Canon | Zoemini C | User guide | Canon Zoemini C User guide

Canon Zoemini C User guide
Instant fényképezőgép és nyomtató
Felhasználói kézikönyv
TARTALOMJEGYZÉK
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
3
ÁTTEKINTÉS
4
A csomag tartalma
A készülék jellemzői
BEÁLLÍTÁS
5-8
Töltés
Papír betöltése
Külső memória
MŰKÖDÉS
9-12
Be-/kikapcsolás
Fotó készítése
Kereső
Képarány
Nyomtatás és újranyomtatás
LED-jelzőfény
Problémamegoldás
MŰSZAKI ADATOK
13
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
OLVASSA EL A HASZNÁLAT ELŐTT!
Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat és biztonsági előírásokat, mielőtt elkezdené
használni a készüléket.
A szabályozásokkal és a további biztonsági tudnivalókkal kapcsolatban tekintse át a
Szabályozásokkal és biztonsággal kapcsolatos tájékoztatót, amely megtalálható a készülék
dobozában.
RMN : PP3001
A szabályozó hatóságok által kiadott modellazonosító szám (Regulatory Model Identification
Number) szabályozási és azonosítási célokat szolgál.
FIGYELEM!
• Gyermekektől és csecsemőktől távol tartandó. A készülék nem megfelelő használata
fulladáshoz vagy balesethez vezethet.
• Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha az füstöt vagy furcsa szagot bocsát ki,
illetve a működése rendellenes.
• Ne nézzen a keresőn vagy az objektíven keresztül a napba vagy más erős fénybe. Ez
vakságot vagy látáskárosodást eredményezhet.
• Ne villantsa a vakut a szemek közelében. Ez káros hatással lehet a szemekre.
• A gyermek nyaka köré tekeredő szíj fulladást okozhat. Ha a készüléke tápzsinórt használ,
akkor a tápzsinórnak véletlenül egy gyermek nyaka köré való tekeredése fulladáshoz vezethet.
• Kapcsolja ki a készüléket olyan helyeken, ahol tilos a fényképezés.
A fényképezőgép által kibocsátott elektromágneses hullámok zavarhatják az elektronikus
műszerek és más berendezések működését. Óvatosan járjon el olyankor, amikor a
készüléket olyan helyen használjam, ahol az elektronikus készülékek használata
korlátozás alá esik, így például a repülőgépeken vagy az egészségügyi intézményekben.
VIGYÁZAT!
• Ha extrém időjárási körülmények között használja a nyomtatót, lehet, hogy nem fog működni.
A nyomtatás újbóli megkezdése előtt várjon, míg a készülék visszaáll a javasolt működtetési
környezetre, ami 15–32 °C.
• Mindig a javasolt 15–32 °C hőmérsékleten töltse a készüléket.
• A készülék tisztítása során puha, száraz törlőkendőt használjon. Ne tisztítsa meg a
készüléket nedves ruhával, illetve hígítóval vagy más hasonló folyadékkal.
• Tartsa lecsukva a felső fedelet, hogy megakadályozza a por és más részecskék bejutását
a készülék belsejébe.
• Ha nem működik megfelelően a készülék, vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel,
akitől vásárolta, illetve a Canon szervizt és támogatást a https://www.canon.hu/support címen.
• Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy közvetlen hőnek, és ne is égesse
el az akkumulátort.
• Elektromágneses interferencia vagy elektrosztatikus kisülés esetén a készülék helytelenül
működhet, illetve a memóriában lévő adatok elveszhetnek vagy megváltozhatnak. Ilyen
esetben egy tűvel vagy más hasonló tárggyal nyomja meg a alaphelyzet gombot a
készülék alján.
3
ÁTTEKINTÉS
A CSOMAG TARTALMA
ZINK
Paper
Instant
fényképezőgép és
nyomtató
Gyorsbeállítási
útmutató
Szabályozásokkal
és biztonsággal
kapcsolatos
tájékoztató
USB-kábel
CANON ZINK™
fotópapír (10 lap)
Csuklószíj
A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI
1
2
9
4
5
3
4
7
6
8
13
12
9
11
16 15
10
17
14
1
A fényképezőgép objektívje
10
Hangszóró
2
Szelfitükör
11
A nyomtató fedele
3
Kimeneti nyílás
12
Képarány gombja
4
Szíjtartó
13
Újranyomtatás gombja
5
Vaku
14
Micro USB-port
6
Állapotjelző LED
15
Töltési állapot LED-je
7
Bekapcsológomb
16
MicroSD-kártyanyílás (max. 256 GB)
8
Exponálógomb
17
Alaphelyzet gomb
9
Kereső
* A készülék alaphelyzetbe állításához
nyomja meg egy tűvel
4
BEÁLLÍTÁS
TÖLTÉS
Töltési állapot
LED-je
Töltés : Piros
Teljes : Zöld
A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik. Töltse fel teljesen a készüléket a mellékelt
USB-kábel segítségével a használat előtt.
1
Helyezze a mellékelt USB-kábel kisebb végét a készülékbe, a másikat pedig egy
USB-adapterbe.
2
A töltés LED-jelzőfénye piros színre vált – ezzel jelzi a folyamatban lévő töltést.
3
A teljes töltöttség elérésekor a töltés LED-jelzőfénye zöld színre vált.
- A művelethez szükséges idő az akkumulátor állapotától, a működési feltételektől és
a környezeti körülményektől függ.
MEGJEGYZÉS
Az USB-kábelről
ÓVATOSAN KEZELJE AZ USB-KÁBELT A TÖLTÉS SORÁN
• Ne helyezzen nehéz tárgyat a kábelre.
• Ne helyezze az USB-kábelt hőforrás közelébe.
• Ne kaparja le, sértse meg, tekerje el, illetve húzza erősen a kábelt.
• Ne dugja be vagy húzza ki a kábelt nedves kézzel.
• Kerülje a túl magas/túl alacsony hőmérsékletet és a párás környezetet.
• Kérjük, húzza ki az USB-kábelt a tápforrásból a töltést követően.
• A töltéshez a mellékelt USB-kábelt használja.
5
PAPÍR BETÖLTÉSE
1
Távolítsa el a fedelet úgy, hogy a nyíl felé csúsztatja.
2
Nyisson meg egy tasaknyi fotópapírt (10 lap + kék SMART SHEET™).
3
Helyezze mind a 10 fotópapírt és a SMART SHEET™ lapot a fotópapírrekeszbe.
-
Helyezze a fotópapírt a kék SMART SHEET™ fölé, megbizonyosodva arról,
hogy a kék vonalkód és a fotópapír-emblémák lefelé néznek.
4
Helyezze vissza a felső fedelet a készülékre. Megfelelő lezárás esetén
a helyére pattan.
-
A kék SMART SHEET™ automatikusan átmegy a nyomtatón az első nyomtatás
előtt.
6
KÜLSŐ MEMÓRIA
A rögzített fotók mentéséhez MicroSD-kártya (max. 256 GB) szükséges. Csak a FAT16,
FAT32 és exFAT formátumok támogatottak.
A MEMÓRIAKÁRTYA ELŐKÉSZÍTÉSE
Használja a következő memóriakártyákat (külön megvásárolható)
• MicroSD-memóriakártyák *1
• MicroSDHC-memóriakártyák *1*2
• MicroSDXC-memóriakártyák *1*2
* 1 Az SD szabványnak megfelelő kártyák. Nem minden memóriakártya esetében
ellenőriztük azonban, hogy működik-e a fényképezőgéppel.
*2 Az UHS-1 memóriakártyákat a készülék nem támogatja.
A MicroSD-KÁRTYA TELEPÍTÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA
•
•
•
•
Helyezze be a MicroSD-kártyát a készülék alján található nyílásba. Halk
kattanás jelzi, hogy a kártya megfelelően be van helyezve.
Nyomja be a kártya tetejét a kiadásához. Húzza kissé kifelé a kártyát a
készülékből való kivételéhez.
Ha hiba történik a MicroSD-kártya olvasása/írása során, távolítsa el a
MicroSD-kártyát, és indítsa újra a készüléket.
Csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez USB-kábellel. A fotók
megtekintéséhez és mentéséhez kattintson duplán a külső meghajtó képére,
amikor az megjelenik a számítógépen.
7
MEGJEGYZÉS
A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA
• A készüléket az ajánlott környezeti jellemzők között használja és tárolja
(15°–32°C, 40–55% relatív páratartalom).
FOTÓPAPÍR HASZNÁLATA ESETÉN
• Csak 10 ZINK™ fotópapírlapot és 1 SMART SHEET™ lapot adagoljon be.
Ne helyezzen be többet, mert az papírelakadáshoz vagy nyomtatási hibákhoz
vezethet.
• Papírelakadás esetén egyszerűen kapcsolja KI, majd BE a nyomtatót a
papírelakadás automatikus megszüntetéséhez. Ne próbálja kihúzni a papírt.
• Miközben a készülék nyomtat, ne húzza ki a fotópapírt, és ne is rángassa azt.
• Óvatosan kezelje a fotópapírt a károsodás vagy meghajlás elkerülése érdekében.
• Tartsa tisztán a fotópapírt a betöltés során. Ha a fotópapír piszkos vagy sérült,
az papírelakadást vagy nyomtatási hibát eredményezhet.
• Ne nyisson ki új papírtasakot addig, amíg nem áll készen a fotópapír
készülékébe való behelyezésére.
• Ne tegye ki a fotópapírt közvetlen napfénynek vagy nedvességnek.
• Ne hagyja fotópapírját olyan területen, ahol a hőmérséklet vagy páratartalom a
tasakon feltüntetett javasolt környezeti adatokon kívül esik. Ezzel romolhat a
kinyomtatott fotó minősége.
A SMART SHEET™ LAPRÓL
• Minden fotópapírtasak 10 fotópapírlapot és 1 kék SMART SHEET™ lapot
tartalmaz.
• Az azonos tasakban található SMART SHEET™ lapot és fotópapírt helyezze
be az optimális nyomtatási minőség elérése érdekében. Mindegyik
SMART SHEET™ kimondottan ahhoz a papírtasakhoz van kalibrálva,
amelyikben található.
• A SMART SHEET™ lap automatikusan átmegy a készüléken az első nyomtatás
előtt a nyomtató tisztítása és az adott papírtasakhoz (10 lap) való optimalizálása
érdekében.
• Tartsa meg a SMART SHEET™ lapot, és csak akkor vigye hulladékgyűjtőbe,
miután megtörtént a nyomtatás a tasakban található mind a 10 lapra. Ha a
nyomtatási minőség nem felel meg az elvárásoknak, akkor újra felhasználhatja
a SMART SHEET™ lapot, amennyiben a papír még mindig ugyanabból a
tasakból származik. Egyszerűen csúsztassa a SMART SHEET™ lapot a
fennmaradó fotópapírok alá úgy, hogy a vonalkódos oldala lefelé nézzen.
• Ha egy másik tasakból származó SMART SHEET™ lapot használ, akkor
csökkenhet a nyomtatási minőség.
8
MŰKÖDÉS
BE-/KIKAPCSOLÁS
1 Nyomja le és tartsa lenyomva a
bekapcsológombot
addig, amíg világítani
nem kezd a LED-jelzőfény.
2 Amikor a LED-jelzőfény állandó fehér fényre
vált, a készülék készen áll a használatra.
3 Tartsa lenyomva a be-/kikapcsológombot
a készülék kikapcsolásához.
Automatikus kikapcsolás
•
Ha a készülék körülbelül 5 percig tétlen, akkor automatikusan kikapcsol.
A felhasználó úgy folytathatja a készülék használatát, hogy ismét megnyomja
a bekapcsológombot.
FOTÓ KÉSZÍTÉSE
1 Tartsa az adott helyzetben a készüléket, és
50cm-∞
erősítse meg a kép kívánt pozícióját.
2 Nyomja le az exponálógombot
fotó készítéséhez.
Akkor a fényképezőgép automatikusan
villantja a vakut, amennyiben ez
szükséges az adott fényviszonyok mellett.
Használja az objektív melletti tükröződő
lemezt önarcképtükörként szelfi
készítésénél.
KERESŐ
Komponálja meg a képet úgy, hogy a keretjelzés a keresőben legyen.
50cm - ∞
2x3
2x2
2 x 3-es keretjelzés normál
fényképezésnél, 1 m – ∞
2 x 2-es keretjelzés normál
fényképezésnél, 1 m – ∞
9
KÉPARÁNY
A felhasználó két képarány közül választhat
az Aspect Ratio gombbal
: 2x3 és 2x2.
A képarány a fénykép elkészítése előtt
bármikor módosítható.
Amikor a képarány 2x2, akkor a képen található üres terület eltérő. Attól függ, hogy
hogyan tartja a készüléket.
NYOMTATÁS ÉS ÚJRANYOMTATÁS
FÉNYKÉP NYOMTATÁS
• A készülék elkészítést követően azonnal kinyomtatja a fényképet.
• A készülék egyszerre 3 képet tud tárolni a nyomtatáshoz.
FÉNYKÉP
ÚJRANYOMTATÁSA
Ha kinyomtatott egy korábban készített
képet, és szeretne több példányt is
belőle, például szeretné kiosztani a
képet mindenkinek, aki részt vesz
egy ünnepségen, a legutóbb
kinyomtatott kép ismételt
nyomtatásához egyszerűen
nyomja meg az Újranyomtatás
gombot
.
10
LED-JELZŐFÉNY
Állapot
Bekapcsolás
Használat/helyzet
LED-jelzőfény
Nyomja le, és tartsa lenyomva a
bekapcsológombot
Fehér
Készenlét
A készülék bekapcsolását követően
Kikapcsolás
Nyomja le, és tartsa lenyomva a
bekapcsológombot
SMART SHEET™
hiba
Ha a készülék nem megfelelő
SMART SHEET™ behelyezését észleli,
illetve más SMART SHEET™ hiba esetén
SMART SHEET™
feldolgozása
Amikor a készülék
SMART SHEET™ lapot nyomtat
Nincs papír
Amikor a készülékből kifogyott a papír,
nem engedélyezi a fényképezést
Papírelakadás /
a fedél nyitva
Papírelakadás esetén, illetve a
nyomtató fedelének nyitott állapotakor
Felkészülés
a nyomtatásra
Nyomtatás előkészítése
Fotó nyomtatása
Amikor a készülék fotót
nyomtat
MS mód
(tömeges tárolás
mód)
A készülék számítógéphez van
csatlakoztatva
MicroSD-kártya
hibája
Nem lehet adatot írni
a MicroSD-kártyára
Túl magas a
hőmérséklet
Amikor a készülék
hőmérséklete túl magas
Túl alacsony
a hőmérséklet
Amikor a készülék
hőmérséklete túl alacsony
Fehér
Fehér
Ki
Kék (ciklikusan)
Fehér
Piros
Piros
Fehér
Sárga > Bíbor > Enciánkék > Fehér
(ciklikusan)
Bíbor
Bíbor
Piros (amíg a hőmérséklet
vissza nem áll normál értékre)
Enciánkék (amíg a hőmérséklet
vissza nem áll normál értékre)
11
Állapot
Használat/helyzet
LED-jelzőfény
Nyomtatófej
hűtése
A nyomtatófej hőmérsékletének
ellenőrzése és a lehűlésének megvárása a nyomtatás előtt
Merül az
akkumulátor
Amikor az akkumulátor
szintje 20% alá esik
Fehér > Piros (ciklikusan)
Nagyon alacsony
az akkumulátor
töltöttsége
Amikor az akkumulátor
töltöttsége túl alacsony
Piros > Fehér (ciklikusan)
Enciánkék (ciklikusan)
PROBLÉMAMEGOLDÁS
Állapot
MicroSD-kártya
hibája
A papíradagolás
sikertelen
Papírelakadás
Nincs papír
Nincs
megfelelően
lecsukva a
nyomtatófedél
Túlmelegedés
A készülék nem
működik
Fotó készítése
LED-jelzés
Bíbor
Piros
Piros
Teendők
• Ellenőrizze, hogy megfelelően be van-e helyezve a MicroSDkártya
• Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a MicroSD-kártya
• Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a MicroSD-kártya
• Ellenőrizze, hogy kompatibilis-e a MicroSD-kártya
• Nyissa fel a papírrekesz fedelét, és ellenőrizze, hogy
be van-e helyezve a Canon ZINK™ fotópapír
• Kapcsolja ki, majd be a készüléket; a fotópapír kiadása
automatikusan megtörténik
• Töltse be újra a Canon ZINK™ fotópapírt a készülékbe
Piros
• Csukja le megfelelően a nyomtatófedelet
Piros
Piros
• Várjon, amíg a készülék hőmérséklete visszaesik normál
értékre – ekkor a nyomtató újra megfelelően működik
N/A
• Győződjön meg róla, hogy nem túl alacsony az akkumulátor
töltöttségi szintje. Ha alacsony, töltse fel a készüléket
N/A
• Győződjön meg róla, hogy a nyomtatási sor puffere
elérhető
• Győződjön meg róla, hogy található a készülékben
Canon ZINK™ fotópapír
12
MŰSZAKI ADATOK
Nyomtatási technológia
ZINK™
Nyomtatási felbontás
314 x 500 dpi (képpont/hüvelyk)
Nyomtatási sebesség
Körülbelül 50 másodperc (a motor elindulása és leállása
között, 25° C-os szobahőmérsékleten)
Fotó képaránya
2" x 2" vagy 2" x 3" hüvelyk
Kompatibilis papír
Canon ZINK™ fotópapír:
ZP-2030-20 (20 lap)
ZP-2030-50 (50 lap)
2" x 3" / öntapadós
Papírkapacitás
Akár 10 ZINK™ fotópapír + 1 SMART SHEET™
Fotó felbontása
5 MP
Gyújtótávolság
24 mm
Rekeszérték
f / 2.4
Fókusztartomány
50 cm – ∞
Érzékenység
Automatikus (ISO 100 – 1600)
Vaku
IGEN (automatikus)
Vakutartomány
0,5–1,0 m
Memóriakártya
MicroSD-kártya, max. 256 GB
Áramforrás
Beépített tölthető lítium-polimer akkumulátor 700 mAh, 7,4 V
Töltési sebesség
Körülbelül 90 perc (Teljes feltöltés)
Tápadapter
Kimeneti áramerősség: 1.6 A (min.). Feszültség: 5 V.
Környezeti paraméterek
- A nyomtató javasolt működési, töltési és tárolási
hőmérséklete: 15–32 °C
- A nyomtató javasolt működés, töltési és tárolási
páratartalma: 40–55% relatív páratartalom.
- Működési hőmérséklet: 5–40 °C
- Működési páratartalom: <70% relatív páratartalom
Automatikus kikapcsolás
5 perc
Méretek
121 mm (H) x 78,3 mm (Szé) x 23,7 mm (Mé)
Súly
170 g
Kompatibilis operációs
rendszer
(számítógép esetén)
Windows 7/8/8.1/10
Mac OSX 10.10–10.14
Csatlakozás töltéshez és
adatátvitelhez
USB 2.0 (Micro USB)
Bejelentés nélkül változhat
13
A SMART SHEET, a ZINK technológia és a ZINK védjegyek tulajdonosa a ZINK Holdings LLC. Használatuk licenc
alapján történik. Minden más, harmadik féltől származó terméknév, márkanév és logó a megfelelő tulajdonos
védjegye.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising