Canon | PowerShot SX740 HS | User guide | Canon PowerShot SX740 HS User guide

Canon PowerShot SX740 HS User guide
Kezdeti lépések MAGYAR
CEL-SX4PA2F0
Kézikönyvek és szoftverek
A fényképezőgéppel kapcsolatos további információkért keresse a fényképezőgépen
megjelenő funkcionális útmutatókat, vagy tekintse meg a Fényképezőgép használati
útmutatót, amelyet a Canon webhelyéről tölthet le.
A fényképezőgép és az objektív használati útmutatói, valamint
a szoftverek a következő oldalról tölthetők le.
http://www.canon.com/icpd/
•
•
•
•
•
Egy internetkapcsolattal rendelkező számítógéppel látogasson el a fenti URL-címre.
Érje el az adott országnak vagy régiónak megfelelő webhelyet.
Az útmutatók megtekintéséhez Adobe Reader program szükséges.
A szoftver letöltéséről és telepítéséről a letöltött használati útmutatókban olvashat.
A használati útmutatókat és szoftvereket tartalmazó weboldalt egy,
a fényképezőgépen megjeleníthető QR-kód segítségével is elérheti.
A QR-kód megjelenítéséhez válassza MENU > [ Funkcióbeállítások] >
[Kézikönyv/szoftver URL] lehetőséget.
A kézikönyvek és szoftverek letöltése során
szükséges lehet a sorozatszám (vázszám)
megadása.
Ebben az esetben a fényképezőgép vázán,
a képernyő (kijelző) mögött található számot
kell megadnia.
Előzetes megjegyzések és jogi információk
• Kezdetnek készítsen, majd ellenőrizzen néhány próbafelvételt, hogy
meggyőződhessen a képek megfelelő rögzítéséről. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy a Canon Inc., annak leányvállalatai, partnerei és forgalmazói nem felelnek
semmilyen káros következményért, amely a fényképezőgép vagy tartozék hibás
működéséből ered, beleértve azon memóriakártyákat, amelyekre adott kép nem,
vagy csak gépi úton olvasható módon rögzíthető.
• A felhasználó által végzett jogosulatlan fényképezés vagy rögzítés (videó- és/vagy
hanganyag) személyek vagy szerzői jog által védett anyagok esetén megsérthetik
a személyek magánélethez való jogát és/vagy mások törvény által biztosított
jogait, beleértve a szerzői és egyéb intellektuális tulajdonjogokat. Ne feledje, hogy
a korlátozások akkor is érvényesek, ha az ilyen jellegű fényképezés vagy felvétel
kizárólag személyes használatra történik.
• A fényképezőgép jótállásával, illetve a terméktámogatással kapcsolatban
kérjük, tekintse meg a fényképezőgépe Felhasználói kézikönyvében található
információkat.
• Habár a képernyőt rendkívül magas pontosságú gyártási körülmények
között állítják elő, és a képpontok több, mint 99,99 %-a megfelel a tervezési
előírásoknak, bizonyos ritka esetekben egyes képpontok hibásak lehetnek,
illetve piros vagy fekete pöttyökként láthatóak. Ez nem jelenti a fényképezőgép
sérülését, illetve nem érinti a rögzített képeket.
• Ha a fényképezőgépet egyszerre hosszabb ideig használják, az felmelegedhet.
Ez nem jelenti a fényképezőgép sérülését.
2
Biztonsági utasítások
• A termék biztonságos használatához feltétlenül olvassa el az alábbi tájékoztatót.
• Ha betartja az alábbi utasításokat, megelőzheti, hogy a termék felhasználóját vagy mást sérülés érjen.
FIGYELMEZTETÉS
Súlyos vagy halálos sérülés veszélyét jelzi.
• A termék kisgyermekektől távol tartandó.
A nyakra tekeredett szíj fulladást okozhat.
• Csak olyan áramforrást használjon, amely a használati útmutató szerint a termékhez használható.
• Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a terméket.
• Ne tegye ki a terméket erős ütésnek vagy rázkódásnak.
• Ne érjen a hozzáférhetővé vált belső alkatrészekhez.
• Szokatlan körülmények között, például füst vagy furcsa szag esetén, ne használja tovább a terméket.
• Ne használjon szintetikus tisztítószert – például alkoholt, benzint vagy festékhígítót – a termék
tisztításához.
• Ne hagyja, hogy nedvesség érje a terméket.
• Ügyeljen, hogy ne kerüljön idegen tárgy vagy folyadék a termék belsejébe.
• Ne használja a terméket gyúlékony gáz jelenlétében.
Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.
• Keresővel rendelkező termék esetén ne nézzen a keresőn keresztül erős fényforrásba, például napos
idő esetén a napba, illetve lézerfénybe vagy más nagy fényerejű mesterséges fényforrásba.
Ellenkező esetben látáskárosodást szenvedhet.
• Kereskedelmi forgalomban kapható elem/akkumulátor vagy tartozék akkumulátoregység használatakor
tartsa be az alábbi utasításokat.
- Az elemeket/akkumulátorokat/akkumulátoregységeket csak a hozzájuk tartozó termékkel használja.
- Ne hevítse az elemeket/akkumulátorokat/akkumulátoregységeket, és ne tegye ki őket tűz hatásának.
- Ne töltse az akkumulátorokat/akkumulátoregységeket jóvá nem hagyott akkumulátortöltővel.
- Ne hagyja, hogy az érintkezőket szennyeződés érje, illetve fémtű vagy más fémtárgy érjen hozzájuk.
- Ne használjon szivárgó elemet/akkumulátort/akkumulátoregységet.
- Az elem/akkumulátor/akkumulátoregység ártalmatlanításakor szigetelőszalaggal vagy más módon
szigetelje az érintkezőket.
Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.
Ha az elem/akkumulátor/akkumulátoregység szivárog, és a kifolyt anyag a bőrére vagy ruhájára kerül, alaposan
öblítse le folyó vízzel az érintett területet. Ha az elektrolit szembe kerül, alaposan öblítse át bőséges mennyiségű,
tiszta folyó vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
• Akkumulátortöltő vagy hálózati adapter használata esetén tartsa be a következő utasításokat.
- Rendszeresen távolítsa el száraz ruhával a lerakódott port a tápcsatlakozóról és a hálózati
csatlakozóaljzatról.
- Nedves kézzel ne csatlakoztassa a terméket a tápellátáshoz, illetve ne bontsa a csatlakozását.
- Ne használja a terméket, ha a tápcsatlakozó nincs teljesen beillesztve a hálózati aljzatba.
- Ne hagyja, hogy a tápcsatlakozót és az érintkezőket szennyeződés érje, illetve fémtű vagy más
fémtárgy érjen hozzájuk.
- Vihar, villámlás esetén ne érjen a hálózati aljzathoz csatlakoztatott akkumulátortöltőhöz vagy hálózati
adapterhez.
- Ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábelre. Ne okozzon sérülést a tápkábelnek, ne törje meg és ne
módosítsa.
- Ne csavarja a terméket ruhába vagy más anyagba a használat során vagy röviddel azután, amikor
a termék még meleg.
- Ne hagyja hosszabb ideig áramforráshoz csatlakoztatva a terméket.
Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.
• Ne hagyja, hogy használat közben a termék hosszabb ideig a bőrének ugyanahhoz a részéhez érjen.
Ez alacsony hőmérsékletű égést, például bőrpírt vagy hólyagosodást idézhet elő, még ha a termék nem is érződik
forrónak. Ha a terméket forró helyen használja, vagy keringési problémában szenvedő, illetve kevésbé érzékeny
bőrű személy használja, állvány vagy hasonló segédeszköz használata ajánlott.
• Kapcsolja ki a terméket ott, ahol tilos a használata.
Ellenkező esetben az elektromágneses hullámok hatása más berendezések hibás működését idézheti elő,
sőt akár balesetet is okozhat.
3
Biztonsági utasítások
VIGYÁZAT
Sérülés veszélyét jelzi.
• Ne villantson a vakuval szemközelben.
Szemsérülést okozhat.
• A szíj kizárólag testen történő hordásra szolgál. Ha a szíjat a hozzá rögzített termékkel együtt kampóra
vagy más tárgyra akasztja, az kárt tehet a termékben. Emellett ne rázza a terméket, és ne tegye ki
fokozott erőhatásnak.
• Ne fejtsen ki nagy erőt az objektívre, és óvja az ütődéstől.
Sérülést okozhat, vagy kárt tehet a termékben.
• A vaku villantáskor magas hőmérsékletű. Fényképezés közben ne érjen ujjal, más testrésszel vagy
tárgyakkal a vakuhoz.
Égési sérülést okozhat, vagy a vaku hibás működéséhez vezethet.
• Ne hagyja a terméket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.
A termék túlságosan felmelegedhet vagy lehűlhet, és ha valaki hozzáér, égési vagy más sérülést szenvedhet.
ELŐÍRÁS
Az eszközök károsodásának lehetőségét jelzi.
• Ne nézzen a fényképezőgéppel nagyon erős fényforrásba – például tiszta időjárás esetén a Napba,
vagy egy intenzív mesterséges fényforrásba.
Ezzel ugyanis tönkreteheti a képérzékelőt vagy más belső alkatrészeket.
• Ha homokos vízparton vagy szeles helyen használja a fényképezőgépet, ügyeljen, hogy ne kerüljön
por vagy homok a készülékbe.
• Ha bármilyen idegen anyag, például por vagy szennyeződés kerül a vakura, távolítsa el egy fültisztító
pálcikával vagy ruhával.
A vakuból távozó hő nem megfelelő működést okoz, vagy annak hatására az idegen anyag füstölni kezdhet.
• Vegye ki és tárolja megfelelően az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, ha nem használja
a készüléket.
Az esetlegesen szivárgó akkumulátor tönkreteheti a készüléket.
• Mielőtt eldobná az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, ragassza le az érintkezőket
szigetelőszalaggal vagy más szigetelőanyaggal.
Az érintkezők más fémtárgyakkal érintkezve tüzet vagy robbanást okozhatnak.
• Használaton kívül ne hagyja csatlakoztatva az akkumulátortöltőt. Használat közben ne takarja
le semmivel – például ruhával vagy más tárggyal.
A hosszú ideig csatlakoztatva hagyott egység túlmelegedhet, deformálódhat, és tüzet okozhat.
• Ne hagyja az akkumulátoregységet háziállatok közelében.
Az állatok harapása az akkumulátoregység szivárgását, túlmelegedését vagy robbanását okozhatja, ami tűzhöz
vagy a készülék tönkremeneteléhez vezethet.
• Ha a termék több akkumulátorral működik, ne használjon együtt eltérő töltöttségi szintű
akkumulátorokat, vagy régi és új akkumulátorokat. Ne helyezze be az akkumulátorokat/elemeket
a + és – végükkel helytelenül fordított irányban.
Ez a termék hibás működéséhez vezethet.
• Ne üljön le, ha a fényképezőgép a nadrágzsebében van.
Ez hibás működést vagy a képernyő sérülését okozhatja.
4
Előkészületek
A szíj csatlakoztatása
(2)
(1)
Az akkumulátoregység töltése
1 Helyezze be az
(1)
akkumulátoregységet a töltőbe.
(2)
(2)
2 Töltse fel az
akkumulátoregységet.
(1)

A jelzőfény színei
- Töltés: narancs
- Teljesen feltöltve: zöld
5
Előkészületek
Az akkumulátoregység és a memóriakártya
behelyezése
1 Nyissa ki a fedelet.
(1)
(2)
2 Helyezze be az
akkumulátoregységet.
Az eltávolításhoz:
(1)
(2)
(1)
3 Ellenőrizze kártyája írásvédelmi
kapcsolóját, majd helyezze be
a memóriakártyát.
Az eltávolításhoz:
(2)
6
Előkészületek
4 Csukja be a fedelet.
(2)
(1)
Kompatibilis memóriakártyák (nem tartozék)
• SD memóriakártyák*1
• SDHC memóriakártyák*1*2
• SDXC memóriakártyák*1*2
*1 Az SD szabványnak megfelelő kártyák. Nem minden egyes memóriakártya
működését ellenőrizték a fényképezőgéppel.
*2 Az UHS-I memóriakártyák is támogatottak.
A dátum, idő és időzóna beállítása
1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
2 Állítsa be az időzónát.

Nyomja meg a(z) / gombokat az elem
kiválasztásához, majd a(z)
gombot.
7
Előkészületek

Nyomja le újra a
gombot, nyomja
meg a / gombokat az időzóna
gombot.
kiválasztásához, majd a

Válassza az [OK] lehetőséget a [Dátum/
Idő/Zóna] menühöz való visszatéréshez.
3 Állítsa be a dátumot és az időt.

Nyomja meg a / gombokat
gombot egy
a navigációhoz, majd a
elem kiválasztásához, majd a /
gombokat a dátum és idő beállításához,
gombot.
végül nyomja meg a

Válassza az [OK] lehetőséget,
gombot.
majd nyomja meg a
8
Előkészületek
A kijelző nyelve
1 Lépjen a menü képernyőre.
2 Válassza a Beállítások menüt.

Nyomja meg a / gombokat
a választáshoz [ ], majd a
gombot.
3 Válassza a [Nyelv ] lehetőséget.
4 Állítsa be a kijelzőn megjelenő
nyelvet.
9
A fényképezőgép kipróbálása
Felvétel készítése
1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
2 Váltson
módba.
3 Állítsa be szükség szerint
a zoomot.
4 Készítse el a felvételt.
Állóképek készítése
1) Fókuszálás. (1)

Fókuszálást követően a fényképezőgép
kétszer sípol.

Ekkor autofókusz (AF) pont jelenik meg
a fókuszban lévő területek körül.
2) Készítse el a felvételt. (2)
Videók rögzítése

Nyomja meg újra a rögzítés leállításához.
10
A fényképezőgép kipróbálása

Rögzítés során a képernyőn a [ REC]
jel látható.
Megtekintés
1 Váltson lejátszás módra.
2 Válassza ki a képet.

A videók [
Nyomja meg a
] jelölést kapnak.
gombot.
3 Játssza le a videókat.

Nyomja meg a

Nyomja meg a
gombot.
gombokat a hangerő
/
beállításához.
11
Védjegyek és licencelés
• Az SDXC logó az SD-3C, LCC. védjegye.
Nyilatkozat a felelősség kizárásáról
• Tilos engedély nélkül másolatot készíteni az útmutatóról.
• Az útmutatóban található illusztrációk és képernyőképek kis mértékben
eltérhetnek a konkrét eszköztől.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése
a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek
és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről
és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően
és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.
Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel
is szerepel, az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben
foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben
meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémet (Hg = higany,
Cd = kadmium, Pb = ólom).
E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi
becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus
berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék
akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem
előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan
kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre
és az egészségre. E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források
hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi
közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási
hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/weee,
vagy www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.
ÓVINTÉZKEDÉSEK
ROBBANÁSVESZÉLY LÉPHET FEL, HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTORT
HASZNÁL.
A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN DOBJA KI.
A termék megfelelő működésének biztosítása érdekében javasolt az eredeti Canon kiegészítők
használata.
- Interfészkábel, IFC-600PCU
HDMI-kábel (a fényképezőgép felőli csatlakozó: D típusú): Használjon a kereskedelmi
forgalomban kapható, legfeljebb 2,5 m hosszú USB-kábelt.
12
A készülék típusszáma: PC2352 (beleértve a WM600 modell WLAN és BLE moduljait).
A készüléktípust a fényképezőgép alján vagy a felhajtható kijelző mögött található címke
alapján azonosíthatja, a típusszám PC előtaggal kezdődik.
A vezeték nélküli funkció használatát engedélyező országok és régiók
- A vezeték nélküli hálózat használata egyes országokban és régiókban korlátozott, a jogtalan
használat pedig a nemzeti vagy helyi előírások értelmében büntethető lehet. A vezeték
nélküli hálózatra vonatkozó előírások megsértésének elkerülése érdekében a használatot
engedélyező helyek ellenőrzése céljából keresse fel a Canon webhelyét.
Vegye azonban figyelembe, hogy a vezeték nélküli hálózat a felsoroltaktól eltérő országokban
és régiókban való használatából eredő problémákért a Canon semmilyen módon nem
vonható felelősségre.
Az alábbiak bármelyike jogi következményekkel járhat:
- A terméken végzett változtatás vagy módosítás
- A terméken található tanúsítócímkék eltávolítása
Ne használja a termék vezeték nélküli funkcióját egészségügyi berendezés vagy más
elektronikus berendezés közelében.
A termék vezeték nélküli funkciójának egészségügyi berendezés vagy más elektronikus
berendezés közelében történő használata befolyásolhatja az említett berendezések működését.
A Canon Inc. igazolja, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Wi-Fi frekvenciatartomány: 2412–2462 MHz
Wi-Fi maximális kimeneti teljesítménye: 11,7 dBm
Bluetooth frekvenciatartomány: 2402–2480 MHz
Bluetooth maximális kimeneti teljesítménye: 9,7 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Megtekintheti a képernyőn a fényképezőgép által teljesített műszaki szabványok egy részének
logóit, ha a következőket választja: MENU ► [ 5] lap ► [Tanúsító embléma megjel.].
© CANON INC. 2018
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising