Canon | XA50 | User manual | Canon XA50 User manual

Canon XA50 User manual
CEL-SX7QA2F0
4K kamera
PAL
Az útmutató csak a kamerával kapcsolatos legfontosabb
információkat tartalmazza a kezdő lépésekhez. A teljes Használati
útmutató legfrissebb verziójának letöltéséhez lásd a 2. oldalt.
Gyors útmutató
Bevezetés
: A kamera használati útmutatójának telepítése (PDF fájl)
2
Jelen útmutató csak azokat a legfontosabb információkat tartalmazza, amelyek a kamera használatának
megkezdéséhez szükségesek. A kamera további funkcióinak ismertetését, a fontos kezelési óvintézkedéseket
és a hibakereséssel kapcsolatos teendőket a részletes Használati útmutató legújabb verziója tartalmazza
(PDF fájl). Keresse fel a következő webhelyet. A PDF fájl letöltéséhez kattintson az adott országra/régióra,
és kövesse a megjelenő utasításokat.
http://www.canon.com/icpd/
Fontos tudnivalók a használatról
Víz és pára – áramütés veszélye – ne használja a terméket víz közelében, illetve esős/párás környezetben.
Tárgyak és folyadék bejutása – ne tegyen semmilyen tárgyat a termékbe a rajta található nyílásokon
keresztül, mert a bejutó tárgyak veszélyes feszültség alatt lévő pontokhoz érhetnek hozzá, vagy
rövidzárlathoz vezethetnek, ami tűzesetet vagy áramütést okozhat. Ügyeljen arra, hogy semmilyen folyadék
ne kerüljön a termékbe.
A hálózati kábel szolgál a készülék leválasztására a hálózatról. A hálózati kábelnek mindig elérhető
és kihúzható módon kell elhelyezkednie, ha pl. baleset történik.
A CA-570 azonosító tábla a készülék alján található.
Csak az Európai Unió és EGT esetén (Norvégia, Izland és Liechtenstein)
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól
különválasztva, a WEEE – elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló
(2012/19/EU) irányelvnek, és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről
és -akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően, és/vagy ezen
irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.
Ha egy vegyjel látható a fenti szimbólum alatt az akkumulátorokról szóló irányelvnek megfelelően, az azt jelzi,
hogy az adott elemben vagy akkumulátorban nehézfém (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom) található
az irányelvben meghatározott, vonatkozó határérték feletti mennyiségben.
Ezen terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni, pl., hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére
vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE)
hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladékelemek és hulladékakkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos
gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus
berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet
a környezetre és az egészségre. Ezen termék megfelelő módon történő eltávolításával Ön is hozzájárul
a természeti források hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően érdeklődjön a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó
vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen, vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál,
illetve keresse fel a www.canon-europe.com/weee vagy a www.canon-europe.com/battery weboldalt.
Óvintézkedések az akkumulátorral kapcsolatban
VESZÉLY!
Az akkumulátort mindig óvatosan kezelje.
• Tartsa távol a tűztől, mert robbanást okozhat.
• Ne tegye ki az akkumulátort 60 ºC-nál magasabb hőmérsékletnek, és ne hagyja azt fűtőtest mellett,
vagy meleg idő esetén zárt autóban.
• Ne próbálja meg szétszerelni vagy átalakítani.
• Ne ejtse le, és ne üsse neki semminek.
• Óvja a nedvességtől.
3
4
Fontos megjegyzés a felvételi adathordozókkal kapcsolatban
• Ha az ACCESS hozzáférésjelző (A 10) vörösen világít vagy villog, elővigyázatosan járjon el. Ha nem így tesz,
az visszafordíthatatlan adatvesztéshez vezethet.
- Ne húzza ki a tápegység csatlakozóját, és ne kapcsolja ki a kamerát.
- Ne nyissa ki a kártyafoglalat fedelét.
- Ne változtassa meg a kamera üzemmódját.
- Ne húzza ki az USB kábelt, ha az csatlakoztatva van a kamerához.
A termék tanúsítási információinak megjelenítése
A menü
> [B Rendszerbeállítás] > [Tanúsítási információk] képernyőjén tanúsítási információkat
jeleníthet meg a videokameráról.
Védjegyekkel kapcsolatos nyilatkozatok
• Az SD, SDXC és az SDHC emblémák az SD-3C, LLC védjegyei.
• A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A macOS az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
• A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing Administrator, Inc.
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
• A fel nem sorolt nevek és termékek megnevezései a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei,
illetve védjegyei lehetnek.
• Ez az eszköz az exFAT technológiát használja a Microsoft engedélyével.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a
personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* A közlemény angol nyelvű változata a mérvadó.
• A kamera támogatja az Exif 2.3 (vagy „Exif Print”) szabványt. Az Exif Print a kamerák és nyomtatók közötti
kommunikációt elősegítő szabvány. Ha a kamerát Exif Print-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja, akkor
a kamera képei az eredeti felvételi adatok alapján előzetes minőségi optimalizálással lesznek kinyomtatva,
így kiváló minőségű nyomatok készíthetők.
5
Tartalomjegyzék
6
1. Bevezetés 7
5. Külső eszközök csatlakoztatása 37
Mellékelt tartozékok 7
A kamera részei és kezelőszervei 8
Fogantyú 13
Külső monitor csatlakoztatása 37
Csatlakoztatási diagram 37
Munkavégzés videókkal a számítógépen 38
MP4-klipek mentése 38
XF-AVC-klipek mentése 38
2. Előkészületek 15
Az áramellátás előkészítése 15
A ferritgyűrű felszerelése 15
Az akkumulátor töltése 15
A kamera előkészítése 18
A fogantyú feltétele 18
A napellenző felszerelése 19
Az LCD-képernyő használata 19
Kézpánt 20
Vezeték nélküli távirányító 20
A kamera alapvető használata 21
A kamera be- és kikapcsolása 21
A kamera üzemmódjának váltása 22
A dátum, az idő és a nyelv beállítása 23
A dátum és az idő beállítása 23
A nyelv beállítása 23
SD-kártyák használata 24
Kompatibilis SD-kártyák 24
SD-kártya behelyezése és eltávolítása 25
Az SD-kártya kiválasztása rögzítésre 25
3. Felvétel 27
Filmek és fotók rögzítése 27
Felvétel 27
A videokonfiguráció kiválasztása 29
A képernyőn megjelenő kijelzések 29
Beállítások 32
CUSTOM tárcsa és gomb 32
Kijelölhető funkciójú gombok 32
4. Lejátszás 33
Lejátszás 33
A lejátszás indexképernyője 33
Felvételek lejátszása 34
Lejátszás vezérlőelemei 35
A hangerő beállítása 36
6. További információk 39
Biztonsági utasítások 39
Műszaki adatok röviden 40
Egy SD-kártyára rögzíthető idő körülbelül 41
Az akkumulátor hozzávetőleges
feltöltési és rögzítési ideje 41
Külön megvásárolható kiegészítők 42
1
Bevezetés
7
Mellékelt tartozékok
A csomagban a következő tartozékokat találja a kamera mellett:
CA-570 kompakt hálózati adapter
(tápkábellel)
Ferritgyűrű
BP-820 akkumulátor
Fogantyú (csavarokkal)
Mikrofontartó
(csavarokkal)
Napellenző objektívfedéllel
Objektív védősapka
WL-D89 vezeték nélküli távirányító
(a CR2025 lítiumgombelemmel
együtt)
Gyors útmutató
(ez az útmutató)
A kamera részei és kezelőszervei
A kamera részei és kezelőszervei
Kamera
8
1
4 5
1
2
3
4
5
6
6
2
7 8 9
ND FILTER (ND szűrő) +/– gombok
(; ND szűrő)
PRE REC (előfelvétel) gomb
(; Előfelvétel)/3. testreszabható gomb
(A 32)
u (felvétel ellenőrzése) gomb
(; A legutóbb felvett klip ellenőrzése)/
4. testreszabható gomb (A 32)
Objektívfedél kapcsolója (A 27)
Napellenző (A 19)
Élességállító/zoom gyűrű
(; Az élesség beállítása,
; Zoomolás)
10
7
8
9
3
11
CUSTOM (testreszabható) tárcsa (A 32)
CUSTOM (testreszabható) gomb (A 32)
Élességállító/zoom gyűrű kapcsoló
(; Az élesség beállítása,
; Zoomolás)
10 INFRARED (infravörös) kapcsoló
(; Infravörös felvétel)
11 DISP (képernyőn megjelenő kijelzés) gomb
(; Képernyőn megjelenő kijelzések)/
BATT. INFO (akkumulátoradatok) gomb
(; Az akkumulátor töltése)
A kamera részei és kezelőszervei
1
2
3
5
9
4
6
7
9
8
10
1
2
3
4
5
DC IN bemenet (A 15)
REMOTE (távvezérlő) csatlakozó
Az opcionális RC-V100 távvezérlő
(; Az opcionális RC-V100 távvezérlő)
vagy a kereskedelemben kapható egyéb
távvezérlők használata.
Beépített hangszóró (A 36)
Napellenző nyitógombja
Kézpánt
6
USB-csatlakozó (; Az opcionális
GP-E2 GPS vevő használata)
7 HDMI OUT csatlakozó (A 37)
8 × (fejhallgató) csatlakozó
(; Fejhallgató használata)
9 u SDI OUT csatlakozó (A 37)
10 MIC (mikrofon) csatlakozó
(; Hangfelvétel)
A kamera részei és kezelőszervei
8
10
1
2
3
9
10
4
11
12
5
13
6
14
7
1
2
3
4
5
6
7
Botkormány/SET gomb
(; A menük használata)
MENU (menü) gomb
(; A menük használata)
Távérzékelő (; Vezeték nélküli távirányító)
AF/MF gomb (; Az élesség beállítása)/
1. testreszabható gomb (A 32)
POWERED IS (powered IS) gomb
(; Képstabilizálás)/
2. testreszabható gomb (A 32)
LCD érintőképernyő (A 19)
Gyártási szám
8
9
10
11
12
13
14
Kereső (; A kereső használata)
ACCESS (memóriakártya-hozzáférés)
jelzőfény (A 4, 27)
Dioptriaállító kar
MAGN. (nagyítás) gomb
(; Nagyítás)/
5. testreszabható gomb (A 32)
Szíjrögzítési pont
REC (videofelvétel indítása/leállítása) gomb
(A 27)
Akkumulátorfoglalat (A 15)
A kamera részei és kezelőszervei
11
1
2
3
6
4
5
7 8
9
1
2
3
4
5
6
Hordozófogantyú-foglalat (A 18)
POWER/CHG (akkumulátortöltés) jelzőlámpa
(A 15)
Főkapcsoló (A 21)
Rögzítőcsatlakozó/Hordozófogantyú foglalat
Beépített sztereó mikrofon
(; Hangfelvétel)
Markolati zoom billenőgomb
(; Zoomolás)
7
8
9
10
11
10
11
Módválasztó kapcsoló (A 22)
Kártyafoglalat fedele (A 25)
SD kártyafoglalat 2
SD kártyafoglalat 3
SD CARD (az SD-kártya foglalatának felnyitása)
kapcsoló (A 25)
A kamera részei és kezelőszervei
12
1 2
1
2
3
4
3
Menet az állvány forgásgátló menetéhez
Állványmenet
Állvány használatához legfeljebb 6 mm hosszúságú rögzítőcsavarral
BATTERY RELEASE (akkumulátorkioldó) kapcsoló (A 16)
Szemkagyló (; A kereső használata)
4
A kamera részei és kezelőszervei
Fogantyú (A 18)
Az audiovezérlő elemekről lásd ; Hangfelvétel
1
2
3
4
5
13
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
10 11
12
Rögzítőcsatlakozó
A hordozófogantyú zoom billenőgombja
(; Zoomolás)
REC gomb zárókarja (C) (A 28)
REC (videofelvétel indítása/leállítása) gomb
(A 27)
Hangerőszint-vezérlőtárcsák: a CH1 (bal)
és CH2 (jobb) csatornákhoz
Hangszintkapcsolók: a CH1 (bal) és CH2 (jobb)
csatornákhoz
AUDIO IN kapcsolók (hangbemenet
kiválasztása): a CH1 (bal) és CH2 (jobb)
csatornákhoz
13
14
8
9
10
11
12
13
14
INPUT 1 (bal) / INPUT 2 (jobb) kapcsolók
(hangcsatorna-kiválasztás)
INPUT csatlakozók: INPUT 1 (jobb),
INPUT 2 (bal)
Infravörös fény (; Infravörös felvétel)
Adásjelző lámpa (A 27)
Hangvezérlőelemek fedele
Fogantyú elülső csavarja (A 18)
Fogantyú hátsó csavarjai (A 18)
Mikrofontartó
1
2
3
1
2
3
Mikrofonrögzítő csavar
Mikrofontartó
Mikrofonkábel tehermentesítője
A kamera részei és kezelőszervei
14
2
Előkészületek
15
Az áramellátás előkészítése
A kamera üzemeltethető akkumulátorról, vagy közvetlenül a mellékelt kompakt hálózati adapterről.
Ha csatlakoztatott akkumulátor mellett a kompakt hálózati adaptert is csatlakoztatja, a kamera az energiát
a hálózatról veszi.
A ferritgyűrű felszerelése
Szerelje fel a mellékelt ferritgyűrűt, mielőtt csatlakoztatja a kompakt hálózati adaptert a kamerához.
1 Szerelje fel a ferritgyűrűt a kompakt hálózati adapter kábelére kb. 6 cm-re
a DC-csatlakozótól (a DC IN bemenethez csatlakozó csatlakozódugó).
2 Fűzze át a kábelt a gyűrű közepén és tekerje a gyűrű köré (ahogyan az
ábrán látható), majd zárja azt be, amíg nem kattan.
Az akkumulátor töltése
A kamerát a mellékelt BP-820 vagy a külön kapható BP-828 akkumulátorral üzemeltetheti. Mindkét akkumulátor
kompatibilis az Intelligent System rendszerrel, így ellenőrizheti a hozzávetőleges hátralevő töltöttséget (percben)
a képernyőn. A pontosabb értékek érdekében az akkumulátort első használatakor teljesen töltse fel, és használja
a kamerával teljes lemerülésig.
1 Csatlakoztassa a kompakt hálózati adaptert a kamerához és a tápkábelt az elektromos aljzathoz.
2 Csatlakoztassa az akkumulátort a kamerához.
Az áramellátás előkészítése
3 Az akkumulátor töltése megkezdődik a kamera kikapcsolásakor.
• Amikor az akkumulátor töltése folyamatban van, a POWER/CHG (töltés) jelzőlámpa vörösen világít.
Ha a POWER/CHG jelzőlámpa villogni kezd, olvassa el a Használati útmutatót.
; Hibakeresés
16
Az akkumulátor
töltésekor vörösen világít
4 Ha a POWER/CHG jelzőlámpa kialszik, akkor az akkumulátor teljesen feltöltődött.
• Húzza ki a kompakt hálózati adaptert a kamerából, és húzza ki a tápkábelt.
Az akkumulátor eltávolítása
1 Csúsztassa a BATTERY RELEASE kapcsolót a nyíl irányába,
és tartsa nyomva.
2 Csúsztassa le az akkumulátort, és húzza ki a helyéről.
햳
햲
•
•
•
•
FONTOS
A kompakt hálózati adapterhez kizárólag az előírt eszközöket csatlakoztassa.
A kompakt hálózati adapter kábelének csatlakoztatása, illetve a csatlakozás bontása előtt mindig kapcsolja
ki a kamerát. Miután kikapcsolja a kamerát, fontos adatok kerülnek az SD kártyára. Várja meg, amíg a zöld
POWER/CHG jelzőlámpa kialszik.
A kompakt hálózati adapter használata esetén ne rögzítse azt véglegesen egy helyre, mert működési
zavart okozhat.
A kamera túlmelegedésének és meghibásodásának elkerülése érdekében ne csatlakoztassa a mellékelt
kompakt hálózati adaptert külföldi utazásokhoz forgalmazott feszültségátalakítókhoz, illetve olyan különleges
áramforrásokhoz, mint amilyenek a repülőgépeken vagy hajókon találhatók, különféle DC-AC (egyenáramváltakozó áram) átalakítókhoz stb.
MEGJEGYZÉSEK
• Az akkumulátort 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten töltse. Ha a környezeti hőmérséklet vagy az
akkumulátor hőmérséklete kívül esik a kb. 0 °C – 40 °C-os tartományon, akkor nem kezdődik el a töltés.
• Az akkumulátor csak a kamera kikapcsolt állapotában töltődik.
• Ha a tápegységet leválasztja akkumulátor töltése közben, csak akkor csatlakoztassa újra, ha a POWER/CHG
jelzőlámpa már kialudt.
Az áramellátás előkészítése
• Ha fontos a működés folyamatossága, táplálja a kamerát a kompakt hálózati adapterről, így nem merül le
az akkumulátor.
• A feltöltött akkumulátor hosszabb idő alatt akkor is lemerül, ha nem használja. Javasoljuk, hogy a használat
napján, vagy azt megelőző napon töltse fel teljesen.
• Javasoljuk, hogy legalább 2-szer vagy 3-szor annyi időre készítsen elő akkumulátort, mint amennyire az első
becslés szerint szüksége lenne.
• Az akkumulátorral kapcsolatos elővigyázatossági rendszabályokkal, töltési idővel és a teljesen töltött
akkumulátor hozzávetőleges üzemidejével kapcsolatos részleteket a Használati útmutató tartalmazza.
; Biztonsági utasítások és elővigyázatossági rendszabályok,; Referenciatáblázatok
Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése
Amikor a videokamera ki van kapcsolva, nyomja meg a BATT.
INFO gombot annak érdekében, hogy kb. 5 másodpercig
megjelenjen egy képernyő az akkumulátor töltöttségének
hozzávetőleges szintjével. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy amennyiben az akkumulátor töltöttsége túl alacsony,
előfordulhat, hogy nem jelenik meg az akkumulátor információs
képernyője.
17
A kamera előkészítése
A kamera előkészítése
18
FONTOS
• A különböző tartozékok felhelyezésekor, eltávolításakor vagy beállításakor legyen óvatos, nehogy leejtse
a kamerát. Asztal vagy más stabil felület használata ajánlott.
A fogantyú feltétele
A kamera fogantyú nélkül is működőképes. Azonban az INPUT csatlakozók, az infravörös fény és az adásjelző
lámpa használatához a fogantyút megfelelően csatlakoztatni kell a videokamerához.
1 Csatlakoztassa a mikrofontartót a fogantyúhoz.
• Használjon kereskedelemben kapható csillagfejű csavarhúzót
és a két mellékelt csavart.
2 Illessze a fogantyút a hordozófogantyú-foglalatba és tolja
teljesen előre.
3 Húzza meg határozottan az első és hátsó csavarokat.
• A hátsó csavarok meghúzásához használhat pénzérmét vagy
hasonló tárgyat is.
A kamera előkészítése
A napellenző felszerelése
Felvételkészítés közben az objektívfedéllel a mellékelt
napellenző hatásos a szórt fény csökkentésére,
amely fényvisszaverődést és szellemképeket okozhat.
Továbbá az objektívfedél bezárása segít megelőzni
az ujjlenyomatok és szennyeződésnek lerakódását
az objektíven.
19
햳
1 Vegye le az objektív védősapkát.
2 Igazítsa a napellenzőn található rovátkát az objektív
tetején lévő jelöléshez (햲), majd fordítsa
el a napellenzőt jobbra kattanásig (햳).
햲
• Vigyázzon, nehogy megsértse a napellenzőt.
• A felcsavarásnál illessze a napellenzőt a menethez.
MEGJEGYZÉSEK
Az objektív védősapkáról:
• Használja az objektív védősapkát a kamera szállítása vagy tárolása során.
• A napellenző és az objektív védősapka egyszerre nem használható. A napellenző felhelyezése előtt vegye
le az objektív védősapkáját.
Az LCD-képernyő használata
Az LCD képernyő egy érintőképernyő, amelynek segítségével figyelheti a felvételt és módosíthatja a kamera
beállításait. A felvétel figyeléséhez a keresőt is használhatja.
; A kereső használata
90 fokban nyissa ki az LCD panelt és állítsa
be a megtekintési szöget.
햳
햲
햳
MEGJEGYZÉSEK
• Módosíthatja az LCD képernyő fényerejét a
> [£ Kijelző beállítás] > [LCD Fényerő] és
[LCD Háttérvilágítás] módosításával. Ha a kamera be van kapcsolva, a DISP gombot is lenyomva tarthatja
több mint 2 másodpercig, ha váltani szeretne az [LCD Háttérvilágítás] beállítás világos és normál,
illetve tompított és normál értéke között.
A kamera előkészítése
20
• A fényerő beállítása nem hat a felvétel világosságára.
• Ha fényesebb beállítást használ, az akkumulátor hamarabb lemerül.
• Amikor az LCD panelt 180 fokkal elfordítja a téma felé, a
> [£ Kijelző beállítás] > [LCD tükörkép]
beállítással vízszintesen tükrözheti a képernyőképet annak érdekében, hogy az a téma tükörképét
jelenítse meg.
• Ha részletesen meg szeretné ismerni az LCD képernyőről való gondoskodás folyamatát,
olvassa el a megfelelő részt a Használati útmutatóban.
; Biztonsági utasítások és elővigyázatossági rendszabályok, ; Tisztítás
Kézpánt
Rögzítse a kézpántot.
• Állítsa be úgy a kézpántot, hogy könnyedén elérje a markolati
zoom billenőgombot a mutatóujjával, a REC gombot pedig
a hüvelykujjával.
Vezeték nélküli távirányító
1 Nyomja a fület a nyíl irányába (햲) és húzza ki az
elemtartót (햳).
햴
2 Tegye be a lítium gombelemet a + felével felfelé (햴).
3 Tolja vissza az elemtartót (햵).
4 Irányítsa a vezeték nélküli távirányítót a kamera
érzékelőjére, amikor használja a gombokat.
; Vezeték nélküli távirányító
햵
햲
햳
A kamera alapvető használata
A kamera alapvető használata
A kamera be- és kikapcsolása
A kamerának két üzemmódja van: CAMERA (
) mód a felvételek elkészítésére, valamint MEDIA (
a felvételek lejátszására. A főkapcsolóval választhatja ki az üzemmódot.
) mód
A kamera bekapcsolása
A főkapcsolót állítsa CAMERA helyzetbe a
módhoz (A 27),
vagy MEDIA helyzetbe a
módhoz (A 33).
mód
mód
A kamera kikapcsolásához
A főkapcsolót állítsa OFF helyzetbe.
MEGJEGYZÉSEK
• Amikor bekapcsolja a kamerát, a POWER/CHG jelzőfény zölden világít. Ha a
> [B Rendszer beállítás]
> [POWER LED] beállítását [j Ki] értékre állítja, akkor az áramellátás jelzőfénye nem világít.
21
A kamera alapvető használata
A kamera üzemmódjának váltása
Felvételek készítésekor a felvételi stílusához igazíthatja a kameramódot.
; Filmek és fotók rögzítése
22
(Automatikus) mód
A módválasztó kapcsolót N állásba állítja. Ebben a módban a kamera végzi el az összes
beállítást, csak a felvételre kell koncentrálni. Ez az üzemmód megfelel azoknak, akik éppen
nem akarnak fáradni a kamera beállításával.
(Kézi) mód
A módválasztó kapcsolót n állásba állítja. Ebben a módban kihasználható az összes menü,
beállítás és funkció.
A dátum, az idő és a nyelv beállítása
A dátum, az idő és a nyelv beállítása
A dátum és az idő beállítása
A használat előtt be kell állítani a dátumot és az időt.
A [Date/Time/Datum/Idő] képernyő (a dátum és idő
beállítására szolgáló képernyő) automatikusan megjelenik,
ha a kamera órája nincs beállítva.
Üzemmódok:
1 Kapcsolja be a kamerát.
• Megjelenik a [Date/Time/Dátum/Idő] képernyő.
2 Érintse meg megváltoztatandó mezőt (év, hónap, nap, óra, perc).
• A botkormányt is nyomhatja az egyik irányba (ÏÐ), hogy a mezők között mozogjon.
3 A [Í] vagy a [Î] érintésével változtathatja meg a mező értékét, ha szükséges.
• A botkormány (Ý) eltolásával is módosíthatja a mező értékét.
4 A helyes dátumot és időt állítsa be ugyanígy a többi mezővel.
5 Érintse meg az [Y.M.D/É.H.N], [M.D.Y/H.N.É] vagy [D.M.Y/N.H.É] mezőket aszerint, hogy melyik
dátumformátumot preferálja.
• Emellett a botkormány megnyomásával is kiválaszthatja a kívánt gombot, majd a SET gombbal
megerősítheti azt. Ugyanez igaz a folyamat további lépéseire is.
• Bizonyos képernyőkön a dátum rövid formában jelenik meg (számok a hónapok neve helyett, vagy csak
a nap és hónap), de továbbra is a kiválasztott sorrendet követve.
6 Érintse meg a [24H] gombot a 24 órás kijelzéshez, és hagyja kiválasztatlanul a 12 órás
megjelenítéshez (de./du.).
7 Érintse meg az [OK] gombot az óra elindításához és a beállítási menü bezárásához.
A nyelv beállítása
A kamera nyelve alapbeállításban az angol. 27 nyelv közül választhat egyet. A beállítások és a képernyőn
megjelenő kijelzések közül némelyik a nyelvi beállításoktól függetlenül angolul jelenik meg. A Használati
útmutatóban tájékozódhat az eljárás elvégzéséhez szükséges menüpontok kiválasztásával kapcsolatban.
; Beállítás menü
Üzemmódok:
1 Válassza ki a [Language H/Nyelv] lehetőséget.
> [B ! System Setup/Rendszer beállítás] >
[Language H/Nyelv]
2 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd az [OK]
lehetőséget.
3 Válassza az [X] ikont a menüből való kilépéshez.
23
SD-kártyák használata
SD-kártyák használata
24
A kamera a klipeket és fotókat a kereskedelmi forgalomban elérhető Secure Digital (SD) kártyákon rögzíti*.
A videokamera két SD-kártyafoglalattal rendelkezik, és Ön két SD-kártyát használhat (a kézikönyvben
„SD card A” és „SD card B”) annak érdekében, hogy mindkettőre felvehessen egyidejűleg, illetve automatikusan
átválthasson a másik SD-kártyára olyankor, amikor a használatban lévő SD-kártya megtelik.
Az SD kártyákat első használatuk előtt inicializálja ebben a kamerában.
; SD-kártya inicializálása, ; Kettősfelvétel és reléfelvétel
* Az SD-kártyára menti a rendszer a menübeállításokat is.
Kompatibilis SD-kártyák
A következő típusú SD-kártyák1 használhatók ezzel a kamerával. A kamerával tesztelt SD-kártyákkal
kapcsolatos legújabb információkért látogasson el a helyi Canon honlapra.
SD-kártya típusa:
.
/
0
SD-kártyák
SDHC-kártyák
SDXC-kártyák
U1 sebességi osztály
U3 sebességi osztály
SD sebességi
osztály2:
UHS sebességi
osztály2:
1
2
A klipkészítési funkciót 2019 márciusáig a következő gyártók SD-kártyáin teszteltük: Panasonic, Toshiba és SanDisk.
Az UHS és SD sebességi osztály (Speed Class) az SD-kártyák minimális garantált adatátviteli sebességére jellemző besorolás.
A 4K-s klipek 3840 x 2160 felbontással történő felvételéhez, illetve a lassított és gyorsított filmfelvételekhez UHS Speed Class U3
osztályú SD-kártyák használatát javasoljuk. XF-AVC-klipek rögzítéséhez javasoljuk, hogy Speed Class 10, illetve UHS Speed
Class U1 vagy U3 kategóriájú SD-kártyákat használjon.
FONTOS
• Ha olyan SD-kártyára ír, amelyre már sok klipet vett fel, illetve amelyen már sokszor törölt vagy szerkesztett
klipeket (és ezért töredezett a memória), az írás a kártyára lelassulhat, és a felvétel akár le is leállhat.
Ilyenkor mentse a felvételeket és formázza a kártyát a kamerában. Mindenképp inicializálja az SD-kártyákat;
különösen a fontos jelenetek rögzítése előtt.
• Az SDXC-kártyákról: Használhat SDXC-kártyákat ezzel a kamerával, de az SDXC-kártyákat az exFAT
fájlrendszerrel inicializálja a kamera.
- Ha exFAT-formátumú kártyákat használ más eszközökkel (digitális kamerákkal, kártyaolvasókkal stb.),
akkor ellenőrizze, hogy a külső eszköz kompatibilis-e az exFAT-formátummal. A legfrissebb kompatibilitási
információkat a számítógép, az operációs rendszer és a kártya gyártójától szerezheti meg.
- Ha az exFAT-formátummal nem kompatibilis számítógépes operációs rendszeren használ exFAT-formátumú
kártyát, akkor a rendszer kérheti, hogy formázza meg a kártyát. Ilyen esetben szakítsa meg a műveletet
az adatvesztés megelőzése érdekében.
MEGJEGYZÉSEK
• Nem minden gyártmányú SD-kártya esetén garantált a helyes működés.
SD-kártyák használata
SD-kártya behelyezése és eltávolítása
1 Kapcsolja ki a kamerát.
• Győződjön meg róla, hogy a POWER/CHG jelzőlámpa kialudt.
햲
25
2 Nyissa ki a kártyafoglalat fedelét.
• Csúsztassa az SD CARD kapcsolót teljes mértékben a nyíl
irányába a fedél felnyitásához.
3 Tolja be a kártyát az egyik foglalatba, a címkével
a kamera kézpántja felé, kattanásig.
햳
• Két kártyát használhat, mindkét kártyafoglalatban egyet-egyet.
• Kártya eltávolításakor győződjön meg róla, hogy az ACCESS
hozzáférésjelző nem világít, majd nyomja be a kártyát egyszer
a kioldásához. Amikor a kártya kiugrik, vegye ki teljesen.
4 Csukja le a kártyafoglalat fedelét.
• A kártya nem megfelelő behelyezése esetén ne próbálja meg
erővel becsukni a foglalat fedelét.
햴
ACCESS (memóriakártya-hozzáférés) jelzőfény
SD-kártya hozzáférésjelző
Kártya állapota
Piros (világít vagy villog)
A kártya/kártyák elérése.
Nem világít
Egyik kártya sem érhető el, vagy nincs kártya behelyezve
a videokamerába.
Ha a
>[
nem világít.
Rendszer beállítás] > [ACCESS LED] beállítása [j Ki], akkor az ACCESS hozzáférésjelző
FONTOS
• Kártya behelyezése és eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a kamerát. Végleges adatvesztéssel járhat,
ha a bekapcsolt a kamerából veszi ki vagy teszi be a kártyát.
• Az SD kártyának van egy elülső és egy hátsó oldala, amelyek nem cserélhetők fel. Ha fordítva teszi be a kártyát,
az a kamera meghibásodását is okozhatja. A kártyát a 3. pontban leírtaknak megfelelően helyezze be.
MEGJEGYZÉSEK
• Az SD kártyákon fizikai kapcsoló található az adatok kártyára írásának megakadályozásához, amellyel
megakadályozható a tartalom véletlen törlése. Az SD-kártya írásvédelméhez kapcsolja a kapcsolót LOCK
vagy C állásba.
Az SD-kártya kiválasztása rögzítésre
Kiválaszthatja, hogy melyik kártyára kerüljenek rögzítésre a klipek és a fényképek.
Üzemmódok:
1 Válassza ki a [Recording Media] lehetőséget.
> [3 " Felvételi beállítások] > [Felvételi adathordozó]
2 Válassza ki a kívánt SD-kártyát ([6 „A” mem.k.] vagy [7 „B” mem.k.]) klipek felvételéhez
([v Film Médiafelvevő]) és/vagy képek készítéséhez ([{ Kép Médiafelvevő]).
3 Válassza az [X] lehetőséget.
• A menü bezárása után a klipfelvételhez kiválasztott SD-kártya ikonja jelenik meg a képernyőn.
SD-kártyák használata
26
3
Felvétel
27
Filmek és fotók rögzítése
Ez a fejezet a klipfelvétel* és a fotókészítés alapjait mutatja be. A hangrögzítéssel kapcsolatos részleteket
a Használati útmutató tartalmazza.
* A „klip” egy egyetlen rögzítési művelettel felvett filmet jelent.
; Hangfelvétel
Üzemmódok:
Felvétel
módban a kamera automatikusan elvégzi a szükséges beállításokat a videó és fényképek felvételéhez.
módban manuálisan beállíthatja a fókuszt, az expozíciót és még sok mást az Ön igényeinek
és preferenciáinak megfelelően.
Objektívfedél kapcsolója
ACCESS hozzáférésjelző
vagy
POWER/CHG
jelzőlámpa
Testreszabható gomb
hozzárendelése
1 Nyissa ki az objektívfedelet.
• Állítsa az objektívfedél kapcsolóját az OPEN állásba.
2 Állítsa a módválasztó kapcsolót a kívánt helyzetbe.
• Állítsa N (
a kamerát.
mód) vagy n (
mód) helyzetbe attól függően, hogy miként szeretné használni
3 A főkapcsolót állítsa CAMERA helyzetbe.
• A POWER/CHG jelzőlámpa zölden fog világítani.
Videó rögzítése
4 Nyomja le a REC gombot a felvétel megkezdéséhez.
• Felvétel közben a Ü (piros színű) ikon jelenik meg a képernyőn. Ezenkívül ha a hordozófogantyú a kamerára
van szerelve, az adásjelző lámpa kigyullad.
• Megnyomhatja a REC gombot a fogantyún, illetve a vezeték nélküli távirányító START/STOP gombjait
is használhatja.
Filmek és fotók rögzítése
5 A felvétel leállításához nyomja le ismét a REC gombot.
• A Ü átvált Ñ (fehér színű) ikonra, és a klipet a klipfelvételhez kiválasztott kártyára rögzíti a kamera.
Az adásjelző lámpa is kialszik.
28
Fényképezés
4 Felvételi készenléti üzemmódban érintse meg a [PHOTO] gombot.
• Alapértelmezés szerint a [
Photo] funkció van hozzárendelve a képernyőn látható testreszabható
gombhoz, de szükség esetén módosíthatja a társított funkciót.
; Testreszabható gombok
• Megjelenik egy zöld g ikon a képernyő alján. Ezenkívül a képernyő jobb felső részén a {Ð ikon jelenik
meg a fotók rögzítésére kiválasztott kártya ikonjával.
• Lenyomhatja a PHOTO gombot a mellékelt vezeték nélküli távirányítón is.
Ha befejezte a felvételt
1 Az objektívfedél becsukásához állítsa a kapcsolót CLOSED állásba.
2 Ellenőrizze, hogy az ACCESS hozzáférésjelző már kialudt-e.
3 A főkapcsolót állítsa OFF helyzetbe.
4 Csukja be az LCD-panelt és állítsa vissza a keresőt alapállásba.
FONTOS
• Mentse felvételeit rendszeresen (A 38), de főleg fontos felvételek elkészítése után. A Canon nem vállal
felelősséget az elveszett adatokért.
•
•
•
•
•
•
MEGJEGYZÉSEK
A fogantyún lévő REC gombon zárókar van a véletlen működés megakadályozására. Állítsa a zárókart C
helyzetbe, ha el akarja kerülni a felvétel véletlen leállítását, illetve ha nem akarja használni a REC gombot.
Ha újból engedélyezni akarja a REC gomb használatát, állítsa vissza a kart előző helyzetébe.
Egy klip maximális folyamatosan rögzíthető ideje 6 óra. Ezt követően automatikusan új klip jön létre,
és a felvételkészítés különálló klipként folytatódik.
Ha nagyon világos helyen dolgozik, előfordulhat, hogy a kép nem látszik jól az LCD-képernyőn.
Ilyen esetben használja a keresőt, vagy módosítsa a képernyő fényerejét.
; A kereső használata
A következő esetekben a videofelvételt a kamera külön klipekként menti el:
- Ha a kamera átvált a másik SD-kártyára a videó rögzítése közben a reléfelvétel funkció hatására.
- Klipek SDHC kártyára való rögzítése esetén a klip videofájlja (jelfolyama) kb. 4 GB-os részekre lesz osztva.
A videokamerával való lejátszás folyamatos lesz.
A felbontott klipek számítógépre történő mentése után a fájlok az MP4 Join Tool szoftverrel egyesíthetők
és menthetők a számítógépen egyetlen klipbe (A 38).
Fényképek készítése:
- A fényképek JPG fájlok lesznek. Fotók csak felvételi készenlét módban készíthetők.
- Nem készíthető fotó, ha az előfelvétel aktiválva van.
Ha hosszabb ideig készít felvételt állványról, becsukhatja az LCD-panelt, és használhatja a keresőt
az energiamegtakarítás érdekében, ha akkumulátort használ.
Filmek és fotók rögzítése
A videokonfiguráció kiválasztása
Beállíthatja a klipek felvételéhez használt videokonfigurációt. Válassza ki azoknak a beállításoknak
a kombinációját, amelyek leginkább megfelelnek kreatív igényeinek.
; Videokonfiguráció: Videoformátum, Felbontás, adatsebesség és képfrekvencia
1 Válassza ki a videoformátumot.
> [3 ! Felvételi beállítások] > [Filmformátum] > Kívánt lehetőség > [L]
2 Válassza ki a felbontást és az adatsebességet.
> [3 ! Felvételi beállítások] > [¸ felbontás] vagy [
felbontás] > Kívánt lehetőség > [L]
3 Válassza ki a képfrekvenciát.
> [3 ! Felvételi beállítások] > [¸ képfrekvencia] vagy [
lehetőség > [X]
képfrekvencia] > Kívánt
A képernyőn megjelenő kijelzések
Ebben a részben a
módban a képernyőn megjelenő különböző információk leírását találja. A ténylegesen
adott időben a képernyőn megjelenő kijelzések változnak az aktuális menübeállítások és üzemmódok szerint.
AF keret
A használt funkciótól függően a következő AF keretek némelyike jelenhet meg.
; Az élesség beállítása
Folyamatos AF keret – mindig fehér.
AF-kiemelt MF – sárga: manuális
beállítási tartomány; fehér:
automatikus beállítási tartomány.
Arcérzékelés:
Fő téma
Arcérzékelés:
Egyéb arcérzékelési keretek
Kijelző jelölő
Nyomkövetés
29
Filmek és fotók rögzítése
A képernyő felső része
Ikon/kijelzés
N
30
Leírás
mód (A 22)
’, ‚, “, n, H, I, Q, K,
L, M, R, S, T
Felvételi mód (; Felvételi módok)
;
Infravörös felvétel (; Infravörös felvétel)
00:00:00:00
Időkód (; Az időkód beállítása)
Ñ, Ü (piros)
Rögzítési művelet (A 27)
Ñ – felvételi készenlét, Ü – felvételkészítés
z
Előfelvétel (; Előfelvétel)
¯,°,± (sárga)
Képstabilizálás (; Képstabilizálás)
è, é, ê, ë (fehér),
ë (sárga),
(piros)
000 perc
Akkumulátor hátralevő töltöttsége
Az ikon a hátralevő töltöttség becsült mértékét jelzi. A hátralévő rögzíthető idő percekben az ikon
mellett megjelenik.
• ë sárga színnel – az akkumulátor majdnem teljesen lemerült.
piros színnel –
az akkumulátor lemerült, cserélje ki.
• A tényleges töltöttség kijelzése a használat körülményeitől függően nem mindig pontos.
{Ð6 / 7 (kártya ikonja zöld/sárga Fénykép készítése (A 28)
színnel),
/
(piros színnel)
• 6 (vagy 7) sárga színnel – a kártya majdnem megtelt.
a kép nem rögzíthető a kártya hibája miatt.
(vagy
) piros színnel –
A képernyő bal oldala
Ikon/kijelzés
Leírás
=,
Infravörös fény (; Infravörös felvétel)
F00
Rekeszérték (; Automatikus expozíció: Rekesz-előválasztás, Kézi expozíció)
1/0000
Záridő (; Automatikus expozíció: Idő-előválasztás, Kézi expozíció)
AE ±0 0/0
Expozíciókompenzáció (; Expozíciókompenzáció)
±0 0/0
Az expozíció rögzítése (; Az expozíció rögzítése (AE zár))
00.0dB
Erősítési érték (; Kézi expozíció)
00.0dB (érték narancsszínben)
AGC határolás (; Automatikus erősítésszabályozás (AGC) határértéke)
ND 1/00
ND szűrő (; ND szűrő)
D,@
000m,
Fókusz (; Az élesség beállítása)
• Az élesség beállítása során megjelenik a becsült fókusztávolság az ikon mellett.
}, ~
Arcérzékelés és -követés (; Arcérzékelés és -követés)
¼, É,
,
,
,
,
Fehéregyensúly (WB) (; Fehéregyensúly (WB))
Megjelenés (; Megjelenések használata)
Ellenfény-korrekció (; Ellenfény-korrekció)
O, N
Peaking (; Peaking)
z, {
Zebraminta (; Zebraminta)
GPS-jel: ha folyamatosan látszik – a műholdjel befogva, ha villog – nincs befogott műholdjel.
• Csak ha az opcionális GP-E2 GPS-vevő is csatlakoztatva van a kamerához.
; Az opcionális GP-E2 GPS-vevő használata
Digitális telekonverter (; Digitális telekonverter)
REC`, STBY`
Felvételkészítés parancs (; [3 Felvételi beállítások] menü)
Filmek és fotók rögzítése
A képernyő jobb oldala
Ikon/kijelzés
Leírás
6 / 7 000h00m,
A kártya hátralévő felvételi ideje (A 41)
6 / 7 Vége (kártya ikonja piros színnel) 6 (vagy 7) sárga színnel – a kártya majdnem megtelt; piros színnel – a kártya megtelt (nincs több
szabad hely).
/
(piros színnel)
Nincs SD kártya, vagy a kamera nem tud az SD kártyára rögzíteni.
/
000h00m
Reléfelvétel (; Kettősfelvétel és reléfelvétel)
Zoomsáv (; A zoom használata)
• Csak zoomolás közben jelenik meg. A világoskék rész a digitális zoom tartományát jelzi.
x0,00,
x0000
Lassított és gyorsított felvétel (; Lassított és gyorsított felvétel)
¿, À, ¾
Képfrekvencia (; A képfrekvencia kiválasztása)
¸,
Videoformátum (; A videoformátum kiválasztása)
0000x0000
Felbontás (; A felbontás és az adatsebesség kiválasztása)
000Mbps
Adatsebesség
¾,¿
Opcionális konverziós objektívhez optimalizált beállítások (; [v Kamerabeállítás] menü)
å
Mikrofoncsillapító (; Speciális hangbemeneti beállítások)
Hanglimiter (; A hangfelvételi szint beállítása )
A MIC csatlakozóból érkező tápellátás kikapcsolva (; Speciális hangbemeneti beállítások)
ƒ, š, Ÿ,
,
,
,
,
Monitorcsatornák (; Hangkimenet)
,
MP4 hangformátum (; Hangfelvétel)
^ (sárga)
Nagyítás (; Nagyítás)
A képernyő alja és közepe
Ikon/kijelzés
Leírás
[FUNC]
A FUNC menü megnyitása (; FUNC menü, ; FUNC menü (
[
], [~], [^], [ ], [ ],
[±], [Å], [Ä], [<], [z],
[
], [
],
[œ], [
]
Képernyőn megjelenő testreszabható gomb (; Testreszabható gombok)
• A gombhoz alapértelmezés szerint a [
Kép] funkció (kép készítése) van rendelve.
[£], [
Követés (; Arcérzékelés és -követés)
]
mód) )
Expozíciós sáv (; Kézi expozíció)
Hangszintmérő (; A hangfelvétel szintjének beállítása )
(piros)
A vezeték nélküli távirányító letiltva (; [B Rendszer beállítás] menü)
MEGJEGYZÉSEK
• A DISP gomb megnyomásával az alábbi sorrendben kapcsolhatja ki a legtöbb ikont és kijelzést:
Minden kijelzés bekapcsolva  Csak a kijelző jelölői (aktiválás esetén)  Minimális kijelzés
(felvételkészítés stb.).
31
Beállítások
Beállítások
32
CUSTOM tárcsa és gomb
Hozzárendelheti a CUSTOM gombhoz és tárcsához valamelyik gyakran használt funkciót (például a rekeszérték
vagy a záridő módosítását, az expozíciókompenzációt, az AGC határérték módosítását stb.). A kiválasztott
funkció ezt követően módosítható a CUSTOM gombbal és tárcsával, a menü igénybe vétele nélkül.
; CUSTOM tárcsa és gomb
Kijelölhető funkciójú gombok
A videokamera 5 testreszabható gombot tartalmaz a kamera vázán, valamint egy képernyőn megjelenő
(érintéssel aktiválható) gombot, amelyekhez különböző funkciókat rendelhet (testreszabható gombok).
Rendelje a gyakran használt funkciókat a legkényelmesebben elérhető gombokhoz annak érdekében,
hogy saját szükségleteihez és preferenciáihoz igazíthassa a videokamerát.
A videokamerára nyomtatott gombok nevei az alapértelmezett beállításukat is megjelenítik. A képernyőn látható
testreszabható gomb csak annak a funkciónak az ikonját jeleníti meg, amelyhez aktuálisan hozzá van rendelve.
; Testreszabható gombok
4
Lejátszás
33
Lejátszás
Ez a rész arról szól, hogyan lehet klipeket és fotókat lejátszani. A lejátszott felvétel megjelenítéséről külső
monitoron lásd a Használati útmutatót.
; Külső monitor csatlakoztatása
Üzemmódok:
A lejátszás indexképernyője
1 A főkapcsolót állítsa MEDIA helyzetbe.
• A kamera
képernyője.
módba lép, és megjelenik a klip index
2 Keresse meg a lejátszani kívánt klipet.
• Csúsztassa balra/jobbra, vagy érintse meg a [Ï]/[Ð] gombot
a további indexoldalak ellenőrzéséhez.
• Ha meg szeretné tekinteni a képeket vagy le szeretné játszani
a felvételeket a másik SD kártyán, változtassa meg az index
képernyőt.
3
1
2
2
4
1
2
3
4
y: Klip index képernyője.
}: Kép index képernyője.
Következő/előző indexoldal megjelenítése.
A képernyőn is pöccinthet balra vagy jobbra.
Indexképernyő gomb: Megérintésével
megváltoztathatja az indexképernyőt.
[FUNC] gomb: Klip- és fotóműveletek.
(; Klip- és fotóműveletek)
5
5
6
6
Csak MP4 klipekhez/képekhez: Mappa neve.
Az utolsó 4 számjegy a felvételi dátumot jelzi
(1103 = november 3.).
Csak klipeknél: Klipinformációk.
(; Klipinformációk megjelenítése)
Lejátszás
Az indexképernyő módosítása
Módosíthatja az indexképernyőt más típusú felvételek (y klipek vagy } képek), más formátumú klipek
(¸ MP4 klipek vagy
XF-AVC klipek) vagy más kártyán található felvételek (6 vagy 7) lejátszásához.
34
Válassza az indexképernyő gombot, majd a kívánt indexképernyőt.
• Lenyomhatja a G gombot is a mellékelt vezeték nélküli távirányítón az index kiválasztási képernyő eléréséhez.
Felvételek lejátszása
1 Az indexképernyőn érintse meg a kívánt felvétel indexképét.
• Klipek: A lejátszás a kiválasztott kliptől az index képernyő utolsó klipjéig tart.
Fényképek: Megjelenik a kiválasztott fotó. Csúsztassa balra/jobbra a további képek megtekintéséhez.
2 A képernyőt megérintve jelenítse meg a lejátszási vezérlőelemeket.
• A videó- és képlejátszási vezérlőelemek néhány másodperc után maguktól eltűnnek. A videólejátszási
szünetben a képernyőt ismételten megérintve elrejtheti a lejátszási vezérlőelemeket.
67
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12
13
17
1
[FUNC] gomb: Klip-/fotóműveletek
(; Klip- és fotóműveletek)
2 Kimeneti audiocsatornák (; Hangkimenet),
MP4 hangformátum (; Hangfelvétel)
3 Megjelenés (; Megjelenések használata)
4 Kliplejátszás vezérlőelemei (A 35)
5 Hangerő (A 36)
6 Kliplejátszás működése (A 35)
7 A vezeték nélküli távirányító letiltva
8 Akkumulátor hátralevő töltöttsége (A 30)
9 Időkód (; Az időkód beállítása)
10 Képfrekvencia (; A képfrekvencia
kiválasztása) és videoformátum
(; A videoformátum kiválasztása)
18
19
11 Felbontás és bitsebesség (; A felbontás
és a bitsebesség kiválasztása)
12 Klipek: Klipszám
Fényképek: Fotószám/Az összes fotó száma
13 Csak MP4 klipekhez/képekhez: Fájlszám
14 Lassított és gyorsított felvétel sebessége
(; Lassított és gyorsított felvételkészítés)
15 A lejátszáshoz kiválasztott SD-kártya (A 34)
16 Adatkód (; [É Lejátszás beállítás] menü)
17 Térjen vissza a fotó index képernyőhöz
18 Ugrás a fényképek között (A 36)
19 GPS-adatok* (; Az opcionális
GP-E2 GPS-vevő használata)
* Csak ha az opcionális GP-E2 GPS-vevő is csatlakoztatva volt a kamerához a kép rögzítésekor.
Lejátszás
FONTOS
• Lehetséges, hogy nem sikerül lejátszani ezzel a kamerával más eszközzel rögzített filmeket SD-kártyáról.
• A következő képfájlok megjelenítése esetleg hibás lehet.
- Nem ezzel a kamerával rögzített fényképek.
- Számítógépen szerkesztett képek.
- Olyan képek, amelyeknek a fájlnevét megváltoztatták.
MEGJEGYZÉSEK
• Kikapcsolhatja a rögzítési dátum és idő megjelenítését vagy módosíthatja a megjelenő információt a
> [É Lejátszás beállítás] > [Adatkód] beállítással. A beállítás nevében megjelenő ikon és az elérhető
opciók a lejátszott felvétel típusától függenek.
• A felvételi körülményektől függően a klipek között rövid szünetek fordulhatnak elő a képen és a hangban is.
Lejátszás vezérlőelemei
A következő lejátszási típusok állnak rendelkezésre a képernyőn megjelenő vezérlőelemek használatával.
A botkormány használata esetén nyomogassa a botkormányt a megfelelő gomb kiválasztásához, majd nyomja
meg a botkormányt. A klipek lejátszásához használhatja a mellékelt vezeték nélküli távirányító lejátszási
gombjait is.
Kliplejátszás vezérlőelemei
Lejátszási típus
Gyors lejátszás*
Ikon
a képernyőn
Művelet
Válassza a [Ø] / [×] lehetőséget a lejátszás során.
• Válassza többször a lejátszási sebesség kb. 5x → 15x → 60x értékűre
növeléséhez a normál sebességhez viszonyítva.
• Gyors lejátszás során válassza a [Ð] gombot, hogy visszatérjen a normál
sebességű lejátszáshoz.
x00×
Øx00
Lassú lejátszás*
Válassza a [Ö] / [Õ] lehetőséget.
• Válassza többször a lejátszási sebesség kb. 1/4 → 1/8 értékűre csökkentéséhez
a normál sebességhez viszonyítva.
Léptetés kockánként hátra/előre*
A lejátszás szüneteltetése során válassza a [
Ugrás az aktuális klip elejére
Válassza a [Ú] lehetőséget.
—
Ugrás az előző klip elejére
Válassza kétszer a [Ú] lehetőséget (érintse meg kétszer egymás után).
—
Ugrás a következő klip elejére
Válassza a [Ù] lehetőséget.
—
Szünetelteti/újraindítja a lejátszást.
A lejátszás során válassza a [Ý] lehetőséget a szüneteltetéshez.
A lejátszás szüneteltetése során válassza a [Ð] elemet, hogy visszatérjen a normál
lejátszáshoz.
Ý
Ð
Lejátszás leállítása
Válassza a [Ñ] elemet a lejátszás megállításához és a visszatéréshez
az indexképernyőre.
—
* Ebben a lejátszási módban nincs hanglejátszás.
]/[
x1/0Õ
Öx1/0
] lehetőséget.
35
Lejátszás
Képlejátszás vezérlőelemei
Lejátszási típus
36
Művelet
Vissza a Fotó index képernyőre
Válassza a [f] lehetőséget.
Ugrás a fényképek között
Válassza a [h] elemet a görgetősáv megjelenítéséhez. Válassza a [Ï] / [Ð] elemet
vagy húzza az ujját a görgetősáv mentén a kívánt fotó megkereséséhez.
Válassza a [L] elemet, hogy visszatérjen az egyképes nézethez.
MEGJEGYZÉSEK
• Gyors/lassú lejátszás módok használata közben előfordulhat képzavar (kockásodás, csíkozódás stb.)
a lejátszott képen.
• A képen megjelenített sebesség nem pontos.
• A lassú lejátszás hátra olyan, mint a folyamatos léptetés hátra.
A hangerő beállítása
Lejátszáskor a hang a beépített monaurális hangszóróból szól. Ha fejhallgatót csatlakoztat a × (fejhallgató)
csatlakozóhoz, akkor sztereóban hallgathatja a hangot.
1 Lejátszás közben a képernyőt megérintve megjeleníti a lejátszási vezérlőelemeket.
2 Válassza a [Ó/ ] lehetőséget.
3 Válassza a [Ø]/[Ô] vagy [Ù]/[Õ] elemet a hangerő beállításához, majd válassza a [K] elemet.
• A megfelelő hangerősávon is húzhatja az ujját.
MEGJEGYZÉSEK
• Kiválaszthatja a × (fejhallgató) csatlakozóról és a beépített hangszóróból érkező audiocsatornák kimenetét.
; Hangkimenet
5
Külső eszközök csatlakoztatása
37
Külső monitor csatlakoztatása
Amikor a kamerához külső monitort csatlakoztat (a felvétel figyeléséhez vagy lejátszási céllal), használja a HDMI
OUT csatlakozót (csak v esetében), vagy a monitoron használni kívántnak megfelelő csatlakozót
(csak u esetében). Utána válassza ki a megfelelő kimeneti videojel-konfigurációt.
Üzemmódok:
Csatlakoztatási diagram
Javasoljuk, hogy táplálja a kamerát az elektromos aljzatról a kompakt hálózati adapter segítségével.
HDMI-bemenet
HTC-100 nagy
sebességű HDMIkábel (opcionális)
HDMI OUT
csatlakozó
SDI OUT csatlakozó
(Csak u esetében)
SDI-bemenet
BNC-kábel
(kereskedelemben
kapható)
MEGJEGYZÉSEK
• u A videokamera nem tud jeleket adni egyidejűleg az SDI OUT csatlakozóra és a HDMI OUT csatlakozókra.
• A kamera HDMI OUT csatlakozója csak kimenetként szolgál. Ne csatlakoztassa külső eszköz
HDMI kimenetéhez, mert ezzel megsérülhet a kamera.
Munkavégzés videókkal a számítógépen
Munkavégzés videókkal a számítógépen
38 MP4-klipek mentése
A kamerával készült felvételeket mentse számítógépre. Ehhez szükség van számítógéphez csatlakoztatott
kártyaolvasóra vagy egy SD kártyafoglalattal rendelkező számítógépre. Az SD-kártyáról történő fájlátvitel
részleteivel kapcsolatban lásd a számítógép használati útmutatóját vagy az operációs rendszer súgóját.
Bizonyos körülmények esetén a klipeket a rendszer felosztja és külön fájlokként menti el. Az MP4 Join Tool
használatával egyesíthetők a felosztott fájlok és elmenthetők egyetlen folyamatos klippé.
Fájlok átvitele számítógépre
1 Helyezze be a kívánt klipeket tartalmazó SD-kártyát a számítógép SD kártyafoglalatába vagy a számítógéphez
csatlakoztatott kártyaolvasóba.
2 Kövesse az operációs rendszer képernyőn megjelenő utasításait.
3 Másolja az SD-kártyán lévő klipeket a számítógépre.
• Az SD-kártyán a felvételek a DCIM mappán belül a „XXX_hhnn” formátumú mappákban találhatók,
ahol XXX a mappa száma (100-tól 999-ig), a hhnn pedig a felvétel dátumát jelenti.
A kamerával felosztott klipek egyesítése
Az MP4 Join Tool szoftverrel a kamera által felosztott klipeket egyesítheti a következő esetekben.
• Ha a kamera átvált a másik SD-kártyára a videó rögzítése közben a reléfelvétel funkció hatására.
• A klip videofájlja (jelfolyama) kb. 4 GB-os részekre lesz osztva.
Az MP4 Join Tool ingyenesen letölthető (Windows és macOS rendszerekhez) a helyi Canon honlapról.
A letöltési oldalon megtekinthetők a rendszerkövetelmények és a legfrissebb információk is.
A szoftver telepítéséről és eltávolításáról részletes utasításokat találhat a „Mielőtt hozzálátna” fájlban
(Install-MP4 Join Tool.pdf), amely megtalálható a letöltött tömörített fájlban. A szoftver használatáról lásd
a szoftverrel együtt telepített használati útmutatót (PDF-fájl).
XF-AVC-klipek mentése
Az XF-AVC klipek számítógépre mentéséhez és rendszerezéséhez használja a Canon XF Utility szoftvert.
A Canon XF beépülő modulok alkalmazásával közvetlenül és könnyedén használhatja az Avid nemlineáris
szerkesztőszoftverből (NLE) származó klipeket. A szoftver és a beépülő modulok ingyenesen letölthetők a helyi
Canon honlapról. A letöltési oldalon megtekinthetők a rendszerkövetelmények és a legfrissebb információk is.
A szoftver telepítéséről és eltávolításáról részletes információkat találhat a „Mielőtt hozzálátna” fájlban (Install-XF
Utility.pdf), amely megtalálható a webhelyről letöltött tömörített fájlban. A szoftver használatáról lásd a szoftverrel
együtt telepített használati útmutatót (PDF-fájl).
Canon XF Utility (Windows/macOS rendszerhez): Szoftveralkalmazás, amellyel klipeket menthet számítógépre,
ellenőrizheti, rendszerezheti és lejátszhatja klipjeit, továbbá állóképeket rögzíthet a klipekből.
Canon XF Plugin for Avid Media Access (Windows/macOS rendszerhez): Beépülő modul, melynek
segítségével egyszerűen importálhat klipeket egy SD-kártyáról vagy a számítógép egy helyi mappájából az
Avid Media Composer (NLE alkalmazás, amely kompatibilis az Avid Media Access-szel) kompatibilis verziójába,
közvetlenül az alkalmazáson belülről.
6
További információk
39
Biztonsági utasítások
Mindenképpen olvassa el ezeket az utasításokat, hogy biztonságosan tudja a készüléket működtetni.
Kövesse az utasításokat, hogy ne okozzon sérülést, és ne tegyen kárt a készüléket működtető személyben
vagy bárki másban.
FIGYELEM
Súlyos sérülések vagy halál kockázata áll fenn.
• Minden szokatlan körülmény esetén – például füst vagy furcsa szagok észlelésekor – hagyja abba a készülék
használatát.
• Ne nyúljon a készülék szabadon lévő belső részeihez.
• Óvja a készüléket a nedvességtől. Ne tegyen idegen tárgyat vagy folyadékot a készülékbe.
• Ne nyúljon az elektromos aljzathoz csatlakoztatott készülékhez villámlással járó vihar esetén.
Ez áramütést okozhat.
• Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a készüléket.
• Ne tegye ki a készüléket erőteljes ütésnek vagy rázkódásnak.
• A következő utasításokat tartsa be, ha kereskedelmi forgalomban kapható elemeket vagy akkumulátort használ.
- Csak az adott készülékhez tartozó elemeket/akkumulátort használjon.
- Ne melegítse fel az elemeket/akkumulátorokat, és ne tegye azokat tűz közelébe.
- Ne töltse fel az elemeket vagy az akkumulátort nem engedélyezett akkumulátortöltővel.
- Ne tegye ki szennyeződésnek az érintkezőket, és ügyeljen, hogy azok ne érintkezzenek fémszegekkel vagy
más fémtárgyakkal.
- Ne használjon szivárgó elemeket/akkumulátort. Ha az elemből vagy az akkumulátorból szivárgó folyadék
érintkezik a bőrével vagy a ruhájával, alaposan öblítse le folyóvízzel az érintett felületet. Ha a szemébe kerül,
alaposan öblítse ki nagy mennyiségű, tiszta folyóvízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Amikor az elemeket/akkumulátort eltávolítja a készülékből, különítse el az érintkezőket szigetelőszalaggal
vagy egyéb eszközzel. Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.
• Csak az ebben a használati útmutatóban megjelölt áramellátást használja a készülékhez.
• A következő utasításokat tartsa be, amikor akkumulátortöltőt vagy kompakt hálózati adaptert használ.
- Nedves kézzel a készüléket ne csatlakoztassa elektromos aljzathoz, és ne húzza ki elektromos aljzatból.
- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugó nem illeszkedik teljesen az elektromos aljzatba.
- Ne tegye ki szennyeződésnek a csatlakozódugót és az érintkezőket, és ügyeljen, hogy azok
ne érintkezzenek fémszegekkel vagy más fémtárgyakkal.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ne rongálja meg, ne törje el, és ne alakítsa át a tápkábelt.
- Használat közben vagy közvetlenül használat után, amikor a készülék még meleg, ne csomagolja
a készüléket ruhaneműbe vagy más anyagba.
- Ne a tápkábelt fogva húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból.
- Ne hagyja a készüléket hosszú ideig áramellátáshoz csatlakoztatva.
• Ügyeljen arra, hogy használat közben a készülék ne érintkezzen hosszú ideig ugyanazzal a bőrfelülettel.
Ez alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, beleértve a bőrpírt vagy pattanásokat, még akkor is,
ha a készülék nem tűnik melegnek. Állványt vagy ahhoz hasonló eszközt érdemes használni keringési
zavarokkal vagy túlérzékeny bőrrel rendelkező személyeknek a készülék forró helyen történő használatakor.
• Tartsa a készüléket kisgyermekektől elzárva.
• Rendszeresen távolítson el egy száraz ruhával minden felgyülemlett port a csatlakozódugóról és
az elektromos aljzatból.
Műszaki adatok röviden
40
VIGYÁZAT
Sérülések kockázata áll fenn.
• Ne hagyja a készüléket nagyon magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen. A készülék felforrósodhat/lehűlhet,
és érintéskor égési vagy egyéb sérüléseket okozhat.
• Csak megfelelően erős állványra rögzítse a készüléket.
• Ne nézzen hosszú ideig a képernyőre vagy a keresőbe. Ez hányingerhez hasonló tüneteket válthat ki. Ilyen
esetben azonnal fejezze be a készülék használatát, és pihenjen egy ideig, mielőtt újra használni kezdi.
Műszaki adatok röviden
Az itt leírt jellemzők a kamera teljes specifikációjának kivonata. Olvassa el a teljes Használati útmutatót is,
hogy a teljes információhoz hozzájusson.
; Műszaki adatok

– Az értékek hozzávetőlegesek.
• Felvételi adathordozó (nincs mellékelve)
SD, SDHC (SD High Capacity) vagy SDXC (SD eXtended Capacity, azaz bővített kapacitású) kártya (2 nyílás)
A körülbelüli rögzíthető időkről lásd a táblázatot az útmutató végén.
• Tápfeszültség: 7,4 V DC (akkumulátor), 8,4 V DC (DC IN)
• Teljesítményfelvétel
3840 x 2160 felbontású felvétel 25.00P-vel, autofókusz használatával, normál fényerejű LCD képernyővel
u 5,0 W, v 4,8 W (MP4 klipek: 150 Mb/s, XF-AVC klipek: 160 Mb/s)
• Működési hőmérséklet: 0–40 °C
• Méretek [szé. x ma. x mé.] (kézpánt nélkül)
A kamera váza tartozékok nélkül: 109 x 91 x 214 mm
A kamera váza felszerelt napellenzővel: 125 x 91 x 265 mm
A kamera váza felszerelt napellenzővel és fogantyúval: 140 x 216 x 265 mm
• Tömeg
A kamera váza (kézpánttal):
Jellemző üzemi konfiguráció*:
u 970 g,
u 1445 g,
v 960 g
v 1435 g
* Kamera felszerelt kézpánttal, napellenzővel, fogantyúval és mikrofontartóval, BP-820 akkumulátorral és egy SD-kártyával.
A tömeg és a méretek hozzávetőleges értékek. A hibákért nem vállalunk felelősséget.
Műszaki adatok röviden
Egy SD-kártyára rögzíthető idő körülbelül
Hozzávetőleges időértékek, csak tájékoztató jelleggel, folyamatos felvétel alapján, amely addig folytatódik,
amíg meg nem telik a kártya.
41
MP4-klipek
[
[
AAC 16bit 2CH]
LPCM 16bit 4CH]
SD kártya
Felbontás
(adatsebesség)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
3840 x 2160 (150 Mb/s)
5 perc
10 perc
25 perc
55 perc
110 perc
1920 x 1080 (35 Mb/s)
25 perc
55 perc
115 perc
240 perc
485 perc
1920 x 1080 (17 Mb/s)
55 perc
120 perc
245 perc
495 perc
995 perc
3840 x 2160 (150 Mb/s)
5 perc
10 perc
25 perc
55 perc
110 perc
1920 x 1080 (35 Mb/s)
25 perc
50 perc
110 perc
220 perc
445 perc
1920 x 1080 (17 Mb/s)
45 perc
100 perc
205 perc
420 perc
845 perc
MP4 hangformátum
XF-AVC-klipek
SD kártya
Felbontás
(adatsebesség)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
3840 x 2160 (160 Mb/s)
5 perc
10 perc
1920 x 1080 (45 Mb/s)
20 perc
45 perc
25 perc
50 perc
105 perc
90 perc
185 perc
375 perc
Az akkumulátor hozzávetőleges feltöltési és rögzítési ideje
A mellékelt BP-820 akkumulátor teljes feltöltése kb. 210 percet vesz igénybe a kamera és a mellékelt CA-570
kompakt hálózati adapter segítségével. Teljesen feltöltött BP-820 akkumulátorral a rögzítési idő alapértelmezett
beállítások mellett a következő.
Felbontás
(adatsebesség)
u
Képfrekvencia
Felvétel
(legfeljebb)
v
Felvétel
(jellemzően)*
Felvétel
(legfeljebb)
Felvétel
(jellemzően)*
145 perc
80 perc
150 perc
85 perc
165 perc
90 perc
170 perc
95 perc
1920 x 1080 (17 Mb/s)
165 perc
90 perc
170 perc
95 perc
3840 x 2160 (160 Mb/s)
145 perc
80 perc
150 perc
85 perc
165 perc
90 perc
170 perc
95 perc
MP4-klipek
3840 x 2160 (150 Mb/s)
1920 x 1080 (35 Mb/s)
25.00P
XF-AVC-klipek
1920 x 1080 (45 Mb/s)
25.00P
* Becsült rögzítési idő ismétlődő műveletekkel (pl. felvétel indítása és leállítása, zoom használata, kamera be- és kikapcsolása) együtt.
Külön megvásárolható kiegészítők
Külön megvásárolható kiegészítők
Javasolt az eredeti Canon tartozékok használata.
42
Az [Akkumulátorérintkezési hiba] üzenet akkor jelenik meg, ha nem eredeti Canon akkumulátort használ és
felhasználói beavatkozás szükséges. Vegye figyelembe, hogy a Canon nem vállal felelősséget a nem eredeti
Canon akkumulátorok használatából származó balesetek, mint például hibás működés vagy tűz miatt.
Ez a jel az eredeti Canon videó tartozékokat jelöli. Ha Canon videoberendezéseket használ,
javasoljuk a Canon gyártmányú tartozékok, vagy más, az adott jellel ellátott termék használatát.
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
A helyi Canon képviselet elérhetoségét lásd a garancialevélen vagy a
www.canon-europe.com/Support webhelyen.
A terméket és a kapcsolódó garanciát az európai országokban a Canon Europa N.V. biztosítja.
Ez a dokumentum 2019 márciusáig ismert adatokat tartalmaz. A változtatás joga fenntartva.
CEL-SX7QA2F0
DIE-0534-000
© CANON INC. 2019
PRINTED IN THE EU
0216W403
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising