Canon LX-MH502Z User manual

Canon LX-MH502Z User manual
MULTIMÉDIA PROJEKTOR
LX-MH502Z
Felhasználói kézikönyv
Tartalomjegyzék
Biztonsági előírások ......................................................................................................... 3
A biztonságos használat érdekében ............................................................................. 13
A telepítés megkezdése előtt ......................................................................................... 15
Bevezetés ........................................................................................................................ 21
A csomag tartalma .................................................................................................... 21
Projektor külső nézete .............................................................................................. 23
Kezelőszervek és funkcióik ...................................................................................... 24
A projektor elhelyezése .................................................................................................. 26
A hely kiválasztása ................................................................................................... 26
Projektor-elrendezés ................................................................................................ 27
A vetített kép beállítása ............................................................................................ 29
Csatlakoztatás ................................................................................................................. 31
Kezelés ............................................................................................................................. 33
A projektor indítása ................................................................................................... 33
A menük használata ................................................................................................. 34
Bemeneti jel váltása ................................................................................................. 34
A projektor lekapcsolása .......................................................................................... 35
Menüműveletek ............................................................................................................... 36
Menürendszer ........................................................................................................... 36
KÉP menü ................................................................................................................ 39
MEGJELENÍTÉS menü ............................................................................................ 43
TELEPÍTÉS menü .................................................................................................... 44
RENDSZERBEÁLLÍTÁS: ALAPSZINTŰ menü....................................................... 45
RENDSZERBEÁLLÍTÁS: SPECIÁLIS menü .......................................................... 46
INFORMÁCIÓK menü .............................................................................................. 48
A projektor távoli vezérlése webböngészőn keresztül (e-Control®) .......................... 49
A projektor vezérlése PJLink alkalmazás használatával .......................................... 51
Karbantartás .................................................................................................................... 54
A projektor ápolása ................................................................................................... 54
Fényforrás információk ............................................................................................. 55
Hibaelhárítás ................................................................................................................... 57
Műszaki adatok ............................................................................................................... 59
A projektor műszaki adatai ....................................................................................... 59
Méretek ..................................................................................................................... 61
Időzítési táblázat ....................................................................................................... 61
Projektor vezérlése ......................................................................................................... 65
Vezérlőparancsok ..................................................................................................... 65
Rendszerkövetelmény .............................................................................................. 65
2
Tartalomjegyzék
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS:
• A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI KELL.
• A TŰZVESZÉLY ÉS AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE
ÉRDEKÉBEN VÉDJE A KÉSZÜLÉKET AZ ESŐTŐL ÉS A NEDVESSÉGTŐL.
• A projektor a vetítőlencséken keresztül erős fényt bocsát ki. Ne nézzen közvetlenül a
lencsékbe, mivel az szemkárosodást okozhat. Különösen ügyeljen arra, hogy gyermekek ne
nézzenek közvetlenül a készülék által kibocsátott fénysugárba.
• Állítsa a projektort a megfelelő pozícióba. A projektor nem megfelelő pozícióban való
elhelyezése tüzet okozhat.
• Ne takarja el a projektor szellőzőnyílásait. A készülék felmelegedése a projektor
élettartamának csökkenéséhez vezethet, és veszélyes is lehet.
• Ha a projektort huzamosabb időn keresztül nem használja, akkor húzza ki a hálózati kábelét a
hálózati aljzatból.
MENNYEZETRE TÖRTÉNŐ FELFÜGGESZTÉS
ESETÉN FOKOZOTT KÖRÜLTEKINTÉS
SZÜKSÉGES
Mennyezetre történő felfüggesztés esetén rendszeresen tisztítsa meg a projektor szellőzőnyílásait
és tetejét porszívó segítségével. A projektor tisztításának hiánya hosszabb idő elteltével a
hűtőventilátor porral való eltömődését, és üzemzavart vagy elháríthatatlan hibát okozhat.
AZ ÜZEMZAVAR ÉS AZ ELHÁRÍTHATATLAN HIBÁK BEKÖVETKEZÉSÉNEK
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE HASZNÁLJA A PROJEKTORT ZSÍROS, NEDVES VAGY
FÜSTÖS KÖRNYEZETBEN, PÉLDÁUL KONYHÁBAN. A PROJEKTOR OLAJJAL VAGY
VEGYI ANYAGOKKAL TÖRTÉNŐ ÉRINTKEZÉSE A KÉSZÜLÉK ELROMLÁSÁHOZ
VEZETHET.
OLVASSA EL ÉS TARTSA MEG A JELEN FELHASZNÁLÓI
ÚTMUTATÓT ISMÉTELT HASZNÁLAT ESETÉRE.
A készülék használata előtt olvassa el az összes biztonsági és kezelési utasítást.
Olvassa el az itt leírt összes utasítást és őrizze meg a leírást ismételt használat esetére.
Tisztítás előtt húzza ki a projektort a hálózatból. Ne használjon folyadékot vagy aeroszolos
tisztítószereket a projektoron. Használjon puha, nedves ruhát a tisztításhoz.
Kövesse a projektoron található összes figyelmeztetést és utasítást.
Húzza ki a készülék hálózati kábelét a hálózati aljzatból, amennyiben felügyelet nélkül kívánja
azt hagyni, hosszabb időn keresztül nem használja, illetve villámlás esetén a projektor fokozott
védelme érdekében. Így megelőzheti a villámlás és a túlfeszültség okozta károkat.
Ne használja az egységet esőben vagy víz közelében... például nedves környezetben,
úszómedence közelében stb...
Ne használjon a gyártó által kifejezetten ajánlott tartozékokon kívül más tartozékokat, mivel
azok veszélyesek lehetnek.
Soha ne helyezze a projektort ingatag kocsira, állványra vagy asztalra. A projektor
leeshet, és komoly sérülést okozhat gyermekek és felnőttek számára egyaránt,
ráadásul az esés során a készülékben is komoly károk keletkezhetnek. Csak a
gyártó által ajánlott, vagy a projektorral együtt értékesített kocsit vagy állványt
Biztonsági előírások
3
használja. A falra vagy polcra történő rögzítést a gyártó utasításainak megfelelően kell
végrehajtani a gyártó által jóváhagyott rögzítőkészlet felhasználásával. A berendezést kocsival
együtt csak óvatosan szabad mozgatni. A hirtelen megállás, az intenzív erők és az egyenetlen
felületek miatt az eszköz-kocsi kombináció felborulhat.
A ház hátsó és elülső részén nyílásokat és réseket biztosítottunk a szellőzéshez, a projektor
biztonságos működéséhez és annak túlmelegedés elleni védelméhez.
A réseket soha ne takarja el ruhával vagy más anyaggal, az alsó réseket pedig soha ne tömítse
el a projektor ágyon, kanapén, szőnyegen vagy hasonló felületen történő elhelyezése által.
A projektort soha nem szabad radiátor vagy más hőforrás közelében elhelyezni.
A projektort beépíteni (például könyvszekrénybe) kizárólag a megfelelő szellőzés biztosítása
mellett szabad.
Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a projektor nyílásaiba, mert ezek érintkezhetnek a projektor
belsejében lévő veszélyes feszültséggel, vagy annak alkatrészeit rövidre zárhatják, ami tüzet
vagy áramütést okozhat. Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a projektorra.
Ne szerelje a projektort a légkondícionáló berendezés szellőzőcsatornájának közelébe.
A projektort csak az adattáblán meghatározott áramforrással szabad használni. Ha nem ismeri
az áramforrás jellemzőit, akkor kérjen segítséget a Canon Customer Centertől vagy az
áramszolgáltatótól.
Ne terhelje túl a fali csatlakozó aljzatokat és a hosszabbítókat, mert ez tüzet vagy áramütést
okozhat. Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne telepítse a projektort olyan helyre, ahol
annak hálózati kábele sérülhet azáltal, hogy az emberek rálépnek.
Ne próbálja megjavítani a készüléket, kinyitni vagy eltávolítani annak fedeleit, mivel ezzel
veszélyes feszültségnek és más kockázatoknak teheti ki magát. Minden javítását bízza képzett
szakemberre.
Húzza ki a projektort a fali csatlakozó aljzatból és kérje annak javítását egy erre felhatalmazott
szakembertől a következők esetén:
a. Ha a hálózati kábel vagy csatlakozó megsérült vagy elkopott.
b . Ha folyadék ömlött a projektorra.
c . Ha a projektort eső vagy víz érte.
d . Ha a projektor nem megfelelően működik, annak ellenére, hogy követi a használati
utasításokat. Kizárólag azokat a vezérlőket állítsa be, amelyek szerepelnek a használati
utasításban, mivel más vezérlők nem megfelelő beállítása kárt okozhat a készülékben, és
gyakran képzett szakembertől is átfogó munkát igényel a projektor normál működésének
helyreállítása.
e . Ha a projektort leejtették vagy annak háza megsérült.
f . Ha a projektor furcsán kezd el viselkedni/működni - ez szintén a javítás szükségességét
jelzi.
Cserealkatrész-igény esetén győződjön meg arról, hogy a javítást végző szerelő a gyártó által
meghatározott cserealkatrészt használja vagy az eredeti alkatrésszel identikus alkatrészt.
A nem engedélyezett alkatrészek használata tüzet, elektromos áramütést vagy más sérülést
okozhat.
A projektor karbantartásának és javításának befejezte után kérje meg a javítást végző
szakembert, hogy ellenőrizze a projektor biztonságos működését.
4
Biztonsági előírások
Tápkábellel kapcsolatos követelmények
A projektorhoz mellékelt tápkábel megfelel a vásárlási országban érvényes követelményeknek.
A DUGASZOLÓ ALJZATNAK A BERENDEZÉSHEZ KÖZEL, KÖNNYEN
HOZZÁFÉRHETŐNEK KELL LENNIE.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein)
országaiban
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási
hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és
akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló
(2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő
helyi előírások szerint történik.
Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel, az
elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben foglaltak értelmében ez azt
jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott
határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémet (Hg = higany,
Cd = kadmium, Pb = ólom).
E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék
vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében,
vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak
gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére
kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű
kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan
kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a
környezetre és az egészségre. E termék megfelelő leselejtezésével Ön is
hozzájárul a természeti források hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri
hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó
telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál,
illetve látogasson el a www.canon-europe.com/weee, vagy
www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.
Biztonsági előírások
5
Jelen útmutatóban szereplő biztonsági
szimbólumok
Ez a fejezet a jelen útmutatóban használt biztonsági szimbólumokkal foglalkozik. A projektorral
kapcsolatos, fontos biztonsági információkat a következő szimbólumokból tudhat meg. Mindig
figyelje meg a biztonsági információkat a szimbólumok segítségével.
Figyelmeztetés
Vigyázat
A nem megfelelő kezelésből eredő életveszélyt, vagy komoly sérülés
kockázatát jelöli, az információkra való oda nem figyelés esetén.
A biztonságos használat érdekében mindig figyeljen oda erre az
információra.
A nem megfelelő kezelésből eredő sérülés kockázatát jelöli, az
információkra való oda nem figyelés esetén. A biztonságos használat
érdekében mindig figyeljen oda erre az információra.
A nem megfelelő kezelésből eredő áramütés kockázatát jelöli, az
információkra való oda nem figyelés esetén. A biztonságos használat
érdekében mindig figyeljen oda erre az információra.
A nem megfelelő kezelésből eredő égési sérülés kockázatát jelöli, az
információkra való oda nem figyelés esetén. A biztonságos használat
érdekében mindig figyeljen oda erre az információra.
A nem megfelelő kezelésből eredő, a lézersugárzás okozta szemsérülés
kockázatát jelöli, az információkra való oda nem figyelés esetén.
A tiltott cselekedeteket jelöli.
Tiltás
A figyelmet igénylő cselekedeteket vagy információt jelöli.
Vigyázat
6
Biztonsági előírások
Óvintézkedések
Mivel ez a fejezet fontos, biztonsággal kapcsolatos információkat tartalmaz, mindenképpen
olvassa el azt még a használatot megelőzően - a projektor megfelelő és biztonságos
használata érdekében.
Figyelmeztetés
Tápellátás
A telepítés során a projektor csatlakozója legyen könnyen elérhető, így, ha szükséges, azt
azonnal ki lehet húzni, vagy a telepítést a hálózati megszakítótól karnyújtásnyi távolságra
végezze el. Az alábbi esetekben kapcsolja le a készüléket, húzza ki azt a hálózati aljzatból és
vegye fel a kapcsolatot a Canon Ügyfélszolgálati Központjával. Amennyiben nem így tesz, az
tűzhöz vagy áramütéshez vezethet.
• Ha a készülék füstöl
• Ha a készülék furcsa szagot vagy zajt bocsát ki
• Ha víz vagy más folyadék került a projektorba
• Ha fém vagy más idegen anyag került a projektorba
• Ha a projektort felborította vagy leejtette, és a projektorház
megsérült
Vegye figyelembe az alábbi, áramforrással, hálózati csatlakozóval és a csatlakozó
kezelésével kapcsolatos pontokat. Amennyiben nem így tesz, az tüzet vagy áramütést
okozhat.
• Semmilyen tárgyat ne tegyen a tápkábelre és ne engedje, hogy az
beakadjon a projektor alá!
• Ne tegye a tápkábelt a szőnyeg alá.
• Ne módosítsa, ne hajlítsa meg túlzott mértékben, ne csavarja, ne
húzza, ne tekerje fel és ne kötegelje a tápkábelt.
• Ne tegye a tápkábelt radiátor vagy más hőforrás közelébe.
Tiltás
• Ne használja a tápkábelt, ha az megsérült. Ha sérült a tápkábel,
akkor szerezzen be a forgalmazójától egy újat.
• Kizárólag a feltüntetett (AC 100 – 240 V) feszültségű áramforrást
használja.
• Ne helyezzen semmilyen fémtárgyat a hálózati csatlakozó vagy a
csatlakozó részeibe.
• A projektorhoz mellékelt tápkábelt kizárólag a projektorhoz lehet
felhasználni. Ne használja egyéb termékekhez a tápkábelt.
Biztonsági előírások
7
Figyelmeztetés
Vegye figyelembe az alábbi, áramforrással, hálózati csatlakozóval és a csatlakozó
kezelésével kapcsolatos pontokat. Amennyiben nem így tesz, az tüzet vagy áramütést
okozhat.
• Ne próbálja vizes kézzel kihúzni a hálózati csatlakozót vagy a
csatlakozót.
• Dugja be a tápkábelt és a csatlakozót a bázisba.
• Ne használjon sérült hálózati csatlakozót vagy laza aljzatot.
• Mikor a tápkábelt kihúzza a konnektorból, soha ne a kábelt húzza,
hanem mindig tartsa a hálózati csatlakozót vagy a csatlakozót.
A tápkábel nem megfelelő használata sérülést okozhat a
kábelben.
• Ne lépje túl az aljzat névleges teljesítményét (azaz egyszerre csak
egy eszközhöz használja), mert a teljesítmény túllépésével a
túlhevülésből származó esetleges tűz lehetőségét kockáztatja.
• Hosszabbító használata esetében körültekintően ellenőrizze, hogy
nem lépi túl annak névleges kapacitását.
• Rendszeresen ellenőrizze a hálózati csatlakozót és az aljzatot, és
amennyiben szükséges, távolítsa el a lerakódott port vagy koszt a
csatlakozó és az aljzat közül.
Vigyázat
• Ne érintse meg magát a projektort, a tápkábelt és a kábelt, ha azt
villámütés érte.
• Csak akkor mozdítsa el a projektort, ha kikapcsolta a berendezést,
a hálózati kábelt kihúzta a hálózati aljzatból és minden más kábelt
kihúzott az aljzatokból.
• A tisztítást vagy karbantartást megelőzően minden esetben húzza
ki a projektort az aljzatból.
Telepítés és használat
A projektor telepítése és kezelése során vegye figyelembe az alábbiakat. Ennek elmulasztása
tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
• Ne használja olyan helyeken a projektort, ahol az vizes lehet,
például szabadtéren, fürdőkád vagy zuhanyfülke közelében.
• Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyat (edényt, tárolót) a
projektor tetejére.
Tiltás
• Ne távolítsa el és ne szerelje szét a projektor házát. A projektor
belseje nagyfeszültségű komponensekből, valamint forró
alkatrészekből áll. Ha a projektort meg kell vizsgálni vagy
karbantartási, javítási eljárást kell végezni, akkor vegye fel a
kapcsolatot a Canon Ügyfélszolgálati Központ munkatársaival.
• Ne szerelje szét és ne alakítsa át se a projektort (ideértve a fogyó
alkatrészeket), se a távirányítót.
8
Biztonsági előírások
Figyelmeztetés
A projektor telepítése és kezelése során vegye figyelembe az alábbiakat. Ennek elmulasztása
tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
Tiltás
Vigyázat
• A projektort száraz, pormentes felületre helyezze, és ügyeljen arra, hogy
ne érhesse olajos füst vagy gőz, pára. A műanyagot az olaj elöregítheti,
lebonthatja, ennek következtében a plafonra rögzített projektor akár le is
eshet.
• Győződjön meg arról, hogy olyan intézkedéseket alkalmaz, amelyek
megakadályozzák a projektor leesését, például leesést megakadályozó
vezetéket használ abban az esetben, ha a projektort a mennyezetre
szereli fel.
• Használat során ne nézzen a meleg levegőt áramoltató
szellőzőnyílásokba.
• Ne csatlakoztasson semmit a projektor szellőzőnyílásaihoz, pl: hideg
levegőt áramoltató szellőzőnyílás, meleg levegőt áramoltató
szellőzőnyílások.
• Ne tegyen túlnyomásos palackot a meleg levegőt áramoltató
szellőzőnyílások elé. A meleg levegőt áramoltató szellőzőnyílások
növelhetik a palackban a nyomást és ez robbanást okozhat.
• Soha ne használjon gyúlékony aeroszolt vagy permetet, ha a port vagy
szennyeződést távolítja el a projektor különböző részeiről, például a
lencsékről vagy a rácsokról. A projektor belső részei felforrósodhatnak és
begyulladva tüzet okozhatnak.
• A projektor karbantartása során ne használjon ragasztóanyagot,
kenőanyagot, olajakat vagy lúgos tisztítószereket. A fenti anyagok
bejuthatnak a készülék házába és tönkretehetik azt, amely így nagy
valószínűséggel leeshet a rögzített helyéről, balesetet vagy személyi
sérülést okozva ezzel.
• A projektor használat közben erős
fénysugarakat bocsájt ki, ezért kérjük, ne
RG2 IEC 62471-5:2015
nézzen közvetlenül a vetítőlencsékbe.
Szemsérülést okozhat. Különösen ügyeljen erre kisgyermekek esetében.
• Az MSZ EN 62471-5:2015 elnevezésű szabvány alapján a projektor által
kibocsátott fény a 2. kockázati csoportba (Risk Group 2 - RG2) tartozik.
• Ha gyermekek vannak a projektor közelében, vagy akár meg is érintik a
projektort, akkor minden esetben győződjön meg arról, hogy ez egy
felnőtt ellenőrzése mellett történjen.
• Ne helyezzen és ne telepítsen optikai készüléket (például nagyítót,
prizmát vagy egyéb üveget) a projektorból kiáradó fény útjába. Ha a
projektornak az ilyen módon visszatükrözött fénye valakinek a szemébe
jut, az szemsérülést okozhat.
• Ha a projektort a kivetítés miatt magasan lévő felületen kell elhelyeznie,
győződjön meg arról, hogy a felület sima és stabil.
• Ne tegye a projektort puha felületre, például szőnyegre vagy szivacsra, stb.
• A plafonra szereléshez, vagy egyéb típusú telepítéshez kérje
szakképzett technikus vagy a Canon Ügyfélszolgálati Központjának
segítségét. A készülék nem megfelelő telepítése balesetet okozhat.
Biztonsági előírások
9
Figyelmeztetés
Lézerfényforrás
• Az MSZ EN 60825-1:2015 elnevezésű szabvány szerint a
projektort az 1. kategóriába sorolandó, lézerrel működő vagy lézert
felhasználó terméknek kell tekinteni.
• Az MSZ EN 60825-1:2008 elnevezésű szabvány szerint a
projektort a 3R kategóriába sorolandó, lézerrel működő vagy lézert
felhasználó terméknek kell tekinteni.
• Megfelel az FDA (Food and Drug Administration - az Egyesült
Államok Élelmiszer- és Gyógyszerellenőrző Hivatala) lézerrel
működő vagy lézert felhasználó termékek teljesítményére
vonatkozó szabványainak, kivéve a 2007. június 24-i,
lézertermékekről szóló 50. számú közleményében (Laser Notice
No. 50) megjelölt eltéréseket
• A lézersugár paraméterei
Hullámhossz: 449 nm – 461 nm
Maximális teljesítmény: < 95W
A pulzus időtartama: 1,12 ms
• A projektorban egy lézermodul található. A modul szétszerelése
vagy bárminemű módosítása veszélyes és tilos.
Tiltás
• A projektort kizárólag az útmutatóban leírtaknak megfelelően
működtesse és állítsa be. A nem megfelelő működtetéssel vagy
beállítással megnöveli a valószínűsíthetően veszélyes
lézerfénynek való kitettség kockázatát.
• A sérült készüléket ne használja. Ha folytatja a sérült készülék
használatát (ahogyan azt a képernyőtorzulás jelzi), az tüzet,
áramütést, vagy lézersugár általi szemsérülést okozhat annak
ellenére, hogy a készüléket az útmutatóban leírtaknak
megfelelően használta.
• A termékbe lézermodul van beszerelve. Amennyiben az
útmutatóban meghatározottaktól eltérően használják a vezérlőket,
hajtanak végre módosításokat vagy különböző folyamatokat, akkor
a környezet veszélyes sugárzásnak lehet kitéve.
Vigyázat
10
Biztonsági előírások
• A projektor ártalmatlanításával kapcsolatos tájékoztatásért
forduljon a Canon Ügyfélszolgálati Központjának munkatársaihoz.
A projektort annak ártalmatlanítása során ne szedje szét.
A magyarázó és figyelmeztető címkék a következő helyeken találhatók meg a projektoron.
Figyelmeztetés
A távirányító elemei
Az elemek kezelése során vegye figyelembe az alábbiakat. Ennek elmulasztása tüzet vagy
személyi sérülést okozhat.
• Ne melegítse, ne zárja rövidre, ne bontsa meg az elemeket és ne
dobja a tűzre sem.
Tiltás
• A távirányítóban található elemeket ne töltse újra.
• Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy hosszabb ideig nem
fogják használni a távirányítót.
Vigyázat
• Az elemeket úgy helyezze be, hogy a + és - pólusok a kellő
irányba mutassanak.
• Ha az elemekből kiszivárgó folyadék érintkezik a bőrével, akkor
azt alaposan öblítse le.
Biztonsági előírások
11
Figyelmeztetés
Kezelés
A projektor telepítése és kezelése során vegye figyelembe az alábbiakat.
• Ha a projektort hosszú ideig nem használja, akkor biztonsági
okokból húzza ki a hálózati kábelét a hálózati aljzatból.
Amennyiben a fentieket figyelmen kívül hagyja, akkor a
csatlakozón vagy dugaljon por halmozódhat fel, és ezzel
megnöveli egy esetleges tűz keletkezésének kockázatát.
• Ne dugjon fejhallgatót vagy fülhallgatót a készülék
AUDIOKIMENET csatlakozásába. Amennyiben így tesz, az
halláskárosodáshoz vezethet.
• A hangerő alapbeállítása sose legyen túl magas. Ha ezt nem tartja
be, akkor a hirtelen, nagy hangerővel lejátszott zene vagy hang
halláskárosodáshoz vezethet. A projektor kikapcsolása előtt
csökkentse a hangerőt, annak bekapcsolása után pedig
fokozatosan növelje azt.
• Ne nyúljon a készülék házához a meleg levegőt áramoltató
szellőzőnyílások körüli helyeken, mert használat során ezek a
részek felforrósodhatnak. Különösen ügyeljen arra, hogy
kisgyermekek ne érintsék meg ezeket a helyeket. Ezen kívül ne
helyezzen fémből készült tárgyakat a meleg levegőt áramoltató
szellőzőnyílások köré vagy azok fölé. A fémből készült tárgyak
felforrósodhatnak a projektor miatt, ez égési vagy egyéb
sérülésekhez vezethet.
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a projektor tetejére, ne üljön / ne
álljon rá. Különösen ügyeljen erre kisgyermekek esetében.
Előfordulhat, hogy a projektor felborul, így kárt vagy személyi
sérülést okozhat.
• Ne helyezze a projektort instabil vagy ferde felületre. Amennyiben
mégis így tesz, akkor a projektor leeshet vagy felborulhat és
személyi sérülést okozhat.
Tiltás
12
Biztonsági előírások
• Ne tegyen semmit közvetlenül a lencsék elé
kivetítés közben. Tüzet okozhat.
A biztonságos használat érdekében
Vigyázat
Mozgatás és telepítés
A projektor mozgatása vagy szállítása során vegye figyelembe az alábbiakat.
• Ez a projektor egy precíziós műszer. Ne borítsa fel és ne tegye ki
külső hatásnak. A fentiek hibás működést okozhatnak.
• A projektor mozgatása előtt húzza vissza a készülék állítható
lábait. A kinyújtva hagyott lábakkal kárt okozhat.
Vigyázat
• Ne érjen a lencsékhez csupasz kézzel. A lencsén hagyott
bármilyen folt vagy ujjlenyomat módosíthatja a képminőséget.
• A csomagolás vagy a rezgéscsillapító anyagok ismételt
használata esetén nem tudjuk garantálni a projektor épségét.
A rezgéscsillapító anyagból üvegszilánkok is kerülhetnek a
projektor belsejébe, ez hibás működést okozhat.
A projektor telepítése és használata során vegye figyelembe az alábbiakat.
A biztonságos használat érdekében
13
• Ügyeljen a páralecsapódásra.
Amennyiben a projektort hirtelen egy melegebb helyre viszik, vagy
a helyiség hőmérséklete emelkedik meg hirtelen, akkor a
levegőben lévő pára lecsapódhat a lencséken és a tükrön, és a
vetített kép elmosódottá válhat. Ebben az esetben várjon egy
kicsit, amíg a nedvesség elpárolog, és csak utána kezdje meg az
eszköz használatát.
• Alacsony vagy magas hőmérsékletű helyen ne szerelje fel a
projektort. A fentiek hibás működést okozhatnak. A készüléket a
következő hőmérsékleti értékek között lehet használni és tárolni.
Üzemi hőmérséklet: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Páratartalom: 90%-os páratartalomig
Tárolási hőmérséklet: -10°C - 65°C (14°F - 149°F)
• Amennyiben a projektort hegyvidéken, 1201 m (3940 láb) és
3000 m (9843 láb) között használja: A projektor menüjéből állítsa
a(z)"Hegyvidéki mód" lehetőséget a(z) Be lehetőségre.
(44 oldalon)
Vigyázat
• Ne zárja el a hideg és meleg levegőt áramoltató
szellőzőnyílásokat. A szellőzőnyílások elzárásával a hő a
projektorban reked, és ezzel megrövidülhet az optikai elemek vagy
egyéb részek hasznos élettartama és megsérülhet a projektor.
• A projektor telepítése során legalább 50 cm (1,6 láb) helyet
hagyjon a hideg / meleg levegőt áramoltató szellőzőnyílások és a
fal között a projektor mindkét oldalán. Hagyjon legalább 2 cm
(0,8 hüvelyk) helyet a projektor aljától. Az eszköz alján található
egy szellőzőnyílás. Amennyiben nem hagy elegendő helyet, a hő
bennrekedhet a projektorban és megrongálhatja azt.
Legalább
30 cm (1,0 láb)
Legalább
50 cm (1,6 láb)
Legalább 50 cm (1,6 láb)
Legalább
50 cm (1,6 láb)
Legalább
2 cm
(0,8 hüvelyk)
• Ne helyezzen hő hatására formát vagy színt változtatható
tárgyakat a projektor tetejére.
• Ne telepítse a projektort nagyfeszültségű elektromos vezetékek
vagy elektromos áramforrás közelében.
14
A biztonságos használat érdekében
A telepítés megkezdése előtt
A projektor mozgatása / szállítása előtti óvintézkedések
A projektor mozgatását vagy szállítását megelőzően olvassa el az alábbi óvintézkedéseket.
Vigyázat
• Válassza le a projektorhoz csatlakoztatott kábeleket. A projektor
csatlakoztatott kábelekkel együtt történő szállítása balesetet
okozhat.
• Húzza vissza az állítható lábat. Amennyiben a lábakat a kinyújtott
állapotban hagyja és így mozgatja az eszközt, az megsérülhet.
• A projektort ne tegye ki erős hatásnak vagy rezgésnek.
Telepítésre vonatkozó óvintézkedések
Mindenképpen olvassa el az alábbiakat:"Biztonsági előírások" valamint az alábbiakat:
"A biztonságos használat érdekében" (3 oldalon – 13 oldalon). Ezen kívül a telepítés során az
alábbi óvintézkedéseket is figyelembe kell venni.
Vigyázat
• Ne érje ütődés a projektort és ne tegye azt ki külső hatásnak.
A fentiek hibás működést okozhatnak.
• Az oldalán álló vagy egyéb instabil helyzetben lévő projektort ne
telepítse. Az eszköz megsérülhet, ha felbillen.
Az alábbi környezetben ne használja
Vigyázat
• Magas páratartalmú, poros, olajos füstű vagy dohányfüstös
helyeken
Amennyiben a fent említett anyagok rátapadnak a lencsékre,
tükrökre vagy egyéb optikai elemekre, akkor romolhat a
képminőség. Az olaj a műanyagot elöregítheti, lebonthatja, ennek
következtében a plafonra rögzített projektor akár le is eshet.
• Magasfeszültségű vezetékek vagy elektromos áramforrások
közelében
Hibás működést okozhat.
• Puha felületeken, például szőnyegen vagy szivacsmatracon
Hő halmozódhat fel a projektor belsejében és kárt okozhat benne.
• Magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú helyeken
• Olyan helyeken, ahol a projektor külső hatásnak vagy
rezgésnek lenne kitéve
• Hő- vagy füstérzékelő közelében
• Nyílt vízfelület vagy légkondicionáló szellőzőnyílása
közelében
• Olyan helyeken, ahol maró hatású gázok fordulnak elő,
például a hőforrásokból feltörő kéngáz
Ez tönkreteheti a projektort. A megfelelő működtetési és tárolási
hőmérséklet és páratartalom az alábbiakban található.
Üzemi hőmérséklet
Üzemi relatív
páratartalom
Tárolási hőmérséklet
0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
90%-os páratartalomig
-10°C - 65°C (14°F - 149°F)
A telepítés megkezdése előtt
15
Ne érjen a lencsékhez csupasz kézzel
Ne érjen a lencsékhez csupasz kézzel. A lencsén hagyott bármilyen
folt vagy ujjlenyomat módosíthatja a képminőséget.
Vigyázat
Ha lehet, várjon fél órát, amíg az eszköz bemelegszik, majd
utána állítsa be a fókuszt
Ha rögtön a bekapcsolás után próbálja meg beállítani a fókuszt, a fényforrás hője
megakadályozhatja a stabil fókuszálást.
A telepítést falaktól és egyéb tereptárgyaktól kellő távolságban
végezze el
Vigyázat
Amennyiben a hideg vagy
Meleg levegőt áramoltató
szellőzőnyílás
meleg levegőt áramoltató
szellőzőnyílások el vannak
zárva, a hő felhalmozódik a
projektor belsejében és ez a
projektor rövidebb élettartamát
vagy hibás működését
Hideg levegőt
eredményezheti.
áramoltató
Hasonlóképpen nem javasolt az
szellőzőnyílás
eszköz szűk, zárt, nem kellő
szellőzésű helyeken történő telepítése. A projektort jól szellőző
helyen telepítse. Hagyjon legalább 30 cm (1,0 láb) távolságot a
tetejétől, 50 cm távolságot (1,6 láb) mindkét oldalától és 50 cm
(1,6 láb) távolságot a hátuljától, ahogyan a lenti ábra mutatja. Az
eszköz aljától pedig legalább 2 cm (0,8 hüvelyk) távolságot hagyjon.
Ügyeljen a páralecsapódásra
Amennyiben a helyiség hőmérséklete hirtelen megemelkedik, akkor a levegőben lévő pára
lecsapódhat a lencséken és a tükrön, és a vetített kép elmosódottá válhat. Várjon addig amíg
a páralecsapódás felszívódik és a kivetített kép ismét normál minőségben jelenik meg.
A beállítások módosítása hegyvidéki, 1201 m (3940 láb) és
3000 m (9843 láb) közötti használat esetén
Amennyiben a projektort hegyvidéken, 1201 m (3940 láb) és 3000 m (9843 láb) között
használja. Nézze meg a(z)"Hegyvidéki mód" (44 oldalon) útmutatást a(z) "TELEPÍTÉS menü"
menüpontban.
16
A telepítés megkezdése előtt
Ha az eszközt a plafonra rögzítve használja
Vigyázat
Amennyiben a projektort a mennyezetre
vagy magas állványra szerelve
használja, időnként tisztítsa meg a
portól a hideg és meleg levegőt
áramoltató szellőzőnyílások környékét.
A hideg és meleg levegőt áramoltató
szellőzőnyílások környékén felhalmozódó por csökkentheti a
szellőzés hatásfokát, megnövelheti a hőmérsékletet az eszköz
belsejében és ez a sérülés vagy esetleges tűz kockázatát jelentheti.
A hideg és meleg levegőt áramoltató szellőzőnyílások környékéről
porszívóval vagy hasonló eszközzel távolítsa el a port.
A projektort száraz, pormentes felületre helyezze, és ügyeljen arra,
hogy ne érhesse olajos füst vagy gőz, pára. A műanyagot az olaj
elöregítheti, lebonthatja, ennek következtében a plafonra rögzített
projektor akár le is eshet.
A projektor telepítése a vetítési szögtől függően: felfelé
irányuló vetítés, lefelé irányuló vetítés és szögben történő vetítés
• A vetítés fölfelé, lefelé és számos irányban lehetséges, de a hideg
és meleg levegőt áramoltató szellőzőnyílásokat ekkor sem lehet
elzárni. Mindig győződjön meg, hogy legalább 2 cm (0,8 hüvelyk)
távolságot hagy az alsó, hideg levegőt áramoltató
szellőzőnyílástól, és 50 cm (1,6 láb) távolságot a projektor két
oldalán található hideg / meleg levegőt áramoltató
szellőzőnyílásoktól.
• A projektor telepítési módját nem lehet megválasztani.
Vigyázat
• A felfelé vagy lefelé irányuló módú vetítéshez ne telepítse saját
maga a projektort. Mindig kérje szakképzett technikus vagy a
Canon Ügyfélszolgálati Központjának segítségét.
• Az alábbi ábrát követve, amennyiben a projektor 45 foknál
nagyobb szögben megdöntve telepítették, válassza a(z) 360 és
portré lehetőséget a(z) Fényforrás mód elemben a(z)
Fényforrás beállításai menüpontban.
A telepítés megkezdése előtt
17
Óvintézkedések Portré (álló) helyzetű telepítéséhez
• Ne zárja el a hideg és meleg levegőt áramoltató szellőzőnyílásokat.
Különösen a hideg és meleg levegőt áramoltató szellőzőnyílások
miatt mindig hagyjon minimum 2 cm (0,8 hüvelyk) távolságot a jobb
oldaltól és 50 cm (1,6 láb) távolságot a projektor felső és alsó részétől.
Vigyázat
• Figyeljen arra, hogy a projektort kizárólag az ábrán bemutatott módon
lehet elhelyezni (más módon nem).
• Ha a projektort a portré helyzetben telepítették, akkor 360 és portré
a(z) Fényforrás mód a(z) Fényforrás beállításai menüpontban.
18
A telepítés megkezdése előtt
Szerzői joggal kapcsolatos figyelmeztetés
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a képek méretének kereskedelmi célból történő növelése vagy
csökkentése, illetve a képek nyilvános bemutatása sértheti a törvény által védett szerzői
jogokat, vagy az eredeti anyag szerzői jogának tulajdonosát.
Hálózati biztonság biztosítása
Tegye meg a szükséges intézkedéseket a hálózati biztonság érdekében. Ne feledje, hogy a
Canon nem vonható felelősségre semmilyen hálózati biztonsági eseményekből (pl.:
jogosulatlan hozzáférésből) eredő közvetlen vagy közvetett veszteségért.
Használat előtt az alkalmazásnak megfelelően konfigurálja a projektort, a számítógépet és a
hálózati beállításokat.
• A projektort a védelemmel ellátott hálózaton belül állítsa be, közvetlen internetkapcsolat
helyett használjon tűzfalat vagy hasonló védelmet.
A védjegyekről
• Az Ethernet a Xerox vállalat hivatalosan bejegyzett védjegye.
• A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és / vagy más
országokban bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.
• A Mac, Mac OS és Macintosh az Apple vállalat Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban hivatalosan bejegyzett védjegyei.
• A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing korlátolt
felelősségű társaság védjegyei vagy hivatalosan bejegyzett védjegyei.
• A HDBaseT™ és a HDBaseT Alliance logók a HDBaseT Alliance védjegyei.
• A PJLink a JBMIA bejegyzett védjegye és némely országok függőben lévő védjegye.
• A PJLink egy Japánban, az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban, illetve
régiókban hivatalosan bejegyzett védjegy, vagy egy már hivatalosan benyújtott
védjegykérelem.
• Az AMX a Harman International Industries, Inc. bejegyzett védjegye.
• A Crestron Electronics vállalat hivatalosan bejegyzett védjegyei az alábbiak: Crestron®,
Crestron RoomView®, és Crestron Connected™.
• Minden védjegy a tulajdonosaik tulajdonát képezi.
A telepítés megkezdése előtt
19
Third party software
This product includes third party software modules.
• uIP (micro IP) version 0.9
Please see the below licence text concerning the licence condition.
Copyright © 2001-2003, Adam Dunkels.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Third party software support
Canon Inc., Canon's affiliated companies, as well as sales companies do not offer any support
services for these programs. We are unable to respond to questions or inquiries from you or
any other parties regarding these programs.
20
A telepítés megkezdése előtt
Bevezetés
A csomag tartalma
Óvatosan bontsa ki a csomagot, és ellenőrizze, hogy a csomag az alább megadott
részegységek mindegyikét tartalmazza-e. Ha valami hiányzik, azt a vásárlás helyén jelezze.
Alaptartozékok
(US)
(EU)
(Kína)
Projektor
A QSG fontos adatai
Tápkábel 1,8 m (70,8 hüvelyk)
Számítógépkábel 1,8 m
(70,8 hüvelyk)
(5K.1VC09.501)
Garanciajegy
Távirányító (típusszám: LV-RC08)
Elem (típusszám: CR2025)
Bevezetés
21
A távirányító első használata
A távirányító használata előtt húzza ki a fület.
A távirányító elemének cseréje
1. Húzza ki az elemtartót.
Kövesse a képen látható utasításokat. Nyomja és tartsa
a zárókart, miközben kihúzza az elemtartót.
2. Helyezze be az új elemet a tartóba. Figyeljen arra,
hogy a pozitív oldala felfele nézzen.
3. Nyomja az elemtartót vissza a távirányítóba.
• Az akkumulátor felrobbanhat, ha azt nem megfelelő típusra cseréli.
• A használt akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően selejtezze le.
• A nem megfelelő típusú elem használata robbanást okozhat. Csak Sony CR2025 típusú lítium
gombelemet használjon.
• A használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze le. A használt elemeket
azonnal selejtezze le. Az elemek a nem megfelelő kezelés miatt felrobbanhatnak. Azt ne töltse
újra, ne szedje szét és ne dobja tűzbe.
• Legyen óvatos az elemekkel, kövesse az utasításokat.
• Helyezze be az elemet a távirányítóba, igazítsa annak pozitív (+) és negatív (-) oldalát a
távirányítón megadott jelölésekhez.
• Tartsa az elemeket olyan helyen, hogy ahhoz a gyerekek és a háziállatok ne férhessenek
hozzá.
• A távirányító eleme és elemtartója fulladást okozhat, ha azt kisgyermekek véletlenül lenyelik.
Győződjön meg róla, hogy kisgyermekek nem érik el őket. Ha véletlen lenyelik valamelyik
tárgyat, azonnal kérjen orvosi segítséget.
• Vegye ki a távirányítóból az elemet, ha azt huzamosabb időn keresztül nem használja.
• Soha ne vegye semmilyen okból se a szájába az elemet, mert azt könnyen lenyelheti. Ha az
elemet véletlenül lenyelte, akkor kérjen orvosi segítséget vagy lépjen kapcsolatba a kórház
mérgezésekre specializálódott osztályával.
• Helyezzen az elem mindkét végére celofán-szalagot, ha azt leselejtezi.
• Amennyiben az elemből bármilyen folyadék szivárog és az bőrrel érintkezik, azonnal mossa le
alaposan az érintett bőrfelületet vízzel.
• A távirányító és az elem vegyi anyagokat tartalmazhat, amelyek veszélyesek lehetnek az
egészségre és a környezetre nézve.
• Amennyiben az elemtartót nem lehet stabilan a távirányítóhoz rögzíteni, ne használja azt és
tartsa gyermekektől elzárva.
• Az elemeket ne hagyja rendkívül magas hőmérsékletű környezetben, mert ez az elem
robbanásához, szivárgásához vagy az elemből való gyúlékony folyadék vagy gáz távozásához
vezethet.
• Az elemeket ne tegye rendkívül alacsony légköri nyomásnak sem, mivel ez robbanáshoz
vezethet, vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat ki az elemből.
22
Bevezetés
Projektor külső nézete
1. Külső kezelőpult
(A további részletéket lásd:
"Kezelőszervek és funkcióik" a következő
oldalon: 24.)
1
2
3
4
5
7
2. Szellőzőnyílás (meleg levegő kiáramlása)
8
3. Állítóláb
4. Fókusz-beállító és zoom gyűrű
5. Vetítő lencsék
6
3
6. Elülső infravörös távvezérlő érzékelő
7. Lencseelmozdító tárcsa x 2
9 10 11 12 13 14 15
8. Szellőzőnyílás (hideg levegő beáramlás)
16 17 18 19
9. VEZÉRLŐ csatlakozás
10. SERVICE (Szervizport)
11. USB tápkimenet
12. LAN port
20
21
22
23
22
22
23
23
23
22
Mennyezeti rögzítőcsavar: M4 x 4
Csavarfurat mélység: 12 mm
13. HDBaseT bemeneti csatlakozó
14. HDMI2 bemeneti csatlakozó
15. HDMI1 bemeneti csatlakozó
16. SZÁMÍTÓGÉP bemeneti csatlakozó
17. Audiobemeneti csatlakozó (sztereó
minicsatlakozó)
18. Audiokimeneti csatlakozó (sztereó
minicsatlakozó)
19. Monitor kimeneti csatlakozó
20. AC csatlakozózsinór bemenet
21. Lopásgátló zár nyílása
22. Állítóláb
23. Furatok a mennyezeti rögzítéshez
Bevezetés
23
Kezelőszervek és funkcióik
Projektor és távirányító
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
22
16
13
23
18
13
14
15
16
17
13
1. Fókuszgyűrű
A vetített kép fókusztávolságát állítja.
19
20
10.
2. Zoomgyűrű
3. Lencseelmozdító tárcsa
A vetítőlencsék vízszintes eltolását végzi.
POWER ON/STANDBY
(BE/KÉSZENLÉT)
Átvált a projektor készenléti és bekapcsolt
állapota között.
A kép méretét állítja.
4. Lencseelmozdító tárcsa
8
13
21
15
10
17
11
12
11.
Bal
12. BLANK (KÉPKIKAPCSOLÁS)
A képernyőkép elrejtésére használatos.
/ Le)
A vetítőlencsék függőleges eltolását végzi. 13. Trapéz/nyíl gombok ( / Fel,
Ferde szögű vetítésből adódó torzult képet
5. LIGHT indicator light (LÁMPA
manuálisan korrigál.
állapotjelző lámpa)
14. MODE (MÓD)
A fényforrás állapotát jelzi. Világít vagy
villog, ha a projektor fényforrásával
Kiválaszt egy elérhető kép üzemmódot.
probléma adódott.
15.
Jobb/
6. TEMPerature indicator light
A panel gombjainak lezárását aktiválja. Ha
(HŐMÉRSÉKLET jelzőlámpa)
a képernyőmenü (OSD) aktív, akkor a(z)
Akkor kezd pirosan világítani, ha a
#11, #13 és #15 gombokkal lehet
projektor hőmérséklete túl magassá vált.
kiválasztani a beállítani kívánt
menüelemet, majd végrehajtani a
7. POWER indicator light (TÁPELLÁTÁS
beállításokat.
állapotjelző lámpa)
A projektor működése közben világít vagy 16. OK
villog.
Érvényesíti a képernyőmenü (OSD)
kiválasztott elemét.
8. MENU (MENÜ)
Nem használatos kép üzemmód váltásra a
Bekapcsolja a képernyőmenüt (OSD).
terméken.
Visszavált az előző OSD menüre, kilép és
menti a menü beállításokat.
17. INPUT (BEMENET)
9. Felső infravörös távvezérlő érzékelő
Megjeleníti a jelforrás-kiválasztó sávot.
24
Bevezetés
18. TIMER (IDŐZÍTŐ)
21. AUTO PC
Nem elérhető.
Automatikusan meghatározza a
megjelenített képhez legjobb képidőzítést.
19. D.ZOOM (+,-)
Nem elérhető.
22. FREEZE (RÖGZÍTÉS)
Nem elérhető.
20. MUTE (NÉMÍTÁS)
Ideiglenesen elnémítja a hangot.
23. VOL (+,-)
Módosítja a hangerősséget.
Távirányító hatótávolsága
Az infravörös távérzékelő a projektor elején és tetején
található. A távirányítónak az érzékelőktől mért
távolsága nem lehet több mint 8 méter (~ 26 láb).
Mozgassa a távirányítót közvetlenül a távoli infravörös
vevőegység előtt bármilyen irányból, nagyjából 30°-os
szögön belül.
Ügyelni kell, hogy a távirányító és az infravörös
érzékelők között ne legyen olyan akadály, amely
akadályozná az infravörös sugár útját.
Ha a távirányító és a projektor között bármilyen
akadály helyezkedik el, akkor előfordulhat, hogy nem
tud műveleteket végrehajtani.
Ha a távoli infravörös vevőegységet közvetlen napfény
vagy erős fénysugár éri, akkor előfordulhat, hogy nem
tudja működtetni a távvezérlőt.
A távirányító interferenciát okozhat, ha egyéb eszköz
vagy távirányító van a közelben.
Bevezetés
25
A projektor elhelyezése
A hely kiválasztása
A felállítási hely kiválasztása függ a szoba alaprajzától és a személyes ízléstől. Vegye
figyelembe a vetítővászon méretét és a helyzetét, a megfelelő hálózati aljzat helyét, valamint a
projektor és a többi berendezés elhelyezkedését és a közöttük lévő távolságot.
A projektor számára a következő felállítási helyek egyike jöhet szóba:
1. Előoldal, asztal
3. Hátoldal, mennyezet
Ezt az elhelyezést akkor válassza, ha a
projektort a vetítővászonnal szemben,
asztalon helyezi el.
Ezt az elhelyezést akkor válassza, ha a
projektort a mennyezetről fejjel lefelé fordítva
függeszti fel a vetítővászon mögött. Ehhez a
felállításhoz speciális hátulról vetíthető
ernyőre és jóváhagyott mennyezeti
szerelőkészletre is szükség van.
Állítsa be a(z) Hátoldal, mennyezet opciót
a(z) Projektor üzemmód menüben a
projektor bekapcsolása után.
2. Hátoldal, asztal
4. Előoldal, mennyezet
Ezt az elhelyezést akkor válassza, ha a
projektort a vetítővászon mögött, asztalon
helyezi el. Ne feledje, ekkor speciális, hátsó
vetítésre alkalmas vetítővászon szükséges.
Ezt az elhelyezést akkor válassza, ha a
projektort a mennyezetről fejjel lefelé fordítva
függeszti fel, a vetítővászonnal szemben.
A projektor mennyezetre szereléséhez
vásárolja meg a forgalmazótól a jóváhagyott
projektor mennyezeti szerelőkészletet.
Állítsa be a(z) Hátoldal, asztal opciót a(z)
Projektor üzemmód menüben a projektor
bekapcsolása után.
Állítsa be a(z) Előoldal, mennyezet opciót
a(z) Projektor üzemmód menüben a
projektor bekapcsolása után.
A projektor mennyezeti rögzítéséhez a projektorhoz tervezett mennyezeti rögzítőkészlet
szükséges. Kérjen meg egy szakembert a telepítésre. A részletekkel kapcsolatban kérjen
segítséget a forgalmazótól.
26
A projektor elhelyezése
• A projektor garanciája nem fedezi azokat a sérüléseket, amelyek a nem megfelelő
mennyezeti rögzítőkészlet használatával, vagy a mennyezeti rögzítőkészlet nem megfelelő,
vagy nem megfelelő helyen történő telepítésével kapcsolatosak.
• Győződjön meg arról, hogy olyan intézkedéseket alkalmaz, amelyek megakadályozzák a
projektor leesését, például leesést megakadályozó vezetéket használ abban az esetben, ha a
projektort a mennyezetre szereli fel.
• Amennyiben felfelé, lefelé vagy szögben megdöntött irányban vetít, kérjük, olvassa el a(z)
17 oldalon részt.
• Olvassa el a 18 oldalon részt, ha Portré (álló) beállításban vetít.
Projektor-elrendezés
A kép mérete a vászon és a projektor közötti távolság függvényében változik.
Vetítés előre
• Amikor a projektor helyzetét függőlegesen kell
beállítani a lencseelmozdítás során
• Amikor a projektor helyzetét
vízszintesen kell beállítani a
lencseelmozdítás során
F
A
F
D
C
F
90°
90°
B
E
E
A: A lencsék közepétől a kivetített kép alja közötti távolság (amikor a lencseelmozdítás a
legmagasabb szintre van emelve)
B: A lencsék közepétől a kivetített kép alja közötti távolság (amikor a lencseelmozdítás a
legalacsonyabb szintre van leeresztve)
C: A lencsemozgás távolsága (amikor a lencsemozgás teljesen balra van állítva)
D: A lencsemozgás távolsága (amikor a lencsemozgás teljesen jobbra van állítva)
E: A kivetítés távolsága: a projektor és a vetítővászon közötti távolság
F:
A vetített kép mérete
A projektor elhelyezése
27
• A vetítővászon képaránya 16:9, és a kivetített kép aránya is 16:9
Vetítővászon
A vetített kép mérete (F)
mérete
Átló
Magasság
Vetítési távolság (E)
Legrövidebb Leghosszabb
Szélesség
(széles)
(Tele)
Hüvelyk
cm
Hüvelyk
cm
Hüvelyk
cm
Hüvelyk
cm
Hüvelyk
cm
60
70
75
87
95
100
120
150
180
200
250
300
152
178
191
221
241
254
305
381
457
508
635
762
29
34
37
43
47
49
59
74
88
98
123
147
75
87
93
108
118
125
149
187
224
249
311
374
52
61
65
76
83
87
105
131
157
174
218
261
133
155
166
193
210
221
266
332
398
443
553
664
71
83
88
103
112
118
141
177
212
236
295
354
180
210
225
261
285
299
359
449
539
599
749
898
113
132
141
164
179
189
226
283
340
377
―
―
287
335
359
417
455
479
575
719
862
958
―
―
Eltolás
(A)
Eltolás
(B)
Hüvelyk cm Hüvelyk
2,9
3,4
3,7
4,3
4,7
4,9
5,9
7,4
8,8
9,8
12,3
14,7
cm
7,5 32,4
82
8,7 37,8
96
9
40,4 103
11 46,9 119
12 51,2 130
12 53,9 137
15 64,7 164
19 80,9 205
22 97,1 247
25 107,9 274
31 134,8 342
37 161,8 411
Eltolás
(C, D)
Hüvelyk
cm
12,0
14,0
15,0
17,4
19,0
20,0
24,1
30,1
36,1
40,1
50,1
60,1
31
36
38
44
48
51
61
76
92
102
127
153
Minden méret megközelítő érték, és eltérhet a ténylegestől.
Azt javasoljuk, hogy mielőtt a projektort a végleges helyére szereli, a helyszínen ellenőrizze a
vetítési méretet és projektor vetítési távolságát a projektor optikai jellemzőinek figyelembe
vételével. Ez hozzá fogja segíteni ahhoz, hogy meghatározza a felszerelés pontos, a telepítéshez
legkedvezőbb helyét.
A lencsemozgáshoz tartozó kivetítési tartomány
a
a
b
b
a:
Maximális vízszintes tartomány (V x 23%)
b:
Maximális függőleges tartomány (F x 60%)
Amennyiben egy kattanó hangot hall, semmiképpen ne forgassa tovább a lencsemozgató tárcsát,
mivel a hang azt jelzi, hogy a gomb a végső állásba került. A gomb túlhúzása kárt okozhat a
projektorban.
A képet nem lehet egyszerre vízszintesen és függőlegesen is a maximális értékre igazítani.
28
A projektor elhelyezése
A vetített kép beállítása
A vetítési szög állítása
A projektornak van négy állítható lába.
Segítségükkel a kép magasságát és a vetítési
szöget lehet módosítani. A projektor
beállításához a vízszintes szög
finomhangolását az állító láb csavarásával
végezze el. A láb visszahúzásához csavarja el
a hátsó állító lábat az ellentétes irányba.
Ha a projektor nem egyenes alapra van állítva,
vagy a vetítővászon és a projektor nem
párhuzamos egymásra, akkor a vetített képnek
trapéz alakja lesz. Ennek javításához lásd:
"Trapéztorzítás korrekciója" a következő oldalon: 30.
Ne nézzen az objektívbe, ha a fényforrás világít. A fényforrás erős fénye károsíthatja a látását.
A kép automatikus állítása
Egyes esetekben szükség lehet a képminőség optimalizálására. Ehhez nyomja meg a(z)
AUTO PC gombot. A beépített intelligens automatikus korrekciós funkció 3 másodpercen belül
a frekvencia és az órajel értékét úgy módosítja, hogy a legjobb képminőséget érje el.
Az aktuális jelforrás adatai 3 másodpercre megjelennek a kép sarkában.
A funkció csak a PC-jel (számítógép) kiválasztásakor érhető el.
A képméret és élesség finombeállítása
1. A vetített kép a zoom gyűrűvel állítható a
kívánt méretre.
2. A fókuszgyűrű forgatásával élesíthető a
kép.
Ha lehet, várjon fél órát, amíg az eszköz bemelegszik, majd utána állítsa be a fókuszt. Ha rögtön
a bekapcsolás után próbálja meg beállítani a fókuszt, a fényforrás hője megakadályozhatja a
stabil fókuszálást. (16 oldal)
A projektor elhelyezése
29
Trapéztorzítás korrekciója
A trapéztorzítás arra a jelenségre utal, amikor a vetített kép ferde szögű vetítésből adódóan
trapéz alakú lesz.
A projektoron vagy a távirányítón található trapéz gombok
segítségével jelenítse meg a trapéztorzítás oldalt.
A trapéztorzítás oldal kivetítése után nyomja meg a(z)
gombot a kép felső részén jelentkező trapéztorzítás
korrigálásához. A kép alsó részének javítása a(z)
gomb
megnyomásával történhet.
Nyomja meg
a(z)
/
gombot.
Nyomja meg
/
a(z)
gombot.
• A függőleges trapéztorzítás javítható. Az ilyen javítás állítási tartománya viszont korlátozott.
• Trapéztorzítás-állításkor az állítás értékét a rendszer megadja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy
ez az érték nem a vetítési szöget jelenti.
• A trapéztorzítás-állítás érték megengedhető állítási tartománya a telepítés feltételeitől függ.
• A projektor és a vászon telepítésének függvényében a képek lehet, hogy nem szabályos
téglalapként vagy 4:3 képaránnyal lesznek kivetítve.
• A trapéztorzítás-állítás használatakor a felbontás csökken. Ez mellett a komplikált mintázatú
képeken csíkok vagy egyenes vonalak jelenhetnek meg. Ezeket nem hibás működés okozza.
• A trapéztorzítás-állítás használatakor a képen zaj jelenhet meg a kivetített videojel és a
trapéztorzítás-állítás értékének függvényében. Ilyen esetben a trapéztorzítás-állítás értéket
állítsa olyan tartományban, ahol a képek zaj nélkül jelennek meg.
• Trapéztorzítás-állítás közben a kép a bemenőjel típusának függvényében lehet, hogy nem
megfelelően jelenik meg.
30
A projektor elhelyezése
Csatlakoztatás
Jelforrás csatlakoztatásakor ügyeljen a következőkre:
• A csatlakoztatás előtt kapcsoljon ki minden készüléket.
• Ügyeljen arra, hogy az adott forráshoz tartozó jelkábelt használja.
• Ügyeljen a kábelek szoros csatlakoztatására.
1
RS-232C kábel
2
USB kábel
3
LAN kábel
4
HDMI kábel
5
Számítógépkábel
(a csomag részét
képezi)
6
Audiokábel
A/V eszköz
Asztali vagy
hordozható
számítógép
Monitor
Asztali vagy
hordozható
számítógép
Útválasztó
1
2
3
4 4
5
5
6 6
Hangszórók
HDBaseT 3
mátrix
6
• Előfordulhat, hogy a fenti csatlakoztatásokhoz szükséges kábelek közül némelyik nincs
mellékelve a projektorhoz (lásd itt: "A csomag tartalma" a következő oldalon: 21). Ezek a
kereskedelmi forgalomban kaphatók, elektronikai üzletekben beszerezhetők.
• A csatlakoztatási ábrákat csak referenciaként adtuk meg. A projektor hátoldalán elérhető
csatlakozók modellenként eltérőek lehetnek.
• Számos notebook esetében a külső videoport nem kapcsol be, amikor a projektorhoz
csatlakoztatják. Általában az FN + monitorszimbólumot tartalmazó funkciógomb
billentyűkombinációval kapcsolható be és ki a külső megjelenítő. Nyomja meg egyidejűleg az
FN és a felirattal ellátott funkcióbillentyűt. A kérdéses billentyűkombinációt a notebook
dokumentációjában is megtalálhatja.
• Ha a választott videokép a projektor bekapcsolása és a megfelelő videoforrás kiválasztása után
nem jelenik meg, akkor ellenőrizze, hogy a videoforrás be van-e kapcsolva, és helyesen
működik-e. Ellenőrizze azt is, hogy a jelkábelek helyesen vannak-e csatlakoztatva.
Csatlakoztatás
31
Több forrás csatlakoztatása HDBaseT kapcsolaton keresztül
A HDBaseT egy szabványos csatlakozási forma, amely különböző vezérlőjelek segítségével
egyesíti a HD digitális videót, a hangot és az Ethernet jelet. A jeleket egy legfeljebb 100 méter
hosszú, legalább CAT5e minősítésű kábel továbbítja. A kereskedelmi forgalomban is kapható
HDBaseT kapcsolómátrix segítségével több forrást is csatlakoztathat a projektorhoz a
HDBaseT kapcsolaton keresztül.
RJ45 kábel csatlakoztatása esetén ügyeljen rá, hogy a kábelek ne tekeredjenek össze,
máskülönben a jelek zavarhatják egymást, vagy rosszabb esetben meg is szakadhat a kapcsolat.
Az alábbi kép csak illusztráció; a tényleges elrendezés eltérő lehet.
Hordozható
számítógép
Blu-ray
lejátszó
IR TX
VGA IN
YPbPr
RJ45
Lan
HDMI
RS232
RJ45
HD Connect
IR RX
HDBaseT mátrix
LAN kábel
Vezérlőszámítógép
Projektor
• Használjon árnyékolt, legalább CAT5e minősítésű LAN kábelt.
• A maximális átviteli távolság 100 m.
• Néhány környezetben azonban rövidebb lehet a maximális átviteli távolság.
• Ne használja a LAN kábelt, ha az fel van tekerve vagy össze van csomagolva.
• Ha a LAN kábelt kivetítés közben csatlakoztatja vagy választja le, az zajt okozhat.
• Nem garantált, hogy a projektor minden forgalomban lévő HDBaseT adóval csatlakoztatható.
• Ha a forráskészüléket és a projektort HDBaseT adóval csatlakoztatja, akkor előfordulhat, hogy
néhány típusnál nem lesz megfelelő a kivetítést minősége.
32
Csatlakoztatás
Kezelés
A projektor indítása
1. A hálózati kábelt dugja a projektorba és a hálózati
aljzatba. Kapcsolja fel a hálózati aljzat kapcsolóját
(ha van ilyen). Ellenőrizze, hogy a projektor POWER
(Főkapcsoló) visszajelzőlámpája pirosan világít-e, ha
a projektort áram alá helyezte.
• Kérje meg a telepítő szakembert, hogy megszakítót is
helyezzen el. Ha nem használja a projektort, akkor ne
feledje leválasztani a projektor a megszakítóval.
• Kérjük, csak eredeti tartozékokat (pl. tápkábelt)
használjon az eszközhöz, hogy megelőzze a
potenciális veszélyeket, pl. az áramütést vagy a
tűzveszélyt.
• Ahhoz, hogy a projektor a potenciális problémák
esetén is biztonságos legyen a projektort árammal
ellátó elektromos hálózati csatlakozót lássa el
megszakítóval. Ha nem rendelkezik ilyen elektromos
csatlakozóval, akkor kérje meg a forgalmazót a
szükséges szerelésre.
2. Nyomja meg a projektoron vagy a távvezérlőn a(z)
gombot a projektor elindításához.
A bekapcsolás állapotjelző) lámpája zöld fénnyel villog, és a projektor bekapcsolt
állapotában folyamatos zöldre vált.
Állítsa a kép élességét a fókuszgyűrűvel (ha szükséges).
• Ha a projektor a korábbi használat miatt még forró, akkor a projektor a fényforrás felkapcsolása
előtt körülbelül 90 másodpercig működteti a hűtőventillátorokat.
• A fényforrás hosszabb élettartama érdekében a projektor bekapcsolása után legalább 5 percet
várjon, mielőtt ismét lekapcsolná.
• A POWER (Főkapcsoló) megnyomása után a kép villódzhat egészen addig, amíg a fényforrás
stabillá nem válik. Ez normális jelenség, a termék nem hibás.
3. A projektor első bekapcsolásakor válassza ki az OSD menü nyelvét a képernyőn
megjelenő utasítások segítségével.
4. Ha a program jelszót kér, a nyílgombokkal adjon meg egy 6 jegyű jelszót. Lásd: "Biztonsági
beállítások" a következő oldalon: 46.
5. Kapcsolja be az összes csatlakoztatott készüléket.
6. A projektor ekkor keresni kezdi a bemenő jeleket. Az aktuális megtalált jel megjelenik. Ha a
projektor nem érzékel értékelhető jelet, akkor a „No Signal” (Nincs jel) üzenet látható
egészen addig, amíg nem talál bejövő jelet.
A kívánt bemenő jelet a INPUT (BEMENET) gombbal is kiválaszthatja. Lásd: "Bemeneti jel
váltása" a következő oldalon: 34.
Ha a bejövő jel frekvenciája/felbontása meghaladja a projektor működési tartományát, akkor az
„Out of Range” (Tartományon kívül) üzenet jelenik meg a háttér előtt. Válasszon a projektor
felbontásával kompatibilis bejövő jelet, vagy állítsa a bejövő jelet alacsonyabb értékre. Lásd:
"Időzítési táblázat" a következő oldalon: 61.
Kezelés
33
A menük használata
A projektor képernyőmenüvel (OSD) rendelkezik, innen lehet elérni a számos módosítást és
beállítást.
Az OSD képernyőképek csak szemléltető ábrák, a ténylegesen megjelenő ábráktól eltérhetnek.
Az OSD menü szerkezete az alábbi.
1
2
1
Főmenü
ikon
4
Aktuális
bemenő jel
2
Főmenü
5
Állapot
6
Az eszköz
gombjainak
használati
útmutatója
KÉP
Kép üzemmód
Normál
Felhasználói mód beállításai
Fényerő
3
5
Kontraszt
Szín
Árnyalat
Élesség
Speciális
3
Az aktuális képmód visszaállítása
4
Kilépés
Almenü
6
Az OSD menü megjelenítéséhez nyomja meg a projektoron vagy a távirányítón a MENU
(MENÜ) gombot.
• A menüpontokon a projektoron vagy a távirányítón lévő nyílgombokkal ( / / / ) lehet
végighaladni.
• A projektor vagy a távirányító OK gombjával válassza ki a kívánt menüpontot.
Bemeneti jel váltása
A projektor egyidejűleg több készülékhez is
kapcsolódhat. Egyszerre azonban csak egy képet tud
megjeleníteni. Indításkor a projektor automatikusan
megkeresi a rendelkezésre álló jeleket.
Bemenet
Ellenőrizze, hogy a RENDSZERBEÁLLÍTÁS:
ALAPSZINTŰ > Automatikus bemenet keresése
menü Be állásban van-e, ha azt szeretné, hogy a
projektor automatikusan keresse a jeleket.
A forrás kiválasztásához:
1. Nyomja meg a(z) INPUT (BEMENET) gombot. Erre
megjelenik a jelforrás-kiválasztó sáv.
2. A(z) / gombokkal válassza ki a megfelelő jelet,
majd nyomja meg a(z) OK gombot.
A jel érzékelése után a kiválasztott jelforrás adatai néhány másodpercre megjelennek a
képernyő sarkában. Ha a projektorhoz több készülék csatlakozik, akkor az 1-2. lépések
megismétlésével keresse meg a többi jelet is.
Amikor a különböző bemenő jelek között vált, a vetített kép fényerőszintje annak megfelelően
változik.
34
Kezelés
A projektor lekapcsolása
1. A
gomb megnyomása után a megerősítést kérő
üzenet jelenik meg. Ha nem reagál rá néhány
másodpercen belül, az üzenet eltűnik.
2. Nyomja meg a
gombot másodszor is.
3. A power (főkapcsoló) lámpa folyamatosan pirosan
világít, és a ventilátor leáll. Húzza ki a hálózati
kábelt az elektromos aljzatból.
Elképzelhető, hogy e jelzőlámpa a kábel kihúzása után is világítani fog. Azonban ez normális
jelenség, a termék nem hibás.
Kezelés
35
Menüműveletek
Ne feledje, hogy a képernyőmenü (OSD) a kiválasztott jeltípustól és a projektor modelljétől
függően változik.
* Gyári értékre beállított elemet jelöl.
*1 Ha nagy dinamikus tartományú jel információ érkezik, a kép üzemmód automatikusan HDR lesz.
*2 A 4K-váltó beállítás kikapcsolása esetén ez a mód rögzül.
Menürendszer
Főmenü
KÉP
Almenü
Bemutató/Normál*/sRGB/
Film/DICOM/1. felhasználói/
Kép üzemmód
2. felhasználói/(HDR)*1/(FHD)*2
Bemutató/Normál/sRGB/
Beállítások
Film/DICOM/1. felhasználói/
Felhasználói mód betöltése
2. felhasználói
beállításai
Felh. mód átnevezése
Fényerő
Kontraszt
Szín
Árnyalat
Élesség
Gamma
16/1.8/2.0/2.1/2.2*/2.3/2.4/2.5/
kiválasztása
2.6/2,8
Színhőmérséklet
Speciális
6-teng. színkorr.
MoviePro
Az aktuális képmód visszaállítása
36
Menüműveletek
Választási lehetőségek
Hideg/Normál*/Meleg
Vörös erősítés/Zöld erősítés/
Kék erősítés/Vörös eltolás/
Zöld eltolás/Kék eltolás
Szín kijelölése
Színárnyalat
Erősítés
Telítettség
Színjavítás
Bőrtónus
Szuper felbontás
Alapérték/Mégse
Főmenü
Almenü
Képarány
Pozíció
Túlpásztázás beáll.
MEGJELENÍTÉS
Fázis
Össz. vízsz. Pont
4K-váltó
Projektor üzemmód
Tesztminta
Fényforrás mód
TELEPÍTÉS
Fényforrás
beállításai
Fényforrás
információja
Választási lehetőségek
Auto*/Valós/4:3/16:9/16:10
Be*/Ki
Előoldal, asztal*/Hátoldal,
asztal/Előoldal, mennyezet/
Hátoldal, mennyezet
Be/Ki*
Normál*/Öko/360 és portré
Fényforrás élettartama
Normál
Öko
360 és portré
Be/Ki*
Hegyvidéki mód
Nyelv
Háttérszín
Indítóképernyő
RENDSZERBEÁLLÍTÁS:
ALAPSZINTŰ
Auto. kikapcsolás
Közvetlen bekapcsolás
Menü pozíciója
Menübeállítások
Menü
megjelenítési
ideje
Emlékeztető
üzenet
Bemenet átnevezése
Automatikus bemenet keresése
Zöld/Fekete/Kék*
Fekete/Kék/Canon*
Letiltás/5 perc/10 perc/15 perc/
20 perc*/25 perc/30 perc
Be/Ki*
Középen*/Balra felül/Jobbra
felül/Lent jobbra/Lent balra
Mindig be/5 másodperc/
10 másodperc/15 másodperc*/
20 másodperc/25 másodperc/
30 másodperc
Be/Ki*
Be*/Ki
Menüműveletek
37
Főmenü
Almenü
HDR*1
Hangbeállítások
HDR
EOTF
Hangerő
Némítás
HDMI tartomány
INFORMÁCIÓK
*1 Néha kiszürkül, amikor a kép üzemmód nem HDR.
38
Menüműveletek
Auto*/SDR
Meleg/Közepes*/Hideg
Be/Ki*
Auto*/Teljes tartomány/
Korlátozott tartomány
Jelszóváltoztatás
Bekapcsolás
Be/Ki*
lezárása
Panel gombjainak lezárása
Be/Ki*
Ellenőrző port beáll.
RS232/LAN*/HDBaseT
Állapot
DHCP
Be/Ki*
IP cím
Vezetékes LAN
Alhálózati maszk
Alapértelmezett átjáró
Hálózati
DNS-kiszolgáló
beállítások
Alkalmaz
PJLink tanúsítás Be/Ki*
A PJLink jelszó módosítása
AMX eszköz
Be/Ki*
felfedezés
MAC cím
A hálózati
készenléti mód
Be/Ki*
engedélyezése
Készenlét LAN
Hálózat
készenléti mód
20 perc*/1 óra/3 óra/6 óra/96 óra
auto. Letilt.
Összes beállítás alapértékre
Alapérték/Mégse*
Bemenet
Kép üzemmód
Felbontás
Színformátum
Fényforrás élettartama
Firmware verzió
Biztonsági
beállítások
RENDSZERBEÁLLÍTÁS:
SPECIÁLIS
Választási lehetőségek
KÉP menü
Funkció
Leírás
A projektor számos előre megadott kép üzemmóddal rendelkezik, amelyek
közül a vetítés környezetének és a bemenő jel képtípusának megfelelően
választhat.
• Bemutató: Az eszközt világos helyiségben is lehet használni, valamint sok
szöveget tartalmazó kép kivetítésére is alkalmas.
• Normál mód: Számítógépes képernyők, színes képek (filmek), stb.
kivetítésére alkalmas
Kép üzemmód
• sRGB mód: Az sRGB-t támogató digitális fényképezőgéppel készült
fényképek kivetítésére alkalmas. Kompatibilis az sRGB szabvánnyal.
• Film mód: Színes képek (filmek) kivetítésére alkalmas.
• DICOM mód: Orvosi felvételek (filmek) kivetítésére alkalmas. Ez a
projektor nem orvosi képek kivetítésére való. Nem használható radiológiai
képek vagy orvosi vizsgálatok olvasásához.
• 1. felhasználói/2. felhasználói: Elmentheti az egyéni beállításként
megadott képminőséget. Ez után kép üzemmódként kiválaszthatja az
elmentett beállításokat.
• HDR: Amikor HDR a bemenő jel, beállítja az optimális gamma és szín
értékre.
• Beállítások betöltése
Két felhasználó által megadható mód is rendelkezésre áll, ha az
előremegadott képmódok nem felelnének meg az igényeinek.
1. felhasználói (Prezentációs mód alapú) a számítógépes forrásokhoz, a(z)
2. felhasználói (Standard mód alapú) pedig a videoforrásokhoz való.
1. Lépjen ide: KÉP > Kép üzemmód.
2. A / gombokkal válassza ki a(z) 1. felhasználói vagy a(z)
2. felhasználói opciót.
Felhasználói
mód beállításai
3. Nyomja meg a(z) gombot a(z) Felhasználói mód beállításai
kijelöléséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot. Erre a(z)
Felhasználói mód beállításai oldal jelenik meg.
4. Válassza ki a(z) Beállítások betöltése elemet, és nyomja meg a(z) OK
gombot.
5. A(z) / megnyomásával válassza ki az igényének legmegfelelőbb
képmódot.
6. Ezután a(z) OK és a(z) MENU (MENÜ) gombokkal térjen vissza a(z)
KÉP menühöz.
7. A(z) gombbal válassza ki a változtatni kívánt almenü elemet, és állítsa
be az értékeket a / gombokkal. A kiválasztott felhasználói mód a
beállításoktól függ.
Menüműveletek
39
Funkció
Leírás
• Felh. mód átnevezése
Kiválasztásával a testreszabott kép üzemmódok átnevezhetők:
(1. felhasználói vagy 2. felhasználói). Az új név max. 9 karakter hosszú
lehet, és az angol ábécé betűit (A-Z, a-z), a számjegyeket (0-9) és a szóközt
(_) tartalmazhatja.
1. Lépjen ide: KÉP > Kép üzemmód.
2. A / gombokkal válassza ki a(z) 1. felhasználói vagy a(z)
2. felhasználói opciót.
Felhasználói
mód beállításai 3. Nyomja meg a(z) gombot a(z) Felhasználói mód beállításai
kijelöléséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot. Erre a(z)
Felhasználói mód beállításai oldal jelenik meg.
4. Nyomja meg a(z) gombot a(z) Felh. mód átnevezése kijelöléséhez,
majd nyomja meg a(z) OK gombot. Erre a(z) Felh. mód átnevezése
oldal jelenik meg.
5. A
Fényerő
Kontraszt
Szín
Árnyalat
Élesség
/ / /
gombokkal válassza ki a kívánt karaktereket.
6. Ha kész, nyomja meg a(z) MENU (MENÜ) gombot a kilépéshez.
Minél magasabb az érték, annál nagyobb a kép fényereje. Ezt úgy állítsa be,
hogy a fekete területek éppen feketék legyenek, és a sötét területeken a
részletek még láthatók legyenek.
Minél magasabb az érték, annál nagyobb a kép kontrasztja. Ezt a
kiválasztott bemenetnek és a környezetnek megfelelő fényerő beállítása
után használja, a fehér csúcsértékének beállításához.
Az alacsonyabb értékek kevésbé telített színeket eredményeznek. Ha a
beállított érték túl magas, akkor a kép színei túlságosan erősek lesznek, és
irrealisztikus lesz a kép.
Minél nagyobb az érték, annál zöldesebb árnyalatúvá válik a kép. Minél
kisebb az érték, annál vörösebb árnyalatúvá válik a kép.
Minél nagyobb az érték, annál élesebbé válik a kép.
• Gamma kiválasztása
A gamma a bemeneti forrás és a kép fényerejének a viszonyát jelenti.
Speciális
• 1.6/1.8/2.0/2.1: Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő értéket.
• 2.2/2.3: Növeli a kép átlagos fényerejét. Legjobban világos
helyiségekben, tárgyalókban vagy a nappaliban használható.
• 2.4/2.5: A legjobban filmek nézéséhez használható a sötét
környezetben.
• 2.6/2.8: A zömében sötét jeleneteket tartalmazó filmek nézéséhez
használható a legjobban.
Nagy fényerő
Kis kontraszt
1.6
40
Menüműveletek
Kis fényerő
Nagy kontraszt
1.8
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
Funkció
Leírás
• Színhőmérséklet
Az elérhető színhőmérséklet* beállításai a kiválasztott jeltípustól függenek.
1. Hideg: A kép kék árnyalatú lesz. (hideg színek).
2. Normál: A kép hagyományos színekkel jelenik meg.
3. Meleg: A kép vörös árnyalatú lesz. (meleg színek).
*A színhőmérsékletről:
Sok különböző árnyalat létezik, amelyek bizonyos célokra „fehérnek”
számítanak. A „színhőmérséklet” az egyik leggyakoribb módja a fehér szín
ábrázolásának. Az alacsony színhőmérsékletű fehér szín vörösesfehérnek
tűnik. A magas hőmérsékletű fehér kékebbnek tűnik.
A következő opciók felhasználásával is beállíthat kedvenc
színhőmérsékletet.
• Vörös erősítés/Zöld erősítés/Kék erősítés: A vörös, a zöld és kék
színek kontrasztját állítja.
• Vörös eltolás/Zöld eltolás/Kék eltolás: A vörös, a zöld és kék színek
fényerejét állítja.
• 6-teng. színkorr.
Speciális
6-teng. színkorr. hat beállítandó színt (RGBCMY) biztosít. Az egyes színek
kiválasztásakor tetszés szerint beállíthatja azokhoz az értéktartományt és a
telítettséget.
• Szín kijelölése: Kiválaszt egy színt a vörös, sárga, zöld, ciánkék, kék
és bíborvörös színek közül.
• Színárnyalat: A tartomány növelése a
két szomszédos színből nagyobb arányt
tartalmazó színeket fog adni. Az ábrán
Sárga
PIROS
ZÖLD
látható, hogyan viszonyulnak egymáshoz
a színek.
Például, ha a vöröset választja és a
Cián
Magenta
tartományt 0-ra állítja, akkor csak a tiszta
piros lesz kiválasztva a vetített képben.
KÉK
A tartomány növelésével benne lesz a
sárgához közeli piros és a bíborvöröshöz
közeli piros is.
• Erősítés: Ízlése szerint állítsa az értékeket. A kiválasztott elsődleges
szín kontrasztszintjét fogja befolyásolni. A képen minden elvégzett
beállítás azonnal látható lesz.
• Telítettség: Ízlése szerint állítsa az értékeket. A képen minden
elvégzett beállítás azonnal látható lesz.
Telítettség az adott szín mértéke mozgóképen. Alacsonyabb értékek
kevésbé telített színeket eredményeznek; a „0” érték az adott színt teljes
mértékben eltávolítja a képről. Ha a telítettség túl nagy, akkor a szín
túlságosan erőteljes, irrealisztikus lesz.
Menüműveletek
41
Funkció
Leírás
• MoviePro
Speciális
Az aktuális
képmód
visszaállítása
42
Menüműveletek
• Színjavítás: Lehetővé teszi a színtelítettség flexibilisebb állítását.
Komplex szín algoritmusokat modulál, hogy hibátlanul adja vissza a
telített színeket, finom átmeneteket, közbenső árnyalatokat és árnyalt
elszíneződéseket.
• Bőrtónus: Csak az emberi bőr árnyalatának kalibrálásához biztosít
pontos beállítást, a kép más színeit nem befolyásolja.
• Szuper felbontás: Szuper-felbontási technológia, amely nagy
mértékben kiemeli a full HD képek színeit, kontrasztját és textúráját.
A funkció a kiválasztott Kép üzemmód opcióhoz tartozó összes beállítást
(beleértve az előre beprogramozott módokat, a1. felhasználói, és
2. felhasználói) opciókat) visszaállítja a gyári alapértékekre.
1. Nyomja meg a(z) OK gombot. Ekkor egy megerősítést kérő üzenet
jelenik meg.
2. A(z) / gombok segítségével válassza ki a(z) Alapérték lehetőséget,
majd nyomja meg a(z) OK gombot. Az aktuális képmód visszaáll a gyári
alapértelmezett beállításokra.
MEGJELENÍTÉS menü
Funkció
Leírás
A kép oldalarányának megadására a bemenő jeltől függően több lehetőség
áll rendelkezésre.
• Auto: A képet arányosan átméretezi úgy, hogy
annak vízszintes vagy függőleges mérete
illeszkedjen a projektor natív felbontásához.
• Valós: A kép az eredeti felbontásában lesz
kivetítve, és a készülék újra méretezi, hogy a
megjelenítési terület méretéhez alkalmazkodjon.
4:3 kép
4:3 kép
16:9 kép
Képarány
16:10 kép
• 4:3: A képet úgy méretezi, hogy az a vetítővászon
közepén 4:3 oldalaránnyal jelenjen meg.
4:3 kép
• 16:9: A képet úgy méretezi, hogy az a vetítővászon
közepén 16:9 oldalaránnyal jelenjen meg.
16:9 kép
• 16:10: A képet úgy méretezi át, hogy az a
vetítővászon közepén 16:10 oldalaránnyal jelenjen
meg.
16:10 kép
Pozíció
Megjeleníti a helyzet-beállító oldalt. A vetített kép a nyílgombokkal
mozgatható. A funkció csak a PC-jel (számítógép) kiválasztásakor érhető el.
Elrejti a négy sarokban a rossz képminőséget.
Túlpásztázás
beáll.
Minél nagyobb az érték, a kép annál nagyobb része lesz elrejtve, miközben a
vásznat továbbra is kitölti és a kép geometriai pontossága sem csökken.
A 0 beállítást az jelenti, hogy a kép 100%-osan megjelenik.
Az órafrekvenciát állítja a képtorzítás csökkentése
végett.
Fázis
A funkció csak a PC-jel (számítógép)
kiválasztásakor érhető el.
Össz. vízsz.
Pont
A kép vízszintes szélességét állítja.
A funkció csak a PC-jel (számítógép) kiválasztásakor érhető el.
A kijelzés felbontást váltja át.
• Ki: FHD felbontásra kapcsol.
4K-váltó
Kép üzemmód automatikusan rögzített üzemmód ra áll (FHD).
• Be (ajánlott): 4K felbontásra kapcsol.
Menüműveletek
43
TELEPÍTÉS menü
Funkció
Projektor
üzemmód
Tesztminta
Fényforrás
beállításai
Leírás
A projektor mennyezetre vagy vetítővászon mögé szerelhető. Lásd: "A hely
kiválasztása" a következő oldalon: 26.
A képméret és a fókusz beállítására használatos,
hogy a vetített kép torzításmentes legyen.
A tesztminta a MENU (MENÜ) megnyomása után
a Ki választásával zárható be.
• Fényforrás mód: Kiválasztja a fényforrás megfelelő teljesítményét a
lehetséges módok közül. Lásd: "Energiatakarékosság" a következő oldalon:
55.
• Fényforrás információja: Lásd: "Fényforrás információk" a következő
oldalon: 55.
A(z) Hegyvidéki mód használata 1201 m–3000 m közötti tengerszint feletti
magasság és 5 °C–30 °C közötti hőmérséklet esetén javasolt.
„Hegyvidéki mód” használata mellett a zajszint magasabb lehet, mert a
ventilátor a magasabb fordulatszámmal működik a rendszer hűtési
teljesítményének és teljesítményének javítása végett.
Hegyvidéki
mód
Ha a projektort más szélsőséges körülmények között használja (a fentiek
kivételével), akkor az eszköz automatikusan lekapcsolhat, hogy a projektor
túlhevülését megakadályozza. Ilyen esetben a tünetek orvoslásának módja
az, hogy a hegyvidéki módba kapcsol át. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a
projektor bármilyen barátságtalan vagy szélsőséges viszonyok között
használható.
Ne használja a(z) Hegyvidéki mód opciót 0 és 1 200 m közötti tengerszint
feletti magasságban, és 0 és 40°C közötti környezeti hőmérséklet mellett.
A projektort a rendszer ilyenkor túlhűti.
44
Menüműveletek
RENDSZERBEÁLLÍTÁS: ALAPSZINTŰ menü
Funkció
Nyelv
Háttérszín
Indítóképernyő
Auto. kikapcsolás
Közvetlen
bekapcsolás
Menübeállítások
Leírás
Beállítja a képernyőmenü (OSD) megjelenítési nyelvét.
Beállítja a projektor háttérszínét.
A projektor indításakor megjelenő kezdőképet lehet vele beállítani.
A fényforrás szükségtelen használatának megelőzése végett ez a
funkció engedélyezi a projektor automatikus lekapcsolását, ha egy
adott időtartamon belül nem érzékel bejövő jelet.
Engedi, hogy a projektor automatikusan bekapcsoljon, ha az áramot
kap a tápkábelen keresztül.
• Menü pozíciója: A képernyőmenü (OSD) helyzetét adja meg.
• Menü megjelenítési ideje: Beállítja, hogy az OSD menü az utolsó
gombnyomás után mennyi ideig maradjon még aktív.
• Emlékeztető üzenet: Be- és kikapcsolja az emlékeztető üzeneteket.
Átnevezi az aktuális bemenő forrást az Ön által választott névre.
Bemenet
átnevezése
Automatikus
bemenet keresése
A(z) Bemenet átnevezése oldalon a / / / és OK gombokkal
állítsa be a csatlakoztatott forráselem kívánt karaktereit.
Ha kész, nyomja meg a(z) MENU (MENÜ) gombot a kilépéshez és a
módosítások mentéséhez.
Beállítja a projektort, hogy automatikusan keressen jelet.
Menüműveletek
45
RENDSZERBEÁLLÍTÁS: SPECIÁLIS menü
Funkció
HDR
Hangbeállítások
Leírás
• HDR: A projektor támogatja a HDR képforrásokat. Az automatikusan
detektálja a forrás dinamikus tartományát, és a kép gamma és szín
beállításokat optimalizálja, hogy a tartalmat a különböző fényviszonyok
mellett is jól jelenítse meg. Kézzel kényszeríteni lehet az SDR beállítást.
• EOTF: A projektor a kép fényerejét automatikusan állítja a bemeneti
forrás függvényben. Normál esetben a "Közepes" beállítás ajánlott. Ha a
kivetített kép fényereje nem elég erős, használja a "Meleg" beállítást.
A fokozatos tulajdonság prioritásához, használja a "Hideg" beállítást.
• Hangerő: Módosítja a hangerősséget.
• Némítás: Átmenetileg leveszi a hangot.
• Auto: Beállítja a projektort, hogy a bemenőjel HDMI tartományát
automatikusan detektálja.
HDMI tartomány • Teljes tartomány: A HDMI színtartományt a következőre állítja: 0 - 255.
• Korlátozott tartomány: A HDMI színtartományt a következőre állítja:
16 - 235.
Biztonsági célból, valamint a jogosulatlan használat megelőzése
érdekében érdemes jelszavas védelmet beállítani a projektorhoz. Ez a
funkció a projektor használatát csak azoknak engedélyezi, akik ismerik a
helyes jelszót. Ha egymást követően 5-ször ad meg helytelen jelszót, a
projektor rövid idő múlva automatikusan lekapcsol.
Kellemetlen helyzetbe kerülhet azonban, ha engedélyezte ezt a funkciót,
azonban a jelszót elfelejtette. Jegyezze le jelszavát, és tartsa a jegyzetet
biztonságos helyen, hogy később is ellenőrizhesse azt.
Ha még nem állítottak be semmilyen jelszót, a rendszer arra kéri majd,
hogy állítson be egy újat. Ahogy a képernyőmenüben látható, a 4 nyíl gomb
( / / / ) rendre négy számjegyet jelöl (1, 2, 3, 4). Állítson be egy hatjegyű
jelszót a nyíl gombok használatával. A számjegyek a beíráskor ******
formában láthatók.
Biztonsági
beállítások
• Jelszóváltoztatás
Az új jelszó megadása előtt meg kell adnia a régit.
• Bekapcsolás lezárása
A beállítás módosítása előtt meg kell adnia a jelenlegi jelszót.
Miután a jelszót beállította és a bekapcsolási védelmet engedélyezte, a
projektort nem lehet használni másképp, csakis úgy, ha a projektor minden
egyes indításakor megadja a helyes jelszót.
Ha elfelejtette a jelszót, akkor állítsa vissza a jelszó funkciót:
1.Kapcsolja ki a projektort.
2.Húzza ki a tápkábelt.
3.Nyomja meg hosszan a(z)
és a(z) gombot a tápkábel kihúzása
előtt, miután a POWER indicator light (TÁPELLÁTÁS állapotjelző
lámpa) kialudt.
A jelszavas védelem így már alapértékre állt és a(z) Bekapcsolás
lezárása értéke Ki. Jelszó megadása nélkül bekapcsolhatja a projektort.
46
Menüműveletek
Funkció
Panel
gombjainak
lezárása
Leírás
Ha a projektor vezérlőgombjait zárolja, megakadályozhatja a beállítások
véletlen elállítását (például a gyerekek által). Amikor a Panel gombjainak
lezárása be van kapcsolva, a projektoron és a távirányítón a
POWER
(FŐKAPCSOLÓ) gomb kivételével egyik kezelőgomb sem működik.
A kezelőpult-gombok zárolásának feloldásához nyomjon meg egy
tetszőleges gombot a projektoron, hogy megjelenítse a kezelőpult-gombok
zárolása figyelmeztetést. A figyelmeztetés megjelenésekor nyomja meg
újra a Jobb/ gombot a projektoron vagy a távirányítón. (Nyomja meg
gombot a projektoron és tartsa azt lenyomva 3 másodpercig.).
A távirányító gombjai a kezelőpult zárolásakor továbbra is használhatók.
Ha kikapcsoláskor nem oldja fel a billentyűzárat, akkor az a következő
bekapcsoláskor is zárolt állapotban lesz.
Ellenőrző port
beáll.
Kiválaszthat egy preferált vezérlő portot: az RS232/LAN porton keresztül (a
projektoron található VEZÉRLÉS vagy LAN port) vagy a HDBaseT porton
keresztül (a projektoron található HDBaseT bemeneti port).
A projektor hálózati funkcióval is rendelkezik. A projektort távoli
számítógépről is menedzselheti és vezérelheti, ha az eszközök
megfelelően csatlakoznak ugyanazon helyi hálózathoz.
• Vezetékes LAN
• Állapot: A kapcsolati állapotot mutatja.
• DHCP: Amennyiben DHCP környezetben van, válassza ki a(z) Be
lehetőséget, és a(z) IP cím, a(z) Alhálózati maszk, a(z)
Alapértelmezett átjáró, a(z) DNS-kiszolgáló beállítások
automatikusan visszaállnak. Amennyiben nem DHCP környezetben
van, válassza ki a(z) Ki lehetőséget, és végezze el a módosításokat a
lenti beállításokhoz.
Hálózati
beállítások
• IP cím
• Alhálózati maszk
• Alapértelmezett átjáró
• DNS-kiszolgáló
• Alkalmaz
Kizárólag akkor érhető el, ha a(z) DHCP elemet
a(z) Ki pozícióba állítják. Oszlop kiválasztásához
használja a(z) / gombot, majd az érték
beállításához használja a(z) / gombot.
Aktiválja a beállításokat.
• PJLink tanúsítás: A PJLink alkalmazáson keresztül megelőzi az
engedély nélküli kapcsolódást a projektorhoz. Az alapértelmezett jelszó:
„admin”. A(z) Be kiválasztását követően módosíthatja a PJLink
alkalmazáshoz tartozó jelszót.
• A PJLink jelszó módosítása: Adja meg a jelenlegi jelszót. Nyomja meg
a(z) , gombot a számjegy kiválasztásához, majd a(z) , gomb
segítségével válasszon a 0-9 számok, A-Z / a-z betűk és egyéb
szimbólumok közül. A megerősítéshez nyomja meg a(z) OK gombot. Adja
meg az új jelszót, majd a megerősítéshez nyomja meg a(z) OK gombot.
Ha elfelejtette a jelszót, akkor kérjük, hogy írja be a „projectorcontroller”
jelszót.
• AMX eszköz felfedezés: Amikor ez a funkció Be állapotban van, akkor a
projektort az AMX vezérlő képes felismerni.
• MAC cím: Megjeleníti a projektor MAC címét.
A projektor távoli számítógépről történő irányításához lásd: "A projektor
távoli vezérlése webböngészőn keresztül (e-Control®)" a következő
oldalon: 49.
Menüműveletek
47
Funkció
Készenlét LAN
Összes
beállítás
alapértékre
Leírás
• A hálózati készenléti mód engedélyezése: A projektornak készenléti
üzemmódban is engedélyezi a hálózati funkciót.
• Hálózat készenléti mód auto. Letilt.: Ha készenléti üzemmódban egy
bizonyos idő mindenféle hálózati kommunikáció nélkül telik el, akkor a
hálózati funkció letiltásra kerül. Ha például 20 percre állítja, akkor a
hálózati kommunikációban beálló 20 perces szünet után a készenléti
hálózati üzemmód automatikusan leáll.
A gyári alapértékekre állít vissza minden beállítást.
A következő értékek továbbra is megmaradnak: KÉP, Képarány, 4K-váltó,
Projektor üzemmód, Fényforrás mód, EOTF, Hangbeállítások,
Biztonsági beállítások, Hálózati beállítások, Készenlét LAN,
"Eszközök" menü az e-Control® elemben a 49 oldalon oldalon és a PJLink
alkalmazáshoz tartozó jelszó.
INFORMÁCIÓK menü
Funkció
Bemenet
Kép üzemmód
Felbontás
Színformátum
Fényforrás
élettartama
Firmware verzió
48
Menüműveletek
Leírás
Az aktuális jelforrást mutatja.
A Kép üzemmód módot mutatja.
A bemenő jel natív felbontását mutatja.
Megjeleníti a bemeneti színformátumát.
A használt fényforrás eltelt üzemidejét jelzi ki órákban mérve.
A projektor firmware verzióját jeleníti meg.
A projektor távoli vezérlése webböngészőn
keresztül (e-Control®)
Megfelelő LAN kábeles csatlakoztatás és LAN vezérlés beállítások mellett a projektort
számítógépről is működtetheti a webböngésző vagy a PJLink alkalmazás segítségével, feltéve,
hogy a számítógép és a projektor ugyanahhoz a helyi hálózathoz kapcsolódik.
Javasolt operációs rendszerek: Windows7/8.1/10, Mac OS X v10.4/10.5/10.6/10.7/10.11.
1. Adja meg a projektor címét a böngésző címsorában és nyomja meg az Enter gombot.
Javasolt webböngészők: IE11, Chrome v55.0 / 56.0 / 57.0 3/ 64.0.3282, Firefox v50.0 / 51.0 /
52.0, Safari v8.0 / 9.0 / 10.0.
2. Ekkor megjelenik az eszköz távoli hálózati üzemeltetés oldala. Az oldalon a projektor
távirányítós vagy vezérlőpanelos vezérléséhez hasonló módon irányíthatja a projektort.
• Főoldal
i
ii
i
i
i. A megjelenő gombok a távirányító, a projektor vagy az OSD menü gombjaival azonos
funkciókkal rendelkeznek. Bővebben lásd: "Projektor és távirányító" a következő oldalon:
24 és "Menüműveletek" a következő oldalon: 36.
ii. A bemeneti forrás váltásához kattintson a megfelelő jelre.
Ha a képernyőmenü beállításait a projektor vezérlőpultján vagy a távvezérlőn keresztül
módosítja, akkor a módosítások csak bizonyos idő elteltével jelennek meg a webes felületen.
A projektor távoli vezérlése webböngészőn keresztül (e-Control®)
49
• Eszközök oldal
Az eszközök oldal segítségével vezérelheti a projektort, konfigurálhatja a Hálózati
beállítások lehetőséget és biztonságossá teheti a projektor távoli, hálózati elérését.
i
iii
v
iv
vi
vi
i. A Crestron Control rendszer beállítására vonatkozó bővebb információkért tekintse meg a
Crestron Control rendszer használati útmutatóját.
ii. Nevet adhat a projektornak, követheti annak helyét és az érte felelős személyt.
iii. Állíthatja a következőt: Hálózati beállítások.
iv. A beállítás után a projektor hálózati hozzáférése jelszóval védett.
v. A beállítás után az Eszközök oldalhoz való hozzáférés jelszóval védett.
• A módosítások után nyomja meg a Send (Küldés) gombot, hogy az adatokat elküldje a
projektornak és az elmentse azokat.
• A jelszó beállítását követően a Tools (Eszközök) gomb mellett megjelenik a Log Out
(Kijelentkezés) gomb.
• A választott jelszót jegyezze fel előre (vagy közvetlenül a jelszó megadása után) arra az
esetre, ha később elfelejtené.
• Ha jelszavát nem írta fel, és most nem emlékszik a korábban megadott jelszavára, akkor a
jelszó visszaállításához kövesse az alábbi eljárást.
- Nyissa meg az e-Control® bejelentkezési oldalát a webböngészőjében.
- Nyomja meg hosszan (3 másodpercig) a(z) MENU (MENÜ) és a(z) gombot a projektoron.
- A rendszer ekkor visszaállítja a jelszót.
• A szoftver kezelőfelülete angol nyelven jelenik meg.
• Ha a(z) DHCP be van kapcsolva, a weboldal csatlakozási folyamata megszakadhat. Ilyen
esetben ellenőrizze a projektor új IP-címét, majd az ismételt csatlakozáshoz írja be az új
IP-címet.
vi. A gomb megnyomásával a távoli hálózati üzemeltetés oldalhoz juthat vissza.
50
A projektor távoli vezérlése webböngészőn keresztül (e-Control®)
• Infó oldal
Az infó oldal a projektor aktuális működési állapot és státuszát mutatja.
i
i
ii
iii
i. Az Eszközök oldalon megadott információk itt is megjelennek. Ezek az oszlopok üresek,
amikor első alkalommal használja az e-Control® programot.
ii. A projektor rendellenes működése esetén az alábbi adatok jelennek meg.
A projektor megfelelő működése esetén, illetve a fent említetteken kívüli rendellenes
körülmények esetén, a Hibaállapot oszlop tartalma a következő lesz: „0:Nincs hiba”.
Hibaállapot
Leírás
3: Fényforrás mód hiba
A fényforrás nem kapcsolódik be, vagy működés közben
kikapcsolódik.
3: Over Temp
(Túlmelegedés)
A projektor hőmérséklete túl magas, vagy egyáltalán nem
érzékelhető.
3: Fan Lock (Ventilátor
elakadt)
A ventilátor fordulatszáma nem állítható be vagy nem
érzékelhető.
3: A fényforrás túllépte
az élettartamát
A fényforrást az élettartam végére figyelmeztető üzenet
megjelenése ellenére sem cserélték ki.
(3 = Hiba)
iii. A gomb megnyomásával a távoli hálózati üzemeltetés oldalhoz juthat vissza.
A projektor vezérlése PJLink alkalmazás használatával
A projektor a szabványos PJLink protokoll segítségével is vezérelhető, így Ön egyetlen
alkalmazás segítségével nyomon követheti és módosíthatja a különböző típusú és gyártmányú
projektorok beállításait.
A PJLinkről
• A PJLink funkció használatához a PJLink alkalmazás szükséges.
• A PJLink protokollra vonatkozó specifikációk megtekintéséhez látogasson el a Japan
Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA) weboldalára.
(http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
A projektor távoli vezérlése webböngészőn keresztül (e-Control®)
51
• A projektor teljes mértékben kompatibilis a JBMIA PJLink Class 1 (1. osztály) szabvány
előírásaival. A projektor a PJLink Class 1 szabványban előírt összes parancsot támogatja.
A szabványnak való megfelelőséget a PJLink 1.4 verziójú szabványspecifikációs
programjával ellenőrizték.
A jelszavas védelem használata
A projektorhoz történő – PJLink alkalmazáson keresztüli – illetéktelen hozzáférés
megakadályozása érdekében a projektor jelszavas védelem beállítását is lehetővé teszi.
A jelszó beállításához lásd: "Hálózati beállítások" a következő oldalon: 47.
PJLink parancsok
A projektor támogatja a projektorvezérlés szabványos PJLink protokollját. A támogatott
utasításokat az alábbi rész ismerteti.
Parancs
POWR
POWR?
INPT
INPT?
AVMT
AVMT?
ERST?
LÁMPA?
INST?
NAME?
INF1?
INF2?
INFO?
52
Vezérlési adatok
Feljegyzések
0 = Kikapcsolás
Ki-/bekapcsolás
1 = Bekapcsolás
Bekapcsoltsági állapot
0 = Készenlét
lekérdezése
1 = Bekapcsolás
Bemenetek közötti átváltás 11 = COMPUTER1
31 = HDMI1
Bemenetváltási állapot
32 = HDMI2
lekérdezése
51 = HDBaseT
Némításvezérlés
10 = ELTÜNTETÉS letiltása
11 = ELTÜNTETÉS engedélyezése
20 = Audio-némítás letiltása
Némítási állapot
21 = Audio-némítás engedélyezése
lekérdezése
30 = ELTÜNTETÉS és audio-némítás letiltása
31 = ELTÜNTETÉS és audio-némítás engedélyezése
1. bájt: Ventilátorhiba; 0 vagy 2
2. bájt: Fényforráshiba, 0 vagy 2
3. bájt: Hőmérsékleti hiba; 0 vagy 2
4. bájt: Mindig 0
Hibaállapot lekérdezése
5. bájt: Mindig 0
6. bájt: Egyéb hibák; 0 vagy 2
* A 0 vagy 2 jelentése:
0 = nincs észlelt hiba; 2 = hiba
1. érték (1–4 számjegy): Fényforrás összesített
üzemideje (a paraméter a fényforrás órákban
A fényforrás állapotának
számított üzemidejét mutatja a(z) Fényforrás mód
lekérdezése
és a(z) Öko alapján)
2. érték: 0 = Fényforrás kikapcsolva, 1 = Fényforrás
bekapcsolva
Elérhető bemeneti jelek
Az alábbi értéket adja a rendszer válaszként.
lekérdezése
"11 31 32 51"
A projektor nevének
A parancsra a rendszer a Tools (Eszközök) oldalon
lekérdezése
megadott projektnévvel válaszol.
A gyártó nevének
Válasz: „Canon”.
lekérdezése
Modellnév lekérdezése
A válasz „LX-MH502Z”.
Egyéb információk
A válasz „4K UHD”.
lekérdezése
A projektor távoli vezérlése webböngészőn keresztül (e-Control®)
Parancs
CLSS?
Vezérlési adatok
Osztályozási információk
lekérdezése
Feljegyzések
Válasz: „1”.
• A PJLink „INPT?” jelenik meg válaszként, ha a forrás képe jelenik meg a képernyőn. Ha a
rendszer nem érzékel bemenőjelet, akkor az „ERR3” válasz jelenik meg.
• Az alábbi esetekben a fenti parancsok megfelelő végrehajtása, illetve a monitorozott adatok
lekérdezése nem garantált:
- Készenléti mód közben
- Bemenetek közötti átváltás közben
- Parancsfeldolgozás közben
- Autom. PC funkció végrehajtása közben
- Miután a berendezést bekapcsolták, de még az indítóképernyő eltűnése előtt.
• Egy projektor vezérléséhez/felügyeletéhez csak egy (1) számítógépet használjon.
• A PJLink alkalmazással történő vezérlésre/felügyeletre vonatkozó bővebb információkért lásd a
PJLink alkalmazáshoz adott kézikönyvet.
• Ha ezzel a funkcióval követi nyomon a projektor üzemi állapotát (értsd: sikeresen hajtja végre a
lekérdezési parancsokat), akkor a soron következő parancs kiadása előtt mindig várja meg az
aktuális parancsra a projektor által küldött választ.
Szószedet
Az alábbi szószedettel kapcsolatos bővebb információkért tekintse meg a kereskedelmi
forgalomban kapható műszaki füzetet.
Kifejezés
Leírás
A Dynamic Host Configuration Protocol angol kifejezés rövidítése.
DHCP
A rendszer a protokoll segítségével automatikusan kiosztja az IP-címeket a
hálózathoz kapcsolódó eszközöknek.
IP cím
A hálózathoz kapcsolódó eszközök azonosítására szolgáló numerikus cím.
A felosztott hálózat (vagy alhálózat) hálózati címében (IP-címében)
Alhálózati maszk
használt bitek számát meghatározó numerikus érték.
Alapértelmezett Az alhálózati maszk által felosztott hálózatok (vagy alhálózatok) közötti
átjáró
kommunikációt biztosító kiszolgáló (vagy router).
A projektor távoli vezérlése webböngészőn keresztül (e-Control®)
53
Karbantartás
A projektor ápolása
A lencse tisztítása
Tisztítsa meg a lencsét, ha port vagy szennyeződést talál a felületén. A lencse tisztítása előtt
kapcsolja ki a projektort, és hagyja teljesen lehűlni.
• Egy hajszárító segítségével gyengéden fújja le a lencsékről a port és az egyéb
szennyeződést. Majd egy puha ronggyal törölje le a megmaradt szennyeződést. Ne
használjon szerves oldószert tartalmazó tisztítószert.
• Soha ne használjon dörzshatású szivacsokat, lúgos vagy savas tisztítószereket, súrolóport,
illékony oldószereket (pl. alkoholt, benzint, hígítót vagy rovarirtót). Ezen anyagok
használatától vagy gumi, illetve vinil anyagokkal való hosszabb idejű érintkezéstől sérülhet a
projektor felülete és a készülékház anyaga.
A projektor készülékházának tisztítása
A ház tisztítása előtt kapcsolja le a projektort a "A projektor lekapcsolása" a következő oldalon:
35 részben ismertetett eljárás szerint, és húzza ki a hálózati kábelt.
• A projektor karbantartása során ne használjon ragasztóanyagot, kenőanyagot, olajakat vagy
lúgos tisztítószereket. A fenti anyagok bejuthatnak a készülék házába és tönkretehetik azt,
amely így nagy valószínűséggel leeshet a rögzített helyéről, balesetet vagy személyi sérülést
okozva ezzel.
• A szennyeződés és por eltávolításához puha szöszmentes ronggyal törölje át a házat.
• A makacs szennyeződések és foltok eltávolításához mártson egy puha rongyot semleges
tisztítószeres vízbe. Azután törölje át vele a házat.
Viaszt, alkoholt, benzint, hígítót vagy más kémiai oldószert semmiképpen ne használjon. Ezek
károsíthatják a házat.
A projektor tárolása
Ha a projektort hosszabb időre tárolnia kell, a következőképpen járjon el:
• Ügyeljen arra, hogy a tárolóhelyen a hőmérséklet és a páratartalom a projektorhoz ajánlott
tartományon belül legyen. Nézze át ezt: "Műszaki adatok" a következő oldalon: 59, vagy
érdeklődje meg az ajánlott tartományt a forgalmazótól.
• Húzza vissza az állítólábakat.
• A távirányítóból vegye ki az elemeket.
• A projektort az eredeti vagy ahhoz hasonló csomagolásba helyezze.
54
Karbantartás
Fényforrás információk
A fényforrás üzemidejének meghatározása
A projektor működése közben a fényforrás használatának tartamát (órában) automatikusan
számolja a beépített számláló.
A fényforrás üzemóráinak meghatározásához:
• Lépjen ide: INFORMÁCIÓK.
• Lépjen ide: TELEPÍTÉS > Fényforrás beállításai > Fényforrás információja
Energiatakarékosság
• A Fényforrás mód beállítása
Lépjen az TELEPÍTÉS > Fényforrás beállításai > Fényforrás mód menübe, majd nyomja
meg a(z) / gombot, így a lehetséges módok közül a megfelelő fényforrásmódot választhatja
ki.
A projektor Öko/360 és portré módra állításával energiát takaríthat meg.
Fényforrás
mód
Normál
Öko
360 és portré
Leírás
A fényforrás teljes fényerővel működik
Csökkenti a fényerőt, így energiát takarít meg és csökkenti a ventilátor által
keltett zajt
Csökkenti a fényerőt, így energiát takarít meg. Amennyiben a projektort 45
foknál nagyobb szögben megdöntve telepítették, a következőt kell
kiválasztania: 360 és portré. Lásd: 17 oldalon.
• Beállítás Auto. kikapcsolás
A funkció energiatakarékosság céljából engedélyezi a projektor automatikus kikapcsolódását,
ha egy adott időtartamon belül nem érzékel bejövő jelet.
Az Auto. kikapcsolás beállításához lépjen a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: ALAPSZINTŰ > Auto.
kikapcsolás menübe, és nyomja meg a / gombokat.
• A kiválasztott bemeneti jel kontraszt/fényesség beállításaitól és a környezet fényviszonyaitól
függően, valamint a vetítési távolsággal egyenes arányban fog változni a vetített kép látható
fényessége.
• A fényforrás fényereje idővel a fényforrás gyártója által megadott határok között csökkenhet. Ez
teljesen normális.
Karbantartás
55
Jelzőlámpák
Fény
Állapot és leírás
Piros
Zöld
Villogó
Zöld
Narancssárga
Villogó
Zöld
Piros
Villogó
Ki
Ki
Piros
Piros
Piros
Piros
Piros
Villogó
Piros
Villogó
Piros
Villogó
Piros
Villogó
Zöld
56
Karbantartás
Bekapcsolással kapcsolatos események
Ki
Ki
Készenlét mód.
Ki
Ki
Bekapcsolási folyamat.
Ki
Ki
Normál működés.
Ki
Ki
Normál lekapcsoláshoz hűtés.
Ki
Piros
Ki
Ki
Hiba a színkerék indítása során.
Méretező leállítási hiba (adatmegszakítás).
Fényforrással kapcsolatos események
Ki
Piros
Fényforrás-hiba normál működésnél.
Piros
Ki
A fényforrás nem világít.
Villogó
Hőmérséklettel kapcsolatos események
Ventilátor 1 hiba (a valóságos ventilátorsebesség a
Piros
Ki
várt sebességtől eltér)
Piros
Ventilátor 2 hiba (a valóságos ventilátorsebesség a
Ki
Villogó
várt sebességtől eltér)
Ventilátor 3 hiba (a valóságos ventilátorsebesség a
Zöld
Ki
várt sebességtől eltér)
Zöld
Ventilátor 4 hiba (a valóságos ventilátorsebesség a
Ki
Villogó
várt sebességtől eltér)
Ventilátor 5 hiba (a valóságos ventilátorsebesség a
Piros
Ki
várt sebességtől eltér)
Ventilátor 6 hiba (a valóságos ventilátorsebesség a
Piros
Ki
Villogó
várt sebességtől eltér)
Ventilátor 7 hiba (a valóságos ventilátorsebesség a
Zöld
Ki
várt sebességtől eltér)
Ventilátor 8 hiba (a valóságos ventilátorsebesség a
Zöld
Ki
Villogó
várt sebességtől eltér)
Hőmérséklet 1 hiba (a hőmérsékleti határérték
Piros
Ki
túllépése: 55 °C (131 °F)).
Hibaelhárítás
A projektor nem kapcsol be.
Ok
Nem kap áramot a hálózati kábelen
keresztül.
A projektort a hűtési folyamat közben
próbálta bekapcsolni.
Elhárítás
A hálózati kábelt csatlakoztassa a projektor
váltakozó áramú tápbemenetéhez és a hálózati
aljzathoz. Ha a hálózati aljzat kapcsolóval
rendelkezik, akkor ne feledje azt felkapcsolni.
Várja meg a hűtési folyamat végét.
Nincs kép
Ok
A videó jelforrás nincs bekapcsolva vagy
rosszul van csatlakoztatva.
A projektor nem jól van csatlakoztatva a
jelet adó eszközhöz.
A bemeneti jel nem helyesen van
kiválasztva.
Elhárítás
Kapcsolja be a videó jelforrást és ellenőrizze a
jelkábel csatlakoztatását.
Ellenőrizze a csatlakozást.
Válassza ki a megfelelő bemeneti jelet a(z) INPUT
(BEMENET) gombbal.
Elmosódott kép
Ok
A vetítőlencse fókuszbeállítása nem jó.
Elhárítás
Állítsa be az lencse fókusztávolságát a
fókuszgyűrűvel.
A videojel időzítésétől függően a projektor
Állítsa be a(z) Fázis elemet a(z) MEGJELENÍTÉS
finombeállítása is szükséges az élesebb
menüben.
képhez.
A távirányító nem működik.
Ok
Az elem lemerült.
Akadály van a projektor és a távirányító
között.
Túl messze van a projektortól.
Elhárítás
Cserélje le egy új elemre.
Távolítsa el az akadályt.
8 méternél (26 láb) közelebb álljon az infravörös
távirányító érzékelőhöz.
A jelszó hibás.
Ok
Elfelejtette a jelszót.
Elhárítás
Lásd: "Biztonsági beállítások" a következő
oldalon: 46.
Hibaelhárítás
57
A weboldal nem jelenik meg a webböngészőben.
Ok
Elhárítás
Ellenőrizze a LAN vezérlés beállításokat.
A LAN vezérlés beállításai vagy a LAN
Bővebben lásd: "Hálózati beállítások" a következő
kábel csatlakoztatása hibás.
oldalon: 47. Győződjön meg a LAN kábelek
megfelelő csatlakoztatásáról.
A projektor hálózati beállításai nem
Kérjük újra töltse be az oldalt a böngészőbe.
jelennek meg, vagy az eszköznek a
Ha a weboldal a frissítés után még mindig nem
böngésző címsorába beírt IP-címe hibás. látható, kérjük, ellenőrizze a projektor IP-címét.
58
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
A projektor műszaki adatai
Modell neve
LX-MH502Z
Megjelenítő rendszer
1-CHIP DLP®
Időosztásos színkiemelés, soros kijelző
Vetítőlencsék
Megjelenítő eszköz
Optikai rendszer
Típus
DMD
Méret / Méretarány
0,47" x 1 / 16:9
Meghajtó rendszer
DLP® x 1 chip
2 073 600 (1920 x 1080)
Képpontok száma
Felbontás (4K-váltó BE/KI)
8 294 400 (3840 x 2160)/
2 073 600 (1920 x 1080)
Nagyítási arány
1,6 x
Nagyítás / Fókuszáló rendszer
Manuális / Manuális
Lencse-elmozdítás
F: +60%, V: +23%
Fókusztávolság
f = 14,3 mm ~ 22,9 mm
F szám
F1,81–F2,1
Fényforrás
Lézer-foszfor
Képméret (vetítési távolság)
Szélesség: 60 hüvelyk~300 hüvelyk
(1,80m~8,98m / 5,91 láb~29,46 láb)
Tele: 60 hüvelyk~200 hüvelyk
(2,87 m~9,58m / 9,42 láb~31,43 láb)
1 073 000,000 szín
Színek száma
Fényerő*1 (prezentációs módban, HDMI
bemeneti jellel)
5000 lumen
Kontrasztarány*1 (teljesen fehér: teljesen 50000:1
fekete; prezentációs módban)
80%
Fényerő arány a periféria és a center
között*1
Hangszóró
Maximális bemeneti felbontás
10 W ・ mono x 1
3840 x 2160 pont
Műszaki adatok
59
Modell neve
Mini Dsub15 x 2
WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/
SXGA/XGA/SVGA/VGA/MAC
Csatlakoztatott számítógépekről:
3840 x 2160/WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/
FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
Csatlakoztatott AV eszközről:
2160p/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Analóg PC bemenet / Analóg PC kimenet
2 db HDM
Digitális PC/Digitális videobemenet
Mini csatlakozó x 2
Audiobemenet x 1, Audiokimenet x 1
Dsub9
RS-232C csatlakozás
RJ-45 x 2
USB mini B
Hálózati csatlakozás (100BASE-TX/10BASE-T)/HDBaseT
bemenet
Szervizport
USB „A” típus
Tápkimenet
Digitális PC
TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)
Analóg PC
0,7Vp-p, pozitív polaritás, ellenállás = 75Ω
Horizontális / vertikális szinkronizálás: TTL szint, negatív és
pozitív polaritás
Ellenállás = 600Ω vagy nagyobb
Csatlakozók
Videó jel(ek)
Analóg PC bemenet
Bemeneti csatlakozók
LX-MH502Z
HDMI bemenet
Audió
Üzemi hőmérséklet
39 / 37 dB (fényforrás üzemmódja:
normál/gazdaságos):4K-váltó BE
37 / 35 dB (fényforrás üzemmódja:
normál/gazdaságos):4K-váltó KI
0 °C (32 °F) és 40 °C (104 °F) között
Tápellátás
AC 100 V ~ 240 V 50 / 60 Hz
Maximális
energiafogyasztás
AC 100 V ~ 120 V; 550 W (normál), < 400 W (gazdaságos)
AC 220 V ~ 240 V; 510 W (normál), < 380 W (gazdaságos)
AC 100 V ~ 120 V; < 0,4 W (LAN:Ki), < 1,5 W (LAN:Be)
AC 220 V ~ 240V; < 0,5 W (LAN:Ki), < 2 W (LAN:Be)
Zaj
Készenléti üzemmód
energiafogyasztása
60
Műszaki adatok
Modell neve
LX-MH502Z
Méretek
SZÉ: 450 mm, MA: 154 mm, MÉ: 379 mm / SZÉ: 17,7 hüvelyk,
MA: 6,1", D:15.0" (a kinyúlás nélkül: SZÉ: 450 mm, MA:
125 mm, MÉ: 379 mm / SZÉ: 17,7 hüvelyk, MA: 4,9 hüvelyk ~
MÉ: 15,0 hüvelyk)
Kb. 9,3 kg (20,5 font)
Súly
Tartozékok
Távvezérlő, távvezérlőhöz tartozó száraz elem, tápkábel,
PC-kábel, fontos információk és garanciakártya
• *1 Megfelel az ISO 21118-2012 szabványnak
• A projektor védelme érdekében a kimeneti fény ereje csökkenhet, ha a környezeti hőmérséklet
megemelkedik.
• A projektor folyamatos, hosszú ideig tartó használatával az optikai részek elhasználódása
felgyorsulhat.
• A változtatások jogát fenntartjuk; a termék műszaki adatait és külső megjelenését külön
értesítés nélkül is jogunkban áll módosítani.
Méretek
450 mm (SZÉ) x 154 mm (MA) x 379 mm (MÉ)
379
450
154
Mértékegység: mm
Tűrés: ±2 mm
Időzítési táblázat
Támogatott időzítés a D-sub bemenethez
• Támogatott számítógépes időzítések
Felbontás
Mód
720 x 400
720 x 400_70
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
640 x 480
Frissítési ráta
(Hz)
70,087
59,940
72,809
75,000
85,008
Vízszintes
frekvencia (kHz)
31,469
31,469
37,861
37,500
43,269
Óra (MHz)
28,3221
25,175
31,500
31,500
36,000
Műszaki adatok
61
Felbontás
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1360 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
640 x [email protected]
832 x [email protected]
1024 x [email protected]
1152 x [email protected]
1920 x [email protected]
62
Műszaki adatok
Mód
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
(Kioltás csökkentése)
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
XGA_120
(Kioltás csökkentése)
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 720_120
1280 x 768_60
(Kioltás csökkentése)
1280 x 768_60
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_120
(Kioltás csökkentése)
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1280 x 960_85
1360 x 768_60
WXGA+_60
(Kioltás csökkentése)
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1680 x 1050_60
(Kioltás csökkentése)
1680 x 1050_60
MAC13
MAC16
MAC19
MAC21
1920 x 1080_60
(Kioltás csökkentése)
Frissítési ráta
(Hz)
60,317
72,188
75,000
85,061
Vízszintes
frekvencia (kHz)
37,879
48,077
46,875
53,674
119,854
77,425
83,000
60,004
70,069
75,029
84,997
48,363
56,476
60,023
68,667
65,000
75,000
78,750
94,500
119,989
97,551
115,500
75,00
60
120
67,500
45,000
90,000
108,000
74,250
148,500
60
47,396
68,25
59,870
59,810
74,934
84,880
47,776
49,702
62,795
71,554
79,5
83,500
106,500
122,500
119,909
101,563
146,25
60,020
75,025
85,024
60,000
85,002
60,015
63,981
79,976
91,146
60,000
85,938
47,712
108,000
135,000
157,500
108
148,500
85,500
60
55,469
88,75
59,887
59,978
60,000
55,935
65,317
75,000
106,500
121,750
162,000
59,883
64,674
119,000
59,954
66,667
74,546
75,020
75,06
65,290
35,000
49,722
60,241
68,68
146,250
30,240
57,280
80,000
100,00
60
67,5
148,5
Óra (MHz)
40,000
50,000
49,500
56,250
Támogatott időzítés HDMI (HDCP)/HDBaseT bemenethez
• Támogatott számítógépes időzítések
Felbontás
640 x 480
720 x 400
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1360 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
640 x [email protected]
832 x [email protected]
Mód
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
720 x 400_70
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
(Kioltás csökkentése)
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
XGA_120
(Kioltás csökkentése)
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 720_120
1280 x 768_60
(Kioltás csökkentése)
1280 x 768_60
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_120
(Kioltás csökkentése)
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1280 x 960_85
1360 x 768_60
WXGA+_60
(Kioltás csökkentése)
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1680 x 1050_60
(Kioltás csökkentése)
1680 x 1050_60
MAC13
MAC16
Frissítési ráta
Vízszintes
(Hz)
frekvencia (kHz)
59,940
31,469
72,809
37,861
75,000
37,500
85,008
43,269
70,087
31,469
60,317
37,879
72,188
48,077
75,000
46,875
85,061
53,674
Óra (MHz)
25,175
31,500
31,500
36,000
28,3221
40,000
50,000
49,500
56,250
119,854
77,425
83,000
60,004
70,069
75,029
84,997
48,363
56,476
60,023
68,667
65,000
75,000
78,750
94,500
119,989
97,551
115,500
75,00
60
120
67,500
45,000
90,000
108,000
74,250
148,500
60
47,396
68,25
59,870
59,810
74,934
84,880
47,776
49,702
62,795
71,554
79,5
83,500
106,500
122,500
119,909
101,563
146,25
60,020
75,025
85,024
60,000
85,002
60,015
63,981
79,976
91,146
60,000
85,938
47,712
108,000
135,000
157,500
108
148,500
85,500
60
55,469
88,75
59,887
59,978
60,000
55,935
65,317
75,000
106,500
121,750
162,000
59,883
64,674
119,000
59,954
66,667
74,546
65,290
35,000
49,722
146,250
30,240
57,280
Műszaki adatok
63
Felbontás
Mód
1024 x [email protected]
1152 x [email protected]
MAC19
MAC21
1920 x 1080_60
(Kioltás csökkentése)
3840 x 2160_30
3840 x 2160_60
(kizárólag a HDMI-2
porton keresztül érhető el)
1920 x [email protected]
3840 x 2160
3840 x 2160
Frissítési ráta
Vízszintes
(Hz)
frekvencia (kHz)
75,020
60,241
75,06
68,68
Óra (MHz)
80,000
100,00
60
67,5
148,5
30
67,5
297
60
135
594
• Támogatott videóidőzítések
Időzítés
Felbontás
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/24P
1080/25P
1080/30P
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
2160/24P
2160/25P
2160/30P
720(1440) x 480
720 x 480
720(1440) x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
(kizárólag a HDMI-2
porton keresztül
érhető el)
3840 x 2160
(kizárólag a HDMI-2
porton keresztül
érhető el)
2160/50P
2160/60P
64
Műszaki adatok
Vízszintes
Függőleges
frekvencia (kHz) frekvencia (Hz)
Pontfrekvencia
(MHz)
15,73
31,47
15,63
31,25
37,5
45,00
27
28,13
33,75
28,13
33,75
56,25
67,5
54
56,25
67,5
59,94
59,94
50
50
50
60
24
25
30
50
60
50
60
24
25
30
27
27
27
27
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
297
297
297
112,5
50
594
135
60
594
Projektor vezérlése
Vezérlőparancsok
A projektor a VEZÉRLŐ porton vagy a LAN porton keresztül küldött parancsokkal is
vezérelhető.
Rendszerkövetelmény
VEZÉRLŐ csatlakozás
RS-232C
Csatlakozókábel
Kommunikációs mód
Baud arányszám
Karakterhossz
Paritás-ellenőrzés
Stop bitek
Áramlásvezérlés
HDBaseT
RJ45(CAT5e vagy
Dsub9
jobb)
RS-232-C aszinkron, félduplex
kommunikáció
9600
9600
8 bit
Nincs
1 bit
Nincs
LAN
RJ45
TCP/IP
TCP/IP kapcsolat
Port
WEB:80
Vezérlőparancs (Telnet): 33336
CrestronControl: 41794
FLASH UI:843
Vezérlőparancs
Funkció
Olvasás/írás
Bevitel
Bekapcsolás
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Forrásválasztás Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Kép üzemmód
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Kezelés
Bekapcsolva
Kikapcsolás
Bekapcsoltsági állapot
SZÁMÍTÓGÉP
HDMI 1
HDMI 2
HDBaseT
Aktuális forrás
Bemutató
Normál
sRGB
Film
DICOM
1. felhasználói
2. felhasználói
Kép üzemmód
Parancs (ASCII)
pow=on<CR>
pow=off<CR>
pow=?<CR>
sour=RGB<CR>
sour=hdmi<CR>
sour=hdmi2<CR>
sour=hdbaset<CR>
sour=?<CR>
appmod=preset<CR>
appmod=std<CR>
appmod=srgb<CR>
appmod=movie<CR>
appmod=dicom<CR>
appmod=user1<CR>
appmod=user2<CR>
appmod=?<CR>
Projektor vezérlése
65
Funkció
Képbeállítás
66
Olvasás/írás
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Projektor vezérlése
Kezelés
Kontraszt +
Kontraszt Kontraszt érték
Fényerő +
Fényerő Fényerő érték
Szín +
Szín Szín érték
Árnyalat +
Árnyalat Árnyalat érték
Élesség +
Élesség Élesség érték
Bőrtónus +
Bőrtónus Bőrtónus érték
Színhőmérséklet-Meleg
Színhőmérséklet-Normál
Színhőmérséklet-Hideg
Színhőmérséklet Állapot
Képarány: 4:3
Képarány: 16:9
Képarány: 16:10
Autom. képarány
Valós képarány
Képarány állapota
Túlpásztázás beáll. +
Túlpásztázás beáll. Túlpásztázás beáll. érték
Auto.
Vörös erősítés +
Vörös erősítés Vörös erősítés érték
Parancs (ASCII)
con=+<CR>
con=-<CR>
con=?<CR>
bri=+<CR>
bri=-<CR>
bri=?<CR>
color=+<CR>
color=-<CR>
color=?<CR>
tint=+<CR>
tint=-<CR>
tint=+<CR>
sharp=+<CR>
sharp=-<CR>
sharp=?<CR>
skintone=+<CR>
skintone=-<CR>
skintone=?<CR>
ct=low<CR>
ct=mid<CR>
ct=high<CR>
ct=?<CR>
asp=4:3<CR>
asp=16:9<CR>
asp=16:10<CR>
asp=auto<CR>
asp=real<CR>
asp=?<CR>
overscan=+<CR>
overscan=-<CR>
overscan=?<CR>
auto<CR>
rgain=+<CR>
rgain=-<CR>
rgain=?<CR>
Funkció
Képbeállítás
Üzemi
beállítások
Olvasás/írás
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Kezelés
Zöld erősítés+
Green Gain Zöld erősítés érték
Kék erősítés +
Kék erősítés Kék erősítés érték
Vöröseltolás +
Vöröseltolás Vöröseltolás érték
Zöldeltolás +
Zöldeltolás Zöldeltolás érték
Kékeltolás +
Kékeltolás Kék eltolás érték
Gamma kiválasztás-1,6
Gamma kiválasztás-1,8
Gamma kiválasztás-2,0
Gamma kiválasztás-2,1
Gamma kiválasztás-2,1
Gamma kiválasztás-2,3
Gamma kiválasztás-2,4
Gamma kiválasztás-2,5
Gamma kiválasztás-2,6
Gamma kiválasztás-2,8
Gamma kiválasztás állapot
Indítóképernyő -Logo
Indítóképernyő -Fekete
Indítóképernyő -Kék
Indítóképernyő Állapot
Háttérszín - Fekete
Háttérszín - Kék
Háttérszín - Zöld
Háttérszín Állapotok
Kivetítő pozíciója-Előoldal,
asztal
Kivetítő pozíciója-Hátoldal,
asztal
Parancs (ASCII)
ggain=+<CR>
ggain=-<CR>
ggain=?<CR>
bgain=+<CR>
bgain=-<CR>
bgain=?<CR>
roffset=+<CR>
roffset=-<CR>
roffset=?<CR>
goffset=+<CR>
goffset=-<CR>
goffset=?<CR>
boffset=+<CR>
boffset=-<CR>
boffset=?<CR>
gamma=1.6<CR>
gamma=1.8<CR>
gamma=2.0<CR>
gamma=2.1<CR>
gamma=2.2<CR>
gamma=2.3<CR>
gamma=2.4<CR>
gamma=2.5<CR>
gamma=2.6<CR>
gamma=2.8<CR>
gamma=?<CR>
splash=canon<CR>
splash=black<CR>
splash=blue<CR>
splash=?<CR>
background=black<CR>
background=blue<CR>
background=green<CR>
background=?<CR>
pp=FT<CR>
pp=RE<CR>
Projektor vezérlése
67
Funkció
Olvasás/írás
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Üzemi
beállítások
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
68
Projektor vezérlése
Kezelés
Kivetítő pozíciója-Hátoldal,
mennyezet
Kivetítő pozíciója-Előoldal,
mennyezet
Kivetítő pozíciójának
állapota
Automatikus bemenet
keresése Be
Automatikus bemenet
keresése Ki
Automatikus bemenet
keresése állapot
Menü megjelenítési ideje
-Mindig be
Menü megjelenítési ideje
-5 másodperc
Menü megjelenítési ideje
-10 másodperc
Menü megjelenítési ideje
-15 másodperc
Menü megjelenítési ideje
-20 másodperc
Menü megjelenítési ideje
-25 másodperc
Menü megjelenítési ideje
-30 másodperc
Menü megjelenítési ideje
Állapot
Menü pozíciója - Középen
Menü pozíciója - Balra felül
Menü pozíciója - Jobbra felül
Menü pozíciója - Lent jobbra
Menü pozíciója - Lent balra
Menü pozíciója Állapot
Emlékeztető üzenet - Be
Emlékeztető üzenet - Ki
Emlékeztető üzenet Állapot
Közvetlen bekapcsolás-Be
Közvetlen bekapcsolás-Ki
Közvetlen
bekapcsolás-Állapot
Parancs (ASCII)
pp=RC<CR>
pp=FC<CR>
pp=?<CR>
qas=on<CR>
qas =off<CR>
qas =?<CR>
menutime=on<CR>
menutime=5s<CR>
menutime=10s<CR>
menutime=15s<CR>
menutime=20s<CR>
menutime=25s<CR>
menutime=30s<CR>
menutime=?<CR>
menuposition=center<CR>
menuposition=tl<CR>
menuposition=tr<CR>
menuposition=br<CR>
menuposition=bl<CR>
menuposition=?<CR>
reminder=on<CR>
reminder=off<CR>
reminder=on<CR>
directpower=on<CR>
directpower=off<CR>
directpower=?<CR>
Funkció
Izzó vezérlés
Olvasás/írás
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Vegyes
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Bevitel
Bevitel
Beolvasás
Kezelés
Lámpa üzemóra
Normál mód
Energiatakarékos mód
360 és portré
Lámpa üzemmódjának
állapota
Modell neve
Blank (Üres) Be
Blank (Üres) Ki
Képernyőkikapcsolás
állapota
Menu (Menü) Be
Menu (Menü) Ki
Fel
Le
Jobb
Bal
Enter / OK
Nyelv +
Nyelv Nyelv Állapot
Auto. kikapcsolás -Letiltás
Auto. kikapcsolás - 5 perc
Auto. kikapcsolás - 10 perc
Auto. kikapcsolás - 15 perc
Auto. kikapcsolás - 20 perc
Auto. kikapcsolás - 25 perc
Auto. kikapcsolás - 30 perc
Auto. kikapcsolás Állapot
Hegyvidéki mód Be
Hegyvidéki mód Ki
Hegyvidéki mód állapot
Lezárás Be
Lezárás Ki
Billentyű lezárás állapota
Parancs (ASCII)
ltim=?<CR>
<CR>*lampm=lnor#<CR>
lampm=eco<CR>
lampm=portrait<CR>
lampm=?<CR>
modelname=?<CR>
blank=on<CR>
blank=off<CR>
blank=?<CR>
menu=on<CR>
menu=off<CR>
up<CR>
down<CR>
right<CR>
left<CR>
enter<CR>
lang=+<CR>
lang=-<CR>
lang=?<CR>
apoff=dis<CR>
apoff=5<CR>
apoff =10<CR>
apoff =15<CR>
apoff =20<CR>
apoff =25<CR>
apoff =30<CR>
apoff =?<CR>
highaltitude=on<CR>
highaltitude=off<CR>
highaltitude=?<CR>
keylock=on<CR>
keylock=off<CR>
keylock=?<CR>
Projektor vezérlése
69
Vezérlési válasz
Típus
Bevitel
Feltétel
Sikeres
Beolvasás Sikeres
Válasz
Echo parancs
Lekérdezés
eredménye
Bevitel
A parancsot
egyes feltételek
Elem tiltása
esetén nem lehet
végrehajtani
Bevitel
Helytelen parancs
Bevitel
Példa
< BLANK=ON<CR>
> BLANK=ON
< BLANK=?<CR>
> BLANK=ON
Készenlét LAN BE esetén:
< BLANK=ON<CR>
> Elem tiltása
Nem
< BLANK=ONN<CR>
támogatott tétel > Nem támogatott tétel
Helytelen vagy túl Illegális
hosszú a parancs formátum
1. eset:
<BLANK=ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNN<CR>
> Illegális formátum
2. eset:
<BLANKONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNN<CR>
> Illegális formátum
• Ha a projektor 5 másodpercen belül nem kapja meg a <CR> jelet a parancs befejezéséhez,
akkor időtúllépési hibát jelez, így Önnek újra el kell küldenie a parancsot.
• A kis- és nagybetűk között nincs különbség.
70
Projektor vezérlése
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7561-000
©CANON INC.2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement