Canon | PIXMA G6040 | User manual | Canon PIXMA G6040 User manual

Canon PIXMA G6040 User manual
G6000 series
Podręcznik online
polski (Polish)
Zawartość
Korzystanie z dokumentu Podręcznik online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Symbole używane w tym dokumencie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Włączone funkcje dotykowe (system Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Znaki towarowe i licencje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Podstawowa obsługa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Drukowanie fotografii z komputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Drukowanie fotografii za pomocą smartfona/tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kopiowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Sieć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ograniczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Porady dotyczące połączenia sieciowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Domyślne ustawienia sieciowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Wykrywanie tej samej nazwy drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/Zmienia metodę połączenia z kabla USB na
sieć LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Drukowanie ustawień sieciowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN/Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Program IJ Network Device Setup Utility (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Diagnozowanie i naprawianie ustawień sieciowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Konfigurowanie/modyfikowanie ustawień sieciowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Ekran programu IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Konfigurowanie ustawień sieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Konfigurowanie/modyfikowanie ustawień połączenia przewodowej sieci LAN (kabel sieci
Ethernet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Konfigurowanie/modyfikowanie ustawień Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Przypisywanie informacji o drukarce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Lista modeli nieobsługujących funkcji Diagnozuj i napraw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
Lista modeli nieobsługujących konfiguracji protokołu IPv6 w przypadku połączenia USB. . . . . . . . . . . 82
Obsługa papieru, oryginałów, zbiorników z atramentem itd.. . . . . . . . . . . . . . . . 84
Ładowanie papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Źródła papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Ładowanie papieru na tylną tacę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Ładowanie papieru do kasety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Ładowanie kopert na tylną tacę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Ładowanie oryginałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ładowanie oryginału na płytę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
104
Ładowanie w zależności od użycia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Obsługiwane oryginały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Uzupełnianie zbiorników z atramentem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Uzupełnianie zbiorników z atramentem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Sprawdzanie poziomu atramentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118
Porady dotyczące atramentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Procedura konserwacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Drukowanie deseniu testu dysz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Analiza testu wzoru dysz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Czyszczenie głowicy drukującej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Dokładne czyszczenie głowicy drukującej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Wyrównywanie głowicy drukującej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Czyszczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Czyszczenie rolek podawania papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Czyszczenie wnętrza drukarki (czyszczenie płyty dolnej). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Podstawowe informacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Bezpieczeństwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Środki ostrożności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Informacje dotyczące przepisów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
WEEE (EU&EEA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
Środki ostrożności podczas transportu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Środki ostrożności dotyczące obsługi drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Transport drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Postępowanie w przypadku naprawy, wypożyczania lub utylizacji drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Podstawowe elementy i ich obsługa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Podstawowe elementy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Widok z przodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Widok z tyłu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Widok od wewnątrz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Panel operacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Zasilanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Włączanie i wyłączanie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Sprawdzanie kabla zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Odłączanie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Ekran LCD i panel operacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Wprowadzanie liczb, liter i symboli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Zmiana ustawień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Zmiana opcji wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Rejestrowanie często używanego profilu drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Wskazywanie atramentu do użycia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Zarządzanie zasilaniem drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Zmiana trybu pracy drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Pozycje ustawień na panelu operacyjnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Ustaw. druk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Ustawienia sieci LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Ustaw. inn. urządz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203
Wybór języka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Aktualizacja oprogr. układowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Resetuj ustawienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Ustawienia podajnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Konfiguracja usługi WWW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Ustawienia ECO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209
Ustawienia ciche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Informacje o systemie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Specyfikacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Informacje na temat papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Obsługiwane typy nośników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Limit pojemności papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Nieobsługiwane typy nośników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Sposób postępowania z papierem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Tryb ekonomiczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Drukowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Drukowanie za pomocą komputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do systemu Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
229
Podstawowe ustawienia drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru). . . . . . . . . . . . . . . 236
Różne metody drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
238
Ustawianie Rozmiar strony i Orientacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Wykonanie drukowania bez obramowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Drukowanie skalowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Drukowanie układu strony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Drukowanie sąsiadująco/plakatu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Drukowanie dwustronne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Konfigurowanie drukowania kopert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Drukowanie na pocztówkach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Sterownik drukarki — przegląd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Sterownik drukarki Canon IJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Otwieranie ekranu ustawień sterownika drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264
Monitor stanu Canon IJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Instrukcja obsługi (Sterownik drukarki). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Sterownik drukarki — opis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Karta Szybki start — opis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270
Karta Główny — opis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Karta Ustawienia strony — opis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Karta Obsługa — opis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Monitor stanu Canon IJ — opis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Instalowanie sterowników MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Drukowanie za pomocą oprogramowania firmy Canon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Ustawienia papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Kopiowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Tworzenie kopii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Skanowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Skanowanie z komputera (system Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Skanowanie zgodnie z typem lub celem elementu (IJ Scan Utility). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Funkcje programu IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Łatwe skanowanie (Automatyczne skanowanie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Skanowanie dokumentów i fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Tworzenie/edytowanie plików PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Skanowanie za pomocą aplikacji (ScanGear). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Co to jest program ScanGear (sterownik skanera)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Uruchamianie programu ScanGear (sterownika skanera). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Skanowanie w trybie podstawowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Ekrany programu ScanGear (sterownik skanera). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Karta Tryb podstawowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Karta Tryb zaawansowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
347
Uwagi ogólne (sterownik skanera). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Porady dotyczące skanowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
356
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Ustawienia skanowania sieciowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
359
Skanowanie za pomocą smartfona/tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Często zadawane pytania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Ustawienia sieciowe i typowe problemy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Problemy z komunikacją sieciową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Nie można znaleźć drukarki w sieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfiguracji (system
Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie stanu zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie połączenia komputera z siecią. . . . . . . . . . . 374
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień sieci Wi-Fi drukarki. . . . . . . . . . . . 375
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie środowiska sieci Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie adresu IP drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień oprogramowania zabezpieczającego.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień routera bezprzewodowego. . . . . . 380
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie kabla LAN i routera. . . . . . . . . 381
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie połączenia komputera z siecią 382
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień przewodowej sieci LAN
drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie adresu IP drukarki. . . . . . . . . . 384
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień oprogramowania
zabezpieczającego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień routera. . . . . . . . . . . 387
Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki. . . . . . . . . . . . . . 388
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Problemy z połączeniem sieciowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
Nieznany klucz sieciowy (hasło). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Inne problemy z siecią. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Sprawdzanie informacji o sieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
406
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Problemy z drukowaniem lub skanowaniem ze smartfona/tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Problemy z drukowaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Drukarka nie drukuje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Nie jest dostarczany atrament. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Atrament szybko się zużywa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Drukarka nie pobiera ani nie podaje papieru lub jest wyświetlany błąd braku papieru. . . . . . . . . . . . . 422
Wyniki drukowania są niezadowalające. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Wydruki są puste, pokryte smugami lub rozmyte, kolory są nieprawidłowe lub rozmazane,
występują paski lub linie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
427
Kolory są nieczytelne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Linie zostały nierówno wydrukowane/są krzywe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Obok obrazu występuje pionowa linia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Problemy ze skanowaniem (system Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
438
Problemy ze skanowaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Skaner nie działa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Program ScanGear (sterownik skanera) nie został uruchomiony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Problemy mechaniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
442
Drukarka się nie włącza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Drukarka wyłącza się nieoczekiwanie lub kilka razy z rzędu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Problemy z połączeniem USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Nie można nawiązać komunikacji z drukarką przez port USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Na ekranie LCD pojawia się zły język. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Problemy z instalacją i pobieraniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Instalacja sterowników MP Drivers nie powiodła się (system Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system Windows). . . . . . . . . . . . . 452
Błędy i komunikaty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Na ekranie LCD pojawiają się cztery znaki alfanumeryczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Po wystąpieniu błędu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Pojawia się komunikat (kod pomocniczy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru). . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
1303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
1304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
1313. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Wyjmowanie zaciętego papieru od tylnej strony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
1000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
1003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
1215. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
1365. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
1366. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
1367. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
1431. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
1432. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
1641. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
1642. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
1890. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
2110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
2113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
2114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
4103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
5011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
5012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
5100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
5200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
5B00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
6000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
C000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Korzystanie z dokumentu Podręcznik online
Środowisko systemowe
Symbole używane w tym dokumencie
Włączone funkcje dotykowe (system Windows)
Drukowanie: Podręcznik online
Znaki towarowe i licencje
Zrzuty ekranu w tym podręczniku
10
Symbole używane w tym dokumencie
Ostrzeżenie
Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną śmierci, poważnych obrażeń ciała lub uszkodzeń
mienia w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne
działanie urządzenia.
Przestroga
Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzeń mienia w wyniku
niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.
Ważne
Instrukcje zawierające ważne informacje, których należy przestrzegać, aby uniknąć uszkodzeń i
obrażeń lub niewłaściwego użycia produktu. Koniecznie należy przeczytać te instrukcje.
Uwaga
Instrukcje zawierające informacje dotyczące obsługi i dodatkowe wyjaśnienia.
Podstawy
Instrukcje objaśniające podstawowe funkcje produktu.
Uwaga
• Ikony mogą różnić się w zależności od produktu.
11
Włączone funkcje dotykowe (system Windows)
W celu włączenia funkcji dotykowej, należy zamienić opcję „kliknij prawym przyciskiem” w niniejszym
dokumencie na działanie określone w systemie operacyjnym. Na przykład: w przypadku czynności „naciśnij i
przytrzymaj” określonej w systemie, należy zamienić „kliknij prawym przyciskiem” na „naciśnij i przytrzymaj”.
12
Znaki towarowe i licencje
• Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
• Windows jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation
na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
• Windows Vista jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
• Internet Explorer jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
• Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPhone i
iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi na terenie Stanów Zjednoczonych i
innych krajów.
• IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco na terenie Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, używanym w ramach licencji.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps i
Google Analytics są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Google Inc.
Google Play oraz logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.
• Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB oraz Adobe RGB
(1998) są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc., USA, licencjonowanym firmie Canon Inc.
• Autodesk oraz AutoCAD są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy
Autodesk, Inc. i/lub podmiotów zależnych i/lub powiązanych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
• USB Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.
Uwaga
• Oficjalna nazwa systemu Windows Vista to system operacyjny Microsoft Windows Vista.
Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
13
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting
the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled
by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii)
beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under
the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example
is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License,
Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity
authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for
the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."
14
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution
has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as
stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and
otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by
such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of
their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the
Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the
following conditions:
1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files;
and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that
You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at
least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You
distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of
the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with
Licensor regarding such Contributions.
15
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service
marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides
the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without
limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages
or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof,
You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other
liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations,
You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other
Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any
liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any
such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both
that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of
CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific written permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
16
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
17
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All
rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
18
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and
Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of
their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names
may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
19
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
20
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
LEADTOOLS
Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.
CMap Resources
----------------------------------------------------------Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names
of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
21
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
----------------------------------------------------------MIT License
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University
Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING
RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.
COPYRIGHT (c) 1989-2000.
On-Line Applications Research Corporation (OAR).
22
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby
granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a
copy or modification of this software.
THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY.
IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND
CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY
PARTICULAR PURPOSE.
(1) Red Hat Incorporated
Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.
This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it
subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at
http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or
documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express
permission of Red Hat, Inc.
(2) University of California, Berkeley
Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The FreeType Project LICENSE
---------------------------2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
23
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction
============
The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.
This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit
license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and
makefiles, at the very least.
This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all
encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a
consequence, its main points are that:
o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports.
(`as is' distribution)
o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage)
o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you
must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in
commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The
FreeType Project.
Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this
license. We thus encourage you to use the following text:
"""
Portions of this software are copyright © <year> The FreeType
Project (www.freetype.org). All rights reserved.
"""
Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.
Legal Terms
===========
0. Definitions
-------------Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set
of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the
`FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including
compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.
This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.
24
This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code,
binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as
distributed in the original archive.
If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify
this.
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
All rights reserved except as specified below.
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY
TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
2. Redistribution
----------------This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute,
perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project
(in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize
others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:
o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions
or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright
notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL
to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.
These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the
unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.
3. Advertising
-------------Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial,
advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.
We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software
in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library',
or `FreeType Distribution'.
As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project
is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right
to use, distribute, and modify it.
Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and
accept all the terms of this license.
4. Contacts
25
----------There are two mailing lists related to FreeType:
o freetype@nongnu.org
Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library
and distribution.
If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the
documentation.
o freetype-devel@nongnu.org
Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
--- end of FTL.TXT --The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly
disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of
merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the
developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or
consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.
JSON for Modern C++
Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
26
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Poniższe informacje odnoszą się tylko do produktów zgodnych ze standardem Wi-Fi.
(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS,"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
27
Podstawowa obsługa
Drukowanie fotografii z komputera
Drukowanie fotografii za pomocą smartfona/tabletu
Kopiowanie
28
Drukowanie fotografii z komputera
W tej części opisano sposób drukowania fotografii za pomocą aplikacji Easy-PhotoPrint Editor.
1. Otwórz pokrywę tylnej tacy (A). Wyciągnij prosto w górę i złóż z powrotem podpórkę
papieru (B).
2. Otwórz pokrywę otworu podajnika (C).
3. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby otworzyć obie prowadnice papieru.
4. Załaduj papier fotograficzny w orientacji pionowej STRONĄ DO ZADRUKOWANIA
SKIEROWANĄ DO GÓRY.
29
5. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby wyrównać ją z obiema krawędziami stosu
papieru.
6. Zamknij delikatnie pokrywę otworu podajnika (C).
30
Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika na ekranie LCD pojawi się ekran rejestrowania informacji o
papierze na tylnej tacy.
7. Naciśnij przycisk OK.
8. Za pomocą przycisków
i
wybierz rozmiar papieru załadowanego na tylną tacę, a
następnie naciśnij przycisk OK.
Uwaga
• Gwiazdka
na wyświetlaczu LCD wskazuje bieżące ustawienie.
9. Za pomocą przycisków
i
wybierz typ papieru załadowanego na tylną tacę, a następnie
naciśnij przycisk OK.
Aby zarejestrować informacje o papierze, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w
komunikatach.
10. Otwórz panel operacyjny (E), wyciągnij tacę wyprowadzania papieru (F), a następnie
otwórz przedłużenie tacy wyjściowej (G).
Pamiętaj, aby przed drukowaniem otworzyć panel operacyjny. Jeśli panel operacyjny jest zamknięty,
drukarka nie rozpocznie drukowania.
31
11. Uruchom aplikację Easy-PhotoPrint Editor.
W przypadku systemu Windows:
Poniższa procedura jest przeznaczona do komputerów z systemem operacyjnym Windows 10.
Z menu Start wybierz kolejno pozycje (Wszystkie aplikacje (All apps) >) Canon Utilities > EasyPhotoPrint Editor.
W przypadku systemu macOS:
Z menu Idź (Go) w programie Finder wybierz pozycję Aplikacja (Application) i dwukrotnie kliknij folder
Canon Utilities, folder Easy-PhotoPrint Editor, a następnie ikonę Easy-PhotoPrint Editor.
12. Kliknij ikonę Zdjęcia (Photos) (H).
13. Kliknij ikonę Przeglądaj (Browse) (I) w obszarze Z komputera: (From computer:) i
wybierz folder z fotografiami, które chcesz wydrukować.
14. Kliknij fotografie (J) do wydrukowania i wybierz opcję Otwórz (Open) (K).
W przypadku systemu Windows:
Aby wybrać dwie lub więcej fotografii naraz, klikaj je, trzymając naciśnięty klawisz Ctrl.
W przypadku systemu macOS:
Aby wybrać dwie lub więcej fotografii naraz, klikaj je, trzymając naciśnięty klawisz polecenia.
32
15. Podaj liczbę kopii i ustaw inne opcje w obszarze Ustawienia drukowania (Print Settings)
(L).
W przypadku systemu Windows:
Określ liczbę kopii, nazwę modelu, rozmiar papieru i inne opcje.
W przypadku systemu macOS:
Określ liczbę kopii, rozmiar papieru i inne opcje.
Uwaga
• Wybranie opcji Każde zdjęcie tyle samo razy (Same No. of each photo) umożliwia określenie
liczby kopii dla wszystkich zdjęć jednym ustawieniem.
• Wybranie opcji Każde zdjęcie tyle samo razy (Same No. of each photo) wyłącza ustawienie
liczby kopii określone dla każdego ze zdjęć. Kiedy jest odznaczona, przywracane jest poprzednie
ustawienie dla każdej kopii.
do określania liczby kopii również jest ponownie włączone.
16. Rozpocznij drukowanie.
W przypadku systemu Windows:
Kliknij przycisk Drukuj (Print) (M).
W przypadku systemu macOS:
Kliknij przycisk Dalej (Next). Gdy pojawi się okno dialogowe drukowania, określ nazwę modelu, papier i
inne opcje, a następnie kliknij opcję Drukuj (Print).
33
Uwaga
• Aplikacja Easy-PhotoPrint Editor umożliwia łatwe tworzenie i drukowanie oryginalnych kolaży, kart lub
kalendarzy z użyciem ulubionych fotografii.
Podręcznik Easy-PhotoPrint Editor
34
Drukowanie fotografii za pomocą smartfona/tabletu
W tej części opisano sposób drukowania fotografii za pomocą aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Szczegółowe informacje o sposobie pobierania aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY można znaleźć
poniżej.
Drukuj fotografie za pomocą smartfona
1. Otwórz pokrywę tylnej tacy (A). Wyciągnij prosto w górę i złóż z powrotem podpórkę
papieru (B).
2. Otwórz pokrywę otworu podajnika (C).
3. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby otworzyć obie prowadnice papieru.
35
4. Załaduj papier fotograficzny w orientacji pionowej STRONĄ DO ZADRUKOWANIA
SKIEROWANĄ DO GÓRY.
5. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby wyrównać ją z obiema krawędziami stosu
papieru.
6. Zamknij delikatnie pokrywę otworu podajnika (C).
36
Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika na ekranie LCD pojawi się ekran rejestrowania informacji o
papierze na tylnej tacy.
7. Naciśnij przycisk OK.
8. Za pomocą przycisków
i
wybierz rozmiar papieru załadowanego na tylną tacę, a
następnie naciśnij przycisk OK.
Uwaga
• Gwiazdka
na wyświetlaczu LCD wskazuje bieżące ustawienie.
9. Za pomocą przycisków
i
wybierz typ papieru załadowanego na tylną tacę, a następnie
naciśnij przycisk OK.
Aby zarejestrować informacje o papierze, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w
komunikatach.
10. Otwórz panel operacyjny (E), wyciągnij tacę wyprowadzania papieru (F), a następnie
otwórz przedłużenie tacy wyjściowej (G).
Pamiętaj, aby przed drukowaniem otworzyć panel operacyjny. Jeśli panel operacyjny jest zamknięty,
drukarka nie rozpocznie drukowania.
37
11. Uruchom w smartfonie/tablecie aplikację
(Canon PRINT Inkjet/SELPHY).
12. Wybierz opcję Drukow. fotografii (Photo Print) w aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Zostanie wyświetlona lista fotografii zapisanych w smartfonie/tablecie.
13. Wybierz fotografię.
Możesz również wybrać wiele fotografii jednocześnie.
14. Określ liczbę kopii, rozmiar papieru itp.
15. Rozpocznij drukowanie.
38
Kopiowanie
W tej części opisano sposób umieszczania oryginałów i kopiowania ich na papierze zwykłym umieszczonym
w kasecie.
1. Wyjmij kasetę (A) z drukarki.
2. Przesuń prowadnice papieru (B) z przodu i (C) z prawej strony, aby je otworzyć.
3. Załaduj papier zwykły w orientacji pionowej STRONĄ DO ZADRUKOWANIA
SKIEROWANĄ DO DOŁU.
39
4. Dopasuj ustawienie prowadnic papieru (B) z przodu i (C) z prawej strony do długości i
szerokości papieru.
5. Włóż kasetę do drukarki.
Po włożeniu kasety do drukarki na ekranie LCD pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze
dotyczący kasety.
6. Naciśnij przycisk OK.
7. Za pomocą przycisków
i
wybierz rozmiar papieru załadowanego na tylną tacę, a
następnie naciśnij przycisk OK.
40
Uwaga
• Gwiazdka
na wyświetlaczu LCD wskazuje bieżące ustawienie.
8. Sprawdź typ nośnika i naciśnij przycisk OK.
Aby zarejestrować informacje o papierze, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w
komunikatach.
9. Otwórz panel operacyjny (D), wyciągnij tacę wyprowadzania papieru (E), a następnie
otwórz przedłużenie tacy wyjściowej (F).
Pamiętaj, aby przed drukowaniem otworzyć panel operacyjny. Jeśli panel operacyjny jest zamknięty,
drukarka nie rozpocznie drukowania.
10. Naciśnij przycisk KOPIUJ (COPY) (G).
11. Otwórz pokrywę dokumentów (H).
12. Załaduj oryginał STRONĄ DO SKOPIOWANIA SKIEROWANĄ DO DOŁU i ustaw równo ze
znacznikiem wyrównania (I).
41
13. Zamknij pokrywę dokumentów.
14. Sprawdź ustawienia papieru i naciśnij przycisk Czarny (Black) (J) lub Kolor (Color) (K).
Ważne
• Do czasu zakończenia kopiowania nie należy otwierać pokrywy dokumentów.
Uwaga
• Drukarka jest wyposażona w wiele innych wygodnych funkcji kopiowania.
Kopiowanie
42
Sieć
Dostępne metody połączenia
W drukarce dostępne są poniższe metody nawiązywania połączenia.
• Połączenie bezprzewodowe
Połącz drukarkę i urządzenia (np. komputer/smartfon/tablet) przy użyciu routera bezprzewodowego.
Jeśli masz router bezprzewodowy, możesz go użyć, by nawiązać połączenie bezprzewodowe.
◦ Metody połączenia różnią się w zależności od rodzaju routera bezprzewodowego.
◦ Ustawienia sieciowe, np. identyfikator nazwy sieciowej (SSID) i protokół zabezpieczeń, można
zmieniać w drukarce.
◦ Po nawiązaniu połączenia między urządzeniem a routerem bezprzewodowym i pojawieniu się na
(ikony Wi-Fi) można podłączyć urządzenie do drukarki za
ekranie urządzenia ikony
pośrednictwem routera bezprzewodowego.
• Bezpośr. tryb bezprzewod. (Wireless Direct)
Połącz drukarkę i urządzenia (np. komputer/smartfon/tablet) bez użycia routera bezprzewodowego.
◦ Podczas korzystania z drukarki w trybie bezpośredniego połączenia drukarka traci dostęp do
Internetu. W takim przypadku nie można korzystać z usług sieci Web przeznaczonych dla drukarki.
◦ Jeśli łączysz z drukarką, która działa w bezpośrednim trybie bezprzewodowym, urządzenie
komunikujące się z Internetem za pośrednictwem routera bezprzewodowego, połączenie między
urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie przerwane. W takim przypadku urządzenie
może automatycznie przełączyć się na połączenie danych komórkowych, w zależności od modelu
urządzenia. Komunikacja z Internetem za pośrednictwem połączenia danych komórkowych wiąże
się z naliczaniem opłat.
◦ W bezpośrednim trybie bezprzewodowym można połączyć maksymalnie pięć urządzeń naraz. Jeśli
spróbujesz podłączyć szóste urządzenie, gdy będzie już podłączonych ich pięć, pojawi się
komunikat o błędzie. W takim przypadku odłącz jedno z urządzeń, którego nie używasz, i ponownie
skonfiguruj ustawienia.
◦ Ustawienia sieciowe, np. identyfikator nazwy sieciowej (SSID) i protokół zabezpieczeń, są
wprowadzane automatycznie.
• Połączenie przewodowe
Połącz ze sobą drukarkę i koncentrator lub router za pomocą kabla LAN. Przygotuj kabel LAN.
43
Uwaga
• Drukarkę można połączyć z komputerem przy użyciu USB kabla (połączenie USB). Przygotuj kabel
USB. Więcej informacji znajduje się w sekcji Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci
LAN/Zmienia metodę połączenia z kabla USB na sieć LAN.
Ustawienia/konfiguracja połączenia sieciowego
Przeprowadź konfigurację połączenia drukarki z komputerem/smartfonem/tabletem.
Aby uzyskać więcej informacji o tej procedurze, kliknij tutaj.
Zmiana ustawień sieciowych
Poniżej znajdują się informacje na temat zmiany ustawień połączenia drukarki z komputerem/smartfonem/
tabletem.
• Aby zmienić metodę połączenia sieciowego:
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN/Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
Zmiana trybu połączenia
• Aby dodać komputer/smartfon/tablet w drukarce:
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/Zmienia metodę połączenia z kabla USB
na sieć LAN
• Aby tymczasowo korzystać z bezpośredniego trybu bezprzewodowego:
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
IJ Network Device Setup Utility
Program IJ Network Device Setup Utility sprawdza lub diagnozuje ustawienia drukarki i komputera, a także
przywraca ich stan w przypadku wystąpienia błędów połączenia sieciowego. Wybierz jedno z poniższych
łączy, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
• Konfigurowanie/zmiana ustawień sieciowych (Windows)
W systemie Windows do skonfigurowania ustawień sieciowych można użyć programu IJ Network Device
Setup Utility.
Program IJ Network Device Setup Utility (Windows)
• Diagnozowanie i naprawianie ustawień sieciowych (Windows/macOS)
Ustawienia sieciowe można diagnozować lub naprawiać przy użyciu programu IJ Network Device Setup
Utility.
◦ W przypadku systemu Windows:
Program IJ Network Device Setup Utility (Windows)
◦ W przypadku systemu macOS:
Program IJ Network Device Setup Utility (system macOS)
44
Porady dotyczące połączenia sieciowego
Poniżej przedstawiono porady dotyczące używania drukarki za pośrednictwem połączenia sieciowego.
Porady dotyczące połączenia sieciowego
Konfiguracja drukarki za pomocą przeglądarki internetowej
Środki zaradcze chroniące przed nieuprawnionym dostępem
Rozwiązywanie problemów
W sekcji Ustawienia sieciowe i typowe problemy można znaleźć informacje o rozwiązywaniu problemów z
połączeniem sieciowym.
Uwagi/ograniczenia
Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.
• Ograniczenia dotyczące ustawień sieciowych:
Ograniczenia
• Uwagi dotyczące drukowania za pomocą usługi sieciowej:
Informacje o drukowaniu usługi WWW
45
Ograniczenia
Przy podłączaniu urządzenia do drukarki, gdy jest już do niej podłączone inne urządzenie (np. komputer),
podłącz je, korzystając z tej samej metody, jaką zastosowano w przypadku podłączonego już urządzenia.
Jeśli podłączysz je, korzystając z innej metody, komunikacja z podłączonym już urządzeniem zostanie
przerwana.
Połączenia z użyciem sieci przewodowej nie można zastosować w przypadku drukarek, które nie obsługują
połączeń przewodowych.
Połączenie przez router bezprzewodowy
• Nie można jednocześnie korzystać z drukarki za pośrednictwem połączenia przewodowego i
bezprzewodowego.
• Upewnij się, że Twoje urządzenie jest połączone z routerem bezprzewodowym. Szczegółowe
informacje na temat sprawdzania tych ustawień można znaleźć w podręczniku dostarczonym z
routerem bezprzewodowym lub uzyskać od jego producenta.
W przypadku urządzenia podłączonego już do drukarki bez użycia routera bezprzewodowego podłącz
je ponownie, ale za pośrednictwem routera bezprzewodowego.
• Konfiguracja, funkcje routera, procedury instalacji i ustawienia zabezpieczeń routera
bezprzewodowego mogą się zmieniać w zależności od systemu operacyjnego. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku routera bezprzewodowego lub uzyskać od
jego producenta.
• Ta drukarka nie obsługuje opcji IEEE802.11ac, IEEE802.11a ani IEEE802.11n (5 GHz). Sprawdź, czy
urządzenie jest zgodne ze standardem IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g lub IEEE802.11b.
• Jeśli w urządzeniu jest włączony tryb „Tylko IEEE802.11n”, nie można używać protokołu
zabezpieczeń WEP ani TKIP. Zmień w urządzeniu protokół sieciowy na jakiś inny niż WEP i TKIP lub
zmień tryb na jakiś inny niż „Tylko IEEE802.11n”.
Podczas zmiany ustawień połączenie między urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie
tymczasowo wyłączone. Nie należy przechodzić do następnego ekranu, dopóki konfiguracja nie
zostanie zakończona.
• W przypadku eksploatacji w biurze skontaktuj się z administratorem sieci.
• Pamiętaj, że w przypadku połączenia z siecią pozbawioną zabezpieczeń istnieje niebezpieczeństwo
ujawnienia Twoich danych osobowych stronom trzecim.
Bezpośr. połączenie
Ważne
• Jeśli urządzenie jest połączone z Internetem za pośrednictwem routera bezprzewodowego i łączysz
się z drukarką, która działa w trybie Bezpośredniego połączenia, dotychczasowe połączenie między
urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie przerwane. W takim przypadku urządzenie
może automatycznie przełączyć się na połączenie danych komórkowych, w zależności od modelu
urządzenia. Komunikacja z Internetem za pośrednictwem połączenia danych komórkowych może
powodować naliczanie opłat w zależności od umowy z operatorem.
• Po połączeniu urządzenia z drukarką używającą Bezpośredniego połączenia informacje o
połączeniu zostaną zapisane w ustawieniach sieci Wi-Fi. Urządzenie może automatycznie
46
nawiązywać połączenie z drukarką nawet po odłączeniu go lub po podłączeniu do innego routera
bezprzewodowego.
• Aby zapobiec automatycznemu nawiązywaniu połączenia z drukarką w trybie Bezpośredniego
połączenia, po zakończeniu korzystania z drukarki zmień tryb połączenia lub w ustawieniach
sieci Wi-Fi na urządzeniu wyłącz automatyczne nawiązywanie połączeń.
Szczegółowe informacje na temat sposobu zmiany ustawień urządzenia można znaleźć w
dostarczonym z nim podręczniku lub uzyskać od jego producenta.
• Jeśli łączysz urządzenie z drukarką używającą Bezpośredniego połączenia, w zależności od systemu
operacyjnego połączenie z Internetem może zostać przerwane. W takim przypadku nie można
korzystać z usług sieci Web przeznaczonych dla drukarki.
• W trybie Bezpośredniego połączenia można połączyć maksymalnie pięć urządzeń naraz. Jeśli
spróbujesz podłączyć szóste urządzenie, gdy będzie już podłączonych ich pięć, pojawi się komunikat
o błędzie.
W takim przypadku odłącz urządzenie, które nie korzysta aktualnie z drukarki, a następnie jeszcze raz
skonfiguruj ustawienia.
• Urządzenia połączone z drukarką używającą Bezpośredniego połączenia nie mogą komunikować się
ze sobą nawzajem.
• Aktualizacje oprogramowania układowego drukarki są niedostępne, gdy używa ona Bezpośredniego
połączenia.
• Jeśli urządzenie zostało podłączone do drukarki bez użycia routera bezprzewodowego i chcesz je
ponownie skonfigurować, korzystając z tej samej metody połączenia, najpierw je odłącz. Przerwij
połączenie między urządzeniem a drukarką na ekranie ustawień sieci Wi-Fi.
Połączenie z użyciem sieci przewodowej
• Nie można jednocześnie korzystać z drukarki za pośrednictwem połączenia przewodowego i
bezprzewodowego.
• W przypadku korzystania z routera należy podłączyć drukarkę i urządzenie po stronie sieci LAN (w
tym samym segmencie sieci).
47
Porady dotyczące połączenia sieciowego
Domyślne ustawienia sieciowe
Wykrywanie tej samej nazwy drukarki
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/Zmienia metodę
połączenia z kabla USB na sieć LAN
Drukowanie ustawień sieciowych
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN/Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
48
Domyślne ustawienia sieciowe
Ustawienia domyślne połączenia z siecią LAN
Element
Domyślne
Zmiana bezprzewodowej/przewodowej sieci LAN
Wyłącz sieć LAN
Nazwa sieci (SSID)
BJNPSETUP
Zabezpieczenie Wi-Fi
Wyłączone
Adres IP (IP address) (IPv4)
Autom. konfigurow. (Auto setup)
Adres IP (IP address) (IPv6)
Ustawienia automatyczne
Ust. nazwę drukarki (Set printer name)*
XXXXXXXXXXXX
Włącz/wyłącz IPv6 (Enable/disable IPv6)
Aktywne (Enable)
Włącz/wyłącz WSD (Enable/disable WSD)
Aktywne (Enable)
Ustaw. limitu czasu (Timeout setting)
15 min (15 minutes)
Włącz/wył. Bonjour (Enab./disab. Bonjour)
Aktywne (Enable)
Nazwa usługi
Canon G6000 series
Ustawienie LPR (LPR setting)
Aktywne (Enable)
Protokół RAW (RAW protocol)
Aktywne (Enable)
LLMNR
Aktywne (Enable)
Komunik. PictBridge (PictBridge commun.) (Włącz/wyłącz (Enable/disable))
Aktywne (Enable)
Ustawienie DRX (DRX setting) (Przewod. sieć LAN (Wired LAN))
Aktywne (Enable)
(Ciąg „XX” symbolizuje znaki alfanumeryczne.)
* Wartość domyślna zależy od drukarki. Sprawdź wartość za pomocą panelu operacyjnego.
Ustawienia sieci LAN
Bezpośredni tryb bezprzewodowy
Element
Domyślne
Nazwa sieciowa (SSID) w bezpośrednim trybie bezprzewodowym DIRECT-abXX-G6000series *1
Nazwa urz. bezprz. (WL Direct dev. name)
DIRECT-abXX-G6000series *1
Hasło (Password)
YYYYYYYYYY *2
49
Metoda zabezpieczania
WPA2-PSK (AES)
Potwierdź żąd. (Confirm request)
Wyświetlany
*1 Wartość „ab” jest wartością losową, a „XX” oznacza ostatnie dwie cyfry adresu MAC drukarki. (ta
wartość jest określana po włączeniu drukarki po raz pierwszy).
*2 Hasło jest określane automatycznie po włączeniu drukarki po raz pierwszy.
50
Wykrywanie tej samej nazwy drukarki
Po znalezieniu drukarki podczas konfiguracji na ekranie z wynikami wykrywania może zostać wyświetlonych
kilka drukarek o tej samej nazwie.
Wybierz drukarkę, sprawdzając jej ustawienia widoczne na ekranie wyników wykrywania obok nazwy
drukarki.
• W przypadku systemu Windows:
Sprawdź adres MAC i numer seryjny drukarki, aby wybrać w wynikach wykrywania odpowiednią
drukarkę.
• W przypadku systemu macOS:
Nazwy drukarek na ekranie są wyświetlane razem z adresami MAC dodanymi na końcu nazw lub w
postaci nazwy drukarki nadanej przez usługę Bonjour.
Sprawdź identyfikatory, np. adres MAC, nazwę drukarki nadaną przez usługę Bonjour i numer seryjny
drukarki, aby wybrać w wynikach wykrywania odpowiednią drukarkę.
Uwaga
• Numer seryjny może nie pojawić się na ekranie wyników wykrywania.
Aby sprawdzić adres MAC i numer seryjny drukarki, wydrukuj informacje o jej ustawieniach sieciowych.
Drukowanie ustawień sieciowych
Uwaga
• Numer seryjny można sprawdzić, wyświetlając go na ekranie LCD.
Informacje o systemie
51
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/
Zmienia metodę połączenia z kabla USB na sieć LAN
Aby podłączyć dodatkowy komputer do drukarki przez sieć LAN lub aby zmienić metodę połączenia z kabla
USB na sieć LAN, przeprowadź konfigurację poprzez stronę internetową.
W systemie Windows możesz także przeprowadzić konfigurację za pomocą instalacyjnego dysku CD-ROM.
52
Drukowanie ustawień sieciowych
Bieżące ustawienia sieci w drukarce można wydrukować za pomocą panelu operacyjnego.
Ważne
• Wydruk ustawień sieciowych zawiera ważne informacje o sieci. Korzystając z niego, należy zachować
ostrożność.
1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.
2. Załaduj trzy arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
3. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
Pojawi się ekran Menu ustawień (Setup menu).
4. Wybierz opcję Ustaw. urządzenia (Device settings) i naciśnij przycisk OK.
5. Wybierz opcję Ustawien. sieci LAN (LAN settings) i naciśnij przycisk OK.
6. Wybierz opcję Druk. szczegóły LAN (Print LAN details) i naciśnij przycisk OK.
Drukarka rozpocznie drukowanie informacji o ustawieniach sieciowych.
Zostaną wydrukowane następujące informacje o ustawieniach sieciowych drukarki (niektóre wartości nie są
wyświetlane, zależnie od ustawień drukarki).
Numer ele- Element
Opis
Ustawienie
mentu
1
Product Information
Informacje o produkcie
–
1-1
Product Name
Nazwa produktu
XXXXXXXX
1-2
ROM Version
Wersja pamięci ROM
XXXXXXXX
1-3
Serial Number
Numer seryjny
XXXXXXXX
2
Network Diagnostics
Diagnostyka sieci
–
2-1
Diagnostic Result
Wynik diagnostyki
XXXXXXXX
2-2
Result Codes
Kody wyników
XXXXXXXX
2-3
Result Code Details
Szczegóły kodu wyniku http://canon.com/ijnwt
3
Wireless LAN
Bezprzewodowa sieć
LAN
Enable/Disable
3-2
Infrastructure
Infrastruktura
Enable/Disable
53
3-2-1
Signal Strength
Siła sygnału
Od 0 do 100 [%]
3-2-2
Link Quality
Jakość łącza
Od 0 do 100 [%]
3-2-3
Frequency
Częstotliwość
XX (GHz)
3-2-4
MAC Address
Adres MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-2-5
Connection
Stan połączenia
Active/Inactive
3-2-6
SSID
SSID
Nazwa sieciowa (SSID) bezprzewodowej sieci LAN
3-2-7
Channel
Kanał
XX (od 1 do 13)
3-2-8
Encryption
Metoda szyfrowania
None/WEP/TKIP/AES
3-2-9
WEP Key Length
Długość klucza WEP (w Inactive/128/64
bitach)
3-2-10
Authentication
Metoda uwierzytelniania
None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
3-2-11
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-2-12
IP Address
Adres IP (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-13
Subnet Mask
Maska podsieci
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-14
Default Gateway
Brama domyślna
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-15
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-2-16
Link Local Address
Adres lokalnego łącza
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-17
Link Local Prefix
Length
Długość prefiksu lokalnego łącza
XXX
3-2-18
Stateless Address1
Adres bezstanowy 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-19
Stateless Prefix
Length1
Długość prefiksu bezstanowego 1
XXX
3-2-20
Stateless Address2
Adres bezstanowy 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-21
Stateless Prefix
Length2
Długość prefiksu bezstanowego 2
XXX
3-2-22
Stateless Address3
Adres bezstanowy 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-23
Stateless Prefix
Length3
Długość prefiksu bezstanowego 3
54
XXX
3-2-24
Stateless Address4
Adres bezstanowy 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-25
Stateless Prefix
Length4
Długość prefiksu bezstanowego 4
XXX
3-2-26
Default Gateway1
Brama domyślna 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-27
Default Gateway2
Brama domyślna 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-28
Default Gateway3
Brama domyślna 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-29
Default Gateway4
Brama domyślna 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-33
IPsec
Ustawienie protokołu
IPsec
3-2-34
Security Protocol
Metoda zabezpieczania ESP/ESP & AH/AH
3-3
Wireless Direct/Access
Tryb pracy dla bezpo-
Point Mode
średniego trybu bezprzewodowego
3-3-1
MAC Address
Adres MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2
Connection
Stan połączenia
Active/Inactive
3-3-3
SSID
SSID
Nazwa sieciowa (SSID) w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
3-3-4
Password
Hasło
Hasło bezpośredniego trybu bezprzewodowego (10 znaków
alfanumerycznych)
3-3-5
Channel
Kanał
3
3-3-6
Encryption
Metoda szyfrowania
AES
3-3-7
Authentication
Metoda uwierzytelniania
WPA2-PSK
3-3-8
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-3-9
IP Address
Adres IP (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-10
Subnet Mask
Maska podsieci
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-11
Default Gateway
Brama domyślna
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-12
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
55
Active
Enable/Disable
3-3-13
Link Local Address
Adres lokalnego łącza
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-3-14
Link Local Prefix
Length
Długość prefiksu lokalnego łącza
XXX
3-3-15
IPsec
Ustawienie protokołu
IPsec
Active
3-3-16
Security Protocol
Metoda zabezpieczania –
4
Wired LAN
Przewod. sieć LAN (Wi- Enable/Disable
red LAN)
4-1
MAC Address
Adres MAC
4-2
Connection
Stan przewodowej sieci Active/Inactive
LAN
4-3
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
4-4
IP Address
Adres IP (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
4-5
Subnet Mask
Maska podsieci
XXX.XXX.XXX.XXX
4-6
Default Gateway
Brama domyślna
XXX.XXX.XXX.XXX
4-7
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
4-8
Link Local Address
Adres lokalnego łącza
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XX:XX:XX:XX:XX:XX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-9
4-10
Link Local Prefix
Długość prefiksu lokal-
Length
nego łącza
Stateless Address1
Adres bezstanowy 1
XXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-11
Stateless Prefix
Length1
Długość prefiksu bezstanowego 1
XXX
4-12
Stateless Address2
Adres bezstanowy 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-13
Stateless Prefix
Length2
Długość prefiksu bezstanowego 2
XXX
4-14
Stateless Address3
Adres bezstanowy 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-15
Stateless Prefix
Length3
Długość prefiksu bezstanowego 3
XXX
4-16
Stateless Address4
Adres bezstanowy 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
56
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-17
Stateless Prefix
Length4
Długość prefiksu bezstanowego 4
XXX
4-18
Default Gateway1
Brama domyślna 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-19
Default Gateway2
Brama domyślna 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-20
Default Gateway3
Brama domyślna 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-21
Default Gateway4
Brama domyślna 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-25
IPsec
Ustawienie protokołu
IPsec
Active
4-26
Security Protocol
Metoda zabezpieczania ESP/ESP & AH/AH
4-27
Wired LAN DRX
Nieciągły odbiór (prze-
Enable/Disable
wodowa sieć LAN)
5
Other Settings
Inne ustawienia
–
5-1
Printer Name
Nazwa drukarki
Nazwa drukarki (maks. 15 znaków alfanumerycznych)
5-2
Wireless Direct DevNa- Nazwa urządzenia w
Nazwa urządzenia w bezpośrednim trybie bezprzewodo-
me
bezpośrednim trybie
bezprzewodowym
wym (maks. 32 znaki alfanumeryczne)
WSD Printing
Ustawienie drukowania
Enable/Disable
5-4
WSD
5-5
WSD Timeout
Limit czasu
1/5/10/15/20 [min]
5-6
LPD Printing
Ustawienie drukowania
LPD
Enable/Disable
5-7
RAW Printing
Ustawienie drukowania
RAW
Enable/Disable
5-9
Bonjour
Ustawienie usługi Bonjour
Enable/Disable
5-10
Bonjour Service Name
Nazwa usługi Bonjour
Nazwa usługi Bonjour (maks. 52 znaki alfanumeryczne)
5-11
LLMNR
Ustawienie LLMNR
Enable/Disable
5-12
SNMP
Ustawienie SNMP
Enable/Disable
5-13
PictBridge Commun.
Komunikacja PictBridge Enable/Disable
57
5-14
DNS Server
Automatycznie pobieraj Auto/Manual
adres serwera DNS
5-15
Primary Server
Adres serwera podstawowego
5-16
Secondary Server
Adres serwera dodatko- XXX.XXX.XXX.XXX
wego
5-17
Proxy Server
Ustawienie serwera
proxy
Enable/Disable
5-18
Proxy Address
Adres proxy
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5-19
Proxy Port
Dane portu proxy
Od 1 do 65535
5-20
Cert. Fingerprt(SHA-1)
Podpis cyfrowy certyfikatu (SHA-1)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Podpis cyfrowy certyfikatu (SHA-256)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
5-21
Cert. Fingerprt(SHA-256)
(Ciąg „XX” symbolizuje znaki alfanumeryczne.)
58
XXX.XXX.XXX.XXX
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN/Metoda rekonfiguracji
połączenia Wi-Fi
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN
Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN
Aby zmienić metodę połączenia LAN (przewodowego lub Wi-Fi), wykonaj dowolną z poniższych procedur.
• W przypadku systemu Windows:
◦ Ponownie przeprowadź konfigurację przy użyciu instalacyjnego dysku CD-ROM lub poprzez
stronę internetową.
◦ Włącz Wi-Fi lub przewodową sieć LAN na panelu operacyjnym drukarki. Następnie wprowadź
ustawienia na ekranie Ustawienia sieciowe (Network Settings) w programie IJ Network Device
Setup Utility.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wprowadzanie lub zmiana ustawień sieci Wi-Fi
lub Wprowadzanie lub zmiana ustawień bezprzewodowej sieci LAN (kabel Ethernet).
• W przypadku systemu macOS:
◦ Ponownie przeprowadź konfigurację poprzez stronę internetową.
Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
Aby zmienić metodę połączenia z siecią Wi-Fi (infrastruktura lub bezpośredni tryb bezprzewodowy),
wykonaj dowolną z poniższych procedur.
• W przypadku systemu Windows:
◦ Ponownie przeprowadź konfigurację przy użyciu instalacyjnego dysku CD-ROM lub poprzez
stronę internetową.
◦ Wprowadź ustawienia na ekranie Ustawienia sieciowe (Network Settings) w programie IJ
Network Device Setup Utility.
Ważne
• Przed skonfigurowaniem ustawień w programie IJ Network Device Setup Utility włącz tryb
Łatwe połączenie bezprzewodowe w drukarce, wykonując poniższą procedurę.
1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.
2. Naciśnij przycisk Połączenie bezprzewodowe (Wireless connect) i
przytrzymaj go przez 3 sekundy.
Ekran LCD i panel operacyjny
3. Wykonaj czynności zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na smartfonie lub
tablecie.
59
4. W przypadku wyświetlenia się komunikatu informującego o zakończeniu
konfiguracji naciśnij przycisk OK.
• W przypadku systemu macOS:
Ponownie przeprowadź konfigurację poprzez stronę internetową.
60
Program IJ Network Device Setup Utility (Windows)
IJ Network Device Setup Utility
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Diagnozowanie i naprawianie ustawień sieciowych
Konfigurowanie/modyfikowanie ustawień sieciowych
Lista modeli nieobsługujących funkcji Diagnozuj i napraw
Lista modeli nieobsługujących konfiguracji protokołu IPv6 w przypadku
połączenia USB
61
IJ Network Device Setup Utility
IJ Network Device Setup Utility umożliwia zdiagnozowanie i naprawienie stanu sieci oraz skonfigurowanie
ustawień drukarki w sieci.
Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia:
• Wyszukiwanie drukarek w sieci i wykonywanie początkowej konfiguracji sieci w wykrytych drukarkach
• Wykonywanie początkowej konfiguracji sieci poprzez połączenie drukarki i komputera za pomocą kabla
USB (niedostępne w przypadku niektórych modeli)
• Zmienianie ustawień sieci w drukarce
• Umożliwia diagnozowanie ustawień drukarki i konfiguracji komputera, na którym zainstalowano program
IJ Network Device Setup Utility, jeśli występują problemy z połączeniem. Ponadto aplikacja IJ Network
Device Setup Utility umożliwia naprawę stanu drukarki i komputera (niedostępne w przypadku
niektórych modeli).
Ważne
• W zależności od użytkowanej drukarki hasło administratora może być już fabrycznie ustawione w
drukarce. Przy zmianie ustawień sieciowych wymagane jest uwierzytelnianie za pomocą hasła
administratora.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części:
Hasło administratora
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zmianę hasła administratora.
Zmień hasło administratora
• W celu korzystania z drukarki za pośrednictwem sieci LAN należy sprawdzić dostępność urządzeń
wymaganych dla danego typu połączenia, np. routera bezprzewodowego lub kabla sieci LAN.
• W przypadku instalacji programu IJ Network Device Setup Utility wyłącz funkcję blokady w zaporze.
• Nie zmieniaj ustawień sieci przy użyciu programu IJ Network Device Setup Utility, jeśli trwa drukowanie.
62
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Uruchom program IJ Network Device Setup Utility w sposób przedstawiony poniżej.
• W systemie Windows 10 wybierz Start > (Wszystkie aplikacje (All apps) > ) > Canon Utilities > IJ
Network Device Setup Utility.
• W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz pozycję IJ Network Device Setup Utility na ekranie
Start, aby uruchomić program IJ Network Device Setup Utility. Jeżeli program IJ Network Device
Setup Utility nie jest wyświetlany na ekranie Start, wybierz panel Wyszukaj (Search) i wyszukaj "IJ
Network Device Setup Utility".
• W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno pozycje
Wszystkie programy (All Programs), Canon Utilities, IJ Network Device Setup Utility i IJ Network
Device Setup Utility.
Po uruchomieniu programu IJ Network Device Setup Utility zostanie wyświetlony komunikat. Zapoznaj się z
komunikatem i wybierz opcję Tak (Yes). Zostanie wyświetlony poniższy ekran.
Wybierz pozycję Diagnozuj i napraw lub Konfiguracja sieciowa drukarki na wyświetlonym ekranie.
• W przypadku wyboru pozycji Diagnozuj i napraw:
Diagnozowanie i naprawianie ustawień sieciowych
• W przypadku wyboru pozycji Konfiguracja sieciowa drukarki:
Konfigurowanie/modyfikowanie ustawień sieciowych
63
Diagnozowanie i naprawianie ustawień sieciowych
Program IJ Network Device Setup Utility diagnozuje i naprawia ustawienia komputera lub połączenie między
komputerem i drukarką, gdy wystąpi problem (np. nie można drukować na drukarce dostępnej w sieci).
Ważne
• Niektóre modele nie obsługują funkcji diagnostyki i naprawy.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części:
Lista modeli nieobsługujących funkcji Diagnozuj i napraw
W tym celu wykonaj poniższą procedurę.
1. Uruchom program IJ Network Device Setup Utility.
2. Zapoznaj się z wyświetlonym komunikatem i wybierz opcję Tak (Yes).
3. Wybierz pozycję Diagnozuj i napraw na wyświetlonym ekranie.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Uwaga
• Funkcja sprawdza, czy:
• komputer jest podłączony do routera
• można wyświetlić jakąkolwiek stronę internetową
• drukarka jest wykrywana w sieci
• czy siła sygnału i poziom połączenia są odpowiednie (podczas używania sieci Wi-Fi)
• ustawienie portu drukarki pokrywa się z ustawieniem sieciowym
64
Konfigurowanie/modyfikowanie ustawień sieciowych
Ekran programu Canon IJ Network Device Setup Utility
Konfigurowanie ustawień sieci
65
Ekran programu IJ Network Device Setup Utility
Elementy na ekranie programu Canon IJ Network Device Setup Utility
Menu na ekranie programu Canon IJ Network Device Setup Utility
Elementy na pasku narzędzi ekranu programu Canon IJ Network Device Setup Utility
Elementy na ekranie Canon IJ Network Device Setup Utility
Po uruchomieniu programu IJ Network Device Setup Utility i wybraniu pozycji Konfiguracja sieciowa
drukarki zostanie wyświetlony poniższy ekran. Ekran zawiera listę wykrytych drukarek oraz poniższe
elementy.
A: Nazwa produktu (Product Name)
Przedstawia nazwę produktu odpowiadającą wykrytej drukarce. Poniższa ikona jest wyświetlana po
lewej stronie, jeśli drukarka nie może być używana.
: pojawia się, gdy drukarka musi zostać skonfigurowana lub nie została jeszcze skonfigurowana.
: Pojawia się, jeśli adres IP został powielony w innej drukarce.
: Pojawia się, jeśli nie można nawiązać komunikacji z drukarką.
Uwaga
• Jeśli drukarka, której chcesz używać, nie została wykryta, spróbuj ustawić kryteria wyszukiwania
drukarki.
Ustawianie kryteriów wyszukiwania drukarek/wyszukiwanie określonej drukarki
• Kliknięcie drukarki prawym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie elementów ustawień lub
elementów do zatwierdzenia.
B: Numer seryjny (5 ostatnych cyfr) (Serial Number (Last 5 Digits))
Umożliwia wyświetlenie pięciu ostatnich cyfr numeru seryjnego drukarki.
C: Stan (Status)
Umożliwia wyświetlenie stanu drukarki (tak jak przedstawiono poniżej).
• Dostępne (Available)
66
Wskazuje, że drukarka jest dostępna.
• Konfigur. zakończ. (Setup Completed)
Pojawia się po przeprowadzeniu konfiguracji sieci i kliknięciu pozycji Ustaw (Set) w celu
zamknięcia okna.
• Wymaga konfiguracji (Requires Setup)
Oznacza, że drukarka musi skonfigurować sieć Wi-Fi.
Konfigurowanie/modyfikowanie ustawień Wi-Fi
• Nieustawione (Not Set)
Wskazuje, że drukarka nie może być używana w sieci lub protokół IPv6 jest wyłączony. Określ
adres IP lub włącz protokół IPv6 w menu Ustawienia sieciowe... (Network Settings...)
Konfigurowanie/modyfikowanie ustawień Wi-Fi
• Nakład. się adr. IP (IP Address Overlap)
Wskazuje, że adres IP został powielony w innej drukarce.
• Nieznany (Unknown)
Wskazuje, że obecnie nie można używać drukarki rozpoznawanej w przeszłości jako Dostępne
(Available).
Uwaga
• W przypadku wybrania opcji USB w menu rozwijanym paska narzędzi nic nie zostanie
wyświetlone.
D: Adres IP (IP Address)
Umożliwia wyświetlenie powiązanego z drukarką adresu IP. Nic nie jest wyświetlane, jeśli stan
drukarki to Wymaga konfiguracji (Requires Setup).
Uwaga
• W przypadku wybrania opcji USB w menu rozwijanym paska narzędzi zostanie wyświetlony znak
„-”.
E: Lokalizacja (Location)
Umożliwia wyświetlenie lokalizacji drukarki, jeśli została zarejestrowana. Nic nie jest wyświetlane,
jeśli stan drukarki to Wymaga konfiguracji (Requires Setup).
Uwaga
• W przypadku wybrania opcji USB w menu rozwijanym paska narzędzi nic nie zostanie
wyświetlone.
Przypisywanie informacji o drukarce
F: Metoda połączenia (Connection Method)
Wyświetlana jest metoda połączenia drukarki (przewodowa sieć LAN, Wi-Fi lub USB).
Uwaga
• W przypadku wybrania opcji USB w menu rozwijanym paska narzędzi zostanie wyświetlony
komunikat USB.
67
• Jeżeli drukarka obsługuje obie metody połączenia LAN, drukarka zostanie rozpoznana jako dwie
drukarki, które będą wyświetlane oddzielnie. (Te same numery są wyświetlane w pozycji Numer
seryjny (5 ostatnych cyfr) (Serial Number (Last 5 Digits))).
• Jeżeli drukarka nie obsługuje przewodowej sieci LAN, przewodowa sieć LAN nie będzie
wyświetlana.
• W przypadku korzystania z aplikacji IJ Network Device Setup Utility na komputerze bez obsługi
sieci Wi-Fi, sieć Wi-Fi nie jest wyświetlana.
G: Metoda ustawienia (Setting Method)
Umożliwia wyświetlenie metody ustawienia drukarki.
• Auto
Pojawia się, jeśli drukarka jest używana z automatycznie określonym adresem IP.
• Ręczne (Manual)
Pojawia się, jeśli drukarka jest używana z ręcznie określonym adresem IP.
Uwaga
• W przypadku wybrania opcji USB w menu rozwijanym paska narzędzi zostanie wyświetlony znak
„-”.
H: Adres MAC (MAC Address)
Umożliwia wyświetlenie adresu MAC wykrytej drukarki.
Uwaga
• W przypadku wybrania opcji USB w menu rozwijanym paska narzędzi zostanie wyświetlony znak
„-”.
I: Nazwa urządzenia (Device Name)
Umożliwia wyświetlenie nazwy drukarki, jeśli została zarejestrowana.
Uwaga
• W przypadku wybrania opcji USB w menu rozwijanym paska narzędzi nic nie zostanie
wyświetlone.
• Drukarka z komunikatem Wymaga konfiguracji (Requires Setup) wyświetlanym w sekcji Stan
(Status) nie jest wyświetlana.
Przypisywanie informacji o drukarce
J: IPv6
Opcja Wł. (On) pojawia się, jeśli do drukarki jest przypisany adres IPv6.
Uwaga
• W przypadku wybrania opcji USB w menu rozwijanym paska narzędzi zostanie wyświetlony znak
„-”.
K: Wyświetla stan drukarki i instrukcje obsługi.
Wybór drukarki z listy drukarek spowoduje wyświetlenie jej obecnego stanu i kolejnego działania.
68
Menu na ekranie Canon IJ Network Device Setup Utility
W tej części opisano menu na ekranie Canon IJ Network Device Setup Utility.
A: Menu Ustawienia drukarki (Printer Settings)
Menu Ustawienia drukarki
B: Menu Widok (View)
Menu Widok
C: Menu Opcje (Option)
Menu Opcje
D: Menu Pomoc (Help)
Menu Pomoc
Elementy na ekranie paska narzędzi programu Canon IJ Network Device
Setup Utility
W tej części opisano elementy paska narzędzi na ekranie Canon IJ Network Device Setup Utility.
A: Przeprowadzanie konfiguracji połączenia przewodowego lub Wi-Fi.
Uwaga
• Ten element spełnia tę samą funkcję co pozycja Ustawienia sieciowe... (Network Settings...)
w menu Ustawienia drukarki (Printer Settings).
B: Ponowne rozpoznawanie drukarki.
Uwaga
• Ten element spełnia tę samą funkcję co pozycja Aktualizuj (Update) w menu Widok (View).
C: Przerywanie wyszukiwania drukarek.
Uwaga
• Ten element spełnia tę samą funkcję co pozycja Anuluj (Cancel) w menu Widok (View).
69
D: Przełączanie listy drukarek. (Drukarki z obsługą IPv4, IPv6 lub USB)
Uwaga
• Ten element spełnia tę samą funkcję co pozycja Przełączanie widoku (Switch View) w menu
Widok (View).
• Można także wyświetlić listę drukarek podłączonych przez USB. (Niedostępne w niektórych
modelach) W tym przypadku należy wybrać pozycję USB.
E: Wyświetlanie podręcznika.
Uwaga
• Ten element spełnia tę samą funkcję co pozycja Podręcznik online (Online Manual) w menu
Pomoc (Help).
70
Konfigurowanie ustawień sieci
Konfigurowanie/modyfikowanie ustawień połączenia przewodowej sieci LAN
(kabel sieci Ethernet)
Konfigurowanie/modyfikowanie ustawień Wi-Fi
Przypisywanie informacji o drukarce
71
Konfigurowanie/modyfikowanie ustawień połączenia
przewodowej sieci LAN (kabel sieci Ethernet)
Wykonaj poniższą procedurę, aby skonfigurować/zmienić ustawienia przewodowej sieci LAN.
Uwaga
• W przypadku niektórych modeli konfigurację sieci dla drukarki podłączonej przez USB można wykonać
przy użyciu programu IJ Network Device Setup Utility. Wybierz pozycję USB na karcie Przełączanie
widoku (Switch View) w menu Widok (View), aby wyświetlić drukarki, które chcesz skonfigurować.
1. Uruchom program IJ Network Device Setup Utility.
2. Zapoznaj się z wyświetlonym komunikatem i wybierz opcję Tak (Yes).
3. Wybierz pozycję Konfiguracja sieciowa drukarki na wyświetlonym ekranie.
Wykryte drukarki są wymienione na liście.
4. Wybierz drukarkę, której ustawienia chcesz skonfigurować/zmienić, na liście drukarek.
Wybierz drukarkę z opcją Przewodowa sieć LAN (Wired LAN) wyświetloną w pozycji Metoda
połączenia (Connection Method) i opcją Dostępne (Available) wyświetloną w pozycji Stan (Status),
aby skonfigurować ustawienia.
Ustawienia drukarki, w przypadku której opcja Dostępne (Available) nie jest wyświetlana w pozycji Stan
(Status), można skonfigurować w trybie połączenia USB.
Aby przeprowadzić konfigurację drukarki połączonej w trybie USB, wybierz opcję USB w menu
rozwijanym na pasku narzędzi i wybierz drukarkę, której ustawienia chcesz skonfigurować/zmienić.
5. Wybierz pozycję Ustawienia sieciowe... (Network Settings...) w menu Ustawienia
drukarki (Printer Settings).
Zostanie wyświetlony ekran Potwierdź hasło do drukarki (Confirm Printer Password).
Więcej informacji na temat haseł można znaleźć w części Hasło administratora.
Uwaga
• Kliknięcie ikony
umożliwi skonfigurowanie/zmianę ustawień.
• Jeśli w kroku 4 wybierzesz drukarkę połączoną w trybie USB, po pojawieniu się ekranu Potwierdź
hasło do drukarki (Confirm Printer Password) zostanie wyświetlony poniższy ekran.
Wybierz opcję Przewodowa sieć LAN (Wired LAN) i kliknij przycisk OK.
72
6. Wprowadź hasło i kliknij przycisk OK.
Pojawi się ekran Ustawienia sieciowe (Network Settings).
7. Skonfiguruj/zmień ustawienia.
Ekran można przełączać między protokołami IPv4 i IPv6. Kliknij kartę, aby przełączyć protokół.
• Ustawienia protokołu IPv4
A: Użyj adresu IPv4 (Use IPv4 address)
Ta opcja jest zawsze zaznaczona (wyświetlana jako szara).
B: Pobierz adres IP automatycznie (Get IP address automatically)
Wybierz tę opcję, aby używać adresu IP automatycznie przypisywanego przez serwer DHCP.
Na routerze należy włączyć funkcję serwera DHCP.
C: Użyj następnego adresu IP (Use next IP address)
Wybierz tę opcję, jeśli konfiguracja sieci, w której działa drukarka, nie udostępnia funkcji
serwera DHCP albo chcesz użyć stałego adresu IP.
Wpisz adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną.
• Ustawienia protokołu IPv6
Uwaga
• Jeśli w kroku 4 wybierzesz drukarkę podłączoną przez złącze USB, nie będzie można
skonfigurować ustawień protokołu IPv6, zależnie od używanej drukarki.
Szczegółowe informacje zawiera Lista modeli nieobsługujących konfiguracji protokołu IPv6 w
przypadku połączenia USB.
73
A: Użyj adresu IPv6 (Use IPv6 address)
Wybierz tę opcję, jeśli drukarka jest używana w środowisku protokołu IPv6.
B: Użyj adresu bezstanowego: (Use Stateless Address:)
Wybierz tę opcję w przypadku korzystania z automatycznie przypisywanego adresu IP. Użyj
routera zgodnego z protokołem IPv6.
Uwaga
• Dostępność tego elementu ustawień zależy od używanego modelu drukarki.
C: Użyj adresu ręcznego: (Use Manual Address:)
Wybierz tę opcję, jeśli konfiguracja sieci, w której działa drukarka, nie udostępnia funkcji
serwera DHCP albo chcesz użyć stałego adresu IP.
Wprowadź adres IP i długość prefiksu adresu IP.
Uwaga
• Dostępność tego elementu ustawień zależy od używanego modelu drukarki.
D: Użyj DHCPv6: (Use DHCPv6:)
Wybierz tę opcję w przypadku uzyskiwania adresu IP przy użyciu protokołu DHCPv6.
Uwaga
• Dostępność tego elementu ustawień zależy od używanego modelu drukarki.
8. Kliknij przycisk Ustaw (Set).
74
Konfigurowanie/modyfikowanie ustawień Wi-Fi
Wykonaj poniższą procedurę, aby skonfigurować/zmienić ustawienia Wi-Fi.
Ważne
• Przed skonfigurowaniem drukarki włącz opcję łatwego łączenia bezprzewodowego (konfiguracja bez
używania kabla). (Ta czynność nie jest konieczna w przypadku wprowadzania zmian adresu IP). Aby
uzyskać szczegółowe informacje, wyszukaj ciąg "NR049" w podręczniku online do swojego modelu
drukarki i zapoznaj się z informacjami na wyświetlonej stronie.
• W przypadku korzystania z drukarki w sieci Wi-Fi ze względów bezpieczeństwa zalecamy
skonfigurowanie ustawień zabezpieczeń dla sieci Wi-Fi za pomocą protokołu WPA/WPA2.
Uwaga
• W przypadku niektórych modeli konfigurację sieci dla drukarki podłączonej przez USB można wykonać
przy użyciu programu IJ Network Device Setup Utility. Wybierz opcję USB w pozycji Przełączanie
widoku (Switch View) menu Widok (View), aby wyświetlić drukarki.
1. Uruchom program IJ Network Device Setup Utility.
2. Zapoznaj się z wyświetlonym komunikatem i wybierz opcję Tak (Yes).
3. Wybierz pozycję Konfiguracja sieciowa drukarki na wyświetlonym ekranie.
Wykryte drukarki są wymienione na liście.
4. Wybierz drukarkę, której ustawienia chcesz skonfigurować/zmienić, na liście drukarek.
Aby skonfigurować ustawienia, wybierz drukarkę z siecią Wi-Fi wyświetlaną w sekcjachMetoda
podłączania (Connection Method) i Dostępne (Available) lub komunikatem Wymaga konfiguracji
(Requires Setup) wyświetlanym w sekcji Stan (Status).
Ustawienia drukarki, w przypadku której opcja Dostępne (Available) lub Wymaga konfiguracji
(Requires Setup) nie jest wyświetlana w pozycji Stan (Status), można skonfigurować w trybie
połączenia USB.
Aby przeprowadzić konfigurację drukarki połączonej w trybie USB, wybierz opcję USB w menu
rozwijanym na pasku narzędzi i wybierz drukarkę, której ustawienia chcesz skonfigurować/zmienić.
5. Wybierz pozycję Ustawienia sieciowe... (Network Settings...) w menu Ustawienia
drukarki (Printer Settings).
Zostanie wyświetlony ekran Potwierdź hasło do drukarki (Confirm Printer Password).
Więcej informacji na temat haseł można znaleźć w części Hasło administratora.
Uwaga
• Kliknięcie ikony
umożliwi skonfigurowanie/zmianę ustawień.
• Jeśli w kroku 4 wybierzesz drukarkę połączoną w trybie USB, a wybrana drukarka jest zgodna z
przewodową siecią LAN, po pojawieniu się ekranu Potwierdź hasło do drukarki (Confirm
Printer Password) zostanie wyświetlony poniższy ekran.
75
Wybierz Wi-Fi i kliknij OK.
6. Wprowadź hasło i kliknij przycisk OK.
Pojawi się ekran Ustawienia sieciowe (Network Settings).
7. Skonfiguruj/zmień ustawienia.
Ekran można przełączać między protokołami IPv4 i IPv6. Kliknij kartę, aby przełączyć protokół.
• Ustawienia protokołu IPv4/IPv6
A: Typ sieci: (Network Type:)
Wybierz tryb Wi-Fi.
◦ Infrastruktura (Infrastructure)
Umożliwia podłączanie drukarki do sieci Wi-Fi za pomocą routera bezprzewodowego.
◦ Bezpośrednia (Direct)
Umożliwia połączenie drukarki z bezprzewodowymi urządzeniami komunikacyjnymi
(smartfon lub tablet) bez użycia routera bezprzewodowego.
Uwaga
• Jeśli w komputerze jest włączona łączność Wi-Fi, a w kroku 4 wybrano drukarkę
podłączoną przez złącze USB, można wybrać opcję Bezpośrednia (Direct), zależnie
od używanej drukarki.
76
• Po wyborze opcji Bezpośrednia (Direct) wszystkie elementy są wyświetlane na
szaro i nie można skonfigurować żadnych ustawień.
Ponadto w przypadku niektórych środowisk operacyjnych nie można nawiązać
połączenia z Internetem z komputera.
B: Nazwa sieci (SSID): (Network Name (SSID):)
Wyświetlana jest nazwa sieci (SSID) obecnie używanej sieci Wi-Fi.
Nazwa sieci (SSID) bezpośredniego połączenia bezprzewodowego jest wyświetlana w trybie
bezpośredniego połączenia bezprzewodowego.
C: Wyszukiwanie... (Search...)
Zostanie wyświetlony ekran Wykryte routery bezprzewodowe (Detected Wireless Routers)
umożliwiający wybranie routera bezprzewodowego, z którym chcesz nawiązać połączenie.
Jeśli router bezprzewodowy został już połączony z komputerem, w pozycji Stan połączenia
(Communication Status) zostanie wyświetlona opcja Dostępne (Available).
W przypadku wybrania na liście routera bezprzewodowego z opcją Niepołączona (Not
Connected) w pozycji Stan połączenia (Communication Status) kliknięcie opcji Ustaw
(Set) spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień WPA/WPA2 lub WEP dla routera
bezprzewodowego.
Jeśli zostanie wyświetlony ekran Szczegóły WEP
Jeśli zostanie wyświetlony ekran Szczegóły WPA/WPA2
D: Typ szyfrowania: (Encryption Type:)
Wyświetlana jest metoda szyfrowania wykorzystywana w przypadku tej sieci Wi-Fi.
• Ustawienia protokołu IPv4
Uwaga
• Poniższe elementy ustawień są dostępne tylko w przypadku wybrania opcji Infrastruktura
(Infrastructure) w pozycji Typ sieci: (Network Type:).
Po wyborze opcji Bezpośrednia (Direct) wszystkie elementy są wyświetlane na szaro i nie
można skonfigurować żadnych ustawień.
77
A: Użyj adresu IPv4 (Use IPv4 address)
Ta opcja jest zawsze zaznaczona (wyświetlana jako szara).
B: Pobierz adres IP automatycznie (Get IP address automatically)
Wybierz tę opcję, aby używać adresu IP automatycznie przypisywanego przez serwer DHCP.
W ustawieniach routera bezprzewodowego należy włączyć funkcję serwera DHCP.
C: Użyj następnego adresu IP (Use next IP address)
Wybierz tę opcję, jeśli konfiguracja sieci, w której działa drukarka, nie udostępnia funkcji
serwera DHCP albo chcesz użyć stałego adresu IP.
Wpisz adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną.
• Ustawienia protokołu IPv6
Uwaga
• Jeśli w kroku 4 wybierzesz drukarkę podłączoną przez złącze USB, nie będzie można
skonfigurować ustawień protokołu IPv6, zależnie od używanej drukarki.
Szczegółowe informacje zawiera Lista modeli nieobsługujących konfiguracji protokołu IPv6 w
przypadku połączenia USB.
• Poniższe elementy ustawień są dostępne tylko w przypadku wybrania opcji Infrastruktura
(Infrastructure) w pozycji Typ sieci: (Network Type:).
Po wyborze opcji Bezpośrednia (Direct) wszystkie elementy są wyświetlane na szaro i nie
można skonfigurować żadnych ustawień.
78
A: Użyj adresu IPv6 (Use IPv6 address)
Wybierz tę opcję, jeśli drukarka jest używana w środowisku protokołu IPv6.
B: Użyj adresu bezstanowego: (Use Stateless Address:)
Wybierz tę opcję w przypadku korzystania z automatycznie przypisywanego adresu IP. Użyj
routera zgodnego z protokołem IPv6.
Uwaga
• Dostępność tego elementu ustawień zależy od używanego modelu drukarki.
C: Użyj adresu ręcznego: (Use Manual Address:)
Wybierz tę opcję, jeśli konfiguracja sieci, w której działa drukarka, nie udostępnia funkcji
serwera DHCP albo chcesz użyć stałego adresu IP.
Wprowadź adres IP i długość prefiksu adresu IP.
Uwaga
• Dostępność tego elementu ustawień zależy od używanego modelu drukarki.
D: Użyj DHCPv6: (Use DHCPv6:)
Wybierz tę opcję w przypadku uzyskiwania adresu IP przy użyciu protokołu DHCPv6.
Uwaga
• Dostępność tego elementu ustawień zależy od używanego modelu drukarki.
8. Kliknij przycisk Ustaw (Set).
79
Przypisywanie informacji o drukarce
Wykonaj poniższą procedurę, aby przypisać/zmienić nazwę lokalizacji lub nazwę drukarki.
Nazwy są wyświetlane w pozycjach Nazwa urządzenia: i Lokalizacja: na ekranie Canon IJ Network
Device Setup Utility.
Uwaga
• W przypadku wybrania opcji USB w menu rozwijanym paska narzędzi ten element ustawień będzie
niedostępny.
1. Uruchom program IJ Network Device Setup Utility.
2. Zapoznaj się z wyświetlonym komunikatem i wybierz opcję Tak (Yes).
3. Wybierz pozycję Konfiguracja sieciowa drukarki na wyświetlonym ekranie.
Wykryte drukarki są wymienione na liście.
4. Wybierz drukarkę, aby przypisać nazwę lokalizacji i nazwę urządzenia.
Wybierz drukarkę z opcją Dostępne (Available) wyświetloną w pozycji Stan (Status).
5. Wybierz pozycję Szczegółowe ustawienia drukarki... (Detailed Printer Settings...) w
menu Ustawienia drukarki (Printer Settings).
Zostanie wyświetlony ekran Potwierdź hasło do drukarki (Confirm Printer Password).
Więcej informacji na temat haseł można znaleźć w części Hasło administratora.
6. Wprowadź hasło i kliknij przycisk OK.
Zostanie wyświetlony ekran Szczegółowe ustawienia drukarki (Detailed Printer Settings).
7. Skonfiguruj/zmień ustawienia.
Dostępne są poniższe elementy ustawień.
A: Nazwa urządzenia: (Device Name:)
Umożliwia przypisywanie nazwy urządzenia.
B: Lokalizacja: (Location:)
Umożliwia przypisywanie nazwy lokalizacji.
8. Kliknij przycisk Ustaw (Set).
80
Lista modeli nieobsługujących funkcji Diagnozuj i napraw
Poniższe modele nie obsługują funkcji "Diagnozuj i napraw" programu IJ Network Device Setup Utility.
• G4000 series
• PRO-500 series
• PRO-1000 series
• MB2100 series
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MB2700 series
MB5100 series
MB5400 series
iB4000 series
PRO-520
PRO-540
PRO-540S
PRO-560
PRO-560S
PRO-2000
PRO-4000
PRO-4000S
PRO-6000
PRO-6000S
TS9000 series
TS8000 series
TS6000 series
TS5000 series
MG3000 series
E470 series
81
Lista modeli nieobsługujących konfiguracji protokołu IPv6 w
przypadku połączenia USB
W przypadku poniższych modeli w programie IJ Network Device Setup Utility można skonfigurować tylko
ustawienia protokołu IPv4. (Nie można skonfigurować ustawień protokołu IPv6.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
iB4100 series
MG3000 series
E470 series
G4000 series
TS5000 series
TS6000 series
TS8000 series
TS9000 series
TR8500 series
TR7500 series
TS9100 series
TS8100 series
TS6100 series
TS5100 series
TS3100 series
E3100 series
TS300 series
E300 series
TR8580 series
TS9180 series
TS8180 series
TS6180 series
TR8530 series
TR7530 series
TS8130 series
TS6130 series
XK70 series
XK50 series
G4010 series
G3010 series
TR4500 series
E4200 series
TS6200 series
TS6280 series
TS6230 series
TS8200 series
XK80 series
TS8280 series
TS8230 series
TS9500 series
TS9580 series
82
• TR9530 series
83
Obsługa papieru, oryginałów, zbiorników z atramentem itd.
Ładowanie papieru
Ładowanie oryginałów
Uzupełnianie zbiorników z atramentem
84
Ładowanie papieru
Źródła papieru
Ładowanie papieru na tylną tacę
Ładowanie papieru do kasety
Ładowanie kopert na tylną tacę
85
Źródła papieru
W drukarce dostępne są dwa źródła papieru: tylna taca (A) i kaseta (B).
Wszystkie obsługiwane typy papieru można ładować na tylną tacę.
Obsługiwane typy nośników
Do kasety można ładować papier zwykły formatu A4, B5, A5 lub Letter.
Uwaga
• Podczas drukowania należy wybrać poprawny rozmiar strony i typ nośnika. W przypadku wybrania
niepoprawnego rozmiaru strony lub typu nośnika drukarka może podawać papier z niewłaściwego
źródła lub nie być w stanie zapewnić odpowiedniej jakości wydruku.
Szczegółowe informacje na temat ładowania papieru do poszczególnych źródeł papieru można znaleźć
poniżej.
Ładowanie papieru na tylną tacę
Ładowanie papieru do kasety
Ładowanie kopert na tylną tacę
86
Ładowanie papieru na tylną tacę
Można ładować papier zwykły lub fotograficzny.
Na tylnej tacy można też umieszczać koperty.
Ładowanie kopert na tylną tacę
Ważne
• Jeśli przytniesz zwykły papier do formatu 13 x 18 cm (5 x 7 cali) lub mniejszego, podczas wydruku
próbnego może nastąpić zacięcie papieru.
Uwaga
• W przypadku drukowania fotografii zaleca się korzystanie z oryginalnych papierów fotograficznych firmy
Canon.
Szczegółowe informacje na temat oryginalnych papierów firmy Canon można znaleźć w części
Obsługiwane typy nośników.
• Można korzystać ze standardowego papieru do kopiarek lub z papieru Canon Red Label Superior
WOP111/Canon Océ Office Colour Paper SAT213.
Informacje na temat rozmiarów i gramatur papieru zgodnych z tą drukarką można znaleźć w części
Obsługiwane typy nośników.
1. Przygotuj papier.
Wyrównaj krawędzie papieru. Jeśli papier jest zwinięty, wyprostuj go.
Uwaga
• Przed załadowaniem papieru należy dokładnie wyrównać jego krawędzie. Załadowanie papieru
bez wyrównania krawędzi może spowodować jego zacięcie.
• Jeśli papier jest zwinięty, należy wygiąć go delikatnie w przeciwnym kierunku, trzymając za
przeciwległe rogi aż do momentu całkowitego wyprostowania.
Szczegółowe informacje na temat prostowania zwiniętego papieru można znaleźć w punkcie
Kwestia 3
w części Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana.
• W przypadku użycia papieru Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201 należy załadować tylko jeden
arkusz w takim stanie, w jakim się znajduje, nawet jeśli jest pozwijany. Odgięcie tego papieru w
celu wyprostowania może spowodować popękanie powierzchni papieru i pogorszenie jakości
wydruku.
87
2. Otwórz pokrywę tylnej tacy (A). Wyciągnij prosto w górę i złóż z powrotem podpórkę
papieru (B).
3. Otwórz pokrywę otworu podajnika (C).
4. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby otworzyć obie prowadnice papieru.
5. Załaduj stos papieru w orientacji pionowej STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ
DO GÓRY.
88
6. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby wyrównać ją z obiema krawędziami stosu
papieru.
Prowadnic papieru nie należy dosuwać zbyt blisko papieru. W przeciwnym razie papier może zostać
załadowany niepoprawnie.
Ważne
• Papier należy ładować w orientacji pionowej (E). Ładowanie papieru w orientacji poziomej (F)
może spowodować jego zacięcie.
89
Uwaga
• Nie należy ładować arkuszy papieru powyżej wskaźnika limitu pojemności (G).
7. Zamknij delikatnie pokrywę otworu podajnika (C).
Ważne
• Jeśli pokrywa otworu podajnika jest otwarta, nie można podawać papieru. Należy pamiętać o
zamknięciu pokrywy otworu podajnika.
Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika na ekranie LCD pojawi się ekran rejestrowania informacji o
papierze na tylnej tacy.
8. Naciśnij przycisk OK.
90
9. Za pomocą przycisków
i
wybierz rozmiar papieru załadowanego na tylną tacę, a
następnie naciśnij przycisk OK.
Uwaga
• Gwiazdka
na wyświetlaczu LCD wskazuje bieżące ustawienie.
10. Za pomocą przycisków
i
wybierz typ papieru załadowanego na tylną tacę, a następnie
naciśnij przycisk OK.
Aby zarejestrować informacje o papierze, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w
komunikatach.
11. Otwórz panel operacyjny (H), wyciągnij tacę wyprowadzania papieru (I), a następnie otwórz
przedłużenie tacy wyjściowej (J).
Pamiętaj, aby przed drukowaniem otworzyć panel operacyjny. Jeśli panel operacyjny jest zamknięty,
drukarka nie rozpocznie drukowania.
Uwaga
• Dostępne są różne rodzaje papieru, np. papier pokryty specjalnymi powłokami, przeznaczony do
drukowania zdjęć z optymalną jakością czy też papier przeznaczony do drukowania dokumentów.
Każdy typ nośnika ma określone ustawienia wstępne (dotyczące sposobu użycia i nanoszenia
91
atramentu, odległości od dysz itd.), które umożliwiają uzyskanie na tym nośniku optymalnej jakości
wydruku. Nieprawidłowe ustawienia papieru mogą też być przyczyną słabej jakości drukowanych
kolorów lub porysowania zadrukowanej powierzchni. W przypadku zamazanych obszarów lub
nierównomiernych kolorów należy zwiększyć ustawienie jakości wydruku i ponownie podjąć próbę
drukowania.
• Aby zapobiegać nieprawidłowemu drukowaniu, drukarka została wyposażona w funkcję, która wykrywa,
czy cechy papieru załadowanego na tylną tacę odpowiadają ustawieniom papieru. Przed rozpoczęciem
drukowania wprowadź ustawienia druku zgodne z ustawieniami papieru. Jeśli po włączeniu tej funkcji
ustawienia papieru nie zgadzają się, wyświetlany jest odpowiedni komunikat o błędzie, który zapobiega
nieprawidłowemu drukowaniu. Po pojawieniu się tego komunikatu o błędzie sprawdź i popraw
ustawienia papieru.
92
Ładowanie papieru do kasety
Do kasety można ładować papier zwykły formatu A4, B5, A5 lub Letter.
Uwaga
• Pamiętaj, aby do kasety ładować tylko papier zwykły.
• Można korzystać ze standardowego papieru do kopiarek lub z papieru Canon Red Label Superior
WOP111/Canon Océ Office Colour Paper SAT213.
Informacje na temat rozmiarów i gramatur papieru zgodnych z tą drukarką można znaleźć w części
Obsługiwane typy nośników.
1. Przygotuj papier.
Wyrównaj krawędzie papieru. Jeśli papier jest zwinięty, wyprostuj go.
Uwaga
• Przed załadowaniem papieru należy dokładnie wyrównać jego krawędzie. Załadowanie papieru
bez wyrównania krawędzi może spowodować jego zacięcie.
• Jeśli papier jest zwinięty, należy wygiąć go delikatnie w przeciwnym kierunku, trzymając za
przeciwległe rogi aż do momentu całkowitego wyprostowania.
Szczegółowe informacje na temat prostowania zwiniętego papieru można znaleźć w punkcie
Kwestia 3
w części Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana.
2. Wyjmij kasetę (A) z drukarki.
93
3. Przesuń prowadnice papieru (B) z przodu i (C) z prawej strony, aby je otworzyć.
4. Załaduj stos arkuszy w orientacji pionowej, STRONĄ DO ZADRUKOWANIA
SKIEROWANĄ DO DOŁU i umieść go na środku kasety.
Ważne
• Papier należy ładować w orientacji pionowej (D). Ładowanie papieru w orientacji poziomej (E)
może spowodować jego zacięcie.
Uwaga
• Wyrównaj stos papieru z krawędzią kasety w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.
Jeśli stos papieru będzie się stykać z występem (F), papier może być podawany nieprawidłowo.
94
5. Przesuń do przodu prowadnicę papieru (B), aby wyrównać ją ze stosem papieru.
Wyrównaj prowadnicę papieru tak, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.
6. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (C), aby wyrównać ją ze stosem papieru.
Prowadnicy papieru nie należy dociskać zbyt mocno do papieru. W przeciwnym razie papier może
zostać załadowany niepoprawnie.
Uwaga
• Nie należy ładować arkuszy papieru powyżej wskaźnika limitu pojemności (G).
• Wysokość stosu arkuszy nie powinna przekraczać uchwytów (H) na prowadnicach papieru.
95
7. Włóż kasetę do drukarki.
Wsuwaj kasetę do drukarki, aż się zatrzyma.
Po włożeniu kasety do drukarki na ekranie LCD pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze
dotyczący kasety.
8. Naciśnij przycisk OK.
9. Za pomocą przycisków
i
wybierz rozmiar papieru załadowanego do kasety, a
następnie naciśnij przycisk OK.
96
Uwaga
• Gwiazdka
na wyświetlaczu LCD wskazuje bieżące ustawienie.
10. Sprawdź typ nośnika i naciśnij przycisk OK.
Aby zarejestrować informacje o papierze, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w
komunikatach.
11. Otwórz panel operacyjny (I), wyciągnij tacę wyprowadzania papieru (J), a następnie otwórz
przedłużenie tacy wyjściowej (K).
Pamiętaj, aby przed drukowaniem otworzyć panel operacyjny. Jeśli panel operacyjny jest zamknięty,
drukarka nie rozpocznie drukowania.
Uwaga
• Aby zapobiegać nieprawidłowemu drukowaniu, drukarka została wyposażona w funkcję, która wykrywa,
czy cechy papieru załadowanego do kasety odpowiadają ustawieniom papieru. Przed rozpoczęciem
drukowania wprowadź ustawienia druku zgodne z ustawieniami papieru. Jeśli po włączeniu tej funkcji
ustawienia papieru nie zgadzają się, wyświetlany jest odpowiedni komunikat o błędzie, który zapobiega
nieprawidłowemu drukowaniu. Po pojawieniu się tego komunikatu o błędzie sprawdź i popraw
ustawienia papieru.
97
Ładowanie kopert na tylną tacę
Na tylnej tacy można umieszczać koperty DL i koperty zwykłe 10.
Adres jest automatycznie obracany i drukowany zgodnie z orientacją koperty określoną przez sterownik
drukarki.
Ważne
• Drukowanie kopert za pomocą panelu operacyjnego lub urządzenia zgodnego ze standardem
PictBridge (Wi-Fi) nie jest obsługiwane.
• Nie należy używać następujących kopert. Mogą powodować zacięcie w drukarce lub nieprawidłowe
działanie drukarki.
• Koperty z wytłaczanymi lub przetworzonymi powierzchniami
• Koperty z podwójnymi skrzydełkami
• Koperty, których pokryte klejem skrzydełka są już wilgotne i klejące
1. Przygotuj koperty.
• Dociśnij wszystkie cztery rogi kopert, aby je spłaszczyć.
• Jeśli koperty są zwinięte, chwyć przeciwległe rogi i delikatnie odegnij je w przeciwną stronę.
• Jeśli róg koperty jest zwinięty, rozprostuj go.
• Dociśnij przednią krawędź koperty i wyprostuj jej zgięcia za pomocą długopisu.
Na powyższych rysunkach przedstawiono widok krawędzi wiodącej koperty z boku.
Ważne
• Koperty mogą się zaciąć w drukarce, jeśli nie są wyprostowane lub ich krawędzie nie są
wyrównane. Upewnij się, że zagięcia lub nierówności nie przekraczają 3 mm (0,12 cala).
2. Otwórz pokrywę tylnej tacy (A). Wyciągnij prosto w górę i złóż z powrotem podpórkę
papieru (B).
98
3. Otwórz pokrywę otworu podajnika (C).
4. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby otworzyć obie prowadnice papieru.
5. Załaduj koperty w orientacji pionowej STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ DO
GÓRY.
Jednocześnie można załadować maksymalnie 10 kopert.
Złóż skrzydełko koperty i włóż ją w orientacji pionowej, stroną adresową skierowaną do góry.
99
6. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby wyrównać ją z obiema krawędziami kopert.
Prowadnic papieru nie należy dosuwać zbyt blisko kopert. W przeciwnym razie koperty mogą być
podawane nieprawidłowo.
Uwaga
• Kopert nie należy ładować powyżej wskaźnika limitu pojemności (E).
7. Zamknij delikatnie pokrywę otworu podajnika (C).
100
Ważne
• Jeśli pokrywa otworu podajnika jest otwarta, nie można podawać papieru. Należy pamiętać o
zamknięciu pokrywy otworu podajnika.
Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika na ekranie LCD pojawi się ekran rejestrowania informacji o
papierze na tylnej tacy.
8. Naciśnij przycisk OK.
9. Za pomocą przycisków
i
wybierz rozmiar kopert załadowanych na tylną tacę, a
następnie naciśnij przycisk OK.
Uwaga
• Gwiazdka
na wyświetlaczu LCD wskazuje bieżące ustawienie.
10. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Koperta (Envelope), a następnie naciśnij
przycisk OK.
Aby zarejestrować informacje o papierze, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w
komunikatach.
101
11. Otwórz panel operacyjny (F), wyciągnij tacę wyprowadzania papieru (G), a następnie
otwórz przedłużenie tacy wyjściowej (H).
Pamiętaj, aby przed drukowaniem otworzyć panel operacyjny. Jeśli panel operacyjny jest zamknięty,
drukarka nie rozpocznie drukowania.
Uwaga
• Aby zapobiegać nieprawidłowemu drukowaniu, drukarka została wyposażona w funkcję, która wykrywa,
czy cechy papieru załadowanego na tylną tacę odpowiadają ustawieniom papieru. Przed rozpoczęciem
drukowania wprowadź ustawienia druku zgodne z ustawieniami papieru. Jeśli po włączeniu tej funkcji
ustawienia papieru nie zgadzają się, wyświetlany jest odpowiedni komunikat o błędzie, który zapobiega
nieprawidłowemu drukowaniu. Po pojawieniu się tego komunikatu o błędzie sprawdź i popraw
ustawienia papieru.
102
Ładowanie oryginałów
Ładowanie oryginału na płytę
Ładowanie w zależności od użycia
Obsługiwane oryginały
103
Ładowanie oryginału na płytę
1. Otwórz pokrywę dokumentów.
2. Załaduj oryginał stroną do ZESKANOWANIA skierowaną DO DOŁU na płytę.
Ładowanie w zależności od użycia
Obsługiwane oryginały
Ważne
• W przypadku umieszczania oryginału na płycie należy pamiętać o poniższych zaleceniach.
Niezastosowanie się do następujących zaleceń może spowodować nieprawidłowe działanie
skanera lub pęknięcie płyty szklanej.
• Na płycie szklanej nie wolno umieszczać przedmiotów o wadze przekraczającej 2,0 kg
(4,4 funta).
• Oryginałów umieszczonych na płycie szklanej nie należy dociskać z siłą odpowiadającą
ciężarowi równemu lub przekraczającemu 2,0 kg (4,4 funta).
3. Delikatnie zamknij pokrywę dokumentów.
104
Ważne
• Po umieszczeniu oryginału na płycie, a przed rozpoczęciem kopiowania lub skanowania, należy się
upewnić, że pokrywa dokumentów jest zamknięta.
105
Ładowanie w zależności od użycia
Umieść oryginał w odpowiednim położeniu dostosowanym do używanej funkcji. Jeśli oryginał zostanie
niewłaściwie umieszczony, może być nieprawidłowo zeskanowany.
Oryginały
Czasopisma, gazety i dokumenty
Funkcja
Kopiowanie
Skanowanie z automatycznym wykrywaniem typu i rozmiaru oryginału
Sposób ładowania
Umieszczanie oryginału zgodnie ze znacznikiem wyrównania
Jeśli skanujesz za pomocą panelu operacyjnego, naciśnij przycisk SKANUJ (SCAN) i
wybierz ustawienie Automatyczne skan.
(Auto scan) dla opcji Rodzaj dokumentu
(Original type).
Skanowanie po wybraniu jednego z rozmiarów standardowych (A4, Letter itp.)
W przypadku skanowania przy użyciu panelu
operacyjnego naciśnij przycisk SKANUJ
(SCAN), dla opcji Rodzaj dokumentu (Original type) wybierz ustawienie Dokument
(Document) lub Fotografia (Photo) i określ
standardowy rozmiar (A4, Letter itp.) dla opcji
Rozmiar skanowania (Scan size).
Fotografie, pocztówki, wizytówki i
Skanowanie tylko jednego oryginału
płyty (BD/DVD/CD)
W przypadku skanowania przy użyciu panelu
operacyjnego wykonaj poniższe czynności.
Umieszczanie tylko jednego
oryginału na środku płyty
• Naciśnij przycisk SKANUJ (SCAN) i wybierz ustawienie Automatyczne skan.
(Auto scan) dla opcji Rodzaj dokumentu (Original type).
• Naciśnij przycisk SKANUJ (SCAN), wybierz ustawienie Fotografia (Photo) dla
opcji Rodzaj dokumentu (Original type)
oraz ustawienie Skan.aut.(A) – Pojed.
(Auto scan(A) -Singl) dla opcji Rozmiar
skanowania (Scan size).
Skanowanie dwóch lub więcej oryginałów
W przypadku skanowania przy użyciu panelu
operacyjnego wykonaj poniższe czynności.
• Naciśnij przycisk SKANUJ (SCAN) i wybierz ustawienie Automatyczne skan.
(Auto scan) dla opcji Rodzaj dokumentu (Original type).
• Naciśnij przycisk SKANUJ (SCAN), wybierz ustawienie Fotografia (Photo) dla
106
Ładowanie co najmniej dwóch
oryginałów na płytę
opcji Rodzaj dokumentu (Original type)
oraz ustawienie Skan. aut.(A) – Wiele
(Auto scan(A) -Multi) dla opcji Rozmiar
skanowania (Scan size).
Uwaga
• Szczegółowe informacje dotyczące skanowania przy użyciu komputera i sposobu ładowania oryginałów
można znaleźć poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Skanowanie z komputera (system Windows)
• W przypadku systemu macOS:
Skanowanie z komputera (macOS)
Umieszczanie oryginału zgodnie ze znacznikiem wyrównania
Umieść oryginał na płycie STRONĄ DO ZESKANOWANIA SKIEROWANĄ DO DOŁU i ustaw równo ze
znacznikiem wyrównania
. Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można
zeskanować.
Ważne
• Drukarka nie może zeskanować obszaru pokrytego ukośnymi paskami (A), (1 mm (0,04 cala) od
krawędzi płyty).
107
Umieszczanie tylko jednego oryginału na środku płyty
Umieść oryginał STRONĄ DO ZESKANOWANIA SKIEROWANĄ DO DOŁU, pozostawiając między nim a
krawędziami płyty odstęp o szerokości co najmniej 1 cm (0,40 cala) (obszar oznaczony ukośnymi
paskami). Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można zeskanować.
Ładowanie co najmniej dwóch oryginałów na płytę
Umieść oryginały STRONĄ DO ZESKANOWANIA SKIEROWANĄ DO DOŁU. Między krawędziami płyty a
oryginałami oraz między poszczególnymi oryginałami należy zachować odstępy wynoszące co najmniej
1 cm (0,40 cala) (obszar oznaczony ukośnymi paskami). Fragmentów umieszczonych na obszarze z
ukośnymi paskami nie można zeskanować.
Na płycie szklanej można umieścić maks. 12 przedmiotów.
108
B: Ponad 1 cm (0,40 cala)
Uwaga
• Funkcja korekcji przekrzywień automatycznie koryguje obraz oryginałów obróconych o maksymalnie
około 10 stopni. Korekcja fotografii, których dłuższa krawędź ma 180 mm (7,1 cala), jest niemożliwa.
• Fotografie o kształtach innych niż prostokąt lub całkiem nieregularnych (np. wycięte zdjęcia) mogą
być skanowane nieprawidłowo.
109
Obsługiwane oryginały
Element
Typy oryginałów
Szczegóły
• Czasopisma, gazety i dokumenty tekstowe
• Wydrukowane zdjęcia, pocztówki, wizytówki lub dyski (BD/DVD/CD
itd.)
Rozmiar (szerokość x wysokość)
Maks. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 cala)
110
Uzupełnianie zbiorników z atramentem
Uzupełnianie zbiorników z atramentem
Sprawdzanie poziomu atramentu
Porady dotyczące atramentu
111
Uzupełnianie zbiorników z atramentem
W przypadku pojawiania się ostrzeżeń dotyczących pozostałego atramentu lub występowania innych
błędów zostanie wyświetlony komunikat na ekranie LCD w celu poinformowania o błędzie. W tym stanie
drukarka nie może drukować. Sprawdź poziom pozostałego atramentu przy użyciu wskaźnika na zbiorniku z
atramentem z przodu drukarki. Jeśli poziom atramentu znajduje się blisko dolnej linii limitu (A), uzupełnij
zbiornik z atramentem.
Uwaga
• Jeśli mimo wystarczającej ilości atramentu wydruk jest blady lub widać na nim białe smugi, zapoznaj się
z informacjami podanymi w części Procedura konserwacji.
• Informacje o środkach ostrożności związanych z obsługą butelek z atramentem można znaleźć w
części Uwagi na butelkach z atramentem.
Procedura uzupełniania
W przypadku konieczności uzupełnienia zbiorników z atramentem wykonaj poniższe czynności.
Ważne
• Upewnij się, że po wstępnej instalacji drukarka jest ustawiona płasko — NIE do góry nogami ani na
boku, ponieważ może to spowodować wyciek atramentu.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Otwórz moduł skanera/pokrywę (B).
112
Ważne
• Nie należy dotykać rurek ani innych elementów wewnątrz drukarki. Mogłoby to spowodować
problemy z drukarką.
3. Otwórz pokrywę zbiornika z atramentem.
W celu uzupełnienia zbiornika z czarnym atramentem, otwórz pokrywę zbiornika z atramentem (C)
znajdującą się po lewej stronie.
W celu uzupełnienia kolorowego atramentu w zbiornikach, otwórz pokrywę zbiornika z atramentem (D)
znajdującą się po prawej stronie.
4. Otwórz nasadkę zbiornika (E) zbiornika z atramentem w celu jego uzupełnienia.
Ważne
• Ostrożnie otwórz nasadkę zbiornika z atramentem. Atrament po wewnętrznej stronie nasadki
zbiornika może rozchlapać się podczas jej otwierania.
5. Wyjmij nową butelkę z atramentem z opakowania.
113
6. Trzymając butelkę z atramentem pionowo, delikatnie odkręć jej zakrętkę (F), a następnie
zdejmij.
Ważne
• Nie potrząsaj butelką z atramentem. Podczas otwierania butelki atrament może się rozchlapać.
7. Uzupełnij zbiornik z atramentem.
Wyrównując końcówkę butelki z atramentem z wlotem drukarki (G), powoli ustaw butelkę do góry
nogami i wciśnij ją we wlot.
Zbiornik z atramentem jest napełniony. Podtrzymuj butelkę dłonią, aby nie spadła.
114
Ważne
• Upewnij się, że każdy zbiorniki z atramentem kolorowy jest uzupełniany atramentem z butelki o
tym samym kolorze.
• Jeśli atrament nie wypływa do zbiornika z atramentem, powoli wyjmij i włóż butelkę z
atramentem.
• Upewnij się, aby uzupełniać zbiornik z atramentem do górnej linii limitu (H) na zbiorniku z
atramentem.
8. Gdy atrament sięgnie górnej linii limitu, wyjmij butelkę z atramentem z wlotu.
Lekko podnieś butelkę z atramentem i wyjmij ją z wlotu, delikatnie przechylając.
Ważne
• Nie pozostawiaj butelek z atramentem w zbiornikach z atramentem.
• Zakręć mocno zakrętkę butelki z atramentem i przechowuj ją w pozycji pionowej.
• Puste butelki z atramentem należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi
utylizacji materiałów eksploatacyjnych.
9. Zamknij nasadkę zbiornika z atramentem.
Upewnij się, że nasadka zbiornika jest włożona do końca.
115
10. Zamknij pokrywę zbiornika z atramentem.
11. Zamknij delikatnie moduł skanera/pokrywę.
Uwaga
• Jeśli po zamknięciu modułu skanera/pokrywy na ekranie LCD pojawia się komunikat o błędzie,
podejmij odpowiednie czynności.
W przypadku wystąpienia błędu
• Podczas działania drukarka może powodować hałas.
Uwagi na butelkach z atramentem
Ważne
• Trzymać z dala od dzieci.
• Atramentu nie wolno pić.
• Uważać, aby atrament nie miał kontaktu z oczami ani ustami. (W razie kontaktu z okiem lub
połknięcia przepłukać wodą i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem).
• W przypadku przechowywania butelek z atramentem należy dokręcić ich zakrętki, a butelki ustawić
pionowo. Jeśli butelki będą leżeć, atrament może wyciekać.
116
• Podczas uzupełniania zbiorników z atramentem, należy uważać, aby nie zachlapać otoczenia
atramentem.
• Atrament może trwale zaplamić ubrania lub inne przedmioty. Plamy atramentu mogą się nie sprać.
• Butelek z atramentem ani zawartego w nich atramentu nie należy używać w celach innych niż
uzupełnianie zbiorników drukarek określonych przez firmę Canon.
• Butelek z atramentem nie wolno pozostawiać w miejscach narażonych na działanie wysokich
temperatur, np. w pobliżu ognia, grzałki lub w samochodzie. Butelki mogą się zniekształcić, co
spowoduje wyciekanie atramentu lub obniży jego jakość.
• Butelek nie należy mocno uderzać. Butelki z atramentem mogą w wyniku uderzenia ulec uszkodzeniu
albo mogą z nich spaść zakrętki, co spowoduje wyciek atramentu.
• Atramentu nie należy przelewać do innych pojemników. Może to spowodować przypadkowe
spożycie, nieprawidłowe użycie lub obniżyć jakość atramentu.
• Atramentu nie należy mieszać z wodą lub innym atramentem. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
drukarki.
• Po otwarciu butelki z atramentem nie należy jej pozostawiać ze zdjętą zakrętką butelki. Atrament
wyschnie, co może spowodować nieprawidłowe działanie drukarki, jeśli jej zbiornik z atramentem
zostanie ponownie napełniony przy użyciu tej butelki.
• Aby uzyskać optymalną jakość druku zaleca się uzupełnianie zbiornika z atramentem do górnej linii
limitu przynajmniej raz w roku.
Uwaga
• Nawet w przypadku drukowania czarno-białego dokumentu lub wybrania druku w czerni i bieli
urządzenie może zużywać atrament kolorowy. Procedury czyszczenia i dokładnego czyszczenia
głowicy drukującej, których przeprowadzanie może być konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej
jakości działania drukarki, wiążą się ze zużyciem atramentu.
Jeśli poziom pozostałego atramentu jest niski, należy szybko go uzupełnić.
Porady dotyczące atramentu
117
Sprawdzanie poziomu atramentu
Sprawdź poziom atramentu przy użyciu wskaźnika na zbiorniku z atramentem z przodu drukarki.
Gdy atrament sięgnie górnej linii limitu (A), zbiornik jest pełny.
Gdy atrament zbliża się do dolnej linii limitu (B), atrament kończy się. Uzupełnij zbiornik z atramentem.
Uwaga
• Aby określić poziom pozostałego atramentu, wizualnie sprawdź ilość atramentu w zbiorniku z
atramentem.
Ważne
• W przypadku kontynuowania wydruku przy poziomie pozostałego atramentu poniżej dolnej linii limitu
drukarka może wykorzystać pewną ilość atramentu, aby powrócić do stanu drukowania, i może przy
tym ulec uszkodzeniu.
Uwaga
• Podczas uzupełniania zbiornika z atramentem napełniaj zbiornik z atramentem do górnej linii limitu (A).
Jeśli atrament nie sięga górnej linii limitu, poziom pozostałego atramentu nie jest wykrywany
prawidłowo.
• W przypadku wystąpienia błędu dotyczącego ilości pozostałego atramentu na ekranie LCD zostanie
wyświetlony komunikat o błędzie.
W przypadku wystąpienia błędu
• W celu zapewnienia wysokiej jakości wydruku i ochrony głowicy drukującej, w zbiorniku z atramentem
pozostaje pewna ilość atramentu, gdy drukarka wskazuje konieczność uzupełnienia zbiornika z
atramentem. Szacowana, liczona w stronach wydajność butelki z atramentem nie obejmuje tej ilości.
• Atrament przepływa ze zbiorników z atramentem do wnętrza drukarki. Może się wydawać, że atrament
szybciej się zużywa ze względu na wykonywanie tej procedury po włączeniu drukarki lub po jej
przetransportowaniu.
118
Porady dotyczące atramentu
W jaki sposób atrament jest używany do celów innych niż drukowanie?
Atrament może być używany do celów innych niż drukowanie.
Podczas wstępnej konfiguracji część atramentu z butelek z atramentem w zestawie jest używana do
napełniania głowic drukujących w celu zapewnienia gotowości drukarki do drukowania.
W związku z tym liczona w stronach wydajność wstępnego zestawu butelek dołączonego do urządzenia
jest niższa niż w przypadku kolejnych zestawów butelek.
Aby utrzymać odpowiednią wydajność, drukarka firmy Canon wykonuje czyszczenie automatycznie, w
zależności od stanu. W trakcie czyszczenia drukarka zużywa niewielką ilość atramentu. W tym przypadku
wszystkie kolory atramentu mogą zostać zużyte.
[Funkcja czyszczenia]
Dzięki funkcji czyszczenia drukarka zasysa pęcherzyki powietrza lub atrament z dyszy, zapobiegając tym
samym obniżeniu się jakości wydruku lub zatkaniu dysz.
Czy podczas drukowania w czerni i bieli zużywany jest atrament
kolorowy?
W przypadku drukowania w czerni i bieli może być używany także inny atrament niż czarny, w zależności
od typu papieru w drukarce i ustawień jej sterownika. W związku z tym atrament kolorowy może być
zużywany nawet w przypadku drukowania w czerni i bieli.
Podobnie atramenty kolorowe są zużywane razem z czarnym atramentem podczas czyszczenia głowic
drukujących, gdy do czyszczenia wybrano atrament Czarny.
119
Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny
Procedura konserwacji
Drukowanie deseniu testu dysz
Analiza testu wzoru dysz
Czyszczenie głowicy drukującej
Dokładne czyszczenie głowicy drukującej
Wyrównywanie głowicy drukującej
120
Procedura konserwacji
Jeśli kolory są drukowane nieprawidłowo albo wydruki są rozmyte lub niezadowalające (np. linie proste są
drukowane krzywo), należy wykonać poniższą procedurę konserwacji.
Ważne
• Nie płucz ani nie wycieraj głowicy drukującej. Mogłoby to spowodować problemy z głowicą drukującą.
Uwaga
• Sprawdź, czy w zbiorniku z atramentem znajduje się atrament.
Sprawdzanie poziomu atramentu
• Jeśli kontrolka Alarm świeci się lub miga, zobacz temat W przypadku wystąpienia błędu.
• W systemie Windows podniesienie jakości wydruku w ustawieniach sterownika drukarki może poprawić
jakość wydruku.
Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu
Gdy wydruki są zamazane lub nierówne:
Czynność 1
Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.
Za pomocą drukarki
Drukowanie deseniu testu dysz
Za pomocą komputera
• W przypadku systemu Windows:
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
• W przypadku systemu macOS:
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
Czynność 2
Przeanalizuj deseń testu dysz.
Jeśli nie są drukowane linie lub wzór zawiera poziome białe smugi:
Czynność 3
Wyczyść głowicę drukującą.
Za pomocą drukarki
Czyszczenie głowicy drukującej
Za pomocą komputera
• W przypadku systemu Windows:
Czyszczenie głowic drukujących
• W przypadku systemu macOS:
121
Czyszczenie głowic drukujących
Po przeprowadzeniu procedury czyszczenia głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj wzór testu dysz:
Czynność 1
Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym wykonaniu czynności 1-3:
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Czynność 4
Za pomocą drukarki
Dokładne czyszczenie głowicy drukującej
Za pomocą komputera
• W przypadku systemu Windows:
Czyszczenie głowic drukujących
• W przypadku systemu macOS:
Czyszczenie głowic drukujących
Po przeprowadzeniu procedury głębokiego czyszczenia głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj wzór testu
dysz:
Czynność 1
Jeśli wykonanie procedury do punktu 4 nie rozwiązało problemu, wyłącz zasilanie i po 24 godzinach ponownie
przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej. Przy wyłączaniu zasilania nie należy odłączać kabla
zasilania.
Jeśli problem nie ustąpił, wykonaj przepłukiwanie atramentem.
Sekwens atramentem zużywa dużą ilość atramentu. Częste wykonywanie sekwensu atramentem może
szybko zużywać atrament, więc zaleca się jego przeprowadzanie tylko w razie potrzeby.
Ważne
• Wykonanie sekwensu atramentem przy niewystarczającym poziomie pozostałego atramentu może
spowodować wystąpienie awarii. Pamiętaj o sprawdzeniu poziomu pozostałego atramentu przed
rozpoczęciem sekwensu atramentem.
Za pomocą drukarki
Jak przeprowadzać przepłukanie atramentem.
Za pomocą komputera
Przepłukiwanie atramentem (Ink Flush)
Jeśli wzór testu dysz nie jest wydrukowany poprawnie nawet po przepłukiwaniu atramentem, zobacz temat
Sprawdź instalację głowicy drukującej.
Jeśli wydruki są nierówne, na przykład linie proste są drukowane
krzywo:
Czynność
Wyrównaj głowicę drukującą.
Za pomocą drukarki
122
Wyrównywanie głowicy drukującej
Za pomocą komputera
• W przypadku systemu Windows:
Automatyczne wyrównanie pozycji głowicy drukującej
• W przypadku systemu macOS:
Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca
123
Drukowanie deseniu testu dysz
Aby sprawdzić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowicy drukującej, wydrukuj deseń testu
dysz.
Uwaga
• Jeśli pozostały poziom atramentu jest niski, wzór testu dysz nie zostanie wydrukowany prawidłowo.
Jeśli poziom pozostałego atramentu jest niski, uzupełnij zbiorniki z atramentem.
Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Załaduj do kasety arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
Ładowanie papieru do kasety
3. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup), za pomocą przycisków
i
wybierz opcję
Obsługa (Maintenance), a następnie naciśnij przycisk OK.
Ekran LCD i panel operacyjny
4. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Test dysz (Nozzle check), a następnie
naciśnij przycisk OK.
Test wzoru dysz głowicy drukującej zostanie wydrukowany.
Nie należy wykonywać żadnych innych czynności, dopóki drukarka nie zakończy drukowania deseniu
testu dysz.
5. Przeanalizuj deseń testu dysz.
124
Analiza testu wzoru dysz
Przeanalizuj deseń testu dysz i wyczyść głowicę drukującą, jeśli to konieczne.
1. Sprawdź, czy są wydrukowane wszystkie linie wzoru A i czy na wzorze B występują białe,
poziome smugi.
Jeśli na wzorze A brakuje linii:
C: Dobrze
D: Źle (brakuje niektórych linii)
Jeśli wzór B zawiera białe, poziome smugi:
E: Dobrze
F: Źle (występują poziome białe smugi)
Jeśli jakikolwiek kolor na deseniu A lub deseniu B nie zostanie wydrukowany:
(Przykład: Deseń amarantowy nie jest drukowany)
W przypadku zastosowania jednej z powyższych opcji należy przeprowadzić czyszczenie głowicy
drukującej.
125
Czyszczenie głowicy drukującej
Procedurę czyszczenia głowicy drukującej należy przeprowadzić w przypadku brakujących linii lub
występowania poziomych białych smug na wydrukowanym deseniu testu dysz. Czyszczenie powoduje
udrożnienie dysz w celu przywrócenia prawidłowego stanu głowicy drukującej. Czyszczenie głowicy
drukującej wiąże się ze zużywaniem atramentu. Procedurę czyszczenia głowicy drukującej należy
przeprowadzać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup), za pomocą przycisków
i
wybierz opcję
Obsługa (Maintenance), a następnie naciśnij przycisk OK.
Ekran LCD i panel operacyjny
3. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Czyszczenie (Cleaning), a następnie naciśnij
przycisk OK.
Drukarka rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.
Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej drukarki nie należy wykonywać żadnych
innych czynności. Zajmie to około 2 minut.
4. Sprawdź pozycję głowicy drukującej.
Aby sprawdzić stan głowicy drukującej, wydrukuj deseń testu dysz.
Uwaga
• Jeśli problem nie ustąpi po dwukrotnym wyczyszczeniu głowicy drukującej, należy przeprowadzić
dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
126
Dokładne czyszczenie głowicy drukującej
Jeśli wyczyszczenie głowicy drukującej nie spowoduje podniesienia jakości, należy przeprowadzić dokładne
czyszczenie głowicy drukującej. Procedura dokładnego czyszczenia głowicy drukującej zużywa większą
ilość atramentu niż zwykłe czyszczenie głowicy drukującej, w związku z czym należy przeprowadzać ją tylko
wówczas, gdy jest konieczne dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup), za pomocą przycisków
i
wybierz opcję
Obsługa (Maintenance), a następnie naciśnij przycisk OK.
Ekran LCD i panel operacyjny
3. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Dokładne czyszcz. (Deep Cleaning), a
następnie naciśnij przycisk OK.
Drukarka rozpocznie dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Przed zakończeniem procedury dokładnego czyszczenia głowicy drukującej nie należy wykonywać za
pomocą drukarki żadnych innych czynności. Trwa to około 1 minuty.
4. Sprawdź pozycję głowicy drukującej.
Aby sprawdzić stan głowicy drukującej, wydrukuj deseń testu dysz.
Jeśli problem nie ustąpi, należy wyłączyć urządzenie i po upływie 24 godzin ponownie przeprowadzić
dokładne czyszczenie głowicy drukującej. Przy wyłączaniu zasilania nie należy odłączać kabla zasilania.
127
Wyrównywanie głowicy drukującej
Jeśli linie proste są drukowane krzywo lub rezultaty drukowania są niezadowalające pod innym względem,
należy wyrównać pozycję głowicy drukującej.
Uwaga
• Jeśli pozostały poziom atramentu jest niski, arkusz wyrównywania głowicy drukującej nie zostanie
wydrukowany prawidłowo.
Jeśli poziom pozostałego atramentu jest niski, uzupełnij zbiorniki z atramentem.
• Jeśli atrament skończy się w trakcie drukowania arkusza wyrównywania głowicy drukującej, na
wyświetlaczu LCD pojawi się odpowiedni komunikat o błędzie.
W przypadku wystąpienia błędu
Należy przygotować: dwa arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Załaduj do kasety dwa arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
Ładowanie papieru do kasety
3. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup), za pomocą przycisków
i
wybierz opcję
Obsługa (Maintenance), a następnie naciśnij przycisk OK.
Ekran LCD i panel operacyjny
4. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Wyrówn. głow. druk. (Head alignment), a
następnie naciśnij przycisk OK.
Arkusz wyrównywania głowicy drukującej zostanie wydrukowany, a głowica drukująca — automatycznie
wyrównana.
Procedura trwa w przybliżeniu od 4 do 5 minut.
Uwaga
• Jeśli automatyczne wyrównywanie głowicy drukującej zakończy się niepowodzeniem, na
wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat o błędzie.
W przypadku wystąpienia błędu
Uwaga
• W przypadku systemu Windows, jeśli po wyrównaniu głowicy drukującej zgodnie z powyższą procedurą
wyniki drukowania są nadal niezadowalające, należy ręcznie wyrównać głowicę drukującą, korzystając
z komputera.
128
Ręczne wyrównanie pozycji głowicy drukującej
• Aby wydrukować i sprawdzić bieżące wartości korekty położenia głowicy, na ekranie Obsługa
(Maintenance) wybierz opcję Wyrówn. głowic druk. (Print align value).
129
Czyszczenie
Czyszczenie powierzchni zewnętrznych
Czyszczenie płyty i pokrywy dokumentów
Czyszczenie rolek podawania papieru
Czyszczenie wnętrza drukarki (czyszczenie płyty dolnej)
Czyszczenie podstawek kaset
130
Czyszczenie rolek podawania papieru
Jeśli rolka podawania papieru zabrudzi się lub przylgnie do niej papierowy pył, papier może być podawany
nieprawidłowo.
W takim przypadku należy wyczyścić rolkę podawania papieru. Czyszczenie rolki podawania papieru
powoduje jej zużywanie, więc procedura ta powinna być wykonywana tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Należy przygotować: trzy arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Aby wyczyścić rolki, wyjmij cały papier ze źródła papieru.
Uwaga
• Jeśli na ekranie pojawi się komunikat, przeczytaj go, a następnie naciśnij przycisk OK.
3. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup), za pomocą przycisków
i
wybierz opcję
Obsługa (Maintenance), a następnie naciśnij przycisk OK.
Ekran LCD i panel operacyjny
4. Wyczyść rolki podawania papieru bez użycia papieru.
1. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Czyszczenie rolek (Roller Cleaning), a
następnie naciśnij przycisk OK.
2. Za pomocą przycisków
i
wybierz źródło papieru, którego rolki chcesz wyczyścić
(Kaseta (Cassette) lub Tylna taca (Rear tray)), a następnie naciśnij przycisk OK.
Rolka podawania papieru obraca się podczas czyszczenia bez użycia papieru.
5. Wyczyść rolki podawania papieru, używając papieru.
1. Upewnij się, że rolki podawania papieru przestały się obracać, a następnie załaduj trzy
arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter do źródła papieru wybranego w punkcie 4.
Ładowanie papieru na tylną tacę
Ładowanie papieru do kasety
2. Naciśnij przycisk OK.
Drukarka rozpocznie czyszczenie. Wysunięcie papieru oznacza zakończenie czyszczenia.
Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal nie jest rozwiązany, postępuj zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
1. Wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilający.
131
2. Obracając rolki podawania papieru (A) wewnątrz tylnej tacy więcej niż dwa razy, przetrzyj je dobrze
wyciśniętą z wody ściereczką.
Nie dotykaj palcami rolek podawania papieru. Jakość podawania papieru może ulec pogorszeniu.
3. Włącz zasilanie, po czym ponownie wyczyść rolki podawania papieru.
Jeżeli wyczyszczenie rolek podawania papieru nadal nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym
centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
132
Czyszczenie wnętrza drukarki (czyszczenie płyty dolnej)
Usuń zabrudzenia z wnętrza drukarki. W przypadku zanieczyszczenia wnętrza drukarki papier używany do
drukowania może ulec zabrudzeniu, dlatego też zalecane jest regularne czyszczenie.
Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter*
* Należy użyć nowego arkusza papieru.
1. Upewnij się, że zasilanie jest włączone, a następnie wyjmij cały papier z kasety.
2. Przygotuj papier.
1. Złóż pojedynczy arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter na pół wzdłuż dłuższego
boku, a następnie rozłóż go.
2. Złóż połowę otwartego arkusza na pół, zrównując zewnętrzną krawędź ze środkowym
zagięciem, a następnie rozłóż papier.
3. Załaduj tylko ten jeden arkusz do kasety, z krawędziami zagięć skierowanymi do góry oraz z
krawędzią połowy pozbawionej zagięć skierowaną do wnętrza.
4. Włóż kasetę do drukarki.
133
Po włożeniu kasety do drukarki na wyświetlaczu LCD pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze.
Wybierz opcję A4 lub Letter w pozycji Rozm.: (Size:).
5. Otwórz panel operacyjny (A), wyciągnij tacę wyprowadzania papieru (B), a następnie otwórz
przedłużenie tacy wyjściowej (C).
3. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup), za pomocą przycisków
i
wybierz opcję
Obsługa (Maintenance), a następnie naciśnij przycisk OK.
Ekran LCD i panel operacyjny
4. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Czyszcz. płyty doln. (Btm Plate Cleaning) i
naciśnij przycisk OK.
Papier oczyści wnętrze drukarki, przechodząc przez drukarkę.
Sprawdź złożone części wysuniętego papieru. Jeśli widoczne są na nich smugi atramentu, ponownie
przeprowadź procedurę czyszczenia płyty dolnej.
134
Uwaga
• Podczas ponownego przeprowadzania procedury czyszczenia płyty dolnej należy użyć nowego
arkusza papieru.
Jeśli po ponownym czyszczeniu problem nadal występuje, zabrudzone mogą być wystające elementy
wewnątrz drukarki. Zetrzyj atrament z wystających elementów za pomocą np. wacików bawełnianych.
Ważne
• Przed czyszczeniem drukarki wyłącz ją i odłącz.
135
Podstawowe informacje
Bezpieczeństwo
Środki ostrożności
Informacje dotyczące przepisów
WEEE (UE I EEA)
Środki ostrożności podczas transportu
Anulowanie zadań drukowania
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania
Środki ostrożności dotyczące obsługi drukarki
Transport drukarki
Postępowanie w przypadku naprawy, wypożyczania lub utylizacji drukarki
Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku
Podstawowe elementy i ich obsługa
Podstawowe elementy
Zasilanie
Ekran LCD i panel operacyjny
Wprowadzanie liczb, liter i symboli
Zmiana ustawień
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Windows)
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system macOS)
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
Specyfikacje
136
Bezpieczeństwo
Środki ostrożności
Informacje dotyczące przepisów
WEEE (EU&EEA)
137
Środki ostrożności
Środki ostrożności
• Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i środki ostrożności
dotyczące drukarki.
Nie używać urządzenia w sposób inny niż opisany w załączonej instrukcji, ponieważ może to
doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub innych nieoczekiwanych wypadków.
Znaki i deklaracje dotyczące bezpieczeństwa są ważne tylko dla obsługiwanych napięć i
częstotliwości w odpowiednich krajach lub regionach.
Ostrzeżenie
• Użytkownicy z rozrusznikami serca:
Ten produkt emituje strumień magnetyczny o niskim poziomie. W razie odczucia nieprawidłowości,
proszę odsunąć się od urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
• Nie używać drukarki w następujących przypadkach:
Natychmiast zaprzestać użytkowania, odłączyć drukarkę od zasilania i skontaktować się z serwisem
w celu naprawy.
• Wewnątrz drukarki znajdują się metalowe przedmioty lub są rozlane płyny.
• Z drukarki wydobywa się dym, dziwne zapachy lub nietypowe odgłosy.
• Przewód zasilający lub wtyczka przegrzewa się lub jest przerwany, zgięty lub uszkodzony w
jakikolwiek sposób.
• Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń
ciała:
• Nie należy umieszczać produktu w pobliżu łatwopalnych rozpuszczalników, takich jak alkohol i
rozcieńczalniki.
• Nie należy otwierać ani modyfikować drukarki.
• Należy używać wyłącznie kabla/kabli zasilających dostarczonych wraz z drukarką. Nie należy
używać tych kabli z innymi urządzeniami.
• Nie należy podłączać do napięć ani częstotliwości innych niż podane powyżej.
• Podłączyć pewnie drugi koniec kabla zasilania do gniazdka.
• Nie należy podłączać ani odłączać przewodu zasilania mokrymi rękami.
• Nie uszkadzać kabla zasilającego przez jego skręcanie, zwijanie, wiązanie, ciągnięcie lub
nadmierne zginanie.
• Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilania.
• Nie podłączać wielu kabli zasilających do jednego gniazdka elektrycznego. Nie należy stosować
wielu kabli przedłużających.
• Nie pozostawiać drukarki podłączonej do gniazdka elektrycznego podczas burzy z piorunami.
• Zawsze należy odłączyć przewód zasilający i inne kable, przystępując do czyszczenia. Nie
należy używać do czyszczenia łatwopalnych rozpylanych cieczy bądź innych cieczy, takich jak
alkohol i rozcieńczalniki.
• Odłączyć przewód zasilający raz na miesiąc, aby upewnić się, że nie ulega przegrzewaniu, nie
jest zardzewiały, zgięty, zarysowany, rozdzielony, ani uszkodzony w inny sposób.
138
Przestroga
• Nie wkładać rąk do wnętrza drukarki podczas drukowania.
• Nie dotykać metalowych części głowicy drukującej bezpośrednio po zakończeniu drukowania.
• Butelki z atramentem
• Trzymać z dala od dzieci.
• Atramentu nie wolno pić.
Jeśli atrament zostanie przypadkowo polizany lub połknięty, należy przepłukać usta albo wypić
jedną lub dwie szklanki wody i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
Jeśli atrament dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą i niezwłocznie uzyskać
pomoc lekarską.
• Jeśli atrament dostanie się na skórę, należy niezwłocznie umyć miejsce styczności wodą i
mydłem. Jeśli podrażnienie skóry będzie się utrzymywać, należy natychmiast uzyskać pomoc
lekarską.
• W przypadku przechowywania butelek z atramentem należy dokręcić ich zakrętki, a butelki
ustawić pionowo. Jeśli butelki będą leżeć, atrament może wyciekać.
• Podczas uzupełniania zbiorników z atramentem, należy uważać, aby nie zachlapać otoczenia
atramentem.
• Atrament może trwale zaplamić ubrania lub inne przedmioty. Plamy atramentu mogą się nie
sprać.
• Butelek z atramentem nie wolno pozostawiać w miejscach narażonych na działanie wysokich
temperatur, np. w pobliżu ognia, grzałki lub w samochodzie. Butelki mogą się zniekształcić, co
spowoduje wyciekanie atramentu lub obniży jego jakość.
• Butelek nie należy mocno uderzać. Butelki z atramentem mogą w wyniku uderzenia ulec
uszkodzeniu albo mogą z nich spaść zakrętki, co spowoduje wyciek atramentu.
• Atramentu nie należy przelewać do innych pojemników. Może to spowodować przypadkowe
spożycie, nieprawidłowe użycie lub obniżyć jakość atramentu.
• Przenoszenie drukarki
• Nie trzymać drukarki za kasetę. Chwycić za boki drukarki i przenosić ją obiema rękami.
139
Ogólne uwagi
Wybór lokalizacji
Patrz „Specyfikacje” w Podręczniku online, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat środowiska
eksploatacji.
• Drukarki nie należy ustawiać w miejscu niestabilnym, ani narażonym na nadmierne drgania.
• Drukarki nie należy ustawiać w miejscach silnie się nagrzewających (bezpośrednie światło
słoneczne lub w pobliżu źródła ciepła), w miejscach bardzo wilgotnych lub zapylonych, ani na
zewnątrz.
• Drukarki nie należy ustawiać na grubej tkaninie ani na dywanie.
• Nie należy ustawiać drukarki przy samej ścianie.
Zasilacz
• Utrzymywać obszar wokół gniazda zasilania cały czas w czystości, dzięki czemu można łatwo
będzie odłączyć przewód zasilania z gniazda.
• Nie wolno wyciągać wtyczki, ciągnąc za przewód.
Ogólne uwagi
• Nie wolno przechylać drukarki, stawiać jej na boku, ani odwracać jej spodem do góry. Może to
spowodować wyciek atramentu.
• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na górnej części drukarki. Szczególną ostrożność należy
zachować co do metalowych przedmiotów, takich jak spinacze i zszywki i pojemników
zawierających łatwopalne ciecze, takie jak alkohol lub rozcieńczalnik.
• W przypadku umieszczania oryginału na płycie należy pamiętać o poniższych zaleceniach.
Niezastosowanie się do następujących zaleceń może spowodować nieprawidłowe działanie
skanera lub pęknięcie płyty szklanej.
◦ Na płycie szklanej nie wolno umieszczać przedmiotów o wadze przekraczającej 2,0 kg (4,4
funta).
140
◦ Oryginałów umieszczonych na płycie szklanej nie należy dociskać z siłą odpowiadającą
ciężarowi równemu lub przekraczającemu 2,0 kg (4,4 funta).
• Modyfikowanie lub rozmontowywanie głowicy drukującej lub butelek z atramentem, na przykład
poprzez dziurawienie ich, może spowodować wyciek atramentu i być przyczyną awarii. Odradzamy
ich modyfikowanie lub rozmontowywanie.
• Nie wkładać głowicy drukującej ani butelek z atramentem do ognia.
141
Informacje dotyczące przepisów
Zakłócenia
Nie używać drukarki w pobliżu urządzeń medycznych ani innych urządzeń elektronicznych. Sygnały z
drukarki mogą zakłócać prawidłowe działanie tych urządzeń.
142
WEEE (EU&EEA)
Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)
This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to
the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a
designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product
or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper
handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human
health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time,
your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural
resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please
contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal
service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canoneurope.com/weee.
Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und
Liechtenstein)
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden
darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.
B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten
Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der
unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie
außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für
Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer
autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen
Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.
Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.
143
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la
directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au
distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en
place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions
sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement
dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre
entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure
utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements
à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé
ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage
des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen,
IJsland en Liechtenstein)
Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de
nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden
ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw
gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en
elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op
het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in
elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product
mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw
afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw
woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het
inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canoneurope.com/weee.
Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega,
Islandia y Liechtenstein)
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo
con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno
de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar
un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría
tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente
144
peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora
de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficazde los recursos naturales. Para
más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las
autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE
autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la
devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.
Només per a la Unió Europea i a l’Espai Econòmic Europeu (Noruega,
Islàndia i Liechtenstein)
Aquest símbol indica que aquest producte no s’ha de llençar a les escombraries de la llar, d’acord amb la
Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s’hauria de lliurar en un dels punts
de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o
lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics
(AEE). La manipulació inadequada d’aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l’entorn i
en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan
associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l’hora de llençar correctament aquest producte
contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu
lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les
autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de
deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de
productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.
Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva
RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di
raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del
ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto
autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di
questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle
sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse
naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto
Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità
competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.
145
Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e
Liechtenstein)
Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva
REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha
designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou
num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE).
O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na
saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos
equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto
deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os
locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável
pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais
informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf.
direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national
lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i
overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller
produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne
type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de
potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du
foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af
naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på
genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om
returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canoneurope.com/weee.
Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και
Λιχτενστάιν)
146
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε
καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο
παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς
επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη
σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για
ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το
εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.
Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til
WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det
vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert
innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av
denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte
brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av
naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å
kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du
finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein)
alueelle.
Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi,
2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote
on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta
ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska
laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen
hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat
kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
147
kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och
Liechtenstein)
Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte
får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd
insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk
utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande
köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk
utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en
effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för
avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du
kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av
WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních
předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do
sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný
podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a
elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní
dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují
potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže
efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení
k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu,
sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a
recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein)
országaiban
148
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például
hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből
származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem
megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre
és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével
hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó,
újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz,
illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és
újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i
Liechtenstein)
Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z
odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia
odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu
gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi.
Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i
zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie
pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów
naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do
recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów,
skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem
zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a
Lichtenštajnsko)
Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu
s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny
za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z
elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať
negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia
obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete
149
k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných
zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od
spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:
www.canon-europe.com/weee.
Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)
See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale
direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud
toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu
vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks
mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete
tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase
valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet
leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.
Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)
Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar
sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā
veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi
un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās
iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas
resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot
pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA
struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko
un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.
Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)
Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje
(2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam
skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į
150
elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų
tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir
žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie
veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos
būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas,
patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės
informacijos apie EEĮ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canoneurope.com/weee.
Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)
Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne
smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer
pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na
okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S
pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več
informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno
podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij
o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/weee.
Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн)
Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци,
съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕC) и Вашето национално законодателство. Този
продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база
размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране
на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране
на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда
и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО.
В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за
ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където
може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от
местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от
употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно
връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canoneurope.com/weee.
151
Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi
Liechtenstein)
Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în
conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice)
(2012/19/UE) şi legile naţionale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de
exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziţionaţi un produs nou similar, sau la un
punct de colectare autorizat pentru reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi
electronice (EEE). Mânuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în
general asociate cu EEE. În acelaşi timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va
contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii privind locurile de reciclare
a deşeurilor provenite de la echipamente, contactaţi biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu
colectarea deşeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere. Pentru
mai multe informaţii privind returnarea şi reciclarea produselor DEEE, vizitaţi www.canon-europe.com/
weee.
Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)
Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi
(2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za
sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi
sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za
recikliranje. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje
ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno,
vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa.
Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom
gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada.
Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.
Korisnici u Srbiji
Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa
WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru
za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru
za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom
152
vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled
potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na
ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više
informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranje, vas molimo, da
kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više
informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.
153
Środki ostrożności podczas transportu
Anulowanie zadań drukowania
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania
Środki ostrożności dotyczące obsługi drukarki
Transport drukarki
Postępowanie w przypadku naprawy, wypożyczania lub utylizacji drukarki
Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku
154
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania
Skanowanie, drukowanie, kopiowanie lub modyfikowanie kopii poniższych materiałów może podlegać karze.
Poniższa lista nie jest kompletna. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z miejscowym
prawnikiem.
• Banknoty
• Przekazy pieniężne
• Certyfikaty depozytowe
• Znaczki pocztowe (ostemplowane lub nieostemplowane)
• Identyfikatory lub emblematy
• Wezwania na komisje wojskowe i inne dokumenty wojskowe
• Czeki lub szkice wystawione przez agendy rządowe
• Dowody rejestracyjne i świadectwa własności pojazdów
• Czeki podróżne
• Bony żywnościowe
• Paszporty
• Dokumenty imigracyjne
• Znaczki skarbowe (ostemplowane lub nieostemplowane)
• Obligacje lub inne papiery dłużne
• Świadectwa własności papierów wartościowych
• Utwory i dzieła sztuki objęte prawami autorskimi, jeśli nie uzyskano zezwolenia właściciela
155
Środki ostrożności dotyczące obsługi drukarki
Na module skanera/pokrywie nie należy kłaść żadnych przedmiotów!
Na module skanera/pokrywie nie należy kłaść żadnych przedmiotów. Po otwarciu modułu skanera/
pokrywy mogłyby one spaść do tylnej tacy, powodując awarię drukarki. Ponadto należy ustawić drukarkę
w miejscu, w którym nie spadnie na nią żaden przedmiot.
156
Transport drukarki
Przestawiając drukarkę w inne miejsce, np. w celu jej naprawy lub zmiany wystroju pomieszczenia, w
którym się znajduje, pamiętaj o poniższych kwestiach.
Ważne
• Atrament nie wypływa ze zbiorników z atramentem.
• Sprawdź, czy nasadka zbiornika jest włożona do końca. Jeśli pokrywa zbiornika z atramentem nie jest
całkowicie zamknięta, nałóż nasadkę zbiornika prawidłowo.
• Przygotuj drukarkę do transportu z zamocowaną głowicą drukującą. Pozwoli to drukarce na
automatyczne zakrycie głowicy drukującej, zapobiegające jej wysychaniu.
• Nie wyjmuj głowicy drukującej. Atrament może wyciekać.
• Jeśli atrament zabrudzi wnętrze drukarki, usuń go za pomocą zwilżonej miękkiej ściereczki.
• Na czas transportu drukarki należy spakować drukarkę do plastikowej torby, aby atrament nie wyciekał.
• Zapakuj drukarkę w wytrzymałe pudło, które jest zawsze ustawiane w pozycji horyzontalnej, dnem do
dołu. Zastosuj odpowiednią ilość materiału ochronnego, aby zapewnić bezpieczny transport.
• Nie przechylaj drukarki. Atrament może wyciekać.
• Jeśli transportem drukarki zajmuje się firma spedycyjna, należy poprosić o oznaczenie pudła napisem
„TĄ STRONĄ DO GÓRY”, aby drukarka znajdowała się cały czas w pozycji spodem do dołu.
Opakowanie należy również oznaczyć napisem „OSTROŻNIE”.
• Obsługuj ostrożnie i upewnij się, że pudełko pozostanie ustawione płasko i NIE zostanie ustawione do
góry nogami ani na boku, ponieważ może to spowodować uszkodzenie drukarki i wyciek atramentu.
1. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup), za pomocą przycisków
i
wybierz opcję
Obsługa (Maintenance), a następnie naciśnij przycisk OK.
Ekran LCD i panel operacyjny
2. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Tryb transportu (Transport mode), a
następnie naciśnij przycisk OK.
3. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Tak (Yes), a następnie naciśnij przycisk OK.
157
Jeśli nie chcesz, aby drukarka przeszła w tryb transportu, wybierz opcję Nie (No).
Uwaga
• Podczas przechodzenia w tryb transportu i kontynuowania procedury, zasilanie wyłącza się
automatycznie.
4. Zamknij moduł skanera/pokrywę.
Ważne
• Nie należy dotykać rurek ani innych elementów wewnątrz drukarki. Mogłoby to spowodować
problemy z drukarką.
5. Przesuń dźwignię zaworu atramentu do lewej.
Ważne
• Wnętrze drukarki może zostać zaplamione atramentem. Uważaj, aby nie pobrudzić rąk i ubrania.
6. Zamknij delikatnie moduł skanera/pokrywę.
158
Drukarka jest wyłączona.
7. Sprawdź, czy kontrolka WŁ. (ON) jest zgaszona, a następnie odłącz kabel zasilania.
Ważne
• Jeśli kontrolka WŁ. (ON) świeci się lub miga, nie odłączaj drukarki, ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie drukarki i uniemożliwienie drukowania za pomocą drukarki.
8. Otwórz ponownie moduł skanera/pokrywę.
9. Wyjmij stoper karetki (A) i włóż go do końca otworu z boku drukarki.
Wyciągnij stoper karetki ku przodowi i w górę, a następnie włóż go w tej samej orientacji
Note
• Włóż stoper karetki, wyrównując wystające elementy z wcięciami na drukarce.
159
10. Zamknij delikatnie moduł skanera/pokrywę.
11. Schowaj przedłużenie tacy wyjściowej i tacę wyprowadzania papieru.
12. Wsuń podpórkę papieru, a następnie zamknij pokrywę tylnej tacy.
13. Zamknij panel operacyjny.
14. Odłącz kabel drukarki od komputera i drukarki, a następnie odłącz od drukarki kabel
zasilania.
15. Aby zabezpieczyć pokrywy drukarki przed otwarciem się w trakcie transportu, przyklej je za
pomocą taśmy. Następnie włóż drukarkę do plastikowej torby.
Zamknij i zaklej otwór torby np. taśmą, aby zapobiec wyciekaniu atramentu.
16. Przy pakowaniu drukarki przymocuj do drukarki materiał ochronny.
Ważne
• Zalecamy trzymanie i wyjmowanie drukarki w sposób przedstawiony na poniższym rysunku. Jeśli
chwycisz za kasetę, może ona wypaść z drukarki.
160
Ważne
• Po przetransportowaniu drukarki usuń stoper karetki, umieść go w oryginalnej pozycji, przesuń
dźwignię zaworu atramentu do prawej, a następnie włącz drukarkę.
161
Postępowanie w przypadku naprawy, wypożyczania lub
utylizacji drukarki
Po wprowadzeniu informacji osobistych, haseł i/lub innych ustawień zabezpieczeń na drukarce takie
informacje mogą być przechowywane w drukarce.
W przypadku wysyłania drukarki do naprawy, utylizacji albo wypożyczania lub przekazywania jej innej
osobie należy pamiętać o wykonaniu poniższych czynności, aby usunąć takie informacje i zapobiec
wykorzystaniu ich przez strony trzecie.
• Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup), wybierz kolejno opcje Ustaw. urządzenia (Device settings) >
Zresetuj ustawienie (Reset setting) > Wszystkie dane (All data), a następnie wybierz opcję Tak
(Yes).
162
Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku
Aby zapewnić optymalną jakość drukowania, nie pozwalaj na zaschnięcie i zatkanie głowicy drukującej.
Stosuj się do poniższych zasad, aby zawsze uzyskiwać optymalną jakość drukowania.
Uwaga
• W zależności od typu papieru użycie na wydruku zakreślacza albo kontakt wydruku z wodą lub potem
może spowodować jego zamazanie.
Nigdy nie odłączaj kabla zasilania, dopóki nie zostanie wyłączone
zasilanie!
Naciśnięcie przycisku WŁ. (ON) w celu wyłączenia zasilania powoduje automatyczne ukrycie dysz głowicy
drukującej drukarki w celu zapobieżenia ich zaschnięciu. W przypadku odłączenia kabla zasilania od
gniazdka elektrycznego przed zgaśnięciem kontrolki WŁ. (ON) głowica drukująca nie zostanie prawidłowo
osłonięta, co może spowodować jej wyschnięcie lub zatkanie.
Przed odłączeniem kabla zasilania należy sprawdzić, czy zgasła kontrolka WŁ. (ON).
Drukuj regularnie!
Podobnie jak nieosłonięte końcówki flamastrów, które nieużywane przez dłuższy czas wysychają i stają
bezużyteczne, dysze głowicy drukującej drukarki mogą zostać zatkane przez wyschnięty atrament. Zaleca
się, aby drukarka była używana przynajmniej raz w miesiącu.
163
Podstawowe elementy i ich obsługa
Podstawowe elementy
Zasilanie
Ekran LCD i panel operacyjny
Wprowadzanie liczb, liter i symboli
164
Podstawowe elementy
Widok z przodu
Widok z tyłu
Widok od wewnątrz
Panel operacyjny
165
Widok z przodu
A: Pokrywa dokumentów
Otwórz w celu załadowania oryginału na płytę.
B: Podpórka papieru
Należy ją wysunąć w celu załadowania papieru na tylną tacę.
C: Pokrywa tylnej tacy
Należy ją otworzyć w celu załadowania papieru na tylną tacę.
D: Prowadnice papieru
Należy wyrównać je z obiema krawędziami stosu papieru.
E: Pokrywa otworu podajnika
Zabezpiecza przed wpadnięciem jakichkolwiek przedmiotów do otworu podajnika.
Należy ją otworzyć w celu przesunięcia prowadnic papieru i zamknąć przed rozpoczęciem drukowania.
F: Tylna taca
Tutaj należy ładować papier. Możliwe jest załadowanie dwóch lub większej liczby arkuszy papieru tego
samego rozmiaru i typu oraz ich automatyczne podawanie arkusz po arkuszu.
Ładowanie papieru na tylną tacę
Ładowanie kopert na tylną tacę
G: Kaseta
Załaduj do kasety zwykły papier formatu A4, B5, A5 lub Letter i włóż ją do drukarki.
Ładowanie papieru do kasety
H: Prowadnice papieru
Należy wyrównać je z krawędziami stosu papieru (prawą, lewą i przednią).
I: Taca wyprowadzania papieru
Tutaj są wysuwane wydruki. Należy ją wyciągnąć przed rozpoczęciem drukowania.
166
J: Przedłużenie tacy wyjściowej
Należy ją otworzyć w celu podparcia wysuniętego papieru.
K: Płyta
Załaduj tu oryginał.
L: Panel operacyjny
Umożliwia zmianę ustawień i obsługę drukarki.
Panel operacyjny
167
Widok z tyłu
A: Port USB
Podłącz kabel USB, aby połączyć drukarkę z komputerem.
B: Gniazdo przewodowej sieci LAN
Podłącz kabel LAN, aby podłączyć drukarkę do sieci LAN.
C: Złącze kabla zasilania
Podłącz dołączony kabel zasilania.
D: Pokrywa zespołu przenoszenia papieru
Otwórz przy wyjmowaniu zaciętego papieru.
E: Pokrywa tylna
Zdejmij przy usuwaniu zakleszczonego papieru.
Ważne
• Nie należy dotykać metalowej obudowy.
• Nie należy podłączać ani odłączać kabla USB ani LAN, gdy drukarka drukuje z komputera. Mogłoby to
spowodować problemy.
168
Widok od wewnątrz
A: Moduł skanera/pokrywa
Służy do skanowania oryginałów. Otwórz, aby uzupełnić zbiorniki z atramentem i wyjąć zacięty papier.
B: Pokrywy zbiorników z atramentem
Otwórz w celu napełnienia zbiorników z atramentem.
C: Zbiorniki z atramentem
Zbiornik z czarnym atramentem jest po lewej stronie, a zbiorniki z kolorowym atramentem (błękitny,
amarantowy i żółty) są po prawej.
Jeśli poziomy dowolnych atramentów są niskie, uzupełnij odpowiednie zbiorniki.
Uzupełnianie zbiorników z atramentem
D: Górna linia limitu
Wskazuje maksymalną pojemność atramentu.
E: Jedna kropka
Wskazuje wymaganą ilość atramentu podczas wykonywania sekwensu atramentem.
F: Dolna linia limitu
Wskazuje dolny limit ilości atramentu wystarczającej do drukowania. Uzupełnij zbiornik z atramentem,
zanim poziom atramentu spadnie poniżej tej linii.
G: Dźwignia zaworu atramentu
Działania podczas transportu drukarki.
Transport drukarki
169
H: Uchwyt głowicy drukującej
Głowica drukująca jest instalowana fabrycznie.
170
Panel operacyjny
A: Kontrolka WŁ. (ON)
Po włączeniu zasilania miga, a następnie świeci światłem ciągłym.
B: przycisk WŁ. (ON)
Służy do włączania i wyłączania zasilania. Przed włączeniem zasilania należy sprawdzić, czy pokrywa
dokumentów jest zamknięta.
Włączanie i wyłączanie drukarki
C: Przycisk MENU
Naciśnij, aby wyświetlić elementy menu kopiowania i skanowania.
D: Przycisk KOPIUJ (COPY)
Umożliwia przełączanie drukarki w tryb kopiowania.
E: Wyświetlacz LCD (ciekłokrystaliczny)
Wyświetla komunikaty, pozycje menu i informacje o stanie aktywności urządzenia.
F: Przycisk Czarny (Black)
Rozpoczyna kopiowanie, skanowanie itp. w czerni i bieli.
G: przycisk Stop
Umożliwia anulowanie operacji w trakcie drukowania lub wybierania pozycji menu.
H: Kontrolka Alarm
Świeci lub miga po wystąpieniu błędu.
I: Przycisk Kolor (Color)
Rozpoczyna kopiowanie, skanowanie itp. w kolorze.
J: Przycisk OK
Zatwierdza wybranie pozycji menu. Służy również do naprawiania błędów.
K: Przyciski
i
Używane do wybierania pozycji ustawień. Służą również do wprowadzania znaków.
Wybieranie menu lub elementu ustawień
171
L: Przycisk Wstecz (Back)
Powoduje wyświetlenie poprzedniego ekranu na wyświetlaczu LCD.
M: Przycisk Ustawienia (Setup)
Powoduje wyświetlenie ekranu Menu ustawień (Setup menu). W menu tym można przeprowadzać
konserwację drukarki oraz zmieniać jej ustawienia. Używany również do wybierania trybu
wprowadzania.
N: Przycisk SKANUJ (SCAN)
Umożliwia przełączanie drukarki w tryb skanowania.
O: Przycisk Połączenie bezprzewodowe (Wireless connect)
Aby ustawić informacje o routerze bezprzewodowym w drukarce bezpośrednio za pomocą smartfonu
lub podobnego urządzenia (bez konieczności dokonywania zmian w routerze), naciśnij i przytrzymaj ten
przycisk.
172
Zasilanie
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie
Włączanie i wyłączanie drukarki
Sprawdzanie kabla zasilania
Odłączanie drukarki
173
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie
Gdy drukarka jest włączona, kontrolka WŁ. (ON) świeci się.
Nawet gdy ekran LCD jest wygaszony, jeśli świeci się kontrolka WŁ. (ON), drukarka jest włączona.
Uwaga
• Rozpoczęcie drukowania za pomocą drukarki bezpośrednio po włączeniu drukarki może trochę
potrwać.
• Ekran LCD wyłącza się, jeśli drukarka nie jest używana przez około 10 minut. Aby przywrócić obraz,
naciśnij dowolny przycisk lub rozpocznij drukowanie.
174
Włączanie i wyłączanie drukarki
Włączanie drukarki
1. Aby włączyć drukarkę, naciśnij przycisk WŁ. (ON).
Kontrolka WŁ. (ON) zacznie migać, a następnie będzie świecić światłem ciągłym.
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie
Uwaga
• Rozpoczęcie drukowania za pomocą drukarki bezpośrednio po włączeniu drukarki może trochę
potrwać.
• Jeśli na ekranie LCD pojawi się komunikat o błędzie, zapoznaj się z sekcją W przypadku
wystąpienia błędu.
• W drukarce można ustawić automatyczne włączanie po nadejściu zadania drukowania z
komputera połączonego za pomocą kabla USB lub sieci. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona.
Za pomocą drukarki
Ustawienia ECO
Za pomocą komputera
• W przypadku systemu Windows:
Zarządzanie zasilaniem drukarki
• W przypadku systemu macOS:
Zarządzanie zasilaniem drukarki
Wyłączanie drukarki
1. Aby wyłączyć drukarkę, naciśnij przycisk WŁ. (ON).
Drukarka zostanie wyłączona, gdy kontrolka WŁ. (ON) przestanie migać.
175
Ważne
• W przypadku odłączania kabla zasilania po wyłączeniu drukarki należy się upewnić, że
kontrolka WŁ. (ON) nie świeci się.
Uwaga
• Można ustawić w drukarce automatyczne wyłączanie, gdy przez określony czas nie są
wykonywane przy niej żadne czynności ani też nie są przesyłane do drukarki żadne zadania
drukowania. Funkcja ta jest domyślnie włączona.
Za pomocą drukarki
Ustawienia ECO
Za pomocą komputera
• W przypadku systemu Windows:
Zarządzanie zasilaniem drukarki
• W przypadku systemu macOS:
Zarządzanie zasilaniem drukarki
176
Sprawdzanie kabla zasilania
Raz w miesiącu należy odłączyć kabel zasilania, aby sprawdzić, czy nie wykazuje żadnych anomalii
wymienionych poniżej.
• Kabel zasilania jest gorący.
• Kabel zasilania jest zardzewiały.
• Kabel zasilania jest zgięty.
• Kabel zasilania jest zużyty.
• Kabel zasilania jest postrzępiony.
Przestroga
• Jeśli kabel zasilania wykazuje opisane powyżej anomalie, należy go odłączyć i skontaktować się z
serwisem. Korzystanie z drukarki w sytuacji, gdy występuje jedna z powyższych anomalii, może być
przyczyną pożaru lub porażenia prądem.
177
Odłączanie drukarki
Poniższa procedura dotyczy odłączania kabla zasilania.
Ważne
• Przed odłączeniem kabla zasilania naciśnij przycisk WŁ. (ON) i sprawdź, czy zgasła kontrolka WŁ.
(ON). Odłączenie kabla zasilania, gdy kontrolka WŁ. (ON) świeci się lub miga, może spowodować
zaschnięcie lub zatkanie dysz głowicy drukującej oraz pogorszenie jakości druku.
1. Aby wyłączyć drukarkę, naciśnij przycisk WŁ. (ON).
2. Sprawdź, czy zgasła kontrolka WŁ. (ON).
3. Odłącz kabel zasilania.
Dane techniczne kabla zasilania zmieniają się w zależności od kraju lub regionu, w którym ma być
użytkowany.
178
Ekran LCD i panel operacyjny
Przycisk wyboru trybu (A) na panelu operacyjnym umożliwia przełączanie między trybami kopiowania i
skanowania oraz ekranem menu ustawień.
Naciśnięcie przycisku Menu/Połączenie bezprzewodowe (Menu/Wireless connect) (B) w danym trybie
powoduje wyświetlenie ekranu menu służącego do wyboru różnych funkcji lub ustawień.
Wybieranie menu lub elementu ustawień
Na ekranie menu lub ustawień wybierz element lub opcję za pomocą przycisków
naciśnij przycisk OK (D), aby kontynuować procedurę.
i
(C), a następnie
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz (Back) (E).
Przykład: zmienianie ustawień funkcji Zapobieganie ścieraniu.
1. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
2. Za pomocą przycisków
i
naciśnij przycisk OK (D).
(C) wybierz opcję Ustaw. urządzenia (Device settings), a następnie
3. Naciśnij przycisk OK (D).
4. Naciśnij przycisk OK (D).
5. Za pomocą przycisków
i
(C) zmień ustawienie, a następnie naciśnij przycisk OK (D).
179
Wskaźnik stanu sieci
Ikona wskazuje ustawienia sieci Wi-Fi i jej stan.
Jeśli ikona
pojawia się na ekranie LCD po naciśnięciu przycisku trybu (A), wskazuje to, że
włączona jest sieć Wi-Fi i drukarka jest podłączona do routera bezprzewodowego.
Ikona zmienia się w zależności od stanu sygnału.
Siła sygnału: co najmniej 81%
Istnieje możliwość bezproblemowego użycia drukarki w sieci Wi-Fi.
Siła sygnału: co najmniej 51%
W zależności od stanu sieci mogą wystąpić problemy z drukowaniem przy użyciu drukarki. Zalecamy umieszczenie drukarki w pobliżu routera bezprzewodowego.
Siła sygnału: 50% lub mniej
Mogą wystąpić problemy z drukowaniem przy użyciu drukarki. Umieść drukarkę w pobliżu routera bezprzewodowego.
Sieć Wi-Fi jest włączona, ale drukarka nie jest połączona z routerem bezprzewodowym.
Jeśli na ekranie LCD jest widoczna ikona
, włączona jest przewodowa sieć LAN.
Uwaga
• Gdy sieć Wi-Fi, przewodowa sieć LAN lub obie sieci są wyłączone, nie jest wyświetlana ikona
,
ani obie.
180
Wprowadzanie liczb, liter i symboli
Za pomocą przycisków na panelu operacyjnym można wprowadzać (lub zmieniać) litery, liczby i symbole
podczas konfigurowania sieci i wprowadzania innych ustawień.
Przełączanie trybu wprowadzania
Bieżący tryb wprowadzania znaków jest wyświetlany w prawym górnym rogu wyświetlacza LCD.
Naciskanie przycisku Ustawienia (Setup) na panelu operacyjnym zmienia tryb wprowadzania w
następującej kolejności: małe litery > wielkie litery > cyfry > symbole. Wyświetlany przy tym jest pierwszy
dostępny znak.
Oto znaki dostępne w poszczególnych trybach.
Tryb
Dostępne znaki
Małe litery
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz SP
Wielkie litery
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ SP
Cyfry
1234567890 SP
Symbole
. @ - _ SP
#!",;:^`=/|'?$%&+()[]{}<>\~
SP oznacza spację.
Uwaga
• Na poszczególnych ekranach pojawiają się tylko tryby wprowadzania i znaki, których można używać
na danym ekranie.
Wprowadzanie liczb, liter i symboli
Za pomocą przycisków
znak.
i
wybierz znak, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wprowadzić wybrany
Po zakończeniu wprowadzania wszystkich znaków naciśnij i przytrzymaj przycisk OK. Po wyświetleniu
komunikatu potwierdzenia wybierz opcję Tak (Yes) i naciśnij przycisk OK.
• Aby wstawić spację
Przełącz w tryb małych liter, wielkich liter lub cyfr, a następnie naciśnij przycisk
przełączyć w tryb symboli, a następnie nacisnąć przycisk
cztery razy.
• Aby usunąć ostatni wprowadzony znak
Naciśnij przycisk Wstecz (Back). Usunąć można tylko ostatni wprowadzony znak.
181
raz. Możesz też
Uwaga
• Aby przerwać wprowadzanie znaków, naciśnij przycisk Stop. Po wyświetleniu komunikatu
potwierdzenia wybierz opcję Tak (Yes) i naciśnij przycisk OK.
182
Zmiana ustawień
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Windows)
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system macOS)
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
183
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system
Windows)
Zmiana opcji wydruku
Rejestrowanie często używanego profilu drukowania
Wskazywanie atramentu do użycia
Zarządzanie zasilaniem drukarki
Zmiana trybu pracy drukarki
184
Zmiana opcji wydruku
Dla danych drukowania wysyłanych z oprogramowania można zmieniać szczegółowe ustawienia sterownika
drukarki.
Zaznacz to pole wyboru, jeśli część obrazu jest obcięta, źródło papieru podczas drukowania różni się od
ustawień drukarki lub wydruk jest nieudany.
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki
2. Kliknij przycisk Opcje wydruku... (Print Options...) na karcie Ustawienia strony (Page
Setup).
Zostanie otwarte okno dialogowe Opcje wydruku (Print Options).
3. Zmień indywidualne ustawienia.
W razie potrzeby zmień ustawienia każdego elementu i kliknij przycisk OK.
185
Karta Ustawienia strony (Page Setup) zostanie wyświetlona ponownie.
186
Rejestrowanie często używanego profilu drukowania
Często używany profil drukowania można zarejestrować na liście Najczęściej używane ustawienia
(Commonly Used Settings) na karcie Szybki start (Quick Setup). Niepotrzebne profile drukowania można
usunąć w dowolnym momencie.
Rejestrowanie profilu drukowania
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki
2. Ustaw niezbędne elementy.
Z listy Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings) na karcie Szybki start (Quick
Setup) wybierz profil drukowania, który ma zostać użyty, i w razie potrzeby zmień ustawienia w
obszarze Funkcje dodatkowe (Additional Features).
Niezbędne elementy można również zarejestrować na kartach Główny (Main) i Ustawienia strony
(Page Setup).
3. Kliknij przycisk Zapisz... (Save...).
Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie najczęściej używanych ustawień (Save Commonly
Used Settings).
187
4. Zapisz ustawienia.
Wprowadź nazwę w polu Nazwa (Name). W razie potrzeby kliknij przycisk Opcje... (Options...),
wprowadź ustawienia odpowiednich elementów, a następnie kliknij przycisk OK.
W oknie dialogowym Zapisywanie najczęściej używanych ustawień (Save Commonly Used
Settings) kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia drukowania, a następnie wróć do karty Szybki
start (Quick Setup).
W sekcji Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings) wyświetlane są teraz: nazwa
oraz ikona.
Ważne
• Aby zapisać rozmiar strony, orientację i liczbę kopii ustawione dla każdego arkusza, kliknij przycisk
Opcje... (Options...) i zaznacz każdy element.
Uwaga
• Jeśli wersja sterownika drukarki będzie ponownie zainstalowana lub zaktualizowana, zarejestrowane
ustawienia drukowania zostaną usunięte z listy Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used
Settings).
Nie istnieje możliwość zapisania i zachowania zarejestrowanych ustawień drukowania. Po usunięciu
profilu ponownie zarejestruj ustawienia drukowania.
Usuwanie niepotrzebnego profilu drukowania
1. Wybierz profil, który chcesz usunąć.
Wybierz profil drukowania, który chcesz usunąć z listy Najczęściej używane ustawienia (Commonly
Used Settings) na karcie Szybki start (Quick Setup).
2. Usuń profil drukowania.
Kliknij przycisk Usuń (Delete). Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
Wybrany profil drukowania zostanie usunięty z listy Najczęściej używane ustawienia (Commonly
Used Settings).
Uwaga
• Profilów drukowania zarejestrowanych w ustawieniach początkowych nie można usunąć.
188
Wskazywanie atramentu do użycia
Funkcja ta umożliwia określenie, który atrament będzie używany do drukowania.
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki
2. Kliknij przycisk Opcje wydruku... (Print Options...) na karcie Ustawienia strony (Page
Setup).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje wydruku (Print Options).
3. Wybierz atrament do użycia w obszarze Drukuj przy użyciu (Print With).
Wybierz atrament, który ma służyć do drukowania, i kliknij przycisk OK.
4. Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) kliknij przycisk OK.
Wybrany atrament będzie używany do drukowania.
Ważne
• W przypadku określenia poniższych ustawień opcja Tylko czarny (Black Only) nie będzie działać,
ponieważ drukarka będzie drukować dokumenty przy użyciu atramentu innego niż czarny.
• Na karcie Główny (Main) wybrano dla opcji Typ nośnika (Media Type) inne ustawienie niż Papier
zwykły (Plain Paper), Koperta (Envelope), Ink Jet Hagaki (A), Hagaki K (A), Hagaki (A) lub
Hagaki
• Z listy Układ strony (Page Layout) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybrane jest
ustawienie Bez obramowania (Borderless).
• Nie należy wyjmować głowicy drukującej, która nie znajduje się w użyciu. Drukowanie jest niemożliwe,
jeśli została wyjęta chociaż jedna głowica drukująca.
189
Zarządzanie zasilaniem drukarki
Funkcja ta umożliwia zarządzanie zasilaniem drukarki z poziomu aplikacji Canon IJ Printer Assistant Tool.
Wyłączanie (Power Off)
Funkcja Wyłączanie (Power Off) wyłącza drukarkę. W przypadku korzystania z tej funkcji nie można
włączyć drukarki z poziomu aplikacji Canon IJ Printer Assistant Tool.
1. Uruchom aplikację Canon IJ Printer Assistant Tool.
2. Wyłącz drukarkę.
Kliknij opcję Wyłączanie (Power Off). Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
Drukarka wyłączy się.
Automatyczne włączanie/wyłączanie (Auto Power)
Funkcja Automatyczne włączanie/wyłączanie (Auto Power) umożliwia ustawienie opcji Autom. wł.
(Auto Power On) i Automatyczne wyłączanie (Auto Power Off).
Funkcja Autom. wł. (Auto Power On) automatycznie włącza drukarkę po odebraniu danych.
Funkcja Automatyczne wyłączanie (Auto Power Off) automatycznie wyłącza drukarkę, gdy przez
określony czas sterownik drukarki lub sama drukarka nie wykonują żadnych czynności.
1. Uruchom aplikację Canon IJ Printer Assistant Tool.
2. Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk Automatyczne
włączanie/wyłączanie (Auto Power).
Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia automatycznego wł./wył. (Auto Power Settings)
Uwaga
• Jeśli drukarka jest wyłączona lub komunikacja między drukarką a komputerem jest wyłączona,
komputer może nie być w stanie zebrać informacji o stanie drukarki. Spowoduje to wyświetlenie
odpowiedniego komunikatu.
W takim przypadku kliknij przycisk OK, aby wyświetlić ostatnie ustawienia określone dla
komputera.
3. W razie potrzeby wprowadź następujące ustawienia:
Autom. wł. (Auto Power On)
Wybranie z listy opcji Włączone (Enable) powoduje włączanie drukarki po odebraniu danych
drukowania.
190
Automatyczne wyłączanie (Auto Power Off)
Wybierz czas z listy. Jeśli po upływie tego czasu sterownik drukarki ani sama drukarka nie
wykonują żadnych czynności, nastąpi automatyczne wyłączenie drukarki.
4. Zastosuj ustawienia.
Kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
Ustawienia zaczynają obowiązywać bezpośrednio po wykonaniu tych czynności. Aby wyłączyć tę
funkcję, należy zgodnie z taką samą procedurą wybrać z listy opcję Wyłączone (Disable).
Uwaga
• W przypadku wyłączenia drukarki na Monitorze stanu aplikacji Canon IJ wyświetlane są różne
komunikaty, w zależności od ustawienia opcji Autom. wł. (Auto Power On)
Po wybraniu ustawienia Włączone (Enable) wyświetlany jest komunikat „Drukarka znajduje się w
trybie czuwania”. Po wybraniu ustawienia Wyłączone (Disable) wyświetlany jest komunikat
„Drukarka została wyłączona”.
191
Zmiana trybu pracy drukarki
W razie potrzeby włączaj różne tryby działania drukarki.
Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)
1. Uruchom aplikację Canon IJ Printer Assistant Tool.
2. Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk Ustawienia
niestandardowe (Custom Settings).
Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).
Uwaga
• Jeśli drukarka jest wyłączona lub komunikacja między drukarką a komputerem jest wyłączona,
komputer może nie być w stanie zebrać informacji o stanie drukarki. Spowoduje to wyświetlenie
odpowiedniego komunikatu.
W takim przypadku kliknij przycisk OK, aby wyświetlić ostatnie ustawienia określone dla
komputera.
3. W razie potrzeby wprowadź następujące ustawienia:
Zapobieganie ścieraniu atramentu (Prevents paper abrasion)
Podczas drukowania z dużą gęstością drukarka może zwiększyć odstęp między głowicą
drukującą a papierem, aby zapobiegać ścieraniu papieru.
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję zapobiegania ścieraniu papieru.
Wyrównaj głowice ręcznie (Align heads manually)
Dla funkcji Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment) w aplikacji Canon IJ
Printer Assistant Tool, zazwyczaj jest ustawione automatyczne wyrównywanie głowic
drukujących, ale można zmienić to ustawienie na wyrównywanie ręczne.
Jeśli po automatycznym wyrównaniu głowicy drukującej jakość wydruku jest niezadowalająca,
należy przeprowadzić ręczne wyrównywanie głowicy.
Aby wykonać ręczne wyrównywanie głowic, należy zaznaczyć to pole wyboru. Aby wykonać
automatyczne wyrównywanie głowic, należy odznaczyć to pole wyboru.
Obróć o 90 stopni w lewo, gdy orientacja jest [Pozioma] (Rotate 90 degrees left when
orientation is [Landscape])
Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) można w sekcji Orientacja (Orientation) wybrać
kierunek obracania dla ustawienia Pozioma (Landscape).
Zaznacz ten element, aby podczas drukowania obracać dane wydruku o 90 stopni w lewo. Usuń
zaznaczenie tego elementu, aby podczas drukowania obracać dane wydruku o 90 stopni w
prawo.
192
Ważne
• Nie zmieniaj tego ustawienia, gdy zadanie drukowania jest wyświetlane na liście oczekiwania
na drukowanie. W przeciwnym razie może dojść do pomijania niektórych znaków na wydruku
lub do zniekształcania jego układu.
Nie wykrywaj niezgodn. ustawień papieru podczas drukow. z komputera (Do not detect
mismatched paper settings when printing from a computer)
Jeśli w przypadku drukowania dokumentów za pomocą komputera ustawienia papieru w
sterowniku drukarki różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze, to
ustawienie spowoduje anulowanie wyświetlania odpowiedniego komunikatu i umożliwi
kontynuację drukowania.
Zaznacz to pole wyboru, aby wyłączyć wykrywanie niezgodności ustawień papieru.
Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu (Ink Drying Wait Time)
Można ustawić czas oczekiwania drukarki przed rozpoczęciem drukowania następnej strony.
Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa czas oczekiwania, a przesunięcie w lewo — zmniejsza.
Jeśli papier ulegnie zabrudzeniu spowodowanemu wysunięciem kolejnej strony przed
wyschnięciem tuszu, należy zwiększyć czas schnięcia tuszu.
Zmniejszenie czasu oczekiwania pozwala przyspieszyć drukowanie.
4. Zastosuj ustawienia.
Kliknij przycisk OK, a po pojawieniu się komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
Od tej pory drukarka będzie działać zgodnie ze zmienionymi ustawieniami.
193
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
Pozycje ustawień na panelu operacyjnym
Ustaw. druk.
Ustawienia sieci LAN
Ustaw. PictBridge
Ustaw. inn. urządz.
Wybór języka
Aktualizacja oprogr. układowego
Resetuj ustawienie
Ustawienia podajnika
Konfiguracja usługi WWW
Ustawienia ECO
Ustawienia ciche
Informacje o systemie
194
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
W tej części opisano procedurę zmiany ustawień na ekranie Ustaw. urządzenia (Device settings) i jej
zastosowanie na przykładzie ustawienia Zapob. scieraniu (Prevent abrasion).
Uwaga
• Gwiazdka
na wyświetlaczu LCD wskazuje bieżące ustawienie.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
Pojawi się ekran Menu ustawień (Setup menu).
3. Wybierz opcję Ustaw. urządzenia (Device settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
Pojawi się ekran Ustaw. urządzenia (Device settings).
4. Wybierz element ustawień, który chcesz zmodyfikować, a następnie naciśnij przycisk OK.
Zostanie wyświetlony ekran wybranego elementu ustawień.
5. Wybierz element ustawień, a następnie naciśnij przycisk OK.
6. Wybierz ustawienie, które chcesz określić, a następnie naciśnij przycisk OK.
Więcej informacji o pozycjach ustawień na panelu operacyjnym:
Pozycje ustawień na panelu operacyjnym
195
Pozycje ustawień na panelu operacyjnym
Pozycje menu drukarki
Ustawienia innego urządzenia
Wybór języka
Konfiguracja usługi WWW
Ustawienia ECO
Ustawienia ciche
Pozycje menu papieru/drukowania
Ustaw. druk.
Ustaw. PictBridge
Ustawienia podajnika
Pozycje menu obsługi/zarządzania
Ustawienia sieci LAN
Aktualizacja oprogr. układowego
Resetuj ustawienie
Informacje o systemie
196
Ustaw. druk.
Wybierz to menu na ekranie Ustaw. urządzenia (Device settings) w obszarze Menu ustawień (Setup
menu).
• Zapob. scieraniu (Prevent abrasion)
Tego ustawienia należy używać tylko wówczas, gdy na zadrukowanej powierzchni pojawiają się smugi.
Ważne
• Po zakończeniu drukowania należy ponownie wybrać wartość WYŁ. (OFF), ponieważ ustawienie to
może obniżać szybkość i jakość drukowania.
• Wielk. rozszerzenia (Amount of extension)
Wybierz część obrazu znajdującą się poza arkuszem papieru podczas drukowania w trybie bez
obramowania/kopiowania.
Jeśli używana jest funkcja drukowania bez obramowania/kopiowanie, może dojść do lekkiego przycięcia
krawędzi, ponieważ drukowany/kopiowany obraz jest powiększany w celu wypełnienia całej strony. W
razie potrzeby można zmienić szerokość obszaru usuwanego z obramowań oryginalnego obrazu.
Po wybraniu ustawienia Wielkość: Duża (Amount: Large) przycięty obszar będzie większy.
Uwaga
• W przypadku drukowania bez obramowania w ustawieniach rozmiaru papieru na komputerze
wybierz rozmiar papieru dla drukowania bez obramowania, a następnie wydrukuj.
• Jeśli wydruki zawierają marginesy nawet w przypadku drukowania bez obramowania, określenie
dla tego ustawienia wartości Wielkość: Duża (Amount: Large) może pomóc w rozwiązaniu tego
problemu.
• W zależności od używanych urządzeń i sposobu drukowania ustawienie może być niedostępne.
• Ust. aut. kor. zdjęć (Auto photo fix set.)
Po wybraniu ustawienia WŁ. (ON) można określić, czy drukowanie zdjęć ma się odbywać z użyciem
informacji Exif zapisanych w plikach obrazów, gdy dla drukowania za pomocą urządzenia zgodnego ze
standardem PictBridge (Wi-Fi) wybrane jest ustawienie Domyślne (Default)* lub Wł. (On).
* Jeśli dla ustawień drukowania wybrano opcję Domyślne (Default) na urządzeniu zgodnym ze
standardem PictBridge (sieć Wi-Fi), wybierz opcję Aut. korekta zdjęć (Auto photo fix) w pozycji
Korekta zdjęć (Photo fix) w menu Ustaw. PictBridge (PictBridge settings).
• Położ. druk. papieru (Paper print position)
Umożliwia wyrównanie położenia wydruku, w przypadku gdy lewy i prawy margines różnią się od siebie.
Wybierz opcję Tylna taca (Rear tray) lub Kaseta (Cassette) dla źródła papieru. Możesz zmieniać ich
położenie drukowania skokowo o 0,1 mm (0,01 cala) w zakresie od -2 mm (-0,08 cala) do +2 mm (+0,08
cala) w prawo lub w lewo względem środka arkusza wzdłuż osi poziomej.
197
Ważne
• W przypadku korzystania z papieru formatu A4/Letter liczba dostosowań, które można wykonać,
jest ograniczona. Nie można wprowadzić więcej dostosowań ponad ten limit.
198
Ustawienia sieci LAN
Wybierz to menu na ekranie Ustaw. urządzenia (Device settings) w obszarze Menu ustawień (Setup
menu).
Wi-Fi
Bezpośr. połączenie (Wireless Direct)
Przewod. sieć LAN (Wired LAN)
Druk. szczegóły LAN (Print LAN details)
Wi-Fi
• Włącz/wyłącz Wi-Fi (Wi-Fi enab./disable)
Włącza lub wyłącza sieć Wi-Fi.
• Ustawienia Wi-Fi (Wi-Fi setup)
Wybór metody konfiguracji połączenia sieci Wi-Fi.
Uwaga
• W celu otwarcia tego menu ustawień można wybrać na ekranie Menu ustawień (Setup menu)
opcję Ustawienia Wi-Fi (Wi-Fi setup) i nacisnąć przycisk OK.
◦ Łatwe poł. bezprzew. (Easy WL connect)
Wybierz, czy chcesz określić ustawienia informacji o punkcie dostępu w drukarce bezpośrednio z
urządzenia (takiego jak smartfon) bez korzystania z samego routera bezprzewodowego. Postępuj
zgodnie z instrukcjami podłączania urządzenia procedury konfiguracji.
◦ Połączenie ręczne (Manual connect)
Wybierz moment ręcznego wprowadzania ustawień sieci Wi-Fi za pomocą panelu operacyjnego
drukarki.
◦ WPS (nac. przycisku) (WPS (Push button))
Wybierz w przypadku wprowadzania ustawień sieci Wi-Fi za pomocą routera bezprzewodowego
zgodnego z metodą naciskania przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS). Podczas wprowadzania
ustawień postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
◦ Inne ustawienia (Other setup)
■ Ustawienia ręczne (Manual setup)
Wybierz w przypadku wprowadzania ustawień sieci Wi-Fi ręcznie. Możesz ustawić wiele
kluczy WEP.
■ WPS (kod PIN) (WPS (PIN code))
Wybierz w przypadku wprowadzania ustawień sieci Wi-Fi za pomocą routera
bezprzewodowego zgodnego z metodą kodu PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Podczas
wprowadzania ustawień postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
• Ustawienia ręczne (Manual setup)
Szczegółowe informacje o poszczególnych elementach ustawień:
199
Ustawienia ręczne (Manual setup)
Bezpośr. połączenie (Wireless Direct)
• Przeł.bezp.tr.bezprz. (Switch WL Direct)
Służy do włączania/wyłączania bezpośredniego trybu bezprzewodowego.
• Zmień nazwę (SSID) (Change name (SSID))
Służy do zmiany identyfikatora (SSID/nazwy drukarki wyświetlanej w urządzeniu zgodnym z
technologią Wi-Fi Direct) bezpośredniego trybu bezprzewodowego.
• Zmień hasło (Change password)
Zmienia hasło bezpośredniego trybu bezprzewodowego.
• Potwierdź żąd. (Confirm request)
Umożliwia określenie, czy drukarka będzie wyświetlać ekran potwierdzenia, gdy urządzenie zgodne z
technologią Wi-Fi Direct zostanie podłączone do drukarki.
• Ustawienia ręczne (Manual setup)
Szczegółowe informacje o poszczególnych elementach ustawień:
Ustawienia ręczne (Manual setup)
Przewod. sieć LAN (Wired LAN)
• Wł./wył. przew. LAN (Enab./dis. wired LAN)
Służy do włączania lub wyłączania przewodowej sieci LAN.
• Ustawienia ręczne (Manual setup)
Szczegółowe informacje o poszczególnych elementach ustawień:
Ustawienia ręczne (Manual setup)
Druk. szczegóły LAN (Print LAN details)
Można wydrukować ustawienia sieciowe drukarki, takie jak adres IP i identyfikator SSID.
Więcej informacji na temat drukowanych ustawień sieci w drukarce zostanie wydrukowane:
Drukowanie ustawień sieciowych
Ważne
• Wydruk ustawień sieciowych zawiera ważne informacje o sieci. Korzystając z niego, należy
zachować ostrożność.
200
Ustawienia ręczne (Manual setup)
• Ust. nazwę drukarki (Set printer name)
Umożliwia określenie nazwy drukarki. Określając nazwę, można użyć maksymalnie 15 znaków.
Uwaga
• Nie można użyć tej samej nazwy drukarki, która już została użyta dla innego urządzenia
podłączonego do sieci LAN.
• Pierwszym ani ostatnim znakiem nazwy drukarki nie może być myślnik.
• Ustawienia TCP/IP (TCP/IP settings)
Służy do określania ustawień IPv4 lub IPv6.
• Ustawienie WSD (WSD setting)
Parametry ustawienia obsługi protokołu WSD (jednego z protokołów sieciowych obsługiwanych przez
system Windows).
◦ Włącz/wyłącz WSD (Enable/disable WSD)
Wybór między włączeniem a wyłączeniem obsługi protokołu WSD.
Uwaga
• Po włączeniu tego ustawienia ikona drukarki jest wyświetlana w systemie Windows w
Eksploratorze sieci.
◦ Optym. przych. WSD (Optimize WSD-In)
Wybranie ustawienia Aktywne (Enable) pozwala na szybszy odbiór danych drukowania WSD.
◦ Skan. WSD z urządz. (WSD scan from dev.)
Wybór ustawienia Aktywne (Enable) umożliwia przekazywanie zeskanowanych danych do
komputera za pośrednictwem protokołu WSD.
◦ Ustaw. limitu czasu (Timeout setting)
Umożliwia określenie limitu czasu.
• Ustawienia Bonjour (Bonjour settings)
Ustawianie elementów w przypadku korzystania z opcji Bonjour.
◦ Włącz/wył. Bonjour (Enab./disab. Bonjour)
Wybór ustawienia Aktywne (Enable) umożliwia korzystanie z usługi Bonjour w celu określania
ustawień sieciowych.
◦ Wprow. nazwę usługi (Enter service name)
Umożliwia określenie nazwy usługi Bonjour. Określając nazwę, można użyć maksymalnie 48
znaków.
Uwaga
• Nie można użyć tej samej nazwy usługi, która już została użyta dla innego urządzenia
podłączonego do sieci LAN.
201
• Ustawienie LPR (LPR setting)
Służy do włączania/wyłączania ustawienia LPR.
• Protokół RAW (RAW protocol)
Włączenie/wyłączenie drukowania RAW.
• LLMNR
Włączenie/wyłączenie LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Wybranie ustawienia
Aktywne (Enable) umożliwia drukarce wykrycie adresu IP drukarki na podstawie nazwy drukarki, bez
serwera DNS.
• Ustawienia IPP (IPP settings)
Wybór opcji Aktywne (Enable) umożliwia drukowanie za pośrednictwem sieci przy użyciu protokołu
IPP.
• Komunik. PictBridge (PictBridge commun.)
Elementy ustawień dotyczące drukowania z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (Wi-Fi).
◦ Włącz/wyłącz (Enable/disable)
Wybranie opcji Aktywne (Enable) umożliwia drukowanie z urządzenia zgodnego ze standardem
PictBridge (Wi-Fi).
◦ Ustaw. limitu czasu (Timeout setting)
Umożliwia określenie limitu czasu.
• Ustawienie DRX (DRX setting)
Wybór ustawienia Przewod. sieć LAN (Wired LAN), a potem Aktywne (Enable) umożliwia
włączenie odbioru nieciągłego, gdy drukarka jest podłączona do urządzenia zgodnego z przewodową
siecią LAN.
• Ustaw. protok. IPsec (IPsec settings)
Wybranie ustawienia Aktywne (Enable) umożliwia skonfigurowanie ustawień protokołu IPsec.
202
Ustaw. inn. urządz.
Wybierz to menu na ekranie Ustaw. urządzenia (Device settings) w obszarze Menu ustawień (Setup
menu).
• Powtarzan. klawiszy (Key repeat)
Wybranie opcji WŁ. (ON) umożliwia szybkie wyświetlenie liczb i znaków do wyboru, przez przytrzymanie
przycisku
podczas wprowadzania znaków.
• Przyp. o usun. dok. (Orig. remov. remind.)
Umożliwia wybór, czy drukarka ma wyświetlać ekran z przypomnieniem o pozostawieniu oryginału na
płycie po jego zeskanowaniu.
Ważne
• Zapomnienie wyjęcia oryginału może nie zostać wykryte w zależności od jego typu oraz od stanu
pokrywy dokumentów.
203
Wybór języka
Umożliwia zmianę języka komunikatów i menu na wyświetlaczu LCD.
Japoński / Angielski / Niemiecki / Francuski / Włoski / Hiszpański / Holenderski / Portugalski / Norweski /
Szwedzki / Duński / Fiński / Rosyjski / Ukraiński / Polski / Czeski / Słowacki / Węgierski / Słoweński /
Chorwacki / Rumuński / Bułgarski / Turecki / Grecki / Estoński / Łotewski / Litewski / Chiński uproszczony /
Chiński tradycyjny / Koreański / Indonezyjski / Wietnamski
204
Aktualizacja oprogr. układowego
Wybierz to menu na ekranie Ustaw. urządzenia (Device settings) w obszarze Menu ustawień (Setup
menu).
Możesz aktualizować oprogramowanie układowe drukarki, sprawdzać jego wersję oraz wprowadzać
ustawienia ekranu powiadomień.
Ważne
• W przypadku korzystania z tej funkcji upewnij się, że drukarka została połączona z Internetem.
Uwaga
• Jeśli wybrano opcję Nieaktywne (Disable) w pozycji Włącz/wyłącz Wi-Fi (Wi-Fi enab./disable) menu
Wi-Fi oraz w pozycji Wł./wył. przew. LAN (Enab./dis. wired LAN) menu Przewod. sieć LAN (Wired
LAN) na ekranie Ustawien. sieci LAN (LAN settings), dostępna jest tylko opcja Bieżąca wersja
(Current version).
• Instaluj aktualiz. (Install update)
Służy do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania układowego drukarki. Aby przeprowadzić
aktualizację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Uwaga
• Jeśli aktualizacja oprogramowania układowego nie została zakończona, sprawdź poniższe
elementy i podejmij odpowiednie czynności.
• Sprawdź ustawienia sieci.
• Jeśli na wyświetlaczu LCD widnieje komunikat Nie można połączyć z serwerem; spróbuj
ponownie (Cannot connect to the server; try again), naciśnij przycisk OK, a następnie
spróbuj ponownie po pewnym czasie.
• Bieżąca wersja (Current version)
Umożliwia sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania układowego.
• Powiad. o aktualiz. (Update notification)
Jeśli wybrano ustawienie WŁ. (ON) i dostępna jest aktualizacja oprogramowania układowego, na
wyświetlaczu LCD pojawi się informacja o dostępnej aktualizacji oprogramowania układowego.
• Konfig. serwera DNS (DNS server setup)
Umożliwia wprowadzanie ustawień serwera DNS. Wybierz opcję Autom. konfigurow. (Auto setup) lub
Ustawienia ręczne (Manual setup). Po wybraniu opcji Ustawienia ręczne (Manual setup) wprowadź
ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami podawanymi na wyświetlaczu LCD.
• Konfig. serw. proxy (Proxy server setup)
Umożliwia wprowadzanie ustawień serwera proxy. Wybierz opcję Użyj (Use) lub Nie używaj (Do not
use). Po wybraniu opcji Użyj (Use) wprowadź ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie LCD.
205
Resetuj ustawienie
Wybierz to menu na ekranie Ustaw. urządzenia (Device settings) w obszarze Menu ustawień (Setup
menu).
Powoduje przywrócenie wszystkich ustawień drukarki do wartości domyślnych. Niektóre dane mogą jednak
pozostać niezmienione, w zależności od bieżącego stanu korzystania z drukarki.
Ważne
• W zależności od elementu ustawień konieczne jest nawiązanie połączenia lub ponowne
przeprowadzenie konfiguracji, jeśli ustawieniu została przywrócona wartość domyślna.
• Konfig. usługi WWW (Web service setup)
Powoduje przywrócenie domyślnych ustawień usługi WWW.
• Ustawien. sieci LAN (LAN settings)
Przywraca domyślne ustawienia sieci LAN.
• Dane ustawień (Setting data)
Przywraca domyślne parametry ustawień, takich jak rozmiar papieru, typ nośnika i inne, z wyjątkiem
ustawień sieciowych.
• Wszystkie dane (All data)
Przywraca domyślne wartości wszystkich ustawień wprowadzonych w drukarce. Również hasło
administratora ustawione za pomocą usługi Zdalny interfejs użytkownika lub programu IJ Network
Device Setup Utility zostaje przywrócone do wartości domyślnej.
Po zresetowaniu w razie potrzeby należy przeprowadzić ponowną konfigurację.
Uwaga
• Nie można przywrócić domyślnych ustawień następujących elementów:
• Język wyświetlany na ekranie LCD
• Bieżące położenie głowicy drukującej
• Żądanie CSR (ang. Certificate Signing Request, żądanie podpisania certyfikatu) dotyczące
ustawienia metody szyfrowania (SSL/TLS)
206
Ustawienia podajnika
Wybierz to menu na ekranie Menu ustawień (Setup menu).
Zarejestrowanie rozmiaru papieru i typu nośnika umieszczonego na tylnej tacy lub w kasecie umożliwia
zapobieganie nieprawidłowemu drukowaniu przez drukarkę poprzez wyświetlanie przed rozpoczęciem
drukowania odpowiedniego komunikatu w sytuacji, gdy rozmiar papieru lub typ nośnika załadowanego
papieru odbiega od ustawień drukowania.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części:
Ustawienia papieru
• Zarejestr. inf. o pap. (Save paper info)
Umożliwia zarejestrowanie rozmiaru papieru i typu nośnika umieszczonego na tylnej tacy i w kasecie.
Uwaga
• Papier zwykły można umieszczać tylko w kasecie.
• Dalsze informacje o prawidłowej kombinacji ustawień papieru, jaką można wprowadzić za pomocą
sterownika drukarki (system Windows) lub na ekranie LCD:
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)
• Wykr. niezg. papieru (Det. paper mismatch)
Po wybraniu ustawienia WŁ. (ON) drukarka wykrywa, czy rozmiar papieru i typ nośnika są identyczne z
zarejestrowanymi na ekranie Zarejestr. inf. o pap. (Save paper info). Jeśli drukowanie rozpocznie się
z niepasującymi ustawieniami, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat o błędzie.
207
Konfiguracja usługi WWW
Wybierz to menu na ekranie Menu ustawień (Setup menu).
• Konfigur. połączenia (Connection setup)
Dostępne są następujące elementy:
◦ GoogleCloudPrint
Rejestracja/usunięcie drukarki w usłudze/z usługi Google Cloud Print.
• Konfig. serwera DNS (DNS server setup)
Umożliwia wprowadzanie ustawień serwera DNS. Wybierz opcję Autom. konfigurow. (Auto setup) lub
Ustawienia ręczne (Manual setup). Po wybraniu opcji Ustawienia ręczne (Manual setup) wprowadź
ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami podawanymi na wyświetlaczu LCD.
• Konfig. serw. proxy (Proxy server setup)
Umożliwia wprowadzanie ustawień serwera proxy. Wybierz opcję Użyj (Use) lub Nie używaj (Do not
use). Po wybraniu opcji Użyj (Use) wprowadź ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie LCD.
208
Ustawienia ECO
To ustawienie umożliwia automatyczne włączanie/wyłączanie drukarki w celu oszczędzania energii
elektrycznej.
Automatyczne wyłączanie drukarki
Automatyczne włączanie drukarki
Automatyczne wyłączanie drukarki
Można włączyć opcję automatycznego wyłączania drukarki po upływie określonego czasu pozostawania
drukarki w stanie bezczynności lub bez pobierania danych do drukowania.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
Pojawi się ekran Menu ustawień (Setup menu).
3. Wybierz opcję Ustawienia ECO (ECO settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Wybierz opcję Ustaw. oszcz. energ. (EnergySaveSettings), a następnie naciśnij
przycisk OK.
5. Wybierz opcję Aut. wyłączenie (Auto power off), a następnie naciśnij przycisk OK.
6. Wybierz czas wyłączania drukarki, a następnie naciśnij przycisk OK.
Automatyczne włączanie drukarki
Można ustawić automatyczne włączanie drukarki po rozpoczęciu przesyłania danych wydruku do
drukarki.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
Pojawi się ekran Menu ustawień (Setup menu).
3. Wybierz opcję Ustawienia ECO (ECO settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Wybierz opcję Ustaw. oszcz. energ. (EnergySaveSettings), a następnie naciśnij
przycisk OK.
5. Wybierz opcję Aut. włączenie (Auto power on), a następnie naciśnij przycisk OK.
209
6. Wybierz opcję WŁ. (ON), a następnie naciśnij przycisk OK.
Korzystanie z druku dwustronnego
Aby korzystać z funkcji drukowania dwustronnego, wykonaj poniższą procedurę.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
Pojawi się ekran Menu ustawień (Setup menu).
3. Wybierz opcję Ustawienia ECO (ECO settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Wybierz opcję Us. druk. 2-str. (2-sidedPrintSetting), a następnie naciśnij przycisk OK.
5. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.
• Kopiuj (Copy)
Wybierz kopiowanie dwustronne jako tryb domyślny.
• Druk szablonu (Template print)
Wybierz jako tryb domyślny drukowanie dwustronne formularzy szablonów za pomocą drukarki.
210
Ustawienia ciche
Tej funkcji należy używać, gdy konieczne jest ograniczenie hałasu towarzyszącego pracy drukarki, np.
podczas drukowania w nocy.
Aby określić ustawienia, wykonaj poniższą procedurę.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
Pojawi się ekran Menu ustawień (Setup menu).
3. Wybierz opcję Tryb cichy (Quiet mode), a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Wybierz opcję WŁ. (ON) lub WYŁ. (OFF) i naciśnij przycisk OK.
W przypadku wybrania opcji WŁ. (ON) istnieje możliwość zredukowania poziomu hałasu
towarzyszącego drukowaniu.
Ważne
• W przypadku wybrania opcji WŁ. (ON) szybkość działania może być mniejsza niż dla ustawienia
WYŁ. (OFF).
• Skuteczność tej funkcji zależy od ustawień drukarki. Ponadto pewne rodzaje hałasu, np. gdy
drukarka przygotowuje się do drukowania, nie są zmniejszane.
Uwaga
• Tryb cichy można włączać za pomocą sterownika drukarki lub panelu operacyjnego drukarki.
Niezależnie od sposobu włączania trybu cichego, jest on stosowany podczas korzystania z panelu
operacyjnego drukarki lub w trakcie drukowania i skanowania za pomocą komputera.
211
Informacje o systemie
Wybierz to menu na ekranie Menu ustawień (Setup menu).
• Bieżąca wersja (Current version)
Powoduje wyświetlenie bieżącej wersji oprogramowania układowego.
• Nazwa drukarki (Printer name)
Powoduje wyświetlenie aktualnie wybranej nazwy drukarki.
• Nr seryjny (Serial number)
Powoduje wyświetlenie numeru seryjnego drukarki.
• Liczba wydruk. ark. (Printed sheet count)
Wyświetla liczbę wydrukowanych arkuszy skokowo co 50 arkuszy. (Przykład: w przypadku 25 arkuszy
wyświetlane jest [1–50]).
212
Specyfikacje
Specyfikacje ogólne
Rozdzielczość drukowania (dpi)
4800* (w poziomie) x 1200 (w pionie)
* Krople atramentu mogą być umieszczane na papierze w minimalnej odległości 1/4800 cala od siebie.
Interfejs
Port USB:
Hi-Speed USB *
Port sieci:
Przewodowa sieć LAN: 100BASE-TX / 10BASE-T
Wi-Fi: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
* Wymagany jest komputer zgodny ze standardem Hi-Speed USB. W związku
z tym, że interfejs Hi-Speed USB jest w pełni zgodny ze standardem USB 1.1,
może pracować z szybkością interfejsu USB 1.1.
Z portów USB i LAN można korzystać równocześnie.
Z sieci Wi-Fi i przewodowej sieci LAN nie można korzystać równocześnie.
Szerokość drukowania
203,2 mm (8 cali) (w przypadku drukowania bez obramowania: 216 mm
(8,5 cala))
Możliwy obszar wydruku
Drukowanie bez obramowania: margines górny/dolny/lewy/prawy: 0,0 mm
(0,0 cala)
Drukowanie standardowe:
• Margines górny:
◦ Kwadrat 9x9cm 3.5"x3.5", Kwadrat 10x10cm 4"x4": 5,0 mm (0,20 cala)
◦ Kwadrat 13x13cm 5"x5": 6,0 mm (0,24 cala)
◦ Inne rozmiary: 3,0 mm (0,12 cala)
• Margines dolny:
◦ Kwadrat 13x13cm 5"x5": 6,0 mm (0,24 cala)
◦ Inne rozmiary: 5,0 mm (0,20 cala)
• Margines lewy:
◦ Letter/Legal: 6,4 mm (0,26 cala)
◦ Kwadrat 9x9cm 3.5"x3.5", Kwadrat 10x10cm 4"x4": 5,0 mm (0,20 cala)
◦ Kwadrat 13x13cm 5"x5": 6,0 mm (0,24 cala)
◦ Inne rozmiary: 3,4 mm (0,14 cala)
• Margines prawy:
◦ Letter/Legal: 6,3 mm (0,25 cala)
◦ Kwadrat 9x9cm 3.5"x3.5", Kwadrat 10x10cm 4"x4": 5,0 mm (0,20 cala)
◦ Kwadrat 13x13cm 5"x5": 6,0 mm (0,24 cala)
◦ Inne rozmiary: 3,4 mm (0,14 cala)
213
* Szczegółowe informacje na temat obszaru koperty, na którym można drukować, zawiera poniższa sekcja.
Koperty
Automatyczne drukowanie dwustronne:
• Margines górny: 5,0 mm (0,20 cala)
• Margines dolny: 5,0 mm (0,20 cala)
• Margines lewy:
◦ Letter: 6,4 mm (0,26 cala)
◦ Inne rozmiary: 3,4 mm (0,14 cala)
• Margines prawy:
◦ Letter: 6,3 mm (0,25 cala)
◦ Inne rozmiary: 3,4 mm (0,14 cala)
Warunki otoczenia podczas pra-
Temperatura: 5-35°C (41-95°F)
cy
Wilgotność: 10-90% (bez kondensacji)
* Wydajność drukarki może ulec zmniejszeniu w pewnym zakresie temperatury
i wilgotności.
Zalecane warunki otoczenia:
Temperatura: 15-30°C (59-86°F)
Wilgotność: 10-80% (bez kondensacji)
* Dane dotyczące zakresów temperatury i wilgotności otoczenia odpowiednich
dla poszczególnych rodzajów papieru, np. papieru fotograficznego, można znaleźć na opakowaniu danego papieru lub w dostarczonej z nim dokumentacji.
Warunki otoczenia podczas
Temperatura: 0-40°C (32-104°F)
przechowywania
Wilgotność: 5-95% (bez kondensacji)
Zasilanie
Prąd zmienny 100-240 V, 50/60 Hz
(Dołączony kabel zasilania działa tylko w kraju lub regionie, dla którego został
zakupiony).
Pobór prądu
Drukowanie (kopiowanie): 15 W lub mniej *1
Stan gotowości (wartość minimalna): 0,8 W lub mniej *1*2
WYŁ.: 0,3 W lub mniej
*1 Połączenie z komputerem przy użyciu kabla USB
*2 Nie można zmienić czasu, po którego upływie urządzenie samoczynnie
przechodzi w stan gotowości.
Wymiary zewnętrzne (szer. x
głęb. x wys.)
Około 403 x 369 x 195 mm (15,9 x 14,6 x 7,7 cala)
Masa
Około 8,1 kg (17,8 funtów)
* Z wciągniętą kasetą i tacami.
* Z zainstalowaną głowicą drukującą.
Głowica drukująca/atrament
Łącznie 1792 dysze (640 dysz BK, po 384 dysze C/M/Y)
214
Specyfikacje dotyczące kopiowania
Wiele kopii
maks. 99 stron
Dopasowywanie intensywności koloru
9 pozycji, automatyczna intensywność (kopia AE)
Pomniejszanie/powiększanie
25%–400% (moduł 1%)
Specyfikacje dotyczące skanowania
Sterownik skanera
Windows: TWAIN w wersji 1.9, WIA
Maksymalny rozmiar skanowania
A4/Letter 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 cala)
Maks. rozdzielczość optyczna (w 1200 x 2400 dpi *
poziomie x w pionie):
* Rozdzielczość optyczna odzwierciedla maksymalną częstotliwość próbkowania określoną zgodnie z normą ISO 14473.
Gradacja (wejście/wyjście)
Stopnie szarości: 16 bitów/8 bitów
Kolorowy: 16 bitów/8 bitów na każdą składową RGB
Specyfikacje sieci
Protokół komunikacyjny
TCP/IP
Przewod. sieć LAN
Zgodność ze standardami: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)
Szybkość transmisji: 10/100 Mb/s (automatyczne przełączanie)
Wi-Fi
Zgodność ze standardami: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz
Kanał: 1-11 lub 1-13
* Pasmo częstotliwości i dostępne kanały zmieniają się w zależności od kraju
lub regionu.
Odległość komunikacji: 50 m/164 stóp we wnętrzach
* Efektywny zasięg zmienia się w zależności od otoczenia i umiejscowienia
urządzeń.
Zabezpieczenia:
WEP (64-/128-bitowy)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Konfiguracja:
WPS (konfiguracja metodą naciskania przycisku/kodu PIN)
WCN (WCN-NET)
Łatwe poł. bezprzewod.
215
Inne właściwości: hasło administratora
Minimalne wymagania systemowe
Należy stosować się do wymagań systemu operacyjnego, jeśli są one bardziej wygórowane od podanych
poniżej.
Windows
System operacyjny
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Uwaga: Prawidłowe działanie jest gwarantowane tylko na komputerze z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym.
Sterownik drukarki i program IJ Network Device Setup Utility obsługują następujące systemy operacyjne:
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2 i Windows Server
2016.
Wolne miejsce na dysku twardym
Co najmniej 2,0 GB
Uwaga: na potrzeby instalacji oprogramowania dostarczonego w zestawie.
Niezbędna ilość wolnego miejsca na dysku twardym może ulec zmianie bez
powiadomienia.
Monitor
XGA 1024 x 768
macOS
System operacyjny
OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.12 - macOS 10.14
Wolne miejsce na dysku twar-
Co najmniej 1,0 GB
dym
Uwaga: na potrzeby instalacji oprogramowania dostarczonego w zestawie.
Niezbędna ilość wolnego miejsca na dysku twardym może ulec zmianie bez
powiadomienia.
Monitor
XGA 1024 x 768
Inne obsługiwane systemy operacyjne
iOS (Android, Windows 10 Mobile)
W przypadku obsługiwanego systemu operacyjnego część funkcji może być niedostępnych.
Więcej informacji można znaleźć w witrynie sieci Web firmy Canon.
Możliwość drukowania z telefonu komórkowego
Apple AirPrint
Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link
216
Windows 10 Mobile Print
Mopria Print Service
• Do instalacji oprogramowania dla systemu operacyjnego Windows wymagane jest połączenie
internetowe lub napęd CD-ROM.
• Aby korzystać z funkcji Easy-PhotoPrint Editor i wszystkich podręczników użytkownika, wymagane
jest połączenie internetowe.
• Windows: w przypadku systemu Windows Media Center część funkcji może być niedostępnych.
• Windows: sterownik TWAIN (ScanGear) jest zgodny ze standardem TWAIN w wersji 1.9 i wymaga
obecności w systemie operacyjnym oprogramowania Menedżer źródeł danych.
• macOS: W przypadku systemu operacyjnego macOS do instalacji oprogramowania wymagane jest
połączenie internetowe.
• W wewnętrznym środowisku sieciowym należy otworzyć port 5222. Szczegółowe informacje na ten
temat można uzyskać u administratora sieci.
Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
217
Informacje na temat papieru
Obsługiwane typy nośników
Limit pojemności papieru
Nieobsługiwane typy nośników
Sposób postępowania z papierem
Obszar wydruku
218
Obsługiwane typy nośników
Aby uzyskać najlepsze wyniki, wybierz papier przeznaczony do danych celów. Firma Canon oferuje różne
rodzaje papieru odpowiednie do drukowania dokumentów oraz specjalny papier do zdjęć lub ilustracji. Do
drukowania ważnych zdjęć zawsze, gdy to możliwe, używaj oryginalnego papieru Canon.
Typy nośników
Oryginalny papier Canon
Uwaga
• Objaśnienia ostrzeżeń o użyciu strony nieprzeznaczonej do zadrukowania znajdują się w
informacjach o korzystaniu z poszczególnych produktów.
• Rozmiary strony i typy nośników różnią się w zależności od kraju lub regionu, w którym
sprzedawany jest papier. Szczegóły dotyczące rozmiarów strony i typów nośników znajdują się w
witrynie firmy Canon w sieci Web.
• Oryginalny papier Canon jest niedostępny w niektórych krajach i regionach. Należy pamiętać, że
na terenie Stanów Zjednoczonych Canon papier nie jest sprzedawany według numeru modelu.
Można jednak zakupić papier o odpowiedniej nazwie.
Papier do drukowania dokumentów:
• Canon Red Label Superior <WOP111>
• Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
• High Resolution Paper <HR-101N>*1
Papier do drukowania zdjęć:
• Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
• Glossy Photo Paper „Everyday Use” <GP-501/GP-508>
• Photo Paper Glossy <GP-701>
• Photo Paper Plus Glossy II <PP-201/PP-208/PP-301>
• Photo Paper Pro Luster <LU-101>
• Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
• Matte Photo Paper <MP-101>
Papier do tworzenia oryginalnych produktów:
• Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
• Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
• Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
• Restickable Photo Paper <RP-101>
• Removable Photo Stickers <PS-308R>
• Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508>
219
Papier inny niż oryginalny papier Canon
• Papier zwykły (w tym papier z makulatury)
• Koperty*1
• Kartka z pozdrowieniami*1
*1 Drukowanie na tym papierze za pomocą panelu operacyjnego lub urządzenia zgodnego ze
standardem PictBridge (Wi-Fi) nie jest obsługiwane.
Limit pojemności papieru
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Uwaga
• Podczas drukowania fotografii zapisanych w urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (WiFi) należy określić rozmiar strony i typ nośnika.
Drukowanie z aparatu cyfrowego
Rozmiary stron
Dostępne są następujące rozmiary stron.
Uwaga
• Obsługiwane przez drukarkę rozmiary strony i typy nośników są różne w zależności od używanego
systemu operacyjnego.
Rozmiary standardowe:
• Letter
• Legal
• A5
• A4
• B5
• KG/10x15cm(4x6)
• 13x18cm(5"x7")
• 18x25cm(7"x10")
• 20x25cm(8"x10")
• L(89x127mm)
• 2L(127x178mm)
• Kwadrat 9cm
• Kwadrat 10cm
• Kwadrat 13cm
• Hagaki
• Hagaki 2
220
• Koperta Com 10
• Koperta DL
• Nagagata 3
• Nagagata 4
• Yougata 4
• Yougata 6
• Karta 55x91mm
Formaty specjalne
Specjalne formaty stron muszą się mieścić w następujących zakresach:
• tylna taca
◦ Rozmiar minimalny: 55,0 x 89,0 mm (2,17 x 3,51 cala)
◦ Rozmiar maksymalny: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 cala)
• kaseta
◦ Rozmiar minimalny: 148,0 x 210,0 mm (5,83 x 8,27 cala)
◦ Rozmiar maksymalny: 215,9 x 297,0 mm (8,50 x 11,69 cala)
Gramatura papieru
Można stosować papier o następującej gramaturze.
• Papier zwykły: Od 64 do 105 g /m2 (od 17 do 28 funtów)
• Papier specjalny: maks. 200 g /m2 (53 funty)
221
Limit pojemności papieru
W tej sekcji podano limity pojemności papieru tylnej tacy, kasety i tacy wyprowadzania papieru.
Limity pojemności papieru tylnej tacy i kasety
Limit pojemności papieru tacy wyprowadzania papieru
Uwaga
• Rozmiary strony i typy nośników różnią się w zależności od kraju lub regionu, w którym sprzedawany
jest papier. Szczegóły dotyczące rozmiarów strony i typów nośników znajdują się w witrynie firmy
Canon w sieci Web.
Limity pojemności papieru tylnej tacy i kasety
Oryginalny papier Canon
Papier do drukowania dokumentów:
Nazwa nośnika <nr modelu>
Tylna taca
Kaseta
Canon Red Label Superior <WOP111>
A4: około 100 arkuszy
A4: około 250 arkuszy
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
A4: około 80 arkuszy
A4: około 200 arkuszy
High Resolution Paper <HR-101N>*1
A4, B5, Letter: około 80 ar-
nd.
kuszy
Papier do drukowania zdjęć:
Nazwa nośnika <nr modelu>
Tylna taca
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>*2
A4, Letter, 13x18cm(5"x7"), 20x25cm(8"x10"),
Glossy Photo Paper „Everyday Use” <GP-501/
GP-508>*2
2L(127x178mm): 10 arkuszy
KG/10x15cm(4x6), L(89x127mm), Kwadrat 9cm,
Kwadrat 10cm, Kwadrat 13cm, Hagaki: 20 arkuszy
Photo Paper Glossy <GP-701>*2
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201/PP-208/PP-301>*2
Photo Paper Pro Luster <LU-101>*2
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>*2
Matte Photo Paper <MP-101>
Papier do tworzenia oryginalnych produktów:
Nazwa nośnika <nr modelu>
Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
Tylna taca
1 arkusz
Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
Restickable Photo Paper <RP-101>
Removable Photo Stickers <PS-308R>
222
Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508>
Papier inny niż oryginalny papier Canon
Popularna nazwa
Tylna taca
Kaseta
Papier zwykły (w tym papier z makulatury)*1
Około 100 arkuszy (Legal: 10
arkuszy)
Około 250 arkuszy
Koperty
10 kopert
nd.
Kartka z pozdrowieniami
Letter, 18x25cm(7"x10"): 1 ar- nd.
kusz
*1 W przypadku niektórych typów papieru lub warunków pracy (bardzo wysoka lub bardzo niska
temperatura albo wilgotność) podawanie papieru przy maksymalnej pojemności może okazać się
niemożliwe. W takim przypadku załaduj maksymalnie połowę stosu papieru.
*2 Podawanie z załadowanego stosu papieru może pozostawiać ślady na zadrukowanej stronie lub
uniemożliwiać efektywne podawanie. W takiej sytuacji należy podawać papier po jednym arkuszu.
Limit pojemności papieru tacy wyprowadzania papieru
Oryginalny papier Canon
Papier do drukowania dokumentów:
Nazwa nośnika <nr modelu>
Taca wyprowadzania papieru
Canon Red Label Superior <WOP111>
Około 50 arkuszy
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
High Resolution Paper <HR-101N>
Papier inny niż oryginalny papier Canon
Popularna nazwa
Taca wyprowadzania papieru
Papier zwykły (w tym papier z makulatury)
Około 50 arkuszy (Legal: 10 arkuszy)
W przypadku kontynuowania drukowania na papierze innym niż powyższy zalecamy usunięcie już
zadrukowanych arkuszy lub kopert z tacy wyprowadzania papieru, aby uniknąć zabrudzenia i odbarwienia
papieru.
223
Nieobsługiwane typy nośników
Nie należy stosować typów papieru wymienionych na poniższej liście. Zastosowanie takiego papieru nie
tylko daje niezadowalające rezultaty, lecz także powoduje zacięcia papieru lub niewłaściwe działanie
drukarki.
• Papier poskładany, wygięty lub pomarszczony
• Papier wilgotny
• Papier cieńszy niż pocztówka, w tym papier zwykły lub z notesu przycięty do mniejszego rozmiaru (w
przypadku drukowania na papierze o rozmiarze A5 lub mniejszym)
• Pocztówki
• Pocztówki
• Koperty z podwójnymi skrzydełkami
• Koperty z wytłaczanymi lub przetworzonymi powierzchniami
• Koperty, których pokryte klejem skrzydełka są już wilgotne i klejące
• Jakikolwiek typ papieru z otworami
• Papier o kształcie innym niż prostokątny
• Papier spięty zszywkami lub sklejony
• Papier z tylną powierzchnią samoprzylepną, np. etykieta zabezpieczająca
• Papier ozdobiony elementami błyszczącymi itp.
224
Sposób postępowania z papierem
• Należy uważać, aby nie wytrzeć ani nie porysować powierzchni żadnego typu używanego papieru.
• Papier należy trzymać jak najbliżej krawędzi i nie dotykać powierzchni przeznaczonej do zadrukowania.
Jakość wydruku może ulec pogorszeniu, jeśli powierzchnia przeznaczona do zadrukowania zostanie
zanieczyszczona potem lub tłuszczem pochodzącym z dłoni.
• Nie należy dotykać zadrukowanej powierzchni do momentu wyschnięcia atramentu. Trzymając papier,
należy unikać dotykania zadrukowanej powierzchni nawet po wyschnięciu atramentu. Z powodu
właściwości atramentu pigmentowego może on zostać usunięty z zadrukowanej powierzchni w wyniku
potarcia lub zarysowania.
• Z opakowania należy wyjmować tylko wymaganą liczbę arkuszy, bezpośrednio przed drukowaniem.
• Aby uniknąć zwinięcia papieru, podczas przerw w drukowaniu należy wyjąć nieużywany papier z tylnej
tacy, włożyć go z powrotem do opakowania i przechowywać poziomo. Ponadto podczas
przechowywania należy unikać wysokiej temperatury, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
225
Tryb ekonomiczny
Można zmniejszyć zużycie czarnego atramentu, ustawiając opcję Jakość druku (Print quality) na
Ekonomiczne (Economy). Większa intensywność druku jest dostępna po wybraniu ustawienia
Standardowy (Standard) dla opcji Jakość druku (Print quality).
W przypadku druku lub kopiowania w kolorze można zmniejszyć zużycie czarnego atramentu, ale zużycie
kolorowego atramentu będzie takie samo, jak dla ustawienia Standardowy (Standard).
• Liczba arkuszy do nadrukowania
Liczba arkuszy do nadrukowania na butelkę z czarnym atramentem pigmentowym (papier zwykły
formatu A4) w przypadku drukowania w kolorze
Tryb Standardowy (Standard): 6000
Tryb Ekonomiczne (Economy): 8300
• Warunki pomiarów
◦ Obrazy pomiarów:
Drukowanie w kolorze: dokument kolorowy A4 ISO/IEC24712
Drukowanie w czerni i bieli: monochromatyczny dokument A4 ISO/IEC19752
◦ Metoda pomiarów:
Oryginalny firmy Canon
◦ Typ papieru:
Papier zwykły
◦ Ustawienie sterownika drukowania:
Ustawienie domyślne dla papieru zwykłego, ustawienie Wydruk w odcieniach szarości
(Grayscale Printing) na WŁ. podczas pomiaru druku w czerni i bieli.
◦ Drukowanie bez obramowania:
WYŁ (OFF)
*Liczba arkuszy do nadrukowania jest wyliczona na podstawie butelki z atramentem napełnionej po raz
drugi, a nie butelki z atramentem napełnionej, gdy drukarka jest używana po raz pierwszy.
226
Drukowanie
Drukowanie za pomocą komputera
Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu
Drukowanie przy użyciu panelu
operacyjnego
Drukowanie z aparatu cyfrowego
Ustawienia papieru
227
Drukowanie za pomocą komputera
Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do systemu Windows)
Drukowanie za pomocą aplikacji (macOS AirPrint)
Drukowanie za pomocą oprogramowania firmy Canon
Drukowanie za pośrednictwem usługi WWW
228
Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do
systemu Windows)
Podstawowe ustawienia drukowania Podstawowe
Różne metody drukowania
Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu
Sterownik drukarki — przegląd
Sterownik drukarki — opis
Aktualizacja sterowników MP Drivers
229
Podstawowe ustawienia drukowania
W tej części opisano znajdujące się na karcie Szybki start ustawienia wykorzystywane do podstawowego
drukowania.
Podstawowe ustawienia drukowania
1. Upewnij się, że drukarka jest włączona
2. Załaduj papier do drukarki
3. Otwórz ekran ustawień sterownika drukarki
4. Wybierz często używane ustawienia
Na karcie Szybki start (Quick Setup) użyj opcji Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used
Settings) w celu wybrania odpowiednich, wstępnie zdefiniowanych ustawień drukowania.
Po wybraniu ustawienia drukowania ustawienia Funkcje dodatkowe (Additional Features), Typ
nośnika (Media Type) i Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size) zostaną automatycznie
przełączone na wstępnie zdefiniowane wartości.
5. Wybierz jakość wydruku.
Wybierz dla opcji Jakość wydruku (Print Quality) ustawienie Wysoka (High), Standardowa
(Standard) lub Ekonomiczne (Economy).
230
Ważne
• Wybór opcji jakości wydruku różni się w zależności od wybranego ustawienia drukowania.
Uwaga
• Wybór ustawienia Ekonomiczne (Economy) dla opcji Jakość wydruku (Print Quality) może
spowodować mniejsze zużycie czarnego atramentu. Z tego powodu wybranie tego ustawienia
umożliwia wydrukowanie większej liczby materiałów niż w przypadku ustawienia Standardowa
(Standard).
Podczas drukowania lub kopiowania w kolorze może to zmniejszyć ilość atramentu zużywaną
na czarne elementy, ale zużycie atramentu przeznaczonego na elementy kolorowe może
pozostać takie samo, jak po wybraniu ustawienia Standardowa (Standard).
Szczegółowe informacje o trybie ekonomicznym można znaleźć w części „Tryb ekonomiczny”.
6. Wybierz źródło papieru
Zależnie od potrzeb z listy Źródło papieru (Paper Source) wybierz opcję Wybór automatyczny
(Automatically Select), Tylna taca (Rear Tray) lub Kaseta (Cassette).
231
Ważne
• Dostępne ustawienia źródła papieru mogą różnić się w zależności od typu i rozmiaru papieru.
7. Kliknij przycisk OK.
Od tego momentu drukarka będzie drukować z użyciem tych ustawień.
Ważne
• Po wybraniu opcji Zawsze drukuj z użyciem bieżących ustawień (Always Print with Current
Settings) ustawienia na kartach Szybki start (Quick Setup), Główny (Main) i Ustawienia strony
(Page Setup) zostają zapisane i są używane przy kolejnych wydrukach.
232
• Aby zarejestrować bieżące ustawienia jako nowe ustawienia wstępne, kliknij opcję Zapisz... (Save...)
w obszarze Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings).
Uwaga
• Jeśli ustawienia papieru w sterowniku drukarki różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji
o papierze, może wystąpić błąd. Instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia błędu można
znaleźć w części „Ustawienia papieru”.
Aby sprawdzić bieżące ustawienia drukarki albo zastosować ustawienia drukarki w sterowniku
drukarki, wyświetl kartę Szybki start (Quick Setup), kliknij opcję Informacje o nośniku w
drukarce... (Printer Media Information...) i wybierz odpowiednie ustawienia w wyświetlonym oknie
dialogowym.
Szczegółowe informacje o papierze do zarejestrowania w drukarce można znaleźć poniżej:
• Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)
• Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)
Sprawdzanie ustawień drukarki i ich stosowanie w sterowniku drukarki
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki.
2. Na karcie Szybki start (Quick Setup) kliknij opcję Informacje o nośniku w drukarce...
(Printer Media Information...)
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Informacje o nośniku w drukarce (Printer Media
Information).
3. Wybierz opcję Źródło papieru (Paper Source).
Sprawdź ustawienie lub wybierz nowe źródło papieru w menu Źródło papieru (Paper Source).
Bieżące ustawienia drukarki zostaną wyświetlone w polach Typ nośnika (Media Type) i Rozmiar
strony (Page Size).
4. Zastosuj ustawienia
Aby zastosować ustawienia drukarki w sterowniku drukarki, kliknij przycisk Ustaw (Set).
Uwaga
• Jeśli opcja Typ ustawiona w drukarce to IJ Hagaki, Hagaki K lub Hagaki albo jeśli opcja
Rozmiar papieru ustawiona w drukarce to 2L/13 x 18 cm (5 x 7 cali), kliknij opcję Ustaw (Set),
aby wyświetlić okno dialogowe.
Wybierz żądany rodzaj nośnika i rozmiar papieru, a następnie kliknij przycisk OK.
• Jeśli opcje Typ i Rozmiar papieru nie zostały ustawione w drukarce lub ustawiono je na wartość
Inne, opcja Ustaw (Set) jest wyszarzona i nie można jej kliknąć.
• Jeśli komunikacja z drukarką została wyłączona, okno dialogowe Informacje o nośniku w
drukarce... (Printer Media Information...) nie będzie widoczne albo sterownik drukarki nie
będzie mógł uzyskać z drukarki informacji o nośniku.
233
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ
nośnika)
W trakcie użytkowania tej drukarki wybranie typu nośnika i rozmiaru papieru zgodnego z przeznaczeniem
wydruku pomaga uzyskać najlepsze wyniki drukowania.
Z tą drukarką można używać następujących typów nośników:
Oryginalne papiery firmy Canon (drukowanie dokumentów)
Nazwa nośnika <nr modelu>
Canon Red Label Superior <WOP111>
Opcja Typ nośnika (Media Type) w sterowniku drukarki
Informac. o papierze zapisane w drukarce
Papier zwykły (Plain Paper)
Papier zwyk.
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213> Papier zwykły (Plain Paper)
Papier zwyk.
High Resolution Paper <HR-101N>
High Res
High Resolution Paper
Oryginalne papiery firmy Canon (drukowanie fotografii)
Nazwa nośnika <nr modelu>
Opcja Typ nośnika (Media Type) w ste-
Informac. o papierze
rowniku drukarki
zapisane w drukarce
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201/PP-301>
Photo Paper Plus Glossy II
PlusGlossyII
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
Photo Paper Pro Platinum
ProPlatinum
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Pro Luster
Pro Luster
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
Photo Paper Plus Semi-gloss
Semi-gloss
Glossy Photo Paper „Everyday Use” <GP-501> Glossy Photo Paper
Glossy
Photo Paper Glossy <GP-701>
Glossy Photo Paper
Glossy
Matte Photo Paper <MP-101>
Matte Photo Paper
Matte
Oryginalne papiery firmy Canon (oryginalne produkty)
Nazwa nośnika <nr modelu>
Opcja Typ nośnika (Media Type) w sterowniku drukarki
Informac. o papierze zapisane w drukarce
Restickable Photo Paper <RP-101>
Glossy Photo Paper
Glossy
Removable Photo Stickers <PS-308R>
Glossy Photo Paper
Glossy
Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508> Glossy Photo Paper
Glossy
234
Papiery dostępne w handlu
Nazwa nośnika
Papier zwykły (w tym papier z
Opcja Typ nośnika (Media Type) w sterowniku
drukarki
Informac. o papierze zapisane w drukarce
Papier zwykły (Plain Paper)
Papier zwyk.
Koperty
Koperta (Envelope)
Koperta
Kartki z pozdrowieniami
Karta Inkjet z życzeniami (Inkjet Greeting Card)
Inne
makulatury)
235
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar
papieru)
W trakcie użytkowania tej drukarki wybranie rozmiaru papieru zgodnego z przeznaczeniem wydruku
pomaga uzyskać najlepsze wyniki drukowania.
W drukarce można stosować poniższe formaty papieru.
Opcja Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size) w sterowniku drukarki
Zarejestrowane w drukarce Informac. o papierze w kasecie
Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm)
Letter
Legal 22x36cm 8.5"x14" (Legal 8.5"x14" 22x36cm)
Legal
A5
A5
A4
A4
B5
B5
10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)
KG/10x15
13x18cm 5"x7" (5"x7" 13x18cm)
2L/13x18
18x25cm 7"x10" (7"x10" 18x25cm)
7"x10"
20x25cm 8"x10" (8"x10" 20x25cm)
20x25cm
L 89x127mm
L
2L 127x178mm
2L/13x18
Kwadrat 9x9cm 3.5"x3.5" (Square 3.5"x3.5" 9x9cm)
Kwadr. 9cm
Kwadrat 10x10cm 4"x4" (Square 4"x4" 10x10cm)
Kwadr. 10cm
Kwadrat 13x13cm 5"x5" (Square 5"x5" 13x13cm)
Kwadr. 13cm
Hagaki 100x148mm
Hagaki
Hagaki 2 200x148mm
Hagaki 2
Koperta zwykła 10 (Envelope Com 10)
Kop. zw. 10
Koperta DL (Envelope DL)
Koperta DL
Nagagata 3 120x235mm (Nagagata 3 4.72"x9.25")
Nagagata 3
Nagagata 4 90x205mm (Nagagata 4 3.54"x8.07")
Nagagata 4
Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")
Yougata 4
Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")
Yougata 6
Karta 55x91mm 2.17"x3.58" (Card 2.17"x3.58" 55x91mm)
Karta55x91
236
Rozmiar niestandardowy
Inne
237
Różne metody drukowania
Ustawianie Rozmiar strony i Orientacja
Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania
Wykonanie drukowania bez obramowania
Drukowanie skalowane
Drukowanie układu strony
Drukowanie sąsiadująco/plakatu
Drukowanie dwustronne
Konfigurowanie drukowania kopert
Drukowanie na pocztówkach
238
Ustawianie Rozmiar strony i Orientacja
Z reguły rozmiar papieru i orientację strony określa się w użytkowanej aplikacji. Jeśli rozmiar papieru i
orientacja strony, ustawione w polu Rozmiar strony (Page Size) i Orientacja (Orientation) na karcie
Ustawienia strony (Page Setup), są takie jak ustawienia w aplikacji, nie trzeba wybierać ich na karcie
Ustawienia strony (Page Setup).
Jeśli nie można ich określić w aplikacji, procedura wyboru orientacji i rozmiaru strony jest następująca:
Ustawienia rozmiaru strony i orientacji można również wprowadzić na karcie Szybki start (Quick Setup).
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki
2. Wybierz rozmiar papieru.
Wybierz stronę z listy Rozmiar strony (Page Size) na karcie Ustawienia strony (Page Setup).
3. Wprowadź ustawienie opcji Orientacja (Orientation).
Wybierz opcję Pionowa (Portrait) lub Pozioma (Landscape) dla ustawienia Orientacja (Orientation).
Jeśli oryginał ma być obrócony na wydruku o 180 stopni, zaznacz pole wyboru Obróć o 180 stopni
(Rotate 180 degrees).
4. Kliknij przycisk OK.
Po rozpoczęciu drukowania dokument zostanie wydrukowany zgodnie z wybranym rozmiarem strony i
orientacją.
Uwaga
• Po wybraniu dla opcji Układ strony (Page Layout) ustawienia Rozmiar normalny (Normal-size)
pojawia się pole wyboru Autom. zmniejszaj duże dokumenty, których drukarka nie może
wydrukować (Automatically reduce large document that the printer cannot output).
239
Zwykle pole wyboru można pozostawić zaznaczone. Jeśli podczas drukowania nie chcesz zmniejszać
dużych dokumentów, których drukarka nie może wydrukować, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.
240
Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania
Liczbę kopii można również ustawić na karcie Szybki start (Quick Setup).
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki
2. Określ liczbę kopii do wydrukowania.
W polu Kopie (Copies) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) określ liczbę kopii do
wydrukowania.
3. Określ kolejność drukowania.
Zaznacz pole wyboru Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page), jeśli drukowanie ma
następować kolejno od ostatniej strony, a usuń jego zaznaczenie, gdy drukowanie ma się odbywać
kolejno od pierwszej strony.
Zaznacz pole wyboru Sortuj (Collate), jeśli w przypadku drukowania wielu kopii tego samego
dokumentu wszystkie strony każdej kopii mają być drukowane za jednym razem. Usuń zaznaczenie tego
pola wyboru, aby wydrukować za jednym razem wszystkie strony z tym samym numerem strony.
• Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page):
/Sortuj (Collate):
• Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page):
/Sortuj (Collate):
241
• Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page):
/Sortuj (Collate):
• Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page):
/Sortuj (Collate):
4. Kliknij przycisk OK.
Po rozpoczęciu drukowania zostanie wydrukowana określona liczba kopii w wybranej kolejności.
Ważne
• Jeśli w aplikacji użytej do tworzenia dokumentu jest dostępna ta sama funkcja, wprowadź ustawienia w
sterowniku drukarki. Jeśli jednak wyniki są niewłaściwe, określ ustawienia funkcji w aplikacji. Jeśli liczba
kopii i kolejność drukowania zostały określone jednocześnie w aplikacji i w sterowniku, to liczba
wydrukowanych kopii może odpowiadać sumie tych ustawień, a funkcja drukowania w odpowiedniej
kolejności może działać nieprawidłowo.
• Opcja Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page) jest wyszarzona i niedostępna w przypadku
wybrania dla opcji Układ strony (Page Layout) ustawienia Sąsiadująco/plakat (Tiling/Poster).
• Jeśli dla opcji Układ strony (Page Layout) wybrano ustawienie Broszura (Booklet), ustawienia
Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page) i Sortuj (Collate) są wyszarzone i niedostępne.
• Jeśli wybrano ustawienie Drukowanie dwustronne (Duplex Printing), opcja Drukuj od ostatniej
strony (Print from Last Page) jest wyszarzona i niedostępna.
Uwaga
• Po ustawieniu opcji Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page) i Sortuj (Collate) można
drukować w taki sposób, aby arkusze papieru były sortowane kolejno, poczynając od ostatniej strony.
Tych ustawień można używać w połączeniu z opcjami Rozmiar normalny (Normal-size), Bez
obramowania (Borderless), Z dopasowaniem do strony (Fit-to-Page), Ze skalowaniem (Scaled) i
Układ strony (Page Layout).
242
Wykonanie drukowania bez obramowania
Funkcja ta umożliwia drukowanie danych bez marginesów w wyniku takiego powiększenia obrazu, że
drukowane dane wystają nieco poza obszar papieru. Podczas drukowania standardowego wokół obszaru
dokumentu są tworzone marginesy. Natomiast w trybie drukowania bez obramowania marginesy nie są
tworzone. Aby wydrukować dane bez marginesów, np. fotografię, należy wybrać funkcję drukowania bez
obramowania.
Drukowanie bez obramowania można również ustawić w obszarze Funkcje dodatkowe (Additional
Features) na karcie Szybki start (Quick Setup).
Uwaga
• Można także ustawić opcję Wielk. rozszerzenia (Amount of extension) na panelu operacyjnym
drukarki, ale ustawienia w sterowniku drukarki będą miały wyższy priorytet.
Ustawianie funkcji Drukowanie bez obramowania
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki
2. Ustaw drukowanie bez obramowania
Wybierz opcję Bez obramowania (Borderless) z listy Układ strony (Page Layout) na karcie
Ustawienia strony (Page Setup).
243
Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
Po wyświetleniu komunikatu monitującego o zmianę typu nośnika wybierz typ nośnika z listy,
a następnie kliknij przycisk OK.
3. Sprawdź rozmiar papieru.
Sprawdź ustawienie wybrane z listy Rozmiar strony (Page Size). Aby zmienić to ustawienie, wybierz
z listy inny rozmiar strony. Na liście są wyświetlane tylko te rozmiary, których można użyć do
drukowania bez obramowania.
4. Dostosuj szerokość rozszerzenia dla papieru
W razie potrzeby dostosuj rozszerzenie za pomocą suwaka Szerokość rozszerzenia (Amount of
Extension).
Przesunięcie suwaka w prawo powoduje zwiększenie szerokości rozszerzenia papieru, a w lewo – jej
zmniejszenie.
W większości przypadków zaleca się ustawienie suwaka na drugiej pozycji z prawej strony.
Ważne
• Ustawienie suwaka Szerokość rozszerzenia (Amount of Extension) w skrajnej prawej pozycji
może spowodować zabrudzenie spodniej strony papieru.
5. Kliknij przycisk OK.
Gdy wybierzesz polecenie wydruku, tekst zostanie wydrukowany na papierze bez żadnych
marginesów.
244
Ważne
• Jeśli wybrano rozmiar strony, którego nie można użyć podczas drukowania bez obramowania,
rozmiar jest automatycznie zmieniany na obsługiwane rozmiary strony dla funkcji drukowania bez
obramowania.
• W przypadku wybrania opcji Bez obramowania (Borderless) ustawienia Rozmiar papieru drukarki
(Printer Paper Size), Drukowanie dwustronne (Duplex Printing) i Zszywany bok (Stapling Side)
oraz przycisk Stempel/Tło... (Stamp/Background...) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) są
wyszarzone i niedostępne.
• W przypadku wybrania opcji Koperta (Envelope) lub High Resolution Paper z listy Typ nośnika
(Media Type) na karcie Główny (Main) nie można drukować bez obramowania.
• W zależności od typu nośnika zastosowanego przy drukowaniu bez obramowania jakość druku może
ulec pogorszeniu w górnej bądź dolnej części arkusza lub może on zostać poplamiony.
• Jeśli stosunek wysokości do szerokości różni się dla danych obrazu, fragment obrazu może nie
zostać wydrukowany w zależności od typu zastosowanego nośnika.
Należy wówczas przyciąć obraz za pomocą aplikacji, stosownie do rozmiaru papieru.
Uwaga
• Jeśli na karcie Główny (Main) wybrano dla opcji Typ nośnika (Media Type) ustawienie Papier
zwykły (Plain Paper), drukowanie bez obramowania nie jest zalecane. Dlatego pojawia się
komunikat dotyczący wyboru nośnika.
W przypadku używania zwykłego papieru do wydruków testowych wybierz opcję Papier zwykły
(Plain Paper) i kliknij przycisk OK.
Powiększanie zakresu wydruku
Ustawienie dużej szerokości rozszerzenia pozwala na bezproblemowe drukowanie bez obramowania.
Jednak część dokumentu wykraczająca poza krawędzie papieru nie zostanie wydrukowana. Z tego
powodu obiekty znajdujące się na obrzeżach fotografii również mogą nie zostać wydrukowane.
Jeśli wynik drukowania bez obramowania jest niezadowalający, można zmniejszyć rozszerzenie.
Szerokość rozszerzenia zmniejsza się w miarę przesuwania suwaka Szerokość rozszerzenia (Amount
of Extension) w lewo.
Ważne
• W przypadku zmniejszenia szerokości rozszerzenia na wydruku może się pojawić nieoczekiwany
margines, zależny od rozmiaru papieru.
Uwaga
• W przypadku ustawienia suwaka Szerokość rozszerzenia (Amount of Extension) w skrajnym
lewym położeniu obraz jest drukowany w pełnym rozmiarze. Po wybraniu takiego ustawienia przy
drukowaniu strony adresowej pocztówki kod pocztowy nadawcy jest drukowany we właściwym
miejscu.
• W przypadku zaznaczenia na karcie Główny (Main) pola wyboru Wyświetl podgląd przed
rozpoczęciem drukowania (Preview before printing) przed drukowaniem można potwierdzić, czy
ma być margines, czy nie.
245
Drukowanie skalowane
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki
2. Wybierz drukowanie skalowane.
Wybierz opcję Ze skalowaniem (Scaled) na liście Układ strony (Page Layout) na karcie Ustawienia
strony (Page Setup).
3. Wybieranie rozmiaru papieru dokumentu
Korzystając z funkcji Rozmiar strony (Page Size), wybierz rozmiar strony ustawiony w aplikacji.
4. Ustaw poziom skalowania, używając jednej z poniższych metod:
• Wybierz opcję Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size).
Jeśli rozmiar papieru w drukarce jest mniejszy niż określony w polu Rozmiar strony (Page Size),
obraz strony zostanie pomniejszony. Jeśli rozmiar papieru drukarki jest większy niż określony w
polu Rozmiar strony (Page Size), obraz strony zostanie powiększony.
246
• Określ czynnik skalowania.
Wpisz wartość bezpośrednio w polu Skalowanie (Scaling).
Bieżące ustawienia wyświetlane są w oknie podglądu ustawień po lewej stronie sterownika
drukarki.
5. Kliknij przycisk OK.
Podczas drukowania dokument zostanie wydrukowany w ostatnio określonej skali.
247
Ważne
• Jeśli aplikacja, za której pomocą utworzono oryginał, udostępnia funkcję drukowania skalowanego,
należy skonfigurować te ustawienia w aplikacji. Nie jest wymagane konfigurowanie tego samego
ustawienia w sterowniku drukarki.
Uwaga
• Wybranie opcji Ze skalowaniem (Scaled) powoduje zmianę obszaru wydruku dokumentu.
248
Drukowanie układu strony
Funkcja ta umożliwia wydruk więcej niż jednego obrazu strony na pojedynczym arkuszu papieru.
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki
2. Ustaw drukowanie układu strony.
Wybierz opcję Układ strony (Page Layout) z listy Układ strony (Page Layout) na karcie Ustawienia
strony (Page Setup).
Bieżące ustawienia wyświetlane są w oknie podglądu ustawień po lewej stronie sterownika drukarki.
3. Wybierz rozmiar papieru.
Z listy Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size) wybierz rozmiar papieru załadowanego do
drukarki.
4. Ustaw liczbę stron drukowanych na jednym arkuszu i kolejność stron.
249
W razie potrzeby kliknij przycisk Określ... (Specify...) i w oknie dialogowym Drukowanie układu strony
(Page Layout Printing) określ następujące ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.
Układ strony (Page Layout)
Aby zmienić liczbę stron drukowanych na jednym arkuszu papieru, wybierz z listy odpowiednią
liczbę stron.
Kolejność stron (Page Order)
Aby zmienić kolejność rozmieszczenia stron, wybierz na liście metodę ich układania.
Obramowanie strony (Page Border)
Aby wydrukować obramowanie strony wokół każdej strony dokumentu, zaznacz to pole wyboru.
5. Zakończ konfigurację.
Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) kliknij przycisk OK.
Podczas drukowania określona liczba stron zostanie na każdym arkuszu rozmieszczona zgodnie z
określoną kolejnością.
250
Drukowanie sąsiadująco/plakatu
Funkcja ta umożliwia powiększenie obrazu, podzielenie go na kilka stron i wydrukowanie tych stron na
oddzielnych arkuszach papieru. Można też skleić te strony ze sobą w celu uzyskania jednego dużego
wydruku, np. plakatu.
Ustawianie opcji Drukowanie sąsiadująco/plakatu
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki
2. Ustaw opcję mozaikowania/drukowania plakatu.
Wybierz opcję Sąsiadująco/plakat (Tiling/Poster) z listy Układ strony (Page Layout) na karcie
Ustawienia strony (Page Setup).
Bieżące ustawienia wyświetlane są w oknie podglądu ustawień po lewej stronie sterownika drukarki.
3. Wybierz rozmiar papieru.
251
Z listy Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size) wybierz rozmiar papieru załadowanego do
drukarki.
4. Podaj liczbę fragmentów obrazu i stron do wydrukowania.
W razie potrzeby kliknij przycisk Określ... (Specify...), określ poniższe ustawienia w oknie dialogowym
Drukowanie sąsiadująco/plakatu (Tiling/Poster Printing) i kliknij przycisk OK.
Fragmenty obrazu (Image Divisions)
Wybierz liczbę fragmentów (pionowo x poziomo).
Wraz ze wzrostem liczby podziałów dokumentu rośnie liczba arkuszy do zadrukowania. W
przypadku łączenia stron w celu otrzymania plakatu zwiększanie liczby podziałów dokumentu
umożliwia utworzenie większego plakatu.
Drukuj na marginesie "Wytnij/Wklej" (Print "Cut/Paste" in margins)
Aby usunąć słowa „Wytnij” i „Wklej”, odznacz to pole.
Uwaga
• Funkcja ta może być niedostępna w przypadku korzystania z niektórych sterowników
drukarki lub systemów operacyjnych.
Drukuj na marginesie wiersz "Wytnij/Wklej" (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Aby usunąć linie, odznacz to pole.
Zakres stron wydruku (Print page range)
Umożliwia określenie zakresu drukowania. W normalnych warunkach należy wybrać ustawienie
Wszystkie (All).
Aby ponownie wydrukować tylko wybraną stronę, wybierz pozycję Strony (Pages) i wprowadź
numery stron, które chcesz wydrukować. Aby wybrać wiele różnych stron, wprowadź ich numery,
oddzielając je przecinkami lub umieszczając między nimi myślniki.
Uwaga
• Możesz także określić zakres drukowania, klikając strony w podglądzie ustawień.
5. Zakończ konfigurację.
Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) kliknij przycisk OK.
Drukowany dokument zostanie podzielony na kilka stron.
252
Drukowanie konkretnych stron
Jeśli atrament jest słabo widoczny lub skończył się podczas drukowania, można ponownie wydrukować
tylko potrzebne strony, postępując zgodnie z następującą procedurą:
1. Określ zakres druku.
W podglądzie ustawień po lewej stronie karty Ustawienia strony (Page Setup) kliknij strony, których
nie należy drukować.
Kliknięcie powoduje usunięcie danej strony. W oknie podglądu pozostaną tylko strony przeznaczone
do wydruku.
Uwaga
• Aby ponownie wyświetlić usunięte strony, należy je kliknąć.
• Kliknij prawym przyciskiem myszy podgląd ustawień, aby wybrać polecenie Drukuj wszystkie
strony (Print all pages) lub Usuń wszystkie strony (Delete all pages).
2. Zakończ konfigurację.
Po wybraniu stron kliknij przycisk OK.
Gdy wybierzesz polecenie wydruku, wydrukowane zostaną tylko określone strony.
Ważne
• Z uwagi na to, że funkcja mozaikowania/drukowania plakatu powoduje powiększenie dokumentu,
wydruk może być ziarnisty.
253
Drukowanie dwustronne
Drukowanie dwustronne można również ustawić w obszarze Funkcje dodatkowe (Additional Features) na
karcie Szybki start (Quick Setup).
Automatyczne drukowanie dwustronne
Funkcja ta umożliwia drukowanie dwustronne bez konieczności odwracania arkusza papieru.
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki
2. Ustaw automatyczne drukowanie dwustronne.
Zaznacz pole wyboru Drukowanie dwustronne (Duplex Printing) na karcie Ustawienia strony
(Page Setup) i upewnij się, że zaznaczono pole wyboru Automatyczne (Automatic).
3. Wybierz układ.
Z listy Układ strony (Page Layout) wybierz opcję Rozmiar normalny (Normal-size), Z
dopasowaniem do strony (Fit-to-Page), Ze skalowaniem (Scaled) lub Układ strony (Page
Layout).
254
4. Określ obszar wydruku.
Przy drukowaniu dwustronnym obszar wydruku nieco się zwęża, w wyniku czego dokument może nie
mieścić się na jednej stronie.
Kliknij opcję Konfigurowanie obszaru wydruku... (Print Area Setup...), wybierz jedną z
następujących metod przetwarzania i kliknij przycisk OK.
Drukuj w rozmiarze normalnym (Use normal-size printing)
Drukowanie bez zmniejszania strony.
Drukuj w rozmiarze zmniejszonym (Use reduced printing)
Nieznaczne zmniejszenie strony podczas drukowania.
5. Określ stronę, która ma być zszyta.
Najlepsze ustawienie opcji Zszywany bok (Stapling Side) jest wybierane automatycznie z
uwzględnieniem ustawień opcji Orientacja (Orientation) i Układ strony (Page Layout). Aby zmienić
to ustawienie, wybierz z listy inny zszywany bok.
6. Ustaw szerokość marginesu.
W razie potrzeby kliknij przycisk Określ margines... (Specify Margin...) i ustaw szerokość marginesu,
a następnie kliknij przycisk OK.
7. Zakończ konfigurację.
Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) kliknij przycisk OK.
Po włączeniu drukowania rozpocznie się drukowanie dwustronne.
Ręczne drukowanie dwustronne
Istnieje możliwość ręcznego drukowania dwustronnego.
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki
2. Ustaw drukowanie dwustronne.
Zaznacz pole wyboru Drukowanie dwustronne (Duplex Printing) i usuń zaznaczenie pola wyboru
Automatyczne (Automatic) na karcie Ustawienia strony (Page Setup).
255
3. Wybierz układ.
Z listy Układ strony (Page Layout) wybierz opcję Rozmiar normalny (Normal-size), Z
dopasowaniem do strony (Fit-to-Page), Ze skalowaniem (Scaled) lub Układ strony (Page
Layout).
4. Określ stronę, która ma być zszyta.
Najlepsze ustawienie opcji Zszywany bok (Stapling Side) jest wybierane automatycznie z
uwzględnieniem ustawień opcji Orientacja (Orientation) i Układ strony (Page Layout). Aby zmienić
to ustawienie, wybierz z listy inny zszywany bok.
5. Ustaw szerokość marginesu.
W razie potrzeby kliknij przycisk Określ margines... (Specify Margin...) i ustaw szerokość marginesu,
a następnie kliknij przycisk OK.
6. Zakończ konfigurację.
Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) kliknij przycisk OK.
Po rozpoczęciu drukowania strony dokumentu będą drukowane najpierw po jednej stronie arkusza
papieru. Po zadrukowaniu jednej strony załaduj ponownie papier w sposób podany w wyświetlonym
komunikacie.
Następnie kliknij przycisk Rozpocznij drukowanie (Start Printing), aby drukować po drugiej stronie.
Ważne
• Jeśli na karcie Główny (Main) wybrano z listy Typ nośnika (Media Type) opcję inną niż Papier
zwykły (Plain Paper), opcja Drukowanie dwustronne (Duplex Printing) będzie wyszarzona i
niedostępna.
256
• W przypadku wybrania z listy Układ strony (Page Layout) opcji Bez obramowania (Borderless),
Sąsiadująco/plakat (Tiling/Poster) lub Broszura (Booklet) opcje Drukowanie dwustronne (Duplex
Printing) i Zszywany bok (Stapling Side) są wyszarzone i niedostępne.
• Funkcję Drukowanie dwustronne (Duplex Printing) można uruchomić tylko wtedy, gdy z listy
Rozmiar strony (Page Size) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybrano jeden z
następujących rozmiarów papieru.
• Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm), A5, A4, B5
• Po wydrukowaniu przedniej strony i przed rozpoczęciem drukowania tylnej następuje chwila przerwy
przeznaczonej na wyschnięcie atramentu (drukarka chwilowo przerywa działanie). Nie należy wtedy
dotykać papieru. W oknie Ustawienia niestandardowe (Custom Settings) narzędzia Canon IJ Printer
Assistant Tool można zmienić czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu.
Tematy pokrewne
Zmiana trybu pracy drukarki
257
Konfigurowanie drukowania kopert
1. Załaduj kopertę do drukarki
2. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki
3. Wybierz typ nośnika.
Wybierz opcję Koperta (Envelope) z listy Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used
Settings) na karcie Szybki start (Quick Setup).
4. Wybierz rozmiar papieru.
Gdy pojawi się okno dialogowe Ustawienie rozmiaru koperty (Envelope Size Setting), wybierz opcję
Koperta zwykła 10 (Envelope Com 10), Koperta DL (Envelope DL), Yougata 4 105x235mm
(Yougata 4 4.13"x9.25") lub Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48") i kliknij przycisk OK.
5. Ustaw orientację
Aby wydrukować poziomo dane adresata, wybierz wartość Pozioma (Landscape) dla ustawienia
Orientacja (Orientation).
Uwaga
• Jeśli opcja Koperta zwykła 10 (Envelope Com 10), Koperta DL (Envelope DL), Yougata 4
105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25") lub Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")
258
została wybrana z listy Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size), drukarka obróci papier
do wydruku o 90 stopni w lewo, niezależnie od ustawienia Obróć o 90 stopni w lewo, gdy
orientacja jest [Pozioma] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]) dla opcji
Ustawienia niestandardowe (Custom Settings) w narzędziu Canon IJ Printer Assistant Tool.
6. Wybierz jakość wydruku.
Wybierz dla opcji Jakość wydruku (Print Quality) ustawienie Wysoka (High) lub Standardowa
(Standard), zależnie od tego, które najlepiej odpowiada danemu celowi.
7. Kliknij przycisk OK.
Po rozpoczęciu procesu drukowania informacje są drukowane na kopercie.
Ważne
• Po rozpoczęciu drukowania kopert wyświetlane są komunikaty przewodnika.
Aby ukryć komunikaty przewodnika, zaznacz pole wyboru Nie pokazuj więcej tego komunikatu (Do
not show this message again).
Aby ponownie wyświetlić przewodnik, kliknij przycisk Wyświetl stan drukarki (View Printer Status) na
karcie Obsługa (Maintenance) i uruchom Monitor stanu Canon IJ.
Aby następnie włączyć to ustawienie, kliknij pozycję Drukowanie kopert (Envelope Printing) w
podmenu Wyświetl komunikat pomocniczy (Display Guide Message) menu Opcje (Option).
Uwaga
• Jeśli ustawienia papieru w sterowniku drukarki różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji o
papierze, może wystąpić błąd. Instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia błędu można znaleźć
w części „Ustawienia papieru”.
Aby sprawdzić bieżące ustawienia drukarki albo zastosować ustawienia drukarki w sterowniku drukarki,
kliknij opcję Informacje o nośniku w drukarce... (Printer Media Information...) na karcie Szybki
start (Quick Setup) i wybierz odpowiednie ustawienia w wyświetlonym oknie dialogowym.
Szczegółowe informacje o papierze do zarejestrowania w drukarce można znaleźć poniżej:
• Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)
• Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)
259
Drukowanie na pocztówkach
1. Załaduj pocztówkę do drukarki
2. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki
3. Wybierz najczęściej używane ustawienia
Wyświetl kartę Szybki start (Quick Setup) i dla opcji Najczęściej używane ustawienia (Commonly
Used Settings) wybierz ustawienie Standardowa (Standard).
4. Wybierz typ nośnika.
Wybierz dla opcji Typ nośnika (Media Type) ustawienie Ink Jet Hagaki (A), Ink Jet Hagaki, Hagaki K
(A), Hagaki K, Hagaki (A) lub Hagaki.
Ważne
• Drukarka nie może drukować na pocztówkach z przytwierdzonymi zdjęciami lub naklejkami.
• W przypadku drukowania po obu stronach pocztówki z osobna czystszy wydruk można otrzymać,
drukując najpierw po stronie wiadomości, a następnie po stronie adresowej.
• Ustawienia papieru w sterowniku drukarki różnią się w zależności od tego, czy użytkownik drukuje
po stronie adresowej, czy po stronie wiadomości.
Aby sprawdzić bieżące ustawienia drukarki albo zastosować ustawienia drukarki w sterowniku
drukarki, kliknij opcję Informacje o nośniku w drukarce... (Printer Media Information...) na
karcie Szybki start (Quick Setup) i wybierz odpowiednie ustawienia w wyświetlonym oknie
dialogowym.
Szczegółowe informacje o papierze do zarejestrowania w sterowniku drukarki i drukarce można
znaleźć poniżej:
• Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)
• Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)
5. Wybierz rozmiar papieru.
Wybierz dla opcji Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size) ustawienie Hagaki 100x148mm lub
Hagaki 2 200x148mm.
Ważne
• Pocztówki zwrotne można stosować tylko w przypadku drukowania z komputera.
• W przypadku drukowania pocztówki zwrotnej należy zawsze w aplikacji lub w sterowniku drukarki
wybierać dla rozmiaru papieru ustawienie Hagaki 2 200x148mm.
• Pocztówki zwrotnej nie należy składać. Jeśli powstanie zagięcie, drukarka nie będzie mogła
prawidłowo pobrać pocztówki, co może w konsekwencji doprowadzić do wykrzywiania się linii na
wydruku lub do zacięcia papieru.
• W przypadku pocztówek zwrotnych nie można drukować bez obramowania.
6. Ustaw orientację wydruku
260
Aby wydrukować adres w poziomie, wybierz dla opcji Orientacja (Orientation) ustawienie Pozioma
(Landscape).
7. Wybierz jakość wydruku.
Wybierz dla opcji Jakość wydruku (Print Quality) ustawienie Wysoka (High) lub Standardowa
(Standard), zależnie od tego, które najlepiej odpowiada danemu celowi.
8. Kliknij przycisk OK.
Podczas drukowania dane zostaną wydrukowane na pocztówce.
Ważne
• Jeśli podczas drukowania pocztówki chcesz wyświetlić komunikat przewodnika, otwórz kartę Obsługa
(Maintenance) i kliknij przycisk Wyświetl stan drukarki (View Printer Status) w celu uruchomienia
Monitora stanu Canon IJ.
W menu Opcje (Option) wybierz polecenie Wyświetl komunikat pomocniczy (Display Guide
Message) i kliknij opcję Drukowanie kart Hagaki (Hagaki Printing), aby ją włączyć.
Aby ukryć te komunikaty przewodnika, zaznacz pole wyboru Nie pokazuj więcej tego komunikatu
(Do not show this message again).
• W przypadku drukowania na innym nośniku niż pocztówki załaduj nośnik zgodnie ze sposobem jego
eksploatacji i kliknij przycisk Rozpocznij drukowanie (Start Printing).
261
Sterownik drukarki — przegląd
Sterownik drukarki Canon IJ
Otwieranie ekranu ustawień sterownika drukarki
Monitor stanu Canon IJ
Instrukcja obsługi (Sterownik drukarki)
262
Sterownik drukarki Canon IJ
Sterownik drukarki Canon IJ (zwany poniżej w skrócie sterownikiem drukarki) to instalowane w komputerze
oprogramowanie umożliwiające jego komunikację z drukarką.
Sterownik drukarki konwertuje dane do wydruku utworzone w aplikacji na dane zrozumiałe dla drukarki i
wysyła skonwertowane dane do drukarki.
Jako że różne drukarki obsługują różne formaty danych, należy korzystać ze sterownika drukarki
obsługującego daną drukarkę.
Instalacja sterownika drukarki
Aby zainstalować sterownik drukarki, zainstaluj sterownik z poziomu menu Rozpocznij konfigurację
(Start Setup) instalacyjnego dysku CD-ROM dostarczonego wraz z drukarką.
Wskazywanie sterownika drukarki
Aby określić sterownik drukarki, otwórz okno dialogowe Drukuj (Print) w używanej aplikacji, a następnie
wybierz „Canon XXX” (gdzie „XXX” to nazwa Twojego modelu).
Wyświetlanie podręcznika za pomocą sterownika drukarki
Aby wyświetlić opis danej karty ustawień z ekranu ustawień sterownika drukarki, kliknij znajdujący się na
niej przycisk Pomoc (Help).
Tematy pokrewne
Otwieranie ekranu ustawień sterownika drukarki
263
Otwieranie ekranu ustawień sterownika drukarki
Ekran ustawień sterownika drukarki można wyświetlić z poziomu używanej aplikacji lub klikając ikonę
drukarki.
Wyświetlanie ekranu ustawień sterownika drukarki za pomocą aplikacji
Wykonaj tę procedurę, aby skonfigurować ustawienia drukowania podczas drukowania.
1. W menu aplikacji wybierz polecenie drukowania.
Polecenie Drukuj (Print) można zwykle znaleźć w menu Plik (File).
2. Wybierz model drukarki i kliknij przycisk Preferencje (Preferences) (lub Właściwości
(Properties))
Zostanie wyświetlony ekran ustawień sterownika drukarki.
Uwaga
• W zależności od używanej aplikacji nazwy poleceń i nazwy menu mogą być różne, podobnie
jak liczba czynności do wykonania. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
używanej aplikacji.
Wyświetlanie ekranu ustawień sterownika drukarki poprzez kliknięcie
ikony drukarki
Z poziomu ekranu ustawień można przeprowadzić czynności z zakresu konserwacji drukarki, np.
czyszczenie głowicy drukującej i definiowanie ustawień drukowania wspólnych dla wszystkich aplikacji.
1. Wybierz kolejno pozycje Panel sterowania (Control Panel) -> Sprzęt i dźwięk
(Hardware and Sound) -> Urządzenia i drukarki (Devices and Printers)
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę posiadanego modelu. Gdy zostanie wyświetlone
menu, kliknij opcję Preferencje drukowania (Printing preferences)
Zostanie wyświetlony ekran ustawień sterownika drukarki.
Ważne
• W oknie dialogowym ustawień sterownika drukarki otwartym za pomocą opcji Właściwości
drukarki (Printer properties) wyświetlane są karty dotyczące funkcji systemu Windows, np.
Porty (Ports) (lub Zaawansowane (Advanced)). Karty te nie pojawiają się w przypadku
otwarcia przy użyciu polecenia Preferencje drukowania (Printing preferences) lub przez
aplikację. Informacje dotyczące kart funkcji systemu Windows można znaleźć w podręczniku
użytkownika systemu Windows.
264
Monitor stanu Canon IJ
Monitor stanu Canon IJ wskazuje stan drukarki i postępy w drukowaniu. Stan drukarki jest przedstawiany za
pomocą ikon i komunikatów monitora stanu.
Uruchamianie programu Monitor stanu Canon IJ
Monitor stanu Canon IJ jest uruchamiany automatycznie przy wysyłaniu do drukarki danych wydruku.
Monitor stanu Canon IJ po uruchomieniu jest wyświetlany jako przycisk na pasku zadań.
Kliknij przycisk monitora stanu wyświetlany na pasku zadań. Zostanie wyświetlony Monitor stanu Canon
IJ.
Uwaga
• Aby otworzyć Monitor stanu Canon IJ, gdy drukarka nie drukuje, otwórz okno ustawień sterownika
drukarki i kliknij na karcie Wyświetl stan drukarki (View Printer Status) przycisk Obsługa
(Maintenance).
• Informacje wyświetlane przez Monitor stanu Canon IJ mogą się zmieniać w zależności od kraju lub
regionu eksploatacji drukarki.
Gdy występują błędy
Monitor stanu Canon IJ jest wyświetlany automatycznie w przypadku wystąpienia błędu (np. gdy w
drukarce skończył się papier lub poziom atramentu jest niski).
265
W takiej sytuacji należy wykonać odpowiednie czynności, postępując według instrukcji.
266
Instrukcja obsługi (Sterownik drukarki)
Działanie sterownika drukarki podlega poniższym ograniczeniom. Należy mieć je na uwadze, korzystając ze
sterownika urządzenia.
Ograniczenia sterownika drukarki
• W zależności od drukowanego dokumentu metoda podawania papieru ustawiona za pomocą
sterownika drukarki może być nieodpowiednia.
W takim przypadku otwórz okno ustawień sterownika drukarki z okna Drukuj (Print) i sprawdź
ustawienie w polu Źródło papieru (Paper Source) na karcie Główny (Main).
• Podczas pracy z niektórymi aplikacjami ustawienie Kopie (Copies) na karcie Ustawienia strony
(Page Setup) sterownika drukarki może nie być aktywne.
W takim przypadku użyj ustawienia liczby kopii w oknie dialogowym Drukuj (Print) aplikacji.
• Jeśli wartość opcji Język (Language) wybrana w oknie dialogowym Informacje (About) na karcie
Obsługa (Maintenance) nie jest zgodna z językiem interfejsu systemu operacyjnego, ekran
sterownika może zostać niepoprawnie wyświetlony.
• Nie zmieniaj ustawień właściwości drukarki na karcie Zaawansowane (Advanced). W przypadku
zmiany jakichkolwiek ustawień nie będzie można poprawnie korzystać z poniższych funkcji.
Ponadto, gdy zostanie wybrana opcja Drukuj do pliku (Print to file) w oknie dialogowym Drukuj
(Print) aplikacji i w przypadku aplikacji, które uniemożliwiają buforowanie EMF, takich jak Adobe
Photoshop LE i MS Photo Editor, następujące funkcje nie będą działały.
◦ Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing) na karcie
Główny (Main)
◦ Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss) na karcie
Ustawienia strony (Page Setup) okna dialogowego Opcje wydruku (Print Options)
◦ Układ strony (Page Layout), Sąsiadująco/plakat (Tiling/Poster), Broszura (Booklet),
Drukowanie dwustronne (Duplex Printing), Określ margines... (Specify Margin...), Drukuj od
ostatniej strony (Print from Last Page), Sortuj (Collate) oraz Stempel/Tło... (Stamp/
Background...) na karcie Ustawienia strony (Page Setup)
◦ Opcja Drukuj wzór dopasowywania kolorów (Print a pattern for color adjustment) na karcie
Dopasowywanie kolorów (Color Adjustment) w oknie dialogowym Ręczne dopasowywanie
kolorów (Manual Color Adjustment)
• Ponieważ rozdzielczość podglądu wydruku różni się od rozdzielczości samego wydruku, tekst i linie
na podglądzie wydruku mogą się różnić od widocznych na wydruku.
• Niektóre aplikacje dzielą wydruk na szereg zadań drukowania.
Aby anulować drukowanie, należy wówczas usunąć wszystkie zadania drukowania.
• Jeśli obraz nie zostanie wydrukowany poprawnie, wyświetl okno dialogowe Opcje wydruku (Print
Options) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) i zmień ustawienie opcji Wyłącz funkcję ICM
wymaganą przez oprogramowanie (Disable ICM required from the application software). Może
to rozwiązać problem.
Uwagi dotyczące aplikacji z ograniczeniami
• Ograniczenia dotyczące programu Microsoft Word(Microsoft Corporation).
267
◦ Jeśli program Microsoft Wordma te same funkcje drukowania, co sterownik drukarki, należy użyć
programu Word do ich określenia.
◦ Jeśli w sterowniku drukarki na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybrano dla opcji Układ
strony (Page Layout) ustawienie Z dopasowaniem do strony (Fit-to-Page), Ze skalowaniem
(Scaled) lub Układ strony (Page Layout), w niektórych wersjach programu Word dokument
może być drukowany nieprawidłowo.
◦ Jeśli w programie Word dla opcji Rozmiar strony (Page Size) wybrano ustawienie „XXX
Powiększ/Zmniejsz”, w niektórych wersjach programu Word dokument może być drukowany
nieprawidłowo.
W takim przypadku wykonaj poniższą procedurę.
1. Otwórz okno dialogowe Drukuj (Print) programu Word.
2. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki i na karcie Ustawienia strony (Page Setup)
wybierz dla opcji Rozmiar strony (Page Size) taki sam rozmiar papieru, jaki został
ustawiony w programie Word.
3. Wybierz odpowiedni Układ strony (Page Layout), a następnie kliknij przycisk OK, aby
zamknąć to okno.
4. Nie uruchamiając drukowania, zamknij okno dialogowe Drukuj (Print).
5. Otwórz ponownie okno dialogowe Drukuj (Print) programu Word.
6. Ponownie otwórz okno ustawień sterownika drukarki i kliknij przycisk OK.
7. Rozpocznij drukowanie.
• Jeśli w programie Adobe Illustrator (firmy Adobe Systems Incorporated) jest włączona funkcja
drukowania map bitowych, drukowanie potrwa dłużej lub część danych nie zostanie wydrukowana.
Uruchom drukowanie po usunięciu zaznaczenia pola wyboru Drukowanie mapy bitowej (Bitmap
Printing) w oknie dialogowym Drukuj (Print).
268
Sterownik drukarki — opis
Karta Szybki start — opis
Karta Główny — opis
Karta Ustawienia strony — opis
Karta Obsługa — opis
Monitor stanu Canon IJ — opis
269
Karta Szybki start — opis
Karta Szybki start (Quick Setup) służy do rejestrowania najczęściej używanych ustawień drukowania. Po
wybraniu zarejestrowanego ustawienia drukarka automatycznie wprowadza wybrane uprzednio parametry.
Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings)
Zarejestrowane są tu nazwy i ikony często używanych profili drukowania. Po wybraniu profilu
drukowania odpowiedniego do przeznaczenia dokumentu wprowadzane są pasujące ustawienia.
Ponadto funkcje uznane za użyteczne w przypadku wybranego profilu drukowania są wyświetlane w
obszarze Funkcje dodatkowe (Additional Features).
Można też zmienić profil drukowania i zarejestrować go pod nową nazwą. Można usuwać
zarejestrowane profile drukowania.
Kolejność profili na liście można zmieniać, przeciągając poszczególne profile albo trzymając naciśnięty
klawisz Ctrl i naciskając klawisze strzałek w górę lub w dół.
Standardowa (Standard)
Są to ustawienia fabryczne.
Mają one priorytet nad wybranymi w aplikacji ustawieniami opcji Rozmiar strony (Page Size),
Orientacja (Orientation) i Kopie (Copies).
Drukowanie fotografii (Photo Printing)
Po wybraniu tego ustawienia w przypadku drukowania fotografii zostanie użyty powszechnie
stosowany rodzaj papieru fotograficznego i rozmiar zdjęć. Pole wyboru Drukowanie bez
obramowania (Borderless Printing) zostaje automatycznie zaznaczone.
Ustawienia te mają priorytet nad wybranymi w aplikacji ustawieniami opcji Orientacja
(Orientation) i Kopie (Copies).
Dokument biznesowy (Business Document)
To ustawienie należy wybrać przy drukowaniu dokumentu ogólnego przeznaczenia.
Mają one priorytet nad wybranymi w aplikacji ustawieniami opcji Rozmiar strony (Page Size),
Orientacja (Orientation) i Kopie (Copies).
270
Oszczędzanie papieru (Paper Saving)
To ustawienie należy wybrać w celu oszczędzania papieru przy drukowaniu dokumentu ogólnego
przeznaczenia. Pola wyboru Drukowanie 2 stron na 1 (2-on-1 Printing) i Drukowanie
dwustronne (Duplex Printing) zostają automatycznie zaznaczone.
Mają one priorytet nad wybranymi w aplikacji ustawieniami opcji Rozmiar strony (Page Size),
Orientacja (Orientation) i Kopie (Copies).
Koperta (Envelope)
Po wybraniu tego ustawienia w celu drukowania na kopertach dla opcji Typ nośnika (Media Type)
zostaje automatycznie wprowadzone ustawienie Koperta (Envelope). W oknie dialogowym
Ustawienie rozmiaru koperty (Envelope Size Setting) należy wybrać rozmiar użytej koperty.
Karta z życzeniami (Greeting Card)
Opcja Typ nośnika (Media Type) wybrana w przypadku drukowania kartki z pozdrowieniami jest
automatycznie ustawiana na wartość Karta Inkjet z życzeniami (Inkjet Greeting Card). Opcja
Jakość wydruku (Print Quality) jest również ustawiana na wartość Wysoka (High), a w polu
Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing) jest wstawiany znacznik wyboru.
Uwaga
• Zestaw opcji w obszarze Funkcje dodatkowe (Additional Features), który jest wyświetlany w
przypadku profilu drukowania wybranego przy zapisywaniu dodawanego profilu drukowania,
również jest widoczny po wybraniu dodanego profilu drukowania.
Zapisz... (Save...)
Umożliwia wyświetlenie Okno dialogowe Zapisywanie najczęściej używanych ustawień.
Kliknięcie tego przycisku pozwala zapisać na liście Najczęściej używane ustawienia (Commonly
Used Settings) parametry wprowadzone na kartach Szybki start (Quick Setup), Główny (Main) i
Ustawienia strony (Page Setup).
Usuń (Delete)
Umożliwia usunięcie zarejestrowanego profilu drukowania.
W tym celu należy wybrać na liście Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings)
nazwę profilu do usunięcia i kliknąć przycisk Usuń (Delete). Po pojawieniu się komunikatu
potwierdzenia należy kliknąć przycisk OK, aby usunąć wskazany profil drukowania.
Uwaga
• Profilów drukowania zarejestrowanych w ustawieniach początkowych nie można usunąć.
Podgląd ustawień
Widok papieru pozwala zorientować się, jak oryginał zostanie ułożony na arkuszu.
Umożliwia to sprawdzanie ogólnego układu wydruku.
Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing)
Umożliwia wyświetlanie przewidywanego wyglądu wydruku przed rozpoczęciem drukowania danych.
Aby przed drukowaniem był wyświetlany podgląd, należy zaznaczyć to pole wyboru.
Aby nie wyświetlać podglądu przed drukowaniem, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
Funkcje dodatkowe (Additional Features)
Powoduje wyświetlanie często używanych, przydatnych funkcji obok profilu drukowania wybranego na
liście Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings) na karcie Szybki start (Quick
Setup).
Poruszanie wskaźnikiem myszy w pobliżu danej funkcji, którą można zmienić, powoduje wyświetlenie
271
jej opisu.
Aby włączyć funkcję, należy zaznaczyć odpowiadające jej pole wyboru.
W przypadku niektórych funkcji można wprowadzać szczegółowe ustawienia pochodzące z kart
Główny (Main) i Ustawienia strony (Page Setup).
Ważne
• W zależności od profili drukowania pewne funkcje mogą być wyszarzone, co oznacza brak
możliwości ich modyfikacji.
Drukowanie 2 stron na 1 (2-on-1 Printing)
Umożliwia drukowanie dwóch stron dokumentu obok siebie na jednej stronie arkusza papieru.
Aby zmienić kolejność stron, należy kliknąć kartę Ustawienia strony (Page Setup), wybrać dla
opcji Układ strony (Page Layout) ustawienie Układ strony (Page Layout) i kliknąć przycisk
Określ... (Specify...). Następnie w wyświetlonym Okno dialogowe Drukowanie układu strony
należy wybrać ustawienie opcji Kolejność stron (Page Order).
Drukowanie 4 stron na 1 (4-on-1 Printing)
Umożliwia drukowanie czterech stron dokumentu obok siebie na jednej stronie arkusza papieru.
Aby zmienić kolejność stron, należy kliknąć kartę Ustawienia strony (Page Setup), wybrać dla
opcji Układ strony (Page Layout) ustawienie Układ strony (Page Layout) i kliknąć przycisk
Określ... (Specify...). Następnie w wyświetlonym Okno dialogowe Drukowanie układu strony
należy wybrać ustawienie opcji Kolejność stron (Page Order).
Drukowanie dwustronne (Duplex Printing)
Umożliwia wybór, czy dokument ma być drukowany po jednej, czy po obu stronach arkusza
papieru.
Aby zmienić zszywany bok lub szerokość marginesów, należy wprowadzić nowe wartości na karcie
Ustawienia strony (Page Setup).
Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing)
Umożliwia drukowanie bez obramowania i bez żadnych marginesów.
Użycie funkcji drukowania bez obramowania powoduje powiększenie drukowanego dokumentu,
więc drukowane dane nieco wystają poza obszar papieru. Inaczej mówiąc, dokument jest
drukowany bez żadnych marginesów.
Aby określić, jak duża część dokumentu ma wystawać poza obszar papieru, kliknij kartę
Ustawienia strony (Page Setup), wybierz opcję Bez obramowania (Borderless) i wprowadź
wartość w polu Szerokość rozszerzenia (Amount of Extension).
Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing)
Ta funkcja powoduje przekształcanie danych obrazu na dane monochromatyczne podczas
drukowania dokumentu.
Ekonomiczne (Economy)
Zmniejsza ilość czarnego atramentu zużywanego podczas drukowania.
Uwaga
• Wybór ustawienia Ekonomiczne (Economy) może spowodować mniejsze zużycie czarnego
atramentu. Z tego powodu wybranie tego ustawienia dla opcji Jakość wydruku (Print
Quality) umożliwia wydrukowanie większej liczby materiałów niż w przypadku ustawienia
Standardowa (Standard).
Podczas drukowania lub kopiowania w kolorze może to zmniejszyć ilość atramentu zużywaną
na czarne elementy, ale zużycie atramentu przeznaczonego na elementy kolorowe może
272
pozostać takie samo, jak po wybraniu ustawienia Standardowa (Standard).
Szczegółowe informacje o trybie ekonomicznym można znaleźć w części „Tryb ekonomiczny”.
Obróć o 180 stopni (Rotate 180 degrees)
Umożliwia wydrukowanie dokumentu w położeniu obróconym o 180 stopni w odniesieniu do
kierunku podawania papieru.
Szerokość obszaru drukowania i wielkość rozszerzenia, które zostały ustawione w innej aplikacji,
zostaną odwrócone w pionie i w poziomie.
Ręczne dostosowanie koloru/intensywności (Color/Intensity Manual Adjustment)
Należy wybrać tę opcję, aby samodzielnie wprowadzić metodę Korekcja kolorów (Color
Correction) oraz ustawienia takie, jak Błękitny (Cyan), Amarantowy (Magenta), Żółty (Yellow),
Jasność (Brightness), Intensywność (Intensity), Kontrast (Contrast) itp.
Typ nośnika (Media Type)
Wybór typu papieru do drukowania.
Należy wybrać typ nośnika odpowiadający papierowi załadowanemu do drukarki. Zapewni to
prawidłowe drukowanie na wskazanym papierze.
Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size)
Umożliwia wybór rozmiaru papieru załadowanego faktycznie do drukarki.
Rozmiar papieru jest zwykle ustawiany automatycznie, odpowiednio do wybranego rozmiaru papieru
wyjściowego, a dokument jest drukowany bez skalowania.
Jeśli w obszarze Funkcje dodatkowe (Additional Features) została ustawiona opcja Drukowanie 2
stron na 1 (2-on-1 Printing) lub Drukowanie 4 stron na 1 (4-on-1 Printing), można ręcznie określać
rozmiar papieru za pomocą opcji Rozmiar strony (Page Size) na karcie Ustawienia strony (Page
Setup).
Jeśli wybrany rozmiar papieru jest mniejszy niż określony w polu Rozmiar strony (Page Size), rozmiar
dokumentu zostanie pomniejszony. Jeśli wybrany rozmiar papieru jest większy, rozmiar dokumentu
zostanie powiększony.
Ponadto w przypadku wybrania opcji Niestandardowy... (Custom...) pojawia się Okno dialogowe
Niestandardowy rozmiar papieru, w którym możesz określić dowolne wymiary arkusza papieru w
pionie i w poziomie.
Orientacja (Orientation)
Umożliwia wybór orientacji drukowania.
Jeśli aplikacja, w której utworzono dokument, zawiera podobne ustawienie, należy wybrać orientację
identyczną z określoną w aplikacji.
Pionowa (Portrait)
Umożliwia wydrukowanie dokumentu w taki sposób, aby jego ułożenie w pionie było identyczne z
kierunkiem podawania papieru. Jest to ustawienie domyślne.
Pozioma (Landscape)
Umożliwia wydrukowanie dokumentu w położeniu obróconym o 90 stopni w odniesieniu do
kierunku podawania papieru.
Kierunek obrotu możesz zmienić, przechodząc do aplikacji Canon IJ Printer Assistant Tool,
otwierając okno dialogowe Ustawienia niestandardowe (Custom Settings), a następnie
używając pola wyboru Obróć o 90 stopni w lewo, gdy orientacja jest [Pozioma] (Rotate 90
degrees left when orientation is [Landscape]).
Zaznaczenie pola wyboru Obróć o 90 stopni w lewo, gdy orientacja jest [Pozioma] (Rotate 90
273
degrees left when orientation is [Landscape]) powoduje obrócenie drukowanego dokumentu o
90 stopni w lewo.
Jakość wydruku (Print Quality)
Wybór oczekiwanej jakości wydruku.
Należy wybrać jedno z poniższych ustawień, aby określić poziom jakości wydruku odpowiedni do jego
przeznaczenia.
Aby samodzielnie określić poziom jakości wydruku, należy kliknąć kartę Główny (Main) i wybrać dla
opcji Jakość wydruku (Print Quality) ustawienie Niestandardowe (Custom). Zostanie uaktywniony
przycisk Ustaw... (Set...). Kliknij przycisk Ustaw... (Set...), aby otworzyć Okno dialogowe
Niestandardowe, a następnie wprowadzić odpowiednie ustawienia.
Wysoka (High)
Nadaje priorytet jakości wydruku nad szybkością wydruku.
Standardowa (Standard)
Drukuje ze średnią prędkością i jakością.
Ekonomiczne (Economy)
Zmniejsza ilość czarnego atramentu zużywanego podczas drukowania.
Uwaga
• Wybór ustawienia Ekonomiczne (Economy) dla opcji Jakość wydruku (Print Quality) może
spowodować mniejsze zużycie czarnego atramentu. Z tego powodu wybranie tego ustawienia
umożliwia wydrukowanie większej liczby materiałów niż w przypadku ustawienia
Standardowa (Standard).
Podczas drukowania lub kopiowania w kolorze może to zmniejszyć ilość atramentu zużywaną
na czarne elementy, ale zużycie atramentu przeznaczonego na elementy kolorowe może
pozostać takie samo, jak po wybraniu ustawienia Standardowa (Standard).
Szczegółowe informacje o trybie ekonomicznym można znaleźć w części „Tryb ekonomiczny”.
Źródło papieru (Paper Source)
Umożliwia wybór źródła, z którego podawany jest papier.
Wybór automatyczny (Automatically Select)
Na podstawie ustawień papieru określonych przez sterownik drukarki oraz informacji o papierze
zarejestrowanych w drukarce drukarka automatycznie określa źródło papieru i pobiera papier.
Tylna taca (Rear Tray)
Papier podawany jest zawsze z tylnej tacy.
Kaseta (Cassette)
Papier jest zawsze podawany z kasety.
Ważne
• Dostępne ustawienia Źródło papieru (Paper Source) mogą różnić się w zależności od typu i
rozmiaru nośnika.
Kopie (Copies)
Umożliwia określenie liczby kopii do wydrukowania. Można wprowadzić wartość od 1 do 999.
274
Ważne
• Jeśli w aplikacji użytej do tworzenia dokumentu jest dostępna ta sama funkcja, wprowadź
ustawienia w sterowniku drukarki. Jeśli jednak wyniki są niewłaściwe, określ ustawienia funkcji w
aplikacji.
Zawsze drukuj z użyciem bieżących ustawień (Always Print with Current Settings)
Umożliwia drukowanie dokumentów z bieżącymi ustawieniami począwszy od najbliższej operacji
drukowania.
Po wybraniu tej funkcji i późniejszym zamknięciu okno ustawień sterownika drukarki informacje
wprowadzone na kartach Szybki start (Quick Setup), Główny (Main) i Ustawienia strony (Page
Setup) zostają zapisane, a drukowanie z identycznymi ustawieniami jest możliwe począwszy od
najbliższej operacji drukowania.
Ważne
• W przypadku zalogowania się za pomocą innej nazwy użytkownika, ustawienia wprowadzone
podczas działania tej funkcji nie będą odzwierciedlane w ustawieniach drukowania.
• Jeśli jakieś ustawienie zostało wprowadzone za pomocą aplikacji, będzie mało priorytet.
Informacje o nośniku w drukarce... (Printer Media Information...)
Wyświetla Okno dialogowe Informacje o nośniku w drukarce.
Można sprawdzić ustawienia drukarki i zastosować je w sterowniku drukarki.
Domyślne (Defaults)
Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień zmienionych przez użytkownika.
Kliknięcie tego przycisku powoduje przywrócenie wartości domyślnych (fabrycznych) wszystkim
ustawieniom na kartach Szybki start (Quick Setup), Główny (Main) i Ustawienia strony (Page
Setup).
Okno dialogowe Zapisywanie najczęściej używanych ustawień (Save
Commonly Used Settings)
W tym oknie dialogowym można zapisywać ustawienia wprowadzone na kartach Szybki start (Quick
Setup), Główny (Main) i Ustawienia strony (Page Setup) oraz dodawać je do listy Najczęściej
używane ustawienia (Commonly Used Settings) na karcie Szybki start (Quick Setup).
Nazwa (Name)
Umożliwia nadanie nazwy zapisywanemu profilowi drukowania.
Można wpisać maksymalnie 255 znaków.
Wprowadzona nazwa pojawia się razem z towarzyszącą jej ikoną na liście Najczęściej używane
ustawienia (Commonly Used Settings) na karcie Szybki start (Quick Setup).
Opcje... (Options...)
Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Zapisywanie najczęściej używanych ustawień.
Można w nim zmieniać szczegóły zapisywanego profilu drukowania.
Okno dialogowe Zapisywanie najczęściej używanych ustawień (Save Commonly
Used Settings)
Umożliwia wybór ikon profili drukowania, które zostaną zarejestrowane na liście Najczęściej używane
ustawienia (Commonly Used Settings), oraz zmianę elementów zapisywanych w profilach.
275
Ikona (Icon)
Umożliwia wybór ikony zapisywanego profilu drukowania.
Wybrana ikona pojawia się razem ze swoją nazwą na liście Najczęściej używane ustawienia
(Commonly Used Settings) na karcie Szybki start (Quick Setup).
Zapisz ustawienie rozmiaru papieru (Save the paper size setting)
Umożliwia zapisywanie rozmiaru papieru w profilu drukowania zarejestrowanym na liście
Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings).
Aby zapisany rozmiar papieru był stosowany po wybraniu profilu drukowania, należy zaznaczyć to
pole wyboru.
Jeśli nie jest ono zaznaczone, rozmiar papieru zapisuje się i w konsekwencji nie jest stosowany po
wybraniu profilu drukowania. Zamiast tego drukarka przyjmuje rozmiar papieru ustawiony w
aplikacji.
Zapisz ustawienie orientacji papieru (Save the orientation setting)
Umożliwia zapisywanie ustawienia opcji Orientacja (Orientation) w profilu drukowania
zarejestrowanym na liście Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings).
Aby zapisana orientacja wydruku była stosowana po wybraniu profilu drukowania, należy
zaznaczyć to pole wyboru.
Jeśli nie jest ono zaznaczone, ustawienie opcji Orientacja (Orientation) nie zapisuje się i w
konsekwencji nie jest stosowane po wybraniu profilu drukowania. Zamiast tego drukarka przyjmuje
orientację wydruku ustawioną w aplikacji.
Zapisz ustawienie kopii (Save the copies setting)
Umożliwia zapisywanie ustawienia opcji Kopie (Copies) w profilu drukowania zarejestrowanym na
liście Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings).
Aby zapisane ustawienie liczby kopii było stosowane po wybraniu profilu drukowania, należy
zaznaczyć to pole wyboru.
Jeśli nie jest ono zaznaczone, ustawienie opcji Kopie (Copies) nie zapisuje się i w konsekwencji
nie jest stosowane po wybraniu profilu drukowania. Zamiast tego drukarka przyjmuje ustawienie
liczby kopii wprowadzone w aplikacji.
Okno dialogowe Niestandardowy rozmiar papieru (Custom Paper Size)
W tym oknie dialogowym można określić rozmiar (szerokość i wysokość) niestandardowego papieru.
Jednostki (Units)
Należy wybrać jednostkę dla rozmiaru papieru wprowadzanego przez użytkownika.
Rozmiar papieru (Paper Size)
Umożliwia wprowadzanie dla niestandardowego papieru ustawień Szerokość (Width) i Wysokość
(Height). Wymiary są podawane w jednostkach wybranych za pomocą opcji Jednostki (Units).
Okno dialogowe Informacje o nośniku w drukarce (Printer Media
Information)
To okno dialogowe umożliwia sprawdzenie ustawień drukarki i zastosowanie ich w sterowniku drukarki.
Źródło papieru (Paper Source)
Umożliwia sprawdzenie ustawień lub wybranie nowego źródła papieru.
276
Typ nośnika (Media Type)
Wyświetla Typ nośnika (Media Type), który jest aktualnie ustawiony w drukarce.
Aby zastosować wyświetlone ustawienie w sterowniku drukarki, kliknij przycisk Ustaw (Set).
Rozmiar strony (Page Size)
Wyświetla Rozmiar strony (Page Size), który jest aktualnie ustawiony w drukarce.
Aby zastosować wyświetlone ustawienie w sterowniku drukarki, kliknij przycisk Ustaw (Set).
Tematy pokrewne
Podstawowe ustawienia drukowania
Ustawianie Rozmiar strony i Orientacja
Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania
Wykonanie drukowania bez obramowania
Drukowanie dwustronne
Konfigurowanie drukowania kopert
Drukowanie na pocztówkach
Przełączanie źródła papieru zgodnie z zastosowaniem
Wyświetlanie wyniku drukowania przed wydrukowaniem
Ustawianie wymiarów papieru (rozmiar niestandardowy)
Drukowanie kolorowego obrazu w trybie monochromatycznym
Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
Dopasowywanie balansu kolorów
Dopasowywanie balansu kolorów przy użyciu wzorów przykładowych (sterownik drukarki)
Dopasowywanie jasności
Dopasowywanie intensywności koloru
Dopasowywanie kontrastu
Dopasowywanie intensywności/kontrastu przy użyciu wzorów przykładowych (sterownik drukarki)
Rejestrowanie często używanego profilu drukowania
277
Karta Główny — opis
Karta Główny (Main) umożliwia utworzenie podstawowej konfiguracji wydruku zgodnie z typem nośnika.
Jeśli nie jest wymagane zastosowanie specjalnych ustawień drukowania, zwykłe drukowanie można
wykonać, konfigurując opcje na tej karcie.
Podgląd ustawień
Widok papieru pozwala zorientować się, jak oryginał zostanie ułożony na arkuszu.
Umożliwia to sprawdzanie ogólnego układu wydruku.
Na ilustracji przedstawiającej drukarkę pokazano sposób ładowania papieru odpowiednio do ustawień
sterownika drukarki.
Przed rozpoczęciem drukowania skorzystaj z ilustracji, aby sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo
skonfigurowana.
Typ nośnika (Media Type)
Wybór typu papieru do drukowania.
Należy wybrać typ nośnika odpowiadający papierowi załadowanemu do drukarki. Zapewni to
prawidłowe drukowanie na wskazanym papierze.
Źródło papieru (Paper Source)
Wyświetla źródło, z którego podawany jest papier.
Może istnieć możliwość przełączenia źródła papieru za pomocą sterownika drukarki.
Wybór automatyczny (Automatically Select)
Na podstawie ustawień papieru określonych przez sterownik drukarki oraz informacji o papierze
zarejestrowanych w drukarce drukarka automatycznie określa źródło papieru i pobiera papier.
Tylna taca (Rear Tray)
Papier podawany jest zawsze z tylnej tacy.
Kaseta (Cassette)
Papier jest zawsze podawany z kasety.
278
Ważne
• Dostępne ustawienia Źródło papieru (Paper Source) mogą różnić się w zależności od typu i
rozmiaru nośnika.
Jakość wydruku (Print Quality)
Wybór oczekiwanej jakości wydruku.
Należy wybrać jedno z poniższych ustawień, aby określić poziom jakości wydruku odpowiedni do jego
przeznaczenia.
Ważne
• Zależnie od ustawień opcji Typ nośnika (Media Type) można uzyskiwać takie same wyniki
drukowania dla różnych ustawień opcji Jakość wydruku (Print Quality).
Wysoka (High)
Nadaje priorytet jakości wydruku nad szybkością wydruku.
Standardowa (Standard)
Drukuje ze średnią prędkością i jakością.
Ekonomiczne (Economy)
Zmniejsza ilość czarnego atramentu zużywanego podczas drukowania.
Uwaga
• Wybór ustawienia Ekonomiczne (Economy) dla opcji Jakość wydruku (Print Quality) może
spowodować mniejsze zużycie czarnego atramentu. Z tego powodu wybranie tego ustawienia
umożliwia wydrukowanie większej liczby materiałów niż w przypadku ustawienia
Standardowa (Standard).
Podczas drukowania lub kopiowania w kolorze może to zmniejszyć ilość atramentu zużywaną
na czarne elementy, ale zużycie atramentu przeznaczonego na elementy kolorowe może
pozostać takie samo, jak po wybraniu ustawienia Standardowa (Standard).
Szczegółowe informacje o trybie ekonomicznym można znaleźć w części „Tryb ekonomiczny”.
Niestandardowe (Custom)
Należy wybrać to ustawienie, aby samodzielnie określić poziom jakości wydruku.
Ustaw... (Set...)
Aby uaktywnić ten przycisk, wybierz dla opcji Jakość wydruku (Print Quality) ustawienie
Niestandardowe (Custom).
Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Niestandardowe. Można w nim samodzielnie ustawić poziom
jakości wydruku.
Kolor/Intensywność (Color/Intensity)
Umożliwia wybór metody dopasowywania kolorów.
Automatyczne (Auto)
Ustawienia Błękitny (Cyan), Amarantowy (Magenta), Żółty (Yellow), Jasność (Brightness),
Intensywność (Intensity), Kontrast (Contrast) itd. są dopasowywane automatycznie.
Ręczne (Manual)
Należy wybrać tę opcję, aby samodzielnie wprowadzić ustawienia takie, jak Błękitny (Cyan),
Amarantowy (Magenta), Żółty (Yellow), Jasność (Brightness), Intensywność (Intensity),
Kontrast (Contrast) itp. oraz metodę Korekcja kolorów (Color Correction).
279
Ustaw... (Set...)
Aby uaktywnić ten przycisk, wybierz dla opcji Kolor/Intensywność (Color/Intensity) ustawienie
Ręczne (Manual).
W oknie dialogowym Ręczne dopasowywanie kolorów (Manual Color Adjustment) można na
karcie Dopasowywanie kolorów regulować ustawienia poszczególnych kolorów, np. Błękitny
(Cyan), Amarantowy (Magenta), Żółty (Yellow), Jasność (Brightness), Intensywność
(Intensity) i Kontrast (Contrast), oraz na karcie Dopasowanie wybrać odpowiednią metodę w
obszarze Korekcja kolorów (Color Correction).
Uwaga
• Aby dopasować kolory z użyciem profilu ICC, należy wskazać go w oknie dialogowym Ręczne
dopasowywanie kolorów (Manual Color Adjustment).
Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing)
Ta funkcja powoduje przekształcanie danych obrazu na dane monochromatyczne podczas drukowania
dokumentu.
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia drukowanie kolorowych dokumentów w odcieniach szarości.
Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing)
Umożliwia wyświetlanie przewidywanego wyglądu wydruku przed rozpoczęciem drukowania danych.
Aby przed drukowaniem był wyświetlany podgląd, należy zaznaczyć to pole wyboru.
Domyślne (Defaults)
Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień zmienionych przez użytkownika.
Kliknięcie tego przycisku powoduje przywrócenie wartości domyślnych (fabrycznych) wszystkim
ustawieniom widocznym na bieżącym ekranie.
Okno dialogowe Niestandardowe (Custom)
Umożliwia ustawianie poziomu jakości i wybór oczekiwanej jakości wydruku.
Jakość
Za pomocą tego suwaka można regulować poziom jakości wydruku.
Ważne
• Niektóre poziomy jakości wydruku mogą zostać użyte lub nie w zależności od ustawień opcji Typ
nośnika (Media Type).
Uwaga
• Z suwakiem powiązane są tryby jakości wydruku Wysoka (High), Standardowa (Standard) i
Ekonomiczne (Economy). Z tego powodu poruszanie suwakiem powoduje wyświetlanie po
lewej stronie odpowiedniego trybu jakości i jego ustawienia. Odpowiada to wybieraniu na karcie
Główny (Main) poszczególnych przycisków związanych z opcją Jakość wydruku (Print
Quality).
Karta Dopasowywanie kolorów (Color Adjustment)
Na tej karcie można dopasować balans kolorów, zmieniając ustawienia opcji Błękitny (Cyan),
Amarantowy (Magenta), Żółty (Yellow), Jasność (Brightness), Intensywność (Intensity) i Kontrast
(Contrast).
280
Podgląd
Powoduje wyświetlenie efektu dopasowania kolorów.
Kolor i jasność zmieniają się w trakcie regulacji poszczególnych elementów.
Uwaga
• Po zaznaczeniu pola wyboru Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing) grafika
staje się monochromatyczna.
Wzór kolorów (View Color Pattern)
Wyświetla wzór umożliwiający porównanie zmian kolorów spowodowanych dopasowaniem kolorów.
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wyświetlić obraz podglądu z wzorem kolorów.
Błękitny (Cyan)/Amarantowy (Magenta)/Żółty (Yellow)
Umożliwiają regulację intensywności kolorów Błękitny (Cyan), Amarantowy (Magenta) i Żółty
(Yellow).
Przesunięcie suwaka w prawo powoduje wzmocnienie koloru, a w lewo — osłabienie go.
Można także bezpośrednio wprowadzić wartość dla suwaka. Wprowadź wartość z zakresu od -50 do
50.
Ta regulacja powoduje zmianę względnej ilości atramentu używanego do otrzymania poszczególnych
barw, co modyfikuje ogólny balans kolorów dokumentu. Aby w znacznym stopniu zmienić ogólny
balans kolorów, należy użyć ustawień aplikacji. Aby zmienić balans kolorów w niewielkim stopniu,
wystarczy użyć sterownika drukarki.
Ważne
• Gdy na karcie Główny (Main) zaznaczone jest pole wyboru Wydruk w odcieniach szarości
(Grayscale Printing), opcje Błękitny (Cyan), Amarantowy (Magenta) i Żółty (Yellow) są
wyszarzone i niedostępne.
Jasność (Brightness)
Umożliwia wybór jasności wydruku.
Nie można zmienić poziomu czystej czerni i bieli. Można jednak modyfikować jasność kolorów
leżących między bielą a czernią.
Intensywność (Intensity)
Umożliwia regulację ogólnej intensywności wydruku.
Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa intensywność, a przesunięcie w lewo — zmniejsza.
Można także bezpośrednio wprowadzić wartość dla suwaka. Wprowadź wartość z zakresu od -50 do
50.
Kontrast (Contrast)
Umożliwia regulację kontrastu między jasnymi a ciemnymi obszarami drukowanego obrazu.
Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa kontrast, a przesunięcie w lewo — zmniejsza.
Można także bezpośrednio wprowadzić wartość dla suwaka. Wprowadź wartość z zakresu od -50 do
50.
Drukuj wzór dopasowywania kolorów
W przypadku zmiany balansu kolorów lub intensywności/kontrastu, funkcja drukowania wzoru
umożliwia wydrukowanie listy wyników dopasowania razem z wartościami dopasowania.
Należy skorzystać z tej funkcji przy drukowaniu wzoru dopasowywania kolorów.
281
Preferencje drukowania wzoru... (Pattern Print preferences...)
Aby uaktywnić ten przycisk, wybierz ustawienie Drukuj wzór dopasowywania kolorów (Print a
pattern for color adjustment).
Zostanie wyświetlone Okno dialogowe Drukowanie wzoru, w którym można określić ustawienia
drukowania wzorów.
Okno dialogowe Drukowanie wzoru (Pattern Print)
Umożliwia konfigurację drukowania wzorów, które służą do sprawdzania balansu kolorów oraz
intensywności/kontrastu dokumentów.
Parametry do dopasowywania (Parameters to Adjust)
Umożliwia wybór parametrów, jakie mają zostać poddane sprawdzeniu przez wydrukowanie wzoru.
Błękitny/Amarantowy/Żółty (Cyan/Magenta/Yellow)
Umożliwia drukowanie wzoru, który służy do sprawdzania balansu kolorów błękitnego,
amarantowego i żółtego.
Ważne
• Gdy na karcie Główny (Main) zaznaczono pole wyboru Wydruk w odcieniach szarości
(Grayscale Printing), opcja Błękitny/Amarantowy/Żółty (Cyan/Magenta/Yellow) jest
wyszarzona i niedostępna.
Intensywność/Kontrast (Intensity/Contrast)
Umożliwia drukowanie wzoru, który służy do sprawdzania balansu intensywności/kontrastu.
Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size)
Umożliwia wybór rozmiaru papieru używanego do drukowania wzoru.
Ta ustawienie jest powiązane z opcją Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size) na karcie
Ustawienia strony (Page Setup).
Uwaga
• W zależności od rozmiaru papieru wybranego na karcie Ustawienia strony (Page Setup),
niektóre rozmiary mogą być niedostępne.
Liczba instancji wzoru (Amount of Pattern Instances)
Umożliwia wybór liczby wzorów do wydrukowania.
Dostępne są następujące ustawienia: Największa (Largest), Duża (Large) i Mała (Small). Po
wybraniu rozmiaru wzoru liczba wzorów, jakie można wydrukować, przedstawia się następująco:
Uwaga
• Opcji Największa (Largest) i Duża (Large) nie można wybrać, gdy wybrano niektóre rozmiary
papieru lub rozmiary papieru wyjściowego.
• Podgląd ustawień na karcie Główny (Main) wyświetla obraz umożliwiający sprawdzenie
ogólnego układu.
Największa (Largest)
Błękitny/Amarantowy/Żółty (Cyan/Magenta/Yellow) 37
Intensywność/Kontrast (Intensity/Contrast) 49
Duża (Large)
Błękitny/Amarantowy/Żółty (Cyan/Magenta/Yellow) 19
Intensywność/Kontrast (Intensity/Contrast) 25
282
Mała (Small)
Błękitny/Amarantowy/Żółty (Cyan/Magenta/Yellow) 7
Intensywność/Kontrast (Intensity/Contrast) 9
Różnica kolorów między instancjami (Color Variation Between Instances)
Umożliwia ustawienie stopnia zmiany koloru między sąsiednimi wzorami.
Do wyboru są ustawienia: Duża (Large), Średnia (Medium) i Mała (Small). Ustawienie Duża
(Large) powoduje dużą zmianę koloru, a ustawienie Mała (Small) — małą.
Uwaga
• Opcja Duża (Large) stanowi około dwukrotność ustawienia Średnia (Medium), a opcja Mała
(Small) stanowi około połowę ustawienia Średnia (Medium).
Karta Dopasowanie (Matching)
Umożliwia wybór metody dopasowywania kolorów odpowiedniej do typu drukowanego dokumentu.
Korekcja kolorów (Color Correction)
Umożliwia wybranie spośród ustawień Dopasowanie przez sterownik (Driver Matching), ICM lub
Brak (None) odpowiednio do celu drukowania.
Ważne
• Gdy na karcie Główny (Main) zaznaczono pole wyboru Wydruk w odcieniach szarości
(Grayscale Printing), opcja Korekcja kolorów (Color Correction) jest wyszarzona i
niedostępna.
Dopasowanie przez sterownik (Driver Matching)
Przy użyciu technologii Canon Digital Photo Color można drukować dane sRGB w odcieniach
kolorów preferowanych przez większość osób.
ICM
Dostosowywanie kolorów przez użycie profilu ICC podczas drukowania.
Ważne
• Jeśli funkcja ICM jest wyłączona w aplikacji, ustawienie ICM jest niedostępne dla opcji
Korekcja kolorów (Color Correction), a drukarka może nieprawidłowo drukować dane
obrazu.
Brak (None)
Umożliwia wyłączenie dopasowywania kolorów przez sterownik drukarki.
Tematy pokrewne
Ustawianie poziomu Jakość wydruku (Niestandardowe)
Dopasowywanie balansu kolorów
Dopasowywanie jasności
Dopasowywanie intensywności koloru
Dopasowywanie kontrastu
Dopasowywanie balansu kolorów przy użyciu wzorów przykładowych (sterownik drukarki)
Dopasowywanie intensywności/kontrastu przy użyciu wzorów przykładowych (sterownik drukarki)
283
Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
Dopasowywanie kolorów za pomocą sterownika drukarki
Drukowanie przy użyciu profili ICC
Drukowanie kolorowego obrazu w trybie monochromatycznym
Wyświetlanie wyniku drukowania przed wydrukowaniem
284
Karta Ustawienia strony — opis
Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) można określać sposób ułożenia dokumentu na papierze.
Umożliwia ona ponadto ustalanie liczby kopii oraz kolejności drukowania. Jeśli aplikacja, w której utworzono
dokument, zawiera podobne ustawienia, należy je wprowadzić za jej pomocą.
Podgląd ustawień
Widok papieru pozwala zorientować się, jak oryginał zostanie ułożony na arkuszu.
Umożliwia to sprawdzanie ogólnego układu wydruku.
Na ilustracji przedstawiającej drukarkę pokazano sposób ładowania papieru odpowiednio do ustawień
sterownika drukarki.
Przed rozpoczęciem drukowania skorzystaj z ilustracji, aby sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo
skonfigurowana.
Rozmiar strony (Page Size)
Umożliwia wybór rozmiaru strony.
Należy upewnić się, że wybrany rozmiar strony jest identyczny z ustawionym w aplikacji.
W przypadku wybrania opcji Niestandardowy... (Custom...) pojawia się Okno dialogowe
Niestandardowy rozmiar papieru, w którym możesz określić dowolne wymiary arkusza papieru w
pionie i w poziomie.
Orientacja (Orientation)
Umożliwia wybór orientacji drukowania.
Jeśli aplikacja, w której utworzono dokument, zawiera podobne ustawienie, należy wybrać orientację
identyczną z określoną w aplikacji.
Pionowa (Portrait)
Umożliwia wydrukowanie dokumentu w taki sposób, aby jego ułożenie w pionie było identyczne z
kierunkiem podawania papieru. Jest to ustawienie domyślne.
285
Pozioma (Landscape)
Umożliwia wydrukowanie dokumentu w położeniu obróconym o 90 stopni w odniesieniu do
kierunku podawania papieru.
Kierunek obrotu możesz zmienić, przechodząc do aplikacji Canon IJ Printer Assistant Tool,
otwierając okno dialogowe Ustawienia niestandardowe (Custom Settings), a następnie
używając pola wyboru Obróć o 90 stopni w lewo, gdy orientacja jest [Pozioma] (Rotate 90
degrees left when orientation is [Landscape]).
Zaznaczenie pola wyboru Obróć o 90 stopni w lewo, gdy orientacja jest [Pozioma] (Rotate 90
degrees left when orientation is [Landscape]) powoduje obrócenie drukowanego dokumentu o
90 stopni w lewo.
Obróć o 180 stopni (Rotate 180 degrees)
Umożliwia wydrukowanie dokumentu w położeniu obróconym o 180 stopni w odniesieniu do
kierunku podawania papieru.
Szerokość obszaru drukowania i wielkość rozszerzenia, które zostały ustawione w innej aplikacji,
zostaną odwrócone w pionie i w poziomie.
Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size)
Umożliwia wybór rozmiaru papieru załadowanego faktycznie do drukarki.
Ustawienie domyślne to Tak, jak Rozmiar strony (Same as Page Size), które umożliwia drukowanie w
normalnym rozmiarze.
Rozmiar papieru w drukarce można określić, wybierając dla opcji Układ strony (Page Layout)
ustawienie Z dopasowaniem do strony (Fit-to-Page), Ze skalowaniem (Scaled), Układ strony
(Page Layout), Sąsiadująco/plakat (Tiling/Poster) lub Broszura (Booklet).
Jeśli wybrany rozmiar papieru jest mniejszy niż określony w polu Rozmiar strony (Page Size), rozmiar
dokumentu zostanie pomniejszony. Jeśli wybrany rozmiar papieru jest większy, rozmiar dokumentu
zostanie powiększony.
Ponadto w przypadku wybrania opcji Niestandardowy... (Custom...) pojawia się Okno dialogowe
Niestandardowy rozmiar papieru, w którym możesz określić dowolne wymiary arkusza papieru w
pionie i w poziomie.
Układ strony (Page Layout)
Umożliwia wybór rozmiaru drukowanego dokumentu i metodę drukowania.
Rozmiar normalny (Normal-size)
To jest normalna metoda drukowania. Po wybraniu tej opcji nie trzeba wprowadzać żadnych
ustawień układu strony.
Autom. zmniejszaj duże dokumenty, których drukarka nie może wydrukować (Automatically
reduce large document that the printer cannot output)
Jeśli drukarka nie obsługuje rozmiaru papieru dokumentu, może automatycznie zmniejszyć
rozmiar dokumentu podczas jego drukowania.
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zmniejszanie rozmiaru dokumentu podczas jego
drukowania.
Bez obramowania (Borderless)
Umożliwia wybór, czy drukowanie na całej stronie ma się odbywać z zastosowaniem marginesów,
czy też bez nich.
W przypadku drukowania bez obramowania oryginały są powiększane, aby nieco wystawały poza
obszar papieru. Dzięki temu drukuje się bez żadnych marginesów (czyli bez obramowania).
Suwak Szerokość rozszerzenia (Amount of Extension) umożliwia określanie, jak duża część
dokumentu ma wystawać poza obszar papieru przy drukowaniu bez obramowania.
286
Szerokość rozszerzenia (Amount of Extension)
Umożliwia określenie, jak duża część dokumentu ma wystawać poza obszar papieru przy
drukowaniu bez obramowania.
Przesuwanie suwaka w prawo zwiększa szerokość rozszerzenia i pozwala na bezproblemowe
drukowanie bez obramowania.
Przesuwanie suwaka w lewo powoduje ograniczanie szerokości rozszerzenia i powiększanie
w ten sposób części dokumentu, która zmieści się na papierze.
Z dopasowaniem do strony (Fit-to-Page)
Ta funkcja umożliwia automatyczne powiększanie lub pomniejszanie dokumentów w celu
dopasowania do rozmiaru papieru załadowanego do drukarki, bez zmiany rozmiaru papieru
określonego w aplikacji.
Ze skalowaniem (Scaled)
Drukowane dokumenty mogą być powiększane lub pomniejszane.
Należy określić rozmiar za pomocą opcji Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size) lub
wprowadzić współczynnik skalowania w polu Skalowanie (Scaling).
Skalowanie (Scaling)
Umożliwia określanie współczynnika powiększania lub pomniejszania drukowanego
dokumentu.
Układ strony (Page Layout)
Na jednym arkuszu papieru można wydrukować wiele stron dokumentu.
Określ... (Specify...)
Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Drukowanie układu strony.
Po kliknięciu tego przycisku można określić szczegóły drukowania układu strony.
Sąsiadująco/plakat (Tiling/Poster)
Ta funkcja umożliwia powiększenie danych obrazu i podzielenie ich na kilka drukowanych stron.
Zadrukowane arkusze można skleić ze sobą w celu utworzenia dużego wydruku, np. plakatu.
Określ... (Specify...)
Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Drukowanie sąsiadująco/plakatu.
Po kliknięciu tego przycisku można określić szczegóły drukowania sąsiadująco/plakatu.
Broszura (Booklet)
Funkcja ta umożliwia drukowanie danych w postaci broszury. Dane są drukowane na obu stronach
arkusza papieru. Ten rodzaj wydruku zapewnia, że wydrukowane strony zachowują właściwą
kolejność po złożeniu i zszyciu pośrodku.
Określ... (Specify...)
Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Drukowanie broszury.
Po kliknięciu tego przycisku można określić szczegóły drukowania broszury.
Drukowanie dwustronne (Duplex Printing)
Umożliwia wybór, czy dokument ma być automatycznie drukowany po jednej, czy po obu stronach
arkusza papieru.
Po zaznaczeniu tego pola wyboru dokument będzie drukowany po obu stronach.
Z tej funkcji można korzystać tylko wtedy, gdy dla opcji Typ nośnika (Media Type) wybrane jest
ustawienie Papier zwykły (Plain Paper) oraz wybrano ustawienie Rozmiar normalny (Normal-size),
Z dopasowaniem do strony (Fit-to-Page), Ze skalowaniem (Scaled) lub Układ strony (Page
Layout).
287
Automatyczne (Automatic)
Umożliwia wybór, czy drukowanie dwustronne będzie wykonywane automatycznie, czy ręcznie.
To pole wyboru będzie zaznaczone, jeśli na liście Układ strony (Page Layout) wybrana jest
pozycja Broszura (Booklet) albo zaznaczono pole wyboru Drukowanie dwustronne (Duplex
Printing).
Aby automatycznie wykonać drukowanie dwustronne, zaznacz to pole wyboru.
Aby ręcznie wykonać drukowanie dwustronne, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.
Konfigurowanie obszaru wydruku... (Print Area Setup...)
Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Konfigurowanie obszaru wydruku, w którym możesz
konfigurować obszar wydruku na potrzeby automatycznego drukowania dwustronnego.
Ten przycisk będzie włączony, jeśli automatyczne drukowanie dwustronne zostanie wybrane przy
niezaznaczonym polu wyboru Bez obramowania (Borderless).
Zszywany bok (Stapling Side)
Umożliwia wybór położenia marginesu na zszycie.
Drukarka analizuje ustawienia opcji Orientacja (Orientation) i Układ strony (Page Layout), a
następnie automatycznie wybiera najlepsze położenie marginesu na zszycie. Należy zaznaczyć pole
wyboru Zszywany bok (Stapling Side) i wybrać z listy jedno z proponowanych ustawień.
Określ margines... (Specify Margin...)
Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Określ margines.
Umożliwia określenie szerokości marginesu.
Kopie (Copies)
Umożliwia określenie liczby kopii do wydrukowania. Można wprowadzić wartość od 1 do 999.
Ważne
• Jeśli aplikacja, w której utworzono dokument, zawiera podobne ustawienie, należy określić liczbę
kopii w aplikacji, nie wprowadzając jej tutaj.
Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje rozpoczęcie drukowania od ostatniej strony. W takim
przypadku po wydrukowaniu nie trzeba układać stron w odpowiedniej kolejności.
Po usunięciu zaznaczenia tego pola wyboru dokument zostanie wydrukowany w zwykłej kolejności,
czyli od pierwszej strony.
Sortuj (Collate)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje grupowanie stron każdej kopii w przypadku drukowania wielu
kopii dokumentu.
Po usunięciu zaznaczenia tego pola wyboru grupowanie obejmuje wszystkie strony z tym samym
numerem strony.
Ważne
• Jeśli w aplikacji użytej do tworzenia dokumentu jest dostępna ta sama funkcja, pierwszeństwo
mają ustawienia sterownika drukarki. Jeśli jednak wyniki są niewłaściwe, określ ustawienia funkcji
w aplikacji. Jeśli liczba kopii i kolejność drukowania zostały określone jednocześnie w aplikacji
i w sterowniku, to liczba wydrukowanych kopii może odpowiadać sumie tych ustawień, a funkcja
drukowania w odpowiedniej kolejności może działać nieprawidłowo.
288
Opcje wydruku... (Print Options...)
Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Opcje wydruku.
Można w nim zmieniać szczegółowe ustawienia sterownika drukarki dotyczące danych drukowania
przesyłanych z aplikacji.
Stempel/Tło... (Stamp/Background...)
Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Stempel/Tło.
Funkcja Stempel (Stamp) pozwala na drukowanie tekstu w postaci stempla lub mapy bitowej na
danych dokumentu lub w ich tle. Ponadto umożliwia wydrukowanie daty, godziny i nazwy użytkownika.
Funkcja Tło (Background) pozwala na drukowanie jasnych ilustracji jako tła dokumentu.
Opcje Stempel (Stamp) i Tło (Background) mogą być niedostępne w zależności od wybranego
ustawienia.
Okno dialogowe Niestandardowy rozmiar papieru (Custom Paper Size)
W tym oknie dialogowym można określić rozmiar (szerokość i wysokość) niestandardowego papieru.
Jednostki (Units)
Należy wybrać jednostkę dla rozmiaru papieru wprowadzanego przez użytkownika.
Rozmiar papieru (Paper Size)
Umożliwia wprowadzanie dla niestandardowego papieru ustawień Szerokość (Width) i Wysokość
(Height). Wymiary są podawane w jednostkach wybranych za pomocą opcji Jednostki (Units).
Okno dialogowe Drukowanie układu strony (Page Layout Printing)
W tym oknie dialogowym można wybrać liczbę stron dokumentu umieszczanych na jednym arkuszu
papieru i kolejność stron oraz zdecydować, czy wokół każdej strony dokumentu ma być drukowane
obramowanie.
Ustawienia wprowadzane w tym oknie dialogowym można sprawdzać w obszarze podglądu ustawień w
sterowniku drukarki.
Ikona podglądu
Wskazuje ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym Drukowanie układu strony (Page Layout
Printing).
Można sprawdzić przewidywany wygląd wydruku przed rozpoczęciem drukowania danych.
Układ strony (Page Layout)
Umożliwia określenie liczby stron dokumentu umieszczanych na jednym arkuszu.
Kolejność stron (Page Order)
Umożliwia określenie orientacji dokumentu drukowanego na arkuszu papieru.
Obramowanie strony (Page Border)
Umożliwia drukowanie obramowania wokół każdej strony dokumentu.
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje drukowanie obramowania.
289
Okno dialogowe Drukowanie sąsiadująco/plakatu (Tiling/Poster
Printing)
W tym oknie dialogowym można wybrać rozmiar obrazu do wydrukowania. Można również wprowadzić
ustawienia linii cięcia i oznaczeń obszaru klejenia, które ułatwiają łączenie ze sobą stron w celu
utworzenia plakatu.
Ustawienia wprowadzane w tym oknie dialogowym można sprawdzać w obszarze podglądu ustawień w
sterowniku drukarki.
Ikona podglądu
Wskazuje ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym Drukowanie sąsiadująco/plakatu (Tiling/
Poster Printing).
Można sprawdzić przewidywany wygląd wydruku.
Fragmenty obrazu (Image Divisions)
Wybierz liczbę fragmentów (pionowo x poziomo).
Wraz ze wzrostem liczby podziałów dokumentu rośnie liczba arkuszy do zadrukowania. W przypadku
łączenia stron w celu otrzymania plakatu zwiększanie liczby podziałów dokumentu umożliwia
utworzenie większego plakatu.
Drukuj na marginesie "Wytnij/Wklej" (Print "Cut/Paste" in margins)
Umożliwia wybór, czy na marginesach mają być drukowane wyrazy „Wytnij” i „Wklej”. Służą one jako
wskazówki przy łączeniu ze sobą stron w celu utworzenia plakatu.
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje drukowanie tych wyrazów.
Uwaga
• W zależności od rodzaju używanego sterownika drukarki i konfiguracji komputera funkcja ta
może być niedostępna.
Drukuj na marginesie wiersz "Wytnij/Wklej" (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Umożliwia wybór, czy mają być drukowane linie cięcia, które służą za wskazówki przy łączeniu ze
sobą stron w celu utworzenia plakatu.
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje drukowanie linii cięcia.
Zakres stron wydruku (Print page range)
Umożliwia określenie zakresu drukowania. W normalnych warunkach należy wybrać ustawienie
Wszystkie (All).
Wybór opcji Strony (Pages) umożliwia wskazanie stron lub ich zakresu.
Uwaga
• Jeśli niektóre strony zostały wydrukowane nieprawidłowo, można wskazać strony, których nie
trzeba drukować, klikając je w obszarze podglądu ustawień na karcie Ustawienia strony (Page
Setup). Tym razem zostaną wydrukowane tylko strony widoczne na ekranie.
Okno dialogowe Drukowanie broszury (Booklet Printing)
W tym oknie dialogowym można wybrać sposób zszycia dokumentu w celu powstania broszury. Można w
nim ponadto włączać drukowanie tylko po jednej stronie arkusza i drukowanie obramowania stron.
Ustawienia wprowadzane w tym oknie dialogowym można sprawdzać w obszarze podglądu ustawień w
sterowniku drukarki.
290
Ikona podglądu
Wskazuje ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym Drukowanie broszury (Booklet Printing).
Można sprawdzić przewidywany wygląd dokumentu wydrukowanego w formie broszury.
Margines na zszycie (Margin for stapling)
Umożliwia określenie, który bok broszury będzie zszywany.
Wstaw pustą stronę (Insert blank page)
Umożliwia wybór, czy dokument ma być drukowany po jednej, czy po obu stronach broszury.
Po zaznaczeniu tego pola wyboru dokument będzie drukowany po jednej stronie broszury i należy
tylko wybrać z listy stronę, która ma pozostać pusta.
Margines (Margin)
Umożliwia określenie szerokości marginesu na zszycie.
Określona w tym miejscu szerokość stanowi margines na zszycie pozostawiany od środka arkusza.
Obramowanie strony (Page Border)
Umożliwia drukowanie obramowania wokół każdej strony dokumentu.
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje drukowanie obramowania.
Okno dialogowe Konfigurowanie obszaru wydruku (Print Area Setup)
Przy drukowaniu dwustronnym obszar wydruku nieco się zwęża. Z tego powodu dokument, który ma
niewielkie marginesy, może nie mieścić się na jednej stronie.
W tym oknie dialogowym można określić, czy strona ma być zmniejszana przy drukowaniu, aby dokument
mieścił się na jednej stronie.
Drukuj w rozmiarze normalnym (Use normal-size printing)
Umożliwia drukowanie stron dokumentu bez ich zmniejszania. Jest to ustawienie domyślne.
Drukuj w rozmiarze zmniejszonym (Use reduced printing)
Powoduje niewielkie zmniejszanie każdej strony dokumentu podczas drukowania, aby mieściła się
ona na jednej stronie papieru.
Należy wybrać to ustawienie w przypadku automatycznego drukowania dwustronnego dokumentu o
wąskich marginesach.
Okno dialogowe Określ margines (Specify Margin)
W tym oknie dialogowym można określić szerokość marginesu dla strony, która ma być zszyta. Jeśli
dokument nie mieści się na jednej stronie, zostanie pomniejszony podczas drukowania.
Margines (Margin)
Umożliwia określenie szerokości marginesu na zszycie.
Szerokość strony wskazanej za pomocą opcji Zszywany bok (Stapling Side) stanowi margines na
zszycie.
Okno dialogowe Opcje wydruku (Print Options)
Umożliwia wprowadzanie zmian w danych drukowania przesyłanych do drukarki.
Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego ustawienia.
291
Wyłącz funkcję ICM wymaganą przez oprogramowanie (Disable ICM required from the application
software)
Umożliwia wyłączenie funkcji ICM wymaganej przez aplikację.
Jeśli aplikacja drukuje dane za pośrednictwem funkcji Windows ICM, na wydrukach mogą pojawiać
się nieoczekiwane kolory lub drukowanie może być spowolnione. Jeśli występują takie problemy, w
ich eliminacji może pomóc zaznaczenie tego pola wyboru.
Ważne
• W normalnych warunkach należy pozostawić zaznaczenie tego pola wyboru.
• Ta funkcja nie działa, gdy w oknie dialogowym Ręczne dopasowywanie kolorów (Manual
Color Adjustment) na karcie Dopasowanie (Matching) dla opcji Korekcja kolorów (Color
Correction) wybrane jest ustawienie ICM.
Wyłącz ustawienia profilu koloru oprogramowania użytkowego (Disable the color profile setting of
the application software)
Po zaznaczeniu tego pola wyboru zostają wyłączone informacje zawarte w profilu kolorów, które
wprowadzono za pomocą aplikacji.
Informacje przekazywane do sterownika drukarki w profilu kolorów, które zostały wprowadzone za
pomocą aplikacji, mogą powodować pojawianie się nieoczekiwanych barw na wydrukach. Jeśli
występuje taki problem, w jego eliminacji może pomóc zaznaczenie tego pola wyboru.
Ważne
• Nawet po zaznaczeniu tego pola wyboru zostaje wyłączona tylko część informacji zawartych w
profilu kolorów, a on sam nadal może być używany podczas drukowania.
• W normalnych warunkach należy pozostawić zaznaczenie tego pola wyboru.
Wyłącz ustawienia źródła papieru oprogramowania użytkowego (Disable the paper source setting
of the application software)
Wyłącza metodę podawania papieru określoną przez aplikację.
W przypadku niektórych aplikacji, takich jak Microsoft Word, dane mogą być drukowane z użyciem
innej metody podawania niż ta określona w sterowniku drukarki. W takim przypadku zaznacz tę
funkcję.
Ważne
• Gdy funkcja ta jest włączona, nie można zwykle zmienić metody podawania papieru w oknie
Podgląd Canon IJ.
Rozgrupuj papiery (Ungroup Papers)
Umożliwia wybór metody wyświetlania opcji Typ nośnika (Media Type), Rozmiar strony (Page
Size) i Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size).
Aby te elementy były wyświetlane osobno, należy zaznaczyć to pole wyboru.
Usunięcie jego zaznaczenia powoduje zgrupowanie tych elementów.
Nie zezwalaj aplikacji na kompresowanie danych wydruku (Do not allow application software to
compress print data)
Umożliwia wyłączenie kompresowania przez aplikację danych drukowania.
Jeśli na wydrukach brakuje części danych obrazu lub pojawiają się nieoczekiwane kolory,
zaznaczenie tego pola wyboru może poprawić sytuację.
Ważne
• W normalnych warunkach należy pozostawić zaznaczenie tego pola wyboru.
292
Drukuj po utworzeniu danych do drukowania według strony (Print after creating print data by
page)
Jednostką danych drukowania są strony, a drukowanie rozpoczyna się po przetworzeniu jednej
strony danych drukowania.
Jeśli na drukowanych dokumentach pojawiają się niezamierzone elementy, np. smugi, zaznaczenie
tego pola wyboru może poprawić sytuację.
Ważne
• W normalnych warunkach należy pozostawić zaznaczenie tego pola wyboru.
Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss)
Umożliwia zmniejszenie ilości danych drukowania otrzymanych z aplikacji, a następnie wydrukowanie
ich.
W zależności od używanej aplikacji część danych wydruku może zostać usunięta lub efekty
drukowania mogą być nieprawidłowe. W takich sytuacjach należy wybrać ustawienie Wł. (On). Jeśli
ta funkcja nie będzie przydatna, należy wybrać ustawienie Wył. (Off).
Ważne
• Korzystanie z tej funkcji może powodować spadek jakości wydruku, zależnie od danych
drukowania.
Jednostka przetwarzania danych do drukowania (Unit of Print Data Processing)
Umożliwia wybór jednostki przetwarzania danych drukowania przesyłanych do drukarki.
W normalnych warunkach należy wybrać ustawienie Zalecana (Recommended).
Ważne
• Niektóre ustawienia mogą powodować duże zapotrzebowanie na pamięć operacyjną.
Nie należy zmieniać tego ustawienia, jeśli komputer jest wyposażony w niewielką ilość pamięci.
Drukuj przy użyciu (Print With)
Określ atrament używany podczas drukowania.
Do wyboru są ustawienia Wszystkie kolory (domyślnie) (All Colors (Default)) i Tylko czarny
(Black Only).
Ważne
• W przypadku określenia poniższych ustawień opcja Tylko czarny (Black Only) nie będzie
działać, ponieważ drukarka będzie drukować dokumenty przy użyciu atramentu innego niż
czarny.
• Na karcie Główny (Main) wybrano dla opcji Typ nośnika (Media Type) inne ustawienie niż
Papier zwykły (Plain Paper), Koperta (Envelope), Ink Jet Hagaki (A), Hagaki K (A),
Hagaki (A) lub Hagaki
• Z listy Układ strony (Page Layout) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybrane
jest ustawienie Bez obramowania (Borderless).
• Nie należy wyjmować głowicy drukującej, która nie znajduje się w użyciu. Drukowanie jest
niemożliwe, jeśli została wyjęta chociaż jedna głowica drukująca.
293
Okno dialogowe Stempel/Tło (Stamp/Background)
Okno dialogowe Stempel/Tło (Stamp/Background) umożliwia drukowanie tekstu w postaci stempla i
(lub) obrazu na stronach dokumentu lub w ich tle. Oprócz udostępnianych fabrycznie stempli i teł można
też rejestrować oraz stosować własne stemple i tła.
Stempel (Stamp)
Ta funkcja umożliwia drukowanie stempli na dokumentach.
Aby wydrukować stempel, należy zaznaczyć to pole wyboru i wybrać nazwę z listy.
Definiuj stempel... (Define Stamp...)
Umożliwia otwarcie okna dialogowego Ustawienia stempla.
Można w nim sprawdzić szczegółowe ustawienia wybranego stempla lub zapisać nowy stempel.
Umieść stempel na tekście (Place stamp over text)
Umożliwia wybór metody drukowania stempla na dokumencie.
To pole wyboru jest aktywne po zaznaczeniu pola wyboru Stempel (Stamp).
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje umieszczanie stempla na stronie drukowanego dokumentu.
Dane drukowania mogą zostać przykryte przez stempel.
Po usunięciu zaznaczenia tego pola wyboru dane dokumentu są drukowane na stemplu. Dane
drukowania nie będą wtedy przykrywane przez stempel. Jednak fragmenty stempla przesłonięte
przez dokument mogą pozostać niewidoczne.
Stempel jedynie na pierwszej stronie (Stamp first page only)
Umożliwia wybór, czy stempel ma być drukowany tylko na pierwszej stronie, czy na wszystkich
stronach, jeśli dokument ma co najmniej dwie strony.
To pole wyboru jest aktywne po zaznaczeniu pola wyboru Stempel (Stamp).
Po zaznaczeniu tego pola wyboru stempel jest drukowany tylko na pierwszej stronie.
Tło (Background)
Funkcja drukowania tła umożliwia drukowanie ilustracji lub podobnych obiektów (map bitowych) jako
tła dokumentu.
Aby wydrukować tło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wybrać nazwę z listy.
Wybierz tło... (Select Background...)
Umożliwia otwarcie okna dialogowego Ustawienia tła.
Można zarejestrować mapę bitową jako tło oraz zmienić metodę rozkładu wybranego tła i jego
intensywność .
Tło jedynie na pierwszej stronie (Background first page only)
Umożliwia wybór, czy tło ma być drukowane tylko na pierwszej stronie, czy na wszystkich stronach,
jeśli dokument ma co najmniej dwie strony.
To pole wyboru jest aktywne po zaznaczeniu pola wyboru Tło (Background).
Aby wydrukować tło tylko na pierwszej stronie, należy zaznaczyć to pole wyboru.
Karta Stempel (Stamp)
Na karcie Stempel można wprowadzić tekst i wskazać plik mapy bitowej (.bmp) do użycia na stemplu.
Okno podglądu
Wskazuje stan stempla skonfigurowanego na każdej karcie.
294
Typ stempla (Stamp Type)
Umożliwia określenie typu stempla.
Po wybraniu ustawienia Tekst (Text) można utworzyć stempel z napisem. Po wybraniu ustawienia
Mapa bitowa (Bitmap) można utworzyć stempel z plikiem mapy bitowej. Po wybraniu ustawienia
Data/godzina/nazwa użytkownika (Date/Time/User Name) na stemplu widoczne są: data i
godzina utworzenia wydrukowanego dokumentu oraz nazwa użytkownika.
Elementy ustawień na karcie Stempel (Stamp) zmieniają się w zależności od wybranego typu
stempla.
Po wybraniu dla opcji Typ stempla (Stamp Type) ustawienia Tekst (Text) lub Data/godzina/nazwa
użytkownika (Date/Time/User Name)
Tekst stempla (Stamp Text)
Umożliwia wprowadzenie napisu jako tekstu stempla.
Można wpisać maksymalnie 64 znaki.
W przypadku wybrania opcji Data/godzina/nazwa użytkownika (Date/Time/User Name) data,
godzina i nazwa użytkownika drukowanego obiektu są wyświetlane w polu Tekst stempla (Stamp
Text).
Ważne
• Po wybraniu ustawienia Data/godzina/nazwa użytkownika (Date/Time/User Name) opcja
Tekst stempla (Stamp Text) jest wyszarzona i niedostępna.
Czcionka TrueType (TrueType Font)
Umożliwia wybór czcionki dla napisu jako tekstu stempla.
Styl (Style)
Umożliwia wybór stylu czcionki dla napisu jako tekstu stempla.
Rozmiar (Size)
Umożliwia wybór rozmiaru czcionki dla napisu jako tekstu stempla.
Ramka (Outline)
Umożliwia wybór ramki, w jakiej ma się znaleźć tekst stempla.
Jeśli dla opcji Rozmiar (Size) wybrany jest duży rozmiar czcionki, znaki mogą wykraczać poza
obramowanie stempla.
Kolor (Color)/Wybierz kolor... (Select Color...)
Umożliwia sprawdzenie bieżącego koloru stempla.
Aby wybrać inny kolor, należy kliknąć przycisk Wybierz kolor... (Select Color...) w celu otwarcia
okna dialogowego Kolor (Color), w którym można wybrać lub utworzyć kolor stempla.
Jeśli dla opcji Typ stempla (Stamp Type) wybrano ustawienie Mapa bitowa (Bitmap)
Plik (File)
Umożliwia wskazanie nazwy pliku mapy bitowej, który ma zostać użyty jako stempel.
Wybierz plik... (Select File...)
Umożliwia otwarcie okna dialogowego, w którym można wskazać plik.
Po kliknięciu tego przycisku można wybrać plik mapy bitowej, który ma zostać użyty jako stempel.
Rozmiar (Size)
Umożliwia dopasowanie rozmiaru pliku mapy bitowej, który ma zostać użyty jako stempel.
Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa rozmiar, a przesunięcie w lewo — zmniejsza.
295
Przezroczysty biały obszar (Transparent white area)
Umożliwia wybór, czy obszary mapy bitowej wypełnione białym kolorem mają być przezroczyste.
Po zaznaczeniu tego pola wyboru obszary mapy bitowej wypełnione białym kolorem będą
przezroczyste.
Uwaga
• Po kliknięciu przycisku Domyślne (Defaults) dla opcji Typ stempla (Stamp Type) zostanie
wybrany tekst, pole Tekst stempla (Stamp Text) będzie puste, dla opcji Czcionka TrueType
(TrueType Font) zostanie wybrana czcionka Arial, dla opcji Styl (Style) zostanie wybrane
ustawienie Normalna, dla opcji Rozmiar (Size) zostanie wybrane ustawienie 36 punktów, pole
wyboru Ramka (Outline) nie będzie zaznaczone, a dla opcji Kolor (Color) zostanie wybrana
barwa szara o wartościach RGB: 192, 192, 192.
Karta Położenie (Placement)
Na karcie Położenie można określić, w jakim miejscu ma być drukowany stempel.
Okno podglądu
Wskazuje stan stempla skonfigurowanego na każdej karcie.
Położenie (Position)
Umożliwia określenie położenia stempla na stronie.
Wybranie na liście pozycji Niestandardowe (Custom) umożliwia bezpośrednie wprowadzenie
współrzędnych w polach Współrzędna X (X-Position) i Współrzędna Y (Y-Position).
Obrót (Rotation)
Umożliwia określenie kąta obrotu stempla. Wielkość kąta można określić, wprowadzając wartość w
stopniach.
Wartości ujemne powodują obracanie stempla w prawo.
Uwaga
• Funkcja Obrót (Rotation) jest włączona, tylko jeśli na karcie Stempel (Stamp) wybrano dla
opcji Typ stempla (Stamp Type) ustawienie Tekst (Text) lub Data/godzina/nazwa
użytkownika (Date/Time/User Name).
Uwaga
• Po kliknięciu przycisku Domyślne (Defaults) dla położenia stempla zostanie wybrane ustawienie
Wyśrodkuj (Center), a dla orientacji — wartość 0.
Karta Zapisz ustawienia (Save settings)
Na karcie Zapisz ustawienia (Save settings) można rejestrować nowe i usuwać z niej niepotrzebne
już stemple.
Tytuł (Title)
Umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką zostanie zapisany utworzony stempel.
Można wpisać maksymalnie 64 znaki.
Uwaga
• Na początku i końcu tytułu nie można wprowadzać znaków spacji, tabulacji ani przejścia do
nowego wiersza.
296
Stemple (Stamps)
Służy do wyświetlania listy zapisanych nazw stempli.
W polu Tytuł (Title) należy wpisać nazwę stempla, który ma zostać wyświetlony.
Zapisz (Save)/Zastąp podczas zapisywania (Save overwrite)
Służy do zapisywania stempli.
Należy wpisać nazwę w polu Tytuł (Title), a następnie kliknąć ten przycisk.
Usuń (Delete)
Służy do usuwania niepotrzebnych stempli.
Aby usunąć niepotrzebny stempel, należy wskazać jego nazwę na liście Stemple (Stamps) i
kliknąć ten przycisk.
Karta Tło (Background)
Na karcie Tło można wybrać plik mapy bitowej (.bmp), który posłuży jako tło, oraz określić sposób
drukowania wybranego tła.
Okno podglądu
Wskazuje stan mapy bitowej wybranej na karcie Tło (Background).
Plik (File)
Umożliwia wskazanie nazwy pliku mapy bitowej, który ma zostać użyty jako tło.
Wybierz plik... (Select File...)
Umożliwia otwarcie okna dialogowego, w którym można wskazać plik.
Po kliknięciu tego przycisku można wybrać plik mapy bitowej (.bmp), który ma zostać użyty jako tło.
Metoda rozkładu (Layout Method)
Umożliwia określenie sposobu umieszczenia obrazu tła na papierze.
W przypadku wybrania opcji Niestandardowe (Custom) można określić współrzędne
Współrzędna X (X-Position) i Współrzędna Y (Y-Position).
Intensywność (Intensity)
Umożliwia regulację intensywności pliku mapy bitowej, który ma zostać użyty jako tło.
Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa intensywność, a przesunięcie w lewo — zmniejsza. Aby
wydrukować tło z oryginalną intensywnością pliku mapy bitowej, przesuń suwak skrajnie w prawo.
Uwaga
• Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego ustawienia.
• Po kliknięciu przycisku Domyślne (Defaults) pole Plik (File) będzie puste, dla opcji Metoda
rozkładu (Layout Method) zostanie wybrane ustawienie Wypełnij stronę (Fill page), a suwak
Intensywność (Intensity) zostanie przesunięty na środek.
Karta Zapisz ustawienia (Save settings)
Na karcie Zapisz ustawienia (Save settings) można rejestrować nowe i usuwać z niej niepotrzebne
już tła.
Tytuł (Title)
Umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką zostanie zapisany obraz tła.
Można wpisać maksymalnie 64 znaki.
297
Uwaga
• Na początku i końcu tytułu nie można wprowadzać znaków spacji, tabulacji ani przejścia do
nowego wiersza.
Tła (Backgrounds)
Służy do wyświetlania listy zapisanych nazw teł.
W polu Tytuł (Title) należy wpisać nazwę tła, które ma zostać wyświetlone.
Zapisz (Save)/Zastąp podczas zapisywania (Save overwrite)
Służy do zapisywania danych obrazu jako tła.
Przycisk ten należy kliknąć po wypełnieniu pola Tytuł (Title).
Usuń (Delete)
Służy do usuwania niepotrzebnego tła.
Aby usunąć niepotrzebne tło, należy wskazać jego nazwę na liście Tła (Backgrounds), a
następnie kliknąć ten przycisk.
298
Karta Obsługa — opis
Karta Obsługa (Maintenance) umożliwia uruchamianie aplikacji Canon IJ Printer Assistant Tool lub
sprawdzanie stanu drukarki.
Obsługa i preferencje (Maintenance and Preferences)
Aplikacja Canon IJ Printer Assistant Tool została uruchomiona.
Możesz przeprowadzić konserwację drukarki lub zmienić ustawienia drukarki.
Wyświetl stan drukarki (View Printer Status)
Umożliwia włączanie Monitora stanu Canon IJ.
Należy z niego korzystać w celu sprawdzania stanu drukarki i postępów w realizacji zadania
drukowania.
Informacje (About)
Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Informacje.
Można w nim sprawdzić wersję sterownika drukarki oraz informacje o prawach autorskich.
Ponadto możliwy jest w nim wybór języka interfejsu.
Okno dialogowe Informacje (About)
Po kliknięciu przycisku Informacje (About) pojawia się okno dialogowe Informacje (About).
W tym oknie dialogowym wyświetlane są: wersja sterownika drukarki i lista jego modułów oraz informacje
o prawach autorskich do niego. Można też wybrać język interfejsu oraz język napisów wyświetlanych w
oknie dialogowym ustawień.
Moduły
Lista modułów sterownika drukarki.
299
Język (Language)
Umożliwia wybór języka używanego w okno ustawień sterownika drukarki.
Ważne
• Jeśli w systemie brakuje czcionki niezbędnej do wyświetlania napisów w wybranym języku,
widoczne znaki mogą być zniekształcone.
300
Monitor stanu Canon IJ — opis
Monitor stanu Canon IJ wskazuje stan drukarki i postępy w drukowaniu. Stan drukarki jest przedstawiany za
pomocą ikon i komunikatów monitora stanu.
Monitor stanu Canon IJ — funkcje
Monitor stanu Canon IJ zapewnia dostęp do następujących funkcji:
Stan drukarki wyświetlany na ekranie
Monitor Stanu wyświetla stan drukarki w czasie rzeczywistym.
Możliwość sprawdzania postępów w drukowaniu każdego z dokumentów (zadania drukowania).
Wyświetla treść błędu oraz procedurę naprawczą
Monitor stanu wyświetla informacje na temat wszelkich błędów występujących w drukarce.
Pozwala także natychmiast sprawdzić, podjęcie jakich czynności jest niezbędne.
Monitor stanu Canon IJ — przegląd
Na monitorze stanu Canon IJ wyświetlane są informacje o stanie drukarki i atramentu w formie
komunikatów.
Podczas drukowania można sprawdzać informacje o drukowanym dokumencie oraz o postępach w
realizacji zadania drukowania.
W przypadku błędu monitor stanu wyświetla treść błędu oraz instrukcje pozwalające rozwiązać dany
problem. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w komunikacie.
Drukarka
Monitor stanu Canon IJ wyświetla odpowiednią ikonę po pojawieniu się ostrzeżenia lub błędu
dotyczącego drukarki.
: Jest ostrzeżenie.
: Wystąpił błąd sterowania.
301
: występuje powiadomienie o czymś innym niż ostrzeżenie lub błąd.
: wystąpił błąd, który wymaga interwencji użytkownika.
Nazwa dokumentu (Document Name)
Nazwa drukowanego dokumentu.
Właściciel (Owner)
Nazwa właściciela drukowanego dokumentu.
Drukowanie strony (Printing Page)
Numer bieżącej strony i łączna liczba stron.
Wyświetl kolejkę wydruku (Display Print Queue)
Kolejka wydruku obejmująca bieżący dokument oraz dokumenty oczekujące na wydrukowanie.
Anuluj drukowanie (Cancel Printing)
Anulowanie drukowania.
Atrament — informacje (About Ink)
Wyświetla komunikaty dotyczące atramentu.
Numer modelu atramentu (Ink Model Number)
Można wyszukać numer modelu zbiornika z atramentem odpowiedniego dla danej drukarki.
Menu Opcje (Option)
W przypadku pojawienia się komunikatu dotyczącego drukarki wybierz opcję Włącz Monitor
stanu (Enable Status Monitor), aby uruchomić monitor stanu Canon IJ.
Wybierz opcję Włącz Monitor stanu (Enable Status Monitor), aby skorzystać z poniższych
poleceń:
Zawsze wyświetlaj bieżące zadanie (Always Display Current Job)
Powoduje wyświetlenie monitora stanu Canon IJ za każdym razem, gdy drukowany jest
dokument.
Wyświetlaj zawsze na wierzchu (Always Display on Top)
Powoduje wyświetlanie Monitora stanu Canon IJ nad innymi oknami.
Wyświetl komunikat pomocniczy (Display Guide Message)
Powoduje wyświetlenie komunikatów przewodnika w przypadku skomplikowanych operacji
ustawiania papieru.
Drukowanie kopert (Envelope Printing)
Powoduje wyświetlenie komunikatu przewodnika po rozpoczęciu drukowania kopert.
Aby ukryć komunikat przewodnika, zaznacz pole wyboru Nie pokazuj więcej tego
komunikatu (Do not show this message again).
Aby ponownie włączyć wyświetlanie komunikatu przewodnika, otwórz menu Opcje
(Option), wybierz opcję Wyświetl komunikat pomocniczy (Display Guide Message),
kliknij opcję Drukowanie kopert (Envelope Printing) i włącz to ustawienie.
Drukowanie kart Hagaki (Hagaki Printing)
Powoduje wyświetlanie komunikatu przewodnika przed rozpoczęciem drukowania kart
Hagaki na drukarce.
Aby włączyć wyświetlanie tego komunikatu przewodnika, otwórz menu Opcje (Option),
wybierz opcję Wyświetl komunikat pomocniczy (Display Guide Message), kliknij
opcję Drukowanie kart Hagaki (Hagaki Printing) i włącz to ustawienie.
302
Aby ukryć komunikat przewodnika, zaznacz pole wyboru Nie pokazuj więcej tego
komunikatu (Do not show this message again).
Wyświetlaj ostrzeżenie automatycznie (Display Warning Automatically)
Gdy pojawia się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu (When a Low Ink Warning
Occurs)
Powoduje automatyczne uruchamianie Monitora stanu Canon IJ i wyświetlanie jego
okna nad innymi oknami, gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu.
Uruchom przy starcie systemu Windows (Start when Windows is Started)
Powoduje automatyczne uruchomienie monitora stanu Canon IJ podczas uruchamiania
systemu Windows.
Menu Zdalny interfejs użytkownika (Remote UI)
Pozwala wyświetlić zdalny interfejs użytkownika.
Umożliwia sprawdzenie stanu drukarki, wykonanie funkcji obsługi oraz korzystanie z drukarki
podłączonej do sieci.
Uwaga
• W przypadku korzystania z drukarki podłączonej za pośrednictwem przewodu USB Zdalny
interfejs użytkownika (Remote UI) nie będzie wyświetlany.
Informacje o drukarce (Printer Information)
Umożliwia sprawdzenie szczegółowych informacji, takich jak stan drukarki, postęp
drukowania oraz pozostały poziom atramentu.
Obsługa (Maintenance)
Umożliwia wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz zmianę ustawień drukarki.
Pobierz certyfikat zabezpieczenia (Download Security Certificate)
Wyświetla okno Do bezpiecznej łączności (For secure communication).
W tym oknie można pobrać certyfikat trasy, zarejestrować go w przeglądarce i wyłączyć
wyświetlanie ostrzeżeń.
Menu Pomoc (Help)
Wybór tego menu pozwala uzyskać pomoc dotyczącą monitora stanu Canon IJ, w tym
informacje o jego wersji i o prawach autorskich.
303
Instalowanie sterowników MP Drivers
Możesz uzyskać dostęp do naszej witryny przez Internet i pobrać z niej najnowszy sterownik MP Drivers dla
posiadanego modelu.
1. Wyłącz drukarkę.
2. Uruchom instalator.
Dwukrotnie kliknij ikonę pobranego pliku.
Zostanie uruchomiony program instalacyjny.
Ważne
• Podczas instalacji, odinstalowywania lub uruchamiania programu może pojawić się okno
potwierdzenia/ostrzeżenia.
To okno dialogowe zostanie przedstawione, jeśli do wykonania zadania wymagane są
uprawnienia administratora.
Jeśli użytkownik jest zalogowany na koncie administratora, należy kliknąć przycisk Tak (Yes)
(albo Kontynuuj (Continue) lub Zezwól (Allow)), aby kontynuować.
W przypadku niektórych aplikacji do kontynuowania wymagane jest użycie konta administratora.
W takich przypadkach należy zalogować się na konto administratora i rozpocząć procedurę od
nowa.
3. Zainstaluj sterowniki MP Drivers.
Należy wykonać odpowiednie czynności, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
4. Zakończ instalację.
Kliknij przycisk Zakończ (Complete).
W zależności od używanego środowiska może zostać wyświetlony komunikat nakazujący ponowne
uruchomienie komputera. Aby poprawnie zakończyć instalację, uruchom ponownie komputer.
Ważne
• Sterowniki MP Drivers można pobrać za darmo, ale obowiązek opłacenia dostępu do Internetu
spoczywa na użytkowniku.
• Przed instalacją najnowszych sterowników MP Drivers usuń poprzednio zainstalowaną wersję.
Tematy pokrewne
Pobieranie najnowszych sterowników MP Drivers
Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers
Przed instalacją sterowników MP Drivers
304
Drukowanie za pomocą oprogramowania firmy Canon
Podręcznik Easy-PhotoPrint Editor
305
Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu
Drukowanie za pomocą urządzenia iPhone/iPad/iPod touch (iOS)
Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu (Android)
Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem Windows 10 Mobile
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
306
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie
bezprzewodowym
Do drukarki można podłączać urządzenia (np. komputer, smartfon czy tablet), stosując dwie poniższe
metody.
• Połączenie bezprzewodowe (podłączanie urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem routera
bezprzewodowego)
• Połączenie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym (łączenie urządzeń z użyciem bezpośredniego
trybu bezprzewodowego)
W tej części opisano bezpośredni tryb bezprzewodowy, który umożliwia drukowanie i skanowanie po
bezpośrednim połączeniu urządzeń z drukarką.
Aby korzystać z bezpośredniego trybu bezprzewodowego, wykonaj poniższą procedurę.
1. Przygotowywanie drukarki
Zmiana ustawień drukarki umożliwiająca korzystanie z bezpośredniego połączenia
2. Przygotowanie urządzenia do połączenia z drukarką
Zmiana ustawień urządzenia i podłączanie go do drukarki
3. Drukowanie/skanowanie.
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
Ważne
• Do drukarki można podłączyć maksymalnie 5 urządzeń zewnętrznych naraz.
• Sprawdź ograniczenia użytkowe, a następnie przełącz drukarkę w bezpośredni tryb bezprzewodowy.
Ograniczenia
Zmiana ustawień drukarki umożliwiająca korzystanie z bezpośredniego
połączenia
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
Pojawi się ekran Menu ustawień (Setup menu).
3. Wybierz opcję Ustaw. urządzenia (Device settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Wybierz opcję Ustawien. sieci LAN (LAN settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
5. Wybierz opcję Bezpośr. połączenie (Wireless Direct), a następnie naciśnij przycisk OK.
6. Wybierz opcję Przeł.bezp.tr.bezprz. (Switch WL Direct), a następnie naciśnij przycisk
OK.
307
7. Wybierz opcję Tak (Yes), a następnie naciśnij przycisk OK.
Po zakończeniu wprowadzania ustawień wyświetlone zostanie okno Inf. o routerze bezp. (Wireless
router info)
8. Wybierz opcję Gotowe (Done), a następnie naciśnij przycisk OK.
Bezpośredni tryb bezprzewodowy jest włączony, a urządzenie może połączyć się bezprzewodowo z
drukarką.
Uwaga
• Na ekranie Inf. o routerze bezp. (Wireless router info) można sprawdzić wymienione poniżej
informacje. Za pomocą przycisków
i
wybierz element do sprawdzenia, a następnie
naciśnij przycisk OK.
• Nazwa sieci (SSID) (Network name(SSID)): identyfikator
• Protokół zabezpiecz. (Security protocol): ustawienie zabezpieczeń i hasło.
• Nazwa urz. bezprz. (WL Direct dev. name): nazwa drukarki wyświetlanej w urządzeniu
zgodnym z Wi-Fi Direct
Hasło jest wymagane do połączenia urządzenia z drukarką. W zależności od urządzenia
zewnętrznego hasło może być niepotrzebne.
Po połączeniu urządzenia zgodnego z Wi-Fi Direct z drukarką wybierz nazwę drukarki na
urządzeniu.
• Szczegółowe informacje na temat tego, jak zaktualizować identyfikator (SSID) i ustawienia
zabezpieczeń, można znaleźć poniżej.
Zmiana ustawienia bezpośredniego trybu bezprzewodowego
Zmiana ustawień urządzenia i podłączanie go do drukarki
1. Włącz funkcję Wi-Fi w urządzeniu.
Włącz funkcję „Wi-Fi” w menu „Ustawienia” urządzenia.
Więcej informacji o włączaniu funkcji Wi-Fi można znaleźć w podręczniku obsługi urządzenia.
2. Z listy wyświetlonej na urządzeniu wybierz pozycję „DIRECT-XXXX-G6000series” (gdzie
„X” to znaki alfanumeryczne).
Uwaga
• Jeśli na liście nie ma pozycji „DIRECT-XXXX-G6000series”, bezpośrednie połączenie nie
zostało włączone.
Zapoznaj się z sekcją Zmiana ustawień drukarki umożliwiająca korzystanie z bezpośredniego
połączenia, aby włączyć bezpośrednie połączenie.
3. Wprowadź hasło.
308
Urządzenie zostanie połączone z drukarką.
Uwaga
• Hasło można sprawdzić, drukując ustawienia sieciowe przy użyciu drukarki.
Drukowanie ustawień sieciowych
• W zależności od urządzenia zewnętrznego hasło może być niepotrzebne.
• Jeśli w urządzeniu z obsługą Wi-Fi Direct ustawiono priorytet korzystania z funkcji Wi-Fi Direct i
łączy się ono z drukarką, drukarka wyświetla ekran potwierdzenia z pytaniem, czy zezwalasz
urządzeniu na połączenie z drukarką.
Upewnij się, że nazwa na ekranie LCD zgadza się z nazwą bezprzewodowego urządzenia
komunikacyjnego, i wybierz opcję Tak (Yes), a następnie naciśnij przycisk OK.
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
Po połączeniu urządzenia z drukarką rozpocznij drukowanie/skanowanie za pomocą aplikacji urządzenia.
Uwaga
• Więcej informacji o drukowaniu i skanowaniu z urządzenia za pośrednictwem sieci Wi-Fi można
znaleźć w podręczniku obsługi danego urządzenia lub aplikacji.
• Po zainstalowaniu aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY można drukować lub skanować za pomocą
smartfona lub tabletu. Można ją pobrać ze sklepu App Store lub Google Play.
Dla systemu iOS
Dla systemu Android
Zmiana ustawienia bezpośredniego trybu bezprzewodowego
Zmień ustawienia bezpośredniego trybu bezprzewodowego, wykonując poniższą procedurę.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
Pojawi się ekran Menu ustawień (Setup menu).
3. Wybierz opcję Ustaw. urządzenia (Device settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Wybierz opcję Ustawien. sieci LAN (LAN settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
5. Wybierz opcję Bezpośr. połączenie (Wireless Direct), a następnie naciśnij przycisk OK.
6. Wybierz element ustawień, a następnie naciśnij przycisk OK.
309
Zmień nazwę (SSID) (Change name (SSID))
Aktualizuje identyfikator (SSID) bezpośredniego trybu bezprzewodowego lub nazwę drukarki
wyświetlaną w urządzeniu zgodnym z Wi-Fi Direct.
• Ustawienia ręczne (Manual setup)
1. Wybierz opcję Ustawienia ręczne (Manual setup), a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Naciśnij przycisk OK.
3. Wprowadź nową nazwę drukarki, a następnie przytrzymaj przycisk OK.
4. Wybierz, czy wprowadzić zmiany, a następnie naciśnij przycisk OK.
5. Potwierdź wprowadzone dane i naciśnij przycisk OK.
• Aktualizuj automat. (Auto update)
1. Wybierz opcję Aktualizuj automat. (Auto update), a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Wybierz opcję Tak (Yes), a następnie naciśnij przycisk OK.
3. Wybierz opcję Gotowe (Done), a następnie naciśnij przycisk OK.
Po wybraniu opcji Nazwa sieci (SSID) (Network name(SSID)) i naciśnięciu przycisku
OK można sprawdzić zaktualizowany identyfikator (SSID).
Zmień hasło (Change password)
• Ustawienia ręczne (Manual setup)
1. Wybierz opcję Ustawienia ręczne (Manual setup), a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Wprowadź nowe hasło, a następnie przytrzymaj przycisk OK.
Hasło musi mieć długość przynajmniej 10 znaków.
3. Wybierz, czy wprowadzić zmiany, a następnie naciśnij przycisk OK.
• Aktualizuj automat. (Auto update)
1. Wybierz opcję Aktualizuj automat. (Auto update), a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Wybierz opcję Tak (Yes), a następnie naciśnij przycisk OK.
3. Wybierz opcję Gotowe (Done), a następnie naciśnij przycisk OK.
Jeśli zostanie wybrana opcja Protokół zabezpiecz. (Security protocol) zamiast opcji
Gotowe (Done), możesz sprawdzić zaktualizowane hasło.
Potwierdź żąd. (Confirm request)
Aby wyświetlać ekran potwierdzenia, gdy do drukarki podłączane jest urządzenie zgodne z Wi-Fi
Direct, wybierz opcję Tak (Yes) i naciśnij przycisk OK.
Ważne
• Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi, należy wybrać zaznaczyć opcję wyświetlania
ekranu potwierdzenia.
Uwaga
• Zmiana ustawienia bezpośredniego trybu bezprzewodowego w drukarce spowoduje również zmianę
ustawienia routera bezprzewodowego w urządzeniu.
310
Ustawienia papieru
Zarejestrowanie rozmiaru papieru i typu nośnika umieszczonego na tylnej tacy lub w kasecie umożliwia
zapobieganie nieprawidłowemu drukowaniu przez drukarkę poprzez wyświetlanie przed rozpoczęciem
drukowania odpowiedniego komunikatu w sytuacji, gdy rozmiar papieru lub typ nośnika załadowanego
papieru odbiega od ustawień drukowania.
Uwaga
• Ustawienie domyślne zależy od tego, czy drukujesz lub kopiujesz z panelu operacyjnego drukarki,
drukujesz ze smartfona/tabletu, drukujesz z systemu Windows czy drukujesz z systemu macOS.
Domyślne ustawienie wyświetlania komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu
Po załadowaniu papieru:
• Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika:
Pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym na tylnej tacy.
Zarejestruj typ nośnika i rozmiar papieru zgodne z typem i rozmiarem załadowanego papieru.
311
• W przypadku wkładania kasety:
Pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym w kasecie.
Zarejestruj rozmiar strony zgodnie z rozmiarem papieru umieszczonego w kasecie.
* W kasecie można umieszczać tylko papier zwykły.
Ważne
• Dalsze informacje o prawidłowej kombinacji ustawień papieru, jaką można wprowadzić za pomocą
sterownika drukarki dla systemu Windows lub na ekranie LCD:
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)
Jeśli ustawienia papieru dotyczące drukowania/kopiowania są inne niż
informacje o papierze zarejestrowane w drukarce:
Przykład:
• Ustawienia papieru na potrzeby drukowania/kopiowania: A5
• Zarejestrowane w drukarce informacje o papierze: A4
312
Po rozpoczęciu drukowania lub kopiowania pojawi się odpowiedni komunikat.
Naciśnięcie przycisku OK powoduje wyświetlenie ustawienia papieru wymienionego pod komunikatem
jako przeznaczony do drukowania lub kopiowania.
Wybierz jedną z poniższych czynności.
Uwaga
• W zależności od ustawień poniższe opcje mogą nie zostać wyświetlone.
Drukuj na załad. pap. (Print on set paper)
Wybierz, czy chcesz drukować/kopiować na załadowanym papierze bez zmiany jego ustawień.
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania/kopiowania to A5, a zarejestrowane w drukarce
informacje o papierze wskazują na rozmiar A4, drukarka rozpocznie drukowanie/kopiowanie na
papierze załadowanym na tylną tacę lub do kasety, nie zmieniając ustawienia rozmiaru papieru na
potrzeby drukowania/kopiowania.
Zmiana papieru (Replace the paper)
Wybierz, czy chcesz drukować po wymianie papieru na tylnej tacy lub w kasecie.
Jeśli np. ustawienie rozmiaru papieru na potrzeby drukowania lub kopiowania to A5, a
zarejestrowane w drukarce informacje o papierze wskazują na rozmiar A4, przed rozpoczęciem
drukowania/kopiowania musisz załadować na tylną tacę lub do kasety papier formatu A5.
Po wymianie papieru pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze. Zarejestruj informacje o
papierze zgodne z rodzajem załadowanego papieru.
Uwaga
• Dalsze informacje o prawidłowej kombinacji ustawień papieru, jaką można wprowadzić za
pomocą sterownika drukarki dla systemu Windows lub na ekranie LCD:
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)
Anuluj (Cancel)
Anulowanie drukowania.
Wybierz, kiedy zmieniasz ustawienia papieru wprowadzone na potrzeby drukowania/kopiowania.
Zmień ustawienia papieru i ponów drukowanie/kopiowanie.
Domyślne ustawienie wyświetlania komunikatu zapobiegającego
nieprawidłowemu drukowaniu
• Kiedy drukujesz/kopiujesz za pomocą panelu operacyjnego drukarki lub w przypadku
drukowania za pomocą smartfona/tabletu:
Komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu jest domyślnie włączony.
Aby zmienić ustawienie:
Ustawienia podajnika
• W przypadku drukowania z systemu Windows:
Komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu jest domyślnie wyłączony.
313
Aby zmienić ustawienie:
Zmiana trybu pracy drukarki
• W przypadku drukowania z systemu macOS:
Komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu jest domyślnie włączony.
Aby zmienić ustawienie:
Zmiana trybu pracy drukarki
Ważne
• Gdy komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu jest wyłączony:
Drukarka rozpocznie drukowanie/kopiowanie, mimo że ustawienia papieru dotyczące drukowania/
kopiowania są inne niż informacje o papierze zarejestrowane w drukarce.
314
Kopiowanie
Tworzenie kopii
Zmniejszanie/powiększanie kopii
Podstawy
Kopiowanie dwustronne
Menu Kopia specjalna
Kopiowanie za pomocą smartfona lub
tabletu
315
Tworzenie kopii
W tej części opisano podstawową procedurę standardowego kopiowania.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Załaduj papier.
3. Naciśnij przycisk KOPIUJ (COPY).
Zostanie wyświetlony ekran gotowości kopiowania.
4. Umieść oryginalny dokument na płycie.
5. Potwierdź rozmiar strony (B) i powiększenie (A).
Uwaga
• Aby zmienić lub zatwierdzić rozmiar strony, powiększenie lub inne ustawienia, naciśnij przycisk
MENU, a następnie wyświetl odpowiedni element ustawień za pomocą przycisków
.
Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem
• Aby przywrócić powiększenie do wartości 100%, naciśnij przycisk KOPIUJ (COPY).
6. Określ liczbę kopii za pomocą przycisków
i
.
7. Naciśnij przycisk Kolor (Color), aby rozpocząć kopiowanie w kolorze lub przycisk Czarny
(Black), aby rozpocząć kopiowanie w czerni i bieli.
Drukarka rozpocznie kopiowanie.
Po zakończeniu kopiowania zdejmij oryginał z płyty.
Ważne
• Nie otwieraj pokrywy dokumentów ani nie zdejmuj oryginału z płyty, dopóki nie zniknie komunikat
Skanow... (Scanning...).
Uwaga
• Aby anulować kopiowanie, naciśnij przycisk Stop.
• Podczas drukowania można dodać zadanie kopiowania.
Dodawanie zadania kopiowania (rezerwacja kopii)
316
Dodawanie zadania kopiowania (rezerwacja kopii)
Podczas drukowania można dodać zadanie kopiowania (utworzyć kopię rezerwową).
Kopię rezerwową można utworzyć, gdy pojawi się ekran jak poniższy.
Załaduj oryginał na płytę i naciśnij ten sam przycisk co poprzednio (Kolor (Color) lub Czarny (Black)).
Ważne
• Umieszczając oryginał na płycie, należy delikatnie otworzyć i zamknąć pokrywę dokumentów.
Uwaga
• Jeśli opcja Jakość druku (Print quality) jest ustawiona na Wysoka (High), nie można dodawać
zadań kopiowania.
• Dodając zadanie kopiowania, nie można zmieniać liczby kopii ani ustawień takich jak rozmiar strony
lub typ nośnika.
• Naciśnięcie przycisku Stop w trakcie sporządzania kopii rezerwowej spowoduje wyświetlenie ekranu
umożliwiającego wybór metody anulowania kopiowania. Wybranie opcji Anuluj wsz. rezerw.
(Cancel all reserv.), a następnie naciśnięcie przycisku OK spowoduje anulowanie kopiowania
wszystkich zeskanowanych danych. Wybranie opcji Anuluj ost. rezerw. (Cancel last reserv.), a
następnie naciśnięcie przycisku OK spowoduje anulowanie ostatniego zadania kopiowania.
• Jeśli dokument ma zbyt wiele stron, aby można było sporządzić jego kopię rezerwową, na ekranie
LCD może zostać wyświetlony komunikat Pamięć jest pełna (Memory is full). Naciśnij przycisk OK i
poczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponowić kopiowanie.
• Jeśli podczas skanowania na ekranie LCD pojawi się komunikat Spróbuj ponownie (Try again),
naciśnij przycisk OK, a następnie przycisk Stop, aby anulować kopiowanie. Potem skopiuj
dokumenty, których kopiowanie nie zostało zakończone.
317
Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem
Można zmieniać ustawienia kopii, np. rozmiar papieru, typ nośnika czy intensywność.
W trybie kopiowania naciśnij przycisk MENU, wybierz element ustawienia za pomocą przycisków
następnie naciśnij przycisk OK.
,a
Za pomocą przycisków
dostosuj wartości poszczególnych elementów ustawień, a następnie naciśnij
przycisk OK. Pojawi się następny element ustawień.
Po wprowadzeniu wszystkich ustawień na wyświetlaczu LCD pojawia się ponownie ekran gotowości do
kopiowania.
Uwaga
• Gwiazdka
na wyświetlaczu LCD wskazuje bieżące ustawienie.
• Niektórych ustawień nie można łączyć z innymi ustawieniami lub elementami menu kopii.
• Ustawienia rozmiaru strony, rodzaju nośnika itp. są zachowywane nawet po wyłączeniu drukarki.
• Powiększ./Zmniejsz. (Enlarge/Reduce)
Umożliwia wybór metody pomniejszania/powiększania.
Zmniejszanie/powiększanie kopii
Przykład:
Uwaga
• Ten element ustawień pojawi się, jeśli są spełnione następujące warunki:
• Wybrano ustawienie standardowego kopiowania
• Po wybraniu dla opcji Kopia specjalna (Special copy) ustawienia Kopia bez obramow.
(Borderless copy)
• Intensywność (Copy intensity)
Zmień intensywność (jasność).
Przykład:
Uwaga
• W przypadku wybrania pozycji Ustaw. auto (Auto adjust) załaduj oryginał na płytę.
• W przypadku wybrania opcji Ustaw. ręczne (Manual adjust) należy użyć przycisku
zmniejszenia intensywności lub przycisku
w celu jej zwiększenia.
• Rozmiar strony (Page size)
Umożliwia wybór rozmiaru ładowanego papieru.
318
w celu
Przykład:
Uwaga
• Niektóre elementy ustawień mogą być niedostępne w zależności od kraju lub regionu zakupu.
• Typ nośnika (Media type)
Umożliwia wybór typu ładowanego nośnika.
Przykład:
• Źródło papieru (Paper Source)
Wybierz źródło papieru (Tylna taca (Rear tray), Kaseta (Cassette) lub Auto), do którego jest
załadowany papier.
Uwaga
• Po wybraniu opcji Auto papier jest pobierany ze źródła, w którym znajdują się arkusze
odpowiadające ustawieniom papieru (rozmiar strony i typ nośnika).
• Jakość druku (Print quality)
Umożliwia wybranie jakości wydruku odpowiedniej do jakości oryginału.
Przykład:
Uwaga
• Jeśli przy ustawieniu jakości wydruku Ekonomiczne (Economy) i wybranym typie nośnika Papier
zwyk. (Plain paper) jakość nie jest zadowalająca, wybierz ustawienie Standardowy (Standard)lub
Wysoka (High) i podejmij ponowną próbę kopiowania.
Tryb ekonomiczny
• Jeśli chcesz wykonać kopię w skali szarości, wybierz ustawienie Wysoka (High). Odcienie szarości
umożliwiają odwzorowanie tonów w szerokiej gamie odcieni, a nie jedynie w czerni i bieli.
• Układ 4 na 1 (4-on-1 layout)
Wybierz układ, aby skopiować cztery oryginalne strony na jednym arkuszu papieru, zmniejszając każdy
z obrazów. Dostępne są cztery różne układy.
Przykład:
319
Uwaga
• To ustawienie jest wyświetlane tylko w przypadku, gdy dla opcji Kopia specjalna (Special copy)
wybrano ustawienie Kopia 4 na 1 (4-on-1 copy).
Kopiowanie czterech stron na jednej stronie
• 2-stronnie (2-sided)
Wybierz, czy przeprowadzać kopiowanie dwustronne.
Przykład:
Uwaga
• Ten element ustawienia jest wyświetlany tylko w przypadku, gdy dla ustawienia Kopia 2-str. (2sided copy) wybrano opcję Kopia specjalna (Special copy).
Kopiowanie dwustronne
• Zszywana strona (Stapling side)
Wybierz orientację i zszywaną stronę drukowanego papieru.
Przykład:
Uwaga
• Ten element ustawienia jest wyświetlany tylko w przypadku, gdy dla ustawienia Kopia 2-str. (2sided copy) wybrano opcję Kopia specjalna (Special copy).
Kopiowanie dwustronne
320
Skanowanie
Skanowanie z komputera (macOS)
Skanowanie z komputera (system
Windows)
Skanowanie przy użyciu panelu
operacyjnego
Skanowanie za pomocą smartfona/tabletu
321
Skanowanie z komputera (system Windows)
Skanowanie zgodnie z typem lub celem elementu (IJ Scan Utility)
Funkcje programu IJ Scan Utility
Łatwe skanowanie (Automatyczne skanowanie) Podstawy
Skanowanie dokumentów i fotografii
Tworzenie/edytowanie plików PDF
Ustawianie haseł dla plików PDF
Edytowanie plików PDF chronionych hasłem
Skanowanie za pomocą aplikacji (ScanGear)
Porady dotyczące skanowania
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
Ustawienia skanowania sieciowego
Ekran menu i ustawień programu IJ Network Scanner Selector EX2
322
Skanowanie zgodnie z typem lub celem elementu (IJ Scan
Utility)
Funkcje programu IJ Scan Utility
Łatwe skanowanie (Automatyczne skanowanie) Podstawy
Skanowanie dokumentów i fotografii
Tworzenie/edytowanie plików PDF
Ustawianie haseł dla plików PDF
Edytowanie plików PDF chronionych hasłem
323
Funkcje programu IJ Scan Utility
Aplikacja IJ Scan Utility umożliwia skanowanie i zapisywanie dokumentów, fotografii lub innych elementów
jednocześnie przez kliknięcie odpowiedniej ikony.
Wiele trybów skanowania
Tryb Automatycznie (Auto) umożliwia skanowanie za jednym kliknięciem przy zastosowaniu ustawień
domyślnych dla różnych elementów. Tryb Dokument (Document) pozwala wyostrzyć tekst w
dokumencie lub czasopiśmie i zwiększyć jego czytelność, natomiast tryb Fotografia (Photo) służy do
skanowania fotografii.
Uwaga
• Szczegółowe informacje o ekranie głównym programu IJ Scan Utility można znaleźć w części Ekran
główny programu IJ Scan Utility
Automatyczne zapisywanie zeskanowanych obrazów
Zeskanowane obrazy są automatycznie zapisywane we wskazanym uprzednio folderze. Folder można w
razie potrzeby zmienić.
Uwaga
• Oto domyślne foldery zapisu.
• Windows 10/Windows 8.1:
Folder Dokumenty (Documents)
• Windows 7:
Folder Moje dokumenty (My Documents)
• Informacje na temat zmiany folderu można znaleźć w części Okno dialogowe Ustawienia.
Integracja aplikacji
Zeskanowane obrazy można wysłać do innych aplikacji. Zeskanowane obrazy można na przykład
wyświetlać w ulubionym programie, dołączać je do wiadomości e-mail lub wyodrębniać z nich tekst.
324
Uwaga
• Informacje na temat wskazywania programu, z którym ma nastąpić integracja, można znaleźć w
części Okno dialogowe Ustawienia.
325
Łatwe skanowanie (Automatyczne skanowanie)
Automatyczne skanowanie umożliwia automatyczne wykrywanie typu elementu umieszczonego na płycie
szklanej.
Ważne
• Poniższe rodzaje przedmiotów mogą być skanowane nieprawidłowo. W takim przypadku dopasuj ramki
przycinania (obszary skanowania) w widoku całego obrazu, uruchom program ScanGear (sterownik
skanera), a następnie ponownie zeskanuj dokument.
• Fotografie o białawym tle
• Obrazy lub dokumenty wydrukowane na białym papierze, tekst odręczny, wizytówki i inne
nieczytelne elementy
• Cienkie przedmioty
• Grube przedmioty
1. Upewnij się, że jest włączony skaner lub drukarka.
2. Umieść przedmioty na płycie szklanej.
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
3. Uruchom program IJ Scan Utility.
4. Kliknij przycisk Automatycznie (Auto).
Rozpocznie się skanowanie.
Uwaga
• Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
• Okno dialogowe Ustawienia (Automatyczne skanowanie) (Settings (Auto Scan)) umożliwia
ustawianie miejsca zapisywania zeskanowanych obrazów oraz definiowanie zaawansowanych
ustawień skanowania.
• Informacje o skanowaniu poszczególnych rodzajów elementów znajdują się na kolejnych stronach.
Skanowanie dokumentów i fotografii
Skanowanie z ulubionymi ustawieniami
326
Skanowanie dokumentów i fotografii
Dokumenty lub fotografie umieszczone na płycie szklanej można skanować z odpowiednimi dla nich
ustawieniami.
Zapisuj dokumenty w formatach, takich jak PDF i JPEG, a fotografie w formatach, takich jak JPEG i TIFF.
1. Umieść element na płycie szklanej.
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
2. Uruchom program IJ Scan Utility.
3. Aby określić rozmiar papieru, rozdzielczość, ustawienia plików PDF itd., kliknij opcję
Ustawienia (Settings...), a następnie ustaw każdy element w oknie dialogowym
Ustawienia.
Uwaga
• Po wprowadzeniu ustawień w oknie dialogowym Ustawienia można ich używać od następnego
skanowania.
• W oknie dialogowym Ustawienia można określić wymagane ustawienia przetwarzania obrazów,
takie jak korygowanie przekrzywionych obrazów i uwydatnianie zarysów, ustawić miejsce
docelowe zeskanowanych obrazów i nie tylko.
Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk OK.
4. Kliknij opcję Dokument (Document) lub Fotografia (Photo).
Rozpocznie się skanowanie.
Uwaga
• Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
327
Tworzenie/edytowanie plików PDF
Pliki PDF można tworzyć, skanując elementy znajdujące się na płycie. W utworzonych plikach PDF można
dodawać lub usuwać strony, zmieniać ich ułożenie, a także wprowadzać inne zmiany.
Ważne
• Można tworzyć i edytować do 100 stron pliku PDF jednocześnie.
• Obsługiwane są tylko pliki PDF utworzone lub edytowane w programie IJ Scan Utility lub IJ PDF Editor.
Pliki PDF utworzone lub edytowane w innych aplikacjach nie są obsługiwane.
Uwaga
•
•
•
•
Pliki PDF można także tworzyć z obrazów zapisanych na komputerze.
Dostępne formaty plików to PDF, JPEGTIFF i PNG.
Nie można używać obrazów, których wymiar pionowy lub poziomy wynosi 10 501 pikseli lub więcej.
W przypadku wybrania pliku PDF chronionego hasłem trzeba będzie je wprowadzić.
Edytowanie plików PDF chronionych hasłem
1. Umieść przedmioty na płycie szklanej.
2. Uruchom program IJ Scan Utility.
3. Kliknij przycisk Edytor PDF (PDF Editor).
Uruchomi się aplikacja IJ PDF Editor.
4. Aby określić rozmiar papieru, rozdzielczość i inne ustawienia, kliknij opcję Ustawienia
(Settings...) w menu Plik (File), a następnie ustaw każdy element w oknie dialogowym
Ustawienia (Skanowanie dokumentu).
Uwaga
• Po wprowadzeniu ustawień w oknie dialogowym Ustawienia można ich używać od następnego
skanowania.
• W oknie dialogowym Ustawienia można określić wymagane ustawienia przetwarzania obrazów,
takie jak korygowanie przekrzywionych obrazów i uwydatnianie zarysów.
328
Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk OK.
5. Kliknij przycisk
(Skanowanie) na pasku narzędzi.
Rozpocznie się skanowanie.
Uwaga
• Aby otworzyć plik zapisany na komputerze, kliknij opcję Otwórz... (Open...) w menu Plik (File), a
następnie wybierz plik do edycji.
• Widok można przełączyć przy użyciu przycisków paska narzędzi. Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć w części Ekran edycji pliku PDF.
6. W razie potrzeby możesz dodać strony.
W przypadku dodawania kolejnych przedmiotów podczas skanowania:
Umieść żądane przedmioty, a następnie kliknij przycisk
(Skanowanie) na pasku narzędzi.
Podczas dodawania istniejących obrazów lub plików PDF:
(Dodaj stronę) na pasku narzędzi. Po wyświetleniu okna dialogowego Otwórz
Kliknij przycisk
(Open) wybierz obrazy lub pliki PDF, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Otwórz (Open).
Uwaga
• Obrazy i pliki PDF można również dodać, klikając opcję Dodaj stronę z zapisanych danych...
(Add Page from Saved Data...) w menu Plik (File).
7. W razie potrzeby możesz edytować strony.
329
W przypadku zmiany kolejności stron:
Kliknij stronę, którą chcesz przenieść, a następnie kliknij przycisk
(O stronę w górę) lub
(O
stronę w dół) na pasku narzędzi, aby zmienić kolejność stron. Kolejność stron można również zmienić,
przeciągając je i upuszczając w żądanym miejscu.
Podczas usuwania stron:
Kliknij stronę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk
(Usuń stronę) na pasku narzędzi.
Uwaga
• Przyciski te są wyświetlane po utworzeniu co najmniej dwóch stron.
8. Wybierz opcję Zapisz jako... (Save As...) w menu Plik (File).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz (Save).
9. Należy określić ustawienia zapisywania.
Okno dialogowe Zapisz (ekran edycji pliku PDF)
10. Kliknij przycisk Zapisz (Save).
Plik PDF zostanie zapisany.
Uwaga
• Jeśli edytowany jest plik PDF chroniony hasłem, hasła zostaną usunięte. Hasło można ustawić
ponownie w oknie dialogowym Zapisz (Save).
Ustawianie haseł dla plików PDF
• Aby zastąpić zapisany plik, kliknij przycisk
(Zapisz) na pasku narzędzi.
330
Skanowanie za pomocą aplikacji (ScanGear)
Co to jest program ScanGear (sterownik skanera)?
Uruchamianie programu ScanGear (sterownika skanera)
Skanowanie w trybie podstawowym
Ekrany programu ScanGear (sterownik skanera)
Uwagi ogólne (sterownik skanera)
Ważne
• Dostępne funkcje i ustawienia różnią się w zależności od używanego skanera i drukarki.
331
Co to jest program ScanGear (sterownik skanera)?
Program ScanGear (sterownik skanera) to oprogramowanie wymagane do skanowania dokumentów.
Oprogramowanie to pozwala skonfigurować rozmiar wydruku, korekcje obrazu i inne ustawienia.
Program ScanGear można uruchomić za pomocą programu IJ Scan Utility lub aplikacji zgodnych ze
standardowym interfejsem TWAIN. (Program ScanGear jest sterownikiem zgodnym z interfejsem TWAIN).
Funkcje
Możesz określić rodzaj dokumentu, rozmiar wydruku i inne ustawienia podczas skanowania dokumentów i
podglądu wyników skanowania. Możliwe jest też skonfigurowanie różnych ustawień korekcji oraz
dokładne dopasowanie jasności, kontrastu i innych parametrów, aby skanowanie odbywało się w
określonym odcieniu koloru.
Ekrany
Dostępne są dwa tryby: tryb podstawowy i tryb zaawansowany.
Tryby można przełączać za pomocą kart w prawym górnym rogu ekranu.
Uwaga
• Program ScanGear uruchamia się zawsze w ostatnio używanym trybie.
• Po przełączeniu na inny tryb ustawienia nie są zachowywane.
Tryb podstawowy
Karta Tryb podstawowy (Basic Mode) umożliwia łatwe skanowanie przez wykonanie trzech prostych
kroków według instrukcji wyświetlanych na ekranie (
332
,
i
).
Tryb zaawansowany
Użyj karty Tryb zaawansowany (Advanced Mode) podczas skanowania, aby określić tryb koloru,
rozdzielczość wyjściową, jasność obrazu, odcień koloru i inne ustawienia.
333
Uruchamianie programu ScanGear (sterownika skanera)
Za pomocą programu ScanGear (sterownik skanera) można stosować korekcje obrazu i kolorów podczas
skanowania. Program ScanGear można uruchomić z poziomu programu IJ Scan Utility lub innych aplikacji.
Uwaga
• Jeśli masz więcej niż jeden skaner lub używasz modelu dostosowanego do komunikacji sieciowej, w
którym rodzaj połączenia został zmieniony z USB na połączenie sieciowe, skonfiguruj środowisko
sieciowe.
Uruchamianie z poziomu programu IJ Scan Utility
1. Uruchom program IJ Scan Utility.
W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij odnośnik Strona główna u góry strony w oknie
Podręcznik online dla danego modelu i wyszukaj hasło „Uruchamianie programu IJ Scan Utility”.
2. Na głównym ekranie programu IJ Scan Utility kliknij opcję ScanGear.
Pojawi się okno programu ScanGear.
Uruchamianie z poziomu aplikacji
Poniższa procedura może przebiegać w różny sposób (w zależności od aplikacji). Szczegółowe
informacje można znaleźć w podręczniku danej aplikacji.
1. Uruchom aplikację.
2. W menu aplikacji wybierz urządzenie.
Uwaga
• W przypadku urządzenia połączonego przez sieć za nazwą produktu wyświetlane będzie słowo
„Sieć”.
3. Zeskanuj dokument.
Pojawi się okno programu ScanGear.
334
Skanowanie w trybie podstawowym
Karta Tryb podstawowy (Basic Mode) służy do łatwego skanowania przez wykonywanie instrukcji
wyświetlanych na ekranie.
Opis sposobu skanowania wielu dokumentów naraz z płyty szklanej można znaleźć w temacie Skanowanie
wielu dokumentów jednocześnie przy użyciu programu ScanGear (sterownika skanera).
Podgląd jest niedostępny podczas skanowania za pomocą automatycznego podajnika dokumentów (ADF).
Ważne
• Następujące rodzaje dokumentów mogą być skanowane nieprawidłowo: W takim przypadku kliknij
przycisk
(Miniatura) na pasku narzędzi, aby przełączyć do widoku całego obrazu i w nim wykonać
skanowanie.
• Fotografie o białawym tle
• Dokumenty wydrukowane na białym papierze, tekst odręczny, wizytówki i inne nieczytelne
dokumenty
• Cienkie dokumenty
• Grube dokumenty
• Następujące typy dokumentów nie będą skanowane poprawnie.
• Dokumenty o powierzchni mniejszej niż 3 cm (1,2 cala) kw.
• Fotografie przycięte do nieregularnych kształtów
Uwaga
• Obie strony dwustronnego dokumentu można zeskanować jednocześnie w modelach obsługujących
dwustronne skanowanie ADF.
1. Umieść dokument na płycie szklanej lub w podajniku ADF urządzenia, a następnie
uruchom program ScanGear (sterownik skanera).
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
Uruchamianie programu ScanGear (sterownika skanera)
2. Ustaw opcję Wybierz źródło (Select Source) odpowiednio do dokumentu.
335
Ważne
• Niektóre aplikacje nie obsługują skanowania ciągłego za pomocą ADF. Szczegółowe informacje
można znaleźć w podręczniku danej aplikacji.
Uwaga
• Aby skanować czasopisma zawierające wiele kolorowych fotografii, wybierz opcję Czasopismo
(kolor) (Magazine (Color)).
3. Kliknij przycisk Podgląd (Preview).
Obraz podglądu zostanie wyświetlony w obszarze podglądu.
Ważne
• Podgląd (Preview) jest niedostępny podczas skanowania za pomocą podajnika ADF.
336
Uwaga
• Kolory są dopasowywane na podstawie typu dokumentu wybranego z listy Wybierz źródło
(Select Source).
4. Ustaw opcję Miejsce docelowe (Destination).
Uwaga
• Przejdź do kroku 7, jeśli wybrano opcję ADF z listy Wybierz źródło (Select Source).
5. Ustaw opcję Rozmiar wydruku (Output Size).
Opcje rozmiaru wydruku zależą od wybranej opcji Miejsce docelowe (Destination).
6. Dopasuj ramki przycinania (obszary skanowania) zgodnie z potrzebami.
Dopasuj rozmiar i położenie ramek przycinania na podglądzie.
Dopasowywanie ramek przycinania (ScanGear)
7. Ustaw opcję Korekcje obrazu (Image corrections) zgodnie z potrzebami.
8. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).
Rozpocznie się skanowanie.
Uwaga
• Kliknij ikonę
(Informacje), aby wyświetlić okno dialogowe przedstawiające rodzaj dokumentu i inne
szczegóły dotyczące aktualnych ustawień skanowania.
• Sposób działania programu ScanGear po ukończeniu skanowania można ustawić w opcji Stan okna
dialogowego programu ScanGear po zakończeniu skanowania (Status of ScanGear dialog after
scanning) na karcie Skanuj okna dialogowego Preferencje (Preferences).
Tematy pokrewne
Karta Tryb podstawowy
337
Ekrany programu ScanGear (sterownik skanera)
Karta Tryb podstawowy
Karta Tryb zaawansowany
338
Karta Tryb podstawowy
Karta Tryb podstawowy (Basic Mode) służy do łatwego skanowania przez wykonywanie instrukcji
wyświetlanych na ekranie.
W tej sekcji opisano ustawienia i funkcje dostępne na karcie Tryb podstawowy (Basic Mode).
(1) Przyciski ustawień i operacji
(2) Pasek narzędzi
(3) Obszar podglądu
Uwaga
• Wyświetlane elementy zależą od typu dokumentu i widoku.
• Podgląd jest niedostępny podczas skanowania za pomocą automatycznego podajnika dokumentów
(ADF).
(1) Przyciski ustawień i operacji
Wybierz źródło (Select Source)
Fotografia (kolor) (Photo (Color))
Skanowanie kolorowych fotografii.
Czasopismo (kolor) (Magazine (Color))
Skanowanie kolorowych czasopism.
Dokument (kolor) (Document (Color))
Służy do skanowania dokumentów w kolorze.
Dokument (skala szarości) (Document (Grayscale))
Służy do skanowania dokumentów w trybie czarno-białym.
Dokum. (kolor) jednostronny z podajnika ADF (Document (Color) ADF Simplex)
Służy do skanowania w kolorze dokumentów z ADF.
339
Dokum. (sk. szar.) jednostronny z podajnika ADF (Document (Grayscale) ADF Simplex)
Służy do skanowania dokumentów z ADF w trybie czarno-białym.
Dokum. (kolor) dwustronny z podajnika ADF (Document (Color) ADF Duplex) (tylko w
przypadku modeli obsługujących dwustronne skanowanie ADF)
Służy do dwustronnego skanowania w kolorze dokumentów z ADF.
Dokum. (sk. szar.) dwustronny z podajnika ADF (Document (Grayscale) ADF Duplex) (tylko w
przypadku modeli obsługujących dwustronne skanowanie ADF)
Służy do dwustronnego skanowania dokumentów z ADF w trybie czarno-białym.
Ważne
• Niektóre aplikacje nie obsługują skanowania ciągłego za pomocą ADF. Szczegółowe informacje
można znaleźć w podręczniku danej aplikacji.
Uwaga
• Funkcja wyostrzania obrazu będzie aktywna po wybraniu typu dokumentu.
• Po wybraniu opcji innej niż typy ADF będzie również aktywna funkcja dopasowywania obrazu,
która poprawia obraz na podstawie typu dokumentu.
• Po wybraniu opcji Czasopismo (kolor) (Magazine (Color)) aktywna będzie funkcja
derasteryzacji.
Wyświetl obraz podglądu (Display Preview Image)
Podgląd (Preview)
Umożliwia wykonanie skanowania próbnego.
Uwaga
• Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy, automatycznie rozpocznie się kalibracja
skanera. Należy chwilę zaczekać na wyświetlenie obrazu podglądu.
Miejsce docelowe (Destination)
Umożliwia wybranie przeznaczenia skanowanego obrazu.
Wydruk (Print)
Wybór tej opcji umożliwia wydrukowanie zeskanowanego obrazu na drukarce.
340
Wyświetlanie obrazu (Image display)
Wybór tej opcji umożliwia wyświetlenie zeskanowanego obrazu na monitorze.
OCR
Wybór tej opcji umożliwia użycie zeskanowanego obrazu w oprogramowaniu OCR.
„Oprogramowanie OCR” jest przeznaczone do konwertowania tekstu zeskanowanego jako obraz
na dane tekstowe, które można edytować w edytorach tekstów i innych programach.
Rozmiar wydruku (Output Size)
Umożliwia wybranie rozmiaru wydruku.
Opcje rozmiaru wydruku są uzależnione od elementu wybranego w polu Miejsce docelowe
(Destination).
Elastyczny (Flexible)
W dowolny sposób dopasuj ramki przycinania (obszary skanowania).
W widoku miniatur:
Aby wyświetlić ramkę przycinania, należy przeciągnąć kursor po miniaturze. Jeśli ramka
przycinania jest wyświetlana, zostanie zeskanowany fragment obrazu ograniczony ramką. Jeśli
nie jest wyświetlana ramka przycinania, każda klatka jest skanowana osobno.
W widoku całego obrazu:
Jeśli ramka przycinania nie jest wyświetlana, skanowany będzie cały obszar podglądu. Jeśli
ramka przycinania jest wyświetlana, zostanie zeskanowany fragment obrazu ograniczony ramką.
Rozmiar papieru (np. L lub A4)
Umożliwia wybranie rozmiaru papieru wyjściowego. Fragment obrazu ograniczony ramką
przycinania zostanie zeskanowany w rozmiarze odpowiadającym wybranemu rozmiarowi
papieru. Przeciągnij ramkę przycinania w celu powiększenia lub zmniejszenia jej z zachowaniem
proporcji.
Rozmiar monitora (np. 1024 x 768 pikseli)
Umożliwia wybranie rozmiaru wydruku w pikselach. Pojawi się ramka przycinania odpowiadająca
wybranemu rozmiarowi monitora i skanowany będzie obszar objęty ramką. Przeciągnij ramkę
przycinania w celu powiększenia lub zmniejszenia jej z zachowaniem proporcji.
Dodaj/Usuń... (Add/Delete...)
Wyświetla okno dialogowe Dodaj/Usuń rozmiar wydruku (Add/Delete the Output Size) w celu
określenia niestandardowych rozmiarów wydruku. Można wybrać tę opcję, jeśli Miejsce
docelowe (Destination) to Wydruk (Print) lub Wyświetlanie obrazu (Image display).
W oknie dialogowym Dodaj/Usuń rozmiar wydruku (Add/Delete the Output Size) można
jednocześnie określić i zapisać wiele rozmiarów wydruku. Zapisane rozmiary wydruku są
341
rejestrowane na liście Rozmiar wydruku (Output Size) wraz z rozmiarami wstępnie
zdefiniowanymi.
Dodawanie:
Wprowadź odpowiednie dane dla opcji Nazwa rozmiaru wydruku (Output Size Name),
Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a następnie kliknij przycisk Dodaj (Add). Dla opcji
Jednostka (Unit) wybierz ustawienie mm lub cale (inches), jeśli Miejsce docelowe
(Destination) to Wydruk (Print). Jeśli jest to Wyświetlanie obrazu (Image display), można
wybrać tylko piksele (pixels). Nazwa dodanego rozmiaru zostanie wyświetlona w polu Lista
rozmiarów wydruku (Output Size List). Aby zachować elementy wymienione w polu Lista
rozmiarów wydruku (Output Size List), należy kliknąć przycisk Zapisz (Save).
Usuwanie:
Wybierz w okienku Lista rozmiarów wydruku (Output Size List) rozmiar wydruku, który chcesz
usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń (Delete). Aby zachować elementy wymienione w polu
Lista rozmiarów wydruku (Output Size List), należy kliknąć przycisk Zapisz (Save).
Ważne
• Wstępnie zdefiniowanych rozmiarów wydruku, takich jak A4 i 1024 x 768 pikseli (1024 x
768 pixels), nie można usunąć.
Uwaga
• Można zapisać maksymalnie 10 elementów.
• W przypadku wprowadzenia wartości spoza zakresu ustawień wyświetlany jest komunikat o
błędzie. Należy wprowadzić wartość z zakresu ustawień.
Uwaga
• Więcej informacji na temat obecności i sposobu początkowego pokazywania ramki przycinania
na obrazie podglądu można znaleźć w punkcie Ramka przycinania na obrazach podglądu
(Cropping Frame on Previewed Images) w temacie Karta Podgląd okna dialogowego
Preferencje (Preferences).
Odwróć współczynnik proporcji (Invert aspect ratio)
Dostępny, gdy dla opcji Rozmiar wydruku (Output Size) wybrane jest ustawienie inne niż
Elastyczny (Flexible).
Kliknięcie tego przycisku powoduje obrót ramki przycinania. Ponowne kliknięcie przywraca orientację
oryginału.
Dopasuj ramki przycinania (Adjust cropping frames)
Dopasuj obszar skanowania wewnątrz obszaru podglądu.
Jeżeli obszar nie zostanie określony, zostanie zeskanowany obszar odpowiadający rozmiarowi
dokumentu (Autoprzycinanie). Jeśli zaznaczono obszar, zostanie zeskanowany tylko fragment
znajdujący się w ramce przycinania.
Dopasowywanie ramek przycinania (ScanGear)
Korekcje obrazu (Image corrections)
Popraw obraz do skanowania.
342
Ważne
• Funkcje Zastosuj automatyczną korektę dokumentów (Apply Auto Document Fix) i
Korekcja zaniku (Correct fading) są dostępne, jeśli na karcie Ustawienia koloru (Color
Settings) okna dialogowego Preferencje (Preferences) wybrano ustawienie Zalecane
(Recommended).
Uwaga
• Dostępne funkcje zależą od typu dokumentu wybranego przy użyciu opcji Wybierz źródło
(Select Source).
Zastosuj automatyczną korektę dokumentów (Apply Auto Document Fix)
Wyostrza tekst w dokumencie lub czasopiśmie i zwiększa czytelność.
Ważne
• Po zaznaczeniu tego pola skanowanie może potrwać dłużej niż zwykle.
• W wyniku korekcji ton koloru może się zmienić w stosunku do tonu w obrazie źródłowym. W
takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wykonać skanowanie.
• Jeśli obszar skanowania jest zbyt mały, korekcja może być stosowana nieprawidłowo.
Korekcja zaniku (Correct fading)
Koryguje fotografie wyblakłe z powodu upływu czasu lub zawierające przebarwienia.
Redukuj cień marginesu (Reduce gutter shadow)
Korekcja cienia, który pojawia się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur.
Ważne
• Koniecznie zobacz temat Korekcja cienia marginesu, aby poznać środki ostrożności i inne
informacje dotyczące korzystania z tej funkcji.
Deseń kolorów... (Color Pattern...)
Dopasuj ogólną kolorystykę obrazu. Popraw kolory, które wyblakły z powodu przebarwień lub
innych przyczyn, oraz odwzoruj naturalne kolory w ramach podglądu zmian kolorystycznych.
Dopasowywanie kolorów przy użyciu desenia kolorów
Ważne
• To ustawienie nie jest dostępne w przypadku wybrania opcji Dopasowywanie kolorów
(Color Matching) na karcie Ustawienia koloru (Color Settings) w oknie dialogowym
Preferencje (Preferences).
Wykonaj skanowanie (Perform Scan)
Skanuj (Scan)
Umożliwa rozpoczęcie skanowania.
Uwaga
• Po rozpoczęciu skanowania pojawi się wskaźnik postępu. Aby anulować skanowanie, kliknij
przycisk Anuluj (Cancel).
Preferencje... (Preferences...)
Wyświetla okno dialogowe Preferencje służące do wprowadzania ustawień skanowania/podglądu.
343
Zamknij (Close)
Umożliwia zamknięcie programu ScanGear (sterownik skanera).
(2) Pasek narzędzi
Dopasuj lub obróć obrazy podglądu. Przyciski wyświetlane na pasku narzędzi zależą od widoku.
W widoku miniatur:
W widoku całego obrazu:
(Miniatura) /
(Cały obraz)
Umożliwia przełączenie widoku w obszarze podglądu.
(3) Obszar podglądu
(Obrót w lewo)
Obraz podglądu jest obracany o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
• Wynik tego działania zostanie odzwierciedlony na zeskanowanym obrazie.
• Ponowne wyświetlenie podglądu spowoduje powrót obrazu do stanu początkowego.
(Obrót w prawo)
Obraz podglądu jest obracany o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
• Wynik tego działania zostanie odzwierciedlony na zeskanowanym obrazie.
• Ponowne wyświetlenie podglądu spowoduje powrót obrazu do stanu początkowego.
(Autoprzycinanie)
Wyświetla i automatycznie dopasowuje ramkę przycinania zgodnie z rozmiarem dokumentu
wyświetlanego w obszarze podglądu. Każdorazowe kliknięcie tego przycisku powoduje zmniejszenie
rozmiarów obszaru skanowania, jeśli w ramce przycinania znajdują się obszary przycinania.
(Zaznacz wszystkie klatki)
Dostępny, jeśli są wyświetlane co najmniej dwie klatki.
Powoduje zaznaczenie pól wyboru przy obrazach w widoku miniatur.
(Usuń zaznaczenie wszystkich klatek)
Dostępny, jeśli są wyświetlane co najmniej dwie klatki.
Powoduje usunięcie zaznaczenia pól wyboru przy obrazach w widoku miniatur.
(Wybierz wszystkie klatki)
Dostępny, jeśli są wyświetlane co najmniej dwie klatki.
344
Umożliwia wybór obrazów w widoku miniatur. Zostaną one otoczone niebieską obwódką.
(Wybierz wszystkie ramki przycinania)
Dostępny, gdy zostały wyznaczone co najmniej dwie ramki przycinania.
Powoduje zmianę ramek przycinania w grube linie przerywane i zastosowanie ustawień do nich
wszystkich.
(Usuń ramkę przycinania)
Usuwa zaznaczoną ramkę przycinania.
(Informacje)
Wyświetla wersję programu ScanGear razem z rodzajem dokumentu i innymi szczegółami
dotyczącymi aktualnych ustawień skanowania.
(Otwórz przewodnik)
Umożliwia wyświetlenie niniejszej strony.
(3) Obszar podglądu
W obszarze podglądu wyświetlane są próbne obrazy uzyskane po kliknięciu przycisku Podgląd
(Preview). Wyniki korekcji obrazu, dopasowania kolorów i innych ustawień dokonywanych w części (1)
Przyciski ustawień i operacji są także odwzorowane.
(Miniatura):
Jeśli na pasku narzędzi jest wyświetlana ikona
Ramki przycinania są określane zgodnie z rozmiarem dokumentu i pojawiają się miniatury
zeskanowanych obrazów. Zeskanowane zostaną tylko obrazy, przy których zaznaczono pole wyboru.
Uwaga
• W przypadku wyświetlania podglądu wielu obrazów różne obramowania wskazują różne stany
wyboru.
• Ramka ostrości (grube niebieskie obramowanie): zostaną zastosowane wyświetlane ustawienia.
345
• Klatka wybrana (cienkie niebieskie obramowanie): ustawienia zostaną zastosowane
jednocześnie do ramki ostrości i wybranych klatek. Aby wybrać wiele obrazów, kliknij je przy
naciśniętym klawiszu Ctrl.
• Klatka niewybrana (brak obramowania): ustawienia nie zostaną zastosowane.
• Kliknij dwukrotnie ramkę, aby powiększyć obraz. Kliknięcie przycisku
(Sąsiednia klatka)
u dołu ekranu powoduje wyświetlenie poprzedniej lub następnej klatki. Ponownie kliknij dwukrotnie
powiększoną ramkę, aby przywrócić ją do oryginalnego stanu.
Jeśli na pasku narzędzi jest wyświetlana ikona
(Cały obraz):
Elementy na płycie szklanej są skanowane i pojawiają się jako jeden obraz. Zostaną zeskanowane
wszystkie części w ramkach przycinania.
Uwaga
• Utwórz ramkę lub ramki przycinania na wyświetlanym obrazie. W widoku miniatur można utworzyć
jedną ramkę przycinania na jeden obraz. W widoku całego obrazu można utworzyć wiele ramek
przycinania.
Dopasowywanie ramek przycinania (ScanGear)
Tematy pokrewne
Skanowanie w trybie podstawowym
346
Karta Tryb zaawansowany
Ten tryb umożliwia wprowadzanie zaawansowanych ustawień skanowania, np. trybu koloru, rozdzielczości
wyjściowej, jasności obrazu czy odcienia koloru.
W tej sekcji opisano ustawienia i funkcje dostępne na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode).
(1) Przyciski ustawień i operacji
(2) Pasek narzędzi
(3) Obszar podglądu
Ważne
• Wyświetlane elementy zmieniają się w zależności od modelu, typu dokumentu i widoku.
• Funkcja podglądu jest niedostępna w przypadku skanowania za pomocą automatycznego podajnika
dokumentów (ADF).
(1) Przyciski ustawień i operacji
Ustawienia ulubione (Favorite Settings)
Na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) można nadać nazwę grupie ustawień (ustawień
wejściowych, ustawień wydruku, ustawień obrazu oraz ustawień przycisków dopasowywania
kolorów) i zapisać je, a następnie w razie potrzeby załadować. Warto zapisać grupę ustawień, jeśli
będą one używane wielokrotnie. Można także przywrócić w ten sposób wartości domyślne ustawień.
Z menu rozwijanego należy wybrać polecenie Dodaj/Usuń... (Add/Delete...), co spowoduje otwarcie
okna dialogowego Dodaj/Usuń ustawienia ulubione (Add/Delete Favorite Settings).
347
Wprowadź nazwę w polu Nazwa ustawienia (Setting Name) i kliknij przycisk Dodaj (Add). Nazwa ta
pojawi się w polu Lista ustawień ulubionych (Favorite Settings List).
Po kliknięciu przycisku Zapisz (Save) nazwa pojawi się na liście Ustawienia ulubione (Favorite
Settings) i będzie można ją wybrać podobnie jak elementy wstępnie zdefiniowane.
Aby usunąć element, należy zaznaczyć go w polu Lista ustawień ulubionych (Favorite Settings
List), a następnie kliknąć przycisk Usuń (Delete). Kliknięcie przycisku Zapisz (Save) powoduje
zapisanie ustawień wyświetlanych w polu Lista ustawień ulubionych (Favorite Settings List).
Uwaga
• Po wyświetleniu podglądu można użyć opcji Dodaj/Usuń... (Add/Delete...) w oknie dialogowym
Ustawienia ulubione (Favorite Settings).
• Można zapisać maksymalnie 10 elementów.
Ustawienia wejściowe
Należy określić ustawienia wejściowe, takie jak typ i rozmiar dokumentu.
Ustawienia wydruku
Należy określić ustawienia wydruku, takie jak rozdzielczość wyjściowa i rozmiar wydruku.
Ustawienia obrazu
Włączanie/wyłączanie różnych funkcji służących do korekcji obrazu.
Przyciski dopasowywania kolorów
Umożliwia precyzyjne korygowanie jasności i odcieni kolorów na obrazie. Można regulować m.in.
jasność i kontrast całego obrazu, wprowadzać korekty dla najjaśniejszych i najciemniejszych partii
obrazu (histogram) oraz ustawiać balans przy użyciu krzywej tonowej.
Powiększenie (Zoom)
Umożliwia powiększenie ramki lub fragmentu obrazu znajdującego w obrębie ramki przycinania
(obszaru skanowania). Po włączeniu powiększenia przycisk Powiększenie (Zoom) zmienia się w
przycisk Cofnij (Undo). Kliknięcie przycisku Cofnij (Undo) powoduje przywrócenie wyświetlania bez
powiększenia.
W widoku miniatur:
W przypadku wyświetlania wielu obrazów w widoku miniatur kliknięcie tego przycisku umożliwia
powiększenie wybranej ramki. Kliknięcie przycisku
powoduje wyświetlenie poprzedniej lub następnej klatki.
348
(Sąsiednia klatka) u dołu ekranu
Uwaga
• Obraz można również powiększyć, klikając dwukrotnie klatkę. Ponownie kliknij dwukrotnie
powiększoną ramkę, aby przywrócić ją do oryginalnego stanu.
W widoku całego obrazu:
Umożliwia zeskanowanie w powiększeniu fragmentu obrazu znajdującego się w obrębie ramki
przycinania.
Uwaga
• Przycisk Powiększenie (Zoom) powoduje ponowne zeskanowanie dokumentu i wyświetlenie w
obszarze podglądu obrazu o wysokiej rozdzielczości.
•
(Przycisk Powiększ/Zmniejsz) na pasku narzędzi umożliwia szybkie powiększenie obrazu
na podglądzie. Jednak rozdzielczość wyświetlanego obrazu będzie niska.
Podgląd (Preview)
Umożliwia wykonanie skanowania próbnego.
Skanuj (Scan)
Umożliwa rozpoczęcie skanowania.
Uwaga
• Po rozpoczęciu skanowania pojawi się wskaźnik postępu. Aby anulować skanowanie, kliknij
przycisk Anuluj (Cancel).
• Po zakończeniu skanowania może pojawić się okno dialogowe z monitem o wybranie następnej
czynności. Aby zakończyć, należy wykonać instrukcje wyświetlane w tym monicie. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w części „Stan okna dialogowego programu
ScanGear po zakończeniu skanowania (Status of ScanGear dialog after scanning)” na
Karta Skanuj (okno dialogowe Preferencje (Preferences)).
349
• Przetwarzanie obrazów może zająć dużo czasu, jeśli łączny rozmiar zeskanowanych obrazów
przekracza pewien rozmiar. W takim przypadku pojawi się komunikat ostrzegawczy. Zaleca się
zmniejszenie łącznego rozmiaru. Aby kontynuować, wykonaj skanowanie w widoku całego
obrazu.
Preferencje... (Preferences...)
Wyświetla okno dialogowe Preferencje służące do wprowadzania ustawień skanowania/podglądu.
Zamknij (Close)
Umożliwia zamknięcie programu ScanGear (sterownik skanera).
(2) Pasek narzędzi
Dopasuj lub obróć obrazy podglądu. Przyciski wyświetlane na pasku narzędzi zależą od widoku.
W widoku miniatur:
W widoku całego obrazu:
(Miniatura) /
(Cały obraz)
Umożliwia przełączenie widoku w obszarze podglądu.
(3) Obszar podglądu
(Wyczyść)
Powoduje usunięcie podglądu z obszaru podglądu.
Przycisk ten resetuje też ustawienia paska narzędzi i dopasowywania kolorów.
(Przytnij)
Umożliwia określenie obszaru skanowania przez przeciągnięcie kursora myszy.
(Przenieś obraz)
Gdy powiększony obraz nie mieści się w obszarze podglądu na ekranie, funkcja ta umożliwia
przeciąganie obrazu, aż stanie się widoczny jego odpowiedni fragment. Obraz można także
przenieść przy użyciu pasków przewijania.
(Powiększ/zmniejsz)
Umożliwia powiększanie obszaru podglądu poprzez klikanie obrazu. Aby pomniejszyć obraz, kliknij
go prawym przyciskiem myszy.
(Obrót w lewo)
Obraz podglądu jest obracany o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
• Wynik tego działania zostanie odzwierciedlony na zeskanowanym obrazie.
350
• Ponowne wyświetlenie podglądu spowoduje powrót obrazu do stanu początkowego.
(Obrót w prawo)
Obraz podglądu jest obracany o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
• Wynik tego działania zostanie odzwierciedlony na zeskanowanym obrazie.
• Ponowne wyświetlenie podglądu spowoduje powrót obrazu do stanu początkowego.
(Autoprzycinanie)
Wyświetla i automatycznie dopasowuje ramkę przycinania zgodnie z rozmiarem dokumentu
wyświetlanego w obszarze podglądu. Każdorazowe kliknięcie tego przycisku powoduje zmniejszenie
rozmiarów obszaru skanowania, jeśli w ramce przycinania znajdują się obszary przycinania.
(Zaznacz wszystkie klatki)
Dostępny, jeśli są wyświetlane co najmniej dwie klatki.
Powoduje zaznaczenie pól wyboru przy obrazach w widoku miniatur.
(Usuń zaznaczenie wszystkich klatek)
Dostępny, jeśli są wyświetlane co najmniej dwie klatki.
Powoduje usunięcie zaznaczenia pól wyboru przy obrazach w widoku miniatur.
(Wybierz wszystkie klatki)
Dostępny, jeśli są wyświetlane co najmniej dwie klatki.
Umożliwia wybór obrazów w widoku miniatur. Zostaną one otoczone niebieską obwódką.
(Wybierz wszystkie ramki przycinania)
Dostępny, gdy zostały wyznaczone co najmniej dwie ramki przycinania.
Powoduje zmianę ramek przycinania w grube linie przerywane i zastosowanie ustawień do nich
wszystkich.
(Usuń ramkę przycinania)
Usuwa zaznaczoną ramkę przycinania.
(Informacje)
Wyświetla wersję programu ScanGear razem z rodzajem dokumentu i innymi szczegółami
dotyczącymi aktualnych ustawień skanowania.
(Otwórz przewodnik)
Umożliwia wyświetlenie niniejszej strony.
(3) Obszar podglądu
W obszarze podglądu wyświetlane są próbne obrazy uzyskane po kliknięciu przycisku Podgląd
(Preview). Wyniki korekcji obrazu, dopasowania kolorów i innych ustawień dokonywanych w części (1)
Przyciski ustawień i operacji są także odwzorowane.
351
Jeśli na pasku narzędzi jest wyświetlana ikona
(Miniatura):
Ramki przycinania są określane zgodnie z rozmiarem dokumentu i pojawiają się miniatury
zeskanowanych obrazów. Zeskanowane zostaną tylko obrazy, przy których zaznaczono pole wyboru.
Uwaga
• W przypadku wyświetlania podglądu wielu obrazów różne obramowania wskazują różne stany
wyboru.
• Ramka ostrości (grube niebieskie obramowanie): zostaną zastosowane wyświetlane ustawienia.
• Klatka wybrana (cienkie niebieskie obramowanie): ustawienia zostaną zastosowane
jednocześnie do ramki ostrości i wybranych klatek. Aby wybrać wiele obrazów, kliknij je przy
naciśniętym klawiszu Ctrl.
• Klatka niewybrana (brak obramowania): ustawienia nie zostaną zastosowane.
(Cały obraz):
Jeśli na pasku narzędzi jest wyświetlana ikona
Elementy na płycie szklanej są skanowane i pojawiają się jako jeden obraz. Zostaną zeskanowane
wszystkie części w ramkach przycinania.
352
Uwaga
• Utwórz ramkę lub ramki przycinania na wyświetlanym obrazie. W widoku miniatur można utworzyć
jedną ramkę przycinania na jeden obraz. W widoku całego obrazu można utworzyć wiele ramek
przycinania.
Dopasowywanie ramek przycinania (ScanGear)
Tematy pokrewne
Skanowanie w trybie zaawansowanym
Skanowanie wielu dokumentów za pomocą ADF (Automatyczny podajnik dokumentów) w trybie
zaawansowanym
353
Uwagi ogólne (sterownik skanera)
Program ScanGear (sterownik skanera) podlega ograniczeniom wymienionym poniżej. Używając sterownika
skanera, należy mieć je na uwadze.
Ograniczenia dotyczące sterownika skanera
• W przypadku korzystania z systemu plików NTFS źródło danych TWAIN może nie zostać wywołane.
•
•
•
•
Jest to spowodowane faktem, że modułu TWAIN nie można ze względów bezpieczeństwa umieścić w
folderze winnt. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z administratorem komputera.
W przypadku niektórych komputerów (w tym komputerów przenośnych), do których podłączone jest
urządzenie, mogą występować problemy po uruchomieniu z trybu wstrzymania. W takim przypadku
należy ponownie uruchomić komputer.
Do jednego komputera nie można podłączać równocześnie dwóch lub więcej skanerów lub drukarek
wielofunkcyjnych z funkcją skanera. Jeśli zostało podłączonych wiele urządzeń skanujących, nie
będzie można skanować za pomocą panelu operacyjnegolub przycisków skanera urządzenia, a
ponadto mogą pojawiać się błędy przy dostępie do urządzeń.
Kalibracja może trwać dłużej, jeśli urządzenie jest podłączone przy użyciu interfejsu USB1.1.
Skanowanie może się nie powieść, jeśli komputer wznowił działanie z trybu uśpienia lub gotowości. W
takim przypadku wykonaj następujące czynności i ponów skanowanie.
Jeśli model nie posiada przycisku zasilania, wykonaj tylko krok 2.
1. Wyłącz urządzenie.
2. Zamknij program ScanGear, a następnie odłącz od komputera kabel USB i podłącz go ponownie.
3. Włącz urządzenie.
Jeśli skanowanie nadal przebiega nieprawidłowo, należy ponownie uruchomić komputer.
• Programu ScanGear nie można otwierać w wielu aplikacjach naraz. Nie można po raz drugi otworzyć
w aplikacji programu ScanGear, który jest już otwarty.
• Przed zamknięciem aplikacji należy zamknąć okno programu ScanGear.
• W przypadku korzystania z modelu dostosowanego do komunikacji sieciowej, który został podłączony
do sieci, nie jest możliwy dostęp do urządzenia z wielu komputerów naraz.
• W przypadku korzystania z modelu dostosowanego do komunikacji sieciowej, który został podłączony
do sieci, skanowanie trwa dłużej niż zwykle.
• Przed rozpoczęciem skanowania dużych obrazów w wysokiej rozdzielczości należy sprawdzić, czy na
dysku jest wystarczająca ilość miejsca. Na przykład do zeskanowania dokumentu A4 w rozdzielczości
600 dpi i pełnej gamie kolorów wymagane jest co najmniej 300 MB wolnego miejsca.
• Program ScanGear i sterownik WIA nie mogą być używane jednocześnie.
• Kiedy wykonywane jest skanowanie, komputera nie można przełączać w tryb uśpienia lub hibernacji.
Aplikacje, na których stosowanie są nałożone pewne ograniczenia
• W niektórych aplikacjach interfejs użytkownika sterownika TWAIN może nie być wyświetlany. W takim
przypadku należy skorzystać z podręcznika aplikacji i odpowiednio zmienić jej ustawienia.
• Niektóre aplikacje nie obsługują ciągłego skanowania wielu dokumentów. W niektórych przypadkach
akceptowany jest tylko pierwszy zeskanowany obraz bądź wiele obrazów skanowanych jest jako
354
jeden obraz. W tego typu aplikacjach nie należy skanować wielu dokumentów za pomocą ADF
(Automatyczny podajnik dokumentów).
• Aby zaimportować zeskanowane obrazy do programów z pakietu Microsoft Office 2000, należy
najpierw zapisać je za pomocą programu IJ Scan Utility, a następnie zaimportować zapisane pliki przy
użyciu menu Wstaw (Insert).
• W przypadku skanowania obrazów o wielkości płyty szklanej do aplikacji pakietu Microsoft Office
2003 (np. programu Word, Excel lub PowerPoint), kliknij polecenie Wstaw niestandardowo (Custom
Insert) w oknie Wstawianie obrazu ze skanera lub aparatu fotograficznego (Insert Picture from
Scanner or Camera). W przeciwnym razie obraz może zostać niepoprawnie zeskanowany.
• W przypadku skanowania obrazów do aplikacji pakietu Microsoft Office 2007/Microsoft Office 2010
(np. programu Word, Excel lub PowerPoint itd.) należy użyć programu Microsoft Clip Organizer.
• W niektórych aplikacjach obrazy mogą być skanowane nieprawidłowo. W takim przypadku należy
zwiększyć ilość pamięci wirtualnej systemu operacyjnego i ponowić próbę.
• W zależności od aplikacji, jeśli rozmiar obrazu jest zbyt duży (np. podczas skanowania dużych
obrazów w wysokiej rozdzielczości), komputer może przestać reagować lub wskazanie paska postępu
może zatrzymać się na wartości 0%. W takim przypadku należy anulować operację (np. klikając
przycisk Anuluj (Cancel) widoczny na pasku postępu), zwiększyć ilość pamięci wirtualnej systemu
operacyjnego lub zmniejszyć rozmiar/rozdzielczość obrazu i spróbować ponownie. Można też
najpierw zeskanować obraz za pomocą programu IJ Scan Utility, a następnie zapisać go i
zaimportować do aplikacji.
355
Porady dotyczące skanowania
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
Ustawienia skanowania sieciowego
Ekran menu i ustawień programu IJ Network Scanner Selector EX2
356
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
Niniejsza sekcja zawiera opis sposobu umieszczania oryginałów na płycie szklanej w celu przeprowadzenia
skanowania. Niewłaściwe umieszczenie przedmiotów może spowodować ich nieprawidłowe zeskanowanie.
Ważne
• W przypadku umieszczania oryginału na płycie należy pamiętać o poniższych zaleceniach.
Niezastosowanie się do następujących zaleceń może spowodować nieprawidłowe działanie skanera
lub pęknięcie płyty szklanej.
• Na płycie szklanej nie wolno umieszczać przedmiotów o wadze przekraczającej 2,0 kg (4,4 funta).
• Oryginałów umieszczonych na płycie szklanej nie należy dociskać z siłą odpowiadającą ciężarowi
równemu lub przekraczającemu 2,0 kg (4,4 funta).
• Pokrywę dokumentów należy zamykać na czas skanowania.
Ustawianie przedmiotów
Aby korzystać z automatycznego wykrywania typu i rozmiaru przedmiotów, należy umieszczać je w
opisany poniżej sposób.
Ważne
• Podczas skanowania z podaniem rozmiaru papieru w programie IJ Scan Utility lub ScanGear
(sterowniku skanera) dosuń górny róg przedmiotu do rogu płyty szklanej oznaczonego strzałką
(znacznikiem wyrównania).
• Fotografie o nieregularnym kształcie i przedmioty o powierzchni mniejszej niż 3 cm kwadratowe (1,2
cala kw.) mogą nie zostać dokładnie przycięte podczas skanowania.
• Odblaskowe etykiety dysków mogą nie zostać zeskanowane zgodnie z oczekiwaniami.
Fotografie, pocztówki, wizytówki i płyty BD/DVD/CD
Czasopisma, gazety i dokumenty
Umieść przedmiot na płycie szklanej stroną do zeskanowania skierowaną do dołu i przysuń górny róg
Umieść przedmiot na płycie szklanej stroną do zeskanowania przedmiotu do rogu płyty szklanej wskazanego
skierowaną do dołu, pozostawiając między przedmiotem a
strzałką (znacznikiem wyrównania). Fragmentów
krawędziami płyty szklanej odstęp o szerokości co najmniej
umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami
1 cm (0,4 cala) (obszar oznaczony poprzecznymi paskami).
nie można zeskanować.
Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można zeskanować.
Pojedynczy przedmiot:
357
Ważne
Ważne
• Obrazy dużych przedmiotów (np. fotografii formatu A4),
których nie można ułożyć z dala od brzegów/strzałki
(znacznika wyrównania) płyty szklanej, mogą zostać zapisane jako pliki PDF. Aby zapisywać w formacie innym
niż PDF, należy skanować po określeniu formatu danych.
Wiele przedmiotów:
Między krawędziami płyty szklanej a przedmiotem oraz między poszczególnymi przedmiotami należy zachować odstępy
wynoszące co najmniej 1 cm (0,4 cala) (obszar oznaczony
poprzecznymi paskami). Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można zeskanować.
: co najmniej 1 cm (0,4 cala)
Uwaga
• Można umieścić do 12 elementów.
• Krzywe ułożenie przedmiotów (odchylenie do 10 stopni)
jest korygowane automatycznie.
358
• Szczegółowe informacje na temat partii, w których elementy nie zostaną zeskanowane, można znaleźć w sekcji Ładowanie oryginałów.
Ustawienia skanowania sieciowego
Skaner lub drukarkę można podłączyć do sieci, aby udostępnić wielu komputerom lub skanować obrazy do
wybranego komputera.
Ważne
• Skanowanie może wykonywać tylko jeden użytkownik w danym momencie.
Uwaga
• Najpierw zakończ wprowadzanie ustawień sieciowych skanera lub drukarki, korzystając z
Instalacyjnego dysku CD-ROM lub instrukcji zamieszczonych w naszej witrynie sieci Web.
• Skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego trwa dłużej niż w przypadku połączenia USB.
Aby umożliwić skanowanie za pośrednictwem sieci, należy wprowadzić następujące ustawienia.
Wskazywanie skanera lub drukarki
Program IJ Network Scanner Selector EX umożliwia wskazanie skanera, z którego chcesz korzystać.
Wybranie skanera umożliwia skanowanie przez sieć za pomocą komputera lub panelu operacyjnego.
Ważne
• Po zmianie produktu, którego chcesz używać, za pomocą programu IJ Network Scanner Selector EX,
zmienia się również produkt wybrany dla programu IJ Scan Utility. Ponadto zmianie podlega również
produkt wybrany do skanowania za pomocą panelu operacyjnego.
Jeśli w programie IJ Scan Utility nie wybrano skanera ani drukarki, sprawdź, czy użytkowane
urządzenie jest wybrane w programie IJ Network Scanner Selector EX.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części „Ekran menu i ustawień programu IJ
Network Scanner Selector EX2” dotyczącej użytkowanego modelu, na stronie głównej dokumentu
Podręcznik online.
• Aby skanować za pomocą panelu operacyjnego, wskaż uprzednio skaner lub drukarkę w programie
IJ Network Scanner Selector EX.
1. Upewnij się, że program IJ Network Scanner Selector EX jest uruchomiony.
Jeśli program IJ Network Scanner Selector EX działa, w obszarze powiadomień na pulpicie
wyświetlana jest ikona
ikony.
(IJ Network Scanner Selector EX2). Kliknij
, aby sprawdzić także ukryte
Uwaga
• Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień na pulpicie, wykonaj poniższą
procedurę, aby rozpocząć.
• Windows 10:
W menu Start wybierz kolejno opcje (Wszystkie programy (All apps) >) Canon Utilities >
IJ Network Scanner Selector EX2.
359
• Windows 8.1:
Na ekranie startowym kliknij przycisk IJ Network Scanner Selector EX2.
Jeżeli opcja IJ Network Scanner Selector EX2 nie jest wyświetlana na ekranie Uruchom,
wybierz panel Wyszukaj (Search), a następnie wyszukaj „IJ Network Scanner Selector
EX2”.
• Windows 7:
W menu Start kliknij kolejno Wszystkie programy (All Programs) > Canon Utilities > IJ
Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2.
W obszarze powiadomień paska zadań na pulpicie pojawi się odpowiednia ikona. Zostanie
również wyświetlony ekran ustawień skanowania z komputera. W takim przypadku przejdź od
razu do kroku 3.
2. W obszarze powiadomień na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
(IJ
Network Scanner Selector EX2), a następnie wybierz polecenie Ustawienia...
(Settings...).
Zostanie wyświetlony ekran ustawień skanowania z komputera.
3. Wybierz skaner lub drukarkę w obszarze Skanery (Scanners).
Jeśli konfiguracja sieci została zakończona, to na ogół adres MAC skanera lub drukarki został już
wybrany. W takim przypadku nie trzeba go wybierać ponownie.
Ważne
• Jeśli w sieci występuje wiele skanerów, pojawi się wiele nazw modeli. W takim przypadku
można wybrać jeden skaner dla każdego modelu.
4. Kliknij przycisk OK.
Uwaga
• Skaner wybrany na ekranie Ustawienia skanowania z komputera zostanie automatycznie wybrany
również na ekranie Ustawienia skanowania z panelu operacyjnego.
Konfigurowanie skanowania za pomocą programu IJ Scan Utility
Aby skanować za pośrednictwem programu IJ Scan Utility przy użyciu skanera lub drukarki podłączonych
do sieci, wskaż skaner lub drukarkę za pomocą programu IJ Network Scanner Selector EX, a następnie
wykonaj poniższe czynności, aby zmienić stan połączenia między urządzeniem a komputerem.
1. Uruchom program IJ Scan Utility.
2. W obszarze Nazwa produktu (Product Name) wybierz pozycję „Canon XXX series
Network” (gdzie „XXX” to nazwa modelu).
360
3. Aby skorzystać z innego skanera podłączonego do sieci, kliknij przycisk Ustawienia
(Settings...).
4. Kliknij przycisk
(Ustawienia ogólne), a następnie w obszarze Nazwa produktu
(Product Name) kliknij przycisk Wybierz (Select).
Pojawi się ekran narzędzia IJ Network Scanner Selector EX dotyczący ustawień skanowania z
komputera.
Wybierz skaner, którego chcesz używać, a następnie kliknij przycisk OK.
5. W oknie dialogowym Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings))
kliknij przycisk OK.
Ponownie pojawi się ekran główny programu IJ Scan Utility. Możesz już skanować za pośrednictwem
połączenia sieciowego.
Konfiguracja umożliwiająca skanowanie za pomocą panelu
operacyjnego
Ustawienia skanowania można wprowadzić za pomocą panelu operacyjnego.
Ważne
• Najpierw skonfiguruj program IJ Scan Utility pod kątem komunikacji ze skanerem lub drukarką za
pośrednictwem połączenia sieciowego.
Konfigurowanie skanowania za pomocą programu IJ Scan Utility
1. Upewnij się, że program IJ Network Scanner Selector EX jest uruchomiony.
Jeśli program IJ Network Scanner Selector EX działa, w obszarze powiadomień na pulpicie
wyświetlana jest ikona
(IJ Network Scanner Selector EX2). Kliknij
, aby sprawdzić także ukryte
ikony.
Uwaga
• Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień na pulpicie, wykonaj poniższą
procedurę, aby rozpocząć.
• Windows 10:
W menu Start wybierz kolejno opcje (Wszystkie programy (All apps) >) Canon Utilities >
IJ Network Scanner Selector EX2.
• Windows 8.1:
Na ekranie startowym kliknij przycisk IJ Network Scanner Selector EX2.
Jeżeli opcja IJ Network Scanner Selector EX2 nie jest wyświetlana na ekranie Uruchom,
wybierz panel Wyszukaj (Search), a następnie wyszukaj „IJ Network Scanner Selector
EX2”.
361
• Windows 7:
W menu Start kliknij kolejno Wszystkie programy (All Programs) > Canon Utilities > IJ
Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2.
W obszarze powiadomień paska zadań na pulpicie pojawi się odpowiednia ikona. Zostanie
również wyświetlony ekran ustawień skanowania z komputera. W takim przypadku przejdź od
razu do kroku 3.
2. W obszarze powiadomień na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
(IJ
Network Scanner Selector EX2), a następnie wybierz polecenie Ustawienia...
(Settings...).
Zostanie wyświetlony ekran ustawień skanowania z komputera.
3. Kliknij przycisk Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-OperationPanel Settings).
Pojawi się ekran Ustawienia skanowania z panelu operacyjnego.
4. Wybierz skaner lub drukarkę w obszarze Skanery (Scanners), a następnie kliknij
przycisk OK.
Wybierz adres MAC skanera lub drukarki.
Uwaga
• Gdy za pośrednictwem sieci podłączonych jest wiele skanerów, można wybrać maksymalnie
trzy skanery.
5. Na ekranie ustawień skanowania z komputera kliknij OK.
Uwaga
• Jeśli na liście nie ma skanera ani drukarki, sprawdź, czy spełnione są warunki wymienione poniżej.
Następnie kliknij przycisk OK w celu zamknięcia tego ekranu, po czym otwórz go ponownie i jeszcze
raz wybierz urządzenie.
• Sterowniki MP Drivers są zainstalowane
• Po zainstalowaniu sterowników MP Drivers skonfigurowano ustawienia sieciowe skanera lub
drukarki
• Działa komunikacja sieciowa między skanerem lub drukarką a komputerem
Jeśli problem pozostał nierozwiązany, zapoznaj się z sekcją Problemy z komunikacją sieciową.
362
Skanowanie za pomocą smartfona/tabletu
Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
363
Często zadawane pytania
Sieć
Nie można znaleźć drukarki w sieci
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nieznany klucz sieciowy (hasło)
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
W przypadku pozostałych pytań dotyczących sieci kliknij tutaj.
Drukuj
Drukarka nie drukuje
Wydruki są puste, pokryte smugami lub rozmyte, kolory są nieprawidłowe lub
rozmazane, występują paski lub linie
Wyniki drukowania są niezadowalające
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru)
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
Instalacja sterowników MP Drivers nie powiodła się (system Windows)
Instalacja
Błąd
Na ekranie LCD pojawiają się cztery znaki alfanumeryczne
Po wystąpieniu błędu
Pojawia się komunikat (kod pomocniczy)
Naprawa drukarki
Rozwiązywanie problemów
Drukarka nie działa
Drukarka się nie włącza
Drukarka wyłącza się nieoczekiwanie lub kilka razy z rzędu
Na ekranie LCD pojawia się zły język
Brak obrazu na ekranie LCD
Problemy z połączeniem USB
Nie można nawiązać komunikacji z drukarką przez port USB
Drukarka nie drukuje
Kopiowanie/drukowanie zostaje przerwane
Nie można drukować z użyciem standardu AirPrint
Drukarka wolno drukuje
Nie jest dostarczany atrament
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru)
Drukarka nie pobiera ani nie podaje papieru lub jest wyświetlany błąd braku papieru
Problemy z automatycznym drukowaniem dwustronnym
364
Papier nie jest podawany ze źródła papieru określonego w sterowniku drukarki (system Windows)
Wyniki drukowania są niezadowalające
Problemy ze skanowaniem (system Windows)
Problemy ze skanowaniem (system macOS)
Wyniki skanowania są niezadowalające (system Windows)
Wyniki skanowania są niezadowalające (system macOS)
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu
Nie można ustawić prawidłowo (sieć)
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfiguracji (system
Windows)
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nie można znaleźć Drukarka za pośrednictwem przewodowej sieci LAN
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać
Nieznany klucz sieciowy (hasło)
Nie pamiętam hasła administratora do drukarki
Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień
Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat
Sprawdzanie informacji o sieci
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
Nie można ustawić prawidłowo (instalacja)
Instalacja sterowników MP Drivers nie powiodła się (system Windows)
Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system Windows)
W przypadku pojawienia się błędu lub komunikatu
Na ekranie LCD pojawiają się cztery znaki alfanumeryczne
Po wystąpieniu błędu
Pojawia się komunikat (kod pomocniczy)
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu
Na urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (Wi-Fi) pojawia się komunikat o błędzie
Komunikaty o błędach programu IJ Scan Utility (system Windows)
Komunikaty o błędach aplikacji IJ Scan Utility Lite (system macOS)
Komunikaty o błędach programu ScanGear (system Windows)
Problemy z obsługą
Problemy z komunikacją sieciową
Problemy z drukowaniem
Problemy z drukowaniem lub skanowaniem ze smartfona/tabletu
Problemy ze skanowaniem (system Windows)
Problemy ze skanowaniem (system macOS)
Problemy mechaniczne
Problemy z instalacją i pobieraniem
Błędy i komunikaty
Jeśli nie można rozwiązać problemu
Naprawa drukarki
Sprawdź stan głowicy drukującej
365
Ustawienia sieciowe i typowe problemy
Tutaj znajdują się często zadawane pytania dotyczące sieci. Wybierz metodę połączenia, z której
korzystasz lub chcesz korzystać.
Bezprzewodowa sieć
LAN
Bezpośredni tryb
bezprzewodowy
Przewodowa sieć LAN
Bezprzewodowa sieć LAN
Nie można znaleźć drukarki
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfiguracji (system
Windows)
Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki
Drukarka nie zostaje znaleziona na ekranie znajdowania drukarek podczas konfiguracji
Wyszukiwanie drukarki według adresu IP lub nazwy hosta podczas konfiguracji
Błąd podczas konfigurowania sieci Wi-Fi
Wykrywanie tej samej nazwy drukarki
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN/Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać
Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień
Nie można uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi z poziomu urządzenia
komunikacyjnego
Łączenie drukarki z routerem bezprzewodowym przy użyciu łatwego połączenia bezprzewodowego
Nie można połączyć smartfonu lub tabletu z routerem bezprzewodowym
Błąd podczas konfigurowania sieci Wi-Fi
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/Zmienia metodę połączenia z kabla USB na
sieć LAN
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
Porady dotyczące ustawień sieci LAN/zmiana ustawień sieci LAN
Nieznany klucz sieciowy (hasło)
Nie pamiętam hasła administratora do drukarki
Sprawdzanie informacji o sieci
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
Sprawdzanie identyfikatora SSID/klucza routera bezprzewodowego
Sprawdzanie nazwy sieciowej (SSID) routera bezprzewodowego dla smartfona lub tabletu
Separator prywatności/separator identyfikatora SSID/funkcja rozdzielania sieci
Domyślne ustawienia sieciowe
366
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/Zmienia metodę połączenia z kabla USB na
sieć LAN
Drukowanie ustawień sieciowych
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN/Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
Sprawdzanie kodu stanu
Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu
Łączenie drukarki z routerem bezprzewodowym przy użyciu łatwego połączenia bezprzewodowego
Nie można połączyć smartfonu lub tabletu z routerem bezprzewodowym
Sprawdzanie nazwy sieciowej (SSID) routera bezprzewodowego dla smartfona lub tabletu
Konfiguracja za pomocą smartfonu/tabletu
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu
Pobieranie aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problemy podczas używania drukarki
Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat
Drukarka wolno drukuje
Bezpośr. tryb bezprzewod. (Wireless Direct)
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać
Nie można uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi z poziomu urządzenia
komunikacyjnego
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
Porady dotyczące ustawień sieci LAN/zmiana ustawień sieci LAN
Nieznany klucz sieciowy (hasło)
Nie pamiętam hasła administratora do drukarki
Sprawdzanie informacji o sieci
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
Domyślne ustawienia sieciowe
Drukowanie ustawień sieciowych
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN/Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
Sprawdzanie kodu stanu
Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu
Pobieranie aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problemy podczas używania drukarki
Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat
Drukarka wolno drukuje
Przewod. sieć LAN (Wired LAN)
Nie można znaleźć drukarki
Drukarka nie zostaje znaleziona na ekranie znajdowania drukarek podczas konfiguracji
367
Wyszukiwanie drukarki według adresu IP lub nazwy hosta podczas konfiguracji
Nie można znaleźć Drukarka za pośrednictwem przewodowej sieci LAN
Wykrywanie tej samej nazwy drukarki
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
Porady dotyczące ustawień sieci LAN/zmiana ustawień sieci LAN
Nie pamiętam hasła administratora do drukarki
Sprawdzanie informacji o sieci
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
Domyślne ustawienia sieciowe
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/Zmienia metodę połączenia z kabla USB na
sieć LAN
Drukowanie ustawień sieciowych
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN/Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
Sprawdzanie kodu stanu
Problemy podczas używania drukarki
Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat
Drukarka wolno drukuje
368
Problemy z komunikacją sieciową
Nie można znaleźć drukarki w sieci
Problemy z połączeniem sieciowym
Inne problemy z siecią
369
Nie można znaleźć drukarki w sieci
Podczas konfigurowania drukarki:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas
konfiguracji (system Windows)
Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki
Podczas używania drukarki:
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Uwaga
• Nie można korzystać jednocześnie z przewodowej i bezprzewodowej sieci LAN.
370
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfiguracji (system Windows)
Jeśli nie można odnaleźć drukarki i wyświetla się ekran Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer
Settings) — po zakończeniu wyszukiwania drukarki za pomocą opcji Wyszukiwanie automatyczne
(Automatic search) dostępnej na ekranie Szukaj drukarek (Search for Printers) podczas instalacji
sterownika — kliknij przycisk Wykryj ponownie (Redetect) i wyszukaj drukarkę ponownie, używając adresu
IP na ekranie Szukaj drukarek (Search for Printers).
Jeśli drukarka nie została odnaleziona przy użyciu adresu IP, sprawdź ustawienia sieciowe.
• W przypadku korzystania z połączenia Wi-Fi:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie stanu zasilania
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie połączenia komputera z siecią
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień sieci Wi-Fi drukarki
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie środowiska sieci Wi-Fi
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie adresu IP drukarki
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień oprogramowania zabezpieczającego
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień routera bezprzewodowego
• W przypadku korzystania z przewodowej sieci LAN:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie kabla LAN i routera
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie połączenia komputera z siecią
371
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień przewodowej sieci LAN
drukarki
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie adresu IP drukarki
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień oprogramowania
zabezpieczającego
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień routera
372
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie stanu zasilania
Czy drukarka i urządzenie sieciowe (router itp.) są włączone?
Upewnij się, że drukarka jest włączona.
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie
Upewnij się, że urządzenie sieciowe (router itp.) jest włączone.
Jeśli drukarka lub urządzenie sieciowe są wyłączone:
Włącz drukarkę lub urządzenie sieciowe.
Po włączeniu drukarki i urządzenia sieciowego może upłynąć trochę czasu, zanim staną się gotowe do
użytku. Po włączeniu drukarki lub urządzenia sieciowego odczekaj chwilę, a następnie kliknij opcję
Wykryj ponownie (Redetect) na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings), aby
ponownie wykryć drukarkę.
Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować
konfigurowanie komunikacji sieciowej.
Jeśli drukarka i urządzenie sieciowe są włączone:
Jeśli urządzenia sieciowe są włączone, wyłącz je, a następnie włącz je ponownie.
Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogły w rozwiązaniu problemu:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci WiFi (system Windows) — sprawdzanie połączenia komputera z siecią
373
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie połączenia komputera z siecią
Czy możesz wyświetlać na komputerze strony sieci WWW?
Upewnij się, że komputer i urządzenie sieciowe (np. router) są skonfigurowane, a komputer ma
połączenie z siecią.
Jeśli nie można wyświetlić żadnej strony sieci web:
Aby anulować konfigurowanie połączenia sieciowego, kliknij na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki
(Check Printer Settings) przycisk Anuluj (Cancel).
Następnie skonfiguruj komputer i urządzenie sieciowe.
Informacje na temat odpowiednich procedur można znaleźć w podręcznikach dołączonych do komputera i
urządzenia sieciowego lub uzyskać u ich producentów.
Jeśli po skonfigurowaniu komputera i urządzenia sieciowego można wyświetlać strony sieci web, spróbuj
skonfigurować połączenie sieciowe od początku.
Jeśli można wyświetlać strony internetowe lub jeśli powyższe
czynności nie rozwiązują problemu:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień sieci Wi-Fi drukarki
374
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie ustawień sieci Wi-Fi drukarki
Czy konfiguracja drukarki dopuszcza komunikację bezprzewodową?
Upewnij się, że po naciśnięciu przycisku trybu na ekranie LCD wyświetlana jest ikona
lub
.
Jeśli ikona nie jest wyświetlana:
Konfiguracja drukarki nie dopuszcza komunikacji bezprzewodowej. Włącz komunikację bezprzewodową w
drukarce.
Jeśli ikona jest wyświetlana:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie środowiska sieci Wi-Fi
375
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie środowiska sieci Wi-Fi
Czy drukarka jest połączona z routerem bezprzewodowym?
Użyj ikony na ekranie LCD po naciśnięciu przycisku trybu, aby upewnić się, że drukarka jest połączona z
routerem bezprzewodowym.
W przypadku wyświetlenia ikony
:
• Sprawdź konfigurację routera bezprzewodowego.
Po sprawdzeniu ustawień routera bezprzewodowego upewnij się, że drukarka nie znajduje się w zbyt
dużej odległości od niego.
Drukarka może znajdować się w odległości maks. 50 m (164 stóp) od routera bezprzewodowego (gdy
oba urządzenia znajdują się wewnątrz pomieszczeń). Upewnij się, że drukarka znajduje się
wystarczająco blisko routera bezprzewodowego, z którym ma nawiązać połączenie.
Umieść drukarkę i router bezprzewodowy tak, by nie były przedzielone żadnymi przeszkodami.
Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj
niska. Komunikację bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub
beton. Jeśli drukarka nie może połączyć się z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi ze względu
na ścianę, umieść drukarkę i komputer w tym samym pomieszczeniu.
Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może
emitować fale o podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia.
Umieść router bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.
Uwaga
• Większość routerów bezprzewodowych ma przyczepiane anteny, czasem jednak znajdują się
one wewnątrz.
• Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego.
Drukarka i router bezprzewodowy muszą mieć nawiązane połączenie w paśmie 2,4 GHz. Upewnij się,
że docelowe miejsce połączenia drukarki jest skonfigurowane pod kątem działania w paśmie 2,4 GHz.
376
Ważne
• W przypadku niektórych routerów bezprzewodowych nazwy sieciowe (SSID) różnią się ostatnim
znakiem w zależności od wykorzystywanego pasma (2,4 lub 5 GHz) albo przeznaczenia (do
komputera albo konsoli do gry).
Aby sprawdzić nazwę sieciową (SSID) routera bezprzewodowego, z którym połączona jest drukarka,
wydrukuj ustawienia sieciowe.
Drukowanie ustawień sieciowych
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z routerem
bezprzewodowym lub uzyskać od jego producenta.
Po wykonaniu powyższych czynności kliknij pozycję Wykryj ponownie (Redetect) na ekranie Sprawdź
ustawienia drukarki (Check Printer Settings), aby ponownie wykryć drukarkę.
Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować
konfigurowanie komunikacji sieciowej.
Jeśli nie można wykryć drukarki, drukarka nie ma połączenia z routerem bezprzewodowym. Połącz
drukarkę z routerem bezprzewodowym.
Po połączeniu drukarki z routerem bezprzewodowym należy od początku skonfigurować komunikację
sieciową.
:
W przypadku wyświetlenia ikony
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie adresu IP drukarki
377
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie adresu IP drukarki
Czy powiązany z drukarką adres IP został prawidłowo określony?
Jeśli powiązany z drukarką adres IP nie został prawidłowo określony, znalezienie drukarki może okazać
się niemożliwe. Upewnij się, że powiązany z drukarką adres IP nie jest używany przez inne urządzenie.
Aby sprawdzić adres IP drukarki, wydrukuj informacje o ustawieniach sieciowych.
Drukowanie ustawień sieciowych
Jeśli adres IP nie został określony prawidłowo:
W przypadku wyświetlenia ekranu błędu:, zapoznaj się z częścią, a następnie podaj adres IP.
Jeśli adres IP został określony prawidłowo:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień oprogramowania zabezpieczającego
378
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie ustawień oprogramowania zabezpieczającego
Tymczasowo wyłącz blokowanie w funkcji zapory.
Funkcja zapory w użytkowanym oprogramowaniu zabezpieczającym lub w systemie operacyjnym
komputera może ograniczać komunikację między drukarką a komputerem. Sprawdź ustawienia funkcji
zapory w użytkowanym oprogramowaniu zabezpieczającym lub w systemie operacyjnym albo zapoznaj
się z komunikatem wyświetlonym przez komputer i tymczasowo wyłącz blokowanie.
Jeśli funkcja zapory zakłóca konfigurowanie:
• Jeśli pojawi się komunikat:
Jeśli na komputerze pojawia się komunikat ostrzegający, że aplikacja firmy Canon próbuje uzyskać
dostęp do sieci, ustaw w oprogramowaniu zabezpieczającym zezwalanie na dostęp.
Po przyznaniu oprogramowaniu uprawnień dostępu kliknij pozycję Wykryj ponownie (Redetect) na
ekranie Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings), aby ponownie wykryć drukarkę.
Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować
konfigurowanie komunikacji sieciowej.
• Jeśli nie pojawi się komunikat:
Anuluj konfigurowanie, a następnie ustaw w oprogramowaniu zabezpieczającym zezwalanie aplikacji
firmy Canon na dostęp do sieci.
Plik SETUP.exe lub SETUP64.exe w folderze win > Driver > DrvSetup na instalacyjnym dysku
CD-ROM
Po wprowadzeniu odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu zabezpieczającym podejmij
ponowną próbę skonfigurowania komunikacji sieciowej od początku.
Po zakończeniu konfigurowania włącz zaporę.
Uwaga
• Więcej informacji o ustawieniach funkcji zapory w systemie operacyjnym lub w oprogramowaniu
zabezpieczającym można znaleźć w jego podręczniku obsługi albo uzyskać od jego producenta.
Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogły w rozwiązaniu problemu:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień routera bezprzewodowego
379
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie ustawień routera bezprzewodowego
Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego.
Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego dotyczące połączenia sieciowego, np. filtrowanie adresów
IP, filtrowanie adresów MAC, klucz szyfrowania i funkcję DHCP.
Upewnij się, że do routera bezprzewodowego i drukarki został przypisany ten sam kanał radiowy.
Informacje o sprawdzaniu ustawień routera bezprzewodowego można znaleźć w dostarczonym z nim
podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta.
Sprawdź też, czy router bezprzewodowy jest skonfigurowany pod kątem działania w paśmie 2,4 GHz.
Ważne
• Nazwy sieciowe (SSID) routerów bezprzewodowych różnią się ostatnim znakiem w zależności od
pasma (2,4 lub 5 GHz) lub przeznaczenia (do komputera albo konsoli do gier).
Po sprawdzeniu ustawień routera bezprzewodowego kliknij pozycję Wykryj ponownie (Redetect) na
ekranie Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings), aby ponownie wykryć drukarkę.
Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować
konfigurowanie komunikacji sieciowej.
380
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN (system
Windows) — sprawdzanie kabla LAN i routera
Czy kabel sieci LAN został podłączony oraz czy drukarka i router są
włączone?
Upewnij się, że kabel LAN jest podłączony.
Upewnij się, że drukarka jest włączona.
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie
Upewnij się, że router jest włączony.
Jeśli kabel sieci LAN jest podłączony, a drukarka lub urządzenie
sieciowe są wyłączone:
Włącz drukarkę lub urządzenie sieciowe.
Zanim będzie można korzystać z drukarki i urządzenia sieciowego po ich włączeniu może upłynąć trochę
czasu. Po włączeniu drukarki lub urządzenia sieciowego odczekaj chwilę, a następnie kliknij opcję Wykryj
ponownie (Redetect) na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings), aby
ponownie wykryć drukarkę.
Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować
konfigurację komunikacji sieciowej.
Jeśli kabel sieci LAN jest podłączony, a drukarka i urządzenie sieciowe
są włączone:
Jeśli nie można znaleźć drukarki po ponownej próbie jej wykrycia, mimo że drukarka i urządzenie
sieciowe są włączone:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie połączenia komputera z siecią
381
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN (system
Windows) — sprawdzanie połączenia komputera z siecią
Czy możesz wyświetlać na komputerze strony sieci WWW?
Upewnij się, że komputer i urządzenie sieciowe (np. router) są skonfigurowane, a komputer ma
połączenie z siecią.
Jeśli nie można wyświetlić żadnej strony sieci web:
Aby anulować konfigurowanie połączenia sieciowego, kliknij na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki
(Check Printer Settings) przycisk Anuluj (Cancel).
Następnie skonfiguruj komputer i urządzenie sieciowe.
Informacje na temat odpowiednich procedur można znaleźć w podręcznikach dołączonych do komputera i
urządzenia sieciowego lub uzyskać u ich producentów.
Jeśli po skonfigurowaniu komputera i urządzenia sieciowego można wyświetlać strony sieci web, spróbuj
skonfigurować połączenie sieciowe od początku.
Jeśli można wyświetlać strony sieci web:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień przewodowej sieci LAN drukarki
382
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN (system
Windows) — sprawdzanie ustawień przewodowej sieci LAN
drukarki
Czy konfiguracja drukarki dopuszcza komunikację przewodową?
Upewnij się, że po naciśnięciu przycisku trybu na ekranie LCD wyświetlana jest ikona
.
Jeśli ikona nie jest wyświetlana:
Konfiguracja drukarki nie dopuszcza komunikacji przewodowej. Włącz w drukarce komunikację
przewodową.
Po włączeniu komunikacji przewodowej ponownie przeprowadź konfigurację komunikacji sieciowej od
początku.
Jeśli ikona jest wyświetlana:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie adresu IP drukarki
383
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN (system
Windows) — sprawdzanie adresu IP drukarki
Czy powiązany z drukarką adres IP został prawidłowo określony?
Jeśli powiązany z drukarką adres IP nie został prawidłowo określony, znalezienie drukarki może okazać
się niemożliwe. Upewnij się, że powiązany z drukarką adres IP nie jest używany przez inne urządzenie.
Aby sprawdzić adres IP drukarki, wydrukuj informacje o ustawieniach sieciowych.
Drukowanie ustawień sieciowych
Jeśli adres IP nie został określony prawidłowo:
W przypadku wyświetlenia ekranu błędu:, zapoznaj się z częścią, a następnie podaj adres IP.
Jeśli adres IP został określony prawidłowo:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień oprogramowania
zabezpieczającego
384
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN (system
Windows) — sprawdzanie ustawień oprogramowania
zabezpieczającego
Tymczasowo wyłącz blokowanie w funkcji zapory.
Funkcja zapory w użytkowanym oprogramowaniu zabezpieczającym lub w systemie operacyjnym
komputera może ograniczać komunikację między drukarką a komputerem. Sprawdź ustawienia funkcji
zapory w użytkowanym oprogramowaniu zabezpieczającym lub w systemie operacyjnym albo zapoznaj
się z komunikatem wyświetlonym przez komputer i tymczasowo wyłącz blokowanie.
Jeśli funkcja zapory zakłóca konfigurowanie:
• Jeśli pojawi się komunikat:
Jeśli na komputerze pojawia się komunikat ostrzegający, że aplikacja firmy Canon próbuje uzyskać
dostęp do sieci, ustaw w oprogramowaniu zabezpieczającym zezwalanie na dostęp.
Po przyznaniu oprogramowaniu uprawnień dostępu kliknij pozycję Wykryj ponownie (Redetect) na
ekranie Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings), aby ponownie wykryć drukarkę.
Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować
konfigurację komunikacji sieciowej.
• Jeśli nie pojawi się komunikat:
Anuluj konfigurację, a następnie ustaw oprogramowanie zabezpieczające tak, aby poniższe programy
firmy Canon miały dostęp do sieci.
Plik SETUP.exe lub SETUP64.exe w folderze win > Driver > DrvSetup na instalacyjnym dysku
CD-ROM
Po wprowadzeniu odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu zabezpieczającym podejmij
ponowną próbę skonfigurowania komunikacji sieciowej od początku.
Po zakończeniu konfigurowania włącz zaporę.
Uwaga
• Więcej informacji o ustawieniach funkcji zapory w systemie operacyjnym lub w oprogramowaniu
zabezpieczającym można znaleźć w jego podręczniku obsługi albo uzyskać od jego producenta.
385
Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogły w rozwiązaniu problemu:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień routera
386
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN (system
Windows) — sprawdzanie ustawień routera
Sprawdź ustawienia routera.
Sprawdź ustawienia routera dotyczące połączenia sieciowego, np. filtrowanie adresów IP, filtrowanie
adresów MAC i funkcję DHCP.
Więcej informacji o sprawdzaniu ustawień routera można znaleźć w dołączonym do niego podręczniku
obsługi lub uzyskać od jego producenta.
Po sprawdzeniu ustawień routera kliknij pozycję Wykryj ponownie (Redetect) na ekranie Sprawdź
ustawienia drukarki (Check Printer Settings), aby ponownie wykryć drukarkę.
Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować
konfigurowanie komunikacji sieciowej.
387
Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie
Podłączenie drukarki
Jeśli nie możesz przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki (Printer Connection),
sprawdź poniższe kwestie.
Kwestia 1
Upewnij się, że kabel USB został prawidłowo podłączony do drukarki i
komputera.
Połącz drukarkę z komputerem za pomocą kabla USB, zgodnie z poniższym rysunkiem. Port USB znajduje się z
tyłu drukarki.
Ważne
• Połącz terminal „Type-B” z drukarką tak, aby strona z nacięciami była SKIEROWANA DO GÓRY.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi kabla USB.
Kwestia 2
Wykonaj poniższą procedurę, aby ponownie podłączyć drukarkę do
komputera.
Ważne
• W przypadku systemu macOS sprawdź, czy w lewym dolnym rogu ekranu Drukarki i skanery (Printers &
Scanners) widoczna jest ikona blokady.
Jeśli zostanie wyświetlona ikona
(blokada), kliknij ją, aby wyłączyć blokadę. (Do wyłączenia blokady
niezbędne są nazwa administratora i hasło).
1. Odłącz kabel USB od drukarki i komputera, a następnie podłącz go ponownie.
2. Upewnij się, że drukarka nie wykonuje żadnej czynności, i wyłącz ją.
3. Włącz drukarkę.
388
Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, wykonaj poniższą procedurę, aby
ponownie zainstalować sterownik drukarki.
Kwestia 3
• W przypadku systemu Windows:
1. Kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
2. Kliknij opcję Powrót na początek strony (Back to Top) na ekranie Anulowano
konfigurację (Setup Canceled).
3. Na ekranie Rozpocznij konfigurację (Start Setup) kliknij przycisk Zakończ (Exit) i
zakończ konfigurowanie.
4. Wyłącz drukarkę.
5. Uruchom ponownie komputer.
6. Upewnij się, że nie jest uruchomiony żaden program.
7. Przeprowadź konfigurację na stronie głównej dokumentu Podręcznik online.
Uwaga
• Do ponownego przeprowadzenia konfiguracji można użyć Instalacyjnego dysku CD-ROM.
• W przypadku systemu macOS:
1. Kliknij przycisk Dalej (Next).
Pojawia się ekran z informacją, że instalacja nie została zakończona.
2. Kliknij przycisk Nie (No).
Pojawia się ekran z prośbą o wybranie oprogramowania do zainstalowania.
3. Kliknij przycisk Powrót na początek strony (Back to Top).
4. Kliknij opcję Zakończ (Exit) na ekranie Rozpocznij konfigurację (Start Setup).
5. Wyłącz drukarkę.
6. Uruchom ponownie komputer.
7. Upewnij się, że nie jest uruchomiony żaden program.
8. Przeprowadź konfigurację na stronie głównej dokumentu Podręcznik online.
389
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Upewnij się, że drukarka jest włączona.
Kwestia 1
W przeciwnym razie upewnij się, że drukarka została odpowiednio podłączona, i naciśnij przycisk WŁ. (ON), aby
ją włączyć.
Kontrolka WŁ. (ON) miga, gdy drukarka rozpoczyna wykonywanie zadania. Poczekaj, aż kontrolka WŁ. (ON)
przestanie migać i zacznie świecić ciągłym światłem.
Sprawdź ikonę
Kwestia 2
Ikona
na wyświetlaczu LCD.
pojawia się po naciśnięciu dowolnego przycisku trybu.
Jeśli ikona nie jest wyświetlana, z menu ustawień wybierz kolejno Ustaw. urządzenia (Device settings) >
Ustawien. sieci LAN (LAN settings) > Wi-Fi > Włącz/wyłącz Wi-Fi (Wi-Fi enab./disable), a następnie wybierz
opcję Aktywne (Enable).
Jeśli ikona
jest wyświetlana, zapoznaj się z kwestią 3 lub kolejnymi kwestiami dotyczącymi sprawdzania
elementów i upewnij się, że konfiguracja drukarki została ukończona oraz ustawienia routera bezprzewodowego
do połączenia są prawidłowe.
Upewnij się, że konfiguracja drukarki na komputerze została zakończona.
Kwestia 3
Jeśli tak nie jest, przeprowadź konfigurację poprzez stronę internetową.
W systemie Windows możesz także przeprowadzić konfigurację za pomocą instalacyjnego dysku CD-ROM.
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie ewentualnych
błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Kwestia 4
Upewnij się, że ustawienia drukarki i routera bezprzewodowego są zgodne.
Upewnij się, że ustawienia sieci w drukarce (np. nazwa sieciowa (SSID) lub klucz sieciowy (hasło) itp.) są
zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.
390
Aby sprawdzić ustawienia routera bezprzewodowego, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym z
nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.
Uwaga
• Używaj zakresu częstotliwości 2,4 GHz do nawiązywania połączenia z routerem bezprzewodowym.
Dopasuj nazwę sieciową (SSID) ustawioną dla drukarki do nazwy dla zakresu częstotliwości 2,4 GHz
routera bezprzewodowego.
Aby sprawdzić nazwę sieciową (SSID) ustawioną dla drukarki, wydrukuj informacje o ustawieniach sieciowych.
Drukowanie ustawień sieciowych
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie ewentualnych
błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Upewnij się, że drukarka nie znajduje się zbyt daleko od routera
bezprzewodowego.
Kwestia 5
Jeśli odległość między drukarką i routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, jakość komunikacji
bezprzewodowej pogarsza się. Zbliż do siebie drukarkę i router bezprzewodowy.
Uwaga
• Większość routerów bezprzewodowych ma przyczepiane anteny, czasem jednak znajdują się one
wewnątrz.
Upewnij się, że sygnał bezprzewodowy ma dużą siłę. Monitoruj siłę sygnału i
przesuń drukarkę oraz router sieci bezprzewodowej wedle potrzeby.
Kwestia 6
Umieść drukarkę i router bezprzewodowy tak, by nie były przedzielone żadnymi przeszkodami. Jakość połączeń
bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację
bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli drukarka nie może
połączyć się z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi ze względu na ścianę, umieść drukarkę i komputer w
tym samym pomieszczeniu.
Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o
podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router
bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.
Sprawdź siłę sygnału na ekranie LCD.
Ekran LCD i panel operacyjny
391
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie ewentualnych
błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Kwestia 7
Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do routera
bezprzewodowego.
Więcej informacji na temat sprawdzania ustawień komputera i stanu połączenia można znaleźć w dostarczonej z
komputerem instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta.
Uwaga
• W przypadku korzystania ze smartfona lub tabletu upewnij się, że w urządzeniu włączono sieć Wi-Fi.
Upewnij się, że na karcie Porty (Ports) okna dialogowego Właściwości
drukarki (Printer properties) (dotyczy systemu Windows) zaznaczono pole wyboru
Włącz komunikację dwukierunkową (Enable bidirectional support).
Kwestia 8
W przeciwnym razie zaznacz je, aby włączyć obsługę komunikacji dwukierunkowej.
Kwestia 9
Upewnij się, że funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest
wyłączona.
Jeśli funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest włączona, może pojawić się komunikat
ostrzegający o podjęciu przez oprogramowanie firmy Canon próby dostępu do sieci. W przypadku wyświetlenia
tego komunikatu ostrzegawczego wybierz opcję stałego zezwalania na dostęp.
Jeśli używasz jakichś programów, które przełączają się między środowiskami sieciowymi, sprawdź ich
ustawienia. Niektóre programy domyślnie korzystają z zapory.
Jeśli drukarka została podłączona do stacji bazowej AirPort za
pośrednictwem sieci LAN, upewnij się, że w nazwie sieciowej (SSID) używasz znaków
alfanumerycznych (system macOS).
Kwestia 10
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wykonaj ponownie konfigurację poprzez stronę internetową.
W systemie Windows możesz także ponownie wykonać konfigurację za pomocą instalacyjnego dysku CDROM.
392
Problemy z połączeniem sieciowym
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać
Nieznany klucz sieciowy (hasło)
Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera bezprzewodowego lub
zmianie jego ustawień
393
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać
Nie można nawiązać połączenia z drukarką po zmianie konfiguracji sieci
Nie można połączyć z drukarką za pomocą bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi)
Nie można połączyć z drukarką za pomocą bezpośredniego trybu bezprzewodowego
Nie można połączyć z drukarką za pomocą przewodowej sieci LAN
Nie można drukować za pomocą sieci
Nie można nawiązać połączenia z drukarką po zmianie konfiguracji
sieci
Przypisanie komputerowi adresu IP może chwilę potrwać. Konieczne może też być ponowne
uruchomienie komputera.
Upewnij się, że komputer otrzymał prawidłowy adres IP, i ponów próbę wykrycia drukarki.
Nie można połączyć z drukarką za pomocą bezprzewodowej sieci LAN
(Wi-Fi)
Sprawdź stan zasilania drukarki, urządzeń sieciowych (np. routera
bezprzewodowego) oraz smartfonu/tabletu.
Kwestia 1
• Włącz drukarkę lub urządzenia.
• Jeśli zasilanie jest już włączone, wyłącz je i włącz ponownie.
• Konieczne może być rozwiązanie problemów z routerem bezprzewodowym (np. interwałem aktualizacji
klucza, interwałem aktualizacji funkcji DHCP, trybem oszczędzania energii itp.) lub zaktualizowanie jego
oprogramowania układowego.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z producentem routera bezprzewodowego.
Kwestia 2
Czy możesz wyświetlać na komputerze strony sieci WWW?
Sprawdź, czy komputer został prawidłowo podłączony do routera bezprzewodowego.
Więcej informacji o sprawdzaniu ustawień komputera lub stanu połączenia można znaleźć w podręczniku
obsługi dołączonym do komputera lub uzyskać od producenta.
Kwestia 3
Czy drukarka jest połączona z routerem bezprzewodowym?
Użyj ikony na ekranie LCD po naciśnięciu przycisku trybu, aby sprawdzić stan połączenia między drukarką a
routerem bezprzewodowym. Jeśli ikona
nie jest wyświetlana, sieć Wi-Fi jest wyłączona. Włącz
komunikację bezprzewodową w drukarce.
394
Upewnij się, że ustawienia sieciowe drukarki i routera bezprzewodowego są
Kwestia 4
zgodne.
Upewnij się, że ustawienia sieci w drukarce (np. nazwa sieciowa (SSID) lub klucz sieciowy (hasło) itp.) są
zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.
Aby sprawdzić ustawienia routera bezprzewodowego, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym
z nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.
Uwaga
• Używaj zakresu częstotliwości 2,4 GHz do nawiązywania połączenia z routerem bezprzewodowym.
Dopasuj nazwę sieciową (SSID) ustawioną dla drukarki do nazwy dla zakresu częstotliwości 2,4 GHz
routera bezprzewodowego.
Aby sprawdzić bieżące ustawienia sieciowe drukarki, wydrukuj je.
Drukowanie ustawień sieciowych
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Upewnij się, że drukarka nie znajduje się zbyt daleko od routera
bezprzewodowego.
Kwestia 5
Jeśli odległość między drukarką i routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, jakość komunikacji
bezprzewodowej pogarsza się. Zbliż do siebie drukarkę i router bezprzewodowy.
Uwaga
• Większość routerów bezprzewodowych ma przyczepiane anteny, czasem jednak znajdują się one
wewnątrz.
Upewnij się, że sygnał bezprzewodowy ma dużą siłę. Monitoruj stan
sygnału i przesuń drukarkę oraz router sieci bezprzewodowej wedle potrzeby.
Kwestia 6
Umieść drukarkę i router bezprzewodowy tak, by nie były przedzielone żadnymi przeszkodami. Jakość
połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację
bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli drukarka nie może
połączyć się z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi ze względu na ścianę, umieść drukarkę i komputer
w tym samym pomieszczeniu.
395
Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o
podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router
bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.
Sprawdź siłę sygnału na ekranie LCD.
Ekran LCD i panel operacyjny
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Kwestia 7
Sprawdź numery kanałów Wi-Fi używane przez komputer.
Numer kanału Wi-Fi stosowanego przez router bezprzewodowy musi być ten sam co stosowany przez
komputer. Zazwyczaj jest to tak ustawione, że można korzystać ze wszystkich kanałów Wi-Fi. Kiedy jednak
używane kanały są zastrzeżone, wtedy kanały Wi-Fi nie są zgodne.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną wraz z komputerem i sprawdź numer kanału Wi-Fi dostępnego
dla komputera.
Upewnij się, że kanał ustawiony w routerze bezprzewodowym jest dostępny
zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas wykonywania czynności podanych w
ramach kwestii 7.
Kwestia 8
W przeciwnym razie zmień kanał ustawiony w routerze bezprzewodowym.
Kwestia 9
Upewnij się, że funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest
wyłączona.
Jeśli funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest włączona, może pojawić się komunikat
ostrzegający o podjęciu przez oprogramowanie firmy Canon próby dostępu do sieci. W przypadku
wyświetlenia tego komunikatu ostrzegawczego wybierz opcję stałego zezwalania na dostęp.
Jeśli używasz jakichś programów, które przełączają się między środowiskami sieciowymi, sprawdź ich
ustawienia. Niektóre programy domyślnie korzystają z zapory.
Jeśli drukarka została podłączona do stacji bazowej AirPort za
pośrednictwem sieci LAN, upewnij się, że w nazwie sieciowej (SSID) używasz znaków
alfanumerycznych (system macOS).
Kwestia 10
396
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wykonaj ponownie konfigurację poprzez stronę
internetową.
W systemie Windows możesz także ponownie wykonać konfigurację za pomocą instalacyjnego dysku
CD-ROM.
• Umiejscowienie:
Umieść drukarkę i router bezprzewodowy tak, by nie były przedzielone żadnymi przeszkodami.
Nie można połączyć z drukarką za pomocą bezpośredniego trybu
bezprzewodowego
Kwestia 1
Sprawdź stan zasilania drukarki i innych urządzeń (smartfonu lub tabletu).
Włącz drukarkę lub urządzenia.
Jeśli zasilanie jest już włączone, wyłącz je i włącz ponownie.
Kwestia 2
Sprawdź ustawienia drukarki.
Wybierz kolejno opcje Ustaw. urządzenia (Device settings) > Ustawien. sieci LAN (LAN settings) >
Bezpośr. połączenie (Wireless Direct) > Przeł.bezp.tr.bezprz. (Switch WL Direct), a następnie naciśnij
przycisk Tak (Yes).
Kwestia 3
Sprawdź ustawienia urządzenia (smartfonu/tabletu).
Sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona sieć Wi-Fi.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do urządzenia.
Upewnij się, że drukarka jest wybrana jako połączenie w urządzeniu (np. w
smartfonie lub tablecie).
Kwestia 4
Wybierz nazwę sieciową (SSID) dla bezpośredniego trybu bezprzewodowego ustawioną w drukarce jako
miejsce docelowe połączenia dla urządzeń.
Sprawdź lokalizację w urządzeniu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę
producenta.
Aby sprawdzić nazwę sieci (identyfikator SSID) bezpośredniego trybu bezprzewodowego, która jest ustawiona
w drukarce, wyświetl ją za pomocą panelu operacyjnego drukarki lub wydrukuj informacje o ustawieniach
sieciowych drukarki.
• Wyświetl na ekranie LCD.
Ustawienia sieci LAN
• Wydrukuj ustawienia sieciowe.
Drukowanie ustawień sieciowych
397
Czy zostało wprowadzone właściwe hasło ustawione w bezpośrednim trybie
bezprzewodowym?
Kwestia 5
Aby sprawdzić hasło ustawione w drukarce, wyświetl je za pomocą panelu operacyjnego drukarki lub wydrukuj
informacje o ustawieniach sieci w drukarce.
• Wyświetl na ekranie LCD.
Ustawienia sieci LAN
• Wydrukuj ustawienia sieciowe.
Drukowanie ustawień sieciowych
Kwestia 6
Upewnij się, że drukarka nie znajduje się w zbyt dużej odległości od
urządzenia.
Jeśli odległość między drukarką a urządzeniem jest zbyt duża, jakość komunikacji bezprzewodowej pogarsza
się. Zbliż do siebie drukarkę i urządzenie.
Kwestia 7
Sprawdź, czy nie jest już podłączonych 5 urządzeń.
Bezpośredni tryb bezprzewodowy umożliwia podłączenie maksymalnie 5 urządzeń.
Nie można połączyć z drukarką za pomocą przewodowej sieci LAN
Kwestia 1
Upewnij się, że drukarka jest włączona.
Kwestia 2
Upewnij się, że kabel LAN został prawidłowo podłączony.
Upewnij się, że drukarka została prawidłowo podłączona do routera za pomocą kabla LAN. Jeśli kabel LAN
luźno trzyma się gniazda, podłącz go w prawidłowy sposób.
Jeśli kabel LAN jest podłączony do routera po stronie sieci WAN, należy podłączyć go do routera po stronie
sieci LAN.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wykonaj ponownie konfigurację poprzez stronę
internetową.
W systemie Windows możesz także ponownie wykonać konfigurację za pomocą instalacyjnego dysku
CD-ROM.
Nie można drukować/skanować za pośrednictwem sieci
398
Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do routera
bezprzewodowego.
Kwestia 1
Więcej informacji na temat sprawdzania ustawień komputera i stanu połączenia można znaleźć w
dostarczonej z komputerem instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta.
Kwestia 2
Jeśli sterowniki MP Drivers nie zostały zainstalowane, zainstaluj je (system
Windows).
Zainstaluj sterowniki MP Drivers za pomocą Instalacyjnego dysku CD-ROM lub poprzez stronę internetową
Canon.
W przypadku korzystania z sieci Wi-Fi upewnij się, że router
bezprzewodowy nie nakłada żadnych ograniczeń na to, jakie komputery mogą mieć do
niego dostęp.
Kwestia 3
Więcej informacji o konfigurowaniu routera bezprzewodowego i nawiązywaniu z nim połączenia można
znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta.
Uwaga
• Informacje na temat sprawdzania adresu MAC lub adresu IP komputera można znaleźć w sekcji
Sprawdzanie adresu IP lub MAC komputera.
399
Nieznany klucz sieciowy (hasło)
Nieznany klucz WPA/WPA2 lub WEP routera bezprzewodowego. Nie można nawiązać połączenia.
Ustawianie klucza szyfrującego
Nieznany klucz WPA/WPA2 lub WEP routera bezprzewodowego. Nie
można nawiązać połączenia.
Więcej informacji o konfigurowaniu routera bezprzewodowego można znaleźć w podręczniku obsługi
routera lub uzyskać od producenta. Upewnij się, że komputer i router bezprzewodowy mogą się ze sobą
komunikować.
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Ustawianie klucza szyfrującego
Więcej informacji o konfigurowaniu routera bezprzewodowego można znaleźć w podręczniku obsługi
routera lub uzyskać od producenta. Upewnij się, że komputer i router bezprzewodowy mogą się ze sobą
komunikować.
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
400
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy korzystanie z połączenia WPA, WPA2 lub WPA/WPA2. Jeśli
router bezprzewodowy jest zgodny z protokołem WPA/WPA2, możesz użyć także połączenia WPA2 lub
WPA.
• Korzystanie z metody szyfrowania WPA/WPA2 (system Windows)
Metoda uwierzytelniania, Wi-Fi, hasło i typ dynamicznego szyfrowania w routerze bezprzewodowym,
drukarce i komputerze muszą być identyczne.
Wprowadź hasło Wi-Fi skonfigurowane dla routera bezprzewodowego.
Na metodę dynamicznego szyfrowania zostało automatycznie wybrane ustawienie TKIP (szyfrowanie
podstawowe) lub AES (bezpieczne szyfrowanie).
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Jeśli wyświetli się ekran Szczegóły WPA/WPA2.
Uwaga
• Ta drukarka obsługuje metodę WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) i WPA2-PSK (WPA2Personal).
• Korzystanie z metody szyfrowania WEP
Długość lub format hasła Wi-Fi oraz metoda uwierzytelniania w routerze bezprzewodowym, drukarce i
komputerze muszą być identyczne.
Aby komunikować się z routerem bezprzewodowym, który automatycznie generuje hasło, musisz
wybrać ustawienia drukarki tak, aby korzystała ona z hasła wygenerowanego przez router
bezprzewodowy.
◦ W przypadku systemu Windows:
Jeśli po naciśnięciu przycisku Wyszukiwanie... (Search...) na ekranie Ustawienia sieciowe
(sieć Wi-Fi) (Network Settings (Wi-Fi)) w narzędziu IJ Network Device Setup Utility pojawia się
ekran Szczegóły WEP (WEP Details), postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ustawić
hasło oraz jego długość i format.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Jeśli wyświetli się ekran Szczegóły WEP.
Uwaga
• Jeśli drukarka jest podłączona do stacji bazowej AirPort za pośrednictwem sieci LAN:
Jeśli drukarka jest podłączona do AirPort stacji bazowej za pośrednictwem sieci LAN, sprawdź
ustawienia na karcie Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej (Wireless Security) w narzędziu
AirPort Utility.
• Jeśli w stacji bazowej AirPort wybrano dla długości hasła ustawienie WEP 40-bitowy (WEP
40 bit), wybierz ustawienie 64-bitowy (64 bit).
401
• Wybierz 1 dla używanego hasła. W przeciwnym razie komputer nie będzie mógł nawiązać
połączenia z drukarką za pośrednictwem routera bezprzewodowego.
402
Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera
bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień
Po wymianie routera bezprzewodowego należy ponownie skonfigurować sieć w drukarce pod kątem
nowego routera.
Przeprowadź konfigurację poprzez stronę internetową.
W systemie Windows możesz także przeprowadzić konfigurację za pomocą instalacyjnego dysku CD-ROM.
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Jeśli problem pozostał nierozwiązany, zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Nie można nawiązać połączenia z drukarką po włączeniu w routerze bezprzewodowym filtrowania
adresów MAC/IP lub wprowadzeniu w niej klucza szyfrującego
Gdy włączone jest szyfrowanie, nie można połączyć się z drukarką po zmianie typu szyfrowania w
routerze bezprzewodowym
Nie można nawiązać połączenia z drukarką po włączeniu w routerze
bezprzewodowym filtrowania adresów MAC/IP lub wprowadzeniu w niej
klucza szyfrującego
Kwestia 1
Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego.
Informacje o sprawdzaniu ustawień routera bezprzewodowego można znaleźć w dostarczonym z nim
podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta. Upewnij się, że komputer i router bezprzewodowy mogą
się ze sobą komunikować przy bieżących ustawieniach.
403
Jeśli w routerze bezprzewodowym włączone jest filtrowanie adresów MAC
lub IP, sprawdź, czy adresy MAC albo IP komputera, urządzenia sieciowego i drukarki
są zarejestrowane.
Kwestia 2
W przypadku korzystania z klucza WPA/WPA2 lub hasła upewnij się, że
klucz szyfrujący w komputerze, urządzeniu sieciowym i drukarce zgadza się z kluczem
ustawionym dla routera bezprzewodowego.
Kwestia 3
Długość lub format hasła Wi-Fi oraz metoda uwierzytelniania w routerze bezprzewodowym, drukarce i
komputerze muszą być identyczne.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części Ustawianie klucza szyfrującego.
Gdy włączone jest szyfrowanie, nie można połączyć się z drukarką po
zmianie typu szyfrowania w routerze bezprzewodowym
Jeśli zmienisz w drukarce typ szyfrowania i straci ona przez to możliwość komunikacji z komputerem,
upewnij się, że typ szyfrowania w komputerze i routerze bezprzewodowym zgadza się z typem
szyfrowania wybranym w drukarce.
Nie można nawiązać połączenia z drukarką po włączeniu w routerze bezprzewodowym filtrowania
adresów MAC/IP lub wprowadzeniu w niej klucza szyfrującego
404
Inne problemy z siecią
Sprawdzanie informacji o sieci
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
405
Sprawdzanie informacji o sieci
Sprawdzanie adresu IP lub MAC drukarki
Sprawdzanie adresu IP lub MAC komputera
Sprawdzanie komunikacji między komputerem, drukarką i routerem bezprzewodowym
Sprawdzanie informacji o ustawieniach sieciowych
Sprawdzanie adresu IP lub MAC drukarki
Aby sprawdzić adres IP lub MAC drukarki, wydrukuj informacje o ustawieniach sieciowych.
Drukowanie ustawień sieciowych
Jeśli korzystasz z systemu Windows, informacje o ustawieniach sieciowych komputera możesz sprawdzić
na jego ekranie.
Ekran programu IJ Network Device Setup Utility
Sprawdzanie adresu IP lub MAC komputera
Aby sprawdzić adres IP lub MAC komputera, wykonaj poniższe instrukcje.
• W przypadku systemu Windows:
1. Wybierz Wiersz polecenia (Command Prompt) w sposób przedstawiony poniżej.
W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Start i wybierz opcję Wiersz
polecenia (Command Prompt).
W systemie Windows 8.1 wybierz na ekranie Start opcję Wiersz polecenia (Command Prompt).
Jeśli opcja Wiersz polecenia (Command Prompt) nie jest wyświetlana na ekranie Start, wybierz
panel Wyszukaj (Search), a następnie wyszukaj hasło „Wiersz polecenia (Command Prompt)”.
W systemie Windows 7 kliknij kolejno opcje Start > Wszystkie programy (All Programs) >
Akcesoria (Accessories) > Wiersz polecenia (Command Prompt).
2. Wprowadź polecenie „ipconfig/all” i naciśnij klawisz Enter.
Pojawią się adresy IP i MAC komputera. Jeśli komputer nie jest podłączony do sieci, nie pojawi
się adres IP.
• W przypadku systemu macOS:
1. W menu Apple wybierz opcję Preferencje systemu (System Preferences), a
następnie kliknij przycisk Sieć (Network).
406
2. Upewnij się, że został wybrany interfejs sieciowy, z jakiego korzysta komputer, a
następnie kliknij opcję Zaawansowane (Advanced).
Jeśli korzystasz z sieci Wi-Fi na komputerze, upewnij się, że jako interfejs sieciowy wybrano WiFi. Jeśli korzystasz z przewodowej sieci LAN, upewnij się, że wybrane ustawienie to Ethernet.
3. Kliknij opcję TCP/IP, aby sprawdzić adres IP lub kliknij opcję Sprzęt (Hardware), aby
sprawdzić adres MAC.
Sprawdzanie komunikacji między komputerem, drukarką i routerem
bezprzewodowym
Aby sprawdzić, czy działa komunikacja, przeprowadź test za pomocą polecenia „ping”.
• W przypadku systemu Windows:
1. Wybierz Wiersz polecenia (Command Prompt) w sposób przedstawiony poniżej.
W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Start i wybierz opcję Wiersz
polecenia (Command Prompt).
W systemie Windows 8.1 wybierz na ekranie Start opcję Wiersz polecenia (Command Prompt).
Jeśli opcja Wiersz polecenia (Command Prompt) nie jest wyświetlana na ekranie Start, wybierz
panel Wyszukaj (Search), a następnie wyszukaj hasło „Wiersz polecenia (Command Prompt)”.
W systemie Windows 7 kliknij kolejno opcje Start > Wszystkie programy (All Programs) >
Akcesoria (Accessories) > Wiersz polecenia (Command Prompt).
2. Wpisz polecenie ping i naciśnij przycisk Enter.
Polecenie „ping” ma następującą postać: ping XXX.XXX.XXX.XXX
„XXX.XXX.XXX.XXX” to adres IP danego urządzenia.
Jeśli komunikacja działa, pojawi się komunikat podobny do widocznego poniżej.
Odpowiedź z XXX.XXX.XXX.XXX: bajtów=32 czas=10ms TTL=255
Komunikat Upłynął limit czasu żądania (Request timed out) oznacza, że komunikacja nie
działa.
• W przypadku systemu macOS:
1. Uruchom program Network Utility w sposób przedstawiony poniżej.
Wybierz opcję Komputer (Computer) w menu Idź (Go) programu Finder i kliknij dwukrotnie opcję
Macintosh HD > System > Biblioteka (Library) > CoreServices > Aplikacje (Applications) >
Narzędzie sieciowe (Network Utility).
2. Kliknij przycisk Ping.
407
3. Upewnij się, że wybrane jest ustawienie Wyślij tylko XX sygnałów ping (Send only
XX pings), w którym XX to cyfry.
4. W polu Wprowadź adres sieciowy do sprawdzenia sygnałem ping (Enter the
network address to ping) wprowadź adres IP docelowej drukarki lub docelowego
routera bezprzewodowego.
5. Kliknij przycisk Ping.
„XXX.XXX.XXX.XXX” to adres IP danego urządzenia.
Pojawi się komunikat podobny do poniższego.
64 bajty z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3,394 ms
64 bajty z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1,786 ms
64 bajty z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1,739 ms
--- XXX.XXX.XXX.XXX statystyki ping --3 pakiety przesłane, 3 pakiety odebrane, 0% pakietów utraconych
Jeśli utrata pakietów wynosi 100%, komunikacja nie działa. W przeciwnym razie komputer
komunikuje się z docelowym urządzeniem.
Sprawdzanie informacji o ustawieniach sieciowych
Aby sprawdzić informacje o ustawieniach sieciowych drukarki, wydrukuj je.
Drukowanie ustawień sieciowych
408
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
Ważne
• Inicjowanie powoduje usunięcie wszystkich ustawień sieciowych drukarki, co może uniemożliwić
drukowanie lub skanowanie z komputera przez sieć. Aby ponownie korzystać z drukarki w sieci po
przywróceniu jej fabrycznych ustawień domyślnych, przeprowadź ponownie konfigurację poprzez
stronę internetową.
W systemie Windows możesz także przeprowadzić konfigurację za pomocą instalacyjnego dysku CDROM.
Zainicjuj ustawienia sieci, korzystając z dostępnego w drukarce panelu operacyjnego.
Resetuj ustawienie
409
Problemy z drukowaniem lub skanowaniem ze smartfona/
tabletu
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu
410
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu
Jeśli nie udaje się drukowanie ze smartfona/tabletu, być może smartfon/tablet nie może się połączyć z
drukarką.
Ustal przyczynę problemu odpowiednio do metody nawiązywania połączenia.
Nie można nawiązać połączenia z drukarką przez bezprzewodową sieć LAN
Nie można nawiązać połączenia z drukarką w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
Uwaga
• W przypadku problemów z drukowaniem za pośrednictwem innych metod nawiązywania połączenia lub
chęci uzyskania dodatkowych informacji o wprowadzaniu ustawień poszczególnych metod
nawiązywania połączenia:
Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link
Drukowanie z usługi Google Cloud Print
Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem iOS (AirPrint)
Nie można nawiązać połączenia z drukarką przez bezprzewodową sieć
LAN
Jeśli smartfon/tablet nie może się połączyć z drukarką, sprawdź poniższe kwestie.
Sprawdź stan zasilania drukarki, urządzeń sieciowych (np. routera
bezprzewodowego) oraz smartfonu/tabletu.
Kwestia 1
• Włącz drukarkę lub urządzenia.
• Jeśli zasilanie jest już włączone, wyłącz je i włącz ponownie.
• Konieczne może być rozwiązanie problemów z routerem bezprzewodowym (np. interwałem aktualizacji
klucza, interwałem aktualizacji funkcji DHCP, trybem oszczędzania energii itp.) lub zaktualizowanie jego
oprogramowania układowego.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z producentem routera bezprzewodowego.
Kwestia 2
Sprawdź ustawienia urządzenia (smartfonu/tabletu).
Sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona sieć Wi-Fi.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do urządzenia.
Kwestia 3
Użyj ikony
Czy drukarka jest połączona z routerem bezprzewodowym?
na ekranie LCD, aby sprawdzić stan połączenia między drukarką a routerem
bezprzewodowym. Po naciśnięciu dowolnego przycisku trybu wyświetlana jest ikona
. Jeśli ikona
nie jest wyświetlana, sieć Wi-Fi jest wyłączona. Włącz komunikację bezprzewodową w drukarce.
411
Czy ustawienia sieci w drukarce są zgodne z ustawieniami routera
bezprzewodowego?
Kwestia 4
Upewnij się, że ustawienia sieci w drukarce (np. nazwa sieciowa (SSID) lub klucz sieciowy (hasło) itp.) są
zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.
Aby sprawdzić ustawienia routera bezprzewodowego, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym
z nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.
Aby sprawdzić bieżące ustawienia sieciowe drukarki, wydrukuj je.
Drukowanie ustawień sieciowych
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Czy ustawienia sieciowe smartfona/tabletu są zgodne z ustawieniami
routera bezprzewodowego?
Kwestia 5
Upewnij się, że ustawienia sieci w drukarce (np. nazwa sieciowa (SSID) lub klucz sieciowy (hasło) itp.) są
zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.
Aby sprawdzić ustawienia smartfona/tabletu, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym z nim
podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.
Jeśli ustawienia sieciowe smartfona/tabletu są niezgodne z ustawieniami wprowadzonymi w routerze
bezprzewodowym, dopasuj ustawienia sieciowe smartfona/tabletu do ustawień routera bezprzewodowego.
Upewnij się, że drukarka nie znajduje się zbyt daleko od routera
bezprzewodowego.
Kwestia 6
Jeśli odległość między drukarką i routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, jakość komunikacji
bezprzewodowej pogarsza się. Zbliż do siebie drukarkę i router bezprzewodowy.
Uwaga
• Większość routerów bezprzewodowych ma przyczepiane anteny, czasem jednak znajdują się one
wewnątrz.
Upewnij się, że sygnał bezprzewodowy ma dużą siłę. Monitoruj stan
sygnału i przesuń drukarkę oraz router sieci bezprzewodowej wedle potrzeby.
Kwestia 7
412
Umieść drukarkę i router bezprzewodowy tak, by nie były przedzielone żadnymi przeszkodami. Jakość
połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację
bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli drukarka nie może
połączyć się z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi ze względu na ścianę, umieść drukarkę i komputer
w tym samym pomieszczeniu.
Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o
podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router
bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.
Sprawdź siłę sygnału na ekranie LCD.
Ekran LCD i panel operacyjny
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Nie można nawiązać połączenia z drukarką w bezpośrednim trybie
bezprzewodowym
Jeśli smartfon/tablet nie może się połączyć z drukarką działającą w bezpośrednim trybie
bezprzewodowym, sprawdź poniższe kwestie.
Kwestia 1
Sprawdź stan zasilania drukarki i innych urządzeń (smartfonu lub tabletu).
Włącz drukarkę lub urządzenia.
Jeśli zasilanie jest już włączone, wyłącz je i włącz ponownie.
Kwestia 2
Czy bezpośredni tryb bezprzewodowy jest włączony?
Na ekranie Menu ustawień (Setup menu) wybierz kolejno opcje Ustaw. urządzenia (Device settings) >
Ustawien. sieci LAN (LAN settings) > Bezpośr. połączenie (Wireless Direct) > Przeł.bezp.tr.bezprz.
(Switch WL Direct), a następnie wybierz opcję Tak (Yes).
Kwestia 3
Sprawdź ustawienia urządzenia (smartfonu/tabletu).
Sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona sieć Wi-Fi.
413
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do urządzenia.
Kwestia 4
Upewnij się, że drukarka jest wybrana jako połączenie w urządzeniu (np. w
smartfonie lub tablecie).
Wybierz nazwę sieciową (SSID) dla bezpośredniego trybu bezprzewodowego ustawioną w drukarce jako
miejsce docelowe połączenia dla urządzeń.
Sprawdź lokalizację w urządzeniu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę
producenta.
Aby sprawdzić nazwę sieci (identyfikator SSID) bezpośredniego trybu bezprzewodowego, która jest ustawiona
w drukarce, wyświetl ją za pomocą panelu operacyjnego drukarki lub wydrukuj informacje o ustawieniach
sieciowych drukarki.
• Wyświetl na ekranie LCD.
Ustawienia sieci LAN
• Wydrukuj ustawienia sieciowe.
Drukowanie ustawień sieciowych
Czy zostało wprowadzone właściwe hasło ustawione w bezpośrednim trybie
bezprzewodowym?
Kwestia 5
Aby sprawdzić hasło ustawione w drukarce, wyświetl je za pomocą panelu operacyjnego drukarki lub wydrukuj
informacje o ustawieniach sieci w drukarce.
• Wyświetl na ekranie LCD.
Ustawienia sieci LAN
• Wydrukuj ustawienia sieciowe.
Drukowanie ustawień sieciowych
Kwestia 6
Upewnij się, że drukarka nie znajduje się w zbyt dużej odległości od
urządzenia.
Jeśli odległość między drukarką a urządzeniem jest zbyt duża, jakość komunikacji bezprzewodowej pogarsza
się. Zbliż do siebie drukarkę i urządzenie.
Kwestia 7
Sprawdź, czy nie jest już podłączonych 5 urządzeń.
Bezpośredni tryb bezprzewodowy umożliwia podłączenie maksymalnie 5 urządzeń.
414
Problemy z drukowaniem
Drukarka nie drukuje
Nie jest dostarczany atrament
Atrament szybko się zużywa
Drukarka nie pobiera ani nie podaje papieru lub jest wyświetlany błąd braku
papieru
Wyniki drukowania są niezadowalające
415
Drukarka nie drukuje
Upewnij się, że drukarka jest włączona.
Kwestia 1
W przeciwnym razie upewnij się, że drukarka została odpowiednio podłączona, i naciśnij przycisk WŁ. (ON), aby
ją włączyć.
Kontrolka WŁ. (ON) miga, gdy drukarka rozpoczyna wykonywanie zadania. Poczekaj, aż kontrolka WŁ. (ON)
przestanie migać i zacznie świecić ciągłym światłem.
Uwaga
• Jeśli drukujesz duże ilości danych, np. fotografii lub grafik, przygotowanie do rozpoczęcia drukowania
może potrwać dłużej niż zwykle. Kontrolka WŁ. (ON) miga, gdy komputer przetwarza dane i przesyła je do
drukarki. Poczekaj do rozpoczęcia drukowania.
Upewnij się, że drukarka jest poprawnie podłączona do komputera.
Kwestia 2
Jeśli korzystasz z kabla USB, upewnij się, że jest on poprawnie podłączony do drukarki i komputera. Jeśli kabel
USB jest starannie podłączony, sprawdź następujące kwestie:
• Jeśli używasz urządzenia pośredniego, np. koncentratora USB, odłącz je, podłącz drukarkę bezpośrednio
do komputera i ponownie spróbuj przeprowadzić drukowanie. Jeśli drukowanie rozpocznie się prawidłowo,
oznacza to problem z urządzeniem pośrednim. Skontaktuj się z dostawcą przekaźnika.
• Problemem może być również kabel USB. Wymień kabel USB i ponów próbę drukowania.
Jeśli korzystasz z drukarki za pośrednictwem sieci LAN, upewnij się, że drukarka jest prawidłowo
skonfigurowana pod kątem działania w sieci.
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nie można znaleźć Drukarka za pośrednictwem przewodowej sieci LAN
Uwaga
• Narzędzie IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie lub naprawianie połączenia
sieciowego.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
416
Upewnij się, że ustawienia papieru są zgodne z informacjami
zarejestrowanymi w tylnej tacy lub kasecie.
Kwestia 3
Jeśli ustawienia papieru są niezgodne z informacjami zarejestrowanymi w tylnej tacy lub kasecie, na ekranie
LCD pojawi się komunikat o błędzie. Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie LCD.
Uwaga
• Możesz wybrać, czy ma się pojawiać komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu.
• Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą panelu
operacyjnego w drukarce:
Ustawienia podajnika
• Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą sterownika
drukarki:
Zmiana trybu pracy drukarki (system Windows)
Zmiana trybu pracy drukarki (system macOS)
Kwestia 4
W przypadku drukowania za pomocą komputera usuń zbędne zadania
drukowania.
• W przypadku systemu Windows:
Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania
• W przypadku systemu macOS:
Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania
Kwestia 5
Czy przy drukowaniu wybrany jest sterownik drukarki przeznaczony do
drukarki?
Drukarka nie będzie drukować prawidłowo, jeśli używasz sterownika przeznaczonego dla innej drukarki.
• W przypadku systemu Windows:
Upewnij się, że w oknie dialogowym Drukowanie wybrana jest pozycja „Canon XXX series Printer” (gdzie
„XXX” to nazwa używanej drukarki).
Uwaga
• Jeśli na komputerze zarejestrowanych jest wiele drukarek, wybierz polecenie Ustaw jako drukarkę
domyślną (Set as Default Printer) w przypadku danej drukarki, aby ustawić ją jako domyślną.
Kwestia 6
Próbujesz wydrukować duży plik danych? (Windows)
Jeśli próbujesz wydrukować duży plik, może upłynąć dużo czasu, zanim rozpocznie się drukowanie.
Jeśli drukarka nie rozpocznie drukowania po pewnym czasie, wybierz opcję Wł. (On) dla ustawienia
Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss) w oknie dialogowym Opcje
wydruku (Print Options).
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Karta Ustawienia strony — opis.
417
Ważne
• Wybranie ustawienia Wł. (On) dla opcji Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of
Print Data Loss) może spowodować pogorszenie jakości druku.
• Po zakończeniu drukowania, wybierz Wył. (Off) dla opcji Zapobieganie utracie drukowanych danych
(Prevention of Print Data Loss).
Kwestia 7
Jeśli drukujesz za pomocą komputera, uruchom go ponownie.
Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj jeszcze raz uruchomić drukowanie.
418
Nie jest dostarczany atrament
Odrobina powietrza w przewodzie atramentu nie powoduje awarii. Problem nie występuje, jeśli deseń testu
dysz jest wydrukowany prawidłowo.
Kwestia 1
Upewnij się, że przycisk połączenia nie jest uniesiony.
Dociśnij pokrywę blokującą głowicy drukującej, aby upewnić się, że głowice drukujące są zainstalowane
prawidłowo.
Następnie dociśnij przyciski połączenia mocno do końca.
Sprawdź instalację głowicy drukującej
Ważne
• Zdejmij pomarańczową etykietę i taśmę ochronną z głowicy drukującej, aby ją zainstalować.
Kwestia 2
Sprawdź pozostały poziom atramentu.
Sprawdzanie poziomu atramentu
Kwestia 3
Czy dysze głowicy drukującej są zatkane?
Wydrukuj deseń testu dysz i upewnij się, że atrament normalnie wypływa.
Szczegółowe informacje o drukowaniu deseniu sprawdzania dysz oraz o czyszczeniu i dokładnym czyszczeniu
głowicy drukującej można znaleźć w części Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny.
Krok 1
Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.
Sprawdź wydrukowany deseń testu dysz.
• W przypadku systemu Windows:
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
• W przypadku systemu macOS:
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
Jeśli deseń nie jest wydrukowany poprawnie, przejdź do następnego kroku.
Krok 2
Wyczyść głowicę drukującą.
Po wyczyszczeniu głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
• W przypadku systemu Windows:
Wyczyść głowicę drukującą
• W przypadku systemu macOS:
Wyczyść głowicę drukującą
Jeśli wynik nie poprawi się, ponownie wyczyść głowicę drukującą.
Jeśli to nie przyniesie rezultatu, przejdź do następnego punktu.
419
Krok 3
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
• W przypadku systemu Windows:
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej
• W przypadku systemu macOS:
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej
Jeśli wynik się nie poprawi, wyłącz drukarkę, odczekaj ponad 24 godziny i przejdź do następnego kroku.
Krok 4
Ponownie przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Po ponownym dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
Jeśli to nie przyniesie rezultatu, przejdź do następnego punktu.
Krok 5
Wykonaj przepłukanie atramentem.
Po wykonaniu przepłukiwania atramentem wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
Przepłukiwanie atramentem zużywa dużą ilość atramentu. Częste wykonywanie przepłukiwania atramentem może szybko go zużyć, więc
zaleca się jego przeprowadzanie tylko w razie potrzeby.
Jak przeprowadzać przepłukanie atramentem.
Jeśli deseń testu dysz nie jest wydrukowany poprawnie nawet po przepłukiwaniu atramentem, sprawdź stan
instalacji głowicy drukującej.
Sprawdź instalację głowicy drukującej
420
Atrament szybko się zużywa
Po napełnieniu zbiorników z atramentem drukarka pobiera ze zbiorników z atramentem atrament, który
wpływa do drukarki.
Przez to może się wydawać, że atramentu szybko ubywa.
421
Drukarka nie pobiera ani nie podaje papieru lub jest wyświetlany
błąd braku papieru
Kwestia 1
Upewnij się, że papier jest załadowany.
Ładowanie papieru
Kwestia 2
Przy ładowaniu papieru pamiętaj o poniższych kwestiach.
• Przed włożeniem do drukarki dwóch lub większej liczby arkuszy należy wyrównać krawędzie papieru.
• Przy wkładaniu więcej niż jednego arkusza papieru upewnij się, że nie zostanie przekroczony limit
pojemności.
W przypadku niektórych typów papieru lub warunków pracy (bardzo wysoki lub bardzo niski poziom
temperatury i wilgotności) podawanie papieru w maksymalnej ilości może okazać się niemożliwe. W takim
przypadkach zmniejsz liczbę wkładanych jednocześnie arkuszy do połowy limitu ilości papieru.
• Zawsze wkładaj papier pionowo, niezależnie od orientacji druku.
• Podczas ładowania papieru na tylną tacę umieść go stroną do zadrukowania skierowaną DO GÓRY oraz
przesuń lewą i prawą prowadnicę papieru, aby wyrównać je z krawędziami stosu arkuszy.
Ładowanie papieru
• Pamiętaj, aby do kasety ładować tylko papier zwykły.
• Podczas ładowania papieru do kasety umieść go stroną do zadrukowania skierowaną DO DOŁU oraz
przesuń lewą, prawą i przednią prowadnicę papieru, aby wyrównać je z krawędziami stosu arkuszy.
Ładowanie papieru
Kwestia 3
Czy papier nie jest zbyt gruby lub zwinięty?
Nieobsługiwane typy nośników
Kwestia 4
Przy ładowaniu kopert pamiętaj o poniższych kwestiach:
W przypadku drukowania na kopertach zapoznaj się z częścią Ładowanie kopert na tylną tacę, a przed
wydrukiem przygotuj koperty.
Po przygotowaniu kopert włóż je pionowo. Jeśli koperty zostaną umieszczone w orientacji poziomej, nie będą
podawane prawidłowo.
Upewnij się, że ustawienia typu i rozmiaru nośnika odpowiadają
załadowanemu papierowi.
Kwestia 5
Kwestia 6
Upewnij się, że w tylnej tacy nie znajdują się żadne obce przedmioty.
422
Jeśli papier podrze się w tylnej tacy, usuń go zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji Lista kodów
pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru).
Jeśli w tylnej tacy znajdują się jakiekolwiek obce obiekty, wyłącz drukarkę, odłącz ją od źródła zasilania, a
następnie wyjmij je.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki ani nie odwracaj jej do góry nogami. Może to spowodować wyciek atramentu.
Uwaga
• Jeśli pokrywa otworu podajnika jest otwarta, powoli ją zamknij.
Kwestia 7
Wyczyść rolkę podawania papieru.
Czyszczenie rolek podawania papieru
423
Uwaga
• Czyszczenie rolki podawania papieru powoduje jej zużywanie, więc czynność tę należy wykonywać, tylko
gdy jest to konieczne.
Jeśli z kasety pobierane są równocześnie co najmniej dwa arkusze, należy
wyczyścić wnętrze kasety.
Kwestia 8
Czyszczenie podstawek kaset
Czy pokrywa zespołu przenoszenia papieru i pokrywa tylna są zamocowane
prawidłowo?
Kwestia 9
Informacje na temat położenia pokrywy zespołu przenoszenia papieru i pokrywy tylnej można znaleźć w części
Widok z tyłu.
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
424
Wyniki drukowania są niezadowalające
Jeśli wydruki są niezadowalające z powodu białych smug, nieregularnie drukowanych lub nierównych linii
albo nierównomiernie odwzorowanych kolorów, najpierw sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.
Kwestia 1
Czy ustawienia rozmiaru i typu nośnika są zgodne z rozmiarem i typem
załadowanego papieru?
Jeśli te ustawienia są rozbieżne, otrzymanie prawidłowych wydruków jest niemożliwe.
Błędnie wprowadzone ustawienie typu papieru przy wydrukach fotografii lub ilustracji może spowodować
pogorszenie jakości drukowanych kolorów.
W przypadku drukowania z nieprawidłowym ustawieniem typu papieru zadrukowana powierzchnia może zostać
porysowana.
W przypadku drukowania wydruków bez obramowania może wystąpić nierównomierne rozłożenie kolorów w
zależności od relacji: ustawienie typu papieru a załadowany papier.
Metoda sprawdzania ustawień papieru i jakości wydruku zależy od zastosowania drukarki.
• Kopiowanie:
Sprawdź ustawienia za pomocą panelu operacyjnego.
• Drukowanie za pomocą komputera:
Sprawdź ustawienia za pomocą sterownika drukarki.
Podstawowe ustawienia drukowania
• Drukowanie z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (Wi-Fi):
Sprawdź ustawienia w urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (Wi-Fi) lub w panelu operacyjnym.
Ustawienia drukowania PictBridge (Wi-Fi)
Ustaw. PictBridge
• Drukowanie ze smartfona lub tabletu przy użyciu funkcji Canon PRINT Inkjet/
SELPHY:
Sprawdź ustawienia funkcji Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Drukuj fotografie za pomocą smartfona
Upewnij się, że została wybrana odpowiednia jakość wydruku (patrz
powyższa lista).
Kwestia 2
Wybierz jakość wydruku odpowiadającą papierowi i danym do wydrukowania. W przypadku zamazanych
obszarów lub nierównomiernych kolorów należy ustawić lepszą jakość wydruku i ponowić próbę drukowania.
425
Uwaga
• W przypadku drukowania za pomocą urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (Wi-Fi) ustaw jakość
wydruku za pomocą panelu operacyjnego.
Tego ustawienia nie można wprowadzić w urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (Wi-Fi).
Kwestia 3
Jeśli problem pozostał nierozwiązany, przeczytaj poniższe sekcje.
Zapoznaj się również z następującymi rozdziałami:
Wydruki są puste, pokryte smugami lub rozmyte, kolory są nieprawidłowe lub rozmazane, występują paski
lub linie
Kolory są nieczytelne
Linie zostały nierówno wydrukowane/są krzywe
Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana
Obok obrazu występuje pionowa linia
Nie można dokończyć drukowania
Część strony nie jest drukowana (system Windows)
Linie są niedokończone lub ich brak (system Windows)
Obrazy są niedokończone lub ich brak (system Windows)
Plamy atramentu / Zwinięty papier
Z drugiej strony papieru widać smugi
Kolory są nanoszone nierównomiernie lub rozmazane
426
Wydruki są puste, pokryte smugami lub rozmyte, kolory są
nieprawidłowe lub rozmazane, występują paski lub linie
Odrobina powietrza w przewodzie atramentu nie powoduje awarii. Problem nie występuje, jeśli deseń testu
dysz jest wydrukowany prawidłowo.
Kwestia 1
Upewnij się, że przycisk połączenia nie jest uniesiony.
Dociśnij pokrywę blokującą głowicy drukującej, aby upewnić się, że głowice drukujące są zainstalowane
prawidłowo.
Następnie dociśnij przyciski połączenia mocno do końca.
Sprawdź instalację głowicy drukującej
Ważne
• Zdejmij pomarańczową etykietę i taśmę ochronną z głowicy drukującej, aby ją zainstalować.
Kwestia 2
Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.
Wyniki drukowania są niezadowalające
Kwestia 3
Czy dysze głowicy drukującej są zatkane?
Wydrukuj deseń testu dysz i upewnij się, że atrament normalnie wypływa.
Szczegółowe informacje o drukowaniu deseniu sprawdzania dysz oraz o czyszczeniu i dokładnym czyszczeniu
głowicy drukującej można znaleźć w części Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny.
Krok 1
Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.
Sprawdź wydrukowany deseń testu dysz.
• W przypadku systemu Windows:
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
• W przypadku systemu macOS:
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
427
Jeśli deseń nie jest wydrukowany poprawnie, przejdź do następnego kroku.
Krok 2
Wyczyść głowicę drukującą.
Po wyczyszczeniu głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
• W przypadku systemu Windows:
Wyczyść głowicę drukującą
• W przypadku systemu macOS:
Wyczyść głowicę drukującą
Jeśli wynik nie poprawi się, ponownie wyczyść głowicę drukującą.
Jeśli to nie przyniesie rezultatu, przejdź do następnego punktu.
Krok 3
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
• W przypadku systemu Windows:
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej
• W przypadku systemu macOS:
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej
Jeśli wynik się nie poprawi, wyłącz drukarkę, odczekaj ponad 24 godziny i przejdź do następnego kroku.
Krok 4
Ponownie przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Po ponownym dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
Jeśli to nie przyniesie rezultatu, przejdź do następnego punktu.
Krok 5
Wykonaj przepłukanie atramentem.
Po wykonaniu przepłukiwania atramentem wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
Przepłukiwanie atramentem zużywa dużą ilość atramentu. Częste wykonywanie przepłukiwania atramentem może szybko go zużyć, więc
zaleca się jego przeprowadzanie tylko w razie potrzeby.
Jak przeprowadzać przepłukanie atramentem.
Jeśli deseń testu dysz nie jest wydrukowany poprawnie nawet po przepłukiwaniu atramentem, sprawdź stan
instalacji głowicy drukującej.
Sprawdź instalację głowicy drukującej
Kwestia 4
Gdy atrament w zbiorniku z atramentem wyczerpie się, należy go uzupełnić.
Jeśli poziom pozostałego atramentu jest poniżej dolnej linii limitu (A), uzupełnij zbiornik atramentem
odpowiedniego koloru.
Jeśli korzystasz z drukarki aż zbiornik z atramentem zostaje opróżniony, wykonaj przepłukiwanie atramentem po
uzupełnieniu zbiornika z atramentem.
Uzupełnianie zbiorników z atramentem
Jak przeprowadzać przepłukanie atramentem.
428
Jeśli używasz papieru, na którym można drukować tylko po jednej stronie,
sprawdź, która strona jest przeznaczona do zadrukowania.
Kwestia 5
Wydruk wykonany na złej stronie może być nieczytelny lub być obniżonej jakości.
Jeśli ładujesz papier do tylnej tacy, włóż papier stroną do zadrukowania skierowaną do góry. Jeśli ładujesz
papier do kasety, włóż papier stroną do zadrukowania skierowaną do dołu.
Szczegółowe informacje dotyczące strony do zadrukowania można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z
papierem.
• W przypadku kopiowania patrz także poniższe sekcje:
Kwestia 6
Czy płyta szklana nie jest zabrudzona?
Wyczyść płytę szklaną.
Czyszczenie płyty i pokrywy dokumentów
Kwestia 7
Upewnij się, że oryginał został prawidłowo umieszczony na płycie.
Czy oryginał został umieszczony na płycie stroną przeznaczoną do skopiowania skierowaną do dołu?
Ładowanie oryginałów
Kwestia 8
Czy źródłem kopiowania jest papier zadrukowany na drukarce?
Jeśli jako oryginału użyto wydruku wykonanego za pomocą tej drukarki, w zależności od stanu oryginału jakość
druku może być gorsza.
Wykonaj wydruk ponownie z komputera, jeżeli to możliwe.
429
Kolory są nieczytelne
Odrobina powietrza w przewodzie atramentu nie powoduje awarii. Problem nie występuje, jeśli deseń testu
dysz jest wydrukowany prawidłowo.
Kwestia 1
Upewnij się, że przycisk połączenia nie jest uniesiony.
Dociśnij pokrywę blokującą głowicy drukującej, aby upewnić się, że głowice drukujące są zainstalowane
prawidłowo.
Następnie dociśnij przyciski połączenia mocno do końca.
Sprawdź instalację głowicy drukującej
Ważne
• Zdejmij pomarańczową etykietę i taśmę ochronną z głowicy drukującej, aby ją zainstalować.
Kwestia 2
Sprawdź pozostały poziom atramentu.
Gdy atrament w zbiorniku z atramentem wyczerpie się, należy go uzupełnić.
Jeśli poziom pozostałego atramentu jest poniżej dolnej linii limitu (A), uzupełnij zbiornik atramentem
odpowiedniego koloru.
Uwaga
• Kolory na wydruku nie odpowiadają kolorom na ekranie. Wynika to z fundamentalnych różnic w sposobie
wytwarzania kolorów. Sposób wyświetlania kolorów na ekranie zależy również od ich ustawień oraz różnic
w otoczeniu. W związku z tym, kolory wydruku mogą się różnić od tych na ekranie.
Kwestia 3
Czy dysze głowicy drukującej są zatkane?
Wydrukuj deseń testu dysz i upewnij się, że atrament normalnie wypływa.
Szczegółowe informacje o drukowaniu deseniu sprawdzania dysz oraz o czyszczeniu i dokładnym czyszczeniu
głowicy drukującej można znaleźć w części Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny.
Krok 1
Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.
Sprawdź wydrukowany deseń testu dysz.
430
• W przypadku systemu Windows:
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
• W przypadku systemu macOS:
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
Jeśli deseń nie jest wydrukowany poprawnie, przejdź do następnego kroku.
Krok 2
Wyczyść głowicę drukującą.
Po wyczyszczeniu głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
• W przypadku systemu Windows:
Wyczyść głowicę drukującą
• W przypadku systemu macOS:
Wyczyść głowicę drukującą
Jeśli wynik nie poprawi się, ponownie wyczyść głowicę drukującą.
Jeśli to nie przyniesie rezultatu, przejdź do następnego punktu.
Krok 3
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
• W przypadku systemu Windows:
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej
• W przypadku systemu macOS:
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej
Jeśli wynik się nie poprawi, wyłącz drukarkę, odczekaj ponad 24 godziny i przejdź do następnego kroku.
Krok 4
Ponownie przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Po ponownym dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
Jeśli to nie przyniesie rezultatu, przejdź do następnego punktu.
Krok 5
Wykonaj przepłukanie atramentem.
Po wykonaniu przepłukiwania atramentem wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
Przepłukiwanie atramentem zużywa dużą ilość atramentu. Częste wykonywanie przepłukiwania atramentem może szybko go zużyć, więc
zaleca się jego przeprowadzanie tylko w razie potrzeby.
Jak przeprowadzać przepłukanie atramentem.
Jeśli deseń testu dysz nie jest wydrukowany poprawnie nawet po przepłukiwaniu atramentem, sprawdź stan
instalacji głowicy drukującej.
Sprawdź instalację głowicy drukującej
431
Linie zostały nierówno wydrukowane/są krzywe
Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.
Kwestia 1
Wyniki drukowania są niezadowalające
Przeprowadź wyrównywanie głowicy drukującej.
Kwestia 2
Jeśli linie są drukowane krzywo, są nierówne lub wyniki drukowania są niezadowalające pod innym względem,
należy wyrównać pozycję głowicy drukującej.
Wyrównywanie głowicy drukującej
Uwaga
• Jeśli problem nie ustąpi po przeprowadzeniu wyrównywania głowicy drukującej, wykonaj ręczne
wyrównywanie głowicy drukującej za pomocą komputera.
• W przypadku systemu Windows:
Ręczne wyrównanie pozycji głowicy drukującej
• W przypadku systemu macOS:
Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca
Kwestia 3
Ustaw lepszą jakość wydruku i ponów próbę drukowania.
Polepszenie jakości wydruku za pomocą panelu operacyjnego lub sterownika drukarki może poprawić jakość
wydruków.
432
Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest
porysowana
Papier jest zaplamiony
Zaplamione krawędzie
Zaplamiona powierzchnia
Zadrukowana powierzchnia jest porysowana
Kwestia 1
Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.
Wyniki drukowania są niezadowalające
Kwestia 2
Sprawdź typ papieru.
Upewnij się, że używasz papieru odpowiadającego danym do wydrukowania.
Obsługiwane typy nośników
Kwestia 3
Wyrównaj zawinięcia przed załadowaniem papieru.
W przypadku użycia papieru Photo Paper Plus Semi-gloss należy załadować tylko jeden arkusz w takim stanie,
w jakim się znajduje, nawet jeśli jest pozwijany. Odgięcie tego papieru w celu wyprostowania może spowodować
popękanie jego powierzchni i pogorszenie jakości wydruku.
Zaleca się umieszczenie pozostałego papieru w jego oryginalnym opakowaniu i przechowywanie go na płaskiej
powierzchni.
• Papier zwykły
Odwróć papier i włóż go tak, aby wykonać wydruk na drugiej stronie.
433
• Inny papier, np. koperta
Jeśli zawinięcia w rogach arkusza przekraczają 3 mm/0,1 cala (A) wysokości, papier może się zabrudzić
lub będzie nieprawidłowo podawany. Aby skorygować zawinięcia papieru, postępuj zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
1. Zwiń papier w kierunku przeciwnym do odkształcenia, tak jak to pokazano poniżej.
2. Sprawdź, czy papier jest teraz płaski.
Wskazane jest drukowanie tylko na jednym prostowanym arkuszu papieru jednocześnie.
Uwaga
• Zależnie od typu papieru może się on zabrudzić lub będzie nieprawidłowo podawany, nawet jeśli nie jest
zwinięty do wewnątrz. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przed drukowaniem usunąć zawinięcia papieru
o wysokości nieprzekraczającej 3 mm/0,1 cala (C). Może to wpłynąć na poprawę wyników drukowania.
(B) Strona do zadrukowania
Zaleca się podawanie papieru, który był zwijany na zewnątrz, po jednym arkuszu naraz.
Kwestia 4
Włącz w drukarce funkcję zapobiegania ścieraniu atramentu.
Włączenie funkcji zapobiegania ścieraniu atramentu powoduje zwiększenie odległości między załadowanym
papierem a głowicą drukującą. Jeśli powierzchnia papieru jest ścierana nawet w przypadku ustawienia typu
nośnika zgodnego z papierem, należy włączyć w drukarce funkcję zapobiegania ścieraniu atramentu,
korzystając z panelu operacyjnego lub z komputera.
Może to spowolnić tempo druku.
* Po zakończeniu drukowania wyłącz tę funkcję. W przeciwnym razie będzie stosowana przy okazji kolejnych
zadań drukowania.
434
• Za pomocą panelu operacyjnego:
Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup) i wybierz kolejno opcje: Ustaw. urządzenia (Device settings) >
Ustaw. drukowania (Print settings), a następnie wybierz dla opcji Zapob. scieraniu (Prevent abrasion)
ustawienie WŁ. (ON).
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
• Za pomocą komputera (system Windows):
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Otwórz program Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otwieranie narzędzia konserwacji (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Wybierz opcję Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).
4. Zaznacz pole wyboru Zapobieganie ścieraniu atramentu (Prevents paper abrasion) i
wybierz opcję OK.
5. Zapoznaj się z komunikatem i wybierz opcję OK.
• Za pomocą komputera (system macOS):
W programie Remote UI dostosuj ustawienia, aby zapobiec ścieraniu atramentu.
Otwieranie zdalnego interfejsu użytkownika do konserwacji
Kwestia 5
Jeśli ustawiona jest duża intensywność, zmniejsz ją i ponów próbę
drukowania.
W przypadku drukowania na papierze zwykłym przy ustawieniu dużej intensywności zwykły papier może
wchłonąć zbyt dużo atramentu, co spowoduje ścieranie jego powierzchni.
Dopasowywanie intensywności koloru
Kwestia 6
Czy rolka podawania papieru nie jest przypadkiem zabrudzona?
Wyczyść rolkę podawania papieru.
Czyszczenie rolek podawania papieru
Uwaga
• Czyszczenie rolki podawania papieru powoduje jej zużywanie, więc czynność tę należy wykonywać, tylko
gdy jest to konieczne.
Kwestia 7
Czy wnętrze drukarki jest brudne?
Podczas drukowania dwustronnego wnętrze drukarki może zostać zaplamione atramentem, co powoduje
powstawanie smug na wydrukach.
Aby wyczyścić wnętrze drukarki, wykonaj procedurę czyszczenia płyty dolnej.
435
Czyszczenie wnętrza drukarki (czyszczenie płyty dolnej)
Uwaga
• Aby zapobiec zabrudzeniu wnętrza drukarki, ustaw prawidłowy rozmiar papieru.
Kwestia 8
Ustaw dłuższy czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu.
Dzięki temu zadrukowana powierzchnia będzie mogła wyschnąć, co zapobiegnie powstawaniu na niej smug i
zarysowań.
• W przypadku systemu Windows:
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Otwórz program Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otwieranie narzędzia konserwacji (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Wybierz opcję Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).
4. Przeciągnij suwak Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu (Ink Drying Wait
Time), aby określić czas oczekiwania, a następnie naciśnij przycisk OK.
5. Zapoznaj się z komunikatem i wybierz opcję OK.
• W przypadku systemu macOS:
Ustaw czas oczekiwania przy użyciu zdalnego interfejsu użytkownika.
Otwieranie zdalnego interfejsu użytkownika do konserwacji
436
Obok obrazu występuje pionowa linia
Kwestia
Czy rozmiar załadowanego papieru jest prawidłowy?
Jeśli rozmiar załadowanego papieru jest większy od wybranego w ustawieniach, na marginesach mogą być
drukowane pionowe linie.
Ustaw rozmiar papieru odpowiadający załadowanym arkuszom.
Wyniki drukowania są niezadowalające
Uwaga
• Kierunek wzoru linii pionowej może się zmieniać w zależności od danych obrazu i ustawienia wydruku.
• Jeśli to konieczne, drukarka wykonuje automatyczne czyszczenie w celu zachowania czystości wydruków.
Podczas czyszczenia zużywana jest niewielka ilość atramentu.
Chociaż atrament jest zwykle zbierany w pochłaniaczu atramentu przy zewnętrznej krawędzi papieru, w
przypadku załadowania papieru o rozmiarze większym niż wybrany w ustawieniach mogą na nim pojawiać
się plamy atramentu.
437
Problemy ze skanowaniem (system Windows)
Problemy ze skanowaniem
438
Problemy ze skanowaniem
Skaner nie działa
Program ScanGear (sterownik skanera) nie został uruchomiony
439
Skaner nie działa
Kwestia 1
Upewnij się, że skaner lub drukarka mają włączone zasilanie.
Kwestia 2
Podłącz kabel USB do innego portu USB w komputerze.
Jeśli kabel USB jest podłączony do koncentratora USB, odłącz kabel USB, po
czym podłącz go do portu USB w komputerze.
Kwestia 3
Kwestia 4
W przypadku połączenia sieciowego sprawdź stan połączenia i w razie
potrzeby połącz ponownie.
Kwestia 5
Uruchom ponownie komputer.
440
Program ScanGear (sterownik skanera) nie został uruchomiony
Kwestia 1
Upewnij się, że są zainstalowane sterowniki MP Drivers.
Jeśli sterowniki nie są zainstalowane, zainstaluj sterowniki MP Drivers z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z
witryny sieci Web.
Kwestia 2
Wybierz w menu aplikacji skaner lub drukarkę.
Ważne
• Jeśli nazwa skanera lub drukarki jest wyświetlona wiele razy, należy wybrać tę nazwę, która nie zawiera
frazy WIA.
Uwaga
• Procedura może różnić się w zależności od aplikacji.
• Skanując z aplikacji zgodnej ze standardem WIA, należy używać sterownika WIA.
Skanowanie przy użyciu sterownika WIA
Kwestia 3
Upewnij się, że aplikacja obsługuje komunikację TWAIN.
Programu ScanGear (sterownika skanera) nie można otwierać za pomocą aplikacji, które są niezgodne ze
standardem TWAIN.
Zeskanuj i zapisz obrazy za pomocą programu IJ Scan Utility, a następnie
otwórz pliki w odpowiedniej aplikacji.
Kwestia 4
441
Problemy mechaniczne
Drukarka się nie włącza
Drukarka wyłącza się nieoczekiwanie lub kilka razy z rzędu
Problemy z połączeniem USB
Nie można nawiązać komunikacji z drukarką przez port USB
Na ekranie LCD pojawia się zły język
442
Drukarka się nie włącza
Kwestia 1
Naciśnij przycisk WŁ. (ON).
Kwestia 2
Upewnij się, że wtyczka kabla zasilania jest prawidłowo podłączona do
drukarki, a następnie włącz drukarkę ponownie.
Kwestia 3
Odłącz drukarkę od gniazdka elektrycznego na co najmniej 2 minuty, a
następnie podłącz ją ponownie i włącz zasilanie.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić
naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
443
Drukarka wyłącza się nieoczekiwanie lub kilka razy z rzędu
Kwestia
Jeśli drukarka jest ustawiona na automatyczne wyłączenie po określonym
czasie, wyłącz to ustawienie.
Jeśli ustawiono drukarkę na automatyczne wyłączenie po określonym czasie, zostanie ona automatycznie
wyłączona po upływie określonego czasu.
• Aby wyłączyć ustawienie z poziomu panelu operacyjnego:
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup), za pomocą przycisków
i
wybierz opcję
Ustawienia ECO (ECO settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
Ekran LCD i panel operacyjny
3. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Ustaw. oszcz. energ.
(EnergySaveSettings), a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Aut. wyłączenie (Auto power off), a
następnie naciśnij przycisk OK.
5. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję WYŁ. (OFF), a następnie naciśnij przycisk
OK.
Ustawienie umożliwiające automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączone.
• Aby wyłączyć ustawienie z poziomu komputera:
W systemie Windows użyj programu Canon IJ Printer Assistant Tool lub ScanGear (sterownik skanera),
aby wyłączyć ustawienie.
Wykonaj poniższą procedurę, aby wyłączyć ustawienie za pomocą programu Canon IJ Printer Assistant
Tool.
1. Otwórz program Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otwieranie narzędzia konserwacji (Canon IJ Printer Assistant Tool)
2. Wybierz opcję Automatyczne włączanie/wyłączanie (Auto Power).
444
3. Wybierz wartość Wyłączone (Disable) dla opcji Automatyczne wyłączanie (Auto Power
Off).
4. Wybierz opcję OK.
5. Wybierz opcję OK na wyświetlonym ekranie.
Ustawienie umożliwiające automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączone.
Uwaga
• Zobacz poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyłączania ustawienia z poziomu
programu ScanGear (sterownik skanera).
Karta Skaner
445
Problemy z połączeniem USB
Sprawdź pozycję poniżej, jeśli wystąpi jeden z następujących problemów.
• Mała szybkość drukowania lub skanowania.
• Połączenie Hi-Speed USB nie działa.
• Pojawia się komunikat „To urządzenie może działać szybciej (This device can perform faster)”
(system Windows)
Uwaga
• Jeśli dany system jest niezgodny ze standardem Hi-Speed USB drukarka działa z mniejszą szybkością,
jaką zapewnia standard USB 1.1. W takim przypadku drukarka działa prawidłowo, ale szybkość
drukowania może ulec zmniejszeniu ze względu na prędkość komunikacji.
Aby upewnić się, że system obsługuje połączenia Hi-Speed USB, sprawdź
poniższe kwestie.
Kwestia
• Czy port USB w komputerze obsługuje połączenia Hi-Speed USB?
• Czy kabel USB lub koncentrator USB obsługuje połączenia Hi-Speed USB?
Pamiętaj, aby używać certyfikowanego kabla Hi-Speed USB. Firma Canon zaleca korzystanie z kabla USB
o długości maksymalnie 3 metrów/10 stóp.
• Czy sterownik interfejsu Hi-Speed USB działa prawidłowo na komputerze?
Sprawdź, czy najnowszy sterownik Hi-speed działa prawidłowo USB i w razie potrzeby pobierz i zainstaluj
najnowszą wersję sterownika Hi-speed USB na komputerze.
Ważne
• Więcej informacji na ten temat można uzyskać u producenta komputera, kabla USB lub koncentratora
USB.
446
Nie można nawiązać komunikacji z drukarką przez port USB
Kwestia 1
Upewnij się, że drukarka jest włączona.
Kwestia 2
Podłącz prawidłowo kabel USB.
Jak ukazuje poniższa ilustracja, port USB znajduje się z tyłu drukarki.
Ważne
• Połącz terminal „Type-B” z drukarką tak, aby strona z nacięciami była SKIEROWANA DO GÓRY.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi kabla USB.
Upewnij się, że na karcie Porty (Ports) okna dialogowego Właściwości
drukarki (Printer properties) (dotyczy systemu Windows) zaznaczono pole wyboru
Włącz komunikację dwukierunkową (Enable bidirectional support).
Kwestia 3
W przeciwnym razie zaznacz je, aby włączyć obsługę komunikacji dwukierunkowej.
Otwieranie ekranu ustawień sterownika drukarki
447
Na ekranie LCD pojawia się zły język
Aby wybrać odpowiedni język, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
1. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup) i poczekaj troszkę.
2. Naciśnij przycisk
, a następnie przycisk OK.
3. Naciśnij przycisk
4 razy, a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Za pomocą przycisków
wybierz język ekranu LCD i naciśnij przycisk OK.
Nazwa odpowiedniego języka pojawi się na ekranie LCD.
5. Naciśnij przycisk Stop.
448
Problemy z instalacją i pobieraniem
Instalacja sterowników MP Drivers nie powiodła się (system Windows)
Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system
Windows)
449
Instalacja sterowników MP Drivers nie powiodła się (system
Windows)
Jeśli instalacja nie rozpocznie się po włożeniu Instalacyjnego dysku CD-ROM:
Jeśli nie można przejść ekranu Podłączenie drukarki (Printer Connection):
Pozostałe przypadki:
Jeśli instalacja nie rozpocznie się po włożeniu Instalacyjnego dysku
CD-ROM:
Aby rozpocząć instalację, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
1. Wprowadź poniższe ustawienia.
• W systemie Windows 10 kliknij przycisk Start > Eksplorator plików (File Explorer), a
następnie kliknij Ten komputer (This PC) na liście po lewej stronie.
• W systemie Windows 8.1 wybierz ikonę Eksplorator (Explorer) w obszarze Pasek zadań
(Taskbar) na ekranie Pulpit (Desktop), a następnie z listy po lewej stronie wybierz opcję Ten
komputer (This PC).
• W systemie Windows 7 kliknij przycisk Start, a następnie kliknij opcję Komputer (Computer).
2. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM
w wyświetlonym oknie.
Po wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM kliknij dwukrotnie Msetup4.exe.
Jeśli nie możesz zainstalować sterowników MP Drivers za pomocą Instalacyjnego dysku CD-ROM,
zainstaluj je poprzez stronę internetową firmy Canon.
Uwaga
• Jeśli nie pojawi się ikona dysku CD-ROM, spróbuj wykonać następujące czynności:
• Wyjmij dysk CD-ROM z komputera, a następnie włóż go ponownie.
• Uruchom ponownie komputer.
Jeśli ikona wciąż się nie pojawi, spróbuj skorzystać z innego dysku i sprawdź, czy jego ikona jest
wyświetlana. Jeśli jest widoczna, oznacza to problem z Instalacyjnym dyskiem CD-ROM. Skontaktuj
się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
450
Jeśli nie można przejść ekranu Podłączenie drukarki (Printer
Connection):
Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki
Pozostałe przypadki:
Jeśli sterowniki MP Drivers nie zostały zainstalowane poprawnie, odinstaluj je, zrestartuj komputer i
zainstaluj je ponownie.
Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers
Ponownie zainstaluj sterowniki MP Drivers za pomocą Instalacyjnego dysku CD-ROM lub poprzez stronę
internetową firmy Canon.
Uwaga
• Jeśli instalacja została przerwana z powodu błędu systemu Windows, może on działać niestabilnie.
Zainstalowanie sterowników w nieprawidłowo funkcjonującym systemie Windows może okazać się
niemożliwe. Uruchom ponownie komputer, a następnie jeszcze raz zainstaluj sterowniki.
451
Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym
(system Windows)
Pobierz najnowsze sterowniki MP Drivers.
Pobierz najnowsze sterowniki MP Drivers dla użytkowanego modelu ze strony pobierania w witrynie firmy
Canon.
Odinstaluj dotychczasowe sterowniki MP Drivers i zainstaluj pobrane, najnowsze wersje sterowników MP
Drivers, postępując zgodnie z instrukcjami instalacji. Na ekranie wyboru metody połączenia wybierz opcję
Użyj drukarki z połączeniem Wi-Fi (Use the printer with Wi-Fi connection) lub Użyj drukarki z
przewodowym połączeniem LAN (Use the printer with wired LAN connection) odpowiednio do
zastosowanej metody nawiązywania połączenia. Drukarka zostanie automatycznie wykryta w sieci.
Upewnij się, że drukarka została znaleziona, i zainstaluj sterowniki MP Drivers, postępując zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Uwaga
• Nie ma to wpływu na ustawienia sieci w drukarce, więc można korzystać z drukarki za pośrednictwem
sieci bez jej ponownego konfigurowania.
452
Błędy i komunikaty
Na ekranie LCD pojawiają się cztery znaki alfanumeryczne
Po wystąpieniu błędu
Pojawia się komunikat (kod pomocniczy)
453
Na ekranie LCD pojawiają się cztery znaki alfanumeryczne
Na ekranie LCD lub ekranie komputera pojawia się komunikat.
W zależności od błędu lub komunikatu wyświetlane są czterocyfrowe znaki alfanumeryczne. Jest to kod
pomocniczy (numer błędu).
Szczegółowe informacje o poszczególnych kodach pomocniczych można znaleźć w sekcji Lista kodów
pomocniczych dotyczących błędu.
454
Po wystąpieniu błędu
Jeśli podczas drukowania wystąpi błąd, np. brak papieru lub jego zacięcie, automatycznie pojawi się
komunikat o sposobie rozwiązania problemu. Należy wykonać odpowiednie czynności opisane
w komunikacie.
Jeśli wystąpi błąd, na ekranie komputera lub na wyświetlaczu drukarki pojawi się odpowiedni komunikat. W
zależności od rodzaju błędu, na ekranie komputera lub na wyświetlaczu LCD podawany jest odpowiedni kod
pomocniczy (numer błędu).
Gdy na ekranie komputera wyświetlane są kod pomocniczy i komunikat
(Windows):
Gdy na wyświetlaczu drukarki (LCD) zostaną wyświetlone kod
pomocniczy i komunikat:
Szczegółowe informacje na temat usuwania błędów sygnalizowanych kodami pomocniczymi można znaleźć
w części Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu.
Uwaga
• Szczegółowe informacje na temat naprawiania błędów, które nie są sygnalizowane kodami
pomocniczymi, można znaleźć w części Pojawia się komunikat (kod pomocniczy).
455
Pojawia się komunikat (kod pomocniczy)
W tej części opisano niektóre z błędów i komunikatów, jakie mogą się pojawić.
Uwaga
• W przypadku niektórych błędów na ekranie komputera podawany jest odpowiedni kod pomocniczy
(numer błędu). Szczegółowe informacje o błędach sygnalizowanych kodami pomocniczymi można
znaleźć w sekcji Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu.
Jeśli na ekranie LCD pojawia się komunikat, zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany komunikat
Jeśli na ekranie komputera pojawia się komunikat, zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Wyświetlany jest błąd związany z automatycznym drukiem dwustronnym
Wyświetlany jest błąd związany z odłączeniem kabla zasilania (system Windows)
Błąd zapisu/Błąd wysyłania/Błąd komunikacji (system Windows)
Inne komunikaty o błędach (system Windows)
Na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany komunikat
Sprawdź znaczenie komunikatu i podejmij odpowiednie działania.
• Nie można połączyć z serwerem; spróbuj ponownie
Drukarka nie może nawiązać połączenia z serwerem z powodu błędu komunikacji.
Naciśnij przycisk OK, aby usunąć błąd i po pewnym czasie spróbuj ponownie.
Wyświetlany jest błąd związany z automatycznym drukiem
dwustronnym
Zapoznaj się z sekcją Problemy z automatycznym drukowaniem
dwustronnym i podejmij odpowiednie działania.
Kwestia
Wyświetlany jest błąd związany z odłączeniem kabla zasilania (system
Windows)
Kabel zasilania mógł zostać odłączony, gdy drukarka była jeszcze włączona.
456
Sprawdź komunikat o błędzie wyświetlony na ekranie komputera i kliknij przycisk OK.
Drukarka rozpocznie drukowanie.
Informacje na temat odłączania kabla zasilania można znaleźć w części Odłączanie drukarki.
Błąd zapisu/Błąd wysyłania/Błąd komunikacji (system Windows)
Jeśli kontrolka WŁ. (ON) jest wyłączona, sprawdź, czy drukarka jest
podłączona do zasilania i włączona.
Kwestia 1
Kontrolka WŁ. (ON) miga, gdy drukarka rozpoczyna wykonywanie zadania. Poczekaj, aż kontrolka WŁ. (ON)
przestanie migać i zacznie świecić ciągłym światłem.
Kwestia 2
Upewnij się, że drukarka jest poprawnie podłączona do komputera.
Jeśli korzystasz z kabla USB, upewnij się, że jest on poprawnie podłączony do drukarki i komputera. Jeśli
kabel USB jest starannie podłączony, sprawdź następujące kwestie:
• Jeśli używasz urządzenia pośredniego, np. koncentratora USB, odłącz je, podłącz drukarkę
bezpośrednio do komputera i ponownie spróbuj przeprowadzić drukowanie. Jeśli drukowanie rozpocznie
się prawidłowo, oznacza to problem z urządzeniem pośrednim. Skontaktuj się z dostawcą przekaźnika.
• Problemem może być również kabel USB. Wymień kabel USB i ponów próbę drukowania.
Jeśli korzystasz z drukarki za pośrednictwem sieci LAN, upewnij się, że drukarka jest prawidłowo
skonfigurowana pod kątem działania w sieci.
Kwestia 3
Upewnij się, że sterowniki MP Drivers zostały prawidłowo zainstalowane.
Odinstaluj sterowniki MP Drivers zgodnie z procedurą opisaną w sekcji Usuwanie niepotrzebnych sterowników
MP Drivers, a następnie zainstaluj je ponownie z instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny internetowej
firmy Canon.
W przypadku podłączenia drukarki do komputera za pomocą kabla USB
sprawdź stan urządzenia przy użyciu komputera.
Kwestia 4
Aby sprawdzić stan urządzenia, wykonaj poniższą procedurę.
1. Wybierz kolejno opcje Panel sterowania (Control Panel) > Sprzęt i dźwięk
(Hardware and Sound) > Menedżer urządzeń (Device Manager).
Uwaga
• W przypadku pojawienia się ekranu Kontrola konta użytkownika (User Account Control)
wybierz przycisk Kontynuuj (Continue).
457
2. Kliknij dwukrotnie pozycje Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
(Universal Serial Bus controllers) i Uniwersalna drukarka USB (USB Printing
Support).
Jeśli nie pojawi się ekran Właściwości: Uniwersalna drukarka USB (USB Printing Support
Properties), sprawdź, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do komputera.
Kwestia 2
Upewnij się, że drukarka jest poprawnie podłączona do komputera.
3. Kliknij kartę Ogólne (General) i sprawdź, czy występują jakieś problemy z
urządzeniem.
Jeśli pojawił się błąd urządzenia, usuń go, korzystając z pomocy systemu Windows.
Inne komunikaty o błędach (system Windows)
Jeśli komunikat o błędzie pojawi się poza monitorem stanu drukarki, sprawdź
następujące kwestie:
Kwestia
• „Nie można umieścić w buforze z powodu zbyt małej ilości wolnego miejsca na dysku twardym
(Could not spool successfully due to insufficient disk space)”
Usuń zbędne pliki i zwiększ ilość miejsca na dysku.
• „Nie można umieścić w buforze z powodu zbyt małej ilości wolnej pamięci (Could not spool
successfully due to insufficient memory)”
Zamknij inne uruchomione aplikacje, aby zwiększyć ilość dostępnej pamięci.
Jeśli wciąż nie można drukować, uruchom jeszcze raz komputer i ponów próbę drukowania.
• „Nie znaleziono sterownika drukarki (Printer driver could not be found)”
Odinstaluj sterowniki MP Drivers zgodnie z procedurą opisaną w sekcji Usuwanie niepotrzebnych
sterowników MP Drivers, a następnie zainstaluj je ponownie z instalacyjnego dysku CD-ROM lub z
witryny internetowej firmy Canon.
• „Nie można wydrukować: nazwa aplikacji (Could not print Application name) — nazwa pliku”
Spróbuj wykonać wydruk ponownie po zakończeniu bieżącego zadania.
458
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu
Kod pomocniczy pojawia się na ekranie LCD i na monitorze komputera po wystąpieniu błędu.
„Kod pomocniczy” to numer błędu, który pojawia się razem z komunikatem o błędzie.
Jeśli wystąpi błąd, sprawdź kod pomocniczy widoczny na ekranie LCD i na monitorze komputera, a
następnie wykonaj odpowiednią czynność.
Kod pomocniczy pojawia się na ekranie LCD i na monitorze komputera
• Od 1000 do 1ZZZ
1000 1003 1200 1215 1240 1270
1300 1303 1304 1309 1310 1313
1365 1366 1367 1431 1432 1470
1471 1472 1473 1476 15A1 1641
1642 1700 1701 1871 1874 1890
1892
• Od 2000 do 2ZZZ
2110 2113 2114 2120 2123 2500
2700
• Od 3000 do 3ZZZ
3402 3403 3405 3407 3410 3411
3412 3413 3438 3439 3440 3441
3442 3443 3444 3445 3446 3447
3449
• Od 4000 do 4ZZZ
4103 4104 495A
• Od 5000 do 5ZZZ
5011 5012 5050 5100 5200 5205
5206 5400 5700 5B00 5B01 5C02
459
• Od 6000 do 6ZZZ
6000 6001 6004 6500 6800 6801
6830 6831 6832 6833 6900 6901
6902 6910 6911 6920 6921 6930
6931 6932 6933 6936 6937 6938
6940 6941 6942 6943 6944 6945
6946 6A80 6A81 6D01
• Od 7000 do 7ZZZ
7500 7600 7700 7800
• Od A000 do ZZZZ
C000
Kody pomocnicze związane z zacięciami papieru można też znaleźć w części Lista kodów pomocniczych
dotyczących błędu (zacięcia papieru).
460
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia
papieru)
W przypadku zacięcia papieru wyjmij go, wykonując odpowiednią procedurę podaną poniżej.
• Jeśli widzisz zacięty papier w otworze wyjściowym papieru lub na tylnej tacy:
1300
• Jeśli nie widzisz zaciętego papieru w otworze wyjściowym papieru lub na tylnej tacy:
◦ Jeśli nastąpiło zacięcie papieru pobieranego z kasety:
1303
◦ Jeśli papier zaciął się podczas automatycznego drukowania dwustronnego:
1304
◦ Jeśli papier zaciął się, ponieważ drukarka wciągnęła zadrukowany papier:
1313
◦ Jeśli papier podarł się i nie można go wyjąć z otworu wyjściowego papieru lub jeśli papier się zaciął
wewnątrz drukarki:
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki
• W innych przypadkach:
Pozostałe przypadki
461
1300
Powód
Zacięcie papieru podczas pobierania z tylnej tacy.
Co należy zrobić
Jeśli zaciął się papier pobierany z tylnej tacy, wyjmij zacięty papier z otworu wyjściowego papieru lub z
tylnej tacy zgodnie z poniższymi instrukcjami.
1. Powoli wyciągnij papier z otworu wyjściowego papieru lub tylnej tacy (wybierz łatwiejszy
wariant).
Chwyć papier obiema rękami, a następnie wyjmuj go powoli, aby się nie podarł.
Uwaga
• Jeśli nie możesz wyciągnąć papieru, włącz ponownie drukarkę, nie próbując wyjmowania
papieru z użyciem nadmiernej siły. Papier może zostać wysunięty automatycznie.
• Jeśli papier zacina się podczas drukowania i musisz wyłączyć drukarkę, aby go usunąć,
naciśnij przycisk Stop, aby zatrzymać drukowanie przed wyłączeniem drukarki.
• Jeśli zacięty papier podarł się i nie można go wyjąć z otworu wyjściowego papieru lub z tylnej
tacy, wyjmij go z wnętrza drukarki.
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki
• Jeśli nie można wyjąć papieru z otworu wyjściowego papieru lub z tylnej tacy, spróbuj
wyciągnąć go od tylnej strony drukarki.
Wyjmowanie zaciętego papieru od tylnej strony
2. Włóż papier ponownie i naciśnij przycisk OK na drukarce.
Drukarka wznowi drukowanie. Wydrukuj ponownie stronę, która nie została ukończona z powodu
zacięcia papieru.
Jeśli drukarka została wyłączona w kroku 1, dane drukowania wysłane do drukarki zostały usunięte.
Ponów drukowanie.
462
Uwaga
• Przy ponownym ładowaniu papieru upewnij się, że używasz odpowiedniego papieru i że
wkładasz go prawidłowo.
• Zaleca się użycie papieru o rozmiarze innym niż A5 podczas drukowania dokumentów ze
zdjęciami lub grafiki. Papier formatu A5 może zwijać się i zacinać podczas wychodzenia z
drukarki.
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
463
1303
Powód
Zacięcie papieru podczas pobierania z kasety.
Co należy zrobić
1. Wyjmij zacięty papier.
• Jeśli papier zaciął się przy otworze wyjściowym papieru:
1300
• Jeśli papier zaciął się wewnątrz drukarki:
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki
• Jeśli papier zaciął się przy otworze podajnika kasety:
Po złożeniu przedłużenia tacy wyjściowej i tacy wyprowadzania papieru, wyciągnij kasetę i
powoli, obiema rękoma usuń zacięty papier.
Ważne
• Podczas sprawdzenia otworu podajnika kasety lub usuwania zaciętego papieru, nie
odwracaj drukarki do góry nogami ani jej nie przechylaj. Atrament może wyciec.
• Jeśli nie występuje żaden z powyższych przypadków, skorzystaj z sekcji Wyjmowanie zaciętego
papieru od tylnej strony, aby otworzyć pokrywę tylną i wyjąć papier.
2. Załaduj prawidłowo papier do kasety.
Ładowanie papieru do kasety
3. Naciśnij przycisk OK na drukarce.
Drukarka wznowi drukowanie. Wydrukuj ponownie stronę, która nie została ukończona z powodu
zacięcia papieru.
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
464
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
465
1304
Powód
Papier zaciął się podczas automatycznego drukowania dwustronnego.
Co należy zrobić
1. Wyjmij zacięty papier.
• Jeśli papier zaciął się przy otworze wyjściowym papieru:
1300
• Jeśli papier zaciął się wewnątrz drukarki:
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki
• Jeśli papier zaciął się przy otworze podajnika kasety:
Po złożeniu przedłużenia tacy wyjściowej i tacy wyprowadzania papieru, wyciągnij kasetę i
powoli, obiema rękoma usuń zacięty papier.
Ważne
• Podczas sprawdzenia otworu podajnika kasety lub usuwania zaciętego papieru, nie
odwracaj drukarki do góry nogami ani jej nie przechylaj. Atrament może wyciec.
• Jeśli nie występuje żaden z powyższych przypadków, skorzystaj z sekcji Wyjmowanie zaciętego
papieru od tylnej strony, aby otworzyć pokrywę tylną i wyjąć papier.
2. Załaduj poprawnie papier.
Ładowanie papieru do kasety
Ładowanie papieru na tylną tacę
3. Naciśnij przycisk OK na drukarce.
Drukarka wznowi drukowanie. Wydrukuj ponownie stronę, która nie została ukończona z powodu
zacięcia papieru.
466
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
467
1313
Powód
Zacięcie papieru z powodu wciągnięcia przez drukarkę zadrukowanego papieru.
Co należy zrobić
Jeśli papier zaciął się, ponieważ drukarka wciągnęła zadrukowany papier, spróbuj go wyjąć z poniższych
miejsc.
• Otwór wyjściowy papieru
1300
• Wnętrze drukarki
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki
• Strona tylna
Wyjmowanie zaciętego papieru od tylnej strony
468
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki
Jeśli zacięty papier jest rozdarty i nie można go wyjąć ani z otworu wyjściowego papieru / otworu podajnika
kasety / tylnej tacy albo jeśli zacięty papier pozostaje wewnątrz drukarki, wyjmij go, postępując zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
Uwaga
• Jeśli papier zacina się podczas drukowania i musisz wyłączyć drukarkę, aby go usunąć, naciśnij
przycisk Stop, aby zatrzymać drukowanie przed wyłączeniem drukarki.
1. Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
2. Otwórz moduł skanera/pokrywę.
Ważne
• Nie dotykaj przezroczystej folii (A), białego pasa (B) ani rurek (C).
Jeśli zabrudzisz lub zadrapiesz tę część, dotykając ją papierem lub dłonią, możesz uszkodzić
drukarkę.
3. Sprawdź, czy zacięty papier znajduje się pod uchwytem głowicy drukującej.
Jeśli papier zakleszczył się pod uchwytem głowicy drukującej, przesuń uchwyt głowicy drukującej na
prawy lub lewy skraj, w zależności od tego, co bardziej ułatwi wyjęcie papieru.
Podczas przesuwania uchwytu głowicy drukującej chwyć jego górną część i przesuwaj powoli uchwyt
głowicy drukującej na prawy lub lewy skraj.
469
4. Mocno chwyć zacięty papier obiema rękami.
Jeśli papier jest zwinięty, wyciągnij go.
5. Powoli wyjmuj zacięty papier, aby go nie podrzeć.
Wyjmuj papier pod kątem około 45 stopni.
470
6. Upewnij się, że został usunięty cały zakleszczony papier.
Jeśli podczas wyciągania papieru zostanie on rozdarty, małe fragmenty papieru mogą pozostać
wewnątrz drukarki. Sprawdź poniższe kwestie i wyjmij cały pozostający papier.
• Czy pod uchwytem głowicy drukującej znajdują się jeszcze jakieś skrawki papieru?
• Czy drobne fragmenty papieru pozostały w drukarce?
• Czy w pustych przestrzeniach (D) po lewej i prawej stronie drukarki pozostały jeszcze jakieś
skrawki papieru?
7. Zamknij delikatnie moduł skanera/pokrywę.
Wszystkie zadania w kolejce drukowania zostaną anulowane. Ponów drukowanie.
Uwaga
• Przy ponownym ładowaniu papieru upewnij się, że używasz odpowiedniego papieru i że wkładasz
go prawidłowo. Jeśli po wznowieniu drukowania po usunięciu zaciętego papieru na wyświetlaczu
LCD lub na ekranie komputera pojawi się komunikat o zacięciu papieru, może to oznaczać, że
część papieru nadal pozostaje w drukarce. Sprawdź ponownie drukarkę pod kątem jakichkolwiek
pozostałości papieru.
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
471
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
472
Wyjmowanie zaciętego papieru od tylnej strony
Uwaga
• Jeśli papier zacina się podczas drukowania i musisz wyłączyć drukarkę, aby go usunąć, naciśnij
przycisk Stop, aby zatrzymać drukowanie przed wyłączeniem drukarki.
1. Upewnij się, że kabel zasilania jest odłączony.
2. Obróć drukarkę w taki sposób, aby tylna ścianka drukarki była zwrócona w Twoją stronę.
Ważne
• Zmieniając orientację drukarki nie obracaj drukarki do góry nogami ani jej nie przechylaj. Atrament
może wyciec.
3. Otwórz pokrywę tylnej tacy, a następnie wyciągnij podpórkę papieru.
4. Zdemontuj pokrywę tylną.
Wyciągnij pokrywę tylną.
473
5. Powoli wyjmij papier.
Uwaga
• Nie dotykaj wewnętrznych części drukarki.
Jeśli wyjęcie papieru w sposób podany w tym punkcie nie powiodło się, odłącz pokrywę zespołu
przenoszenia papieru i wyjmij papier zgodnie z poniższą procedurą.
1. Zdemontuj pokrywę zespołu przenoszenia papieru.
Podnieś pokrywę zespołu przenoszenia papieru i zdejmij ją.
474
2. Powoli wyjmij papier.
Uwaga
• Nie dotykaj wewnętrznych części drukarki.
3. Upewnij się, że został usunięty cały zakleszczony papier.
4. Zamontuj pokrywę zespołu przenoszenia papieru.
Powoli wsuń do końca w drukarkę pokrywę zespołu przenoszenia papieru, a następnie wciśnij do dołu
pokrywę zespołu przenoszenia papieru.
475
6. Zamontuj pokrywę tylną.
Wsuń w drukarkę elementy wystające z prawej strony pokrywy tylnej, a następnie dociskaj lewą stronę
pokrywy tylnej, aż szczelnie się zamknie.
Dane wydruku wysłane do drukarki zostały usunięte. Ponów drukowanie.
Uwaga
• Przy ponownym ładowaniu papieru upewnij się, że używasz odpowiedniego papieru i że wkładasz
go prawidłowo.
• Przed rozpoczęciem drukowania sprawdź, czy panel operacyjny jest podniesiony.
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
476
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
477
1000
Powód
Poniżej podano niektóre z możliwych przyczyn.
• Brak papieru na tylnej tacy.
• Papier na tylnej tacy jest załadowany nieprawidłowo.
Co należy zrobić
Podejmij odpowiednie działania podane poniżej.
• Załaduj papier na tylną tacę.
Ładowanie papieru na tylną tacę
• Wyrównaj prowadnice papieru tylnej tacy z obiema krawędziami papieru.
• Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym na tylnej tacy.
Ustawienia papieru
Po wykonaniu powyższych czynności naciśnij przycisk OK na drukarce.
Ważne
• Po umieszczeniu papieru na tylnej tacy zamknij pokrywę otworu podajnika. Jeśli pokrywa otworu
podajnika jest otwarta, nie można podawać papieru.
Uwaga
• Po załadowaniu papieru na tylną tacę pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze
umieszczonym na tylnej tacy. Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym na tylnej tacy.
• Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk Stop na drukarce.
478
1003
Powód
Poniżej podano niektóre z możliwych przyczyn.
• Brak papieru w kasecie.
• Papier w kasecie jest załadowany nieprawidłowo.
Co należy zrobić
Podejmij odpowiednie działania podane poniżej.
• Załaduj papier do kasety.
Ładowanie papieru do kasety
• Wyrównaj prowadnice papieru kasety z krawędziami papieru.
• Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym w kasecie.
Ustawienia papieru
Po wykonaniu powyższych czynności naciśnij przycisk OK na drukarce.
Uwaga
• Rodzaj papieru, który można załadować, zależy od źródła papieru. Do kasety można ładować papier
zwykły formatu A4, Letter, A5 lub B5.
• Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk Stop na drukarce.
479
1200
Powód
Moduł skanera/pokrywa są otwarte.
Co należy zrobić
Zamknij moduł skanera/pokrywę i poczekaj chwilę.
Nie zamykaj go podczas uzupełniania atramentu w zbiorniku.
480
1215
Powód
Głowica drukująca w trakcie wymiany.
Co należy zrobić
Zakończ wymianę głowicy drukującej.
Uwaga
• Aby zatrzymać operację wymiany głowicy drukującej, przesuń dźwignię zaworu atramentu mocno do
prawej, a następnie delikatnie zamknij moduł skanera/pokrywę.
481
1365
Powód
Zawór atramentu jest otwarty.
Co należy zrobić
Podczas wymiany głowicy drukującej zawór atramentu powinien być zamknięty.
Otwórz moduł skanera/pokrywę i zamknij zawór atramentu, przesuwając dźwignię zaworu atramentu
mocno do lewej.
Następnie naciśnij przycisk OK na drukarce, aby anulować błąd.
Uwaga
• Aby zatrzymać operację wymiany głowicy drukującej, naciśnij na drukarce przycisk Stop.
482
1366
Powód
Zawór atramentu jest zamknięty.
Co należy zrobić
Otwórz moduł skanera/pokrywę i otwórz zawór atramentu, przesuwając dźwignię zaworu atramentu
mocno do prawej.
Następnie zamknij moduł skanera/pokrywę, aby anulować błąd.
483
1367
Powód
Nie ma wystarczającej ilości atramentu, aby wykonać przepłukanie atramentem.
Co należy zrobić
Naciśnij przycisk OK na drukarce, aby anulować błąd.
Przed wykonaniem przepłukiwania atramentem, napełnij wszystkie zbiorniki z atramentem powyżej
oznaczonego na nich jedną kropką poziomu.
Uzupełnianie zbiorników z atramentem
Uwaga
• Ponieważ przepłukiwanie atramentem zużywa bardzo dużą ilość atramentu, wykonuj tę operację
tylko w razie konieczności.
484
1431
Powód
Głowica drukująca nie została rozpoznana.
Co należy zrobić
Głowica drukująca nie została prawidłowo zainstalowana lub jest niezgodna z tą drukarką.
Aby anulować trwające drukowanie, naciśnij przycisk Stop na drukarce.
Wyjmij głowice drukujące i zainstaluj je poprawnie, wykonując poniższe czynności. Może to rozwiązać
problem.
1. Otwórz moduł skanera/pokrywę.
2. Zamknij zawór atramentu.
Przesuń dźwignię zaworu atramentu mocno do lewej.
3. Chwyć kołki (A) na pokrywie blokującej głowicy drukującej, aby ją otworzyć.
485
4. Wyjmij czarne i kolorowe głowice drukujące.
Ważne
• Podczas wyjmowania głowic drukujących należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie, aby nie
rozchlapać atramentu.
• Nie należy dotykać rurki ani innych elementów wewnątrz drukarki. Dotykanie tych części może
spowodować nieprawidłowe działanie drukarki.
• Nie należy dotykać złotych końcówek (B) ani dysz głowicy drukującej (C) na głowicy drukującej.
Mogłoby to spowodować nieprawidłowe drukowanie przez drukarkę.
486
5. Włóż poprawnie z powrotem głowice drukujące.
Włóż kolorową głowicę drukującą do lewego uchwytu, a czarną głowicę drukującą do prawego.
6. Zamknij pokrywę blokującą głowicy drukującej i dociśnij ją.
Dociskaj mocno pokrywę blokującą głowicy drukującej, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
487
7. Naciśnij oba przyciski połączenia.
Ważne
• Dociskaj mocno przyciski połączenia, aż zatrzasną się na swoim miejscu. W przeciwnym razie
drukowanie może być niemożliwe.
• Upewnij się, że przyciski z prawej i lewej są dociśnięte.
8. Otwórz zawór atramentu.
Przesuń dźwignię zaworu atramentu mocno do prawej.
9. Zamknij delikatnie moduł skanera/pokrywę.
Jeśli ponowne włożenie głowic drukujących nie rozwiąże problemu, konieczna może być wymiana głowicy
drukującej.
Szczegółowe informacje znajdują się na tej stronie.
488
1432
Powód
Głowica drukująca nie została rozpoznana.
Co należy zrobić
Głowica drukująca nie została prawidłowo zainstalowana lub jest niezgodna z tą drukarką.
Aby anulować trwające drukowanie, naciśnij przycisk Stop na drukarce.
Wyjmij głowice drukujące i zainstaluj je poprawnie, wykonując poniższe czynności. Może to rozwiązać
problem.
1. Otwórz moduł skanera/pokrywę.
2. Zamknij zawór atramentu.
Przesuń dźwignię zaworu atramentu mocno do lewej.
3. Chwyć kołki (A) na pokrywie blokującej głowicy drukującej, aby ją otworzyć.
489
4. Wyjmij czarne i kolorowe głowice drukujące.
Ważne
• Podczas wyjmowania głowic drukujących należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie, aby nie
rozchlapać atramentu.
• Nie należy dotykać rurki ani innych elementów wewnątrz drukarki. Dotykanie tych części może
spowodować nieprawidłowe działanie drukarki.
• Nie należy dotykać złotych końcówek (B) ani dysz głowicy drukującej (C) na głowicy drukującej.
Mogłoby to spowodować nieprawidłowe drukowanie przez drukarkę.
490
5. Włóż poprawnie z powrotem głowice drukujące.
Włóż kolorową głowicę drukującą do lewego uchwytu, a czarną głowicę drukującą do prawego.
6. Zamknij pokrywę blokującą głowicy drukującej i dociśnij ją.
Dociskaj mocno pokrywę blokującą głowicy drukującej, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
491
7. Naciśnij oba przyciski połączenia.
Ważne
• Dociskaj mocno przyciski połączenia, aż zatrzasną się na swoim miejscu. W przeciwnym razie
drukowanie może być niemożliwe.
• Upewnij się, że przyciski z prawej i lewej są dociśnięte.
8. Otwórz zawór atramentu.
Przesuń dźwignię zaworu atramentu mocno do prawej.
9. Zamknij delikatnie moduł skanera/pokrywę.
Jeśli ponowne włożenie głowic drukujących nie rozwiąże problemu, konieczna może być wymiana głowicy
drukującej.
Szczegółowe informacje znajdują się na tej stronie.
492
1641
Powód
Poziom pozostałego atramentu w jednym ze zbiorników z atramentem mógł zrównać się z dolną linią
limitu widoczną na zbiorniku z atramentem.
Co należy zrobić
Aby określić poziom pozostałego atramentu, wizualnie sprawdź ilość atramentu w zbiorniku z
atramentem.
Jeśli poziom pozostałego atramentu znajduje się poniżej dolnej linii limitu, uzupełnij zbiornik z atramentem
tak, aby poziom znajdował się powyżej jednej kropki widocznej na zbiorniku z odpowiednim kolorowym
atramentem.
Uzupełnienie zbiornika z atramentem do górnej linii limitu zwiększa dokładność wykrywania pozostałego
poziomu atramentu.
Uzupełnianie zbiorników z atramentem
W przypadku kontynuowania wydruku przy poziomie pozostałego atramentu poniżej dolnej linii limitu
drukarka może wykorzystać pewną ilość atramentu, aby powrócić do stanu drukowania, i może przy tym
ulec uszkodzeniu.
Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk OK na drukarce.
493
1642
Powód
Ilość atramentu może być niewystarczająca.
Co należy zrobić
Aby określić poziom pozostałego atramentu, wizualnie sprawdź ilość atramentu w zbiorniku z
atramentem.
Uzupełnij każdy zbiornik z atramentem całą zawartością odpowiedniej butelki z atramentem kolorowym
dołączonej do drukarki.
494
1700
Powód
Pojemnik na zużyty atrament jest prawie pełny.
Co należy zrobić
Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk OK na drukarce. Skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
Uwaga
• W przypadku ostrzeżeń lub błędów spowodowanych poziomem pozostałego atramentu drukarka nie
może drukować ani skanować.
495
1890
Powód
Na uchwycie głowicy drukującej mogą nadal pozostawać resztki taśmy lub materiału ochronnego.
Co należy zrobić
Otwórz moduł skanera/pokrywę i upewnij się, że materiał ochronny i taśma zostały zdjęte z uchwytu
głowicy drukującej.
Jeśli pozostały jeszcze resztki taśmy lub materiału ochronnego, zdejmij je i zamknij moduł skanera/
pokrywę.
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
496
1892
Powód
Stoper karetki jest nadal włożony.
Co należy zrobić
Otwórz moduł skanera/pokrywę i wyciągnij prosto w górę stoper karetki (A).
Dosuń stoper karetki do wcięcia, obok miejsca, gdzie był włożony.
Zamknij moduł skanera/pokrywę, aby anulować błąd.
497
2110
Powód
Ustawienia papieru dotyczące drukowania są inne niż informacje o papierze kasety ustawione w
drukarce.
Uwaga
• Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru wprowadzonych
w sterowniku drukarki i na ekranie LCD.
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
• Szczegółowe informacje na temat zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym
w kasecie można znaleźć poniżej.
Ustawienia papieru
Jeśli ustawienia papieru dotyczące drukowania są niezgodne z zarejestrowanymi w drukarce
informacjami o papierze umieszczonym w kasecie, jak pokazano poniżej, na ekranie LCD pojawi się
odpowiedni komunikat.
• Ustawienia drukowania wprowadzone w sterowniku drukarki:
Rozmiar papieru: A5
Typ nośnika: Papier zwykły
• Zarejestrowane w drukarce informacje o papierze umieszczonym w kasecie:
Rozmiar papieru: A4
Typ nośnika: Papier zwykły
Co należy zrobić
Naciśnij przycisk OK na drukarce, aby wyświetlić poniższy ekran.
Za pomocą przycisków
drukarce.
i
wybierz odpowiednie działanie, a następnie naciśnij przycisk OK na
Uwaga
• W zależności od ustawień niektóre z poniższych opcji mogą się nie pojawić.
Drukuj na załad. pap. (Print on set paper)
Wybierz tę opcję, aby drukować na papierze załadowanym do kasety bez zmiany ustawień papieru.
498
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania to A5, a informacje o papierze umieszczonym w
kasecie wskazują na rozmiar A4, do drukowania na papierze umieszczonym w kasecie zostanie
użyte ustawienie rozmiaru A5.
Zmiana papieru (Replace the paper)
Wybierz tę opcję, aby drukować po wymianie papieru w kasecie.
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania to A5, a informacje o papierze umieszczonym w
kasecie wskazują na rozmiar A4, wymień papier w kasecie na arkusze formatu A5 i rozpocznij
drukowanie.
Po wymianie papieru i włożeniu kasety pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze
umieszczonym w kasecie. Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym w kasecie.
Uwaga
• Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru
wprowadzonych w sterowniku drukarki i na ekranie LCD.
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
Anuluj (Cancel)
Anulowanie drukowania.
Wybierz tę opcję, gdy chcesz zmienić ustawienia papieru dotyczące drukowania. Zmień ustawienia
papieru i ponów drukowanie.
Uwaga
• Aby wyłączyć wyświetlanie komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu, zmień
ustawienie w opisany poniżej sposób. W przypadku wyłączenia komunikatu drukarka użyje tych
ustawień do drukowania na papierze umieszczonym w kasecie, nawet jeśli jest on niezgodny z tymi
ustawieniami.
• Aby zmienić ustawienie wyświetlania komunikatu w przypadku drukowania z użyciem panelu
operacyjnego drukarki:
Ustawienia podajnika
• Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą
sterownika drukarki:
Zmiana trybu pracy drukarki (system Windows)
Zmiana trybu pracy drukarki (system macOS)
499
2113
Powód
Ustawienia papieru dotyczące drukowania nie zgadzają się z zarejestrowanymi w drukarce informacjami o
papierze umieszczonym na tylnej tacy lub w kasecie.
Uwaga
• Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru wprowadzonych
w sterowniku drukarki i na ekranie LCD.
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
• Szczegółowe informacje na temat zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym
na tylnej tacy lub w kasecie można znaleźć poniżej.
Ustawienia papieru
Jeśli zgodnie z konfiguracją źródło papieru ma się przełączać automatycznie, a ustawienia papieru
dotyczące drukowania nie zgadzają się z zarejestrowanymi w drukarce informacjami o papierze
umieszczonym na tylnej tacy lub w kasecie, jak pokazano poniżej, na ekranie LCD pojawi się odpowiedni
komunikat.
• Ustawienia drukowania wprowadzone w sterowniku drukarki:
Rozmiar papieru: A5
Typ nośnika: Papier zwykły
• Zarejestrowane w drukarce informacje o papierze umieszczonym na tylnej tacy i w kasecie:
Rozmiar papieru: A4
Typ nośnika: Papier zwykły
Co należy zrobić
Naciśnij przycisk OK na drukarce, aby wyświetlić poniższy ekran.
Za pomocą przycisków
drukarce.
i
wybierz odpowiednie działanie, a następnie naciśnij przycisk OK na
Uwaga
• W zależności od ustawień niektóre z poniższych opcji mogą się nie pojawić.
Drukuj na załad. pap. (Print on set paper)
Tę opcję należy wybrać, aby drukować na papierze umieszczonym na tylnej tacy lub w kasecie bez
zmiany ustawień papieru.
500
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania to A5, a informacje o papierze umieszczonym na
tylnej tacy i w kasecie wskazują na rozmiar A4, do drukowania na papierze umieszczonym w kasecie
zostanie użyte ustawienie rozmiaru A5.
Zmiana papieru (Replace the paper)
Wybierz tę opcję, aby drukować po wymianie papieru na tylnej tacy lub w kasecie.
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania to A5, a informacje o papierze umieszczonym na
tylnej tacy i w kasecie wskazują na rozmiar A4, wymień papier na tylnej tacy lub w kasecie na
arkusze formatu A5 i rozpocznij drukowanie.
Po wymianie papieru pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym na tylnej
tacy lub w kasecie. Zarejestruj informacje o papierze.
Uwaga
• Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru
wprowadzonych w sterowniku drukarki i na ekranie LCD.
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
Anuluj (Cancel)
Anulowanie drukowania.
Wybierz tę opcję, gdy chcesz zmienić ustawienia papieru dotyczące drukowania. Zmień ustawienia
papieru i ponów drukowanie.
Uwaga
• Aby wyłączyć wyświetlanie komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu, zmień
ustawienie w opisany poniżej sposób. W przypadku wyłączenia komunikatu drukarka użyje tych
ustawień papieru do drukowania na papierze umieszczonym na tylnej tacy lub w kasecie, nawet jeśli
papier jest niezgodny z tymi ustawieniami.
• Aby zmienić ustawienie wyświetlania komunikatu w przypadku drukowania z użyciem panelu
operacyjnego drukarki:
Ustawienia podajnika
• Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą
sterownika drukarki:
Zmiana trybu pracy drukarki (system Windows)
Zmiana trybu pracy drukarki (system macOS)
501
2114
Powód
Ustawienia papieru dotyczące drukowania nie zgadzają się z zarejestrowanymi w drukarce informacjami o
papierze umieszczonym na tylnej tacy.
Uwaga
• Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru wprowadzonych
w sterowniku drukarki i na ekranie LCD.
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
• Szczegółowe informacje na temat zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym
na tylnej tacy można znaleźć poniżej.
Ustawienia papieru
Jeśli ustawienia papieru dotyczące drukowania są niezgodne z zarejestrowanymi w drukarce
informacjami o papierze umieszczonym na tylnej tacy (jak pokazano poniżej), na ekranie LCD pojawi się
komunikat.
• Ustawienia drukowania wprowadzone w sterowniku drukarki:
Rozmiar papieru: A5
Typ nośnika: Papier zwykły
• Zarejestrowane w drukarce informacje o papierze umieszczonym na tylnej tacy:
Rozmiar papieru: A4
Typ nośnika: Papier zwykły
Co należy zrobić
Naciśnij przycisk OK na drukarce, aby wyświetlić poniższy ekran.
Za pomocą przycisków
drukarce.
i
wybierz odpowiednie działanie, a następnie naciśnij przycisk OK na
Uwaga
• W zależności od ustawień niektóre z poniższych opcji mogą się nie pojawić.
Drukuj na załad. pap. (Print on set paper)
Wybierz tę opcję, aby drukować na papierze umieszczonym na tylnej tacy bez zmiany ustawień
papieru.
502
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania to A5, a informacje o papierze umieszczonym na
tylnej tacy wskazują na rozmiar A4, do drukowania na papierze umieszczonym na tylnej tacy zostanie
użyte ustawienie rozmiaru A5.
Zmiana papieru (Replace the paper)
Wybierz tę opcję, aby drukować po zmianie papieru na tylnej tacy.
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania to A5, a informacje o papierze umieszczonym na
tylnej tacy wskazują na rozmiar A4, wymień papier na tylnej tacy na arkusze formatu A5 i rozpocznij
drukowanie.
Po wymianie papieru i zamknięciu pokrywy otworu podajnika pojawi się ekran rejestrowania
informacji o papierze umieszczonym w tylnej tacy. Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym
na tylnej tacy.
Uwaga
• Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru
wprowadzonych w sterowniku drukarki i na ekranie LCD.
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
Anuluj (Cancel)
Anulowanie drukowania.
Wybierz tę opcję, gdy chcesz zmienić ustawienia papieru dotyczące drukowania. Zmień ustawienia
papieru i ponów drukowanie.
Uwaga
• Aby wyłączyć wyświetlanie komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu, zmień
ustawienie w opisany poniżej sposób. W przypadku wyłączenia komunikatu drukarka użyje tych
ustawień papieru do drukowania na papierze umieszczonym na tylnej tacy, nawet jeśli papier jest
niezgodny z tymi ustawieniami.
• Aby zmienić ustawienie wyświetlania komunikatu w przypadku drukowania z użyciem panelu
operacyjnego drukarki:
Ustawienia podajnika
• Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą
sterownika drukarki:
Zmiana trybu pracy drukarki (system Windows)
Zmiana trybu pracy drukarki (system macOS)
503
4103
Powód
Nie można drukować przy bieżących ustawieniach drukowania.
Co należy zrobić
Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk Stop na drukarce.
Następnie zmień ustawienia drukowania i ponów próbę drukowania.
504
5011
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby
zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
505
5012
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby
zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
506
5100
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
Aby anulować trwające drukowanie, naciśnij przycisk Stop na drukarce i wyłącz drukarkę.
Sprawdź następujące kwestie:
• Upewnij się, że ruch uchwytu głowicy drukującej nie jest zakłócany przez materiał ochronny i taśmę
zabezpieczające uchwyt głowicy drukującej czy przez zacięty papier.
Usuń przeszkodę.
Ważne
• Przy usuwaniu przeszkody na drodze ruchu uchwytu głowicy drukującej uważaj, aby nie dotknąć
przezroczystej kliszy (A), białego pasa (B) ani rurek (C).
Jeśli zabrudzisz lub zadrapiesz tę część, dotykając ją papierem lub dłonią, możesz uszkodzić
drukarkę.
Ponownie włącz drukarkę.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby
zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
507
5200
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
Sprawdź pozostały poziom atramentu, a następnie uzupełnij zbiornik z atramentem, jeśli to konieczne.
Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
Zaczekaj około 10 minut, a następnie podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją ponownie.
Jeśli zbiornik z atramentem jest uzupełniany, ponieważ kończy się w nim atrament, przeprowadź sekwens
atramentem.
• Z systemu Windows:
Czyszczenie głowic drukujących
• Z systemu macOS:
Czyszczenie głowic drukujących
• Z panelu operacyjnego drukarki:
Jak przeprowadzać przepłukanie atramentem.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby
zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
508
5B00
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
Uwaga
• W przypadku ostrzeżeń lub błędów spowodowanych poziomem pozostałego atramentu drukarka nie
może drukować ani skanować.
509
6000
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
W przypadku zacięcia papieru wyjmij go w sposób zależny od miejsca i przyczyny zakleszczenia.
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru)
Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby
zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
510
C000
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby
zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
511
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising