
ooSoha ne használjon sűrített levegőt vagy más sűrített gázt az érzékelő
tisztításához. A sűrített levegő az érzékelő sérülését okozhatja,
a gázpermet pedig ráfagyhat az érzékelőre, és megkarcolhatja.
ooHa az akkumulátor töltöttségi szintje az érzékelőtisztítás közben
lecsökken, figyelmeztető hangjelzés hallható. Hagyja abba az érzékelő
tisztítását.
ooHa a szennyeződés nem távolítható el légbefúvással, ajánlott az
érzékelőt Canon szervizközpontban tisztíttatni.
394
A HDMI-kimenet felbontásának beállítása
Beállíthatja azt a képfelbontást, amelyet a fényképezőgép akkor
használ, ha egy HDMI-kábel segítségével TV-készülékhez vagy külső
rögzítőeszközhöz csatlakoztatja azt.
a [53: HDMI felbontás]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Automatikus
A képek automatikusan
a csatlakoztatott tv-készülék optimális
felbontásán jelennek meg.
zz 1080p
1080p kimeneti felbontás. Abban az
esetben válassza ki, ha szeretné
elkerülni a fényképezőgép
felbontásának módosításakor
jelentkező képhibákat vagy
késlekedéseket.
395
RAW-lejátszás HDR TV-n
A RAW-képeket HDR-ben is megtekintheti, ha a fényképezőgépet HDR
TV-hez csatlakoztatja.
a [53: HDMI HDR kimenet]
1 Válassza
lehetőséget.
a [Bekapcsolás]
2 Válassza
lehetőséget.
ooA képekkel végzett műveletek, pl. a RAW-képek feldolgozása a HDRmegjelenítés során nem elérhető.
ooL (ISO 50-ekvivalens) képek vagy többszörös expozícióval készült
RAW-képek esetén a HDR megjelenítéshez a rendszer JPEG-képeket
használ.
ooBiztosítsa, hogy a HDR TV-n be legyen állítva a HDR-bemenet.
A TV‑bemenetek váltásáról a televízió használati útmutatójában olvashat
részletesebben.
ooA használt TV-től függően lehetséges, hogy a képek nem a vártnak
megfelelően néznek ki.
ooLehetséges, hogy egyes képeffektek és adatok nem jelennek meg
a HDR TV-n.
396
A felvételkészítéskor megjelenített
információk testreszabása
Testreszabhatja, hogy felvételkészítéskor milyen adatok és képernyők
jelenjenek meg a fényképezőgépen vagy a keresőben.
Válassza a [54: Felv.kész.ad.kijel.]
lehetőséget.
A képernyőn látható információk testreszabása
a [Képernyőadat beáll.]
1 Válassza
lehetőséget.
képernyőket.
2 Válasszon
zz A <W> <X> gombokkal válassza ki, hogy
milyen információs képernyők jelenjenek
meg a fényképezőgép kijelzőjén.
zz Azon képernyők esetén, amelyeket
nem kíván megjeleníteni, a jelölés [X]
törléséhez nyomja meg a <0> gombot.
zz A képernyő szerkesztéséhez nyomja
meg az <B> gombot.
a képernyőt.
3 Szerkessze
zz A <W> <X> gombokkal válassza
ki a képernyőn megjeleníteni kívánt
elemeket.
zz Azon elemek esetén, amelyeket nem
kíván megjeleníteni, a jelölés [X]
törléséhez nyomja meg a <0> gombot.
zz Az [OK] gombbal tárolja a beállítást.
397
A felvételkészítéskor megjelenített információk testreszabása
A keresőben látható információk testreszabása
a [Keresőadat/átkapcs.
1 Válassza
beáll.] lehetőséget.
képernyőket.
2 Válasszon
zz A <W> <X> gombokkal válassza
ki a keresőben megjeleníteni
információs képernyőket.
zz Azon képernyők esetén, amelyeket
nem kíván megjeleníteni, a jelölés
[X] törléséhez nyomja meg a <0>
gombot.
zz A képernyő szerkesztéséhez nyomja
meg az <B> gombot.
a képernyőt.
3 Szerkessze
zz A <W> <X> gombokkal válasszon
a keresőben megjeleníteni kívánt
elemeket.
zz Azon elemek esetén, amelyeket nem
kíván megjeleníteni, a jelölés [X]
törléséhez nyomja meg a <0>
gombot.
zz Az [OK] gombbal tárolja a beállítást.
398
A felvételkészítéskor megjelenített információk testreszabása
Kereső kijelzője függőleges állásban
Kiválaszthatja, hogy a keresőben látható információk hogyan jelenjenek
meg, amikor a készüléket függőlegesen tartva készít állóképeket.
a [Kereső vízsz. megjel.]
1 Válassza
opciót.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Be
Az információt a készülék
automatikusan elforgatja,
ezzel elősegítve a könnyebb
olvashatóságot.
zz Ki
A készülék nem forgatja el
automatikusan az információkat.
Rácsmegjelenítés
Egy rács jeleníthető meg a képernyőn és a keresőben.
a [Rács megjelenítés]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
399
A felvételkészítéskor megjelenített információk testreszabása
A Hisztogram beállítása
Kiválaszthatja a hisztogram tartalmát és megjelenítési méretét.
a [Hisztogram]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Válassza ki a tartalmat ([Fényerő]
vagy [RGB]) és a megjelenítés
méretét ([Nagy] vagy [Kicsi]).
zz A beállítások megerősítéséhez
nyomja meg a <M> gombot.
Fókusztávolság megjelenítésének beállítása
RF objektívek használata esetén megjelenítheti a fókusztávolságot.
A fókusztávolság kijelzéséhez beállíthatja az időzítést és
a mértékegységet.
ki a [Fókusztáv. jelzés]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza ki a kijelző időzítését.
ki a mértékegységet.
3 Válassza
zz A beállítások megerősítéséhez
nyomja meg a <M> gombot.
400
A felvételkészítéskor megjelenített információk testreszabása
Beállítások törlése
Visszaállíthatja a [Felv.kész.ad.kijel.] beállítást az alapértelmezett
értékekre.
az [Alaphelyzetbe állítás]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válassza az [OK] billentyűt.
401
A felvételkészítési megjelenítési
teljesítmény prioritásának beállítása
Kiválaszthatja, hogy mely teljesítményparaméterek kapjanak prioritást
az állóképek felvételkészítési képernyőjén.
a [54: Megj. teljesítm.]
1 Válassza
lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
A kereső megjelenítési formátumának
beállítása
Kiválaszthatja a kereső kijelzési formátumát.
Válassza a [54: Kereső megj. form.]
1 lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz A kiválasztáshoz használja
a <W> <X> gombokat.
zz Nyomja meg a <0> gombot
a beállításhoz.
402
A megjelenítési mód beállítása
Kiválaszthatja a felvételi képernyők megjelenítési módját.
a [54: Kijelző beállítása]
1 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Automatikus
Normál esetben a kijelzőt használja
a megjelenítéshez, de átkapcsol
a keresőre, ha belenéz.
zz Kézi
A megjelenítést csak a képernyőre
vagy csak a keresőre is korlátozhatja.
ki a képernyőt vagy
3 Válassza
a keresőt a megjelenítéshez.
zz A beállítás megerősítéséhez nyomja
meg a <0> gombot.
403
Az exponálógomb működésének
testreszabása
Beállíthatja, hogy milyen funkciókat végezzen az exponálógomb,
amikor azt videofelvétel közben félig vagy teljesen lenyomja.
a [54: Vgomb
1 Válassza
megnyom.] lehetőséget.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Félig történő lenyomás
Meghatározhatja, hogy az
exponálógomb félig történő
lenyomásakor a mérés, vagy a mérés
és a „Servo AF használata videóhoz”
funkció, vagy a mérés és a One-Shot
AF induljon-e el.
zz Teljes lenyomás
Meghatározhatja, hogy az
exponálógomb teljes lenyomását
a fényképezőgép teljesen figyelmen
kívül hagyja-e vagy elindítsa/leállítsa
a videofelvételt.
Ha a [Telj. lenyom.] beállítást a [Videó ind./leáll.] értékre állítja,
a videofelvételt nem csupán a videofelvétel gomb segítségével
indíthatja el/állíthatja le, hanem az exponálógomb teljes lenyomásával
vagy a (külön kapható, 176. oldal) RS-60E3 távkioldó használatával is.
A fényképezőgép még abban az esetben is elindítja vagy leállítja a timelapse videók felvételét az exponálógomb teljes lenyomása esetén,
ha a [Telj. lenyom.] értéket a [Nincs funkció] lehetőségre állítja.
404
1 Súgó
Ha a [zSúgó] elem megjelenik egy menüpont alatt, az <B>
gomb megnyomásával megjelenítheti az adott funkció leírását.
A Súgó bezárásához ismét nyomja meg a gombot. Ha a képernyő jobb
oldalán egy görgetősáv (1) jelenik meg, a <W> <X> gombok vagy
a <5> tárcsa segítségével görgethet a tartalomban.
zzPélda: [z5: Nagy ISO-érzék. zajcsökk.]
B
B
(1)
zzPélda: [56: Többfunkciós zárolás]
B
B
zzPélda: [23: Követési érzékenység]
B
B
405
Súgó
Súgószöveg mérete
Módosíthatja a Súgóban megjelenő szöveg méretét.
a [54: Súgószöveg
1 Válassza
mérete] lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
zzPélda: [z5: Nagy ISO-érzék. zajcsökk.]
Szövegméret: Kicsi
406
Szövegméret: Normál
Vezeték nélküli funkciók beállítása
Vezeték nélküli módon csatlakoztathatja a fényképezőgépet
okostelefonjához vagy számítógépéhez, majd átküldheti a felvételeket,
illetve távolról is vezérelheti fényképezőgépét.
a [55: Vez.nélküli komm.
1 Válassza
beállítások] lehetőséget.
be valamelyik beállítást.
2 Állítsa
zz További információkért tekintse meg
a 6. fejezetet – „Wi-Fi (vezeték nélküli
kommunikációs) funkciók”.
407
Vezeték nélküli funkciók beállítása
Felvételkészítés távvezérléssel
A fényképezőgép és a (külön kapható és Bluetooth-kompatibilis)
BR-E1 vezeték nélküli távvezérlő Bluetooth-kapcsolaton keresztüli
párosításával a fényképezőgéptől számított 5 m távolságból, távolról is
készíthet felvételeket.
Párosítás
A BR-E1 használatához először párosítania (csatlakoztatnia és
regisztrálnia) kell a fényképezőgépet és a távirányítót.
a [55: Vez.nélküli komm.
1 Válassza
beállítások] lehetőséget.
ki a [Bluetooth funkció]
2 Válassza
lehetőséget.
ki a [Bluetooth funkció]
3 Válassza
lehetőséget.
a [Távirányító]
4 Válassza
lehetőséget.
zz Ha megjelenik az „Adjon meg
egy becenevet a fényképezőgép
azonosításához.” szövegű üzenet,
a 430. oldalon ismertetett módon
regisztráljon egy becenevet.
408
Vezeték nélküli funkciók beállítása
a [Párosítás] lehetőséget.
5 Válassza
zz Válassza a [Párosítás] lehetőséget.
zz Nyomja le egyszerre, majd legalább
3 másodpercen át tartsa lenyomva
a BR-E1-en a <W> és a <T> gombot.
ggEkkor megkezdődik a párosítás.
A párosítás befejezésével a
fényképezőgép regisztrálja BR-E1-et.
Állóképek készítésekor
be a fényképezőgépet távoli
6 Állítsa
felvételhez.
zz Felvételkészítési módként
válassza a [Q] vagy [k] módot
(144. oldal).
Videofelvétel
készítésekor
zz A [z2: Távvezérlés] beállítást állítsa
az [Enged] értékre.
zz A párosítás befejezését követően
elérhető műveletekkel kapcsolatban
olvassa el a BR-E1 távvezérlő
kezelési kézikönyvét.
A Bluetooth-kapcsolat még a fényképezőgép automatikus kikapcsolási
funkciójának életbe lépését követően is meríti az akkumulátort.
ooHa nem használja a Bluetooth funkciót, akkor a [Tilt] értékre való
állítása javasolt a 4. lépésben. A távirányító ismételt használatához ismét
válassza ki a [Távirányító] elemet.
ooHa a fényképezőgép távoli felvételkészítésre van állítva, az automatikus
kikapcsolási idő hosszabb lehet.
409
Vezeték nélküli funkciók beállítása
A párosítás megszüntetése
Egy másik BR-E1 párosítása előtt törölje a csatlakoztatott távvezérlő
adatait.
a [55: Vez.nélküli komm.
1 Válassza
beállítások] lehetőséget.
ki a [Bluetooth funkció]
2 Válassza
lehetőséget.
a [Kapcs. adatainak
3 Válassza
megtek./törl.] lehetőséget.
4 Nyomja meg az <B> gombot.
a kapcsolat adatait.
5 Törölje
zz Válassza az [OK] billentyűt.
410
Képek ellátása a földrajzi helyet jelölő címkével
A (külön kapható) GP-E2 GPS-vevő vagy egy Bluetooth-kompatibilis
okostelefon használatával a földrajzi helyet is hozzáadhatja a képekhez.
A GP-E2 használata
GP-E2 egységet
1 Csatlakoztassa
a fényképezőgéphez.
zz Csatlakoztassa GP-E2 egységet
a fényképező vakupapucsához, majd
kapcsolja be. A részleteket a GP-E2
kezelési kézikönyvében találja.
a [55: GPS-eszköz
2 Válassza
beállításai] opciót.
3 Válassza a [GPS vevő] lehetőséget.
el a képet.
4 Készítse
zz A [Beállítás] részleteit a GP-E2
kezelési kézikönyvében találja.
A GP-E2 használatára vonatkozó figyelmeztetések
ooEllenőrizze az engedélyezett országokat és területeket, és az adott
ország vagy régió törvényi és jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően
használja a funkciót.
ooBiztosítsa, hogy a GP-E2 firmware-je a 2.0.0. verzióra vagy újabb
verzióra legyen frissítve. A firmware frissítéséhez interfészkábel
szükséges. A frissítéssel kapcsolatos utasításokért látogasson el
a Canon weboldalára.
ooA kábellel a fényképezőgép nem csatlakoztatható a GP-E2 egységhez.
ooA digitális iránytű nem használható a fényképezőgéppel, és a felvételi
irány nem kerül rögzítésre.
411
Képek ellátása a földrajzi helyet jelölő címkével
Okostelefon használata
Telepítenie kell okostelefonjára az erre a célra szolgáló (ingyenes)
Camera Connect alkalmazást. A Camera Connect telepítésével
kapcsolatos további információkért lásd a 427. oldalon található
információkat.
Okostelefon beállítása GPS-eszközként
okostelefonon aktiválja
1 Az
a helymeghatározási
szolgáltatásokat.
létre Bluetooth-kapcsolatot.
2 Hozzon
zz Csatlakoztassa a fényképezőgépet az
okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton
keresztül. Ezzel kapcsolatban
részletes információt a 429. oldalon
olvashat.
a [55: GPS-eszköz
3 Válassza
beállításai] opciót.
412
Képek ellátása a földrajzi helyet jelölő címkével
ki az [Okostelefon]
4 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza az [Okostelefon]
lehetőséget a [GPS-eszköz kivál.]
menüpontban.
ggA helyadatok ekkor az okostelefonról
is beszerezhetők.
zz A letöltött földrajzi helyre vonatkozó
címkék adatainak (hosszúság,
szélesség, tengerszint feletti
magasság és koordinált világidő
(UTC)) megtekintéséhez válassza
a [GPS-eszköz beállításai] képernyő
[GPS-adatok megjelenítése]
lehetőséget
el a képet.
5 Készítse
zz A rendszer az okostelefonról
származó földrajzi adatokkal látja el
a képeket.
413
Képek ellátása a földrajzi helyet jelölő címkével
GPS-kapcsolat megjelenítése
Az állóképek és a videó felvételkészítési képernyőin megjelenítheti,
hogy a fényképezőgép fogadja-e az okostelefon helyadatait
(619. és 621. oldal).
●●Szürke: A helymeghatározási szolgáltatások kikapcsolva
●●Villog: A helyadatok nem kérhetők el
●●Be: Helyadatok beérkeztek
Ha további információkra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy
GP‑E2 használatakor hogyan jelenítheti meg GPS-kapcsolat állapotát,
tekintse meg a GP-E2 kezelési kézikönyvét.
A képek ellátása földrajzi címkékkel felvétel közben
A GPS ikon megjelenítése közben készített képek a földrajzi adatokat
is tartalmazzák.
A földrajzi helyre vonatkozó címkék adatai
A felvételekhez hozzáadott helyadatokat a fénykép-információs
képernyőn tekintheti meg (304. és 307. oldal).
(1)
(2)
(3)
(4)
414
(1)
(2)
(3)
(4)
Szélességi fok
Hosszúsági fok
Magasság
UTC (egyezményes világidő)
Képek ellátása a földrajzi helyet jelölő címkével
ooAz okostelefon csak abban az esetben tudja lekérni a helyadatokat, ha
Bluetooth-kapcsolatos keresztül párosítva van a fényképezőgéppel.
ooIrányinformációk nem rögzülnek.
ooAz utazási körülményektől vagy az okostelefon állapotától függően
előfordulhat, hogy a letöltött helyadatok pontatlanok lesznek.
ooA fényképezőgép bekapcsolása után hosszabb időt is igénybe vehet
mire az okostelefon letölti a helyadatokat.
ooA következő műveletek megszakítják a helyadatok letöltését.
• Ha a [Bluetooth funkció] beállítást az [Okostelefon] értéktől eltérő
lehetőségre módosítja.
• Kikapcsolja a fényképezőgépet
• Bezárja a Camera Connect alkalmazást
• Az okostelefonon kikapcsolja a helymeghatározási szolgáltatásokat
ooA helyadatok letöltése a következő esetekben megszakad.
• A fényképezőgép kikapcsol
• A Bluetooth-kapcsolat megszűnik
• Az okostelefon akkumulátorszintje lecsökken
ooAz egyezményes világidő (UTC) gyakorlatilag azonos a greenwichi
középidővel (GMT).
ooVideók esetén a videó elején beszerzett GPS-adatokat is hozzáfűzi
a rendszer.
415
R Többfunkciós zárolás beállítása
Beállíthatja, hogy a készülék zárolja a fényképezőgép vezérlőit
a többfunkciós zárolás engedélyezésekor. Ezzel megakadályozhatja
a beállítások véletlenszerű módosítását.
Válassz a [56: Többfunkciós
1 zárolás]
lehetőséget.
a fényképezőgép vezérlését
2 Állítsa
zárolásra.
zz A pipa [X] hozzáadásához nyomja
meg a <0> gombot.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
ggA <R> gomb megnyomásával
zárolhatja a kiválasztott [X]
fényképezőgép-vezérlőket.
oo[A] üzemmódban csak az [Érintésvezérlés] beállítás állítható be.
ooHa eltér az alapértelmezett beállítástól, akkor csillag („*”) jelenik meg
a [56: Többfunkciós zárolás] jobb szélén.
416
w: Egyedi fényképezési módok tárolásaN
Az aktuális fényképezőgép-beállításokat (például a felvételkészítési
beállításokat, a menübeállításokat és az egyedi funkcióbeállításokat)
az <w> – <y> üzemmódokhoz rendelt egyedi fényképezési módként
mentheti. Különböző funkciókat regisztrálhat az állóképek és a videók
készítéséhez.
a [56: Saját felvételi mód
1 Válassza
(C1-C3)] lehetőséget.
a [Beállítások tárolása]
2 Válassza
lehetőséget.
a kívánt elemeket.
3 Tárolja
zz Válassza ki a tárolni kívánt Egyedi
fényképezési módot, majd válassza
az [OK] lehetőséget a regisztrációs
képernyőn.
ggA fényképezőgép aktuális beállításai
tárolásra kerültek a C* egyéni
fényképezési módban.
Tárolt beállítások automatikus frissítése
Ha az egyéni fényképezési módban történő felvételkészítés során
módosít egy beállítást, az üzemmód automatikusan frissül az
új beállítással (Automatikus frissítés). Az automatikus frissítés
engedélyezéséhez a 2. lépésnél állítsa az [Auto.friss.beáll.] opciót
[Enged] értékre.
Tárolt Egyedi fényképezési módok törlése
Ha a 2. lépésben a [Beállítások törlése] lehetőséget választja,
a megfelelő módok beállítása visszaáll a tárolt egyedi fényképezési
módok nélküli alapértelmezett beállításokra.
417
Egyedi fényképezési módok tárolása
A Saját menü beállításokat a fényképezőgép nem regisztrálja az Egyedi
fényképezési módokba.
Ezenfelül a felvételkészítési és a menübeállításokat is módosíthatja az
Egyéni fényképezési módokban.
418
A fényképezőgép visszaállítása az
alapértelmezett beállításokraN
A fényképezőgép felvételkészítési funkcióinak, valamint a menüfunkciók
beállításai visszaállíthatók az alapértelmezett értékekre.
ki az [56: Összes
1 Válassza
f.gépbeáll. törlése] lehetőséget.
2 Válassza az [OK] billentyűt.
Az Egyedi vakufunkciók beállításainak törlésével kapcsolatos további
információkért lásd a 554. oldalt.
419
Szerzői jogi információk beállításaN
A szerzői jogi információk beállítása esetén a készülék a kép Exifadataiban rögzíti a megadott információkat.
ki a [56: Szerzői jogi
1 Válassza
információk] lehetőséget.
2 Válasszon a lehetőségek közül.
meg a szöveget.
3 Adja
zz A karakterek kiválasztásához
használja a <V> gombokat vagy
a <5> tárcsát, majd a beíráshoz
nyomja meg az <0> gombot.
zz Az [ ] lehetőség kiválasztásával
módosíthatja a beviteli módot.
zz Legfeljebb 63 karaktert adhat meg.
zz A felesleges karakterek törléséhez
válassza a [ ] lehetőséget, vagy
nyomja meg a <L> gombot.
ki a beállításból.
4 Lépjen
zz Nyomja meg a <M> gombot,
majd az [OK] gombot.
420
Szerzői jogi információk beállítása
A szerzői jogi információk ellenőrzése
Ha a 2. lépésben a [Szerzői jogok
megjelen.] lehetőséget választja,
ellenőrizheti a [Szerző] és a [Szerzői
jogok] mezőkben megadott
információkat.
A szerzői jogi információk törlése
Ha a 2. lépésben a [Szerzői jogok törlése] lehetőséget választja,
törölheti a [Szerző] és a [Szerzői jogok] mezőkben megadott
információkat.
Ha a „Szerző” vagy a „Szerzői jogok” mezőben megadott bejegyzés túl
hosszú, előfordulhat, hogy az nem jelenik meg teljes egészében a [Szerzői
jogok megjelen.] lehetőség kiválasztásakor.
A szerzői jogi információk az EOS Utility (EOS-szoftver) segítségével is
beállíthatók és ellenőrizhetők.
421
Egyéb információk megtekintése
zzKezelési kézikönyvek letöltése
A kezelési kézikönyvek letöltéséhez válassza a [56: Kézikönyv/
szoftver URL] lehetőséget, majd olvassa be a megjelenített QRkódot okostelefonja segítségével. Ne feledje, hogy a QR-kód
beolvasásához valamelyiken alkalmazás szükséges.
zzTanúsító emblémák megjelenítéseM
Válassza a [56: Tanúsító embléma megjel.] lehetőséget
a fényképezőgép néhány tanúsító emblémájának megjelenítéséhez.
További tanúsító emblémák találhatók a kezelési kézikönyvben,
a fényképezőgépvázon és a fényképezőgép csomagolásán.
zzFirmware-verzióM
A fényképezőgép vagy az aktuális objektív firmware-frissítése
érdekében válassza a [56: Firmware] lehetőséget.
422
6
Wi-Fi (vezeték nélküli
kommunikációs) funkciók
Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy hogyan
küldhet a fényképezőgépről képeket számos különböző
kompatibilis eszközre a Wi-Fi®-hálózaton keresztül, továbbá
a webszolgáltatások használatának módját is bemutatjuk.
423
A Wi-Fi (vezeték nélküli kommunikáció)
funkcióival végezhető műveletek
(CANON iMAGE
GATEWAY)
(4) Képek küldése
webszolgáltatásba
(3) Képek nyomtatása
Wi-Fi-nyomtatóval
(1) Csatlakoztatás
okostelefonhoz
(2) Használat az EOS
szoftverrel és egyéb erre
a célra szolgáló szoftverekkel
Fontos
A Canon nem vonható felelősségre a fényképezőgép használata során
a hibás vezeték nélküli kommunikációból eredő veszteségekért és
károkért. Továbbá a Canon nem tehető felelőssé a fényképezőgép
használata által okozott egyéb veszteségekért vagy károkért sem.
A vezeték nélküli kommunikációs funkciók használatakor a megfelelő
védelemről Önnek kell gondoskodnia. A Canon nem vállal felelősséget
a jogosulatlan hozzáférésből, illetve más biztonsági problémákból
adódó veszteségekért és károkért.
424
A Wi-Fi (vezeték nélküli kommunikáció) funkcióival végezhető műveletek
(1) q Csatlakoztatás okostelefonhoz (427. oldal)
Vezérelje távolról a fényképezőgépet, és böngésszen
a fényképezőgépen található képek között Wi-Fi-kapcsolaton
keresztül a speciális Camera Connect alkalmazás segítségével
okostelefonon és táblagépen (a továbbiakban ezeket
a készülékeket összefoglaló néven „okostelefonoknak” nevezzük).
(2) D Használat az EOS szoftverrel és egyéb erre a célra szolgáló
szoftverekkel (461. oldal)
Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy számítógéphez Wi-Fi-n
keresztül, és működtesse a fényképezőgépet távolról az EOS
Utility szoftverrel (EOS szoftverrel). Az erre a célra szolgáló Image
Transfer Utility 2 alkalmazás révén a fényképezőgépen található
képek is automatikusan a számítógépre küldhetők.
(3) l Képek nyomtatása Wi-Fi-nyomtatóval (469. oldal)
A képek nyomtatásához csatlakoztassa a fényképezőgépet Wi-Fi-n
keresztül egy PictBridge (vezeték nélküli LAN) szabványt támogató
nyomtatóhoz.
(4) R Képek küldése webszolgáltatásba (481. oldal)
Ossza meg képeit barátaival vagy a családjával közösségi
oldalakon vagy – (ingyenes) regisztrációt követően – a Canon
ügyfeleinek létrehozott CANON iMAGE GATEWAY online
fotószolgáltatásban.
425
A Wi-Fi (vezeték nélküli kommunikáció) funkcióival végezhető műveletek
A Bluetooth® funkcióik
A fényképezőgép és egy Bluetooth alacsony energiájú technológiával
(a későbbiekben „Bluetooth”) kompatibilis okostelefon párosításával:
●●Wi-Fi-kapcsolatot hozhat létre a kameráról vagy az okostelefonról
a másik eszközzel (448. és 511. oldal)
●●Még akkor is létrehozhatja a Wi-Fi-kapcsolatot a fényképezőgéppel,
ha az ki van kapcsolva (437. oldal)
●●Földrajzi adatokkal láthatja el az okostelefonokkal készített, GPSadatokat tartalmazó képeket (412. oldal)
A fényképezőgép a Bluetooth használatával (külön kapható)
BR‑E1 vezeték nélküli távvezérlőhöz is csatlakoztatható, amely
a felvételkészítés távoli vezérlését teszi lehetővé (174. oldal).
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
Ha a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatott okostelefonokkal vagy
számítógépekkel kíván Wi-Fi-kapcsolatot kialakítani, tekintse meg
a „Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül” című
fejezetet (496. oldal).
Interfészkábel csatlakoztatásával kapcsolatos figyelmeztetések
ooMás eszközök, például számítógépek nem használhatók
a fényképezőgéppel interfészkábellel csatlakoztatva,
ha a fényképezőgép Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakozik az
eszközhöz. Az interfészkábel csatlakoztatása előtt bontsa a kapcsolatot.
ooHa a fényképezőgép interfészkábellel van csatlakoztatva
a számítógéphez vagy más eszközhöz van csatlakoztatva, a [55: Vez.
nélküli komm. beállítások] nem választható ki. A beállítás módosítása
előtt húzza ki az interfészkábelt.
Kártyák
ooHa nincs kártya a fényképezőgépben, nem lehet Wi-Fi-kapcsolatot
kialakítani (kivétel: [D]). Ezenfelül a [l] mód és a webszolgáltatások
használata esetén a fényképezőgépet nem lehet Wi-Fi-n keresztül
csatlakoztatni, ha a kártyán még egyetlen kép sincs mentve.
A fényképezőgép használata beállított Wi-Fi-kapcsolattal
ooHa a Wi-Fi-kapcsolatot szeretné előnyben részesíteni, ne használja
a tápkapcsoló, a kártyanyílás fedelét, az akkumulátorrekesz fedelét vagy
a fényképezőgép más elemeit. Ellenkező esetben a Wi-Fi-kapcsolat
megszakad.
426
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n
keresztül
Ez a fejezet azt mutatja be, hogyan lehet Wi-Fi-n keresztül
csatlakoztatni a fényképezőgépet egy okostelefonhoz.
zz Ha Wi-Fi-n keresztül csatlakozik egy okostelefonhoz, a következőkre
lesz lehetősége:
●●A fényképezőgépen tárolt képeket megtekintheti egy okostelefonon,
illetve a megtekintett képeket mentheti az okostelefonra.
●●A fényképezőgépet az okostelefonnal működtetve készíthet
képeket, vagy módosíthatja a fényképezőgép beállításait.
●●Képeket küldhet a fényképezőgépről egy okostelefonra.
zz Ha hozzáférési ponton keresztül kíván Wi-Fi-kapcsolatot létrehozni,
tekintse meg a „Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon
keresztül” című fejezetet (496. oldal).
A csatlakozás céljának kiválasztása
Csatlakozás Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz Wi-Fikapcsolaton keresztül (429. oldal)
Ha előzetesen kapcsolódik egy Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz
Bluetooth-on keresztül, akkor úgy is csatlakozhat a Wi-Fi-hálózathoz,
hogy végrehajt egy műveletet a fényképezőgépen vagy az
okostelefonon.
Okostelefonhoz való csatlakoztatás Wi-Fi-n keresztül a [Wi-Fi
funkció] menüből (440. oldal)
Wi-Fi segítségével olyan okostelefonhoz is csatlakozhat, amelyek
nem kompatibilisek a Bluetooth funkcióval, illetve amelyek nem tudják
használni annak Bluetooth funkcióját.
A Camera Connect telepítése okostelefonokra
A fényképezőt csak Android vagy iOS rendszerű okostelefonokhoz
lehet csatlakoztatni. Ezenfelül az erre a célra szolgáló (ingyenes)
Camera Connect alkalmazást is telepíteni kell az okostelefonra.
427
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
zz Használja az okostelefon operációs rendszerének legújabb verzióját.
zz A Camera Connect alkalmazás a Google Play vagy az App
Store áruházból telepíthető. A Google Play vagy az App Store
a fényképezőgép okostelefonnal való párosításakor vagy Wi-Fikapcsolaton keresztül történő csatlakoztatásakor megjelenő QRkódok segítségével érhető el.
Android
iOS
ooA Camera Connect által támogatott operációs rendszerek verzióival
kapcsolatos információkért tekintse meg a Camera Connect letöltési
oldalát.
ooA fényképezőgép és a Camera Connect felhasználói felülete és funkciói
a fényképezőgép firmware-ének frissítésével, illetve a Camera Connect
alkalmazás, az Android és az iOS operációs rendszer stb. frissítésével
változhatnak. A változások eredményeképp a Camera Connect funkciói
eltérhetnek az itt bemutatott mintaképernyőkön szereplőktől, és így más
kezelési utasítások lehetnek érvényesek rájuk.
ooA QR-kód beolvasásához alkalmazás szükséges.
428
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Csatlakozás Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz Wi-Fikapcsolaton keresztül
Lépések a fényképezőgépen (1)
Válassza a [55: Vez.nélküli komm.
beállítások] lehetőséget.
1
a [Wi-Fi beállítások]
2 Válassza
lehetőséget.
3 Válassza ki a [Wi-Fi] lehetőséget.
az [Enged] parancsot.
4 Válassza
zz A [Wi-Fi beállítások] képernyő
megjelenése után a [Vez.nélküli
komm. beállítások] képernyőre
való visszalépéshez nyomja meg a
<M> gombot.
429
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
ki a [Bluetooth funkció]
5 Válassza
lehetőséget.
ki a [Bluetooth funkció]
6 Válassza
lehetőséget.
ki az [Okostelefon]
7 Válassza
lehetőséget.
el a [Becenév]
8 Végezze
regisztrálását.
zz A megjelenő becenév használata
esetén nyomja meg a <M>
gombot.
zz Becenevét bármikor igény szerint
módosíthatja (514. oldal).
430
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
9 Válassza az [OK] billentyűt.
10 Válassza a [Párosítás] lehetőséget.
a lehetőségek közül.
11 Válasszon
zz Ha a Camera Connect már telepítve
van, válassza a [Ne jelenjen meg]
lehetőséget.
zz Ha a Camera Connect még nincs
telepítve, válassza az [Android] vagy
[iOS] lehetőséget, okostelefonjával
olvassa be a megjelenített QR-kódot,
majd nyissa meg a Google Play vagy
App Store áruházat, és telepítse
a Camera Connect alkalmazást.
ggEkkor megkezdődik a párosítás.
431
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Lépések az okostelefonon (1)
12 Engedélyezze a Bluetooth funkciót.
el a Camera Connect
13 Indítsa
szolgáltatást.
ki a párosítandó
14 Válassza
fényképezőgépet.
ggHa androidos okostelefont használ,
lépjen a 16. lépésre.
a [Pair/Párosítás]
15 Koppintson
lehetőségre (csak iOS).
432
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Lépések a fényképezőgépen (2)
16 Válassza az [OK] billentyűt.
meg a <0> gombot.
17 Nyomja
zz A párosítás befejeződött, és
a fényképezőgép Bluetoothkapcsolaton keresztül csatlakozik az
okostelefonhoz.
ggEgy Bluetooth ikon jelenik meg a fő
Camera Connect képernyőn.
ooHa a fényképezőgép interfészkábellel van egy számítógéphez vagy más
hasonló eszközhöz csatlakoztatva, nem lehet elvégezni a párosítást,
sem a Bluetooth-kapcsolat kialakítását.
ooA fényképezőgép egyszerre csak egy eszközhöz csatlakoztatható
Bluetooth-on keresztül.
ooA Bluetooth-kapcsolat még a fényképezőgép automatikus
kikapcsolási funkciójának életbe lépését követően is meríti az
akkumulátort. Ezért előfordulhat, hogy amikor újra elkezdi használni
a fényképezőgépet, alacsony lesz az akkumulátor töltöttségi szintje.
Ha létrejött a Bluetooth-kapcsolat, a fényképezőgépről képeket küldhet az
okostelefonra. Ezzel kapcsolatban részletes információt a 448. oldalon
olvashat.
433
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Lépések az okostelefonon (2)
ki a Camera Connect egy
18 Válassza
funkcióját.
zz iOS operációs rendszer esetén:
Ha megjelenik a fényképezőgép
csatlakoztatásának megerősítésére
szolgáló üzenet, válassza
a [Csatlakozás] lehetőséget.
zz A Camera Connect funkcióival
kapcsolatban lásd: 444. oldal.
ggAmikor létrejön a Wi-Fi-kapcsolat,
megjelenik a kiválasztott funkció
képernyője.
ggA [qWi-Fi bekapcs.] üzenet jelenik
meg a fényképezőgépen.
ggA Bluetooth és a Wi-Fi ikonok
megjelennek a fő Camera Connect
képernyőn.
Ezzel létrejött a Wi-Fi-kapcsolat a Bluetooth-kompatibilis
okostelefonnal.
434
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
zz Ha többet szeretne megtudni a Wi-Fi-kapcsolat megszakításáról,
olvassa el „A Wi-Fi-kapcsolat megszüntetése” című részt
(457. oldal).
zz Ha bontja a Wi-Fi-kapcsolatot, a fényképezőgép Bluetoothkapcsolatra vált.
zz Ha szeretne ismét Wi-Fi-n keresztül csatlakozni, olvassa el
a „Újracsatlakozás Wi-Fi-n keresztül” című fejezetet (509. oldal).
[qWi-Fi bekapcs.] képernyő
Bont, kilép.
zz A Wi-Fi-kapcsolat megszakítására használható.
Beáll.megerős.
zz A beállítások ellenőrzésére használható.
Hiba részletei
zz Ha hiba lép fel a Wi-Fi-kapcsolatban, ezzel a lehetőséggel tekintheti
meg a hiba részletes adatait.
435
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
[Bluetooth funkció] képernyő
A [Bluetooth funkció] képernyő a Bluetooth funkció beállításainak
megtekintésére és módosítására szolgál.
Bluetooth funkció
zz Válassza ki a fényképezőgéppel
párosítani kívánt eszközt.
zz Ha nem szeretné használni
a Bluetooth funkciót, válassza
a [Letiltás] lehetőséget.
Párosítás
zz Párosítsa a fényképezőgépet
a [Bluetooth funkció] menüben
kiválasztott eszközzel.
Kapcs. adatainak megtek./törl.
zz Itt tekintheti meg a párosított eszköz
nevét, illetve kommunikációs
állapotát.
zz A párosított eszköz regisztrációjának
eltávolításához nyomja meg
az <B> gombot. További
információkért lásd: „Párosított
eszköz regisztrációjának törlése”
(439. oldal).
Bluetooth cím
zz Itt tekintheti meg a fényképezőgép
Bluetooth-címét.
436
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Kapcsolat megtartása kikapcsolt
állapotban
zz Az [Engedélyezés] lehetőség
kiválasztásakor úgy is megtekintheti
és vezérelheti Wi-Fi-kapcsolaton
keresztül a fényképezőgépen tárolt
képeket, hogy a fényképezőgép ki
van kapcsolva. További részletekért
tekintse meg a „Wi-Fi-kapcsolat
létrehozása kikapcsolt fényképezőgép
esetén” című részt.
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása kikapcsolt fényképezőgép
esetén
Az eszközök párosítását követően okostelefonja segítségével akkor is
csatlakozhat Wi-Fi-kapcsolat Wi-Fi-n keresztül a fényképezőgéphez, és
akkor is átmásolhatja a képeket, ha a fényképezőgép ki van kapcsolva.
Beállítás [Kapcs.tart kikapcs]
ki a [Bluetooth funkció]
1 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza a [Bluetooth funkció]
elemet a [Vez.nélküli komm.
beállítások] képernyőn.
[Kapcs.tart kikapcs] beállítást
2 Aállítsa
az [Engedélyezés]
lehetőségre.
zz A [Bluetooth funkció] képernyő
[Kapcs.tart kikapcs] beállítását
állítsa az [Engedélyezés]
lehetőségre.
A fényképezőgép még kikapcsolt
állapotban is párosítva marad
az okostelefonnal a Bluetoothkapcsolaton keresztül.
437
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása kikapcsolt fényképezőgép esetén
el a Camera Connect
1 Indítsa
szolgáltatást.
zz Indítsa el a Camera Connect
alkalmazást azon az okostelefonon,
amely Bluetooth-kapcsolaton
keresztül párosítva van
a fényképezőgéppel.
az [Images on camera/
2 Válassza
Képek a fényképezőgépen]
lehetőséget.
zz A Camera Connect menüjében érintse
meg az [Images on camera/Képek
a fényképezőgépen] elemet.
iOS operációs rendszer esetén:
Ha megjelenik a fényképezőgép
csatlakoztatásának megerősítésére
szolgáló üzenet, válassza
a [Csatlakozás] lehetőséget.
A Wi-Fi-kapcsolat létrejöttekor
megjelenik a fényképezőgépen
található fényképek listája.
A Camera Connect használata
zz A Camera Connect használatával okostelefonjára küldheti a képeket,
valamint törölheti és értékelheti a fényképezőgépen tárolt képeket.
zz A Wi-Fi-kapcsolat megszüntetéséhez koppintson a Camera Connect
főképernyőjén lévő [ ] elemre (457. oldal).
ooEz a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha Bluetooth-kapcsolaton
keresztül csatlakoztatta a fényképezőgépet és az okostelefont.
ooA funkció nem használható, ha a vezeték nélküli beállítások
alaphelyzetbe álltak, vagy ha a okostelefon csatlakozási adatait törölték.
438
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Párosított eszköz regisztrációjának törlése
Ha a fényképezőgépet más okostelefonokkal kívánja párosítani, törölje
a párosított eszköz regisztrációját a [Bluetooth funkció] képernyőn
(436. oldal).
Lépések a fényképezőgépen
a [Kapcs. adatainak
1 Válassza
megtek./törl.] lehetőséget.
2 Nyomja meg az <B> gombot.
a kapcsolat adatait.
3 Törölje
zz Válassza az [OK] billentyűt.
Lépések az okostelefonon
a fényképezőgép
4 Törölje
regisztrációját.
zz Az okostelefon Bluetoothbeállításainál válassza ki annak
a fényképezőgépnek a becenevét,
amelyiknél el szeretné távolítani
a regisztrációt.
439
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Okostelefonhoz való csatlakoztatás Wi-Fi-n keresztül
a [Wi-Fi funkció] menüből
Lépések a fényképezőgépen (1)
a Wi-Fi beállítást az [Enged]
1 Állítsa
lehetőségre.
zz Lásd az 1–4. lépéseket
a 429. oldalon.
ki a [Wi-Fi funkció]
2 Válassza
beállítást.
zz Válassza a [Wi-Fi funkció]
lehetőséget a [Vez.nélküli komm.
beállítások] képernyőn.
becenevet.
3 Regisztráljon
zz Ha megjelenik a [Becenév]
képernyő, regisztráljon egy becenevet
(430. oldal).
a [q] (Csatlakozás
4 Válassza
okostelefonhoz) lehetőséget.
zz Ha megjelennek az előzmények
(509. oldal), a képernyőn
megjelenített elemek közül
a <Y> <Z> gombokkal válthat.
ki a [Csatlakoztatandó
5 Válassza
eszk. regisztr.] lehetőséget.
440
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
a lehetőségek közül.
6 Válasszon
zz Ha a Camera Connect már telepítve
van, válassza a [Ne jelenjen meg]
lehetőséget.
zz Ha a Camera Connect még
nincs telepítve, válassza a bal
oldali képernyőn lévő [Android]
vagy [iOS] lehetőséget, olvassa
be a megjelenített QR-kódot
okostelefonjával, majd nyissa meg
a Google Play vagy az App Store
áruházat, és telepítse a Camera
Connect alkalmazást.
(1)
(2)
az SSID-t (hálózatnevet)
7 Ellenőrizze
és jelszót.
zz Ellenőrizze a fényképezőgép
képernyőjén megjelenő SSID-t (1)
(hálózatnevet) és jelszót (2). Az SSID
azonosító végén a „_Canon0A” szó
szerepel.
zz Ha a [Wi-Fi beállítások] menüben
a [Jelszó] beállítást [Nincs] értékre
állította, a jelszó nem jelenik
meg, és nem is kell megadni.
Ezzel kapcsolatban részletes
információt az 533. oldalon olvashat.
Ha a 7. lépésben a [Hálózatváltás] lehetőséget választotta, akkor
hozzáférési pont segítségével is kialakíthatja a Wi-Fi-kapcsolatot
(496. oldal).
441
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Lépések az okostelefonon
Az okostelefon
képernyője (példa)
be a Wi-Fi-kapcsolatot az
8 Állítsa
okostelefonon.
zz Aktiválja az okostelefon Wi-Fi
funkcióját, majd válassza ki az
7. lépés során ellenőrzött SSID-t
(hálózatnevet).
zz Jelszóként adja meg az 7. lépésben
ellenőrzött jelszót.
el a Camera Connect
9 Indítsa
szolgáltatást.
zz Ha a [Várakozás kapcsolódásra]
képernyő jelenik meg
a fényképezőgépen, indítsa el a
Camera Connect alkalmazást az
okostelefonon.
ki a Wi-Fi-n
10 Válassza
keresztül csatlakoztatni kívánt
fényképezőgépet.
zz A Camera Connect alkalmazás
[Cameras/Fényképezőgépek]
listájában érintse meg azt a
fényképezőgépet, amelyikhez Wi-Fi-n
keresztül csatlakozni szeretne.
Lépések a fényképezőgépen (2)
létre Wi-Fi-kapcsolatot.
11 Hozzon
zz Válassza az [OK] billentyűt.
zz A megtekinthető képek megadásához
nyomja meg az <B> gombot.
A beállítással kapcsolatos
információkért tekintse meg a 459.
oldal 5. lépését.
442
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
ggAz okostelefonon megjelenik
a Camera Connect főablaka.
Ezzel létrejött a Wi-Fi-kapcsolat az
okostelefonnal.
zz A fényképezőgépet a Camera
Connect használatával működtetheti.
Lásd a 444. oldalt.
zz Ha többet szeretne megtudni a Wi-Fi-kapcsolat megszakításáról,
olvassa el „A Wi-Fi-kapcsolat megszüntetése” című részt
(457. oldal).
zz Ha szeretne ismét Wi-Fi-n keresztül csatlakozni, olvassa el
a „Újracsatlakozás Wi-Fi-n keresztül” című fejezetet (509. oldal).
[qWi-Fi bekapcs.] képernyő
Bont, kilép.
zz A Wi-Fi-kapcsolat megszakítására használható.
Beáll.megerős.
zz A beállítások ellenőrzésére használható.
Hiba részletei
zz Ha hiba lép fel a Wi-Fi-kapcsolatban, ezzel a lehetőséggel tekintheti
meg a hiba részletes adatait.
Ha létrejött a Wi-Fi-kapcsolat, a fényképezőgép menüjéből ([Képek
küldése okostelefonra]) vagy a képek megtekintése közben,
a gyorsvezérlés képernyőről is elküldheti a kívánt képeket okostelefonjára.
Ezzel kapcsolatban részletes információt a 448. oldalon olvashat.
443
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
A fényképezőgép működtetése okostelefonnal
A Camera Connect fő funkcióinak leírása alább olvasható.
Images on camera (Képek
a fényképezőgépen)
zz Megjeleníthetők a fényképezőgépen
tárolt képek.
zz A fényképezőgépen tárolt képek
menthetők az okostelefonra.
zz A fényképezőgépen tárolt képeken
különböző műveletek, például törlés
végezhetők.
Remote live view shooting (Távoli élő nézet felvétel)
zz Az okostelefonon megtekinthető a fényképezőgép élő
nézetének képe.
zz Távvezérléssel is készíthet felvételeket.
Auto transfer (Automatikus átvitel)
zz Engedélyezi a fényképezőgép számára, hogy a felvételt követően
automatikusan továbbítsa a képeket a okostelefonjára, illetve ennek
megfelelően módosítja az alkalmazás beállításait (446. oldal).
Location information (Helyadatok)
zz Ez a fényképezőgép nem támogatja ezt a funkciót.
Camera settings (Fényképezőgép beállításai)
zz Módosíthatók a fényképezőgép beállításai.
444
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
ooHa a kapcsolat a távirányítással végzett videofelvétel közben
megszakad, a fényképezőgép a következőképp reagál:
• A videofelvétel módban végzett videokészítés folytatódik.
• Az állókép rögzítése módban végzett videokészítés befejeződik.
ooNem használhatja a kamerát felvételkészítésre, miután a Camera
Connect használatával átállította a fényképezőgépet az
állóképrögzítéstől a videofelvétel üzemmódra
ooHa aktív a Wi-Fi-kapcsolat egy okostelefonnal, bizonyos funkciókat nem
lehet használni.
ooTávoli felvételkészítés közben az AF sebessége csökkenhet.
ooA kommunikáció állapotától függően a képmegjelenítés, valamint
a zárkioldás késhet.
ooKépek okostelefonra történő mentése közben a fényképezőgép
exponálógombját lenyomva sem készíthető felvétel.
Emellett a fényképezőgép kijelzője is kikapcsolhat.
ooHa a fényképezőgép főkapcsolóját az <2> állásba állítja, illetve ha
felnyitja a kártyanyílás vagy az akkumulátorrekesz fedelét, a Wi-Fikapcsolat megszakad.
ooAz okostelefonra nem lehet RAW-képeket menteni. Ha RAW-képet jelöl
ki mentésre, azt a rendszer JPEG-képként fogja menteni.
ooHa aktív a Wi-Fi-kapcsolat, a fényképezőgép automatikus kikapcsolás
funkciója nem működik.
Amíg aktív a Wi-Fi-kapcsolat, javasoljuk, hogy tiltsa le az okostelefon
energiatakarékossági funkcióit.
445
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Képek automatikus küldése okostelefonokra fényképezés
közben
Felvételeit automatikusan is elküldheti. A lépések végrehajtása
előtt győződjön meg róla, hogy a fényképezőgép és az okostelefon
csatlakozik-e a Wi-Fi-hálózathoz.
a [55: Vez.nélküli komm.
1 Válassza
beállítások] lehetőséget.
a [Wi-Fi beállítások]
2 Válassza
lehetőséget.
a [Küldés okostelefonra
3 Válassza
felv. után] lehetőséget.
az [Automatikus küldés]
4 Állítsa
beállítást az [Engedélyezés]
lehetőségre.
446
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
a [Küldendő méret]
5 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza ki a képméretet, majd
nyomja meg a <0> gombot.
6 Készítse el a képet.
447
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Fényképek küldése okostelefonra a fényképezőgépről
A fényképezőgépen tárolt képeket elküldheti a Bluetooth-kapcsolaton
keresztül párosított (csak androidos eszköz esetén) vagy Wi-Fikapcsolaton keresztül csatlakoztatott okostelefonjára.
(1) A [Képek küldése okostelefonra] lehetőség kiválasztása
a képek küldéséhez
a [55: Vez.nélküli komm.
1 Válassza
beállítások] lehetőséget.
a [Képek küldése
2 Válassza
okostelefonra] lehetőséget.
ggHa élő Bluetooth-kapcsolat mellett
végzi el ezt a lépést, megjelenik
egy üzenet, és a kapcsolat Wi-Fikapcsolatra vált.
ki a küldési beállításokat,
3 Válassza
majd küldje el a képeket.
448
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
(2) Képek küldése a gyorsvezérlés képernyőről lejátszás során
1 Jelenítse meg a képet.
2 Nyomja meg a <Q> gombot.
a [q] lehetőséget.
3 Válassza
ggHa élő Bluetooth-kapcsolat mellett
végzi el ezt a lépést, megjelenik
egy üzenet, és a kapcsolat Wi-Fikapcsolatra vált.
ki a küldési beállításokat,
4 Válassza
majd küldje el a képeket.
449
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
(3) A küldési opciók kiválasztása és a képek elküldése
A képek küldése egyenként
ki a küldeni kívánt képet.
1 Válassza
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
vagy a <5> tárcsa elforgatásával
válassza ki az elküldeni kívánt
képeket, majd nyomja meg a <0>
gombot.
zz A <1> gomb megnyomásával
és a <6> tárcsa óramutató
járásával ellentétes irányba történő
forgatásával választhatja ki a képeket
az indexképes kijelzőn.
ki a [Láth.kép küld.]
2 Válassza
lehetőséget.
zz A [Küldendő méret] menüpontban
választhatja ki a kép küldési méretét.
450
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Több kijelölt kép küldése
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Kijelölt küld.]
2 Válassza
lehetőséget.
ki a küldeni kívánt
3 Válassza
képeket.
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
vagy a <5> tárcsa elforgatásával
válassza ki az elküldeni kívánt
képeket, majd nyomja meg a <0>
gombot.
zz A képek kiválasztására szolgáló
háromképes kijelző bekapcsolásához
nyomja meg a <1> gombot, majd
az óramutató járásával ellentétes
irányba forgassa el a <6> tárcsát.
Az egyképes kijelzéshez való
visszatéréshez nyomja meg az <1>
gombot is, és használja a <6>
tárcsát.
zz A küldendő képek kiválasztása után
nyomja meg a <M> gombot.
451
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
be a képkijelölést.
4 Zárja
zz Válassza az [OK] billentyűt.
a [Küldendő méret]
5 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza ki a szükséges
beállításokat.
zz A megjelenő képernyőn válasszon
egy képméretet.
6 Válassza a [Küldés] lehetőséget.
Képtartomány kiválasztása
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Küld:tartomány]
2 Válassza
lehetőséget.
452
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
meg a kívánt képtartományt.
3 Adja
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont),
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz Válassza ki az utolsó képet (végpont),
majd nyomja meg a <0> gombot.
zz A kijelölés visszavonásához ismételje
meg ezt a lépést.
zz Az <1> gomb megnyomásával
és a <6> tárcsa használatával
módosíthatja, hogy hány kép jelenjen
meg az indexképes megjelenítésnél.
meg a tartományt.
4 Erősítse
zz Nyomja meg a <M> gombot.
a [Küldendő méret]
5 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza ki a szükséges
beállításokat.
zz A megjelenő képernyőn válasszon
egy képméretet.
6 Válassza a [Küldés] lehetőséget.
453
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
A kártyán lévő összes kép elküldése
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Küld:kártya össz]
2 Válassza
lehetőséget.
a [Küldendő méret]
3 Válassza
lehetőséget.
zz A megjelenő képernyőn válasszon
egy képméretet.
4 Válassza a [Küldés] lehetőséget.
454
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Keresési feltételeknek megfelelő képek küldése
Ezzel a funkcióval egyszerre küldheti el az összes olyan képet, amely
megfelel a [Képkeresési feltételek megad.] funkciónál beállított
feltételeknek.
A [Képkeresési feltételek megad.] opcióval kapcsolatos további
információkért tekintse meg „A megjeleníteni kívánt képek szűrése”
című fejezetet (313. oldal).
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Küld:találatok]
2 Válassza
lehetőséget.
a [Küldendő méret]
3 Válassza
lehetőséget.
zz A megjelenő képernyőn válasszon
egy képméretet.
4 Válassza a [Küldés] lehetőséget.
455
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Képátvitel befejezése
Képek küldése fényképezőgéptől Bluetooth-kapcsolaton keresztül
(Android)
zz A képátviteli képernyő
megjelenítéséhez nyomja meg
a <M> gombot.
zz A képátvitel és a Wi-Fi-kapcsolat
megszakításához a bal oldali
képernyőn válassza az [OK]
lehetőséget.
Képek küldése a fényképezőgépről Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
zz A képátviteli képernyő
megjelenítéséhez nyomja meg
a <M> gombot.
zz A Wi-Fi-kapcsolat megszakításához
lásd „A Wi-Fi-kapcsolat
megszüntetése” című fejezetet
(457. oldal).
456
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
ooA képek átvitele közben a fényképezőgép exponálógombját lenyomva
sem készíthető felvétel.
ooA fényképezőgép nem csatlakoztatható több okostelefonhoz
a Wi‑Fi-kapcsolaton keresztül, amennyiben az más eszközhöz van
csatlakoztatva a Wi-Fi-kapcsolaton keresztül.
ooA képátvitel a [Mégse] lehetőség választásával szakítható meg.
ooEgyszerre legfeljebb 999 fájl választható ki.
ooAmíg aktív a Wi-Fi-kapcsolat, javasoljuk, hogy tiltsa le az okostelefon
energiatakarékossági funkcióit.
ooHa csökkenti a képméretet, minden egyszerre küldött kép átméretezésre
kerül. A videók és az b méretű fényképek mérete sosem csökken.
ooHa a fényképezőgépet akkumulátorról működteti, ügyeljen arra, hogy az
teljesen fel legyen töltve.
ooHa aktív a Wi-Fi-kapcsolat, a fényképezőgép automatikus kikapcsolás
funkciója nem működik.
A Wi-Fi-kapcsolat megszüntetése
A Wi-Fi-kapcsolat bontásához végezze el az alábbi műveletek egyikét.
A Camera Connect képernyőjén
koppintson az [ ] lehetőségre.
A [qWi-Fi bekapcs.] képernyőn
válassza a [Bont, kilép.]
lehetőséget.
zz Ha nem jelenik meg a [qWi-Fi
bekapcs.] képernyő, válassza
a [Wi‑Fi funkció] lehetőséget az
[55: Vez.nélküli komm. beállítások]
képernyőn.
zz Válassza a [Bont, kilép.] lehetőséget,
majd a megerősítő párbeszédpanelen
válassza az [OK] lehetőséget.
457
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
Megtekinthető képek megadása
A fényképezőgépen beállíthatja, hogy mely képeket lehessen
megtekinteni okostelefonról. Ezeket a képeket akkor adhatja meg, ha
már nem aktív a Wi-Fi-kapcsolat.
ki a [Wi-Fi funkció]
1 Válassza
beállítást.
zz Válassza a [Wi-Fi funkció]
lehetőséget a [Vez.nélküli komm.
beállítások] képernyőn.
a [q] lehetőséget.
2 Válassza
zz Ha megjelennek az előzmények
(509. oldal), a képernyőn
megjelenített elemek közül
a <Y> <Z> gombokkal válthat.
az [Eszközinformációk
3 Válassza
módosítása] lehetőséget.
ki a kívánt okostelefont.
4 Válassza
zz Válassza ki annak az okostelefonnak
a nevét, amelyen megtekinthetővé
kívánja tenni a képeket.
458
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
a [Megtek. képek]
5 Válassza
lehetőséget.
a lehetőségek közül.
6 Válasszon
zz A beállítási képernyő megnyitásához
nyomja meg az [OK] gombot.
[Összes kép]
A memóriakártyán lévő összes kép megtekinthető.
[Előző napok képei]
A megtekinthető képek meghatározása
a dátum alapján. Legfeljebb a kilenc
nappal korábban készült képek
adhatók meg.
zz Válasszon a lehetőségek közül.
zz Ha [A napokban készített képek]
beállítást választja, akkor az aktuális
dátum előtt legfeljebb a megadott
számú nappal készült képek
jeleníthetők meg. A <W> <X>
gombok segítségével állítsa be
a napok számát, majd a kiválasztás
megerősítéséhez nyomja meg
a <0> gombot.
zz Az [OK] lehetőség kiválasztásával
beállítja a megtekinthető képeket.
Ha a [Megtek. képek] beállítása nem [Összes kép], akkor a távoli
felvételkészítés nem használható.
459
Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
[Kiválasztás értékelés alapj.]
A megtekinthető képek megadása
annak alapján, hogy van-e a képekhez
értékelés megadva, valamint az alapján,
hogy milyen ez az értékelés.
zz Az értékelés típusának
kiválasztásával beállítja
a megtekinthető képeket.
[Fájl számtartománya] (Tartomány kijelölése)
A fájlszám szerint rendezett képek közül
megadhatja a megtekinthető képek
tartományának első és utolsó tagját.
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(4)
460
A <0> gomb megnyomásával
jelenítheti meg a képválasztó
képernyőt.
A <Y> <Z> gombok segítségével,
illetve a <5> tárcsa elforgatásával
válasszon egy képet.
Az <1> gomb megnyomásával és
a <6> tárcsa óramutató járásával
ellentétes irányba történő forgatásával
választhatja ki a képeket az indexképes
kijelzőn.
Válassza ki az első képet (1), majd
nyomja meg a <0> gombot.
A <Z> gomb megnyomásával
válassza ki az utolsó képet (2), majd
nyomja meg a <0> gombot.
Válassza az [OK] billentyűt.
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fikapcsolaton keresztül
Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy hogyan csatlakoztathatja
a fényképezőgépet a Wi-Fi-kapcsolaton keresztül a számítógéphez,
illetve hogyan végezhet különféle műveleteket a fényképezőgépen az
EOS szoftver vagy egyéb erre a célra szolgáló szoftver segítségével.
A Wi-Fi-kapcsolat beállítása előtt telepítse az EOS szoftver vagy az
egyéb erre a célra szolgáló szoftver legújabb verzióját a számítógépére.
A számítógép használatával kapcsolatos használati utasításokért
tekintse eg a számítógép használati útmutatóját.
A fényképezőgép működtetése az EOS Utility alkalmazással
Az EOS Utility (EOS szoftver) használatával számos különböző
műveletet hajthat végre a fényképezőgéppel.
Lépések a fényképezőgépen (1)
a Wi-Fi beállítást az [Enged]
1 Állítsa
lehetőségre.
zz Lásd az 1–4. lépéseket
a 429. oldalon.
ki a [Wi-Fi funkció]
2 Válassza
beállítást.
zz Válassza a [Wi-Fi funkció]
lehetőséget a [Vez.nélküli komm.
beállítások] képernyőn.
becenevet.
3 Regisztráljon
zz Ha megjelenik a [Becenév]
képernyő, regisztráljon egy becenevet
(430. oldal).
a [D] (Távvezérlés (EOS
4 Válassza
Utility)) menüpontot.
zz Ha megjelennek az előzmények
(509. oldal), a képernyőn
megjelenített elemek közül
a <Y> <Z> gombokkal válthat.
461
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
ki a [Csatlakoztatandó
5 Válassza
eszk. regisztr.] lehetőséget.
(1)
(2)
az SSID-t (hálózatnevet)
6 Ellenőrizze
és jelszót.
zz Ellenőrizze a fényképezőgép
képernyőjén megjelenő SSID-t (1)
(hálózatnevet) és jelszót (2).
zz Ha a [Wi-Fi beállítások] menüben
a [Jelszó] beállítást [Nincs] értékre
állította, a jelszó nem jelenik
meg, és nem is kell megadni.
Ezzel kapcsolatban részletes
információt a 533. oldalon olvashat.
Lépések a számítógépen (1)
A számítógép képernyője (példa)
ki a kívánt SSID
7 Válassza
azonosítót, majd adja meg a jelszót.
zz A számítógép hálózati beállítások
képernyőjén válassza ki a 6. lépésben
ellenőrzött SSID azonosítót. Az SSID
azonosító végén a „_Canon0A” szó
szerepel.
zz Jelszóként adja meg a 6. lépésben
ellenőrzött jelszót.
462
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Lépések a fényképezőgépen (2)
az [OK] billentyűt.
8 Válassza
ggA következő üzenet jelenik meg.
A „******” a csatlakoztatandó
fényképezőgép MAC-címének első
hat számjegye.
Lépések a számítógépen (2)
9 Indítsa el az EOS Utility alkalmazást.
EOS Utility alkalmazásban
10 Az
kattintson a [Pairing over Wi‑Fi/
LAN/Kapcsolódás Wi-Fi-n
vagy helyi hálózaton keresztül]
lehetőségre.
zz Ha a tűzfallal kapcsolatos üzenet
jelenik meg, válassza az [Yes/Igen]
lehetőséget.
a [Connect/
11 Kattintson
Kapcsolódás] lehetőségre.
zz Válassza ki a csatlakoztatni kívánt
fényképezőgépet, majd kattintson
a [Connect/Kapcsolódás] gombra.
463
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Lépések a fényképezőgépen (2)
létre Wi-Fi-kapcsolatot.
12 Hozzon
zz Válassza az [OK] billentyűt.
[DWi-Fi bekapcs.] képernyő
Bont, kilép.
zz A Wi-Fi-kapcsolat megszakítására
használható.
Beáll.megerős.
zz A beállítások ellenőrzésére
használható.
Hiba részletei
zz Ha hiba lép fel a Wi-Fi-kapcsolatban,
ezzel a lehetőséggel tekintheti meg
a hiba részletes adatait.
Ezzel létrejött a Wi-Fi-kapcsolat a számítógéppel.
zz Mostantól a számítógépen futó EOS Utility alkalmazással is
vezérelheti a fényképezőgépet.
zz Ha szeretne ismét Wi-Fi-n keresztül csatlakozni, olvassa el
a „Újracsatlakozás Wi-Fi-n keresztül” című fejezetet (509. oldal).
464
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
ooHa a kapcsolat a távirányítással végzett videofelvétel közben
megszakad, a fényképezőgép a következőképp reagál:
• A videofelvétel módban végzett videokészítés folytatódik.
• Az állókép rögzítése módban végzett videokészítés befejeződik.
ooA fényképezőgép nem használható a különféle műveletekre, miután
az EOS Utility alkalmazás segítségével állóképrögzítésről videofelvétel
üzemmódra kapcsolta a fényképezőgépet.
ooHa aktív a Wi-Fi-kapcsolat az EOS Utility alkalmazással, bizonyos
funkciókat nem lehet használni.
ooTávoli felvételkészítés közben az AF sebessége csökkenhet.
ooA kommunikáció állapotától függően a képmegjelenítés, valamint
a zárkioldás késhet.
ooTávoli élő nézet felvétel módban való fényképezéskor a képátvitel
sebessége kisebb, mint interfészkábellel történő csatlakoztatás esetén.
Ezért a mozgó témákat nem lehet folyamatosan megjeleníteni.
ooHa a fényképezőgép főkapcsolóját <2> állásba állítja, illetve ha
felnyitja a kártyanyílás vagy az akkumulátorrekesz fedelét, a Wi-Fikapcsolat megszakad.
465
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Képek küldése automatikusan a számítógépekre
Az erre a célra kifejlesztett Image Transfer Utility 2 szoftver
segítségével beállíthatja, hogy a fényképezőgép automatikusan
elküldje a fényképeket a számítógépnek.
Lépések a számítógépen (1)
a számítógépet és
1 Csatlakoztassa
a hozzáférési pontot, majd indítsa
el az Image Transfer Utility 2
alkalmazást.
zz Az Image Transfer Utility 2
szolgáltatásban nyissa meg
a párosítási beállítások képernyőt.
zz Ha követi az Image Transfer Utility 2
szolgáltatásban az első alkalommal
megjelenő utasításokat, akkor
megjelenik a párosítási képernyő.
Lépések a fényképezőgépen
a [Képek autom. küldése
2 Válassza
sz.gépre] lehetőséget.
zz Válassza a [Wi-Fi beállítások]
lehetőséget a [Vez.nélküli komm.
beállítások] képernyőn.
zz A [Wi-Fi beállítások] képernyőn
válassza a [Képek autom. küldése
sz.gépre] lehetőséget.
az [Automatikus küldés]
3 Állítsa
beállítást az [Engedélyezés]
opcióra.
zz Ha megjelenik a [Becenév]
képernyő, regisztráljon egy becenevet
(430. oldal).
466
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
4 Válassza az [OK] billentyűt.
hozzáférési ponthoz
5 Csatlakozás
Wi-Fi-n keresztül.
zz Hozzon létre Wi-Fi-kapcsolatot
a fényképezőgép és a számítógéphez
csatlakoztatott hozzáférési
pont között. A csatlakoztatással
kapcsolatos utasításokért lásd
a „Wi‑Fi-kapcsolat létrehozása
hozzáférési pontokon keresztül” című
fejezetet (496. oldal).
ki a számítógépet,
6 Válassza
amellyel a fényképezőgépet
párosítani kívánja.
Lépések a számítógépen (2)
a fényképezőgépet és
7 Párosítsa
a számítógépet.
zz Válassza ki a fényképezőgépet, majd
kattintson a [Párosítás] lehetőségre.
467
Csatlakozás számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
A fényképezőgépen lévő képek automatikus küldése a számítógépre
[Wi-Fi beállítások] képernyőn
1 Aválassza
a [Képek autom. küldése
sz.gépre] lehetőséget.
a [Képküldési opciók]
2 Válassza
lehetőséget.
ki a küldeni kívánt képet.
3 Válassza
zz Ha a [Küldendő tartomány]
beállításnál a [Kivál. képek] elemet
választja, válassza ki a küldeni
kívánt képeket a [Küldendő képek
kiválasztása] képernyőn.
a számítógépet
4 Csatlakoztassa
és a hozzáférési pontot a Wi-Fi-
kapcsolaton keresztül, majd indítsa el
az Image Transfer Utility 2 alkalmazást.
zz Amikor a fényképezőgépet a hozzáférési
pont hatótávolságán belül bekapcsolja,
a rendszer automatikusan továbbítja
a fényképeket a számítógépre.
ooAutomatikus kikapcsolás kikapcsolva.
ooAz automatikus átvitelt követően rögzített képeket a fényképezőgép az
újrakészítést követően azonnal elküldi.
ooHa az automatikus képátvitel nem kezdődik meg automatikusan,
próbálkozzon a fényképezőgép újraindításával.
A fényképezőgép az automatikus átvitel közben készített képeket is
automatikusan elküldi.
468
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fikapcsolaton keresztül
Ez a fejezet azt mutatja be, hogy hogyan lehet képeket nyomtatni úgy,
hogy a fényképezőgépet közvetlenül, Wi-Fi-n keresztül csatlakoztatja
egy nyomtatóhoz. A nyomtató működtetésével kapcsolatos
információkért tekintse meg a nyomtató használati útmutatóját.
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása
a Wi-Fi beállítást az [Enged]
1 Állítsa
lehetőségre.
zz Lásd az 1–4. lépéseket
a 429. oldalon.
ki a [Wi-Fi funkció]
2 Válassza
beállítást.
zz Válassza a [Wi-Fi funkció]
lehetőséget a [Vez.nélküli komm.
beállítások] képernyőn.
becenevet.
3 Regisztráljon
zz Ha megjelenik a [Becenév]
képernyő, regisztráljon egy becenevet
(430. oldal).
ki a [l] (Nyomtatás Wi-Fi
4 Válassza
nyomtatóról) lehetőséget.
zz Ha megjelennek az előzmények
(509. oldal), a képernyőn
megjelenített elemek közül
a <Y> <Z> gombokkal válthat.
ki a [Csatlakoztatandó
5 Válassza
eszk. regisztr.] lehetőséget.
469
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
(1)
(2)
az SSID-t (hálózatnevet)
6 Ellenőrizze
és jelszót.
zz Ellenőrizze a fényképezőgép
képernyőjén megjelenő SSID-t (1)
(hálózatnevet) és jelszót (2).
zz Ha a [Wi-Fi beállítások] menüben
a [Jelszó] beállítást [Nincs] értékre
állította, a jelszó nem jelenik
meg, és nem is kell megadni.
Ezzel kapcsolatban részletes
információt az 533. oldalon olvashat.
a nyomtatót.
7 Telepítse
zz A használni kívánt nyomtató Wi-Fi-
beállításokat tartalmazó menüjében
válassza ki az előző lépésekben
megkeresett SSID azonosítót.
Az SSID azonosító végén
a „_Canon0A” szó szerepel.
zz Jelszóként adja meg a 6. lépésben
ellenőrzött jelszót.
ki a nyomtatót.
8 Válassza
zz Az észlelt nyomtatók listájában
válassza ki azt a nyomtatót, amellyel
Wi-Fi-kapcsolatot szeretne kialakítani.
zz Ha a fényképezőgép több mint
16 nyomtatót észlel, vagy a keresés
több mint 3 percet vesz igénybe,
válassza ki a [Keresés ismét]
lehetőséget.
9 Képek nyomtatása (472. oldal).
470
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Wi-Fi-kapcsolatot csak a PictBridge (vezeték nélküli LAN) szabványt
támogató Wi-Fi-nyomtatókkal lehet kialakítani.
Ha hozzáférési ponton keresztül kíván Wi-Fi-kapcsolatot létrehozni, tekintse
meg a „Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül” című
fejezetet (496. oldal).
471
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Képek nyomtatása
A képek nyomtatása egyenként
ki a nyomtatandó képet.
1 Jelölje
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
vagy a <5> tárcsa elforgatásával
válassza ki a nyomtatni kívánt
képeket, majd nyomja meg a <0>
gombot.
zz Az <u> gomb megnyomásával
és a <6> tárcsa óramutató
járásával ellentétes irányba történő
forgatásával választhatja ki a képeket
az indexképes kijelzőn.
a [Kép nyomtatása]
2 Válassza
lehetőséget.
ki a képet.
3 Nyomtassa
zz A nyomtatási beállításokról
a 475. oldalon olvashat.
zz A nyomtatás megkezdéséhez
válassza a [Nyomtat] lehetőséget,
majd az [OK] gombot.
472
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Nyomtatás az opciók beállításával
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Kijel.nyomt.ra]
2 Válassza
lehetőséget.
be a nyomtatási
3 Állítsa
beállításokat.
zz A beállítási eljárásokkal kapcsolatos
további információkért tekintse meg
a „Digital Print Order Format (DPOF)”
című fejezetet (353. oldal).
zz Ha a nyomtatás kijelölése még
a Wi-Fi-kapcsolat létrehozása előtt
befejeződik, folytassa a 4. lépéssel.
a [Nyomtat] lehetőséget.
4 Válassza
zz A [Nyomtat] menüpont akkor
választható ki, ha legalább egy kép ki
van jelölve, és a nyomtató készen áll
a nyomtatásra.
meg a [Papírbeállítás] értékeit
5 Adja
(475. oldal).
473
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
ki a képet.
6 Nyomtassa
zz A nyomtatás az [OK] gomb
megnyomásakor indul el.
ooA nyomtatóval létrejött Wi-Fi-kapcsolat közben még akkor sem lehet
képet készíteni, ha teljesen lenyomja az exponálógombot.
ooVideofilmeket nem lehet nyomtatni.
ooNyomtatás előtt ellenőrizze a papírméretet.
ooBizonyos nyomtatók nem tudják kinyomtatni a fájlszámot.
ooHa a [Kerettel] beállítás van megadva, előfordulhat, hogy egyes
nyomtatók a keretre nyomtatják a dátumot.
ooA nyomtatótól függően előfordulhat, hogy a dátum halványnak látszik, ha
világos háttérre vagy a keretre kerül.
ooA RAW-képek a [Kijel.nyomt.ra] lehetőség kiválasztásával sem
nyomtathatók ki. Nyomtatáskor válassza a [Kép nyomtatása]
lehetőséget, majd utána nyomtasson.
ooHa a fényképezőgépet akkumulátorról működteti, ügyeljen arra, hogy az
teljesen fel legyen töltve.
ooA kép fájlméretétől és a képminőségétől függően a [Nyomtat] parancs
kiválasztása után a nyomtatás megkezdése igénybe vehet némi időt.
ooA nyomtatás leállításához nyomja meg a <0> gombot, amíg a [Stop]
felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg az [OK] gombot.
ooA [Kijel.nyomt.ra] beállítással történő nyomtatás esetén, ha
a fennmaradó képek nyomtatásához újra szeretné indítani a leállított
nyomtatást, nyomja meg a [Folytat] gombot. Ne feledje, hogy
a nyomtatás nem folytatható, ha a következő esetek valamelyike
fordul elő.
• A nyomtatás folytatása előtt módosította a nyomtatási kijelölést vagy
törölte a nyomtatásra kijelölt képeket.
• Indexnyomtatás esetén megváltoztatta a papírbeállításokat
a nyomtatás folytatása előtt.
• A nyomtatás szüneteltetésekor már csak kevés hely maradt a kártyán.
ooHa nyomtatás közben probléma merülne fel, lásd a 480. oldalt.
474
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Nyomtatási beállítások
A képernyő megjelenése és a beállítható lehetőségek köre
a nyomtatót típusától függően változnak. Előfordulhat továbbá,
hogy bizonyos beállítások nem állnak rendelkezésre. A részleteket lásd
a nyomtató kezelési kézikönyvében.
Nyomtatásbeállító képernyő
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
A dátum vagy a fájlszám nyomtatásának be- vagy kikapcsolása
(477. oldal).
A nyomtatási effektusok beállítása (477. oldal).
A nyomtatni kívánt mennyiség (478. oldal).
A nyomtatási terület (479. oldal).
A papírméret, papírtípus és elrendezés (476. oldal).
Visszatér a képkiválasztási képernyőhöz.
A nyomtatás megkezdése.
A megadott papírméret, típus és elrendezés jelenik meg.
* A nyomtató típusától függően előfordulhat, hogy egyes beállítások,
például a dátum- és a fájlszámnyomtatás, valamint a képkivágási funkció
nem választhatók ki.
Papírbeállítás
zz Válassza ki a [Papírbeállítás]
lehetőséget.
475
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
[Q] A papírméret beállítása
zz Válassza ki a nyomtatóba betöltött
papír méretét.
[Y] A papírtípus beállítása
zz Válassza ki a nyomtatóba betöltött
papír típusát.
[U] Az oldalelrendezés beállítása
zz Válassza ki az oldalelrendezést.
Kifutó
Kerettel
xx-szeres
Alapért.
Szegély nélkül nyomtat. Ha a nyomtató nem alkalmas kifutó
nyomtatásra, akkor a nyomaton lesznek keretek.
Fehér keretet nyomtat a szegélyek mentén.
Lehetőség 2, 4, 8, 9, 16, 20 vagy 35 kép egyetlen oldalra történő
nyomtatására.
Az oldalelrendezés a nyomtató típusától, illetve annak
beállításaitól függően változhat.
Ha a kép képaránya eltér a nyomtató oldalarányától, szegély nélküli
nyomtatás esetén előfordulhat, hogy a képből lényeges mennyiség
fog hiányozni. A vágott képek a kisebb képpontszám miatt a papíron
szemcsésebbnek tűnhetnek.
476
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
A dátum-/fájlszámnyomtatás beállítása
zz Válassza a [I] lehetőséget.
zz Válassza ki, hogy mit kíván nyomtatni.
A nyomtatási effektusok beállítása (Képoptimalizálás)
A képernyőn megjelenő elemek a nyomtatótól függően eltérők
lehetnek.
zz Válassza a [E] lehetőséget.
zz Válassza ki a nyomtatási effektusokat.
Opció
Nyomtatási effektus
Az elérhető nyomtatás effektusok a nyomtató típusától
[E] Alapértelmezett függnek. A részleteket lásd a nyomtató kezelési
kézikönyvében.
Nyomtatás a nyomtató normál színeivel. A képre
vonatkozó Exif-adatok kerülnek felhasználásra az
[E] Be
automatikus korrekciók végrehajtásához.
[E] Ki
A készülék nem végez automatikus korrekciót.
[E] Vö. szem1
Vakuval készült képek esetén hatékony, amikor
a célszemélynek vörös a szeme. A rendszer nyomtatás
előtt csökkenti a vörösszemhatás mértékét.
Ha egy kiterjesztett ISO-érzékenységgel (H) rögzített kép felvételi adatait
rányomtatja a képre, előfordulhat, hogy nem a megfelelő ISO-érzékenység
jelenik meg a nyomaton.
477
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
A nyomatok számának megadása
zz Válassza a [R] lehetőséget.
zz Válassza ki a nyomtatni kívánt
példányszámot.
Az [Alapért.] beállítás a nyomtatási effektusok és más opciók
alapértelmezett, a nyomtató gyártója által megadott beállításait jelenti.
Ha szeretné tudni, melyek a nyomtató [Alapért.] beállításai, olvassa el
a nyomtató kezelési kézikönyvét.
478
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
A kép kivágása
A képkivágást közvetlenül nyomtatás
előtt állítsa be. Ha a képek levágását
követően egyéb nyomtatási beállításokat
is módosít, előfordulhat, hogy a képeket
ismét le kell vágnia.
nyomtatásbeállító képernyőn válassza a [Képkivágás]
1 Alehetőséget.
be a vágókeret méretét, pozícióját és
2 Állítsa
a képméretarányt.
zz A vágókereten belüli képrész kerül nyomtatásra. A vágókeret
alakja (képaránya) a [Papírbeállítás] menüpontban
módosítható.
A vágókeret méretének megváltoztatása
A vágókeret méretének módosításához forgassa el a <6>
tárcsát.
A vágókeret mozgatása
A keret függőleges vagy vízszintes irányba történő mozgatásához
használja a <W> <X> vagy <Y> <Z> gombokat.
A vágókeret tájolásának váltása
A vágókeret tájolása az <B> gomb megnyomásával
kapcsolható át a függőleges és vízszintes beállítás között.
A képkivágás funkció bezárásához nyomja meg a <0>
3 gombot.
zz A kivágott képterület a nyomtatásbeállító képernyő bal felső
sarkában ellenőrizhető.
479
Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
ooA nyomtatótól függően előfordulhat, hogy a kivágott képterület
nyomtatása nem a megadott módon történik.
ooMinél kisebb a vágókeret, annál szemcsésebb lesz a kép nyomtatáskor.
Nyomtatóhibák kezelése
Ha egy nyomtatási hiba (nincs festék, nincs papír stb.) megoldását
követően a [Folytatás] elemet választva nem folytatódik a nyomtatás,
használja a nyomtatón lévő gombokat. A nyomtatás folytatásáról bővebben
a nyomtató kezelési kézikönyvében olvashat.
Hibaüzenetek
Ha nyomtatás közben hiba merül fel, hibaüzenet jelenik meg
a fényképezőgép képernyőjén. A probléma elhárítása után folytassa
a nyomtatást. A nyomtatási problémák megoldásának módjáról bővebb
tájékoztatást olvashat a nyomtató kezelési kézikönyvében.
Papírhiba
Ellenőrizze, hogy a papír megfelelően van-e behelyezve a nyomtatóba.
Tintahiba
Ellenőrizze a nyomtató festékszintjét és a hulladékfesték-tartályt.
Hardverhiba
Ellenőrizzen minden olyan nyomtatási hibát, amely nem a papírral vagy
a festékkel kapcsolatos.
Fájlhiba
A kiválasztott kép nem nyomtatható. Előfordulhat, hogy a más
fényképezőgéppel készített képek, illetve számítógéppel szerkesztett képek
nem nyomtathatók.
480
Képek küldése webszolgáltatásba
Ebben a fejezet azt mutatjuk be, hogy hogyan küldhet képeket
a webszolgáltatás segítségével.
Webszolgáltatások regisztrálása
Egy okostelefonon vagy számítógépen keresztül vegye fel
a fényképezőgépet a használni kívánt webszolgáltatások közé.
zz A CANON iMAGE GATEWAY vagy más webszolgáltatások
használatához megfelelő fényképezőgép-beállítások megadásához
okostelefon vagy böngészővel és interneteléréssel rendelkező
számítógép szükséges.
zz A böngészők (mint például a Microsoft Internet Explorer)
verziószámával, valamint a CANON iMAGE GATEWAY eléréséhez
szükséges beállításokkal kapcsolatos további információkért
látogasson el a CANON iMAGE GATEWAY weboldalra.
zz A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás országonkénti/régiónkénti
elérhetőségével kapcsolatos információkért keresse fel a Canon
webhelyét (http://www.canon.com/cig/).
zz A CANON iMAGE GATEWAY utasításait és beállítási részleteit
illetően tekintse meg a CANON iMAGE GATEWAY súgóinformációit.
zz Ha nemcsak a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatást, hanem más
webszolgáltatásokat is használni szeretne, akkor a használni kívánt
szolgáltatásokhoz is rendelkeznie kell felhasználói fiókkal. További
információt a regisztrálni kívánt webszolgáltatás weboldalán talál.
zz A szolgáltatójához, illetve szolgáltatója hozzáférési pontjához való
kapcsolódás díját az adott szolgáltató határozza meg.
481
Képek küldése webszolgáltatásba
A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása
Kapcsolja össze a fényképezőgépet és a CANON iMAGE GATEWAY
szolgáltatást; ehhez a fényképezőgépen cél-webszolgáltatásként
vegye fel a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatást.
Meg kell majd adnia egy, a számítógépen vagy okostelefonon használt
e-mail-címet.
Lépések a fényképezőgépen (1)
a Wi-Fi beállítást az [Enged]
1 Állítsa
lehetőségre.
zz Lásd az 1–4. lépéseket
a 429. oldalon.
ki a [Wi-Fi funkció]
2 Válassza
beállítást.
zz Válassza a [Wi-Fi funkció]
lehetőséget a [Vez.nélküli komm.
beállítások] képernyőn.
becenevet.
3 Regisztráljon
zz Ha megjelenik a [Becenév]
képernyő, regisztráljon egy becenevet
(430. oldal).
4 Válassza a [R] lehetőséget.
az [Elfogadom]
5 Válassza
lehetőséget.
482
Képek küldése webszolgáltatásba
létre Wi-Fi-kapcsolatot.
6 Hozzon
zz Lépjen a 498. oldalon lévő 7. lépésre
(NYGCS üzemmód), lépjen az
502. oldalon lévő 7. lépésre
(PIN üzemmód), vagy lépjen az
505. oldalon található 7. lépésre
(manuális).
meg az e-mail-címét.
7 Adja
zz Adja meg az e-mail-címét, majd
válassza az [OK] lehetőséget.
meg egy négyjegyű számot.
8 Adjon
zz Adjon meg egy választott négyjegyű
számot, majd válassza az [OK]
lehetőséget.
az [OK] billentyűt.
9 Válassza
ggA [R] ikon [ ] ikonra változik.
483
Képek küldése webszolgáltatásba
Lépések a számítógépen vagy okostelefonon
be a fényképezőgép
10 Állítsa
webhivatkozását.
zz Nyissa meg az értesítésben szereplő
oldalt.
zz Kövesse az utasításokat, és
fejezze be a fényképezőgép
összekapcsolásának beállítását
a beállítási oldalon.
Lépések a fényképezőgépen (2)
hozzá célként a CANON
11 Adja
iMAGE GATEWAY szolgáltatást.
zz Válassza a [ ] lehetőséget.
ggA CANON iMAGE GATEWAY ekkor
megtörtént.
484
Képek küldése webszolgáltatásba
Más webes szolgáltatások regisztrálása
Lépések a számítógépen vagy okostelefonon
a használni kívánt
1 Konfigurálja
webszolgáltatást.
zz Látogasson el a CANON iMAGE
GATEWAY weboldalra, majd
nyissa meg a fényképezőgép
webhivatkozásának beállítási oldalát.
zz Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a használni kívánt
internetes szolgáltatás beállításainak
megadásához.
Lépések a fényképezőgépen
hozzá célként a konfigurált
2 Adja
webszolgáltatást.
zz A [Wi-Fi funkció] képernyőn válassza
a [ ] lehetőséget.
485
Képek küldése webszolgáltatásba
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása
ki a [Wi-Fi funkció]
1 Válassza
beállítást.
zz Válassza a [Wi-Fi funkció]
lehetőséget a [Vez.nélküli komm.
beállítások] képernyőn.
ki a webszolgáltatást.
2 Válassza
zz Ha megjelennek az előzmények
(509. oldal), a képernyőn
megjelenített elemek közül
a <Y> <Z> gombokkal válthat.
zz A kiválasztott webszolgáltatás
beállításaitól függően megjelenhet
egy képernyő, amely a cél kijelölésére
és a webszolgáltatás beállításainak
elvégzésére szolgál (508. oldal).
486
Képek küldése webszolgáltatásba
Képek küldése webszolgáltatásba
Ha meg szeretné osztani a képeket a családjával és a barátaival,
küldje el a képeket a fényképezőgépről a regisztrált webszolgáltatásba,
vagy küldje el nekik az online albumra mutató webhivatkozást.
A képek küldése egyenként
ki a küldeni kívánt képet.
1 Válassza
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
vagy a <5> tárcsa elforgatásával
válassza ki az elküldeni kívánt
képeket, majd nyomja meg a <0>
gombot.
zz Az <1> gomb megnyomásával
és a <6> tárcsa óramutató
járásával ellentétes irányba történő
forgatásával választhatja ki a képeket
az indexképes kijelzőn.
ki a [Láth.kép küld.]
2 Válassza
lehetőséget.
zz A [Küldendő méret] menüpontban
választhatja ki a kép küldési méretét.
zz A képek elküldését követően a Wi‑Fikapcsolat bontásához válassza
a képernyő [OK] elemét.
zz Ha a készüléken megjelenik
a [Használati feltételek] képernyő,
figyelmesen olvassa el az üzenetet,
majd válassza az [Elfogadom]
lehetőséget.
zz A képernyő görgetéséhez a <W> <X>
gombokat használhatja
487
Képek küldése webszolgáltatásba
Több kijelölt kép küldése
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Kijelölt küld.]
2 Válassza
lehetőséget.
ki a küldeni kívánt
3 Válassza
képeket.
zz A <Y> <Z> gombok segítségével
vagy a <5> tárcsa elforgatásával
válassza ki az elküldeni kívánt
képeket, majd nyomja meg a <0>
gombot.
zz A képek kiválasztására szolgáló
háromképes kijelző bekapcsolásához
nyomja meg a <1> gombot, majd
az óramutató járásával ellentétes
irányba forgassa el a <6> tárcsát.
Az egyképes kijelzéshez való
visszatéréshez nyomja meg az <1>
gombot is, és használja a <6>
tárcsát.
zz A küldendő képek kiválasztása után
nyomja meg a <M> gombot.
488
Képek küldése webszolgáltatásba
a [Küldendő méret]
4 Válassza
lehetőséget.
zz Ha célként a YouTube szolgáltatást
választotta, nem jelenik meg
a [Küldendő méret] képernyő.
zz A megjelenő képernyőn válasszon
egy képméretet.
a [Küldés] lehetőséget.
5 Válassza
zz A képek elküldését követően a Wi‑Fikapcsolat bontásához válassza
a képernyő [OK] elemét.
zz Ha a készüléken megjelenik
a [Használati feltételek] képernyő,
figyelmesen olvassa el az üzenetet,
majd válassza az [Elfogadom]
lehetőséget.
zz A képernyő görgetéséhez a <W> <X>
gombokat használhatja
489
Képek küldése webszolgáltatásba
Képtartomány kiválasztása
Kijelölhet egy képtartományt is, és egyszerre elküldheti az abba tartozó
összes képet.
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Küld:tartomány]
2 Válassza
lehetőséget.
meg a kívánt képtartományt.
3 Adja
zz Válassza ki az első képet (kezdőpont).
zz Válassza ki az utolsó képet (végpont).
ggA rendszer kijelöli a képet, és
megjelenik a [X] jel.
zz A kijelölés visszavonásához ismételje
meg ezt a lépést.
zz A <1> gomb megnyomásával
és a <6> tárcsa használatával
módosíthatja, hogy hány kép jelenjen
meg az indexképes megjelenítésnél.
meg a tartományt.
4 Erősítse
zz Nyomja meg a <M> gombot.
490
Képek küldése webszolgáltatásba
a [Küldendő méret]
5 Válassza
lehetőséget.
zz A megjelenő képernyőn válasszon
egy képméretet.
a [Küldés] lehetőséget.
6 Válassza
zz A képek elküldését követően a Wi‑Fikapcsolat bontásához válassza
a képernyő [OK] elemét.
zz Ha a készüléken megjelenik
a [Használati feltételek] képernyő,
figyelmesen olvassa el az üzenetet,
majd válassza az [Elfogadom]
lehetőséget.
zz A képernyő görgetéséhez a <W> <X>
gombokat használhatja
A kártyán lévő összes kép elküldése
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Küld:kártya össz]
2 Válassza
lehetőséget.
491
Képek küldése webszolgáltatásba
a [Küldendő méret]
3 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza ki a szükséges
beállításokat.
zz A megjelenő képernyőn válasszon
egy képméretet.
a [Küldés] lehetőséget.
4 Válassza
zz A képek elküldését követően a Wi‑Fikapcsolat bontásához válassza
a képernyő [OK] elemét.
zz Ha a készüléken megjelenik
a [Használati feltételek] képernyő,
figyelmesen olvassa el az üzenetet,
majd válassza az [Elfogadom]
lehetőséget.
zz A képernyő görgetéséhez a <W> <X>
gombokat használhatja
492
Képek küldése webszolgáltatásba
Keresési feltételeknek megfelelő képek küldése
Ezzel a funkcióval egyszerre küldheti el az összes olyan képet, amely
megfelel a [Képkeresési feltételek megad.] funkciónál beállított
feltételeknek.
A [Képkeresési feltételek megad.] opcióval kapcsolatos
információkért tekintse meg „A megjeleníteni kívánt képek szűrése”
című fejezetet (313. oldal).
1 Nyomja meg a <0> gombot.
a [Küld:találatok]
2 Válassza
lehetőséget.
a [Küldendő méret]
3 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza ki a szükséges
beállításokat.
zz A megjelenő képernyőn válasszon
egy képméretet.
493
Képek küldése webszolgáltatásba
a [Küldés] lehetőséget.
4 Válassza
zz A képek elküldését követően a Wi‑Fikapcsolat bontásához válassza
a képernyő [OK] elemét.
zz Ha a készüléken megjelenik
a [Használati feltételek] képernyő,
figyelmesen olvassa el az üzenetet,
majd válassza az [Elfogadom]
lehetőséget.
zz A képernyő görgetéséhez a <W> <X>
gombokat használhatja
494
Képek küldése webszolgáltatásba
ooA webszolgáltatással létrejött Wi-Fi-kapcsolat közben még akkor sem
lehet képet készíteni, ha teljesen lenyomja az exponálógombot.
ooHa a képeket nem a CANON iMAGE GATEWAY webszolgáltatásba
küldi, előfordulhat, hogy nem jelenik meg a küldési hibáról értesítő
üzenet, amikor a webszolgáltatásba nem sikerült elküldeni a képeket.
Az ilyen hibák a CANON iMAGE GATEWAY weboldalon tekinthetők
meg. Ellenőrizze a hibaüzenetet, majd próbálja meg ismételten elküldeni
a képet.
ooEgyes webszolgáltatások korlátozzák a támogatott képek típusát vagy
számát, illetve a videók hosszát.
ooElőfordulhat, hogy a [Küld:tartomány], [Küld:kártya össz] és
a [Küld:találatok] funkcióval nem küldhetők el egyes képek.
ooHa csökkenti a képméretet, minden egyszerre küldött kép átméretezésre
kerül. A videók és az b méretű fényképek mérete sosem csökken.
ooA [Csökkentett] lehetőség csak a fényképezőgép típusával megegyező
típusú fényképezőgéppel készült állóképek esetén érhető el. A más
típusokkal készült állóképek küldése átméretezés nélkül történik.
ooAmennyiben a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatást egy
számítógépről vagy más eszközről éri el, megtekintheti azon
webszolgáltatás küldési előzményeit, ahova a képeket küldte.
ooHa szeretné a képek elküldése nélkül bontani a Wi-Fi-kapcsolatot,
nyomja meg az 1. lépésnél a <M> gombot.
ooHa a fényképezőgépet akkumulátorról működteti, ügyeljen arra, hogy az
teljesen fel legyen töltve.
495
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési
pontokon keresztül
Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy hogyan csatlakozhat Wi-Fihálózatokhoz hozzáférési ponton keresztül.
A hozzáférési pont típusának ellenőrzése
Határozza meg, hogy a Wi-Fi-kapcsolathoz tartozó hozzáférési
pont kompatibilis-e a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkcióval.
Ezt a hozzáférési pont használati útmutatójában vagy egyéb
dokumentációjában ellenőrizheti.
zzHa a WPS támogatott
Ebben az esetben a következő két Wi-Fi-csatlakoztatási mód érhető
el. A kapcsolat a WPS (NYGCS mód) segítségével egyszerűbben
létrehozható.
WPS (NYGCS mód):
Kövesse a 497. oldalon kezdődő lépéseket.
WPS (PIN mód):
Kövesse az 501. oldalon kezdődő lépéseket.
zzHa a WPS nem támogatott
Kövesse az 504. oldalon kezdődő lépéseket. Ebbe az esetben
a hozzáférési pont titkosításaként a következők valamelyikét kell
beállítani.
[Hitelesítés]:
Nyílt rendszer, Megosztott kulcs vagy WPA/WPA2-PSK
[Titkosítás beállításai]:
WEP, TKIP vagy AES
ooHa a hozzáférési ponton rejtőzködő funkciókat aktiváltak, akkor
előfordulhat, hogy a Wi-Fi-kapcsolat le van tiltva. Kapcsolja ki
a rejtőzködő funkciókat.
ooHa olyan hálózathoz kapcsolódik, melyet hálózati rendszergazda
felügyel, a részletes beállítási eljárásért forduljon a rendszergazdához.
Ha a használt hálózat MAC-cím alapú szűrést alkalmaz, regisztrálja
a fényképezőgép MAC-címét a hozzáférési ponton. A MAC-cím az
[Info megjelen.] képernyőn tekinthető meg (516. oldal).
496
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
Wi-Fi-kapcsolat kialakítása WPS-en keresztül (NYGCS mód)
Első lépésként ellenőrizze a WPS gomb helyét, illetve járjon utána,
hogy mennyi ideig kell lenyomva tartani azt.
A Wi-Fi-kapcsolat létrehozásához körülbelül egy percre van szükség.
Ha több hozzáférési pont is aktív a közelben, és nem tudja létrehozni
a Wi-Fi-kapcsolatot, próbálja meg létrehozni a kapcsolatot a [WPS (PIN
mód)] használatával.
a Wi-Fi beállítást az [Enged]
1 Állítsa
lehetőségre.
zz Lásd az 1–4. lépéseket
a 429. oldalon.
ki a [Wi-Fi funkció]
2 Válassza
beállítást.
zz Válassza a [Wi-Fi funkció]
lehetőséget a [Vez.nélküli komm.
beállítások] képernyőn.
becenevet.
3 Regisztráljon
zz Ha megjelenik a [Becenév]
képernyő, regisztráljon egy becenevet
(430. oldal).
a lehetőségek közül.
4 Válasszon
zz Ha megjelennek az előzmények
(509. oldal), a képernyőn
megjelenített elemek közül
a <Y> <Z> gombokkal válthat.
zz A <W> <X> vagy <Y> <Z>
gombokkal válasszon egy
lehetőséget.
497
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
ki a [Csatlakoztatandó
5 Válassza
eszk. regisztr.] lehetőséget.
zz Ha a [q] (Csatlakozás
okostelefonhoz) lehetőséget
választotta, a bal oldalt látható
képernyő jelenik meg. Ha a Camera
Connect már telepítve van, válassza
a [Ne jelenjen meg] lehetőséget.
a [Hálózatváltás]
6 Válassza
lehetőséget.
zz A [q], [D] vagy [l] kiválasztásakor
jelenik meg.
a [Csatlakozás WPS-szel]
7 Válassza
lehetőséget.
Ha a 7. lépésnél a [F.gép hozzáf. pont mód] lehetőség megjelenik
a képernyőn, lapozzon az 508. oldalra.
498
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
a [WPS (PBC mód)]
8 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
a hozzáférési ponthoz
9 Csatlakozzon
Wi-Fi-n keresztül.
zz Nyomja meg a hozzáférési pont WPS
gombját.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
az [Automatikus beállítás]
10 Válassza
lehetőséget.
zz A Wi-Fi funkció beállítási
képernyőjének megnyitásához
nyomja meg az [OK] gombot.
zz Ha az [Automatikus beállítás] hibát
eredményez, illetve, ha manuálisan
szeretné elvégezni a beállításokat,
lásd: 535. oldal.
el a Wi-Fi funkció
11 Végezze
beállításait.
Az IP-cím csak DHCP-szervereket, illetve DHCP funkciót biztosító
hozzáférési pontokat, illetve útválasztókat használó környezetekben adható
meg automatikusan. Ekkor az IP-címek stb. hozzárendelése automatikusan
történik.
499
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
[qCsatlakozás okostelefonhoz]
Folytassa a 442. oldalon található
9. lépéssel.
[DTávvezérlés (EOS Utility)]
Folytassa a 463. oldalon található
8. lépéssel.
[lNyomtatás Wi-Fi nyomtatóról]
Folytassa a 470. oldalon található
8. lépéssel.
A CANON iMAGE GATEWAY
szolgáltatás regisztrálása
Folytassa a 483. oldalon található
7. lépéssel.
500
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
Wi-Fi-kapcsolat kialakítása WPS-en keresztül (PIN mód)
Első lépésként ellenőrizze, hogy hogyan adható meg PIN-kód
a hozzáférési ponton.
A Wi-Fi-kapcsolat létrehozásához körülbelül egy percre van szükség.
a Wi-Fi beállítást az [Enged]
1 Állítsa
lehetőségre.
zz Lásd az 1–4. lépéseket
a 429. oldalon.
ki a [Wi-Fi funkció]
2 Válassza
beállítást.
zz Válassza a [Wi-Fi funkció]
lehetőséget a [Vez.nélküli komm.
beállítások] képernyőn.
becenevet.
3 Regisztráljon
zz Ha megjelenik a [Becenév]
képernyő, regisztráljon egy becenevet
(430. oldal).
a lehetőségek közül.
4 Válasszon
zz Ha megjelennek az előzmények
(509. oldal), a képernyőn
megjelenített elemek közül
a <Y> <Z> gombokkal válthat.
zz A <W> <X> vagy <Y> <Z>
gombokkal válasszon egy
lehetőséget.
ki a [Csatlakoztatandó
5 Válassza
eszk. regisztr.] lehetőséget.
501
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
zz Ha a [q] (Csatlakozás
okostelefonhoz) lehetőséget
választotta, a bal oldalt látható
képernyő jelenik meg. Ha a Camera
Connect már telepítve van, válassza
a [Ne jelenjen meg] lehetőséget.
a [Hálózatváltás]
6 Válassza
lehetőséget.
zz A [q], [D] vagy [l] kiválasztásakor
jelenik meg.
a [Csatlakozás WPS-szel]
7 Válassza
lehetőséget.
a [WPS (PIN mód)]
8 Válassza
menüpontot.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
502
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
meg a PIN-kódot a hozzáférési
9 Adja
ponton.
zz A hozzáférési ponton adja meg
a fényképezőgép kijelzőjén megjelenő
PIN-kódot.
zz A PIN-kód megadását követően
nyomja meg az [OK] lehetőséget.
a hozzáférési ponthoz
10 Csatlakozzon
Wi-Fi-n keresztül.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
az [Automatikus beállítás]
11 Válassza
lehetőséget.
zz A Wi-Fi funkció beállítási
képernyőjének megnyitásához
nyomja meg az [OK] gombot.
zz Ha az [Automatikus beállítás] hibát
eredményez, illetve, ha manuálisan
szeretné elvégezni a beállításokat,
lásd: 535. oldal.
Wi-Fi funkció beállításainak
12 Aelvégzése
(500. oldal).
Ha az [F.gép hozzáf. pont mód] lehetőség megjelenik a 7. lépésnél,
lapozzon a 508. oldalra.
Az IP-cím csak DHCP-szervereket, illetve DHCP funkciót biztosító
hozzáférési pontokat, illetve útválasztókat használó környezetekben adható
meg automatikusan. Ekkor az IP-címek stb. hozzárendelése automatikusan
történik.
503
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
Wi-Fi-kapcsolat manuális létrehozása
A közelben lévő aktív hozzáférési pontok listájából válassza ki annak
a kívánt hozzáférési pontnak az SSID (vagy ESS-ID) azonosítóját,
majd hozza létre a Wi-Fi-kapcsolatot.
A hozzáférési pont kiválasztása
a Wi-Fi beállítást az [Enged]
1 Állítsa
lehetőségre.
zz Lásd az 1–4. lépéseket
a 429. oldalon.
ki a [Wi-Fi funkció]
2 Válassza
beállítást.
zz Válassza a [Wi-Fi funkció]
lehetőséget a [Vez.nélküli komm.
beállítások] képernyőn.
becenevet.
3 Regisztráljon
zz Ha megjelenik a [Becenév]
képernyő, regisztráljon egy becenevet
(430. oldal).
a lehetőségek közül.
4 Válasszon
zz Ha megjelennek az előzmények
(509. oldal), a képernyőn
megjelenített elemek közül
a <Y> <Z> gombokkal válthat.
zz A <W> <X> vagy <Y> <Z>
gombokkal válasszon egy
lehetőséget.
ki a [Csatlakoztatandó
5 Válassza
eszk. regisztr.] lehetőséget.
504
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
a [Hálózatváltás]
6 Válassza
lehetőséget.
zz A [q], [D] vagy [l] kiválasztásakor
jelenik meg.
(1)
(2) (3)
ki a hozzáférési pontot.
7 Válassza
zz A <W> <X> gombokkal válassza ki
a listából azt a hozzáférési pontot,
amelyikhez csatlakozni szeretne
Wi‑fi-n keresztül.
(1) SSID azonosító
(2) Ha a hozzáférési pont titkosítást használ, ezt ikon jelzi
(3) A használt csatorna
Frissítés és kézi beállítások
zz Görgesse le a képernyőt a 7. lépésnél a [Kézi beállítások]
menüpont megjelenítéséig.
zz A hozzáférési pontok kereséséhez válassza a [Frissítés]
lehetőséget.
zz A hozzáférési pont beállításainak kézi konfigurálásához válassza
a [Kézi beállítások] lehetőséget. Írja be az SSID azonosítót
a virtuális billentyűzet használatával, majd adja meg a beállításokat
a megjelenő utasítások szerint.
505
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
A hozzáférési pont jelszavának megadása
zz Adja meg a hozzáférési ponthoz beállított jelszót. A beállított jelszóval
kapcsolatos részletes információkért tekintse meg a hozzáférési pont
kezelési kézikönyvét.
zz A hozzáférési ponton megadott hitelesítési és titkosítási módszertől
függően az alábbi 8–9. lépésben megjelenő képernyők eltérhetnek.
zz Amennyiben a 8–9. lépés képernyői helyett az [IP-cím beáll.]
képernyő jeleneik meg, ugorjon a 10. lépésre.
egy kulcsindexet.
8 Válasszon
zz A [Kulcsindex] képernyő csak akkor
jelenik meg, ha a hozzáférési pont
WEP titkosítást használ.
zz Válassza ki a hozzáférési ponthoz
meghatározott kódindexszámot.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
meg a jelszót.
9 Adja
zz A virtuális billentyűzet segítségével
adja meg a jelszót (534. oldal).
506
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
Az IP-cím beállítása
az [Automatikus beállítás]
10 Válassza
lehetőséget.
zz A Wi-Fi funkció beállítási
képernyőjének megnyitásához
nyomja meg az [OK] gombot.
zz Ha az [Automatikus beállítás] hibát
eredményez, illetve, ha manuálisan
szeretné elvégezni a beállításokat,
lásd: 535. oldal.
Wi-Fi funkció beállításainak
11 Aelvégzése
(500. oldal).
Az IP-cím csak DHCP-szervereket, illetve DHCP funkciót biztosító
hozzáférési pontokat, illetve útválasztókat használó környezetekben adható
meg automatikusan. Ekkor az IP-címek stb. hozzárendelése automatikusan
történik.
507
Wi-Fi-kapcsolat létrehozása hozzáférési pontokon keresztül
Küldés képernyőre
Attól függően, hogy milyen webszolgáltatást választott, megjelenik
a cél kiválasztására szolgáló képernyő.
Célok regisztrálásához, illetve a beállítások megadásához
számítógépet kell használnia. További információkért tekintse meg az
EOS Utility kezelési kézikönyvét.
zz Ha a [Feltöltés webszolg.-hoz]
képernyőn a [m] (E-mail) vagy más
szolgáltatást választ, megjelenhet
a [Küldés ide] képernyő.
zz Válassza ki a címzettet a címzettek
listájából.
zz Egy csatlakozás beállításához,
illetve a képek küldéséhez
szükséges műveletek a különböző
webszolgáltatásoknál megegyeznek.
Fényképezőgép hozzáférési pont üzemmódja
A fényképezőgép hozzáférési pont
üzemmódja segítségével közvetlen
Wi-Fi-kapcsolatot alakíthat ki
a fényképezőgép és a többi kívánt
eszköz között.
Ez a lehetőség akkor jelenik meg, ha
a [q], a [D] vagy a [l] lehetőséget
választotta a [Wi-Fi funkció]
beállításnál.
508
Újracsatlakozás Wi-Fi-n keresztül
Ha az eszközöket vagy a webszolgáltatásokat a regisztrált csatlakozási
beállításokkal kívánja újracsatlakoztatni, kövesse az alábbi lépéseket.
ki a [Wi-Fi funkció]
1 Válassza
beállítást.
zz Válassza a [Wi-Fi funkció]
lehetőséget a [Vez.nélküli komm.
beállítások] képernyőn.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz A kijelzőn megjelenő előzmények
közül válassza ki azt az elemet,
amelyhez Wi-Fi-n keresztül szeretne
csatlakozni. Ha nem látja a kívánt
elemet, a <Y> és <Z> gombok
segítségével léptetheti tovább
a képernyőt.
zz Ha a [Csatl. előzmények] beállítás
értéke [Rejt], az előzmények nem
jelennek meg (533. oldal).
a csatlakoztatott eszközt.
3 Működtesse
[q] Okostelefon
zz Aktiválja az okostelefon Wi-Fi funkcióját, majd indítsa el
a Camera Connect alkalmazást.
zz Ha módosult az okostelefon csatlakozási célja, állítsa be
ismét, hogy az okostelefon Wi-Fi-n keresztül csatlakozzon
a fényképezőgéphez, vagy ahhoz a hozzáférési ponthoz, mint
a fényképezőgép.
Ha közvetlenül csatlakoztatja a fényképezőgépet Wi-Fikapcsolaton keresztül egy okoseszközhöz, az SSID azonosító
végén a „_Canon0A” szó fog szerepelni.
509
Újracsatlakozás Wi-Fi-n keresztül
[D] Számítógép
zz Indítsa el a számítógépen az EOS szoftvert.
zz Ha módosult a számítógép csatlakozási célja, állítsa be
ismét, hogy az okostelefon Wi-Fi-n keresztül csatlakozzon
a fényképezőgéphez, vagy ahhoz a hozzáférési ponthoz, mint
a fényképezőgép.
Ha közvetlenül csatlakoztatja a fényképezőgépet Wi-Fikapcsolaton keresztül egy számítógéphez, az SSID azonosító
végén a „_Canon0A” szó fog szerepelni.
[l] Nyomtató
zz Ha módosult a nyomtató csatlakozási célja, állítsa be
ismét, hogy az okostelefon Wi-Fi-n keresztül csatlakozzon
a fényképezőgéphez, vagy ahhoz a hozzáférési ponthoz, mint
a fényképezőgép.
Ha közvetlenül csatlakoztatja a fényképezőgépet Wi-Fikapcsolaton keresztül egy nyomtatóhoz, az SSID azonosító
végén a „_Canon0A” szó fog szerepelni.
A csatlakozási előzményekben három elemnek van hely. A lista elején
a legkorábban regisztrált eszköz vagy szolgáltatás található. Ha felvesz egy
új kapcsolatot, a legrégebbi elem törlődik az előzmények közül.
510
Újracsatlakozás Wi-Fi-n keresztül
Kapcsolódás Bluetooth segítségével csatlakoztatott
okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül
el a Camera Connect
1 Indítsa
szolgáltatást.
zz Koppintson a Camera Connect ikonra
az okostelefonon az alkalmazás
elindításához.
ki a Camera Connect egy
2 Válassza
funkcióját.
zz Válassza ki a Camera Connect
használni kívánt funkcióját.
zz Automatikusan létrejön a Wi-Fikapcsolat.
zz iOS operációs rendszer esetén:
Ha megjelenik a fényképezőgép
csatlakoztatásának megerősítésére
szolgáló üzenet, válassza
a [Csatlakozás] lehetőséget.
Amikor létrejön a Wi-Fi-kapcsolat,
megjelenik a kiválasztott funkció
képernyője.
zz A Camera Connect funkcióival
kapcsolatban lásd: 444. oldal.
511
Újracsatlakozás Wi-Fi-n keresztül
Több kapcsolat beállításainak regisztrálása
Legfeljebb 20 kapcsolatbeállítást regisztrálhat a Wi-Fi funkcióhoz.
ki a [Wi-Fi funkció]
1 Válassza
beállítást.
zz Válassza a [Wi-Fi funkció]
lehetőséget a [Vez.nélküli komm.
beállítások] képernyőn.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Ha megjelenik a balra látható
képernyő, a <Y> és <Z> gombok
segítségével léptetheti tovább
a képernyőt.
zz A bal oldali képernyőn válassza ki,
hogy melyik elemhez szeretne Wi‑Fi-n
keresztül csatlakozni.
zz A [q] (Csatlakozás okostelefonhoz)
beállítással kapcsolatos további információkért
lásd az „Okostelefonhoz való csatlakoztatás
Wi-Fi-n keresztül a [Wi-Fi funkció] menüből”
című fejezetet (427. oldal).
zz A [D] (Távvezérlés (EOS Utility))
beállítással kapcsolatos további
információkért lásd a „Csatlakozás
számítógéphez Wi-Fi-kapcsolaton
keresztül” című fejezetet (461. oldal).
zz A [l] (Nyomtatás Wi-Fi nyomtatóról)
beállítással kapcsolatos további információkért
lásd a „Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fikapcsolaton keresztül” (469. oldal).
zz Képek webszolgáltatásba való küldésével
kapcsolatos további információkért lásd
a „Képek küldése webszolgáltatásba”
című fejezetet (481. oldal).
A kapcsolati beállítások törlésével kapcsolatos információkért lásd: 513. oldal.
512
A csatlakozási beállítások módosítása vagy törlése
A fényképezőgépen mentett csatlakozási beállításokat módosíthatja
vagy törölheti. A csatlakozási beállítások módosításához vagy
törléséhez első lépésként bontsa a Wi-Fi-kapcsolatot.
ki a [Wi-Fi funkció]
1 Válassza
beállítást.
zz Válassza a [Wi-Fi funkció]
lehetőséget a [Vez.nélküli komm.
beállítások] képernyőn.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Ha megjelenik a balra látható
képernyő, a <Y> és <Z> gombok
segítségével léptetheti tovább
a képernyőt.
zz A bal oldali képernyőn válassza ki
azt az elemet, amelynek csatlakozási
beállításait módosítani vagy törölni
szeretné.
az [Eszközinformációk
3 Válassza
módosítása] lehetőséget.
ki a kívánt eszközt.
4 Válassza
zz Válassza ki az eszközt, amelynek
csatlakozási beállításait módosítani
vagy törölni szeretné.
513
A csatlakozási beállítások módosítása vagy törlése
szükség esetén
5 Ellenőrizze,
pedig módosítsa a csatlakozási
beállításokat.
zz Válasszon ki egy elemet, majd
módosítsa vagy törölje a képernyőn
megjelenő csatlakozási beállításokat.
zzKészülék becenevének módos.
A becenév módosításához használja a virtuális billentyűzetet
(534. oldal).
zzMegtek. képek (458. oldal)
Abban az esetben jelenik meg, ha a [q] (Csatlakozás
okostelefonhoz) lehetőséget választotta ki. A képernyő alján
megjelennek a beállítások.
zzA csatlakozási adatok törlése
A fényképezőgépen mentett csatlakozási beállításokat törölheti.
Webszolgáltatások esetén a csatlakozási beállítások törléséhez
látogasson el a CANON iMAGE GATEWAY weboldalára.
514
A vezeték nélküli kommunikáció
alapértelmezett beállításainak visszaállítása
Minden vezeték nélküli kommunikációs beállítás törölhető. A vezeték
nélküli kommunikáció beállításainak törlésével megakadályozhatja,
hogy azok a fényképezőgép kölcsönadásakor vagy átadásakor
illetéktelen kezekbe kerüljenek.
a [Beállítások törlése]
1 Válassza
lehetőséget.
az [OK] billentyűt.
2 Válassza
ggA vezeték nélküli kommunikáció
beállításai visszaállnak az
alapértelmezett értékre, majd újra
megjelenik a [Vez.nélküli komm.
beállítások] képernyő.
Az [56: Összes f.gépbeáll. törlése] művelet elvégzésekor a vezeték
nélküli kommunikáció beállításai nem törlődnek.
515
Info megjelenítése képernyő
Az [Info megjelen.] képernyőn ellenőrizheti a hiba részleteit, valamint
a fényképezőgép MAC-címét.
ki a [Wi-Fi funkció]
1 Válassza
beállítást.
zz Válassza a [Wi-Fi funkció]
lehetőséget a [Vez.nélküli komm.
beállítások] képernyőn.
ki a kívánt elemet, majd
2 Válassza
nyomja meg az <B> gombot.
ggMegjelenik az [Info megjelen.]
képernyő.
zz Hiba esetén nyomja meg a <0> gombot a hibaüzenet tartalmának
megjelenítéséhez.
516
Hibaüzenetek kezelése
Ha hiba történik, kövesse az alábbi eljárások valamelyikét a hiba
részletes adatainak megtekintéséhez. Ezt követően próbálja meg
megszüntetni a hiba okát az ebben a fejezetben bemutatott példákat
követve.
zz Az [Info megjelen.] képernyőn nyomja meg a <0> gombot
(516. oldal).
zz Válassza a [Hiba részletei] lehetőséget a [Wi-Fi bekapcs.]
képernyőn.
A megfelelő oldal megnyitásához kattintson a hibakódszám oldalára
a következő táblázatban.
11
(518. oldal)
21
(519. oldal)
61
(522. oldal)
67
(524. oldal)
91
(525. oldal)
125
(526. oldal)
126
(526. oldal)
141
(526. oldal)
151
(527. oldal)
12
(518. oldal)
22
(520. oldal)
63
(523. oldal)
68
(525. oldal)
121
(525. oldal)
23
(521. oldal)
64
(523. oldal)
69
(525. oldal)
65
(524. oldal)
66
(524. oldal)
127
(526. oldal)
142
(526. oldal)
152
(527. oldal)
Hiba esetén az [Err**] üzenet jelenik meg a [Wi-Fi funkció] képernyő
jobb felső sarkában. Ez eltűnik, ha a fényképezőgép főkapcsolóját <2>
állásba kapcsolja.
517
Hibaüzenetek kezelése
11: A csatlakozási hely nem található
zz [q] esetén fut a Camera Connect alkalmazás?
ggLétesítsen kapcsolatot a Camera Connect használatával
(442. oldal).
zz [l] esetén be van kapcsolva a nyomtató?
ggKapcsolja be a nyomtatót.
zz A [D] esetében fut az EOS szoftver?
ggIndítsa el az EOS szoftvert, és majd állítsa helyre a kapcsolatot
(463. oldal).
zz Azonos jelszóval való hitelesítés használatára van beállítva
a fényképezőgép és a hozzáférési pont?
ggEz a hiba akkor fordul elő, ha a [Nyílt rendszer] hitelesítési
módot használja, és a két jelszó nem egyezik meg.
A beállításnál a készülék megkülönbözteti a kis- és nagybetűket,
ezért ügyeljen a helyes írásmódra. Győződjön meg róla,
hogy a fényképezőgépen a helyes jelszó van-e beállítva a
hitelesítéshez (506. oldal).
12: A csatlakozási hely nem található
zz Be van kapcsolva a céleszköz és a hozzáférési pont?
ggKapcsolja be a céleszközt és a hozzáférési pontot, majd várjon
egy ideig. Amennyiben a kapcsolat továbbra sem jön létre,
ismételten végezze el a kapcsolat létrehozási műveleteit.
518
Hibaüzenetek kezelése
21: A DHCP-szerver nem rendelt hozzá címet
Mit ellenőrizzen a fényképezőgépen
zz A fényképezőgépen az IP-címnél az [Automatikus beállítás]
opció van beállítva. Helyes ez a beállítás?
ggHa nem használ DHCP-kiszolgálót, azt követően adja meg
a beállításokat, miután a fényképezőgép IP-cím beállítását a [Kézi
beállítás] opcióra módosította (535. oldal).
Mit ellenőrizzen a DHCP-szerveren
zz Be van kapcsolva a DHCP-szerver?
ggKapcsolja be a DHCP-szervert.
zz Elegendő cím áll rendelkezésre a DHCP-szerver általi
címhozzárendeléshez?
ggNövelje a DHCP-szerver által hozzárendelhető címek számát.
ggTávolítsa el a DHCP-szerver által már eszközökhöz rendelt
címeket a hálózatból, hogy csökkentse a használatban levő címek
számát.
zz Megfelelően működik a DHCP-szerver?
ggA DHCP-szerver beállításainak ellenőrzésével állapítsa meg,
hogy megfelelő-e a DHCP-szerver működése.
ggAdott esetben kérje meg a hálózati rendszergazdát, hogy
ellenőrizze a DHCP-szerver rendelkezésre állását.
519
Hibaüzenetek kezelése
22: Nincs válasz a DNS-szervertől
Mit ellenőrizzen a fényképezőgépen
zz A fényképezőgépen a DNS-szerver IP-cím beállítása
megegyezik a szerver aktuális címével?
ggÁllítsa az IP-címet [Kézi beállítás] módra. Majd
a fényképezőgépen állítsa be a használt DNS-szerver IP-címét
(531., 535. oldal).
Mit ellenőrizzen a DNS-szerveren
zz Be van kapcsolva a DNS-szervere?
ggKapcsolja be a DNS-szervert.
zz A DNS-szerver IP-címekre és a hozzájuk tartozó nevekre
vonatkozó beállításai helyesek?
ggEllenőrizze, hogy a DNS-szerveren az IP-címek és a hozzájuk
tartozó nevek helyesen vannak-e megadva.
zz Megfelelően működik a DNS-szerver?
ggA DNS-kiszolgáló beállításainak ellenőrzésével állapítsa meg,
hogy megfelelő-e a DNS-kiszolgáló működése.
ggAdott esetben kérje meg a hálózati rendszergazdát, hogy
ellenőrizze a DNS-szerver rendelkezésre állását.
Mit ellenőrizzen a teljes hálózaton
zz A hálózat, amellyel Wi-Fi-kapcsolatot kíván kialakítani,
tartalmaz routert vagy hasonló, átjáróként működő eszközt?
ggHa szükséges, kérdezze meg a hálózati rendszergazdától
a hálózati átjáró címét, és adja meg azt a fényképezőgépen
(531., 535. oldal).
ggEllenőrizze az összes hálózati eszközön, a fényképezőgépet is
beleértve, hogy helyesen adta-e meg az átjáró címét.
520
Hibaüzenetek kezelése
23: A kiválasztott hálózaton azonos IP-című eszköz van jelen
Mit ellenőrizzen a fényképezőgépen
zz Elképzelhető, hogy a fényképezőgép, valamint egy, az
ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozó eszköz IP-címe
megegyezik?
ggMódosítsa a fényképezőgép IP-címét, hogy ne használja
ugyanazt a címet, mint a hálózatba kapcsolt másik eszköz.
Egyéb esetben pedig módosítsa annak az eszköznek az IP-címét,
amely a fényképezőgéppel azonos címet használ.
ggAmennyiben egy DHCP-szervert használó környezetben
a fényképezőgép IP-címe a [Kézi beállítás] lehetőségre van
állítva, módosítsa a beállítást az [Automatikus beállítás]
lehetőségre (507. oldal).
21–23. sz. hibaüzenetek kezelése
A 21–23. sz. hiba kezelésekor a következőket is ellenőrizze.
Azonos jelszóval való hitelesítés használatára van beállítva
a fényképezőgép és a hozzáférési pont?
ggEz a hiba akkor fordul elő, ha a [Nyílt rendszer] hitelesítési módot
használja, és a két jelszó nem egyezik meg. A beállításnál a készülék
megkülönbözteti a kis- és nagybetűket, ezért ügyeljen a helyes
írásmódra. Győződjön meg róla, hogy a fényképezőgépen a helyes
jelszó van-e beállítva a hitelesítéshez (506. oldal).
521
Hibaüzenetek kezelése
61: Nem található a kiválasztott SSID azonosítóhoz tartozó
vezeték nélküli LAN hálózat
zz Van bármilyen akadály a fényképezőgép és a hozzáférési
pont antennája között?
ggHelyezze a hozzáférési pont antennáját olyan helyzetbe, hogy
az antenna jól látható legyen a fényképezőgép pozíciójából
(528. oldal).
Mit ellenőrizzen a fényképezőgépen
zz Megegyezik a fényképezőgépen és a hozzáférési ponton
beállított SSID?
ggEllenőrizze az SSID beállítását a hozzáférési ponton, majd
adja meg ugyanazt az SSID-azonosítót a fényképezőgépen
(505. oldal).
Mit kell ellenőrizni a hozzáférési ponton
zz Be van kapcsolva a hozzáférési pont?
ggKapcsolja be a hozzáférési pontot.
zz MAC-cím alapú szűrés esetén regisztrálva van
a fényképezőgép MAC-címe a hozzáférési ponton?
ggRegisztrálja a fényképezőgép MAC-címét a hozzáférési ponton.
A MAC-cím az [Info megjelen.] képernyőn látható (516. oldal).
522
Hibaüzenetek kezelése
63: Sikertelen vezeték nélküli LAN-hitelesítés
zz Azonos hitelesítési módszer használatára van beállítva
a fényképezőgép és a hozzáférési pont?
ggA fényképezőgép a következő hitelesítési módszereket támogatja:
[Nyílt rendszer], [Megosztott kulcs] és [WPA/WPA2-PSK]
(496. oldal).
zz Azonos jelszóval való hitelesítés használatára van beállítva
a fényképezőgép és a hozzáférési pont?
ggA beállításnál a készülék megkülönbözteti a kis- és nagybetűket,
ezért ügyeljen a helyes írásmódra. Győződjön meg róla,
hogy a fényképezőgépen a helyes jelszó van-e beállítva
a hitelesítéshez (506. oldal).
zz MAC-cím alapú szűrés esetén regisztrálva van
a fényképezőgép MAC-címe a hozzáférési ponton?
ggRegisztrálja a fényképezőgép MAC-címét a hozzáférési ponton.
A MAC-cím az [Info megjelen.] képernyőn látható (516. oldal).
64: Nem lehet csatlakozni a vezeték nélküli LAN-terminálhoz
zz Azonos titkosítási módszer használatára van beállítva
a fényképezőgép és a hozzáférési pont?
ggA fényképezőgép a következő titkosítási módszereket támogatja:
WEP, TKIP és AES (496. oldal).
zz MAC-cím alapú szűrés esetén regisztrálva van
a fényképezőgép MAC-címe a hozzáférési ponton?
ggRegisztrálja a fényképezőgép MAC-címét a hozzáférési ponton.
A MAC-cím az [Info megjelen.] képernyőn látható (516. oldal).
523
Hibaüzenetek kezelése
65: Megszakadt a vezeték nélküli LAN-kapcsolat
zz Van bármilyen akadály a fényképezőgép és a hozzáférési
pont antennája között?
ggHelyezze a hozzáférési pont antennáját olyan helyzetbe, hogy
az antenna jól látható legyen a fényképezőgép pozíciójából
(528. oldal).
zz A Wi-Fi-kapcsolat valamilyen okból megszakadt, és
a kapcsolat nem állítható helyre.
ggEnnek lehetséges okai: más eszköz túlságosan leterheli
a hozzáférési pontot, a közelben mikrohullámú sütő vagy más
hasonló eszköz működik (zavarva az IEEE 802.11b/g/n
(2,4 GHz‑es) sávot), esetleg eső vagy magas páratartalom
zavarja a kommunikációt (528. oldal).
66: Helytelen a vezeték nélküli LAN jelszava
zz Azonos jelszóval való hitelesítés használatára van beállítva
a fényképezőgép és a hozzáférési pont?
ggA beállításnál a készülék megkülönbözteti a kis- és nagybetűket,
ezért ügyeljen a helyes írásmódra. Győződjön meg róla,
hogy a fényképezőgépen a helyes jelszó van-e beállítva
a hitelesítéshez (506. oldal).
67: Hibás vezeték nélküli LAN titkosítási mód
zz Azonos titkosítási módszer használatára van beállítva
a fényképezőgép és a hozzáférési pont?
ggA fényképezőgép a következő titkosítási módszereket támogatja:
WEP, TKIP és AES (496. oldal).
zz MAC-cím alapú szűrés esetén regisztrálva van
a fényképezőgép MAC-címe a hozzáférési ponton?
ggRegisztrálja a fényképezőgép MAC-címét a hozzáférési ponton.
A MAC-cím az [Info megjelen.] képernyőn látható (516. oldal).
524
Hibaüzenetek kezelése
68: Nem lehet csatlakozni a vezeték nélküli LAN-terminálhoz.
Próbálja meg újra elölről.
zz Lenyomva tartotta a hozzáférési pont WPS (Wi-Fi Protected
Setup) gombját a megadott ideig?
ggTartsa nyomva a hozzáférési pont WPS gombját a hozzáférési
pont kezelési kézikönyvében megadott ideig.
zz A hozzáférési pont közelében próbálja meg létrehozni
a kapcsolatot?
ggAkkor próbálja meg létrehozni a kapcsolatot, amikor a két eszköz
egymás közelében van.
69: Több vezeték nélküli LAN-terminál található. Nem lehet
kapcsolódni. Próbálja meg újra elölről.
zz Más hozzáférési ponthoz való kapcsolódás van folyamatban
nyomógombos csatlakozási módban (NYGCS módban) vagy
WPS (Wi-Fi Protected Setup) módban.
ggVárjon egy keveset, és próbálja meg újra létrehozni a kapcsolatot,
vagy próbálja meg létrehozni a kapcsolatot PIN-kódot használó
kapcsolódási móddal (PIN mód) (501. oldal).
91: Egyéb hiba
zz A 11 és 69 közötti hibakódszám-tartományon kívüli egyéb
hiba történt.
ggA főkapcsolóval kapcsolja ki, majd be a fényképezőgépet.
121: Nincs elég szabad hely a kiszolgálón
zz A cél webszerveren nincs elegendő szabad hely.
ggTörölje a szükségtelen fájlokat a webszerverről, ellenőrizze
a rendelkezésre álló szabad területet, majd próbálkozzon az
adatok újraküldésével.
525
Hibaüzenetek kezelése
125: Ellenőrizze a hálózati beállításokat
zz Csatlakoztatva van a készülék a hálózathoz?
ggEllenőrizze a hálózati kapcsolat állapotát.
126: Nem lehetett a kiszolgálóhoz csatlakozni
zz A CANON iMAGE GATEWAY karbantartás alatt áll, vagy
ideiglenesen túlterhelt.
ggPróbálkozzon később a webszolgáltatáshoz való csatlakozással.
127: Hiba történt
zz Miközben a fényképezőgép csatlakoztatva volt
a webszolgáltatáshoz, a 121–126 közötti hibakódszámtartományon kívüli egyéb hiba történt.
ggPróbáljon meg Wi-Fi-kapcsolatot kialakítani a webszolgáltatással.
141: A nyomtató foglalt. Próbáljon meg ismét csatlakozni.
zz A nyomtató éppen nyomtat?
ggHa a nyomtatási folyamat befejeződött, próbálja meg újra
létrehozni a Wi-Fi-kapcsolatot a nyomtatóval.
zz Másik fényképezőgép csatlakozik a nyomtatóhoz Wi-Fi-n
keresztül?
ggBontsa a Wi-Fi-kapcsolatot a másik fényképezőgéppel, és
próbálja meg újra kialakítani a Wi-Fi-kapcsolatot a nyomtatóval.
142: Nem lehetett lekérni a nyomtatóinformációkat. Az ismételt
próbálkozáshoz csatlakozzon újra.
zz Be van kapcsolva a nyomtató?
ggKapcsolja be a nyomtatót, és próbálja meg újra kialakítani a Wi‑Fikapcsolatot.
526
Hibaüzenetek kezelése
151: Átvitel visszavonva
zz A számítógépre indított automatikus képátvitel ismeretlen ok
miatt megszakadt.
ggAz automatikus képátvitel folytatásához állítsa a fényképezőgép
tápkapcsolóját <2> állásba, majd <1> állásba.
152: A kártya írásvédelmi kapcsolója lezárt állapotban van.
zz A kártya írásvédelmi kapcsolója lezárt állásban van?
ggTolja a kártya írásvédelmi kapcsolóját írás állásba.
527
A vezeték nélküli kommunikációs
funkcióhoz kapcsolódó megjegyzések
Ha az átviteli sebesség csökkenni kezd, a kapcsolat megszakad, vagy
más probléma jelentkezik a vezeték nélküli kommunikációs funkciók
használatakor, próbálja meg az alábbi műveletek segítségével kijavítani
a hibát.
A fényképezőgép és az okostelefon közötti távolság
Ha a fényképezőgép túl messze van az okostelefontól, elképzelhető,
hogy Bluetooth-kapcsolatot igen, de Wi-Fi-kapcsolatot nem
lehet kialakítani. Ebben az esetben vigye közelebb egymáshoz
a fényképezőgépet és az okostelefont, majd hozza létre így a Wi-Fikapcsolatot.
A hozzáférési pont antennájának telepítési helye
zz Beltéren történő használat esetén abban a helyiségben helyezze
üzembe a készüléket, ahol a fényképezőgépet használja.
zz Úgy helyezze el az eszközt, hogy ne kerüljenek tárgyak és
emberek közé és a fényképezőgép közé.
Közeli elektromos eszközök
Ha a Wi-Fi-kapcsolat átviteli sebessége a következő elektronikai
eszközök hatása miatt csökken, állítsa le őket, vagy próbálja meg
a kapcsolatot azoktól távolabb létrehozni.
zz A fényképezőgép Wi-Fi-n keresztül, az IEEE 802.11b/g/n
szabvány szerint, a 2,4 GHz-es sávban küldi a jeleket. Ez azt
jelenti, hogy a Wi‑Fi-kapcsolat átviteli sebessége Bluetootheszközök, mikrohullámú sütők, vezeték nélküli telefonok,
mikrofonok, okostelefonok, további fényképezőgépek és hasonló,
ezen a frekvenciasávon működő eszközök közelében csökken.
528
A vezeték nélküli kommunikációs funkcióhoz kapcsolódó megjegyzések
Több fényképezőgép használatával kapcsolatos óvintézkedések
zz Ha több fényképezőgépet csatlakoztat egyetlen hozzáférési
ponthoz Wi-Fi-n keresztül, győződjön meg róla, hogy azok
IP‑címe eltér-e.
zz Ha több fényképezőgépet csatlakoztat egyetlen hozzáférési
ponthoz Wi-Fi-n keresztül, az átviteli sebesség csökken.
zz Több IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz-es) hozzáférési pont esetén
hagyjon ki öt csatornát az egyes Wi-Fi-csatornák között, mivel
így csökkentheti a rádióhullámok által okozott interferenciát.
Használja például az 1-es, 6-os és 11-es, a 2-es és 7-es vagy
a 3-as és 8-as csatornát.
A BR-E1 vezeték nélküli távvezérlő használata
zz Amikor a [Bluetooth funkció] beállítás a [Távirányító] opcióra
van állítva a BR-E1 vezeték nélküli távvezérlő használatához,
akkor a fényképezőgép nem tud kapcsolódni Bluetoothkapcsolaton keresztül az okostelefonhoz.
529
Biztonság
Ha a biztonsági beállítások nincsenek megfelelően beállítva, az alábbi
problémák jelentkezhetnek.
zzÁtvitel figyelése
Rossz szándékú harmadik felek figyelemmel kísérhetik Wi-Fi-n
keresztüli adatátviteleit, és megpróbálhatnak hozzáférni adataihoz.
zzJogosulatlan hálózati hozzáférés
Rossz szándékú harmadik felek lopás, módosítás vagy
adatmegsemmisítés céljából jogosulatlan hozzáférést szerezhetnek
az Ön által használt hálózathoz. Ezenkívül olyan egyéb jogosulatlan
hozzáférések áldozata is lehet, mint a megszemélyesítés
(amikor a támadó egy személynek kiadva magát jogosulatlan
információkhoz próbál hozzájutni) vagy az ugródeszka-támadás
(amikor valaki az Ön hálózatához való jogosulatlan hozzáférését
ugródeszkaként használja arra, hogy elfedje a más rendszerekbe
való beszivárgásának nyomait).
Javasoljuk, hogy a szükséges rendszerek kiépítésével, illetve
a megfelelő funkciók használatával tegye biztonságossá a hálózatát,
mivel így elkerülheti az ilyen típusú problémákat.
530
Hálózati beállítások ellenőrzése
zzWindows
Nyissa meg a Windows [Parancssorát], írja be az ipconfig/all
karakterláncot, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt.
Ekkor nem csupán a számítógéphez rendelt IP-cím, de az alhálózati
maszk, az átjáró, valamint a DNS-kiszolgáló adatai is megjelennek.
zzMac OS
Mac OS X operációs rendszer használatakor nyissa meg
a [Terminál] alkalmazást, írja be az ifconfig -a parancsot, majd
nyomja meg a <Return> billentyűt. A számítógéphez rendelt IP-cím
az [inet] melletti [en0] sorban jelenik meg a következő formátumban:
„***.***.***.***”.
* A [Terminál] alkalmazással kapcsolatban további információkat a Mac OS
X operációs rendszer súgójában olvashat.
Ha szeretné elkerülni, hogy ugyanaz az IP-cím tartozzon
a számítógéphez és a hálózathoz csatlakozó más eszközökhöz, amikor
a 535. oldalon leírt folyamat során beállítja a fényképezőgéphez
rendelt IP-címet, módosítsa a jobb szélen található számot.
Példa: 192.168.1.10
531
[Vez.nélküli komm. beállítások] képernyő
A [Vez.nélküli komm. beállítások] képernyőn a vezeték nélküli
kommunikációs funkció beállításait konfigurálhatja.
Válassza az [55: Vez.nélküli komm. beállítások] lehetőséget.
Wi-Fi beállítások
zz Lásd a következő oldalt.
Wi-Fi funkció
Az alábbi Wi-Fi funkciók állnak
rendelkezésre:
zz Kommunikáció okostelefonnal
zz Távvezérlés (EOS Utility)
zz Nyomtatás Wi-Fi-nyomtatóról
zz Képek küldése webszolgáltatásokba
Bluetooth funkció (436. oldal)
Megjeleníti a [Bluetooth funkció]
képernyőt, amelyen megtekintheti, illetve
konfigurálhatja a Bluetooth funkció
beállításait.
Képek küldése okostelefonra
(448. oldal)
Amikor a fényképezőgép okostelefonhoz
van csatlakoztatva, ezzel a funkcióval
küldheti el a fényképezőgépen tárolt
képeket az okostelefonra.
Becenév
A becenév módosításához használja
a virtuális billentyűzetet (534. oldal).
Beállítások törlése (515. oldal)
A vezeték nélküli kommunikáció összes
beállítását törölheti.
532
[Wi-Fi beállítások] képernyő
Wi-Fi
zz Itt beállíthatja, hogy engedélyezi
[Enged] vagy letiltja [Tilt] a vezeték
nélküli kommunikációs funkciót.
zz Ha tilos az elektronikus és vezeték
nélküli eszközök használata –
például repülőgép fedélzetén vagy
kórházban – válassza a [Tilt]
beállítást.
Jelszó
Ha szeretné, hogy a rendszer ne kérjen
jelszót a Wi-Fi-kapcsolat kialakításához,
válassza a [Nincs] lehetőséget (kivéve
akkor, ha Wi-Fi-n keresztül csatlakozik
hozzáférési ponthoz).
Csatlakozási előzmények
Itt beállíthatja, hogy megjeleníti [Mutat]
vagy elrejti [Rejt] a múltban Wi-Fi-n
keresztül csatlakoztatott eszközök
előzményeit.
Képek automatikus küldése
számítógépre
Az erre a célra kifejlesztett Image
Transfer Utility 2 szoftver segítségével
beállíthatja, hogy a fényképezőgép
automatikusan elküldje a fényképeket
a számítógépnek (466. oldal).
Küldés okostelefonra felvétel után
Felvételeit automatikusan is elküldheti
okostelefonjára (446. oldal).
MAC-cím
Ellenőrizheti a fényképezőgép MACcímét.
533
A virtuális billentyűzet használata
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7) (8)
Szövegbeviteli terület
A beviteli területen belüli
mozgásra szolgáló kurzorgombok
Karakterek száma/elérhető
karakterek száma
Billentyűzet
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(9)
Váltás a beviteli módok között
Szóköz
A beviteli területen lévő
karakterek törlése
A billentyűzet típusának
módosítása
A szövegbevitel befejezése
zz A <W> <X> <Y> <Z> gombokkal mozoghat a 2-es részen belül és
a 4–8 elemek között.
zz A bevitt adatok vagy a beviteli módok átkapcsolásának
megerősítéséhez nyomja meg a <0> gombot.
534
Az IP-cím kézi beállítása
Adja meg manuálisan az IP-cím beállításait. A megjelenített elemek
köre a Wi-Fi funkciótól függően változik.
a [Kézi beállítás]
1 Válassza
lehetőséget.
zz Válassza az [OK] billentyűt.
a lehetőségek közül.
2 Válasszon
zz Válasszon egy elemet a numerikus
bevitelre szolgáló képernyő
megnyitásához.
zz Az átjáró használatához válassza az
[Enged], majd a [Cím] elemet.
be a kívánt értékeket.
3 Írja
zz A <6> tárcsa forgatásával vigye
a beviteli pozíciót a felső területre,
majd a <5> tárcsa forgatásával
válassza ki a számot. A kiválasztott
szám beviteléhez nyomja meg
a <0> gombot.
zz A beírt értékek beállításához, és
a 2. lépés képernyőjére történő
visszalépéshez nyomja meg
a <M> gombot.
535
Az IP-cím kézi beállítása
az [OK] billentyűt.
4 Válassza
zz Ha végzett a szükséges elemek
beállításával, nyomja meg az [OK]
gombot.
zz Ha nem biztos abban, hogy mit kell
beírnia, tekintse meg a „Hálózati
beállítások ellenőrzése” című fejezetet
(531. oldal), vagy forduljon a hálózati
rendszergazdához, illetve a hálózatot
ismerő más személyhez.
536
Wi-Fi/Bluetooth állapotának megjelenítése
A vezeték nélküli kapcsolat állapota a fényképezőgép képernyőjén és
LCD-panelén tekinthető meg.
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
Wi-Fi funkció
Bluetooth funkció
Vezeték nélküli jel erőssége
Kommunikáció állapota
Wi-Fi funkció
Wi-Fi: Letiltás
Nincs
csatlakozva Wi-Fi:
Engedélyezés
Csatlakozás
Vezeték
nélküli jel
erőssége
Ki
LCD-panel
Wi-Fi funkció
Nem jelenik meg
(villog)
Csatlakozva
Adatok küldése
(fg)
Csatlakozási hiba
(villog)
537
Wi-Fi/Bluetooth állapotának megjelenítése
A Bluetooth funkció jelzője
Bluetooth
funkció
Nem [Tilt]
[Tilt]
538
Csatlakozási
állapot
Bluetoothkapcsolat aktív
Bluetoothkapcsolat inaktív
Bluetoothkapcsolat inaktív
Képernyő
LCD-panel
Nem jelenik meg
Nem jelenik meg
7
Egyedi funkciók /
Saját menü
Az Egyedi funkciók és a kezelőszervek testreszabása
segítségével elvégezheti a fényképezőgép különböző
funkcióinak finomhangolását, valamint a saját fényképezési
szokásainak megfelelően módosíthatja a gombokhoz és
tárcsákhoz kapcsolódó funkciókat.
Emellett a Saját menü lapjaihoz hozzáadhatja a gyakran
használt menüelemeket és egyedi funkciókat.
539
Lapfülek: Testreszabás
zzC.Fn1
542. oldal
542. oldal
543. oldal
543. oldal
544. oldal
545. oldal
546. oldal
zzC.Fn2
547. oldal
547. oldal
548. oldal
zzC.Fn3
548. oldal
548. oldal
549. oldal
549. oldal
540
Lapfülek: Testreszabás
zzC.Fn4
555. oldal
555. oldal
561. oldal
555. oldal
zzC.Fn5
550. oldal
551. oldal
551. oldal
552. oldal
553. oldal
zzC.Fn6
554. oldal
541
Az Egyedi funkciók beállításaiN
A [8] lapon saját preferenciái szerint konfigurálhatja a fényképezőgép
funkcióit. Az alapértelmezéstől eltérő értékű beállítások kék színnel
jelennek meg.
C.Fn1
Expozíciós lépésköz
1/2 lépésnyi növekményeket ad meg a záridőhöz, a rekeszhez,
az expozíció-kompenzációhoz, az expozíciósorozathoz (AEB), vaku
expozíció-kompenzációhoz, stb.
[1/3] 1/3-érték
[1/2] 1/2-érték
Az [1/2-érték] beállításakor a kijelző az alábbiak szerint jelenik meg.
ISO-érzékenység lépésköze
A kézi ISO-érzékenység lépésközét egy egész érték beállításra állíthatja.
[1/3] 1/3-érték
[1/1] 1-érték
ooAutomatikus ISO-beállítás esetén az ISO-érzékenység még [1-érték]
beállítás mellett is automatikusan 1/3 lépésenként kerül beállításra.
ooAz [1-érték] beállítás mellett is beállíthatja az ISO 40000 beállítást
(állóképek rögzítéséhez).
542
Az Egyedi funkciók beállításai
Sorozat automatikus visszavonása
Beállíthatja, hogy a fényképezőgép elvesse-e az AEB- és
fehéregyensúlysorozat-beállításokat, amikor a tápkapcsolót <2> állásba
állítja vagy videofelvételre vált.
[ON] Engedélyezés
[OFF] Letiltás
Sorozat
Az AEB felvételsorozat és fehéregyensúly-sorozat módosítható.
[0–+] 0 → – → +
[–0+] – → 0 → +
[+0–] + → 0 → –
Fehéregyensúly-sorozat
B/A irány
M/G irány
0 : Normál exponálás
0 : Normál fehéregyensúly
0 : Normál fehéregyensúly
– : Magenta visszacsatolás
– : Csökkentett expozíció – : Kék visszacsatolás
AEB
+ : Növelt expozíció
+ : Borostyán visszacsatolás + : Zöld visszacsatolás
543
Az Egyedi funkciók beállításai
Sorozatképek száma
Az AEB és a fehéregyensúly-sorozat funkciókkal készült felvételek száma
az alapértelmezett 3 felvételről 2, 5 vagy 7 felvételre is átállítható.
Ha a [81: Sorozat] a [0, -, +] lehetőségre van állítva, a sorozatképek az
alábbi táblázat szerint készülnek el.
[3] 3 felvétel
[2] 2 felvétel
[5] 5 felvétel
[7] 7 felvétel
(1-es lépésköz)
1. felvétel 2. felvétel 3. felvétel 4. felvétel 5. felvétel 6. felvétel 7. felvétel
3:3 felvétel Normál (0)
-1
2:2 felvétel Normál (0)
±1
+1
5:5 felvétel Normál (0)
-2
-1
+1
+2
7:7 felvétel Normál (0)
-3
-2
-1
+1
+2
Ha a [2 felvétel] beállítást adta meg, az AEB-tartomány beállításakor
kiválaszthatja a + vagy a - oldalt. A fehéregyensúly-sorozat funkció
használata esetén a 2. felvételt a B/A vagy az M/G felé módosítja
a készülék.
544
+3
Az Egyedi funkciók beállításai
Biztonsági eltolás
Ha megváltozik a téma fényereje, és a normál exponálás nem érhető el
az automatikus expozíció tartományában, a normál exponálás eléréséhez
a fényképezőgép automatikusan módosítja a manuálisan kiválasztott
beállítást. A [Zársebesség/rekesznyílás] lehetőség kiválasztása esetén
a [s] és [f] üzemmódra vonatkozik. Az [ISO-érzékenység] lehetőség
kiválasztása esetén a [d], [s] és [f] üzemmódra vonatkozik.
[OFF] Letiltás
[Tv/Av] Zársebesség/rekesz
[ISO] ISO-érzékenység
ooMég ha a [z3: zISO-érzékenység beállításai] menüpontban az
[ISO érz. tart.] vagy [Minimális záridő] beállítást módosítja is az
alapértelmezett beállításhoz képest, a biztonsági eltolás felülírja ezt
a beállítást, amennyiben arra a normál expozíció elérése érdekében
szükség van.
ooAz ISO-érzékenység biztonsági eltolásának alsó és felső határértékét az
[Autom. tartomány] beállítás (86. oldal) határozza meg. Ha azonban
a manuálisan beállított ISO-érzékenység meghaladja az [Autom.
tartomány] beállítás értékét, a biztonsági eltolás a manuálisan megadott
ISO-érzékenységig fog hatni.
ooA biztonsági eltolás szükség esetén akkor is működésbe lép, ha a vaku
használatban van.
545
Az Egyedi funkciók beállításai
Ugyanolyan expozíció új rekesznél
Ha az ISO-érzékenységet manuálisan állította be (kivéve az Automatikus
ISO esetén), a maximális rekesznyílás csökkenhet (a legalacsonyabb
f/szám emelkedhet) [a] üzemmódban (kézi expozícióval történő
felvételkészítés), ha 1. objektívet cserél, 2. konvertert csatlakoztat, vagy
3. változtatható maximális rekesznyílással rendelkező zoomobjektívet
használ. Ez a funkció megakadályozza az ebből következő alulexponálást
azáltal, hogy az ISO-érzékenységet vagy a záridőt (Tv) automatikusan úgy
állítja be, hogy fenntartható legyen az 1., 2. 3. pontban jelzett műveletek
elvégzése előtti expozíció.
[OFF] Letiltás
[ISO] ISO-érzékenység
[ISO/Tv] ISO-érzékenység/Záridő
[Tv] Záridő
ooMakroobjektív használata esetén nem reagál a tényleges rekeszérték
nagyításból eredő változásaira.
ooA készülék nem tudja az 1., 2. vagy 3. pontban jelzett műveletek előtti
expozíciót alkalmazni, ha beállította az [ISO-érzékenység] értékét, és
az expozíció nem végezhető el az [ISO érz. tart.] beállításnál megadott
tartományban.
ooA készülék nem tudja az 1., 2. vagy 3. pontban jelzett műveletek előtti
expozíciót alkalmazni, ha beállította a [Záridő] értékét, és az expozíció
nem végezhető el a [82: Záridő-tartomány beállítása] beállításnál
megadott tartományban.
ooA normál expozíció a fényképezőgép kikapcsolásának pillanatában
aktuális expozícióra frissül, ha a fényképezőgép az 1., 2. vagy 3. pontok
elvégzése után az expozíció megtartása mellett kikapcsol (a tápkapcsolót
<2> állásba állítja).
ooA legmagasabb f/szám (minimum rekesz) változására is reagál.
ooHa beállítja az [ISO-érzékenység] vagy a [Záridő] értékét, végrehajtja az
1., 2. vagy 3. lépést, és nem módosítja az ISO-érzékenységet, a záridőt
vagy a rekeszértéket, mielőtt a fényképezőgép visszaáll az 1., 2. vagy
3. lépés előtti állapotba, az eredeti expozíció-beállítás áll helyre.
ooHa az [ISO-érzékenység] be van állítva, és az ISO-érzékenység
kiterjesztett ISO-érzékenységre emelkedik, a megfelelő expozíció
fenntartása érdekében módosulhat a záridő.
546
Az Egyedi funkciók beállításai
C.Fn2
Záridő-tartomány beállítása
Beállíthatja a záridő tartományát. [t], [s] és [a] üzemmódban
a megadott tartományon belül manuálisan állíthatja be a záridőt. [d] és
[f] üzemmódban, illetve [t] üzemmódban a záridő [AUTO] beállítása
esetén a záridő beállítása a megadott tartományon belül automatikusan
történik (kivéve videofelvétel esetén). A beállítás tárolásához válassza az
[OK] lehetőséget.
[Leghosszabb idő]
30 mp és 1/4000 mp közötti tartományban állítható.
[Legrövidebb idő]
1/8000 mp és 15 mp közötti tartományban állítható.
Rekesznyílás-tartomány beállítása
Beállíthatja a rekeszérték tartományát. [t], [f], [a] és [BULB]
üzemmódban megadott tartományon belül manuálisan állíthatja be
a rekeszértéket. [d] és [s] üzemmódban, illetve [t] üzemmódban
a rekesznyílás [AUTO] beállítása esetén a rekeszérték beállítása
a megadott tartományon belül automatikusan történik. A beállítás
tárolásához válassza az [OK] lehetőséget.
[Max. rekesz (Min. f/)]
f/1.0–f/64 közötti tartományban állítható.
[Min. rekesz (Max. f/)]
f/91–f/1.4 közötti tartományban állítható.
Az elérhető rekeszérték-tartomány az objektív minimális és maximális
rekeszértékétől függ.
547
Az Egyedi funkciók beállításai
AE-rögzítéses mérési mód fókuszálás után
Minden mérési módnál megadhatja,
hogy zárolni szeretné-e az expozíciót
(AE-rögzítés) az exponálógomb félig
történő lenyomásával, miután elérte
a fókuszt a One-Shot AF funkcióval.
Az expozíció rögzítve lesz, ameddig Ön
félig lenyomva tartja az exponálógombot.
Jelölje be [X] azokat a mérési módokat,
amikor az AE-rögzítést alkalmazni
szeretné. Válasszon a [q/w/r/e]
mérési módok közül, majd a <0>
gomb megnyomásával adja hozzá a [X]
jelzést. A beállítás tárolásához válassza
az [OK] lehetőséget.
C.Fn3
Tárcsairány Tv/Av során
A tárcsa záridő és rekeszérték beállításához tartozó forgásiránya
megfordítható.
[a] felvételi módban a <6> és a <5> tárcsa forgatási iránya
megfordul. A többi felvételi módban csak a <6> tárcsa forgatási iránya
lesz fordított. A <5> tárcsa forgatási iránya [a] módban, valamint az
expozíciókompenzáció beállításakor használt forgatási irány [d], [s] és
[f] módban változatlan marad.
[ ] Normál
[
] Ellentétes irány
Vezérlőgyűrű forgatása
Az RF objektív és bajonettadapter vezérlőgyűrűjének záridő és rekeszérték
beállításához tartozó forgásiránya megfordítható.
[ ] Normál
[
] Ellentétes irány
548
Az Egyedi funkciók beállításai
Fókuszgyűrű forgatása
Az RF objektív élességállító gyűrűjének forgásiránya megfordítható.
[ ] Normál
[
] Ellentétes irány
RF objektív MF fókuszgyűrűjének érzékenysége
Beállíthatja az RF objektív élességállító gyűrűjének érzékenységét.
[
] Változik a forgatási sebességgel
[
] Az elforgatás szöge számít
C.Fn4
A [84] lappal kapcsolatos részleteket lásd: „Műveletek testreszabása”
(555. oldal).
549
Az Egyedi funkciók beállításai
C.Fn5
Vágási adatok hozzáadása
A vágási adatok hozzáadásával a kiválasztott képaránynak megfelelő
függőleges vonalak jelennek meg, így olyan módon komponálhatja meg
a felvételeket, mint ha közép- vagy nagyformátumú fényképezőgépet
használna (6 x 6 cm stb.).
A felvétel készítésekor a kártyára rögzített levágott képek helyett
a fényképezőgép képarányadatokat ad a képekhez a Digital Photo
Professional szoftverben (EOS szoftver) történő vágáshoz.
A képeket egy számítógépre importálva a Digital Photo Professional
szoftverben könnyedén kivághatja a képeket a felvétel készítésekor
beállított képarányra.
[6:7] 6:7-es képarány
[OFF] Ki
[6:6] 6:6-os képarány
[5:6] 10:12-es képarány
[3:4] 3:4-es képarány
[5:7] 5:7-es képarány
[4:5] 4:5-ös képarány
ooA vágási adatok csak akkor kerülnek hozzáadásra, ha az
[z1: zVágás/képarány] beállítás a [Teljes képmezős] lehetőségre
van állítva.
ooHa a vágási adatokat tartalmazó RAW-képeket a fényképezőgépen
dolgozza fel, a JPEG-képek nem levágott méretben kerülnek mentésre
(346. oldal). Ilyen esetben a RAW-képek feldolgozása vágási adatokat
tartalmazó JPEG-képeket eredményez.
550
Az Egyedi funkciók beállításai
Alapértelmezett törlési opció
Az alapértelmezett opciót a törlés menüben (335. oldal) állíthatja
be. A menü megnyitásához képmegjelenítés vagy az elkészített kép
visszanézése közben nyomja meg a <L> gombot.
A kép azonnali törléséhez egyszerűen nyomja meg a <0> gombot.
[ ] [Mégse] alapértelmezett
[ ] [Törlés]/[1törlése+JPEG] alapértelmezett
[
] [Törlés1] alapértelmezett
[
] [JPEGtörlése] alapértelmezett
Ha nem a [Mégse] lehetőség van beállítva, ügyeljen arra, hogy véletlenül
ne töröljön ki képeket.
Zárkioldás objektív nélkül
Beállíthatja, hogy az állóképek és videók felvétele elvégezhető legyen-e, ha
a fényképezőgépen nincs objektív.
[OFF] Letiltás
[ON] Engedélyezés
551
Az Egyedi funkciók beállításai
Kikapcsoláskor objektív behúzása
Ezzel az opcióval állíthatja be az objektív behúzási mechanizmusát
fogaskerék-hajtású STM-objektívek (ilyen például az EF40mm
f/2.8 STM) csatlakoztatása esetén. Beállíthatja, hogy a készülék
automatikusan behúzza-e a kinyújtott objektívet, amikor
a fényképezőgép tápkapcsolóját <2> helyzetbe állítják.
[ON] Engedélyezés
[OFF] Letiltás
ooAutomatikus kikapcsolás esetén az objektív nem húzható be, akármilyen
beállítást adott meg.
ooAz objektív leválasztása előtt győződjön meg róla, hogy az be van-e
húzva.
Az [Enged] beállítás használata esetén ez a funkció az objektív
fókuszmódkapcsolójának beállításától (AF vagy MF) függetlenül bekapcsol.
552
Az Egyedi funkciók beállításai
IPTC adat hozzáadása
Ha az EOS Utility szoftverből (EOS szoftverből) rögzíti a fényképezőgépre
az IPTC (International Press Telecommunications Council) adatokat, ezeket
az információkat hozzáadhatja a JPEG/RAW állóképekhez a felvételkészítés
időpontjában. Ez a fájlkezelésnél és az IPTC adatokat használó más
feladatoknál lehet hasznos.
Az IPTC adatok fényképezőgépre való rögzítésével kapcsolatos
utasításokért és a rögzíthető adatokkal kapcsolatos részletekért
tekintse meg az EOS Utility kezelési kézikönyvet.
[OFF] Letiltás
[ON] Engedélyezés
Videofelvétel esetén az IPTC adatok nem kerülnek hozzáadásra.
ooMegjelenítés közben ellenőrizheti, hogy megtörtént-e az IPTC adatok
hozzáadása.
ooA képekhez hozzáadott IPTC adatok ellenőrzéséhez használja a Digital
Photo Professional szoftvert (EOS-szoftver).
ooA fényképezőgépen tárolt IPTC adatok nem törlődnek a [86: Minden
C.Fn törlése] (554. oldal) lehetőség kiválasztásakor, azonban
a beállítás a [Tilt] értékre módosul.
553
Az Egyedi funkciók beállításai
C.Fn6
Minden egyedi funkció törlése (C.Fn)
A [86: Minden C.Fn törlése] lehetőség az egyedi funkciók minden
beállítását törli.
A [86: Minden C.Fn törlése] parancs végrehajtásakor a [84] egyéni
műveletei nem törlődnek. Vegye figyelembe, hogy bár az [85: IPTC adat
hozzáadása] művelettel hozzáadott információk nem törlődnek, a beállítás
[Tilt] értékre módosul.
554
Műveletek testreszabásaN
A fényképezőgép gombjaihoz és tárcsáihoz hozzárendelheti az Ön által
gyakran használt funkciókat, amely jelentősen megkönnyíti a készülék
használatát.
egy elemet a [84]
1 Válasszon
lapon.
zz [Gombok testreszabása]:
Funkciókat rendelhet hozzá
a gombokhoz, például a <V> vagy
a <p> gombhoz.
zz [Tárcsák testreszabása]:
Funkciók hozzárendelése
a <6> <5> tárcsákhoz vagy
a vezérlőgyűrűhöz (<T>).
zz [M-Fn sáv testreszabása]
(561. oldal):
Funkciókat rendelhet hozzá a <m>
sávhoz.
ki egy fényképezőgép2 Válasszon
vezérlőt.
zz A [Gombok testreszabása]
lehetőség használatával beállíthatja,
hogy egy gomb állóképek és videók
készítésénél különböző funkciót
aktiváljon.
ki a hozzárendelni kívánt
3 Válassza
funkciót.
zz A 2. lépés képernyőjéhez való
visszatéréshez nyomja meg a <0>
gombot.
zz A kilépéshez nyomja meg a <M>
gombot.
A [86: Minden C.Fn törlése] lehetőség kiválasztásakor az egyéni
műveletek nem törlődnek. A beállítások törléséhez válassza az
[84: Egyéni beállítások törlése] lehetőséget.
555
Műveletek testreszabása
A gombokhoz elérhető funkciók
Funkció
Mérés és AF-indítás
L
k
k
k
k
AF-stop
k
k
k
AE-rögzítés, AF-stop
k
k
k
AF-pont kiválasztása
k
k
k
AF-pont közvetlen választása
AF
AF-pont középre állítása
k
k
k
AF-módszer közvetlen választása*1
k
k
k
One-Shot AFzServo AF*1
k
k
k
Érintéses és áthúzásos AF
k
k
k
Szemérzékelő AF*1
k
k
k
k
k
k
AE-rögzítés
k
k
k
AE-rögzítés (nyomva tartás)
k
k
k
k
k
k
Vaku funkcióbeállítások*1
k
k
k
FE-rögzítés*1
k
k
k
Videók
k
k
k
k
k
Fókusz segéd
Mérés indítása
AE-rögzítés (gomb lenyomva)
Expozíció
AE-rögzítés/FE-rögzítés*1
k
k
Expozíciókompenzáció (gomb
forgatása)
nyomva tartása,
ISO-érzékenység beállítása (gomb
forgatása)
nyomva tartása,
Videók
556
k
Szüneteltetés: Servo AF használata
videóhoz*2
Műveletek testreszabása
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
557
Műveletek testreszabása
Funkció
Tárcsafunkció beállítások
L
k
k
Közvetlen gombnyomás
Rövid lenyomás: LCD megvilágítás
Hosszú lenyomás: LCD-n megjelenő
adatok váltása
Rövid lenyomás: LCD-n megjelenő
adatok váltása
Hosszú lenyomás: LCD megvilágítás
k
k
LCD-panel megvilágítása
k
k
k
LCD-panelen megjelenő adatok váltása
k
k
k
Felvételi mód beállítások
k
k
k
Saját felvételi módba váltás
k
Mélységélesség-előnézet*1
k
k
k
A kiválasztott elem nullázása Fv módban*1
k
k
k
Tv/Av/O/ISO nullázása Fv módban*1
k
k
k
Gyorsvezérlés képernyő
k
k
k
Nagyítás/kicsinyítés
k
k
k
Menü kijelzése
k
k
k
Képminőség*1
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Képstílus
k
k
k
Védelem
k
k
k
Értékelés
k
k
k
Mappa kiválasztása
k
k
k
Képernyő fényerejének
maximalizálása (ideiglenesen)
k
k
k
Kijelző kikapcsolása
k
k
k
Váltás a kereső/képernyő között
k
k
k
Gazdaságos mód
k
k
k
Wi-Fi funkció
k
k
k
Nincs funkció (tiltva)
k
k
k
Képminőség-beállítás egy
gombnyomással*1
Képminőség egy gombnyomással
(nyomva tartás)*1
Menü
9
*1: Nem rendelhető hozzá elérhető funkcióként videofelvétel közben.
*2: Nem rendelhető hozzá elérhető funkcióként állóképek készítése közben.
558
k
Műveletek testreszabása
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
A<
> az Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkcióval ellátott szuperteleobjektívek „AF-stop gombjára” utal.
559
Műveletek testreszabása
A tárcsákhoz elérhető funkciók
Funkció
6
5
Záridő beállítása M módban
k
k
Rekesznyílás beállítása M módban
k
k
ISO-érzékenység beállítása (5mérés közben)
k
Rekesz módosítása (mérés gomb nyomva
tartása)
Zársebesség módosítása (mérés gomb nyomva
tartása)
ISO-érzékenység beállítása (mérés gomb
nyomva tartása)
Expozíciókompenzáció (mérés gomb nyomva
tartása)
k
k
k
k
Rekeszérték módosítása
k
Zársebesség módosítása
k
ISO-érzékenység beállítása
k
Expozíciókompenzáció
Nincs funkció (tiltva)
k
k
<T>: Az RF objektívek és bajonettadapterek vezérlőgyűrűje
560
T
k
k
Műveletek testreszabása
Az M-Fn (többfunkciós) sáv testreszabása
ki az [84: M-Fn sáv
1 Válassza
testreszabása] lehetőséget.
ki a [z] (felvétel közben)
2 Válassza
vagy a [x] (megjelenítés közben)
lehetőséget.
zz Mindkettőhöz különböző funkciókat
rendelhet hozzá.
ki a hozzárendelni kívánt
3 Válassza
funkciót.
zz A [z] (felvétel esetén) vagy a [x]
(megjelenítés esetén) lehetőség
kiválasztásakor megjelenik egy
képernyő az elérhető funkciókkal.
Válassza ki a listából a hozzárendelni
kívánt funkciókat.
zz A kiválasztott funkciótól függően
különböző funkciók rendelhetők
hozzá a <m> elhúzásához vagy
a két szélére történő koppintáshoz.
561
Műveletek testreszabása
hozzárendelése a <m>
4 Funkciók
elhúzásához vagy a két szélén
történő koppintáshoz.
] (elhúzás), [
] (bal
zz A [
oldali koppintás) vagy [
]
(jobb oldali koppintás) lehetőség
kiválasztásakor megjelenik a funkciók
hozzárendelésére szolgáló képernyő.
zz Válassza ki az egyes műveletekhez
hozzárendelni kívánt lehetőségeket.
zzzM-Fn sáv biztonsági zár
A <m> véletlen használatának megakadályozása érdekében
a biztonsági zár alapértelmezett beállításként be van kapcsolva.
Ne feledje, hogy a műveletek megjelenítés közben mindig elérhetők.
●●Ha felvétel közben aktiválni szeretné a <m> sávot, koppintson
] fehér színnel nem jelenik meg.
a <m> bal szélére, amíg a [
●●A <m> sáv kikapcsolásához koppintson a <m> bal szélére,
amíg a [
] fehér színnel nem jelenik meg.
●●A <m> automatikusan deaktiválódik, ha 10 másodpercen belül
nem használja azt.
A biztonsági zár kikapcsolása
Ha a <m> sávot felvétel közben
is használni szeretné, kapcsolja ki
a biztonsági zárat.
zz A beállítás módosításához
válassza a [Tilt (mindig elérhető)]
lehetőséget, majd nyomja meg
a <0> gombot a választógomb
kiválasztásához.
562
Műveletek testreszabása
zzTeljes letakarás beállítása
Ha a [Telj.letak.beáll.] lehetőség engedélyezve van, az M-Fn
sáv testreszabási képernyőjét a <m> sáv teljes letakarásával
érheti el.
●●A beállítás konfigurálásához nyomja meg az <B> gombot
a 2. lépés képernyőjén.
ooHa egyáltalán nem szeretné használni a <m> sávot, válassza
a 3. lépésben a [Nincs hozzárendelve] lehetőséget.
ooA <m> sáv használatakor az aktuális művelet a képernyőn
jelenik meg.
ooHa kedvenc funkciót szeretne hozzáadni a sáv használatával
végezhető műveletekhez, a funkciók hozzárendelésekor válassza
a [Felhaszn. beáll.-ok] lehetőséget. A [Felhaszn. beáll.-ok] lehetőség
kiválasztásakor a felhasználói beállítások alapjaként használt funkciót
is kiválaszthatja. Ehhez nyomja meg az <B> gombot a 4. lépés
képernyőjén.
563
Műveletek testreszabása
Az M-Fn sávhoz elérhető funkciók
Funkció
Érték/kiválasztott elem módosítása
Automatikus ISO érzékenység
Egyéni ISO érzékenység (***)
Érték/kiválasztott elem módosítása
Fehéregyensúly
Automatikus: Környezet 89
kiválasztása
Fehéregyensúly
Fehér
SzínhőmérsékletEgyedi fehéregyensúly: (***)
beállítás
Fehéregyensúly-eltolás/-sorozat
Érték/kiválasztott elem módosítása
Nagyítás/kicsinyítés
Élesség
Kicsinyítés/nagyítás
Fókusz segéd
ellenőrzése/
sepréssel
MF kontúrkiemelés
információkijelzés
Elektronikus horizont
Hisztogram
Érték/kiválasztott elem módosítása
Hangfelvétel szintje
MF kontúrkiemelés
Hangerő
Fókusz segéd
Videofelvétel
Rekesznyílás
Videó Servo AF szüneteltetése
beállítása
Elektronikus horizont
Hisztogram
Érték/kiválasztott elem módosítása
Rugalmas
Kiválasztás sepréssel Minden elem nullázása [t]
előválasztás
[t]
A kiválasztott elem nullázása [t]
Kiválasztás *** [t]
Érték/kiválasztott elem módosítása
Szemérzékelő AF
AF keret méret
AF
AF-módszer beállítása
Érintéses és áthúzásos AF
beállításai
Fókusz segéd
Felhasználói
Kézi kiválasztás
Kézi kiválasztás
beállítások
Képek tallózása
Értékelés
Funkcióindító
sepréssel
Védelem
Képek tallózása
Előző kép
Képek
tallózásának
sepréssel
Következő kép
ISO-érzékenység ISO-érzékenység
z
x
],
* A [Nincs hozzárendelve] lehetőség szintén elérhető funkcióként. A [
[
] és [
] opcióhoz az [ Nincs funkció (tiltva)] lehetőség is elérhető.
564
Lapfülek: Saját menü
566. oldal
569. oldal
569. oldal
570. oldal
565
Tárolás a Saját menübenN
A Saját menü lapon olyan menüpontokat és egyedi funkciókat
regisztrálhat, melyek beállításait gyakran változtatja.
Saját menü lap létrehozása és hozzáadása
a [Saját menü lap
1 Válassza
hozzáadása] lehetőséget.
az [OK] billentyűt.
2 Válassza
zz Az 1. és 2. lépés megismétlésével
legfeljebb öt saját menülap hozható
létre.
Menüelemek tárolása a Saját menü lapjain
a [MY MENU*:
1 Válassza
Konfigurálás] lehetőséget.
566
Tárolás a Saját menüben
a [Tételek kiválaszt.
2 Válassza
tárolásra] lehetőséget.
a kívánt elemeket.
3 Tárolja
zz Válassza ki a beállítani kívánt elemet,
és nyomja meg a <0> gombot.
zz A párbeszédpanelen válassza az [OK]
lehetőséget.
zz Legfeljebb hat elem regisztrálható.
zz A 2. lépés képernyőjéhez való
visszatéréshez nyomja meg
a <M> gombot.
A Saját menü lap beállításai
A menülapon szereplő elemeket
rendezheti és törölheti, a menülapot
pedig át is nevezheti és törölheti is.
zzTárolt tételek rendezése
A Saját menüben tárolt tételek sorrendje módosítható. Ehhez válassza
a [Tárolt tételek rendezése] lehetőséget, majd válassza ki azt a tételt,
amelyet át szeretne helyezni. Ezután nyomja meg a <0> gombot.
Ha a képernyőn megjelenik a [z] jelzés, a <W> <X> gombokkal
módosítsa a sorrendet, majd nyomja meg a <0> gombot.
zzKijelölt tételek törlése/Minden tétel törlése a lapról
A tárolt elemek közül bármelyiket törölheti. A [Kijelölt tételek
törlése] funkcióval egyenként törölheti az elemeket, míg a [Minden
tétel törlése a lapról] lehetőséggel a lapon található összes tárolt
tételt törölheti.
567
Tárolás a Saját menüben
zzLap törlése
Törölheti az aktuális Saját menü lapot. A [MY MENU*] lap törléséhez
válassza a [Lap törlése] lehetőséget.
zzLap átnevezése
A [MY MENU*] névről átnevezheti a Saját menü lapot.
a [Lap átnevezése]
1 Válassza
lehetőséget.
meg a szöveget.
2 Adja
zz A felesleges karakterek törléséhez
nyomja meg a <L> gombot.
zz A <V> nyílgombok vagy a <5>
tárcsa segítségével válassza ki
a karaktereket, majd nyomja meg
a <0> gombot.
zz Az [ ] lehetőség kiválasztásával
módosíthatja a beviteli módot.
zz Legfeljebb 16 karaktert adhat meg.
meg a bevitt adatokat.
3 Erősítse
zz Nyomja meg a <M> gombot,
majd az [OK] gombot.
568
Tárolás a Saját menüben
Saját menü lapok törlése / Minden tétel törlése
Ezzel a funkcióval törölheti a korábban
létrehozott összes Saját menü lapot,
vagy a Saját menü lapok alatt tárolt
elemeket.
zzSaját menü lapok törlése
Minden létrehozott Saját menü lapot törölhet. A [Saját menü lapok
törlése] lehetőség kiválasztásakor a Saját menü [MY MENU1] és
[MY MENU5] lap közötti összes lapját törli a rendszer, a [9] lap
pedig visszaáll az alapértelmezett beállításokra.
zzMinden tétel törlése
A Saját menü [MY MENU1] és [MY MENU5] közötti lapjain tárolt
valamennyi tételt törölheti. A művelettel a lapok nem törlődnek.
A [Minden tétel törlése] lehetőség kiválasztásakor a létrehozott
lapokon tárolt minden tétel törlődik.
Ha a [Lap törlése] vagy a [Saját menü lapok törlése] parancsot választja,
a [Lap átnevezése] funkcióval átnevezett lapokat is törli a fényképezőgép.
569
Tárolás a Saját menüben
A menü kijelzésének beállításai
A [Menü megjel.] funkcióval állíthatja be
azt a menüképernyőt, amely a <M>
gomb megnyomásakor először
megjelenik.
zzNormál megjelenés
A legutóbb megjelenített menüképernyőt jeleníti meg.
zzMegjelenítés a Saját menü laptól
Megjelenítés kijelölt [9] lappal.
zzCsak a Saját menü lap megjelenítése
Csak a [9] lap jelenik meg. (A [z], [2], [3], [5] és [8] lap
nem jelenik meg.)
570
8
Referencia
Ez a fejezet referenciaadatokat tartalmaz a fényképezőgép
funkcióiról.
571
A szoftver bemutatása
Az EOS szoftver vagy az egyéb szoftver legújabb verzióját a Canon
weboldaláról töltheti le.
A szoftver letöltése és telepítése
Az EOS szoftver vagy egyéb szoftver használata esetén mindig
az elérhető legújabb verziót használja. A letöltéshez adja meg
a fényképezőgép alján található sorozatszámot.
ooNe csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez, amíg
nem telepítette a szoftvert. A szoftver telepítése ilyenkor nem
a megfelelő módon zajlik le.
ooNem telepíthető az EOS-szoftver olyan számítógépre, amelyik nem
rendelkezik internetkapcsolattal
ooMég ha a számítógépre egy korábbi verzió telepítve is van, a legújabb
verzióra való frissítéshez végezze el az alábbi eljárást. (A korábbi verzió
a frissítés során felülírásra kerül.)
le a szoftvert.
1 Töltse
zz Csatlakozzon az internethez egy számítógépről, és nyissa meg
a Canon alábbi webhelyét.
ggwww.canon.com/icpd
zz Válassza ki lakóhelye országát vagy régióját, és töltse le
a szoftvert.
zz Bontsa ki a csomagot a számítógépen.
Windows használata esetén:
Kattintson a telepítőfájlra a telepítés megkezdéséhez.
Macintosh használata esetén:
Létrejön és megjelenik egy dmg-fájl. Kövesse az alábbi
lépéseket a telepítő indításához.
572
A szoftver bemutatása
(1) Kattintson duplán a dmg-fájlra.
ggEkkor megjelenik a meghajtó ikon és a telepítőfájl az
asztalon. Ha a telepítőfájl nem jelenne meg, kattintson
duplán a meghajtó ikonra a megjelenítéséhez.
(2) Kattintson duplán a telepítőfájlra.
ggElindul a telepítő.
szoftver telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő
2 Autasításokat.
A Szoftverkezelési kézikönyvek letöltése
A Szoftverkezelési kézikönyveket (PDF-fájlok) a Canon honlapjáról
töltheti le a számítógépére.
zzA Szoftverkezelési kézikönyv letöltési webhelye
ggwww.canon.com/icpd
ooA Kezelési kézikönyvek (PDF-fájlok) megtekintéséhez valamilyen
Adobe PDF-megjelenítő, például az Adobe Acrobat Reader DC
szükséges (a szoftver legújabb verziójának használata javasolt).
ooAz Adobe Acrobat Reader DC ingyenesen letölthető az internetről.
ooA megnyitáshoz kattintson duplán a letöltött Kezelési kézikönyvre
(PDF‑fájl).
ooA PDF-megjelenítő szoftver használatával kapcsolatban lásd a szoftver
súgóját.
573
Képek importálása számítógépre
A képeket az EOS szoftver segítségével importálhatja
a fényképezőgépről a számítógépre. Ennek két módja van.
Importálás a fényképezőgép számítógéphez
csatlakoztatásával
1 Telepítse a szoftvert (572. oldal).
a fényképezőgépet
2 Csatlakoztassa
a számítógéphez.
zz Használja a fényképezőgéphez
mellékelt interfészkábelt.
zz Amikor a kábelt a fényképezőgéphez
csatlakoztatja, használja a kábelvédőt
(37. oldal), és illessze a dugót
a digitális csatlakozóba.
zz Csatlakoztassa a kábel másik
végét a fényképezőgépen lévő
USB‑csatlakozóhoz (Type-C).
EOS Utility használatával
3 Az
importálja a képeket.
zz Tekintse meg az EOS Utility kezelési
kézikönyvét.
Amikor a Wi-Fi-kapcsolat létrejött, a fényképezőgép még akkor sem képes
a számítógéppel való kommunikációra, ha interfészkábellel csatlakoztatja.
574
Képek importálása számítógépre
Képek importálása kártyaolvasó használatával
A képek fényképezőgépről számítógépre történő importálásához
kártyaolvasó is használható.
1 Telepítse a szoftvert (572. oldal).
a kártyát
2 Helyezze
a kártyaolvasóba.
Digital Photo Professional
3 Asegítségével
importálja a képeket.
zz Tekintse meg a Digital Photo
Professional kezelési kézikönyvét.
Amikor kártyaolvasóval, EOS szoftver nélkül importál képeket
a fényképezőgépről számítógépre, másolja át a kártyán található DCIM
mappát a számítógépre.
575
Az akkumulátor töltése a fényképezőgépben
A PD-E1 USB hálózati adapter (külön kapható) segítségével
a fényképezőgépből való eltávolítás nélkül töltheti az LP-E6N
akkumulátort. Vegye figyelembe, hogy az LP-E6 akkumulátor nem
tölthető ezzel a módszerrel. Emellett a töltés a fényképezőgép
használata közben leáll.
az USB hálózati
1 Csatlakoztassa
adaptert.
zz Állítsa a fényképezőgép
tápkapcsolóját <2> állásba,
majd csatlakoztassa az USB
hálózati adapter dugóját a digitális
csatlakozóhoz.
a tápkábelt.
2 Csatlakoztassa
zz Csatlakoztassa a tápkábelt az
USB hálózati adapterhez, majd
csatlakoztassa a kábel másik végét
egy elektromos aljzathoz.
ggEkkor elindul a töltés, és az
elérésjelző fény (1) zölden világítani
kezd. Az LCD-panel kijelzi, hogy
a töltés folyamatban van.
zz Amikor a töltés befejeződött, az
elérésjelző fény kikapcsol, és az
LCD-panelen a [FULL] felirat jelenik
meg. Húzza ki a tápkábelt, és
válassza le az USB hálózati adaptert
a fényképezőgépről.
(1)
ooAz akkumulátor védelme és az optimális működésének fenntartása
érdekében ne töltse 24 óránál tovább.
ooTöltési problémák esetén az elérésjelző fény zöld színnel villog, az
LCD-panelen az [Err] felirat jelenik meg, és egy védőáramkör leállítja
a töltést. Ilyen esetben húzza ki a tápkábelt, helyezze vissza az
akkumulátort, és várjon néhány percet, mielőtt ismét csatlakoztatná
a kábelt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az eladóhoz vagy
a legközelebbi Canon szervizközponthoz.
576
Az akkumulátor töltése a fényképezőgépben
ooHa az elérésjelző fény nem villan fel, próbálja meg kihúzni, majd újra
csatlakoztatni az USB hálózati adaptert.
ooA töltéshez szükséges idő és az elért töltöttségi szint a környezeti
hőmérséklet és a fennmaradó kapacitás függvénye.
ooHa az akkumulátor fennmaradó kapacitása (387. oldal) kb. 90% vagy
annál magasabb, az akkumulátor nem fog töltődni.
ooBiztonsági okokból alacsony hőmérsékleten (5‒10 °C) hosszabb időt
vesz igénybe a töltés.
ooAz akkumulátorok nem töltődnek, ha a fényképezőgép Wi-Fi-kapcsolaton
keresztül csatlakozik, vagy ha a kártyanyílás fedele nyitva van.
577
A külső elemtartó használata
A függőleges fényképezéshez gombokkal és tárcsákkal ellátott BG‑E22
külső elemtartó (külön kapható) egy EOS R tartozék, amely két
akkumulátorral gondoskodik a fényképezőgép tápellátásáról, és USB
hálózati adapteren (külön kapható) keresztül képes tölteni az LP-E6N
akkumulátort.
el az érintkezők fedelét.
1 Távolítsa
zz Távolítsa el a fényképezőgép alján
(1)
(1) és a külső elemtartón (2), (3) lévő
érintkezőfedeleket.
(2)
(3)
zz A tároláshoz rögzítse az külső
elemtartó (2)-es érintkezőfedelét
a (3)-as érintkezőfedélhez.
zz Rögzítse a fényképezőgép
érintkezőfedelét (1) a külső
elemtartóhoz a bal oldali ábrán látható
módon.
578
A külső elemtartó használata
el az akkumulátorrekesz
2 Távolítsa
fedelét.
zz Kapcsolja ki, majd ismét be
a fényképezőgépet, majd távolítsa el
a fedelet.
zz Miközben a fedél el van távolítva,
vegye ki az akkumulátort
(43. oldal).
zz Helyezze a fedelet a külső
elemtartóra.
zz A fedél eltávolításához csúsztassa
el a kart a kioldáshoz, és kövesse
a csatlakoztatás lépéseit fordított
sorrendben.
és rögzítse a külső
3 Csatlakoztassa
elemtartót.
zz Helyezze a külső elemtartó érintkezőit
a fényképezőgépbe, és a külső
elemtartó rögzítéséhez fordítsa el
a rögzítésre/leválasztásra szolgáló
tárcsát.
579
A külső elemtartó használata
4 Távolítsa el az elemtartó kazettát.
ooAmikor az akkumulátorrekesz fedelét visszahelyezi a fényképezőgépre,
legalább 90°-os szögben legyen nyitva.
ooNe érjen a fényképezőgép vagy a külső elemtartó érintkezőihez.
580
A külső elemtartó használata
Az akkumulátorok csatlakoztatása
az akkumulátorokat.
1 Csatlakoztassa
zz Az akkumulátorokat az ábra szerint
helyezze be.
zz Ha csak egy akkumulátort használ,
bármelyik akkumulátorhelyen
elhelyezheti azt.
zz Az akkumulátorok rögzítéséhez
tolja azokat a nyilak irányába, amíg
a helyükre nem pattannak.
zz Az akkumulátorok eltávolításához
nyomja meg az elemtartó kazetta
karját a nyíl irányába.
be az elemtartó kazettát.
2 Helyezze
zz A rögzítéshez helyezze be teljesen az
elemtartó kazettát.
581
A külső elemtartó használata
ooAz akkumulátorok behelyezésekor győződjön meg róla, hogy az
elektromos érintkezők tiszták-e. Az érintkezőkön lévő szennyeződéseket
törölje le egy puha törlőkendővel.
ooAz akkumulátorok behelyezése előtt rögzítse a külső elemtartót
a fényképezőgépen. Ha úgy rögzíti a fényképezőgéphez a külső
elemtartót, hogy abba előzőleg már behelyezte az akkumulátorokat,
elképzelhető, hogy nem helyesen fognak megjelenni az
akkumulátorfeszültség-jelző eredményei.
ooA külső elemtartó eltávolítása előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
távolítsa el az akkumulátorokat.
ooA külső elemtartó eltávolítása után helyezze vissza a fényképezőgép
és a külső elemtartó védőfedeleit. Ha a külső elemtartót hosszabb ideig
nem használja, távolítsa el az akkumulátorokat.
ooAmennyiben az akkumulátorkapcsolattal kapcsolatos hibaüzenet
jelenik meg a külső elemtartó csatlakoztatásakor, kövesse az
üzenetben megjelenő utasításokat. Ha megszűnik a fényképezőgép
tápellátása, helyezze be újra az elemtartó kazettát, és indítsa újra
a fényképezőgépet.
Háztartási elektromos aljzat használata
OPEN
az egyenáramú
1 Csatlakoztassa
adaptert.
zz A DR-E6 egyenáramú adaptert (külön
kapható) az akkumulátorokkal azonos
módon kell csatlakoztatni.
zz Vezesse át az egyenáramú adapter
kábelét az elemtartó kazetta
kábelnyílásán.
zz A rögzítéshez helyezze be teljesen az
elemtartó kazettát.
582
A külső elemtartó használata
be az elemtartó kazettát.
2 Helyezze
zz Vezesse ki a kábel végét
a kábelnyílásból.
az egyenáramú
3 Csatlakoztassa
adaptert a hálózati adapterhez.
zz Csatlakoztassa az egyenáramú
adapter dugóját az AC-E6
hálózati adapter (külön kapható)
csatlakozójához.
a tápkábelt.
4 Csatlakoztassa
zz Csatlakoztassa a tápkábelt
a hálózati adapterhez, és dugja be
a tápcsatlakozót a fali aljzatba.
ooHa a fényképezőgép be van kapcsolva, ne csatlakoztassa/húzza ki
a tápkábelt vagy a csatlakozót, és ne távolítsa el az elemtartó kazettát.
ooÜgyeljen arra, hogy az egyenáramú adapter kábele ne szoruljon be
a külső elemtartó és az elemtartó kazetta közé.
583
A külső elemtartó használata
A gombok és a tárcsák használata
zz A gombok és a tárcsák használatához
fordítsa el a függőleges markolatú
működtetés kapcsolóját (4) ON
állásba.
zz A gombok és a tárcsák ugyanúgy
működnek, mint a fényképezőgép
azonos funkciójú gombjai és tárcsái.
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(8)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
584
Exponálógomb
<B> Többfunkciójú gomb
<6> Főtárcsa
Függőleges markolatú
működtetés kapcsolója
<p> AF-indítás gomb
(6)
(7)
(8)
<A> AE-rögzítés/FE-rögzítés
gombja
<S/u> AF-pont/Index/
Nagyítás/Kicsinyítés gomb
<5> Gyorsvezérlő tárcsa
A külső elemtartó használata
Vaku használata PC-szinkronkábellel
zz A számítógép-csatlakozó lehetővé
teszi, hogy PC-szinkronkábellel
használja a vakuegységeket.
zz Polaritástól függetlenül bármilyen
PC‑szinkronkábelt használhat.
zz A beállítások konfigurálásakor
körülbelül 1/60–1/30 másodperces
értéket válasszon szinkronizálási
sebességként. Előre ellenőrizze,
hogy a vakuegység megfelelően
szinkronizálva van-e.
A számítógép-csatlakozóhoz ne csatlakoztasson 250 V-nál nagyobb
kimeneti feszültségű vakuegységet.
Egyszerre a fényképezőgép vakupapucsához és a számítógépcsatlakozóhoz is csatlakoztathat vakuegységet.
585
A külső elemtartó használata
Az akkumulátorok töltése a külső elemtartóban
A PD-E1 USB hálózati adapter segítségével a külső elemtartóból való
eltávolítás nélkül töltheti az LP-E6N akkumulátorokat.
ooEmellett egyszerre egy LP-E6N akkumulátort is tölthet. Vagy másik
lehetőségként magát a külső elemtartót is töltheti.
ooAz LP-E6 akkumulátor nem tölthető ezzel a módszerrel. Ha egyszerre
LP-E6N és LP-E6 akkumulátor is csatlakoztatva van, akkor egyik sem
fog töltődni.
ooA töltés a fényképezőgép használata közben leáll.
az USB hálózati
1 Csatlakoztassa
adaptert.
zz Állítsa a fényképezőgép
tápkapcsolóját <2> állásba, majd
csatlakoztassa az USB hálózati
adapter dugóját a külső elemtartó
csatlakozójához.
fel az akkumulátorokat.
2 Töltse
zz Csatlakoztassa a tápkábelt az
USB hálózati adapterhez, majd
csatlakoztassa a kábel másik végét
egy elektromos aljzathoz.
CHARGE
586
ggMegkezdődik a töltés, és felvillan
a töltésjelző lámpa.
zz Ha a töltés befejeződött, a töltésjelző
lámpa kikapcsol. Húzza ki a tápkábelt,
és válassza le az USB hálózati
adaptert a külső elemtartóról.
A külső elemtartó használata
ooAz akkumulátor védelme és az optimális működésének fenntartása
érdekében ne töltse 24 óránál tovább.
ooTöltési problémák esetén a töltésjelző lámpa villogni kezd, és egy
védőáramkör leállítja a töltést. Ilyen esetben húzza ki a tápkábelt,
helyezze vissza az akkumulátort, és várjon néhány percet, mielőtt ismét
csatlakoztatná a kábelt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az
eladóhoz vagy a legközelebbi Canon szervizközponthoz.
ooHa am töltésjelző lámpa nem villan fel, próbálja meg kihúzni, majd újra
csatlakoztatni az USB hálózati adaptert.
ooA töltéshez szükséges idő és az elért töltöttségi szint a környezeti
hőmérséklet és a fennmaradó kapacitás függvénye.
ooHa az akkumulátor fennmaradó kapacitása (387. oldal) kb. 90% vagy
annál magasabb, az akkumulátor nem fog töltődni.
ooBiztonsági okokból alacsony hőmérsékleten (5‒10 °C) hosszabb időt
vesz igénybe a töltés.
ooHa két akkumulátort használ, azok egymás után fognak feltöltődni.
587
Hibaelhárítási útmutató
Ha probléma merül fel a fényképezőgéppel, előbb tanulmányozza
ezt a hibaelhárítási útmutatót. Ha az útmutatóval nem oldható meg
a probléma, forduljon az eladóhoz vagy a legközelebbi Canon
szervizközponthoz.
Áramellátással kapcsolatos problémák
Az akkumulátorok nem tölthetők a töltővel.
●●Ha az akkumulátor maradék kapacitása (387. oldal) 94% vagy
több, nem tölti fel a töltő.
●●Csak eredeti Canon LP-E6N/LP-E6 akkumulátort használjon.
A töltő jelzőlámpája szaporán villog.
●●Ha (1) probléma van az akkumulátortöltővel vagy az
akkumulátorral, vagy (2) az akkumulátorral való kommunikáció
sikertelen (nem Canon gyártmányú akkumulátoregység esetén),
a védőáramkör megszakítja a töltést, és a lámpa gyorsan,
narancssárga fénnyel villog. Az (1) esetben húzza ki a töltő
csatlakozóját a fali aljzatból. Vegye ki, majd tegye vissza az
akkumulátoregységet a töltőbe. Várjon néhány percet, ezután dugja
vissza a konnektorba a hálózati vezetéket. Ha a probléma továbbra
is fennáll, forduljon az eladóhoz vagy a legközelebbi Canon
szervizközponthoz.
A töltő lámpája nem villog.
●●Ha a töltőhöz csatlakoztatott akkumulátor belső hőmérséklete
nagy, a töltő biztonsági okokból nem tölti az akkumulátort (a lámpa
kikapcsol). Ha töltés közben az akkumulátor hőmérséklete
bármilyen okból megnő, a töltés automatikusan leáll (a lámpa
villog). Amikor az akkumulátor lehűl, a töltés automatikusan
újraindul.
588
Hibaelhárítási útmutató
Az akkumulátorok nem tölthetők az USB hálózati adapterrel
(külön kapható)
●●Ha a fényképezőgép tápkapcsolója <1> állásban van, az
akkumulátorok nem töltődnek.
●●Vegye figyelembe, hogy az LP-E6 akkumulátor nem tölthető ezzel
a módszerrel.
●●Ha az akkumulátor fennmaradó kapacitása kb. 90% vagy annál
magasabb, az akkumulátor nem fog töltődni.
●●A fényképezőgép használata közben leáll a töltési folyamat.
●●Külső elemtartó használata esetén az akkumulátorok töltéséhez
csatlakoztassa teljesen az USB hálózati adapter dugóját a külső
elemtartó csatlakozójába.
Az elérésjelző fény villog az USB hálózati adapterrel történő
töltés közben.
●●Töltési problémák esetén az elérésjelző fény zöld színnel villog,
és egy védőáramkör leállítja a töltést. Ilyen esetben húzza ki
a tápkábelt, helyezze vissza az akkumulátort, és várjon néhány
percet, mielőtt ismét csatlakoztatná a kábelt. Ha a probléma
továbbra is fennáll, forduljon az eladóhoz vagy a legközelebbi
Canon szervizközponthoz.
Az elérésjelző nem világít az USB hálózati adapterrel történő
töltés közben.
●●Próbálja meg kihúzni, majd újra csatlakoztatni az USB hálózati
adaptert.
A fényképezőgép nem aktiválódik, ha a tápkapcsoló <1>
helyzetben van.
●●Ügyeljen, hogy az akkumulátorrekesz fedele legyen lezárva
(43. oldal).
●●Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően van
behelyezve a fényképezőgépbe (43. oldal).
●●Töltse fel az akkumulátort (40. oldal).
●●Ügyeljen, hogy a kártyanyílás fedele legyen lezárva (44. oldal).
589
Hibaelhárítási útmutató
Az elérésjelző fény akkor is világít vagy villog, ha a tápkapcsoló
<2> helyzetben van.
●●Ha a fénykép rögzítése közben megszakad az áramellátás,
az elérésjelző fény még néhány másodpercig tovább világít
vagy villog. Amikor a képrögzítés befejeződött, az áramellátás
automatikusan kikapcsol.
[Látható az akkumulátoron/akkumulátorokon a Canon logó?]
üzenet jelenik meg.
●●Csak eredeti Canon LP-E6N/LP-E6 akkumulátort használjon.
●●Vegye ki, és tegye be az akkumulátort (43. oldal).
●●Ha az elektromos érintkezők szennyezettek, puha kendővel
tisztítsa meg.
Az akkumulátor hamar lemerül.
●●Használjon teljesen feltöltött akkumulátort (40. oldal).
●●Az akkumulátor teljesítménye csökkenhetett. Az akkumulátor
újratöltési teljesítményének ellenőrzéséhez lásd a [53: Akku info]
menüt (387. oldal). Ha az akkumulátor teljesítménye gyenge,
cserélje ki az akkumulátort egy újra.
●●A készíthető felvételek száma az alábbi műveletek esetén csökken:
• Ha hosszabb ideig tartja félig lenyomva az exponálógombot.
• Ha gyakran bekapcsolja az AF funkciót, de nem készít képet.
• Ha az objektív Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkcióját
használja.
• Ha a Wi-Fi/Bluetooth (vezeték nélküli kommunikáció) funkciót
használja.
A fényképezőgép magától kikapcsol.
●●Engedélyezve van az automatikus kikapcsolás. Az automatikus
kikapcsolás deaktiválásához állítsa az [52: Energiatakarék]
menüpont [Autom. kikapcs.] funkcióját a [Tilt] lehetőségre
(377. oldal).
●●A képernyő és a kereső akkor is kikapcsol a [Kijelző kikapcs.]
és a [Kereső ki] beállításnál megadott tétlenségi idő után, ha az
[Autom. kikapcs.] a [Tilt] lehetőségre van állítva.
●●Állítsa a [52: Gazdaságos m.] beállítást a [Ki] lehetőségre.
590
Hibaelhárítási útmutató
Felvételkészítéssel kapcsolatos problémák
Az objektívet nem lehet csatlakoztatni.
●●Az EF és EF-S objektívek csatlakoztatásához bajonettadapter
használatára van szükség. A fényképezőgép EF-M objektívekkel
nem használható.
Nem készíthető vagy rögzíthető egyetlen kép sem.
●●Győződjön meg arról, hogy a kártya megfelelően van-e behelyezve
(44. oldal).
●●Tolja a kártya írásvédelmi kapcsolóját írás/törlés állásba
(44. oldal).
●●Ha a kártya megtelt, cserélje ki, vagy törölje róla a szükségtelen
felvételeket a hely felszabadítása érdekében (44., 335. oldal).
●●Nem készíthető felvétel, ha fókuszálás közben az AF-pont
narancssárgára vált. Félig nyomja le újra a exponálógombot
az automatikus újrafókuszáláshoz, vagy fókuszáljon kézzel
(56., 281. oldal).
A kártya nem használható.
●●Ha hibaüzenet jelenik meg a kártyával kapcsolatban, olvassa el
az 46. vagy az 607. oldalt.
Hibaüzenet jelenik meg a kártya másik fényképezőgépbe való
behelyezésekor.
●●Mivel az SDXC-kártyák exFAT-formátumban vannak formázva,
ez azt jelenti, hogy amennyiben kártyát formáz ezzel
a fényképezőgéppel, majd egy másikba helyezi be, előfordulhat,
hogy hibát jelez a másik készülék, és a kártya nem lesz
használható.
591
Hibaelhárítási útmutató
A kép nincs fókuszban vagy elmosódott.
●●Állítsa az objektív fókuszmódkapcsolóját <AF> állásba
(50., 53. oldal).
●●A fényképezőgép bemozdulásának elkerülése érdekében óvatosan
nyomja le az exponálógombot (56. oldal).
●●Ha az objektív rendelkezik Image Stabilizer (Képstabilizátor)
funkcióval, állítsa az IS kapcsolót <1> állásba.
●●Gyenge megvilágítás esetén a záridő túl hosszú lehet. Használjon
rövidebb záridőt (134. oldal), állítson be nagyobb ISOérzékenységet (83. oldal), használjon vakut (177. oldal) vagy
használjon állványt.
●●Tekintse meg „A homályos képek számának minimálisra
csökkentése” című részt a 124. oldalon.
Nem lehet rögzíteni a fókuszt, és újrakomponálni a képet.
●●Az AF-műveletet állítsa a One-Shot AF üzemmódba. Servo AF
használata esetén nem készíthető felvétel fókuszzárral
(126., 262. oldal).
A folyamatos felvétel sebessége lassú.
●●A gyors folyamatos felvétel folyamatos felvételi sebessége az
alábbi tényezőktől függően alacsonyabb lehet: akkumulátor
töltöttségi szintje, hőmérséklet, villódzáscsökkentés, Dual Pixel
RAW felvételkészítés, csendes ÉK felvétel, záridő, rekesz, téma
jellemzői, fényerő, AF-művelet, objektív típusa, vakuhasználat és
felvételkészítési beállítások (144. oldal).
592
Hibaelhárítási útmutató
A felvételek maximális száma folyamatos felvétel mód
mellett kisebb.
●●Ha olyan dolgot fényképez, amelynél finom részletek
vannak (például füves rét stb.), a fájlméret nagyobb lesz, és
a sorozatfelvételek ténylegesen rögzíthető maximális száma
a 609. oldalon említett számértéknél alacsonyabb lehet.
A sorozatfelvételek maximális számának kijelzése még a kártya
kicserélését követően sem változik.
●●A sorozatfelvétel maximális számának kijelzése nem módodul,
amikor kártyát cserél, még abban az esetben sem, ha nagy
sebességű kártyára vált. A 609. oldalon látható táblázatban
szereplő maximális sorozatfelvételi adat megállapítása a Canon
tesztkártyája segítségével történt. (Minél gyorsabb a kártya
írási sebessége, annál nagyobb lesz a tényleges maximális
sorozatfelvételi szám.) Emiatt a sorozatfelvételhez megjelenített
maximális szám eltérhet a rögzíthető képek tényleges maximális
számától.
A nagy sebességű kijelzés nem érhető el gyors folyamatos
felvételi módban.
●●A nagy sebességű kijelzés követelményeivel kapcsolatban lásd:
149. oldal.
Néhány képminőségi opció nem érhető el kivágott felvételi
módban.
●●Az [1,6x (vágás)] lehetőség bekapcsolása, valamint EF-S
objektívek használata esetén a 74/84/7a/8a képminőségbeállítások nem érhetők el.
Nem állítható be a képarány.
●●Az EF-S objektívek esetén a fényképezőgép automatikusan
beállítja az [1,6x (vágás)] lehetőséget. Ebben az esetben más
képarányok nem érhetők el.
●●A képarány nem állítható be, ha a [85: Vágási adatok
hozzáadása] beállítás nem a [Ki] lehetőségre van állítva.
593
Hibaelhárítási útmutató
ISO 100 érzékenység nem állítható be. Nem választható ki az
ISO-érzékenység kiterjesztése.
●●Ellenőrizze az [ISO érz. tart.] beállítást az [z3: zISOérzékenység beállításai] menüpontban.
●●Ha a [z3: Csúcsfény árnyalat elsőbbség] beállítás az
[Engedélyezés] vagy a [Speciális] lehetőségre van állítva,
állóképes fényképezés esetén ISO 200 és 40000 közötti ISO
érzékenységtartomány érhető el. L (ISO 50 értéknek megfelelő),
H1 (ISO 51200 értéknek megfelelő) vagy H2 (ISO 102400
értéknek megfelelő) érték akkor sem választható, ha az [zISOérzékenység beállításai] menüpont [ISO érz. tart.] beállítása
segítségével kiterjeszti a beállítási tartományt. Ha a [z3:
Csúcsfény árnyalat elsőbbség] beállítás értéke [Letiltás]
(109. oldal), ISO 100/125/160, L vagy H1/H2 is beállítható.
Még ha csökkentett expozíciókompenzáció van is beállítva,
a kép világos lesz.
●●Állítsa az [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Auto megvil.
optimalizálás] opciót [Tilt] értékre (104. oldal). Az [Enyhe],
[Normál] vagy [Erős] értékek valamelyikének használata
esetén csökkentett expozíciókompenzáció vagy vakuexpozíciókompenzáció esetén is világos lehet a kép.
Nem tudom beállítani az expozíciókompenzációt, amennyiben
mind a kézi expozíció, mind az automatikus ISO-beállítás be
van kapcsolva.
●●Az expozíciókompenzáció beállításához lásd a 139. oldalt.
Az objektívtorzítás korrekciójára vonatkozó opciók közül nem
mind jelenik meg.
●●A [Digitális obj.optimalizáló] lehetőség engedélyezése
a kromatikus aberrációt és a diffrakciót is javítja, azonban ezek az
opciók nem jelennek meg.
●●Videofelvétel során a [Digitális obj.optimalizáló] és a [Diffrakciókorrekció] opció nem jelenik meg.
594
Hibaelhárítási útmutató
A vaku [f] vagy [d] üzemmódban történő használata
csökkenti a záridőt.
●●Állítsa a [z2: Külső Speedlite vezérlés] menüpont [Hosszú
szink.] beállítását az [1/200-1/60 mp automatikus] vagy az
[1/200 mp (rögzített)] lehetőségre (181. oldal).
A vaku nem villan.
●●Győződjön meg arról, hogy a vaku megfelelően van rögzítve
a fényképezőgéphez.
A vaku mindig maximális teljesítménnyel villan.
●●Az EL/EX-sorozatú Speedlite vakuk kivételével az automata
vaku üzemmódban használt vakuegységek mindig maximális
teljesítményen villannak (178. oldal).
●●Ha a vaku Egyedi vakufunkciók beállításaiban a [Vakumérési
mód] a [TTL] (automatikus vaku) módra van állítva, a vaku mindig
maximális teljesítménnyel villan (187. oldal).
A vaku-expozíciókompenzáció nem állítható be.
●●Ha a Speedlite vakuval már beállította a vaku-expozíciókompenzációt,
a fényképezőgéppel nem lehet beállítani. Ha törli a külső Speedlite
vakun beállított vaku-expozíciókompenzációt (0 értékre állítja),
a fényképezőgéppel beállítható a vaku-expozíciókompenzáció.
595
Hibaelhárítási útmutató
[f] vagy [d] üzemmódban nem érhető el a gyors
szinkronizálás.
●●Állítsa a [z2: Külső Speedlite vezérlés] menüpont [Hosszú
szink.] beállítását az [1/200-30 mp automatikus] vagy az
[1/200-1/60 mp automatikus] lehetőségre (181. oldal).
Távkioldóval nem készíthetők fényképek.
●●Állóképek készítése esetén állítsa a felvételi módot <Q> vagy
<k> értékre (147. oldal). Videofelvétel készítése közben,
amikor a [z2: Távvezérlés] beállítást [Enged] értékre állítja
(245. oldal).
●●Ellenőrizze a távvezérlő időzítő kapcsolójának pozícióját.
●●A BR-E1 vezeték nélküli távirányító használata esetén lásd:
174. és 408. oldal.
●●Ha távvezérlőt használ time-lapse videó felvétele közben, lásd
a 235. oldalt.
Felvételkészítés közben egy fehér s vagy egy piros E ikon
jelenik meg.
●●Az ikon azt jelzi, hogy magas a fényképezőgép belső
hőmérséklete. Ha egy fehér <s> ikon jelenik meg a kijelzőn, az
állóképek képminősége rosszabb lehet. Ha egy vörös <E> ikon
jelenik meg, az azt jelzi, hogy a felvétel rövidesen automatikusan
leáll (253. oldal).
Videofelvétel-készítés során vörös E ikon jelenik meg.
●●Az ikon azt jelzi, hogy magas a fényképezőgép belső hőmérséklete.
Ha a vörös <E> ikon jelenik meg, az azt jelzi, hogy a videofelvétel
rövidesen automatikusan leáll (253. oldal).
596
Hibaelhárítási útmutató
A videofelvétel magától leáll.
●●Ha a kártya írási sebessége lassú, automatikusan leállhat
a videofelvétel. A videofelvétel rögzítésére alkalmas kártyákról
a 611. oldalon talál információt. A kártya írási sebességét illetően
lásd a kártya gyártójának weboldalát stb.
●●A felvételkészítés automatikusan leáll, ha a videó eléri a 29 perc
59 másodpercet (vagy nagy képfrekvenciájú videó esetén a 7 perc
29 másodpercet).
Az ISO-érzékenység videofelvétel esetében nem állítható be.
●●A [M] felvételi mód kivételével a készülék minden esetben
automatikusan beállítja az ISO-érzékenységet. A [M]
üzemmódban manuálisan állítható be az ISO-érzékenység
(615. oldal).
Videofelvétel során nem állítható be az ISO 100 érték, illetve nem
választható ki az ISO-érzékenység kiterjesztése.
●●Ha a [z3: Csúcsfény árnyalat elsőbbség] beállítás az
[Engedélyezés] lehetőségre van állítva, az elérhető ISO
érzékenységtartomány ISO 200 értéktől kezdődik. Akkor sem
választhat kibővített ISO-érzékenységet, ha az [z3: kISOérzékenység beállításai] menüpont [ISO érz. tart.] vagy
[H tartomány] beállításánál kibővített tartományt állít be.
Ha a [z3: Csúcsfény árnyalat elsőbbség] beállítás a [Letiltás]
lehetőségre van állítva (109. oldal), akkor beállíthatja az
ISO 100/125/160 értéket vagy egy kiterjesztett ISO-érzékenységet.
●●Ellenőrizze az [ISO érz. tart.] és a [H tartomány] beállítást
az [z3: kISO-érzékenység beállításai] menüpontban.
597
Hibaelhárítási útmutató
Videofelvétel közben az expozíció folyamatosan változik.
●●Ha a videofelvétel közben módosítja a záridőt vagy a rekeszt,
akkor a videón rögzülhetnek az expozíció változásai.
●●Amennyiben videofelvétel készítése során nagyítást szeretne
végezni, javasoljuk, hogy készítsen néhány próbavideót.
A videofelvétel közben végzett zoomolás az expozíció változását,
az objektív hangjának rögzítését, egyenetlen hangszintet és
a fókusz elvesztését okozhatja.
Videofelvétel közben a kép villódzik vagy vízszintes sávok
láthatók.
●●A villódzást, vízszintes sávokat (zajt) vagy szokatlan expozíciót
okozhatja a fénycsöves világítás, LED vagy más fényforrások
a videofelvétel során. Ekkor az is előfordulhat, hogy az expozíció
(fényerő) vagy a színtónus változása rögzül a felvételen. [M]
üzemmódban a hosszú záridő választásával mérsékelheti a
problémát. A probléma észrevehetőbben jelentkezik Time-lapse
videó felvétele során.
A téma torzan jelenik meg a videofelvételen.
●●Ha jobbra vagy balra mozgatja a fényképezőgépet (svenkel), vagy
mozgó témáról készít felvételt, a kép torznak tűnhet. A probléma
észrevehetőbben jelentkezik Time-lapse videó felvétele során.
Videofelvétel során nem tudok állóképeket készíteni.
●●Videofelvétel közben nem lehet állóképeket készíteni.
Mielőtt állóképeket készítene, állítsa le a videó készítését,
és válasszon egy felvételi módot állóképekhez.
A 10 bites HDMI-kimenet nem érhető el a Canon Log funkcióval.
●●Ha a külső rögzítőeszköz nem támogatja a 10 bites 4K
felvételkészítést, a fényképezőgépen nem érhető el a HDMIkimenet, ha a [Be (10bit)] lehetőség van beállítva.
598
Hibaelhárítási útmutató
A vezeték nélküli funkciókkal kapcsolatos problémák
Nem állítható be a Wi-Fi funkció.
●●Ha a fényképezőgép interfészkábellel számítógéphez vagy
más eszközhöz csatlakozik, akkor a Wi-Fi funkciót nem lehet
bekapcsolni. A funkciók beállítása előtt húzza ki az interfészkábelt
(426. oldal).
Egy interfészkábellel csatlakoztatott eszköz nem használható.
●●Más eszközök, például számítógépek nem használhatók
a fényképezőgéppel interfészkábellel csatlakoztatva, ha
a fényképezőgép Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakozik az
eszközhöz. Az interfészkábel csatlakoztatása előtt bontsa a Wi-Fikapcsolatot.
A felvételkészítéshez és a megjelenítéshez hasonló műveletek
végrehajtása nem lehetséges.
●●Ha a Wi-Fi-kapcsolat aktív, előfordulhat, hogy nem lehet
felvételeket készíteni vagy képeket megjeleníteni.
Szakítsa meg a Wi-Fi-kapcsolatot, majd ezt követően végezze el
a műveletet.
Nem lehet újracsatlakozni egy okostelefonhoz.
●●Még ugyanazon fényképezőgép és okostelefon között sem
hozható létre újra a kapcsolat, ha a két eszközön ugyanazt az
SSID azonosítót választotta ki, de módosította a beállításokat,
vagy egy másik beállítást választott ki. Ebben az esetben törölje
a fényképezőgép csatlakozási beállításait az okostelefon Wi-Fi
beállításai közül, majd hozza létre újra a kapcsolatot.
●●Amennyiben a Camera Connect alkalmazás továbbra is fut az
új kapcsolat létrehozása során, előfordulhat, hogy nem létesül
kapcsolat a két eszköz között. Ebben az esetben indítsa újra
a Camera Connect alkalmazást.
599
Hibaelhárítási útmutató
Nem lehet párosítást végezni egy okostelefonnal.
●●Nem lehet párosítást végezni, ha korábban már párosította
a fényképezőgépet az okostelefonnal, és az okostelefon
memóriájában még szerepel a fényképezőgép regisztrációja.
Ebben az esetben törölje az okostelefon Bluetooth-beállításokat
tartalmazó menüjében a fényképezőgép regisztrációját, majd
próbálja újra így a párosítást (439. oldal).
Működési problémák
Nem tudom módosítani a beállítást a <6>, <5>, <d>, <m>
vagy <T> használatával.
●●A vezérlők feloldásához nyomja meg a <R> gombot
(60. oldal).
●●Ellenőrizze a [56: Többfunkciós zárolás] beállítást (416. oldal).
Az érintésvezérlés nem működik.
●●Győződjön meg arról, hogy az [53: Érintésvezérlés] beállítása
[Normál] vagy [Érzékeny] (385. oldal).
A fényképezőgép gombja vagy tárcsája nem a várt módon
működik.
●●Videofelvétel esetén ellenőrizze a [54: Vgomb megnyom.]
beállítást (404. oldal).
●●Ellenőrizze a [8C.Fn4] lap beállításait (555. oldal).
600
Hibaelhárítási útmutató
Kijelzőproblémák
A menüképernyőn csak kevés lap és elem látható.
●●Az [A] módban egyes menülapok és menüelemek nem jelennek
meg. Állóképek és videók felvétele esetén eltérő lapok és elemek
jelennek meg a menüképernyőn.
A kijelző bekapcsolásakor a [9] Saját menü vagy egyedül a [9]
lap jelenik meg.
●●A [9Beállítás: Menü megjel.] beállítás a [Megjel. a Saját menü
laptól] vagy a [Csak a Saját menü lap megjel.] lehetőségre van
állítva. Állítsa be a [Normál megjelenés] értéket (570. oldal).
A fájlnév első karaktere alulvonás („_”).
●●Állítsa a [z4: Színtér] beállítást [sRGB] értékre. Ha [Adobe
RGB] van beállítva, az első karakter alulvonás lesz (117. oldal).
A fájlnév negyedik karaktere módosul.
●●A [51: Fájlnév] a [*** + képméret] lehetőségre van állítva.
Válassza ki a fényképezőgép egyedi fájlnevét (gyári kódját), illetve
az 1. saját beállításnál tárolt fájlnevet (370. oldal).
A fájlszámozás nem 0001-től indul.
●●Ha a kártyán már vannak képek, akkor lehet, hogy a képek
számozása nem 0001-től kezdődik (367. oldal).
601
Hibaelhárítási útmutató
A fényképezés dátuma és ideje hibás.
●●Győződjön meg arról, hogy a megfelelő dátum és idő van-e
beállítva (380. oldal).
●●Ellenőrizze az időzónát és a nyári időszámítást (380. oldal).
A dátum és idő nem látható a képen.
●●A fényképezés dátuma és ideje nem jelenik meg a képen, hanem
a képadatokban tárolódik fénykép-információként. Nyomtatáskor
rányomtathatja a fénykép-információban tárolt dátumot és időt
a képre (353. oldal).
A [###] jel látható.
●●Ha a kártyán lévő képek száma meghaladja a fényképezőgép
által megjeleníthető képek maximális számát, a [###] jelzés
jelenik meg.
A képernyőn a kép nem tiszta.
●●Ha a képernyő szennyezett, puha törlőruhával tisztítsa meg.
●●Hidegben a képernyő némileg lassúnak tűnhet, magas
hőmérsékleten pedig feketének. Az állapot szobahőmérsékleten
helyreáll.
602
Hibaelhárítási útmutató
Megjelenítési problémák
A kép egy része feketén villog.
●●A [33: Túlexp. figyelm.] beállítása [Enged] (309. oldal).
A képen megjelenik egy piros doboz.
●●A [33: AF-pont jelzés] beállítása [Enged] (309. oldal).
Képmegjelenítés során nem látszanak az AF-pontok.
●●Az AF-pontok nem jelennek meg a következő képtípusok
megjelenítése során:
• Többfelvételes zajcsökkentéssel készített képek.
• Kivágott képek.
• Az [Autom.képilleszt.] beállítást [Enged] lehetőségre állítva
készített képek HDR felvételkészítés esetén.
A képet nem lehet törölni.
●●Ha a kép védelemmel van ellátva, akkor nem törölhető (318. oldal).
Nem tudom megjeleníteni az állóképeket és videókat.
●●Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem képes más
fényképezőgépekkel készített képek megjelenítésére.
●●A számítógéppel szerkesztett videók nem játszhatók le
a fényképezőgépen.
Csak néhány kép jeleníthető meg.
●●Képek szűrve a megjelenítésre a [32: Képkeresési feltételek
megad.] (313. oldal) beállítással. Törölje a képkeresési
feltételeket.
603
Hibaelhárítási útmutató
Működési és mechanikus zajok hallhatók a videó lejátszása
közben.
●●Ha videofelvétel rögzítése közben használja a fényképezőgép
tárcsáit vagy objektívjét, a művelet hangját is rögzíti a videofilm.
A (külön megvásárolható) DM-E1 sztereó mikrofon ajánlott
(202. oldal).
A videó időnként kimerevedik.
●●Ha az automatikus expozícióval végzett videofelvétel közben
drasztikusan megváltozik az expozíciószint, a felvétel egy pillanatra
leáll, amíg nem stabilizálódik a fényerő. Ilyen esetben az [M]
módban készítsen felvételt (213. oldal).
Nincs kép a televízión.
●●Ellenőrizze, hogy a televízió videorendszerének megfelelően
állította-e be [53: Videorendszer] beállítás [NTSC-hez] vagy
[PAL-hoz] lehetőségét (384. oldal).
●●Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel csatlakozója teljesen be van-e
dugva (333. oldal).
Egy videofelvétel több videofájlt hoz létre.
●●Ha a videofájl mérete eléri a 4 GB-ot, a készülék automatikusan
új videofájlt hoz létre (200. oldal). Amennyiben azonban
a fényképezőgéppel formázott SDXC-kártyát használ, a videót
a 4 GB-os mérethatár felett is egyetlen fájlba rögzítheti.
604
Hibaelhárítási útmutató
A kártyaolvasóm nem ismeri fel a kártyát.
●●A használt kártyaolvasó típusától, illetve a számítógépen futó
operációs rendszertől függően előfordulhat, hogy a készülék nem
ismeri fel az SDXC-kártyát. Ebben az esetben csatlakoztassa
a fényképezőgépet a számítógéphez az interfészkábellel, majd
importálja a képeket a számítógépre az EOS Utility segítségével
(EOS szoftver) segítségével.
A képet nem lehet átméretezni.
●●Ezzel a fényképezőgéppel a JPEG b és a RAW típusú képeket
nem lehet átméretezni (345. oldal).
A képet nem lehet megvágni.
●●Ezzel a fényképezőgéppel nem lehet a RAW típusú képeket
megvágni (346. oldal).
A képen fénypöttyök jelennek meg.
●●Fehér, piros vagy kék pöttyök jelenhetnek meg a rögzített képeken,
ha az érzékelőt kozmikus sugárzás vagy más hasonló behatás
éri. Ezek megjelenése csökkenthető, ha elvégzi a [Tisztítás
indításaf] műveletet az [53: Érzékelő tisztítása] menüpontban
(391. oldal).
605
Hibaelhárítási útmutató
Érzékelő tisztításával kapcsolatos problémák
Az érzékelő tisztítása közben zárhang hallatszik.
●●Amikor az [53: Érzékelő tisztítása] menüből kiválasztja
a [Tisztítás indításaf] lehetőséget, akkor a zár a tisztítás során
mechanikus hangokat ad ki, de a kép rögzítése nem történik meg
a kártyára (391. oldal).
Az automatikus érzékelőtisztítás nem működik.
●●Ha rövid idő alatt többször <1> és <2> helyzetbe állítja
a tápkapcsolót, előfordulhat, hogy a <f> ikon nem jelenik meg
(48. oldal).
Problémák a számítógéphez csatlakoztatás során
Nem tudom importálni a képeket számítógépre.
●●Telepítse számítógépére az EOS Utility nevű EOS-szoftvert
(572. oldal).
●●Ha a fényképezőgép már csatlakozik Wi-Fi-kapcsolaton keresztül,
akkor nem tud kommunikálni az interfészkábellel csatlakozó
számítógépekkel.
A számítógép és a fényképezőgép közötti kommunikáció nem
működik.
●●Az EOS Utility (EOS-szoftver) használata esetén a [z2: Timelapse videó] számára állítsa be a [Tilt] értéket (224. oldal).
606
Hibakódok
(1)
(2)
Ha a fényképezőgéppel probléma merülne
fel, hibaüzenet jelenik meg. Kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
írja fel a hibakódot (Errx), és vegye fel
a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.
(1)
(2)
Hibaszám
Ok és megoldás
607
Teljesítményadatok
Állóképek rögzítése
zzKészíthető képek száma
Hőmérséklet
Készíthető képek száma
Szobahőmérséklet
(23 °C)
kb. 370 felvétel
Alacsony hőmérséklet
(0 °C)
kb. 350 felvétel
• A képernyő és teljesen feltöltött akkumulátor (LP-E6N) használatával,
a [54: Megj. teljesítm.] beállítást az [Egyenletes] lehetőségre állítva,
és a Camera & Imaging Products Association (CIPA) tesztelési szabványait
követve.
• A lehetséges felvételek száma kb. megduplázódik a (külön kapható) BG-E22
külső elemtartó és a behelyezett két LP-E6N akkumulátor használata esetén.
• Ha a [54: Megj. teljesítm.] az [Energiatak.] lehetőségre van állítva,
szobahőmérsékleten kb. 450 felvétel, míg alacsony hőmérsékleten
kb. 430 felvétel készíthető.
zzAutomatikus ISO-tartomány
Felvételi mód
A
t/d/s/f/a
BULB
ISO-érzékenység
Vaku nélkül
Vakuhasználat mellett
ISO 100–12800
ISO 100–1600
ISO 100–40000*
ISO 100–1600*
ISO 400*
ISO 400*
* A tényleges ISO érzékenységtartomány az [Autom. tartomány] [Minimum] és
[Maximum] beállításainál megadott értékektől függ.
608
Teljesítményadatok
zzÚtmutató a képminőség beállításához
Rögzített
Képminőség képpontok
száma
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
1
(Kb.)
Maximális
sorozatfelvétel
Nagy
Normál
sebesség
Fájlméret
(MB)
Készíthető
képek
száma
3,8M
8,4
4,4
4,7
2,6
3,1
1,8
1,6
3570
6770
6460
11510
9700
16040
18830
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
110
110
110
47
Teljes
kapacitásig
78
Teljes
kapacitásig
30M
13M
7,5M
30M
31,3
970
34
1:U
30M
55,2
520
17
F
30M
17,3
1770
61
F:U
30M
27,8
1000
150
RAW+JPEG
1
73
F
73
30M
30M
30M
30M
31,3
8,4
17,3
8,4
760
34
39
1180
55
56
• A lehetséges felvételek száma a Canon tesztelési szabványain, és egy 32 GBos kártyán alapul.
• A max. folyamatos felvétel száma a Canon normál teszt SD-kártyáján (normál:
32 GB, gyors: UHS-II 32 GB) és tesztelési szabványain alapul (<o> Gyors
folyamatos felvétel, állókép vágás/képarány: teljes képmezős, ISO 100, Dual
Pixel RAW nélkül, normál képstílus).
• A fájlméret, a készíthető felvételek száma és a sorozatfelvételek maximális
száma a témától, a kártya típusától, a vágás/képarány funkciótól, az
ISO-érzékenységtől, a képstílustól, az egyedi funkcióktól, illetve egyéb
beállításoktól függően eltérő lehet.
• Dual Pixel RAW funkcióval történő felvételkészítés esetén az automatikus
beállítás a <i> Lassú folyamatos felvétel.
• A „Teljes kapacitásig” megjelölés arra utal, hogy a felvételkészítés egészen
addig folytatható, amíg a kártya meg nem telik a felsorolt körülmények mellett.
A rögzíthető képek száma még gyors SD-kártya használata esetén sem
változik. Ehelyett ilyenkor a maximális sorozatfelvétel táblázatban látható
értéke érvényes.
609
Teljesítményadatok
zzKéppontszám állóképeknél a Vágás/
képarány funkció beállítása esetén
Képminőség
3/1/F
(Körülbelüli képpontszám)
a
Teljes képmezős (3:2)
6720 x 4480 (30,1 megapixel)
4464 x 2976 (13,3 megapixel)
a
3360 x 2240 (7,5 megapixel)
–
b
2400 x 1600 (3,8 megapixel)
2400 x 1600 (3,8 megapixel)
Képminőség
3/1/F
a
a
b
1:1 (képarány)
4480 x 4480
(20,1 megapixel)
2976 x 2976
(8,9 megapixel)
2240 x 2240
(5,0 megapixel)
1600 x 1600
(2,6 megapixel)
1,6x (vágás)
4176 x 2784 (11,6 megapixel)
–
4:3 (képarány)
5952 x 4480
(26,7 megapixel)*
3968 x 2976
(11,8 megapixel)
2976 x 2240
(6,7 megapixel)*
2112 x 1600
(3,4 megapixel)*
16:9 (képarány)
6720 x 3776
(25,4 megapixel)*
4464 x 2512
(11,2 megapixel)*
3360 x 1888
(6,3 megapixel)*
2400 x 1344
(3,2 megapixel)*
ooA csillaggal „*” jelölt m&eacu