Canon | PIXMA TS8350 | User manual | Canon PIXMA TS8350 User manual

Canon PIXMA TS8350 User manual
TS8300 series
Podręcznik online
polski (Polish)
Zawartość
Korzystanie z dokumentu Podręcznik online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Symbole używane w tym dokumencie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Włączone funkcje dotykowe (system Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Znaki towarowe i licencje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Podstawowa obsługa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Drukowanie fotografii z komputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Drukowanie fotografii za pomocą smartfona/tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kopiowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Drukowanie fotografii z karty pamięci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Drukowanie etykiety dysku z komputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Kopiowanie etykiety dysku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Sieć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ograniczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Porady dotyczące połączenia sieciowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Domyślne ustawienia sieciowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Wykrywanie tej samej nazwy drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/Zmienia metodę połączenia z kabla USB na
sieć LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Drukowanie ustawień sieciowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
IJ Network Device Setup Utility (macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Diagnozowanie i naprawianie ustawień sieciowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Lista modeli nieobsługujących funkcji Diagnozuj i napraw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sposób postępowania z papierem, oryginałami, zbiornikami z atramentem,
zasobnikiem wielofunkcyjnym, kartą pamięci itd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
77
Ładowanie papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Źródła papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Ładowanie papieru na tylną tacę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Ładowanie papieru do kasety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Ładowanie kopert na tylną tacę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Umieszczenie zasobnika wielofunkcyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Uwagi dotyczące drukowania z zastosowaniem zasobnika wielofunkcyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Przed włożeniem dysku przeznaczonego do nadrukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Wyjmowanie dysku przeznaczonego do nadrukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
Naklejki na paznokcie do nadrukowania – umieszczanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Naklejki na paznokcie do nadrukowania – przed umieszczeniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Naklejki na paznokcie do nadrukowania – umieszczanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Naklejki na paznokcie do nadrukowania – usuwanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ładowanie oryginałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ładowanie oryginału na płytę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
110
111
Ładowanie w zależności od użycia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Obsługiwane oryginały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Zdejmowanie/zakładanie pokrywy dokumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Wkładanie karty pamięci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Przed włożeniem karty pamięci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Wkładanie karty pamięci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Wyjmowanie karty pamięci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Wymiana zbiorników z atramentem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Wymiana zbiorników z atramentem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Sprawdzanie stanu atramentu na ekranie dotykowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
Porady dotyczące atramentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Procedura konserwacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Drukowanie deseniu testu dysz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Analiza testu wzoru dysz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Czyszczenie głowicy drukującej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Dokładne czyszczenie głowicy drukującej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Wyrównywanie głowicy drukującej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Ręczne wyrównywanie głowicy drukującej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Wykonywanie czynności konserwacyjnych za pomocą komputera (system macOS). . . 155
Otwieranie zdalnego interfejsu użytkownika do konserwacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Czyszczenie głowic drukujących. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą komputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Czyszczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Czyszczenie rolek podawania papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Czyszczenie wnętrza drukarki (czyszczenie płyty dolnej). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Podstawowe informacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Bezpieczeństwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Środki ostrożności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Informacje dotyczące przepisów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
WEEE (EU&EEA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174
Środki ostrożności podczas transportu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Środki ostrożności dotyczące obsługi drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Transport drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Postępowanie w przypadku naprawy, wypożyczania lub utylizacji drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Podstawowe elementy i ich obsługa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Podstawowe elementy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Widok z przodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Widok z tyłu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Widok od wewnątrz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Panel operacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Zasilanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Włączanie i wyłączanie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Sprawdzanie kabla zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Odłączanie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Używanie panelu operacyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Zmiana ustawień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Zarządzanie zasilaniem drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Zmiana trybu pracy drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Pozycje ustawień na panelu operacyjnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Ustaw. druk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Ustawienia sieci LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Ustawienia innego urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Wybór języka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Aktualizacja oprogr. układowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Resetuj ustawienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Ustawienia podajnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Konfiguracja usługi WWW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Ustawienia ECO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
235
Ustawienia ciche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Informacje o systemie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Specyfikacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Informacje na temat papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Obsługiwane typy nośników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Limit pojemności papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Nieobsługiwane typy nośników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Sposób postępowania z papierem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Przed rozpoczęciem drukowania na papierze typu Fine Art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Drukowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Drukowanie za pomocą komputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254
Drukowanie za pomocą aplikacji (macOS AirPrint). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Drukowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Wykonywanie drukowania bez obramowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Drukowanie na pocztówkach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Dodawanie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Jak otworzyć ekran ustawień drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Wyświetlanie ekranu stanu drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267
Usuwanie drukarki, która nie jest już potrzebna, z listy drukarek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
268
Drukowanie za pomocą oprogramowania firmy Canon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Drukowanie danych fotograficznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Drukowanie fotografii zapisanych na karcie pamięci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Elementy ustawień dotyczące drukowania fotografii przy użyciu panelu operacyjnego. . . . . . . . 282
Drukowanie etykiet dysków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Kopiowanie etykiety dysku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Drukowanie na etykiecie dysku fotografii zapisanych na karcie pamięci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Ustawienia papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Kopiowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Tworzenie kopii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Skanowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Skanowanie z komputera (macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Skanowanie zgodnie z typem lub celem elementu (IJ Scan Utility Lite). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Funkcje aplikacji IJ Scan Utility Lite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Łatwe skanowanie (Automatyczne skanowanie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Skanowanie dokumentów i fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Porady dotyczące skanowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Często zadawane pytania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Ustawienia sieciowe i typowe problemy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Problemy z komunikacją sieciową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Nie można znaleźć drukarki w sieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfiguracji (system
Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie stanu zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie połączenia komputera z siecią. . . . . . . . . . . 326
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień sieci Wi-Fi drukarki. . . . . . . . . . . . 327
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie środowiska sieci Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie adresu IP drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień oprogramowania zabezpieczającego.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień routera bezprzewodowego. . . . . . 332
Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki. . . . . . . . . . . . . . 333
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Problemy z połączeniem sieciowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Nieznany klucz sieciowy (hasło). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Inne problemy z siecią. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Sprawdzanie informacji o sieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Problemy z drukowaniem lub skanowaniem ze smartfona/tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Problemy z drukowaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Drukarka nie drukuje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Nie jest dostarczany atrament. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Drukarka nie pobiera ani nie podaje papieru lub jest wyświetlany błąd braku papieru. . . . . . . . . . . . . 365
Nie można drukować na etykiecie dysku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Wyniki drukowania są niezadowalające. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Wydruki są puste, pokryte smugami lub rozmyte, kolory są nieprawidłowe lub rozmazane,
występują paski lub linie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
372
Linie zostały nierówno wydrukowane/są krzywe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Obok obrazu występuje pionowa linia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Problemy ze skanowaniem (system macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Problemy ze skanowaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Skaner nie działa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Sterownik skanera nie został uruchomiony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Wyświetla się komunikat o błędzie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385
Skanowanie nie rozpoczyna się/nie kończy się. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
Elementów nie można prawidłowo zeskanować. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Problemy mechaniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
388
Drukarka się nie włącza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Drukarka wyłącza się nieoczekiwanie lub kilka razy z rzędu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Problemy z połączeniem USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Nie można nawiązać komunikacji z drukarką przez port USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Komunikaty na ekranie dotykowym są wyświetlane w niewłaściwym języku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
394
Problemy z instalacją i pobieraniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Instalacja sterowników MP Drivers nie powiodła się (system Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system Windows). . . . . . . . . . . . . 398
Błędy i komunikaty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Po wystąpieniu błędu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Pojawia się komunikat (kod pomocniczy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru). . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
1303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
1304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
1313. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Wyjmowanie zaciętego papieru od tylnej strony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
1000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Papier nie jest w kasecie (1003). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
1013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
1401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
1600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
1660. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
1688. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
1689. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Taśmy ochronne są nadal naklejone (1890). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
2110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
2113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
2114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
4103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
5011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
5012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
5100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
5200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
5B00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
6000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
C000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Korzystanie z dokumentu Podręcznik online
Środowisko systemowe
Symbole używane w tym dokumencie
Włączone funkcje dotykowe (system Windows)
Drukowanie: Podręcznik online
Znaki towarowe i licencje
Zrzuty ekranu w tym podręczniku
10
Symbole używane w tym dokumencie
Ostrzeżenie
Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną śmierci, poważnych obrażeń ciała lub uszkodzeń
mienia w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne
działanie urządzenia.
Przestroga
Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzeń mienia w wyniku
niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.
Ważne
Instrukcje zawierające ważne informacje, których należy przestrzegać, aby uniknąć uszkodzeń i
obrażeń lub niewłaściwego użycia produktu. Koniecznie należy przeczytać te instrukcje.
Uwaga
Instrukcje zawierające informacje dotyczące obsługi i dodatkowe wyjaśnienia.
Podstawy
Instrukcje objaśniające podstawowe funkcje produktu.
Uwaga
• Ikony mogą różnić się w zależności od produktu.
11
Włączone funkcje dotykowe (system Windows)
W celu włączenia funkcji dotykowej, należy zamienić opcję „kliknij prawym przyciskiem” w niniejszym
dokumencie na działanie określone w systemie operacyjnym. Na przykład: w przypadku czynności „naciśnij i
przytrzymaj” określonej w systemie, należy zamienić „kliknij prawym przyciskiem” na „naciśnij i przytrzymaj”.
12
Znaki towarowe i licencje
• Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
• Windows jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation
na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
• Windows Vista jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
• Internet Explorer jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
• Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPhone i
iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi na terenie Stanów Zjednoczonych i
innych krajów.
• IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco na terenie Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, używanym w ramach licencji.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps i
Google Analytics są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Google Inc.
Google Play oraz logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.
• Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB oraz Adobe RGB
(1998) są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc., USA, licencjonowanym firmie Canon Inc.
• Autodesk oraz AutoCAD są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy
Autodesk, Inc. i/lub podmiotów zależnych i/lub powiązanych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
• USB Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.
Uwaga
• Oficjalna nazwa systemu Windows Vista to system operacyjny Microsoft Windows Vista.
Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
13
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting
the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled
by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii)
beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under
the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example
is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License,
Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity
authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for
the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."
14
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution
has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as
stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and
otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by
such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of
their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the
Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the
following conditions:
1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files;
and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that
You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at
least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You
distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of
the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with
Licensor regarding such Contributions.
15
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service
marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides
the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without
limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages
or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof,
You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other
liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations,
You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other
Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any
liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any
such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both
that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of
CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific written permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
16
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
17
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All
rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
18
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and
Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of
their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names
may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
19
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
20
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
LEADTOOLS
Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.
CMap Resources
----------------------------------------------------------Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names
of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
21
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
----------------------------------------------------------MIT License
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University
Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING
RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.
COPYRIGHT (c) 1989-2000.
On-Line Applications Research Corporation (OAR).
22
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby
granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a
copy or modification of this software.
THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY.
IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND
CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY
PARTICULAR PURPOSE.
(1) Red Hat Incorporated
Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.
This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it
subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at
http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or
documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express
permission of Red Hat, Inc.
(2) University of California, Berkeley
Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The FreeType Project LICENSE
---------------------------2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
23
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction
============
The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.
This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit
license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and
makefiles, at the very least.
This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all
encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a
consequence, its main points are that:
o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports.
(`as is' distribution)
o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage)
o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you
must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in
commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The
FreeType Project.
Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this
license. We thus encourage you to use the following text:
"""
Portions of this software are copyright © <year> The FreeType
Project (www.freetype.org). All rights reserved.
"""
Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.
Legal Terms
===========
0. Definitions
-------------Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set
of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the
`FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including
compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.
This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.
24
This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code,
binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as
distributed in the original archive.
If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify
this.
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
All rights reserved except as specified below.
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY
TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
2. Redistribution
----------------This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute,
perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project
(in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize
others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:
o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions
or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright
notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL
to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.
These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the
unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.
3. Advertising
-------------Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial,
advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.
We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software
in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library',
or `FreeType Distribution'.
As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project
is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right
to use, distribute, and modify it.
Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and
accept all the terms of this license.
4. Contacts
25
----------There are two mailing lists related to FreeType:
o freetype@nongnu.org
Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library
and distribution.
If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the
documentation.
o freetype-devel@nongnu.org
Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
--- end of FTL.TXT --The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly
disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of
merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the
developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or
consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.
JSON for Modern C++
Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
26
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Poniższe informacje odnoszą się tylko do produktów zgodnych ze standardem Wi-Fi.
(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS,"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
27
Podstawowa obsługa
Drukowanie fotografii z komputera
Drukowanie fotografii za pomocą smartfona/tabletu
Kopiowanie
Drukowanie fotografii z karty pamięci
Drukowanie etykiety dysku z komputera
Kopiowanie etykiety dysku
28
Drukowanie fotografii z komputera
W tej części opisano sposób drukowania fotografii za pomocą aplikacji Easy-PhotoPrint Editor.
1. Otwórz pokrywę tylnej tacy (A). Wyciągnij prosto w górę i złóż z powrotem podpórkę
papieru (B).
2. Otwórz pokrywę otworu podajnika (C).
3. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby otworzyć obie prowadnice papieru.
4. Załaduj papier fotograficzny w orientacji pionowej STRONĄ DO ZADRUKOWANIA
SKIEROWANĄ DO GÓRY.
29
5. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby wyrównać ją z obiema krawędziami stosu
papieru.
6. Zamknij delikatnie pokrywę otworu podajnika (C).
Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika na ekranie dotykowym pojawi się ekran potwierdzenia
ustawień papieru w tylnej tacy.
30
7. Jeśli rozmiar strony i typ nośnika wyświetlone na ekranie dotykowym są zgodne z
rozmiarem i typem papieru załadowanego na tylną tacę, wybierz opcję Tak (Yes).
Jeśli tak nie jest, wybierz opcję Zmień (Change), aby zmienić ustawienia zgodnie z rozmiarem i typem
załadowanego papieru.
8. Uruchom aplikację Easy-PhotoPrint Editor.
W przypadku systemu Windows:
Poniższa procedura jest przeznaczona do komputerów z systemem operacyjnym Windows 10.
Z menu Start wybierz kolejno pozycje (Wszystkie aplikacje (All apps) >) Canon Utilities > EasyPhotoPrint Editor.
W przypadku systemu macOS:
Z menu Idź (Go) w programie Finder wybierz pozycję Aplikacja (Application) i dwukrotnie kliknij folder
Canon Utilities, folder Easy-PhotoPrint Editor, a następnie ikonę Easy-PhotoPrint Editor.
9. Kliknij ikonę Zdjęcia (Photos) (E).
10. Kliknij opcję Przeglądaj (Browse) (F) w menu Komputer: (Computer:) i wybierz folder z
fotografiami, które chcesz wydrukować.
31
11. Kliknij fotografie (G) do wydrukowania i wybierz opcję Otwórz (Open)(H).
W przypadku systemu Windows:
Aby wybrać dwie lub więcej fotografii naraz, klikaj je, trzymając naciśnięty klawisz Ctrl.
W przypadku systemu macOS:
Aby wybrać dwie lub więcej fotografii naraz, klikaj je, trzymając naciśnięty klawisz polecenia.
12. Podaj liczbę kopii i ustaw inne opcje w obszarze Ustawienia drukowania (Print Settings)
(I).
W przypadku systemu Windows:
Określ liczbę kopii, nazwę modelu, rozmiar papieru i inne opcje.
W przypadku systemu macOS:
Określ liczbę kopii, rozmiar papieru i inne opcje.
Uwaga
• Wybranie opcji Każde zdjęcie tyle samo razy (Same No. of each photo) umożliwia określenie
liczby kopii dla wszystkich zdjęć jednym ustawieniem.
• Wybranie opcji Każde zdjęcie tyle samo razy (Same No. of each photo) wyłącza ustawienie
liczby kopii określone dla każdego ze zdjęć. Kiedy jest odznaczona, przywracane jest poprzednie
ustawienie dla każdej kopii.
do określania liczby kopii również jest ponownie włączone.
13. Rozpocznij drukowanie.
32
W przypadku systemu Windows:
Kliknij przycisk Drukuj (Print) (J).
W przypadku systemu macOS:
Kliknij przycisk Dalej (Next). Gdy pojawi się okno dialogowe drukowania, określ nazwę modelu, papier i
inne opcje, a następnie kliknij opcję Drukuj (Print).
Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie, po czym
rozpoczyna się drukowanie.
Uwaga
• Aplikacja Easy-PhotoPrint Editor umożliwia łatwe tworzenie i drukowanie oryginalnych kolaży, kart lub
kalendarzy z użyciem ulubionych fotografii.
Podręcznik Easy-PhotoPrint Editor
33
Drukowanie fotografii za pomocą smartfona/tabletu
W tej części opisano sposób drukowania fotografii za pomocą aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Szczegółowe informacje o sposobie pobierania aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY można znaleźć
poniżej.
Drukuj fotografie za pomocą smartfona
1. Otwórz pokrywę tylnej tacy (A). Wyciągnij prosto w górę i złóż z powrotem podpórkę
papieru (B).
2. Otwórz pokrywę otworu podajnika (C).
3. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby otworzyć obie prowadnice papieru.
4. Załaduj papier fotograficzny w orientacji pionowej STRONĄ DO ZADRUKOWANIA
SKIEROWANĄ DO GÓRY.
34
5. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby wyrównać ją z obiema krawędziami stosu
papieru.
6. Zamknij delikatnie pokrywę otworu podajnika (C).
Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika na ekranie dotykowym pojawi się ekran potwierdzenia
ustawień papieru w tylnej tacy.
35
7. Jeśli rozmiar strony i typ nośnika wyświetlone na ekranie dotykowym są zgodne z
rozmiarem i typem papieru załadowanego na tylną tacę, wybierz opcję Tak (Yes).
Jeśli tak nie jest, wybierz opcję Zmień (Change), aby zmienić ustawienia zgodnie z rozmiarem i typem
załadowanego papieru.
8. Uruchom w smartfonie/tablecie aplikację
(Canon PRINT Inkjet/SELPHY).
9. Wybierz opcję Drukow. fotografii (Photo Print) w aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Zostanie wyświetlona lista fotografii zapisanych w smartfonie/tablecie.
10. Wybierz fotografię.
Możesz również wybrać wiele fotografii jednocześnie.
11. Określ liczbę kopii, rozmiar papieru itp.
12. Rozpocznij drukowanie.
Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie, po czym
rozpoczyna się drukowanie.
36
Kopiowanie
W tej części opisano sposób umieszczania oryginałów i kopiowania ich na papierze zwykłym umieszczonym
w kasecie.
1. Wyjmij kasetę (A) z drukarki.
2. Zdejmij pokrywę kasety (B).
3. Przesuń prowadnice papieru (C) z przodu i (D) z prawej strony, aby je otworzyć.
4. Załaduj papier zwykły w orientacji pionowej STRONĄ DO ZADRUKOWANIA
SKIEROWANĄ DO DOŁU.
37
5. Dopasuj ustawienie prowadnic papieru (C) z przodu i (D) z prawej strony do długości i
szerokości papieru.
6. Zamontuj pokrywę kasety (B), a następnie włóż kasetę do drukarki.
38
7. Wybierz ikonę
Kopiuj (Copy) (E) na ekranie GŁÓWNYM.
8. Wybierz opcję
Kopia standardowa (Standard copy).
9. Otwórz pokrywę dokumentów (F).
10. Załaduj oryginał STRONĄ DO SKOPIOWANIA SKIEROWANĄ DO DOŁU i ustaw równo ze
znacznikiem wyrównania (G).
11. Zamknij pokrywę dokumentów.
12. Sprawdź ustawienia papieru, a następnie dotknij opcji Czarny (Black) (H) Kolor (Color) (I).
Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie, po czym
rozpoczyna się kopiowanie.
39
Ważne
• Do czasu zakończenia kopiowania nie należy otwierać pokrywy dokumentów.
Uwaga
• Drukarka jest wyposażona w wiele innych wygodnych funkcji kopiowania.
Kopiowanie
40
Drukowanie fotografii z karty pamięci
W tej części opisano drukowanie fotografii zapisanych na karcie pamięci.
1. Otwórz pokrywę tylnej tacy (A). Wyciągnij prosto w górę i złóż z powrotem podpórkę
papieru (B).
2. Otwórz pokrywę otworu podajnika (C).
3. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby otworzyć obie prowadnice papieru.
4. Załaduj papier fotograficzny w orientacji pionowej STRONĄ DO ZADRUKOWANIA
SKIEROWANĄ DO GÓRY.
41
5. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby wyrównać ją z obiema krawędziami stosu
papieru.
6. Zamknij delikatnie pokrywę otworu podajnika (C).
Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika na ekranie dotykowym pojawi się ekran potwierdzenia
ustawień papieru w tylnej tacy.
42
7. Jeśli rozmiar strony i typ nośnika wyświetlone na ekranie dotykowym są zgodne z
rozmiarem i typem papieru załadowanego na tylną tacę, wybierz opcję Tak (Yes).
Jeśli tak nie jest, wybierz opcję Zmień (Change), aby zmienić ustawienia zgodnie z rozmiarem i typem
załadowanego papieru.
8. Włóż kartę pamięci.
* W celach poglądowych na rysunku poniżej przedstawiono kartę pamięci SD/SDHC/SDXC.
Uwaga
• Szczegółowe informacje na temat wkładania kart pamięci innych niż SD/SDHC/SDXC można
znaleźć poniżej.
Wkładanie karty pamięci
9. Aby wybrać jedno ze zdjęć (E), przewijaj je, wykonując szybki ruch w prawo lub w lewo.
10. Sprawdź ustawienia papieru, a następnie dotknij opcji Kolor (Color) (F).
43
Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie, po czym
rozpoczyna się drukowanie.
Ważne
• Nie wyjmuj karty pamięci, gdy trwa drukowanie. Mogłoby to spowodować uszkodzenie danych na karcie
pamięci.
Uwaga
• Drukarka jest wyposażona w wiele innych wygodnych funkcji drukowania fotografii.
Drukowanie danych fotograficznych
44
Drukowanie etykiety dysku z komputera
W tej części opisano, jak drukować fotografie na dysku przeznaczonym do nadrukowania za pomocą
programu Easy-PhotoPrint Editor.
Ważne
• Nie instaluj zasobnika wielofunkcyjnego do chwili pojawienia się monitu o włożenie dysku do
nadrukowania. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia drukarki.
1. Uruchom aplikację Easy-PhotoPrint Editor.
W przypadku systemu Windows:
Poniższa procedura jest przeznaczona do komputerów z systemem operacyjnym Windows 10.
Z menu Start wybierz kolejno pozycje (Wszystkie aplikacje (All apps) >) Canon Utilities > EasyPhotoPrint Editor.
W przypadku systemu macOS:
Z menu Idź (Go) w programie Finder wybierz pozycję Aplikacja (Application) i dwukrotnie kliknij folder
Canon Utilities, folder Easy-PhotoPrint Editor, a następnie ikonę Easy-PhotoPrint Editor.
2. Kliknij ikonę Etykiety dysków (Disc Labels) (A).
3. Wybierz szablon (B).
45
4. Wybierz typ dysku do nadrukowania (C) i opcję Dalej (Next) (D).
5. Kliknij opcję Przeglądaj (Browse) (E) w menu Komputer: (Computer:) i wybierz folder z
fotografiami, które chcesz wydrukować.
6. Kliknij fotografie (F) do wydrukowania i wybierz opcję Otwórz (Open) (G).
7. Edytuj etykietę dysku i wybierz opcję Dalej (Next) (H).
Możesz zmienić tło lub dodać napisy.
Podręcznik Easy-PhotoPrint Editor
46
8. Otwórz panel operacyjny (I) na poziomo.
9. Określ liczbę kopii i inne opcje w obszarze Ustawienia drukowania (Print Settings) (J).
W przypadku systemu Windows:
Określ liczbę kopii, nazwę drukarki i inne opcje.
W przypadku systemu macOS:
Podaj liczbę kopii i ustaw inne opcje.
10. Rozpocznij drukowanie.
W przypadku systemu Windows:
Kliknij opcję Drukuj (Print) (K).
W przypadku systemu macOS:
Kliknij przycisk Dalej (Next). Gdy pojawi się okno dialogowe drukowania, określ nazwę modelu i inne
opcje, a następnie kliknij opcję Drukuj (Print).
47
11. Kiedy na ekranie dotykowym drukarki wyświetli się monit o załadowanie dysku do
nadrukowania, wyjmij zasobnik wielofunkcyjny z wnęki przechowywania zasobnika
wielofunkcyjnego (L).
12. Umieść dysk przeznaczony do nadrukowania w zasobniku wielofunkcyjnym.
1. Umieść dysk do nadrukowania STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ DO GÓRY i
wciśnij go w blokadę (M) u dołu.
48
2. Naciskając w dół blokadę z dyskiem do nadrukowania, umieść górę dysku do nadrukowania
w rozchyleniach (N).
13. Umieść zasobnik wielofunkcyjny w prowadnicy zasobnika wielofunkcyjnego.
14. Wkładaj prosto zasobnik wielofunkcyjny w kierunku poziomym, aż strzałka (
) na
prowadnicy zasobnika wielofunkcyjnego zrówna się w przybliżeniu ze strzałką (
zasobniku wielofunkcyjnym.
) na
15. Wybierz na ekranie dotykowym drukarki opcję OK.
Zasobnik wielofunkcyjny zostanie wsunięty do drukarki i rozpocznie się drukowanie.
16. Po zakończeniu drukowania wyciągnij zasobnik wielofunkcyjny z drukarki, aby go usunąć.
49
17. Naciskając blokadę (M) w dół, wyjmij dysk do nadrukowania z rozchyleń (N) w zasobniku
wielofunkcyjnym i usuń go.
Uwaga
• Program Easy-PhotoPrint Editor umożliwia drukowanie fotografii na etykiecie dysku z zastosowaniem
różnych układów.
Podręcznik Easy-PhotoPrint Editor
50
Kopiowanie etykiety dysku
W tej części opisano, jak skopiować etykietę gotowego dysku BD, DVD lub CD i wydrukować ją na dysku do
nadrukowania.
1. Na ekranie GŁÓWNY wybierz opcję
2. Wybierz opcję
Kopiuj (Copy) (A).
Kopia etykiety dysku (Disc label copy) (B).
3. Zapoznaj się z komunikatem i wybierz opcję OK.
4. W razie potrzeby wyznacz obszar drukowania na dysku przeznaczonym do nadrukowania.
Wybierz opcję Okrąg zewn. (Outer circle) lub Okrąg wewn. (Inner circle) (C), wyznacz obszar
drukowania, a następnie wybierz przycisk OK (D).
51
5. Określ ilość atramentu (E).
Jeśli wydruk jest rozmyty, wybierz opcję Bez rozmaz. (Bleed-proof). Rozmycie można zredukować,
używając do drukowania mniejszej ilości atramentu.
6. Otwórz pokrywę dokumentów (F).
7. Umieść źródłowy dysk BD, DVD lub CD na płycie ETYKIETĄ SKIEROWANĄ DO DOŁU.
8. Zamknij pokrywę dokumentów.
9. Wybierz opcję OK na ekranie dotykowym.
10. Otwórz panel operacyjny (G) na poziomo.
52
11. Dotknij opcji Czarny (Black) (H) lub Kolor (Color) (I).
Pojawi się monit o włożenie dysku przeznaczonego do nadrukowania.
12. Wyjmij zasobnik wielofunkcyjny z wnęki przechowywania zasobnika wielofunkcyjnego (J).
13. Umieść dysk przeznaczony do nadrukowania w zasobniku wielofunkcyjnym.
1. Umieść dysk do nadrukowania STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ DO GÓRY i
wciśnij go w blokadę (K) u dołu.
53
2. Naciskając w dół blokadę z dyskiem do nadrukowania, umieść górę dysku do nadrukowania
w rozchyleniach (L).
14. Umieść zasobnik wielofunkcyjny w prowadnicy zasobnika wielofunkcyjnego.
15. Wkładaj prosto zasobnik wielofunkcyjny w kierunku poziomym, aż strzałka (
zasobnika wielofunkcyjnego zrówna się w przybliżeniu ze strzałką (
) na prowadnicy
) na zasobniku wielofunkcyjnym.
16. Wybierz opcję OK na ekranie dotykowym.
Zasobnik wielofunkcyjny zostaje wsunięty do drukarki i zaczyna się kopiowanie.
Ważne
• Do czasu zakończenia kopiowania nie należy otwierać pokrywy dokumentów.
17. Po zakończeniu kopiowania wyciągnij zasobnik wielofunkcyjny z drukarki, aby go usunąć.
54
18. Naciskając blokadę (K) w dół, wyjmij dysk przeznaczony do nadrukowania z rozchyleń (L)
w zasobniku wielofunkcyjnym i usuń go.
Uwaga
• Drukarka jest wyposażona w wiele innych funkcji drukowania etykiet dysków.
Drukowanie etykiet dysków
55
Sieć
Dostępne metody połączenia
W drukarce dostępne są poniższe metody nawiązywania połączenia.
• Połączenie bezprzewodowe
Połącz drukarkę i urządzenia (np. komputer/smartfon/tablet) przy użyciu routera bezprzewodowego.
Jeśli masz router bezprzewodowy, możesz go użyć, by nawiązać połączenie bezprzewodowe.
◦ Metody połączenia różnią się w zależności od rodzaju routera bezprzewodowego.
◦ Ustawienia sieciowe, np. identyfikator nazwy sieciowej (SSID) i protokół zabezpieczeń, można
zmieniać w drukarce.
◦ Po nawiązaniu połączenia między urządzeniem a routerem bezprzewodowym i pojawieniu się na
(ikony Wi-Fi) można podłączyć urządzenie do drukarki za
ekranie urządzenia ikony
pośrednictwem routera bezprzewodowego.
• Bezpośr. połączenie (Wireless Direct)
Połącz drukarkę i urządzenia (np. komputer/smartfon/tablet) bez użycia routera bezprzewodowego.
◦ Podczas korzystania z drukarki w trybie bezpośredniego połączenia drukarka traci dostęp do
Internetu. W takim przypadku nie można korzystać z usług sieci Web przeznaczonych dla drukarki.
◦ Jeśli łączysz z drukarką, która działa w bezpośrednim trybie bezprzewodowym, urządzenie
komunikujące się z Internetem za pośrednictwem routera bezprzewodowego, połączenie między
urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie przerwane. W takim przypadku urządzenie
może automatycznie przełączyć się na połączenie danych komórkowych, w zależności od modelu
urządzenia. Komunikacja z Internetem za pośrednictwem połączenia danych komórkowych wiąże
się z naliczaniem opłat.
◦ W bezpośrednim trybie bezprzewodowym można połączyć maksymalnie pięć urządzeń naraz. Jeśli
spróbujesz podłączyć szóste urządzenie, gdy będzie już podłączonych ich pięć, pojawi się
komunikat o błędzie. W takim przypadku odłącz jedno z urządzeń, którego nie używasz, i ponownie
skonfiguruj ustawienia.
◦ Ustawienia sieciowe, np. identyfikator nazwy sieciowej (SSID) i protokół zabezpieczeń, są
wprowadzane automatycznie.
Uwaga
• Drukarkę można połączyć z komputerem przy użyciu kabla USB (połączenie USB). Przygotuj kabel
USB. Więcej informacji znajduje się w sekcji Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci
LAN/Zmienia metodę połączenia z kabla USB na sieć LAN.
56
Ustawienia/konfiguracja połączenia sieciowego
Przeprowadź konfigurację połączenia drukarki z komputerem/smartfonem/tabletem.
Aby uzyskać więcej informacji o tej procedurze, kliknij tutaj.
Zmiana ustawień sieciowych
Poniżej znajdują się informacje na temat zmiany ustawień połączenia drukarki z komputerem/smartfonem/
tabletem.
• Aby zmienić metodę połączenia sieciowego:
Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
Zmiana trybu połączenia
• Aby dodać komputer/smartfon/tablet w drukarce:
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/Zmienia metodę połączenia z kabla USB
na sieć LAN
• Aby tymczasowo korzystać z bezpośredniego trybu bezprzewodowego:
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
IJ Network Device Setup Utility
Program IJ Network Device Setup Utility sprawdza lub diagnozuje ustawienia drukarki i komputera, a także
przywraca ich stan w przypadku wystąpienia błędów połączenia sieciowego. Wybierz jedno z poniższych
łączy, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
• Konfigurowanie/zmiana ustawień sieciowych (Windows)
W systemie Windows do skonfigurowania ustawień sieciowych można użyć programu IJ Network Device
Setup Utility.
Program IJ Network Device Setup Utility (Windows)
• Diagnozowanie i naprawianie ustawień sieciowych (Windows/macOS)
Ustawienia sieciowe można diagnozować lub naprawiać przy użyciu programu IJ Network Device Setup
Utility.
◦ W przypadku systemu Windows:
Program IJ Network Device Setup Utility (Windows)
◦ W przypadku systemu macOS:
Program IJ Network Device Setup Utility (system macOS)
Porady dotyczące połączenia sieciowego
Poniżej przedstawiono porady dotyczące używania drukarki za pośrednictwem połączenia sieciowego.
Porady dotyczące połączenia sieciowego
Konfiguracja drukarki za pomocą przeglądarki internetowej
Środki zaradcze chroniące przed nieuprawnionym dostępem
Rozwiązywanie problemów
W sekcji Ustawienia sieciowe i typowe problemy można znaleźć informacje o rozwiązywaniu problemów z
połączeniem sieciowym.
57
Uwagi/ograniczenia
Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.
• Ograniczenia dotyczące ustawień sieciowych:
Ograniczenia
• Uwagi dotyczące drukowania za pomocą usługi sieciowej:
Informacje o drukowaniu usługi WWW
58
Ograniczenia
Przy podłączaniu urządzenia do drukarki, gdy jest już do niej podłączone inne urządzenie (np. komputer),
podłącz je, korzystając z tej samej metody, jaką zastosowano w przypadku podłączonego już urządzenia.
Jeśli podłączysz je, korzystając z innej metody, komunikacja z podłączonym już urządzeniem zostanie
przerwana.
Połączenie przez router bezprzewodowy
• Upewnij się, że Twoje urządzenie jest połączone z routerem bezprzewodowym. Szczegółowe
informacje na temat sprawdzania tych ustawień można znaleźć w podręczniku dostarczonym z
routerem bezprzewodowym lub uzyskać od jego producenta.
W przypadku urządzenia podłączonego już do drukarki bez użycia routera bezprzewodowego podłącz
je ponownie, ale za pośrednictwem routera bezprzewodowego.
• Konfiguracja, funkcje routera, procedury instalacji i ustawienia zabezpieczeń routera
bezprzewodowego mogą się zmieniać w zależności od systemu operacyjnego. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku routera bezprzewodowego lub uzyskać od
jego producenta.
• Ta drukarka nie obsługuje standardu IEEE802.11ac. Standardy IEEE802.11a i IEEE802.11n (5 GHz)
mogą nie być obsługiwane zależnie od kraju lub regionu zamieszkania użytkownika Sprawdź, czy
urządzenie obsługuje standard IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b lub IEEE802.11a.
• Jeśli w urządzeniu jest włączony tryb „Tylko IEEE802.11n”, nie można używać protokołu
zabezpieczeń WEP ani TKIP. Zmień w urządzeniu protokół sieciowy na jakiś inny niż WEP i TKIP lub
zmień tryb na jakiś inny niż „Tylko IEEE802.11n”.
Podczas zmiany ustawień połączenie między urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie
tymczasowo wyłączone. Nie należy przechodzić do następnego ekranu, dopóki konfiguracja nie
zostanie zakończona.
• W przypadku eksploatacji w biurze skontaktuj się z administratorem sieci.
• Pamiętaj, że w przypadku połączenia z siecią pozbawioną zabezpieczeń istnieje niebezpieczeństwo
ujawnienia Twoich danych osobowych stronom trzecim.
Bezpośr. połączenie
Ważne
• Jeśli urządzenie jest połączone z Internetem za pośrednictwem routera bezprzewodowego i łączysz
się z drukarką, która działa w trybie Bezpośredniego połączenia, dotychczasowe połączenie między
urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie przerwane. W takim przypadku urządzenie
może automatycznie przełączyć się na połączenie danych komórkowych, w zależności od modelu
urządzenia. Komunikacja z Internetem za pośrednictwem połączenia danych komórkowych może
powodować naliczanie opłat w zależności od umowy z operatorem.
Po połączeniu urządzenia z drukarką używającą Bezpośredniego połączenia informacje o
połączeniu zostaną zapisane w ustawieniach sieci Wi-Fi. Urządzenie może automatycznie
nawiązywać połączenie z drukarką nawet po odłączeniu go lub po podłączeniu do innego routera
bezprzewodowego.
Aby zapobiec automatycznemu nawiązywaniu połączenia z drukarką w trybie Bezpośredniego
połączenia, po zakończeniu korzystania z drukarki zmień tryb połączenia lub w ustawieniach
59
sieci Wi-Fi na urządzeniu wyłącz automatyczne nawiązywanie połączeń.
Szczegółowe informacje na temat sposobu zmiany ustawień urządzenia można znaleźć w
dostarczonym z nim podręczniku lub uzyskać od jego producenta.
• Jeśli łączysz urządzenie z drukarką używającą Bezpośredniego połączenia, w zależności od systemu
operacyjnego połączenie z Internetem może zostać przerwane. W takim przypadku nie można
korzystać z usług sieci Web przeznaczonych dla drukarki.
• W trybie Bezpośredniego połączenia można połączyć maksymalnie pięć urządzeń naraz. Jeśli
spróbujesz podłączyć szóste urządzenie, gdy będzie już podłączonych ich pięć, pojawi się komunikat
o błędzie.
W takim przypadku odłącz urządzenie, które nie korzysta aktualnie z drukarki, a następnie jeszcze raz
skonfiguruj ustawienia.
• Urządzenia połączone z drukarką używającą Bezpośredniego połączenia nie mogą komunikować się
ze sobą nawzajem.
• Aktualizacje oprogramowania układowego drukarki są niedostępne, gdy używa ona Bezpośredniego
połączenia.
• Jeśli urządzenie zostało podłączone do drukarki bez użycia routera bezprzewodowego i chcesz je
ponownie skonfigurować, korzystając z tej samej metody połączenia, najpierw je odłącz. Przerwij
połączenie między urządzeniem a drukarką na ekranie ustawień sieci Wi-Fi.
60
Porady dotyczące połączenia sieciowego
Domyślne ustawienia sieciowe
Wykrywanie tej samej nazwy drukarki
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/Zmienia metodę
połączenia z kabla USB na sieć LAN
Drukowanie ustawień sieciowych
Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
61
Domyślne ustawienia sieciowe
Ustawienia domyślne połączenia z siecią LAN
Element
Domyślne
Włącz/wyłącz sieć LAN
Wyłącz sieć LAN
Nazwa sieciowa (SSID) (Network name (SSID))
BJNPSETUP
Zabezpieczenie Wi-Fi (Wi-Fi security)
Wyłączone
Adres IP (IP address) (IPv4)
Ustawienia automatyczne (Auto setup)
Adres IP (IP address) (IPv6)
Ustawienia automatyczne
Ustaw nazwę drukarki (Set printer name)*
XXXXXXXXXXXX
Włącz/wyłącz IPv6 (Enable/disable IPv6)
Włącz (Enable)
Włącz/wyłącz WSD (Enable/disable WSD)
Włącz (Enable)
Ustawienie limitu czasu (Timeout setting)
15 minut (15 minutes)
Włącz/wyłącz Bonjour (Enable/disable Bonjour)
Włącz (Enable)
Nazwa usługi (Service name)
Canon TS8300 series
Ustawienie protokołu LPR (LPR protocol setting)
Włącz (Enable)
Protok. RAW (RAW protocol)
Włącz (Enable)
LLMNR
Włącz (Enable)
Komunikacja PictBridge (PictBridge communication) Włącz (Enable)
(Ciąg „XX” symbolizuje znaki alfanumeryczne.)
* Wartość domyślna zależy od drukarki. Sprawdź wartość za pomocą panelu operacyjnego.
Ustawienia sieci LAN
Bezpośredni tryb bezprzewodowy
Element
Domyślne
Nazwa sieci (SSID)/urządzenia (Network (SSID)/device name)
DIRECT-abXX-TS8300series *1
Hasło (Password)
YYYYYYYYYY *2
Zabezpieczenie Wi-Fi (Wi-Fi security)
WPA2-PSK (AES)
Potwierdzenie żądania połącz. (Connection request confirmation) Wyświetlany
62
*1 Wartość „ab” jest wartością losową, a „XX” oznacza ostatnie dwie cyfry adresu MAC drukarki. (ta
wartość jest określana po włączeniu drukarki po raz pierwszy).
*2 Hasło jest określane automatycznie po włączeniu drukarki po raz pierwszy.
63
Wykrywanie tej samej nazwy drukarki
Po znalezieniu drukarki podczas konfiguracji na ekranie z wynikami wykrywania może zostać wyświetlonych
kilka drukarek o tej samej nazwie.
Wybierz drukarkę, sprawdzając jej ustawienia widoczne na ekranie wyników wykrywania obok nazwy
drukarki.
• W przypadku systemu Windows:
Sprawdź adres MAC i numer seryjny drukarki, aby wybrać w wynikach wykrywania odpowiednią
drukarkę.
• W przypadku systemu macOS:
Nazwy drukarek na ekranie są wyświetlane razem z adresami MAC dodanymi na końcu nazw lub w
postaci nazwy drukarki nadanej przez usługę Bonjour.
Sprawdź identyfikatory, np. adres MAC, nazwę drukarki nadaną przez usługę Bonjour i numer seryjny
drukarki, aby wybrać w wynikach wykrywania odpowiednią drukarkę.
Uwaga
• Numer seryjny może nie pojawić się na ekranie wyników wykrywania.
Aby sprawdzić adres MAC i numer seryjny drukarki, wydrukuj informacje o jej ustawieniach sieciowych.
Drukowanie ustawień sieciowych
Uwaga
• Numer seryjny można sprawdzić, wyświetlając go na ekranie ekranu dotykowego.
Informacje o systemie
64
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/
Zmienia metodę połączenia z kabla USB na sieć LAN
Aby podłączyć dodatkowy komputer do drukarki przez sieć LAN lub aby zmienić metodę połączenia z kabla
USB na sieć LAN, kliknij tutaj i wykonaj konfigurację.
65
Drukowanie ustawień sieciowych
Bieżące ustawienia sieci w drukarce można wydrukować za pomocą panelu operacyjnego.
Ważne
• Wydruk ustawień sieciowych zawiera ważne informacje o sieci. Korzystając z niego, należy zachować
ostrożność.
1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.
Jeśli ekran GŁÓWNY nie jest wyświetlany, dotknij przycisku POCZĄTEK (HOME).
2. Załaduj trzy arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
3. Wybierz na ekranie GŁÓWNYM ikonę
(Ustawienia (Setup)).
4. Wybierz opcję Ustawienia urządzenia (Device settings).
5. Wybierz opcję Ustawienia sieci LAN (LAN settings).
6. Wybierz opcję Druk. szczeg. (Print details).
7. Zapoznaj się z komunikatem i wybierz opcję Tak (Yes).
8. Gdy wyświetli się ekran potwierdzenia dotyczący druku haseł, wybierz opcję WŁĄCZONY
(ON) lub WYŁĄCZONY (OFF).
Drukarka rozpocznie drukowanie informacji o ustawieniach sieciowych.
Zostaną wydrukowane następujące informacje na temat ustawień sieciowych drukarki. (Niektóre wartości
ustawień nie są wyświetlane w zależności od ustawień drukarki).
Numer ele- Element
mentu
Opis
Ustawienie
1
Product Information
Informacje o produkcie
–
1-1
Product Name
Nazwa produktu
XXXXXXXX
1-2
ROM Version
Wersja pamięci ROM
XXXXXXXX
1-3
Serial Number
Numer seryjny
XXXXXXXX
2
Network Diagnostics
Diagnostyka sieci
–
2-1
Diagnostic Result
Wynik diagnostyki
XXXXXXXX
2-2
Result Codes
Kody wyników
XXXXXXXX
66
2-3
Result Code Details
Szczegóły kodu wyniku http://canon.com/ijnwt
3
Wireless LAN
Bezprzewodowa sieć
LAN
Enable/Disable
3-2
Infrastructure
Infrastruktura
Enable/Disable
3-2-1
Signal Strength
Siła sygnału
Od 0 do 100 [%]
3-2-2
Link Quality
Jakość łącza
Od 0 do 100 [%]
3-2-3
Frequency
Częstotliwość
XX (GHz)
3-2-4
MAC Address
Adres MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-2-5
Connection
Stan połączenia
Active/Inactive
3-2-6
SSID
SSID
Nazwa sieciowa (SSID) bezprzewodowej sieci LAN
3-2-7
Channel
Kanał
XXX (1 do 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108,
112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161,
165)
3-2-8
Encryption
Metoda szyfrowania
None/WEP/TKIP/AES
3-2-9
WEP Key Length
Długość klucza WEP (w Inactive/128/64
bitach)
3-2-10
Authentication
Metoda uwierzytelnia-
None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
nia
3-2-11
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-2-12
IP Address
Adres IP (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-13
Subnet Mask
Maska podsieci
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-14
Default Gateway
Brama domyślna
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-15
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-2-16
Link Local Address
Adres lokalnego łącza
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-17
Link Local Prefix
Length
Długość prefiksu lokalnego łącza
XXX
3-2-18
Stateless Address1
Adres bezstanowy 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-19
Stateless Prefix
Length1
Długość prefiksu bezstanowego 1
XXX
3-2-20
Stateless Address2
Adres bezstanowy 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
67
3-2-21
Stateless Prefix
Length2
Długość prefiksu bezstanowego 2
XXX
3-2-22
Stateless Address3
Adres bezstanowy 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-23
Stateless Prefix
Length3
Długość prefiksu bezstanowego 3
XXX
3-2-24
Stateless Address4
Adres bezstanowy 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-25
Stateless Prefix
Length4
Długość prefiksu bezstanowego 4
XXX
3-2-26
Default Gateway1
Brama domyślna 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-27
Default Gateway2
Brama domyślna 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-28
Default Gateway3
Brama domyślna 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-29
Default Gateway4
Brama domyślna 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-33
IPsec
Ustawienie protokołu
IPsec
3-2-34
Security Protocol
Metoda zabezpieczania ESP/ESP & AH/AH
3-2-35
Wireless LAN DRX
Nieciągły odbiór (bezprzewodowa sieć LAN)
Enable/Disable
3-3
Wireless Direct
Tryb pracy dla bezpośredniego trybu bezprzewodowego
Enable/Disable
3-3-1
MAC Address
Adres MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2
Connection
Stan połączenia
Active/Inactive
3-3-3
SSID
SSID
Nazwa sieciowa (SSID) w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
3-3-4
Password
Hasło
Hasło bezpośredniego trybu bezprzewodowego (10 znaków
alfanumerycznych)
3-3-5
Channel
Kanał
3
3-3-6
Encryption
Metoda szyfrowania
AES
68
Active
3-3-7
Authentication
Metoda uwierzytelniania
WPA2-PSK
3-3-8
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-3-9
IP Address
Adres IP (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-10
Subnet Mask
Maska podsieci
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-11
Default Gateway
Brama domyślna
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-12
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-3-13
Link Local Address
Adres lokalnego łącza
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-3-14
Link Local Prefix
Length
Długość prefiksu lokalnego łącza
XXX
3-3-15
IPsec
Ustawienie protokołu
IPsec
Active
3-3-16
Security Protocol
Metoda zabezpieczania –
3-3-17
Wireless LAN DRX
Nieciągły odbiór (bezpośredni tryb bezprzewodowy)
Enable/Disable
5
Other Settings
Inne ustawienia
–
5-1
Printer Name
Nazwa drukarki
Nazwa drukarki (maks. 15 znaków alfanumerycznych)
5-2
Wireless Direct DevNa- Nazwa urządzenia w
Nazwa urządzenia w bezpośrednim trybie bezprzewodo-
me
bezpośrednim trybie
bezprzewodowym
wym (maks. 32 znaki alfanumeryczne)
5-4
WSD Printing
Ustawienie drukowania
WSD
Enable/Disable
5-5
WSD Timeout
Limit czasu
1/5/10/15/20 [min]
5-6
LPD Printing
Ustawienie drukowania
LPD
Enable/Disable
5-7
RAW Printing
Ustawienie drukowania
RAW
Enable/Disable
5-9
Bonjour
Ustawienie usługi Bonjour
Enable/Disable
5-10
Bonjour Service Name
Nazwa usługi Bonjour
Nazwa usługi Bonjour (maks. 52 znaki alfanumeryczne)
5-11
LLMNR
Ustawienie LLMNR
Enable/Disable
5-12
SNMP
Ustawienie SNMP
Enable/Disable
69
5-13
PictBridge Commun.
Komunikacja PictBridge Enable/Disable
5-14
DNS Server
Automatycznie pobieraj Auto/Manual
adres serwera DNS
5-15
Primary Server
Adres serwera podstawowego
5-16
Secondary Server
Adres serwera dodatko- XXX.XXX.XXX.XXX
wego
5-17
Proxy Server
Ustawienie serwera
proxy
Enable/Disable
5-18
Proxy Address
Adres proxy
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5-19
Proxy Port
Dane portu proxy
Od 1 do 65535
5-20
Cert. Fingerprt(SHA-1)
Podpis cyfrowy certyfikatu (SHA-1)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Cert. Fin-
Podpis cyfrowy certyfi-
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
gerprt(SHA-256)
katu (SHA-256)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
6
Bluetooth
Ustawien. Bluetooth
–
6-1
Bluetooth Setting
Bluetooth
Enable/Disable
6-3
Bluetooth Device Address
Adres urządzenia Blue- XXXXXXXX
tooth drukarki
6-5
Bluetooth Device Name Nazwa urządzenia
5-21
XXX.XXX.XXX.XXX
xxxxxxxx xxxxxxxx
XXXXXXXX
Bluetooth drukarki
7
Web Services
Usługi WWW
–
7-1
Unsent Usage Logs
Liczba niewysłanych
dzienników użycia
Od 0 do 200
7-2
Usage Log Last Sent
Ostatnia data wysłania
dziennika użycia
XXXXXXXX
7-3
Web Service Status
Stan rejestracji
Not set/Disabled/Registration pending/Registered
7-4
Log Transmission Status
Wynik transmisji
Not activated/Processing/Server error/Connection error/
Timeout error/Error/Awaiting server response/Active
(Ciąg „XX” symbolizuje znaki alfanumeryczne.)
70
Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
Aby zmienić metodę połączenia z siecią Wi-Fi (infrastruktura lub bezpośredni tryb bezprzewodowy),
wykonaj dowolną z poniższych procedur.
• W przypadku systemu Windows:
◦ Kliknij tutaj i przeprowadź ponownie konfigurację.
◦ Wprowadź ustawienia na ekranie Ustawienia sieciowe (Network Settings) w programie IJ
Network Device Setup Utility.
Ważne
• Przed skonfigurowaniem ustawień w programie IJ Network Device Setup Utility włącz tryb
Łatwe połączenie bezprzewodowe w drukarce, wykonując poniższą procedurę.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Wybierz na ekranie GŁÓWNYM ikonę
(Połączenie bezprzewodowe
(Wireless connect)).
Używanie panelu operacyjnego
3. Na wyświetlonym ekranie wybierz opcję Tak (Yes).
Wykonaj instrukcje wyświetlone w telefonie lub tablecie.
4. Jeśli wyświetli się komunikat o zakończeniu konfiguracji, wybierz opcję OK.
• W przypadku systemu macOS:
Kliknij tutaj i przeprowadź ponownie konfigurację.
71
IJ Network Device Setup Utility (macOS)
IJ Network Device Setup Utility
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Diagnozowanie i naprawianie ustawień sieciowych
Lista modeli nieobsługujących funkcji Diagnozuj i napraw
72
IJ Network Device Setup Utility
W przypadku problemu z połączeniem aplikacja IJ Network Device Setup Utility umożliwia zdiagnozowanie
ustawień drukarki i komputera, na którym jest zainstalowana. Ponadto program IJ Network Device Setup
Utility przywraca stan drukarki i komputera.
Ważne
• W celu korzystania z drukarki za pośrednictwem sieci LAN należy sprawdzić dostępność urządzeń
wymaganych dla danego typu połączenia, np. routera bezprzewodowego lub kabla sieci LAN.
• W przypadku instalacji programu IJ Network Device Setup Utility wyłącz funkcję blokady w zaporze.
73
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Uruchom program Launchpad, wybierz pozycję Canon Utilities, a następnie wybierz pozycję IJ Network
Device Setup Utility.
Po uruchomieniu programu IJ Network Device Setup Utility zostanie wyświetlony poniższy ekran.
Wpisz hasło do komputera i wybierz pozycję Asystent instalacji (Install Helper). Program IJ Network
Device Setup Utility rozpoczyna diagnostykę i naprawę sieci.
Diagnozowanie i naprawianie ustawień sieciowych
74
Diagnozowanie i naprawianie ustawień sieciowych
Program IJ Network Device Setup Utility diagnozuje i naprawia ustawienia komputera lub połączenie między
komputerem i drukarką, gdy wystąpi problem (np. nie można drukować na drukarce dostępnej w sieci).
Ważne
• Niektóre modele nie obsługują funkcji diagnostyki i naprawy.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części:
Lista modeli nieobsługujących funkcji Diagnozuj i napraw
Program IJ Network Device Setup Utility rozpoczyna sprawdzanie ustawień komputera po uruchomieniu
systemu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Uwaga
• Funkcja sprawdza, czy:
komputer jest podłączony do routera
drukarka jest wykrywana w sieci
czy siła sygnału i poziom połączenia są odpowiednie (podczas używania sieci Wi-Fi)
ustawienie portu drukarki pokrywa się z ustawieniem sieciowym
75
Lista modeli nieobsługujących funkcji Diagnozuj i napraw
Poniższe modele nie obsługują funkcji "Diagnozuj i napraw" programu IJ Network Device Setup Utility.
• G4000 series
• PRO-500 series
• PRO-1000 series
• MB2100 series
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MB2700 series
MB5100 series
MB5400 series
iB4000 series
PRO-520
PRO-540
PRO-560
PRO-540S
PRO-560S
PRO-2000
PRO-4000
PRO-6000
PRO-4000S
PRO-6000S
TS9000 series
TS8000 series
TS6000 series
TS5000 series
MG3000 series
E470 series
76
Sposób postępowania z papierem, oryginałami, zbiornikami z
atramentem, zasobnikiem wielofunkcyjnym, kartą pamięci itd.
Ładowanie papieru
Umieszczenie zasobnika wielofunkcyjnego
Ładowanie oryginałów
Wkładanie karty pamięci
Wymiana zbiorników z atramentem
77
Ładowanie papieru
Źródła papieru
Ładowanie papieru na tylną tacę
Ładowanie papieru do kasety
Ładowanie kopert na tylną tacę
78
Źródła papieru
W drukarce dostępne są dwa źródła papieru: tylna taca (A) i kaseta (B).
Wszystkie obsługiwane typy papieru można ładować na tylną tacę.
Obsługiwane typy nośników
Do kasety można ładować papier zwykły formatu A4, B5, A5 lub Letter.
Uwaga
• Podczas drukowania należy wybrać poprawny rozmiar strony i typ nośnika. W przypadku wybrania
niepoprawnego rozmiaru strony lub typu nośnika drukarka może podawać papier z niewłaściwego
źródła lub nie być w stanie zapewnić odpowiedniej jakości wydruku.
Szczegółowe informacje na temat ładowania papieru do poszczególnych źródeł papieru można znaleźć
poniżej.
Ładowanie papieru na tylną tacę
Ładowanie papieru do kasety
Ładowanie kopert na tylną tacę
79
Ładowanie papieru na tylną tacę
Można ładować papier zwykły lub fotograficzny.
Na tylnej tacy można też umieszczać koperty.
Ładowanie kopert na tylną tacę
Ważne
• Jeśli przytniesz zwykły papier do formatu 13 x 18 cm (5 x 7 cali) lub mniejszego, podczas wydruku
próbnego może nastąpić zacięcie papieru.
Uwaga
• W przypadku drukowania fotografii zaleca się korzystanie z oryginalnych papierów fotograficznych firmy
Canon.
Szczegółowe informacje na temat oryginalnych papierów firmy Canon można znaleźć w części
Obsługiwane typy nośników.
• Można korzystać ze standardowego papieru do kopiarek lub z papieru Canon Red Label Superior
WOP111/Canon Océ Office Colour Paper SAT213.
Informacje na temat rozmiarów i gramatur papieru zgodnych z tą drukarką można znaleźć w części
Obsługiwane typy nośników.
1. Przygotuj papier.
Wyrównaj krawędzie papieru. Jeśli papier jest zwinięty, wyprostuj go.
Uwaga
• Przed załadowaniem papieru należy dokładnie wyrównać jego krawędzie. Załadowanie papieru
bez wyrównania krawędzi może spowodować jego zacięcie.
• Jeśli papier jest zwinięty, należy wygiąć go delikatnie w przeciwnym kierunku, trzymając za
przeciwległe rogi aż do momentu całkowitego wyprostowania.
Szczegółowe informacje na temat prostowania zwiniętego papieru można znaleźć w punkcie
Kwestia 3
w części Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana.
• W przypadku użycia papieru Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201 należy załadować tylko jeden
arkusz w takim stanie, w jakim się znajduje, nawet jeśli jest pozwijany. Odgięcie tego papieru w
celu wyprostowania może spowodować popękanie powierzchni papieru i pogorszenie jakości
wydruku.
80
2. Otwórz pokrywę tylnej tacy (A). Wyciągnij prosto w górę i złóż z powrotem podpórkę
papieru (B).
3. Otwórz pokrywę otworu podajnika (C).
4. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby otworzyć obie prowadnice papieru.
5. Załaduj stos papieru w orientacji pionowej STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ
DO GÓRY.
81
6. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby wyrównać ją z obiema krawędziami stosu
papieru.
Prowadnic papieru nie należy dosuwać zbyt blisko papieru. W przeciwnym razie papier może zostać
załadowany niepoprawnie.
Ważne
• Papier należy ładować w orientacji pionowej (E). Ładowanie papieru w orientacji poziomej (F)
może spowodować jego zacięcie.
Uwaga
• Nie należy ładować arkuszy papieru powyżej wskaźnika limitu pojemności (G).
82
7. Zamknij delikatnie pokrywę otworu podajnika (C).
Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika na ekranie dotykowym pojawi się ekran potwierdzenia
ustawień papieru w tylnej tacy.
8. Jeśli rozmiar strony i typ nośnika wyświetlone na ekranie dotykowym są zgodne z
rozmiarem i typem papieru załadowanego na tylną tacę, wybierz opcję Tak (Yes).
Jeśli tak nie jest, wybierz opcję Zmień (Change), aby zmienić ustawienia zgodnie z rozmiarem i typem
załadowanego papieru.
83
Uwaga
• Po rozpoczęciu drukowania panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa
się automatycznie.
• Dostępne są różne rodzaje papieru, np. papier pokryty specjalnymi powłokami, przeznaczony do
drukowania zdjęć z optymalną jakością czy też papier przeznaczony do drukowania dokumentów.
Każdy typ nośnika ma określone ustawienia wstępne (dotyczące sposobu użycia i nanoszenia
atramentu, odległości od dysz itd.), które umożliwiają uzyskanie na tym nośniku optymalnej jakości
wydruku. Nieprawidłowe ustawienia papieru mogą też być przyczyną słabej jakości drukowanych
kolorów lub porysowania zadrukowanej powierzchni. W przypadku zamazanych obszarów lub
nierównomiernych kolorów należy zwiększyć ustawienie jakości wydruku i ponownie podjąć próbę
drukowania.
• Aby zapobiegać nieprawidłowemu drukowaniu, drukarka została wyposażona w funkcję, która wykrywa,
czy cechy papieru załadowanego na tylną tacę odpowiadają ustawieniom papieru. Przed rozpoczęciem
drukowania wprowadź ustawienia druku zgodne z ustawieniami papieru. Jeśli po włączeniu tej funkcji
ustawienia papieru nie zgadzają się, wyświetlany jest odpowiedni komunikat o błędzie, który zapobiega
nieprawidłowemu drukowaniu. Po pojawieniu się tego komunikatu o błędzie sprawdź i popraw
ustawienia papieru.
84
Ładowanie papieru do kasety
Do kasety można ładować papier zwykły formatu A4, B5, A5 lub Letter.
Uwaga
• Pamiętaj, aby do kasety ładować tylko papier zwykły.
• Można korzystać ze standardowego papieru do kopiarek lub z papieru Canon Red Label Superior
WOP111/Canon Océ Office Colour Paper SAT213.
Informacje na temat rozmiarów i gramatur papieru zgodnych z tą drukarką można znaleźć w części
Obsługiwane typy nośników.
1. Przygotuj papier.
Wyrównaj krawędzie papieru. Jeśli papier jest zwinięty, wyprostuj go.
Uwaga
• Przed załadowaniem papieru należy dokładnie wyrównać jego krawędzie. Załadowanie papieru
bez wyrównania krawędzi może spowodować jego zacięcie.
• Jeśli papier jest zwinięty, należy wygiąć go delikatnie w przeciwnym kierunku, trzymając za
przeciwległe rogi aż do momentu całkowitego wyprostowania.
Szczegółowe informacje na temat prostowania zwiniętego papieru można znaleźć w punkcie
Kwestia 3
w części Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana.
2. Wyjmij kasetę (A) z drukarki.
3. Zdejmij pokrywę kasety (B).
85
4. Przesuń prowadnice papieru (C) z przodu i (D) z prawej strony, aby je otworzyć.
5. Załaduj stos arkuszy w orientacji pionowej, STRONĄ DO ZADRUKOWANIA
SKIEROWANĄ DO DOŁU i umieść go na środku kasety.
Ważne
• Papier należy ładować w orientacji pionowej (E). Ładowanie papieru w orientacji poziomej (F)
może spowodować jego zacięcie.
Uwaga
• Wyrównaj stos papieru z krawędzią kasety w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.
Jeśli stos papieru będzie się stykać z występem (G), papier może być podawany nieprawidłowo.
86
6. Przesuń do przodu prowadnicę papieru (C), aby wyrównać ją ze stosem papieru.
Wyrównaj prowadnicę papieru tak, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.
7. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby wyrównać ją ze stosem papieru.
Prowadnicy papieru nie należy dociskać zbyt mocno do papieru. W przeciwnym razie papier może
zostać załadowany niepoprawnie.
Uwaga
• Nie należy ładować arkuszy papieru powyżej wskaźnika limitu pojemności (H).
• Wysokość stosu arkuszy nie powinna przekraczać uchwytów (I) na prowadnicach papieru.
87
8. Zamontuj pokrywę kasety (B), a następnie włóż kasetę do drukarki.
Wsuwaj kasetę do drukarki, aż się zatrzyma.
Uwaga
• Po rozpoczęciu drukowania panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa
się automatycznie.
• Aby zapobiegać nieprawidłowemu drukowaniu, drukarka została wyposażona w funkcję, która wykrywa,
czy cechy papieru załadowanego do kasety odpowiadają ustawieniom papieru. Przed rozpoczęciem
drukowania wprowadź ustawienia druku zgodne z ustawieniami papieru. Jeśli po włączeniu tej funkcji
ustawienia papieru nie zgadzają się, wyświetlany jest odpowiedni komunikat o błędzie, który zapobiega
nieprawidłowemu drukowaniu. Po pojawieniu się tego komunikatu o błędzie sprawdź i popraw
ustawienia papieru.
• Kiedy wyciągana jest kaseta, następuje jej automatyczne wysunięcie. Aby skrócić wysuniętą kasetę,
popchnij ją, ciągnąc za dźwignię (J).
88
89
Ładowanie kopert na tylną tacę
Na tylnej tacy można umieszczać koperty DL i koperty zwykłe 10.
Adres jest automatycznie obracany i drukowany zgodnie z orientacją koperty określoną przez sterownik
drukarki.
Ważne
• Drukowanie kopert za pomocą panelu operacyjnego lub urządzenia zgodnego ze standardem
PictBridge (Wi-Fi) nie jest obsługiwane.
• Nie należy używać następujących kopert. Mogą powodować zacięcie w drukarce lub nieprawidłowe
działanie drukarki.
Koperty z wytłaczanymi lub przetworzonymi powierzchniami
Koperty z podwójnymi skrzydełkami
Koperty, których pokryte klejem skrzydełka są już wilgotne i klejące
1. Przygotuj koperty.
• Dociśnij wszystkie cztery rogi kopert, aby je spłaszczyć.
• Jeśli koperty są zwinięte, chwyć przeciwległe rogi i delikatnie odegnij je w przeciwną stronę.
• Jeśli róg koperty jest zwinięty, rozprostuj go.
• Dociśnij przednią krawędź koperty i wyprostuj jej zgięcia za pomocą długopisu.
Na powyższych rysunkach przedstawiono widok krawędzi wiodącej koperty z boku.
Ważne
• Koperty mogą się zaciąć w drukarce, jeśli nie są wyprostowane lub ich krawędzie nie są
wyrównane. Upewnij się, że zagięcia lub nierówności nie przekraczają 3 mm (0,12 cala).
2. Otwórz pokrywę tylnej tacy (A). Wyciągnij prosto w górę i złóż z powrotem podpórkę
papieru (B).
90
3. Otwórz pokrywę otworu podajnika (C).
4. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby otworzyć obie prowadnice papieru.
5. Załaduj koperty w orientacji pionowej STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ DO
GÓRY.
Jednocześnie można załadować maksymalnie 10 kopert.
Złóż skrzydełko koperty i włóż ją w orientacji pionowej, stroną adresową skierowaną do góry.
91
6. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby wyrównać ją z obiema krawędziami kopert.
Prowadnic papieru nie należy dosuwać zbyt blisko kopert. W przeciwnym razie koperty mogą być
podawane nieprawidłowo.
Uwaga
• Kopert nie należy ładować powyżej wskaźnika limitu pojemności (E).
7. Zamknij delikatnie pokrywę otworu podajnika (C).
92
Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika na ekranie dotykowym pojawi się ekran potwierdzenia
ustawień papieru w tylnej tacy.
8. Jeśli rozmiar strony i typ nośnika wyświetlone na ekranie dotykowym są zgodne z
rozmiarem i typem kopert załadowanych na tylną tacę, wybierz opcję Tak (Yes).
Jeśli tak nie jest, wybierz opcję Zmień (Change), aby zmienić ustawienia zgodnie z rozmiarem i typem
załadowanych kopert.
Uwaga
• Po rozpoczęciu drukowania panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa
się automatycznie.
• Aby zapobiegać nieprawidłowemu drukowaniu, drukarka została wyposażona w funkcję, która wykrywa,
czy cechy papieru załadowanego na tylną tacę odpowiadają ustawieniom papieru. Przed rozpoczęciem
drukowania wprowadź ustawienia druku zgodne z ustawieniami papieru. Jeśli po włączeniu tej funkcji
ustawienia papieru nie zgadzają się, wyświetlany jest odpowiedni komunikat o błędzie, który zapobiega
nieprawidłowemu drukowaniu. Po pojawieniu się tego komunikatu o błędzie sprawdź i popraw
ustawienia papieru.
93
Umieszczenie zasobnika wielofunkcyjnego
Uwagi dotyczące drukowania z zastosowaniem zasobnika wielofunkcyjnego
Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania
Naklejki na paznokcie do nadrukowania – umieszczanie
94
Uwagi dotyczące drukowania z zastosowaniem zasobnika
wielofunkcyjnego
Typowe uwagi dotyczące używania zasobnika wielofunkcyjnego
• Należy korzystać wyłącznie z zasobnika wielofunkcyjnego dołączonego do drukarki.
• Nie instaluj zasobnika wielofunkcyjnego podczas działania drukarki.
• Nie usuwaj zasobnika wielofunkcyjnego podczas działania drukarki. Mogłoby to spowodować
uszkodzenie drukarki, zasobnika wielofunkcyjnego lub nośnika.
• Należy uważać, aby nie zabrudzić zasobnika wielofunkcyjnego ani nie zarysować reflektorów. W
przeciwnym razie drukarka mogłaby nie rozpoznać, że został załadowany nośnik, lub wydruk mógłby
być nierówny. Jeśli zasobnik wielofunkcyjny zabrudzi się, należy oczyścić reflektor suchą, miękką
szmatką, uważając przy tym, aby go nie zarysować.
• Po zakończeniu drukowania należy pozostawić powierzchnię nośnika do naturalnego wyschnięcia.
Nośników nie należy suszyć za pomocą suszarek do włosów ani wystawiać na działanie promieni
słonecznych. Nie należy dotykać zadrukowanej powierzchni do momentu wyschnięcia atramentu.
Uwagi dotyczące drukowania na dysku do nadrukowania
• Usuń ewentualne zabrudzenia z zasobnika wielofunkcyjnego przed umieszczeniem na nim dysku
przeznaczonego do nadrukowania. Załadowanie dysków do zabrudzonego zasobnika
wielofunkcyjnego może spowodować zarysowanie powierzchni przeznaczonej do nagrywania.
• Nie należy drukować na dyskach przeznaczonych do nadrukowania, które nie są przystosowane do
nanoszenia druku atramentowego. W ich przypadku atrament nie wyschnie i może spowodować
problemy z dyskiem lub odtwarzaczami DVD bądź innymi urządzeniami, do których dysk zostanie
załadowany.
• Nie należy drukować na powierzchni dysków do nadrukowania przeznaczonej do nagrywania.
Mogłoby to uniemożliwić odczyt danych nagranych na dyskach.
• Dyski do nadrukowania należy trzymać za krawędzie. Nie należy dotykać powierzchni dysku ani od
strony etykiety (w tym miejscu umieszczony będzie nadruk), ani od strony zapisu.
• Zasobnik wielofunkcyjny może ulec zabrudzeniu w przypadku korzystania z oprogramowania innego
niż Easy-PhotoPrint Editor.
Naklejki na paznokcie do nadrukowania — uwagi dotyczące drukowania
• Naklejki na paznokcie do nadrukowania, zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do produktu
Naklejki na paznokcie do nadrukowania.
• Zasobnik wielofunkcyjny może ulec zabrudzeniu w przypadku korzystania z aplikacji innej niż Nail
Stickers Creator.
95
Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania
Przed włożeniem dysku przeznaczonego do nadrukowania
Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania
Wyjmowanie dysku przeznaczonego do nadrukowania
96
Przed włożeniem dysku przeznaczonego do nadrukowania
Dysk do nadrukowania różni się od zwykłych dysków BD, DVD lub CD tym, że jego etykieta została
specjalnie przetworzona w celu drukowania na drukarce atramentowej.
Do drukowania na dysku do nadrukowania potrzebne są następujące elementy.
• Zasobnik wielofunkcyjny (dołączony do drukarki)
Zasobnik wielofunkcyjny jest przechowywany we wnęce przechowywania zasobnika wielofunkcyjnego
wewnątrz tacy wyprowadzania papieru.
• Dysk do nadrukowania o średnicy 12 cm (4,72 cala)
Należy zaopatrzyć się w dysk przeznaczony do nadrukowania, którego etykieta umożliwia nanoszenie
druku atramentowego.
97
Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania
Aby drukować na dysku do nadrukowania, umieść go w dołączonym zasobniku wielofunkcyjnym, a
następnie włóż do drukarki.
Procedura ta ma również zastosowanie w przypadku drukowania za pomocą komputera.
Ważne
• Nie instaluj zasobnika wielofunkcyjnego do chwili pojawienia się monitu o włożenie dysku do
nadrukowania. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia drukarki.
Uwaga
• Jeśli wydruk próbny odbywa się na papierze do wydruków testowych, w zależności od typu papieru,
drukarka może nie być w stanie prawidłowo odczytać jego rozmiaru, uniemożliwiając zadrukowanie
obszarów obramowania. Papieru do wydruków testowych należy używać do sprawdzania
przewidywanego układu.
1. Po wyświetleniu monitu o załadowanie dysku do nadrukowania wyjmij zasobnik
wielofunkcyjny z wnęki przechowywania zasobnika wielofunkcyjnego (A).
2. Umieść dysk przeznaczony do nadrukowania w zasobniku wielofunkcyjnym.
98
Ważne
• Sprawdź, czy zasobnik wielofunkcyjny nie jest zabrudzony przed umieszczeniem w nim dysku
przeznaczonego do nadrukowania.
• Umieszczając dysk do nadrukowania w zasobniku wielofunkcyjnym, nie wolno dotykać
powierzchni dysku przeznaczonej do nadrukowania ani reflektorów (B) na zasobniku
wielofunkcyjnym.
1. Umieść dysk do nadrukowania STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ DO GÓRY i
wciśnij go w blokadę (C) u dołu.
2. Naciskając w dół blokadę z dyskiem do nadrukowania, umieść górę dysku do nadrukowania
w rozchyleniach (D).
99
3. Umieść zasobnik wielofunkcyjny w prowadnicy zasobnika wielofunkcyjnego.
4. Wkładaj prosto zasobnik wielofunkcyjny w kierunku poziomym, aż strzałka (
) na
prowadnicy zasobnika wielofunkcyjnego zrówna się w przybliżeniu ze strzałką (
zasobniku wielofunkcyjnym.
) na
Ważne
• Nie należy wsuwać zasobnika wielofunkcyjnego poza strzałkę (
wielofunkcyjnego.
) na prowadnicy zasobnika
Uwaga
• Zasobnik wielofunkcyjny może zostać wysunięty po upływie pewnego czasu. W takim przypadku
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie umieścić zasobnik
wielofunkcyjny.
100
Wyjmowanie dysku przeznaczonego do nadrukowania
1. Wyciągnij zasobnik wielofunkcyjny.
2. Naciskając blokadę (A) w dół, wyjmij dysk do nadrukowania z rozchyleń (B) w zasobniku
wielofunkcyjnym i usuń go.
Ważne
• Podczas wyjmowania dysku z zasobnika wielofunkcyjnego nie wolno dotykać powierzchni
drukowania.
Uwaga
• Pozwól, aby zadrukowana powierzchnia wyschła przed wyjęciem dysku. Jeśli na zasobniku
wielofunkcyjnym lub na przezroczystych częściach dysku przeznaczonego do nadrukowania po
wewnętrznej lub zewnętrznej stronie jego etykiety są widoczne ślady atramentu, należy zetrzeć je
do czysta po wyschnięciu zadrukowanej powierzchni.
3. Włóż zasobnik wielofunkcyjny prosto do wnęki przechowywania zasobnika
wielofunkcyjnego.
101
Kiedy zasobnik wielofunkcyjny nie jest używany, należy go przechowywać we wnęce przechowywania
zasobnika wielofunkcyjnego.
102
Naklejki na paznokcie do nadrukowania – umieszczanie
Naklejki na paznokcie do nadrukowania – przed umieszczeniem
Naklejki na paznokcie do nadrukowania – umieszczanie
Naklejki na paznokcie do nadrukowania – usuwanie
103
Naklejki na paznokcie do nadrukowania – przed
umieszczeniem
Do drukowania na nośniku Naklejki na paznokcie do nadrukowania potrzebne są następujące elementy.
• Zasobnik wielofunkcyjny (dołączony do drukarki)
Zasobnik wielofunkcyjny jest przechowywany we wnęce przechowywania zasobnika wielofunkcyjnego
wewnątrz tacy wyprowadzania papieru.
• Naklejki na paznokcie do nadrukowania (NL-101)
Uwaga
• Najnowsze informacje o nośniku Naklejki na paznokcie do nadrukowania znajdują się na naszej stronie
internetowej.
104
Naklejki na paznokcie do nadrukowania – umieszczanie
Aby drukować na nośniku Naklejki na paznokcie do nadrukowania, umieść je w zasobniku wielofunkcyjnym
dostarczonym wraz z drukarką, a następnie włóż zasobnik do drukarki.
Ważne
• Nie instaluj zasobnika wielofunkcyjnego do chwili pojawienia się monitu o włożenie nośnika Naklejki na
paznokcie do nadrukowania. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia drukarki.
1. Po wyświetleniu monitu o załadowanie nośnika Naklejki na paznokcie do nadrukowania
wyjmij zasobnik wielofunkcyjny z wnęki przechowywania zasobnika wielofunkcyjnego (A).
2. Umieść Naklejki na paznokcie do nadrukowania w zasobniku wielofunkcyjnym.
Ważne
• Sprawdź, czy zasobnik wielofunkcyjny nie jest zabrudzony przed umieszczeniem w nim dysku
przeznaczonego do nadrukowania.
• Aby zapobiec zabrudzeniom lub odciskom palców na nośniku Naklejki na paznokcie do
nadrukowania, trzymaj naklejki za ich krawędzie. Jeśli strona do zadrukowania będzie zakurzona
lub uszkodzona, może to spowodować niską jakość druku.
• W przypadku umieszczania nośnika Naklejki na paznokcie do nadrukowania w zasobniku
wielofunkcyjnym, nie należy dotykać reflektorów (B) w zasobniku wielofunkcyjnym.
105
1. Umieść dysk do nadrukowania STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ DO GÓRY,
umieść Naklejki na paznokcie do nadrukowania i wciśnij go w blokadę (C) u dołu.
2. Podczas naciskania w dół blokady z nośnikiem Naklejki na paznokcie do nadrukowania, włóż
dwie wypustki (D) u góry do rozchyleń (E) zasobnika wielofunkcyjnego.
3. Umieść zasobnik wielofunkcyjny w prowadnicy zasobnika wielofunkcyjnego.
106
4. Wkładaj prosto zasobnik wielofunkcyjny w kierunku poziomym, aż strzałka (
) na
prowadnicy zasobnika wielofunkcyjnego zrówna się w przybliżeniu ze strzałką (
) na
zasobniku wielofunkcyjnym.
Ważne
• Nie należy wsuwać zasobnika wielofunkcyjnego poza strzałkę (
) na prowadnicy zasobnika
wielofunkcyjnego.
Uwaga
• Zasobnik wielofunkcyjny może zostać wysunięty po upływie pewnego czasu. W takim przypadku
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie umieścić zasobnik
wielofunkcyjny.
107
Naklejki na paznokcie do nadrukowania – usuwanie
1. Wyciągnij zasobnik wielofunkcyjny.
2. Usuń Naklejki na paznokcie do nadrukowania.
Podczas naciskania w dół blokady (A) usuń dwie wypustki (B) u góry z rozchyleń (C).
Ważne
• Nie dotykaj powierzchni drukowania podczas usuwania nośnika Naklejki na paznokcie do
nadrukowania.
Uwaga
• Pozwól, aby zadrukowana powierzchnia wyschła przed wyjęciem nośnika Naklejki na paznokcie
do nadrukowania. Jeśli zauważysz ślady atramentu na zasobniku wielofunkcyjnym lub poza
nośnikiem Naklejki na paznokcie do nadrukowania, usuń je do czysta po wyschnięciu powierzchni
drukowania.
3. Odklej arkusz nośnika Naklejki na paznokcie do nadrukowania z adaptera.
108
Ważne
• Przed oderwaniem nośnika Naklejki na paznokcie do nadrukowania od krawędzi poczekaj, aż
powierzchnia drukowania wyschnie.
4. Włóż zasobnik wielofunkcyjny prosto do wnęki przechowywania zasobnika
wielofunkcyjnego.
Kiedy zasobnik wielofunkcyjny nie jest używany, włóż go do wnęki przechowywania zasobnika
wielofunkcyjnego.
109
Ładowanie oryginałów
Ładowanie oryginału na płytę
Ładowanie w zależności od użycia
Obsługiwane oryginały
Zdejmowanie/zakładanie pokrywy dokumentów
110
Ładowanie oryginału na płytę
1. Otwórz pokrywę dokumentów.
2. Załaduj oryginał stroną do ZESKANOWANIA skierowaną DO DOŁU na płytę.
Ładowanie w zależności od użycia
Obsługiwane oryginały
Ważne
• W przypadku umieszczania oryginału na płycie należy pamiętać o poniższych zaleceniach.
Niezastosowanie się do następujących zaleceń może spowodować nieprawidłowe działanie
skanera lub pęknięcie płyty szklanej.
Na płycie szklanej nie wolno umieszczać przedmiotów o wadze przekraczającej 2,0 kg
(4,4 funta).
Oryginałów umieszczonych na płycie szklanej nie należy dociskać z siłą odpowiadającą
ciężarowi równemu lub przekraczającemu 2,0 kg (4,4 funta).
3. Delikatnie zamknij pokrywę dokumentów.
111
Ważne
• Po umieszczeniu oryginału na płycie, a przed rozpoczęciem kopiowania lub skanowania, należy się
upewnić, że pokrywa dokumentów jest zamknięta.
112
Ładowanie w zależności od użycia
Umieść oryginał w odpowiednim położeniu dostosowanym do używanej funkcji. Jeśli oryginał zostanie
niewłaściwie umieszczony, może być nieprawidłowo zeskanowany.
Oryginały
Czasopisma, gazety i dokumenty
Funkcja
Kopiowanie
Skanowanie z automatycznym wykrywaniem typu i rozmiaru oryginału
Sposób ładowania
Umieszczanie oryginału zgodnie ze znacznikiem wyrównania
W przypadku skanowania przy użyciu panelu
operacyjnego wybierz opcję Skanow. autom. (Auto scan) dla ustawienia Typ dok.
(Doc.type) w sekcji Skanowanie (Scan).
Skanowanie po wybraniu jednego z rozmiarów standardowych (A4, Letter itp.)
W przypadku skanowania przy użyciu panelu
operacyjnego wybierz opcję Dokument (Document) lub Fotograficzna (Photo) dla ustawienia Typ dok. (Doc.type) w sekcji Skanowanie (Scan) i w ustawieniu Rozm.sk.
(Scan size) określ rozmiar standardowy (A4,
Letter itp.), aby zeskanować dokumenty.
Fotografie, pocztówki, wizytówki i
Skanowanie tylko jednego oryginału
płyty (BD/DVD/CD)
W przypadku skanowania przy użyciu panelu
operacyjnego wykonaj poniższe czynności.
Umieszczanie tylko jednego
oryginału na środku płyty
• Wybierz opcję Skanow. autom. (Auto
scan) dla ustawienia Typ dok. (Doc.type) w sekcji Skanowanie (Scan).
• Wybierz opcję Fotograficzna (Photo)
dla ustawienia Typ dok. (Doc.type) w
sekcji Skanowanie (Scan) i wybierz opcję Skanow. autom. (Auto scan) dla
ustawienia Rozm.sk. (Scan size), aby
zeskanować dokumenty.
Skanowanie dwóch lub więcej oryginałów
W przypadku skanowania przy użyciu panelu
operacyjnego wykonaj poniższe czynności.
• Wybierz opcję Skanow. autom. (Auto
scan) dla ustawienia Typ dok. (Doc.type) w sekcji Skanowanie (Scan).
• Wybierz opcję Fotograficzna (Photo)
dla ustawienia Typ dok. (Doc.type) w
sekcji Skanowanie (Scan) i wybierz opcję Skan. autom. wielu (Auto multi
scan) dla ustawienia Rozm.sk. (Scan
113
Ładowanie co najmniej dwóch
oryginałów na płytę
size), aby zeskanować dwa dokumenty
lub więcej.
Uwaga
• Szczegółowe informacje dotyczące skanowania przy użyciu komputera i sposobu ładowania oryginałów
można znaleźć poniżej.
W przypadku systemu Windows:
Skanowanie z komputera (system Windows)
W przypadku systemu macOS:
Skanowanie z komputera (macOS)
Umieszczanie oryginału zgodnie ze znacznikiem wyrównania
Umieść oryginał na płycie STRONĄ DO ZESKANOWANIA SKIEROWANĄ DO DOŁU i ustaw równo ze
znacznikiem wyrównania
zeskanować.
. Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można
Ważne
• Drukarka nie może zeskanować obszaru pokrytego ukośnymi paskami (A), (1 mm (0,04 cala) od
krawędzi płyty).
114
Umieszczanie tylko jednego oryginału na środku płyty
Umieść oryginał STRONĄ DO ZESKANOWANIA SKIEROWANĄ DO DOŁU, pozostawiając między nim a
krawędziami płyty odstęp o szerokości co najmniej 1 cm (0,40 cala) (obszar oznaczony ukośnymi
paskami). Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można zeskanować.
Ładowanie co najmniej dwóch oryginałów na płytę
Umieść oryginały STRONĄ DO ZESKANOWANIA SKIEROWANĄ DO DOŁU. Między krawędziami płyty a
oryginałami oraz między poszczególnymi oryginałami należy zachować odstępy wynoszące co najmniej
1 cm (0,40 cala) (obszar oznaczony ukośnymi paskami). Fragmentów umieszczonych na obszarze z
ukośnymi paskami nie można zeskanować.
Na płycie szklanej można umieścić maks. 12 przedmiotów.
115
B: Ponad 1 cm (0,40 cala)
Uwaga
• Funkcja korekcji przekrzywień automatycznie koryguje obraz oryginałów obróconych o maksymalnie
około 10 stopni. Korekcja fotografii, których dłuższa krawędź ma 180 mm (7,1 cala), jest niemożliwa.
• Fotografie o kształtach innych niż prostokąt lub całkiem nieregularnych (np. wycięte zdjęcia) mogą
być skanowane nieprawidłowo.
116
Obsługiwane oryginały
Element
Typy oryginałów
Szczegóły
• Czasopisma, gazety i dokumenty tekstowe
• Wydrukowane zdjęcia, pocztówki, wizytówki lub dyski (BD/DVD/CD
itd.)
Rozmiar (szerokość x wysokość)
Maks. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 cala)
Uwaga
• Przed umieszczeniem na płycie grubego oryginału, np. książki można zdjąć z drukarki pokrywę
dokumentów.
Zdejmowanie/zakładanie pokrywy dokumentów
117
Zdejmowanie/zakładanie pokrywy dokumentów
Zdejmowanie pokrywy dokumentów:
Podnieś pokrywę dokumentów do pionu i odchyl ją do tyłu.
Zakładanie pokrywy dokumentów:
Dopasuj oba zawiasy (A) pokrywy dokumentów do uchwytów (B), a następnie włóż pionowo oba zawiasy
pokrywy dokumentów w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.
118
119
Wkładanie karty pamięci
Przed włożeniem karty pamięci
Wkładanie karty pamięci
Wyjmowanie karty pamięci
120
Przed włożeniem karty pamięci
Z drukarką są zgodne poniższe typy kart pamięci i danych obrazów.
Ważne
• Jeśli zrobione fotografie zostały zapisane na karcie pamięci, której działanie w urządzeniu zgodnym ze
standardem PictBridge (Wi-Fi) nie jest gwarantowane, dane obrazów mogą być uszkodzone lub
poprawne ich odczytanie w drukarce może nie być możliwe. Informacje na temat kart pamięci, których
działanie jest gwarantowane w przypadku danego urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (WiFi) można znaleźć w instrukcji dołączonej do urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (Wi-Fi).
• Kartę pamięci należy sformatować w cyfrowym aparacie fotograficznym zgodnym ze standardem DCF
(standard Exif w wersji 2.2/2.21/2.3) w formacie TIFF (standard Exif w wersji 2.2/2.21/2.3). Jeśli karta
pamięci została sformatowana w komputerze, może być niezgodna z drukarką.
Karty pamięci niewymagające adaptera kart
• Karta pamięci SD Secure Digital, karta pamięci SDHC, karta pamięci SDXC
Karty pamięci wymagające adaptera kart
Przed włożeniem poniższych typów kart pamięci do gniazda na kartę należy podłączyć do nich
odpowiednie adaptery.
• Karta pamięci miniSD lub miniSDHC
Wymaga użycia specjalnego "adaptera SD Card".
• Karta microSD, karta microSDHC, karta microSDXC
Wymaga użycia specjalnego "adaptera SD Card".
Ważne
• Jeśli jedna z wymienionych poniżej kart pamięci zostanie włożona bez użycia adaptera, jej wyjęcie
może być niemożliwe.
Nie można wyjąć karty pamięci
121
Zgodne dane obrazów
• Drukarka jest w stanie drukować obrazy wykonane przy użyciu aparatu cyfrowego zgodnego ze
standardem DCF (standard Exif w wersji 2.2/2.21/2.3) w formacie TIFF (standard Exif w wersji
2.2/2.21/2.3). Nie można drukować innych typów obrazów ani filmów, np. plików RAW.
• Drukarka przyjmuje obrazy zeskanowane i zapisane za pomocą drukarki, gdy dla opcji Typ dok.
(Doc.type) wybrano ustawienie Fotograficzna (Photo), a dla opcji Format wybrano ustawienie
JPEG (rozszerzenie plików „.jpg”).
Uwaga
• W tym urządzeniu wykorzystano technologię exFAT licencjonowaną przez firmę Microsoft.
122
Wkładanie karty pamięci
Ważne
• Gdy w gnieździe na kartę umieszczono kartę pamięci, świeci się kontrolka Dostęp (Access). Jeśli
kontrolka Dostęp (Access) miga, drukarka uzyskuje dostęp do karty pamięci. W takim przypadku nie
należy dotykać obszaru wokół gniazda na kartę.
Uwaga
• Po wybraniu dla opcji Atrybut zapisu/odczytu (Read/write attribute) ustawienia Zapis z PC przez
USB (Writable from USB PC) nie można drukować danych obrazu z karty pamięci za pomocą panelu
operacyjnego drukarki. Po użyciu gniazda na kartę jako napędu kart pamięci komputera wyjmij kartę
pamięci, wybierz opcję Ustawienia innego urządzenia (Other device settings) w menu Ustawienia
urządzenia (Device settings), a następnie wybierz dla opcji Atrybut zapisu/odczytu (Read/write
attribute) ustawienie Tylko do odczytu z PC (Write-protected from PC).
Konfigurowanie gniazda na kartę jako napędu kart pamięci komputera
• W przypadku używania komputera do edycji lub uwydatniania fotografii zapisanych na karcie pamięci
należy drukować je z komputera. W przypadku drukowania takich zdjęć przy użyciu panelu
operacyjnego mogą one zostać wydrukowane nieprawidłowo.
1. Przygotuj kartę pamięci.
Podłącz adapter karty, jeśli wymaga go karta pamięci.
Przed włożeniem karty pamięci
2. Włóż kartę pamięci do gniazda na kartę.
Włóż prosto kartę pamięci z ETYKIETĄ SKIEROWANĄ DO GÓRY do gniazda na kartę.
Po prawidłowym włożeniu karty pamięci zaświeci się kontrolka Dostęp (Access) (A).
* Przed włożeniem karty pamięci następujących typów do gniazda na kartę należy podłączyć odpowiedni
adapter.
123
• Karta pamięci miniSD lub miniSDHC
• Karta microSD, karta microSDHC, karta microSDXC
Ważne
• Część karty pamięci będzie wystawać z gniazda na kartę, lecz nie należy wciskać jej do środka.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie drukarki lub karty pamięci.
• Przed włożeniem karty pamięci do gniazda na kartę należy upewnić się co do jej właściwej
orientacji. Wciśnięcie karty pamięci do gniazda na kartę na siłę niewłaściwą stroną może
spowodować uszkodzenie karty lub drukarki.
124
Wyjmowanie karty pamięci
Ważne
• Jeśli gniazdo na kartę było używane jako napęd kart pamięci komputera, przed faktycznym wyjęciem
karty pamięci z drukarki należy wykonać na komputerze operację „bezpiecznego usunięcia”.
Konfigurowanie gniazda na kartę jako napędu kart pamięci komputera
1. Upewnij się, że kontrolka Dostęp (Access) świeci się, a następnie wyjmij kartę pamięci.
Chwyć wystającą część karty pamięci i wyjmij kartę z drukarki, trzymając ją prosto.
Ważne
• Nie należy wyjmować karty pamięci, jeśli miga kontrolka Dostęp (Access). Kontrolka Dostęp
(Access) miga, gdy drukarka odczytuje dane z karty pamięci lub je na niej zapisuje. W przypadku
wyjęcia karty pamięci lub wyłączenia zasilania, gdy miga kontrolka Dostęp (Access), dane
zapisane na karcie pamięci mogą zostać uszkodzone.
125
Wymiana zbiorników z atramentem
Wymiana zbiorników z atramentem
Sprawdzanie stanu atramentu na ekranie dotykowym
Porady dotyczące atramentu
126
Wymiana zbiorników z atramentem
W przypadku pojawiania się ostrzeżeń dotyczących pozostałego atramentu lub występowania innych
błędów zostanie wyświetlony komunikat na ekranie dotykowym w celu poinformowania o błędzie. W tym
stanie drukarka nie może drukować ani skanować. Podejmij odpowiednie czynności stosownie do treści
komunikatu.
Po wystąpieniu błędu
Uwaga
• Jeśli mimo wystarczającej ilości atramentu wydruk jest blady lub widać na nim białe smugi, zapoznaj się
z informacjami podanymi w części Procedura konserwacji.
• Informacje o środkach ostrożności związanych z obsługą zbiorników z atramentem można znaleźć w
części Uwagi o zbiornikach z atramentem.
Procedura wymiany
W przypadku konieczności wymiany zbiornika z atramentem należy postępować zgodnie z poniższą
procedurą.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Zamknij moduł skanera/pokrywę.
Uchwyt głowicy drukującej zostanie przesunięty na pozycję wymiany.
Przestroga
• Nie należy zatrzymywać uchwytu głowicy drukującej ręcznie ani przesuwać go z użyciem siły.
Uchwytu głowicy drukującej nie należy dotykać do momentu jego zatrzymania.
Ważne
• Nie należy dotykać elementów metalowych lub innych elementów wewnątrz drukarki.
• Jeśli moduł skanera/pokrywa był otwarty przez czas dłuższy niż 10 minut, uchwyt głowicy
drukującej przesunie się na prawo. W takim przypadku należy zamknąć moduł skanera/
pokrywę i otworzyć go ponownie.
127
3. Wymień zbiornik z atramentem, w którym kończy się atrament.
Naciśnij zaczep (A) i podnieś zbiornik z atramentem, aby go wyjąć.
Ważne
• Nie wolno dotykać żadnych elementów wewnętrznych oprócz zbiorników z atramentem.
• Ze zbiornikami z atramentem należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć poplamienia odzieży
i otoczenia.
• Puste zbiorniki z atramentem należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi
utylizacji materiałów eksploatacyjnych.
Uwaga
• Nie należy wyjmować równocześnie dwóch ani większej liczby zbiorników z atramentem.
Podczas wymiany więcej niż jednego zbiornika z atramentem należy wymieniać zbiorniki z
atramentem pojedynczo.
4. Wyjmij z opakowania nowy zbiornik z atramentem, usuń całkowicie pomarańczową taśmę
(B), a następnie zdejmij folię ochronną (C).
128
Ważne
• Ze zbiornikiem z atramentem należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Nie należy go upuszczać
ani mocno ściskać.
• W przypadku zablokowania pomarańczową taśmą otworu w kształcie litery Y (D) atrament
może wyciekać lub drukarka może drukować nieprawidłowo.
5. Chwyć zbiornik z atramentem w taki sposób, aby pomarańczowa nasadka ochronna (E)
była skierowana do góry. Uważaj przy tym, aby nie zablokować otworu w kształcie litery Y
(D).
6. Chwyć za nalepkę na pomarańczowej nasadce ochronnej (E) i DELIKATNIE ją zdejmij.
Ważne
• Nie naciskaj ścianek zbiornika z atramentem. Jeśli naciśniesz ścianki zbiornika z atramentem
przy zamkniętym otworze w kształcie litery Y (D), atrament może wyciekać.
129
• Nie dotykaj wewnętrznej strony pomarańczowej nasadki ochronnej (E) ani otwartego portu
atramentu (F). Atrament może spowodować zabrudzenie rąk.
• Zdjętej nasadki ochronnej (E) nie można założyć ponownie. Należy ją wyrzucić zgodnie
z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.
7. Zainstaluj przedni koniec zbiornika z atramentem w głowicy drukującej, pod kątem.
Upewnij się, że położenie zbiornika z atramentem jest zgodne z informacjami podanymi na etykiecie.
8. Naciskaj na górną ściankę zbiornika z atramentem, aż do zatrzaśnięcia się zbiornika z
atramentem w odpowiednim miejscu.
Ważne
• Jeśli zbiornik z atramentem został zainstalowany w niewłaściwym miejscu, nie jest możliwe
drukowanie. Zbiorniki z atramentem należy załadować w prawidłowej kolejności, pokazanej na
etykiecie uchwytu głowicy drukującej.
• Nie można drukować, dopóki nie zostaną zainstalowane wszystkie zbiorniki z atramentem.
Upewnij się, że zainstalowano wszystkie zbiorniki z atramentem.
9. Zamknij moduł skanera/pokrywę.
Aby zamknąć moduł skanera/pokrywę, unieś go, a następnie delikatnie opuść.
130
Przestroga
• Przy zamykaniu modułu skanera/pokrywy uważaj, aby nie przyciąć sobie palców.
Uwaga
• Jeśli po zamknięciu modułu skanera/pokrywy pojawia się komunikat o błędzie, podejmij
odpowiednie czynności.
Po wystąpieniu błędu
• W przypadku rozpoczęcia drukowania po wymianie zbiornika z atramentem drukarka
automatycznie przeprowadza czyszczenie głowicy drukującej. Przed zakończeniem procedury
czyszczenia głowicy drukującej drukarki nie należy wykonywać żadnych innych czynności.
• Jeśli głowica drukująca nie jest wyrównana, co widać po krzywo drukowanych liniach prostych
lub podobnych objawach, wyrównaj głowicę drukującą.
• Podczas działania drukarka może powodować hałas.
Uwagi o zbiornikach z atramentem
Ważne
• Po wymontowaniu zbiornika z atramentem natychmiast wymień go na nowy. Nie należy zostawiać
drukarki z wymontowanym zbiornikiem z atramentem.
• Zbiorniki z atramentem należy wymieniać na nowe. Instalacja używanych zbiorników z atramentem
może spowodować zatkanie się dysz. Dodatkowo po zamontowaniu takich zbiorników z atramentem
drukarka nie będzie w stanie podawać prawidłowych informacji o konieczności wymiany zbiorników z
atramentem.
• Zainstalowanego zbiornika z atramentem nie należy wyjmować z drukarki i pozostawiać na zewnątrz.
Spowodowałoby to wyschnięcie zbiornika z atramentem i drukarka mogłaby nie drukować poprawnie
po ponownym zainstalowaniu go. Aby zachować optymalną jakość drukowania, zbiornik z
atramentem należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od jego pierwszego użycia.
Uwaga
• Nawet w przypadku drukowania czarno-białego dokumentu lub wybrania druku w czerni i bieli
urządzenie może zużywać atrament kolorowy. Procedury czyszczenia i dokładnego czyszczenia
131
głowicy drukującej, których przeprowadzanie może być konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej
jakości działania drukarki, wiążą się ze zużyciem atramentu.
Gdy atrament w zbiorniku z atramentem wyczerpie się, należy wymienić go na nowy.
Porady dotyczące atramentu
132
Sprawdzanie stanu atramentu na ekranie dotykowym
1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, i wyświetl ekran POCZĄTEK.
Jeśli ekran GŁÓWNY nie jest widoczny, dotknij ikony
2. Wybierz na ekranie GŁÓWNYM ikonę
(POCZĄTEK), aby go wyświetlić.
(Wskazówka).
Używanie panelu operacyjnego
Pojawi się ekran menu wskazówek.
3. Wybierz opcję
Szacow. poziomy atram. (Estimated ink levels).
Symbol jest wyświetlany w obszarze A, jeśli dostępne są jakiekolwiek informacje o pozostałym poziomie
atramentu.
Przykład:
Ten atrament się kończy. Przygotuj nowy zbiornik z atramentem.
W przypadku kontynuowania drukowania mimo braku atramentu jakość wydruku może być
niezadowalająca.
Uwaga
• Na powyższym ekranie podano szacunkowe poziomy atramentu.
• Aby przejść do sklepu z atramentami, wybierz opcję Zamów atram. (Order ink now) na tym
ekranie i wyświetl kod QR. Koszt połączenia z Internetem ponosi klient.
• Wybór opcji Nr mod. atr. (Ink model no.) powoduje wyświetlenie ekranu Numer modelu
atramentu (Ink model number), który służy do sprawdzania numerów atramentu.
• Stan atramentu można także sprawdzić na ekranie dotykowym podczas drukowania.
• Stan atramentu można też sprawdzić na ekranie komputera.
W przypadku systemu Windows:
Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą komputera
W przypadku systemu macOS:
133
Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą komputera
134
Porady dotyczące atramentu
W jaki sposób atrament jest używany do celów innych niż drukowanie?
Atrament może być używany do celów innych niż drukowanie.
Przy korzystaniu z drukarki firmy Canon po raz pierwszy po zainstalowaniu dostarczonych zbiorników z
atramentem, drukarka zużywa niewielką ilość atramentu, w ilości umożliwiającej drukowanie, poprzez
wypełnienie tuszem dysz głowicy drukującej. Z tego powodu liczba arkuszy, które można wydrukować z
pierwszych zbiorników z atramentem jest mniejsza, niż tych drukowanych z kolejnych zbiorników z
atramentem.
Koszty druku opisane w broszurach lub witrynach internetowych dotyczą danych o zużyciu nie z
pierwszego zbiornika z atramentem/kasety z atramentem, ale z kolejnego zbiornika z atramentem/kasety
z atramentem.
Atrament jest czasami zużywany w celu utrzymywania optymalnej jakości druku.
Aby utrzymać odpowiednią wydajność, drukarka firmy Canon wykonuje czyszczenie automatycznie, w
zależności od stanu. W trakcie czyszczenia drukarka zużywa niewielką ilość atramentu. W tym przypadku
wszystkie kolory atramentu mogą zostać zużyte.
[Funkcja czyszczenia]
Dzięki funkcji czyszczenia drukarka zasysa pęcherzyki powietrza lub atrament z dyszy, zapobiegając tym
samym obniżeniu się jakości wydruku lub zatkaniu dysz.
Czy podczas drukowania w czerni i bieli zużywany jest atrament
kolorowy?
W przypadku drukowania w czerni i bieli może być używany także inny atrament niż czarny, w zależności
od typu papieru w drukarce i ustawień jej sterownika. W związku z tym atrament kolorowy może być
zużywany nawet w przypadku drukowania w czerni i bieli.
Dlaczego drukarka jest wyposażona w dwa zbiorniki z czarnym
atramentem?
Drukarka korzysta z dwóch rodzajów czarnego atramentu: barwnikowego (BK) i pigmentowego (PGBK).
Atrament barwnikowy jest używany przede wszystkim do drukowania zdjęć, ilustracji itp., a atrament
pigmentowy służy głównie do drukowania dokumentów tekstowych. Każdy jest przeznaczony do innych
celów, dlatego jeśli jeden z nich się wyczerpie, drugi nie będzie używany zamiast niego. Jeśli któryś z nich
się skończy, konieczna jest wymiana zbiornika z atramentem.
Oba te atramenty są używane automatycznie, w zależności od typu papieru w drukarce i ustawień jej
sterownika. Nie można samodzielnie zmieniać sposobu ich stosowania.
135
Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny
Procedura konserwacji
Drukowanie deseniu testu dysz
Analiza testu wzoru dysz
Czyszczenie głowicy drukującej
Dokładne czyszczenie głowicy drukującej
Wyrównywanie głowicy drukującej
Ręczne wyrównywanie głowicy drukującej
136
Procedura konserwacji
Jeśli kolory są drukowane nieprawidłowo albo wydruki są rozmyte lub niezadowalające (np. linie proste są
drukowane krzywo), należy wykonać poniższą procedurę konserwacji.
Ważne
• Nie należy przecierać ani płukać głowicy drukującej, ani zbiorników z atramentem. Mogłoby to
spowodować problemy z głowicą drukującą i zbiornikami z atramentem.
Uwaga
• Upewnij się, że usunięto pomarańczową taśmę ochronną ze zbiornika z atramentem.
• Sprawdź stan atramentu.
Sprawdzanie stanu atramentu na ekranie dotykowym
• W systemie Windows podniesienie jakości wydruku w ustawieniach sterownika drukarki może poprawić
jakość wydruku.
Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu
Gdy wydruki są zamazane lub nierówne:
Czynność 1
Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.
Za pomocą drukarki
Drukowanie deseniu testu dysz
Za pomocą komputera
• W przypadku systemu Windows:
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
• W przypadku systemu macOS:
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
Czynność 2
Przeanalizuj deseń testu dysz.
Jeśli nie są drukowane linie lub wzór zawiera poziome białe smugi:
137
Wyczyść głowicę drukującą.
Czynność 3
Za pomocą drukarki
Czyszczenie głowicy drukującej
Za pomocą komputera
• W przypadku systemu Windows:
Czyszczenie głowic drukujących
• W przypadku systemu macOS:
Czyszczenie głowic drukujących
Po przeprowadzeniu procedury czyszczenia głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj wzór testu dysz:
Czynność 1
Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym wykonaniu czynności 1-3:
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Czynność 4
Za pomocą drukarki
Dokładne czyszczenie głowicy drukującej
Za pomocą komputera
• W przypadku systemu Windows:
Czyszczenie głowic drukujących
• W przypadku systemu macOS:
Czyszczenie głowic drukujących
Uwaga
• Jeśli wykonanie procedury do punktu 4 nie rozwiązało problemu, wyłącz zasilanie i po 24 godzinach
ponownie przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Jeżeli problem nadal nie zostanie rozwiązany, głowica drukująca może być uszkodzona. Skontaktuj
się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
Jeśli wydruki są nierówne, na przykład linie proste są drukowane
krzywo:
Czynność
Wyrównaj głowicę drukującą.
Za pomocą drukarki
Wyrównywanie głowicy drukującej
Za pomocą komputera
• W przypadku systemu Windows:
Automatyczne wyrównanie pozycji głowicy drukującej
• W przypadku systemu macOS:
138
Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca
139
Drukowanie deseniu testu dysz
Aby sprawdzić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowicy drukującej, wydrukuj deseń testu
dysz.
Uwaga
• Jeśli pozostały poziom atramentu jest niski, wzór testu dysz nie zostanie wydrukowany prawidłowo.
Wymień zbiornik z atramentem, w którym pozostało niewiele atramentu.
Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Załaduj do kasety arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
Ładowanie papieru do kasety
3. Wybierz opcję
(Ustawienia) na ekranie GŁÓWNYM.
Używanie panelu operacyjnego
Pojawi się ekran menu ustawień.
4. Wybierz opcję
Obsługa (Maintenance).
Pojawi się ekran Obsługa (Maintenance).
5. Wybierz opcję Sprawdzanie dysz (Nozzle Check).
Pojawi się ekran potwierdzenia.
6. Wybierz opcję Tak (Yes).
Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie.
Zostanie wydrukowany deseń testu dysz, a na ekranie dotykowym pojawią się dwa ekrany z
potwierdzeniem wydruku deseniu.
140
7. Przeanalizuj deseń testu dysz.
141
Analiza testu wzoru dysz
Przeanalizuj deseń testu dysz i wyczyść głowicę drukującą, jeśli to konieczne.
1. Sprawdź, czy wydrukowane są wszystkie linie deseniu C i czy występują na nim białe,
poziome smugi D.
A: Wszystkie linie/Brak poziomych białych smug
B: Brak linii/Występują białe poziome smugi
2. Na ekranie potwierdzenia wybierz wzór bardziej zbliżony do wydrukowanego wzoru testu
dysz.
142
W przypadku A (nie brakuje żadnych linii ani nie występują białe, poziome smugi) na obu
deseniach C i D:
Czyszczenie nie jest konieczne. Wybierz opcję Wszystkie A (All A), potwierdź komunikat, a następnie
wybierz opcję OK.
Ponownie pojawi się ekran Obsługa (Maintenance).
W przypadku B (brak linii lub występują białe, poziome smugi) na deseniu C lub D albo na obu:
Czyszczenie jest konieczne. Wybierz opcję Także B (Also B), a następnie na ekranie potwierdzenia
czyszczenia wybierz opcję Tak (Yes).
Drukarka rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.
Czyszczenie głowicy drukującej
Jeśli deseń D lub jakikolwiek kolor na deseniu C nie zostanie wydrukowany:
(Przykład: Deseń amarantowy nie jest drukowany)
Czyszczenie jest konieczne. Wybierz opcję Także B (Also B), a następnie na ekranie potwierdzenia
czyszczenia wybierz opcję Tak (Yes).
Drukarka rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.
Czyszczenie głowicy drukującej
143
Czyszczenie głowicy drukującej
Procedurę czyszczenia głowicy drukującej należy przeprowadzić w przypadku brakujących linii lub
występowania poziomych białych smug na wydrukowanym deseniu testu dysz. Czyszczenie powoduje
udrożnienie dysz w celu przywrócenia prawidłowego stanu głowicy drukującej. Czyszczenie głowicy
drukującej wiąże się ze zużywaniem atramentu. Procedurę czyszczenia głowicy drukującej należy
przeprowadzać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Załaduj do kasety arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
Ładowanie papieru do kasety
3. Wybierz opcję
(Ustawienia) na ekranie GŁÓWNYM.
Używanie panelu operacyjnego
Pojawi się ekran menu ustawień.
4. Wybierz opcję
Obsługa (Maintenance).
Pojawi się ekran Obsługa (Maintenance).
5. Wybierz opcję Czyszczenie (Cleaning).
Pojawi się ekran potwierdzenia.
6. Wybierz opcję Tak (Yes).
Drukarka rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.
Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej drukarki nie należy wykonywać żadnych
innych czynności. Trwa to około 1 minuty.
Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia wydruku wzoru.
144
7. Wybierz opcję Tak (Yes).
Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie.
Test wzoru dysz głowicy drukującej zostanie wydrukowany.
8. Przeanalizuj deseń testu dysz.
Uwaga
• Jeśli problem nie ustąpi po dwukrotnym wyczyszczeniu głowicy drukującej, należy przeprowadzić
dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
145
Dokładne czyszczenie głowicy drukującej
Jeśli wyczyszczenie głowicy drukującej nie spowoduje podniesienia jakości, należy przeprowadzić dokładne
czyszczenie głowicy drukującej. Procedura dokładnego czyszczenia głowicy drukującej zużywa większą
ilość atramentu niż zwykłe czyszczenie głowicy drukującej, w związku z czym należy przeprowadzać ją tylko
wówczas, gdy jest konieczne dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Załaduj do kasety arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
Ładowanie papieru do kasety
3. Wybierz opcję
(Ustawienia) na ekranie GŁÓWNYM.
Używanie panelu operacyjnego
Pojawi się ekran menu ustawień.
4. Wybierz opcję
Obsługa (Maintenance).
Pojawi się ekran Obsługa (Maintenance).
5. Wybierz opcję Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning).
Pojawi się ekran potwierdzenia.
6. Wybierz opcję Tak (Yes).
Drukarka rozpocznie dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Przed zakończeniem procedury dokładnego czyszczenia głowicy drukującej nie należy wykonywać za
pomocą drukarki żadnych innych czynności. Procedura trwa w przybliżeniu od 1 do 2 minut.
Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia wydruku wzoru.
146
7. Wybierz opcję Tak (Yes).
Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie.
Test wzoru dysz głowicy drukującej zostanie wydrukowany.
8. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu procedury wybierz opcję OK.
9. Przeanalizuj deseń testu dysz.
Jeśli określony kolor nie jest drukowany prawidłowo, wymień zbiornik z atramentem tego koloru.
Jeśli problem nie ustąpi, należy wyłączyć urządzenie i po upływie 24 godzin ponownie przeprowadzić
dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Jeżeli problem nadal nie zostanie rozwiązany, głowica drukująca może być uszkodzona. Skontaktuj się
z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
147
Wyrównywanie głowicy drukującej
Jeśli linie proste są drukowane krzywo lub rezultaty drukowania są niezadowalające pod innym względem,
należy wyrównać pozycję głowicy drukującej.
Uwaga
• Jeśli pozostały poziom atramentu jest niski, arkusz wyrównywania głowicy drukującej nie zostanie
wydrukowany prawidłowo.
Wymień zbiornik z atramentem, w którym pozostało niewiele atramentu.
• Jeśli atrament skończy się w trakcie wyrównywania głowicy drukującej, na ekranie dotykowym zostanie
wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie.
Po wystąpieniu błędu
Należy przygotować: dwa arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Załaduj do kasety dwa arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
Ładowanie papieru do kasety
3. Wybierz opcję
(Ustawienia) na ekranie GŁÓWNYM.
Używanie panelu operacyjnego
Pojawi się ekran menu ustawień.
4. Wybierz opcję
Obsługa (Maintenance).
Pojawi się ekran Obsługa (Maintenance).
5. Wybierz opcję Aut. wyrówn. głow. drukujących (Print Head Alignment - Auto).
Pojawi się ekran potwierdzenia.
148
6. Potwierdź komunikat, a następnie wybierz opcję Tak (Yes).
Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie.
Arkusz wyrównywania głowicy drukującej zostanie wydrukowany, a głowica drukująca — automatycznie
wyrównana.
Trwa to około 4 minut.
Uwaga
• Jeśli automatyczne wyrównywanie głowicy drukującej zakończy się niepowodzeniem, na ekranie
dotykowym zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie.
Po wystąpieniu błędu
7. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu procedury wybierz opcję OK.
Uwaga
• Jeśli po wyrównaniu głowicy drukującej zgodnie z procedurą opisaną powyżej wyniki drukowania są
nadal niezadowalające, należy wyrównać położenie głowicy drukującej ręcznie.
W przypadku systemu Windows:
Położenie głowicy drukującej można też wyrównać ręcznie za pomocą komputera.
Ręczne wyrównanie pozycji głowicy drukującej
• Aby wydrukować i sprawdzić bieżące wartości korekty położenia głowicy, na ekranie Obsługa
(Maintenance) wybierz opcję Drukuj wartość wyrówn. głowicy (Print the head alignment value).
149
Ręczne wyrównywanie głowicy drukującej
Jeśli po automatycznym wyrównywaniu głowicy drukującej wyniki nie spełniają oczekiwań lub linie proste na
wydruku nie są wyrównane, spróbuj wyrównać głowicę drukującą ręcznie.
Uwaga
• Szczegółowe informacje na temat automatycznego wyrównywania głowicy drukującej można znaleźć w
części Wyrównywanie głowicy drukującej.
Należy przygotować: trzy arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Załaduj do kasety trzy arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
Ładowanie papieru do kasety
3. Wybierz opcję
(Ustawienia) na ekranie GŁÓWNYM.
Używanie panelu operacyjnego
Pojawi się ekran menu ustawień.
4. Wybierz opcję
Obsługa (Maintenance).
Pojawi się ekran Obsługa (Maintenance).
5. Wybierz opcję Ręcz. wyrów. głow. drukujących (Print Head Alignment - Manual).
Pojawi się ekran potwierdzenia.
Uwaga
• Aby wydrukować i sprawdzić bieżące wartości wyrównania głowicy drukującej, wybierz opcję
Drukuj wartość wyrówn. głowicy (Print the head alignment value).
6. Zapoznaj się z komunikatem i wybierz opcję Tak (Yes).
150
Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie.
Zostanie wydrukowany wzór wyrównywania głowicy drukującej.
7. Kiedy pojawi się pytanie Czy desenie zostały wydrukowane prawidłowo? (Did the
patterns print correctly?), sprawdź, czy deseń został wydrukowany poprawnie, a jeśli tak,
wybierz opcję Tak (Yes).
8. Zapoznaj się z komunikatem i wybierz opcję Dalej (Next).
Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wprowadzenie wartości wyrównania pozycji głowicy.
9. Przeanalizuj pierwsze desenie i dotknij opcji A. W kolumnie A znajdź deseń, w którym
pionowe smugi są najmniej widoczne, a następnie wybierz numer tego deseniu.
Uwaga
• Jeśli wszystkie wzory wyglądają inaczej, wybierz wzór, w którym pionowe smugi są najmniej
widoczne.
Delikatne pionowe smugi
151
Wyraźne białe, pionowe smugi
• Jeśli wszystkie wzory wyglądają inaczej, wybierz wzór, w którym poziome smugi są najmniej
widoczne.
Delikatne poziome smugi
Wyraźne poziome smugi
10. Powtarzaj te czynności, aż zakończysz wprowadzanie numerów deseni w kolumnach od B
do H, a następnie wybierz opcję OK.
11. Zapoznaj się z komunikatem i wybierz opcję OK.
Zostanie wydrukowany drugi zestaw wzorów.
12. Przeanalizuj drugie desenie i dotknij opcji I. W kolumnie I znajdź deseń, w którym pionowe
smugi są najmniej widoczne, a następnie wybierz numer tego deseniu.
Uwaga
• Jeśli wszystkie wzory wyglądają inaczej, wybierz wzór, w którym pionowe smugi są najmniej
widoczne.
Delikatne pionowe smugi
152
Wyraźne białe, pionowe smugi
13. Powtarzaj te czynności, aż zakończysz wprowadzanie numerów deseni w kolumnach od J
do P, a następnie wybierz opcję OK.
14. Zapoznaj się z komunikatem i wybierz opcję OK.
Zostanie wydrukowany trzeci zestaw deseni.
15. Przeanalizuj trzecie desenie i dotknij opcji a. W kolumnie a znajdź deseń, w którym paski są
najmniej widoczne, a następnie wybierz numer tego deseniu.
Uwaga
• Jeśli wszystkie desenie wyglądają inaczej, wybierz deseń, w którym poziome paski są najmniej
widoczne.
Delikatne poziome paski
Wyraźne poziome paski
16. Powtarzaj te czynności, aż zakończysz wprowadzanie numerów deseni w kolumnach od b
do h, a następnie wybierz opcję OK.
153
17. Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia wybierz opcję OK.
154
Wykonywanie czynności konserwacyjnych za pomocą
komputera (system macOS)
Otwieranie zdalnego interfejsu użytkownika do konserwacji
Czyszczenie głowic drukujących
Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca
Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą komputera
155
Otwieranie zdalnego interfejsu użytkownika do konserwacji
Możesz przeprowadzać konserwację drukarki i zmieniać ustawienia z poziomu zdalnego interfejsu
użytkownika.
Poniżej przedstawiono procedurę otwierania zdalnego interfejsu użytkownika.
1. Otwórz okno Preferencje systemu (System Preferences) i wybierz opcję Drukarki i
skanery (Printers & Scanners)
2. Wybierz z listy drukarek użytkowany model i kliknij przycisk Opcje i materiały
eksploatacyjne... (Options & Supplies...)
3. Kliknij opcję Pokaż stronę internetową drukarki… (Show Printer Webpage...) na karcie
Ogólne (General)
Zostanie uruchomiony zdalny interfejs użytkownika.
Uwaga
• Po uruchomieniu zdalnego interfejsu użytkownika może być konieczne wprowadzenie hasła. W
takim przypadku wprowadź hasło i kliknij przycisk OK. Jeśli nie znasz hasła, kliknij opcję Hasła i
pliki cookie — informacje (Passwords and cookies).
Tematy pokrewne
Czyszczenie głowic drukujących
Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca
Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą komputera
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
Zarządzanie zasilaniem drukarki
Zmiana trybu pracy drukarki
Zmniejszanie hałasu drukarki
156
Czyszczenie głowic drukujących
Funkcje czyszczenia i dokładnego czyszczenia głowicy drukującej umożliwiają odblokowanie zatkanych
dysz głowicy drukującej. Głowicę drukującą należy oczyścić, jeśli wyniki drukowania nie są zadowalające
lub jeden z kolorów nie jest drukowany mimo wystarczającej ilości atramentu.
Czyszczenie (Cleaning)
1. Wybierz opcję Narzędzia (Utilities) w zdalnym interfejsie użytkownika
2. Kliknij opcję Czyszczenie (Cleaning)
Przed czyszczeniem sprawdź następujące elementy:
Sprawdź, czy drukarka jest włączona i otwórz pokrywę drukarki.
Sprawdź poniższe kwestie dla każdego atramentu. Następnie w razie potrzeby wykonaj operację
Czyszczenie (Cleaning).
• Czy w zbiorniku znajduje się jeszcze atrament?
• Czy zbiornik z atramentem został wciśnięty do końca, aż rozległo się kliknięcie?
• Jeśli występowała pomarańczowa taśma, czy została całkowicie usunięta?
Pozostawione kawałki taśmy będą blokować ujście atramentu.
• Czy zbiorniki z atramentem znajdują się we właściwych położeniach?
3. Wykonywanie operacji czyszczenia
Kliknij przycisk Tak (Yes).
Rozpocznie się czyszczenie głowicy drukującej.
4. Zakończenie czyszczenia
Następnie pojawi się komunikat dotyczący drukowania deseniu testu dysz.
5. Sprawdź wyniki.
Aby sprawdzić, czy jakość wydruku uległa poprawie, kliknij przycisk Tak (Yes). Aby anulować proces
sprawdzania, kliknij przycisk Nie (No).
Jeśli jednorazowe czyszczenie głowicy drukującej nie daje rezultatu, operację należy powtórzyć.
Ważne
• Funkcja Czyszczenie (Cleaning) zużywa niewielką ilość atramentu.
Częste czyszczenie głowicy drukującej szybko doprowadzi do zużycia atramentu w drukarce.
Czyszczenie należy przeprowadzać tylko w razie potrzeby.
157
Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning)
Funkcja Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning) daje lepsze rezultaty niż zwykłe czyszczenie.
Przeprowadź dokładne czyszczenie, jeśli dwie próby użycia funkcji Czyszczenie (Cleaning) nie rozwiążą
problemu z głowicą drukującą.
1. Wybierz opcję Narzędzia (Utilities) w zdalnym interfejsie użytkownika
2. Kliknij opcję Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning)
Przed przeprowadzeniem dokładnego czyszczenia sprawdź następujące elementy:
Sprawdź, czy drukarka jest włączona i otwórz pokrywę drukarki.
Sprawdź poniższe kwestie dla każdego atramentu. Następnie w razie potrzeby wykonaj operację
Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning).
• Czy w zbiorniku znajduje się jeszcze atrament?
• Czy zbiornik z atramentem został wciśnięty do końca, aż rozległo się kliknięcie?
• Jeśli występowała pomarańczowa taśma, czy została całkowicie usunięta?
Pozostawione kawałki taśmy będą blokować ujście atramentu.
• Czy zbiorniki z atramentem znajdują się we właściwych położeniach?
3. Wykonanie dokładnego czyszczenia
Kliknij przycisk Tak (Yes).
Rozpocznie się dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
4. Zakończenie dokładnego czyszczenia
Następnie pojawi się komunikat dotyczący drukowania deseniu testu dysz.
5. Sprawdź wyniki.
Aby sprawdzić, czy jakość wydruku uległa poprawie, kliknij przycisk Tak (Yes). Aby anulować proces
sprawdzania, kliknij przycisk Nie (No).
Ważne
• Funkcja Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning) zużywa większą ilość atramentu niż Czyszczenie
(Cleaning).
Częste czyszczenie głowicy drukującej szybko doprowadzi do zużycia atramentu w drukarce.
Czyszczenie należy przeprowadzać tylko w razie potrzeby.
Uwaga
• Jeśli po użyciu funkcji Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning) nie widać poprawy, wyłącz drukarkę,
poczekaj 24 godziny, a następnie przeprowadź ponownie procedurę Dokładne czyszczenie (Deep
Cleaning). Jeśli nadal nie widać poprawy, mógł się wyczerpać atrament lub głowica drukująca może
być zużyta. Szczegółowe informacje na temat czynności do wykonania można znaleźć w części „Nie
jest dostarczany atrament”.
158
Tematy pokrewne
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
159
Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca
Błędne ustawienie głowicy drukującej może spowodować wykrzywianie się linii oraz zmiany w
odwzorowaniu kolorów na wydruku. Wyrównanie pozycji głowicy drukującej pozwala poprawić wyniki
drukowania.
Automatyczne wyrównyw. głowicy (Print Head Alignment - Auto)
1. Wybierz opcję Narzędzia (Utilities) w zdalnym interfejsie użytkownika
2. Kliknij opcję Automatyczne wyrównyw. głowicy (Print Head Alignment - Auto)
Zostanie wyświetlony komunikat.
3. Załaduj papier do drukarki.
Załaduj do kasety 2 arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
4. Przeprowadź procedurę wyrównywania pozycji głowicy drukującej
Sprawdź, czy drukarka jest włączona, a następnie kliknij opcję Tak (Yes).
Rozpocznie się wyrównywanie głowicy. Kontynuuj wykonywanie operacji zgodnie z komunikatami na
ekranie.
Ważne
• Podczas drukowania nie otwieraj modułu skanera/pokrywy, ponieważ spowoduje to
zatrzymanie drukowania.
Uwaga
• Możesz wydrukować i sprawdzić bieżące ustawienia, klikając opcję Drukuj wartość wyrówn.
głowicy (Print the head alignment value).
160
Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą komputera
Można sprawdzić szczegółowe informacje, takie jak poziom pozostałego atramentu i typy zbiorników z
atramentem dla danego modelu.
W przypadku wybrania opcji Stan druk. (Printer status) w zdalnym interfejsie użytkownika stan atramentu
jest wyświetlany jako ilustracja.
Szacow. poz. atram. (Estimated ink levels)
Poziomy i typy atramentu można sprawdzić.
Kiedy poziom atramentu spadnie lub gdy wystąpi błąd wywołany brakiem atramentu, zostanie
wyświetlona ikona powiadomienia.
Nr atramentu (Ink model number)
Można wyszukać zbiornik z atramentem odpowiedni do danej drukarki.
Uwaga
• Aby sprawdzić stan atramentu, można również wyświetlić menu rozwijane okna dialogowego Drukuj i
wybrać opcję Poziom zasobów (Supply Levels).
161
Czyszczenie
Czyszczenie powierzchni zewnętrznych
Czyszczenie płyty i pokrywy dokumentów
Czyszczenie rolek podawania papieru
Czyszczenie wnętrza drukarki (czyszczenie płyty dolnej)
Czyszczenie podstawek kaset
162
Czyszczenie rolek podawania papieru
Jeśli rolka podawania papieru zabrudzi się lub przylgnie do niej papierowy pył, papier może być podawany
nieprawidłowo.
W takim przypadku należy wyczyścić rolkę podawania papieru. Czyszczenie rolki podawania papieru
powoduje jej zużywanie, więc procedura ta powinna być wykonywana tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Należy przygotować: trzy arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Wybierz opcję
(Ustawienia) na ekranie GŁÓWNYM.
Używanie panelu operacyjnego
Pojawi się ekran menu ustawień.
3. Wybierz opcję
Obsługa (Maintenance).
Pojawi się ekran Obsługa (Maintenance).
4. Wybierz opcję Czyszczenie rolek (Roller cleaning).
Pojawi się ekran potwierdzenia.
5. Wybierz opcję Tak (Yes).
6. Wybierz opcję Tylna taca (Rear tray) lub Kaseta (Cassette), aby wyczyścić rolkę
podawania papieru.
7. Postępuj zgodnie z informacjami podanymi w komunikacie, aby wyjąć cały papier z jego
źródła.
W przypadku czyszczenia rolki podawania papieru w kasecie wyjmij cały papier z kasety, a następnie
wsuń ją ponownie.
163
8. Wybierz opcję OK.
Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie.
Rolka podawania papieru obraca się podczas czyszczenia bez użycia papieru.
9. Upewnij się, że rolka podawania papieru przestała się obracać, po czym postępuj zgodnie z
informacjami podanymi w komunikacie, aby załadować trzy arkusze formatu A4 lub Letter.
Ładowanie papieru na tylną tacę
Ładowanie papieru do kasety
10. Wybierz opcję OK.
Drukarka rozpocznie czyszczenie. Wysunięcie papieru oznacza zakończenie czyszczenia.
11. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu procedury wybierz opcję OK.
Jeżeli wyczyszczenie rolek podawania papieru nadal nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym
centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
164
Czyszczenie wnętrza drukarki (czyszczenie płyty dolnej)
Usuń zabrudzenia z wnętrza drukarki. W przypadku zanieczyszczenia wnętrza drukarki papier używany do
drukowania może ulec zabrudzeniu, dlatego też zalecane jest regularne czyszczenie.
Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter*
* Należy użyć nowego arkusza papieru.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Wybierz opcję
(Ustawienia) na ekranie GŁÓWNYM.
Używanie panelu operacyjnego
Pojawi się ekran menu ustawień.
3. Wybierz opcję
Obsługa (Maintenance).
Pojawi się ekran Obsługa (Maintenance).
4. Wybierz opcję Czyszczenie płyty dolnej (Bottom plate cleaning).
Pojawi się ekran potwierdzenia.
5. Wybierz opcję Tak (Yes).
6. Postępuj zgodnie z informacjami podanymi w komunikacie, aby wyjąć cały papier z kasety,
a następnie wybierz opcję OK.
7. Złóż pojedynczy arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter na pół wzdłuż dłuższego
boku, a następnie rozłóż go.
8. Złóż połowę otwartego arkusza na pół, zrównując zewnętrzną krawędź ze środkowym
zagięciem, a następnie rozłóż papier i wybierz opcję OK.
165
9. Załaduj tylko ten jeden arkusz do kasety, z krawędziami zagięć skierowanymi do góry oraz
z krawędzią połowy pozbawionej zagięć skierowaną do wnętrza.
10. Zamontuj pokrywę kasety (A), a następnie włóż kasetę do drukarki.
11. Wybierz opcję OK.
Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie.
Papier oczyści wnętrze drukarki, przechodząc przez drukarkę.
Sprawdź złożone części wysuniętego papieru. Jeśli widoczne są na nich smugi atramentu, ponownie
przeprowadź procedurę czyszczenia płyty dolnej.
12. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu procedury wybierz opcję OK.
Uwaga
• Podczas ponownego przeprowadzania procedury czyszczenia płyty dolnej należy użyć nowego
arkusza papieru.
166
Jeśli po ponownym czyszczeniu problem nadal występuje, zabrudzone mogą być wystające elementy
wewnątrz drukarki. Zetrzyj atrament z wystających elementów za pomocą np. wacików bawełnianych.
Ważne
• Przed czyszczeniem drukarki należy wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel zasilania.
167
Podstawowe informacje
Bezpieczeństwo
Środki ostrożności
Informacje dotyczące przepisów
WEEE (UE I EEA)
Środki ostrożności podczas transportu
Anulowanie zadań drukowania
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania
Środki ostrożności dotyczące obsługi drukarki
Transport drukarki
Postępowanie w przypadku naprawy, wypożyczania lub utylizacji drukarki
Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku
Podstawowe elementy i ich obsługa
Podstawowe elementy
Zasilanie
Używanie panelu operacyjnego
Zmiana ustawień
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Windows)
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system macOS)
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
Specyfikacje
168
Bezpieczeństwo
Środki ostrożności
Informacje dotyczące przepisów
WEEE (EU&EEA)
169
Środki ostrożności
Środki ostrożności
• Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i środki ostrożności
dotyczące drukarki.
Nie używać urządzenia w sposób inny niż opisany w załączonej instrukcji, ponieważ może to
doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub innych nieoczekiwanych wypadków.
Znaki i deklaracje dotyczące bezpieczeństwa są ważne tylko dla obsługiwanych napięć i
częstotliwości w odpowiednich krajach lub regionach.
Ostrzeżenie
• Użytkownicy z rozrusznikami serca:
Ten produkt emituje strumień magnetyczny o niskim poziomie. W razie odczucia nieprawidłowości,
proszę odsunąć się od urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
• Nie używać drukarki w następujących przypadkach:
Natychmiast zaprzestać użytkowania, odłączyć drukarkę od zasilania i skontaktować się z serwisem
w celu naprawy.
Wewnątrz drukarki znajdują się metalowe przedmioty lub są rozlane płyny.
Z drukarki wydobywa się dym, dziwne zapachy lub nietypowe odgłosy.
Przewód zasilający lub wtyczka przegrzewa się lub jest przerwany, zgięty lub uszkodzony w
jakikolwiek sposób.
• Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń
ciała:
Nie należy umieszczać produktu w pobliżu łatwopalnych rozpuszczalników, takich jak alkohol i
rozcieńczalniki.
Nie należy otwierać ani modyfikować drukarki.
Należy używać wyłącznie kabla/kabli zasilających dostarczonych wraz z drukarką. Nie należy
używać tych kabli z innymi urządzeniami.
Nie należy podłączać do napięć ani częstotliwości innych niż podane powyżej.
Podłączyć pewnie drugi koniec kabla zasilania do gniazdka.
Nie należy podłączać ani odłączać przewodu zasilania mokrymi rękami.
Nie uszkadzać kabla zasilającego przez jego skręcanie, zwijanie, wiązanie, ciągnięcie lub
nadmierne zginanie.
Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilania.
Nie podłączać wielu kabli zasilających do jednego gniazdka elektrycznego. Nie należy stosować
wielu kabli przedłużających.
Nie pozostawiać drukarki podłączonej do gniazdka elektrycznego podczas burzy z piorunami.
Zawsze należy odłączyć przewód zasilający i inne kable, przystępując do czyszczenia. Nie
należy używać do czyszczenia łatwopalnych rozpylanych cieczy bądź innych cieczy, takich jak
alkohol i rozcieńczalniki.
Odłączyć przewód zasilający raz na miesiąc, aby upewnić się, że nie ulega przegrzewaniu, nie
jest zardzewiały, zgięty, zarysowany, rozdzielony, ani uszkodzony w inny sposób.
170
Przestroga
• Nie wkładać rąk do wnętrza drukarki podczas drukowania.
• Nie dotykać głowicy drukującej ani innych metalowych części bezpośrednio po zakończeniu
drukowania.
• Atrament
Atrament należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Jeżeli atrament zostanie przypadkowo polizany lub połknięty, należy przepłukać usta i wypić
jedną lub dwie szklanki wody. Jeśli wystąpi podrażnienie lub objawy dyskomfortu, należy
natychmiast zasięgnąć porady medycznej.
Jeśli atrament dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą. Jeśli atrament
zetknie się ze skórą, należy ją niezwłocznie umyć wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie oczu lub
skóry będzie się utrzymywać, należy natychmiast zasięgnąć porady medycznej.
• Przenoszenie drukarki
Nie trzymać drukarki za kasetę. Chwycić za boki drukarki i przenosić ją obiema rękami.
Ogólne uwagi
Wybór lokalizacji
Patrz „Specyfikacje” w Podręczniku online, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat środowiska
eksploatacji.
• Drukarki nie należy ustawiać w miejscu niestabilnym, ani narażonym na nadmierne drgania.
171
• Drukarki nie należy ustawiać w miejscach silnie się nagrzewających (bezpośrednie światło
słoneczne lub w pobliżu źródła ciepła), w miejscach bardzo wilgotnych lub zapylonych, ani na
zewnątrz.
• Drukarki nie należy ustawiać na grubej tkaninie ani na dywanie.
• Nie należy ustawiać drukarki przy samej ścianie.
Zasilacz
• Utrzymywać obszar wokół gniazda zasilania cały czas w czystości, dzięki czemu można łatwo
będzie odłączyć przewód zasilania z gniazda.
• Nie wolno wyciągać wtyczki, ciągnąc za przewód.
Ogólne uwagi
• Nie wolno przechylać drukarki, stawiać jej na boku, ani odwracać jej spodem do góry. Może to
spowodować wyciek atramentu.
• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na górnej części drukarki. Szczególną ostrożność należy
zachować co do metalowych przedmiotów, takich jak spinacze i zszywki i pojemników
zawierających łatwopalne ciecze, takie jak alkohol lub rozcieńczalnik.
• Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów z przed drukarką. Taca wyprowadzania papieru
otwiera się automatycznie i może uderzyć w te przedmioty, uszkadzając drukarkę.
• W przypadku umieszczania oryginału na płycie należy pamiętać o poniższych zaleceniach.
Niezastosowanie się do następujących zaleceń może spowodować nieprawidłowe działanie
skanera lub pęknięcie płyty szklanej.
◦ Na płycie szklanej nie wolno umieszczać przedmiotów o wadze przekraczającej 2,0 kg (4,4
funta).
◦ Oryginałów umieszczonych na płycie szklanej nie należy dociskać z siłą odpowiadającą
ciężarowi równemu lub przekraczającemu 2,0 kg (4,4 funta).
• Nie próbować otwierać, demontować ani modyfikować zbiorników z atramentem. Atrament może
wyciekać i spowodować uszkodzenie drukarki.
• Nie wyrzucać głowic drukujących ani zbiorników z atramentem do ognia.
172
Informacje dotyczące przepisów
Zakłócenia
Nie używać drukarki w pobliżu urządzeń medycznych ani innych urządzeń elektronicznych. Sygnały z
drukarki mogą zakłócać prawidłowe działanie tych urządzeń.
173
WEEE (EU&EEA)
Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)
This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to
the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a
designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product
or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper
handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human
health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time,
your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural
resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please
contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal
service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canoneurope.com/weee.
Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und
Liechtenstein)
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden
darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.
B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten
Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der
unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie
außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für
Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer
autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen
Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.
Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.
174
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la
directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au
distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en
place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions
sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement
dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre
entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure
utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements
à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé
ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage
des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen,
IJsland en Liechtenstein)
Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de
nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden
ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw
gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en
elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op
het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in
elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product
mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw
afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw
woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het
inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canoneurope.com/weee.
Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega,
Islandia y Liechtenstein)
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo
con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno
de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar
un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría
tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente
175
peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora
de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficazde los recursos naturales. Para
más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las
autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE
autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la
devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.
Només per a la Unió Europea i a l’Espai Econòmic Europeu (Noruega,
Islàndia i Liechtenstein)
Aquest símbol indica que aquest producte no s’ha de llençar a les escombraries de la llar, d’acord amb la
Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s’hauria de lliurar en un dels punts
de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o
lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics
(AEE). La manipulació inadequada d’aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l’entorn i
en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan
associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l’hora de llençar correctament aquest producte
contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu
lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les
autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de
deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de
productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.
Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva
RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di
raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del
ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto
autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di
questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle
sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse
naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto
Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità
competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.
176
Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e
Liechtenstein)
Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva
REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha
designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou
num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE).
O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na
saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos
equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto
deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os
locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável
pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais
informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf.
direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national
lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i
overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller
produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne
type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de
potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du
foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af
naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på
genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om
returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canoneurope.com/weee.
Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και
Λιχτενστάιν)
177
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε
καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο
παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς
επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη
σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για
ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το
εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.
Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til
WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det
vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert
innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av
denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte
brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av
naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å
kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du
finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein)
alueelle.
Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi,
2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote
on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta
ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska
laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen
hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat
kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
178
kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och
Liechtenstein)
Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte
får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd
insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk
utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande
köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk
utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en
effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för
avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du
kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av
WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních
předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do
sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný
podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a
elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní
dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují
potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže
efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení
k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu,
sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a
recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein)
országaiban
179
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például
hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből
származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem
megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre
és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével
hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó,
újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz,
illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és
újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i
Liechtenstein)
Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z
odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia
odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu
gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi.
Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i
zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie
pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów
naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do
recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów,
skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem
zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a
Lichtenštajnsko)
Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu
s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny
za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z
elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať
negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia
obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete
180
k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných
zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od
spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:
www.canon-europe.com/weee.
Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)
See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale
direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud
toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu
vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks
mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete
tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase
valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet
leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.
Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)
Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar
sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā
veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi
un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās
iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas
resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot
pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA
struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko
un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.
Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)
Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje
(2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam
skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į
181
elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų
tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir
žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie
veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos
būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas,
patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės
informacijos apie EEĮ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canoneurope.com/weee.
Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)
Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne
smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer
pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na
okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S
pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več
informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno
podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij
o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/weee.
Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн)
Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци,
съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕC) и Вашето национално законодателство. Този
продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база
размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране
на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране
на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда
и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО.
В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за
ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където
може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от
местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от
употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно
връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canoneurope.com/weee.
182
Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi
Liechtenstein)
Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în
conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice)
(2012/19/UE) şi legile naţionale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de
exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziţionaţi un produs nou similar, sau la un
punct de colectare autorizat pentru reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi
electronice (EEE). Mânuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în
general asociate cu EEE. În acelaşi timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va
contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii privind locurile de reciclare
a deşeurilor provenite de la echipamente, contactaţi biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu
colectarea deşeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere. Pentru
mai multe informaţii privind returnarea şi reciclarea produselor DEEE, vizitaţi www.canon-europe.com/
weee.
Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)
Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi
(2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za
sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi
sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za
recikliranje. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje
ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno,
vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa.
Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom
gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada.
Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.
Korisnici u Srbiji
Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa
WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru
za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru
za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom
183
vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled
potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na
ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više
informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranje, vas molimo, da
kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više
informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.
184
Środki ostrożności podczas transportu
Anulowanie zadań drukowania
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania
Środki ostrożności dotyczące obsługi drukarki
Transport drukarki
Postępowanie w przypadku naprawy, wypożyczania lub utylizacji drukarki
Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku
185
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania
Skanowanie, drukowanie, kopiowanie lub modyfikowanie kopii poniższych materiałów może podlegać karze.
Poniższa lista nie jest kompletna. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z miejscowym
prawnikiem.
• Banknoty
• Przekazy pieniężne
• Certyfikaty depozytowe
• Znaczki pocztowe (ostemplowane lub nieostemplowane)
• Identyfikatory lub emblematy
• Wezwania na komisje wojskowe i inne dokumenty wojskowe
• Czeki lub szkice wystawione przez agendy rządowe
• Dowody rejestracyjne i świadectwa własności pojazdów
• Czeki podróżne
• Bony żywnościowe
• Paszporty
• Dokumenty imigracyjne
• Znaczki skarbowe (ostemplowane lub nieostemplowane)
• Obligacje lub inne papiery dłużne
• Świadectwa własności papierów wartościowych
• Utwory i dzieła sztuki objęte prawami autorskimi, jeśli nie uzyskano zezwolenia właściciela
186
Środki ostrożności dotyczące obsługi drukarki
Na pokrywie dokumentów nie należy kłaść żadnych przedmiotów!
Na pokrywie dokumentów nie należy kłaść żadnych przedmiotów. Po otwarciu pokrywy dokumentów
mogłyby one spaść do tylnej tacy, powodując awarię drukarki. Ponadto należy ustawić drukarkę w
miejscu, w którym nie spadnie na nią żaden przedmiot.
187
Transport drukarki
Przestawiając drukarkę w inne miejsce, np. w celu jej naprawy lub zmiany wystroju pomieszczenia, w
którym się znajduje, pamiętaj o poniższych kwestiach.
Ważne
• Zapakuj drukarkę w wytrzymałe pudło, które jest zawsze ustawiane w pozycji horyzontalnej, dnem do
dołu. Zastosuj odpowiednią ilość materiału ochronnego, aby zapewnić bezpieczny transport.
• Pozostaw w drukarce głowicę drukującą i zbiornik z atramentem oraz wyłącz jej zasilanie, naciskając
przycisk WŁ. (ON). Pozwoli to drukarce na automatyczne zakrycie głowicy drukującej, zapobiegające
jej wysychaniu.
• Po zapakowaniu drukarki nie przechylaj pudła z nią ani też nie ustawiaj go na boku lub do góry nogami.
Mogłoby to spowodować wyciekanie atramentu w czasie transportu i uszkodzenie drukarki.
• Jeśli transportem drukarki zajmuje się firma spedycyjna, należy poprosić o oznaczenie pudła napisem
„TĄ STRONĄ DO GÓRY”, aby drukarka znajdowała się cały czas w pozycji spodem do dołu.
Opakowanie należy również oznaczyć napisem „OSTROŻNIE”.
1. Wyłącz drukarkę.
Cofnij tacę wyprowadzania papieru zgodnie z komunikatem.
Taca wyprowadzania papieru zostanie schowana, a zasilanie zostanie wyłączone.
2. Zamknij panel operacyjny.
3. Sprawdź, czy kontrolka WŁ. (ON) jest zgaszona, a następnie odłącz kabel zasilania.
Ważne
• Jeśli kontrolka WŁ. (ON) świeci się lub miga, nie odłączaj drukarki, ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie drukarki i uniemożliwienie drukowania za pomocą drukarki.
4. Zamknij podpórkę papieru i pokrywę tylnej tacy.
5. Skróć kasetę.
188
6. Odłącz kabel drukarki od komputera i drukarki, a następnie odłącz od drukarki kabel
zasilania.
7. Aby zabezpieczyć pokrywy drukarki przed otwarciem się w trakcie transportu, przyklej je za
pomocą taśmy. Następnie włóż drukarkę do plastikowej torby.
8. Przy pakowaniu drukarki przymocuj do drukarki materiał ochronny.
189
Postępowanie w przypadku naprawy, wypożyczania lub
utylizacji drukarki
Po wprowadzeniu informacji osobistych, haseł i/lub innych ustawień zabezpieczeń na drukarce takie
informacje mogą być przechowywane w drukarce.
W przypadku wysyłania drukarki do naprawy, utylizacji albo wypożyczania lub przekazywania jej innej
osobie należy pamiętać o wykonaniu poniższych czynności, aby usunąć takie informacje i zapobiec
wykorzystaniu ich przez strony trzecie.
• Wybierz opcję
(Ustawienia) na ekranie GŁÓWNYM, następie wybierz kolejno opcje Ustawienia
urządzenia (Device settings) > Resetuj ustawienie (Reset settings) > Resetuj wszystko (Reset all)
> Tak (Yes).
190
Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku
Aby zapewnić optymalną jakość drukowania, nie pozwalaj na zaschnięcie i zatkanie głowicy drukującej.
Stosuj się do poniższych zasad, aby zawsze uzyskiwać optymalną jakość drukowania.
Uwaga
• W zależności od typu papieru użycie na wydruku zakreślacza albo kontakt wydruku z wodą lub potem
może spowodować jego zamazanie.
Nigdy nie odłączaj kabla zasilania, dopóki nie zostanie wyłączone
zasilanie!
Naciśnięcie przycisku WŁ. (ON) w celu wyłączenia zasilania powoduje automatyczne ukrycie dysz głowicy
drukującej drukarki w celu zapobieżenia ich zaschnięciu. W przypadku odłączenia kabla zasilania od
gniazdka elektrycznego przed zgaśnięciem kontrolki WŁ. (ON) głowica drukująca nie zostanie prawidłowo
osłonięta, co może spowodować jej wyschnięcie lub zatkanie.
Przed odłączeniem kabla zasilania należy sprawdzić, czy zgasła kontrolka WŁ. (ON).
Drukuj regularnie!
Podobnie jak nieosłonięte końcówki flamastrów, które nieużywane przez dłuższy czas wysychają i stają
bezużyteczne, dysze głowicy drukującej drukarki mogą zostać zatkane przez wyschnięty atrament. Zaleca
się, aby drukarka była używana przynajmniej raz w miesiącu.
191
Podstawowe elementy i ich obsługa
Podstawowe elementy
Zasilanie
Używanie panelu operacyjnego
192
Podstawowe elementy
Widok z przodu
Widok z tyłu
Widok od wewnątrz
Panel operacyjny
193
Widok z przodu
A: Panel operacyjny
Umożliwia zmianę ustawień i obsługę drukarki. Otwiera się automatycznie przed rozpoczęciem
drukowania.
Panel operacyjny
B: Płyta
Załaduj tu oryginał.
C: Pokrywa dokumentów
Otwórz w celu załadowania oryginału na płytę.
D: Kaseta
Załaduj do kasety zwykły papier formatu A4, B5, A5 lub Letter i włóż ją do drukarki.
Ładowanie papieru do kasety
E: Prowadnice papieru
Należy wyrównać je z krawędziami stosu papieru (prawą, lewą i przednią).
F: Pokrywa kasety
Należy ją zdjąć w celu załadowania papieru do kasety.
G: Taca wyprowadzania papieru
Jest wysuwana automatycznie, gdy drukarka rozpoczyna drukowanie. Tutaj są wysuwane wydruki.
H: Podpórka wyprowadzania papieru
Należy ją rozkładać, aby podpierać wysunięty papier.
194
I: Gniazdo na kartę
Włóż kartę pamięci.
Przed włożeniem karty pamięci
J: Kontrolka Dostęp (Access)
Świeci lub miga, wskazując stan karty pamięci.
Wkładanie karty pamięci
K: Prowadnica zasobnika wielofunkcyjnego
Tutaj umieść zasobnik wielofunkcyjny.
L: Wnęka przechowywania zasobnika wielofunkcyjnego
Można tu przechowywać zasobnik wielofunkcyjny dostarczony z drukarką.
195
M: Tylna taca
Tutaj należy ładować papier. Możliwe jest załadowanie dwóch lub większej liczby arkuszy papieru tego
samego rozmiaru i typu oraz ich automatyczne podawanie arkusz po arkuszu.
Ładowanie papieru na tylną tacę
Ładowanie kopert na tylną tacę
N: Podpórka papieru
Należy ją wysunąć w celu załadowania papieru na tylną tacę.
O: Pokrywa tylnej tacy
Należy ją otworzyć w celu załadowania papieru na tylną tacę.
P: Pokrywa otworu podajnika
Zabezpiecza przed wpadnięciem jakichkolwiek przedmiotów do otworu podajnika.
Należy ją otworzyć w celu przesunięcia prowadnic papieru i zamknąć przed rozpoczęciem drukowania.
Q: Prowadnice papieru
Należy wyrównać je z obiema krawędziami stosu papieru.
196
Widok z tyłu
A: Port USB
Podłącz kabel USB, aby połączyć drukarkę z komputerem.
B: Złącze kabla zasilania
Podłącz dołączony kabel zasilania.
C: Pokrywa zespołu przenoszenia papieru
Otwórz przy wyjmowaniu zaciętego papieru.
D: Pokrywa tylna
Zdejmij przy usuwaniu zakleszczonego papieru.
Ważne
• Nie należy dotykać metalowej obudowy.
• Nie należy podłączać ani odłączać kabla USB, gdy drukarka drukuje lub skanuje dokumenty z lub do
komputera. Mogłoby to spowodować problemy.
197
Widok od wewnątrz
A: Moduł skanera/pokrywa
Służy do skanowania oryginałów. Należy ją otworzyć, aby wymienić zbiornik z atramentem lub usunąć
papier zacięty wewnątrz drukarki.
B: Uchwyt głowicy drukującej
Głowica drukująca jest instalowana fabrycznie.
Uwaga
• Szczegółowe informacje na temat wymiany zbiornika z atramentem można znaleźć w części Wymiana
zbiorników z atramentem.
198
Panel operacyjny
A: Przycisk WŁ. (ON)/Kontrolka WŁ. (ON)
Służy do włączania i wyłączania zasilania. Po włączeniu zasilania miga, a następnie świeci światłem
ciągłym. Przed włączeniem zasilania należy sprawdzić, czy pokrywa dokumentów jest zamknięta.
B: Ekran dotykowy
Wyświetla komunikaty, pozycje menu i informacje o stanie aktywności urządzenia. Aby wybrać element
menu lub wyświetlony przycisk, dotknij lekko powierzchni ekranu czubkiem palca. Można również
wyświetlać przed drukowaniem podgląd fotografii zapisanych na karcie pamięci.
Podstawowa obsługa ekranu dotykowego
199
Zasilanie
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie
Włączanie i wyłączanie drukarki
Sprawdzanie kabla zasilania
Odłączanie drukarki
200
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie
Gdy drukarka jest włączona, kontrolka WŁ. (ON) świeci się.
Nawet gdy ekran dotykowy jest wyłączony, jeśli tylko świeci się kontrolka WŁ. (ON), oznacza to, że drukarka
jest włączona.
Uwaga
• Rozpoczęcie drukowania za pomocą drukarki bezpośrednio po włączeniu drukarki może trochę
potrwać.
• Ekran dotykowy wyłączy się, gdy drukarka nie będzie używana przez około 10 minut. Aby przywrócić
wyświetlanie obrazu na ekranie dotykowym, dotknij jego powierzchni. Rozpoczęcie drukowania z
komputera także może spowodować przywrócenie obrazu na ekranie.
201
Włączanie i wyłączanie drukarki
Włączanie drukarki
1. Aby włączyć drukarkę, naciśnij przycisk WŁ. (ON).
Kontrolka WŁ. (ON) zacznie migać, a następnie będzie świecić światłem ciągłym.
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie
Uwaga
• Rozpoczęcie drukowania za pomocą drukarki bezpośrednio po włączeniu drukarki może trochę
potrwać.
• Jeśli na ekranie dotykowym pojawi się komunikat o błędzie, zapoznaj się z częścią Po
wystąpieniu błędu.
• W drukarce można ustawić automatyczne włączanie w przypadku wykonywania zadania
drukowania lub skanowania z komputera podłączonego przy użyciu kabla USB lub sieci
bezprzewodowej. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona.
Za pomocą drukarki
Ustawienia ECO
Za pomocą komputera
W przypadku systemu Windows:
Zarządzanie zasilaniem drukarki
W przypadku systemu macOS:
Zarządzanie zasilaniem drukarki
Wyłączanie drukarki
1. Aby wyłączyć drukarkę, naciśnij przycisk WŁ. (ON).
Drukarka zostanie wyłączona, gdy kontrolka WŁ. (ON) przestanie migać.
202
Ważne
• W przypadku odłączania kabla zasilania po wyłączeniu drukarki należy się upewnić, że
kontrolka WŁ. (ON) nie świeci się.
Uwaga
• Po naciśnięciu przycisku WŁ. (ON) na ekranie dotykowym pojawi się ekran potwierdzenia
dotyczący schowania tacy wyprowadzania papieru. Aby schować tacę wyprowadzania papieru,
wybierz opcję Tak (Yes).
• Można ustawić w drukarce automatyczne wyłączanie, gdy przez określony czas nie są
wykonywane przy niej żadne czynności ani też nie są przesyłane do drukarki żadne zadania
drukowania. Funkcja ta jest domyślnie włączona.
Za pomocą drukarki
Ustawienia ECO
Za pomocą komputera
W przypadku systemu Windows:
Zarządzanie zasilaniem drukarki
W przypadku systemu macOS:
Zarządzanie zasilaniem drukarki
203
Sprawdzanie kabla zasilania
Raz w miesiącu należy odłączyć kabel zasilania, aby sprawdzić, czy nie wykazuje żadnych anomalii
wymienionych poniżej.
• Kabel zasilania jest gorący.
• Kabel zasilania jest zardzewiały.
• Kabel zasilania jest zgięty.
• Kabel zasilania jest zużyty.
• Kabel zasilania jest postrzępiony.
Przestroga
• Jeśli kabel zasilania wykazuje opisane powyżej anomalie, należy go odłączyć i skontaktować się z
serwisem. Korzystanie z drukarki w sytuacji, gdy występuje jedna z powyższych anomalii, może być
przyczyną pożaru lub porażenia prądem.
204
Odłączanie drukarki
Poniższa procedura dotyczy odłączania kabla zasilania.
Ważne
• Przed odłączeniem kabla zasilania naciśnij przycisk WŁ. (ON) i sprawdź, czy zgasła kontrolka WŁ.
(ON). Odłączenie kabla zasilania, gdy kontrolka WŁ. (ON) świeci się lub miga, może spowodować
zaschnięcie lub zatkanie dysz głowicy drukującej oraz pogorszenie jakości druku.
1. Aby wyłączyć drukarkę, naciśnij przycisk WŁ. (ON).
Uwaga
• Po naciśnięciu przycisku WŁ. (ON) na ekranie dotykowym pojawi się ekran potwierdzenia z
pytaniem, czy taca wyprowadzania papieru została schowana. Aby schować tacę wyprowadzania
papieru, wybierz opcję Tak (Yes).
2. Sprawdź, czy zgasła kontrolka WŁ. (ON).
3. Odłącz kabel zasilania.
205
Dane techniczne kabla zasilania zmieniają się w zależności od kraju lub regionu, w którym ma być
użytkowany.
206
Używanie panelu operacyjnego
Panel operacyjny składa się z przycisku WŁ. (ON) (A) i ekranu dotykowego (B).
Dotknij czubkiem palca ekranu POCZĄTEK na ekranie dotykowym w celu uzyskania dostępu do menu
kopiowania, skanowania i innych funkcji.
Operacje na ekranie GŁÓWNYM
A: przycisk WŁ. (ON)
B: Ekran dotykowy
Podstawowa obsługa ekranu dotykowego
Ikony na ekranie dotykowym
Podstawowa obsługa ekranu dotykowego
Dotknij lekko czubkiem palca ekranu dotykowego lub przesuń palec w celu uzyskania dostępu do różnych
funkcji i ustawień.
Ważne
• Korzystając z ekranu dotykowego, pamiętaj, aby unikać poniższych działań, ponieważ mogą one
spowodować nieprawidłową pracę drukarki lub nawet awarię drukarki.
Silne naciskanie powierzchni ekranu dotykowego.
Naciskanie ekranu dotykowego czymś innym niż palcem (a zwłaszcza przedmiotami o ostrym
zakończeniu, np. długopisami, ołówkami czy paznokciami).
Dotykanie ekranu dotykowego mokrymi lub brudnymi rękami.
Umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów na powierzchni ekranu dotykowego.
• Nie naklejaj na ekran dotykowy arkusza ochronnego. Zdejmowanie go mogłoby uszkodzić ekran
dotykowy.
Dotknięcie
Lekkie dotknięcie czubkiem palca i natychmiastowe jego cofnięcie.
Służy do wybierania elementów i fotografii na ekranie.
207
Dotykanie
Lekkie dotknięcie czubkiem palca.
W celu ciągłego przesuwania menu lub fotografii do przodu (lub do tyłu), nie odrywaj palca od symbolu
przewijania do przodu (lub do tyłu).
Szybki ruch
Szybki ruch palcem po ekranie w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
Służy do przełączania menu albo do przechodzenia między fotografiami do przodu lub do tyłu.
Przeciągnięcie
Dotykając lekko ekranu, przesuń palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
Służy do wyświetlania list elementów lub do przemieszczania suwaków.
208
Operacje na ekranie GŁÓWNYM
Na ekranie GŁÓWNYM można wyświetlić ekran menu lub ekran ustawień.
C: Menu podstawowe
Wybierz, aby kopiować lub skanować za pomocą panelu operacyjnego. Po wybraniu menu
podstawowego zostaną wyświetlone poszczególne menu.
D: Sieć
Wyświetla bieżący stan sieci. Wybierz to menu, aby wyświetlić podstawowe informacje o sieci lub
zmienić ustawienia sieciowe.
Ikona zmienia się w zależności od używanej sieci lub jej stanu.
Sieć Wi-Fi jest włączona, a drukarka jest połączona z routerem bezprzewodowym.
Uwaga
• Ikona zmienia się w zależności od stanu sygnału.
(Siła sygnału: 81% lub więcej): można używać drukarki w bezprzewodowej sieci Wi-Fi bez
żadnych problemów.
(Siła sygnału: co najmniej 51%). W zależności od stanu sieci mogą wystąpić problemy z
drukowaniem na drukarce. Zalecamy umieszczenie drukarki w pobliżu routera
bezprzewodowego.
209
(Siła sygnału: 50% lub mniej). Mogą wystąpić problemy z drukowaniem na drukarce.
Umieść drukarkę w pobliżu routera bezprzewodowego.
Sieć Wi-Fi jest włączona, ale drukarka nie jest połączona z routerem bezprzewodowym.
Bezpośredni tryb bezprzewodowy jest włączony.
Wi-Fi i bezpośredni tryb bezprzewodowy są wyłączone.
E: Połączenie bezprzewodowe
Wybierz, aby połączyć drukarkę ze smartfonem/tabletem połączeniem Wi-Fi za pośrednictwem opcji
Łatwe poł. bezprzewod. lub Bluetooth.
Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić ekran potwierdzenia rozpoczęcia połączenia. Dotknij i
przytrzymaj ten przycisk, aby przełączyć w tryb uśpienia dla połączenia Łatwe poł. bezprzewod. lub
Bluetooth.
Łatwe poł. bezprzewod.
Ustawien. Bluetooth
F: Konfiguracja
Wyświetla menu ustawień lub menu obsługi drukarki.
Kiedy pojawia się powiadomienie o aktualizacji lub informacje od PIXMA/MAXIFY Cloud Link, na
przycisku wyświetla się napis NEW.
Aktualizacja oprogr. układowego
Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link
G: Wskazówka
Wyświetla skrócone instrukcje o takich procedurach jak ładowanie papieru czy rozwiązywanie
problemów oraz informacje, np. o szacowanym poziomie atramentu czy o systemie.
Ikony na ekranie dotykowym
W przypadku korzystania z ekranu dotykowego niektóre ikony są wyświetlane na ekranie dotykowym.
210
(POCZĄTEK)
Powoduje wyświetlenie ekranu głównego.
(Wstecz)
Powoduje wyświetlenie na ekranie dotykowym jego poprzedniej zawartości.
Czarny (Black)
Rozpoczyna kopiowanie, skanowanie itp. w czerni i bieli.
Kolor (Color)
Rozpoczyna kopiowanie, skanowanie itp. w kolorze.
Stop
Powoduje anulowanie operacji w czasie trwającego zadania wydruku, kopiowania lub skanowania.
211
Zmiana ustawień
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Windows)
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system macOS)
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
212
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system
macOS)
Zarządzanie zasilaniem drukarki
Zmiana trybu pracy drukarki
213
Zarządzanie zasilaniem drukarki
Zarządzanie źródłem zasilania drukarki odbywa się z poziomu zdalnego interfejsu użytkownika.
Ustawienia oszczędzania energii (Energy saving settings)
Funkcja Ustawienia oszczędzania energii (Energy saving settings) umożliwia ustawienie opcji
Automatyczne wyłączanie (Auto power off) i Automatyczne włączanie (Auto power on).
Automatyczne wyłączanie (Auto power off) to funkcja, która powoduje automatyczne wyłączenie
drukarki, jeśli dane nie zostaną wysłane lub drukarka pozostaje nieaktywna przez określony czas.
Funkcja Automatyczne włączanie (Auto power on) powoduje automatycznie włączenie drukarki po
odebraniu danych.
1. Wybieranie opcji Ustawienia urządzenia (Device settings) w zdalnym interfejsie
użytkownika
2. Kliknij opcję Ustawienia oszczędzania energii (Energy saving settings)
3. Zakończ definiowanie poniższych ustawień:
Automatyczne wyłączanie (Auto power off)
Wybierz czas z listy. Drukarka automatycznie wyłącza się, jeśli dane nie zostaną wysłane w
określonym czasie lub drukarka pozostała nieaktywna.
Automatyczne włączanie (Auto power on)
Po zaznaczeniu tego pola wyboru drukarka automatycznie włącza się po wysłaniu danych.
4. Zastosuj ustawienia.
Kliknij przycisk OK.
Od tej pory drukarka będzie działać zgodnie ze zmienionymi ustawieniami.
214
Zmiana trybu pracy drukarki
W razie potrzeby włączaj różne tryby działania drukarki.
1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona, i wybierz opcję Ustawienia urządzenia (Device
settings) w zdalnym interfejsie użytkownika
2. W razie potrzeby wprowadź następujące ustawienia:
Ustawienia drukowania (Print settings) — Zapobiegaj ścieraniu atramentu (Prevent paper
abrasion)
Podczas drukowania z dużą gęstością drukarka może zwiększyć odstęp między głowicą drukującą
a papierem, aby zapobiegać ścieraniu papieru.
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję zapobiegania ścieraniu papieru.
Ustawienia niestandardowe (Custom settings) — Wykryj niezg. ustawień papieru (Detect paper
setting mismatch)
Jeśli pole wyboru nie będzie zaznaczone w przypadku drukowania za pomocą komputera, można
kontynuować drukowanie bez wyświetlonego komunikatu, nawet jeśli ustawienia papieru
zdefiniowane w oknie dialogowym Drukuj różnią się od informacji o papierze zarejestrowanych w
drukarce.
Czas oczek. na wyschnięcie at. (Ink drying wait time)
Można ustawić czas oczekiwania drukarki przed rozpoczęciem drukowania następnej strony. Jeśli
wartość ustawiona na liście zwiększa się, czas oczekiwania jest wydłużany; jeśli wartość zmniejsza
się, czas oczekiwania jest skracany.
Jeśli papier ulegnie zabrudzeniu spowodowanemu wysunięciem kolejnej strony przed wyschnięciem
tuszu, należy zwiększyć czas schnięcia tuszu.
Zmniejszenie czasu oczekiwania pozwala przyspieszyć drukowanie.
3. Zastosuj ustawienia.
Kliknij przycisk OK.
Od tej pory drukarka będzie działać zgodnie ze zmienionymi ustawieniami.
215
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
Pozycje ustawień na panelu operacyjnym
Ustaw. druk.
Ustawienia sieci LAN
Ustawien. Bluetooth
Ustawienia PictBridge
Ustawianie druku zdjęć ze smartfona
Ustawienia innego urządzenia
Wybór języka
Aktualizacja oprogr. układowego
Resetuj ustawienie
Ustawienia podajnika
Konfiguracja usługi WWW
Ustawienia ECO
Ustawienia ciche
Informacje o systemie
216
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
W tej części opisano procedurę zmiany ustawień na ekranie Ustawienia urządzenia (Device settings) i jej
zastosowanie na przykładzie ustawienia Wielkość rozszerzenia (Amount of extension).
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Wybierz przycisk
(Ustawienia) na ekranie GŁÓWNY.
Używanie panelu operacyjnego
3. Wybierz opcję
Ustawienia urządzenia (Device settings).
Wyświetlany jest ekran Ustawienia urządzenia (Device settings).
4. Wybierz element ustawień, który chcesz zmodyfikować.
Zostanie wyświetlony ekran wybranego elementu ustawień.
5. Wybierz element ustawień.
6. Wybierz ustawienie do wprowadzenia.
217
Więcej informacji o pozycjach ustawień na panelu operacyjnym:
Pozycje ustawień na panelu operacyjnym
218
Pozycje ustawień na panelu operacyjnym
Pozycje menu drukarki
Ustawienia innego urządzenia
Wybór języka
Konfiguracja usługi WWW
Ustawienia ECO
Ustawienia ciche
Pozycje menu papieru/drukowania
Ustaw. druk.
Ustawien. Bluetooth
Ustawienia PictBridge
Ustawianie druku zdjęć ze smartfona
Ustawienia podajnika
Pozycje menu obsługi/zarządzania
Ustawienia sieci LAN
Aktualizacja oprogr. układowego
Resetuj ustawienie
Informacje o systemie
219
Ustaw. druk.
• Zapobiegaj ścieraniu atramentu (Prevent paper abrasion)
Tego ustawienia należy używać tylko wówczas, gdy na zadrukowanej powierzchni pojawiają się smugi.
Ważne
• Po zakończeniu drukowania należy dla tej opcji wybrać ponownie ustawienie WYŁĄCZONY (OFF),
ponieważ może ona obniżać szybkość i jakość drukowania, jeśli pozostanie włączona.
• Wielkość rozszerzenia (Amount of extension)
Ustawienie to określa część obrazu znajdującą się poza arkuszem papieru podczas drukowania w trybie
bez obramowania (cała strona).
Jeśli używana jest funkcja drukowania bez obramowania, może dojść do lekkiego przycięcia krawędzi,
ponieważ kopiowany obraz jest powiększany w celu wypełnienia całej strony. W razie potrzeby można
zmienić szerokość obszaru usuwanego z obramowań oryginalnego obrazu.
Ważne
• Ustawienia będą nieskuteczne w następujących sytuacjach:
Drukowanie za pomocą urządzenia obsługującego PictBridge (Wi-Fi).
Drukowanie za pomocą ręcznie napisanego arkusza nawigacyjnego.
Drukowanie za pomocą standardowego formularza.
Uwaga
• Podczas konfiguracji ustawień za pomocą aplikacji lub sterownika drukarki te ustawienia będą
miały priorytet.
• Jeśli wydruki zawierają marginesy nawet w przypadku drukowania bez obramowania, wybranie dla
tej opcji ustawienia Zwiększona liczba: duży (Extended amount: Large) może pomóc w
rozwiązaniu tego problemu.
• Dopasuj obszar wydr. dysków (Adjust disc print area)
Jeśli obraz nie jest dopasowany do dysku przeznaczonego do nadrukowania, obszar wydruku dysku
można dopasować. Obszar wydruku można dostosować w zakresie od -0,9 mm (-0,04 cala) do
+0,9 mm (+0,04 cala), z dokładnością do 0,1 mm (0,004 cala).
• Ustaw. automat. korekty zdjęć (Auto photo fix setting)
Po wybraniu ustawienia WŁĄCZONY (ON) można wybrać, czy drukowanie zdjęć ma się odbywać z
użyciem informacji Exif zapisanych w plikach obrazów, gdy dla drukowania za pomocą urządzenia
zgodnego ze standardem PictBridge (Wi-Fi) wybrane jest ustawienie Domyślne (Default)* lub Wł. (On).
* Gdy na urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (sieć Wi-Fi) wybrano dla ustawień drukowania
opcję Domyślnie (Default), w menu Ustawienia PictBridge (PictBridge settings) wybierz w pozycji
Kor. zdj (Photo fix) opcję Auto. korek. zdjęć (Auto photo fix).
220
• Dopas. położ. wydr. w poziomie (Adjust horizontal print position)
Umożliwia wyrównanie położenia wydruku, w przypadku gdy lewy i prawy margines różnią się od siebie.
Lewy i prawy margines można regulować w granicach od -3 mm (-0,12 cala) do +3 mm (+0,12 cala) z
przyrostem co 0,1 mm (0,004 cala) względem poziomej osi symetrii arkusza.
Ważne
• W przypadku papieru formatu Letter i Legal lewy i prawy margines można regulować w granicach
od -1,5 do +1,5 mm (od -0,06 do +0,06 cala), nawet w przypadku wprowadzenia wartości
przekraczającej 1,5 mm (0,06 cala).
221
Ustawienia sieci LAN
Wi-Fi
Bezpośr. tryb bezprzewod. (Wireless Direct)
Wi-Fi
Jeśli drukarka jest podłączona do sieci Wi-Fi, po wybraniu na ekranie Ustawienia sieci LAN (LAN
settings) opcji Wi-Fi zostanie wyświetlony ekran Lista ustawień Wi-Fi (Wi-Fi setting list) z informacjami
o ustawieniach sieciowych drukarki.
Aby wydrukować ustawienia sieci, na ekranie Ustawienia sieci LAN (LAN settings) wybierz opcję Druk.
szczeg. (Print details) i naciśnij przycisk Tak (Yes).
Drukowanie ustawień sieciowych
Ważne
• Wydruk ustawień sieciowych zawiera ważne informacje o sieci. Korzystając z niego, należy
zachować ostrożność.
Wyświetlane są następujące elementy. (Niektóre pozycje ustawień nie są wyświetlane w zależności od
ustawień drukarki.)
Elementy
Ustawienie
Połączenie (Connection)
Włączono (połączono) / Włączono (rozłączono) / Wyłączone
Nazwa sieciowa (SSID) (Network name (SSID))
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX (maks. 32 znaki)
Częstotliwość (Frequency)
2,4 GHz/5 GHz
Zabezpieczenie Wi-Fi (Wi-Fi security)
Nieaktywne/WEP (64-bitowy)/WEP (128-bitowy)/WPA-PSK (TKIP)/WPAPSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)
Siła sygnału (%) (Signal strength (%))
XXX
Adres IPv4 (IPv4 address)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
Maska podsieci IPv4 (IPv4 subnet
mask)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
Brama domyślna IPv4 (IPv4 default
gateway)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
Adres Link-Local IPv6 (IPv6 link-local
address)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaki)
Adres MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi- XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
Fi))
Nazwa drukarki (Printer name)
XXXXXXXXXXXXXXX (maks. 15 znaków)
Nazwa usługi Bonjour (Bonjour service name)
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX (maks. 52 znaki)
222
(Ciąg „XX” symbolizuje znaki alfanumeryczne.)
Po naciśnięciu przycisku Ustawienia (Settings) na ekranie Lista ustawień Wi-Fi (Wi-Fi setting list)
dostępne są następujące ustawienia.
• Włącz/wyłącz Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)
Włącza/wyłącza sieć Wi-Fi.
• Ustawienia Wi-Fi (Wi-Fi setup)
Wybór metody konfiguracji połączenia sieci Wi-Fi.
◦ Łatwe poł. bezprzewod. (Easy wireless connect)
Wybierz, jeśli wprowadzasz w drukarce ustawienia dotyczące punktu dostępu bezpośrednio za
pomocą innego urządzenia (np. smartfona lub tabletu) bez korzystania z routera
bezprzewodowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami podłączania urządzenia procedury
konfiguracji.
◦ Połączenie ręczne (Manual connect)
Wybierz moment ręcznego wprowadzania ustawień sieci Wi-Fi za pomocą panelu operacyjnego
drukarki.
◦ WPS (metoda nacisk. przycisku) (WPS (Push button method))
Wybierz w przypadku wprowadzania ustawień sieci Wi-Fi za pomocą routera bezprzewodowego
zgodnego z metodą naciskania przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS). Podczas wprowadzania
ustawień postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
◦ Inne typy połączeń (Other connection types)
◾ Połącz. ręczne (zaawan.) (Manual connect (adv.))
Wybierz w przypadku wprowadzania ustawień sieci Wi-Fi ręcznie. Możesz ustawić wiele
kluczy WEP.
◾ WPS (metoda kodu PIN) (WPS (PIN code method))
Wybierz w przypadku wprowadzania ustawień sieci Wi-Fi za pomocą routera
bezprzewodowego zgodnego z metodą kodu PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Podczas
wprowadzania ustawień postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
• Ustawienia zaawans. (Advanced setup)
Szczegółowe informacje o poszczególnych elementach ustawień:
Ustawienia zaawans. (Advanced setup)
Bezpośr. tryb bezprzewod. (Wireless Direct)
Jeśli drukarka jest podłączona w bezpośrednim trybie bezprzewodowym, po wybraniu na ekranie
Ustawienia sieci LAN (LAN settings) opcji Bezpośr. tryb bezprzewod. (Wireless Direct) zostanie
wyświetlony ekran Lista ustaw. bezpośr. tr. bezprz. (Wireless Direct setting list) z informacjami o
ustawieniach sieciowych drukarki.
Aby wydrukować ustawienia sieci LAN, na ekranie Ustawienia sieci LAN (LAN settings) wybierz opcję
Druk. szczeg. (Print details) i naciśnij przycisk Tak (Yes).
223
Drukowanie ustawień sieciowych
Ważne
• Wydruk ustawień sieciowych zawiera ważne informacje o sieci. Korzystając z niego, należy
zachować ostrożność.
Wyświetlane są następujące elementy. (Niektóre pozycje ustawień nie są wyświetlane w zależności od
ustawień drukarki.)
Uwaga
• Aby wyświetlić lub ukryć hasło, naciśnij przycisk Pokaż hasło (Show password) lub Ukryj hasło
(Hide password) na ekranie Lista ustaw. bezpośr. tr. bezprz. (Wireless Direct setting list).
Elementy
Połączenie (Connection)
Ustawienie
Włącz/wyłącz
Nazwa sieci (SSID)/urządzenia (Network (SSID)/devi- DIRECT-XXXX-TS8300series
ce name)
Hasło (Password)
XXXXXXXXXX (10 znaków)
Zabezpieczenie Wi-Fi (Wi-Fi security)
WPA2-PSK (AES)
Liczba aktual. podłączonych urz. (No. of devices
connected now)
XX/XX
Adres IPv4 (IPv4 address)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
Maska podsieci IPv4 (IPv4 subnet mask)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
Brama domyślna IPv4 (IPv4 default gateway)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
Adres Link-Local IPv6 (IPv6 link-local address)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaki)
Adres MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
Nazwa drukarki (Printer name)
XXXXXXXXXXXXXXX (maks. 15 znaków)
Nazwa usługi Bonjour (Bonjour service name)
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX (maks. 52 znaki)
(Ciąg „XX” symbolizuje znaki alfanumeryczne.)
Po naciśnięciu przycisku Ustawienia (Settings) na ekranie Lista ustaw. bezpośr. tr. bezprz. (Wireless
Direct setting list) dostępne są następujące ustawienia.
• Włącz/wyłącz bezp. tr. bezprz. (Enable/disable Wireless Direct)
Służy do włączania/wyłączania bezpośredniego trybu bezprzewodowego.
• Zmień SSID/nazwę urządzenia (Change SSID/device name)
Służy do zmiany identyfikatora (nazwy drukarki wyświetlanej na urządzeniu obsługującym tryb Wi-Fi
Direct) używanego w bezpośrednim trybie bezprzewodowym.
• Zmień hasło (Change password)
224
Zmienia hasło bezpośredniego trybu bezprzewodowego.
• Potwierdzenie żądania połącz. (Connection request confirmation)
Wybranie ustawienia Tak (Yes) powoduje wyświetlenie ekranu potwierdzenia, gdy z drukarką połączy
się urządzenie obsługujące tryb Wi-Fi Direct.
• Ustawienia zaawans. (Advanced setup)
Szczegółowe informacje o poszczególnych elementach ustawień:
Ustawienia zaawans. (Advanced setup)
Ustawienia zaawans. (Advanced setup)
• Ustaw nazwę drukarki (Set printer name)
Umożliwia określenie nazwy drukarki. Określając nazwę, można użyć maksymalnie 15 znaków.
Uwaga
• Nie można użyć tej samej nazwy drukarki, która już została użyta dla innego urządzenia
podłączonego do sieci LAN.
• Pierwszym ani ostatnim znakiem nazwy drukarki nie może być myślnik.
• Ustawienia TCP/IP (TCP/IP settings)
Służy do określania ustawień IPv4 lub IPv6.
• Ustawienie WSD (WSD setting)
Parametry ustawienia obsługi protokołu WSD (jednego z protokołów sieciowych obsługiwanych przez
system Windows).
◦ Włącz/wyłącz WSD (Enable/disable WSD)
Wybór między włączeniem a wyłączeniem obsługi protokołu WSD.
Uwaga
• Gdy to ustawienie jest włączone, ikona drukarki jest widoczna w systemie Windows w
Eksploratorze sieci.
◦ Optymalizuj przychodzące WSD (Optimize inbound WSD)
Wybranie ustawienia Włącz (Enable) pozwala na szybszy odbiór danych drukowania WSD.
◦ Skan. WSD z tego urządzenia (WSD scan from this device)
Wybór ustawienia Włącz (Enable) umożliwia przekazywanie zeskanowanych danych do
komputera za pośrednictwem protokołu WSD. Aby przekazać zeskanowane dane, dotknij opcji
Kolor (Color).
Uwaga
• Jeśli zeskanowane dane są przesyłane do komputera wyszukanego za pomocą protokołu
WSD, wybranie typu dokumentu jest niemożliwe.
◦ Ustawienie limitu czasu (Timeout setting)
225
Umożliwia określenie limitu czasu.
• Ustawienia Bonjour (Bonjour settings)
Ustawianie elementów w przypadku korzystania z opcji Bonjour.
◦ Włącz/wyłącz Bonjour (Enable/disable Bonjour)
Wybór ustawienia Włącz (Enable) umożliwia korzystanie z usługi Bonjour w celu wprowadzania
ustawień sieci.
◦ Nazwa usługi (Service name)
Umożliwia określenie nazwy usługi Bonjour. Określając nazwę, można użyć maksymalnie 48
znaków.
Uwaga
• Nie można użyć tej samej nazwy usługi, która już została użyta dla innego urządzenia
podłączonego do sieci LAN.
• Ustawienie protokołu LPR (LPR protocol setting)
Służy do włączania/wyłączania ustawienia LPR.
• Protok. RAW (RAW protocol)
Włączenie/wyłączenie drukowania RAW.
• LLMNR
Włączenie/wyłączenie LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Wybranie ustawienia Włącz
(Enable) umożliwia drukarce wykrycie adresu IP drukarki na podstawie nazwy drukarki, bez serwera
DNS.
• Ustawienia IPP (IPP settings)
Wybranie opcji Włącz (Enable) umożliwia drukowanie za pośrednictwem sieci przy użyciu protokołu
IPP.
• Komunikacja PictBridge (PictBridge communication)
Elementy ustawień dotyczące drukowania z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (Wi-Fi).
◦ Włącz/wyłącz komunikację (Enable/disable communication)
Wybranie opcji Włącz (Enable) umożliwia drukowanie z urządzenia zgodnego ze standardem
PictBridge (Wi-Fi).
◦ Ustawienie limitu czasu (Timeout setting)
Umożliwia określenie limitu czasu.
• Ustaw. DRX Wi-Fi (Wi-Fi DRX setting)
Wybór ustawienia Włącz (Enable) umożliwia włączenie odbioru nieciągłego przy korzystaniu z sieci
Wi-Fi (odbiór nieciągły).
Uwaga
• W zależności od użytkowanego routera Wi-Fi odbiór nieciągły może nie zostać włączony mimo
wyboru ustawienia Włącz (Enable).
226
• Przerywany odbiór jest włączony tylko wtedy, gdy drukarka jest w trybie gotowości. (Ekran
dotykowy jest w trybie wygaszacza ekranu).
• Ustawienia protokołu IPsec (IPsec settings)
Wybranie opcji Włącz (Enable) umożliwia skonfigurowanie protokołu zabezpieczeń IPsec.
227
Ustawienia innego urządzenia
• Format wyświetlania daty (Date display format)
Umożliwia zmianę formatu wyświetlania dat podczas drukowania.
Uwaga
• Jeśli na ekranie ustawień drukowania z karty pamięci zostanie dla opcji Drukuj datę (Print date)
wybrane ustawienie WŁĄCZONY (ON), data będzie drukowana w wybranym formacie wyświetlania
daty.
Elementy ustawień dotyczące drukowania fotografii przy użyciu panelu operacyjnego
• Atrybut zapisu/odczytu (Read/write attribute)
Określa, czy można zapisywać dane na kartach pamięci z komputera.
Ważne
• Przed zmianą tego ustawienia należy wyjąć kartę pamięci.
Konfigurowanie gniazda na kartę jako napędu kart pamięci komputera
• W przypadku wybrania ustawienia Zapis z PC przez USB (Writable from USB PC) wydruk
fotografii z karty pamięci przy użyciu panelu operacyjnego drukarki jest niemożliwy. Po zakończeniu
korzystania z dedykowanego napędu kart pamięci należy ponownie wybrać ustawienie Tylko do
odczytu z PC (Write-protected from PC). Po wyłączeniu drukarki ustawienie Zapis z PC przez
USB (Writable from USB PC) ulega anulowaniu, a po następnym włączeniu drukarki zostaje
przywrócone ustawienie Tylko do odczytu z PC (Write-protected from PC).
• Wybór ustawienia Zapis z PC przez USB (Writable from USB PC) powoduje dezaktywację funkcji
automatycznego wyłączania.
Więcej informacji o ustawieniu automatycznego wyłączania można znaleźć w części:
Ustawienia ECO
• Regulacja dźwięku (Sound control)
Regulacja głośności.
◦ Głośność klawiszy (Keypad volume)
Regulacja głośności sygnału dźwiękowego emitowanego podczas dotykania ekranu dotykowego lub
przycisków na panelu operacyjnym.
◦ Głośność alarmu (Alarm volume)
Wybór głośności sygnału alarmowego.
• Ustawienia oszczędzania energii (Energy saving settings)
Umożliwia automatyczne włączanie/wyłączanie drukarki w celu oszczędzania energii elektrycznej.
◦ Aut. wyłączenie (Auto power off)
Określa czas do automatycznego wyłączenia drukarki w przypadku jej bezczynności lub wysłania
danych drukowania do drukarki.
228
◦ Aut. włączenie (Auto power on)
Wybór ustawienia WŁĄCZONY (ON) powoduje, że drukarka włączy się automatycznie, gdy
komputer wyśle do drukarki polecenie skanowania lub dane do wydruku.
Uwaga
• To ustawienie możesz także wybrać, klikając kolejno opcje
(Ustawienia) na ekranie
GŁÓWNY, ECO i Ustawienia oszczędzania energii (Energy saving settings).
Ustawienia ECO
• Przypom. o usunięciu dokumentu (Original removal reminder)
Umożliwia wybór, czy drukarka ma wyświetlać ekran z przypomnieniem o pozostawieniu oryginału na
płycie po jego zeskanowaniu.
Ważne
• Zapomnienie wyjęcia oryginału może nie zostać wykryte w zależności od jego typu oraz od stanu
pokrywy dokumentów.
• Automat. chow. tacy wypr. pap. (Auto retract paper output tray)
W przypadku wybrania opcji WŁĄCZONY (ON) ekran potwierdzenia z pytaniem, czy schowano tacę
wyprowadzania papieru pojawia się automatycznie po naciśnięciu przycisku WŁ. (ON) w celu
wyłączenia drukarki.
• Ustawienia parowania Wi-Fi (Wi-Fi pairing settings)
Aby połączyć z programem Canon PRINT Inkjet/SELPHYwykonanych zostanie wiele konfiguracji.
◦ Włącz/wyłącz parowanie (Enable/disable pairing)
Włącz lub wyłącz funkcję parowania Wi-Fi drukarki.
◦ Zezw./blokuj dodatk. parowanie (Allow/block additional pairing)
W innej funkcji zezwól na parowanie z Canon PRINT Inkjet/SELPHY lub je zablokuj.
◦ Usuń sparowane urządzenia (Delete paired devices)
Anuluj wszystkie opcje parowania z Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
229
Wybór języka
Umożliwia zmianę języka komunikatów i menu wyświetlanych na ekranie dotykowym.
Japoński / Angielski / Niemiecki / Francuski / Włoski / Hiszpański / Portugalski / Holenderski / Duński /
Norweski / Szwedzki / Fiński / Rosyjski / Ukraiński / Polski / Czeski / Słoweński / Węgierski / Słowacki /
Chorwacki / Rumuński / Bułgarski / Turecki / Grecki / Estoński / Łotewski / Litewski / Chiński uproszczony /
Koreański / Chiński tradycyjny / Tajski / Indonezyjski / Wietnamski
230
Aktualizacja oprogr. układowego
Możesz aktualizować oprogramowanie układowe drukarki, sprawdzać jego wersję oraz wprowadzać
ustawienia ekranu powiadomień, serwera DNS i serwera proxy.
Ważne
• W przypadku korzystania z tej funkcji upewnij się, że drukarka jest połączona z Internetem.
Uwaga
• Jeśli wybrano opcję Włącz (Enable) w pozycji Włącz/wyłącz Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi) menu Wi-Fi
na ekranie Ustawienia sieci LAN (LAN settings), dostępna jest tylko opcja Sprawdź bieżącą wersję
(Check current version).
• Instaluj aktualizację (Install update)
Służy do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania układowego drukarki. Po wybraniu opcji Tak
(Yes) rozpoczyna się aktualizowanie oprogramowania układowego. Aby przeprowadzić aktualizację,
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Uwaga
• Jeśli aktualizacja oprogramowania układowego nie została zakończona, sprawdź poniższe
elementy i podejmij odpowiednie czynności.
Sprawdź ustawienia sieciowe, np. routera bezprzewodowego.
Jeśli na ekranie dotykowym pojawi się komunikat Nie można połączyć z serwerem. (Cannot
connect to the server.), wybierz przycisk OK i spróbuj ponownie po pewnym czasie.
• Sprawdź bieżącą wersję (Check current version)
Umożliwia sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania układowego.
• Ustawienie powiadam. o aktualiz. (Update notification setting)
Gdy wybrano opcję WŁĄCZONY (ON) i dostępna jest aktualizacja oprogramowania układowego, na
ekranie dotykowym będzie wyświetlana informacja o dostępnej aktualizacji oprogramowania
układowego.
• Konfiguracja serwera DNS (DNS server setup)
Umożliwia wprowadzanie ustawień serwera DNS. Wybierz Ustawienia automatyczne (Auto setup) lub
Ustawienia ręczne (Manual setup). Po wybraniu opcji Ustawienia ręczne (Manual setup) wprowadź
ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami podawanymi na ekranie dotykowym.
• Konfiguracja serwera proxy (Proxy server setup)
Umożliwia wprowadzanie ustawień serwera proxy. Wprowadź ustawienia, postępując zgodnie z
instrukcjami podawanymi na ekranie dotykowym.
231
Resetuj ustawienie
Można przywrócić ustawieniom wartości domyślne.
• Tylko konfiguracja usługi WWW (Web service setup only)
Powoduje przywrócenie domyślnych ustawień usługi WWW.
• Tylko ustawienia LAN (LAN settings only)
Umożliwia przywracanie domyślnych ustawień sieci LAN.
• Tylko ustawienia (Settings only)
Powoduje przywrócenie ustawień domyślnych, np. rozmiaru papieru czy typu nośnika.
• Resetuj wszystko (Reset all)
Przywraca domyślne wartości wszystkich ustawień wprowadzonych w drukarce. Również hasło
administratora ustawione za pomocą usługi Zdalny interfejs użytkownika lub programu IJ Network
Device Setup Utility zostaje przywrócone do wartości domyślnej.
Uwaga
• Nie można przywrócić domyślnych ustawień następujących elementów:
Języka komunikatów i menu wyświetlanych na ekranie dotykowym
Bieżące położenie głowicy drukującej
Żądanie CSR (ang. Certificate Signing Request, żądanie podpisania certyfikatu) dotyczące
ustawienia metody szyfrowania (SSL/TLS)
232
Ustawienia podajnika
Zarejestrowanie rozmiaru papieru i typu nośnika umieszczonego na tylnej tacy lub w kasecie umożliwia
zapobieganie nieprawidłowemu drukowaniu przez drukarkę poprzez wyświetlanie przed rozpoczęciem
drukowania odpowiedniego komunikatu w sytuacji, gdy rozmiar papieru lub typ nośnika załadowanego
papieru odbiega od ustawień drukowania.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części:
Ustawienia papieru
Uwaga
• Dodatkowe informacje o właściwej kombinacji ustawień papieru, jaką możesz wprowadzić za pomocą
sterownika drukarki (system Windows) lub ekranu dotykowego — patrz:
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)
• Ustawienia papieru w tylnej tacy (Rear tray paper settings)
Umożliwia zarejestrowanie rozmiaru papieru i typu nośnika umieszczonego na tylnej tacy.
• Ustawienia papieru w kasecie (Cassette paper settings)
Umożliwia zarejestrowanie rozmiaru papieru i typu nośnika umieszczonego w kasecie.
Uwaga
• Papier zwykły można umieszczać tylko w kasecie.
• Wykryj szerokość papieru (Detect paper width)
Wybranie opcji WŁĄCZONY (ON) spowoduje automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru, gdy będzie
on załadowany.
• Wykryj niezg. ustawień papieru (Detect paper setting mismatch)
Po wybraniu ustawienia Włącz (Enable) drukarka wykrywa, czy rozmiar papieru i typ nośnika są
identyczne z zarejestrowanymi na ekranie Ustawienia podawania (Feed settings). Jeśli drukowanie
rozpocznie się z niepasującymi ustawieniami, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat o błędzie.
Uwaga
• Jeśli wybrano opcję Wyłączone (Disable), Ustawienia podawania (Feed settings) są wyłączone.
233
Konfiguracja usługi WWW
Ten element ustawień można wybrać w obszarze
na ekranie
Konfiguracja usługi WWW (Web service setup)
(Ustawienia).
• Rejestracja użycia usługi WWW (Web service usage registration)/Anulowanie użycia usługi
WWW (Web service usage cancellation)
Rejestruje/anuluje korzystanie z usługi WWW do przesyłania informacji o drukarce do/z programu
PIXMA/MAXIFY Cloud Link.
• Konfiguracja poł. z usługą WWW (Web service connection setup)
Dostępne są następujące elementy:
◦ Konfiguracja Google Cloud Print (Google Cloud Print setup)
Rejestracja/usunięcie drukarki w usłudze/z usługi Google Cloud Print.
◦ Konfigur. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)
Rejestracja/usunięcie drukarki w usłudze/z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.
◦ Sprawdź konfig. usługi WWW (Check Web service setup)
Upewnij się, czy drukarka jest zarejestrowana w usłudze Google Cloud Print czy Canon Inkjet Cloud
Printing Center.
• Wygeneruj kod rejestracyjny (Issue registration code)
Aby powiązać usługę internetową z drukarką, uzyskaj jednorazowy ID ze strony usługi.
• Konfiguracja serwera DNS (DNS server setup)
Umożliwia wprowadzanie ustawień serwera DNS. Wybierz Ustawienia automatyczne (Auto setup) lub
Ustawienia ręczne (Manual setup). Po wybraniu opcji Ustawienia ręczne (Manual setup) wprowadź
ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami podawanymi na ekranie dotykowym.
• Konfiguracja serwera proxy (Proxy server setup)
Umożliwia wprowadzanie ustawień serwera proxy. Wprowadź ustawienia, postępując zgodnie z
instrukcjami podawanymi na ekranie dotykowym.
234
Ustawienia ECO
To ustawienie umożliwia domyślne stosowanie automatycznego drukowania dwustronnego, co pozwala
oszczędzać papier, a także uaktywnić funkcję automatycznego włączania/wyłączania drukarki w celu
ograniczania zużycia energii elektrycznej.
Korzystanie z funkcji oszczędzania energii
Korzystanie z funkcji Drukowanie dwustronne
Korzystanie z funkcji oszczędzania energii
Poniższa procedura umożliwia korzystanie z funkcji oszczędzania energii.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Wybierz przycisk
(Ustawienia) na ekranie GŁÓWNY.
Używanie panelu operacyjnego
3. Wybierz opcję
ECO.
4. Wybierz opcję Ustawienia oszczędzania energii (Energy saving settings).
5. Zapoznaj się z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wybierz opcję Dalej (Next).
6. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.
A: Umożliwia określenie, po upływie jakiego czasu nastąpi automatyczne wyłączenie drukarki, o ile
drukarka pozostawała w stanie bezczynności lub nie pobierała danych do drukowania.
B: Wybór ustawienia WŁĄCZONY (ON) powoduje, że drukarka włączy się automatycznie, gdy
komputer wyśle do drukarki polecenie skanowania lub dane do wydruku.
235
Korzystanie z funkcji Drukowanie dwustronne
Aby korzystać z funkcji drukowania dwustronnego, wykonaj poniższą procedurę.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Wybierz przycisk
(Ustawienia) na ekranie GŁÓWNY.
Używanie panelu operacyjnego
3. Wybierz opcję
ECO.
4. Wybierz opcję Ustawienie druku 2-stronnego (Two-sided print settings).
5. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.
A: Wybierz kopiowanie dwustronne jako tryb domyślny.
B: Wybierz jako tryb domyślny drukowanie dwustronne formularzy szablonów za pomocą drukarki.
Uwaga
• Po wybraniu drukowania dwustronnego ikona
jest wyświetlana na elementach ustawień
drukowania dwustronnego na każdym ekranie ustawień drukowania.
236
Ustawienia ciche
Tej funkcji należy używać, gdy konieczne jest ograniczenie hałasu towarzyszącego pracy drukarki, np.
podczas drukowania w nocy.
Aby określić ustawienia, wykonaj poniższą procedurę.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Wybierz przycisk
(Ustawienia) na ekranie GŁÓWNY.
Używanie panelu operacyjnego
3. Wybierz opcję
Ustawienia ciche (Quiet setting).
4. Wybierz opcję Użyj trybu cichego (Use quiet mode).
Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia, a następnie ikona
pojawi się jako ikona menu
Ustawienia ciche (Quiet setting).
Włączenie tego ustawienia powoduje zmniejszenie poziomu hałasu pracującej drukarki.
Ważne
• Szybkość działania jest mniejsza niż wówczas, gdy wybrane jest ustawienie Nie używaj trybu cichego
(Do not use quiet mode).
• Skuteczność tej funkcji zależy od ustawień drukarki. Ponadto pewne rodzaje hałasu, np. gdy drukarka
przygotowuje się do drukowania, nie są zmniejszane.
Uwaga
• Tryb cichy można włączać za pomocą sterownika drukarki lub panelu operacyjnego drukarki.
Niezależnie od sposobu włączania trybu cichego, jest on stosowany podczas korzystania z panelu
operacyjnego drukarki lub w trakcie drukowania i skanowania za pomocą komputera.
• W przypadku systemu Windows tryb cichy można włączać za pomocą programu ScanGear (sterownika
skanera).
237
Informacje o systemie
Aby wyświetlić to menu, wybierz na ekranie
(System information).
(Wskazówka) opcję
• Bieżąca wersja (Current version)
Powoduje wyświetlenie bieżącej wersji oprogramowania układowego.
• Nazwa drukarki (Printer name)
Powoduje wyświetlenie aktualnie wybranej nazwy drukarki.
• Numer seryjny (Serial number)
Powoduje wyświetlenie numeru seryjnego drukarki.
• Adres MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))
Wyświetla adres MAC interfejsu Wi-Fi.
• Odcisk palca cer. gł. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))
Wyświetla skrót (SHA-1) certyfikatu głównego drukarki.
Uwaga
• Jeśli dla drukarki ustawiono hasło, może być wymagane jego podanie.
• Odcisk palca cer. gł. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))
Wyświetla skrót (SHA-256) certyfikatu głównego drukarki.
Uwaga
• Jeśli dla drukarki ustawiono hasło, może być wymagane jego podanie.
238
Informacje o systemie
Specyfikacje
Specyfikacje ogólne
Interfejs
Port USB:
Hi-Speed USB *
Port sieci:
Wi-Fi: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
Gniazdo na kartę:
Tak
* Wymagany jest komputer zgodny ze standardem Hi-Speed USB. W związku
z tym, że interfejs Hi-Speed USB jest w pełni zgodny ze standardem USB 1.1,
może pracować z szybkością interfejsu USB 1.1.
Z USB i sieci można korzystać równocześnie.
Warunki otoczenia podczas pra-
Temperatura: 5-35°C (41-95°F)
cy
Wilgotność: 10-90% (bez kondensacji)
* Wydajność drukarki może ulec zmniejszeniu w pewnym zakresie temperatury
i wilgotności.
Zalecane warunki otoczenia:
Temperatura: 15-30°C (59-86°F)
Wilgotność: 10-80% (bez kondensacji)
* Dane dotyczące zakresów temperatury i wilgotności otoczenia odpowiednich
dla poszczególnych rodzajów papieru, np. papieru fotograficznego, można znaleźć na opakowaniu danego papieru lub w dostarczonej z nim dokumentacji.
Warunki otoczenia podczas
Temperatura: 0-40°C (32-104°F)
przechowywania
Wilgotność: 5-95% (bez kondensacji)
Zasilanie
Prąd zmienny 100-240 V, 50/60 Hz
(Dołączony kabel zasilania działa tylko w kraju lub regionie, dla którego został
zakupiony).
Pobór prądu
Drukowanie (kopiowanie): 16 W lub mniej *1
Gotowość (minimum): 1,2 W lub mniej *1*2
WYŁ.: 0,3 W lub mniej
*1 Włączono połączenie USB z komputerem i ustawienia Bluetooth
*2 Nie można zmienić czasu, po którego upływie urządzenie samoczynnie
przechodzi w stan gotowości.
Wymiary zewnętrzne (szer. x
głęb. x wys.)
Około 373 x 319 x 141 mm (około 14,7 x 12,6 x 5,6 cala)
Masa
Około 6,6 kg (około 14,5 funta)
* Z wciągniętą kasetą i tacami.
239
* Z zainstalowaną głowicą drukującą i z włożonymi zbiornikami z atramentem.
Specyfikacje dotyczące skanowania
Sterownik skanera
Windows: TWAIN w wersji 1.9, WIA
Maksymalny rozmiar skanowania
A4/Letter 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 cala)
Maks. rozdzielczość optyczna (w 2400 x 4800 dpi *
poziomie x w pionie):
* Rozdzielczość optyczna odzwierciedla maksymalną częstotliwość próbkowania określoną zgodnie z normą ISO 14473.
Gradacja (wejście/wyjście)
Stopnie szarości: 16 bitów/8 bitów
Kolorowy: 16 bitów/8 bitów na każdą składową RGB
Specyfikacje sieci
Protokół komunikacyjny
SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)
Wi-Fi
Zgodność ze standardami: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b /
IEEE802.11a
Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz / 5 GHz
Kanał:
2,4 GHz: 1–11 lub 1–13
5 GHz: W52, W53, W56, W58
* Bezpośredniego trybu bezprzewodowego nie można używać w paśmie 5
GHz.
* Pasmo częstotliwości i dostępne kanały zmieniają się w zależności od kraju
lub regionu.
Odległość komunikacji: 50 m/164 stóp we wnętrzach
* Efektywny zasięg zmienia się w zależności od otoczenia i umiejscowienia
urządzeń.
Zabezpieczenia:
WEP (64-/128-bitowy)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Konfiguracja:
WPS (konfiguracja metodą naciskania przycisku/kodu PIN)
Łatwe poł. bezprzewod.
240
Minimalne wymagania systemowe
Należy stosować się do wymagań systemu operacyjnego, jeśli są one bardziej wygórowane od podanych
poniżej.
Windows
System operacyjny
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Uwaga: Prawidłowe działanie jest gwarantowane tylko na komputerze z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym.
Wolne miejsce na dysku twardym
Co najmniej 2,0 GB
Uwaga: na potrzeby instalacji oprogramowania dostarczonego w zestawie.
Niezbędna ilość wolnego miejsca na dysku twardym może ulec zmianie bez
powiadomienia.
macOS
System operacyjny
OS X 10.11.6, macOS 10.12 – macOS 10.14
Wolne miejsce na dysku twar-
Co najmniej 1,0 GB
dym
Uwaga: na potrzeby instalacji oprogramowania dostarczonego w zestawie.
Niezbędna ilość wolnego miejsca na dysku twardym może ulec zmianie bez
powiadomienia.
Inne obsługiwane systemy operacyjne
iOS (Android, Windows 10 Mobile)
W przypadku obsługiwanego systemu operacyjnego część funkcji może być niedostępnych.
Więcej informacji można znaleźć w witrynie sieci Web firmy Canon.
Możliwość drukowania z telefonu komórkowego
Apple AirPrint
Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link
Windows 10 Mobile Print
Mopria Print Service
• Do instalacji oprogramowania dla systemu operacyjnego Windows wymagane jest połączenie
internetowe lub napęd CD-ROM.
• Windows: w przypadku systemu Windows Media Center część funkcji może być niedostępnych.
• Windows: sterownik TWAIN (ScanGear) jest zgodny ze standardem TWAIN w wersji 1.9 i wymaga
obecności w systemie operacyjnym oprogramowania Menedżer źródeł danych.
241
• macOS: W przypadku systemu operacyjnego macOS do instalacji oprogramowania wymagane jest
połączenie internetowe.
• Aby korzystać ze wszystkich podręczników użytkownika, wymagane jest połączenie internetowe.
Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
242
Informacje na temat papieru
Obsługiwane typy nośników
Limit pojemności papieru
Nieobsługiwane typy nośników
Sposób postępowania z papierem
Przed rozpoczęciem drukowania na papierze typu Fine Art
Obszar wydruku
243
Obsługiwane typy nośników
Aby uzyskać najlepsze wyniki, wybierz papier przeznaczony do danych celów. Firma Canon oferuje różne
rodzaje papieru odpowiednie do drukowania dokumentów oraz specjalny papier do zdjęć lub ilustracji. Do
drukowania ważnych zdjęć zawsze, gdy to możliwe, używaj oryginalnego papieru Canon.
Typy nośników
Rozmiary stron
Gramatura papieru
Typy nośników
Oryginalny papier Canon
Uwaga
• Objaśnienia ostrzeżeń o użyciu strony nieprzeznaczonej do zadrukowania znajdują się w
informacjach o korzystaniu z poszczególnych produktów.
• Rozmiary strony i typy nośników różnią się w zależności od kraju lub regionu, w którym
sprzedawany jest papier. Szczegóły dotyczące rozmiarów strony i typów nośników znajdują się w
witrynie firmy Canon w sieci Web.
• Oryginalny papier Canon jest niedostępny w niektórych krajach i regionach. Należy pamiętać, że
na terenie Stanów Zjednoczonych Canon papier nie jest sprzedawany według numeru modelu.
Można jednak zakupić papier o odpowiedniej nazwie.
Papier do drukowania dokumentów:
• Canon Red Label Superior <WOP111>
• Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
• High Resolution Paper <HR-101N>*1
Papier do drukowania zdjęć:
• Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
• Glossy Photo Paper „Everyday Use” <GP-501/GP-508>
• Photo Paper Glossy <GP-701>
• Photo Paper Plus Glossy II <PP-201/PP-208/PP-301>
• Photo Paper Pro Luster <LU-101>
• Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
• Matte Photo Paper <MP-101>
Papier do tworzenia oryginalnych produktów:
• Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
• Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
• Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
244
• Restickable Photo Paper <RP-101>
• Removable Photo Stickers <PS-308R>
• Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508>
• Naklejki na paznokcie do nadrukowania <NL-101>*1 *2
• Light Fabric Iron-on Transfers <LF-101>*1
• Dark Fabric Iron-on Transfers <DF-101>*1
• Double sided Matte Paper <MP-101D>
Papier inny niż oryginalny papier Canon
• Papier zwykły (w tym papier z makulatury)
• Koperty*1
• Nadruki na koszulkę*1
• Kartka z pozdrowieniami*1
• Zapas kart*1
*1 Drukowanie na tym papierze za pomocą panelu operacyjnego lub urządzenia zgodnego ze
standardem PictBridge (Wi-Fi) nie jest obsługiwane.
*2 Jeśli drukujesz, zamontuj specjalny adapter dostarczony wraz z zasobnikiem wielofunkcyjnym.
Limit pojemności papieru
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Uwaga
• Podczas drukowania fotografii zapisanych w urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (WiFi) należy określić rozmiar strony i typ nośnika.
Drukowanie z aparatu cyfrowego
• Można korzystać papieru typu Art innej firmy niż Canon. Szczegółowe informacje można znaleźć w
naszej witrynie sieci Web.
Nie jest możliwy wydruk na górnym i dolnym marginesie (w kierunku drukowania) o wysokości 35
mm (1,38 cala).
Rozmiary papieru typu Art
Przed rozpoczęciem drukowania na papierze typu Fine Art
Rozmiary stron
Dostępne są następujące rozmiary stron.
Uwaga
• Obsługiwane przez drukarkę rozmiary strony i typy nośników są różne w zależności od używanego
systemu operacyjnego.
245
Rozmiary standardowe:
• Letter
• Legal
• A5
• A4
• B5
• KG/10x15cm(4x6)
• 13x18cm(5"x7")
• 18x25cm(7"x10")
• 20x25cm(8"x10")
• L(89x127mm)
• 2L(127x178mm)
• Kwadrat 9cm
• Kwadrat 13cm
• Hagaki
• Hagaki 2
• Koperta Com 10
• Koperta DL
• Nagagata 3
• Nagagata 4
• Yougata 4
• Yougata 6
• Karta 55x91mm
Formaty specjalne
Specjalne formaty stron muszą się mieścić w następujących zakresach:
• tylna taca
◦ Rozmiar minimalny: 55,0 x 89,0 mm (2,17 x 3,51 cala)
◦ Rozmiar maksymalny: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 cala)
• kaseta
◦ Rozmiar minimalny: 148,0 x 210,0 mm (5,83 x 8,27 cala)
◦ Rozmiar maksymalny: 215,9 x 297,0 mm (8,50 x 11,69 cala)
Gramatura papieru
Można stosować papier o następującej gramaturze.
• Papier zwykły: Od 64 do 105 g /m2 (od 17 do 28 funtów)
246
Limit pojemności papieru
W tej sekcji podano limity pojemności papieru tylnej tacy, kasety i tacy wyprowadzania papieru.
Limity pojemności papieru tylnej tacy i kasety
Limit pojemności papieru tacy wyprowadzania papieru
Uwaga
• Rozmiary strony i typy nośników różnią się w zależności od kraju lub regionu, w którym sprzedawany
jest papier. Szczegóły dotyczące rozmiarów strony i typów nośników znajdują się w witrynie firmy
Canon w sieci Web.
Limity pojemności papieru tylnej tacy i kasety
Oryginalny papier Canon
Papier do drukowania dokumentów:
Nazwa nośnika <nr modelu>
Tylna taca
Kaseta
Canon Red Label Superior <WOP111>
A4: około 100 arkuszy
A4: około 100 arkuszy
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
A4: około 80 arkuszy
A4: około 80 arkuszy
High Resolution Paper <HR-101N>*1
A4, B5, Letter: około 80 ar-
nd.
kuszy
Papier do drukowania zdjęć:
Nazwa nośnika <nr modelu>
Tylna taca
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>*2
A4, Letter, 13x18cm(5"x7"), 20x25cm(8"x10"),
Glossy Photo Paper „Everyday Use” <GP-501/
GP-508>*2
2L(127x178mm): 10 arkuszy
KG/10x15cm(4x6), L(89x127mm), Kwadrat 9cm,
Kwadrat 13cm, Hagaki: 20 arkuszy
Photo Paper Glossy <GP-701>*2
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201/PP-208/PP-301>*2
Photo Paper Pro Luster <LU-101>*2
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>*2
Matte Photo Paper <MP-101>
Papier do tworzenia oryginalnych produktów:
Nazwa nośnika <nr modelu>
Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
Tylna taca
1 arkusz
Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
Restickable Photo Paper <RP-101>
Removable Photo Stickers <PS-308R>
247
Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508>
Light Fabric Iron-on Transfers <LF-101>
Dark Fabric Iron-on Transfers <DF-101>
Double sided Matte Paper <MP-101D>
Papier inny niż oryginalny papier Canon
Popularna nazwa
Tylna taca
Kaseta
Papier zwykły (w tym papier z makulatury)*1
Około 100 arkuszy (Legal: 10
arkuszy)
Około 100 arkuszy
Koperty
10 kopert
nd.
Nadruki na koszulkę
A4: 1 arkusz
nd.
Kartka z pozdrowieniami
Letter, 18x25cm(7"x10"): 1 ar- nd.
kusz
Zapas kart
A4, Letter: 1 arkusz
nd.
*1 W przypadku niektórych typów papieru lub warunków pracy (bardzo wysoka lub bardzo niska
temperatura albo wilgotność) podawanie papieru przy maksymalnej pojemności może okazać się
niemożliwe. W takim przypadku załaduj maksymalnie połowę stosu papieru.
*2 Podawanie z załadowanego stosu papieru może pozostawiać ślady na zadrukowanej stronie lub
uniemożliwiać efektywne podawanie. W takiej sytuacji należy podawać papier po jednym arkuszu.
Limit pojemności papieru tacy wyprowadzania papieru
Oryginalny papier Canon
Papier do drukowania dokumentów:
Nazwa nośnika <nr modelu>
Taca wyprowadzania papieru
Canon Red Label Superior <WOP111>
Około 50 arkuszy
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
High Resolution Paper <HR-101N>
Papier inny niż oryginalny papier Canon
Popularna nazwa
Taca wyprowadzania papieru
Papier zwykły (w tym papier z makulatury)
Około 50 arkuszy (Legal: 10 arkuszy)
W przypadku kontynuowania drukowania na papierze innym niż powyższy zalecamy usunięcie już
zadrukowanych arkuszy z tacy wyprowadzania papieru, aby uniknąć zabrudzenia i odbarwienia papieru.
248
Nieobsługiwane typy nośników
Nie należy stosować typów papieru wymienionych na poniższej liście. Zastosowanie takiego papieru nie
tylko daje niezadowalające rezultaty, lecz także powoduje zacięcia papieru lub niewłaściwe działanie
drukarki.
• Papier poskładany, wygięty lub pomarszczony
• Papier wilgotny
• Papier zbyt cienki (o gramaturze poniżej 64 g /m2 (17 funtów))
• Papier zbyt gruby (zwykły papier firmy innej niż Canon o gramaturze powyżej 105 g /m2 (28 funtów))
• Papier cieńszy niż pocztówka, w tym papier zwykły lub z notesu przycięty do mniejszego rozmiaru (w
przypadku drukowania na papierze o rozmiarze A5 lub mniejszym)
• Pocztówki
• Pocztówki
• Koperty z podwójnymi skrzydełkami
• Koperty z wytłaczanymi lub przetworzonymi powierzchniami
• Koperty, których pokryte klejem skrzydełka są już wilgotne i klejące
• Jakikolwiek typ papieru z otworami
• Papier o kształcie innym niż prostokątny
• Papier spięty zszywkami lub sklejony
• Papier z tylną powierzchnią samoprzylepną, np. etykieta zabezpieczająca
• Papier ozdobiony elementami błyszczącymi itp.
249
Sposób postępowania z papierem
• Należy uważać, aby nie wytrzeć ani nie porysować powierzchni żadnego typu używanego papieru.
• Papier należy trzymać jak najbliżej krawędzi i nie dotykać powierzchni przeznaczonej do zadrukowania.
Jakość wydruku może ulec pogorszeniu, jeśli powierzchnia przeznaczona do zadrukowania zostanie
zanieczyszczona potem lub tłuszczem pochodzącym z dłoni.
• Nie należy dotykać zadrukowanej powierzchni do momentu wyschnięcia atramentu. Trzymając papier,
należy unikać dotykania zadrukowanej powierzchni nawet po wyschnięciu atramentu. Z powodu
właściwości atramentu pigmentowego może on zostać usunięty z zadrukowanej powierzchni w wyniku
potarcia lub zarysowania.
• Z opakowania należy wyjmować tylko wymaganą liczbę arkuszy, bezpośrednio przed drukowaniem.
• Aby uniknąć zwinięcia papieru, podczas przerw w drukowaniu należy wyjąć nieużywany papier z tylnej
tacy, włożyć go z powrotem do opakowania i przechowywać poziomo. Ponadto podczas
przechowywania należy unikać wysokiej temperatury, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
250
Przed rozpoczęciem drukowania na papierze typu Fine Art
W czasie używania papieru typu Fine Art prawdopodobne jest powstanie kurzu. Z tego powodu należy
przed wydrukiem usunąć kurz papierowy z papieru typu Fine Art.
Potrzebny do tego będzie pędzel z miękkim włosiem (lub podobny
pędzel używany do czyszczenia urządzeń biurowych).
Im szerszy pędzel, tym wyższa skuteczność.
Tak: miękkie pędzle wykonane z takich materiałów, jak polipropylen, polietylen, włosie końskie lub kozie.
Ważne
• Nie używaj pokazanych poniżej pędzli. Może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni druku.
Nie: pędzle wykonane z twardych materiałów, ścierki, szmatki, materiały kleiste albo szorstkie.
Procedura usuwania kurzu papierowego:
1. Upewnij się, że pędzel jest suchy i czysty od kurzu i brudu.
2. Przetrzyj delikatnie całą powierzchnię drukowania, przesuwając pędzel zawsze w jedną
stronę.
Ważne
• Przecieraj całą powierzchnię papieru; nie zaczynaj przecierania od środka ani nie przerywaj go
w połowie kartki.
• Staraj się jak najmniej dotykać powierzchnię druku.
251
3. Aby całkowicie usunąć kurz papierowy, wyczyść pędzlem papier w drugą stronę: z góry
do dołu.
252
Drukowanie
Drukowanie za pomocą komputera
Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu
Drukowanie przy użyciu panelu
operacyjnego
Drukowanie z aparatu cyfrowego
Ustawienia papieru
253
Drukowanie za pomocą komputera
Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do systemu Windows)
Drukowanie za pomocą aplikacji (macOS AirPrint)
Drukowanie za pomocą oprogramowania firmy Canon
Drukowanie za pośrednictwem usługi WWW
254
Drukowanie za pomocą aplikacji (macOS AirPrint)
Drukowanie Podstawowe
Wykonywanie drukowania bez obramowania
Drukowanie na pocztówkach
Dodawanie drukarki
Jak otworzyć ekran ustawień drukarki
Wyświetlanie ekranu stanu drukowania
Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania
Usuwanie drukarki, która nie jest już potrzebna, z listy drukarek
255
Drukowanie
Ta drukarka jest zgodna ze standardowym systemem drukowania systemu macOS (AirPrint).
Drukowanie można rozpocząć niezwłocznie po połączeniu drukarki z komputerem Mac bez konieczności
instalowania specjalnego oprogramowania.
Sprawdzanie środowiska
Zacznij od sprawdzenia środowiska.
• Środowisko działania funkcji AirPrint
Komputer Mac z najnowszą wersją systemu OS
• Wymagania
Komputer Mac i drukarka muszą być połączone przy użyciu jednej z następujących metod:
◦ Połączone z tą samą siecią LAN
◦ Połączone bezpośrednio bez użycia routera bezprzewodowego (Bezpośrednie połączenie)
◦ Połączenie USB
Drukowanie za pomocą komputera Mac
1. Upewnij się, że drukarka jest włączona
Uwaga
• Jeśli funkcja Automatyczne włączanie (Auto power on) została włączona, drukarka włącza
się automatycznie po odebraniu zadania drukowania.
2. Załaduj papier do drukarki.
3. Wybierz rozmiar papieru i typ papieru na drukarce
Na panelu operacyjnym drukarki zarejestruj ustawiony rozmiar papieru i typ papieru.
Instrukcje można znaleźć w części „Ustawienia papieru”.
4. Rozpocznij drukowanie za pomocą aplikacji
Pojawi się okno dialogowe Drukuj.
5. Wybierz drukarkę
Wybierz używany model z listy Drukarka (Printer) w oknie dialogowym Drukuj.
256
Uwaga
• Kliknij przycisk Pokaż szczegóły (Show Details), aby przełączyć okno konfiguracji do widoku
szczegółowego.
6. Sprawdź ustawienia drukowania
Ustaw elementy, takie jak Rozmiar papieru (Paper Size), na odpowiedni rozmiar papieru, a także
Typ nośnika (Media Type) w menu podręcznym Jakość i nośnik (Media & Quality).
Usuń zaznaczenie opcji Dwustronny (Two-Sided), jeśli nie drukujesz po obu stronach papieru.
Ważne
• Błąd może wystąpić, jeśli rozmiar papieru ustawiony w oknie dialogowym drukowania jest inny
niż rozmiar papieru zarejestrowany w drukarce. W oknie dialogowym drukowania i w drukarce
wybierz właściwe elementy, które odpowiadają papierowi używanemu podczas drukowania.
257
• W przypadku drukowania w formacie A4, A5, JIS B5 lub US Letter ustaw odpowiednią pozycję
podawania (Główna taca (Main Tray) lub Tylna taca (Rear Tray)) w obszarze Pobieraj z
(Feed From) okna dialogowego drukowania. Po wybraniu w obszarze Pobieraj z (Feed From)
opcji Wybierz automatycznie (Auto Select) pozycja podawania zmienia się zależnie od
ustawienia Typ nośnika (Media Type). W przypadku wybrania dla opcji Typ nośnika (Media
Type) papieru zwykłego będzie on podawany z kasety (głównej tacy). W przypadku wybrania
innych typów papieru jest on podawany z tylnej tacy.
• W przypadku papieru, na którym nie można drukować dwustronnie (np. papieru fotograficznego
czy pocztówek), usuń zaznaczenie opcji Dwustronny (Two-Sided).
Uwaga
• Okno dialogowe Drukuj umożliwia definiowanie ogólnych ustawień drukowania, takich jak układ
i kolejność drukowania.
Informacje na temat ustawień drukowania można znaleźć w pomocy systemu macOS.
7. Kliknij przycisk Drukuj (Print).
Drukarka drukuje zgodnie z podanymi ustawieniami.
Uwaga
• Nawiązanie połączenia Wi-Fi po włączeniu drukarki może potrwać kilka minut. Wydrukuj po
sprawdzeniu, czy drukarka została połączona z siecią.
• Nie można drukować, jeśli ustawienia Bonjour drukarki zostały wyłączone. Sprawdź ustawienia sieci
LAN drukarki i włącz ustawienia Bonjour.
• Aby uzyskać informacje na temat problemów z drukowaniem, zapoznaj się z częścią „Nie można
drukować z użyciem standardu AirPrint”.
• Wygląd ekranu ustawień może różnić się w zależności od używanej aplikacji.
Drukowanie kopert
Aby drukować na kopertach za pomocą komputera Mac, zapoznaj się z następującymi informacjami.
Drukowanie obrazu
wynikowego
Orientacja danych wydruku
Orientacja ładowania kopert
Dane wydruku są obracane o 180 stopni Załaduj kopertę pionowo stroną adresową skiew stosunku do obrazu wynikowego.
rowaną do góry, aby skrzydełko koperty było
skierowane ku dołowi po prawej stronie.
258
Wykonywanie drukowania bez obramowania
Funkcja ta umożliwia drukowanie danych bez marginesów w wyniku takiego powiększenia obrazu, że
drukowane dane wystają nieco poza obszar papieru. Podczas drukowania standardowego wokół obszaru
dokumentu są tworzone marginesy. Natomiast w trybie drukowania bez obramowania marginesy nie są
tworzone. Aby wydrukować dane bez marginesów, np. fotografię, należy wybrać funkcję drukowania bez
obramowania.
Procedura drukowania bez obramowania jest następująca:
Ustawianie funkcji Drukowanie bez obramowania
1. Ustaw Wielkość rozszerzenia (Amount of extension) na panelu operacyjnym drukarki.
Informacje dotyczące ustawiania wielkości rozszerzenia znajdują się w części „Ustaw. druk.”.
Ważne
• Jeśli została ustawiona opcja Zwiększona liczba: duży (Extended amount: Large), może to
spowodować zabrudzenie spodniej strony papieru.
2. Wybierz rozmiar arkusza w przypadku drukowania bez obramowania
W oknie dialogowym wybierz w menu Rozmiar papieru (Paper Size) opcję XXX Bez obramowania
(XXX Borderless).
259
3. Kliknij przycisk Drukuj (Print).
Podczas drukowania tekst zostanie wydrukowany na papierze bez żadnych marginesów.
Ważne
• Funkcja drukowania bez obramowania obsługuje jedynie określone rozmiary papieru. Należy
pamiętać o wybraniu z listy Rozmiar papieru (Paper Size) rozmiaru papieru o końcówce „Bez
obramowania” („Borderless”).
• W zależności od typu zastosowanego papieru, jakość druku może ulec pogorszeniu lub arkusz może
zostać poplamiony w górnej bądź dolnej części.
• Jeśli stosunek wysokości do szerokości różni się dla danych obrazu, fragment obrazu może nie
zostać wydrukowany w zależności od typu zastosowanego nośnika.
Należy wówczas przyciąć obraz za pomocą aplikacji, stosownie do rozmiaru papieru.
• W przypadku włączenia drukowania skalowanego lub wydruku układu strony nie można drukować
bez obramowania.
Uwaga
• Korzystanie z funkcji drukowania bez obramowania nie jest zalecane, jeśli w menu Nośniki i jakość
(Media & Quality) dla opcji Typ nośnika (Media Type) wybrano papier zwykły.
Powiększanie zakresu wydruku
Ustawienie dużej szerokości rozszerzenia pozwala na bezproblemowe drukowanie bez obramowania.
Jednak część dokumentu wykraczająca poza krawędzie papieru nie zostanie wydrukowana. Z tego
powodu obiekty znajdujące się na obrzeżach fotografii również mogą nie zostać wydrukowane.
Jeśli wyniki drukowania bez obramowania nie są zadowalające, zmniejsz wielkość rozszerzenia w panelu
operacyjnym drukarki.
Ważne
• W przypadku zmniejszenia szerokości rozszerzenia na wydruku może się pojawić nieoczekiwany
margines, zależny od rozmiaru papieru.
Uwaga
• W przypadku ustawienia opcji Wielkość: Minimalna (Amount: Minimum) dane obrazu będą
drukowane w pełnym rozmiarze. Po wybraniu takiego ustawienia przy drukowaniu strony adresowej
pocztówki kod pocztowy nadawcy jest drukowany we właściwym miejscu.
260
Drukowanie na pocztówkach
W tej części opisano procedurę drukowania na pocztówkach.
1. Załaduj pocztówki do drukarki
2. Wybierz rozmiar papieru i typ papieru na drukarce
Na panelu operacyjnym drukarki zarejestruj Hagaki jako rozmiar papieru.
Ponadto zarejestruj typ papieru, który najlepiej odpowiada danemu celowi: Hagaki, Ink Jet Hagaki lub
Hagaki K. Jeśli drukujesz na stronie adresowej, zarejestruj rozmiar Hagaki.
3. Wybierz w oknie dialogowym drukowania Rozmiar papieru (Paper Size) i Typ nośnika
(Media Type).
W oknie dialogowym drukowania jako Rozmiar papieru (Paper Size)wybierz opcję Pocztówka
(Postcard) lub Pocztówka bez obramowania (Postcard Borderless). Jeśli drukujesz na stronie
adresowej, wybierz opcję Pocztówka (Postcard).
W oknie dialogowym dla opcji Typ nośnika (Media Type) wybierz ustawienie Hagaki, Hagaki (A),
Hagaki K, Hagaki K (A), Ink Jet Hagaki lub Ink Jet Hagaki (A).
Ważne
• Drukarka nie może drukować na pocztówkach z przytwierdzonymi zdjęciami lub naklejkami.
4. Usuń zaznaczenie Dwustronny (Two-Sided)
261
Ważne
• Drukowanie dwustronne nie jest możliwe w przypadku pocztówek – usuń zaznaczenie opcji
Dwustronny (Two-Sided). Jeśli będziesz drukować z zaznaczoną opcją Dwustronny (TwoSided), możesz nie osiągnąć oczekiwanych rezultatów.
• Czystszy wydruk można otrzymać, drukując najpierw po stronie wiadomości, a następnie po
stronie adresowej.
5. Kliknij przycisk Drukuj (Print).
Drukarka drukuje zgodnie z podanymi ustawieniami.
262
Dodawanie drukarki
Poniżej przedstawiono procedurę dodawania drukarki do komputera Mac.
Aby ponownie dodać usuniętą drukarkę, otwórz kolejno opcje Preferencje systemu (System Preferences)
-> Drukarki i skanery (Printers & Scanners), kliknij znak + obok listy drukarek, a następnie postępuj
zgodnie z poniższą procedurą.
Jeśli drukarka jest podłączona za pomocą USB i podłączysz kabel USB do komputera Mac, drukarka
zostanie automatycznie dodana. Poniższa procedura nie jest konieczna w takim przypadku.
1. Sprawdź, czy w wyświetlonym oknie dialogowym pojawia się opcja Domyślne (Default).
Uwaga
• Nazwa drukarki może zostać wyświetlona dopiero po pewnym czasie.
2. Wybierz drukarkę
Wybierz drukarkę wymienioną na liście jako Bonjour Multifunction.
Uwaga
• Jeśli drukarka nie jest wyświetlana, sprawdź poniższe informacje.
Drukarka jest włączona
Funkcja zapory programu zabezpieczającego została wyłączona
Drukarka została połączona z routerem bezprzewodowym lub bezpośrednio z komputerem
(Bezpośrednie połączenie)
3. Wybierz opcję Secure AirPrint w obszarze Użycie (Use)
4. Kliknij przycisk Dodaj (Add)
Drukarka została dodana do komputera Mac.
263
Jak otworzyć ekran ustawień drukarki
Ekran ustawień drukarki można wyświetlić z poziomu aplikacji.
Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony
Ta procedura umożliwia skonfigurowanie ustawień strony (papieru) przed rozpoczęciem drukowania.
1. Wybierz polecenie Ustawienia strony... (Page Setup...) z menu Plik (File) aplikacji.
Pojawi się okno dialogowe Ustawienia strony.
Otwieranie okna dialogowego Drukuj
Ta procedura umożliwia skonfigurowanie ustawień drukowania przed rozpoczęciem drukowania.
1. Wybierz polecenie Drukuj... (Print...) z menu Plik (File) aplikacji.
Pojawi się okno dialogowe Drukuj.
264
Wyświetlanie ekranu stanu drukowania
Sprawdź postęp drukowania zgodnie z poniższą procedurą:
1. Uruchamianie ekranu stanu drukowania
• Jeśli dane wydruku zostały wysłane do drukarki
Ekran stanu drukowania jest otwierany automatycznie. Aby wyświetlić ekran stanu drukowania,
kliknij
(ikonę drukarki) wyświetlaną na pasku Dock.
• Jeśli dane wydruku nie zostały wysłane do drukarki
Otwórz okno Preferencje systemu (System Preferences) i wybierz opcję Drukarki i skanery
(Printers & Scanners).
Aby wyświetlić ekran stanu drukowania, wybierz z listy drukarek nazwę używanego modelu
drukarki, a następnie kliknij opcję Otwórz kolejkę wydruku... (Open Print Queue...).
2. Sprawdzanie stanu drukowania
Można sprawdzić nazwę dokumentu drukowanego lub gotowego do wydruku.
Służy do usuwania określonego zadania drukowania.
Służy do przerwania wydruku określonego dokumentu.
Służy do wznawiania wydruku określonego dokumentu.
Służy do zatrzymywania drukowania wszystkich dokumentów.
Wyświetlana tylko wtedy, gdy zatrzymano drukowanie wszystkich dokumentów. Służy do wznawiania drukowania wszystkich dokumentów.
Ważne
• W przypadku wystąpienia błędu na ekranie potwierdzenia postępu drukowania pojawi się komunikat o
błędzie.
• Treść komunikatu o błędzie może się zmieniać w zależności od wersji systemu operacyjnego.
• Nazwy części drukarek pojawiające się w komunikacie o błędzie mogą różnić się od nazw używanych w
tym podręczniku.
265
• Jeśli komunikat o błędzie jest niezrozumiały, zapoznaj się z komunikatem o błędzie wyświetlanym na
panelu operacyjnym drukarki.
266
Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania
Jeśli drukarka nie zacznie drukować, mogą pozostać dane anulowanego lub nieudanego zadania
drukowania.
Usuń zbędne zadania drukowania z ekranu stanu drukowania.
1. Otwórz okno Preferencje systemu (System Preferences) i wybierz opcję Drukarki i
skanery (Printers & Scanners)
2. Wybierz model i kliknij opcję Otwórz kolejkę wydruku... (Open Print Queue...)
Zostanie wyświetlony ekran stanu drukowania.
3. Wybierz niepotrzebne zadanie drukowania i kliknij ikonę
Wybrane zadania drukowania zostaną usunięte.
267
(Usuń).
Usuwanie drukarki, która nie jest już potrzebna, z listy
drukarek
Drukarkę, która nie jest już używana, można usunąć z listy drukarek.
Przed usunięciem drukarki wyjmij kabel łączący drukarkę i komputer.
Użytkownik, który nie zalogował się jako administrator, nie może usunąć drukarki. Informacje na temat
użytkownika administracyjnego można znaleźć w sekcji Użytkownicy i grupy (Users & Groups) okna
Preferencje systemowe (System Preferences).
1. Otwórz okno Preferencje systemu (System Preferences) i wybierz opcję Drukarki i
skanery (Printers & Scanners)
2. Usuń drukarkę z listy drukarek
Wybierz drukarkę, którą chcesz usunąć z listy drukarek, i kliknij znak -.
Po pojawieniu się komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk Usuń drukarkę (Delete Printer).
268
Drukowanie za pomocą oprogramowania firmy Canon
Podręcznik Easy-PhotoPrint Editor
269
Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu
Drukowanie za pomocą urządzenia iPhone/iPad/iPod touch (iOS)
Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu (Android)
Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem Windows 10 Mobile
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
270
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie
bezprzewodowym
Do drukarki można podłączać urządzenia (np. komputer, smartfon czy tablet), stosując dwie poniższe
metody.
• Połączenie bezprzewodowe (podłączanie urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem routera
bezprzewodowego)
• Połączenie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym (łączenie urządzeń z użyciem bezpośredniego
trybu bezprzewodowego)
W tej części opisano bezpośredni tryb bezprzewodowy, który umożliwia drukowanie i skanowanie po
bezpośrednim połączeniu urządzeń z drukarką.
Aby korzystać z bezpośredniego trybu bezprzewodowego, wykonaj poniższą procedurę.
1. Przygotowywanie drukarki
Zmiana ustawień drukarki umożliwiająca korzystanie z bezpośredniego połączenia
2. Przygotowanie urządzenia do połączenia z drukarką
Zmiana ustawień urządzenia i podłączanie go do drukarki
3. Drukowanie/skanowanie.
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
Ważne
• Do drukarki można podłączyć maksymalnie 5 urządzeń zewnętrznych naraz.
• Sprawdź ograniczenia użytkowe, a następnie przełącz drukarkę w bezpośredni tryb bezprzewodowy.
Ograniczenia
Zmiana ustawień drukarki umożliwiająca korzystanie z bezpośredniego
połączenia
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Wybierz opcję
(Ustawienia) na ekranie GŁÓWNYM.
Używanie panelu operacyjnego
3. Wybierz opcję
Ustawienia urządzenia (Device settings).
4. Wybierz opcję Ustawienia sieci LAN (LAN settings).
5. Wybierz opcję Bezpośr. tryb bezprzewod. (Wireless Direct).
Zostanie wyświetlony ekran Lista ustaw. bezpośr. tr. bezprz. (Wireless Direct setting list).
271
6. Wybierz opcję Ustawienia (Settings).
7. Wybierz opcję Włącz/wyłącz bezp. tr. bezprz. (Enable/disable Wireless Direct).
8. Wybierz opcję WŁĄCZONY (ON).
Bezpośredni tryb bezprzewodowy jest włączony, a urządzenie może połączyć się bezprzewodowo z
drukarką.
Uwaga
• Aby wyświetlić hasło, wybierz opcję Pokaż hasło (Show password). Aby ukryć hasło, wybierz
opcję Ukryj hasło (Hide password).
• Na ekranie Lista ustaw. bezpośr. tr. bezprz. (Wireless Direct setting list) znajdują się
ustawienia dotyczące używania drukarki w bezpośrednim trybie bezprzewodowym.
Drukarka jest wykrywana przez urządzenia jako Nazwa sieci (SSID)/urządzenia (Network
(SSID)/device name) wyświetlana na tym ekranie.
• Hasło jest wymagane do połączenia urządzenia z drukarką. W zależności od urządzenia
zewnętrznego hasło może być niepotrzebne.
• Aby podłączyć urządzenie obsługujące tryb Wi-Fi Direct do drukarki, wybierz na urządzeniu
nazwę wyświetlaną na ekranie dotykowym.
• Identyfikator SSID i ustawienia zabezpieczeń są określane automatycznie. Aby je
zaktualizować, zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Zmiana ustawienia bezpośredniego trybu bezprzewodowego
Zmiana ustawień urządzenia i podłączanie go do drukarki
1. Włącz funkcję Wi-Fi w urządzeniu.
Włącz funkcję „Wi-Fi” w menu „Ustawienia” urządzenia.
Więcej informacji o włączaniu funkcji Wi-Fi można znaleźć w podręczniku obsługi urządzenia.
2. Z listy wyświetlonej w urządzeniu wybierz pozycję „DIRECT-XXXX-TS8300series” (gdzie
„X” są znakami alfanumerycznymi).
Uwaga
• Jeśli na liście nie ma pozycji „DIRECT-XXXX-TS8300series”, bezpośredni tryb bezprzewodowy
nie został włączony.
Zapoznaj się z sekcją Zmiana ustawień drukarki umożliwiająca korzystanie z bezpośredniego
połączenia, aby włączyć bezpośrednie połączenie.
3. Wprowadź hasło.
Urządzenie zostanie połączone z drukarką.
272
Uwaga
• Sprawdź hasło do bezpośredniego trybu bezprzewodowego.
Sprawdź jedną z następujących metod.
Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.
Ustawienia sieci LAN
Wydrukuj ustawienia sieciowe.
Drukowanie ustawień sieciowych
• Podłączenie urządzenia do drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi może wymagać
wprowadzenia hasła. Wprowadź hasło ustawione w drukarce.
• Jeśli w urządzeniu z obsługą Wi-Fi Direct ustawiono priorytet korzystania z funkcji Wi-Fi Direct i
łączy się ono z drukarką, drukarka wyświetla ekran potwierdzenia z pytaniem, czy zezwalasz
urządzeniu na połączenie z drukarką.
Upewnij się, że nazwa na ekranie dotykowym zgadza się z nazwą bezprzewodowego
urządzenia komunikacyjnego i wybierz opcję Tak (Yes).
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
Po połączeniu urządzenia z drukarką rozpocznij drukowanie/skanowanie za pomocą aplikacji urządzenia.
Uwaga
• Więcej informacji o drukowaniu i skanowaniu z urządzenia za pośrednictwem sieci Wi-Fi można
znaleźć w podręczniku obsługi danego urządzenia lub aplikacji.
• Po zainstalowaniu aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY można drukować lub skanować za pomocą
smartfona lub tabletu. Można ją pobrać ze sklepu App Store lub Google Play.
Dla systemu iOS
Dla systemu Android
Zmiana ustawienia bezpośredniego trybu bezprzewodowego
Zmień ustawienia bezpośredniego trybu bezprzewodowego, wykonując poniższą procedurę.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Wybierz przycisk
(Ustawienia) na ekranie GŁÓWNY.
Używanie panelu operacyjnego
3. Wybierz opcję
Ustawienia urządzenia (Device settings).
4. Wybierz opcję Ustawienia sieci LAN (LAN settings).
273
Zostanie wyświetlony ekran Ustawienia sieci LAN (LAN settings).
Uwaga
• Aby wydrukować ustawienia sieciowe, na ekranie Ustawienia sieci LAN (LAN settings)
wybierz opcję Druk. szczeg. (Print details).
5. Wybierz opcję Bezpośr. tryb bezprzewod. (Wireless Direct).
Zostanie wyświetlony ekran Lista ustaw. bezpośr. tr. bezprz. (Wireless Direct setting list). Możesz
sprawdzić bieżące ustawienia bezpośredniego trybu bezprzewodowego.
6. Wybierz opcję Ustawienia (Settings).
7. Wybierz element ustawień.
• Zmień SSID/nazwę urządzenia (Change SSID/device name)
Możesz zmienić identyfikator (SSID) bezpośredniego trybu bezprzewodowego.
Identyfikator (SSID) jest nazwą drukarki (nazwą urządzenia) wyświetlaną na urządzeniu
obsługującym tryb Wi-Fi Direct.
Aby zmienić nazwę identyfikatora SSID, wykonaj poniższą procedurę.
1. Wybierz pole wprowadzania danych.
2. Wprowadź identyfikator SSID (maksymalnie 32 znaki) i naciśnij przycisk OK.
3. Wybierz opcję OK.
Wybór opcji OK kończy określanie identyfikatora SSID.
Po wybraniu opcji Aktualizuj aut. (Auto update) zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia. Aby
zaktualizować identyfikator SSID i hasło, wybierz opcję Tak (Yes). Zmieniony identyfikator SSID
i hasło można sprawdzić na ekranie Lista ustaw. bezpośr. tr. bezprz. (Wireless Direct setting
list).
• Zmień hasło (Change password)
Możesz zmienić hasło bezpośredniego trybu bezprzewodowego.
◦ Aby wyświetlić pole wprowadzania hasła, wybierz opcję Zmień ręcznie (Change
manually).
Aby zmienić hasło, wykonaj poniższą procedurę.
274
1. Wybierz pole wprowadzania danych.
2. Wpisz hasło (do 10 znaków) i naciśnij przycisk OK.
3. Wybierz opcję OK.
Wybór opcji OK kończy określanie hasła.
◦ Po wybraniu opcji Aktualizuj aut. (Auto update) zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia.
Aby zaktualizować identyfikator SSID i hasło, wybierz opcję Tak (Yes). Zmieniony
identyfikator SSID i hasło można sprawdzić na ekranie Lista ustaw. bezpośr. tr. bezprz.
(Wireless Direct setting list).
• Potwierdzenie żądania połącz. (Connection request confirmation)
Zmień ustawienie ekranu potwierdzenia podczas łączenia urządzenia z obsługą Wi-Fi Direct z
drukarką.
Jeśli chcesz, aby na drukarce był wyświetlany ekran z powiadomieniem o nawiązaniu
połączenia przez urządzenie obsługujące tryb Wi-Fi Direct z drukarką, wybierz opcję Tak (Yes).
Ważne
• Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi, należy wybrać zaznaczyć opcję wyświetlania
ekranu potwierdzenia.
8. Dotknij przycisku
(POCZĄTEK).
Pojawi się ekran GŁÓWNY.
Uwaga
• Zmiana ustawienia bezpośredniego trybu bezprzewodowego w drukarce spowoduje również zmianę
ustawienia routera bezprzewodowego w urządzeniu.
275
Drukowanie danych fotograficznych
Drukowanie fotografii zapisanych na karcie pamięci ( informacje podstawowe)
Elementy ustawień dotyczące drukowania fotografii przy użyciu panelu
operacyjnego
276
Drukowanie fotografii zapisanych na karcie pamięci
Można z łatwością drukować fotografie zapisane na karcie pamięci.
W tej części opisano procedurę drukowania fotografii na ekranie Wybierz druk. zdjęć (Select photo print).
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Załaduj papier fotograficzny.
3. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję
Drukuj (Print).
Używanie panelu operacyjnego
4. Wybierz
Karty pamięci (Memory card).
Zostaną wyświetlone menu służące do drukowania zdjęć zapisanych na karcie pamięci.
5. Wybierz opcję
Wybierz druk. zdjęć (Select photo print).
6. Włóż kartę pamięci do gniazda na kartę.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru fotografii.
Uwaga
• Jeśli włożenie karty pamięci nastąpi przed wyświetleniem menu drukowania z karty pamięci,
pojawi się ekran wyboru fotografii.
• Jeśli na karcie pamięci nie zapisano danych fotografii, które można wydrukować, na ekranie
dotykowym pojawi się komunikat Nie zapisano danych obsługiwanego typu. (Saved data is
not of a supported type.).
• Jeśli na karcie pamięci zapisano więcej niż 2000 plików danych fotografii, dane te zostaną
automatycznie podzielone na grupy po 2000 zdjęć, sortowanych w odwrotnej kolejności
chronologicznej (według daty ostatniej modyfikacji). Zapoznaj się z komunikatem wyświetlanym
na ekranie dotykowym i wybierz przycisk OK.
7. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.
• Aby wybrać fotografię do wydrukowania:
Wykonaj szybki ruch w poziomie, aby wybrać fotografię do wydrukowania.
Fotografię można też wybrać, dotykając elementu
277
lub
.
Kopię wyświetlanej fotografii można wydrukować, dotykając opcji Kolor (Color).
• Aby zmienić metodę wyświetlania, liczbę kopii lub ustawienia drukowania:
Dotknij ikony
w pobliżu dolnej części wyświetlanej fotografii, aby wyświetlić menu.
A: Wyświetlana jest łączna liczba kopii.
Po dotknięciu pojawia się ekran Sprawdź całk. liczbę kopii (Check total no. of copies), na
którym można sprawdzić liczbę kopii poszczególnych fotografii. Na ekranie Sprawdź całk. liczbę
kopii (Check total no. of copies) można zmienić liczbę kopii każdej fotografii.
B: Podaj liczbę kopii.
Dotknij przycisku
lub
, aby wybrać liczbę kopii.
Dotknij i przytrzymaj, aby zmieniać liczbę kopii po 10 sztuk naraz.
Innym sposobem określenia liczby jest przesunięcie po niej palcem.
278
Uwaga
• Można określić liczbę kopii każdej fotografii. Wyświetl fotografię, którą chcesz wydrukować, a
po jej pojawieniu się określ liczbę kopii.
C: Wybierz, aby przełączyć grupę fotografii.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części:
Korzystanie z przydatnych funkcji wyświetlania
D: Wybierz, aby wyświetlić ekran Ustawienia (Settings).
Można zmieniać ustawienia rozmiaru strony, typu nośnika, jakości wydruku itp.
Więcej informacji o elementach ustawień można znaleźć w części:
Elementy ustawień dotyczące drukowania fotografii przy użyciu panelu operacyjnego
E: Wybierz, aby wyświetlić dwie fotografie obok siebie.
Więcej informacji o tej metodzie wyświetlania można znaleźć w części:
Korzystanie z przydatnych funkcji wyświetlania
279
F: Wybierz, aby powiększyć fotografię.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części:
Korzystanie z przydatnych funkcji wyświetlania
G: Wybierz fotografię do wyświetlenia przez wskazanie daty (daty ostatniej modyfikacji danych).
Szczegółowe informacje można znaleźć w części:
Korzystanie z przydatnych funkcji wyświetlania
H: Wybierz, aby wyświetlić wiele fotografii naraz.
Więcej informacji o tej metodzie wyświetlania można znaleźć w części:
Korzystanie z przydatnych funkcji wyświetlania
8. Dotknij opcji Kolor (Color).
Drukarka rozpocznie drukowanie.
Uwaga
• Aby anulować drukowanie, dotknij opcji Stop.
280
• Podczas przetwarzania zadania drukowania można dodać nowe zadanie drukowania (rezerwowy
wydruk fotograficzny).
Dodawanie zadania drukowania
Dodawanie zadania drukowania
Podczas drukowania fotografii można dodawać zadanie drukowania (rezerwowy wydruk fotograficzny).
Aby dodać zadanie drukowania, wykonaj poniższą procedurę.
1. Podczas drukowania fotografii wykonaj na niej szybki ruch, aby wybrać następną
fotografię.
Uwaga
• Drukarka wydrukuje kopie rezerwowe podczas wybierania fotografii.
• Na fotografii dodanej do zadania drukowania umieszczana jest ikona kopii rezerwowej
.
2. Określ liczbę kopii i ustawienia drukowania dla każdej fotografii.
Uwaga
• Podczas przetwarzania zadania drukowania nie można na ekranie potwierdzenia ustawień
drukowania zmienić ustawienia opcji Rozmiar strony (Page size) ani Typ (Type). Użyte
zostaną takie same ustawienia, jak ustawienia wybrane dla fotografii, która znajduje się w
zadaniu drukowania.
3. Dotknij opcji Kolor (Color).
Kopia rezerwowa zostanie wydrukowana zaraz po aktualnie drukowanej fotografii.
Jeśli chcesz wydrukować więcej zdjęć, ponownie wykonaj procedurę, zaczynając od kroku 1.
Uwaga
• Podczas przetwarzania zadania drukowania nie można wyświetlić ekranu GŁÓWNY, zmienić menu
drukowania ani drukować z komputera i innych urządzeń.
• Podczas przetwarzania zadania drukowania fotografia z innej grupy nie jest zaznaczona.
• Dotknięcie opcji Stop w trakcie przetwarzania zadania drukowania spowoduje wyświetlenie ekranu
umożliwiającego wybór metody anulowania tworzenia kopii rezerwowej. Wybór przycisku Anuluj
wszystkie rezerwacje (Cancel all reservations) umożliwia anulowanie drukowania wszystkich
fotografii. Wybór przycisku Anuluj ostatnią rezerwację (Cancel the last reservation) umożliwia
anulowanie ostatniego zadania drukowania.
• Jeśli występuje wiele zadań drukowania, na ekranie dotykowym może pojawić się komunikat Nie
można zarezerwować następnych zadań drukowania. Poczekaj chwilę i powtórz operację.
(Cannot reserve more print jobs. Please wait a while and redo the operation.). W takim
przypadku należy chwilę poczekać, a następnie dodać zadanie drukowania.
281
Elementy ustawień dotyczące drukowania fotografii przy
użyciu panelu operacyjnego
W przypadku drukowania fotografii zapisanych na karcie pamięci można określić ustawienia rozmiaru
strony, typu nośnika, korekty zdjęcia itp.
Ekran Ustawienia drukowania
Sposób wyświetlania ekranu ustawień drukowania zależy od wybranego menu drukowania.
• W menu Wybierz druk. zdjęć (Select photo print) lub Pokaz slajdów (Slide show):
Wybór przycisku Ustawienia (Settings) powoduje wyświetlenie poniższego ekranu.
• W menu Przycinanie wydruku (Trimming print):
Przed rozpoczęciem drukowania zostanie wyświetlony następujący ekran.
Ustawianie opcji
Wykonaj szybki ruch w pionie, aby wyświetlić elementy ustawień, a następnie wybierz jeden z nich, aby
wyświetlić jego ustawienia. Wybierz, aby określić ustawienie.
Uwaga
• W przypadku menu drukowania pewnych ustawień nie można wybrać. W tej części opisano
konfigurowanie ustawień w menu Wybierz druk. zdjęć (Select photo print).
Ustawienie, którego nie można wybrać, jest wyszarzone lub nie jest wyświetlane.
282
• Niektórych ustawień nie można łączyć z innymi elementami ustawień ani z opcjami menu
drukowania. Jeśli wybrano ustawienie, którego nie można wprowadzać w połączeniu z innymi, na
ekranie dotykowym pojawią się: ikona
i przycisk Szczeg. bł. (Error details). W takim przypadku
wybierz ikonę
w lewym górnym rogu ekranu dotykowego, aby zapoznać się z komunikatem, a
następnie zmień ustawienie.
• Ustawienia rozmiaru strony, typu nośnika itp. są zachowywane nawet po wybraniu innego menu
drukowania oraz po wyłączeniu drukarki.
Dostępne są następujące ustawienia.
• Źr. pap. (Paper src)
Wybierz źródło papieru (Tylna taca (Rear tray), Kaseta (Cassette) lub Automatycz. (Auto)), do
którego jest załadowany papier.
Uwaga
• Po wybraniu opcji Automatycz. (Auto) papier jest pobierany ze źródła, w którym znajdują się
arkusze odpowiadające ustawieniom papieru (rozmiar strony i typ nośnika).
• Rozmiar strony (Page size)
Umożliwia wybór rozmiaru ładowanego papieru.
• Typ (Type) (typ nośnika)
Umożliwia wybór typu ładowanego nośnika.
• Jak.wyd. (Print qlty) (jakość wydruku)
Umożliwia dobór jakości wydruku do fotografii.
• Obramow (Border) (wydruk z obramowaniem lub bez niego)
Pozwala wybrać drukowanie z obramowaniem lub bez obramowania.
• Kor. zdj (Photo fix)
W przypadku wyboru ustawienia Auto. korek. zdjęć (Auto photo fix) analizowana jest scena lub
twarz osoby utrwalonej na zdjęciu, a następnie na każdym zdjęciu automatycznie nanoszone są
odpowiednie poprawki. Twarz przyciemniona przez oświetlenie z tyłu staje się jaśniejsza na wydruku.
Analizowana jest również sceneria, krajobraz nocny, osoba itp. Każda scena zostaje poprawiona
automatycznie pod względem koloru, jasności i kontrastu, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty w
druku.
Uwaga
• Domyślnie zdjęcia z karty pamięci są drukowane po wykonaniu korekcji automatycznej.
• Jeśli zostanie wybrane ustawienie Brak korekcji (No correction), zdjęcia zostaną wydrukowane
bez poprawek.
• Korek.czerw.oczu (Red-EyeCorrection)
Funkcja ta koryguje efekt czerwonych oczu na fotografiach portretowych spowodowany użyciem
lampy błyskowej.
283
W przypadku niektórych rodzajów zdjęć mechanizm korekcji czerwonych oczu może nie zadziałać lub
oddziaływać na inne niż oczy fragmenty zdjęcia.
• Drukuj datę (Print date)
Włącza/wyłącza drukowanie daty wykonania zdjęcia.
Uwaga
• Data rejestracji zdjęcia jest drukowana zgodnie z ustawieniem opcji Format wyświetlania daty
(Date display format) w menu Ustawienia innego urządzenia (Other device settings) na
ekranie Ustawienia urządzenia (Device settings).
Ustawienia innego urządzenia
284
Drukowanie etykiet dysków
Kopiowanie etykiety dysku (informacje podstawowe)
Drukowanie na etykiecie dysku fotografii zapisanych na karcie pamięci
285
Kopiowanie etykiety dysku
Etykietę istniejącego już dysku BD/DVD/CD można skopiować i wydrukować na dysku przeznaczonym do
nadrukowania.
Ważne
• Nie można drukować na dyskach przeznaczonych do nadrukowania o średnicy 8 cm (3,15 cala).
• Nie instaluj zasobnika wielofunkcyjnego do chwili pojawienia się monitu o włożenie dysku do
nadrukowania. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia drukarki.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję
Kopiuj (Copy).
Używanie panelu operacyjnego
3. Wybierz opcję
Kopia etykiety dysku (Disc label copy).
4. Zapoznaj się z komunikatem i wybierz opcję OK.
Zostanie wyświetlony ekran ustawiania obszaru wydruku.
5. Określ obszar drukowania i wybierz opcję OK.
A: Określ okrąg zewnętrzny.
B: Określ okrąg wewnętrzny.
Uwaga
• Należy zmierzyć zewnętrzną i wewnętrzną średnicę powierzchni drukowania dysku
przeznaczonego do nadrukowania i dla średnicy zewnętrznej wybrać wartość mniejszą od
zmierzonej, a dla średnicy wewnętrznej wartość większą od zmierzonej.
• Aby uzyskać informacje dotyczące dysków przystosowanych do nadrukowania, należy
skontaktować się z ich producentami.
286
6. Określ ilość atramentu.
Jeśli wydruk jest rozmyty, wybierz opcję Bez rozmaz. (Bleed-proof). Rozmycie można zredukować,
używając do drukowania mniejszej ilości atramentu.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby umieścić na płycie
kopiowany źródłowy dysk BD, DVD lub CD, a następnie wybierz OK.
Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia ustawień drukowania.
Ważne
• Źródłowy dysk BD/DVD/CD należy umieścić na środku płyty, etykietą skierowaną do dołu. Jeśli
dysk zostanie umieszczony w pobliżu krawędzi płyty, część obrazu może zostać przycięta.
8. Otwórz panel operacyjny na poziomo.
9. Po sprawdzeniu komunikatu wybierz opcję Czarny (Black) lub Kolor (Color).
287
10. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić dysk przeznaczony
do nadrukowania.
Uwaga
• Aby wyświetlić procedurę ustawiania dysku przeznaczonego do nadrukowania, wybierz Jak
ustawić (How to set).
• Więcej informacji o ustawianiu dysku przeznaczonego do nadrukowania można znaleźć w części:
Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania
11. Wybierz opcję OK.
Drukarka rozpocznie kopiowanie.
Uwaga
• Aby anulować kopiowanie, dotknij opcji Stop.
• Po zakończeniu drukowania należy pozostawić powierzchnię dysku do naturalnego wyschnięcia.
Dysków nie należy suszyć za pomocą suszarek do włosów ani wystawiać na działanie promieni
słonecznych. Nie należy dotykać zadrukowanej powierzchni do momentu wyschnięcia atramentu.
• Jeśli wydruk jest przekrzywiony, należy dostosować położenie obszaru wydruku za pomocą
ustawienia Dopasuj obszar wydr. dysków (Adjust disc print area) opcji Ustawienia
drukowania (Print settings) w menu Ustawienia urządzenia (Device settings).
Ustaw. druk.
288
Drukowanie na etykiecie dysku fotografii zapisanych na karcie
pamięci
Fotografię zapisaną na karcie pamięci można wydrukować na etykiecie dysku przeznaczonego do
nadrukowania.
Ważne
• Nie można drukować na dyskach przeznaczonych do nadrukowania o średnicy 8 cm (3,15 cala).
• Nie instaluj zasobnika wielofunkcyjnego do chwili pojawienia się monitu o włożenie dysku do
nadrukowania. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia drukarki.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję
Drukuj (Print).
Używanie panelu operacyjnego
3. Wybierz
Karty pamięci (Memory card).
Zostaną wyświetlone menu służące do drukowania zdjęć zapisanych na karcie pamięci.
4. Wybierz opcję
Drukuj fotografie na etykiecie dysku (Print photos on disc label).
5. Włóż kartę pamięci do gniazda na kartę.
Uwaga
• Jeśli włożenie karty pamięci nastąpi przed wyświetleniem menu drukowania z karty pamięci, w
obszarze Wybierz druk. zdjęć (Select photo print) pojawi się ekran wyboru fotografii.
Aby wyświetlić ekran POCZĄTEK, dotknij ikony
(POCZĄTEK).
• Jeśli na karcie pamięci nie zapisano danych fotografii, które można wydrukować, na ekranie
dotykowym pojawi się komunikat Nie zapisano danych obsługiwanego typu. (Saved data is
not of a supported type.).
• Jeśli na karcie pamięci zapisano więcej niż 2000 plików danych fotografii, dane te zostaną
automatycznie podzielone na grupy po 2000 zdjęć, sortowanych w odwrotnej kolejności
chronologicznej (według daty ostatniej modyfikacji). Zapoznaj się z komunikatem wyświetlanym
na ekranie dotykowym i wybierz przycisk OK.
6. Zapoznaj się z komunikatem i wybierz opcję OK.
Zostanie wyświetlony ekran ustawiania obszaru wydruku.
289
7. Określ obszar drukowania i wybierz opcję OK.
A: Określ okrąg zewnętrzny.
B: Określ okrąg wewnętrzny.
Uwaga
• Należy zmierzyć zewnętrzną i wewnętrzną średnicę powierzchni drukowania dysku
przeznaczonego do nadrukowania i dla średnicy zewnętrznej wybrać wartość mniejszą od
zmierzonej, a dla średnicy wewnętrznej wartość większą od zmierzonej.
• Aby uzyskać informacje dotyczące dysków przystosowanych do nadrukowania, należy
skontaktować się z ich producentami.
8. Określ ilość atramentu.
Jeśli wydruk jest rozmyty, wybierz opcję Bez rozmaz. (Bleed-proof). Rozmycie można zredukować,
używając do drukowania mniejszej ilości atramentu.
9. Wybierz fotografię, którą chcesz wydrukować.
Uwaga
• Inne opcje
Korzystanie z przydatnych funkcji wyświetlania
10. Wyznacz obszar drukowania z przycinaniem, a następnie wybierz OK.
A: Przeciągaj, aby ustawić ramkę przycinania.
290
B: Przeciągaj, aby określić rozmiar ramki przycinania.
11. Otwórz panel operacyjny na poziomo.
12. Zapoznaj się z komunikatem i dotknij opcji Kolor (Color).
13. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić dysk przeznaczony
do nadrukowania.
Uwaga
• Aby wyświetlić procedurę ustawiania dysku przeznaczonego do nadrukowania, wybierz Jak
ustawić (How to set).
• Więcej informacji o ustawianiu dysku przeznaczonego do nadrukowania można znaleźć w części:
Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania
14. Wybierz opcję OK.
Drukarka rozpocznie drukowanie.
Uwaga
• Aby anulować drukowanie, dotknij opcji Stop.
• Po zakończeniu drukowania należy pozostawić powierzchnię dysku do naturalnego wyschnięcia.
Dysków nie należy suszyć za pomocą suszarek do włosów ani wystawiać na działanie promieni
słonecznych. Nie należy dotykać zadrukowanej powierzchni do momentu wyschnięcia atramentu.
• Jeśli wydruk jest przekrzywiony, należy dostosować położenie obszaru wydruku za pomocą
ustawienia Dopasuj obszar wydr. dysków (Adjust disc print area) opcji Ustawienia
drukowania (Print settings) w menu Ustawienia urządzenia (Device settings).
Ustaw. druk.
291
Ustawienia papieru
Zarejestrowanie rozmiaru papieru i typu nośnika umieszczonego na tylnej tacy lub w kasecie umożliwia
zapobieganie nieprawidłowemu drukowaniu przez drukarkę poprzez wyświetlanie przed rozpoczęciem
drukowania odpowiedniego komunikatu w sytuacji, gdy rozmiar papieru lub typ nośnika załadowanego
papieru odbiega od ustawień drukowania.
Uwaga
• Ustawienie domyślne zależy od tego, czy drukujesz lub kopiujesz z panelu operacyjnego drukarki,
drukujesz ze smartfona/tabletu, drukujesz z systemu Windows czy drukujesz z systemu macOS.
Domyślne ustawienie wyświetlania komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu
Po załadowaniu papieru:
• Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika:
Pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym na tylnej tacy.
Jeśli rozmiar strony i typ nośnika wyświetlone na ekranie dotykowym są zgodne z rozmiarem i typem
papieru załadowanego na tylną tacę, wybierz opcję Tak (Yes).
Jeśli tak nie jest, wybierz opcję Zmień (Change), aby zmienić ustawienie zgodnie z rozmiarem
załadowanego papieru.
292
• W przypadku wkładania kasety:
Rozmiar papieru jest wykrywany i automatycznie ustawiany w drukarce.
* W kasecie można umieszczać tylko papier zwykły.
Ważne
• Dodatkowe informacje o właściwej kombinacji ustawień papieru, jaką możesz wprowadzić za pomocą
sterownika drukarki (system Windows) lub ekranu dotykowego — patrz:
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)
Jeśli ustawienia papieru dotyczące drukowania/kopiowania są inne niż
informacje o papierze zarejestrowane w drukarce:
Przykład:
• Ustawienia papieru na potrzeby drukowania/kopiowania: A5
• Zarejestrowane w drukarce informacje o papierze: A4
Po rozpoczęciu drukowania lub kopiowania zostanie wyświetlony komunikat oraz ustawienia papieru
dotyczące drukowania/kopiowania.
293
Zapoznaj się z komunikatem i wybierz opcję Dalej (Next). Po wyświetleniu ekranu umożliwiającego wybór
czynności wybierz jedną z poniższych opcji.
Uwaga
• W zależności od ustawień poniższe opcje mogą nie zostać wyświetlone.
Drukuj na papierze w ust. kasety (Print with the loaded paper.)
Wybierz, czy chcesz drukować/kopiować na załadowanym papierze bez zmiany jego ustawień.
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania/kopiowania to A5, a zarejestrowane w drukarce
informacje o papierze wskazują na rozmiar A4, drukarka rozpocznie drukowanie/kopiowanie na
papierze załadowanym na tylną tacę lub do kasety, nie zmieniając ustawienia rozmiaru papieru na
potrzeby drukowania/kopiowania.
Zmiana papieru i drukowanie (Replace the paper and print)
Wybierz, czy chcesz drukować po wymianie papieru na tylnej tacy lub w kasecie.
Jeśli np. ustawienie rozmiaru papieru na potrzeby drukowania lub kopiowania to A5, a
zarejestrowane w drukarce informacje o papierze wskazują na rozmiar A4, przed rozpoczęciem
drukowania/kopiowania musisz załadować na tylną tacę lub do kasety papier formatu A5.
Po wymianie papieru pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze. Zarejestruj informacje o
papierze zgodne z rodzajem załadowanego papieru.
Uwaga
• Jeśli nie wiesz, jakie informacje o papierze zarejestrować w drukarce, po wyświetleniu ekranu
rejestracji dotknij ikony
(Wstecz).
• Dodatkowe informacje o właściwej kombinacji ustawień papieru, jaką możesz wprowadzić za
pomocą sterownika drukarki (system Windows) lub ekranu dotykowego — patrz:
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)
Anuluj (Cancel)
Anulowanie drukowania.
Wybierz, kiedy zmieniasz ustawienia papieru wprowadzone na potrzeby drukowania/kopiowania.
Zmień ustawienia papieru i ponów drukowanie/kopiowanie.
294
Domyślne ustawienie wyświetlania komunikatu zapobiegającego
nieprawidłowemu drukowaniu
• Kiedy drukujesz/kopiujesz za pomocą panelu operacyjnego drukarki lub w przypadku
drukowania za pomocą smartfona/tabletu:
Komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu jest domyślnie włączony.
Aby zmienić ustawienie:
Ustawienia podajnika
• W przypadku drukowania z systemu Windows:
Komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu jest domyślnie wyłączony.
Aby zmienić ustawienie:
Zmiana trybu pracy drukarki
• W przypadku drukowania z systemu macOS:
Komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu jest domyślnie włączony.
Aby zmienić ustawienie:
Zmiana trybu pracy drukarki
Ważne
• Gdy komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu jest wyłączony:
Drukarka rozpocznie drukowanie/kopiowanie, mimo że ustawienia papieru dotyczące drukowania/
kopiowania są inne niż informacje o papierze zarejestrowane w drukarce.
295
Kopiowanie
Tworzenie kopii
Zmniejszanie/powiększanie kopii
Podstawy
Kopiowanie dwustronne
Menu Kopia specjalna
Kopiowanie za pomocą smartfona lub
tabletu
296
Tworzenie kopii
W tej części opisano procedurę kopiowania za pomocą opcji Kopia standardowa (Standard copy).
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Załaduj papier.
3. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję
Kopiuj (Copy).
Używanie panelu operacyjnego
4. Wybierz opcję
Kopia standardowa (Standard copy).
Zostanie wyświetlony ekran gotowości kopiowania.
5. Załaduj oryginał na płytę.
6. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.
A: Zostanie wyświetlony układ kopii.
Przełącz układ
(jednostronny),
(2 na 1),
B: Podaj liczbę kopii.
297
(dwustronny).
Dotknij przycisku
lub
, aby wybrać liczbę kopii.
Jeśli będziesz trzymać palec w tym miejscu, skok wartości będzie następować o 10 jednostek.
Innym sposobem określenia liczby jest przesunięcie po niej palcem.
C: Wyświetl elementy ustawień drukowania.
Więcej informacji o elementach ustawień można znaleźć w części:
Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem
D: Wybierz rozmiar papieru i typ nośnika.
7. Dotknij opcji Czarny (Black) lub Kolor (Color).
Drukarka rozpocznie kopiowanie.
Po zakończeniu kopiowania zdejmij oryginał z płyty.
Ważne
• Do zakończenia skanowania nie otwieraj pokrywy dokumentów i nie zdejmuj oryginału z płyty.
Uwaga
• Aby anulować kopiowanie, dotknij opcji Stop.
Dodawanie zadania kopiowania (rezerwacja kopii)
Podczas drukowania można dodać zadanie kopiowania (utworzyć kopię rezerwową).
Zadanie kopiowania można dodać, gdy zostanie wyświetlony następujący ekran.
298
Załaduj oryginał na płytę i dotknij tego samego przycisku co poprzednio (Kolor (Color) lub Czarny
(Black)).
Ważne
• Umieszczając oryginał na płycie, należy delikatnie poruszać pokrywą dokumentów.
Uwaga
• Po wybraniu dla opcji Jak.wyd. (Print qlty) (jakość wydruku) ustawienia Wysoka (High) nie można
dodawać zadań kopiowania.
• Dodając zadanie kopiowania, nie można zmieniać liczby kopii ani ustawień takich jak rozmiar strony
lub typ nośnika.
• Dotknięcie przycisku Stop w trakcie sporządzania kopii rezerwowej spowoduje wyświetlenie ekranu
umożliwiającego wybór metody anulowania kopiowania. Wybór przycisku Anuluj wszystkie
rezerwacje (Cancel all reservations) umożliwia anulowanie kopiowania wszystkich zeskanowanych
danych. Wybór przycisku Anuluj ostatnią rezerwację (Cancel the last reservation) umożliwia
anulowanie ostatniego zadania kopiowania.
• Jeśli dokument ma zbyt wiele stron, aby można było dodać zadanie kopiowania, na ekranie
dotykowym może się pojawić komunikat Nie można dodać następnych zadań kopiowania.
Poczekaj chwilę i powtórz operację. (Cannot add more copy jobs. Please wait a while and redo
the operation.). Wybierz opcję OK i poczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponowić kopiowanie.
• Jeśli podczas skanowania na ekranie dotykowym pojawi się komunikat Rezerwowanie zadania
kopiowania nie powiodło się. Zacznij od początku. (Failed to reserve the copy job. Start over
from the beginning.), wybierz przycisk OK, a następnie dotknij przycisku Stop, aby anulować
kopiowanie. Potem skopiuj dokumenty, których kopiowanie nie zostało zakończone.
299
Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem
Możesz zmieniać ustawienia kopiowania, np. powiększenie i intensywność.
Ekran Ustawienia drukowania
Uwaga
• Więcej informacji o ekranie ustawień drukowania oraz o elementach ustawień w menu Kopia
fotografii (Photo copy) można znaleźć w części Kopiowanie zdjęć.
Wybranie przycisku Ustawienia (Settings) na ekranie gotowości do kopiowania powoduje wyświetlenie
poniższego ekranu.
Przykład — Kopia standardowa (Standard copy):
Podgląd
Gdy na ekranie ustawień drukowania wyświetlany jest przycisk Podgląd (Preview), naciśnięcie przycisku
Podgląd (Preview) umożliwia wyświetlenie podglądu wydruku na ekranie podglądu.
Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.
Wyświetlanie ekranu podglądu
Ustawianie opcji
Wykonaj szybki ruch, aby wyświetlić elementy ustawień, a następnie wybierz jeden z nich, aby wyświetlić
jego ustawienia. Wybierz, aby określić ustawienie.
300
Uwaga
• W przypadku niektórych menu kopii pewnych ustawień nie można wybrać. W tej części opisano
elementy ustawień w menu Kopia standardowa (Standard copy).
Ustawienie, którego nie można wybrać, jest wyszarzone.
Więcej informacji o elementach ustawień w menu Kopia fotografii (Photo copy) można znaleźć w
części Kopiowanie zdjęć.
• Niektórych ustawień nie można łączyć z innymi ustawieniami lub elementami menu kopii. Jeśli
wybrano ustawienie, którego nie można wprowadzać w połączeniu z innymi, na ekranie dotykowym
pojawi się
. W takim przypadku wybierz ikonę
w lewym górnym rogu ekranu dotykowego, aby
zapoznać się z komunikatem, a następnie zmień ustawienie.
• Ustawienia rozmiaru strony, rodzaju nośnika itp. są zachowywane nawet po wyłączeniu drukarki.
• Jeśli kopiowanie zostanie rozpoczęte w menu kopiowania, które jest niedostępne w przypadku
wybranego ustawienia, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat Określona funkcja jest
niedostępna przy bież. ustaw. (The specified function is not available with current settings.).
Zmień ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Można zmieniać poniższe elementy ustawień.
• Intensyw (Intensity)
Określ intensywność.
A: Wybierz, aby włączyć/wyłączyć automatyczną regulację intensywności.
Po wybraniu ustawienia ON intensywność jest regulowana automatycznie, z uwzględnieniem
oryginałów umieszczonych na płycie.
B: Przeciągnij po ekranie, aby określić intensywność.
• Powięk. (Magnif.) (powiększenie)
Umożliwia wybór metody pomniejszania/powiększania.
Zmniejszanie/powiększanie kopii
• Źr. pap. (Paper src)
Wybierz źródło papieru (Tylna taca (Rear tray), Kaseta (Cassette) lub Automatycz. (Auto)), do
którego jest załadowany papier.
301
Uwaga
• Po wybraniu opcji Automatycz. (Auto) papier jest pobierany ze źródła, w którym znajdują się
arkusze odpowiadające ustawieniom papieru (rozmiar strony i typ nośnika).
• Rozmiar strony (Page size)
Umożliwia wybór rozmiaru ładowanego papieru.
• Typ (Type) (typ nośnika)
Umożliwia wybór typu ładowanego nośnika.
• Jak.wyd. (Print qlty) (jakość wydruku)
Umożliwia dostosowanie jakości wydruku do oryginału.
Ważne
• Jeśli przy ustawieniu jakości wydruku Niska (Draft) i wybraniu dla opcji Typ (Type) ustawienia
Papier zwykły (Plain paper) jakość nie jest zadowalająca, wybierz dla opcji Jak.wyd. (Print
qlty) ustawienie Standardowy (Standard) lub Wysoka (High) i spróbuj skopiować ponownie.
• Jeśli chcesz wykonać kopię w odcieniach szarości, wybierz dla opcji Jak.wyd. (Print qlty)
ustawienie Wysoka (High). Odcienie szarości umożliwiają odwzorowanie tonów w szerokiej
gamie odcieni, a nie jedynie w czerni i bieli.
• Układ (Layout)
Wybierz układ.
Kopiowanie dwóch stron na jednej stronie
Kopiowanie czterech stron na jednej stronie
• Us. druk. 2-str. (2-sidedPrintSetting)
Wybierz, czy przeprowadzać kopiowanie dwustronne.
Kopiowanie dwustronne
302
Skanowanie
Skanowanie z komputera (system
Windows)
Skanowanie przy użyciu panelu
operacyjnego
Skanowanie z komputera (macOS)
Skanowanie za pomocą smartfona/tabletu
303
Skanowanie z komputera (macOS)
Skanowanie zgodnie z typem lub celem elementu (IJ Scan Utility Lite)
Funkcje aplikacji IJ Scan Utility Lite
Łatwe skanowanie (Automatyczne skanowanie) Podstawy
Skanowanie dokumentów i fotografii
Porady dotyczące skanowania
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
304
Skanowanie zgodnie z typem lub celem elementu (IJ Scan
Utility Lite)
Funkcje aplikacji IJ Scan Utility Lite
Łatwe skanowanie (Automatyczne skanowanie) Podstawy
Skanowanie dokumentów i fotografii
Ważne
• Dostępne funkcje i ustawienia różnią się w zależności od używanego skanera i drukarki.
305
Funkcje aplikacji IJ Scan Utility Lite
Aplikacja IJ Scan Utility Lite umożliwia skanowanie i zapisywanie dokumentów, fotografii lub innych
elementów jednocześnie przez kliknięcie odpowiedniej ikony.
Ważne
• Wyświetlane elementy i dostępne funkcje różnią się w zależności od używanego skanera lub drukarki.
Wiele trybów skanowania
Tryb Automatycznie (Auto) umożliwia skanowanie za jednym kliknięciem przy zastosowaniu ustawień
domyślnych dla różnych elementów. Tryb Dokument (Document) pozwala wyostrzyć tekst w
dokumencie lub czasopiśmie i zwiększyć jego czytelność, natomiast tryb Fotografia (Photo) służy do
skanowania fotografii.
Uwaga
• Szczegółowe informacje o ekranie głównym aplikacji IJ Scan Utility Lite można znaleźć w części
Ekran główny aplikacji IJ Scan Utility Lite
Automatyczne zapisywanie zeskanowanych obrazów
Zeskanowane obrazy są automatycznie zapisywane we wskazanym uprzednio folderze. Folder można w
razie potrzeby zmienić.
Uwaga
• Domyślny folder zapisywania to Obrazy (Pictures).
• Informacje na temat wskazywania folderu można znaleźć w części Okno dialogowe Ustawienia.
Integracja aplikacji
Zeskanowane obrazy można wysłać do innych aplikacji. Zeskanowane obrazy można na przykład
wyświetlać w ulubionym programie, dołączać je do wiadomości e-mail lub wyodrębniać z nich tekst.
306
Uwaga
• Informacje na temat wskazywania aplikacji, z którą ma nastąpić integracja, można znaleźć w części
Okno dialogowe Ustawienia.
307
Łatwe skanowanie (Automatyczne skanowanie)
Automatyczne skanowanie umożliwia automatyczne wykrywanie typu przedmiotu umieszczonego na płycie
szklanej lub w urządzeniu ADF (Automatyczny podajnik dokumentów).
Ważne
• Ta funkcja nie jest obsługiwana w zależności od używanego modelu.
• Poniższe rodzaje przedmiotów mogą być skanowane nieprawidłowo. W takim przypadku dopasuj ramki
przycinania (pola wyboru, obszary skanowania) na wyświetlonym ekranie, klikając opcję Sterownik
(Driver) na ekranie głównym aplikacji IJ Scan Utility Lite, a następnie ponownie zeskanuj dokument.
Fotografie o białawym tle
Obrazy lub dokumenty wydrukowane na białym papierze, tekst odręczny, wizytówki i inne
nieczytelne elementy
Cienkie przedmioty
Grube przedmioty
• W przypadku skanowania dwóch lub więcej dokumentów za pośrednictwem podajnika ADF, należy
umieszczać w nim dokumenty tego samego rozmiaru.
1. Sprawdź, czy włączono skaner lub drukarkę.
2. Umieść przedmioty na płycie szklanej lub w podajniku ADF.
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
3. Uruchom aplikację IJ Scan Utility Lite.
4. Kliknij przycisk Automatycznie (Auto).
Rozpocznie się skanowanie.
Uwaga
• Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
• Okno dialogowe Ustawienia (Automatyczne skanowanie) (Settings (Auto Scan)) umożliwia
ustawianie miejsca zapisywania zeskanowanych obrazów oraz definiowanie zaawansowanych
ustawień skanowania.
• Informacje o skanowaniu poszczególnych rodzajów elementów znajdują się na kolejnych stronach.
308
Skanowanie dokumentów i fotografii
Skanowanie z ulubionymi ustawieniami
Skanowanie wielu dokumentów naraz za pomocą ADF (Automatycznego podajnika dokumentów)
309
Skanowanie dokumentów i fotografii
Dokumenty lub fotografie umieszczone na płycie szklanej można skanować z odpowiednimi dla nich
ustawieniami.
Zapisuj dokumenty w formatach, takich jak PDF i JPEG, a fotografie w formatach, takich jak JPEG i TIFF.
1. Umieść element na płycie szklanej.
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
2. Uruchom aplikację IJ Scan Utility Lite.
3. Aby określić rozmiar papieru, rozdzielczość, ustawienia plików PDF itd., kliknij opcję
Ustawienia (Settings...), a następnie ustaw każdy element w oknie dialogowym
Ustawienia.
Uwaga
• Po wprowadzeniu ustawień w oknie dialogowym Ustawienia można ich używać przy okazji
kolejnego skanowania.
• W oknie dialogowym Ustawienia można określić wymagane ustawienia przetwarzania obrazów,
takie jak korygowanie przekrzywionych obrazów, ustawić miejsce zapisywania zeskanowanych
obrazów i nie tylko.
Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk OK.
4. Kliknij opcję Dokument (Document) lub Fotografia (Photo).
Rozpocznie się skanowanie.
Uwaga
• Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
310
Porady dotyczące skanowania
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
311
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
W tej części opisano sposób umieszczania oryginałów na płycie szklanej lub w automatycznym podajniku
dokumentów (ADF) w celu skanowania. Niewłaściwe umieszczenie przedmiotów może spowodować ich
nieprawidłowe zeskanowanie.
Ważne
• W przypadku umieszczania oryginału na płycie należy pamiętać o poniższych zaleceniach.
Niezastosowanie się do następujących zaleceń może spowodować nieprawidłowe działanie skanera
lub pęknięcie płyty szklanej.
Na płycie szklanej nie wolno umieszczać przedmiotów o wadze przekraczającej 2,0 kg (4,4 funta).
Oryginałów umieszczonych na płycie szklanej nie należy dociskać z siłą odpowiadającą ciężarowi
równemu lub przekraczającemu 2,0 kg (4,4 funta).
• Pokrywę dokumentów należy zamykać na czas skanowania.
• Podczas otwierania i zamykania pokrywy dokumentów nie należy dotykać przycisków na panelu
operacyjnym ani ekranu wyświetlacza LCD (ciekłokrystalicznego). Mogłoby to spowodować
niezamierzone działanie urządzenia.
• W przypadku korzystania ze skanera osobistego ustawionego w pozycji pionowej automatyczne
wykrywanie rodzaju przedmiotu może się nie udać. W takiej sytuacji należy określić rodzaj przedmiotu
w aplikacji IJ Scan Utility i wykonać skanowanie.
Umieszczanie przedmiotów (płyta szklana)
Umieszczanie dokumentów (ADF (Automatyczny podajnik dokumentów))
Umieszczanie przedmiotów (w przypadku korzystania z podstawki)
Umieszczanie przedmiotów (płyta szklana)
Aby korzystać z automatycznego wykrywania typu i rozmiaru przedmiotów, należy umieszczać je w
opisany poniżej sposób.
Ważne
• W zależności od modelu funkcja skanowania z możliwością automatycznego wykrywania typu i
rozmiaru elementu nie jest wyświetlana.
• Podczas skanowania z podaniem rozmiaru papieru dosuń górny róg elementu do rogu płyty szklanej
oznaczonego strzałką (znacznikiem wyrównania).
• Fotografie o nieregularnym kształcie i przedmioty o powierzchni mniejszej niż 3 cm kwadratowe (1,2
cala kw.) mogą nie zostać dokładnie przycięte podczas skanowania.
• Odblaskowe etykiety dysków mogą nie zostać zeskanowane zgodnie z oczekiwaniami.
• Sposób reakcji może się różnić w przypadku skanowania z automatycznym wykrywaniem typu i
rozmiaru elementu. W takim przypadku należy ręcznie dopasować ramki przycinania (pole wyboru).
Fotografie, pocztówki, wizytówki i płyty BD/DVD/CD
312
Czasopisma, gazety i dokumenty
Pojedynczy przedmiot:
Umieść przedmiot na płycie szklanej stroną do zeskanowania skierowaną do dołu, pozostawiając między przedmiotem
a krawędziami płyty szklanej odstęp o szerokości co najmniej 1 cm (0,4 cala) (obszar oznaczony poprzecznymi paskami). Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi
paskami nie można zeskanować.
Umieść przedmiot na płycie szklanej stroną do zeskanowania skierowaną do dołu i przysuń górny róg
przedmiotu do rogu płyty szklanej wskazanego
strzałką (znacznikiem wyrównania). Fragmentów
umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie
można zeskanować.
Ważne
Ważne
• Uniwersalna drukarka Inkjet:
• Obrazy dużych przedmiotów (np. fotografii formatu A4),
których nie można ułożyć z dala od brzegów/strzałki
(znacznika wyrównania) płyty szklanej, mogą zostać zapisane jako pliki PDF. Aby zapisywać w formacie innym
niż PDF, należy skanować po określeniu formatu danych.
Wiele przedmiotów:
Aby uzyskać informacje o obszarach, w których
nie można skanować elementów, kliknij odnośnik Strona główna, aby powrócić na pierwszą
stronę dokumentu Podręcznik online używanego
modelu i wyszukaj hasło „Ładowanie oryginałów”.
• Skaner osobisty:
Między krawędziami płyty szklanej a przedmiotem oraz między poszczególnymi przedmiotami należy zachować odstępy
wynoszące co najmniej 1 cm (0,4 cala) (obszar oznaczony
poprzecznymi paskami). Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można zeskanować.
: co najmniej 1 cm (0,4 cala)
313
Aby uzyskać informacje o obszarach, w których
nie można skanować przedmiotów, kliknij odnośnik Strona główna, aby powrócić na pierwszą
stronę dokumentu Podręcznik online używanego
modelu i wyszukaj hasło „Przedmioty, jakie można umieszczać, i sposób ich umieszczania”.
Uwaga
• W aplikacji IJ Scan Utility Lite można umieścić do 12
elementów.
• Krzywe ułożenie przedmiotów (odchylenie do 10 stopni)
jest korygowane automatycznie.
Umieszczanie dokumentów (ADF (Automatyczny podajnik
dokumentów))
Ważne
• W przypadku skanowania za pośrednictwem podajnika ADF nie należy pozostawiać na płycie
szklanej przedmiotów o znacznej grubości. Mogłoby to spowodować zacięcie papieru.
• Skanując dwa lub więcej dokumentów, umieszczaj i wyrównuj dokumenty o tej samej wielkości.
• Aby uzyskać informacje o obsługiwanych rozmiarach dokumentów podczas skanowania z urządzenia
ADF, kliknij odnośnik Strona główna, aby powrócić na pierwszą stronę dokumentu Podręcznik online
używanego modelu i wyszukaj hasło „Obsługiwane oryginały”.
1. Upewnij się, że żaden oryginał nie znajduje się na płycie.
2. Otwórz tacę dokumentów (A).
3. Rozsuń maksymalnie prowadnice papieru (B).
4. Umieść dokument w tacy dokumentów stroną do zeskanowania skierowaną do góry.
Wsuwaj dokument, dopóki się nie zatrzyma.
5. Dopasuj ustawienie prowadnicy dokumentów (B) do szerokości dokumentu.
Prowadnicy dokumentów nie należy dosuwać do dokumentu z użyciem nadmiernej siły. W takim
wypadku dokument może zostać pobrany nieprawidłowo.
314
Uwaga
• Podczas dwustronnego skanowania dokumentów, umieść strony przednie skierowane do góry. Jeśli
będą ułożone odwrotnie, zostaną zeskanowane nieprawidłowo.
Umieszczanie przedmiotów (w przypadku korzystania z podstawki)
1. Umieść przedmiot na płycie.
1. Otwórz pokrywę dokumentów.
2. Umieść przedmiot stroną do zeskanowania zwróconą w kierunku płyty, a następnie ustaw
go równo ze znacznikiem wyrównania.
Ważne
• Szerokie otwarcie pokrywy dokumentów może spowodować przewrócenie skanera.
• Fragmenty wykraczające poza linię (A) (2,4 mm (0,094 cala) od lewej krawędzi płyty) lub (B)
(2,7 mm (0,106 cala) od przedniej krawędzi) nie zostaną zeskanowane.
315
2. Delikatnie zamknij pokrywę dokumentów.
Podczas skanowania delikatnie podtrzymuj lekko ręką pokrywę dokumentów, aby pozostawała
zamknięta.
Ważne
• Należy mieć te zalecenia na uwadze, gdy skaner jest używany w pozycji pionowej.
W trakcie pracy skanera nie należy narażać go na drgania. Mogłoby to przeszkodzić w
uzyskaniu prawidłowego obrazu (np. obrazy byłyby rozmyte).
Rodzaj przedmiotu może nie zostać wykryty automatycznie. W takiej sytuacji należy
określić rodzaj przedmiotu w aplikacji IJ Scan Utility i wykonać skanowanie.
316
Często zadawane pytania
Sieć
Nie można znaleźć drukarki w sieci
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nieznany klucz sieciowy (hasło)
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
W przypadku pozostałych pytań dotyczących sieci kliknij tutaj.
Drukuj
Drukarka nie drukuje
Wydruki są puste, pokryte smugami lub rozmyte, kolory są nieprawidłowe lub
rozmazane, występują paski lub linie
Wyniki drukowania są niezadowalające
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru)
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
Instalacja sterowników MP Drivers nie powiodła się (system Windows)
Instalacja
Po wystąpieniu błędu
Pojawia się komunikat (kod pomocniczy)
Błąd
Rozwiązywanie problemów
Drukarka nie działa
Drukarka się nie włącza
Drukarka wyłącza się nieoczekiwanie lub kilka razy z rzędu
Komunikaty na ekranie dotykowym są wyświetlane w niewłaściwym języku
Brak obrazu na ekranie dotykowym
Problemy z połączeniem USB
Nie można nawiązać komunikacji z drukarką przez port USB
Drukarka nie drukuje
Kopiowanie/drukowanie zostaje przerwane
Nie można drukować z użyciem standardu AirPrint
Drukarka wolno drukuje
Nie jest dostarczany atrament
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru)
Drukarka nie pobiera ani nie podaje papieru lub jest wyświetlany błąd braku papieru
Nie można drukować na etykiecie dysku
Problemy z automatycznym drukowaniem dwustronnym
317
Papier nie jest podawany ze źródła papieru określonego w sterowniku drukarki (system Windows)
Wyniki drukowania są niezadowalające
Problemy ze skanowaniem (system Windows)
Problemy ze skanowaniem (system macOS)
Wyniki skanowania są niezadowalające (system Windows)
Wyniki skanowania są niezadowalające (system macOS)
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu
Nie można ustawić prawidłowo (sieć)
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfiguracji (system
Windows)
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać
Nieznany klucz sieciowy (hasło)
Nie pamiętam hasła administratora do drukarki
Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień
Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat
Sprawdzanie informacji o sieci
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
Nie można ustawić prawidłowo (instalacja)
Instalacja sterowników MP Drivers nie powiodła się (system Windows)
Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system Windows)
W przypadku pojawienia się błędu lub komunikatu
Po wystąpieniu błędu
Pojawia się komunikat (kod pomocniczy)
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu
Na urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (Wi-Fi) pojawia się komunikat o błędzie
Komunikaty o błędach programu IJ Scan Utility (system Windows)
Komunikaty o błędach aplikacji IJ Scan Utility Lite (system macOS)
Komunikaty o błędach programu ScanGear (system Windows)
Problemy z obsługą
Problemy z komunikacją sieciową
Problemy z drukowaniem
Problemy z drukowaniem lub skanowaniem ze smartfona/tabletu
Problemy ze skanowaniem (system Windows)
Problemy ze skanowaniem (system macOS)
Problemy mechaniczne
Problemy z instalacją i pobieraniem
Błędy i komunikaty
Jeśli nie można rozwiązać problemu
318
Ustawienia sieciowe i typowe problemy
Tutaj znajdują się często zadawane pytania dotyczące sieci. Wybierz metodę połączenia, z której
korzystasz lub chcesz korzystać.
Bezprzewodowa sieć
LAN
Bezpośredni tryb
bezprzewodowy
Bezprzewodowa sieć LAN
Nie można znaleźć drukarki
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfiguracji (system
Windows)
Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki
Drukarka nie zostaje znaleziona na ekranie znajdowania drukarek podczas konfiguracji
Wyszukiwanie drukarki według adresu IP lub nazwy hosta podczas konfiguracji
Błąd podczas konfigurowania sieci Wi-Fi
Wykrywanie tej samej nazwy drukarki
Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać
Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień
Nie można uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi z poziomu urządzenia
komunikacyjnego
Łączenie drukarki z routerem bezprzewodowym przy użyciu łatwego połączenia bezprzewodowego
Nie można połączyć smartfonu lub tabletu z routerem bezprzewodowym
Błąd podczas konfigurowania sieci Wi-Fi
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/Zmienia metodę połączenia z kabla USB na
sieć LAN
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
Porady dotyczące ustawień sieci LAN/zmiana ustawień sieci LAN
Nieznany klucz sieciowy (hasło)
Nie pamiętam hasła administratora do drukarki
Sprawdzanie informacji o sieci
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
Sprawdzanie identyfikatora SSID/klucza routera bezprzewodowego
Sprawdzanie nazwy sieciowej (SSID) routera bezprzewodowego dla smartfona lub tabletu
Separator prywatności/separator identyfikatora SSID/funkcja rozdzielania sieci
Domyślne ustawienia sieciowe
319
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/Zmienia metodę połączenia z kabla USB na
sieć LAN
Drukowanie ustawień sieciowych
Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
Sprawdzanie kodu stanu
Drukowanie/skanowanie ze smartfonu lub tabletu
Łączenie drukarki z routerem bezprzewodowym przy użyciu łatwego połączenia bezprzewodowego
Nie można połączyć smartfonu lub tabletu z routerem bezprzewodowym
Sprawdzanie nazwy sieciowej (SSID) routera bezprzewodowego dla smartfona lub tabletu
Konfiguracja za pomocą smartfonu/tabletu
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu
Nie można znaleźć drukarki za pomocą smartfonu lub tabletu podczas korzystania z połączenia
Bluetooth
Pobieranie aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problemy podczas używania drukarki
Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat
Drukarka wolno drukuje
W monitorze stanu drukarki nie pojawia się poziom atramentu (system Windows)
Pakiety są stale przesyłane (system Windows)
Bezpośr. połączenie (Wireless Direct)
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać
Nie można uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi z poziomu urządzenia
komunikacyjnego
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
Porady dotyczące ustawień sieci LAN/zmiana ustawień sieci LAN
Nieznany klucz sieciowy (hasło)
Nie pamiętam hasła administratora do drukarki
Sprawdzanie informacji o sieci
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
Domyślne ustawienia sieciowe
Drukowanie ustawień sieciowych
Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
Sprawdzanie kodu stanu
Drukowanie/skanowanie ze smartfonu lub tabletu
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu
Nie można znaleźć drukarki za pomocą smartfonu lub tabletu podczas korzystania z połączenia
Bluetooth
Pobieranie aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problemy podczas używania drukarki
Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat
Drukarka wolno drukuje
320
W monitorze stanu drukarki nie pojawia się poziom atramentu (system Windows)
321
Problemy z komunikacją sieciową
Nie można znaleźć drukarki w sieci
Problemy z połączeniem sieciowym
Inne problemy z siecią
322
Nie można znaleźć drukarki w sieci
Podczas konfigurowania drukarki:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas
konfiguracji (system Windows)
Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki
Podczas używania drukarki:
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
323
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfiguracji (system Windows)
Jeśli nie można odnaleźć drukarki, a po zakończeniu wyszukiwania drukarki za pomocą opcji
Wyszukiwanie automatyczne (Automatic search) na ekranie Szukaj drukarek (Search for Printers)
pojawia się ekran Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings), kliknij opcję Wykryj ponownie
(Redetect) i spróbuj ponownie wyszukać drukarkę na ekranie Szukaj drukarek (Search for Printers),
używając adresu IP.
Jeśli drukarka nie została odnaleziona przy użyciu adresu IP, sprawdź ustawienia sieciowe.
Sprawdzanie stanu zasilania
Sprawdzanie połączenia komputera z siecią
Sprawdzanie ustawień Wi-Fi drukarki
Sprawdzanie środowiska Wi-Fi
Sprawdzanie adresu IP drukarki
Sprawdzanie ustawień oprogramowania zabezpieczającego
Sprawdzanie ustawień routera bezprzewodowego
324
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie stanu zasilania
Czy drukarka i urządzenie sieciowe (router itp.) są włączone?
Upewnij się, że drukarka jest włączona.
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie
Upewnij się, że urządzenie sieciowe (router itp.) jest włączone.
Jeśli drukarka lub urządzenie sieciowe są wyłączone:
Włącz drukarkę lub urządzenie sieciowe.
Po włączeniu drukarki i urządzenia sieciowego może upłynąć trochę czasu, zanim staną się gotowe do
użytku. Po włączeniu drukarki lub urządzenia sieciowego odczekaj chwilę, a następnie kliknij opcję
Wykryj ponownie (Redetect) na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings), aby
ponownie wykryć drukarkę.
Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować
konfigurowanie komunikacji sieciowej.
Jeśli drukarka i urządzenie sieciowe są włączone:
Jeśli urządzenia sieciowe są włączone, wyłącz je, a następnie włącz je ponownie.
Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogły w rozwiązaniu problemu:
Sprawdzanie połączenia komputera z siecią
325
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie połączenia komputera z siecią
Czy możesz wyświetlać na komputerze strony sieci WWW?
Upewnij się, że komputer i urządzenie sieciowe (np. router) są skonfigurowane, a komputer ma
połączenie z siecią.
Jeśli nie można wyświetlić żadnej strony sieci web:
Aby anulować konfigurowanie połączenia sieciowego, kliknij na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki
(Check Printer Settings) przycisk Anuluj (Cancel).
Następnie skonfiguruj komputer i urządzenie sieciowe.
Informacje na temat odpowiednich procedur można znaleźć w podręcznikach dołączonych do komputera i
urządzenia sieciowego lub uzyskać u ich producentów.
Jeśli po skonfigurowaniu komputera i urządzenia sieciowego można wyświetlać strony sieci web, spróbuj
skonfigurować połączenie sieciowe od początku.
Jeśli można wyświetlać strony internetowe lub jeśli powyższe
czynności nie rozwiązują problemu:
Sprawdzanie ustawień Wi-Fi drukarki
326
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie ustawień sieci Wi-Fi drukarki
Czy konfiguracja drukarki dopuszcza komunikację bezprzewodową?
Upewnij się, że na ekranie dotykowym widoczna jest ikona
lub
.
Jeśli ikona nie jest wyświetlana:
Konfiguracja drukarki nie dopuszcza komunikacji bezprzewodowej. Włącz komunikację bezprzewodową w
drukarce.
Jeśli ikona jest wyświetlana:
Sprawdzanie środowiska Wi-Fi
327
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie środowiska sieci Wi-Fi
Czy drukarka jest połączona z routerem bezprzewodowym?
Upewnij się, że drukarka ma połączenie z routerem bezprzewodowym za pomocą ikony na ekranie
dotykowym.
W przypadku wyświetlenia ikony
:
• Sprawdź konfigurację routera bezprzewodowego.
Po sprawdzeniu ustawień routera bezprzewodowego upewnij się, że drukarka nie znajduje się w zbyt
dużej odległości od niego.
Drukarka może znajdować się w odległości maks. 50 m (164 stóp) od routera bezprzewodowego (gdy
oba urządzenia znajdują się wewnątrz pomieszczeń). Upewnij się, że drukarka znajduje się
wystarczająco blisko routera bezprzewodowego, z którym ma nawiązać połączenie.
Umieść drukarkę i router bezprzewodowy tak, by nie były przedzielone żadnymi przeszkodami.
Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj
niska. Komunikację bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub
beton. Jeśli drukarka nie może połączyć się z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi ze względu
na ścianę, umieść drukarkę i komputer w tym samym pomieszczeniu.
Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może
emitować fale o podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia.
Umieść router bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.
328
Uwaga
• Większość routerów bezprzewodowych ma przyczepiane anteny, czasem jednak znajdują się
one wewnątrz.
• Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego.
Drukarka i router bezprzewodowy muszą mieć nawiązane połączenie w paśmie 2,4 lub 5 GHz.
Upewnij się, że router bezprzewodowy obsługujący miejsce docelowe drukarki jest skonfigurowany
pod kątem działania w paśmie 2,4 lub 5 GHz.
Ważne
• W przypadku niektórych routerów bezprzewodowych nazwy sieciowe (SSID) różnią się ostatnim
znakiem w zależności od wykorzystywanego pasma (2,4 lub 5 GHz) albo przeznaczenia (do
komputera albo konsoli do gry).
Na ekranie dotykowym sprawdź nazwę sieci (identyfikator SSID) routera bezprzewodowego, z jakim
komunikuje się drukarka.
Wybierz kolejno ikonę
(Ustawienia (Setup)), opcje Ustawienia urządzenia (Device
settings), Ustawienia sieci LAN (LAN settings) i Wi-Fi, a następnie zaznacz pole wyboru Nazwa
sieciowa (SSID) (Network name (SSID)).
Uwaga
• Wartość w polu Nazwa sieciowa (SSID) (Network name (SSID)) można sprawdzić, wybierając
kolejno ikonę w lewym dolnym rogu i opcję Wi-Fi.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z routerem
bezprzewodowym lub uzyskać od jego producenta.
Po wykonaniu powyższych czynności kliknij pozycję Wykryj ponownie (Redetect) na ekranie Sprawdź
ustawienia drukarki (Check Printer Settings), aby ponownie wykryć drukarkę.
Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować
konfigurowanie komunikacji sieciowej.
Jeśli nie można wykryć drukarki, drukarka nie ma połączenia z routerem bezprzewodowym. Połącz
drukarkę z routerem bezprzewodowym.
Po połączeniu drukarki z routerem bezprzewodowym należy od początku skonfigurować komunikację
sieciową.
:
W przypadku wyświetlenia ikony
Sprawdzanie adresu IP drukarki
329
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie adresu IP drukarki
Czy powiązany z drukarką adres IP został prawidłowo określony?
Jeśli powiązany z drukarką adres IP nie został prawidłowo określony, znalezienie drukarki może okazać
się niemożliwe. Upewnij się, że powiązany z drukarką adres IP nie jest używany przez inne urządzenie.
Aby sprawdzić powiązany z drukarką adres IP, wydrukuj informacje o ustawieniach sieci lub wyświetl je
za pomocą panelu operacyjnego.
• Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.
Ustawienia sieci LAN
• Wydrukuj ustawienia sieciowe.
Drukowanie ustawień sieciowych
Jeśli adres IP nie został określony prawidłowo:
W przypadku wyświetlenia ekranu błędu:, zapoznaj się z częścią, a następnie podaj adres IP.
Jeśli adres IP został określony prawidłowo:
Sprawdzanie ustawień oprogramowania zabezpieczającego
330
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie ustawień oprogramowania zabezpieczającego
Upewnij się, że zapora nie zakłóca konfiguracji.
Funkcja zapory w użytkowanym oprogramowaniu zabezpieczającym lub w systemie operacyjnym
komputera może ograniczać komunikację między drukarką a komputerem.
• Jeśli zostanie wyświetlony komunikat zapory:
Jeśli na komputerze pojawia się komunikat zapory ostrzegający, że aplikacja firmy Canon próbuje
uzyskać dostęp do sieci, ustaw w oprogramowaniu zabezpieczającym zezwalanie na dostęp.
Po przyznaniu oprogramowaniu uprawnień dostępu kliknij pozycję Wykryj ponownie (Redetect) na
ekranie Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings), aby ponownie wykryć drukarkę.
Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować
konfigurowanie komunikacji sieciowej.
• Jeśli nie zostanie wyświetlony komunikat zapory:
Tymczasowo wyłącz zaporę i ponownie przeprowadź konfigurację połączenia sieciowego.
Po zakończeniu konfiguracji włącz ponownie zaporę.
Uwaga
• Więcej informacji o ustawieniach funkcji zapory w systemie operacyjnym lub w oprogramowaniu
zabezpieczającym można znaleźć w jego podręczniku obsługi albo uzyskać od jego producenta.
Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogły w rozwiązaniu problemu:
Sprawdzanie ustawień routera bezprzewodowego
331
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie ustawień routera bezprzewodowego
Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego.
Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego dotyczące połączenia sieciowego, np. filtrowanie adresów
IP, filtrowanie adresów MAC, klucz szyfrowania i funkcję DHCP.
Upewnij się, że do routera bezprzewodowego i drukarki został przypisany ten sam kanał radiowy.
Informacje o sprawdzaniu ustawień routera bezprzewodowego można znaleźć w dostarczonym z nim
podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta.
Sprawdź też, czy router bezprzewodowy jest skonfigurowany pod kątem działania w paśmie 2,4 lub 5
GHz.
Ważne
• Nazwy sieciowe (SSID) routerów bezprzewodowych różnią się ostatnim znakiem w zależności od
pasma (2,4 lub 5 GHz) lub przeznaczenia (do komputera albo konsoli do gier).
Po sprawdzeniu ustawień routera bezprzewodowego kliknij pozycję Wykryj ponownie (Redetect) na
ekranie Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings), aby ponownie wykryć drukarkę.
Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować
konfigurowanie komunikacji sieciowej.
332
Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie
Podłączenie drukarki
Jeśli nie możesz przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki (Printer Connection),
sprawdź poniższe kwestie.
Kwestia 1
Upewnij się, że kabel USB został prawidłowo podłączony do drukarki i
komputera.
Połącz drukarkę z komputerem za pomocą kabla USB, zgodnie z poniższym rysunkiem. Port USB znajduje się z
tyłu drukarki.
Ważne
• Połącz terminal „Type-B” z drukarką tak, aby strona z nacięciami była SKIEROWANA DO GÓRY.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi kabla USB.
Kwestia 2
Wykonaj poniższą procedurę, aby ponownie podłączyć drukarkę do
komputera.
Ważne
• W przypadku systemu macOS sprawdź, czy w lewym dolnym rogu ekranu Drukarki i skanery (Printers &
Scanners) widoczna jest ikona blokady.
Jeśli wyświetlana jest ikona zamkniętej kłódki
, kliknij ją, aby odblokować. (Do odblokowania potrzebne
są nazwa i hasło administratora).
1. Odłącz kabel USB od drukarki i komputera, a następnie podłącz go ponownie.
2. Upewnij się, że drukarka nie wykonuje żadnej czynności, i wyłącz ją.
3. Włącz drukarkę.
333
Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, wykonaj poniższą procedurę, aby
ponownie zainstalować sterownik drukarki.
Kwestia 3
1. Zakończ konfigurację.
2. Wyłącz drukarkę.
3. Uruchom ponownie komputer.
4. Upewnij się, że nie jest uruchomiony żaden program.
5. Kliknij tutaj i przeprowadź konfigurację.
334
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Upewnij się, że drukarka jest włączona.
Kwestia 1
W przeciwnym razie upewnij się, że drukarka została odpowiednio podłączona, i naciśnij przycisk WŁ. (ON), aby
ją włączyć.
Kontrolka WŁ. (ON) miga, gdy drukarka rozpoczyna wykonywanie zadania. Poczekaj, aż kontrolka WŁ. (ON)
przestanie migać i zacznie świecić ciągłym światłem.
Sprawdź ikonę
Kwestia 2
Jeśli wyświetlana jest ikona
(Stan sieci (Network status)) na ekranie dotykowym.
lub wyświetlana jest tylko ikona
, bezprzewodowa sieć LAN jest
wyłączona.
Wybierz kolejno opcje Ustawienia sieci LAN (LAN settings) > Wi-Fi > Ustawienia (Settings), a na koniec
wybierz dla opcji Włącz/wyłącz Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi) ustawienie Włącz (Enable).
Jeśli jest wyświetlana ikona
, zobacz pozycję 3 lub późniejsze na liście kontrolnej, aby upewnić się, czy
konfiguracja drukarki została zakończona lub czy ustawienia połączenia w routerze bezprzewodowym są
prawidłowe.
Upewnij się, że konfiguracja drukarki na komputerze została zakończona.
Kwestia 3
W przeciwnym razie kliknij tutaj i przeprowadź konfigurację.
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie ewentualnych
błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Kwestia 4
Upewnij się, że ustawienia drukarki i routera bezprzewodowego są zgodne.
335
Upewnij się, że ustawienia sieci w drukarce (np. nazwa sieciowa (SSID) lub klucz sieciowy (hasło) itp.) są
zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.
Aby sprawdzić ustawienia routera bezprzewodowego, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym z
nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.
Uwaga
• Do nawiązywania połączenia z routerem bezprzewodowym używaj zakresu częstotliwości 2,4 lub 5 GHz.
Dopasuj nazwę sieciową (SSID) ustawioną dla drukarki do nazwy dla zakresu częstotliwości 2,4 lub 5 GHz
routera bezprzewodowego.
Aby sprawdzić nazwę sieciową (SSID) ustawioną dla drukarki, wydrukuj informacje o ustawieniach sieciowych.
Drukowanie ustawień sieciowych
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie ewentualnych
błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Upewnij się, że drukarka nie znajduje się zbyt daleko od routera
bezprzewodowego.
Kwestia 5
Jeśli odległość między drukarką i routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, jakość komunikacji
bezprzewodowej pogarsza się. Zbliż do siebie drukarkę i router bezprzewodowy.
Uwaga
• Większość routerów bezprzewodowych ma przyczepiane anteny, czasem jednak znajdują się one
wewnątrz.
Upewnij się, że sygnał bezprzewodowy ma dużą siłę. Monitoruj siłę sygnału i
przesuń drukarkę oraz router sieci bezprzewodowej wedle potrzeby.
Kwestia 6
Umieść drukarkę i router bezprzewodowy tak, by nie były przedzielone żadnymi przeszkodami. Jakość połączeń
bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację
bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli drukarka nie może
połączyć się z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi ze względu na ścianę, umieść drukarkę i komputer w
tym samym pomieszczeniu.
Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o
podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router
bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.
336
Sprawdź siłę sygnału na ekranie dotykowym.
Używanie panelu operacyjnego
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie ewentualnych
błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do routera
bezprzewodowego.
Kwestia 7
Więcej informacji na temat sprawdzania ustawień komputera i stanu połączenia można znaleźć w dostarczonej z
komputerem instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta.
Uwaga
• W przypadku korzystania ze smartfona lub tabletu upewnij się, że w urządzeniu włączono sieć Wi-Fi.
Upewnij się, że na karcie Porty (Ports) okna dialogowego Właściwości
drukarki (Printer properties) zaznaczono pole wyboru Włącz komunikację
dwukierunkową (Enable bidirectional support). (system Windows)
Kwestia 8
W przeciwnym razie zaznacz je, aby włączyć obsługę komunikacji dwukierunkowej.
Kwestia 9
Upewnij się, że funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest
wyłączona.
Jeśli funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest włączona, może pojawić się komunikat
ostrzegający o podjęciu przez oprogramowanie firmy Canon próby dostępu do sieci. W przypadku wyświetlenia
tego komunikatu ostrzegawczego wybierz opcję stałego zezwalania na dostęp.
Jeśli używasz jakichś programów, które przełączają się między środowiskami sieciowymi, sprawdź ich
ustawienia. Niektóre programy domyślnie korzystają z zapory.
Jeśli drukarka została podłączona do stacji bazowej AirPort za
pośrednictwem sieci LAN, upewnij się, że w nazwie sieciowej (SSID) używasz znaków
alfanumerycznych. (system macOS)
Kwestia 10
Jeśli problem nie został rozwiązany, kliknij tutaj i ponownie przeprowadź konfigurację.
337
Problemy z połączeniem sieciowym
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać
Nieznany klucz sieciowy (hasło)
Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera bezprzewodowego lub
zmianie jego ustawień
338
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać
Nie można nawiązać połączenia z drukarką po zmianie konfiguracji sieci
Nie można połączyć z drukarką za pomocą bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi)
Nie można połączyć z drukarką za pomocą bezpośredniego trybu bezprzewodowego
Nie można drukować/skanować za pośrednictwem sieci
Nie można nawiązać połączenia z drukarką po zmianie konfiguracji
sieci
Przypisanie komputerowi adresu IP może chwilę potrwać. Konieczne może też być ponowne
uruchomienie komputera.
Upewnij się, że komputer otrzymał prawidłowy adres IP, i ponów próbę wykrycia drukarki.
Nie można połączyć z drukarką za pomocą bezprzewodowej sieci LAN
(Wi-Fi)
Sprawdź stan zasilania drukarki, urządzeń sieciowych (np. routera
bezprzewodowego) oraz smartfonu/tabletu.
Kwestia 1
• Włącz drukarkę lub urządzenia.
• Jeśli zasilanie jest już włączone, wyłącz je i włącz ponownie.
• Konieczne może być rozwiązanie problemów z routerem bezprzewodowym (np. interwałem aktualizacji
klucza, interwałem aktualizacji funkcji DHCP, trybem oszczędzania energii itp.) lub zaktualizowanie jego
oprogramowania układowego.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z producentem routera bezprzewodowego.
Kwestia 2
Czy możesz wyświetlać na komputerze strony sieci WWW?
Sprawdź, czy komputer został prawidłowo podłączony do routera bezprzewodowego.
Więcej informacji o sprawdzaniu ustawień komputera lub stanu połączenia można znaleźć w podręczniku
obsługi dołączonym do komputera lub uzyskać od producenta.
Kwestia 3
Czy drukarka jest połączona z routerem bezprzewodowym?
O stanie połączenia między drukarką a routerem bezprzewodowym informuje ikona
dotykowym. Jeśli ikona
na ekranie
nie jest wyświetlana, sieć Wi-Fi jest wyłączona. Włącz komunikację
bezprzewodową w drukarce.
339
Upewnij się, że ustawienia sieciowe drukarki i routera bezprzewodowego są
Kwestia 4
zgodne.
Upewnij się, że ustawienia sieci w drukarce (np. nazwa sieciowa (SSID) lub klucz sieciowy (hasło) itp.) są
zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.
Aby sprawdzić ustawienia routera bezprzewodowego, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym
z nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.
Uwaga
• Do nawiązywania połączenia z routerem bezprzewodowym używaj zakresu częstotliwości 2,4 lub 5 GHz.
Dopasuj nazwę sieciową (SSID) ustawioną dla drukarki do nazwy dla zakresu częstotliwości 2,4 lub 5
GHz routera bezprzewodowego.
Aby sprawdzić bieżące ustawienia sieciowe drukarki, wydrukuj je.
Drukowanie ustawień sieciowych
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Upewnij się, że drukarka nie znajduje się zbyt daleko od routera
bezprzewodowego.
Kwestia 5
Jeśli odległość między drukarką i routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, jakość komunikacji
bezprzewodowej pogarsza się. Zbliż do siebie drukarkę i router bezprzewodowy.
Uwaga
• Większość routerów bezprzewodowych ma przyczepiane anteny, czasem jednak znajdują się one
wewnątrz.
Upewnij się, że sygnał bezprzewodowy ma dużą siłę. Monitoruj stan
sygnału i przesuń drukarkę oraz router sieci bezprzewodowej wedle potrzeby.
Kwestia 6
Umieść drukarkę i router bezprzewodowy tak, by nie były przedzielone żadnymi przeszkodami. Jakość
połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację
bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli drukarka nie może
połączyć się z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi ze względu na ścianę, umieść drukarkę i komputer
w tym samym pomieszczeniu.
340
Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o
podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router
bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.
Sprawdź siłę sygnału na ekranie dotykowym.
Używanie panelu operacyjnego
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Kwestia 7
Sprawdź numery kanałów Wi-Fi używane przez komputer.
Numer kanału Wi-Fi stosowanego przez router bezprzewodowy musi być ten sam co stosowany przez
komputer. Zazwyczaj jest to tak ustawione, że można korzystać ze wszystkich kanałów Wi-Fi. Kiedy jednak
używane kanały są zastrzeżone, wtedy kanały Wi-Fi nie są zgodne.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną wraz z komputerem i sprawdź numer kanału Wi-Fi dostępnego
dla komputera.
Upewnij się, że kanał ustawiony w routerze bezprzewodowym jest dostępny
zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas wykonywania czynności podanych w
ramach kwestii 7.
Kwestia 8
W przeciwnym razie zmień kanał ustawiony w routerze bezprzewodowym.
Kwestia 9
Upewnij się, że funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest
wyłączona.
Jeśli funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest włączona, może pojawić się komunikat
ostrzegający o podjęciu przez oprogramowanie firmy Canon próby dostępu do sieci. W przypadku
wyświetlenia tego komunikatu ostrzegawczego wybierz opcję stałego zezwalania na dostęp.
Jeśli używasz jakichś programów, które przełączają się między środowiskami sieciowymi, sprawdź ich
ustawienia. Niektóre programy domyślnie korzystają z zapory.
Jeśli drukarka została podłączona do stacji bazowej AirPort za
pośrednictwem sieci LAN, upewnij się, że w nazwie sieciowej (SSID) używasz znaków
alfanumerycznych. (system macOS)
Kwestia 10
341
Jeśli problem nie został rozwiązany, kliknij tutaj i ponownie przeprowadź konfigurację.
• Umiejscowienie:
Upewnij się, że między routerem bezprzewodowym a drukarką nie występują żadne przeszkody.
Nie można połączyć z drukarką za pomocą bezpośredniego trybu
bezprzewodowego
Kwestia 1
Sprawdź stan zasilania drukarki i innych urządzeń (smartfonu lub tabletu).
Włącz drukarkę lub urządzenia.
Jeśli zasilanie jest już włączone, wyłącz je i włącz ponownie.
Kwestia 2
Czy na ekranie dotykowym wyświetlana jest ikona
?
Jeśli nie, bezpośredni tryb bezprzewodowy jest wyłączony. Włącz bezpośredni tryb bezprzewodowy.
Kwestia 3
Sprawdź ustawienia urządzenia (smartfonu/tabletu).
Sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona sieć Wi-Fi.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do urządzenia.
Upewnij się, że drukarka jest wybrana jako połączenie w urządzeniu (np. w
smartfonie lub tablecie).
Kwestia 4
Wybierz nazwę sieciową (SSID) dla bezpośredniego trybu bezprzewodowego ustawioną w drukarce jako
miejsce docelowe połączenia dla urządzeń.
Sprawdź lokalizację w urządzeniu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę
producenta.
Aby sprawdzić nazwę sieci (identyfikator SSID) bezpośredniego trybu bezprzewodowego, która jest ustawiona
w drukarce, wyświetl ją za pomocą panelu operacyjnego drukarki lub wydrukuj informacje o ustawieniach
sieciowych drukarki.
• Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.
Ustawienia sieci LAN
• Wydrukuj ustawienia sieciowe.
Drukowanie ustawień sieciowych
Czy zostało wprowadzone właściwe hasło ustawione w bezpośrednim trybie
bezprzewodowym?
Kwestia 5
342
Aby sprawdzić hasło ustawione w drukarce, wyświetl je za pomocą panelu operacyjnego drukarki lub wydrukuj
informacje o ustawieniach sieci w drukarce.
• Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.
Ustawienia sieci LAN
• Wydrukuj ustawienia sieciowe.
Drukowanie ustawień sieciowych
Kwestia 6
Upewnij się, że drukarka nie znajduje się w zbyt dużej odległości od
urządzenia.
Jeśli odległość między drukarką a urządzeniem jest zbyt duża, jakość komunikacji bezprzewodowej pogarsza
się. Zbliż do siebie drukarkę i urządzenie.
Kwestia 7
Sprawdź, czy nie jest już podłączonych 5 urządzeń.
Bezpośredni tryb bezprzewodowy umożliwia podłączenie maksymalnie 5 urządzeń.
Nie można drukować/skanować za pośrednictwem sieci
Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do routera
bezprzewodowego.
Kwestia 1
Więcej informacji na temat sprawdzania ustawień komputera i stanu połączenia można znaleźć w
dostarczonej z komputerem instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta.
Jeśli sterowniki MP Drivers nie zostały zainstalowane, należy je
zainstalować. (system Windows)
Kwestia 2
Kliknij tutaj i zainstaluj sterowniki MP Drivers.
Upewnij się, że router bezprzewodowy nie nakłada żadnych ograniczeń na
to, jakie komputery mogą mieć do niego dostęp.
Kwestia 3
Więcej informacji o konfigurowaniu routera bezprzewodowego i nawiązywaniu z nim połączenia można
znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta.
Uwaga
• Informacje na temat sprawdzania adresu MAC lub adresu IP komputera można znaleźć w sekcji
Sprawdzanie adresu IP lub MAC komputera.
343
Nieznany klucz sieciowy (hasło)
Nieznany klucz WPA/WPA2 lub WEP routera bezprzewodowego. Nie można nawiązać połączenia.
Ustawianie klucza szyfrującego
Nieznany klucz WPA/WPA2 lub WEP routera bezprzewodowego. Nie
można nawiązać połączenia.
Więcej informacji o konfigurowaniu routera bezprzewodowego można znaleźć w podręczniku obsługi
routera lub uzyskać od producenta. Upewnij się, że komputer i router bezprzewodowy mogą się ze sobą
komunikować.
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Ustawianie klucza szyfrującego
Więcej informacji o konfigurowaniu routera bezprzewodowego można znaleźć w podręczniku obsługi
routera lub uzyskać od producenta. Upewnij się, że komputer i router bezprzewodowy mogą się ze sobą
komunikować.
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
344
W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy korzystanie z połączenia WPA, WPA2 lub WPA/WPA2. Jeśli
router bezprzewodowy jest zgodny z protokołem WPA/WPA2, możesz użyć także połączenia WPA2 lub
WPA.
• Korzystanie z metody szyfrowania WPA/WPA2 (system Windows)
Metoda uwierzytelniania, Wi-Fi, hasło i typ dynamicznego szyfrowania w routerze bezprzewodowym,
drukarce i komputerze muszą być identyczne.
Wprowadź hasło Wi-Fi skonfigurowane dla routera bezprzewodowego.
Na metodę dynamicznego szyfrowania zostało automatycznie wybrane ustawienie TKIP (szyfrowanie
podstawowe) lub AES (bezpieczne szyfrowanie).
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Jeśli wyświetli się ekran Szczegóły WPA/WPA2.
Uwaga
• Ta drukarka obsługuje metodę WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) i WPA2-PSK (WPA2Personal).
• Korzystanie z metody szyfrowania WEP
Długość lub format hasła Wi-Fi oraz metoda uwierzytelniania w routerze bezprzewodowym, drukarce i
komputerze muszą być identyczne.
Aby komunikować się z routerem bezprzewodowym, który automatycznie generuje hasło, musisz
wybrać ustawienia drukarki tak, aby korzystała ona z hasła wygenerowanego przez router
bezprzewodowy.
◦ W przypadku systemu Windows:
Jeśli po naciśnięciu przycisku Wyszukiwanie... (Search...) na ekranie Ustawienia sieciowe
(sieć Wi-Fi) (Network Settings (Wi-Fi)) w narzędziu IJ Network Device Setup Utility pojawia się
ekran Szczegóły WEP (WEP Details), postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ustawić
hasło oraz jego długość i format.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Jeśli wyświetli się ekran Szczegóły WEP.
Uwaga
• Jeśli drukarka jest podłączona do stacji bazowej AirPort za pośrednictwem sieci LAN:
Jeśli drukarka jest podłączona do AirPort stacji bazowej za pośrednictwem sieci LAN, sprawdź
ustawienia na karcie Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej (Wireless Security) w narzędziu
AirPort Utility.
Jeśli w stacji bazowej AirPort wybrano dla długości hasła ustawienie WEP 40-bitowy (WEP
40 bit), wybierz ustawienie 64-bitowy (64 bit).
345
Wybierz 1 dla używanego hasła. W przeciwnym razie komputer nie będzie mógł nawiązać
połączenia z drukarką za pośrednictwem routera bezprzewodowego.
346
Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera
bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień
Po wymianie routera bezprzewodowego należy ponownie skonfigurować sieć w drukarce pod kątem
nowego routera.
Kliknij tutaj i przeprowadź konfigurację.
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Jeśli problem pozostał nierozwiązany, zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Nie można nawiązać połączenia z drukarką po włączeniu w routerze bezprzewodowym filtrowania
adresów MAC/IP lub wprowadzeniu w niej klucza szyfrującego
Gdy włączone jest szyfrowanie, nie można połączyć się z drukarką po zmianie typu szyfrowania w
routerze bezprzewodowym
Nie można nawiązać połączenia z drukarką po włączeniu w routerze
bezprzewodowym filtrowania adresów MAC/IP lub wprowadzeniu w niej
klucza szyfrującego
Kwestia 1
Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego.
Informacje o sprawdzaniu ustawień routera bezprzewodowego można znaleźć w dostarczonym z nim
podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta. Upewnij się, że komputer i router bezprzewodowy mogą
się ze sobą komunikować przy bieżących ustawieniach.
347
Jeśli w routerze bezprzewodowym włączone jest filtrowanie adresów MAC
lub IP, sprawdź, czy adresy MAC albo IP komputera, urządzenia sieciowego i drukarki
są zarejestrowane.
Kwestia 2
W przypadku korzystania z klucza WPA/WPA2 lub hasła upewnij się, że
klucz szyfrujący w komputerze, urządzeniu sieciowym i drukarce zgadza się z kluczem
ustawionym dla routera bezprzewodowego.
Kwestia 3
Długość lub format hasła Wi-Fi oraz metoda uwierzytelniania w routerze bezprzewodowym, drukarce i
komputerze muszą być identyczne.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części Ustawianie klucza szyfrującego.
Gdy włączone jest szyfrowanie, nie można połączyć się z drukarką po
zmianie typu szyfrowania w routerze bezprzewodowym
Jeśli zmienisz w drukarce typ szyfrowania i straci ona przez to możliwość komunikacji z komputerem,
upewnij się, że typ szyfrowania w komputerze i routerze bezprzewodowym zgadza się z typem
szyfrowania wybranym w drukarce.
Nie można nawiązać połączenia z drukarką po włączeniu w routerze bezprzewodowym filtrowania
adresów MAC/IP lub wprowadzeniu w niej klucza szyfrującego
348
Inne problemy z siecią
Sprawdzanie informacji o sieci
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
349
Sprawdzanie informacji o sieci
Sprawdzanie adresu IP lub MAC drukarki
Sprawdzanie adresu IP lub MAC komputera
Sprawdzanie komunikacji między komputerem, drukarką i routerem bezprzewodowym
Sprawdzanie informacji o ustawieniach sieciowych
Sprawdzanie adresu IP lub MAC drukarki
Aby sprawdzić powiązany z drukarką adres IP lub MAC, wydrukuj informacje o ustawieniach sieci lub
wyświetl je za pomocą panelu operacyjnego.
• Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.
Ustawienia sieci LAN
• Wydrukuj ustawienia sieciowe.
Drukowanie ustawień sieciowych
Jeśli korzystasz z systemu Windows, informacje o ustawieniach sieciowych komputera możesz sprawdzić
na jego ekranie.
Ekran programu IJ Network Device Setup Utility
Sprawdzanie adresu IP lub MAC komputera
Aby sprawdzić adres IP lub MAC komputera, wykonaj poniższe instrukcje.
• W przypadku systemu Windows:
1. Wybierz Wiersz polecenia (Command Prompt) w sposób przedstawiony poniżej.
W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Start i wybierz opcję Wiersz
polecenia (Command Prompt).
W systemie Windows 8.1 wybierz na ekranie Start opcję Wiersz polecenia (Command Prompt).
Jeśli opcja Wiersz polecenia (Command Prompt) nie jest wyświetlana na ekranie Start, wybierz
panel Wyszukaj (Search), a następnie wyszukaj hasło „Wiersz polecenia (Command Prompt)”.
W systemie Windows 7 kliknij kolejno opcje Start > Wszystkie programy (All Programs) >
Akcesoria (Accessories) > Wiersz polecenia (Command Prompt).
2. Wprowadź polecenie „ipconfig/all” i naciśnij klawisz Enter.
Pojawią się adresy IP i MAC komputera. Jeśli komputer nie jest podłączony do sieci, nie pojawi
się adres IP.
350
• W przypadku systemu macOS:
1. W menu Apple wybierz opcję Preferencje systemu (System Preferences), a
następnie kliknij przycisk Sieć (Network).
2. Upewnij się, że został wybrany interfejs sieciowy, z jakiego korzysta komputer, a
następnie kliknij opcję Zaawansowane (Advanced).
Upewnij się, że jako interfejs sieciowy wybrana jest opcja Wi-Fi.
3. Kliknij opcję TCP/IP, aby sprawdzić adres IP lub kliknij opcję Sprzęt (Hardware), aby
sprawdzić adres MAC.
Sprawdzanie komunikacji między komputerem, drukarką i routerem
bezprzewodowym
Aby sprawdzić, czy działa komunikacja, przeprowadź test za pomocą polecenia „ping”.
• W przypadku systemu Windows:
1. Wybierz Wiersz polecenia (Command Prompt) w sposób przedstawiony poniżej.
W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Start i wybierz opcję Wiersz
polecenia (Command Prompt).
W systemie Windows 8.1 wybierz na ekranie Start opcję Wiersz polecenia (Command Prompt).
Jeśli opcja Wiersz polecenia (Command Prompt) nie jest wyświetlana na ekranie Start, wybierz
panel Wyszukaj (Search), a następnie wyszukaj hasło „Wiersz polecenia (Command Prompt)”.
W systemie Windows 7 kliknij kolejno opcje Start > Wszystkie programy (All Programs) >
Akcesoria (Accessories) > Wiersz polecenia (Command Prompt).
2. Wpisz polecenie ping i naciśnij przycisk Enter.
Polecenie „ping” ma następującą postać: ping XXX.XXX.XXX.XXX
„XXX.XXX.XXX.XXX” to adres IP danego urządzenia.
Jeśli komunikacja działa, pojawi się komunikat podobny do widocznego poniżej.
Odpowiedź z XXX.XXX.XXX.XXX: bajtów=32 czas=10ms TTL=255
Komunikat Upłynął limit czasu żądania (Request timed out) oznacza, że komunikacja nie
działa.
• W przypadku systemu macOS:
1. Uruchom program Network Utility w sposób przedstawiony poniżej.
351
Wybierz opcję Komputer (Computer) w menu Idź (Go) programu Finder i kliknij dwukrotnie opcję
Macintosh HD > System > Biblioteka (Library) > CoreServices > Aplikacje (Applications) >
Narzędzie sieciowe (Network Utility).
2. Kliknij przycisk Ping.
3. Upewnij się, że wybrane jest ustawienie Wyślij tylko XX sygnałów ping (Send only
XX pings), w którym XX to cyfry.
4. W polu Wprowadź adres sieciowy do sprawdzenia sygnałem ping (Enter the
network address to ping) wprowadź adres IP docelowej drukarki lub docelowego
routera bezprzewodowego.
5. Kliknij przycisk Ping.
„XXX.XXX.XXX.XXX” to adres IP danego urządzenia.
Pojawi się komunikat podobny do poniższego.
64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.394 ms
64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.786 ms
64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.739 ms
--- XXX.XXX.XXX.XXX ping statistics --3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
Jeśli wyświetli się komunikat „Utrata pakietów wynosi 100%”, komunikacja nie działa. W
przeciwnym razie komputer komunikuje się z docelowym urządzeniem.
Sprawdzanie informacji o ustawieniach sieciowych
Aby sprawdzić informacje o ustawieniach sieci w drukarce, wydrukuj je lub wyświetl za pomocą panelu
operacyjnego.
• Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.
Ustawienia sieci LAN
• Wydrukuj ustawienia sieciowe.
Drukowanie ustawień sieciowych
352
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
Ważne
• Inicjowanie powoduje usunięcie wszystkich ustawień sieciowych drukarki, co może uniemożliwić
drukowanie lub skanowanie z komputera przez sieć. Aby ponownie korzystać z drukarki w sieci po
przywróceniu jej fabrycznych ustawień domyślnych, kliknij tutaj i przeprowadź ponownie konfigurację.
Zainicjuj ustawienia sieci, korzystając z dostępnego w drukarce panelu operacyjnego.
Resetuj ustawienie
353
Problemy z drukowaniem lub skanowaniem ze smartfona/
tabletu
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu
354
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu
Jeśli nie udaje się drukowanie lub skanowanie ze smartfonu/tabletu, być może smartfon/tablet nie może się
połączyć z drukarką.
Ustal przyczynę problemu odpowiednio do metody nawiązywania połączenia.
Nie można nawiązać połączenia z drukarką przez bezprzewodową sieć LAN
Nie można nawiązać połączenia z drukarką w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
Uwaga
• W przypadku problemów z drukowaniem za pośrednictwem innych metod nawiązywania połączenia lub
chęci uzyskania dodatkowych informacji o wprowadzaniu ustawień poszczególnych metod
nawiązywania połączenia:
Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link
Drukowanie z usługi Google Cloud Print
Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem iOS (AirPrint)
Nie można nawiązać połączenia z drukarką przez bezprzewodową sieć
LAN
Jeśli smartfon/tablet nie może się połączyć z drukarką, sprawdź poniższe kwestie.
Sprawdź stan zasilania drukarki, urządzeń sieciowych (np. routera
bezprzewodowego) oraz smartfonu/tabletu.
Kwestia 1
• Włącz drukarkę lub urządzenia.
• Jeśli zasilanie jest już włączone, wyłącz je i włącz ponownie.
• Konieczne może być rozwiązanie problemów z routerem bezprzewodowym (np. interwałem aktualizacji
klucza, interwałem aktualizacji funkcji DHCP, trybem oszczędzania energii itp.) lub zaktualizowanie jego
oprogramowania układowego.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z producentem routera bezprzewodowego.
Kwestia 2
Sprawdź ustawienia urządzenia (smartfonu/tabletu).
Sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona sieć Wi-Fi.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do urządzenia.
Kwestia 3
Czy drukarka jest połączona z routerem bezprzewodowym?
O stanie połączenia między drukarką a routerem bezprzewodowym informuje ikona
dotykowym. Jeśli ikona
na ekranie
nie jest wyświetlana, sieć Wi-Fi jest wyłączona. Włącz komunikację
bezprzewodową w drukarce.
355
Czy ustawienia sieci w drukarce są zgodne z ustawieniami routera
bezprzewodowego?
Kwestia 4
Upewnij się, że ustawienia sieci w drukarce (np. nazwa sieciowa (SSID) lub klucz sieciowy (hasło) itp.) są
zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.
Aby sprawdzić ustawienia routera bezprzewodowego, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym
z nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.
Aby sprawdzić bieżące ustawienia sieciowe drukarki, wydrukuj je.
Drukowanie ustawień sieciowych
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Czy ustawienia sieciowe smartfona/tabletu są zgodne z ustawieniami
routera bezprzewodowego?
Kwestia 5
Upewnij się, że ustawienia sieci w drukarce (np. nazwa sieciowa (SSID) lub klucz sieciowy (hasło) itp.) są
zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.
Aby sprawdzić ustawienia smartfona/tabletu, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym z nim
podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.
Jeśli ustawienia sieciowe smartfona/tabletu są niezgodne z ustawieniami wprowadzonymi w routerze
bezprzewodowym, dopasuj ustawienia sieciowe smartfona/tabletu do ustawień routera bezprzewodowego.
Upewnij się, że drukarka nie znajduje się zbyt daleko od routera
bezprzewodowego.
Kwestia 6
Jeśli odległość między drukarką i routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, jakość komunikacji
bezprzewodowej pogarsza się. Zbliż do siebie drukarkę i router bezprzewodowy.
Uwaga
• Większość routerów bezprzewodowych ma przyczepiane anteny, czasem jednak znajdują się one
wewnątrz.
Upewnij się, że sygnał bezprzewodowy ma dużą siłę. Monitoruj stan
sygnału i przesuń drukarkę oraz router sieci bezprzewodowej wedle potrzeby.
Kwestia 7
356
Umieść drukarkę i router bezprzewodowy tak, by nie były przedzielone żadnymi przeszkodami. Jakość
połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację
bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli drukarka nie może
połączyć się z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi ze względu na ścianę, umieść drukarkę i komputer
w tym samym pomieszczeniu.
Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o
podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router
bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.
Sprawdź siłę sygnału na ekranie dotykowym.
Używanie panelu operacyjnego
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Nie można nawiązać połączenia z drukarką w bezpośrednim trybie
bezprzewodowym
Jeśli smartfon/tablet nie może się połączyć z drukarką działającą w bezpośrednim trybie
bezprzewodowym, sprawdź poniższe kwestie.
Kwestia 1
Sprawdź stan zasilania drukarki i innych urządzeń (smartfonu lub tabletu).
Włącz drukarkę lub urządzenia.
Jeśli zasilanie jest już włączone, wyłącz je i włącz ponownie.
Kwestia 2
Czy na ekranie dotykowym wyświetlana jest ikona
?
Jeśli nie, bezpośredni tryb bezprzewodowy jest wyłączony. Włącz bezpośredni tryb bezprzewodowy.
Kwestia 3
Sprawdź ustawienia urządzenia (smartfonu/tabletu).
Sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona sieć Wi-Fi.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do urządzenia.
357
Upewnij się, że drukarka jest wybrana jako połączenie w urządzeniu (np. w
smartfonie lub tablecie).
Kwestia 4
Wybierz nazwę sieciową (SSID) dla bezpośredniego trybu bezprzewodowego ustawioną w drukarce jako
miejsce docelowe połączenia dla urządzeń.
Sprawdź lokalizację w urządzeniu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę
producenta.
Aby sprawdzić nazwę sieci (identyfikator SSID) bezpośredniego trybu bezprzewodowego, która jest ustawiona
w drukarce, wyświetl ją za pomocą panelu operacyjnego drukarki lub wydrukuj informacje o ustawieniach
sieciowych drukarki.
• Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.
Ustawienia sieci LAN
• Wydrukuj ustawienia sieciowe.
Drukowanie ustawień sieciowych
Czy zostało wprowadzone właściwe hasło ustawione w bezpośrednim trybie
bezprzewodowym?
Kwestia 5
Aby sprawdzić hasło ustawione w drukarce, wyświetl je za pomocą panelu operacyjnego drukarki lub wydrukuj
informacje o ustawieniach sieci w drukarce.
• Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.
Ustawienia sieci LAN
• Wydrukuj ustawienia sieciowe.
Drukowanie ustawień sieciowych
Kwestia 6
Upewnij się, że drukarka nie znajduje się w zbyt dużej odległości od
urządzenia.
Jeśli odległość między drukarką a urządzeniem jest zbyt duża, jakość komunikacji bezprzewodowej pogarsza
się. Zbliż do siebie drukarkę i urządzenie.
Kwestia 7
Sprawdź, czy nie jest już podłączonych 5 urządzeń.
Bezpośredni tryb bezprzewodowy umożliwia podłączenie maksymalnie 5 urządzeń.
358
Problemy z drukowaniem
Drukarka nie drukuje
Nie jest dostarczany atrament
Drukarka nie pobiera ani nie podaje papieru lub jest wyświetlany błąd braku
papieru
Nie można drukować na etykiecie dysku
Wyniki drukowania są niezadowalające
359
Drukarka nie drukuje
Kwestia 1
Upewnij się, że drukarka jest włączona.
W przeciwnym razie upewnij się, że drukarka została odpowiednio podłączona, i naciśnij przycisk WŁ. (ON), aby
ją włączyć.
Kontrolka WŁ. (ON) miga, gdy drukarka rozpoczyna wykonywanie zadania. Poczekaj, aż kontrolka WŁ. (ON)
przestanie migać i zacznie świecić ciągłym światłem.
Uwaga
• Jeśli drukujesz duże ilości danych, np. fotografii lub grafik, przygotowanie do rozpoczęcia drukowania
może potrwać dłużej niż zwykle. Kontrolka WŁ. (ON) miga, gdy komputer przetwarza dane i przesyła je do
drukarki. Poczekaj do rozpoczęcia drukowania.
Upewnij się, że taca wyprowadzania papieru jest ustawiona w normalnej
pozycji drukowania.
Kwestia 2
Jeśli nie używasz zasobnika wielofunkcyjnego, wyciągnij tacę wyprowadzania papieru do przodu, aż się
zatrzyma, i wybierz opcję OK na ekranie dotykowym.
Kwestia 3
Upewnij się, że kaseta jest prawidłowo włożona.
Jeśli pod drukarką znajduje się jakiś przedmiot, kasety nie można prawidłowo włożyć i papier może nie być
podawany prawidłowo.
Upewnij się że nie ma żadnych przedmiotów pod drukarką i wsuń kasetę płasko do drukarki aż się zatrzyma.
Ładowanie papieru do kasety
Podczas korzystania z tylnej tacy upewniaj się, że pokrywa otworu podajnika
jest zamknięta.
Kwestia 4
Jeśli pokrywa otworu podajnika jest otwarta, papier może nie być podawany.
Zamknij pokrywę otworu podajnika i sprawdź, czy nie pojawił się komunikat na ekranie dotykowym.
Ładowanie papieru na tylną tacę
360
Upewnij się, że drukarka jest poprawnie podłączona do komputera.
Kwestia 5
Jeśli korzystasz z kabla USB, upewnij się, że jest on poprawnie podłączony do drukarki i komputera. Jeśli kabel
USB jest starannie podłączony, sprawdź następujące kwestie:
• Jeśli używasz urządzenia pośredniego, np. koncentratora USB, odłącz je, podłącz drukarkę bezpośrednio
do komputera i ponownie spróbuj przeprowadzić drukowanie. Jeśli drukowanie rozpocznie się prawidłowo,
oznacza to problem z urządzeniem pośrednim. Skontaktuj się z dostawcą przekaźnika.
• Problemem może być również kabel USB. Wymień kabel USB i ponów próbę drukowania.
Jeśli korzystasz z drukarki za pośrednictwem sieci LAN, upewnij się, że drukarka jest prawidłowo
skonfigurowana pod kątem działania w sieci.
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie ewentualnych
błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Upewnij się, że ustawienia papieru są zgodne z informacjami
zarejestrowanymi w tylnej tacy lub kasecie.
Kwestia 6
Jeśli ustawienia papieru są niezgodne z informacjami zarejestrowanymi w tylnej tacy lub kasecie, na ekranie
dotykowym pojawi się komunikat o błędzie. Aby rozwiązać problem, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie dotykowym.
Uwaga
• Możesz wybrać, czy ma się pojawiać komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu.
Aby zmienić ustawienie wyświetlania komunikatu w przypadku drukowania lub kopiowania
odbywającego się za pomocą panelu operacyjnego drukarki:
Ustawienia podajnika
Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą sterownika
drukarki:
Zmiana trybu pracy drukarki (system Windows)
Zmiana trybu pracy drukarki (system macOS)
Kwestia 7
W przypadku drukowania za pomocą komputera usuń zbędne zadania
drukowania.
361
• W przypadku systemu Windows:
Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania
• W przypadku systemu macOS:
Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania
Kwestia 8
Czy przy drukowaniu wybrany jest sterownik drukarki przeznaczony do
drukarki?
Drukarka nie będzie drukować prawidłowo, jeśli używasz sterownika przeznaczonego dla innej drukarki.
• W przypadku systemu Windows:
Upewnij się, że w oknie dialogowym Drukowanie wybrana jest pozycja „Canon XXX series Printer” (gdzie
„XXX” to nazwa używanej drukarki).
Uwaga
• Jeśli na komputerze zarejestrowanych jest wiele drukarek, ustaw daną drukarkę jako drukarkę
domyślną.
• W przypadku systemu macOS:
Upewnij się, że nazwa drukarki została wybrana w oknie dialogowym Drukowanie w części Drukarka
(Printer).
Uwaga
• Jeśli na komputerze zarejestrowanych jest wiele drukarek, wybierz polecenie Ustaw jako drukarkę
domyślną (Set as Default Printer) z okna Preferencje systemu (System Preferences) > Drukarki i
skanery (Printers & Scanners) dla danej drukarki, aby ustawić ją jako domyślną.
Kwestia 9
Próbujesz wydrukować duży plik danych? (Windows)
Jeśli próbujesz wydrukować duży plik danych, może upłynąć dużo czasu, zanim rozpocznie się drukowanie.
Jeśli drukarka nie rozpocznie drukowania po pewnym czasie, wybierz opcję Wł. (On) dla ustawienia
Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss) w oknie dialogowym Opcje
wydruku (Print Options).
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Karta Ustawienia strony — opis.
Ważne
• Wybranie ustawienia Wł. (On) dla opcji Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of
Print Data Loss) może spowodować pogorszenie jakości druku.
• Po zakończeniu drukowania, wybierz Wył. (Off) dla opcji Zapobieganie utracie drukowanych danych
(Prevention of Print Data Loss).
Kwestia 10
Jeśli drukujesz za pomocą komputera, uruchom go ponownie.
Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj jeszcze raz uruchomić drukowanie.
362
Nie jest dostarczany atrament
Kwestia 1
Sprawdź szacowane poziomy atramentu w zbiorniku z atramentem
Sprawdź stan atramentu na ekranie dotykowym.
Sprawdzanie stanu atramentu na ekranie dotykowym
Czy pomarańczowa taśma i folia nadal znajdują się na zbiorniku z
atramentem?
Kwestia 2
Upewnij się, że zdjęta jest cała folia ochronna, a otwór w kształcie litery Y jest odsłonięty, jak przedstawiono
poniżej (A).
Jeśli na zbiorniku z atramentem (B) znajduje się nadal pomarańczowa taśma, usuń ją.
Kwestia 3
Czy dysze głowicy drukującej są zatkane?
Aby ustalić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowicy drukującej, należy wydrukować wzór testu
dysz.
Szczegółowe informacje o drukowaniu deseniu sprawdzania dysz oraz o czyszczeniu i dokładnym czyszczeniu
głowicy drukującej można znaleźć w części Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny.
• Jeśli wzór sprawdzania dysz jest drukowany nieprawidłowo:
Sprawdź, czy zbiornik z atramentem koloru sprawiającego problemy nie jest przypadkiem pusty.
Jeśli zbiornik z atramentem nie jest pusty, wykonaj czyszczenie głowicy drukującej i ponownie spróbuj
wydrukować wzór sprawdzania dysz.
• Jeśli dwukrotne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:
Wykonaj dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Jeśli problem nadal występuje po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej, wyłącz drukarkę i
przeprowadź kolejne dokładne czyszczenie głowicy drukującej po 24 godzinach. Po wyłączeniu drukarki nie
należy odłączać jej od źródła zasilania.
363
• Jeśli dwukrotne dokładne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:
Jeśli problem nadal występuje po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej, może to oznaczać, że jest
ona uszkodzona. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
364
Drukarka nie pobiera ani nie podaje papieru lub jest wyświetlany
błąd braku papieru
Kwestia 1
Upewnij się, że papier jest załadowany.
Ładowanie papieru
Kwestia 2
Przy ładowaniu papieru pamiętaj o poniższych kwestiach.
• Przed włożeniem do drukarki dwóch lub większej liczby arkuszy należy wyrównać krawędzie papieru.
• Przy wkładaniu więcej niż jednego arkusza papieru upewnij się, że nie zostanie przekroczony limit
pojemności.
W przypadku niektórych typów papieru lub warunków pracy (bardzo wysoki lub bardzo niski poziom
temperatury i wilgotności) podawanie papieru w maksymalnej ilości może okazać się niemożliwe. W takim
przypadkach zmniejsz liczbę wkładanych jednocześnie arkuszy do połowy limitu ilości papieru.
• Zawsze wkładaj papier pionowo, niezależnie od orientacji druku.
• Podczas ładowania papieru na tylną tacę umieść go stroną do zadrukowania skierowaną DO GÓRY oraz
przesuń lewą i prawą prowadnicę papieru, aby wyrównać je z krawędziami stosu arkuszy.
Ładowanie papieru
• Pamiętaj, aby do kasety ładować tylko papier zwykły.
• Podczas ładowania papieru do kasety umieść go stroną do zadrukowania skierowaną DO DOŁU oraz
przesuń lewą, prawą i przednią prowadnicę papieru, aby wyrównać je z krawędziami stosu arkuszy.
Ładowanie papieru
Kwestia 3
Czy papier nie jest zbyt gruby lub zwinięty?
Nieobsługiwane typy nośników
Kwestia 4
Przy ładowaniu kopert pamiętaj o poniższych kwestiach:
W przypadku drukowania na kopertach zapoznaj się z częścią Ładowanie kopert na tylną tacę, a przed
wydrukiem przygotuj koperty.
Po przygotowaniu kopert włóż je pionowo. Jeśli koperty zostaną umieszczone w orientacji poziomej, nie będą
podawane prawidłowo.
Upewnij się, że ustawienia typu i rozmiaru nośnika odpowiadają
załadowanemu papierowi.
Kwestia 5
Kwestia 6
Upewnij się, że w tylnej tacy nie znajdują się żadne obce przedmioty.
365
Jeśli papier podrze się w tylnej tacy, usuń go zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji Lista kodów
pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru).
Jeśli w tylnej tacy znajdują się jakiekolwiek obce obiekty, wyłącz drukarkę, odłącz ją od źródła zasilania, a
następnie wyjmij je.
Uwaga
• Jeśli pokrywa otworu podajnika jest otwarta, powoli ją zamknij.
Kwestia 7
Wyczyść rolkę podawania papieru.
Czyszczenie rolek podawania papieru
Uwaga
• Czyszczenie rolki podawania papieru powoduje jej zużywanie, więc czynność tę należy wykonywać, tylko
gdy jest to konieczne.
Jeśli z kasety pobierane są równocześnie co najmniej dwa arkusze, należy
wyczyścić wnętrze kasety.
Kwestia 8
Czyszczenie podstawek kaset
366
Czy pokrywa zespołu przenoszenia papieru i pokrywa tylna są zamocowane
prawidłowo?
Kwestia 9
Informacje na temat położenia pokrywy zespołu przenoszenia papieru i pokrywy tylnej można znaleźć w części
Widok z tyłu.
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
367
Nie można drukować na etykiecie dysku
Drukowanie etykiety dysku nie rozpoczyna się
Podajnik wielofunkcyjny nie podaje prawidłowo
Zacięcie podajnika wielofunkcyjnego
Drukowanie etykiety dysku nie rozpoczyna się
Kwestia 1
Czy zasobnik wielofunkcyjny został umieszczony prawidłowo?
Ponownie umieść prawidłowo zasobnik wielofunkcyjny i wybierz opcję OK na ekranie dotykowym.
Używaj zasobnika wielofunkcyjnego dołączonego do tej drukarki.
Więcej informacji o umieszczaniu zasobnika wielofunkcyjnego można znaleźć w części Wkładanie dysku
przeznaczonego do nadrukowania.
Czy w zasobniku wielofunkcyjnym został umieszczony dysk przeznaczony
do nadrukowania?
Kwestia 2
Umieść prawidłowo dysk przeznaczony do nadrukowania w zasobniku wielofunkcyjnym i wybierz OK na
ekranie dotykowym.
Używaj zasobnika wielofunkcyjnego dołączonego do tej drukarki.
Więcej informacji o umieszczaniu zasobnika wielofunkcyjnego można znaleźć w części Wkładanie dysku
przeznaczonego do nadrukowania.
Kwestia 3
Upłynął pewien czas od umieszczenia zasobnika wielofunkcyjnego?
W przypadku upłynięcia pewnego czasu od umieszczenia zasobnika wielofunkcyjnego mógł on zostać
wysunięty.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym i spróbuj ponownie wykonać operację.
Podajnik wielofunkcyjny nie podaje prawidłowo
Kwestia 1
Czy zasobnik wielofunkcyjny został umieszczony prawidłowo?
Ponownie umieść prawidłowo zasobnik wielofunkcyjny i wybierz opcję OK na ekranie dotykowym.
Używaj zasobnika wielofunkcyjnego dołączonego do tej drukarki.
Więcej informacji o umieszczaniu zasobnika wielofunkcyjnego można znaleźć w części Wkładanie dysku
przeznaczonego do nadrukowania.
368
Kwestia 2
W podajniku mógł zostać umieszczony dysk, którego nie można rozpoznać.
Firma Canon zaleca korzystanie z dysków przeznaczonych do nadrukowania, które są specjalnie
przystosowane do wykonywania nadruków przy użyciu drukarek atramentowych.
Zacięcie podajnika wielofunkcyjnego
Delikatnie wyciągnij zasobnik wielofunkcyjny.
Jeśli nie można wyciągnąć zasobnika wielofunkcyjnego, wyłącz i włącz zasilanie. Zasobnik wielofunkcyjny
wysunie się automatycznie.
Po wysunięciu zasobnika wielofunkcyjnego umieść zasobnik wielofunkcyjny ponownie i ponów próbę
drukowania. Więcej informacji o umieszczaniu zasobnika wielofunkcyjnego można znaleźć w części
Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania.
Jeśli zasobnik wielofunkcyjny w dalszym ciągu jest zacięty, należy sprawdzić, czy przyczyną problemów
nie jest dysk przeznaczony do nadrukowania.
Podajnik wielofunkcyjny nie podaje prawidłowo
369
Wyniki drukowania są niezadowalające
Jeśli wydruki są niezadowalające z powodu białych smug, nieregularnie drukowanych lub nierównych linii
albo nierównomiernie odwzorowanych kolorów, najpierw sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.
Kwestia 1
Czy ustawienia rozmiaru i typu nośnika są zgodne z rozmiarem i typem
załadowanego papieru?
Jeśli te ustawienia są rozbieżne, otrzymanie prawidłowych wydruków jest niemożliwe.
Błędnie wprowadzone ustawienie typu papieru przy wydrukach fotografii lub ilustracji może spowodować
pogorszenie jakości drukowanych kolorów.
W przypadku drukowania z nieprawidłowym ustawieniem typu papieru zadrukowana powierzchnia może zostać
porysowana.
W przypadku drukowania wydruków bez obramowania może wystąpić nierównomierne rozłożenie kolorów w
zależności od relacji: ustawienie typu papieru a załadowany papier.
Metoda sprawdzania ustawień papieru i jakości wydruku zależy od zastosowania drukarki.
• Kopiowanie/drukowanie z karty pamięci
Sprawdź ustawienia za pomocą panelu operacyjnego.
Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem
Elementy ustawień dotyczące drukowania fotografii przy użyciu panelu operacyjnego
• Drukowanie ze pomocą komputera
Sprawdź ustawienia za pomocą sterownika drukarki.
Podstawowe ustawienia drukowania
• Drukowanie z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (Wi-Fi)
Sprawdź ustawienia w urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (Wi-Fi) lub w panelu operacyjnym.
Ustawienia drukowania PictBridge (Wi-Fi)
Ustawienia PictBridge
• Drukowanie ze smartfonu lub tabletu przy użyciu funkcji Canon PRINT Inkjet/
SELPHY
Sprawdź ustawienia funkcji Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Drukuj fotografie za pomocą smartfona
Upewnij się, że została wybrana odpowiednia jakość wydruku (patrz
powyższa lista).
Kwestia 2
370
Wybierz jakość wydruku odpowiadającą papierowi i danym do wydrukowania. W przypadku zamazanych
obszarów lub nierównomiernych kolorów należy ustawić lepszą jakość wydruku i ponowić próbę drukowania.
Uwaga
• W przypadku drukowania za pomocą urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (Wi-Fi) ustaw jakość
wydruku za pomocą panelu operacyjnego.
Tego ustawienia nie można wprowadzić w urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (Wi-Fi).
Kwestia 3
Jeśli problem pozostał nierozwiązany, przeczytaj poniższe sekcje.
Zapoznaj się również z następującymi rozdziałami:
Wydruki są puste, pokryte smugami lub rozmyte, kolory są nieprawidłowe lub rozmazane, występują paski
lub linie
Linie zostały nierówno wydrukowane/są krzywe
Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana
Obok obrazu występuje pionowa linia
Nie można dokończyć drukowania
Część strony nie jest drukowana (system Windows)
Linie są niedokończone lub ich brak (system Windows)
Obrazy są niedokończone lub ich brak (system Windows)
Plamy atramentu / Zwinięty papier
Z drugiej strony papieru widać smugi
Kolory są nanoszone nierównomiernie lub rozmazane
371
Wydruki są puste, pokryte smugami lub rozmyte, kolory są
nieprawidłowe lub rozmazane, występują paski lub linie
Wydruki są rozmazane
Kolory są źle odwzorowane
372
Występują białe smugi
Kwestia 1
Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.
Wyniki drukowania są niezadowalające
Sprawdź stan zbiorników z atramentem. Wymień zbiornik z atramentem, w
którym skończył się atrament.
Kwestia 2
Wymiana zbiorników z atramentem
Czy pomarańczowa taśma i folia nadal znajdują się na zbiorniku z
atramentem?
Kwestia 3
Upewnij się, że zdjęta jest cała folia ochronna, a otwór w kształcie litery Y jest odsłonięty, jak przedstawiono
poniżej (A).
Jeśli na zbiorniku z atramentem (B) znajduje się nadal pomarańczowa taśma, usuń ją.
Kwestia 4
Czy dysze głowicy drukującej są zatkane?
Aby ustalić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowicy drukującej, należy wydrukować wzór testu
dysz.
Szczegółowe informacje o drukowaniu deseniu sprawdzania dysz oraz o czyszczeniu i dokładnym czyszczeniu
głowicy drukującej można znaleźć w części Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny.
373
• Jeśli wzór sprawdzania dysz jest drukowany nieprawidłowo:
Sprawdź, czy zbiornik z atramentem koloru sprawiającego problemy nie jest przypadkiem pusty.
Jeśli zbiornik z atramentem nie jest pusty, wykonaj czyszczenie głowicy drukującej i ponownie spróbuj
wydrukować wzór sprawdzania dysz.
• Jeśli dwukrotne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:
Wykonaj dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Jeśli problem nadal występuje po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej, wyłącz drukarkę i
przeprowadź kolejne dokładne czyszczenie głowicy drukującej po 24 godzinach. Po wyłączeniu drukarki nie
należy odłączać jej od źródła zasilania.
• Jeśli dwukrotne dokładne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:
Jeśli problem nadal występuje po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej, może to oznaczać, że jest
ona uszkodzona. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
Jeśli używasz papieru, na którym można drukować tylko po jednej stronie,
sprawdź, która strona jest przeznaczona do zadrukowania.
Kwestia 5
Wydruk wykonany na złej stronie może być nieczytelny lub być obniżonej jakości.
Jeśli ładujesz papier do tylnej tacy, włóż papier stroną do zadrukowania skierowaną do góry. Jeśli ładujesz
papier do kasety, włóż papier stroną do zadrukowania skierowaną do dołu.
Szczegółowe informacje dotyczące strony do zadrukowania można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z
papierem.
• W przypadku kopiowania patrz także poniższe sekcje:
Kwestia 6
Czy płyta szklana nie jest zabrudzona?
Wyczyść płytę szklaną.
Czyszczenie płyty i pokrywy dokumentów
Kwestia 7
Upewnij się, że oryginał został prawidłowo umieszczony na płycie.
Czy oryginał został umieszczony na płycie stroną przeznaczoną do skopiowania skierowaną do dołu?
Ładowanie oryginałów
Kwestia 8
Czy źródłem kopiowania jest papier zadrukowany na drukarce?
Jeśli jako oryginału użyto wydruku wykonanego za pomocą tej drukarki, w zależności od stanu oryginału jakość
druku może być gorsza.
Wydrukuj bezpośrednio z drukarki lub wykonaj ponowny wydruk z poziomu komputera, jeżeli jest to możliwe.
374
Linie zostały nierówno wydrukowane/są krzywe
Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.
Kwestia 1
Wyniki drukowania są niezadowalające
Przeprowadź wyrównywanie głowicy drukującej.
Kwestia 2
Jeśli linie są drukowane krzywo, są nierówne lub wyniki drukowania są niezadowalające pod innym względem,
należy wyrównać pozycję głowicy drukującej.
Wyrównywanie głowicy drukującej
Uwaga
• Jeśli problem nie ustąpi po przeprowadzeniu wyrównywania głowicy drukującej, wykonaj ręczne
wyrównywanie głowicy drukującej za pomocą komputera.
W przypadku systemu Windows:
Ręczne wyrównanie pozycji głowicy drukującej
W przypadku systemu macOS:
Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca
Kwestia 3
Ustaw lepszą jakość wydruku i ponów próbę drukowania.
Polepszenie jakości wydruku za pomocą panelu operacyjnego lub sterownika drukarki może poprawić jakość
wydruków.
375
Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest
porysowana
Papier jest zaplamiony
Zaplamione krawędzie
Zaplamiona powierzchnia
Zadrukowana powierzchnia jest porysowana
Kwestia 1
Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.
Wyniki drukowania są niezadowalające
Kwestia 2
Sprawdź typ papieru.
Upewnij się, że używasz papieru odpowiadającego danym do wydrukowania.
Obsługiwane typy nośników
Kwestia 3
Wyrównaj zawinięcia przed załadowaniem papieru.
W przypadku użycia papieru Photo Paper Plus Semi-gloss należy załadować tylko jeden arkusz w takim stanie,
w jakim się znajduje, nawet jeśli jest pozwijany. Odgięcie tego papieru w celu wyprostowania może spowodować
popękanie jego powierzchni i pogorszenie jakości wydruku.
Zaleca się umieszczenie pozostałego papieru w jego oryginalnym opakowaniu i przechowywanie go na płaskiej
powierzchni.
• Papier zwykły
Odwróć papier i włóż go tak, aby wykonać wydruk na drugiej stronie.
376
• Inny papier, np. koperta
Jeśli zawinięcia w rogach arkusza przekraczają 3 mm/0,1 cala (A) wysokości, papier może się zabrudzić
lub będzie nieprawidłowo podawany. Aby skorygować zawinięcia papieru, postępuj zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
1. Zwiń papier w kierunku przeciwnym do odkształcenia, tak jak to pokazano poniżej.
2. Sprawdź, czy papier jest teraz płaski.
Wskazane jest drukowanie tylko na jednym prostowanym arkuszu papieru jednocześnie.
Uwaga
• Zależnie od typu papieru może się on zabrudzić lub będzie nieprawidłowo podawany, nawet jeśli nie jest
zwinięty do wewnątrz. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przed drukowaniem usunąć zawinięcia papieru
o wysokości nieprzekraczającej 3 mm/0,1 cala (C). Może to wpłynąć na poprawę wyników drukowania.
(B) Strona do zadrukowania
Zaleca się podawanie papieru, który był zwijany na zewnątrz, po jednym arkuszu naraz.
Kwestia 4
Włącz w drukarce funkcję zapobiegania ścieraniu atramentu.
Włączenie funkcji zapobiegania ścieraniu atramentu powoduje zwiększenie odległości między załadowanym
papierem a głowicą drukującą. Jeśli powierzchnia papieru jest ścierana nawet w przypadku ustawienia typu
nośnika zgodnego z papierem, należy włączyć w drukarce funkcję zapobiegania ścieraniu atramentu,
korzystając z panelu operacyjnego lub z komputera.
Może to spowolnić tempo druku.
* Po zakończeniu drukowania wyłącz tę funkcję. W przeciwnym razie będzie stosowana przy okazji kolejnych
zadań drukowania.
377
• Za pomocą panelu operacyjnego
Dotknij przycisku POCZĄTEK (HOME), wybierz ikonę
(Ustawienia (Setup)), opcje Ustawienia
urządzenia (Device settings) i Ustawienia drukowania (Print settings), a następnie wybierz dla opcji
Zapobiegaj ścieraniu atramentu (Prevent paper abrasion) ustawienie WŁĄCZONY (ON)
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
• Za pomocą komputera (system Windows):
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Otwórz program Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otwieranie narzędzia konserwacji (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Wybierz opcję Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).
4. Zaznacz pole wyboru Zapobieganie ścieraniu atramentu (Prevents paper abrasion) i
wybierz opcję OK.
5. Zapoznaj się z komunikatem i wybierz opcję OK.
• Za pomocą komputera (system macOS):
W programie Remote UI dostosuj ustawienia, aby zapobiec ścieraniu atramentu.
Otwieranie zdalnego interfejsu użytkownika do konserwacji
Kwestia 5
Jeśli ustawiona jest niska jasność, zwiększ ją i ponów próbę drukowania.
W przypadku drukowania na papierze zwykłym przy ustawieniu niskiej jasności może on wchłonąć zbyt dużo
atramentu, co spowoduje ścieranie jego powierzchni.
• Drukowanie za pomocą komputera (system Windows)
Sprawdź ustawienie jasności w sterowniku drukarki.
Dopasowywanie jasności
• Kopiowanie
Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem
Kwestia 6
Czy płyta szklana nie jest zabrudzona?
Wyczyść płytę szklaną.
Czyszczenie płyty i pokrywy dokumentów
Kwestia 7
Czy rolka podawania papieru nie jest przypadkiem zabrudzona?
Wyczyść rolkę podawania papieru.
Czyszczenie rolek podawania papieru
378
Uwaga
• Czyszczenie rolki podawania papieru powoduje jej zużywanie, więc czynność tę należy wykonywać, tylko
gdy jest to konieczne.
Kwestia 8
Czy wnętrze drukarki jest brudne?
Podczas drukowania dwustronnego wnętrze drukarki może zostać zaplamione atramentem, co powoduje
powstawanie smug na wydrukach.
Aby wyczyścić wnętrze drukarki, wykonaj procedurę czyszczenia płyty dolnej.
Czyszczenie wnętrza drukarki (czyszczenie płyty dolnej)
Uwaga
• Aby zapobiec zabrudzeniu wnętrza drukarki, ustaw prawidłowy rozmiar papieru.
Kwestia 9
Ustaw dłuższy czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu.
Dzięki temu zadrukowana powierzchnia będzie mogła wyschnąć, co zapobiegnie powstawaniu na niej smug i
zarysowań.
• W przypadku systemu Windows:
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Otwórz program Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otwieranie narzędzia konserwacji (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Wybierz opcję Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).
4. Przeciągnij suwak Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu (Ink Drying Wait
Time), aby określić czas oczekiwania, a następnie naciśnij przycisk OK.
5. Zapoznaj się z komunikatem i wybierz opcję OK.
• W przypadku systemu macOS:
Ustaw czas oczekiwania przy użyciu zdalnego interfejsu użytkownika.
Otwieranie zdalnego interfejsu użytkownika do konserwacji
379
Obok obrazu występuje pionowa linia
Kwestia
Czy rozmiar załadowanego papieru jest prawidłowy?
Jeśli rozmiar załadowanego papieru jest większy od wybranego w ustawieniach, na lewym marginesie lub obu
marginesach mogą być drukowane pionowe linie (A).
Ustaw rozmiar papieru odpowiadający załadowanym arkuszom.
Wyniki drukowania są niezadowalające
Uwaga
• Kierunek lub wzór linii pionowych (A) może się zmieniać w zależności od danych obrazu i ustawienia
wydruku.
• Jeśli to konieczne, drukarka wykonuje automatyczne czyszczenie w celu zachowania czystości wydruków.
Podczas czyszczenia zużywana jest niewielka ilość atramentu.
Chociaż atrament jest zwykle zbierany w pochłaniaczu atramentu przy zewnętrznej krawędzi papieru, w
przypadku załadowania papieru o rozmiarze większym niż wybrany w ustawieniach mogą na nim pojawiać
się plamy atramentu.
380
Problemy ze skanowaniem (system macOS)
Problemy ze skanowaniem
381
Problemy ze skanowaniem
Skaner nie działa
Sterownik skanera nie został uruchomiony
382
Skaner nie działa
Kwestia 1
Sprawdź, czy włączono skaner lub drukarkę.
Kwestia 2
W przypadku połączenia sieciowego sprawdź stan połączenia i w razie
potrzeby połącz ponownie.
Kwestia 3
W przypadku połączenia USB połącz kabel USB z innym portem USB na
komputerze.
Jeśli kabel USB jest podłączony do koncentratora USB, odłącz kabel USB, po
czym podłącz go do portu USB w komputerze.
Kwestia 4
Kwestia 5
Uruchom ponownie komputer.
Aby skanować z panelu operacyjnego drukarki przy użyciu połączenia USB,
kliknij opcję Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel
Settings) w oknie dialogowym Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General
Settings)), a następnie sprawdź, czy poniższe pola dialogowe zostały zaznaczone.
Kwestia 6
• Skaner lub drukarka
• Umożliwia skanowanie z panelu sterowania (Enables scanning from the operation panel)
383
Sterownik skanera nie został uruchomiony
Kwestia 1
Upewnij się, że aplikacja obsługuje funkcję AirPrint.
Kwestia 2
Wybierz w menu aplikacji skaner lub drukarkę.
Uwaga
• Procedura może różnić się w zależności od aplikacji.
Zeskanuj i zapisz obrazy za pomocą aplikacji IJ Scan Utility Lite, a następnie
otwórz pliki w odpowiedniej aplikacji.
Kwestia 3
Kwestia 4
Skaner może być zablokowany. (Tylko skanery osobiste)
Jeśli jest uruchomiony program IJ Scan Utility Lite lub aplikacja, zamknij je. Przesuń przełącznik blokady skanera
w pozycję zwolnienia (
), a następnie podłącz ponownie kabel USB.
384
Wyświetla się komunikat o błędzie
Kwestia
Skaner może być zablokowany.
Jeśli jest uruchomiony program IJ Scan Utility Lite lub aplikacja, zamknij je. Przesuń przełącznik blokady skanera
w pozycję zwolnienia (
), a następnie podłącz ponownie kabel USB.
Informacje na temat sposobu odblokowywania skanera można znaleźć w drukowanym podręczniku Pierwsze
uruchomienie.
385
Skanowanie nie rozpoczyna się/nie kończy się
Kwestia
Skaner może być zablokowany.
Jeśli jest uruchomiony program IJ Scan Utility Lite lub aplikacja, zamknij je. Przesuń przełącznik blokady skanera
w pozycję zwolnienia (
), a następnie podłącz ponownie kabel USB.
Informacje na temat sposobu odblokowywania skanera można znaleźć w drukowanym podręczniku Pierwsze
uruchomienie.
386
Elementów nie można prawidłowo zeskanować
Kwestia
Skaner może być zablokowany.
Jeśli jest uruchomiony program IJ Scan Utility Lite lub aplikacja, zamknij je. Przesuń przełącznik blokady skanera
w pozycję zwolnienia (
), a następnie podłącz ponownie kabel USB.
Informacje na temat sposobu odblokowywania skanera można znaleźć w drukowanym podręczniku Pierwsze
uruchomienie.
387
Problemy mechaniczne
Drukarka się nie włącza
Drukarka wyłącza się nieoczekiwanie lub kilka razy z rzędu
Problemy z połączeniem USB
Nie można nawiązać komunikacji z drukarką przez port USB
Komunikaty na ekranie dotykowym są wyświetlane w niewłaściwym języku
388
Drukarka się nie włącza
Kwestia 1
Naciśnij przycisk WŁ. (ON).
Kwestia 2
Upewnij się, że wtyczka kabla zasilania jest prawidłowo podłączona do
drukarki, a następnie włącz drukarkę ponownie.
Kwestia 3
Odłącz drukarkę od gniazdka elektrycznego na co najmniej 2 minuty, a
następnie podłącz ją ponownie i włącz zasilanie.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić
naprawę.
389
Drukarka wyłącza się nieoczekiwanie lub kilka razy z rzędu
Kwestia
Jeśli drukarka jest ustawiona na automatyczne wyłączenie po określonym
czasie, wyłącz to ustawienie.
Jeśli ustawiono drukarkę na automatyczne wyłączenie po określonym czasie, zostanie ona automatycznie
wyłączona po upływie określonego czasu.
• Aby wyłączyć ustawienie z poziomu panelu operacyjnego:
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Wybierz
(Ustawienia (Setup)) na ekranie głównym.
3. Wybierz opcję
ECO.
4. Wybierz opcję Ustawienia oszczędzania energii (Energy saving settings).
5. Zapoznaj się z wyświetlonym komunikatem i wybierz opcję Dalej (Next).
6. Wybierz opcję Aut. wyłączenie (Auto power off).
7. Wybierz opcję Nigdy (Never).
8. Wybierz opcję OK.
Ustawienie jest wyłączone.
• Aby wyłączyć ustawienie z poziomu komputera:
W systemie Windows użyj programu Canon IJ Printer Assistant Tool lub ScanGear (sterownik skanera),
aby wyłączyć ustawienie.
Wykonaj poniższą procedurę, aby wyłączyć ustawienie za pomocą programu Canon IJ Printer Assistant
Tool.
1. Otwórz program Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otwieranie narzędzia konserwacji (Canon IJ Printer Assistant Tool)
390
2. Wybierz opcję Ustawienia automatycznego wł./wył. (Auto Power Settings)
3. Wybierz wartość Wyłączone (Disable) dla opcji Automatyczne wyłączanie (Auto Power
Off).
4. Wybierz opcję OK.
5. Wybierz opcję OK na wyświetlonym ekranie.
Ustawienie umożliwiające automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączone.
Uwaga
• Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby wyłączyć ustawienie w programie ScanGear (sterownik
skanera).
Karta Skaner
391
Problemy z połączeniem USB
Sprawdź pozycję poniżej, jeśli wystąpi jeden z następujących problemów.
• Mała szybkość drukowania lub skanowania.
• Połączenie Hi-Speed USB nie działa.
• Pojawia się komunikat „To urządzenie może działać szybciej (This device can perform faster)”.
(system Windows)
Uwaga
• Jeśli dany system jest niezgodny ze standardem Hi-Speed USB drukarka działa z mniejszą szybkością,
jaką zapewnia standard USB 1.1. W takim przypadku drukarka działa prawidłowo, ale szybkość
drukowania i skanowania może ulec zmniejszeniu ze względu na prędkość komunikacji.
Aby upewnić się, że system obsługuje połączenia Hi-Speed USB, sprawdź
poniższe kwestie.
Kwestia
• Czy port USB w komputerze obsługuje połączenia Hi-Speed USB?
• Czy kabel USB lub koncentrator USB obsługuje połączenia Hi-Speed USB?
Pamiętaj, aby używać certyfikowanego kabla Hi-Speed USB. Firma Canon zaleca korzystanie z kabla USB
o długości maksymalnie 3 metrów/10 stóp.
• Czy sterownik interfejsu Hi-Speed USB działa prawidłowo na komputerze?
Sprawdź, czy najnowszy sterownik Hi-speed działa prawidłowo USB i w razie potrzeby pobierz i zainstaluj
najnowszą wersję sterownika Hi-speed USB na komputerze.
Ważne
• Więcej informacji na ten temat można uzyskać u producenta komputera, kabla USB lub koncentratora
USB.
392
Nie można nawiązać komunikacji z drukarką przez port USB
Kwestia 1
Upewnij się, że drukarka jest włączona.
Kwestia 2
Podłącz prawidłowo kabel USB.
Jak ukazuje poniższa ilustracja, port USB znajduje się z tyłu drukarki.
Ważne
• Połącz terminal „Type-B” z drukarką tak, aby strona z nacięciami była SKIEROWANA DO GÓRY.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi kabla USB.
Upewnij się, że na karcie Porty (Ports) okna dialogowego Właściwości
drukarki (Printer properties) zaznaczono pole wyboru Włącz komunikację
dwukierunkową (Enable bidirectional support). (system Windows)
Kwestia 3
W przeciwnym razie zaznacz je, aby włączyć obsługę komunikacji dwukierunkowej.
Otwieranie ekranu ustawień sterownika drukarki
393
Komunikaty na ekranie dotykowym są wyświetlane w
niewłaściwym języku
Aby wybrać odpowiedni język, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
1. Dotknij przycisku POCZĄTEK (HOME) i chwilę poczekaj.
2. Wybierz ikonę
(Ustawienia (Setup)).
Używanie panelu operacyjnego
3. Wybierz ikonę
.
4. Wybierz siódmy od góry element ustawień.
5. Wybierz język, w jakim chcesz widzieć komunikaty na ekranie dotykowym.
6. Wybierz przycisk w lewym dolnym rogu.
394
Problemy z instalacją i pobieraniem
Instalacja sterowników MP Drivers nie powiodła się (system Windows)
Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system
Windows)
395
Instalacja sterowników MP Drivers nie powiodła się (system
Windows)
Jeśli nie można przejść ekranu Podłączenie drukarki (Printer Connection):
Pozostałe przypadki:
Jeśli nie można przejść ekranu Podłączenie drukarki (Printer
Connection):
Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki
Pozostałe przypadki:
Jeśli sterowniki MP Drivers nie zostały prawidłowo zainstalowane, odinstaluj sterowniki MP Drivers,
uruchom ponownie komputer i zainstaluj ponownie sterowniki MP Drivers.
Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers
Kliknij tutaj i zainstaluj sterowniki MP Drivers.
396
Uwaga
• Jeśli instalacja została przerwana z powodu błędu systemu Windows, może on działać niestabilnie.
Zainstalowanie sterowników w nieprawidłowo funkcjonującym systemie Windows może okazać się
niemożliwe. Uruchom ponownie komputer, a następnie jeszcze raz zainstaluj sterowniki.
397
Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym
(system Windows)
Pobierz najnowszą wersję sterowników MP Drivers.
Pobierz najnowsze sterowniki MP Drivers dla użytkowanego modelu ze strony pobierania w witrynie firmy
Canon.
Odinstaluj dotychczasowe sterowniki MP Drivers i zainstaluj pobraną, najnowszą wersję sterowników MP
Drivers, postępując zgodnie z instrukcjami instalacji. Po wyświetleniu ekranu wyboru metody połączenia
wybierz ustawienie Użyj drukarki za pomocą połączenia Wi-Fi (Use the printer with Wi-Fi connection).
Drukarka zostanie automatycznie wykryta w sieci.
Upewnij się, że drukarka została znaleziona i zainstaluj sterowniki MP Drivers, postępując zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Uwaga
• Nie ma to wpływu na ustawienia sieci w drukarce, więc można korzystać z drukarki za pośrednictwem
sieci bez jej ponownego konfigurowania.
398
Błędy i komunikaty
Po wystąpieniu błędu
Pojawia się komunikat (kod pomocniczy)
399
Po wystąpieniu błędu
Jeśli podczas drukowania wystąpi błąd, np. brak papieru lub jego zacięcie, automatycznie pojawi się
komunikat o sposobie rozwiązania problemu. Należy wykonać odpowiednie czynności opisane
w komunikacie.
Jeśli wystąpi błąd, na ekranie komputera lub na wyświetlaczu drukarki pojawi się odpowiedni komunikat. W
przypadku niektórych błędów wyświetlany jest również odpowiedni kod pomocniczy (numer błędu).
Gdy na ekranie komputera wyświetlane są kod pomocniczy i komunikat
(Windows):
Gdy na ekranie drukarki (ekranie dotykowym) wyświetlane są kod
pomocniczy i komunikat:
Szczegółowe informacje na temat usuwania błędów sygnalizowanych kodami pomocniczymi można znaleźć
w części Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu.
400
Szczegółowe informacje na temat naprawiania błędów, które nie są sygnalizowane kodami pomocniczymi,
można znaleźć w części Pojawia się komunikat (kod pomocniczy).
401
Pojawia się komunikat (kod pomocniczy)
W tej części opisano niektóre z komunikatów, jakie mogą się pojawić.
Uwaga
• W przypadku niektórych błędów wyświetlany jest kod pomocniczy (numer błędu). Szczegółowe
informacje o błędach sygnalizowanych kodami pomocniczymi można znaleźć w części Lista kodów
pomocniczych dotyczących błędu.
Jeśli na ekranie dotykowym drukarki widoczny jest komunikat, zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Na ekranie dotykowym wyświetlany jest komunikat
Jeśli na ekranie komputera pojawia się komunikat, zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Wyświetlany jest błąd związany z automatycznym drukiem dwustronnym
Wyświetlany jest błąd związany z odłączeniem kabla zasilania (system Windows)
Błąd zapisu/Błąd wysyłania/Błąd komunikacji (system Windows)
Inne komunikaty o błędach (system Windows)
Na ekranie dotykowym wyświetlany jest komunikat
Sprawdź znaczenie komunikatu i podejmij odpowiednie działania.
• Ostatnim razem zasilanie zostało wyłączone nieprawidłowo. Podczas wyłączania zasilania
naciskaj przycisk
.
Drukarka mogła zostać odłączona przy włączonym zasilaniu.
Aby anulować błąd, wybierz OK na ekranie dotykowym.
Uwaga
• Informacje na temat prawidłowego odłączania drukarki można znaleźć w części Odłączanie
drukarki.
• Nie można połączyć z serwerem. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
Drukarka nie może nawiązać połączenia z serwerem z powodu błędu komunikacji.
Wybierz OK na ekranie dotykowym, aby anulować błąd. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
Wyświetlany jest błąd związany z automatycznym drukiem
dwustronnym
402
Zapoznaj się z sekcją Problemy z automatycznym drukowaniem
dwustronnym i podejmij odpowiednie działania.
Kwestia
Wyświetlany jest błąd związany z odłączeniem kabla zasilania (system
Windows)
Kabel zasilania mógł zostać odłączony, gdy drukarka była jeszcze włączona.
Sprawdź komunikat o błędzie wyświetlony na ekranie komputera i kliknij przycisk OK.
Drukarka rozpocznie drukowanie.
Informacje na temat odłączania kabla zasilania można znaleźć w części Odłączanie drukarki.
Błąd zapisu/Błąd wysyłania/Błąd komunikacji (system Windows)
Jeśli kontrolka WŁ. (ON) jest wyłączona, sprawdź, czy drukarka jest
podłączona do zasilania i włączona.
Kwestia 1
Kontrolka WŁ. (ON) miga, gdy drukarka rozpoczyna wykonywanie zadania. Poczekaj, aż kontrolka WŁ. (ON)
przestanie migać i zacznie świecić ciągłym światłem.
Kwestia 2
Upewnij się, że drukarka jest poprawnie podłączona do komputera.
Jeśli korzystasz z kabla USB, upewnij się, że jest on poprawnie podłączony do drukarki i komputera. Jeśli
kabel USB jest starannie podłączony, sprawdź następujące kwestie:
• Jeśli używasz urządzenia pośredniego, np. koncentratora USB, odłącz je, podłącz drukarkę
bezpośrednio do komputera i ponownie spróbuj przeprowadzić drukowanie. Jeśli drukowanie rozpocznie
się prawidłowo, oznacza to problem z urządzeniem pośrednim. Skontaktuj się z dostawcą przekaźnika.
• Problemem może być również kabel USB. Wymień kabel USB i ponów próbę drukowania.
Jeśli korzystasz z drukarki za pośrednictwem sieci LAN, upewnij się, że drukarka jest prawidłowo
skonfigurowana pod kątem działania w sieci.
Kwestia 3
Upewnij się, że sterowniki MP Drivers są zainstalowane prawidłowo.
Odinstaluj sterowniki MP Drivers zgodnie z procedurą opisaną w sekcji Usuwanie niepotrzebnych sterowników
MP Drivers, a następnie zainstaluj je ponownie z instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny internetowej
firmy Canon.
W przypadku podłączenia drukarki do komputera za pomocą kabla USB
sprawdź stan urządzenia przy użyciu komputera.
Kwestia 4
Aby sprawdzić stan urządzenia, wykonaj poniższą procedurę.
403
1. Wybierz kolejno opcje Panel sterowania (Control Panel) > Sprzęt i dźwięk
(Hardware and Sound) > Menedżer urządzeń (Device Manager).
Uwaga
• W przypadku pojawienia się ekranu Kontrola konta użytkownika (User Account Control)
wybierz przycisk Kontynuuj (Continue).
2. Otwórz menu Właściwości: Uniwersalna drukarka USB (USB Printing Support
Properties).
Kliknij dwukrotnie pozycje Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej (Universal Serial
Bus controllers) i Uniwersalna drukarka USB (USB Printing Support).
Uwaga
• Jeśli nie pojawi się ekran Właściwości: Uniwersalna drukarka USB (USB Printing
Support Properties), sprawdź, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do komputera.
Kwestia 2
Upewnij się, że drukarka jest poprawnie podłączona do komputera.
3. Kliknij kartę Ogólne (General) i sprawdź, czy występują jakieś problemy z
urządzeniem.
Jeśli pojawił się błąd urządzenia, usuń go, korzystając z pomocy systemu Windows.
Inne komunikaty o błędach (system Windows)
Jeśli komunikat o błędzie pojawi się poza monitorem stanu drukarki, sprawdź
następujące kwestie:
Kwestia
• „Nie można umieścić w buforze z powodu zbyt małej ilości wolnego miejsca na dysku twardym
(Could not spool successfully due to insufficient disk space)”
Usuń zbędne pliki i zwiększ ilość miejsca na dysku.
• „Nie można umieścić w buforze z powodu zbyt małej ilości wolnej pamięci (Could not spool
successfully due to insufficient memory)”
Zamknij inne uruchomione aplikacje, aby zwiększyć ilość dostępnej pamięci.
Jeśli wciąż nie można drukować, uruchom jeszcze raz komputer i ponów próbę drukowania.
• „Nie znaleziono sterownika drukarki (Printer driver could not be found)”
Odinstaluj sterowniki MP Drivers zgodnie z procedurą opisaną w sekcji Usuwanie niepotrzebnych
sterowników MP Drivers, a następnie zainstaluj je ponownie z instalacyjnego dysku CD-ROM lub z
witryny internetowej firmy Canon.
• „Nie można wydrukować: nazwa aplikacji (Could not print Application name) — nazwa pliku”
404
Spróbuj wykonać wydruk ponownie po zakończeniu bieżącego zadania.
405
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu
Kod pomocniczy pojawia się na ekranie dotykowym i na monitorze komputera po wystąpieniu błędu.
„Kod pomocniczy” to numer błędu, który pojawia się razem z komunikatem o błędzie.
Jeśli wystąpi błąd, sprawdź kod pomocniczy widoczny na ekranie dotykowym lub na monitorze komputera i
wykonaj odpowiednią czynność.
Kod pomocniczy pojawia się na ekranie dotykowym i na monitorze
komputera
• Od 1000 do 1ZZZ
1000 1001 1002 1003 1013
1200 1240 1258 1259 1300 1303
1304 1309 1310 1313 1401 1403
1405 140B 1410 1411 1412 1413
1414 1415 1551 1552 15A1 15A2
1600 1660 1684 1688 1689 168C
1700 1701 1730 1731 1830 1850
1851 1855 1857 185B 185C 185D
1871 1890
• Od 2000 do 2ZZZ
2110 2113 2114 2120 2123 2500
2700
• Od 3000 do 3ZZZ
3402 3403 3405 3407 3408 3410
3411 3412 3413 3438 3439 3440
3441 3442 3443 3444 3445 3446
3447
• Od 4000 do 4ZZZ
4100 4103 4104 410A 495A
406
• Od 5000 do 5ZZZ
5011 5012 5050 5100 5200 520E
5400 5700 5B00 5B01 5C02
• Od 6000 do 6ZZZ
6000 6001 6004 6500 6502 6800
6801 6830 6831 6832 6833 6900
6901 6902 6910 6911 6930 6931
6932 6933 6934 6935 6936 6937
6938 6940 6941 6942 6943 6944
6945 6946 6951 6A80 6A81 6D01
• Od 7000 do 7ZZZ
7500 7600 7700 7800
• Od 8000 do 8ZZZ
8300
• Od A000 do ZZZZ
C000
Kody pomocnicze związane z zacięciami papieru można też znaleźć w części Lista kodów pomocniczych
dotyczących błędu (zacięcia papieru).
407
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia
papieru)
W przypadku zacięcia papieru wyjmij go, wykonując odpowiednią procedurę podaną poniżej.
• Jeśli widzisz zacięty papier w otworze wyjściowym papieru lub na tylnej tacy:
1300
• Jeśli nie widzisz zaciętego papieru w otworze wyjściowym papieru lub na tylnej tacy:
◦ Jeśli nastąpiło zacięcie papieru pobieranego z kasety:
1303
◦ Jeśli papier zaciął się podczas automatycznego drukowania dwustronnego:
1304
◦ Jeśli papier zaciął się, ponieważ drukarka wciągnęła zadrukowany papier:
1313
◦ Jeśli papier podarł się i nie można go wyjąć z otworu wyjściowego papieru lub jeśli papier się zaciął
wewnątrz drukarki:
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki
• W innych przypadkach:
Pozostałe przypadki
408
1300
Powód
Zacięcie papieru podczas pobierania z tylnej tacy.
Co należy zrobić
Jeśli zaciął się papier pobierany z tylnej tacy, wyjmij zacięty papier z otworu wyjściowego papieru lub z
tylnej tacy zgodnie z poniższymi instrukcjami.
1. Powoli wyciągnij papier z otworu wyjściowego papieru lub tylnej tacy (wybierz łatwiejszy
wariant).
Chwyć papier obiema rękami, a następnie wyjmuj go powoli, aby się nie podarł.
Uwaga
• Jeśli nie możesz wyciągnąć papieru, włącz ponownie drukarkę, nie próbując wyjmowania
papieru z użyciem nadmiernej siły. Papier może zostać wysunięty automatycznie.
• Jeśli podczas drukowania nastąpi zacięcie papieru i do jego usunięcia konieczne jest
wyłączenie drukarki, przed wyłączeniem drukarki dotknij przycisku Stop, aby przerwać
drukowanie.
• Jeśli zacięty papier podarł się i nie można go wyjąć z otworu wyjściowego papieru lub z tylnej
tacy, wyjmij go z wnętrza drukarki.
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki
• Jeśli nie można wyjąć papieru z otworu wyjściowego papieru lub z tylnej tacy, spróbuj
wyciągnąć go od tylnej strony drukarki.
Wyjmowanie zaciętego papieru od tylnej strony
2. Ponownie załaduj papier i na ekranie dotykowym drukarki wybierz opcję OK.
Drukarka wznowi drukowanie. Wydrukuj ponownie stronę, która nie została ukończona z powodu
zacięcia papieru.
409
Jeśli drukarka została wyłączona w kroku 1, dane drukowania wysłane do drukarki zostały usunięte.
Ponów drukowanie.
Uwaga
• Przy ponownym ładowaniu papieru upewnij się, że używasz odpowiedniego papieru i że
wkładasz go prawidłowo.
• Zaleca się użycie papieru o rozmiarze innym niż A5 podczas drukowania dokumentów ze
zdjęciami lub grafiki. Papier formatu A5 może zwijać się i zacinać podczas wychodzenia z
drukarki.
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
410
1303
Powód
Zacięcie papieru podczas pobierania z kasety.
Co należy zrobić
1. Wyjmij zacięty papier.
• Jeśli papier zaciął się przy otworze wyjściowym papieru:
1300
• Jeśli papier zaciął się wewnątrz drukarki:
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki
• Jeśli papier zaciął się przy otworze podajnika kasety:
Po złożeniu tacy wyprowadzania papieru i podpórki wyprowadzania papieru, wyciągnij kasetę i
powoli, obiema rękoma usuń zacięty papier.
• Jeśli nie występuje żaden z powyższych przypadków, skorzystaj z sekcji Wyjmowanie zaciętego
papieru od tylnej strony, aby otworzyć pokrywę tylną i wyjąć papier.
2. Załaduj prawidłowo papier do kasety.
Ładowanie papieru do kasety
3. Wybierz na ekranie dotykowym drukarki opcję OK.
Drukarka wznowi drukowanie. Wydrukuj ponownie stronę, która nie została ukończona z powodu
zacięcia papieru.
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
411
1304
Powód
Papier zaciął się podczas automatycznego drukowania dwustronnego.
Co należy zrobić
1. Wyjmij zacięty papier.
• Jeśli papier zaciął się przy otworze wyjściowym papieru:
1300
• Jeśli papier zaciął się wewnątrz drukarki:
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki
• Jeśli papier zaciął się przy otworze podajnika kasety:
Po złożeniu tacy wyprowadzania papieru i podpórki wyprowadzania papieru, wyciągnij kasetę i
powoli, obiema rękoma usuń zacięty papier.
• Jeśli nie występuje żaden z powyższych przypadków, skorzystaj z sekcji Wyjmowanie zaciętego
papieru od tylnej strony, aby otworzyć pokrywę tylną i wyjąć papier.
2. Załaduj poprawnie papier.
Ładowanie papieru do kasety
Ładowanie papieru na tylną tacę
3. Wybierz na ekranie dotykowym drukarki opcję OK.
Drukarka wznowi drukowanie. Wydrukuj ponownie stronę, która nie została ukończona z powodu
zacięcia papieru.
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
412
1313
Powód
Zacięcie papieru z powodu wciągnięcia przez drukarkę zadrukowanego papieru.
Co należy zrobić
Jeśli papier zaciął się, ponieważ drukarka wciągnęła zadrukowany papier, spróbuj go wyjąć z poniższych
miejsc.
• Otwór wyjściowy papieru
1300
• Wnętrze drukarki
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki
• Strona tylna
Wyjmowanie zaciętego papieru od tylnej strony
413
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki
Jeśli zacięty papier jest rozdarty i nie można go wyjąć ani z otworu wyjściowego papieru / otworu podajnika
kasety / tylnej tacy albo jeśli zacięty papier pozostaje wewnątrz drukarki, wyjmij go, postępując zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
Uwaga
• Jeśli nastąpi zacięcie papieru podczas drukowania i w celu jego usunięcia konieczne jest wyłączenie
drukarki, przed wyłączeniem drukarki dotknij przycisku Stop na ekranie dotykowym, aby przerwać
drukowanie.
1. Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
2. Otwórz moduł skanera/pokrywę.
Ważne
• Nie dotykaj białego pasa (A).
Jeśli zabrudzisz lub zadrapiesz tę część, dotykając ją papierem lub dłonią, możesz uszkodzić
drukarkę.
3. Sprawdź, czy zacięty papier znajduje się pod uchwytem głowicy drukującej.
Jeśli papier zakleszczył się pod uchwytem głowicy drukującej, przesuń uchwyt głowicy drukującej na
prawy lub lewy skraj, w zależności od tego, co bardziej ułatwi wyjęcie papieru.
Podczas przesuwania uchwytu głowicy drukującej chwyć jego górną część i przesuwaj powoli uchwyt
głowicy drukującej na prawy lub lewy skraj.
414
4. Mocno chwyć zacięty papier obiema rękami.
Jeśli papier jest zwinięty, wyciągnij go.
5. Powoli wyjmuj zacięty papier, aby go nie podrzeć.
Wyjmuj papier pod kątem około 45 stopni.
6. Upewnij się, że został usunięty cały zakleszczony papier.
415
Jeśli podczas wyciągania papieru zostanie on rozdarty, małe fragmenty papieru mogą pozostać
wewnątrz drukarki. Sprawdź poniższe kwestie i wyjmij cały pozostający papier.
• Czy pod uchwytem głowicy drukującej znajdują się jeszcze jakieś skrawki papieru?
• Czy drobne fragmenty papieru pozostały w drukarce?
• Czy w pustych przestrzeniach (B) po lewej i prawej stronie drukarki pozostały jeszcze jakieś
skrawki papieru?
7. Zamknij delikatnie moduł skanera/pokrywę.
Aby zamknąć moduł skanera/pokrywę, unieś go, a następnie delikatnie opuść.
Wszystkie zadania w kolejce drukowania zostaną anulowane. Ponów drukowanie.
Uwaga
• Przy ponownym ładowaniu papieru upewnij się, że używasz odpowiedniego papieru i że wkładasz
go prawidłowo. Jeśli po wyjęciu całego zakleszczonego papieru i wznowieniu drukowania pojawia
się na ekranie dotykowym lub na monitorze komputera komunikat o zacięciu papieru, wewnątrz
drukarki mogły nadal pozostać skrawki papieru. Sprawdź ponownie drukarkę pod kątem
jakichkolwiek pozostałości papieru.
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
416
Wyjmowanie zaciętego papieru od tylnej strony
Uwaga
• Jeśli nastąpi zacięcie papieru podczas drukowania i w celu jego usunięcia konieczne jest wyłączenie
drukarki, przed wyłączeniem drukarki dotknij przycisku Stop na ekranie dotykowym, aby przerwać
drukowanie.
1. Upewnij się, że kabel zasilania jest odłączony.
2. Obróć drukarkę w taki sposób, aby tylna ścianka drukarki była zwrócona w Twoją stronę.
3. Otwórz pokrywę tylnej tacy, a następnie wyciągnij podpórkę papieru.
4. Zdemontuj pokrywę tylną.
Wyciągnij pokrywę tylną.
417
5. Powoli wyjmij papier.
Uwaga
• Nie dotykaj wewnętrznych części drukarki.
Jeśli wyjęcie papieru w sposób podany w tym punkcie nie powiodło się, odłącz pokrywę zespołu
przenoszenia papieru i wyjmij papier zgodnie z poniższą procedurą.
1. Zdemontuj pokrywę zespołu przenoszenia papieru.
Podnieś pokrywę zespołu przenoszenia papieru i zdejmij ją.
418
2. Powoli wyjmij papier.
Uwaga
• Nie dotykaj wewnętrznych części drukarki.
3. Upewnij się, że został usunięty cały zakleszczony papier.
4. Zamontuj pokrywę zespołu przenoszenia papieru.
Powoli wsuń do końca w drukarkę pokrywę zespołu przenoszenia papieru, a następnie wciśnij do dołu
pokrywę zespołu przenoszenia papieru.
419
6. Zamontuj pokrywę tylną.
Wsuń w drukarkę elementy wystające z prawej strony pokrywy tylnej, a następnie dociskaj lewą stronę
pokrywy tylnej, aż szczelnie się zamknie.
Dane wydruku wysłane do drukarki zostały usunięte. Ponów drukowanie.
420
Uwaga
• Przy ponownym ładowaniu papieru upewnij się, że używasz odpowiedniego papieru i że wkładasz
go prawidłowo.
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
421
1000
Powód
Poniżej podano niektóre z możliwych przyczyn.
• Brak papieru na tylnej tacy.
• Papier na tylnej tacy jest załadowany nieprawidłowo.
Co należy zrobić
Podejmij odpowiednie działania podane poniżej.
• Załaduj papier na tylną tacę.
Ładowanie papieru na tylną tacę
• Wyrównaj prowadnice papieru tylnej tacy z obiema krawędziami papieru.
• Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym na tylnej tacy.
Ustawienia papieru
Po wykonaniu powyższych czynności wybierz na ekranie dotykowym opcję OK.
Uwaga
• Po umieszczeniu papieru na tylnej tacy zamknij pokrywę otworu podajnika.
• Aby anulować drukowanie, dotknij przycisku Stop na ekranie dotykowym.
422
Papier nie jest w kasecie (1003)
Powód
Poniżej podano niektóre z możliwych przyczyn.
• Brak papieru w kasecie.
• Papier w kasecie jest załadowany nieprawidłowo.
Co należy zrobić
Podejmij odpowiednie działania podane poniżej.
• Załaduj papier do kasety.
Ładowanie papieru do kasety
Uwaga
• Rodzaj papieru, który można załadować, zależy od źródła papieru. Do kasety można ładować
papier zwykły formatu A4, Letter, A5 lub B5.
• Załaduj dwa arkusze zwykłego papieru A4/Letter do kasety przed wyrównywaniem głowicy
drukującej.
• Wyrównaj prowadnice papieru kasety z krawędziami papieru.
Po wykonaniu powyższych czynności wybierz na ekranie dotykowym opcję OK.
Uwaga
• Aby anulować drukowanie, dotknij przycisku Stop na ekranie dotykowym.
Jeśli jednak drukujesz arkusz wyrównywania głowicy drukującej podczas konfigurowania drukarki, nie
anuluj drukowania.
423
1013
Powód
Nośnik zgodny z zasobnikiem wielofunkcyjnym nie został ustawiony w zasobniku wielofunkcyjnym lub
został on ułożony krzywo.
Co należy zrobić
Wyjmij zasobnik wielofunkcyjny, umieść prawidłowo nośnik obsługiwany przez zasobnik wielofunkcyjny, a
następnie przymocuj zasobnik wielofunkcyjny do drukarki.
Umieszczenie zasobnika wielofunkcyjnego
Następnie wybierz opcję OK na ekranie dotykowym.
Ważne
• Kiedy drukujesz na nośnikach obsługiwanych przez zasobnik wielofunkcyjny, skorzystaj z
dołączonego zasobnika wielofunkcyjnego.
Uwaga
• Aby anulować drukowanie, dotknij przycisku Stop na ekranie dotykowym.
424
1200
Powód
Moduł skanera/pokrywa są otwarte.
Co należy zrobić
Zamknij moduł skanera/pokrywę i poczekaj chwilę.
Nie zapomnij jej zamknąć, np. po wymianie zbiorników z atramentem.
425
1401
Powód
Może to doprowadzić do uszkodzenia głowicy drukującej.
Co należy zrobić
Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby
zamówić naprawę.
426
1600
Powód
Być może skończył się atrament.
Co należy zrobić
Zalecana jest wymiana zbiornika z atramentem.
Jeśli trwa drukowanie i chcesz je kontynuować, nie wyjmuj zbiornika z atramentem i dotknij OK na
drukarce. Drukowanie będzie kontynuowane. Po zakończeniu drukowania zalecana jest wymiana
zbiornika z atramentem. W przypadku kontynuowania drukowania mimo braku atramentu, drukarka może
ulec uszkodzeniu.
427
1660
Powód
Nie można rozpoznać zbiornika z atramentem.
Co należy zrobić
Drukowanie nie może zostać wykonane, ponieważ zbiornik z atramentem nie został zainstalowany lub
jest niezgodny z tą drukarką.
Sprawdź zbiornik z atramentem.
Jeśli chcesz anulować drukowanie, dotknij przycisku Stop na drukarce.
428
1688
Powód
Ten atrament się skończył.
Co należy zrobić
Wymień zbiornik z atramentem i zamknij moduł skanera/pokrywę.
Kontynuowanie drukowania mimo braku atramentu grozi uszkodzeniem drukarki.
Aby mimo wszystko kontynuować drukowanie, należy wyłączyć funkcję wykrywania poziomu pozostałego
atramentu. Dotknij przycisku Stop na drukarce i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund, a następnie
go zwolnij.
Wykonanie tej czynności spowoduje zapamiętanie wyłączenia funkcji wykrywania pozostałego poziomu
atramentu. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie lub uszkodzenia
spowodowane drukowaniem mimo braku atramentu.
Uwaga
• Jeśli funkcja wykrywania poziomu pozostałego atramentu jest wyłączona, podczas sprawdzania
bieżącego szacowanego poziomu atramentu zbiornik z atramentem jest wyświetlany na ekranie
dotykowym w kolorze białym.
429
1689
Powód
Drukarka wykryła brak atramentu.
Co należy zrobić
Wymień zbiornik z atramentem i zamknij moduł skanera/pokrywę.
Zainstalowano zbiornik z atramentem, który był już opróżniony.
Drukowanie mimo braku atramentu może spowodować uszkodzenie drukarki.
Jeśli chcesz kontynuować drukowanie, musisz wyłączyć funkcję wykrywania poziomu pozostałego
atramentu. Aby wyłączyć tę funkcję, dotknij przycisku Stop na drukarce i przytrzymaj naciśnięty przez co
najmniej 5 sekund, a następnie zwolnij go.
Wykonanie tej czynności spowoduje zapamiętanie wyłączenia funkcji wykrywania pozostałego poziomu
atramentu. Pamiętaj, że firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne usterki ani problemy wynikłe
z kontynuacji drukowania mimo braku atramentu lub przy użyciu napełnianych ponownie zbiorników z
atramentem.
Uwaga
• Jeśli funkcja wykrywania poziomu pozostałego atramentu jest wyłączona, podczas sprawdzania
bieżącego szacowanego poziomu atramentu zbiornik z atramentem jest wyświetlany na ekranie
dotykowym w kolorze białym.
430
1700
Powód
Pojemnik na zużyty atrament jest prawie pełny.
Co należy zrobić
Aby kontynuować drukowanie, wybierz na ekranie dotykowym opcję OK. Skontaktuj się z najbliższym
centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
Uwaga
• W przypadku ostrzeżeń lub błędów spowodowanych poziomem pozostałego atramentu drukarka nie
może drukować ani skanować.
431
Taśmy ochronne są nadal naklejone (1890)
Powód
Na uchwycie głowicy drukującej może się nadal znajdować taśma zabezpieczająca go podczas
transportu.
Co należy zrobić
Otwórz moduł skanera/pokrywę i upewnij się, że z uchwytu głowicy drukującej została zdjęta taśma
zabezpieczająca go podczas transportu.
Jeśli nadal znajduje się na nim taśma, zdejmij ją i zamknij moduł skanera/pokrywę.
Jeśli jest to pierwsza konfiguracja drukarki, kliknij tutaj, wybierz nazwę drukarki na stronie i postępuj
zgodnie z instrukcjami.
432
2110
Powód
Ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania nie zgadzają się z zarejestrowanymi w
drukarce informacjami o papierze umieszczonym w kasecie.
Uwaga
• Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru wprowadzonych
w sterowniku drukarki lub w drukarce.
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
• W przypadku kopiowania wprowadź odpowiednie ustawienia papieru, które pasują do
zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym w kasecie.
• Szczegółowe informacje na temat zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym
w kasecie można znaleźć poniżej.
Ustawienia papieru
Jeśli ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania są niezgodne z zarejestrowanymi w
drukarce informacjami o papierze umieszczonym w kasecie (jak pokazano poniżej), na ekranie
dotykowym pojawi się komunikat o błędzie.
• Ustawienia papieru określone w sterowniku drukarki:
Rozmiar papieru: A5
Typ papieru: Papier zwykły
• Zarejestrowane w drukarce informacje o papierze umieszczonym w kasecie:
Rozmiar papieru: A4
Typ papieru: Papier zwykły
Co należy zrobić
Wybierz na ekranie dotykowym opcję Dalej (Next), aby wyświetlić poniższy ekran.
433
Wybierz odpowiednie działanie.
Uwaga
• W zależności od ustawień niektóre z poniższych opcji mogą się nie pojawić.
Drukuj na papierze w ust. kasety (Print with the loaded paper.)
Wybierz tę opcję, aby drukować lub kopiować na papierze załadowanym do kasety bez zmiany jego
ustawień.
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania lub kopiowania to A5, a informacje o papierze
umieszczonym w kasecie wskazują na rozmiar A4, do drukowania lub kopiowania na papierze
umieszczonym w kasecie zostanie użyte ustawienie rozmiaru A5.
Zmiana papieru i drukowanie (Replace the paper and print)
Wybierz tę opcję, aby drukować po wymianie papieru w kasecie.
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania lub kopiowania to A5, a informacje o papierze
umieszczonym w kasecie wskazują na rozmiar A4, wymień papier w kasecie na arkusze formatu A5 i
rozpocznij drukowanie lub kopiowanie.
Po wymianie papieru i włożeniu kasety informacje o papierze są automatycznie rejestrowane w
drukarce zgodnie z rodzajem załadowanego papieru.
Uwaga
• Jeśli nie znasz rozmiaru i rodzaju papieru załadowanego do kasety, dotknij opcji
(Back)) na ekranie dotykowym. Rozmiar i typ papieru zostaną wyświetlone.
• Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru
wprowadzonych w sterowniku drukarki lub w drukarce.
(Wstecz
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
Anuluj druk. (Cancel print)
Anulowanie drukowania.
Wybierz tę opcję, gdy chcesz zmienić ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania.
Zmień ustawienia papieru i ponów drukowanie.
434
Uwaga
• Aby wyłączyć wyświetlanie komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu, zmień
ustawienie w opisany poniżej sposób. W przypadku wyłączenia komunikatu drukarka użyje tych
ustawień do drukowania lub kopiowania na papierze umieszczonym w kasecie, nawet jeśli jest on
niezgodny z tymi ustawieniami.
Aby zmienić ustawienie wyświetlania komunikatu w przypadku drukowania lub kopiowania z
użyciem panelu operacyjnego drukarki:
Ustawienia podajnika
Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą
sterownika drukarki:
Zmiana trybu pracy drukarki (system Windows)
Zmiana trybu pracy drukarki (system macOS)
435
2113
Powód
Ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania nie zgadzają się z zarejestrowanymi w
drukarce informacjami o papierze umieszczonym na tylnej tacy lub w kasecie.
Uwaga
• Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru wprowadzonych
w sterowniku drukarki lub w drukarce.
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
• W przypadku kopiowania wprowadź odpowiednie ustawienia papieru, które pasują do
zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym na tylnej tacy lub w kasecie.
• Szczegółowe informacje na temat zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym
na tylnej tacy lub w kasecie można znaleźć poniżej.
Ustawienia papieru
Jeśli zgodnie z konfiguracją źródło papieru ma się przełączać automatycznie, a ustawienia papieru
dotyczące drukowania lub kopiowania nie zgadzają się z zarejestrowanymi w drukarce informacjami o
papierze umieszczonym na tylnej tacy lub w kasecie (jak pokazano poniżej), na ekranie dotykowym
pojawi się komunikat o błędzie.
• Ustawienia papieru określone w sterowniku drukarki:
Rozmiar papieru: A5
Typ papieru: Papier zwykły
• Zarejestrowane w drukarce informacje o papierze umieszczonym na tylnej tacy i w kasecie:
Rozmiar papieru: A4
Typ papieru: Papier zwykły
Co należy zrobić
Wybierz na ekranie dotykowym opcję Dalej (Next), aby wyświetlić poniższy ekran.
436
Wybierz odpowiednie działanie.
Uwaga
• W zależności od ustawień niektóre z poniższych opcji mogą się nie pojawić.
Drukuj na papierze w ust. kasety (Print with the loaded paper.)
Tę opcję należy wybrać, aby drukować lub kopiować na papierze umieszczonym na tylnej tacy lub w
kasecie bez zmiany jego ustawień.
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania lub kopiowania to A5, a informacje o papierze
umieszczonym na tylnej tacy i w kasecie wskazują na rozmiar A4, do drukowania lub kopiowania na
papierze umieszczonym w kasecie zostanie użyte ustawienie rozmiaru A5.
Zmiana papieru i drukowanie (Replace the paper and print)
Wybierz tę opcję, aby drukować po wymianie papieru na tylnej tacy lub w kasecie.
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania lub kopiowania to A5, a informacje o papierze
umieszczonym na tylnej tacy i w kasecie wskazują na rozmiar A4, wymień papier na tylnej tacy lub w
kasecie na arkusze formatu A5 i rozpocznij drukowanie lub kopiowanie.
Po wymianie papieru, jeśli wyświetli się ekran rejestrowania informacji o papierze, zarejestruj je w
drukarce zgodnie z rodzajem załadowanego papieru.
Uwaga
• Jeśli nie znasz rozmiaru i rodzaju papieru załadowanego do tylnej tacy / kasety, dotknij opcji
(Wstecz (Back)) na ekranie dotykowym. Rozmiar i typ papieru zostaną wyświetlone.
• Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru
wprowadzonych w sterowniku drukarki lub w drukarce.
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
Anuluj druk. (Cancel print)
Anulowanie drukowania.
Wybierz tę opcję, gdy chcesz zmienić ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania.
Zmień ustawienia papieru i ponów drukowanie.
437
Uwaga
• Aby wyłączyć wyświetlanie komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu, zmień
ustawienie w opisany poniżej sposób. W przypadku wyłączenia komunikatu drukarka użyje tych
ustawień do drukowania lub kopiowania na papierze umieszczonym w kasecie, nawet jeśli jest on
niezgodny z tymi ustawieniami.
Aby zmienić ustawienie wyświetlania komunikatu w przypadku drukowania lub kopiowania z
użyciem panelu operacyjnego drukarki:
Ustawienia podajnika
Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą
sterownika drukarki:
Zmiana trybu pracy drukarki (system Windows)
Zmiana trybu pracy drukarki (system macOS)
438
2114
Powód
Ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania nie zgadzają się z zarejestrowanymi w
drukarce informacjami o papierze umieszczonym na tylnej tacy.
Uwaga
• Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru wprowadzonych
w sterowniku drukarki lub w drukarce.
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
• W przypadku kopiowania wprowadź odpowiednie ustawienia papieru, które pasują do
zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym na tylnej tacy.
• Szczegółowe informacje na temat zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym
na tylnej tacy można znaleźć poniżej.
Ustawienia papieru
Jeśli ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania są niezgodne z zarejestrowanymi w
drukarce informacjami o papierze umieszczonym na tylnej tacy (jak pokazano poniżej), na ekranie
dotykowym pojawi się komunikat o błędzie.
• Ustawienia papieru określone w sterowniku drukarki:
Rozmiar papieru: A5
Typ papieru: Papier zwykły
• Zarejestrowane w drukarce informacje o papierze umieszczonym na tylnej tacy:
Rozmiar papieru: A4
Typ papieru: Papier zwykły
Co należy zrobić
Wybierz na ekranie dotykowym opcję Dalej (Next), aby wyświetlić poniższy ekran.
439
Wybierz odpowiednie działanie.
Uwaga
• W zależności od ustawień niektóre z poniższych opcji mogą się nie pojawić.
Drukuj na papierze w ust. kasety (Print with the loaded paper.)
Wybierz tę opcję, aby drukować lub kopiować na papierze umieszczonym na tylnej tacy bez zmiany
jego ustawień.
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania lub kopiowania to A5, a informacje o papierze
umieszczonym na tylnej tacy wskazują na rozmiar A4, do drukowania lub kopiowania na papierze
umieszczonym na tylnej tacy zostanie użyte ustawienie rozmiaru A5.
Zmiana papieru i drukowanie (Replace the paper and print)
Wybierz tę opcję, aby drukować po zmianie papieru na tylnej tacy.
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania lub kopiowania to A5, a informacje o papierze
umieszczonym na tylnej tacy wskazują na rozmiar A4, wymień papier na tylnej tacy na arkusze
formatu A5 i rozpocznij drukowanie lub kopiowanie.
Po zmianie papieru i zamknięciu pokrywy otworu podajnika pojawi się ekran rejestrowania informacji
o papierze na tylnej tacy. Zarejestruj informacje o papierze w drukarce zgodne z rodzajem
załadowanego papieru.
Uwaga
• Jeśli nie znasz rozmiaru i rodzaju papieru załadowanego do tylnej tacy, dotknij opcji
(Wstecz (Back)) na ekranie dotykowym. Rozmiar i typ papieru zostaną wyświetlone.
• Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru
wprowadzonych w sterowniku drukarki lub w drukarce.
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
Anuluj druk. (Cancel print)
Anulowanie drukowania.
Wybierz tę opcję, gdy chcesz zmienić ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania.
Zmień ustawienia papieru i ponów drukowanie.
440
Uwaga
• Aby wyłączyć wyświetlanie komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu, zmień
ustawienie w opisany poniżej sposób. W przypadku wyłączenia komunikatu drukarka użyje tych
ustawień do drukowania lub kopiowania na papierze umieszczonym na tylnej tacy, nawet jeśli jest on
niezgodny z tymi ustawieniami.
Aby zmienić ustawienie wyświetlania komunikatu w przypadku drukowania lub kopiowania z
użyciem panelu operacyjnego drukarki:
Ustawienia podajnika
Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą
sterownika drukarki:
Zmiana trybu pracy drukarki (system Windows)
Zmiana trybu pracy drukarki (system macOS)
441
4103
Powód
Nie można drukować przy bieżących ustawieniach drukowania.
Co należy zrobić
Dotknij przycisku Stop na ekranie dotykowym, aby anulować drukowanie.
Następnie zmień ustawienia drukowania i ponów próbę drukowania.
442
5011
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby
zamówić naprawę.
443
5012
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby
zamówić naprawę.
444
5100
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
Aby anulować trwające drukowanie, naciśnij przycisk Stop na ekranie dotykowym i wyłącz drukarkę.
Sprawdź następujące kwestie:
• Upewnij się, że ruch uchwytu głowicy drukującej nie jest zakłócany przez taśmy zabezpieczające
uchwyt głowicy drukującej podczas transportu, przez zacięty papier itp.
Usuń przeszkodę.
Ważne
• Usuwając wszelkie przeszkody utrudniające poruszanie się uchwytu głowicy drukującej, uważaj,
aby nie dotknąć białego pasa (A).
Jeśli zabrudzisz lub zadrapiesz tę część, dotykając ją papierem lub dłonią, możesz uszkodzić
drukarkę.
• Upewnij się, że zbiorniki z atramentem są zainstalowane prawidłowo.
Dociskaj zbiorniki z atramentem, aż zatrzasną się na swoich miejscach.
Ponownie włącz drukarkę.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby
zamówić naprawę.
445
5200
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
Po chwili podłącz ponownie drukarkę i włącz ją jeszcze raz.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby
zamówić naprawę.
446
5B00
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
Uwaga
• W przypadku ostrzeżeń lub błędów spowodowanych poziomem pozostałego atramentu drukarka nie
może drukować ani skanować.
447
6000
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
W przypadku zacięcia papieru wyjmij go w sposób zależny od miejsca i przyczyny zakleszczenia.
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru)
Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby
zamówić naprawę.
448
C000
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby
zamówić naprawę.
449
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising