Canon | i-SENSYS MF641Cw | User manual | Canon i-SENSYS MF641Cw User manual

Canon i-SENSYS MF641Cw User manual
Application Library
Podręcznik użytkownika
USRMA-2136-02 2019-02 pl
Copyright CANON INC. 2019
Spis treści
Do czego służy Application Library (Biblioteka aplikacji) ............................................
2
Zarządzanie aplikacjami .......................................................................................................................... 5
Szablon druku
........................................................................................................................................................... 7
Slajd gotowości
......................................................................................................................................................... 8
Zapisywanie wysyłanych faksów
Nazywanie skanów
.............................................................................................................................. 10
................................................................................................................................................. 11
Language (Zmień język)
........................................................................................................................................... 12
Kopiowanie (z uwydatnieniem tekstu)
..................................................................................................................... 13
Instrukcja obsługi Application Library
...................................................................................................................... 14
Skanowanie do wstępnie ustawionego miejsca docelowego
Kopiowanie identyfikatora (proste)
.......................................................................................................................... 16
Informacje o materiałach eksploatacyjnych
Kopiowanie (Eco)
...................................................................................... 15
............................................................................................................. 17
..................................................................................................................................................... 18
Kopiowanie (redukcja przebijania)
........................................................................................................................... 19
Ustawianie wyświetlania ekranu głównego ........................................................................
21
Rozwiązywanie problemów ................................................................................................................
24
I
Do czego służy Application Library (Biblioteka aplikacji)
Do czego służy Application
Library (Biblioteka aplikacji)
Do czego służy Application Library (Biblioteka aplikacji) ........................................................... 2
1
Do czego służy Application Library (Biblioteka aplikacji)
Do czego służy Application Library (Biblioteka aplikacji)
1FC7-000
Application Library (Biblioteka aplikacji) to narzędzie umożliwiające rejestrację często wykonywanych czynności, takich
jak drukowanie często używanego dokumentu czy sprawdzanie informacji o materiałach eksploatacyjnych, oraz
wygodnych funkcji w formie aplikacji. Aplikacje te można uruchamiać za pomocą jednego dotknięcia przycisku na
ekranie głównym. Korzystanie z Application Library (Biblioteka aplikacji) ogranicza czas pracy i zwiększa dokładność
działania.
Dostępne aplikacje
Dostępne aplikacje wyszczególniono poniżej. Te aplikacje są wstępnie zainstalowanie na urządzeniu. W
zależności od modelu urządzenia niektóre aplikacje mogą być niedostępne.
„Szablon druku”
„Slajd gotowości”
„Zapisywanie wysyłanych faksów”
„Nazywanie skanów”
„Language (Zmień język)”
„Kopiowanie (z uwydatnieniem tekstu)”
„Instrukcja obsługi Application Library”
„Skanowanie do wstępnie ustawionego miejsca docelowego”
„Kopiowanie identyfikatora (proste)”
2
Do czego służy Application Library (Biblioteka aplikacji)
„Informacje o materiałach eksploatacyjnych”
„Kopiowanie (Eco)”
„Kopiowanie (redukcja przebijania)”
Konfiguracja ustawień dla Application Library
Ustawienia dla Application Library (Biblioteka aplikacji) należy skonfigurować z poziomu zdalnego interfejsu
użytkownika. Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie Menedżera systemu, a następnie na
stronie Portalu kliknij opcję [Application Library] (Biblioteka aplikacji).
● Wstępne ustawienia należy skonfigurować zależnie od aplikacji. Gdy na panelu czynności wyświetlone
zostanie wyskakujące okienko, wprowadź ustawienia ze zdalnego interfejsu użytkownika. Informacje o
sposobie korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika znajdują się w Instrukcji obsługi danego modelu
maszyny.
3
Zarządzanie aplikacjami
Zarządzanie aplikacjami
Zarządzanie aplikacjami ................................................................................................................................ 5
Szablon druku ........................................................................................................................................................ 7
Slajd gotowości ...................................................................................................................................................... 8
Zapisywanie wysyłanych faksów ........................................................................................................................ 10
Nazywanie skanów .............................................................................................................................................. 11
Language (Zmień język) ...................................................................................................................................... 12
Kopiowanie (z uwydatnieniem tekstu) ............................................................................................................... 13
Instrukcja obsługi Application Library ............................................................................................................... 14
Skanowanie do wstępnie ustawionego miejsca docelowego ........................................................................... 15
Kopiowanie identyfikatora (proste) ................................................................................................................... 16
Informacje o materiałach eksploatacyjnych ..................................................................................................... 17
Kopiowanie (Eco) ................................................................................................................................................. 18
Kopiowanie (redukcja przebijania) ..................................................................................................................... 19
4
Zarządzanie aplikacjami
Zarządzanie aplikacjami
1FC7-001
Do zarządzania aplikacjami służy zdalny interfejs użytkownika.
1
Uruchom zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie Menedżera systemu.
2
Kliknij opcję [Application Library] (Biblioteka aplikacji) na stronie portalu.
➠ Wyświetlona zostanie strona [Zarządzanie aplikacjami].
Funkcje strony [Zarządzanie aplikacjami]
(P. 5)
Funkcje strony [Zarządzanie aplikacjami]
Strona [Zarządzanie aplikacjami] umożliwia włączanie lub wyłączanie każdej aplikacji i zmianę ustawień każdej aplikacji.
5
Zarządzanie aplikacjami
[Nazwa aplikacji]
Służy do wyświetlania listy aplikacji zainstalowanych na urządzeniu. Po kliknięciu łącza aplikacji na liście
[Nazwa aplikacji] wyświetlona zostanie strona ustawień dla tej aplikacji.
Szablon druku(P. 7)
Slajd gotowości(P. 8)
Zapisywanie wysyłanych faksów(P. 10)
Nazywanie skanów(P. 11)
Language (Zmień język)(P. 12)
Kopiowanie (z uwydatnieniem tekstu)(P. 13)
Instrukcja obsługi Application Library(P. 14)
Skanowanie do wstępnie ustawionego miejsca docelowego(P. 15)
Kopiowanie identyfikatora (proste)(P. 16)
Informacje o materiałach eksploatacyjnych(P. 17)
Kopiowanie (Eco)(P. 18)
Kopiowanie (redukcja przebijania)(P. 19)
[Stan]
Służy do włączania lub wyłączania danej aplikacji. Wyłączenie aplikacji powoduje ukrycie odpowiadającego jej
przycisku na ekranie głównym.
[Operacja]
Kliknięcie opcji [Zainicjuj] powoduje powrót do fabrycznych ustawień aplikacji.
● W przypadku niektórych aplikacji strona ustawień może nie być wyświetlana w zależności od używanej
przeglądarki. Jeśli tak jest, skonfiguruj ustawienia w dowolnym z poniższych środowisk.
- Internet Explorer: wersja 10.0 lub nowsza
- Safari: wersja 6.0 lub późniejsza
6
Zarządzanie aplikacjami
Szablon druku
1FC7-002
Istnieje możliwość szybkiego wydruku wcześniej zarejestrowanego obrazu lub dokumentu. Przykładowo
zarejestrowanie szablonu często używanego dokumentu umożliwia w razie potrzeby jego szybki i łatwy wydruk.
[Zarejestruj nowy przycisk]
Służy do otwarcia strony [Zarejestruj nowy przycisk]. Na tej stronie można ustawić rozmiar papieru, liczbę
kopii do wydrukowania, nazwę przycisku wyświetlanego na ekranie głównym itp.
[Nazwa przycisku]
Służy do wyświetlania listy zarejestrowanych przycisków. Kliknięcie łącza nazwy przycisku na liście [Nazwa
przycisku] powoduje otwarcie strony [Szczegóły przycisku], która umożliwia zmianę lub powielenie ustawień
odpowiadającego przycisku.
[Stan]
Służy do wyświetlania lub ukrywania przycisku na ekranie głównym. Aby usunąć przycisk, najpierw należy go
ukryć, a następnie kliknąć opcję [Usuń].
Pliki do wydruku
● Można rejestrować wyłącznie pliki w formacie JPEG oraz PDF.
● Maksymalny łączny rozmiar rejestrowanych plików wynosi 48 MB.
Jeżeli wybrano opcję [Niestandardowy] podczas konfiguracji ustawień przycisków
● W zależności od modelu urządzenia nie można przeprowadzić rejestracji rozmiaru na stronie [Zarejestruj
nowy przycisk] ani na stronie [Edytuj przycisk]. W takim przypadku należy wcześniej zarejestrować wybrany
rozmiar niestandardowy jako <S1> za pomocą panelu operatora.
● Jeżeli wybrano opcję [Użyj rozmiaru niestandardowego zarejestrowanego w urządzeniu], należy wcześniej
zarejestrować wybrany rozmiar niestandardowy (od <S1> do <S3>) za pomocą panelu operatora.
7
Zarządzanie aplikacjami
Slajd gotowości
1FC7-003
Dowolny obraz lub tekst można zarejestrować w formie slajdu i wyświetlić go na panelu czynności jak wygaszacz
ekranu.
[Edycja]
Służy do otwierania strony [Edycja ustawień podstawowych]. Na tej stronie można zmienić nazwę przycisku,
skonfigurować ustawienie tak, aby na ekranie głównym automatycznie wyświetlane były przełączniki do
wyświetlania slajdu, oraz ustawić czas wyświetlania każdego slajdu.
[Edytuj kolejność wyświetlania]
Służy do otwierania strony [Edytuj kolejność wyświetlania]. Na tej stronie można zaznaczyć pole wyboru
slajdu, którego kolejność wyświetlania ma być zmieniona, a następnie zmienić kolejność wyświetlania.
[Zarejestruj nowy slajd]
Służy do otwierania strony [Zarejestruj nowy slajd]. Na tej stronie można ustawić dowolny obraz lub kolor tła
oraz ustawić znaki wyświetlane na slajdzie.
[Tło]
Służy do wyświetlania nazwy pliku koloru lub obrazu określonego do użycia jako tło slajdu. Kliknięcie łącza
nazwy pliku na liście [Tło] powoduje otwarcie strony [Szczegóły slajdu], która umożliwia zmianę lub
powielenie ustawień odpowiadającego slajdu.
[Usuń]
Służy do usuwania każdego zarejestrowanego slajdu.
● Zarejestrować można maksymalnie 20 slajdów.
● Formaty plików, które można rejestrować, to wyłącznie JPEG i PNG.
8
Zarządzanie aplikacjami
● Maksymalny łączny rozmiar zarejestrowanych plików wynosi 48 MB.
9
Zarządzanie aplikacjami
Zapisywanie wysyłanych faksów
1FC7-00E
Faksy można wysyłać w kilku prostych krokach. Wysyłane faksy można też wysyłać lub zapisywać do wstępnie
określonych miejsc docelowych, co przydaje się do zachowywania kopii PDF.
● Ta aplikacja jest dostępna wyłącznie z modelami urządzenia wyposażonymi w funkcję faksu.
[Zarejestruj nowy przycisk]
Służy do otwierania strony [Zarejestruj nowy przycisk]. Na tej stronie można ustawić miejsce docelowe,
miejsce docelowe archiwizacji i nazwę przycisku wyświetlanego na ekranie głównym.
[Nazwa przycisku]
Służy do wyświetlania listy zarejestrowanych przycisków. Kliknięcie łącza nazwy przycisku na liście [Nazwa
przycisku] powoduje otwarcie strony [Szczegóły przycisku], która umożliwia zmianę lub powielenie ustawień
odpowiadającego przycisku.
[Stan]
Służy do wyświetlania lub ukrywania przycisku na ekranie głównym. Aby usunąć przycisk, najpierw należy go
ukryć, a następnie kliknąć opcję [Usuń].
● Jeśli w książce adresowej zostaną zmienione dane miejsca docelowego używanego w jednym z ustawień
[Odbiorca] lub [Miejsce docelowe archiwizacji], zawartość tego ustawienia [Odbiorca] lub [Miejsce docelowe
archiwizacji] również zostanie odpowiednio zmieniona.
● Jeśli w książce adresowej zostaną usunięte dane miejsca docelowego używanego w jednym z ustawień
[Odbiorca] lub [Miejsce docelowe archiwizacji], zawartość tego ustawienia [Odbiorca] lub [Miejsce docelowe
archiwizacji] również zostanie usunięta.
10
Zarządzanie aplikacjami
Nazywanie skanów
1FC7-00F
Skanowany dokument można zapisać do pliku, którego nazwa może zawierać dowolny tekst lub informację o dacie
skanowania. Jeśli skonfigurowano wymaganie podania identyfikatora w celu wykonania skanowania, skanowany
dokument może być zapisywany w folderze odpowiadającym identyfikatorowi.
● Ta aplikacja jest dostępna wyłącznie z modelami urządzenia wyposażonymi w funkcję skanowania.
[Zarejestruj nowy przycisk]
Służy do otwierania strony [Zarejestruj nowy przycisk]. Na tej stronie można ustawić miejsce docelowe, nazwę
pliku i nazwę przycisku wyświetlanego na ekranie głównym.
[Nazwa przycisku]
Służy do wyświetlania listy zarejestrowanych przycisków. Kliknięcie łącza nazwy przycisku na liście [Nazwa
przycisku] powoduje otwarcie strony [Szczegóły przycisku], która umożliwia zmianę lub powielenie ustawień
odpowiadającego przycisku.
[Stan]
Służy do wyświetlania lub ukrywania przycisku na ekranie głównym. Aby usunąć przycisk, najpierw należy go
ukryć, a następnie kliknąć opcję [Usuń].
● Jeśli w książce adresowej zostaną zmienione dane miejsca docelowego używanego w jednym z ustawień
[Odbiorca], zawartość tego ustawienia [Odbiorca] również zostanie odpowiednio zmieniona.
● Jeśli w książce adresowej zostaną usunięte dane miejsca docelowego używanego w jednym z ustawień
[Odbiorca], zawartość tego ustawienia [Odbiorca] również zostanie usunięta.
11
Zarządzanie aplikacjami
Language (Zmień język)
1FC7-00H
Języki wyświetlacza można przełączać jednym dotknięciem. Zarejestrowanych może być maksymalnie pięć języków
wyświetlacza. Każde wykonanie tej aplikacji powoduje przełączenie na kolejny język wyświetlacza w zarejestrowanej
kolejności.
[Edycja]
Służy do otwierania strony [Edycja ustawień podstawowych]. Na tej stronie można ustawić języki
wyświetlacza.
Język
Służy do wyświetlania listy ustawionych języków.
12
Zarządzanie aplikacjami
Kopiowanie (z uwydatnieniem tekstu)
1FC7-00J
Gęstość druku można zwiększyć w przypadku kopiowania dokumentów o drobnym tekście, na przykład paragonów.
● Ta aplikacja jest dostępna wyłącznie z modelami urządzenia wyposażonymi w funkcję kopiowania.
[Zarejestruj nowy przycisk]
Służy do otwierania strony [Zarejestruj nowy przycisk]. Na tej stronie można ustawić gęstość, balans barw i
nazwę przycisku wyświetlanego na ekranie głównym.
[Nazwa przycisku]
Służy do wyświetlania listy zarejestrowanych przycisków. Kliknięcie łącza nazwy przycisku na liście [Nazwa
przycisku] powoduje otwarcie strony [Szczegóły przycisku], która umożliwia zmianę lub powielenie ustawień
odpowiadającego przycisku.
[Stan]
Służy do wyświetlania lub ukrywania przycisku na ekranie głównym. Aby usunąć przycisk, najpierw należy go
ukryć, a następnie kliknąć opcję [Usuń].
13
Zarządzanie aplikacjami
Instrukcja obsługi Application Library
1FC7-00K
Służy do wyświetlania opisu Application Library (Biblioteka aplikacji).
● Nazwa przycisku używana na stronie Instrukcja obsługi Application Library jest ustawiona domyślnie i nie
można jej zmienić.
14
Zarządzanie aplikacjami
Skanowanie do wstępnie ustawionego miejsca
docelowego
1FC7-004
Poprzez naciśnięcie jednego przycisku można wykonać sekwencję operacji rozpoczynającą się od zeskanowania
oryginału i kończącą się wysłaniem/zapisem zeskanowanych danych. Dzięki temu nie trzeba wprowadzać ustawień za
każdym razem, gdy wymagane jest zeskanowanie oryginału. Domyślnie nie są zarejestrowane żadne miejsca
docelowe. Należy wprowadzić odpowiednie ustawienia, aby zarejestrować wymagane miejsca docelowe przed użyciem
tej aplikacji.
● Ta aplikacja jest dostępna wyłącznie z modelami urządzenia wyposażonymi w funkcję skanowania.
[Zarejestruj nowy przycisk]
Służy do otwierania strony [Zarejestruj nowy przycisk]. Na tej stronie można ustawić miejsce docelowe,
rozmiar skanu oraz nazwę przycisku wyświetlanego na ekranie głównym.
[Nazwa przycisku]
Służy do wyświetlania listy zarejestrowanych przycisków. Kliknięcie łącza nazwy przycisku na liście [Nazwa
przycisku] powoduje otwarcie strony [Szczegóły przycisku], która umożliwia zmianę lub powielenie ustawień
odpowiadającego przycisku.
[Stan]
Służy do wyświetlania lub ukrywania przycisku na ekranie głównym. Aby usunąć przycisk, najpierw należy go
ukryć, a następnie kliknąć opcję [Usuń].
15
Zarządzanie aplikacjami
Kopiowanie identyfikatora (proste)
1FC7-005
Operację „Kopiowanie identyfikatora” można wykonać poprzez naciśnięcie jednego przycisku. Funkcja „Kopiowanie
identyfikatora” umożliwia kopiowanie, w tym samym rozmiarze, awersu i rewersu identyfikatora, takiego jak prawo
jazdy lub legitymacja ubezpieczenia zdrowotnego, na jednej stronie. Funkcja ta jest użyteczna, gdy kopiowanie
identyfikatorów jest wymagane w ramach procedur biznesowych bądź administracyjnych. Można zarejestrować wiele
przycisków odpowiadających różnej liczbie kopii do wydruku bądź różnym poziomom gęstości do zastosowania. Można
także wybrać i zastosować przycisk najlepiej dobrany do celu wydruku lub typu oryginału.
● Ta aplikacja jest dostępna wyłącznie z modelami urządzenia wyposażonymi w funkcję kopiowania.
[Zarejestruj nowy przycisk]
Otwiera stronę [Zarejestruj nowy przycisk]. Na tej stronie można określić liczbę kopii, typ oryginału oraz
nazwę przycisku wyświetlaną na ekranie głównym.
[Nazwa przycisku]
Służy do wyświetlania listy zarejestrowanych przycisków. Kliknięcie łącza nazwy przycisku na liście [Nazwa
przycisku] powoduje otwarcie strony [Szczegóły przycisku], która umożliwia zmianę lub powielenie ustawień
odpowiadającego przycisku.
[Stan]
Służy do wyświetlania lub ukrywania przycisku na ekranie głównym. Aby usunąć przycisk, najpierw należy go
ukryć, a następnie kliknąć opcję [Usuń].
16
Zarządzanie aplikacjami
Informacje o materiałach eksploatacyjnych
1FC7-006
Ta aplikacja umożliwia sprawdzenie informacji o materiałach eksploatacyjnych używanych ww urządzeniu.
● Nazwa przycisku używana na stronie Informacje o materiałach eksploatacyjnych jest ustawiona domyślnie i
nie można jej zmienić.
17
Zarządzanie aplikacjami
Kopiowanie (Eco)
1FC7-007
Można zarejestrować polecenie umożliwiające łączone stosowanie trybu kopiowania dwustronnego oraz wartości N w
trybie 1. Polecenie to można wykonać poprzez naciśnięcie jednego przycisku. Korzystanie z tej aplikacji pozwala
zaoszczędzić papier przy dużych zadaniach kopiowania. Można zarejestrować wiele przycisków odpowiadających
różnej liczbie kopii do wydruku bądź różnym poziomom gęstości do zastosowania. Można także wybrać i zastosować
przycisk najlepiej dobrany do celu wydruku lub typu oryginału.
● Ta aplikacja jest dostępna wyłącznie z modelami urządzenia wyposażonymi w funkcję kopiowania.
[Zarejestruj nowy przycisk]
Otwiera stronę [Zarejestruj nowy przycisk]. Na tej stronie można określić współczynnik kopiowania, wartość N
w ustawieniu 1 oraz nazwę przycisku wyświetlaną na ekranie głównym.
[Nazwa przycisku]
Służy do wyświetlania listy zarejestrowanych przycisków. Kliknięcie łącza nazwy przycisku na liście [Nazwa
przycisku] powoduje otwarcie strony [Szczegóły przycisku], która umożliwia zmianę lub powielenie ustawień
odpowiadającego przycisku.
[Stan]
Służy do wyświetlania lub ukrywania przycisku na ekranie głównym. Aby usunąć przycisk, najpierw należy go
ukryć, a następnie kliknąć opcję [Usuń].
18
Zarządzanie aplikacjami
Kopiowanie (redukcja przebijania)
1FC7-008
Podczas kopiowania aplikacja ta umożliwia redukcję przebijania (skanowanie tekstu lub obrazu wydrukowanego na
drugiej stronie). Jest ona użyteczna przy kopiowaniu na cienkim papierze. Można zarejestrować wiele przycisków
odpowiadających różnej liczbie kopii do wydruku bądź różnym poziomom gęstości do zastosowania. Można także
wybrać i zastosować przycisk najlepiej dobrany do celu wydruku lub typu oryginału.
● Ta aplikacja jest dostępna wyłącznie z modelami urządzenia wyposażonymi w funkcję kopiowania.
[Zarejestruj nowy przycisk]
Otwiera stronę [Zarejestruj nowy przycisk]. Na tej stronie można określić ustawienie „Dopasuj gęstość tła”,
ustawienie „Usuń obramowanie” oraz nazwę przycisku wyświetlaną na ekranie głównym.
[Nazwa przycisku]
Służy do wyświetlania listy zarejestrowanych przycisków. Kliknięcie łącza nazwy przycisku na liście [Nazwa
przycisku] powoduje otwarcie strony [Szczegóły przycisku], która umożliwia zmianę lub powielenie ustawień
odpowiadającego przycisku.
[Stan]
Służy do wyświetlania lub ukrywania przycisku na ekranie głównym. Aby usunąć przycisk, najpierw należy go
ukryć, a następnie kliknąć opcję [Usuń].
19
Ustawianie wyświetlania ekranu głównego
Ustawianie wyświetlania ekranu
głównego
Ustawianie wyświetlania ekranu głównego .................................................................................... 21
20
Ustawianie wyświetlania ekranu głównego
Ustawianie wyświetlania ekranu głównego
1FC7-009
Istnieje możliwość zmiany kolejności wyświetlania przycisków na ekranie głównym. Można również wstawiać lub
usuwać puste miejsce pomiędzy przyciskami. Poniżej opisano przykładową czynność: przeniesienia przycisku
<Kopiowanie> z lewego górnego do prawego głównego rogu ekranu głównego.
1
Uruchom zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie Menedżera systemu.
2
Kliknij opcję [Application Library] (Biblioteka aplikacji) na stronie portalu.
3
Kliknij opcję [Ustawienia wyświetlania przycisków na ekranie głównym].
➠ Zostanie wyświetlona strona ustawień.
[Układ przycisków]
Służy do wyświetlania położenia przycisków na ekranie głównym. Liczby odpowiadają liczbom w
obszarze [Kolejność wyświetlania przycisków].
Przycisk ustawiania kolejności wyświetlania
21
Ustawianie wyświetlania ekranu głównego
[Przenieś w górę]
Każde kliknięcie przesuwa wybrany przycisk o jeden wiersz w górę.
[Przenieś w dół]
Każde kliknięcie przesuwa wybrany przycisk o jeden wiersz w dół.
[Wstaw puste] *
Każde kliknięcie wstawia puste miejsce na ekranie głównym.
[Usuń puste] *
Każde kliknięcie usuwa puste miejsce z ekranu głównego.
*Nazwa
przycisku może się różnić w zależności od modelu urządzenia.
[Kolejność wyświetlania przycisków]
Służy do wyświetlania kolejności wyświetlania przycisków.
4
5
6
W obszarze [Kolejność wyświetlania przycisków] kliknij opcję [Kopiowanie].
Klikaj opcję [Przenieś w dół] do momentu przeniesienia przycisku [Kopiowanie] w dół
do wiersza z numerem [4] kolejności wyświetlania.
Kliknij opcję [OK].
22
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ........................................................................................................................ 24
23
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
1FC7-00A
Jeśli uruchomienie aplikacji nie uda się, wyświetlony zostanie komunikat na ekranie głównym. Poniżej opisano możliwe
komunikaty.
Wykryto manipulowanie przy aplikacji xxxx. Po wyłączeniu aplikacji, przy
której manipulowano, wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia. Aby
używać aplikacji, przy której manipulowano, zainstaluj ją ponownie. (xxxx jest
nazwą aplikacji).
Zainstalowana aplikacja została naruszona.
● Naruszenie aplikacji innej niż wstępnie zainstalowana powoduje jej unieważnienie. Ponownie zainstaluj
ważną kopię problematycznej aplikacji.
● Jeśli ponowna instalacja aplikacji nie powiedzie się, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym
dystrybutorem Canon lub z infolinią pomocy Canon.
Nie można uruchomić aplikacji.
Przycisk naciśnięto w momencie, w którym aplikacja była wyłączona.
● Jeśli przycisk jest dalej wyświetlany, naciśnij go ponownie, aby uruchomić aplikację.
Nie można włączyć aplikacji, ponieważ wymagane informacje nie zostały
zarejestrowane. Zarejestruj informacje ze zdalnego interfejsu użytkownika.
Nie zarejestrowano informacji wymaganych do uruchomienia aplikacji.
● Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie Menedżera systemu i zarejestruj wymagane
informacje.
Nie można wykonać tej czynności, ponieważ zmieniono niektóre ustawienia z
poziomu zdalnego interfejsu użytkownika itp. Sprawdź ustawienia.
Bieżące ustawienia uniemożliwiają uruchomienie aplikacji.
● Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie Menedżera systemu i zmień ustawienia.
24
Rozwiązywanie problemów
Szablon druku zakończone z powodu nieoczekiwanego błędu.
Nie wprowadzono niestandardowych ustawień rozmiaru w urządzeniu.
● Aby użyć niestandardowego rozmiaru papieru z funkcją Szablon druku, należy skonfigurować ustawienia
rozmiaru papieru. Jeżeli urządzenie nie obsługuje funkcji rejestracji rozmiaru papieru na stronie ustawień
Szablon druku, należy zarejestrować żądany rozmiar niestandardowy jako <S1> za pomocą panelu operatora.
Jeżeli urządzenie umożliwia określenie numeru rejestracji dla niestandardowego rozmiaru papieru (od [S1] do
[S3]), należy określić żądany numer rejestracji za pomocą panelu operatora.
Wykryto manipulowanie przy systemie. System zostanie zainicjowany.
System wykonywania aplikacji został naruszony.
● Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ponownie zainicjować system wykonywania aplikacji.
Zainicjowanie systemu wykonywania aplikacji wymaga uprawnień administratora. Skontaktuj się z
administratorem używanego urządzenia.
● Zainicjowanie systemu wykonywania aplikacji powoduje również zainicjowanie wszystkich ustawień
poszczególnych aplikacji.
● Jeśli zainicjowanie systemu wykonywania aplikacji nie powiedzie się, skontaktuj się z lokalnym
autoryzowanym dystrybutorem Canon lub z infolinią pomocy Canon.
25
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
26
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising