Canon | i-SENSYS LBP710Cx | User manual | Canon i-SENSYS LBP710Cx User manual

Canon i-SENSYS LBP710Cx User manual
LBP712Cx / LBP710Cx
Podręcznik użytkownika
USRMA-0733-01 2018-12 pl
Copyright CANON INC. 2018
Spis treści
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ........................................................................
Instalacja
2
.................................................................................................................................................................. 3
Źródło zasilania
......................................................................................................................................................... 5
................................................................................................................................................... 6
Obsługa urządzenia
Konserwacja i przeglądy
............................................................................................................................................ 9
Materiały eksploatacyjne
........................................................................................................................................ 10
Podstawowe informacje na temat obsługi ............................................................................ 14
Części i ich funkcje
.................................................................................................................................................. 16
Strona przednia
.................................................................................................................................................. 17
Strona tylna
Wnętrze
....................................................................................................................................................... 19
............................................................................................................................................................. 21
Taca uniwersalna
................................................................................................................................................ 22
Szuflada na papier
Panel sterowania
Wyświetlacz
.............................................................................................................................................. 23
................................................................................................................................................ 24
................................................................................................................................................. 27
Korzystanie z panelu sterowania
Wprowadzanie tekstu
............................................................................................................................. 29
.......................................................................................................................................... 32
Włączanie/wyłączanie zasilania
............................................................................................................................... 34
......................................................................................................................... 36
Szybkie uruchamianie urządzenia
Ładowanie papieru
.................................................................................................................................................. 38
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier
Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną
Ładowanie kopert lub pocztówek
......................................................................................................... 40
............................................................................................................ 46
.......................................................................................................................... 49
Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru
Określanie formatu i typu papieru
...................................................................................................... 53
........................................................................................................................ 57
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier
............................................................. 58
Określanie rozmiaru i typu papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną
Oszczędzanie energii
........................................................... 60
............................................................................................................................................... 62
Przechodzenie w tryb uśpienia
............................................................................................................................. 63
Ustawianie czasu automatycznego wyłączania
....................................................................................................... 66
Drukowanie dokumentu .......................................................................................................................
Drukowanie z komputera
70
........................................................................................................................................ 71
Podstawowe operacje drukowania
Anulowanie drukowania
........................................................................................................................ 73
...................................................................................................................................... 78
Różne ustawienia drukowania
.............................................................................................................................. 80
Powiększanie lub zmniejszanie
....................................................................................................................... 82
Przełączanie na drukowanie jednostronne/dwustronne
Układanie wydruków wg numeru strony
..................................................................................... 84
.......................................................................................................... 86
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu
..................................................................................................... 88
I
Drukowanie plakatów
.................................................................................................................................... 90
Drukowanie broszury
.................................................................................................................................... 92
Drukowanie obramowania
............................................................................................................................. 94
Drukowanie dat i numerów stron
Drukowanie znaków wodnych
Ustawianie trybu koloru
.................................................................................................................... 95
........................................................................................................................ 97
................................................................................................................................ 99
Drukowanie wybranych stron na innym rodzaju papieru
Określanie typu dokumentu
Oszczędzanie toneru
................................................................................. 101
......................................................................................................................... 103
................................................................................................................................... 105
Łączenie i drukowanie wielu dokumentów
..................................................................................................... 107
Dostosowywanie konfiguracji ustawień wydruku do potrzeb
.................................................................................. 111
Rejestrowanie kombinacji często używanych ustawień wydruku
Zmiana ustawień domyślnych
....................................................................... 112
...................................................................................................................... 114
Korzystanie z przydatnych funkcji drukowania
....................................................................................................... 116
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)
Zmiana ustawień domyślnych wydruku z urządzenia USB
...................................................................... 118
................................................................................ 128
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie)
Drukowanie szyfrowane
................................................. 130
.............................................................................................................................. 135
Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania)
Usuwanie dokumentu zapisanego w urządzeniu
Ustawianie nazwy lub kodu PIN dla sektora
............................................... 136
............................................................................................ 140
................................................................................................... 144
Drukowanie bez otwierania pliku (Wydruk bezpośredni)
........................................................................................ 146
Ustawienia drukowania dla funkcji drukowania bezpośredniego
Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)
...................................................................... 150
............................................................................. 161
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi .................................................... 169
Podłączanie do urządzenia mobilnego
................................................................................................................... 170
Zwiększanie efektywności drukarki przez wykorzystanie aplikacji
Korzystanie z technologii AirPrint
....................................................................................................................... 173
Drukowanie z użyciem technologii AirPrint
.................................................................................................... 177
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint
Korzystanie z technologii Google Cloud Print
Zdalne zarządzanie urządzeniem
.......................................................................... 171
............................................................................................. 180
....................................................................................................... 181
........................................................................................................................... 185
Sieć ........................................................................................................................................................................
Podłączanie do sieci
187
.............................................................................................................................................. 188
Podłączanie do sieci przewodowej LAN
Konfiguracja adresu IP
................................................................................................................ 190
...................................................................................................................................... 192
Ustawianie adresu IPv4
............................................................................................................................... 193
Konfiguracja adresów IPv6
.......................................................................................................................... 197
Konfiguracja urządzenia w celu drukowania danych z komputera
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD
Włączanie protokołu IPP/IPPS
Konfiguracja serwera wydruku
........................................................................... 201
................................................................................ 202
...................................................................................................................... 208
........................................................................................................................... 217
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet
...................................................................................... 221
................................................................................................................... 222
II
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią
Konfiguracja usługi DNS
............................................................................................. 224
.................................................................................................................................... 225
Konfiguracja usługi WINS
.................................................................................................................................. 231
Konfiguracja protokołu SNTP
............................................................................................................................. 234
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP
Konfiguracja ustawień oprogramowania zarządzania urządzeniami
Konfiguracja protokołu SMB
................................................................. 237
........................................................................ 243
.............................................................................................................................. 247
......................................................................................... 251
Konfiguracja ustawień drukowania na komputerze
Zabezpieczenia ............................................................................................................................................
Ochrona urządzenia przed nieupoważnionym dostępem
Zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi
Ustawienia uprawnień dostępu
........................................................................................ 255
...................................................................................................... 256
.......................................................................................................................... 258
Ustawianie hasła menedżera systemu
........................................................................................................... 259
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów
Ustawiania kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory
Określanie adresów IP dla zasad zapory
........................................................................... 262
.................................................................................... 270
....................................................................................................... 272
........................................................................................................ 273
Określanie adresów MAC dla zasad zapory
Ustawienia proxy
254
.................................................................................................... 280
.............................................................................................................................................. 284
Ograniczanie funkcji urządzenia
............................................................................................................................ 287
Ograniczanie funkcji drukowania
Ograniczenie funkcji USB
........................................................................................................................ 288
................................................................................................................................... 292
Ograniczanie funkcji panelu roboczego
............................................................................................................... 295
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika
Wyłączanie portu LAN
............................................................................................... 298
........................................................................................................ 299
....................................................................................................................................... 300
Ukrywanie historii zadań drukowania
.................................................................................................................. 301
Wprowadzenie wydajnych funkcji zabezpieczeń
..................................................................................................... 303
Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec
....................................................................................... 305
................................................................................................................ 309
Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X
.......................................................................................... 320
Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych
Generowanie par kluczy
................................................................................ 326
.............................................................................................................................. 328
Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych
Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych
.......................................................... 337
......................................................................................... 341
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika .......................................................... 344
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika
.................................................................................................... 345
................................................................................................................ 348
Zarządzanie dokumentami i sprawdzanie stanu urządzenia
.................................................................................... 354
Umożliwianie użytkownikom końcowym obsługiwanie dokumentów
Konfiguracja opcji menu ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Zapisywanie/ładowanie zarejestrowanych danych
Zapisywanie zarejestrowanych danych
....................................................................... 361
................................................................................. 364
................................................................................................. 366
................................................................................................................ 367
III
Ładowanie zarejestrowanych danych
.................................................................................................................. 369
Lista menu ustawień .............................................................................................................................. 372
................................................................................................................................................. 373
Menu konfiguracji
Menu sterowania
................................................................................................................................................. 388
Źródło papieru
Sieć
.............................................................................................................................................. 374
................................................................................................................................................................. 389
Układ
.............................................................................................................................................................. 409
Jakość wydruku
................................................................................................................................................ 413
.......................................................................................................................................................... 428
Interfejs
Konserw. użytkownika
Tryb wydruku
....................................................................................................................................... 432
................................................................................................................................................... 448
Ustawienia specyficzne dla trybu drukowania
UFR II
PCL
...................................................................................................... 450
........................................................................................................................................................ 451
........................................................................................................................................................... 452
Przetwarzanie obrazu
................................................................................................................................. 458
XPS
........................................................................................................................................................... 469
PDF
........................................................................................................................................................... 480
PS
............................................................................................................................................................. 491
Ustawienia MEAP
.............................................................................................................................................. 501
Sprawdź licznik
................................................................................................................................................. 502
Zainicjuj menu
................................................................................................................................................. 503
Menu podręczne
Menu zadań
................................................................................................................................................... 504
.......................................................................................................................................................... 509
Menu resetowania
................................................................................................................................................ 511
Menu wyboru podajnika
........................................................................................................................................ 513
Rozwiązywanie problemów ..............................................................................................................
Usuwanie zakleszczonego papieru
......................................................................................................................... 524
W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie
Typowe problemy
.................................................................................................. 532
.................................................................................................................................................. 555
Problemy z instalacją/ustawieniami
Problemy z drukowaniem
.................................................................................................................... 556
.................................................................................................................................. 559
Drukowanie nie przebiega poprawnie
.................................................................................................................... 562
Jakość wydruku nie jest zadowalająca
Papier marszczy się lub zwija
.................................................................................................................. 564
............................................................................................................................. 571
Papier jest załadowany nieprawidłowo
................................................................................................................ 573
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany
............................................................................................................ 574
Konserwacja urządzenia .....................................................................................................................
Czyszczenie urządzenia
Obudowa
522
576
......................................................................................................................................... 578
........................................................................................................................................................ 579
Moduł utrwalania
............................................................................................................................................. 580
Wymiana zasobników z tonerem
........................................................................................................................... 581
IV
Sposób wymiany zasobników z tonerem
Wymiana zasobnika na zużyty toner
.............................................................................................................. 584
...................................................................................................................... 586
Sposób wymiany zasobnika na zużyty toner
......................................................................................................... 587
....................................................................................................................................... 589
Przenoszenie urządzenia
Utrzymanie i poprawa jakości wydruku
................................................................................................................. 591
............................................................................................................................... 592
Regulacja gęstości wydruku
Korekcja niedopasowania kolorów i odcieni
Regulacja położenia wydruku
Drukowanie raportów i list
......................................................................................................... 594
............................................................................................................................. 597
.................................................................................................................................... 602
Wyświetlanie wartości licznika
.............................................................................................................................. 611
Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych
Inicjowanie ustawień
Inicjowanie menu
.................................................................................................. 614
............................................................................................................................................ 616
............................................................................................................................................. 617
Resetowanie ustawień sieciowych
....................................................................................................................... 618
Dodatek ............................................................................................................................................................. 620
Oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie
Wyróżnione funkcje
.............................................................................................................................................. 622
...................................................................................................................................... 623
Ekologia i niższe koszty
Większa wydajność
........................................................................................................................................... 625
Więcej funkcji dodatkowych
Dane techniczne
............................................................................................................................... 628
................................................................................................................................................... 631
Dane techniczne urządzenia
Papier
................................................................................................ 621
.............................................................................................................................. 632
............................................................................................................................................................. 636
Materiały eksploatacyjne
Wyposażenie opcjonalne
...................................................................................................................................... 641
....................................................................................................................................... 643
Instalacja pamięci ROM
Instalowanie karty SD
..................................................................................................................................... 645
....................................................................................................................................... 649
Instrukcje dołączone do urządzenia
Obsługa: Instrukcja obsługi
....................................................................................................................... 653
................................................................................................................................... 654
Układ ekranu programu Instrukcja obsługi
Wyświetlanie Instrukcja obsługi
.......................................................................................................................... 659
Własnoręczne ustawienia wyświetlania
Zarządzanie aplikacjami MEAP
Korzystanie z klientów FTP
.......................................................................................................... 655
............................................................................................................... 661
............................................................................................................................... 662
.................................................................................................................................... 663
Przygotowanie do korzystania z serwera FTP
........................................................................................................ 664
Drukowanie za pośrednictwem klienta FTP (Wydruk z FTP)
Definiowanie ustawień za pośrednictwem klienta FTP
Inne
..................................................................................... 667
........................................................................................... 669
..................................................................................................................................................................... 676
Podstawowe operacje systemu Windows
Próbki czcionek
Uwaga
............................................................................................................. 677
................................................................................................................................................ 684
............................................................................................................................................................ 689
V
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa .................................................................................... 2
Instalacja ............................................................................................................................................................... 3
Źródło zasilania ...................................................................................................................................................... 5
Obsługa urządzenia ............................................................................................................................................... 6
Konserwacja i przeglądy ....................................................................................................................................... 9
Materiały eksploatacyjne .................................................................................................................................... 10
1
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
121Y-000
Ostrzeżenia zawarte w tym rozdziale mają na celu zapobiec uszkodzeniu sprzętu oraz obrażeniom ciała użytkowników
urządzenia i innych osób. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z tym rozdziałem i zastosuj się do
wskazówek, aby prawidłowo korzystać z urządzenia. Nie należy wykonywać żadnych czynności nieopisanych w tym
podręczniku. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania innego niż
opisane w tym podręczniku, niewłaściwego użycia lub napraw/zmian wykonanych przez podmiot inny niż firma Canon
lub upoważniona do tego jednostka.
2
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
121Y-001
Aby bezpiecznie i wygodnie korzystać z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności i
zainstalować urządzenie w odpowiednim miejscu.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których może dojść do pożaru lub
porażenia prądem
● miejsca, w których otwory wentylacyjne będą zasłonięte
(zbyt blisko ścian, łóżek, sof, dywanów lub podobnych obiektów)
● miejsca wilgotne lub zakurzone
● miejsca wystawione na bezpośrednie działanie słońca lub na zewnątrz pomieszczeń
● miejsca, w których występują wysokie temperatury
● miejsca wystawione na działanie otwartego ognia
● w pobliżu alkoholi, rozcieńczalników lub innych substancji łatwopalnych
Inne ostrzeżenia
● Do urządzenia nie należy podłączać kabli nieposiadających odpowiednich aprobat. Może to doprowadzić do
pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
● Na urządzeniu nie należy umieszczać naszyjników ani żadnych innych elementów metalowych ani
pojemników wypełnionych płynami. W przypadku kontaktu ciał obcych z częściami elektrycznymi wewnątrz
urządzenia może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
● Podczas instalacji i odłączania opcjonalnych akcesoriów należy pamiętać o wyłączeniu zasilania, odłączeniu
wtyczki zasilającej z gniazdka oraz wyjęciu z urządzenia wszystkich kabli interfejsu i zasilających. W
przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia kabla zasilającego lub kabla interfejsu, co grozi pożarem lub
porażeniem prądem.
● Jeśli do urządzenia dostanie się ciało obce, należy wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego i
skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.
Nie należy instalować urządzenia w następujących
miejscach
Urządzenie może przewrócić się, powodując obrażenia ciała.
● Miejsce niestabilne
● Miejsce narażone na wibracje
Pozostałe środki ostrożności
● Podczas przenoszenia urządzenia należy przestrzegać instrukcji zawartych w tym podręczniku.
Nieprawidłowo przenoszone urządzenie może upaść, powodując obrażenia.
● Podczas instalacji należy uważać, aby ręce nie dostały między urządzenie a podłogę lub ściany. Może to
spowodować obrażenia.
3
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy unikać miejsc o słabej wentylacji
● To urządzenie wytwarza podczas normalnej pracy niewielką ilość ozonu i innych gazów. Emisje te nie są
szkodliwe dla zdrowia. Mogą jednak być zauważalne podczas długich cyklów produkcyjnych, zwłaszcza w
pomieszczeniach o słabej wentylacji. W celu utrzymania wygodnego środowiska pracy zaleca się, aby
pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie było odpowiednio wentylowane. Ponadto nie należy wybierać
miejsc, w których użytkownicy byliby narażeni na emisje z urządzenia.
Nie należy instalować urządzenia w poniższych miejscach, gdyż grozi to uszkodzeniem
● pomieszczenie, w którym dochodzi do nagłych zmian
temperatury lub wilgotności
● pomieszczenie, w którym działa wyposażenie generujące fale
magnetyczne lub elektromagnetyczne
● laboratorium lub pomieszczenie, w którym przeprowadzane są
reakcje chemiczne
● miejsce narażone na działanie gazów toksycznych lub
powodujących korozję
● miejsce o podłożu, które może się odkształcać pod wpływem
ciężaru urządzenia lub w którym urządzenie może się zapadać
(np. dywan)
Nie należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie występuje kondensacja
● Wewnątrz urządzenia mogą osadzać się kropelki wody (proces skraplania), kiedy w pomieszczeniu z
zainstalowanym urządzeniem zostanie gwałtownie podniesiona temperatura lub kiedy urządzenie zostanie
przeniesione z chłodnego bądź suchego pomieszczenia do gorącej albo wilgotnej lokalizacji. Używanie
urządzenia w takich warunkach może powodować zakleszczanie się papieru, obniżenie jakości druku lub
uszkodzenie urządzenia. Aby urządzenie mogło dostosować się do temperatury i wilgotności otoczenia,
przed jego uruchomieniem należy odczekać co najmniej 2 godziny.
Na wysokości 3000 m nad poziomem morza lub wyżej
● Urządzenia wyposażone w twardy dysk mogą działać nieprawidłowo podczas użytkowania na dużych
wysokościach, tj. 3000 metrów nad poziomem morza lub wyższych.
4
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Źródło zasilania
121Y-002
Urządzenie jest przystosowane do pracy z prądem o napięciu 220 do 240 V i częstotliwością 50/60 Hz.
● Należy stosować wyłącznie zasilacz o parametrach napięcia zgodnych z określonymi wymaganiami. W
przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
● Urządzenie należy podłączyć do gniazda elektrycznego z uziemieniem za pomocą dołączonego kabla
zasilającego.
● Należy używać wyłącznie przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem — użycie innego przewodu może
doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
● Dostarczony przewód zasilający jest przeznaczony do pracy wyłącznie z tym urządzeniem. Nie należy
podłączać przewodu do innych urządzeń.
● Nie należy przerabiać, mocno wyginać oraz ciągnąć przewodu ani wykonywać jakichkolwiek czynności, które
grożą jego uszkodzeniem. Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilania. Uszkodzenie
przewodu zasilania grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
● Nie podłączać ani nie odłączać wtyczki mokrymi rękami — może to doprowadzić do porażenia prądem.
● Do zasilania urządzenia nie należy używać przedłużaczy ani rozdzielaczy. Może to doprowadzić do pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym.
● Nie należy zwijać ani związywać przewodu zasilającego — może to doprowadzić do pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym.
● Wtyczkę zasilającą należy wsunąć do końca do gniazdka elektrycznego. W przeciwnym wypadku może dojść
do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
● Podczas burzy z piorunami wtyczka zasilania powinna być wyjęta z gniazda sieciowego. W przeciwnym
wypadku może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu.
● Urządzenie należy zainstalować blisko gniazda zasilania, pozostawiający wystarczająco dużo miejsca, aby w
razie awarii można było bez przeszkód wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
Podczas podłączania zasilania
● Nie należy podłączać urządzenia do zasilacza awaryjnego.
● W przypadku podłączenia urządzenia do źródła zasilania z kilkoma gniazdami nie należy używać pozostałych
gniazd do zasilania innych urządzeń.
● Nie należy podłączać przewodu zasilającego do gniazda zasilania w komputerze.
Pozostałe środki ostrożności
● Zakłócenia elektryczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub utratę danych.
5
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Obsługa urządzenia
121Y-003
● W przypadku stwierdzenia nietypowych odgłosów, zapachu lub
dymu wydobywającego się z urządzenia lub wytwarzania przez
nie nadmiernych ilości ciepła, należy natychmiast wyjąć
przewód zasilający z gniazda sieciowego i skontaktować się z
lokalnym przedstawicielem firmy Canon. Kontynuowanie
eksploatacji może doprowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
● Nie wolno demontować ani modyfikować urządzenia. Wewnątrz
urządzenia znajdują się podzespoły działające pod wysokim
napięciem i w wysokiej temperaturze, dlatego grozi to pożarem
lub porażeniem prądem.
● Miejsce instalacji urządzenia powinno być zabezpieczone przed dostępem dzieci do przewodu zasilającego i
innych przewodów oraz elementów elektrycznych i części wewnętrznych. W przeciwnym razie może dojść
do nieprzewidzianych wypadków.
● W pobliżu urządzenia nie korzystać z łatwopalnych aerozoli. W przypadku kontaktu substancji łatwopalnych
z częściami elektrycznymi wewnątrz urządzenia może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
● Podczas przenoszenia urządzenia należy wyłączyć zasilanie urządzenia i komputera, a następnie odłączyć
przewód zasilający oraz kable interfejsu. Zaniedbanie tych czynności grozi uszkodzeniem przewodów
zasilających lub interfejsu, a w rezultacie pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
● Podczas podłączania lub odłączania kabla USB po podłączeniu wtyczki zasilającej do gniazdka nie należy
dotykać metalowych części złącza, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem.
W przypadku osób korzystających z rozrusznika serca
● To urządzenie generuje pole magnetyczne o niskim natężeniu. Osoby korzystające z rozrusznika serca i
odczuwające dolegliwości w pobliżu urządzenia powinny się od niego oddalić i zasięgnąć porady lekarskiej.
● Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na urządzeniu, gdyż mogą upaść, powodując obrażenia.
● Dla własnego bezpieczeństwa, jeśli urządzenie ma nie być używane przez dłuższy czas, należy odłączyć
przewód zasilania.
● Zachować ostrożność podczas otwierania i zamykania pokryw, aby uniknąć zranienia się w dłonie.
● Należy trzymać ręce i ubrania z dala od wałków znajdujących się w obszarze wyprowadzania papieru. Jeśli
wałki pochwycą dłonie lub odzież, może dojść do zranienia.
● Wewnątrz urządzenia i w obszarze wyjściowym papieru panują wysokie temperatury, zarówno podczas
używania urządzenia jak i bezpośrednio po jego zakończeniu. Należy unikać kontaktu z tymi miejscami, aby
zapobiec oparzeniom. Papier opuszczający urządzenie może być również gorący, zachowaj ostrożność. W
przeciwnym razie może dojść do poparzeń.
6
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
● Nie wolno przenosić urządzenia z zainstalowaną szufladą na
papier lub opcjonalnym podajnikiem papieru. Elementy te mogą
wypaść i spowodować obrażenia.
Promień lasera
● Nieosłonięty promień lasera może trafić w oczy i spowodować ich uszkodzenie.
W trakcie przenoszenia urządzenia
Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w trakcie przenoszenia, należy wykonać następujące czynności.
● Wyjmij zasobniki z tonerem.
● Urządzenie należy zapakować w bezpieczny sposób do oryginalnego pudła z materiałami opakowaniowymi.
Jeżeli hałas pracującego urządzenia przeszkadza w pracy
● W zależności od środowiska i trybu pracy, jeżeli hałas pracującego urządzenia przeszkadza w pracy, zaleca się
zainstalowanie urządzenia w miejscu innym niż biuro.
Pozostałe środki ostrożności
● Należy przestrzegać instrukcji umieszczonych na etykiecie ostrzegawczej znajdującej się na urządzeniu.
● Nie należy gwałtownie poruszać urządzenia ani nim potrząsać.
● Nie należy otwierać ani zamykać na siłę drzwi, osłon oraz innych części. Może to spowodować uszkodzenie
urządzenia.
● Nie należy dotykać styków (
) wewnątrz urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
7
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
● Aby zapobiec zakleszczeniu papieru, nie należy wyłączać zasilania, otwierać/zamykać pokryw ani ładować/
wyciągać papieru podczas drukowania.
8
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Konserwacja i przeglądy
121Y-004
Urządzenie należy czyścić co pewien czas. Nagromadzony kurz może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
Podczas czyszczenia należy przestrzegać poniższych zasad. Jeśli podczas pracy wystąpi problem, należy zapoznać się z
informacjami zawartymi w części Rozwiązywanie problemów(P. 522) . Jeśli problemu nie da się usunąć lub jeśli
użytkownik uzna, że urządzenie wymaga przeglądu, należy zapoznać się z częścią Jeżeli problem nie może zostać
rozwiązany(P. 574) .
● Przed przystąpieniem do czyszczenie należy wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. W
przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
● Co pewien czas należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego i wyczyścić ją z kurzu i zanieczyszczeń za
pomocą suchej szmatki. Nagromadzony kurz może pochłaniać wilgoć z powietrza i spowodować pożar
podczas kontaktu z prądem elektrycznym.
● Do czyszczenia urządzenia należy używać wilgotnej, dobrze wykręconej szmatki. Szmatkę należy zwilżać
wyłącznie wodą. Nie wolno używać alkoholi, benzyn, rozcieńczalnik do farb i innych substancji łatwopalnych.
Nie należy używać chusteczek ani ręczników papierowych. Kontakt tych materiałów z częściami
elektrycznymi wewnątrz urządzenia może wytworzyć elektryczność statyczną i spowodować pożar lub
porażenie prądem.
● Przewód zasilający i wtyczkę należy okresowo sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Należy sprawdzić, czy w
urządzeniu nie ma oznak rdzy, wżerów, rys, pęknięć lub przegrzewania. Dalsza eksploatacja urządzenia bez
odpowiedniej obsługi technicznej może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
● Wewnątrz urządzenia znajdują się podzespoły działające w wysokiej temperaturze i pod wysokim napięciem.
Dotknięcie tych podzespołów może spowodować oparzenia. Nie należy dotykać żadnej nieopisanej w
podręczniku części urządzenia.
● Podczas ładowania lub usuwania zakleszczonego papieru należy uważać, aby nie skaleczyć dłoni krawędzią
arkusza.
● Podczas usuwania papieru zakleszczonego wewnątrz urządzenia lub wymiany zasobników z tonerem itp.
należy uważać, aby nie rozsypać toneru na ręce lub odzież. W przypadku zabrudzenia odzieży lub rąk
tonerem należy je niezwłocznie umyć zimną wodą.
9
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Materiały eksploatacyjne
121Y-005
● Nie należy wrzucać zużytych zasobników z tonerem itp. do ognia. Nie należy przechowywać zasobników z
tonerem i papieru w pobliżu ognia. Może to spowodować zapłon resztek toneru wewnątrz zasobnika i
doprowadzić do poparzeń lub pożaru.
● W razie przypadkowego rozsypania toneru należy ostrożnie zetrzeć rozsypany toner wilgotną, miękką
szmatką. Nie należy wdychać proszku toneru. Do zebrania rozsypanego toneru nie należy używać
odkurzaczy niewyposażonych w zabezpieczenia przed wybuchem pyłu. Może to spowodować uszkodzenie
odkurzacza lub wybuch pyłu w wyniku wyładowania statycznego.
● Należy uważać, aby nie wdychać toneru. Jeśli do tego dojdzie, należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.
● Nie należy dopuścić do kontaktu toneru z oczami lub ustami. W przypadku dostania się toneru do oczu lub
ust należy natychmiast przepłukać je zimną wodą i skonsultować się z lekarzem.
● Nie należy dopuścić do kontaktu toneru ze skórą. Jeśli do tego dojdzie, należy przemyć ją zimną wodą z
mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnień na skórze konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem.
● Zasobniki z tonerem i inne materiały eksploatacyjne należy przechowywać z dala od dzieci. W przypadku
przedostania się toneru do organizmu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistycznym
ośrodkiem leczenia zatruć.
● Nie należy demontować lub modyfikować zasobnika z tonerem itp. Może to spowodować rozsypanie toneru.
● Taśmę zabezpieczającą należy usunąć w całości z zasobnika z tonerem bez użycia nadmiernej siły. W
przeciwnym razie może dojść do rozsypania toneru.
Obsługa zasobnika z tonerem
● Kasetę z tonerem należy trzymać za uchwyt.
● Nie dopuścić do zarysowania powierzchni (
) bębna wewnątrz urządzenia ani nie wystawiać jej na działanie
światła. Nie wolno dotykać styków elektrycznych (
) ani pamięci kasety z tonerem (
10
).
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
● Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne, nie należy wyjmować kasety z tonerem z opakowania lub z
urządzenia.
● Kaseta z tonerem stanowi produkt magnetyczny. Nie należy umieszczać jej w pobliżu produktów podatnych
na oddziaływanie pola magnetycznego, np. dyskietek i dysków, ponieważ może dojść do uszkodzenia
danych.
Przechowywanie zasobnika z tonerem
● Zasobnik należy przechowywać w podanych warunkach, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.
Zakres temperatury przechowywania: 0 do 35 °C
Zakres wilgotności przechowywania: 35 do 85% RH (wilgotność względna/bez kondensacji)*
● Zasobnik z tonerem należy przechowywać w zamknięciu do czasu jego użycia.
● Po wyjęciu pojemnika z tonerem z urządzenia w celu jego przechowania należy umieścić pojemnik w
oryginalnym opakowaniu.
● Nie należy przechowywać zasobnika w pozycji pionowej ani górą do dołu. Toner stwardnieje i może nie
powrócić do pierwotnego położenia nawet po wstrząśnięciu.
* Nawet w wypadku przechowywania w odpowiednim zakresie wilgotności wewnątrz i na zewnątrz zasobnika z tonerem
mogą tworzyć się krople wody, jeśli wewnątrz lub na zewnątrz zasobnika wystąpi różnica temperatur. Kondensacja może
mieć negatywny wpływ na jakość wydruku zasobników z tonerem.
Zasobnika z tonerem nie należy przechowywać w następujących miejscach
● miejsca wystawione na działanie otwartego ognia
● miejsca wystawione na działanie bezpośredniego światła słonecznego lub mocnego światła przez ponad pięć
minut
● miejsca, w których występuje duże stężenie soli
● miejsca, w których występują gazy powodujące korozję (np. aerozole, amoniak)
● miejsca wystawione na działanie wysokiej temperatury lub dużej wilgotności
● miejsca wystawione na gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności, które mogą wywoływać kondensację
● miejsca o dużym stężeniu pyłów
● miejsca dostępne dla dzieci
Należy uważać na podrobione zasobniki z tonerem
● Na rynku są dostępne podrobione zasobniki z tonerem sprzedawane jako oryginalne produkty firmy Canon.
Ich stosowanie może skutkować obniżeniem jakości druku lub wydajności urządzenia. Firma Canon nie
ponosi odpowiedzialności za awarie, obrażenia lub uszkodzenia powstałe w wyniku używania podrobionych
zasobników z tonerem.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz canon.com/counterfeit .
Okres dostępności części zamiennych i zasobników z tonerem itp.
● Części zamienne oraz zasobniki z tonerem itp. przeznaczone do tego urządzenia będą dostępne w sprzedaży
przez co najmniej siedem (7) lat po zakończeniu produkcji tego modelu urządzenia.
Opakowanie zasobnika z tonerem
● Nie wyrzucać opakowania na kasetę z tonerem. Jest ona niezbędne podczas transportu urządzenia.
11
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
● Elementy opakowania mogą zostać zmienione lub umieszczone w innym miejscu, a także dodane lub
usunięte bez uprzedzenia.
● Po usunięciu taśmy zabezpieczającej z kasety z tonerem należy ją zutylizować zgodnie z odpowiednimi
przepisami lokalnymi.
Utylizacja zużytej kasety z tonerem itp.
● Usuwając kasetę z tonerem itp. należy umieścić ją w oryginalnym opakowaniu w celu zapobieżenia
rozsypaniu się toneru do środka, a następnie zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
12
Podstawowe informacje na temat obsługi
Podstawowe informacje na temat
obsługi
Podstawowe informacje na temat obsługi ....................................................................................... 14
Części i ich funkcje ............................................................................................................................................... 16
Strona przednia .............................................................................................................................................. 17
Strona tylna .................................................................................................................................................... 19
Wnętrze .......................................................................................................................................................... 21
Taca uniwersalna ............................................................................................................................................ 22
Szuflada na papier .......................................................................................................................................... 23
Panel sterowania ............................................................................................................................................ 24
Wyświetlacz ............................................................................................................................................. 27
Korzystanie z panelu sterowania ....................................................................................................................... 29
Wprowadzanie tekstu ..................................................................................................................................... 32
Włączanie/wyłączanie zasilania .......................................................................................................................... 34
Szybkie uruchamianie urządzenia ................................................................................................................... 36
Ładowanie papieru .............................................................................................................................................. 38
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier ................................................................................................. 40
Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną .................................................................................................... 46
Ładowanie kopert lub pocztówek ................................................................................................................... 49
Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru .............................................................................................. 53
Określanie formatu i typu papieru .................................................................................................................. 57
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier ............................................... 58
Określanie rozmiaru i typu papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną ............................................. 60
Oszczędzanie energii ........................................................................................................................................... 62
Przechodzenie w tryb uśpienia ....................................................................................................................... 63
Ustawianie czasu automatycznego wyłączania ............................................................................................... 66
13
Podstawowe informacje na temat obsługi
Podstawowe informacje na temat obsługi
121Y-006
W tym rozdziale opisano podstawowe operacje wykonywane często w celu użycia funkcji urządzenia, np. korzystanie z
panelu sterowania oraz ładowanie papieru.
◼ Części i ich funkcje
W tej sekcji opisano zewnętrzne i wewnętrzne części urządzenia oraz ich funkcje, a także sposób korzystania z
przycisków na panelu sterowania i wyświetlania informacji na wyświetlaczu. Części i ich funkcje(P. 16)
◼ Korzystanie z panelu sterowania
W tej sekcji opisano sposób wykonywania różnych operacji, takich jak dostosowanie i sprawdzanie ustawień, za
pomocą klawiszy na panelu sterowania. Korzystanie z panelu sterowania(P. 29)
◼ Włączanie/wyłączanie zasilania
W tej sekcji opisano sposób włączania/wyłączania zasilania.
Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)
◼ Ładowanie papieru
W tej sekcji opisano, w jaki sposób należy umieszczać papier w szufladzie na papier oraz na tacy wielofunkcyjnej.
Ładowanie papieru(P. 38)
14
Podstawowe informacje na temat obsługi
◼ Oszczędzanie energii
Ta sekcja opisuje sposoby zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.
15
Oszczędzanie energii(P. 62)
Podstawowe informacje na temat obsługi
Części i ich funkcje
121Y-007
W tej sekcji opisano części urządzenia (zewnętrzne, przednie, tylne oraz wewnętrzne) i sposób ich funkcjonowania.
Oprócz prezentacji części urządzenia służących do wykonywania podstawowych czynności, takich jak ładowanie
papieru oraz wymiana kaset z tonerem, znajdują się tu także informacje na temat klawiszy na panelu sterowania oraz
na wyświetlaczu. Sekcja ta zawiera wskazówki dotyczące właściwego użytkowania urządzenia.
Strona przednia(P. 17)
Strona tylna(P. 19)
Wnętrze(P. 21)
Taca uniwersalna(P. 22)
Szuflada na papier(P. 23)
Panel sterowania(P. 24)
16
Podstawowe informacje na temat obsługi
Strona przednia
121Y-008
Taca wyprowadzania papieru
Zadrukowane arkusze są umieszczane na tacy wyprowadzającej.
Lewa pokrywa
Lewą pokrywę otwiera się podczas wymiany zasobnika ze zużytym tonerem.
Otwór wentylacyjny
Przez otwory wentylacyjne wydostaje się powietrze z wnętrza urządzenia w celu jego ochłodzenia. Przedmioty
umieszczone przed tymi otworami mogą uniemożliwić wentylację. Instalacja(P. 3)
Uchwyty do podnoszenia
Urządzenie należy przenosić, trzymając je za uchwyty do podnoszenia.
Przenoszenie urządzenia(P. 589)
Panel sterowania
Panel sterowania składa się klawiszy numerycznych, wyświetlacza, wskaźników stanu itp. Za jego pomocą
można wykonać wszystkie operacje i skonfigurować ustawienia. Panel sterowania(P. 24)
Wyświetlacz(P. 27)
Przycisk zasilania
Nacisnąć główny wyłącznik zasilania, aby włączyć zasilania. Podczas wyłączania zasilania nie należy używać
tego wyłącznika, tylko postępować według procedur przedstawionych w sekcji Wyłączanie zasilania
(procedura wyłączania)(P. 34) .
17
Podstawowe informacje na temat obsługi
Przednia pokrywa
Przednią pokrywę otwiera się podczas wymiany kaset z tonerem.
tonerem(P. 584)
Sposób wymiany zasobników z
Szuflada na papier
Można w niej umieścić często używany rodzaj papieru.
papier(P. 40)
Umieszczanie papieru w szufladzie na
Taca wielofunkcyjna
Papier ładuje się do tacy wielofunkcyjnej, gdy tymczasowo używany będzie format papieru inny niż znajdujący
się w szufladzie na papier. Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną(P. 46)
Port pamięci USB (dotyczy pamięci USB)
Możliwe jest podłączenie urządzenia pamięci USB do sprzętu i bezpośrednie wydrukowanie danych. Dane
można drukować bezpośrednio z urządzenia pamięci USB bez korzystania z komputera. ( Wydruk z
urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)(P. 118) ). Urządzenie pamięci USB podłącza się
również podczas eksportowania lub importowania ustawień urządzenia ( Ust. impor./ekspor.(P. 445) ).
Pokrywa z prawej strony
Prawą pokrywę otwiera się podczas usuwania zacięć papieru.
18
Usuwanie zakleszczonego papieru(P. 524)
Podstawowe informacje na temat obsługi
Strona tylna
121Y-009
Tylna pokrywa
Po otwarciu tylnej pokrywy można zainstalować opcjonalną pamięć ROM.
Instalacja pamięci ROM(P. 645)
Etykieta informacyjna
Na etykiecie znajduje się numer seryjny, który jest niezbędny do uzyskiwania informacji na temat urządzenia.
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany(P. 574)
Gniazdo zasilania
Służy do podłączania przewodu zasilającego.
Otwór wentylacyjny
Przez otwory wentylacyjne wydostaje się powietrze z wnętrza urządzenia w celu jego ochłodzenia. Przedmioty
umieszczone przed tymi otworami mogą uniemożliwić wentylację. Instalacja(P. 3)
Pokrywa szczeliny na kartę SD
Podczas instalacji opcjonalnej karty SD należy otworzyć pokrywę szczeliny na kartę SD.
SD(P. 649)
Instalowanie karty
Port USB (do podłączenia urządzenia za pomocą portu USB)
Podłączyć urządzenie USB używane wraz z aplikacjami MEAP.
Port USB (do podłączenia urządzenia do komputera)
Umożliwia podłączenie kabla USB, za pośrednictwem którego nawiązane zostanie połączenie między
urządzeniem i komputerem.
Wskaźnik ACT
Wskaźnik ACT miga podczas wysyłania lub odbierania danych.
19
Podstawowe informacje na temat obsługi
Wskaźnik LNK
Wskaźnik LNK miga na zielono, gdy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
Port LAN
Umożliwia podłączenie urządzenia do routera przewodowego LAN lub innego sprzętu za pomocą kabla LAN.
Podłączanie do sieci przewodowej LAN(P. 190)
20
Podstawowe informacje na temat obsługi
Wnętrze
121Y-00A
Przegrody na kasety z tonerem
Kolejność umieszczania kaset z tonerem w przegrodach to: Y (żółty), M (amarantowy), C (cyjankowy) i K
(czarny), licząc od lewej przegrody. Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
Prowadnica
Jeśli papier zaciął się w urządzeniu, należy podnieść prowadnicę transportującą, aby usunąć zakleszczony
papier. Usuwanie zakleszczonego papieru(P. 524)
Prowadnica transportująca
Jeśli dojdzie do zakleszczenia papieru w urządzeniu, należy podnieść prowadnicę, aby usunąć zakleszczony
papier. Usuwanie zakleszczonego papieru(P. 524)
21
Podstawowe informacje na temat obsługi
Taca uniwersalna
121Y-00C
Prowadnice papieru
Prowadnice należy precyzyjnie dopasować do szerokości papieru, aby papier był podawany do urządzenia
prosto. Aby zwolnić blokady i przesunąć prowadnice papieru, należy przycisnąć dźwignię zwalniającą blokady,
która na ilustracji została oznaczona strzałką.
Taca na papier
Ładując papier, można wysunąć także tacę na papier.
ŁĄCZA
Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną(P. 46)
22
Podstawowe informacje na temat obsługi
Szuflada na papier
121Y-00E
Prowadnice papieru
Prowadnice należy precyzyjnie dopasować do formatu papieru, aby papier był podawany do urządzenia
prosto. Aby zwolnić blokady i przesunąć prowadnice papieru, należy przycisnąć dźwignie zwalniające blokady,
które na ilustracji zostały oznaczone strzałkami.
Wskaźnik poziomu papieru
Wskazuje pozostały poziom papieru. Znacznik przesuwa się w dół, gdy pozostała ilość papieru zmniejsza się.
ŁĄCZA
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 40)
23
Podstawowe informacje na temat obsługi
Panel sterowania
121Y-00F
Wyświetlacz
Wyświetla aktualny stan drukowania lub innej operacji, informacje o błędzie, pozostały poziom toneru w
kasecie z tonerem itd. Wyświetlacz(P. 27)
Stan zadania / anuluj klawisz
Naciśnięcie tego klawisza, gdy miga wskaźnik [ ], spowoduje wyświetlenie listy zawierającej drukowany
dokument oraz dokumenty oczekujące na wydrukowanie Można wybrać dokument z listy i anulować jego
drukowanie. Z poziomu panelu sterowania(P. 79)
Wstecz klawisz
Należy go nacisnąć, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnięcie tego przycisku podczas konfiguracji
ustawień powoduje, że ustawienia nie są zastosowywane, a na wyświetlaczu pojawia się poprzedni ekran.
Przyciski numeryczne (przyciski [0]-[9])
Służą do wprowadzania tekstu i cyfr.
Wprowadzanie tekstu(P. 32)
Przycisk [*]
Jego naciśnięcie umożliwia przełączanie pomiędzy typami wprowadzanego tekstu.
24
Podstawowe informacje na temat obsługi
Gotowe wskaźnik
Świeci się, gdy urządzenie jest gotowe do drukowania, w innym przypadku miga.
Komunikat wskaźnik
● Zaświeca się, gdy występuje problem, aby wyłączyć drukowanie.
Rozwiązywanie problemów(P. 522)
● Zaświeca się, gdy urządzenie przechodzi w tryb uśpienia podczas pracy w trybie offline.
Zadanie wskaźnik
Świeci się, gdy urządzenie odbiera dane drukowania lub gdy dane drukowania są przechowywane w pamięci
urządzenia. Miga podczas przetwarzania danych drukowania.
Oszczędzanie energii klawisz
Naciśnięcie tego przycisku wprowadza urządzenie w stan uśpienia. Kiedy urządzenie znajduje się w trybie
uśpienia, przycisk świeci się na zielono. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza stan uśpienia.
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)
Aplikacja klawisz
Naciskając ten przycisk, można przełączać funkcje w następującej kolejności: Ekran drukowania MEAP1
MEAP2 ... MEAP8 Drukuj bezpośrednio z USB Ekran drukowania. Należy wybrać żądaną funkcję. Jeśli
włączona jest funkcja zarządzania identyfikatorami wydziałów, a przycisk został naciśnięty bez uprzedniego
zalogowania, zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania.
Wybierz podajnik klawisz
Ten przycisk należy nacisnąć, aby wybrać źródło papieru lub określić rozmiar papieru.
podajnika(P. 513)
Menu wyboru
[ID] klawisz
Wyświetla ekran logowania umożliwiający użycie funkcji MEAP. Po zakończeniu korzystania z urządzenia,
należy ponownie nacisnąć przycisk, aby się wylogować.
Kasuj klawisz
Jego naciśnięcie pozwala usunąć wprowadzony tekst i cyfry.
Online klawisz
Przełącza między trybem online (zadania drukowania są przyjmowane) a trybem offline (zadania drukowania
nie są przyjmowane). Ten przycisk świeci na zielono, gdy urządzenie pracuje w trybie online i gaśnie po jego
przejściu w tryb offline. Zazwyczaj urządzenie powinno działać w trybie online, jednak należy przestawić je w
tryb offline podczas ustawiania opcji Konserw. użytkownika(P. 432) w menu ustawień.
● Jeśli przycisk nie będzie używany przez 2 minuty, gdy urządzenie pracuje w trybie offline, a wyświetlany jest
Ekran główny(P. 27) , wówczas urządzenie automatycznie przejdzie w tryb online. Aby zmienić to
ustawienie czasu, można wybrać opcję <Czas autom. resetu> ( Czas autom. resetu(P. 376) ).
Przycisk [#]
Jego naciśnięcie umożliwia wprowadzanie symboli, takich jak „@” czy „/”.
25
Podstawowe informacje na temat obsługi
Przycisk Narzędzie / przycisk [
]
● Pozwala wyświetlić menu Narzędzie. Można wyświetlić całkowitą liczbę wydrukowanych stron oraz
informacje wewnętrzne o systemie drukowania na potrzeby kontroli. Menu podręczne(P. 504)
● Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu podczas konfiguracji ustawień. Jego naciśnięcie podczas
wprowadzania wartości liczbowych przesuwa kursor w lewą stronę.
Przycisk Zadanie / przycisk [
]
● Pozwala wyświetlić menu Zadanie. Można sprawdzić dzienniki wydruków.
Menu zadań(P. 509)
● Umożliwia wybór elementu znajdującego się nad aktualnie zaznaczonym elementem podczas konfiguracji
ustawień. Jego naciśnięcie podczas zmiany wartości ustawień powoduje zwiększenie wartości.
Przycisk Ustawienia / przycisk [
● Wyświetla menu ustawień,
konfiguracji(P. 373)
w
którym
]
można
sprecyzować
ustawienia
urządzenia.
Menu
● Umożliwia przejście do następnego ekranu podczas konfiguracji ustawień. Jego naciśnięcie podczas
wprowadzania tekstu przesuwa kursor w prawą stronę.
Przycisk Resetuj / przycisk [
]
● Pozwala wyświetlić menu Reset. Można w nim anulować wszystkie procesy, usunąć dane z pamięci i
wyłączyć zasilanie. Menu resetowania(P. 511)
● Umożliwia wybór elementu znajdującego się poniżej aktualnie zaznaczonego elementu podczas
konfiguracji ustawień. Jego naciśnięcie podczas zmiany wartości ustawień powoduje zmniejszenie
wartości.
[OK] klawisz
Jego naciśnięcie powoduje zastosowanie ustawień lub określonych parametrów.
ŁĄCZA
Korzystanie z panelu sterowania(P. 29)
26
Podstawowe informacje na temat obsługi
Wyświetlacz
121Y-00H
Wyświetlacz przedstawia stan drukowania oraz ekrany do wprowadzania ustawień.
Przedstawia również komunikaty o błędzie oraz pozostały poziom tonera w kasecie z
tonerem.
Ekran główny
Wskaźnik stanu
Wyświetla bieżący stan lub tryb pracy urządzenia.
Wskaźnik rozmiaru papieru
Wyświetla aktualnie wybrany rozmiar papieru.
Następujące rozmiary papieru są wyświetlane w formie skrótów.
● Legal: LG
● Koperta NAGAGATA 3: N3
● Letter: LT
● Koperta YOUGATANAGA 3: YN3
● Statement: ST
● Koperta nr 10 (COM10): CO
● Executive: EX
● Koperta Monarch: MO
● Foolscap: FC
● Koperta C5: EC5
● Karta katalogowa: IC
● Koperta DL: DL
● Pocztówka: PD
● Rozmiar dowolny: FR
● Pocztówka z odpowiedzią: P2
● Niestandardowy format papieru, orientacja pozioma: 80R
● Pocztówka 4 na 1: P4
● Niestandardowy format papieru, orientacja pionowa: 80
Wskaźnik pozostałej ilości tonera
Wskazuje ilość tonera pozostałą w kasecie.
Ekran menu
Aby wyświetlić odpowiedni ekran menu, należy nacisnąć przycisk
(
),
( ),
(
lub
( ). Poniżej jako przykład przedstawiono ekran wyświetlany po naciśnięciu przycisku
Lista menu ustawień(P. 372)
27
),
(
(
).
)
Podstawowe informacje na temat obsługi
Gdy wystąpi błąd
W niektórych sytuacjach po wystąpieniu błędu wyświetlone zostają wskazówki podające, jak na niego
zareagować. Aby rozwiązać problem, należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Poniżej jako
przykład pokazano ekran wyświetlany w przypadku zacięcia papieru. W przypadku wyświetlenia
komunikatu o błędzie(P. 532)
ŁĄCZA
Korzystanie z panelu sterowania(P. 29)
28
Podstawowe informacje na temat obsługi
Korzystanie z panelu sterowania
121Y-00J
Za pomocą przedstawionych poniżej przycisków skonfiguruj ustawienia i dostosuj wartości.
Korzystanie z przycisków
/
Przewijanie ekranu
Gdy nie wszystkie elementy można wyświetlić naraz na jednym ekranie, po jego prawej stronie widoczny jest
pasek przewijania. Jeśli wyświetlony jest pasek przewijania, do poruszania się w górę lub w dół służą przyciski
/
. Zaznaczenie danego elementu powoduje odwrócenie kolorów tekstu oraz tła tego elementu.
Zmiana wartości ustawienia
Za pomocą przycisków
/
można wprowadzić wartości.
● Wartości w nawiasach, wyświetlane poniżej pola tekstowego, oznaczają dopuszczalny zakres wartości.
29
Podstawowe informacje na temat obsługi
Korzystanie z przycisków
/
Przechodzenie do kolejnego ekranu/powracanie do poprzedniego ekranu
Aby przejść do następnego ekranu, naciśnij przycisk
przycisk
.
. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij
● Do następnego ekranu można również przejść przez naciśnięcie przycisku
ekranu przez naciśnięcie przycisku
, a wrócić do poprzedniego
.
Przesuwanie kursora
Naciśnij przycisk
/
, aby wprowadzić tekst i wartości.
Wprowadzanie tekstu(P. 32)
Korzystanie z przycisku
Przycisk
służy do potwierdzania ustawienia.
Korzystanie z przycisku
(
)
Aby powrócić do głównego ekranu po zamknięciu menu ustawień, należy nacisnąć przycisk
(
).
Korzystanie z klawiszy numerycznych
Do wpisywania tekstu oraz wartości służą klawisze numeryczne.
Wprowadzanie tekstu(P. 32)
● Na niektórych ekranach nie można wprowadzać wartości liczbowych za pomocą klawiszy numerycznych. W
takim przypadku należy je wprowadzać za pomocą przycisków
30
/
.
Podstawowe informacje na temat obsługi
● Istnieje możliwość określenia wielu ustawień związanych ze sposobem wyświetlania, takich jak dostosowanie
ekranu i język wyświetlania. Można to zrobić za pomocą opcji <Menu sterowania> w menu ustawień na
panelu roboczym. Menu sterowania(P. 374)
31
Podstawowe informacje na temat obsługi
Wprowadzanie tekstu
121Y-00K
Do wpisywania tekstu oraz wartości służą klawisze numeryczne.
Przełączanie rodzaju tekstu
Naciśnij przycisk
, aby umożliwić przełączanie pomiędzy typami wprowadzanego tekstu.
Dostępne rodzaje znaków
Poniżej przedstawiono możliwy do wprowadzenia tekst.
Klawisz
A
a
@.-_/
12
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
32
Podstawowe informacje na temat obsługi
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(Opcja niedostępna)
0
(spacja) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<> (Opcja niedostępna)
● Naciśnij przycisk
, jeśli typ wpisywanego tekstu to <A> lub <a>, aby wyświetlić na ekranie
dozwolone symbole. Za pomocą przycisków
naciśnij przycisk
/
/
/
wybierz symbol, który ma być wpisany i
.
Usuwanie tekstu
Każde naciśnięcie przycisku
powoduje usunięcie jednego znaku. Aby usunąć cały wprowadzony tekst,
należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
.
Przesuwanie kursora
Naciśnij przycisk
lub
, aby przesunąć kursor.
Wprowadzanie spacji
Naciśnij przycisk
, następnie naciśnij przycisk
.
Przykład wprowadzania tekstu i cyfr
Przykład: „Canon 1”
1
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
, aby wybrać ustawienie <A>.
2
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
, aż pojawi się znak „C”.
3
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
, aby wybrać ustawienie <a>.
4
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
, aż pojawi się znak „a”.
5
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
, aż pojawi się znak „n”.
6
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
, aż pojawi się znak „o”.
7
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
, aż pojawi się znak „n”.
8
Naciśnij przycisk
9
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
10
Naciśnij przycisk
11
Naciśnij przycisk
, następnie naciśnij przycisk
.
, aby wybrać ustawienie <12>.
.
.
33
Podstawowe informacje na temat obsługi
Włączanie/wyłączanie zasilania
121Y-00L
Główny wyłącznik zasilania służy do włączania urządzenia. Natomiast w przypadku wyłączania urządzenia należy
wykonać procedurę wyłączania z poziomu roboczego, bez używania tego przycisku. Procedura ta przebiega tak samo,
jak włączanie/wyłączanie komputera.
Włączanie urządzenia(P. 34)
Wyłączanie zasilania (procedura wyłączania)(P. 34)
Włączanie urządzenia
Naciśnij główny wyłącznik zasilania urządzenia. Po wyświetleniu ekranu głównego na wyświetlaczu panelu roboczego
zostanie przeprowadzona autodiagnostyka, a następnie urządzenia będzie gotowe do drukowania.
● Jeśli po wykonaniu autodiagnostyki zostanie wyświetlony komunikat
komunikatu o błędzie(P. 532)
W przypadku wyświetlenia
● Zdefiniowanie ustawień szybkiego uruchamiania pozwoli skrócić czas oczekiwania po włączeniu zasilania
urządzenia. Szybkie uruchamianie urządzenia(P. 36)
Wyłączanie zasilania (procedura wyłączania)
Aby wyłączyć urządzenie, należy wykonać procedurę wyłączania z poziomu panelu roboczego.
Wyłączanie urządzenia bez korzystania z głównego wyłącznika zasilania
● Wyłączenie urządzenia za pomocą głównego wyłącznika zasilania może spowodować wystąpienie
nieoczekiwanego błędu. Aby prawidłowo wyłączyć urządzenie, należy postępować zgodnie z poniższą
procedurą.
● Jeśli włączona jest funkcja szybkiego uruchamiania, urządzenie można wyłączyć za pomocą głównego
wyłącznika zasilania. Szybkie uruchamianie urządzenia(P. 36)
34
Podstawowe informacje na temat obsługi
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisków
3
Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk
(
).
/
wybierz opcję <Wyłącz> i naciśnij przycisk
.
.
➠ Po wyświetleniu poniższego komunikatu zasilanie zostanie automatycznie wyłączone.
Wyświetla się komunikat <Nie można wykonać.>
● Pozostały jeszcze dane do wydrukowania. Należy usunąć dane (
ponowić operację. Aby anulować operację, należy nacisnąć przycisk
Menu resetowania(P. 511)
(
).
● Wyłączenie zasilania może potrwać do 10 minut, ale nie jest to oznaka awarii.
Nie włączać zasilania natychmiast po jego wyłączeniu
● Przed ponownym włączeniem zasilania należy odczekać co najmniej 10 sekund.
● Nawet po wyłączeniu zasilania urządzenie pobiera niewielką ilość prądu. Aby całkowicie wyeliminować pobór
prądu, należy odłączyć wtyczkę zasilania od gniazdka sieciowego.
ŁĄCZA
Szybkie uruchamianie urządzenia(P. 36)
35
) i
Podstawowe informacje na temat obsługi
Szybkie uruchamianie urządzenia
121Y-00R
Zdefiniowanie ustawień szybkiego uruchamiania pozwala ograniczyć ilość czasu, jaki upływa o naciśnięcia głównego
wyłącznika zasilania do gotowości ekranów do pracy. Metodę wyłączania urządzenia w celu przeprowadzenia
szybkiego uruchamiania nazywa się „szybkim wyłączaniem”.
Konfiguracja ustawień szybkiego uruchamiania(P. 36)
Wyłączanie zasilania (procedura szybkiego wyłączania)(P. 37)
Procedura poprzedzająca konfigurację ustawień szybkiego uruchamiania
W przypadku korzystania z sieci
Jeśli którekolwiek z poniższych ustawień jest włączone poprzez ustawienie opcji <Włącz>, wówczas funkcja
szybkiego uruchamiania jest wyłączona.
● RARP, BOOTP, IPv6
● IPSec
Sieć(P. 187)
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 309)
W przypadku korzystania z funkcji MEAP
Należy sprawdzić, czy aktualnie zainstalowane aplikacje MEAP obsługują funkcję szybkiego uruchamiania.
Konfiguracja ustawień szybkiego uruchamiania
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisków
3
Wybierz opcję <Szybk. wł. zasilania> i naciśnij przycisk
4
Wybierz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk
(
).
/
wybierz opcję <Menu sterowania> i naciśnij przycisk
.
.
.
<Wyłącz>
Pozwala wyłączyć funkcję szybkiego uruchamiania.
<Włącz>
Pozwala włączyć funkcję szybkiego uruchamiania.
5
Pozwala wykonać reset sprzętowy.
Reset sprzętowy(P. 511)
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
36
Podstawowe informacje na temat obsługi
Wyłączanie zasilania (procedura szybkiego wyłączania)
Jeśli funkcja szybkiego uruchamiania jest łączona, a użytkownik wyłączy urządzenie za pomocą głównego wyłącznika
zasilania, wówczas przy kolejnym włączeniu urządzenia zostanie przeprowadzone szybkie włączanie (szybkie
wyłączanie).
Po wykonaniu szybkiego wyłączania nie wolno wyjmować wtyczki urządzenia z
gniazdka sieciowego
● Po wyłączeniu urządzenia za pomocą szybkiego wyłączania nie wolno wyjmować wtyczki urządzenia z
gniazdka sieciowego. Mogłoby to spowodować uszkodzenie komponentów wewnętrznych urządzenia. W
przypadku zmiany położenia urządzenia należy przed wyjęciem wtyczki wyłączyć urządzenie, stosując
procedurę pełnego wyłączania. Wyłączanie zasilania (procedura wyłączania)(P. 34)
● Jeśli urządzenie jest w trakcie wykonywania zadania, zgłasza błąd lub właśnie dokonano zmiany ustawień z
poziomu panelu roboczego lub Zdalnego interfejsu użytkownika, naciśnięcie głównego wyłącznika zasilania
nie spowoduje wykonania procedury szybkiego wyłączania, tylko przeprowadzenie procedury pełnego
wyłączania.
● Jeśli urządzenie zostanie wyłączone w normalnym trybie, to nawet gdy funkcja szybkiego włączania jest
włączona, urządzenie uruchomi się w zwyczajowy sposób podczas kolejnego włączania.
● Użycie funkcji zegara automatycznego wyłączania, gdy funkcja szybkiego uruchamiania jest włączona,
spowoduje wykonanie procedury szybkiego wyłączania. Ustawianie czasu automatycznego
wyłączania(P. 66)
● W przypadku włączenia zasilania bezpośrednio po wykonaniu szybkiego wyłączenia rozruch urządzenia
może chwilę potrwać.
37
Podstawowe informacje na temat obsługi
Ładowanie papieru
121Y-00S
Papier można umieścić w szufladzie na papier lub na tacy wielofunkcyjnej. Powinno się w niej umieścić zwykle używany
typ papieru. Szuflada na papier jest przydatna, gdy zużywa się duże ilości papieru. Taca wielofunkcyjna jest używana,
gdy tymczasowo stosuje się inny rozmiar i typ papieru niż ten, który znajduje się w szufladzie na papier. Informacje o
dostępnych rozmiarach papieru znajdują się w sekcji Papier(P. 636) .
Typ papieru i ustawienia urządzenia
W poniższej tabeli sprawdź ustawienia papieru, które należy wprowadzić w zależności od jego rodzaju i masy. W
celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat wprowadzania ustawień papieru w urządzeniu należy
zapoznać się z sekcją Określanie formatu i typu papieru(P. 57) . Informacje na temat ilości papieru, którą
można załadować do każdego źródła znajdują się w rozdziale Papier(P. 636) .
Typ papieru
Gramatura papieru Ustawianie papieru w urządzeniu
Zwykły papier*1
60 g/m²
<Zwykły L2>
61 do 74 g/m²
<Zwykły L>
75 do 90 g/m²
<Zwykły>
91 do 119 g/m²
<Gruby 1>
120 do 128 g/m²
<Gruby 2>
129 do 200 g/m²
<Gruby 3>
201 do 216 g/m²
<Gruby 4>
60 do 74 g/m²
<Chropowaty 1>
75 do 105 g/m²
<Chropowaty 2>
Papier gruby
Papier surowy
Pocztówka / Pocztówka z odpowiedzią / Pocztówka 4 na 1 *2
<Postcard>
Koperta
<Koperta>
Etykieta
<Etykiety>
*1 Dostępny
*2 Nie
jest również papier z makulatury.
można używać pocztówek Inkjet ani pocztówek z odpowiedzią.
Nie wolno używać następujących typów papieru:
● Papieru pofałdowanego lub pomarszczonego
● Zwiniętego lub pogiętego papieru
● Papieru rozdartego
38
Podstawowe informacje na temat obsługi
● Papieru wilgotnego
● Papieru bardzo cienkiego
● Papieru wydrukowanego przez drukarkę termiczną
● Papieru z bardzo wyraźną fakturą
● Papieru błyszczącego
● Papier o niskiej sztywności
Obsługa i przechowywanie papieru
● Papier przechowuj na płaskiej powierzchni.
● Aby zabezpieczyć papier przed wilgocią lub wysuszeniem, trzymaj go w oryginalnym opakowaniu.
● Papier przechowuj w sposób uniemożliwiający jego zwinięcie lub zagięcie.
● Nie umieszczaj papieru pionowo ani nie układaj w zbyt duży stos.
● Unikaj wystawiania papieru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, a także umieszczania w
lokalizacjach o wysokiej wilgotności, niezwykle suchych albo charakteryzujących się dużymi
wahaniami temperatury lub wilgotności.
Drukowanie na zawilgoconym papierze
● W miejscu wyprowadzania papieru może pojawić się para, a kropelki wody mogą tworzyć się w wokół
miejsca wyprowadzania papieru. Nie są to zjawiska nietypowe — wilgoć paruje z papieru pod
wpływem ciepła wytwarzanego podczas utrwalania tonera (dzieje się tak zazwyczaj przy niskiej
temperaturze pomieszczenia).
39
Podstawowe informacje na temat obsługi
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier
121Y-00U
Szuflada na papier służy do przechowywania zwykle używanego typu papieru. Gdy wydruk ma być wykonany na innym
typie papieru niż ten, który znajduje się w szufladzie na papier, należy go załadować na tacę wielofunkcyjną.
Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną(P. 46)
Ładowanie papieru o standardowym formacie(P. 40)
Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze(P. 42)
Orientacja papieru
Poniższa tabela zawiera informacje niezbędne do załadowania dostępnego papieru w odpowiedniej orientacji.
Papier
Orientacja
A4, B5, A5 (orientacja pozioma), A6, Legal *, Letter, Statement, Executive, Foolscap *, 16K, Indian Legal *,
Government Legal *, Government Letter, Australia Foolscap *, Niestandardowy (orientacja pozioma)
A5 (orientacja pionowa), Niestandardowy (orientacja pionowa)
* Można
go załadować tylko w opcjonalnym podajniku papieru.
● Podczas umieszczania papieru w dodatkowym podajniku papieru należy postępować zgodnie z poniższą
procedurą.
Ładowanie papieru o standardowym formacie
Aby załadować papier, którego format jest wskazany na oznaczeniach szuflady na papier, należy wykonać opisaną
poniżej procedurę. W przypadku papieru, którego rozmiar nie jest oznaczony na szufladzie patrz punkt Ładowanie
papieru o niestandardowym rozmiarze(P. 42) .
1
2
Wysunąć szufladę na papier do oporu.
Ustaw prowadnice papieru w położeniach odpowiadających rozmiarowi używanego
papieru.
● Naciśnij dźwignię zwalniania blokady (
), aby wyrównać rzutowanie (
oznaczeniem rozmiaru papieru.
40
) zgodnie z odpowiednim
Podstawowe informacje na temat obsługi
3
Załadować papier tak, aby stos stykał się równo z prowadnicą na lewej ścianie
szuflady.
● Włóż papier zadrukowaną stroną skierowaną w górę.
● Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj brzegi na równej powierzchni.
Nie należy wkładać papieru w ilości wychodzącej poza linie ogranicznika stosu
● Należy upewnić się, że stos papieru nie wychodzi poza ogranicznik stosu papieru (
). Załadowanie zbyt
dużej ilości papieru może prowadzić do jego zakleszczenia.
● Informacje na temat ładowania papieru z logo można znaleźć w rozdziale
zadrukowanego papieru(P. 53) .
4
»
Ładowanie uprzednio
Umieść szufladę z powrotem na miejscu.
Przejdź do rozdziału
na papier(P. 58)
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie
Zmiana rozmiaru i typu papieru
41
Podstawowe informacje na temat obsługi
● Domyślne ustawienia fabryczne rozmiaru i rodzaju papieru to odpowiednio <A4> i <Typy mieszane>. Jeśli
do urządzenia zostanie załadowany inny format lub typ papieru, należy zmienić ustawienia. Jeśli nie
zostaną one właściwie skonfigurowane, urządzenie nie będzie drukować poprawnie.
Automatyczne wykrywanie typu papieru
● Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wykrywania typu papieru. Po włączeniu tej funkcji
nie ma potrzeby zmiany ustawień typu papieru w przypadku załadowania zwykłego lub grubego papieru.
Wykr. typ pap. autom(P. 517)
● Aby wydrukować dokument ze środowiska, które nie pozwala na wprowadzenie ustawień rozmiaru i typu
papieru, takiego jak komputer lub urządzenie mobilne z systemem operacyjnym nieobsługującym żadnego
sterownika drukarki, należy ustawić <Stand. rozm. papieru> i <Domyślny typ papieru>. Menu wyboru
podajnika(P. 513)
Drukowanie na tylnej stronie zadrukowanego arkusza (Ręczne drukowanie 2-stronne)
Istnieje możliwość wydruku na tylnej stronie zadrukowanego arkusza. Należy wygładzić zagięcia, które mogły
pojawić się na papierze i włożyć arkusz do tacy wielofunkcyjnej ( Ładowanie papieru na tacę
wielofunkcyjną(P. 46) ) tak, aby arkusz leżał stroną przeznaczoną do zadrukowania do góry (wcześniej
zadrukowana strona powinna znajdować się na dole).
● Aby drukować na odwrocie już zadrukowanego papieru, należy w menu ustawień na panelu roboczym
wybrać ustawienie <Ręczne 2-str. (MP)> dla opcji <2. strona>. Ręczne 2-str. (MP)(P. 520)
● Ładuj tylko jeden arkusz papieru na wydruk.
● Można używać jedynie papieru zadrukowanego za pomocą tego urządzenia.
● Nie można drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.
Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze
Aby załadować papier o niestandardowym rozmiarze lub papier, którego format nie jest wskazany na oznaczeniach
szuflady na papier, należy wykonać opisaną poniżej procedurę.
1
Wysunąć szufladę na papier do oporu.
2
Rozsuń prowadnice papieru.
● Aby rozsunąć prowadnice, naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę.
42
Podstawowe informacje na temat obsługi
3
Załadować papier tak, aby stos stykał się równo z prawą ścianą szuflady.
● Włożyć ryzę papieru zadrukowaną stroną skierowaną w górę.
● Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj brzegi na równej powierzchni.
Nie należy wkładać papieru w ilości wychodzącej poza linie ogranicznika stosu
● Należy upewnić się, że stos papieru nie wychodzi poza ogranicznik stosu papieru (
). Załadowanie zbyt
dużej ilości papieru może prowadzić do jego zakleszczenia.
● Informacje na temat ładowania papieru z logo można znaleźć w rozdziale
zadrukowanego papieru(P. 53) .
4
Ładowanie uprzednio
Upewnij się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru.
● Naciśnij dźwignię zwolnienia blokady i zsuń prowadnice papieru do momentu zrównania się z krawędziami
papieru.
43
Podstawowe informacje na temat obsługi
Należy się upewnić, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru
● Ustawienie prowadnic papieru za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub
zakleszczenie papieru.
5
Umieść szufladę z powrotem na miejscu.
»
Przejdź do rozdziału
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie
na papier(P. 58)
Zmiana rozmiaru i typu papieru
● Jeśli do urządzenia zostanie załadowany papier innego rozmiaru lub typu, należy zmienić ustawienia. Jeśli
ustawienie typu lub rozmiaru zostanie zmienione, urządzenie nie będzie drukowało poprawnie.
Automatyczne wykrywanie typu papieru
● Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wykrywania typu papieru. Po włączeniu tej funkcji
nie ma potrzeby zmiany ustawień typu papieru w przypadku załadowania zwykłego lub grubego papieru.
Wykr. typ pap. autom(P. 517)
● Aby wydrukować dokument ze środowiska, które nie pozwala na wprowadzenie ustawień rozmiaru i typu
papieru, takiego jak komputer lub urządzenie mobilne z systemem operacyjnym nieobsługującym żadnego
sterownika drukarki, należy ustawić <Stand. rozm. papieru> i <Domyślny typ papieru>. Menu wyboru
podajnika(P. 513)
Drukowanie na tylnej stronie zadrukowanego arkusza (Ręczne drukowanie 2-stronne)
Istnieje możliwość wydruku na tylnej stronie zadrukowanego arkusza. Należy wygładzić zagięcia, które mogły
pojawić się na papierze i włożyć arkusz do tacy wielofunkcyjnej ( Ładowanie papieru na tacę
wielofunkcyjną(P. 46) ) tak, aby arkusz leżał stroną przeznaczoną do zadrukowania do góry (wcześniej
zadrukowana strona powinna znajdować się na dole).
● Aby drukować na odwrocie już zadrukowanego papieru, należy w menu ustawień na panelu roboczym
wybrać ustawienie <Ręczne 2-str. (MP)> dla opcji <2. strona>. Ręczne 2-str. (MP)(P. 520)
● Ładuj tylko jeden arkusz papieru na wydruk.
● Można używać jedynie papieru zadrukowanego za pomocą tego urządzenia.
● Nie można drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.
44
Podstawowe informacje na temat obsługi
ŁĄCZA
Papier(P. 636)
45
Podstawowe informacje na temat obsługi
Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną
121Y-00W
Gdy wydruk ma być wykonany na innym typie papieru niż ten, który znajduje się w szufladzie na papier, należy go
załadować na tacę wielofunkcyjną. Szuflada na papier służy do przechowywania zwykle używanego typu papieru.
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 40)
Orientacja papieru
Poniższa tabela zawiera informacje niezbędne do załadowania dostępnego papieru w odpowiedniej orientacji.
Papier
A4, B5, A5 (orientacja pozioma), A6, Legal, Letter, Statement, Executive, Foolscap, 16K, Karta katalogowa, Indian
Legal, Government Legal, Government Letter, Australia Foolscap, Niestandardowy (orientacja pozioma),
Pocztówka, Pocztówka z odpowiedzią, Pocztówka 4 na 1, Koperta
A5 (orientacja pionowa), Niestandardowy (orientacja pionowa)
1
Otwórz pokrywę.
2
Wyciągnij tacę na papier.
3
Rozsuń prowadnice papieru.
● Aby rozsunąć prowadnice, naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę.
46
Orientacja
Podstawowe informacje na temat obsługi
4
Wkładaj papier na tacę wielofunkcyjną, aż dalsze przesunięcie papieru nie będzie
możliwe.
● Włóż papier zadrukowaną stroną skierowaną w dół.
● Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj brzegi na równej powierzchni.
Nie należy wkładać papieru w ilości wychodzącej poza prowadnicę ogranicznika stosu
● Należy się upewnić, że stos papieru nie przekracza prowadnicy ogranicznika stosu papieru (
).
Załadowanie zbyt dużej ilości papieru może prowadzić do jego zakleszczenia.
● Informacje na temat ładowania kopert i papieru z logo znajdują się w rozdziale
pocztówek(P. 49) i Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru(P. 53) .
5
Ładowanie kopert lub
Upewnij się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru.
● Naciśnij dźwignię zwolnienia blokady i zsuń prowadnice papieru do momentu zrównania się z krawędziami
papieru.
Należy się upewnić, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru
● Ustawienie prowadnic papieru za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub
zakleszczenie papieru.
»
Przejdź do rozdziału
Określanie rozmiaru i typu papieru załadowanego na tacę
wielofunkcyjną(P. 60)
47
Podstawowe informacje na temat obsługi
Zmiana rozmiaru i typu papieru
● Domyślne ustawienia fabryczne rozmiaru i rodzaju papieru to odpowiednio <A4> i <Typy mieszane>. Jeśli
do urządzenia zostanie załadowany inny format lub typ papieru, należy zmienić ustawienia. Jeśli nie
zostaną one właściwie skonfigurowane, urządzenie nie będzie drukować poprawnie.
Automatyczne wykrywanie typu papieru
● Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wykrywania typu papieru. Po włączeniu tej funkcji
nie ma potrzeby zmiany ustawień typu papieru w przypadku załadowania zwykłego lub grubego papieru.
Wykr. typ pap. autom(P. 517)
Drukowanie na tylnej stronie zadrukowanego arkusza (Ręczne drukowanie 2-stronne)
Istnieje możliwość wydruku na tylnej stronie zadrukowanego arkusza. Należy wygładzić zagięcia, które mogły
pojawić się na papierze i włożyć arkusz do tacy wielofunkcyjnej tak, aby arkusz leżał stroną przeznaczoną do
zadrukowania do dołu (wcześniej zadrukowana strona powinna znajdować się na górze).
● Aby drukować na odwrocie już zadrukowanego papieru, należy w menu ustawień na panelu roboczym
wybrać ustawienie <Ręczne 2-str. (MP)> dla opcji <2. strona>. Ręczne 2-str. (MP)(P. 520)
● Ładuj tylko jeden arkusz papieru na wydruk.
● Można używać jedynie papieru zadrukowanego za pomocą tego urządzenia.
● Nie można drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.
ŁĄCZA
Papier(P. 636)
48
Podstawowe informacje na temat obsługi
Ładowanie kopert lub pocztówek
121Y-010
Przed załadowaniem kopert lub pocztówek należy wygładzić możliwe zagięcia. Należy również zwrócić uwagę na
umieszczenie ich we właściwej orientacji i odpowiednią stroną do góry. Uwaga: kopert ani pocztówek nie wolno
ładować do szuflady na papier.
Ładowanie kopert(P. 49)
Ładowanie pocztówek(P. 51)
● W tej sekcji opisano sposób ładowania kopert lub pocztówek w wybranej orientacji oraz czynności do
wykonania przed ich załadowaniem. Informacje na temat ładowania kopert lub pocztówek na tacę
wielofunkcyjną zawiera sekcja Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną(P. 46) .
Ładowanie kopert
◼ Przed załadowaniem kopert
Wykonanie poniższych czynności pozwoli przygotować koperty do załadowania.
1
2
3
Zamknij klapkę każdej koperty.
Dociśnij je, aby wypuścić z nich zbędne powietrze i upewnij się, że ich krawędzie
ściśle do siebie przylegają.
Wyprostuj zagięte rogi kopert i wygładź zagniecenia.
49
Podstawowe informacje na temat obsługi
4
Wyrównaj krawędzie kopert na płaskiej powierzchni.
◼ Ładowanie kopert na tacę wielofunkcyjną
Załaduj koperty w orientacji pionowej (krótsze krawędzie powinny być skierowane w stronę urządzenia) niezaklejoną
stroną (przednią) do dołu. Nie można drukować na tylnej stronie kopert.
Koperty Yougatanaga 3, C5, Monarch, nr 10 (COM10) lub DL
Kopertę należy wkładać tak, aby jej krawędź z zamknięciem znajdowała się po lewej stronie, zgodnie z
ilustracją.
Koperta NAGAGATA 3
Włożyć kopertę tak, aby jej klapka była skierowana w stronę użytkownika.
50
Podstawowe informacje na temat obsługi
Ładowanie pocztówek
● W przypadku pocztówek nie jest możliwe automatyczne drukowanie dwustronne. Aby drukować na obu
stronach pocztówki, należy wykonać wydruk z jednej, a następnie drugiej jej strony.
● Przed załadowaniem pocztówek należy je wygładzić. W przypadku pozostawienia zagięć wydruku mogą być
krzywe, a obrazy być drukowane w postaci zniekształconej.
◼ Ładowanie pocztówek na tacę wielofunkcyjną
Włożyć pocztówkę stroną do drukowania skierowaną w dół, tak aby krótsza krawędź była skierowana w stronę
urządzenia.
Pocztówka
Włożyć pocztówkę tak, aby górna krawędź była skierowana w stronę urządzenia.
Pocztówka z odpowiedzią
Rozwinąć pocztówkę i włożyć ją tak, aby prawa strona była skierowana w stronę urządzenia.
51
Podstawowe informacje na temat obsługi
Pocztówka 4 na 1
Włożyć pocztówkę tak, aby górna krawędź była skierowana w stronę urządzenia.
52
Podstawowe informacje na temat obsługi
Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru
121Y-011
Używając uprzednio zadrukowanego papieru z logo, podczas ładowania papieru należy zwrócić uwagę na jego
ułożenie. Aby drukowanie zostało przeprowadzone na właściwej stronie arkusza z logo, papier należy załadować w
odpowiedni sposób.
Wykonywanie 1-stronnych wydruków na papierze z logo(P. 53)
Wykonywanie dwustronnych wydruków na papierze z logo(P. 54)
● W tej sekcji opisano sposób ładowania uprzednio zadrukowanego papieru odpowiednią stroną do góry i we
właściwej orientacji. Poniżej znajdują się ogólne informacje na temat ładowania papieru w szufladzie na
papier lub na tacy wielofunkcyjnej.
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 40)
Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną(P. 46)
Wykonywanie 1-stronnych wydruków na papierze z logo
Drukowanie na papierze z logo w orientacji pionowej
Ładowanie papieru w szufladzie na papier
Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) do góry.
Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną
Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) skierowaną w dół.
53
Podstawowe informacje na temat obsługi
Drukowanie na papierze z logo w orientacji poziomej
Ładowanie papieru w szufladzie na papier
Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) do góry.
Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną
Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) skierowaną w dół.
Wykonywanie dwustronnych wydruków na papierze z logo
Jeśli drukowany dokument składa się z nieparzystej liczby stron, należy w menu ustawień na panelu roboczym wybrać
ustawienie <Metoda alternatywna> dla opcji <Wyłącz>. Metoda alternatywna(P. 412)
54
Podstawowe informacje na temat obsługi
Drukowanie na papierze z logo w orientacji pionowej
Ładowanie papieru w szufladzie na papier
Załaduj papier przednią stroną z logo (przeznaczoną do wydruku pierwszej strony dokumentu) w dół.
Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną
Załaduj papier przednią stroną z logo (przeznaczoną do wydruku pierwszej strony dokumentu) skierowaną w
górę.
Drukowanie na papierze z logo w orientacji poziomej
Ładowanie papieru w szufladzie na papier
Załaduj papier przednią stroną z logo (przeznaczoną do wydruku pierwszej strony dokumentu) w dół.
55
Podstawowe informacje na temat obsługi
Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną
Załaduj papier przednią stroną z logo (przeznaczoną do wydruku pierwszej strony dokumentu) skierowaną w
górę.
Ustawienie <Metoda podaw. pap.>
● W przypadku drukowania na uprzednio zadrukowanym papierze konieczna jest zmiana kierunku ułożenia
strony za każdym razem, gdy wykonywane jest przełączanie pomiędzy drukowaniem jednostronnym i
dwustronnym. Jeśli jednak opcja Metoda podaw. pap.> jest ustawiona na Priorytet str. wydr.>, wybrany
kierunek ułożenia strony przy ładowaniu jednostronnie zadrukowanego papieru do wydruku dwustronnego
(strona z logo skierowana w dół w szufladzie z papierem lub do góry na tacy wielofunkcyjnej) może być
również używany w przypadku druku jednostronnego. Ustawienie to jest szczególnie przydatne, gdy wydruki
jednostronne są wykonywane tak samo często jak dwustronne. Metoda podaw. pap.(P. 444)
56
Podstawowe informacje na temat obsługi
Określanie formatu i typu papieru
121Y-012
Niezbędne jest ustawienie rozmiaru i typu papieru zgodnego z rodzajem papieru załadowanego w szufladzie na
papier. Gdy ładowany rodzaj papieru jest inny niż ostatnio używany, należy zmienić ustawienia papieru.
● Jeśli ustawienia nie są zgodne z rozmiarem i typem załadowanego papieru, może wystąpić zacięcie papieru
lub błąd drukowania.
57
Podstawowe informacje na temat obsługi
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w
szufladzie na papier
121Y-013
W razie potrzeby określić rozmiar i typ papieru w zależności od rodzaju papieru załadowanego w szufladzie na papier.
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisków
( ).
/
wybierz jedną z opcji od <Rozm. pap. w szuf. 1> do
.
<Rozm. pap. w szuf. 4> i naciśnij przycisk
● <Opcje <Rozm. pap. w szuf. 2> do <Rozm. pap. w szuf. 4> są wyświetlane, gdy zainstalowany jest opcjonalny
podajnik papieru.
3
Wybierz format papieru i naciśnij przycisk
.
Papier w rozmiarze A5 lub rozmiarze niestandardowym
● Papier o rozmiarze A5 lub niestandardowym rozmiarze można ładować w orientacji pionowej lub
poziomej. Ustawienie orientacji papieru należy dobrać zgodnie z poniższą tabelą.
Rozmiar papieru
A5
Niestandardowy rozmiar papieru
Orientacja
Ustawienie
*1
*2
<
A5R>
<
A5>
<
Rozm. niest. R>
<
Rozm. niestan.>
*1 Przed
rozpoczęciem drukowania należy zaznaczyć pole wyboru [Podawaj papier formatu A5 pionowo] na karcie
[Źródło papieru] sterownika drukarki.
*2 Przed
rozpoczęciem drukowania należy zaznaczyć pole wyboru [Pionowe podawanie papieru niestandardowego]
na karcie [Źródło papieru] sterownika drukarki.
58
Podstawowe informacje na temat obsługi
Informacje na temat <Dowolny rozm.>
● Jeśli rozmiar papieru do załadowania jest często zmieniany, można określić wartość pola <Dowolny rozm.>,
dzięki czemu nie trzeba zmieniać rozmiaru papieru przy każdym drukowaniu. Należy jednak pamiętać, że w
takim przypadku rozmiar papieru określony w sterowniku drukarki nie będzie sprawdzany przed
rozpoczęciem drukowania.
● Po wyborze opcji <Dowolny rozm.> prędkość drukowania będzie wolniejsza.
4
Wybierz jedną z opcji od <Typ pap. w szufl. 1> do <Typ pap. w szufl. 4> i naciśnij
przycisk
.
● <Opcje <Typ pap. w szufl. 2> do <Typ pap. w szufl. 4> są wyświetlane, gdy zainstalowany jest opcjonalny
podajnik papieru.
5
Wybierz typ papieru i naciśnij przycisk
.
Informacje na temat <Typy mieszane>
● Jeśli typ papieru do załadowania jest często zmieniany, można określić wartość pola <Typy mieszane>,
dzięki czemu nie trzeba zmieniać typu papieru przy każdym drukowaniu. Należy jednak pamiętać, że w
takim przypadku typ papieru określony w sterowniku drukarki nie będzie sprawdzany przed rozpoczęciem
drukowania.
Automatyczne wykrywanie typu papieru
● Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wykrywania typu papieru. Po włączeniu tej funkcji
nie ma potrzeby zmiany ustawień typu papieru w przypadku załadowania zwykłego lub grubego papieru.
Wykr. typ pap. autom(P. 517)
ŁĄCZA
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 40)
Papier(P. 636)
59
Podstawowe informacje na temat obsługi
Określanie rozmiaru i typu papieru załadowanego na
tacę wielofunkcyjną
121Y-014
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisków
3
Wybierz format papieru i naciśnij przycisk
( ).
/
wybierz opcję <Roz. pap. tacy wiel.> i naciśnij przycisk
.
.
Papier A5 / rozmiar niestandardowy
● Papier o rozmiarze A5 lub niestandardowym rozmiarze można ładować w orientacji pionowej lub
poziomej. Ustawienie orientacji papieru należy dobrać zgodnie z poniższą tabelą.
Rozmiar papieru
Orientacja
A5
Niestandardowy rozmiar papieru
Ustawienie
*1
*2
<
A5R>
<
A5>
<
Rozm. niest. R>
<
Rozm. niestan.>
*1 Przed
rozpoczęciem drukowania należy zaznaczyć pole wyboru [Podawaj papier formatu A5 pionowo] na karcie
[Źródło papieru] sterownika drukarki.
*2 Przed
rozpoczęciem drukowania należy zaznaczyć pole wyboru [Pionowe podawanie papieru niestandardowego]
na karcie [Źródło papieru] sterownika drukarki.
Informacje na temat <Dowolny rozm.>
● Jeśli rozmiar papieru do załadowania jest często zmieniany, można określić wartość pola <Dowolny rozm.>,
dzięki czemu nie trzeba zmieniać rozmiaru papieru przy każdym drukowaniu. Należy jednak pamiętać, że w
60
Podstawowe informacje na temat obsługi
takim przypadku rozmiar papieru określony w sterowniku drukarki nie będzie sprawdzany przed
rozpoczęciem drukowania.
● Po wyborze opcji <Dowolny rozm.> prędkość drukowania będzie wolniejsza.
4
Wybierz opcję <Typ pap. tacy wiel.> i naciśnij przycisk
5
Wybierz typ papieru i naciśnij przycisk
.
.
Informacje na temat <Typy mieszane>
● Jeśli typ papieru do załadowania jest często zmieniany, można określić wartość pola <Typy mieszane>,
dzięki czemu nie trzeba zmieniać typu papieru przy każdym drukowaniu. Należy jednak pamiętać, że w
takim przypadku typ papieru określony w sterowniku drukarki nie będzie sprawdzany przed rozpoczęciem
drukowania.
Automatyczne wykrywanie typu papieru
● Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wykrywania typu papieru. Po włączeniu tej funkcji
nie ma potrzeby zmiany ustawień typu papieru w przypadku załadowania zwykłego lub grubego papieru.
Wykr. typ pap. autom(P. 517)
ŁĄCZA
Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną(P. 46)
Papier(P. 636)
61
Podstawowe informacje na temat obsługi
Oszczędzanie energii
121Y-016
Można zaoszczędzić energię poprzez skonfigurowanie urządzenia w taki sposób, aby automatycznie przechodziło w
stan oszczędzania energii (tryb uśpienia) lub wyłączało się, jeżeli urządzenie pozostaje bezczynne przez pewien okres
czasu lub w taki sposób, aby zasilanie było automatycznie wyłączane o konkretnej godzinie w każdy dzień tygodnia.
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)
Ustawianie czasu automatycznego wyłączania(P. 66)
62
Podstawowe informacje na temat obsługi
Przechodzenie w tryb uśpienia
121Y-017
Funkcja przechodzenia w tryb uśpienia umożliwia zmniejszenie zużycia energii przez urządzenie poprzez odcięcie
dopływu energii do panelu sterowania. Jeśli przez jakiś czas za pomocą urządzenia nie będą wykonywane żadne
na panelu
operacje, na przykład podczas przerwy obiadowej, można zaoszczędzić energię, naciskając przycisk
sterowania. Możliwe jest także skorzystanie z ustawienia Czas automatycznego uśpienia, dzięki któremu urządzenie
zostaje automatycznie przełączone w stan uśpienia, jeśli pozostaje bezczynne przez określony czas. Poprzez określenie
ustawień można zmienić odstęp, z którym funkcja automatycznego uśpienia będzie wykonywana lub przestawić
urządzenie w tryb uśpienia o określonym czasie.
Tryb uśpienia
● Kiedy urządzenie pracuje w trybie uśpienia,
świeci się na zielono.
Sytuacje, w których urządzenie nie przechodzi w tryb uśpienia
● Urządzenie nie przechodzi w tryb uśpienia podczas odbierania danych z komputera lub wysyłania danych do
komputera, gdy którakolwiek z pokryw jest otwarta bądź gdy kaseta z tonerem nie jest zainstalowana.
Wybór poziomu trybu uśpienia
Istnieje możliwość ustawienia 2 różnych poziomów trybu uśpienia o różnym poborze energii. Domyślne
ustawienie fabryczne poziomu trybu uśpienia to <Wysoki (głęb. uśp.)>. Dla oszczędności energii zaleca się
korzystanie z domyślnego ustawienia fabrycznego. Aby zmienić to ustawienie, należy postępować zgodnie z
poniższą procedurą.
Tryb uśpienia
Oszczędność energii
Wysoki (głęb. uśp.)
Duża
Śred. (uśp. drukar.)
Średnia
(
)
<Menu sterowania>
<Tryb uśpienia>
Wybór poziomu trybu
uśpienia
Zmiana czasu automatycznego ustawiania trybu uśpienia
Jeśli ustawienie poziomu trybu uśpienia jest inne niż <Wyłącz>, wówczas urządzenie automatycznie przechodzi
w tryb uśpienia po upływie określonego czasu. Domyślne ustawienie fabryczne ilości czasu, jaka upływa, zanim
urządzenie przejdzie w automatyczny tryb uśpienia, to 1 minuta (dostępny zakres ustawień dla użytkownika
wynosi od 1 do 60 minut). Dla oszczędności energii zaleca się korzystanie z domyślnego ustawienia fabrycznego.
63
Podstawowe informacje na temat obsługi
Aby zmienić ilość czasu, jaka upływa przed automatycznym uśpieniem urządzenia, należy zastosować poniższą
procedurę.
(
)
<Menu sterowania>
<Czas przes. uśpienia>
Wybierz wartość
czasu
● Natychmiast po włączeniu urządzenia czas do przejścia urządzenia w tryb uśpienia może być dłuższy
niż czas określony w menu.
Automatyczne rozpoczynanie/zakańczanie trybu uśpienia o określonym czasie
Istnieje możliwość ustawienia włączania trybu uśpienia o określonym czasie. Można również ustawić zamykanie
trybu uśpienia o określonym czasie.
(
)
<Menu sterowania>
czasu uśpienia>
<Ustawienia zegara>
<Włącz>
<Budzik> lub <Zegar
<Pobudka> lub <Czas uśpienia>
godzinę
<Budzik>
Aby automatycznie wyłączyć tryb uśpienia o określonym czasie, wybierz opcję <Włącz>.
<Pobudka>
Ustaw czas automatycznego wyłączenia trybu uśpienia.
<Zegar czasu uśpienia>
Aby automatycznie włączyć tryb uśpienia o określonym czasie, wybierz opcję <Włącz>.
<Czas uśpienia>
Ustaw czas automatycznego włączenia trybu uśpienia.
64
Ustaw
Podstawowe informacje na temat obsługi
Zapobieganie przechodzeniu urządzenia w tryb uśpienia w przypadku wystąpienia
błędu
Domyślnie automatyczne uśpienie włącza się nawet w przypadku wystąpienia błędu. Można jednak ustawić
urządzenie w taki sposób, aby nie przechodziło w tryb uśpienia, jeśli wystąpił błąd.
(
)
<Menu sterowania>
<Uśp. mimo wyst. bł.>
<Wyłącz>
Kończenie trybu uśpienia
Naciśnij przycisk
.
Korzystanie z oprogramowania narzędziowego powiązanego z siecią
● W przypadku wybrania dla trybu uśpienia opcji <Wysoki (głęb. uśp.)> komunikacja programu narzędziowego
może nie działać.
65
Podstawowe informacje na temat obsługi
Ustawianie czasu automatycznego wyłączania
121Y-018
Można tak skonfigurować urządzenie, aby było automatycznie wyłączane, jeżeli będzie bezczynne przez dłuższy czas.
Można również zaprogramować wyłączanie urządzenia o określonej godzinie. Pozwoli to uniknąć zbędnego zużywania
energii w przypadku niewyłączenia zasilania. Funkcja ta jest domyślnie włączona.
● Ustawienie krótszego niż domyślny (4 godziny) automatycznego czasu wyłączenia może spowodować
skrócenie okresu eksploatacji zasobników z tonerem.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Menu sterowania]
4
Skonfiguruj ustawienia zegara automatycznego wyłączania.
[Edytuj].
66
Podstawowe informacje na temat obsługi
[Automatyczny czas wyłączenia]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wyłączenie zasilania, gdy upłynie czas ustawiony w opcji [Czas
automatycznego wyłączenia].
[Czas automatycznego wyłączenia]
Pozwala określić, po ilu godzinach od przejścia w tryb uśpienia urządzenie ma zostać wyłączone. Można
wybrać wartość w zakresie od [Po 1 godz.] do [Po 8 godz.] jednostek godzinnych.
[Ustaw automatyczny tygodniowy czas wyłączenia]
Zaznaczenie pola wyboru pozwala na ustawienie czasu automatycznego wyłączania dla poszczególnych dni
tygodnia.
Od [Niedziela] do [Sobota]
Należy wpisać wybrany czas wyłączania zasilania dla każdego dnia tygodnia. Brak określenia czasu oznacza,
że funkcja automatycznego wyłączania nie będzie ustawiona dla danego dnia tygodnia.
5
Kliknij [OK].
Procedura wyłączania się nie kończy
● Wyłączenie zasilania może potrwać do 10 minut, ale nie jest to oznaka awarii.
67
Podstawowe informacje na temat obsługi
Jeśli zasilanie nie jest wyłączane automatycznie w określonym czasie, przyczyny mogą
być następujące:
● Za pomocą urządzenia wykonywana jest jakaś operacja.
● Trwa drukowanie, czyszczenie lub inna operacja.
● Wyświetlany jest komunikat o błędzie.
Jeśli zasilanie nie może zostać wyłączone automatycznie w określonym czasie, zostanie przeprowadzona
ponowna próba do dziesięciu razy w odstępach jednominutowych. Jeśli zasilanie nie może zostać wyłączone
nawet po 10 próbach, użycie funkcji automatycznego wyłączania nie będzie możliwe w danym dniu.
68
Drukowanie dokumentu
Drukowanie dokumentu
Drukowanie dokumentu .............................................................................................................................. 70
Drukowanie z komputera ................................................................................................................................... 71
Podstawowe operacje drukowania ................................................................................................................. 73
Anulowanie drukowania ................................................................................................................................. 78
Różne ustawienia drukowania ........................................................................................................................ 80
Powiększanie lub zmniejszanie ................................................................................................................ 82
Przełączanie na drukowanie jednostronne/dwustronne .......................................................................... 84
Układanie wydruków wg numeru strony .................................................................................................. 86
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu ............................................................................................ 88
Drukowanie plakatów .............................................................................................................................. 90
Drukowanie broszury ............................................................................................................................... 92
Drukowanie obramowania ....................................................................................................................... 94
Drukowanie dat i numerów stron ............................................................................................................ 95
Drukowanie znaków wodnych ................................................................................................................. 97
Ustawianie trybu koloru ........................................................................................................................... 99
Drukowanie wybranych stron na innym rodzaju papieru ....................................................................... 101
Określanie typu dokumentu .................................................................................................................. 103
Oszczędzanie toneru ............................................................................................................................. 105
Łączenie i drukowanie wielu dokumentów ............................................................................................ 107
Dostosowywanie konfiguracji ustawień wydruku do potrzeb ....................................................................... 111
Rejestrowanie kombinacji często używanych ustawień wydruku ........................................................... 112
Zmiana ustawień domyślnych ................................................................................................................ 114
Korzystanie z przydatnych funkcji drukowania .............................................................................................. 116
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB) .......................................................... 118
Zmiana ustawień domyślnych wydruku z urządzenia USB ..................................................................... 128
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie) ................................... 130
Drukowanie szyfrowane ........................................................................................................................ 135
Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania) ................................ 136
Usuwanie dokumentu zapisanego w urządzeniu ................................................................................... 140
Ustawianie nazwy lub kodu PIN dla sektora ........................................................................................... 144
Drukowanie bez otwierania pliku (Wydruk bezpośredni) .............................................................................. 146
Ustawienia drukowania dla funkcji drukowania bezpośredniego ........................................................... 150
Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili) ................................................................. 161
69
Drukowanie dokumentu
Drukowanie dokumentu
121Y-019
W tej sekcji opisano sposób drukowania dokumentów utworzonych na komputerze, plików do wydrukowania
zapisanych na urządzeniu pamięci USB i drukowania dokumentów poprzez wprowadzanie kodu PIN z panelu
roboczego.
◼ Drukowanie z komputera
Możliwe jest drukowanie dokumentu utworzonego za pomocą komputera przy użyciu sterownika drukarki.
Drukowanie z komputera(P. 71)
◼ Korzystanie z przydatnych funkcji drukowania
Za pomocą funkcji drukowania można drukować pliki zapisane na urządzeniu pamięci USB poprzez podłączenie takiej
pamięci bezpośrednio do urządzenia bez konieczności korzystania z komputera. Można również ustawić wymóg
wprowadzenia kodu PIN przed rozpoczęciem drukowania. Korzystanie z przydatnych funkcji drukowania(P. 116)
70
Drukowanie dokumentu
Drukowanie z komputera
121Y-01A
Możliwe jest drukowanie dokumentów utworzonych za pomocą zainstalowanych na komputerze aplikacji przy użyciu
sterownika drukarki. Sterownik drukarki zapewnia dostęp do użytecznych ustawień, takich jak Powiększanie/
zmniejszanie i Drukowanie 2-stronne, pozwalających na drukowanie dokumentów na różne sposoby. Zanim możliwe
będzie korzystanie z tych funkcji, konieczne jest wykonanie pewnych czynności, takich jak instalacja sterownika
drukarki na komputerze. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Podręcznik instalacji sterownika drukarki.
● W przypadku korzystania z komputera Macintosh należy zapoznać się z dokumentem Canon UFR II/UFRII LT
Printer Driver Guide w celu uzyskania informacji na temat instalacji sterowników drukarki oraz z Pomocą
sterownika drukarki, aby dowiedzieć się, jak korzystać z funkcji drukowania.
● Ekrany sterownika drukarki przedstawione w tym podręczniku mogą się różnić od ekranów na komputerze w
zależności od systemu operacyjnego i wersji sterownika.
● Można użyć sterownika drukarki PCL6, a także UFR II. Dostępne ustawienia drukowania różnią się w
zależności od sterownika. Więcej informacji znajduje się w menu [Pomoc] w każdym oknie sterownika
drukarki.
Informacje na temat Pomocy sterownika drukarki
● Do ekranu Pomoc można przejść przez kliknięcie opcji [Pomoc] na ekranie sterownika drukarki. Ekran ten
zawiera szczegółowe informacje, które nie znajdują się w podręczniku Instrukcja obsługi.
◼ Wykorzystanie opcjonalnych akcesoriów
Jeżeli w urządzeniu zamontowany jest opcjonalny podajnik papieru lub karta SD, należy wykonać następujące
czynności związane ze sterownikiem drukarki.
● Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze na konto administratora.
71
Drukowanie dokumentu
Otwórz folder drukarki ( Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 677) ) Kliknij prawym przyciskiem
myszy ikonę [Właściwości drukarki] lub kartę [Właściwości] [Ustawienia urządzenia]
Wprowadź ustawienia opcji, której chcesz użyć [OK]
72
Drukowanie dokumentu
Podstawowe operacje drukowania
121Y-01C
W tej sekcji opisano drukowanie dokumentów utworzonych za pomocą komputera przy użyciu sterownika drukarki.
● Przed wykonaniem wydruku należy określić format i typ papieru załadowany w źródle papieru.
Ładowanie papieru(P. 38)
Określanie formatu i typu papieru(P. 57)
1
Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
● Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji
znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.
2
Wybierz drukarkę, następnie kliknij opcję [Preferencje] lub [Właściwości].
● Wyświetlone okno różni się w zależności od używanej aplikacji.
3
Określ odpowiedni format papieru.
73
Drukowanie dokumentu
[Rozmiar strony]
Wybierz rozmiar strony dokumentu utworzonego w aplikacji.
[Rozmiar wydruku]
Wybrać rozmiar papieru, na którym dokument zostanie wydrukowany. Jeżeli wybrany rozmiar papieru
różni się od rozmiaru wybranego w ustawieniu [Rozmiar strony], dokument zostanie automatycznie
powiększony/pomniejszony do rozmiaru określonego w ustawieniu [Rozmiar wydruku]. Powiększanie
lub zmniejszanie(P. 82)
Intuicyjny interfejs użytkownika
● Dzięki podglądowi wydruku można w łatwy i intuicyjny sposób określić układ strony lub krawędź bindowania.
Więcej informacji znajduje się w menu [Pomoc] na ekranie sterownika drukarki.
4
Kliknąć kartę [Źródło papieru] i wybrać źródło oraz typ papieru.
74
Drukowanie dokumentu
[Źródło papieru]
Wybierz źródło papieru, z którego będzie podawany papier.
Wartość ustawienia
Źródło papieru
Auto
Źródło papieru zostanie wybrane automatycznie na podstawie wybranego formatu i
typu papieru oraz ustawień urządzenia.
Taca uniwersalna
Papier będzie podawany z tacy wielofunkcyjnej.
Szuflada 1
Papier będzie podawany z szuflady na papier.
Szuflada N (N=2 do 4)
Papier będzie podawany z opcjonalnej szuflady na papier.
[Typ papieru]
Określ ustawienia w zależności od typu i gramatury papieru do drukowania.
Ładowanie papieru(P. 38)
● W przypadku wybrania opcji [Ustawienia domyślne drukarki] zastosowany zostanie typ papieru
zdefiniowany dla opcji <Domyślny typ papieru> w menu ustawień na panelu roboczym. Domyślny typ
papieru(P. 518)
● Jeśli papier jest załadowany w orientacji poziomej, należy zaznaczyć pole wyboru [Podawaj papier formatu
A5 pionowo] lub [Pionowe podawanie papieru niestandardowego].
5
Określ inne ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
Różne ustawienia
drukowania(P. 80)
● Skonfigurowane w tym kroku ustawienia można zarejestrować jako „profil” i używać go przy każdym
drukowaniu. Pozwala to wyeliminować konieczność konfiguracji tych samych ustawień przy każdym
wydruku. Rejestrowanie kombinacji często używanych ustawień wydruku(P. 112)
6
Kliknij [OK].
75
Drukowanie dokumentu
7
Kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].
● Drukowanie rozpocznie się. W niektórych aplikacjach wyświetlany jest ekran podobny do poniższego.
● Aby anulować drukowanie, należy kliknąć przycisk [Anuluj] na pokazanym powyżej ekranie. Po zniknięciu
ekranu lub gdy ekran nie zostaje wyświetlony drukowanie można anulować na inne sposoby. Anulowanie
drukowania(P. 78)
Drukowanie w aplikacji ze Sklepu Windows w systemie Windows 8/10/Server 2012
Windows 8/Server 2012
Wyświetl panel z prawej strony ekranu
kliknij [Drukuj]
[Urządzenia]
Sterownik drukarki do tego urządzenia
Windows 8.1/Server 2012 R2
Wyświetl panel z prawej strony ekranu
Dotknij lub kliknij [Drukuj]
[Urządzenia]
[Drukuj]
Windows 10
] [Drukuj]
[
76
Dotknij lub
Sterownik drukarki do tego urządzenia
Drukowanie dokumentu
● Przy drukowaniu z wykorzystaniem tej metody dostępna jest tylko ograniczona liczba ustawień drukowania.
● Jeśli pojawi się komunikat [Drukarka wymaga Twojego działania. Przejdź na pulpit, aby podjąć działanie.],
przejdź na pulpit i wykonaj polecenia z wyświetlonego okna dialogowego. Komunikat ten pojawia się, gdy
w urządzeniu wybrano opcję wyświetlania nazwy użytkownika podczas drukowania i wykonywania
podobnych czynności.
ŁĄCZA
Zarządzanie dokumentami i sprawdzanie stanu urządzenia(P. 354)
77
Drukowanie dokumentu
Anulowanie drukowania
121Y-01E
Drukowanie można anulować z poziomu komputera lub panelu sterowania urządzenia.
Z poziomu komputera(P. 78)
Z poziomu panelu sterowania(P. 79)
Z poziomu komputera
Zadanie drukowania można przerwać za pośrednictwem ikony drukarki wyświetlanej na pasku zadań na pulpicie.
1
Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.
Jeżeli ikona drukarki nie została wyświetlona
● Otwórz folder drukarki ( Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 677) ), kliknij prawym przyciskiem myszy
ikonę drukarki i kliknij opcję [Zobacz, co jest drukowane] (lub kliknij dwukrotnie ikonę sterownika drukarki
urządzenia).
2
Zaznacz dokument, który ma zostać anulowany i kliknij opcję [Dokument]
3
Kliknij przycisk [Tak].
● Wydruk wybranych dokumentów zostaje anulowany.
● Po anulowaniu drukowania klika stron może zostać wyprowadzonych z urządzenia.
78
[Anuluj].
Drukowanie dokumentu
Anulowanie w zdalnym interfejsie użytkownika
● Wydruk można anulować na stronie [Stan zadania] w Zdalnym interfejsie użytkownika:
bieżącego stanu drukowanych dokumentów(P. 354)
Sprawdzanie
Anulowanie z poziomu aplikacji
● W niektórych aplikacjach wyświetlany jest ekran podobny do poniższego. Wydruk można anulować, klikając
przycisk [Anuluj].
Z poziomu panelu sterowania
Podczas wysyłania danych drukowania z komputera do urządzenia wskaźnik [
przypadku można anulować drukowanie z poziomu panelu roboczego.
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisków
3
Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk
przycisk
(
] świeci się (lub miga). W takim
).
/
wybierz dokument, który chcesz anulować i naciśnij
.
.
➠ Wyświetli się komunikat <Trwa anulowanie zadań>, a wybrane zadanie drukowania zostanie anulowane.
● Po anulowaniu drukowania klika stron może zostać wyprowadzonych z urządzenia.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
Zarządzanie dokumentami i sprawdzanie stanu urządzenia(P. 354)
79
Drukowanie dokumentu
Różne ustawienia drukowania
121Y-01F
Dostępna jest szeroka gama ustawień, które umożliwiają dopasowanie wydruku do potrzeb np. funkcje Powiększanie/
zmniejszanie i Drukowanie 2-stronne.
Powiększanie lub
zmniejszanie(P. 82)
Drukowanie wielu stron na
jednym arkuszu(P. 88)
Drukowanie
obramowania(P. 94)
Przełączanie na drukowanie
jednostronne/
dwustronne(P. 84)
Układanie wy
numeru strony(
Drukowanie plakatów(P. 90)
Drukowanie b
Drukowanie dat i numerów
stron(P. 95)
80
Drukowanie z
wodnych(P. 97)
Drukowanie dokumentu
Ustawianie trybu
koloru(P. 99)
Drukowanie wybranych stron
na innym rodzaju papieru(P. 101)
Oszczędzanie toneru(P. 105)
Łączenie i drukowanie wielu
dokumentów(P. 107)
81
Określanie ty
dokumentu(P. 1
Drukowanie dokumentu
Powiększanie lub zmniejszanie
121Y-01H
Istnieje możliwość wykonania powiększonych lub pomniejszonych kopii poprzez
użycie wcześniej ustawionego współczynnika kopiowania, takiego jak A5 na A4 lub
ustawienie niestandardowego współczynnika kopiowania z dokładnością do 1%.
Ustawianie współczynnika drukowania poprzez określenie rozmiaru oryginalnego
dokumentu i formatu papieru (Wstępnie ustawiony współczynnik)
Współczynnik drukowania jest ustawiany automatycznie na podstawie określonego rozmiaru dokumentu i
formatu papieru.
Zakładka [Ustawienia podstawowe] Wybierz rozmiar dokumentu w polu [Rozmiar strony]
Wybierz rozmiar papieru w polu [Rozmiar wydruku] [OK]
Określanie współczynnika wydruku z dokładnością do 1%
Zakładka [Ustawienia podstawowe] Zaznacz pole wyboru [Skalowanie ręczne]
współczynnik drukowania w polu [Skalowanie] [OK]
82
Wprowadź
Drukowanie dokumentu
● W zależności od wybranego formatu papieru ustawienie optymalnego współczynnika powiększania/
zmniejszania może nie być możliwe. Na przykład na wydruku mogą pojawić się duże odstępy lub może na
nim brakować części dokumentu.
● Ustawienia powiększania/zmniejszania w niektórych aplikacjach mogą być nadrzędne w stosunku do tych
dostępnych w sterowniku drukarki.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
83
Drukowanie dokumentu
Przełączanie na drukowanie jednostronne/dwustronne
121Y-01J
Możliwe jest wykonywanie zarówno wydruków jednostronnych jak i dwustronnych.
Ustawienie domyślne to [Drukowanie dwustronne]. Można je zmienić w razie
potrzeby.
● funkcja drukowania 2-stronnego może nie być dostępna w przypadku niektórych formatów i typów papieru.
Papier(P. 636)
Zakładka [Ustawienia podstawowe] Wybierz opcję [Drukowanie jednostronne] lub [Drukowanie
dwustronne] w polu [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura] Wybierz krawędź, na
której umieszczone zostanie szycie w polu [Miejsce szycia] [OK]
[Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura]
Wybierz opcję [Drukowanie jednostronne] lub [Drukowanie dwustronne].
● Więcej informacji o opcji [Drukowanie broszury] można znaleźć w sekcji
Drukowanie broszury(P. 92) .
[Miejsce szycia]
Określ krawędź, wzdłuż której wykonane zostanie zszywanie za pomocą narzędzia takiego jak zszywacz.
Orientacja wydruku zostanie dostosowana do wybranej krawędzi szycia. Aby określić szerokość marginesu na
krawędzi szycia, kliknij opcję [Marg. oprawy].
84
Drukowanie dokumentu
[Długa krawędź [lewa]]
Wydruk dokumentu w taki sposób, że po zszyciu zadrukowane strony otwierają się na
lewą stronę.
[Krótka krawędź [górna]]
Wydruk dokumentu w taki sposób, że po zszyciu zadrukowane strony otwierają się do
góry.
[Długa krawędź [górna]]
Wydruk dokumentu w taki sposób, że po zszyciu zadrukowane strony otwierają się do
góry.
[Krótka krawędź [lewa]]
Wydruk dokumentu w taki sposób, że po zszyciu zadrukowane strony otwierają się na
lewą stronę.
[Marg. oprawy]
Wybór marginesu do zszywania.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu(P. 88)
Drukowanie broszury(P. 92)
85
Drukowanie dokumentu
Układanie wydruków wg numeru strony
121Y-01K
Gdy wykonywanych jest wiele wydruków kopii wielostronicowego dokumentu,
można włączyć opcję [Sortuj], aby drukować komplety dokumentów ułożone według
stron. Funkcja ta jest przydatna podczas przygotowywania kopii dokumentów na
spotkania lub prezentacje.
Zakładka [Ustawienia podstawowe]
[OK]
Wybierz opcję [Sortuj] lub [Grupuj] w polu [Sortuj/Grupuj]
[Sortuj/Grupuj]
Określanie metody sortowania wydruków przy drukowaniu dokumentów wielostronicowych.
[Wył.]
Jeśli wybrana zostanie opcja [Wył.], sortowanie wydruków będzie zależało od
konfiguracji ustawień aplikacji.
[Sortuj]
Wydruki są grupowane tak, aby tworzyły komplety dokumentów ułożone według
numerów stron. Jeśli na przykład wykonywane są trzy wydruki czterostronicowego
dokumentu, wydruki zostaną ułożone w następującej kolejności: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4.
[Grupuj]
Wydruki nie są sortowane. Drukowana jest określona liczba egzemplarzy każdej
strony. Jeśli na przykład wykonywane są trzy wydruki czterostronicowego dokumentu,
wydruki zostaną ułożone w następującej kolejności: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
86
Drukowanie dokumentu
ŁĄCZA
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
87
Drukowanie dokumentu
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu
121Y-01L
Możliwe jest wydrukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu. Istnieje na przykład
możliwość wydruku czterech lub dziewięciu stron na jednym arkuszu za pomocą
funkcji [4 na 1] lub [9 na 1]. Z funkcji tej można skorzystać, aby zaoszczędzić papier
lub wyświetlić dokument w formie miniatur.
● Aby zaoszczędzić więcej papieru, funkcji tej można użyć w połączeniu z drukowaniem 2-stronnym.
Przełączanie na drukowanie jednostronne/dwustronne(P. 84)
Zakładka [Ustawienia podstawowe] W sekcji [Układ strony] określ liczbę stron, która ma zostać
wydrukowana na jednym arkuszu W sekcji [Kolejność stron] wybierz sposób rozmieszczenia
elementów na stronie [OK]
[Układ strony]
Wybór liczby stron do wydrukowania na pojedynczym arkuszu od [1 na 1] do [16 na 1]. Aby na przykład
wydrukować 16 stron na pojedynczym arkuszu, należy wybrać opcję [16 na 1].
● Więcej informacji o opcjach takich jak [Plakat [2 x 2]] znajduje się w sekcji
plakatów(P. 90) .
Drukowanie
● Wydruk może nie zostać wykonany poprawnie, jeśli ustawienie to zostanie połączone z ustawieniem
aplikacji umożliwiającym sortowanie wydruków.
88
Drukowanie dokumentu
[Kolejność stron]
Wybierz sposób ułożenia wydrukowanych stron. Jeśli na przykład wybrana zostanie opcja [Rzędami od lewej],
pierwsza strona zostanie wydrukowana w lewym górnym rogu arkusza, a kolejne strony będą rozmieszczane
na prawo od niej.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
Przełączanie na drukowanie jednostronne/dwustronne(P. 84)
89
Drukowanie dokumentu
Drukowanie plakatów
121Y-01R
Istnieje możliwość wydruku jednej strony na wielu arkuszach. Jeśli na przykład
jednostronicowy dokument formatu A4 zostanie powiększony dziewięciokrotnie, po
jego wydrukowaniu i sklejeniu powstanie plakat o wymiarach 3 x 3 arkusze
formatu A4.
Zakładka [Ustawienia podstawowe]
[Plakat [2 x 2]]) [OK]
W sekcji [Układ strony] wybierz wymiary plakatu (na przykład
[Układ strony]
Istnieją cztery ustawienia rozmiaru: [Plakat [1 x 2]], [Plakat [2 x 2]], [Plakat [3 x 3]] oraz [Plakat [4 x 4]].
● Rozmiarów plakatu nie można wybrać po włączeniu drukowania dwustronnego. Wybierz opcję
[Drukowanie jednostronne] w sekcji [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura], a następnie
wybierz ustawienie rozmiaru plakatu.
[Szczegóły plakatu]
Poniższy ekran umożliwia wprowadzenia ustawień ramek i wklejanie marginesów. Aby uzyskać więcej
informacji, należy kliknąć pozycję [Pomoc] na ekranie sterownika drukarki.
90
Drukowanie dokumentu
ŁĄCZA
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
Powiększanie lub zmniejszanie(P. 82)
91
Drukowanie dokumentu
Drukowanie broszury
121Y-01S
Możliwe jest wydrukowanie dwóch stron dokumentu na obu połowach arkusza, które
następnie można złożyć, aby utworzyć broszurę. Sterownik drukarki kontroluje
kolejność wydruku, tak aby numery stron były w odpowiedniej kolejności.
● Opcja drukowania broszur może być niedostępna w przypadku niektórych formatów i typów papieru. Papier
dostępny do druku 2-stronnego jest również dostępny do druku broszur. Patrz Papier(P. 636) .
Zakładka [Ustawienia podstawowe] Wybierz opcję [Drukowanie broszury] w polu [Drukowanie
jednostronne/dwustronne/broszura] Kliknij opcję [Broszura], aby skonfigurować szczegółowe
ustawienia w zależności od potrzeb [OK] [OK]
[Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura]
Wybierz [Drukowanie broszury].
● Więcej informacji o [Drukowanie jednostronne] oraz [Drukowanie dwustronne] znajduje się w sekcji
Przełączanie na drukowanie jednostronne/dwustronne(P. 84) .
[Broszura]
Wyświetlony zostaje poniższy ekran.
92
Drukowanie dokumentu
[Metoda drukowania broszury]
● [Wszystkie strony naraz]: Drukuje wszystkie strony na raz jako jeden zestaw, dzięki czemu wykonanie
broszury wymaga jedynie złożenia wydrukowanych stron na pół.
● [Podziel na zestawy]: Drukuje wiele zestawów podzielonych według liczby stron określonej w sekcji
[Arkuszy w zestawie]. Należy zszyć każdy zestaw, a następnie połączyć je wszystkie w broszurę. Tę opcję
należy wybierać w przypadku dokumentów, które mają zbyt wiele stron, aby można je było wszystkie
połączyć w jedną broszurę.
[Określ ustaw. marg. oprawy broszury]
W przypadku korzystania ze zszywacza lub innych narzędzi do zszywania konieczne jest określenie
szerokości marginesu, który umożliwi zszycie broszury. Zaznacz pole wyboru [Określ ustaw. marg. oprawy
broszury] i określ szerokość marginesu w polu [Margines na oprawę broszury].
ŁĄCZA
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
93
Drukowanie dokumentu
Drukowanie obramowania
121Y-01U
Na wykonanych wydrukach w obszarze marginesów można umieścić obramowania,
takie jak na przykład linie przerywane lub podwójne.
Zakładka [Ustawienia strony]
[Krawędzie] [OK] [OK]
Kliknij opcję [Opcje strony]
[Krawędzie]
Wybierz rodzaj obramowania.
Podgląd
Wyświetlenie podglądu strony z wybranym obramowaniem.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
Drukowanie dat i numerów stron(P. 95)
Drukowanie znaków wodnych(P. 97)
94
Wybierz typ obramowania w sekcji
Drukowanie dokumentu
Drukowanie dat i numerów stron
121Y-01W
Istnieje możliwość wydruku informacji takich jak daty lub numery stron, a
dodatkowo można określić, gdzie na dokumencie mają zostać umieszczone te
informacje (lewy górny róg, prawy dolny róg itd.).
Zakładka [Ustawienia strony] Kliknij opcję [Opcje strony] Wybierz miejsce, w którym
umieszczona ma zostać data wydruku, nazwa użytkownika lub numer strony [OK] [OK]
[Drukuj datę]
Wybór miejsca, w którym zostanie umieszczona data wydruku.
[Drukuj nazwisko użytkownika]
Określenie miejsca, w którym ma zostać umieszczona nazwa użytkownika (nazwa logowania) dla komputera
używanego do wydruku dokumentu.
[Drukuj numer strony]
Wybór miejsca, w którym zostanie umieszczony numer strony.
Zmiana formatu wydruku dat i numerów strony
● Możliwa jest zmiana szczegółów formatowania, takich jak krój i rozmiar czcionki używanej do drukowania
dat, nazw logowania lub numerów strony. W pokazanym powyżej oknie Opcje strony należy kliknąć opcję
[Ustawienia formatu], aby dostosować szczegóły.
95
Drukowanie dokumentu
ŁĄCZA
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
Drukowanie obramowania(P. 94)
Drukowanie znaków wodnych(P. 97)
96
Drukowanie dokumentu
Drukowanie znaków wodnych
121Y-01X
Na dokumencie mogą zostać nadrukowane znaki wodne np. „KOPIA” lub „POUFNE”.
Można utworzyć nowe znaki wodne lub skorzystać z wcześniej zarejestrowanych.
Zakładka [Ustawienia strony]
rozwijanej [OK]
Zaznacz pole wyboru [Znak wodny]
Wybierz znak wodny z listy
[Znak wodny]
Zaznacz pole wyboru [Znak wodny], aby wyświetlić spis znaków wodnych znajdujących się na liście rozwijanej.
Wybierz znak wodny z menu.
[Edytuj znak wodny]
Wyświetlenie ekranu umożliwiającego utworzenie lub edycję znaków wodnych.
97
Drukowanie dokumentu
[Dodaj]
Kliknięcie tego elementu pozwala utworzyć nowy znak wodny. Można zarejestrować maksymalnie 50 znaków
wodnych.
[Nazwa]
Należy tu wprowadzić nazwę utworzonego znaku wodnego.
[Atrybuty]/[Wyrównywanie]/[Styl drukowania]
Kliknięcie każdej z zakładek umożliwia określenie tekstu, koloru oraz miejsca nadruku znaku wodnego. Więcej
informacji znajduje się w menu [Pomoc] w oknie sterownika drukarki.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
Drukowanie obramowania(P. 94)
Drukowanie dat i numerów stron(P. 95)
98
Drukowanie dokumentu
Ustawianie trybu koloru
121Y-01Y
Możliwy jest wybór trybu koloru (kolorowy lub czarno-biały). Jeśli dokument zawiera
zarówno strony kolorowe jak i czarno-białe, wybór trybu automatycznego zapewnia
automatyczny wydruk stron kolorowych w kolorze, a stron czarno-białych w trybie
czarno białym.
Karta [Ustawienia podstawowe]
Wybierz tryb koloru w [Tryb koloru]
[OK]
[Tryb koloru]
Wybierz opcję [Czarno-biały] lub [Kolor]. Jeśli zostanie wybrane ustawienie [Autom. [Kolor/Czarno-biały]], tryb
kolorów
jest przełączany automatycznie strona po stronie.
Konfiguracja szczegółowych ustawień koloru
Możliwe jest również określenie szczegółowych ustawień koloru, takich jak dopasowanie kolorów oraz
dopasowanie.
Karta [Jakość] Zaznacz pole wyboru [Ręczne ustawienia kolorów] Kliknij opcję [Ustawienia
kolorów] Określ ustawienia koloru w zależności od potrzeb [OK] [OK].
99
Drukowanie dokumentu
[Dopasowanie kolorów]
Regulacja tonacji, jasności oraz kontrastu.
[Dopasowanie]
Konfiguracja ustawień dopasowania (ustawienia można dopasować na przykład tak, aby odcienie kolorów na
wydrukach były takie same, jak te widoczne na ekranie komputera).
● Więcej informacji znajduje się w menu [Pomoc] w oknie sterownika drukarki.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
100
Drukowanie dokumentu
Drukowanie wybranych stron na innym rodzaju papieru
121Y-020
Istnieje możliwość wydruku określonych stron dokumentu, np. okładki broszury na
kolorowym papierze. W takim przypadku należy załadować kolorowy papier na
okładkę do tacy wielofunkcyjnej i zwykły papier na strony tekstu do szuflady na
papier, a następnie dostosować ustawienia papieru na ekranie sterownika drukarki.
Zakładka [Źródło papieru] Wybierz strony do wydrukowania na innym papierze oraz źródło
papieru, do którego załadowano papier wybrany w sekcji [Wybór papieru] [OK]
[Wybór papieru]
Wybierz strony, które mają zostać wydrukowane na innym papierze, a następnie wybierz, którego źródła
papieru użyć do podania papieru dla poszczególnych stron.
[Taki sam papier dla wszystkich stron] Drukuje wszystkie strony na tym samym papierze, nie drukuje żadnych
konkretnych stron na innym papierze. Wszystkie strony zostaną
wydrukowane na papierze wybranym w sekcji [Źródło papieru].
[Inaczej dla pierwszej, innych i
ostatniej]
Pozwala użyć innego papieru odpowiednio dla pierwszej strony, kolejnych i
ostatniej. Na przykład można tak skonfigurować urządzenia, aby [Pierwsza
strona] została wydrukowana na papierze z tacy wielofunkcyjnej, [Inne
strony] (pozostałe strony) zostały wydrukowane na papierze z szuflady na
papier oraz [Ostatnia strona] została wydrukowana na papierze z tacy
wielofunkcyjnej. Można również drukować przy użyciu typu papieru
zdefiniowanego w [Typ papieru].
[Inaczej dla pierwszej, drugiej, innych i Można również określić papier dla strony drukowanej po wydrukowaniu
ostatniej]
strony okładki, a także określić papier dla ustawienia [Inaczej dla pierwszej,
innych i ostatniej]. Można również drukować przy użyciu typu papieru
zdefiniowanego w [Typ papieru].
101
Drukowanie dokumentu
[Inaczej dla okładki i innych]
Pozwala określić ustawienia drukowania broszur ( Drukowanie
broszury(P. 92) ). Można określić inny papier dla okładki i pozostałej części
dokumentu. Przykładowo [Strona okładki] można wydrukować na papierze
znajdującym się w tacy wielofunkcyjnej, a [Inne strony] (pozostała część
dokumentu) na papierze z szuflady na papier.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
102
Drukowanie dokumentu
Określanie typu dokumentu
121Y-021
Możliwe jest określenie typu dokumentu w celu uzyskania optymalnej jakości obrazu.
Dostępne są różne ustawienia dla dokumentów zdjęciowych, dokumentów
zawierających tabele lub wykresy oraz dokumentów zawierających rysunki
projektowe o cienkich liniach.
Zakładka [Jakość]
Wybierz typ dokumentu w sekcji [Przeznaczenie]
[OK]
[Przeznaczenie]
Należy wybrać opcję odpowiadającą typowi dokumentu lub przeznaczeniu wydruku. Jeśli na przykład wydruki
wykonywane są na użytek ogólny, należy wybrać opcję [Ogólne], a gdy drukowane są zdjęcia w optymalnej
jakości wydruku, należy zaznaczyć opcję [Zdjęcia].
[Ogólne]
Uniwersalna opcja odpowiednia w przypadku drukowania większości dokumentów.
[Publikacje]
Opcja odpowiednia w przypadku drukowania dokumentów zawierających zdjęcia, diagramy oraz wykresy.
[Grafika]
Opcja odpowiednia w przypadku drukowania dokumentów zawierających diagramy i wykresy.
[Vivid Photo]
Opcja odpowiednia do drukowania zdjęć.
[Projekty [CAD]]
Opcja odpowiednia w przypadku drukowania rysunków projektowych zawierających wiele cienkich linii.
[Czerwony specjalny]
Odpowiednie w przypadku drukowania w określonym odcieniu czerwieni.
103
Drukowanie dokumentu
● Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia każdego elementu w sekcji [Przeznaczenie], kliknij opcję
[Ustawienia zaawansowane]. Więcej informacji znajduje się w menu [Pomoc] w oknie sterownika drukarki.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
104
Drukowanie dokumentu
Oszczędzanie toneru
121Y-022
Możliwe jest skonfigurowanie ustawień sterownika drukarki, tak aby podczas
drukowania dokumentów zużywane było mniej toneru.
● Po włączeniu opcji oszczędzania toneru cienkie linie i partie dokumentu o niższym poziomie zabarwienia
mogą być na wydruku niewyraźne.
Zakładka [Jakość] Wybierz typ dokumentu w sekcji [Przeznaczenie] Kliknij opcję [Ustawienia
zaawansowane] Wybierz opcję [Oszczędność toneru] w oknie [Ustawienia zaawansowane]
Wybierz z listy rozwijanej opcję [Wł.] [OK] [OK]
[Przeznaczenie]
Określanie typu dokumentu(P. 103)
Wybór typu dokumentu, dla którego ma zostać włączona funkcja oszczędzania toneru.
105
Drukowanie dokumentu
[Ustawienia zaawansowane]
Wyświetlone zostaje okno z ustawieniami. Kliknij opcję [Oszczędność toneru] i z rozwijanej listy znajdującej
się na dole okna wybierz opcję [Wł.].
● Można określić, czy funkcja oszczędzania toneru ma być włączona dla każdego typu dokumentu. Funkcję
oszczędzania toneru można włączyć lub wyłączyć dla każdego typu dokumentu znajdującego się na liście w
sekcji [Przeznaczenie].
● Ekran [Ustawienia zaawansowane] umożliwia konfigurację różnych ustawień wydruku innych niż
ustawienia funkcji oszczędzania toneru. Więcej informacji znajduje się w menu [Pomoc] w oknie
sterownika drukarki.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
106
Drukowanie dokumentu
Łączenie i drukowanie wielu dokumentów
121Y-023
Za pomocą programu Canon PageComposer można łączyć wiele dokumentów w
jedno zadanie drukowania i wydrukować je z określonymi ustawieniami. Funkcja ta
umożliwia na przykład połączenie dokumentów utworzonych przy użyciu różnych
aplikacji i wydruk wszystkich stron na papierze tego samego formatu.
1
Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
● Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji
znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.
2
Wybierz drukarkę, następnie kliknij opcję [Preferencje] lub [Właściwości].
3
Wybierz [Edycja i podgląd] w sekcji [Metoda druku].
● Kliknij przycisk [OK] znajdujący się w oknie podręcznym [Informacje].
● Kliknij przycisk [OK] znajdujący się na dole ekranu.
4
Kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].
107
Drukowanie dokumentu
● Uruchomiony zostaje program Canon PageComposer. W tym kroku drukowanie nie rozpoczyna się.
5
Powtórz kroki od 1 do 4 dla dokumentów, które chcesz połączyć.
● Dokumenty te zostają dodane do programu Canon PageComposer.
6
Z listy [Nazwa dokumentu] wybierz dokumenty, które mają zostać połączone, po
czym kliknij przycisk
.
● Aby wybrać wiele dokumentów, klikaj dokumenty, przytrzymując przycisk [SHIFT] lub [CTRL].
7
Zmień ustawienia zgodnie z wymaganiami i kliknij polecenie [Połącz].
● Dokumenty wybrane w kroku 6 zostają połączone.
108
Drukowanie dokumentu
[Podgląd wydruku]
Wyświetlanie podglądu dokumentu, który ma zostać wydrukowany.
[Lista dokumentów]/[Ustawienia drukowania]
● Kliknij zakładkę [Lista dokumentów], aby wyświetlić dokumenty dodane w krokach od 1 do 4. Możesz
usunąć dokumenty, zaznaczając je na liście i klikając opcję [Usuń z listy].
● Kliknij zakładkę [Ustawienia wydruku], aby wyświetlić ekran umożliwiający konfigurację ustawień
drukowania takich jak liczba kopii oraz funkcja drukowania 1-stronnego/2-stronnego. Określone tutaj
ustawienia mają zastosowanie do całego zadania drukowania.
● Więcej informacji znajduje się w menu [Pomoc] w oknie programu Canon PageComposer.
[Szczegóły]
Wyświetlenie ekranu umożliwiającego konfigurację ustawień sterownika drukarki. Dostępnych jest mniej
ustawień niż w przypadku korzystania ze zwykłej metody wydruku.
109
Drukowanie dokumentu
8
Na liście [Nazwa dokumentu] zaznacz połączone zadanie drukowania przeznaczone
do wydruku i kliknij przycisk
.
● Drukowanie rozpocznie się.
● Instrukcje dotyczące anulowania wydruku znajdują się w części
ŁĄCZA
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
110
Anulowanie drukowania(P. 78) .
Drukowanie dokumentu
Dostosowywanie konfiguracji ustawień wydruku do
potrzeb
121Y-024
Istnieje możliwość zapisywania różnych kombinacji ustawień w formie „profili” dopasowanych do różnych rodzajów
wydruku. Można również zapisać najczęściej używane ustawienia jako ustawienia domyślne. Po sprecyzowaniu
domyślnych ustawień zapisane ustawienia będą automatycznie wyświetlane na ekranie sterownika drukarki, co
umożliwi pominięcie etapu określania ustawień wydruku i natychmiastowe drukowanie.
Oznacz znak wodny jako „ŚCIŚLE TAJNE” i zarejestruj go
jako „Profil”. Wybierz ten „Profil”, gdy będzie potrzebny.
Rejestrowanie kombinacji często używanych
ustawień wydruku(P. 112)
Wybrać opcję [2 na 1] jako domyślne ustawienie
użytkownika w sterowniku drukarki. Kolejne zadania
drukowania będą wykonane w taki sposób, aby każde
dwie strony były zmniejszone i wydrukowane na jednej
stronie. Zmiana ustawień domyślnych(P. 114)
111
Drukowanie dokumentu
Rejestrowanie kombinacji często używanych ustawień
wydruku
121Y-025
Określanie kombinacji ustawień, jak np. drukowanie „1-stronne w orientacji poziomej na papierze w formacie A4” przy
każdym drukowaniu, może być czasochłonne. Jeśli często używane kombinacje ustawień wydruku zostaną
zarejestrowane jako „profile”, skonfigurowanie ustawień wydruku będzie wymagało jedynie wybrania profilu z listy. W
tej sekcji opisany został sposób rejestracji profili i drukowania za ich pomocą.
Rejestracja profilu(P. 112)
Wybór profilu(P. 113)
Rejestracja profilu
1
Zmień ustawienia, które mają zostać zarejestrowane jako profil, a następnie kliknij
przycisk [Dodaj].
● Kliknij kolejno zakładki [Ustawienia podstawowe], [Ustawienia strony], [Wykończenie], [Źródło papieru] lub
[Jakość], aby skonfigurować ustawienia wydruku na każdym ekranie w zależności od potrzeb.
Różne
ustawienia drukowania(P. 80)
2
Wprowadź nazwę profilu w polu [Nazwa], wybierz ikonę, po czym kliknij przycisk
[OK].
● W polu [Komentarz] możesz wprowadzić komentarze dotyczące profilu.
● Kliknij przycisk [Pokaż ustawienia], aby wyświetlić ustawienia do zarejestrowania.
112
Drukowanie dokumentu
Edycja profilu
● Kliknięcie przycisku [Edytuj] znajdującego się po prawej stronie przycisku [Dodaj] na ekranie pokazanym w
kroku 1 umożliwia zmianę nazwy oraz ikony wcześniej zarejestrowanych profili, a także komentarzy do nich.
Nie można edytować fabrycznie zarejestrowanych profili.
Wybór profilu
Wybierz profil dostosowany do własnych potrzeb i kliknij przycisk [OK].
Zmiana ustawień wybranego profilu
● Ustawienia wybranego profilu można zmieniać. Dodatkowo zmodyfikowane ustawienia można zarejestrować
jako inny profil.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 114)
113
Drukowanie dokumentu
Zmiana ustawień domyślnych
121Y-026
Ustawienia domyślne są ustawieniami wyświetlanymi po każdorazowym otwarciu ekranu ustawień wydruku
sterownika drukarki, które można zmienić. Jeśli na przykład użytkownik chce drukować wszystkie dokumenty w taki
sposób, aby każde dwie strony były zmniejszone i wydrukowane na jednej stronie, należy określić opcję [2 na 1] jako
domyślne ustawienie użytkownika w sterowniku drukarki. Podczas kolejnego drukowania sterownik drukarki będzie
otwarty z włączoną opcją [2 na 1] dla ustawienia układu strony i nie będzie trzeba zmieniać ustawień podczas każdego
drukowania.
● Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze na konto administratora.
1
2
3
Otwórz folder drukarki.
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 677)
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, a następnie kliknij pozycję
[Preferencje drukowania].
Zmień ustawienia na ekranie ustawień wydruku, a następnie kliknij przycisk [OK].
● Kliknij kolejno zakładki [Ustawienia podstawowe], [Ustawienia strony], [Wykończenie], [Źródło papieru] lub
Różne
[Jakość], aby skonfigurować ustawienia wydruku na każdym ekranie w zależności od potrzeb.
ustawienia drukowania(P. 80)
114
Drukowanie dokumentu
ŁĄCZA
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
Rejestrowanie kombinacji często używanych ustawień wydruku(P. 112)
115
Drukowanie dokumentu
Korzystanie z przydatnych funkcji drukowania
121Y-027
Za pomocą sterownika drukarki można korzystać z wielu przydatnych funkcji drukowania oraz wykonywać
podstawowe operacje drukowania.
◼ Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)
Bezpośrednie podłączenie urządzenia pamięci USB do sprzętu umożliwia wydruk plików PDF oraz plików obrazów
przechowywanych na tym urządzeniu. Funkcja ta pozwala drukować bez konieczności korzystania z komputera.
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)(P. 118)
◼ Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie)
Jeśli dla danych wysyłanych do urządzenia z komputera zostanie ustawiony kod PIN, dane zostaną wydrukowane
dopiero po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN na panelu roboczym urządzenia. Funkcja ta jest przydatna podczas
drukowania dokumentów poufnych. Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone
drukowanie)(P. 130)
◼ Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania)
Dane do wydrukowania można przesłać z komputera na kartę SD. Wówczas będzie można wydrukować żądaną liczbę
egzemplarzy tych danych. Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania)
(P. 136)
◼ Drukowanie bez otwierania pliku (Wydruk bezpośredni)
Pliki zapisane na komputerze (PDF, JPEG itp.) można drukować, wysyłając je do urządzenia za pośrednictwem
przeglądarki internetowej. Nie wymaga to instalowania żadnej dodatkowej aplikacji. Drukowanie bez otwierania
pliku (Wydruk bezpośredni)(P. 146)
116
Drukowanie dokumentu
◼ Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)
Wiadomości e-mail wraz z załącznikami można drukować bezpośrednio za pomocą urządzenia, bez korzystania z
komputera. Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)
117
Drukowanie dokumentu
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie
bezpośrednio z USB)
121Y-028
Bezpośrednie podłączenie urządzenia pamięci USB do sprzętu umożliwia wydruk plików obrazów (PDF, TIFF, JPEG, i
XPS) przechowywanych na tym urządzeniu. Funkcja ta pozwala drukować bez konieczności korzystania z komputera.
Dostępne formaty plików
Można drukować wymienione poniżej typy plików obrazów, jednak niektórych plików nie będzie się dało
wydrukować z uwagi na ich strukturę.
● Plik PDF *
● Plik JPEG
● Plik TIFF
● Plik XPS
* Obsługiwana
jest wersja 1.7.
● Maksymalny rozmiar drukowanego pliku to 2 GB.
Dostępne urządzenia pamięci USB
Można używać urządzeń pamięci USB z formatem FAT32 (pojemność pamięci: do 32 GB).
● Nie należy korzystać z niestandardowych urządzeń pamięci USB. Wydruk plików z niektórych urządzeń
pamięci USB może być niepoprawny.
● Do portu nie należy podłączać sprzętu innego niż urządzenia pamięci USB. Urządzeń pamięci USB nie
można podłączać za pomocą koncentratora USB lub kabla przedłużającego.
● Nie należy korzystać z urządzeń pamięci USB wyposażonych w funkcje specjalne np. wbudowane
funkcje zabezpieczeń.
● Port USB urządzenia obsługuje standard USB 2.0.
● Jeśli folder zapisany na urządzeniu pamięci USB zawiera wiele plików, skanowanie obrazów do
wydruku może trwać długo. Za pomocą komputera należy usunąć zbędne pliki z urządzenia pamięci
USB lub przenieść je do innego folderu.
118
Drukowanie dokumentu
1
Podłączyć urządzenie pamięci USB do portu USB służącego do podłączania urządzeń
USB z prawej strony urządzenia.
➠ Automatycznie wyświetlany jest poniższy komunikat.
● Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, naciśnij
(
).
● Nie wolno uderzać nośnika pamięci USB / urządzenia ani nimi wstrząsać, gdy nośnik jest podłączony do
urządzenia.
2
Za pomocą przycisków
3
Wybierz typ pliku do wydruku i naciśnij przycisk
4
Wybierz plik do wydruku i naciśnij przycisk
/
wybierz opcję <Wybierz pliki> i naciśnij przycisk
.
.
● Można wybrać maksymalnie 10 plików.
● Aby usunąć zaznaczenie, zaznacz wybrany plik (oznaczony jako
), po czym naciśnij przycisk
usunąć wszystkie zaznaczenia, wybierz opcję <Wyczyść wszystkie> i naciśnij przycisk
● Aby wyświetlić zawartość folderu, zaznacz folder i naciśnij przycisk
wyższego poziomu, naciśnij przycisk
lub
lub
.
. Aby powrócić do folderu
.
● Foldery i pliki na niższych poziomach lub o dłuższych nazwach mogą się nie wyświetlać.
119
. Aby
.
Drukowanie dokumentu
● Przejście do innego folderu powoduje usunięcie poprzedniego wyboru plików.
5
Wybierz opcję <Zastosuj> i naciśnij przycisk
.
Drukowanie dokumentu XPS z zastosowaniem zgłoszenia drukowania
Jeśli dokument do wydrukowania jest w formacie XPS, można go wydrukować zgodnie ze zgłoszeniem
drukowania (ustawieniami drukowania) załączonym do pliku.
1
Wybierz opcję <Użyj biletu wydr.> i naciśnij przycisk
2
Wybierz opcję <Rozpocznij drukow.> i naciśnij przycisk
.
.
➠ Rozpocznie się drukowanie. Po zakończeniu drukowania należy wyjąć nośnik pamięci USB z urządzenia.
Odłącz urządzenie pamięci USB.(P. 127)
6
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
● Wybierz żądaną pozycję ustawień i naciśnij przycisk
, aby określić ustawienie.
Ikony* w opisie
Ustawienia drukowania plików PDF
Ustawienia drukowania plików XPS
Ustawienia drukowania plików JPEG
Ustawienia drukowania plików TIFF
* Dla
ustawień wyświetlanych niezależnie od formatu pliku ikony nie są wyświetlane.
<Liczba kopii>
Określ liczbę kopii jako wartość z zakresu od 1 do 9999. Liczbę wprowadź za pomocą klawiszy numerycznych i
naciśnij przycisk
.
120
Drukowanie dokumentu
<Zakres wydruku>/<Zakres wydr. (TIFF)>
Określ zakres (strony) drukowania. Za pomocą przycisków
/
i wybierz metodę wyznaczania zakresu drukowania
wybierz opcję <Metoda wskazywania>
.
<Wszystko>
Wydruk wszystkich stron.
<Wprowadź strony>
Wydruk wyłącznie określonych stron. Aby określić strony, należy wybrać opcję <Zakres stron>
i za
pomocą klawiszy numerycznych wprowadź wartość parametru <Pierwsza strona> i <Ostatnia strona>
.
następnie wybierz opcję <<Zastosuj>>
a
<Tryb koloru>
Określić, czy drukowanie ma być wykonywane w trybie kolorowym, czy czarno-białym. Używając opcji
wybrać ustawienie i nacisnąć przycisk
.
/
<Autom. (kol./czarny)>
Automatyczny wybór drukowania w trybie kolorowym lub czarno-białym w zależności od typu dokumentu.
<Czarny>
Drukowanie w trybie czarno-białym, nawet jeśli dokument jest w kolorze.
<Drukowanie dwustron.>
Wybierz druk jednostronny lub dwustronny. Za pomocą przycisków
naciśnij przycisk
.
121
/
wybierz ustawienie, a następnie
Drukowanie dokumentu
● <Drukowanie dwustron.> może być niedostępna w przypadku niektórych rozmiarów lub typów papierów.
Papier(P. 636)
<Miejsce zszycia>
W przypadku wydruków dwustronnych określ, czy dokument będzie zbindowany za pomocą takiego narzędzia,
jak zszywacz wzdłuż krótkiej czy długiej krawędzi. Za pomocą przycisków
/
wybierz położenie bindowania i
naciśnij przycisk
.
<Długa krawędź>
Bindowanie wydruków zostanie wykonane wzdłuż dłuższej krawędzi.
<Krótka krawędź>
Bindowanie wydruków zostanie wykonane wzdłuż krótszej krawędzi.
<Wybierz papier>
Wybierz źródło papieru z załadowanym papierem. Za pomocą przycisków
następnie naciśnij przycisk
.
/
wybierz źródło papieru, a
● Podczas drukowania plików PDF lub plików XPS, należy wybrać opcję <Automatycznie>, aby automatycznie
wybrane zostało optymalne źródło papieru.
● Nie można wybrać papieru w niestandardowym rozmiarze.
<Półtony>
Można wybrać metodę wydruku umożliwiającą odzwierciedlenie półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi
i ciemniejszymi obszarami obrazu).
Pliki PDF i pliki XPS
122
Drukowanie dokumentu
Można wybrać opcję <Błąd dyfuzji> jako metodę odtwarzania półtonów lub definiować taką metodę oddzielnie
/
dla każdego typu danych obrazu. Aby zdefiniować opcję <Błąd dyfuzji>, należy za pomocą przycisków
wybrać opcję <Błąd dyfuzji> nacisnąć przycisk
<Włącz> , a następnie przycisk
. Aby zdefiniować
metodę odtwarzania oddzielnie dla każdego typu danych obrazu, należy za pomocą przycisków
opcję <Rozdzielcz./gradacja>
nacisnąć przycisk
wybrać metodę odtwarzania półtonów
wybrać typ danych obrazu
nacisnąć przycisk
/
wybrać
nacisnąć przycisk
.
<Błąd dyfuzji>
Drukowanie z większą precyzją niż w przypadku opcji <Rozdzielcz./gradacja>. Ten tryb drukowania nadaje się
do drukowania ostrych krawędzi danych o dużej szczegółowości, takich jak znaki lub cienkie linie.
<Rozdzielcz./gradacja>
Wybierz metodę odzwierciedlenia półtonów, gdy opcja <Błąd dyfuzji> jest ustawiona na <Wyłącz> Można
wprowadzić to ustawienie dla każdego typu obrazu zawartego w dokumencie.
Typ obrazu
Wybierz typ obrazu, dla którego chcesz zmienić ustawienie. <Tekst> oznacza litery i znaki, <Grafiki>
oznacza linie i rysunki, a <Obraz> oznacza zdjęcia i obrazy.
<Rozdzielczość>
Wydruk tekstu z wyraźnymi krawędziami w celu uzyskania precyzyjnego wydruku.
<Gradacja>
Umożliwia drukowanie gradacji i obrysów z płynnym wykończeniem. Ten typ drukowania jest odpowiedni
do drukowania rysunków lub wykresów zawierających gradacje.
● Gdy ustawienie opcji <Błąd dyfuzji> to <Włącz>, opcja <Rozdzielcz./gradacja> nie jest wyświetlana.
Pliki JPEG i pliki TIFF
Wybierz metodę odzwierciedlania półtonów za pomocą przycisków
/
, a następnie naciśnij przycisk
<Błąd dyfuzji>
Drukowanie z większą precyzją niż w przypadku opcji <Rozdzielczość>. Ten tryb drukowania nadaje się do
drukowania ostrych krawędzi danych o dużej szczegółowości, takich jak znaki lub cienkie linie.
123
.
Drukowanie dokumentu
<Rozdzielczość>
Wydruk tekstu z wyraźnymi krawędziami w celu uzyskania precyzyjnego wydruku.
<Gradacja>
Umożliwia drukowanie gradacji i obrysów z płynnym wykończeniem. Ten typ drukowania jest odpowiedni do
drukowania rysunków lub wykresów zawierających gradacje.
<Dopas. rozm. papieru>
Pozwala automatycznie wykonywać pomniejszone lub powiększone wydruku zgodnie z ustawieniem parametru
Obszar wydruku(P. 639) papieru. Wydruki są zmniejszane lub powiększane z zachowaniem współczynnika
/
i naciśnij przycisk
.
proporcji oryginalnego dokumentu. Wybierz ustawienie za pomocą przycisków
● To ustawienie jest niedostępne, jeśli wybrano wariant <Automatycznie> dla opcji <Wybierz papier>.
<Powiększenie>
Włącza lub wyłącza powiększanie/zmniejszanie obrazów. Wydruki są powiększane lub zmniejszane z
zachowaniem współczynnika proporcji obrazu. Za pomocą przycisków
/
wybierz ustawienie i naciśnij
przycisk
.
<Wyłącz>
Gdy obraz mieści się w granicach wyznaczonych parametrem
Obszar wydruku(P. 639) papieru, jest on
drukowany w rzeczywistym rozmiarze. Jeśli jest większy niż obszar drukowania, wydruki zostaną zmniejszone.
<Automatycznie>
Pozwala wykonywać powiększone lub pomniejszone wydruki zgodnie z ustawieniem
wydruku(P. 639) .
Obszar
<Zwiększ obszar wydr.>
Określ, czy podczas drukowania Obszar wydruku(P. 639) ma zostać rozciągnięty do pełnego rozmiaru
papieru. Wybierz ustawienie za pomocą przycisków
/
, a następnie naciśnij przycisk
.
124
Drukowanie dokumentu
● Wybranie ustawienia <Włącz> może w zależności od oryginału sprawić, że niektóre części obrazu w pobliżu
krawędzi papieru mogą zostać utracone papier może zostać częściowo zabrudzony.
<N na 1>
Wybierz, czy na jednym arkuszu ma być drukowane wiele stron, przypisując je kolejno, począwszy od lewego
górnego rogu. Aby na przykład wydrukować cztery strony na jednym arkuszu, wybierz opcję <4 na 1>. Wybierz
ustawienie za pomocą przycisków
/
, a następnie naciśnij przycisk
.
● To ustawienie jest niedostępne, jeśli wybrano wariant <Automatycznie> dla opcji <Wybierz papier>.
<Wykańczanie>
Określ metodę sortowania wydruków podczas drukowania dokumentów wielostronicowych. Za pomocą
przycisków
/
wybierz, czy wydruki mają być sortowane, a następnie naciśnij przycisk
.
<Wyłącz>
Wydruki nie są sortowane. Drukowana jest określona liczba egzemplarzy każdej strony. Jeśli na przykład
wykonywane są trzy wydruki czterostronicowego dokumentu, wydruki zostaną ułożone w następującej
kolejności: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
<Sortowanie>
Wydruki są grupowane tak, aby tworzyły komplety dokumentów ułożone według numerów stron. Jeśli na
przykład wykonywane są trzy wydruki czterostronicowego dokumentu, wydruki zostaną ułożone w
następującej kolejności: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
<Orientacja obrazu>
125
Drukowanie dokumentu
Określ orientację drukowania obrazu. Wybierz orientację drukowania za pomocą przycisków
.
następnie naciśnij przycisk
/
,a
<Automatycznie>
Automatycznie wyznacza orientację drukowania na podstawie szerokości i wysokości obrazu.
<Pionowo>
Tę opcję należy wybrać podczas drukowania obrazów, których dłuższa krawędź występuje w pionie.
<Poziomo>
Tę opcję należy wybrać podczas drukowania obrazów, których dłuższa krawędź występuje w poziomie.
● Jeśli określone ustawienie opcji <Pionowo> lub <Poziomo> jest niezgodne z orientacją obrazu,
wydrukowany zostanie pomniejszony obraz.
<Pozycja wydruku>
Pozwala określić położenie do wydrukowania obrazu. Za pomocą przycisków
drukowania, a następnie naciśnij przycisk
.
/
wybierz położenie
<Automatycznie>
Jeśli dane TIFF zawierają informacje określające położenie wydruku, wówczas obraz zostanie wydrukowany
zgodnie z tymi informacjami. W innym przypadku zostanie on wydrukowany na środku papieru. Dane JPEG
zawsze są drukowane na środku papieru.
<Środek>
Obrazy są drukowane na środku papieru.
<Na górze na lewo>
Obrazy są drukowane z wyrównaniem do lewego, górnego rogu.
7
Wybierz opcję <Rozpocznij drukow.> i naciśnij przycisk
126
.
Drukowanie dokumentu
➠ Drukowanie rozpocznie się.
● Drukowanie można anulować z poziomu panelu roboczego.
8
Anulowanie drukowania(P. 78)
Odłącz urządzenie pamięci USB.
1
Wybierz opcję <Usuń pamięć USB> i naciśnij przycisk
2
Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk
.
.
➠ Poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat poniższy komunikat.
3
Odłącz urządzenie pamięci USB.
● Jeśli w kroku 1 na ekranie została wybrana opcja <Sortuj pliki>, wówczas podczas wybierania plików do
drukowania można zmienić kolejność ich wyświetlania.
WSKAZÓWKI
Aby przeprowadzać drukowanie zawsze z tymi samymi ustawieniami:
wydruku z urządzenia USB(P. 128)
127
Zmiana ustawień domyślnych
Drukowanie dokumentu
Zmiana ustawień domyślnych wydruku z urządzenia
USB
121Y-029
Ustawienia wyświetlane początkowo celem określenia ustawień wydruku są nazywane ustawieniami domyślnymi.
Dopasowanie ustawień domyślnych do często wykonywanych operacji eliminuje konieczność określania tych samych
ustawień za każdym razem, gdy wykonywane są wydruki.
(
)
TIFF>
<Ustaw. wydruku USB>
Wybierz pozycję ustawień
PDF/XPS
<Ustaw. dom. PDF/XPS> lub <Ust. dom. JPEG/
Zmień wartość domyślną wybranej pozycji
JPEG/TIFF
Elementy ustawień
Należy wybrać element do konfiguracji i zmienić wartość domyślną.
◼ Ustawianie kolejności wyświetlania plików do drukowania
Można ustawić kolejność, w jakiej będą wyświetlane pliki do wydrukowania z urządzenia pamięci USB.
(
)
<Ustaw. wydruku USB>
<Ust. dom. sor. plik.>
kolejności wyświetlania plików
<Nazwa (rosnąco)>
Pozwala wyświetlić pliki w kolejności rosnącej według nazwy.
128
Wybierz standard
Drukowanie dokumentu
<Nazwa (malejąco)>
Pozwala wyświetlić pliki w kolejności malejącej według nazwy.
<Data/Czas (rosnąco)>
Pozwala wyświetlić pliki w kolejności rosnącej według daty/godziny.
<Data/Czas (malej.)>
Pozwala wyświetlić pliki w kolejności malejącej według daty/godziny.
ŁĄCZA
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)(P. 118)
129
Drukowanie dokumentu
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN
(Zabezpieczone drukowanie)
121Y-02A
Ustawienie kodu PIN dla dokumentu drukowanego z komputera powoduje, że zostaje on zapisany na opcjonalnej
karcie SD zainstalowanej w urządzeniu, a jego wydruk rozpoczyna się dopiero po wprowadzeniu prawidłowego kodu
PIN za pomocą panelu sterowania urządzenia. Jest to funkcja „Zabezpieczone drukowanie”, a dokument zabezpieczony
kodem PIN jest nazywany „dokumentem chronionym”. Korzystanie z funkcji Zabezpieczone drukowanie uniemożliwia
pozostawienie poufnych dokumentów bez nadzoru. Zanim możliwe będzie korzystanie z tej funkcji, konieczne jest
zainstalowanie opcjonalnej karty SD w urządzeniu ( Instalowanie karty SD(P. 649) ).
Przesyłanie dokumentów chronionych z komputera do urządzenia(P. 130)
Drukowanie dokumentów chronionych(P. 132)
Zmiana czasu ważności dokumentów chronionych(P. 133)
Przesyłanie dokumentów chronionych z komputera do urządzenia
Za pomocą opisanej poniżej procedury można wysłać dokument zabezpieczony kodem PIN.
1
Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
● Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji
znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.
2
Wybierz to urządzenie i kliknij opcję [Preferencje] lub [Właściwości].
● Wyświetlone okno różni się w zależności od używanej aplikacji.
3
Wybierz [Zabezpieczone drukowanie] w sekcji [Metoda druku].
● Kliknij przycisk [Tak] lub [Nie] znajdujący się w oknie podręcznym [Informacje].
● Jeżeli za każdym razem chcesz używać takiej samej nazwy użytkownika i kodu PIN, kliknij przycisk [Tak]. Aby
za każdym razem zmieniać nazwę użytkownika oraz kod PIN, kliknij przycisk [Nie].
130
Drukowanie dokumentu
Jeśli wybrano opcję [Tak]
Wprowadź nazwę użytkownika w polu [Nazwa użytkownika] oraz kod PIN w polu [PIN], a następnie kliknij
przycisk [OK].
● Nazwa komputera (nazwa logowania) wyświetla się w polu [Nazwa użytkownika]. Aby ją zmienić, wprowadź
nową nazwę komputera składającą się maksymalnie z 32 znaków alfanumerycznych.
● W polu [PIN] wprowadź wartość liczbową składającą się z maksymalnie siedmiu cyfr.
4
Podaj ustawienia drukowania i kliknij przycisk [OK].
● Kliknij kolejno zakładki [Ustawienia podstawowe], [Ustawienia strony], [Wykończenie], [Źródło papieru] lub
[Jakość], aby skonfigurować ustawienia wydruku na każdym ekranie w zależności od potrzeb. Różne
ustawienia drukowania(P. 80)
131
Drukowanie dokumentu
5
Kliknij pozycję [Drukuj] lub [OK].
➠ Po przesłaniu chronionego dokumentu do urządzenia jest on przechowywany na karcie SD w oczekiwaniu
na wydruk.
Jeżeli w kroku 3 wybrano przycisk [Nie]
Wprowadź wartości [Nazwa dokumentu], [Nazwa użytkownika] oraz [PIN], a następnie kliknij opcję [OK].
● Nazwa dokumentu jest ustalana automatycznie na podstawie informacji pobranych z aplikacji. Aby zmienić
nazwę, należy w jej miejscu wprowadzić nową, składającą się maksymalnie z 32 znaków alfanumerycznych.
● Nazwa komputera (nazwa logowania) wyświetla się w polu [Nazwa użytkownika]. Aby zmienić nazwę
użytkownika, należy wprowadzić nową nazwę składającą się maksymalnie z 32 znaków alfanumerycznych.
● Wprowadź [PIN] o maksymalnej długości siedmiu cyfr.
● Jeśli zostanie zainstalowany dodatek „Encrypted Print Driver Add-in” dostępny w zestawie opcjonalnym SD
CARD-C1 urządzenia, wówczas w celu zwiększenia bezpieczeństwa można skorzystać z funkcji drukowania
szyfrowanego. Drukowanie szyfrowane(P. 135)
Drukowanie dokumentów chronionych
Po przesłaniu do urządzenia dokumentu chronionego należy go wydrukować w ciągu jednej godziny. Po upływie tego
czasu dokument zostanie usunięty z karty SD i jego wydruk nie będzie już możliwy.
● Istnieje możliwość zmiany czasu ważności dokumentów chronionych.
dokumentów chronionych(P. 133)
132
Zmiana czasu ważności
Drukowanie dokumentu
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisków
3
przycisk
(
).
/
wybierz opcję <Zabezpieczony wydruk> i naciśnij
.
Wybierz dokument chroniony, który chcesz wydrukować i naciśnij przycisk
.
● Jeśli karta SD zawiera tylko jeden zabezpieczony dokument, ten ekran nie zostanie wyświetlony.
Wyświetla się nazwa użytkownika
● Jeśli na karcie SD przechowywane są dokumenty zabezpieczone, utworzone przez kilku użytkowników,
wówczas przed wyświetleniem powyższego ekranu zostanie wyświetlony ekran wyboru użytkownika.
Wybierz swoją nazwę użytkownika i naciśnij przycisk
4
Wprowadź kod PIN i kliknij przycisk
.
.
➠ Drukowanie rozpocznie się.
● Zadania drukowania można anulować z poziomu panelu roboczego.
Anulowanie drukowania(P. 78)
Zmiana czasu ważności dokumentów chronionych
Domyślnie urządzenie będzie usuwało zabezpieczone dokumenty po upływie godziny od ich przesłania, jeśli nie
zostaną wydrukowane. Tę wartość czasu można zmienić zgodnie z dostępnym zakresem.
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisków
(
).
/
wybierz opcję <Menu sterowania> i naciśnij przycisk
.
133
Drukowanie dokumentu
3
Wybierz opcję <Czas us. zab. wydr.> i naciśnij przycisk
4
Określ czas przechowywania dokumentów zabezpieczonych na karcie SD i naciśnij
przycisk
.
.
● Dokument zabezpieczony będzie usuwany z karty SD po upływie określonego tutaj czasu.
ŁĄCZA
Drukowanie szyfrowane(P. 135)
Instalowanie karty SD(P. 649)
134
Drukowanie dokumentu
Drukowanie szyfrowane
121Y-02C
Drukowane dane zostają zaszyfrowane przed wysłaniem do urządzenia, co zapewnia lepsze zabezpieczenie niż
tradycyjna funkcja drukowania zabezpieczonego. Aby móc korzystać z tej funkcji, należy zainstalować dodatek
„Encrypted Print Driver Add-in” dostępny w opcjonalnym pakiecie „SD CARD-C1”. Dokument drukowany za pomocą
funkcji szyfrowanego drukowania będzie nazywany „dokumentem zaszyfrowanym”.
Instalacja dodatku „Encrypted Print Driver Add-in”
● Patrz plik „Readme.txt” znajdujący się w katalogu CD-ROM dostarczanym wraz z zestawem „SD CARD-C1”.
◼ Przesyłanie zaszyfrowanych z komputera do urządzenia
Patrz Pomoc. Pomoc można wyświetlić z poziomu sterownika drukarki.
Otwórz folder drukarki (
myszy ikonę urządzenia
[Pomoc]
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 677) ) Kliknij prawym przyciskiem
[Właściwości drukarki] lub zakładkę [Właściwości] [Encrypted-P]
◼ Drukowanie zaszyfrowanych dokumentów
Po przesłaniu do urządzenia dokumentu chronionego należy go wydrukować w ciągu jednej godziny. Po upływie tego
czasu dokument zostanie usunięty z karty SD i jego wydruk nie będzie już możliwy.
(
)
<Wydruk zaszyfrowany>
wydrukowania
Wybierz zaszyfrowany dokument do
Wprowadź kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych
Okres ważności zaszyfrowanych dokumentów
● Istnieje możliwość zmiany okresu ważności zaszyfrowanych dokumentów. Można zastosować taką
samą metodę zmiany, jak w przypadku dokumentów zabezpieczonych. Zmiana czasu ważności
dokumentów chronionych(P. 133)
Używanie znaków alfanumerycznych lub symboli w kodzie PIN
● Podczas określania kodu PIN w sterowniku drukarki na potrzeby funkcji drukowania szyfrowanego
można używać liter, symboli oraz cyfr. Jeśli jednak w kodzie PIN zostaną zawarte litery lub symbole,
wydrukowanie dokumentu z poziomu panelu roboczego urządzenia będzie niemożliwe. Do
wydrukowania zaszyfrowanego dokumentu należy użyć opcji [Stan zadania] zdalnego interfejsu
użytkownika. Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych dokumentów(P. 354)
135
Drukowanie dokumentu
Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu
(Drukowanie zapisanego zadania)
121Y-02E
Dane wydrukowane z poziomu komputera można zapisać na karcie SD zainstalowanej w urządzeniu. Zapisane dane
można drukować bezpośrednio z poziomu urządzenia, dlatego nie ma potrzeby używania komputera do każdego
drukowania. Wygodnie jest zapisać dokument, który będzie drukowany wielokrotnie, na przykład arkusz faksu.
Instalowanie karty SD(P. 649)
Zapisywanie dokumentu w urządzeniu(P. 136)
Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu(P. 138)
● W pamięci urządzenia można zapisać do 1000 dokumentów.
● Dane zapisane na karcie SD nie zostaną usunięte nawet po wyłączeniu urządzenia, jednak ustawione jest ich
automatycznie usuwanie po upływie trzech dni. Aby zmienić okres przechowywania danych lub zapobiec
automatycznemu usunięciu danych, należy zmienić stosowne ustawienia z poziomu zdalnego interfejsu
użytkownika ( Zmiana okresu przechowywania dokumentów(P. 140) ). Zapisane dane można usunąć
także ręcznie ( Ręczne usuwanie dokumentów(P. 141) ).
Zapisywanie dokumentu w urządzeniu
1
Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
● Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji
znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.
2
Wybierz to urządzenie i kliknij opcję [Preferencje] lub [Właściwości].
● Wyświetlone okno różni się w zależności od używanej aplikacji.
3
Wybierz [Zapisywanie] w sekcji [Metoda druku] i kliknij [Tak].
136
Drukowanie dokumentu
4
Określ ustawienia przechowywania dokumentów i kliknij [OK].
[Nazwa danych]
Nadaj nazwę danym drukowania, pod którą zostaną zapisane na karcie SD.
Ręczne ustawienie nazwy. Nazwa danych drukowania może się składać z maksymalnie
[Wprowadź nazwę]
24 znaków. Należy użyć prostej nazwy, którą łatwo rozpoznać na wyświetlaczu
urządzenia.
[Użyj nazwy pliku]
Nazwa zostanie ustawiona automatycznie na podstawie nazwy pliku do wydrukowania
oraz informacji na temat używanej aplikacji.
[Skrzynka]
Miejsce zapisu danych drukowania na karcie SD jest nazywane sektorem. Należy wybrać numer sektora do
zapisu dokumentu. W celu ułatwienia identyfikacji sektora można do niego przypisać nazwę. Ustawianie
nazwy lub kodu PIN dla sektora(P. 144)
5
Podaj ustawienia drukowania i kliknij przycisk [OK].
● Kliknij kolejno zakładki [Ustawienia podstawowe], [Ustawienia strony], [Wykończenie], [Źródło papieru] lub
[Jakość], aby skonfigurować ustawienia wydruku na każdym ekranie w zależności od potrzeb.
ustawienia drukowania(P. 80)
Różne
● Wprowadzone w tym miejscu zmiany w ustawieniach są zapisywane wraz z dokumentem. Kolejne
drukowanie dokumentu będzie przebiegało zgodnie z zapisanymi ustawieniami.
137
Drukowanie dokumentu
6
Kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].
➠ Dokument jest wysyłany do urządzenia i zapisywany w określonym sektorze.
Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu
1
Naciśnij przycisk
(
).
● Gdy urządzenie pracuje w trybie offline, nie zadziała nawet po naciśnięciu przycisku
przestawić w tryb online.
(
). Należy je
Online klawisz(P. 25)
2
Za pomocą przycisków
3
Wybierz numer sektora dokumentu, który chcesz wydrukować i naciśnij przycisk
/
wybierz opcję <Wydruk zapis. zad.> i naciśnij przycisk
.
138
.
Drukowanie dokumentu
Sektor zabezpieczony kodem PIN
● Po wyświetleniu ekranu wprowadzania kodu PIN wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk
. Jeśli nie znasz
kodu PIN, skontaktuj się z administratorem urządzenia.
4
Wybierz dokument, który chcesz wydrukować i naciśnij przycisk
.
➠ Drukowanie rozpocznie się.
● Drukowanie można anulować z poziomu panelu roboczego.
Anulowanie drukowania(P. 78)
● Dokumenty zapisane na karcie SD można również drukować ze strony [Skrzynka] zdalnego interfejsu
użytkownika ( Strona [Skrzynka](P. 351) ). W tym celu należy otworzyć sektor, w którym dokumenty są
zapisane, zaznaczyć pole wyboru obok dokumentu do wydrukowania i kliknąć [Drukuj].
ŁĄCZA
Usuwanie dokumentu zapisanego w urządzeniu(P. 140)
Ustawianie nazwy lub kodu PIN dla sektora(P. 144)
Instalowanie karty SD(P. 649)
139
Drukowanie dokumentu
Usuwanie dokumentu zapisanego w urządzeniu
121Y-02F
Domyślnie dane zapisane na karcie SD są automatycznie usuwane po upływie trzech dni. Aby zmienić długość okresu
przechowywania dokumentów na karcie SD lub zapobiec ich automatycznemu usunięciu, należy zmienić ustawienia z
poziomu interfejsu użytkownika. Zapisane dokumenty można usunąć również ręcznie.
Zmiana okresu przechowywania dokumentów(P. 140)
Ręczne usuwanie dokumentów(P. 141)
Zmiana okresu przechowywania dokumentów
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Menu sterowania]
4
Zmień okres przechowywania.
[Edytuj].
● Aby zapobiec automatycznemu usuwaniu dokumentów, wybierz opcję [Wyłącz].
140
Drukowanie dokumentu
5
Kliknij [OK].
Ręczne usuwanie dokumentów
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i się zaloguj.
Uruchamianie Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 345)
Logowanie w trybie użytkownika ogólnego
● Domyślnie urządzenie jest skonfigurowane tak, aby żaden użytkownik (dotyczy ogólnych użytkowników),
oprócz administratora, nie mógł usuwać dokumentów. Aby użytkownicy końcowi mogli obsługiwać
dokumenty, należy zmienić ustawienia.
Umożliwianie użytkownikom końcowym obsługiwanie
dokumentów(P. 361)
● Można usunąć tylko taki dokument, którego nazwa użytkownika jest zgodna z nazwą użytkownika użytą
przy logowaniu do Zdalnego interfejsu użytkownika.
2
Kliknij [Skrzynka].
141
Drukowanie dokumentu
3
Kliknij numer sektora, w którym zapisany jest dokument do usunięcia.
Sektor zabezpieczony kodem PIN
● Po wyświetleniu poniższego ekranu wprowadź kod PIN i kliknij [OK].
4
Zaznacz pole wyboru przy dokumencie do usunięcia i kliknij [Usuń].
➠ Wybrany dokument zostanie usunięty.
142
Drukowanie dokumentu
● Aby sprawdzić informacje szczegółowe na temat dokumentu, należy kliknąć łącze tekstowe dostępne w
opcji [Nazwa pliku].
● Może potrwać chwilę, zanim przestrzeń na karcie SD zostanie zwiększona, ponieważ zapisane dane są
kasowane w tle.
143
Drukowanie dokumentu
Ustawianie nazwy lub kodu PIN dla sektora
121Y-02H
Można ustawić nazwę sektora oraz kod PIN wymagany do jego otwarcia. Nadanie przyjaznej nazwy ułatwia
identyfikację sektora podczas wyboru miejsca zapisu dokumentów za pomocą sterownika drukarki. Po ustawieniu
kodu PIN dostęp do zapisanych dokumentów będzie ograniczony do określonej grupy użytkowników, co zwiększy
bezpieczeństwo.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Skrzynka].
3
Kliknij numer sektora, dla którego chcesz zdefiniować ustawienia.
Sektor zabezpieczony kodem PIN
● Po wyświetleniu poniższego ekranu wprowadź kod PIN i kliknij [OK].
144
Drukowanie dokumentu
4
[Ustawienia].
5
Ustaw nazwę oraz kod PIN.
[Nazwa skrzynki]
W zależności od rodzaju znaków nazwa sektora może się składać z maksymalnie 96 znaków.
[Ustaw PIN]
Aby ustanowić kod PIN, zaznacz pole wyboru [Ustaw PIN] i wprowadź ciąg kodu PIN składający się z
maksymalnie siedmiu cyfr w polu tekstowym [PIN]. W celu potwierdzenia wprowadź ten sam ciąg cyfr w polu
tekstowym [Potwierdź].
● Pierwszą cyfrą kodu PIN nie może być „0”. W przypadku ustawienia cyfry „0” na pierwszej pozycji, zostanie
ona usunięta, a kod PIN zostanie skonfigurowany bez jej użycia.
6
Kliknij [OK].
145
Drukowanie dokumentu
Drukowanie bez otwierania pliku (Wydruk bezpośredni)
121Y-02J
Istnieje możliwość wydrukowania pliku z poziomu przeglądarki internetowej (Zdalnego interfejsu użytkownika) bez
jego otwierania. Ponadto można również wydrukować plik PDF zamieszczony w sieci poprzez podanie wyłącznie jego
adresu URL.
Dostępne formaty plików
Za pomocą funkcji drukowania bezpośredniego można drukować wymienione poniżej typy plików. Może się
jednak zdarzyć, że struktura plików uniemożliwi wydrukowanie ich z zastosowaniem tej funkcji.
● Plik PDF *1
● Plik PS
● Plik EPS
● Plik JPEG
● Plik TIFF
● Plik XPS
*1 Obsługiwana
jest wersja 1.7.
Nie można wydrukować żadnego pliku obrazu o rozmiarze przekraczającym podane wartości.
● Pliki PDF/XPS (z zainstalowaną kartą SD)
: 2 GB
(bez zainstalowanej karty SD) : 20 MB
● Pliki PS/EPS/JPEG/TIFF *2
: 2 GB
*2 W
zależności od struktury pliku nawet pliki TIFF o rozmiarze nieprzekraczającym górnej wartości granicznej mogą
nie być drukowane. W takim przypadku należy wybrać dla opcji <TIFF Spooler> ustawienie <Włącz> i ponowić próbę
drukowania. TIFF Spooler(P. 460)
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i się zaloguj.
interfejsu użytkownika(P. 345)
Kliknij [Bezpośredni wydruk].
146
Uruchamianie Zdalnego
Drukowanie dokumentu
3
Kliknij typ pliku do wydrukowania.
[Plik PDF]
Kliknij, aby wydrukować plik PDF.
[Plik PS]
Kliknij, aby wydrukować plik PS lub EPS.
[Plik obrazu]
Kliknij, aby wydrukować plik JPEG lub TIFF.
[Plik XPS]
Kliknij, aby wydrukować plik XPS.
4
Kliknij [Przeglądaj].
● Po wyświetleniu okna dialogowego wyboru pliku wybierz plik do wydrukowania i kliknij opcję [Otwórz].
● W przypadku drukowania pliku PDF wybierz opcję [Ścieżka do pliku].
147
Drukowanie dokumentu
Drukowanie pliku PDF z sieci
● Wybierz opcję [URL] i wprowadź adres URL pliku PDF. Jeśli konieczne jest uwierzytelnianie użytkownika,
wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
Plik PDF zabezpieczony hasłem
● Wprowadź hasło w polu [Hasło do dokumentu].
Drukowanie pliku PDF powiązanego z serwerem zasad
● Określ ustawienia [Nazwa użytkownika serwera polityki] i [Hasło serwera polityki].
5
6
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
Ustawienia drukowania dla
funkcji drukowania bezpośredniego(P. 150)
Kliknij [Rozpocznij drukowanie].
➠ Zostanie wyświetlony ekran przedstawiony poniżej i rozpocznie się drukowanie.
● Kliknięcie opcji [Do listy zadań] spowoduje wyświetlenie strony [Stan zadania] ze stanem drukowania.
Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych dokumentów(P. 354)
148
Drukowanie dokumentu
● Może potrwać chwilę, zanim drukowanie się rozpocznie.
ŁĄCZA
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)
149
Drukowanie dokumentu
Ustawienia drukowania dla funkcji drukowania
bezpośredniego
121Y-02K
Aby zmienić ustawienia funkcji drukowania bezpośredniego zgodnie z dokumentem do wydrukowania, należy
wprowadzić poniższe ustawienia.
Określanie ustawień drukowania dla plików XPS
● Usuń zaznaczenie pola wyboru [Prioryteryzuj bilet wydruku]. Jeśli to pole będzie zaznaczone, niektóre
pozycje będą niedostępne.
Ikony* w opisie
Ustawienia drukowania plików PDF
Ustawienia drukowania plików PS/EPS
Ustawienia drukowania plików JPEG
Ustawienia drukowania plików TIFF
Ustawienia drukowania plików XPS
* Dla
ustawień wyświetlanych niezależnie od formatu pliku ikony nie są wyświetlane.
150
Drukowanie dokumentu
[Podaj zakres wydruku]
[Zakres wydruku]
Określ zakres (strony) do wydrukowania.
[Wszystko]
Pozwala wydrukować wszystkie strony.
[Wprowadź strony]
Pozwala określić zakres stron do wydrukowania. Ustawienie do jest niedostępne dla
plików JPEG.
[Ustawienia jakości]
[Gradacja]
Ustawienie gradacji do przetwarzania danych drukowania.
[Wysoki 1]
Ten tryb drukowania nadaje się do drukowania zdjęć lub podobnych obiektów w
średniej jakości.
[Wysoki 2]
To ustawienie należy wybrać, aby drukować zdjęcia lub podobne obiekty w wysokiej
jakości.
[Półtony]
Dostępny jest wybór metody wydruku umożliwiającej odzwierciedlenie półtonów (zakres pośredni między
jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu). W przypadku plików PDF i XPS można ustawić opcje
[Rozdzielczość] lub [Gradacja] dla każdego typu obrazów zawartego w jednym dokumencie: [Tekst], [Grafiki] i
[Obraz].
151
Drukowanie dokumentu
[Błąd dyfuzji]
Po zaznaczeniu tego pola wyboru można drukować z większą precyzją niż w przypadku
opcji [Rozdzielczość]. Ten tryb drukowania nadaje się do drukowania ostrych krawędzi
danych o dużej szczegółowości, takich jak znaki lub cienkie linie. Dotyczy to wszystkich
typów danych obrazów, więc nie można wybrać ustawienia [Rozdzielczość] ani
[Gradacja].
[Rozdzielczość]
Wydruk tekstu z wyraźnymi krawędziami w celu uzyskania precyzyjnego wydruku.
[Gradacja]
Umożliwia drukowanie gradacji i obrysów z płynnym wykończeniem. Ten typ
drukowania jest odpowiedni do drukowania rysunków lub wykresów zawierających
gradacje.
[Błąd dyfuzji]
Drukowanie z większą precyzją niż w przypadku opcji [Rozdzielczość]. Ten tryb
drukowania nadaje się do drukowania ostrych krawędzi danych o dużej
szczegółowości, takich jak znaki lub cienkie linie.
[Zaawansowane wygładzanie]
Wprowadzanie ustawień trybu wygładzania, który umożliwia drukowanie gładkich krawędzi linii, rysunków i
tekstu.
[Wyłącz]
Bez wygładzania.
[Wygładzanie 1]
Drukowanie wygładzonych krawędzi linii, rysunków i tekstu.
[Wygładzanie 2]
Krawędzie będą gładsze niż w przypadku opcji [Wygładzanie 1].
[Grafiki]
W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru tryb wygładzania zostanie zastosowany
do linii i rysunków po zdefiniowaniu ustawienia [Wygładzanie 1] lub [Wygładzanie 2].
[Tekst]
W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru tryb wygładzania zostanie zastosowany
do tekstu po zdefiniowaniu ustawienia [Wygładzanie 1] lub [Wygładzanie 2].
152
Drukowanie dokumentu
[Ustawienia koloru]
[Tryb koloru]
Ustawianie drukowania w trybie kolorowym lub czarno-białym.
[Automatyczny (Kolorowy/Czarno-biały)] Automatyczny wybór drukowania w trybie kolorowym lub czarno-białym w
zależności od typu dokumentu.
[Czarno-biały]
Drukowanie w trybie czarno-białym, nawet jeśli dokument jest w kolorze.
[Kolorowy]
Drukowanie w kolorze.
153
Drukowanie dokumentu
[Tryb dopasowywania]
Wybór trybu przetwarzania do drukowania w kolorze.
[Profil ICC]
Użyj profilu, aby dopasować kolor.
[Gamma]
Wykonaj korekcję koloru poprzez ustawienie wartości gamma przy regulacji jasności.
[Profil źródła RGB]
Wybór odpowiedniego profilu danych RGB zgodnego z używanym monitorem. W przypadku plików XPS
można ustawić tę pozycję dla każdego typu obrazów zawartego w jednym dokumencie: [Tekst], [Grafiki] i
[Obraz].
[sRGB v3.0 (Canon)]
Używany jest profil RGB podobny do średniego profilu większości monitorów
stosowanych z komputerami z systemem Windows. Podczas korzystania z
monitora obsługującego standard sRGB można drukować kolory zbliżone do
kolorów wyświetlanych na monitorze.
[Canon HDTV gamma 1.5 do 2.4
Monitor]
W tym miejscu można wprowadzić ustawienia konieczne do wyregulowania
jasności po dokonaniu porównania kolorów wydruku z kolorami
wyświetlanymi na monitorze. Im wyższa wartość, tym ciemniejsze kolory
wydruków.
[Brak]
Oddzielenie koloru od danych RGB do CMYK bez stosowania profilu
źródłowego RGB.
● W przypadku plików XPS ta pozycja jest dostępna, gdy ustawienie opcji [Tryb dopasowywania] to [Profil
ICC].
[Profil symulacji CMYK]
Podczas drukowania danych CMYK można wybrać docelowy rodzaj symulacji. Urządzenie konwertuje dane
CMYK do modelu kolorów CMYK zależnego od urządzenia w oparciu o wybrany docelowy rodzaj symulacji.
[JapanColor(Canon)]
Pozwala użyć profilu JapanColor. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone
do japońskich norm drukowania.
[U.S. Web Coated v1.00 (Canon)] Pozwala użyć profilu U.S. Web Coated. Podczas drukowania stosowane są kolory
zbliżone do amerykańskich norm drukowania.
[Euro Standard v1.00 (Canon)]
Pozwala użyć profilu Euro Standard. Podczas drukowania stosowane są kolory
zbliżone do europejskich norm drukowania.
[Brak]
Pozwala drukować dane CMYK z zastosowaniem modelu kolorów CMYK zależnego
od urządzenia bez stosowania jakiegokolwiek profilu symulacji CMYK.
● Po wybraniu dla tej opcji ustawienia [Brak] ciemnokolorowa gradacja może się rozpaść, w zależności od
rodzaju danych.
[Profil wyjściowy]
Wybór odpowiedniego profilu danych do wydrukowania. W przypadku plików PDF i XPS można ustawić tę
pozycję dla każdego typu obrazów zawartego w jednym dokumencie: [Tekst], [Grafiki] i [Obraz].
154
Drukowanie dokumentu
[Normal]
Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby dane były drukowane w kolorach
zbliżonych do kolorów wyświetlanych na monitorze.
[Photo]
Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby efekt drukowania przypominał
fotografię.
[TR Normal]
Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby dane były drukowane w kolorach
zbliżonych do kolorów wyświetlanych na monitorze, a ilość tonera zużywana na tekst i
precyzyjne linie była dobrze kontrolowana.
[TR Photo]
Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby efekt drukowania przypominał
fotografię, a ilość tonera zużywana na tekst i precyzyjne linie była dobrze
kontrolowana.
● W przypadku plików XPS ta pozycja jest dostępna, gdy ustawienie opcji [Tryb dopasowywania] to [Profil
ICC].
[Metoda dopasowania]
Za pomocą opcji [Profil źródła RGB] można zdefiniować element mający pierwszeństwo nad innymi podczas
dopasowywania kolorów. W przypadku plików XPS można ustawić tę pozycję dla każdego typu obrazów
zawartego w jednym dokumencie: [Tekst], [Grafiki] i [Obraz].
[Percepcyjnie]
Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem percepcyjnej.
[Saturacja]
Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem nasycenia.
[Kolorometryczny]
Dopasowanie wykonywane jest w taki sposób, aby zminimalizować różnicę kolorów
między oryginałami a wydrukami.
[Użyj profilu skali szarości]
Po zaznaczeniu tego pola wyboru dane w szarości zostaną skonwertowane do danych CMYK zgodnie z
profilem skali szarości urządzenia.
● W zależności od ustawienia opcji [Profil wyjściowy] lub [Użyj tekstu w czystej czerni] można drukować za
pomocą wyłącznie tonera K (czarnego).
[Użyj tekstu w czystej czerni]
Po zaznaczeniu tego pola wyboru czarny tekst będzie drukowany wyłącznie przy użyciu tonera K (czarnego).
W przeciwieństwie do drukowania za pomocą tonera kolorowego (CMY), nie będą występowały rozmycia
wokół krawędzi. Zaleca się korzystanie z tego ustawienia w normalnym toku pracy.
[Czarny nadruk]
Zaznaczenie opcji [Użyj tekstu w czystej czerni] umożliwia określenie sposobu drukowania czarnego tekstu na
kolorowym tle lub kolorowym rysunku. Po zaznaczeniu tego pola wyboru najpierw zostanie wydrukowane
kolorowe tło lub rysunek, a następnie na tym tle lub rysunku zostanie wydrukowany tekst przy użyciu
wyłącznie tonera K (czarnego). Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, najpierw zostaną wydrukowane
dane po uprzednim wycięciu czarnego tekstu z kolorowego tła lub rysunku, a następnie czarny tekst zostanie
nadrukowany na pustą przestrzeń pozostałą po jego wycięciu.
● Gdy to pole wyboru nie jest zaznaczone, druk może być bledszy, a krawędzie tekstu mogą mieć białą
obwódkę.
155
Drukowanie dokumentu
[Wykonaj nadruk kompozytowy]
W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru dane CMYK, dla których ustawiany jest nadruk, będą
zadrukowywane jako dane kompozytowe.
● W przypadku wybrania dla opcji [Profil symulacji CMYK] ustawienia innego niż [Brak] nadruk nie będzie
wykonywany nawet w przypadku zaznaczenia tego pola wyboru.
[Jasność]
Dostosowywanie jasności całego obrazu w krokach po 5%. Im niższa wartość, tym jaśniejszy obraz.
[Korekcja Gamma]
Dostosowywanie jasności, które pozwala utrzymać jasność najjaśniejszych i najciemniejszych części oryginału
na wydruku wynikowym. [1.4] to ustawienie standardowe (bez korekcji), a im wyższa wartość ustawienia, tym
ciemniejszy będzie wydruk. Tę pozycję można ustawić dla każdego typu obrazów zawartego w jednym
dokumencie: [Tekst], [Grafiki], i [Obraz].
● Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawienie opcji [Tryb dopasowywania] to [Gamma].
[Photo Optimizer PRO]
Po zaznaczeniu tego pola wyboru podczas drukowania będzie wykonywana automatyczna korekcja
kontrastu, zestawienia kolorów, nasycenia i gradacji obrazu.
[Korekcja czerwonych oczu]
„Czerwone oczy” to zjawisko polegające na uzyskiwaniu nienaturalnie czerwonego koloru oczu ludzkich na
zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej lub stroboskopu. Ta opcja określa, czy czerwone oczy
mają być automatycznie wykrywane na obrazie i korygowane, tak aby były wyświetlane w naturalnym
kolorze. Po zaznaczeniu tego pola wyboru należy wybrać poziom korekcji w opcji [Poziom korekcji
czerwonych oczu].
[Rozjaśniacz twarzy]
W przypadku zdjęć twarzy ludzkich, które są nienaturalnie ciemne z powodu światła padającego z tyłu lub
niedoświetlenia można ustawić, czy obraz będzie drukowany z zastosowaniem korekcji całej jasności, tak aby
twarze osób na zdjęciu nabrały naturalnej jasności. Po zaznaczeniu tego pola wyboru należy wybrać poziom
korekcji w opcji [Poziom rozjaśnienia twarzy].
[Konwersja skali szarości]
Można wybrać metodę konwersji danych drukowania w kolorze na dane czarno-białe. W przypadku plików
XPS można określić metodę konwersji dla każdego typu danych obrazu: [Tekst], [Grafiki] i [Obraz].
[sRGB]
Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać płynną
gradację z uwzględnieniem kolorów.
[NTSC]
Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać efekt
odpowiadający obrazom telewizyjnym (NTSC).
[Uniform RGB]
Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby wszystkie poziomy
RGB zostały wyrównane wyłącznie na bazie jasności.
156
Drukowanie dokumentu
● Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawienie opcji [Tryb koloru] to [Czarno-biały].
[Kompensacja szarości]
W przypadku danych w czerni lub szarości zawierających informację o kolorze z definicją R=G=B można
wybrać drukowanie przy użyciu wyłącznie czarnego tonera (K). Można ustawić tę pozycję dla każdego typu
obrazów zawartego w jednym dokumencie: [Tekst], [Grafiki] i [Obraz].
● Po wybraniu dla tej pozycji ustawienia [Wyłącz] drukowanie będzie się odbywać z zastosowaniem czterech
kolorowych tonerów CMYK.
[Ustawienia wydruku]
[Kopii]
Określanie liczby kopii.
[Rozmiar papieru]
Pozwala określić rozmiar papieru do drukowania.
● Aby wydrukować plik PDF lub plik XPS, należy wybrać opcję [Automatycznie], aby optymalny rozmiar
papieru został dobrany automatycznie. Jeśli optymalny rozmiar papieru nie zostanie znaleziony, system
zastosuje rozmiar papieru ustawiony w opcji <Standardowy rozmiar papieru> (
Stand. rozm.
papieru(P. 515) ).
[Typ papieru]
Pozwala określić typ papieru do drukowania.
157
Drukowanie dokumentu
[Podawanie ręczne]
Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że dokument będzie drukowany wyłącznie na papierze
załadowanym na tacy wielofunkcyjnej.
[Zwiększ/zmniejsz aby dopasować do rozmiaru papieru]
Po zaznaczeniu tego pola wyboru wydruki będą pomniejszane lub powiększane zgodnie z ustawieniem
parametru Obszar wydruku(P. 639) papieru. Wydruki będą zmniejszane lub powiększane z zachowaniem
współczynnika proporcji.
● Jeśli dla opcji [Rozmiar papieru] wybrano ustawienie [Automatycznie], ta pozycja będzie niedostępna.
[Orienacja obrazu]
Pozwala określić orientację wydruku obrazu.
[Automatycznie]
Automatycznie wyznacza orientację drukowania na podstawie szerokości i wysokości
obrazu.
[Pionowo]
Tę opcję należy wybrać podczas drukowania obrazów, których dłuższa krawędź
występuje w pionie.
[Poziomo]
Tę opcję należy wybrać podczas drukowania obrazów, których dłuższa krawędź
występuje w poziomie.
● Jeśli określone ustawienie opcji [Pionowo] lub [Poziomo] jest niezgodne z orientacją obrazu, wydrukowany
zostanie pomniejszony obraz.
[Pozycja wydruku]
Pozwala określić miejsce, w którym zostanie umieszczony drukowany obraz.
[Automatycznie]
Jeśli dane TIFF zawierają informacje określające położenie wydruku, wówczas obraz
zostanie wydrukowany zgodnie z tymi informacjami. W innym przypadku zostanie on
wydrukowany na środku papieru. Dane JPEG zawsze są drukowane na środku papieru.
[Środek]
Obrazy są drukowane na środku papieru.
[Na górze na lewo]
Obrazy są drukowane z wyrównaniem do lewego, górnego rogu.
[Powiększenie]
Włącza lub wyłącza powiększanie/zmniejszanie obrazów. Wydruki są powiększane lub zmniejszane z
zachowaniem współczynnika proporcji obrazu.
[Wyłącz]
Gdy obraz mieści się w granicach wyznaczonych parametrem
Obszar
wydruku(P. 639) papieru, jest on drukowany w rzeczywistym rozmiarze. Jeśli jest
większy niż obszar drukowania, wydruki zostaną zmniejszone.
[Automatycznie]
Pozwala wykonywać powiększone lub pomniejszone wydruki zgodnie z ustawieniem
obszaru drukowania papieru.
158
Drukowanie dokumentu
[Zwiększ obszar wydruku]
Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że obraz będzie drukowany poprzez pełne rozciągnięcie Obszar
wydruku(P. 639) do rozmiaru papieru. Niektóre części obrazu w pobliżu krawędzi papieru mogą zostać
utracone papier może zostać częściowo zabrudzony.
[Drukuj dwustronnie]
Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala drukować po obu stronach papieru.
[Miejsce zszycia]
Określ, czy wydrukowane dokumenty zostaną zbindowane (np. za pomocą zszywacza) wzdłuż dłuższej czy
krótszej krawędzi. Orientacja wydruku zostanie zmieniona w zależności od zdefiniowanego położenia
bindowania. Można również określić margines bindowania ( Margines na oprawę(P. 411) ).
[Długa krawędź]
Bindowanie wydruków zostanie wykonane wzdłuż dłuższej krawędzi.
[Krótka krawędź]
Bindowanie wydruków zostanie wykonane wzdłuż krótszej krawędzi.
[Pokaż ostrzeżenia]
Można określić sposób zachowania się maszyny w przypadku wystąpienia błędu.
[Drukuj]
Informacja o błędzie zostanie wydrukowana, a żaden obraz nie.
[Panel]
Żaden obraz nie zostanie wydrukowany, a komunikat o błędzie zostanie wyświetlony
na panelu roboczym.
[Wyłącz]
Żaden obraz nie zostanie wydrukowany i żaden błąd nie będzie wyświetlany.
[N na 1]
Pozwala określić, czy na jednym arkuszu ma być drukowane wiele stron, poprzez kolejne ich przypisanie. Aby
na przykład wydrukować cztery strony na jednym arkuszu, wybierz opcję [4 na 1].
● Jeśli dla opcji [Rozmiar papieru] wybrano ustawienie [Automatycznie], ta pozycja będzie niedostępna.
159
Drukowanie dokumentu
[Porządek stron]
Pozwala wybrać rozkład stron na arkuszu.
[Wykańczanie]
Pozwala określić metodę sortowania wydruków podczas drukowania dokumentów wielostronicowych. Ta
opcja jest wyświetlana po zainstalowaniu karty SD.
[Wyłącz]
Wydruki nie są sortowane. Drukowana jest określona liczba egzemplarzy każdej
strony. Jeśli na przykład wykonywane są trzy wydruki czterostronicowego dokumentu,
wydruki zostaną ułożone w następującej kolejności: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
[Sortowanie]
Wydruki są grupowane tak, aby tworzyły komplety dokumentów ułożone według
numerów stron. Jeśli na przykład wykonywane są trzy wydruki czterostronicowego
dokumentu, wydruki zostaną ułożone w następującej kolejności: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4.
[Wydruk komentarza]
Pozwala określić, czy komentarze mają być drukowane.
[Automatycznie]
Drukuje komentarze w pliku PDF.
[Wyłącz]
Komentarze nie zostaną wydrukowane.
[Zapisz w skrzynce]
Dokument można zapisać na karcie SD zainstalowanej w urządzeniu bez wykonywania wydruków. Aby
zapisać dokument w sektorze zdefiniowanym w opcji [Numer skrzynki (00-99)], należy zaznaczyć to pole
wyboru. Dokumenty zapisane w sektorze można wielokrotnie drukować z poziomu panelu roboczego.
Informacje na temat drukowania dokumentu zawiera sekcja Drukowanie dokumentu zapisanego w
urządzeniu(P. 138) . Ta opcja jest wyświetlana, gdy karta SD jest zainstalowane.
ŁĄCZA
Drukowanie bez otwierania pliku (Wydruk bezpośredni)(P. 146)
160
Drukowanie dokumentu
Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie
e-maili)
121Y-02L
Funkcja Drukowanie e-maili umożliwia wydrukowanie wiadomości wraz odebranej z serwera pocztowego POP3 wraz z
załączonymi do niej plikami JPEG lub TIFF bez korzystania z komputera. Wiadomości e-mail można odbierać ręcznie lub
automatycznie w regularnych odstępach czasu. W przypadku korzystania z protokołu SMTP drukowane są wiadomości
e-mail przesłane do urządzenia bezpośrednio, bez pośrednictwa serwera pocztowego.
Konfiguracja ustawień funkcji Drukowanie e-maili(P. 162)
Ręczne odbieranie wiadomości e-mail(P. 166)
● Wybranie dla opcji <TIFF Spooler> w menu Konfiguracja ustawienia <Włącz> spowoduje tymczasowe
zapisanie odebranych danych w urządzeniu lub na karcie SD przed wydrukowaniem. To ogranicza
występowanie błędów. TIFF Spooler(P. 460)
Informacje ogólne o funkcji Drukowanie e-maili
Ogólne
● Wiadomość e-mail jest drukowana wraz z informacją z nagłówka wiadomości e-mail.
● Wiadomość e-mail w formacie HTML jest drukowana jako czysty tekst.
● Jeśli wiersz (nie licząc nowego wiersza) w wiadomości e-mail zawiera ponad 1000 znaków, wówczas
nadmiarowe znaki zostaną przerzucone do nowego wiersza i mogą nie zostać wydrukowane poprawnie.
Gdy ustawienie opcji <TIFF Spooler> to <Włącz>
● Jeśli rozmiar wiadomości e-mail przekracza 25 MB lub rozmiar całego e-maila przekracza 1,5 GB, wiadomość
nie zostanie wydrukowana.
● Jeśli rozmiar danych nagłówka wiadomości e-mail przekracza 20 kB, dane nadmiarowe nie zostaną
wydrukowane.
● Jeśli karta SD nie została zainstalowana, nie można drukować plików TIFF o rozmiarze przekraczającym 40
MB.
● Jeśli na karcie SD nie ma wystarczającej ilości wolnej przestrzeni, funkcje Drukowanie e-maili będzie
niedostępna.
● Gdy kaseta z tonerem jest bliska opróżnienia, nie można odbierać wiadomości e-mail.
161
Drukowanie dokumentu
Obsługiwane formaty kodowania wiadomości e-mail
● 7-bitowy ● uuencode
● kodowanie Base64
● 8-bitowy ● x-uuencode ● kodowanie transportowe Quoted-Printable
● binarny
Obsługiwane zestawy znaków w wiadomościach e-mail
● us-ascii
● iso-8859-1
● iso-8859-15
(Jeśli żaden z zestawów znaków nie zostanie zastosowany, urządzenie użyje domyślnie „us-ascii”.)
Dostępne formaty załączonych plików obrazów
Funkcja Drukowanie e-maili obsługuje następujące typy plików obrazów.
● Plik JPEG
● Plik TIFF
● W zależności od struktury pliku niektóre pliki mogą być niedostępne.
● Można wydrukować do trzech plików załączonych do każdej wiadomości e-mail (pliki powyżej tej liczby
nie zostaną wydrukowane).
● Jeśli karta SD jest zainstalowana, można drukować pliki o jednostkowym rozmiarze
nieprzekraczającym 100 MB.
Konfiguracja ustawień funkcji Drukowanie e-maili
W tej sekcji opisano sposób definiowania ustawień odbierania i drukowania wiadomości e-mail za pomocą urządzenia.
Za pomocą komputera należy określić ustawienia odbierania wiadomości e-mail, a z poziomu panelu roboczego
urządzenia ustawienia drukowania wiadomości e-mail.
Z poziomu komputera
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
162
Drukowanie dokumentu
3
Kliknij [Sieć]
4
Kliknij [Edytuj].
5
Określ ustawienia funkcji Drukowanie e-maili.
[Ustawienia wydruku E-Mail].
Drukowanie wiadomości e-mail z serwera pocztowego POP3
Gdy rozpocznie się pobieranie wiadomości e-mail, wydrukowane zostaną wszystkie wiadomości e-mail zapisane
w skrzynce odbiorczej serwera pocztowego. Jeśli wiadomości e-mail do wydrukowania zostaną wysłane do
urządzenia z wyprzedzeniem, można automatycznie drukować je w regularnych odstępach czasu lub
wydrukować wszystkie zapisane wiadomości e-mail o wyznaczonym czasie.
163
Drukowanie dokumentu
● Zaleca się założenie adresu e-mail wyłącznie na potrzeby funkcji Drukowanie e-maili, ponieważ wszystkie
wiadomości e-mail pobrane na urządzenie są usuwane z serwera pocztowego.
Warunki korzystania z protokołu POP3
● Serwer pocztowy POP3 musi obsługiwać polecenie UIDL. Szczegółowe informacje można uzyskać u
administratora sieci lub administratora serwera.
[Nazwa serwera POP3]
W tym miejscu należy wpisać nazwę serwera pocztowego lub adres IP do odbierania wiadomości e-mail.
[Nazwa użytkownika POP3]
Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika składającą się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych, która
posłuży do łączenia z serwerem pocztowym.
[Ustaw/Zmień hasło]
Aby wprowadzić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić hasło o długości
maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło]. W celu potwierdzenia należy
wprowadzić to samo hasło w polu tekstowym [Potwierdź].
[Interwał RX POP3]
W tym miejscu należy określić odstęp w minutach między kolejnymi automatycznymi połączeniami z
serwerem pocztowym. Nowe wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej serwera pocztowego będą
automatycznie pobierane i drukowane w określonych odstępach czasu. Ustawienie to można zdefiniować
również za pomocą opcji <Interwał odb. POP3> w menu ustawień panelu roboczego ( Interwał odb.
POP3(P. 407) ).
Wyłączanie automatycznego odbierania wiadomości e-mail
● Należy dla opcji [Interwał RX POP3] ustawić wartość [0]. Po ustawieniu wartości [0] wiadomości e-mail
trzeba będzie pobierać ręcznie. Ręczne odbieranie wiadomości e-mail(P. 166)
[POP3 RX]
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby włączyć funkcję Drukowanie e-maili z serwera pocztowego POP3.
Ustawienie to można zdefiniować również za pomocą opcji <POP3 RX> w menu ustawień panelu roboczego
( POP3 RX(P. 408) ).
[Numer portu serwera POP3]
Pozwala określić numer portu serwera pocztowego do odbierania wiadomości e-mail.
Drukowanie wiadomości e-mail za pomocą protokołu SMTP
Jeśli wiadomości e-mail są wysyłane do urządzenia za pośrednictwem protokołu SMTP, urządzenie będzie je
drukowało natychmiast po otrzymaniu. Funkcję tę należy włączyć, aby ustawić przekazywanie dokumentów
faksowanych z drukarek wielofunkcyjnych firmy Canon do tego urządzenia w celu wydrukowania (
Przekazywanie dokumentów faksowych z drukarek wielofunkcyjnych firmy Canon(P. 167) ).
164
Drukowanie dokumentu
[SMTP RX]
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby włączyć funkcję Drukowanie e-maili z użyciem protokołu SMTP.
Ustawienie to można zdefiniować również za pomocą opcji <SMTP RX> w menu ustawień panelu roboczego
( SMTP RX(P. 408) ).
[Numer portu serwera SMTP]
Pozwala określić numer portu serwera SMTP do odbierania wiadomości e-mail.
6
Kliknij [OK].
7
Wykonaj reset sprzętowy.
● Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
Z poziomu panelu sterowania
8
Zdefiniuj inne ustawienia funkcji Drukowanie e-maili według potrzeb.
Określ, czy wiadomość e-mail ma być drukowana.
Wydr. treść e-maila(P. 461)
Można ograniczyć liczbę stron przy drukowaniu wiadomości e-mail.
165
Drukowanie dokumentu
Ogran. druk. e-maili(P. 462)
Można określić ustawienia drukowania plików obrazów załączonych do wiadomości.
Orientacja obrazu(P. 458)
Powiększenie(P. 459)
Pozycja wydruku(P. 459)
TIFF Spooler(P. 460)
Pokaż ostrzeżenia(P. 461)
Zwiększ obszar wydr.(P. 462)
Profil źródła RGB(P. 462)
Profil symul. CMYK(P. 463)
Profil wyjściowy(P. 464)
Metoda dopasowania(P. 464)
Półtony(P. 465)
Kor. foto (tylko CL)(P. 465)
Konwers. skali szar.(P. 467)
Określ, czy błąd funkcji Drukowanie e-maili ma być wyświetlany.
Pokaż ostrzeżenia(P. 379)
Ręczne odbieranie wiadomości e-mail
Jeśli włączone zostało drukowanie wiadomości e-mail z serwera poczty POP3, możliwe jest również ręczne odbieranie
takich wiadomości. Aby połączyć się z serwerem pocztowym przed automatycznym odebraniem wiadomości e-mail lub
jeśli automatyczne odbieranie wiadomości e-mail przez urządzenie jest wyłączone, należy postępować zgodnie z
poniższą procedurą w celu ręcznego odebrania wiadomości e-mail.
1
Naciśnij przycisk
(
).
● Gdy urządzenie pracuje w trybie offline, nie zadziała nawet po naciśnięciu przycisku
przestawić w tryb online.
(
). Należy je
Online klawisz(P. 25)
2
Za pomocą przycisków
3
Wybierz opcję <Otrzymany E-Mail> i naciśnij przycisk
4
Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk
/
wybierz opcję <Narz. do dr. e-maili> i naciśnij przycisk
.
166
.
.
Drukowanie dokumentu
➠ Urządzenie połączy się z serwerem pocztowym. Jeśli w skrzynce odbiorczej na serwerze poczty są nowe
wiadomości e-mail, zostanie dla nich uruchomiona funkcja Drukowanie e-maili.
Przekazywanie dokumentów faksowych z drukarek wielofunkcyjnych firmy Canon
Należy włączyć funkcję SMTP RX urządzenia, a następnie określić adres IP urządzenia jako Adres faksu
internetowego (I-faksu) w źródłowe drukarce wielofunkcyjnej. Przekazywane dokumenty faksowe będą
drukowane natychmiast po odebraniu.
● Załączone pliki można drukować jedynie wówczas, gdy są one w formacie TIFF. Dla każdego dokumentu
faksu można wydrukować tylko jeden plik TIFF.
● Gdy kaseta z tonerem jest bliska opróżnienia, nie można odbierać dokumentów faksu. Dokumenty faksu,
których nie można odebrać na urządzeniu zostaną wydrukowane na źródłowej drukarce wielofunkcyjnej.
● Gdy w urządzeniu zainstalowana jest opcjonalna karta SD, maksymalny rozmiar plików TIFF do
wydrukowania jest ograniczony do 100 MB.
ŁĄCZA
Sprawdzanie historii dokumentów(P. 355)
Lista rejestru e-mail RX(P. 604)
167
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi
Wygodna współpraca z
urządzeniami przenośnymi
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi .................................................................. 169
Podłączanie do urządzenia mobilnego ............................................................................................................. 170
Zwiększanie efektywności drukarki przez wykorzystanie aplikacji ............................................................... 171
Korzystanie z technologii AirPrint ................................................................................................................. 173
Drukowanie z użyciem technologii AirPrint ............................................................................................ 177
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint .................................................................................... 180
Korzystanie z technologii Google Cloud Print ............................................................................................... 181
Zdalne zarządzanie urządzeniem ..................................................................................................................... 185
168
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi
121Y-02R
Połączenie urządzenia z urządzeniem przenośnym, takim jak smartfon lub tablet, umożliwia użycie odpowiedniej
aplikacji ułatwiającej drukowanie. Można także użyć urządzenia przenośnego, aby sterować urządzeniem na odległość,
sprawdzić status drukowania i zmienić ustawienia urządzenia.
Podłączanie do urządzenia mobilnego(P. 170)
Zwiększanie efektywności drukarki przez wykorzystanie aplikacji(P. 171)
Zdalne zarządzanie urządzeniem(P. 185)
169
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi
Podłączanie do urządzenia mobilnego
121Y-02S
Urządzenie mobilne należy połączyć z tym urządzeniem za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN.
Informacje na temat konfiguracji i obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN i urządzeń mobilnych można znaleźć w
podręcznikach do tych urządzeń lub uzyskać od ich producentów.
● Urządzenie jest dostarczane bez routera bezprzewodowej sieci LAN. W razie konieczności należy zaopatrzyć
się w router.
170
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi
Zwiększanie efektywności drukarki przez
wykorzystanie aplikacji
121Y-02U
Dzięki odpowiedniej aplikacji można obsługiwać drukarkę przy pomocy urządzenia przenośnego. Drukarka obsługuje
dedykowaną aplikację firmy Canon i różne inne aplikacje. Można wybrać najbardziej odpowiednią aplikację do danego
urządzenia przenośnego, celu, sytuacji itd.
◼ Drukowanie za pomocą aplikacji Canon PRINT Business
Można drukować z urządzeń mobilnych z systemami operacyjnymi iOS/Android. Podczas drukowania nie jest
konieczne wykonywanie żadnych czynności przy urządzeniu. Więcej informacji na temat obsługiwanych systemów
operacyjnych, szczegółowych metod konfigurowania oraz obsługi można znaleźć w pomocy aplikacji lub na stronie
internetowej firmy Canon ( http://www.canon.com/ ).
◼ Drukowanie za pomocą aplikacji Canon Print Service
Można łatwo drukować z menu aplikacji obsługujących podsystem drukowania systemu Android. Więcej informacji na
temat obsługiwanych systemów operacyjnych oraz szczegółowe instrukcje konfigurowania i obsługi można znaleźć na
stronie internetowej firmy Canon ( http://www.canon.com/ ).
◼ Korzystanie z technologii Google Cloud Print
Drukowanie można rozpocząć przy pomocy aplikacji lub usługi, która obsługuje technologię Google Cloud Print. Można
drukować przy pomocy zdalnego sterowania urządzeniem w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, na przykład
podczas podróży. Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 181)
◼ Drukowanie przy użyciu usługi Mopria®
Urządzenie obsługuje również usługę Mopria®. Usługa Mopria® umożliwia drukowanie przy pomocy różnych modeli
drukarek różnych producentów dzięki zastosowaniu wspólnych ustawień i funkcji. Jest to przydatne w sytuacji, gdy
drukarki obsługujące usługę Mopria® o różnych modelach od różnych producentów są zainstalowane w biurze, w
domu lub w innych miejscach. Wówczas można wykorzystać takie drukarki przy pomocy usługi Mopria® bez potrzeby
instalowania na nich dedykowanych aplikacji. Szczegółowe informacje o modelach urządzeń obsługujących usługę
Mopria® i wymaganiach systemowych można znaleźć pod adresem http://www.mopria.org .
171
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi
Wyświetlanie ustawień usługi Mopria®
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika w trybie zarządzania ( Uruchamianie Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 345) ) [Ustawienia/Rejestracja] [Sieć] [Ustawienia Mopria]
[Edytuj] Sprawdź, czy pole wyboru [Użyj usługi Mopria] jest zaznaczone [OK]
◼ Drukowanie z telefonu Windows (system Windows 10 Mobile i wersje późniejsze)
Możliwe jest drukowanie z telefonu Windows bez pobierania specjalnej aplikacji czy instalowania sterownika. W tym
celu muszą być włączone ustawienia <Wydruk WSD>, <Przeglądanie WSD> i <Multicast Discovery> w obszarze <WSD>.
WSD(P. 395)
172
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi
Korzystanie z technologii AirPrint
121Y-02W
Istnieje możliwość drukowania bez sterownika drukarki poprzez wysłanie danych drukowania z urządzeń firmy Apple.
Ustawienia technologii AirPrint
Konfiguracja ustawień AirPrint(P. 173)
Wyświetlanie ekranu AirPrint(P. 175)
Funkcje technologii AirPrint
Drukowanie z użyciem technologii AirPrint(P. 177)
Rozwiązywanie problemów
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint(P. 180)
Konfiguracja ustawień AirPrint
Możliwa jest rejestracja informacji, takich jak nazwa urządzenia oraz lokalizacja instalacji, które posłużą do identyfikacji
urządzenia. Można również wyłączyć obsługę technologii AirPrint przez urządzenie. Aby zmienić te ustawienia, należy
użyć Zdalnego interfejsu użytkownika.
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
● Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego, takiego jak iPad, iPhone lub iPod touch, w tej sekcji polecenie
„kliknij” jest równoznaczne z „naciśnij”.
3
Kliknij [Sieć]
[Ustawienia AirPrint].
173
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi
4
Kliknij [Edytuj].
5
Podaj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].
174
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi
[Użyj usługi AirPrint]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi korzystanie z technologii AirPrint. Aby wyłączyć technologię AirPrint,
należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
[Nazwa drukarki]/[Położenie]/[Szerokość geograficzna]/[Długość geograficzna]
Wprowadzanie nazwy oraz lokalizacji instalacji, które ułatwia identyfikację urządzenia podczas korzystania z
produktu firmy Apple. Informacje te są użyteczne w przypadku posiadania kliku drukarek obsługujących
technologię AirPrint.
Jeśli zaznaczysz pole wyboru [Użyj usługi AirPrint]
Następujące elementy są także automatycznie ustawione na wartość <Włącz>.
● <Ustawienia mDNS> w IPv4 i IPv6
● <HTTP>
Konfiguracja usługi DNS(P. 225)
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 298)
● <Wydruk IPP>
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 202)
Zmiana ustawienia [Nazwa drukarki]
● W przypadku zmiany ustawienia [Nazwa drukarki], które zostało już raz określone, drukowanie z
komputera Mac używanego wcześniej do drukowania może nie być możliwe. Zjawisko to występuje z
Konfiguracja usługi DNS(P. 225) )
powodu automatycznej zmiany ustawienia <Nazwa mDNS> (
protokołu IPv4. W takim przypadku należy ponownie dodać urządzenie na komputerze Mac.
Korzystanie z panelu sterowania
● Technologię AirPrint można również włączać z poziomu menu ustawień na panelu roboczym.
(
)
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<AirPrint>
<Wyłącz> lub
<Włącz>
Wyświetlanie ekranu AirPrint
Wyświetlenie okna technologii AirPrint umożliwia dostęp nie tylko do ustawień technologii AirPrint, ale pozwala
również na wyświetlenie informacji dotyczących materiałów eksploatacyjnych, takich jak papier i kaseta z tonerem. Co
więcej pozwala na konfigurację ustawień funkcji bezpieczeństwa ( Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji
szyfrowanej(P. 305) ).
1
Kliknij ikonę [Preferencje systemu] znajdującą się w Docku na ekranie
skanery].
2
Wybierz drukarkę i kliknij element [Opcje i zasoby].
3
Kliknij element [Wyświetl witrynę drukarki].
4
Zaloguj się w interfejsie Zdalny interfejs użytkownika.
● Aby zmienić ustawienia technologii AirPrint, zaloguj się w trybie zarządzania.
175
[Drukarki i
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi
➠ Zostanie wyświetlona strona dedykowana technologii AirPrint.
Znaki towarowe
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac OS, Mac OS X i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
zarejestrowanymi w USA i innych krajach. AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
176
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi
Drukowanie z użyciem technologii AirPrint
121Y-02X
Komputer nie jest niezbędny do drukowania wiadomości e-mail, zdjęć, stron internetowych oraz innych dokumentów.
Technologia AirPrint umożliwia drukowanie bezpośrednio z urządzeń firmy Apple, takich jak iPad, iPhone i iPod touch.
Drukowanie za pomocą urządzeń iPad, iPhone lub iPod touch(P. 177)
Drukowanie z komputera Mac(P. 178)
Wymagania systemowe
Aby drukować z wykorzystaniem technologii AirPrint, należy korzystać z jednego z wymienionych urządzeń firmy
Apple.
● iPad (wszystkie modele)
● iPhone (model 3GS lub nowszy)
● iPod touch (3 generacja lub nowsza)
● Mac (wersja Mac OS X 10.7 lub nowsza)*
* Mac
OS X 10.9 lub nowsza wersja w przypadku korzystania z połączenia USB.
Środowisko sieciowe
Wymagane jest korzystanie z jednego z wymienionych środowisk.
● Urządzenie firmy Apple i urządzenie są podłączonego do tej samej sieci LAN.
● Komputer Mac i urządzenie są połączone kablem USB.
Gdy korzystasz z łącza USB
● Ustaw wartość opcji <System operacyjny> na <Mac OS>.
System operacyjny(P. 383)
Drukowanie za pomocą urządzeń iPad, iPhone lub iPod touch
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i połączone z urządzeniem firmy Apple.
● Informacje dotyczące sposobu sprawdzania można znaleźć w podręczniku „Pierwsze kroki”.
Instrukcje
dołączone do urządzenia(P. 653)
2
W aplikacji zainstalowanej na urządzeniu firmy Apple dotknij przycisku
wyświetlić opcje menu.
177
, aby
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi
3
Na liście rozwijanej naciśnij opcję [Drukuj].
4
Wybierz urządzenie w sekcji [Drukarka] znajdujące się w oknie [Opcje drukarki].
● Wyświetlone zostaną drukarki podłączone do sieci. W tym kroku należy wybrać niniejsze urządzenie.
● Okno [Opcje drukarki] nie jest wyświetlane w aplikacjach, które nie obsługują technologii AirPrint. Wydruk
za pomocą tych aplikacji nie jest możliwy.
5
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
● Dostępne ustawienia i formaty papieru różnią się w zależności od używanej aplikacji.
6
Naciśnij przycisk [Drukuj].
➠ Drukowanie rozpocznie się.
Sprawdzanie statusu drukowania
● W trakcie drukowania naciśnij dwukrotnie przycisk Home urządzenia firmy Apple
[Drukuj].
dotknij przycisku
Drukowanie z komputera Mac
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i połączone z komputerem Mac.
● Informacje dotyczące sposobu sprawdzania można znaleźć w podręczniku „Pierwsze kroki”.
Instrukcje
dołączone do urządzenia(P. 653)
2
Dodaj urządzenie na komputerze Mac na ekranie [Preferencje systemowe]
3
Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
[Drukarki i skanery].
● Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji
znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.
4
Zaznacz urządzenie w oknie dialogowym drukowania.
● Wyświetlone zostaną drukarki podłączone do komputera Mac. W tym kroku należy wybrać niniejsze
urządzenie.
5
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
178
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi
● Dostępne ustawienia i formaty papieru różnią się w zależności od używanej aplikacji.
6
Kliknij polecenie [Drukuj].
➠ Drukowanie rozpocznie się.
179
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint
121Y-02Y
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint, wypróbuj poniższe rozwiązania.
● Upewnij się, że urządzenie jest włączone. Jeśli urządzenie jest włączone, najpierw je wyłącz, następnie odczekaj co
najmniej 10 sekund i włącz ponownie, po czym sprawdź, czy problem został rozwiązany.
● Upewnij się, że na urządzeniu nie został wyświetlony komunikat o błędzie.
● Upewnij się, że urządzenia firmy Apple i urządzenie są podłączone do tej samej sieci LAN. Po włączeniu urządzenia
może upłynąć kilka minut, zanim będzie ono gotowe do nawiązania łączności.
● Upewnij się, że na urządzeniu firmy Apple włączona jest technologia Bonjour.
● Upewnij się, czy urządzenie zostało skonfigurowane tak, aby wydruk z komputera był możliwy także bez
Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora
wprowadzenia identyfikatora wydziału i hasła.
wydziału(P. 268)
● Należy się upewnić, że do urządzenia załadowano papier oraz że w kasecie z tonerem jest wystarczająca ilość
toneru. Wyświetlanie ekranu AirPrint(P. 175)
180
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi
Korzystanie z technologii Google Cloud Print
121Y-030
Technologia Google Cloud Print to usługa umożliwiająca użytkownikowi posiadającemu konto Google wydruk z
aplikacji zgodnych z technologią Google Cloud Print za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera
podłączonego do Internetu. W odróżnieniu od standardowego drukowania za pomocą komputera technologia Google
Cloud Print umożliwia wydruk bez wykorzystania sterownika drukarki. Aby na przykład wydrukować wiadomość e-mail
lub dołączone do niej pliki, wystarczy skorzystać z aplikacji zgodnej z technologią Google Cloud Print. Wykonane
wydruki będą czekać przy urządzeniu.
Sprawdzanie ustawień urządzenia(P. 181)
Zmiana ustawień Google Cloud Print(P. 181)
Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print(P. 182)
● Podczas rejestrowania urządzenia lub korzystania z technologii Google Cloud Print do wydruku dokumentów
konieczne jest podłączenie urządzenia do Internetu. Użytkownik jest również odpowiedzialny za wszelkie
opłaty związane z tego typu połączeniem.
● W niektórych krajach i regionach korzystanie z tej funkcji może być niemożliwe.
● Usługa Google Cloud Print nie obsługuje drukowania z adresów IPv6.
● Do korzystania z technologii Google Cloud Print wymagane jest posiadanie konta Google. Użytkownicy
niemający konta Google, mogą utworzyć je na stronie internetowej firmy Google.
Sprawdzanie ustawień urządzenia
Przed konfiguracją technologii Google Cloud Print:
● Należy upewnić się, że urządzeniu został przypisany adres IPv4 oraz że zostało ono podłączone do komputera za
pośrednictwem sieci. Podłączanie do sieci przewodowej LAN(P. 190)
● Sprawdź, czy ustawienia daty i godziny są prawidłowe.
Ustaw. daty/czasu(P. 380)
● Jeśli włączone jest Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, należy upewnić się, czy urządzenie zostało
skonfigurowane tak, aby wydruk z komputera był możliwy także bez wprowadzenia identyfikatora wydziału i kodu
PIN. Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału(P. 268)
Zmiana ustawień Google Cloud Print
Włącz funkcję Google Cloud Print w urządzeniu. Funkcję Google Cloud Print można również wyłączyć.
1
Naciśnij przycisk
(
).
181
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi
2
Za pomocą przycisków
/
wybierz opcję <Sieć> i naciśnij przycisk
● Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk
.
.
3
Wybierz opcję <Google Cloud Print> i naciśnij przycisk
4
Wybierz opcję <Użyj Cloud Print> i naciśnij przycisk
5
Wybierz opcję <Wyłącz> lub <Włącz>, a następnie naciśnij przycisk
.
.
.
Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print
Zarejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print pozwala drukować z dowolnego miejsca.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Sieć]
[Ustawienia Google Cloud Print].
182
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi
4
Kliknij element [Zarejestruj] znajdujący się w sekcji [Stan rejestracji].
Jeśli [Zarejestruj] jest niedostępny
● Należy uaktywnić technologię Google Cloud Print. Kliknij przycisk [Edytuj], zaznacz pole wyboru [Użyj
usługi Google Cloud Print], a następnie kliknij przycisk [OK].
Ponowna rejestracja urządzenia
● Aby ponownie zarejestrować urządzenie, jeśli zmienił się jego właściciel lub z innego powodu, wyrejestruj
urządzenie, a następnie zarejestruj je ponownie.
5
Kliknij adres URL wyświetlony w formie łącza oznaczonego jako [Adres URL strony
rejestracji].
183
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi
6
Aby zarejestrować urządzenie, należy postępować zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie.
➠ Możesz drukować za pomocą aplikacji obsługującej technologię Google Cloud Print, na przykład Google
Chrome™.
● Przejdź do strony internetowej poświęconej technologii Google Cloud Print, aby uzyskać najnowsze
informacje na temat aplikacji, które ją obsługują.
Rejestrowanie z urządzenia przenośnego lub przeglądarki Google Chrome
Urządzenie można zarejestrować również z urządzenia przenośnego lub z przeglądarki Google Chrome. Przed
zakończeniem rejestracji na wyświetlaczu urządzenia zostanie wyświetlony poniższy ekran z potwierdzeniem.
Naciśnij przycisk
<Tak>
aby zakończyć rejestrację.
● Procedurę rejestracji można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia przenośnego lub na stronie
internetowej usługi Google Cloud Print.
184
Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi
Zdalne zarządzanie urządzeniem
121Y-031
Ze Zdalnego interfejsu użytkownika można korzystać za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej na
urządzeniu przenośnym. Pozwala to sprawdzić stan urządzenia i określić jego ustawienia z urządzenia przenośnego.
Uwaga: ekran Zdalnego interfejsu użytkownika może nie być prawidłowo wyświetlany na niektórych urządzeniach i w
niektórych środowiskach.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika na urządzeniu przenośnym
Wpisz adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej i uruchom Zdalny interfejs użytkownika. Najpierw sprawdź, czy
adres IP urządzenia został ustawiony ( Wydruk stanu sieci(P. 602) ). W przypadku wątpliwości skontaktuj się z
administratorem sieci.
1
Uruchom przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu przenośnym.
2
Wprowadź adres „http://(adres IP urządzenia)/” w polu adresu.
● Jeśli chcesz użyć adresu IPv6, zamknij go w nawiasach (przykład: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
ŁĄCZA
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)
185
Sieć
Sieć
Sieć ......................................................................................................................................................................... 187
Podłączanie do sieci .......................................................................................................................................... 188
Podłączanie do sieci przewodowej LAN ........................................................................................................ 190
Konfiguracja adresu IP ................................................................................................................................. 192
Ustawianie adresu IPv4 ......................................................................................................................... 193
Konfiguracja adresów IPv6 .................................................................................................................... 197
Konfiguracja urządzenia w celu drukowania danych z komputera ............................................................... 201
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD ..................................................................... 202
Włączanie protokołu IPP/IPPS ................................................................................................................ 208
Konfiguracja serwera wydruku ..................................................................................................................... 217
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym ............................................................................ 221
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet ............................................................................................................ 222
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią ................................................................................... 224
Konfiguracja usługi DNS ............................................................................................................................... 225
Konfiguracja usługi WINS ............................................................................................................................. 231
Konfiguracja protokołu SNTP ........................................................................................................................ 234
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP ..................................................... 237
Konfiguracja ustawień oprogramowania zarządzania urządzeniami ............................................................ 243
Konfiguracja protokołu SMB ......................................................................................................................... 247
Konfiguracja ustawień drukowania na komputerze ............................................................................... 251
186
Sieć
Sieć
121Y-032
Niniejsze urządzenie oferuje możliwość użytkowania w wielu różnych środowiskach, a oprócz podstawowych funkcji
związanych z siecią jest także wyposażone w zaawansowane rozwiązania technologiczne. Użytkownicy, którzy nie są
ekspertami w zakresie sieci, nie mają żadnych powodów do niepokoju, gdyż urządzenie to zostało zaprojektowane z
myślą o prostocie i wygodzie obsługi. Bez obaw można rozpocząć wykonywanie kolejnych kroków konfiguracji sieci.
◼ Podłączanie do komputera/wyświetlanie ustawień sieciowych urządzenia
Podłączanie do sieci(P. 188)
◼ Konfiguracja drukowania
Konfiguracja urządzenia w celu drukowania danych z komputera(P. 201)
◼ Dostosowywanie urządzenia do wygodnej pracy w środowisku sieciowym
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym(P. 221)
187
Sieć
Podłączanie do sieci
121Y-033
Urządzenie można podłączyć do sieci za pomocą przewodowego łącza LAN. Wymaga to użycia niepowtarzalnego
adresu IP w sieci. Konkretne ustawienia adresu IP można uzyskać u dostawcy usług internetowych lub administratora
sieci.
● Jeśli urządzenie jest podłączone do niezabezpieczonej sieci, informacje osobiste mogą zostać przechwycone
przez osoby niepowołane.
● Urządzenie jest dostarczane bez kabla LAN i routera. W razie konieczności należy zaopatrzyć się w te
akcesoria.
◼ Przed rozpoczęciem
Aby podłączyć urządzenie do sieci, należy postępować zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami.
Sprawdź ustawienia komputera.
● Upewnij się, że komputer został poprawnie podłączony do sieci. Aby uzyskać więcej
informacji, zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do urządzeń lub skontaktuj
się z ich producentami.
● Sprawdź, czy proces konfiguracji ustawień sieciowych na komputerze został
zakończony. W przypadku nieodpowiedniej konfiguracji sieci korzystanie z urządzenia
w środowisku sieciowym nie jest możliwe nawet po przeprowadzeniu dalszej części
procedury.
● W zależności od sieci potrzebna może być zmiana ustawień metody komunikacji
(półdupleks lub dupleks pełny) albo typu sieci Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T) (
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 222) ). Aby uzyskać
szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub
administratorem sieci.
● Sprawdzanie adresu MAC urządzenia.
Adres MAC(P. 407)
● Informacje na temat podłączania do sieci IEEE 802.1X znajdują się w sekcji
Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 320) .
188
Sieć
Połącz z przewodową siecią LAN.
Podłączanie do sieci przewodowej LAN(P. 190)
Skonfiguruj adres IP.
● W momencie zakupu urządzenie jest skonfigurowane tak, aby automatycznie pobierać
adres IP. Aby ustawić konkretny adres IP, należy zmienić to ustawienie.
Konfiguracja adresu IP(P. 192)
189
Sieć
Podłączanie do sieci przewodowej LAN
121Y-034
Urządzenie należy podłączyć do komputera za pośrednictwem routera. Podłącz urządzenie do routera za pomocą
kabla sieciowego LAN.
1
Podłącz kabel LAN.
● Podłącz urządzenie do routera za pomocą kabla sieci LAN.
● Wsuń złącze do gniazda, aby zatrzasnęło się we właściwym położeniu.
2
Sprawdź, czy wskaźnik LNK (
) się świeci.
● Gdy wskaźnik LNK się nie świeci, patrz:
3
Problemy z połączeniem z przewodową siecią LAN(P. 556)
Odczekaj około 2 minut.
● W tym czasie adres IP zostanie automatycznie ustawiony.
● Adres IP można skonfigurować ręcznie.
Konfiguracja adresu IP(P. 192)
190
Sieć
ŁĄCZA
Podłączanie do sieci(P. 188)
191
Sieć
Konfiguracja adresu IP
121Y-035
Połączenie urządzenia z siecią wymaga unikatowego sieciowego adresu IP. Dostępne są dwie wersje adresów IP: IPv4
oraz IPv6. Należy skonfigurować te ustawienia w zależności od środowiska sieciowego. Aby korzystać z adresów IPv6,
należy prawidłowo skonfigurować ustawienia adresu IPv4.
192
Sieć
Ustawianie adresu IPv4
121Y-036
Adres IPv4 może być przypisywany automatycznie za pośrednictwem protokołu
dynamicznego przydzielania adresu IP, takiego jak DHCP, lub można wprowadzić go
ręcznie. W przypadku podłączania urządzenia do przewodowej sieci LAN należy
upewnić się, że złącza kabla LAN zostały poprawnie umieszczone w portach (
Podłączanie do sieci przewodowej LAN(P. 190) ).
Ustawianie adresu IPv4
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisków
(
).
/
wybierz opcję <Sieć> i naciśnij przycisk
● Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk
3
Wybierz kolejno <Ustawienia TCP/IP>
4
Skonfiguruj ustawienia adresu IP.
.
.
<Ustawienia IPv4>
<Tryb IP>.
<Automatycznie>
Opcję należy wybrać, aby włączyć automatyczne przypisywanie adresu IP za pośrednictwem protokołu,
takiego jak DHCP.
<Ręcznie>
Ustawienie to umożliwia konfigurację ustawień adresu IP poprzez ręczne wprowadzenie adresu IP.
Automatyczne przypisywanie adresu IP
1
Wybierz opcję <Automatycznie> i naciśnij przycisk
2
Wybierz opcję <Protokół> i naciśnij przycisk
193
.
.
Sieć
3
Wybierz opcję <Użyj DHCP>, <Użyj BOOTP> lub <Użyj RARP> i naciśnij przycisk
.
● Można użyć tylko jednego z protokołów: DHCP, BOOTP i RARP. Jeśli ustawienie wybranego protokołu to
<Włącz>, ustawienie dla pozostałych dwóch protokołów zostanie zmienione na <Wyłącz>.
4
Wybierz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk
5
Naciśnij przycisk
6
Wybierz opcję <Automatycz. adres IP> i naciśnij przycisk
7
Wybierz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk
.
.
.
.
Korzystanie z serwera DHCP
Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania zostanie przypisany inny adres IP niż bieżący. To może
spowodować wyłączenie drukowania. Aby skorzystać z serwera DHCP, należy określić jedno z podanych
poniżej ustawień po uprzedniej konsultacji z administratorem sieci.
● Skonfigurowanie funkcji dynamicznej aktualizacji DNS
Konfiguracja usługi DNS(P. 225)
● Określenie ustawień serwera DHCP w celu stałego przypisywania tego samego adresu IP
Przypisywanie adresu IP bez użycia protokołu DHCP/BOOTP/RARP
● Wybierz dla wszystkich protokołów ustawienie <Wyłącz>. W przypadku wybrania ustawienia <Użyj DHCP>,
<Użyj BOOTP> lub <Użyj RARP> do <Włącz>, gdy serwery DHCP/BOOTP/RARP są niedostępne, urządzenie
będzie traciło czas i zasoby komunikacyjne w poszukiwaniu sieci dla dostępnych usług.
Adresy IP mające pierwszeństwo
● Adresy IP przypisywane za pośrednictwem protokołów DHCP/BOOTP/RARP są nadrzędne w stosunku do
adresów uzyskiwanych za pomocą protokołu Auto IP.
Ręczne wprowadzanie adresu IP
1
Wybierz opcję <Ręcznie> i naciśnij przycisk
194
.
Sieć
2
Wybierz opcję <Ustawienia adresu IP> i naciśnij przycisk
3
Określ adres IP, maskę podsieci oraz adres bramy (lub bramę domyślną).
● Wybierz opcję do ustawienia, naciśnij przycisk
.
, wprowadź adres i naciśnij
.
Wprowadzanie adresu
● Za pomocą przycisków
/
przejdź do pola docelowego (pole wprowadzania danych
oddzielonych kropką) i zmniejsz/zwiększ wartość za pomocą klawiszy numerycznych.
Nie ma pewności, czy adres IP do wprowadzenia jest znany
● Adres IP można wyznaczyć na podstawie ustawień routera sieci.
przypisania do urządzenia(P. 195)
5
Pozwala wykonać reset sprzętowy.
Wyznaczanie adresu IP do
Reset sprzętowy(P. 511)
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
Sprawdzanie poprawności ustawień
● Upewnij się, że na komputerze możliwe jest wyświetlenie okna Zdalnego interfejsu użytkownika.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
Po zainstalowaniu sterownika drukarki nastąpiła zmiana adresu IP
● Należy zdefiniować ponownie port do użycia, postępując według procedury zmiany standardowego portu
TCP/IP opisanej w sekcji „Podręcznik instalacji sterownika drukarki”.
Wyznaczanie adresu IP do przypisania do urządzenia
Aby używać stałego adresu IP dla urządzenia, można skonfigurować adres IP w opisany poniżej sposób.
◼ Konfiguracja adresu IP
Adres IP składa się z czterech liczb oddzielonych kropką (.) (przykład: 192.168.1.45). Każda liczba musi mieścić się
w przedziale z zakresu od 0 do 255. Zasadniczo pierwsze trzy liczby powinny być takie same, jak dla routera,
ponieważ są one wspólne w sieci. Ostatnia liczba (na przykład 45 w adresie 192.168.1.45) powinna być różna od
liczby innych urządzeń.
195
Sieć
◼ Sprawdzanie ustawień routera
Aby użyć stałego adresu IP, należy sprawdzić ustawienia serwera DHCP, który automatycznie przypisuje adresy
IP w sieci. To pozwoli uniknąć powielania adresu IP. Należy ustawić adres poza zakresem puli adresów IP
przypisywanych przez serwer DHCP. Często funkcję serwera DHCP pełni router, dlatego należy sprawdzić jego
ustawienia.
● Informacje na temat wyświetlania ekranu ustawień routera zawiera jego instrukcja obsługi.
1
Wyświetl ekran ustawień routera.
2
Sprawdź zakres puli adresów IP przypisywanych przez serwer DHCP.
● Zakres adresów IP przypisywanych przez serwer DHCP zależy od routera.
Przykładowy ekran ustawień DHCP routera:
3
Skonfiguruj adres IP urządzenia.
● Biorąc pod uwagę przykładowy ekran zaprezentowany w kroku 2, do urządzenia należałoby przypisać adres
IP z zakresu od 192.168.11.66 do 192.168.11.254, ponieważ router za pomocą DHCP przydziela adresy z puli
od 192.168.11.2 do 192.168.11.65.
ŁĄCZA
Konfiguracja adresów IPv6(P. 197)
Wydruk stanu sieci(P. 602)
Konfiguracja usługi WINS(P. 231)
196
Sieć
Konfiguracja adresów IPv6
121Y-037
Adresy IPv6 urządzenia można skonfigurować za pomocą zdalnego interfejsu
użytkownika. Przed rozpoczęciem konfiguracji adresów IPv6 należy sprawdzić
ustawienia adresu IPv4 ( Ustawianie adresu IPv4(P. 193) ). Aby korzystać z
adresów IPv6, należy poprawnie skonfigurować ustawienia adresu IPv4. Urządzenie
może mieć maksymalnie 7 następujących adresów IPv6:
Typ
Adres lokalny łącza
Maksymalna
dostępna ilość
Opis
1
Adres ważny tylko w obrębie podsieci lub dla łącza, który nie może zostać użyty
do komunikacji z urządzeniami innymi niż router. Adres lokalny łącza jest
ustawiany automatycznie, gdy włączona jest funkcja obsługi protokołu IPv6.
Adres ręczny
1
Adres bezstanowy
4
Adres wprowadzany ręcznie. W przypadku korzystania z tego adresu należy
określić długość prefiksu i domyślny adres routera.
Adres generowany automatycznie za pomocą adresu MAC urządzenia oraz
prefiksu sieci z routera. Po ponownym uruchomieniu urządzenia (lub po jego
włączeniu) adresy bezstanowe zostają usunięte.
Adres stanowy
1
1
Adres uzyskiwany z serwera DHCP przy użyciu protokołu DHCPv6.
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Sieć]
[Ustawienia TCP/IP].
197
Sieć
4
Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia IPv6].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj IPv6], a następnie skonfiguruj wymagane ustawienia.
198
Sieć
[Użyj IPv6]
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje włączenie obsługi protokołu IPv6 przez urządzenie. Jeśli protokół
IPv6 nie jest używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
[Użyj adresu bezstanowego]
To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku korzystania z adresu bezstanowego. Jeśli adres bezstanowy nie
jest używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
[Użyj adresu wprowadzanego ręcznie]
Aby ręcznie wprowadzić adres IPv6, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić adres IP, określić długość
prefiksu oraz podać domyślny adres routera w odpowiednich polach tekstowych.
[Adres IP]
W tym miejscu należy wprowadzić adres IPv6. Nie można wprowadzić adresu rozpoczynającego się od „ff”
(ani adresu multicast), adresu „0000::0000” (składającego się z samych zer) ani adresu rozpoczynającego się
od „0:0:0:0:0:ffff” lub „0:0:0:0:0:0”.
[Długość prefiksu]
Należy tu wprowadzić liczbę oznaczającą liczbę bitów przeznaczoną na adresy sieciowe.
[Domyślny adres rutera]
W razie potrzeby w tym miejscu należy zdefiniować adres IPv6 domyślnego routera. Nie można wprowadzić
adresu rozpoczynającego się od „ff” (ani adresu multicast), adresu „0000::0000” (składającego się z samych
zer) ani adresu rozpoczynającego się od „0:0:0:0:0:ffff” lub „0:0:0:0:0:0”.
[Użyj DHCPv6]
To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku korzystania z adresu stanowego. Jeśli protokół DHCPv6 nie jest
używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
6
Kliknij [OK].
199
Sieć
7
Wykonaj reset sprzętowy.
● Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
Sprawdzanie poprawności ustawień
● Sprawdź, czy można wyświetlić ekran Zdalnego interfejsu użytkownika w komputerze z wykorzystaniem
adresu IPv6 urządzenia. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
Wybieranie ustawień z panelu sterowania
● Adresy IPv6 można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego.
Ustawienia IPv6(P. 392)
Gdy zmienił się adres IP po zainstalowaniu sterownika drukarki
● Należy zdefiniować ponownie port do użycia, postępując według procedury zmiany standardowego portu
TCP/IP opisanej w sekcji „Podręcznik instalacji sterownika drukarki”.
ŁĄCZA
Ustawianie adresu IPv4(P. 193)
Wydruk stanu sieci(P. 602)
200
Sieć
Konfiguracja urządzenia w celu drukowania danych z
komputera
121Y-038
W przypadku użytkowania urządzenia w roli drukarki sieciowej można skonfigurować protokoły i porty używane do
drukowania i utworzyć serwer wydruku dla urządzenia. Przed konfiguracją urządzenia w celu drukowania z komputera
należy wykonać podstawowe procedury konfiguracyjne, takie jak instalacja sterownika drukarki. Więcej informacji
znajduje się w podręczniku Podręcznik instalacji sterownika drukarki.
● Protokoły drukowania są zasadami definiującymi sposób dostarczania danych dokumentu utworzonego na
komputerze do urządzenia, które można dostosować do rodzaju drukowania lub środowiska sieciowego.
● Porty to bramy umożliwiające przekazywanie danych dokumentu z komputera do drukarki. Nieprawidłowa
konfiguracja portów często jest przyczyną niemożności wydruku dokumentów z podłączonego do sieci
komputera.
201
Sieć
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji
protokołu WSD
121Y-039
Należy skonfigurować protokoły używane do drukowania dokumentów z podłączonego do sieci komputera.
Urządzenie obsługuje protokoły LPD, RAW, IPP/IPPS, WSD (Web Services on Devices) oraz FTP. Ta sekcja zawiera opis
ustawień protokołów LPD, RAW, IPP/IPPS i WSD. Informacje na temat korzystania z protokołu FTP, patrz Korzystanie
z klientów FTP(P. 663) .
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Sieć]
4
Skonfiguruj protokoły drukowania.
[Ustawienia TCP/IP].
202
Sieć
Konfiguracja ustawień LPD
1
Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia LPD].
2
Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.
[Użyj drukowania LPD]
Korzystając z protokołu LPD do drukowania, należy zaznaczyć to pole wyboru. Jeśli nie jest on używany,
należy usunąć zaznaczenie tego pola.
[Drukuj stronę separatora wydruków LPD]
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić takie informacje, jak nazwy użytkowników i nazwy
plików na wydrukach. Aby te dane nie były drukowane, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
[Przekroczenie czasu oczekiwania na odbiór]
Ustaw czas, po którym zadanie drukowania zostanie automatycznie zakończone, jeśli urządzenie nie
będzie mogło odebrać danych drukowania z powodu problemów z komunikacją lub wystąpienia innych
problemów.
3
Kliknij [OK].
Konfiguracja ustawień RAW
1
Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia RAW].
203
Sieć
2
Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.
[Użyj drukowania RAW]
Korzystając z protokołu RAW do drukowania, należy zaznaczyć to pole wyboru. Jeśli nie jest on używany,
należy usunąć zaznaczenie tego pola.
[Użyj komunikacji dwukierunkowej]
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby móc korzystać z komunikacji dwukierunkowej do powiadamiania
komputera o stanie urządzenia i ukończeniu drukowania. Jeśli ta funkcja nie jest używana, należy usunąć
zaznaczenie tego pola.
[Przekroczenie czasu oczekiwania na odbiór]
Ustaw czas, po którym zadanie drukowania zostanie automatycznie zakończone, jeśli urządzenie nie
będzie mogło odebrać danych drukowania z powodu problemów z komunikacją lub wystąpienia innych
problemów.
3
Kliknij [OK].
Konfiguracja ustawień IPP/IPPS
1
Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia wydruku IPP].
204
Sieć
2
Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.
[Użyj drukowania IPP]
Korzystając z protokołu IPP/IPPS do drukowania, należy zaznaczyć to pole wyboru. Jeśli nie jest on
używany, należy usunąć zaznaczenie tego pola.
[Użyj TLS]
Korzystając z protokołu IPP/IPPS (drukowanie IPP z zaszyfrowaną komunikacją TLS) przy drukowaniu,
należy zaznaczyć to pole wyboru. Jeśli nie jest on używany, należy usunąć zaznaczenie tego pola.
Podczas korzystania z protokołu IPPS, należy włączyć funkcję komunikacji szyfrowanej TLS.
z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej(P. 305)
Korzystanie
[Użyj uwierzytelniania IPP]
Aby skorzystać z funkcji uwierzytelniania użytkownika na potrzeby drukowania IPP, należy zaznaczyć to
pole wyboru i ustawić nazwę użytkownika oraz hasło. Jeśli nie jest ona używana, należy usunąć
zaznaczenie tego pola.
[Nazwa użytkownika]
Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika używaną przy uwierzytelnianiu IPP, składającą się z
maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych.
[Ustaw/Zmień hasło]
Aby wprowadzić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić hasło o długości
maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło]. W celu potwierdzenia należy
wprowadzić to samo hasło w polu tekstowym [Potwierdź].
205
Sieć
3
Kliknij [OK].
Konfiguracja ustawień WSD
1
Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia wydruku WSD].
2
Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.
[Użyj wydruku WSD]
Korzystając z protokołu WSD do drukowania, należy zaznaczyć to pole wyboru. Jeśli nie jest on używany,
należy usunąć zaznaczenie tego pola.
[Użyj przeglądania WSD]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia uzyskanie informacji o urządzeniu przez komputer za pomocą
interfejsu WSD. To pole wyboru jest zaznaczane automatycznie po zaznaczeniu pola wyboru [Użyj
wydruku WSD].
[Użyj Multicast Discovery]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia skonfigurowanie urządzenia tak, aby odpowiadało na
komunikaty Multicast Discovery. Gdy pole wyboru nie jest zaznaczone, urządzenie pozostaje w trybie
uśpienia nawet pomimo przepływu w sieci komunikatów Multicast Discovery.
3
5
Kliknij [OK].
Wykonaj reset sprzętowy.
● Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].
206
Sieć
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
Korzystanie z panelu sterowania
● Drukowanie LPD, drukowanie RAW i drukowanie IPP można również włączać lub wyłączać z poziomu menu
ustawień panelu roboczego.
Ustawienia LPD(P. 394)
Ustawienia RAW(P. 394)
Wydruk IPP(P. 395)
● Do ustawień WSD można przejść również z poziomu menu ustawień panelu roboczego.
WSD(P. 395)
Procedury konfiguracji za pomocą komputera
Po zakończeniu konfiguracji urządzenia konieczne może być skonfigurowanie ustawień lub zainstalowanie
aplikacji także na komputerze. W razie potrzeby należy również skonfigurować ustawienia na komputerze.
● Konfiguracja portów drukarki
Po zmianie adresu IP urządzenia lub dodaniu drukarki za pomocą folderu drukarki w systemie Windows
mogą wystąpić błędy drukowania. Błędy te są zwykle spowodowane nieprawidłową konfiguracją portu
drukarki. Przyczyną może być na przykład określenie niewłaściwego numeru lub typu portu na komputerze.
Aby naprawić ten problem, należy skonfigurować ustawienia portu drukarki, wykonując procedurę zmiany
standardowego portu TCP/IP opisaną w sekcji „Podręcznik instalacji sterownika drukarki”.
● Konfigurowanie urządzeń sieciowych WSD w systemie Windows Vista/7/8/10
Należy zainstalować sterownik drukarki zgodnie z procedurą instalacji z zastosowaniem portu WSD opisaną
w sekcji „Podręcznik instalacji sterownika drukarki”.
● Włączanie protokołu IPP/IPPS
Należy zainstalować sterowniki drukarki, określając port IPP.
ŁĄCZA
Konfiguracja serwera wydruku(P. 217)
207
Włączanie protokołu IPP/IPPS(P. 208)
Sieć
Włączanie protokołu IPP/IPPS
121Y-03A
Aby skonfigurować protokół drukowania IPP lub IPPS, należy zainstalować sterownik drukarki z zastosowaniem
procedury przedstawionej poniżej, zgodnej z systemem operacyjnym komputera użytkownika.
Systemy Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012(P. 208)
System Windows Server 2003(P. 214)
● Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze na konto administratora.
● Przed przystąpieniem do wykonania tej procedury należy skonfigurować ustawienia drukowania IPP za
pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika.
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 202)
Systemy Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012
Do zainstalowania drukarki konieczny jest dysk Dysk DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika. Przed rozpoczęciem
procedury należy umieścić dysk Dysk DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika w napędzie.
● Zamknąć ekran konfiguracji wyświetlany po umieszczeniu dysku DVD-ROM w napędzie.
1
Otwórz folder drukarki.
2
Kliknij opcję [Dodaj drukarkę].
3
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 677)
Jeśli używasz systemu Windows Vista/7/Server 2008, kliknij opcję [Dodaj drukarkę
sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth].
208
Sieć
4
Kliknij opcję [Mojej drukarki nie ma na liście].
5
Wybierz opcję [Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy], wprowadź lokalizację
docelową połączenia i kliknij przycisk [Dalej].
● Aby użyć protokołu IPP, wprowadź wartość „http://<adres IP urządzenia>/ipp” dla lokalizacji docelowej
połączenia.
Przykład: http://192.168.1.81/ipp
● Aby użyć protokołu IPPS, wprowadź wartość „https://<adres IP urządzenia>/ipp” dla lokalizacji docelowej
połączenia.
Przykład: https://192.168.1.81/ipp
● W przypadku korzystania z serwera DNS zamiast wartości „Adres IP urządzenia” należy wprowadzić
„<nazwa hosta urządzenia>.<nazwa domeny>” (przykład: https://moja_drukarka.przyklad.com/ipp).
6
Kliknij opcję [Użyj dysku].
209
Sieć
7
8
Kliknij opcję [Przeglądaj].
Określ folder zawierający sterowniki drukarki, wybierz plik INF, a następnie kliknij
opcję [Otwórz].
● Określ folder z zastosowaniem poniższej procedury dostosowanej do systemu operacyjnego komputera. Aby
uzyskać informacje na temat wersji systemu operacyjnego komputera (32-bitowej lub 64-bitowej), patrz
sekcja Sprawdzanie architektury bitowej(P. 680) .
32-bitowe systemy operacyjne
Wybierz kolejno opcje [UFR II] — język użytkownika — [32BIT] — Folder [Driver] (Sterownik) na dysku Dysk
DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika.
64-bitowe systemy operacyjne
Wybierz kolejno opcje [UFR II] — język użytkownika — [x64] — Folder [Driver] (Sterownik) na dysku Dysk
DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika.
Korzystanie z funkcji uwierzytelniania IPP
● Po wyświetleniu monitu z prośbą o wprowadzenie hasła, wpisz nazwę użytkownika oraz hasło i kliknij
przycisk [OK]. Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 202)
9
Postępuj zgodnie z procedurą konfiguracji wyświetlaną na ekranie.
210
Sieć
➠ Sterownik drukarki został zainstalowany. Aby użyć protokołu IPPS, należy zainstalować klucze publiczne
urządzenia na komputerze.
◼ Instalowanie kluczy publicznych urządzenia
Aby móc korzystać z protokołu IPPS, należy dodatkowo zainstalować klucze publiczne urządzenia na komputerze.
● Pary kluczy: [Wspólna nazwa] muszą być z góry ustawione jako parametry „Adres IP” lub „<nazwa
hosta>.<nazwa domeny>” używane podczas łączenia z urządzeniem. Generowanie par kluczy(P. 328)
1
Uruchom przeglądarkę internetową.
2
Wprowadź adres „https://<adres IP urządzenia>/” w polu adresu przeglądarki i
naciśnij klawisz [ENTER].
● Przykład: https://192.168.1.81/
● W przypadku korzystania z serwera DNS zamiast wartości „Adres IP urządzenia” należy wprowadzić
„<nazwa hosta urządzenia>.<nazwa domeny>” (przykład: https://moja_drukarka.przyklad.com/).
3
Kliknij opcję [Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane).].
➠ Zostanie wyświetlona strona logowania.
4
Kliknij kolejno opcje [Narzędzia]
5
Wybierz [Zaufane witryny] w zakładce [Bezpieczeństwo] i kliknij [Witryny].
[Opcje internetowe].
211
Sieć
6
Upewnij się, że wyświetlany jest ciąg „https://<adres IP urządzenia>” lub „<nazwa
hosta urządzenia>.<nazwa domeny>/”, a następnie wybierz kolejno opcje [Dodaj]
[Zamknij].
7
8
Jeśli pole wyboru [Włącz tryb chroniony (wymaga ponownego uruchomienia
programu Internet Explorer)] jest zaznaczone, usuń to zaznaczenie.
Kliknij przycisk [OK].
➠ Nastąpi powrót do ekranu Zdalnego interfejsu użytkownika.
212
Sieć
9
Zamknij przeglądarkę internetową.
10
Powtórz kroki od 1 do 3, aby uruchomić Zdalny interfejs użytkownika.
11
Kliknij opcje [Błąd certyfikatu]
[Wyświetlanie certyfikatów] z prawej strony pola
adresu.
12
Kliknij przycisk [Zainstaluj certyfikat].
13
Kliknij przycisk [Dalej].
14
15
16
Wybierz opcję [Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie] i kliknij
przycisk [Przeglądaj].
Aby zakończyć operację kreatora importu certyfikatu, wybierz opcję [Zaufane główne
urzędy certyfikacji] i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
Jeśli w kroku 7 zostało usunięte zaznaczenie pola wyboru [Włącz tryb chroniony
(wymaga ponownego uruchomienia programu Internet Explorer)], zaznacz pole z
powrotem.
213
Sieć
System Windows Server 2003
Do zainstalowania sterowników drukarki konieczny jest dysk Dysk DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika. Przed
rozpoczęciem procedury należy umieścić dysk Dysk DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika w stacji.
● Zamknąć ekran konfiguracji wyświetlany po umieszczeniu dysku DVD-ROM w napędzie.
1
Otwórz folder drukarki.
2
Kliknij dwukrotnie opcję [Dodaj drukarkę].
3
Kliknij przycisk [Dalej].
4
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 677)
Wybierz opcję [Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera] i
kliknij przycisk [Dalej].
214
Sieć
5
Wybierz opcję [Podłącz do drukarki w Internecie lub w sieci domowej albo biurowej],
wprowadź lokalizację docelową połączenia i kliknij przycisk [Dalej].
● Aby użyć protokołu IPP, wprowadź wartość „http://<adres IP urządzenia>/ipp” dla lokalizacji docelowej
połączenia.
Przykład: http://192.168.1.81/ipp
● Aby użyć protokołu IPPS, wprowadź wartość „https://<adres IP urządzenia>/ipp” dla lokalizacji docelowej
połączenia.
Przykład: https://192.168.1.81/ipp
● W przypadku korzystania z serwera DNS zamiast wartości „Adres IP urządzenia” należy wprowadzić
„<nazwa hosta urządzenia>.<nazwa domeny>” (przykład: https://moja_drukarka.przyklad.com/ipp).
6
Kliknij opcję [Użyj dysku].
7
Kliknij opcję [Przeglądaj].
215
Sieć
8
Określ folder zawierający sterowniki drukarki, wybierz plik INF, a następnie kliknij
opcję [Otwórz].
● Określ folder z zastosowaniem poniższej procedury zgodnie z systemem operacyjnym komputera.
32-bitowe systemy operacyjne
Wybierz kolejno opcje [UFR II] — język użytkownika — [32BIT] — Folder [Driver] (Sterownik) na dysku Dysk
DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika.
64-bitowe systemy operacyjne
Wybierz kolejno opcje [UFR II] — język użytkownika — [x64] — Folder [Driver] (Sterownik) na dysku Dysk
DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika.
Korzystanie z funkcji uwierzytelniania IPP
● Po wyświetleniu monitu z prośbą o wprowadzenie hasła, wpisz nazwę użytkownika oraz hasło i kliknij
przycisk [OK]. Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 202)
9
Postępuj zgodnie z procedurą konfiguracji wyświetlaną na ekranie.
➠ Sterownik drukarki jest zainstalowany i można drukować za pośrednictwem IPP/IPPS.
ŁĄCZA
Konfiguracja serwera wydruku(P. 217)
216
Sieć
Konfiguracja serwera wydruku
121Y-03C
Użycie serwera wydruku pozwala na zmniejszenie obciążenia komputera, z którego wykonywany jest wydruk. Serwer
drukarki umożliwia każdemu komputerowi zainstalowanie sterowników drukarki przez sieć, co oznacza, że nie ma
potrzeby instalowania ich na każdym komputerze przy użyciu DVD-ROM. Aby skonfigurować komputer podłączony do
sieci jako serwer wydruku, należy określić ustawienia udostępniania drukarki.
● Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze na konto administratora.
● Może wystąpić problem z instalacją sterowników drukarki przez sieć w zależności od systemu operacyjnego
oraz architektury bitowej (32- lub 64-bity) serwera drukowania i komputerów klienta.
● Wdrażając serwer drukowania w środowisku domenowym, skontaktuj się z administratorem sieci.
Zarządzanie identyfikatorami wydziałów w przypadku korzystania z serwera wydruku
● Podczas instalacji sterowników drukarki wymagane jest dodanie usługi Canon Driver Information Assist
Service do gromadzenia informacji o sterownikach. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku
Podręcznik instalacji sterownika drukarki.
1
2
3
Otwórz folder drukarki.
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 677)
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i kliknij polecenie [Właściwości
drukarki] lub [Właściwości].
Kliknij zakładkę [Udostępnianie], wybierz opcję [Udostępnij tę drukarkę] i wprowadź
nazwę udziału urządzenia.
217
Sieć
Gdy wyświetla się przycisk [Zmień opcje udostępniania]
● Kliknij opcję [Zmień opcje udostępniania].
4
W razie potrzeby zainstaluj dodatkowe sterowniki.
● Wykonanie tej operacji jest wymagane, jeśli sterowniki drukarki będą instalowane na innych komputerach o
innej architekturze bitowej za pośrednictwem serwera wydruku.
1
Kliknij pozycję [Dodatkowe sterowniki].
2
Zaznacz pole wyboru przy architekturze bitowej używanej przez inne komputery i kliknij przycisk [OK].
218
Sieć
● Dodatkowe sterowniki należy wybrać spośród następujących opcji według systemu operacyjnego
serwera wydruku.
Serwer wydruku
Zaznacz pole wyboru
32-bitowe systemy operacyjne [x64]
● Windows Server 2003
64-bitowe systemy operacyjne
[Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003] w kolumnie [Wersja]
● Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012
[x86] w kolumnie [Procesor]
● Jeśli nie wiesz, czy używany system operacyjny Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012 jest w
wersji 32- czy 64-bitowej, przejdź do sekcji Sprawdzanie architektury bitowej(P. 680) .
3
Umieścić dysk Dysk DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika w stacji komputera i kliknij przycisk
[Przeglądaj].
4
Określ folder zawierający dodatkowe sterowniki, wybierz plik INF, a następnie kliknij przycisk [Otwórz].
● Wybierz folder z zastosowaniem poniższej procedury zgodnie z systemem operacyjnym serwera
drukowania.
Serwer wydruku korzysta z 32-bitowej wersji systemu
Wybierz kolejno opcje [UFR II] — język użytkownika — [x64] — Folder [Driver] (Sterownik) na dysku Dysk
DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika.
Serwer wydruku korzysta z 64-bitowej wersji systemu
Wybierz kolejno opcje [UFR II] — język użytkownika — [32BIT] — Folder [Driver] (Sterownik) na dysku Dysk
DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika.
5
Kliknij przycisk [OK].
➠ Rozpocznie się instalacja dodatkowych sterowników. Poczekaj, aż zakładka [Udostępnianie] zostanie z
powrotem wyświetlona.
Gdy wyświetla się [Kontrola konta użytkownika]
● Kliknij przycisk [Tak].
5
Kliknij przycisk [OK].
219
Sieć
◼ Instalacja sterowników drukarki na komputerze za pośrednictwem serwera wydruku
1
Znajdź udostępnioną drukarkę na serwerze wydruku.
2
Kliknij dwukrotnie drukarkę udostępnioną.
3
Wyświetlanie
udostępnionych drukarek w serwerze drukowania(P. 678)
Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zainstalować sterowniki
drukarki.
ŁĄCZA
Drukowanie z komputera(P. 71)
220
Sieć
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku
sieciowym
121Y-03E
Konfiguracja sieci różni się w zależności od jej przeznaczenia. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było
kompatybilne z możliwie najszerszą gamą konfiguracji sieciowych, a ponadto wyposażono je w szeroki wachlarz
rozwiązań technologicznych. Należy skontaktować się z administratorem sieci i skonfigurować urządzenie w sposób
odpowiedni do danego środowiska sieciowego.
221
Sieć
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet
121Y-03F
Ethernet jest standardem komunikacji danych w obrębie sieci lokalnej (LAN). Można
określić tryb komunikacji (półdupleks/dupleks pełny) i typ sieci Ethernet (10BASE-T/
100BASE-TX/1000BASE-T). Na ogół z urządzenia można korzystać bez zmiany ustawień
domyślnych ( Sterownik Ethernet(P. 405) ), można to jednak zrobić, aby dostosować
je do środowiska sieciowego.
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisków
(
).
/
wybierz opcję <Sieć> i naciśnij przycisk
● Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk
.
.
3
Wybierz kolejno opcje <Sterownik Ethernet>
4
Zdecyduj, czy ustawienia sieci Ethernet zostaną skonfigurowane automatycznie czy
<Automat. wykrywanie>.
ręcznie.
Automatyczna konfiguracja ustawień sieci Ethernet
Zaznacz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk
. Urządzenie automatycznie wykryje i skonfiguruje tryb
komunikacji oraz rodzaj sieci Ethernet, których można użyć.
Ręczna konfiguracja ustawień sieci Ethernet
1
Wybierz opcję <Wyłącz> i naciśnij przycisk
2
Wybierz tryb komunikacji.
● Wybierz opcję <Tryb połączenia>
.
Wybierz opcję <Półdupleks> lub <Pełen dupleks>
<Półdupleks>
Naprzemiennie wysyła i pobiera dane komunikacyjne. Opcję tę należy wybrać, gdy urządzenie jest
podłączone do urządzenia sieciowego w trybie półdupleks.
<Pełen dupleks>
Jednocześnie wysyła i pobiera dane komunikacyjne. Ustawienie odpowiednie dla większości
środowisk.
222
Sieć
3
Wybierz rodzaj sieci Ethernet.
● Wybierz opcję <Typ sieci Ethernet>
Wybierz typ sieci Ethernet.
● W przypadku wybrania opcji <1000 Base-T>, ustawienie parametru <Tryb połączenia> zostanie
zmienione na <Pełen dupleks>.
5
Pozwala wykonać reset sprzętowy.
Reset sprzętowy(P. 511)
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
ŁĄCZA
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią(P. 224)
223
Sieć
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią
121Y-03H
Jeśli sieć została zaprojektowana z myślą o komunikacji redundancyjnej i składa się z wielu koncentratorów
przełączających lub mostów, niezbędny jest mechanizm zapobiegający zapętlaniu pakietów. Skutecznym rozwiązaniem
jest na przykład określenie roli każdego portu przełącznika. Komunikacja może jednak nadal być zakłócana na kilka
sekund zaraz po zmianie sposobu połączenia ze sobą urządzeń sieciowych lub dodaniu nowego urządzenia. W razie
wystąpienia problemu tego typu ustaw czas oczekiwania na połączenie z siecią.
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisków
(
).
/
wybierz opcję <Sieć> i naciśnij przycisk
● Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk
.
3
Wybierz opcję <Czas ocz. przy rozr.> i naciśnij przycisk
4
Wprowadź czas oczekiwania w sekundach i naciśnij przycisk
.
● Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź czas.
5
Pozwala wykonać reset sprzętowy.
Reset sprzętowy(P. 511)
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
ŁĄCZA
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 222)
224
.
.
Sieć
Konfiguracja usługi DNS
121Y-03J
System DNS (Domain Name System) jest usługą rozpoznawania nazw, który kojarzy nazwę hosta (lub domeny) z
adresem IP. Należy odpowiednio skonfigurować opcje ustawień DNS, mDNS lub DHCP. Procedury konfiguracji DNS dla
protokołów IPv4 i IPv6 są inne.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Sieć]
4
Skonfiguruj ustawienia usługi DNS.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
[Ustawienia TCP/IP].
225
Sieć
Konfiguracja usługi DNS dla protokołu IPv4
1
Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia IPv4].
2
Skonfiguruj ustawienia usługi DNS dla protokołu IPv4.
[Ustawienia DNS]
[Adres głównego serwera DNS]
W tym miejscu należy wprowadzić adres IP serwera DNS. Adres IP można ustawić również z
poziomu panelu roboczego ( Ustawienia IPv4(P. 389) ).
[Adres podrzędnego serwera DNS]
W tym miejscu należy wprowadzić adres IP pomocniczego serwera DNS, jeśli jest używany. Adres IP
można ustawić również z poziomu panelu roboczego ( Ustawienia IPv4(P. 389) ).
[Nazwa hosta]
Należy tu wprowadzić składającą się z maksymalnie 47 znaków alfanumerycznych nazwę hosta
urządzenia, który ma zostać zarejestrowany na serwerze DNS.
[Nazwa domeny]
Należy tu wprowadzić składającą się z maksymalnie 47 znaków alfanumerycznych nazwę domeny,
do której należy urządzenie, taką jak „przyklad.com”.
[Dynamiczna aktualizacja DNS]
226
Sieć
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby rekordy DNS były dynamicznie aktualizowane po każdej
zmianie adresu IP urządzenia.
[Ustawienia mDNS]
[Użyj mDNS]
Wprowadzony w programie Bonjour protokół mDNS (system DNS w trybie multiemisji) kojarzy
nazwę hosta z adresem IP bez korzystania z usługi DNS. Aby włączyć protokół mDNS, należy
zaznaczyć to pole i wprowadzić nazwę mDNS składającą się z maksymalnie 63 znaków w polu
tekstowym [Nazwa mDNS]. To pole wyboru można zaznaczyć jedynie wówczas, gdy zaznaczone jest
pole [Użyj IPv4].
[Ustawienia opcji DHCP]
[Uzyskaj nazwę hosta]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 12 i pobrania nazwy hosta z serwera DHCP.
Pobieranie nazwy hosta można określić również z poziomu panelu roboczego ( Ustawienia
IPv4(P. 389) ).
[Dynamiczna aktualizacja DNS]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 81, aby dynamicznie aktualizować rekordy
DNS za pośrednictwem serwera DHCP. Dynamiczną aktualizację rekordów DNS można zdefiniować
również z poziomu panelu roboczego ( Ustawienia IPv4(P. 389) ).
[Uzyskaj adres serwera DNS]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 6 i pobrania adresu serwera DNS z serwera
DHCP.
[Uzyskaj nazwę domeny]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 15 i pobrania nazwy domeny z serwera
DHCP.
[Uzyskaj adres serwera WINS]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 44 i pobrania adresu serwera WINS z
serwera DHCP.
3
Kliknij [OK].
Konfiguracja usługi DNS dla protokołu IPv6
1
Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia IPv6].
227
Sieć
2
Skonfiguruj ustawienia usługi DNS dla protokołu IPv6.
● Zaznaczenie pola wyboru [Użyj IPv6] jest wymagane do konfiguracji ustawień.
adresów IPv6(P. 197)
Konfiguracja
[Ustawienia DNS]
[Adres głównego serwera DNS]
W tym miejscu należy wprowadzić adres IP serwera DNS. Nie można wprowadzić adresu
rozpoczynającego się od „ff” (ani adresu multicast), adresu „0000::0000” (składającego się z samych
zer) ani adresu rozpoczynającego się od „0:0:0:0:0:ffff” lub „0:0:0:0:0:0”.
[Adres podrzędnego serwera DNS]
228
Sieć
W tym miejscu należy wprowadzić adres IP pomocniczego serwera DNS, jeśli jest on używany. Nie
można wprowadzić adresu rozpoczynającego się od „ff” (ani adresu multicast), adresu „0000::0000”
(składającego się z samych zer) ani adresu rozpoczynającego się od „0:0:0:0:0:ffff” lub „0:0:0:0:0:0”.
[Użyj nazw IPv4 hosta/domeny]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu korzystania z tych samych nazw hosta i domeny jak w
przypadku protokołu IPv4.
[Nazwa hosta]
Należy tu wprowadzić składającą się z maksymalnie 47 znaków alfanumerycznych nazwę hosta
urządzenia, który ma zostać zarejestrowany na serwerze DNS.
[Nazwa domeny]
Należy tu wprowadzić składającą się z maksymalnie 47 znaków alfanumerycznych nazwę domeny,
do której należy urządzenie, taką jak „przyklad.com”.
[Dynamiczna aktualizacja DNS]
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby rekordy DNS były dynamicznie aktualizowane po każdej
zmianie adresu IP urządzenia. Aby określić, jakie rodzaje adresów będą rejestrowane na serwerze
DNS, należy zaznaczyć pole wyboru obok opcji [Zapisz adres wprowadzony ręcznie], [Zapisz adres
stanowy] lub [Zapisz adres bezstanowy].
[Ustawienia mDNS]/[Ustawienia opcji DHCP]
[Użyj mDNS]
Wprowadzony w programie Bonjour protokół mDNS (system DNS w trybie multiemisji) kojarzy
nazwę hosta z adresem IP bez korzystania z usługi DNS. To pole wyboru można zaznaczyć jedynie
wówczas, gdy zaznaczone jest pole [Użyj IPv6].
[Użyj tej samej nazwy mDNS jak dla IPv4]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu korzystania z tej samej nazwy mDNS jak w przypadku
protokołu IPv4. Aby ustalić inną nazwę, należy usunąć zaznaczenie tego pola i wprowadzić nazwę
mDNS składającą się z maksymalnie 63 znaków w polu tekstowym [Nazwa mDNS].
[Uzyskaj adres serwera DNS]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 23 i pobrania adresu serwera DNS z
serwera DHCP.
[Uzyskaj nazwę domeny]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 24 i pobrania nazwy domeny z serwera
DHCP.
3
5
Kliknij [OK].
Wykonaj reset sprzętowy.
● Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].
229
Sieć
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
ŁĄCZA
Ustawianie adresu IPv4(P. 193)
Konfiguracja adresów IPv6(P. 197)
Wydruk stanu sieci(P. 602)
230
Sieć
Konfiguracja usługi WINS
121Y-03K
Windows Internet Name Service (WINS) jest usługą rozpoznawania nazw, za pomocą której do nazwy NetBIOS (nazwa
komputera lub drukarki w sieci SMB) jest przypisywany adres IP. Aby włączyć usługę WINS, należy określić serwer
WINS.
● W sieciach IPv6 funkcja ta jest niedostępna.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Sieć]
4
Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Konfiguracja WINS].
[Ustawienia TCP/IP].
231
Sieć
5
Zaznacz pole wyboru [Rozpoznawanie WINS], skonfiguruj wymagane ustawienia i
kliknij przycisk [OK].
[Rozpoznawanie WINS]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu korzystania z usługi WINS do rozpoznawania nazw. Jeśli usługa WINS
nie jest używana, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
[Adres serwera WINS]
Należy tu wprowadzić adres IP serwera WINS.
● Jeśli adres IP serwera WINS jest uzyskiwany z serwera DHCP, jest on nadrzędny w stosunku do adresu IP
wprowadzonego w polu tekstowym [Adres serwera WINS].
[Zakres ID]
W przypadku podziału sieci na kilka grup z identyfikatorami zakresu (oznaczeniami grup urządzeń w sieci),
należy tu wprowadzić identyfikator zakresu składający się w zależności od typu znaków z maksymalnie 64
znaków alfanumerycznych. Jeżeli dla komputera nie ustalono identyfikatora zakresu, należy pozostawić to
pole puste.
[Nazwa serwera SMB]
Podczas rejestrowania urządzenia na serwerze WINS można określić nazwę serwera w sieci SMB,
wprowadzając w zależności od typu znaków maksymalnie 16 znaków.
● Nie wolno używać spacji.
● Nazwa serwera ustawiona w opcji [Nazwa serwera] dostępnej pod pozycją [Ustawienia SMB] zostanie
automatycznie użyta jako [Nazwa serwera SMB], jeśli jest ona dostępna. Zmiana nazwy serwera
wprowadzona w opcji [Nazwa serwera SMB] zostanie zastosowana również do ustawienia [Nazwa serwera]
dostępnego pod pozycją [Ustawienia SMB].
[Nazwa grupy roboczej SMB ]
232
Sieć
Podczas rejestrowania urządzenia na serwerze WINS można określić nazwę grupy roboczej, do której należy
urządzenie, wprowadzając w zależności od typu znaków maksymalnie 16 znaków.
● Nie wolno używać spacji.
● Nazwa grupy roboczej ustawiona w opcji [Nazwa grupy roboczej] pod pozycją [Ustawienia SMB] zostanie
automatycznie zastosowana jako [Nazwa grupy roboczej SMB], jeśli jest dostępna. Zmiana nazwy grupy
roboczej wprowadzona w opcji [Nazwa grupy roboczej SMB] zostanie zastosowana również do ustawienia
[Nazwa grupy roboczej] pod pozycją [Ustawienia SMB].
6
Wykonaj reset sprzętowy.
● Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
Wybieranie ustawień z panelu sterowania
● Ustawienia WINS można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego.
Rozpoznawanie WINS(P. 393)
ŁĄCZA
Konfiguracja protokołu SMB(P. 247)
233
Sieć
Konfiguracja protokołu SNTP
121Y-03L
Protokół Simple Network Time Protocol (SNTP) umożliwia regulację zegara systemowego
za pomocą serwera czasu znajdującego się w sieci. W przypadku używania protokołu
SNTP system sprawdza okresowo serwer czasu, więc zegar systemowy jest zawsze
dokładny.
● Zastosowany dla urządzenia protokół SNTP obsługuje serwery NTP (wersja 3) i SNTP (wersje 3 i 4).
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Sieć]
[Ustawienia TCP/IP].
234
Sieć
4
Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia SNTP].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj SNTP] i podaj wymagane ustawienia.
[Użyj SNTP]
Należy zaznaczyć to pole, aby protokół SNTP był używany do synchronizacji. Aby protokół SNTP nie był
używany, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
[Nazwa serwera NTP]
Należy tu wprowadzić adres IP serwera NTP lub SNTP. Jeśli w sieci włączono usługę DNS, zamiast tego można
wprowadzić wartość „<nazwa hosta>.<nazwa domeny>” (lub FQDN) składającą się z maksymalnie 255 znaków
alfanumerycznych (przykład: ntp.przyklad.com).
[Interwał odpytywania]
Umożliwia określenie odstępu czasu między jedną synchronizacją a kolejną. Można określić odstęp czasu z
zakresu od 1 do 48 godzin.
6
Kliknij [OK].
7
Wykonaj reset sprzętowy.
● Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].
235
Sieć
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
Sprawdzanie komunikacji z serwerem NTP/SNTP
● Status komunikacji z zarejestrowanym serwerem można wyświetlić, klikając [Ustawienia/Rejestracja]
[Sieć] [Ustawienia TCP/IP], a następnie klikając przycisk [Sprawdź połączenie serwera NTP] w wyświetlonej
sekcji [Ustawienia SNTP]. W przypadku prawidłowego połączenia wyświetlony wynik będzie podobny do
przedstawionego poniżej. Należy pamiętać, że ta czynność nie zmienia ustawień zegara systemowego.
Wybieranie ustawień z panelu sterowania
● Ustawienia SNTP można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego.
SNTP(P. 398)
236
Sieć
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą
protokołu SNMP
121Y-03R
Protokół Simple Network Management Protocol (SNMP) umożliwia monitorowanie i kontrolowanie urządzeń
komunikacyjnych znajdujących się w sieci za pomocą bazy informacji zarządzania (MIB). Urządzenie obsługuje protokół
SNMPv1 i protokół SNMPv3 z rozszerzeniami zabezpieczeń. Stan urządzenia można sprawdzić z poziomu komputera
podczas drukowania dokumentów lub za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. Możliwe jest włączenie protokołu
SNMPv1 lub SNMPv3 albo obu tych protokołów naraz. Należy określić ustawienia każdej wersji zgodnie ze
środowiskiem sieciowym i przeznaczeniem.
SNMPv1
Protokół SNMPv1 korzysta z informacji nazywanych „społecznością” w celu określenia zakresu komunikacji
SNMP. Ponieważ informacje te są przekazywane do sieci w formie zwykłego tekstu, sieć będzie podatna na ataki.
Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci, należy wyłączyć protokół SNMPv1 i korzystać z protokołu SNMPv3.
SNMPv3
Protokół SNMPv3 umożliwia wdrożenie zarządzania urządzeniami sieciowymi chronionego wydajnymi funkcjami
zabezpieczeń. Przed konfiguracją protokołu SNMPv3 należy włączyć szyfrowanie PLS dla Zdalnego interfejsu
użytkownika ( Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej(P. 305) ).
● Urządzenie nie obsługuje funkcji powiadamiania pułapki SNMP.
● Zainstalowanie na komputerze lub w sieci oprogramowania do zarządzania SNMP umożliwia zdalną
konfigurację, monitorowanie i kontrolę urządzenia z poziomu komputera. Więcej informacji znajduje się w
podręcznikach użytkownika oprogramowania do zarządzania.
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
237
Sieć
3
Kliknij [Sieć]
4
Kliknij [Edytuj].
5
Określ ustawienia protokołu SNMPv1.
[Ustawienia SNMP].
● Jeśli nie trzeba zmieniać ustawień SNMPv1, przejdź do kolejnego kroku.
238
Sieć
[Użyj SNMPv1]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi włączenie protokołu SNMPv1. Skonfigurowanie pozostałych ustawień
protokołu SNMPv1 jest możliwe tylko po zaznaczeniu tego pola wyboru.
[Użyj nazwy społeczności 1]/[Użyj nazwy społeczności 2]
Zaznaczenie tego pola umożliwia określenie nazwy społeczności. Jeśli podanie nazwy społeczności nie jest
konieczne, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
[Nazwa społeczności 1]/[Nazwa społeczności 2]
Należy tu wprowadzić nazwę społeczności składającą się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych.
[Prawa dostępu do MIB]
Dla każdej ze społeczności należy zaznaczyć opcję [Odczyt/Zapis] lub [Tylko do odczytu] określającą przywileje
dostępu do obiektów menedżera MIB.
[Odczyt/Zapis]
Zezwolenie na wyświetlanie i zmienianie wartości obiektów menedżera MIB.
[Tylko do odczytu]
Zezwolenie tylko na wyświetlanie wartości obiektów menedżera MIB.
[Społeczność dedykowana]
Społeczność dedykowana jest wstępnie ustawioną społecznością przeznaczoną tylko do użytku przez
administratorów korzystających z oprogramowania firmy Canon, takiego jak imageWARE Enterprise
Management Console. Wybierz opcję [Wyłącz], [Odczyt/Zapis] lub [Tylko do odczytu] określającą uprawienia
dostępu do obiektów menedżera MIB.
6
[Wyłącz]
Społeczność dedykowana nie będzie używana.
[Odczyt/Zapis]
Zezwolenie na wyświetlanie i zmienianie wartości obiektów menedżera MIB za
pomocą społeczności dedykowanej.
[Tylko do odczytu]
Zezwolenie tylko na wyświetlanie wartości obiektów menedżera MIB za pomocą
społeczności dedykowanej.
Określ ustawienia protokołu SNMPv3.
● Jeśli nie trzeba zmieniać ustawień SNMPv3, przejdź do kolejnego kroku.
239
Sieć
[Użyj SNMPv3]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi włączenie protokołu SNMPv3. Skonfigurowanie pozostałych ustawień
protokołu SNMPv3 jest możliwe tylko po zaznaczeniu tego pola wyboru.
[Odblokuj użytkownika]
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć ustawienia od [Ustawienia użytkownika 1] do [Ustawienia użytkownika
5]. Aby wyłączyć ustawienia użytkownika, wyczyść odpowiadające im pole wyboru.
[Nazwa użytkownika]
Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika składającą się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych.
[Prawa dostępu do MIB]
Należy zaznaczyć opcję [Odczyt/Zapis] lub [Tylko do odczytu] określającą przywileje dostępu do obiektów
menedżera MIB.
[Odczyt/Zapis]
Zezwolenie na wyświetlanie i zmienianie wartości obiektów menedżera MIB.
[Tylko do odczytu]
Zezwolenie tylko na wyświetlanie wartości obiektów menedżera MIB.
[Ustawienia zabezpieczeń]
Należy zaznaczyć opcję [Uwierzytelnianie tak/Szyfrowanie tak], [Uwierzytelnianie tak/Szyfrowanie nie] lub
[Uwierzytelnianie nie/Szyfrowanie nie] określającą wybraną kombinację ustawień uwierzytelniania i
szyfrowania.
[Algorytm uwierzytelniania]
Należy kliknąć pozycję [Uwierzytelnianie tak/Szyfrowanie tak] lub [Uwierzytelnianie tak/Szyfrowanie nie] dla
ustawienia [Ustawienia zabezpieczeń], odpowiednio do algorytmu zastosowanego w środowisku sieciowym.
[Algorytm szyfrowania]
Należy kliknąć pozycję [Uwierzytelnianie tak/Szyfrowanie tak] dla ustawienia [Ustawienia zabezpieczeń],
odpowiednio do algorytmu zastosowanego w środowisku sieciowym.
[Ustaw/Zmień hasło]
Aby wprowadzić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić hasło o długości od 6 do 16
znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło uwierzytelniania] lub [Hasło szyfrowania]. W celu
potwierdzenia należy wprowadzić to samo hasło w polu tekstowym [Potwierdź]. Możliwe jest ustalenie
różnych haseł dla algorytmów uwierzytelniania i szyfrowania.
240
Sieć
[Nazwa kontekstu 1] to [Nazwa kontekstu 5]
Należy tu wprowadzić nazwę kontekstu składającą się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych. Można
zarejestrować maksymalnie pięć nazw kontekstu.
7
Określ ustawienia pozyskiwania informacji o zarządzaniu drukarką.
● Dzięki protokołowi SNMP informacje o zarządzaniu drukarką, takie jak protokoły drukowania oraz porty
drukarki, można monitorować i regularnie pozyskiwać z komputera podłączonego do sieci.
[Pozyskaj informacje o zarządzaniu drukarką z hosta]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia włączenie monitorowania informacji o zarządzaniu drukarką na
urządzeniu za pośrednictwem protokołu SNMP. Aby wyłączyć monitorowanie informacji o zarządzaniu
drukarką, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
[Odrzuć pakiety SNMP w trybie uśpienia]
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby w trybie uśpienia odebrane pakiety SNMP były odrzucane. Aby nie
odrzucać pakietów, należy usunąć zaznaczenie tego pola.
● Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że aplikacje korzystające z protokołu SNMP, takie jak aplikacje z
serii oprogramowania imageWARE firmy Canon, mogą być wyłączone w celu umożliwienia dostępu do
urządzenia.
8
Kliknij [OK].
9
Wykonaj reset sprzętowy.
● Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
241
Sieć
Wyłączanie protokołu SNMPv1
● Jeśli zostanie wyłączona obsługa protokołu SNMPv1, niektóre funkcje urządzenia, takie jak uzyskiwanie
informacji o urządzeniu za pośrednictwem sterownika drukarki, nie będą dostępne.
Korzystanie z panelu sterowania
● Do ustawień SNMP można przejść również z poziomu menu ustawień panelu roboczego.
SNMP(P. 402)
Ustawienia
Włączanie zarówno protokołu SNMPv1 jak i SNMPv3
● Jeśli włączone są obie wersje protokołu SNMP, zalecane jest wybranie w ustawieniach uprawnień dostępu do
obiektów menedżera MIB dla protokołu SNMPv1 opcji [Tylko do odczytu]. Uprawnienia dostępu do obiektów
menedżera MIB dla protokołów SNMPv1 i SNMPv3 można ustalać oddzielnie (a także osobno dla każdego
użytkownika w przypadku protokołu SNMPv3). Wybranie opcji [Odczyt/Zapis] (uprawnienie pełnego dostępu)
dla protokołu SNMPv1 anuluje wydajne funkcje zabezpieczeń protokołu SNMPv3, ponieważ większością
ustawień urządzenia można wtedy zarządzać za pomocą protokołu SNMPv1.
ŁĄCZA
Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej(P. 305)
242
Sieć
Konfiguracja ustawień oprogramowania zarządzania
urządzeniami
121Y-03S
Można usprawnić proces pozyskiwania różnych informacji o urządzeniach sieciowych i zarządzania nimi dzięki
wykorzystaniu w sieci oprogramowania do zarządzania urządzeniami, np. imageWARE Enterprise Management
Console. Informacje takie jak ustawienia urządzeń oraz dzienniki błędów są pobierane i rozpowszechniane za
pośrednictwem serwera. Jeśli urządzenie jest podłączone do tego typu sieci, program imageWARE Enterprise
Management Console przeszukuje sieć w poszukiwaniu urządzenia za pomocą protokołów, takich jak Service Location
Protocol (SLP), w celu pobrania od niego informacji np. o stanie zasilania. Konfigurację ustawień protokołu SLP można
przeprowadzić za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Sieć]
4
Określ ustawienia protokołu SLP.
[Ustawienia TCP/IP].
243
Sieć
Konfiguracja odnajdowania urządzeń z multiemisją
1
Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia Multicast Discovery].
2
Zaznacz pole wyboru [Odpowiedz do discovery] i podaj wymagane ustawienia.
[Odpowiedz do discovery]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia skonfigurowanie urządzenia tak, aby odpowiadało na pakiety
wyszukiwania metodą multiemisji programu do zarządzania urządzeniami oraz włączenie monitorowania
za pomocą programu do zarządzania urządzeniami. Aby urządzenie nie odpowiadało, należy usunąć
zaznaczenie tego pola wyboru.
[Nazwa zakresu]
Aby włączyć urządzenie do określonego zakresu, należy wprowadzić w tym polu nazwę zakresu składającą
się z maksymalnie 32 znaków.
3
Kliknij [OK].
Powiadamianie oprogramowania do zarządzania urządzeniami o stanie zasilania
urządzenia
1
Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia powiadomienia trybu uśpienia].
244
Sieć
2
Zaznacz pole wyboru [Powiadom] i podaj wymagane ustawienia.
[Powiadom]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia powiadamianie oprogramowania do zarządzania urządzeniami
o stanie zasilania urządzenia. Zaznaczenie opcji [Powiadom] pozwala na uniknięcie nawiązywania przez
urządzenie zbędnej komunikacji w trybie uśpienia i zmniejszenie całkowitego zużycia energii.
[Numer portu]
Numer portu tej funkcji należy zmienić w zależności od środowiska sieciowego.
[Liczba ruterów do przejścia]
Należy określić liczbę routerów, przez które mogą przejść pakiety powiadomień. Należy wprowadzić liczbę
z zakresu od 0 do 254.
[Interwał powiadomienia]
Określenie, jak często urządzenie ma powiadamiać oprogramowanie do zarządzania urządzeniami o
stanie zasilania. Należy wprowadzić wartość w sekundach z zakresu od 60 do 65535.
3
5
Kliknij [OK].
Wykonaj reset sprzętowy.
● Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].
245
Sieć
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
Korzystanie z panelu sterowania
● Odpowiedź wyszukiwania można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego.
Odpowiedź Discovery(P. 399)
● Do ustawień powiadomień o stanie zasilania można przejść również z poziomu menu ustawień panelu
roboczego. Ust. powiad. o uśp.(P. 399)
ŁĄCZA
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)
246
Sieć
Konfiguracja protokołu SMB
121Y-03U
Blok komunikatów serwera (SMB) to protokół umożliwiający udostępnianie zasobów, takich jak pliki i drukarki, kilku
urządzeniom w sieci. Jest on używany także do rejestrowania urządzenia jako drukarki udostępnionej w sieci SMB.
● Protokół SMB obsługuje wyłącznie szyfrowanie NetBIOS na TCP/IP i nie obsługuje NetBEUI. Przed
skonfigurowaniem ustawień protokołu SMB należy skonfigurować adres IP. Konfiguracja adresu
IP(P. 192)
● Protokół SMB jest włączony tylko wówczas, gdy w urządzeniu zainstalowana jest opcjonalna karta SD.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Sieć]
[Ustawienia SMB].
247
Sieć
4
Kliknij [Edytuj].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj serwera SMB] i podaj wymagane ustawienia.
[Użyj serwera SMB]
Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że komputer będzie wskazany jako serwer SMB w sieci SMB.
[Nazwa serwera]
W celu określenia nazwy serwera do wyświetlenia w sieci SMB można, w zależności od rodzaju znaków,
wprowadzić maksymalnie 16 znaków. Nazwa musi się różnić od nazw innych komputerów i drukarek w sieci.
● Nie wolno używać spacji.
● Nazwa serwera ustawiona w opcji [Nazwa serwera SMB] dostępnej pod pozycją [Konfiguracja WINS]
zostanie automatycznie użyta jako [Nazwa serwera], jeśli jest ona dostępna. Zmiana nazwy serwera
wprowadzona w opcji [Nazwa serwera] zostanie zastosowana również do ustawienia [Nazwa serwera SMB]
dostępnego pod pozycją [Konfiguracja WINS].
[Nazwa grupy roboczej]
W celu określenia nazwy grupy roboczej, do której należy urządzenie, można, w zależności od rodzaju
znaków, wprowadzić maksymalnie 16 znaków. Jeśli w środowisku sieciowym nie ma grupy roboczej, należy
utworzyć grupę roboczą w systemie Windows i wprowadzić jej nazwę.
● Nie wolno używać spacji.
248
Sieć
● Nazwa grupy roboczej ustawiona w opcji [Nazwa grupy roboczej SMB] dostępnej pod pozycją [Konfiguracja
WINS] zostanie automatycznie użyta jako [Nazwa grupy roboczej], jeśli jest ona dostępna. Zmiana nazwy
serwera wprowadzona w opcji [Nazwa grupy roboczej] zostanie zastosowana również do ustawienia
[Nazwa grupy roboczej SMB] dostępnego pod pozycją [Konfiguracja WINS].
[Komentarze]
W zależności od rodzaju znaków komentarze wprowadzane w urządzeniu mogą się składać z maksymalnie
192 znaków.
[Użyj LM Announce]
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby powiadomić menedżera sieci LAN o istnieniu urządzenia. Jeśli nie ma
potrzeb powiadamiania, zależy usunąć zaznaczenie tego pola, aby ograniczyć obciążenie sieci.
[Użyj wydruku SMB]
To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku korzystania z drukowania SMB na urządzeniu.
[Nazwa drukarki]
W zależności od rodzaju znaków nazwa urządzenia może się składać z maksymalnie 13 znaków.
● Nie wolno używać spacji.
6
Kliknij [OK].
7
Wykonaj reset sprzętowy.
● Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
»
Przejdź do rozdziału
Konfiguracja ustawień drukowania na komputerze(P. 251) .
Korzystanie z panelu sterowania
● Sewer SMB można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego.
SMB(P. 401)
● Drukowanie SMB można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego.
SMB(P. 401)
ŁĄCZA
249
Sieć
Konfiguracja usługi WINS(P. 231)
250
Sieć
Konfiguracja ustawień drukowania na komputerze
121Y-03W
Na komputerze należy skonfigurować ustawienia połączenia i zainstalować sterownik drukarki, aby umożliwić
drukowanie z komputera za pomocą urządzenia poprzez sieć SMB.
Łączenie z siecią SMB(P. 251)
Instalowanie sterownika drukarki(P. 252)
Łączenie z siecią SMB
1
2
3
4
Wyświetl [Właściwości połączeń lokalnych].
Wyświetlanie danych [Właściwości
połączeń lokalnych](P. 682)
Zaznacz pole wyboru [Klient sieci Microsoft Networks].
Zaznacz pole wyboru [Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)] lub [Protokół
internetowy] i kliknij opcję [Właściwości].
Kliknij zakładkę [Ogólne]
[Zaawansowane].
251
Sieć
5
Kliknij zakładkę [WINS], wybierz opcję [Włącz system NetBIOS przez TCP/IP], a
6
Klikaj [OK], aż wszystkie okna dialogowe zostaną zamknięte.
następnie kliknij przycisk [OK].
● Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, uruchom go ponownie.
Instalowanie sterownika drukarki
Sterownik drukarki należy zainstalować zgodnie z procedurą opisaną w sekcji „Podręcznik instalacji sterownika
drukarki”.
W trakcie instalacji wyświetla się ekran wyboru portu
● Należy wykonać poniższą procedurę.
1
Kliknij przycisk [Dodaj port].
2
Wybierz opcję [Sieć] i kliknij przycisk [OK].
3
Wybierz z listy nazwę grupy roboczej, nazwę serwera oraz nazwę drukarki zdefiniowane
uprzednio w ustawieniach protokołu SMB. Konfiguracja protokołu SMB(P. 247)
252
Zabezpieczenia
Zabezpieczenia
Zabezpieczenia ................................................................................................................................................ 254
Ochrona urządzenia przed nieupoważnionym dostępem .............................................................................. 255
Zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi .............................................................................................. 256
Ustawienia uprawnień dostępu .................................................................................................................... 258
Ustawianie hasła menedżera systemu ................................................................................................... 259
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów ............................................................... 262
Ustawiania kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika ......................................................................... 270
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory ............................................................................................... 272
Określanie adresów IP dla zasad zapory ................................................................................................ 273
Określanie adresów MAC dla zasad zapory ............................................................................................ 280
Ustawienia proxy .......................................................................................................................................... 284
Ograniczanie funkcji urządzenia ...................................................................................................................... 287
Ograniczanie funkcji drukowania ................................................................................................................. 288
Ograniczenie funkcji USB .............................................................................................................................. 292
Ograniczanie funkcji panelu roboczego ........................................................................................................ 295
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP ...................................................................................... 298
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika ............................................................................................... 299
Wyłączanie portu LAN ................................................................................................................................... 300
Ukrywanie historii zadań drukowania ........................................................................................................... 301
Wprowadzenie wydajnych funkcji zabezpieczeń ............................................................................................. 303
Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej ............................................................................. 305
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec ........................................................................................................ 309
Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X ................................................................................ 320
Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych ..................................................................... 326
Generowanie par kluczy ......................................................................................................................... 328
Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych ............................................. 337
Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych ................................................................................ 341
253
Zabezpieczenia
Zabezpieczenia
121Y-03X
Urządzenia informatyczne, w tym komputery i drukarki, obsługują szeroki zakres informacji poufnych. Mogą one w
każdej chwili stać się celem szkodliwych działań osób trzecich. W ten sposób osoby te mogą bezpośrednio uzyskać
nieupoważniony dostęp do urządzeń lub pośrednio wykorzystywać zaniedbania i nieprawidłowe użytkowanie.
Niezależnie od metody takie działania mogą prowadzić do powstania nieoczekiwanych szkód w momencie wycieku
informacji poufnych. Aby przeciwdziałać takim zagrożeniom, urządzanie zostało wyposażone w różne funkcje
zabezpieczające. Niezbędne ustawienia należy skonfigurować w zależności od środowiska sieciowego.
● Aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo systemu, należy stworzyć środowisko z zablokowanym
dostępem z Internetu do drukarek w sieci wewnętrznej. Taką konfigurację środowiska należy połączyć z
zabezpieczeniami urządzenia. Zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi(P. 256)
◼ Ustanowienie podstawowych zabezpieczeń informacji
Ochrona urządzenia przed nieupoważnionym dostępem(P. 255)
◼ Przygotowanie na zagrożenia wynikające z zaniedbania lub nieprawidłowego użytkowania
Ograniczanie funkcji urządzenia(P. 287)
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN
(Zabezpieczone drukowanie)(P. 130)
◼ Wprowadzenie wydajnych funkcji zabezpieczeń
Wprowadzenie wydajnych funkcji zabezpieczeń(P. 303)
254
Zabezpieczenia
Ochrona urządzenia przed nieupoważnionym dostępem
121Y-03Y
Urządzenie należy zabezpieczyć przed użytkowaniem i dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Dostępne są różne
środki zabezpieczające, takie jak zarządzanie uprawnieniami dostępu użytkowników i stosowanie zapór.
255
Zabezpieczenia
Zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi
121Y-040
W tej części opisano środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi z sieci
zewnętrznej. Z informacjami tymi powinni zapoznać się wszyscy użytkownicy i administratorzy przed rozpoczęciem
korzystania z tego urządzenia, innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych podłączonych do sieci. W ostatnich latach
drukarki i urządzenia wielofunkcyjne podłączone do sieci zaczęły oferować coraz więcej funkcji, w tym drukowanie z
komputera, zdalną obsługę urządzenia z komputera czy wysyłanie zeskanowanych dokumentów za pośrednictwem
Internetu. Z drugiej strony konieczne jest zabezpieczenie urządzenia, aby zminimalizować zagrożenia związane z
wyciekiem informacji — drukarki i urządzenia wielofunkcyjne podłączone do sieci są źródłem zagrożeń, takich jak
nieupoważniony dostęp i kradzież danych. W tej części opisano ustawienia, które należy skonfigurować przed
rozpoczęciem korzystania z drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego podłączonego do sieci, aby zapobiec
nieupoważnionemu dostępowi.
Środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi z
sieci zewnętrznej
Przypisanie prywatnego adresu IP(P. 256)
Korzystanie z zapory w celu ograniczenia transmisji danych(P. 257)
Definiowanie komunikacji szyfrowanej TLS (P. 257)
Ustawianie kodu PIN w celu zarządzania informacjami przechowywanymi w drukarce(P. 257)
Przypisanie prywatnego adresu IP
Adres IP to numeryczny opis przypisany do każdego urządzenia podłączonego do sieci komputerowej. „Globalny adres
IP” jest wykorzystywany do komunikacji z Internetem, „prywatny adres IP” jest wykorzystywany do komunikacji w
ramach lokalnej sieci, na przykład sieci LAN w firmie. Jeśli drukarka/urządzenie wielofunkcyjne ma przypisany globalny
adres IP, oznacza to, że do urządzenia można uzyskać dostęp poprzez Internet z dowolnego miejsca. W efekcie rośnie
ryzyko wycieku informacji w wyniku nieupoważnionego dostępu z zewnętrznej sieci. Z drugiej strony przypisanie
prywatnego adresu IP do drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego ogranicza powoduje ograniczenie dostępu do sieci
lokalnej — dostęp do urządzenia mają tylko użytkownicy z sieci lokalnej, na przykład sieci LAN w firmie.
Globalny adres IP
Prywatny adres IP
Dostęp do niego mają użytkownicy z sieci lokalnej Dostęp do niego mają użytkownicy z sieci lokalnej
Upraszczając — przypisz prywatny adres IP do drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego. Upewnij się, że przypisywany
adres IP jest adresem prywatnym. Prywatne adresy IP znajdują się w jednym z następujących zakresów.
Zakresy prywatnych adresów IP
● Od 10.0.0.0 do 10.255.255.255
● Od 172.16.0.0 do 172.31.255.255
● Od 192.168.0.0 do 192.168.255.255
Informacje dotyczące sposobu sprawdzania adresu IP można znaleźć w części
IPv4(P. 193) .
256
Ustawianie adresu
Zabezpieczenia
● Jeśli drukarce/urządzeniu wielofunkcyjnemu przypisano globalny adres IP, można utworzyć środowisko
sieciowe o zmniejszonym ryzyku nieupoważnionego dostępu poprzez zainstalowanie oprogramowania
zabezpieczającego (na przykład zapory), które zapobiega dostępowi z sieci zewnętrznych. Aby przypisać do
drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego globalny adres IP i móc z niej korzystać, należy skontaktować się z
administratorem sieci.
Korzystanie z zapory w celu ograniczenia transmisji danych
Zapora to system, który zapobiega nieupoważnionemu dostępowi z sieci zewnętrznych i chroni przed atakami i
włamaniami do sieci lokalnej. Dzięki zaporze w środowisku sieciowym można blokować dostęp z sieci z potencjalnie
niebezpiecznych sieci zewnętrznych, ograniczając komunikację pochodzącą z określonego adresu IP sieci zewnętrznej.
Funkcje dostępne w drukarce/urządzeniu wielofunkcyjnym firmy Canon pozwalają skonfigurować filtr adresów IP.
Informacje dotyczące sposobu konfiguracji filtra adresów IP można znaleźć w części Określanie adresów IP dla
zasad zapory(P. 273) .
Definiowanie komunikacji szyfrowanej TLS
Informacje dotyczące komunikacji szyfrowanej z użyciem protokołu TLS można znaleźć w części Wprowadzenie
wydajnych funkcji zabezpieczeń(P. 303) , informacje dotyczące procedur — w części Korzystanie z protokołu TLS
do komunikacji szyfrowanej(P. 305) .
Ustawianie kodu PIN w celu zarządzania informacjami przechowywanymi w
drukarce
Ustawienie kodu PIN dla informacji przechowywanych w urządzeniu pozwala ograniczyć ryzyko wycieku informacji w
przypadku uzyskania dostępu do drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego przez nieautoryzowanego złośliwego
użytkownika.
Ustawianie kodu PIN dla każdej z funkcji
● Ustawianie kodu PIN dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika
Więcej informacji znajduje się w rozdziale Ustawiania kodu PIN Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 270) .
● Ustawianie hasła do menedżera systemu
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Ustawianie hasła menedżera systemu(P. 259) .
Wymienione powyżej środki bezpieczeństwa to tylko przykłady zabezpieczeń przed nieupoważnionym dostępem.
Więcej informacji dotyczących innych środków bezpieczeństwa można znaleźć w części
Zabezpieczenia(P. 254) .
Należy zapoznać się z tymi informacjami i podjąć odpowiednie kroki, zależnie od środowiska.
257
Zabezpieczenia
Ustawienia uprawnień dostępu
121Y-041
Urządzenie można zabezpieczać przed nieupoważnionych dostępem, zezwalając na obsługę wyłącznie przez
użytkowników z uprawnieniami dostępu. Uprawnienia dostępu można ustawiać osobno menedżera systemu, konta o
nazwie „Identyfikator wydziału” i Zdalnego interfejsu użytkownika. Po ustawieniu uprawnień użytkownik musi podać
identyfikator i kod PIN, aby móc drukować lub zmieniać ustawienia.
Hasło menedżera systemu jest przeznaczone wyłącznie dla administratorów, natomiast hasło Identyfikator wydziału
dla użytkowników. Wykorzystanie zdalnego interfejsu użytkownika można ograniczyć przez ustawienie kodu dostępu
PIN do zdalnego interfejsu użytkownika.
Hasło menedżera systemu
Do określenia ustawień urządzenia za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika konieczne jest hasło menedżera
systemu. Hasło domyślne to „7654321” i można je zmienić, tak aby ustawienia mogli zmieniać wyłącznie
konkretni administratorzy.
Ustawianie hasła menedżera systemu(P. 259)
Identyfikator wydziału (Zarządzanie ID wydziału)
Identyfikator wydziału to konto przeznaczone do zarządzania zadaniami drukowania. Można zarejestrować
wiele identyfikatorów wydziałów, aby określić różne uprawnienia dostępu dla użytkowników (lub grup
użytkowników). Jeśli użytkownik podejmie próbę wydrukowania dokumentu, gdy Identyfikator wydziału jest
aktywny, wówczas zostanie wyświetlony ekran wprowadzania identyfikatora wydziału, a użytkownik będzie
musiał wprowadzić swój identyfikator wydziału. Istnieje możliwość przeglądania informacji związanych z
identyfikatorem wydziału, takich jak liczba wydrukowanych stron.
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów(P. 262)
Kod PIN Zdalnego interfejsu użytkownika (Kod PIN dostępu do Zdalnego interfejsu
użytkownika)
Ten kod PIN pozwala korzystać ze Zdalnego interfejsu użytkownika. Tylko użytkownicy znający kod PIN mogą
uzyskać dostęp do Zdalnego interfejsu użytkownika.
Ustawiania kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 270)
258
Zabezpieczenia
Ustawianie hasła menedżera systemu
121Y-042
Do zmiany ustawień skonfigurowanych dla urządzenia z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika konieczne są
uprawnienia administratora. Aby zmienić hasło menedżera systemu, należy wykonać opisaną poniżej procedurę.
Informacje dotyczące ustawiania hasła menedżera systemu mają krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa urządzenia,
dlatego należy się upewnić, że hasło menedżera systemu znają wyłącznie administratorzy.
● Domyślne fabryczne hasło menedżera systemu to „7654321”. Uwaga: ze względów bezpieczeństwa nie
należy używać tej wartości. Zalecana jest jej zmiana z wykorzystaniem następującej procedury.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Zabezpieczenia]
4
Kliknij [Edytuj].
[Ustawienia zarządzania].
259
Zabezpieczenia
5
Wprowadź bieżące hasło w polu [Aktualne hasło menedżera systemu].
● Hasło domyślne to „7654321”.
6
Wprowadź nowe hasło.
[Ustaw/Zmień hasło]
Aby wprowadzić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić hasło o długości
maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło]. W celu potwierdzenia należy
wprowadzić to samo hasło w polu tekstowym [Potwierdź].
● Kliknięcie opcji [OK], gdy to pole wyboru jest zaznaczone, a pola wyboru [Hasło] i [Potwierdź] są puste,
spowoduje usunięcie aktualnie ustawionego hasła.
260
Zabezpieczenia
7
Wprowadź nazwę i dane kontaktowe menedżera systemu według potrzeb i kliknij
[OK].
[Menadżer systemu]
Należy tu wprowadzić nazwę administratora składającą się z maksymalnie 128 znaków.
[Informacje kontaktowe]
Należy tu wprowadzić dane kontaktowe administratora składające się z maksymalnie 128 znaków.
[Adres E-Mail]
Należy tu wprowadzić adres e-mail administratora składający się z maksymalnie 64 znaków
alfanumerycznych.
[Uwagi menadżera systemu]
Należy tu wprowadzić komentarze dotyczące administratora składające się z maksymalnie 128 znaków.
● Należy zapamiętać hasło, które zostało ustawione. W przypadku zapomnienia hasła należy skontaktować się
z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z działem telefonicznej pomocy technicznej firmy
Canon.
ŁĄCZA
Ustawienia uprawnień dostępu(P. 258)
Sprawdzanie informacji o menedżerze systemu(P. 359)
261
Zabezpieczenia
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami
wydziałów
121Y-043
W przypadku wielu użytkowników lub grup istnieje możliwość kontroli dostępu do urządzenia przy użyciu wielu
identyfikatorów. Gdy użytkownik przystępuje do obsługi urządzenia z włączoną funkcją Zarządzanie identyfikatorami
wydziałów, wyświetla się ekran logowania, na którym należy wprowadzić odpowiedni identyfikator wydziału oraz kod
PIN, aby móc korzystać z urządzenia. Funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów umożliwia rejestrowanie
wykorzystywanych funkcji urządzenia dla każdego identyfikatora wydziału. Aby skonfigurować funkcję Zarządzanie
identyfikatorami wydziałów, należy zarejestrować identyfikatory zgodnie z wymaganiami, a następnie włączyć funkcję
Zarządzanie identyfikatorami wydziałów. Aby włączyć tę funkcję w przypadku drukowania z komputera, konieczna jest
konfiguracja dodatkowych ustawień.
Rejestrowanie/edytowanie identyfikatora wydziału i kodu PIN(P. 262)
Włączanie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów(P. 264)
Ustawianie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów do drukowania z komputera(P. 266)
Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału(P. 268)
Zarządzanie stanem wydruku dla każdego wydziału
Sprawdzanie liczby wydrukowanych stron dla każdego wydziału(P. 611)
Rejestrowanie/edytowanie identyfikatora wydziału i kodu PIN
Zarejestruj identyfikator wydziału i ustaw dla niego kod PIN. Można zarejestrować do 300 identyfikatorów wydziału.
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
262
Zabezpieczenia
3
Kliknij przycisk [Zarządzanie ID wydziału] i zarejestruj identyfikatory wydziałów lub
przeprowadź ich edycję.
Rejestracja identyfikatora wydziału
1
Kliknij [Zarejestruj nowy wydział].
2
Podaj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].
[ID wydziału]
W tym polu należy wprowadzić identyfikator wydziału składający się maksymalnie z siedmiu cyfr.
[Ustaw PIN]
Aby ustawić kod PIN, umieść znacznik wyboru w odpowiednim polu i wprowadź kod składający się
maksymalnie z siedmiu cyfr w polach tekstowych [PIN] i [Potwierdź].
263
Zabezpieczenia
Edycja ustawień zarejestrowanego identyfikatora wydziału
1
Aby dokonać edycji, kliknij odpowiednie łącze tekstowe pod pozycją [ID wydziału].
2
Zmień ustawienia według potrzeb i kliknij przycisk [OK].
Usuwanie identyfikatora wydziału
● Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się po prawej stronie identyfikatora wydziału, który chcesz
usunąć kliknij przycisk [OK].
Włączanie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów
Po zarejestrowaniu wymaganej liczby identyfikatorów wydziału włącz funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Zarządzanie ID wydziału]
[Ustawienia].
264
Zabezpieczenia
4
Zaznacz pole [Odbloku zarządzanie ID wydziału] i kliknij przycisk [OK].
[Odbloku zarządzanie ID wydziału]
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów. Jeśli nie chcesz korzystać z
funkcji Zarządzenie ID Wydziału, pole wyboru powinno pozostać puste.
● Informacje na temat pola wyboru [Akceptuj wydruk zadań z nieznanym ID] można znaleźć w sekcji
Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału(P. 268) .
Jeśli funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów jest włączona
● Gdy użytkownicy podejmują próbę wydrukowania pliku zapisanego na
urządzeniu pamięci USB lub dokumentu zapisanego na karcie SD z poziomu
panelu roboczego, zostaje wyświetlony ekran uwierzytelniania. Wówczas
należy wprowadzić Identyfikator wydziału oraz kod PIN, wybrać opcję <Zaloguj
się> i nacisnąć
.
● Aby zalogować się do Zdalnego interfejsu użytkownika w trybie użytkownika ogólnego, należy wprowadzić
Identyfikator wydziału oraz kod PIN. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
◼ W przypadku korzystania ze sterownika drukarki XPS
Aby móc używać funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów podczas korzystania ze sterownika drukarki
XPS, należy ustawić pary kluczy dla komunikacji szyfrowanej TLS ( Korzystanie z protokołu TLS do
komunikacji szyfrowanej(P. 305) ). Po wprowadzeniu ustawień par kluczy, należy skonfigurować ustawienia
zaprezentowane poniżej.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika w trybie zarządzania ( Uruchamianie Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 345) ) [Ustawienia/Rejestracja] [Sieć] [Ustawienia TCP/IP]
[Edytuj] w [Ustawienia potwierdzenia PIN zarządzania ID wydziału] Zaznacz pole wyboru [Użyj
potwierdzenia PIN zarządzania ID wydziału] [OK]
265
Zabezpieczenia
[Użyj potwierdzenia PIN zarządzania ID wydziału]
Po zaznaczeniu tego pola wyboru zarządzanie identyfikatorami wydziałów będzie włączone dla drukowania
za pomocą sterownika drukarki XPS. Aby nie korzystać z funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów,
należy usunąć zaznaczenie tego pola.
● Jeśli w urządzeniu nie ustawiono którejś z par kluczy, nie będzie można włączyć funkcji [Użyj potwierdzenia
PIN zarządzania ID wydziału]. Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 326)
Ustawianie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów do drukowania z
komputera
Aby włączyć funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów do drukowania z komputera, należy określić ustawienia
przy użyciu sterownika drukarki, który został już zainstalowany na komputerze. Identyfikator wydziału i kod PIN należy
podać zgodnie z wymaganiami.
● Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze na konto administratora.
1
2
Otwórz folder drukarki.
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 677)
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i kliknij polecenie [Właściwości
drukarki] lub [Właściwości].
266
Zabezpieczenia
3
1
2
Kliknij zakładkę [Ustawienia urządzenia] i określ wymagane ustawienia.
Zaznacz pole wyboru [Korzystaj z opcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów] i kliknij przycisk
[Ustawienia] po jego prawej stronie.
Określ ustawienia według potrzeb i kliknij przycisk [OK].
[Zezwól na ustawianie kodu PIN]
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję kodu PIN.
[Identyfikator wydziału]
W tym polu należy wprowadzić identyfikator wydziału składający się maksymalnie z siedmiu cyfr.
[PIN]
Wprowadź kod składający się maksymalnie z siedmiu cyfr, jeśli opcja kodu PIN jest włączona dla tego
identyfikatora wydziału.
[Sprawdź]
Kliknij tę pozycję, aby sprawdzić, czy wprowadzono prawidłowy identyfikator i kod PIN. Ta funkcja jest
niedostępna, jeżeli urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem portu USB lub WSD
(Web Services on Devices).
[Potwierdź identyfikator wydziału/kod PIN przy drukowaniu]
Zaznacz to pole wyboru, aby ekran podręczny [Potwierdź identyfikator wydziału/kod PIN] był
wyświetlany przy każdym drukowaniu z komputera.
[Uwierzytelnij identyfikator wydziału/kod PIN w urządzeniu]
Zaznacz to pole wyboru, jeżeli urządzenie jest połączone z komputerem za pośrednictwem portu USB
lub WSD.
3
Kliknij [OK].
267
Zabezpieczenia
Logowanie się na urządzeniu
● Jeżeli funkcja Zarządzanie identyfikatorem wydziału została włączona
podczas próby drukowania z komputera, zostanie wyświetlony
następujący ekran podręczny (chyba że pole wyboru [Potwierdź
identyfikator wydziału/kod PIN przy drukowaniu] jest niezaznaczone):
Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału
Domyślne ustawienia fabryczne są ustawione w taki sposób, że nawet gdy włączona jest funkcja Zarządzanie
identyfikatorami wydziałów, można drukować z komputera bez wprowadzania identyfikatora użytkownika i kodu PIN.
Aby to zmienić i umożliwić drukowanie tylko przy wprowadzeniu identyfikatora użytkownika i kodu PIN, należy
skorzystać z następującej procedury.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Zarządzanie ID wydziału]
[Ustawienia].
268
Zabezpieczenia
4
Usuń zaznaczenie pola wyboru [Akceptuj wydruk zadań z nieznanym ID] i kliknij
przycisk [OK].
● Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje, że użytkownicy nie będą mogli korzystać z metody
drukowania nieobsługiwanej przez funkcję zarządzania identyfikatorami wydziałów, ani wykonywać
wydruków bezpośrednich ze Zdalnego interfejsu użytkownika, do którego użytkownicy zalogują się w
trybie zarządzania.
ŁĄCZA
Ustawienia uprawnień dostępu(P. 258)
Ustawianie hasła menedżera systemu(P. 259)
269
Zabezpieczenia
Ustawiania kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika
121Y-044
Dostęp do Zdalnego interfejsu użytkownika można ograniczyć kodem PIN. Wszyscy użytkownicy korzystają z tego
samego kodu PIN.
● Jeśli włączono funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, powyższe ustawienie nie jest wymagane.
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów(P. 262)
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisków
(
).
/
wybierz opcję <Sieć> i naciśnij przycisk
● Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk
3
Wybierz kolejno opcje <Ust. zdal. int. uż.>
4
Wybierz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk
5
Ustaw kod PIN.
.
.
<Ust. bezp. zd. int.>.
.
● Wprowadź numer składający się z maksymalnie 7 cyfr i naciśnij przycisk
.
● Po wyświetleniu okna <Potwierdź kod PIN> w celu potwierdzenia wprowadź ponownie te same cyfry kodu
PIN.
W przypadku inicjowania ustawień Zdalnego interfejsu użytkownika
● W takim przypadku inicjowany jest również kod PIN Zdalnego interfejsu użytkownika. Po zakończeniu należy
ponownie ustawić kod PIN. Inicjowanie menu(P. 617)
ŁĄCZA
Ustawienia uprawnień dostępu(P. 258)
270
Zabezpieczenia
Ustawianie hasła menedżera systemu(P. 259)
271
Zabezpieczenia
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory
121Y-045
Bez odpowiednich zabezpieczeń złośliwe oprogramowanie może uzyskać dostęp do komputerów oraz innych urządzeń
komunikacyjnych podłączonych do sieci. Aby temu zapobiec, należy określić ustawienia filtru pakietowego, funkcji,
która ogranicza komunikację do urządzeń z określonymi adresami IP lub MAC.
272
Zabezpieczenia
Określanie adresów IP dla zasad zapory
121Y-046
Komunikację można ograniczyć na dwa sposoby: zezwalając na komunikację wyłącznie z określonymi adresami IP lub
blokując poszczególne adresy IP i zezwalając na pozostałą komunikację. Można określić jeden lub wiele adresów IP.
Adresy IP do odbierania danych można określić poprzez zdefiniowanie numerów portów.
● Dla protokołu IPv4 i IPv6 można określić maksymalnie 16 adresów IP (lub zakresów adresów IP).
● Dla jednego adresu IP można zdefiniować maksymalnie 50 portów.
● Filtry pakietowe opisane w tym rozdziale sterują komunikacją za pośrednictwem protokołów TCP, UDP i
ICMP.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Zabezpieczenia]
[Filtr adresu IP].
273
Zabezpieczenia
4
Kliknij pozycję [Edytuj] dla typu filtra, który chcesz użyć.
[Adres IPv4: Filtr TX]
Wybór filtra ogranicza przesył danych z urządzenia na komputer przez określenie adresów IPv4.
[Adres IPv4: Filtr RX]
Wybór filtra ogranicza odbiór danych z urządzenia na komputer przez określenie adresów IPv4 oraz numeru
portu.
[Adres IPv6: Filtr TX]
Wybór filtra ogranicza przesył danych z urządzenia na komputer przez określenie adresów IPv6.
[Adres IPv6: Filtr RX]
Wybór filtra ogranicza odbiór danych z urządzenia na komputer przez określenie adresów IPv6 oraz numeru
portu.
5
Określ ustawienia filtrowania pakietów.
Dla filtra typu TX
W pierwszej kolejności należy ustalić domyślny zestaw zasad dotyczący zezwoleń lub braku zezwoleń na
komunikację innych urządzeń z tym urządzeniem, a następnie określić, które adresy IP zaliczyć do wyjątków.
274
Zabezpieczenia
1
Zaznacz pole wyboru [Użyj filtra] i kliknij przycisk radiowy [Odrzuć] lub [Zezwól], aby określić zasady
[Polityka domyślna].
[Użyj filtra]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi ograniczenie komunikacji. Usunięcie zaznaczenia pola wyboru
wyłącza to ograniczenie.
[Polityka domyślna]
Wybór warunku wstępnego w celu udzielenia zezwoleń lub braku zezwoleń na komunikację innych
urządzeń z tym urządzeniem.
2
[Zezwól]
Wybierz tę opcję, aby blokować pakiety komunikacyjne z urządzeń o adresach IP
wprowadzonych w polu [Wyjątki adresów] lub do takich urządzeń przesyłane.
Komunikacja z innymi urządzeniami jest dozwolona.
[Odrzuć]
Wybierz tę opcję, aby przepuszczać pakiety komunikacyjne jedynie z urządzeń o
adresach IP wprowadzonych w polu [Wyjątki adresów] lub do takich urządzeń
przesyłane. Komunikacja z innymi urządzeniami jest zabroniona.
Określ wyjątki adresów.
● Wprowadź adres IP (lub zakres adresów IP) w polu [Zarejestruj adres] i kliknij przycisk [Dodaj].
Sprawdzanie poprawności wpisów
● Nieprawidłowo wprowadzone adresy IP uniemożliwić dostęp do urządzenia z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika. Konieczne będzie wtedy ustawienie filtra <Filtr adresów> na wartość <Wyłącz>.
Filtr adresów(P. 407)
W przypadku wybrania ustawienia [Odrzuć] w opcji [Polityka domyślna]
● Nie można filtrować pakietów multiemisji ani pakietów emisyjnych.
Usuwanie adresu IP z listy wyjątków
● Zaznacz adres IP i kliknij przycisk [Usuń].
275
Zabezpieczenia
3
Kliknij [OK].
Dla filtra typu RX
W przypadku wybrania opcji [Zezwól] w ustawieniu [Polityka domyślna] należy określić adresy IP urządzeń,
których komunikacja z tym urządzeniem ma być zablokowana. Wybierając opcję [Odrzuć] w ustawieniu [Polityka
domyślna], należy określić adresy IP urządzeń, które powinny się komunikować z tym urządzeniem.
1
Kliknij [Zarejestruj nowy].
2
Określ wyjątki adresów.
● Wprowadź adres IP (lub zakres adresów IP) w polu [Zarejestruj adres].
● Aby zdefiniować numer portu, zaznacz pole wyboru [Podaj numer portu], wprowadź numer portu (od
1 do 65535) w polu [Numer portu] i kliknij [Dodaj].
276
Zabezpieczenia
Sprawdzanie poprawności wpisów
● Nieprawidłowo wprowadzone adresy IP lub numery portów mogą uniemożliwić dostęp do urządzenia
z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika. Konieczne będzie wtedy ustawienie filtra <Filtr adresów>
na wartość <Wyłącz>. Filtr adresów(P. 407)
Usuwanie ustawionego numeru portu
● Wybierz numer portu do usunięcia i kliknij [Usuń].
3
4
Kliknij [OK].
Zaznacz pole wyboru [Użyj filtra] i kliknij przycisk radiowy [Odrzuć] lub [Zezwól], aby określić zasady
[Polityka domyślna].
277
Zabezpieczenia
[Użyj filtra]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi ograniczenie komunikacji. Usunięcie zaznaczenia pola wyboru
wyłącza to ograniczenie.
[Polityka domyślna]
Wybór warunku wstępnego w celu udzielenia zezwoleń lub braku zezwoleń na komunikację innych
urządzeń z tym urządzeniem.
[Zezwól]
Wybierz tę opcję, aby blokować pakiety komunikacyjne z urządzeń o adresach IP
wprowadzonych w polu [Wyjątki adresów] lub do takich urządzeń przesyłane.
Komunikacja z innymi urządzeniami jest dozwolona.
[Odrzuć]
Wybierz tę opcję, aby przepuszczać pakiety komunikacyjne jedynie z urządzeń o
adresach IP wprowadzonych w polu [Wyjątki adresów] lub do takich urządzeń
przesyłane. Komunikacja z innymi urządzeniami jest zabroniona.
Edytowanie ustawionego adresu IP w wyjątkach
● Kliknij odpowiednie łącze tekstowe dostępne pod pozycją [Wyjątki adresów]. Zostanie wyświetlone
okno, w którym w razie potrzeby możesz zmienić ustawienia, a następnie kliknij [OK].
Usuwanie adresu IP z listy wyjątków
● Wybierz adres IP do usunięcia i kliknij [Usuń].
5
6
Kliknij [OK].
Wykonaj reset sprzętowy.
● Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].
278
Zabezpieczenia
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
Korzystanie z panelu sterowania
● Filtrowanie adresów IP można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego.
Filtr adresów(P. 407)
ŁĄCZA
Określanie adresów MAC dla zasad zapory(P. 280)
279
Zabezpieczenia
Określanie adresów MAC dla zasad zapory
121Y-047
Komunikację można ograniczyć na dwa sposoby: zezwalając na komunikację wyłącznie z określonymi adresami MAC
lub blokując określone adresy MAC i zezwalając na pozostałą komunikację. Można określić do 50 adresów MAC.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Zabezpieczenia]
4
Kliknij opcję [Edytuj] dla odpowiedniego typu filtra.
[Filtr adresu MAC].
280
Zabezpieczenia
[Filtr TX]
Wybór filtra ogranicza przesył danych z urządzenia na komputer przez określenie adresów MAC.
[Filtr RX]
Wybór filtra ogranicza odbiór danych z urządzenia na komputer przez określenie adresów MAC.
5
Określ ustawienia filtrowania pakietów.
● W pierwszej kolejności należy ustalić warunek wstępny (domyślny zestaw zasad) dotyczący zezwoleń lub
braku zezwoleń na komunikację innych urządzeń z tym urządzeniem, a następnie określić, które adresy MAC
zaliczyć do wyjątków.
1
Zaznacz pole wyboru [Użyj filtra] i kliknij przycisk radiowy [Zezwól] lub [Odrzuć], aby określić zasady
[Polityka domyślna].
[Użyj filtra]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi ograniczenie komunikacji. Usunięcie zaznaczenia pola wyboru
wyłącza to ograniczenie.
[Polityka domyślna]
Wybór warunku wstępnego w celu udzielenia innym urządzeniom zezwoleń lub braku zezwoleń na
komunikację z tym urządzeniem.
[Zezwól]
Wybierz tę opcję, aby blokować pakiety komunikacyjne z urządzeń o adresach MAC
wprowadzonych w pozycji [Wyjątki adresów] lub do takich urządzeń przesyłane.
Komunikacja z innymi urządzeniami jest dozwolona.
281
Zabezpieczenia
[Odrzuć]
Wybierz tę opcję, aby przepuszczać pakiety komunikacyjne tylko z urządzeń o
adresach MAC wprowadzonych w pozycji [Wyjątki adresów] lub do takich urządzeń
przesyłane. Komunikacja z innymi urządzeniami jest zabroniona.
2
Określ wyjątki adresów.
● Wprowadź adres MAC w polu tekstowym [Zarejestruj adres], a następnie kliknij przycisk [Dodaj].
● Nie ma konieczności oddzielania adresów myślnikami lub dwukropkami.
Sprawdzanie poprawności wpisów
● Nieprawidłowo wprowadzone adresy MAC mogą uniemożliwić dostęp do urządzenia z poziomu
Zdalnego interfejsu użytkownika. Konieczne będzie wtedy ustawienie filtra <Filtr adresów> na wartość
<Wyłącz>. Filtr adresów(P. 407)
Gdy wybrano opcję [Odrzuć] dla filtra ruchu wychodzącego
● Pakiety wychodzące multiemisji i rozgłaszania nie mogą zostać przefiltrowane.
Usuwanie adresu MAC z listy wyjątków
● Zaznacz adres MAC i kliknij przycisk [Usuń].
3
6
Kliknij [OK].
Wykonaj reset sprzętowy.
● Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
Korzystanie z panelu sterowania
● Filtrowanie adresów MAC można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego.
Filtr adresów(P. 407)
282
Zabezpieczenia
ŁĄCZA
Określanie adresów IP dla zasad zapory(P. 273)
283
Zabezpieczenia
Ustawienia proxy
121Y-048
Proxy (inaczej serwer proxy z protokołem HTTP) odnosi się do komputera lub oprogramowania przeprowadzającego
komunikację z użyciem protokołu HTTP dla innych urządzeń, zwłaszcza w przypadku komunikacji z zasobami spoza
sieci np. podczas przeglądania stron internetowych. Urządzenia klienckie łączą się z siecią zewnętrzną za
pośrednictwem serwera proxy, a nie komunikują się bezpośrednio z zewnętrznymi zasobami. Ustawienie proxy nie
tylko ułatwia zarządzanie ruchem między siecią lokalną i zewnętrzną, ale również blokuje nieupoważniony dostęp i
wzmacnia ochronę antywirusową, zwiększając poziom zabezpieczeń. W przypadku korzystania z technologii Google
Cloud Print do drukowania za pośrednictwem Internetu można zwiększyć poziom zabezpieczeń, ustawiając serwer
proxy. Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnij się, że dysponujesz niezbędnymi informacjami na temat ustawień
proxy, w tym adresem IP, numerem portu oraz nazwą użytkownika i hasłem potwierdzającym uprawnienia.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Sieć]
4
Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia proxy].
[Ustawienia TCP/IP].
284
Zabezpieczenia
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj proxy] i podaj wymagane ustawienia.
[Użyj proxy]
Zaznacz to pole wyboru, aby użyć serwera proxy podczas komunikacji z serwerem HTTP.
[Adres HTTP serwera Proxy]
Wprowadź adres serwera proxy. Określ adres IP lub nazwę hosta w zależności od środowiska.
[Numer portu HTTP serwera Proxy]
Zmień numer portu urządzenia odpowiednio do potrzeb. Wprowadź numer portu w zakresie 1–65535.
[Użyj proxy w tej samej domenie]
Zaznacz to pole wyboru, aby użyć serwera proxy również podczas komunikacji z urządzeniami w tej samej
domenie.
[Użyj uwierzytelniania Proxy]
Aby włączyć funkcję uwierzytelnienia przez serwer proxy, zaznacz pole wyboru i wprowadź nazwę
użytkownika składającą się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Nazwa
użytkownika].
[Ustaw/Zmień hasło]
Aby ustawić lub zmienić hasło dla uwierzytelnienia proxy, gdy funkcja ta jest włączona, zaznacz pole wyboru i
wprowadź hasło składające się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło]. W
celu potwierdzenia wprowadź to samo hasło w polu tekstowym [Potwierdź].
6
Kliknij [OK].
7
Wykonaj reset sprzętowy.
285
Zabezpieczenia
● Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
Korzystanie z panelu sterowania
● Do ustawień serwera proxy można przejść również z poziomu menu ustawień panelu roboczego.
Ustawienia proxy(P. 397)
ŁĄCZA
Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 181)
286
Zabezpieczenia
Ograniczanie funkcji urządzenia
121Y-049
Niektóre funkcje urządzenia mogą być rzadko używane lub stwarzać ryzyko niewłaściwego użytkowania. Ze względów
bezpieczeństwa można ograniczyć zakres możliwości urządzenia, całkowicie lub częściowo wyłączając te funkcje.
Ograniczanie funkcji drukowania
Ograniczanie funkcji drukowania(P. 288)
Ograniczenie funkcji USB
Ograniczenie funkcji USB(P. 292)
Ograniczanie funkcji panelu roboczego
Ograniczanie funkcji panelu roboczego(P. 295)
Ograniczanie funkcji sieci, w tym komunikacji HTTP
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 298)
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 299)
Wyłączanie portu LAN(P. 300)
Ukrywanie historii zadań drukowania
Ukrywanie historii zadań drukowania(P. 301)
287
Zabezpieczenia
Ograniczanie funkcji drukowania
121Y-04A
Istnieje możliwość zdefiniowania ustawień uniemożliwiających automatyczne drukowanie odebranych danych
drukowania, dzięki czemu można ograniczyć marnowanie papieru i uniemożliwić osobom trzecim korzystanie z
urządzenia. Do korzystania z tej funkcji konieczne jest zainstalowanie opcjonalnej karty SD. Instalowanie karty
SD(P. 649)
● Nawet jeśli operacje drukowania są ograniczone, można drukować raporty i listy ustawień.
raportów i list(P. 602)
1
Drukowanie
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Zabezpieczenia]
[Ustawienia zarządzania].
288
Zabezpieczenia
4
Kliknij [Edytuj].
5
Wprowadź hasło menedżera systemu w polu [Aktualne hasło menedżera systemu].
6
Zaznacz pole [Ogranicz zadania drukarki] i kliknij przycisk [OK].
289
Zabezpieczenia
[Ogranicz zadania drukarki]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi ograniczenie operacji drukowania na urządzeniu. Usunięcie
zaznaczenia pola wyboru wyłącza to ograniczenie.
7
Wykonaj reset sprzętowy.
● Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
Praca przy ograniczeniu operacji drukowania
● Z poziomu sterowników drukarki można wykonywać wyłącznie drukowanie zapisanych zadań.
Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania)(P. 136)
● Z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika można drukować wyłącznie pliki PDF, PS, EPS i XPS zapisane w
sektorach. Drukowanie bez otwierania pliku (Wydruk bezpośredni)(P. 146)
● Funkcje Wydruk bezpośredni z USB oraz Drukowanie e-maili będą niedostępne.
ŁĄCZA
290
Zabezpieczenia
Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania)(P. 136)
291
Zabezpieczenia
Ograniczenie funkcji USB
121Y-04C
USB to wygodny sposób podłączania urządzeń zewnętrznych i przechowywania lub przenoszenia danych. USB może
jednak również stanowić źródło wycieku informacji w przypadku niewłaściwego zarządzania. Szczególnie uważać
należy, korzystając z urządzeń pamięci USB. Sekcja ta opisuje sposoby ograniczania połączeń przez port USB
urządzenia oraz przeprowadzania blokady możliwości korzystania z urządzeń pamięci USB.
Ograniczenie połączenia USB z komputerem(P. 292)
Ograniczenie funkcji drukowania bezpośredniego z nośnika pamięci USB(P. 293)
Ograniczenie połączenia USB z komputerem
Istnieje możliwość wyłączenia portu USB do podłączania komputera znajdującego się z lewej strony urządzenia.
Spowoduje to wyłączenie możliwości połączenia z komputerem za pośrednictwem USB, ale urządzenie pamięci USB
będzie można podłączyć do portu USB z prawej strony urządzenia.
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisków
3
Wybierz opcję <Wybór interfejsu> i naciśnij przycisk
(
).
/
wybierz opcję <Interfejs> i naciśnij przycisk
● Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk
4
Wybierz opcję <USB> i naciśnij przycisk
5
Wybierz opcję <Wyłącz> i naciśnij przycisk
.
.
.
<Wyłącz>
Wyłącza port USB umieszczony z lewej strony urządzenia.
<Włącz>
Włącza port USB umieszczony z lewej strony urządzenia.
292
.
.
Zabezpieczenia
6
Pozwala wykonać reset sprzętowy.
Reset sprzętowy(P. 511)
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
Ograniczenie funkcji drukowania bezpośredniego z nośnika pamięci USB
Istnieje opcja, która blokuje możliwość drukowania danych z urządzenia pamięci USB. Uniemożliwia ona drukowanie
danych zapisanych na urządzeniu pamięci USB.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Zabezpieczenia]
4
Kliknij [Edytuj].
[Ustawienia zarządzania].
293
Zabezpieczenia
5
Wprowadź hasło menedżera systemu w polu [Aktualne hasło menedżera systemu].
6
Usuń zaznaczenie pola wyboru [Bezpośredni wydruk USB] i kliknij przycisk [OK].
[Bezpośredni wydruk USB]
Aby wyłączyć funkcję drukowania z urządzenia pamięci USB, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
Aby umożliwić drukowanie z urządzenia pamięci USB, należy zaznaczyć to pole wyboru. Jeśli dodatkowo
zaznaczone zostanie pole wyboru [Automatyczne wyświetlanie ekranu bezpośredniego wydruku USB], po
podłączeniu urządzenia pamięci USB do urządzenia automatycznie będzie wyświetlany ekran drukowania
bezpośrednio z nośnika pamięci USB.
ŁĄCZA
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)(P. 118)
294
Zabezpieczenia
Ograniczanie funkcji panelu roboczego
121Y-04E
Istnieje możliwość ograniczenia możliwości korzystania z przycisków na panelu roboczym, aby uniemożliwić
nieprzemyślane zmiany ustawień.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Zabezpieczenia]
4
Kliknij [Edytuj].
[Ustawienia zarządzania].
295
Zabezpieczenia
5
6
Wprowadź hasło menedżera systemu w polu [Aktualne hasło menedżera systemu].
Aby wprowadzić ograniczenie funkcji przycisków, zaznacz to pole wyboru i kliknij
[OK].
[Przyciski do zablokowania]
296
Zabezpieczenia
Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala zablokować dany przycisk, nawet jeśli zostanie on naciśnięty na
panelu roboczym. Aby odblokować klawisz, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru. Można również
zablokować przycisk Konfiguracja z poziomu panelu roboczego ( Ustaw. zarządzania(P. 384) ).
● Funkcje przycisków
Panel sterowania(P. 24)
297
Zabezpieczenia
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP
121Y-04F
Protokół HTTP jest używany do komunikacji poprzez sieć, np. takiej jak podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia za
pośrednictwem Zdalnego interfejsu użytkownika. W przypadku korzystania z połączenia USB lub nieużywania
protokołu HTTP funkcja HTTP może zostać wyłączona, aby blokować złośliwe ataki z zewnątrz przez nieużywany port
HTTP.
● Wyłączenie komunikacji HTTP wyłącza niektóre funkcje sieciowe, takie jak Zdalny interfejs użytkownika,
drukowanie WSD i drukowanie z Google Cloud Print.
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisków
(
).
/
wybierz opcję <Sieć> i naciśnij przycisk
● Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk
.
3
Wybierz kolejno opcje <Ustawienia TCP/IP>
<HTTP>.
4
Wybierz opcję <Wyłącz> i naciśnij przycisk
.
<Wyłącz>
Wyłącza funkcję komunikacji z użyciem protokołu HTTP.
<Włącz>
Włącza funkcję komunikacji z użyciem protokołu HTTP.
5
Pozwala wykonać reset sprzętowy.
Reset sprzętowy(P. 511)
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
ŁĄCZA
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 202)
Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 181)
W przypadku korzystania ze sterownika drukarki XPS(P. 265)
298
.
Zabezpieczenia
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika
121Y-04H
Zdalny interfejs użytkownika to przydatne narzędzie pozwalające określić ustawienia urządzenia za pomocą
przeglądarki internetowej na komputerze. Aby móc korzystać ze Zdalnego interfejsu użytkownika, urządzenie powinno
być podłączone do komputera za pośrednictwem sieci. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera przez kabel USB
lub jeżeli nie ma potrzeby korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika, korzystne może być wyłączenie funkcji
Zdalnego interfejsu użytkownika. Zmniejsza się wtedy niebezpieczeństwo niepożądanej kontroli urządzenia przez
osoby trzecie za pośrednictwem sieci.
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisków
(
).
/
wybierz opcję <Sieć> i naciśnij przycisk
● Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk
3
Wybierz kolejno opcje <Ust. zdal. int. uż.>
4
Wybierz opcję <Wyłącz> i naciśnij przycisk
.
<Zdal. interf. użytk.>.
.
<Wyłącz>
Wyłącza Zdalny interfejs użytkownika.
<Włącz>
Włącza Zdalny interfejs użytkownika.
5
Pozwala wykonać reset sprzętowy.
Reset sprzętowy(P. 511)
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
ŁĄCZA
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 298)
299
.
Zabezpieczenia
Wyłączanie portu LAN
121Y-04J
Port LAN stanowi interfejs łączący kabel LAN w celu użycia sieci. W przypadku korzystania z urządzenia za
pośrednictwem portu USB można całkowicie wyłączyć port LAN, co spowoduje wyłączenie sieci i zablokowanie
złośliwych ataków zewnętrznych za pośrednictwem portu LAN.
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisków
3
Wybierz opcję <Wybór interfejsu> i naciśnij przycisk
(
).
/
wybierz opcję <Interfejs> i naciśnij przycisk
● Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk
4
Wybierz opcję <Sieć> i naciśnij przycisk
5
Wybierz opcję <Wyłącz> i naciśnij przycisk
.
.
.
.
<Wyłącz>
Wyłączenie portu LAN.
<Włącz>
Włączenie portu LAN.
6
Pozwala wykonać reset sprzętowy.
Reset sprzętowy(P. 511)
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
300
.
Zabezpieczenia
Ukrywanie historii zadań drukowania
121Y-04K
W celu ochrony prywatności użytkowników można wyłączyć wyświetlanie historii zadań drukowania na ekranie
Zdalnego interfejsu użytkownika oraz drukowanie listy historii wydruków. Historia zadań drukowania będzie
aktualizowana i utrzymywana, nawet jeśli zostanie ukryta, tak aby administratorzy mogli ją w razie potrzeby przejrzeć.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Zabezpieczenia]
4
Kliknij [Edytuj].
[Wyświetl rejestr zadań].
301
Zabezpieczenia
5
Usuń zaznaczenie pola wyboru [Wyświetl rejestr zadań] i kliknij przycisk [OK].
[Wyświetl rejestr zadań]
Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, historia zadań drukowania nie będzie wyświetlana na ekranie
Zdalnego interfejsu użytkownika ani nie będzie można wydrukować listy historii wydruków. Aby wyświetlać
historię zadań, należy zaznaczyć to pole wyboru.
[Zezwól na pozyskanie rejestru zadań z oprogramowania zarządzania]
Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, historię zadań drukowania będzie można uzyskać za pomocą
oprogramowania do zarządzania urządzeniami, takiego jak imageWARE Enterprise Management Console.
Aby wyłączyć możliwość uzyskiwania historii zadań drukowania przez oprogramowanie do zarządzania,
należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru. Ta funkcja jest automatycznie włączona, gdy zaznaczone jest
pole wyboru [Wyświetl rejestr zadań].
ŁĄCZA
Sprawdzanie historii dokumentów(P. 355)
Menu zadań(P. 509)
302
Zabezpieczenia
Wprowadzenie wydajnych funkcji zabezpieczeń
121Y-04L
Uprawnieni użytkownicy mogą ponieść nieoczekiwane straty na skutek szkodliwych ataków z zewnątrz np. spoofingu,
fałszowania czy przechwytywania danych podczas ich transferu w sieci. Poniższe funkcje zwiększające poziom
bezpieczeństwa i poufności są obsługiwane przez urządzenie oraz chronią ważne i wartościowe informacje przed
takimi atakami:
Komunikacja szyfrowana TLS
TLS to protokół szyfrowania danych wysyłanych do sieci, stosowany często do komunikacji za pośrednictwem
przeglądarki internetowej lub aplikacji pocztowej. Protokół TLS zapewnia bezpieczeństwo komunikacji podczas
obsługi urządzenia z komputera przy użyciu Zdalnego interfejsu użytkownika. Korzystanie z protokołu TLS
do komunikacji szyfrowanej(P. 305)
Komunikacja szyfrowana z użyciem protokołu IPSec
Podczas gdy protokół TLS szyfruje tylko dane używane w poszczególnych aplikacjach, np. przeglądarce
internetowej lub aplikacji pocztowej, protokół IPSec szyfruje całe pakiety IP (lub ich ładunki). W ten sposób
protokół IPSec zapewnia bardziej kompleksowy system zabezpieczeń niż TLS. Konfiguracja ustawień
protokołu IPSec(P. 309)
Uwierzytelnianie zgodne ze standardem IEEE 802.1X
IEEE 802.1X to standard i mechanizm blokujący nieupoważniony dostęp do sieci dzięki zbiorowemu zarządzaniu
informacjami dotyczącymi uwierzytelniania użytkowników. Każde urządzenie, które próbuje nawiązać
połączenie z siecią 802.1X, zostaje poddane procesowi uwierzytelnienia, aby potwierdzić uprawnienia
użytkownika. Informacje uwierzytelniające są wysyłane na serwer RADIUS i tam sprawdzane. Serwer zezwala na
nawiązanie komunikacji lub odrzuca próbę w zależności od wyniku procesu uwierzytelniania. Jeśli
uwierzytelnianie zostanie zakończone niepowodzeniem, przełącznik sieci LAN blokuje dostęp spoza sieci.
Urządzenie można podłączyć do sieci 802.1X jako urządzenie klienckie. Konfiguracja uwierzytelniania
zgodnego z IEEE 802.1X(P. 320)
303
Zabezpieczenia
ŁĄCZA
Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 326)
304
Zabezpieczenia
Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji
szyfrowanej
121Y-04R
Dostępna jest funkcja szyfrowania komunikacji między urządzeniem a przeglądarką internetową na komputerze oraz
drukowania danych drukowania IPP przez internet za pomocą mechanizmu TLS (Transport Layer Security). TLS to
mechanizm szyfrowania danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem sieci. Funkcja szyfrowania TLS musi
być włączona, gdy Zdalny interfejs użytkownika jest używany do konfiguracji ustawień IPSec (metody klucza
współdzielonego), uwierzytelniania zgodnego ze standardem IEEE 802.1X (TTLS/PEAP) lub SNMPv3. Aby użyć TLS do
komunikacji szyfrowanej, trzeba ustawić parę kluczy i włączyć funkcję TLS. Dostępna jest gotowa para kluczy (
Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 326) ).
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Sieć]
[Ustawienia TCP/IP].
305
Zabezpieczenia
4
Kliknij element [Klucz i certyfikat] znajdujący się w sekcji [Ustawienia TLS].
5
Wybierz klucz z listy kluczy i certyfikatów i kliknij przycisk [Ustawienia klucza
domyślnego].
Wyświetlanie informacji na temat certyfikatu
● Certyfikat można zweryfikować lub sprawdzić jego szczegóły, klikając odpowiednie łącze umieszczone pod
pozycją [Nazwa klucza] lub ikonę certyfikatu.
Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów
cyfrowych(P. 341)
Pozycja [Ustawienia klucza domyślnego] się nie wyświetla
● Jeśli mechanizm TLS został już włączony za pomocą opcji [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkownika] lub
[Ustawienia wydruku IPP], [Ustawienia klucza domyślnego], nie będzie on wyświetlany. Aby zmienić
306
Zabezpieczenia
używany klucz, przejdź do kroku 6 i usuń zaznaczenie pól wyboru [Użyj TLS] w ustawieniach [Ustawienia
zdalnego interfejsu użytkownika] lub [Ustawienia wydruku IPP].
6
Włącz szyfrowanie TLS dla Zdalnego interfejsu użytkownika.
Szyfrowanie TLS dla Zdalnego interfejsu użytkownika
1
Kliknij [Zabezpieczenia]
2
Kliknij [Edytuj].
3
Zaznacz pole [Użyj TLS] i kliknij przycisk [OK].
[Ustawienia zdalnego interfejsu użytkownika].
[Użyj TLS]
Korzystając z protokołu TLS na potrzeby komunikacji Zdalnego interfejsu użytkownika, należy zaznaczyć
to pole wyboru. Jeśli nie jest on używany, należy usunąć zaznaczenie tego pola.
307
Zabezpieczenia
Szyfrowanie TLS na potrzeby funkcji zgodne z komunikacją szyfrowaną
Korzystanie z protokołu TLS do drukowania IPP
Aby wykonać drukowanie IPP z zastosowaniem protokołu TLS, należy wprowadzić następujące ustawienia. Aby
uzyskać informacje na temat innych ustawień drukowania IPP, patrz Konfiguracja protokołów drukowania i
funkcji protokołu WSD(P. 202) .
[Sieć] [Ustawienia TCP/IP]
TLS] [OK]
7
[Edytuj] w [Ustawienia wydruku IPP]
Zaznacz pole wyboru [Użyj
Wykonaj reset sprzętowy.
● Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
Korzystanie z panelu sterowania
● Komunikację szyfrowaną TLS można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu
roboczego. Ust. zdal. int. uż.(P. 404)
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika przy użyciu protokołu TLS
● Próba uruchomienia Zdalnego interfejsu użytkownika, gdy protokół TLS jest aktywny, może spowodować
wyświetlenie alarmu zabezpieczeń dotyczącego certyfikatu zabezpieczeń. W takim przypadku sprawdź, czy w
polu adresu jest wprowadzony prawidłowy adres URL, a następnie kontynuuj, aby wyświetlić ekran Zdalnego
interfejsu użytkownika. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
ŁĄCZA
Generowanie par kluczy(P. 328)
Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 337)
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 309)
Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 320)
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP(P. 237)
308
Zabezpieczenia
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec
121Y-04S
Internet Protocol Security (IPSec lub IPsec) to pakiet protokołów do szyfrowania danych transportowanych w sieci, w
tym w sieciach internetowych. Podczas gdy protokół TLS szyfruje tylko dane używane w poszczególnych aplikacjach,
np. przeglądarce internetowej lub aplikacji pocztowej, protokół IPSec szyfruje całe pakiety IP lub ich ładunki,
zapewniając bardziej kompleksowy system zabezpieczeń. Protokół IPSec urządzenia pracuje w trybie transportu, w
którym szyfrowane są ładunki pakietów IP. Dzięki tej funkcji urządzenie może bezpośrednio łączyć się z komputerem
znajdującym się w tej samej wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Sprawdź wymagania systemowe i odpowiednio
skonfiguruj komputer przed przystąpieniem do konfiguracji urządzenia.
Rejestrowanie strategii bezpieczeństwa(P. 310)
Włączanie komunikacji z użyciem protokołu IPSec(P. 317)
Wymagania systemowe
Obsługiwany przez urządzenie protokół IPSec jest zgodny z normami RFC4301, RFC4302, RFC4303 i RFC4305.
Systemy operacyjne
Windows Vista/7/8/10/Server 2003/Server 2008/Server 2012
obsługiwane przez
partnerów komunikacyjnych
Tryb połączenia
Tryb transportu
IKEv1
● Tryb główny
Tryb drukowania
● Tryb agresywny
Metoda uwierzytelniania
Algorytm hashowania
Protokół wymiany kluczy
Algorytm szyfrowania
(i długość klucza)
● Klucz współdzielony
● Podpis cyfrowy
● HMAC-MD5-96
● HMAC-SHA1-96
● 3DES-CBC
● AES-CBC (128 bitów, 192 bity lub 256
bitów)
Diffie-Hellman (DH)
Algorytm/grupa wymiany kluczy
(i długość klucza)
● Grupa 1 (768 bitów)
● Grupa 2 (1024 bitów)
● Grupa 14 (2048 bitów)
Algorytm hashowania
ESP (Encapsulating Security
Payload)
Algorytm szyfrowania
(i długość klucza)
309
● HMAC-MD5-96
● HMAC-SHA1-96
● 3DES-CBC
● AES-CBC (128 bitów, 192 bity lub 256
bitów)
Zabezpieczenia
AH (nagłówek
uwierzytelniania)
Algorytm hashowania
● HMAC-MD5-96
● HMAC-SHA1-96
Przed przystąpieniem do konfiguracji ustawień komunikacji IPSec
● Sprawdź ustawienia IPSec w systemie operacyjnym, z którym będzie się komunikować urządzenie.
Niewłaściwa kombinacja ustawień systemu operacyjnego i ustawień urządzenia spowoduje wyłączenie
komunikacji IPSec.
Ograniczenie funkcji protokołu IPSec
● Protokół IPSec obsługuje komunikację do adresów emisji pojedynczej (lub jednego urządzenia).
● Nie jest możliwe jednoczesne używanie protokołu IPSec i DHCPv6.
● Protokół IPSec jest niedostępny w sieciach z maskowaniem NAT lub IP.
● W IKEv1 faza1 protokół PFS nie jest obsługiwany.
Używanie protokołu IPSec z filtrem adresów IP
● Ustawienia IPSec są nadrzędne względem ustawień filtra adresów IP podczas odbioru pakietu, natomiast
ustawienia adresu IP są nadrzędne w stosunku do ustawień IPSec podczas wysyłania pakietu. Określanie
adresów IP dla zasad zapory(P. 273)
Rejestrowanie strategii bezpieczeństwa
Aby użyć protokołu IPSec do szyfrowania komunikacji należy zarejestrować zasady bezpieczeństwa (SP) przed
aktywacją ustawień IPSec ( Włączanie komunikacji z użyciem protokołu IPSec(P. 317) ). Zasada bezpieczeństwa
składa się z grupy ustawień opisanych poniżej. Można zarejestrować maksymalnie 10 zasad. Istnieje możliwość
zarejestrowania wielu zasad według kombinacji adresu IP i numeru portu. Po zakończeniu rejestracji zasad należy
określić kolejność ich stosowania.
Selektor
Selektor określa warunki dla pakietów IP w celu zastosowania komunikacji z szyfrowaniem IPSec. Dostępne
warunki to m.in. adresy IP i numery portów urządzenia oraz urządzeń, z którymi chcesz nawiązać komunikację.
IKE
Protokół IKE służy do konfiguracji wersji IKEv1 używanej do protokołowania wymiany kluczy. Należy zauważyć,
że instrukcje różnią się w zależności od wybranej metody uwierzytelniania.
[Metoda klucza współdzielonego]
Klucz składający się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych można udostępniać innym urządzeniom.
Uprzednio należy aktywować protokół TLS dla Zdalnego interfejsu użytkownika ( Korzystanie z protokołu TLS
do komunikacji szyfrowanej(P. 305) ).
[Metoda podpisu cyfrowego]
To i inne urządzenia uwierzytelniają się wzajemnie poprzez wzajemne weryfikowanie podpisów cyfrowych.
Najpierw przygotuj parę kluczy ( Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów
cyfrowych(P. 337) ).
310
Zabezpieczenia
Ustawianie protokołów i opcji
Określ ustawienia protokołów ESP i AH, które są dodawane do pakietów w trakcie trwania komunikacji z użyciem
protokołu IPSec. Protokołów ESP i AH nie można używać równolegle. Można także włączyć protokół PFS w celu
zwiększenia zabezpieczeń.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Zabezpieczenia]
4
Kliknij [Lista polityk IPSec].
[Ustawienia IPSec].
311
Zabezpieczenia
5
Kliknij [Rejestruj politykę IPSec].
6
Wpisz nazwę zasady w polu [Nazwa polityki] i zaznacz pole wyboru [Włącz politykę].
[Nazwa polityki]
W tym polu wprowadź nazwę zasady składającą się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych.
[Włącz politykę]
Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje włączenie zasad. Jeśli zasady nie są używane, należy usunąć
zaznaczenie pola wyboru.
7
Określ ustawienia selektora.
312
Zabezpieczenia
[Adres lokalny]
Umożliwia wybór typu adresu IP urządzenia w celu zastosowania zasady z następującej listy.
[Wszystkie adresy IP]
Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec dla wszystkich pakietów IP.
[Adres IPv4]
Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec w przypadku wszystkich pakietów IP
wysyłanych na adres IPv4 urządzenia lub z tego adresu.
[Adres IPv6]
Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec w przypadku wszystkich pakietów IP
wysyłanych na adres IPv6 urządzenia lub z tego adresu.
[Ustawienia ręczne IPv4]
Wybierz tę opcję, aby określić pojedynczy adres IPv4 lub zakres adresów IPv4, dla
których chcesz zastosować protokół IPSec. Wprowadź adres IPv4 (lub zakres) w polu
tekstowym [Adres ustawiany ręcznie].
[Ustawienia ręczne IPv6]
Wybierz tę opcję, aby określić pojedynczy adres IPv6 lub zakres adresów IPv6, dla
których chcesz zastosować protokół IPSec. Wprowadź adres IPv6 (lub zakres) w polu
tekstowym [Adres ustawiany ręcznie].
[Adres ustawiany ręcznie]
Jeśli wybrano opcje ustawień [Ustawienia ręczne IPv4] lub [Ustawienia ręczne IPv6] dla pozycji [Adres lokalny],
wprowadź adres IP, aby zastosować zasady.
[Ustawienia podsieci]
W przypadku ręcznego wprowadzania adresów IPv4 można określić zakres, używając maski podsieci.
Wprowadź maskę podsieci, oddzielając numery kropkami (przykład:„255.255.255.240”).
[Zdalny adres]
Wybierz typ adresu IP innego urządzenia, aby zastosować zasadę.
[Wszystkie adresy IP]
Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec dla wszystkich pakietów IP.
[Wszystkie adresy IPv4]
Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec w przypadku wszystkich pakietów IP
wysyłanych na adres IPv4 lub z tego adresu.
[Wszystkie adresy IPv6]
Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec w przypadku wszystkich pakietów IP
wysyłanych na adres IPv6 lub z tego adresu.
[Ustawienia ręczne IPv4]
Wybierz tę opcję, aby określić pojedynczy adres IPv4 lub zakres adresów IPv4, dla
których chcesz zastosować protokół IPSec. Wprowadź adres IPv4 (lub zakres) w polu
tekstowym [Adres ustawiany ręcznie].
313
Zabezpieczenia
[Ustawienia ręczne IPv6]
Wybierz tę opcję, aby określić pojedynczy adres IPv6 lub zakres adresów IPv6, dla
których chcesz zastosować protokół IPSec. Wprowadź adres IPv6 (lub zakres) w polu
tekstowym [Adres ustawiany ręcznie].
[Adres ustawiany ręcznie]
Jeśli wybrano opcje ustawień [Ustawienia ręczne IPv4] lub [Ustawienia ręczne IPv6] dla pozycji [Zdalny adres],
wprowadź adres IP, aby zastosować zasady.
[Ustawienia podsieci]
W przypadku ręcznego wprowadzania adresów IPv4 można określić zakres, używając maski podsieci.
Wprowadź maskę podsieci, oddzielając numery kropkami (przykład:„255.255.255.240”).
[Port lokalny]/[Port zdalny]
Aby utworzyć osobne zasady dla każdego protokołu, np. HTTP czy SMTP, wprowadź odpowiedni numer portu
dla protokołu, aby zdecydować o stosowaniu lub niestosowaniu protokołu IPSec.
● Protokół IPSec nie jest stosowany do pakietów, dla których określono adres multiemisji lub emisji.
8
Określ ustawienia protokołu IKE.
[Tryb IKE]
Wyświetlony jest tryb używany do protokołu wymiany kluczy. Normalnie należy wybrać tryb główny.
● Jeśli adres IP nie jest stały, należy wybrać tryb agresywny. Trzeba pamiętać, że poziom bezpieczeństwa w
trybie agresywnym jest niższy niż w trybie normalnym.
[Metoda AUTH]
Wybierz opcję [Metoda klucza współdzielonego] lub [Metoda podpisu cyfrowego] dla metody stosowanej
podczas uwierzytelniania urządzenia.
● Po wybraniu trybu agresywnego w opcji [Tryb IKE], ustawienie [Metoda klucza współdzielonego] nie
szyfruje udostępnianego klucza.
[Algorytm uwierzytelniania/szyfrowania]
Aby automatycznie ustawić algorytm wymiany klucza, należy zaznaczyć pole wyboru [Automatycznie].
Zaznaczenie tego pola wyboru sprawi, że algorytm zostanie ustawiony, jak niżej.
[Uwierzytelnienie]
[SHA1 i MD5]
[Szyfrowanie]
[3DES-CBC i AES-CBC]
[Grupa DH]
[Grupa 2 (1024)]
Aby ustawić algorytm ręcznie, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wybrać algorytm.
314
Zabezpieczenia
[Uwierzytelnienie]
Wybór algorytmu hashowania.
[Szyfrowanie]
Wybór algorytmu szyfrowania.
[Grupa DH]
Wybór grupy Diffie-Hellman, która określa siłę klucza.
[Metoda klucza współdzielonego] w uwierzytelnianiu
1
Wybierz ustawienia [Metoda klucza współdzielonego] dla opcji [Metoda AUTH] i kliknij przycisk
[Ustawienia klucza dzielonego].
2
Wprowadź klucz współdzielony, składający się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych, i
kliknij przycisk [OK].
[Metoda podpisu cyfrowego] w uwierzytelnianiu
1
Wybierz ustawienia [Metoda podpisu cyfrowego] dla opcji [Metoda AUTH] i kliknij przycisk [Klucz i
certyfikat].
2
Wybierz parę kluczy, której chcesz użyć i kliknij [Ustawienia klucza domyślnego].
Wyświetlanie informacji na temat pary kluczy lub certyfikatu
● Certyfikat można zweryfikować lub sprawdzić jego szczegóły, klikając odpowiednie łącze umieszczone
pod pozycją [Nazwa klucza] lub ikonę certyfikatu. Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów
cyfrowych(P. 341)
9
Określ ustawienia sieci z protokołem IPSec.
315
Zabezpieczenia
[Użyj PFS]
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć protokół Doskonałe utajnienie przekazywania (PFS) w odniesieniu do
kluczy sesji IPSec. Protokół PFS zwiększa poziom zabezpieczeń oraz ilość komunikowanych danych. Upewnij
się, że protokół PFS jest włączony dla innych urządzeń. Jeśli nie korzystasz z protokołu PFS, usuń zaznaczenie
tego pola wyboru.
[Ważność]
Określ czas korzystania z zabezpieczeń w tunelu komunikacyjnym. Zaznacz pole wyboru [Wyświetl wedłóg
czasu] lub [Wyświetl wedłóg rozmiaru] bądź obydwa pola jednocześnie, zgodnie z potrzebą. W przypadku
zaznaczenia dwóch pól wyboru sesja kojarzenia zabezpieczeń IPSec SA zostaje zakończona, gdy spełniony
zostanie jeden z warunków.
[Wyświetl wedłóg czasu]
Wprowadź czas w minutach, aby określić długość trwania sesji. Wprowadzony czas
zostaje zastosowany zarówno w przypadku kojarzenia zabezpieczeń IPSec jak i IKE.
[Wyświetl wedłóg rozmiaru]
Wprowadź rozmiar w megabajtach, aby określić maksymalną ilość danych
transportowanych w trakcie jednej sesji. Wprowadzony rozmiar stosuje się tylko do
zabezpieczeń IPSec.
Jeśli zaznaczono wyłącznie pole wyboru [Wyświetl wedłóg rozmiaru]
● Nie można określić ważności zabezpieczeń IKE według rozmiaru, tak że zastosowana zostaje wartość
początkowa (480 minut) wprowadzona w ustawieniu [Wyświetl wedłóg czasu].
[Algorytm uwierzytelniania/szyfrowania]
Pozwala wybrać protokół i algorytm do korzystania z komunikacji IPSec.
Automatyczna konfiguracja połączenia
Wybierz [Automatycznie].
[Uwierzytelnienie ESP]
Protokół ESP jest włączony, a ustawienie algorytmu uwierzytelniania to [SHA1 i MD5].
[Szyfrowanie ESP]
Protokół ESP jest włączony, a ustawienie algorytmu szyfrowania to [3DES-CBC i AESCBC].
Korzystanie z protokołu ESP
Wybierz opcję [ESP], a następnie wybierz algorytm uwierzytelniania i algorytm szyfrowania.
[Uwierzytelnienie ESP]
Wybór algorytmu hashowania na potrzeby uwierzytelniania z zastosowaniem
protokołu ESP.
[Szyfrowanie ESP]
Wybór algorytmu szyfrowania na potrzeby protokołu ESP.
Korzystanie z nagłówka AH
Wybierz opcję [AH], a następnie wybierz algorytm hashowania na potrzeby formularza uwierzytelniania AH
[Uwierzytelnianie AH].
[Tryb podłączenia]
316
Zabezpieczenia
Zostaje wyświetlony tryb połączenia protokołu IPSec. Urządzenie obsługuje tryb transportu, w którym ładunki
pakietów IP są szyfrowane. Tryb tunelu, w którym zawarte są całe pakiety IP (nagłówki i ładunki), nie jest
dostępny.
10
Kliknij [OK].
● Aby zarejestrować dodatkową zasadę bezpieczeństwa, wróć do kroku 5.
11
Ustaw kolejność zasad wyszczególnionych na liście w pozycji [Lista polityk IPSec].
● Zasady są stosowane w kolejności od pozycji na górze listy do pozycji znajdującej się na samym dole. Kliknij
polecenie [Podnieś priorytet] lub [Obniż priorytet], aby przesuwać zasady w górę lub w dół.
Edytowanie zasady
● Aby edytować ustawienia, należy kliknąć łącze tekstowe dostępne w opcji [Nazwa polityki].
Usuwanie zasady
● Kliknij opcję [Usuń] znajdującą się po prawej stronie zasady, którą chcesz usunąć.
12
Wykonaj reset sprzętowy.
● Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].
➠ Ustawienia zostaną zastosowane po wykonaniu resetu sprzętowego.
Włączanie komunikacji z użyciem protokołu IPSec
Po zakończeniu rejestracji zasad bezpieczeństwa należy włączyć komunikację IPSec.
317
Zabezpieczenia
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Zabezpieczenia]
4
Kliknij [Edytuj].
[Ustawienia IPSec].
318
Zabezpieczenia
5
Zaznacz pole [Użyj IPSec] i kliknij przycisk [OK].
[Użyj IPSec]
To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku korzystania z protokołu IPSec na urządzeniu. Jeśli protokół
IPSec nie jest używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
[Zezwól na odbiór pakietów bez polityki]
Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone podczas korzystania z protokołu IPSec, pakiety niedostępne dla
zarejestrowanych zasad również będą wysyłane/odbierane. Aby wyłączyć wysyłanie/odbieranie pakietów
niedostępnych dla zasad, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
6
Wykonaj reset sprzętowy.
● Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
Korzystanie z panelu sterowania
● Komunikację z zastosowaniem protokołu IPSec można również włączać lub wyłączać z poziomu menu
ustawień panelu roboczego. IPSec(P. 399)
ŁĄCZA
Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 326)
Lista polityk IPSec(P. 505)
319
Zabezpieczenia
Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X
121Y-04U
Urządzenie można podłączyć do sieci 802.1X jako urządzenie klienckie. Standardowa sieć 802.1X składa się z serwera
RADIUS (serwera uwierzytelniania), przełącznika sieci LAN (wystawcy uwierzytelnienia) oraz urządzeń klienckich z
oprogramowaniem uwierzytelniającym (suplikantów). Każde urządzenie, które próbuje nawiązać połączenie z siecią
802.1X, zostaje poddane procesowi uwierzytelnienia, aby potwierdzić uprawnienia użytkownika. Informacje
uwierzytelniające są wysyłane na serwer RADIUS i tam sprawdzane. Serwer zezwala na nawiązanie komunikacji lub
odrzuca próbę w zależności od wyniku procesu uwierzytelniania. Jeśli uwierzytelnianie zostanie zakończone
niepowodzeniem, przełącznik sieci LAN (lub punkt dostępowy) blokuje dostęp spoza sieci.
Wybierz metodę uwierzytelniania z poniższej listy. W razie potrzeby zainstaluj lub zarejestruj parę kluczy lub certyfikat
CA, zanim przeprowadzisz konfigurację uwierzytelniania zgodnego ze standardem IEEE 802.1X ( Używanie
wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 337) ).
TLS
Urządzenie i serwer uwierzytelniania uwierzytelniają się wzajemnie, sprawdzając poprawność swoich
certyfikatów. Para kluczy wystawiona przez urząd certyfikacji (CA) jest wymagana do uwierzytelnienia klienta
(podczas uwierzytelniania urządzenia). W przypadku uwierzytelniania serwera oprócz certyfikatu fabrycznie
zainstalowanego na urządzeniu można użyć certyfikatu CA zainstalowanego za pośrednictwem Zdalnego
interfejsu użytkownika.
TTLS
W tej metodzie uwierzytelniania korzysta się z nazwy użytkownika i hasła do uwierzytelniania urządzenia
klienckiego, jak również certyfikatu CA do uwierzytelniania serwera. Protokół MSCHAPv2 lub PAP można wybrać
jako protokół wewnętrzny. Protokołów TTLS i PEAP można używać równolegle. Przed określeniem metody
uwierzytelniania włącz szyfrowanie TLS dla Zdalnego interfejsu użytkownika ( Korzystanie z protokołu TLS do
komunikacji szyfrowanej(P. 305) ).
PEAP
Wymagane ustawienia niemal pokrywają się z ustawieniami dla protokołu TTLS. MS-CHAPv2 pełni funkcję
protokołu wewnętrznego. Przed określeniem metody uwierzytelniania włącz szyfrowanie TLS dla Zdalnego
interfejsu użytkownika ( Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej(P. 305) ).
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
320
Zabezpieczenia
3
Kliknij [Sieć]
4
Kliknij [Edytuj].
5
[Ustawienia IEEE 802.1X].
Zaznacz pole wyboru [Użyj IEEE 802.1X], wprowadź nazwę logowania w polu
tekstowym [Nazwa login] i wybierz odpowiednie ustawienia.
321
Zabezpieczenia
[Użyj IEEE 802.1X]
Zaznaczenie tego pola wyboru włącza funkcję uwierzytelniania zgodnego ze standardem IEEE 802.1X.
[Nazwa login]
Wprowadź nazwę (tożsamość protokołu EAP) składającą się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych,
która służy do identyfikacji użytkownika.
Ustawianie protokołu TLS
1
Zaznacz pole [Użyj TLS] i kliknij przycisk [Klucz i certyfikat].
● Nie można używać protokołu TLS z TTLS ani PEAP.
2
Wybierz klucz z listy kluczy i certyfikatów i kliknij przycisk [Ustawienia klucza domyślnego].
Wyświetlanie informacji na temat pary kluczy lub certyfikatu
● Certyfikat można zweryfikować lub sprawdzić jego szczegóły, klikając odpowiednie łącze umieszczone
pod pozycją [Nazwa klucza] lub ikonę certyfikatu. Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów
cyfrowych(P. 341)
Konfiguracja protokołu TTLS/PEAP
1
Zaznacz pole wyboru [Użyj TTLS] lub [Użyj PEAP].
322
Zabezpieczenia
Wewnętrzny protokół TTLS
● Dostępne są opcje MSCHAPv2 lub PAP. Aby wybrać opcję PAP, kliknij przycisk radiowy [PAP].
2
Kliknij [Zmień nazwę/hasło użytkownika].
● Aby podać nazwę użytkownika inną niż nazwę logowania, usuń zaznaczenie pola wyboru [Użyj nazwy
login jako nazwy użytkownika]. Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz użyć nazwy logowania jako nazwy
użytkownika.
3
Wprowadź nazwę użytkownika/hasło i kliknij przycisk [OK].
323
Zabezpieczenia
[Nazwa użytkownika]
Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika składającą się z maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych.
[Zmień hasło]
Aby wprowadzić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić nowe hasło o długości
do 24 znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło] oraz [Potwierdź].
6
Kliknij [OK].
7
Wykonaj reset sprzętowy.
● Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
324
Zabezpieczenia
Korzystanie z panelu sterowania
● Uwierzytelnianie zgodne ze standardem IEEE 802.1X można również włączać lub wyłączać z poziomu menu
ustawień panelu roboczego. IEEE802.1X(P. 406)
ŁĄCZA
Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 326)
325
Zabezpieczenia
Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów
cyfrowych
121Y-04W
Aby zaszyfrować komunikację ze zdalnym urządzeniem, należy najpierw przesłać oraz odebrać za pośrednictwem
niezabezpieczonej sieci klucz szyfrujący. Problem ten rozwiązuje szyfrowanie kluczem publicznym. Szyfrowanie
kluczem publicznym zapewnia bezpieczną komunikację przez zabezpieczenie ważnych i cennych danych przed
atakami, takimi jak fałszowanie, naruszanie integralności czy przechwytywanie danych podczas ich transferu w sieci.
Para kluczy
Para kluczy składa się z klucza publicznego i tajnego. Oba klucze są wymagane do szyfrowania i
odszyfrowywania danych. Danych zaszyfrowanych przy użyciu jednego klucza z pary nie można
przywrócić do pierwotnej formy bez użycia drugiego klucza. Dzięki temu szyfrowanie kluczem
publicznym zapewnia bezpieczne przesyłanie danych w sieci. Maksymalnie można
zarejestrować osiem par kluczy, w tym pary fabrycznie zainstalowanych kluczy ( Używanie
wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 337) ). W przypadku
komunikacji szyfrowanej TLS dla urządzenia może zostać wygenerowana para kluczy (
Generowanie par kluczy(P. 328) ).
Certyfikat CA
Certyfikaty cyfrowe, takie jak certyfikaty CA, są podobne do innych form identyfikacji np. licencji
sterowników. Certyfikat cyfrowy zawiera cyfrowy podpis, który pozwala urządzeniu wykryć
wszelkie próby fałszowania czy naruszania integralności danych. Naruszenie certyfikatów
cyfrowych z zewnątrz jest więc niesłychanie trudne. Certyfikat cyfrowy z kluczem publicznym
urzędu certyfikacji (CA) nazywa się certyfikatem CA. Certyfikaty CA służą do weryfikacji
urządzeń, z którymi nawiązana jest komunikacja, i są wykorzystywane w funkcjach takich jak
drukowanie za pomocą technologii Google Cloud Print lub uwierzytelnianie zgodne ze
standardem IEEE 802.1X. Maksymalna liczba certyfikatów CA, które można zarejestrować to
150, z czego 72 to certyfikaty fabrycznie zainstalowane na urządzeniu ( Używanie
wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 337) ).
◼ Wymagania dotyczące kluczy i certyfikatów
Certyfikat znajdujący się w parze kluczy generowanej z użyciem urządzenia jest zgodny ze standardem X.509v3.
Instalując parę kluczy lub certyfikat CA z komputera, należy dopilnować, aby instalowane elementy spełniały
następujące wymagania:
● Para kluczy: PKCS#12*1
Format
Rozszerzenie pliku
*1
● Certyfikat CA:
X.509v1 DER (szyfrowany binarnie)
X.509v3, DER (szyfrowany binarnie)
● Para kluczy: ".p12" lub ".pfx"
● Certyfikat CA: „.cer”
Wymagania dla certyfikatu w parze kluczy są zgodne z certyfikatami CA.
*2 Nieobsługiwane,
gdy system operacyjny urządzenia, z którym komunikuje się to urządzenie to Windows 8/10/Server 2012.
Komunikacja szyfrowana może być niedostępna również w przypadku innych wersji systemu Windows, w zależności od stanu
aktualizacji programu.
*3
Algorytmy SHA384-RSA i SHA512-RSA są dostępne tylko w przypadku, gdy długość klucza RSA wynosi co najmniej 1024 bity.
326
Zabezpieczenia
● Para kluczy: RSA (512 bitów*2, 1024 bitów, 2048 bitów, 4096 bitów)
Algorytm klucza publicznego
(i długość klucza)
● Certyfikat CA:
RSA (512 bitów*2, 1024 bitów, 2048 bitów, 4096 bitów)
DSA (1024 bitów/2048 bitów/3072 bitów)
Algorytm podpisu certyfikatu
SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA*3, SHA512-RSA*3, MD5-RSA lub
MD2-RSA
Algorytm odcisku palca certyfikatu
SHA1
*1
Wymagania dla certyfikatu w parze kluczy są zgodne z certyfikatami CA.
*2 Nieobsługiwane,
gdy system operacyjny urządzenia, z którym komunikuje się to urządzenie to Windows 8/10/Server 2012.
Komunikacja szyfrowana może być niedostępna również w przypadku innych wersji systemu Windows, w zależności od stanu
aktualizacji programu.
*3
Algorytmy SHA384-RSA i SHA512-RSA są dostępne tylko w przypadku, gdy długość klucza RSA wynosi co najmniej 1024 bity.
● Urządzenie nie korzysta z listy odwołania certyfikatu (CRL).
327
Zabezpieczenia
Generowanie par kluczy
121Y-04X
Parę kluczy można wygenerować za pomocą urządzenia, jeżeli wymaga tego komunikacja szyfrowana z użyciem
protokołu TLS (Transport Layer Security). Z protokołu TLS można korzystać podczas udzielania dostępu do urządzenia
przez zdalny interfejs użytkownika lub drukowania IPP. Można zarejestrować maksymalnie osiem par kluczy, w tym
kluczy zainstalowanych fabrycznie. Wraz z parami kluczy wygenerowanymi dla łączności sieciowej używane są
certyfikaty z podpisem własnym. Wraz z kluczem i żądaniem podpisania certyfikatu (CSR) można wysłać wniosek o
certyfikat cyfrowy CA dla pary kluczy wygenerowanej przez urządzenie.
Generowanie klucza łączności sieciowej(P. 328)
Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR)(P. 331)
Generowanie klucza łączności sieciowej
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Zabezpieczenia]
[Ustawienia klucza i certyfikatu].
328
Zabezpieczenia
4
Kliknij [Generowanie klucza].
Usuwanie zarejestrowanej pary kluczy
● Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się po prawej stronie pary kluczy, którą chcesz usunąć
[OK].
kliknij przycisk
● Nie można usunąć pary kluczy, która jest obecnie używana do innych celów, np. gdy elementy „TLS” lub
„IEEE 802.1X” są wyświetlane w pozycji [Zastosowanie klucza]. W takiej sytuacji należy wyłączyć daną
funkcję lub zamienić parę kluczy przed jej usunięciem.
5
Wybierz [Komunikacja sieciowa] i kliknij [OK].
6
Określ ustawienia klucza i certyfikatu.
329
Zabezpieczenia
[Ustawienia klucza]
[Nazwa klucza]
Wprowadź nazwę pary kluczy składającą się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych. Wybierz
nazwę, którą z łatwością zidentyfikujesz później na liście.
[Algorytm podpisu]
Wybierz algorytm podpisu z rozwijanej listy.
[Algorytm klucza]
Do wygenerowania pary kluczy stosuje się algorytm RSA. Długość klucza należy wybrać z listy rozwijanej.
Im dłuższy jest klucz, tym wolniej odbywa się komunikacja. Jednocześnie jednak poziom bezpieczeństwa
wzrasta.
● Przy ustawianiu wartości długości klucza nie można wybrać opcji [512 bit], jeżeli wybrano opcję
[SHA384] lub [SHA512] dla ustawienia [Algorytm podpisu].
[Ustawienia certyfikatu]
[Data rozpoczęcia ważności (dd/mm rrrr)]
Wprowadź datę rozpoczęcia ważności w przedziale od 01.01.2000do 31.12.2037.
[Data zakończenie ważności (dd/mm rrrr)]
Wprowadź datę zakończenia ważności certyfikatu w przedziale od 01.01.2000 do 31.12.2037. Nie można
ustawić daty wcześniejszej niż [Data rozpoczęcia ważności (dd/mm rrrr)].
[Kraj/region]
Wprowadź internetowy kod kraju składający się z maksymalnie 2 znaków.
[Stan]/[Miasto]
Wprowadź maksymalnie 24 znaki alfanumeryczne w polach lokalizacji.
[Organizacja]/[Jednostka organizacyjna]
Wprowadź nazwę organizacji składającą się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych.
[Wspólna nazwa]
Wprowadź pospolitą nazwę certyfikatu składająca się maksymalnie z 41 znaków alfanumerycznych.
„Nazwa pospolita” jest często skrótowo oznaczana jako „CN”.
330
Zabezpieczenia
Drukowanie IPPS z poziomu systemu operacyjnego Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012
wymaga wprowadzenia danych: „Adres IP” lub „<nazwa hosta>.<nazwa domeny>” używanych do
łączenia za pośrednictwem IPPS w polu [Wspólna nazwa].
● Adres IP należy wprowadzać, gdy jest on stały.
● W przypadku korzystania z serwera DNS należy wprowadzić wartości „<nazwa hosta>.<nazwa
domeny>”. Włączanie protokołu IPP/IPPS(P. 208)
7
Kliknij [OK].
● Generowanie kluczy łączności sieciowej może trwać około 10–15 minut.
● Po zakończeniu generowania klucz zostaje automatycznie zarejestrowany dla urządzenia.
Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR)
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Zabezpieczenia]
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
[Ustawienia klucza i certyfikatu].
331
Zabezpieczenia
4
Kliknij [Generowanie klucza].
Usuwanie zarejestrowanej pary kluczy
● Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się po prawej stronie pary kluczy, którą chcesz usunąć
[OK].
kliknij przycisk
● Nie można usunąć pary kluczy, która jest obecnie używana do innych celów, np. gdy elementy „TLS” lub
„IEEE 802.1X” są wyświetlane w pozycji [Zastosowanie klucza]. W takiej sytuacji należy wyłączyć daną
funkcję lub zamienić parę kluczy przed jej usunięciem.
5
Wybierz [Klucz i żądanie podpisania certyfikatu] i kliknij [OK].
6
Określ ustawienia klucza i certyfikatu.
332
Zabezpieczenia
[Ustawienia klucza]
[Nazwa klucza]
Wprowadź nazwę pary kluczy składającą się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych. Wybierz
nazwę, którą z łatwością zidentyfikujesz później na liście.
[Algorytm podpisu]
Wybierz algorytm podpisu z rozwijanej listy.
[Algorytm klucza]
Do wygenerowania pary kluczy stosuje się algorytm RSA. Długość klucza należy wybrać z listy rozwijanej.
Im dłuższy jest klucz, tym wolniej odbywa się komunikacja. Jednocześnie jednak poziom bezpieczeństwa
wzrasta.
● Przy ustawianiu wartości długości klucza nie można wybrać opcji [512 bit], jeżeli wybrano opcję
[SHA384] lub [SHA512] dla ustawienia [Algorytm podpisu].
[Ustawienia żądania podpisania certyfikatu]
[Kraj/region]
Wprowadź internetowy kod kraju składający się z maksymalnie 2 znaków.
[Stan]/[Miasto]
Wprowadź maksymalnie 24 znaki alfanumeryczne w polach lokalizacji.
[Organizacja]/[Jednostka organizacyjna]
Wprowadź nazwę organizacji składającą się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych.
[Wspólna nazwa]
Wprowadź pospolitą nazwę certyfikatu składająca się maksymalnie z 41 znaków alfanumerycznych.
„Nazwa pospolita” jest często skrótowo oznaczana jako „CN”.
Drukowanie IPPS z poziomu systemu operacyjnego Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012
wymaga wprowadzenia danych: „Adres IP” lub „<nazwa hosta>.<nazwa domeny>” używanych do
łączenia za pośrednictwem IPPS w polu [Wspólna nazwa].
● Adres IP należy wprowadzać, gdy jest on stały.
333
Zabezpieczenia
● W przypadku korzystania z serwera DNS należy wprowadzić wartości „<nazwa hosta>.<nazwa
domeny>”. Włączanie protokołu IPP/IPPS(P. 208)
7
Kliknij [OK].
● Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR) może trwać około 10–15 minut.
8
Kliknij [Zapisz w pliku].
● Zostanie wyświetlone okno dialogowe zapisywania pliku. Wybierz, gdzie chcesz zapisać plik i kliknij przycisk
[Zapisz].
➠ Klucz i żądanie podpisania certyfikatu (CSR) są przechowywane na komputerze.
9
Dołącz zapisany plik i wyślij wniosek do urzędu certyfikacji.
◼ Rejestrowanie certyfikatu cyfrowego wydanego przez urząd certyfikacji.
Z pary kluczy wygenerowanych przez żądanie podpisania certyfikatu (CSR) nie można korzystać do momentu
zarejestrowania certyfikatu. Certyfikat cyfrowy wydany przez urząd certyfikacji należy zarejestrować, korzystając z
poniższej procedury.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Zabezpieczenia]
4
Kliknij [Nazwa klucza] lub [Certyfikat], aby zarejestrować certyfikat.
[Ustawienia klucza i certyfikatu].
334
Zabezpieczenia
5
6
Kliknij [Zarejestruj certyfikat].
Kliknij przycisk [Przeglądaj] w oknie [Ścieżka do pliku], wybierz plik żądania
podpisania certyfikatu, a następnie kliknij przycisk [Zarejestruj].
ŁĄCZA
Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 337)
Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 341)
335
Zabezpieczenia
Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej(P. 305)
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 309)
336
Zabezpieczenia
Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i
certyfikatów cyfrowych
121Y-04Y
Pary kluczy i certyfikaty cyfrowe do użytku z urządzeniem można uzyskać od urzędu certyfikacji (CA). Pliki te można
przechowywać i zarejestrować je później za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. Należy dopilnować, aby para
kluczy i certyfikat były zgodne z wymaganiami urządzenia ( Wymagania dotyczące kluczy i certyfikatów(P. 326) ).
Można zarejestrować maksymalnie 8 par kluczy (w tym pary kluczy zainstalowane fabrycznie) i 150 certyfikatów CA (w
tym 72 zainstalowane fabrycznie).
1
2
3
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
Kliknij kolejno [Zabezpieczenia]
certyfikatu CA].
[Ustawienia klucza i certyfikatu] lub [Ustawienia
● Kliknij [Ustawienia klucza i certyfikatu], aby zainstalować parę kluczy lub [Ustawienia certyfikatu CA], aby
zainstalować certyfikat CA.
337
Zabezpieczenia
4
Kliknij pozycję [Rejestrowanie klucza i certyfikatu] lub [Zarejestruj certyfikat CA].
Usuwanie zarejestrowanej pary kluczy lub certyfikatu CA
● Kliknij przycisk [Usuń] umieszczony po prawej stronie pary kluczy lub certyfikatu CA, które chcesz usunąć
kliknij przycisk [OK].
● Nie można usunąć pary kluczy, która jest obecnie używana do innych celów, np. gdy elementy „[TLS]” lub
„[IEEE 802.1X]” są wyświetlane w pozycji [Zastosowanie klucza]. W takiej sytuacji należy wyłączyć daną
funkcję lub zamienić parę kluczy przed jej usunięciem. Nie można usunąć fabrycznie zainstalowanych
certyfikatów CA.
5
Kliknij [Instaluj].
338
Zabezpieczenia
Usuwanie pary kluczy lub certyfikatu CA
● Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się po prawej stronie pliku, który chcesz usunąć, a następnie kliknij
przycisk [OK].
6
Kliknij przycisk [Przeglądaj], wybierz plik, który chcesz zainstalować i kliknij opcję
[Rozpocznij instalację].
● Na urządzeniu zainstalowano parę kluczy lub certyfikat CA.
7
Zarejestruj parę kluczy lub certyfikat CA.
Rejestrowanie pary kluczy
1
Kliknij opcję [Zarejestruj] po prawej stronie pary kluczy, którą chcesz zarejestrować.
2
Wprowadź kolejno nazwę pary kluczy i hasło, a następnie kliknij przycisk [OK].
[Nazwa klucza]
Należy tu wprowadzić wartość pary kluczy do rejestracji składającą się z maksymalnie 24 znaków
alfanumerycznych.
[Hasło]
Należy tu wprowadzić hasło klucza prywatnego do pliku wybranego do rejestracji, składające się z
maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych.
Rejestrowanie certyfikatu CA
Kliknij opcję [Zarejestruj] po prawej stronie certyfikatu CA, który chcesz zarejestrować.
339
Zabezpieczenia
ŁĄCZA
Generowanie par kluczy(P. 328)
Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 341)
Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej(P. 305)
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 309)
Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 320)
340
Zabezpieczenia
Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych
121Y-050
Po zakończeniu rejestracji par kluczy i certyfikatów CA można wyświetlić szczegółowe informacje lub zweryfikować je
pod kątem ważności i podpisu.
1
2
3
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
Kliknij kolejno [Zabezpieczenia]
certyfikatu CA].
[Ustawienia klucza i certyfikatu] lub [Ustawienia
● Kliknij [Ustawienia klucza i certyfikatu], aby zweryfikować parę kluczy lub [Ustawienia certyfikatu CA], aby
zweryfikować certyfikat CA.
4
Kliknij ikonę odpowiadającą parze kluczy lub certyfikatowi, dla którego chcesz
przeprowadzić weryfikację.
341
Zabezpieczenia
● Na tym ekranie można przeglądać szczegóły dotyczące certyfikatu.
5
Sprawdź szczegóły certyfikatu i kliknij przycisk [Weryfikacja certyfikatu].
● Wyniki weryfikacji certyfikatu są wyświetlane w sposób przedstawiony poniżej.
ŁĄCZA
Generowanie par kluczy(P. 328)
Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 337)
342
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu
użytkownika
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika ....................................................................... 344
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika ............................................................................................ 345
Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika ........................................................................................................ 348
Zarządzanie dokumentami i sprawdzanie stanu urządzenia ......................................................................... 354
Umożliwianie użytkownikom końcowym obsługiwanie dokumentów ........................................................... 361
Konfiguracja opcji menu ze Zdalnego interfejsu użytkownika ...................................................................... 364
Zapisywanie/ładowanie zarejestrowanych danych ........................................................................................ 366
Zapisywanie zarejestrowanych danych ......................................................................................................... 367
Ładowanie zarejestrowanych danych ........................................................................................................... 369
343
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
121Y-051
Istnieje możliwość sprawdzenia kolejki drukowania lub stanu urządzenia poprzez zdalną obsługę urządzenia z
poziomu przeglądarki internetowej. Istnieje również możliwość wprowadzenia niektórych ustawień urządzenia. Dzięki
temu zadania związane z zarządzaniem systemem można łatwo wykonać z miejsca.
Funkcje zdalnego interfejsu użytkownika
Zarządzanie dokumentami i sprawdzanie stanu urządzenia(P. 354)
Konfiguracja opcji menu ze Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 364)
Zapisywanie/ładowanie zarejestrowanych danych(P. 366)
Podstawowe informacje o zdalnym interfejsie użytkownika
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika(P. 348)
Wymagania systemowe
Do korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika wymagane są następujące środowiska systemowe.
Dodatkowo należy włączyć w przeglądarce obsługę plików cookie.
● Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowszy
● Możliwość wyświetlania z rozdzielczością 800 x 600 pikseli lub wyższą, z zastosowaniem palety 256 kolorów
lub więcej
344
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
121Y-052
Do zdalnej obsługi niezbędne jest wpisanie adresu IP urządzenia w przeglądarce internetowej i uruchomienie
Zdalnego interfejsu użytkownika. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy został ustawiony adres IP urządzenia
( Wydruk stanu sieci(P. 505) ). W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z administratorem sieci.
1
2
Uruchom przeglądarkę internetową.
Wprowadź adres „http://(adres IP urządzenia)/” w polu adresu przeglądarki i naciśnij
klawisz [ENTER].
● Jeśli chcesz użyć adresu IPv6, zamknij go w nawiasach (przykład: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Korzystanie z serwera DNS
● Zamiast wartości „Adres IP urządzenia” należy wprowadzić ciąg „<nazwa hosta urządzenia>.<nazwa
domeny>” (przykład: https://moja_drukarka.przyklad.com/).
Jeżeli zostanie wyświetlony alarm zabezpieczeń
● Jeżeli komunikacja ze Zdalnym interfejsem użytkownika jest szyfrowana, może zostać wyświetlony alert
zabezpieczeń. ( Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej(P. 305) ). Jeżeli ustawienia
certyfikatu oraz ustawienia TLS nie zawierają błędów, można kontynuować przeglądanie witryny.
3
Zaloguj się w interfejsie Zdalny interfejs użytkownika.
Kiedy funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów jest wyłączona
Wybierz opcję [Tryb zarządzania] lub [Tryb użytkownika ogólnego].
[Tryb zarządzania]
Pozwala wykonywać wszystkie operacje i konfigurować wszystkie ustawienia w Zdalnym interfejsie
użytkownika. Wprowadź hasło menedżera systemu w polu [Hasło].
345
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
● Domyślne hasło menedżera systemu to „7654321”.
Ustawianie hasła menedżera systemu(P. 259)
[Tryb użytkownika ogólnego]
Można sprawdzić status dokumentów lub urządzenia, a także zmienić niektóre ustawienia. Jeśli chcesz
usunąć drukowane dokumenty, wprowadź nazwę użytkownika dokumentów w polu [Nazwa użytkownika].
Nazwa użytkownika jest automatycznie ustawiana w celu drukowania dokumentów w oparciu o informacje
takie, jak nazwa komputera czy nazwa logowania na komputerze.
Informacje na temat opcji [Nazwa użytkownika]
● Domyślnie opcja [Nazwa użytkownika] nie jest wyświetlana, aby uniemożliwić użytkownikom obsługę
dokumentów. Aby włączyć możliwość obsługi dokumentów w trybie użytkownika ogólnego, należy
zalogować się w trybie zarządzania i włączyć opcję [Zezwól na wykonanie zadania użytkownika
ogólnego]. Umożliwianie użytkownikom końcowym obsługiwanie dokumentów(P. 361)
[Kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika]
Jeżeli wyświetla się element [Kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika], należy wprowadzić kod
PIN ( Ustawiania kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 270) ).
Kiedy funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów jest włączona
Wprowadź poprawny identyfikator w [ID wydziału] oraz PIN w [PIN] (
identyfikatorami wydziałów(P. 262) ).
4
Konfiguracja funkcji Zarządzanie
Kliknij [Zaloguj się].
➠ Zostanie wyświetlona strona portalu (strona główna).
346
Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika(P. 348)
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
347
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika
121Y-053
W tej części opisano typowe ekrany Zdalnego interfejsu użytkownika.
Strona portalu (strona główna)(P. 348)
Strona [Monitor stanu/Anuluj](P. 349)
Strona [Ustawienia/Rejestracja](P. 350)
Strona [Skrzynka](P. 351)
Strona [Bezpośredni wydruk](P. 352)
Strona portalu (strona główna)
[Wyloguj się]
Wylogowanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika. Zostanie wyświetlona strona logowania.
[E-mail do menadżera systemu]
Wyświetla okno do utworzenia adresu e-mail dla menedżera systemu określonego w [Ustawienia
zarządzania] podlegającego pod [Zabezpieczenia].
Ikona odświeżania
Odświeża stronę wyświetlaną w danym momencie.
Podstawowe informacje o urządzeniu
Wyświetla bieżący stan urządzenia i informacje o błędach. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlana jest
strona Informacje o błędzie.
348
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Informacje o materiałach eksploatacyjnych
Wyświetla informacje na temat papieru (pozostałej ilości, rozmiaru itp.), ilości tonera pozostałej w
poszczególnych kasetach oraz pozostałej wolnej objętości zasobnika na zużyty toner.
Forum
Wyświetla komunikat od menedżera systemu zdefiniowany w ustawieniu [Forum/link obsługi] w opcji
[Ustawienia/Rejestracja] [Licencja/Inne].
Link obsługi
Wyświetla łącze tekstowe do obsługi informacji o urządzeniu zdefiniowanych w ustawieniu [Forum/link
obsługi] w opcji [Ustawienia/Rejestracja] [Licencja/Inne].
[Monitor stanu/Anuluj]
Wyświetla stronę [Monitor stanu/Anuluj]. Możesz użyć tej strony aby sprawdzić aktualny status drukowania,
anulować przetwarzanie drukowania i wyświetlić historię zadań drukowania.
[Ustawienia/Rejestracja]
Wyświetla stronę [Ustawienia/Rejestracja]. Po zalogowaniu się w trybie zarządzania można zmienić elementy
ustawień i zapisać lub załadować zarejestrowane dane. Konfiguracja opcji menu ze Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 364)
[Skrzynka] (tylko wówczas, gdy zainstalowana jest opcjonalna karta SD)
Wyświetla stronę [Skrzynka]. Umożliwia to drukowanie i usuwanie dokumentów zapisanych w urządzeniu.
Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania)(P. 136)
[Bezpośredni wydruk]
Można wydrukować plik zapisany na komputerze bez otwierania go.
(Wydruk bezpośredni)(P. 146)
Drukowanie bez otwierania pliku
[Service Management Service]
Uruchamia usługę zarządzania usługami (SMS), która służy do zarządzania aplikacjami MEAP
(oprogramowaniem do wspomagania funkcji). Przewodnik po funkcji MEAP Application Management
Strona [Monitor stanu/Anuluj]
349
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
[Do portalu]
Powrót do strony portalu (strony głównej).
Menu
Po kliknięciu danego elementu zawartość zostaje wyświetlona na właściwej stronie.
dokumentami i sprawdzanie stanu urządzenia(P. 354)
Zarządzanie
Nawigacja krok po kroku
Wyświetla ciąg stron, które należy otworzyć, aby wyświetlić aktualną stronę. Można sprawdzić, która strona
jest aktualnie wyświetlana.
Ikona odświeżania
Odświeża stronę wyświetlaną w danym momencie.
Ikona Do góry
Powoduje przewinięcie zawartości okna do góry strony, jeśli jest przewinięta do dołu.
Strona [Ustawienia/Rejestracja]
[Do portalu]
Powrót do strony portalu (strony głównej).
Menu
Po kliknięciu danego elementu zawartość zostaje wyświetlona na właściwej stronie.
menu ze Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 364)
350
Konfiguracja opcji
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Nawigacja krok po kroku
Wyświetla ciąg stron, które należy otworzyć, aby wyświetlić aktualną stronę. Można sprawdzić, która strona
jest aktualnie wyświetlana.
Ikona Do góry
Powoduje przewinięcie zawartości okna do góry strony, jeśli jest przewinięta do dołu.
Menu na stronie [Ustawienia/Rejestracja]
● Ustawienia na stronie [Ustawienia/Rejestracja] można zmienić dopiero po zalogowaniu się w trybie
zarządzania.
● Po zalogowaniu się w trybie użytkownika ogólnego opcje [Menu podręczne], [Sterowanie
urządzeniem], [Zarządzanie ID wydziału] i [Import/eksport] nie będą wyświetlane.
Strona [Skrzynka]
[Do portalu]
Powrót do strony portalu (strony głównej).
[Skrzynka]
Wyświetla listę sektorów. Można otworzyć sektor, aby sprawdzić szczegółowe informacje na temat zapisanych
w nim dokumentów, wydrukować lub usunąć dokumenty. Drukowanie dokumentu zapisanego w
urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania)(P. 136)
351
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Nawigacja krok po kroku
Wyświetla ciąg stron, które należy otworzyć, aby wyświetlić aktualną stronę. Można sprawdzić, która strona
jest aktualnie wyświetlana.
Ikona odświeżania
Odświeża stronę wyświetlaną w danym momencie.
Numer sektora
Można tu wprowadzić numer sektora i kliknąć [Otwórz], aby otworzyć sektor o wybranym numerze.
Lista sektorów
Aby otworzyć odpowiedni sektor, należy kliknąć łącze tekstowe dostępne w opcji [Numer skrzynki].
Ikona Do góry
Powoduje przewinięcie zawartości okna do góry strony, jeśli jest przewinięta do dołu.
Strona [Bezpośredni wydruk]
[Do portalu]
Powrót do strony portalu (strony głównej).
Menu
Wyświetla stronę, na której można określić format pliku do wydrukowania za pomocą funkcji Wydruk
bezpośredni. Drukowanie bez otwierania pliku (Wydruk bezpośredni)(P. 146)
352
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Nawigacja krok po kroku
Wyświetla ciąg stron, które należy otworzyć, aby wyświetlić aktualną stronę. Można sprawdzić, która strona
jest aktualnie wyświetlana.
Ikona Do góry
Powoduje przewinięcie zawartości okna do góry strony, jeśli jest przewinięta do dołu.
353
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Zarządzanie dokumentami i sprawdzanie stanu
urządzenia
121Y-054
Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych dokumentów(P. 354)
Sprawdzanie historii dokumentów(P. 355)
Sprawdzanie informacji o błędzie(P. 358)
Sprawdzanie parametrów urządzenia(P. 358)
Sprawdzanie informacji o menedżerze systemu(P. 359)
Sprawdzanie łącznego licznika wydruków(P. 359)
● Nazwa pliku dokumentu wyświetla jedynie 128 znaków. Do nazwy pliku może zostać dopisana nazwa
aplikacji używanej do drukowania.
Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych dokumentów
Istnieje możliwość sprawdzenia stanu drukowania (w trakcie drukowania lub oczekujące na drukowanie) dokumentów
wskazanych do wydrukowania za pomocą komputera, a także usunięcia lub przerwania dokumentów.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 345) ) [Monitor stanu/Anuluj] [Stan zadania]
[Anuluj]
Można usuwać dokumenty, które są w danym momencie drukowane lub oczekują na wydrukowanie.
[Przerwanie] *
Tymczasowo zatrzymuje zadanie drukowania, które jest aktualnie w toku i uruchamia określone zadanie
drukowania. W przypadku przerwanego zadania drukowania drukowanie pozostałych stron rozpocznie się
natychmiast po zakończeniu przerwania zadania drukowania.
354
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
[Wydruk priorytetowy] *
Przesuwa dokument oczekujący w kolejne na wydrukowanie o jedno miejsce w górę.
[Pauza] */[Wznów] *
Naciśnięcie przycisku [Pauza] pozwala tymczasowo zatrzymać bieżące zadanie drukowania. Naciśnięcie
przycisku [Wznów] uruchamia ponownie zatrzymane zadanie drukowania.
● W przypadku dokumentów zabezpieczonych lub zaszyfrowanych kliknięcie opcji [Wznów] spowoduje
wyświetlenie monitu o wprowadzenie kodu PIN. Wówczas należy wprowadzić poprawny kod PIN i kliknąć
[OK].
*
(
Opcja nie jest wyświetlana, gdy ustawienie opcji <Przerwij wydruk> w menu ustawień panelu roboczego to <Wyłącz>
Przerwij wydruk(P. 382) ).
● Stan wszystkich zadań drukowania jest wyświetlany niezależnie od ustawień zarządzania
identyfikatorami wydziałów.
● Domyślne ustawienia fabryczne uniemożliwiają wykonywanie niektórych operacji, takich jak usuwanie
dokumentu do wydrukowania lub przerywanie zadania drukowania, w trybie użytkownika ogólnego.
Aby włączyć możliwość obsługi dokumentów w trybie użytkownika ogólnego, należy zalogować się w
trybie zarządzania i włączyć opcję [Zezwól na wykonanie zadania użytkownika ogólnego].
Umożliwianie użytkownikom końcowym obsługiwanie dokumentów(P. 361)
● Jeśli podczas logowania w trybie zwykłego użytkownika użytkownik poda swoją nazwę, nazwa
użytkownika pojawi się jedynie na wydrukowanych dokumentach.
● Kliknij opcję [Nr zadania] na dokumentach o wstrzymanym statusie drukowania oraz dokumentach
chronionych w celu uzyskania szczegółowych informacji. Można sprawdzić nazwę użytkownika i liczbę
stron drukowanego dokumentu.
Sprawdzanie historii dokumentów
Historia drukowania i historia odbierania wiadomości e-mail są wyświetlane w formie listy.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 345) ) [Monitor stanu/Anuluj] [Rejestr zadania]
355
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
[Rejestr zadania] (Wydruk)
Można wyświetlić cztery typy historii drukowania.
[Drukuj zadanie/Bezpośredni
wydruk]
Wyświetlane jest maksymalnie 400 dokumentów wydrukowanych z
komputerów i urządzeń pamięci USB (w przypadku zainstalowania karty SD
jest to maksymalnie 2000 dokumentów).
[Przechowywane zadanie]
Wyświetlana jest historia obejmująca maksymalnie 2000 wydrukowanych
dokumentów zapisanych w urządzeniu (tylko, jeśli zainstalowana jest karta
SD).
[Raport]
Wyświetlana jest historia obejmująca do 16 dokumentów wydrukowanych w
formie list ustawień i raportów (maksymalnie 128 dokumentów w przypadku
zainstalowania karty SD).
[Wydruk E-Mail]
Wyświetlana jest historia obejmująca do 16 odebranych wiadomości e-mail
(maksymalnie 128 dokumentów w przypadku zainstalowania karty SD).
[Rejestr zadania] (E-mail RX)
W historii odebranych wiadomości e-mail wyświetlane jest maksymalnie 96 wiadomości e-mail. W razie
wystąpienia błędu w trakcie odbierania wiadomości e-mail, w polu [Wyniki RX] zostanie wyświetlony stosowny
kod błędu.
Kod błędu
Przyczyna
Działanie
Serwer poczty POP3 został
rozłączony.
407
Podczas odbierania wiadomości
e-mail w ciągu 10 minut nie
można pobrać 1 KB (1024
bajtów) danych.
408
Serwer poczty POP3 zwrócił
odpowiedź „BŁĄD”.
412
Podczas odbierania wiadomości
e-mail w ciągu 10 minut nie
można pobrać 1 KB (1024
bajtów) danych.
● Skonsultuj się z administratorem sieci.
● Jeśli ten błąd występuje często dla konkretnych
danych e-mail, upewnij się, że dane te są poprawne.
Skonsultuj się z administratorem sieci.
● Skonsultuj się z administratorem sieci.
● Jeśli ten błąd występuje często dla konkretnych
danych e-mail, upewnij się, że dane te są poprawne.
420
Rozmiar danych wiadomości email przekracza 1,5 GB.
Jeśli karta SD jest zainstalowana w urządzeniu, rozmiar
danych wysyłanej wiadomości e-mail może wynosić
maksymalnie 1,5 GB.
421
Rozmiar wiadomości e-mail
przekracza 25 MB.
Jeśli karta SD jest zainstalowana w urządzeniu, rozmiar
wysyłanej wiadomości e-mail może wynosić maksymalnie
25 MB.
422
Rozmiar załączonego pliku
przekracza 100 MB.
Jeśli karta SD jest zainstalowana w urządzeniu, rozmiar
każdego załączonego pliku nie może przekraczać 100 MB.
423
Odebrany plik załącznika ma
nieobsługiwany format.
Pliki załączników muszą być w formacie JPEG lub TIFF. Do
wysyłanej wiadomości e-mail nie wolno dołączać plików w
żadnych innych formatach.
424
Załączono więcej niż trzy pliki.
Pliki powyżej tej liczby nie zostaną wydrukowane.
430
Nieznany nadawca odebranej
wiadomości e-mail.
Przed wysłaniem wiadomości e-mail upewnij się, że
nadawca jest ustawiony.
356
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Aby uniknąć wysyłania wiadomości e-mail w formie
podzielonej, należy wykonać następujące czynności:
● Zmniejszyć rozmiar wysyłanej wiadomości e-mail. (Po
zmniejszeniu rozmiar wiadomości e-mail powinien być
mniejszy od rozmiaru, przy którym następuje podział
wiadomości.)
Odebrano podzieloną
wiadomość e-mail.
● Skonfigurować aplikację, aby uniemożliwić podział
wiadomości e-mail przed wysłaniem.
431
Odebrana wiadomość e-mail
zawiera nieobsługiwane
kodowanie lub kody znaków.
Podczas wysyłania wiadomości e-mail należy używać
kodowania i kodów znaków obsługiwanych przez
urządzenie. Informacje ogólne o funkcji Drukowanie
e-maili(P. 161)
Odebrana wiadomość e-mail ma Sprawdź format wiadomości e-mail. Zalecamy wysyłanie
nieobsługiwany format.
wiadomości e-mail w formacie tekstowym.
432
Odebrane dane są
nieprawidłowe.
433
To urządzenie nie obsługuje wiadomości e-mail w
Odebrana wiadomość e-mail ma
formacie HTML. (Wiadomość e-mail w formacie HTML jest
format HTML.
drukowana jako czysty tekst.)
434
Brak wiadomości w treści
wiadomości e-mail.
Odebrana wiadomość e-mail nie zawiera żadnej treści.
435
Przekazywany dokument faksu
jest nielegalny.
Załączony plik nie jest w formacie TIFF lub jego rozmiar
przekracza dopuszczalną przy drukowaniu wartość.
436
Do przekazywanego dokumentu Żaden dokument nie jest drukowany z uwagi na brak
faksu nie ma załączonego pliku. załączonego pliku.
440
Z jakiegoś powodu drukowanie
zostało anulowane.
Wyślij ponownie wiadomość e-mail.
441
Podczas przetwarzania wystąpił
błąd.
Wyślij ponownie wiadomość e-mail.
499
W urządzeniu wystąpił błąd.
Podejmij odpowiednie czynności zgodnie z komunikatem
wyświetlanym na urządzeniu. W przypadku
wyświetlenia komunikatu o błędzie(P. 532)
Sprawdź, czy dane wysłanej wiadomości e-mail są typowe.
● W przypadku wystąpienia co najmniej dwóch błędów wyświetlany jest tylko kod błędu o niższej liczbie.
● Kody błędów można sprawdzić również za pomocą listy historii RX wiadomości e-mail.
mail RX(P. 604)
Lista rejestru e-
[Wyświetl] (tylko historia drukowania)
Po wybraniu typu wydruku z listy rozwijanej i kliknięciu opcji [Wyświetl] historia wybranego typu wydruku
zostanie wyświetlona w formie listy.
● Jeśli opcjonalna karta SD nie jest zainstalowana w urządzeniu, historia zostanie skasowana po wyłączeniu
urządzenia lub wykonaniu resetu sprzętowego.
357
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Sprawdzanie informacji o błędzie
Jeśli wystąpi błąd, po kliknięciu komunikatu wyświetlonego w części [Informacje o błędzie] na stronie portalu (stronie
głównej) zostanie wyświetlona ta strona. Strona portalu (strona główna)(P. 348)
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 345) ) [Monitor stanu/Anuluj] [Informacje o błędzie]
Sprawdzanie parametrów urządzenia
Można wyświetlić informacje z uwzględnieniem maksymalnej prędkości drukowania i funkcji urządzenia.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 345) ) [Monitor stanu/Anuluj] [Opcje urządzenia]
358
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Sprawdzanie informacji o menedżerze systemu
Wyświetlane są informacje o urządzeniu oraz menedżerze systemu. Informacje te odpowiadają informacjom
ustawionym w części [Zabezpieczenia] [Ustawienia zarządzania] na stronie [Ustawienia/Rejestracja] ( Ustawianie
hasła menedżera systemu(P. 259) ).
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 345) ) [Monitor stanu/Anuluj] [Informacje o urządzeniu]
Sprawdzanie łącznego licznika wydruków
Wyświetlana jest łączna liczba wydrukowanych stron.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 345) ) [Monitor stanu/Anuluj] [Sprawdź licznik]
359
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
ŁĄCZA
Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika(P. 348)
360
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Umożliwianie użytkownikom końcowym obsługiwanie
dokumentów
121Y-055
Ustawienia można skonfigurować w taki sposób, aby można było usuwać lub przerywać dokumenty, nawet po
zalogowaniu się do Zdalnego interfejsu użytkownika w trybie użytkownika ogólnego.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Zabezpieczenia]
4
Kliknij [Edytuj].
[Ustawienia zarządzania].
361
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
5
6
Wprowadź hasło menedżera systemu w polu [Aktualne hasło menedżera systemu].
Zaznacz pole [Zezwól na wykonanie zadania użytkownika ogólnego] i kliknij przycisk
[OK].
[Zezwól na wykonanie zadania użytkownika ogólnego]
Po zaznaczeniu tego pola wyboru użytkownicy ogólni będą mogli obsługiwać te dokumenty, których nazwa
użytkownika jest zgodna z nazwą użytkownika użytą do logowania. Aby nie zezwalać użytkownikom ogólnym
na obsługę dokumentów, należy usunąć zaznaczenie tego pola.
362
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
ŁĄCZA
Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika(P. 348)
363
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Konfiguracja opcji menu ze Zdalnego interfejsu
użytkownika
121Y-056
Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika można zmieniać różne ustawienia urządzenia. Większość ustawień można
konfigurować także w urządzeniu, ale niektóre z nich mogą zostać zmienione tylko za pomocą Zdalnego interfejsu
użytkownika.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknąć element menu do ustawienia, a następnie kliknąć opcję [Edytuj].
● Więcej informacji na temat menu ustawień można znaleźć w wyszczególnionych poniżej sekcjach
Pozycje menu
Odnośniki
Właściwości
Menu sterowania
Menu sterowania(P. 374)
364
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Pozycje menu
Odnośniki
Ustawienia źródła papieru
Menu wyboru podajnika(P. 513)
Sieć
Sieć(P. 389)
Układ
Układ(P. 409)
Jakość wydruku
Jakość wydruku(P. 413)
Konserwacja użytkownika
Konserw. użytkownika(P. 432)
Dane wyjściowe / sterowanie
Menu narzędzi
Drukowanie raportów i list(P. 602)
Menu zadań(P. 509)
Kalibracja
Sterowanie urządzeniem
Korekcja niedopasowania kolorów i odcieni(P. 594)
Nie można sterować stanem urządzenia.
Online klawisz(P. 25)
Miękki reset(P. 511)
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)
Ustawienia zarządzania
Zarządzanie identyfikatorami wydziałów
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami
wydziałów(P. 262)
Zabezpieczenia
Zabezpieczenia(P. 254)
Import/Export
Zapisywanie/ładowanie zarejestrowanych danych(P. 366)
Licencja/inne
● Umożliwia zmianę komunikatów wyświetlanych na panelu
komunikatów oraz odnośnika do strony pomocy wyświetlanych na
stronie portalu (stronie głównej).
● Pozwala zarejestrować lub zaktualizować oprogramowanie
( Przewodnik po funkcjach rejestracji i aktualizacji
oprogramowania ).
● W niektórych krajach i regionach korzystanie z tej funkcji może być
niemożliwe.
ŁĄCZA
Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika(P. 348)
Lista menu ustawień(P. 372)
365
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Zapisywanie/ładowanie zarejestrowanych danych
121Y-057
Dane opcji menu zarejestrowane w urządzeniu można zapisać na komputerze (eksportować). Dane zapisane na
komputerze można zarejestrować w urządzeniu (importować). Dane eksportowane z tego urządzenia można
importować do innego urządzenia o tym samym modelu. Można z łatwością kopiować różne dane ustawień na wiele
urządzeń. Użycie tych funkcji wymaga zalogowania się w trybie zarządzania.
Zapisywanie zarejestrowanych danych(P. 367)
Ładowanie zarejestrowanych danych(P. 369)
Nie należy wyłączać urządzenia do momentu ukończenia eksportu/importu
● Ukończenie tego procesu może zająć kilka minut. Wyłączenie urządzenia podczas wykonywania procesu
może spowodować uszkodzenie danych lub urządzenia.
Podczas procesu importu lub eksportu nie należy używać urządzenia
● Przed przystąpieniem do importu/eksportu danych należy upewnić się, że żadne zadania drukowania
dokumentów nie są aktualnie przetwarzane.
Importowanie/eksportowanie przy użyciu panelu sterowania
● Można również zapisać/wczytać dane ustawień za pośrednictwem urządzenia pamięci USB z poziomu panelu
roboczego urządzenia. Ust. impor./ekspor.(P. 445)
366
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Zapisywanie zarejestrowanych danych
121Y-058
Dane ustawień urządzenia można wyeksportować i zapisać na swoim komputerze. Zalecane jest regularne tworzenie
kopii zapasowej ważnych ustawień.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Import/eksport]
4
Wybierz ustawienia do wyeksportowania i ustaw hasło szyfrowania.
[Eksport].
367
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
[Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji]
Aby wyeksportować dane ustawień, które można ustawić z poziomu [Ustawienia/Rejestracja] na stronie
portalu, należy zaznaczyć to pole wyboru.
[Informacja o ustawieniach aplikacji MEAP]
Aby wyeksportować dane ustawień aplikacji MEAP, należy zaznaczyć to pole wyboru.
[Informacje o konfigurowaniu PDL]
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wyeksportować dane ustawień pozycji, które można ustawić w opcji
Ustawienia specyficzne dla trybu drukowania(P. 450) .
[Hasło szyfrowania]
Wprowadź hasło do szyfrowania eksportowanych danych składające się z maksymalnie 32 znaków. To samo
hasło należy wprowadzić w polu [Potwierdź]. Jeśli żadne hasło nie zostanie ustawione, eksport danych będzie
niemożliwy.
● Podanie hasła jest wymagane
zarejestrowanych danych(P. 369)
5
6
przy
importowaniu
wyeksportowanych
danych.
Kliknij [Rozpocznij eksportowanie].
Wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie, aby podać lokalizację zapisu
eksportowanych danych ustawień.
➠ Dane ustawień zostaną zapisane.
ŁĄCZA
Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika(P. 348)
Lista menu ustawień(P. 372)
368
Ładowanie
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Ładowanie zarejestrowanych danych
121Y-059
Ładuje (importuje) dane, które zostały wyeksportowane z urządzenia. Można również zaimportować ustawienia z
innego urządzenia, o ile jest to taki sam model urządzenia.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Import/eksport]
4
Wskaż importowany plik ustawień, a następnie wprowadź hasło.
[Import].
369
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
[Ścieżka do pliku]
Kliknij opcję [Przeglądaj] i wybierz plik.
[Hasło deszyfrowania]
Wprowadź hasło, z którym ustawienia zostały wyeksportowane.
5
Kliknij [Rozpocznij importowanie].
6
Kliknij [OK].
➠ Wskazane dane ustawień zostaną zaimportowane do urządzenia.
7
Kliknij [Uruchom ponownie].
➠ Po ponownym uruchomieniu urządzenia ustawienia zostaną aktywowane.
ŁĄCZA
Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika(P. 348)
Lista menu ustawień(P. 372)
370
Lista menu ustawień
Lista menu ustawień
Lista menu ustawień .................................................................................................................................... 372
Menu konfiguracji ............................................................................................................................................. 373
Menu sterowania .......................................................................................................................................... 374
Źródło papieru .............................................................................................................................................. 388
Sieć ............................................................................................................................................................... 389
Układ ............................................................................................................................................................ 409
Jakość wydruku ............................................................................................................................................. 413
Interfejs ........................................................................................................................................................ 428
Konserw. użytkownika .................................................................................................................................. 432
Tryb wydruku ............................................................................................................................................... 448
Ustawienia specyficzne dla trybu drukowania .............................................................................................. 450
UFR II ..................................................................................................................................................... 451
PCL ........................................................................................................................................................ 452
Przetwarzanie obrazu ............................................................................................................................ 458
XPS ........................................................................................................................................................ 469
PDF ........................................................................................................................................................ 480
PS .......................................................................................................................................................... 491
Ustawienia MEAP .......................................................................................................................................... 501
Sprawdź licznik ............................................................................................................................................. 502
Zainicjuj menu .............................................................................................................................................. 503
Menu podręczne ................................................................................................................................................ 504
Menu zadań ....................................................................................................................................................... 509
Menu resetowania ............................................................................................................................................ 511
Menu wyboru podajnika ................................................................................................................................... 513
371
Lista menu ustawień
Lista menu ustawień
121Y-05A
To urządzenie oferuje różne zestawy ustawień. Istnieje możliwość ich precyzyjnej konfiguracji. Można je zdefiniować z
poziomu ekranów menu na panelu roboczym.
UWAGA
Priorytet ustawień
● Ustawienia zdefiniowane w sterowniku drukarki będą miały
pierwszeństwo nad ustawieniami wprowadzonymi w
panelu roboczym.
● Podczas drukowania bezpośredniego lub drukowania
bezpośredniego z urządzenia pamięci USB ustawienia
drukowania zdefiniowane lub zapisane w danych TIFF mają
pierwszeństwo nad ustawieniami wprowadzonymi z
poziomu panelu roboczego.
● Ustawienia można wydrukować w formie listy, co pozwala na sprawdzenie ich bieżącego stanu:
Strona konfiguracji(P. 505)
Wydruk stanu sieci(P. 505)
372
Lista menu ustawień
Menu konfiguracji
121Y-05C
Można zdefiniować ustawienia środowiska roboczego urządzenia oraz drukowania.
(
) na panelu roboczym zostanie wyświetlone
Po naciśnięciu przycisku
menu Konfiguracja, w którym dla każdej funkcji zostaną wyświetlone pozycje
ustawień.
Menu sterowania(P. 374)
Źródło papieru(P. 388)
Sieć(P. 389)
Układ(P. 409)
Jakość wydruku(P. 413)
Interfejs(P. 428)
Konserw. użytkownika(P. 432)
Tryb wydruku(P. 448)
Ustawienia specyficzne dla trybu drukowania(P. 450)
Ustawienia MEAP(P. 501)
Sprawdź licznik(P. 502)
Zainicjuj menu(P. 503)
373
Lista menu ustawień
Menu sterowania
121Y-05E
Lista ustawień dotyczących trybu uśpienia i zachowania urządzenia w przypadku
wystąpienia błędu zawiera krótkie opisy. Ustawienia domyślne oznaczone są przy
pomocy znaku ( ).
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień i
zainstalowania opcjonalnej karty SD w urządzeniu.
Tryb uśpienia(P. 374)
Uśp. mimo wyst. bł.(P. 374)
Gł. uśp. prior. eko(P. 375)
Czas przes. uśpienia(P. 375)
Uśpienie z USB(P. 375)
Ustawienia zegara(P. 376)
Ostrzeżenie(P. 377)
Autom. pomij. błędu(P. 378)
Język(P. 378)
Alarm(P. 379)
Pokaż ostrzeżenia(P. 379)
Ustaw. daty/czasu(P. 380)
Szybk. wł. zasilania(P. 382)
Karta SD(P. 382)
Przerwij wydruk(P. 382)
Czas us. zab. wydr.(P. 383)
Rejestr zabez. zadań(P. 383)
System operacyjny(P. 383)
Wybór PDL (PnP)(P. 384)
Ustaw. zarządzania(P. 384)
RMT-SW(P. 385)
Regulacja ekranu(P. 385)
Animowane instrukcje(P. 386)
Pokaż wskaź. tonera(P. 386)
Pow. o wprow. ustaw.(P. 386)
Prędkość przewijania(P. 387)
Tryb uśpienia
Funkcja trybu uśpienia pozwala ograniczyć pobór energii przez urządzenie poprzez tymczasowe zatrzymanie operacji
wewnętrznych. Należy określić poziom trybu uśpienia. Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)
Wysoki (głęb. uśp.)
Śred. (uśp. drukar.)
Uśp. mimo wyst. bł.
Pozwala określić, czy w przypadku wystąpienia błędu tryb uśpienia ma być włączany automatycznie.
Wyłącz
Włącz
374
Lista menu ustawień
(
)
<Menu sterowania>
<Uśp. mimo wyst. bł.>
<Wyłącz> lub <Włącz>
Gł. uśp. prior. eko
Wybierz, czy pobór mocy ma być w dalszym stopniu ograniczany, gdy urządzenie i komputer są podłączone za
pośrednictwem USB.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Menu sterowania>
<Gł. uśp. prior. eko>
<Wyłącz> lub
<Włącz>
● Może się zdarzyć, że podczas wykonywania czynności drukowania, gdy ustawienie tej pozycji to
<Włącz>, urządzenie nie będzie wychodziło z trybu uśpienia. W takim przypadku należy nacisnąć
przycisk
, aby zakończyć tryb uśpienia.
Czas przes. uśpienia
Jeżeli przez określony przedział czasu urządzenie nie było używane lub nie były drukowane żadne dane, urządzenie
przechodzi w tryb uśpienia w celu zmniejszenia zużycia energii (automatyczne uśpienie). Możliwe jest ustawienie
przedziału czasu, po upływie którego urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia. Zalecane jest korzystanie z
ustawień fabrycznych pozwalających zaoszczędzić najwięcej energii. Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)
1 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
Uśpienie z USB *
Pozwala wybrać, czy urządzenie ma przechodzić w tryb uśpienia podczas korzystania z szyfrowania USB na NW w celu
uzyskania dostępu do urządzenia USB przy użyciu komputera i za pośrednictwem sieci. Ustaw. zaawan. funk.
(P. 428)
Nie zezwalaj
Zezwól
375
Lista menu ustawień
(
)
<Menu sterowania>
<Uśpienie z USB>
<Nie zezwalaj> lub <Zezwól>
Ustawienia zegara
Można zdefiniować ustawienia dla operacji urządzenia oraz czasu związane z trybem uśpienia, a także ustawienia dla
funkcji automatycznego resetowania, która polega na wyświetlaniu ekranu głównego, gdy przez określony odcinek
czasu nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
Budzik
Pozwala wybrać, czy urządzenie ma automatycznie wychodzić z trybu uśpienia o określonym czasie.
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)
Wyłącz
Włącz
Pobudka
Jeśli ustawienie opcji <Budzik> to <Włącz>, należy ustawić czas wyjścia z trybu uśpienia.
tryb uśpienia(P. 63)
Od 00:00 do 12:00
Przechodzenie w
do 23:59
Czas autom. resetu
Jeśli przez określony okres czasu nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, nastąpi automatyczny powrót z
bieżącego ekranu menu do ekranu głównego, a urządzenie powrócić do trybu online (Automatyczny reset).
Należy określić częstotliwość automatycznego resetowania. Aby wyłączyć funkcję automatycznego resetowania,
należy wybrać opcję <Wyłącz>.
Wyłącz
10 s
20 s
30 s
40 s
50 s
1 min
2 min
3 min
4 min
5 min
6 min
7 min
8 min
9 min
(
resetu>
)
<Menu sterowania>
<Ustawienia zegara>
Wybierz wartość czasu
376
<Czas autom.
Lista menu ustawień
Zegar czasu uśpienia
Pozwala wybrać, czy urządzenie ma automatycznie przechodzić w tryb uśpienia o określonym czasie.
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)
Wyłącz
Włącz
Czas uśpienia
Jeśli ustawienie opcji <Zegar czasu uśpienia> to <Włącz>, należy ustawić czas przejścia w tryb uśpienia.
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)
Od 00:00 do 12:00
do 23:59
Zegar kalibracji
Można wybrać automatyczne przeprowadzanie kalibracji o określonym czasie.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Menu sterowania>
kalibracji>
<Ustawienia zegara>
<Zegar
<Wyłącz> lub <Włącz>
Czas kalibracji
Jeśli ustawienie opcji <Zegar kalibracji> to <Włącz>, należy ustawić czas wykonywania kalibracji.
Od 00:00 do 12:00
do 23:59
(
)
kalibracji>
<Menu sterowania>
<Ustawienia zegara>
<Czas
Ustaw godzinę
Ostrzeżenie
Można określić sposób zachowania się maszyny w przypadku wyświetlenia komunikatu o okresie przydatności kasety z
tonerem.
Ostrz. pojem. z ton.
Pozwala określić, czy drukowanie ma być zatrzymywane automatycznie, gdy okres żywotności kasety z tonerem
jest bliski upłynięcia.
Kontynuuj drukowanie
Zatrzymaj drukowanie
377
Lista menu ustawień
(
)
ton.>
<Menu sterowania>
<Ostrzeżenie>
<Ostrz. pojem. z
<Kontynuuj drukowanie> lub <Zatrzymaj drukowanie>
<Kontynuuj drukowanie>
Gdy będzie się zbliżał czas wymiany kasety z tonerem, zostanie wyświetlony komunikat <Wkrótce minie
termin ważn. poj. z toner. X.>, ale drukowanie będzie kontynuowane.
<Zatrzymaj drukowanie>
Gdy będzie się zbliżał czas wymiany kasety z tonerem, zostanie wyświetlony komunikat <Wkrótce minie
termin ważności pojemnika z tonerem X.>, a drukowanie zostanie tymczasowo zatrzymane. Aby przywrócić
(
).
drukowanie, należy nacisnąć przycisk
● „X” w powyższym komunikacie oznacza kolor CMYK.
Autom. pomij. błędu
Jeśli podczas drukowania wystąpi błąd, zostanie ono przerwane. Aby kontynuować drukowanie pomimo wystąpienia
błędu, należy wybrać opcję <Włącz>. Informacje na temat błędów, w przypadku których to ustawienie umożliwi
kontynuację bieżącego zadania drukowania zawiera sekcja W przypadku wyświetlenia komunikatu o
błędzie(P. 532) .
Wyłącz
Włącz
(
)
<Menu sterowania>
<Autom. pomij. błędu>
<Wyłącz> lub <Włącz>
Język
Pozwala zmienić język wyświetlany na ekranie panelu roboczego, na ekranie logowania Zdalnego interfejsu
użytkownika i na listach ustawień.
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
378
Lista menu ustawień
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
中文(简体)
한국어
(
)
<Menu sterowania>
<Język>
Wybierz język
Alarm
Pozwala określić, czy urządzenie ma emitować sygnał dźwiękowy w przypadku wystąpienia problemu, takiego jak
zakleszczenie papieru lub błąd obsługi.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Menu sterowania>
<Alarm>
<Wyłącz> lub <Włącz>
Pokaż ostrzeżenia
Wybierz, czy informacje o ostrzeżeniach mają być wyświetlane w formie komunikatów, gdy urządzenie przejdzie w stan
ostrzeżenia.
Ostrz. pojem. z ton.
Pozwala określić, czy bliski czas wymiany kasety z tonerem ma być sygnalizowany wyświetleniem stosownego
komunikatu.
Wyłącz
Włącz
(
ton.>
)
<Menu sterowania>
<Pokaż ostrzeżenia>
<Wyłącz> lub <Włącz>
379
<Ostrz. pojem. z
Lista menu ustawień
Pusta szuflada
Możliwość wyboru wyświetlania stosownego komunikatu, gdy zabraknie papieru w szufladzie na papier.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Menu sterowania>
<Pokaż ostrzeżenia>
<Pusta
<Wyłącz> lub <Włącz>
szuflada>
Błąd przes. e-maila
Pozwala określić, czy błąd komunikacji podczas drukowania wiadomości e-mail ma być sygnalizowany
wyświetleniem stosownego komunikatu.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Menu sterowania>
maila>
<Pokaż ostrzeżenia>
<Błąd przes. e-
<Wyłącz> lub <Włącz>
Ustaw. daty/czasu
Pozwala określić aktualną datę i godzinę.
Data
Ustaw aktualną datę w formacie rok, miesiąc i dzień. Za pomocą przycisków
wprowadzając datę przy użyciu klawiszy numerycznych.
/
przesuwaj kursor,
01/01 2001 do 31/12 2030
(
)
<Menu sterowania>
<Ustaw. daty/czasu>
<Data>
Ustaw
datę
Godzina (24-godz.)
Zdefiniuj bieżącą godzinę w formacie 24-godzinnym. Przesuwaj kursorem za pomocą przycisków
wprowadź godzinę za pomocą klawiszy numerycznych.
Od 00:00:00 do 23:59:59
380
/
i
Lista menu ustawień
(
)
godz.)>
<Menu sterowania>
<Ustaw. daty/czasu>
<Godzina (24-
<Ustaw. daty/czasu>
<Czas
Ustaw godzinę
Czas letni
Określ ustawienia godziny dla czasu letniego.
Ust. czasu letniego
Określ, czy czas letni ma być ustawiany.
Wyłącz
Włącz
(
)
letni>
<Menu sterowania>
Sprawdź komunikat
<Włącz>
<Ust. czasu letniego>
Wykonaj reset sprzętowy (
<Wyłącz> lub
Reset sprzętowy(P. 511) )
Data/Czas rozpocz.
Określa początkową datę i godzinę przejścia na czas letni.
Miesiąc
Tydzień
Dzień
Godzina (24-godz.)
(
)
letni>
godzinę
<Menu sterowania>
<Ustaw. daty/czasu>
Sprawdź komunikat
<Data/Czas rozpocz.>
Wykonaj reset sprzętowy (
Data/Czas zakoń.
Określa końcową datę i godzinę przejścia na czas letni.
Miesiąc
Tydzień
Dzień
Godzina (24-godz.)
381
Reset sprzętowy(P. 511) )
<Czas
Ustaw datę i
Lista menu ustawień
(
)
letni>
<Menu sterowania>
<Ustaw. daty/czasu>
Sprawdź komunikat
<Data/Czas zakoń.>
Wykonaj reset sprzętowy (
godzinę
<Czas
Ustaw datę i
Reset sprzętowy(P. 511) )
Strefa czasowa
Określa strefę czasową zgodnie z regionem, w którym urządzenie jest użytkowane.
GMT-12:00 do GMT 00:00
(
)
do GMT+12:00
<Menu sterowania>
Sprawdź komunikat
<Ustaw. daty/czasu>
Ustaw strefę czasową
<Strefa czasowa>
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset sprzętowy(P. 511) )
Szybk. wł. zasilania
Zdefiniowanie ustawień szybkiego uruchamiania umożliwia zredukowanie czasu, jaki upływa od naciśnięcia głównego
wyłącznika zasilania do uzyskania pełnej funkcjonalności ekranów. Szybkie uruchamianie urządzenia(P. 36)
Wyłącz
Włącz
Karta SD *
Włączenie lub wyłączenie karty SD.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Menu sterowania>
komunikat
<Karta SD>
<Wyłącz> lub <Włącz>
Sprawdź
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset
sprzętowy(P. 511) )
Przerwij wydruk *
Pozwala ustawić zezwolenie na korzystanie z funkcji Przerwij drukowanie (
drukowanych dokumentów(P. 354) ).
Wyłącz
382
Sprawdzanie bieżącego stanu
Lista menu ustawień
Włącz
(
)
<Menu sterowania>
<Przerwij wydruk>
<Wyłącz> lub <Włącz>
Czas us. zab. wydr. *
Pozwala zdefiniować czas, po którym zabezpieczone dokumenty zapisane w urządzeniu zostaną usunięte.
czasu ważności dokumentów chronionych(P. 133)
Zmiana
1 godz.
2 godz.
3 godz.
6 godz.
12 godz.
24 godz.
Rejestr zabez. zadań *
Jeśli urządzenie zostanie wyłączone podczas drukowania, nie będzie można wygenerować dziennika drukowania, a
całkowita liczba wydrukowanych stron może nie zostać obliczona. Wybranie dla tej funkcji ustawienia <Włącz> da
pewność, że dziennik drukowania zostanie wygenerowany, a całkowita liczba wydrukowanych stron zostanie obliczona.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Menu sterowania>
komunikat
<Rejestr zabez. zadań>
<Wyłącz> lub <Włącz>
Sprawdź
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset
sprzętowy(P. 511) )
System operacyjny
Należy wybrać system operacyjny komputera podłączonego do urządzenia za pośrednictwem portu USB.
Mac OS
Windows
Inny
● Należy upewnić się, że ustawienia urządzenia odpowiadają systemowi operacyjnemu komputera. W
przeciwnym wypadku komputer może błędnie rozpoznać urządzenie.
383
Lista menu ustawień
● Jeśli systemem operacyjnym używanego komputera jest Mac OS X 10.10 lub wersja wcześniejsza lub
aby drukować ze sterownika drukarki przez łącze USB, należy ustawić tę pozycję na <Inny>.
(
)
<Menu sterowania>
<System operacyjny>
Wybierz system
operacyjny komputera, do którego ma być podłączone urządzenie
Wybór PDL (PnP)
Pozwala określić sterownik drukarki do zainstalowania, gdy urządzenie jest podłączone do komputera za
pośrednictwem USB lub zostało wyszukane w sieci WSD.
UFR II
UFR II (V4)
PCL6
PS3
XPS (Bezpośrednio)
(
)
<Menu sterowania>
<Wybór PDL (PnP)>
Wybierz język opisu strony
Wykonaj reset sprzętowy (
Sprawdź komunikat
Reset
sprzętowy(P. 511) )
Ustaw. zarządzania
Pozwala ustawić ograniczenie użycia przycisku
zmianom ustawień.
(
) na panelu roboczym, aby zapobiec nieprzemyślanym
Blok. prz. ustawień
W przypadku wybrania ustawienia <Włącz> menu Konfiguracja będzie nieaktywne nawet po naciśnięciu
przycisku
(
).
Wyłącz
Włącz
(
ustawień>
)
<Menu sterowania>
<Ustaw. zarządzania>
Sprawdź komunikat
384
<Wyłącz> lub <Włącz>
<Blok. prz.
Lista menu ustawień
● W przypadku wybrania opcji <Włącz> przycisk Ustawienia będzie można odblokować wyłącznie z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika. Ograniczanie funkcji panelu roboczego(P. 295)
RMT-SW
Należy korzystać z urządzenia, pozostawiając dla tego elementu ustawienie <Off>. Może pojawić się prośba o zmianę
ustawienia na <On> w celu umożliwienia wykonywania zdalnej diagnostyki urządzenia przez przedstawicieli serwisu
firmy Canon.
Off
On
(
)
<Menu sterowania>
<RMT-SW>
<Off> lub <On>
Regulacja ekranu
Pozwala dostosować kontrast i jasność wyświetlacza.
Kontrast
Regulacja kontrastu (różnica w jasności pomiędzy obszarami jasnymi i ciemnymi) wyświetlacza w zależności od
miejsca instalacji urządzenia.
-3 do 0
do +3
(
)
<Menu sterowania>
<Regulacja ekranu>
dostosować kontrast, należy użyć przycisków
<Kontrast>
Aby
/
Regulacja kontrastu
Aby rozjaśnić ekran, należy ustawić wartość dodatnią. Aby przyciemnić ekran, należy ustawić wartość ujemną.
Jasność podświetl.
Regulacja jasności podświetlenia wyświetlacza odbywa się poprzez wybranie jednego z trzech poziomów. Aby
wyłączyć podświetlenie, należy wybrać opcję <Wyłącz>.
Wyłącz
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
385
Lista menu ustawień
(
)
<Menu sterowania>
podświetl.>
<Regulacja ekranu>
<Jasność
Wybierz poziom jasności
Animowane instrukcje
Pozwala określić, czy w przypadku zakleszczenia papieru lub wymiany kaset z tonerem itp. na wyświetlaczu mają się
pojawiać animowane instrukcje.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Menu sterowania>
<Animowane instrukcje>
<Wyłącz> lub <Włącz>
Pokaż wskaź. tonera
Pozwala określić, czy wskaźnik napełnienia tonera ma być wyświetlany w prawym dolnym rogu wyświetlacza.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Menu sterowania>
<Pokaż wskaź. tonera>
Pow. o wprow. ustaw.
Pozwala określić długość komunikatu wyświetlania komunikatu podczas zmiany
ustawienia w sekundach. Wybranie opcji <Wyłącz> spowoduje, że komunikat nie
będzie więcej wyświetlany.
Wyłącz
1s
2s
3s
386
<Wyłącz> lub <Włącz>
Lista menu ustawień
(
)
<Menu sterowania>
<Pow. o wprow. ustaw.>
Wybierz liczbę
sekund
Prędkość przewijania
Pozwala dostosować prędkość przewijania znaków na wyświetlaczu od prawej do lewej poprzez wybranie jednego
spośród trzech poziomów.
Mała
Normalna
Duża
(
)
<Menu sterowania>
<Prędkość przewijania>
prędkość
387
Wybierz
Lista menu ustawień
Źródło papieru
121Y-05F
Patrz
Menu wyboru podajnika(P. 513) .
388
Lista menu ustawień
Sieć
121Y-05H
Wszystkie ustawienia z listy związane z siecią są opatrzone krótkim opisem.
Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
Pozycja <Sieć> się nie wyświetla
● Jeśli w opcji <Sieć> dostępnej pod pozycją <Wybór interfejsu> wybrano ustawienie <Wyłącz>, wówczas opcja
<Sieć> nie wyświetla się w menu Konfiguracja. Wybór interfejsu(P. 428)
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień i
zainstalowania opcjonalnej karty SD w urządzeniu.
Ustawienia TCP/IP(P. 389)
Mopria(P. 401)
Google Cloud Print(P. 401)
SMB(P. 401)
Ustawienia SNMP(P. 402)
Bufor wydruku(P. 404)
Odbieraj równolegle(P. 404)
Czas ocz. przy rozr.(P. 404)
Ust. zdal. int. uż.(P. 404)
Sterownik Ethernet(P. 405)
Prior. tr. uśpienia(P. 406)
IEEE802.1X(P. 406)
Filtr adresów(P. 407)
Adres MAC(P. 407)
Ust. wydruku e-mail(P. 407)
Inic. ustawień sieci(P. 408)
Ustawienia TCP/IP
Są to ustawienia związane z używaniem urządzenia w obrębie sieci TCP/IP, takie jak ustawienia adresu IP.
Ustawienia IPv4
Ustawienia związane z korzystaniem z urządzenia w sieci IPv4.
IPv4
Włącza lub wyłącza protokół IPv4 w urządzeniu.
Wyłącz
Włącz
(
IP>
)
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia IPv4>
reset sprzętowy (
<IPv4>
<Ustawienia TCP/
<Wyłącz> lub <Włącz>
Reset sprzętowy(P. 511) )
Tryb IP
Wybierz sposób konfiguracji adresu IP.
Ustawianie adresu IPv4(P. 193)
389
Wykonaj
Lista menu ustawień
Automatycznie
Ręcznie
Protokół *
Pozwala wybrać używany protokół, jeśli dla opcji <Tryb IP> wybrano ustawienie <Automatycznie>. Jeśli
ustawienie wybranego protokołu to <Włącz>, ustawienie dla pozostałych dwóch protokołów zostanie
zmienione na <Wyłącz>. Ustawianie adresu IPv4(P. 193)
Użyj DHCP
Wyłącz
Włącz
Użyj BOOTP
Wyłącz
Włącz
Użyj RARP
Wyłącz
Włącz
Automatycz. adres IP *
Pozwala określić, czy adres IP ma być automatycznie pozyskiwany. Ustawienie <Włącz> jest odpowiednie, gdy
wartość ustawienia <Tryb IP> to <Automatycznie>. Ustawianie adresu IPv4(P. 193)
Wyłącz
Włącz
Ustawienia adresu IP
Konfiguracja adresu IP, który służy do identyfikacji urządzeń, takich jak komputery i drukarki, w obrębie sieci
TCP/IP. Ustawianie adresu IPv4(P. 193)
Adres IP
0.0.0.0
do 255.255.255.255
Maska podsieci
0.0.0.0
do 255.255.255.255
Adres bramy
0.0.0.0
do 255.255.255.255
DNS
Istnieje możliwość zdefiniowania ustawień adresu serwera systemu nazw domen (DNS), który dostarcza
/
należy przesunąć kursor i
nazwę hosta dla rozwiązań adresów IP. Za pomocą przycisków
wprowadzić adres przy użyciu klawiszy numerycznych. Zdalny interfejs użytkownika umożliwi zdefiniowanie
innych ustawień serwera DNS. Konfiguracja usługi DNS(P. 225)
Adres podstawowy
0.0.0.0
do 255.255.255.255
Adres pomocniczy
0.0.0.0
do 255.255.255.255
390
Lista menu ustawień
(
)
IP>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia IPv4>
<DNS>
Skonfiguruj adres
skonfigurowania
<Ustawienia TCP/
Wybierz serwer do
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset
sprzętowy(P. 511) )
Ustawienia mDNS *
Konfiguracja ustawień związanych z użytkowaniem funkcji usługi DNS bez korzystania z serwerów DNS.
Konfiguracja usługi DNS(P. 225)
mDNS
Wyłącz
Włącz
(
)
IP>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia IPv4>
lub <Włącz>
<Ustawienia TCP/
<Ustawienia mDNS>
Wykonaj reset sprzętowy (
<mDNS>
<Wyłącz>
Reset sprzętowy(P. 511) )
Nazwa mDNS *
Tę pozycję należy ustawić, gdy dla opcji <mDNS> wybrano ustawienie <Włącz>.
(
IP>
)
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia IPv4>
mDNS>
Ustaw nazwę
<Ustawienia TCP/
<Ustawienia mDNS>
Wykonaj reset sprzętowy (
<Nazwa
Reset sprzętowy(P. 511) )
Opcja DHCP
Jeśli serwer DHCP jest włączony, należy za pomocą opcji serwera DHCP określić, czy ma być pobierana nazwa
hosta oraz czy mają być przeprowadzane dynamiczne aktualizacje.
Uzyskaj nazwę hosta
Wyłącz
Włącz
Dynam. aktual. DNS
Wyłącz
Włącz
391
Lista menu ustawień
(
)
IP>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia IPv4>
<Ustawienia TCP/
<Opcja DHCP>
<Uzyskaj nazwę hosta> lub
<Wyłącz> lub <Włącz>
<Dynam. aktual. DNS>
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset
sprzętowy(P. 511) )
Ustawienia IPv6
Pozwala określić, czy urządzenie ma być używane w sieci IPv6. Ustawienia adresu w sieci IPv6 należy
wprowadzić z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika. Konfiguracja adresów IPv6(P. 197)
IPv6
Włączanie lub wyłączanie obsługi protokołu IPv6 na urządzeniu.
Wyłącz
Włącz
(
)
IP>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia IPv6>
reset sprzętowy (
<IPv6>
<Ustawienia TCP/
<Wyłącz> lub <Włącz>
Wykonaj
Reset sprzętowy(P. 511) )
Ustawienia mDNS *
Konfiguracja ustawień związanych z użytkowaniem funkcji usługi DNS bez korzystania z serwerów DNS.
Konfiguracja usługi DNS(P. 225)
mDNS
Wyłącz
Włącz
(
)
IP>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia IPv6>
<Ustawienia mDNS>
Wykonaj reset sprzętowy (
lub <Włącz>
<Ustawienia TCP/
<mDNS>
Reset sprzętowy(P. 511) )
Użyj nazwy IPv4/mDNS *
Wyłącz
Włącz
(
IP>
)
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia IPv6>
<Ustawienia TCP/
<Ustawienia mDNS>
392
<Użyj nazwy IPv4/
<Wyłącz>
Lista menu ustawień
mDNS>
<Wyłącz> lub <Włącz>
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset
sprzętowy(P. 511) )
Nazwa mDNS *
Tę pozycję należy ustawić, gdy dla opcji <Użyj nazwy IPv4/mDNS> wybrano ustawienie <Wyłącz>.
(
)
IP>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia IPv6>
mDNS>
Ustaw nazwę
<Ustawienia TCP/
<Ustawienia mDNS>
Wykonaj reset sprzętowy (
<Nazwa
Reset sprzętowy(P. 511) )
Rozpoznawanie WINS
Wybór korzystania z usługi Windows Internet Name Service (WINS), która zapewnia nazwę NetBIOS używaną do
rozpoznawania adresu IP w mieszanym środowisku sieciowym łączącym model NetBIOS i TCP/IP. Aby
zdefiniować szczegółowe ustawienia, które zostaną zastosowane po włączeniu usługi WINS, należy użyć
Zdalnego interfejsu użytkownika. Konfiguracja usługi WINS(P. 231)
Wyłącz
Włącz
(
)
IP>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Rozpoznawanie WINS>
sprzętowy (
<Ustawienia TCP/
<Wyłącz> lub <Włącz>
Wykonaj reset
Reset sprzętowy(P. 511) )
FTP
Pozwala określić możliwość zmiany ustawień drukowania oraz ustawień skonfigurowanych na poziomie
urządzenia z poziomu serwera FTP.
Wydruk z FTP
Pozwala określić możliwość drukowania z serwera FTP. Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika należy
ustawić nazwę użytkownika i hasło używane do drukowania z serwera FTP. Przygotowanie do korzystania
z serwera FTP(P. 664)
Wyłącz
Włącz
(
)
IP>
sprzętowy (
<Sieć>
<FTP>
Sprawdź komunikat
<Wydruk z FTP>
Reset sprzętowy(P. 511) )
393
<Ustawienia TCP/
<Wyłącz> lub <Włącz>
Wykonaj reset
Lista menu ustawień
Zezw. na ust. p. FTP
Pozwala określić możliwość zmiany ustawień skonfigurowanych na poziomie urządzenia z poziomu serwera
FTP.
Wyłącz
Włącz
(
)
IP>
<Sieć>
<FTP>
<Włącz>
Sprawdź komunikat
<Zezw. na ust. p. FTP>
Wykonaj reset sprzętowy (
<Ustawienia TCP/
<Wyłącz> lub
Reset sprzętowy(P. 511) )
Ustawienia LPD
Pozwala włączać lub wyłączać LPD, protokół drukowania, którego można używać na dowolnej platformie
sprzętowej lub w dowolnym systemem operacyjnym. Należy również zdefiniować okres czasu, po którym
zadanie drukowania zostanie automatycznie zakończone, jeśli urządzenie nie będzie mogło odebrać danych
drukowania z powodu problemów z komunikacją lub wystąpienia innych problemów. Za pomocą Zdalnego
interfejsu użytkownika można określić ustawienia drukowania strony baneru, gdy protokół LPD jest włączony.
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 202)
Wydruk LPD
Wyłącz
Włącz
(
)
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia LPD>
IP>
<Włącz>
<Ustawienia TCP/
<Wydruk LPD>
Wykonaj reset sprzętowy (
<Wyłącz> lub
Reset sprzętowy(P. 511) )
Prz.cz. ocz. na odb. *
1 do 60
(min)
(
IP>
)
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia LPD>
przekroczenia czasu
<Ustawienia TCP/
<Prz.cz. ocz. na odb.>
Wykonaj reset sprzętowy (
Ustaw wartość
Reset sprzętowy(P. 511) )
Ustawienia RAW
Istnieje możliwość włączania lub wyłączania RAW, protokołu drukowania specyficznego dla systemu Windows.
Należy również ustawić czas, po którym zadanie drukowania zostanie automatycznie zakończone, jeśli
urządzenie nie będzie mogło odebrać danych drukowania z powodu problemów z komunikacją lub wystąpienia
394
Lista menu ustawień
innych problemów. Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika można określić ustawienia komunikacji
dwukierunkowej. Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 202)
Wydruk RAW
Wyłącz
Włącz
(
)
IP>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia RAW>
<Wydruk RAW>
Wykonaj reset sprzętowy (
<Włącz>
<Ustawienia TCP/
<Wyłącz> lub
Reset sprzętowy(P. 511) )
Prz.cz. ocz. na odb. *
1 do 60
(min)
(
)
IP>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia RAW>
przekroczenia czasu
<Ustawienia TCP/
<Prz.cz. ocz. na odb.>
Wykonaj reset sprzętowy (
Ustaw wartość
Reset sprzętowy(P. 511) )
Wydruk IPP
Włączanie lub wyłączanie protokołu IPP umożliwiającego drukowanie z sieci zewnętrznej przez internet. Za
pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika można określić ustawienia szyfrowania danych TLS na potrzeby
wysyłania i uwierzytelniania użytkowników. Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu
WSD(P. 202)
Wyłącz
Włącz
(
IPP>
)
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Wyłącz> lub <Włącz>
<Ustawienia TCP/IP>
Wykonaj reset sprzętowy (
<Wydruk
Reset
sprzętowy(P. 511) )
WSD
Włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznego przeglądania oraz uzyskiwania informacji na potrzeby
urządzenia za pomocą protokołu WSD dostępnego w systemach Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server
2012. Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 202)
Wydruk WSD
Pozwala określić możliwość drukowania za pomocą urządzenia z zastosowaniem funkcji WSD.
Wyłącz
395
Lista menu ustawień
Włącz
(
)
IP>
<Sieć>
<WSD>
reset sprzętowy (
Sprawdź komunikat
<Wydruk WSD>
<Ustawienia TCP/
<Wyłącz> lub <Włącz>
Wykonaj
Reset sprzętowy(P. 511) )
Przeglądanie WSD *
Pozwala zdefiniować możliwość pobierania informacji o urządzeniu z komputera przy użyciu funkcji WSD. W
przypadku wybrania dla opcji <Wydruk WSD> ustawienia <Włącz>, dla opcji <Przeglądanie WSD> zostanie
wybrane stałe ustawienia <Włącz> i nie będzie ona wyświetlana w menu ustawień.
Wyłącz
Włącz
(
)
IP>
<Sieć>
<WSD>
<Włącz>
Sprawdź komunikat
<Przeglądanie WSD>
Wykonaj reset sprzętowy (
<Ustawienia TCP/
<Wyłącz> lub
Reset sprzętowy(P. 511) )
Multicast Discovery
Pozwala określić, czy urządzenie będzie odpowiadało na komunikaty odkrywania metodą multiemisji.
Wyłącz
Włącz
(
IP>
<Włącz>
)
<Sieć>
<WSD>
Sprawdź komunikat
<Multicast Discovery>
Wykonaj reset sprzętowy (
<Ustawienia TCP/
<Wyłącz> lub
Reset sprzętowy(P. 511) )
● Jeśli dla opcji <Multicast Discovery> wybrano ustawienie <Wyłącz>, urządzenie pozostaje w trybie
uśpienia nawet pomimo przepływu w sieci komunikatów Multicast Discovery.
HTTP
Włączanie lub wyłączanie protokołu HTTP. Protokół HTTP jest niezbędny do komunikacji z komputerem na
przykład w przypadku korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika czy drukowania WSD. Wyłączanie
komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 298)
Wyłącz
Włącz
396
Lista menu ustawień
Ustawienia proxy
Pozwala określić ustawienia korzystania z serwera proxy, który pełni funkcję przekaźnika w komunikacji z
zastosowaniem protokołu HTTP. Ustawienia proxy(P. 284)
Proxy
Włączanie lub wyłączanie serwera proxy, gdy urządzenie komunikuje się z zastosowaniem protokołu HTTP.
Wyłącz
Włącz
(
)
IP>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia proxy>
reset sprzętowy (
<Proxy>
<Ustawienia TCP/
<Wyłącz> lub <Włącz>
Wykonaj
Reset sprzętowy(P. 511) )
Adres serwera *
Pozwala ustawić adres serwera proxy, który będzie używany. Należy zdefiniować adres IP, nazwę domeny
oraz inne niezbędne informacje zgodnie ze środowiskiem roboczym. Za pomocą przycisków
/
można
przesuwać kursor, a klawisze numeryczne umożliwią wprowadzenie adresu ( Wprowadzanie
tekstu(P. 32) ).
(
)
IP>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia proxy>
serwera
<Adres serwera>
Wykonaj reset sprzętowy (
<Ustawienia TCP/
Wprowadź adres
Reset sprzętowy(P. 511) )
Numer portu *
Pozwala określić numer portu serwera proxy, który ma być użyty.
1 do 80
do 65535
(
)
IP>
portu
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia proxy>
<Numer portu>
Wykonaj reset sprzętowy (
<Ustawienia TCP/
Wprowadź numer
Reset sprzętowy(P. 511) )
Ta sama domena *
Włączanie lub wyłączanie serwera proxy nawet w przypadku komunikacji z zastosowaniem protokołu HTTP z
urządzeniami w obrębie tej samej domeny.
Użyj proxy
Nie używaj proxy
397
Lista menu ustawień
(
)
IP>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia proxy>
<Ta sama domena>
Wykonaj reset sprzętowy (
używaj proxy>
<Ustawienia TCP/
<Użyj proxy> lub <Nie
Reset sprzętowy(P. 511) )
Uwierzytel. proxy *
Włączanie lub wyłączanie funkcji uwierzytelniania serwera proxy.
Wyłącz
Włącz
(
)
IP>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia proxy>
<Włącz>
<Ustawienia TCP/
<Uwierzytel. proxy>
Wykonaj reset sprzętowy (
<Wyłącz> lub
Reset sprzętowy(P. 511) )
Nazwa użytkownika *
Aby włączyć uwierzytelnianie serwera proxy, należy wprowadzić nazwę użytkownika do uwierzytelniania
składającą się z maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych. Nazwę użytkownika należy wprowadzić za
pomocą klawiszy numerycznych. ( Wprowadzanie tekstu(P. 32) )
(
)
IP>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia proxy>
użytkownika
<Ustawienia TCP/
<Nazwa użytkownika>
Wykonaj reset sprzętowy (
Wprowadź nazwę
Reset sprzętowy(P. 511) )
Hasło *
Hasło do uwierzytelniania serwera proxy może się składać z maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych.
Hasło należy wprowadzić za pomocą klawiszy numerycznych. ( Wprowadzanie tekstu(P. 32) )
(
IP>
)
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia proxy>
reset sprzętowy (
<Hasło>
<Ustawienia TCP/
Wprowadź hasło
Wykonaj
Reset sprzętowy(P. 511) )
SNTP
Pozwala określić pobieranie godziny z serwera czasu sieci. Ustawienia adresu serwera należy określić z poziomu
Z. Konfiguracja protokołu SNTP(P. 234)
Wyłącz
Włącz
398
Lista menu ustawień
(
)
IP>
<Sieć>
<SNTP>
Sprawdź komunikat
<Wyłącz> lub <Włącz>
<Ustawienia TCP/
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset
sprzętowy(P. 511) )
Odpowiedź Discovery
Pozwala wybrać, czy urządzenie będzie odpowiadało na pakiety odkrywania metodą multiemisji w sieci. Za
pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika należy określić nazwę zakresu używaną do włączenia urządzenia w
określony zakres. Konfiguracja ustawień oprogramowania zarządzania urządzeniami(P. 243)
Wyłącz
Włącz
(
)
IP>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Odpowiedź Discovery>
sprzętowy (
<Ustawienia TCP/
<Wyłącz> lub <Włącz>
Wykonaj reset
Reset sprzętowy(P. 511) )
IPSec
Ustawienie umożliwiające określenie, czy komunikacja ma być szyfrowana poprzez ustanowienie wirtualnej sieci
prywatnej (VPN) korzystającej z protokołu IPSec. Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika należy
zarejestrować i zdefiniować zasady bezpieczeństwa. Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 309)
Wyłącz
Włącz
(
)
IP>
<Sieć>
<IPSec>
Sprawdź komunikat
<Wyłącz> lub <Włącz>
<Ustawienia TCP/
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset
sprzętowy(P. 511) )
Ust. powiad. o uśp.
Pozwala określić ustawienia komunikacji SLP do powiadamiania oprogramowania imageWARE o stanie zasilania
urządzenia. Ustawienie dla opcji <Powiad. o tryb. uśp.> ustawienia <Włącz> pozwala na uniknięcie nawiązywania
przez urządzenie zbędnej komunikacji w trybie uśpienia i zmniejszenie całkowitego zużycia energii.
Konfiguracja ustawień oprogramowania zarządzania urządzeniami(P. 243)
Powiad. o tryb. uśp.
Włączanie lub wyłączanie komunikacji SLP. Wybranie opcji <Włącz> spowoduje, że informacja o stanie
zasilania urządzenia będzie przesyłana do oprogramowania imageWARE.
Wyłącz
Włącz
399
Lista menu ustawień
(
)
<Sieć>
powiad. o uśp.>
reset sprzętowy (
Sprawdź komunikat
<Powiad. o tryb. uśp.>
<Ustawienia TCP/IP>
<Wyłącz> lub <Włącz>
<Ust.
Wykonaj
Reset sprzętowy(P. 511) )
Numer portu *
W tym miejscu należy wprowadzić numer portu do komunikacji SLP z oprogramowaniem do zarządzania.
1 do 11427
do 65535
(
)
<Sieć>
powiad. o uśp.>
numerycznych
Sprawdź komunikat
<Numer portu>
<Ustawienia TCP/IP>
<Ust.
Wprowadź numer portu za pomocą klawiszy
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset sprzętowy(P. 511) )
Rutery do przejścia *
Należy określić liczbę routerów, przez które mogą przejść pakiety powiadomień. Należy wprowadzić liczbę z
zakresu od 0 do 254.
0 do 3
do 254
(
)
<Sieć>
powiad. o uśp.>
Sprawdź komunikat
<Rutery do przejścia>
pomocą klawiszy numerycznych
<Ustawienia TCP/IP>
<Ust.
Wprowadź liczbę routerów przejściowy za
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset sprzętowy(P. 511) )
Interwał powiadom. *
Określenie, jak często urządzenie ma powiadamiać program imageWARE o stanie zasilania. Należy
wprowadzić wartość w sekundach z zakresu od 60 do 65535.
do 65535
60 do 600
(
)
<Sieć>
powiad. o uśp.>
Sprawdź komunikat
<Interwał powiadom.>
pomocą klawiszy numerycznych
<Ustawienia TCP/IP>
Wprowadź interwał powiadomień za
Wykonaj reset sprzętowy (
400
<Ust.
Reset sprzętowy(P. 511) )
Lista menu ustawień
Mopria
Wybierz, czy chcesz korzystać z usługi Mopria®.
Drukowanie przy użyciu usługi Mopria®(P. 171)
Wyłącz
Włącz
(
)
<Sieć>
Sprawdź komunikat
Wykonaj reset sprzętowy (
<Włącz>
<Mopria>
<Wyłącz> lub
Reset sprzętowy(P. 511) )
Google Cloud Print
Włącz lub wyłącz obsługę technologii Google Cloud Print.
Zmiana ustawień Google Cloud Print(P. 181)
Użyj Cloud Print
Wyłącz
Włącz
Stan rejestracji
SMB *
Pozwala wybrać, czy urządzenie będzie używane jako drukarka współdzielona w sieci SMB. Za pomocą Zdalnego
interfejsu użytkownika należy określić ustawienia SMB, w tym nazwę serwera i nazwę grupy roboczej. Konfiguracja
protokołu SMB(P. 247)
SMB Server
Pozwala wybrać, czy urządzenie będzie wyświetlane jako serwer SMB na ekranie konfiguracji sieci SMB.
Wyłącz
Włącz
(
Server>
)
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Wyłącz> lub <Włącz>
sprzętowy(P. 511) )
Wydruk SMB *
Włączanie lub wyłączanie drukowania SMB.
Wyłącz
Włącz
401
<SMB>
Wykonaj reset sprzętowy (
<SMB
Reset
Lista menu ustawień
(
)
SMB>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Wyłącz> lub <Włącz>
<SMB>
<Wydruk
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset
sprzętowy(P. 511) )
Ustawienia SNMP
Konfiguracja ustawień związanych z monitorowaniem i kontrolowaniem urządzenia z poziomu komputera z
zainstalowanym oprogramowaniem kompatybilnym z protokołem SNMP. Monitorowanie i kontrolowanie
urządzenia za pomocą protokołu SNMP(P. 237)
Ustawienia SNMPv1
Pozwala określić ustawienia korzystania z protokołu SNMPv1. Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika
należy zdefiniować nazwę społeczności i przywileje dostępu do obiektów menedżera MIB.
SNMPv1
Włączanie lub wyłączanie SNMPv1.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia SNMPv1>
SNMP>
<Włącz>
Wykonaj reset sprzętowy (
<SNMPv1>
<Ustawienia
<Wyłącz> lub
Reset sprzętowy(P. 511) )
Ust. społecz. dedyk.
Społeczność dedykowana jest wstępnie ustawioną społecznością przeznaczoną tylko do użytku przez
administratorów korzystających z oprogramowania firmy Canon, takiego jak imageWARE Enterprise
Management Console. Należy wybrać uprawnienia dostępu do obiektów menedżera MIB.
Społeczność dedykow.
Wyłącz
Odczyt/Zapis
Tylko do odczytu
(
SNMP>
)
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia SNMPv1>
dedykow.>
<Ust. społecz. dedyk.>
Wybierz uprawnienia dostępu
sprzętowy(P. 511) )
402
<Ustawienia
<Społeczność
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset
Lista menu ustawień
Ustawienia SNMPv3
Pozwala zdefiniować ustawienia korzystania z protokołu SNMPv3. Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika
należy określić szczegółowe ustawienia, które zostaną zastosowane po aktywacji protokołu SNMPv3.
SNMPv3
Włączanie lub wyłączanie SNMPv3.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Sieć>
SNMP>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia SNMPv3>
<Włącz>
<Ustawienia
<SNMPv3>
Wykonaj reset sprzętowy (
<Wyłącz> lub
Reset sprzętowy(P. 511) )
Ustawienia użytkownika N (N = 1, 2, 3, 4, 5) *
Pozwala zdefiniować hasło uwierzytelniania i hasło szyfrowania jako informację o użytkowniku używaną przez
protokół SNMPv3. Informacje o użytkowniku należy zarejestrować za pomocą Zdalnego interfejsu
użytkownika. Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP(P. 237)
Hasło uwierzytel. /Hasło szyfrowania
Każde hasło musi się składać z minimalnie 6 i maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych.
(
)
<Sieć>
SNMP>
Sprawdź komunikat
<Ustawienia SNMPv3>
użytkownika
Wybierz liczbę ustawień
Sprawdź nazwę użytkownika
szyfrowania>
Wpisz hasło
<Ustawienia
<Hasło uwierzytel.> lub <Hasło
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset sprzętowy(P. 511) )
Odrzuć pakiet w uśp.
Wybór odrzucania pakietów SNMP odbieranych w trybie uśpienia.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Sieć>
pakiet w uśp.>
Sprawdź komunikat
<Wyłącz> lub <Włącz>
sprzętowy(P. 511) )
403
<Ustawienia SNMP>
Wykonaj reset sprzętowy (
<Odrzuć
Reset
Lista menu ustawień
● Zaznaczenie pola wyboru <Włącz> spowoduje, że aplikacje korzystające z protokołu SNMP, takie jak
aplikacje z serii oprogramowania imageWARE firmy Canon, mogą być wyłączone w celu umożliwienia
dostępu do urządzenia.
Bufor wydruku *
Wybór uwzględniania karty SD w lokalizacjach przechowywania odbieranych danych drukowania. W przypadku
wybrania opcji <Włącz> pojemność odbioru danych drukowania urządzenia zostanie zwiększona.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Włącz>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
Wykonaj reset sprzętowy (
<Bufor wydruku>
<Wyłącz> lub
Reset sprzętowy(P. 511) )
Odbieraj równolegle
Można określić, czy odebrane zadania mają być drukowane w kolejności odbioru, jeśli z wielu komputerów lub innych
urządzeń zostanie przesłane wiele zadań drukowania. W przypadku kolejnego przesyłania wielu zadań drukowania do
urządzeniu, zadania można drukować bez przerywania ich zadaniami wysłanymi z innych komputerów lub podobnych
urządzeń. W tym celu należy w tej opcji wybrać ustawienie <Wyłącz>.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Sieć>
równolegle>
Sprawdź komunikat
<Wyłącz> lub <Włącz>
<Odbieraj
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset
sprzętowy(P. 511) )
Czas ocz. przy rozr.
Określanie czasu oczekiwania na połączenie z siecią. Ustawienie to należy dobrać do środowiska sieciowego.
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią(P. 224)
0
do 300 (s)
Ust. zdal. int. uż.
Pozwala określić ustawienia korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika. Za pomocą Zdalnego interfejsu
użytkownika można określić ustawienia urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej.
404
Lista menu ustawień
Zdal. interf. użytk.
Włączanie lub wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika.
użytkownika(P. 299)
Wyłączanie Zdalnego interfejsu
Wyłącz
Włącz
Ust. bezp. zd. int.
Pozwala wybrać zabezpieczenie dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika kodem PIN.
PIN Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 270)
Ustawiania kodu
Wyłącz
Włącz
TLS *
Włączanie lub wyłączanie szyfrowania TLS dla komunikacji Zdalnego interfejsu użytkownika. Aby używać
protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej, należy ustawić pary kluczy za pomocą Zdalnego interfejsu
użytkownika ( Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej(P. 305) ).
Wyłącz
Włącz
(
)
uż.>
<Sieć>
<TLS>
Sprawdź komunikat
<Wyłącz> lub <Włącz>
<Ust. zdal. int.
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset
sprzętowy(P. 511) )
Sterownik Ethernet
Pozwala określić tryb komunikacji Ethernet (półdupleks / pełny dupleks) oraz typ Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX/1000
Base-T). Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 222)
Automat. wykrywanie
Ustawienie to umożliwia określenie, czy tryb komunikacji i typ sieci Ethernet mają zostać wykryte automatycznie
czy skonfigurowane ręcznie.
Wyłącz
Włącz
Tryb połączenia *
Jeśli ustawienie opcji <Automat. wykrywanie> to <Wyłącz>, należy wybrać tryb komunikacji Ethernet.
Półdupleks
Pełen dupleks
Typ sieci Ethernet *
Jeśli ustawienie opcji <Automat. wykrywanie> to <Wyłącz>, należy wybrać typ Ethernet.
10 Base-T
405
Lista menu ustawień
100 Base-TX
1000 Base-T
Prior. tr. uśpienia
Pozwala wybrać między szybszym przywracaniem z trybu uśpienia a większą oszczędnością energii w trybie uśpienia.
Balans optymalny
Szybkość wychodzenia
Oszczędzanie energii
(
)
<Sieć>
pozycję ustawień
Sprawdź komunikat
<Prior. tr. uśpienia>
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset sprzętowy(P. 511) )
Wybierz
Balans optymalny
Urządzenie jest szybciej przywracane z trybu uśpienia. Jeśli urządzenia podłączone bezpośrednio do tego
urządzenia obsługują technologię EEE (energooszczędny Ethernet), wówczas można ograniczyć pobór mocy
w jeszcze większym stopniu. Normalnie należy używać tego ustawienia.
Szybkość wychodzenia
Przywracanie urządzenia z trybu uśpienia przebiega szybciej.
Oszczędzanie energii
Prędkość komunikacji w trybie uśpienia zostanie ograniczona, aby zapewnić jak najniższy pobór mocy.
● Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawienie opcji <Tryb uśpienia> to <Wysoki (głęb. uśp.)>.
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)
IEEE802.1X
Włączanie lub wyłączanie uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X. Do konfiguracji szczegółowych ustawień
stosowanych, gdy włączone jest uwierzytelnianie zgodne z IEEE 802.1X, służy Zdalny interfejs użytkownika.
Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 320)
Wyłącz
Włącz
406
Lista menu ustawień
(
)
<Sieć>
komunikat
Sprawdź komunikat
<Wyłącz> lub <Włącz>
<IEEE802.1X>
Wykonaj reset sprzętowy (
Sprawdź
Reset
sprzętowy(P. 511) )
Filtr adresów
Włączanie lub wyłączanie komunikacji ograniczonej za pomocą adresu IP lub adresu MAC. Adres do ograniczenia
należy zdefiniować za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
Wyłącz
Włącz
(
)
<Sieć>
Sprawdź komunikat
Wykonaj reset sprzętowy (
<Włącz>
<Filtr adresów>
<Wyłącz> lub
Reset sprzętowy(P. 511) )
Adres MAC
Pozwala sprawdzić adres MAC urządzenia, który jest numerem niepowtarzalnym dla każdego urządzenia
komunikacyjnego.
(Tylko do wyświetlenia)
(
)
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Adres MAC>
Ust. wydruku e-mail
Pozwala określić ustawienia funkcji Drukowanie e-maili. Inne ustawienia tej funkcji, łącznie z ustawieniami serwera
pocztowego, należy określić za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. Drukowanie odebranej wiadomości email (Drukowanie e-maili)(P. 161)
Interwał odb. POP3
W tym miejscu należy określić odstęp w minutach między kolejnymi automatycznymi połączeniami z serwerem
pocztowym. Nowe wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej serwera pocztowego będą automatycznie
pobierane i drukowane w określonych odstępach czasu.
0
do 90 (min)
407
Lista menu ustawień
(
)
mail>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Interwał odb. POP3>
<Ust. wydruku e-
Wprowadź interwał automatycznego odbioru
Wykonaj reset sprzętowy (
wiadomości e-mail za pomocą klawiszy numerycznych
Reset
sprzętowy(P. 511) )
● W przypadku wybrania wartości „0” wiadomości e-mail nie będą automatycznie odbierane. Wówczas
należy odbierać je ręcznie. Ręczne odbieranie wiadomości e-mail(P. 166)
POP3 RX
Włączanie lub wyłączanie funkcji Drukowanie e-maili dla serwera poczty POP3.
Wyłącz
Włącz
(
)
RX>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Wyłącz> lub <Włącz>
<Ust. wydruku e-mail>
Wykonaj reset sprzętowy (
<POP3
Reset
sprzętowy(P. 511) )
SMTP RX
Włączanie lub wyłączanie funkcji Drukowanie e-maili dla protokołu SMTP.
Wyłącz
Włącz
(
)
RX>
<Sieć>
Sprawdź komunikat
<Wyłącz> lub <Włącz>
<Ust. wydruku e-mail>
Wykonaj reset sprzętowy (
<SMTP
Reset
sprzętowy(P. 511) )
Inic. ustawień sieci
Wybór tej opcji umożliwia przywrócenie ustawieniom sieciowym fabrycznych wartości domyślnych.
ustawień sieciowych(P. 618)
408
Resetowanie
Lista menu ustawień
Układ
121Y-05J
Zawiera listę ustawień dotyczących wyglądu wydruku, takich jak marginesy na
oprawę i położenia wydruku, wraz z krótkimi opisami. Ustawienia domyślne są
oznaczone znakiem ( ).
Liczba kopii(P. 409)
Przesunięcie Y/Przesunięcie X(P. 409)
Miejsce zszycia(P. 410)
Margines na oprawę(P. 411)
Metoda alternatywna(P. 412)
Liczba kopii
Określanie liczby kopii.
1
do 9999
(
)
<Układ>
<Liczba kopii>
Wprowadź liczbę kopii za pomocą klawiszy
numerycznych
Przesunięcie Y/Przesunięcie X
Istnieje możliwość określenia ustawień przesunięcia położenia wydruku dla wszystkich typów wydruków w krokach po
0,5 mm, bez względu na źródło papieru.
-50,0 do 0,0
do +50,0 (mm)
(
)
<Układ>
<Przesunięcie Y> lub <Przesunięcie X>
odsunięcia za pomocą przycisków
/
<Przesunięcie Y>
Przesuwa położenie wydruku w pionie.
409
Wprowadź wartość
Lista menu ustawień
<Przesunięcie X>
Przesuwa położenie wydruku w poziomie.
Wartości przesunięcia
Dla parametru <Przesunięcie Y> należy ustawić wartość dodatnią, aby przesunąć położenie wydruku w dół.
Dla parametru <Przesunięcie X> należy ustawić wartość dodatnią, aby przesunąć położenie wydruku w
prawo. Ustawienie wartości ujemnej pozwala przesunąć położenie wydruku w przeciwnym kierunku.
<Przesunięcie X>
<Przesunięcie Y>
Definiowanie ustawień precyzyjnych położenia wydruku
W celu precyzyjnego określenia położenia wydruku dla poszczególnych źródeł papieru można wybrać opcję
<Dost. pozyc. wydruku> pod pozycją <Konserw. użytkownika>. Zakres dostępnych wartości odsunięcia wynosi
od -5,0 do +5,0 mm w kierunku pionowym i od -2,25 do +2,25 mm w kierunku poziomym. Regulacja
położenia wydruku(P. 597)
Miejsce zszycia
Określ, czy wydrukowane dokumenty zostaną zbindowane (np. za pomocą zszywacza) wzdłuż dłuższej czy krótszej
krawędzi. W takim przypadku należy określić ustawienia parametru <Margines na oprawę>, aby wyregulować także
margines do bindowania.
Długa krawędź
Krótka krawędź
(
)
<Układ>
<Miejsce zszycia>
<Długa krawędź>
Bindowanie wydruków zostanie wykonane wzdłuż dłuższej krawędzi.
410
<Długa krawędź> lub <Krótka krawędź>
Lista menu ustawień
<Krótka krawędź>
Bindowanie wydruków zostanie wykonane wzdłuż krótszej krawędzi.
Margines na oprawę
Pozwala wyregulować szerokość marginesu krawędzi określoną w opcji <Miejsce zszycia> poprzez przesunięcie
położenia wydruku dla danych drukowania. W przypadku wybrania wartości „0.0” margines nie ulegnie zmianie.
-50,0 do 0,0
do +50,0 (mm)
(
)
<Układ>
pomocą przycisków
<Margines na oprawę>
Wprowadź wartość odsunięcia za
/
Wartości marginesów
Istnieje możliwość zdefiniowania kierunku i szerokości przesunięcia położenia wydruku dla drukowanych
danych. Krawędź, przy której będą zmieniane marginesy, będzie się zmieniać zgodnie z wprowadzoną
wartością dodatnią lub ujemną. Szerokość marginesu można regulować w krokach po 0,5 mm.
Dokument w orientacji pionowej
Wartość ustawienia
Bindowanie wzdłuż dłuższej krawędzi
Bindowanie wzdłuż krótszej krawędzi
Wartość dodatnia
Lewa krawędź papieru
(w przypadku bindowania z lewej strony)
Wartość ujemna
Prawa krawędź papieru
Dolna krawędź papieru
(w przypadku bindowania z prawej strony) (w przypadku bindowania od dołu)
Dokument w orientacji poziomej
411
Górna krawędź papieru
(w przypadku bindowania od góry)
Lista menu ustawień
Wartość ustawienia
Bindowanie wzdłuż dłuższej krawędzi
Bindowanie wzdłuż krótszej krawędzi
Wartość dodatnia
Lewa krawędź papieru
(w przypadku bindowania od góry)
Górna krawędź papieru
(w przypadku bindowania z prawej strony)
Wartość ujemna
Prawa krawędź papieru
(w przypadku bindowania od dołu)
Górna krawędź papieru
(w przypadku bindowania z prawej strony)
Metoda alternatywna
Podczas wykonywania dwustronnych wydruków dokumentu składającego się z nieparzystej liczby stron można wybrać,
czy ostatnia strona ma być przetwarzana w trybie jednostronnym. W przypadku wybrania opcji <Włącz> drukowanie
zostanie zakończone szybciej niż w przypadku standardowego drukowania dwustronnego.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Układ>
<Metoda alternatywna>
<Wyłącz> lub <Włącz>
Drukowanie dokumentu składającego się z parzystej liczby stron kończy się w trybie
drukowania jednostronnego
W opisanych poniżej przypadkach ostatnia strona jest przetwarzana w trybie jednostronnym, nawet jeśli
dokument składa się z parzystej liczby stron.
● Ostatnia strona jest pusta.
● Nie można wydrukować ostatniej strony na przykład dlatego, że wybrany rozmiar papieru nie pozwala na
drukowanie dwustronne.
Korzystanie z papieru z nadrukowanym logo
● Jeśli ostatnia strona jest przetwarzana w trybie drukowania jednostronnego, gdy ustawienie opcji <Metoda
alternatywna> to <Włącz>, wówczas orientacja lub strona wydruku ostatniej strony może być niezgodna z
innymi stronami. W takim przypadku należy przestawić opcję <Metoda alternatywna> na <Wyłącz>.
412
Lista menu ustawień
Jakość wydruku
121Y-05K
Tutaj znajduje się lista ustawień związanych z jakością drukowania, takich jak
gradacja i gęstość tonera, wraz z krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone
są przy pomocy znaku ( ).
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień.
Gradacja(P. 413)
Oszczędzanie tonera(P. 414)
Gęstość: X (X=C, M, Y, K)(P. 414)
Gęst. X (dokł. kor.) (X=C, M, Y, K)(P. 414)
Tryb koloru(P. 414)
Półtony(P. 415)
Kompensacja szarości(P. 416)
CMS(P. 417)
Ustawienia gradacji(P. 422)
Zaawans. wygładzanie(P. 423)
Korek. objęt. tonera(P. 424)
Kontrola linii(P. 425)
Ogranicz jakość(P. 425)
Tryb spec. wygładz.(P. 426)
Gradacja
Pozwala wybrać gradację do przetwarzania danych drukowania.
Wysoki 1
Wysoki 2
(
)
<Jakość wydruku>
<Gradacja>
<Wysoki 1> lub <Wysoki 2>
<Wysoki 1>
Ten tryb drukowania nadaje się do drukowania zdjęć lub podobnych obiektów w średniej jakości.
<Wysoki 2>
To ustawienie należy wybrać, aby drukować zdjęcia lub podobne obiekty w wysokiej jakości.
413
Lista menu ustawień
Oszczędzanie tonera
To ustawienie należy zdefiniować, aby na przykład przed wydrukowaniem dużego zadania sprawdzić wykończenie,
takie jak układ. W tym trybie drukowania oszczędza się toner, dlatego precyzyjne linie i jaśniejsze części wydruku mogą
być zamazane.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Jakość wydruku>
<Oszczędzanie tonera>
<Wyłącz> lub <Włącz>
Gęstość: X (X=C, M, Y, K) *
Dostosowanie gęstości tonera do drukowania dla każdego koloru CMYK. Ta pozycja nie jest wyświetlana, jeśli
ustawienie parametru <Oszczędzanie tonera> to <Włącz>. Regulacja gęstości wydruku(P. 592)
-8 do 0
do +8
Gęst. X (dokł. kor.) (X=C, M, Y, K) *
Dla każdego koloru CMYK można precyzyjnie dostosować gęstość tonera stosowaną podczas drukowania z podziałem
na trzy różne obszary gęstości. Ta pozycja nie jest wyświetlana, jeśli ustawienie parametru <Oszczędzanie tonera> to
<Włącz>. Regulacja gęstości wydruku(P. 592)
Duży
-8 do 0
do +8
Średnia
-8 do 0
do +8
Mały
-8 do 0
do +8
Tryb koloru
Ustawianie drukowania w trybie kolorowym lub czarno-białym.
Autom. (kol./czarny)
Kolorowy
Czarny
(
)
<Jakość wydruku>
<Tryb koloru>
414
Wybierz tryb kolorowy
Lista menu ustawień
<Autom. (kol./czarny)>
Automatyczny wybór drukowania w trybie kolorowym lub czarno-białym w zależności od typu dokumentu.
<Kolorowy>
Drukowanie w kolorze.
<Czarny>
Drukowanie w trybie czarno-białym, nawet jeśli dokument jest w kolorze.
Półtony
Istnieje możliwość wybrania metody drukowania z odzwierciedlaniem półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i
ciemniejszymi obszarami obrazu).
Błąd dyfuzji
Drukowanie z większą precyzją niż w przypadku opcji <Rozdzielcz./gradacja>. Ten tryb drukowania nadaje się do
drukowania ostrych krawędzi danych o dużej szczegółowości, takich jak znaki lub cienkie linie.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Jakość wydruku>
<Półtony>
<Błąd dyfuzji>
<Wyłącz> lub
<Włącz>
Rozdzielcz./gradacja *
Jeśli ustawienie opcji <Błąd dyfuzji> to <Wyłącz>, wybierz metodę odtwarzania półtonów. Tę pozycję można
ustawiać dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.
Tekst
Rozdzielczość
Gradacja
Grafiki
Rozdzielczość
Gradacja
Obraz
Rozdzielczość
Gradacja
415
Lista menu ustawień
(
)
<Jakość wydruku>
danych obrazu
<Półtony>
<Rozdzielcz./gradacja>
Wybierz typ
<Rozdzielczość> lub <Gradacja>
Typ danych obrazu
Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków
należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak
zdjęcia, opcję <Obraz>.
<Rozdzielczość>
Umożliwia precyzyjne drukowanie poprzez ostre odzwierciedlanie krawędzi znaków. Ten tryb drukowania jest
odpowiedni do drukowania danych składających się ze znaków i cienkich linii z wyraźnym wykończeniem.
<Gradacja>
Umożliwia drukowanie gradacji i linii z płynnym wykończeniem. Ten typ drukowania jest odpowiedni do
drukowania rysunków lub tabel zawierających gradacje.
Kompensacja szarości
W przypadku danych w czerni lub szarości zawierających informację o kolorze z definicją R=G=B można wybrać
drukowanie przy użyciu wyłącznie czarnego tonera (K). Można ustawić tę pozycję dla każdego typu obrazów zawartego
w jednym dokumencie.
Tekst
Wyłącz
Włącz
Grafiki
Wyłącz
Włącz
Obraz
Wyłącz
Włącz
(
obrazu
)
<Jakość wydruku>
<Kompensacja szarości>
<Wyłącz> lub <Włącz>
416
Wybierz typ danych
Lista menu ustawień
Typ danych obrazu
Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków
należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak
zdjęcia, opcję <Obraz>.
<Wyłącz>
Drukowanie przy użyciu 4-kolorowego tonera CMYK. Odtwarzalność gradacji ciemnych kolorów jest lepsza niż
w przypadku opcji <Włącz>.
<Włącz>
Drukowanie przy użyciu wyłącznie czarnego tonera (K). Pozwala uniknąć niedopasowania kolorów, które
może wystąpić w przypadku kolorowego tonera (CMY).
CMS
Ustawianie metod przetwarzania dla korekcji kolorów. Istnieje możliwość wprowadzenia różnych ustawień dla różnych
typów danych zawartych w jednym dokumencie.
Wybór CMS
Ustawienie przeprowadzania korekcji kolorów po stronie drukarki lub po stronie hosta (sterownika drukarki).
Drukarka
Host
(
)
<Jakość wydruku>
<CMS>
<Wybór CMS>
<Drukarka> lub
<Host>
CMS/Gamma
Wybór trybu przetwarzania do drukowania w kolorze. Tę pozycję można ustawić dla każdego typu obrazu
zawartego w jednym dokumencie.
Tekst
CMS
Gamma
Grafiki
CMS
Gamma
Obraz
CMS
417
Lista menu ustawień
Gamma
(
)
<Jakość wydruku>
danych obrazu
<CMS>
<CMS/Gamma>
Wybierz typ
<CMS> lub <Gamma>
Typ danych obrazu
Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków
należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak
zdjęcia, opcję <Obraz>.
<CMS>
Użyj profilu, aby dopasować kolor.
<Gamma>
Wykonaj korekcję koloru poprzez ustawienie wartości gamma przy regulacji jasności.
Profil źródła RGB
Wybór odpowiedniego profilu danych RGB zgodnego z używanym monitorem. Tę pozycję można ustawić dla
każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.
Tekst
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Grafiki
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Obraz
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
418
Lista menu ustawień
(
)
<Jakość wydruku>
danych obrazu
<CMS>
<Profil źródła RGB>
Wybierz typ
Wybierz profil
Typ danych obrazu
Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków
należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak
zdjęcia, opcję <Obraz>.
<sRGB v3.0 (Canon)>
Używany jest profil RGB podobny do średniego profilu większości monitorów stosowanych z komputerami z
systemem Windows. Podczas korzystania z monitora obsługującego standard sRGB można drukować kolory
zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze.
Tryby z zakresu od <Canon HDTV gamma 1.5> do <Canon HDTV gamma 2.4>
W tym miejscu można wprowadzić ustawienia konieczne do wyregulowania jasności po dokonaniu
porównania kolorów wydruku z kolorami wyświetlanymi na monitorze. Im wyższa wartość, tym ciemniejsze
kolory wydruków.
● Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <CMS/Gamma> jest <CMS>.
Profil wyjściowy
Wybór odpowiedniego profilu danych do wydrukowania. Tę pozycję można ustawić dla każdego typu obrazu
zawartego w jednym dokumencie.
Tekst
Normal
Photo
Grafiki
Normal
Photo
Obraz
Normal
Photo
419
Lista menu ustawień
(
)
<Jakość wydruku>
danych obrazu
<CMS>
<Profil wyjściowy>
Wybierz typ
<Normal> lub <Photo>
Typ danych obrazu
Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków
należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak
zdjęcia, opcję <Obraz>.
<Normal>
Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby dane były drukowane w kolorach zbliżonych do kolorów
wyświetlanych na monitorze.
<Photo>
Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby efekt drukowania przypominał fotografię.
● Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <CMS/Gamma> jest <CMS>.
Metoda dopasowania
Za pomocą opcji <Profil źródła RGB> można zdefiniować element mający pierwszeństwo nad innymi podczas
dopasowywania kolorów. Tę pozycję można ustawić dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.
Tekst
Percepcyjnie
Saturacja
Kolorometryczny
Grafiki
Percepcyjnie
Saturacja
Kolorometryczny
Obraz
Percepcyjnie
Saturacja
Kolorometryczny
420
Lista menu ustawień
(
)
<Jakość wydruku>
dopasowania>
<CMS>
Wybierz typ danych obrazu
<Metoda
Wybierz metodę dopasowania
Typ danych obrazu
Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków
należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak
zdjęcia, opcję <Obraz>.
<Percepcyjnie>
Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem percepcji koloru.
<Saturacja>
Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem nasycenia.
<Kolorometryczny>
Dopasowanie wykonywane jest w taki sposób, aby zminimalizować różnicę kolorów między oryginałami a
wydrukami.
Korekcja Gamma
Można dostosować jasność, tak aby w wydruk nie wpłynął na najjaśniejsze i najciemniejsze części. Tę pozycję
można ustawić dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.
Tekst
1.0
1.4
1.8
2.2
Grafiki
1.0
1.4
1.8
2.2
Obraz
1.0
1.4
1.8
2.2
421
Lista menu ustawień
(
)
<Jakość wydruku>
danych obrazu
<CMS>
<Korekcja Gamma>
Wybierz typ
Wybierz wartość ustawienia
Typ danych obrazu
Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków
należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak
zdjęcia, opcję <Obraz>.
Tryby z zakresu od <1.0> do <2.2>
Ten element należy ustawić, jeżeli ma być dostosowywana jasność wydruków. <1.4> to ustawienie
standardowe (bez korekcji), a im wyższa wartość ustawienia, tym ciemniejszy będzie wydruk.
● Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <CMS/Gamma> jest <Gamma>.
Ustawienia gradacji
Wprowadzanie ustawień trybu wygładzania, który umożliwia płynne drukowanie gradacji linii, rysunków lub obrazów,
takich jak zdjęcia.
Gradacja
Pozwala włączyć lub wyłączyć tryb wygładzania. Wydruk gradacji jest bardziej płynny w przypadku wybrania
opcji <Wygładzanie 2> zamiast opcji <Wygładzanie 1>.
Wyłącz
Wygładzanie 1
Wygładzanie 2
(
gradacji>
)
<Jakość wydruku>
<Gradacja>
<Ustawienia
Wybierz metodę przetwarzania
Grafiki *
Wybór zastosowania trybu wygładzania do linii i rysunków, gdy ustawienie opcji <Gradacja> to <Wygładzanie 1>
lub <Wygładzanie 2>.
Wyłącz
422
Lista menu ustawień
Włącz
(
)
<Jakość wydruku>
<Ustawienia
<Grafiki>
<Wyłącz> lub <Włącz>
gradacji>
Obraz *
Wybór zastosowania trybu wygładzania do danych obrazu, takich jak zdjęcia, gdy ustawienie opcji <Gradacja> to
<Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2>.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Jakość wydruku>
<Ustawienia
<Obraz>
<Wyłącz> lub <Włącz>
gradacji>
Zaawans. wygładzanie
Wprowadzanie ustawień trybu wygładzania, który umożliwia płynne drukowanie krawędzi linii, rysunków i tekstu.
Zaawans. wygładzanie
Włączanie lub wyłączanie trybu wygładzania. Krawędzie będą bardziej wygładzone w przypadku opcji
<Wygładzanie 2> niż opcji <Wygładzanie 1>.
Wyłącz
Wygładzanie 1
Wygładzanie 2
(
)
wygładzanie>
<Jakość wydruku>
<Zaawans. wygładzanie>
<Zaawans.
Wybierz metodę przetwarzania
Grafiki *
Wybór zastosowania trybu wygładzania do linii i rysunków, gdy ustawienie opcji <Zaawans. wygładzanie> to
<Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2>.
Wyłącz
Włącz
423
Lista menu ustawień
(
)
<Jakość wydruku>
wygładzanie>
<Zaawans.
<Grafiki>
<Wyłącz> lub <Włącz>
Tekst *
Określenie, czy tryb wygładzania ma być zastosowany do tekstu, gdy ustawienie opcji <Zaawans. wygładzanie>
to <Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2>.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Jakość wydruku>
wygładzanie>
<Tekst>
<Zaawans.
<Wyłącz> lub <Włącz>
Korek. objęt. tonera
Ustawienie sposobu dostosowania ilości tonera podczas drukowania obszarów o dużej gęstości.
Normalna
Priorytet gradacji
Priorytet tekstu
(
)
<Jakość wydruku>
<Korek. objęt. tonera>
Wybierz poprawną
metodę
<Normalna>
Drukowanie tekstu oraz linii z zastosowaniem ilości tonera pozwalającej zachować rozdzielczość, a także
drukowanie innych typów danych z zastosowaniem ilości tonera pozwalającej zachować odcień.
<Priorytet gradacji>
Drukowanie wszystkich typów danych z zastosowaniem ilości tonera pozwalającej zachować odcień.
<Priorytet tekstu>
Drukowanie wszystkich typów danych z zastosowaniem ilości tonera pozwalającej zachować rozdzielczość.
424
Lista menu ustawień
Kontrola linii
Ustawianie metody przetwarzania obrazu dla linii.
Priorytet rozdziel.
Priorytet gradacji
(
)
<Jakość wydruku>
<Kontrola linii>
<Priorytet rozdziel.> lub
<Priorytet gradacji>
<Priorytet rozdziel.>
Przetwarzanie linii w taki sposób, aby rozdzielczość została zachowana w takim samym stopniu, jak przy
przetwarzaniu tekstu.
<Priorytet gradacji>
Przetwarzanie linii w taki sposób, aby odcień i gradacja zostały zachowane w takim samym stopniu, jak przy
przetwarzaniu rysunków.
Ogranicz jakość
Pozwala określić, czy w przypadku niedostatecznej ilości pamięci do przetwarzania drukowanie ma być kontynuowane
automatycznie z niższą jakością.
Kontynuuj drukowanie
Zatrzymaj drukowanie
(
)
<Jakość wydruku>
<Ogranicz jakość>
<Kontynuuj drukowanie> lub
<Zatrzymaj drukowanie>
● W przypadku wybrania opcji <Zatrzymaj drukowanie> będzie wyświetlany komunikat o błędzie i drukowanie
zostanie zatrzymane, gdy w urządzeniu zabraknie pamięci. Aby przywrócić drukowanie z niższą jakością,
należy nacisnąć przycisk
(
).
425
Lista menu ustawień
Tryb spec. wygładz.
Jeśli gęstość wydruku wynikowego jest nierównomierna lub wykończenie druku nie jest wygładzone, należy zmienić
ustawienia.
Tryb 1
Tryb 2
Tryb 3
Tryb 4
Tryb 5
Tryb 6
(
)
<Jakość wydruku>
<Tryb spec. wygładz.>
Wybierz tryb
<Tryb 1>
Ustawienie odpowiednie dla większości środowisk.
<Tryb 2>
To ustawienie należy zdefiniować jeśli nie można wydrukować obszaru wewnętrznego rysunków o wysokiej
gęstości, dużych znaków lub grubych linii z gładkim wykończeniem.
<Tryb 3>
To ustawienie należy zdefiniować, jeśli jednocześnie zostaną zaobserwowane poniższe objawy.
● Nie można wydrukować obszaru wewnętrznego rysunków o wysokiej gęstości, dużych znaków lub grubych
linii z gładkim wykończeniem.
● Nie można wydrukować obwodu linii, znaków lub rysunków o niskiej gęstości z gładkim wykończeniem.
426
Lista menu ustawień
● Nie można wydrukować znaków oraz linii na jednolitym tle z gładkim wykończeniem.
<Tryb 4>
To ustawienie należy zdefiniować, jeśli nie można wydrukować obwodu linii, znaków lub rysunków o niskiej
gęstości z gładkim wykończeniem.
<Tryb 5>
To ustawienie należy zdefiniować, gdy na obrazach, takich jak zdjęcia, rysunki, gradacje lub cieniowane
wzory, pojawiają się paski, skutkiem czego wydruki są nierówne.
<Tryb 6>
To ustawienie należy zdefiniować, jeśli wydruk ogólnie nie jest gładki.
● W przypadku wybrania opcji <Tryb 2> lub <Tryb 4> obszary o niskiej gęstości mogą być nierównomiernie
pokryte kolorem.
● W przypadku wybrania opcji <Tryb 3> obszary o niewielkiej gęstości lub cieniowane wzory mogą być
nierównomiernie pokryte kolorem.
● W przypadku wybrania opcji <Tryb 5> obwód znaków, linii lub rysunków może nie być wygładzony na
wydruku.
● W przypadku wybrania opcji <Tryb 6> mogą wystąpić nierówności koloru.
427
Lista menu ustawień
Interfejs
121Y-05L
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące interfejsów komunikacji z komputerem i
urządzeniem USB są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są
przy pomocy znaku ( ).
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień.
Wybór interfejsu(P. 428)
Limit czasu(P. 429)
Rozpoz. połączenia(P. 430)
Powiększ. bufor odb.(P. 430)
Wybór interfejsu
Wybór interfejsu do użycia przez urządzenie.
USB
Włączanie lub wyłączanie portu USB.
Ograniczenie połączenia USB z komputerem(P. 292)
Wyłącz
Włącz
Sieć
Włączenie lub wyłączenie portu LAN.
Wyłączanie portu LAN(P. 300)
Wyłącz
Włącz
Zaawans. funkcje USB
Pozwala określić ustawienia wyboru funkcji do użycia w przypadku urządzenia USB lub wyboru sterownika
urządzenia do użycia.
Ustaw. zaawan. funk.
Pozwala wybrać, czy w przypadku podłączenia urządzenia USB do urządzenia pierwszeństwo będą miały
aplikacje MEAP czy USB na NW.
Priorytet Meap
Priorytet USB nad NW
(
komunikat
)
<Interfejs>
<Wybór interfejsu>
<Zaawans. funkcje USB>
428
Sprawdź
<Ustaw. zaawan. funk.>
<Priorytet
Lista menu ustawień
Meap> lub <Priorytet USB nad NW>
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset
sprzętowy(P. 511) )
<Priorytet Meap>
To ustawienie należy wybrać, aby pierwszeństwo miały aplikacje MEAP.
<Priorytet USB nad NW>
To ustawienie należy wybrać, aby nadać pierwszeństwo opcji USB na NW. Ta funkcja umożliwia korzystanie z
poziomu komputera z urządzenia USB podłączonego do portu USB tego urządzenia.
Urz. pam. masow. USB
Pozwala określić ustawienia sterownika urządzenia umożliwiające korzystanie z urządzenia pamięci USB.
Sterownik MEAP
Włączanie lub wyłączanie sterownika urządzenia specyficznego dla MEAP po podłączeniu urządzenia
pamięci USB do tego urządzenia. Aby drukować bezpośrednio z urządzenia pamięci USB (Drukowanie
bezpośrednio z USB) bez użycia komputera, należy wybrać opcję <Wyłącz>.
Wyłącz
Włącz
(
)
komunikat
USB>
(
<Interfejs>
<Wybór interfejsu>
<Zaawans. funkcje USB>
<Sterownik MEAP>
Sprawdź
<Urz. pam. masow.
<Wyłącz> lub <Włącz>
Wykonaj reset sprzętowy
Reset sprzętowy(P. 511) )
Limit czasu
Określa sposób zachowania się urządzenia w przypadku przerwania odbierania danych.
Limit czasu
W przypadku tej opcji drukowanie zostanie anulowane, jeśli przez określony okres czasu.
Wyłącz
Włącz
429
Lista menu ustawień
(
)
<Interfejs>
<Limit czasu>
<Limit czasu>
<Wyłącz> lub
<Włącz>
Długość limitu czasu *
Należy ustawić okres czasu, po upływie którego wystąpi błąd upływu czasu.
5 do 15
do 300 (sekund)
(
)
<Interfejs>
<Limit czasu>
<Długość limitu czasu>
Ustaw
okres czasu za pomocą klawiszy numerycznych
Rozpoz. połączenia
Podczas drukowania za pośrednictwem przewodowego połączenia LAN może wystąpić problem, taki jak
nieprawidłowe drukowanie warstwa na warstwie lub nieczytelne znaki. W takim przypadku należy dla opcji <Rozpoz.
połączenia> wybrać ustawienie <Wyłącz>.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Interfejs>
komunikat
<Rozpoz. połączenia>
<Wyłącz> lub <Włącz>
Sprawdź
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset
sprzętowy(P. 511) )
Powiększ. bufor odb.
Pozwala wybrać możliwość zwiększenia przestrzeni pamięci wbudowanej w urządzenie na potrzeby odbierania danych
drukowania z komputera. W przypadku wybrania opcji <Włącz> może skrócić się czas transmisji lub przetwarzania
danych drukowania na komputerze podczas wysyłania dużych objętości danych lub danych o złożonej strukturze.
Wyłącz
Włącz
430
Lista menu ustawień
(
)
<Interfejs>
komunikat
<Powiększ. bufor odb.>
<Wyłącz> lub <Włącz>
sprzętowy(P. 511) )
431
Sprawdź
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset
Lista menu ustawień
Konserw. użytkownika
121Y-05R
Zawiera listę ustawień dotyczących wyglądu regulacji urządzenia, takich jak korekta
położenia wydruku dla poszczególnych źródeł papieru i poprawa jakości wydruku,
wraz z krótkimi opisami. Ustawienia domyślne są oznaczone znakiem ( ).
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień
oraz od tego, czy w urządzeniu zainstalowany jest podajnik papieru lub karta SD (wszystkie te elementy są
opcjonalne).
Dost. pozyc. wydruku(P. 432)
Odzyskane drukowanie(P. 433)
Zainicjuj zliczanie(P. 433)
Sprawdź rozmiar pap.(P. 434)
Rozmiar zastępczy(P. 434)
Wykr. typ pap. autom(P. 434)
Prior. p. kr. kraw.(P. 435)
Tryb specjal. obrazu(P. 436)
Tryb spec. transferu(P. 436)
Tryb przeł. kol/cz-b(P. 436)
Tryb spec. gęstości(P. 437)
Konserwacja karty SD(P. 437)
Tryb spec. wydruku(P. 438)
Reg. C spec. wydr.(P. 442)
Regul. kodu kresk.(P. 442)
Aktual. opr. układ.(P. 443)
Pierwsza kalibracja(P. 443)
Metoda podaw. pap.(P. 444)
Pokaż listę zadań(P. 445)
Ust. impor./ekspor.(P. 445)
Częstot. kalibracji(P. 446)
Powiad. do czyszcz.(P. 446)
Czas czyszcz. powiad(P. 446)
Częst. spraw. tonera(P. 447)
Okr.częst.spr.tonera(P. 447)
Dost. pozyc. wydruku
Położenie wydruku można dostosować dla każdego źródła papieru.
Regulacja położenia wydruku(P. 597)
Przes. Y (2-str.)
Pozwala dostosować położenie wydruku w pionie na pierwszej stronie (przedniej) w trybie drukowania
dwustronnego. Położenie wydruku na drugiej stronie (odwrocie) jest zgodne z ustawieniami źródła papieru
dostępnego przy rozpoczynaniu drukowania.
-5,0 do 0,0
do +5,0 (mm)
Przes. X (2-str.)
Pozwala dostosować położenie wydruku w poziomie na pierwszej stronie (przedniej) w trybie drukowania
dwustronnego. Położenie wydruku na drugiej stronie (odwrocie) jest zgodne z ustawieniami źródła papieru
dostępnego przy rozpoczynaniu drukowania.
Taca wielofunkcyjna
-2,25 do 0,00 do +2,25 (mm)
Szuflada od 1 do 4 *
-2,25 do 0,00 do +2,25 (mm)
432
Lista menu ustawień
Przesunięcie Y (MP)
Pozwala dostosować położenie wydruku w pionie podczas drukowania na papierze pobieranym z tacy
wielofunkcyjnej.
-5,0 do 0,0
do +5,0 (mm)
Przesunięcie X (MP)
Pozwala dostosować położenie wydruku w poziomie podczas drukowania na papierze pobieranym z tacy
wielofunkcyjnej.
-2,25 do 0,00
do +2,25 (mm)
Przes. Y (szufl. 1 do 4) *
Pozwala dostosować położenie wydruku w pionie podczas drukowania na papierze pobieranym z szuflady na
papier.
-5,0 do 0,0
do +5,0 (mm)
Przes. X (szufl. 1 do 4) *
Pozwala dostosować położenie wydruku w poziomie podczas drukowania na papierze pobieranym z szuflady na
papier.
-2,25 do 0,00
do +2,25 (mm)
Odzyskane drukowanie
Pozwala określić, czy strona, przy której wystąpił błąd lub nastąpiło zakleszczenie papieru, ma być wydrukowana
ponownie.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Konserw. użytkownika>
<Odzyskane drukowanie>
<Włącz>
Zainicjuj zliczanie
Pozwala wybrać możliwość rozpoczęcia naliczania wydrukowanych stron w module utrwalającym.
Zespół utrwalacza
Rozpoczęcie naliczania wydrukowanych stron w tym samym module utrwalającym.
433
<Wyłącz> lub
Lista menu ustawień
(
)
<Konserw. użytkownika>
utrwalacza>
<Zainicjuj zliczanie>
<Zespół
<Tak>
Sprawdź rozmiar pap.
Pozwala wybrać sprawdzanie rozmiaru papieru podawanego ze źródła papieru z rozmiarem papieru ustawionym w
opcji <Dowolny rozm.>. W przypadku wybrania opcji <Włącz>, a jeśli rozmiar papieru podawanego ze źródła papieru
będzie niezgodna z danymi drukowania, zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem rozmiaru papieru.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Konserw. użytkownika>
<Sprawdź rozmiar pap.>
<Wyłącz> lub
<Włącz>
● Jeśli różnica rozmiaru między podawanym papierem a danymi drukowania nie jest duża, jest możliwe, że nie
zostanie wyświetlony żaden komunikat, a drukowanie będzie kontynuowane pomimo wybrania ustawienia
<Włącz>.
Rozmiar zastępczy
Pozwala wybrać możliwość drukowania zamiennego na papierze w rozmiarach A4 i Letter. W przypadku wybrania opcji
<Włącz>, jeśli użytkownik załaduje papier w formacie Letter, a z poziomu komputera zdefiniuje rozmiar papieru A4,
który nie jest załadowany do urządzenia, wówczas dokument zostanie wydrukowany na papierze w formacie Letter.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Konserw. użytkownika>
<Rozmiar zastępczy>
<Wyłącz> lub
<Włącz>
Wykr. typ pap. autom
Można zoptymalizować funkcję automatycznego wykrywania rodzaju papieru ( Wykr. typ pap. autom(P. 517) ) w
zależności od rozmiaru papieru, którego używasz najczęściej. Zaleca się, aby dla tej funkcji stosować normalnie
domyślne ustawienia fabryczne.
434
Lista menu ustawień
Tryb 1
Tryb 2
Tryb 3
(
)
<Konserw. użytkownika>
<Wykr. typ pap. autom>
Wybierz
tryb
<Tryb 1>
Wybierz to ustawienie, jeżeli najczęściej używasz ustawień <Zwykły L> lub <Zwykły L2> dla rozmiaru A4.
<Tryb 2>
Wybierz to ustawienie, jeżeli najczęściej używasz ustawień <Zwykły> dla rozmiaru A4.
<Tryb 3>
Wybierz to ustawienie, jeżeli najczęściej używasz ustawień <Zwykły> dla rozmiaru Letter.
● Ta opcja jest włączona, gdy dla opcji <Wykr. typ pap. autom> w polu
ustawiona wartość inna niż <Nie używaj>.
Menu wyboru podajnika(P. 513) jest
● Jeżeli domyślne ustawienia fabryczne zostanie zmienione w jakikolwiek sposób, automatyczne wykrywanie
typu papieru może być nieprawidłowe.
Prior. p. kr. kraw.
Podczas drukowania na papierze w rozmiarze umożliwiającym ładowanie papieru zarówno w orientacji pionowej, jak i
poziomej, należy wybrać dla tej pozycji ustawienie <Włącz>, aby preferowane było podawanie papieru w orientacji
poziomej. To ustawienie ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy ustawienie opcji <Źródło papieru> to
<Automatycznie>.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Konserw. użytkownika>
435
<Prior. p. kr. kraw.>
<Wyłącz> lub <Włącz>
Lista menu ustawień
Tryb specjal. obrazu
Tę opcję należy ustawić, jeśli nie można wydrukować środkowego obszaru znaków lub linii o dużej gęstości. Efekt
poprawy będzie silniejszy w przypadku opcji <Poziom 2> niż opcji <Poziom 1>.
Wyłącz
Poziom 1
Poziom 2
(
)
<Konserw. użytkownika>
<Tryb specjal. obrazu>
Wybierz
poziom
● Wybór opcji dającej największy efekt poprawy zmniejsza gęstość druku.
Tryb spec. transferu
Jeśli korzysta się z urządzenia w środowisku o niskiej wilgotności, na wydrukowanych obrazach lub tekście mogą być
widoczne smugi. W tym przypadku ustawienie tego elementu na wartość <Włącz> może rozwiązać problem.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Konserw. użytkownika>
<Tryb spec. transferu>
<Wyłącz> lub
<Włącz>
● Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, gdy urządzenie jest eksploatowane w warunkach wysokiej
wilgotności, gęstość druku może być lżejsza lub nierówna.
Tryb przeł. kol/cz-b
Jeżeli drukowanie dane zawierają zarówno dane czarno-białe, jak i dane kolorowe, można określić, czy priorytetem ma
być wyższa prędkość drukowania czy rzadsze używanie kasety z tonerami kolorowymi (CMY).
Tryb 1
Tryb 2
436
Lista menu ustawień
(
)
<Konserw. użytkownika>
<Tryb przeł. kol/cz-b>
Wybierz tryb
<Tryb 1>
Nadanie priorytetu prędkości drukowania.
<Tryb 2>
Można drukować, wykorzystując rzadziej kasety z tonerami kolorowymi CMY.
● Jeżeli zostanie wybrane ustawienie <Tryb 2>, prędkość drukowania może być niższa.
Tryb spec. gęstości
Jeśli urządzenie jest eksploatowane w warunkach wysokiej wilgotności, gęstość druku może być lżejsza lub nierówna.
W takim przypadku ustawienie dla tej pozycji wartości <Włącz> może rozwiązać problem.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Konserw. użytkownika>
<Tryb spec. gęstości>
<Wyłącz> lub
<Włącz>
● Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, a urządzenie jest eksploatowane w warunkach niskiej
wilgotności, na wydrukowanych obrazach lub tekście mogą być widoczne smugi.
Konserwacja karty SD *
W przypadku wystąpienia błędu na karcie SD lub w razie potrzeby zaprzestania korzystania z karty SD można usunąć
wszystkie dane zapisane na takiej karcie.
Formatowanie
Przeprowadza inicjalizację karty SD. Wszystkie dane zostaną skasowane z karty.
437
Lista menu ustawień
(
)
SD>
<Konserw. użytkownika>
<Formatowanie>
<Konserwacja karty
<Tak>
Pełne usuw. danych
Wszystkie zapisane dane są kasowane z karty SD. Tę operację należy przeprowadzać w razie potrzeby, na
przykład w razie chęci zaprzestania korzystania z karty SD po wykasowaniu wszystkich zapisanych danych,
łącznie z tymi fragmentami, których normalnie nie można wykasować. Usuwanie danych z karty SD(P. 652)
Tryb spec. wydruku
Opcje do wyboru w przypadku niemożności prawidłowego drukowania.
Korekcja zwijania
Jeśli papier podawany ze źródła papieru zwija się podczas drukowania, należy dla tego źródła papieru wybrać
dla tej opcji ustawienie <Włącz>.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Konserw. użytkownika>
zwijania>
<Tryb spec. wydruku>
Wybierz źródło papieru
<Korekcja
<Wyłącz> lub <Włącz>
Wybór źródła papieru
Wybór źródła papieru, dla którego ma być zmienione ustawienie korekcji zwijania.
Zmiana ustawień
Aby wykonać korekcję zwijania, należy wybrać opcję <Włącz>.
● Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, prędkość drukowania może być niższa. Wydruki mogą
również być wyblakłe.
438
Lista menu ustawień
Zmn. falow. (cienki)
Jeśli podczas drukowania na cienkim papierze wydruk jest pomarszczony (lub pofalowany), wybranie dla tej
pozycji ustawienia <Włącz> może rozwiązać problem.
Wyłącz
Włącz
(
)
(cienki)>
<Konserw. użytkownika>
<Tryb spec. wydruku>
<Zmn. falow.
<Wyłącz> lub <Włącz>
● Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, wydruki mogą być wyblakłe.
Ogranicz sklejanie
W przypadku drukowania dwustronnego, w zależności od gęstości obrazu drukowanych danych wydrukowane
kartki papieru mogą się sklejać. W takim przypadku ustawienie tej opcji może rozwiązać problem.
Wyłącz
Tryb 1
Tryb 2
(
sklejanie>
)
<Konserw. użytkownika>
<Tryb spec. wydruku>
<Ogranicz
Wybierz tryb
<Wyłącz>
Nie będą wykonywane żadne czynności mające na celu ograniczenie sklejania się papieru.
<Tryb 1>
Normalnie należy używać tego trybu, ponieważ domyślne ustawienia fabryczne są skonfigurowane tak, aby
zadrukowane kartki się nie sklejały.
<Tryb 2>
Ten tryb zapewnia, że zadrukowane kartki nie będą się sklejać, nawet w przypadku drukowania obrazów o
dużej gęstości.
439
Lista menu ustawień
● Zjawisko sklejania się papieru jest słabsze lecz drukowanie dwustronne jest wolniejsze, gdy jest
wybrane ustawienie <Tryb 2> niż w przypadku ustawienia <Tryb 1>.
Tryb specjal. kopert
Jeśli wskutek wchłonięcia wilgoci krawędź z klejem koperty przykleja się do papieru, należy wybrać dla tej pozycji
ustawienie <Włącz>.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Konserw. użytkownika>
<Tryb spec. wydruku>
<Tryb specjal.
<Wyłącz> lub <Włącz>
kopert>
● Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, wydruki mogą być wyblakłe.
Korek. białej linii
Na wydrukach obrazów mogą pojawiać się białe smugi (linie). W takim przypadku zmiana tego ustawienia na
<Włącz> może rozwiązać problem.
Wyłącz
Włącz
(
)
linii>
<Konserw. użytkownika>
<Tryb spec. wydruku>
<Korek. białej
<Wyłącz> lub <Włącz>
● Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, gęstość druku będzie mniejsza.
Zmniejsz łusz. ton.
W zależności od typu papieru i warunków eksploatacji toner może odpadać od drukowanych obrazów. W takim
przypadku ustawienie tej opcji może rozwiązać problem. Najsłabszy efekt poprawy zostanie osiągnięty w
przypadku użycia opcji <Wyłącz>, a najsilniejszy w przypadku użycia opcji <Tryb 2>.
Wyłącz
Tryb 1
Tryb 2
440
Lista menu ustawień
(
)
ton.>
<Konserw. użytkownika>
<Tryb spec. wydruku>
<Zmniejsz łusz.
Wybierz tryb
● Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Tryb 2>, prędkość drukowania będzie niższa.
● Zmiana typu papieru lub warunków eksploatacji może rozwiązać problem odpadania tonera bez
konieczności zmiany ustawień.
Zwiększ utrw. końca
Jeśli z powodu niedostatecznego utrwalenia toneru zbyt ciemny jest wyłącznie sam koniec wydrukowanego
obrazu, wybranie dla tej pozycji ustawienia <Włącz> może rozwiązać problem.
Wyłącz
Włącz
(
)
końca>
<Konserw. użytkownika>
<Tryb spec. wydruku>
<Zwiększ utrw.
<Wyłącz> lub <Włącz>
● Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, prędkość drukowania będzie niższa.
Zmniejsz pośl. pap.
W zależności od uwarunkowań środowiskowych papier może być podawany nieprawidłowo podczas
drukowania, przez co jakość wydruku będzie gorsza. W takim przypadku ustawienie tej opcji może rozwiązać
problem. Wybierz tryb w zależności od tego, czy priorytetem jest osłabienie zjawiska sklejania się papieru czy
prędkość drukowania.
Tryb 1
Tryb 2
Tryb 3
(
pap.>
)
<Konserw. użytkownika>
Wybierz tryb
441
<Tryb spec. wydruku>
<Zmniejsz pośl.
Lista menu ustawień
<Tryb 1>
Ten tryb jest odpowiedni do drukowania dokumentów zawierających strony z dużą ilością tekstu lub danych
obrazu. Jednak prędkość drukowania może być niższa.
<Tryb 2>
Wybranie tego trybu podczas drukowania dokumentów zawierających niewielką ilość tekstu lub danych
obrazu spowoduje zmniejszenie stopnia ograniczenia prędkości drukowania w porównaniu z opcją <Tryb 1>.
<Tryb 3>
Ten tryb należy wybrać, aby uniknąć spowolnienia drukowania. Jednak poprawa jakości druku może być
niemożliwa.
Reg. C spec. wydr.
W zależności od typu papieru lub uwarunkowań środowiskowych na wydrukach obrazów mogą pojawiać się smugi.
Wybranie dla tej opcji ustawienia <Włącz> może rozwiązać problem.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Konserw. użytkownika>
<Reg. C spec. wydr.>
<Wyłącz> lub
<Włącz>
● W przypadku ustawienia tego elementu na wartość <Włącz>, prędkość drukowania będzie niższa.
Regul. kodu kresk.
Jeśli nie można prawidłowo odczytać kodu kreskowego, należy wybrać dla tej opcji ustawienie <Wąski>.
Normalna
Wąski
(
)
<Konserw. użytkownika>
<Wąski>
442
<Regul. kodu kresk.>
<Normalna> lub
Lista menu ustawień
Aktual. opr. układ.
Pozwala przeprowadzić uaktualnienie oprogramowania sprzętowego urządzenia.
(
)
łączenia
<Konserw. użytkownika>
<Aktual. opr. układ.>
Wybierz metodę
<Tak>
Wybór metody łączenia
Należy wybrać metodę łączenia z komputerem, za pośrednictwem którego zostanie wykonane uaktualnienie
oprogramowania.
Pierwsza kalibracja
Określenie ustawień czasu do automatycznego przeprowadzania kalibracji po włączeniu zasilania. Ustawienie to
można wprowadzić oddzielnie dla korekcji niedopasowania kolorów i kontroli gęstości.
Korek. niezgod. kol.
Po zadaniach
Natychmiast
Sterowanie gęstością
Po zadaniach
Natychmiast
(
)
<Konserw. użytkownika>
kol.> lub <Sterowanie gęstością>
<Pierwsza kalibracja>
<Korek. niezgod.
<Po zadaniach> lub <Natychmiast>
Typ kalibracji
Wybór typu kalibracji, dla którego ma być zmienione ustawienie. <Korek. niezgod. kol.> koryguje
niedopasowanie kolorów, a <Sterowanie gęstością> koryguje odcienie.
443
Lista menu ustawień
<Po zadaniach>
Automatyczne uruchamianie kalibracji po zakończeniu pierwszego zadania od włączenia zasilania.
<Natychmiast>
Automatyczne uruchamianie kalibracji bezpośrednio po włączeniu zasilania.
● Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Natychmiast>, osiągnięcie przez urządzenie stanu gotowości do
drukowania może nastąpić dopiero po upływie pewnego czasu.
Metoda podaw. pap.
Ustawienie należy skonfigurować w przypadku druku dokumentów na papierze z logo. Aby drukować na papierze z
logo, należy zmienić sposób ułożenia papieru w źródle w zależności czy druk jest jedno- czy dwustronny. Jednak jeśli
zmienisz ustawienie na <Priorytet str. wydr.>, możesz załadować papier stroną z logo do dołu zarówno w przypadku
druku jedno-, jak i dwustronnego. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Ładowanie uprzednio zadrukowanego
papieru(P. 53) .
Priorytet prędkości
Priorytet str. wydr.
(
papieru
)
<Konserw. użytkownika>
<Metoda podaw. pap.>
Wybierz źródło
<Priorytet prędkości> lub <Priorytet str. wydr.>
Wybór źródła papieru
Należy wybrać źródło papieru, dla którego ma być zmienione ustawienie Tryb podawania papieru.
<Priorytet prędkości>
Używając uprzednio zadrukowanego papieru z logo konieczna jest zmiana kierunku ułożenia strony, w
zależności od tego, czy wykonywane jest drukowanie jednostronne czy dwustronne.
● Zalecany jest wybór opcji <Priorytet prędkości>, jeśli strona, która zostanie zadrukowana nie jest istotna.
<Priorytet str. wydr.>
Przewrócenie arkusza na odpowiednią stronę nie jest konieczne, aby wykonać wydruk na określonej stronie
arkusza, bez względu na tryb drukowania: jednostronny lub dwustronny.
444
Lista menu ustawień
● Nawet w przypadku wybrania opcji <Priorytet str. wydr.> dla źródła papieru ( Papier(P. 636) ) będzie ona
nieaktywna, a urządzenie będzie działało w taki sam sposób, jak przy ustawieniu <Priorytet prędkości>. W
takim przypadku papier należy załadować tak samo, jak w przypadku wybrania opcji <Priorytet prędkości>
( Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru(P. 53) ).
● Po wyborze opcji <Priorytet str. wydr.> prędkość drukowania jednostronnego będzie wolniejsza.
Pokaż listę zadań
Pozwala wybrać możliwość wyświetlenia listy danych, które są drukowane lub oczekują na wydrukowanie, poprzez
naciśnięcie przycisku
(
) na panelu roboczym.
Wyłącz
Włącz
(
)
● Naciśnięcie przycisku
<Konserw. użytkownika>
(
<Pokaż listę zadań>
<Wyłącz> lub <Włącz>
), gdy wybrano opcję <Wyłącz>, spowoduje anulowanie aktualnie
trwającego zadania drukowania.
Ust. impor./ekspor.
Dane ustawień opcji menu zarejestrowane w urządzeniu można przesyłać do urządzenia pamięci USB podłączonego
do tego urządzenia i tam je zapisywać. Wyeksportowane dane można zaimportować. Inne urządzenia odpowiadające
modelem temu urządzeniu mogą importować dane wyeksportowane z tego urządzenia i odwrotnie.
IMPORT
Istnieje możliwość zaimportowania danych, które zostały pobrane z urządzenia i zapisane na nośniku pamięci
USB.
(
)
<Konserw. użytkownika>
ekspor.>
zaimportowania
<IMPORT>
<Tak>
Wprowadź hasło
<Ust. impor./
Wybierz plik do
Sprawdź komunikat
EKSPORT
Na urządzeniu pamięci USB można zapisać dane zarejestrowane w urządzeniu i dane ustawień opcji menu.
445
Lista menu ustawień
(
)
<Konserw. użytkownika>
ekspor.>
<EKSPORT>
<Ust. impor./
Wprowadź hasło
Hasło
Sprawdź komunikat
(potwierdzenie)
● W tym celu można skorzystać wyłącznie z portu USB znajdującego się z prawej strony urządzenia.
● Jeżeli okno <Gotowe do drukowania plików z pamięci USB.> jest wyświetlane po podłączeniu pamięci USB,
(
naciśnij przycisk
).
● Szczegółowe informacje o importowaniu/eksportowaniu ustawień zawiera sekcja
Zapisywanie/ładowanie
zarejestrowanych danych(P. 366) .
Częstot. kalibracji
Standardowy
Duża
(
)
<Konserw. użytkownika>
<Częstot. kalibracji>
<Standardowy> lub
<Duża>
Powiad. do czyszcz.
Pozwala wybrać możliwość wyświetlania komunikatów z monitami o wyczyszczenie modułu utrwalającego.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Konserw. użytkownika>
<Powiad. do czyszcz.>
<Wyłącz> lub
<Włącz>
Czas czyszcz. powiad *
Jeśli dla opcji <Powiad. do czyszcz.> zostało wybrane ustawienie <Włącz>, można zdefiniować parametry czasu
związane z wyświetlaniem komunikatów z monitami o czyszczenie modułu utrwalającego, takie jak liczba
wydrukowanych stron w jednostkach po 1000. Na Stronie konfiguracji można sprawdzić, ile stron można wydrukować,
dopóki nie zostanie wyświetlony komunikat. ( Strona konfiguracji(P. 602) )
446
Lista menu ustawień
1000
do 50 000
(
)
<Konserw. użytkownika>
wydrukowanych stron za pomocą przycisku
<Czas czyszcz. powiad>
Wprowadź liczbę
lub
Częst. spraw. tonera
Aby zmienić ustawienia czasu wyświetlania komunikatu o ilości pozostałego tonera, należy wybrać opcję
<Niestandardowe>.
Domyślne
Niestandardowe
(
)
<Konserw. użytkownika>
<Częst. spraw. tonera>
<Domyślne> lub
<Niestandardowe>
Okr.częst.spr.tonera *
Jeśli dla opcji <Częst. spraw. tonera> wybrano ustawienie <Niestandardowe>, można określić ustawienia czasu
wyświetlania komunikatu.
1 do 20
do 99 (%)
(
)
<Konserw. użytkownika>
<Okr.częst.spr.tonera>
klawiszy numerycznych wprowadź pozostałą ilość tonera w kasecie
447
Za pomocą
Lista menu ustawień
Tryb wydruku
121Y-05S
Zawiera listę wszystkich ustawień związanych ze zmianą trybu drukowania wraz z
krótkim opisem. Ustawienia domyślne są oznaczone znakiem ( ).
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień i
zainstalowania opcjonalnej pamięci ROM w urządzeniu.
Autom. wybór trybu(P. 448)
Wybór automatyczny(P. 449)
Priorytet trybu(P. 449)
◼ Tryb trybu drukowania
Tryb automatycznego wyboru Urządzenie przechodzi w tryb automatycznego wyboru po wybraniu ustawienia <Wybór
automatyczny> dla opcji <Autom. wybór trybu>. Urządzenie automatycznie odrzuca dane
przesyłane z komputera i automatycznie wybiera tryb drukowania. Zazwyczaj tego trybu
drukowania używa się podczas drukowania z aplikacji.
<PCL>
Tryb drukowania pliku PCL przesłanego z komputera.
<PS>
Tryb drukowania pliku PS przesłanego z komputera.
<PDF>
Tryb drukowania pliku PDF za pomocą funkcji drukowania bezpośredniego lub drukowania
bezpośredniego z USB.
<XPS>
Tryb drukowania pliku XPS za pomocą funkcji drukowania bezpośredniego lub drukowania
bezpośredniego z USB.
Autom. wybór trybu
Pozwala określić tryb drukowania, w którym będzie pracować urządzenie.
Wybór automatyczny
PCL
PS
PDF
XPS
448
Lista menu ustawień
(
)
<Tryb wydruku>
<Autom. wybór trybu>
Wybierz
tryb drukowania
Wybór automatyczny
Włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznego trybu wyboru dla trybów drukowania, gdy ustawiony jest
automatyczny wybór trybu.
Wyłącz
Włącz
(
)
drukowania
<Tryb wydruku>
<Wybór automatyczny>
Wybierz tryb
<Wyłącz> lub <Włącz>
● Jeśli dla wszystkich trybów wybrano ustawienie <Wyłącz>, wówczas urządzenie będzie pracowało w trybie
drukowania zdefiniowanym dla opcji <Priorytet trybu>.
Priorytet trybu
Pozwala określić tryb drukowania wybierany automatycznie, gdy urządzenie nie może zidentyfikować polecenia
sterującego przy automatycznym wyborze trybu.
Brak
PCL
PS
PDF
XPS
(
)
<Tryb wydruku>
<Priorytet trybu>
Wybierz preferowany tryb
drukowania
● W przypadku wybrania opcji <Brak> urządzenie automatycznie wyznaczy tryb drukowania, jeśli nie będzie
można zidentyfikować polecenia sterowania.
449
Lista menu ustawień
Ustawienia specyficzne dla trybu drukowania
121Y-05U
Za pomocą menu Konfiguracja można określić ustawienia specyficzne dla każdego
trybu drukowania. Ustawienia specyficzne dla trybu drukowania zostały opisane dla
każdego z trybów.
UFR II(P. 451)
PCL(P. 452)
Przetwarzanie obrazu(P. 458)
XPS(P. 469)
PDF(P. 480)
PS(P. 491)
450
Lista menu ustawień
UFR II
121Y-05W
Ta sekcja zawiera opis ustawień dostępnych podczas korzystania ze sterownika UFR
II z poleceniami sterującymi. Ustawienia domyślne są oznaczone znakiem ( ).
Oszczędzanie papieru
Pozwala wybrać, czy puste strony zawarte w dokumentach do wydrukowania mają być wyprowadzane.
Wyłącz
Włącz
(
)
<UFR II>
<Oszczędzanie papieru>
451
<Wyłącz> lub <Włącz>
Lista menu ustawień
PCL
121Y-05X
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące poleceń sterowania PCL są opatrzone krótkim
opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień i
zainstalowania opcjonalnej pamięci ROM w urządzeniu.
Oszczędzanie papieru(P. 452)
Orientacja(P. 452)
Numer czcionki(P. 453)
Rozmiar punktu(P. 453)
Gęstość pozioma(P. 453)
Linie formularzy(P. 454)
Kod znaków(P. 454)
Rozmiar niestand.(P. 455)
Jednostka miary(P. 455)
Wymiar X(P. 455)
Wymiar Y(P. 455)
Dołącz znak CR do LF(P. 456)
Zwięk. szer. wyd. A4(P. 456)
BarDIMM(P. 456)
FreeScape(P. 457)
Oszczędzanie papieru
Określa, czy urządzenie ma wyrzucać pustą stronę, która może powstać, gdy między dwoma kodami podawania
formularza wysyłanymi z aplikacji nie ma żadnych danych.
Wyłącz
Włącz
(
)
<PCL>
<Oszczędzanie papieru>
Orientacja
Pozwala ustawić orientację papieru.
Pionowa
Pozioma
452
<Wyłącz> lub <Włącz>
Lista menu ustawień
(
)
<PCL>
<Orientacja>
<Pionowa> lub <Pozioma>
Numer czcionki
Umożliwia ustawienie domyślnej czcionki urządzenia za pomocą odpowiednich numerów czcionek. Prawidłowe
numery czcionek mieszczą się w zakresie od 0 do 104.
0
do 104
(
)
<PCL>
<Numer czcionki>
Wprowadź numer portu za pomocą
klawiszy numerycznych
Rozmiar punktu *
Jeśli numer wybrany w opcji <Numer czcionki> ma proporcjonalnie rozstawioną skalowalną czcionkę, wówczas ta opcja
będzie widoczna w opcjach <PCL>. Umożliwia to określenie wielkości punktu dla czcionki domyślnej. Wielkość punktu
można regulować w krokach po 0,25 pkt.
4,00 do 12,00
do 999,75 pkt.
(
)
<PCL>
<Rozmiar punktu>
Wprowadź wartość ustawienia za
pomocą klawiszy numerycznych
Gęstość pozioma *
Jeśli numer wprowadzony w opcji <Numer czcionki> odpowiada skalowalnej czcionce o stałej szerokości, wówczas
opcja <Gęstość pozioma> zostanie wyświetlona w opcjach <PCL>. Dzięki temu można określić szerokość dla czcionki
domyślnej. Czcionkę można regulować w krokach po 0,01 cpi (znaków na cal).
0,44 do 10,00
do 99,99 cpi
(
)
<PCL>
<Gęstość pozioma>
pomocą klawiszy numerycznych
453
Wprowadź wartość ustawienia za
Lista menu ustawień
Linie formularzy
Pozwala określić liczbę wierszy do wydrukowania na stronie. Można wybrać od 5 do 128 wierszy.
5 do 64
do 128 wierszy
(
)
<PCL>
<Linie formularzy>
Wprowadź wartość ustawienia za
pomocą klawiszy numerycznych
Kod znaków
Umożliwia wybranie zestawu symboli najlepiej dostosowanego do potrzeb komputera hostującego.
PC8
ROMAN8
ROMAN9
ISOL1
ISOL2
ISOL5
ISOL6
ISOL9
PC775
PC8DN
PC850
PC852
PC858
PC8TK
PC1004
WINL1
WINL2
WINL5
WINBALT
DESKTOP
PSTEXT
LEGAL
ISO4
ISO6
ISO11
ISO15
ISO17
ISO21
ISO60
ISO69
WIN 30
MCTEXT
PC864
ARABIC8
WINARB
PC866
ISOCYR
WINCYR
PC851
GREEK8
ISOGRK
PC8GRK
WINGRK
PC862
HEBREW7
HEBREW8
ISOHEB
(
)
<PCL>
<Kod znaków>
454
Wybierz kodowanie znaków
Lista menu ustawień
Rozmiar niestand.
Pozwala zdefiniować niestandardowy rozmiar papieru. Po wybraniu opcji <Ustaw> można wprowadzić niestandardowy
rozmiar.
Nie ustawiaj
Ustaw
(
)
<PCL>
<Rozmiar niestand.>
<Ustaw> lub <Nie ustawiaj>
Jednostka miary *
Pozwala określić jednostkę miary używaną przy definiowaniu niestandardowego rozmiaru papieru.
Milimetry
Cale
(
)
<PCL>
<Jednostka miary>
<Milimetry> lub <Cale>
Wymiar X *
Umożliwia określenie wymiaru X papieru niestandardowego. Wymiar X można regulować w zakresie od 76,2 mm do
215,9 mm w krokach po 0,1 mm.
76,2 do 215,9
mm
(
)
<PCL>
<Wymiar X>
Wprowadź wartość ustawienia za pomocą
klawiszy numerycznych
Wymiar Y *
Umożliwia określenie wymiaru Y papieru niestandardowego. Wymiar Y można regulować w zakresie od 127,0 mm do
355,6 mm w krokach po 0,1 mm.
127,0 do 355,6
mm
455
Lista menu ustawień
(
)
<PCL>
<Wymiar Y>
Wprowadź wartość ustawienia za pomocą
klawiszy numerycznych
Dołącz znak CR do LF
Określa, czy po odebraniu polecenia nowego wiersza (LF), ma być wstawiany znak karetki (CR).
Tak
Nie
(
)
<PCL>
<Dołącz znak CR do LF>
<Tak> lub <Nie>
Zwięk. szer. wyd. A4
Określa, czy szerokość obszaru drukowania papieru A4 ma być zwiększona do szerokości rozmiaru Letter.
Wyłącz
Włącz
(
)
<PCL>
<Zwięk. szer. wyd. A4>
BarDIMM *
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję drukowania kodów kreskowych urządzenia.
Odblokuj
Wyłącz
456
<Wyłącz> lub <Włącz>
Lista menu ustawień
(
)
<PCL>
<BarDIMM>
<Odblokuj> lub <Wyłącz>
FreeScape *
Pozwala określić kod AEC (Alternate Escape Code, alternatywny kod specjalny), który ma zostać użyty do przesyłania
poleceń kodów kreskowych, jeśli komputer hosta nie obsługuje standardowego kodu specjalnego.
Wyłącz
~
"
#
$
/
\
?
{
}
|
(
)
<PCL>
<FreeScape>
457
Wybierz kod Escape
Lista menu ustawień
Przetwarzanie obrazu
121Y-05Y
Zawiera listę wszystkich ustawień związanych z plikami obrazów (JPEG i TIFF)
dostępnych dla funkcji Drukowanie bezpośrednio z USB, Drukowanie bezpośrednie i
Drukowanie e-maili, wraz z krótkimi opisami. Ustawienia domyślne są oznaczone
znakiem ( ).
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień i
zainstalowania opcjonalnej karty SD w urządzeniu.
Orientacja obrazu(P. 458)
Powiększenie(P. 459)
Pozycja wydruku(P. 459)
TIFF Spooler(P. 460)
Pokaż ostrzeżenia(P. 461)
Wydr. treść e-maila(P. 461)
Ogran. druk. e-maili(P. 462)
Zwiększ obszar wydr.(P. 462)
Profil źródła RGB(P. 462)
Profil symul. CMYK(P. 463)
Profil wyjściowy(P. 464)
Metoda dopasowania(P. 464)
Półtony(P. 465)
Kor. foto (tylko CL)(P. 465)
Konwers. skali szar.(P. 467)
Orientacja obrazu
Pozwala określić orientację wydruku obrazu.
Automatycznie
Pionowo
Poziomo
(
)
<Przetwarzanie obrazu>
<Orientacja obrazu>
Wybierz
orientację
<Automatycznie>
Automatycznie wyznacza orientację drukowania na podstawie szerokości i wysokości obrazu.
<Pionowo>
Tę opcję należy wybrać podczas drukowania obrazów, których dłuższa krawędź występuje w pionie.
458
Lista menu ustawień
<Poziomo>
Tę opcję należy wybrać podczas drukowania obrazów, których dłuższa krawędź występuje w poziomie.
● Jeśli określone ostawienie (<Pionowo> lub <Poziomo>) jest niezgodne z orientacją obrazu, obraz zostanie
wydrukowany w zmniejszonym rozmiarze.
Powiększenie
Włącza lub wyłącza powiększanie/zmniejszanie obrazów. Wydruki są powiększane lub zmniejszane z zachowaniem
współczynnika proporcji obrazu.
Wyłącz
Automatycznie
(
)
<Przetwarzanie obrazu>
<Powiększenie>
<Wyłącz> lub
<Automatycznie>
<Wyłącz>
Jeśli Obszar wydruku(P. 639) obejmuje obraz, wówczas obraz jest drukowany w oryginalnym rozmiarze.
Jeśli wielkość obrazu przekracza rozmiar obszaru drukowania druki są zmniejszane.
<Automatycznie>
Pozwala wykonywać powiększone lub pomniejszone wydruki zgodnie z ustawieniem obszaru drukowania
papieru.
Pozycja wydruku
Pozwala określić miejsce, w którym zostanie umieszczony drukowany obraz.
Automatycznie
Środek
Na górze na lewo
459
Lista menu ustawień
(
)
<Przetwarzanie obrazu>
<Pozycja wydruku>
Wybierz opcję
<Automatycznie> lub położenie
<Automatycznie>
Jeśli dane TIFF zawierają informacje określające położenie wydruku, wówczas obraz zostanie wydrukowany
zgodnie z tymi informacjami. W innym przypadku zostanie on wydrukowany na środku papieru. Dane JPEG
zawsze są drukowane na środku papieru.
<Środek>
Obrazy są drukowane na środku papieru.
<Na górze na lewo>
Obrazy są drukowane z wyrównaniem do lewego, górnego rogu.
TIFF Spooler
Pozwala wybrać, czy dane TIFF mają być zapisywane na karcie SD przed ich przetworzeniem w celu wydrukowania. Jeśli
podczas drukowania występuje błąd, należy wybrać dla tego ustawienia opcję <Włącz>.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Przetwarzanie obrazu>
komunikat
<Wyłącz> lub <Włącz>
<TIFF Spooler>
Sprawdź
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset
sprzętowy(P. 511) )
<Wyłącz>
Dane TIFF są przetwarzane w trybie ciągłym natychmiast po odebraniu.
<Włącz>
Wszystkie odebrane dane TIFF są przetwarzane jednocześnie, co redukuje częstość występowania błędów.
460
Lista menu ustawień
● Jeśli karta SD nie została zainstalowana, nie można drukować plików o rozmiarze przekraczającym 40 MB.
Pokaż ostrzeżenia
Można określić sposób zachowania się maszyny w przypadku wystąpienia błędu.
Wyłącz
Drukuj
Panel
(
)
<Przetwarzanie obrazu>
<Pokaż ostrzeżenia>
Wybierz sposób
zachowania się urządzenia
<Wyłącz>
Żaden obraz nie zostanie wydrukowany i żaden błąd nie będzie wyświetlany.
<Drukuj>
Informacja o błędzie zostanie wydrukowana, a żaden obraz nie.
<Panel>
Żaden obraz nie zostanie wydrukowany, a komunikat o błędzie zostanie wyświetlony na panelu roboczym.
Wydr. treść e-maila
Pozwala wybrać, czy wiadomości e-mail mają być drukowane podczas realizacji funkcji Drukowanie e-maili. W
przypadku wybrania opcji <Wyłącz> drukowany będzie jedynie obraz załączony do wiadomości e-mail.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Przetwarzanie obrazu>
<Włącz>
461
<Wydr. treść e-maila>
<Wyłącz> lub
Lista menu ustawień
Ogran. druk. e-maili *
Pozwala ustawić ograniczenie liczby stron wiadomości e-mail do wydrukowania, gdy ustawienie opcji <Wydr. treść emaila> to <Włącz>. W przypadku wybrania opcji <Włącz> liczba stron wiadomości e-mail do wydrukowania zostanie
ograniczona do 5.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Przetwarzanie obrazu>
<Ogran. druk. e-maili>
<Wyłącz> lub
<Włącz>
Zwiększ obszar wydr.
Pozwala określić, czy podczas drukowania
papieru.
Obszar wydruku(P. 639) ma zostać rozciągnięty do pełnego rozmiaru
Wyłącz
Włącz
(
)
<Przetwarzanie obrazu>
<Zwiększ obszar wydr.>
<Wyłącz> lub
<Włącz>
● Wybranie ustawienia <Włącz> może w zależności od oryginału sprawić, że niektóre części obrazu w pobliżu
krawędzi papieru mogą zostać utracone papier może zostać częściowo zabrudzony.
Profil źródła RGB
Wybór odpowiedniego profilu danych RGB zgodnego z używanym monitorem.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
(
)
<Przetwarzanie obrazu>
462
<Profil źródła RGB>
Wybierz profil
Lista menu ustawień
<sRGB v3.0 (Canon)>
Używany jest profil RGB podobny do średniego profilu większości monitorów stosowanych z komputerami z
systemem Windows. Podczas korzystania z monitora obsługującego standard sRGB można drukować kolory
zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze.
Tryby z zakresu od <Canon HDTV gamma 1.5> do <Canon HDTV gamma 2.4>
W tym miejscu można wprowadzić ustawienia konieczne do wyregulowania jasności po dokonaniu
porównania kolorów wydruku z kolorami wyświetlanymi na monitorze. Im wyższa wartość, tym ciemniejsze
kolory wydruków.
Profil symul. CMYK
Podczas drukowania danych CMYK można wybrać docelowy rodzaj symulacji. Urządzenie konwertuje dane CMYK do
modelu kolorów CMYK zależnego od urządzenia w oparciu o wybrany docelowy rodzaj symulacji.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
(
)
<Przetwarzanie obrazu>
<Profil symul. CMYK>
Wybierz profil
<Euro Standard v1.00>
Pozwala użyć profilu Euro Standard. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do europejskich norm
drukowania.
<JapanColor(Canon)>
Pozwala użyć profilu JapanColor. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do japońskich norm
drukowania.
<U.S. Web Coated v1.0>
Pozwala użyć profilu U.S. Web Coated. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do amerykańskich
norm drukowania.
463
Lista menu ustawień
Profil wyjściowy
Wybór odpowiedniego profilu danych do wydrukowania.
Normal
Photo
(
)
<Przetwarzanie obrazu>
<Profil wyjściowy>
Wybierz profil
<Normal>
Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby dane były drukowane w kolorach zbliżonych do kolorów
wyświetlanych na monitorze.
<Photo>
Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby efekt drukowania przypominał fotografię.
Metoda dopasowania
Za pomocą opcji <Profil źródła RGB> można określić, który element będzie miał pierwszeństwo na innymi podczas
dopasowywania kolorów.
Percepcyjnie
Saturacja
Kolorometryczny
(
)
<Przetwarzanie obrazu>
<Metoda dopasowania>
dopasowania
<Percepcyjnie>
Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem percepcyjnej.
464
Wybierz metodę
Lista menu ustawień
<Saturacja>
Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem nasycenia.
<Kolorometryczny>
Dopasowywanie jest wykonywane w taki sposób, że wartości barw RGB są odtwarzane możliwie jak
najdokładniej.
Półtony
Istnieje możliwość wybrania metody drukowania z odzwierciedlaniem półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i
ciemniejszymi obszarami obrazu).
Rozdzielczość
Gradacja
Błąd dyfuzji
(
)
<Przetwarzanie obrazu>
<Półtony>
Wybierz metodę
odzwierciedlania półtonów
<Rozdzielczość>
Umożliwia precyzyjne drukowanie poprzez ostre odzwierciedlanie krawędzi znaków. Ten tryb drukowania jest
odpowiedni do drukowania danych składających się ze znaków i cienkich linii z wyraźnym wykończeniem.
<Gradacja>
Umożliwia drukowanie gradacji i linii z płynnym wykończeniem. Ten typ drukowania jest odpowiedni do
drukowania rysunków lub tabel zawierających gradacje.
<Błąd dyfuzji>
Drukowanie z większą precyzją niż w przypadku opcji <Rozdzielczość>. Ten tryb drukowania nadaje się do
drukowania ostrych krawędzi danych o dużej szczegółowości, takich jak znaki lub cienkie linie.
Kor. foto (tylko CL) *
Wprowadzanie ustawień funkcji korekcji zdjęć lub innych podobnych danych obrazu. Ten element jest wyświetlany w
przypadku zainstalowania kardy SD.
Photo Optimizer PRO
Wybór przeprowadzania automatycznej korekcji kontrastu, zestawienia kolorów, nasycenia i gradacji obrazu.
465
Lista menu ustawień
Wyłącz
Włącz
(
)
<Przetwarzanie obrazu>
PRO>
<Kor. foto (tylko CL)>
<Photo Optimizer
<Wyłącz> lub <Włącz>
Korekcja czerw. oczu
„Czerwone oczy” to zjawisko polegające na uzyskiwaniu nienaturalnie czerwonego koloru oczu ludzkich na
zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej lub stroboskopu. Ta opcja określa, czy czerwone oczy mają
być automatycznie wykrywane na obrazie i korygowane, tak aby były wyświetlane w naturalnym kolorze. Można
wybrać jeden z trzech poziomów nasilenia korekcji.
Korekcja czerw. oczu
Określenie, czy korekcja czerwonych oczu będzie wykonywana.
Wyłącz
Włącz
(
)
oczu>
<Przetwarzanie obrazu>
<Korekcja czerw. oczu>
<Kor. foto (tylko CL)>
<Korekcja czerw.
<Wyłącz> lub <Włącz>
Poz. kor. czer. oczu *
Określenie poziomu nasilenia korekcji, gdy ustawienie opcji <Korekcja czerw. oczu> to <Włącz>.
Słaby
Standardowy
Silny
(
)
oczu>
<Przetwarzanie obrazu>
<Poz. kor. czer. oczu>
<Kor. foto (tylko CL)>
<Korekcja czerw.
Wybierz poziom
Rozjaśniacz twarzy
W przypadku zdjęć twarzy ludzkich, które są nienaturalnie ciemne z powodu światła padającego z tyłu lub
niedoświetlenia można ustawić, czy obraz będzie drukowany z zastosowaniem korekcji całej jasności, tak aby
twarze osób na zdjęciu nabrały naturalnej jasności. Można wybrać jeden z trzeci poziomów nasilenia korekcji.
Rozjaśniacz twarzy
Wybór przeprowadzania korekcji w celu rozjaśnienia twarzy osób na zdjęciach.
Wyłącz
Włącz
466
Lista menu ustawień
(
)
<Przetwarzanie obrazu>
twarzy>
<Rozjaśniacz twarzy>
<Kor. foto (tylko CL)>
<Rozjaśniacz
<Wyłącz> lub <Włącz>
Poz. rozjaś. twarzy *
Określenie poziomu nasilenia korekcji, gdy ustawienie opcji <Rozjaśniacz twarzy> to <Włącz>.
Słaby
Standardowy
Silny
(
)
<Przetwarzanie obrazu>
twarzy>
<Poz. rozjaś. twarzy>
<Kor. foto (tylko CL)>
<Rozjaśniacz
Wybierz poziom
Konwers. skali szar. *
Pozwala wybrać metodę konwersji danych drukowania w kolorze na dane czarno-białe.
sRGB
NTSC
Uniform RGB
(
)
<Przetwarzanie obrazu>
<Konwers. skali szar.>
Wybierz metodę
konwersji
<sRGB>
Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać płynną gradację z
uwzględnieniem kolorów.
<NTSC>
Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać efekt odpowiadający obrazom
telewizyjnym (NTSC).
467
Lista menu ustawień
<Uniform RGB>
Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby wszystkie poziomy RGB zostały
wyrównane wyłącznie na bazie jasności.
● Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <Tryb koloru> (
wydruku> jest <Czarny>.
468
Tryb koloru(P. 414) ) w polu <Jakość
Lista menu ustawień
XPS
121Y-060
Zawiera listę wszystkich ustawień dotyczących plików XPS dostępnych dla funkcji
Drukowanie bezpośrednio z USB i Drukowanie bezpośrednie wraz z krótkimi
opisami. Ustawienia domyślne są oznaczone znakiem ( ).
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień.
Tryb dopasowywania(P. 469)
Ustaw. profilu ICC(P. 470)
Ustawienia gamma(P. 473)
Kor. foto (tylko CL)(P. 474)
Półtony(P. 475)
Kompensacja szarości(P. 476)
Zaawans. wygładzanie(P. 477)
Konwers. skali szar.(P. 478)
Tryb dopasowywania
Wybór trybu przetwarzania do drukowania w kolorze.
Profil ICC
Gamma
(
)
<XPS>
<Tryb dopasowywania>
<Profil ICC> lub <Gamma>
<Profil ICC>
Użyj profilu, aby dopasować kolor.
<Gamma>
Wykonaj korekcję koloru poprzez ustawienie wartości gamma przy regulacji jasności.
469
Lista menu ustawień
Ustaw. profilu ICC
Ustawienie profilu używanego podczas dopasowywania kolorów i określenie elementu, który będzie miał
pierwszeństwo nad innymi. Tę pozycję można ustawić dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.
Profil źródła RGB
Wybór odpowiedniego profilu danych RGB zgodnego z używanym monitorem.
Tekst
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Grafiki
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Obraz
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
(
)
<XPS>
typ danych obrazu
<Ustaw. profilu ICC>
<Profil źródła RGB>
Wybierz
Wybierz profil
Typ danych obrazu
Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków
należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak
zdjęcia, opcję <Obraz>.
<sRGB v3.0 (Canon)>
Używany jest profil RGB podobny do średniego profilu większości monitorów stosowanych z komputerami z
systemem Windows. Podczas korzystania z monitora obsługującego standard sRGB można drukować kolory
zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze.
470
Lista menu ustawień
Tryby z zakresu od <Canon HDTV gamma 1.5> do <Canon HDTV gamma 2.4>
W tym miejscu można wprowadzić ustawienia konieczne do wyregulowania jasności po dokonaniu
porównania kolorów wydruku z kolorami wyświetlanymi na monitorze. Im wyższa wartość, tym ciemniejsze
kolory wydruków.
● Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <Tryb dopasowywania> jest <Profil ICC>.
Profil wyjściowy
Wybór odpowiedniego profilu danych do wydrukowania.
Tekst
Normal
Photo
Grafiki
Normal
Photo
Obraz
Normal
Photo
(
)
<XPS>
danych obrazu
<Ustaw. profilu ICC>
<Profil wyjściowy>
Wybierz typ
<Normal> lub <Photo>
Typ danych obrazu
Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków
należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak
zdjęcia, opcję <Obraz>.
<Normal>
Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby dane były drukowane w kolorach zbliżonych do kolorów
wyświetlanych na monitorze.
<Photo>
Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby efekt drukowania przypominał fotografię.
471
Lista menu ustawień
● Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <Tryb dopasowywania> jest <Profil ICC>.
Metoda dopasowania
Za pomocą opcji <Profil źródła RGB> można zdefiniować element mający pierwszeństwo nad innymi podczas
dopasowywania kolorów. Tę pozycję można ustawić dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.
Tekst
Percepcyjnie
Saturacja
Kolorometryczny
Grafiki
Percepcyjnie
Saturacja
Kolorometryczny
Obraz
Percepcyjnie
Saturacja
Kolorometryczny
(
)
<XPS>
dopasowania>
<Ustaw. profilu ICC>
Wybierz typ danych obrazu
<Metoda
Wybierz metodę dopasowania
Typ danych obrazu
Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków
należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak
zdjęcia, opcję <Obraz>.
<Percepcyjnie>
Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem percepcyjnej.
<Saturacja>
Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem nasycenia.
<Kolorometryczny>
Dopasowywanie jest wykonywane w taki sposób, że wartości barw RGB są odtwarzane możliwie jak
najdokładniej.
472
Lista menu ustawień
Ustawienia gamma
Wybór wykonywania korekcji koloru poprzez ustawienie wartości gamma przy regulacji jasności.
Korekcja Gamma
Można dostosować jasność, tak aby w wydruk nie wpłynął na najjaśniejsze i najciemniejsze części. Tę pozycję
można ustawić dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.
Tekst
1.0
1.4
1.8
2.2
Grafiki
1.0
1.4
1.8
2.2
Obraz
1.0
1.4
1.8
2.2
(
)
<XPS>
typ danych obrazu
<Ustawienia gamma>
<Korekcja Gamma>
Wybierz
Wybierz wartość ustawienia
Typ danych obrazu
Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków
należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak
zdjęcia, opcję <Obraz>.
Tryby z zakresu od <1.0> do <2.2>
Ten element należy ustawić, jeżeli ma być dostosowywana jasność wydruków. <1.4> to ustawienie
standardowe (bez korekcji), a im wyższa wartość ustawienia, tym ciemniejszy będzie wydruk.
● Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <Tryb dopasowywania> jest <Gamma>.
473
Lista menu ustawień
Kor. foto (tylko CL)
Wprowadzanie ustawień funkcji korekcji zdjęć lub innych podobnych danych obrazu.
Photo Optimizer PRO
Wybór przeprowadzania automatycznej korekcji kontrastu, zestawienia kolorów, nasycenia i gradacji obrazu.
Wyłącz
Włącz
(
)
<XPS>
PRO>
<Kor. foto (tylko CL)>
<Photo Optimizer
<Wyłącz> lub <Włącz>
Korekcja czerw. oczu
„Czerwone oczy” to zjawisko polegające na uzyskiwaniu nienaturalnie czerwonego koloru oczu ludzkich na
zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej lub stroboskopu. Ta opcja określa, czy czerwone oczy mają
być automatycznie wykrywane na obrazie i korygowane, tak aby były wyświetlane w naturalnym kolorze. Można
wybrać jeden z trzech poziomów nasilenia korekcji.
Korekcja czerw. oczu
Określenie, czy korekcja czerwonych oczu będzie wykonywana.
Wyłącz
Włącz
(
)
<XPS>
oczu>
<Kor. foto (tylko CL)>
<Korekcja czerw. oczu>
<Korekcja czerw.
<Wyłącz> lub <Włącz>
Poz. kor. czer. oczu *
Określenie poziomu nasilenia korekcji, gdy ustawienie opcji <Korekcja czerw. oczu> to <Włącz>.
Słaby
Standardowy
Silny
(
)
<XPS>
kor. czer. oczu>
<Kor. foto (tylko CL)>
Wybierz poziom
474
<Korekcja czerw. oczu>
<Poz.
Lista menu ustawień
Rozjaśniacz twarzy
W przypadku zdjęć twarzy ludzkich, które są nienaturalnie ciemne z powodu światła padającego z tyłu lub
niedoświetlenia można ustawić, czy obraz będzie drukowany z zastosowaniem korekcji całej jasności, tak aby
twarze osób na zdjęciu nabrały naturalnej jasności. Można wybrać jeden z trzeci poziomów nasilenia korekcji.
Rozjaśniacz twarzy
Wybór przeprowadzania korekcji w celu rozjaśnienia twarzy osób na zdjęciach.
Wyłącz
Włącz
(
)
<XPS>
<Kor. foto (tylko CL)>
<Rozjaśniacz twarzy>
twarzy>
<Rozjaśniacz
<Wyłącz> lub <Włącz>
Poz. rozjaś. twarzy *
Określenie poziomu nasilenia korekcji, gdy ustawienie opcji <Rozjaśniacz twarzy> to <Włącz>.
Słaby
Standardowy
Silny
(
)
<XPS>
rozjaś. twarzy>
<Kor. foto (tylko CL)>
<Rozjaśniacz twarzy>
<Poz.
Wybierz poziom
Półtony
Istnieje możliwość wybrania metody drukowania z odzwierciedlaniem półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i
ciemniejszymi obszarami obrazu).
Błąd dyfuzji
Drukowanie z większą precyzją niż w przypadku opcji <Rozdzielcz./gradacja>. Ten tryb drukowania nadaje się do
drukowania ostrych krawędzi danych o dużej szczegółowości, takich jak znaki lub cienkie linie.
Wyłącz
Włącz
(
)
<XPS>
<Półtony>
<Włącz>
475
<Błąd dyfuzji>
<Wyłącz> lub
Lista menu ustawień
Rozdzielcz./gradacja *
Jeśli ustawienie opcji <Błąd dyfuzji> to <Wyłącz>, wybierz metodę odtwarzania półtonów. Tę pozycję można
ustawiać dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.
Tekst
Rozdzielczość
Gradacja
Grafiki
Rozdzielczość
Gradacja
Obraz
Rozdzielczość
Gradacja
(
)
<XPS>
danych obrazu
<Półtony>
<Rozdzielcz./gradacja>
Wybierz typ
<Rozdzielczość> lub <Gradacja>
Typ danych obrazu
Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków
należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak
zdjęcia, opcję <Obraz>.
<Rozdzielczość>
Umożliwia precyzyjne drukowanie poprzez ostre odzwierciedlanie krawędzi znaków. Ten tryb drukowania jest
odpowiedni do drukowania danych składających się ze znaków i cienkich linii z wyraźnym wykończeniem.
<Gradacja>
Umożliwia drukowanie gradacji i linii z płynnym wykończeniem. Ten typ drukowania jest odpowiedni do
drukowania rysunków lub tabel zawierających gradacje.
Kompensacja szarości
W przypadku danych w czerni lub szarości zawierających informację o kolorze z definicją R=G=B można wybrać
drukowanie przy użyciu wyłącznie czarnego tonera (K). Można ustawić tę pozycję dla każdego typu obrazów zawartego
w jednym dokumencie.
Tekst
Wyłącz
Włącz
Grafiki
476
Lista menu ustawień
Wyłącz
Włącz
Obraz
Wyłącz
Włącz
(
)
<XPS>
<Kompensacja szarości>
Wybierz typ danych obrazu
<Wyłącz> lub <Włącz>
Typ danych obrazu
Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków
należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak
zdjęcia, opcję <Obraz>.
<Wyłącz>
Drukowanie przy użyciu 4-kolorowego tonera CMYK. Odtwarzalność gradacji ciemnych kolorów jest lepsza niż
w przypadku opcji <Włącz>.
<Włącz>
Drukowanie przy użyciu wyłącznie czarnego tonera (K). Pozwala uniknąć niedopasowania kolorów, które
może wystąpić w przypadku kolorowego tonera (CMY).
Zaawans. wygładzanie
Wprowadzanie ustawień trybu wygładzania, który umożliwia płynne drukowanie krawędzi linii, rysunków i tekstu.
Zaawans. wygładzanie
Włączanie lub wyłączanie trybu wygładzania. Krawędzie będą bardziej wygładzone w przypadku opcji
<Wygładzanie 2> niż opcji <Wygładzanie 1>.
Wyłącz
Wygładzanie 1
Wygładzanie 2
(
)
wygładzanie>
<XPS>
<Zaawans. wygładzanie>
Wybierz metodę przetwarzania
477
<Zaawans.
Lista menu ustawień
Grafiki *
Wybór zastosowania trybu wygładzania do linii i rysunków, gdy ustawienie opcji <Zaawans. wygładzanie> to
<Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2>.
Wyłącz
Włącz
(
)
<XPS>
<Zaawans. wygładzanie>
<Grafiki>
<Wyłącz> lub
<Włącz>
Tekst *
Określenie, czy tryb wygładzania ma być zastosowany do tekstu, gdy ustawienie opcji <Zaawans. wygładzanie>
to <Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2>.
Wyłącz
Włącz
(
)
<XPS>
<Zaawans. wygładzanie>
<Tekst>
<Włącz>
Konwers. skali szar.
Pozwala wybrać metodę konwersji danych drukowania w kolorze na dane czarno-białe.
Tekst
sRGB
NTSC
Uniform RGB
Grafiki
sRGB
NTSC
Uniform RGB
Obraz
sRGB
NTSC
Uniform RGB
478
<Wyłącz> lub
Lista menu ustawień
(
)
<XPS>
obrazów
<Konwers. skali szar.>
Wybierz typ danych
Wybierz metodę konwersji
Typ danych obrazu
Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków
należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak
zdjęcia, opcję <Obraz>.
<sRGB>
Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać płynną gradację z
uwzględnieniem kolorów.
<NTSC>
Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać efekt odpowiadający obrazom
telewizyjnym (NTSC).
<Uniform RGB>
Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby wszystkie poziomy RGB zostały
wyrównane wyłącznie na bazie jasności.
● Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <Tryb koloru> (
wydruku> jest <Czarny>.
479
Tryb koloru(P. 414) ) w polu <Jakość
Lista menu ustawień
PDF
121Y-061
Wszystkie ustawienia plików PDF dostępnych do drukowania bezpośredniego z USB
oraz drukowania bezpośredniego zostały zamieszczone na liście i są opatrzone
krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień.
Dopas. do rozm. pap.(P. 480)
Zwiększ obszar wydr.(P. 480)
N na 1(P. 481)
Wydruk komentarza(P. 481)
Ustaw. profilu ICC(P. 481)
Tekst w czyst. czer.(P. 486)
Czarny nadruk(P. 486)
Jasność(P. 487)
Półtony(P. 487)
Nadruk kompozytowy(P. 488)
Zaawans. wygładzanie(P. 489)
Konwers. skali szar.(P. 490)
Dopas. do rozm. pap.
Pozwala określić, czy wydruki mają być pomniejszane lub powiększane zgodnie z ustawieniem parametru
Obszar
wydruku(P. 639) papieru. Wydruki będą zmniejszane lub powiększane z zachowaniem współczynnika proporcji.
Wyłącz
Włącz
(
)
<PDF>
<Dopas. do rozm. pap.>
<Wyłącz> lub <Włącz>
Zwiększ obszar wydr.
Pozwala określić, czy podczas drukowania
papieru.
Obszar wydruku(P. 639) ma zostać rozciągnięty do pełnego rozmiaru
Wyłącz
Włącz
(
)
<PDF>
<Zwiększ obszar wydr.>
480
<Wyłącz> lub <Włącz>
Lista menu ustawień
● Wybranie ustawienia <Włącz> może w zależności od oryginału sprawić, że niektóre części obrazu w pobliżu
krawędzi papieru mogą zostać utracone papier może zostać częściowo zabrudzony.
N na 1
Wybierz, czy na jednym arkuszu ma być drukowane wiele stron w zmniejszonym rozmiarze, przypisując je kolejno,
począwszy od lewego górnego rogu. Aby na przykład wydrukować cztery strony na jednym arkuszu, wybierz opcję <4
na 1>. .
Wyłącz
2 na 1
4 na 1
6 na 1
8 na 1
9 na 1
16 na 1
(
)
<PDF>
<N na 1>
Wybierz metodę agregacji
Wydruk komentarza
Wybór możliwości drukowania komentarzy. Po wybraniu opcji <Automatycznie> komentarze w pliku PDF będą
drukowane.
Wyłącz
Automatycznie
(
)
<PDF>
<Wydruk komentarza>
<Wyłącz> lub <Automatycznie>
Ustaw. profilu ICC
Ustawienie profilu używanego podczas dopasowywania kolorów i określenie elementu, który będzie miał
pierwszeństwo nad innymi.
Profil źródła RGB
Wybór odpowiedniego profilu danych RGB zgodnego z używanym monitorem.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
481
Lista menu ustawień
Canon HDTV gamma 2.4
Brak
(
)
<PDF>
<Ustaw. profilu ICC>
<Profil źródła RGB>
Wybierz
profil
<sRGB v3.0 (Canon)>
Używany jest profil RGB podobny do średniego profilu większości monitorów stosowanych z komputerami z
systemem Windows. Podczas korzystania z monitora obsługującego standard sRGB można drukować kolory
zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze.
Tryby z zakresu od <Canon HDTV gamma 1.5> do <Canon HDTV gamma 2.4>
W tym miejscu można wprowadzić ustawienia konieczne do wyregulowania jasności po dokonaniu
porównania kolorów wydruku z kolorami wyświetlanymi na monitorze. Im wyższa wartość, tym ciemniejsze
kolory wydruków.
<Brak>
Oddzielenie koloru od danych RGB do CMYK bez stosowania profilu źródłowego RGB.
Profil symul. CMYK
Podczas drukowania danych CMYK można wybrać docelowy rodzaj symulacji. Urządzenie konwertuje dane
CMYK do modelu kolorów CMYK zależnego od urządzenia w oparciu o wybrany docelowy rodzaj symulacji.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
Brak
(
)
<PDF>
<Ustaw. profilu ICC>
profil
482
<Profil symul. CMYK>
Wybierz
Lista menu ustawień
<Euro Standard v1.00>
Pozwala użyć profilu Euro Standard. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do europejskich norm
drukowania.
<JapanColor(Canon)>
Pozwala użyć profilu JapanColor. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do japońskich norm
drukowania.
<U.S. Web Coated v1.0>
Pozwala użyć profilu U.S. Web Coated. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do amerykańskich
norm drukowania.
<Brak>
Pozwala drukować dane CMYK z zastosowaniem modelu kolorów CMYK zależnego od urządzenia bez
stosowania jakiegokolwiek profilu symulacji CMYK.
● Po wybraniu dla tej opcji ustawienia <Brak> w zależności od danych gradacja ciemnych kolorów może
być obsługiwana nieprawidłowo.
Profil skali szar.
Wybór konwersji danych w skali szarości na dane CMYK przy użyciu profilu skali szarości urządzenia.
Wyłącz
Włącz
(
)
<PDF>
<Ustaw. profilu ICC>
<Profil skali szar.>
<Wyłącz>
lub <Włącz>
<Wyłącz>
Drukowanie przy użyciu wyłącznie tonera K (czarnego) bez konwersji danych na dane CMYK.
<Włącz>
Konwersja danych na dane CMYK z zastosowaniem profilu skali szarości urządzenia. Jednak w zależności od
ustawienia opcji <Profil wyjściowy> lub <Tekst w czyst. czer.> drukowanie może się odbywać wyłącznie przy
użyciu tonera K (czarnego).
483
Lista menu ustawień
Profil wyjściowy
Wybór odpowiedniego profilu danych do wydrukowania. Tę pozycję można ustawić dla każdego typu obrazu
zawartego w jednym dokumencie.
Tekst
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Grafiki
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Obraz
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
(
)
<PDF>
typ danych obrazu
<Ustaw. profilu ICC>
<Profil wyjściowy>
Wybierz
Wybierz profil
Typ danych obrazu
Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków
należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak
zdjęcia, opcję <Obraz>.
<PS Normal>
Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby dane były drukowane w kolorach zbliżonych do kolorów
wyświetlanych na monitorze.
<PS Photo>
Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby efekt drukowania przypominał fotografię.
<PS TR Normal>
Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby dane były drukowane w kolorach zbliżonych do kolorów
wyświetlanych na monitorze, a ilość tonera zużywana na tekst i precyzyjne linie była dobrze kontrolowana.
484
Lista menu ustawień
<PS TR Photo>
Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby efekt drukowania przypominał fotografię, a ilość tonera
zużywana na tekst i precyzyjne linie była dobrze kontrolowana.
Ta pozycja nie będzie aktywna po wybraniu jednego z poniższych ustawień.
● <Profil źródła RGB> — ustawienie <Brak>.
● <Profil symul. CMYK> — ustawienie <Brak>.
● <Profil skali szar.> — ustawienie <Wyłącz>.
Metoda dopasowania
Za pomocą opcji <Profil źródła RGB> można określić, który element będzie miał pierwszeństwo na innymi
podczas dopasowywania kolorów.
Percepcyjnie
Saturacja
Kolorometryczny
(
)
<PDF>
dopasowania>
<Ustaw. profilu ICC>
<Metoda
Wybierz metodę dopasowania
<Percepcyjnie>
Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem percepcyjnej.
<Saturacja>
Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem nasycenia.
<Kolorometryczny>
Dopasowanie wykonywane jest w taki sposób, aby zminimalizować różnicę kolorów między oryginałami a
wydrukami.
● Ta pozycja jest nieaktywna, gdy ustawienie opcji <Profil źródła RGB> to <Brak>.
485
Lista menu ustawień
Tekst w czyst. czer.
W przypadku czarnego tekstu, dla którego definicja danych koloru to „R=G=B=0%”, „C=M=Y=100%” lub „C=M=Y=0%/
K=100%”, należy wybrać, czy wydruk ma być wykonywany tylko za pomocą tonera K (czarnego) czy też zgodnie z
ustawieniem opcji <Profil wyjściowy>.
Wyłącz
Włącz
(
)
<PDF>
<Tekst w czyst. czer.>
<Wyłącz> lub <Włącz>
<Wyłącz>
Drukowanie zgodnie z ustawieniem <Profil wyjściowy>. W zależności od danych drukowania wynik
drukowania może być lepszy niż w przypadku opcji <Włącz>.
<Włącz>
Drukowanie czarnego tekstu wyłącznie za pomocą tonera K (czarnego). W przeciwieństwie do drukowania
przy użyciu kolorowego tonera (CMY) rozmycia tonera wokół krawędzi nie będą występować. Zaleca się
używanie tego ustawienia w normalnym trybie pracy.
Czarny nadruk *
Ustawienie sposobu drukowania, gdy czarny tekst znajduje się na kolorowym tle lub kolorowym rysunku. Pa pozycja
nie będzie wyświetlana, gdy ustawienie opcji <Tekst w czyst. czer.> to <Wyłącz>.
Wyłącz
Włącz
(
)
<PDF>
<Czarny nadruk>
486
<Wyłącz> lub <Włącz>
Lista menu ustawień
<Wyłącz>
Najpierw zostaną wydrukowane dane po uprzednim wycięciu czarnego tekstu z kolorowego tła lub rysunku, a
następnie czarny tekst zostanie nadrukowany na pustą przestrzeń pozostałą po jego wycięciu. Druk może być
jaśniejszy niż w przypadku ustawienia <Włącz>, a krawędzie tekstu mogą mieć białą obwódkę.
<Włącz>
Najpierw wydrukowane zostanie jedynie kolorowe tło lub rysunek, a następnie na tym tle lub rysunku
zostanie nadrukowany czarny tekst.
Jasność
Dostosowywanie jasności całego obrazu w krokach po 5%. Im niższa wartość, tym jaśniejszy obraz.
85 do 100
do 115 (%)
(
)
<PDF>
<Jasność>
Za pomocą przycisków
/
wprowadź
wartość ustawienia
Półtony
Istnieje możliwość wybrania metody drukowania z odzwierciedlaniem półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i
ciemniejszymi obszarami obrazu).
Błąd dyfuzji
Drukowanie z większą precyzją niż w przypadku opcji <Rozdzielcz./gradacja>. Ten tryb drukowania nadaje się do
drukowania ostrych krawędzi danych o dużej szczegółowości, takich jak znaki lub cienkie linie.
Wyłącz
Włącz
(
)
<PDF>
<Półtony>
<Włącz>
487
<Błąd dyfuzji>
<Wyłącz> lub
Lista menu ustawień
Rozdzielcz./gradacja *
Jeśli ustawienie opcji <Błąd dyfuzji> to <Wyłącz>, wybierz metodę odtwarzania półtonów. Tę pozycję można
ustawiać dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.
Tekst
Rozdzielczość
Gradacja
Grafiki
Rozdzielczość
Gradacja
Obraz
Rozdzielczość
Gradacja
(
)
<PDF>
danych obrazu
<Półtony>
<Rozdzielcz./gradacja>
Wybierz typ
<Rozdzielczość> lub <Gradacja>
Typ danych obrazu
Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków
należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak
zdjęcia, opcję <Obraz>.
<Rozdzielczość>
Umożliwia precyzyjne drukowanie poprzez ostre odzwierciedlanie krawędzi znaków. Ten tryb drukowania jest
odpowiedni do drukowania danych składających się ze znaków i cienkich linii z wyraźnym wykończeniem.
<Gradacja>
Umożliwia drukowanie gradacji i linii z płynnym wykończeniem. Ten typ drukowania jest odpowiedni do
drukowania rysunków lub tabel zawierających gradacje.
Nadruk kompozytowy
Ustawienie, czy dane CMYK, dla których ustawiany jest nadruk, będą zadrukowywane jako dane kompozytowe.
Wyłącz
Włącz
488
Lista menu ustawień
(
)
<PDF>
<Nadruk kompozytowy>
<Wyłącz> lub <Włącz>
● Wybranie ustawienia dla tej pozycji opcji <Włącz> nie pozwoli na wykonanie nadruku, jeśli ustawienie opcji
<Profil symul. CMYK> jest inne niż <Brak>.
Zaawans. wygładzanie
Wprowadzanie ustawień trybu wygładzania, który umożliwia płynne drukowanie krawędzi linii, rysunków i tekstu.
Zaawans. wygładzanie
Włączanie lub wyłączanie trybu wygładzania. Krawędzie będą bardziej wygładzone w przypadku opcji
<Wygładzanie 2> niż opcji <Wygładzanie 1>.
Wyłącz
Wygładzanie 1
Wygładzanie 2
(
)
<PDF>
<Zaawans. wygładzanie>
<Zaawans.
Wybierz metodę przetwarzania
wygładzanie>
Grafiki *
Wybór zastosowania trybu wygładzania do linii i rysunków, gdy ustawienie opcji <Zaawans. wygładzanie> to
<Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2>.
Wyłącz
Włącz
(
)
<PDF>
<Zaawans. wygładzanie>
<Grafiki>
<Wyłącz> lub
<Włącz>
Tekst *
Określenie, czy tryb wygładzania ma być zastosowany do tekstu, gdy ustawienie opcji <Zaawans. wygładzanie>
to <Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2>.
Wyłącz
Włącz
489
Lista menu ustawień
(
)
<PDF>
<Zaawans. wygładzanie>
<Tekst>
<Wyłącz> lub
<Włącz>
Konwers. skali szar. *
Pozwala wybrać metodę konwersji danych drukowania w kolorze na dane czarno-białe.
sRGB
NTSC
Uniform RGB
(
)
<PDF>
<Konwers. skali szar.>
Wybierz metodę konwersji
<sRGB>
Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać płynną gradację z
uwzględnieniem kolorów.
<NTSC>
Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać efekt odpowiadający obrazom
telewizyjnym (NTSC).
<Uniform RGB>
Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby wszystkie poziomy RGB zostały
wyrównane wyłącznie na bazie jasności.
● Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <Tryb koloru> (
wydruku> jest <Czarny>.
490
Tryb koloru(P. 414) ) w polu <Jakość
Lista menu ustawień
PS
121Y-062
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące poleceń sterowania PS są opatrzone krótkim
opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień.
Limit czasu zadania(P. 491)
Drukuj błędy PS(P. 491)
Ustaw. profilu ICC(P. 492)
Tekst w czyst. czer.(P. 496)
Jasność(P. 497)
Półtony(P. 497)
Nadruk kompozytowy(P. 498)
Zaawans. wygładzanie(P. 499)
Czarny nadruk(P. 496)
Konwers. skali szar.(P. 500)
Limit czasu zadania
Jeśli od momentu rozpoczęcia przetwarzania zadania upłynie czas zdefiniowany w tej pozycji, urządzenie
automatycznie zakończy zadanie i odbierze kolejne zadanie.
Aby nie definiować limitu czasu, należy tutaj ustawić „0 sekund”.
0
do 3600 sekund
(
)
<PS>
<Limit czasu zadania>
Wprowadź wartość ustawienia za
pomocą klawiszy numerycznych
Drukuj błędy PS
Pozwala określić, czy w razie wystąpienia błędu Post Script, ma być drukowana strona błędu.
Wyłącz
Włącz
(
)
<PS>
<Drukuj błędy PS>
491
<Wyłącz> lub <Włącz>
Lista menu ustawień
Ustaw. profilu ICC
Ustawienie profilu używanego podczas dopasowywania kolorów i określenie elementu, który będzie miał
pierwszeństwo nad innymi.
Profil źródła RGB
Wybór odpowiedniego profilu danych RGB zgodnego z używanym monitorem.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Brak
(
)
<PS>
<Ustaw. profilu ICC>
<Profil źródła RGB>
Wybierz
profil
<sRGB v3.0 (Canon)>
Używany jest profil RGB podobny do średniego profilu większości monitorów stosowanych z komputerami z
systemem Windows. Podczas korzystania z monitora obsługującego standard sRGB można drukować kolory
zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze.
Tryby z zakresu od <Canon HDTV gamma 1.5> do <Canon HDTV gamma 2.4>
W tym miejscu można wprowadzić ustawienia konieczne do wyregulowania jasności po dokonaniu
porównania kolorów wydruku z kolorami wyświetlanymi na monitorze. Im wyższa wartość, tym ciemniejsze
kolory wydruków.
<Brak>
Oddzielenie koloru od danych RGB do CMYK bez stosowania profilu źródłowego RGB.
Profil symul. CMYK
Podczas drukowania danych CMYK można wybrać docelowy rodzaj symulacji. Urządzenie konwertuje dane
CMYK do modelu kolorów CMYK zależnego od urządzenia w oparciu o wybrany docelowy rodzaj symulacji.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
Brak
492
Lista menu ustawień
(
)
<PS>
<Ustaw. profilu ICC>
<Profil symul. CMYK>
Wybierz
profil
<Euro Standard v1.00>
Pozwala użyć profilu Euro Standard. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do europejskich norm
drukowania.
<JapanColor(Canon)>
Pozwala użyć profilu JapanColor. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do japońskich norm
drukowania.
<U.S. Web Coated v1.0>
Pozwala użyć profilu U.S. Web Coated. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do amerykańskich
norm drukowania.
<Brak>
Pozwala drukować dane CMYK z zastosowaniem modelu kolorów CMYK zależnego od urządzenia bez
stosowania jakiegokolwiek profilu symulacji CMYK.
● Po wybraniu dla tej opcji ustawienia <Brak> w zależności od danych gradacja ciemnych kolorów może
być obsługiwana nieprawidłowo.
Profil skali szar.
Wybór konwersji danych w skali szarości na dane CMYK przy użyciu profilu skali szarości urządzenia.
Wyłącz
Włącz
(
)
<PS>
<Ustaw. profilu ICC>
<Włącz>
493
<Profil skali szar.>
<Wyłącz> lub
Lista menu ustawień
<Wyłącz>
Drukowanie przy użyciu wyłącznie tonera K (czarnego) bez konwersji danych na dane CMYK.
<Włącz>
Konwersja danych na dane CMYK z zastosowaniem profilu skali szarości urządzenia. Jednak w zależności od
ustawienia opcji <Profil wyjściowy> lub <Tekst w czyst. czer.> drukowanie może się odbywać wyłącznie przy
użyciu tonera K (czarnego).
Profil wyjściowy
Wybór odpowiedniego profilu danych do wydrukowania. Tę pozycję można ustawić dla każdego typu obrazu
zawartego w jednym dokumencie.
Tekst
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Grafiki
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Obraz
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
(
)
<PS>
danych obrazu
<Ustaw. profilu ICC>
<Profil wyjściowy>
Wybierz typ
Wybierz profil
Typ danych obrazu
Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków
należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak
zdjęcia, opcję <Obraz>.
<PS Normal>
Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby dane były drukowane w kolorach zbliżonych do kolorów
wyświetlanych na monitorze.
494
Lista menu ustawień
<PS Photo>
Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby efekt drukowania przypominał fotografię.
<PS TR Normal>
Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby dane były drukowane w kolorach zbliżonych do kolorów
wyświetlanych na monitorze, a ilość tonera zużywana na tekst i precyzyjne linie była dobrze kontrolowana.
<PS TR Photo>
Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby efekt drukowania przypominał fotografię, a ilość tonera
zużywana na tekst i precyzyjne linie była dobrze kontrolowana.
Ta pozycja nie będzie aktywna po wybraniu jednego z poniższych ustawień.
● <Profil źródła RGB> — ustawienie <Brak>.
● <Profil symul. CMYK> — ustawienie <Brak>.
● <Profil skali szar.> — ustawienie <Wyłącz>.
Metoda dopasowania
Za pomocą opcji <Profil źródła RGB> można określić, który element będzie miał pierwszeństwo na innymi
podczas dopasowywania kolorów.
Percepcyjnie
Saturacja
Kolorometryczny
(
)
<PS>
dopasowania>
<Ustaw. profilu ICC>
<Metoda
Wybierz metodę dopasowania
<Percepcyjnie>
Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem percepcyjnej.
<Saturacja>
Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem nasycenia.
<Kolorometryczny>
Dopasowanie wykonywane jest w taki sposób, aby zminimalizować różnicę kolorów między oryginałami a
wydrukami.
495
Lista menu ustawień
● Ta pozycja jest nieaktywna, gdy ustawienie opcji <Profil źródła RGB> to <Brak>.
Tekst w czyst. czer.
W przypadku czarnego tekstu, dla którego definicja danych koloru to „R=G=B=0%”, „C=M=Y=100%” lub „C=M=Y=0%/
K=100%”, należy wybrać, czy wydruk ma być wykonywany tylko za pomocą tonera K (czarnego) czy też zgodnie z
ustawieniem opcji <Profil wyjściowy>.
Wyłącz
Włącz
(
)
<PS>
<Tekst w czyst. czer.>
<Wyłącz> lub <Włącz>
<Wyłącz>
Drukowanie zgodnie z ustawieniem <Profil wyjściowy>. W zależności od danych drukowania wynik
drukowania może być lepszy niż w przypadku opcji <Włącz>.
<Włącz>
Drukowanie czarnego tekstu wyłącznie za pomocą tonera K (czarnego). W przeciwieństwie do drukowania
przy użyciu kolorowego tonera (CMY) rozmycia tonera wokół krawędzi nie będą występować. Zaleca się
używanie tego ustawienia w normalnym trybie pracy.
Czarny nadruk *
Ustawienie sposobu drukowania, gdy czarny tekst znajduje się na kolorowym tle lub kolorowym rysunku. Pa pozycja
nie będzie wyświetlana, gdy ustawienie opcji <Tekst w czyst. czer.> to <Wyłącz>.
Wyłącz
Włącz
(
)
<PS>
<Czarny nadruk>
496
<Wyłącz> lub <Włącz>
Lista menu ustawień
<Wyłącz>
Najpierw zostaną wydrukowane dane po uprzednim wycięciu czarnego tekstu z kolorowego tła lub rysunku, a
następnie czarny tekst zostanie nadrukowany na pustą przestrzeń pozostałą po jego wycięciu. Druk może być
jaśniejszy niż w przypadku ustawienia <Włącz>, a krawędzie tekstu mogą mieć białą obwódkę.
<Włącz>
Najpierw wydrukowane zostanie jedynie kolorowe tło lub rysunek, a następnie na tym tle lub rysunku
zostanie nadrukowany czarny tekst.
Jasność
Dostosowywanie jasności całego obrazu w krokach po 5%. Im niższa wartość, tym jaśniejszy obraz.
85 do 100
do 115 (%)
(
)
<PS>
<Jasność>
Za pomocą przycisków
/
wprowadź wartość
ustawienia
Półtony
Istnieje możliwość wybrania metody drukowania z odzwierciedlaniem półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i
ciemniejszymi obszarami obrazu).
Błąd dyfuzji
Drukowanie z większą precyzją niż w przypadku opcji <Rozdzielcz./gradacja>. Ten tryb drukowania nadaje się do
drukowania ostrych krawędzi danych o dużej szczegółowości, takich jak znaki lub cienkie linie.
Wyłącz
Włącz
(
)
<PS>
<Półtony>
<Włącz>
497
<Błąd dyfuzji>
<Wyłącz> lub
Lista menu ustawień
Rozdzielcz./gradacja *
Jeśli ustawienie opcji <Błąd dyfuzji> to <Wyłącz>, wybierz metodę odtwarzania półtonów. Tę pozycję można
ustawiać dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.
Tekst
Rozdzielczość
Gradacja
Grafiki
Rozdzielczość
Gradacja
Obraz
Rozdzielczość
Gradacja
(
)
<PS>
danych obrazu
<Półtony>
<Rozdzielcz./gradacja>
Wybierz typ
<Rozdzielczość> lub <Gradacja>
Typ danych obrazu
Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków
należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak
zdjęcia, opcję <Obraz>.
<Rozdzielczość>
Umożliwia precyzyjne drukowanie poprzez ostre odzwierciedlanie krawędzi znaków. Ten tryb drukowania jest
odpowiedni do drukowania danych składających się ze znaków i cienkich linii z wyraźnym wykończeniem.
<Gradacja>
Umożliwia drukowanie gradacji i linii z płynnym wykończeniem. Ten typ drukowania jest odpowiedni do
drukowania rysunków lub tabel zawierających gradacje.
Nadruk kompozytowy
Ustawienie, czy dane CMYK, dla których ustawiany jest nadruk, będą zadrukowywane jako dane kompozytowe.
Wyłącz
Włącz
498
Lista menu ustawień
(
)
<PS>
<Nadruk kompozytowy>
<Wyłącz> lub <Włącz>
● Wybranie ustawienia dla tej pozycji opcji <Włącz> nie pozwoli na wykonanie nadruku, jeśli ustawienie opcji
<Profil symul. CMYK> jest inne niż <Brak>.
Zaawans. wygładzanie
Wprowadzanie ustawień trybu wygładzania, który umożliwia płynne drukowanie krawędzi linii, rysunków i tekstu.
Zaawans. wygładzanie
Włączanie lub wyłączanie trybu wygładzania. Krawędzie będą bardziej wygładzone w przypadku opcji
<Wygładzanie 2> niż opcji <Wygładzanie 1>.
Wyłącz
Wygładzanie 1
Wygładzanie 2
(
)
<PS>
<Zaawans. wygładzanie>
<Zaawans.
Wybierz metodę przetwarzania
wygładzanie>
Grafiki *
Wybór zastosowania trybu wygładzania do linii i rysunków, gdy ustawienie opcji <Zaawans. wygładzanie> to
<Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2>.
Wyłącz
Włącz
(
)
<PS>
<Zaawans. wygładzanie>
<Grafiki>
<Wyłącz> lub
<Włącz>
Tekst *
Określenie, czy tryb wygładzania ma być zastosowany do tekstu, gdy ustawienie opcji <Zaawans. wygładzanie>
to <Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2>.
Wyłącz
Włącz
499
Lista menu ustawień
(
)
<PS>
<Zaawans. wygładzanie>
<Tekst>
<Wyłącz> lub
<Włącz>
Konwers. skali szar. *
Pozwala wybrać metodę konwersji danych drukowania w kolorze na dane czarno-białe.
sRGB
NTSC
Uniform RGB
(
)
<PS>
<Konwers. skali szar.>
Wybierz metodę konwersji
<sRGB>
Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać płynną gradację z
uwzględnieniem kolorów.
<NTSC>
Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać efekt odpowiadający obrazom
telewizyjnym (NTSC).
<Uniform RGB>
Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby wszystkie poziomy RGB zostały
wyrównane wyłącznie na bazie jasności.
● Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <Tryb koloru> (
wydruku> jest <Czarny>.
500
Tryb koloru(P. 414) ) w polu <Jakość
Lista menu ustawień
Ustawienia MEAP
121Y-063
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące ekranu głównego funkcji MEAP są opatrzone
krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
Wybierz ekran domyś.
Pozwala zdefiniować ekran, który będzie wyświetlany na panelu roboczym podczas rozruchu urządzenia.
Ekran wydruku
MEAP
(
)
<Ustawienia MEAP>
<Wybierz ekran domyś.>
<Ekran wydruku> lub
<MEAP>
<Ekran wydruku>
Zostanie wyświetlony ekran oczekiwania na drukowanie (ekran główny).
<MEAP>
Zostanie wyświetlony ekran zainstalowanej aplikacji MEAP, jeśli jakaś aplikacja tego typu została
zainstalowana.
● Ekrany na wyświetlaczu można zmieniać za pomocą przycisku
501
(
).
Lista menu ustawień
Sprawdź licznik
121Y-064
Pozwala sprawdzić całkowitą liczbę wydrukowanych stron.
● Wartość licznika można sprawdzić również poprzez wybranie opcji <Sprawdź licznik> w
podręczne(P. 504) .
Menu
101: Suma 1
Pozwala sprawdzić całkowitą liczbę wydrukowanych stron.
(Tylko do wyświetlenia)
108: Suma (cz.-b. 1)
Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie czarno-białym.
(Tylko do wyświetlenia)
113: Suma (cz-b/mał)
Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie czarno-białym.
(Tylko do wyświetlenia)
114: Suma 1 (2-str.)
Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie drukowania dwustronnego.
(Tylko do wyświetlenia)
123: Suma(peł.+1C/S)
Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie kolorowym (z pominięciem drukowania e-maili).
(Tylko do wyświetlenia)
502
Lista menu ustawień
Zainicjuj menu
121Y-065
Wybór tej opcji spowoduje przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych
wymienionych poniżej menu konfiguracji. Inicjowanie menu(P. 617)
Ustawienia które nie mogą zostać zresetowane
● Nie można resetować ustawień zdefiniowanych dla opcji <Sieć> i <Dost. pozyc. wydruku>. Informacje na
temat resetowania ustawień opcji <Sieć> zawiera sekcja Resetowanie ustawień sieciowych(P. 618) .
Aby zainicjować ustawienia <Dost. pozyc. wydruku>, należy ręcznie przywrócić dla nich domyślne ustawienia
fabryczne ( Dost. pozyc. wydruku(P. 432) ).
503
Lista menu ustawień
Menu podręczne
121Y-066
Pozwala wyświetlić całkowitą liczbę wydrukowanych stron oraz informacje
wewnętrzne o systemie drukowania. Naciśnięcie przycisku
(
) na panelu
roboczym spowoduje wyświetlenie menu Narzędzie. Wówczas będzie można
zdefiniować opisane poniżej ustawienia, gdy urządzenie będzie pracowało w trybie
offline.
Sprawdź licznik(P. 504)
Strona konfiguracji(P. 505)
Wydruk stanu sieci(P. 505)
Dr. stan mat. ekspl.(P. 505)
Lista polityk IPSec(P. 505)
Kalibracja(P. 505)
Narzędzie PCL(P. 505)
Narzędzie PS(P. 506)
Czyszczenie(P. 506)
Kontrola kondensacji(P. 506)
Narz. do dr. e-maili(P. 506)
Wydr. do regul. poz.(P. 506)
Lista zliczania str.(P. 507)
Raport licznika(P. 507)
Druk. inf. sys. MEAP(P. 507)
Numer seryjny(P. 507)
Inf. o mater. ekspl.(P. 507)
Sprawdź licznik
Pozwala sprawdzić całkowitą liczbę wydrukowanych stron.
stron(P. 611)
Sprawdzanie całkowitej liczby wydrukowanych
● Wartość licznika można sprawdzić również poprzez wybranie opcji <Sprawdź licznik> w
konfiguracji(P. 373) .
101: Suma 1
Pozwala sprawdzić całkowitą liczbę wydrukowanych stron.
(Tylko do wyświetlenia)
108: Suma (cz.-b. 1)
Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie czarno-białym.
(Tylko do wyświetlenia)
113: Suma (cz-b/mał)
Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie czarno-białym.
(Tylko do wyświetlenia)
114: Suma 1 (2-str.)
Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie drukowania dwustronnego.
(Tylko do wyświetlenia)
504
Menu
Lista menu ustawień
123: Suma(peł.+1C/S)
Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie kolorowym (z pominięciem drukowania e-maili).
(Tylko do wyświetlenia)
Strona konfiguracji
Pozwala sprawdzić ustawienia urządzenia ( Menu konfiguracji(P. 373) ) skonfigurowane na urządzeniu. Można tutaj
również sprawdzić inne informacje, takie jak pozostała ilość tonera, liczba wydrukowanych stron czy pojemność
pamięci RAM zainstalowanej w urządzeniu. Strona konfiguracji(P. 602)
Wydruk stanu sieci
Wybór tej opcji umożliwia wydrukowanie listy ustawień ( Sieć(P. 389) ) dotyczących sieci skonfigurowanej w
urządzeniu. Można również sprawdzić informacje na temat bezpieczeństwa, łącznie z ustawieniami filtra adresu i
ustawieniami IPSec. Wydruk stanu sieci(P. 602)
Dr. stan mat. ekspl.
Wydrukowane zostaną takie informacje, jak pozostała ilość tonera, komunikaty ostrzegawcze, informacje na temat
miejsca, w którym można zakupić nowe kasety tonera. Wyd. stanu mat. eksploatacyjnych(P. 603)
Lista polityk IPSec
Pozwala wydrukować listę ustawień ( Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 309) ) i nazw zasad IPSec
skonfigurowanych w urządzeniu. Lista zasad IPSec(P. 603)
Kalibracja
W przypadku wystąpienia niezgodności kolorów lub jeśli kolory uległy zmianie, a dane nie są drukowane we
właściwych (określonych) kolorach, można wykonać kalibrację. Korekcja niedopasowania kolorów i
odcieni(P. 594)
Korek. niezgod. kol.
Niedopasowanie kolorów wydruków oznacza przesunięcie pozycji kolorów, które może mieć miejsce podczas
drukowania przy użyciu kilku kaset z tonerem. W przypadku niedopasowania kolorów można wykonać korekcję
poprzez dostosowanie pozycji początkowych wydruku poszczególnych kolorów.
Sterowanie gęstością
Jeśli kolory zostały zmienione, a dane nie są drukowane we właściwych (określonych) kolorach, można wykonać
korekcję poprzez kontrolowanie gęstości poszczególnych kolorów.
Pełna kalibracja
Jednoczesne wykonanie operacji <Korek. niezgod. kol.> i <Sterowanie gęstością>.
Narzędzie PCL
Pozwala wydrukować listę elementów informacji wewnętrznych zarejestrowanych w urządzeniu na potrzeby trybu PCL.
505
Lista menu ustawień
Lista czcionek
Pozwala wydrukować listę czcionek do użycia w trybie PCL.
Lista czcionek PCL(P. 606)
Narzędzie PS
Pozwala wydrukować listę ustawień na potrzeby trybu PS oraz listę elementów informacji wewnętrznych
zarejestrowanych w urządzeniu. Lista trybu PS(P. 606)
Strona konfiguracji
Pozwala wydrukować listę ustawień urządzenia (
PS(P. 491) ).
Lista czcionek
Pozwala wydrukować listę czcionek do użycia w trybie PS.
Czyszczenie
Pozwala wyczyścić moduł utrwalający, jeśli na wydrukach pojawiają się czarne kropki lub smugi.
utrwalania(P. 580)
Moduł
Kontrola kondensacji
Jeżeli w miejscu, w którym jest zainstalowane urządzenie występują gwałtowne zmiany temperatury, drukowane
obrazy lub tekst może być jaśniejszy lub rozmazany. W takim przypadku wykonanie tej funkcji maże rozwiązać
problem. Jeśli problem nie ustępuje, funkcję należy wykonać kilkakrotnie.
(
)
<Kontrola kondensacji>
<Tak>
Narz. do dr. e-maili
Pozwala ręcznie odebrać wiadomości e-mail i wydrukować rejestr odebranych wiadomości e-mail w formie listy.
Otrzymany E-Mail
Pozwala ręcznie odebrać wiadomości e-mail z serwera poczty POP3, a następnie je wydrukować.
odbieranie wiadomości e-mail(P. 166)
Ręczne
Lis. rej.odb.e-maili
Pozwala wydrukować rejestr zawierający tematy i daty/godziny odbioru wiadomości e-mail odebranych na
urządzeniu w formie listy. Rejestr wydruków e-maili(P. 609)
Wydr. do regul. poz.
Pozwala wydrukować znaczniki wskazujące bieżące położenie wydruku.
506
Regulacja położenia wydruku(P. 597)
Lista menu ustawień
Lista zliczania str.
Pozwala wydrukować raport dotyczący liczby wydrukowanych stron dla poszczególnych wydziałów, jeśli włączona jest
funkcja zarządzania identyfikatorami wydziałów. Lista liczników stron(P. 604)
Raport licznika
Drukuje raport zbiorczy zawierający liczbę wydrukowanych stron dla każdego licznika.
Raport licznika(P. 507)
Druk. inf. sys. MEAP
Pozwala wydrukować listę informacji na temat aplikacji MEAP zainstalowanych w urządzeniu oraz aplikacji
systemowych MEAP, jeśli włączona jest funkcja MEAP. Drukuj informacje o systemie MEAP(P. 605)
Numer seryjny
Pozwala wyświetlić numer seryjny urządzenia.
(
)
<Numer seryjny>
Inf. o mater. ekspl.
Wybór wyświetlania informacji o takich elementach, jak papier i kaseta z tonerem.
Inform. o papierze
Pozwala wyświetlić aktualnie zdefiniowany rozmiar i typ papieru, a także poziom papieru w poszczególnych
źródłach papieru. Sprawdzanie stanu papieru(P. 614)
Model pojem. z ton.
Pozwala wyświetlić numer modelu kasety z tonerem do urządzenia.
tonerem(P. 614)
Sprawdzanie modelu kasety z
Pozostało tonera
Wskazuje ilość pozostałego tonera.
Sprawdzanie pozostałej ilości tonera(P. 615)
507
Lista menu ustawień
● Wyświetlony pozostały poziom tonera służy tylko jako wskaźnik i może różnić się od rzeczywistego
poziomu.
Poj. na zużyty toner
Pozwala wyświetlić numer modelu zasobnika na zużyty toner.
zużyty toner(P. 615)
Sprawdzanie numerów modelu zasobnika na
Stan zużytego tonera
Pozwala wyświetlić stan zasobnika na zużyty toner.
Sprawdzanie stanu zasobnika na zużyty toner(P. 615)
508
Lista menu ustawień
Menu zadań
121Y-067
Możliwe jest drukowanie dokumentów zapisanych na karcie SD i w rejestrze
drukowania. Naciśnięcie przycisku
( ) na panelu roboczym spowoduje
wyświetlenie menu Narzędzie. Wówczas będzie można zdefiniować opisane poniżej
ustawienia, gdy urządzenie będzie pracowało w trybie offline.
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem „*1” mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień i
zainstalowania opcjonalnej karty SD w urządzeniu.
● Ustawienia oznaczone symbolem „*2” nie będą wyświetlone, jeśli w Zdalnym interfejsie użytkownika nie
zostanie zaznaczone pole wyboru [Wyświetl rejestr zadań]. Ukrywanie historii zadań
drukowania(P. 301)
Wydruk zaszyfrowany(P. 509)
Zabezpieczony wydruk(P. 509)
Lista zapis. zadań(P. 509)
Wydruk zapis. zad.(P. 509)
Rejestr wydr. zadań(P. 510)
Rej. wydr. zap. zad.(P. 510)
Rejestr wydr. rapor.(P. 510)
Rej. wydr. e-maili(P. 510)
Wydruk zaszyfrowany *1
Pozwala drukować dokumenty zaszyfrowane przesłane do urządzenia z komputera.
chronionych(P. 132)
Drukowanie dokumentów
Zabezpieczony wydruk *1
Pozwala drukować dokumenty zabezpieczone przesłane do urządzenia z komputera.
chronionych(P. 132)
Drukowanie dokumentów
Lista zapis. zadań *1
Pozwala wydrukować listę dokumentów zapisanych na karcie SD zainstalowanej w urządzeniu.
zadań(P. 608)
Lista zapisanych
Wydruk zapis. zad. *1
Pozwala wydrukować dokumenty zapisane na karcie SD zainstalowanej w urządzeniu.
zapisanego w urządzeniu(P. 138)
509
Drukowanie dokumentu
Lista menu ustawień
Rejestr wydr. zadań *2
Pozwala wydrukować w formie listy rejestr dokumentów wydrukowanych z komputera.
Rejestr wydruków(P. 608)
Rej. wydr. zap. zad. *1*2
Pozwala wydrukować w formie listy rejestr dokumentów zapisanych na karcie SD zainstalowanej w urządzeniu.
Rejestr zapisanych wydruków(P. 608)
Rejestr wydr. rapor. *2
Pozwala wydrukować ustawienia i rejestr wydruków raportów w formie listy.
Rejestr wydruków raportów(P. 609)
Rej. wydr. e-maili *2
Pozwala wydrukować rejestr odebranych wiadomości e-mail w formie listy.
510
Rejestr wydruków e-maili(P. 609)
Lista menu ustawień
Menu resetowania
121Y-068
Pozwala anulować wszystkie procesy, usunąć dane z pamięci i wyłączyć zasilanie. Po
naciśnięciu przycisku
( ) na panelu roboczym zostanie wyświetlone menu
Reset.
Miękki reset(P. 511)
Wysunięcie strony(P. 512)
Wyłącz(P. 512)
● Po wyświetleniu komunikatu Ennn-nnnn (gdzie n oznacza liczbę) będzie można wykonać jedynie operację
<Wyłącz>.
Miękki reset
Pozwala wykasować wszystkie dane na temat zadań drukowania, które nie zostały jeszcze ukończone (miękki reset).
Opcja ta pozwala również wykonać reset sprzętowy w celu zastosowania zmian wprowadzonych w ustawieniach.
● Przed wykonaniem miękkiego lub sprzętowego resetu należy się upewnić, że inne osoby nie korzystają z
urządzenia, w przeciwnym razie wszystkie dane drukowania zostaną skasowane przed wydrukowaniem.
◼ Miękkie resetowanie
Miękki reset należy wykonać, aby skasować wszystkie dane drukowania, które są aktualnie drukowane, oczekują na
wydrukowanie lub są odbierane.
(
)
<Miękki reset>
<Tak>
◼ Reset sprzętowy
Reset sprzętowy wykonuje się w celu aktywowania zmian wprowadzonych w ustawieniach urządzenia lub skasowania
danych zapisanych w pamięci urządzenia.
1
Naciśnij przycisk
(
).
511
Lista menu ustawień
● Jeśli wyświetlane jest menu ustawień, należy najpierw nacisnąć przycisk
(
), aby powrócić do
ekranu głównego, a następnie wykonać ten krok 1.
2
Za pomocą przycisków
przytrzymaj przycisk
/
wybierz opcję <Miękki reset>. Potem naciśnij i
przez co najmniej 5 sekund, a następnie go zwolnij.
➠ Wyświetlony zostanie komunikat <Wykonać twardy reset?>.
3
Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk
.
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia.
● Wykonanie resetu miękkiego lub sprzętowego spowoduje skasowanie również dokumentów
zabezpieczonych zapisanych na opcjonalnej karcie SD.
Wysunięcie strony
Jeśli drukowanie zostanie anulowane z poziomu komputera lub komunikacja zostanie przerwana podczas odbierania
danych, dane mogą pozostać w pamięci urządzenia, uniemożliwiając ukończenie drukowania. Pozostawienie tych
danych uniemożliwi wydrukowanie kolejnych danych. W takim przypadku należy wybrać opcję <Wysunięcie strony>,
aby wymusić wydrukowanie danych pozostałych w pamięci.
(
)
<Wysunięcie strony>
<Tak>
● Jeśli pozostałe dane nie zostaną wydrukowane, należy wykonać miękki reset.
● Jeśli po podaniu formularza dane nadal pozostają w pamięci urządzenia (świeci się wskaźnik [
] na
urządzeniu), należy wykonać miękki reset.
Wyłącz
Aby wyłączyć urządzenie, należy wykonać procedurę wyłączania z poziomu panelu roboczego bez korzystania z
głównego wyłącznika zasilania. Wyłączanie zasilania (procedura wyłączania)(P. 34)
512
Lista menu ustawień
Menu wyboru podajnika
121Y-069
Lista ustawień dotyczących źródła papieru i rozmiaru papieru załadowanego do
urządzenia wraz z krótkimi opisami. Po naciśnięciu przycisku
( ) na panelu
roboczym zostaje wyświetlone menu Wybierz podajnik. Ustawienia domyślne są
oznaczone znakiem ( ).
Wspólne ustawienia
● Ustawienia są takie same, jak dla opcji <Źródło papieru> w
Menu konfiguracji(P. 373) . Wprowadzone
tutaj ustawienia zostaną również zastosowane do ustawień <Źródło papieru>.
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień i
zainstalowania opcjonalnego podajnika papieru.
Źródło papieru(P. 513)
Roz. pap. tacy wiel.(P. 513)
Rozm. pap. w szuf. N (N=1, 2, 3, 4)(P. 514)
Stand. rozm. papieru(P. 515)
Priorytet tacy wiel.(P. 516)
Wielof. dla miesz.(P. 516)
Autom. wybór szufl.(P. 516)
Wykr. typ pap. autom(P. 517)
Domyślny typ papieru(P. 518)
Typ pap. tacy wiel.(P. 519)
Typ pap. w szufl. N (N=1, 2, 3, 4)(P. 519)
Ręczne 2-str. (MP)(P. 520)
Drukowanie dwustron.(P. 520)
Źródło papieru
Wybierz źródło papieru, z którego będzie podawany papier. Aby źródło papieru było zmieniane automatycznie w
zależności od rozmiaru i typu papieru, należy wybrać opcję <Automatycznie>.
Automatycznie
Taca wielofunkcyjna
Szuflada 1
Szuflada 2 *
Szuflada 3 *
Szuflada 4 *
(
)
<Źródło papieru>
Wybierz źródło papieru
Roz. pap. tacy wiel.
Pozwala określić rozmiar papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną.
załadowanego na tacę wielofunkcyjną(P. 60)
513
Określanie rozmiaru i typu papieru
Lista menu ustawień
A6
A5
A5R
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
Dowolny rozm.
Rozm. niestan.
Rozm. niest. R
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Koperta ISO-C5
Koper. Monarch
Koperta nr 10
Koperta DL
Fiszka
STMT
FLSC
16K
Rozm. pap. w szuf. N (N=1, 2, 3, 4) *
Ustawienie rozmiaru papieru załadowanego do szuflady na papier urządzenia lub szuflady na papier opcjonalnego
podajnika papieru ( Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier(P. 58) ).
Szuflada na papier urządzenia
A6
A5
A5R
B5
A4
LTR
EXEC
Dowolny rozm.
Rozm. niestan.
Rozm. niest. R
STMT
16K
Szuflada na papier podajnika papieru
A6
A5
A5R
B5
514
Lista menu ustawień
A4
LTR
LGL
EXEC
Dowolny rozm.
Rozm. niestan.
Rozm. niest. R
STMT
FLSC
16K
Stand. rozm. papieru
Ustawień rozmiaru papieru nie można wprowadzić na komputerze lub urządzeniu mobilnym z system operacyjnym
nieobsługującym żadnego sterownika drukarki. Aby drukować z takiego komputera lub urządzenia mobilnego, należy
użyć tego elementu do ustawienia rozmiaru papieru, na którym zostanie wykonane drukowanie.
A6
A5
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Koperta ISO-C5
Koper. Monarch
Koperta nr 10
Koperta DL
Fiszka
STMT
FLSC
16K
(
)
<Stand. rozm. papieru>
Wybierz rozmiar papieru
Wybór rozmiaru papieru
To ustawienie należy zdefiniować zgodnie z rozmiarem papieru, na którym będzie wykonywany wydruk.
515
Lista menu ustawień
Priorytet tacy wiel.
Pozwala wybrać, czy w przypadku wybrania dla opcji <Źródło papieru> ustawienia <Automatycznie> podawanie
papieru z tacy wielofunkcyjnej będzie miało pierwszeństwo. W przypadku wybrania opcji <Włącz> papier będzie
podawany z tacy wielofunkcyjnej, jeśli na tacy wielofunkcyjnej i w szufladzie na papier będzie załadowany papier o
takim samym rozmiarze.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Priorytet tacy wiel.>
<Wyłącz> lub <Włącz>
● W przypadku wybrania dla opcji <Wielof. dla miesz.> ustawienia <Włącz> pierwszeństwo ma papier
podawany z szuflady na papier, nawet jeśli ustawienie opcji <Priorytet tacy wiel.> to <Włącz>.
Wielof. dla miesz.
Wybranie opcji <Włącz>, gdy ustawienie opcji <Źródło papieru> to <Automatycznie> spowoduje automatyczne
wybranie tacy wielofunkcyjnej, gdy papier w odpowiednim rozmiarze zostanie załadowany do dowolnej szuflady na
papier.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Wielof. dla miesz.>
<Wyłącz> lub <Włącz>
Autom. wybór szufl.
Wybranie opcji <Użyj>, gdy ustawienie opcji <Źródło papieru> to <Automatycznie> spowoduje automatyczne wybranie
źródła papieru po załadowaniu papieru we właściwym rozmiarze. Ponadto w przypadku braku papieru ustawienie to
zapewnia ciągłość drukowania poprzez przełączenie z jednego źródła papieru na inne, zawierające papier o takim
samym rozmiarze.
Nie używaj
Użyj
516
Lista menu ustawień
(
)
<Autom. wybór szufl.>
Wybierz źródło papieru
<Nie używaj> lub
<Użyj>
Wybór źródła papieru
Wybór źródła papieru, dla którego ma zostać włączona funkcja Automatycznie wybierz szufladę.
Zmiana ustawień
Aby wyłączyć automatyczny wybór szuflady źródła papieru wybranego na poprzednim ekranie (
wartość <Włącz>.
), wybierz
Wykr. typ pap. autom
Określenie, czy typ papieru ma być wykrywany automatycznie po załadowaniu papieru zwykłego lub grubego. Aby
skorzystać z tej funkcji, należy ustawić dla źródła papieru typ papieru <Typy mieszane>. Należy także wybrać dla
ustawienia [Typ papieru] w sterowniku drukarki wartość [Ustawienia domyślne drukarki].
Papier(P. 636)
Typ pap. tacy wiel.(P. 519)
Typ pap. w szufl. N (N=1, 2, 3, 4)(P. 519)
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
Taca wielofunkcyjna
Nie używaj
Tylko pierwszy ark.
Każdy arkusz
Szuflada 1
Nie używaj
Użyj
Szuflada 2 *
Nie używaj
Użyj
Szuflada 3 *
Nie używaj
Użyj
Szuflada 4 *
Nie używaj
Użyj
517
Lista menu ustawień
(
)
<Wykr. typ pap. autom>
papieru
Sprawdź komunikat
Wybierz źródło
Wybierz wartość ustawienia
Wybór źródła papieru
Wybór źródła papieru, dla którego ma być wprowadzone ustawienie dotyczące automatycznego wykrywania
typu papieru.
Zmiana ustawień (Taca wielofunkcyjna)
W przypadku zdefiniowania opcji <Tylko pierwszy ark.> typ papieru będzie wykrywany tylko dla pierwszego
arkusza. W przypadku zdefiniowania opcji <Każdy arkusz> typ papieru będzie wykrywany dla każdego
podawanego arkusza.
Zmiana ustawień (Szuflada od 1 do 4*)
W przypadku zdefiniowania opcji <Użyj> typ papieru będzie wykrywany tylko dla pierwszego arkusza.
● Gdy ta funkcja jest włączona, prędkość drukowania może się zmniejszyć. W przypadku zdefiniowania opcji
<Każdy arkusz> prędkość drukowania będzie niższa.
● Gdy ta funkcja jest włączona, urządzenie może ni być w stanie drukować prawidłowo. Jeżeli urządzenie nie
może drukować poprawnie, ustaw dla tej funkcji wartość <Nie używaj> i określ typ papieru w sterowniku
drukarki przed ponowną próbą drukowania.
Domyślny typ papieru
Ustawień typu papieru nie można wprowadzić na komputerze lub urządzeniu mobilnym z system operacyjnym
nieobsługującym żadnego sterownika drukarki. Aby drukować z takiego komputera lub urządzenia mobilnego, należy
użyć tego elementu do ustawienia typu papieru, na którym zostanie wykonane drukowanie.
Zwykły
Zwykły L
Zwykły L2
Gruby 1
Gruby 2
Gruby 3
Gruby 4
Postcard
Koperta
Etykiety
518
Lista menu ustawień
Chropowaty 1
Chropowaty 2
(
)
<Domyślny typ papieru>
Wybierz typ papieru
Wybór typu papieru
Ustawienia należy konfigurować w taki sam sposób, jak ustawienia papieru w sterowniku drukarki, zgodnie z
typem papieru używanym do drukowania. Ładowanie papieru(P. 38)
Typ pap. tacy wiel.
Pozwala ustawić typ papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną.
załadowanego na tacę wielofunkcyjną(P. 60)
Określanie rozmiaru i typu papieru
Zwykły
Zwykły L
Zwykły L2
Gruby 1
Gruby 2
Gruby 3
Gruby 4
Postcard
Koperta
Chropowaty 1
Chropowaty 2
Typy mieszane
Typ pap. w szufl. N (N=1, 2, 3, 4) *
Ustawianie typu papieru załadowanego do szuflady na papier.
w szufladzie na papier(P. 58)
Zwykły
Zwykły L
Zwykły L2
Gruby 1
Gruby 2
Gruby 3
Etykiety
Chropowaty 1
Chropowaty 2
Typy mieszane
519
Określanie formatu i typu papieru załadowanego
Lista menu ustawień
Ręczne 2-str. (MP)
Pozwala wybrać, na której stronie papieru ma być drukowana treść, gdy użytkownik wykonuje wydruk wielostronny w
sposób ręczny, za pomocą tacy wielofunkcyjnej.
1. strona
2. strona
(
)
<Ręczne 2-str. (MP)>
<1. strona> lub <2. strona>
<1. strona>
Wydruk na tylnej stronie (strona do zadrukowania jako pierwsza).
<2. strona>
Wydruk na przedniej stronie (strona przeciwna do tej, która została już zadrukowana).
Drukowanie dwustron.
Pozwala wybrać druk jednostronny lub dwustronny.
Wyłącz
Włącz
(
)
<Drukowanie dwustron.>
<Wyłącz> lub <Włącz>
520
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ...................................................................................................................... 522
Usuwanie zakleszczonego papieru ................................................................................................................... 524
W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie .......................................................................................... 532
Typowe problemy .............................................................................................................................................. 555
Problemy z instalacją/ustawieniami .............................................................................................................. 556
Problemy z drukowaniem ............................................................................................................................. 559
Drukowanie nie przebiega poprawnie ............................................................................................................. 562
Jakość wydruku nie jest zadowalająca .......................................................................................................... 564
Papier marszczy się lub zwija ........................................................................................................................ 571
Papier jest załadowany nieprawidłowo ......................................................................................................... 573
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany ..................................................................................................... 574
521
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
121Y-06A
Gdy wystąpi problem, przed skontaktowaniem się z firmą Canon należy sprawdzić dostępne rozwiązania w tym
rozdziale.
◼ Zakleszczenia papieru
W przypadku zakleszczenia papieru przejść do sekcji:
Usuwanie zakleszczonego papieru(P. 524) .
◼ Wyświetlenie komunikatu
Jeżeli na ekranie wyświetla się komunikat, patrz sekcja
błędzie(P. 532) .
W przypadku wyświetlenia komunikatu o
◼ Typowe problemy
Jeśli przypuszczasz, że urządzenie działa nieprawidłowo, przed skontaktowaniem się z firmą Canon zapoznaj się z
poniższymi sekcjami.
Typowe problemy(P. 555)
Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 556)
Problemy z drukowaniem(P. 559)
◼ Jakość druku nie jest zadowalająca
Jeśli jakość druku nie jest zadowalająca, zapoznaj się z sekcją
522
Drukowanie nie przebiega poprawnie(P. 562) .
Rozwiązywanie problemów
◼ Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany
Jeśli nie można usunąć błędu, zapoznaj się z sekcją
zawierającą dane kontaktowe.
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany(P. 574)
523
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zakleszczonego papieru
121Y-06C
W przypadku zakleszczenia papieru zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy, a na ekranie zostanie wyświetlony
. Jeśli instrukcje
komunikat <Papier jest zakleszcz.>. Aby wyświetlić proste rozwiązania, należy nacisnąć przycisk
wyświetlane na ekranie nie są zrozumiałe, zapoznaj się z poniższymi sekcjami dotyczącymi usuwania zakleszczonego
papieru. Jeśli dojdzie do zakleszczenia papieru w wielu różnych miejscach jednocześnie, należy sprawdzić wszystkie
wyświetlone komunikaty. Przed przystąpieniem do usuwania zakleszczonego papieru należy zapoznać się uważnie ze
środkami ostrożności opisanymi w sekcji Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa(P. 2) .
Lokalizacje zakleszczeń papieru
Taca wielofunkcyjna
Zakleszczenie papieru na tacy
wielofunkcyjnej(P. 525)
Pokrywa z prawej strony
Szuflada na papier
Zakleszczenia papieru wewnątrz pokrywy z
prawej strony lub w szufladzie na
papier(P. 526)
Taca wyprowadzania papieru
Zakleszczenia papieru w tacy
wyprowadzającej(P. 530)
Podczas usuwania zakleszczonego papieru nie wolno wyłączać urządzenia
● Po wyłączeniu urządzenia dane, które miały zostać wydrukowane, zostają utracone.
W przypadku rozdarcia papieru
● Wyciągnij wszystkie kawałki papieru, aby nie zakleszczyły się ponownie w urządzeniu.
Jeżeli papier zakleszcza się regularnie
● Przed załadowaniem ryzy papieru do urządzenia wyrównaj jej krawędzie na płaskiej powierzchni.
● Sprawdź, czy używany papier jest odpowiedni dla urządzenia.
Papier(P. 636)
● Sprawdź, czy w urządzeniu nie pozostają zakleszczone kawałki papieru.
524
Rozwiązywanie problemów
● W przypadku zakleszczenia papieru podczas drukowania na odwrocie już zadrukowanego papieru (ręczne
drukowanie dwustronne), należy zaznaczyć pole wyboru [Drukuj na drugiej stronie] na karcie [Źródło
papieru] sterownika drukarki.
Nie używaj nadmiernej siły, aby wyciągnąć zakleszczony papier z urządzenia
● Może to prowadzić do uszkodzenia części. Jeśli nie można wyciągnąć papieru, należy skontaktować się z
lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej
Canon. Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany(P. 574)
Zakleszczenie papieru na tacy wielofunkcyjnej
Jeśli arkusze papieru znajdują się na tacy, najpierw należy je wyjąć. Jeżeli nie można łatwo usunąć zakleszczonego
papieru, nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania go z urządzenia, ale w zależności od miejsca
zakleszczenia papieru należy postępować zgodnie z procedurą wskazaną za pomocą komunikatu.
1
Ostrożnie wyciągnij papier.
2
Zamknij tacę.
3
Otwórz pokrywę z prawej strony.
4
Ostrożnie wyciągnij papier.
525
Rozwiązywanie problemów
5
Zamknij pokrywę z prawej strony.
Gdy komunikat nadal się wyświetla
● Być może doszło do zakleszczenia papieru w innych miejscach. Należy sprawdzić inne miejsca i wyjąć
zakleszczony papier, jeśli jest taka konieczność. Jeśli komunikat nadal się wyświetla, należy sprawdzić, czy
pokrywa z prawej strony jest dobrze zamknięta.
Zakleszczenia papieru wewnątrz pokrywy z prawej strony lub w szufladzie na
papier
Jeśli na tacy wielofunkcyjnej znajduje się papier, należy go najpierw wyjąć i zamknąć tacę. Jeśli nie można w prosty
sposób wyjąć zakleszczonego papieru, nie należy robić tego na siłę, tylko przejść do kolejnego kroku.
1
Otwórz pokrywę z prawej strony.
2
Wyciągnij papier zakleszczony w prowadnicy.
1
Podnieś prowadnicę.
2
Przestaw zielone dźwignie po obu stronach prowadnicy transportowej w dół.
526
Rozwiązywanie problemów
3
Ostrożnie wyciągnij papier.
● Papier należy wyciągać, trzymając go możliwie równo w poziomie, aby nie dopuścić do upadku
nieutrwalonego tonera.
3
Wyciągnij papier zakleszczony wewnątrz modułu dwustronnego.
1
Otwórz pokrywę.
2
Ostrożnie wyciągnij papier.
3
Zamknij pokrywę.
Zakleszczenia papieru w module utrwalającym
1
Przekręć prowadnicę w dół.
527
Rozwiązywanie problemów
2
Należy złapać za uchwyty po obu stronach modułu utrwalającego i pociągnąć go ku sobie.
3
Otwórz pokrywę.
4
Ostrożnie wyciągnij papier.
● Papier należy wyciągać, trzymając go możliwie równo w poziomie, aby nie dopuścić do upadku
nieutrwalonego tonera.
5
Zamknij pokrywę.
6
Umieść moduł utrwalający z powrotem na miejscu.
● Na koniec wciśnij ją do oporu.
4
1
Wyciągnij papier zakleszczony wewnątrz szuflady.
Wysunąć szufladę na papier do oporu.
528
Rozwiązywanie problemów
2
Ostrożnie wyciągnij papier.
3
Umieść szufladę z powrotem na miejscu.
5
Zamknij pokrywę z prawej strony.
Z zainstalowanym opcjonalnym podajnikiem papieru
1
Otwórz pokrywę z prawej strony podajnika papieru.
2
Opuść zieloną dźwignię, aby otworzyć prowadnicę transportową.
3
Ostrożnie wyciągnij papier.
529
Rozwiązywanie problemów
4
Należy wyciągnąć do oporu szufladę na papier i delikatnie wyjąć papier.
5
Umieść szufladę z powrotem na miejscu.
6
Zamknij pokrywę z prawej strony podajnika papieru.
Gdy komunikat nadal się wyświetla
● Być może doszło do zakleszczenia papieru w innych miejscach. Należy sprawdzić inne miejsca i wyjąć
zakleszczony papier, jeśli jest taka konieczność. Jeśli komunikat nadal się wyświetla, należy sprawdzić, czy
pokrywa z prawej strony jest dobrze zamknięta.
Zakleszczenia papieru w tacy wyprowadzającej
Jeśli na tacy wielofunkcyjnej znajduje się papier, należy go najpierw wyjąć i zamknąć tacę. Jeśli nie można w prosty
sposób wyjąć zakleszczonego papieru, nie należy robić tego na siłę, tylko przejść do kolejnego kroku.
1
Otwórz pokrywę z prawej strony.
2
Ostrożnie wyciągnij papier.
● Sprawdź, którą stroną łatwiej będzie wyciągnąć zakleszczony papier i zacznij od tego.
● Papier należy wyciągać, trzymając go możliwie równo w poziomie, aby nie dopuścić do upadku
nieutrwalonego tonera.
530
Rozwiązywanie problemów
3
Zamknij pokrywę z prawej strony.
Gdy komunikat nadal się wyświetla
● Być może doszło do zakleszczenia papieru w innych miejscach. Należy sprawdzić inne miejsca i wyjąć
zakleszczony papier, jeśli jest taka konieczność. Jeśli komunikat nadal się wyświetla, należy sprawdzić, czy
pokrywa z prawej strony jest dobrze zamknięta.
531
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie
121Y-06E
Jeśli stwierdzono nieprawidłowości podczas przetwarzania drukowania lub pamięć urządzenia jest pełna, bądź też
występują problemy z obsługą sprzętu, na ekranie zostaje wyświetlony komunikat. Więcej informacji na temat
komunikatów znajduje się poniżej.
Automatyczna kontynuacja
● Jeśli w menu ustawień na panelu roboczym dla opcji <Autom. pomij. błędu> zostanie wybrane ustawienie
<Włącz>, wówczas drukowanie będzie kontynuowane, a błąd zostanie pominięty. Ustawienie to dotyczy
na liście (
komunikatów o błędach oznaczonych symbolem
Autom. pomij. błędu(P. 378) ). Jeśli
pominięcie błędu spowoduje utratę danych drukowania lub nieprawidłowy wydruk, należy wydrukować plik
ponownie.
Anulowanie drukowania
● Aby anulować bieżącą operację drukowania niezależnie od komunikatu o błędzie, należy wykonać miękki
reset. Miękki reset(P. 511)
Polecenie <Pokaż ostrzeżenia>
● Ustawienia można skonfigurować w taki sposób, aby niektóre komunikaty informujące o możliwości
kontynuowania drukowania nie były wyświetlane. Pokaż ostrzeżenia(P. 379)
18 Przeciąż. szuflady N. (N=2 do 4)
Do dodatkowego podajnika papieru załadowano zbyt dużo papieru.
● Załaduj papier bez przekraczania linii oznaczającej limit wsadu.
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 40)
1F Taca wyjściowa pełna.
Na tacy wyprowadzającej znajduje się zbyt wiele arkuszy papieru.
● Wyjmij papier z tacy wyprowadzającej.
51 Błąd ustawień wydruku.
Podjęto próbę wydrukowania danych zawierających niedostępny typ lub niedostępną szerokość papieru.
● Naciśnij przycisk
(
), aby anulować zadanie drukowania, ponieważ dane do drukowania są
niedostępne.
55 Błąd karty SD.
W karcie SD wystąpił błąd.
● Wyłącz urządzenie, wyjmij kartę SD i zainstaluj ją ponownie.
Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)
Instalowanie karty SD(P. 649)
532
Rozwiązywanie problemów
● Możesz kontynuować drukowanie, naciskając przycisk
SD> zostanie zmienione na <Wyłącz>.
(
), ale ustawienie opcji <Karta
Karta SD(P. 382)
56 Błąd karty SD.
W karcie SD wystąpił błąd.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund i włącz je ponownie.
Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)
● Sformatuj kartę SD.
Konserwacja karty SD(P. 437)
80 Inicjowanie MEAP. Nie wyłączaj zasil.
Podjęto próbę wyłączenia urządzenia podczas inicjalizacji funkcji MEAP.
● Po zakończeniu inicjalizacji funkcji MEAP ten komunikat zostanie automatycznie usunięty. Poczekaj, aż
komunikat zniknie.
80 Przygotow. MEAP... Nie wyłączaj zasil.
Podjęto próbę wyłączenia urządzenia podczas przygotowywania funkcji MEAP do pracy.
● Gdy funkcja MEAP będzie gotowa do pracy, ten komunikat zostanie automatycznie usunięty. Poczekaj, aż
komunikat zniknie.
A4 nn Error (nn: dwie cyfry alfanumeryczne)
W urządzeniu wystąpiła nieprawidłowość, która doprowadziła do awarii.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund i włącz je ponownie.
Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)
A5 nn Error (nn: dwie cyfry alfanumeryczne)
W urządzeniu wystąpiła nieprawidłowość, która doprowadziła do awarii.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund i włącz je ponownie.
Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)
A7 nn ERROR (nn: dwie cyfry alfanumeryczne)
W urządzeniu wystąpiła nieprawidłowość, która doprowadziła do awarii.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund i włącz je ponownie.
Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)
Ilość ton. w pojem. może być podaw. niepr.
Kaseta z tonerem nie gwarantuje odpowiedniej jakości wydruku ze względu na przekroczony termin
ważności lub z innych powodów.
● Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nowy.
Wymiana zasobników z tonerem(P. 581)
533
Rozwiązywanie problemów
Kaseta z tonerem może nie być oryginalnym produktem firmy Canon.
● Kasety z tonerem należy wymieniać tylko na oryginalne kasety z tonerem firmy Canon.
Materiały eksploatacyjne(P. 641)
● Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec
pogorszeniu. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Wystąpił błąd podczas odbierania.
Odebrane dane nie nadają się do analizy lub podczas odbierania danych drukowania wystąpił błąd limitu
czasu.
● Naciśnij przycisk
(
), aby anulować zadanie drukowania i wydrukuj plik ponownie.
● Sprawdź stan używanej sieci, ponieważ mógł wystąpić problem z siecią.
BT Błąd zegara.
Awaria zegara wbudowanego w urządzenie.
● Można kontynuować drukowanie z uszkodzonym zegarem, jednak rejestry wydruków nie będą
generowane prawidłowo. Należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów
firmy Canon.
Minął termin ważn. pojemn. z tonerem C. Zalec. wymiana.
Minął termin przydatności do użycia kasety z tonerem.
● Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nowy.
Wymiana zasobników z tonerem(P. 581)
● Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec
pogorszeniu.
● Odbieranie wiadomości e-mail i dokumentów faksowych zostanie wyłączone.
odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)
Drukowanie
Wkrótce minie termin ważn. poj. z toner. C.
Bliski czas wymiany kasety z tonerem.
● Przygotuj kasetę z tonerem na wymianę.
Materiały eksploatacyjne(P. 641)
● Jeśli wyświetlany jest ten komunikat, wymień kasetę z tonerem przed rozpoczęciem drukowania dużej
ilości dokumentów.
Wymiana zasobników z tonerem(P. 581)
534
Rozwiązywanie problemów
● Po zatrzymaniu drukowania można nacisnąć przycisk
(
), aby kontynuować drukowanie.
Nie można dekodować danych.
Nie udało się przeanalizować danych do drukowania szyfrowanego.
● Wykonaj miękki reset i wydrukuj plik ponownie.
Miękki reset(P. 511)
● Po naciśnięciu przycisku
(
) zadanie drukowania zostanie anulowane.
Nie można dekodować danych PDF.
Do drukowania danych PDF wprowadzono nieprawidłowe hasło.
● Wydrukuj plik ponownie, wprowadzając prawidłowe hasło.
Ustawienia zabezpieczeń nie zezwalają na drukowanie danych w formacie PDF.
● Zmień ustawienia, zezwalając na drukowanie i wydrukuj plik ponownie.
Plik PDF jest powiązany z serwerem zasad, ale urządzenie nie ma dostępu do serwera.
● Upewnij się, że serwer zasad jest włączony, a sieć, do którego podłączone są urządzenie i serwer zasad
działa poprawnie, a następnie ponownie wydrukuj plik.
Urządzenie nie obsługuje używanego algorytmu szyfrowania.
● Użyj danych PDF w formacie obsługiwanym przez urządzenie.
● Urządzenie obsługuje algorytm szyfrowania PDF 128 bit RC4, 128 bit (AES), 256 bit (AES).
● Aby usunąć komunikat o błędzie, wykonaj miękki reset w celu anulowania zadania drukowania.
Miękki reset(P. 511)
Nie moż. pod. pap.
Zdefiniowany rozmiar lub typ papieru jest niedostępny dla systemu podawania papieru.
● W opcji <Źródło papieru> ustaw źródło papieru, w którym załadowany jest papier o zdefiniowanym
rozmiarze/typie lub wybierz ustawienie <Automatycznie>.
Źródło papieru(P. 513)
● Załaduj zdefiniowany papier do wybranego źródła papieru.
Ładowanie papieru(P. 38)
● Skonfiguruj poprawnie ustawienia <Stand. rozm. papieru> i <Domyślny typ papieru>.
Stand. rozm. papieru(P. 515)
Domyślny typ papieru(P. 518)
● Aby wymusić drukowanie na załadowanym papierze, naciśnij przycisk
(
). Jednakże
ustawienie rozmiaru papieru dla wybranego źródła papieru zostanie automatycznie zmienione na papier w
rozmiarze odpowiadającym drukowanym danym.
535
Rozwiązywanie problemów
Nie można wykonać drukowania dwustronnego.
Urządzenie odebrało dane drukowania na papierze o rozmiarze (z uwzględnieniem orientacji) lub typie
nieobsługiwanym dla funkcji automatycznego drukowania dwustronnego.
● Wykonaj miękki reset, określ rozmiar lub typ papieru dostępny dla funkcji automatycznego drukowania
dwustronnego i wydrukuj plik ponownie.
Miękki reset(P. 511)
Papier(P. 636)
● Można nacisnąć przycisk
(
), aby kontynuować drukowanie, jednak dane do druku
dwustronnego zostaną wydrukowane na dwóch arkuszach w trybie drukowania jednostronnego.
Nie można drukować z ustawioną rozdzielczością.
Dane są zbyt skomplikowane, aby można je było wydrukować.
● Można nacisnąć przycisk
(
), aby kontynuować drukowanie, jednak jakość druku może być
pogorszona.
Nie można drukow. Tabela rejestrów jest pełna.
Przekroczono górną granicę liczby segregatorów lub dokumentów w jednej pozycji danych drukowania.
● Maksymalna liczba segregatorów i dokumentów dla jednej pozycji danych drukowania wynosi
odpowiednio 2 i 5. Popraw dane i wydrukuj plik ponownie.
● Po naciśnięciu przycisku
(
) zadanie drukowania zostanie anulowane.
Nie można odczytać danych PDF.
Podczas odczytu danych PDF doszło do nieprawidłowości.
● Użyj danych PDF w formacie obsługiwanym przez urządzenie.
● Urządzenie obsługuje format PDF w wersji 1.7.
● Aby usunąć komunikat o błędzie, wykonaj miękki reset w celu anulowania zadania drukowania.
Miękki reset(P. 511)
Nie można odebrać danych PDF. Ustaw roz. możl. do odb.
Zbyt mało wolnej przestrzeni do wykonania funkcji drukowania bezpośredniego pliku PDF.
● Zoptymalizuj plik PDF, aby zmniejszyć jego rozmiar lub podziel plik i spróbuj go wydrukować ponownie.
● Zainstaluj kartę SD, a następnie prześlij dane ponownie do urządzenia.
Instalowanie karty SD(P. 649)
● Prześlij dane z urządzenia pamięci USB do tego urządzenia.
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)(P. 118)
536
Rozwiązywanie problemów
● Po naciśnięciu przycisku
(
) zadanie drukowania zostanie anulowane.
Nie można rozpocz. drukow., zadanie jest ograniczone.
Podczas obowiązywania ograniczenia operacji drukowania podjęto próbę normalnego drukowania.
● Podczas obowiązywania ograniczenia operacji drukowania dostępne będą tylko zapisane zadania
drukowania. Wydrukuj plik ponownie, ustawiając zapisywanie danych na karcie SD.
Zapisywanie dokumentu w urządzeniu(P. 136)
● Po naciśnięciu przycisku
(
) zadanie drukowania zostanie anulowane.
Nie można zapisać.
Ustawienie karty SD to <Wyłącz>.
● Ustaw dla opcji <Karta SD> wartość <Włącz> i wyślij dane drukowania ponownie.
Karta SD(P. 382)
Przekroczono górny limit objętości danych, jaki umożliwia zapis na karcie SD.
● W urządzeniu można zapisać maksymalnie 1000 pozycji danych. Niepotrzebne z zapisanych danych należy
usuwać.
Usuwanie dokumentu zapisanego w urządzeniu(P. 140)
Brak wystarczającej ilości wolnej przestrzeni na karcie SD.
● Na karcie SD można zapisać łącznie do 3 GB danych. Niepotrzebne z zapisanych danych należy usuwać.
Zdefiniowano nieprawidłowy numer sektora.
● Określ prawidłowy numer sektora.
Zapisywanie dokumentu w urządzeniu(P. 136)
● Po naciśnięciu przycisku
(
) zadanie drukowania zostanie anulowane.
Nie można zweryfikować.
Wystąpił błąd uwierzytelniania identyfikatora wydziału.
● Wprowadź prawidłowy identyfikator wydziału i hasło, a następnie ponownie wydrukuj plik.
● Jeśli dane drukowania nie obsługują zarządzania identyfikatorem wydziału, określ ustawienia zezwalające
na drukowanie pod nieznanym identyfikatorem wydziału i wydrukuj plik ponownie.
Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału(P. 268)
537
Rozwiązywanie problemów
● Po naciśnięciu przycisku
(
) zadanie drukowania zostanie anulowane.
Zalecana jest wymiana pojemnika z tonerem C.
Minął termin przydatności do użycia kasety z tonerem.
● Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nowy.
Wymiana zasobników z tonerem(P. 581)
● Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec
pogorszeniu.
● Odbieranie wiadomości e-mail i dokumentów faksowych zostanie wyłączone.
odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)
Drukowanie
Zalecana jest wymiana pojemnika z tonerem K.
Minął termin przydatności do użycia kasety z tonerem.
● Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nowy.
Wymiana zasobników z tonerem(P. 581)
● Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec
pogorszeniu.
● Odbieranie wiadomości e-mail i dokumentów faksowych zostanie wyłączone.
odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)
Drukowanie
Zalecana jest wymiana pojemnika z tonerem M.
Minął termin przydatności do użycia kasety z tonerem.
● Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nowy.
Wymiana zasobników z tonerem(P. 581)
● Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec
pogorszeniu.
● Odbieranie wiadomości e-mail i dokumentów faksowych zostanie wyłączone.
odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)
Wym.poj. na zuż.toner.
Zasobnik na zużyty toner jest pełny.
● Wymienić zasobnik na zużyty toner na nowy.
Materiały eksploatacyjne(P. 641)
538
Drukowanie
Rozwiązywanie problemów
Sposób wymiany zasobnika na zużyty toner(P. 587)
Wymień pojemnik na zużyty toner.
Zasobnik na zużyty toner jest pełny.
● Wymienić zasobnik na zużyty toner na nowy.
Materiały eksploatacyjne(P. 641)
Sposób wymiany zasobnika na zużyty toner(P. 587)
Zalecana jest wymiana pojemnika z tonerem Y.
Minął termin przydatności do użycia kasety z tonerem.
● Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nowy.
Wymiana zasobników z tonerem(P. 581)
● Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec
pogorszeniu.
● Odbieranie wiadomości e-mail i dokumentów faksowych zostanie wyłączone.
odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)
Drukowanie
Sprawdź rozmiar papieru.
Papier załadowany w źródle papieru ma rozmiar niezgodny ze zdefiniowanym rozmiarem papieru.
● Określ prawidłowy rozmiar papieru.
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier(P. 58)
Określanie rozmiaru i typu papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną(P. 60)
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
W przypadku ustawienia rozmiaru papieru <Dowolny rozm.> zostanie podjęta próba drukowania z
zastosowaniem niestandardowego rozmiaru papieru, którego dłuższa krawędź nie jest dłuższa niż 215,9
mm i który jest załadowany w orientacji poziomej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki
UFR II).
● Załaduj papier w orientacji pionowej i wydrukuj plik ponownie.
Podjęto próbę drukowania z załadowanym papierem w rozmiarze niestandardowym, w orientacji
poziomej, bez użycia sterownika drukarki UFT II.
● Załaduj papier w orientacji poziomej i wydrukuj plik ponownie.
Ustawienie opcji <Sprawdź rozmiar pap.> to <Włącz>.
● Ustaw dla opcji <Sprawdź rozmiar pap.> wartość <Wyłącz> i wydrukuj plik ponownie.
Sprawdź rozmiar pap.(P. 434)
Sprawdź typ papieru.
Podjęto próbę drukowania na typie papieru, na którym nie można drukować.
● Sprawdź typ aktualnie załadowanego papierze i, jeśli to konieczne, zmień go na papier innego typu, na
którym można drukować, a następnie ponów próbę drukowania.
Papier(P. 636)
539
Rozwiązywanie problemów
● Jeżeli ten komunikat pojawia się nawet wtedy, gdy nie zostały wykryte żadne problemy z typem papieru,
ustaw dla opcji <Wykr. typ pap. autom> wartość <Nie używaj>, i określ typ papieru w sterowniku drukarki
przed ponowną próbą drukowania.
Wykr. typ pap. autom(P. 517)
Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
Sprawdź miejsce, w jakim znajduje się poj. z toner. C.
Kaseta z tonerem została włożona w niewłaściwej kolejności.
● Należy sprawdzić kolor kasety z tonerem i ustawić odpowiednio kasetę.
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
Sprawdź miejsce, w jakim znajduje się poj. z toner. K.
Kaseta z tonerem została włożona w niewłaściwej kolejności.
● Należy sprawdzić kolor kasety z tonerem i ustawić odpowiednio kasetę.
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
Sprawdź miejsce, w jakim znajduje się poj. z toner. M.
Kaseta z tonerem została włożona w niewłaściwej kolejności.
● Należy sprawdzić kolor kasety z tonerem i ustawić odpowiednio kasetę.
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
Sprawdź miejsce, w jakim znajduje się poj. z toner. Y.
Kaseta z tonerem została włożona w niewłaściwej kolejności.
● Należy sprawdzić kolor kasety z tonerem i ustawić odpowiednio kasetę.
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
Wydr. stanu mat. eksp. Naciśnij prz. Utility.
Został zgłoszony komunikat ostrzegawczy o kasecie z tonerem.
● Sprawdź komunikat na wydruku stanu materiałów eksploatacyjnych.
Wyd. stanu mat. eksploatacyjnych(P. 603)
D7 nn Error (nn: dwie cyfry alfanumeryczne)
W urządzeniu wystąpiła nieprawidłowość, która doprowadziła do awarii.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund i włącz je ponownie.
Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)
D8 nn Error (nn: dwie cyfry alfanumeryczne)
W urządzeniu wystąpiła nieprawidłowość, która doprowadziła do awarii.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund i włącz je ponownie.
Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)
540
Rozwiązywanie problemów
D9 nn Error (nn: dwie cyfry alfanumeryczne)
W urządzeniu wystąpiła nieprawidłowość, która doprowadziła do awarii.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund i włącz je ponownie.
Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)
Błąd odbierania danych.
W przypadku korzystania ze sterownika drukarki innego niż dostarczony ustawienie opcji [Metoda
uwierzytelniania portu dedykowanego] Zdalnego interfejsu użytkownika to [Tryb 2].
● W przypadku korzystania ze sterownika drukarki umożliwiającego wybór trybu uwierzytelniania do
zarządzania identyfikatorem wydziału i zabezpieczonego drukowania wybierz tryb 2.
● W przypadku korzystania ze sterownika drukarki, który nie obsługuje trybu uwierzytelniania wybierz dla
opcji [Metoda uwierzytelniania portu dedykowanego] w Zdalnym interfejsie użytkownika opcję [Tryb 1].
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika w trybie zarządzania ( Uruchamianie Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 345) ) [Ustawienia/Rejestracja] [Sieć] [Ustawienia portu
dedykowanego] [Edytuj] Wybierz opcję [Tryb 1] w [Metoda uwierzytelniania] [OK] Wykonaj
reset sprzętowy ( Reset sprzętowy(P. 511) )
● Naciśnięcie przycisku
(
) spowoduje anulowanie zadania drukowania.
E001-nnnn (n: liczba)
W module utrwalającym wystąpił błąd.
● Zapisz kod błędu, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund główny wyłącznik zasilania, wyjmij
wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego i skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą
produktów firmy Canon.
Nie wolno włączać zasilania
● Po wyświetleniu tego komunikatu i wyłączeniu zasilania nigdy nie wolno go włączać ponownie.
E003-nnnn (n: liczba)
W module utrwalającym wystąpił błąd.
● Zapisz kod błędu, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund główny wyłącznik zasilania, wyjmij
wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego i skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą
produktów firmy Canon.
541
Rozwiązywanie problemów
Nie wolno włączać zasilania
● Po wyświetleniu tego komunikatu i wyłączeniu zasilania nigdy nie wolno go włączać ponownie.
E004-nnnn (n: liczba)
W module utrwalającym wystąpił błąd.
● Zapisz kod błędu, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund główny wyłącznik zasilania, wyjmij
wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego i skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą
produktów firmy Canon.
Nie wolno włączać zasilania
● Po wyświetleniu tego komunikatu i wyłączeniu zasilania nigdy nie wolno go włączać ponownie.
E1 Przygotuj pojemnik na zużyty toner.
Zbliża się czas wymiany zasobnika na zużyty toner.
● Przygotuj zasobnik na zużyty toner na wymianę.
Materiały eksploatacyjne(P. 641)
Sposób wymiany zasobnika na zużyty toner(P. 587)
EM Błąd dostępu do poczty e-mail.
Nie można nawiązać połączenia, ponieważ wystąpił błąd karty SD.
● Być może karta SD jest uszkodzona. Wymień kartę SD na nową.
EM Błąd serwera POP3.
Urządzenie nie może nawiązać połączenia z serwerem POP3 podczas wykonywania funkcji Drukowanie emaili lub ustawienia serwera POP3 nie są właściwie skonfigurowane.
● Sprawdź informacje o błędzie w Zdalnym interfejsie użytkownika lub na wydruku stanu sieci.
Sprawdzanie informacji o błędzie(P. 358)
Ennn-nnnn (n: liczba)
Wystąpił błąd wewnętrznego mechanizmu urządzenia.
● Przytrzymaj naciśnięty wyłącznik zasilania przez co najmniej 5 sekund, aby wyłączyć zasilanie, odczekaj co
najmniej 10 sekund i włącz zasilanie ponownie.
● Jeśli pomimo ponownego uruchomienia urządzenie nie działa poprawnie, zapisz kod błędu, naciśnij i
przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund główny wyłącznik zasilania, wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka
sieciowego i skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.
Błąd. Gwar. nie obejm. pojemn. innych firm.
Kaseta z tonerem mogła nie zostać zamontowana prawidłowo lub jest uszkodzona.
542
Rozwiązywanie problemów
● Ponownie zainstaluj kasetę z tonerem. Jeśli ponowne zainstalowanie kasety z tonerem nie spowoduje
usunięcia komunikatu o błędzie, kaseta z tonerem może być uszkodzona. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub
z centrum pomocy dla użytkowników produktów firmy Canon.
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
Kaseta z tonerem może nie być oryginalnym produktem firmy Canon.
● Kasety z tonerem należy wymieniać tylko na oryginalne kasety z tonerem firmy Canon.
Materiały eksploatacyjne(P. 641)
Błąd. Gwar. nie obejm. pojem. firm innych niż Canon.
Kaseta z tonerem mogła nie zostać zamontowana prawidłowo lub jest uszkodzona.
● Ponownie zainstaluj kasetę z tonerem. Jeśli ponowne zainstalowanie kasety z tonerem nie spowoduje
usunięcia komunikatu o błędzie, kaseta z tonerem może być uszkodzona. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub
z centrum pomocy dla użytkowników produktów firmy Canon.
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
Kaseta z tonerem może nie być oryginalnym produktem firmy Canon.
● Kasety z tonerem należy wymieniać tylko na oryginalne kasety z tonerem firmy Canon.
Materiały eksploatacyjne(P. 641)
FD Sprawdź opro- gramowanie układowe.
Wystąpiła niezgodność zaktualizowanego oprogramowania sprzętowego.
● Należy podjąć ponowną próbę aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeżeli problemu nie można
rozwiązać, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.
Aktual. opr. układ.(P. 443)
Google Cloud Print niedost. Bł. uw. serw.
Uwierzytelnienie serwera dla usługi Cloud Print zakończyło się niepowodzeniem lub zebranie informacji
potrzebnych do rejestracji zakończyło się niepowodzeniem.
● Upewnij się, że wybrano poprawne ustawienia daty i godziny.
Ustaw. daty/czasu(P. 380)
Certyfikat CA nie istnieje, jest nieprawidłowy lub stracił ważność.
● Sprawdź, czy ustawienia certyfikatów CA są poprawne.
Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 341)
Google Cloud Print nied. Bł. kom. z serw.
Usługa Cloud Print jest niedostępna z powodu błędu.
● Sprawdź, czy urządzenie zostało poprawnie połączone z przewodową siecią LAN.
Podłączanie do sieci przewodowej LAN(P. 190)
● Port używany do funkcji drukowania w chmurze może być zablokowany przez ustawienia zapory lub inne
zabezpieczenia. Sprawdź, czy na komputerze dostępny jest port 5222.
● Jeśli w sieci używany jest serwer proxy, sprawdź, czy ustawienia proxy urządzenia oraz serwera są
poprawne. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.
Ustawienia proxy(P. 284)
543
Rozwiązywanie problemów
IE Wystąpił nieznany błąd.
Podczas uwierzytelniania metodą IEEE802.1X wystąpił błąd o nieznanej przyczynie.
● Wykonaj reset sprzętowy lub uruchom urządzenie ponownie.
Reset sprzętowy(P. 511)
IE Nie można przeana- lizować certyfikatu.
Podczas uwierzytelniania metodą IEEE802.1X nie powiodła się analiza certyfikatu otrzymanego z serwera
uwierzytelniania.
● Sprawdź certyfikat serwera uwierzytelniania.
IE Zmień hasło.
Hasło używane podczas uwierzytelniania metodą IEEE802.1X straciło ważność.
● Zmień hasło zarejestrowane na serwerze uwierzytelniania i zaktualizuj hasło do uwierzytelniania metodą
IEEE802.1X.
Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 320)
IE Sprawdź ustawienia uwierzytelniania
Serwer i urządzenie korzystają z różnych metod uwierzytelniania IEEE802.1X.
● Wybierz prawidłową metodę uwierzytelniania IEEE802.1X.
Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 320)
IE Brak odpowiedzi od odbiorcy.
Podczas komunikacji z serwerem uwierzytelniania w celu przeprowadzenia uwierzytelniania metodą
IEEE802.1X wystąpił błąd.
● Sprawdź, czy kabel sieciowy LAN został podłączony prawidłowo.
IE Wprowadź niezbędne dane uwierzytel.
Informacje podane w celu przeprowadzenia uwierzytelniania metodą IEEE802.1X są niewystarczające.
● Sprawdź ustawienia uwierzytelniania IEEE802.1X i zdefiniuj je prawidłowo.
Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 320)
IE Wprowadź prawidłowe dane uwierzytel.
Serwer uwierzytelniania zwrócił błąd, ponieważ certyfikat używany do uwierzytelniania metodą
IEEE802.1X nie został określony lub jest nieprawidłowy.
● Certyfikat używany do uwierzytelniania TLS nie został określony lub jest nieprawidłowy. Sprawdź certyfikat
i zdefiniuj prawidłowy certyfikat.
Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 320)
● Jeśli certyfikat urządzenia jest prawidłowy, sprawdź certyfikat CA serwera uwierzytelniania.
Nie określono nazwy logowania używanej do uwierzytelniania metodą IEEE802.1X.
● Nie określono nazwy logowania używanej do uwierzytelniania metodą IEEE802.1X. Określ nazwę
logowania.
544
Rozwiązywanie problemów
IE Certyfikat wygasł.
Podczas uwierzytelniania metodą IEEE802.1X stwierdzono, że certyfikat otrzymany z serwera
uwierzytelniania stracił ważność.
● Sprawdź certyfikat serwera uwierzytelniania.
● Sprawdź ustawienia urządzenia i serwera uwierzytelniania.
Ustaw. daty/czasu(P. 380)
IE Certyfikat jest nieprawidłowy.
Wystąpił błąd wynikający z weryfikacji certyfikatu otrzymanego z serwera uwierzytelniania przy użyciu
certyfikatu CA podczas uwierzytelniania metodą IEEE802.1X.
● Sprawdź certyfikat serwera uwierzytelniania.
● Zainstaluj certyfikat CA w urządzeniu.
Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 337)
Błąd mechanizmu IEEE802.1X. Wpr. dane uwierz.
Informacje podane w celu przeprowadzenia uwierzytelniania metodą IEEE802.1X są niewystarczające.
● Sprawdź ustawienia uwierzytelniania IEEE802.1X i zdefiniuj je prawidłowo.
Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 320)
Błąd danych przeglądania obrazu.
Dane TIFF zawierają dane, których urządzenie nie mogło przetworzyć podczas odbioru.
● Ustaw dla opcji <TIFF Spooler> wartość <Włącz> i wydrukuj plik ponownie. Jeśli wielkość pliku przekracza
40 MB, zainstaluj kartę SD.
TIFF Spooler(P. 460)
Instalowanie karty SD(P. 649)
● Naciśnij przycisk
(
), aby anulować zadanie drukowania, ponieważ nie można wydrukować
danych.
Błąd dotyczący danych obrazu.
Dane TIFF lub JPEG zawierają dane niedostępne dla urządzenia.
● Naciśnij przycisk
(
), aby anulować zadanie drukowania, ponieważ nie można wydrukować
danych.
Włóż pojemnik z tonerem C.
Nie włożono kasety z tonerem lub nie włożono jej prawidłowo.
● Należy prawidłowo włożyć kasetę z tonerem.
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
Włóż zespół utrwalacza.
Nie zainstalowano modułu utrwalającego lub nie zainstalowano go prawidłowo.
545
Rozwiązywanie problemów
● Należy otworzyć prawą pokrywę i zainstalować prawidłowo moduł utrwalający. Jeśli komunikat jest
wyświetlany również po prawidłowym zainstalowaniu modułu utrwalającego, należy skontaktować się z
lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.
Włóż pojemnik z tonerem K.
Nie włożono kasety z tonerem lub nie włożono jej prawidłowo.
● Należy prawidłowo włożyć kasetę z tonerem.
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
Włóż pojemnik z tonerem M.
Nie włożono kasety z tonerem lub nie włożono jej prawidłowo.
● Należy prawidłowo włożyć kasetę z tonerem.
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
Włóż pojemnik z tonerem Y.
Nie włożono kasety z tonerem lub nie włożono jej prawidłowo.
● Należy prawidłowo włożyć kasetę z tonerem.
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
Minął termin ważn. pojemn. z tonerem K. Zalec. wymiana.
Minął termin przydatności do użycia kasety z tonerem.
● Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nowy.
Wymiana zasobników z tonerem(P. 581)
● Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec
pogorszeniu.
● Odbieranie wiadomości e-mail i dokumentów faksowych zostanie wyłączone.
odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)
Drukowanie
Wkrótce minie termin ważn. poj. z toner. K.
Bliski czas wymiany kasety z tonerem.
● Przygotuj kasetę z tonerem na wymianę.
Materiały eksploatacyjne(P. 641)
● Jeśli wyświetlany jest ten komunikat, wymień kasetę z tonerem przed rozpoczęciem drukowania dużej
ilości dokumentów.
Wymiana zasobników z tonerem(P. 581)
● Po zatrzymaniu drukowania można nacisnąć przycisk
546
(
), aby kontynuować drukowanie.
Rozwiązywanie problemów
Plik zarz. klucz. jest uszkodzony lub został usun.
Pliki związane z zarządzaniem kluczami są uszkodzone.
● Uruchom ponownie urządzenie, ponownie wygeneruj lub ponownie zainstaluj klucz i certyfikat, a
następnie określ ustawienia TLS.
Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)
Definiowanie komunikacji szyfrowanej TLS (P. 257)
Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 326)
● Ten komunikat oznacza, że nie można połączyć się z urządzeniem z poziomu Zdalnego interfejsu
użytkownika, dopóki nie zostanie ono ponownie uruchomione.
Włóż papier.
W źródle papieru nie ma papieru o rozmiarze zgodnym z ustawieniami drukowania.
● Załaduj odpowiedni papier do wybranego źródła papieru.
Ładowanie papieru(P. 38)
● Wybierz źródło papieru zawierające papier w rozmiarze odpowiadającym ustawieniom drukowania lub
większym.
Źródło papieru(P. 513)
Minął termin ważn. pojemn. z tonerem M. Zalec. wymiana.
Minął termin przydatności do użycia kasety z tonerem.
● Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nowy.
Wymiana zasobników z tonerem(P. 581)
● Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec
pogorszeniu.
● Odbieranie wiadomości e-mail i dokumentów faksowych zostanie wyłączone.
odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)
Drukowanie
Wkrótce minie termin ważn. poj. z toner. M.
Bliski czas wymiany kasety z tonerem.
● Przygotuj kasetę z tonerem na wymianę.
Materiały eksploatacyjne(P. 641)
● Jeśli wyświetlany jest ten komunikat, wymień kasetę z tonerem przed rozpoczęciem drukowania dużej
ilości dokumentów.
Wymiana zasobników z tonerem(P. 581)
547
Rozwiązywanie problemów
● Po zatrzymaniu drukowania można nacisnąć przycisk
(
), aby kontynuować drukowanie.
Zaktualizowano ustaw. mDNS. Wyłącz i włącz
W trakcie pracy urządzenia zmieniono ustawienia mDNS.
● Wykonaj reset sprzętowy lub uruchom urządzenie ponownie.
Reset sprzętowy(P. 511)
Brak papieru: szufl. N (N=1 do 4)
Papier nie został załadowany do szuflady.
● Po wyświetleniu określonego rozmiaru i typu papieru załaduj odpowiedni papier.
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 40)
Gwarancja nie obejmuje pojem. innych firm.
Kaseta z tonerem nie gwarantuje odpowiedniej jakości wydruku ze względu na przekroczony termin
ważności lub z innych powodów.
● Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nowy.
Wymiana zasobników z tonerem(P. 581)
Kaseta z tonerem może nie być oryginalnym produktem firmy Canon.
● Kasety z tonerem należy wymieniać tylko na oryginalne kasety z tonerem firmy Canon.
Materiały eksploatacyjne(P. 641)
● Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec
pogorszeniu. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Za mało pamięci na listę wyświetlania.
Dostępna przestrzeń pamięci jest niewystarczająca do przetworzenia i doszło do przepełnienia.
● Wykonaj reset sprzętowy i wydrukuj plik ponownie.
Reset sprzętowy(P. 511)
● Można nacisnąć przycisk
(
), aby kontynuować drukowanie, jednak nadmiarowe dane nie
zostaną zarejestrowane.
Za mało pamięci na pobieranie danych.
Pamięć do rejestrowania formularza nakładki i znaków zewnętrznych jest niewystarczająca i doszło do
przepełnienia.
● Wykonaj reset sprzętowy i wydrukuj plik ponownie.
Reset sprzętowy(P. 511)
● Można nacisnąć przycisk
(
), aby kontynuować drukowanie, jednak nadmiarowe dane nie
zostaną zarejestrowane.
548
Rozwiązywanie problemów
Za mało pamięci na przetwarzanie plików PDF.
Pamięć do przetwarzania pliku PDF jest niewystarczająca.
● Zoptymalizuj plik PDF, aby zmniejszyć jego rozmiar lub podziel plik i spróbuj go wydrukować ponownie.
● Jeśli drukowano przy użyciu funkcji Drukuj bezpośrednio z USB lub Drukuj bezpośrednio, drukowanie
można wykonać poprawnie po zrestartowaniu sterownika drukarki.
● Aby usunąć komunikat o błędzie, wykonaj miękki reset w celu anulowania zadania drukowania.
Miękki reset(P. 511)
Za mało pamięci na przetwarzanie plików XPS.
Pamięć do przetwarzania plików XPS jest niewystarczająca.
● Jeśli plik XPS zawiera obraz w formacie ProgressiveJpeg lub podobnym, skonwertuj obraz do formatu TIFF
lub formatu BaselineJPEG i wydrukuj plik ponownie.
● Można nacisnąć przycisk
(
), aby kontynuować drukowanie, jednak nie ma gwarancji co do
jakości wydruku stron zawierających błędy.
Za mało pamięci na kolejkę wydruku.
Podjęto próbę wydrukowania nadmiernej ilości danych.
● Zdefiniuj mniejszy rozmiar papieru, a następnie ponownie wydrukuj plik.
● Ustaw dla opcji <Drukowanie dwustron.> wartość <Wyłącz> i wydrukuj plik ponownie.
Drukowanie dwustron.(P. 520)
● Zmień ustawienie <Półtony> i wydrukuj plik ponownie.
Półtony(P. 415)
● Można nacisnąć przycisk
(
), aby kontynuować drukowanie, jednak strony zawierające błędy
nie zostaną wydrukowane.
Za mało pamięci systemowej.
Pamięć do przetwarzania danych (głównie grafiki i znaków) w systemie jest niewystarczająca.
● Wykonaj reset sprzętowy i wydrukuj plik ponownie.
Reset sprzętowy(P. 511)
● Można nacisnąć przycisk
(
), aby kontynuować drukowanie, jednak grafiki lub znaki
zawierające błędy nie zostaną wydrukowane poprawnie.
Za mało pamięci roboczej.
Pamięć przypisana do poszczególnych trybów drukowania jest niewystarczająca.
● Wykonaj reset sprzętowy i wydrukuj plik ponownie.
Reset sprzętowy(P. 511)
● Można nacisnąć przycisk
(
), aby kontynuować drukowanie, jednak dane zawierające błędy
nie zostaną wydrukowane poprawnie.
549
Rozwiązywanie problemów
Zarejestrowane dane
● Naciśnięcie przycisku
(
) w celu kontynuowania drukowania może spowodować
usunięcie danych, takich jak zarejestrowana nakładka lub makra.
NW Znaleziono w sieci kolidujący adres IP.
Adres IPv4 ustawiony w urządzeniu jest identyczny z adresem innego hosta w sieci.
● Ustaw prawidłowy adres IPv4 urządzenia i uruchom je ponownie.
Ustawianie adresu IPv4(P. 193)
NW Zaktual. adres IP. Wył. zasil. i wł. pon.
W trakcie pracy urządzenia lub jego szybkiego uruchamiania adres IP został zmieniony.
● Wykonaj reset sprzętowy lub uruchom urządzenie ponownie.
Reset sprzętowy(P. 511)
● Ustaw adres IP przypisany do urządzenia na serwerze DHCP.
Konfiguracja adresu IP(P. 192)
Papier jest zakleszcz.
W urządzeniu doszło do zakleszczenia papieru.
● Nie wolno wyjmować papieru na siłę, tylko należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym
podręczniku.
Usuwanie zakleszczonego papieru(P. 524)
Błąd dotyczący pliku PDF.
Podjęto próbę wydrukowania danych PDF niedostępnych dla urządzenia.
● Użyj danych PDF w formacie obsługiwanym przez urządzenie.
● Urządzenie obsługuje format PDF w wersji 1.7.
● Aby usunąć komunikat o błędzie, wykonaj miękki reset w celu anulowania zadania drukowania.
Miękki reset(P. 511)
Błąd dotyczący czcionek PDF.
Dane PDF zawierają czcionki, które są niedostępne dla urządzenia.
● Użyj danych PDF w formacie obsługiwanym przez urządzenie.
550
Rozwiązywanie problemów
● Aby usunąć komunikat o błędzie, wykonaj miękki reset w celu anulowania zadania drukowania.
Miękki reset(P. 511)
Błąd dotyczący zakresu wydruku PDF.
Zdefiniowano nieprawidłowy zakres stron do wydrukowania.
● Wprowadź prawidłowy zakres stron do wydrukowania, a następnie ponownie wydrukuj plik.
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)(P. 118)
Ustawienia drukowania dla funkcji drukowania bezpośredniego(P. 150)
Błąd dotyczący wersji danych wydruku.
Podjęto próbę drukowania z poziomu sterownika drukarki niedostępnego dla urządzenia.
● Wydrukuj ponownie, korzystając ze sterownika drukarki dostępnego dla tego urządzenia.
Włóż ponownie pojemnik z tonerem C.
Kaseta z tonerem nie została prawidłowo włożona.
● Należy prawidłowo włożyć kasetę z tonerem.
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
Włóż ponownie pojemnik z tonerem K.
Kaseta z tonerem nie została prawidłowo włożona.
● Należy prawidłowo włożyć kasetę z tonerem.
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
Włóż ponownie pojemnik z tonerem M.
Kaseta z tonerem nie została prawidłowo włożona.
● Należy prawidłowo włożyć kasetę z tonerem.
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
Włóż ponownie pojemnik z tonerem Y.
Kaseta z tonerem nie została prawidłowo włożona.
● Należy prawidłowo włożyć kasetę z tonerem.
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
Błąd czujn. Nie można wykr. typu papieru.
Czujnik automatycznego wykrywania typu papieru jest uszkodzony.
● Należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub działem
telefonicznej pomocy technicznej Canon.
551
Rozwiązywanie problemów
● Aby kontynuować drukowanie, należy wybrać dla opcji <Wykr. typ pap. autom> ustawienie <Nie
używaj> i ustawić typ papieru dla źródła papieru na odpowiadający typowi faktycznie załadowanego
papieru. Wykr. typ pap. autom(P. 517)
Ustaw poniż. pap.
W źródle papieru nie ma papieru o rozmiarze zgodnym z ustawieniami drukowania lub wybrane źródło
papieru jest niezgodne z ustawionym rozmiarem.
● Załaduj papier o określonym rozmiarze, aby wydrukować plik z zastosowaniem wybranego źródła papieru.
Ładowanie papieru(P. 38)
● Wybierz źródło papieru zawierające papier w rozmiarze odpowiadającym ustawieniom drukowania.
Źródło papieru(P. 513)
● Aby wymusić drukowanie na załadowanym papierze, naciśnij przycisk
(
). Jednakże
ustawienie rozmiaru papieru dla wybranego źródła papieru zostanie automatycznie zmienione na papier w
rozmiarze odpowiadającym drukowanym danym.
Rozpoczynanie... 80 Inicjowanie MEAP. Nie wyłączaj zasil.
Podjęto próbę wyłączenia urządzenia podczas inicjalizacji funkcji MEAP.
● Po zakończeniu inicjalizacji funkcji MEAP ten komunikat zostanie automatycznie usunięty. Poczekaj, aż
komunikat zniknie.
Rozpoczynanie... 80 Przygotow. MEAP... Nie wyłączaj zasil.
Podjęto próbę wyłączenia urządzenia podczas przygotowywania funkcji MEAP do pracy.
● Gdy funkcja MEAP będzie gotowa do pracy, ten komunikat zostanie automatycznie usunięty. Poczekaj, aż
komunikat zniknie.
Błąd składni.
Podczas drukowania przy użyciu sterownika drukarki UFR II wysłano nieprawidłowe dane.
● Zmień ustawienia sterownika drukarki lub format drukowanych danych i wydrukuj plik ponownie.
● Po naciśnięciu przycisku
(
) zadanie drukowania zostanie anulowane.
Wyłącz zasilanie. Sprawdź opcje.
Dodatkowy podajnik papieru lub boczny podajnik papieru nie jest zainstalowany poprawnie.
● Wyłącz urządzenie, zainstaluj poprawnie dodatkowy podajnik papieru lub boczny podajnik papieru i
ponownie włącz urządzenie.
Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)
Dodatkowy podajnik papieru został odłączony, gdy urządzenie było włączone.
● Wyłącz urządzenie, zainstaluj poprawnie dodatkowy podajnik papieru lub boczny podajnik papieru i
ponownie włącz urządzenie.
Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)
552
Rozwiązywanie problemów
Wystąpiła awaria styku łącznika dodatkowego podajnika papieru lub bocznego podajnika papieru.
● Wyłącz urządzenie, wyjmuj wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego i skontaktuj się z autoryzowanym
sprzedawcą produktów firmy Canon.
Wyłączanie zasilania (procedura wyłączania)(P. 34)
Błąd dotyczący danych dokumentu XPS.
Dane XPS są uszkodzone.
● Sprawdź, czy dane XPS nie są urządzone oraz czy urządzenie obsługuje ich format, a następnie ponów
próbę wydrukowania dokumentu.
Za pomocą funkcji Drukuj bezpośrednio przesłano duży plik.
● Zoptymalizuj plik XPS, aby zmniejszyć jego rozmiar lub podziel plik i spróbuj go wydrukować ponownie.
● Zainstaluj kartę SD, a następnie prześlij dane ponownie do urządzenia.
Instalowanie karty SD(P. 649)
● Prześlij dane z urządzenia pamięci USB do tego urządzenia.
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)(P. 118)
● Po naciśnięciu przycisku
(
) zadanie drukowania zostanie anulowane.
Błąd dotyczący danych czcionek XPS.
Analiza danych czcionek zakończona niepowodzeniem.
● Ponownie umieść dane czcionek w pliku XPS i ponów próbę wydrukowania pliku.
● Można nacisnąć przycisk
(
), aby kontynuować drukowanie, jednak znaki zawierające błędy
nie zostaną wydrukowane.
Błąd dotyczący danych obrazu XPS.
Dane obrazowe są uszkodzone.
● Ponownie umieść dane obrazowe w pliku XPS i ponów próbę wydrukowania pliku.
● Można nacisnąć przycisk
(
), aby kontynuować drukowanie, jednak obrazy zawierające błędy
nie zostaną wydrukowane.
Błąd dotyczący danych strony XPS.
Nie można wygenerować strony z powodu nieprawidłowego opisu.
● Sprawdź opis strony zawierającej błąd i spróbuj ponownie wydrukować plik.
● Można nacisnąć przycisk
(
), aby kontynuować drukowanie, jednak strony zawierające błędy
nie zostaną wydrukowane.
Błąd dotyczący zakresu wydruku XPS.
W zdefiniowanym zakresie drukowania nie ma żadnej strony do przetworzenia.
553
Rozwiązywanie problemów
● Wprowadź prawidłowy zakres stron do wydrukowania, a następnie ponów próbę wydrukowania pliku.
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)(P. 118)
Ustawienia drukowania dla funkcji drukowania bezpośredniego(P. 150)
● Po naciśnięciu przycisku
(
) zadanie drukowania zostanie anulowane.
Błąd dotyczący renderowania XPS.
W systemie renderowania XPS wystąpił błąd.
● Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.
Błąd dotyczący nieobsługiwanego obrazu XPS.
Dane zawierają obrazy, których nie można wydrukować (zdjęcia HD).
● Skonwertuj dane obrazowe w pliku XPS na inny format i ponów próbę wydrukowania pliku.
● Można nacisnąć przycisk
(
), aby kontynuować drukowanie, jednak obrazy zawierające błędy
nie zostaną wydrukowane.
Minął termin ważn. pojemn. z tonerem Y. Zalec. wymiana.
Minął termin przydatności do użycia kasety z tonerem.
● Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nowy.
Wymiana zasobników z tonerem(P. 581)
● Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec
pogorszeniu.
● Odbieranie wiadomości e-mail i dokumentów faksowych zostanie wyłączone.
odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)
Drukowanie
Wkrótce minie termin ważn. poj. z toner. Y.
Bliski czas wymiany kasety z tonerem.
● Przygotuj kasetę z tonerem na wymianę.
Materiały eksploatacyjne(P. 641)
● Jeśli wyświetlany jest ten komunikat, wymień kasetę z tonerem przed rozpoczęciem drukowania dużej
ilości dokumentów.
Wymiana zasobników z tonerem(P. 581)
● Po zatrzymaniu drukowania można nacisnąć przycisk
554
(
), aby kontynuować drukowanie.
Rozwiązywanie problemów
Typowe problemy
121Y-06F
Przed zgłoszeniem problemu związanego z nieprawidłowym działaniem urządzenia, należy zapoznać się z przykładami
opisanymi w tym rozdziale. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym
przedstawicielem firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej Canon.
Sprawdź następujące elementy
Czy urządzenie jest włączone? Czy przewód zasilający jest podłączony?
● Jeśli
i wyświetlacz panelu roboczego są wyłączone, oznacza to, że wykonana została procedura
szybkiego wyłączania lub urządzenie nie zostało włączone. Jeśli urządzenie nie reaguje na naciśnięcie
głównego wyłącznika zasilania, należy sprawdzić, czy przewód zasilający jest poprawnie podłączony i
ponownie nacisnąć wyłącznik zasilania. Informacje na temat podłączania przewodu zasilającego zawiera
sekcja „Pierwsze kroki”.
Panel sterowania(P. 24)
Instrukcje dołączone do urządzenia(P. 653)
Czy przewód sieci LAN i przewód USB są podłączone prawidłowo?
● Sprawdź, czy te przewodu zostały podłączone prawidłowo.
Części i ich funkcje(P. 16)
Czy włączono funkcję trybu uśpienia?
● Włączone urządzenie nieużywane przez określony czas przechodzi w tryb uśpienia zapewniający
oszczędność energii. Korzystanie z urządzenia nie jest wtedy możliwe.
Naciśnij przycisk
, aby wyjść z trybu uśpienia.
Czy na wyświetlaczu pojawia się komunikat?
● Komunikat wyświetlany na ekranie urządzenia informuje o wystąpieniu problemu.
W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie(P. 532)
Jeśli sprawdzenie powyższych punktów nie rozwiązuje problemu
Kliknij łącze, które odpowiada problemowi.
Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 556)
Problemy z drukowaniem(P. 559)
555
Rozwiązywanie problemów
Problemy z instalacją/ustawieniami
121Y-06H
Zobacz także rozdział
Typowe problemy(P. 555) .
Problemy z połączeniem z przewodową siecią LAN(P. 556)
Problem z połączeniem USB(P. 557)
Problem z serwerem wydruku(P. 557)
Problem z urządzeniem(P. 557)
Problemy z połączeniem z przewodową siecią LAN
Zdalny interfejs użytkownika nie jest wyświetlany.
● Czy w przypadku pozycji <HTTP> i <Zdal. interf. użytk.> wybrano opcję <Włącz>?
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 298)
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 299)
● Sprawdź, czy przewód LAN jest dobrze połączony oraz czy jest adres IP, a następnie ponownie uruchom
Zdalny interfejs użytkownika.
Podłączanie do sieci przewodowej LAN(P. 190)
Wydruk stanu sieci(P. 602)
● Czy używasz serwera proxy? Jeśli tak, dodaj adres IP urządzenia do listy [Wyjątki] (adresów, które nie
korzystają z serwera proxy) w oknie dialogowym ustawień serwerów proxy przeglądarki internetowej.
● Czy zapory sieciowe nie ograniczają komunikacji z komputerem? Na panelu roboczym wybierz dla opcji <Filtr
adresów> ustawienie <Wyłącz>.
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory(P. 272)
Filtr adresów(P. 407)
Wskaźnik LNK jest zgaszony.
Strona tylna(P. 19)
● Wykonaj przewodowe podłączenie do sieci LAN za pomocą prostego kabla Ethernet.
● Sprawdź, czy koncentrator lub router są włączone.
● Nie podłączaj kabla do portu UP-LINK (kaskadowego) koncentratora.
● Wymień kabel LAN.
Nie można nawiązać połączenia z siecią.
● Czy ustawienie opcji <Sieć> w <Wybór interfejsu> to <Włącz>?
Wybór interfejsu(P. 428)
● Adres IP może być nieprawidłowy. Ponownie ustaw adres IP.
Konfiguracja adresu IP(P. 192)
● Jeśli korzystasz z adresu IPv4, zdefiniuj stały adres IP.
Ustawianie adresu IPv4(P. 193)
Nie wiesz, czy ustawiony adres IP jest poprawny.
● Sprawdź na wydruku stanu sieci.
556
Rozwiązywanie problemów
Wydruk stanu sieci(P. 602)
Problem z połączeniem USB
Brak komunikacji.
● Czy ustawienie opcji <USB> w <Wybór interfejsu> to <Włącz>?
Wybór interfejsu(P. 428)
● Zmień przewód USB. Jeśli używasz długiego przewodu USB, zastąp go krótkim.
● Jeśli używasz koncentratora USB, podłącz urządzenie bezpośrednio do swojego komputera za pomocą
przewodu USB.
Komputer nie wykrywa poprawnie urządzenia.
● Czy ustawienie <System operacyjny> w opcji <Menu sterowania> jest zgodne z systemem operacyjnym
komputera?
System operacyjny(P. 383)
Problem z serwerem wydruku
Nie można znaleźć serwera wydruku, z którym ma być ustanowione
połączenie.
● Czy serwer wydruku i komputer są odpowiednio podłączone?
● Czy serwer wydruku jest uruchomiony?
● Czy posiadasz prawa użytkownika potrzebne do połączenia z serwerem wydruku? Jeśli nie masz pewności,
skontaktuj się z administratorem serwera.
● Czy opcja [Odnajdowanie sieci] jest włączona? (Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012)
Włączanie opcji [Odnajdowanie sieci](P. 677)
Nie można połączyć się z udostępnioną drukarką.
● Czy w sieci urządzenie pojawia się wśród drukarek lub serwera wydruku? Jeśli nie, skontaktuj się z
administratorem sieci lub serwera.
Wyświetlanie udostępnionych drukarek w serwerze drukowania(P. 678)
Problem z urządzeniem
Menu nie są wyświetlane.
● Czy urządzenie pracuje w trybie offline? Menu narzędzi oraz menu zadań są dostępne tylko w trybie online.
Online klawisz(P. 25)
557
Rozwiązywanie problemów
Przyciski na panelu roboczym nie działają.
● Czy wskaźnik [
] się świeci? W takim przypadku w pamięci znajdują się dane drukowania. Jeśli pozostałe
dane nie zostaną wydrukowane po chwili, wybierz opcję <Wysunięcie strony> w menu „Resetuj”.
Wysunięcie strony(P. 512)
● Jeśli na wyświetlaczu jest widoczny komunikat <Przycisk zablokowany.>, oznacza to, że funkcja blokady
klawiszy jest aktywna. Skontaktuj się z administratorem urządzenia lub wyłącz funkcję blokady klawiszy z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika.
Ograniczanie funkcji panelu roboczego(P. 295)
● Jeśli nie można wykonać żadnej operacji, przytrzymaj główny wyłącznik zasilania naciśnięty przez co
najmniej 5 sekund, aby wyłączyć zasilanie. Aby włączyć zasilanie, odczekaj co najmniej 10 sekund, aż
zgaśnie wskaźnik
, a następnie naciśnij główny wyłącznik zasilania.
Nie można używać karty SD.
● Czy ustawienie opcji <Karta SD> to <Wyłącz>? Wybierz ustawienie <Włącz>.
Karta SD(P. 382)
● Czy karta SD jest chroniona przed zapisem?
Wyłącz urządzenie i sprawdź, czy karta SD jest zabezpieczona przed zapisem. Jeśli tak, odblokuj kartę i
zainstaluj ją ponownie w urządzeniu. Instalowanie karty SD(P. 649)
558
Rozwiązywanie problemów
Problemy z drukowaniem
121Y-06J
Zobacz także rozdział
Typowe problemy(P. 555) .
Jakość wydruku nie jest zadowalająca. Papier zwija się lub marszczy.
Drukowanie nie przebiega poprawnie(P. 562)
Nie można drukować.
Sprawdź następujące elementy.
● Czy wskaźnik [
] się świeci lub miga? Oznacza to, że trwa drukowanie. Odczekaj chwilę. Jeśli pozostałe dane
nie zostaną wydrukowane po chwili, wybierz opcję <Wysunięcie strony> lub <Miękki reset> w menu Reset.
Menu resetowania(P. 511)
● Czy wskaźnik
(
) się świeci? Jeśli nie, naciśnij przycisk
(
), aby przestawić
urządzenie w tryb online.
Online klawisz(P. 25)
● Czy można drukować przy użyciu funkcji Wydruk stanu lub Wydruk stanu sieci? Jeśli tak, problem nie jest
związany z urządzeniem. Sprawdź ustawienia skonfigurowanej sieci i komputera.
Drukowanie raportów i list(P. 602)
● Czy możesz wydrukować stronę testową systemu Windows? Jeśli możesz wydrukować stronę testową
systemu Windows, urządzenie lub sterownik drukarki działają prawidłowo. Sprawdź ustawienia wydruku
swojej aplikacji.
Drukowanie strony testowej w systemie Windows(P. 679)
Jeśli to nie rozwiązuje problemu, sprawdź elementy związane ze środowiskiem roboczym urządzenia.
Przewodowa sieć LAN
● Czy został wybrany odpowiedni port?
Sprawdzanie portu drukarki(P. 681)
Jeśli wybrano prawidłowy port, kliknij opcję [Konfiguruj port] na karcie [Porty], aby sprawdzić, czy ustawienie
zdefiniowane dla opcji [Nazwa drukarki lub adres IP] jest zgodne z konfiguracją urządzenia.
Jeśli nie ma żadnego portu do użycia lub adres IP urządzenia został zmieniony, wygeneruj port postępując
według procedury zmiany standardowego portu TCP/IP opisanej w sekcji Podręcznik instalacji sterownika
drukarki.
● Czy zapory sieciowe nie ograniczają komunikacji z komputerem? Na panelu roboczym wybierz dla opcji
<Filtr adresów> ustawienie <Wyłącz>.
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory(P. 272)
Filtr adresów(P. 407)
● Wyłącz oprogramowanie zabezpieczające i inne oprogramowanie rezydentne.
● Zmień protokół drukowania na LPD i włącz zliczanie bajtów LRP, postępując według procedury zmiany
standardowego portu TCP/IP opisanej w sekcji Podręcznik instalacji sterownika drukarki.
● Zainstalować ponownie sterownik drukarki zgodnie z instrukcjami podręcznika Podręcznik instalacji
sterownika drukarki.
● Czy drukowanie z innych komputerów w sieci jest możliwe? Jeśli nie, skontaktuj się z autoryzowanym
sprzedawcą produktów firmy Canon lub z działem pomocy technicznej firmy Canon.
559
Rozwiązywanie problemów
W przypadku korzystania z sieci SMB
● Czy sieć SMB jest prawidłowo skonfigurowana? W szczególności należy sprawdzić, czy serwer DHCP i
serwer WINS są prawidłowo podłączone (o ile są używane). Konfiguracja protokołu SMB(P. 247)
● Jeśli ustawienia SMB są skonfigurowane prawidłowo, ustaw w opcji <Czas ocz. przy rozr.> wartość czasu
nieco dłuższą niż zwykle. Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią(P. 224)
Połączenie USB
● Czy został wybrany odpowiedni port? Jeżeli nie ma portu, którego można użyć lub nie ma co do tego
pewności, należy ponownie zainstalować sterownik drukarki zgodnie z instrukcjami w
podręczniku Podręcznik instalacji sterownika drukarki. Po ponownym zainstalowaniu sterownika drukarki,
odpowiedni port zostanie utworzony automatycznie.
Sprawdzanie portu drukarki(P. 681)
● Czy obustronna komunikacja jest włączona? Włącz obustronną komunikację i ponownie uruchom
komputer.
Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej(P. 681)
● Wyłącz oprogramowanie zabezpieczające i inne oprogramowanie rezydentne.
● Podłączenie do innego portu USB na komputerze.
● Czy drukowanie z innych komputerów wykorzystujących połączenie USB jest możliwe? Jeśli nie, skontaktuj
się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z działem pomocy technicznej firmy Canon.
Za pomocą serwera wydruku
● Czy drukowanie z serwera wydruku jest możliwe? Jeśli nie, sprawdź połączenie pomiędzy serwerem
wydruku a swoim komputerem.
Problem z serwerem wydruku(P. 557)
● Wyłącz oprogramowanie zabezpieczające i inne oprogramowanie rezydentne.
● Zainstalować ponownie sterownik drukarki zgodnie z instrukcjami podręcznika Podręcznik instalacji
sterownika drukarki.
● Czy drukowanie z innych komputerów za pomocą serwera wydruku jest możliwe? Jeśli nie, skontaktuj się z
autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z działem pomocy technicznej firmy Canon.
● Czy drukowanie przeprowadzane jest z wykorzystaniem polecenia lpr? Aby nieprzerwanie drukować dane
w formacie PDF za pomocą polecenia lpr, należy drukować zadania jeden po drugim w odstępach czasu
zgodnie z ustawieniem <Długość limitu czasu>.
Limit czasu(P. 429)
Nie można drukować z użyciem technologii Google Cloud Print.
Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 181)
Rozpoczęcie drukowania zajmuje dużo czasu.
● Czy wykonano wydruk na wąskim papierze? Po drukowaniu na wąskim papierze urządzenie musi zmniejszyć
swoją temperaturę, aby utrzymać jakość wydruku. W rezultacie może upłynąć trochę czasu przed
rozpoczęciem kolejnego drukowania. Należy poczekać, aż urządzenie będzie gotowe do drukowania.
Drukowanie rozpocznie się, gdy temperatura w środku maszyny spadnie.
Drukowanie zatrzymuje się w połowie.
● Czy wskaźnik [
] się świeci? Jeśli tak, urządzenie nie otrzymało polecenia zakończenia danych drukowania.
Jeśli po chwili drukowanie nie zostanie przywrócone, wybierz opcję <Wysunięcie strony> w menu Reset.
560
Rozwiązywanie problemów
Wysunięcie strony(P. 512)
● Jeśli nie można wykonać żadnej operacji, przytrzymaj główny wyłącznik zasilania naciśnięty przez co najmniej
5 sekund, aby wyłączyć zasilanie. Odczekaj co najmniej 10 sekund od momentu wyłączenia zasilania, włącz
urządzenie ponownie i ponów drukowanie.
561
Rozwiązywanie problemów
Drukowanie nie przebiega poprawnie
121Y-06K
Jeśli jakość wydruku nie jest zadowalająca lub papier zwija się bądź marszczy, należy wypróbować poniższe
rozwiązania. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem
firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej Canon.
Przy dolnej krawędzi wydruków
widoczne są smugi(P. 564)
Na wydrukach widoczne są
zacieki(P. 564)
W pustych miejscach są odbicia
druku(P. 565)
Wydruki są wyblakłe(P. 566)
Zacieki pojawiają się na
wydrukach lub drukowanie jest
nierównomierne(P. 567)
Pojawiają się białe
plamy(P. 568)
562
Smugi i odpryski tonera
widoczne na wydrukach(P. 565)
Część papieru nie jest
zadrukowana(P. 566)
Pojawiają się czarne
plamy(P. 569)
Rozwiązywanie problemów
Spodnia strona papieru ma
smugi(P. 569)
Papier się zwija(P. 572)
Nie można odczytać
wydrukowanego kodu
kreskowego(P. 570)
Papier się marszczy(P. 571)
Urządzenie nie pobiera papieru
lub pobiera więcej niż jeden arkusz
naraz (P. 573)
Wydruki są krzywe(P. 573)
563
Rozwiązywanie problemów
Jakość wydruku nie jest zadowalająca
121Y-06L
Zabrudzenia wewnątrz urządzenia mogą wpływać na jakość wydruków. W pierwszej kolejności należy wyczyścić
urządzenie i wykonać czynności konserwacyjne.
Czyszczenie urządzenia(P. 578)
Przy dolnej krawędzi wydruków widoczne są smugi
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdzić obsługiwane typy papieru i zastąpić papier odpowiednim typem. Ponadto określić właściwy
rozmiar papieru i wprowadzić prawidłowe ustawienia.
Papier(P. 636)
Ładowanie papieru(P. 38)
Określanie formatu i typu papieru(P. 57)
Czy dla drukowanych danych ustawiono marginesy?
● Ten problem występuje, jeżeli nie określono marginesów w sterowniku drukarki. Marginesy znajdujące się
w obrębie 5 mm od odpowiednich krawędzi papieru nie będą zadrukowane (w przypadku kopert górny i
dolny margines w obrębie 10 mm od górnej/dolnej krawędzi nie będzie zadrukowany). Należy się upewnić,
że określono marginesy dla drukowanego dokumentu.
Zakładka [Wykończenie]
[Ustawienia zaawansowane]
Na wydrukach widoczne są zacieki
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Papier(P. 636)
Ładowanie papieru(P. 38)
564
[Rozszerz obszar drukowania i drukuj]
[Wył.]
Rozwiązywanie problemów
Czy na wydrukach pojawiają się smugi w przypadku użytkowania urządzenia w
środowisku o niskiej wilgotności?
● Zmień ustawienie opcji <Tryb spec. transferu>. Zmiana tego ustawienia na <Włącz> może rozwiązać
problem.
Tryb spec. transferu(P. 436)
● Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, gdy urządzenie jest eksploatowane w warunkach wysokiej
wilgotności, gęstość druku może być lżejsza lub nierówna.
Czy zacieki pojawiające się na wydrukach zależą od typu papieru czy od
środowiska operacyjnego?
● Zmień ustawienie opcji <Reg. C spec. wydr.>. Zmiana tego ustawienia na <Włącz> może rozwiązać
problem.
Reg. C spec. wydr.(P. 442)
● Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, prędkość drukowania będzie niższa.
Smugi i odpryski tonera widoczne na wydrukach
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Papier(P. 636)
Ładowanie papieru(P. 38)
W pustych miejscach są odbicia druku
565
Rozwiązywanie problemów
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Papier(P. 636)
Ładowanie papieru(P. 38)
Czy trzeba wymienić kasetę z tonerem?
● Jakość materiałów wewnątrz kasety z tonerem mogła się pogorszyć. Należy wymienić kasetę z tonerem.
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
Wydruki są wyblakłe
Czy w kasetach z tonerem pozostało mało tonera?
● Sprawdź pozostałą ilość tonera i wymień kasetę z tonerem, jeśli to konieczne.
Wymiana zasobników z tonerem(P. 581)
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim. Ponadto określ właściwy format papieru i wprowadź
ustawienia.
Papier(P. 636)
Ładowanie papieru(P. 38)
Określanie formatu i typu papieru(P. 57)
Część papieru nie jest zadrukowana
566
Rozwiązywanie problemów
Czy prowadnice papieru przylegają do krawędzi papieru?
● Części dokumentu mogą nie być zadrukowane, jeżeli prowadnice zbyt mocno dociskają krawędzie papieru
lub są od nich zbytnio oddalone.
Ładowanie papieru(P. 38)
Czy dla drukowanych danych ustawiono marginesy?
● Ten problem występuje, jeżeli nie określono marginesów w sterowniku drukarki. Marginesy znajdujące się
w obrębie 5 mm od odpowiednich krawędzi papieru nie będą zadrukowane (w przypadku kopert górny i
dolny margines w obrębie 10 mm od górnej/dolnej krawędzi nie będzie zadrukowany). Należy się upewnić,
że określono marginesy dla drukowanego dokumentu.
Zakładka [Wykończenie]
[Ustawienia zaawansowane]
[Rozszerz obszar drukowania i drukuj]
[Wył.]
Czy używany papier o niestandardowym rozmiarze jest załadowany z
zastosowaniem prawidłowej orientacji?
● Aby drukować bez użycia sterownika drukarki UFR II, należy załadować papier o niestandardowym
rozmiarze w orientacji poziomej.
● Jeśli podczas drukowania z zastosowaniem sterownika drukarki UFR II zostaną spełnione poniższe
warunki, należy załadować papier o niestandardowym rozmiarze w orientacji pionowej.
Rozmiar papieru w menu wyboru podajnika <Dowolny rozm.>
Załadowany papier
Długość dłuższej krawędzi nie przekracza 215,9 mm.
Zacieki pojawiają się na wydrukach lub drukowanie jest nierównomierne
Czy moduł utrwalający został wyczyszczony?
● Wyczyść moduł utrwalający.
Moduł utrwalania(P. 580)
Czy w kasetach z tonerem pozostało mało tonera?
● Sprawdź pozostałą ilość tonera i wymień kasetę z tonerem, jeśli to konieczne.
Wymiana zasobników z tonerem(P. 581)
567
Rozwiązywanie problemów
Czy trzeba wymienić kasetę z tonerem?
● Jakość materiałów wewnątrz kasety z tonerem mogła się pogorszyć. Należy wymienić kasetę z tonerem.
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
Czy urządzenie jest użytkowane w warunkach wysokiej wilgotności?
● Zmień ustawienie opcji <Tryb spec. gęstości>. Wybranie ustawienia <Włącz> może ograniczyć problem.
Tryb spec. gęstości(P. 437)
● Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, a urządzenie jest eksploatowane w warunkach niskiej
wilgotności, na wydrukowanych obrazach lub tekście mogą być widoczne smugi.
Czy prawidłowo wykonano korekcję niezgodności kolorów lub korekcję
odcieni?
● Jeśli efekt niezgodności kolorów lub kolorowych smug (linii) jest niedopuszczalnie mocny, należy
przeprowadzić kalibrację.
Korekcja niedopasowania kolorów i odcieni(P. 594)
Pojawiają się białe plamy
Czy używany papier wchłonął wilgoć?
● Wymień papier na odpowiedni.
Ładowanie papieru(P. 38)
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Papier(P. 636)
Ładowanie papieru(P. 38)
Czy trzeba wymienić kasetę z tonerem?
● Jakość materiałów wewnątrz kasety z tonerem mogła się pogorszyć. Należy wymienić kasetę z tonerem.
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
568
Rozwiązywanie problemów
Czy w środkowej części pojawiają się znaki o wysokiej gęstości lub nie
wszystkie linie zostały wydrukowane?
● Zmień ustawienie opcji <Tryb specjal. obrazu>. W przypadku użycia opcji <Poziom 2> efekt będzie lepszy
niż w przypadku opcji <Poziom 1>.
Tryb specjal. obrazu(P. 436)
● Im większa poprawa, tym niższa gęstość druku.
Pojawiają się czarne plamy
Czy moduł utrwalający został wyczyszczony?
● Wyczyść moduł utrwalający.
Moduł utrwalania(P. 580)
Spodnia strona papieru ma smugi
Czy załadowano papier w mniejszym rozmiarze niż rozmiar określony w
danych do drukowania?
● Sprawdź, czy rozmiar papieru pasuje do rozmiaru papieru określonego w danych do drukowania.
Czy moduł utrwalający został wyczyszczony?
● Wyczyść moduł utrwalający.
Moduł utrwalania(P. 580)
569
Rozwiązywanie problemów
Nie można odczytać wydrukowanego kodu kreskowego
Czy wykorzystywany jest mały kod kreskowy, czy kod kreskowy składający się
z grubych linii?
● Powiększyć kod kreskowy.
● Jeżeli linie kodu kreskowego są prostopadłe do kierunku wyjścia papieru, należy przekręcić obraz o 90 stopni,
aby linie były równoległe do kierunku wyjścia papieru.
● Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal występuje, wybierz dla opcji [Tryb dopasowania
kodu kreskowego] ustawienie [Wąsko].
Ustawienie w sterowniku drukarki
Zakładka [Wykończenie]
[Ustawienia zaawansowane]
[Tryb dopasowania kodu kreskowego]
[Wąsko]
Konfiguracja ustawień w menu ustawień panelu sterowania
Regul. kodu kresk.(P. 442)
● Po wybraniu dla opcji [Tryb dopasowania kodu kreskowego] ustawienia [Wąsko] ogólny efekt może być
taki, że drukowane linie będą węższe, a gęstość druku niższa od oczekiwanej.
● W przypadku drukowania z komputera ustawienia sterownika drukarki są nadrzędne. W przypadku
zmiany ustawienia [Tryb dopasowania kodu kreskowego] na opcję [Ustawienia domyślne drukarki]
ustawienia panelu sterowania stają się nadrzędne.
● Jeśli ustawienie tego elementu nie rozwiąże problemu, należy ustawić opcję <Gęstość: K> na wartość
Gęstość: X (X=C, M, Y, K)(P. 414)
„-1” lub „-2”.
570
Rozwiązywanie problemów
Papier marszczy się lub zwija
121Y-06R
Papier się marszczy
Czy papier jest załadowany prawidłowo?
● Papier załadowany nad ogranicznikiem stosu papieru lub na poziomie prowadnicy ogranicznika stosu lub
ukośnie może się marszczyć.
Ładowanie papieru(P. 38)
Czy używany papier wchłonął wilgoć?
● Wymień papier na odpowiedni.
Ładowanie papieru(P. 38)
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Papier(P. 636)
Ładowanie papieru(P. 38)
Czy podczas drukowania na cienkim papierze papier się marszczy?
● Zmień ustawienie opcji <Zmn. falow. (cienki)>. Wybranie ustawienia <Włącz> może ograniczyć problem.
Zmn. falow. (cienki)(P. 439)
● Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, wydruki mogą być wyblakłe.
Czy zdarza się to podczas drukowania na zwykłym papierze czy na kopertach?
● W sterowniku drukarki zmień ustawienie [Dopasowanie marszczenia]. Problem można złagodzić,
wybierając opcję [Tryb 1] w przypadku, gdy do drukowania wybrano Papier zwykły/Papier zwykły L/Papier
zwykły L2, lub wybierając opcję [Tryb 2] w przypadku drukowania na kopertach.
Karta [Wykończenie]
[Ustawienia zaawansowane]
[Dopasowanie marszczenia]
Wybierz tryb
● Jeśli zostanie wybrane ustawienie [Tryb 1], prędkość drukowania będzie niższa.
● Jeśli zostanie wybrane ustawienie [Tryb 2], drukowane obrazy mogą być rozmazane.
571
Rozwiązywanie problemów
Papier się zwija
Czy używany papier wchłonął wilgoć?
● Wymień papier na odpowiedni.
Ładowanie papieru(P. 38)
● Jeśli aktualne ustawienie typu papieru to <Zwykły>, zmień je na <Zwykły L>.
Określanie formatu i typu papieru(P. 57)
● Dla odpowiedniego źródła papieru ustaw dla opcji <Korekcja zwijania> wartość <Włącz>.
Korekcja zwijania(P. 438)
● Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, prędkość drukowania może być niższa. Wydruki mogą
również być wyblakłe.
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim. Ponadto określ właściwy format papieru i wprowadź
ustawienia.
Papier(P. 636)
Ładowanie papieru(P. 38)
Określanie formatu i typu papieru(P. 57)
● Przełóż papier na drugą stronę (przodem do tyłu), aby zmienić stronę, na której papier zostanie
zadrukowany, a następnie załaduj ponownie papier.
● W rzadkich przypadkach, w zależności używanego papieru, objawy mogą się pogorszyć. W takim
przypadku należy z powrotem przełożyć papier na stronę, którą był załadowany początkowo.
572
Rozwiązywanie problemów
Papier jest załadowany nieprawidłowo
121Y-06S
Urządzenie nie pobiera papieru lub pobiera więcej niż jeden arkusz naraz
Czy papier jest załadowany prawidłowo?
● Przekartkuj dokładnie stos papieru, aby arkusze nie sklejały się ze sobą.
● Sprawdź, czy papier jest załadowany prawidłowo.
Ładowanie papieru(P. 38)
● Sprawdź, czy w szufladzie znajduje się odpowiednia liczba arkuszy oraz czy załadowano odpowiedni rodzaj
papieru.
Papier(P. 636)
Ładowanie papieru(P. 38)
● Sprawdź, czy nie załadowano razem papieru o różnym formacie i typie.
Wydruki są krzywe
Czy prowadnice papieru przylegają do krawędzi papieru?
● Wydruki są krzywe, jeśli prowadnice zbyt mocno dociskają krawędzie papieru lub są od nich zbytnio
oddalone.
Ładowanie papieru(P. 38)
573
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany
121Y-06U
Jeśli rozwiązanie problemu na podstawie wskazówek zawartych w tym rozdziale jest niemożliwe, należy się
skontaktować z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z biurem obsługi klientów firmy Canon.
Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia
● Samodzielne naprawy lub demontaż urządzenia może skutkować utratą gwarancji.
◼ Podczas kontaktu z firmą Canon
W przypadku kontaktowania się z firmą Canon należy przygotować następujące informacje:
● Nazwa produktu (LBP712Cx/LBP710Cx)
● Miejsce zakupu urządzenia
● Szczegółowy opis problemu (np. jakie czynności wykonano i jaki był ich skutek, jakie komunikaty zostały
wyświetlone)
● Numer seryjny (10 znaków alfanumerycznych umieszczonych na etykiecie z tyłu urządzenia)
Sprawdzanie numeru seryjnego na panelu sterowania
● Można również sprawdzić za pomocą opcji
(
)
574
<Numer seryjny>.
Konserwacja urządzenia
Konserwacja urządzenia
Konserwacja urządzenia ............................................................................................................................ 576
Czyszczenie urządzenia ..................................................................................................................................... 578
Obudowa ...................................................................................................................................................... 579
Moduł utrwalania ......................................................................................................................................... 580
Wymiana zasobników z tonerem ..................................................................................................................... 581
Sposób wymiany zasobników z tonerem ...................................................................................................... 584
Wymiana zasobnika na zużyty toner ............................................................................................................... 586
Sposób wymiany zasobnika na zużyty toner ................................................................................................. 587
Przenoszenie urządzenia .................................................................................................................................. 589
Utrzymanie i poprawa jakości wydruku .......................................................................................................... 591
Regulacja gęstości wydruku ......................................................................................................................... 592
Korekcja niedopasowania kolorów i odcieni ................................................................................................. 594
Regulacja położenia wydruku ....................................................................................................................... 597
Drukowanie raportów i list ............................................................................................................................... 602
Wyświetlanie wartości licznika ........................................................................................................................ 611
Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych .......................................................................................... 614
Inicjowanie ustawień ........................................................................................................................................ 616
Inicjowanie menu ......................................................................................................................................... 617
Resetowanie ustawień sieciowych ................................................................................................................ 618
575
Konserwacja urządzenia
Konserwacja urządzenia
121Y-06W
W tym rozdziale opisano utrzymanie maszyny, czyszczenie oraz inicjowanie ustawień.
◼ Podstawowe czyszczenie
Czyszczenie urządzenia(P. 578)
● Urządzenie jest zabrudzone, zobacz
Obudowa(P. 579) .
● Na wydrukach pojawiają się czarne kropki, zobacz
Moduł utrwalania(P. 580) .
◼ Wymiana zasobników z tonerem
● Sprawdzanie poziomu pozostałego tonera, zobacz
z tonerem(P. 581) .
● Sposób wymiany zasobników z tonerem, zobacz
zasobników z tonerem(P. 584) .
Wymiana zasobników
Sposób wymiany
◼ Wymiana zasobnika na zużyty toner
● Został wyświetlony komunikat dotyczący wymiany, patrz
Wymiana zasobnika na zużyty toner(P. 586) .
● Sposób wymiany zasobnika na zużyty toner przedstawiono w sekcji
toner(P. 587) .
Sposób wymiany zasobnika na zużyty
◼ Przenoszenie urządzenia
● Przenoszenie urządzenia z powodu konserwacji lub zmiany lokalizacji biura,
zobacz Przenoszenie urządzenia(P. 589) .
◼ Zarządzanie jakością druku
Utrzymanie i poprawa jakości wydruku(P. 591)
● Informacje o regulacji gęstości toneru użytego do drukowania zawiera
Regulacja gęstości wydruku(P. 592) .
● Informacje na temat korygowania niezgodności kolorów lub różnic odcieni zawiera sekcja
niedopasowania kolorów i odcieni(P. 594) .
● Informacje o dostosowaniu położenia wydruku zawiera
Korekcja
Regulacja położenia wydruku(P. 597) .
◼ Drukowanie raportów i list
● Informacje o drukowaniu listy ustawień itp. zawiera
576
Drukowanie raportów i list(P. 602) .
Konserwacja urządzenia
◼ Sprawdzanie łącznej liczby stron wydrukowanych przez urządzenie
Sprawdzanie łącznej liczby stron wszystkich wydruków, zobacz
Wyświetlanie wartości licznika(P. 611) .
◼ Inicjowanie ustawień
Przywracanie ustawień domyślnych, zobacz
Inicjowanie ustawień(P. 616) .
577
Konserwacja urządzenia
Czyszczenie urządzenia
121Y-06X
Urządzenie należy regularnie czyścić, aby zapobiec pogorszeniu jakości druku oraz zapewnić bezpieczne i
bezproblemowe użytkowanie. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi
bezpieczeństwa. Konserwacja i przeglądy(P. 9)
Miejsca czyszczenia
Obudowa urządzenia i otwory wentylacyjne
Obudowa(P. 579)
Wewnętrzny moduł utrwalający
Moduł utrwalania(P. 580)
578
Konserwacja urządzenia
Obudowa
121Y-06Y
Obudowę urządzenia, zwłaszcza obszary w pobliżu otworów wentylacyjnych, należy regularnie czyścić, aby utrzymać
urządzenie w dobrym stanie.
1
Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu z gniazda zasilania.
● Aby wyłączyć zasilanie urządzenia, należy wykonać procedurę wyłączania z poziomu panelu roboczego bez
korzystania z głównego wyłącznika zasilania.
2
Wyłączanie zasilania (procedura wyłączania)(P. 34)
Wyczyść obudowę urządzenia i otwory wentylacyjne.
● Należy użyć miękkiej, dobrze wykręconej ściereczki, nawilżonej wodą lub wodnym roztworem łagodnego
detergentu.
● Aby zlokalizować otwory wentylacyjne, zapoznaj się z sekcjami
tylna(P. 19) .
Strona przednia(P. 17) oraz
3
Odczekaj, aż obudowa urządzenia zupełnie wyschnie.
4
Ponownie podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.
579
Strona
Konserwacja urządzenia
Moduł utrwalania
121Y-070
Do modułu utrwalającego wewnątrz urządzenia mogą przylegać zanieczyszczenia i powodować powstawanie czarnych
kropek na wydrukach. Czyszczenie modułu utrwalania należy wykonywać zgodnie z poniższą procedurą. Nie można
przeprowadzić czyszczenia modułu utrwalania, jeżeli w urządzeniu znajdują się dokumenty oczekujące na wydruk.
Należy pamiętać, że do czyszczenia modułu utrwalającego potrzebny jest papier w rozmiarze A4 lub Letter. Przed
przystąpieniem do wykonania poniższej procedury należy umieścić papier na tacy wielofunkcyjnej.
● Czyszczenie zużywa toner. Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, czy w zasobniku znajduje się
wystarczająca ilość toneru. Sprawdzanie ilości toneru pozostałego w kasetach z tonerem(P. 582)
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisków
3
Wybierz rozmiar załadowanego papieru i naciśnij przycisk
4
Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk
(
).
/
wybierz opcję <Czyszczenie> i naciśnij przycisk
.
.
.
➠ Na wyświetlaczu pojawi się komunikat <Ustaw papier czy- szczący i naciśnij przycisk Online.>.
5
Naciśnij przycisk
(
).
➠ Papier czyszczący będzie powoli podawany do urządzenia i rozpocznie się czyszczenie modułu
utrwalającego.
● Nie można zatrzymać czyszczenia w połowie. Należy poczekać, aż zostanie ono ukończone (około 223
sekundy).
580
Konserwacja urządzenia
Wymiana zasobników z tonerem
121Y-071
Gdy kaseta z tonerem jest bliska wyczerpania, zostaje wyświetlony komunikat. Dalsze korzystanie z funkcji drukowania,
bez podjęcia odpowiednich czynności, spowoduje pogorszenie jakości druku. Pozostały poziom tonera w kasecie
można sprawdzić na wyświetlaczu.
Gdy zostanie wyświetlony komunikat(P. 581)
Jeśli wydruki są niskiej jakości(P. 582)
Sprawdzanie ilości toneru pozostałego w kasetach z tonerem(P. 582)
◼ Gdy zostanie wyświetlony komunikat
W zależności od wyświetlonego komunikatu należy wyposażyć się w zamienną kasetę z tonerem lub wymienić kasetę z
Materiały eksploatacyjne(P. 641)
tonerem. Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
● „X” w poniższym komunikacie oznacza kolor CMYK.
<Wkrótce minie termin ważn. poj. z toner. X.>
<Wkrótce minie termin ważności pojemnika z tonerem X.>
Ten komunikat informuje użytkownika, że wkrótce należy wymienić kasetę z tonerem w danym kolorze.
Przygotuj kasetę z tonerem na wymianę. Wymień kasetę z tonerem przed rozpoczęciem drukowania dużej ilości
dokumentów, jeśli wyświetlany jest ten komunikat.
● Jeśli komunikat <Gotowe do druk.> się nie wyświetla, drukowanie zostanie tymczasowo zatrzymane.
Aby przywrócić drukowanie, należy nacisnąć przycisk
(
).
● To, jaki komunikat zostanie wyświetlony, zależy od ustawienia opcji <Ostrzeżenie> w menu ustawień
panelu roboczego. Ostrzeżenie(P. 377)
● Jako wartość wywołującą wyświetlenie komunikatu można ustawić dowolną wartość procentową ilości
toneru pozostałego w kasecie z tonerem. Okr.częst.spr.tonera(P. 447)
<Zalecana jest wymiana pojemnika z tonerem X.>
<Minął termin ważn. pojemn. z tonerem X. Zalec. wymiana>
Upłynął termin przydatności eksploatacyjnej kasety z tonerem dla wskazanego koloru. Zalecana jest wymiana
kasety na nową.
581
Konserwacja urządzenia
● Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec
pogorszeniu.
● Odbieranie wiadomości e-mail i dokumentów faksowych zostanie wyłączone.
odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)
Drukowanie
<Gwarancja nie o- bejmuje kaset firm innych niż Canon.>
Ten komunikat informuje użytkownika, że urządzenie może nie drukować z optymalną jakością. Zalecana jest
wymiana kasety na nową.
● Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec
pogorszeniu. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
◼ Jeśli wydruki są niskiej jakości
Jeśli na wydrukach zaczynają występować poniższe objawy, jeden z zasobników z tonerem jest bliski wyczerpania.
Zasobnik z tonerem, który jest bliski wyczerpania, należy wymienić, nawet jeśli nie pojawia się komunikat. Sposób
wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
Pojawiają się smugi
Wydruk jest częściowo wyblakły
W pustych miejscach są odbicia druku
Nierównomierne zabarwienie
Pojawiają się białe plamy
◼ Sprawdzanie ilości toneru pozostałego w kasetach z tonerem
W każdej chwili można sprawdzić poziom pozostałego tonera na ekranie głównym. Zaleca się sprawdzać poziom przed
rozpoczęciem drukowania dużej liczby dokumentów.
582
Konserwacja urządzenia
Ilość pozostała w kasecie
Wyświetla ilość toneru pozostałą w kasecie. W zależności od uwarunkowań środowiskowych okres żywotności
innych części wewnętrznych może się skończyć przed wyczerpaniem tonera.
● Wyświetlona ilość pozostałego toneru w kasecie z tonerem może być użyta tylko jako wskaźnik i może
różnić się od właściwej ilości.
● Ilość tonera można również sprawdzić w opcji <Pozostało tonera> w <Inf. o mater. ekspl.>.
mater. ekspl.(P. 507)
ŁĄCZA
Materiały eksploatacyjne(P. 641)
583
Inf. o
Konserwacja urządzenia
Sposób wymiany zasobników z tonerem
121Y-072
Przed wymianą zasobników z tonerem należy zapoznać się ze środkami ostrożności opisanymi w rozdziale
Konserwacja i przeglądy(P. 9) i Materiały eksploatacyjne(P. 10) .
1
Otwórz pokrywę przednią.
2
Wyciągnij kasetę z tonerem.
3
Wyjmij nową kasetę z tonerem z osłony ochronnej.
4
Wstrząśnij kasetę z tonerem pięć lub sześć razy, tak jak pokazano poniżej, aby
równomiernie rozprowadzić toner wewnątrz kasety, a następnie połóż ją na równej
powierzchni.
● Nie zdejmuj jeszcze osłony zabezpieczającej bęben (
584
).
Konserwacja urządzenia
5
Zdejmij osłonę zabezpieczającą bęben.
6
Zainstaluj zasobnik z tonerem.
● Ustaw kasetę z tonerem (
) równo z prowadnicą na kasetę i wepchnij ją do przegrody, aż się zatrzyma.
● Uważaj, aby nie uderzyć bębnem o krawędź przegrody.
● Umieść kasetę z tonerem w przegrodzie oznaczonej etykietą z odpowiednim kolorem (
7
Zamknij przednią pokrywę.
585
).
Konserwacja urządzenia
Wymiana zasobnika na zużyty toner
121Y-073
Gdy pozostała pojemność zasobnika na zużyty toner jest już mała, na wyświetlaczu są wyświetlane odpowiednie
komunikaty. Na wyświetlaczu można sprawdzić również stan zasobnika na zużyty toner.
Gdy zostanie wyświetlony komunikat(P. 586)
Sprawdzanie stanu zasobnika na zużyty toner(P. 586)
◼ Gdy zostanie wyświetlony komunikat
W zależności od wyświetlonego komunikatu należy wyposażyć się w zamienny zasobnik na zużyty toner lub wymienić
Materiały eksploatacyjne(P. 641)
zasobnik. Sposób wymiany zasobnika na zużyty toner(P. 587)
<E1 Przygotuj pojemnik na zużyty toner.>
Ten komunikat informuje użytkownika, że wkrótce należy wymienić zasobnik na zużyty toner. Należy
przygotować zasobnik do wymiany. Zasobnik na zużyty toner należy wymienić przed rozpoczęciem drukowania
dużej ilości dokumentów, jeśli wyświetlany jest ten komunikat.
<Wym.poj. na zuż.toner.>
<Wymień pojemnik na zużyty toner.>
Zasobnik na zużyty toner jest pełny. Należy wymienić zasobnik na zużyty toner na nowy.
◼ Sprawdzanie stanu zasobnika na zużyty toner
Stan zasobnika na zużyty toner można sprawdzić <Stan zużytego tonera> w obszarze <Inf. o mater. ekspl.>. Zalecane
jest przygotowanie nowego zasobnika na zużyty toner przed rozpoczęciem drukowania dużej liczby dokumentów.
Inf. o mater. ekspl.(P. 507)
ŁĄCZA
Materiały eksploatacyjne(P. 641)
586
Konserwacja urządzenia
Sposób wymiany zasobnika na zużyty toner
121Y-074
Przed wymianą zasobników na zużyty toner należy zapoznać się ze środkami ostrożności opisanymi w sekcjach
Konserwacja i przeglądy(P. 9) i Materiały eksploatacyjne(P. 10) .
1
Otwórz pokrywę przednią.
2
Otworzyć lewą pokrywę.
3
Wyjąć zasobnik na zużyty toner wraz z lewą pokrywą.
● Należy uważać, aby nie przechylić zasobnika. Przechylenie zasobnika na zużyty toner może skutkować
rozsypaniem zgromadzonego toneru.
4
Wyjąć nowy zasobnik na zużyty toner z osłony ochronnej.
587
Konserwacja urządzenia
● Nie wolno demontować ani modyfikować pojemnika na zużyty toner.
5
Zainstalować nowy zasobnik na zużyty toner i zamknąć lewą pokrywę.
6
Zamknij przednią pokrywę.
588
Konserwacja urządzenia
Przenoszenie urządzenia
121Y-075
Urządzenie jest ciężkie. Podczas przenoszenia urządzenia należy stosować się do poniższych instrukcji, aby zapobiec
obrażeniom. Przed rozpoczęciem wykonywania czynności należy także zapoznać się z informacjami na temat środków
ostrożności. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa(P. 2)
1
Wyłącz urządzenie oraz komputer.
● Aby wyłączyć zasilanie urządzenia, należy wykonać procedurę wyłączania z poziomu panelu roboczego bez
korzystania z głównego wyłącznika zasilania.
2
Wyłączanie zasilania (procedura wyłączania)(P. 34)
Odłącz od urządzenia przewody i kable w kolejności zgodnej z numeracją podaną na
poniższej ilustracji.
● Przewody oznaczone „*” mogą nie być podłączone w zależności od danej konfiguracji.
Wtyczka przewodu
zasilającego
Przewód zasilający
Urządzenie USB*
Kabel USB*
Kabel sieci LAN*
3
W przypadku przenoszenia urządzenia na większe odległości należy wyjąć kasetę z
tonerem. Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
4
Wysunąć szufladę na papier do oporu i wyjąć ją, unosząc przednią część.
5
Zamknij wszystkie otwarte osłony i przenieś urządzenie na nowe miejsce.
● Urządzenie jest ciężkie (
Dane techniczne urządzenia(P. 632) ). Nie staraj się na siłę przenosić maszyny.
● Urządzenie należy przenosić z pomocą drugiej osoby, trzymając je za uchwyty po obu stronach.
589
Konserwacja urządzenia
Dodatkowy podajnik papieru jest zainstalowany w urządzeniu
● Przed podniesieniem urządzenia należy odczepić podajnik papieru i przetransportować go osobno.
6
Ostrożnie ustaw urządzenie w nowym miejscu.
● Informacje dotyczące instalacji urządzenia w nowej lokalizacji znajdują się w sekcji Pierwsze kroki.
Instrukcje dołączone do urządzenia(P. 653)
590
Konserwacja urządzenia
Utrzymanie i poprawa jakości wydruku
121Y-076
Jeżeli nie można uzyskać zadowalających wyników drukowania, np. kolory na wydrukach różnią się od oryginalnych lub
wynikowe położenie druku jest niezgodne z oczekiwaniami, należy wykonać regulację w następujący sposób.
◼ Regulacja gęstości
Dostosować gęstość toneru. Można precyzyjnie wyregulować gęstość toneru przy pomocy poziomu gęstości.
Regulacja gęstości wydruku(P. 592)
◼ Niedopasowanie kolorów / korekcja odcieni
Wykonywanie korekcji w przypadku niedopasowania kolorów lub różnicy odcieni.
kolorów i odcieni(P. 594)
Korekcja niedopasowania
◼ Regulacja położenia wydruku
Położenie wydruku należy dostosować do każdego źródła wydruku.
591
Regulacja położenia wydruku(P. 597)
Konserwacja urządzenia
Regulacja gęstości wydruku
121Y-077
Jeżeli wydruk jest ciemniejszy lub jaśniejszy niż oczekiwano, można dostosować gęstość tonera dla każdego koloru
CMYK. Można precyzyjnie wyregulować gęstość tonera przez podzielenie całego zakresu gęstości na trzy obszary.
● Jeżeli dla opcji <Oszczędzanie tonera> wybrano ustawienie <Włącz>, funkcja regulacji jest niedostępna.
Oszczędzanie tonera(P. 414)
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisków
3
Dostosowanie gęstości.
(
).
/
wybierz opcję <Jakość wydruku> i naciśnij przycisk
1
Wybrać kolor, którego gęstość ma zostać dostosowana i nacisnąć przycisk
2
Przyciski
/
.
.
służą do dostosowania gęstości.
Regulacja gęstości
Aby zwiększyć gęstość, należy ustawić wartość dodatnią. Aby zmniejszyć gęstość, należy ustawić
wartość ujemną.
3
Naciśnij przycisk
.
Precyzyjna regulacja gęstości tonera za pomocą poziomu gęstości
Gęstość toneru można precyzyjnie wyregulować na trzech poziomach gęstości — wysokim, średnim i niskim.
1
Za pomocą przycisków
przycisk
2
/
wybierz kolor, dla którego będzie dostosowywana gęstość i naciśnij
.
Zaznacz wybrany poziom gęstości i naciśnij przycisk
592
.
Konserwacja urządzenia
3
Przyciski
/
służą do dostosowania gęstości.
Regulacja gęstości
Aby zwiększyć gęstość, należy ustawić wartość dodatnią. Aby zmniejszyć gęstość, należy ustawić
wartość ujemną.
Przykładowe dostosowanie poszczególnych obszarów gęstości
<Duży>
<Średnia>
<Mały>
4
Naciśnij przycisk
.
● Jeżeli chcesz także dokonać ustawień na innych poziomach gęstości, powtórz czynności opisane w
krokach od 2 do 4.
593
Konserwacja urządzenia
Korekcja niedopasowania kolorów i odcieni
121Y-078
Gdy występuje niedopasowanie kolorów lub gdy obrazy są drukowane w kolorach innych niż kolory oryginalne, ten
problem można rozwiązać przez wykonanie kalibracji. Wykonanie tej korekcji wymaga wystarczającej ilości toneru, w
związku z tym zaleca się najpierw sprawdzić, ile toneru pozostało i ewentualnie wymienić zasobnik z tonerem.
Sprawdzanie ilości toneru pozostałego w kasetach z tonerem(P. 582)
Korekcja niedopasowania kolorów wydruków(P. 594)
Korekcja odcieni(P. 595)
Jednoczesna korekcja niedopasowania kolorów i odcieni(P. 595)
● Częste wykonywanie kalibracji może mieć wpływ na czas eksploatacji zasobników z tonerem.
● Jeżeli zasobnik lub zasobniki z tonerem wyczerpią się, kalibracja może nie zostać wykonana prawidłowo. W
takim przypadku należy wymienić zasobnik lub zasobniki z tonerem i ponownie wykonać kalibrację.
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
● Normalnie kalibracja jest wykonywana automatycznie w zależności od warunków eksploatacji urządzenia lub
od zmian warunków eksploatacji.
● Można ustawić urządzenie tak. by kalibracja była wykonywana automatycznie natychmiast po włączeniu
urządzenia, można też określić częstość wykonywania kalibracji.
Pierwsza kalibracja(P. 443)
Częstot. kalibracji(P. 446)
Korekcja niedopasowania kolorów wydruków
Niedopasowanie kolorów wydruków oznacza przesunięcie pozycji kolorów, które może mieć miejsce podczas
drukowania przy użyciu kilku zasobników z tonerem. Niedopasowanie kolorów może spowodować, że wydruki będą
nieostre. W przypadku niedopasowania kolorów należy przeprowadzić poniższą procedurę.
Występuje niedopasowanie kolorów
Nie występuje niedopasowanie kolorów
1
Naciśnij przycisk
(
2
Naciśnij przycisk
/
3
Wybierz opcję <Korek. niezgod. kol.> i naciśnij przycisk
).
, aby wybrać polecenie <Kalibracja> i naciśnij przycisk
594
.
.
Konserwacja urządzenia
4
Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk
.
➠ Rozpocznie się korekcja niedopasowania kolorów. Czekaj, aż wykonanie korekcji się zakończy (około 21
sekund).
Korekcja odcieni
Termin odcień odnosi się do gęstości koloru, takiego jak czerwony, żółty, zielony, niebieski lub fioletowy. Jeżeli odcienie
na wydrukowanym obrazie różnią się od odcieni w oryginale lub gdy niektóre kolory są ciemniejsze lub ogólna gęstość
druku jest mniejsza niż w oryginale, wykonaj następujące czynności, aby dokonać korekty.
Odcienie odtwarzane nieprawidłowo
Oryginał
Odcienie odtwarzane prawidłowo
1
Naciśnij przycisk
(
2
Naciśnij przycisk
/
3
Wybierz opcję <Sterowanie gęstością> i naciśnij przycisk
4
Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk
).
, aby wybrać polecenie <Kalibracja> i naciśnij przycisk
.
.
.
➠ Rozpocznie się korekcja odcieni. Czekaj, aż wykonanie korekcji się zakończy (około 21 sekund).
Jednoczesna korekcja niedopasowania kolorów i odcieni
1
Naciśnij przycisk
(
2
Naciśnij przycisk
/
).
, aby wybrać polecenie <Kalibracja> i naciśnij przycisk
595
.
Konserwacja urządzenia
3
Wybierz opcję <Pełna kalibracja> i naciśnij przycisk
4
Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk
.
.
➠ Rozpocznie się korekcja. Czekaj, aż wykonanie korekcji się zakończy (około 21 sekund).
● Można ustawić urządzenie taj, by pełna kalibracja była wykonywana automatycznie o określonej godzinie.
Zegar kalibracji(P. 377)
596
Konserwacja urządzenia
Regulacja położenia wydruku
121Y-079
Jeżeli dokument zadrukowano nierówno lub poza zakresem wydruku, należy dostosować położenie wydruku. Można
dostosować położenie wydruku dla każdego źródła papieru.
Krok 1: Drukowanie bieżącego położenia wydruku(P. 597)
Krok 2: Sprawdzanie kierunku i odległości do regulacji(P. 598)
Krok 3: Dostosowywanie położenia wydruku dla poszczególnych źródeł papieru(P. 599)
Krok 1: Drukowanie bieżącego położenia wydruku
Na wydruku dostosowanego położenia drukowania można sprawdzić kierunek i odległość, które należy wyregulować.
● Aby sprawdzić położenie wydruku przy drukowaniu dwustronnym, należy w menu ustawień na panelu
roboczym wybrać ustawienie <Drukowanie dwustron.> dla opcji <Włącz>. Drukowanie dwustron.(P. 520)
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisków
3
4
( ).
/
wybierz opcję <Źródło papieru> i naciśnij przycisk
Wybierz źródło papieru, dla którego chcesz sprawdzić położenie drukowania i naciśnij
przycisk
.
Naciśnij przycisk
(
).
➠ Nastąpi powrót do ekranu głównego.
5
.
Naciśnij przycisk
(
).
597
Konserwacja urządzenia
6
Wybierz opcję <Wydr. do regul. poz.> i naciśnij przycisk
7
Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk
.
.
➠ Zostanie wydrukowana regulacja położenia drukowania.
Krok 2: Sprawdzanie kierunku i odległości do regulacji
Na wydruku dostosowanego położenia wydrukowania znajdują się oznaczenia kontrolne położenia
. Na podstawie
tych oznaczeń należy wyznaczyć kierunek i odległość do wyregulowania. Jeśli położenie wydruku jest normalne,
wszystkie oznaczenia zostaną wydrukowane w położeniu 5 mm od najbliższej krawędzi papieru.
Sprawdzanie wydruków dostosowanego położenia drukowania
Krawędź papieru, która wychodzi z urządzenia jako pierwsza oznacza górną część wydruku dostosowanego
położenia drukowania. Sprawdzając położenie wydruku, należy zwracać uwagę na to, która krawędź jest górna.
● Rozmiar oznaczenia
do
sprawdzania położenia wydruku jest
taki, jak na poniższej ilustracji.
Położenie wydruku nie jest wyśrodkowane
Jeśli oznaczenia położenia wydruku są wydrukowane w nieprawidłowym położeniu, należy wyregulować
położenie wydruku. Podczas regulacji położenia wydruku należy wyznaczyć kierunek za pomocą wartości
dodatnich i ujemnych oraz odległość w „mm”. Aby przesunąć wydruk w górę, należy użyć wartości ujemnej, a w
dół wartości dodatniej (korekta położenia w pionie). Za pomocą wartości ujemnej przesuwa się położenie
wydruku w lewo, a za pomocą wartości dodatniej w prawo (korekta położenia w poziomie).
Kierunek w pionie (<Przesunięcie Y>)
Kierunek w poziomie (<Przesunięcie X>)
598
Konserwacja urządzenia
W poniższym przykładzie, aby przesunąć położenie wydruku o 5 mm górę i 1,5 mm w prawo, "-5,0 mm" należy
ustawić wartość <Przesunięcie Y> w opcji i "+1,50 mm" w opcji <Przesunięcie X>.
Krok 3: Dostosowywanie położenia wydruku dla poszczególnych źródeł
papieru
Po potwierdzeniu kierunku i odległości do dostosowania należy zdefiniować dostosowane położenie wydruku.
Położenie wydruku można regulować w pionie w zakresie -5,0 do +5,0 mm w krokach po 0,1 mm i w poziomie w
zakresie -2,25 do +2,25 mm w krokach po 0,25 mm.
1
Przełącz urządzenie w tryb offline.
● Gdy zaświeci się wskaźnik
(
2
Naciśnij przycisk
3
Za pomocą przycisków
4
przycisk
(
), naciśnij przycisk
(
).
).
/
wybierz opcję <Konserw. użytkownika> i naciśnij
.
Wybierz opcję <Dost. pozyc. wydruku> i naciśnij przycisk
599
.
Konserwacja urządzenia
5
Wybierz kombinację kierunku do dostosowania oraz źródło papieru, a następnie
naciśnij przycisk
.
● Aby określić parametr <Przes. X (2-str.)>, najpierw wybierz źródło papieru, a następnie wyreguluj położenie
wydruku.
Regulacja położenia wydruku dla drukowanie dwustronnego
● Parametry <Przes. Y (2-str.)> i <Przes. X (2-str.)> pozwalają dostosować położenie wydruku na pierwszej
stronie (przedniej). Położenie wydruku na drugiej stronie (odwrocie) zostanie dostosowane na podstawie
wartości ustawionych dla każdego źródła papieru.
Przykład regulacji położenia wydruku
6
Pierwsza strona (przednia)
<Przes. Y (2-str.)> — wartość ustawienia
Druga strona (tylna)
<Przesunięcie Y (MP)> — wartość ustawienia
Ustaw wartość i naciśnij przycisk
.
● W oparciu o wydruk dostosowanego położenia wydrukowania wprowadź wartość za pomocą przycisków
.
● Jeżeli jest określony parametr <Przes. Y (2-str.)> , położenie wydruku jest regulowane z użyciem wartości
wejściowych dla wszystkich źródeł papieru.
● Aby dostosować inne położenie lub źródło papieru, powtórz kroki 5 i 6.
7
Naciśnij przycisk
(
).
➠ Nastąpi powrót do ekranu głównego.
8
Ponownie naciśnij przycisk
(
).
➠ Urządzenie przejdzie w tryb online.
9
Wykonaj wydruk dostosowanego położenia drukowania i sprawdź położenie na
wydruku. Krok 1: Drukowanie bieżącego położenia wydruku(P. 597)
Regulacja wszystkich położeń wydruku
600
/
Konserwacja urządzenia
Za pomocą opcji <Przesunięcie Y> i <Przesunięcie X> w menu ustawień panelu roboczego można dostosować
położenia wydruku dla wszystkich rodzajów drukowania, niezależnie od źródła papieru. Położenie wydruku
można regulować w zakresie -50,0 do +50,0 mm w krokach po 0,5 mm w każdym kierunku: pionowym i
poziomym. Przesunięcie Y/Przesunięcie X(P. 409)
601
Konserwacja urządzenia
Drukowanie raportów i list
121Y-07A
Stan materiałów eksploatacyjnych oraz ustawienia urządzenia można sprawdzić przez wydrukowanie raportów i list.
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem „*1” mogą nie być wyświetlane, w zależności od tego, czy w urządzeniu jest
zainstalowana opcjonalna karta SD.
● Ustawienia oznaczone symbolem „*2” nie będą wyświetlone, jeśli w Zdalnym interfejsie użytkownika nie
zostanie zaznaczone pole wyboru [Wyświetl rejestr zadań]. Ukrywanie historii zadań
drukowania(P. 301)
Strona konfiguracji
Pozwala sprawdzić ustawienia urządzenia ( Menu konfiguracji(P. 373) ), zawartość zarejestrowaną w urządzeniu
oraz inne informacje w formie listy, takie jak pozostała ilość tonera, liczba wydrukowanych stron czy pojemność
pamięci RAM zainstalowanej w urządzeniu. Pozycje ustawień, których nazwa jest poprzedzona gwiazdką (*) to
ustawienia, które zostały zmienione z domyślnych ustawień fabrycznych.
(
)
<Strona konfiguracji>
<Tak>
Przykład:
Wydruk stanu sieci
Umożliwia wydrukowanie listy ustawień ( Sieć(P. 389) ) dotyczących sieci skonfigurowanej w urządzeniu. Drukowane
są również informacje na temat bezpieczeństwa, łącznie z ustawieniami filtra adresu i ustawieniami IPSec.
602
Konserwacja urządzenia
(
)
<Wydruk stanu sieci>
<Tak>
Przykład:
Wyd. stanu mat. eksploatacyjnych
Pozwala przeglądać w formie listy takie informacje, jak pozostała ilość tonera, komunikaty ostrzegawcze, informacje na
temat miejsca, w którym można zakupić nowe kasety tonera.
(
)
<Dr. stan mat. ekspl.>
<Tak>
Przykład:
Lista zasad IPSec
Listę nazw zasad oraz ustawienia IPSec zarejestrowane w urządzeniu można sprawdzić, drukując listę zasad IPSec.
603
Konserwacja urządzenia
(
)
<Lista polityk IPSec>
<Tak>
Przykład:
Lista rejestru e-mail RX
Pozwala sprawdzić rejestr zawierający tematy i daty/godziny odbioru wiadomości e-mail odebranych na urządzeniu w
formie listy.
(
)
<Narz. do dr. e-maili>
<Lis. rej.odb.e-maili>
<Tak>
Przykład:
Lista liczników stron
Pozwala sprawdzić całkowitą liczbę wydrukowanych stron dla poszczególnych wydziałów poprzez wydrukowanie
raportu przy włączonej opcji [Zarządzanie ID wydziału].
604
Konserwacja urządzenia
(
)
<Lista zliczania str.>
<Tak>
Przykład:
Raport o licznikach
Pozwala wydrukować raport zbiorczy zawierający liczbę wydrukowanych stron dla każdego licznika.
(
)
<Raport licznika>
<Tak>
Przykład:
Drukuj informacje o systemie MEAP
Pozwala sprawdzić informacje na temat aplikacji MEAP zainstalowanych w urządzeniu oraz aplikacji systemowych
MEAP w formie listy, jeśli włączona jest funkcja MEAP.
(
)
<Druk. inf. sys. MEAP>
<Tak>
Przykład:
605
Konserwacja urządzenia
Lista czcionek PCL
Pozwala sprawdzić listę czcionek dostępnych w trybie PCL.
(
)
<Narzędzie PCL>
Próbki czcionek(P. 684)
<Lista czcionek>
<Tak>
Przykład:
Lista trybu PS
Pozwala wydrukować listę ustawień na potrzeby trybu PS oraz listę elementów informacji wewnętrznych
zarejestrowanych w urządzeniu.
Strona konfiguracji(P. 607)
Lista czcionek(P. 607)
606
Konserwacja urządzenia
◼ Strona konfiguracji
Pozwala sprawdzić ustawienia urządzenia (
listy.
(
)
<Narzędzie PS>
PS(P. 491) ) i zawartość zarejestrowaną w urządzeniu w formie
<Strona konfiguracji>
<Tak>
Przykład:
◼ Lista czcionek
Pozwala sprawdzić listę czcionek dostępnych w trybie PS.
(
)
<Narzędzie PS>
<Lista czcionek>
Przykład:
607
<Tak>
Konserwacja urządzenia
Lista zapisanych zadań *1
Pozwala wydrukować listę dokumentów zapisanych na karcie SD zainstalowanej w urządzeniu.
(
)
<Lista zapis. zadań>
<Tak>
Przykład:
Rejestr wydruków *2
Pozwala wydrukować w formie listy rejestr dokumentów wydrukowanych z komputera.
(
)
<Rejestr wydr. zadań>
<Tak>
Przykład:
Rejestr zapisanych wydruków *1*2
Pozwala wydrukować w formie listy rejestr dokumentów zapisanych na karcie SD zainstalowanej w urządzeniu.
608
Konserwacja urządzenia
(
)
<Rej. wydr. zap. zad.>
<Tak>
Przykład:
Rejestr wydruków raportów *2
Pozwala wydrukować ustawienia i rejestr wydruków raportów w formie listy.
(
)
<Rejestr wydr. rapor.>
<Tak>
Przykład:
Rejestr wydruków e-maili *2
Pozwala wydrukować rejestr odebranych wiadomości e-mail w formie listy.
(
)
<Rej. wydr. e-maili>
<Tak>
Przykład:
609
Konserwacja urządzenia
ŁĄCZA
Menu podręczne(P. 504)
Menu zadań(P. 509)
610
Konserwacja urządzenia
Wyświetlanie wartości licznika
121Y-07C
Pozwala sprawdzić liczbę wydrukowanych stron.
Sprawdzanie całkowitej liczby wydrukowanych stron(P. 611)
Sprawdzanie liczby wydrukowanych stron dla każdego wydziału(P. 611)
Sprawdzanie całkowitej liczby wydrukowanych stron
Pozwala sprawdzić całkowitą liczbę dotychczas wydrukowanych stron, a także bieżącą liczbę stron wydrukowanych w
trybie czarno-białym i w trybie kolorowym.
(
)
<Sprawdź licznik>
Wybór ustawienia do wyświetlenia
<101: Suma 1>
Pozwala sprawdzić całkowitą liczbę wydrukowanych stron.
<108: Suma (cz.-b. 1)>
Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie czarno-białym.
<113: Suma (cz-b/mał)>
Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie czarno-białym.
<114: Suma 1 (2-str.)>
Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie drukowania dwustronnego.
<123: Suma(peł.+1C/S)>
Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie kolorowym (z pominięciem drukowania e-maili).
Sprawdzanie liczby wydrukowanych stron dla każdego wydziału
Istnieje możliwość sprawdzenia liczby wydrukowanych stron dla każdego wydziału.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
611
Konserwacja urządzenia
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Zarządzanie ID wydziału].
➠ Liczba wydrukowanych stron jest wyświetlana dla identyfikatora każdego wydziału w opcji [Wydrukowane
strony].
612
Konserwacja urządzenia
Drukowanie wyniku kontroli
Lista liczników stron(P. 604)
Zerowanie licznika stron
● Aby wyzerować licznik stron dla każdego wydziału, kliknij łącze tekstowe dostępne pod pozycją [ID wydziału],
a następnie kliknij opcje [Wyczyść licznik] [OK].
● Aby wyzerować liczniki dla wszystkich wydziałów, kliknij kolejno opcje [Wyczyść wszystkie liczniki]
613
[OK].
Konserwacja urządzenia
Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych
121Y-07E
Na panelu roboczym można sprawdzić informacje na temat stanu materiałów eksploatacyjnych.
Sprawdzanie stanu papieru(P. 614)
Sprawdzanie modelu kasety z tonerem(P. 614)
Sprawdzanie pozostałej ilości tonera(P. 615)
Sprawdzanie numerów modelu zasobnika na zużyty toner(P. 615)
Sprawdzanie stanu zasobnika na zużyty toner(P. 615)
Sprawdzanie stanu papieru
Pozwala wyświetlić aktualnie zdefiniowany rozmiar i typ papieru oraz pozostały poziom papieru w poszczególnych jego
źródłach.
(
)
<Inf. o mater. ekspl.>
<Inform. o papierze>
Wybór źródło
papieru
Wybór źródła papieru
Wybierz źródło papieru, dla którego chcesz wyświetlić informacje.
Sprawdzanie modelu kasety z tonerem
Pozwala wyświetlić numer modelu kasety z tonerem do urządzenia.
(
)
<Inf. o mater. ekspl.>
<Model pojem. z ton.>
Wybór koloru
Wybór koloru wyświetlania numeru modelu.
614
Wybierz kolor
Konserwacja urządzenia
Sprawdzanie pozostałej ilości tonera
Pozwala wyświetlić ilość pozostałego tonera.
(
)
<Inf. o mater. ekspl.>
<Pozostało tonera>
Wybierz kolor
Wybór koloru
Wybór koloru wyświetlania pozostałej ilości toneru.
● Wyświetlony pozostały poziom tonera służy tylko jako wskaźnik i może różnić się od rzeczywistego
poziomu.
Sprawdzanie numerów modelu zasobnika na zużyty toner
Wyświetlanie numeru modelu zasobnika na zużyty toner używanego w urządzeniu.
(
)
<Inf. o mater. ekspl.>
<Poj. na zużyty toner>
Sprawdzanie stanu zasobnika na zużyty toner
Wyświetlanie stanu zasobnika na zużyty toner używanego w urządzeniu.
(
)
<Inf. o mater. ekspl.>
<Stan zużytego tonera>
615
Konserwacja urządzenia
Inicjowanie ustawień
121Y-07F
Istnieje możliwość przywrócenia następujących ustawień:
Inicjowanie menu(P. 617)
Resetowanie ustawień sieciowych(P. 618)
616
Konserwacja urządzenia
Inicjowanie menu
121Y-07H
Istnieje możliwość przywrócenia domyślnych ustawień fabrycznych urządzenia (
Menu konfiguracji(P. 373) ).
Nie wolno naciskać głównego wyłącznika zasilania w trakcie inicjacji
● Wyłączenie urządzenia w trakcie jego inicjacji może doprowadzić do uszkodzenia.
Zdefiniowano kod PIN dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika
● W takim przypadku inicjowany jest również kod PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika. Po
zakończeniu inicjacji należy ponownie ustawić kod PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika.
Ustawiania kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 270)
● W celu zresetowania ustawień sieciowych należy wykonać procedurę opisaną w części
ustawień sieciowych(P. 618) .
Resetowanie
● W celu zresetowania ustawień opcji <Dost. pozyc. wydruku> należy wykonać procedurę opisaną w części
Dost. pozyc. wydruku(P. 432) .
(
)
<Zainicjuj menu>
<Tak>
sprzętowy(P. 511) )
617
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset
Konserwacja urządzenia
Resetowanie ustawień sieciowych
121Y-07J
Istnieje możliwość przywrócenia domyślnych fabrycznych ustawień sieciowych (
Sieć(P. 389) ).
Nie wolno resetować ustawień sieciowych, gdy urządzenie jest w trakcie drukowania
lub odbierania danych drukowania
● Mogłoby to spowodować nieprawidłowe drukowanie, zakleszczenie papieru lub uszkodzenie urządzenia.
(
sieci>
)
<Sieć>
<Tak>
Sprawdź komunikat
<Inic. ustawień
Wykonaj reset sprzętowy (
Reset sprzętowy(P. 511) )
618
Dodatek
Dodatek
Dodatek ............................................................................................................................................................... 620
Oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie ....................................................................................... 621
Wyróżnione funkcje .......................................................................................................................................... 622
Ekologia i niższe koszty ................................................................................................................................. 623
Większa wydajność ....................................................................................................................................... 625
Więcej funkcji dodatkowych .......................................................................................................................... 628
Dane techniczne ................................................................................................................................................ 631
Dane techniczne urządzenia ......................................................................................................................... 632
Papier ........................................................................................................................................................... 636
Materiały eksploatacyjne ................................................................................................................................. 641
Wyposażenie opcjonalne .................................................................................................................................. 643
Instalacja pamięci ROM ................................................................................................................................ 645
Instalowanie karty SD ................................................................................................................................... 649
Instrukcje dołączone do urządzenia ................................................................................................................ 653
Obsługa: Instrukcja obsługi .............................................................................................................................. 654
Układ ekranu programu Instrukcja obsługi .................................................................................................. 655
Wyświetlanie Instrukcja obsługi ................................................................................................................... 659
Własnoręczne ustawienia wyświetlania ........................................................................................................ 661
Zarządzanie aplikacjami MEAP ......................................................................................................................... 662
Korzystanie z klientów FTP ............................................................................................................................... 663
Przygotowanie do korzystania z serwera FTP ............................................................................................... 664
Drukowanie za pośrednictwem klienta FTP (Wydruk z FTP) .......................................................................... 667
Definiowanie ustawień za pośrednictwem klienta FTP .................................................................................. 669
Inne .................................................................................................................................................................... 676
Podstawowe operacje systemu Windows ..................................................................................................... 677
Próbki czcionek ............................................................................................................................................. 684
Uwaga .......................................................................................................................................................... 689
619
Dodatek
Dodatek
121Y-07K
Ten rozdział zawiera dane techniczne urządzenia, instrukcje dotyczące korzystania z programu Instrukcja obsługi,
zrzeczenie odpowiedzialności, informacje o prawach autorskich oraz inne ważne dla klientów informacje.
620
Dodatek
Oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie
121Y-08U
621
Dodatek
Wyróżnione funkcje
121Y-07L
Zachęcamy do wypróbowania funkcji opisanych w tej części. Funkcje te zostały pogrupowane według trzech kategorii:
„Ekologia i niższe koszty”, „Większa wydajność” i „Więcej funkcji dodatkowych”.
622
Dodatek
Ekologia i niższe koszty
121Y-07R
Drukowanie dwustronne
Można drukować po obu stronach papieru. Drukowanie dwustronne pozwala oszczędzić papier zarówno w
przypadku drukowania dużych zadań drukowania, jak i zaledwie kilku stron. Aby zaoszczędzić jeszcze więcej
papieru, należy połączyć opcję drukowania dwustronnego z opcją drukowania N na 1 — drukowania wielu stron
na jednym arkuszu papieru. Można wydrukować maksymalnie 32 strony na pojedynczym arkuszu, co jest
oszczędnym i ekologicznym rozwiązaniem.
Drukowanie 2-stronnych dokumentów z komputera:
dwustronne(P. 84)
Przełączanie na drukowanie jednostronne/
Aby wydrukować wiele stron na jednym arkuszu z komputera:
arkuszu(P. 88)
Drukowanie wielu stron na jednym
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu
W przypadku dokumentów wielostronicowych wydruk może być nieporęczny i utrudniać przechowywanie oraz
czytanie. Istnieje jednak rozwiązanie. Można wydrukować wiele stron na jednym arkuszu! To zapewnia
oszczędność papieru, zmniejsza objętość dokumentów i ułatwia posługiwanie się nimi. Jeszcze większą
wydajność uzyskuje się w przypadku połączenia tej opcji z drukowaniem dwustronnym.
Aby wydrukować wiele stron na jednym arkuszu z komputera:
arkuszu(P. 88)
Drukowanie 2-stronnych dokumentów z komputera:
dwustronne(P. 84)
623
Drukowanie wielu stron na jednym
Przełączanie na drukowanie jednostronne/
Dodatek
Tryb uśpienia
Jeżeli urządzenie będzie bezczynne przez pewien czas, można zaoszczędzić energię poprzez włączenie trybu
uśpienia ręcznie lub automatycznie. Nie trzeba za każdym razem wyłączać zasilania, aby zminimalizować pobór
energii. Funkcja automatycznego wyłączenia umożliwia zwiększenie oszczędności poprzez automatyczne
wyłączanie urządzenia, jeżeli pozostaje ono bezczynne przez dłuższy czas. Dzięki tym wygodnym funkcjom,
które działają w tle, można oszczędzać energię i pieniądze każdego dnia.
Aby zaoszczędzić energię poprzez wprowadzenie urządzenia w tryb uśpienia:
uśpienia(P. 63)
Aby skonfigurować automatyczne wyłączanie urządzenia:
wyłączania(P. 66)
Przechodzenie w tryb
Ustawianie czasu automatycznego
Oszczędzanie toneru
Aby zaoszczędzić na wykorzystaniu toneru, można wykorzystać tryb <Oszczędzanie tonera> do drukowania kopii
roboczych i wydruków próbnych. Tryby można zmieniać także w zależności od celu, np. użyć normalnego trybu
do drukowania zdjęć, a trybu kopii roboczych do drukowania dokumentów firmowych, które nie wymagają tak
wysokiej jakości wydruku.
Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części
624
Oszczędzanie toneru(P. 105) .
Dodatek
Większa wydajność
121Y-07S
Drukowanie bez programów aplikacji
Dane w formatach PDF/PS/EPS/JPEG/TIFF/XPS można wysyłać do urządzenia bezpośrednio ze Zdalnego
interfejsu użytkownika w celu wydrukowania. Można również drukować bez użycia komputera poprzez
podłączenie nośnika pamięci USB do urządzenia. Nie ma potrzeby otwierania plików, więc uruchamianie
programu aplikacji nie jest konieczne. Jest do bardzo wygodne rozwiązanie, gdy wydruki są potrzebne szybko, a
nie ma dostępu do komputera.
Drukowanie danych bezpośrednio ze Zdalnego interfejsu użytkownika:
(Wydruk bezpośredni)(P. 146)
Drukowanie bez otwierania pliku
Drukowanie danych bezpośrednio z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB):
urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)(P. 118)
Wydruk z
Zdalne zarządzania za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika
Zdalny interfejs użytkownika umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniem przy pomocy komputera. Dzięki niemu
można sprawdzić ilość pozostałego papieru oraz toneru w kasecie z tonerem, a także sprawdzić bieżący stan
zadań drukowania, aby zadecydować, czy należy przerwać bieżące zadania, aby wydrukować bardziej pilne
dokumenty lub przesunąć dokumenty wyżej względem innych zadań oczekujących na wydrukowanie. Dzięki
temu nie trzeba wstawać od biurka i można zaoszczędzić czas.
625
Dodatek
Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części
użytkownika(P. 344) .
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu
Rejestracja i przywołanie ulubionych ustawień w dowolnym momencie
Wszyscy w biurze korzystają z drukarki. Po zarejestrowaniu najbardziej popularnych ustawień jako ustawień
domyślnych można je natychmiast zastosować. Kombinacje najczęściej używanych ustawień drukowania można
zarejestrować jako profile. Dzięki temu można szybko przywołać swoje ulubione ustawienia — poprzez wybór
profilu, a nie każdego ustawienia osobno przy drukowaniu każdego dokumentu.
Aby zmienić ustawienia domyślne drukowania:
Zmiana ustawień domyślnych(P. 114)
Aby zarejestrować kombinacje najczęściej stosowanych ustawień drukowania jako profile:
kombinacji często używanych ustawień wydruku(P. 112)
Rejestrowanie
Oszczędność czasu dzięki skrótom
Jeżeli konieczne jest wydrukowanie wielu dokumentów, można w wygodny sposób wydrukować je wszystkie
przy pomocy jednego działania. Narzędzie PageComposer firmy Canon umożliwia połączenie wielu
dokumentów i wydrukowanie ich za jednym razem. Można również zapisać często drukowane dokumenty, takie
jak arkusze faksu, na karcie SD urządzenia, a następnie wydrukować je bezpośrednio z panelu roboczego. Nie
trzeba sięgać do komputera i uruchamiać sterownika drukarki. Takie skróty pozwalają zaoszczędzić czas i
umożliwiają bardziej wydajną pracę.
Łączenie wielu dokumentów i ich jednoczesne drukowanie:
dokumentów(P. 107)
Łączenie i drukowanie wielu
Drukowanie listy dokumentów zapisanych na karcie SD zainstalowanej w urządzeniu.
dokumentu zapisanego w urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania)(P. 136)
Drukowanie
Przerywanie drukowania w celu zrealizowania nagłych zadań
626
Dodatek
Czasami trzeba natychmiast wydrukować 1 stronę, ale trwa drukowanie 200-stronnicowego dokumentu, a
kolejne 5 dokumentów oczekuje na wydrukowanie. W takiej sytuacji należy użyć funkcji przerywania
drukowania, tak aby wydrukować niezbędną stronę bez anulowania innych zadań. Po wydrukowaniu takiej
strony drukowanie innych zadań zostanie przywrócone płynnie i automatycznie.
Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części
dokumentów(P. 354) .
Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych
Szybka zmiana ustawień drukowania dzięki intuicyjnej obsłudze
Dzięki podglądowi wydruku w sterowniku drukarki można w łatwy i intuicyjny sposób określić na przykład układ
strony czy krawędź bindowania lub przełączyć między drukowaniem jednostronnym i dwustronnym. Proste
kliknięcie pozwala w łatwy sposób zmieniać ustawienia podczas wyświetlania podglądu wydruku.
Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części
627
Podstawowe operacje drukowania(P. 73) .
Dodatek
Więcej funkcji dodatkowych
121Y-07U
Korzystanie ze smartfonu/tabletu
W sytuacji, gdy trzeba szybko wydrukować ofertę przygotowaną na tablecie podczas podróży służbowej lub przy
użyciu smartfonu, z pomocą przychodzi mobilna aplikacja firmy Canon. Nawet w środowisku bez routera
bezprzewodowej sieci LAN pozwala połączyć się bezprzewodowo i bezpośrednio z urządzeniem.
Bez potrzeby korzystania z komputera, szybko i łatwo. Szeroki zakres zastosowań do użytku w pracy i w domu
dzięki szybko rozwijającej się technologii.
Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w sekcji
przenośnymi(P. 169)
Wygodna współpraca z urządzeniami
Prosty wydruk za pomocą technologii Google Cloud Print
Połącz się z technologią Google Cloud Print z laptopa lub telefonu, prześlij dane i już masz gotowe
wydrukowane dokumenty. Dzięki temu urządzeniu, technologii Google Cloud Print i przenośnemu urządzeniu
możesz drukować cokolwiek chcesz i gdziekolwiek chcesz.
Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części
Print(P. 181) .
Zachowanie poufności wydruków
628
Korzystanie z technologii Google Cloud
Dodatek
Zwykle w momencie drukowania dokumentów z komputera wydruk natychmiast wychodzi z drukarki. Jednak w
przypadku dokumentacji zawierającej informacje poufne nie zawsze jest to wygodne. Wystarczy skorzystać z
opcji bezpiecznego drukowania i nikt nie będzie mógł wydrukować dokumentów bez wprowadzenia hasła na
panelu operacyjnym urządzenia. Dzięki temu dokumenty poufne nie będą leżały na tacy, do której wszyscy mają
dostęp. Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo, można wydrukować znak wodny, np. „POUFNE” lub
„PRYWATNA KOPIA”.
Aby wydrukować dokument zabezpieczony kodem PIN:
PIN (Zabezpieczone drukowanie)(P. 130)
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem
Aby wydrukować znaki wodne, np. „POUFNE”, na dokumencie:
Drukowanie znaków wodnych(P. 97)
Plakaty
Powiększ standardowy wydruk na jednym arkuszu i zrób z niego wyjątkowo duży plakat. Duży plakat drukowany
jest na dziewięciu arkuszach. Złóż je w układzie 3x3 i gotowe!
Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części
Drukowanie plakatów(P. 90) .
Broszury
Czasami dokumenty powinny prezentować się lepiej niż po prostu luźne kartki spięte w lewym górnym rogu.
Przygotowanie broszury jest bardzo proste. Sterownik drukarki zajmie się układem stron. A Ty po prostu
zegniesz strony i zepniesz je wzdłuż środka.
Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części
Drukowanie broszury(P. 92) .
Automatyczne sortowanie materiałów do rozdania na spotkaniu
629
Dodatek
W przypadku drukowaniu wielu kopii jednego wielostronicowego dokumentu można użyć funkcji sortowania,
aby wydrukować kolejno każdą kopię ze wszystkimi stronami w odpowiedniej kolejności. Jest to pomocne w
przygotowywaniu materiałów do rozdania na spotkaniu lub prezentacji.
Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części
630
Układanie wydruków wg numeru strony(P. 86) .
Dodatek
Dane techniczne
121Y-07W
Ze względu na ciągłe ulepszanie urządzenia jego dane techniczne mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego
powiadomienia.
Dane techniczne urządzenia(P. 632)
Papier(P. 636)
631
Dodatek
Dane techniczne urządzenia
121Y-07X
Dane techniczne sprzętu(P. 632)
Dane techniczne sterownika(P. 634)
Dane techniczne oprogramowania(P. 634)
Dane techniczne sprzętu
Typ
Drukarka stacjonarna
Metoda drukowania
Laser półprzewodnikowy + elektrofotograficzny system typu suchego
System utrwalania tonera
System utrwalania na żądanie
Rozdzielczość
600 dpi
Szybkość drukowania *1
LBP712Cx
Drukowanie w trybie czarno-białym
(Papier zwykły (60 do 90 g/m²), A4 stałe
drukowanie)
● Drukowanie jednostronne: 38 arkuszy na minutę
● Drukowanie dwustronne: 38 stron na minutę *2
Drukowanie w trybie kolorowym
● Drukowanie jednostronne: 38 arkuszy na minutę
● Drukowanie dwustronne: 38 stron na minutę *2
LBP710Cx
Drukowanie w trybie czarno-białym
● Drukowanie jednostronne: 33 arkusze na minutę
● Drukowanie dwustronne: 33 strony na minutę *2
Drukowanie w trybie kolorowym
● Drukowanie jednostronne: 33 arkusze na minutę
● Drukowanie dwustronne: 33 strony na minutę *2
Czas nagrzewania *3
● Normalne uruchamianie: 31 sekund lub mniej
(od włączenia urządzenia do przejścia urządzenia
w tryb gotowości)
● Szybkie uruchamianie: 2 sekundy lub mniej
Czas przywracania *4
(przywracanie z trybu uśpienia w tryb
● Średni (uśpienie drukarki): 6 sekund lub mniej
czuwania)
● Długi (uśpienie drukarki): 6 sekund lub mniej
Czas pierwszego drukowania *4
● Drukowanie w trybie czarno-białym: 5,1 s
(drukowanie jednostronne na papierze o
rozmiarze A4 z użyciem tacy wyprowadzającej
papier)
● Drukowanie w trybie kolorowym: 6,0 s
Dopuszczalny stos papieru
Drukowanie dwustronne
Papier(P. 636)
● Rozmiar standardowy:
A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Foolscap i 16K, Indian Legal, Government
Legal, Government Letter, Australia Foolscap
● Niestandardowy format papieru:
szerokość 148,0 do 215,9 mm, długość 210,0 do 355,6 mm
632
Dodatek
Wyjście papieru
Przednią stroną do dołu
Pojemność wyjścia *5
Przybliżona liczba arkuszy: 200
(Taca wyprowadzania papieru)
Hałas
LwAd (deklarowany A-ważony poziom mocy akustycznej (1 B = 10 dB))
(pomiar zgodnie z normą ISO 7779, deklarowana
emisja szumu zgodnie z normą ISO 9296)
● W trybie gotowości:
LBP712Cx
5,0 B lub mniej
LBP710Cx
5,1 B lub mniej
● Podczas drukowania:
LBP712Cx
Drukowanie w trybie czarno-białym:
Drukowanie jednostronne: 6,5 B lub mniej
Drukowanie dwustronne: 6,7 B lub mniej
Drukowanie w trybie kolorowym:
Drukowanie jednostronne: 6,6 B lub mniej
Drukowanie dwustronne: 6,7 B lub mniej
LBP710Cx
Drukowanie w trybie czarno-białym:
Drukowanie jednostronne: 6,5 B lub mniej
Drukowanie dwustronne: 6,7 B lub mniej
Drukowanie w trybie kolorowym:
Drukowanie jednostronne: 6,5 B lub mniej
Drukowanie dwustronne: 6,7 B lub mniej
LpAm (deklarowany A-ważony poziom ciśnienia akustycznego (pozycja osoby
przechodzącej))
● W trybie gotowości:
LBP712Cx
36 dB
LBP710Cx
37 dB
● Podczas drukowania:
Drukowanie w trybie czarno-białym:
Drukowanie jednostronne: 50 dB
Drukowanie dwustronne: 52 dB
Drukowanie w trybie kolorowym:
Drukowanie jednostronne: 51 dB
Drukowanie dwustronne: 52 dB
Warunki eksploatacji
Wymagania systemowe
(Tylko moduł główny)
● Temperatura: 10 do 30 °C
● Wilgotność: od 20 do 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Źródło zasilania
220 do 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Zużycie energii *6
● Maksymalnie: 1 470 W lub mniej
(na 20 °C)
● W trakcie pracy:
około 590 W (LBP712Cx)
około 570 W (LBP710Cx)
● W trybie czuwania: około 34 W
● W trybie uśpienia:
<Śred. (uśp. drukar.)> *7:
633
Dodatek
Około 6,1 W (przewodowa sieć LAN)
<Wysoki (głęb. uśp.)> *7:
Około 1,3 W (przewodowa sieć LAN)
● Gdy zasilanie jest wyłączone:
0,16 W lub mniej (wyłączanie)
0,84 W lub mniej (szybkie wyłączanie)
Materiały eksploatacyjne(P. 641)
Materiały eksploatacyjne
Waga *8
Około 24,8 kg
*1 Prędkość
drukowania może być wolniejsza w zależności od rozdzielczości wyjściowej, rozmiaru papieru, orientacji papieru i
określonej liczby arkuszy do wydrukowania.
*2 Do
drukowania dwustronnego, jedna strona drukowana na przedniej stronie arkusza, a druga na tylnej stronie arkusza,
liczona jest jako jeden arkusz wyjściowy.
*3 Może różnić się w zależności od warunków w jakich korzysta się z urządzenia (z uwzględnieniem dołączonych opcjonalnych
akcesoriów i środowiska instalacji).
*4
Może się różnić w zależności od otoczenia urządzenia.
*5 Może
się różnić w zależności od środowiska instalacji i użytego typu papieru.
*6 Nawet
jeśli drukarka jest wyłączona, nadal pobierana jest mała ilość energii, gdy wtyczka zasilająca jest podłączona do
gniazda sieciowego.
Aby całkowicie wstrzymać pobór energii, należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
*7 W
zależności od sytuacji pobór energii może być większy od przedstawionych tutaj wartości, nawet jeśli dla trybu uśpienia
wybrano ustawienie <Śred. (uśp. drukar.)> lub <Wysoki (głęb. uśp.)>.
*8 Waga
urządzenia z wyłączeniem wagi kasety z tonerem.
Dane techniczne sterownika
Procesor
264 MHz + 528 MHz
Pojemność pamięci RAM
1024 MB
Interfejs hosta
● Interfejs USB:
szybki interfejs USB x 4 (z przodu x 1 i z tyłu x 3)
● Interfejs sieciowy:
Wspólny dla trybów 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ-45)
pełny dupleks / półdupleks
Interfejs użytkownika
● LCD:
132 x 65 punktów
LCD F-STN
● Wskaźniki LED: 5 wskaźników
● Klucze robocze: 12 kluczy
● Klawisze numeryczne: tak
Złącze ROM
1 złącze
Szczelina na kartę SD
1 szczelina
Dane techniczne oprogramowania
Wbudowane polecenia sterujące
PCL6, PostScript 3, UFR II, PDF i XPS
634
Dodatek
Wbudowana czcionka skalowalna ● PCL: 93 skalowalne czcionki, 10 czcionek bitmapowych
● PS: 136 czcionek standardowych
Obszar wydruku
Interfejs sieciowy
Obszar wydruku(P. 639)
Obsługiwany protokół
● TCP/IP (typ struktury: Ethernet II)
● SMB (opcjonalnie)
Aplikacja do drukowania
● LPD
● RAW
● IPP/IPPS
● FTP
● WSD
635
Dodatek
Papier
121Y-07Y
◼ Obsługiwane formaty papieru
Poniżej wymieniono rozmiary papieru, które można załadować do szuflady na papier, na tacę wielofunkcyjną lub do
dodatkowych źródeł papieru.
: Dostępny
: Niedostępny
Format papieru
Szuflada 1 Szuflady 2 do 4 Taca uniwersalna Automatyczne drukowanie
(opcjonalne)
dwustronne *1
A4
(210,0 x 297,0 mm)
B5
(182,0 x 257,0 mm)
A5 *2
(148,0 x 210,0 mm)
A6
(105,0 x 148,0 mm)
Legal (LGL)
(215,9 x 355,6 mm)
Letter (LTR)
(215,9 x 279,4 mm)
Statement (STMT)
*1
Automatyczne 2-stronne drukowanie jest dostępne bez wymiany papieru.
*2 Można załadować w orientacji pionowej. Automatyczne drukowanie dwustronne na papierze załadowanym w orientacji
poziomej.
*3 Dostępne
są następujące rozmiary:
● Ładowanie w orientacji pionowej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II):
148,0 do 215,9 mm, 148,0 do 215,9 mm
● Ładowanie w orientacji poziomej:
101,6 do 215,9 mm, 148,0 do 297,0 mm
*4 Dostępne
są następujące rozmiary:
● Ładowanie w orientacji pionowej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II):
148,0 do 215,9 mm, 148,0 do 215,9 mm
● Ładowanie w orientacji poziomej:
101,6 do 215,9 mm, 148,0 do 355,6 mm
*5 Dostępne
są następujące rozmiary:
● Ładowanie w orientacji pionowej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II):
127,0 do 215,9 mm, 127,0 do 215,9 mm
● Ładowanie w orientacji poziomej:
76,2 do 215,9 mm, 127,0 do 355,6 mm
*6 Dostępne
są następujące rozmiary:
● 148,0 do 215,9 mm, 210,0 do 355,6 mm
636
Dodatek
Format papieru
Szuflada 1 Szuflady 2 do 4 Taca uniwersalna Automatyczne drukowanie
(opcjonalne)
dwustronne *1
(139,7 x 215,9 mm)
Executive (EXEC)
(184,1 x 266,7 mm)
Foolscap (FLSC)
(215,9 x 330,2 mm)
16K
(195,0 x 270,0 mm)
Karta katalogowa
(76,2 x 127,0 mm)
Indian Legal
(215,0 x 345,0 mm)
Government Legal
(203,0 x 330,0 mm)
Government Letter
(203,0 x 267,0 mm)
Australia Foolscap
(206,0 x 337,0 mm)
Pocztówka
(100,0 x 148,0 mm)
Pocztówka z odpowiedzią
(148,0 x 200,0 mm)
Pocztówka 4 na 1
(200,0 x 296,0 mm)
*1
Automatyczne 2-stronne drukowanie jest dostępne bez wymiany papieru.
*2 Można
załadować w orientacji pionowej. Automatyczne drukowanie dwustronne na papierze załadowanym w orientacji
poziomej.
*3 Dostępne
są następujące rozmiary:
● Ładowanie w orientacji pionowej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II):
148,0 do 215,9 mm, 148,0 do 215,9 mm
● Ładowanie w orientacji poziomej:
101,6 do 215,9 mm, 148,0 do 297,0 mm
*4 Dostępne
są następujące rozmiary:
● Ładowanie w orientacji pionowej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II):
148,0 do 215,9 mm, 148,0 do 215,9 mm
● Ładowanie w orientacji poziomej:
101,6 do 215,9 mm, 148,0 do 355,6 mm
*5 Dostępne
są następujące rozmiary:
● Ładowanie w orientacji pionowej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II):
127,0 do 215,9 mm, 127,0 do 215,9 mm
● Ładowanie w orientacji poziomej:
76,2 do 215,9 mm, 127,0 do 355,6 mm
*6 Dostępne
są następujące rozmiary:
● 148,0 do 215,9 mm, 210,0 do 355,6 mm
637
Dodatek
Format papieru
Szuflada 1 Szuflady 2 do 4 Taca uniwersalna Automatyczne drukowanie
(opcjonalne)
dwustronne *1
Koperta NAGAGATA 3
(120,0 x 235,0 mm)
Koperta YOUGATANAGA 3 (Younaga 3)
(235,0 x 120,0 mm)
Koperta nr 10 (COM10)
(104,7 x 241,3 mm)
Koperta Monarch
(98,4 x 190,5 mm)
Koperta C5 (ISO-C5)
(162,0 x 229,0 mm)
Koperta DL
(110,0 x 220,0 mm)
Niestandardowy format papieru
*1
*3
*4
*5
*6
Automatyczne 2-stronne drukowanie jest dostępne bez wymiany papieru.
*2 Można załadować w orientacji pionowej. Automatyczne drukowanie dwustronne na papierze załadowanym w orientacji
poziomej.
*3 Dostępne
są następujące rozmiary:
● Ładowanie w orientacji pionowej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II):
148,0 do 215,9 mm, 148,0 do 215,9 mm
● Ładowanie w orientacji poziomej:
101,6 do 215,9 mm, 148,0 do 297,0 mm
*4 Dostępne
są następujące rozmiary:
● Ładowanie w orientacji pionowej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II):
148,0 do 215,9 mm, 148,0 do 215,9 mm
● Ładowanie w orientacji poziomej:
101,6 do 215,9 mm, 148,0 do 355,6 mm
*5 Dostępne
są następujące rozmiary:
● Ładowanie w orientacji pionowej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II):
127,0 do 215,9 mm, 127,0 do 215,9 mm
● Ładowanie w orientacji poziomej:
76,2 do 215,9 mm, 127,0 do 355,6 mm
*6 Dostępne
są następujące rozmiary:
● 148,0 do 215,9 mm, 210,0 do 355,6 mm
● Domyślnym rozmiarem papieru jest <A4>. Format ten należy zmienić w przypadku używania papieru o
innym formacie.
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier(P. 58)
Określanie rozmiaru i typu papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną(P. 60)
● W zależności od sterownika drukarki niektóre rozmiary papieru mogą nie być wyświetlane. Jeżeli wymagany
rozmiar papieru nie jest wyświetlany, należy pobrać sterownik drukarki UFR II/UFRII LT V4 ze strony
internetowej firmy Canon. Jeżeli nie można go pobrać, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym
przedstawicielem firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej firmy Canon.
638
Dodatek
◼ Typ papieru i dostępna pojemność
W urządzeniu można używać papieru bezchlorowego.
● W zależności od używanego typu papieru jakość wydruku może ulec pogorszeniu. Wszystkie wydajności
źródłowe wskazane w poniższej tabeli mają charakter wytycznych i mogą się różnić od wartości
rzeczywistych.
: Niedostępny
Typ papieru
Papier zwykły *1*2
Papier gruby
Szuflada
Taca uniwersalna
60 do 80 g/m²
550 arkuszy *3
100 arkuszy
81 do 90 g/m²
400 arkuszy
80 arkuszy
91 do 105 g/m² *2
400 arkuszy
80 arkuszy
106 do 128 g/m² *2
400 arkuszy
80 arkuszy
129 do 163 g/m² *2
250 arkuszy
50 arkuszy
164 do 216 g/m²
Papier surowy
30 arkuszy
60 do 105 g/m²
400 arkuszy
Etykiety
80 arkuszy
100 arkuszy
Pocztówka / Pocztówka z odpowiedzią / Pocztówka 4 na 1 *4
50 arkuszy
Koperta
10 arkuszy
*1 Dostępny
*2
jest również papier z makulatury.
Automatyczne dwustronne drukowanie jest dostępne bez wymiany papieru.
*3 Wydajność
*4
źródłowa w przypadku użycia papieru 80 g/m². W przypadku papieru o gramaturze 64 g/m² można załadować do 640 arkuszy.
Nie można używać pocztówek Inkjet ani pocztówek z odpowiedzią.
◼ Typ papieru i ustawienia urządzenia
Ładowanie papieru(P. 38)
◼ Obszar wydruku
Zacieniowane obszary na poniższym rysunku reprezentują obszar wydruku. W przypadku koperty marginesy u góry, u
dołu, z prawej i z lewej mają długość równą 10 mm.
639
Dodatek
640
Dodatek
Materiały eksploatacyjne
121Y-080
Ten rozdział zawiera opis materiałów eksploatacyjnych urządzenia oraz szacunkowych
czasów ich wymiany. W celu dokonania zakupu materiałów eksploatacyjnych należy
skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.
Podczas użytkowania i przechowywania materiałów eksploatacyjnych ( Materiały
eksploatacyjne(P. 10) ) należy przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. Dla
uzyskania optymalnej jakości wydruku zalecamy stosowanie oryginalnych pojemników z
tonerem firmy Canon oraz oryginalnych części firmy Canon.
● W zależności od środowiska instalacyjnego, rozmiaru papieru albo rodzaju dokumentów może zaistnieć
konieczność wymiany materiału eksploatacyjnego przed upływem szacowanego terminu ważności.
◼ Zasobniki z tonerem
Dołączone zasobniki z tonerem
Poniżej przedstawiono średnią wydajność* zasobników z tonerem dołączonych do urządzenia.
● Czarny: 6 300 arkuszy
● Y (żółty), M (amarantowy) i C (cyjan): 5 400 arkuszy
*
Średnia wydajność została określona na podstawie normy „ISO/IEC 19798” (międzynarodowa norma dotycząca „sposobu
określenia wydajności zasobnika z tonerem w monochromatycznych elektrofotograficznych drukarkach i urządzeniach
wielofunkcyjnych zawierających moduł drukowania” opracowana przez organizację ISO (International Organization for
Standardization — Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna)) przy drukowaniu na papierze formatu A4 i domyślnym
poziomie zabarwienia druku.
Wymiana zasobników z tonerem
Dla uzyskania optymalnej jakości wydruku zaleca się użycie oryginalnej kasety z tonerem firmy Canon.
Oryginalny zasobnik z tonerem firmy Canon
Średnia wydajność zasobnika z tonerem *
Canon Cartridge 040 Black (Czarny)
6 300 arkuszy
Canon Cartridge 040 Yellow (Żółty)
Canon Cartridge 040 Magenta (Amarantowy)
5 400 arkuszy
Canon Cartridge 040 Cyan (Błękitny)
Canon Cartridge 040 H Black (Czarny)
12 500 arkuszy
Canon Cartridge 040 H Yellow (Żółty)
10 000 arkuszy
641
Dodatek
Canon Cartridge 040 H Magenta (Amarantowy)
Canon Cartridge 040 H Cyan (Błękitny)
● Wymiana zasobników z tonerem
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 584)
◼ Waste Toner Box WT-B1
Średnia liczba stron, które można wydrukować na zasobnik na zużyty toner wynosi 54 000 (zakładany rozmiar
papieru to A4 lub Letter).
● W przypadku wymiany zasobnika na zużyty toner
toner(P. 587)
642
Sposób wymiany zasobnika na zużyty
Dodatek
Wyposażenie opcjonalne
121Y-081
Funkcje urządzenia można w pełni wykorzystać, instalując opcjonalne wyposażenie wymienione poniżej. Opcjonalne
wyposażenie można zakupić w tym samym sklepie, w którym zakupiono urządzenie, lub u sprzedawcy produktów
firmy Canon.
◼ Paper Feeder PF-D1
Za pomocą opcjonalnego podajnika papieru można załadować papier w
innym formacie niż przewidziano w standardowej szufladzie na papier, co
ogranicza czas i nakład pracy związany z wymianą papieru.
Dopuszczalny papier
Papier(P. 636)
Źródło zasilania
Z modułu głównego
Wymiary
(szer. x dł. x wys.)
458 x 464 x 150 mm
Waga
Około 6,1 kg
Metoda instalacji
Patrz „Pierwsze kroki”.
● W LBP712Cx można zamontować do trzech podajników papieru, a w LBP710Cx — jeden.
◼ Barcode Printing Kit-F1
Jeśli moduł Barcode Printing Kit-F1 jest zainstalowany w urządzeniu, dodany jest tryb
drukowania kodów kreskowych, który umożliwia drukowanie kodów kreskowych z komputera.
Moduł Barcode Printing Kit-F1 zawiera następujące czcionki kodów kreskowych.
● OCR-B
● Symb. FontInform
● Symbole stethos
● BarDIMM ©1997
● USPS ZEBRA+4Stat
Ta opcja pozwala tworzyć kody kreskowe w różnych formatach. Należy pamiętać, że w celu
drukowania kodów kreskowych należy włączyć obsługę języka PCL. Szczegółowe informacje
dotyczące korzystania z dodatku Barcode Printing Kit można znaleźć w podręczniku Barcode
Printing Guide (Podręcznik drukowania kodów kreskowych) (podręcznik w formacie PDF).
Metoda instalacji
Instalacja pamięci ROM(P. 645)
643
Dodatek
◼ PCL International Font Set-C1
Po zainstalowaniu modułu PCL International Font Set-C1 w urządzeniu do drukarki PCL zostaną
dodane wymienione poniżej czcionki. To umożliwi drukowanie w wielu językach w środowisku
SAP Unicode.
● Andale® i WorldType® Collection J (wersja japońska)
● Andale® i WorldType® Collection K (wersja koreańska)
● Andale® i WorldType® Collection S (wersja chińska uproszczona)
● Andale® i WorldType® Collection T (wersja chińska tradycyjna)
Dostępne są cztery wersje czcionek do obsług różnic w wyglądzie znaków zależnych od regionu.
Metoda instalacji
Instalacja pamięci ROM(P. 645)
◼ SD CARD-C1
Na potrzeby korzystania z opisanych poniżej funkcji można zainstalować kartę SD.
● Drukowanie zabezpieczone
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie)
(P. 130)
● Wydruk zapisanych zadań
Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania)
(P. 136)
● Przerwij drukowanie, Priorytet drukowania, Wstrzymaj/Przywróć
Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych dokumentów(P. 354)
● Drukowanie SMB
Konfiguracja protokołu SMB(P. 247)
● Bufor wydruku
Bufor wydruku(P. 404)
Metoda instalacji
Instalowanie karty SD(P. 649)
● Przed przekazaniem karty SD do utylizacji należy wykonać na niej operację <Pełne usuw. danych> lub
zniszczyć ją fizycznie, aby zapobiec wyciekowi informacji osobistych. Instalowanie karty SD(P. 649)
644
Dodatek
Instalacja pamięci ROM
121Y-082
W tej części opisano, w jaki sposób zainstalować dodatkową
pamięć ROM w urządzeniu. Pamięć ROM podłącza się do złączy
ROM wewnątrz obudowy z tyłu urządzenia. Przed
zainstalowaniem pamięci ROM, należy się zapoznać ze środkami
ostrożności wskazanymi w części Instalacja(P. 3) .
Środki ostrożności podczas instalacji pamięci ROM
● Nie wolno przykładać żadnych metalowych elementów, takich jak śruby, do płyt obwodowych urządzenia.
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
● Nie wolno dotykać części wewnętrznych, obwodów drukowanych, złączy ani przełączników. Może to
spowodować uszkodzenie urządzenia.
● Nie wolno włączać zasilania, gdy pokrywa pamięci ROM jest otwarta. Może to spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Środki ostrożności związane z unikaniem ładunków elektrostatycznych
Pamięć ROM zawiera części wrażliwe na działanie ładunków elektrostatycznych. Aby zapobiec uszkodzeniu
pamięci ROM wskutek działania ładunków elektrostatycznych, należy stosować poniższe środki ostrożności.
● Przed dotknięciem modułu pamięci ROM należy dotknąć metalowej części znajdującej się w pomieszczeniu,
aby rozładować ładunki elektrostatyczne zgromadzone na ciele.
● Podczas pracy nie dotykać przedmiotów, które z dużym prawdopodobieństwem wytwarzają ładunki
elektrostatyczne, np. wyświetlacza.
● Aby uniknąć skutków działania ładunków elektrostatycznych, moduł pamięci ROM należy wyjmować z osłony
przed podłączeniem do złączy pamięci ROM.
1
Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania.
● Aby wyłączyć zasilanie urządzenia, należy wykonać procedurę wyłączania z poziomu panelu roboczego bez
korzystania z głównego wyłącznika zasilania. Wyłączanie zasilania (procedura wyłączania)(P. 34)
2
1
Zdejmij tylną pokrywę.
Pchnij zaczep i delikatnie otwórz pokrywę w swoją stronę.
645
Dodatek
2
3
Zdejmij pokrywę z prawej strony w kierunku wskazanym za pomocą strzałki.
Zdejmij pokrywę pamięci ROM.
1
Za pomocą żetonu odkręć śruby.
2
Otwórz pokrywę pamięci ROM i zdemontuj ją w kierunku wskazanym za pomocą strzałki.
4
Zainstaluj pamięć ROM.
● Ustaw moduł pamięci ROM równo z dwoma złączami pamięci ROM urządzenia i wepchnij moduł do oporu.
646
Dodatek
Odłączanie pamięci ROM
● Chwyć za krawędzie modułu pamięci ROM i wyciągnij moduł, jak zaprezentowano na poniższej ilustracji.
5
Zamontuj pokrywę pamięci ROM z powrotem na miejscu.
1
Zamknij pokrywę pamięci ROM, wpychając zaczep pokrywy pamięci ROM w kierunku oznaczonym
za pomocą strzałki.
2
Za pomocą żetonu ponownie przykręć śruby.
6
Załóż tylną pokrywę w kierunku wskazanym za pomocą strzałki, a następnie ją
zamknij, dociskając przy tym zaczep.
647
Dodatek
● Aby jednocześnie zainstalować kartę SD, przejdź do części
Instalowanie karty SD(P. 649) .
◼ Sprawdzanie, czy zestaw Barcode Printing Kit-F1 jest prawidłowo zainstalowany w
urządzeniu
Wydrukować Strona konfiguracji(P. 505) i sprawdzić, czy w menu „PCL” jest
wyświetlana pozycja „BarDIMM”.
Jeśli pozycja „BarDIMM” jest widoczna, oznacza to, że pamięć ROM jest
zainstalowana prawidłowo.
Pozycja „BarDIMM” jest niewidoczna
● Pamięć ROM nie jest zainstalowana prawidłowo. Wyjmij moduł pamięci
ROM z urządzenia i podłącz go ponownie.
648
Dodatek
Instalowanie karty SD
121Y-083
W tej części opisano sposób montażu i inicjacji karty SD. Włóż kartę SD do
szczeliny na kartę SD z lewej strony urządzenia. Przed zainstalowaniem
karty SD należy się zapoznać ze środkami ostrożności opisanymi w części
Instalacja(P. 3) . Należy pamiętać, że dane urządzenia zapisane na
karcie SD są szyfrowane. Zapewnia to bezpieczeństwo korzystania z karty
SD na komputerze lub w innych okolicznościach, ponieważ zaszyfrowane
dane na karcie SD są zabezpieczone przed nieupoważnionym
wyodrębnianiem.
● Przed zamontowaniem karty SD należy sprawdzić, czy nie jest ona chroniona przed zapisem. Jeśli tak, należy
ją odblokować przed zainstalowaniem.
1
Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania.
● Aby wyłączyć zasilanie urządzenia, należy wykonać procedurę wyłączania z poziomu panelu roboczego bez
korzystania z głównego wyłącznika zasilania. Wyłączanie zasilania (procedura wyłączania)(P. 34)
2
Zdejmij pokrywę szczeliny na kartę SD.
1
Za pomocą żetonu odkręć śruby.
2
Otwórz pokrywę szczeliny na kartę SD i zdemontuj ją w kierunku wskazanym za pomocą strzałki.
649
Dodatek
3
Zainstaluj kartę SD.
● Wsuń kartę do szczeliny na kartę SD, aż usłyszysz kliknięcie.
Wyjmowanie karty SD
● Zgodnie z poniższym rysunkiem pchnij kartę SD głębiej w szczelinę, aż usłyszysz kliknięcie, odsuń palec i
wyjmij kartę.
4
Ponownie załóż pokrywę szczeliny na kartę SD.
1
Zamknij pokrywę szczeliny na kartę SD, naciskając na zaczep pokrywy.
2
Za pomocą żetonu ponownie przykręć śruby.
650
Dodatek
Szczelina na kartę SD z zabezpieczeniem
antykradzieżowym
● Pokrywa szczeliny na kartę SD jest wyposażona w szczelinę z
zabezpieczeniem, do którego można zaczepić linkę
zabezpieczającą lub inne podobne zabezpieczenie.
● Otwór szczeliny z zabezpieczeniem ma szerokość 3,4 mm i
wysokość 7,4 mm.
● Aby uzyskać więcej informacji na temat szczeliny z
zabezpieczeniem, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą
produktów firmy Canon.
◼ Inicjacja karty SD
Przy pierwszym włączeniu urządzenia od zainstalowania karty SD na wyświetlaczu
pojawi się komunikat <Format SD Card?>. Aby rozpocząć inicjację karty SD, należy
nacisnąć przycisk
. Po zakończeniu inicjacji karta będzie gotowa do użycia.
Opcja <Format SD Card?> się nie wyświetla
● W menu ustawień na panelu roboczym zainicjuj kartę SD, wybierając opcję <Formatowanie> dostępną w
<Konserwacja karty SD>.
Konserwacja karty SD(P. 437)
◼ Sprawdzanie, czy karta SD jest prawidłowo zainstalowana w urządzeniu
Wydrukuj Strona konfiguracji(P. 602) . Jeśli opcja „Karta SD” w „Menu
sterowania” jest włączona, oznacza to, że karta SD jest zainstalowana
prawidłowo.
Nie ma informacji na temat stanu karty SD
● Karta SD nie jest zainstalowana prawidłowo. Wyjmij kartę SD z urządzenia i
zainstaluj ją ponownie.
◼ Konfiguracja informacji o karcie SD
Jeśli karta SD została dodana po zainstalowaniu sterownika drukarki, należy skonfigurować informacje o karcie SD w
tym sterowniku. Wyposażenie opcjonalne(P. 643)
651
Dodatek
◼ Usuwanie danych z karty SD
Przed przekazaniem karty SD do utylizacji można przy użyciu opisanej poniżej procedury usunąć z niej wszystkie dane.
Procedura spowoduje usunięcie nawet tych fragmentów danych, których normalnie nie można usunąć. To eliminuje
ryzyko odczytania danych przez osoby trzecie, umożliwiając bezpieczną utylizację karty SD.
● Poniższej procedury nie wolno stosować do żadnych kart SD poza opcjonalną kartą „SD CARD-C1”.
1
Przełącz urządzenie w tryb offline.
● Gdy zaświeci się wskaźnik
(
2
Naciśnij przycisk
3
Za pomocą przycisków
4
przycisk
(
), naciśnij przycisk
).
)
/
wybierz opcję <Konserw. użytkownika> i naciśnij
.
Wybierz kolejno polecenia <Konserwacja karty SD>
● Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk
5
(
Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk
<Pełne usuw. danych>.
.
.
➠ Urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie. Potem zostanie ono automatycznie
wyłączone.
● Po wykonaniu operacji <Pełne usuw. danych> ustawienie parametru <Karta SD> zostanie zmienione na
<Wyłącz>.
652
Dodatek
Instrukcje dołączone do urządzenia
121Y-084
Do urządzenia dołączone są wyszczególnione poniżej instrukcje. Należy korzystać z nich w razie konieczności.
Pierwsze kroki
Należy najpierw przeczytać niniejszy podręcznik. Opisano w nim
podstawowe czynności przygotowujące urządzenie do rozpoczęcia pracy
począwszy od rozpakowania po instalację.
Instrukcja obsługi
(Ten podręcznik)
Jest to podręcznik wyświetlany w przeglądarce internetowej. Opisano w
nim wszystkie funkcje urządzenia. Umożliwia przeglądanie informacji
według kategorii lub wyszukiwanie informacji na dany temat według
słowa kluczowego. Obsługa: Instrukcja obsługi(P. 654)
Podręcznik instalacji sterownika
drukarki
Podręcznik opisuje sposób instalacji sterowników drukarki oraz
oprogramowania znajdującego się na dysku Dysk DVD-ROM z
oprogramowaniem użytkownika dołączonym do urządzenia.
653
Dodatek
Obsługa: Instrukcja obsługi
121Y-085
Podręcznik Instrukcja obsługi jest instrukcją obsługi, którą można wyświetlić za pomocą komputera. Instrukcja ta
opisuje wszystkie funkcje urządzenia. Istnieje możliwość wyszukania określonego zastosowania lub wprowadzenia
słowa kluczowego w celu błyskawicznego odnalezienia szukanej strony.
Jak odnaleźć szukany temat
Odpowiednią stronę można odnaleźć na dwa sposoby.
Przeszukiwanie spisu treści
Szukaną stronę można odnaleźć, najpierw wybierając temat na karcie „Spis treści” widocznej po lewej stronie
ekranu.
Strona główna(P. 655)
Strona tematu(P. 656)
Wyszukiwanie po słowach kluczowych
Wyszukiwanie odbywa się przez wpisanie szukanego wyrażenie np. „koperta” lub „kaseta z tonerem”, po czym
wyświetlone zostają strony zawierające podany zwrot. Szukaną stronę można odnaleźć w wynikach
wyszukiwania. Można również wpisywać całe wyrażenia, takie jak „podłączanie do sieci”. Wyszukiwarka słów
kluczowych obsługuje także operator logiczny AND w celu wyszukiwania wielu słów kluczowych.
Szukaj(P. 657)
● Użytkownicy niemający dostępu do programu Adobe Reader umożliwiającego wyświetlanie podręczników w
formacie PDF mogą skorzystać z innego oprogramowania, takiego jak aplikacja PDF Preview opracowana
przez firmę Vivid Document Imaging Technologies.
654
Dodatek
Układ ekranu programu Instrukcja obsługi
121Y-088
Okno programu Instrukcja obsługi jest podzielone na kilka obszarów z różną zawartością.
Strona główna
Wyświetlana podczas uruchomienia programu Instrukcja obsługi.
Spis treści
Są wyświetlane tytuły rozdziałów.
/
Kliknij przycisk
, aby wyświetlić również wszystkie sekcje pod rozdziałami. Kliknij przycisk
powrócić do poprzedniego ekranu.
, aby
/
Kliknij, aby przełączyć między widokiem spisu treści a wyszukiwaniem.
Kliknij, aby ustawić parametry określające sposób wyświetlania Instrukcja obsługi, np. rozmiar znaków lub
układ.
Kliknięcie tego elementu powoduje wyświetlenie instrukcji dotyczących otwierania programu Instrukcja
obsługi, wykonywania wyszukiwania oraz innych informacji.
655
Dodatek
/
Kliknij, aby wyświetlić poprzedni lub następny temat.
Wyróżnione funkcje
Zawiera różne praktyczne przykłady korzystania z urządzenia. Kliknij przycisk
/
/
, aby przełączać
wyświetlanie praktycznych przykładów według kategorii lub kliknij przesuwający się ekran w celu
wyświetlenia szczegółowych informacji na temat każdej kategorii. Przesuwający się ekran można
zatrzymać, umieszczając na nim wskaźnik. Wyróżnione funkcje(P. 656)
[Szybka pomoc]
Kliknij, aby poznać sposoby rozwiązywania problemów oraz metody konserwacji urządzenia.
[Uwaga]
Kliknij, aby zapoznać się z ważnymi informacjami, które należy znać podczas używania urządzenia.
Kliknij, aby powrócić do góry strony.
Wyróżnione funkcje
Zawiera różne praktyczne przykłady korzystania z urządzenia.
/
Kliknij ikonę
, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Kliknij ikonę
Kliknij, aby wyświetlić odpowiednią stronę tematu.
Strona tematu
Zawiera informacje na temat konfiguracji i użytkowania urządzenia.
656
, aby zamknąć okno.
Dodatek
Nawigacja
Element umożliwiający sprawdzenie jaki temat jest obecnie wyświetlany.
Kliknięcie tego elementu powoduje przejście do podanej strony. Aby powrócić do poprzedniej strony,
należy kliknąć przycisk Wstecz przeglądarki internetowej.
/
Kliknij ikonę
opisy.
, aby wyświetlić ukryte szczegółowe opisy. Kliknij ikonę
, aby zamknąć szczegółowe
Kliknij, aby powrócić do góry strony.
Szukaj
Kliknij kartę
, aby wyświetlić okno wyszukiwania. Ta karta zawiera pole tekstowe umożliwiające wykonanie
wyszukiwania i odnalezienie szukanej strony według słów kluczowych.
[Tutaj wpisz słowa kluczowe]
657
Dodatek
Wpisz słowo lub słowa kluczowe i kliknij przycisk
, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania. Możesz szukać
stron zawierających wszystkie słowa kluczowe poprzez oddzielanie słów kluczowych za pomocą spacji
(pustego pola). Możesz także szukać stron zawierających dokładną frazę poprzez zamknięcie słów
kluczowych w cudzysłowie.
Wyniki wyszukiwania
Okno, w którym wyświetlane są wyniki wyszukiwania stron zawierających podane słowa kluczowe. Szukaną
stronę należy odnaleźć wśród wyników wyszukiwania i kliknąć temat będący tytułem strony.
● Określone słowa kluczowe są zaznaczone pogrubioną czcionką w wynikach wyszukiwania.
658
Dodatek
Wyświetlanie Instrukcja obsługi
121Y-089
Symbole
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa, ograniczeń, obsługi urządzenia, przydatne wskazówki oraz inne informacje
zostały oznaczone za pomocą podanych poniżej symboli.
Oznacza ostrzeżenie dotyczące czynności, których niewłaściwe wykonanie
może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. Aby bezpiecznie korzystać z
urządzenia, należy zawsze zwracać uwagę na te ostrzeżenia.
Oznacza przestrogę dotyczącą czynności, których niewłaściwe wykonanie
może doprowadzić do obrażeń ciała. Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia,
należy zawsze zwracać uwagę na te przestrogi.
Wskazuje operację, której nie wolno przeprowadzać. Należy uważnie
zapoznać się z tymi pozycjami, aby na pewno nie wykonać opisanych w nich
operacji.
Oznacza wymagania lub ograniczenia. Należy zapoznać się z tymi
elementami w celu prawidłowego korzystania z urządzenia i uniknięcia
uszkodzeń tego urządzenia oraz mienia.
Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące
procedury.
Oznacza przydatne funkcje lub wskazówki dotyczące korzystania z
urządzenia.
Klawisze i przyciski użyte w niniejszym podręczniku
Klawisze na panelu sterowania oraz przyciski na ekranie komputera w programie e-Podręcznik zostały
oznaczone w następujący sposób:
Typ
Przykład
Klawisze na panelu sterowania
(
)
<Ustawienia zegara>
<Papier jest zakleszcz.>
Ustawienia wyświetlone na panelu sterowania
Przyciski i inne tekstowe elementy interfejsu wyświetlone na ekranie komputera [Preferencje]
/
Użyte w tej instrukcji
Przyciski
/
służą do wyboru odpowiedniego ustawienia. Na danej stronie wyszczególnione jest tylko ich
pierwsze użycie. Gdy są używane po raz kolejny, nie jest to odnotowywane w instrukcjach. Na przykład, użycie
/
jest wyszczególnione w kroku 2, jednak pominięte w 3.
przycisków
Przykład:
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisków
3
Wybierz kolejno <Ustawienia TCP/IP>
(
).
/
wybierz opcję <Sieć> i naciśnij przycisk
<Ustawienia IPv4>
659
.
<Ustawienia adresu IP>.
Dodatek
Ekrany użyte w tym podręczniku
O ile nie zaznaczono inaczej, ilustracje użyte w programie Instrukcja obsługi dotyczą modelu LBP712Cx. Wygląd
ekranów użytych w tym podręczniku może nieznacznie odbiegać od rzeczywistych ekranów w zależności od
systemu operacyjnego. Również wygląd sterownika drukarki oraz innych aplikacji może różnić się w zależności
od wersji używanego oprogramowania.
Rysunki użyte w tej instrukcji
Na rysunkach w podręczniku (Instrukcja obsługi) przedstawiono kasetę z tonerem model Canon Cartridge 040
H.
660
Dodatek
Własnoręczne ustawienia wyświetlania
121Y-08W
661
Dodatek
Zarządzanie aplikacjami MEAP
121Y-08A
W urządzeniu można zainstalować aplikacje MEAP (oprogramowanie do rozbudowy funkcji), aby dodać różne funkcje.
Funkcje można dostosowywać według potrzeb, na przykład skonfigurować system uwierzytelniania z zastosowaniem
kart IC lub zarządzanie wydrukami na podstawie rejestrów. Aby móc zarządzać aplikacjami MEAP, należy otworzyć
urządzenie z poziomu komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Więcej informacji znajduje się w
rozdziale Przewodnik po funkcji MEAP Application Management .
662
Dodatek
Korzystanie z klientów FTP
121Y-08C
Za pomocą klienta FTP można uzyskać dostęp do serwera FTP urządzenia i określić ustawienia drukowania dokumentu
oraz ustawienia sieciowe. Drukowanie i konfigurację można przeprowadzać po zainstalowaniu w systemie
operacyjnym standardowego wiersza poleceń. Dzięki temu nie będzie potrzeby korzystania z żadnych konkretnych
sterowników ani aplikacji.
Przygotowanie do korzystania z serwera FTP
Określ ustawienia, aby umożliwić komunikację między urządzeniem a klientami.
korzystania z serwera FTP(P. 664)
Przygotowanie do
Drukowanie za pośrednictwem klienta FTP (Wydruk z FTP)
Istnieje możliwość wydrukowania dokumentu przesłanego do urządzenia za pośrednictwem serwera FTP.
Drukowanie za pośrednictwem klienta FTP (Wydruk z FTP)(P. 667)
Definiowanie ustawień za pośrednictwem klienta FTP
Ustawienia urządzenia można pobrać w formacie tekstowym do edycji.
pośrednictwem klienta FTP(P. 669)
663
Definiowanie ustawień za
Dodatek
Przygotowanie do korzystania z serwera FTP
121Y-08E
Domyślne ustawienia fabryczne uniemożliwiają wykonywanie operacji z poziomu klientów FTP, dlatego w celu ich
wykorzystania należy zdefiniować ustawienia.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 345)
2
Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].
3
Kliknij [Sieć]
4
Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia FTP].
[Ustawienia TCP/IP].
664
Dodatek
5
Podaj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].
[Użyj wydruku z FTP]
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby móc drukować za pośrednictwem serwera FTP. W przeciwnym razie nie
powinno być ono zaznaczone.
[Nazwa użytkownika wydruku z FTP]
Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika składającą się z maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych, która
posłuży do logowania się na serwer FTP podczas wykonywania wydruku z FTP.
● Nie można ustawić katalogu „root.”
[Ustaw/Zmień hasło]
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby ustawić hasło funkcji Wydruk z FTP, następnie należy wprowadzić hasło
o długości maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło]. W celu potwierdzenia
należy wprowadzić to samo hasło w polu tekstowym [Potwierdź].
● Kliknięcie opcji [OK], gdy to pole wyboru jest zaznaczone, a pola wyboru [Hasło] i [Potwierdź] są puste,
spowoduje usunięcie aktualnie ustawionego hasła.
[Użyj UTF-8 do wyświetlenia nazwy zadania drukowania FTP]
Zaznacz to pole wyboru, jeśli korzystasz z kodowania UTF-8 dla nazwy drukowanego pliku.
[Zezwól na ustawienie przez FTP]
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby umożliwić zmienianie ustawień urządzenia za pośrednictwem klienta
FTP.
665
Dodatek
6
Wykonaj reset sprzętowy.
● Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].
➠ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.
Korzystanie z panelu sterowania
● Ustawienia FTP i drukowanie FTP można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu
roboczego. FTP(P. 393)
ŁĄCZA
Drukowanie za pośrednictwem klienta FTP (Wydruk z FTP)(P. 667)
Definiowanie ustawień za pośrednictwem klienta FTP(P. 669)
666
Dodatek
Drukowanie za pośrednictwem klienta FTP (Wydruk z
FTP)
121Y-08F
Z poziomu klientów FTP za pośrednictwem sieci można drukować dokumenty w formacie TEKST/JPEX/TIFF. Najpierw
należy sprawdzić ustawienie adresu IP urządzenia ( Wydruk stanu sieci(P. 602) ). W razie braku pewności co do
adresu IP, należy skontaktować się z administratorem sieci.
1
Uruchom [Wiersz poleceń].
● Otwórz menu [Start] i wybierz kolejno opcje [Wszystkie programy] lub [Programy]
[Akcesoria]
[Wiersz
poleceń].
Dla użytkowników Mac OS
● Uruchom Terminal.
Dla użytkowników systemów UNIX
● Wyświetl ekran konsoli.
2
Skopiuj dokument do wydrukowania do katalogu wyświetlonego w wierszu poleceń.
● W przykładzie widocznym na ekranie dokument został skopiowany do folderu „USER_NAME” w katalogu
[Użytkownicy] na dysku C:.
3
Wpisz „ftp <adres IP urządzenia>” i naciśnij klawisz [ENTER].
● Przykład: ftp 192.168.1.45
4
Wpisz nazwę użytkownika przypisaną do funkcji Wydruk z FTP i naciśnij klawisz
[ENTER].
● Domyślna nazwa użytkownika to „guest”.
● Nie można zalogować się jako użytkownik anonimowy (nieposiadający konta).
5
Wpisz hasło przypisane do funkcji Wydruk z FTP i naciśnij klawisz [ENTER].
● Hasło domyślne to „7654321”.
➠ Zostanie wyświetlony komunikat „230 Użytkownik <nazwa użytkownika przypisana do funkcji Wydruk z
FTP> jest zalogowany”.
667
Dodatek
6
Wpisz „bin” i naciśnij klawisz [ENTER].
➠ Tryb transferu danych zostanie zmieniony na tryb binarny.
● Tryb binarny należy zdefiniować również podczas drukowania dokumentu tekstowego.
7
Wpisz „put <nazwa pliku do wydrukowania>” i naciśnij klawisz [ENTER].
● Przykład: put probka.txt
➠ Dokument zostanie wydrukowany.
8
Wpisz „quit” i naciśnij klawisz [ENTER].
9
Wpisz „exit” i naciśnij klawisz [ENTER].
➠ Wiersz poleceń zostanie zamknięty.
668
Dodatek
Definiowanie ustawień za pośrednictwem klienta FTP
121Y-08H
Z poziomu klienta FTP, za pośrednictwem sieci TCP/IP, można definiować ustawienia, takie jak ustawienia sieciowe
urządzenia. Najpierw należy sprawdzić ustawienie adresu IP urządzenia ( Wydruk stanu sieci(P. 602) ). W razie
braku pewności co do adresu IP, należy skontaktować się z administratorem sieci.
1
Uruchom [Wiersz poleceń].
● Otwórz menu [Start] i wybierz kolejno opcje [Wszystkie programy] lub [Programy]
[Akcesoria]
[Wiersz
polecenia].
Dla użytkowników Mac OS
● Uruchom Terminal.
Dla użytkowników systemów UNIX
● Wyświetl ekran konsoli.
2
Wpisz „ftp <adres IP urządzenia>” i naciśnij klawisz [ENTER].
● Przykład: ftp 192.168.1.45
3
Wpisz „root” dla nazwy użytkownika i naciśnij klawisz [ENTER].
4
Wpisz hasło menedżera systemu i naciśnij klawisz [ENTER].
● Hasło domyślne to „7654321”.
Ustawianie hasła menedżera systemu(P. 259)
➠ Zostanie wyświetlony komunikat „230 Użytkownik główny jest zalogowany”.
5
Wpisz „cd config” i naciśnij klawisz [ENTER].
6
Wpisz „get CONFIG <nazwa pliku>” i naciśnij klawisz [ENTER].
● Słowo „CONFIG” musi być zapisane wielkimi literami.
● <Nazwa pliku> może zawierać dowolne znaki (przykład: get CONFIG ustawienia.txt).
➠ Plik ustawień zostanie pobrany do katalogu wyświetlonego przy uruchamianiu wiersza poleceń. W
przykładzie widocznym na ekranie plik został pobrany do folderu „USER_NAME” w katalogu [Użytkownicy]
na dysku C:.
669
Dodatek
7
Pobrany plik konfiguracyjny można edytować za pomocą edytora tekstu, takiego jak
Notepad.
Lista pozycji ustawień pliku konfiguracyjnego
Menu ogólne (ustawienia ogólne)
Nazwa pozycji
Wartość ustawienia
Domyślne ustawienia
fabryczne
DEVICE_NAME
(Nazwa urządzenia)
Maksymalnie 128 znaków
LBP712Cx/LBP710Cx
SYS_LOC
(Położenie)
Maksymalnie 128 znaków
(Puste)
SYS_CONTACT
(Menedżer systemu)
Maksymalnie 128 znaków
(Puste)
ROOT_PWD
(Hasło menedżera systemu)
Maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych
USER_JOB_CONT
ON, OFF
(Zezwalaj na obsługę zadań przez użytkownika)
LINK_URL1
(Adres URL łącza pomocy)
7654321
OFF
Maksymalnie 512 znaków alfanumerycznych http://www.canon.com
Menu TCP/IP (Ustawienia TCP/IP)
Nazwa pozycji
Wartość ustawienia
Domyślne ustawienia
fabryczne
INT_ADDR
(Adres IP)
Adres IP
0.0.0.0
NET_MASK
(Maska podsieci)
Adres IP
0.0.0.0
DEF_GW
(Adres bramy)
Adres IP
0.0.0.0
DHCP_ENB
(Użyj serwera DHCP)
ON, OFF
OFF
RARP_ENB
(Użyj protokołu RARP)
ON, OFF
OFF
BOOTP_ENB
(Użyj BOOTP)
ON, OFF
OFF
DNS_PADDR
Adres IP
0.0.0.0
670
Dodatek
(Adres głównego serwera DNS)
DNS_SADDR
(Adres pomocniczego serwera DNS)
Adres IP
HOST_NAME
(Nazwa hosta)
Maksymalnie 47 znaków
alfanumerycznych
DOMAIN_NAME
(Nazwa domeny)
Maksymalnie 47 znaków
alfanumerycznych
DDNS_ENB
(Dynamiczna aktualizacja DNS)
ON, OFF
OFF
WINS_ENB
(Rozdzielczość WINS)
ON, OFF
OFF
WINS_SERVER
(Adres serwera WINS)
Adres IP
0.0.0.0
ARP_PING_ENB
(Użyj ARP/PING)
ON, OFF
ON
LPD_ENB
(Użyj drukowania LPD)
ON, OFF
ON
LPD_BANN
(Drukuj stronę banerową LPD)
ON, OFF
OFF
RAW_ENB
(Użyj drukowania RAW)
ON, OFF
ON
RAW_BIDIR_ENB
(Użyj komunikacji dwukierunkowej)
ON, OFF
OFF
FTP_PRINT_ENB
(Użyj funkcji Wydruk z FTP)
ON, OFF
OFF
FTP_PRINT_USER
Maksymalnie 24 znaków
(Nazwa użytkownika przypisana do funkcji Wydruk z FTP) alfanumerycznych
0.0.0.0
„Canon” +
„Dolne 6 cyfr
adresu MAC”
(Puste)
guest
FTP_PRINT_PWD
(Hasło przypisane do funkcji Wydruk z FTP)
Maksymalnie 24 znaków
alfanumerycznych
IPP_ENB
(Użyj IPP)
ON, OFF
ON
IPP_AUTH_ENB
(Użyj uwierzytelniania IPP)
ON, OFF
OFF
IPP_AUTH_ACCUNT1
(Nazwa użytkownika do uwierzytelniania IPP)
Maksymalnie 24 znaki alfanumeryczne
(obowiązkowe w przypadku korzystania z
uwierzytelniania IPP)
guest
IPP_AUTH_PASSWD1
(Hasło do uwierzytelniania IPP)
Maksymalnie 24 znaki alfanumeryczne
(obowiązkowe w przypadku korzystania z
uwierzytelniania IPP)
7654321
WSD_ENB
(Użyj funkcji drukowania WSD)
ON, OFF
OFF
WSD_BROWSING
(Użyj funkcji przeglądania WSD)
ON, OFF
OFF
WSD_MULTICAST_DISCOVERY
ON, OFF
OFF
671
7654321
Dodatek
(Użyj funkcji odkrywania multiemisji)
HTTP_ENB
(Użyj protokołu HTTP)
ON, OFF
ON
SNTP_ENB
(Użyj protokołu SNTP)
ON, OFF
OFF
SNTP_ADDR
(Nazwa serwera NTP)
Adres IP lub nazwa hosta
SNTP_INTERVAL
(Interwał odpytywania)
1 do 48 (godz.)
24
DISCOVERY_ENB
(Odpowiedź na odkrycie)
ON, OFF
ON
DISCOVERY_SCOPE_NAME
(Nazwa zakresu)
Maksymalnie 32 znaki alfanumeryczne
EMAIL_PRINT_ENB
(POP3 RX)
ON, OFF
EMAIL_POP_ADDR
(Nazwa serwera POP3)
Maksymalnie 48 znaków
alfanumerycznych
(Puste)
EMAIL_POP_ACCOUNT
(Nazwa użytkownika serwera POP3)
Maksymalnie 32 znaki alfanumeryczne
(Puste)
EMAIL_POP_PASSWD
(Hasło serwera POP3)
Maksymalnie 32 znaki alfanumeryczne
(Puste)
EMAIL_POP_INTERVAL
(Interwał POP3 RX)
0 do 90 (min)
EMAIL_POP_PORTNO
(Numer portu serwera POP3)
0 do 65 535
110
IPV4_USE
(Użyj IPv4)
ON, OFF
ON
IPV6_USE
(Użyj IPv6)
ON, OFF
OFF
IPV6_STATELESS_USE
(Użyj adresu bezstanowego)
ON, OFF
ON
IPV6_MANUAL_ADDR_USE
(Użyj adresu ręcznego)
ON, OFF
OFF
IPV6_MANUAL_ADDR_SET
(Adres IP)
Adres IP
(Puste)
IPV6_MANUAL_ADDR_PREFIX
(Długość przedrostka)
0 do 128
64
IPV6_MANUAL_ROUTER_ADDR
(Domyślny adres routera)
Adres IP
(Puste)
IPV6_DHCPV6_USE
(Użyj DHCPv6)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_ADDRESS_PRI
(Adres głównego serwera DNS)
Adres IP
(Puste)
IPV6_DNS_ADDRESS_SEC
Adres IP
(Puste)
672
(Puste)
default
OFF
0
Dodatek
(Adres pomocniczego serwera DNS)
IPV6_DNS_NAME_SAME_AS_IPV4
(Użyj hosta / nazw domen IPv4)
ON, OFF
IPV6_DNS_HOST_NAME_V6
(Nazwa hosta)
Maksymalnie 47 znaków
alfanumerycznych
IPV6_DNS_DOMAIN_NAME_V6
(Nazwa domeny)
Maksymalnie 47 znaków
alfanumerycznych
IPV6_DNS_DYNAMIC_SET
(Dynamiczna aktualizacja DNS)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATELESS
(Zarejestruj adres bezstanowy)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_MANUAL
(Zarejestruj adres ręczny)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATEFUL
(Zarejestruj adres stanowy)
ON, OFF
OFF
OFF
„Canon” +
„Dolne 6 cyfr
adresu MAC”
(Puste)
Menu serwera SMB (ustawienia SMB)
Nazwa pozycji
Wartość ustawienia
Domyślne ustawienia
fabryczne
SMB_ENB
(Użyj SMB)
ON, OFF
SMB_SERVER
(Nazwa serwera)
Maksymalnie 16 znaków
(Puste)
SMB_WG
(Nazwa grupy roboczej)
Maksymalnie 16 znaków
WORKGROUP
SMB_COMMENT
(Komentarze)
Maksymalnie 192 znaków
(Puste)
OFF
SMB_LM_ENB
ON, OFF
(Użyj powiadomienia dla menedżera sieci LAN)
OFF
SMB_PRINT_ENB
(Użyj drukowania SMB)
ON, OFF
OFF
SMB_PRINTER
(Nazwa drukarki)
Maksymalnie 13 znaków
PRINTER
Menu SNMP (ustawienia SNMP)
Nazwa pozycji
Wartość ustawienia
Domyślne ustawienia
fabryczne
SNMP_V1_ENB
(Użyj SNMPv1)
ON, OFF
ON
SNMP_COMMUNITY1_ENB
(Użyj nazwy społeczności 1)
ON, OFF
ON
673
Dodatek
SNMP_COMMUNITY1_ACCESS
(Uprawnienia dostępu do menedżera MIB)
RW (odczyt/zapis), RO (tylko odczyt)
SNMP_COMMUNITY1_NAME
(Nazwa społeczności 1)
Maksymalnie 32 znaki
alfanumeryczne
SNMP_COMMUNITY2_ENB
(Użyj nazwy społeczności 2)
ON, OFF
OFF
SNMP_COMMUNITY2_ACCESS
(Uprawnienia dostępu do menedżera MIB)
RW (odczyt/zapis), RO (tylko odczyt)
RO
SNMP_COMMUNITY2_NAME
(Nazwa społeczności 2)
Maksymalnie 32 znaki
alfanumeryczne
SNMP_V3_ENB
(Użyj SNMPv3)
ON, OFF
OFF
SNMP_GET_PRT_MNG_INFO
ON, OFF
(Uzyskaj informacje o zarządzaniu drukarką z hosta)
OFF
RO
public
public2
Menu BUFORA WYDRUKU (ustawienia bufora)
Nazwa pozycji
SPOOL_ENB
(Użyj bufora)
Wartość ustawienia Domyślne ustawienia fabryczne
ON, OFF
OFF
Menu LICZNIK CZASU (ustawienia czasu oczekiwania na połączenie przy uruchamianiu)
Nazwa pozycji
Wartość ustawienia Domyślne ustawienia fabryczne
STRT_DELAY_TIME
0 do 300 (s)
(Czas oczekiwania na połączenie przy uruchamianiu)
0
Menu Zdalnego interfejsu użytkownika (ustawienia Zdalnego interfejsu użytkownika)
Nazwa pozycji
Wartość ustawienia Domyślne ustawienia fabryczne
RUI_ENB
ON, OFF
(Użyj Zdalnego interfejsu użytkownika)
8
ON
Wpisz „put <nazwa pliku> CONFIG” i naciśnij klawisz [ENTER].
● W miejsce <nazwy pliku> wstaw nazwę edytowanego pliku (przykład: put Ustawienia.txt CONFIG).
➠ Plik ustawień zostanie wczytany.
9
Wpisz „get reset” i naciśnij klawisz [ENTER].
➠ Urządzenie zostanie uruchomione ponownie. Po ponownym uruchomieniu urządzenia ustawienia zostaną
aktywowane.
674
Dodatek
10
Potwierdź, że urządzenie zostało normalnie uruchomione ponownie, naciskając
11
Wpisz „quit” i naciśnij klawisz [ENTER].
12
Wpisz „exit” i naciśnij klawisz [ENTER].
klawisz [C], przytrzymując jednocześnie klawisz [CTRL].
➠ Wiersz poleceń zostanie zamknięty.
ŁĄCZA
Sieć(P. 389)
675
Dodatek
Inne
121Y-08J
Ta sekcja opisuje podstawowe czynności w systemie Windows i obejmuje zrzeczenie się odpowiedzialności,
informacje o prawach autorskich i inne.
676
Dodatek
Podstawowe operacje systemu Windows
121Y-08K
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 677)
Włączanie opcji [Odnajdowanie sieci](P. 677)
Wyświetlanie udostępnionych drukarek w serwerze drukowania(P. 678)
Drukowanie strony testowej w systemie Windows(P. 679)
Sprawdzanie architektury bitowej(P. 680)
Sprawdzanie portu drukarki(P. 681)
Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej(P. 681)
Wyświetlanie danych [Właściwości połączeń lokalnych](P. 682)
◼ Wyświetlanie folderu Drukarki
Windows Vista
[Start] wybierz element [Panel sterowania]
[Drukarka].
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] wybierz element [Urządzenia i drukarki].
Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu
[Wyświetl urządzenia i drukarki].
wybierz element [Panel sterowania]
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start]
i drukarki].
wybierz element [Panel sterowania]
[Wyświetl urządzenia
Windows 10
Kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk [
dźwięk] [Urządzenia i drukarki].
wybrać polecenia [Panel sterowania]
[Sprzęt i
Windows Server 2008
[Start] wybierz element [Panel sterowania]
]
kliknij dwukrotnie element [Drukarki].
Windows Server 2003
[Start] wybierz element [Drukarki i faksy].
◼ Włączanie opcji [Odnajdowanie sieci]
Jeśli używasz systemu Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012, uruchom opcję [Odnajdowanie sieci], aby
zobaczyć komputery w swojej sieci.
Windows Vista
[Start] wybierz opcję [Panel sterowania] [Wyświetl stan sieci i zadania]
odnajdowanie sieci] znajdującą się w zakładce [Odnajdowanie sieci].
wybierz opcję [Włącz
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] wybierz opcję [Panel sterowania] [Wyświetl stan sieci i zadania] [Zmień zaawansowane ustawienia
udostępniania] wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci] znajdującą się w zakładce [Odnajdowanie sieci].
Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy lewy dolny róg ekranu wybierz opcję [Panel sterowania] [Wyświetl stan
sieci i zadania] [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania] wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci]
znajdującą się w zakładce [Odnajdowanie sieci].
Windows 8.1/Server 2012 R2
677
Dodatek
Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start] wybierz opcję [Panel sterowania] [Wyświetl stan sieci i zadania]
[Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania] wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci] znajdującą się
w zakładce [Odnajdowanie sieci].
Windows 10
Kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk [ ] wybrać polecenia [Panel sterowania] [Wyświetl stan sieci i
zadania] [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania] wybrać opcję [Włącz odnajdowanie sieci]
znajdującą się w zakładce [Odnajdowanie sieci].
Windows Server 2008
[Start] wybierz element [Panel sterowania] kliknij dwukrotnie opcję [Centrum sieci i udostępniania]
wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci] znajdującą się w zakładce [Odnajdowanie sieci].
◼ Wyświetlanie udostępnionych drukarek w serwerze drukowania
1
Otwórz program Windows Explorer.
Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008
[Start] wybierz element [Wszystkie programy] lub [Programy]
[Akcesoria]
Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu
wybierz element [Eksplorator plików].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk [Start]
Windows 10
Kliknąć przycisk [
2
]
[Eksplorator Windows].
wybrać polecenie [Eksplorator plików].
wybrać polecenie [Eksplorator plików].
Na serwerze wydruku wybierz element [Sieć] lub [Moje miejsca sieciowe].
● Aby wyświetlić komputery w sieci, może zaistnieć konieczność włączenia opcji odnajdowania sieci lub
wyszukiwania komputerów w sieci.
➠ Zostaną wyświetlone udostępnione drukarki.
1
678
Dodatek
◼ Drukowanie strony testowej w systemie Windows
Drukowanie strony testowej w systemie Windows pozwala sprawdzić poprawne działanie sterownika drukarki.
1
Załaduj papier w rozmiarze A4 do szuflady na papier lub na tacę wielofunkcyjną.
Ładowanie papieru(P. 38)
2
Otwórz folder drukarki.
3
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i kliknij polecenie [Właściwości
4
Kliknij przycisk [Drukuj stronę testową] na karcie [Ogólne].
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 677)
drukarki] lub [Właściwości].
➠ Zostanie wydrukowana strona testowa.
679
Dodatek
◼ Sprawdzanie architektury bitowej
Aby sprawdzić, czy komputer jest wyposażony w 32- czy 64-bitową wersję systemu Windows, należy wykonać poniższą
procedurę.
1
Wyświetl aplet [Panel sterowania].
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] wybierz opcję [Panel sterowania].
Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk [Start]
wybierz element [Panel sterowania].
wybrać polecenie [Panel sterowania].
Windows 10
Przejść do kroku 2.
2
Otwórz aplet [System].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Kliknij aplet [System i konserwacja] lub [System i zabezpieczenia]
Windows 10
Kliknąć przycisk [
]
wybrać polecenie [Ustawienia]
[System]
Windows Server 2008
Kliknij dwukrotnie aplet [System].
3
Sprawdź architekturę bitową.
Wersja 32-bitowa
Wyświetlany jest komunikat [32-bitowy system operacyjny].
Wersja 64-bitowa
Wyświetlany jest komunikat [64-bitowy system operacyjny].
680
[System].
[Informacje].
Dodatek
◼ Sprawdzanie portu drukarki
1
Otwórz folder drukarki.
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i kliknij polecenie [Właściwości
3
W zakładce [Porty], sprawdź, czy port jest odpowiednio wybrany.
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 677)
drukarki] lub [Właściwości].
◼ Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej
1
2
Otwórz folder drukarki.
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 677)
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i kliknij polecenie [Właściwości
drukarki] lub [Właściwości].
681
Dodatek
3
W zakładce [Porty] upewnij się, że pole wyboru [Włącz obsługę dwukierunkową]
zostało zaznaczone.
◼ Wyświetlanie danych [Właściwości połączeń lokalnych]
Windows Vista
1
Otwórz menu [Start], wybierz opcję [Panel sterowania] i kliknij pozycję [Wyświetl stan sieci i
zadania] [Zarządzaj połączeniami sieciowymi].
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Połączenie lokalne] i wybierz z menu opcję [Właściwości].
Windows 7/Server 2008 R2
1
Otwórz menu [Start], wybierz opcję [Panel sterowania] i kliknij pozycję [Wyświetl stan sieci i
zadania] [Zmień ustawienia karty sieciowej].
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Połączenie lokalne] i wybierz z menu opcję [Właściwości].
682
Dodatek
Windows 8/Server 2012
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu Wybierz opcję [Panel
sterowania] i kliknij pozycję [Wyświetl stan sieci i zadania] [Zmień ustawienia karty sieciowej].
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Połączenie lokalne] i wybierz z menu opcję [Właściwości].
Windows Server 2008
1
Otwórz menu [Start], wybierz opcję [Panel sterowania], kliknij dwukrotnie kartę [Centrum sieci i
udostępniania], a następnie kliknij opcję [Zarządzaj połączeniami sieciowymi].
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Połączenie lokalne] i wybierz z menu opcję [Właściwości].
Windows 8.1/Server 2012 R2
1
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy menu [Start] Wybierz opcję [Panel sterowania] i kliknij pozycję
[Zmień ustawienia karty sieciowej].
[Wyświetl stan sieci i zadania]
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Połączenie lokalne] i wybierz z menu opcję [Właściwości].
Windows 10
1
Kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk [
]
kliknąć polecenia [Wyświetl stan sieci i zadania]
2
wybrać polecenie [Panel sterowania], a następnie
[Zmień ustawienia karty sieciowej].
Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę [Ethernet] i wybrać w menu opcję [Właściwości].
Windows Server 2003
1
Otwórz menu [Start], kliknij opcję [Panel sterowania]
lokalne].
2
Kliknij opcję [Właściwości].
683
[Połączenia sieciowe]
[Połączenie
Dodatek
Próbki czcionek
121Y-08L
Listy czcionek wydrukowane z menu Narzędzie zawierają wyczerpujący wykaz wszystkich aktualnie dostępnych
czcionek. Lista zawiera nazwy i próbki wydruku czcionek zapisanych w drukarce.
Czcionki skalowalne (PCL)(P. 685)
Czcionki skalowalne kodu OCR (PCL) (P. 688)
Czcionki bitmapowe (PCL)(P. 688)
684
Dodatek
Czcionki skalowalne (PCL)
685
Dodatek
686
Dodatek
687
Dodatek
Czcionki skalowalne kodu OCR (PCL)
Czcionki bitmapowe (PCL)
688
Dodatek
Uwaga
121Y-08R
◼ Logo IPv6 Ready
Zestawowi protokołów zainstalowanych w urządzeniu przyznano logo IPv6 Ready Phase-2
ustanowione przez konsorcjum IPv6 Forum.
◼ Informacje o produkcie wymagane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) nr
801/2013 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1275/2008
Zużycie przez produkt energii w sieciowym trybie czuwania z przewodami podłączonymi do interfejsów przewodowych
i aktywowanymi wszystkimi bezprzewodowymi interfejsami sieciowymi (jeżeli są dostępne w tym samym czasie):
Nazwa modelu
LBP712Cx / LBP710Cx
Zużycie przez produkt energii w sieciowym trybie czuwania
3,0 W lub mniej
● Powyższe wartości są rzeczywistymi, wybranymi arbitralnie wartościami dla pojedynczego urządzenia i mogą
różnic się od wartości dla urządzenia będącego w użyciu. Podczas pomiaru nie podłączano ani nie
aktywowano opcjonalnych interfejsów sieciowych.
◼ Dyrektywy WEEE i dotyczące akumulatorów
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z
dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie
baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że
bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni
poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji
baterii oraz akumulatorów.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na
substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
689
Dodatek
Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania
zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim
lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę
www.canon-europe.com/weee , lub
www.canon-europe.com/battery .
◼ Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set
in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can
print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please
consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient
models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and
the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship
scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media
down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of
valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends
that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental
impact of your work with this product at all times.
◼ Zrzeczenie się odpowiedzialności
● Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
● FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W STOSUNKU
DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW (Z WYJĄTKIEM GWARANCJI UDZIELONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE), M.IN.
GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU LUB CHRONIĄCEJ PRZED NARUSZENIEM PRAWA.
FIRMA CANON INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODY BEZPOŚREDNIE,
PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE ORAZ ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH
MATERIAŁÓW.
◼ Znaki towarowe
„MEAP” jest znakiem towarowym firmy CANON Inc., który odnosi się do „platformy aplikacji” przeznaczonych dla
urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek marki Canon.
Adobe, Acrobat i Reader to zastrzeżone znaki towarowe należące do Adobe Systems Incorporated w USA i/lub innych
krajach.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac OS, Mac OS X i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word oraz Excel są zastrzeżonymi znakami
towarowymi albo znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach.
Google Cloud Print, Google Chrome oraz Android są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi
firmy Google Inc.
690
Dodatek
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Java oraz wszystkie znaki towarowe i logo na bazie Java są znakami towarowymi spółki Oracle i/lub jej podmiotów
zależnych.
Adobe, PostScript oraz logo PostScript logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy
Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593;
6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport tobe merely compatible with the PostScript
language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
691
Dodatek
Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są zastrzeżonym znakami towarowymi, znakami towarowymi lub
znakami usługowymi ich właścicieli.
◼ Copyright
Powielanie zawartości niniejszego dokumentu w całości lub w części bez uprzedniej zgody jest zabronione.
◼ Ograniczenia prawne dotyczące użytkowania produktów i korzystania z obrazów
Używanie produktu do skanowania, drukowania lub w inny sposób powielania niektórych dokumentów oraz
korzystanie z obrazów zeskanowanych, wydrukowanych lub inaczej powielonych może być prawnie zabronione i
zagrożone odpowiedzialnością karną i/lub cywilną. Lista wybranych dokumentów została przedstawiona poniżej i
służy wyłącznie do celów informacyjnych. W przypadku braku pewności co do legalności używania produktu do
skanowania, drukowania lub w inny sposób powielania określonego dokumentu i/lub korzystania z obrazów
zeskanowanych, wydrukowanych lub inaczej powielonych, należy wcześniej skontaktować się z radcą prawnym
celem zasięgnięcia opinii.
● Banknoty
● Czeki podróżne
● Przekazy pieniężne
● Kupony żywnościowe
● Certyfikaty depozytu
● Paszporty
● Znaczki pocztowe (ze stemplem lub bez)
● Dokumenty imigracyjne
● Identyfikatory i odznaki
● Znaczki opłaty skarbowej (ze stemplem lub bez)
● Niektóre dokumenty serwisowe lub wersje robocze
● Obligacje lub inne certyfikaty zobowiązań
● Czeki lub wyciągi wystawione przez urzędy państwowe
● Certyfikaty papierów wartościowych
● Prawa jazdy i akty własności
● Dzieła objęte prawami autorskimi/dzieła sztuki bez zgody właściciela praw autorskich
V_181009
692
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
693
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
694
Oprogramowanie podlegające innym warunkom licencji
Prosimy zapoznać się z Tabelą Oprogramowania oraz stosownymi warunkami Licencji znajdującymi się
poniżej w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji oraz odpowiednich warunków licencji.
Tabela oprogramowania
Nazwa oprogramowania
Licencja
Warunki Licencji:
Patrz strona
Adobe PostScript 3
3
HttpClient2.0 Alpha1 Release
The Apache Software License, Version 1.1
10
Crypto API
Bouncy Castle License
12
expat
MIT License
13
J2ME
libjingle
14
The BSD License
MD4
15
16
NET-SNMP
The BSD License
17
OpenSSL
OpenSSL License / Original SSLeay License
24
servlet.jar
Java Servlet Implementation Classes Version
2.1.1 Binary Code License
-1-
28
W razie konieczności uzyskania kodu źródłowego następującego Oprogramowania, należy wysłać na podany
adres wiadomość e-mail, zawierającą następujące informacje w języku angielskim lub japońskim:
<oipossg@canon.co.jp>
-Nazwa zakupionego modelu.
-Numer identyfikacyjny produktu, umieszczony na etykiecie z tyłu jednostki głównej.
Prosimy zapoznać się z Tabelą Oprogramowania oraz stosownymi warunkami Licencji znajdującymi się
poniżej w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji oraz odpowiednich warunków licencji.
Tabela oprogramowania
Nazwa oprogramowania
Licencja
Warunki Licencji:
Patrz strona
Linux
glib
GNU General Public License Version 2
GNU Lesser General Public License Version
2.0
glibc
GNU Lesser General Public License Version
json-glib
2.1
OSGi Release 4
Eclipse Public License - v 1.0
-2-
30
37
52
60
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an
unpublished work. All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
-3-
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
-4-
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993 X Consortium
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X
Consortium.
______________________________________________________________________________________
NOTICE REGARDING SABLOTRON
March 27, 2003
-5-
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
http://www.gingerall.org
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
-6-
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright
(c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Welsey Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Portions developed by the University of California, Berkeley.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and
associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons
to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
-7-
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All
other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
______________________________________________________________________________________
Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following
copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI
Consultants, Inc. All rights reserved."
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
-8-
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001.
Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
-9-
This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/) and is subject to the following terms and conditions.
Copyright (c) 2001 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must
include the following acknowledgement:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgement may appear in the software itself, if and
wherever such third-party acknowledgements normally appear.
4. The names "The Jakarta Project", "Commons", "Xerces", "Crimson", "Velocity",
and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote
products derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Jakarta", "Commons",
"Xerces" "Crimson", "Velocity", or "Apache", nor may "Jakarta", "Commons",
"Xerces" "Crimson", "Velocity", or "Apache" appear in their names without prior
written permission of the Apache Group.
NO WARRANTY
- 10 -
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on
behalf of the Apache Software Foundation. For more information on the Apache
Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.
- 11 -
COPYRIGHT INFORMATION
Copyright (c) 2000 The Legion Of The Bouncy Castle (http://www.bouncycastle.org)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 12 -
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 13 -
J2ME
Software is a “commercial item,” as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of
“commercial computer software” and “commercial computer software documentation,” as such terms are used
in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995).
Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S.
Government End Users acquire Software with only those rights set forth herein.
- 14 -
Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 15 -
MD4
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
- 16 -
Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts
below. Please make sure that you read all the parts. Up until 2001,
the project was based at UC Davis, and the first part covers all code
written during this time. From 2001 onwards, the project has been
based at SourceForge, and Networks Associates Technology, Inc hold the
copyright on behalf of the wider Net-SNMP community, covering all
derivative work done since then. An additional copyright section has
been added as Part 3 below also under a BSD license for the work
contributed by Cambridge Broadband Ltd. to the project since 2001.
An additional copyright section has been added as Part 4 below also
under a BSD license for the work contributed by Sun Microsystems, Inc.
to the project since 2003.
Code has been contributed to this project by many people over
the years it has been in development, and a full list of contributors
can be found in the README file under the THANKS section.
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
- 17 -
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
- 18 -
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
- 19 -
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----
- 20 -
Copyright (c) 2003-2005, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- 21 -
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- 22 -
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
brand or product names may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 23 -
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
- 24 -
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
- 25 -
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
- 26 -
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 27 -
1. Java Platform Interface. Licensee may not
modify the Java Platform
Interface (JPI, identified as classes
contained within the javax package or any
subpackages of the javax package), by
creating additional classes within the JPI or
otherwise causing the addition to or
modification of the classes in the JPI. In
the event that Licensee creates any
Java-related API and distribute such API to
others for applet or application development,
you must promptly publish broadly, an
accurate specification for such API for free
use by all developers of Java-based
software.
2. Restrictions. Software is confidential
copyrighted information of Sun and
title to all copies is retained by Sun
and/or its licensors. Licensee shall not
modify, decompile, disassemble, decrypt,
extract, or otherwise reverse engineer
Software. Software may not be leased,
assigned, or sublicensed, in whole or in
part. Software is not designed or intended
for use in on-line control of aircraft, air
traffic, aircraft navigation or aircraft
communications; or in the design,
construction, operation or maintenance of
any nuclear facility. Licensee warrants
that it will not use or redistribute the
Software for such purposes.
3. Disclaimer of Warranty. Software is
provided "AS IS," without a warranty
of any kind.
ALL EXPRESS OR IMPLIED
- 28 -
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING
ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR
NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED.
4. Termination. This License is effective
until terminated. Licensee may
terminate this License at any time by
destroying all copies of Software. This
License will terminate immediately without
notice from Sun if Licensee fails to comply
with any provision of this License. Upon
such termination, Licensee must destroy all
copies of Software.
5. Export Regulations. Software, including
technical data, is subject to U.S.
export control laws, including the U.S.
Export Administration Act and its associated
regulations, and may be subject to export or
import regulations in other countries.
Licensee agrees to comply strictly with all
such regulations and acknowledges that it
has the responsibility to obtain licenses to
export, re-export, or import Software.
Software may not be downloaded, or otherwise
exported or re-exported (i) into, or to a
national or resident of, Cuba, Iraq, Iran,
North Korea, Libya, Sudan, Syria or any
country to which the U.S. has embargoed
goods; or (ii) to anyone on the U.S.
Treasury Department's list of Specially
Designated Nations or the U.S. Commerce
Department's Table of Denial Orders.
- 29 -
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to
make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it
to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software
or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to
surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the
software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients
all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you
must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you
legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no
warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its
recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary.
- 30 -
To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed
at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to
any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative
work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its
contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived
from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under
the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when
started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement
- 31 -
including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the
user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not
normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of
the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work
based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge
no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable
copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source
code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the
program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
- 32 -
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the
executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of
the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source
code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms
and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
- 33 -
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of
the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address
new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
- 34 -
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM
TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to
achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file
to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and
a pointer to where the full notice is found.
one line to give the program's name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
- 35 -
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public
License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they
could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your
program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with
the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.
- 36 -
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the library GPL. It is
numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Library General Public License, applies to some
specially designated Free Software Foundation software, and to any
other libraries whose authors decide to use it. You can use it for
your libraries, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if
you distribute copies of the library, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave
you. You must make sure that they, too, receive or can get the source
- 37 -
code. If you link a program with the library, you must provide
complete object files to the recipients so that they can relink them
with the library, after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.
Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright
the library, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.
Also, for each distributor's protection, we want to make certain
that everyone understands that there is no warranty for this free
library. If the library is modified by someone else and passed on, we
want its recipients to know that what they have is not the original
version, so that any problems introduced by others will not reflect on
the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free
software will individually obtain patent licenses, thus in effect
transforming the program into proprietary software. To prevent this,
we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's
free use or not licensed at all.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary
GNU General Public License, which was designed for utility programs. This
license, the GNU Library General Public License, applies to certain
designated libraries. This license is quite different from the ordinary
one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is
the same as in the ordinary license.
The reason we have a separate public license for some libraries is that
they blur the distinction we usually make between modifying or adding to a
program and simply using it. Linking a program with a library, without
changing the library, is in some sense simply using the library, and is
analogous to running a utility program or application program. However, in
a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a
derivative of the original library, and the ordinary General Public License
treats it as such.
- 38 -
Because of this blurred distinction, using the ordinary General
Public License for libraries did not effectively promote software
sharing, because most developers did not use the libraries. We
concluded that weaker conditions might promote sharing better.
However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the
users of those programs of all benefit from the free status of the
libraries themselves. This Library General Public License is intended to
permit developers of non-free programs to use free libraries, while
preserving your freedom as a user of such programs to change the free
libraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve
this as regards changes in header files, but we have achieved it as regards
changes in the actual functions of the Library.) The hope is that this
will lead to faster development of free libraries.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow. Pay close attention to the difference between a
"work based on the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library, while the latter only
works together with the library.
Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary
General Public License rather than by this special one.
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library which
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized
party saying it may be distributed under the terms of this Library
General Public License (also called "this License"). Each licensee is
addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data
prepared so as to be conveniently linked with application programs
(which use some of those functions and data) to form executables.
- 39 -
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associated
interface definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope. The act of
running a program using the Library is not restricted, and output from
such a program is covered only if its contents constitute a work based
on the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for a
fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion
of it, thus forming a work based on the Library, and copy and
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
- 40 -
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no
charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a
table of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,
in the event an application does not supply such function or
table, the facility still operates, and performs whatever part of
its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of the
application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the square
root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based
on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative or
- 41 -
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library
with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change in
these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for
that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or
derivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, which
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
- 42 -
linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and
therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library
creates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses the
library". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file
that is part of the Library, the object code for the work may be a
derivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can be
linked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also compile or
link a "work that uses the Library" with the Library to produce a
work containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered by
- 43 -
this License. You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include the
copyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one
of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including whatever
changes were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work that
uses the Library", as object code and/or source code, so that the
user can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understood
that the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)
b) Accompany the work with a written offer, valid for at
least three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more
than the cost of performing this distribution.
c) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
d) Verify that the user has already received a copy of these
materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
- 44 -
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normally
accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other library
facilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other library
facilities. This must be distributed under the terms of the
Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact
that part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
the Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not
signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
- 45 -
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to
this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
- 46 -
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
original copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Library General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library
specifies a version number of this License which applies to it and
"any later version", you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
programs whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status
of all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
- 47 -
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is
safest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Library General Public
- 48 -
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Library General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Library General Public
License along with this library; if not, write to the
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!
Copyright (c) 1997-2008 University of Cambridge.
↑ Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 49 -
* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google
Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* Copyright (C) 2007 Red Hat Inc.
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person
* obtaining a copy of this software and associated documentation files
* (the "Software"), to deal in the Software ↑ without restriction,
* including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
* publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
* and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
* subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be
* included in all copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
* EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
* MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
* NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
* BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
* ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
* CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
- 50 -
* SOFTWARE.
- 51 -
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can
use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public
License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software
and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask
you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute
copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link
other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them
with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so
they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license,
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if
the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not
the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be
introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure
that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a
- 52 -
patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This
license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different
from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking
those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two
is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License
therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom
than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage
over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public
License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain
library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the
library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this
case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public
License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people
to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs
enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux
operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the
user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using
a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code
derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by
the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser
General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms.
A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
- 53 -
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is
covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a
tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the
Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
•
a) The modified work must itself be a software library.
•
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
•
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms
of this License.
•
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is
invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not
supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose
remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied
function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square
root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
- 54 -
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole,
and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope
of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a
given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to
the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version
2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you
wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete
corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by
being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the
Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is
therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code
for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold
for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros
and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless
of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library
will still fall under Section 6.)
- 55 -
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the
terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are
linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the
Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice,
provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for
debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and
its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution
displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
•
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the
Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1
and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete
machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user
can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified
Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will
not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
•
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one
that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather
than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version
of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the
version that the work was made with.
•
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this
distribution.
•
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer
equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
•
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this
user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
- 56 -
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not
normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the
Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together
with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the
separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted,
and provided that you do these two things:
•
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined
with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
•
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the
Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under
this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and
will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you
do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of
the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
- 57 -
software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in
detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License
which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of
that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and
of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH
YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY
- 58 -
TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the library's name and an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!
- 59 -
Eclipse Public License - v 1.0
THE ACCOMPANYING PROGRAM IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS ECLIPSE PUBLIC
LICENSE ("AGREEMENT"). ANY USE, REPRODUCTION OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM
CONSTITUTES RECIPIENT'S ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.
1. DEFINITIONS
"Contribution" means:
a) in the case of the initial Contributor, the initial code and documentation distributed under this
Agreement, and
b) in the case of each subsequent Contributor:
i) changes to the Program, and
ii) additions to the Program;
where such changes and/or additions to the Program originate from and are distributed by that
particular Contributor. A Contribution 'originates' from a Contributor if it was added to the Program by
such Contributor itself or anyone acting on such Contributor's behalf. Contributions do not include
additions to the Program which: (i) are separate modules of software distributed in conjunction with the
Program under their own license agreement, and (ii) are not derivative works of the Program.
"Contributor" means any person or entity that distributes the Program.
"Licensed Patents" mean patent claims licensable by a Contributor which are necessarily infringed by the use
or sale of its Contribution alone or when combined with the Program.
"Program" means the Contributions distributed in accordance with this Agreement.
"Recipient" means anyone who receives the Program under this Agreement, including all Contributors.
2. GRANT OF RIGHTS
a) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive,
worldwide, royalty-free copyright license to reproduce, prepare derivative works of, publicly display,
publicly perform, distribute and sublicense the Contribution of such Contributor, if any, and such
derivative works, in source code and object code form.
b) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive,
worldwide, royalty-free patent license under Licensed Patents to make, use, sell, offer to sell, import
and otherwise transfer the Contribution of such Contributor, if any, in source code and object code
form. This patent license shall apply to the combination of the Contribution and the Program if, at the
time the Contribution is added by the Contributor, such addition of the Contribution causes such
- 60 -
combination to be covered by the Licensed Patents. The patent license shall not apply to any other
combinations which include the Contribution. No hardware per se is licensed hereunder.
c) Recipient understands that although each Contributor grants the licenses to its Contributions set
forth herein, no assurances are provided by any Contributor that the Program does not infringe the
patent or other intellectual property rights of any other entity. Each Contributor disclaims any liability to
Recipient for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or
otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, each Recipient
hereby assumes sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For
example, if a third party patent license is required to allow Recipient to distribute the Program, it is
Recipient's responsibility to acquire that license before distributing the Program.
d) Each Contributor represents that to its knowledge it has sufficient copyright rights in its Contribution,
if any, to grant the copyright license set forth in this Agreement.
3. REQUIREMENTS
A Contributor may choose to distribute the Program in object code form under its own license agreement,
provided that:
a) it complies with the terms and conditions of this Agreement; and
b) its license agreement:
i) effectively disclaims on behalf of all Contributors all warranties and conditions, express and implied,
including warranties or conditions of title and non-infringement, and implied warranties or conditions of
merchantability and fitness for a particular purpose;
ii) effectively excludes on behalf of all Contributors all liability for damages, including direct, indirect,
special, incidental and consequential damages, such as lost profits;
iii) states that any provisions which differ from this Agreement are offered by that Contributor alone and
not by any other party; and
iv) states that source code for the Program is available from such Contributor, and informs licensees
how to obtain it in a reasonable manner on or through a medium customarily used for software
exchange.
When the Program is made available in source code form:
a) it must be made available under this Agreement; and
b) a copy of this Agreement must be included with each copy of the Program.
Contributors may not remove or alter any copyright notices contained within the Program.
Each Contributor must identify itself as the originator of its Contribution, if any, in a manner that reasonably
allows subsequent Recipients to identify the originator of the Contribution.
- 61 -
4. COMMERCIAL DISTRIBUTION
Commercial distributors of software may accept certain responsibilities with respect to end users, business
partners and the like. While this license is intended to facilitate the commercial use of the Program, the
Contributor who includes the Program in a commercial product offering should do so in a manner which does
not create potential liability for other Contributors. Therefore, if a Contributor includes the Program in a
commercial product offering, such Contributor ("Commercial Contributor") hereby agrees to defend and
indemnify every other Contributor ("Indemnified Contributor") against any losses, damages and costs
(collectively "Losses") arising from claims, lawsuits and other legal actions brought by a third party against the
Indemnified Contributor to the extent caused by the acts or omissions of such Commercial Contributor in
connection with its distribution of the Program in a commercial product offering. The obligations in this section
do not apply to any claims or Losses relating to any actual or alleged intellectual property infringement. In order
to qualify, an Indemnified Contributor must: a) promptly notify the Commercial Contributor in writing of such
claim, and b) allow the Commercial Contributor to control, and cooperate with the Commercial Contributor in,
the defense and any related settlement negotiations. The Indemnified Contributor may participate in any such
claim at its own expense.
For example, a Contributor might include the Program in a commercial product offering, Product X. That
Contributor is then a Commercial Contributor. If that Commercial Contributor then makes performance claims,
or offers warranties related to Product X, those performance claims and warranties are such Commercial
Contributor's responsibility alone. Under this section, the Commercial Contributor would have to defend claims
against the other Contributors related to those performance claims and warranties, and if a court requires any
other Contributor to pay any damages as a result, the Commercial Contributor must pay those damages.
5. NO WARRANTY
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF TITLE,
NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Each Recipient
is solely responsible for determining the appropriateness of using and distributing the Program and assumes all
risks associated with its exercise of rights under this Agreement , including but not limited to the risks and costs
of program errors, compliance with applicable laws, damage to or loss of data, programs or equipment, and
unavailability or interruption of operations.
6. DISCLAIMER OF LIABILITY
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, NEITHER RECIPIENT NOR ANY
CONTRIBUTORS SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS),
- 62 -
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OR
DISTRIBUTION OF THE PROGRAM OR THE EXERCISE OF ANY RIGHTS GRANTED HEREUNDER, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
7. GENERAL
If any provision of this Agreement is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity
or enforceability of the remainder of the terms of this Agreement, and without further action by the parties
hereto, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and
enforceable.
If Recipient institutes patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Program itself (excluding combinations of the Program with other software or hardware)
infringes such Recipient's patent(s), then such Recipient's rights granted under Section 2(b) shall terminate as
of the date such litigation is filed.
All Recipient's rights under this Agreement shall terminate if it fails to comply with any of the material terms or
conditions of this Agreement and does not cure such failure in a reasonable period of time after becoming
aware of such noncompliance. If all Recipient's rights under this Agreement terminate, Recipient agrees to
cease use and distribution of the Program as soon as reasonably practicable. However, Recipient's obligations
under this Agreement and any licenses granted by Recipient relating to the Program shall continue and
survive.
Everyone is permitted to copy and distribute copies of this Agreement, but in order to avoid inconsistency the
Agreement is copyrighted and may only be modified in the following manner. The Agreement Steward reserves
the right to publish new versions (including revisions) of this Agreement from time to time. No one other than
the Agreement Steward has the right to modify this Agreement. The Eclipse Foundation is the initial Agreement
Steward. The Eclipse Foundation may assign the responsibility to serve as the Agreement Steward to a
suitable separate entity. Each new version of the Agreement will be given a distinguishing version number. The
Program (including Contributions) may always be distributed subject to the version of the Agreement under
which it was received. In addition, after a new version of the Agreement is published, Contributor may elect to
distribute the Program (including its Contributions) under the new version. Except as expressly stated in
Sections 2(a) and 2(b) above, Recipient receives no rights or licenses to the intellectual property of any
Contributor under this Agreement, whether expressly, by implication, estoppel or otherwise. All rights in the
Program not expressly granted under this Agreement are reserved.
This Agreement is governed by the laws of the State of New York and the intellectual property laws of the
United States of America. No party to this Agreement will bring a legal action under this Agreement more than
one year after the cause of action arose. Each party waives its rights to a jury trial in any resulting litigation.
- 63 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising