Canon | XF705 | User manual | Canon XF705 User manual

Canon XF705 User manual
CEL-SX5VA2F0
4K kamera
Az útmutató csak a kamerával kapcsolatos legfontosabb
információkat tartalmazza a kezdő lépésekhez.
A teljes Használati útmutató letöltéséről lásd a 2. oldalt.
Gyors útmutató
Bevezetés
: A kamera használati útmutatójának telepítése (PDF fájl)
2
Jelen útmutató csak azokat a legfontosabb információkat tartalmazza, amelyek a kamera használatának
megkezdéséhez szükségesek. A kamera további funkcióinak ismertetését, a fontos kezelési óvintézkedéseket
és a hibakereséssel kapcsolatos teendőket a részletes Használati útmutató legújabb verziója tartalmazza
(PDF fájl). Keresse fel a következő webhelyet. A PDF fájl letöltéséhez kattintson az adott országra/régióra,
és kövesse a megjelenő utasításokat.
http://www.canon.com/icpd/
Fontos tudnivalók a használatról
FIGYELEM
AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE MIATT ÉS AZ INTERFERENCIA ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN KIZÁRÓLAG
AZ AJÁNLOTT TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJA.
SZERZŐI JOGI FIGYELMEZTETÉS
A szerzői jog védelme alá eső anyagok jogosulatlan rögzítése sértheti a szerzői jog tulajdonosainak jogait,
és ellentétes lehet a szerzői joggal.
VIGYÁZAT
MINDIG HÚZZA KI A HÁLÓZATI KÁBELT A KONNEKTORBÓL, HA NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET!
VIGYÁZAT
ROBBANÁSVESZÉLY LÉPHET FEL, HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTORT HASZNÁL.
A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN DOBJA KI.
3
Akkumulátor és lítium gombelem
VESZÉLY!
4
Az akkumulátort mindig óvatosan kezelje.
• Tartsa távol a tűztől, mert robbanást okozhat.
• Ne tegye ki az akkumulátort 60 ºC-nál magasabb hőmérsékletnek, és ne hagyja azt fűtőtest mellett,
vagy meleg idő esetén zárt autóban.
• Ne próbálja meg szétszerelni vagy átalakítani.
• Ne ejtse le, és ne üsse neki semminek.
• Óvja a nedvességtől.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól
különválasztva, a WEEE – elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló
(2012/19/EU) irányelvnek, és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről
és -akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően, és/vagy ezen
irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.
Ha egy vegyjel látható a fenti szimbólum alatt az akkumulátorokról szóló irányelvnek megfelelően, az azt jelzi,
hogy az adott elemben vagy akkumulátorban nehézfém (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom) található
az irányelvben meghatározott, vonatkozó határérték feletti mennyiségben.
Ezen terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni, pl., hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére
vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE)
hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladékelemek és hulladékakkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos
gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus
berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet
a környezetre és az egészségre. Ezen termék megfelelő módon történő eltávolításával Ön is hozzájárul
a természeti források hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően érdeklődjön a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó
vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen, vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál,
illetve keresse fel a www.canon-europe.com/weee vagy a www.canon-europe.com/battery weboldalt.
HASZNÁLAT ADOTT TERÜLETEKEN: ID0118 modell (PAL, A 15)
Az XF705 kamerák megfelelnek (a 2018. novemberi állapot szerint) az alábbi területek rádiófrekvenciás törvényeinek.
Ha többet szeretne megtudni az egyéb területeken történő használatról, lépjen kapcsolatba a Canon szervizközponttal.
TERÜLETEK
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Hongkong, Horvátország, Írország, Izland,
Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Németország, Málta, Norvégia, Olaszország,
Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szlovákia,
Szlovénia, Új-Zéland
Oroszország, Szingapúr
Kültéri használatra tiltott rádiócsatornák
36–64. számú csatornák
Nem tiltott
EC Megfelelőségi nyilatkozat
A Canon Inc. igazolja, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Vezeték nélküli hálózatra vonatkozó műszaki adatok
Frekvenciasáv(ok): 2401 MHz–2483 MHz, 5170 MHz–5330 MHz
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 16,4 dBm
Modell
ID0118 (PAL): XF705
Egyes országokban és régiókban a GPS használata korlátozott lehet. Ezért a GPS-vevőt mindig az adott
ország vagy régió törvényei és jogszabályai szerint használja. Legyen különösen óvatos, ha külföldre utazik.
A minősítő emblémák megtekintése
A [B % System Setup/Rendszerbeállítás] > [Certification Logos/Tanúsító emblémák] menüpont
kiválasztásával tanúsítási információkat jeleníthet meg a videokameráról.
Védjegyek
• Az SD, SDXC és az SDHC emblémák az SD-3C, LLC védjegyei.
• A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• Az Apple és a macOS az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
• Az Avid és a Media Composer az Avid Technology, Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
• A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
• A Wi-Fi Certified, WPA, WPA2, és a Wi-Fi Certified embléma a Wi-Fi Alliance védjegyei.
• A kamera beállításaiban, kijelzéseiben és a jelen útmutatóban megjelenő WPS betűszó a Wi-Fi Protected
Setup rövidítése.
• A Wi-Fi Protected Setup azonosítójel a Wi-Fi Alliance védjegye.
• A JavaScript az Oracle Corporation vagy annak részlegei vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
• A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
• A fel nem sorolt nevek és termékek megnevezései a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei, illetve védjegyei
lehetnek.
• Ez az eszköz az exFAT technológiát használja a Microsoft engedélyével.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a
personal and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* A közlemény angol nyelvű változata a mérvadó.
5
Tartalomjegyzék
6
1. Bevezetés 7
5. Külső eszközök csatlakoztatása 43
Erről az útmutatóról 7
Az útmutatóban használt jelölések 7
Mellékelt tartozékok 8
A kamera részei és kezelőszervei 9
Kamera 9
WL-D6000 Vezeték nélküli távirányító 16
Külső monitor csatlakoztatása 43
Munkavégzés klipekkel a számítógépen 44
Klipek mentése számítógépre 44
2. Előkészületek 17
7. További információk 47
Az áramellátás előkészítése 17
Az akkumulátor használata 17
A kamera előkészítése 20
A mikrofontartó feltétele 20
A napellenző felszerelése 20
A kereső használata 21
Az LCD képernyő használata 22
Kézpánt 22
Mellékelt vezeték nélküli távirányító 22
A kamera alapvető használata 23
A kamera be- és kikapcsolása 23
A dátum, az idő és a nyelv beállítása 24
A dátum és az idő beállítása 24
A nyelv beállítása 25
SD-kártyák használata 26
Kompatibilis SD-kártyák 26
SD-kártya behelyezése és eltávolítása 27
Váltás az SD kártyafoglalatok között 28
Biztonsági utasítások és elővigyázatossági
rendszabályok 47
Műszaki adatok röviden 49
Körülbelüli rögzíthető idő egy SD-kártyán 49
Hozzávetőleges akkumulátortöltési és
akkumulátorhasználati idő 50
Külön megvásárolható kiegészítők 50
3. Felvétel 29
Filmek és fotók rögzítése 29
Felvételi alapműveletek 29
A képernyőn megjelenő kijelzések 31
Beállítások igény szerint 36
Testreszabható gombok 36
Egyedi képbeállítások 36
A kamerabeállítások mentése és betöltése 36
4. Lejátszás 37
Lejátszási alapműveletek 37
Klipindexképernyő 37
Felvételek lejátszása 39
Lejátszási kezelőszervek 40
6. Hálózati funkciók 45
A hálózati funkciókról 45
1
Bevezetés
7
Erről az útmutatóról
Köszönjük, hogy a Canon XF705 kamerát választotta! Kérjük, a kamera használata előtt alaposan olvassa át ezt
a Használati útmutatót (PDF fájl, A 2), és tartsa meg azt, hogy később is bármikor fellapozhassa. Ha nem
működne megfelelően a videokamera, olvassa át a Használati útmutatót.
; Hibakeresés
Az útmutatóban használt jelölések
•
FONTOS: A kamera használatával kapcsolatos előírások.
•
MEGJEGYZÉSEK: Egyéb témák, amelyek kiegészítik az alapvető műveletek leírását.
• A: Oldalhivatkozás ebben az útmutatóban.
• ;: Fejezet- vagy szakaszhivatkozás a teljes Használati útmutatóra (PDF fájl, A 2)
• Az útmutatóban a következő kifejezéseket használjuk.
A „képernyő” kifejezés az LCD képernyőre és a kereső kijelzőjére utal.
A „kártya” SD, SDHC vagy SDXC kártyát jelöl.
Ha nincs külön megadva, a „hozzáférésjelző” kifejezés jelentheti az SD kártyák egyikének vagy mindkettőnek
a hozzáférésjelzőjét (SD KÁRTYA2/SD KÁRTYA3).
A „klip” egy felvételkészítési művelettel (például a REC gomb lenyomásától annak újbóli megnyomásáig tartó
rögzítés útján) készített egyetlen videóra utal.
• Az ebben az útmutatóban szereplő képek fényképezőgéppel készített fotók alapján készült szimulációk.
Egyes képernyőfotókat a jobb olvashatóság kedvéért módosítottunk.
• Az üzemmódok ikonjai: Ezek az ikonok jelölik a kamera két üzemmódját (A 23). Az árnyékolt ikonok
(például
) azt jelzik, hogy a funkció használható a megjelenő üzemmódban; az üres ikonok (például
)
azt jelentik, hogy a funkció nem használható.
Üzemmódok:
• A menüpontok kiválasztását a következőképpen jelöljük. Ha részletes magyarázatot szeretne a menük
használatáról, illetve meg szeretné tekinteni az összes rendelkezésre álló menüpont és beállítás
összefoglalóját, tekintse át a használati útmutatót.
; A menük használata, ; Menüpontok
1 Válassza a [Rec Format/Felvételformátum] lehetőséget.
> [Æ ! Recording/Media Setup / Felvételi/médiabeállítások] > [Rec Format/Felvételformátum]
2 Válassza az [XF-HEVC] vagy [XF-AVC] lehetőséget, majd nyomja meg a SET/Beállítás gombot.
A szögletes zárójelek – [ ] – úgy jelzik a szöveget, ahogyan
az a videokamera képernyőjén látható (menüpontok,
képernyőn megjelenő gombok, üzenetek stb.).
A nyíl egy mélyebb szintet jelez
a menühierarchiában, illetve a következő
lépést jelzi egy folyamatban.
Mellékelt tartozékok
Mellékelt tartozékok
A kamerához a következő tartozékokat mellékeljük.
8
Vállcsat*
Napellenző objektívfedéllel
Mikrofontartó
CA-CP200 L kompakt hálózati adapter
(tápkábellel)
CG-A20 akkumulátortöltő
BP-A30 akkumulátor
(csatlakozófedéllel)
Szemkagyló
Kereső védősapkája
Objektív védősapka*
SS-1200 Vállszíjrögzítési pont
WL-D6000 Vezeték nélküli távirányító
(CR2025 lítiumelemmel együtt)
Gyors útmutató
(ez az útmutató)
* A kamerára gyárilag fel van szerelve.
A kamera részei és kezelőszervei
A kamera részei és kezelőszervei
Kamera
9
1 2
4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
7 8
9
3
10 11 12 13 14
Légbeszívó nyílás
Fókuszsík jelzése
ZOOM SPEED (a hordozófogantyú zoom
billenőgombjának zoom sebessége) kapcsoló
; Zoom
Napellenző (A 20)
Objektívfedél kapcsolója (A 29)
Élességállító gyűrű ; Az élesség beállítása
Zoom gyűrű ; Zoom
Íriszgyűrű ; Rekesz
SHUTTER (záridő mód) kapcsoló ; Záridő
15
10 PUSH AUTO IRIS (pillanatnyi automatikus
rekeszérték) gomb ; Rekesz
11 GAIN (erősítési szint) kapcsoló ; Erősítés
12 WHITE BAL. (fehéregyensúly, WB) kapcsoló
; Fehéregyensúly (WB)
13 Å (fehéregyensúly-beállítás) gomb
; Fehéregyensúly (WB)
14 Kártyafoglalatok fedelei (A 27):
SD CARD2 (felső) és SD CARD3 (alsó)
15 A hangvezérlő elemek védőfedele
; Hangfelvétel
A kamera részei és kezelőszervei
p15
2
3 45
10
1
6
7
8
9 10 111213
14
16
1
ND FILTER (semleges szűrő) +/– gomb
; Semleges szűrő
2 PUSH AF (pillanatnyi autofókusz) gomb
; Az élesség beállítása
3 FOCUS (élességállítási mód) kapcsoló
; Az élesség beállítása
4 POWERED IS (powered IS) gomb
; Képstabilizátor/
Kamera 1. testreszabható gombja (A 36)
5 PEAKING (élkiemelés) gomb ;
Fókuszsegéd-funkciók/
Kamera 2. testreszabható gombja (A 36)
6 INFRARED (infravörös fény) kapcsoló
; Infravörös felvétel
7 FULL AUTO (teljes automata mód) kapcsoló (A 31)
8 AWB (automatikus fehéregyensúly) kapcsoló
; Fehéregyensúly (WB)
9 IRIS (rekesz mód) kapcsoló ; Rekesz
10 ZOOM (zoom vezérlés kiválasztása) kapcsoló
; Zoom
11 WFM (hullámalak-monitor) gomb
; Hullámalak-monitor/Kamera 4.
testreszabható gombja (A 36)
15
17 18
19
12 ZEBRA (zebraminta) gomb ; Zebraminta
használata/
Kamera 3. testreszabható gombja (A 36)
13 AGC (automatikus erősítésszabályozás) kapcsoló
; Erősítés
14 SLOT SELECT (SD kártya kiválasztása) gomb
(A 28, 38)
15 – (hangerőszint) kapcsolók a CH1 (felső) és
CH2 (alsó) csatornához ; Hangfelvétel
16 SD kártyafoglalatok (A 27): SD CARD2 (felső)
és SD CARD3 (alsó)
Ebben az útmutatóban a külön foglalatban
lévő két SD kártyát „SD kártya A”-nak,
illetve „SD kártya B”-nek nevezzük.
17 Kártya hozzáférésjelzők (A 27):
SD CARD2 (felső) és SD CARD3 (alsó)
18 AUDIO STATUS ([Audio/Hang] állapotképernyők
megjelenítése) gomb ; Az állapotképernyők
megjelenítése
19 – (hangerőszint) tárcsák a CH1 (felső) és
CH2 (alsó) csatornához ; Hangfelvétel
A kamera részei és kezelőszervei
1
2 3
4
5
6
7
11
8
1
2
3
4
5
6
Szíjrögzítési pont ; A vállszíj rögzítése
INPUT 2 (hangbemenet kiválasztása) kapcsoló
; Hangfelvétel
ANALOG (analóg hangforrás kiválasztása)
kapcsoló az INPUT 2-höz ; Hangfelvétel
Kézpánt (A 22)
INPUT 1 (hangbemenet kiválasztása) kapcsoló
; Hangfelvétel
ANALOG (analóg hangforrás kiválasztása)
kapcsoló az INPUT 1-hez ; Hangfelvétel
9 10
7
11
12
Furatok a mikrofontartó rögzítőcsavarjaihoz
(A 20)
8 Szellőzőnyílás
9 INPUT 1 csatlakozó (XLR) ; Hangfelvétel
10 MIC (mikrofon) csatlakozó ; Hangfelvétel
11 USB-csatlakozó ; GPS-adatok rögzítése
(geocímkézés)
12 Napellenző rögzítőcsavarja (A 20)
A kamera részei és kezelőszervei
1
2
3
4
5
6
12
21
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
Beépített sztereó mikrofon ; Hangfelvétel
Tartozékcsatlakozó
Olyan tartozékok, mint például az opcionális
VL-10Li II video világítás csatlakoztatásához.
Hátsó adásjelző lámpa (A 29)
Markolati zoom billenőgomb ; Zoom
MAGN. (nagyítás) gomb ; Fókuszsegédfunkciók/
Kamera 6. testreszabható gombja (A 36)
u (felvétel visszajátszása) gomb
; Felvétel visszajátszása/
Kamera 5. testreszabható gombja (A 36)
Ø (gyors lejátszás hátra) gomb (A 40)/
Kamera 8. testreszabható gombja (A 36)
Ú (ugrás vissza) gomb (A 40)/
Kamera 11. testreszabható gombja (A 36)
Ñ (stop) gomb (A 39)/
Kamera 12. testreszabható gombja (A 36)
INDEX (index) gomb (A 38)
Botkormány és SET gomb
; A menük használata
A hordozófogantyú zoom billenőgombja
; Zoom
× (gyors lejátszás) gomb (A 40)/
Kamera 10. testreszabható gombja (A 36)
22
23 24 25
26
14 Ò (lejátszás/szünet) gomb (A 39)/
Kamera 9. testreszabható gombja (A 36)
15 Ù (ugrás előre) gomb (A 40)/
Kamera 13. testreszabható gombja (A 36)
16 MENU (menü) gomb ; A menük használata
17 CANCEL (mégse) gomb ; A menük
használata
18 A hordozófogantyú REC gombjának zárókarja
(A 29)
19 REC (felvételkészítés indítása/leállítása) gomb
(A 29)
20 MAGN. (nagyítás) gomb ; Fókuszsegédfunkciók/
Kamera 7. testreszabható gombja (A 36)
21 Beépített hangszóró
22 Szíjrögzítési pont ; A vállszíj rögzítése
23 MEDIA (lejátszási mód) gomb (A 37)
24 Q (energiaellátás) kapcsoló (A 23)
25 Tartozékfurat
Tartozékok felszereléséhez 0,64 cm-es (1/4"-es),
20 menet per hüvelyk értékű csavarokkal (6,9 mm
mélység).
26 KEY LOCK (a kamera billentyűzár funkciója)
kapcsoló ; A kamera vezérlőgombjainak
zárolása
A kamera részei és kezelőszervei
13
1
3
1
2
2
4
Az opcionális TA-100 állványadapter csatlakozási
helye ; Állvány használata
Rögzítőaljzatok és furat a vállcsathoz
; A vállcsat eltávolítása
3
4
Furat a 0,64 cm-es (1/4"-es), 20 menet per
hüvelyk értékű rögzítőcsavarokhoz
(8,8 mm mélység)
Furat a 0,95 cm-es (3/8"-es), 16 menet per
hüvelyk értékű rögzítőcsavarokhoz
(10 mm mélység)
A kamera részei és kezelőszervei
1
5 6
14
2
3
7
8
9
4
1
2
3
4
5
6
Mikrofonrögzítő csavar ; Hangfelvétel
Mikrofontartó ; Hangfelvétel
Mikrofonkábel tehermentesítője
Légbeszívó nyílás
Elülső adásjelző lámpa (A 29)
Távérzékelő (A 22)/
Infravörös fény ; Infravörös felvétel
7
8
9
MIRROR (megjelenített kép megfordítása) gomb
(A 22)
Objektívfedél (A 29)
Kamera 14. testreszabható gombja (A 36)
A kamera részei és kezelőszervei
1
2
15
13
3
14
4
15
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
Kereső (A 21)
Szemérzékelő (A 21)
Szemkagyló (A 21)
LCD panel érintőképernyővel (A 22)
Dioptriaállító kar (A 21)
BATTERY RELEASE (akkumulátorkioldó) gomb
(A 19)
7 MENU (menü) gomb ; A menük használata
8 FUNC (fő funkciók) gomb ; A közvetlen
beállítási mód használata
9 CUSTOM PICT. (egyedi kép) gomb
; Egyedi képbeállítások
10 STATUS (állapotképernyő megjelenítése) gomb
; Az állapotképernyők megjelenítése
11 DISP (megjelenítés) gomb (A 31)
12 Akkumulátortartó (A 18)/
Típusazonosító címke
13 REC (felvételkészítés indítása/leállítása) gomb
; A menük használata
14 Botkormány és SET gomb ; A menük
használata
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
15 CANCEL (mégse) gomb ; A menük
használata
16 INPUT 2 csatlakozó (XLR) ; Hangfelvétel
17 SDI-csatlakozó (A 43)
18 TIME CODE (időkód) csatlakozó
; Szinkronizálás külső eszközhöz
19 G-LOCK/SYNC (Genlock/szinkronizálás)
csatlakozó ; Szinkronizálás külső eszközhöz
20 × (fejhallgató) csatlakozó ; A hang
ellenőrzése fejhallgatóval
21 REMOTE B (távvezérlés) csatlakozó
Az opcionális RC-V100 távvezérlő
csatlakoztatásához ; Az opcionális
RC-V100 távvezérlő használata
22
(Ethernet) jelzőfény
23
(Ethernet) csatlakozó ; Csatlakozás
vezetékes (Ethernet) hálózathoz
24 HDMI OUT csatlakozó (A 43)
25 REMOTE A (távvezérlés) csatlakozó
Az opcionális RC-V100 távvezérlő vagy
a kereskedelemben beszerezhető egyéb
távvezérlők csatlakoztatásához.
26 DC IN bemenet ; Elektromos aljzat
használata
A kamera részei és kezelőszervei
WL-D6000 Vezeték nélküli távirányító
9
16
1
2
3
4
5
10
6
7
12
8
13
11
14
1
2
3
4
5
6
7
Felvételt engedélyező gomb: A START/STOP
és a ZOOM gombok használatakor ezt a gombot
is le kell nyomnia a megfelelő gombbal együtt.
PHOTO (kép) gomb (A 30)
SHOT1 (1. felvételi jel) gomb ; Felvételi jelek
elhelyezése felvételkészítés közben
CANCEL (mégse) gomb ; A menük
használata
SET (beállítás) gomb ; A menük használata
INDEX (index) gomb (A 38)
Ò (lejátszás/szünet) gomb (A 39)
8
9
10
11
12
13
14
Ñ (stop) gomb (A 39)
START/STOP (felvételkészítés indítása/leállítása)
gomb (A 29)
ZOOM (zoom) T/W gomb ; Zoom
á/â/à/ß gombok
MENU (menü) gomb ; A menük használata
Ø/× (gyors lejátszás hátra/előre) gombok
(A 40)
Ô/Ó (kockánként hátra/előre) gombok
(A 40)
2
Előkészületek
17
Az áramellátás előkészítése
A kamera üzemeltethető akkumulátorról, vagy közvetlenül a kompakt hálózati adapterről. Ha csatlakoztatott
akkumulátor mellett a hálózati adaptert is csatlakoztatja, a kamera az energiát a hálózatról veszi.
Az akkumulátor használata
A kamerát a mellékelt BP-A30 vagy a külön kapható BP-A60 akkumulátorral üzemeltetheti. Mindkét akkumulátor
kompatibilis az Intelligent System rendszerrel, így ellenőrizheti a hozzávetőleges hátralevő töltöttséget (percben)
a képernyőn. A pontosabb értékek érdekében az akkumulátort első használatakor teljesen töltse fel, és használja
a kamerával teljes lemerülésig.
Az akkumulátor töltése
Kompakt hálózati adapter
Töltse fel az akkumulátorokat a mellékelt CG-A20
akkumulátortöltővel és a CA-CP200 L kompakt hálózati
adapterrel. A töltés előtt távolítsa el az akkumulátor
csatlakozófedelét.
햲
햳
1 Csatlakoztassa a tápkábelt a mellékelt CA-CP200 L kompakt
hálózati adapterhez.
2 A kompakt hálózati adapter tápkábelét csatlakoztassa
az elektromos aljzathoz.
CHARGE töltésjelző
3 Csatlakoztassa a kompakt hálózati adapter DC csatlakozóját
az akkumulátortöltőhöz.
4 Csatlakoztassa az akkumulátort az akkumulátortöltőhöz.
• Nyomja be kissé, majd csúsztassa az akkumulátort a nyíllal
jelzett irányba, amíg egy kattanást nem hall.
• A CHARGE (töltés) jelzőfény villogni kezd, és kijelzi az
akkumulátor körülbelüli töltöttségét. A töltés befejezésekor
a jelzőfény világít.
햵
햴
kb. 0–49%: 2 másodpercenként egyet villan
kb. 50–74%: 2 másodpercenként kettőt villan
kb. 75–99%: 2 másodpercenként hármat villan
5 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki az akkumulátortöltőből.
6 Húzza ki a DC csatlakozót az akkumulátortöltőből.
7 Húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból, majd a kompakt hálózati adapterből.
FONTOS
• Ne csatlakoztasson olyan termékeket az akkumulátortöltőhöz, amelyeket nem kifejezetten ehhez a kamerához
javasolnak.
• Az akkumulátortöltő és a kompakt hálózati adapter használata esetén ne rögzítse ezeket véglegesen egy
helyre, mert működési zavart okozhat.
Az áramellátás előkészítése
18
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 ºC és 30 ºC közötti hőmérsékleten töltse. A 0 ºC és 40 ºC közötti
hőmérséklet-tartományon kívül a töltés nem indul el.
• A kamera túlmelegedésének és meghibásodásának elkerülése érdekében ne csatlakoztassa a mellékelt
akkumulátortöltőt és kompakt hálózati adaptert külföldi utazásokhoz forgalmazott feszültségátalakítókhoz,
illetve olyan különleges áramforrásokhoz, mint amilyenek a repülőgépeken vagy hajókon találhatók, különféle
DC-AC (egyenáram-váltakozó áram) átalakítókhoz stb.
MEGJEGYZÉSEK
• Az akkumulátortöltő, a kompakt hálózati adapter vagy az akkumulátor hibája esetén a töltésjelző kialszik
és a töltés megszakad.
• Az akkumulátorra vonatkozó elővigyázatossági rendszabályokkal kapcsolatban lásd a használati útmutatót.
; Akkumulátor
• A hozzávetőleges töltési időkről és a teljesen feltöltött akkumulátor lejátszási és felvételi üzemidejéről lásd
a használati útmutatót.
; Referenciatáblázatok
• A feltöltött akkumulátor hosszabb idő alatt akkor is lemerül, ha nem használja. Javasoljuk, hogy a használat
napján, vagy azt megelőző napon töltse fel teljesen.
• Javasoljuk, hogy legalább 2-szer vagy 3-szor annyi időre készítsen elő akkumulátort, mint amennyire az első
becslés szerint szüksége lenne.
• A sorozatos töltés és kisütés az akkumulátor elhasználódásához vezet. Az akkumulátor üzemidejét
a [Battery/Hour Meter / Akkumulátor/Üzemidőmérő] állapotképernyőn ellenőrizheti. Az akkumulátor teljes
feltöltése és teljes kisütése pontosabb mérést tesz lehetővé.
Az akkumulátor csatlakoztatása
1 Tartsa lenyomva a Q kapcsolón lévő gombot,
és állítsa a kapcsolót OFF állásba.
햲
2 Helyezze be az akkumulátort az akkumulátortartóba
a képen látható módon, és óvatosan, kattanásig nyomja be.
햳
Az áramellátás előkészítése
Az akkumulátor kivétele
1 Kapcsolja a Q kapcsolót OFF állásba.
2 Miközben lenyomva tartja a BATTERY RELEASE gombot,
csúsztassa felfelé az akkumulátort, majd húzza ki.
19
A kamera előkészítése
A kamera előkészítése
Ez a rész a kamera előkészítését írja le, mint például a mikrofontartó és a napellenző felszerelését,
valamint az LCD képernyő és a kereső beállítását.
20
A mikrofontartó feltétele
A mellékelt csavarokkal szerelje fel a mikrofontartót a fogantyúra.
A napellenző felszerelése
Tegye fel a napellenzőt az objektív védelme érdekében,
és megakadályozza, hogy szórt fény érje az objektívet. Továbbá az
objektívfedél zárva tartása segít megelőzni, hogy ujjlenyomatok
és szennyeződések kerüljenek az objektívre.
A kamera szállítása vagy tárolása során mindig szerelje le
a napellenzőt és helyezze fel az objektív védősapkáját.
햳
1 Vegye le az objektív védősapkát.
햲
• A napellenző és az objektív védősapka egyszerre
nem használható.
2 Tegye a napellenzőt az objektív elejére úgy hogy
a rögzítőcsavaros oldala lefelé nézzen (햲), és fordítsa
90 fokkal jobbra (햳).
• Vigyázzon, nehogy megsértse a napellenzőt.
• A felcsavarásnál illessze a napellenzőt a menethez.
3 Húzza meg a rögzítőcsavart (햴).
햴
A kamera előkészítése
A kereső használata
A kamera keresője egy OLED képernyővel rendelkezik, amely automatikusan bekapcsol, ha a kezelője belenéz
a keresőbe, majd ha leveszi róla a szemét, röviddel utána kikapcsol.
21
A kereső beállítása
1 Állítsa be a kereső szögét igény szerint.
2 Kapcsolja be a kamerát és állítsa a megfelelő
állásba a dioptriaállító kart, amíg nem lesz éles
a kereső képe.
햲
Dioptriaállító kar
햳
MEGJEGYZÉSEK
• A kereső folyamatosan bekapcsolva tartható,
ha a
> [¢ " Monitoring Setup/
Ellenőrzési beállítások] > [VF Eye Sensor/
VF szemérzékelő] beállítását [Off/Ki] értékre állítja.
A szemkagyló feltétele és eltávolítása
Úgy tegye fel a szemkagylót, hogy lefedje a kereső gumiperemét.
A szemkagyló eltávolításához „hámozó” mozdulattal óvatosan
húzza le alulról felfelé.
• Ha bal szemmel használná a szemkagylót, szerelje fel úgy,
hogy a kiemelkedő rész a másik oldalra essen.
FONTOS
• Ha a keresőobjektívet a nap vagy más erős fényforrás felé tartja,
megsérülhetnek a kamera belső alkatrészei. Amikor nem használja
a keresőt, győződjön meg arról, hogy a kereső védősapkája fel van
helyezve a keresőre. Ez megvédi a keresőt a karcolódástól és
szennyeződésektől is. A kereső védősapkáját a kereső
gumiperemébe illesztéssel helyezheti fel.
Szemkagyló
Kereső
A kamera előkészítése
Az LCD képernyő használata
1 Húzza ki az LCD panelt 90°-ban balra vagy jobbra.
22
2 Állítsa be az LCD panelt a kívánt szögben.
•
•
•
•
MEGJEGYZÉSEK
Az LCD panel helyzete szerint megfordíthatja a képernyőn
megjelenő képet.
módban a MIRROR gomb
megnyomásával a kamera átkapcsol az eredeti képről
függőlegesen megfordított képre, ill. fordítva.
módban a kamera átkapcsol az eredeti képről függőlegesen
és vízszintesen is megfordított képre, ill. vissza.
Egymástól függetlenül beállíthatja az LCD képernyő és
a kereső fényerejét, kontrasztját, színét, élességét és
fénysűrűségi szintjét. Ezek a beállítások nem befolyásolják
a felvételt.
; Az LCD képernyő és a kereső beállítása
Ha részletesen meg szeretné ismerni az LCD képernyőről
és a keresőről való gondoskodás folyamatát,
olvassa el a megfelelő részt a Használati útmutatóban.
; Elővigyázatossági rendszabályok, ; Tisztítás
Az LCD és a kereső képernyőről: Ezek a képernyők rendkívül
nagy pontosságú gyártási technológiával készülnek,
amely során a képpontok 99,99%-a megfelel
a specifikációnak. Nagyon ritkán előfordulhat, hogy egyes
képpontok hibásan vagy állandóan világítanak.
Ennek nincs hatása a rögzített felvételre, és nem jelent
működési hibát.
Kézpánt
A kézpántot úgy állítsa be, hogy elérje a markolati zoom
billenőgombot a mutató- és középső ujjával, valamint a REC
gombot a hüvelykujjával.
FONTOS
• A kézpánt beállításakor legyen óvatos, nehogy leejtse a kamerát.
Mellékelt vezeték nélküli távirányító
Az elem behelyezése
Helyezze be a mellékelt CR2025 lítium gombelemet a távirányítóba
használata előtt.
햴
1 Nyomja a fület a nyíl irányába (햲) és húzza ki az elemtartót (햳).
2 Tegye be a lítium gombelemet a + oldalával felfelé (햴).
3 Tolja vissza az elemtartót (햵).
4 Irányítsa a vezeték nélküli távirányítót a kamera érzékelőjére, amikor
használja a gombokat.
; A mellékelt vezeték nélküli távirányító használata
햵
햳
햲
A kamera alapvető használata
A kamera alapvető használata
A kamera be- és kikapcsolása
A kamerának két üzemmódja van: CAMERA (
mód a felvételek lejátszására.
) mód a felvételek elkészítésére és MEDIA (
A kamera be-/kikapcsolása
Tartsa lenyomva a gombot a Q kapcsolón és állítsa
a kapcsolót ON állásba a kamera bekapcsolásához
módban. Állítsa OFF állásba a kamera kikapcsolásához.
A kamera bekapcsolása
módban
Tartsa lenyomva egyszerre a MEDIA gombot és Q
kapcsolón található gombot, és állítsa a kapcsolót ON állásba
a kamera bekapcsolásához közvetlenül
módban.
Váltás az üzemmódok között
Nyomja le a MEDIA gombot, amivel a kamera
módja között válthat.
módja és
)
23
A dátum, az idő és a nyelv beállítása
A dátum, az idő és a nyelv beállítása
A dátum és az idő beállítása
24
Használat előtt be kell állítani a kamerán a dátumot és az időt. Ha az idő nincs beállítva, vagy a beállítások
elvesztek, mert lemerült a beépített tartalék akkumulátor, a kamera bekapcsolásakor automatikusan
a [Date/Time / Dátum/Idő] képernyő jelenik meg a kiválasztott időzónával.
Üzemmódok:
1 A botkormány fel/le mozgatásával válassza ki a kívánt időzónát, majd a SET gomb megnyomásával
(azaz a botkormány lenyomásával) lépjen a következő mezőre.
• A mezők közötti mozgáshoz jobbra/balra is húzhatja a botkormányt.
• Az alapértelmezett időzóna a vásárlás helyétől (ország/régió) függően [UTC-05:00] (New York) vagy
[UTC+01:00] (Közép-Európa). Az időzónák alapja az egyezményes koordinált világidő (Coordinated
Universal Time, UTC).
2 Hasonló módon állítsa be a többi mezőt is.
3 Válassza a [Set/Beállítás] lehetőséget, majd nyomja meg a SET gombot az óra elindításához
és a képernyő bezárásához.
MEGJEGYZÉSEK
módban a dátumot/időt a
> [¢ % Monitoring Setup/Ellenőrzési beállítások]
> [Custom Display 2/2. egyedi kijelző] > [Date/Time / Dátum/Idő] beállítással jelenítheti meg.
• A kezdeti beállítást követően az időzónát, dátumot és időt a
> [B ! System Setup/
Rendszerbeállítások] > [Time Zone/Időzóna] és [Date/Time / Dátum/Idő] beállításokkal módosíthatja.
Módosíthatja továbbá a dátumformátumot és az óraformátumot (12 vagy 24 órás) a
> [B ! System Setup/Rendszerbeállítások] > [Date Format/Dátumformátum] beállítással.
• A beépített tartalék akkumulátor lemerülésével az idő- és dátumbeállítás elveszhet. Ilyenkor töltse
fel a beépített tartalék akkumulátort, és ismét állítsa be az időzónát, a dátumot és az időt.
; Beépített lítium akkumulátor
• Ha az opcionális GP-E2 GPS-vevőt használja, a kamera automatikusan beállíthatja az időt a GPS-jelből
kapott UTC dátum-/időinformációk alapján.
; GPS-adatok rögzítése (geocímkézés)
•
A dátum, az idő és a nyelv beállítása
A nyelv beállítása
A kamera nyelve alapértelmezés szerint az angol. Ezt megváltoztathatja német, spanyol, francia, olasz, lengyel,
portugál, orosz, egyszerűsített kínai, koreai és japán nyelvre. Kérjük vegye figyelembe, hogy bizonyos beállítások
és képernyők mindig angolul jelennek meg, függetlenül a nyelv beállításától.
Üzemmódok:
1 Nyomja meg a MENU gombot.
2 Tolja a botkormányt fel/le a [B ! System Setup/Rendszerbeállítások] menüpont kiválasztásához,
majd nyomja meg a SET gombot.
3 Hasonló módon válassza ki a [Language H/Nyelv] pontot, majd nyomja meg a SET gombot.
4 Tolja a botkormányt fel/le a nyelv kiválasztásához.
5 Nyomja meg a SET gombot a nyelv megváltoztatásához, majd a MENU gombot a menü bezárásához.
25
SD-kártyák használata
SD-kártyák használata
26
A kamera a klipeket és képeket a kereskedelmi forgalomban elérhető Secure Digital (SD) kártyákra rögzíti*.
A videokamera két SD kártyafoglalattal rendelkezik, és a kezelője két SD kártyát használhat annak érdekében,
hogy mindkettőre felvehessen egyidejűleg, illetve automatikusan átválthasson a másik SD kártyára olyankor,
amikor a használatban lévő SD kártya megtelik.
Az SD-kártyákat első használatuk előtt formázza meg ebben a kamerában.
* Az SD kártya használható egyedi képfájlok és menübeállítási fájlok mentésére is.
; SD kártya formázása, ; Rögzítés memóriaváltással és kétkártyás felvétel
Kompatibilis SD-kártyák
A következő típusú SD kártyák1 használhatók ezzel a kamerával. A kamerával tesztelt SD-kártyákkal
kapcsolatos legújabb információkért látogasson el a helyi Canon honlapra.
SD-kártya típusa:
.
/
0
SD-kártyák
SDHC-kártyák
SDXC-kártyák
U1 sebességi osztály
U3 sebességi osztály
SD sebességi
osztály2:
UHS sebességi
osztály2, 3:
1
2
3
A felvételkészítési funkciót 2018 márciusáig a következő gyártók SD kártyáin teszteltük: Panasonic, Toshiba és SanDisk.
Az UHS és SD sebességi osztály az SD kártyák minimális garantált adatátviteli sebességére jellemző besorolás.
A következő esetekben U3 UHS sebességi osztályú SD kártyák használata ajánlott:
– Ha a
> [3 ! Recording/Media Setup /Felvételi/médiabeállítások] > [Rec Format/Felvételformátum] beállítása
[XF-HEVC] és a [Resolution/Color Sampling / Felbontás/Mintavételezés] beállítása [3840x2160 YCC422 10 bit].
– Ha aktiválva van a lassított felvételi mód.
FONTOS
• Ha olyan SD kártyára ír, amelyre már sok klipet vett fel, illetve amelyen már sokszor törölt vagy szerkesztett
klipeket (és ezért töredezett a memória), az írás a kártyára lelassulhat, és a felvétel akár le is állhat. Ilyenkor
mentse a felvételeket és formázza a kártyát a kamerában. Mindenképp inicializálja a kártyákat, különösen
fontos jelenetek rögzítése előtt.
• Az SDXC kártyákról: Használhat SDXC kártyákat ezzel a kamerával, de ezeket az exFAT fájlrendszerrel
inicializálja a kamera.
- Ha exFAT-formátumú kártyákat használ más eszközökkel (digitális kamerákkal, kártyaolvasókkal stb.),
akkor ellenőrizze, hogy a külső eszköz kompatibilis-e az exFAT-formátummal. A legfrissebb kompatibilitási
információkat a számítógép, az operációs rendszer és a kártya gyártójától szerezheti meg.
- Ha az exFAT-formátummal nem kompatibilis számítógépes operációs rendszeren használ exFAT-formátumú
kártyát, akkor a rendszer kérheti, hogy formázza meg a kártyát. Ilyen esetben szakítsa félbe a műveletet
az adatvesztés megelőzése érdekében.
MEGJEGYZÉSEK
• Nem minden gyártmányú SD-kártya esetén garantált a helyes működés.
SD-kártyák használata
SD-kártya behelyezése és eltávolítása
1 Nyissa ki a kártyafoglalat fedelét.
2 Az SD kártyát címkével a kereső felé teljesen tolja
be a kártyafoglalatba, amíg a helyére nem kattan.
27
• Az SD kártya eltávolításához győződjön meg arról,
hogy a hozzáférésjelző fény nem világít, majd nyomja
be a kártyát egyszer a kioldásához. Amikor a kártya
kiugrik, vegye ki teljesen.
햲
3 Csukja be a kártyafoglalat fedelét.
햳
• A kártya nem megfelelő behelyezése esetén ne próbálja
meg erővel becsukni a foglalat fedelét.
Kártya
hozzáférésjelzők
햴
Kártya hozzáférésjelzők
SD CARD 2/ SD CARD 3
jelzőfénye
SD-kártya állapota
Piros
A kamera hozzáfér az SD kártyához.
Zöld
Jelenleg a kártyafoglalat ki van választva, és a kamera felvételre/visszajátszásra készen áll (klipek esetén
mindkét kártya, fényképek esetén csak az SD kártya B használható).
Nem világít
Egy SD kártya nincs behelyezve, a kártyához a kamera nem fér hozzá, a kártya írásvédett a LOCK kapcsolóval,
vagy a kártya jelenleg nincs kiválasztva.
Ha a
> [B $ System Setup/Rendszerbeállítások] > [LED] > [SD Card Access LED/SD kártya
hozzáférésjelző LED] beállítása [Off/Ki], a kártya hozzáférésjelző fényei nem világítanak.
FONTOS
• Amíg a kártya hozzáférésjelző fénye vörösen világít, a következő szabályokat vegye figyelembe. Ha nem követi
az előírásokat, az végleges adatvesztéshez vezethet.
- Ne húzza ki a tápegység csatlakozóját, és ne kapcsolja ki a kamerát.
- Ne vegye ki a kártyát.
• Az SD-kártyának elülső és hátsó oldala van, amelyek nem cserélhetők fel. Ha fordítva teszi be a kártyát,
az a kamera meghibásodását is okozhatja. A kártyát a 2. pontban leírtaknak megfelelően helyezze be.
MEGJEGYZÉSEK
• Az SD-kártyákon fizikai kapcsoló található, amellyel megakadályozható a tartalom véletlen törlése.
Az SD-kártya írásvédelmére kapcsolja a kapcsolót a LOCK helyzetbe.
SD-kártyák használata
Váltás az SD kártyafoglalatok között
28
A kamerán két SD kártyafoglalat van, az A jelű és a B jelű SD
kártyafoglalat. Ha mindkét foglalatban van kártya, szükség
szerint válthat közöttük.
Üzemmódok:
Nyomja meg a SLOT SELECT gombot.
• A kiválasztott SD kártyafoglalat hozzáférésjelzője zölden világít.
MEGJEGYZÉSEK
• Ha mindkét SD kártyafoglalatban van kártya, és kinyitja a kiválasztott foglalat fedelét, a kamera automatikusan
a másik foglalatra vált.
• Felvételkészítés közben nem lehet használni a SLOT SELECT gombot az SD kártyafoglalatok közötti váltásra.
• Ezt a műveletet távolról is elvégezheti csatlakoztatott hálózati eszközön lévő Browser Remote alkalmazásból.
3
Felvétel
29
Filmek és fotók rögzítése
Ez a fejezet a klipfelvétel* és a fotókészítés alapjait mutatja be. Fényképek csak a B jelű SD kártyán rögzíthetők.
Mielőtt első alkalommal fontos felvételeket készítene, végezzen próbafelvételeket a használni kívánt
videobeállításokkal, hogy meggyőződjön róla, hogy a videokamera megfelelően működik. Ha nem működne
megfelelően a videokamera, olvassa át a Használati útmutatót.
* A „klip” egy egyetlen rögzítési művelettel felvett videót jelent.
; Hibakeresés
Üzemmódok:
Felvételi alapműveletek
Adásjelző lámpák
Objektívfedél
kapcsolója
Kártya hozzáférésjelzők
1 Nyissa ki az objektívfedelet.
• Állítsa az objektívfedél kapcsolóját az OPEN állásba.
2 Tartsa lenyomva a Q kapcsolón lévő gombot, és állítsa a kapcsolót ON állásba.
• A kamera
módban kapcsol be, és felvételi készenléti üzemmódba áll.
• A behelyezett kártyát tartalmazó kártyafoglalatok hozzáférésjelzője egy pillanatra pirosan felvillan.
Ezután a felvételkészítéshez kiválasztott kártya hozzáférésjelzője zöldre vált.
3 Nyomja le a REC gombot a felvétel megkezdéséhez.
• A felvétel elindul. Az adásjelző lámpák kigyulladnak, és a [ÜREC/FELVÉTEL] felvételjelző üzenet jelenik meg
a képernyő tetején.
• A markolaton és a hordozófogantyún található REC gombot is használhatja.
• Ezt a műveletet távolról is elvégezheti csatlakoztatott hálózati eszközön lévő Browser Remote alkalmazásból.
• Ha a készletben található vezeték nélküli távirányítót használja, akkor a START/STOP gombot és a felvétel
engedélyezése gombot egyszerre kell megnyomni.
4 A felvételkészítés leállításához nyomja le a REC gombot.
• A klipet a kamera rögzíti és felvételi készenléti üzemmódba áll. Az adásjelző lámpák kialszanak.
Filmek és fotók rögzítése
Fényképezés
1 Rendeljen hozzá egy testreszabható gombot a [Photo/Kép] funkcióhoz (A 36).
30
2 Amikor a kamera felvételi készenléti üzemmódban van, kép készítéséhez nyomja meg a testreszabható gombot.
• Megjelenik a 7 jelzés és a készíthető képek száma a képernyő jobb felső részén. A készíthető képek
képernyőn megjelenített maximális száma 9999.
• Az SD CARD 3 hozzáférésjelzője képkészítés közben pirosan világít.
• Lenyomhatja a PHOTO gombot a mellékelt vezeték nélküli távirányítón is.
Ha befejezte a felvételt
1 Az objektívfedél becsukásához állítsa a kapcsolót CLOSED állásba.
2 Ellenőrizze, hogy az ACCESS hozzáférésjelző már kialudt-e.
3 A főkapcsolót állítsa OFF helyzetbe.
4 Csukja be az LCD-panelt és állítsa vissza a keresőt alapállásba.
FONTOS
• Amíg a hozzáférésjelző pirosan világít, a következő szabályokat vegye figyelembe. Ha nem követi
az előírásokat, az végleges adatvesztéshez vezethet.
- Ne nyissa ki az adatforgalomhoz használt kártya kártyafoglalatának fedelét, és ne vegye ki a kártyát.
- Ne húzza ki a tápegység csatlakozóját, és ne kapcsolja ki a kamerát.
• Felvételeit rendszeresen mentse (A 44), főleg, ha fontos felvételeket készített. A Canon nem vállal
felelősséget az elveszett adatokért.
MEGJEGYZÉSEK
• A hordozófogantyún lévő REC gombon zárókar van a véletlen működés megakadályozására. Állítsa a zárókart
C állásba, ha el szeretné kerülni a felvételkészítés véletlen elindítását/leállítását, vagy ha nem szeretné
használni ezt a REC gombot. Ha újból engedélyezni akarja a REC gomb használatát, állítsa vissza a kart
előző helyzetébe.
• A visszajátszás funkcióval az utoljára felvett klip egy részét vagy egészét játszhatja vissza anélkül,
hogy át kellene kapcsolnia
módba.
; Felvétel visszajátszása
• Ha a testreszabható gombok egyikénél beállította az [Add $ Mark/$ jel hozzáadása] vagy az [Add % Mark/
% jel hozzáadása] funkciót (A 36), akkor a gomb megnyomásával $ jelet vagy % jelet adhat hozzá a
legutóbb rögzített kliphez.
• A lent felsorolt esetekben a kamera részekre bontja a klipeket.
- Ha aktiválta a memóriaváltásos rögzítést, és a kijelölt kártya megtelik, akkor a felvételkészítés
új memóriaváltásos klipként folytatódik a másik kártyán.
- Klipek SDHC kártyára való rögzítése esetén a klip videofájlja (jelfolyama) kb. 4 GB-os részekre lesz osztva.
A videokamerával való lejátszás még ebben az esetben is folyamatos lesz.
• Ha metaadatokat állított be, azok a felvett klipekkel együtt rögzítve lesznek. Az alkalmazott egyedi
képbeállításokat is elmentheti a felvett klipekkel.
; Egyedi képfájlok klipekbe ágyazása, ; Metaadatok használata
• Egy klip maximális folyamatosan rögzíthető ideje 6 óra. Ezt követően automatikusan új klip jön létre,
és a felvételkészítés különálló klipként folytatódik.
• A következő esetekben nem lehet fényképezni:
- Ha aktiválva van az előfelvétel.
- Ha aktiválva van a lassított felvételi mód.
- Ha aktiválva van a Browser Remote.
• Ha a LOCK kapcsoló az SD kártyán az írást megakadályozó helyzetben van, nem tud klipeket és fényképeket
készíteni. Állítsa át a LOCK kapcsolót előre.
Filmek és fotók rögzítése
• A kamera a kliptől függően átállíthat egyes belső vezérlőelemeket annak érdekében, hogy megfelelőbb legyen
az LCD képernyőn és a keresőben megjelenített kép.
- Ha az egyedi képfájl [Gamma] beállítása a [Canon Log 3/Canon napló 3] értéktől eltérő, a kamera által
létrehozott kép kinézete megközelítőleg azonos lesz a megfelelően konfigurált kompatibilis monitoron
látható videó megjelenésével.
- Ha az egyedi képfájl [Gamma] beállítása [Canon Log 3/Canon napló 3], a kamerával létrehozott színek
megközelítőleg azonosak lesznek a BT.709 színtér megjelenésével, függetlenül a felvételkészítéskor használt
színtértől.
Rögzítés teljes automata módban
A teljes automata módhoz állítsa a kamerán a FULL AUTO
kapcsolót ON helyzetbe. Teljes automata módban a kamera
automatikusan állítja be a rekeszt, a záridőt és a fehéregyensúlyt.
A fényerőt és a fehéregyensúlyt a kamera folyamatosan, önállóan
igazítja*. Az élességállítási mód azonban nem áll át automatikus
élességállításra.
* A fénymérés [Standard/Normál] módra, az AE eltolás [±0] értékre,
az AGC határolás pedig [Off/33 dB / Ki/33 dB] értékre vált.
A képernyőn megjelenő kijelzések
Ebben a részben a
módban a képernyőn megjelenő különböző információk leírását találja. A ténylegesen
adott időben a képernyőn megjelenő kijelzések változnak az aktuális menübeállítások és üzemmódok szerint.
Az egyedi kijelzési funkcióval kikapcsolhatja a képernyőn megjelenő egyes kijelzéseket, ha nincs rájuk szüksége.
A lenti táblázatban megtalálhatja, hogy mely menüelemek vezérlik az egyes kijelzett információkat (az 1-es szám
a
> [¢ % Monitoring Setup/Ellenőrzési beállítások] > [Custom Display 1/1. egyedi kijelző] menüpont
alatt elérhető menüelemeket, a 2-es szám pedig a [Custom Display 2/2. egyedi kijelző] alatt elérhetőket jelöli).
; [Custom Display 1/1. egyedi kijelző], [Custom Display 2/2. egyedi kijelző]
31
Filmek és fotók rögzítése
AF keret
A kiválasztott AF keretmérettől és a használt élességállítási funkciótól függően a következő AF keretek némelyike
jelenhet meg.
; Az élesség beállítása
32
Folyamatos AF keret – mindig fehér
AF-kiemelt MF keret – sárga: kézi beállítási tartomány; fehér: automatikus beállítási tartomány
Arc AF:
Fő téma
Arc AF:
Egyéb arcérzékelési keretek
Követés: Téma kiválasztása
Követés: Követés közben
Filmek és fotók rögzítése
A képernyő bal oldala
Ikon/kijelzés
Leírás
C
èé
êë
(piros)
0000 perc
1: [Key Lock/Billentyűzár]
Az akkumulátor hátralevő töltöttsége
Az ikon a hátralevő töltöttség becsült mértékét jelzi. A hátralévő felvételi idő
percekben az ikon mellett megjelenik.
• Ha megjelenik a
jel, cserélje ki az akkumulátort egy teljesen feltöltöttre.
• A tényleges töltöttség kijelzése nem mindig pontos, a használat körülményeitől
is függ.
2: [Remaining Battery/
Akkumulátor
töltöttsége]
Kártya állapota és becsült hátralevő felvételi idő
6, 7, 0000 perc
Kártya állapota: zöld – felvételre kész; sárga – a kártya majdnem megtelt; fehér –
a kártya olvasása folyamatban. A felvételkészítéshez kiválasztott kártyát Ð jelöli.
6, 7, END (pirosan)
A kártya megtelt.
,
(pirosan)
Z 00/00
000 m vagy 000 láb,
-
,
@, A
Zoom helyzet. ; A zoom használata
• Zoomsávval és számmal jelzett értékkel is megjeleníthető. Csak zoomolás
közben jelenik meg.
1: [Zoom Indicator/
Zoom jelző] (típus),
[Zoom Position/Zoom
helyzet] (megjelenítés
vagy letiltás)
Hozzávetőleges fókusztávolság (csak kézi élességállítás során).
: Végtelen távolságú fókusz,
-: Végtelen távolságon túli fókusz.
1: [Object Distance/
Tárgy távolsága]
Élességállítási mód. ; Az élesség beállítása
1: [Focus Mode/
Fókusz mód]
Arc AF. ; Arcérzékelés
,
,
,
,
,
2: [Remaining Rec Time/
Hátralévő felvételi idő]
Nem található SD kártya, vagy a kamera nem tud a kártyára rögzíteni.
,
,
Egyedi kijelző
Billentyűzár. ; A kamera vezérlőgombjainak zárolása
,
,
Egyedi kép gammabeállításai. ; A gammagörbe és a főbb színek beállításai 1: [Custom Picture/
Egyéni kép]
Az egyedi képfájl részletes képbeállításai aktívak.
; Egyedi képbeállítások
¯,°,± (sárga)
Képstabilizálás. ; Képstabilizálás
1: [Image Stabilizer/
Képstabilizátor]
Fénymérési mód. ; Fénymérési mód
1: [Light Metering/
Fénymérés]
Illesztőtábla (LUT) megtekintése. ; Illesztőtábla (LUT) alkalmazása
a képernyőkhöz/videókimenetekhez
1: [LUT/Illesztőtábla]
^ (sárga)
Nagyítás. ; Nagyítás
• A nagyítási arány módosításához nyomja meg a SET gombot.
1: [Magnification/
Nagyítás]
J, K (sárga)
Élkiemelés. ; Élkiemelés
1: [Peaking/Körvonalazás]
b, `
Ventilátor működésével és hőmérséklettel kapcsolatos figyelmeztetés.
; A ventilátor használata
• Amikor a videokamera belső hőmérséklete meghalad egy előre meghatározott
szintet, a b ikon sárga színben jelenik meg. Ha a hőmérséklet tovább
emelkedik, a b pirosan jelenik meg.
• Amikor a ` pirosan jelenik meg, az ventilátorral kapcsolatos
figyelmeztetést jelent.
2: [Temperature/Fan /
Hőmérséklet/Ventilátor]
,
33
Filmek és fotók rögzítése
A képernyő felső része
Ikon/kijelzés
Leírás
,
,
34
4
Egyedi kijelző
Hálózat típusa, hálózati funkció és kapcsolódási állapot.
Fehér ikonok – a funkció készen áll a használatra; sárga ikonok – csatlakozás
hálózathoz, illetve csatlakozás bontása; piros ikonok – hiba történt.
; A hálózat állapotának ellenőrzése
2: [Network Functions/
Hálózati funkciók]
Kétkártyás felvétel. ; Rögzítés memóriaváltással és kétkártyás felvétel
2: [Recording mode/
Felvétel-mód]
Felvételkészítési művelet:
STBY, ÜREC
Klip felvétele: felvételi készenlét, felvételkészítés.
SLOW STBY,
ÜSLOW REC
Lassított felvétel: felvételi készenlét, felvételkészítés.
; Különleges felvételi módok
PRE REC STBY,
ÜPRE REC
Előfelvétel: felvételi készenlét, felvételkészítés.
; Különleges felvételi módok
00.00P, 00.00i, 000/00.00P
Képfrekvencia. ; A képfrekvencia kiválasztása
• Lassított felvétel közben a felvételi képfrekvencia is megjelenik.
2: [Frame rate/
Képfrekvencia]
REC`, STBY`
Kimenő felvételi parancs. ; [3 Recording/Media Setup / Felvételi/
médiabeállítások] menü
2: [Rec Command/
Felv. parancs]
00:00:00.00, 00:00:00:00
R/P/F/E/H
Időkód. ; Az időkód beállítása
2: [Time Code/Időkód]
A képernyő jobb oldala
Ikon/kijelzés
7 0000,
(piros)
Leírás
Egyedi kijelző
Az SD kártyára rögzíthető fényképek hozzávetőleges száma (A 30)
• Ha a
pirosan jelenik meg, nincs kártya a B jelzésű SD kártyafoglalatban,
vagy nem lehet rögzíteni a kártyára.
2: [Remaining Photos/
Hátralévő fotók száma]
U
Genlock. ; Bemenő referencia-videojel (Genlock szinkronizálás)
2: [Genlock]
YCC422 10 bit,
YCC420 8 bit
Mintavételezés. ; A felbontás kiválasztása és mintavételi beállítások
0000x0000
Felbontás. ; A felbontás kiválasztása és mintavételi beállítások
2: [Resolution/
Color Sampling /
Felbontás/
Mintavételezés]
Videoformátum. ; A fő felvételkészítési formátum kiválasztása
2: [Rec Format/
Felvételformátum]
Q
Emlékeztető. ; Metaadatok használata
2: [User Memo/
Emlékeztető]
T (piros)
Képernyőn megjelenő kimeneti kijelzések. ; Képernyőn megjelenő kijelzések
rávetítése a képernyőkre/videókimenetekre
2: [OSD Output/
OSD kimenet]
A vezeték nélküli távirányító letiltva (A 22)
2: [WL-D6000]
Audió csúcslimiter. ; Hangfelvétel
2: [Audio Level Indicator/
Hangerőszint-mutató]
,
(piros)
Hangszintmérő. ; Hangfelvétel
,
A fejhallgató hangereje. ; A hangerő beállítása
–
Dátum/Idő
–
2: [Date/Time / Dátum/Idő]
CH0/CH0
Kimeneti hangcsatornák. ; Hangkimenet
2: [Monitor Channels/
Monitorcsatornák]
Filmek és fotók rögzítése
A képernyő alsó része
Ikon/kijelzés
Leírás
Egyedi kijelző
00 00 00 00
Felhasználói bit. ; A felhasználói bit beállítása
2: [User Bit/
Felhasználói bit]
A001C001 - Z999D999
A klip azonosítója. Tartalmazza a klipfájl nevének kameraindex, tekercsszám
és klipszám összetevőit. ; A klipfájl nevének beállítása
2: [Reel/Clip Number /
Tekercs/Klipszám]
GPS-jel: ha folyamatosan látszik – a műholdjel befogva, ha villog – nincs befogott
műholdjel
• Csak akkor jelenik meg, ha az opcionális GP-E2 GPS-vevő is csatlakoztatva van
a kamerához.
; GPS-adatok rögzítése (geocímkézés)
2: [GPS]
Infravörös felvétel és infravörös fény. ; Infravörös felvétel
1: [IR Rec/IR felv.]
Digitális telekonverter. ; A zoom használata
1: [Tele-converter/
Telekonverter]
TL-U58, WA-U58
Konverziós objektív optimalizálása. ; Opcionális konverziós objektívek
használata
1: [Conversion lens/
Konverziós objektív]
@
Teljes automata mód (A 31)
1: [Full Auto/
Teljes automata]
ÅA , ÅB , ¼, É,
È,
,
Fehéregyensúly (WB). ; Fehéregyensúly (WB)
1: [White Balance/
Fehéregyensúly]
;
,=
,
,
0000 K ±0CC
Zoom nyomásszint. ; A markolati zoom billenőgomb használata
1: [Grip Zoom Speed:
User/Markolat zoom
• Csak a markolati zoom billenőgomb használatakor jelenik meg, ha ki van választva
sebessége: Felh.]
a testreszabott zoom sebesség.
AE ±0,00
ND 1/00,
,
E, F 0.0, closed
E, 00.0 dB
E1/1000, 1/0000,
Expozíciós sáv. ; Az expozíciós sáv
• Csak akkor jelenik meg, ha az erősítés, a rekeszgyűrű és a zár egyaránt kézi
beállításra van állítva.
1: [Exposure Bar/
Expozíciós sáv]
AE eltolás. ; Expozíciókompenzáció – AE eltolás
1: [AE Shift/AE eltolás]
Semleges szűrő és semleges szűrővel kapcsolatos figyelmeztetés.
; Semleges szűrő
1: [ND Filter/ND szűrő]
Rekeszérték. ; Rekesz
1: [Iris/Írisz]
Erősítési érték. ; Erősítés
1: [Gain/Erősítés]
Záridő. ; Záridő
1: [Shutter/Zár]
000.00 Hz, 000.00°
MEGJEGYZÉSEK
• A DISP gomb megnyomásával az alábbi sorrendben kapcsolhatja ki a legtöbb ikont és kijelzést:
Minden kijelzés bekapcsolva  Csak a kijelző jelölői (aktiválás esetén)  Minimális kijelzés (felvételkészítés stb.).
35
Beállítások igény szerint
Beállítások igény szerint
36
Testreszabható gombok
A kamerán vannak olyan gombok, melyekhez különféle funkciókat lehet rendelni (testreszabható gombok).
Rendelje a gyakran használt funkciókat a legkényelmesebben elérhető gombokhoz annak érdekében, hogy saját
szükségleteihez és preferenciáihoz igazíthassa a videokamerát.
A kamera vázán 14 testreszabható gomb található. Az opcionális RC-V100 távvezérlővel a kamerához való
csatlakoztatása esetén további 4 testreszabható gomb használható. Az 1-től 7-ig jelzett testreszabható gombok
videokamerára nyomtatott nevei az alapértelmezett beállításukat is jelzik.
; Testreszabható gombok
Egyedi képbeállítások
A kamera sok olyan beállítása megváltoztatható, amelyek a készített kép különféle jellemzőit befolyásolják.
A kamera az összes beállítást tartalmazó csoportot egyetlen egyedi képfájlként kezeli. A beállítások igény szerinti
megváltoztatása után legfeljebb 20 egyedi képfájlt menthet el (a kamerára vagy egy SD kártyára), majd később
betöltheti ezeket ahhoz, hogy pontosan ugyanezen beállításokat alkalmazza. Egyedi képfájlok elmentéséhez és
betöltéséhez csak a B jelzésű SD kártyák használhatók.
; Egyedi képbeállítások
MEGJEGYZÉSEK
• Az egyedi képfájlok kizárólag az XF705 kamerákon használhatók.
A kamerabeállítások mentése és betöltése
A különböző menük beállításainak módosítását követően elmentheti ezeket a beállításokat a kamerán vagy egy
SD kártyán. Kamerabeállítási fájlok elmentéséhez és betöltéséhez csak a B jelzésű SD kártyák használhatók.
A mentett beállításokat akár későbbi időpontban, akár másik XF705 kamerán is betöltheti, hogy a kamerát
pontosan ugyanolyan beállításokkal használhassa.
; A kamerabeállítások mentése és betöltése
MEGJEGYZÉSEK
• A kamerabeállítási fájlok kizárólag az XF705 kamerákon használhatók.
4
Lejátszás
37
Lejátszási alapműveletek
Ez a rész arról szól, hogyan lehet klipeket és fotókat lejátszani.
; Lejátszás, ; Fényképek megtekintése
Üzemmódok:
Klipindexképernyő
Ha a kezelő a kamerát
üzemmódra állítja, megjelenik egy
index képernyő. Az index képernyőről elérhetők a különféle
lejátszási funkciók.
Ha a kiválasztott SD kártya olyan klipeket tartalmaz, amelyeket
a kamera által éppen használttól eltérő rendszerfrekvencián
rögzítettek, nem lehet lejátszani a klipeket. Ebben az esetben
változtassa meg a kamera rendszerfrekvenciáját a kártyán
lévő felvételekére.
; A rendszerfrekvencia kiválasztása
Állítsa a kamerát
módba (A 23).
• Megjelenik a klipindexképernyő. A megjelenő index képernyő az aktuálisan kiválasztott felvételkészítési
formátumtól függ, de ez a képernyő módosítható (A 38).
8
9
10
11
12
1
2
3
4
13
5
14
15
6
7
16
17
18
Lejátszási alapműveletek
1
2
38
3
4
5
6
7
1
2
Billentyűzár ; A kamera vezérlőgombjainak
zárolása
Felvételjelölő
; Jelek hozzáadása klipekhez
felvételkészítés közben, ; Felvételi jelek
hozzáadása és törlése
$ jel/% jel
; Jelek hozzáadása klipekhez
felvételkészítés közben, ; $ jelek vagy
% jelek hozzáadása
Narancsszínű kiválasztási keret
Beágyazott egyedi képfájl
; Egyedi képfájlok klipekbe ágyazása
A klip azonosítója (kameraindex, tekercsszám és
klipszám) ; A klipfájl nevének beállítása
Felvétel dátuma és időpontja
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Klip bélyegképe
SD kártya (az aktuálisan kiválasztott kártya fehér
színben jelenik meg)
Megjelenített index képernyő (A 38)
Hálózati kapcsolat ; Hálózati funkciók /
FTP adatátvitel ; Klipek átvitele (FTP
adatátvitel)
Klip száma/Összes klip száma
Felvétel dátuma (csak hónap és nap) és ideje
Klip kezdetének időkódja
A klip időtartama
Lassított felvétel1 ; Lassított felvétel
Mintavételezés és felbontás ; A felbontás
kiválasztása és mintavételi beállítások
Képfrekvencia2 ; A képfrekvencia
kiválasztása
Csak XF-HEVC klipeknél.
A lassított rögzítéssel felvett klipek esetében a felvételi és lejátszási képfrekvencia is megjelenik.
Váltás az SD kártyák között
Ha mindkét SD kártyafoglalat tartalmaz kártyát, és a másik
kártyáról szeretne felvételeket lejátszani, nyomja meg
a SLOT SELECT gombot.
Váltás az index képernyők között
A
módra váltáskor megjelenő index képernyő az aktuális felvételi
beállításoktól függ. Más formátumban rögzített klipek vagy fényképek
lejátszásához változtassa meg az index képernyőt.
[XF-HEVC Index/XF-HEVC index]]:
A kiválasztott kártyán rögzített XF-HEVC klipek
index képernyője.
[XF-AVC Index/XF-AVC index]:
A kiválasztott kártyán rögzített XF-AVC klipek
index képernyője.
[Photo Index/Képindex]:
A (csak a) B jelzésű SD kártyán rögzített képek index képernyője.
1 Nyomja meg az INDEX gombot.
• Megjelenik az index képernyő választási menü.
2 Válassza a kívánt index képernyőt és nyomja meg a SET-et.
• Megjelenik a kiválasztott index képernyő.
• A [Cancel/Mégse] lenyomása törli a műveletet.
Lejátszási alapműveletek
Felvételek lejátszása
1 A botkormánnyal mozgassa a narancssárga választókeretet a lejátszani kívánt klipre vagy képre.
2 Nyomja meg a Ò gombot.
Klipek:
• Elindul a lejátszás.
• A lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához nyomja meg ismét a Ò gombot.
• Ha a kiválasztott klip lejátszása véget ér, a lejátszás automatikusan a következő klippel folytatódik.
Ha az index képernyő utolsó klipje is véget ér, a lejátszás szünetel.
Fényképek:
• Megjelenik a kiválasztott kép (egyképes nézetben).
• Az előző/következő kép megjelenítéséhez nyomja meg a Ú/Ù gombot, vagy húzza a botkormányt
balra/jobbra.
• Nyomja le a DISP gombot a képernyőn megjelenő kijelzések elrejtéséhez/megjelenítéséhez.
3 Nyomja meg a Ñ gombot a visszatéréshez az index képernyőre.
FONTOS
• Amíg a hozzáférésjelző pirosan világít, a következő szabályokat vegye figyelembe. Ha nem követi
az előírásokat, az végleges adatvesztéshez vezethet.
- Ne húzza ki a tápegység csatlakozóját, és ne kapcsolja ki a kamerát.
- Ne nyissa ki az adatforgalomhoz használt kártya kártyafoglalatának fedelét, és ne vegye ki a kártyát.
MEGJEGYZÉSEK
• A klipek között a képben és a hangban rövid szünetek lehetnek.
• A kamera a kliptől függően átállíthat egyes belső vezérlőelemeket annak érdekében, hogy megfelelőbb legyen
az LCD képernyőn és a keresőben megjelenített kép.
- Ha az egyedi képfájl [Gamma] beállítása a [Canon Log 3/Canon napló 3] értéktől eltérő, a kamera által
létrehozott kép kinézete megközelítőleg azonos lesz a megfelelően konfigurált kompatibilis monitoron
látható videó megjelenésével.
- Ha az egyedi képfájl [Gamma] beállítása [Canon Log 3/Canon napló 3], a kamerával létrehozott színek
megközelítőleg azonosak lesznek a BT.709 színtér megjelenésével, függetlenül a felvételkészítéskor
használt színtértől.
5
6 7
8
9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
1
2
19
3
4
22 23 24 25
26
20
21
39
Lejátszási alapműveletek
7
8
Billentyűzár ; A kamera vezérlőgombjainak
zárolása
Ventilátor működése és hőmérséklettel kapcsolatos
figyelmeztetés ; A ventilátor használata
Botkormány-segéd (A 40)
Ugrási időköz beállítása (A 40)
Akkumulátor hátralevő töltöttségi idő (A 33)
Hálózati kapcsolat ; A hálózat állapotának
ellenőrzése /
FTP adatátvitel ; Klipek átvitele
(FTP adatátvitel)
SD-kártya
Lejátszási művelet
Ð PLAY
Lejátszás
Ý PAUSE
Lejátszás szünet
Ô/Ó
Léptetés kockánként hátra/előre
F FWD x5 × Gyors lejátszás
Ø F REV x5 Gyors lejátszás hátra
30s ×,
30 másodperces vagy a klip
10%-ának megfelelő előreugrás
10% ×
10 másodperces vagy a klip
Ø 10s,
10%-ának megfelelő visszaugrás
Ø 10%
9
Képfrekvencia1 ; A képfrekvencia
kiválasztása
1
2
40
3
4
5
6
1
2
3
4
10 Beágyazott egyedi képfájl
; Egyedi képfájlok klipekbe ágyazása
11 $ jel/% jel
; Jelek hozzáadása klipekhez
felvételkészítés közben, ; $ jelek vagy
% jelek hozzáadása
12 Időkód
13 Klip száma/Összes klip száma
14 Mintavételezés ; A felbontás kiválasztása
és mintavételi beállítások
15 Felbontás ; A felbontás kiválasztása és
mintavételi beállítások
16 Videoformátum ; A fő felvételkészítési
formátum kiválasztása
17 Képernyőn megjelenő kimeneti kijelzések
; Képernyőn megjelenő kijelzések
rávetítése a képernyőkre/videókimenetekre
18 A vezeték nélküli távirányító letiltva (A 22)
19 Hangszintmérő2
20 Kimeneti hangcsatornák ; Hangfelvétel
21 Fejhallgató hangereje ; A hangerő beállítása
22 Záridő3 ; Záridő
23 Erősítés3 ; Erősítés
24 Rekeszérték3 ; Rekesz
25 Felhasználói bit ; A felhasználói bit beállítása
26 Felvétel dátuma és időpontja4
A lassított rögzítéssel felvett klipek esetében a felvételi és lejátszási képfrekvencia is megjelenik.
Csak ha a
> [¢ $ Monitoring Setup/Ellenőrzési beállítások] > [Custom Display/Egyedi kijelző] > [Audio Level
Indicator/Hangerőszint-mutató] opció [On/Be] értékre van állítva.
Csak ha a
> [¢ $ Monitoring Setup/Ellenőrzési beállítások] > [Custom Display/Egyedi kijelző] > [Camera Data/
Kameraadatok] opció [On/Be] értékre van állítva.
Csak ha a
> [¢ $ Monitoring Setup/Ellenőrzési beállítások] > [Custom Display/Egyedi kijelző] > [Date/Time /
Dátum/Idő] opció [On/Be] értékre van állítva.
Lejátszási kezelőszervek
Egy klip lejátszásakor használja a kamera gombjait, a botkormányt,
a botkormány-segédet vagy a mellékelt vezeték nélküli távirányítót.
A DISP gomb megnyomásával megjelenítheti/elrejtheti
a botkormány-segédet. Tekintse meg a következő táblázatot.
Lejátszási alapműveletek
Lehetséges lejátszási típusok
Lejátszási típus
Művelet
Gyors lejátszás
Lejátszás a normál sebesség
kb. 5-szörösével.
Gombok: Nyomja le a Ø vagy a × gombot.
Vezeték nélküli távirányító: Nyomja le a Ø vagy a × gombot.
Léptetés kockánként előre/
hátra
Botkormány: A lejátszás szüneteltetése közben tolja a botkormány-segédet fel és le.
Vezeték nélküli távirányító: A lejátszás szüneteltetése közben nyomja le a Ô vagy a Ó gombot.
Hátra-/előreugrás a klipben
Botkormány: Lejátszás közben tolja a botkormány-segédet fel és le.
A FUNC gomb lenyomásával megváltoztathatja az ugrás időközét [sec/mp]-re a 30 másodperccel előre/
10 másodperccel hátra történő ugráshoz, illetve [%]-ra a klipidő 10%-ának megfelelő ugráshoz.
Ugrás a következő klip elejére
Gombok: Nyomja meg a Ù gombot.
Botkormány: Tolja a botkormány jobbra
Vezeték nélküli távirányító: Nyomja meg a ß gombot.
Ugrás az aktuális klip elejére
Gombok: Nyomja meg a Ú gombot.
Botkormány: Tolja a botkormány balra
Vezeték nélküli távirányító: Nyomja meg a à gombot.
Ugrás az előző klipre
Gombok: Nyomja meg kétszer a Ú gombot.
Botkormány: Tolja a botkormány kétszer balra.
Vezeték nélküli távirányító: Nyomja meg kétszer a à gombot.
Visszatérés a normál lejátszási
módhoz
Gombok: Nyomja meg a Ò gombot.
Botkormány: Nyomja meg magát a botkormányt (SET gomb).
Vezeték nélküli távirányító: Nyomja meg a Ò gombot.
MEGJEGYZÉSEK
• Hang az előző táblázat egyik lejátszási módjában sincs.
• Gyors lejátszás során megnyomhatja a Ò gombot a normál sebességű lejátszáshoz való visszatéréshez.
• Bizonyos lejátszási módok használata közben előfordulhat képzavar (kockásodás, csíkozódás stb.)
a lejátszott képen.
• A képen megjelenített sebesség nem pontos.
• A képkockánkénti előrelépés több időt vesz igénybe, mint a képkockánkénti hátralépés, és ez az idő
alkalmazott videoformátumtól függ: az XF-AVC klipek esetén kb. 0,5 másodperc, az XF-HEVC klipek esetén
kb. 1 másodperc.
41
Lejátszási alapműveletek
42
5
Külső eszközök csatlakoztatása
43
Külső monitor csatlakoztatása
Amikor a kamerához külső monitort csatlakoztat (a felvételkészítés kijelzéséhez vagy a felvétel lejátszásához),
használja a monitoron használni kívántnak megfelelő csatlakozót. Utána válassza ki a megfelelő videojel
konfigurációt.
; Videokimenet konfigurációja
Csatlakoztatási diagram
Javasoljuk, hogy táplálja a kamerát a villamos hálózatról a kompakt hálózati adapter segítségével.
SDI csatlakozó
BNC-kábel
(kereskedelemben
kapható)
SDI bemenetek
Külső monitor
HDMI kábel
(kereskedelemben
kapható)
HDMI bemenetek
HDMI OUT csatlakozó
•
•
•
•
MEGJEGYZÉSEK
A HDMI OUT csatlakozó csak kimenetként szolgál. Ne csatlakoztassa a kamerát másik eszköz kimeneti
csatlakozójához a HDMI OUT csatlakozóval, mert ezzel hibát okozhat.
A helyes működés nem garantált, ha a kamerát DVI monitorokhoz csatlakoztatja.
A videojel megjelenítése a monitortól függően esetlen nem lesz megfelelő. Ekkor használjon másik csatlakozót.
Beállíthatja mind a
> [3 " Recording/Media Setup / Felvételi/médiabeállítások]
> [Rec Command/Felv. parancs], mind a [HDMI Time Code/HDMI időkód] értékeként az [On/Be]
lehetőséget, ha a kamera REC gombjával szeretné irányítani egy olyan külső felvevőegység működését is,
amely a HDMI OUT csatlakozón keresztül csatlakozik. A kimenet tartalmazza a kamera időkódjelét is.
Munkavégzés klipekkel a számítógépen
Munkavégzés klipekkel a számítógépen
44
Klipek mentése számítógépre
A klipek számítógépre mentéséhez és rendszerezéséhez a Canon XF Utility szoftvert használja. A Canon XF
beépülő modulok segítségével egyszerűen és közvetlenül használhatja az Avid által készített nemlineáris
szerkesztőszoftverből (NLE) a klipeket. Ahhoz, hogy XF-HEVC klipeket használhasson a Canon XF Utility
segédprogramban vagy a Canon XF beépülő modulokban, szükség van a Canon XF-HEVC Decoder program
letöltésére és telepítésére is. A szoftver, a beépülő modulok és a dekóder ingyenesen letölthetők a helyi Canon
webhelyről. A rendszerkövetelményekért és a legfrissebb információkért tekintse meg a letöltési oldalt.
A szoftver telepítéséről és eltávolításáról részletes információkat találhat a „Mielőtt hozzálátna” fájlban (Install-XF
Utility.pdf), amely megtalálható a webhelyről letöltött tömörített fájlban. A szoftver használatáról lásd a szoftverrel
együtt telepített használati útmutatót (PDF-fájl).
Canon XF Utility (Windows/macOS): Szoftveralkalmazás, amellyel klipeket menthet számítógépre, ellenőrizheti,
rendszerezheti és lejátszhatja klipjeit, továbbá állóképeket rögzíthet a klipekből.
Canon XF Plugin for Avid Media Access (Windows/macOS): Beépülő modul, melynek segítségével
egyszerűen importálhat klipeket SD kártyáról vagy a számítógép egy helyi mappájából az Avid Media Composer
(NLE alkalmazás, amely kompatibilis az Avid Media Access-szel) kompatibilis verziójába, közvetlenül az
alkalmazáson belülről.
Canon XF-HEVC Decoder (Windows/macOS): Olyan dekóder, amely lehetővé teszi XF-HEVC klipek lejátszását
a Canon XF Utility segédprogram vagy a Canon XF beépülő modulok használatával. Az XF-HEVC klipek
számítógépen történő használatához szükség van a dekóderre.
6
Hálózati funkciók
45
A hálózati funkciókról
A videokamerát Wi-Fi rendszerrel csatlakoztathatja vezeték nélküli hálózathoz vagy kompatibilis hálózati
eszközhöz, illetve Ethernet-kábellel csatlakoztathatja vezetékes hálózathoz.
; Hálózati funkciók
Hálózati funkciók és csatlakozási típusok
Wi-Fi
Leírás
Vezetékes
hálózat
Infrastruktúra1
Kamera
hozzáférési
pont2
Browser Remote
Vezérelje a kamerát távolról egy csatlakoztatott
eszköz webböngészőjéből.
–
–
Ü
IP Streaming
A kamera élő képének és hangjának közvetítése
internetes protokollokon keresztül a hálózatra
csatlakoztatott kompatibilis IP
videodekódernek.
Ü
–
–
FTP-átvitel
A kamerával rögzített klipek átvitele a hálózatra
kapcsolt másik eszközre FTP protokoll
használatával.
Ü
Ü
–
Hálózati funkció
1
2
Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz egy külső hozzáférési ponton keresztül (vezeték nélküli útválasztó stb.)
Közvetlen csatlakozás egy Wi-Fi kompatibilis eszközhöz, ahol a kamera Wi-Fi hozzáférési pontként működik.
A hálózati funkciók használata előtt
Mielőtt használhatná a hálózati funkciókat, konfigurálnia kell előzetesen a videokamera egyes beállításait.
Általában a következő 3 lépést kell követnie:
1. lépés
Állítsa be és mentse a konfigurációs profilokat a használni kívánt hálózat(ok)hoz.
A videokamera alapértelmezés szerint egy mentett Camera Access Point kapcsolattal
rendelkezik, amelyek segítségével azonnal csatlakoztathat egy mobileszközt,
majd megkezdheti a Böngésző távoli használatát.
; Kapcsolódás Wi-Fi hálózathoz, ; Kamera hozzáférési pont,
; Kapcsolódás vezetékes (Ethernet) hálózathoz
2. lépés
Hajtsa végre a funkcióspecifikus beállításokat a használni kívánt hálózati funkciókhoz.
; A Browser Remote beállítása, ; IP Streaming beállítások,
; Az FTP-kiszolgáló és FTP-átvitel beállításai
3. lépés
Válasszon ki egy hálózati profilt, és kezdje el használni a kívánt hálózati funkciót.
; A Browser Remote elindítása, ; Videóközvetítés IP-n keresztül,
; Klipek átvitele (FTP adatátvitel)
• A Használati útmutató folyamatai feltételezik, hogy már rendelkezik egy megfelelően konfigurált és működő
hálózattal, hálózati eszköz(ök)kel és/vagy Wi-Fi hozzáférési ponttal. Ha szükséges, olvassa el a használni
kívánt hálózati eszközök dokumentációját.
• A hálózati beállítások konfigurálása szaktudást igényel a vezetékes (Ethernet) és/vagy vezeték nélküli (Wi-Fi)
hálózatok konfigurálásáról és használatáról. A Canon nem nyújt támogatást a hálózati konfigurációkkal
kapcsolatban.
A hálózati funkciókról
46
FONTOS
• A hálózatokon átvitt adatok nem titkosítottak.
• A Canon nem vállal felelősséget a helytelen hálózati konfigurációból vagy beállításokból eredő adatvesztésért
vagy károkért. Ezenkívül a Canon nem vállal felelősséget a hálózati funkciók használatából eredő
adatvesztésért vagy károkért.
• Védelem nélküli Wi-Fi hálózat használata lehetővé teszi, hogy illetéktelen külső felek láthassák az adatokat.
Ezenkívül a kamerához mellékelt alapértelmezett jelszavakkal rögtön ellenőrizhetők a hálózati funkciók.
Ajánlatos a kezdeti beállítások módosítása. Tisztában kell lennie az ezzel kapcsolatos adatbiztonsági
kockázatokkal.
MEGJEGYZÉSEK
• A Wi-Fi antennáról: A kamera Wi-Fi funkcióinak használatakor ne takarja
el a Wi-Fi antennát a kezével vagy más tárggyal. Ezzel ugyanis zavarhatja
a vezeték nélküli rádiójeleket.
• Ne nyissa fel a kártyafoglalatok fedelét a hálózati funkciók használata során.
• Ne tegye az SDI csatlakozóhoz vagy HDMI OUT csatlakozóhoz csatlakoztatott
kábeleket a Wi-Fi antenna közelébe. Ez ugyanis negatív módon befolyásolja
a Wi-Fi-n keresztüli vezeték nélküli kommunikációt.
Wi-Fi-antenna
7
További információk
47
Biztonsági utasítások és elővigyázatossági rendszabályok
Mindenképpen olvassa el ezeket az utasításokat, hogy biztonságosan tudja a készüléket működtetni.
Kövesse az utasításokat, hogy ne okozzon sérülést, és ne tegyen kárt a készüléket működtető személyben
vagy bárki másban.
FIGYELEM
Súlyos sérülések vagy halál kockázata áll fenn.
• Minden szokatlan körülmény esetén- például füst vagy furcsa szagok észlelésekor - hagyja abba a készülék
használatát.
• Ne nyúljon a készülék szabadon lévő belső részeihez.
• Óvja a készüléket a nedvességtől. Ne tegyen idegen tárgyat vagy folyadékot a készülékbe.
• Ne nyúljon az elektromos aljzathoz csatlakoztatott készülékhez villámlással járó vihar esetén. Ez áramütést
okozhat.
• Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a készüléket.
• Ne tegye ki a készüléket erőteljes ütésnek vagy rázkódásnak.
• Csak az ebben a használati útmutatóban megjelölt áramellátást használja a készülékhez.
• A következő utasításokat tartsa be, amikor akkumulátortöltőt vagy kompakt hálózati adaptert használ.
- Ne nyúljon az elektromos aljzathoz csatlakoztatott akkumulátortöltőhöz vagy kompakt hálózati adapterhez
villámlással járó vihar esetén.
- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugó nem illeszkedik teljesen az elektromos aljzatba.
- Ne a tápkábelt fogva húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból.
- Nedves kézzel a készüléket ne csatlakoztassa elektromos aljzathoz, és ne húzza ki elektromos aljzatból.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ne rongálja meg, ne törje el, és ne alakítsa át a tápkábelt.
- Ne hagyja a készüléket hosszú ideig áramellátáshoz csatlakoztatva.
• Ne tegye ki szennyeződésnek a csatlakozódugót és az érintkezőket, és ügyeljen, hogy azok ne érintkezzenek
fémszegekkel vagy más fémtárgyakkal.
• Ne töltse az akkumulátorokat a 0–40 °C-os tartományon kívül eső hőmérsékleten.
• A következő utasításokat tartsa be, ha kereskedelmi forgalomban kapható elemeket vagy akkumulátort használ.
- Ne használjon szivárgó elemeket/akkumulátort. Ha az elemből vagy az akkumulátorból szivárgó folyadék
érintkezik a bőrével vagy a ruhájával, alaposan öblítse le folyóvízzel az érintett felületet. Ha a szemébe kerül,
alaposan öblítse ki nagy mennyiségű, tiszta folyóvízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Csak az adott készülékhez tartozó elemeket/akkumulátort használjon.
- Ne melegítse fel az elemeket/akkumulátorokat, és ne tegye azokat tűz közelébe.
- Ne töltse fel az elemeket vagy az akkumulátort nem engedélyezett akkumulátortöltővel.
- Ne tegye ki szennyeződésnek az érintkezőket, és ügyeljen, hogy azok ne érintkezzenek fémszegekkel vagy
más fémtárgyakkal.
- Amikor az elemeket/akkumulátort eltávolítja a készülékből, különítse el az érintkezőket szigetelőszalaggal
vagy egyéb eszközzel.
• A keresőn át ne nézzen erős fényforrásba, például a napba tiszta idő esetén, lézerfénybe, vagy egyéb erős
mesterséges fényforrásba.
• Ha nem használja az objektívet, helyezze rá az objektív védősapkát. Az objektív a fény fókuszálásával
tüzet okozhat.
• Használat közben vagy közvetlenül használat után, amikor a készülék még meleg, ne csomagolja a készüléket
ruhaneműbe vagy más anyagba.
Biztonsági utasítások és elővigyázatossági rendszabályok
48
• Ügyeljen arra, hogy használat közben a készülék ne érintkezzen hosszú ideig ugyanazzal a bőrfelülettel.
Ez alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, beleértve a bőrpírt vagy pattanásokat, még akkor is,
ha a készülék nem tűnik melegnek. Állványt vagy ahhoz hasonló eszközt érdemes használni keringési
zavarokkal vagy túlérzékeny bőrrel rendelkező személyeknek a készülék forró helyen történő használatakor.
• Tartsa a készüléket kisgyermekektől elzárva.
• A nyak köré tekeredett szíj fulladást okozhat.
• Rendszeresen távolítson el egy száraz ruhával minden felgyülemlett port a csatlakozódugóról
és az elektromos aljzatból.
• Ahol tilos a készüléket használni, ott az utasításnak megfelelően kapcsolja ki azt. Ha nem így tesz,
az elektromágneses hullámok más eszközök meghibásodását okozhatják, mely balesethez is vezethet.
VIGYÁZAT
Sérülések kockázata áll fenn.
• A szíjat csak testen viselve szabad használni. Ha a szíj bármilyen készülékre van rögzítve, és azt kampóra vagy
egyéb tárgyra akasztja, a készülék megsérülhet. A készüléket továbbá ne rázza meg és ne tegye ki erőteljes
hatásnak. Ez a készülék sérüléséhez vagy meghibásodásához vezethet.
• Ne hagyja a készüléket nagyon magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen. A készülék felforrósodhat/lehűlhet,
és érintéskor égési vagy egyéb sérüléseket okozhat.
• Csak megfelelően erős állványra rögzítse a készüléket.
Műszaki adatok röviden
Műszaki adatok röviden
Az itt megadott műszaki adatok a kamera teljes műszaki adatainak kivonata. Olvassa el a teljes Használati
útmutatót is, hogy a teljes információhoz hozzájusson.
; Műszaki adatok
• Felvételi adathordozó (nincs mellékelve)
A hozzávetőleges rögzíthető idővel kapcsolatos adatokat a következő táblázat tartalmazza
SD, SDHC (SD High Capacity, azaz nagy kapacitású) vagy SDXC (SD eXtended Capacity, azaz bővített
kapacitású) kártya; 2 foglalat a klipeknek, képekhez csak a B jelű SD kártya használható
• Tápfeszültség (névleges): 14,4 V DC (akkumulátor), 24,0 V DC (DC IN)
• Energiafogyasztás (felvételkészítés LCD képernyő használatával és az SDI csatlakozó kimenetének
engedélyezésével (3G-SDI))
XF-HEVC klipek, 3840x2160, 160 Mb/s: 21,5 W (59,94 P), 20,8 W (50,00 P)
XF-HEVC klipek, 1920x1080, 60 Mb/s: 20,6 W (59,94 P), 19,9 W (50,00 P)
XF-AVC klipek, 1920x1080, 45 Mb/s:
19,1 W (59,94 P), 18,8 W (50,00 P)
• Üzemi hőmérséklet: 0–40 °C
• Méretek (sz. x ma. x mé.)1
Csak a kamera váza: 162 x 210 x 378 mm
A kamera váza felszerelt napellenzővel, mikrofontartóval és szemkagylóval: 191 x 258 x 433 mm
1
•
A méretek hozzávetőleges értékek.
Tömeg2
A kamera váza (vállcsattal és kézpánttal): 2710 g
Általános működési konfiguráció*: 3160 g
* Kamera felszerelt vállcsattal, kézpánttal, napellenzővel, mikrofontartóval, szemkagylóval, BP-A30 akkumulátorral és egy
SD kártyával.
2
A tömegértékek hozzávetőlegesek.
Körülbelüli rögzíthető idő egy SD-kártyán
Körülbelüli idők, csak tájékoztató jelleggel, egyetlen olyan felvétel alapján, amely addig folytatódik, amíg meg
nem telik a kártya.
Felbontás és adatsebesség
SD-kártya kapacitása
32 GB
64 GB
128 GB
256 GB
3840x2160, 160 Mb/s
25 perc
50 perc
105 perc
210 perc
3840x2160, 110 Mb/s
35 perc
75 perc
150 perc
305 perc
1920x1080, 60 Mb/s
65 perc
140 perc
280 perc
565 perc
1920x1080, 45 Mb/s
90 perc
185 perc
375 perc
755 perc
49
Műszaki adatok röviden
Hozzávetőleges akkumulátortöltési és akkumulátorhasználati idő
50
A tartozékként kapott BP-A30 akkumulátor teljes feltöltése kb. 170 percet vesz igénybe a szintén tartozék
CG-A20 akkumulátortöltővel. A teljesen feltöltött BP-A30 akkumulátor hozzávetőleges használati idejét
alapértelmezett beállítások mellett a következő táblázat tartalmazza.
Videoformátum, felbontás és adatsebesség
Képfrekvencia
Felvétel (maximum)
Felvétel (jellemző)
59.94P
120 perc
65 perc
50.00P
125 perc
70 perc
59.94P
135 perc
80 perc
50.00P
135 perc
80 perc
XF-HEVC klipek, 3840x2160, 160 Mb/s
XF-AVC klipek, 1920x1080, 45 Mb/s
A tömeg és a méretek hozzávetőleges értékek. A hibákért nem vállalunk felelősséget.
Külön megvásárolható kiegészítők
Javasolt az eredeti Canon tartozékok használata.
Az [Battery communication error/Akkumulátorérintkezési hiba] üzenet akkor jelenik meg, ha nem eredeti
Canon akkumulátort használ és felhasználói beavatkozás szükséges. Vegye figyelembe, hogy a Canon nem
vállal felelősséget a nem eredeti Canon akkumulátorok használatából származó balesetek, mint például hibás
működés vagy tűz miatt.
Ez a jel az eredeti Canon videó tartozékokat jelöli. Ha Canon videoberendezéseket használ,
javasoljuk a Canon gyártmányú tartozékok, vagy más, az adott jellel ellátott termék használatát.
Canon Europa N.V.
52
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
A helyi Canon-iroda elérhetőségét lásd a garancialevélen vagy a www.canon-europe.com/Support címen.
A terméket és a kapcsolódó garanciát az európai országokban a Canon Europa N.V. biztosítja.
Ez a dokumentum 2018 augusztusáig ismert adatokat tartalmaz. A változtatás joga fenntartva.
CEL-SX5VA2F0
DIE-0523-000
© CANON INC. 2018
0214W076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising