Canon | PowerShot G5 X Mark II | User guide | Canon PowerShot G5 X Mark II User guide

Canon PowerShot G5 X Mark II User guide
Kezdeti lépések MAGYAR
CEL-SX5YA2F0
Kézikönyvek és szoftverek
A fényképezőgéppel kapcsolatos további információkért tekintse meg
a fényképezőgépen megjelenő funkcionális útmutatókat, vagy tekintse meg
a Haladó használati útmutatót, amelyet a Canon webhelyéről tölthet le.
A fényképezőgép és az objektív használati útmutatói,
valamint a szoftverek a következő oldalról tölthetők le.
http://www.canon.com/icpd/
• Egy internetkapcsolattal rendelkező számítógéppel látogasson el a fenti
URL-címre.
• Látogasson el az adott országnak vagy régiónak megfelelő webhelyre.
• Az útmutatók megtekintéséhez Adobe Reader program szükséges.
• A szoftver letöltéséről és telepítéséről a letöltött használati útmutatókban
olvashat.
• A használati útmutatókat és szoftvereket tartalmazó weboldalt egy,
a fényképezőgépen megjeleníthető QR-kód segítségével is elérheti.
A QR-kód megjelenítéséhez válassza MENU > [ Funkcióbeállítások] >
[Kézikönyv/szoftver URL] lehetőséget.
A kézikönyvek és szoftverek letöltése során
szükséges lehet a sorozatszám (vázszám)
megadása.
Ebben az esetben a fényképezőgép alján
található számot kell megadnia.
2
Előzetes megjegyzések és jogi
információk
• Kezdetnek készítsen néhány próbafelvételt, majd ellenőrizze őket,
hogy meggyőződhessen a képek megfelelő rögzítéséről.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Canon Inc., annak leányvállalatai,
partnerei és forgalmazói nem felelnek semmilyen káros következményért,
amely a fényképezőgép vagy tartozék hibás működéséből ered,
beleértve azon memóriakártyákat, amelyekre adott kép nem,
vagy csak gépi úton olvasható módon rögzíthető.
• A felhasználó által végzett jogosulatlan fényképezés vagy rögzítés
(videó- és/vagy hanganyag) személyek vagy szerzői jog által védett
anyagok esetén megsérthetik a személyek magánélethez való jogát
és/vagy mások törvény által biztosított jogait, beleértve a szerzői és
egyéb intellektuális tulajdonjogokat. Ne feledje, hogy a korlátozások
akkor is érvényesek, ha az ilyen jellegű fényképezés vagy felvétel
kizárólag személyes használatra történik.
• A fényképezőgép jótállásával, illetve a terméktámogatással kapcsolatban
kérjük, tekintse meg a fényképezőgépe Felhasználói kézikönyvében
található információkat.
• Habár a képernyőt rendkívül magas pontosságú gyártási körülmények
között állítják elő, és a képpontok több, mint 99,99%-a megfelel a tervezési
előírásoknak, bizonyos ritka esetekben egyes képpontok hibásak
lehetnek, illetve piros vagy fekete pöttyökként láthatóak. Ez nem jelenti
a fényképezőgép sérülését, illetve nem érinti a rögzített képeket.
• Ha a fényképezőgépet egyszerre hosszabb ideig használják,
az felmelegedhet. Ez nem jelenti a fényképezőgép sérülését.
3
Biztonsági utasítások
• A termék biztonságos használatához feltétlenül olvassa el az alábbi tájékoztatót.
• Ha betartja az alábbi utasításokat, megelőzheti, hogy a termék felhasználóját vagy
mást sérülés érjen.
FIGYELMEZTETÉS
Súlyos vagy halálos sérülés veszélyét jelzi.
• A termék kisgyermekektől távol tartandó.
A nyakra tekeredett szíj fulladást okozhat.
• Csak olyan áramforrást használjon, amely a használati útmutató szerint
a termékhez használható.
• Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a terméket.
• Ne tegye ki a terméket erős ütésnek vagy rázkódásnak.
• Ne érjen a hozzáférhetővé vált belső alkatrészekhez.
• Szokatlan körülmények között, például füst vagy furcsa szag esetén,
ne használja tovább a terméket.
• Ne használjon szintetikus tisztítószert – például alkoholt, benzint vagy
festékhígítót – a termék tisztításához.
• Ne hagyja, hogy nedvesség érje a terméket.
• Ügyeljen, hogy ne kerüljön idegen tárgy vagy folyadék a termék belsejébe.
• Ne használja a terméket gyúlékony gáz jelenlétében.
Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.
• Keresővel rendelkező termék esetén ne nézzen a keresőn keresztül erős
fényforrásba, például napos idő esetén a napba, illetve lézerfénybe vagy más
nagy fényerejű mesterséges fényforrásba.
Ellenkező esetben látáskárosodást szenvedhet.
• Kereskedelmi forgalomban kapható elem/akkumulátor vagy tartozék
akkumulátoregység használatakor tartsa be az alábbi utasításokat.
- Az elemeket/akkumulátorokat/akkumulátoregységeket csak a hozzájuk tartozó
termékkel használja.
- Ne hevítse az elemeket/akkumulátorokat/akkumulátoregységeket, és ne tegye
ki őket tűz hatásának.
- Ne töltse az akkumulátorokat/akkumulátoregységeket jóvá nem hagyott
akkumulátortöltővel.
- Ne hagyja, hogy az érintkezőket szennyeződés érje, illetve fémtű vagy más
fémtárgy érjen hozzájuk.
- Ne használjon szivárgó elemet/akkumulátort/akkumulátoregységet.
- Az elem/akkumulátor/akkumulátoregység ártalmatlanításakor
szigetelőszalaggal vagy más módon szigetelje az érintkezőket.
Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.
Ha az elem/akkumulátor/akkumulátoregység szivárog, és a kifolyt anyag a bőrére
vagy ruhájára kerül, alaposan öblítse le folyó vízzel az érintett területet. Ha az
elektrolit szembe kerül, alaposan öblítse át bőséges mennyiségű, tiszta folyó vízzel,
és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
4
Biztonsági utasítások
• Akkumulátortöltő vagy hálózati adapter használata esetén tartsa be a következő
utasításokat.
- Rendszeresen távolítsa el száraz ruhával a lerakódott port a tápcsatlakozóról
és a hálózati csatlakozóaljzatról.
- Nedves kézzel ne csatlakoztassa a terméket a tápellátáshoz, illetve ne bontsa
a csatlakozását.
- Ne használja a terméket, ha a tápcsatlakozó nincs teljesen beillesztve
a hálózati aljzatba.
- Ne hagyja, hogy a tápcsatlakozót és az érintkezőket szennyeződés érje,
illetve fémtű vagy más fémtárgy érjen hozzájuk.
- Vihar, villámlás esetén ne érjen a hálózati aljzathoz csatlakoztatott
akkumulátortöltőhöz vagy hálózati adapterhez.
- Ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábelre. Ne okozzon sérülést a tápkábelnek,
ne törje meg és ne módosítsa.
- Ne csavarja a terméket ruhába vagy más anyagba a használat során vagy
röviddel azután, amikor a termék még meleg.
- Ne hagyja hosszabb ideig áramforráshoz csatlakoztatva a terméket.
Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.
• Ne hagyja, hogy használat közben a termék hosszabb ideig a bőrének
ugyanahhoz a részéhez érjen.
Ez alacsony hőmérsékletű égést, például bőrpírt vagy hólyagosodást idézhet elő,
még ha a termék nem is érződik forrónak. Ha a terméket forró helyen használja,
vagy keringési problémában szenvedő, illetve kevésbé érzékeny bőrű személy
használja, állvány vagy hasonló segédeszköz használata ajánlott.
• Kapcsolja ki a terméket ott, ahol tilos a használata.
Ellenkező esetben az elektromágneses hullámok hatása más berendezések
hibás működését idézheti elő, sőt akár balesetet is okozhat.
VIGYÁZAT
Sérülés veszélyét jelzi.
• Ne villantson a vakuval szemközelben.
Szemsérülést okozhat.
• A szíj kizárólag testen történő hordásra szolgál. Ha a szíjat a hozzá rögzített
termékkel együtt kampóra vagy más tárgyra akasztja, az kárt tehet a termékben.
Emellett ne rázza a terméket, és ne tegye ki fokozott erőhatásnak.
• Ne fejtsen ki nagy erőt az objektívre, és óvja az ütődéstől.
Sérülést okozhat, vagy kárt tehet a termékben.
• A vaku villantáskor magas hőmérsékletű. Fényképezés közben ne érjen ujjal,
más testrésszel vagy tárgyakkal a vakuhoz.
Égési sérülést okozhat, vagy a vaku hibás működéséhez vezethet.
• Ne hagyja a terméket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek
kitett helyen.
A termék túlságosan felmelegedhet vagy lehűlhet, és ha valaki hozzáér, égési vagy
más sérülést szenvedhet.
5
Felkészülés
A szíj csatlakoztatása
1 Csatlakoztassa
a mellékelt szíjat
a pánttartóhoz.
Az akkumulátoregység
töltése
1 Helyezze be az
akkumulátoregységet
a töltőbe.
(1)
(2)
(1)
(2)
2 Töltse fel az
akkumulátoregységet.
(2)
(1)

A szíj csatlakoztatható
a fényképezőgép bal
oldalához is.

A jelzőfény színei
- Töltés: narancs
- Teljesen feltöltve: zöld
3 Távolítsa el az
akkumulátoregységet.
(1)
(2)
6
Felkészülés
A memóriakártya
előkészítése
Használja az alábbi
memóriakártyákat (külön kapható),
bármilyen teljesítménnyel.
• SD-memóriakártyák*1
Az akkumulátoregység
és a memóriakártya
behelyezése/
eltávolítása
1 Nyissa ki a fedelet.
• SDHC-memóriakártyák*1*2
(2)
• SDXC-memóriakártyák*1*2
*1 Az SD szabványnak megfelelő
kártyák. Nem minden egyes
memóriakártya működését ellenőrizték
a fényképezőgéppel.
*2 Az UHS-I memóriakártyák
is támogatottak.
(1)
2 Helyezze be az
akkumulátoregységet.
(2)
(1)
Az eltávolításhoz:
7
Felkészülés
3 Helyezze be
a memóriakártyát.
(1)
A dátum, idő és
időzóna és a nyelv
beállítása
1 Kapcsolja be
a fényképezőgépet.
(2)
Az eltávolításhoz:
2 Állítsa be az időzónát.
4 Csukja be a fedelet.
(2)
/ gombok, vagy
(1)
tárcsa
az időzóna kiválasztásához →
gomb
 gomb
8
Felkészülés
4 Állítsa be a kijelzőn
megjelenő nyelvet.
 /
gombok vagy
tárcsa
az időzóna kiválasztásához
gomb → / gombok
→
tárcsa az [OK]
vagy
gomb
kiválasztásához →
 /
gombok a [Nyelv ]
gomb
kiválasztásához →
3 Állítsa be a dátumot
és az időt.
 / / / gombok a nyelv
kiválasztásához →
gomb
/ gombok vagy
tárcsa a dátum vagy az idő
gomb
kiválasztásához →
tárcsa
→ / gombok vagy
gomb
a módosításhoz →

Válassza az [OK] lehetőséget
→
gomb
9
A fényképezőgép
kipróbálása
Vaku használatakor:
Felvétel készítése
1 Kapcsolja be
a fényképezőgépet.
4 Fókuszáljon
(nyomja le félig).

A fényképezőgép
kikapcsolásához nyomja meg
újra az ON/OFF gombot.
2 Váltson
módba.

Fókuszálást követően
a fényképezőgép sípol.

Ekkor autofókusz (AF) pont
3 Állítsa be szükség
szerint a zoomot.
jelenik meg a fókuszban lévő
területek körül.
5 Készítse el a felvételt
(nyomja le teljesen).

Mozgassa a zoom kart,
ahogy a képernyőt nézi.
10
A fényképezőgép kipróbálása
Videófelvételnél:
2 Válassza ki a képet.

Rögzítés során a képernyőn
a[
REC] jel látható.

A videófelvétel leállításához
nyomja le újra a videófelvételre
szolgáló gombot.
Megtekintés
1 Nyomja meg a
gombot.

A videók [
] jelölést
kapnak.
Videólejátszásnál:
 gomb (kétszer)

Nyomja meg a /
gombokat
a hangerő beállításához.
11
Védjegyek és licencelés
• Az SDXC-embléma a SD-3C, LLC védjegye.
Jogi nyilatkozat
• Az útmutató nem hitelesített másolata nem engedélyezett.
• Az ebben az útmutatóban használt illusztrációk és képernyőfelvételek kis
mértékben eltérhetnek a jelenlegi készüléktől.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése
a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek
és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről
és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően
és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.
Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel,
az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az
elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben
tartalmaz nehézfémet (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom).
E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi
becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus
berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék
akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem
előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan
kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre
és az egészségre. E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források
hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi
közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási
hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/weee,
vagy www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.
ÓVINTÉZKEDÉSEK
ROBBANÁSVESZÉLY LÉPHET FEL, HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTORT
HASZNÁL.
A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN DOBJA KI.
A termék megfelelő működésének biztosítása érdekében javasolt az eredeti Canon
kiegészítők használata.
Javasolt az Canon-tartozékként meghatározott USB-kábelek használata.
Használjon kereskedelmi forgalomban elérhető HDMI-kábelt (a fényképezőgép oldalán
található csatlakozó D típusú).
Javasolt a 2,5 m-nél nem hosszabb kábelek használata.
12
A készülék típusszáma: PC2355 (beleértve a WM600 modell WLAN és BLE moduljait).
A készüléktípust a fényképezőgép alján vagy a felhajtható kijelző mögött található címke
alapján azonosíthatja, a típusszám PC előtaggal kezdődik.
A vezeték nélküli funkció használatát engedélyező országok és régiók
- A vezeték nélküli hálózat használata egyes országokban és régiókban korlátozott, a jogtalan
használat pedig a nemzeti vagy helyi előírások értelmében büntethető lehet. A vezeték
nélküli hálózatra vonatkozó előírások megsértésének elkerülése érdekében a használatot
engedélyező helyek ellenőrzése céljából keresse fel a Canon webhelyét.
Vegye azonban figyelembe, hogy a vezeték nélküli hálózat a felsoroltaktól eltérő országokban
és régiókban való használatából eredő problémákért a Canon semmilyen módon nem
vonható felelősségre.
Az alábbiak bármelyike jogi következményekkel járhat:
- A terméken végzett változtatás vagy módosítás
- A terméken található tanúsítócímkék eltávolítása
Ne használja a termék vezeték nélküli funkcióját egészségügyi berendezés vagy más
elektronikus berendezés közelében.
A termék vezeték nélküli funkciójának egészségügyi berendezés vagy más elektronikus
berendezés közelében történő használata befolyásolhatja az említett berendezések működését.
A Canon Inc. igazolja, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Wi-Fi frekvenciatartomány: 2412–2462 MHz
Wi-Fi maximális kimeneti teljesítménye: 11,7 dBm
Bluetooth frekvenciatartomány: 2402–2480 MHz
Bluetooth maximális kimeneti teljesítménye: 9,7 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
A Menü beállítások lapján ellenőrizheti a [Tanúsító embléma megjel.] szakaszt.
© CANON INC. 2018
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising