Canon | Zoemini | User guide | Canon Zoemini User guide

Canon Zoemini User guide
Mini fotónyomtató
Felhasználói kézikönyv
TARTALOMJEGYZÉK
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
A NYOMTATÓ ÁTTEKINTÉSE
NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSA
A) Nyomtató töltése
B) Bekapcsolás
C) Papír betöltése
AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE
AZ ESZKÖZ ÉS A NYOMTATÓ PÁROSÍTÁSA
FELHASZNÁLÓI FELÜLET
Kezdőképernyő/Főmenü
Kameramód
Fotógaléria
Fotók nyomtatása
Fotók szerkesztése
A Mozaik nyomtatása funkció használata
A Kollázs nyomtatása funkció használata
Fotók megosztása
Fotók mentése
Küldés a Mini Print alkalmazásba
MŰSZAKI ADATOK
2
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
OLVASSA EL A HASZNÁLAT ELŐTT!
Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat és biztonsági előírásokat, mielőtt elkezdené használni
a nyomtatót.
A szabályozásokkal és a további biztonsági tudnivalókkal kapcsolatban tekintse át
a Szabályozásokkal és biztonsággal kapcsolatos tájékoztatót, amely megtalálható
a nyomtató dobozában.
A SZIMBÓLUMOKRÓL
VIGYÁZAT!
Olyan információkat jelöl, amelyek figyelmen kívül
hagyása véletlen sérüléshez vezethet a berendezés
nem megfelelő használata miatt. A megfelelő működés
érdekében ezeket az előírásokat be kell tartani.
MEGJEGYZÉS
Az utasítások és tartalmak fontosak,
és megfelelően be kell tartani őket.
MEGJEGYZÉS
•
Ne használja a terméket közvetlen napfényben, és ne is tegye ki annak. Kerülje a hirtelen
hőmérséklet-változásoknak, magas páratartalomnak, pornak vagy kosznak kitett
területeket is.
•
Ha extrém időjárási körülmények között használja a nyomtatót, lehet, hogy nem sikerül
nyomtatni. A nyomtatás újbóli megkezdése előtt várjon, míg a nyomtató visszaáll
a javasolt működtetési környezetre, ami 15º–32ºC.
•
Töltés során olyan környezetben töltse fel a nyomtatót, amely a javasolt
15º–32ºC hőmérsékletű.
VIGYÁZAT!
•
Az alacsony páratartalmú területeken a nyomtatóban statikus elektromos
töltés halmozódhat fel. Hajtsa végre a megfelelő óvintézkedéseket a nyomtató
használata előtt.
•
Tartsa távol a nyomtatót a folyadékoktól, illetve a folyadéktároló edényektől.
•
Tartsa a szellőzőnyílásokat szabadon az olyan tárgyaktól,
amelyek akadályozhatnák őket.
•
Semmilyen körülmények között sem szerelje szét a nyomtatót. Ha nem működik
megfelelően a készülék, vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, akitől vásárolta,
illetve a Canon szervizt és támogatást a www.canon-europe.com/Support címen.
•
Ne helyezze szemétbe a készüléket nem megfelelő módon, mert személyi sérülést
okozhat. A helyi szabályozásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a készüléket.
•
Ne használja a készüléket elektromos gyógyászati eszközök közelében. A készülék
enyhe mágnesességet bocsát ki magából. Ne álljon a készülékkel elektromos
implantátumok, például pacemekerek közelébe. Keresse fel orvosát, ha nyomtatója ilyen
eszköz közelébe került.
•
Az akkumulátor szétszedése szivárgáshoz, robbanáshoz, károsodáshoz vagy személyi
sérüléshez vezethet.
•
Ne használja a nyomtatót, ha az akkumulátor vagy maga a készülék nagyobb az
eredeti méreténél.
•
Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy közvetlen hőnek, és ne is égesse
el a készüléket.
3
A NYOMTATÓ ÁTTEKINTÉSE
A CSOMAG TARTALMA
Mini Print
Mini fotónyomtató
Gyorsbeállítási
útmutató
USB-kábel
Szabályozásokkal
és biztonsággal
kapcsolatos
tájékoztató
CANON ZINK™
fotópapír (10 lap)
A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI
① Áramellátás
LED‑jelzőfénye
⑤ Alaphelyzet gomb
② Bekapcsológomb
⑥ Töltés LEDjelzőfénye
③ Felső fedél
⑦ USB-port
(töltéshez)
④ Papírkimeneti
⑧ Papírtálca
(akkor látható, ha fel van
nyitva a felső fedél)
nyílás
⑨ Csuklópánt
fűzőlyuka
4
KI-/BEKAPCSOLÁS ÉS TÖLTÉS – LED-jelzőfények
KI-/BEKAPCSOLÁS
TÖLTÉS
Fehér – a nyomtató be
van kapcsolva
Piros: Töltés
Villogó fehér fény – Nyomtatás/
feldolgozás/hűtés
Zöld – A töltés befejeződött
Villogó vörös fény – Nincs papír/
felnyitott fedél/papírelakadás/
merül az akkumulátor/megtelt
a tárhely/egyéb hibák
Piros és zöld felváltva villognak
– Töltési hiba
Piros – Firmwarefrissítés folyamatban
MEGJEGYZÉS
A CANON MINI NYOMTATÓ KARBANTARTÁSA
•
A készülék tisztítása során puha, száraz törlőkendőt használjon. Ne tisztítsa meg
a készüléket nedves ruhával, illetve hígítóval vagy más hasonló folyadékkal.
•
Tartsa lecsukva a felső fedelet, hogy megakadályozza a por és más részecskék
bejutását a nyomtató belsejébe.
•
A nyomtatót az ajánlott környezeti jellemzők között használja és tárolja (15º–32ºC,
40–55% relatív páratartalom).
•
Tartsa naprakészen a nyomtató firmware-ét. Ha ellenőrizni szeretné,
hogy szükséges-e a firmware frissítése, nyissa meg a Canon Mini Print alkalmazást,
lépjen a Főmenü > Nyomtatóbeállítások ponthoz > válassza ki a csatlakoztatott
nyomtatót > majd koppintson a „Firmware frissítése” lehetőségre.
-- Az ellenőrzés előtt győződjön meg róla, hogy mobileszköze rendelkezik
internetkapcsolattal. Ha frissítenie kell a firmware-t, akkor a nyomtatónak legalább
50%-os töltöttségűnek kell lennie, illetve csatlakoznia kell az áramforráshoz.
•
Győződjön meg róla, hogy a Canon Mini Print alkalmazás legújabb verzióját
használja. Ha nem történik meg az alkalmazások automatikus frissítése, lépjen az
alkalmazásáruházba, és ellenőrizze, hogy szükséges-e frissíteni.
5
NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSA
A) NYOMTATÓ TÖLTÉSE
A nyomtató beépített akkumulátort használ. Mielőtt megkezdené
a nyomtató használatát, töltse fel teljesen az akkumulátort a mellékelt
USB-kábel segítségével.
① Helyezze a mellékelt USB-kábel kisebb végét a nyomtatóba,
a másikat pedig egy USB-adapterbe.
② A töltés LED-jelzőfénye piros színre vált – ezzel jelzi
a folyamatban lévő töltést.
③ A teljes töltöttség elérésekor a töltés LED-jelzőfénye zöld
színre vált.
-- A művelethez szükséges idő az akkumulátor állapotától, a működési
feltételektől és a környezeti körülményektől függ.
MEGJEGYZÉS
Akkumulátor állapota ikon (az alkalmazásban jelenik meg)
TELJES
KÖZEPES
ALACSONY
Az USB-kábelről
ÓVATOSAN KEZELJE AZ USB-KÁBELT A TÖLTÉS SORÁN.
•
Ne helyezzen nehéz tárgyat a kábelre.
•
Ne helyezze az USB-kábelt hőforrás közelébe.
•
Ne kaparja le, sértse meg, tekerje el, illetve húzza erősen a kábelt.
•
Ne dugja be vagy húzza ki a kábelt nedves kézzel.
•
Kerülje a túl magas/túl alacsony hőmérsékletet és a párás környezetet.
•
Kérjük, húzza ki az USB-kábelt a tápforrásból a töltést követően.
•
A töltéshez a mellékelt USB-kábelt használja.
6
B) BEKAPCSOLÁS
① Nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsológombot (
)
addig, amíg világítani nem kezd a LED-jelzőfény.
-- A LED-jelzőfény villog, amikor a nyomtató bekapcsol.
② Amikor a LED-jelzőfény állandó fehér fényre vált, a nyomtató
készen áll a nyomtatásra.
C) PAPÍR BETÖLTÉSE
① Távolítsa el a felső fedelet úgy, hogy a nyíl felé csúsztatja.
② Nyisson meg egy tasaknyi fotópapírt (10 lap + kék SMART SHEET™).
A kék SMART SHEET™
alul legyen, a fotópapírok
pedig felette.
Minden logónak lefelé
kell néznie.
③ Helyezze mind a 10 fotópapírt és a SMART SHEET™ lapot a fotópapírrekeszbe.
-- Helyezze a fotópapírt a kék SMART SHEET™ fölé, megbizonyosodva arról,
hogy a kék vonalkód és a fotópapír-emblémák lefelé néznek.
④ Helyezze vissza a felső fedelet a nyomtatóra. Megfelelő lezárás esetén
a helyére pattan.
-- A kék SMART SHEET™ automatikusan átmegy a nyomtatón az első
nyomtatás előtt.
7
MEGJEGYZÉS
PAPÍR HASZNÁLATA ESETÉN
•
Csak 10 ZINK™ fotópapírlapot és 1 SMART SHEET™ lapot adagoljon be. Ne helyezzen be
többet, mert az papírelakadáshoz vagy nyomtatási hibákhoz vezethet.
•
Az optimális nyomtatási eredmények elérése érdekében használjon ZINK™ fotópapírt
a Canon Zoemini nyomtatókkal.
-- Ha további fotópapírt szeretne vásárolni, ezt megteheti a Canon Mini Print
alkalmazásban, illetve ha a „Papír vásárlása” pontra koppint a főmenüben.
•
Papírelakadás esetén egyszerűen kapcsolja KI, majd BE a nyomtatót a papírelakadás
automatikus megszüntetéséhez. Ne próbálja kihúzni a papírt.
•
Miközben a készülék nyomtat, ne húzza ki a fotópapírt, és ne is rángassa azt.
•
Óvatosan kezelje a fotópapírt a károsodás vagy meghajlás elkerülése érdekében.
•
Tartsa tisztán a papírt a betöltés során. Ha a papír piszkos vagy sérült, az papírelakadást
vagy nyomtatási hibát eredményezhet.
•
Ne nyisson ki új papírtasakot addig, amíg nem áll készen a papír nyomtatójába
való behelyezésére.
•
Ne tegye ki a fotópapírt közvetlen napfénynek vagy nedvességnek.
•
Ne hagyja fotópapírját olyan területen, ahol a hőmérséklet vagy páratartalom a tasakon
feltüntetett javasolt környezeti adatokon kívül esik. Ezzel romolhat a kinyomtatott
fotó minősége.
A SMART SHEET™ LAPRÓL
•
Minden fotópapírtasak 10 fotópapírlapot és 1 kék SMART SHEET™ lapot tartalmaz.
•
Az azonos tasakban található SMART SHEET™ lapot és fotópapírt helyezze be
az optimális nyomtatási minőség elérése érdekében. Mindegyik SMART SHEET™
kimondottan ahhoz a papírtasakhoz van kalibrálva, amelyikben található.
•
A SMART SHEET™ lap automatikusan átmegy a nyomtatón az első nyomtatás előtt
a nyomtató tisztítása és az adott papírtasakhoz (10 lap) való optimalizálása érdekében.
•
Tartsa meg a SMART SHEET™ lapot, és csak akkor vigye hulladékgyűjtőbe,
miután megtörtént a nyomtatás a tasakban található mind a 10 lapra. Ha a nyomtatási
minőség nem felel meg az elvárásoknak, akkor újra felhasználhatja a SMART
SHEET™ lapot, amennyiben a papír még mindig ugyanabból a tasakból származik.
Egyszerűen csúsztassa a SMART SHEET™ lapot a fennmaradó fotópapírok alá úgy,
hogy a vonalkódos oldala lefelé nézzen.
•
Ha egy másik tasakból származó SMART SHEET™ lapot használ, akkor csökkenhet
a nyomtatási minőség.
8
AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE
①. LEHETŐSÉG
KERESSEN RÁ A „Canon Mini Print” ALKALMAZÁSRA
AZ ALKALMAZÁSÁRUHÁZAKBAN
Android™ – a Google Play™ Áruházból
iOS® – az App Store®-ból
Canon Mini Print
9
Mini Print
②. LEHETŐSÉG
QR-KÓD HASZNÁLATÁVAL – OLVASSA LE A QR-KÓDOT
A „Gyorsbeállítási útmutatóból”
Android
iOS
③. LEHETŐSÉG
Eszközének böngészőjében LÉPJEN
a https://app.canonminiprint.com/ címre
④. LEHETŐSÉG
NFC HASZNÁLATA Android RENDSZERNÉL
10
A MOBILESZKÖZ
ÉS A ÉS
CANON
MINI PRINTER NYOMTATÓ
PÁROSÍTÁSA
AZ ESZKÖZ
A NYOMTATÓ
PÁROSÍTÁSA
Android-párosítás
① Kapcsolja be a nyomtatót (nyomja le, és tartsa lenyomva a bekapcsológombot
addig, amíg világítani kezd a LED-jelzőfény).
② Nyissa meg a mobileszköz „Beállítások” pontját a Bluetooth bekapcsolásához és az
eszköz nyomtatóval való párosításához.
③ A LEHETŐSÉG – Adja a nyomtatót az alkalmazáshoz. Koppintson az ikonra
a jobb felső sarokban, és válassza ki a nyomtatóját.
Az ikon módosul, és kijelzi az akkumulátorszintet a kapcsolódást követően.
11
–VAGY–
③ B LEHETŐSÉG – Adja a nyomtatót az alkalmazáshoz. Válassza ki
a „Nyomtatóbeállítások” lehetőséget a főmenüben, koppintson a „Nyomtató
hozzáadása” lehetőségre, és válassza ki a nyomtatóját.
Nyomtatója megjelenik a „Nyomtatók” listában, és az ikon csatlakozás esetén
az akkumulátorszintet jeleníti meg.
12
iOS-párosítás
① Kapcsolja be a nyomtatót (nyomja le, és tartsa lenyomva a bekapcsológombot
addig, amíg világítani kezd a LED-jelzőfény).
② Nyissa meg a mobileszköz „Beállítások” pontját a Bluetooth bekapcsolásához és az
eszköz nyomtatóval való párosításához.
13
③ A LEHETŐSÉG – Adja a nyomtatót az alkalmazáshoz. Koppintson az ikonra
a jobb felső sarokban, és válassza ki a nyomtatóját.
Az ikon módosul, és kijelzi az akkumulátorszintet a kapcsolódást követően.
–VAGY–
③ B LEHETŐSÉG – Adja a nyomtatót az alkalmazáshoz. Válassza ki
a „Nyomtatóbeállítások” lehetőséget a főmenüben, koppintson a „Nyomtató
hozzáadása” lehetőségre, és válassza ki a nyomtatóját.
Nyomtatója megjelenik a „Nyomtatók” listában, és az ikon csatlakozás esetén
az akkumulátorszintet jeleníti meg.
14
Android-párosítás (NFC-vel)
① Biztosítsa mobileszközén, hogy az NFC és a Bluetooth engedélyezve legyen.
② Nyissa meg a Canon Mini Print alkalmazást.
③ Helyezze mobileszközét a nyomtató tetejére.
④ A nyomtató párosítása automatikusan megtörténik a mobileszközzel.
MEGJEGYZÉS
Nyomtató állapota ikon (az alkalmazásban jelenik meg)
Új nyomtató
hozzáadása
Nyomtató
nincs
csatlakoztatva
Nyomtató csatlakoztatva
(az akkumulátor
állapota látható)
A párosításról
•
Egy nyomtató csak egy iOS-/Android-eszközzel párosítható.
•
Egy iOS-/Android-eszköz több nyomtatóhoz is csatlakoztatható.
További nyomtató párosításához lépjen a Nyomtatóbeállítások pontra
a Főmenüben, és koppintson a „Nyomtató hozzáadása” lehetőségre.
•
Keressen rá, és párosítsa a „Canon Mini Printer (xx:xx)” nyomtatót. Az (xx:xx) helyére
a nyomtató belső címkéjén található MAC-cím utolsó négy számjegye kerül.
•
A Bluetooth-keresés és átvitel sikertelen lehet a környezettől függően.
Ellenőrizze mobileszköze Bluetooth-kapcsolatát, és próbálkozzon újra.
15
FELHASZNÁLÓI FELÜLET
KEZDŐKÉPERNYŐ
Főmenü
Nyomtató állapota
Kameramód
Fotógaléria
Online albumok¹
Facebook
Instagram
Google Drive
Dropbox
iCloud (csak iOS)
FŐMENÜ
Alkalmazáson belüli üzenetek megtekintése
A párosított nyomtató adatainak és beállításainak elérése
Képek megtekintése és törlése a nyomtatási sorban
Alkalmazások adatainak és beállításainak elérése
Az online Felhasználói kézikönyv és GYIK megtekintése
Fotópapír megvásárlása az online áruházból
A Felhasználói megállapodás és az
Adatvédelmi nyilatkozat megtekintése
Az alkalmazásélmény, a funkciók és a rendelkezésre álló online albumok eszközönként és régiónként változhatnak.
1) Internetkapcsolat szükséges. Használatához aktív közösségi médiabeli vagy felhőalapú fiók szükséges.
16
KAMERAMÓD
① Koppintson a kezdőképernyő [
] ikonjára fénykép készítéséhez.
(Kiegészítő lehetőségként koppintson az ikonokra a képernyő alján,
ha effektek nélkül szeretne fotót készíteni.)
② Miután elkészített egy fotót, kinyomtathatja, szerkesztheti,
megoszthatja vagy mentheti azt.
③ A nyomtatáshoz koppintson a [
] lehetőségre.
Vissza
Mozaik nyomtatása
Vaku
Kamera kiválasztása
Képkorrekció
Keretek
Arctorzítás*
* Szükséges az arcérzékelés a képen
AR élő szűrő*
17
FOTÓGALÉRIA
A Fotógalériában tallózhatja a fotókat galéria nézetben, mappák szerint,
illetve naptár szerint.
① Koppintson a kezdőképernyő [ ] ikonjára a Fotógaléria megtekintéséhez.
② Miután kijelölt egy fotót, kinyomtathatja, szerkesztheti, megoszthatja vagy
mentheti azt.
③ A nyomtatáshoz koppintson a [
Minden fotó – Galéria
] lehetőségre.
Mappa nézet
Naptár nézet
18
FOTÓK NYOMTATÁSA
① Amikor készen áll, koppintson a [
]
lehetőségre a fotó kinyomtatásához.
Győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van
kapcsolódva, és párosítva/csatlakoztatva van.
② Megjelenik egy folyamatjelző képernyő,
amelyen látható hogy a képet a rendszer
nyomtatóra küldte, és a nyomtatás
folyamatban van.
Az Áramellátás LED-jelzőfénye fehéren villog.
Ne lépjen ki, és ne zárja be az alkalmazás addig,
amíg a nyomtatás be nem fejeződik.
Megjegyzés a nyomtatási sorról: Képének tárolása
a Nyomtatási sorban történik, ha a nyomtató
nincs bekapcsolva, amikor elküldi a nyomtatást.
Egy nyomtatás elküldéséhez egyszerűen
kapcsolja be a nyomtatót, és kapcsolódjon
újra az eszközéhez. Ekkor a rendszer rákérdez,
hogy szeretné-e kinyomtatni a nyomtatási sorban
lévő képeket. Ha meg szeretné tekinteni vagy
törölni szeretné a sorban lévő képeket, nyissa meg
a Főmenü > Nyomtatási sor pontot.
Küldés a nyomtatóra
Nyomtatás
MEGJEGYZÉS
•
A kinyomtatott kép eltérhet az eredeti képtől, mert a mobileszközön megjelenített
színek „képernyő-technológiája” eltér a papírra nyomtatott színek „nyomtatási
technológiájától” (hőátviteles nyomtatás).
•
Ne húzza ki a papírt erővel nyomtatás közben vagy papírelakadás esetén.
•
Ne nyissa fel a felső fedelet nyomtatás közben. Ez negatívan hathat
a nyomtatási minőségre.
•
Ha a nyomtató rezeg vagy rázkódik, az kihathat a nyomtatás minőségére.
19
FOTÓK SZERKESZTÉSE
Olyan módosításokkal szabhatja testre a képét, mint a szűrők, matricák,
szövegek stb.
① Koppintson az ikonokra a képernyő alsó sávjában.
② Végezze el a kívánt testreszabásokat!
③ Ne felejtse el menteni, megosztani, illetve kinyomtatni módosításait,
mielőtt kilépne a képernyőről.
Képkorrekció
Fényerő
Keretek
Kontraszt
Telítettség
Szöveg
Arctorzítás*
AR-szűrő*
Matricák
Képszűrő
Rajz
RGB
Tükrözés
Tükrözés
(függőleges) (vízszintes)
* Szükséges az arcérzékelés a képen.
Elforgatás
20
A MOZAIK NYOMTATÁSA FUNKCIÓ HASZNÁLATA
A Mozaik nyomtatása funkcióval egy fotót több lapra nyomtathat,
hogy egy nagyobb mozaikképet készíthessen a fotókból.
① Amikor készen áll a nyomtatásra, koppintson a [
] ikonra, majd a 2 x 2
vagy 3 x 3 nyomatokból álló mozaik lehetőségére. (Ilyenkor csíkok jelzik
a kép felosztását.)
② Koppintson a [
] ikonra a mozaikok kinyomtatásához, majd illessze őket
össze egy nagyobb mozaik elkészítéséhez.
A SMART SHEET, a ZINK technológia és a ZINK védjegyek tulajdonosa a ZINK Holdings LLC. Használatuk licenc
alapján történik. Az Apple, az Apple logó, az iPad, az iPad Air, az iPad Pro és az iPhone az Apple Inc. védjegyei,
bejegyezve az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye.
Az iOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban,
és felhasználása licenc alapján történik. Az Android, a Google Play és a Google Play logó a Google LLC. védjegyei.
A Bluetooth a Bluetooth SIG bejegyzett védjegye. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye. Minden más,
harmadik féltől származó terméknév, márkanév és logó a megfelelő tulajdonos védjegye.
21
A KOLLÁZS NYOMTATÁSA FUNKCIÓ HASZNÁLATA
A Kollázs funkcióval legfeljebb 4 fotót nyomtathat egy 2x3-as lapra.
① Nyissa meg fotóit a Fotógalériából vagy az Online albumokból.
② Koppintson a [ ] ikonra a kollázssablon-lehetőségek megtekintéséhez, és válassza ki
a használni kívánt elemet (kiválaszthat 2, 3 vagy 4 fotót egy sablonban).
③ Jelölje be a sablonhoz szükséges fotók számát, koppintson a „Kiválasztva” elemre.
④ Módosítsa képeit a kollázsban tetszés szerint, majd koppintson a [ ] lehetőségre,
illetve végezzen megosztást vagy mentést.
22
FOTÓK MEGOSZTÁSA
Könnyen megoszthatja, illetve mentheti a képeit és módosításait.
① Amikor elkészült, koppintson a [
] lehetőségre a beállítások eszközén
való megnyitásához.
② Ossza meg egy, a listán szereplő alkalmazással, vagy mentse
eszköze fotótárhelyére.
Android
iOS
23
FOTÓK MENTÉSE
Könnyedén elmentheti képeit az alkalmazásban a Canon mappába.
① Amikor készen áll, koppintson a [ ] lehetőségre a kép mentéséhez.
② A mentett képek megtekintéséhez koppintson a [ ] ikonra, majd a „Mappa”
lehetőségre, végül a and then „Helyi – Canon” elemre.
① Ha törölni szeretne egy fotót az alkalmazás
Canon mappájából, koppintson a [
]
lehetőségre a Fotógaléria megtekintéséhez.
② Koppintson a „Mappa”, majd a „Helyi – Canon”
lehetőségre.
③ Koppintson a szemetesre, majd válassza ki
a fotókat,amelyeket véglegesentörölni szeretne.
24
KÜLDÉS A MINI PRINT ALKALMAZÁSBA
Küldjünk el egy fotót eszköze fotógalériájából vagy fényképtekercséről
a Canon Mini Print alkalmazásba.
Android
① Keressen ki egy fotót eszköze fotógalériájából, és koppintson a megosztás gombjára.
② Koppintson a Mini Print ikonra, ha el szeretné küldeni a fotót az alkalmazásba
szerkesztésre és kinyomtatásra.
iOS
① Keressen ki egy fotót eszköze fotógalériájából, és koppintson a megosztás gombjára.
② A LEHETŐSÉG – Koppintson a „Megnyitás a Mini Print alkalmazásban” ikonra, ha el
szeretné küldeni a fotót az alkalmazásba szerkesztésre és kinyomtatásra.
② B LEHETŐSÉG – Koppintson a „Nyomtatás a Canon készülékkel” lehetőségre,
ha közvetlenül a nyomtatási sorhoz szeretné adni a fotót.
Szerkesztési képernyő
Nyomtatási sor
25
MŰSZAKI ADATOK
Áramforrás
Belső tölthető akkumulátor (500 mAh, lítium-polimer, 7,4 V)
Töltési sebesség
Körülbelül 90 perc (teljes töltöttség)
Méretek
118,3 mm (H) x 82,4 mm (Szé) x 18,7 mm (Mé)
Súly
160 g
Kapcsolat
Bluetooth 4.0
Kompatibilis
operációs rendszer
iOS 9.0 vagy újabb és Android 4.4 vagy újabb
Nyomtatási technológia ZINK™
Nyomtatási felbontás
314 x 400 dpi (képpont/hüvelyk)
Szegély
nélküli nyomtatás
Igen
Kompatibilis papír
Canon ZINK™ fotópapír:
ZP-2030-20 (20 lap)
ZP-2030-50 (50 lap)
2" x 3" / Öntapadós / foltmentes / vízálló és szakadásmentes
Papírkapacitás
Akár 10 ZINK™ fotópapír + 1 SMART SHEET™
Memória
512 Mb
Környezeti
paraméterek
•
A nyomtató javasolt működési, töltési és tárolási
hőmérséklete: 15º–32ºC
•
A nyomtató javasolt működés, töltési és tárolási
páratartalma: 40–55% relatív páratartalom.
•
Működési hőmérséklet: 5º–40ºC
•
Működési páratartalom: <70% relatív páratartalom
Automatikus
kikapcsolás
Nincs/3 perc/5 perc/10 perc (az alkalmazásban választható ki)
Tápadapter
Kimeneti teljesítmény:
1 A (folyamatos)
Feszültség: 5 V
* Bejelentés nélkül változhat
26
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland
és Liechtenstein) országaiban
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése
a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/
EU) irányelvnek és az elemekről és akkumulátorokról, valamint
a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK)
irányelvnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint
történik.
Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel, az elemekről
és akkumulátorokról szóló irányelvben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az
elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott határértéknél nagyobb
mennyiségben tartalmaz nehézfémet (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom).
E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor
a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos
és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék
elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre.
Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus
berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok
révén hatással lehet a környezetre és az egészségre. E termék megfelelő
leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri
hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos
hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző
szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/weee,
vagy www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.
CEL-SX4WA2F0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising