Canon | PIXMA G6040 | User manual | Canon PIXMA G6040 User manual

Canon PIXMA G6040 User manual
G6000 series
Podręcznik online
polski (Polish)
Zawartość
Korzystanie z dokumentu Podręcznik online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Symbole używane w tym dokumencie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Włączone funkcje dotykowe (system Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Znaki towarowe i licencje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Podstawowa obsługa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Drukowanie fotografii z komputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Drukowanie fotografii za pomocą smartfona/tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kopiowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Sieć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ograniczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Porady dotyczące połączenia sieciowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Domyślne ustawienia sieciowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Wykrywanie tej samej nazwy drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/Zmienia metodę połączenia z kabla USB na
sieć LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Drukowanie ustawień sieciowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN/Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
IJ Network Device Setup Utility (macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Diagnozowanie i naprawianie ustawień sieciowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Lista modeli nieobsługujących funkcji Diagnozuj i napraw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
Obsługa papieru, oryginałów, zbiorników z atramentem itd.. . . . . . . . . . . . . . . . 66
Ładowanie papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Źródła papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ładowanie papieru na tylną tacę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Ładowanie papieru do kasety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Ładowanie kopert na tylną tacę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Ładowanie oryginałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ładowanie oryginału na płytę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
86
Ładowanie w zależności od użycia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Obsługiwane oryginały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Uzupełnianie zbiorników z atramentem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Uzupełnianie zbiorników z atramentem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Sprawdzanie poziomu atramentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Porady dotyczące atramentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Procedura konserwacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Drukowanie deseniu testu dysz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Analiza testu wzoru dysz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Czyszczenie głowicy drukującej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Dokładne czyszczenie głowicy drukującej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Wyrównywanie głowicy drukującej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Wykonywanie czynności konserwacyjnych za pomocą komputera (system macOS). . . 112
Otwieranie zdalnego interfejsu użytkownika do konserwacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Czyszczenie głowic drukujących. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
Czyszczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Czyszczenie rolek podawania papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Czyszczenie wnętrza drukarki (czyszczenie płyty dolnej). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Podstawowe informacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Bezpieczeństwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Środki ostrożności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Informacje dotyczące przepisów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
WEEE (EU&EEA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
Środki ostrożności podczas transportu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Środki ostrożności dotyczące obsługi drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Transport drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Postępowanie w przypadku naprawy, wypożyczania lub utylizacji drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Podstawowe elementy i ich obsługa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Podstawowe elementy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Widok z przodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Widok z tyłu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Widok od wewnątrz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Panel operacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Zasilanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Włączanie i wyłączanie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Sprawdzanie kabla zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Odłączanie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Ekran LCD i panel operacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Wprowadzanie liczb, liter i symboli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Zmiana ustawień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Zarządzanie zasilaniem drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Zmiana trybu pracy drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Pozycje ustawień na panelu operacyjnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Ustaw. druk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Ustawienia sieci LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Ustaw. inn. urządz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183
Wybór języka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Aktualizacja oprogr. układowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Resetuj ustawienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Ustawienia podajnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Konfiguracja usługi WWW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Ustawienia ECO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189
Ustawienia ciche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Informacje o systemie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Specyfikacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Informacje na temat papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Obsługiwane typy nośników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Limit pojemności papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Nieobsługiwane typy nośników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Sposób postępowania z papierem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Tryb ekonomiczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Drukowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Drukowanie za pomocą komputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208
Drukowanie za pomocą aplikacji (macOS AirPrint). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Drukowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Wykonanie drukowania bez obramowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
214
Drukowanie na pocztówkach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Dodawanie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Jak otworzyć ekran ustawień drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Wyświetlanie ekranu stanu drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222
Usuwanie drukarki, która nie jest już potrzebna, z listy drukarek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
223
Drukowanie za pomocą oprogramowania firmy Canon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Ustawienia papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Kopiowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Tworzenie kopii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Skanowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Skanowanie z komputera (macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Skanowanie zgodnie z typem lub celem elementu (IJ Scan Utility Lite). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Funkcje aplikacji IJ Scan Utility Lite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Łatwe skanowanie (Automatyczne skanowanie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Skanowanie dokumentów i fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Porady dotyczące skanowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Skanowanie za pomocą smartfona/tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Często zadawane pytania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Ustawienia sieciowe i typowe problemy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Problemy z komunikacją sieciową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Nie można znaleźć drukarki w sieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfiguracji (system
Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie stanu zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie połączenia komputera z siecią. . . . . . . . . . . 265
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień sieci Wi-Fi drukarki. . . . . . . . . . . . 266
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie środowiska sieci Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie adresu IP drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień oprogramowania zabezpieczającego.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
sieci Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień routera bezprzewodowego. . . . . . 271
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie kabla LAN i routera. . . . . . . . . 272
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie połączenia komputera z siecią 273
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień przewodowej sieci LAN
drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie adresu IP drukarki. . . . . . . . . . 275
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień oprogramowania
zabezpieczającego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień routera. . . . . . . . . . . 278
Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki. . . . . . . . . . . . . . 279
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Problemy z połączeniem sieciowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Nieznany klucz sieciowy (hasło). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Inne problemy z siecią. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
6
Sprawdzanie informacji o sieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
297
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Problemy z drukowaniem lub skanowaniem ze smartfona/tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Problemy z drukowaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Drukarka nie drukuje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Nie jest dostarczany atrament. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Atrament szybko się zużywa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Drukarka nie pobiera ani nie podaje papieru lub jest wyświetlany błąd braku papieru. . . . . . . . . . . . . 313
Wyniki drukowania są niezadowalające. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Wydruki są puste, pokryte smugami lub rozmyte, kolory są nieprawidłowe lub rozmazane,
występują paski lub linie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
318
Kolory są nieczytelne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Linie zostały nierówno wydrukowane/są krzywe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Obok obrazu występuje pionowa linia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Problemy ze skanowaniem (system macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Problemy ze skanowaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Skaner nie działa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Sterownik skanera nie został uruchomiony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Wyświetla się komunikat o błędzie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
333
Skanowanie nie rozpoczyna się/nie kończy się. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Elementów nie można prawidłowo zeskanować. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Problemy mechaniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
336
Drukarka się nie włącza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Drukarka wyłącza się nieoczekiwanie lub kilka razy z rzędu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Problemy z połączeniem USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Nie można nawiązać komunikacji z drukarką przez port USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Na ekranie LCD pojawia się zły język. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Problemy z instalacją i pobieraniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Instalacja sterowników MP Drivers nie powiodła się (system Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system Windows). . . . . . . . . . . . . 346
Błędy i komunikaty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Na ekranie LCD pojawiają się cztery znaki alfanumeryczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Po wystąpieniu błędu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Pojawia się komunikat (kod pomocniczy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru). . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
1303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
1304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
1313. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Wyjmowanie zaciętego papieru od tylnej strony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
1000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
1003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
1215. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
1365. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
1366. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
1367. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
1431. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
1432. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
1641. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
1642. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
1890. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
2110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
2113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
2114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
4103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
5011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
5012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
5100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
5200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
5B00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
6000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
C000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Korzystanie z dokumentu Podręcznik online
Środowisko systemowe
Symbole używane w tym dokumencie
Włączone funkcje dotykowe (system Windows)
Drukowanie: Podręcznik online
Znaki towarowe i licencje
Zrzuty ekranu w tym podręczniku
10
Symbole używane w tym dokumencie
Ostrzeżenie
Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną śmierci, poważnych obrażeń ciała lub uszkodzeń
mienia w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne
działanie urządzenia.
Przestroga
Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzeń mienia w wyniku
niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.
Ważne
Instrukcje zawierające ważne informacje, których należy przestrzegać, aby uniknąć uszkodzeń i
obrażeń lub niewłaściwego użycia produktu. Koniecznie należy przeczytać te instrukcje.
Uwaga
Instrukcje zawierające informacje dotyczące obsługi i dodatkowe wyjaśnienia.
Podstawy
Instrukcje objaśniające podstawowe funkcje produktu.
Uwaga
• Ikony mogą różnić się w zależności od produktu.
11
Włączone funkcje dotykowe (system Windows)
W celu włączenia funkcji dotykowej, należy zamienić opcję „kliknij prawym przyciskiem” w niniejszym
dokumencie na działanie określone w systemie operacyjnym. Na przykład: w przypadku czynności „naciśnij i
przytrzymaj” określonej w systemie, należy zamienić „kliknij prawym przyciskiem” na „naciśnij i przytrzymaj”.
12
Znaki towarowe i licencje
• Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
• Windows jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation
na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
• Windows Vista jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
• Internet Explorer jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
• Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPhone i
iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi na terenie Stanów Zjednoczonych i
innych krajów.
• IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco na terenie Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, używanym w ramach licencji.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps i
Google Analytics są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Google Inc.
Google Play oraz logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.
• Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB oraz Adobe RGB
(1998) są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc., USA, licencjonowanym firmie Canon Inc.
• Autodesk oraz AutoCAD są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy
Autodesk, Inc. i/lub podmiotów zależnych i/lub powiązanych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
• USB Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.
Uwaga
• Oficjalna nazwa systemu Windows Vista to system operacyjny Microsoft Windows Vista.
Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
13
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting
the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled
by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii)
beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under
the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example
is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License,
Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity
authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for
the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."
14
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution
has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as
stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and
otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by
such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of
their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the
Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the
following conditions:
1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files;
and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that
You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at
least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You
distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of
the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with
Licensor regarding such Contributions.
15
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service
marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides
the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without
limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages
or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof,
You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other
liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations,
You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other
Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any
liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any
such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both
that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of
CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific written permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
16
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
17
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All
rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
18
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and
Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of
their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names
may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
19
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
20
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
LEADTOOLS
Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.
CMap Resources
----------------------------------------------------------Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names
of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
21
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
----------------------------------------------------------MIT License
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University
Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING
RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.
COPYRIGHT (c) 1989-2000.
On-Line Applications Research Corporation (OAR).
22
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby
granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a
copy or modification of this software.
THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY.
IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND
CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY
PARTICULAR PURPOSE.
(1) Red Hat Incorporated
Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.
This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it
subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at
http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or
documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express
permission of Red Hat, Inc.
(2) University of California, Berkeley
Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The FreeType Project LICENSE
---------------------------2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
23
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction
============
The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.
This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit
license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and
makefiles, at the very least.
This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all
encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a
consequence, its main points are that:
o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports.
(`as is' distribution)
o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage)
o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you
must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in
commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The
FreeType Project.
Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this
license. We thus encourage you to use the following text:
"""
Portions of this software are copyright © <year> The FreeType
Project (www.freetype.org). All rights reserved.
"""
Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.
Legal Terms
===========
0. Definitions
-------------Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set
of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the
`FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including
compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.
This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.
24
This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code,
binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as
distributed in the original archive.
If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify
this.
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
All rights reserved except as specified below.
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY
TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
2. Redistribution
----------------This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute,
perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project
(in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize
others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:
o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions
or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright
notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL
to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.
These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the
unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.
3. Advertising
-------------Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial,
advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.
We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software
in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library',
or `FreeType Distribution'.
As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project
is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right
to use, distribute, and modify it.
Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and
accept all the terms of this license.
4. Contacts
25
----------There are two mailing lists related to FreeType:
o freetype@nongnu.org
Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library
and distribution.
If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the
documentation.
o freetype-devel@nongnu.org
Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
--- end of FTL.TXT --The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly
disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of
merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the
developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or
consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.
JSON for Modern C++
Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
26
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Poniższe informacje odnoszą się tylko do produktów zgodnych ze standardem Wi-Fi.
(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS,"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
27
Podstawowa obsługa
Drukowanie fotografii z komputera
Drukowanie fotografii za pomocą smartfona/tabletu
Kopiowanie
28
Drukowanie fotografii z komputera
W tej części opisano sposób drukowania fotografii za pomocą aplikacji Easy-PhotoPrint Editor.
1. Otwórz pokrywę tylnej tacy (A). Wyciągnij prosto w górę i złóż z powrotem podpórkę
papieru (B).
2. Otwórz pokrywę otworu podajnika (C).
3. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby otworzyć obie prowadnice papieru.
4. Załaduj papier fotograficzny w orientacji pionowej STRONĄ DO ZADRUKOWANIA
SKIEROWANĄ DO GÓRY.
29
5. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby wyrównać ją z obiema krawędziami stosu
papieru.
6. Zamknij delikatnie pokrywę otworu podajnika (C).
30
Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika na ekranie LCD pojawi się ekran rejestrowania informacji o
papierze na tylnej tacy.
7. Naciśnij przycisk OK.
8. Za pomocą przycisków
i
wybierz rozmiar papieru załadowanego na tylną tacę, a
następnie naciśnij przycisk OK.
Uwaga
• Gwiazdka
na wyświetlaczu LCD wskazuje bieżące ustawienie.
9. Za pomocą przycisków
i
wybierz typ papieru załadowanego na tylną tacę, a następnie
naciśnij przycisk OK.
Aby zarejestrować informacje o papierze, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w
komunikatach.
10. Otwórz panel operacyjny (E), wyciągnij tacę wyprowadzania papieru (F), a następnie
otwórz przedłużenie tacy wyjściowej (G).
Pamiętaj, aby przed drukowaniem otworzyć panel operacyjny. Jeśli panel operacyjny jest zamknięty,
drukarka nie rozpocznie drukowania.
31
11. Uruchom aplikację Easy-PhotoPrint Editor.
W przypadku systemu Windows:
Poniższa procedura jest przeznaczona do komputerów z systemem operacyjnym Windows 10.
Z menu Start wybierz kolejno pozycje (Wszystkie aplikacje (All apps) >) Canon Utilities > EasyPhotoPrint Editor.
W przypadku systemu macOS:
Z menu Idź (Go) w programie Finder wybierz pozycję Aplikacja (Application) i dwukrotnie kliknij folder
Canon Utilities, folder Easy-PhotoPrint Editor, a następnie ikonę Easy-PhotoPrint Editor.
12. Kliknij ikonę Zdjęcia (Photos) (H).
13. Kliknij ikonę Przeglądaj (Browse) (I) w obszarze Z komputera: (From computer:) i
wybierz folder z fotografiami, które chcesz wydrukować.
14. Kliknij fotografie (J) do wydrukowania i wybierz opcję Otwórz (Open) (K).
W przypadku systemu Windows:
Aby wybrać dwie lub więcej fotografii naraz, klikaj je, trzymając naciśnięty klawisz Ctrl.
W przypadku systemu macOS:
Aby wybrać dwie lub więcej fotografii naraz, klikaj je, trzymając naciśnięty klawisz polecenia.
32
15. Podaj liczbę kopii i ustaw inne opcje w obszarze Ustawienia drukowania (Print Settings)
(L).
W przypadku systemu Windows:
Określ liczbę kopii, nazwę modelu, rozmiar papieru i inne opcje.
W przypadku systemu macOS:
Określ liczbę kopii, rozmiar papieru i inne opcje.
Uwaga
• Wybranie opcji Każde zdjęcie tyle samo razy (Same No. of each photo) umożliwia określenie
liczby kopii dla wszystkich zdjęć jednym ustawieniem.
• Wybranie opcji Każde zdjęcie tyle samo razy (Same No. of each photo) wyłącza ustawienie
liczby kopii określone dla każdego ze zdjęć. Kiedy jest odznaczona, przywracane jest poprzednie
ustawienie dla każdej kopii.
do określania liczby kopii również jest ponownie włączone.
16. Rozpocznij drukowanie.
W przypadku systemu Windows:
Kliknij przycisk Drukuj (Print) (M).
W przypadku systemu macOS:
Kliknij przycisk Dalej (Next). Gdy pojawi się okno dialogowe drukowania, określ nazwę modelu, papier i
inne opcje, a następnie kliknij opcję Drukuj (Print).
33
Uwaga
• Aplikacja Easy-PhotoPrint Editor umożliwia łatwe tworzenie i drukowanie oryginalnych kolaży, kart lub
kalendarzy z użyciem ulubionych fotografii.
Podręcznik Easy-PhotoPrint Editor
34
Drukowanie fotografii za pomocą smartfona/tabletu
W tej części opisano sposób drukowania fotografii za pomocą aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Szczegółowe informacje o sposobie pobierania aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY można znaleźć
poniżej.
Drukuj fotografie za pomocą smartfona
1. Otwórz pokrywę tylnej tacy (A). Wyciągnij prosto w górę i złóż z powrotem podpórkę
papieru (B).
2. Otwórz pokrywę otworu podajnika (C).
3. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby otworzyć obie prowadnice papieru.
35
4. Załaduj papier fotograficzny w orientacji pionowej STRONĄ DO ZADRUKOWANIA
SKIEROWANĄ DO GÓRY.
5. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby wyrównać ją z obiema krawędziami stosu
papieru.
6. Zamknij delikatnie pokrywę otworu podajnika (C).
36
Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika na ekranie LCD pojawi się ekran rejestrowania informacji o
papierze na tylnej tacy.
7. Naciśnij przycisk OK.
8. Za pomocą przycisków
i
wybierz rozmiar papieru załadowanego na tylną tacę, a
następnie naciśnij przycisk OK.
Uwaga
• Gwiazdka
na wyświetlaczu LCD wskazuje bieżące ustawienie.
9. Za pomocą przycisków
i
wybierz typ papieru załadowanego na tylną tacę, a następnie
naciśnij przycisk OK.
Aby zarejestrować informacje o papierze, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w
komunikatach.
10. Otwórz panel operacyjny (E), wyciągnij tacę wyprowadzania papieru (F), a następnie
otwórz przedłużenie tacy wyjściowej (G).
Pamiętaj, aby przed drukowaniem otworzyć panel operacyjny. Jeśli panel operacyjny jest zamknięty,
drukarka nie rozpocznie drukowania.
37
11. Uruchom w smartfonie/tablecie aplikację
(Canon PRINT Inkjet/SELPHY).
12. Wybierz opcję Drukow. fotografii (Photo Print) w aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Zostanie wyświetlona lista fotografii zapisanych w smartfonie/tablecie.
13. Wybierz fotografię.
Możesz również wybrać wiele fotografii jednocześnie.
14. Określ liczbę kopii, rozmiar papieru itp.
15. Rozpocznij drukowanie.
38
Kopiowanie
W tej części opisano sposób umieszczania oryginałów i kopiowania ich na papierze zwykłym umieszczonym
w kasecie.
1. Wyjmij kasetę (A) z drukarki.
2. Przesuń prowadnice papieru (B) z przodu i (C) z prawej strony, aby je otworzyć.
3. Załaduj papier zwykły w orientacji pionowej STRONĄ DO ZADRUKOWANIA
SKIEROWANĄ DO DOŁU.
39
4. Dopasuj ustawienie prowadnic papieru (B) z przodu i (C) z prawej strony do długości i
szerokości papieru.
5. Włóż kasetę do drukarki.
Po włożeniu kasety do drukarki na ekranie LCD pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze
dotyczący kasety.
6. Naciśnij przycisk OK.
7. Za pomocą przycisków
i
wybierz rozmiar papieru załadowanego na tylną tacę, a
następnie naciśnij przycisk OK.
40
Uwaga
• Gwiazdka
na wyświetlaczu LCD wskazuje bieżące ustawienie.
8. Sprawdź typ nośnika i naciśnij przycisk OK.
Aby zarejestrować informacje o papierze, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w
komunikatach.
9. Otwórz panel operacyjny (D), wyciągnij tacę wyprowadzania papieru (E), a następnie
otwórz przedłużenie tacy wyjściowej (F).
Pamiętaj, aby przed drukowaniem otworzyć panel operacyjny. Jeśli panel operacyjny jest zamknięty,
drukarka nie rozpocznie drukowania.
10. Naciśnij przycisk KOPIUJ (COPY) (G).
11. Otwórz pokrywę dokumentów (H).
12. Załaduj oryginał STRONĄ DO SKOPIOWANIA SKIEROWANĄ DO DOŁU i ustaw równo ze
znacznikiem wyrównania (I).
41
13. Zamknij pokrywę dokumentów.
14. Sprawdź ustawienia papieru i naciśnij przycisk Czarny (Black) (J) lub Kolor (Color) (K).
Ważne
• Do czasu zakończenia kopiowania nie należy otwierać pokrywy dokumentów.
Uwaga
• Drukarka jest wyposażona w wiele innych wygodnych funkcji kopiowania.
Kopiowanie
42
Sieć
Dostępne metody połączenia
W drukarce dostępne są poniższe metody nawiązywania połączenia.
• Połączenie bezprzewodowe
Połącz drukarkę i urządzenia (np. komputer/smartfon/tablet) przy użyciu routera bezprzewodowego.
Jeśli masz router bezprzewodowy, możesz go użyć, by nawiązać połączenie bezprzewodowe.
◦ Metody połączenia różnią się w zależności od rodzaju routera bezprzewodowego.
◦ Ustawienia sieciowe, np. identyfikator nazwy sieciowej (SSID) i protokół zabezpieczeń, można
zmieniać w drukarce.
◦ Po nawiązaniu połączenia między urządzeniem a routerem bezprzewodowym i pojawieniu się na
(ikony Wi-Fi) można podłączyć urządzenie do drukarki za
ekranie urządzenia ikony
pośrednictwem routera bezprzewodowego.
• Bezpośr. tryb bezprzewod. (Wireless Direct)
Połącz drukarkę i urządzenia (np. komputer/smartfon/tablet) bez użycia routera bezprzewodowego.
◦ Podczas korzystania z drukarki w trybie bezpośredniego połączenia drukarka traci dostęp do
Internetu. W takim przypadku nie można korzystać z usług sieci Web przeznaczonych dla drukarki.
◦ Jeśli łączysz z drukarką, która działa w bezpośrednim trybie bezprzewodowym, urządzenie
komunikujące się z Internetem za pośrednictwem routera bezprzewodowego, połączenie między
urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie przerwane. W takim przypadku urządzenie
może automatycznie przełączyć się na połączenie danych komórkowych, w zależności od modelu
urządzenia. Komunikacja z Internetem za pośrednictwem połączenia danych komórkowych wiąże
się z naliczaniem opłat.
◦ W bezpośrednim trybie bezprzewodowym można połączyć maksymalnie pięć urządzeń naraz. Jeśli
spróbujesz podłączyć szóste urządzenie, gdy będzie już podłączonych ich pięć, pojawi się
komunikat o błędzie. W takim przypadku odłącz jedno z urządzeń, którego nie używasz, i ponownie
skonfiguruj ustawienia.
◦ Ustawienia sieciowe, np. identyfikator nazwy sieciowej (SSID) i protokół zabezpieczeń, są
wprowadzane automatycznie.
• Połączenie przewodowe
Połącz ze sobą drukarkę i koncentrator lub router za pomocą kabla LAN. Przygotuj kabel LAN.
43
Uwaga
• Drukarkę można połączyć z komputerem przy użyciu USB kabla (połączenie USB). Przygotuj kabel
USB. Więcej informacji znajduje się w sekcji Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci
LAN/Zmienia metodę połączenia z kabla USB na sieć LAN.
Ustawienia/konfiguracja połączenia sieciowego
Przeprowadź konfigurację połączenia drukarki z komputerem/smartfonem/tabletem.
Aby uzyskać więcej informacji o tej procedurze, kliknij tutaj.
Zmiana ustawień sieciowych
Poniżej znajdują się informacje na temat zmiany ustawień połączenia drukarki z komputerem/smartfonem/
tabletem.
• Aby zmienić metodę połączenia sieciowego:
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN/Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
Zmiana trybu połączenia
• Aby dodać komputer/smartfon/tablet w drukarce:
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/Zmienia metodę połączenia z kabla USB
na sieć LAN
• Aby tymczasowo korzystać z bezpośredniego trybu bezprzewodowego:
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
IJ Network Device Setup Utility
Program IJ Network Device Setup Utility sprawdza lub diagnozuje ustawienia drukarki i komputera, a także
przywraca ich stan w przypadku wystąpienia błędów połączenia sieciowego. Wybierz jedno z poniższych
łączy, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
• Konfigurowanie/zmiana ustawień sieciowych (Windows)
W systemie Windows do skonfigurowania ustawień sieciowych można użyć programu IJ Network Device
Setup Utility.
Program IJ Network Device Setup Utility (Windows)
• Diagnozowanie i naprawianie ustawień sieciowych (Windows/macOS)
Ustawienia sieciowe można diagnozować lub naprawiać przy użyciu programu IJ Network Device Setup
Utility.
◦ W przypadku systemu Windows:
Program IJ Network Device Setup Utility (Windows)
◦ W przypadku systemu macOS:
Program IJ Network Device Setup Utility (system macOS)
44
Porady dotyczące połączenia sieciowego
Poniżej przedstawiono porady dotyczące używania drukarki za pośrednictwem połączenia sieciowego.
Porady dotyczące połączenia sieciowego
Konfiguracja drukarki za pomocą przeglądarki internetowej
Środki zaradcze chroniące przed nieuprawnionym dostępem
Rozwiązywanie problemów
W sekcji Ustawienia sieciowe i typowe problemy można znaleźć informacje o rozwiązywaniu problemów z
połączeniem sieciowym.
Uwagi/ograniczenia
Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.
• Ograniczenia dotyczące ustawień sieciowych:
Ograniczenia
• Uwagi dotyczące drukowania za pomocą usługi sieciowej:
Informacje o drukowaniu usługi WWW
45
Ograniczenia
Przy podłączaniu urządzenia do drukarki, gdy jest już do niej podłączone inne urządzenie (np. komputer),
podłącz je, korzystając z tej samej metody, jaką zastosowano w przypadku podłączonego już urządzenia.
Jeśli podłączysz je, korzystając z innej metody, komunikacja z podłączonym już urządzeniem zostanie
przerwana.
Połączenia z użyciem sieci przewodowej nie można zastosować w przypadku drukarek, które nie obsługują
połączeń przewodowych.
Połączenie przez router bezprzewodowy
• Nie można jednocześnie korzystać z drukarki za pośrednictwem połączenia przewodowego i
bezprzewodowego.
• Upewnij się, że Twoje urządzenie jest połączone z routerem bezprzewodowym. Szczegółowe
informacje na temat sprawdzania tych ustawień można znaleźć w podręczniku dostarczonym z
routerem bezprzewodowym lub uzyskać od jego producenta.
W przypadku urządzenia podłączonego już do drukarki bez użycia routera bezprzewodowego podłącz
je ponownie, ale za pośrednictwem routera bezprzewodowego.
• Konfiguracja, funkcje routera, procedury instalacji i ustawienia zabezpieczeń routera
bezprzewodowego mogą się zmieniać w zależności od systemu operacyjnego. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku routera bezprzewodowego lub uzyskać od
jego producenta.
• Ta drukarka nie obsługuje opcji IEEE802.11ac, IEEE802.11a ani IEEE802.11n (5 GHz). Sprawdź, czy
urządzenie jest zgodne ze standardem IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g lub IEEE802.11b.
• Jeśli w urządzeniu jest włączony tryb „Tylko IEEE802.11n”, nie można używać protokołu
zabezpieczeń WEP ani TKIP. Zmień w urządzeniu protokół sieciowy na jakiś inny niż WEP i TKIP lub
zmień tryb na jakiś inny niż „Tylko IEEE802.11n”.
Podczas zmiany ustawień połączenie między urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie
tymczasowo wyłączone. Nie należy przechodzić do następnego ekranu, dopóki konfiguracja nie
zostanie zakończona.
• W przypadku eksploatacji w biurze skontaktuj się z administratorem sieci.
• Pamiętaj, że w przypadku połączenia z siecią pozbawioną zabezpieczeń istnieje niebezpieczeństwo
ujawnienia Twoich danych osobowych stronom trzecim.
Bezpośr. połączenie
Ważne
• Jeśli urządzenie jest połączone z Internetem za pośrednictwem routera bezprzewodowego i łączysz
się z drukarką, która działa w trybie Bezpośredniego połączenia, dotychczasowe połączenie między
urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie przerwane. W takim przypadku urządzenie
może automatycznie przełączyć się na połączenie danych komórkowych, w zależności od modelu
urządzenia. Komunikacja z Internetem za pośrednictwem połączenia danych komórkowych może
powodować naliczanie opłat w zależności od umowy z operatorem.
• Po połączeniu urządzenia z drukarką używającą Bezpośredniego połączenia informacje o
połączeniu zostaną zapisane w ustawieniach sieci Wi-Fi. Urządzenie może automatycznie
46
nawiązywać połączenie z drukarką nawet po odłączeniu go lub po podłączeniu do innego routera
bezprzewodowego.
• Aby zapobiec automatycznemu nawiązywaniu połączenia z drukarką w trybie Bezpośredniego
połączenia, po zakończeniu korzystania z drukarki zmień tryb połączenia lub w ustawieniach
sieci Wi-Fi na urządzeniu wyłącz automatyczne nawiązywanie połączeń.
Szczegółowe informacje na temat sposobu zmiany ustawień urządzenia można znaleźć w
dostarczonym z nim podręczniku lub uzyskać od jego producenta.
• Jeśli łączysz urządzenie z drukarką używającą Bezpośredniego połączenia, w zależności od systemu
operacyjnego połączenie z Internetem może zostać przerwane. W takim przypadku nie można
korzystać z usług sieci Web przeznaczonych dla drukarki.
• W trybie Bezpośredniego połączenia można połączyć maksymalnie pięć urządzeń naraz. Jeśli
spróbujesz podłączyć szóste urządzenie, gdy będzie już podłączonych ich pięć, pojawi się komunikat
o błędzie.
W takim przypadku odłącz urządzenie, które nie korzysta aktualnie z drukarki, a następnie jeszcze raz
skonfiguruj ustawienia.
• Urządzenia połączone z drukarką używającą Bezpośredniego połączenia nie mogą komunikować się
ze sobą nawzajem.
• Aktualizacje oprogramowania układowego drukarki są niedostępne, gdy używa ona Bezpośredniego
połączenia.
• Jeśli urządzenie zostało podłączone do drukarki bez użycia routera bezprzewodowego i chcesz je
ponownie skonfigurować, korzystając z tej samej metody połączenia, najpierw je odłącz. Przerwij
połączenie między urządzeniem a drukarką na ekranie ustawień sieci Wi-Fi.
Połączenie z użyciem sieci przewodowej
• Nie można jednocześnie korzystać z drukarki za pośrednictwem połączenia przewodowego i
bezprzewodowego.
• W przypadku korzystania z routera należy podłączyć drukarkę i urządzenie po stronie sieci LAN (w
tym samym segmencie sieci).
47
Porady dotyczące połączenia sieciowego
Domyślne ustawienia sieciowe
Wykrywanie tej samej nazwy drukarki
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/Zmienia metodę
połączenia z kabla USB na sieć LAN
Drukowanie ustawień sieciowych
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN/Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
48
Domyślne ustawienia sieciowe
Ustawienia domyślne połączenia z siecią LAN
Element
Domyślne
Zmiana bezprzewodowej/przewodowej sieci LAN
Wyłącz sieć LAN
Nazwa sieci (SSID)
BJNPSETUP
Zabezpieczenie Wi-Fi
Wyłączone
Adres IP (IP address) (IPv4)
Autom. konfigurow. (Auto setup)
Adres IP (IP address) (IPv6)
Ustawienia automatyczne
Ust. nazwę drukarki (Set printer name)*
XXXXXXXXXXXX
Włącz/wyłącz IPv6 (Enable/disable IPv6)
Aktywne (Enable)
Włącz/wyłącz WSD (Enable/disable WSD)
Aktywne (Enable)
Ustaw. limitu czasu (Timeout setting)
15 min (15 minutes)
Włącz/wył. Bonjour (Enab./disab. Bonjour)
Aktywne (Enable)
Nazwa usługi
Canon G6000 series
Ustawienie LPR (LPR setting)
Aktywne (Enable)
Protokół RAW (RAW protocol)
Aktywne (Enable)
LLMNR
Aktywne (Enable)
Komunik. PictBridge (PictBridge commun.) (Włącz/wyłącz (Enable/disable))
Aktywne (Enable)
Ustawienie DRX (DRX setting) (Przewod. sieć LAN (Wired LAN))
Aktywne (Enable)
(Ciąg „XX” symbolizuje znaki alfanumeryczne.)
* Wartość domyślna zależy od drukarki. Sprawdź wartość za pomocą panelu operacyjnego.
Ustawienia sieci LAN
Bezpośredni tryb bezprzewodowy
Element
Domyślne
Nazwa sieciowa (SSID) w bezpośrednim trybie bezprzewodowym DIRECT-abXX-G6000series *1
Nazwa urz. bezprz. (WL Direct dev. name)
DIRECT-abXX-G6000series *1
Hasło (Password)
YYYYYYYYYY *2
49
Metoda zabezpieczania
WPA2-PSK (AES)
Potwierdź żąd. (Confirm request)
Wyświetlany
*1 Wartość „ab” jest wartością losową, a „XX” oznacza ostatnie dwie cyfry adresu MAC drukarki. (ta
wartość jest określana po włączeniu drukarki po raz pierwszy).
*2 Hasło jest określane automatycznie po włączeniu drukarki po raz pierwszy.
50
Wykrywanie tej samej nazwy drukarki
Po znalezieniu drukarki podczas konfiguracji na ekranie z wynikami wykrywania może zostać wyświetlonych
kilka drukarek o tej samej nazwie.
Wybierz drukarkę, sprawdzając jej ustawienia widoczne na ekranie wyników wykrywania obok nazwy
drukarki.
• W przypadku systemu Windows:
Sprawdź adres MAC i numer seryjny drukarki, aby wybrać w wynikach wykrywania odpowiednią
drukarkę.
• W przypadku systemu macOS:
Nazwy drukarek na ekranie są wyświetlane razem z adresami MAC dodanymi na końcu nazw lub w
postaci nazwy drukarki nadanej przez usługę Bonjour.
Sprawdź identyfikatory, np. adres MAC, nazwę drukarki nadaną przez usługę Bonjour i numer seryjny
drukarki, aby wybrać w wynikach wykrywania odpowiednią drukarkę.
Uwaga
• Numer seryjny może nie pojawić się na ekranie wyników wykrywania.
Aby sprawdzić adres MAC i numer seryjny drukarki, wydrukuj informacje o jej ustawieniach sieciowych.
Drukowanie ustawień sieciowych
Uwaga
• Numer seryjny można sprawdzić, wyświetlając go na ekranie LCD.
Informacje o systemie
51
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/
Zmienia metodę połączenia z kabla USB na sieć LAN
Aby podłączyć dodatkowy komputer do drukarki przez sieć LAN lub aby zmienić metodę połączenia z kabla
USB na sieć LAN, przeprowadź konfigurację poprzez stronę internetową.
W systemie Windows możesz także przeprowadzić konfigurację za pomocą instalacyjnego dysku CD-ROM.
52
Drukowanie ustawień sieciowych
Bieżące ustawienia sieci w drukarce można wydrukować za pomocą panelu operacyjnego.
Ważne
• Wydruk ustawień sieciowych zawiera ważne informacje o sieci. Korzystając z niego, należy zachować
ostrożność.
1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.
2. Załaduj trzy arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
3. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
Pojawi się ekran Menu ustawień (Setup menu).
4. Wybierz opcję Ustaw. urządzenia (Device settings) i naciśnij przycisk OK.
5. Wybierz opcję Ustawien. sieci LAN (LAN settings) i naciśnij przycisk OK.
6. Wybierz opcję Druk. szczegóły LAN (Print LAN details) i naciśnij przycisk OK.
Drukarka rozpocznie drukowanie informacji o ustawieniach sieciowych.
Zostaną wydrukowane następujące informacje o ustawieniach sieciowych drukarki (niektóre wartości nie są
wyświetlane, zależnie od ustawień drukarki).
Numer ele- Element
Opis
Ustawienie
mentu
1
Product Information
Informacje o produkcie
–
1-1
Product Name
Nazwa produktu
XXXXXXXX
1-2
ROM Version
Wersja pamięci ROM
XXXXXXXX
1-3
Serial Number
Numer seryjny
XXXXXXXX
2
Network Diagnostics
Diagnostyka sieci
–
2-1
Diagnostic Result
Wynik diagnostyki
XXXXXXXX
2-2
Result Codes
Kody wyników
XXXXXXXX
2-3
Result Code Details
Szczegóły kodu wyniku http://canon.com/ijnwt
3
Wireless LAN
Bezprzewodowa sieć
LAN
Enable/Disable
3-2
Infrastructure
Infrastruktura
Enable/Disable
53
3-2-1
Signal Strength
Siła sygnału
Od 0 do 100 [%]
3-2-2
Link Quality
Jakość łącza
Od 0 do 100 [%]
3-2-3
Frequency
Częstotliwość
XX (GHz)
3-2-4
MAC Address
Adres MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-2-5
Connection
Stan połączenia
Active/Inactive
3-2-6
SSID
SSID
Nazwa sieciowa (SSID) bezprzewodowej sieci LAN
3-2-7
Channel
Kanał
XX (od 1 do 13)
3-2-8
Encryption
Metoda szyfrowania
None/WEP/TKIP/AES
3-2-9
WEP Key Length
Długość klucza WEP (w Inactive/128/64
bitach)
3-2-10
Authentication
Metoda uwierzytelniania
None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
3-2-11
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-2-12
IP Address
Adres IP (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-13
Subnet Mask
Maska podsieci
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-14
Default Gateway
Brama domyślna
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-15
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-2-16
Link Local Address
Adres lokalnego łącza
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-17
Link Local Prefix
Length
Długość prefiksu lokalnego łącza
XXX
3-2-18
Stateless Address1
Adres bezstanowy 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-19
Stateless Prefix
Length1
Długość prefiksu bezstanowego 1
XXX
3-2-20
Stateless Address2
Adres bezstanowy 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-21
Stateless Prefix
Length2
Długość prefiksu bezstanowego 2
XXX
3-2-22
Stateless Address3
Adres bezstanowy 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-23
Stateless Prefix
Length3
Długość prefiksu bezstanowego 3
54
XXX
3-2-24
Stateless Address4
Adres bezstanowy 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-25
Stateless Prefix
Length4
Długość prefiksu bezstanowego 4
XXX
3-2-26
Default Gateway1
Brama domyślna 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-27
Default Gateway2
Brama domyślna 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-28
Default Gateway3
Brama domyślna 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-29
Default Gateway4
Brama domyślna 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-33
IPsec
Ustawienie protokołu
IPsec
3-2-34
Security Protocol
Metoda zabezpieczania ESP/ESP & AH/AH
3-3
Wireless Direct/Access
Tryb pracy dla bezpo-
Point Mode
średniego trybu bezprzewodowego
3-3-1
MAC Address
Adres MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2
Connection
Stan połączenia
Active/Inactive
3-3-3
SSID
SSID
Nazwa sieciowa (SSID) w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
3-3-4
Password
Hasło
Hasło bezpośredniego trybu bezprzewodowego (10 znaków
alfanumerycznych)
3-3-5
Channel
Kanał
3
3-3-6
Encryption
Metoda szyfrowania
AES
3-3-7
Authentication
Metoda uwierzytelniania
WPA2-PSK
3-3-8
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-3-9
IP Address
Adres IP (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-10
Subnet Mask
Maska podsieci
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-11
Default Gateway
Brama domyślna
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-12
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
55
Active
Enable/Disable
3-3-13
Link Local Address
Adres lokalnego łącza
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-3-14
Link Local Prefix
Length
Długość prefiksu lokalnego łącza
XXX
3-3-15
IPsec
Ustawienie protokołu
IPsec
Active
3-3-16
Security Protocol
Metoda zabezpieczania –
4
Wired LAN
Przewod. sieć LAN (Wi- Enable/Disable
red LAN)
4-1
MAC Address
Adres MAC
4-2
Connection
Stan przewodowej sieci Active/Inactive
LAN
4-3
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
4-4
IP Address
Adres IP (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
4-5
Subnet Mask
Maska podsieci
XXX.XXX.XXX.XXX
4-6
Default Gateway
Brama domyślna
XXX.XXX.XXX.XXX
4-7
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
4-8
Link Local Address
Adres lokalnego łącza
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XX:XX:XX:XX:XX:XX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-9
4-10
Link Local Prefix
Długość prefiksu lokal-
Length
nego łącza
Stateless Address1
Adres bezstanowy 1
XXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-11
Stateless Prefix
Length1
Długość prefiksu bezstanowego 1
XXX
4-12
Stateless Address2
Adres bezstanowy 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-13
Stateless Prefix
Length2
Długość prefiksu bezstanowego 2
XXX
4-14
Stateless Address3
Adres bezstanowy 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-15
Stateless Prefix
Length3
Długość prefiksu bezstanowego 3
XXX
4-16
Stateless Address4
Adres bezstanowy 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
56
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-17
Stateless Prefix
Length4
Długość prefiksu bezstanowego 4
XXX
4-18
Default Gateway1
Brama domyślna 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-19
Default Gateway2
Brama domyślna 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-20
Default Gateway3
Brama domyślna 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-21
Default Gateway4
Brama domyślna 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-25
IPsec
Ustawienie protokołu
IPsec
Active
4-26
Security Protocol
Metoda zabezpieczania ESP/ESP & AH/AH
4-27
Wired LAN DRX
Nieciągły odbiór (prze-
Enable/Disable
wodowa sieć LAN)
5
Other Settings
Inne ustawienia
–
5-1
Printer Name
Nazwa drukarki
Nazwa drukarki (maks. 15 znaków alfanumerycznych)
5-2
Wireless Direct DevNa- Nazwa urządzenia w
Nazwa urządzenia w bezpośrednim trybie bezprzewodo-
me
bezpośrednim trybie
bezprzewodowym
wym (maks. 32 znaki alfanumeryczne)
WSD Printing
Ustawienie drukowania
Enable/Disable
5-4
WSD
5-5
WSD Timeout
Limit czasu
1/5/10/15/20 [min]
5-6
LPD Printing
Ustawienie drukowania
LPD
Enable/Disable
5-7
RAW Printing
Ustawienie drukowania
RAW
Enable/Disable
5-9
Bonjour
Ustawienie usługi Bonjour
Enable/Disable
5-10
Bonjour Service Name
Nazwa usługi Bonjour
Nazwa usługi Bonjour (maks. 52 znaki alfanumeryczne)
5-11
LLMNR
Ustawienie LLMNR
Enable/Disable
5-12
SNMP
Ustawienie SNMP
Enable/Disable
5-13
PictBridge Commun.
Komunikacja PictBridge Enable/Disable
57
5-14
DNS Server
Automatycznie pobieraj Auto/Manual
adres serwera DNS
5-15
Primary Server
Adres serwera podstawowego
5-16
Secondary Server
Adres serwera dodatko- XXX.XXX.XXX.XXX
wego
5-17
Proxy Server
Ustawienie serwera
proxy
Enable/Disable
5-18
Proxy Address
Adres proxy
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5-19
Proxy Port
Dane portu proxy
Od 1 do 65535
5-20
Cert. Fingerprt(SHA-1)
Podpis cyfrowy certyfikatu (SHA-1)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Podpis cyfrowy certyfikatu (SHA-256)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
5-21
Cert. Fingerprt(SHA-256)
(Ciąg „XX” symbolizuje znaki alfanumeryczne.)
58
XXX.XXX.XXX.XXX
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN/Metoda rekonfiguracji
połączenia Wi-Fi
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN
Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN
Aby zmienić metodę połączenia LAN (przewodowego lub Wi-Fi), wykonaj dowolną z poniższych procedur.
• W przypadku systemu Windows:
◦ Ponownie przeprowadź konfigurację przy użyciu instalacyjnego dysku CD-ROM lub poprzez
stronę internetową.
◦ Włącz Wi-Fi lub przewodową sieć LAN na panelu operacyjnym drukarki. Następnie wprowadź
ustawienia na ekranie Ustawienia sieciowe (Network Settings) w programie IJ Network Device
Setup Utility.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wprowadzanie lub zmiana ustawień sieci Wi-Fi
lub Wprowadzanie lub zmiana ustawień bezprzewodowej sieci LAN (kabel Ethernet).
• W przypadku systemu macOS:
◦ Ponownie przeprowadź konfigurację poprzez stronę internetową.
Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
Aby zmienić metodę połączenia z siecią Wi-Fi (infrastruktura lub bezpośredni tryb bezprzewodowy),
wykonaj dowolną z poniższych procedur.
• W przypadku systemu Windows:
◦ Ponownie przeprowadź konfigurację przy użyciu instalacyjnego dysku CD-ROM lub poprzez
stronę internetową.
◦ Wprowadź ustawienia na ekranie Ustawienia sieciowe (Network Settings) w programie IJ
Network Device Setup Utility.
Ważne
• Przed skonfigurowaniem ustawień w programie IJ Network Device Setup Utility włącz tryb
Łatwe połączenie bezprzewodowe w drukarce, wykonując poniższą procedurę.
1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.
2. Naciśnij przycisk Połączenie bezprzewodowe (Wireless connect) i
przytrzymaj go przez 3 sekundy.
Ekran LCD i panel operacyjny
3. Wykonaj czynności zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na smartfonie lub
tablecie.
59
4. W przypadku wyświetlenia się komunikatu informującego o zakończeniu
konfiguracji naciśnij przycisk OK.
• W przypadku systemu macOS:
Ponownie przeprowadź konfigurację poprzez stronę internetową.
60
IJ Network Device Setup Utility (macOS)
IJ Network Device Setup Utility
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Diagnozowanie i naprawianie ustawień sieciowych
Lista modeli nieobsługujących funkcji Diagnozuj i napraw
61
IJ Network Device Setup Utility
W przypadku problemu z połączeniem aplikacja IJ Network Device Setup Utility umożliwia zdiagnozowanie
ustawień drukarki i komputera, na którym jest zainstalowana. Ponadto program IJ Network Device Setup
Utility przywraca stan drukarki i komputera.
Ważne
• W celu korzystania z drukarki za pośrednictwem sieci LAN należy sprawdzić dostępność urządzeń
wymaganych dla danego typu połączenia, np. routera bezprzewodowego lub kabla sieci LAN.
• W przypadku instalacji programu IJ Network Device Setup Utility wyłącz funkcję blokady w zaporze.
62
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Uruchom program Launchpad, wybierz pozycję Canon Utilities, a następnie wybierz pozycję IJ Network
Device Setup Utility.
Po uruchomieniu programu IJ Network Device Setup Utility zostanie wyświetlony poniższy ekran.
Wpisz hasło do komputera i wybierz pozycję Asystent instalacji (Install Helper). Program IJ Network
Device Setup Utility rozpoczyna diagnostykę i naprawę sieci.
Diagnozowanie i naprawianie ustawień sieciowych
63
Diagnozowanie i naprawianie ustawień sieciowych
Program IJ Network Device Setup Utility diagnozuje i naprawia ustawienia komputera lub połączenie między
komputerem i drukarką, gdy wystąpi problem (np. nie można drukować na drukarce dostępnej w sieci).
Ważne
• Niektóre modele nie obsługują funkcji diagnostyki i naprawy.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części:
Lista modeli nieobsługujących funkcji Diagnozuj i napraw
Program IJ Network Device Setup Utility rozpoczyna sprawdzanie ustawień komputera po uruchomieniu
systemu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Uwaga
• Funkcja sprawdza, czy:
• komputer jest podłączony do routera
• drukarka jest wykrywana w sieci
• czy siła sygnału i poziom połączenia są odpowiednie (podczas używania sieci Wi-Fi)
• ustawienie portu drukarki pokrywa się z ustawieniem sieciowym
64
Lista modeli nieobsługujących funkcji Diagnozuj i napraw
Poniższe modele nie obsługują funkcji "Diagnozuj i napraw" programu IJ Network Device Setup Utility.
• G4000 series
• PRO-500 series
• PRO-1000 series
• MB2100 series
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MB2700 series
MB5100 series
MB5400 series
iB4000 series
PRO-520
PRO-540
PRO-560
PRO-540S
PRO-560S
PRO-2000
PRO-4000
PRO-6000
PRO-4000S
PRO-6000S
TS9000 series
TS8000 series
TS6000 series
TS5000 series
MG3000 series
E470 series
65
Obsługa papieru, oryginałów, zbiorników z atramentem itd.
Ładowanie papieru
Ładowanie oryginałów
Uzupełnianie zbiorników z atramentem
66
Ładowanie papieru
Źródła papieru
Ładowanie papieru na tylną tacę
Ładowanie papieru do kasety
Ładowanie kopert na tylną tacę
67
Źródła papieru
W drukarce dostępne są dwa źródła papieru: tylna taca (A) i kaseta (B).
Wszystkie obsługiwane typy papieru można ładować na tylną tacę.
Obsługiwane typy nośników
Do kasety można ładować papier zwykły formatu A4, B5, A5 lub Letter.
Uwaga
• Podczas drukowania należy wybrać poprawny rozmiar strony i typ nośnika. W przypadku wybrania
niepoprawnego rozmiaru strony lub typu nośnika drukarka może podawać papier z niewłaściwego
źródła lub nie być w stanie zapewnić odpowiedniej jakości wydruku.
Szczegółowe informacje na temat ładowania papieru do poszczególnych źródeł papieru można znaleźć
poniżej.
Ładowanie papieru na tylną tacę
Ładowanie papieru do kasety
Ładowanie kopert na tylną tacę
68
Ładowanie papieru na tylną tacę
Można ładować papier zwykły lub fotograficzny.
Na tylnej tacy można też umieszczać koperty.
Ładowanie kopert na tylną tacę
Ważne
• Jeśli przytniesz zwykły papier do formatu 13 x 18 cm (5 x 7 cali) lub mniejszego, podczas wydruku
próbnego może nastąpić zacięcie papieru.
Uwaga
• W przypadku drukowania fotografii zaleca się korzystanie z oryginalnych papierów fotograficznych firmy
Canon.
Szczegółowe informacje na temat oryginalnych papierów firmy Canon można znaleźć w części
Obsługiwane typy nośników.
• Można korzystać ze standardowego papieru do kopiarek lub z papieru Canon Red Label Superior
WOP111/Canon Océ Office Colour Paper SAT213.
Informacje na temat rozmiarów i gramatur papieru zgodnych z tą drukarką można znaleźć w części
Obsługiwane typy nośników.
1. Przygotuj papier.
Wyrównaj krawędzie papieru. Jeśli papier jest zwinięty, wyprostuj go.
Uwaga
• Przed załadowaniem papieru należy dokładnie wyrównać jego krawędzie. Załadowanie papieru
bez wyrównania krawędzi może spowodować jego zacięcie.
• Jeśli papier jest zwinięty, należy wygiąć go delikatnie w przeciwnym kierunku, trzymając za
przeciwległe rogi aż do momentu całkowitego wyprostowania.
Szczegółowe informacje na temat prostowania zwiniętego papieru można znaleźć w punkcie
Kwestia 3
w części Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana.
• W przypadku użycia papieru Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201 należy załadować tylko jeden
arkusz w takim stanie, w jakim się znajduje, nawet jeśli jest pozwijany. Odgięcie tego papieru w
celu wyprostowania może spowodować popękanie powierzchni papieru i pogorszenie jakości
wydruku.
69
2. Otwórz pokrywę tylnej tacy (A). Wyciągnij prosto w górę i złóż z powrotem podpórkę
papieru (B).
3. Otwórz pokrywę otworu podajnika (C).
4. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby otworzyć obie prowadnice papieru.
5. Załaduj stos papieru w orientacji pionowej STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ
DO GÓRY.
70
6. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby wyrównać ją z obiema krawędziami stosu
papieru.
Prowadnic papieru nie należy dosuwać zbyt blisko papieru. W przeciwnym razie papier może zostać
załadowany niepoprawnie.
Ważne
• Papier należy ładować w orientacji pionowej (E). Ładowanie papieru w orientacji poziomej (F)
może spowodować jego zacięcie.
71
Uwaga
• Nie należy ładować arkuszy papieru powyżej wskaźnika limitu pojemności (G).
7. Zamknij delikatnie pokrywę otworu podajnika (C).
Ważne
• Jeśli pokrywa otworu podajnika jest otwarta, nie można podawać papieru. Należy pamiętać o
zamknięciu pokrywy otworu podajnika.
Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika na ekranie LCD pojawi się ekran rejestrowania informacji o
papierze na tylnej tacy.
8. Naciśnij przycisk OK.
72
9. Za pomocą przycisków
i
wybierz rozmiar papieru załadowanego na tylną tacę, a
następnie naciśnij przycisk OK.
Uwaga
• Gwiazdka
na wyświetlaczu LCD wskazuje bieżące ustawienie.
10. Za pomocą przycisków
i
wybierz typ papieru załadowanego na tylną tacę, a następnie
naciśnij przycisk OK.
Aby zarejestrować informacje o papierze, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w
komunikatach.
11. Otwórz panel operacyjny (H), wyciągnij tacę wyprowadzania papieru (I), a następnie otwórz
przedłużenie tacy wyjściowej (J).
Pamiętaj, aby przed drukowaniem otworzyć panel operacyjny. Jeśli panel operacyjny jest zamknięty,
drukarka nie rozpocznie drukowania.
Uwaga
• Dostępne są różne rodzaje papieru, np. papier pokryty specjalnymi powłokami, przeznaczony do
drukowania zdjęć z optymalną jakością czy też papier przeznaczony do drukowania dokumentów.
Każdy typ nośnika ma określone ustawienia wstępne (dotyczące sposobu użycia i nanoszenia
73
atramentu, odległości od dysz itd.), które umożliwiają uzyskanie na tym nośniku optymalnej jakości
wydruku. Nieprawidłowe ustawienia papieru mogą też być przyczyną słabej jakości drukowanych
kolorów lub porysowania zadrukowanej powierzchni. W przypadku zamazanych obszarów lub
nierównomiernych kolorów należy zwiększyć ustawienie jakości wydruku i ponownie podjąć próbę
drukowania.
• Aby zapobiegać nieprawidłowemu drukowaniu, drukarka została wyposażona w funkcję, która wykrywa,
czy cechy papieru załadowanego na tylną tacę odpowiadają ustawieniom papieru. Przed rozpoczęciem
drukowania wprowadź ustawienia druku zgodne z ustawieniami papieru. Jeśli po włączeniu tej funkcji
ustawienia papieru nie zgadzają się, wyświetlany jest odpowiedni komunikat o błędzie, który zapobiega
nieprawidłowemu drukowaniu. Po pojawieniu się tego komunikatu o błędzie sprawdź i popraw
ustawienia papieru.
74
Ładowanie papieru do kasety
Do kasety można ładować papier zwykły formatu A4, B5, A5 lub Letter.
Uwaga
• Pamiętaj, aby do kasety ładować tylko papier zwykły.
• Można korzystać ze standardowego papieru do kopiarek lub z papieru Canon Red Label Superior
WOP111/Canon Océ Office Colour Paper SAT213.
Informacje na temat rozmiarów i gramatur papieru zgodnych z tą drukarką można znaleźć w części
Obsługiwane typy nośników.
1. Przygotuj papier.
Wyrównaj krawędzie papieru. Jeśli papier jest zwinięty, wyprostuj go.
Uwaga
• Przed załadowaniem papieru należy dokładnie wyrównać jego krawędzie. Załadowanie papieru
bez wyrównania krawędzi może spowodować jego zacięcie.
• Jeśli papier jest zwinięty, należy wygiąć go delikatnie w przeciwnym kierunku, trzymając za
przeciwległe rogi aż do momentu całkowitego wyprostowania.
Szczegółowe informacje na temat prostowania zwiniętego papieru można znaleźć w punkcie
Kwestia 3
w części Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana.
2. Wyjmij kasetę (A) z drukarki.
75
3. Przesuń prowadnice papieru (B) z przodu i (C) z prawej strony, aby je otworzyć.
4. Załaduj stos arkuszy w orientacji pionowej, STRONĄ DO ZADRUKOWANIA
SKIEROWANĄ DO DOŁU i umieść go na środku kasety.
Ważne
• Papier należy ładować w orientacji pionowej (D). Ładowanie papieru w orientacji poziomej (E)
może spowodować jego zacięcie.
Uwaga
• Wyrównaj stos papieru z krawędzią kasety w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.
Jeśli stos papieru będzie się stykać z występem (F), papier może być podawany nieprawidłowo.
76
5. Przesuń do przodu prowadnicę papieru (B), aby wyrównać ją ze stosem papieru.
Wyrównaj prowadnicę papieru tak, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.
6. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (C), aby wyrównać ją ze stosem papieru.
Prowadnicy papieru nie należy dociskać zbyt mocno do papieru. W przeciwnym razie papier może
zostać załadowany niepoprawnie.
Uwaga
• Nie należy ładować arkuszy papieru powyżej wskaźnika limitu pojemności (G).
• Wysokość stosu arkuszy nie powinna przekraczać uchwytów (H) na prowadnicach papieru.
77
7. Włóż kasetę do drukarki.
Wsuwaj kasetę do drukarki, aż się zatrzyma.
Po włożeniu kasety do drukarki na ekranie LCD pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze
dotyczący kasety.
8. Naciśnij przycisk OK.
9. Za pomocą przycisków
i
wybierz rozmiar papieru załadowanego do kasety, a
następnie naciśnij przycisk OK.
78
Uwaga
• Gwiazdka
na wyświetlaczu LCD wskazuje bieżące ustawienie.
10. Sprawdź typ nośnika i naciśnij przycisk OK.
Aby zarejestrować informacje o papierze, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w
komunikatach.
11. Otwórz panel operacyjny (I), wyciągnij tacę wyprowadzania papieru (J), a następnie otwórz
przedłużenie tacy wyjściowej (K).
Pamiętaj, aby przed drukowaniem otworzyć panel operacyjny. Jeśli panel operacyjny jest zamknięty,
drukarka nie rozpocznie drukowania.
Uwaga
• Aby zapobiegać nieprawidłowemu drukowaniu, drukarka została wyposażona w funkcję, która wykrywa,
czy cechy papieru załadowanego do kasety odpowiadają ustawieniom papieru. Przed rozpoczęciem
drukowania wprowadź ustawienia druku zgodne z ustawieniami papieru. Jeśli po włączeniu tej funkcji
ustawienia papieru nie zgadzają się, wyświetlany jest odpowiedni komunikat o błędzie, który zapobiega
nieprawidłowemu drukowaniu. Po pojawieniu się tego komunikatu o błędzie sprawdź i popraw
ustawienia papieru.
79
Ładowanie kopert na tylną tacę
Na tylnej tacy można umieszczać koperty DL i koperty zwykłe 10.
Adres jest automatycznie obracany i drukowany zgodnie z orientacją koperty określoną przez sterownik
drukarki.
Ważne
• Drukowanie kopert za pomocą panelu operacyjnego lub urządzenia zgodnego ze standardem
PictBridge (Wi-Fi) nie jest obsługiwane.
• Nie należy używać następujących kopert. Mogą powodować zacięcie w drukarce lub nieprawidłowe
działanie drukarki.
• Koperty z wytłaczanymi lub przetworzonymi powierzchniami
• Koperty z podwójnymi skrzydełkami
• Koperty, których pokryte klejem skrzydełka są już wilgotne i klejące
1. Przygotuj koperty.
• Dociśnij wszystkie cztery rogi kopert, aby je spłaszczyć.
• Jeśli koperty są zwinięte, chwyć przeciwległe rogi i delikatnie odegnij je w przeciwną stronę.
• Jeśli róg koperty jest zwinięty, rozprostuj go.
• Dociśnij przednią krawędź koperty i wyprostuj jej zgięcia za pomocą długopisu.
Na powyższych rysunkach przedstawiono widok krawędzi wiodącej koperty z boku.
Ważne
• Koperty mogą się zaciąć w drukarce, jeśli nie są wyprostowane lub ich krawędzie nie są
wyrównane. Upewnij się, że zagięcia lub nierówności nie przekraczają 3 mm (0,12 cala).
2. Otwórz pokrywę tylnej tacy (A). Wyciągnij prosto w górę i złóż z powrotem podpórkę
papieru (B).
80
3. Otwórz pokrywę otworu podajnika (C).
4. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby otworzyć obie prowadnice papieru.
5. Załaduj koperty w orientacji pionowej STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ DO
GÓRY.
Jednocześnie można załadować maksymalnie 10 kopert.
Złóż skrzydełko koperty i włóż ją w orientacji pionowej, stroną adresową skierowaną do góry.
81
6. Przesuń w prawo prowadnicę papieru (D), aby wyrównać ją z obiema krawędziami kopert.
Prowadnic papieru nie należy dosuwać zbyt blisko kopert. W przeciwnym razie koperty mogą być
podawane nieprawidłowo.
Uwaga
• Kopert nie należy ładować powyżej wskaźnika limitu pojemności (E).
7. Zamknij delikatnie pokrywę otworu podajnika (C).
82
Ważne
• Jeśli pokrywa otworu podajnika jest otwarta, nie można podawać papieru. Należy pamiętać o
zamknięciu pokrywy otworu podajnika.
Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika na ekranie LCD pojawi się ekran rejestrowania informacji o
papierze na tylnej tacy.
8. Naciśnij przycisk OK.
9. Za pomocą przycisków
i
wybierz rozmiar kopert załadowanych na tylną tacę, a
następnie naciśnij przycisk OK.
Uwaga
• Gwiazdka
na wyświetlaczu LCD wskazuje bieżące ustawienie.
10. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Koperta (Envelope), a następnie naciśnij
przycisk OK.
Aby zarejestrować informacje o papierze, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w
komunikatach.
83
11. Otwórz panel operacyjny (F), wyciągnij tacę wyprowadzania papieru (G), a następnie
otwórz przedłużenie tacy wyjściowej (H).
Pamiętaj, aby przed drukowaniem otworzyć panel operacyjny. Jeśli panel operacyjny jest zamknięty,
drukarka nie rozpocznie drukowania.
Uwaga
• Aby zapobiegać nieprawidłowemu drukowaniu, drukarka została wyposażona w funkcję, która wykrywa,
czy cechy papieru załadowanego na tylną tacę odpowiadają ustawieniom papieru. Przed rozpoczęciem
drukowania wprowadź ustawienia druku zgodne z ustawieniami papieru. Jeśli po włączeniu tej funkcji
ustawienia papieru nie zgadzają się, wyświetlany jest odpowiedni komunikat o błędzie, który zapobiega
nieprawidłowemu drukowaniu. Po pojawieniu się tego komunikatu o błędzie sprawdź i popraw
ustawienia papieru.
84
Ładowanie oryginałów
Ładowanie oryginału na płytę
Ładowanie w zależności od użycia
Obsługiwane oryginały
85
Ładowanie oryginału na płytę
1. Otwórz pokrywę dokumentów.
2. Załaduj oryginał stroną do ZESKANOWANIA skierowaną DO DOŁU na płytę.
Ładowanie w zależności od użycia
Obsługiwane oryginały
Ważne
• W przypadku umieszczania oryginału na płycie należy pamiętać o poniższych zaleceniach.
Niezastosowanie się do następujących zaleceń może spowodować nieprawidłowe działanie
skanera lub pęknięcie płyty szklanej.
• Na płycie szklanej nie wolno umieszczać przedmiotów o wadze przekraczającej 2,0 kg
(4,4 funta).
• Oryginałów umieszczonych na płycie szklanej nie należy dociskać z siłą odpowiadającą
ciężarowi równemu lub przekraczającemu 2,0 kg (4,4 funta).
3. Delikatnie zamknij pokrywę dokumentów.
86
Ważne
• Po umieszczeniu oryginału na płycie, a przed rozpoczęciem kopiowania lub skanowania, należy się
upewnić, że pokrywa dokumentów jest zamknięta.
87
Ładowanie w zależności od użycia
Umieść oryginał w odpowiednim położeniu dostosowanym do używanej funkcji. Jeśli oryginał zostanie
niewłaściwie umieszczony, może być nieprawidłowo zeskanowany.
Oryginały
Czasopisma, gazety i dokumenty
Funkcja
Kopiowanie
Skanowanie z automatycznym wykrywaniem typu i rozmiaru oryginału
Sposób ładowania
Umieszczanie oryginału zgodnie ze znacznikiem wyrównania
Jeśli skanujesz za pomocą panelu operacyjnego, naciśnij przycisk SKANUJ (SCAN) i
wybierz ustawienie Automatyczne skan.
(Auto scan) dla opcji Rodzaj dokumentu
(Original type).
Skanowanie po wybraniu jednego z rozmiarów standardowych (A4, Letter itp.)
W przypadku skanowania przy użyciu panelu
operacyjnego naciśnij przycisk SKANUJ
(SCAN), dla opcji Rodzaj dokumentu (Original type) wybierz ustawienie Dokument
(Document) lub Fotografia (Photo) i określ
standardowy rozmiar (A4, Letter itp.) dla opcji
Rozmiar skanowania (Scan size).
Fotografie, pocztówki, wizytówki i
Skanowanie tylko jednego oryginału
płyty (BD/DVD/CD)
W przypadku skanowania przy użyciu panelu
operacyjnego wykonaj poniższe czynności.
Umieszczanie tylko jednego
oryginału na środku płyty
• Naciśnij przycisk SKANUJ (SCAN) i wybierz ustawienie Automatyczne skan.
(Auto scan) dla opcji Rodzaj dokumentu (Original type).
• Naciśnij przycisk SKANUJ (SCAN), wybierz ustawienie Fotografia (Photo) dla
opcji Rodzaj dokumentu (Original type)
oraz ustawienie Skan.aut.(A) – Pojed.
(Auto scan(A) -Singl) dla opcji Rozmiar
skanowania (Scan size).
Skanowanie dwóch lub więcej oryginałów
W przypadku skanowania przy użyciu panelu
operacyjnego wykonaj poniższe czynności.
• Naciśnij przycisk SKANUJ (SCAN) i wybierz ustawienie Automatyczne skan.
(Auto scan) dla opcji Rodzaj dokumentu (Original type).
• Naciśnij przycisk SKANUJ (SCAN), wybierz ustawienie Fotografia (Photo) dla
88
Ładowanie co najmniej dwóch
oryginałów na płytę
opcji Rodzaj dokumentu (Original type)
oraz ustawienie Skan. aut.(A) – Wiele
(Auto scan(A) -Multi) dla opcji Rozmiar
skanowania (Scan size).
Uwaga
• Szczegółowe informacje dotyczące skanowania przy użyciu komputera i sposobu ładowania oryginałów
można znaleźć poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Skanowanie z komputera (system Windows)
• W przypadku systemu macOS:
Skanowanie z komputera (macOS)
Umieszczanie oryginału zgodnie ze znacznikiem wyrównania
Umieść oryginał na płycie STRONĄ DO ZESKANOWANIA SKIEROWANĄ DO DOŁU i ustaw równo ze
znacznikiem wyrównania
. Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można
zeskanować.
Ważne
• Drukarka nie może zeskanować obszaru pokrytego ukośnymi paskami (A), (1 mm (0,04 cala) od
krawędzi płyty).
89
Umieszczanie tylko jednego oryginału na środku płyty
Umieść oryginał STRONĄ DO ZESKANOWANIA SKIEROWANĄ DO DOŁU, pozostawiając między nim a
krawędziami płyty odstęp o szerokości co najmniej 1 cm (0,40 cala) (obszar oznaczony ukośnymi
paskami). Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można zeskanować.
Ładowanie co najmniej dwóch oryginałów na płytę
Umieść oryginały STRONĄ DO ZESKANOWANIA SKIEROWANĄ DO DOŁU. Między krawędziami płyty a
oryginałami oraz między poszczególnymi oryginałami należy zachować odstępy wynoszące co najmniej
1 cm (0,40 cala) (obszar oznaczony ukośnymi paskami). Fragmentów umieszczonych na obszarze z
ukośnymi paskami nie można zeskanować.
Na płycie szklanej można umieścić maks. 12 przedmiotów.
90
B: Ponad 1 cm (0,40 cala)
Uwaga
• Funkcja korekcji przekrzywień automatycznie koryguje obraz oryginałów obróconych o maksymalnie
około 10 stopni. Korekcja fotografii, których dłuższa krawędź ma 180 mm (7,1 cala), jest niemożliwa.
• Fotografie o kształtach innych niż prostokąt lub całkiem nieregularnych (np. wycięte zdjęcia) mogą
być skanowane nieprawidłowo.
91
Obsługiwane oryginały
Element
Typy oryginałów
Szczegóły
• Czasopisma, gazety i dokumenty tekstowe
• Wydrukowane zdjęcia, pocztówki, wizytówki lub dyski (BD/DVD/CD
itd.)
Rozmiar (szerokość x wysokość)
Maks. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 cala)
92
Uzupełnianie zbiorników z atramentem
Uzupełnianie zbiorników z atramentem
Sprawdzanie poziomu atramentu
Porady dotyczące atramentu
93
Uzupełnianie zbiorników z atramentem
W przypadku pojawiania się ostrzeżeń dotyczących pozostałego atramentu lub występowania innych
błędów zostanie wyświetlony komunikat na ekranie LCD w celu poinformowania o błędzie. W tym stanie
drukarka nie może drukować. Sprawdź poziom pozostałego atramentu przy użyciu wskaźnika na zbiorniku z
atramentem z przodu drukarki. Jeśli poziom atramentu znajduje się blisko dolnej linii limitu (A), uzupełnij
zbiornik z atramentem.
Uwaga
• Jeśli mimo wystarczającej ilości atramentu wydruk jest blady lub widać na nim białe smugi, zapoznaj się
z informacjami podanymi w części Procedura konserwacji.
• Informacje o środkach ostrożności związanych z obsługą butelek z atramentem można znaleźć w
części Uwagi na butelkach z atramentem.
Procedura uzupełniania
W przypadku konieczności uzupełnienia zbiorników z atramentem wykonaj poniższe czynności.
Ważne
• Upewnij się, że po wstępnej instalacji drukarka jest ustawiona płasko — NIE do góry nogami ani na
boku, ponieważ może to spowodować wyciek atramentu.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Otwórz moduł skanera/pokrywę (B).
94
Ważne
• Nie należy dotykać rurek ani innych elementów wewnątrz drukarki. Mogłoby to spowodować
problemy z drukarką.
3. Otwórz pokrywę zbiornika z atramentem.
W celu uzupełnienia zbiornika z czarnym atramentem, otwórz pokrywę zbiornika z atramentem (C)
znajdującą się po lewej stronie.
W celu uzupełnienia kolorowego atramentu w zbiornikach, otwórz pokrywę zbiornika z atramentem (D)
znajdującą się po prawej stronie.
4. Otwórz nasadkę zbiornika (E) zbiornika z atramentem w celu jego uzupełnienia.
Ważne
• Ostrożnie otwórz nasadkę zbiornika z atramentem. Atrament po wewnętrznej stronie nasadki
zbiornika może rozchlapać się podczas jej otwierania.
5. Wyjmij nową butelkę z atramentem z opakowania.
95
6. Trzymając butelkę z atramentem pionowo, delikatnie odkręć jej zakrętkę (F), a następnie
zdejmij.
Ważne
• Nie potrząsaj butelką z atramentem. Podczas otwierania butelki atrament może się rozchlapać.
7. Uzupełnij zbiornik z atramentem.
Wyrównując końcówkę butelki z atramentem z wlotem drukarki (G), powoli ustaw butelkę do góry
nogami i wciśnij ją we wlot.
Zbiornik z atramentem jest napełniony. Podtrzymuj butelkę dłonią, aby nie spadła.
96
Ważne
• Upewnij się, że każdy zbiorniki z atramentem kolorowy jest uzupełniany atramentem z butelki o
tym samym kolorze.
• Jeśli atrament nie wypływa do zbiornika z atramentem, powoli wyjmij i włóż butelkę z
atramentem.
• Upewnij się, aby uzupełniać zbiornik z atramentem do górnej linii limitu (H) na zbiorniku z
atramentem.
8. Gdy atrament sięgnie górnej linii limitu, wyjmij butelkę z atramentem z wlotu.
Lekko podnieś butelkę z atramentem i wyjmij ją z wlotu, delikatnie przechylając.
Ważne
• Nie pozostawiaj butelek z atramentem w zbiornikach z atramentem.
• Zakręć mocno zakrętkę butelki z atramentem i przechowuj ją w pozycji pionowej.
• Puste butelki z atramentem należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi
utylizacji materiałów eksploatacyjnych.
9. Zamknij nasadkę zbiornika z atramentem.
Upewnij się, że nasadka zbiornika jest włożona do końca.
97
10. Zamknij pokrywę zbiornika z atramentem.
11. Zamknij delikatnie moduł skanera/pokrywę.
Uwaga
• Jeśli po zamknięciu modułu skanera/pokrywy na ekranie LCD pojawia się komunikat o błędzie,
podejmij odpowiednie czynności.
W przypadku wystąpienia błędu
• Podczas działania drukarka może powodować hałas.
Uwagi na butelkach z atramentem
Ważne
• Trzymać z dala od dzieci.
• Atramentu nie wolno pić.
• Uważać, aby atrament nie miał kontaktu z oczami ani ustami. (W razie kontaktu z okiem lub
połknięcia przepłukać wodą i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem).
• W przypadku przechowywania butelek z atramentem należy dokręcić ich zakrętki, a butelki ustawić
pionowo. Jeśli butelki będą leżeć, atrament może wyciekać.
98
• Podczas uzupełniania zbiorników z atramentem, należy uważać, aby nie zachlapać otoczenia
atramentem.
• Atrament może trwale zaplamić ubrania lub inne przedmioty. Plamy atramentu mogą się nie sprać.
• Butelek z atramentem ani zawartego w nich atramentu nie należy używać w celach innych niż
uzupełnianie zbiorników drukarek określonych przez firmę Canon.
• Butelek z atramentem nie wolno pozostawiać w miejscach narażonych na działanie wysokich
temperatur, np. w pobliżu ognia, grzałki lub w samochodzie. Butelki mogą się zniekształcić, co
spowoduje wyciekanie atramentu lub obniży jego jakość.
• Butelek nie należy mocno uderzać. Butelki z atramentem mogą w wyniku uderzenia ulec uszkodzeniu
albo mogą z nich spaść zakrętki, co spowoduje wyciek atramentu.
• Atramentu nie należy przelewać do innych pojemników. Może to spowodować przypadkowe
spożycie, nieprawidłowe użycie lub obniżyć jakość atramentu.
• Atramentu nie należy mieszać z wodą lub innym atramentem. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
drukarki.
• Po otwarciu butelki z atramentem nie należy jej pozostawiać ze zdjętą zakrętką butelki. Atrament
wyschnie, co może spowodować nieprawidłowe działanie drukarki, jeśli jej zbiornik z atramentem
zostanie ponownie napełniony przy użyciu tej butelki.
• Aby uzyskać optymalną jakość druku zaleca się uzupełnianie zbiornika z atramentem do górnej linii
limitu przynajmniej raz w roku.
Uwaga
• Nawet w przypadku drukowania czarno-białego dokumentu lub wybrania druku w czerni i bieli
urządzenie może zużywać atrament kolorowy. Procedury czyszczenia i dokładnego czyszczenia
głowicy drukującej, których przeprowadzanie może być konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej
jakości działania drukarki, wiążą się ze zużyciem atramentu.
Jeśli poziom pozostałego atramentu jest niski, należy szybko go uzupełnić.
Porady dotyczące atramentu
99
Sprawdzanie poziomu atramentu
Sprawdź poziom atramentu przy użyciu wskaźnika na zbiorniku z atramentem z przodu drukarki.
Gdy atrament sięgnie górnej linii limitu (A), zbiornik jest pełny.
Gdy atrament zbliża się do dolnej linii limitu (B), atrament kończy się. Uzupełnij zbiornik z atramentem.
Uwaga
• Aby określić poziom pozostałego atramentu, wizualnie sprawdź ilość atramentu w zbiorniku z
atramentem.
Ważne
• W przypadku kontynuowania wydruku przy poziomie pozostałego atramentu poniżej dolnej linii limitu
drukarka może wykorzystać pewną ilość atramentu, aby powrócić do stanu drukowania, i może przy
tym ulec uszkodzeniu.
Uwaga
• Podczas uzupełniania zbiornika z atramentem napełniaj zbiornik z atramentem do górnej linii limitu (A).
Jeśli atrament nie sięga górnej linii limitu, poziom pozostałego atramentu nie jest wykrywany
prawidłowo.
• W przypadku wystąpienia błędu dotyczącego ilości pozostałego atramentu na ekranie LCD zostanie
wyświetlony komunikat o błędzie.
W przypadku wystąpienia błędu
• W celu zapewnienia wysokiej jakości wydruku i ochrony głowicy drukującej, w zbiorniku z atramentem
pozostaje pewna ilość atramentu, gdy drukarka wskazuje konieczność uzupełnienia zbiornika z
atramentem. Szacowana, liczona w stronach wydajność butelki z atramentem nie obejmuje tej ilości.
• Atrament przepływa ze zbiorników z atramentem do wnętrza drukarki. Może się wydawać, że atrament
szybciej się zużywa ze względu na wykonywanie tej procedury po włączeniu drukarki lub po jej
przetransportowaniu.
100
Porady dotyczące atramentu
W jaki sposób atrament jest używany do celów innych niż drukowanie?
Atrament może być używany do celów innych niż drukowanie.
Podczas wstępnej konfiguracji część atramentu z butelek z atramentem w zestawie jest używana do
napełniania głowic drukujących w celu zapewnienia gotowości drukarki do drukowania.
W związku z tym liczona w stronach wydajność wstępnego zestawu butelek dołączonego do urządzenia
jest niższa niż w przypadku kolejnych zestawów butelek.
Aby utrzymać odpowiednią wydajność, drukarka firmy Canon wykonuje czyszczenie automatycznie, w
zależności od stanu. W trakcie czyszczenia drukarka zużywa niewielką ilość atramentu. W tym przypadku
wszystkie kolory atramentu mogą zostać zużyte.
[Funkcja czyszczenia]
Dzięki funkcji czyszczenia drukarka zasysa pęcherzyki powietrza lub atrament z dyszy, zapobiegając tym
samym obniżeniu się jakości wydruku lub zatkaniu dysz.
Czy podczas drukowania w czerni i bieli zużywany jest atrament
kolorowy?
W przypadku drukowania w czerni i bieli może być używany także inny atrament niż czarny, w zależności
od typu papieru w drukarce i ustawień jej sterownika. W związku z tym atrament kolorowy może być
zużywany nawet w przypadku drukowania w czerni i bieli.
Podobnie atramenty kolorowe są zużywane razem z czarnym atramentem podczas czyszczenia głowic
drukujących, gdy do czyszczenia wybrano atrament Czarny.
101
Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny
Procedura konserwacji
Drukowanie deseniu testu dysz
Analiza testu wzoru dysz
Czyszczenie głowicy drukującej
Dokładne czyszczenie głowicy drukującej
Wyrównywanie głowicy drukującej
102
Procedura konserwacji
Jeśli kolory są drukowane nieprawidłowo albo wydruki są rozmyte lub niezadowalające (np. linie proste są
drukowane krzywo), należy wykonać poniższą procedurę konserwacji.
Ważne
• Nie płucz ani nie wycieraj głowicy drukującej. Mogłoby to spowodować problemy z głowicą drukującą.
Uwaga
• Sprawdź, czy w zbiorniku z atramentem znajduje się atrament.
Sprawdzanie poziomu atramentu
• Jeśli kontrolka Alarm świeci się lub miga, zobacz temat W przypadku wystąpienia błędu.
• W systemie Windows podniesienie jakości wydruku w ustawieniach sterownika drukarki może poprawić
jakość wydruku.
Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu
Gdy wydruki są zamazane lub nierówne:
Czynność 1
Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.
Za pomocą drukarki
Drukowanie deseniu testu dysz
Za pomocą komputera
• W przypadku systemu Windows:
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
• W przypadku systemu macOS:
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
Czynność 2
Przeanalizuj deseń testu dysz.
Jeśli nie są drukowane linie lub wzór zawiera poziome białe smugi:
Czynność 3
Wyczyść głowicę drukującą.
Za pomocą drukarki
Czyszczenie głowicy drukującej
Za pomocą komputera
• W przypadku systemu Windows:
Czyszczenie głowic drukujących
• W przypadku systemu macOS:
103
Czyszczenie głowic drukujących
Po przeprowadzeniu procedury czyszczenia głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj wzór testu dysz:
Czynność 1
Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym wykonaniu czynności 1-3:
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Czynność 4
Za pomocą drukarki
Dokładne czyszczenie głowicy drukującej
Za pomocą komputera
• W przypadku systemu Windows:
Czyszczenie głowic drukujących
• W przypadku systemu macOS:
Czyszczenie głowic drukujących
Po przeprowadzeniu procedury głębokiego czyszczenia głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj wzór testu
dysz:
Czynność 1
Jeśli wykonanie procedury do punktu 4 nie rozwiązało problemu, wyłącz zasilanie i po 24 godzinach ponownie
przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej. Przy wyłączaniu zasilania nie należy odłączać kabla
zasilania.
Jeśli problem nie ustąpił, wykonaj przepłukiwanie atramentem.
Sekwens atramentem zużywa dużą ilość atramentu. Częste wykonywanie sekwensu atramentem może
szybko zużywać atrament, więc zaleca się jego przeprowadzanie tylko w razie potrzeby.
Ważne
• Wykonanie sekwensu atramentem przy niewystarczającym poziomie pozostałego atramentu może
spowodować wystąpienie awarii. Pamiętaj o sprawdzeniu poziomu pozostałego atramentu przed
rozpoczęciem sekwensu atramentem.
Za pomocą drukarki
Jak przeprowadzać przepłukanie atramentem.
Za pomocą komputera
Przepłukiwanie atramentem (Ink Flush)
Jeśli wzór testu dysz nie jest wydrukowany poprawnie nawet po przepłukiwaniu atramentem, zobacz temat
Sprawdź instalację głowicy drukującej.
Jeśli wydruki są nierówne, na przykład linie proste są drukowane
krzywo:
Czynność
Wyrównaj głowicę drukującą.
Za pomocą drukarki
104
Wyrównywanie głowicy drukującej
Za pomocą komputera
• W przypadku systemu Windows:
Automatyczne wyrównanie pozycji głowicy drukującej
• W przypadku systemu macOS:
Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca
105
Drukowanie deseniu testu dysz
Aby sprawdzić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowicy drukującej, wydrukuj deseń testu
dysz.
Uwaga
• Jeśli pozostały poziom atramentu jest niski, wzór testu dysz nie zostanie wydrukowany prawidłowo.
Jeśli poziom pozostałego atramentu jest niski, uzupełnij zbiorniki z atramentem.
Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Załaduj do kasety arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
Ładowanie papieru do kasety
3. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup), za pomocą przycisków
i
wybierz opcję
Obsługa (Maintenance), a następnie naciśnij przycisk OK.
Ekran LCD i panel operacyjny
4. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Test dysz (Nozzle check), a następnie
naciśnij przycisk OK.
Test wzoru dysz głowicy drukującej zostanie wydrukowany.
Nie należy wykonywać żadnych innych czynności, dopóki drukarka nie zakończy drukowania deseniu
testu dysz.
5. Przeanalizuj deseń testu dysz.
106
Analiza testu wzoru dysz
Przeanalizuj deseń testu dysz i wyczyść głowicę drukującą, jeśli to konieczne.
1. Sprawdź, czy są wydrukowane wszystkie linie wzoru A i czy na wzorze B występują białe,
poziome smugi.
Jeśli na wzorze A brakuje linii:
C: Dobrze
D: Źle (brakuje niektórych linii)
Jeśli wzór B zawiera białe, poziome smugi:
E: Dobrze
F: Źle (występują poziome białe smugi)
Jeśli jakikolwiek kolor na deseniu A lub deseniu B nie zostanie wydrukowany:
(Przykład: Deseń amarantowy nie jest drukowany)
W przypadku zastosowania jednej z powyższych opcji należy przeprowadzić czyszczenie głowicy
drukującej.
107
Czyszczenie głowicy drukującej
Procedurę czyszczenia głowicy drukującej należy przeprowadzić w przypadku brakujących linii lub
występowania poziomych białych smug na wydrukowanym deseniu testu dysz. Czyszczenie powoduje
udrożnienie dysz w celu przywrócenia prawidłowego stanu głowicy drukującej. Czyszczenie głowicy
drukującej wiąże się ze zużywaniem atramentu. Procedurę czyszczenia głowicy drukującej należy
przeprowadzać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup), za pomocą przycisków
i
wybierz opcję
Obsługa (Maintenance), a następnie naciśnij przycisk OK.
Ekran LCD i panel operacyjny
3. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Czyszczenie (Cleaning), a następnie naciśnij
przycisk OK.
Drukarka rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.
Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej drukarki nie należy wykonywać żadnych
innych czynności. Zajmie to około 2 minut.
4. Sprawdź pozycję głowicy drukującej.
Aby sprawdzić stan głowicy drukującej, wydrukuj deseń testu dysz.
Uwaga
• Jeśli problem nie ustąpi po dwukrotnym wyczyszczeniu głowicy drukującej, należy przeprowadzić
dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
108
Dokładne czyszczenie głowicy drukującej
Jeśli wyczyszczenie głowicy drukującej nie spowoduje podniesienia jakości, należy przeprowadzić dokładne
czyszczenie głowicy drukującej. Procedura dokładnego czyszczenia głowicy drukującej zużywa większą
ilość atramentu niż zwykłe czyszczenie głowicy drukującej, w związku z czym należy przeprowadzać ją tylko
wówczas, gdy jest konieczne dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup), za pomocą przycisków
i
wybierz opcję
Obsługa (Maintenance), a następnie naciśnij przycisk OK.
Ekran LCD i panel operacyjny
3. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Dokładne czyszcz. (Deep Cleaning), a
następnie naciśnij przycisk OK.
Drukarka rozpocznie dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Przed zakończeniem procedury dokładnego czyszczenia głowicy drukującej nie należy wykonywać za
pomocą drukarki żadnych innych czynności. Trwa to około 1 minuty.
4. Sprawdź pozycję głowicy drukującej.
Aby sprawdzić stan głowicy drukującej, wydrukuj deseń testu dysz.
Jeśli problem nie ustąpi, należy wyłączyć urządzenie i po upływie 24 godzin ponownie przeprowadzić
dokładne czyszczenie głowicy drukującej. Przy wyłączaniu zasilania nie należy odłączać kabla zasilania.
109
Wyrównywanie głowicy drukującej
Jeśli linie proste są drukowane krzywo lub rezultaty drukowania są niezadowalające pod innym względem,
należy wyrównać pozycję głowicy drukującej.
Uwaga
• Jeśli pozostały poziom atramentu jest niski, arkusz wyrównywania głowicy drukującej nie zostanie
wydrukowany prawidłowo.
Jeśli poziom pozostałego atramentu jest niski, uzupełnij zbiorniki z atramentem.
• Jeśli atrament skończy się w trakcie drukowania arkusza wyrównywania głowicy drukującej, na
wyświetlaczu LCD pojawi się odpowiedni komunikat o błędzie.
W przypadku wystąpienia błędu
Należy przygotować: dwa arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Załaduj do kasety dwa arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
Ładowanie papieru do kasety
3. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup), za pomocą przycisków
i
wybierz opcję
Obsługa (Maintenance), a następnie naciśnij przycisk OK.
Ekran LCD i panel operacyjny
4. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Wyrówn. głow. druk. (Head alignment), a
następnie naciśnij przycisk OK.
Arkusz wyrównywania głowicy drukującej zostanie wydrukowany, a głowica drukująca — automatycznie
wyrównana.
Procedura trwa w przybliżeniu od 4 do 5 minut.
Uwaga
• Jeśli automatyczne wyrównywanie głowicy drukującej zakończy się niepowodzeniem, na
wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat o błędzie.
W przypadku wystąpienia błędu
Uwaga
• W przypadku systemu Windows, jeśli po wyrównaniu głowicy drukującej zgodnie z powyższą procedurą
wyniki drukowania są nadal niezadowalające, należy ręcznie wyrównać głowicę drukującą, korzystając
z komputera.
110
Ręczne wyrównanie pozycji głowicy drukującej
• Aby wydrukować i sprawdzić bieżące wartości korekty położenia głowicy, na ekranie Obsługa
(Maintenance) wybierz opcję Wyrówn. głowic druk. (Print align value).
111
Wykonywanie czynności konserwacyjnych za pomocą
komputera (system macOS)
Otwieranie zdalnego interfejsu użytkownika do konserwacji
Czyszczenie głowic drukujących
Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca
112
Otwieranie zdalnego interfejsu użytkownika do konserwacji
Możesz przeprowadzać konserwację drukarki i zmieniać ustawienia z poziomu zdalnego interfejsu
użytkownika.
Poniżej przedstawiono procedurę otwierania zdalnego interfejsu użytkownika.
1. Otwórz okno Preferencje systemu (System Preferences) i wybierz opcję Drukarki i
skanery (Printers & Scanners)
2. Wybierz z listy drukarek użytkowany model i kliknij przycisk Opcje i materiały
eksploatacyjne... (Options & Supplies...)
3. Kliknij opcję Pokaż stronę internetową drukarki… (Show Printer Webpage...) na karcie
Ogólne (General)
Zostanie uruchomiony zdalny interfejs użytkownika.
Uwaga
• Po uruchomieniu zdalnego interfejsu użytkownika może być konieczne wprowadzenie hasła. W
takim przypadku wprowadź hasło i kliknij przycisk OK. Jeśli nie znasz hasła, kliknij opcję Hasła i
pliki cookie — informacje (About password and cookies).
Tematy pokrewne
Czyszczenie głowic drukujących
Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
Zarządzanie zasilaniem drukarki
Zmiana trybu pracy drukarki
Zmniejszanie hałasu drukarki
113
Czyszczenie głowic drukujących
Funkcje czyszczenia i dokładnego czyszczenia głowicy drukującej umożliwiają odblokowanie zatkanych
dysz głowicy drukującej. Głowicę drukującą należy oczyścić, jeśli wyniki drukowania nie są zadowalające
lub jeden z kolorów nie jest drukowany mimo wystarczającej ilości atramentu.
Czyszczenie (Cleaning)
1. Wybierz opcję Narzędzia (Utilities) w zdalnym interfejsie użytkownika
2. Kliknij opcję Czyszczenie (Cleaning)
Przed wykonaniem procedury czyszczenia upewnij się, że drukarka jest włączona.
Sprawdź następujące kwestie. Następnie w razie potrzeby wykonaj procedurę czyszczenia.
• Czy w zbiorniku jest jeszcze atrament?
3. Wykonywanie operacji czyszczenia
Kliknij przycisk Tak (Yes).
Rozpocznie się czyszczenie głowicy drukującej.
4. Zakończenie czyszczenia
Następnie pojawi się komunikat dotyczący drukowania deseniu testu dysz.
5. Sprawdź wyniki.
Aby sprawdzić, czy jakość wydruku uległa poprawie, kliknij przycisk Tak (Yes). Aby anulować proces
sprawdzania, kliknij przycisk Nie (No).
Jeśli jednorazowe czyszczenie głowicy drukującej nie daje rezultatu, operację należy powtórzyć.
Ważne
• Funkcja Czyszczenie (Cleaning) zużywa niewielką ilość atramentu.
Częste czyszczenie głowicy drukującej szybko doprowadzi do zużycia atramentu w drukarce.
Czyszczenie należy przeprowadzać tylko w razie potrzeby.
Dokładne czyszczenie (Deep cleaning)
Funkcja Dokładne czyszczenie (Deep cleaning) daje lepsze rezultaty niż zwykłe czyszczenie.
Przeprowadź dokładne czyszczenie, jeśli dwie próby użycia funkcji Czyszczenie (Cleaning) nie rozwiążą
problemu z głowicą drukującą.
1. Wybierz opcję Narzędzia (Utilities) w zdalnym interfejsie użytkownika
2. Kliknij opcję Dokładne czyszczenie (Deep cleaning)
114
Przed wykonaniem procedury dokładnego czyszczenia upewnij się, że drukarka jest włączona.
Sprawdź następujące kwestie. Następnie w razie potrzeby wykonaj procedurę głębokiego
czyszczenia.
• Czy w zbiorniku jest jeszcze atrament?
3. Wykonanie dokładnego czyszczenia
Kliknij przycisk Tak (Yes).
Rozpocznie się dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
4. Zakończenie dokładnego czyszczenia
Następnie pojawi się komunikat dotyczący drukowania deseniu testu dysz.
5. Sprawdź wyniki.
Aby sprawdzić, czy jakość wydruku uległa poprawie, kliknij przycisk Tak (Yes). Aby anulować proces
sprawdzania, kliknij przycisk Nie (No).
Ważne
• Funkcja Dokładne czyszczenie (Deep cleaning) zużywa większą ilość atramentu niż Czyszczenie
(Cleaning).
Częste czyszczenie głowicy drukującej szybko doprowadzi do zużycia atramentu w drukarce.
Czyszczenie należy przeprowadzać tylko w razie potrzeby.
Uwaga
• Jeśli po użyciu funkcji Dokładne czyszczenie (Deep cleaning) nie widać poprawy, wyłącz drukarkę,
poczekaj 24 godziny, a następnie przeprowadź ponownie procedurę Dokładne czyszczenie (Deep
cleaning). Jeśli nadal nie widać poprawy, mógł się wyczerpać atrament lub głowica drukująca może
być zużyta. Szczegółowe informacje na temat czynności do wykonania można znaleźć w części „Nie
jest dostarczany atrament”.
Tematy pokrewne
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
115
Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca
Błędne ustawienie głowicy drukującej może spowodować wykrzywianie się linii oraz zmiany w
odwzorowaniu kolorów na wydruku. Wyrównanie pozycji głowicy drukującej pozwala poprawić wyniki
drukowania.
Automatyczne wyrównyw. głowicy (Auto head alignment)
1. Wybierz opcję Narzędzia (Utilities) w zdalnym interfejsie użytkownika
2. Kliknij opcję Automatyczne wyrównyw. głowicy (Auto head alignment)
Zostanie wyświetlony komunikat.
3. Załaduj papier do drukarki.
Załaduj do kasety 2 arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
4. Przeprowadź procedurę wyrównywania pozycji głowicy drukującej
Sprawdź, czy drukarka jest włączona, a następnie kliknij opcję Tak (Yes).
Rozpocznie się wyrównywanie głowicy. Kontynuuj wykonywanie operacji zgodnie z komunikatami na
ekranie.
Ważne
• Podczas drukowania nie otwieraj modułu skanera/pokrywy, ponieważ spowoduje to
zatrzymanie drukowania.
Uwaga
• Możesz wydrukować i sprawdzić bieżące ustawienia, klikając opcję Drukuj wartość wyrówn.
głowicy (Print the head alignment value).
116
Czyszczenie
Czyszczenie powierzchni zewnętrznych
Czyszczenie płyty i pokrywy dokumentów
Czyszczenie rolek podawania papieru
Czyszczenie wnętrza drukarki (czyszczenie płyty dolnej)
Czyszczenie podstawek kaset
117
Czyszczenie rolek podawania papieru
Jeśli rolka podawania papieru zabrudzi się lub przylgnie do niej papierowy pył, papier może być podawany
nieprawidłowo.
W takim przypadku należy wyczyścić rolkę podawania papieru. Czyszczenie rolki podawania papieru
powoduje jej zużywanie, więc procedura ta powinna być wykonywana tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Należy przygotować: trzy arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Aby wyczyścić rolki, wyjmij cały papier ze źródła papieru.
Uwaga
• Jeśli na ekranie pojawi się komunikat, przeczytaj go, a następnie naciśnij przycisk OK.
3. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup), za pomocą przycisków
i
wybierz opcję
Obsługa (Maintenance), a następnie naciśnij przycisk OK.
Ekran LCD i panel operacyjny
4. Wyczyść rolki podawania papieru bez użycia papieru.
1. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Czyszczenie rolek (Roller Cleaning), a
następnie naciśnij przycisk OK.
2. Za pomocą przycisków
i
wybierz źródło papieru, którego rolki chcesz wyczyścić
(Kaseta (Cassette) lub Tylna taca (Rear tray)), a następnie naciśnij przycisk OK.
Rolka podawania papieru obraca się podczas czyszczenia bez użycia papieru.
5. Wyczyść rolki podawania papieru, używając papieru.
1. Upewnij się, że rolki podawania papieru przestały się obracać, a następnie załaduj trzy
arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter do źródła papieru wybranego w punkcie 4.
Ładowanie papieru na tylną tacę
Ładowanie papieru do kasety
2. Naciśnij przycisk OK.
Drukarka rozpocznie czyszczenie. Wysunięcie papieru oznacza zakończenie czyszczenia.
Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal nie jest rozwiązany, postępuj zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
1. Wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilający.
118
2. Obracając rolki podawania papieru (A) wewnątrz tylnej tacy więcej niż dwa razy, przetrzyj je dobrze
wyciśniętą z wody ściereczką.
Nie dotykaj palcami rolek podawania papieru. Jakość podawania papieru może ulec pogorszeniu.
3. Włącz zasilanie, po czym ponownie wyczyść rolki podawania papieru.
Jeżeli wyczyszczenie rolek podawania papieru nadal nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym
centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
119
Czyszczenie wnętrza drukarki (czyszczenie płyty dolnej)
Usuń zabrudzenia z wnętrza drukarki. W przypadku zanieczyszczenia wnętrza drukarki papier używany do
drukowania może ulec zabrudzeniu, dlatego też zalecane jest regularne czyszczenie.
Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter*
* Należy użyć nowego arkusza papieru.
1. Upewnij się, że zasilanie jest włączone, a następnie wyjmij cały papier z kasety.
2. Przygotuj papier.
1. Złóż pojedynczy arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter na pół wzdłuż dłuższego
boku, a następnie rozłóż go.
2. Złóż połowę otwartego arkusza na pół, zrównując zewnętrzną krawędź ze środkowym
zagięciem, a następnie rozłóż papier.
3. Załaduj tylko ten jeden arkusz do kasety, z krawędziami zagięć skierowanymi do góry oraz z
krawędzią połowy pozbawionej zagięć skierowaną do wnętrza.
4. Włóż kasetę do drukarki.
120
Po włożeniu kasety do drukarki na wyświetlaczu LCD pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze.
Wybierz opcję A4 lub Letter w pozycji Rozm.: (Size:).
5. Otwórz panel operacyjny (A), wyciągnij tacę wyprowadzania papieru (B), a następnie otwórz
przedłużenie tacy wyjściowej (C).
3. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup), za pomocą przycisków
i
wybierz opcję
Obsługa (Maintenance), a następnie naciśnij przycisk OK.
Ekran LCD i panel operacyjny
4. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Czyszcz. płyty doln. (Btm Plate Cleaning) i
naciśnij przycisk OK.
Papier oczyści wnętrze drukarki, przechodząc przez drukarkę.
Sprawdź złożone części wysuniętego papieru. Jeśli widoczne są na nich smugi atramentu, ponownie
przeprowadź procedurę czyszczenia płyty dolnej.
121
Uwaga
• Podczas ponownego przeprowadzania procedury czyszczenia płyty dolnej należy użyć nowego
arkusza papieru.
Jeśli po ponownym czyszczeniu problem nadal występuje, zabrudzone mogą być wystające elementy
wewnątrz drukarki. Zetrzyj atrament z wystających elementów za pomocą np. wacików bawełnianych.
Ważne
• Przed czyszczeniem drukarki wyłącz ją i odłącz.
122
Podstawowe informacje
Bezpieczeństwo
Środki ostrożności
Informacje dotyczące przepisów
WEEE (UE I EEA)
Środki ostrożności podczas transportu
Anulowanie zadań drukowania
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania
Środki ostrożności dotyczące obsługi drukarki
Transport drukarki
Postępowanie w przypadku naprawy, wypożyczania lub utylizacji drukarki
Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku
Podstawowe elementy i ich obsługa
Podstawowe elementy
Zasilanie
Ekran LCD i panel operacyjny
Wprowadzanie liczb, liter i symboli
Zmiana ustawień
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Windows)
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system macOS)
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
Specyfikacje
123
Bezpieczeństwo
Środki ostrożności
Informacje dotyczące przepisów
WEEE (EU&EEA)
124
Środki ostrożności
Środki ostrożności
• Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i środki ostrożności
dotyczące drukarki.
Nie używać urządzenia w sposób inny niż opisany w załączonej instrukcji, ponieważ może to
doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub innych nieoczekiwanych wypadków.
Znaki i deklaracje dotyczące bezpieczeństwa są ważne tylko dla obsługiwanych napięć i
częstotliwości w odpowiednich krajach lub regionach.
Ostrzeżenie
• Użytkownicy z rozrusznikami serca:
Ten produkt emituje strumień magnetyczny o niskim poziomie. W razie odczucia nieprawidłowości,
proszę odsunąć się od urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
• Nie używać drukarki w następujących przypadkach:
Natychmiast zaprzestać użytkowania, odłączyć drukarkę od zasilania i skontaktować się z serwisem
w celu naprawy.
• Wewnątrz drukarki znajdują się metalowe przedmioty lub są rozlane płyny.
• Z drukarki wydobywa się dym, dziwne zapachy lub nietypowe odgłosy.
• Przewód zasilający lub wtyczka przegrzewa się lub jest przerwany, zgięty lub uszkodzony w
jakikolwiek sposób.
• Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń
ciała:
• Nie należy umieszczać produktu w pobliżu łatwopalnych rozpuszczalników, takich jak alkohol i
rozcieńczalniki.
• Nie należy otwierać ani modyfikować drukarki.
• Należy używać wyłącznie kabla/kabli zasilających dostarczonych wraz z drukarką. Nie należy
używać tych kabli z innymi urządzeniami.
• Nie należy podłączać do napięć ani częstotliwości innych niż podane powyżej.
• Podłączyć pewnie drugi koniec kabla zasilania do gniazdka.
• Nie należy podłączać ani odłączać przewodu zasilania mokrymi rękami.
• Nie uszkadzać kabla zasilającego przez jego skręcanie, zwijanie, wiązanie, ciągnięcie lub
nadmierne zginanie.
• Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilania.
• Nie podłączać wielu kabli zasilających do jednego gniazdka elektrycznego. Nie należy stosować
wielu kabli przedłużających.
• Nie pozostawiać drukarki podłączonej do gniazdka elektrycznego podczas burzy z piorunami.
• Zawsze należy odłączyć przewód zasilający i inne kable, przystępując do czyszczenia. Nie
należy używać do czyszczenia łatwopalnych rozpylanych cieczy bądź innych cieczy, takich jak
alkohol i rozcieńczalniki.
• Odłączyć przewód zasilający raz na miesiąc, aby upewnić się, że nie ulega przegrzewaniu, nie
jest zardzewiały, zgięty, zarysowany, rozdzielony, ani uszkodzony w inny sposób.
125
Przestroga
• Nie wkładać rąk do wnętrza drukarki podczas drukowania.
• Nie dotykać metalowych części głowicy drukującej bezpośrednio po zakończeniu drukowania.
• Butelki z atramentem
• Trzymać z dala od dzieci.
• Atramentu nie wolno pić.
Jeśli atrament zostanie przypadkowo polizany lub połknięty, należy przepłukać usta albo wypić
jedną lub dwie szklanki wody i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
Jeśli atrament dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą i niezwłocznie uzyskać
pomoc lekarską.
• Jeśli atrament dostanie się na skórę, należy niezwłocznie umyć miejsce styczności wodą i
mydłem. Jeśli podrażnienie skóry będzie się utrzymywać, należy natychmiast uzyskać pomoc
lekarską.
• W przypadku przechowywania butelek z atramentem należy dokręcić ich zakrętki, a butelki
ustawić pionowo. Jeśli butelki będą leżeć, atrament może wyciekać.
• Podczas uzupełniania zbiorników z atramentem, należy uważać, aby nie zachlapać otoczenia
atramentem.
• Atrament może trwale zaplamić ubrania lub inne przedmioty. Plamy atramentu mogą się nie
sprać.
• Butelek z atramentem nie wolno pozostawiać w miejscach narażonych na działanie wysokich
temperatur, np. w pobliżu ognia, grzałki lub w samochodzie. Butelki mogą się zniekształcić, co
spowoduje wyciekanie atramentu lub obniży jego jakość.
• Butelek nie należy mocno uderzać. Butelki z atramentem mogą w wyniku uderzenia ulec
uszkodzeniu albo mogą z nich spaść zakrętki, co spowoduje wyciek atramentu.
• Atramentu nie należy przelewać do innych pojemników. Może to spowodować przypadkowe
spożycie, nieprawidłowe użycie lub obniżyć jakość atramentu.
• Przenoszenie drukarki
• Nie trzymać drukarki za kasetę. Chwycić za boki drukarki i przenosić ją obiema rękami.
126
Ogólne uwagi
Wybór lokalizacji
Patrz „Specyfikacje” w Podręczniku online, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat środowiska
eksploatacji.
• Drukarki nie należy ustawiać w miejscu niestabilnym, ani narażonym na nadmierne drgania.
• Drukarki nie należy ustawiać w miejscach silnie się nagrzewających (bezpośrednie światło
słoneczne lub w pobliżu źródła ciepła), w miejscach bardzo wilgotnych lub zapylonych, ani na
zewnątrz.
• Drukarki nie należy ustawiać na grubej tkaninie ani na dywanie.
• Nie należy ustawiać drukarki przy samej ścianie.
Zasilacz
• Utrzymywać obszar wokół gniazda zasilania cały czas w czystości, dzięki czemu można łatwo
będzie odłączyć przewód zasilania z gniazda.
• Nie wolno wyciągać wtyczki, ciągnąc za przewód.
Ogólne uwagi
• Nie wolno przechylać drukarki, stawiać jej na boku, ani odwracać jej spodem do góry. Może to
spowodować wyciek atramentu.
• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na górnej części drukarki. Szczególną ostrożność należy
zachować co do metalowych przedmiotów, takich jak spinacze i zszywki i pojemników
zawierających łatwopalne ciecze, takie jak alkohol lub rozcieńczalnik.
• W przypadku umieszczania oryginału na płycie należy pamiętać o poniższych zaleceniach.
Niezastosowanie się do następujących zaleceń może spowodować nieprawidłowe działanie
skanera lub pęknięcie płyty szklanej.
◦ Na płycie szklanej nie wolno umieszczać przedmiotów o wadze przekraczającej 2,0 kg (4,4
funta).
127
◦ Oryginałów umieszczonych na płycie szklanej nie należy dociskać z siłą odpowiadającą
ciężarowi równemu lub przekraczającemu 2,0 kg (4,4 funta).
• Modyfikowanie lub rozmontowywanie głowicy drukującej lub butelek z atramentem, na przykład
poprzez dziurawienie ich, może spowodować wyciek atramentu i być przyczyną awarii. Odradzamy
ich modyfikowanie lub rozmontowywanie.
• Nie wkładać głowicy drukującej ani butelek z atramentem do ognia.
128
Informacje dotyczące przepisów
Zakłócenia
Nie używać drukarki w pobliżu urządzeń medycznych ani innych urządzeń elektronicznych. Sygnały z
drukarki mogą zakłócać prawidłowe działanie tych urządzeń.
129
WEEE (EU&EEA)
Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)
This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to
the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a
designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product
or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper
handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human
health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time,
your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural
resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please
contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal
service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canoneurope.com/weee.
Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und
Liechtenstein)
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden
darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.
B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten
Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der
unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie
außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für
Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer
autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen
Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.
Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.
130
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la
directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au
distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en
place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions
sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement
dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre
entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure
utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements
à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé
ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage
des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen,
IJsland en Liechtenstein)
Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de
nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden
ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw
gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en
elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op
het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in
elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product
mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw
afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw
woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het
inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canoneurope.com/weee.
Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega,
Islandia y Liechtenstein)
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo
con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno
de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar
un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría
tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente
131
peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora
de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficazde los recursos naturales. Para
más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las
autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE
autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la
devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.
Només per a la Unió Europea i a l’Espai Econòmic Europeu (Noruega,
Islàndia i Liechtenstein)
Aquest símbol indica que aquest producte no s’ha de llençar a les escombraries de la llar, d’acord amb la
Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s’hauria de lliurar en un dels punts
de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o
lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics
(AEE). La manipulació inadequada d’aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l’entorn i
en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan
associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l’hora de llençar correctament aquest producte
contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu
lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les
autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de
deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de
productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.
Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva
RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di
raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del
ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto
autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di
questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle
sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse
naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto
Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità
competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.
132
Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e
Liechtenstein)
Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva
REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha
designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou
num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE).
O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na
saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos
equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto
deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os
locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável
pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais
informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf.
direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national
lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i
overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller
produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne
type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de
potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du
foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af
naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på
genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om
returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canoneurope.com/weee.
Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και
Λιχτενστάιν)
133
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε
καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο
παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς
επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη
σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για
ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το
εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.
Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til
WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det
vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert
innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av
denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte
brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av
naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å
kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du
finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein)
alueelle.
Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi,
2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote
on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta
ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska
laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen
hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat
kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
134
kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och
Liechtenstein)
Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte
får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd
insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk
utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande
köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk
utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en
effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för
avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du
kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av
WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních
předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do
sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný
podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a
elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní
dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují
potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže
efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení
k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu,
sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a
recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein)
országaiban
135
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például
hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből
származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem
megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre
és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével
hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó,
újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz,
illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és
újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i
Liechtenstein)
Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z
odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia
odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu
gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi.
Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i
zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie
pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów
naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do
recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów,
skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem
zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a
Lichtenštajnsko)
Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu
s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny
za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z
elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať
negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia
obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete
136
k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných
zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od
spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:
www.canon-europe.com/weee.
Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)
See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale
direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud
toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu
vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks
mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete
tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase
valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet
leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.
Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)
Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar
sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā
veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi
un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās
iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas
resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot
pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA
struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko
un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.
Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)
Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje
(2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam
skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į
137
elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų
tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir
žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie
veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos
būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas,
patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės
informacijos apie EEĮ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canoneurope.com/weee.
Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)
Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne
smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer
pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na
okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S
pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več
informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno
podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij
o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/weee.
Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн)
Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци,
съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕC) и Вашето национално законодателство. Този
продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база
размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране
на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране
на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда
и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО.
В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за
ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където
може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от
местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от
употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно
връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canoneurope.com/weee.
138
Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi
Liechtenstein)
Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în
conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice)
(2012/19/UE) şi legile naţionale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de
exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziţionaţi un produs nou similar, sau la un
punct de colectare autorizat pentru reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi
electronice (EEE). Mânuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în
general asociate cu EEE. În acelaşi timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va
contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii privind locurile de reciclare
a deşeurilor provenite de la echipamente, contactaţi biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu
colectarea deşeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere. Pentru
mai multe informaţii privind returnarea şi reciclarea produselor DEEE, vizitaţi www.canon-europe.com/
weee.
Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)
Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi
(2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za
sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi
sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za
recikliranje. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje
ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno,
vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa.
Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom
gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada.
Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.
Korisnici u Srbiji
Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa
WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru
za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru
za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom
139
vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled
potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na
ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više
informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranje, vas molimo, da
kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više
informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.
140
Środki ostrożności podczas transportu
Anulowanie zadań drukowania
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania
Środki ostrożności dotyczące obsługi drukarki
Transport drukarki
Postępowanie w przypadku naprawy, wypożyczania lub utylizacji drukarki
Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku
141
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania
Skanowanie, drukowanie, kopiowanie lub modyfikowanie kopii poniższych materiałów może podlegać karze.
Poniższa lista nie jest kompletna. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z miejscowym
prawnikiem.
• Banknoty
• Przekazy pieniężne
• Certyfikaty depozytowe
• Znaczki pocztowe (ostemplowane lub nieostemplowane)
• Identyfikatory lub emblematy
• Wezwania na komisje wojskowe i inne dokumenty wojskowe
• Czeki lub szkice wystawione przez agendy rządowe
• Dowody rejestracyjne i świadectwa własności pojazdów
• Czeki podróżne
• Bony żywnościowe
• Paszporty
• Dokumenty imigracyjne
• Znaczki skarbowe (ostemplowane lub nieostemplowane)
• Obligacje lub inne papiery dłużne
• Świadectwa własności papierów wartościowych
• Utwory i dzieła sztuki objęte prawami autorskimi, jeśli nie uzyskano zezwolenia właściciela
142
Środki ostrożności dotyczące obsługi drukarki
Na module skanera/pokrywie nie należy kłaść żadnych przedmiotów!
Na module skanera/pokrywie nie należy kłaść żadnych przedmiotów. Po otwarciu modułu skanera/
pokrywy mogłyby one spaść do tylnej tacy, powodując awarię drukarki. Ponadto należy ustawić drukarkę
w miejscu, w którym nie spadnie na nią żaden przedmiot.
143
Transport drukarki
Przestawiając drukarkę w inne miejsce, np. w celu jej naprawy lub zmiany wystroju pomieszczenia, w
którym się znajduje, pamiętaj o poniższych kwestiach.
Ważne
• Atrament nie wypływa ze zbiorników z atramentem.
• Sprawdź, czy nasadka zbiornika jest włożona do końca. Jeśli pokrywa zbiornika z atramentem nie jest
całkowicie zamknięta, nałóż nasadkę zbiornika prawidłowo.
• Przygotuj drukarkę do transportu z zamocowaną głowicą drukującą. Pozwoli to drukarce na
automatyczne zakrycie głowicy drukującej, zapobiegające jej wysychaniu.
• Nie wyjmuj głowicy drukującej. Atrament może wyciekać.
• Jeśli atrament zabrudzi wnętrze drukarki, usuń go za pomocą zwilżonej miękkiej ściereczki.
• Na czas transportu drukarki należy spakować drukarkę do plastikowej torby, aby atrament nie wyciekał.
• Zapakuj drukarkę w wytrzymałe pudło, które jest zawsze ustawiane w pozycji horyzontalnej, dnem do
dołu. Zastosuj odpowiednią ilość materiału ochronnego, aby zapewnić bezpieczny transport.
• Nie przechylaj drukarki. Atrament może wyciekać.
• Jeśli transportem drukarki zajmuje się firma spedycyjna, należy poprosić o oznaczenie pudła napisem
„TĄ STRONĄ DO GÓRY”, aby drukarka znajdowała się cały czas w pozycji spodem do dołu.
Opakowanie należy również oznaczyć napisem „OSTROŻNIE”.
• Obsługuj ostrożnie i upewnij się, że pudełko pozostanie ustawione płasko i NIE zostanie ustawione do
góry nogami ani na boku, ponieważ może to spowodować uszkodzenie drukarki i wyciek atramentu.
1. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup), za pomocą przycisków
i
wybierz opcję
Obsługa (Maintenance), a następnie naciśnij przycisk OK.
Ekran LCD i panel operacyjny
2. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Tryb transportu (Transport mode), a
następnie naciśnij przycisk OK.
3. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Tak (Yes), a następnie naciśnij przycisk OK.
144
Jeśli nie chcesz, aby drukarka przeszła w tryb transportu, wybierz opcję Nie (No).
Uwaga
• Podczas przechodzenia w tryb transportu i kontynuowania procedury, zasilanie wyłącza się
automatycznie.
4. Zamknij moduł skanera/pokrywę.
Ważne
• Nie należy dotykać rurek ani innych elementów wewnątrz drukarki. Mogłoby to spowodować
problemy z drukarką.
5. Przesuń dźwignię zaworu atramentu do lewej.
Ważne
• Wnętrze drukarki może zostać zaplamione atramentem. Uważaj, aby nie pobrudzić rąk i ubrania.
6. Zamknij delikatnie moduł skanera/pokrywę.
145
Drukarka jest wyłączona.
7. Sprawdź, czy kontrolka WŁ. (ON) jest zgaszona, a następnie odłącz kabel zasilania.
Ważne
• Jeśli kontrolka WŁ. (ON) świeci się lub miga, nie odłączaj drukarki, ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie drukarki i uniemożliwienie drukowania za pomocą drukarki.
8. Otwórz ponownie moduł skanera/pokrywę.
9. Wyjmij stoper karetki (A) i włóż go do końca otworu z boku drukarki.
Wyciągnij stoper karetki ku przodowi i w górę, a następnie włóż go w tej samej orientacji
Note
• Włóż stoper karetki, wyrównując wystające elementy z wcięciami na drukarce.
146
10. Zamknij delikatnie moduł skanera/pokrywę.
11. Schowaj przedłużenie tacy wyjściowej i tacę wyprowadzania papieru.
12. Wsuń podpórkę papieru, a następnie zamknij pokrywę tylnej tacy.
13. Zamknij panel operacyjny.
14. Odłącz kabel drukarki od komputera i drukarki, a następnie odłącz od drukarki kabel
zasilania.
15. Aby zabezpieczyć pokrywy drukarki przed otwarciem się w trakcie transportu, przyklej je za
pomocą taśmy. Następnie włóż drukarkę do plastikowej torby.
Zamknij i zaklej otwór torby np. taśmą, aby zapobiec wyciekaniu atramentu.
16. Przy pakowaniu drukarki przymocuj do drukarki materiał ochronny.
Ważne
• Zalecamy trzymanie i wyjmowanie drukarki w sposób przedstawiony na poniższym rysunku. Jeśli
chwycisz za kasetę, może ona wypaść z drukarki.
147
Ważne
• Po przetransportowaniu drukarki usuń stoper karetki, umieść go w oryginalnej pozycji, przesuń
dźwignię zaworu atramentu do prawej, a następnie włącz drukarkę.
148
Postępowanie w przypadku naprawy, wypożyczania lub
utylizacji drukarki
Po wprowadzeniu informacji osobistych, haseł i/lub innych ustawień zabezpieczeń na drukarce takie
informacje mogą być przechowywane w drukarce.
W przypadku wysyłania drukarki do naprawy, utylizacji albo wypożyczania lub przekazywania jej innej
osobie należy pamiętać o wykonaniu poniższych czynności, aby usunąć takie informacje i zapobiec
wykorzystaniu ich przez strony trzecie.
• Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup), wybierz kolejno opcje Ustaw. urządzenia (Device settings) >
Zresetuj ustawienie (Reset setting) > Wszystkie dane (All data), a następnie wybierz opcję Tak
(Yes).
149
Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku
Aby zapewnić optymalną jakość drukowania, nie pozwalaj na zaschnięcie i zatkanie głowicy drukującej.
Stosuj się do poniższych zasad, aby zawsze uzyskiwać optymalną jakość drukowania.
Uwaga
• W zależności od typu papieru użycie na wydruku zakreślacza albo kontakt wydruku z wodą lub potem
może spowodować jego zamazanie.
Nigdy nie odłączaj kabla zasilania, dopóki nie zostanie wyłączone
zasilanie!
Naciśnięcie przycisku WŁ. (ON) w celu wyłączenia zasilania powoduje automatyczne ukrycie dysz głowicy
drukującej drukarki w celu zapobieżenia ich zaschnięciu. W przypadku odłączenia kabla zasilania od
gniazdka elektrycznego przed zgaśnięciem kontrolki WŁ. (ON) głowica drukująca nie zostanie prawidłowo
osłonięta, co może spowodować jej wyschnięcie lub zatkanie.
Przed odłączeniem kabla zasilania należy sprawdzić, czy zgasła kontrolka WŁ. (ON).
Drukuj regularnie!
Podobnie jak nieosłonięte końcówki flamastrów, które nieużywane przez dłuższy czas wysychają i stają
bezużyteczne, dysze głowicy drukującej drukarki mogą zostać zatkane przez wyschnięty atrament. Zaleca
się, aby drukarka była używana przynajmniej raz w miesiącu.
150
Podstawowe elementy i ich obsługa
Podstawowe elementy
Zasilanie
Ekran LCD i panel operacyjny
Wprowadzanie liczb, liter i symboli
151
Podstawowe elementy
Widok z przodu
Widok z tyłu
Widok od wewnątrz
Panel operacyjny
152
Widok z przodu
A: Pokrywa dokumentów
Otwórz w celu załadowania oryginału na płytę.
B: Podpórka papieru
Należy ją wysunąć w celu załadowania papieru na tylną tacę.
C: Pokrywa tylnej tacy
Należy ją otworzyć w celu załadowania papieru na tylną tacę.
D: Prowadnice papieru
Należy wyrównać je z obiema krawędziami stosu papieru.
E: Pokrywa otworu podajnika
Zabezpiecza przed wpadnięciem jakichkolwiek przedmiotów do otworu podajnika.
Należy ją otworzyć w celu przesunięcia prowadnic papieru i zamknąć przed rozpoczęciem drukowania.
F: Tylna taca
Tutaj należy ładować papier. Możliwe jest załadowanie dwóch lub większej liczby arkuszy papieru tego
samego rozmiaru i typu oraz ich automatyczne podawanie arkusz po arkuszu.
Ładowanie papieru na tylną tacę
Ładowanie kopert na tylną tacę
G: Kaseta
Załaduj do kasety zwykły papier formatu A4, B5, A5 lub Letter i włóż ją do drukarki.
Ładowanie papieru do kasety
H: Prowadnice papieru
Należy wyrównać je z krawędziami stosu papieru (prawą, lewą i przednią).
I: Taca wyprowadzania papieru
Tutaj są wysuwane wydruki. Należy ją wyciągnąć przed rozpoczęciem drukowania.
153
J: Przedłużenie tacy wyjściowej
Należy ją otworzyć w celu podparcia wysuniętego papieru.
K: Płyta
Załaduj tu oryginał.
L: Panel operacyjny
Umożliwia zmianę ustawień i obsługę drukarki.
Panel operacyjny
154
Widok z tyłu
A: Port USB
Podłącz kabel USB, aby połączyć drukarkę z komputerem.
B: Gniazdo przewodowej sieci LAN
Podłącz kabel LAN, aby podłączyć drukarkę do sieci LAN.
C: Złącze kabla zasilania
Podłącz dołączony kabel zasilania.
D: Pokrywa zespołu przenoszenia papieru
Otwórz przy wyjmowaniu zaciętego papieru.
E: Pokrywa tylna
Zdejmij przy usuwaniu zakleszczonego papieru.
Ważne
• Nie należy dotykać metalowej obudowy.
• Nie należy podłączać ani odłączać kabla USB ani LAN, gdy drukarka drukuje z komputera. Mogłoby to
spowodować problemy.
155
Widok od wewnątrz
A: Moduł skanera/pokrywa
Służy do skanowania oryginałów. Otwórz, aby uzupełnić zbiorniki z atramentem i wyjąć zacięty papier.
B: Pokrywy zbiorników z atramentem
Otwórz w celu napełnienia zbiorników z atramentem.
C: Zbiorniki z atramentem
Zbiornik z czarnym atramentem jest po lewej stronie, a zbiorniki z kolorowym atramentem (błękitny,
amarantowy i żółty) są po prawej.
Jeśli poziomy dowolnych atramentów są niskie, uzupełnij odpowiednie zbiorniki.
Uzupełnianie zbiorników z atramentem
D: Górna linia limitu
Wskazuje maksymalną pojemność atramentu.
E: Jedna kropka
Wskazuje wymaganą ilość atramentu podczas wykonywania sekwensu atramentem.
F: Dolna linia limitu
Wskazuje dolny limit ilości atramentu wystarczającej do drukowania. Uzupełnij zbiornik z atramentem,
zanim poziom atramentu spadnie poniżej tej linii.
G: Dźwignia zaworu atramentu
Działania podczas transportu drukarki.
Transport drukarki
156
H: Uchwyt głowicy drukującej
Głowica drukująca jest instalowana fabrycznie.
157
Panel operacyjny
A: Kontrolka WŁ. (ON)
Po włączeniu zasilania miga, a następnie świeci światłem ciągłym.
B: przycisk WŁ. (ON)
Służy do włączania i wyłączania zasilania. Przed włączeniem zasilania należy sprawdzić, czy pokrywa
dokumentów jest zamknięta.
Włączanie i wyłączanie drukarki
C: Przycisk MENU
Naciśnij, aby wyświetlić elementy menu kopiowania i skanowania.
D: Przycisk KOPIUJ (COPY)
Umożliwia przełączanie drukarki w tryb kopiowania.
E: Wyświetlacz LCD (ciekłokrystaliczny)
Wyświetla komunikaty, pozycje menu i informacje o stanie aktywności urządzenia.
F: Przycisk Czarny (Black)
Rozpoczyna kopiowanie, skanowanie itp. w czerni i bieli.
G: przycisk Stop
Umożliwia anulowanie operacji w trakcie drukowania lub wybierania pozycji menu.
H: Kontrolka Alarm
Świeci lub miga po wystąpieniu błędu.
I: Przycisk Kolor (Color)
Rozpoczyna kopiowanie, skanowanie itp. w kolorze.
J: Przycisk OK
Zatwierdza wybranie pozycji menu. Służy również do naprawiania błędów.
K: Przyciski
i
Używane do wybierania pozycji ustawień. Służą również do wprowadzania znaków.
Wybieranie menu lub elementu ustawień
158
L: Przycisk Wstecz (Back)
Powoduje wyświetlenie poprzedniego ekranu na wyświetlaczu LCD.
M: Przycisk Ustawienia (Setup)
Powoduje wyświetlenie ekranu Menu ustawień (Setup menu). W menu tym można przeprowadzać
konserwację drukarki oraz zmieniać jej ustawienia. Używany również do wybierania trybu
wprowadzania.
N: Przycisk SKANUJ (SCAN)
Umożliwia przełączanie drukarki w tryb skanowania.
O: Przycisk Połączenie bezprzewodowe (Wireless connect)
Aby ustawić informacje o routerze bezprzewodowym w drukarce bezpośrednio za pomocą smartfonu
lub podobnego urządzenia (bez konieczności dokonywania zmian w routerze), naciśnij i przytrzymaj ten
przycisk.
159
Zasilanie
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie
Włączanie i wyłączanie drukarki
Sprawdzanie kabla zasilania
Odłączanie drukarki
160
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie
Gdy drukarka jest włączona, kontrolka WŁ. (ON) świeci się.
Nawet gdy ekran LCD jest wygaszony, jeśli świeci się kontrolka WŁ. (ON), drukarka jest włączona.
Uwaga
• Rozpoczęcie drukowania za pomocą drukarki bezpośrednio po włączeniu drukarki może trochę
potrwać.
• Ekran LCD wyłącza się, jeśli drukarka nie jest używana przez około 10 minut. Aby przywrócić obraz,
naciśnij dowolny przycisk lub rozpocznij drukowanie.
161
Włączanie i wyłączanie drukarki
Włączanie drukarki
1. Aby włączyć drukarkę, naciśnij przycisk WŁ. (ON).
Kontrolka WŁ. (ON) zacznie migać, a następnie będzie świecić światłem ciągłym.
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie
Uwaga
• Rozpoczęcie drukowania za pomocą drukarki bezpośrednio po włączeniu drukarki może trochę
potrwać.
• Jeśli na ekranie LCD pojawi się komunikat o błędzie, zapoznaj się z sekcją W przypadku
wystąpienia błędu.
• W drukarce można ustawić automatyczne włączanie po nadejściu zadania drukowania z
komputera połączonego za pomocą kabla USB lub sieci. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona.
Za pomocą drukarki
Ustawienia ECO
Za pomocą komputera
• W przypadku systemu Windows:
Zarządzanie zasilaniem drukarki
• W przypadku systemu macOS:
Zarządzanie zasilaniem drukarki
Wyłączanie drukarki
1. Aby wyłączyć drukarkę, naciśnij przycisk WŁ. (ON).
Drukarka zostanie wyłączona, gdy kontrolka WŁ. (ON) przestanie migać.
162
Ważne
• W przypadku odłączania kabla zasilania po wyłączeniu drukarki należy się upewnić, że
kontrolka WŁ. (ON) nie świeci się.
Uwaga
• Można ustawić w drukarce automatyczne wyłączanie, gdy przez określony czas nie są
wykonywane przy niej żadne czynności ani też nie są przesyłane do drukarki żadne zadania
drukowania. Funkcja ta jest domyślnie włączona.
Za pomocą drukarki
Ustawienia ECO
Za pomocą komputera
• W przypadku systemu Windows:
Zarządzanie zasilaniem drukarki
• W przypadku systemu macOS:
Zarządzanie zasilaniem drukarki
163
Sprawdzanie kabla zasilania
Raz w miesiącu należy odłączyć kabel zasilania, aby sprawdzić, czy nie wykazuje żadnych anomalii
wymienionych poniżej.
• Kabel zasilania jest gorący.
• Kabel zasilania jest zardzewiały.
• Kabel zasilania jest zgięty.
• Kabel zasilania jest zużyty.
• Kabel zasilania jest postrzępiony.
Przestroga
• Jeśli kabel zasilania wykazuje opisane powyżej anomalie, należy go odłączyć i skontaktować się z
serwisem. Korzystanie z drukarki w sytuacji, gdy występuje jedna z powyższych anomalii, może być
przyczyną pożaru lub porażenia prądem.
164
Odłączanie drukarki
Poniższa procedura dotyczy odłączania kabla zasilania.
Ważne
• Przed odłączeniem kabla zasilania naciśnij przycisk WŁ. (ON) i sprawdź, czy zgasła kontrolka WŁ.
(ON). Odłączenie kabla zasilania, gdy kontrolka WŁ. (ON) świeci się lub miga, może spowodować
zaschnięcie lub zatkanie dysz głowicy drukującej oraz pogorszenie jakości druku.
1. Aby wyłączyć drukarkę, naciśnij przycisk WŁ. (ON).
2. Sprawdź, czy zgasła kontrolka WŁ. (ON).
3. Odłącz kabel zasilania.
Dane techniczne kabla zasilania zmieniają się w zależności od kraju lub regionu, w którym ma być
użytkowany.
165
Ekran LCD i panel operacyjny
Przycisk wyboru trybu (A) na panelu operacyjnym umożliwia przełączanie między trybami kopiowania i
skanowania oraz ekranem menu ustawień.
Naciśnięcie przycisku Menu/Połączenie bezprzewodowe (Menu/Wireless connect) (B) w danym trybie
powoduje wyświetlenie ekranu menu służącego do wyboru różnych funkcji lub ustawień.
Wybieranie menu lub elementu ustawień
Na ekranie menu lub ustawień wybierz element lub opcję za pomocą przycisków
naciśnij przycisk OK (D), aby kontynuować procedurę.
i
(C), a następnie
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz (Back) (E).
Przykład: zmienianie ustawień funkcji Zapobieganie ścieraniu.
1. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
2. Za pomocą przycisków
i
naciśnij przycisk OK (D).
(C) wybierz opcję Ustaw. urządzenia (Device settings), a następnie
3. Naciśnij przycisk OK (D).
4. Naciśnij przycisk OK (D).
5. Za pomocą przycisków
i
(C) zmień ustawienie, a następnie naciśnij przycisk OK (D).
166
Wskaźnik stanu sieci
Ikona wskazuje ustawienia sieci Wi-Fi i jej stan.
Jeśli ikona
pojawia się na ekranie LCD po naciśnięciu przycisku trybu (A), wskazuje to, że
włączona jest sieć Wi-Fi i drukarka jest podłączona do routera bezprzewodowego.
Ikona zmienia się w zależności od stanu sygnału.
Siła sygnału: co najmniej 81%
Istnieje możliwość bezproblemowego użycia drukarki w sieci Wi-Fi.
Siła sygnału: co najmniej 51%
W zależności od stanu sieci mogą wystąpić problemy z drukowaniem przy użyciu drukarki. Zalecamy umieszczenie drukarki w pobliżu routera bezprzewodowego.
Siła sygnału: 50% lub mniej
Mogą wystąpić problemy z drukowaniem przy użyciu drukarki. Umieść drukarkę w pobliżu routera bezprzewodowego.
Sieć Wi-Fi jest włączona, ale drukarka nie jest połączona z routerem bezprzewodowym.
Jeśli na ekranie LCD jest widoczna ikona
, włączona jest przewodowa sieć LAN.
Uwaga
• Gdy sieć Wi-Fi, przewodowa sieć LAN lub obie sieci są wyłączone, nie jest wyświetlana ikona
,
ani obie.
167
Wprowadzanie liczb, liter i symboli
Za pomocą przycisków na panelu operacyjnym można wprowadzać (lub zmieniać) litery, liczby i symbole
podczas konfigurowania sieci i wprowadzania innych ustawień.
Przełączanie trybu wprowadzania
Bieżący tryb wprowadzania znaków jest wyświetlany w prawym górnym rogu wyświetlacza LCD.
Naciskanie przycisku Ustawienia (Setup) na panelu operacyjnym zmienia tryb wprowadzania w
następującej kolejności: małe litery > wielkie litery > cyfry > symbole. Wyświetlany przy tym jest pierwszy
dostępny znak.
Oto znaki dostępne w poszczególnych trybach.
Tryb
Dostępne znaki
Małe litery
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz SP
Wielkie litery
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ SP
Cyfry
1234567890 SP
Symbole
. @ - _ SP
#!",;:^`=/|'?$%&+()[]{}<>\~
SP oznacza spację.
Uwaga
• Na poszczególnych ekranach pojawiają się tylko tryby wprowadzania i znaki, których można używać
na danym ekranie.
Wprowadzanie liczb, liter i symboli
Za pomocą przycisków
znak.
i
wybierz znak, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wprowadzić wybrany
Po zakończeniu wprowadzania wszystkich znaków naciśnij i przytrzymaj przycisk OK. Po wyświetleniu
komunikatu potwierdzenia wybierz opcję Tak (Yes) i naciśnij przycisk OK.
• Aby wstawić spację
Przełącz w tryb małych liter, wielkich liter lub cyfr, a następnie naciśnij przycisk
przełączyć w tryb symboli, a następnie nacisnąć przycisk
cztery razy.
• Aby usunąć ostatni wprowadzony znak
Naciśnij przycisk Wstecz (Back). Usunąć można tylko ostatni wprowadzony znak.
168
raz. Możesz też
Uwaga
• Aby przerwać wprowadzanie znaków, naciśnij przycisk Stop. Po wyświetleniu komunikatu
potwierdzenia wybierz opcję Tak (Yes) i naciśnij przycisk OK.
169
Zmiana ustawień
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Windows)
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system macOS)
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
170
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system
macOS)
Zarządzanie zasilaniem drukarki
Zmiana trybu pracy drukarki
171
Zarządzanie zasilaniem drukarki
Zarządzanie źródłem zasilania drukarki odbywa się z poziomu zdalnego interfejsu użytkownika.
Ustawienia oszczędzania energii (Energy saving settings)
Funkcja Ustawienia oszczędzania energii (Energy saving settings) umożliwia ustawienie opcji
Automatyczne wyłączanie (Auto power off) i Automatyczne włączanie (Auto power on).
Automatyczne wyłączanie (Auto power off) to funkcja, która powoduje automatyczne wyłączenie
drukarki, jeśli dane nie zostaną wysłane lub drukarka pozostaje nieaktywna przez określony czas.
Funkcja Automatyczne włączanie (Auto power on) powoduje automatycznie włączenie drukarki po
odebraniu danych.
1. Wybieranie opcji Ustawienia urządzenia (Device settings) w zdalnym interfejsie
użytkownika
2. Kliknij opcję Ustawienia oszczędzania energii (Energy saving settings)
3. Zakończ definiowanie poniższych ustawień:
Automatyczne wyłączanie (Auto power off)
Wybierz czas z listy. Drukarka automatycznie wyłącza się, jeśli dane nie zostaną wysłane w
określonym czasie lub drukarka pozostała nieaktywna.
Automatyczne włączanie (Auto power on)
Po zaznaczeniu tego pola wyboru drukarka automatycznie włącza się po wysłaniu danych.
4. Zastosuj ustawienia.
Kliknij przycisk OK.
Od tej pory drukarka będzie działać zgodnie ze zmienionymi ustawieniami.
172
Zmiana trybu pracy drukarki
W razie potrzeby włączaj różne tryby działania drukarki.
1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona, i wybierz opcję Ustawienia urządzenia (Device
settings) w zdalnym interfejsie użytkownika
2. W razie potrzeby wprowadź następujące ustawienia:
Ustawienia drukowania (Print settings) — Zapobiegaj ścieraniu atramentu (Prevent paper
abrasion)
Podczas drukowania z dużą gęstością drukarka może zwiększyć odstęp między głowicą drukującą
a papierem, aby zapobiegać ścieraniu papieru.
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję zapobiegania ścieraniu papieru.
Ustawienia niestandardowe (Custom settings) — Wykryj niezg. ustawień papieru (Detect paper
setting mismatch)
Jeśli pole wyboru nie będzie zaznaczone w przypadku drukowania za pomocą komputera, można
kontynuować drukowanie bez wyświetlonego komunikatu, nawet jeśli ustawienia papieru
zdefiniowane w oknie dialogowym Drukuj różnią się od informacji o papierze zarejestrowanych w
drukarce.
Czas oczek. na wyschnięcie at. (Ink drying wait time)
Można ustawić czas oczekiwania drukarki przed rozpoczęciem drukowania następnej strony. Jeśli
wartość ustawiona na liście zwiększa się, czas oczekiwania jest wydłużany; jeśli wartość zmniejsza
się, czas oczekiwania jest skracany.
Jeśli papier ulegnie zabrudzeniu spowodowanemu wysunięciem kolejnej strony przed wyschnięciem
tuszu, należy zwiększyć czas schnięcia tuszu.
Zmniejszenie czasu oczekiwania pozwala przyspieszyć drukowanie.
3. Zastosuj ustawienia.
Kliknij przycisk OK.
Od tej pory drukarka będzie działać zgodnie ze zmienionymi ustawieniami.
173
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
Pozycje ustawień na panelu operacyjnym
Ustaw. druk.
Ustawienia sieci LAN
Ustaw. PictBridge
Ustaw. inn. urządz.
Wybór języka
Aktualizacja oprogr. układowego
Resetuj ustawienie
Ustawienia podajnika
Konfiguracja usługi WWW
Ustawienia ECO
Ustawienia ciche
Informacje o systemie
174
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
W tej części opisano procedurę zmiany ustawień na ekranie Ustaw. urządzenia (Device settings) i jej
zastosowanie na przykładzie ustawienia Zapob. scieraniu (Prevent abrasion).
Uwaga
• Gwiazdka
na wyświetlaczu LCD wskazuje bieżące ustawienie.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
Pojawi się ekran Menu ustawień (Setup menu).
3. Wybierz opcję Ustaw. urządzenia (Device settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
Pojawi się ekran Ustaw. urządzenia (Device settings).
4. Wybierz element ustawień, który chcesz zmodyfikować, a następnie naciśnij przycisk OK.
Zostanie wyświetlony ekran wybranego elementu ustawień.
5. Wybierz element ustawień, a następnie naciśnij przycisk OK.
6. Wybierz ustawienie, które chcesz określić, a następnie naciśnij przycisk OK.
Więcej informacji o pozycjach ustawień na panelu operacyjnym:
Pozycje ustawień na panelu operacyjnym
175
Pozycje ustawień na panelu operacyjnym
Pozycje menu drukarki
Ustawienia innego urządzenia
Wybór języka
Konfiguracja usługi WWW
Ustawienia ECO
Ustawienia ciche
Pozycje menu papieru/drukowania
Ustaw. druk.
Ustaw. PictBridge
Ustawienia podajnika
Pozycje menu obsługi/zarządzania
Ustawienia sieci LAN
Aktualizacja oprogr. układowego
Resetuj ustawienie
Informacje o systemie
176
Ustaw. druk.
Wybierz to menu na ekranie Ustaw. urządzenia (Device settings) w obszarze Menu ustawień (Setup
menu).
• Zapob. scieraniu (Prevent abrasion)
Tego ustawienia należy używać tylko wówczas, gdy na zadrukowanej powierzchni pojawiają się smugi.
Ważne
• Po zakończeniu drukowania należy ponownie wybrać wartość WYŁ. (OFF), ponieważ ustawienie to
może obniżać szybkość i jakość drukowania.
• Wielk. rozszerzenia (Amount of extension)
Wybierz część obrazu znajdującą się poza arkuszem papieru podczas drukowania w trybie bez
obramowania/kopiowania.
Jeśli używana jest funkcja drukowania bez obramowania/kopiowanie, może dojść do lekkiego przycięcia
krawędzi, ponieważ drukowany/kopiowany obraz jest powiększany w celu wypełnienia całej strony. W
razie potrzeby można zmienić szerokość obszaru usuwanego z obramowań oryginalnego obrazu.
Po wybraniu ustawienia Wielkość: Duża (Amount: Large) przycięty obszar będzie większy.
Uwaga
• W przypadku drukowania bez obramowania w ustawieniach rozmiaru papieru na komputerze
wybierz rozmiar papieru dla drukowania bez obramowania, a następnie wydrukuj.
• Jeśli wydruki zawierają marginesy nawet w przypadku drukowania bez obramowania, określenie
dla tego ustawienia wartości Wielkość: Duża (Amount: Large) może pomóc w rozwiązaniu tego
problemu.
• W zależności od używanych urządzeń i sposobu drukowania ustawienie może być niedostępne.
• Ust. aut. kor. zdjęć (Auto photo fix set.)
Po wybraniu ustawienia WŁ. (ON) można określić, czy drukowanie zdjęć ma się odbywać z użyciem
informacji Exif zapisanych w plikach obrazów, gdy dla drukowania za pomocą urządzenia zgodnego ze
standardem PictBridge (Wi-Fi) wybrane jest ustawienie Domyślne (Default)* lub Wł. (On).
* Jeśli dla ustawień drukowania wybrano opcję Domyślne (Default) na urządzeniu zgodnym ze
standardem PictBridge (sieć Wi-Fi), wybierz opcję Aut. korekta zdjęć (Auto photo fix) w pozycji
Korekta zdjęć (Photo fix) w menu Ustaw. PictBridge (PictBridge settings).
• Położ. druk. papieru (Paper print position)
Umożliwia wyrównanie położenia wydruku, w przypadku gdy lewy i prawy margines różnią się od siebie.
Wybierz opcję Tylna taca (Rear tray) lub Kaseta (Cassette) dla źródła papieru. Możesz zmieniać ich
położenie drukowania skokowo o 0,1 mm (0,01 cala) w zakresie od -2 mm (-0,08 cala) do +2 mm (+0,08
cala) w prawo lub w lewo względem środka arkusza wzdłuż osi poziomej.
177
Ważne
• W przypadku korzystania z papieru formatu A4/Letter liczba dostosowań, które można wykonać,
jest ograniczona. Nie można wprowadzić więcej dostosowań ponad ten limit.
178
Ustawienia sieci LAN
Wybierz to menu na ekranie Ustaw. urządzenia (Device settings) w obszarze Menu ustawień (Setup
menu).
Wi-Fi
Bezpośr. połączenie (Wireless Direct)
Przewod. sieć LAN (Wired LAN)
Druk. szczegóły LAN (Print LAN details)
Wi-Fi
• Włącz/wyłącz Wi-Fi (Wi-Fi enab./disable)
Włącza lub wyłącza sieć Wi-Fi.
• Ustawienia Wi-Fi (Wi-Fi setup)
Wybór metody konfiguracji połączenia sieci Wi-Fi.
Uwaga
• W celu otwarcia tego menu ustawień można wybrać na ekranie Menu ustawień (Setup menu)
opcję Ustawienia Wi-Fi (Wi-Fi setup) i nacisnąć przycisk OK.
◦ Łatwe poł. bezprzew. (Easy WL connect)
Wybierz, czy chcesz określić ustawienia informacji o punkcie dostępu w drukarce bezpośrednio z
urządzenia (takiego jak smartfon) bez korzystania z samego routera bezprzewodowego. Postępuj
zgodnie z instrukcjami podłączania urządzenia procedury konfiguracji.
◦ Połączenie ręczne (Manual connect)
Wybierz moment ręcznego wprowadzania ustawień sieci Wi-Fi za pomocą panelu operacyjnego
drukarki.
◦ WPS (nac. przycisku) (WPS (Push button))
Wybierz w przypadku wprowadzania ustawień sieci Wi-Fi za pomocą routera bezprzewodowego
zgodnego z metodą naciskania przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS). Podczas wprowadzania
ustawień postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
◦ Inne ustawienia (Other setup)
■ Ustawienia ręczne (Manual setup)
Wybierz w przypadku wprowadzania ustawień sieci Wi-Fi ręcznie. Możesz ustawić wiele
kluczy WEP.
■ WPS (kod PIN) (WPS (PIN code))
Wybierz w przypadku wprowadzania ustawień sieci Wi-Fi za pomocą routera
bezprzewodowego zgodnego z metodą kodu PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Podczas
wprowadzania ustawień postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
• Ustawienia ręczne (Manual setup)
Szczegółowe informacje o poszczególnych elementach ustawień:
179
Ustawienia ręczne (Manual setup)
Bezpośr. połączenie (Wireless Direct)
• Przeł.bezp.tr.bezprz. (Switch WL Direct)
Służy do włączania/wyłączania bezpośredniego trybu bezprzewodowego.
• Zmień nazwę (SSID) (Change name (SSID))
Służy do zmiany identyfikatora (SSID/nazwy drukarki wyświetlanej w urządzeniu zgodnym z
technologią Wi-Fi Direct) bezpośredniego trybu bezprzewodowego.
• Zmień hasło (Change password)
Zmienia hasło bezpośredniego trybu bezprzewodowego.
• Potwierdź żąd. (Confirm request)
Umożliwia określenie, czy drukarka będzie wyświetlać ekran potwierdzenia, gdy urządzenie zgodne z
technologią Wi-Fi Direct zostanie podłączone do drukarki.
• Ustawienia ręczne (Manual setup)
Szczegółowe informacje o poszczególnych elementach ustawień:
Ustawienia ręczne (Manual setup)
Przewod. sieć LAN (Wired LAN)
• Wł./wył. przew. LAN (Enab./dis. wired LAN)
Służy do włączania lub wyłączania przewodowej sieci LAN.
• Ustawienia ręczne (Manual setup)
Szczegółowe informacje o poszczególnych elementach ustawień:
Ustawienia ręczne (Manual setup)
Druk. szczegóły LAN (Print LAN details)
Można wydrukować ustawienia sieciowe drukarki, takie jak adres IP i identyfikator SSID.
Więcej informacji na temat drukowanych ustawień sieci w drukarce zostanie wydrukowane:
Drukowanie ustawień sieciowych
Ważne
• Wydruk ustawień sieciowych zawiera ważne informacje o sieci. Korzystając z niego, należy
zachować ostrożność.
180
Ustawienia ręczne (Manual setup)
• Ust. nazwę drukarki (Set printer name)
Umożliwia określenie nazwy drukarki. Określając nazwę, można użyć maksymalnie 15 znaków.
Uwaga
• Nie można użyć tej samej nazwy drukarki, która już została użyta dla innego urządzenia
podłączonego do sieci LAN.
• Pierwszym ani ostatnim znakiem nazwy drukarki nie może być myślnik.
• Ustawienia TCP/IP (TCP/IP settings)
Służy do określania ustawień IPv4 lub IPv6.
• Ustawienie WSD (WSD setting)
Parametry ustawienia obsługi protokołu WSD (jednego z protokołów sieciowych obsługiwanych przez
system Windows).
◦ Włącz/wyłącz WSD (Enable/disable WSD)
Wybór między włączeniem a wyłączeniem obsługi protokołu WSD.
Uwaga
• Po włączeniu tego ustawienia ikona drukarki jest wyświetlana w systemie Windows w
Eksploratorze sieci.
◦ Optym. przych. WSD (Optimize WSD-In)
Wybranie ustawienia Aktywne (Enable) pozwala na szybszy odbiór danych drukowania WSD.
◦ Skan. WSD z urządz. (WSD scan from dev.)
Wybór ustawienia Aktywne (Enable) umożliwia przekazywanie zeskanowanych danych do
komputera za pośrednictwem protokołu WSD.
◦ Ustaw. limitu czasu (Timeout setting)
Umożliwia określenie limitu czasu.
• Ustawienia Bonjour (Bonjour settings)
Ustawianie elementów w przypadku korzystania z opcji Bonjour.
◦ Włącz/wył. Bonjour (Enab./disab. Bonjour)
Wybór ustawienia Aktywne (Enable) umożliwia korzystanie z usługi Bonjour w celu określania
ustawień sieciowych.
◦ Wprow. nazwę usługi (Enter service name)
Umożliwia określenie nazwy usługi Bonjour. Określając nazwę, można użyć maksymalnie 48
znaków.
Uwaga
• Nie można użyć tej samej nazwy usługi, która już została użyta dla innego urządzenia
podłączonego do sieci LAN.
181
• Ustawienie LPR (LPR setting)
Służy do włączania/wyłączania ustawienia LPR.
• Protokół RAW (RAW protocol)
Włączenie/wyłączenie drukowania RAW.
• LLMNR
Włączenie/wyłączenie LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Wybranie ustawienia
Aktywne (Enable) umożliwia drukarce wykrycie adresu IP drukarki na podstawie nazwy drukarki, bez
serwera DNS.
• Ustawienia IPP (IPP settings)
Wybór opcji Aktywne (Enable) umożliwia drukowanie za pośrednictwem sieci przy użyciu protokołu
IPP.
• Komunik. PictBridge (PictBridge commun.)
Elementy ustawień dotyczące drukowania z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (Wi-Fi).
◦ Włącz/wyłącz (Enable/disable)
Wybranie opcji Aktywne (Enable) umożliwia drukowanie z urządzenia zgodnego ze standardem
PictBridge (Wi-Fi).
◦ Ustaw. limitu czasu (Timeout setting)
Umożliwia określenie limitu czasu.
• Ustawienie DRX (DRX setting)
Wybór ustawienia Przewod. sieć LAN (Wired LAN), a potem Aktywne (Enable) umożliwia
włączenie odbioru nieciągłego, gdy drukarka jest podłączona do urządzenia zgodnego z przewodową
siecią LAN.
• Ustaw. protok. IPsec (IPsec settings)
Wybranie ustawienia Aktywne (Enable) umożliwia skonfigurowanie ustawień protokołu IPsec.
182
Ustaw. inn. urządz.
Wybierz to menu na ekranie Ustaw. urządzenia (Device settings) w obszarze Menu ustawień (Setup
menu).
• Powtarzan. klawiszy (Key repeat)
Wybranie opcji WŁ. (ON) umożliwia szybkie wyświetlenie liczb i znaków do wyboru, przez przytrzymanie
przycisku
podczas wprowadzania znaków.
• Przyp. o usun. dok. (Orig. remov. remind.)
Umożliwia wybór, czy drukarka ma wyświetlać ekran z przypomnieniem o pozostawieniu oryginału na
płycie po jego zeskanowaniu.
Ważne
• Zapomnienie wyjęcia oryginału może nie zostać wykryte w zależności od jego typu oraz od stanu
pokrywy dokumentów.
183
Wybór języka
Umożliwia zmianę języka komunikatów i menu na wyświetlaczu LCD.
Japoński / Angielski / Niemiecki / Francuski / Włoski / Hiszpański / Holenderski / Portugalski / Norweski /
Szwedzki / Duński / Fiński / Rosyjski / Ukraiński / Polski / Czeski / Słowacki / Węgierski / Słoweński /
Chorwacki / Rumuński / Bułgarski / Turecki / Grecki / Estoński / Łotewski / Litewski / Chiński uproszczony /
Chiński tradycyjny / Koreański / Indonezyjski / Wietnamski
184
Aktualizacja oprogr. układowego
Wybierz to menu na ekranie Ustaw. urządzenia (Device settings) w obszarze Menu ustawień (Setup
menu).
Możesz aktualizować oprogramowanie układowe drukarki, sprawdzać jego wersję oraz wprowadzać
ustawienia ekranu powiadomień.
Ważne
• W przypadku korzystania z tej funkcji upewnij się, że drukarka została połączona z Internetem.
Uwaga
• Jeśli wybrano opcję Nieaktywne (Disable) w pozycji Włącz/wyłącz Wi-Fi (Wi-Fi enab./disable) menu
Wi-Fi oraz w pozycji Wł./wył. przew. LAN (Enab./dis. wired LAN) menu Przewod. sieć LAN (Wired
LAN) na ekranie Ustawien. sieci LAN (LAN settings), dostępna jest tylko opcja Bieżąca wersja
(Current version).
• Instaluj aktualiz. (Install update)
Służy do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania układowego drukarki. Aby przeprowadzić
aktualizację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Uwaga
• Jeśli aktualizacja oprogramowania układowego nie została zakończona, sprawdź poniższe
elementy i podejmij odpowiednie czynności.
• Sprawdź ustawienia sieci.
• Jeśli na wyświetlaczu LCD widnieje komunikat Nie można połączyć z serwerem; spróbuj
ponownie (Cannot connect to the server; try again), naciśnij przycisk OK, a następnie
spróbuj ponownie po pewnym czasie.
• Bieżąca wersja (Current version)
Umożliwia sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania układowego.
• Powiad. o aktualiz. (Update notification)
Jeśli wybrano ustawienie WŁ. (ON) i dostępna jest aktualizacja oprogramowania układowego, na
wyświetlaczu LCD pojawi się informacja o dostępnej aktualizacji oprogramowania układowego.
• Konfig. serwera DNS (DNS server setup)
Umożliwia wprowadzanie ustawień serwera DNS. Wybierz opcję Autom. konfigurow. (Auto setup) lub
Ustawienia ręczne (Manual setup). Po wybraniu opcji Ustawienia ręczne (Manual setup) wprowadź
ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami podawanymi na wyświetlaczu LCD.
• Konfig. serw. proxy (Proxy server setup)
Umożliwia wprowadzanie ustawień serwera proxy. Wybierz opcję Użyj (Use) lub Nie używaj (Do not
use). Po wybraniu opcji Użyj (Use) wprowadź ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie LCD.
185
Resetuj ustawienie
Wybierz to menu na ekranie Ustaw. urządzenia (Device settings) w obszarze Menu ustawień (Setup
menu).
Powoduje przywrócenie wszystkich ustawień drukarki do wartości domyślnych. Niektóre dane mogą jednak
pozostać niezmienione, w zależności od bieżącego stanu korzystania z drukarki.
Ważne
• W zależności od elementu ustawień konieczne jest nawiązanie połączenia lub ponowne
przeprowadzenie konfiguracji, jeśli ustawieniu została przywrócona wartość domyślna.
• Konfig. usługi WWW (Web service setup)
Powoduje przywrócenie domyślnych ustawień usługi WWW.
• Ustawien. sieci LAN (LAN settings)
Przywraca domyślne ustawienia sieci LAN.
• Dane ustawień (Setting data)
Przywraca domyślne parametry ustawień, takich jak rozmiar papieru, typ nośnika i inne, z wyjątkiem
ustawień sieciowych.
• Wszystkie dane (All data)
Przywraca domyślne wartości wszystkich ustawień wprowadzonych w drukarce. Również hasło
administratora ustawione za pomocą usługi Zdalny interfejs użytkownika lub programu IJ Network
Device Setup Utility zostaje przywrócone do wartości domyślnej.
Po zresetowaniu w razie potrzeby należy przeprowadzić ponowną konfigurację.
Uwaga
• Nie można przywrócić domyślnych ustawień następujących elementów:
• Język wyświetlany na ekranie LCD
• Bieżące położenie głowicy drukującej
• Żądanie CSR (ang. Certificate Signing Request, żądanie podpisania certyfikatu) dotyczące
ustawienia metody szyfrowania (SSL/TLS)
186
Ustawienia podajnika
Wybierz to menu na ekranie Menu ustawień (Setup menu).
Zarejestrowanie rozmiaru papieru i typu nośnika umieszczonego na tylnej tacy lub w kasecie umożliwia
zapobieganie nieprawidłowemu drukowaniu przez drukarkę poprzez wyświetlanie przed rozpoczęciem
drukowania odpowiedniego komunikatu w sytuacji, gdy rozmiar papieru lub typ nośnika załadowanego
papieru odbiega od ustawień drukowania.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części:
Ustawienia papieru
• Zarejestr. inf. o pap. (Save paper info)
Umożliwia zarejestrowanie rozmiaru papieru i typu nośnika umieszczonego na tylnej tacy i w kasecie.
Uwaga
• Papier zwykły można umieszczać tylko w kasecie.
• Dalsze informacje o prawidłowej kombinacji ustawień papieru, jaką można wprowadzić za pomocą
sterownika drukarki (system Windows) lub na ekranie LCD:
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)
• Wykr. niezg. papieru (Det. paper mismatch)
Po wybraniu ustawienia WŁ. (ON) drukarka wykrywa, czy rozmiar papieru i typ nośnika są identyczne z
zarejestrowanymi na ekranie Zarejestr. inf. o pap. (Save paper info). Jeśli drukowanie rozpocznie się
z niepasującymi ustawieniami, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat o błędzie.
187
Konfiguracja usługi WWW
Wybierz to menu na ekranie Menu ustawień (Setup menu).
• Konfigur. połączenia (Connection setup)
Dostępne są następujące elementy:
◦ GoogleCloudPrint
Rejestracja/usunięcie drukarki w usłudze/z usługi Google Cloud Print.
• Konfig. serwera DNS (DNS server setup)
Umożliwia wprowadzanie ustawień serwera DNS. Wybierz opcję Autom. konfigurow. (Auto setup) lub
Ustawienia ręczne (Manual setup). Po wybraniu opcji Ustawienia ręczne (Manual setup) wprowadź
ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami podawanymi na wyświetlaczu LCD.
• Konfig. serw. proxy (Proxy server setup)
Umożliwia wprowadzanie ustawień serwera proxy. Wybierz opcję Użyj (Use) lub Nie używaj (Do not
use). Po wybraniu opcji Użyj (Use) wprowadź ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie LCD.
188
Ustawienia ECO
To ustawienie umożliwia automatyczne włączanie/wyłączanie drukarki w celu oszczędzania energii
elektrycznej.
Automatyczne wyłączanie drukarki
Automatyczne włączanie drukarki
Automatyczne wyłączanie drukarki
Można włączyć opcję automatycznego wyłączania drukarki po upływie określonego czasu pozostawania
drukarki w stanie bezczynności lub bez pobierania danych do drukowania.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
Pojawi się ekran Menu ustawień (Setup menu).
3. Wybierz opcję Ustawienia ECO (ECO settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Wybierz opcję Ustaw. oszcz. energ. (EnergySaveSettings), a następnie naciśnij
przycisk OK.
5. Wybierz opcję Aut. wyłączenie (Auto power off), a następnie naciśnij przycisk OK.
6. Wybierz czas wyłączania drukarki, a następnie naciśnij przycisk OK.
Automatyczne włączanie drukarki
Można ustawić automatyczne włączanie drukarki po rozpoczęciu przesyłania danych wydruku do
drukarki.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
Pojawi się ekran Menu ustawień (Setup menu).
3. Wybierz opcję Ustawienia ECO (ECO settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Wybierz opcję Ustaw. oszcz. energ. (EnergySaveSettings), a następnie naciśnij
przycisk OK.
5. Wybierz opcję Aut. włączenie (Auto power on), a następnie naciśnij przycisk OK.
189
6. Wybierz opcję WŁ. (ON), a następnie naciśnij przycisk OK.
Korzystanie z druku dwustronnego
Aby korzystać z funkcji drukowania dwustronnego, wykonaj poniższą procedurę.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
Pojawi się ekran Menu ustawień (Setup menu).
3. Wybierz opcję Ustawienia ECO (ECO settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Wybierz opcję Us. druk. 2-str. (2-sidedPrintSetting), a następnie naciśnij przycisk OK.
5. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.
• Kopiuj (Copy)
Wybierz kopiowanie dwustronne jako tryb domyślny.
• Druk szablonu (Template print)
Wybierz jako tryb domyślny drukowanie dwustronne formularzy szablonów za pomocą drukarki.
190
Ustawienia ciche
Tej funkcji należy używać, gdy konieczne jest ograniczenie hałasu towarzyszącego pracy drukarki, np.
podczas drukowania w nocy.
Aby określić ustawienia, wykonaj poniższą procedurę.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
Pojawi się ekran Menu ustawień (Setup menu).
3. Wybierz opcję Tryb cichy (Quiet mode), a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Wybierz opcję WŁ. (ON) lub WYŁ. (OFF) i naciśnij przycisk OK.
W przypadku wybrania opcji WŁ. (ON) istnieje możliwość zredukowania poziomu hałasu
towarzyszącego drukowaniu.
Ważne
• W przypadku wybrania opcji WŁ. (ON) szybkość działania może być mniejsza niż dla ustawienia
WYŁ. (OFF).
• Skuteczność tej funkcji zależy od ustawień drukarki. Ponadto pewne rodzaje hałasu, np. gdy
drukarka przygotowuje się do drukowania, nie są zmniejszane.
Uwaga
• Tryb cichy można włączać za pomocą sterownika drukarki lub panelu operacyjnego drukarki.
Niezależnie od sposobu włączania trybu cichego, jest on stosowany podczas korzystania z panelu
operacyjnego drukarki lub w trakcie drukowania i skanowania za pomocą komputera.
191
Informacje o systemie
Wybierz to menu na ekranie Menu ustawień (Setup menu).
• Bieżąca wersja (Current version)
Powoduje wyświetlenie bieżącej wersji oprogramowania układowego.
• Nazwa drukarki (Printer name)
Powoduje wyświetlenie aktualnie wybranej nazwy drukarki.
• Nr seryjny (Serial number)
Powoduje wyświetlenie numeru seryjnego drukarki.
• Liczba wydruk. ark. (Printed sheet count)
Wyświetla liczbę wydrukowanych arkuszy skokowo co 50 arkuszy. (Przykład: w przypadku 25 arkuszy
wyświetlane jest [1–50]).
192
Specyfikacje
Specyfikacje ogólne
Rozdzielczość drukowania (dpi)
4800* (w poziomie) x 1200 (w pionie)
* Krople atramentu mogą być umieszczane na papierze w minimalnej odległości 1/4800 cala od siebie.
Interfejs
Port USB:
Hi-Speed USB *
Port sieci:
Przewodowa sieć LAN: 100BASE-TX / 10BASE-T
Wi-Fi: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
* Wymagany jest komputer zgodny ze standardem Hi-Speed USB. W związku
z tym, że interfejs Hi-Speed USB jest w pełni zgodny ze standardem USB 1.1,
może pracować z szybkością interfejsu USB 1.1.
Z portów USB i LAN można korzystać równocześnie.
Z sieci Wi-Fi i przewodowej sieci LAN nie można korzystać równocześnie.
Szerokość drukowania
203,2 mm (8 cali) (w przypadku drukowania bez obramowania: 216 mm
(8,5 cala))
Możliwy obszar wydruku
Drukowanie bez obramowania: margines górny/dolny/lewy/prawy: 0,0 mm
(0,0 cala)
Drukowanie standardowe:
• Margines górny:
◦ Kwadrat 9x9cm 3.5"x3.5", Kwadrat 10x10cm 4"x4": 5,0 mm (0,20 cala)
◦ Kwadrat 13x13cm 5"x5": 6,0 mm (0,24 cala)
◦ Inne rozmiary: 3,0 mm (0,12 cala)
• Margines dolny:
◦ Kwadrat 13x13cm 5"x5": 6,0 mm (0,24 cala)
◦ Inne rozmiary: 5,0 mm (0,20 cala)
• Margines lewy:
◦ Letter/Legal: 6,4 mm (0,26 cala)
◦ Kwadrat 9x9cm 3.5"x3.5", Kwadrat 10x10cm 4"x4": 5,0 mm (0,20 cala)
◦ Kwadrat 13x13cm 5"x5": 6,0 mm (0,24 cala)
◦ Inne rozmiary: 3,4 mm (0,14 cala)
• Margines prawy:
◦ Letter/Legal: 6,3 mm (0,25 cala)
◦ Kwadrat 9x9cm 3.5"x3.5", Kwadrat 10x10cm 4"x4": 5,0 mm (0,20 cala)
◦ Kwadrat 13x13cm 5"x5": 6,0 mm (0,24 cala)
◦ Inne rozmiary: 3,4 mm (0,14 cala)
193
* Szczegółowe informacje na temat obszaru koperty, na którym można drukować, zawiera poniższa sekcja.
Koperty
Automatyczne drukowanie dwustronne:
• Margines górny: 5,0 mm (0,20 cala)
• Margines dolny: 5,0 mm (0,20 cala)
• Margines lewy:
◦ Letter: 6,4 mm (0,26 cala)
◦ Inne rozmiary: 3,4 mm (0,14 cala)
• Margines prawy:
◦ Letter: 6,3 mm (0,25 cala)
◦ Inne rozmiary: 3,4 mm (0,14 cala)
Warunki otoczenia podczas pra-
Temperatura: 5-35°C (41-95°F)
cy
Wilgotność: 10-90% (bez kondensacji)
* Wydajność drukarki może ulec zmniejszeniu w pewnym zakresie temperatury
i wilgotności.
Zalecane warunki otoczenia:
Temperatura: 15-30°C (59-86°F)
Wilgotność: 10-80% (bez kondensacji)
* Dane dotyczące zakresów temperatury i wilgotności otoczenia odpowiednich
dla poszczególnych rodzajów papieru, np. papieru fotograficznego, można znaleźć na opakowaniu danego papieru lub w dostarczonej z nim dokumentacji.
Warunki otoczenia podczas
Temperatura: 0-40°C (32-104°F)
przechowywania
Wilgotność: 5-95% (bez kondensacji)
Zasilanie
Prąd zmienny 100-240 V, 50/60 Hz
(Dołączony kabel zasilania działa tylko w kraju lub regionie, dla którego został
zakupiony).
Pobór prądu
Drukowanie (kopiowanie): 15 W lub mniej *1
Stan gotowości (wartość minimalna): 0,8 W lub mniej *1*2
WYŁ.: 0,3 W lub mniej
*1 Połączenie z komputerem przy użyciu kabla USB
*2 Nie można zmienić czasu, po którego upływie urządzenie samoczynnie
przechodzi w stan gotowości.
Wymiary zewnętrzne (szer. x
głęb. x wys.)
Około 403 x 369 x 195 mm (15,9 x 14,6 x 7,7 cala)
Masa
Około 8,1 kg (17,8 funtów)
* Z wciągniętą kasetą i tacami.
* Z zainstalowaną głowicą drukującą.
Głowica drukująca/atrament
Łącznie 1792 dysze (640 dysz BK, po 384 dysze C/M/Y)
194
Specyfikacje dotyczące kopiowania
Wiele kopii
maks. 99 stron
Dopasowywanie intensywności koloru
9 pozycji, automatyczna intensywność (kopia AE)
Pomniejszanie/powiększanie
25%–400% (moduł 1%)
Specyfikacje dotyczące skanowania
Sterownik skanera
Windows: TWAIN w wersji 1.9, WIA
Maksymalny rozmiar skanowania
A4/Letter 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 cala)
Maks. rozdzielczość optyczna (w 1200 x 2400 dpi *
poziomie x w pionie):
* Rozdzielczość optyczna odzwierciedla maksymalną częstotliwość próbkowania określoną zgodnie z normą ISO 14473.
Gradacja (wejście/wyjście)
Stopnie szarości: 16 bitów/8 bitów
Kolorowy: 16 bitów/8 bitów na każdą składową RGB
Specyfikacje sieci
Protokół komunikacyjny
TCP/IP
Przewod. sieć LAN
Zgodność ze standardami: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)
Szybkość transmisji: 10/100 Mb/s (automatyczne przełączanie)
Wi-Fi
Zgodność ze standardami: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz
Kanał: 1-11 lub 1-13
* Pasmo częstotliwości i dostępne kanały zmieniają się w zależności od kraju
lub regionu.
Odległość komunikacji: 50 m/164 stóp we wnętrzach
* Efektywny zasięg zmienia się w zależności od otoczenia i umiejscowienia
urządzeń.
Zabezpieczenia:
WEP (64-/128-bitowy)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Konfiguracja:
WPS (konfiguracja metodą naciskania przycisku/kodu PIN)
WCN (WCN-NET)
Łatwe poł. bezprzewod.
195
Inne właściwości: hasło administratora
Minimalne wymagania systemowe
Należy stosować się do wymagań systemu operacyjnego, jeśli są one bardziej wygórowane od podanych
poniżej.
Windows
System operacyjny
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Uwaga: Prawidłowe działanie jest gwarantowane tylko na komputerze z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym.
Sterownik drukarki i program IJ Network Device Setup Utility obsługują następujące systemy operacyjne:
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2 i Windows Server
2016.
Wolne miejsce na dysku twardym
Co najmniej 2,0 GB
Uwaga: na potrzeby instalacji oprogramowania dostarczonego w zestawie.
Niezbędna ilość wolnego miejsca na dysku twardym może ulec zmianie bez
powiadomienia.
Monitor
XGA 1024 x 768
macOS
System operacyjny
OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.12 - macOS 10.14
Wolne miejsce na dysku twar-
Co najmniej 1,0 GB
dym
Uwaga: na potrzeby instalacji oprogramowania dostarczonego w zestawie.
Niezbędna ilość wolnego miejsca na dysku twardym może ulec zmianie bez
powiadomienia.
Monitor
XGA 1024 x 768
Inne obsługiwane systemy operacyjne
iOS (Android, Windows 10 Mobile)
W przypadku obsługiwanego systemu operacyjnego część funkcji może być niedostępnych.
Więcej informacji można znaleźć w witrynie sieci Web firmy Canon.
Możliwość drukowania z telefonu komórkowego
Apple AirPrint
Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link
196
Windows 10 Mobile Print
Mopria Print Service
• Do instalacji oprogramowania dla systemu operacyjnego Windows wymagane jest połączenie
internetowe lub napęd CD-ROM.
• Aby korzystać z funkcji Easy-PhotoPrint Editor i wszystkich podręczników użytkownika, wymagane
jest połączenie internetowe.
• Windows: w przypadku systemu Windows Media Center część funkcji może być niedostępnych.
• Windows: sterownik TWAIN (ScanGear) jest zgodny ze standardem TWAIN w wersji 1.9 i wymaga
obecności w systemie operacyjnym oprogramowania Menedżer źródeł danych.
• macOS: W przypadku systemu operacyjnego macOS do instalacji oprogramowania wymagane jest
połączenie internetowe.
• W wewnętrznym środowisku sieciowym należy otworzyć port 5222. Szczegółowe informacje na ten
temat można uzyskać u administratora sieci.
Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
197
Informacje na temat papieru
Obsługiwane typy nośników
Limit pojemności papieru
Nieobsługiwane typy nośników
Sposób postępowania z papierem
Obszar wydruku
198
Obsługiwane typy nośników
Aby uzyskać najlepsze wyniki, wybierz papier przeznaczony do danych celów. Firma Canon oferuje różne
rodzaje papieru odpowiednie do drukowania dokumentów oraz specjalny papier do zdjęć lub ilustracji. Do
drukowania ważnych zdjęć zawsze, gdy to możliwe, używaj oryginalnego papieru Canon.
Typy nośników
Oryginalny papier Canon
Uwaga
• Objaśnienia ostrzeżeń o użyciu strony nieprzeznaczonej do zadrukowania znajdują się w
informacjach o korzystaniu z poszczególnych produktów.
• Rozmiary strony i typy nośników różnią się w zależności od kraju lub regionu, w którym
sprzedawany jest papier. Szczegóły dotyczące rozmiarów strony i typów nośników znajdują się w
witrynie firmy Canon w sieci Web.
• Oryginalny papier Canon jest niedostępny w niektórych krajach i regionach. Należy pamiętać, że
na terenie Stanów Zjednoczonych Canon papier nie jest sprzedawany według numeru modelu.
Można jednak zakupić papier o odpowiedniej nazwie.
Papier do drukowania dokumentów:
• Canon Red Label Superior <WOP111>
• Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
• High Resolution Paper <HR-101N>*1
Papier do drukowania zdjęć:
• Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
• Glossy Photo Paper „Everyday Use” <GP-501/GP-508>
• Photo Paper Glossy <GP-701>
• Photo Paper Plus Glossy II <PP-201/PP-208/PP-301>
• Photo Paper Pro Luster <LU-101>
• Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
• Matte Photo Paper <MP-101>
Papier do tworzenia oryginalnych produktów:
• Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
• Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
• Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
• Restickable Photo Paper <RP-101>
• Removable Photo Stickers <PS-308R>
• Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508>
199
Papier inny niż oryginalny papier Canon
• Papier zwykły (w tym papier z makulatury)
• Koperty*1
• Kartka z pozdrowieniami*1
*1 Drukowanie na tym papierze za pomocą panelu operacyjnego lub urządzenia zgodnego ze
standardem PictBridge (Wi-Fi) nie jest obsługiwane.
Limit pojemności papieru
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Uwaga
• Podczas drukowania fotografii zapisanych w urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (WiFi) należy określić rozmiar strony i typ nośnika.
Drukowanie z aparatu cyfrowego
Rozmiary stron
Dostępne są następujące rozmiary stron.
Uwaga
• Obsługiwane przez drukarkę rozmiary strony i typy nośników są różne w zależności od używanego
systemu operacyjnego.
Rozmiary standardowe:
• Letter
• Legal
• A5
• A4
• B5
• KG/10x15cm(4x6)
• 13x18cm(5"x7")
• 18x25cm(7"x10")
• 20x25cm(8"x10")
• L(89x127mm)
• 2L(127x178mm)
• Kwadrat 9cm
• Kwadrat 10cm
• Kwadrat 13cm
• Hagaki
• Hagaki 2
200
• Koperta Com 10
• Koperta DL
• Nagagata 3
• Nagagata 4
• Yougata 4
• Yougata 6
• Karta 55x91mm
Formaty specjalne
Specjalne formaty stron muszą się mieścić w następujących zakresach:
• tylna taca
◦ Rozmiar minimalny: 55,0 x 89,0 mm (2,17 x 3,51 cala)
◦ Rozmiar maksymalny: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 cala)
• kaseta
◦ Rozmiar minimalny: 148,0 x 210,0 mm (5,83 x 8,27 cala)
◦ Rozmiar maksymalny: 215,9 x 297,0 mm (8,50 x 11,69 cala)
Gramatura papieru
Można stosować papier o następującej gramaturze.
• Papier zwykły: Od 64 do 105 g /m2 (od 17 do 28 funtów)
• Papier specjalny: maks. 200 g /m2 (53 funty)
201
Limit pojemności papieru
W tej sekcji podano limity pojemności papieru tylnej tacy, kasety i tacy wyprowadzania papieru.
Limity pojemności papieru tylnej tacy i kasety
Limit pojemności papieru tacy wyprowadzania papieru
Uwaga
• Rozmiary strony i typy nośników różnią się w zależności od kraju lub regionu, w którym sprzedawany
jest papier. Szczegóły dotyczące rozmiarów strony i typów nośników znajdują się w witrynie firmy
Canon w sieci Web.
Limity pojemności papieru tylnej tacy i kasety
Oryginalny papier Canon
Papier do drukowania dokumentów:
Nazwa nośnika <nr modelu>
Tylna taca
Kaseta
Canon Red Label Superior <WOP111>
A4: około 100 arkuszy
A4: około 250 arkuszy
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
A4: około 80 arkuszy
A4: około 200 arkuszy
High Resolution Paper <HR-101N>*1
A4, B5, Letter: około 80 ar-
nd.
kuszy
Papier do drukowania zdjęć:
Nazwa nośnika <nr modelu>
Tylna taca
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>*2
A4, Letter, 13x18cm(5"x7"), 20x25cm(8"x10"),
Glossy Photo Paper „Everyday Use” <GP-501/
GP-508>*2
2L(127x178mm): 10 arkuszy
KG/10x15cm(4x6), L(89x127mm), Kwadrat 9cm,
Kwadrat 10cm, Kwadrat 13cm, Hagaki: 20 arkuszy
Photo Paper Glossy <GP-701>*2
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201/PP-208/PP-301>*2
Photo Paper Pro Luster <LU-101>*2
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>*2
Matte Photo Paper <MP-101>
Papier do tworzenia oryginalnych produktów:
Nazwa nośnika <nr modelu>
Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
Tylna taca
1 arkusz
Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
Restickable Photo Paper <RP-101>
Removable Photo Stickers <PS-308R>
202
Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508>
Papier inny niż oryginalny papier Canon
Popularna nazwa
Tylna taca
Kaseta
Papier zwykły (w tym papier z makulatury)*1
Około 100 arkuszy (Legal: 10
arkuszy)
Około 250 arkuszy
Koperty
10 kopert
nd.
Kartka z pozdrowieniami
Letter, 18x25cm(7"x10"): 1 ar- nd.
kusz
*1 W przypadku niektórych typów papieru lub warunków pracy (bardzo wysoka lub bardzo niska
temperatura albo wilgotność) podawanie papieru przy maksymalnej pojemności może okazać się
niemożliwe. W takim przypadku załaduj maksymalnie połowę stosu papieru.
*2 Podawanie z załadowanego stosu papieru może pozostawiać ślady na zadrukowanej stronie lub
uniemożliwiać efektywne podawanie. W takiej sytuacji należy podawać papier po jednym arkuszu.
Limit pojemności papieru tacy wyprowadzania papieru
Oryginalny papier Canon
Papier do drukowania dokumentów:
Nazwa nośnika <nr modelu>
Taca wyprowadzania papieru
Canon Red Label Superior <WOP111>
Około 50 arkuszy
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
High Resolution Paper <HR-101N>
Papier inny niż oryginalny papier Canon
Popularna nazwa
Taca wyprowadzania papieru
Papier zwykły (w tym papier z makulatury)
Około 50 arkuszy (Legal: 10 arkuszy)
W przypadku kontynuowania drukowania na papierze innym niż powyższy zalecamy usunięcie już
zadrukowanych arkuszy lub kopert z tacy wyprowadzania papieru, aby uniknąć zabrudzenia i odbarwienia
papieru.
203
Nieobsługiwane typy nośników
Nie należy stosować typów papieru wymienionych na poniższej liście. Zastosowanie takiego papieru nie
tylko daje niezadowalające rezultaty, lecz także powoduje zacięcia papieru lub niewłaściwe działanie
drukarki.
• Papier poskładany, wygięty lub pomarszczony
• Papier wilgotny
• Papier cieńszy niż pocztówka, w tym papier zwykły lub z notesu przycięty do mniejszego rozmiaru (w
przypadku drukowania na papierze o rozmiarze A5 lub mniejszym)
• Pocztówki
• Pocztówki
• Koperty z podwójnymi skrzydełkami
• Koperty z wytłaczanymi lub przetworzonymi powierzchniami
• Koperty, których pokryte klejem skrzydełka są już wilgotne i klejące
• Jakikolwiek typ papieru z otworami
• Papier o kształcie innym niż prostokątny
• Papier spięty zszywkami lub sklejony
• Papier z tylną powierzchnią samoprzylepną, np. etykieta zabezpieczająca
• Papier ozdobiony elementami błyszczącymi itp.
204
Sposób postępowania z papierem
• Należy uważać, aby nie wytrzeć ani nie porysować powierzchni żadnego typu używanego papieru.
• Papier należy trzymać jak najbliżej krawędzi i nie dotykać powierzchni przeznaczonej do zadrukowania.
Jakość wydruku może ulec pogorszeniu, jeśli powierzchnia przeznaczona do zadrukowania zostanie
zanieczyszczona potem lub tłuszczem pochodzącym z dłoni.
• Nie należy dotykać zadrukowanej powierzchni do momentu wyschnięcia atramentu. Trzymając papier,
należy unikać dotykania zadrukowanej powierzchni nawet po wyschnięciu atramentu. Z powodu
właściwości atramentu pigmentowego może on zostać usunięty z zadrukowanej powierzchni w wyniku
potarcia lub zarysowania.
• Z opakowania należy wyjmować tylko wymaganą liczbę arkuszy, bezpośrednio przed drukowaniem.
• Aby uniknąć zwinięcia papieru, podczas przerw w drukowaniu należy wyjąć nieużywany papier z tylnej
tacy, włożyć go z powrotem do opakowania i przechowywać poziomo. Ponadto podczas
przechowywania należy unikać wysokiej temperatury, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
205
Tryb ekonomiczny
Można zmniejszyć zużycie czarnego atramentu, ustawiając opcję Jakość druku (Print quality) na
Ekonomiczne (Economy). Większa intensywność druku jest dostępna po wybraniu ustawienia
Standardowy (Standard) dla opcji Jakość druku (Print quality).
W przypadku druku lub kopiowania w kolorze można zmniejszyć zużycie czarnego atramentu, ale zużycie
kolorowego atramentu będzie takie samo, jak dla ustawienia Standardowy (Standard).
• Liczba arkuszy do nadrukowania
Liczba arkuszy do nadrukowania na butelkę z czarnym atramentem pigmentowym (papier zwykły
formatu A4) w przypadku drukowania w kolorze
Tryb Standardowy (Standard): 6000
Tryb Ekonomiczne (Economy): 8300
• Warunki pomiarów
◦ Obrazy pomiarów:
Drukowanie w kolorze: dokument kolorowy A4 ISO/IEC24712
Drukowanie w czerni i bieli: monochromatyczny dokument A4 ISO/IEC19752
◦ Metoda pomiarów:
Oryginalny firmy Canon
◦ Typ papieru:
Papier zwykły
◦ Ustawienie sterownika drukowania:
Ustawienie domyślne dla papieru zwykłego, ustawienie Wydruk w odcieniach szarości
(Grayscale Printing) na WŁ. podczas pomiaru druku w czerni i bieli.
◦ Drukowanie bez obramowania:
WYŁ (OFF)
*Liczba arkuszy do nadrukowania jest wyliczona na podstawie butelki z atramentem napełnionej po raz
drugi, a nie butelki z atramentem napełnionej, gdy drukarka jest używana po raz pierwszy.
206
Drukowanie
Drukowanie za pomocą komputera
Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu
Drukowanie przy użyciu panelu
operacyjnego
Drukowanie z aparatu cyfrowego
Ustawienia papieru
207
Drukowanie za pomocą komputera
Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do systemu Windows)
Drukowanie za pomocą aplikacji (macOS AirPrint)
Drukowanie za pomocą oprogramowania firmy Canon
Drukowanie za pośrednictwem usługi WWW
208
Drukowanie za pomocą aplikacji (macOS AirPrint)
Drukowanie Podstawowe
Wykonanie drukowania bez obramowania
Drukowanie na pocztówkach
Dodawanie drukarki
Jak otworzyć ekran ustawień drukarki
Wyświetlanie ekranu stanu drukowania
Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania
Usuwanie drukarki, która nie jest już potrzebna, z listy drukarek
209
Drukowanie
Ta drukarka jest zgodna ze standardowym systemem drukowania systemu macOS (AirPrint).
Drukowanie można rozpocząć niezwłocznie po połączeniu drukarki z komputerem Mac bez konieczności
instalowania specjalnego oprogramowania.
Sprawdzanie środowiska
Zacznij od sprawdzenia środowiska.
• Środowisko działania funkcji AirPrint
Komputer Mac z najnowszą wersją systemu OS
• Wymagania
Komputer Mac i drukarka muszą być połączone przy użyciu jednej z następujących metod:
◦ Połączone z tą samą siecią LAN
◦ Połączone bezpośrednio bez użycia routera bezprzewodowego (Bezpośrednie połączenie)
◦ Połączenie USB
Drukowanie za pomocą komputera Mac
1. Upewnij się, że drukarka jest włączona
Uwaga
• Jeśli funkcja Automatyczne włączanie (Auto power on) została włączona, drukarka włącza
się automatycznie po odebraniu zadania drukowania.
2. Załaduj papier do drukarki
3. Wybierz rozmiar papieru i typ papieru na drukarce
Na panelu operacyjnym drukarki zarejestruj ustawiony rozmiar papieru i typ papieru.
Instrukcje można znaleźć w części „Ustawienia papieru”.
4. Rozpocznij drukowanie za pomocą aplikacji
Pojawi się okno dialogowe Drukuj.
5. Wybierz drukarkę
Wybierz używany model z listy Drukarka (Printer) w oknie dialogowym Drukuj.
210
Uwaga
• Kliknij przycisk Pokaż szczegóły (Show Details), aby przełączyć okno konfiguracji do widoku
szczegółowego.
6. Sprawdź ustawienia drukowania
W menu podręcznym Jakość i nośnik (Media & Quality) wybierz odpowiedni rozmiar papieru w opcji
Rozmiar papieru (Paper Size) oraz wybierz ustawienia opcji Pobieraj z (Feed From) i Typ nośnika
(Media Type).
Wybierz opcję Wybór automatyczny (Auto Select) jako Typ nośnika (Media Type).
Usuń zaznaczenie opcji Dwustronny (Two-Sided), jeśli nie drukujesz po obu stronach papieru.
211
Ważne
• Błąd może wystąpić, jeśli rozmiar papieru ustawiony w oknie dialogowym drukowania jest inny
niż rozmiar papieru ustawiony w drukarce. W oknie dialogowym drukowania i w drukarce
wybierz właściwe elementy, które odpowiadają papierowi używanemu podczas drukowania.
• W przypadku drukowania w formacie A4, A5, JIS B5 lub US Letter ustaw odpowiednią pozycję
podawania (Główna taca (Main Tray) lub Tylna taca (Rear Tray)) w obszarze Pobieraj z
(Feed From) okna dialogowego drukowania. Po wybraniu w obszarze Pobieraj z (Feed From)
opcji Wybierz automatycznie (Auto Select) pozycja podawania zmienia się zależnie od
ustawienia Typ nośnika (Media Type). W przypadku wybrania dla opcji Typ nośnika (Media
Type) papieru zwykłego będzie on podawany z kasety (głównej tacy). W przypadku wybrania
innych typów papieru jest on podawany z tylnej tacy.
• W przypadku papieru, na którym nie można drukować dwustronnie (np. papieru fotograficznego
czy pocztówek), usuń zaznaczenie opcji Dwustronny (Two-Sided).
Uwaga
• Okno dialogowe Drukuj umożliwia definiowanie ogólnych ustawień drukowania, takich jak układ
i kolejność drukowania.
Informacje na temat ustawień drukowania można znaleźć w pomocy systemu macOS.
7. Kliknij przycisk Drukuj (Print).
Drukarka drukuje zgodnie z podanymi ustawieniami.
Uwaga
• Nawiązanie połączenia Wi-Fi po włączeniu drukarki może potrwać kilka minut. Wydrukuj po
sprawdzeniu, czy drukarka została połączona z siecią.
• Nie można drukować, jeśli ustawienia Bonjour drukarki zostały wyłączone. Sprawdź ustawienia sieci
LAN drukarki i włącz ustawienia Bonjour.
• Aby uzyskać informacje na temat problemów z drukowaniem, zapoznaj się z częścią „Nie można
drukować z użyciem standardu AirPrint”.
• Wygląd ekranu ustawień może różnić się w zależności od używanej aplikacji.
Drukowanie kopert
Aby drukować na kopertach za pomocą komputera Mac, zapoznaj się z następującymi informacjami.
Drukowanie obrazu
wynikowego
Orientacja danych wydruku
Dane wydruku są obracane o 180 stopni
w stosunku do obrazu wynikowego.
212
Orientacja ładowania kopert
Załaduj kopertę pionowo stroną adresową skierowaną do góry, aby skrzydełko koperty było
skierowane ku dołowi po prawej stronie.
213
Wykonanie drukowania bez obramowania
Funkcja ta umożliwia drukowanie danych bez marginesów w wyniku takiego powiększenia obrazu, że
drukowane dane wystają nieco poza obszar papieru. Podczas drukowania standardowego wokół obszaru
dokumentu są tworzone marginesy. Natomiast w trybie drukowania bez obramowania marginesy nie są
tworzone. Aby wydrukować dane bez marginesów, np. fotografię, należy wybrać funkcję drukowania bez
obramowania.
Procedura drukowania bez obramowania jest następująca:
Ustawianie funkcji Drukowanie bez obramowania
1. Ustawianie opcji Wielk. rozszerzenia (Amount of extension) na panelu operacyjnym
drukarki
Informacje dotyczące ustawiania wielkości rozszerzenia znajdują się w części „Ustaw. druk.”.
Ważne
• Jeśli została ustawiona opcja Wielkość: Duża (Amount: Large), może to spowodować
zabrudzenie spodniej strony papieru.
2. Wybierz rozmiar arkusza w przypadku drukowania bez obramowania
W oknie dialogowym wybierz w menu Rozmiar papieru (Paper Size) opcję XXX Bez obramowania
(XXX Borderless).
214
3. Kliknij przycisk Drukuj (Print).
Gdy wybierzesz polecenie wydruku, tekst zostanie wydrukowany na papierze bez żadnych
marginesów.
Ważne
• Funkcja drukowania bez obramowania obsługuje jedynie określone rozmiary papieru. Należy
pamiętać o wybraniu z listy Rozmiar papieru (Paper Size) rozmiaru papieru o końcówce „Bez
obramowania” („Borderless”).
• W zależności od typu zastosowanego papieru, jakość druku może ulec pogorszeniu lub arkusz może
zostać poplamiony w górnej bądź dolnej części.
• Jeśli stosunek wysokości do szerokości różni się dla danych obrazu, fragment obrazu może nie
zostać wydrukowany w zależności od typu zastosowanego nośnika.
Należy wówczas przyciąć obraz za pomocą aplikacji, stosownie do rozmiaru papieru.
• W przypadku włączenia drukowania skalowanego lub wydruku układu strony nie można drukować
bez obramowania.
Uwaga
• Korzystanie z funkcji drukowania bez obramowania nie jest zalecane, jeśli w menu Nośniki i jakość
(Media & Quality) dla opcji Typ nośnika (Media Type) wybrano papier zwykły.
Powiększanie zakresu wydruku
Ustawienie dużej szerokości rozszerzenia pozwala na bezproblemowe drukowanie bez obramowania.
Jednak część dokumentu wykraczająca poza krawędzie papieru nie zostanie wydrukowana. Z tego
powodu obiekty znajdujące się na obrzeżach fotografii również mogą nie zostać wydrukowane.
Jeśli wyniki drukowania bez obramowania nie są zadowalające, zmniejsz wielkość rozszerzenia w panelu
operacyjnym drukarki.
Ważne
• W przypadku zmniejszenia szerokości rozszerzenia na wydruku może się pojawić nieoczekiwany
margines, zależny od rozmiaru papieru.
Uwaga
• W przypadku ustawienia opcji Wielkość: minimalna (Amount: Minimum) dane obrazu będą
drukowane w pełnym rozmiarze. Po wybraniu takiego ustawienia przy drukowaniu strony adresowej
pocztówki kod pocztowy nadawcy jest drukowany we właściwym miejscu.
215
Drukowanie na pocztówkach
W tej części opisano procedurę drukowania na pocztówkach.
1. Załaduj pocztówki do drukarki
2. Wybierz rozmiar papieru i typ papieru na drukarce
Na panelu operacyjnym drukarki zarejestruj Hagaki jako rozmiar papieru.
Ponadto zarejestruj typ papieru, który najlepiej odpowiada danemu celowi: Hagaki, IJ Hagaki lub
Hagaki K. Jeśli drukujesz na stronie adresowej, zarejestruj rozmiar Hagaki.
3. Wybierz w oknie dialogowym drukowania Rozmiar papieru (Paper Size) i Typ nośnika
(Media Type).
W oknie dialogowym drukowania jako Rozmiar papieru (Paper Size)wybierz opcję Pocztówka
(Postcard) lub Pocztówka bez obramowania (Postcard Borderless). Jeśli drukujesz na stronie
adresowej, wybierz opcję Pocztówka (Postcard).
Wybierz w oknie dialogowym drukowania Wybór automatyczny (Auto Select) jako Typ nośnika
(Media Type).
Ważne
• Drukarka nie może drukować na pocztówkach z przytwierdzonymi zdjęciami lub naklejkami.
4. Usuń zaznaczenie Dwustronny (Two-Sided)
216
Ważne
• Drukowanie dwustronne nie jest możliwe w przypadku pocztówek – usuń zaznaczenie opcji
Dwustronny (Two-Sided). Jeśli będziesz drukować z zaznaczoną opcją Dwustronny (TwoSided), możesz nie osiągnąć oczekiwanych rezultatów.
• Czystszy wydruk można otrzymać, drukując najpierw po stronie wiadomości, a następnie po
stronie adresowej.
5. Kliknij przycisk Drukuj (Print).
Drukarka drukuje zgodnie z podanymi ustawieniami.
217
Dodawanie drukarki
Poniżej przedstawiono procedurę dodawania drukarki do komputera Mac.
Aby ponownie dodać usuniętą drukarkę, otwórz kolejno opcje Preferencje systemu (System Preferences)
-> Drukarki i skanery (Printers & Scanners), kliknij znak + obok listy drukarek, a następnie postępuj
zgodnie z poniższą procedurą.
Jeśli drukarka jest podłączona za pomocą USB i podłączysz kabel USB do komputera Mac, drukarka
zostanie automatycznie dodana. Poniższa procedura nie jest konieczna w takim przypadku.
1. Sprawdź, czy w wyświetlonym oknie dialogowym pojawia się opcja Domyślne (Default).
Uwaga
• Nazwa drukarki może zostać wyświetlona dopiero po pewnym czasie.
2. Wybierz drukarkę
Wybierz drukarkę wymienioną na liście jako Bonjour Multifunction.
Uwaga
• Jeśli drukarka nie jest wyświetlana, sprawdź poniższe informacje.
• Drukarka jest włączona
• Funkcja zapory programu zabezpieczającego została wyłączona
• W przypadku połączenia Wi-Fi: drukarka jest połączona z routerem bezprzewodowym lub
bezpośrednio z komputerem (Bezpośrednie połączenie)
• W przypadku przewodowego połączenia LAN: drukarka jest połączona z urządzeniem
sieciowym za pośrednictwem kabla LAN
3. Wybierz opcję Secure AirPrint w obszarze Użycie (Use)
4. Kliknij przycisk Dodaj (Add)
Drukarka została dodana do komputera Mac.
218
Jak otworzyć ekran ustawień drukarki
Ekran ustawień drukarki można wyświetlić z poziomu aplikacji.
Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony
Ta procedura umożliwia skonfigurowanie ustawień strony (papieru) przed rozpoczęciem drukowania.
1. Wybierz polecenie Ustawienia strony... (Page Setup...) z menu Plik (File) aplikacji.
Pojawi się okno dialogowe Ustawienia strony.
Otwieranie okna dialogowego Drukuj
Ta procedura umożliwia skonfigurowanie ustawień drukowania przed rozpoczęciem drukowania.
1. Wybierz polecenie Drukuj... (Print...) z menu Plik (File) aplikacji.
Pojawi się okno dialogowe Drukuj.
219
Wyświetlanie ekranu stanu drukowania
Sprawdź postęp drukowania zgodnie z poniższą procedurą:
1. Uruchamianie ekranu stanu drukowania
• Jeśli dane wydruku zostały wysłane do drukarki
Ekran stanu drukowania jest otwierany automatycznie. Aby wyświetlić ekran stanu drukowania,
kliknij
(ikonę drukarki) wyświetlaną na pasku Dock.
• Jeśli dane wydruku nie zostały wysłane do drukarki
Otwórz okno Preferencje systemu (System Preferences) i wybierz opcję Drukarki i skanery
(Printers & Scanners).
Aby wyświetlić ekran stanu drukowania, wybierz z listy drukarek nazwę używanego modelu
drukarki, a następnie kliknij opcję Otwórz kolejkę wydruku... (Open Print Queue...).
2. Sprawdzanie stanu drukowania
Można sprawdzić nazwę dokumentu drukowanego lub gotowego do wydruku.
Służy do usuwania określonego zadania drukowania.
Służy do przerwania wydruku określonego dokumentu.
Służy do wznawiania wydruku określonego dokumentu.
Służy do zatrzymywania drukowania wszystkich dokumentów.
Wyświetlana tylko wtedy, gdy zatrzymano drukowanie wszystkich dokumentów. Służy do wznawiania drukowania wszystkich dokumentów.
Ważne
• W przypadku wystąpienia błędu na ekranie potwierdzenia postępu drukowania pojawi się komunikat o
błędzie.
• Treść komunikatu o błędzie może się zmieniać w zależności od wersji systemu operacyjnego.
220
• Nazwy części drukarek pojawiające się w komunikacie o błędzie mogą różnić się od nazw używanych w
tym podręczniku.
• Jeśli komunikat o błędzie jest niezrozumiały, zapoznaj się z komunikatem o błędzie wyświetlanym na
panelu operacyjnym drukarki.
221
Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania
Jeśli drukarka nie zacznie drukować, mogą pozostać dane anulowanego lub nieudanego zadania
drukowania.
Usuń zbędne zadania drukowania z ekranu stanu drukowania.
1. Otwórz okno Preferencje systemu (System Preferences) i wybierz opcję Drukarki i
skanery (Printers & Scanners)
2. Wybierz model i kliknij opcję Otwórz kolejkę wydruku... (Open Print Queue...)
Zostanie wyświetlony ekran stanu drukowania.
3. Wybierz niepotrzebne zadanie drukowania i kliknij ikonę
Wybrane zadania drukowania zostaną usunięte.
222
(Usuń).
Usuwanie drukarki, która nie jest już potrzebna, z listy
drukarek
Drukarkę, która nie jest już używana, można usunąć z listy drukarek.
Przed usunięciem drukarki wyjmij kabel łączący drukarkę i komputer.
Użytkownik, który nie zalogował się jako administrator, nie może usunąć drukarki. Informacje na temat
użytkownika administracyjnego można znaleźć w sekcji Użytkownicy i grupy (Users & Groups) okna
Preferencje systemowe (System Preferences).
1. Otwórz okno Preferencje systemu (System Preferences) i wybierz opcję Drukarki i
skanery (Printers & Scanners)
2. Usuń drukarkę z listy drukarek
Wybierz drukarkę, którą chcesz usunąć z listy drukarek, i kliknij znak -.
Po pojawieniu się komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk Usuń drukarkę (Delete Printer).
223
Drukowanie za pomocą oprogramowania firmy Canon
Podręcznik Easy-PhotoPrint Editor
224
Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu
Drukowanie za pomocą urządzenia iPhone/iPad/iPod touch (iOS)
Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu (Android)
Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem Windows 10 Mobile
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
225
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie
bezprzewodowym
Do drukarki można podłączać urządzenia (np. komputer, smartfon czy tablet), stosując dwie poniższe
metody.
• Połączenie bezprzewodowe (podłączanie urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem routera
bezprzewodowego)
• Połączenie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym (łączenie urządzeń z użyciem bezpośredniego
trybu bezprzewodowego)
W tej części opisano bezpośredni tryb bezprzewodowy, który umożliwia drukowanie i skanowanie po
bezpośrednim połączeniu urządzeń z drukarką.
Aby korzystać z bezpośredniego trybu bezprzewodowego, wykonaj poniższą procedurę.
1. Przygotowywanie drukarki
Zmiana ustawień drukarki umożliwiająca korzystanie z bezpośredniego połączenia
2. Przygotowanie urządzenia do połączenia z drukarką
Zmiana ustawień urządzenia i podłączanie go do drukarki
3. Drukowanie/skanowanie.
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
Ważne
• Do drukarki można podłączyć maksymalnie 5 urządzeń zewnętrznych naraz.
• Sprawdź ograniczenia użytkowe, a następnie przełącz drukarkę w bezpośredni tryb bezprzewodowy.
Ograniczenia
Zmiana ustawień drukarki umożliwiająca korzystanie z bezpośredniego
połączenia
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
Pojawi się ekran Menu ustawień (Setup menu).
3. Wybierz opcję Ustaw. urządzenia (Device settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Wybierz opcję Ustawien. sieci LAN (LAN settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
5. Wybierz opcję Bezpośr. połączenie (Wireless Direct), a następnie naciśnij przycisk OK.
6. Wybierz opcję Przeł.bezp.tr.bezprz. (Switch WL Direct), a następnie naciśnij przycisk
OK.
226
7. Wybierz opcję Tak (Yes), a następnie naciśnij przycisk OK.
Po zakończeniu wprowadzania ustawień wyświetlone zostanie okno Inf. o routerze bezp. (Wireless
router info)
8. Wybierz opcję Gotowe (Done), a następnie naciśnij przycisk OK.
Bezpośredni tryb bezprzewodowy jest włączony, a urządzenie może połączyć się bezprzewodowo z
drukarką.
Uwaga
• Na ekranie Inf. o routerze bezp. (Wireless router info) można sprawdzić wymienione poniżej
informacje. Za pomocą przycisków
i
wybierz element do sprawdzenia, a następnie
naciśnij przycisk OK.
• Nazwa sieci (SSID) (Network name(SSID)): identyfikator
• Protokół zabezpiecz. (Security protocol): ustawienie zabezpieczeń i hasło.
• Nazwa urz. bezprz. (WL Direct dev. name): nazwa drukarki wyświetlanej w urządzeniu
zgodnym z Wi-Fi Direct
Hasło jest wymagane do połączenia urządzenia z drukarką. W zależności od urządzenia
zewnętrznego hasło może być niepotrzebne.
Po połączeniu urządzenia zgodnego z Wi-Fi Direct z drukarką wybierz nazwę drukarki na
urządzeniu.
• Szczegółowe informacje na temat tego, jak zaktualizować identyfikator (SSID) i ustawienia
zabezpieczeń, można znaleźć poniżej.
Zmiana ustawienia bezpośredniego trybu bezprzewodowego
Zmiana ustawień urządzenia i podłączanie go do drukarki
1. Włącz funkcję Wi-Fi w urządzeniu.
Włącz funkcję „Wi-Fi” w menu „Ustawienia” urządzenia.
Więcej informacji o włączaniu funkcji Wi-Fi można znaleźć w podręczniku obsługi urządzenia.
2. Z listy wyświetlonej na urządzeniu wybierz pozycję „DIRECT-XXXX-G6000series” (gdzie
„X” to znaki alfanumeryczne).
Uwaga
• Jeśli na liście nie ma pozycji „DIRECT-XXXX-G6000series”, bezpośrednie połączenie nie
zostało włączone.
Zapoznaj się z sekcją Zmiana ustawień drukarki umożliwiająca korzystanie z bezpośredniego
połączenia, aby włączyć bezpośrednie połączenie.
3. Wprowadź hasło.
227
Urządzenie zostanie połączone z drukarką.
Uwaga
• Hasło można sprawdzić, drukując ustawienia sieciowe przy użyciu drukarki.
Drukowanie ustawień sieciowych
• W zależności od urządzenia zewnętrznego hasło może być niepotrzebne.
• Jeśli w urządzeniu z obsługą Wi-Fi Direct ustawiono priorytet korzystania z funkcji Wi-Fi Direct i
łączy się ono z drukarką, drukarka wyświetla ekran potwierdzenia z pytaniem, czy zezwalasz
urządzeniu na połączenie z drukarką.
Upewnij się, że nazwa na ekranie LCD zgadza się z nazwą bezprzewodowego urządzenia
komunikacyjnego, i wybierz opcję Tak (Yes), a następnie naciśnij przycisk OK.
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
Po połączeniu urządzenia z drukarką rozpocznij drukowanie/skanowanie za pomocą aplikacji urządzenia.
Uwaga
• Więcej informacji o drukowaniu i skanowaniu z urządzenia za pośrednictwem sieci Wi-Fi można
znaleźć w podręczniku obsługi danego urządzenia lub aplikacji.
• Po zainstalowaniu aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY można drukować lub skanować za pomocą
smartfona lub tabletu. Można ją pobrać ze sklepu App Store lub Google Play.
Dla systemu iOS
Dla systemu Android
Zmiana ustawienia bezpośredniego trybu bezprzewodowego
Zmień ustawienia bezpośredniego trybu bezprzewodowego, wykonując poniższą procedurę.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
Pojawi się ekran Menu ustawień (Setup menu).
3. Wybierz opcję Ustaw. urządzenia (Device settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Wybierz opcję Ustawien. sieci LAN (LAN settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
5. Wybierz opcję Bezpośr. połączenie (Wireless Direct), a następnie naciśnij przycisk OK.
6. Wybierz element ustawień, a następnie naciśnij przycisk OK.
228
Zmień nazwę (SSID) (Change name (SSID))
Aktualizuje identyfikator (SSID) bezpośredniego trybu bezprzewodowego lub nazwę drukarki
wyświetlaną w urządzeniu zgodnym z Wi-Fi Direct.
• Ustawienia ręczne (Manual setup)
1. Wybierz opcję Ustawienia ręczne (Manual setup), a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Naciśnij przycisk OK.
3. Wprowadź nową nazwę drukarki, a następnie przytrzymaj przycisk OK.
4. Wybierz, czy wprowadzić zmiany, a następnie naciśnij przycisk OK.
5. Potwierdź wprowadzone dane i naciśnij przycisk OK.
• Aktualizuj automat. (Auto update)
1. Wybierz opcję Aktualizuj automat. (Auto update), a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Wybierz opcję Tak (Yes), a następnie naciśnij przycisk OK.
3. Wybierz opcję Gotowe (Done), a następnie naciśnij przycisk OK.
Po wybraniu opcji Nazwa sieci (SSID) (Network name(SSID)) i naciśnięciu przycisku
OK można sprawdzić zaktualizowany identyfikator (SSID).
Zmień hasło (Change password)
• Ustawienia ręczne (Manual setup)
1. Wybierz opcję Ustawienia ręczne (Manual setup), a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Wprowadź nowe hasło, a następnie przytrzymaj przycisk OK.
Hasło musi mieć długość przynajmniej 10 znaków.
3. Wybierz, czy wprowadzić zmiany, a następnie naciśnij przycisk OK.
• Aktualizuj automat. (Auto update)
1. Wybierz opcję Aktualizuj automat. (Auto update), a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Wybierz opcję Tak (Yes), a następnie naciśnij przycisk OK.
3. Wybierz opcję Gotowe (Done), a następnie naciśnij przycisk OK.
Jeśli zostanie wybrana opcja Protokół zabezpiecz. (Security protocol) zamiast opcji
Gotowe (Done), możesz sprawdzić zaktualizowane hasło.
Potwierdź żąd. (Confirm request)
Aby wyświetlać ekran potwierdzenia, gdy do drukarki podłączane jest urządzenie zgodne z Wi-Fi
Direct, wybierz opcję Tak (Yes) i naciśnij przycisk OK.
Ważne
• Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi, należy wybrać zaznaczyć opcję wyświetlania
ekranu potwierdzenia.
Uwaga
• Zmiana ustawienia bezpośredniego trybu bezprzewodowego w drukarce spowoduje również zmianę
ustawienia routera bezprzewodowego w urządzeniu.
229
Ustawienia papieru
Zarejestrowanie rozmiaru papieru i typu nośnika umieszczonego na tylnej tacy lub w kasecie umożliwia
zapobieganie nieprawidłowemu drukowaniu przez drukarkę poprzez wyświetlanie przed rozpoczęciem
drukowania odpowiedniego komunikatu w sytuacji, gdy rozmiar papieru lub typ nośnika załadowanego
papieru odbiega od ustawień drukowania.
Uwaga
• Ustawienie domyślne zależy od tego, czy drukujesz lub kopiujesz z panelu operacyjnego drukarki,
drukujesz ze smartfona/tabletu, drukujesz z systemu Windows czy drukujesz z systemu macOS.
Domyślne ustawienie wyświetlania komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu
Po załadowaniu papieru:
• Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika:
Pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym na tylnej tacy.
Zarejestruj typ nośnika i rozmiar papieru zgodne z typem i rozmiarem załadowanego papieru.
230
• W przypadku wkładania kasety:
Pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym w kasecie.
Zarejestruj rozmiar strony zgodnie z rozmiarem papieru umieszczonego w kasecie.
* W kasecie można umieszczać tylko papier zwykły.
Ważne
• Dalsze informacje o prawidłowej kombinacji ustawień papieru, jaką można wprowadzić za pomocą
sterownika drukarki dla systemu Windows lub na ekranie LCD:
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)
Jeśli ustawienia papieru dotyczące drukowania/kopiowania są inne niż
informacje o papierze zarejestrowane w drukarce:
Przykład:
• Ustawienia papieru na potrzeby drukowania/kopiowania: A5
• Zarejestrowane w drukarce informacje o papierze: A4
231
Po rozpoczęciu drukowania lub kopiowania pojawi się odpowiedni komunikat.
Naciśnięcie przycisku OK powoduje wyświetlenie ustawienia papieru wymienionego pod komunikatem
jako przeznaczony do drukowania lub kopiowania.
Wybierz jedną z poniższych czynności.
Uwaga
• W zależności od ustawień poniższe opcje mogą nie zostać wyświetlone.
Drukuj na załad. pap. (Print on set paper)
Wybierz, czy chcesz drukować/kopiować na załadowanym papierze bez zmiany jego ustawień.
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania/kopiowania to A5, a zarejestrowane w drukarce
informacje o papierze wskazują na rozmiar A4, drukarka rozpocznie drukowanie/kopiowanie na
papierze załadowanym na tylną tacę lub do kasety, nie zmieniając ustawienia rozmiaru papieru na
potrzeby drukowania/kopiowania.
Zmiana papieru (Replace the paper)
Wybierz, czy chcesz drukować po wymianie papieru na tylnej tacy lub w kasecie.
Jeśli np. ustawienie rozmiaru papieru na potrzeby drukowania lub kopiowania to A5, a
zarejestrowane w drukarce informacje o papierze wskazują na rozmiar A4, przed rozpoczęciem
drukowania/kopiowania musisz załadować na tylną tacę lub do kasety papier formatu A5.
Po wymianie papieru pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze. Zarejestruj informacje o
papierze zgodne z rodzajem załadowanego papieru.
Uwaga
• Dalsze informacje o prawidłowej kombinacji ustawień papieru, jaką można wprowadzić za
pomocą sterownika drukarki dla systemu Windows lub na ekranie LCD:
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)
Anuluj (Cancel)
Anulowanie drukowania.
Wybierz, kiedy zmieniasz ustawienia papieru wprowadzone na potrzeby drukowania/kopiowania.
Zmień ustawienia papieru i ponów drukowanie/kopiowanie.
Domyślne ustawienie wyświetlania komunikatu zapobiegającego
nieprawidłowemu drukowaniu
• Kiedy drukujesz/kopiujesz za pomocą panelu operacyjnego drukarki lub w przypadku
drukowania za pomocą smartfona/tabletu:
Komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu jest domyślnie włączony.
Aby zmienić ustawienie:
Ustawienia podajnika
• W przypadku drukowania z systemu Windows:
Komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu jest domyślnie wyłączony.
232
Aby zmienić ustawienie:
Zmiana trybu pracy drukarki
• W przypadku drukowania z systemu macOS:
Komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu jest domyślnie włączony.
Aby zmienić ustawienie:
Zmiana trybu pracy drukarki
Ważne
• Gdy komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu jest wyłączony:
Drukarka rozpocznie drukowanie/kopiowanie, mimo że ustawienia papieru dotyczące drukowania/
kopiowania są inne niż informacje o papierze zarejestrowane w drukarce.
233
Kopiowanie
Tworzenie kopii
Zmniejszanie/powiększanie kopii
Podstawy
Kopiowanie dwustronne
Menu Kopia specjalna
Kopiowanie za pomocą smartfona lub
tabletu
234
Tworzenie kopii
W tej części opisano podstawową procedurę standardowego kopiowania.
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Załaduj papier.
3. Naciśnij przycisk KOPIUJ (COPY).
Zostanie wyświetlony ekran gotowości kopiowania.
4. Umieść oryginalny dokument na płycie.
5. Potwierdź rozmiar strony (B) i powiększenie (A).
Uwaga
• Aby zmienić lub zatwierdzić rozmiar strony, powiększenie lub inne ustawienia, naciśnij przycisk
MENU, a następnie wyświetl odpowiedni element ustawień za pomocą przycisków
.
Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem
• Aby przywrócić powiększenie do wartości 100%, naciśnij przycisk KOPIUJ (COPY).
6. Określ liczbę kopii za pomocą przycisków
i
.
7. Naciśnij przycisk Kolor (Color), aby rozpocząć kopiowanie w kolorze lub przycisk Czarny
(Black), aby rozpocząć kopiowanie w czerni i bieli.
Drukarka rozpocznie kopiowanie.
Po zakończeniu kopiowania zdejmij oryginał z płyty.
Ważne
• Nie otwieraj pokrywy dokumentów ani nie zdejmuj oryginału z płyty, dopóki nie zniknie komunikat
Skanow... (Scanning...).
Uwaga
• Aby anulować kopiowanie, naciśnij przycisk Stop.
• Podczas drukowania można dodać zadanie kopiowania.
Dodawanie zadania kopiowania (rezerwacja kopii)
235
Dodawanie zadania kopiowania (rezerwacja kopii)
Podczas drukowania można dodać zadanie kopiowania (utworzyć kopię rezerwową).
Kopię rezerwową można utworzyć, gdy pojawi się ekran jak poniższy.
Załaduj oryginał na płytę i naciśnij ten sam przycisk co poprzednio (Kolor (Color) lub Czarny (Black)).
Ważne
• Umieszczając oryginał na płycie, należy delikatnie otworzyć i zamknąć pokrywę dokumentów.
Uwaga
• Jeśli opcja Jakość druku (Print quality) jest ustawiona na Wysoka (High), nie można dodawać
zadań kopiowania.
• Dodając zadanie kopiowania, nie można zmieniać liczby kopii ani ustawień takich jak rozmiar strony
lub typ nośnika.
• Naciśnięcie przycisku Stop w trakcie sporządzania kopii rezerwowej spowoduje wyświetlenie ekranu
umożliwiającego wybór metody anulowania kopiowania. Wybranie opcji Anuluj wsz. rezerw.
(Cancel all reserv.), a następnie naciśnięcie przycisku OK spowoduje anulowanie kopiowania
wszystkich zeskanowanych danych. Wybranie opcji Anuluj ost. rezerw. (Cancel last reserv.), a
następnie naciśnięcie przycisku OK spowoduje anulowanie ostatniego zadania kopiowania.
• Jeśli dokument ma zbyt wiele stron, aby można było sporządzić jego kopię rezerwową, na ekranie
LCD może zostać wyświetlony komunikat Pamięć jest pełna (Memory is full). Naciśnij przycisk OK i
poczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponowić kopiowanie.
• Jeśli podczas skanowania na ekranie LCD pojawi się komunikat Spróbuj ponownie (Try again),
naciśnij przycisk OK, a następnie przycisk Stop, aby anulować kopiowanie. Potem skopiuj
dokumenty, których kopiowanie nie zostało zakończone.
236
Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem
Można zmieniać ustawienia kopii, np. rozmiar papieru, typ nośnika czy intensywność.
W trybie kopiowania naciśnij przycisk MENU, wybierz element ustawienia za pomocą przycisków
następnie naciśnij przycisk OK.
,a
Za pomocą przycisków
dostosuj wartości poszczególnych elementów ustawień, a następnie naciśnij
przycisk OK. Pojawi się następny element ustawień.
Po wprowadzeniu wszystkich ustawień na wyświetlaczu LCD pojawia się ponownie ekran gotowości do
kopiowania.
Uwaga
• Gwiazdka
na wyświetlaczu LCD wskazuje bieżące ustawienie.
• Niektórych ustawień nie można łączyć z innymi ustawieniami lub elementami menu kopii.
• Ustawienia rozmiaru strony, rodzaju nośnika itp. są zachowywane nawet po wyłączeniu drukarki.
• Powiększ./Zmniejsz. (Enlarge/Reduce)
Umożliwia wybór metody pomniejszania/powiększania.
Zmniejszanie/powiększanie kopii
Przykład:
Uwaga
• Ten element ustawień pojawi się, jeśli są spełnione następujące warunki:
• Wybrano ustawienie standardowego kopiowania
• Po wybraniu dla opcji Kopia specjalna (Special copy) ustawienia Kopia bez obramow.
(Borderless copy)
• Intensywność (Copy intensity)
Zmień intensywność (jasność).
Przykład:
Uwaga
• W przypadku wybrania pozycji Ustaw. auto (Auto adjust) załaduj oryginał na płytę.
• W przypadku wybrania opcji Ustaw. ręczne (Manual adjust) należy użyć przycisku
zmniejszenia intensywności lub przycisku
w celu jej zwiększenia.
• Rozmiar strony (Page size)
Umożliwia wybór rozmiaru ładowanego papieru.
237
w celu
Przykład:
Uwaga
• Niektóre elementy ustawień mogą być niedostępne w zależności od kraju lub regionu zakupu.
• Typ nośnika (Media type)
Umożliwia wybór typu ładowanego nośnika.
Przykład:
• Źródło papieru (Paper Source)
Wybierz źródło papieru (Tylna taca (Rear tray), Kaseta (Cassette) lub Auto), do którego jest
załadowany papier.
Uwaga
• Po wybraniu opcji Auto papier jest pobierany ze źródła, w którym znajdują się arkusze
odpowiadające ustawieniom papieru (rozmiar strony i typ nośnika).
• Jakość druku (Print quality)
Umożliwia wybranie jakości wydruku odpowiedniej do jakości oryginału.
Przykład:
Uwaga
• Jeśli przy ustawieniu jakości wydruku Ekonomiczne (Economy) i wybranym typie nośnika Papier
zwyk. (Plain paper) jakość nie jest zadowalająca, wybierz ustawienie Standardowy (Standard)lub
Wysoka (High) i podejmij ponowną próbę kopiowania.
Tryb ekonomiczny
• Jeśli chcesz wykonać kopię w skali szarości, wybierz ustawienie Wysoka (High). Odcienie szarości
umożliwiają odwzorowanie tonów w szerokiej gamie odcieni, a nie jedynie w czerni i bieli.
• Układ 4 na 1 (4-on-1 layout)
Wybierz układ, aby skopiować cztery oryginalne strony na jednym arkuszu papieru, zmniejszając każdy
z obrazów. Dostępne są cztery różne układy.
Przykład:
238
Uwaga
• To ustawienie jest wyświetlane tylko w przypadku, gdy dla opcji Kopia specjalna (Special copy)
wybrano ustawienie Kopia 4 na 1 (4-on-1 copy).
Kopiowanie czterech stron na jednej stronie
• 2-stronnie (2-sided)
Wybierz, czy przeprowadzać kopiowanie dwustronne.
Przykład:
Uwaga
• Ten element ustawienia jest wyświetlany tylko w przypadku, gdy dla ustawienia Kopia 2-str. (2sided copy) wybrano opcję Kopia specjalna (Special copy).
Kopiowanie dwustronne
• Zszywana strona (Stapling side)
Wybierz orientację i zszywaną stronę drukowanego papieru.
Przykład:
Uwaga
• Ten element ustawienia jest wyświetlany tylko w przypadku, gdy dla ustawienia Kopia 2-str. (2sided copy) wybrano opcję Kopia specjalna (Special copy).
Kopiowanie dwustronne
239
Skanowanie
Skanowanie z komputera (system
Windows)
Skanowanie z komputera (macOS)
Skanowanie przy użyciu panelu
operacyjnego
Skanowanie za pomocą smartfona/tabletu
240
Skanowanie z komputera (macOS)
Skanowanie zgodnie z typem lub celem elementu (IJ Scan Utility Lite)
Funkcje aplikacji IJ Scan Utility Lite
Łatwe skanowanie (Automatyczne skanowanie) Podstawy
Skanowanie dokumentów i fotografii
Porady dotyczące skanowania
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
241
Skanowanie zgodnie z typem lub celem elementu (IJ Scan
Utility Lite)
Funkcje aplikacji IJ Scan Utility Lite
Łatwe skanowanie (Automatyczne skanowanie) Podstawy
Skanowanie dokumentów i fotografii
Ważne
• Dostępne funkcje i ustawienia różnią się w zależności od używanego skanera i drukarki.
242
Funkcje aplikacji IJ Scan Utility Lite
Aplikacja IJ Scan Utility Lite umożliwia skanowanie i zapisywanie dokumentów, fotografii lub innych
elementów jednocześnie przez kliknięcie odpowiedniej ikony.
Ważne
• Wyświetlane elementy i dostępne funkcje różnią się w zależności od używanego skanera lub drukarki.
Wiele trybów skanowania
Tryb Automat. (Auto) umożliwia skanowanie za jednym kliknięciem przy zastosowaniu ustawień
domyślnych dla różnych elementów. Tryb Dokument (Document) pozwala wyostrzyć tekst w
dokumencie lub czasopiśmie i zwiększyć jego czytelność, natomiast tryb Fotografia (Photo) służy do
skanowania fotografii.
Uwaga
• Szczegółowe informacje o ekranie głównym aplikacji IJ Scan Utility Lite można znaleźć w części
Ekran główny aplikacji IJ Scan Utility Lite
Automatyczne zapisywanie zeskanowanych obrazów
Zeskanowane obrazy są automatycznie zapisywane we wskazanym uprzednio folderze. Folder można w
razie potrzeby zmienić.
Uwaga
• Domyślny folder zapisywania to Obrazy (Pictures).
• Informacje na temat wskazywania folderu można znaleźć w części Okno dialogowe Ustawienia.
Integracja aplikacji
Zeskanowane obrazy można wysłać do innych aplikacji. Zeskanowane obrazy można na przykład
wyświetlać w ulubionym programie, dołączać je do wiadomości e-mail lub wyodrębniać z nich tekst.
243
Uwaga
• Informacje na temat wskazywania aplikacji, z którą ma nastąpić integracja, można znaleźć w części
Okno dialogowe Ustawienia.
244
Łatwe skanowanie (Automatyczne skanowanie)
Automatyczne skanowanie umożliwia automatyczne wykrywanie typu przedmiotu umieszczonego na płycie
szklanej lub w urządzeniu ADF (Automatyczny podajnik dokumentów).
Ważne
• Ta funkcja nie jest obsługiwana w zależności od używanego modelu.
• Poniższe rodzaje przedmiotów mogą być skanowane nieprawidłowo. W takim przypadku dopasuj ramki
przycinania (pola wyboru, obszary skanowania) na wyświetlonym ekranie, klikając opcję Sterownik
(Driver) na ekranie głównym aplikacji IJ Scan Utility Lite, a następnie ponownie zeskanuj dokument.
• Fotografie o białawym tle
• Obrazy lub dokumenty wydrukowane na białym papierze, tekst odręczny, wizytówki i inne
nieczytelne elementy
• Cienkie przedmioty
• Grube przedmioty
• W przypadku skanowania dwóch lub więcej dokumentów za pośrednictwem podajnika ADF, należy
umieszczać w nim dokumenty tego samego rozmiaru.
1. Sprawdź, czy włączono skaner lub drukarkę.
2. Umieść przedmioty na płycie szklanej lub w podajniku ADF.
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
3. Uruchom aplikację IJ Scan Utility Lite.
4. Kliknij przycisk Automat. (Auto).
Rozpocznie się skanowanie.
Uwaga
• Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
• Okno dialogowe Ustawienia (Automatyczne skanowanie) (Settings (Auto Scan)) umożliwia
ustawianie miejsca zapisywania zeskanowanych obrazów oraz definiowanie zaawansowanych
ustawień skanowania.
• Informacje o skanowaniu poszczególnych rodzajów elementów znajdują się na kolejnych stronach.
245
Skanowanie dokumentów i fotografii
Skanowanie z ulubionymi ustawieniami
Skanowanie wielu dokumentów naraz za pomocą ADF (Automatycznego podajnika dokumentów)
246
Skanowanie dokumentów i fotografii
Dokumenty lub fotografie umieszczone na płycie szklanej można skanować z odpowiednimi dla nich
ustawieniami.
Zapisuj dokumenty w formatach, takich jak PDF i JPEG, a fotografie w formatach, takich jak JPEG i TIFF.
1. Umieść element na płycie szklanej.
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
2. Uruchom aplikację IJ Scan Utility Lite.
3. Aby określić rozmiar papieru, rozdzielczość, ustawienia plików PDF itd., kliknij opcję
Ustawienia (Settings...), a następnie ustaw każdy element w oknie dialogowym
Ustawienia.
Uwaga
• Po wprowadzeniu ustawień w oknie dialogowym Ustawienia można ich używać przy okazji
kolejnego skanowania.
• W oknie dialogowym Ustawienia można określić wymagane ustawienia przetwarzania obrazów,
takie jak korygowanie przekrzywionych obrazów, ustawić miejsce zapisywania zeskanowanych
obrazów i nie tylko.
Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk OK.
4. Kliknij opcję Dokument (Document) lub Fotografia (Photo).
Rozpocznie się skanowanie.
Uwaga
• Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
247
Porady dotyczące skanowania
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
248
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
W tej części opisano sposób umieszczania oryginałów na płycie szklanej lub w automatycznym podajniku
dokumentów (ADF) w celu skanowania. Niewłaściwe umieszczenie przedmiotów może spowodować ich
nieprawidłowe zeskanowanie.
Ważne
• W przypadku umieszczania oryginału na płycie należy pamiętać o poniższych zaleceniach.
Niezastosowanie się do następujących zaleceń może spowodować nieprawidłowe działanie skanera
lub pęknięcie płyty szklanej.
• Na płycie szklanej nie wolno umieszczać przedmiotów o wadze przekraczającej 2,0 kg (4,4 funta).
• Oryginałów umieszczonych na płycie szklanej nie należy dociskać z siłą odpowiadającą ciężarowi
równemu lub przekraczającemu 2,0 kg (4,4 funta).
• Pokrywę dokumentów należy zamykać na czas skanowania.
• Podczas otwierania i zamykania pokrywy dokumentów nie należy dotykać przycisków na panelu
operacyjnym ani ekranu wyświetlacza LCD (ciekłokrystalicznego). Mogłoby to spowodować
niezamierzone działanie urządzenia.
• W przypadku korzystania ze skanera osobistego ustawionego w pozycji pionowej automatyczne
wykrywanie rodzaju przedmiotu może się nie udać. W takiej sytuacji należy określić rodzaj przedmiotu
w aplikacji IJ Scan Utility i wykonać skanowanie.
Umieszczanie przedmiotów (płyta szklana)
Umieszczanie dokumentów (ADF (Automatyczny podajnik dokumentów))
Umieszczanie przedmiotów (w przypadku korzystania z podstawki)
Umieszczanie przedmiotów (płyta szklana)
Aby korzystać z automatycznego wykrywania typu i rozmiaru przedmiotów, należy umieszczać je w
opisany poniżej sposób.
Ważne
• W zależności od modelu funkcja skanowania z możliwością automatycznego wykrywania typu i
rozmiaru elementu nie jest wyświetlana.
• Podczas skanowania z podaniem rozmiaru papieru dosuń górny róg elementu do rogu płyty szklanej
oznaczonego strzałką (znacznikiem wyrównania).
• Fotografie o nieregularnym kształcie i przedmioty o powierzchni mniejszej niż 3 cm kwadratowe (1,2
cala kw.) mogą nie zostać dokładnie przycięte podczas skanowania.
• Odblaskowe etykiety dysków mogą nie zostać zeskanowane zgodnie z oczekiwaniami.
• Sposób reakcji może się różnić w przypadku skanowania z automatycznym wykrywaniem typu i
rozmiaru elementu. W takim przypadku należy ręcznie dopasować ramki przycinania (pole wyboru).
Fotografie, pocztówki, wizytówki i płyty BD/DVD/CD
249
Czasopisma, gazety i dokumenty
Pojedynczy przedmiot:
Umieść przedmiot na płycie szklanej stroną do zeskanowania skierowaną do dołu, pozostawiając między przedmiotem
a krawędziami płyty szklanej odstęp o szerokości co najmniej 1 cm (0,4 cala) (obszar oznaczony poprzecznymi paskami). Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi
paskami nie można zeskanować.
Umieść przedmiot na płycie szklanej stroną do zeskanowania skierowaną do dołu i przysuń górny róg
przedmiotu do rogu płyty szklanej wskazanego
strzałką (znacznikiem wyrównania). Fragmentów
umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie
można zeskanować.
Ważne
Ważne
• Uniwersalna drukarka Inkjet:
• Obrazy dużych przedmiotów (np. fotografii formatu A4),
których nie można ułożyć z dala od brzegów/strzałki
(znacznika wyrównania) płyty szklanej, mogą zostać zapisane jako pliki PDF. Aby zapisywać w formacie innym
niż PDF, należy skanować po określeniu formatu danych.
Wiele przedmiotów:
Aby uzyskać informacje o obszarach, w których
nie można skanować elementów, kliknij odnośnik Strona główna, aby powrócić na pierwszą
stronę dokumentu Podręcznik online używanego
modelu i wyszukaj hasło „Ładowanie oryginałów”.
• Skaner osobisty:
Między krawędziami płyty szklanej a przedmiotem oraz między poszczególnymi przedmiotami należy zachować odstępy
wynoszące co najmniej 1 cm (0,4 cala) (obszar oznaczony
poprzecznymi paskami). Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można zeskanować.
: co najmniej 1 cm (0,4 cala)
250
Aby uzyskać informacje o obszarach, w których
nie można skanować przedmiotów, kliknij odnośnik Strona główna, aby powrócić na pierwszą
stronę dokumentu Podręcznik online używanego
modelu i wyszukaj hasło „Przedmioty, jakie można umieszczać, i sposób ich umieszczania”.
Uwaga
• W aplikacji IJ Scan Utility Lite można umieścić do 12
elementów.
• Krzywe ułożenie przedmiotów (odchylenie do 10 stopni)
jest korygowane automatycznie.
Umieszczanie dokumentów (ADF (Automatyczny podajnik
dokumentów))
Ważne
• W przypadku skanowania za pośrednictwem podajnika ADF nie należy pozostawiać na płycie
szklanej przedmiotów o znacznej grubości. Mogłoby to spowodować zacięcie papieru.
• Skanując dwa lub więcej dokumentów, umieszczaj i wyrównuj dokumenty o tej samej wielkości.
• Aby uzyskać informacje o obsługiwanych rozmiarach dokumentów podczas skanowania z urządzenia
ADF, kliknij odnośnik Strona główna, aby powrócić na pierwszą stronę dokumentu Podręcznik online
używanego modelu i wyszukaj hasło „Obsługiwane oryginały”.
1. Upewnij się, że żaden oryginał nie znajduje się na płycie.
2. Otwórz tacę dokumentów (A).
3. Rozsuń maksymalnie prowadnice papieru (B).
4. Umieść dokument w tacy dokumentów stroną do zeskanowania skierowaną do góry.
Wsuwaj dokument, dopóki się nie zatrzyma.
5. Dopasuj ustawienie prowadnicy dokumentów (B) do szerokości dokumentu.
Prowadnicy dokumentów nie należy dosuwać do dokumentu z użyciem nadmiernej siły. W takim
wypadku dokument może zostać pobrany nieprawidłowo.
251
Uwaga
• Podczas dwustronnego skanowania dokumentów, umieść strony przednie skierowane do góry. Jeśli
będą ułożone odwrotnie, zostaną zeskanowane nieprawidłowo.
Umieszczanie przedmiotów (w przypadku korzystania z podstawki)
1. Umieść przedmiot na płycie.
1. Otwórz pokrywę dokumentów.
2. Umieść przedmiot stroną do zeskanowania zwróconą w kierunku płyty, a następnie ustaw
go równo ze znacznikiem wyrównania.
Ważne
• Szerokie otwarcie pokrywy dokumentów może spowodować przewrócenie skanera.
• Fragmenty wykraczające poza linię (A) (2,4 mm (0,094 cala) od lewej krawędzi płyty) lub (B)
(2,7 mm (0,106 cala) od przedniej krawędzi) nie zostaną zeskanowane.
252
2. Delikatnie zamknij pokrywę dokumentów.
Podczas skanowania delikatnie podtrzymuj lekko ręką pokrywę dokumentów, aby pozostawała
zamknięta.
Ważne
• Należy mieć te zalecenia na uwadze, gdy skaner jest używany w pozycji pionowej.
• W trakcie pracy skanera nie należy narażać go na drgania. Mogłoby to przeszkodzić w
uzyskaniu prawidłowego obrazu (np. obrazy byłyby rozmyte).
• Rodzaj przedmiotu może nie zostać wykryty automatycznie. W takiej sytuacji należy
określić rodzaj przedmiotu w aplikacji IJ Scan Utility i wykonać skanowanie.
253
Skanowanie za pomocą smartfona/tabletu
Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link
Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
254
Często zadawane pytania
Sieć
Nie można znaleźć drukarki w sieci
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nieznany klucz sieciowy (hasło)
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
W przypadku pozostałych pytań dotyczących sieci kliknij tutaj.
Drukuj
Drukarka nie drukuje
Wydruki są puste, pokryte smugami lub rozmyte, kolory są nieprawidłowe lub
rozmazane, występują paski lub linie
Wyniki drukowania są niezadowalające
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru)
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
Instalacja sterowników MP Drivers nie powiodła się (system Windows)
Instalacja
Błąd
Na ekranie LCD pojawiają się cztery znaki alfanumeryczne
Po wystąpieniu błędu
Pojawia się komunikat (kod pomocniczy)
Naprawa drukarki
Rozwiązywanie problemów
Drukarka nie działa
Drukarka się nie włącza
Drukarka wyłącza się nieoczekiwanie lub kilka razy z rzędu
Na ekranie LCD pojawia się zły język
Brak obrazu na ekranie LCD
Problemy z połączeniem USB
Nie można nawiązać komunikacji z drukarką przez port USB
Drukarka nie drukuje
Kopiowanie/drukowanie zostaje przerwane
Nie można drukować z użyciem standardu AirPrint
Drukarka wolno drukuje
Nie jest dostarczany atrament
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru)
Drukarka nie pobiera ani nie podaje papieru lub jest wyświetlany błąd braku papieru
Problemy z automatycznym drukowaniem dwustronnym
255
Papier nie jest podawany ze źródła papieru określonego w sterowniku drukarki (system Windows)
Wyniki drukowania są niezadowalające
Problemy ze skanowaniem (system Windows)
Problemy ze skanowaniem (system macOS)
Wyniki skanowania są niezadowalające (system Windows)
Wyniki skanowania są niezadowalające (system macOS)
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu
Nie można ustawić prawidłowo (sieć)
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfiguracji (system
Windows)
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nie można znaleźć Drukarka za pośrednictwem przewodowej sieci LAN
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać
Nieznany klucz sieciowy (hasło)
Nie pamiętam hasła administratora do drukarki
Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień
Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat
Sprawdzanie informacji o sieci
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
Nie można ustawić prawidłowo (instalacja)
Instalacja sterowników MP Drivers nie powiodła się (system Windows)
Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system Windows)
W przypadku pojawienia się błędu lub komunikatu
Na ekranie LCD pojawiają się cztery znaki alfanumeryczne
Po wystąpieniu błędu
Pojawia się komunikat (kod pomocniczy)
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu
Na urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (Wi-Fi) pojawia się komunikat o błędzie
Komunikaty o błędach programu IJ Scan Utility (system Windows)
Komunikaty o błędach aplikacji IJ Scan Utility Lite (system macOS)
Komunikaty o błędach programu ScanGear (system Windows)
Problemy z obsługą
Problemy z komunikacją sieciową
Problemy z drukowaniem
Problemy z drukowaniem lub skanowaniem ze smartfona/tabletu
Problemy ze skanowaniem (system Windows)
Problemy ze skanowaniem (system macOS)
Problemy mechaniczne
Problemy z instalacją i pobieraniem
Błędy i komunikaty
Jeśli nie można rozwiązać problemu
Naprawa drukarki
Sprawdź stan głowicy drukującej
256
Ustawienia sieciowe i typowe problemy
Tutaj znajdują się często zadawane pytania dotyczące sieci. Wybierz metodę połączenia, z której
korzystasz lub chcesz korzystać.
Bezprzewodowa sieć
LAN
Bezpośredni tryb
bezprzewodowy
Przewodowa sieć LAN
Bezprzewodowa sieć LAN
Nie można znaleźć drukarki
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfiguracji (system
Windows)
Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki
Drukarka nie zostaje znaleziona na ekranie znajdowania drukarek podczas konfiguracji
Wyszukiwanie drukarki według adresu IP lub nazwy hosta podczas konfiguracji
Błąd podczas konfigurowania sieci Wi-Fi
Wykrywanie tej samej nazwy drukarki
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN/Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać
Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień
Nie można uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi z poziomu urządzenia
komunikacyjnego
Łączenie drukarki z routerem bezprzewodowym przy użyciu łatwego połączenia bezprzewodowego
Nie można połączyć smartfonu lub tabletu z routerem bezprzewodowym
Błąd podczas konfigurowania sieci Wi-Fi
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/Zmienia metodę połączenia z kabla USB na
sieć LAN
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
Porady dotyczące ustawień sieci LAN/zmiana ustawień sieci LAN
Nieznany klucz sieciowy (hasło)
Nie pamiętam hasła administratora do drukarki
Sprawdzanie informacji o sieci
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
Sprawdzanie identyfikatora SSID/klucza routera bezprzewodowego
Sprawdzanie nazwy sieciowej (SSID) routera bezprzewodowego dla smartfona lub tabletu
Separator prywatności/separator identyfikatora SSID/funkcja rozdzielania sieci
Domyślne ustawienia sieciowe
257
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/Zmienia metodę połączenia z kabla USB na
sieć LAN
Drukowanie ustawień sieciowych
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN/Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
Sprawdzanie kodu stanu
Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu
Łączenie drukarki z routerem bezprzewodowym przy użyciu łatwego połączenia bezprzewodowego
Nie można połączyć smartfonu lub tabletu z routerem bezprzewodowym
Sprawdzanie nazwy sieciowej (SSID) routera bezprzewodowego dla smartfona lub tabletu
Konfiguracja za pomocą smartfonu/tabletu
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu
Pobieranie aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problemy podczas używania drukarki
Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat
Drukarka wolno drukuje
Bezpośr. tryb bezprzewod. (Wireless Direct)
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać
Nie można uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi z poziomu urządzenia
komunikacyjnego
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
Porady dotyczące ustawień sieci LAN/zmiana ustawień sieci LAN
Nieznany klucz sieciowy (hasło)
Nie pamiętam hasła administratora do drukarki
Sprawdzanie informacji o sieci
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
Domyślne ustawienia sieciowe
Drukowanie ustawień sieciowych
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN/Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
Sprawdzanie kodu stanu
Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu
Pobieranie aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problemy podczas używania drukarki
Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat
Drukarka wolno drukuje
Przewod. sieć LAN (Wired LAN)
Nie można znaleźć drukarki
Drukarka nie zostaje znaleziona na ekranie znajdowania drukarek podczas konfiguracji
258
Wyszukiwanie drukarki według adresu IP lub nazwy hosta podczas konfiguracji
Nie można znaleźć Drukarka za pośrednictwem przewodowej sieci LAN
Wykrywanie tej samej nazwy drukarki
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać
Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia
Porady dotyczące ustawień sieci LAN/zmiana ustawień sieci LAN
Nie pamiętam hasła administratora do drukarki
Sprawdzanie informacji o sieci
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
Domyślne ustawienia sieciowe
Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/Zmienia metodę połączenia z kabla USB na
sieć LAN
Drukowanie ustawień sieciowych
Metoda rekonfiguracji połączenia LAN/Metoda rekonfiguracji połączenia Wi-Fi
Sprawdzanie kodu stanu
Problemy podczas używania drukarki
Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat
Drukarka wolno drukuje
259
Problemy z komunikacją sieciową
Nie można znaleźć drukarki w sieci
Problemy z połączeniem sieciowym
Inne problemy z siecią
260
Nie można znaleźć drukarki w sieci
Podczas konfigurowania drukarki:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas
konfiguracji (system Windows)
Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki
Podczas używania drukarki:
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Uwaga
• Nie można korzystać jednocześnie z przewodowej i bezprzewodowej sieci LAN.
261
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfiguracji (system Windows)
Jeśli nie można odnaleźć drukarki i wyświetla się ekran Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer
Settings) — po zakończeniu wyszukiwania drukarki za pomocą opcji Wyszukiwanie automatyczne
(Automatic search) dostępnej na ekranie Szukaj drukarek (Search for Printers) podczas instalacji
sterownika — kliknij przycisk Wykryj ponownie (Redetect) i wyszukaj drukarkę ponownie, używając adresu
IP na ekranie Szukaj drukarek (Search for Printers).
Jeśli drukarka nie została odnaleziona przy użyciu adresu IP, sprawdź ustawienia sieciowe.
• W przypadku korzystania z połączenia Wi-Fi:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie stanu zasilania
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie połączenia komputera z siecią
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień sieci Wi-Fi drukarki
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie środowiska sieci Wi-Fi
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie adresu IP drukarki
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień oprogramowania zabezpieczającego
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień routera bezprzewodowego
• W przypadku korzystania z przewodowej sieci LAN:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie kabla LAN i routera
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie połączenia komputera z siecią
262
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień przewodowej sieci LAN
drukarki
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie adresu IP drukarki
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień oprogramowania
zabezpieczającego
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień routera
263
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie stanu zasilania
Czy drukarka i urządzenie sieciowe (router itp.) są włączone?
Upewnij się, że drukarka jest włączona.
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie
Upewnij się, że urządzenie sieciowe (router itp.) jest włączone.
Jeśli drukarka lub urządzenie sieciowe są wyłączone:
Włącz drukarkę lub urządzenie sieciowe.
Po włączeniu drukarki i urządzenia sieciowego może upłynąć trochę czasu, zanim staną się gotowe do
użytku. Po włączeniu drukarki lub urządzenia sieciowego odczekaj chwilę, a następnie kliknij opcję
Wykryj ponownie (Redetect) na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings), aby
ponownie wykryć drukarkę.
Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować
konfigurowanie komunikacji sieciowej.
Jeśli drukarka i urządzenie sieciowe są włączone:
Jeśli urządzenia sieciowe są włączone, wyłącz je, a następnie włącz je ponownie.
Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogły w rozwiązaniu problemu:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci WiFi (system Windows) — sprawdzanie połączenia komputera z siecią
264
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie połączenia komputera z siecią
Czy możesz wyświetlać na komputerze strony sieci WWW?
Upewnij się, że komputer i urządzenie sieciowe (np. router) są skonfigurowane, a komputer ma
połączenie z siecią.
Jeśli nie można wyświetlić żadnej strony sieci web:
Aby anulować konfigurowanie połączenia sieciowego, kliknij na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki
(Check Printer Settings) przycisk Anuluj (Cancel).
Następnie skonfiguruj komputer i urządzenie sieciowe.
Informacje na temat odpowiednich procedur można znaleźć w podręcznikach dołączonych do komputera i
urządzenia sieciowego lub uzyskać u ich producentów.
Jeśli po skonfigurowaniu komputera i urządzenia sieciowego można wyświetlać strony sieci web, spróbuj
skonfigurować połączenie sieciowe od początku.
Jeśli można wyświetlać strony internetowe lub jeśli powyższe
czynności nie rozwiązują problemu:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień sieci Wi-Fi drukarki
265
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie ustawień sieci Wi-Fi drukarki
Czy konfiguracja drukarki dopuszcza komunikację bezprzewodową?
Upewnij się, że po naciśnięciu przycisku trybu na ekranie LCD wyświetlana jest ikona
lub
.
Jeśli ikona nie jest wyświetlana:
Konfiguracja drukarki nie dopuszcza komunikacji bezprzewodowej. Włącz komunikację bezprzewodową w
drukarce.
Jeśli ikona jest wyświetlana:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie środowiska sieci Wi-Fi
266
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie środowiska sieci Wi-Fi
Czy drukarka jest połączona z routerem bezprzewodowym?
Użyj ikony na ekranie LCD po naciśnięciu przycisku trybu, aby upewnić się, że drukarka jest połączona z
routerem bezprzewodowym.
W przypadku wyświetlenia ikony
:
• Sprawdź konfigurację routera bezprzewodowego.
Po sprawdzeniu ustawień routera bezprzewodowego upewnij się, że drukarka nie znajduje się w zbyt
dużej odległości od niego.
Drukarka może znajdować się w odległości maks. 50 m (164 stóp) od routera bezprzewodowego (gdy
oba urządzenia znajdują się wewnątrz pomieszczeń). Upewnij się, że drukarka znajduje się
wystarczająco blisko routera bezprzewodowego, z którym ma nawiązać połączenie.
Umieść drukarkę i router bezprzewodowy tak, by nie były przedzielone żadnymi przeszkodami.
Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj
niska. Komunikację bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub
beton. Jeśli drukarka nie może połączyć się z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi ze względu
na ścianę, umieść drukarkę i komputer w tym samym pomieszczeniu.
Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może
emitować fale o podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia.
Umieść router bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.
Uwaga
• Większość routerów bezprzewodowych ma przyczepiane anteny, czasem jednak znajdują się
one wewnątrz.
• Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego.
Drukarka i router bezprzewodowy muszą mieć nawiązane połączenie w paśmie 2,4 GHz. Upewnij się,
że docelowe miejsce połączenia drukarki jest skonfigurowane pod kątem działania w paśmie 2,4 GHz.
267
Ważne
• W przypadku niektórych routerów bezprzewodowych nazwy sieciowe (SSID) różnią się ostatnim
znakiem w zależności od wykorzystywanego pasma (2,4 lub 5 GHz) albo przeznaczenia (do
komputera albo konsoli do gry).
Aby sprawdzić nazwę sieciową (SSID) routera bezprzewodowego, z którym połączona jest drukarka,
wydrukuj ustawienia sieciowe.
Drukowanie ustawień sieciowych
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z routerem
bezprzewodowym lub uzyskać od jego producenta.
Po wykonaniu powyższych czynności kliknij pozycję Wykryj ponownie (Redetect) na ekranie Sprawdź
ustawienia drukarki (Check Printer Settings), aby ponownie wykryć drukarkę.
Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować
konfigurowanie komunikacji sieciowej.
Jeśli nie można wykryć drukarki, drukarka nie ma połączenia z routerem bezprzewodowym. Połącz
drukarkę z routerem bezprzewodowym.
Po połączeniu drukarki z routerem bezprzewodowym należy od początku skonfigurować komunikację
sieciową.
:
W przypadku wyświetlenia ikony
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie adresu IP drukarki
268
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie adresu IP drukarki
Czy powiązany z drukarką adres IP został prawidłowo określony?
Jeśli powiązany z drukarką adres IP nie został prawidłowo określony, znalezienie drukarki może okazać
się niemożliwe. Upewnij się, że powiązany z drukarką adres IP nie jest używany przez inne urządzenie.
Aby sprawdzić adres IP drukarki, wydrukuj informacje o ustawieniach sieciowych.
Drukowanie ustawień sieciowych
Jeśli adres IP nie został określony prawidłowo:
W przypadku wyświetlenia ekranu błędu:, zapoznaj się z częścią, a następnie podaj adres IP.
Jeśli adres IP został określony prawidłowo:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień oprogramowania zabezpieczającego
269
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie ustawień oprogramowania zabezpieczającego
Tymczasowo wyłącz blokowanie w funkcji zapory.
Funkcja zapory w użytkowanym oprogramowaniu zabezpieczającym lub w systemie operacyjnym
komputera może ograniczać komunikację między drukarką a komputerem. Sprawdź ustawienia funkcji
zapory w użytkowanym oprogramowaniu zabezpieczającym lub w systemie operacyjnym albo zapoznaj
się z komunikatem wyświetlonym przez komputer i tymczasowo wyłącz blokowanie.
Jeśli funkcja zapory zakłóca konfigurowanie:
• Jeśli pojawi się komunikat:
Jeśli na komputerze pojawia się komunikat ostrzegający, że aplikacja firmy Canon próbuje uzyskać
dostęp do sieci, ustaw w oprogramowaniu zabezpieczającym zezwalanie na dostęp.
Po przyznaniu oprogramowaniu uprawnień dostępu kliknij pozycję Wykryj ponownie (Redetect) na
ekranie Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings), aby ponownie wykryć drukarkę.
Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować
konfigurowanie komunikacji sieciowej.
• Jeśli nie pojawi się komunikat:
Anuluj konfigurowanie, a następnie ustaw w oprogramowaniu zabezpieczającym zezwalanie aplikacji
firmy Canon na dostęp do sieci.
Plik SETUP.exe lub SETUP64.exe w folderze win > Driver > DrvSetup na instalacyjnym dysku
CD-ROM
Po wprowadzeniu odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu zabezpieczającym podejmij
ponowną próbę skonfigurowania komunikacji sieciowej od początku.
Po zakończeniu konfigurowania włącz zaporę.
Uwaga
• Więcej informacji o ustawieniach funkcji zapory w systemie operacyjnym lub w oprogramowaniu
zabezpieczającym można znaleźć w jego podręczniku obsługi albo uzyskać od jego producenta.
Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogły w rozwiązaniu problemu:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania sieci
Wi-Fi (system Windows) — sprawdzanie ustawień routera bezprzewodowego
270
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania sieci Wi-Fi (system Windows) —
sprawdzanie ustawień routera bezprzewodowego
Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego.
Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego dotyczące połączenia sieciowego, np. filtrowanie adresów
IP, filtrowanie adresów MAC, klucz szyfrowania i funkcję DHCP.
Upewnij się, że do routera bezprzewodowego i drukarki został przypisany ten sam kanał radiowy.
Informacje o sprawdzaniu ustawień routera bezprzewodowego można znaleźć w dostarczonym z nim
podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta.
Sprawdź też, czy router bezprzewodowy jest skonfigurowany pod kątem działania w paśmie 2,4 GHz.
Ważne
• Nazwy sieciowe (SSID) routerów bezprzewodowych różnią się ostatnim znakiem w zależności od
pasma (2,4 lub 5 GHz) lub przeznaczenia (do komputera albo konsoli do gier).
Po sprawdzeniu ustawień routera bezprzewodowego kliknij pozycję Wykryj ponownie (Redetect) na
ekranie Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings), aby ponownie wykryć drukarkę.
Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować
konfigurowanie komunikacji sieciowej.
271
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN (system
Windows) — sprawdzanie kabla LAN i routera
Czy kabel sieci LAN został podłączony oraz czy drukarka i router są
włączone?
Upewnij się, że kabel LAN jest podłączony.
Upewnij się, że drukarka jest włączona.
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie
Upewnij się, że router jest włączony.
Jeśli kabel sieci LAN jest podłączony, a drukarka lub urządzenie
sieciowe są wyłączone:
Włącz drukarkę lub urządzenie sieciowe.
Zanim będzie można korzystać z drukarki i urządzenia sieciowego po ich włączeniu może upłynąć trochę
czasu. Po włączeniu drukarki lub urządzenia sieciowego odczekaj chwilę, a następnie kliknij opcję Wykryj
ponownie (Redetect) na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings), aby
ponownie wykryć drukarkę.
Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować
konfigurację komunikacji sieciowej.
Jeśli kabel sieci LAN jest podłączony, a drukarka i urządzenie sieciowe
są włączone:
Jeśli nie można znaleźć drukarki po ponownej próbie jej wykrycia, mimo że drukarka i urządzenie
sieciowe są włączone:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie połączenia komputera z siecią
272
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN (system
Windows) — sprawdzanie połączenia komputera z siecią
Czy możesz wyświetlać na komputerze strony sieci WWW?
Upewnij się, że komputer i urządzenie sieciowe (np. router) są skonfigurowane, a komputer ma
połączenie z siecią.
Jeśli nie można wyświetlić żadnej strony sieci web:
Aby anulować konfigurowanie połączenia sieciowego, kliknij na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki
(Check Printer Settings) przycisk Anuluj (Cancel).
Następnie skonfiguruj komputer i urządzenie sieciowe.
Informacje na temat odpowiednich procedur można znaleźć w podręcznikach dołączonych do komputera i
urządzenia sieciowego lub uzyskać u ich producentów.
Jeśli po skonfigurowaniu komputera i urządzenia sieciowego można wyświetlać strony sieci web, spróbuj
skonfigurować połączenie sieciowe od początku.
Jeśli można wyświetlać strony sieci web:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień przewodowej sieci LAN drukarki
273
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN (system
Windows) — sprawdzanie ustawień przewodowej sieci LAN
drukarki
Czy konfiguracja drukarki dopuszcza komunikację przewodową?
Upewnij się, że po naciśnięciu przycisku trybu na ekranie LCD wyświetlana jest ikona
.
Jeśli ikona nie jest wyświetlana:
Konfiguracja drukarki nie dopuszcza komunikacji przewodowej. Włącz w drukarce komunikację
przewodową.
Po włączeniu komunikacji przewodowej ponownie przeprowadź konfigurację komunikacji sieciowej od
początku.
Jeśli ikona jest wyświetlana:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie adresu IP drukarki
274
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN (system
Windows) — sprawdzanie adresu IP drukarki
Czy powiązany z drukarką adres IP został prawidłowo określony?
Jeśli powiązany z drukarką adres IP nie został prawidłowo określony, znalezienie drukarki może okazać
się niemożliwe. Upewnij się, że powiązany z drukarką adres IP nie jest używany przez inne urządzenie.
Aby sprawdzić adres IP drukarki, wydrukuj informacje o ustawieniach sieciowych.
Drukowanie ustawień sieciowych
Jeśli adres IP nie został określony prawidłowo:
W przypadku wyświetlenia ekranu błędu:, zapoznaj się z częścią, a następnie podaj adres IP.
Jeśli adres IP został określony prawidłowo:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień oprogramowania
zabezpieczającego
275
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN (system
Windows) — sprawdzanie ustawień oprogramowania
zabezpieczającego
Tymczasowo wyłącz blokowanie w funkcji zapory.
Funkcja zapory w użytkowanym oprogramowaniu zabezpieczającym lub w systemie operacyjnym
komputera może ograniczać komunikację między drukarką a komputerem. Sprawdź ustawienia funkcji
zapory w użytkowanym oprogramowaniu zabezpieczającym lub w systemie operacyjnym albo zapoznaj
się z komunikatem wyświetlonym przez komputer i tymczasowo wyłącz blokowanie.
Jeśli funkcja zapory zakłóca konfigurowanie:
• Jeśli pojawi się komunikat:
Jeśli na komputerze pojawia się komunikat ostrzegający, że aplikacja firmy Canon próbuje uzyskać
dostęp do sieci, ustaw w oprogramowaniu zabezpieczającym zezwalanie na dostęp.
Po przyznaniu oprogramowaniu uprawnień dostępu kliknij pozycję Wykryj ponownie (Redetect) na
ekranie Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings), aby ponownie wykryć drukarkę.
Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować
konfigurację komunikacji sieciowej.
• Jeśli nie pojawi się komunikat:
Anuluj konfigurację, a następnie ustaw oprogramowanie zabezpieczające tak, aby poniższe programy
firmy Canon miały dostęp do sieci.
Plik SETUP.exe lub SETUP64.exe w folderze win > Driver > DrvSetup na instalacyjnym dysku
CD-ROM
Po wprowadzeniu odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu zabezpieczającym podejmij
ponowną próbę skonfigurowania komunikacji sieciowej od początku.
Po zakończeniu konfigurowania włącz zaporę.
Uwaga
• Więcej informacji o ustawieniach funkcji zapory w systemie operacyjnym lub w oprogramowaniu
zabezpieczającym można znaleźć w jego podręczniku obsługi albo uzyskać od jego producenta.
276
Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogły w rozwiązaniu problemu:
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania
przewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień routera
277
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia
drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN (system
Windows) — sprawdzanie ustawień routera
Sprawdź ustawienia routera.
Sprawdź ustawienia routera dotyczące połączenia sieciowego, np. filtrowanie adresów IP, filtrowanie
adresów MAC i funkcję DHCP.
Więcej informacji o sprawdzaniu ustawień routera można znaleźć w dołączonym do niego podręczniku
obsługi lub uzyskać od jego producenta.
Po sprawdzeniu ustawień routera kliknij pozycję Wykryj ponownie (Redetect) na ekranie Sprawdź
ustawienia drukarki (Check Printer Settings), aby ponownie wykryć drukarkę.
Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować
konfigurowanie komunikacji sieciowej.
278
Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie
Podłączenie drukarki
Jeśli nie możesz przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki (Printer Connection),
sprawdź poniższe kwestie.
Kwestia 1
Upewnij się, że kabel USB został prawidłowo podłączony do drukarki i
komputera.
Połącz drukarkę z komputerem za pomocą kabla USB, zgodnie z poniższym rysunkiem. Port USB znajduje się z
tyłu drukarki.
Ważne
• Połącz terminal „Type-B” z drukarką tak, aby strona z nacięciami była SKIEROWANA DO GÓRY.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi kabla USB.
Kwestia 2
Wykonaj poniższą procedurę, aby ponownie podłączyć drukarkę do
komputera.
Ważne
• W przypadku systemu macOS sprawdź, czy w lewym dolnym rogu ekranu Drukarki i skanery (Printers &
Scanners) widoczna jest ikona blokady.
Jeśli zostanie wyświetlona ikona
(blokada), kliknij ją, aby wyłączyć blokadę. (Do wyłączenia blokady
niezbędne są nazwa administratora i hasło).
1. Odłącz kabel USB od drukarki i komputera, a następnie podłącz go ponownie.
2. Upewnij się, że drukarka nie wykonuje żadnej czynności, i wyłącz ją.
3. Włącz drukarkę.
279
Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, wykonaj poniższą procedurę, aby
ponownie zainstalować sterownik drukarki.
Kwestia 3
• W przypadku systemu Windows:
1. Kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
2. Kliknij opcję Powrót na początek strony (Back to Top) na ekranie Anulowano
konfigurację (Setup Canceled).
3. Na ekranie Rozpocznij konfigurację (Start Setup) kliknij przycisk Zakończ (Exit) i
zakończ konfigurowanie.
4. Wyłącz drukarkę.
5. Uruchom ponownie komputer.
6. Upewnij się, że nie jest uruchomiony żaden program.
7. Przeprowadź konfigurację na stronie głównej dokumentu Podręcznik online.
Uwaga
• Do ponownego przeprowadzenia konfiguracji można użyć Instalacyjnego dysku CD-ROM.
• W przypadku systemu macOS:
1. Kliknij przycisk Dalej (Next).
Pojawia się ekran z informacją, że instalacja nie została zakończona.
2. Kliknij przycisk Nie (No).
Pojawia się ekran z prośbą o wybranie oprogramowania do zainstalowania.
3. Kliknij przycisk Powrót na początek strony (Back to Top).
4. Kliknij opcję Zakończ (Exit) na ekranie Rozpocznij konfigurację (Start Setup).
5. Wyłącz drukarkę.
6. Uruchom ponownie komputer.
7. Upewnij się, że nie jest uruchomiony żaden program.
8. Przeprowadź konfigurację na stronie głównej dokumentu Podręcznik online.
280
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Upewnij się, że drukarka jest włączona.
Kwestia 1
W przeciwnym razie upewnij się, że drukarka została odpowiednio podłączona, i naciśnij przycisk WŁ. (ON), aby
ją włączyć.
Kontrolka WŁ. (ON) miga, gdy drukarka rozpoczyna wykonywanie zadania. Poczekaj, aż kontrolka WŁ. (ON)
przestanie migać i zacznie świecić ciągłym światłem.
Sprawdź ikonę
Kwestia 2
Ikona
na wyświetlaczu LCD.
pojawia się po naciśnięciu dowolnego przycisku trybu.
Jeśli ikona nie jest wyświetlana, z menu ustawień wybierz kolejno Ustaw. urządzenia (Device settings) >
Ustawien. sieci LAN (LAN settings) > Wi-Fi > Włącz/wyłącz Wi-Fi (Wi-Fi enab./disable), a następnie wybierz
opcję Aktywne (Enable).
Jeśli ikona
jest wyświetlana, zapoznaj się z kwestią 3 lub kolejnymi kwestiami dotyczącymi sprawdzania
elementów i upewnij się, że konfiguracja drukarki została ukończona oraz ustawienia routera bezprzewodowego
do połączenia są prawidłowe.
Upewnij się, że konfiguracja drukarki na komputerze została zakończona.
Kwestia 3
Jeśli tak nie jest, przeprowadź konfigurację poprzez stronę internetową.
W systemie Windows możesz także przeprowadzić konfigurację za pomocą instalacyjnego dysku CD-ROM.
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie ewentualnych
błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Kwestia 4
Upewnij się, że ustawienia drukarki i routera bezprzewodowego są zgodne.
Upewnij się, że ustawienia sieci w drukarce (np. nazwa sieciowa (SSID) lub klucz sieciowy (hasło) itp.) są
zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.
281
Aby sprawdzić ustawienia routera bezprzewodowego, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym z
nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.
Uwaga
• Używaj zakresu częstotliwości 2,4 GHz do nawiązywania połączenia z routerem bezprzewodowym.
Dopasuj nazwę sieciową (SSID) ustawioną dla drukarki do nazwy dla zakresu częstotliwości 2,4 GHz
routera bezprzewodowego.
Aby sprawdzić nazwę sieciową (SSID) ustawioną dla drukarki, wydrukuj informacje o ustawieniach sieciowych.
Drukowanie ustawień sieciowych
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie ewentualnych
błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Upewnij się, że drukarka nie znajduje się zbyt daleko od routera
bezprzewodowego.
Kwestia 5
Jeśli odległość między drukarką i routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, jakość komunikacji
bezprzewodowej pogarsza się. Zbliż do siebie drukarkę i router bezprzewodowy.
Uwaga
• Większość routerów bezprzewodowych ma przyczepiane anteny, czasem jednak znajdują się one
wewnątrz.
Upewnij się, że sygnał bezprzewodowy ma dużą siłę. Monitoruj siłę sygnału i
przesuń drukarkę oraz router sieci bezprzewodowej wedle potrzeby.
Kwestia 6
Umieść drukarkę i router bezprzewodowy tak, by nie były przedzielone żadnymi przeszkodami. Jakość połączeń
bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację
bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli drukarka nie może
połączyć się z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi ze względu na ścianę, umieść drukarkę i komputer w
tym samym pomieszczeniu.
Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o
podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router
bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.
Sprawdź siłę sygnału na ekranie LCD.
Ekran LCD i panel operacyjny
282
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie ewentualnych
błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Kwestia 7
Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do routera
bezprzewodowego.
Więcej informacji na temat sprawdzania ustawień komputera i stanu połączenia można znaleźć w dostarczonej z
komputerem instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta.
Uwaga
• W przypadku korzystania ze smartfona lub tabletu upewnij się, że w urządzeniu włączono sieć Wi-Fi.
Upewnij się, że na karcie Porty (Ports) okna dialogowego Właściwości
drukarki (Printer properties) (dotyczy systemu Windows) zaznaczono pole wyboru
Włącz komunikację dwukierunkową (Enable bidirectional support).
Kwestia 8
W przeciwnym razie zaznacz je, aby włączyć obsługę komunikacji dwukierunkowej.
Kwestia 9
Upewnij się, że funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest
wyłączona.
Jeśli funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest włączona, może pojawić się komunikat
ostrzegający o podjęciu przez oprogramowanie firmy Canon próby dostępu do sieci. W przypadku wyświetlenia
tego komunikatu ostrzegawczego wybierz opcję stałego zezwalania na dostęp.
Jeśli używasz jakichś programów, które przełączają się między środowiskami sieciowymi, sprawdź ich
ustawienia. Niektóre programy domyślnie korzystają z zapory.
Jeśli drukarka została podłączona do stacji bazowej AirPort za
pośrednictwem sieci LAN, upewnij się, że w nazwie sieciowej (SSID) używasz znaków
alfanumerycznych (system macOS).
Kwestia 10
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wykonaj ponownie konfigurację poprzez stronę internetową.
W systemie Windows możesz także ponownie wykonać konfigurację za pomocą instalacyjnego dysku CDROM.
283
Problemy z połączeniem sieciowym
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać
Nieznany klucz sieciowy (hasło)
Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera bezprzewodowego lub
zmianie jego ustawień
284
Drukarka z jakiegoś powodu nagle przestała działać
Nie można nawiązać połączenia z drukarką po zmianie konfiguracji sieci
Nie można połączyć z drukarką za pomocą bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi)
Nie można połączyć z drukarką za pomocą bezpośredniego trybu bezprzewodowego
Nie można połączyć z drukarką za pomocą przewodowej sieci LAN
Nie można drukować za pomocą sieci
Nie można nawiązać połączenia z drukarką po zmianie konfiguracji
sieci
Przypisanie komputerowi adresu IP może chwilę potrwać. Konieczne może też być ponowne
uruchomienie komputera.
Upewnij się, że komputer otrzymał prawidłowy adres IP, i ponów próbę wykrycia drukarki.
Nie można połączyć z drukarką za pomocą bezprzewodowej sieci LAN
(Wi-Fi)
Sprawdź stan zasilania drukarki, urządzeń sieciowych (np. routera
bezprzewodowego) oraz smartfonu/tabletu.
Kwestia 1
• Włącz drukarkę lub urządzenia.
• Jeśli zasilanie jest już włączone, wyłącz je i włącz ponownie.
• Konieczne może być rozwiązanie problemów z routerem bezprzewodowym (np. interwałem aktualizacji
klucza, interwałem aktualizacji funkcji DHCP, trybem oszczędzania energii itp.) lub zaktualizowanie jego
oprogramowania układowego.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z producentem routera bezprzewodowego.
Kwestia 2
Czy możesz wyświetlać na komputerze strony sieci WWW?
Sprawdź, czy komputer został prawidłowo podłączony do routera bezprzewodowego.
Więcej informacji o sprawdzaniu ustawień komputera lub stanu połączenia można znaleźć w podręczniku
obsługi dołączonym do komputera lub uzyskać od producenta.
Kwestia 3
Czy drukarka jest połączona z routerem bezprzewodowym?
Użyj ikony na ekranie LCD po naciśnięciu przycisku trybu, aby sprawdzić stan połączenia między drukarką a
routerem bezprzewodowym. Jeśli ikona
nie jest wyświetlana, sieć Wi-Fi jest wyłączona. Włącz
komunikację bezprzewodową w drukarce.
285
Upewnij się, że ustawienia sieciowe drukarki i routera bezprzewodowego są
Kwestia 4
zgodne.
Upewnij się, że ustawienia sieci w drukarce (np. nazwa sieciowa (SSID) lub klucz sieciowy (hasło) itp.) są
zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.
Aby sprawdzić ustawienia routera bezprzewodowego, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym
z nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.
Uwaga
• Używaj zakresu częstotliwości 2,4 GHz do nawiązywania połączenia z routerem bezprzewodowym.
Dopasuj nazwę sieciową (SSID) ustawioną dla drukarki do nazwy dla zakresu częstotliwości 2,4 GHz
routera bezprzewodowego.
Aby sprawdzić bieżące ustawienia sieciowe drukarki, wydrukuj je.
Drukowanie ustawień sieciowych
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Upewnij się, że drukarka nie znajduje się zbyt daleko od routera
bezprzewodowego.
Kwestia 5
Jeśli odległość między drukarką i routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, jakość komunikacji
bezprzewodowej pogarsza się. Zbliż do siebie drukarkę i router bezprzewodowy.
Uwaga
• Większość routerów bezprzewodowych ma przyczepiane anteny, czasem jednak znajdują się one
wewnątrz.
Upewnij się, że sygnał bezprzewodowy ma dużą siłę. Monitoruj stan
sygnału i przesuń drukarkę oraz router sieci bezprzewodowej wedle potrzeby.
Kwestia 6
Umieść drukarkę i router bezprzewodowy tak, by nie były przedzielone żadnymi przeszkodami. Jakość
połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację
bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli drukarka nie może
połączyć się z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi ze względu na ścianę, umieść drukarkę i komputer
w tym samym pomieszczeniu.
286
Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o
podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router
bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.
Sprawdź siłę sygnału na ekranie LCD.
Ekran LCD i panel operacyjny
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Kwestia 7
Sprawdź numery kanałów Wi-Fi używane przez komputer.
Numer kanału Wi-Fi stosowanego przez router bezprzewodowy musi być ten sam co stosowany przez
komputer. Zazwyczaj jest to tak ustawione, że można korzystać ze wszystkich kanałów Wi-Fi. Kiedy jednak
używane kanały są zastrzeżone, wtedy kanały Wi-Fi nie są zgodne.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną wraz z komputerem i sprawdź numer kanału Wi-Fi dostępnego
dla komputera.
Upewnij się, że kanał ustawiony w routerze bezprzewodowym jest dostępny
zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas wykonywania czynności podanych w
ramach kwestii 7.
Kwestia 8
W przeciwnym razie zmień kanał ustawiony w routerze bezprzewodowym.
Kwestia 9
Upewnij się, że funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest
wyłączona.
Jeśli funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest włączona, może pojawić się komunikat
ostrzegający o podjęciu przez oprogramowanie firmy Canon próby dostępu do sieci. W przypadku
wyświetlenia tego komunikatu ostrzegawczego wybierz opcję stałego zezwalania na dostęp.
Jeśli używasz jakichś programów, które przełączają się między środowiskami sieciowymi, sprawdź ich
ustawienia. Niektóre programy domyślnie korzystają z zapory.
Jeśli drukarka została podłączona do stacji bazowej AirPort za
pośrednictwem sieci LAN, upewnij się, że w nazwie sieciowej (SSID) używasz znaków
alfanumerycznych (system macOS).
Kwestia 10
287
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wykonaj ponownie konfigurację poprzez stronę
internetową.
W systemie Windows możesz także ponownie wykonać konfigurację za pomocą instalacyjnego dysku
CD-ROM.
• Umiejscowienie:
Umieść drukarkę i router bezprzewodowy tak, by nie były przedzielone żadnymi przeszkodami.
Nie można połączyć z drukarką za pomocą bezpośredniego trybu
bezprzewodowego
Kwestia 1
Sprawdź stan zasilania drukarki i innych urządzeń (smartfonu lub tabletu).
Włącz drukarkę lub urządzenia.
Jeśli zasilanie jest już włączone, wyłącz je i włącz ponownie.
Kwestia 2
Sprawdź ustawienia drukarki.
Wybierz kolejno opcje Ustaw. urządzenia (Device settings) > Ustawien. sieci LAN (LAN settings) >
Bezpośr. połączenie (Wireless Direct) > Przeł.bezp.tr.bezprz. (Switch WL Direct), a następnie naciśnij
przycisk Tak (Yes).
Kwestia 3
Sprawdź ustawienia urządzenia (smartfonu/tabletu).
Sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona sieć Wi-Fi.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do urządzenia.
Upewnij się, że drukarka jest wybrana jako połączenie w urządzeniu (np. w
smartfonie lub tablecie).
Kwestia 4
Wybierz nazwę sieciową (SSID) dla bezpośredniego trybu bezprzewodowego ustawioną w drukarce jako
miejsce docelowe połączenia dla urządzeń.
Sprawdź lokalizację w urządzeniu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę
producenta.
Aby sprawdzić nazwę sieci (identyfikator SSID) bezpośredniego trybu bezprzewodowego, która jest ustawiona
w drukarce, wyświetl ją za pomocą panelu operacyjnego drukarki lub wydrukuj informacje o ustawieniach
sieciowych drukarki.
• Wyświetl na ekranie LCD.
Ustawienia sieci LAN
• Wydrukuj ustawienia sieciowe.
Drukowanie ustawień sieciowych
288
Czy zostało wprowadzone właściwe hasło ustawione w bezpośrednim trybie
bezprzewodowym?
Kwestia 5
Aby sprawdzić hasło ustawione w drukarce, wyświetl je za pomocą panelu operacyjnego drukarki lub wydrukuj
informacje o ustawieniach sieci w drukarce.
• Wyświetl na ekranie LCD.
Ustawienia sieci LAN
• Wydrukuj ustawienia sieciowe.
Drukowanie ustawień sieciowych
Kwestia 6
Upewnij się, że drukarka nie znajduje się w zbyt dużej odległości od
urządzenia.
Jeśli odległość między drukarką a urządzeniem jest zbyt duża, jakość komunikacji bezprzewodowej pogarsza
się. Zbliż do siebie drukarkę i urządzenie.
Kwestia 7
Sprawdź, czy nie jest już podłączonych 5 urządzeń.
Bezpośredni tryb bezprzewodowy umożliwia podłączenie maksymalnie 5 urządzeń.
Nie można połączyć z drukarką za pomocą przewodowej sieci LAN
Kwestia 1
Upewnij się, że drukarka jest włączona.
Kwestia 2
Upewnij się, że kabel LAN został prawidłowo podłączony.
Upewnij się, że drukarka została prawidłowo podłączona do routera za pomocą kabla LAN. Jeśli kabel LAN
luźno trzyma się gniazda, podłącz go w prawidłowy sposób.
Jeśli kabel LAN jest podłączony do routera po stronie sieci WAN, należy podłączyć go do routera po stronie
sieci LAN.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wykonaj ponownie konfigurację poprzez stronę
internetową.
W systemie Windows możesz także ponownie wykonać konfigurację za pomocą instalacyjnego dysku
CD-ROM.
Nie można drukować/skanować za pośrednictwem sieci
289
Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do routera
bezprzewodowego.
Kwestia 1
Więcej informacji na temat sprawdzania ustawień komputera i stanu połączenia można znaleźć w
dostarczonej z komputerem instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta.
Kwestia 2
Jeśli sterowniki MP Drivers nie zostały zainstalowane, zainstaluj je (system
Windows).
Zainstaluj sterowniki MP Drivers za pomocą Instalacyjnego dysku CD-ROM lub poprzez stronę internetową
Canon.
W przypadku korzystania z sieci Wi-Fi upewnij się, że router
bezprzewodowy nie nakłada żadnych ograniczeń na to, jakie komputery mogą mieć do
niego dostęp.
Kwestia 3
Więcej informacji o konfigurowaniu routera bezprzewodowego i nawiązywaniu z nim połączenia można
znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta.
Uwaga
• Informacje na temat sprawdzania adresu MAC lub adresu IP komputera można znaleźć w sekcji
Sprawdzanie adresu IP lub MAC komputera.
290
Nieznany klucz sieciowy (hasło)
Nieznany klucz WPA/WPA2 lub WEP routera bezprzewodowego. Nie można nawiązać połączenia.
Ustawianie klucza szyfrującego
Nieznany klucz WPA/WPA2 lub WEP routera bezprzewodowego. Nie
można nawiązać połączenia.
Więcej informacji o konfigurowaniu routera bezprzewodowego można znaleźć w podręczniku obsługi
routera lub uzyskać od producenta. Upewnij się, że komputer i router bezprzewodowy mogą się ze sobą
komunikować.
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Ustawianie klucza szyfrującego
Więcej informacji o konfigurowaniu routera bezprzewodowego można znaleźć w podręczniku obsługi
routera lub uzyskać od producenta. Upewnij się, że komputer i router bezprzewodowy mogą się ze sobą
komunikować.
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
291
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy korzystanie z połączenia WPA, WPA2 lub WPA/WPA2. Jeśli
router bezprzewodowy jest zgodny z protokołem WPA/WPA2, możesz użyć także połączenia WPA2 lub
WPA.
• Korzystanie z metody szyfrowania WPA/WPA2 (system Windows)
Metoda uwierzytelniania, Wi-Fi, hasło i typ dynamicznego szyfrowania w routerze bezprzewodowym,
drukarce i komputerze muszą być identyczne.
Wprowadź hasło Wi-Fi skonfigurowane dla routera bezprzewodowego.
Na metodę dynamicznego szyfrowania zostało automatycznie wybrane ustawienie TKIP (szyfrowanie
podstawowe) lub AES (bezpieczne szyfrowanie).
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Jeśli wyświetli się ekran Szczegóły WPA/WPA2.
Uwaga
• Ta drukarka obsługuje metodę WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) i WPA2-PSK (WPA2Personal).
• Korzystanie z metody szyfrowania WEP
Długość lub format hasła Wi-Fi oraz metoda uwierzytelniania w routerze bezprzewodowym, drukarce i
komputerze muszą być identyczne.
Aby komunikować się z routerem bezprzewodowym, który automatycznie generuje hasło, musisz
wybrać ustawienia drukarki tak, aby korzystała ona z hasła wygenerowanego przez router
bezprzewodowy.
◦ W przypadku systemu Windows:
Jeśli po naciśnięciu przycisku Wyszukiwanie... (Search...) na ekranie Ustawienia sieciowe
(sieć Wi-Fi) (Network Settings (Wi-Fi)) w narzędziu IJ Network Device Setup Utility pojawia się
ekran Szczegóły WEP (WEP Details), postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ustawić
hasło oraz jego długość i format.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Jeśli wyświetli się ekran Szczegóły WEP.
Uwaga
• Jeśli drukarka jest podłączona do stacji bazowej AirPort za pośrednictwem sieci LAN:
Jeśli drukarka jest podłączona do AirPort stacji bazowej za pośrednictwem sieci LAN, sprawdź
ustawienia na karcie Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej (Wireless Security) w narzędziu
AirPort Utility.
• Jeśli w stacji bazowej AirPort wybrano dla długości hasła ustawienie WEP 40-bitowy (WEP
40 bit), wybierz ustawienie 64-bitowy (64 bit).
292
• Wybierz 1 dla używanego hasła. W przeciwnym razie komputer nie będzie mógł nawiązać
połączenia z drukarką za pośrednictwem routera bezprzewodowego.
293
Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera
bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień
Po wymianie routera bezprzewodowego należy ponownie skonfigurować sieć w drukarce pod kątem
nowego routera.
Przeprowadź konfigurację poprzez stronę internetową.
W systemie Windows możesz także przeprowadzić konfigurację za pomocą instalacyjnego dysku CD-ROM.
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Jeśli problem pozostał nierozwiązany, zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Nie można nawiązać połączenia z drukarką po włączeniu w routerze bezprzewodowym filtrowania
adresów MAC/IP lub wprowadzeniu w niej klucza szyfrującego
Gdy włączone jest szyfrowanie, nie można połączyć się z drukarką po zmianie typu szyfrowania w
routerze bezprzewodowym
Nie można nawiązać połączenia z drukarką po włączeniu w routerze
bezprzewodowym filtrowania adresów MAC/IP lub wprowadzeniu w niej
klucza szyfrującego
Kwestia 1
Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego.
Informacje o sprawdzaniu ustawień routera bezprzewodowego można znaleźć w dostarczonym z nim
podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta. Upewnij się, że komputer i router bezprzewodowy mogą
się ze sobą komunikować przy bieżących ustawieniach.
294
Jeśli w routerze bezprzewodowym włączone jest filtrowanie adresów MAC
lub IP, sprawdź, czy adresy MAC albo IP komputera, urządzenia sieciowego i drukarki
są zarejestrowane.
Kwestia 2
W przypadku korzystania z klucza WPA/WPA2 lub hasła upewnij się, że
klucz szyfrujący w komputerze, urządzeniu sieciowym i drukarce zgadza się z kluczem
ustawionym dla routera bezprzewodowego.
Kwestia 3
Długość lub format hasła Wi-Fi oraz metoda uwierzytelniania w routerze bezprzewodowym, drukarce i
komputerze muszą być identyczne.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części Ustawianie klucza szyfrującego.
Gdy włączone jest szyfrowanie, nie można połączyć się z drukarką po
zmianie typu szyfrowania w routerze bezprzewodowym
Jeśli zmienisz w drukarce typ szyfrowania i straci ona przez to możliwość komunikacji z komputerem,
upewnij się, że typ szyfrowania w komputerze i routerze bezprzewodowym zgadza się z typem
szyfrowania wybranym w drukarce.
Nie można nawiązać połączenia z drukarką po włączeniu w routerze bezprzewodowym filtrowania
adresów MAC/IP lub wprowadzeniu w niej klucza szyfrującego
295
Inne problemy z siecią
Sprawdzanie informacji o sieci
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
296
Sprawdzanie informacji o sieci
Sprawdzanie adresu IP lub MAC drukarki
Sprawdzanie adresu IP lub MAC komputera
Sprawdzanie komunikacji między komputerem, drukarką i routerem bezprzewodowym
Sprawdzanie informacji o ustawieniach sieciowych
Sprawdzanie adresu IP lub MAC drukarki
Aby sprawdzić adres IP lub MAC drukarki, wydrukuj informacje o ustawieniach sieciowych.
Drukowanie ustawień sieciowych
Jeśli korzystasz z systemu Windows, informacje o ustawieniach sieciowych komputera możesz sprawdzić
na jego ekranie.
Ekran programu IJ Network Device Setup Utility
Sprawdzanie adresu IP lub MAC komputera
Aby sprawdzić adres IP lub MAC komputera, wykonaj poniższe instrukcje.
• W przypadku systemu Windows:
1. Wybierz Wiersz polecenia (Command Prompt) w sposób przedstawiony poniżej.
W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Start i wybierz opcję Wiersz
polecenia (Command Prompt).
W systemie Windows 8.1 wybierz na ekranie Start opcję Wiersz polecenia (Command Prompt).
Jeśli opcja Wiersz polecenia (Command Prompt) nie jest wyświetlana na ekranie Start, wybierz
panel Wyszukaj (Search), a następnie wyszukaj hasło „Wiersz polecenia (Command Prompt)”.
W systemie Windows 7 kliknij kolejno opcje Start > Wszystkie programy (All Programs) >
Akcesoria (Accessories) > Wiersz polecenia (Command Prompt).
2. Wprowadź polecenie „ipconfig/all” i naciśnij klawisz Enter.
Pojawią się adresy IP i MAC komputera. Jeśli komputer nie jest podłączony do sieci, nie pojawi
się adres IP.
• W przypadku systemu macOS:
1. W menu Apple wybierz opcję Preferencje systemu (System Preferences), a
następnie kliknij przycisk Sieć (Network).
297
2. Upewnij się, że został wybrany interfejs sieciowy, z jakiego korzysta komputer, a
następnie kliknij opcję Zaawansowane (Advanced).
Jeśli korzystasz z sieci Wi-Fi na komputerze, upewnij się, że jako interfejs sieciowy wybrano WiFi. Jeśli korzystasz z przewodowej sieci LAN, upewnij się, że wybrane ustawienie to Ethernet.
3. Kliknij opcję TCP/IP, aby sprawdzić adres IP lub kliknij opcję Sprzęt (Hardware), aby
sprawdzić adres MAC.
Sprawdzanie komunikacji między komputerem, drukarką i routerem
bezprzewodowym
Aby sprawdzić, czy działa komunikacja, przeprowadź test za pomocą polecenia „ping”.
• W przypadku systemu Windows:
1. Wybierz Wiersz polecenia (Command Prompt) w sposób przedstawiony poniżej.
W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Start i wybierz opcję Wiersz
polecenia (Command Prompt).
W systemie Windows 8.1 wybierz na ekranie Start opcję Wiersz polecenia (Command Prompt).
Jeśli opcja Wiersz polecenia (Command Prompt) nie jest wyświetlana na ekranie Start, wybierz
panel Wyszukaj (Search), a następnie wyszukaj hasło „Wiersz polecenia (Command Prompt)”.
W systemie Windows 7 kliknij kolejno opcje Start > Wszystkie programy (All Programs) >
Akcesoria (Accessories) > Wiersz polecenia (Command Prompt).
2. Wpisz polecenie ping i naciśnij przycisk Enter.
Polecenie „ping” ma następującą postać: ping XXX.XXX.XXX.XXX
„XXX.XXX.XXX.XXX” to adres IP danego urządzenia.
Jeśli komunikacja działa, pojawi się komunikat podobny do widocznego poniżej.
Odpowiedź z XXX.XXX.XXX.XXX: bajtów=32 czas=10ms TTL=255
Komunikat Upłynął limit czasu żądania (Request timed out) oznacza, że komunikacja nie
działa.
• W przypadku systemu macOS:
1. Uruchom program Network Utility w sposób przedstawiony poniżej.
Wybierz opcję Komputer (Computer) w menu Idź (Go) programu Finder i kliknij dwukrotnie opcję
Macintosh HD > System > Biblioteka (Library) > CoreServices > Aplikacje (Applications) >
Narzędzie sieciowe (Network Utility).
2. Kliknij przycisk Ping.
298
3. Upewnij się, że wybrane jest ustawienie Wyślij tylko XX sygnałów ping (Send only
XX pings), w którym XX to cyfry.
4. W polu Wprowadź adres sieciowy do sprawdzenia sygnałem ping (Enter the
network address to ping) wprowadź adres IP docelowej drukarki lub docelowego
routera bezprzewodowego.
5. Kliknij przycisk Ping.
„XXX.XXX.XXX.XXX” to adres IP danego urządzenia.
Pojawi się komunikat podobny do poniższego.
64 bajty z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3,394 ms
64 bajty z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1,786 ms
64 bajty z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1,739 ms
--- XXX.XXX.XXX.XXX statystyki ping --3 pakiety przesłane, 3 pakiety odebrane, 0% pakietów utraconych
Jeśli utrata pakietów wynosi 100%, komunikacja nie działa. W przeciwnym razie komputer
komunikuje się z docelowym urządzeniem.
Sprawdzanie informacji o ustawieniach sieciowych
Aby sprawdzić informacje o ustawieniach sieciowych drukarki, wydrukuj je.
Drukowanie ustawień sieciowych
299
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
Ważne
• Inicjowanie powoduje usunięcie wszystkich ustawień sieciowych drukarki, co może uniemożliwić
drukowanie lub skanowanie z komputera przez sieć. Aby ponownie korzystać z drukarki w sieci po
przywróceniu jej fabrycznych ustawień domyślnych, przeprowadź ponownie konfigurację poprzez
stronę internetową.
W systemie Windows możesz także przeprowadzić konfigurację za pomocą instalacyjnego dysku CDROM.
Zainicjuj ustawienia sieci, korzystając z dostępnego w drukarce panelu operacyjnego.
Resetuj ustawienie
300
Problemy z drukowaniem lub skanowaniem ze smartfona/
tabletu
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu
301
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu
Jeśli nie udaje się drukowanie ze smartfona/tabletu, być może smartfon/tablet nie może się połączyć z
drukarką.
Ustal przyczynę problemu odpowiednio do metody nawiązywania połączenia.
Nie można nawiązać połączenia z drukarką przez bezprzewodową sieć LAN
Nie można nawiązać połączenia z drukarką w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
Uwaga
• W przypadku problemów z drukowaniem za pośrednictwem innych metod nawiązywania połączenia lub
chęci uzyskania dodatkowych informacji o wprowadzaniu ustawień poszczególnych metod
nawiązywania połączenia:
Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link
Drukowanie z usługi Google Cloud Print
Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem iOS (AirPrint)
Nie można nawiązać połączenia z drukarką przez bezprzewodową sieć
LAN
Jeśli smartfon/tablet nie może się połączyć z drukarką, sprawdź poniższe kwestie.
Sprawdź stan zasilania drukarki, urządzeń sieciowych (np. routera
bezprzewodowego) oraz smartfonu/tabletu.
Kwestia 1
• Włącz drukarkę lub urządzenia.
• Jeśli zasilanie jest już włączone, wyłącz je i włącz ponownie.
• Konieczne może być rozwiązanie problemów z routerem bezprzewodowym (np. interwałem aktualizacji
klucza, interwałem aktualizacji funkcji DHCP, trybem oszczędzania energii itp.) lub zaktualizowanie jego
oprogramowania układowego.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z producentem routera bezprzewodowego.
Kwestia 2
Sprawdź ustawienia urządzenia (smartfonu/tabletu).
Sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona sieć Wi-Fi.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do urządzenia.
Kwestia 3
Użyj ikony
Czy drukarka jest połączona z routerem bezprzewodowym?
na ekranie LCD, aby sprawdzić stan połączenia między drukarką a routerem
bezprzewodowym. Po naciśnięciu dowolnego przycisku trybu wyświetlana jest ikona
. Jeśli ikona
nie jest wyświetlana, sieć Wi-Fi jest wyłączona. Włącz komunikację bezprzewodową w drukarce.
302
Czy ustawienia sieci w drukarce są zgodne z ustawieniami routera
bezprzewodowego?
Kwestia 4
Upewnij się, że ustawienia sieci w drukarce (np. nazwa sieciowa (SSID) lub klucz sieciowy (hasło) itp.) są
zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.
Aby sprawdzić ustawienia routera bezprzewodowego, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym
z nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.
Aby sprawdzić bieżące ustawienia sieciowe drukarki, wydrukuj je.
Drukowanie ustawień sieciowych
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Czy ustawienia sieciowe smartfona/tabletu są zgodne z ustawieniami
routera bezprzewodowego?
Kwestia 5
Upewnij się, że ustawienia sieci w drukarce (np. nazwa sieciowa (SSID) lub klucz sieciowy (hasło) itp.) są
zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.
Aby sprawdzić ustawienia smartfona/tabletu, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym z nim
podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.
Jeśli ustawienia sieciowe smartfona/tabletu są niezgodne z ustawieniami wprowadzonymi w routerze
bezprzewodowym, dopasuj ustawienia sieciowe smartfona/tabletu do ustawień routera bezprzewodowego.
Upewnij się, że drukarka nie znajduje się zbyt daleko od routera
bezprzewodowego.
Kwestia 6
Jeśli odległość między drukarką i routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, jakość komunikacji
bezprzewodowej pogarsza się. Zbliż do siebie drukarkę i router bezprzewodowy.
Uwaga
• Większość routerów bezprzewodowych ma przyczepiane anteny, czasem jednak znajdują się one
wewnątrz.
Upewnij się, że sygnał bezprzewodowy ma dużą siłę. Monitoruj stan
sygnału i przesuń drukarkę oraz router sieci bezprzewodowej wedle potrzeby.
Kwestia 7
303
Umieść drukarkę i router bezprzewodowy tak, by nie były przedzielone żadnymi przeszkodami. Jakość
połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację
bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli drukarka nie może
połączyć się z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi ze względu na ścianę, umieść drukarkę i komputer
w tym samym pomieszczeniu.
Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o
podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router
bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.
Sprawdź siłę sygnału na ekranie LCD.
Ekran LCD i panel operacyjny
Uwaga
• Program IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie stanu sieci i naprawianie
ewentualnych błędów.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
Nie można nawiązać połączenia z drukarką w bezpośrednim trybie
bezprzewodowym
Jeśli smartfon/tablet nie może się połączyć z drukarką działającą w bezpośrednim trybie
bezprzewodowym, sprawdź poniższe kwestie.
Kwestia 1
Sprawdź stan zasilania drukarki i innych urządzeń (smartfonu lub tabletu).
Włącz drukarkę lub urządzenia.
Jeśli zasilanie jest już włączone, wyłącz je i włącz ponownie.
Kwestia 2
Czy bezpośredni tryb bezprzewodowy jest włączony?
Na ekranie Menu ustawień (Setup menu) wybierz kolejno opcje Ustaw. urządzenia (Device settings) >
Ustawien. sieci LAN (LAN settings) > Bezpośr. połączenie (Wireless Direct) > Przeł.bezp.tr.bezprz.
(Switch WL Direct), a następnie wybierz opcję Tak (Yes).
Kwestia 3
Sprawdź ustawienia urządzenia (smartfonu/tabletu).
Sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona sieć Wi-Fi.
304
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do urządzenia.
Kwestia 4
Upewnij się, że drukarka jest wybrana jako połączenie w urządzeniu (np. w
smartfonie lub tablecie).
Wybierz nazwę sieciową (SSID) dla bezpośredniego trybu bezprzewodowego ustawioną w drukarce jako
miejsce docelowe połączenia dla urządzeń.
Sprawdź lokalizację w urządzeniu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę
producenta.
Aby sprawdzić nazwę sieci (identyfikator SSID) bezpośredniego trybu bezprzewodowego, która jest ustawiona
w drukarce, wyświetl ją za pomocą panelu operacyjnego drukarki lub wydrukuj informacje o ustawieniach
sieciowych drukarki.
• Wyświetl na ekranie LCD.
Ustawienia sieci LAN
• Wydrukuj ustawienia sieciowe.
Drukowanie ustawień sieciowych
Czy zostało wprowadzone właściwe hasło ustawione w bezpośrednim trybie
bezprzewodowym?
Kwestia 5
Aby sprawdzić hasło ustawione w drukarce, wyświetl je za pomocą panelu operacyjnego drukarki lub wydrukuj
informacje o ustawieniach sieci w drukarce.
• Wyświetl na ekranie LCD.
Ustawienia sieci LAN
• Wydrukuj ustawienia sieciowe.
Drukowanie ustawień sieciowych
Kwestia 6
Upewnij się, że drukarka nie znajduje się w zbyt dużej odległości od
urządzenia.
Jeśli odległość między drukarką a urządzeniem jest zbyt duża, jakość komunikacji bezprzewodowej pogarsza
się. Zbliż do siebie drukarkę i urządzenie.
Kwestia 7
Sprawdź, czy nie jest już podłączonych 5 urządzeń.
Bezpośredni tryb bezprzewodowy umożliwia podłączenie maksymalnie 5 urządzeń.
305
Problemy z drukowaniem
Drukarka nie drukuje
Nie jest dostarczany atrament
Atrament szybko się zużywa
Drukarka nie pobiera ani nie podaje papieru lub jest wyświetlany błąd braku
papieru
Wyniki drukowania są niezadowalające
306
Drukarka nie drukuje
Upewnij się, że drukarka jest włączona.
Kwestia 1
W przeciwnym razie upewnij się, że drukarka została odpowiednio podłączona, i naciśnij przycisk WŁ. (ON), aby
ją włączyć.
Kontrolka WŁ. (ON) miga, gdy drukarka rozpoczyna wykonywanie zadania. Poczekaj, aż kontrolka WŁ. (ON)
przestanie migać i zacznie świecić ciągłym światłem.
Uwaga
• Jeśli drukujesz duże ilości danych, np. fotografii lub grafik, przygotowanie do rozpoczęcia drukowania
może potrwać dłużej niż zwykle. Kontrolka WŁ. (ON) miga, gdy komputer przetwarza dane i przesyła je do
drukarki. Poczekaj do rozpoczęcia drukowania.
Upewnij się, że drukarka jest poprawnie podłączona do komputera.
Kwestia 2
Jeśli korzystasz z kabla USB, upewnij się, że jest on poprawnie podłączony do drukarki i komputera. Jeśli kabel
USB jest starannie podłączony, sprawdź następujące kwestie:
• Jeśli używasz urządzenia pośredniego, np. koncentratora USB, odłącz je, podłącz drukarkę bezpośrednio
do komputera i ponownie spróbuj przeprowadzić drukowanie. Jeśli drukowanie rozpocznie się prawidłowo,
oznacza to problem z urządzeniem pośrednim. Skontaktuj się z dostawcą przekaźnika.
• Problemem może być również kabel USB. Wymień kabel USB i ponów próbę drukowania.
Jeśli korzystasz z drukarki za pośrednictwem sieci LAN, upewnij się, że drukarka jest prawidłowo
skonfigurowana pod kątem działania w sieci.
Nie można znaleźć drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nie można znaleźć Drukarka za pośrednictwem przewodowej sieci LAN
Uwaga
• Narzędzie IJ Network Device Setup Utility umożliwia diagnozowanie lub naprawianie połączenia
sieciowego.
Wybierz poniższe łącze, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility i go zainstalować.
Sprawdzanie stanu połączenia z drukarką za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility
Informacje na temat uruchamiania programu IJ Network Device Setup Utility znajdują się poniżej.
• W przypadku systemu Windows:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
• W przypadku systemu macOS:
Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
307
Upewnij się, że ustawienia papieru są zgodne z informacjami
zarejestrowanymi w tylnej tacy lub kasecie.
Kwestia 3
Jeśli ustawienia papieru są niezgodne z informacjami zarejestrowanymi w tylnej tacy lub kasecie, na ekranie
LCD pojawi się komunikat o błędzie. Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie LCD.
Uwaga
• Możesz wybrać, czy ma się pojawiać komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu.
• Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą panelu
operacyjnego w drukarce:
Ustawienia podajnika
• Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą sterownika
drukarki:
Zmiana trybu pracy drukarki (system Windows)
Zmiana trybu pracy drukarki (system macOS)
Kwestia 4
W przypadku drukowania za pomocą komputera usuń zbędne zadania
drukowania.
• W przypadku systemu Windows:
Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania
• W przypadku systemu macOS:
Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania
Kwestia 5
Czy przy drukowaniu wybrany jest sterownik drukarki przeznaczony do
drukarki?
Drukarka nie będzie drukować prawidłowo, jeśli używasz sterownika przeznaczonego dla innej drukarki.
• W przypadku systemu Windows:
Upewnij się, że w oknie dialogowym Drukowanie wybrana jest pozycja „Canon XXX series Printer” (gdzie
„XXX” to nazwa używanej drukarki).
Uwaga
• Jeśli na komputerze zarejestrowanych jest wiele drukarek, wybierz polecenie Ustaw jako drukarkę
domyślną (Set as Default Printer) w przypadku danej drukarki, aby ustawić ją jako domyślną.
Kwestia 6
Próbujesz wydrukować duży plik danych? (Windows)
Jeśli próbujesz wydrukować duży plik, może upłynąć dużo czasu, zanim rozpocznie się drukowanie.
Jeśli drukarka nie rozpocznie drukowania po pewnym czasie, wybierz opcję Wł. (On) dla ustawienia
Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss) w oknie dialogowym Opcje
wydruku (Print Options).
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Karta Ustawienia strony — opis.
308
Ważne
• Wybranie ustawienia Wł. (On) dla opcji Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of
Print Data Loss) może spowodować pogorszenie jakości druku.
• Po zakończeniu drukowania, wybierz Wył. (Off) dla opcji Zapobieganie utracie drukowanych danych
(Prevention of Print Data Loss).
Kwestia 7
Jeśli drukujesz za pomocą komputera, uruchom go ponownie.
Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj jeszcze raz uruchomić drukowanie.
309
Nie jest dostarczany atrament
Odrobina powietrza w przewodzie atramentu nie powoduje awarii. Problem nie występuje, jeśli deseń testu
dysz jest wydrukowany prawidłowo.
Kwestia 1
Upewnij się, że przycisk połączenia nie jest uniesiony.
Dociśnij pokrywę blokującą głowicy drukującej, aby upewnić się, że głowice drukujące są zainstalowane
prawidłowo.
Następnie dociśnij przyciski połączenia mocno do końca.
Sprawdź instalację głowicy drukującej
Ważne
• Zdejmij pomarańczową etykietę i taśmę ochronną z głowicy drukującej, aby ją zainstalować.
Kwestia 2
Sprawdź pozostały poziom atramentu.
Sprawdzanie poziomu atramentu
Kwestia 3
Czy dysze głowicy drukującej są zatkane?
Wydrukuj deseń testu dysz i upewnij się, że atrament normalnie wypływa.
Szczegółowe informacje o drukowaniu deseniu sprawdzania dysz oraz o czyszczeniu i dokładnym czyszczeniu
głowicy drukującej można znaleźć w części Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny.
Krok 1
Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.
Sprawdź wydrukowany deseń testu dysz.
• W przypadku systemu Windows:
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
• W przypadku systemu macOS:
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
Jeśli deseń nie jest wydrukowany poprawnie, przejdź do następnego kroku.
Krok 2
Wyczyść głowicę drukującą.
Po wyczyszczeniu głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
• W przypadku systemu Windows:
Wyczyść głowicę drukującą
• W przypadku systemu macOS:
Wyczyść głowicę drukującą
Jeśli wynik nie poprawi się, ponownie wyczyść głowicę drukującą.
Jeśli to nie przyniesie rezultatu, przejdź do następnego punktu.
310
Krok 3
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
• W przypadku systemu Windows:
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej
• W przypadku systemu macOS:
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej
Jeśli wynik się nie poprawi, wyłącz drukarkę, odczekaj ponad 24 godziny i przejdź do następnego kroku.
Krok 4
Ponownie przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Po ponownym dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
Jeśli to nie przyniesie rezultatu, przejdź do następnego punktu.
Krok 5
Wykonaj przepłukanie atramentem.
Po wykonaniu przepłukiwania atramentem wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
Przepłukiwanie atramentem zużywa dużą ilość atramentu. Częste wykonywanie przepłukiwania atramentem może szybko go zużyć, więc
zaleca się jego przeprowadzanie tylko w razie potrzeby.
Jak przeprowadzać przepłukanie atramentem.
Jeśli deseń testu dysz nie jest wydrukowany poprawnie nawet po przepłukiwaniu atramentem, sprawdź stan
instalacji głowicy drukującej.
Sprawdź instalację głowicy drukującej
311
Atrament szybko się zużywa
Po napełnieniu zbiorników z atramentem drukarka pobiera ze zbiorników z atramentem atrament, który
wpływa do drukarki.
Przez to może się wydawać, że atramentu szybko ubywa.
312
Drukarka nie pobiera ani nie podaje papieru lub jest wyświetlany
błąd braku papieru
Kwestia 1
Upewnij się, że papier jest załadowany.
Ładowanie papieru
Kwestia 2
Przy ładowaniu papieru pamiętaj o poniższych kwestiach.
• Przed włożeniem do drukarki dwóch lub większej liczby arkuszy należy wyrównać krawędzie papieru.
• Przy wkładaniu więcej niż jednego arkusza papieru upewnij się, że nie zostanie przekroczony limit
pojemności.
W przypadku niektórych typów papieru lub warunków pracy (bardzo wysoki lub bardzo niski poziom
temperatury i wilgotności) podawanie papieru w maksymalnej ilości może okazać się niemożliwe. W takim
przypadkach zmniejsz liczbę wkładanych jednocześnie arkuszy do połowy limitu ilości papieru.
• Zawsze wkładaj papier pionowo, niezależnie od orientacji druku.
• Podczas ładowania papieru na tylną tacę umieść go stroną do zadrukowania skierowaną DO GÓRY oraz
przesuń lewą i prawą prowadnicę papieru, aby wyrównać je z krawędziami stosu arkuszy.
Ładowanie papieru
• Pamiętaj, aby do kasety ładować tylko papier zwykły.
• Podczas ładowania papieru do kasety umieść go stroną do zadrukowania skierowaną DO DOŁU oraz
przesuń lewą, prawą i przednią prowadnicę papieru, aby wyrównać je z krawędziami stosu arkuszy.
Ładowanie papieru
Kwestia 3
Czy papier nie jest zbyt gruby lub zwinięty?
Nieobsługiwane typy nośników
Kwestia 4
Przy ładowaniu kopert pamiętaj o poniższych kwestiach:
W przypadku drukowania na kopertach zapoznaj się z częścią Ładowanie kopert na tylną tacę, a przed
wydrukiem przygotuj koperty.
Po przygotowaniu kopert włóż je pionowo. Jeśli koperty zostaną umieszczone w orientacji poziomej, nie będą
podawane prawidłowo.
Upewnij się, że ustawienia typu i rozmiaru nośnika odpowiadają
załadowanemu papierowi.
Kwestia 5
Kwestia 6
Upewnij się, że w tylnej tacy nie znajdują się żadne obce przedmioty.
313
Jeśli papier podrze się w tylnej tacy, usuń go zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji Lista kodów
pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru).
Jeśli w tylnej tacy znajdują się jakiekolwiek obce obiekty, wyłącz drukarkę, odłącz ją od źródła zasilania, a
następnie wyjmij je.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki ani nie odwracaj jej do góry nogami. Może to spowodować wyciek atramentu.
Uwaga
• Jeśli pokrywa otworu podajnika jest otwarta, powoli ją zamknij.
Kwestia 7
Wyczyść rolkę podawania papieru.
Czyszczenie rolek podawania papieru
314
Uwaga
• Czyszczenie rolki podawania papieru powoduje jej zużywanie, więc czynność tę należy wykonywać, tylko
gdy jest to konieczne.
Jeśli z kasety pobierane są równocześnie co najmniej dwa arkusze, należy
wyczyścić wnętrze kasety.
Kwestia 8
Czyszczenie podstawek kaset
Czy pokrywa zespołu przenoszenia papieru i pokrywa tylna są zamocowane
prawidłowo?
Kwestia 9
Informacje na temat położenia pokrywy zespołu przenoszenia papieru i pokrywy tylnej można znaleźć w części
Widok z tyłu.
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
315
Wyniki drukowania są niezadowalające
Jeśli wydruki są niezadowalające z powodu białych smug, nieregularnie drukowanych lub nierównych linii
albo nierównomiernie odwzorowanych kolorów, najpierw sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.
Kwestia 1
Czy ustawienia rozmiaru i typu nośnika są zgodne z rozmiarem i typem
załadowanego papieru?
Jeśli te ustawienia są rozbieżne, otrzymanie prawidłowych wydruków jest niemożliwe.
Błędnie wprowadzone ustawienie typu papieru przy wydrukach fotografii lub ilustracji może spowodować
pogorszenie jakości drukowanych kolorów.
W przypadku drukowania z nieprawidłowym ustawieniem typu papieru zadrukowana powierzchnia może zostać
porysowana.
W przypadku drukowania wydruków bez obramowania może wystąpić nierównomierne rozłożenie kolorów w
zależności od relacji: ustawienie typu papieru a załadowany papier.
Metoda sprawdzania ustawień papieru i jakości wydruku zależy od zastosowania drukarki.
• Kopiowanie:
Sprawdź ustawienia za pomocą panelu operacyjnego.
• Drukowanie za pomocą komputera:
Sprawdź ustawienia za pomocą sterownika drukarki.
Podstawowe ustawienia drukowania
• Drukowanie z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (Wi-Fi):
Sprawdź ustawienia w urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (Wi-Fi) lub w panelu operacyjnym.
Ustawienia drukowania PictBridge (Wi-Fi)
Ustaw. PictBridge
• Drukowanie ze smartfona lub tabletu przy użyciu funkcji Canon PRINT Inkjet/
SELPHY:
Sprawdź ustawienia funkcji Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Drukuj fotografie za pomocą smartfona
Upewnij się, że została wybrana odpowiednia jakość wydruku (patrz
powyższa lista).
Kwestia 2
Wybierz jakość wydruku odpowiadającą papierowi i danym do wydrukowania. W przypadku zamazanych
obszarów lub nierównomiernych kolorów należy ustawić lepszą jakość wydruku i ponowić próbę drukowania.
316
Uwaga
• W przypadku drukowania za pomocą urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (Wi-Fi) ustaw jakość
wydruku za pomocą panelu operacyjnego.
Tego ustawienia nie można wprowadzić w urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (Wi-Fi).
Kwestia 3
Jeśli problem pozostał nierozwiązany, przeczytaj poniższe sekcje.
Zapoznaj się również z następującymi rozdziałami:
Wydruki są puste, pokryte smugami lub rozmyte, kolory są nieprawidłowe lub rozmazane, występują paski
lub linie
Kolory są nieczytelne
Linie zostały nierówno wydrukowane/są krzywe
Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana
Obok obrazu występuje pionowa linia
Nie można dokończyć drukowania
Część strony nie jest drukowana (system Windows)
Linie są niedokończone lub ich brak (system Windows)
Obrazy są niedokończone lub ich brak (system Windows)
Plamy atramentu / Zwinięty papier
Z drugiej strony papieru widać smugi
Kolory są nanoszone nierównomiernie lub rozmazane
317
Wydruki są puste, pokryte smugami lub rozmyte, kolory są
nieprawidłowe lub rozmazane, występują paski lub linie
Odrobina powietrza w przewodzie atramentu nie powoduje awarii. Problem nie występuje, jeśli deseń testu
dysz jest wydrukowany prawidłowo.
Kwestia 1
Upewnij się, że przycisk połączenia nie jest uniesiony.
Dociśnij pokrywę blokującą głowicy drukującej, aby upewnić się, że głowice drukujące są zainstalowane
prawidłowo.
Następnie dociśnij przyciski połączenia mocno do końca.
Sprawdź instalację głowicy drukującej
Ważne
• Zdejmij pomarańczową etykietę i taśmę ochronną z głowicy drukującej, aby ją zainstalować.
Kwestia 2
Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.
Wyniki drukowania są niezadowalające
Kwestia 3
Czy dysze głowicy drukującej są zatkane?
Wydrukuj deseń testu dysz i upewnij się, że atrament normalnie wypływa.
Szczegółowe informacje o drukowaniu deseniu sprawdzania dysz oraz o czyszczeniu i dokładnym czyszczeniu
głowicy drukującej można znaleźć w części Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny.
Krok 1
Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.
Sprawdź wydrukowany deseń testu dysz.
• W przypadku systemu Windows:
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
• W przypadku systemu macOS:
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
318
Jeśli deseń nie jest wydrukowany poprawnie, przejdź do następnego kroku.
Krok 2
Wyczyść głowicę drukującą.
Po wyczyszczeniu głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
• W przypadku systemu Windows:
Wyczyść głowicę drukującą
• W przypadku systemu macOS:
Wyczyść głowicę drukującą
Jeśli wynik nie poprawi się, ponownie wyczyść głowicę drukującą.
Jeśli to nie przyniesie rezultatu, przejdź do następnego punktu.
Krok 3
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
• W przypadku systemu Windows:
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej
• W przypadku systemu macOS:
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej
Jeśli wynik się nie poprawi, wyłącz drukarkę, odczekaj ponad 24 godziny i przejdź do następnego kroku.
Krok 4
Ponownie przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Po ponownym dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
Jeśli to nie przyniesie rezultatu, przejdź do następnego punktu.
Krok 5
Wykonaj przepłukanie atramentem.
Po wykonaniu przepłukiwania atramentem wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
Przepłukiwanie atramentem zużywa dużą ilość atramentu. Częste wykonywanie przepłukiwania atramentem może szybko go zużyć, więc
zaleca się jego przeprowadzanie tylko w razie potrzeby.
Jak przeprowadzać przepłukanie atramentem.
Jeśli deseń testu dysz nie jest wydrukowany poprawnie nawet po przepłukiwaniu atramentem, sprawdź stan
instalacji głowicy drukującej.
Sprawdź instalację głowicy drukującej
Kwestia 4
Gdy atrament w zbiorniku z atramentem wyczerpie się, należy go uzupełnić.
Jeśli poziom pozostałego atramentu jest poniżej dolnej linii limitu (A), uzupełnij zbiornik atramentem
odpowiedniego koloru.
Jeśli korzystasz z drukarki aż zbiornik z atramentem zostaje opróżniony, wykonaj przepłukiwanie atramentem po
uzupełnieniu zbiornika z atramentem.
Uzupełnianie zbiorników z atramentem
Jak przeprowadzać przepłukanie atramentem.
319
Jeśli używasz papieru, na którym można drukować tylko po jednej stronie,
sprawdź, która strona jest przeznaczona do zadrukowania.
Kwestia 5
Wydruk wykonany na złej stronie może być nieczytelny lub być obniżonej jakości.
Jeśli ładujesz papier do tylnej tacy, włóż papier stroną do zadrukowania skierowaną do góry. Jeśli ładujesz
papier do kasety, włóż papier stroną do zadrukowania skierowaną do dołu.
Szczegółowe informacje dotyczące strony do zadrukowania można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z
papierem.
• W przypadku kopiowania patrz także poniższe sekcje:
Kwestia 6
Czy płyta szklana nie jest zabrudzona?
Wyczyść płytę szklaną.
Czyszczenie płyty i pokrywy dokumentów
Kwestia 7
Upewnij się, że oryginał został prawidłowo umieszczony na płycie.
Czy oryginał został umieszczony na płycie stroną przeznaczoną do skopiowania skierowaną do dołu?
Ładowanie oryginałów
Kwestia 8
Czy źródłem kopiowania jest papier zadrukowany na drukarce?
Jeśli jako oryginału użyto wydruku wykonanego za pomocą tej drukarki, w zależności od stanu oryginału jakość
druku może być gorsza.
Wykonaj wydruk ponownie z komputera, jeżeli to możliwe.
320
Kolory są nieczytelne
Odrobina powietrza w przewodzie atramentu nie powoduje awarii. Problem nie występuje, jeśli deseń testu
dysz jest wydrukowany prawidłowo.
Kwestia 1
Upewnij się, że przycisk połączenia nie jest uniesiony.
Dociśnij pokrywę blokującą głowicy drukującej, aby upewnić się, że głowice drukujące są zainstalowane
prawidłowo.
Następnie dociśnij przyciski połączenia mocno do końca.
Sprawdź instalację głowicy drukującej
Ważne
• Zdejmij pomarańczową etykietę i taśmę ochronną z głowicy drukującej, aby ją zainstalować.
Kwestia 2
Sprawdź pozostały poziom atramentu.
Gdy atrament w zbiorniku z atramentem wyczerpie się, należy go uzupełnić.
Jeśli poziom pozostałego atramentu jest poniżej dolnej linii limitu (A), uzupełnij zbiornik atramentem
odpowiedniego koloru.
Uwaga
• Kolory na wydruku nie odpowiadają kolorom na ekranie. Wynika to z fundamentalnych różnic w sposobie
wytwarzania kolorów. Sposób wyświetlania kolorów na ekranie zależy również od ich ustawień oraz różnic
w otoczeniu. W związku z tym, kolory wydruku mogą się różnić od tych na ekranie.
Kwestia 3
Czy dysze głowicy drukującej są zatkane?
Wydrukuj deseń testu dysz i upewnij się, że atrament normalnie wypływa.
Szczegółowe informacje o drukowaniu deseniu sprawdzania dysz oraz o czyszczeniu i dokładnym czyszczeniu
głowicy drukującej można znaleźć w części Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny.
Krok 1
Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.
Sprawdź wydrukowany deseń testu dysz.
321
• W przypadku systemu Windows:
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
• W przypadku systemu macOS:
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
Jeśli deseń nie jest wydrukowany poprawnie, przejdź do następnego kroku.
Krok 2
Wyczyść głowicę drukującą.
Po wyczyszczeniu głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
• W przypadku systemu Windows:
Wyczyść głowicę drukującą
• W przypadku systemu macOS:
Wyczyść głowicę drukującą
Jeśli wynik nie poprawi się, ponownie wyczyść głowicę drukującą.
Jeśli to nie przyniesie rezultatu, przejdź do następnego punktu.
Krok 3
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
• W przypadku systemu Windows:
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej
• W przypadku systemu macOS:
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej
Jeśli wynik się nie poprawi, wyłącz drukarkę, odczekaj ponad 24 godziny i przejdź do następnego kroku.
Krok 4
Ponownie przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Po ponownym dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
Jeśli to nie przyniesie rezultatu, przejdź do następnego punktu.
Krok 5
Wykonaj przepłukanie atramentem.
Po wykonaniu przepłukiwania atramentem wydrukuj i przeanalizuj deseń testu dysz.
Przepłukiwanie atramentem zużywa dużą ilość atramentu. Częste wykonywanie przepłukiwania atramentem może szybko go zużyć, więc
zaleca się jego przeprowadzanie tylko w razie potrzeby.
Jak przeprowadzać przepłukanie atramentem.
Jeśli deseń testu dysz nie jest wydrukowany poprawnie nawet po przepłukiwaniu atramentem, sprawdź stan
instalacji głowicy drukującej.
Sprawdź instalację głowicy drukującej
322
Linie zostały nierówno wydrukowane/są krzywe
Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.
Kwestia 1
Wyniki drukowania są niezadowalające
Przeprowadź wyrównywanie głowicy drukującej.
Kwestia 2
Jeśli linie są drukowane krzywo, są nierówne lub wyniki drukowania są niezadowalające pod innym względem,
należy wyrównać pozycję głowicy drukującej.
Wyrównywanie głowicy drukującej
Uwaga
• Jeśli problem nie ustąpi po przeprowadzeniu wyrównywania głowicy drukującej, wykonaj ręczne
wyrównywanie głowicy drukującej za pomocą komputera.
• W przypadku systemu Windows:
Ręczne wyrównanie pozycji głowicy drukującej
• W przypadku systemu macOS:
Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca
Kwestia 3
Ustaw lepszą jakość wydruku i ponów próbę drukowania.
Polepszenie jakości wydruku za pomocą panelu operacyjnego lub sterownika drukarki może poprawić jakość
wydruków.
323
Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest
porysowana
Papier jest zaplamiony
Zaplamione krawędzie
Zaplamiona powierzchnia
Zadrukowana powierzchnia jest porysowana
Kwestia 1
Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.
Wyniki drukowania są niezadowalające
Kwestia 2
Sprawdź typ papieru.
Upewnij się, że używasz papieru odpowiadającego danym do wydrukowania.
Obsługiwane typy nośników
Kwestia 3
Wyrównaj zawinięcia przed załadowaniem papieru.
W przypadku użycia papieru Photo Paper Plus Semi-gloss należy załadować tylko jeden arkusz w takim stanie,
w jakim się znajduje, nawet jeśli jest pozwijany. Odgięcie tego papieru w celu wyprostowania może spowodować
popękanie jego powierzchni i pogorszenie jakości wydruku.
Zaleca się umieszczenie pozostałego papieru w jego oryginalnym opakowaniu i przechowywanie go na płaskiej
powierzchni.
• Papier zwykły
Odwróć papier i włóż go tak, aby wykonać wydruk na drugiej stronie.
324
• Inny papier, np. koperta
Jeśli zawinięcia w rogach arkusza przekraczają 3 mm/0,1 cala (A) wysokości, papier może się zabrudzić
lub będzie nieprawidłowo podawany. Aby skorygować zawinięcia papieru, postępuj zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
1. Zwiń papier w kierunku przeciwnym do odkształcenia, tak jak to pokazano poniżej.
2. Sprawdź, czy papier jest teraz płaski.
Wskazane jest drukowanie tylko na jednym prostowanym arkuszu papieru jednocześnie.
Uwaga
• Zależnie od typu papieru może się on zabrudzić lub będzie nieprawidłowo podawany, nawet jeśli nie jest
zwinięty do wewnątrz. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przed drukowaniem usunąć zawinięcia papieru
o wysokości nieprzekraczającej 3 mm/0,1 cala (C). Może to wpłynąć na poprawę wyników drukowania.
(B) Strona do zadrukowania
Zaleca się podawanie papieru, który był zwijany na zewnątrz, po jednym arkuszu naraz.
Kwestia 4
Włącz w drukarce funkcję zapobiegania ścieraniu atramentu.
Włączenie funkcji zapobiegania ścieraniu atramentu powoduje zwiększenie odległości między załadowanym
papierem a głowicą drukującą. Jeśli powierzchnia papieru jest ścierana nawet w przypadku ustawienia typu
nośnika zgodnego z papierem, należy włączyć w drukarce funkcję zapobiegania ścieraniu atramentu,
korzystając z panelu operacyjnego lub z komputera.
Może to spowolnić tempo druku.
* Po zakończeniu drukowania wyłącz tę funkcję. W przeciwnym razie będzie stosowana przy okazji kolejnych
zadań drukowania.
325
• Za pomocą panelu operacyjnego:
Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup) i wybierz kolejno opcje: Ustaw. urządzenia (Device settings) >
Ustaw. drukowania (Print settings), a następnie wybierz dla opcji Zapob. scieraniu (Prevent abrasion)
ustawienie WŁ. (ON).
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
• Za pomocą komputera (system Windows):
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Otwórz program Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otwieranie narzędzia konserwacji (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Wybierz opcję Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).
4. Zaznacz pole wyboru Zapobieganie ścieraniu atramentu (Prevents paper abrasion) i
wybierz opcję OK.
5. Zapoznaj się z komunikatem i wybierz opcję OK.
• Za pomocą komputera (system macOS):
W programie Remote UI dostosuj ustawienia, aby zapobiec ścieraniu atramentu.
Otwieranie zdalnego interfejsu użytkownika do konserwacji
Kwestia 5
Jeśli ustawiona jest duża intensywność, zmniejsz ją i ponów próbę
drukowania.
W przypadku drukowania na papierze zwykłym przy ustawieniu dużej intensywności zwykły papier może
wchłonąć zbyt dużo atramentu, co spowoduje ścieranie jego powierzchni.
Dopasowywanie intensywności koloru
Kwestia 6
Czy rolka podawania papieru nie jest przypadkiem zabrudzona?
Wyczyść rolkę podawania papieru.
Czyszczenie rolek podawania papieru
Uwaga
• Czyszczenie rolki podawania papieru powoduje jej zużywanie, więc czynność tę należy wykonywać, tylko
gdy jest to konieczne.
Kwestia 7
Czy wnętrze drukarki jest brudne?
Podczas drukowania dwustronnego wnętrze drukarki może zostać zaplamione atramentem, co powoduje
powstawanie smug na wydrukach.
Aby wyczyścić wnętrze drukarki, wykonaj procedurę czyszczenia płyty dolnej.
326
Czyszczenie wnętrza drukarki (czyszczenie płyty dolnej)
Uwaga
• Aby zapobiec zabrudzeniu wnętrza drukarki, ustaw prawidłowy rozmiar papieru.
Kwestia 8
Ustaw dłuższy czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu.
Dzięki temu zadrukowana powierzchnia będzie mogła wyschnąć, co zapobiegnie powstawaniu na niej smug i
zarysowań.
• W przypadku systemu Windows:
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Otwórz program Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otwieranie narzędzia konserwacji (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Wybierz opcję Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).
4. Przeciągnij suwak Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu (Ink Drying Wait
Time), aby określić czas oczekiwania, a następnie naciśnij przycisk OK.
5. Zapoznaj się z komunikatem i wybierz opcję OK.
• W przypadku systemu macOS:
Ustaw czas oczekiwania przy użyciu zdalnego interfejsu użytkownika.
Otwieranie zdalnego interfejsu użytkownika do konserwacji
327
Obok obrazu występuje pionowa linia
Kwestia
Czy rozmiar załadowanego papieru jest prawidłowy?
Jeśli rozmiar załadowanego papieru jest większy od wybranego w ustawieniach, na marginesach mogą być
drukowane pionowe linie.
Ustaw rozmiar papieru odpowiadający załadowanym arkuszom.
Wyniki drukowania są niezadowalające
Uwaga
• Kierunek wzoru linii pionowej może się zmieniać w zależności od danych obrazu i ustawienia wydruku.
• Jeśli to konieczne, drukarka wykonuje automatyczne czyszczenie w celu zachowania czystości wydruków.
Podczas czyszczenia zużywana jest niewielka ilość atramentu.
Chociaż atrament jest zwykle zbierany w pochłaniaczu atramentu przy zewnętrznej krawędzi papieru, w
przypadku załadowania papieru o rozmiarze większym niż wybrany w ustawieniach mogą na nim pojawiać
się plamy atramentu.
328
Problemy ze skanowaniem (system macOS)
Problemy ze skanowaniem
329
Problemy ze skanowaniem
Skaner nie działa
Sterownik skanera nie został uruchomiony
330
Skaner nie działa
Kwestia 1
Sprawdź, czy włączono skaner lub drukarkę.
Kwestia 2
W przypadku połączenia sieciowego sprawdź stan połączenia i w razie
potrzeby połącz ponownie.
Kwestia 3
W przypadku połączenia USB połącz kabel USB z innym portem USB na
komputerze.
Jeśli kabel USB jest podłączony do koncentratora USB, odłącz kabel USB, po
czym podłącz go do portu USB w komputerze.
Kwestia 4
Kwestia 5
Uruchom ponownie komputer.
Aby skanować z panelu operacyjnego drukarki przy użyciu połączenia USB,
kliknij opcję Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel
Settings) w oknie dialogowym Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General
Settings)), a następnie sprawdź, czy poniższe pola dialogowe zostały zaznaczone.
Kwestia 6
• Skaner lub drukarka
• Umożliwia skanowanie z panelu sterowania (Enables scanning from the operation panel)
331
Sterownik skanera nie został uruchomiony
Kwestia 1
Upewnij się, że aplikacja obsługuje funkcję AirPrint.
Kwestia 2
Wybierz w menu aplikacji skaner lub drukarkę.
Uwaga
• Procedura może różnić się w zależności od aplikacji.
Zeskanuj i zapisz obrazy za pomocą aplikacji IJ Scan Utility Lite, a następnie
otwórz pliki w odpowiedniej aplikacji.
Kwestia 3
Kwestia 4
Skaner może być zablokowany. (Tylko skanery osobiste)
Jeśli jest uruchomiony program IJ Scan Utility Lite lub aplikacja, zamknij je. Przesuń przełącznik blokady skanera
w pozycję zwolnienia (
), a następnie podłącz ponownie kabel USB.
332
Wyświetla się komunikat o błędzie
Kwestia
Skaner może być zablokowany.
Jeśli jest uruchomiony program IJ Scan Utility Lite lub aplikacja, zamknij je. Przesuń przełącznik blokady skanera
w pozycję zwolnienia (
), a następnie podłącz ponownie kabel USB.
Informacje na temat sposobu odblokowywania skanera można znaleźć w drukowanym podręczniku Pierwsze
uruchomienie.
333
Skanowanie nie rozpoczyna się/nie kończy się
Kwestia
Skaner może być zablokowany.
Jeśli jest uruchomiony program IJ Scan Utility Lite lub aplikacja, zamknij je. Przesuń przełącznik blokady skanera
w pozycję zwolnienia (
), a następnie podłącz ponownie kabel USB.
Informacje na temat sposobu odblokowywania skanera można znaleźć w drukowanym podręczniku Pierwsze
uruchomienie.
334
Elementów nie można prawidłowo zeskanować
Kwestia
Skaner może być zablokowany.
Jeśli jest uruchomiony program IJ Scan Utility Lite lub aplikacja, zamknij je. Przesuń przełącznik blokady skanera
w pozycję zwolnienia (
), a następnie podłącz ponownie kabel USB.
Informacje na temat sposobu odblokowywania skanera można znaleźć w drukowanym podręczniku Pierwsze
uruchomienie.
335
Problemy mechaniczne
Drukarka się nie włącza
Drukarka wyłącza się nieoczekiwanie lub kilka razy z rzędu
Problemy z połączeniem USB
Nie można nawiązać komunikacji z drukarką przez port USB
Na ekranie LCD pojawia się zły język
336
Drukarka się nie włącza
Kwestia 1
Naciśnij przycisk WŁ. (ON).
Kwestia 2
Upewnij się, że wtyczka kabla zasilania jest prawidłowo podłączona do
drukarki, a następnie włącz drukarkę ponownie.
Kwestia 3
Odłącz drukarkę od gniazdka elektrycznego na co najmniej 2 minuty, a
następnie podłącz ją ponownie i włącz zasilanie.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić
naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
337
Drukarka wyłącza się nieoczekiwanie lub kilka razy z rzędu
Kwestia
Jeśli drukarka jest ustawiona na automatyczne wyłączenie po określonym
czasie, wyłącz to ustawienie.
Jeśli ustawiono drukarkę na automatyczne wyłączenie po określonym czasie, zostanie ona automatycznie
wyłączona po upływie określonego czasu.
• Aby wyłączyć ustawienie z poziomu panelu operacyjnego:
1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.
2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup), za pomocą przycisków
i
wybierz opcję
Ustawienia ECO (ECO settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
Ekran LCD i panel operacyjny
3. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Ustaw. oszcz. energ.
(EnergySaveSettings), a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję Aut. wyłączenie (Auto power off), a
następnie naciśnij przycisk OK.
5. Za pomocą przycisków
i
wybierz opcję WYŁ. (OFF), a następnie naciśnij przycisk
OK.
Ustawienie umożliwiające automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączone.
• Aby wyłączyć ustawienie z poziomu komputera:
W systemie Windows użyj programu Canon IJ Printer Assistant Tool lub ScanGear (sterownik skanera),
aby wyłączyć ustawienie.
Wykonaj poniższą procedurę, aby wyłączyć ustawienie za pomocą programu Canon IJ Printer Assistant
Tool.
1. Otwórz program Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otwieranie narzędzia konserwacji (Canon IJ Printer Assistant Tool)
2. Wybierz opcję Automatyczne włączanie/wyłączanie (Auto Power).
338
3. Wybierz wartość Wyłączone (Disable) dla opcji Automatyczne wyłączanie (Auto Power
Off).
4. Wybierz opcję OK.
5. Wybierz opcję OK na wyświetlonym ekranie.
Ustawienie umożliwiające automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączone.
Uwaga
• Zobacz poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyłączania ustawienia z poziomu
programu ScanGear (sterownik skanera).
Karta Skaner
339
Problemy z połączeniem USB
Sprawdź pozycję poniżej, jeśli wystąpi jeden z następujących problemów.
• Mała szybkość drukowania lub skanowania.
• Połączenie Hi-Speed USB nie działa.
• Pojawia się komunikat „To urządzenie może działać szybciej (This device can perform faster)”
(system Windows)
Uwaga
• Jeśli dany system jest niezgodny ze standardem Hi-Speed USB drukarka działa z mniejszą szybkością,
jaką zapewnia standard USB 1.1. W takim przypadku drukarka działa prawidłowo, ale szybkość
drukowania może ulec zmniejszeniu ze względu na prędkość komunikacji.
Aby upewnić się, że system obsługuje połączenia Hi-Speed USB, sprawdź
poniższe kwestie.
Kwestia
• Czy port USB w komputerze obsługuje połączenia Hi-Speed USB?
• Czy kabel USB lub koncentrator USB obsługuje połączenia Hi-Speed USB?
Pamiętaj, aby używać certyfikowanego kabla Hi-Speed USB. Firma Canon zaleca korzystanie z kabla USB
o długości maksymalnie 3 metrów/10 stóp.
• Czy sterownik interfejsu Hi-Speed USB działa prawidłowo na komputerze?
Sprawdź, czy najnowszy sterownik Hi-speed działa prawidłowo USB i w razie potrzeby pobierz i zainstaluj
najnowszą wersję sterownika Hi-speed USB na komputerze.
Ważne
• Więcej informacji na ten temat można uzyskać u producenta komputera, kabla USB lub koncentratora
USB.
340
Nie można nawiązać komunikacji z drukarką przez port USB
Kwestia 1
Upewnij się, że drukarka jest włączona.
Kwestia 2
Podłącz prawidłowo kabel USB.
Jak ukazuje poniższa ilustracja, port USB znajduje się z tyłu drukarki.
Ważne
• Połącz terminal „Type-B” z drukarką tak, aby strona z nacięciami była SKIEROWANA DO GÓRY.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi kabla USB.
Upewnij się, że na karcie Porty (Ports) okna dialogowego Właściwości
drukarki (Printer properties) (dotyczy systemu Windows) zaznaczono pole wyboru
Włącz komunikację dwukierunkową (Enable bidirectional support).
Kwestia 3
W przeciwnym razie zaznacz je, aby włączyć obsługę komunikacji dwukierunkowej.
Otwieranie ekranu ustawień sterownika drukarki
341
Na ekranie LCD pojawia się zły język
Aby wybrać odpowiedni język, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
1. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup) i poczekaj troszkę.
2. Naciśnij przycisk
, a następnie przycisk OK.
3. Naciśnij przycisk
4 razy, a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Za pomocą przycisków
wybierz język ekranu LCD i naciśnij przycisk OK.
Nazwa odpowiedniego języka pojawi się na ekranie LCD.
5. Naciśnij przycisk Stop.
342
Problemy z instalacją i pobieraniem
Instalacja sterowników MP Drivers nie powiodła się (system Windows)
Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system
Windows)
343
Instalacja sterowników MP Drivers nie powiodła się (system
Windows)
Jeśli instalacja nie rozpocznie się po włożeniu Instalacyjnego dysku CD-ROM:
Jeśli nie można przejść ekranu Podłączenie drukarki (Printer Connection):
Pozostałe przypadki:
Jeśli instalacja nie rozpocznie się po włożeniu Instalacyjnego dysku
CD-ROM:
Aby rozpocząć instalację, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
1. Wprowadź poniższe ustawienia.
• W systemie Windows 10 kliknij przycisk Start > Eksplorator plików (File Explorer), a
następnie kliknij Ten komputer (This PC) na liście po lewej stronie.
• W systemie Windows 8.1 wybierz ikonę Eksplorator (Explorer) w obszarze Pasek zadań
(Taskbar) na ekranie Pulpit (Desktop), a następnie z listy po lewej stronie wybierz opcję Ten
komputer (This PC).
• W systemie Windows 7 kliknij przycisk Start, a następnie kliknij opcję Komputer (Computer).
2. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM
w wyświetlonym oknie.
Po wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM kliknij dwukrotnie Msetup4.exe.
Jeśli nie możesz zainstalować sterowników MP Drivers za pomocą Instalacyjnego dysku CD-ROM,
zainstaluj je poprzez stronę internetową firmy Canon.
Uwaga
• Jeśli nie pojawi się ikona dysku CD-ROM, spróbuj wykonać następujące czynności:
• Wyjmij dysk CD-ROM z komputera, a następnie włóż go ponownie.
• Uruchom ponownie komputer.
Jeśli ikona wciąż się nie pojawi, spróbuj skorzystać z innego dysku i sprawdź, czy jego ikona jest
wyświetlana. Jeśli jest widoczna, oznacza to problem z Instalacyjnym dyskiem CD-ROM. Skontaktuj
się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
344
Jeśli nie można przejść ekranu Podłączenie drukarki (Printer
Connection):
Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki
Pozostałe przypadki:
Jeśli sterowniki MP Drivers nie zostały zainstalowane poprawnie, odinstaluj je, zrestartuj komputer i
zainstaluj je ponownie.
Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers
Ponownie zainstaluj sterowniki MP Drivers za pomocą Instalacyjnego dysku CD-ROM lub poprzez stronę
internetową firmy Canon.
Uwaga
• Jeśli instalacja została przerwana z powodu błędu systemu Windows, może on działać niestabilnie.
Zainstalowanie sterowników w nieprawidłowo funkcjonującym systemie Windows może okazać się
niemożliwe. Uruchom ponownie komputer, a następnie jeszcze raz zainstaluj sterowniki.
345
Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym
(system Windows)
Pobierz najnowsze sterowniki MP Drivers.
Pobierz najnowsze sterowniki MP Drivers dla użytkowanego modelu ze strony pobierania w witrynie firmy
Canon.
Odinstaluj dotychczasowe sterowniki MP Drivers i zainstaluj pobrane, najnowsze wersje sterowników MP
Drivers, postępując zgodnie z instrukcjami instalacji. Na ekranie wyboru metody połączenia wybierz opcję
Użyj drukarki z połączeniem Wi-Fi (Use the printer with Wi-Fi connection) lub Użyj drukarki z
przewodowym połączeniem LAN (Use the printer with wired LAN connection) odpowiednio do
zastosowanej metody nawiązywania połączenia. Drukarka zostanie automatycznie wykryta w sieci.
Upewnij się, że drukarka została znaleziona, i zainstaluj sterowniki MP Drivers, postępując zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Uwaga
• Nie ma to wpływu na ustawienia sieci w drukarce, więc można korzystać z drukarki za pośrednictwem
sieci bez jej ponownego konfigurowania.
346
Błędy i komunikaty
Na ekranie LCD pojawiają się cztery znaki alfanumeryczne
Po wystąpieniu błędu
Pojawia się komunikat (kod pomocniczy)
347
Na ekranie LCD pojawiają się cztery znaki alfanumeryczne
Na ekranie LCD lub ekranie komputera pojawia się komunikat.
W zależności od błędu lub komunikatu wyświetlane są czterocyfrowe znaki alfanumeryczne. Jest to kod
pomocniczy (numer błędu).
Szczegółowe informacje o poszczególnych kodach pomocniczych można znaleźć w sekcji Lista kodów
pomocniczych dotyczących błędu.
348
Po wystąpieniu błędu
Jeśli podczas drukowania wystąpi błąd, np. brak papieru lub jego zacięcie, automatycznie pojawi się
komunikat o sposobie rozwiązania problemu. Należy wykonać odpowiednie czynności opisane
w komunikacie.
Jeśli wystąpi błąd, na ekranie komputera lub na wyświetlaczu drukarki pojawi się odpowiedni komunikat. W
zależności od rodzaju błędu, na ekranie komputera lub na wyświetlaczu LCD podawany jest odpowiedni kod
pomocniczy (numer błędu).
Gdy na ekranie komputera wyświetlane są kod pomocniczy i komunikat
(Windows):
Gdy na wyświetlaczu drukarki (LCD) zostaną wyświetlone kod
pomocniczy i komunikat:
Szczegółowe informacje na temat usuwania błędów sygnalizowanych kodami pomocniczymi można znaleźć
w części Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu.
Uwaga
• Szczegółowe informacje na temat naprawiania błędów, które nie są sygnalizowane kodami
pomocniczymi, można znaleźć w części Pojawia się komunikat (kod pomocniczy).
349
Pojawia się komunikat (kod pomocniczy)
W tej części opisano niektóre z błędów i komunikatów, jakie mogą się pojawić.
Uwaga
• W przypadku niektórych błędów na ekranie komputera podawany jest odpowiedni kod pomocniczy
(numer błędu). Szczegółowe informacje o błędach sygnalizowanych kodami pomocniczymi można
znaleźć w sekcji Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu.
Jeśli na ekranie LCD pojawia się komunikat, zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany komunikat
Jeśli na ekranie komputera pojawia się komunikat, zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Wyświetlany jest błąd związany z automatycznym drukiem dwustronnym
Wyświetlany jest błąd związany z odłączeniem kabla zasilania (system Windows)
Błąd zapisu/Błąd wysyłania/Błąd komunikacji (system Windows)
Inne komunikaty o błędach (system Windows)
Na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany komunikat
Sprawdź znaczenie komunikatu i podejmij odpowiednie działania.
• Nie można połączyć z serwerem; spróbuj ponownie
Drukarka nie może nawiązać połączenia z serwerem z powodu błędu komunikacji.
Naciśnij przycisk OK, aby usunąć błąd i po pewnym czasie spróbuj ponownie.
Wyświetlany jest błąd związany z automatycznym drukiem
dwustronnym
Zapoznaj się z sekcją Problemy z automatycznym drukowaniem
dwustronnym i podejmij odpowiednie działania.
Kwestia
Wyświetlany jest błąd związany z odłączeniem kabla zasilania (system
Windows)
Kabel zasilania mógł zostać odłączony, gdy drukarka była jeszcze włączona.
350
Sprawdź komunikat o błędzie wyświetlony na ekranie komputera i kliknij przycisk OK.
Drukarka rozpocznie drukowanie.
Informacje na temat odłączania kabla zasilania można znaleźć w części Odłączanie drukarki.
Błąd zapisu/Błąd wysyłania/Błąd komunikacji (system Windows)
Jeśli kontrolka WŁ. (ON) jest wyłączona, sprawdź, czy drukarka jest
podłączona do zasilania i włączona.
Kwestia 1
Kontrolka WŁ. (ON) miga, gdy drukarka rozpoczyna wykonywanie zadania. Poczekaj, aż kontrolka WŁ. (ON)
przestanie migać i zacznie świecić ciągłym światłem.
Kwestia 2
Upewnij się, że drukarka jest poprawnie podłączona do komputera.
Jeśli korzystasz z kabla USB, upewnij się, że jest on poprawnie podłączony do drukarki i komputera. Jeśli
kabel USB jest starannie podłączony, sprawdź następujące kwestie:
• Jeśli używasz urządzenia pośredniego, np. koncentratora USB, odłącz je, podłącz drukarkę
bezpośrednio do komputera i ponownie spróbuj przeprowadzić drukowanie. Jeśli drukowanie rozpocznie
się prawidłowo, oznacza to problem z urządzeniem pośrednim. Skontaktuj się z dostawcą przekaźnika.
• Problemem może być również kabel USB. Wymień kabel USB i ponów próbę drukowania.
Jeśli korzystasz z drukarki za pośrednictwem sieci LAN, upewnij się, że drukarka jest prawidłowo
skonfigurowana pod kątem działania w sieci.
Kwestia 3
Upewnij się, że sterowniki MP Drivers zostały prawidłowo zainstalowane.
Odinstaluj sterowniki MP Drivers zgodnie z procedurą opisaną w sekcji Usuwanie niepotrzebnych sterowników
MP Drivers, a następnie zainstaluj je ponownie z instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny internetowej
firmy Canon.
W przypadku podłączenia drukarki do komputera za pomocą kabla USB
sprawdź stan urządzenia przy użyciu komputera.
Kwestia 4
Aby sprawdzić stan urządzenia, wykonaj poniższą procedurę.
1. Wybierz kolejno opcje Panel sterowania (Control Panel) > Sprzęt i dźwięk
(Hardware and Sound) > Menedżer urządzeń (Device Manager).
Uwaga
• W przypadku pojawienia się ekranu Kontrola konta użytkownika (User Account Control)
wybierz przycisk Kontynuuj (Continue).
351
2. Kliknij dwukrotnie pozycje Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
(Universal Serial Bus controllers) i Uniwersalna drukarka USB (USB Printing
Support).
Jeśli nie pojawi się ekran Właściwości: Uniwersalna drukarka USB (USB Printing Support
Properties), sprawdź, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do komputera.
Kwestia 2
Upewnij się, że drukarka jest poprawnie podłączona do komputera.
3. Kliknij kartę Ogólne (General) i sprawdź, czy występują jakieś problemy z
urządzeniem.
Jeśli pojawił się błąd urządzenia, usuń go, korzystając z pomocy systemu Windows.
Inne komunikaty o błędach (system Windows)
Jeśli komunikat o błędzie pojawi się poza monitorem stanu drukarki, sprawdź
następujące kwestie:
Kwestia
• „Nie można umieścić w buforze z powodu zbyt małej ilości wolnego miejsca na dysku twardym
(Could not spool successfully due to insufficient disk space)”
Usuń zbędne pliki i zwiększ ilość miejsca na dysku.
• „Nie można umieścić w buforze z powodu zbyt małej ilości wolnej pamięci (Could not spool
successfully due to insufficient memory)”
Zamknij inne uruchomione aplikacje, aby zwiększyć ilość dostępnej pamięci.
Jeśli wciąż nie można drukować, uruchom jeszcze raz komputer i ponów próbę drukowania.
• „Nie znaleziono sterownika drukarki (Printer driver could not be found)”
Odinstaluj sterowniki MP Drivers zgodnie z procedurą opisaną w sekcji Usuwanie niepotrzebnych
sterowników MP Drivers, a następnie zainstaluj je ponownie z instalacyjnego dysku CD-ROM lub z
witryny internetowej firmy Canon.
• „Nie można wydrukować: nazwa aplikacji (Could not print Application name) — nazwa pliku”
Spróbuj wykonać wydruk ponownie po zakończeniu bieżącego zadania.
352
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu
Kod pomocniczy pojawia się na ekranie LCD i na monitorze komputera po wystąpieniu błędu.
„Kod pomocniczy” to numer błędu, który pojawia się razem z komunikatem o błędzie.
Jeśli wystąpi błąd, sprawdź kod pomocniczy widoczny na ekranie LCD i na monitorze komputera, a
następnie wykonaj odpowiednią czynność.
Kod pomocniczy pojawia się na ekranie LCD i na monitorze komputera
• Od 1000 do 1ZZZ
1000 1003 1200 1215 1240 1270
1300 1303 1304 1309 1310 1313
1365 1366 1367 1431 1432 1470
1471 1472 1473 1476 15A1 1641
1642 1700 1701 1871 1874 1890
1892
• Od 2000 do 2ZZZ
2110 2113 2114 2120 2123 2500
2700
• Od 3000 do 3ZZZ
3402 3403 3405 3407 3410 3411
3412 3413 3438 3439 3440 3441
3442 3443 3444 3445 3446 3447
3449
• Od 4000 do 4ZZZ
4103 4104 495A
• Od 5000 do 5ZZZ
5011 5012 5050 5100 5200 5205
5206 5400 5700 5B00 5B01 5C02
353
• Od 6000 do 6ZZZ
6000 6001 6004 6500 6800 6801
6830 6831 6832 6833 6900 6901
6902 6910 6911 6920 6921 6930
6931 6932 6933 6936 6937 6938
6940 6941 6942 6943 6944 6945
6946 6A80 6A81 6D01
• Od 7000 do 7ZZZ
7500 7600 7700 7800
• Od A000 do ZZZZ
C000
Kody pomocnicze związane z zacięciami papieru można też znaleźć w części Lista kodów pomocniczych
dotyczących błędu (zacięcia papieru).
354
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia
papieru)
W przypadku zacięcia papieru wyjmij go, wykonując odpowiednią procedurę podaną poniżej.
• Jeśli widzisz zacięty papier w otworze wyjściowym papieru lub na tylnej tacy:
1300
• Jeśli nie widzisz zaciętego papieru w otworze wyjściowym papieru lub na tylnej tacy:
◦ Jeśli nastąpiło zacięcie papieru pobieranego z kasety:
1303
◦ Jeśli papier zaciął się podczas automatycznego drukowania dwustronnego:
1304
◦ Jeśli papier zaciął się, ponieważ drukarka wciągnęła zadrukowany papier:
1313
◦ Jeśli papier podarł się i nie można go wyjąć z otworu wyjściowego papieru lub jeśli papier się zaciął
wewnątrz drukarki:
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki
• W innych przypadkach:
Pozostałe przypadki
355
1300
Powód
Zacięcie papieru podczas pobierania z tylnej tacy.
Co należy zrobić
Jeśli zaciął się papier pobierany z tylnej tacy, wyjmij zacięty papier z otworu wyjściowego papieru lub z
tylnej tacy zgodnie z poniższymi instrukcjami.
1. Powoli wyciągnij papier z otworu wyjściowego papieru lub tylnej tacy (wybierz łatwiejszy
wariant).
Chwyć papier obiema rękami, a następnie wyjmuj go powoli, aby się nie podarł.
Uwaga
• Jeśli nie możesz wyciągnąć papieru, włącz ponownie drukarkę, nie próbując wyjmowania
papieru z użyciem nadmiernej siły. Papier może zostać wysunięty automatycznie.
• Jeśli papier zacina się podczas drukowania i musisz wyłączyć drukarkę, aby go usunąć,
naciśnij przycisk Stop, aby zatrzymać drukowanie przed wyłączeniem drukarki.
• Jeśli zacięty papier podarł się i nie można go wyjąć z otworu wyjściowego papieru lub z tylnej
tacy, wyjmij go z wnętrza drukarki.
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki
• Jeśli nie można wyjąć papieru z otworu wyjściowego papieru lub z tylnej tacy, spróbuj
wyciągnąć go od tylnej strony drukarki.
Wyjmowanie zaciętego papieru od tylnej strony
2. Włóż papier ponownie i naciśnij przycisk OK na drukarce.
Drukarka wznowi drukowanie. Wydrukuj ponownie stronę, która nie została ukończona z powodu
zacięcia papieru.
Jeśli drukarka została wyłączona w kroku 1, dane drukowania wysłane do drukarki zostały usunięte.
Ponów drukowanie.
356
Uwaga
• Przy ponownym ładowaniu papieru upewnij się, że używasz odpowiedniego papieru i że
wkładasz go prawidłowo.
• Zaleca się użycie papieru o rozmiarze innym niż A5 podczas drukowania dokumentów ze
zdjęciami lub grafiki. Papier formatu A5 może zwijać się i zacinać podczas wychodzenia z
drukarki.
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
357
1303
Powód
Zacięcie papieru podczas pobierania z kasety.
Co należy zrobić
1. Wyjmij zacięty papier.
• Jeśli papier zaciął się przy otworze wyjściowym papieru:
1300
• Jeśli papier zaciął się wewnątrz drukarki:
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki
• Jeśli papier zaciął się przy otworze podajnika kasety:
Po złożeniu przedłużenia tacy wyjściowej i tacy wyprowadzania papieru, wyciągnij kasetę i
powoli, obiema rękoma usuń zacięty papier.
Ważne
• Podczas sprawdzenia otworu podajnika kasety lub usuwania zaciętego papieru, nie
odwracaj drukarki do góry nogami ani jej nie przechylaj. Atrament może wyciec.
• Jeśli nie występuje żaden z powyższych przypadków, skorzystaj z sekcji Wyjmowanie zaciętego
papieru od tylnej strony, aby otworzyć pokrywę tylną i wyjąć papier.
2. Załaduj prawidłowo papier do kasety.
Ładowanie papieru do kasety
3. Naciśnij przycisk OK na drukarce.
Drukarka wznowi drukowanie. Wydrukuj ponownie stronę, która nie została ukończona z powodu
zacięcia papieru.
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
358
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
359
1304
Powód
Papier zaciął się podczas automatycznego drukowania dwustronnego.
Co należy zrobić
1. Wyjmij zacięty papier.
• Jeśli papier zaciął się przy otworze wyjściowym papieru:
1300
• Jeśli papier zaciął się wewnątrz drukarki:
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki
• Jeśli papier zaciął się przy otworze podajnika kasety:
Po złożeniu przedłużenia tacy wyjściowej i tacy wyprowadzania papieru, wyciągnij kasetę i
powoli, obiema rękoma usuń zacięty papier.
Ważne
• Podczas sprawdzenia otworu podajnika kasety lub usuwania zaciętego papieru, nie
odwracaj drukarki do góry nogami ani jej nie przechylaj. Atrament może wyciec.
• Jeśli nie występuje żaden z powyższych przypadków, skorzystaj z sekcji Wyjmowanie zaciętego
papieru od tylnej strony, aby otworzyć pokrywę tylną i wyjąć papier.
2. Załaduj poprawnie papier.
Ładowanie papieru do kasety
Ładowanie papieru na tylną tacę
3. Naciśnij przycisk OK na drukarce.
Drukarka wznowi drukowanie. Wydrukuj ponownie stronę, która nie została ukończona z powodu
zacięcia papieru.
360
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
361
1313
Powód
Zacięcie papieru z powodu wciągnięcia przez drukarkę zadrukowanego papieru.
Co należy zrobić
Jeśli papier zaciął się, ponieważ drukarka wciągnęła zadrukowany papier, spróbuj go wyjąć z poniższych
miejsc.
• Otwór wyjściowy papieru
1300
• Wnętrze drukarki
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki
• Strona tylna
Wyjmowanie zaciętego papieru od tylnej strony
362
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki
Jeśli zacięty papier jest rozdarty i nie można go wyjąć ani z otworu wyjściowego papieru / otworu podajnika
kasety / tylnej tacy albo jeśli zacięty papier pozostaje wewnątrz drukarki, wyjmij go, postępując zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
Uwaga
• Jeśli papier zacina się podczas drukowania i musisz wyłączyć drukarkę, aby go usunąć, naciśnij
przycisk Stop, aby zatrzymać drukowanie przed wyłączeniem drukarki.
1. Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
2. Otwórz moduł skanera/pokrywę.
Ważne
• Nie dotykaj przezroczystej folii (A), białego pasa (B) ani rurek (C).
Jeśli zabrudzisz lub zadrapiesz tę część, dotykając ją papierem lub dłonią, możesz uszkodzić
drukarkę.
3. Sprawdź, czy zacięty papier znajduje się pod uchwytem głowicy drukującej.
Jeśli papier zakleszczył się pod uchwytem głowicy drukującej, przesuń uchwyt głowicy drukującej na
prawy lub lewy skraj, w zależności od tego, co bardziej ułatwi wyjęcie papieru.
Podczas przesuwania uchwytu głowicy drukującej chwyć jego górną część i przesuwaj powoli uchwyt
głowicy drukującej na prawy lub lewy skraj.
363
4. Mocno chwyć zacięty papier obiema rękami.
Jeśli papier jest zwinięty, wyciągnij go.
5. Powoli wyjmuj zacięty papier, aby go nie podrzeć.
Wyjmuj papier pod kątem około 45 stopni.
364
6. Upewnij się, że został usunięty cały zakleszczony papier.
Jeśli podczas wyciągania papieru zostanie on rozdarty, małe fragmenty papieru mogą pozostać
wewnątrz drukarki. Sprawdź poniższe kwestie i wyjmij cały pozostający papier.
• Czy pod uchwytem głowicy drukującej znajdują się jeszcze jakieś skrawki papieru?
• Czy drobne fragmenty papieru pozostały w drukarce?
• Czy w pustych przestrzeniach (D) po lewej i prawej stronie drukarki pozostały jeszcze jakieś
skrawki papieru?
7. Zamknij delikatnie moduł skanera/pokrywę.
Wszystkie zadania w kolejce drukowania zostaną anulowane. Ponów drukowanie.
Uwaga
• Przy ponownym ładowaniu papieru upewnij się, że używasz odpowiedniego papieru i że wkładasz
go prawidłowo. Jeśli po wznowieniu drukowania po usunięciu zaciętego papieru na wyświetlaczu
LCD lub na ekranie komputera pojawi się komunikat o zacięciu papieru, może to oznaczać, że
część papieru nadal pozostaje w drukarce. Sprawdź ponownie drukarkę pod kątem jakichkolwiek
pozostałości papieru.
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
365
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
366
Wyjmowanie zaciętego papieru od tylnej strony
Uwaga
• Jeśli papier zacina się podczas drukowania i musisz wyłączyć drukarkę, aby go usunąć, naciśnij
przycisk Stop, aby zatrzymać drukowanie przed wyłączeniem drukarki.
1. Upewnij się, że kabel zasilania jest odłączony.
2. Obróć drukarkę w taki sposób, aby tylna ścianka drukarki była zwrócona w Twoją stronę.
Ważne
• Zmieniając orientację drukarki nie obracaj drukarki do góry nogami ani jej nie przechylaj. Atrament
może wyciec.
3. Otwórz pokrywę tylnej tacy, a następnie wyciągnij podpórkę papieru.
4. Zdemontuj pokrywę tylną.
Wyciągnij pokrywę tylną.
367
5. Powoli wyjmij papier.
Uwaga
• Nie dotykaj wewnętrznych części drukarki.
Jeśli wyjęcie papieru w sposób podany w tym punkcie nie powiodło się, odłącz pokrywę zespołu
przenoszenia papieru i wyjmij papier zgodnie z poniższą procedurą.
1. Zdemontuj pokrywę zespołu przenoszenia papieru.
Podnieś pokrywę zespołu przenoszenia papieru i zdejmij ją.
368
2. Powoli wyjmij papier.
Uwaga
• Nie dotykaj wewnętrznych części drukarki.
3. Upewnij się, że został usunięty cały zakleszczony papier.
4. Zamontuj pokrywę zespołu przenoszenia papieru.
Powoli wsuń do końca w drukarkę pokrywę zespołu przenoszenia papieru, a następnie wciśnij do dołu
pokrywę zespołu przenoszenia papieru.
369
6. Zamontuj pokrywę tylną.
Wsuń w drukarkę elementy wystające z prawej strony pokrywy tylnej, a następnie dociskaj lewą stronę
pokrywy tylnej, aż szczelnie się zamknie.
Dane wydruku wysłane do drukarki zostały usunięte. Ponów drukowanie.
Uwaga
• Przy ponownym ładowaniu papieru upewnij się, że używasz odpowiedniego papieru i że wkładasz
go prawidłowo.
• Przed rozpoczęciem drukowania sprawdź, czy panel operacyjny jest podniesiony.
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
370
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
371
1000
Powód
Poniżej podano niektóre z możliwych przyczyn.
• Brak papieru na tylnej tacy.
• Papier na tylnej tacy jest załadowany nieprawidłowo.
Co należy zrobić
Podejmij odpowiednie działania podane poniżej.
• Załaduj papier na tylną tacę.
Ładowanie papieru na tylną tacę
• Wyrównaj prowadnice papieru tylnej tacy z obiema krawędziami papieru.
• Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym na tylnej tacy.
Ustawienia papieru
Po wykonaniu powyższych czynności naciśnij przycisk OK na drukarce.
Ważne
• Po umieszczeniu papieru na tylnej tacy zamknij pokrywę otworu podajnika. Jeśli pokrywa otworu
podajnika jest otwarta, nie można podawać papieru.
Uwaga
• Po załadowaniu papieru na tylną tacę pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze
umieszczonym na tylnej tacy. Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym na tylnej tacy.
• Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk Stop na drukarce.
372
1003
Powód
Poniżej podano niektóre z możliwych przyczyn.
• Brak papieru w kasecie.
• Papier w kasecie jest załadowany nieprawidłowo.
Co należy zrobić
Podejmij odpowiednie działania podane poniżej.
• Załaduj papier do kasety.
Ładowanie papieru do kasety
• Wyrównaj prowadnice papieru kasety z krawędziami papieru.
• Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym w kasecie.
Ustawienia papieru
Po wykonaniu powyższych czynności naciśnij przycisk OK na drukarce.
Uwaga
• Rodzaj papieru, który można załadować, zależy od źródła papieru. Do kasety można ładować papier
zwykły formatu A4, Letter, A5 lub B5.
• Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk Stop na drukarce.
373
1200
Powód
Moduł skanera/pokrywa są otwarte.
Co należy zrobić
Zamknij moduł skanera/pokrywę i poczekaj chwilę.
Nie zamykaj go podczas uzupełniania atramentu w zbiorniku.
374
1215
Powód
Głowica drukująca w trakcie wymiany.
Co należy zrobić
Zakończ wymianę głowicy drukującej.
Uwaga
• Aby zatrzymać operację wymiany głowicy drukującej, przesuń dźwignię zaworu atramentu mocno do
prawej, a następnie delikatnie zamknij moduł skanera/pokrywę.
375
1365
Powód
Zawór atramentu jest otwarty.
Co należy zrobić
Podczas wymiany głowicy drukującej zawór atramentu powinien być zamknięty.
Otwórz moduł skanera/pokrywę i zamknij zawór atramentu, przesuwając dźwignię zaworu atramentu
mocno do lewej.
Następnie naciśnij przycisk OK na drukarce, aby anulować błąd.
Uwaga
• Aby zatrzymać operację wymiany głowicy drukującej, naciśnij na drukarce przycisk Stop.
376
1366
Powód
Zawór atramentu jest zamknięty.
Co należy zrobić
Otwórz moduł skanera/pokrywę i otwórz zawór atramentu, przesuwając dźwignię zaworu atramentu
mocno do prawej.
Następnie zamknij moduł skanera/pokrywę, aby anulować błąd.
377
1367
Powód
Nie ma wystarczającej ilości atramentu, aby wykonać przepłukanie atramentem.
Co należy zrobić
Naciśnij przycisk OK na drukarce, aby anulować błąd.
Przed wykonaniem przepłukiwania atramentem, napełnij wszystkie zbiorniki z atramentem powyżej
oznaczonego na nich jedną kropką poziomu.
Uzupełnianie zbiorników z atramentem
Uwaga
• Ponieważ przepłukiwanie atramentem zużywa bardzo dużą ilość atramentu, wykonuj tę operację
tylko w razie konieczności.
378
1431
Powód
Głowica drukująca nie została rozpoznana.
Co należy zrobić
Głowica drukująca nie została prawidłowo zainstalowana lub jest niezgodna z tą drukarką.
Aby anulować trwające drukowanie, naciśnij przycisk Stop na drukarce.
Wyjmij głowice drukujące i zainstaluj je poprawnie, wykonując poniższe czynności. Może to rozwiązać
problem.
1. Otwórz moduł skanera/pokrywę.
2. Zamknij zawór atramentu.
Przesuń dźwignię zaworu atramentu mocno do lewej.
3. Chwyć kołki (A) na pokrywie blokującej głowicy drukującej, aby ją otworzyć.
379
4. Wyjmij czarne i kolorowe głowice drukujące.
Ważne
• Podczas wyjmowania głowic drukujących należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie, aby nie
rozchlapać atramentu.
• Nie należy dotykać rurki ani innych elementów wewnątrz drukarki. Dotykanie tych części może
spowodować nieprawidłowe działanie drukarki.
• Nie należy dotykać złotych końcówek (B) ani dysz głowicy drukującej (C) na głowicy drukującej.
Mogłoby to spowodować nieprawidłowe drukowanie przez drukarkę.
380
5. Włóż poprawnie z powrotem głowice drukujące.
Włóż kolorową głowicę drukującą do lewego uchwytu, a czarną głowicę drukującą do prawego.
6. Zamknij pokrywę blokującą głowicy drukującej i dociśnij ją.
Dociskaj mocno pokrywę blokującą głowicy drukującej, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
381
7. Naciśnij oba przyciski połączenia.
Ważne
• Dociskaj mocno przyciski połączenia, aż zatrzasną się na swoim miejscu. W przeciwnym razie
drukowanie może być niemożliwe.
• Upewnij się, że przyciski z prawej i lewej są dociśnięte.
8. Otwórz zawór atramentu.
Przesuń dźwignię zaworu atramentu mocno do prawej.
9. Zamknij delikatnie moduł skanera/pokrywę.
Jeśli ponowne włożenie głowic drukujących nie rozwiąże problemu, konieczna może być wymiana głowicy
drukującej.
Szczegółowe informacje znajdują się na tej stronie.
382
1432
Powód
Głowica drukująca nie została rozpoznana.
Co należy zrobić
Głowica drukująca nie została prawidłowo zainstalowana lub jest niezgodna z tą drukarką.
Aby anulować trwające drukowanie, naciśnij przycisk Stop na drukarce.
Wyjmij głowice drukujące i zainstaluj je poprawnie, wykonując poniższe czynności. Może to rozwiązać
problem.
1. Otwórz moduł skanera/pokrywę.
2. Zamknij zawór atramentu.
Przesuń dźwignię zaworu atramentu mocno do lewej.
3. Chwyć kołki (A) na pokrywie blokującej głowicy drukującej, aby ją otworzyć.
383
4. Wyjmij czarne i kolorowe głowice drukujące.
Ważne
• Podczas wyjmowania głowic drukujących należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie, aby nie
rozchlapać atramentu.
• Nie należy dotykać rurki ani innych elementów wewnątrz drukarki. Dotykanie tych części może
spowodować nieprawidłowe działanie drukarki.
• Nie należy dotykać złotych końcówek (B) ani dysz głowicy drukującej (C) na głowicy drukującej.
Mogłoby to spowodować nieprawidłowe drukowanie przez drukarkę.
384
5. Włóż poprawnie z powrotem głowice drukujące.
Włóż kolorową głowicę drukującą do lewego uchwytu, a czarną głowicę drukującą do prawego.
6. Zamknij pokrywę blokującą głowicy drukującej i dociśnij ją.
Dociskaj mocno pokrywę blokującą głowicy drukującej, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
385
7. Naciśnij oba przyciski połączenia.
Ważne
• Dociskaj mocno przyciski połączenia, aż zatrzasną się na swoim miejscu. W przeciwnym razie
drukowanie może być niemożliwe.
• Upewnij się, że przyciski z prawej i lewej są dociśnięte.
8. Otwórz zawór atramentu.
Przesuń dźwignię zaworu atramentu mocno do prawej.
9. Zamknij delikatnie moduł skanera/pokrywę.
Jeśli ponowne włożenie głowic drukujących nie rozwiąże problemu, konieczna może być wymiana głowicy
drukującej.
Szczegółowe informacje znajdują się na tej stronie.
386
1641
Powód
Poziom pozostałego atramentu w jednym ze zbiorników z atramentem mógł zrównać się z dolną linią
limitu widoczną na zbiorniku z atramentem.
Co należy zrobić
Aby określić poziom pozostałego atramentu, wizualnie sprawdź ilość atramentu w zbiorniku z
atramentem.
Jeśli poziom pozostałego atramentu znajduje się poniżej dolnej linii limitu, uzupełnij zbiornik z atramentem
tak, aby poziom znajdował się powyżej jednej kropki widocznej na zbiorniku z odpowiednim kolorowym
atramentem.
Uzupełnienie zbiornika z atramentem do górnej linii limitu zwiększa dokładność wykrywania pozostałego
poziomu atramentu.
Uzupełnianie zbiorników z atramentem
W przypadku kontynuowania wydruku przy poziomie pozostałego atramentu poniżej dolnej linii limitu
drukarka może wykorzystać pewną ilość atramentu, aby powrócić do stanu drukowania, i może przy tym
ulec uszkodzeniu.
Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk OK na drukarce.
387
1642
Powód
Ilość atramentu może być niewystarczająca.
Co należy zrobić
Aby określić poziom pozostałego atramentu, wizualnie sprawdź ilość atramentu w zbiorniku z
atramentem.
Uzupełnij każdy zbiornik z atramentem całą zawartością odpowiedniej butelki z atramentem kolorowym
dołączonej do drukarki.
388
1700
Powód
Pojemnik na zużyty atrament jest prawie pełny.
Co należy zrobić
Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk OK na drukarce. Skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
Uwaga
• W przypadku ostrzeżeń lub błędów spowodowanych poziomem pozostałego atramentu drukarka nie
może drukować ani skanować.
389
1890
Powód
Na uchwycie głowicy drukującej mogą nadal pozostawać resztki taśmy lub materiału ochronnego.
Co należy zrobić
Otwórz moduł skanera/pokrywę i upewnij się, że materiał ochronny i taśma zostały zdjęte z uchwytu
głowicy drukującej.
Jeśli pozostały jeszcze resztki taśmy lub materiału ochronnego, zdejmij je i zamknij moduł skanera/
pokrywę.
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
390
1892
Powód
Stoper karetki jest nadal włożony.
Co należy zrobić
Otwórz moduł skanera/pokrywę i wyciągnij prosto w górę stoper karetki (A).
Dosuń stoper karetki do wcięcia, obok miejsca, gdzie był włożony.
Zamknij moduł skanera/pokrywę, aby anulować błąd.
391
2110
Powód
Ustawienia papieru dotyczące drukowania są inne niż informacje o papierze kasety ustawione w
drukarce.
Uwaga
• Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru wprowadzonych
w sterowniku drukarki i na ekranie LCD.
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
• Szczegółowe informacje na temat zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym
w kasecie można znaleźć poniżej.
Ustawienia papieru
Jeśli ustawienia papieru dotyczące drukowania są niezgodne z zarejestrowanymi w drukarce
informacjami o papierze umieszczonym w kasecie, jak pokazano poniżej, na ekranie LCD pojawi się
odpowiedni komunikat.
• Ustawienia drukowania wprowadzone w sterowniku drukarki:
Rozmiar papieru: A5
Typ nośnika: Papier zwykły
• Zarejestrowane w drukarce informacje o papierze umieszczonym w kasecie:
Rozmiar papieru: A4
Typ nośnika: Papier zwykły
Co należy zrobić
Naciśnij przycisk OK na drukarce, aby wyświetlić poniższy ekran.
Za pomocą przycisków
drukarce.
i
wybierz odpowiednie działanie, a następnie naciśnij przycisk OK na
Uwaga
• W zależności od ustawień niektóre z poniższych opcji mogą się nie pojawić.
Drukuj na załad. pap. (Print on set paper)
Wybierz tę opcję, aby drukować na papierze załadowanym do kasety bez zmiany ustawień papieru.
392
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania to A5, a informacje o papierze umieszczonym w
kasecie wskazują na rozmiar A4, do drukowania na papierze umieszczonym w kasecie zostanie
użyte ustawienie rozmiaru A5.
Zmiana papieru (Replace the paper)
Wybierz tę opcję, aby drukować po wymianie papieru w kasecie.
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania to A5, a informacje o papierze umieszczonym w
kasecie wskazują na rozmiar A4, wymień papier w kasecie na arkusze formatu A5 i rozpocznij
drukowanie.
Po wymianie papieru i włożeniu kasety pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze
umieszczonym w kasecie. Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym w kasecie.
Uwaga
• Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru
wprowadzonych w sterowniku drukarki i na ekranie LCD.
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
Anuluj (Cancel)
Anulowanie drukowania.
Wybierz tę opcję, gdy chcesz zmienić ustawienia papieru dotyczące drukowania. Zmień ustawienia
papieru i ponów drukowanie.
Uwaga
• Aby wyłączyć wyświetlanie komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu, zmień
ustawienie w opisany poniżej sposób. W przypadku wyłączenia komunikatu drukarka użyje tych
ustawień do drukowania na papierze umieszczonym w kasecie, nawet jeśli jest on niezgodny z tymi
ustawieniami.
• Aby zmienić ustawienie wyświetlania komunikatu w przypadku drukowania z użyciem panelu
operacyjnego drukarki:
Ustawienia podajnika
• Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą
sterownika drukarki:
Zmiana trybu pracy drukarki (system Windows)
Zmiana trybu pracy drukarki (system macOS)
393
2113
Powód
Ustawienia papieru dotyczące drukowania nie zgadzają się z zarejestrowanymi w drukarce informacjami o
papierze umieszczonym na tylnej tacy lub w kasecie.
Uwaga
• Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru wprowadzonych
w sterowniku drukarki i na ekranie LCD.
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
• Szczegółowe informacje na temat zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym
na tylnej tacy lub w kasecie można znaleźć poniżej.
Ustawienia papieru
Jeśli zgodnie z konfiguracją źródło papieru ma się przełączać automatycznie, a ustawienia papieru
dotyczące drukowania nie zgadzają się z zarejestrowanymi w drukarce informacjami o papierze
umieszczonym na tylnej tacy lub w kasecie, jak pokazano poniżej, na ekranie LCD pojawi się odpowiedni
komunikat.
• Ustawienia drukowania wprowadzone w sterowniku drukarki:
Rozmiar papieru: A5
Typ nośnika: Papier zwykły
• Zarejestrowane w drukarce informacje o papierze umieszczonym na tylnej tacy i w kasecie:
Rozmiar papieru: A4
Typ nośnika: Papier zwykły
Co należy zrobić
Naciśnij przycisk OK na drukarce, aby wyświetlić poniższy ekran.
Za pomocą przycisków
drukarce.
i
wybierz odpowiednie działanie, a następnie naciśnij przycisk OK na
Uwaga
• W zależności od ustawień niektóre z poniższych opcji mogą się nie pojawić.
Drukuj na załad. pap. (Print on set paper)
Tę opcję należy wybrać, aby drukować na papierze umieszczonym na tylnej tacy lub w kasecie bez
zmiany ustawień papieru.
394
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania to A5, a informacje o papierze umieszczonym na
tylnej tacy i w kasecie wskazują na rozmiar A4, do drukowania na papierze umieszczonym w kasecie
zostanie użyte ustawienie rozmiaru A5.
Zmiana papieru (Replace the paper)
Wybierz tę opcję, aby drukować po wymianie papieru na tylnej tacy lub w kasecie.
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania to A5, a informacje o papierze umieszczonym na
tylnej tacy i w kasecie wskazują na rozmiar A4, wymień papier na tylnej tacy lub w kasecie na
arkusze formatu A5 i rozpocznij drukowanie.
Po wymianie papieru pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym na tylnej
tacy lub w kasecie. Zarejestruj informacje o papierze.
Uwaga
• Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru
wprowadzonych w sterowniku drukarki i na ekranie LCD.
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
Anuluj (Cancel)
Anulowanie drukowania.
Wybierz tę opcję, gdy chcesz zmienić ustawienia papieru dotyczące drukowania. Zmień ustawienia
papieru i ponów drukowanie.
Uwaga
• Aby wyłączyć wyświetlanie komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu, zmień
ustawienie w opisany poniżej sposób. W przypadku wyłączenia komunikatu drukarka użyje tych
ustawień papieru do drukowania na papierze umieszczonym na tylnej tacy lub w kasecie, nawet jeśli
papier jest niezgodny z tymi ustawieniami.
• Aby zmienić ustawienie wyświetlania komunikatu w przypadku drukowania z użyciem panelu
operacyjnego drukarki:
Ustawienia podajnika
• Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą
sterownika drukarki:
Zmiana trybu pracy drukarki (system Windows)
Zmiana trybu pracy drukarki (system macOS)
395
2114
Powód
Ustawienia papieru dotyczące drukowania nie zgadzają się z zarejestrowanymi w drukarce informacjami o
papierze umieszczonym na tylnej tacy.
Uwaga
• Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru wprowadzonych
w sterowniku drukarki i na ekranie LCD.
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
• Szczegółowe informacje na temat zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym
na tylnej tacy można znaleźć poniżej.
Ustawienia papieru
Jeśli ustawienia papieru dotyczące drukowania są niezgodne z zarejestrowanymi w drukarce
informacjami o papierze umieszczonym na tylnej tacy (jak pokazano poniżej), na ekranie LCD pojawi się
komunikat.
• Ustawienia drukowania wprowadzone w sterowniku drukarki:
Rozmiar papieru: A5
Typ nośnika: Papier zwykły
• Zarejestrowane w drukarce informacje o papierze umieszczonym na tylnej tacy:
Rozmiar papieru: A4
Typ nośnika: Papier zwykły
Co należy zrobić
Naciśnij przycisk OK na drukarce, aby wyświetlić poniższy ekran.
Za pomocą przycisków
drukarce.
i
wybierz odpowiednie działanie, a następnie naciśnij przycisk OK na
Uwaga
• W zależności od ustawień niektóre z poniższych opcji mogą się nie pojawić.
Drukuj na załad. pap. (Print on set paper)
Wybierz tę opcję, aby drukować na papierze umieszczonym na tylnej tacy bez zmiany ustawień
papieru.
396
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania to A5, a informacje o papierze umieszczonym na
tylnej tacy wskazują na rozmiar A4, do drukowania na papierze umieszczonym na tylnej tacy zostanie
użyte ustawienie rozmiaru A5.
Zmiana papieru (Replace the paper)
Wybierz tę opcję, aby drukować po zmianie papieru na tylnej tacy.
Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania to A5, a informacje o papierze umieszczonym na
tylnej tacy wskazują na rozmiar A4, wymień papier na tylnej tacy na arkusze formatu A5 i rozpocznij
drukowanie.
Po wymianie papieru i zamknięciu pokrywy otworu podajnika pojawi się ekran rejestrowania
informacji o papierze umieszczonym w tylnej tacy. Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym
na tylnej tacy.
Uwaga
• Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru
wprowadzonych w sterowniku drukarki i na ekranie LCD.
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
Anuluj (Cancel)
Anulowanie drukowania.
Wybierz tę opcję, gdy chcesz zmienić ustawienia papieru dotyczące drukowania. Zmień ustawienia
papieru i ponów drukowanie.
Uwaga
• Aby wyłączyć wyświetlanie komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu, zmień
ustawienie w opisany poniżej sposób. W przypadku wyłączenia komunikatu drukarka użyje tych
ustawień papieru do drukowania na papierze umieszczonym na tylnej tacy, nawet jeśli papier jest
niezgodny z tymi ustawieniami.
• Aby zmienić ustawienie wyświetlania komunikatu w przypadku drukowania z użyciem panelu
operacyjnego drukarki:
Ustawienia podajnika
• Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą
sterownika drukarki:
Zmiana trybu pracy drukarki (system Windows)
Zmiana trybu pracy drukarki (system macOS)
397
4103
Powód
Nie można drukować przy bieżących ustawieniach drukowania.
Co należy zrobić
Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk Stop na drukarce.
Następnie zmień ustawienia drukowania i ponów próbę drukowania.
398
5011
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby
zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
399
5012
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby
zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
400
5100
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
Aby anulować trwające drukowanie, naciśnij przycisk Stop na drukarce i wyłącz drukarkę.
Sprawdź następujące kwestie:
• Upewnij się, że ruch uchwytu głowicy drukującej nie jest zakłócany przez materiał ochronny i taśmę
zabezpieczające uchwyt głowicy drukującej czy przez zacięty papier.
Usuń przeszkodę.
Ważne
• Przy usuwaniu przeszkody na drodze ruchu uchwytu głowicy drukującej uważaj, aby nie dotknąć
przezroczystej kliszy (A), białego pasa (B) ani rurek (C).
Jeśli zabrudzisz lub zadrapiesz tę część, dotykając ją papierem lub dłonią, możesz uszkodzić
drukarkę.
Ponownie włącz drukarkę.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby
zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
401
5200
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
Sprawdź pozostały poziom atramentu, a następnie uzupełnij zbiornik z atramentem, jeśli to konieczne.
Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
Zaczekaj około 10 minut, a następnie podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją ponownie.
Jeśli zbiornik z atramentem jest uzupełniany, ponieważ kończy się w nim atrament, przeprowadź sekwens
atramentem.
• Z systemu Windows:
Czyszczenie głowic drukujących
• Z systemu macOS:
Czyszczenie głowic drukujących
• Z panelu operacyjnego drukarki:
Jak przeprowadzać przepłukanie atramentem.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby
zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
402
5B00
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
Uwaga
• W przypadku ostrzeżeń lub błędów spowodowanych poziomem pozostałego atramentu drukarka nie
może drukować ani skanować.
403
6000
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
W przypadku zacięcia papieru wyjmij go w sposób zależny od miejsca i przyczyny zakleszczenia.
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru)
Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby
zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
404
C000
Powód
Wystąpił błąd drukarki.
Co należy zrobić
Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby
zamówić naprawę.
Ważne
• Nie przechylaj drukarki podczas jej przenoszenia, ponieważ grozi to wyciekiem tuszu.
• W przypadku transportu drukarki do naprawy zobacz Naprawa drukarki.
405
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising