Canon | PowerShot G7 X Mark III | User guide | Canon PowerShot G7 X Mark III User guide

Canon PowerShot G7 X Mark III User guide
Kezdeti lépések MAGYAR
CEL-SX7LA2F0
Kézikönyvek és szoftverek
A fényképezőgéppel kapcsolatos további információkért tekintse meg
a fényképezőgépen megjelenő funkcionális útmutatókat, vagy tekintse meg
a Haladó használati útmutatót, amelyet a Canon webhelyéről tölthet le.
A fényképezőgép és az objektív használati útmutatói, valamint
a szoftverek a következő oldalról tölthetők le.
http://www.canon.com/icpd/
• Egy internetkapcsolattal rendelkező számítógéppel látogasson el a fenti
URL-címre.
• Érje el az adott országnak vagy régiónak megfelelő webhelyet.
• Az útmutatók megtekintéséhez Adobe Reader program szükséges.
• A szoftver letöltéséről és telepítéséről a letöltött használati útmutatókban
olvashat.
• A használati útmutatókat és szoftvereket tartalmazó weboldalt egy,
a fényképezőgépen megjeleníthető QR-kód segítségével is elérheti.
A QR-kód megjelenítéséhez válassza MENU > [ Funkcióbeállítások] >
[Kézikönyv/szoftver URL] lehetőséget.
A kézikönyv vagy a szoftver letöltésekor
előfordulhat, hogy meg kell adnia
a sorozatszámot (gyári számot).
Ebben az esetben adja meg a fényképezőgép
aljára nyomtatott számot.
2
Előzetes és jogi információk
• Készítsen pár előzetes felvételt, hogy ellenőrizze a képek rögzítésének
helyes módját. Vegye figyelembe, hogy a Canon Inc., annak
leányvállalatai, partnerei és viszonteladói semmilyen felelősséget
nem vállalnak a fényképezőgép vagy bármely tartozék (beleértve
a memóriakártyát is) olyan hibájáért, amely a képek nem megfelelő,
illetve nem megfelelően beolvasható formában történő rögzítését okozza.
• Ha a felhasználó jogosulatlanul készít fényképet vagy (video-, illetve
hang-) felvételt más személyekről vagy szerzői joggal védett anyagokról,
az sértheti az illetők személyiségi, illetve mások egyéb jogait, beleértve
a szerzői jogokat és a szellemi tulajdonhoz fűződő más jogokat.
Korlátozások vonatkozhatnak azokra az esetekre is, amikor az ilyen
fénykép vagy felvétel kizárólag személyes célra készül.
• A fényképezőgépre vonatkozó garanciáról és az ügyfélszolgálatról
a készülék Felhasználói útmutatókészletében található jótállási
információkból tájékozódhat.
• Bár a képernyő gyártása kifejezetten nagy pontosságú technológiával
történik, és a képpontok több mint 99,99%-a megfelel a tervezési
előírásoknak, ritka esetekben előfordulhat, hogy egyes képpontok
hibásnak tűnnek, illetve vörös vagy fekete pontként láthatók.
Ez nem hibás működés és nem befolyásolja a képek rögzítését.
• Ha hosszabb ideig használja, a fényképezőgép felmelegedhet.
Ez nem utal hibás működésre.
3
Biztonsági tudnivalók
• A termék biztonságos használatához feltétlenül olvassa el az alábbi tájékoztatót.
• Ha betartja az alábbi utasításokat, megelőzheti, hogy a termék felhasználóját vagy
mást sérülés érjen.
FIGYELMEZTETÉS
Súlyos vagy halálos sérülés veszélyét jelzi.
• A termék kisgyermekektől távol tartandó.
A nyakra tekeredett szíj fulladást okozhat.
• Csak olyan áramforrást használjon, amely a használati útmutató szerint
a termékhez használható.
• Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a terméket.
• Ne tegye ki a terméket erős ütésnek vagy rázkódásnak.
• Ne érjen a hozzáférhetővé vált belső alkatrészekhez.
• Szokatlan körülmények között, például füst vagy furcsa szag esetén
ne használja tovább a terméket.
• Ne használjon szintetikus tisztítószert – például alkoholt, benzint vagy
festékhígítót – a termék tisztításához.
• Ne hagyja, hogy nedvesség érje a terméket. Ügyeljen, hogy ne kerüljön idegen
tárgy vagy folyadék a termék belsejébe.
• Ne használja a terméket gyúlékony gáz jelenlétében.
Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.
• Kereskedelmi forgalomban kapható elem/akkumulátor vagy tartozék
akkumulátoregység használatakor tartsa be az alábbi utasításokat.
- Az elemeket/akkumulátorokat/akkumulátoregységeket csak a hozzájuk tartozó
termékkel használja.
- Ne hevítse az elemeket/akkumulátorokat/akkumulátoregységeket, és ne tegye
ki őket tűz hatásának.
- Ne töltse az akkumulátorokat/akkumulátoregységeket jóvá nem hagyott
akkumulátortöltővel.
- Ne hagyja, hogy az érintkezőket szennyeződés érje, illetve fémtű vagy más
fémtárgy érjen hozzájuk.
- Ne használjon szivárgó elemet/akkumulátort/akkumulátoregységet.
- Az elem/akkumulátor/akkumulátoregység ártalmatlanításakor
szigetelőszalaggal vagy más módon szigetelje az érintkezőket.
Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.
Ha az elem/akkumulátor/akkumulátoregység szivárog, és a kifolyt anyag a bőrére
vagy ruhájára kerül, alaposan öblítse le folyó vízzel az érintett területet. Ha az
elektrolit szembe kerül, alaposan öblítse át bőséges mennyiségű, tiszta folyó vízzel,
és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
• Akkumulátortöltő vagy hálózati adapter használata esetén tartsa be a következő
utasításokat.
- Rendszeresen távolítsa el száraz ruhával a lerakódott port a tápcsatlakozóról
és a hálózati csatlakozóaljzatról.
- Nedves kézzel ne csatlakoztassa a terméket a tápellátáshoz, illetve ne bontsa
a csatlakozását.
- Ne használja a terméket, ha a tápcsatlakozó nincs teljesen beillesztve
a hálózati aljzatba.
4
Biztonsági tudnivalók
- Ne hagyja, hogy a tápcsatlakozót és az érintkezőket szennyeződés érje,
illetve fémtű vagy más fémtárgy érjen hozzájuk.
- Vihar, villámlás esetén ne érjen a hálózati aljzathoz csatlakoztatott
akkumulátortöltőhöz vagy hálózati adapterhez.
- Ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábelre. Ne okozzon sérülést a tápkábelnek,
ne törje meg és ne módosítsa.
- Ne csavarja a terméket ruhába vagy más anyagba a használat során vagy
röviddel azután, amikor a termék még meleg.
- Ne hagyja hosszabb ideig áramforráshoz csatlakoztatva a terméket.
Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.
• Ne hagyja, hogy használat közben a termék hosszabb ideig a bőrének
ugyanahhoz a részéhez érjen.
Ez alacsony hőmérsékletű égést, például bőrpírt vagy hólyagosodást idézhet elő,
még ha a termék nem is érződik forrónak. Ha a terméket forró helyen használja,
vagy keringési problémában szenvedő, illetve kevésbé érzékeny bőrű személy
használja, állvány vagy hasonló segédeszköz használata ajánlott.
• Kapcsolja ki a terméket ott, ahol tilos a használata.
Ellenkező esetben az elektromágneses hullámok hatása más berendezések
hibás működését idézheti elő, sőt akár balesetet is okozhat.
VIGYÁZAT
Sérülés veszélyét jelzi.
• Ne villantson a vakuval szemközelben.
Szemsérülést okozhat.
• A szíj kizárólag testen történő hordásra szolgál. Ha a szíjat a hozzá rögzített
termékkel együtt kampóra vagy más tárgyra akasztja, az kárt tehet a termékben.
Emellett ne rázza a terméket, és ne tegye ki fokozott erőhatásnak.
• Ne fejtsen ki nagy erőt az objektívre, és óvja az ütődéstől.
Sérülést okozhat, vagy kárt tehet a termékben.
• A vaku villantáskor magas hőmérsékletű. Fényképezés közben ne érjen ujjal,
más testrésszel vagy tárgyakkal a vakuhoz.
Égési sérülést okozhat, vagy a vaku hibás működéséhez vezethet.
• Ne hagyja a terméket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek
kitett helyen.
A termék túlságosan felmelegedhet vagy lehűlhet, és ha valaki hozzáér, égési vagy
más sérülést szenvedhet.
• Ha a szokásostól eltérő bőrreakció vagy irritáció lép fel a termék használata
közben vagy után, akkor kérjük, ne használja többet, és kérjen tanácsot/
segítséget orvosától.
5
Felkészülés
A szíj rögzítése
1 Csatlakoztassa
a mellékelt szíjat
a pánttartóhoz.
Az akkumulátoregység
feltöltése
1 Helyezze be az
akkumulátoregységet
a töltőbe.
(1)
(2)
(1)
(2)
2 Töltse fel az
akkumulátoregységet.
(2)
(1)

A szíj a fényképezőgép bal
oldalára is felerősíthető.

A jelzőfény színei
- Töltés: Narancssárga
- Teljesen feltöltve: Zöld
3 Vegye ki az
akkumulátoregységet.
(1)
(2)
6
Felkészülés
A memóriakártya
előkészítése
Használja az alábbi
memóriakártyákat (külön kapható),
bármilyen teljesítménnyel.
• SD memóriakártyák*1
Az akkumulátoregység
és a memóriakártya
behelyezése/
eltávolítása
1 Nyissa ki a fedelet.
• SDHC memóriakártyák*1*2
(2)
• SDXC memóriakártyák*1*2
*1 Az SD szabványnak megfelelő
kártyák. Nem minden egyes
memóriakártya működését ellenőrizték
a fényképezőgéppel.
*2 Az UHS-I memóriakártyák
is támogatottak.
(1)
2 Helyezze be az
akkumulátoregységet.
(2)
(1)
Az eltávolításhoz:
7
Felkészülés
3 Helyezze be
a memóriakártyát.
(1)
A dátum, idő és
időzóna és a nyelv
beállítása
1 Kapcsolja be
a fényképezőgépet.
(2)
Az eltávolításhoz:
2 Állítsa be az időzónát.
4 Csukja be a fedelet.
(2)
/ gombok, vagy
(1)
tárcsa
az időzóna kiválasztásához →
gomb
 gomb
8
Felkészülés
4 Állítsa be a kijelző
nyelvét.
 /
gombok vagy
tárcsa
az időzóna kiválasztásához
gomb → / gombok
→
tárcsa az [OK]
vagy
gomb
kiválasztásához →
 /
gombok a [Nyelv ]
gomb
kiválasztásához →
3 Állítsa be a dátumot
és az időt.
 / / / gombok a nyelv
kiválasztásához →
gomb
/ gombok vagy
tárcsa a dátum vagy az idő
gomb →
kiválasztásához →
/ gombok vagy
tárcsa
gomb
a módosításhoz →

Válassza az [OK] lehetőséget
→
gomb
9
A fényképezőgép
kipróbálása
Vaku használatakor:
Felvétel készítése
1 Kapcsolja be
a fényképezőgépet.
4 Fókuszáljon
(nyomja le félig).

A fényképezőgép
kikapcsolásához nyomja meg
újból az ON/OFF gombot.
2 Válassza az
módot.

Fókuszálást követően
a fényképezőgép sípol.

Ekkor autofókusz (AF) pont
3 Csökkentse vagy
növelje a zoom mértékét
szükség szerint.
jelenik meg a fókuszban lévő
területek körül.
5 Készítse el a felvételt
(nyomja le teljesen).

Mozgassa a zoom kart,
miközben a képernyőt nézi.
10
A fényképezőgép kipróbálása
Videófelvételnél:
Videólejátszásnál:

Rögzítés során a képernyőn
a[
REC] jel látható.

A videofelvétel leállításához
nyomja meg újból
a videófelvételi gombot.
Megtekintés
 gomb (kétszer)

Nyomja meg a /
1 Nyomja meg
a
gombot.
gombokat
a hangerő beállításához.
2 Válasszon képeket.

A videók [
]
jelölést kapnak.
11
Védjegyek és licencek
• Az SDXC embléma az SD-3C, LLC védjegye.
A felelősség kizárása
• Az útmutató engedély nélküli reprodukálása tilos.
• Az útmutatóban lévő ábrák és képernyőfotók kissé eltérhetnek
a fényképezőgépen valóban megjelenőktől.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése
a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek
és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről
és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően
és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.
Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel,
az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az
elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben
tartalmaz nehézfémet (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom).
E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi
becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus
berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék
akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem
előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan
kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre
és az egészségre. E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források
hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi
közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási
hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/weee,
vagy www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.
ÓVINTÉZKEDÉSEK
ROBBANÁSVESZÉLY LÉPHET FEL, HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTORT
HASZNÁL.
A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN DOBJA KI.
A termék megfelelő működésének biztosítása érdekében javasolt az eredeti Canon
kiegészítők használata.
Javasolt a Canon-tartozékként meghatározott USB-kábelek használata.
Használjon kereskedelmi forgalomban elérhető HDMI-kábelt (a fényképezőgép oldalán
található csatlakozó D típusú).
Javasolt a 2,5 m-nél nem hosszabb kábelek használata.
12
A készülék típusszáma: PC2366 (beleértve a WM601 modell WLAN és BT moduljait).
A készüléktípust a fényképezőgép alján vagy a felhajtható kijelző mögött található címke
alapján azonosíthatja, a típusszám PC előtaggal kezdődik.
A vezeték nélküli funkció használatát engedélyező országok és régiók
- A vezeték nélküli hálózat használata egyes országokban és régiókban korlátozott, a jogtalan
használat pedig a nemzeti vagy helyi előírások értelmében büntethető lehet. A vezeték
nélküli hálózatra vonatkozó előírások megsértésének elkerülése érdekében a használatot
engedélyező helyek ellenőrzése céljából keresse fel a Canon webhelyét.
Vegye azonban figyelembe, hogy a vezeték nélküli hálózat a felsoroltaktól eltérő országokban
és régiókban való használatából eredő problémákért a Canon semmilyen módon nem
vonható felelősségre.
Az alábbiak bármelyike jogi következményekkel járhat:
- A terméken végzett változtatás vagy módosítás
- A terméken található tanúsítócímkék eltávolítása
Ne használja a termék vezeték nélküli funkcióját egészségügyi berendezés vagy más
elektronikus berendezés közelében.
A termék vezeték nélküli funkciójának egészségügyi berendezés vagy más elektronikus
berendezés közelében történő használata befolyásolhatja az említett berendezések működését.
A Canon Inc. igazolja, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Wi-Fi frekvenciatartomány: 2412–2462 MHz
Wi-Fi maximális kimeneti teljesítménye: 12,67 dBm
Bluetooth frekvenciatartomány: 2402–2480 MHz
Bluetooth maximális kimeneti teljesítménye: 9,67 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
A Menü beállítások lapján ellenőrizheti a [Tanúsító embléma megjel.] szakaszt.
© CANON INC. 2019
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising