Canon | Zoemini S | User manual | Canon Zoemini S User manual

Canon Zoemini S User manual
Instant camera printer
Gebruikershandleiding
INHOUD
VEILIGHEIDSINFORMATIE
P3
OVERZICHT
P4
Geleverde items
Producteigenschappen
INSTALLATIE
P5-8
Laden
Papier laden
Extern geheugen
BEDIENING
P9-15
Het apparaat in-/uitschakelen
Een foto maken
Zoeker
Selfiespiegel
Flitser en invulflitser
Beeldverhouding
Printen en opnieuw printen
Foto's op afstand maken
Camerastem
LED-voedingslamp
Problemen oplossen
SPECIFICATIES
DE APP INSTALLEREN
MOBIEL APPARAAT EN INSTANT
CAMERA PRINTER KOPPELEN
P16
P17-18
P19-23
Android koppelen
iOS koppelen
Android koppelen (met NFC)
GEBRUIKERSINTERFACE
Home-scherm
Hoofdmenu
Smartphonecamera
Fotogalerij
Foto's printen
Foto's bewerken
Tile print gebruiken
Collage printen gebruiken
Foto's delen
Foto's opslaan
Naar Mini Print sturen
P24-33
VEILIGHEIDSINFORMATIE
VOOR GEBRUIK LEZEN
Lees de volgende instructies en veiligheidsvoorschriften voor je het apparaat gebruikt.
Voor regelgeving en aanvullende veiligheidsinformatie kun je het Informatieblad
Regelgeving en Veiligheid raadplegen dat is meegeleverd met de inhoud van je pakket.
RMN: PP2001
Het regelgevend modelidentificatienummer is toegewezen voor regelgevende
identificatiedoeleinden.
WAARSCHUWING
• Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen. Onjuist gebruik van dit product kan
verstikking of een ongeval veroorzaken.
• Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als er rook of een vreemde geur
uit het apparaat komt of het apparaat zich abnormaal gedraagt.
• Kijk niet door de zoeker of lens naar de zon of felle lichtbronnen. Dit kan leiden tot
blindheid of problemen met het zicht.
• Gebruik de flitser niet in de buurt van iemands ogen. Dit kan letsel aan de ogen
veroorzaken.
• Wikkel de riem niet om de nek van een kind. Dit kan leiden tot verstikking. Als het
product een netsnoer gebruikt, kan dit per ongeluk om de nek van een kind
verstrengeld raken en verstikking veroorzaken.
• Schakel het apparaat uit op plaatsen waar het gebruik van een camera verboden is. De
elektromagnetische golven die afkomstig zijn van de camera, kunnen de werking van
elektronische instrumenten en andere apparaten verstoren. Wees altijd voorzichtig als
je het product gebruikt op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparaten
wordt beperkt, zoals in vliegtuigen en medische faciliteitens.
VOORZICHTIG
• Als je de printer in extreme weersomstandigheden gebruikt, kan het zijn dat hij
niet functioneert. Laat het apparaat zich aanpassen aan de aanbevolen
gebruikstemperatuur van 15º tot 32ºC voor je weer probeert te printen.
• Laad het apparaat in een omgeving met de aanbevolen gebruikstemperatuur van
15º tot 32ºC.
• Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat schoon te maken. Niet
schoonmaken met een vochtige doek of met vluchtige vloeistoffen zoals thinner.
• Houd de bovenste klep gesloten om te voorkomen dat er stof en andere deeltjes
in het apparaat kunnen komen.
• Als het apparaat niet juist functioneert, neem dan contact op met de dealer waar
je dit product hebt gekocht of met Canon Service en Support via
https://www.canon-europe.com/support
• Stel de batterij nooit bloot aan hoge temperaturen of directe hitte, en verwijder
hem niet door middel van verbranding.
• Het apparaat kan defect raken of het geheugen kan verloren gaan of gewijzigd
worden als gevolg van elektromagnetische storingen of elektrostatische
ontlading. Als dit gebeurt, gebruik dan een pin of een vergelijkbaar voorwerp om
op de RESETknop onderaan het apparaat te drukken.
3
OVERZICHT
GELEVERDE ITEMS
ZINK
Paper
Instant camera printer
Verkorte
handleiding
Informatieblad
Regelgeving en
Veiligheid
USB-kabel
CANON ZINK™fotopapier
(10 bladen)
Polsriem
PRODUCTEIGENSCHAPPEN
3
2
1
11
6
4
5
7
8
12
5
9 10
14 15
13
18
19
16
17
1 Cameralens
11 Zoeker
2 Selfiespiegel
12 Luidspreker
3 Invulflitser (8 LED's)
13 Printerklep
4 Printuitvoersleuf
14 Beeldverhoudingsknop
5 Gat voor polsriem
15 Knop voor opnieuw printen
6 Flitser
16 Micro USB-poort
7 Status-LED
17 Laad status-LED
8 Schuifregelaar (Uit/Auto/Invulflitser)
18 MicroSD-kaartsleuf (max. 256GB)
9 Aan/uit-knop
19 Resetknop
10 Sluiterknop
* Druk hierop met een pin om het apparaat
te resetten
4
INSTALLATIE
LADEN
Laad status-LED
Laden : Rood
Vol : Groen
Het apparaat heeft een ingebouwde batterij. Laad het apparaat voor gebruik volledig
via de meegeleverde USB-kabel.
1 Steek het kleinere uiteinde van de bijgeleverde USB-kabel in het apparaat en het
andere uiteinde in een oplaadbare USB-adapter.
2 De laad indicatie-LED wordt rood om aan te geven dat er wordt geladen.
3 Eenmaal opgeladen wordt de laad indicatie-LED groen.
− Bedrijfstijd kan, afhankelijk van de batterijstatus, bedrijfsstatus en
omgevingsomstandigheden, variëren.
LET OP
Over USB-kabel
GA VOORZICHTIG MET DE USB-KABEL OM TERWIJL JE LAADT
• Plaats geen zware voorwerpen op de kabel.
• Plaats de USB-kabel niet in de buurt van warmtebronnen.
• De kabel niet bekrassen, beschadigen, verdraaien of er hard aan trekken.
• De kabel niet in- of uitpluggen met natte handen.
• Vermijd te hoge/te lage temperaturen of vochtige omstandigheden.
• Verwijder de USB-kabel uit de stroombron als je klaar bent met laden.
• Gebruik de meegeleverde USB-kabel voor het laden.
5
PAPIER LADEN
1 Verwijder de klep door deze naar voren te schuiven in de richting van de pijl.
2 Open een pak fotopapier (10 vellen + blauwe SMART SHEET™).
3 Plaats alle 10 vellen fotopapier en het ene blauwe SMART SHEET™ in het
fotopapiercompartiment.
− Stapel het fotopapier bovenop het blauwe SMART SHEET™ en zorg ervoor
dat de blauwe streepjescode en de fotopapierlogo's naar onderen wijzen.
4 Plaats de bovenste klep terug op het apparaat. Deze moet op zijn plaats
vastklikken als hij goed is gesloten.
− Het blauwe SMART SHEET™ wordt automatisch als eerste door het apparaat
gestuurd.
6
EXTERN GEHEUGEN
Je hebt een externe MicroSD-kaart (maximaal 256 GB) nodig om vastgelegde foto's
op te slaan. Alleen de indelingen FAT16, FAT32 en exFAT worden ondersteund.
EEN GEHEUGENKAART VOORBEREIDEN
Gebruik de volgende geheugenkaarten (apart verkrijgbaar)
• MicroSD-geheugenkaarten *1
• MicroSDHC-geheugenkaarten *1*2
• MicroSDXC-geheugenkaarten *1 *2
*1 Kaarten die in overeenstemming zijn met SD-standaarden. Er werd niet voor alle
kaarten gecontroleerd of deze met de camera werken.
*2 UHS-1-geheugenkaarten worden ook ondersteund.
De MicroSD-KAART INSTALLEREN EN VERWIJDEREN
• Steek de MicroSD-kaart in de sleuf aan de onderkant van het apparaat. Je voelt een zachte klik
wanneer de kaart volledig in het apparaat steekt.
• Druk op de bovenkant van de kaart om deze te ontgrendelen. Trek voorzichtig om de kaart
volledig uit het apparaat te verwijderen.
• Als er een fout optreedt tijdens het lezen van of het schrijven naar de MicroSDkaart, zal het
FAIL-geluid eenmaal worden afgespeeld. Verwijder de MicroSD-kaart en start het apparaat
opnieuw op.
• Sluit het apparaat aan op een computer met behulp van de USB-kabel. Dubbelklik op de
afbeelding van het externe station wanneer het op de computer verschijnt om de foto's te
bekijken en op te slaan.
LET OP
HET APPARAAT ONDERHOUDEN
• Gebruik en bewaar het apparaat in de aanbevolen omgeving van 15º tot 32ºC en
40-55% relatieve luchtvochtigheid.
• Houd de firmware van je apparaat up-to-date. Controleer of je firmware moet
worden geüpgraded. Open de Canon Mini Print-app, ga naar het Hoofdmenu >
Instellingen > Printers, selecteer je apparaat, ga naar Productinformatie en tik op
“Firmware-upgrade”.
− Zorg dat je mobiele apparaat een internetverbinding heeft voor je controleert.
Als je de firmware moet upgraden, dan moet je printer ten minste 50% of meer
geladen zijn.
• Zorg dat je de nieuwste versie van de Canon Mini Print-app gebruikt. Als je apps
niet automatisch updaten, ga dan naar de App Store om te controleren of je een
update moet doen.
7
LET OP
ALS JE FOTOPAPIER GEBRUIKT
• Plaats maximaal 10 vellen ZINK™-fotopapier en 1 SMART SHEET™. Plaats er niet
meer want dat kan leiden tot papierverstoppingen of printfouten.
• Voor het beste printresultaat gebruik je ZINK™-fotopapier voor Canon Zoemini S.
− Je kunt extra fotopapier kopen vanuit de Canon Mini Print-app door in het
hoofdmenu op “Papier kopen” te tikken.
• Als er een papierverstopping is, zet je de printer UIT en weer AAN om de
verstopping automatisch vrij te maken. Probeer het papier er niet uit te trekken.
• Trek tijdens het printen niet aan het fotopapier.
• Behandel het fotopapier met zorg om te voorkomen dat het beschadigd of
verkreukeld raakt.
• Houd het fotopapier schoon tijdens het laden. Als fotopapier vies of beschadigd is,
kan dit leiden tot een papierverstopping of printfout.
• Open geen nieuw pak fotopapier voor je er aan toe bent het in je apparaat te
plaatsen.
• Stel fotopapier niet bloot aan direct zonlicht of vocht.
• Laat je fotopapier niet liggen in een gebied waar de temperatuur of
luchtvochtigheid niet voldoet aan de aanbevolen omgevingseigenschappen die op
het pak staan vermeld. De kwaliteit van de geprinte foto kan daar minder van
worden.
OVER HET SMART SHEET™
• Ieder pak fotopapier bevat 10 vellen fotopapier en 1 blauwe SMART SHEET™.
• Plaats het SMART SHEET™ en het fotopapier uit hetzelfde pak voor de beste
printkwaliteit. Ieder SMART SHEET™ is specifiek aangepast op het papier dat in
het pak zit.
• Het SMART SHEET™ wordt automatisch als eerste door de printer gestuurd om
de printer te reinigen om de printkwaliteit voor dat specifieke pak (10 vellen) te
optimaliseren.
• Bewaar het SMART SHEET™ en gooi het pas weg als je alle 10 vellen fotopapier
in het pak hebt gebruikt. Als de printkwaliteit niet goed genoeg is, dan kun je het
SMART SHEET™ opnieuw gebruiken als het papier uit hetzelfde pak komt.
Schuif het SMART SHEET™ met de streepjescode naar beneden onder het
resterende fotopapier.
• Als je een SMART SHEET™ uit een ander pak gebruikt, kan de printkwaliteit daar
minder van worden.
8
BEDIENING
HET APPARAAT IN-/UITSCHAKELEN
1 Druk de aan/uit-knop in en houd deze
ingedrukt
totdat de LED-voedingslamp
aangaat.
2 Als de LED-voedingslamp ophoudt met
knipperen en wit brandt, is het apparaat
klaar om te printen
3 Druk op de aan/uit-knop ingedrukt
om het apparaat uit te schakelen.
AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
• Wanneer het apparaat 3 minuten (standaardinstelling) niet wordt gebruikt, wordt
het automatisch uitgeschakeld. De gebruiker kan het apparaat hervatten door
opnieuw op de aan/uit-knop te drukken..
• De gebruiker kan de tijd (3 minuten / 5 minuten / 10 minuten) wijzigen in de APP.
EEN FOTO MAKEN
30cm-∞
1 Neem het apparaat vast en controleer de
gewenste compositie van de afbeelding.
2 Druk op de sluiterknop
om de foto te maken.
- Druk de knop half in om het
scherpstellen te vergrendelen
- Druk de knop volledig in om een foto
te maken
ZOEKER
Maak een compositie voor een afbeelding met de framemarkering in de zoeker.
30cm - ∞
2x3
Buitenste framemarkering
voor normale
foto's op 1 m - ∞
2x2
2x3
Framemarkering met
Binnenste framemarkering
2 x 2 voor normale foto's
voor close-ups
op 1 m - ∞
op 30 cm
9
SELFIESPIEGEL
Maak een compositie voor een afbeelding met de framemarkering in de selfiespiegel.
50cm - ∞
2x3
2x2
Scherpstelafstand
van 50 cm
Scherpstelafstand
van 50 cm
FLITSER EN INVULFLITSER
FLITSER
Wanneer het apparaat is ingeschakeld en de flitser
is ingesteld op AUTO, zal de
camera automatisch de flitser triggeren als dit nodig is voor de lichtomstandigheden.
INVULFLITSER
Rond de lens van het apparaat staan 8 LED's
(invulflitser) die een zacht licht geven wanneer
een foto wordt gemaakt.
Als je van plan bent een selfie te maken terwijl
de invulflitsermodus is ingeschakeld, zorgen de
8 ringvormige LED's voor een gelijkmatige
verlichting van je gezicht. Zo kun je een mooie
selfie maken door de schaduw te beperken en
een gelijkmatige helderheid over de hele foto
te creëren.
* Werkelijk bereik van invulflitser: 30 cm - 60 cm
10
BEELDVERHOUDING
De gebruiker kan met behulp van de
beeldverhoudingsknop
kiezen tussen
twee beeldverhoudingen: 2x3 en 2x2.
Je kunt de beeldverhouding op elk moment
wijzigen voordat je foto's maakt.
Wanneer de beeldverhouding 2x2 is, is het witte gebied van het fotopapier anders. Het
is gebaseerd op de richting waarin je het apparaat houdt.
PRINTEN EN OPNIEUW PRINTEN
EEN FOTO PRINTEN
• De foto wordt onmiddellijk geprint nadat je deze hebt gemaakt.
• Het apparaat kan maximaal 3 afbeeldingen tegelijk bevatten om te printen.
• Het apparaat kan ook foto's van je smartphone via de App printen.
EEN FOTO OPNIEUW PRINTEN
Als je nadat je een foto hebt
gemaakt en geprint, een duplicaat
van dezelfde foto wilt maken of
verschillende items van dezelfde
foto's op een feestje wilt verdelen, kun je gewoon op de knop
voor opnieuw printen drukken om
de laatst geprinte foto opnieuw te
printen.
11
FOTO'S OP AFSTAND MAKEN
De gebruiker kan het apparaat vanop een afstand
bedienen via de APP, bijvoorbeeld om foto's te
maken.
Druk op
op de APP om naar de pagina voor
bediening op afstand te gaan.
TIMER
Druk op
om een foto direct vast te leggen. Druk op
en selecteer 3 seconden/
5 seconden/10 seconden (standaardinstelling: UIT) en druk op
om de aftelling te
starten.
• De LED van de timer rond de selfiespiegel waarschuwt je dat de timer is
ingeschakeld
BEELDVERHOUDING
Druk op
om te kiezen tussen twee beeldverhoudingen (2x3 en 2x2).
12
CAMERASTEM
Wanneer de camera verbonden is met een mobiel apparaat, kan de gebruiker de geluidseffecten voor “Inschakelen”, “Uitschakelen” en “Sluiter” aanpassen.
De gebruiker kan 3 geluidsbestanden (maximum 4 seconden) opnemen voor elk camerastemeffect via de App.
Tik op
in het hoofdmenu, ga naar Instellingen > Printers, selecteer je apparaat en
tik op “Camerastem”.
Als je een opname wilt starten, tik je op het icoon van het gewenste geluidsbestand, bv.
Audio 1
en vervolgens op
Druk op
.
om het geluid af te spelen en druk op
om het geluidseffect op te slaan
en op de camera toe te passen.
13
LED-VOEDINGSLAMP
Status
Handeling/situatie
Inschakelen
Houd de aan/uit-knop ingedrukt
Stand-by
Nadat het apparaat is ingeschakeld
Uitschakelen
Houd de aan/uit-knop ingedrukt
SMART SHEET™fout
Wanneer het apparaat detecteert
dat een verkeerde SMART SHEET™
is geplaatst of wanneer een ander
SMART SHEET™-fout optreedt
SMART SHEET™
verwerken
Wanneer het apparaat een
SMART SHEET™ print
Geen papier
Wanneer het apparaat geen
papier bevat, wordt het maken van
foto's niet toegestaan
Papier
vastgelopen /
klep geopend
Wanneer papier is vastgelopen
of de printerklep is geopend
Klaarmaken
voor printen
Het printen wordt voorbereid
Foto printen
Wanneer het apparaat een
foto print
MS-modus
(modus voor
massaopslag)
Het apparaat is verbonden
met een computer
MicroSDkaartfout
Kan geen gegevens naar
MicroSD-kaart schrijven
Te hoge
temperatuur
Wanneer de temperatuur van
het apparaat te hoog is
Te lage
temperatuur
Wanneer de temperatuur van
het apparaat te laag is
Printerkop
afkoelen
De temperatuur van de printerkop
wordt gecontroleerd en vóór het
printen wordt de kop afgekoeld
LED-voedingslamp
Blauw
Wit
Wit
Uit
Blauw
Wit
Rood
Rood
Wit
Geel->Magenta->Cyaan->Wit
(herhaaldelijk)
Magenta
Magenta
Rood (totdat de temperatuur
weer normaal is)
Cyaan (totdat de temperatuur
weer normaal is)
Cyaan
14
Lage
batterijspanning
Het batterijniveau is 20% of minder
Zeer lage
batterijspanning
Het batterijniveau is te laag
Firmware wordt
bijgewerkt
Wanneer de firmware van het
apparaat wordt bijgewerkt
Beeldverhouding
2x3
Wanneer de beeldverhouding
2x3 wordt geselecteerd, knipperen
8 LED's in de invulflitser eenmaal
Beeldverhouding
2x2
Wanneer de beeldverhouding 2x2
wordt geselecteerd, knipperen
4 LED's in de invulflitser eenmaal
Wit -> Rood (herhaaldelijk)
Rood -> Wit (herhaaldelijk)
Wit
PROBLEMEN OPLOSSEN
Status
MicroSDkaartfout
Papier invoeren
lukt niet
Papier
vastgelopen
LED-aanduiding
Magenta
Rood
Rood
Geen papier
Rood
De printerklep
is niet goed
gesloten
Oververhitting
Handelingen
• Controleer of de MicroSD-kaart correct is geplaatst
• Controleer of de MicroSD-kaart vol is
• Controleer of de MicroSD-kaart beschadigd is
• Controleer of de MicroSD-kaart compatibel is
• Open de klep van het papiercompartiment om te
controleren of Canon ZINK™-fotopapier is geplaatst
• Schakel het apparaat uit en weer in. Het fotopapier
wordt automatisch uitgevoerd
• Plaats nieuw Canon ZINK™-fotopapier in het
apparaat
• Sluit de printerklep goed
Rood
Rood
• Wacht totdat de temperatuur van het apparaat weer
normaal is. Het apparaat zal opnieuw functioneren
Verbinding
N/A
• Zorg ervoor dat de Bluetooth-verbinding van de
smartphone correct is ingesteld
• Zorg ervoor dat de apparaatselectie op de APP correct is
uitgevoerd
• Zorg ervoor dat het besturingssysteem van de smartphone
compatibel en up-to-date is
Bediening op
afstand mislukt
N/A
• Zorg ervoor dat het apparaat verbonden is met de App
• Zorg ervoor dat de App en de firmware up-to-date zijn
Aangepast
geluid mislukt
N/A
• Zorg ervoor dat het apparaat verbonden is met de App
• Zorg ervoor dat de App en de firmware up-to-date zijn
Het apparaat
werkt niet
N/A
• Zorg ervoor dat de batterijspanning niet te laag is.
Laad het apparaat indien nodig op
N/A
• Zorg ervoor dat de firmware van het apparaat up-todate is
• Zorg ervoor dat de buffer voor de printwachtrij
beschikbaar is
• Zorg ervoor dat Canon ZINK™-fotopapier in het apparaat
is geplaatst
15
Een foto maken
SPECIFICATIES
Printtechnologie
ZINK™
Printresolutie
314 x 600 dpi (dots per inch)
Printsnelheid
Circa 50 seconden (motor start en stopt, bij
kamertemperatuur 25ºC)
Beeldverhouding voor foto's 2" x 2" of 2" x 3"
Compatibel papier
Canon ZINK™-fotopapier :ZP-2030-20 (20 vellen)
ZP-2030-50 (50 vellen)
2" x 3" / pel-en-plak-achterkant
Papiercapaciteit
Tot 10 vellen ZINK™-fotopapier + 1 SMART SHEET™
Fotoresolutie
8MP
Brandpuntsafstand
25,4 mm
Diafragma
f 2.2
Scherpstelbereik
30cm - ∞
Gevoeligheid
Auto (ISO 100 - 1600)
Flitser
JA (Auto)
Flitserbereik
0,5m - 1,0m
Geheugenkaart
MicroSD-kaart, maximaal 256GB
Stroombron
Interne oplaadbare Li-polymeerbatterij 700mAh, 7,4V
Laadsnelheid
Circa 120 minuten (Volledig opgeladen)
Stroomadapter
Uitvoervermogen: 1 A (min) Spanning: 5 V
Omgevingsparameters
- Aanbevolen temperatuur voor printen, laden en
stallen: 15º tot 32ºC
- Aanbevolen luchtvochtigheid voor printen, laden en
stallen: 40-55% RH
- Bedrijfstemperatuur: 5º tot 40ºC
- Bedrijfsluchtvochtigheid: <70% RH
Automatisch uitschakelen
3 minuten / 5 minuten / 10 minuten (in de app te selecteren)
Afmetingen
121 mm (B) x 80,3 mm (H) x 21,5 mm (D)
Gewicht
188 g
Compatibel OS
(voor computer)
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX 10.10 - 10.14
Connectiviteit
Bluetooth 4.0
Compatibel OS
iOS 9.0 of nieuwer en Android 4.4 of nieuwer
Mobiele toepassing
Canon Mini Print
Aansluiting voor laden en
gegevensoverdracht
USB 2.0 (Micro USB)
Kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
16
DE APP INSTALLEREN
OPTIE①
ZOEKEN OP “Canon Mini Print” IN APP STORES
Voor Android™ - uit Google Play™
Voor iOS® - uit de App Store®
17
OPTIE ②
QR-CODE GEBRUIKEN - SCAN DE QR-CODE OP DE “Verkorte handleiding”
Voor Android
Voor iOS
OPTIE③
Ga in de browser op je apparaat naar https://app.canonminiprint.com/
OPTIE④
NFC GEBRUIKEN alleen voor Android
TAP IT
NFC
18
MOBIEL APPARAAT EN INSTANT CAMERA PRINTER KOPPELEN
Android koppelen
① Zet de printer aan door op de aan/uit-knop te drukken en deze ingedrukt te
houden totdat de status-LED aangaat.
② Open de “Instellingen” op het mobiele apparaat om Bluetooth in te schakelen en
het apparaat te koppelen met de printer.
③ OPTIE A - Voeg de printer toe aan de app. Tik op het icoon rechtsboven en kies je
printer.
Het icoon verandert om het batterijniveau aan te geven als er een
verbinding is.
19
N
― OR ―
③ OPTIE B - Voeg de printer toe aan de app. Ga naar “Instellingen” in het hoofdmenu,
kies “Printers”, tik op “Printer toevoegen” en selecteer je printer.
Je printer verschijnt in de lijst met “Printers” en het icoon verandert om het
batterijniveau aan te geven als er een verbinding is.
20
iOS koppelen
① Zet de printer aan door op de aan/uit-knop te drukken en deze ingedrukt te
houden totdat de LED-voedingslamp aangaat.
② Open de “Instellingen” op het mobiele apparaat om Bluetooth in te schakelen en
het apparaat te koppelen met de printer.
21
③ OPTIE A - Voeg de printer toe aan de app. Tik op het icoon rechtsboven en kies
je printer. Het icoon verandert om het batterijniveau aan te geven als er een
erbinding is.
― OF ―
③ OPTIE B - Voeg de printer toe aan de app. Go to "Settings" in the main menu,
choose "Printers", then tap "Add Printer" and select your printer.
Je printer verschijnt in de lijst met “Printers” en het icoon verandert om het
batterijniveau aan te geven als er een verbinding is.
22
Android koppelen (met NFC)
① Zorg dat NFC en Bluetooth zijn ingeschakeld op je mobiele apparaat.
② Open de Canon Mini Print-app.
③ Plaats je mobiele apparaat bovenop de printer.
④ Volg de instructies op het scherm om de koppeling en verbinding voor de eerste
keer te voltooien. Of de printer wordt automatisch aan het mobiele apparaat
gekoppeld.
TAP IT
NFC
LET OP
Printerstatusicoon (getoond in App)
Nieuwe printer
toevoegenr
Printer niet
verbonden
Printer verbonden
(batterijstatus getoond)
Over koppelen
• Een printer kan maar aan één iOS-/Android-apparaat worden gekoppeld.
• Een iOS-/Android-apparaat kan aan meerdere printers worden gekoppeld. Om
een extra printer toe te voegen, ga je naar Printerinstellingen in het Hoofdmenu
en tik je op “Printer toevoegen”.
• Zoek en koppel een printer die “Canon (xx:xx) Instant Camera” heet. Gebruik de
laatste 4 cijfers van het MAC-nummer (xx:xx) op het label aan de binnenkant van
de printer in.
• Zoeken en overzetten via Bluetooth kan, afhankelijk van de omgeving,
mislukken. Controleer dan de Bluetooth-status op je mobiele apparaat en
probeer het opnieuw.
MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx
23
GEBRUIKERSINTERFACE
HOME-SCHERM
Hoofdmenu
Printerstatus
Cameramodus
Fotogalerij
Bediening op afstand
Onlinealbums*
Facebook
Instagram
Google Drive
Dropbox
iCloud (alleen iOS)
HOOFDMENU
Berichten in de app bekijken
Afbeeldingen in de printwachtrij bekijken en verwijderen
Informatie en instellingen gekoppelde printer bekijken
Gebruikershandleiding en FAQ online bekijken
Fotopapier kopen in de Online Store
App-versie,
gebruiksovereenkomst en privacyverklaring bekijken
De App-ervaring, eigenschappen en beschikbare Onlinealbums kunnen afhankelijk van je apparaat en regio variëren.
* Internetverbinding vereist. Heeft actieve socialmedia- of Cloud-account(s) nodig om te gebruiken.
24
SMARTPHONECAMERA
① Tik op het Home-scherm op
om een foto te maken met de camera van je
smartphone. (Je kunt ook op de iconen onderaan tikken om een foto met effecten
te maken).
② Als je een foto hebt gemaakt, kun je die Printen, Bewerken, Delen of Opslaan.
③ Om te printen, tik je op .
Terug
Tile print
Camera selecteren
Flitser
Beeldaanpassing
Frames
Gezichtsvervorming *
AR Live-filter *
* Gezichtsherkenning in afbeelding verplicht
25
FOTOGALERIJ
In de Fotogalerij kun je door foto's bladeren in galerijweergave, in mappen of vanuit
de agenda.
① Op het Home-scherm, tik je op om de Fotogalerij te bekijken.
② Als je een foto hebt geselecteerd, kun je die Printen, Bewerken, Delen of Opslaan.
③ Om te printen, tik je op .
Alle foto's - Gale
Mapweergave
Agendaweergave
26
FOTO'S PRINTEN
① Als je er klaar voor bent, tik dan op
om je foto te
printen.
Zorg dat de printer aanstaat en is gekoppeld/verbonden.
In de pagina voor printwachtrij kun je
① Op tikken om een foto in de printwachtrij te verwijderen
② De printvolgorde wijzigen door op de foto te tikken en te vegen
③ Tikken om het printen van een specifieke foto te stoppen waarna een pauzeteken
wordt weergegeven
①
②
③
Opmerking over de printwachtrij: je afbeelding wordt in de printwachtrij opgeslagen als je printer niet aanstaat of verbonden is als je een print verstuurt. Om de
print vrij te geven, zet je je printer aan en maak je verbinding. Je krijgt dan de vraag
of je de afbeelding in je wachtrij wilt printen. Om afbeeldingen in de wachtrij te
bekijken of verwijderen ga je naar het Hoofdmenu > Printwachtrij.
LET OP
• De geprinte afbeelding kan van de oorspronkelijke afbeelding verschillen omdat de
“schermtechnologie” die wordt gebruikt om kleuren weer te geven op mobiele apparaten,
verschilt van de “printtechnologie” die wordt gebruikt om kleuren op papier te printen.
(“Thermal transfer printing” of thermotransferprinten).
• Trek het papier tijdens het printen of tijdens een papierverstopping niet met kracht naar buiten.
• De bovenste klep niet openen tijdens het printen. Dit kan de printkwaliteit beïnvloeden.
• Als de printer trilt of wordt geschud, kan dit de fotoprintkwaliteit beïnvloeden.
27
FOTO'S BEWERKEN
Je kunt je afbeeldingen aanpassen met bewerkingen zoals filters, stickers, tekst en
meer.
① Tik op de iconen in de balk onderaan je scherm.
② Bewerk naar hartenlust.
③ Vergeet je wijzigingen niet op te Slaan, te Delen of te Printen voor je het scherm
afsluit.
Beeldaanpassing
Frames
Tekst
Gezichtsvervorming*
Beeldfilter
Helderheid
Contrast Verzadiging
RGB
Spiegelen
(verticaal)
Stickers
Tekening
Spiegelen Draaien
(horizontaal)
* Gezichtsherkenning in afbeelding verplicht.
28
TILE PRINT GEBRUIKEN
Gebruik de functie Tile print om een enkele foto op meerdere vellen te printen zodat je
een grotere afbeelding kunt samenstellen uit de tegels.
① Als je er klaar voor bent om te printen, tik dan op
en tik op tegelkeuze 2 x 2 of
3 x 3 printen. (Er verschijnen lijnen om aan te geven hoe je afbeelding wordt
gesplitst.)
② Tik op
om je tegels te printen en voeg ze daarna samen tot een grotere
afbeelding.
29
COLLAGE PRINTEN GEBRUIKEN
Gebruik de Collage-functie om tot 6 foto's op één vel van 2x3 te printen.
① Open je foto's in de Fotogalerij of vanuit Onlinealbums.
② Tik op om de sjabloonkeuzes voor collage te bekijken en kies degene die je wilt
gebruiken (je kunt kiezen uit 2 tot 6 foto's in een sjabloon).
③ Vink het aantal foto's dat nodig is voor de sjabloon aan en tik op “Geselecteerd”.
④ Pas de afbeeldingen in je collage naar wens aan en tik daarna op om te
printen,
om te delen of
om op te slaan.
30
FOTO'S DELEN
Je kunt je foto's en bewerkingen makkelijk delen of opslaan.
① Als je er klaar voor bent, tik dan op om de opties voor je apparaat.
② Deel met een app uit de lijst of sla op in het geheugen van je apparaat.
Android
iOS
31
FOTO'S OPSLAAN
Je kunt je afbeeldingen makkelijk opslaan in de Canon-map in de app.
① Als je er klaar voor bent, tik dan op om je afbeelding op te slaan.
je opgeslagen afbeeldingen te bekijken, tik je op
, dan op “Map” en dan
② Om
op “Canon”.
①
②
Om een foto uit de Canon-map in de app te verwijderen, tik je op
Fotogalerij te bekijken.
om de
① Tik op “Map”, dan op “Canon”.
② Tik op , de prullenbak en selecteer dan de foto of foto's die je permanent wilt
verwijderen
32
NAAR MINI PRINT STUREN
Verstuur een foto uit de fotogalerij van je apparaat of camerarol naar de Canon Mini Print-app.
Voor Android
① Zoek een foto in de galerij op je apparaat en tik op de knop delen.
② Tik op het icoon van de Mini Print om de foto naar de app te sturen zodat je die
kunt bewerken en printen.
Voor iOS
① Zoek een foto in de galerij op je apparaat en tik op de knop delen.
② OPTIE A - Tik op “Openen in Mini Print” om de foto naar de app te sturen zodat je
die kunt bewerken en printen.
③ OPTIE B - Tik op “Printen naar Canon” om de foto rechtstreeks naar
deprintwachtrij te sturen.
Bewerkingsscherm
Printwachtrij
33
SMART SHEET, de ZINK-technologie en ZINK-handelsmerken zijn eigendom van ZINK Holdings LLC. Gebruikt onder licentie.
Apple, het Apple-logo, iPad, iPad Air, iPad Pro, en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde
Staten en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk
van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en wordt onder licentie gebruikt. Android, Google Play en het Google
Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC. Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG. Wi-Fi is een
geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Alle andere productnamen, merknamen en logo's van derde partijen zijn
handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising