Canon | XA45 | User manual | Canon XA45 User manual

Canon XA45 User manual
CEL-SX7DA2F0
4K kamera
PAL
Az útmutató csak a kamerával kapcsolatos legfontosabb információkat
tartalmazza a kezdo lépésekhez. A teljes Használati útmutató legfrissebb
verziójának letöltéséről lásd a 2. oldalt.
Gyors útmutató
A használati útmutató teljes verziójának letöltése (PDF fájl)
Ez az útmutató bemutatja a kezdő lépéseket és a kamera alapfunkciók használatát: videófelvételek
készítését, képek készítését, és a felvételek lejátszását a kamerán vagy a hozzá csatlakoztatott külső
monitoron. A további funkciók ismertetését, az elővigyázatossági rendszabályokat, és a hibaüzenetekkel
kapcsolatos teendőket a letölthető részletes használati útmutató tartalmazza (PDF fájl). Keresse fel
a következő webhelyet. A PDF fájl letöltéséhez kattintson az adott országra/régióra, és kövesse
a megjelenő utasításokat.
http://www.canon.com/icpd/
2
Fontos tudnivalók a használatról
SZERZŐI JOGI FIGYELMEZTETÉS
A szerzői jog védelme alá eső anyagok jogosulatlan rögzítése sértheti a szerzői jog tulajdonosainak jogait és ellentétes lehet
a szerzői joggal.
Víz és pára – áramütés veszélye – ne használja a terméket víz közelében, illetve esős/párás környezetben.
Tárgyak és folyadék bejutása – ne tegyen semmilyen tárgyat a termékbe a rajta található nyílásokon keresztül, mert a bejutó
tárgyak veszélyes feszültség alatt lévő pontokhoz érhetnek hozzá, vagy rövidzárlathoz vezethetnek, ami tűzesetet vagy
áramütést okozhat. Ügyeljen arra, hogy semmilyen folyadék ne kerüljön a termékbe.
A hálózati kábel szolgál a készülék leválasztására a hálózatról. A hálózati kábelnek mindig elérhető és kihúzható módon kell
elhelyezkednie, ha pl. baleset történik.
A CA-570 azonosító táblája a készülék alján található.
Csak az Európai Unió és EGT esetén (Norvégia, Izland és Liechtenstein)
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, a WEEE
– elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (2012/19/EU) irányelvnek, és az elemekről és
akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek
megfelelően, és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.
Ha egy vegyjel látható a fenti szimbólum alatt az akkumulátorokról szóló irányelvnek megfelelően, az azt jelzi,
hogy az adott elemben vagy akkumulátorban nehézfém (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom) található az irányelvben
meghatározott, vonatkozó határérték feletti mennyiségben.
Ezen terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni, pl., hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos
program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladékelemek
és hulladékakkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű kezelése
az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással
lehet a környezetre és az egészségre. Ezen termék megfelelő módon történő eltávolításával Ön is hozzájárul a természeti források
hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően érdeklődjön a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál,
a hivatalos hulladéklerakó telephelyen, vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve keresse fel
a www.canon-europe.com/weee vagy a www.canon-europe.com/battery weboldalt.
3
Óvintézkedések az akkumulátorral kapcsolatban
VESZÉLY!
Az akkumulátort mindig óvatosan kezelje.
• Tartsa távol a tűztől, mert robbanást okozhat.
• Ne tegye ki az akkumulátort 60 ºC-nál magasabb hőmérsékletnek, és ne hagyja azt fűtőtest mellett,
vagy meleg idő esetén zárt autóban.
• Ne próbálja meg szétszerelni vagy átalakítani.
• Ne ejtse le, és ne üsse neki semminek.
• Óvja a nedvességtől.
Fontos megjegyzés a felvételi adathordozókkal kapcsolatban
• Amíg az ACCESS hozzáférésjelző világít vagy villog, a következő szabályokat vegye figyelembe.
Különben a memória megsérülhet és az adatok végleg elveszhetnek.
- Ne húzza ki a tápegység csatlakozóját, és ne kapcsolja ki a kamerát.
- Ne nyissa ki az SD-kártyafoglalat fedelét.
- Ne változtassa meg a kamera üzemmódját.
- Ne húzza ki az USB kábelt, ha az csatlakoztatva van a kamerához.
A tanúsító embléma megtekintése
A [B Rendszerbeállítás] > [Tanúsítási információk] képernyőn tanúsítási információkat tekinthet meg
a videokameráról.
Védjegyek
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Az SD, SDXC és az SDHC emblémák az SD-3C, LLC védjegyei.
A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
A macOS az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
A fel nem sorolt nevek és termékek megnevezései a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei, illetve védjegyei lehetnek.
Ez az eszköz az exFAT technológiát használja a Microsoft engedélyével.
A „Full HD 1080” olyan Canon kamerákra vonatkozik, amelyeknek a képe nagy felbontású, és függőlegesen
1080 képpontból (letapogatási sorból) áll.
This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4
compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted
or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* A közlemény angol nyelvű változata a mérvadó.
A mellékelt tartozékok
A mellékelt tartozékok
A csomagban a következő tartozékokat találja a kamera mellett:
CA-570 kompakt hálózati adapter
(tápkábellel)
Ferritgyűrű
BP-820 akkumulátor
Mikrofontartó
(csavarokkal)
Fogantyú
(csavarokkal)
Napellenző objektívfedéllel
Objektív védősapka
Gyors útmutató
(ez az útmutató)
5
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
6
05
A mellékelt tartozékok
07
A kamera részei és kezelőszervei
12
Az akkumulátor töltése
14
Előkészületek
16
A dátum, az idő és a nyelv beállítása
17
SD kártyák használata
18
Klipek és képek felvétele
20
Klipek és képek lejátszása és mentése
22
Külső monitor csatlakoztatása
23
A képernyőn megjelenő jelzések és ikonok
27
Biztonsági előírások és elővigyázatossági rendszabályok
31
Egyebek
32
Műszaki adatok röviden
33
További információk
A kamera részei és kezelőszervei
A kamera részei és kezelőszervei
Bal oldali nézet
2
3
1
4
5
1
2
3
4
5
6
6
7
8
Objektívfedél kapcsolója
(; Klipek és képek felvétele)
SD kártyafoglalat 2
SD kártyafoglalat 3
(; SD kártyák használata)
u (rögzítés felülvizsgálata) gomb
(; Klipek és képek felvétele)/
5. testreszabható gomb
(; Testreszabható gombok)
Napellenző
(; A napellenző használata)
Élességállító/zoom gyűrű
(; Az élességállító/
zoom gyűrű használata,
; Kézi élességállítás)
9
10
11
7
8
CUSTOM (testreszabható) tárcsa
CUSTOM (testreszabható) gomb
(; CUSTOM tárcsa és gomb)
9 INFRARED (infravörös) kapcsoló
(; Infravörös felvétel)
10 SD-kártyafoglalat fedele
11 DISP (képernyőn megjelenő kijelzés)
gomb (; Képernyőn megjelenő
kijelzések)/
BATT. INFO (akkumulátor információ)
gomb
(; A hátralévő töltöttség
ellenőrzése)
7
A kamera részei és kezelőszervei
Jobb oldali nézet
1
8
9
6
2
7
3
4
5
1
2
3
4
5
8
Beépített hangszóró
(; A hangerő beállítása)
MIC (mikrofon) csatlakozó
(; Hangfelvétel)
HDMI OUT csatlakozó
(; A HDMI OUT csatlakozó
használata)
REMOTE (távvezérlő) csatlakozó
(; Az opcionális RC-V100
távvezérlő használata)
s SDI OUT csatlakozó
(; Az SDI OUT csatlakozó
használata)
6
7
8
9
× (fejhallgató) csatlakozó
(; Fejhallgató használata)
USB-csatlakozó
(; A GP-E2 GPS vevő
használata)
DC IN bemenet
(; Az akkumulátor töltése)
Kézpánt
(; Kézpánt és szíjak)
A kamera részei és kezelőszervei
Elölnézet
1
6
Hátulnézet
4
5
7
8
9
2
3
10 11 12
13 14
15
1
2
3
4
5
6
Azonnali AF érzékelő
(; Automatikus élességállítás)
AF/MF gomb (; Élességállítás)/
1. testreszabható gomb
(; Testreszabható gombok)
PRE REC (előfelvétel) gomb
(; Előfelvétel)/
2. testreszabható gomb
(; Testreszabható gombok)
LCD érintőképernyő
(; Az LCD képernyő beállítása)
Élességállító/zoom gyűrű kapcsoló
(; Az élességállító/zoom gyűrű
használata,
; Kézi élességállítás)
Kereső
(; A kereső használata)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dioptriaállító kar
(; A kereső használata)
Botkormány/SET gomb
(; A MENU gomb és
a botkormány használata)
Szíjrögzítési pont
(; Kézpánt és szíjak)
3. testreszabható gomb
4. testreszabható gomb
(; Testreszabható gombok)
Akkumulátorfoglalat
(; Az akkumulátor töltése)
START/STOP gomb
(; Klipek és képek felvétele)
MENU (menü) gomb
(; Beállítás menü)
Gyártási szám
9
A kamera részei és kezelőszervei
Felülnézet
Alulnézet
3
9
4
5
1
6
2
7
10
11
12
8
1
2
3
4
5
6
10
Főkapcsoló
(; A kamera
be- és kikapcsolása)
POWER/CHG (akkumulátortöltés)
jelzőlámpa
(; Az akkumulátor töltése)
Beépített sztereó mikrofon
(; Hangfelvétel)
Tartozékcsatlakozó
CAMERA mód kapcsoló
(; A CAMERA mód beállítása)
Markolati zoom billenőgomb
(; A Zoom billenőgombok
használata)
7
ACCESS (hozzáférés) jelzőlámpa
(; Klipek és képek felvétele)
8 Hordozófogantyú rögzítése
(; A fogantyú feltétele)
9 Napellenző rögzítési helyének jelölése
10 Állványmenet
A kamerát 6,5 mm-es vagy kisebb
rögzítőcsavarral rögzítheti
az állványhoz.
11 BATTERY RELEASE
(akkumulátorkioldó) kapcsoló
(; Az akkumulátor töltése)
12 Szemkagyló
(; A kereső használata)
A kamera részei és kezelőszervei
Fogantyú
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
11
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13 14
Mikrofontartó (; Hangfelvétel)
Mikrofonrögzítő csavar
(; Hangfelvétel)
Tartozékcsatlakozó
A hordozófogantyú zoom
billenőgombja
(; A zoom billenőgombok
használata)
START/STOP zárókar (C)
START/STOP gomb
(; Klipek és képek felvétele)
INPUT 1 és INPUT 2
érzékenységválasztó kapcsolók
(; Hangfelvétel)
INPUT csatlakozó ON/OFF (be/ki)
kapcsoló (; Hangfelvétel)
15
9
10
11
12
13
14
15
16
16
Hangszintkapcsolók a CH1 és CH2
csatornákhoz (; Hangfelvétel)
Hangerőszint-vezérlőtárcsák a CH1
és CH2 csatornákhoz
(; Hangfelvétel)
Mikrofonkábel tehermentesítője
(; Hangfelvétel)
INPUT 1 és INPUT 2 csatlakozók
(együttesen „INPUT csatlakozók”)
(; Hangfelvétel)
Infravörös fény
(; Infravörös felvétel)
Adásjelző lámpa
(; Klipek és képek felvétele)
Fogantyú elülső csavarja
Fogantyú hátsó csavarjai
(; A fogantyú feltétele)
11
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor töltése
A kamera üzemeltethető akkumulátorról, vagy közvetlenül a mellékelt CA-570 kompakt hálózati
adapterről. Ha a kompakt hálózati adaptert használja, akkor nem kell aggódnia az akkumulátor
lemerülése miatt. Használat előtt töltse fel az akkumulátort.
1 Szerelje fel a ferritgyűrűt a kompakt hálózati adapter
kábelére kb. 6 cm-re a DC-csatlakozótól (a DC IN
bemenethez csatlakozó csatlakozódugó).
2 Fűzze át a kábelt a gyűrű közepén és tekerje a gyűrű
köré (ahogyan az ábrán látható), majd zárja azt be,
amíg nem kattan.
3 Csatlakoztassa a kompakt hálózati adaptert
a kamerához és a tápkábelt az elektromos aljzathoz.
DC IN bemenet
4 Csatlakoztassa az akkumulátort a kamerához.
• Nyomja be finoman az akkumulátort a foglalatába,
és csúsztassa előre, amíg be nem kattan a helyére.
5 Az akkumulátor töltése megkezdődik a kamera
kikapcsolásakor.
• Amikor az akkumulátor töltése folyamatban van,
a POWER/CHG jelzőlámpa vörösen világít.
A töltés befejezésekor a jelzőlámpa kialszik.
Ha a POWER/CHG jelzőlámpa villogni kezd,
olvassa el a Használati útmutatót.
; Hibakeresés
12
POWER/CHG (akkumulátortöltés) jelzőlámpa
Az akkumulátor töltése
FONTOS
• A kompakt hálózati adapter kábelének csatlakoztatása, illetve a csatlakozás bontása előtt mindig kapcsolja
ki a kamerát. Miután kikapcsolja a kamerát, fontos adatok kerülnek az SD kártyára. Várja meg, amíg a zöld
POWER/CHG jelzőlámpa kialszik.
• A kompakt hálózati adapter használata esetén ne rögzítse azt véglegesen egy helyre, mert működési
zavart okozhat.
• A pontosan megnevezett tartozékokon kívül semmilyen más elektromos eszközt ne csatlakoztasson
a kamera DC IN bemenethez, vagy a kompakt hálózati adapterhez.
• A kamera túlmelegedésének és meghibásodásának elkerülése érdekében ne csatlakoztassa a mellékelt
kompakt hálózati adaptert külföldi utazásokhoz forgalmazott feszültségátalakítókhoz, illetve olyan
különleges áramforrásokhoz, mint amilyenek a repülőgépeken vagy hajókon találhatók, különféle DC-AC
(egyenáram-váltakozó áram) átalakítókhoz stb.
• Az akkumulátor karbantartásáról további információt a Biztonsági előírások és elővigyázatossági
rendszabályok fejezetben talál (A 27).
MEGJEGYZÉSEK
• Azt javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten töltse. Ha a környezeti
hőmérséklet vagy az akkumulátor hőmérséklete kívül esik a kb. 0 °C – 40 °C-os tartományon,
akkor nem kezdődik el a töltés.
• Az akkumulátor csak a kamera kikapcsolt állapotában töltődik.
• Ha a tápegységet leválasztja akkumulátor töltése közben, csak akkor csatlakoztassa újra,
ha a POWER/CHG jelzőlámpa már kialudt.
• Ha fontos a működés folyamatossága, táplálja a kamerát a kompakt hálózati adapterről,
nem az akkumulátorról.
• A feltöltött akkumulátor hosszabb idő alatt akkor is lemerül, ha nem használja. Javasoljuk, hogy a használat
napján, vagy azt megelőző napon töltse fel teljesen.
• Az akkumulátort első használatakor töltse fel teljesen és használja a kamerában a teljes lemerüléséig.
Ez a módszer biztosítja, hogy a hátralévő rögzíthető idő helyesen jelenjen meg.
• Javasoljuk, hogy legalább 2-szer vagy 3-szor annyi időre készítsen elő akkumulátort, mint amennyire az első
becslés szerint szüksége lenne.
• A töltési és a hozzávetőleges használati időkkel kapcsolatos részleteket a Használati útmutató tartalmazza.
; Referenciatáblázatok.
13
Előkészületek
Előkészületek
Ez a rész a kamera előkészítését írja le, például a fogantyú és a napellenző feltételét,
valamint a kereső és az LCD képernyő beállítását.
FONTOS
• A különböző tartozékok felhelyezésekor, eltávolításakor vagy beállításakor legyen óvatos,
nehogy leejtse a kamerát. Asztal vagy más stabil felület használata ajánlott.
A mikrofontartó feltétele
A mellékelt csavarokkal szerelje fel a mikrofontartót
a fogantyúra.
A fogantyú feltétele
1 Csúsztassa a hordozófogantyú elülső részét
a tartozékcsatlakozóba az ábrán látható módon.
Ezután csúsztassa a hordozófogantyút teljesen előre,
amíg a helyére nem kerül.
• Győződjön meg róla, hogy a fogantyú csúsztatásakor
az első és a hátsó csavarok legyenek felső helyzetben.
2 A fogantyú rögzítéséhez fordítsa el az első és a két
hátsó csavart.
MEGJEGYZÉSEK
• A kamera fogantyú nélkül is működőképes. Azonban néhány
hangfunkció, az infravörös fény és az adásjelző lámpa nem
használható.
14
Előkészületek
A napellenző, kézpánt és LCD panel előkészítése
1 Vegye le az objektív védősapkát.
2 Állítsa a napellenzőn található jelölést a napellenző
rögzítési helyének jelöléséhez a kamera alján (1),
majd fordítsa el a napellenzőt jobbra kattanásig (2).
• Vigyázzon, nehogy megsértse a napellenzőt.
• A felcsavarásnál illessze a napellenzőt a menethez.
• A napellenzőt a levételhez csavarja balra.
3 Állítsa be úgy a kézpántot, hogy könnyedén elérje
a markolati zoom billenőgombot a mutatóujjával,
a START/STOP gombot pedig a hüvelykujjával.
4 90 fokban nyissa ki az LCD panelt és állítsa
be a helyzetét.
• A panelt lefelé vagy az objektív felé forgathatja el
(például ha önmagáról készít videófelvételt).
MEGJEGYZÉSEK
• Az LCD és a kereső képernyőről: Ezek a képernyők rendkívül nagy pontosságú gyártási technológiával
készülnek, így a képpontok több mint 99,99%-a megfelel a specifikációnak. Nagyon ritkán előfordulhat,
hogy a képpontok hibásan világítanak, vagy állandó fehér pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása
a rögzített felvételre, és nem jelent működési hibát.
15
A dátum, az idő és a nyelv beállítása
A dátum, az idő és a nyelv beállítása
A kamera használata előtt, első bekapcsolásakor be kell állítani a dátumot és az időt.
A dátumformátum és az időzóna is módosítható. (Ezt kényelmesen elvégezheti a kívánt
nyelv kiválasztása után.) ; Az időzóna kiválasztása
1 A főkapcsolót állítsa CAMERA helyzetbe.
• Ha az idő nincs beállítva, automatikusan megjelenik
a [Date/Time/Dátum/Idő] képernyő.
2 Módosítsa a dátumot/időt.
1 Válassza ki a módosítani kívánt mezőt.
2 A [Î] vagy [Í] gombok használatával módosítsa a mezőt.
3 Válassza ki a kívánt dátumformátumot.
1 Érintse meg a [Date Format/Dátumformátum] gombok egyikét.
2 Érintse meg a [24H/24ó] gombot az idő 24 órás
megjelenítéséhez.
4 Válassza az [OK] lehetőséget.
5 Válassza ki a képernyőn megjelenő kijelzések és menük nyelvét.
> [B ! System Setup/Rendszerbeállítás] > [Language
; A menük használata
/Nyelv]
6 Válassza ki a kívánt nyelvet, nyomja meg az [OK] gombot és zárja be a menüt.
Az angol az alapbeállítás szerinti nyelv.
MEGJEGYZÉSEK
• Ha véletlenül változtatta meg a nyelvet, válassza a
16
jel melletti menüpontot.
SD kártyák használata
SD kártyák használata
Használjon a boltokban kapható
SD-,
SDHC- (nagy kapacitású SD) vagy
(bővített kapacitású SD) memóriakártyákat. Mindig kompatibilis SD kártyát használjon.
; SD kártyák használata
SDXC-
1 Kapcsolja ki a kamerát.
• Győződjön meg róla, hogy a POWER/CHG jelzőlámpa
nem világít (1).
햲
2 Nyissa ki az SD-kártyafoglalat fedelét (2).
햳
3 Tolja be teljesen az SD kártyát az egyik foglalatba, a címkével a kamera eleje felé.
• Csukja le az SD-kártyafoglalat fedelét. Az SD kártya nem megfelelő behelyezése esetén
ne próbálja erővel becsukni a nyílás fedelét.
Kattanás!
Az SD kártya címkével
az objektív felé
Az SD kártya kivétele:
1 Ellenőrizze, hogy az ACCESS hozzáférésjelző már kialudt-e.
2 Nyomja meg az SD kártyát egyszer a kivételéhez. Amikor az SD kártya kiugrik,
vegye ki teljesen.
FONTOS
• Az SD kártyának van egy elülső és egy hátsó oldala, amelyek nem cserélhetők fel. Ha fordítva teszi
be az SD kártyát, az a kamera meghibásodását is okozhatja.
• Az SD kártyákat első használatuk előtt inicializálja ebben a kamerában.
; SD kártya inicializálása
MEGJEGYZÉSEK
• Az SD kártyákon fizikai kapcsoló található az adatok kártyára írásának megakadályozásához, amellyel
megakadályozható a tartalom véletlen törlése. Az SD kártya írásvédelméhez kapcsolja a kapcsolót
LOCK pozícióba.
17
Klipek és képek felvétele
Klipek és képek felvétele
Ez a fejezet bemutatja a klipek* és képek felvételének alapjait
módban. A hangrögzítéssel
kapcsolatos részleteket a Használati útmutató tartalmazza.
Mielőtt első alkalommal fontos felvételeket készítene, végezzen próbafelvételeket a használni
kívánt videokonfigurációkkal, így ellenőrizheti, hogy a videokamera megfelelően működik.
Ha nem működne megfelelően a videokamera, olvassa át a Használati útmutatót.
; Hangfelvétel, ; Hibakeresés
* A klip egy olyan videót jelent, amelyet egyetlen rögzítési művelettel vettek fel.
ACCESS
hozzáférésjelző
1 Nyissa ki az objektívfedelet.
• Állítsa az objektívfedél kapcsolóját az OPEN állásba.
2 Egy klip rögzítésének megkezdéséhez nyomja
le a START/STOP gombot.
Objektívfedél
kapcsolója
• Nyomja le ismét a gombot a felvételkészítés
szüneteltetéséhez és a videó mint klip SD kártyára
rögzítéséhez. A kamera felvételi készenléti
üzemmódba kapcsol.
3 Felvételi készenléti üzemmódban a [PHOTO]
gomb megérintésével készíthet fényképet.
[PHOTO]
Ha befejezte a felvételt
Kikapcsolása előtt a kamerának be kell fejeznie a klipek vagy képek rögzítését az SD kártyára.
1
2
3
4
Csukja be az objektívfedelet.
Ellenőrizze, hogy az ACCESS hozzáférésjelző nem világít-e.
A főkapcsolót állítsa OFF helyzetbe.
Csukja vissza az LCD panelt. Szükség esetén helyezze vissza a keresőt eredeti
pozíciójába.
Az
módról
mód használatakor a kamera környezettől függően automatikusan állítja be a fókuszt,
expozíciót (rekeszt, záridőt és erősítést), fehéregyensúlyt (WB) és az egyéb beállításokat.
Továbbá az alany arcának észlelése esetén a kamera automatikusan fókuszban tartja a témát
és optimalizálja az expozíciót.
FONTOS
• Mentse felvételeit rendszeresen, főleg fontos felvételek készítése után. A Canon nem vállal felelősséget
az elveszett adatokért. ; Klipek mentése
18
Klipek és képek felvétele
MEGJEGYZÉSEK
• Válassza az
módot a további funkciók kiválasztásához, illetve a beállítások saját elképzelései szerinti
megváltoztatásához. ; Klipek és képek felvétele
A videokonfiguráció kiválasztása
Beállíthatja a klipek felvételéhez használt videokonfigurációt. Válassza ki azoknak a felbontásra/
adatsebességre és képfrekvenciára vonatkozó beállításoknak a kombinációját, amelyek leginkább
megfelelnek kreatív igényeinek.
; Videokonfiguráció: Felbontás, adatsebesség és képfrekvencia
1 Válassza ki a felbontást és a adatsebességet.
> [3 ! [Felvételi beállítások] > [¸ Felbontás] > Kívánt lehetőség > [X]
2 Válassza ki a képfrekvenciát.
> [3 ! [Felvételi beállítások] > [¸ Képfrekvencia] > Kívánt lehetőség > [X]
19
Klipek és képek lejátszása és mentése
Klipek és képek lejátszása és mentése
Lejátszhatja a felvett klipeket és képeket. ; Lejátszás
Külső monitort is csatlakoztathat a kamerához (A 22).
1 A főkapcsolót állítsa MEDIA helyzetbe.
• A kamera
módba lép, és megjelenik a klip
Index képernyője.
2 Keresse meg a lejátszani kívánt klipet vagy képet.
• Csúsztassa balra/jobbra, vagy a [Ï]/[Ð] gombok
használatával ellenőrizze a további indexoldalakat.
• Ha meg szeretné tekinteni a képeket vagy le szeretné
játszani a felvételeket a másik SD kártyán, változtassa meg
az Index képernyőt.
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Klip Index indexképernyője.
}: Kép Index indexképernyője.
Következő/előző indexoldal megjelenítése.
A képernyőn is pöccinthet balra
vagy jobbra.
Indexképernyő gomb: Megérintésével
megváltoztathatja az Index képernyőt.
5
6
4
5
6
[FUNC] gomb: Klip-/képműveletek
(; Klipek és képek törlése, klipek és
képek másolása egyik SD kártyáról
a másikra).
Mappa neve. Az utolsó 4 számjegy
a felvételi dátumot jelzi (1025 = október 25.).
Csak klipeknél: Klip információk
(; Klip információk megjelenítése).
3 A kívánt klip lejátszásához ill. kép megjelenítéséhez érintse meg a bélyegképét.
Klipek: A lejátszás a kiválasztott kliptől az Index képernyőt utolsó klipjéig tart. Lejátszás közben
a képernyőt megérintve megjeleníti a lejátszási kezelőszerveket.
20
Klipek és képek lejátszása és mentése
1
7
6
2
3
5
4
1 Érintse meg bárhol máshol a lejátszás
vezérlőelemeinek elrejtéséhez, vagy várjon
pár másodpercet.
2 Következő klip
3 Gyors lejátszás* (a sebesség növeléséhez
érintse meg újra)
4 Stop
5 Hangerő vezérlőelemei
6 Szünet (érintse meg ismét a lejátszás
folytatásához)
7 A klip eleje (érintse meg kétszer az előző klip
elejére történő ugráshoz)
* Lejátszási szünetben ezeket a vezérlőelemeket felváltják a lassú lejátszás vezérlőelemei.
Fényképek: A kiválasztott fotó egyképes nézetben látható. Csúsztassa balra/jobbra a további képek
megtekintéséhez. A képernyőt megérintve jelenítse meg a lejátszási kezelőszerveket.
MEGJEGYZÉSEK
• A felvételi körülményektől függően a lejátszott klipek között rövid szünetek fordulhatnak elő a képen és
a hangban is.
Klipek mentése
Ajánljuk, hogy klipjeiről és képeiről rendszeresen készítsen számítógépre biztonsági másolatot.
További részletek a Használati útmutatóban.
; Munkavégzés klipekkel a számítógépen.
21
Külső monitor csatlakoztatása
Külső monitor csatlakoztatása
Amikor a kamerához lejátszási céllal külső monitort csatlakoztat, használja a monitoron használni
kívántnak megfelelő csatlakozót (csak s esetén) vagy a HDMI OUT csatlakozót.
Utána válassza ki a megfelelő kimeneti videojel-konfigurációt.
; Külső monitor csatlakoztatása
HDMI OUT
csatlakozó
HDMI IN
bemenet
HTC-100 nagysebességű
HDMI-kábel (opcionális)
SDI OUT
csatlakozó*
SDI IN
bemenet
* Csak s esetén
MEGJEGYZÉSEK
• Javasoljuk, hogy a kamerát a kompakt hálózati adapterrel használja.
• A kamera HDMI OUT csatlakozója csak kimenetként szolgál. Ne csatlakoztassa külső eszköz
HDMI kimenetéhez, mert ezzel megsérülhet a kamera.
• A videojel megjelenítése a monitortól függően nem mindig lesz megfelelő.
22
A képernyőn megjelenő jelzések és ikonok
A képernyőn megjelenő jelzések és ikonok
Felvétel
Kijelző jelölők
Arcérzékelési keret Nyomkövetés
A képernyő bal oldala
Ikon/kijelzés
Leírás
F00.0
Rekeszérték (; Rekesz-előválasztásos AE (“))
ND1/0
ND szűrő (; Semleges szűrő)
=,
Infravörös fény (; Infravörös felvétel)
1/00000
Záridő (; Rekeszprioritásos AE (‚))
00.0dB
Erősítési érték (; Kézi expozíció (n))
AE +/-0 0/0
+/-0 0/0
Expozíciókompenzáció
Az expozíció rögzítése (; Expozícióbeállítás)
00.0dB
AGC határolás (; Automatikus erősítésszabályozás (AGC) határértéke)
=, ?, @, D
Fókusz (; Élességállítás)
0.0m, 000m, G
Fókusztávolság
• Az élesség beállítása során megjelenik a becsült fókusztávolság.
}, ~
¼, É, È,
Arcérzékelés és -követés (; Arcérzékelés és -követés)
,
Fehéregyensúly (WB) (; Fehéregyensúly (WB))
Ellenfény-korrekció (; Ellenfény-korrekció)
O, N
Peaking (; Peaking)
z, {
Zebraminta (; A zebraminta használata)
GPS aktív (; A GP-E2 GPS vevő használata)
Csak az opcionális GP-E2 GPS-vevő kamerához való csatlakoztatása esetén.
Digitális telekonverter (; Digitális telekonverter)
REC`, STBY`
Felvételkészítés parancs (; Klipek és képek felvétele)
23
A képernyőn megjelenő jelzések és ikonok
A képernyő felső része
Ikon/kijelzés
N
Leírás
mód (; Klipek és képek felvétele)
’, ‚, “, n, H,
I, Q, K, L, M,
R, S, T
Felvételi mód (; Felvételi módok)
;
Infravörös mód (; Infravörös felvétel)
00:00:00:00
Időkód (; Az időkód beállítása)
Ñ, Ü
Felvételkészítési művelet (; Klipek és képek felvétele)
Ñ: felvételi készenlét, Ü: felvételkészítés
z
Előfelvételi mód (; Előfelvétel)
Å, Ä,
È (sárga színnel)
Képstabilizátor (; Képstabilizálás)
,
,
,
(fehér színnel),
(sárga színnel),
(pirosan)
000 perc
Az akkumulátor hátralevő töltöttsége (; Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése)
Az ikon a hátralevő töltöttség becsült mértékét jelzi. A hátralévő rögzíthető idő
percekben az ikon mellett megjelenik.
• Ha a
jel sárgán jelenik meg, az akkumulátor majdnem teljesen lemerült.
• Ha a
jel jelenik meg, cserélje ki az akkumulátort egy teljesen feltöltöttre.
• A tényleges töltöttség kijelzése a használat körülményeitől függően nem mindig pontos.
{Ð6 (zöld színnel),
Felvett kép (; Klipek és képek felvétele)
{Ð7 (zöld színnel)
• Ha egy ikon sárgán jelenik meg, a kijelzett kártya majdnem megtelt.
{Ð6 (sárga színnel), • Az
(vagy
) kijelzése esetén a kép nem rögzíthető az SD kártya hibája miatt.
{Ð7 (sárga színnel)
(piros színnel),
(piros színnel)
A képernyő jobb oldala
Ikon/kijelzés
Leírás
6/7 000h00m
Hátralévő rögzíthető idő
6/7 000h00m
(sárga színű ikon)
Az SD kártya majdnem megtelt.
6/7 Vége
(piros színű ikon)
Az SD kártya megtelt.
(piros színnel),
(piros színnel)
Nincs SD kártya, vagy a kamera nem tud az SD kártyára rögzíteni.
/
Rögzítés memóriaváltással (; Kettős felvétel és rögzítés memóriaváltással)
000h00m
Zoomsáv (; A zoom használata)
• Csak zoomolás közben jelenik meg. A világoskék rész a digitális zoom
tartományát jelzi.
x0.0,
x0000
24
Lassított és gyorsított felvételmód és gyorsított/lassított felvétel (; Lassított és
gyorsított felvétel)
¿, ¾
Képfrekvencia (A 19)
¸
Filmformátum
0000x0000
Felbontás (A 19)
000Mbps
Adatsebesség (A 19)
A képernyőn megjelenő jelzések és ikonok
Ikon/kijelzés
Leírás
¾, ¿
Konverziós objektív (; [v Fényképezőgép beállítás] menü)
å,
Mikrofon csillapító (; Mikrofon csillapító (beépített mikrofon vagy MIC csatlakozó))
æ
Audió csúcslimiter (; Hangfelvételi szint (INPUT csatlakozók))
MIC tápfeszültség (; Hangfelvétel)
CH0/0, CH0+0/0+0
Hang kimenőcsatorna (; Hangkimenet)
Hangformátum (; A felvételkészítési formátum kiválasztása)
A képernyő alsó része
Ikon/kijelzés
Leírás
[FUNC]
Megnyitja a FUNC menüt (; FUNC menü)
B, ~, ^, ,
±, Å, Ä, <, z,
,
, œ,
Képernyőn megjelenő testreszabható gomb (; Testreszabható gombok)
• A gombhoz alapértelmezés szerint a [
Kép] funkció (kép készítése) van rendelve.
[
Követés (; Arcérzékelés és -követés)
]
Expozíciós sáv (; Kézi expozíció (n))
Hangfelvételi szint (; Hangfelvételi szint (INPUT csatlakozók), Hangfelvételi szint
(beépített mikrofon/MIC csatlakozó))
25
A képernyőn megjelenő jelzések és ikonok
Lejátszás
Klipek
Képek
A képernyő felső része
Ikon/kijelzés
[FUNC]
Leírás
Megnyitja a FUNC menüt (; FUNC menü).
Ð, Ý, Ø, ×, Ö, Lejátszási művelet (; A lejátszás vezérlőelemei)
Õ, Ô, Ó
Ð: Lejátszás, Ý: Lejátszási szünet, Ø/×: Gyors lejátszás,
Ö/Õ: Lassú lejátszás, Ô/Ó: Léptetés kockánként hátra/előre
CH0/0, CH0+0/0+0
Hang kimenőcsatorna (; Hangkimenet)
Hangformátum (; A hangfelvétel-készítési formátum kiválasztása)
6/7
A használt SD kártya.
00:00:00:00
Időkód (; Az időkód beállítása)
000000/000000
Az aktuális kép/Az összes fotó száma
x0.0,
x0000
Lassított és gyorsított felvételmód és gyorsított/lassított felvétel (; Lassított és
gyorsított felvétel)
¿, ¾
Képfrekvencia (A 19)
¸
Filmformátum
0000x0000
Felbontás (A 19)
000Mbps
Adatsebesség (A 19)
000000
Klipszám
000-0000
Fájlszám (; [MP4 klip / kép számozás])
A képernyő alsó része
Ikon/kijelzés
Ú, Ù, Ý, Ð, Ñ,
Ø, Ö, ×, Õ
Leírás
Kliplejátszás vezérlőelemei (; A lejátszás vezérlőelemei)
Fejhallgató/hangszóró hangereje (; A hangerő beállítása)
26
f, h
Képlejátszás vezérlőelemei (; A képlejátszás vezérlőelemei)
Dátum és idő
F00 1/00000
Adatkód (; [É Lejátszás beállítás] menü)
Biztonsági előírások és elővigyázatossági rendszabályok
Biztonsági előírások és elővigyázatossági rendszabályok
A termék biztonságos használatához mindenképpen olvassa el ezeket az utasításokat.
FIGYELEM
Súlyos sérüléssel vagy halállal járó kockázatot jelöl.
• Fejezze be a termék használatát, ha bármilyen szokatlan körülmény lép fel, mint például füst
vagy furcsa szag megjelenése.
• Ne érintsen meg semmilyen kilátszó belső alkatrészt.
• Óvja a terméket a nedvességtől. Ne helyezzen idegen tárgyat vagy juttasson folyadékot
a termék belsejébe.
• Ne érintse meg a elektromos aljzatba csatlakoztatott terméket villámlással együtt járó vihar alatt.
Ez áramütést okozhat.
• Ne próbálja meg szétszerelni vagy átalakítani a terméket.
• Ne tegye ki a terméket erős rázkódásnak.
• Tartsa be a következő utasításokat a kereskedelmi forgalomban kapható elemek és a mellékelt
akkumulátorok használata során.
- Az elemeket/akkumulátorokat csak a megadott termékhez használja.
- Ne melegítse az elemeket és ne tegye ki azokat tűz hatásának.
- Ne töltse az elemeket/akkumulátorokat nem engedélyezett akkumulátortöltővel.
- Ne hagyja, hogy az érintkezők beszennyeződjenek, illetve fémtűvel vagy más fémtárggyal
érintkezzenek.
- Ne használjon szivárgó elemeket/akkumulátorokat. Amennyiben az elem/akkumulátor szivárog
és ez az anyag a bőrére vagy a ruhájára kerül, folyó vízzel alaposan öblítse le az érintett területet.
Amennyiben az anyag szembe kerülne, öblítse ki alaposan jelentős mennyiségű tiszta folyó
vízzel, és forduljon azonnal orvoshoz.
- Amikor kidobja az elemeket/akkumulátorokat, szigetelje le az érintkezőket ragasztószalag vagy
más módszer segítségével. Különben áramütést, robbanást vagy tüzet okozhatnak.
• Csak az ebben a használati útmutatóban megjelölt áramellátást használja a készülékhez.
• Tartsa be a következő utasításokat az akkumulátortöltő vagy a hálózati adapter használata során.
- Nedves kézzel ne csatlakoztassa, és ne húzza ki a terméket.
- Ne használja a terméket, ha a tápcsatlakozó nincs teljesen beleillesztve a konnektorba.
- Ne hagyja, hogy a tápcsatlakozó és az érintkezők beszennyeződjenek, illetve fémtűvel vagy
más fémtárggyal érintkezzenek.
- Ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábelre. Ne próbálja meg megsérteni, megtörni vagy átalakítani
a tápkábelt.
- A használat során vagy röviddel a használat után, amikor a termék még meleg, ne tekerje
be a terméket ruhába vagy más anyagba.
- Ne húzza ki a terméket a tápkábelnél fogva.
- Ne hagyja hosszú ideig a elektromos aljzatba csatlakoztatva a terméket.
• Használat közben ne hagyja, hogy a termék hosszabb ideig a bőrének ugyanahhoz a területéhez
érjen. Még ha a fényképezőgép nem is érződik forrónak, ez alacsony hőmérsékletű égéseket,
például bőrpírt vagy hólyagosodást okozhat. Állvány vagy hasonló eszköz használata javasolt
a termék nagyon forró helyen történő használatakor, illetve, ha azt keringési zavarokkal vagy
túlérzékeny bőrrel rendelkező személyek használják.
• Tartsa a terméket kisgyermekek elől elzárva.
• Száraz ruha segítségével rendszeresen távolítsa el a lerakódott port a tápcsatlakozóról
és a elektromos aljzatról.
27
Biztonsági előírások és elővigyázatossági rendszabályok
ÓVINTÉZKEDÉSEK
Sérüléssel járó kockázatot jelöl.
• Ne hagyja a terméket nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.
A termék nagyon felmelegedhet/lehűlhet, égési vagy más sérülést okozhat, ha megérinti.
• Csak megfelelően erős állványra szerelje fel a terméket.
• Ne nézzen hosszú ideig a képernyőre, illetve ne használja hosszú ideig a keresőt. Ez a tengeri
betegséghez hasonló tüneteket okozhat. Ilyen esetben azonnal fejezze be a termék használatát,
és pihenjen, mielőtt újra használná azt.
Kamera
Kérjük, tartsa be az alábbi elővigyázatossági rendszabályokat.
• Mentse felvételeit rendszeresen. Rendszeresen másolja át és mentse felvételeit egy
számítógépre (; Klipek mentése). Ezzel biztonságban tudhatja fontos felvételeit és helyet
is felszabadít az SD kártyán. A Canon nem vállal felelősséget az elveszett adatokért.
• Ne használja vagy tárolja a kamerát poros vagy homokos helyen. A kamera nem vízálló – kerülje
a vizet, sarat és sót. Ha ezek bármelyike bekerül a kamerába, az károsodást okozhat benne
és/vagy az objektívben.
• Ne használja a kamerát erős elektromágneses mező, például erőteljes mágnesek és motorok,
MRI gépek vagy nagyfeszültségű áramvezetékek mellett. Ha ilyen helyen használja a kamerát,
a képen és a hangban zavar jelenhet meg.
• Ne irányítsa az objektívet vagy a keresőt erős fényforrás felé. Ne hagyja a kamerát nagyon világos
tárgyra irányítva. A kamera állványon történő használata és hordozása közben különösen figyeljen
oda arra, hogy az objektív és a kereső ne nézzenek ilyen erős fényforrás felé. Ha nem használja
a kamerát, tartsa zárva az objektívfedelet.
• Ne emelje a kamerát az LCD panelnél fogva. Legyen óvatos az LCD panel behajtásánál.
Ha csuklószíjjal használja a kamerát, ne lóbálja, mert valamihez odaütheti.
• Óvatosan kezelje az érintőképernyőt. Ne nyomja túlzott erővel, ne kezelje golyóstollal, se más
hegyes tárggyal. Ellenkező esetben tönkreteheti az érintőképernyő felületét.
• Ne tegyen védőfóliát az érintőképernyőre. A kamera kapacitív érintőképernyővel rendelkezik,
így védőfóliával nem feltétlenül működik megfelelően.
• Ha állványra szereli a kamerát, győződjön meg róla, hogy az
6,5 mm
állvány rögzítőcsavarja rövidebb 6,5 milliméternél. Az ettől eltérő
állvány kárt tehet a kamerában.
• Klipek felvétele közben próbáljon nyugodt, stabil képet
rögzíteni. Ha felvétel közben túl sokat mozgatja a kamerát,
vagy túl gyakran és túl gyorsan zoomol és pásztáz, azzal ugráló,
kapkodó lesz a felvétel. Extrém esetben az ilyen felvételek
megtekintése a látványuk miatt hányingert is okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal hagyja abba
a lejátszást, és tartson szünetet.
Hosszú idejű tárolás
Ha hosszabb ideig nem használja a kamerát, tárolja legfeljebb 30 °C-os, pormentes, alacsony
páratartalmú helyen.
28
Biztonsági előírások és elővigyázatossági rendszabályok
Akkumulátor
VESZÉLY!
Az akkumulátort mindig óvatosan kezelje.
• Tartsa távol a tűztől, mert robbanást okozhat.
• Ne tegye ki az akkumulátort 60 ºC-nál magasabb hőmérsékletnek, és ne hagyja azt fűtőtest
mellett, vagy meleg idő esetén zárt autóban.
• Ne próbálja meg szétszerelni vagy átalakítani.
• Ne ejtse le, és ne üsse neki semminek.
• Óvja a nedvességtől.
• A szennyezett érintkezők a kamera és az akkumulátor között érintkezési hibát okozhatnak.
Tisztítsa meg az érintkezőket egy puha textíliával.
Hosszú idejű tárolás
• Tárolja az akkumulátorokat száraz, legfeljebb 30 °C hőmérsékletű helyen.
• Az akkumulátorokat üzemidejük meghosszabbítása érdekében tárolásuk előtt süsse ki.
• Évente legalább egyszer töltse fel és süsse ki teljesen akkumulátorait.
Hátralévő üzemidő
Ha az Intelligent Systemmel kompatibilis akkumulátort használ, és a hátralévő üzemidő kijelzése nem
megfelelő, töltse fel teljesen az akkumulátort. Az idő kijelzése akkor is hibás lehet, ha az akkumulátort
gyakran és ismételten használta, sokáig használta meleg helyen, vagy a teljesen feltöltött
akkumulátort hosszú időn át használaton kívül hagyta. A megjelenített időt tekintse
hozzávetőlegesnek.
A nem Canon márkájú akkumulátorok használatáról
• Biztonsági okokból a nem eredeti Canon akkumulátorok nem tölthetők sem a kamerával,
sem a CG-800E akkumulátortöltővel.
• Ajánljuk a Intelligent System jellel ellátott eredeti Canon akkumulátorok
használatát.
• Ha nem eredeti Canon akkumulátort használ, az akkumulátor hátralévő üzemideje nem
lesz leolvasható.
SD kártya
• Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot az SD kártya felvételeiről a számítógépre.
Ha a kártya megsérül vagy statikus elektromosság éri, akkor az adatok megsérülhetnek vagy
elveszhetnek. A Canon nem vállal felelősséget az elveszett vagy sérült adatokért.
• Ne érintse meg és ne tegye ki szennyeződésnek az érintkezőket.
• Ne használjon SD kártyákat erős mágneses mezők közelében.
• Ne hagyjon SD kártyákat magas hőmérsékletű és páratartalmú helyeken.
• Ne szedje szét, ne hajlítsa meg, ne ejtse le az SD kártyákat, továbbá ne tegye ki őket erős ütések
és víz hatásának.
• Az SD kártyát mindig a megfelelő irányban helyezze be. Ha nem megfelelő irányban próbálja
beerőltetni az SD kártyát, akkor kárt okozhat a kártyában vagy a kamerában.
• Ne ragasszon címkéket vagy matricákat az SD kártya felületére.
29
Biztonsági előírások és elővigyázatossági rendszabályok
Beépített lítium akkumulátor
A kamera a dátum és az idő, valamint más beállítások tárolását beépített lítium akkumulátorral
biztosítja. A beépített lítium akkumulátort a kamera használat közben tölti, azonban ha kb. 3 hónapig
nem használja a kamerát, akkor az akkumulátor teljesen lemerül.
A beépített lítium akkumulátor feltöltéséhez: Csatlakoztassa a kompakt hálózati adaptert
a kamerához, és hagyja kikapcsolt állapotban 24 órán át csatlakoztatva.
Ha megválik készülékétől
Klipek törlésénél vagy SD kártya inicializálásánál csak a fájlnyilvántartási táblázatot módosítja
a kamera, maguk a tárolt adatok fizikailag nem törlődnek. Ha megválik SD kártyájától, vagy az
máshoz kerül, először inicializálja (; SD kártya inicializálása). Töltse fel lényegtelen felvételekkel
és inicializálja még egyszer. Ezzel az eredeti felvételek visszanyerése nagyon megnehezül.
30
Egyebek
Egyebek
Páralecsapódás
Ha a kamerát hideg helyről melegre viszi, a belső felületein (apró vízcseppek formájában) lecsapódhat
a pára. Ha páralecsapódást észlel, ne használja tovább a kamerát, mert ez a készülék károsodásához
vezethet.
A páralecsapódás az alábbi esetekben fordulhat elő:
• Ha a kamerát hideg helyről gyorsan egy meleg helyiségbe viszi be
• Ha a kamerát magas páratartalmú környezetben hagyja
• Ha egy hideg helyiség gyorsan felmelegszik
A párásodás elkerülése
• Ne tegye ki a kamerát hirtelen vagy extrém hőmérséklet-változásnak.
• Vegye ki az SD kártyákat és az akkumulátort. Helyezze a kamerát légmentesen záró műanyag
zacskóba. Hagyja, hogy fokozatosan alkalmazkodjon a hőmérséklet-változáshoz, mielőtt kiveszi.
Ha páralecsapódást érzékel
A vízcseppek elpárolgásához szükséges pontos idő függ a helyszíntől és az időjárási viszonyoktól.
Általános szabály, hogy a kamera használata előtt legalább 2 órát várni kell.
A kamera használata külföldön
Áramellátás
A kompakt hálózati adaptert minden olyan országban használhatja a kamera üzemeltetésére és
az akkumulátorok töltésére, ahol a hálózati feszültség 100–240 V-os, a frekvencia 50/60 Hz-es.
A tengerentúli használathoz szükséges átalakítókkal kapcsolatban a Canon szervizközponttól kaphat
további információkat.
31
Műszaki adatok röviden
Műszaki adatok röviden
Az itt megadott műszaki adatok a kamera teljes műszaki adatainak kivonata. Olvassa el a teljes
használati útmutatót is, hogy a teljes információhoz hozzájusson.
; Műszaki adatok

– Az értékek hozzávetőlegesek.
• Felvételi adathordozó (nincs mellékelve)
A körülbelüli rögzíthető időkről lásd a táblázatot az útmutató végén.
SD, SDHC (SD High Capacity) vagy SDXC (SD eXtended Capacity, azaz bővített
kapacitású) kártya (2 nyílás)
• Tápfeszültség (névleges)
7,4 V DC (akkumulátor), 8,4 V DC (kompakt hálózati adapter)
• Teljesítményfelvétel
s 4,1 W t 4,1 W (150 Mb/s, AF be, LCD normál fényerő)
• Működési hőmérséklet: 0–40 °C
• Méretek [szé. x ma. x mé.] (kézpánt nélkül)
Csak kamera: 109 x 84 x 182 mm
Kamera felszerelt napellenzővel: 115 x 84 x 231 mm
Kamera felszerelt napellenzővel és fogantyúval: 131 x 180 x 231 mm
• Tömeg
s
Csak kamera: 740 g
Kamera felszerelt napellenzővel, BP-820 akkumulátorral, egy db SD kártyával
és hordozófogantyúval: 1130 g
t
Csak kamera: 730 g
Kamera felszerelt napellenzővel, BP-820 akkumulátorral, egy db SD kártyával
és hordozófogantyúval: 1120 g
32
További információk
További információk
Hozzávetőleges rögzítési idők
A kamera a videó adatokat változó bitsebességgel („variable bit rate”, VBR) kódolja, ezért az aktuális
felvételi idő a témától függ. A következő táblázat bemutatja a becsült rögzítési időket egyetlen felvételi
művelet esetében, amíg a listában szereplő SD kártya meg nem telik.
MP4 hangformátum
[
[
Adatsebesség
LPCM 16bit 4CH] 150 Mbps
AAC 16bit 2CH]
SD kártya
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
5 perc
10 perc
25 perc
55 perc
110 perc
445 perc
35 Mbps
25 perc
50 perc
110 perc
220 perc
17 Mbps
45 perc
100 perc
205 perc
420 perc
845 perc
150 Mbps
5 perc
10 perc
25 perc
55 perc
110 perc
35 Mbps
25 perc
55 perc
115 perc
240 perc
485 perc
17 Mbps
55 perc
120 perc
245 perc
495 perc
995 perc
Töltési idők
A következő táblázatban megadott töltési idők körülbelüliek, és függenek a töltés körülményeitől,
valamint az akkumulátor kezdeti töltésétől.
Akkumulátor→
BP-820
BP-828
A kamerával
210 perc
300 perc
A CG-800E akkumulátortöltővel
190 perc
260 perc
Töltési feltételek↓
Hozzávetőleges üzemidők
Az időértékek az LCD képernyő és a mellékelt BP-820 (teljesen feltöltött) akkumulátor használata
esetén érvényesek. Az akkumulátor használati ideje csökkenhet, ha hideg környezetben használja,
vagy ha nagyobb fényerőt állít be az LCD képernyőnek stb.
s Klipek rögzítése
Felbontás/adatsebesség
Felvétel (maximum)
Felvétel (tipikus)*
3840 x 2160 (150 Mb/s)
175 perc
100 perc
1920 x 1080 (35 Mb/s)
200 perc
110 perc
t Klipek rögzítése
Felbontás/adatsebesség
Felvétel (maximum)
Felvétel (tipikus)*
3840 x 2160 (150 Mb/s)
175 perc
100 perc
1920 x 1080 (35 Mb/s)
205 perc
115 perc
* Hozzávetőleges rögzítési idők ismételt műveletek esetén, pl. indítás/leállítás, zoom, valamint be- és
kikapcsolás.
33
További információk
Külön megvásárolható tartozékok
A Canon opcionális tartozékok teljes választékát nyújtja a kamerához.
; Külön megvásárolható kiegészítők
Javasolt az eredeti Canon tartozékok használata.
Ez a termék Canon kiegészítők használatával nyújt garantáltan optimális teljesítményt. Canon nem vállal
felelősséget a nem eredeti Canon tartozékok használatából származó hibás működés (pl. az elemek,
akkumulátorok szivárgása, robbanása), az eszköz károsodása, vagy az ebből származó balesetek (pl. tűz)
miatt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a garancia nem vonatkozik a nem eredeti Canon gyártmányú tartozékok
nem megfelelő működése miatt szükségessé vált javításokra, bár ilyen célú javítási kéréssel az aktuális
díjszabás szerint bármikor élhet.
Ez a jel az eredeti Canon videó tartozékokat jelöli. Ha Canon videoberendezéseket használ,
javasoljuk a Canon gyártmányú tartozékok, vagy más, az adott jellel ellátott termék használatát.
34
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
A helyi Canon képviselet elérhetoségét lásd a garancialevélen vagy a
www.canon-europe.com/Support webhelyen.
A terméket és a kapcsolódó garanciát az európai országokban a Canon Europa N.V.
biztosítja.
Ez a dokumentum 2019 februárjáig ismert adatokat tartalmaz.
A változtatás joga fenntartva.
© CANON INC. 2019
0214W646
PRINTED IN THE EU
CEL-SX7DA2F0
DIE-0527-000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising