Canon PowerShot G1 X Mark II User manual

Canon PowerShot G1 X Mark II User manual
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oprogramowanie do wyświetlania, edycji i obróbki obrazów RAW
Pobieranie
obrazów
Digital Photo Professional
Wyświetlanie
obrazów
wer. 4.10
Instrukcja obsługi
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
 Zawartość instrukcji obsługi
 Skrót DPP oznacza program Digital Photo
Professional.
 Symbol  sygnalizuje sekwencję poleceń
wybieranych w menu.
 Nawiasy kwadratowe służą do oznaczania takich
elementów, jak nazwy menu, przycisków i okien,
które są wyświetlane na ekranie komputera.
 Tekst wewnątrz nawiasów ostrych < > oznacza
klawisz na klawiaturze komputera.
 Oznaczenie str. ** sygnalizuje odwołanie do strony.
Kliknij go, aby przejść do odpowiedniej strony.

Oznaczenie funkcji dla zaawansowanych
użytkowników, którzy mają doświadczenie
w obsłudze oprogramowania do obróbki obrazu.

: ta ikona sygnalizuje informacje przydatne
w sytuacji wystąpienia problemu.
Dla zaawansowanych



Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
: ta ikona sygnalizuje wskazówki dotyczące
efektywnego korzystania z oprogramowania.
: ta ikona sygnalizuje informacje, które należy
przeczytać przed użyciem programu.
: ta ikona sygnalizuje dodatkowe informacje,
które mogą okazać się przydatne.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
 Przełączanie między stronami
 Klikanie strzałek w prawym dolnym rogu ekranu
Tryb
HDR PQ
umożliwia:
: przejście do następnej strony
: przejście do poprzedniej strony
Określanie
preferencji
: powrót do poprzednio wyświetlonej strony
 Kliknięcie tytułu rozdziału po prawej stronie
ekranu umożliwia przejście do spisu treści tego
rozdziału. Natomiast kliknięcie pozycji spisu
treści umożliwia przejście do strony
zawierającej informacje na dany temat.
© CANON INC. 2019
CEL-SX8RA2G0
POLSKI
Wprowadzenie
Główne funkcje programu DPP
Wprowadzenie/
Spis treści
 Zgodność z systemami zarządzania kolorami
 Symulacja CMYK na potrzeby profesjonalnego drukowania
Poniżej przedstawiono najważniejsze czynności, które można wykonać
na obrazach pobranych do komputera.
* JPEG/TIFF oznacza operacje, które można wykonywać na obrazach
JPEG lub TIFF, a także na obrazach RAW.
Wyświetlanie
obrazów
 Przeglądanie i porządkowanie obrazów
Sortowanie
obrazów
JPEG/TIFF
 Odtwarzanie filmów i zapisywanie zdjęć
 Korygowanie obrazów
Edycja
obrazów
 Różne korekcje obrazu z zachowaniem oryginału JPEG/TIFF
 Swobodne stosowanie stylu obrazów
 Wyświetlanie w tym samym oknie obrazu przed korekcją i po
korekcji JPEG/TIFF
Drukowanie
obrazów
 Kadrowanie i regulacja kąta obrazów JPEG/TIFF
 Zmiana wielkości obrazów JPEG/TIFF
 Korekcja aberracji obiektywu
 Cyfrowy optymalizator obiektywu
 Automatyczne/ręczne usuwanie kurzu JPEG/TIFF
 Przekształcanie obrazu RAW na obraz
JPEG lub TIFF i jego zapisywanie
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
 Przetwarzanie pakietów zawierających dużą liczbę obrazów RAW
 Przenoszenie obrazu do oprogramowania do edycji obrazów
 Drukowanie obrazów JPEG/TIFF
 Połączenie z programem EOS Utility na
potrzeby zdalnego fotografowania JPEG/TIFF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
W programie DPP w wersji 4.8.20 lub nowszej kliknięcie pozycji
[Check for updates/Sprawdź aktualizacje] w menu [Digital Photo
Professional 4] pozwala sprawdzić dostępność aktualizacji na
serwerze i ewentualne pobrać je.
Do korzystania z tej funkcji wymagany jest dostęp do Internetu
(wykupiony abonament u dostawcy usługi internetowej i wykonane
przyłącze w lokalu). Mogą obowiązywać opłaty dostawcy usługi
internetowej (ISP) za połączenia lub korzystanie z punktu dostępu.
Określanie
preferencji
2
Wprowadzenie/
Spis treści
Wymagania systemowe
System
operacyjny
Model
Procesor
Pamięć RAM
Dysk twardy
Grafika
Mac OS X od 10.11 do 10.14
Komputer z zainstalowanym jednym z powyższych
systemów operacyjnych
(uaktualniane komputery nie są obsługiwane)
Core 2 Duo 2,0 GHz lub szybszy (zalecany procesor
z serii „Core i” lub nowszy)
2,0 GB lub więcej pamięci RAM (zalecane 4,0 GB lub
więcej)
Instalacja: min. 300 MB dostępnego miejsca
Praca: min. 600 MB dostępnego miejsca
Rozdzielczość: XGA (1024 x 768) lub wyższa
(zalecana 1600 x 1200 lub wyższa)
Liczba kolorów: 16 bitów (65 536 kolorów) lub więcej
 Informacje na temat wymagań systemowych trybu HDR PQ
(w tym obsługiwane obrazy) znajdują się w części „Wymagania
systemowe trybu HDR PQ” (str. 149).
 Informacje na temat obrazów obsługiwanych przez funkcję
kompozycji głębi można znaleźć w sekcji „Korzystanie
z kompozycji głębi”  „Obsługiwane obrazy” (str. 115).
Obsługiwane aparaty
EOS-1D X Mark II, EOS-1D X, EOS-1D C, EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds
Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II,
EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5DS/EOS 5DS R, EOS 5D
Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 6D Mark II,
EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 90D, EOS 80D, EOS 70D,
EOS 60D/EOS 60Da, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D/EOS
20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS D30, EOS D60, EOS 77D, EOS
760D, EOS 800D, EOS 750D, EOS 700D, EOS 250D, EOS 200D, EOS
100D, EOS 2000D, EOS 1300D, EOS 1200D, EOS 650D, EOS 600D,
EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D, EOS 1100D, EOS
400D, EOS 350D, EOS 4000D, EOS 300D, EOS R, EOS RP, EOS M6
Mark II, EOS M6, EOS M5, EOS M3, EOS M2, EOS M, EOS M10, EOS
M100, EOS M50, PowerShot G3 X*1, PowerShot G1 X Mark II*1,
PowerShot G7 X*1, PowerShot G9 X*1, PowerShot SX60 HS*1,
PowerShot G5 X*1, PowerShot G7 X Mark II*1, PowerShot G16*1,
PowerShot S120*1, PowerShot G1 X*1, PowerShot G15*1, PowerShot
S110*1, PowerShot S100*1, PowerShot G9 X Mark II*1, PowerShot G1 X
Mark III*1, PowerShot G9*1*2, PowerShot G10*1*2, PowerShot G11*1*2,
PowerShot G12*1*2, PowerShot S90*1*2, PowerShot S95*1*2, PowerShot
SX1 IS*1*2, PowerShot SX50 HS*1*2, PowerShot SX70 HS*1*2,
PowerShot G5 X Mark II*1 i PowerShot G7 X Mark III*1
*1 W przypadku obrazów RAW nie można używać funkcji, których nie
ma w aparacie (takich jak Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności)) i funkcji takich jak Cyfrowy optymalizator
obiektywu. Niemniej jednak Style obrazu, nawet jeśli nie ma ich
w aparacie, mogą być używane z wyjątkiem niektórych funkcji.
*2 Następujące funkcje są niedostępne.
- Paleta narzędzi korekcji podstawowej:
Balans bieli [Fine-tune/Precyzyjna korekta]
Część funkcji [Gamma adjustment/Korekcja gamma]
Automatyczna korekcja gradacji i luminancji
Regulacja punktu środkowego
Rozszerzenie zakresu białych puntów wejściowych
- Paleta narzędzi retuszu kurzu/klonowania fragmentu obrazu
- Narzędzie składania
- Narzędzie HDR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
3
Wprowadzenie/
Spis treści
Obsługiwane obrazy
Dane obrazu
Rodzaj obrazu
Obrazy RAW firmy Canon wykonane
Obrazy przy użyciu zgodnych aparatów*
RAW
Zdjęcia
Obrazy
JPEG
Obrazy
TIFF
Obrazy JPEG zgodne ze standardem
Exif 2.2, 2.21 lub 2.3
Obrazy TIFF zgodne ze standardem
Exif
Rozszerzenie
.CR3
.CR2
.TIF
.CRW
.JPG/.JPEG
.TIF/.TIFF
Filmy nagrane przy użyciu zgodnych .MOV
aparatów
.MP4
* Zgodne z obrazami RAW wykonanymi za pomocą aparatu EOS
D2000, które zostały przekształcone w obrazy RAW przy użyciu
konwertera CR2 i mają rozszerzenie „.CR2”.
Filmy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
4
Spis treści
Wprowadzenie/
Spis treści
Wprowadzenie ........................................................... 2
Główne funkcje programu DPP .................................... 2
Wymagania systemowe................................................ 3
Obsługiwane aparaty .................................................... 3
Obsługiwane obrazy ..................................................... 4
1 Pobieranie obrazów................................................ 9
Uruchamianie programu DPP.................................... 10
Pobieranie obrazów do komputera ............................ 11
Pobieranie obrazów przy użyciu programu
„EOS Utility” ........................................................... 11
Pobieranie obrazów przy użyciu czytnika kart ....... 11
2 Wyświetlanie obrazów .......................................... 12
Wyświetlanie obrazów w oknie głównym (widok
miniatur).....................................................................
Zmiana sposobu wyświetlania miniatur .................
Powiększanie i wyświetlanie obrazu w oknie
podglądu ....................................................................
Powiększanie i wyświetlanie określonego
obszaru ..................................................................
Szczegółowe sprawdzanie obrazu...............
Wyświetlanie okna głównego (widok
wielofunkcyjny) ......................................................
Sprawdzanie obrazu w panelu sterowania
podglądu ................................................................
Sprawdzanie obrazu w podglądzie
wielofunkcyjnym.....................................................
Sprawdzanie obrazu w oknach drugorzędnych .....
Otwieranie i zamykanie paneli w oknach
(kafelków) ..................................................................
Zmiana sposobu wyświetlania i kolejności palet........
Zmiana sposobu wyświetlania palet
(przypięte/swobodne) ............................................
Zmiana kolejności palet .........................................
Zamykanie programu DPP ........................................
Dla zaawansowanych
13
14
18
19
20
20
21
25
26
27
28
28
28
29
3 Porządkowanie i sortowanie obrazów.................. 30
Efektywne przeglądanie i sortowanie obrazów........... 31
Sortowanie obrazów ............................................... 33
Sortowanie obrazów w oknie głównym................... 34
Rozmieszczanie obrazów w oknie głównym .......... 36
Wyświetlanie obrazu RAW i obrazu JPEG jako
pojedynczego obrazu .............................................
Przeglądanie informacji o obrazie ..........................
Porządkowanie obrazów ............................................
Usuwanie niepotrzebnych obrazów........................
Przenoszenie obrazów ...........................................
Przenoszenie folderów z obrazami.........................
Zapisywanie często używanych folderów
(zapisywanie zakładek) ..........................................
4 Edycja obrazów....................................................
Obrazy RAW...............................................................
Obrazy RAW...........................................................
Wywoływanie RAW ................................................
Kiedy następuje wywoływanie RAW.......................
Zalety obrazu RAW ................................................
Edycja obrazów JPEG i TIFF .....................................
Palety narzędzi ...........................................................
JPEG/TIFF Edycja za pomocą palety narzędzi
korekcji podstawowej..................................................
Korekcja jasności....................................................
Zmiana stylu obrazów.............................................
Używanie pliku stylu obrazów ...................
Korekcja tonu koloru przez zmianę balansu bieli ...
Korekcja tonu koloru przy użyciu funkcji
ustawiania balansu bieli kliknięciem .......................
Korekcja balansu bieli za pomocą
temperatury barwowej ............................................
Precyzyjna korekcja balansu bieli .............
Dla zaawansowanych
37
38
39
39
39
40
40
41
44
44
44
44
44
45
46
48
48
49
51
51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
52
Dla zaawansowanych
Dla zaawansowanych
53
53
5
Wprowadzenie/
Spis treści
Korekcja kontrastu .................................................
Korekcja jasności cieni/jasnych partii .......
Zmiana tonu koloru i nasycenia koloru ..................
Dostosowywanie zakresu
dynamicznego........................................................
Automatyczne dostosowywanie gradacji
i luminancji .............................................................
Korzystanie z funkcji Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności) .................
Korekcja ostrości obrazu .......................................
JPEG/TIFF Edycja za pomocą palety narzędzi
korekcji tonalnej .........................................................
Korekcja jasności i kontrastu .................................
Korekcja tonu koloru przy użyciu funkcji
ustawiania balansu bieli kliknięciem ......................
Korekcja krzywej tonalnej.........................
Dostosowywanie zakresu
dynamicznego........................................................
Korzystanie z funkcji Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności) .................
JPEG/TIFF Edycja za pomocą palety narzędzi
korekcji koloru............................................................
Edycja za pomocą palety narzędzi
korekcji koloru........................................................
JPEG/TIFF Edycja za pomocą palety narzędzi
korekcji szczegółowej ................................................
Redukcja zakłóceń.................................................
Korekcja ostrości obrazu .......................................
Redukowanie efektu mory na obrazie
kolorowym..............................................................
JPEG/TIFF Edycja za pomocą palety narzędzi
kadrowania/regulacji kąta ..........................................
Edycja za pomocą palety narzędzi korekcji
obiektywu...................................................................
Dla zaawansowanych
54
54
55
Dla zaawansowanych
Dla zaawansowanych
56
57
58
59
61
61
62
63
Dla zaawansowanych
65
65
66
Dla zaawansowanych
66
68
68
69
69
70
73
Korekcja aberracji obiektywu..................................
Dokonywanie korekcji.............................................
Suwak Shooting distance information
(Informacja o odległości) ........................................
Jednoczesna korekcja wielu obrazów ....................
Cyfrowy optymalizator obiektywu ...........................
Używanie cyfrowego optymalizatora obiektywu .....
Korekcja ostrości obrazu ........................................
JPEG/TIFF
Edytowanie za pomocą Palety
narzędzi częściowej regulacji .....................................
Stosowanie częściowych korekt na obrazach
([Brightness/Jasność], [Contrast/Kontrast],
[Hue/Odcień], [Saturation/Nasycenie]) ...................
Dokonywanie częściowych korekt na obrazach
([Reduce color moiré/Redukuj efekt mory]) ............
Grupy korekcyjne....................................................
JPEG/TIFF Edycja za pomocą palety narzędzi
retuszu kurzu/klonowania fragmentu obrazu..............
Procedura automatycznego usuwania kurzu..........
Procedura automatycznego usuwania kurzu
w oknie głównym ....................................................
Ręczne usuwanie kurzu (funkcja naprawiania) ......
Usuwanie niepotrzebnych fragmentów obrazu
(funkcja klonowania fragmentu obrazu)..................
Ustawianie roboczej przestrzeni kolorów ...................
Korzystanie z funkcji programowej weryfikacji
kolorów .......................................................................
Ustawianie rozmiaru obrazu RAW podczas jego
otwierania ...................................................................
JPEG/TIFF Zapisywanie rezultatów edycji ...................
Zapisywanie rezultatów edycji na obrazie ..............
Zapisywanie jako oddzielnego obrazu....................
JPEG/TIFF Ponowna edycja obrazu ............................
JPEG/TIFF Korzystanie z modyfikacji (przepisu) .........
73
74
76
77
77
78
80
Dla zaawansowanych
81
81
83
84
85
85
86
87
89
90
91
92
93
93
93
95
96
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
6
Wprowadzenie/
Spis treści
Kopiowanie przepisu i stosowanie go na innym
obrazie ................................................................... 97
Zapisywanie przepisu jako plik .............................. 97
Wczytywanie i stosowanie przepisów.................... 98
JPEG/TIFF Korekcja przez porównanie wielu
obrazów ..................................................................... 99
JPEG/TIFF Skuteczna edycja.................................... 100
Edycja w oknie edycji obrazu............................... 100
Zmiana układu wyświetlania miniatur na
poziomy ............................................................... 101
Gromadzenie i edycja obrazów w oknie
Collection (Kolekcja) ............................................ 102
JPEG/TIFF Składanie obrazów ................................. 104
Metody składania..................................................... 107
JPEG/TIFF Tworzenie obrazów HDR (wysoki zakres
dynamiki) ............................................................. 108
Korzystanie z optymalizatora
Dual Pixel RAW .................................................. 111
Dla zaawansowanych
Mikroregulacja położenia maksymalnej ostrości
i rozdzielczości za pomocą informacji o głębi
zapisanych w pliku Dual Pixel RAW .................... 111
Dostosowywanie punktu widzenia lub efektu
bokeh na pierwszym planie w celu poprawienia
wyglądu zdjęcia ................................................... 112
Redukowanie niepożądanego efektu ducha na
obrazach .............................................................. 113
Korzystanie z kompozycji
głębi .................................................................... 115
Obsługiwane obrazy ............................................ 115
Korzystanie z narzędzia kompozycji głębi ........... 115
JPEG/TIFF
Dla zaawansowanych
Korzystanie z narzędzia do edycji
kompozycji głębi .................................................. 117
Korzystanie z Narzędzia do obsługi
obrazów seryjnych RAW.......................................... 120
Dla zaawansowanych
Uruchamianie Narzędzia do obsługi obrazów
seryjnych RAW ..................................................... 120
Zmiana reprezentatywnego obrazu rolki .............. 122
Zapisywanie pojedynczego obrazu z rolki ............ 122
Wyodrębnienie i zapisanie dowolnego zakresu
obrazów z rolki...................................................... 123
Przenoszenie obrazu RAW do programu
Photoshop ................................................................ 124
Dostosowywanie paska narzędzi okna
głównego .................................................................. 125
Dla zaawansowanych
Dla zaawansowanych
5 Drukowanie obrazów ......................................... 126
Drukowanie obrazów ................................................ 127
Drukowanie z wykorzystaniem informacji
o obrazie................................................................... 128
Drukowanie listy miniatur (drukowanie stykówek) .... 129
Drukowanie z użyciem wtyczek................................ 130
6 Przetwarzanie dużej liczby obrazów RAW......... 131
Pakietowe stosowanie balansu bieli na obrazach
(własny balans bieli) ................................................. 132
Zapisywanie własnych ustawień balansu bieli...... 132
Stosowanie własnego balansu bieli...................... 133
Pakietowe zapisywanie obrazów jako JPEG lub
TIFF (przetwarzanie pakietowe) ............................... 134
Pakietowe przenoszenie obrazów do
oprogramowania do edycji obrazów ......................... 136
Pakietowa zmiana nazw plików obrazów ................. 137
Zmiana nazw plików obrazów w zadanej
kolejności w oknie głównym ................................. 137
7 Zdalne fotografowanie ....................................... 138
Zdalne fotografowanie .............................................. 139
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
Zapis wzorca balansu bieli z obrazu
w aparacie ............................................................ 142
8 Odtwarzanie filmów i zapisywanie zdjęć............ 144
Odtwarzanie filmów i zapisywanie zdjęć .................. 145
7
Wprowadzenie/
Spis treści
9 Korzystanie z trybu HDR PQ .............................. 148
Tryb HDR PQ........................................................... 149
Wymagania systemowe trybu HDR PQ................... 149
Wyświetlanie obrazów w trybie HDR PQ................. 150
Uwagi dotyczące korzystania z trybu HDR PQ........ 151
Zapisywanie obrazów wyświetlanych w trybie
HDR PQ w formacie JPEG/TIFF ............................. 153
Zapisywanie obrazów wyświetlanych w trybie
HDR PQ w formacie HEIF ....................................... 154
10 Określanie preferencji ...................................... 155
Określanie preferencji.............................................. 156
Karta General settings (Ustawienia ogólne) ........ 156
Przetwarzanie obrazów ....................................... 157
Karta Color management (Zarządzanie
kolorami) ..............................................................
Karta View settings (Ustawienia wyświetlania)....
Ustawienia wyświetlania właściwości ..................
Badanie................................................................
159
160
160
161
Informacje pomocnicze .......................................... 162
Rozwiązywanie problemów ..................................... 163
Usuwanie oprogramowania (odinstalowywanie)...... 164
Informacje z ramki obrazu w oknie głównym
i oknie edycji obrazu ................................................
Słowniczek...............................................................
Skorowidz ................................................................
Informacje dotyczące instrukcji obsługi ...............
Znaki towarowe....................................................
165
166
168
172
172
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
* Sekcje z oznaczeniami JPEG/TIFF i JPEG/TIFF w części „4 Edycja
obrazów” obsługują zarówno edycję obrazów RAW, jak i JPEG/TIFF.
JPEG/TIFF
JPEG/TIFF
: Wszystkie funkcje omówione w tej sekcji obsługują edycję
obrazów JPEG/TIFF.
: Niektóre funkcje omówione w tej sekcji obsługują edycję
obrazów JPEG/TIFF.
8
1
Pobieranie obrazów
Wprowadzenie/
Spis treści
Uruchamianie programu DPP.................................. 10
Pobieranie obrazów do komputera.......................... 11
Pobieranie obrazów przy użyciu programu „EOS Utility” .... 11
Pobieranie obrazów przy użyciu czytnika kart............ 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
9
Uruchamianie programu DPP
Wprowadzenie/
Spis treści
Kliknij dwukrotnie ikonę na pasku zadań.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Kliknij dwukrotnie
 Zostanie uruchomiony program DPP i pojawi się okno główne
(widok miniatur).
Okno główne (widok miniatur)
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
Upuszczając zgodny z programem DPP plik obrazu na ikonę na
pasku zadań, można uruchomić program DPP i wyświetlić folder
zapisu pliku obrazu.
10
Pobieranie obrazów do komputera
Można pobrać obrazy zapisane na karcie pamięci włożonej do aparatu.
Pobieranie obrazów przy użyciu programu „EOS Utility”
Obrazy można pobrać za pomocą programu „EOS Utility”, czyli
oprogramowania do komunikacji z aparatem.
Szczegółowe instrukcje pobierania obrazów można znaleźć
w dokumencie „EOS Utility Instrukcja obsługi” (instrukcja elektroniczna
w formacie PDF).
Wprowadzenie/
Spis treści
Pobieranie obrazów przy użyciu czytnika kart
Obrazy można również pobrać do komputera za pomocą czytnika kart
innej firmy.
Włóż kartę pamięci do czytnika kart.
1
ikonę dysku wymiennego w obszarze
2 Otwórz
folderów i przeciągnij znajdujący się w nim folder
 Najpierw uruchom program DPP.
[DCIM] do folderu [Desktop/Pulpit].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
 Folder [DCIM] zostanie skopiowany do komputera.
 Wszystkie obrazy są zapisane w folderach wewnątrz folderu
[DCIM].
 Kopiowanie obrazów do komputera zajmie dużo czasu,
jeśli zarejestrowano ich wiele na karcie pamięci.
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
11
2
Wyświetlanie obrazów
Wprowadzenie/
Spis treści
Wyświetlanie obrazów w oknie głównym (widok miniatur)........... 13
Zmiana sposobu wyświetlania miniatur ...................... 14
Używanie panelu sterowania miniatur ...... 15
Dla zaawansowanych
Używanie filtra/funkcji sortowania
dla wyświetlania miniatur........................................ 16
Wyświetlanie palety histogramu................ 17
Dla zaawansowanych
Dla zaawansowanych
Powiększanie i wyświetlanie obrazu w oknie podglądu ............... 18
Powiększanie i wyświetlanie określonego obszaru .... 19
Wyświetlanie palety nawigatora ................ 19
Szczegółowe sprawdzanie obrazu.............. 20
Wyświetlanie okna głównego (widok wielofunkcyjny)... 20
Sprawdzanie obrazu w panelu sterowania podglądu .......... 21
Zmiana powiększenia ............................................. 21
Porównanie z przypiętym (stałym) obrazem........... 21
Jednoczesne wyświetlanie wielu obrazów ............. 22
Wyświetlanie linii siatki ........................................... 22
Wyświetlanie punktów AF....................................... 22
Dla zaawansowanych
Dla zaawansowanych
Wyświetlanie obszarów poza ustalonym zakresem ze wskaźnikami
ostrzeżenia (ostrzeżenie o jasnych partiach/cieniach)......................
Porównywanie obrazów przed i po edycji
(wyświetlanie pojedynczego obrazu)......................
Porównywanie obrazów przed i po edycji
(porównanie przed/po) Rozmieść pionowo/poziomo
(wyświetlanie dwóch obrazów) / podziel pionowo/
poziomo (wyświetlanie podzielonego obrazu)............
Wyświetlanie właściwości obrazu...........................
Sprawdzanie obrazu w podglądzie wielofunkcyjnym ...
Sprawdzanie obrazu w oknach drugorzędnych..........
23
23
24
24
25
26
Otwieranie i zamykanie paneli w oknach (kafelków)... 27
Zmiana sposobu wyświetlania i kolejności palet............... 28
Zmiana sposobu wyświetlania palet (przypięte/swobodne) ... 28
Zmiana kolejności palet .............................................. 28
Zamykanie programu DPP ...................................... 29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
12
Wyświetlanie obrazów w oknie głównym (widok miniatur)
Obrazy pobrane na komputer są wyświetlane jako miniatury w oknie
głównym (widok miniatur). Dwukrotne kliknięcie obrazu umożliwia jego
otwarcie w oknie podglądu (str. 18) i wyświetlenie w powiększeniu.
Okno główne
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Pasek narzędzi
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Znaczniki wyboru (str. 33, str. 34)
Oceny (str. 33, str. 34)
Zdalne
fotografowanie
Przyciski Dalej/Wstecz
Obracanie obrazu
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
 Informacje dotyczące ikon wyświetlanych na obramowaniu
miniatury można znaleźć w części „Informacje z ramki obrazu
w oknie głównym i oknie edycji obrazu” (str. 165).
Tryb
HDR PQ
 Informacje na temat plików filmowych można znaleźć w sekcji
„Odtwarzanie filmów i zapisywanie zdjęć” (str. 145).
 Jeśli do obrazu zarejestrowanego za pomocą zgodnego aparatu
innego niż EOS 5D Mark II dołączono informacje o formacie
obrazu, wyświetlany obraz zostanie wykadrowany (str. 70).
 W oknie głównym oprócz tego widoku (widoku miniatur) można
wybrać widok wielofunkcyjny. Widok wielofunkcyjny umożliwia
szczegółowe sprawdzenie obrazu (str. 20).
Określanie
preferencji
13
Wprowadzenie/
Spis treści
Zmiana sposobu wyświetlania miniatur
Istnieje możliwość zmiany rozmiaru miniatur obrazów wyświetlanych w oknie
głównym oraz wyboru informacji wyświetlanych przy miniaturach.
7
Wybierz kolejno: menu [Thumbnails/Miniatury] 
żądana pozycja.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
 Wygląd ekranu zmieni się zgodnie z dokonanym wyborem.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
14
Wprowadzenie/
Spis treści
Dla zaawansowanych
Używanie panelu sterowania miniatur
W panelu sterowania miniatur zintegrowano wiele ustawień wyświetlania miniatur.
Panel ten umożliwia efektywne wyświetlanie i określanie ustawień miniatur.
Wyświetlanie
obrazów
Funkcje panelu sterowania miniatur
(1)
(1)
Zmiana rozmiaru miniatur
(2)
Wyświetlanie miniatur bez nazw plików
(3)
Wyświetlanie standardowych miniatur
(4)
Wyświetlanie miniatur z informacjami
(5)
Wyświetlanie miniatur na liście
(6)
(7)
Określanie ustawień wyświetlania właściwości (str. 160)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
(2) (3) (4)
(5) (6) (7)
(8)
(8)
(9) (10)
Wyświetlanie albo odtwarzanie podzielonych plików filmowych jako
pojedynczego filmu
Dzięki użyciu tej opcji podczas odtwarzania podzielonych plików filmowych
w programie DPP wszystkie pliki zostaną odtworzone bez przerw, jako
jedna sekwencja.
• Opcja ta jest domyślnie włączona.
• Wyświetlana jest miniatura wyłącznie dla pierwszego pliku filmowego.
• Ustawienia zostaną zachowane i zastosowane po następnym
uruchomieniu oprogramowania DPP.
• W przypadku użycia poniższych funkcji są one stosowane do
wszystkich odtwarzanych podzielonych plików filmowych, a nie tylko do
pierwszego: [Copy/Kopiuj], [Cut/Wytnij], [Delete/Usuń], [Add to
collection/Dodaj do kolekcji], [Rename Tool/Narzędzie do zmieniania
nazwy]
• W przypadku użycia funkcji filtrowania/sortowania (str. 16)
w odniesieniu do miniatur jest ona stosowana tylko do pierwszego pliku
filmowego.
Wyświetlanie obrazu RAW i obrazu JPEG jako pojedynczego obrazu
Wyświetlanie obrazów RAW i JPEG, które zostały wykonane jednocześnie,
jako pojedynczego obrazu. Po wybraniu tego ustawienia obrazy są
wyświetlane i edytowane w opisany poniżej sposób.
• Wyświetlany obraz: we wszystkich oknach jest wyświetlany tylko
obraz RAW.
• Edytowany obraz: zawartość edytowana za pomocą dowolnej funkcji
programu DPP (paleta narzędzi itp.) zostanie zastosowana tylko na obrazie
RAW. Użycie poniższych funkcji powoduje zastosowanie modyfikacji
zarówno na obrazie RAW, jak i JPEG.
(9)
Zaznaczenie wszystkich miniatur
Usuwanie obrazu (str. 39)
(10)
Anulowanie wyboru wszystkich miniatur
Przenoszenie lub kopiowanie obrazu (str. 39)
 Wyświetlanie panelu sterowania miniatur w oknie głównym jest ustawieniem
Zaznaczanie (str. 33 do str. 34)
domyślnym. Jeśli nie jest on wyświetlany, na przykład po zmianie ustawień
Ocena (str. 33 do str. 34)
ekranu, można go wyświetlić, wybierając opcję [Thumbnail control panel/Panel
Obracanie obrazu (str. 13)
sterowania miniatur] w menu [Thumbnails/Miniatury].
 W widoku wielofunkcyjnym (miniatury w pionie, str. 20) dostępne są tylko
ustawienia widoku miniatur (domyślne wyświetlanie miniatur).
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
15
Wprowadzenie/
Spis treści
Dla zaawansowanych
Używanie filtra/funkcji sortowania
dla wyświetlania miniatur
Funkcja ta umożliwia wyświetlanie wyłącznie tych miniatur, które
spełniają wybrane kryteria filtrowania, a także pozwala skonfigurować
opcje sortowania miniatur.
przycisk [Filter/Filtr] w obszarze [Filter/Sort
1 Ustaw
pane/Okienko filtrowania/sortowania] w oknie
głównym w pozycji [ON].
(2) Menu opcji filtrowania
Określanie kryteriów filtrowania dla filtra wyświetlania miniatur.
• Gdy wybrany zostanie element filtrujący w polu listy, które pojawia
się po kliknięciu symbolu [] po prawej stronie w menu filtra, na
liście menu filtra pojawiają się opcje. Wybierz opcję.
• Można wybrać wiele opcji na liście menu filtra.
(Przytrzymaj klawisz <shift> i kliknij lewym przyciskiem myszy
w celu zaznaczenia wielu elementów jednocześnie. Przytrzymaj
klawisz <command> i kliknij lewym przyciskiem myszy w celu
zaznaczania elementów pojedynczo.)
• Menu filtra/listy menu filtra są ułożone od lewej do prawej strony
zgodnie z ich priorytetem. Można określić opcje filtrowania od
lewej do prawej strony, aby zawęzić filtrowanie.
(3) Opcje sortowania
Wybór opcji sortowania miniatur. Jeżeli dodane zostały pliki, po nazwie
opcji tymczasowo jest wyświetlany znak „*”. Posortowanie miniatur w
wybrany sposób spowoduje wyświetlenie opcji [Custom/Niestandardowe].
 Zostanie wyświetlona paleta [Filter/Sort/Filtr/Sortowanie].
2
Skonfiguruj ustawienia.
(1)
Menu filtra
(5)
(3)
(4)
(2) Przeciągnij, aby dopasować obszar
wyświetlania list menu filtra w górę lub w dół
Lista menu filtra
 Możesz przeciągnąć dolną krawędź obszaru [Filter/Sort pane/
Okienko filtrowania/sortowania], aby dopasować obszar
wyświetlania list menu filtra w górę lub w dół.
(1) Filtr wyświetlania miniatur ON/OFF
Po wybraniu ustawienia [ON] tylko miniatury pasujące do opcji filtrowania
ustawionej za pomocą (2) menu opcji filtrowania są wyświetlane.
(4) Wybór kolejności sortowania
Wybór kolejności (rosnąco/malejąco) wyświetlania miniatur.
(5) Przycisk blokady filtra
Po kliknięciu przycisku blokady filtra ustawienia filtra zostaną
zachowane i zastosowane w przypadku przejścia do innego folderu
lub przy następnym uruchomieniu DPP. Po kliknięciu przycisku
blokady filtra ustawienia filtra zostaną automatycznie zmienione
do pozycji [OFF] w przypadku przejścia do innego folderu lub przy
następnym uruchomieniu DPP.
 Oprócz wyświetlania miniatur funkcji tej można również używać
w układzie wielokrotnym.
 Panel można otworzyć/zamknąć, klikając przycisk [] w prawym
górnym rogu obszaru [Filter/Sort pane/Okienko filtrowania/
sortowania].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
16
Wprowadzenie/
Spis treści
Dla zaawansowanych
Wyświetlanie palety histogramu
Paleta histogramu pokazuje histogram wybranego obrazu.
Można szybko sprawdzić histogram bez otwierania palety narzędzi.
Wybierz kolejno: menu [View/Widok]  [Histogram
palette/Paleta histogramu].
 Zostanie wyświetlona paleta histogramu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
 W menu, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy,
można wybrać jeden z czterech poniższych histogramów.
[Brightness only/Tylko jasność], [RGB separately/RGB oddzielnie],
[YRGB separately/YRGB oddzielnie], [RGB together/RGB razem]
 Paletę [Histogram] można wyświetlić/ukryć, klikając przycisk [
]
w prawym dolnym rogu okna głównego.
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
17
Powiększanie i wyświetlanie obrazu w oknie podglądu
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Kliknij dwukrotnie
Wyświetlanie
obrazów
 Zostanie wyświetlone okno podglądu.
 W oknie podglądu można wyświetlać jednocześnie do 36 okien.
Okno podglądu
Sortowanie
obrazów
Paleta narzędzi
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
 Kliknij przycisk [
aby je zamknąć.
] w lewym górnym rogu okna podglądu,
Tryb
HDR PQ
Wybranie w oknie podglądu kolejno: menu [Preview/Podgląd] 
[AF points/Punkty AF] pozwala wyświetlić punkty AF wybrane
w aparacie w chwili fotografowania. Jednak punkty AF nie zostaną
wyświetlone w przypadku obrazów, których wielkość została
zmieniona i które zostały przekonwertowane i zapisane (str. 93),
obrazów, dla których jako korekcję aberracji obiektywu typu „rybie
oko” wybrano efekt inny niż [Shot settings/Ustawienia
fotografowania], lub obrazów, dla których określono ustawienia
podczas przetwarzania RAW w aparacie dla korygowania aberracji
chromatycznej lub zniekształceń.
Określanie
preferencji
18
Wprowadzenie/
Spis treści
Powiększanie i wyświetlanie określonego obszaru
Kliknij obszar, który chcesz powiększyć.
Dla zaawansowanych
Wyświetlanie palety nawigatora
Paleta nawigatora pokazuje obszar powiększenia wybranego obrazu.
Wybierz kolejno: menu [View/Widok]  [Navigator
palette/Paleta nawigatora].
Kliknij
 Zostanie wyświetlona paleta nawigatora.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
 Kliknięty obszar zostanie powiększony do 100% (rozmiar
rzeczywisty).
 Kliknij jeszcze raz, aby ponownie wyświetlić cały obraz.
 Aby zmienić obszar wyświetlania, przeciągnij obraz.
Drukowanie
obrazów
 Po powiększeniu obrazu w oknie podglądu lub innym oknie
obszar wyświetlany w powiększeniu jest oznaczony na palecie
nawigatora. Powiększany obszar można zmienić, przeciągając
obszar wyświetlany w powiększeniu.
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Wyświetlanie obrazu ze współczynnikiem powiększenia
innym niż 100%
Wybierz współczynnik powiększenia z menu [Preview/Podgląd].
W oknie podglądu można wybrać kolejno menu [Preview/Podgląd] 
[Preview control panel/Panel sterowania podglądu] w celu
skorzystania z różnych funkcji podglądu. Szczegółowe informacje
można znaleźć w części „Sprawdzanie obrazu w panelu sterowania
podglądu” (str. 21).
Przeciągnij, aby
zmienić obszar
wyświetlany w
powiększeniu
 Paletę [Navigator/Nawigator] można wyświetlić/ukryć, klikając
przycisk [
] w prawym dolnym rogu okna głównego.
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
19
Dla zaawansowanych
Szczegółowe sprawdzanie obrazu
Wprowadzenie/
Spis treści
Wyświetlanie okna głównego (widok wielofunkcyjny)
Po przełączeniu okna głównego na „widok wielofunkcyjny” można użyć panelu sterowania podglądu do szczegółowego sprawdzenia obrazu.
Kliknij przycisk zmiany widoku w dolnej części okna głównego (widok miniatur).
 Zostanie wyświetlone okno główne (widok wielofunkcyjny).
 W oknie głównym (widok wielofunkcyjny) są dostępne dwa widoki — z miniaturami w poziomie lub w pionie.
 Kliknij obszar, który chcesz powiększyć, na obrazie wyświetlanym w obszarze wyświetlania podglądu, aby wyświetlić obraz w rozmiarze
rzeczywistym (100%). Kliknij ponownie obraz, aby wrócić do wyświetlania całego obrazu.
Widok wielofunkcyjny (miniatury w poziomie)
Okno główne (widok miniatur)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Obszar
wyświetlania
podglądu
Obszar
wyświetlania
miniatur
Widok wielofunkcyjny (miniatury w pionie)
Przycisk zmiany widoku
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Miniatury w poziomie
Określanie
preferencji
Miniatury w pionie
20
Wprowadzenie/
Spis treści
Sprawdzanie obrazu w panelu sterowania podglądu
Panel sterowania podglądu umożliwia szczegółowe sprawdzenie
obrazu.
Panel ten jest dostępny w oknie głównym (widok wielofunkcyjny)
i w oknie edycji obrazu. Jeśli panel sterowania podglądu nie jest
wyświetlany, można go wyświetlić, wybierając opcję [Preview control
panel/Panel sterowania podglądu] w menu [Preview/Podgląd].
Przyciski [ ] i [ ] są domyślnie wybrane.
Po wybraniu filmu wyświetlana zawartość zmienia się. Informacje na
temat wyświetlania po wybraniu filmów można znaleźć w sekcji
„Odtwarzanie filmów i zapisywanie zdjęć” (str. 145).
Porównanie z przypiętym (stałym) obrazem
Można podzielić okno na dwie części i porównać obrazy po lewej
i prawej stronie, „przypinając” obraz i przewijając obrazy po prawej
stronie. Zwiększa to efektywność zaznaczania obrazów.
Wyświetlanie
obrazów
Wybierz obraz i kliknij przycisk [
].
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Wyświetlanie obrazu w rozmiarze rzeczywistym (100%).
Kliknij przycisk [ ], aby wyświetlić obraz w ustawionym
powiększeniu. Po użyciu przycisku [
] do powiększenia/
pomniejszenia obrazu powiększenie ustawione dla tego
przycisku także zmieni się odpowiednio*.
* Z wyjątkiem rozmiaru rzeczywistego (100%)
Zdalne
fotografowanie
Przypięty (stały) obraz
Przywrócenie obrazu do widoku z dopasowaniem do okna.
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Zmiana powiększenia
Powiększenie/pomniejszenie obrazu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
 Okno zostanie podzielone na lewą i prawą część, a wybrany obraz
zostanie przypięty.
 Gdy przypniesz obraz i wykonasz przewijanie, obraz po lewej stronie
(przypięty) pozostanie nieruchomy, a przewijany będzie tylko obraz po
prawej stronie, co jest wygodne podczas zaznaczania obrazów.
 Aby przypiąć inny obraz, wybierz obraz, a następnie wybierz opcję [Pin/
Przypnij] z menu, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem
myszy.
 Po przypięciu obrazu można przełączać się pomiędzy górnym i dolnym
oraz lewym i prawym ekranem, naciskając przycisk [ ].
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
21
Wprowadzenie/
Spis treści
Jednoczesne wyświetlanie wielu obrazów
Wyświetlanie punktów AF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Zaznacz wiele obrazów i kliknij przycisk [
].
 Wybrany obraz zostanie wyświetlony.
 Można wyświetlić maksymalnie 8 obrazów.
wyświetlić na obrazie.
 Wybierz opcję [Show only AF points in focus/Pokaż tylko
wyostrzone punkty AF] lub [Show all AF points/Pokaż wszystkie
punkty AF].
Wyświetlanie linii siatki
1
przycisk [ ] obok przycisku [
] i wybierz
1 Kliknij
w wyświetlonym menu opcję, którą chcesz
Kliknij przycisk [ ] obok przycisku [
] i ustaw w
wyświetlonym menu odstęp pomiędzy liniami siatki.
2 Wybierz obraz i kliknij przycisk [
].
 Zostanie wyświetlony obraz z punktami AF wybranymi w kroku 1.
 Odstęp można ustawić, wprowadzając wartości (od 8 do 256,
w pikselach) lub przesuwając suwak.
 Po określeniu ustawień kliknij przycisk [Close/Zamknij] i zamknij
okno.
2 Wybierz obraz i kliknij przycisk [
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
].
 Zostanie wyświetlony obraz z liniami siatki.
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Punkty AF nie zostaną wyświetlone w przypadku obrazów, których
wielkość została zmieniona i które zostały przekonwertowane
i zapisane (str. 93), obrazów, dla których jako korekcję aberracji
obiektywu typu „rybie oko” wybrano efekt inny niż [Shot settings/
Ustawienia fotografowania], lub obrazów, dla których określono
ustawienia podczas przetwarzania RAW w aparacie dla
korygowania aberracji chromatycznej lub zniekształceń.
Określanie
preferencji
22
Wprowadzenie/
Spis treści
Wyświetlanie obszarów poza ustalonym
zakresem ze wskaźnikami ostrzeżenia
(ostrzeżenie o jasnych partiach/cieniach)
Program pozwala ustawić wskaźniki ostrzeżenia zarówno dla jasnych partii,
jak i cieni, co umożliwia sprawdzenie przyciętych jasnych partii obrazów
i cieni oraz zapobiega nadmiernym modyfikacjom. Obszar obrazu
przekraczający ustalony zakres może być wyświetlany na czerwono
w przypadku jasnych partii obrazu i na niebiesko w przypadku cieni.
2 Wybierz obraz i kliknij przycisk [
].
 Jeśli pewien obszar w otwartym obrazie będzie przekraczać
wartości wprowadzone w punkcie 1, jasne partie będą
wyświetlane na czerwono, natomiast partie cieni na niebiesko.
W przypadku, gdy wybrano inne kolory ostrzeżeń, partie obrazu
będą wyświetlane w ustawionych kolorach.
Porównywanie obrazów przed i po edycji
(wyświetlanie pojedynczego obrazu)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Kliknij przycisk [ ] obok przycisku [
1 ustawienia
w wyświetlonym menu.
] i określ
Wybierz edytowany obraz i kliknij przycisk [
].
 Kliknięcie przycisku powoduje przełączenie pomiędzy obrazem
przed edycją a bieżącym (edytowanym) obrazem.
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
 Zaznacz pola wyboru [Show highlight warnings/Pokazuj
ostrzeżenia o jasnych partiach] i [Show shadow warnings/Pokazuj
ostrzeżenia o cieniach], a następnie wprowadź ustawienia
ostrzeżeń.
Można także zmienić kolory ostrzeżeń w oknie dialogowym, które
pojawi się po kliknięciu opcji [Warning color/Kolor ostrzeżenia].
 Po określeniu ustawień kliknij przycisk [Close/Zamknij] i zamknij okno.
Określanie
preferencji
23
Wprowadzenie/
Spis treści
Porównywanie obrazów przed i po edycji
(porównanie przed/po) Rozmieść pionowo/poziomo
(wyświetlanie dwóch obrazów) / podziel pionowo/
poziomo (wyświetlanie podzielonego obrazu)
W tym samym oknie można wyświetlić wersje obrazu przed korekcją
i po korekcji oraz sprawdzać rezultaty modyfikacji.
Ta funkcja umożliwia korekcję obrazu z jednoczesnym porównaniem
obrazu początkowego z edytowanym obrazem.
1
Wybierz edytowany obraz i kliknij przycisk [
].
Wyświetlanie właściwości obrazu
Na ekranie można wyświetlić informacje o obrazie i przepisie dla obrazu.
Można także wybrać wyświetlane opcje.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
1
Kliknij przycisk [ ] obok przycisku [
2
Określ ustawienia wyświetlania.
].
 Zostanie wyświetlone okno [Properties display settings/
Ustawienia wyświetlania właściwości].
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
 Obraz jest wyświetlany w trybie dwóch obrazów (rozmieść pionowo).
 Obraz przed edycją jest wyświetlany po lewej stronie, a obraz
edytowany — po prawej.
2
Zmień sposób wyświetlania obrazów.
 Klikając przycisk [ ], można zmieniać tryby wyświetlania
w poniższej kolejności.
Rozmieść pionowo (dwa obrazy: lewy/prawy)  rozmieść poziomo
(dwa obrazy: górny/dolny)  podziel pionowo (podział obrazu: lewy/
prawy)  podziel poziomo (podział obrazu: górny/dolny)
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
24
Wprowadzenie/
Spis treści
1 Wybierz opcję [Display settings for preview properties/Ustawienia
wyświetlania właściwości podglądu] z menu rozwijanego
[Properties to display/Właściwości do wyświetlenia].
2 Określ wyświetlane elementy za pomocą przycisku [Add >>/
Dodaj >>] i przycisku [<< Remove/<< Usuń]. Elementy,
które można wybrać, są widoczne w polu listy po lewej stronie,
a rzeczywiście wyświetlane elementy są widoczne w polu listy po
prawej stronie. Można również zmienić kolejność wyświetlania za
pomocą przycisku [Move Up/Przesuń w górę] i przycisku
[Move Down/Przesuń w dół].
Po określeniu ustawień kliknij przycisk [OK].
 Za pomocą opcji [Preview properties font/Czcionka właściwości
podglądu] można określić czcionkę używaną do informacji
wyświetlanych w oknie podglądu.
3 Wybierz obraz i kliknij przycisk [
].
 Obraz i właściwości wybrane w kroku 2 zostaną wyświetlone na
ekranie.
 Jeśli zawartość przepisu edytowanego obrazu jest wyświetlana
w porównaniu przed/po (wyświetlanie podzielonego ekranu/
dwóch obrazów), edytowane elementy są pokazywane na
czerwono.
Sprawdzanie obrazu w podglądzie wielofunkcyjnym
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Okno podglądu pokazuje współrzędne kursora myszy i roboczą
przestrzeń kolorów. Po przełączeniu na podgląd wielofunkcyjny można
także sprawdzić szczegóły obrazu w taki sam sposób jak w oknie
głównym (widok wielofunkcyjny).
Wyświetlanie
obrazów
Wybierz menu [Tools/Narzędzia]  [Preview screen display
1 settings/Ustawienia
wyświetlania ekranu podglądu],
Sortowanie
obrazów
a następnie [Multi-function preview/Podgląd
wielofunkcyjny] w wyświetlonym oknie dialogowym.
2 Otwórz okno podglądu
(str. 18).
 Zostanie wyświetlony podgląd wielofunkcyjny z różnymi
funkcjami w dolnej części ekranu.
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
W zależności od kombinacji okna, okna podglądu lub rozmiaru
miniatur mogą nie być wyświetlane wszystkie elementy właściwości.
 Instrukcje korzystania z wyświetlanych funkcji można znaleźć w części
„Wyświetlanie obrazów w oknie głównym (widok miniatur)” (str. 13)
i „Sprawdzanie obrazu w panelu sterowania podglądu” (str. 21 do str. 25).
25
Wprowadzenie/
Spis treści
Sprawdzanie obrazu w oknach drugorzędnych
Okna drugorzędne to okna podglądu, które można otwierać dodatkowo
dla miniatur i podglądów obrazu. Dla pojedynczego obrazu można
wyświetlić maksymalnie 4 okna drugorzędne, aby sprawdzić ostrość
we wszystkich partiach obrazu itd.
Wybierz obraz, a następnie wybierz opcję [Show second
screen/Pokaż ekran drugorzędny] w menu, które pojawi
się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
 Zostanie wyświetlone okno drugorzędne.
 Aby wyświetlić dodatkowe okno drugorzędne, powtórz
procedurę.
 Rozmiar okien drugorzędnych można dowolnie zmieniać.
 Kliknięcie wyświetlanego obrazu spowoduje przełączenie
pomiędzy rozmiarem rzeczywistym (widok 100%) a widokiem
z dopasowaniem do okna.
 Po powiększeniu obrazu w oknie drugorzędnym punkt obrazu
kliknięty prawym przyciskiem myszy będzie środkiem dla
powiększenia.
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
26
Otwieranie i zamykanie paneli w oknach (kafelków)
Panele (kafelki) w górnej, dolnej, lewej i prawej części każdego okna
mogą być zamykane w zależności od wykonywanych zadań.
Program DPP umożliwia korzystanie z optymalnego układu.
Kliknij przycisk [
], aby otworzyć lub zamknąć panel.
Przykład: okno główne (widok miniatur)
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
 Po zamknięciu panelu można ustawić wskaźnik myszy nad
przyciskiem [
], aby tymczasowo otworzyć panel.
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
27
Zmiana sposobu wyświetlania i kolejności palet
Można zmienić sposób wyświetlania (przypięte/swobodne) każdej
palety (paleta narzędzi, paleta nawigatora, paleta histogramu, paleta
szybkiego przeglądu i paleta sterowania aparatem) lub kolejność
wyświetlania wielu przypiętych palet.
Zmiana sposobu wyświetlania palet (przypięte/swobodne)
Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu
palety (tam, gdzie widać jej nazwę) i wybierz opcję
[Dock/float/Przypięte/swobodne] w wyświetlonym
oknie dialogowym.
 Przypięta paleta będzie teraz paletą swobodną, a paleta
swobodna — przypiętą.
 Aby przywrócić pierwotny sposób wyświetlania, powtórz tę samą
operację.
Zmiana kolejności palet
W przypadku przypięcia wielu palet można zmienić ich kolejność
wyświetlania w układzie od góry do dołu.
Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu
palety (tam, gdzie widać jej nazwę) i wybierz opcję
[Move one up/Przesuń o jeden poziom do góry] lub
[Move one down/Przesuń o jeden poziom w dół]
w wyświetlonym oknie dialogowym.
 Kolejność wyświetlania palet ulegnie zmianie.
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
28
Zamykanie programu DPP
W oknie głównym wybierz kolejno: menu [Digital
Photo Professional 4]  [Quit Digital Photo
Professional 4/Zamknij program Digital Photo
Professional 4].
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
¿ Program DPP zostanie zamknięty.
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Digital Photo Professional Program badań
Firma Canon oczekuje, że informacje dotyczące posiadanego
produktu Canon będą do niej wysyłane za pośrednictwem
Internetu (w przypadku korzystania z produktów Canon w Chinach
– do prawnie zatwierdzonej firmy badawczej). Firma Canon
wykorzystuje takie informacje w celu opracowywania
i wprowadzania na rynek produktów lepiej dostosowanych do
potrzeb klienta.
Nawet po wyrażeniu zgody w każdej chwili można zmienić
ustawienia wysyłania, korzystając z podmenu [Survey/Badanie]
(str. 161) w zakładce [Preferences/Preferencje].
W przypadku próby zamknięcia programu DPP bez zapisania
skorygowanego obrazu zostanie wyświetlone okno dialogowe
potwierdzenia. Kliknij przycisk [Yes to all/Tak dla wszystkich],
aby zapisać modyfikacje (przepis) wprowadzone we wszystkich
skorygowanych obrazach.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
29
3
Porządkowanie i sortowanie obrazów
Efektywne przeglądanie i sortowanie obrazów........ 31
Sortowanie obrazów ................................................... 33
Dołączanie znaczników wyboru.............................. 33
Ustawianie ocen ..................................................... 33
Sortowanie obrazów w oknie głównym....................... 34
Dołączanie znaczników wyboru w oknie głównym ... 34
Ustawianie ocen w oknie głównym......................... 34
Rozmieszczanie obrazów w oknie głównym .............. 36
Rozmieszczanie według typu ................................. 36
Rozmieszczanie swobodne .................................... 36
Wyświetlanie obrazu RAW i obrazu JPEG jako
pojedynczego obrazu ................................................. 37
Przeglądanie informacji o obrazie .............................. 38
Porządkowanie obrazów ......................................... 39
Usuwanie niepotrzebnych obrazów............................ 39
Przenoszenie obrazów ............................................... 39
Przenoszenie folderów z obrazami............................. 40
Zapisywanie często używanych folderów
(zapisywanie zakładek)................................................ 40
Usuwanie zakładek................................................. 40
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
30
Efektywne przeglądanie i sortowanie obrazów
Istnieje możliwość powiększenia obrazów wyświetlanych jako miniatury
w oknie głównym oraz skutecznego przeglądania poszczególnych
obrazów. Można sortować obrazy na grupy.
Należy pamiętać, że z funkcji tej nie można korzystać w przypadku
plików filmowych.
3 Kliknij przycisk [
Wprowadzenie/
Spis treści
] lub [
], aby przeglądać obrazy.
Okno szybkiego przeglądu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
wiele obrazów do przejrzenia w oknie
1 Zaznacz
głównym.
2 Wyświetl okno szybkiego przeglądu.
Sortowanie
obrazów
 Kliknij przycisk [Quick check/Szybki przegląd].
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
 Zostanie wyświetlone okno szybkiego przeglądu.
 W oknie szybkiego przeglądu można przejrzeć wszystkie obrazy
wyświetlone w oknie głównym.
 Kliknięcie przycisku [ ] spowoduje wyświetlenie pierwszego
obrazu, a kliknięcie przycisku [ ] — wyświetlenie ostatniego
obrazu.
 Kliknij przycisk [ ], aby wrócić do okna głównego.
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
31
Wprowadzenie/
Spis treści
4 Kliknij obszar, który chcesz powiększyć.
Przydatne funkcje okna szybkiego przeglądu
Kliknij
 Kliknięty obszar zostanie wyświetlony w rozmiarze 100%
(rozmiar rzeczywisty).
 Aby zmienić pozycję wyświetlania, przeciągnij obraz.
], można wyświetlić obraz w rozmiarze 50%.
 Klikając przycisk [
 Kliknij jeszcze raz, aby ponownie wyświetlić cały obraz.
 Aby zakończyć, kliknij przycisk [ ].
 Oprócz widoków 100% i 50% można wyświetlać obrazy
w widokach 12,5%, 25%, 200%, 300% i 400%. Kliknij przycisk
[ ] obok przycisku [
] na ekranie, a następnie wybierz
w wyświetlonym menu powiększenie.
 Kliknięcie przycisku [
] (na przycisku będzie widoczna wybrana
wielkość powiększenia) spowoduje wyświetlenie obrazu w wybranym
powiększeniu. Jednak po zamknięciu okna szybkiego przeglądu
obraz wróci do pierwotnego skalowania 50%.
 Jeśli zaznaczona jest opcja [AF Point/Punkt AF], można wyświetlić
punkty AF wybrane w aparacie w chwili fotografowania. Jednak
punkty AF nie zostaną wyświetlone w przypadku obrazów, których
wielkość została zmieniona i które następnie zostały
przekonwertowane i zapisane (str. 93), w przypadku obrazów,
dla których podczas obróbki obrazów RAW w aparacie zostały
określone ustawienia korekcji zniekształceń i korygowania aberracji
chromatycznej, a także w przypadku obrazów, które zostały złożone
lub tworzą obraz HDR (wysoki zakres dynamiki).
 Przeglądanie tylko wybranych obrazów
Okna szybkiego przeglądu można użyć do przejrzenia tylko
wybranych obrazów, zaznaczając żądane obrazy w oknie głównym
i wykonując czynności opisane w punkcie 1.
 Przełączanie obrazów przy użyciu klawiatury
Obrazy można również przeglądać, naciskając kombinację klawiszy
< > + <> lub < > + <>.
 Korzystanie z menu
Każdą czynność można także wykonać z poziomu menu,
które pojawia się po kliknięciu obrazu z przytrzymaniem
naciśniętego klawisza <control>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
32
Wprowadzenie/
Spis treści
Ustawianie ocen
Sortowanie obrazów
Obrazy można sortować, dołączając znaczniki wyboru lub ustawiając
oceny (oznaczone symbolami [ ]) dla każdego obiektu lub tematu.
Wyświetl obraz, który ma zostać oceniony,
a następnie kliknij jedną z pozycji [ ].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Dołączanie znaczników wyboru
Wyświetl obraz, do którego ma zostać dołączony
znacznik wyboru, a następnie kliknij jedną z pozycji
od [ ] do [ ].
Kliknij
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Kliknij
 W lewym górnym rogu okna pojawi się wybrany znacznik
wyboru.
Znacznik wyboru
 Ocena zostanie ustawiona, a w lewym górnym rogu okna pojawi
się ikona odpowiadająca liczbie wybranych pozycji [ ].
(Przedstawione okno zawiera ocenę z trzema symbolami [ ]).
 Aby ustawić pozycję [Reject/Odrzuć], kliknij przycisk [Reject/
Odrzuć]. Aby anulować, ponownie kliknij przycisk [Reject/
Odrzuć].
Ikona oceny
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
 Kliknij przycisk [Clear/Skasuj], aby usunąć znacznik wyboru.
 Wartości znaczników wyboru dołączonych do obrazów
w wersjach wcześniejszych niż DPP 4 nie zostaną zachowane.
 Znaczniki wyboru można także dołączyć w menu, które pojawia
się po kliknięciu obrazu w oknie głównym przy jednoczesnym
przytrzymaniu klawisza <control>.
 Aby anulować ocenę, ponownie kliknij pozycję [
podczas oceniania po prawej stronie okna.
] użytą
Z uwagi na zmianę struktury pliku obrazu po ustawieniu oceny
sprawdzenie informacji o obrazie w programie innego producenta
może nie być możliwe.
Określanie
preferencji
33
Wprowadzenie/
Spis treści
Sortowanie obrazów w oknie głównym
Obrazy można także sortować w oknie głównym, dołączając znaczniki wyboru lub
ustawiając oceny (oznaczone symbolami [ ]) dla każdego obiektu lub tematu.
Ustawianie ocen w oknie głównym
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Zaznacz obrazy, które mają zostać ocenione,
a następnie kliknij jedną z pozycji [ ].
Wyświetlanie
obrazów
Dołączanie znaczników wyboru w oknie głównym
Wybierz obrazy, do których ma zostać dołączony znacznik
wyboru, a następnie kliknij pozycję od [ ] do [ ].
Sortowanie
obrazów
Wybierz
Edycja
obrazów
Wybierz
Drukowanie
obrazów
Kliknij (symbol zmienia się na [
Kliknij
] po kliknięciu [
])
 Ocena zostanie ustawiona, a w ramce obrazu pojawi się ikona
odpowiadająca liczbie wybranych pozycji [ ].
(Przedstawione okno przykładowe zawiera ocenę z trzema
symbolami [ ]).
 W lewym górnym rogu ramki obrazu pojawi się wybrany znacznik
wyboru.
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Znacznik
wyboru
Tryb
HDR PQ
Ikona oceny
 Aby usunąć znaczniki wyboru, ponownie kliknij znacznik wyboru.
 Aby anulować ocenę, ponownie kliknij pozycję [ ] użytą
podczas oceniania.
 Pozycję [Reject/Odrzuć] można ustawić w menu [Label/Etykieta]
lub w oknie szybkiego przeglądu (str. 31).
Określanie
preferencji
34
Wprowadzenie/
Spis treści
Zaznaczanie wielu obrazów w oknie głównym
 Do dołączania znaczników wyboru i ustawiania ocen można
także użyć menu [Label/Etykieta].
 Oceny ustawione w programie DPP mogą być wyświetlane
i zmieniane za pomocą innego oprogramowania EOS i każdego
zgodnego aparatu EOS (w przypadku modelu EOS 7D
wymagana wersja 2.0.0 lub nowsza oprogramowania
układowego), z wyłączeniem następujących modeli: EOS-1D
Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N,
EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5D
Mark II, EOS 5D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D/
EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS D30, EOS D60,
EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D, EOS 400D,
EOS 350D oraz EOS 300D.
• EOS Utility w wersji 2.9 lub nowszej:
Oceny ustawione w programie DPP są wyświetlane. Nie jest
jednak wyświetlana pozycja [Reject/Odrzuć] i nie można
zmienić ustawień oceny.
• Za pomocą każdego zgodnego aparatu (w przypadku modelu
EOS 7D wymagana wersja 2.0.0 lub nowsza oprogramowania
układowego), z wyłączeniem następujących modeli: EOS-1D
Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D
Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D,
EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 50D, EOS 40D,
EOS 30D, EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000,
EOS D30, EOS D60, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D,
EOS 1000D, EOS 400D, EOS 350D oraz EOS 300D:
Oceny ustawione w programie DPP są wyświetlane na ekranie
odtwarzania. Istnieje także możliwość zmiany ustawień oceny.
Nie można jednak wyświetlić pozycji [Reject/Odrzuć] ani
zmienić jej ustawień.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Żądane obrazy należy klikać, przytrzymując naciśnięty klawisz < >.
Aby zaznaczyć wiele sąsiadujących ze sobą obrazów, należy kliknąć
pierwszy z nich, a następnie kliknąć ostatni, przytrzymując naciśnięty
klawisz <shift>.
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
 I na odwrót — w programie DPP można wyświetlać i zmieniać
oceny ustawione dla obrazów w menu każdego zgodnego aparatu
EOS (w przypadku modelu EOS 7D wymagana wersja 2.0.0 lub
nowsza oprogramowania układowego), z wyłączeniem
następujących modeli:EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D
Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II,
EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 50D,
EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000,
EOS D30, EOS D60, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D,
EOS 1000D, EOS 400D, EOS 350D oraz EOS 300D.
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
35
Wprowadzenie/
Spis treści
Rozmieszczanie obrazów w oknie głównym
Obrazy można uporządkować według typów znaczników wyboru dołączonych
do obrazów lub według daty i godziny rejestracji obrazów. Można także
posortować obrazy w dowolnie wybranej kolejności, przenosząc je pojedynczo.
Rozmieszczanie swobodne
Przeciągnij obraz i upuść go w żądanej lokalizacji.
Wyświetlanie
obrazów
Rozmieszczanie według typu
Wybierz kolejno: menu [Thumbnails/Miniatury] 
[Sort/Sortuj]  żądane kryterium sortowania.
Sortowanie
obrazów
 Obrazy zostaną posortowane według wybranego kryterium.
Opis
Obrazy są sortowane według nazwy pliku w
kolejności alfanumerycznej (od 0 do 9  od A do Z).
Obrazy są sortowane w następującej kolejności:
obrazy RAW  obrazy JPEG  obrazy TIFF  filmy
MOV  filmy MP4.
Shooting Date/Time: ascending order Obrazy są sortowane według czasu i daty
(Data/czas fotografowania: kolejność fotografowania, począwszy od najwcześniejszej.
rosnąca)
Check mark: ascending order
Obrazy ze znacznikami wyboru mają pierwszeństwo
(Znacznik wyboru: kolejność rosnąca) i są sortowane według numerów.
Rating: ascending order (Ocena:
Sortowanie w kolejności od najniższej [ ].
kolejność rosnąca)
Camera Model Name: ascending order Sortowanie w kolejności od najniższej liczby w
(Nazwa modelu aparatu: kolejność
nazwie modelu aparatu (np. EOS-1D X  EOS 6D).
rosnąca)
Lens: ascending order (Obiektyw:
Sortowanie w kolejności od obiektywu z najkrótszą
kolejność rosnąca)
ogniskową.
ISO speed: ascending order (Czułość Sortowanie w kolejności od najniższej szybkości.
ISO: kolejność rosnąca)
Shutter speed: ascending order (Czas Sortowanie w kolejności od najkrótszego czasu
naświetlania: kolejność rosnąca)
naświetlania.
Aperture value: ascending order
Sortowanie w kolejności od najniższej wartości
(Wartość przysłony: kolejność rosnąca) przysłony.
Focal length: ascending order
Sortowanie w kolejności od obiektywu z najkrótszą
(Ogniskowa: kolejność rosnąca)
ustawioną ogniskową.
Główne elementy sortowania
File name: ascending order (Nazwa
pliku: kolejność rosnąca)
Extension: ascending order
(Rozszerzenie: kolejność rosnąca)
* Można również ułożyć obrazy według opcji [Image Size/Rozmiar obrazu],
[RAW Type/Typ RAW] i [Recipe editing status/Stan edycji przepisu].
* W przypadku wybrania kolejności malejącej wszystkie elementy są sortowane
odwrotnie do kolejności rosnącej.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Edycja
obrazów
 Obraz zostanie przeniesiony do żądanej lokalizacji.
 Można również zaznaczyć (str. 35) i przenieść wiele obrazów.
 Zmieniona kolejność obrazów zostanie tymczasowo zapisana jako
[Custom/Ustawienie własne] w obszarze [Filter/Sort pane/Okienko
filtrowania/sortowania] i zachowana do czasu zamknięcia programu
DPP lub wybrania innego folderu w obszarze folderów.
 Wybierz kolejno: menu [Thumbnails/Miniatury]  [Sort/Sortuj]
 [File name/Nazwa pliku] i [Ascending/Rosnąco], aby przywrócić
kolejność sprzed zmiany kolejności obrazów.
Zachowywanie kolejności posortowanych obrazów
Zmienioną kolejność obrazów można zachować nawet po zamknięciu
programu DPP lub wybraniu innego folderu w obszarze folderów.
 Zachowanie kolejności bez zmiany nazw plików obrazów
Karta [View Settings/Ustawienia wyświetlania] w oknie [Preferences/
Preferencje] pozwala zachować kolejność obrazów bez zmiany nazw
plików obrazów (str. 160).
 Zachowanie kolejności ze zmianą nazw plików obrazów
Funkcja zmiany nazwy pozwala zachować kolejność obrazów
z jednoczesną zmianą nazw wszystkich plików obrazów w kolejności,
w jakiej były one posortowane (str. 137).
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
36
Wprowadzenie/
Spis treści
Wyświetlanie obrazu RAW i obrazu JPEG jako pojedynczego obrazu
Użytkownik ma możliwość wyświetlania i obsługi zarejestrowanych
jednocześnie obrazów RAW i JPEG jako pojedynczego obrazu.
Pozwala to zmniejszyć o połowę liczbę obrazów wyświetlanych w oknie
głównym oraz przyspieszyć przeglądanie dużej liczby zarejestrowanych
jednocześnie obrazów.
 Obrazy dodane do okna [Collection/Kolekcja]
W przypadku dodania do okna [Collection/Kolekcja] obrazów RAW
i JPEG wyświetlanych jako pojedynczy obraz, taki pojedynczy obraz
jest oznaczony symbolem [
]. Ponieważ jednak obrazy RAW
i JPEG są w rzeczywistości dodawane osobno, liczba obrazów na
karcie [Collection/Kolekcja] zostaje zwiększona o 2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Wybierz kolejno: menu [Thumbnails/Miniatury]  [Group
RAW and JPG versions/Grupuj wersje RAW i JPEG].
Sortowanie
obrazów
 Zawartość okna głównego zostanie zaktualizowana, a jednocześnie
zarejestrowane obrazy RAW i JPEG będą wyświetlane jako
pojedynczy obraz oznaczony symbolem [
] (str. 165).
Edycja
obrazów
Obrazy RAW z rozszerzeniem „.CR2” albo „.CR3” można
wyświetlać jako pojedynczy obraz
Drukowanie
obrazów
Obrazy, które można wyświetlać jako pojedynczy obraz, to te wykonane
aparatem umożliwiającym jednoczesną rejestrację obrazu RAW
z rozszerzeniem „.CR2”/„.CR3” oraz obrazu JPEG. Jako pojedynczych
obrazów nie można wyświetlać obrazów, które zostały zarejestrowane
jednocześnie za pomocą aparatu rejestrującego obrazy RAW
z rozszerzeniem „.CRW” lub „.TIF”.
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
W przypadku wyświetlania pojedynczego obrazu
 Wyświetlany obraz
We wszystkich oknach jest wyświetlany obraz RAW.
 Edytowany obraz
Zawartość zmodyfikowana za pomocą dowolnej funkcji programu DPP
(paleta narzędzi itp.) zostanie zastosowana tylko na obrazie RAW.
Użycie poniższych funkcji powoduje zastosowanie modyfikacji
zarówno na obrazie RAW, jak i JPEG.
• Usuwanie obrazu (str. 39)
• Przenoszenie lub kopiowanie obrazu (str. 39)
• Umieszczanie znaczników wyboru (str. 33, str. 34)
• Ocena (str. 33, str. 34)
• Obracanie obrazu (str. 13)
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
Jeśli anulujesz zaznaczenie opcji [Group RAW and JPG versions/
Grupuj wersje RAW i JPEG], obrazy RAW i JPEG będą wyświetlane
jako oddzielne obrazy.
37
Przeglądanie informacji o obrazie
Wybierz obraz, w przypadku którego chcesz
przejrzeć informacje o obrazie.
1
kolejno: menu [View/Widok]  [Info/
2 Wybierz
Informacje].
 Zostanie wyświetlone okno z informacjami o obrazie.
3 Wybierz kartę i przejrzyj informacje.
Okno informacji o obrazie
Karta [Exif
Information/
Informacje Exif]
Karta [XMP/IPTC
Information/
Informacje XMP/
IPTC]
Karta
[Recipes/Przepisy]
 Informacje o obrazie są wyświetlane na karcie [Exif Information/
Informacje Exif]; z kolei informacje IPTC* dołączone do obrazu
już po jego zarejestrowaniu są wyświetlane na karcie [XMP/IPTC
Information/Informacje XMP/IPTC]. Informacje IPTC* zawierają
dodatkowe uwagi dotyczące obrazów, np. opis zdjęcia, nazwisko
autora czy miejsce rejestracji. Informacje są sortowane według 5
kategorii i można je przeglądać, wybierając pozycję [Description/
Opis], [IPTC Contact/Kontakt IPTC], [IPTC Image/Obraz IPTC],
[IPTC Content/Zawartość IPTC] lub [IPTC Status/Stan IPTC] z
listy na karcie [XMP/IPTC Information/Informacje XMP/IPTC].
* IPTC (International Press Telecommunications Council —
Międzynarodowa Rada Prasy i Telekomunikacji)
 Zawartość karty [Exif Information/Informacje Exif] zależy od
modelu aparatu.
 Zawartość przepisu zastosowanego do obrazu jest wyświetlana
na karcie [Recipes/Przepisy].
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Wygodne korzystanie z okna głównego
 Przełączanie ekranów
Jeśli wyświetlane jest okno informacji o obrazie, a w oknie głównym
zostanie wybrany inny obraz, zostaną wyświetlone informacje
o wybranym obrazie.
 Różnica w stosunku do miniatury z informacjami o obrazie
W oknie informacji o obrazie są wyświetlane szczegółowe informacje
o każdym obrazie. Jednak aby przejrzeć tylko najważniejsze
informacje o obrazie, można skorzystać z pozycji: menu [Thumbnails/
Miniatury]  [With shooting info/Z informacjami o obrazie] (str. 14).
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
38
Porządkowanie obrazów
W tej części opisano, jak usuwać niechciane obrazy, a także przenosić
obrazy, kopiować je itd. w celu ich uporządkowania.
Usuwanie niepotrzebnych obrazów
Należy pamiętać, że usuniętych obrazów nie można odzyskać.
W oknie głównym wybierz niepotrzebny obraz.
1
kolejno: menu [File/Plik]  [Move to Trash/
2 Wybierz
Przenieś do kosza].
Wprowadzenie/
Spis treści
Przenoszenie obrazów
Użytkownik może przenieść lub skopiować obrazy do oddzielnego
folderu i posortować je według daty fotografowania lub tematyki.
Przeciągnij obraz, aby go przenieść lub skopiować.
 Aby przenieść: przeciągnij obraz i upuść go w folderze
docelowym.
 Aby skopiować: przeciągnij obraz, trzymając wciśnięty klawisz
<Option>, i upuść obraz w folderze
docelowym.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
 Obrazy zostaną przeniesione lub skopiowane do folderu
docelowego.
 Obraz zostanie przeniesiony do folderu [Trash/Kosz] i usunięty
z programu DPP.
 Całkowite usunięcie obrazów z komputera jest możliwe poprzez
wybranie kolejno: menu [Finder]  [Empty Trash/Opróżnij kosz]
na pulpicie.
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
39
Wprowadzenie/
Spis treści
Przenoszenie folderów z obrazami
Foldery zawierające obrazy można przenosić i kopiować.
Można również sortować znajdujące się w nich obrazy.
Przeciągnij folder, aby go przenieść lub skopiować.
 Aby przenieść: przeciągnij folder i upuść go w folderze
docelowym.
 Aby skopiować: przeciągnij folder, trzymając wciśnięty klawisz
<Option>, i upuść go w folderze docelowym.
Zapisywanie często używanych folderów (zapisywanie zakładek)
Często używane foldery można zapisać w postaci zakładek.
Zapisane foldery są wyświetlane na karcie [Bookmark/Zakładka]
w oknie głównym.
folder, dla którego ma zostać zapisana
1 Zaznacz
zakładka.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Wybierz
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
 Foldery zostaną przeniesione lub skopiowane do folderu
docelowego.
kolejno: menu [File/Plik]  [Bookmark/
2 Wybierz
Zakładka].
 Folder zaznaczony w punkcie 1 zostanie zapisany na karcie
[Bookmark/Zakładka] w oknie głównym.
Usuwanie zakładek
Można usunąć folder zapisany w menu [Bookmark/Zakładka].
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
Wybierz kolejno: menu [File/Plik]  [Remove
bookmark/Usuń zakładkę].
 Wybrany folder zostanie usunięty z zakładek.
40
4
Edycja obrazów
Wprowadzenie/
Spis treści
Obrazy RAW ............................................................ 44
Obrazy RAW.............................................................. 44
Wywoływanie RAW.................................................... 44
Kiedy następuje wywoływanie RAW.......................... 44
Zalety obrazu RAW.................................................... 44
Edycja obrazów JPEG i TIFF ................................... 45
Palety narzędzi......................................................... 46
JPEG/TIFF Edycja za pomocą palety narzędzi
korekcji podstawowej ............................................... 48
Korekcja jasności....................................................... 48
Zmiana stylu obrazów................................................ 49
Używanie pliku stylu obrazów ...................... 51
Korekcja tonu koloru przez zmianę balansu bieli....... 51
Dla zaawansowanych
Korekcja tonu koloru przy użyciu funkcji ustawiania
balansu bieli kliknięciem ............................................
Korekcja balansu bieli za pomocą
temperatury barwowej ...............................................
Precyzyjna korekcja balansu bieli ................
Korekcja kontrastu .....................................................
Korekcja jasności cieni/jasnych partii...........
Zmiana tonu koloru i nasycenia koloru ......................
Korekcja trybu monochromatycznego ...................
Dostosowywanie zakresu dynamicznego ....
Automatyczne dostosowywanie gradacji
i luminancji .................................................................
Korzystanie z funkcji Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności) .....................
Korekcja ostrości obrazu ...........................................
Szczegółowe ustawienie ostrości obrazu ..............
52
Dla zaawansowanych
Dla zaawansowanych
Dla zaawansowanych
Dla zaawansowanych
53
53
54
54
55
55
56
57
58
59
60
JPEG/TIFF Edycja za pomocą palety narzędzi
korekcji tonalnej....................................................... 61
Korekcja jasności i kontrastu ...................................... 61
Korekcja tonu koloru przy użyciu funkcji ustawiania
balansu bieli kliknięciem .............................................
Korekcja krzywej tonalnej .............................
Przykładowe operacje na krzywej tonalnej.............
Dostosowywanie zakresu dynamicznego .....
Korzystanie z funkcji Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności) ......................
Dla zaawansowanych
Dla zaawansowanych
62
63
64
65
65
Edycja za pomocą palety narzędzi
korekcji koloru.......................................................... 66
JPEG/TIFF
Edycja za pomocą palety narzędzi
korekcji koloru.............................................................
Korekcja określonej gamy kolorów .........................
Korekcja barwy i nasycenia całego obrazu ............
Korekcja w trybie monochromatycznym .................
Dla zaawansowanych
66
66
67
67
JPEG/TIFF Edycja za pomocą palety narzędzi
korekcji szczegółowej .............................................. 68
Redukcja zakłóceń ..................................................... 68
Korekcja ostrości obrazu ............................................ 69
Redukowanie efektu mory na obrazie kolorowym ...... 69
JPEG/TIFF Edycja za pomocą palety narzędzi
kadrowania/regulacji kąta ........................................ 70
Edycja za pomocą palety narzędzi korekcji
obiektywu................................................................. 73
Korekcja aberracji obiektywu...................................... 73
Dokonywanie korekcji................................................. 74
Efekty korekcji obiektywu typu „rybie oko”.............. 75
Suwak Shooting distance information
(Informacja o odległości) ............................................ 76
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
41
Wprowadzenie/
Spis treści
Jednoczesna korekcja wielu obrazów .......................
Cyfrowy optymalizator obiektywu ..............................
Używanie cyfrowego optymalizatora obiektywu ........
Korekcja ostrości obrazu ...........................................
77
77
78
80
Edytowanie za pomocą Palety
narzędzi częściowej regulacji................................... 81
JPEG/TIFF
Dla zaawansowanych
Stosowanie częściowych korekt na obrazach
([Brightness/Jasność], [Contrast/Kontrast],
[Hue/Odcień], [Saturation/Nasycenie]) .................. 81
Dokonywanie częściowych korekt na obrazach
([Reduce color moiré/Redukuj efekt mory]) ........... 83
Grupy korekcyjne....................................................... 84
Edycja za pomocą palety narzędzi
retuszu kurzu/klonowania fragmentu obrazu ........... 85
Procedura automatycznego usuwania kurzu............. 85
JPEG/TIFF
Procedura automatycznego usuwania kurzu
w oknie głównym ....................................................... 86
Ręczne usuwanie kurzu (funkcja naprawiania) ......... 87
Usuwanie niepotrzebnych fragmentów obrazu
(funkcja klonowania fragmentu obrazu)..................... 89
Ustawianie roboczej przestrzeni kolorów ................. 90
Korzystanie z funkcji programowej weryfikacji
kolorów..................................................................... 91
Ustawianie rozmiaru obrazu RAW podczas jego
otwierania................................................................. 92
JPEG/TIFF Zapisywanie rezultatów edycji .................. 93
Zapisywanie rezultatów edycji na obrazie ................. 93
Zapisywanie jako oddzielnego obrazu....................... 93
JPEG/TIFF Ponowna edycja obrazu ........................... 95
JPEG/TIFF
Korzystanie z modyfikacji (przepisu) ....... 96
Kopiowanie przepisu i stosowanie go na innym
obrazie........................................................................ 97
Zapisywanie przepisu jako plik ................................... 97
Wczytywanie i stosowanie przepisów......................... 98
JPEG/TIFF Korekcja przez porównanie wielu
obrazów ................................................................... 99
JPEG/TIFF Skuteczna edycja................................... 100
Edycja w oknie edycji obrazu ................................... 100
Zmiana układu wyświetlania miniatur na poziomy.... 101
Gromadzenie i edycja obrazów w oknie Collection
(Kolekcja).................................................................. 102
Składanie obrazów ................................ 104
Metody składania...................................................... 107
JPEG/TIFF Tworzenie obrazów HDR (wysoki zakres
dynamiki) ............................................................... 108
Korzystanie z optymalizatora Dual
Pixel RAW ............................................................. 111
JPEG/TIFF
Dla zaawansowanych
Mikroregulacja położenia maksymalnej ostrości
i rozdzielczości za pomocą informacji o głębi
zapisanych w pliku Dual Pixel RAW ......................... 111
Dostosowywanie punktu widzenia lub efektu bokeh
na pierwszym planie w celu poprawienia wyglądu
zdjęcia ...................................................................... 112
Redukowanie niepożądanego efektu ducha na
obrazach................................................................... 113
Korzystanie z kompozycji
głębi ....................................................................... 115
Obsługiwane obrazy ................................................. 115
Korzystanie z narzędzia kompozycji głębi ................ 115
JPEG/TIFF
Dla zaawansowanych
Korzystanie z narzędzia do edycji kompozycji
głębi .......................................................................... 117
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
42
Wprowadzenie/
Spis treści
Korzystanie z Narzędzia do obsługi obrazów
seryjnych RAW ............................................................
Uruchamianie Narzędzia do obsługi obrazów
seryjnych RAW ........................................................
Zmiana reprezentatywnego obrazu rolki..................
Zapisywanie pojedynczego obrazu z rolki ...............
Wyodrębnienie i zapisanie dowolnego zakresu
obrazów z rolki.........................................................
Dla zaawansowanych
120
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
120
122
122
Wyświetlanie
obrazów
123
Sortowanie
obrazów
Przenoszenie obrazu RAW do programu
Photoshop .............................................................. 124
Dostosowywanie paska narzędzi okna
głównego................................................................ 125
Dla zaawansowanych
Dla zaawansowanych
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
* Pozycje z oznaczeniami JPEG/TIFF i JPEG/TIFF w rozdziale
„4 Edycja obrazów” dotyczą nie tylko edycji obrazów RAW, ale także
edycji obrazów JPEG/TIFF.
JPEG/TIFF
JPEG/TIFF
: Wszystkie funkcje zostały omówione w części pomocy
dotyczącej edycji obrazów JPEG/TIFF.
: Niektóre funkcje omówione w tej sekcji obsługują
edycję obrazów JPEG/TIFF.
Określanie
preferencji
43
Obrazy RAW
Obrazy RAW
Plik RAW zawiera dane obrazu zarejestrowane przez matrycę
światłoczułą. Ponieważ po zrobieniu zdjęcia aparat nie przetwarza
obrazu, a zdjęcie jest rejestrowane jako „dane obrazu RAW + informacje
o warunkach przetwarzania obrazu w czasie fotografowania”,
do wyświetlania lub edycji obrazu potrzebne jest specjalne
oprogramowanie.
* „RAW” oznacza „w stanie naturalnym” lub „bez przetwarzania
i poprawiania”.
Wywoływanie RAW
Używając terminologii dotyczącej fotografii tradycyjnej z użyciem kliszy,
obraz RAW można porównać z wykonanym zdjęciem, które nie zostało
jeszcze wywołane (obraz utajony).
Obraz na kliszy po raz pierwszy pojawia się po jej wywołaniu. Podobnie
nie można wyświetlić na komputerze obrazów RAW, dopóki nie zostaną
wykonane dalsze czynności przetwarzania sygnału obrazu.
Dlatego przetwarzanie to, mimo iż jest procesem cyfrowym, nosi nazwę
„wywoływania”.
Kiedy następuje wywoływanie RAW
Program DPP automatycznie przeprowadza proces „wywoływania”
podczas wyświetlania w nim obrazów RAW. W wyniku tego obrazy RAW
wyświetlane w programie DPP są obrazami, w przypadku których
proces wywoływania został zakończony.
Program DPP umożliwia przeglądanie, edycję i drukowanie obrazów
RAW, przy czym użytkownik nie musi mieć żadnej szczególnej wiedzy
o procesie wywoływania.
Wprowadzenie/
Spis treści
Zalety obrazu RAW
Obrazy RAW są rejestrowane w formacie „dane obrazu RAW + informacje
o warunkach przetwarzania obrazu w czasie fotografowania”. Obraz RAW
otwierany w programie DPP jest automatycznie wywoływany, dzięki czemu
można wyświetlić go z uwzględnieniem warunków przetwarzania zdjęcia
w czasie fotografowania.
Nawet jeśli otwarty obraz zostanie poddany różnym korekcjom (za każdym
razem będzie wykonywany proces automatycznego wywoływania), będą
zmieniały się tylko warunki przetwarzania obrazu (warunki wywoływania),
a oryginalne dane obrazu pozostaną niezmienione. Dlatego są to cenne dane
dla użytkowników, którzy chcą twórczo modyfikować obrazy po wykonaniu
zdjęć bez obaw o pogorszenie jakości obrazu.
W programie DPP „informacje o warunkach przetwarzania obrazu”,
które można modyfikować, noszą nazwę „przepisu” (str. 96).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Dane obrazów RAW
Informacje o warunkach przetwarzania obrazu
Modyfikacji wprowadzonych przy użyciu palet
narzędzi można używać oddzielnie jako pliku
przepisu (z rozszerzeniem „.dr4”) (str. 96,
str. 97).
W programie DPP wszystkie modyfikacje (informacje o warunkach przetwarzania
obrazu) wprowadzone za pomocą palet narzędzi można zapisać na obrazie jako
dane nazywane „przepisem” (str. 97). Można również zapisywać, pobierać
i stosować je do innych obrazów w postaci oddzielnego pliku przepisu
(z rozszerzeniem „.dr4”, str. 98). Jednak pliku przepisu z zapisanymi
modyfikacjami obrazu RAW nie można zastosować do obrazów JPEG ani TIFF.
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
44
Edycja obrazów JPEG i TIFF
Za pomocą programu DPP można modyfikować obrazy JPEG i TIFF w taki
sam sposób jak obrazy RAW, korzystając z poniższych palet narzędzi.
• Paleta narzędzi korekcji tonalnej
• Paleta narzędzi korekcji koloru
• Paleta narzędzi korekcji szczegółowej
• Paleta narzędzi kadrowania/regulacji kąta
• Paleta narzędzi częściowej regulacji
• Paleta narzędzi retuszu kurzu/klonowania fragmentu obrazu
• Paleta narzędzi ustawień
Ponieważ korekcje dokonane za pomocą palet narzędzi (przepis) powodują
zmianę wyłącznie warunków przetwarzania obrazu, „oryginalne dane
obrazu” pozostają niezmienione. Dlatego nie dochodzi do pogorszenia
jakości obrazu, które zwykle towarzyszy edycji, a obraz można modyfikować
dowolną liczbę razy.
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Dane obrazów JPEG, TIFF
Informacje o warunkach przetwarzania obrazu
Modyfikacji wprowadzonych przy użyciu
palet narzędzi można używać oddzielnie
jako pliku przepisu (z rozszerzeniem „.dr4”)
(str. 96, str. 97).
W programie DPP wszystkie modyfikacje (informacje o warunkach
przetwarzania obrazu) wprowadzone za pomocą palet narzędzi można
zapisać na obrazie jako dane nazywane „przepisem” (str. 97). Można również
zapisywać, pobierać i stosować je do innych obrazów w postaci oddzielnego
pliku przepisu (z rozszerzeniem „.dr4”, str. 98). Jednak danych przepisu
z zapisanymi modyfikacjami obrazu JPEG lub TIFF nie można zastosować
do obrazów RAW.
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
45
Palety narzędzi
Wprowadzenie/
Spis treści
W programie DPP można modyfikować obrazy przy użyciu palet
narzędzi, przełączając się między różnymi oknami palet w zależności od
potrzeb. Ponieważ korekcje dokonane za pomocą palet narzędzi
powodują zmianę wyłącznie warunków przetwarzania obrazu,
„oryginalne dane obrazu” pozostają niezmienione. Jako że nie dochodzi
do pogorszenia jakości obrazu, które zwykle towarzyszy edycji, obraz
można modyfikować dowolną liczbę razy. Różne funkcje palet narzędzi
zostały omówione bardziej szczegółowo w odpowiednich tematach.
Paleta narzędzi
kadrowania/
regulacji kąta
Paleta
narzędzi
korekcji
obiektywu
Paleta
narzędzi
podstawowej
regulacji
Paleta
narzędzi
szczegółowej
regulacji
Paleta
narzędzi
regulacji
tonów
Paleta narzędzi
częściowej
regulacji
 Paleta narzędzi korekcji podstawowej
Dokonywanie podstawowych korekt obrazu RAW (str. 48).
 Paleta narzędzi korekcji tonalnej
Korekcja krzywej tonalnej i używanie opcji Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności) (str. 61).
 Paleta narzędzi korekcji koloru
Korekcja barwy, nasycenia i luminancji określonej przestrzeni kolorów.
Można także korygować barwę i nasycenie całego obrazu (str. 66).
 Paleta narzędzi korekcji szczegółowej
Redukcja zakłóceń i korekcja ostrości obrazu (str. 68).
 Paleta narzędzi kadrowania/regulacji kąta
Kadrowanie i regulacja kąta obrazu (str. 70).
Paleta
narzędzi
retuszu kurzu/
stempla
kopiowania
Paleta
narzędzi
Ustawienia
Paleta
narzędzi
regulacji
kolorów
 Paleta narzędzi korekcji obiektywu
Korekcja aberracji obiektywu na obrazie (str. 73) i używanie
cyfrowego optymalizatora obiektywu (str. 78).
 Paleta narzędzi częściowej regulacji
Pozwala dostosować wybrany obszar obrazu (str. 81).
 Paleta narzędzi retuszu kurzu/stempla
kopiowania
Pozwala usunąć kurz z obrazu i poprawić obraz przez skopiowanie
sekcji obrazu (str. 85).
 Paleta narzędzi ustawień
Konfiguracja roboczej przestrzeni kolorów (str. 90).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
46
Wprowadzenie/
Spis treści
Korzystanie z różnych palet narzędzi
Zalecane jest korygowanie obrazów RAW za pomocą palety narzędzi
korekcji podstawowej. Jeżeli jednak użytkownik stwierdzi, że paleta
narzędzi korekcji podstawowej nie zapewnia wystarczającego zakresu
korekcji lub że chce skorzystać z konkretnych funkcji, które są dostępne
tylko na palecie narzędzi korekcji tonalnej (str. 61), powinien wykonać
korekcję wstępną za pomocą palety narzędzi korekcji podstawowej,
a następnie użyć palety narzędzi korekcji tonalnej do wprowadzenia
minimalnych modyfikacji.
W celu zredukowania zakłóceń (str. 68) i dokonania korekcji aberracji
obiektywu (str. 74) należy najpierw wprowadzić potrzebne korekcje za
pomocą palet narzędzi korekcji podstawowej i korekcji tonalnej,
a następnie użyć palet narzędzi korekcji szczegółowej (str. 68) i korekcji
obiektywu (str. 73).
 Paletę [Tool palette/Paleta narzędzi] można wyświetlić/ukryć, klikając
przycisk [
] w prawym dolnym rogu okna głównego.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
47
JPEG/TIFF
Edycja za pomocą palety narzędzi korekcji podstawowej
Paleta narzędzi korekcji podstawowej umożliwia dokonywanie
podstawowych korekt obrazów RAW. Ta paleta narzędzi umożliwia
korekcję jasności obrazu, ustawienie stylu obrazów, korekcję balansu
bieli, korekcję kontrastu, korekcję tonu i nasycenia koloru, korekcję
zakresu dynamicznego, użycie opcji Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności) i korekcję ostrości obrazu.
Należy pamiętać, że jedyne modyfikacje, które można stosować
w przypadku obrazów JPEG/TIFF, to użycie opcji Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności) i korekcji ostrości obrazu.
1 Wybierz obraz w oknie głównym itd.
2 Wyświetl paletę narzędzi korekcji podstawowej.
Wprowadzenie/
Spis treści
Korekcja jasności
Jasność obrazu można skorygować. Przesuń suwak w prawo,
aby obraz był jaśniejszy, lub w lewo, aby obraz był ciemniejszy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Przywraca oryginalne
ustawienia obrazu
Wprowadź wartość
liczbową
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
Zakres korekcji wynosi od -3,0 do +3,0 (z dokładnością do 0,01
w przypadku ręcznego wprowadzania wartości).
‘
48
Wprowadzenie/
Spis treści
Styl obrazów
Zmiana stylu obrazów
Jeśli obraz nie wygląda tak jak powinien, można zbliżyć efekt do
oczekiwań, zmieniając styl obrazów. Nawet jeśli obraz zapisano (str. 93)
po wybraniu ustawienia [Monochrome/Monochromatyczne] (str. 55),
można w dowolnym momencie zmienić styl obrazów na inny niż
[Monochrome/Monochromatyczne].
()
Przywrócenie
początkowych ustawień
obrazu
Wybierz
Standard
Opis
Styl obrazów ustawiony w aparacie w chwili
wykonywania zdjęcia.
W przypadku wybrania w aparacie trybu strefy twórczej
ustawiony styl obrazów jest wyświetlany między
znakami ( ).
W przypadku wybrania w aparacie trybu strefy
podstawowej ustawienie [Shot settings/Ustawienia
fotografowania] jest wyświetlane między znakami ( ),
a stosowana charakterystyka obrazu jest zgodna
z wybranym trybem fotografowania.
Obraz ma żywy wygląd.
Zasadniczo to ustawienie jest odpowiednie dla
większości obrazów.
Auto
Ton koloru zostanie dopasowany do danej sceny.
Kolory będą miały żywe odcienie. Odcienie będą
szczególnie żywe w przypadku zdjęć błękitu nieba,
przyrody, zieleni i zachodów słońca.
Portrait
(Portrety)
Zapewnia przyjemny odcień skóry.
Zapewnia dobry efekt w przypadku fotografowania
kobiet i dzieci z małej odległości. Odcień skóry
można dostosować, zmieniając ustawienie
[Color tone/Ton koloru] (str. 55).
Landscape
(Krajobrazy)
Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego
i zielonego.
Doskonale nadaje się do fotografowania
imponujących krajobrazów.
Fine Detail
(Szczegóły)
Odpowiedni w przypadku delikatnych krawędzi
i szczegółowej faktury obiektu. Kolory będą dość
żywe.
Neutral
(Neutralny)
Zapewnia naturalne kolory i łagodne obrazy.
Nadaje się do wykonywania obrazów
podstawowych, które mają zostać poddane korekcji.
Faithful
(Dokładny)
Jeśli fotografowany obiekt jest oświetlony światłem
o temperaturze barwowej 5200K, barwa zostanie
dostosowana kolorymetrycznie, aby odpowiadała
barwie obiektu. Nadaje się do wykonywania obrazów
podstawowych, które mają zostać poddane korekcji.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
49
Wprowadzenie/
Spis treści
Styl obrazów
Opis







(Plik stylu
obrazów
zapisany w
aparacie)
Wyświetlany w przypadku wybrania obrazu
zarejestrowanego z wykorzystaniem pliku stylu
obrazów zapisanego w aparacie.
Nazwa pliku stylu obrazów jest wyświetlana na liście
w nawiasach okrągłych ( ).
[Plik stylu
Nazwa pliku stylu obrazów zastosowanego
obrazów
w programie DPP jest wyświetlana w nawiasach
zastosowany w
kwadratowych [ ].
programie DPP]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Używany w przypadku obrazów czarno-białych.
Monochrome
Umożliwia również korekcję za pomocą opcji
(Monochromatyczne) [Filter effect/Efekt filtru] lub [Toning effect/Efekt
tonalny] (str. 55).
 Ustawienia opcji [Color tone/Ton koloru], [Color saturation/
Nasycenie koloru], [Contrast/Kontrast], [Unsharp mask/Maska
wyostrzająca] i [Sharpness/Ostrość] można zachować nawet po
zmianie stylu obrazów.
 Opcja [Auto] nie jest stosowana do zdjęć wykonanych za pomocą
modeli EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III,
EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D,
EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 7D, EOS 60D/EOS
60Da, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D/EOS 20Da,
EOS 10D, EOS D2000, EOS D30, EOS D60, EOS 550D, EOS
500D, EOS 450D, EOS 1000D, EOS 1100D, EOS 400D, EOS
350D, EOS 300D, PowerShot G3 X, PowerShot G1 X Mark II,
PowerShot G7 X, PowerShot G9 X, PowerShot SX60 HS,
PowerShot G5 X, PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot
G1 X, PowerShot G15, PowerShot S110, PowerShot S100,
PowerShot G9, PowerShot G10, PowerShot G11, PowerShot
G12, PowerShot S90, PowerShot S95, PowerShot SX1 IS,
PowerShot SX50 HS lub PowerShot SX70 HS. W przypadku
zmiany Stylu obrazu przy zaznaczonych kilku zdjęciach, chociaż
można wybrać opcję [Auto], jeśli uwzględnione są zdjęcia
wykonane dowolnym obsługiwanym aparatem innym niż
wymienione powyżej, to opcja [Auto] nie będzie zastosowana do
zdjęć wykonanych za pomocą tych modeli.
 Opcję [Fine Detail/Szczegóły] można zastosować do wszystkich
zdjęć wykonanych przy użyciu obsługiwanych modeli aparatów
z wyjątkiem PowerShot G3 X, PowerShot G1 X Mark II,
PowerShot G7 X, PowerShot G9 X, PowerShot SX60 HS,
PowerShot G5 X, PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot
G1 X, PowerShot G15, PowerShot S110, PowerShot S100,
PowerShot G9, PowerShot G10, PowerShot G11, PowerShot
G12, PowerShot S90, PowerShot S95, PowerShot SX1 IS
i PowerShot SX50 HS.
 Nie można wybrać opcji [Auto] w przypadku obrazów RAW
obejmujących wiele ekspozycji utworzonych za pomocą aparatu.
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
50
Wprowadzenie/
Spis treści
Dla zaawansowanych
Używanie pliku stylu obrazów
Plik stylu obrazów to plik z rozszerzeniem stylu obrazów.
Program DPP umożliwia zastosowanie na obrazach RAW plików stylu
obrazów pobranych z witryny firmy Canon, które mają zastosowanie do
różnych scenerii, lub plików stylu obrazów, które utworzono w programie
„Picture Style Editor”. Aby użyć pliku stylu obrazów, należy najpierw
zapisać go na komputerze.
Korekcja tonu koloru przez zmianę balansu bieli
Jeśli ton koloru zarejestrowanego obrazu nie wygląda naturalnie, można zmienić ustawienie
balansu bieli, aby go poprawić. Naturalny ton koloru można uzyskać, dostosowując źródło
światła do ujęcia podczas fotografowania na przykład jasnych kwiatów.
Przywraca oryginalne
ustawienia obrazu
Wybierz

2
Wybierz plik stylu obrazów zapisany na dysku
komputera, a następnie kliknij przycisk [Open/
Otwórz].
 Wybrany plik stylu obrazów zostanie zastosowany na obrazie.
 Aby zastosować inny plik stylu obrazów, wykonaj tę procedurę
ponownie, począwszy od punktu 2.
Pliki stylu obrazów, które można zastosować w aparacie,
mają rozszerzenie „.PF2” lub „.PF3”.
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
przycisk [Browse/Przeglądaj] w oknie [Picture
1 Kliknij
Style/Styl obrazów].
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Open/Otwórz].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
( ) to balans bieli ustawiony w aparacie w chwili wykonywania zdjęcia.
• W przypadku wybrania w aparacie trybu strefy twórczej ustawiony
balans bieli jest wyświetlany między znakami ( ).
• W przypadku wybrania w aparacie trybu strefy podstawowej ustawienie
[Shot settings/Ustawienia fotografowania] jest wyświetlane między
znakami ( ), a stosowana charakterystyka obrazu jest zgodna
z wybranym trybem fotografowania.
Ton koloru nie staje się bardziej naturalny nawet po zmianie
balansu bieli
Jeśli po zmianie balansu bieli ton koloru obrazu nie wygląda naturalnie,
balans bieli należy dostosować kliknięciem (str. 52).
Precyzyjna korekcja tonu koloru
Aby jeszcze precyzyjniej skorygować ton koloru po dostosowaniu balansu
bieli, można użyć funkcji [Color tone/Ton koloru] (str. 55), która pozwala
uzyskać obraz bardziej zbliżony do oczekiwań.
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
 Wyników korekcji nie można zapisać w postaci własnego balansu
bieli (str. 132), jeśli z listy wybrano pozycję [ ( )].
 Nie można zmienić ani skorygować balansu bieli w przypadku wielokrotnie
naświetlanych obrazów RAW utworzonych za pomocą aparatu.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych ustawień
balansu bieli można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.
51
Wprowadzenie/
Spis treści
Korekcja tonu koloru przy użyciu funkcji
ustawiania balansu bieli kliknięciem
Balans bieli można dostosować, wykorzystując wybrany fragment
obrazu jako standardowy odcień bieli, dzięki czemu obraz będzie
wyglądał naturalnie. Ustawianie balansu bieli kliknięciem jest skuteczne
w przypadku fragmentów obrazu, na których ton koloru uległ zmianie
pod wpływem źródła światła.
 Kolor obrazu zostanie skorygowany względem punktu
wybranego jako standardowy odcień bieli.
 Jeśli klikniesz inny punkt na obrazie, balans bieli zostanie
skorygowany ponownie.
 Aby zakończyć ustawianie balansu bieli kliknięciem, kliknij
ponownie przycisk [
].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
1
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Kliknij
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
punkt, który ma być standardowym odcieniem
2 Kliknij
bieli.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Gdy na obrazie nie ma białych obszarów
Jeśli na obrazie nie ma białych obszarów, balans bieli można skorygować,
klikając w punkcie 2 miejsce o szarym zabarwieniu. Efekt korekcji będzie taki
sam jak w przypadku wybrania obszaru w kolorze białym.
Kliknij
Współrzędne pozycji kursora i wartości
RGB (konwersja 8-bitowa)
Przywrócenie
początkowych
ustawień obrazu
Określanie
preferencji
Nie można zmienić ani skorygować balansu bieli w przypadku wielokrotnie
naświetlanych obrazów RAW utworzonych za pomocą aparatu.
52
Wprowadzenie/
Spis treści
Dla zaawansowanych
Dla zaawansowanych
Korekcja balansu bieli za pomocą temperatury barwowej
Balans bieli można skorygować, ustawiając wartość liczbową
temperatury barwowej.
[White balance adjustment/Korekcja balansu
1 Wbieli]poluwybierz
opcję [Color temperature/Temperatura
barwowa].
Precyzyjna korekcja balansu bieli
Ta funkcja umożliwia precyzyjną korekcję balansu bieli. Pozwala uzyskać takie
same efekty jak filtry konwersji temperatury barwowej i filtry korekcji koloru innych
firm. Zakres regulacji wynosi ±10 stopni. Jest to funkcja przeznaczona
w szczególności dla zaawansowanych użytkowników, którzy znają zastosowania
i efekty filtrów konwersji temperatury barwowej i filtrów korekcji koloru.
Aby wyregulować balans bieli, należy przeciągnąć punkt na
ekranie regulacji w panelu [Fine-tune/Precyzyjna korekta].
2 Ustaw temperaturę barwową.
Wprowadź wartości do
ustawienia
Przeciągnij
Wyświetlanie
wartości ustawienia
Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo
Przeciągnij suwaki
w lewo lub w prawo
 Litera B oznacza kolor niebieski, A — kolor bursztynowy, M — kolor
purpurowy, a G — kolor zielony. Kolor zostanie skorygowany w kierunku
koloru, w stronę którego przesunie się punkt.
 Można również dokonać precyzyjnych korekt, używając suwaków lub
wprowadzając wartości korekcji.
 Aby zarejestrować wyniki korekcji w postaci własnego balansu bieli
(str. 132), należy wybrać ustawienie inne niż [ ( )] z listy [White balance
adjustment/Korekcja balansu bieli], a następnie dokonać precyzyjnej
korekcji balansu bieli. Jeśli wybrano opcję [ ( )] z listy i dokonano
precyzyjnej korekcji balansu bieli, nie można zapisać wyników w postaci
własnego balansu bieli.
 Balansu bieli nie można zmienić ani skorygować w przypadku obrazów
RAW z wielu ekspozycji utworzonych za pomocą aparatu.
Zakres korekcji wynosi od 2000 do 10 000 K (z dokładnością do 10 K).
Zakres regulacji wynosi od 0 do ±10. (Z dokładnością do 0,1 jednostki
przy ręcznym wprowadzaniu wartości.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
53
Wprowadzenie/
Spis treści
Korekcja kontrastu
Dla zaawansowanych
Istnieje możliwość skorygowania modulacji i stopnia kontrastu. Przesuń
suwak w prawo, aby zwiększyć kontrast, lub w lewo, aby go zmniejszyć.
Przywrócenie
początkowych
ustawień obrazu
Korekcja jasności cieni/jasnych partii
Istnieje możliwość korekcji jasności cieni oraz jasnych partii na obrazie.
Dokonując korekty tylko cieni lub tylko jasnych partii na obrazie, można
zredukować efekty przycięcia widoczne w cieniach i jasnych partiach.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przeciągnij suwak
w lewo lub w prawo
(9 stopni)
Wprowadź ustawienie
(z dokładnością do
0,1 jednostki)
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Przeciągnij suwaki
w lewo lub w prawo
Wprowadź ustawienie
(z dokładnością do
0,1 jednostki)
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
Po wprowadzeniu większej zmiany w jasnych partiach lub cieniach
obraz może wyglądać nienaturalnie. W takim przypadku należy
zmienić stopień korekcji.
54
Wprowadzenie/
Spis treści
Zmiana tonu koloru i nasycenia koloru
Możliwe jest skorygowanie tonu i ogólnego nasycenia koloru.
Jeśli jako styl obrazów (str. 49) wybrano ustawienie [Monochrome/Monochromatyczne],
[Color tone/Ton koloru] lub [Color saturation/Nasycenie koloru], należy zmienić
ustawienie na [Filter effect/Efekt filtru] i [Toning effect/Efekt tonalny] (ta strona).
Przywrócenie
początkowych
ustawień obrazu
Korekcja trybu monochromatycznego
Jeśli jako styl obrazów (str. 49) wybrano ustawienie [Monochrome/
Monochromatyczne], można tworzyć fotografie monochromatyczne
z efektami przypominającymi filtrowanie lub wyglądające jak fotografie
w jednym kolorze.
polu listy [Picture Style/Styl obrazów] wybierz
1 Wopcję
[Monochrome/Monochromatyczne].
2
Przywrócenie
początkowych
ustawień obrazu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Przeciągnij suwaki
w lewo lub w prawo
Wprowadź ustawienie
(z dokładnością do
0,1 jednostki)
 Color tone (Ton koloru): przesuń suwak w prawo, aby tony koloru stały
się bardziej żółtawe, lub w lewo, aby stały się
bardziej czerwonawe.
 Color saturation
(Nasycenie koloru):
dostosowuje ogólną intensywność koloru
obrazu. Przesuń suwak w prawo, aby
zwiększyć intensywnośćkolorów, lub w lewo,
aby zmniejszyć intensywność kolorów.
Zakres regulacji wynosi od -4 do +4.
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Wyświetlanie wartości
ustawień
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
55
Wprowadzenie/
Spis treści
 Filter effect 
(Efekt filtru):
tworzy fotografię monochromatyczną, na której
podkreślana jest biel chmur i zieleń drzew.
Filtr
Przykładowy efekt
None (Brak)
Zwykły obraz monochromatyczny bez efektu filtru.
Yellow (Żółty)
Błękit nieba jest odwzorowywany bardziej
naturalnie, a biel chmur jest wyraźna.
Dla zaawansowanych
Dostosowywanie zakresu dynamicznego
Użytkownik może dostosować zakres dynamiczny (szerokość
wyrażenia gradacji) od ciemnych do jasnych punktów na obrazie.
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Orange
Błękit nieba staje się nieco ciemniejszy. Zwiększa
(Pomarańczowy) się jasność zachodzącego słońca.
Red (Czerwony)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Przesuń w dół
Poziom wyjściowy punktów bieli
Błękit nieba staje się dość ciemny. Jesienne liście
stają się wyraźne i jasne.
Przesuń w lewo lub
w prawo Poziom
wejściowy punktów bieli
Odcienie ludzkiej skóry i ust stają się
Green (Zielony) delikatniejsze. Zieleń liści drzew staje się wyraźna
i jasna.
Przesuń w lewo lub w prawo
Punkt środkowy (ton średni)
 Toning effect 
(Efekt tonalny): tworzy fotografię monochromatyczną, do której
dodany został jeden kolor.
Do wyboru są opcje [None/Brak], [Sepia], [Blue/
Niebieski], [Purple/Fioletowy] i [Green/Zielony].
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przesuń w górę
Poziom wyjściowy
punktów czerni
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Można także
dostosować zakres
dynamiczny,
wprowadzając wartości.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Przesuń w lewo lub w prawo
Poziom wejściowy punktów czerni
Zwiększanie wartości opcji [Contrast/Kontrast] w celu
podkreślenia efektu filtru
Aby podkreślić efekt filtru, należy przesunąć suwak [Contrast/Kontrast] w prawo.
 Oś pozioma przedstawia poziom wejściowy, natomiast oś
pionowa – poziom wyjściowy.
 Zaznacz pole wyboru [Move midpoint to match/Przesuń
odpowiednio punkt środkowy], aby połączyć punkt środkowy
korekcji z poziomami wejściowymi punktów bieli i czerni.
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
56
Wprowadzenie/
Spis treści
[Linear/Liniowo] — funkcja umożliwiająca korekcję
zaawansowaną
Jeśli obrazy będą korygowane przy użyciu oprogramowania do edycji obrazów
wyposażonego w zaawansowane funkcje edycji, należy użyć opcji [Linear/Liniowo].
Należy pamiętać, że po zaznaczeniu opcji [Linear/Liniowo] obraz zostanie przyciemniony.
Po zaznaczeniu opcji [Linear/Liniowo] nie będzie możliwe korzystanie
z funkcji [Contrast/Kontrast], [Highlight/Jasne partie], [Shadow/Cień]
i [Auto Lighting Optimizer/Automatyczny optymalizator jasności] (str. 58).
Automatyczne dostosowywanie gradacji i luminancji
 Punkty bieli, punkt środkowy i punkty czerni w panelu [Gamma
adjustment/Korekcja gamma], a także wartości [Highlight/Jasne
partie] i [Shadow/Cień] w panelu [Advanced/Zaawansowane] są
korygowane automatycznie.
 Poniżej wyszczególniono ustawienia, które są/nie są zerowane
w wyniku tej korekcji.
Ustawienia, które są zerowane
• Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)
• [Contrast/Kontrast] w panelu [Advanced/Zaawansowane]
Ustawienia,
które nie są zerowane
• Korekcja jasności
• Korekcja balansu bieli
• Linear (Liniowo)*
* Punkty bieli i czerni są korygowane automatycznie.
Aby obraz uzyskał żądane gradacje i luminancję, stosowane są
automatyczne korekcje dla odpowiedniego zakresu dynamicznego.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Kliknij przycisk [Auto].
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
 Aby obraz uzyskał żądane gradacje i luminancję, stosowana jest
automatyczna korekcja zakresu dynamicznego.
Po automatycznej korekcji obraz może wyglądać nienaturalnie. W takim
przypadku należy zmienić stopień korekcji cieni i jasnych partii obrazu.
57
Wprowadzenie/
Spis treści
Korzystanie z funkcji Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności)
W przypadku ciemnego zdjęcia lub niskiego kontrastu funkcja Auto Lighting
Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności) automatycznie koryguje
jasność i kontrast, zapewniając korzystniejszy efekt.
Ustawienia wykonanego zdjęcia można także zmienić za pomocą funkcji
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności) w aparacie.
Funkcja ta może być stosowana nie tylko w odniesieniu do obrazów RAW,
ale również obrazów JPEG/TIFF.
* ALO oznacza funkcję Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności).
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
pole wyboru [Auto Lighting Optimizer/
1 Zaznacz
Automatyczny optymalizator jasności].
Drukowanie
obrazów
Znacznik wyboru
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
 W przypadku zdjęcia wykonanego z użyciem dostępnej w
aparacie funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności) to pole jest domyślnie zaznaczone.
2 Ustawienie należy zmienić odpowiednio do potrzeb.
Wybierz jeden z trzech
poziomów: Low (Słaby)/
Standard/Strong
(Mocny)
 Zastosowana zostanie automatyczna korekcja w celu
dostosowania obrazu do wybranego ustawienia.
 W przypadku zdjęcia wykonanego z użyciem dostępnej
w aparacie funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności) ustawieniem domyślnym będzie wartość
zastosowana w chwili fotografowania.
 Aby wyłączyć funkcję Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności), usuń zaznaczenie tej opcji.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Zdalne
fotografowanie
 Jeżeli w menu zgodnego modelu aparatu, z wyłączeniem modeli
EOS-1D Mark IV oraz EOS 5D Mark II, w opcji [Highlight tone
priority/Priorytet jasnych partii obr.] wybrano ustawienie [Enable/
Włącz], wtedy w przypadku obrazów RAW funkcja Auto Lighting
Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności) nie będzie
dostępna.
 Nie można korzystać z funkcji Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności) w przypadku obrazów
RAW obejmujących wiele ekspozycji utworzonych za pomocą
aparatu.
 W przypadku zastosowania funkcji Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności) do zarejestrowanych
jednocześnie obrazów RAW i JPEG wyniki korekcji tych dwóch
obrazów mogą być różne.
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
58
Wprowadzenie/
Spis treści
Korekcja ostrości obrazu
Ostrość obrazu można zwiększyć lub zmniejszyć. Regulacji można
dokonać, wybierając jeden z dwóch trybów: [Sharpness/Ostrość] i
[Unsharp mask/Maska wyostrzająca].
Wybierz pozycję [Sharpness/Ostrość] w polu listy,
a następnie dostosuj ustawienia.
Przywrócenie
początkowych
ustawień obrazu
[Sharpness/Ostrość]: pozwala określić ostrość obrazu przez zmianę
poziomu wzmocnienia krawędzi obrazu. Im
bardziej na prawo zostanie przesunięty suwak
[Sharpness/Ostrość] (im wyższa będzie wartość
ustawienia), tym bardziej zostaną wzmocnione
krawędzie obrazu, zapewniając w efekcie
ostrzejszy obraz.
[Unsharp mask/
Maska wyostrzająca]: pozwala precyzyjniej określić ostrość obrazu.
[Strength/Wzmocnienie]: pozwala określić poziom wzmocnienia krawędzi
obrazu. Im bardziej na prawo zostanie
przesunięty suwak (im wyższa będzie wartość
ustawienia), tym bardziej zostaną wzmocnione
krawędzie, zapewniając w efekcie ostrzejszy
obraz.
[Fineness/Dokładność]: pozwala określić dokładność wzmocnionych
krawędzi. Im bardziej na lewo zostanie
przesunięty suwak (im niższa wartość), 
tym łatwiej wzmocnić wyraźne szczegóły.
[Threshold/Próg]:
pozwala określić „poziom różnicy kontrastu
(w porównaniu do otoczenia), po osiągnięciu
którego następuje wzmocnienie krawędzi”.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Wybór pozycji
[Sharpness/Ostrość]
Wprowadź ustawienie
(z dokładnością do
0,1 jednostki)
Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
[Unsharp mask/Maska wyostrzająca] nie może być używana
z obrazami w formacie innym niż RAW.
Zakres regulacji wynosi od 0 do 10.
59
Wprowadzenie/
Spis treści
Szczegółowe ustawienie ostrości obrazu
Wybierz pozycję [Unsharp mask/Maska wyostrzająca]
w polu listy, a następnie dostosuj ustawienia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Wybór pozycji [Unsharp
mask/Maska wyostrzająca]
Wprowadź ustawienie
(z dokładnością do
0,1 jednostki)
Przeciągnij suwak
w lewo lub w prawo
Ostrość obrazu należy dostosowywać w widoku okna ustawionym
na [400%], [200%] lub [100%]. Jeśli widok został ustawiony na
[Fit to window/Dopasuj do okna] (cały obraz), prawidłowe
sprawdzenie efektów korekcji może być niemożliwe.
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
60
JPEG/TIFF
Edycja za pomocą palety narzędzi korekcji tonalnej
Korzystając z palety narzędzi korekcji tonalnej, można modyfikować
obrazy tak samo jak w zwykłym oprogramowaniu do edycji obrazów.
Wybierz obraz w oknie głównym itd.
1
2 Wyświetl paletę narzędzi korekcji tonalnej.
Wprowadzenie/
Spis treści
Korekcja jasności i kontrastu
Istnieje możliwość dostosowania jasności i kontrastu obrazu. Ponieważ
zakres korekcji jest szerszy niż w przypadku tych samych funkcji na palecie
narzędzi korekcji podstawowej, zbyt daleko posunięte modyfikacje mogą
spowodować nadmierne nasycenie kolorów lub pogorszenie jakości obrazu.
Podczas korygowania ustawień należy zachować ostrożność.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Przywrócenie
początkowych ustawień
obrazu
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Przeciągnij suwaki w lewo
lub w prawo
Wprowadź ustawienie
(z dokładnością do
0,1 jednostki)
Określanie
preferencji
61
Wprowadzenie/
Spis treści
 Brightness 
(Jasność): przesuń suwak w prawo, aby rozjaśnić obraz,
lub w lewo, aby go przyciemnić.
 Contrast 
(Kontrast): umożliwia dostosowanie modulacji i stopnia
kontrastu koloru. Przesuń suwak w prawo,
aby zwiększyć kontrast obrazu, lub w lewo,
aby zmniejszyć kontrast.
Korekcja tonu koloru przy użyciu funkcji ustawiania
balansu bieli kliknięciem
Balans bieli można dostosować, wykorzystując wybrany fragment
obrazu jako standardowy odcień bieli, dzięki czemu obraz będzie
wyglądał naturalnie. Ustawianie balansu bieli kliknięciem jest skuteczne
w przypadku fragmentów obrazu, na których ton koloru uległ zmianie
pod wpływem źródła światła.
1 Kliknij przycisk [
].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
Zakres korekcji wynosi od -100 do +100 (z dokładnością do
0,1 jednostki w przypadku ręcznego wprowadzania wartości).
62
Wprowadzenie/
Spis treści
punkt, który ma być standardowym odcieniem
2 Kliknij
bieli.
Dla zaawansowanych
Korekcja krzywej tonalnej
Zmieniając krzywą tonalną, można skorygować jasność, kontrast i kolor
określonego obszaru (str. 166).
1 Wybierz tryb krzywej tonalnej i metodę interpolacji.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Kliknij
Współrzędne pozycji kursora i wartości RGB
(konwersja 8-bitowa)
 Kolor obrazu zostanie skorygowany względem punktu
wybranego jako standardowy odcień bieli.
 Jeśli klikniesz inny punkt na obrazie, balans bieli zostanie
skorygowany ponownie.
 Aby zakończyć ustawianie balansu bieli kliknięciem, kliknij
ponownie przycisk [
].
Gdy na obrazie nie ma białych obszarów
Jeśli na obrazie nie ma białych obszarów, balans bieli można skorygować,
klikając w punkcie 2 miejsce o szarym zabarwieniu. Efekt korekcji będzie taki
sam jak w przypadku wybrania obszaru w kolorze białym.
Wyświetlany histogram zmienia się w zależności od wprowadzanych
modyfikacji. Można także wyświetlić histogram przed dokonaniem
jakichkolwiek korekcji.
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
63
Wprowadzenie/
Spis treści
Przykładowe operacje na krzywej tonalnej
2 Wprowadź modyfikacje.
Tony średnie stają się
jaśniejsze
Tony średnie stają się
ciemniejsze
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
RGB: korekcja pakietowa
RGB
R, G, B: korekcja
poszczególnych kanałów
Sortowanie
obrazów
Można wyświetlać
histogramy przed i po
edycji
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Tony stają się
ostrzejsze
Współrzędne znacznika
[ ] (jeśli ustawiono wiele
współrzędnych —
współrzędne ostatnio
ustawionego znacznika
[ ])
 Oś pozioma przedstawia poziom wejściowy, natomiast oś
pionowa – poziom wyjściowy.
 Maksymalna liczba punktów [ ] wynosi 8.
 Aby usunąć punkt [ ], kliknij dwukrotnie żądany punkt [ ].
Powoduje wygładzenie
tonów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
64
Wprowadzenie/
Spis treści
Dla zaawansowanych
Dostosowywanie zakresu dynamicznego
Użytkownik może dostosować zakres dynamiczny (szerokość
wyrażenia gradacji) od ciemnych do jasnych punktów na obrazie.
Przesuń w dół
Poziom wyjściowy punktów bieli
Przywrócenie
początkowych
ustawień
obrazu
Przesuń
w lewo
Poziom
wejściowy
punktów bieli
Przesuń w
prawo
Poziom
wejściowy
punktów czerni
Wartość
liczbowa
poziomu
wejściowego
punktów czerni
Wartość
liczbowa
poziomu
wyjściowego
punktów czerni
Wartość
liczbowa
poziomu
wejściowego
punktów bieli
Przesuń w górę 
Poziom wyjściowy punktów czerni
Wartość
liczbowa
poziomu
wyjściowego
punktów bieli
 Oś pozioma przedstawia poziom wejściowy, natomiast oś pionowa –
poziom wyjściowy.
 Zakres ustawień punktów czerni wynosi od 0 do 247
(z dokładnością do 1 jednostki przy ręcznym wprowadzaniu
wartości).
 Zakres ustawień punktów bieli wynosi od 8 do 255
(z dokładnością do 1 jednostki przy ręcznym wprowadzaniu
wartości).
 Można wyświetlać histogramy przed i po edycji (str. 64).
Korzystanie z funkcji Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności)
Aby uzyskać informacje o funkcji Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności), patrz punkt „Korzystanie
z funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności)” (str. 58) w części „Edycja za pomocą palety narzędzi korekcji
podstawowej”.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
65
JPEG/TIFF
Edycja za pomocą palety narzędzi korekcji koloru
Paleta narzędzi korekcji koloru umożliwia regulację barwy, nasycenia
i luminancji określonej gamy kolorów dla 8 gam (czerwony,
pomarańczowy, żółty, zielony, cyjan, fioletowy i purpurowy). Można
także skorygować barwę i nasycenie całego obrazu. Można także
skorygować barwę i nasycenie całego obrazu oraz dostosować wygląd
obrazów monochromatycznych.
1 Wybierz obraz w oknie głównym itd.
2 Wyświetl paletę narzędzi korekcji koloru.
Wprowadzenie/
Spis treści
Dla zaawansowanych
Edycja za pomocą palety narzędzi korekcji koloru
Korekcja określonej gamy kolorów
Użyj suwaków, aby dokonać korekcji. Można także dokonać korekcji,
wprowadzając ręcznie wartość liczbową.
H: korekcja barwy.
S: korekcja nasycenia.
L: korekcja luminancji.
Przywrócenie początkowych
ustawień wszystkich
parametrów
Przeciągnij suwaki w
lewo lub w prawo
Wprowadź wartości do
ustawienia
Przywrócenie początkowych
ustawień parametrów gamy
kolorów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
Zakresy korekcji są następujące:
H: od –20 do +20
S: od –10 do +10
L: od –10 do +10
66
Wprowadzenie/
Spis treści
Korekcja barwy i nasycenia całego obrazu
Korekcja w trybie monochromatycznym
Użyj suwaków, aby dokonać korekcji. Można także dokonać korekcji,
wprowadzając ręcznie wartość liczbową.
 Hue (Barwa): przesuń suwak w prawo, aby ton koloru stał się bardziej
żółtawy, lub w lewo, aby stał się bardziej czerwonawy.
 Saturation 
(Nasycenie): dostosowuje ogólną intensywność kolorów obrazu.
Przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć intensywność
kolorów, lub w lewo, aby zmniejszyć intensywność
kolorów.
Naciśnij przycisk [Monochrome/Monochromatyczne], aby ustawić dla
8 kolorów z gamy najniższe wartości nasycenia (-10) i utworzyć obraz
monochromatyczny. Po utworzeniu obrazu monochromatycznego
możesz go dostosować za pomocą suwaków H i L służących do
regulacji barwy i jasności każdego z kolorów w gamie.
Przywrócenie
początkowych ustawień
wszystkich parametrów
Wprowadź wartości do
ustawienia
Przeciągnij suwaki w lewo lub
w prawo
Przeciągnij suwaks
w lewo lub w prawo
Przywrócenie
początkowych ustawień
wszystkich parametrów
Wprowadź wartości do
ustawienia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
Zakres korekcji barwy wynosi od –30 do +30, a nasycenia od 0 do 200.
67
JPEG/TIFF
Edycja za pomocą palety narzędzi korekcji szczegółowej
Paleta narzędzi korekcji szczegółowej umożliwia redukcję zakłóceń
występujących w obrazach zarejestrowanych nocą lub z wysokim
ustawieniem czułości ISO. Ta paleta narzędzi może być używana także
w połączeniu z funkcjami korekcji ostrości. Należy pamiętać, że funkcji
dostępnych na tej palecie narzędzi można używać zarówno z obrazami
JPEG i TIFF, jak i z obrazami RAW.
Wybierz obraz w oknie głównym itd.
1
2 Wyświetl paletę narzędzi korekcji szczegółowej.
Wprowadzenie/
Spis treści
Redukcja zakłóceń
Można zredukować zakłócenia pojawiające się na obrazach
zarejestrowanych w nocy lub z wysoką czułością ISO.
* NR oznacza redukcję zakłóceń.
Skoryguj obraz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Położenie
celownika
powiększenia
Okno przeglądu
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Przeciągnij suwaki
Wprowadź ustawienie
(z dokładnością do
0,1 jednostki)
 Poziom redukcji zakłóceń można ustawić w zakresie od 0 do 20. 
Im wyższe ustawienie, tym większy efekt redukcji zakłóceń.
 Efekt redukcji zakłóceń można sprawdzić także w oknie
przeglądu.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
68
Wprowadzenie/
Spis treści
Ustawianie tych samych parametrów redukcji zakłóceń dla
wielu obrazów
Można ustawić te same parametry redukcji zakłóceń dla wielu obrazów,
zaznaczając najpierw wiele obrazów w oknie głównym, a następnie
ustawiając poziom redukcji zakłóceń za pomocą suwaków [Reduce
luminance noise/Redukcja zakłóceń luminancji] i [Reduce chrominance
noise/Redukcja zakłóceń chrominancji].
 W przypadku użycia ustawienia [Reduce luminance noise/
Redukcja zakłóceń luminancji] wraz z redukcją zakłóceń może
wystąpić zmniejszenie rozdzielczości.
 W przypadku użycia ustawienia [Reduce chrominance noise/
Redukcja zakłóceń chrominancji] wraz z redukcją zakłóceń może
wystąpić rozmycie kolorów.
Redukowanie efektu mory na obrazie
kolorowym
Efekt mory* pojawiający się na kolorowym obrazie można zredukować.
*Efekt mory: pojawienie się na obrazie kolorów, których na nim
oryginalnie nie ma. Powstaje w szczególności na fotografiach,
na których uchwycono wzory złożone z pionowych i poziomych linii lub
podobne.
Zaznacz pole wyboru [Reduce color moiré/Redukuj
efekt mory] i dostosuj położenie suwaka.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Korekcja ostrości obrazu
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Tej palety można używać także do korekcji ostrości obrazu.
Aby uzyskać informacje o dokonywaniu korekcji, patrz punkt „Korekcja
ostrości obrazu” w części „Edycja za pomocą palety narzędzi korekcji
podstawowej” (str. 59).
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
 Zależnie od sfotografowanych obiektów całkowite usunięcie
efektu mory może nie być możliwe.
 Skorzystanie z tej funkcji może spowodować zmianę odcienia
w przypadku niektórych fotografowanych obiektów. Jeśli zmiana
odcienia jest zauważalna, należy zmniejszyć wartość regulacji.
69
JPEG/TIFF
Edycja za pomocą palety narzędzi kadrowania/regulacji kąta
Można wykadrować żądany fragment obrazu lub zmienić orientację
obrazu z poziomej na pionową. Można także wyregulować kąt obrazu
przed kadrowaniem.
1 Wybierz obraz, który chcesz wykadrować.
2 Wyświetl paletę narzędzi kadrowania/regulacji kąta.
 Za pomocą palety narzędzi kadrowania/regulacji kąta nie można
dokonać korekcji w oknie pokazującym tylko miniatury.
3
Wyreguluj kąt obrazu zgodnie z potrzebą.
Okno kadrowania/regulacji kąta
Wprowadzenie/
Spis treści
 Kliknięcie opcji [Center on Screen/Wyśrodkuj na ekranie]
spowoduje wyświetlenie zakresu kadrowania w środku okna.
 W przypadku konieczności korekcji aberracji obiektywu zaleca
się wykonanie korekcji aberracji obiektywu przed zmianą kąta
obrazu.
 Jeśli dostosowano tylko kąt obrazu, obraz zostanie wykadrowany
w największym możliwym zakresie kadrowania.
4 Wybierz format i przeciągnij zakres kadrowania.
Wybierz współczynnik kadrowania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Anuluj
Edycja
obrazów
Największy zakres
kadrowania
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Przeciągnij zakres
kadrowania
Przeciągnij (z dokładnością do 0,01 stopnia; zakres regulacji:
od –45 do +45 stopni)
 Zakres kadrowania można przesuwać przez przeciąganie.
 Wielkość zakresu kadrowania można zmieniać, przeciągając
cztery narożniki zakresu kadrowania.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Użyj myszy (kliknij /), aby wyregulować kąt lub wprowadź
bezpośrednio wartość regulacji kąta (z dokładnością do
0,01 stopnia; zakres regulacji: od –45 do +45 stopni)
Określanie
preferencji
Jeśli do obrazu zarejestrowanego za pomocą zgodnego aparatu
innego niż EOS 5D Mark II dołączono informacje o formacie obrazu,
będzie wyświetlany zakres kadrowania w oparciu o te informacje.
70
Wprowadzenie/
Spis treści
 Lista formatów obrazu (szerokość : wysokość)
obraz można wykadrować do dowolnego rozmiaru, 
z pominięciem współczynnika formatu obrazu.
[Custom/Nastawa własna]: 
obraz można wykadrować z określonym
spółczynnikiem.
[Free/Dowolny]:
5 Wróć do okna głównego.
 Na wykadrowanym obrazie będzie wyświetlana ramka zakresu
kadrowania (str. 165).
 Wykadrowany obraz będzie wyświetlany w oknie podglądu lub
oknie edycji obrazu w postaci wykadrowanej.
Wykadrowane obrazy
 Wykadrowany obraz można w dowolnym momencie przywrócić
do stanu początkowego
Wykadrowany obraz jest wyświetlany lub drukowany w postaci
wykadrowanej. Ponieważ jednak obraz nie jest w rzeczywistości
wykadrowany, można przywrócić obraz początkowy, klikając przycisk
[
] w oknie kadrowania/regulacji kąta lub wykonując
procedurę „Ponowna edycja obrazu” (str. 95).
 Wyświetlanie wykadrowanego obrazu w poszczególnych oknach
• Okno główne:
na obrazie jest wyświetlana ramka pokazująca
zakres kadrowania (str. 165).
• Okno podglądu:
obraz jest wyświetlany w postaci wykadrowanej.
• Okno edycji obrazu: miniatura obrazu jest taka sama jak w oknie
głównym, a powiększony obraz jest taki sam
jak w oknie podglądu.
 Drukowanie wykadrowanego obrazu
Wykadrowany obraz można wydrukować w programie DPP.
 Obraz staje się obrazem wykadrowanym po przekształceniu
i zapisaniu
Wykadrowany obraz RAW staje się rzeczywiście wykadrowanym
obrazem po przekształceniu go na obraz JPEG lub TIFF i zapisaniu
(str. 93).
 Obrazy z ustawionym formatem obrazu są wyświetlane jako
obrazy wykadrowane
Jeśli do obrazu RAW zarejestrowanego za pomocą zgodnego aparatu innego
niż EOS 5D Mark II dołączono informacje o formacie obrazu lub o kadrowaniu,
będzie wyświetlany obraz z ustawionym zakresem kadrowania w oparciu o te
informacje. Ponieważ obraz nie jest w rzeczywistości wykadrowany, można
zmienić zakres kadrowania lub przywrócić stan sprzed kadrowania. 
Jednak jeśli za pomocą aparatu obsługującego informacje o formacie obrazu
lub aparatu EOS 5DS/EOS 5DS R ustawionego na fotografowanie
z kadrowaniem zostanie wykonane zdjęcie JPEG z ustawionym formatem
obrazu, jego zakres kadrowania nie może zostać zmieniony lub zdjęcie nie
może być przywrócone do stanu sprzed kadrowania, ponieważ zdjęcie
zostanie skadrowane i zapisane*.
Aby przywrócić zakres kadrowania na podstawie informacji
o formacie obrazu podczas fotografowania, kliknij przycisk [
].
Aby anulować cały zakres kadrowania, kliknij przycisk [Clear/Skasuj].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
71
Wprowadzenie/
Spis treści
* W przypadku wykonywania zdjęć za pomocą aparatu EOS 5DS/
EOS 5DS R, EOS 5D Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS R/RP
(z jakimkolwiek ustawieniem innym niż [1.6x (crop)/1,6x (kadr.)])
lub EOS 7D Mark II i ustawienia funkcji indywidualnej [Add cropping
information/Dodaw. inf. o przycięciu] informacje dotyczące
kadrowania są tylko ustawiane, ale obraz nie jest w rzeczywistości
kadrowany, nawet w przypadku obrazów JPEG.
 Korzystanie z menu
Każdą czynność można także wykonać z poziomu menu, które
pojawia się po kliknięciu obrazu z przytrzymaniem naciśniętego
klawisza <control>.
 Stosowanie zakresu kadrowania na innym obrazie
Zakres kadrowania można zastosować na innym obrazie, klikając
przycisk [Copy/Kopiuj], aby skopiować zakres kadrowania,
wyświetlając inny obraz, a następnie klikając przycisk [Paste/Wklej].
Aby zastosować skopiowany zakres kadrowania do wielu obrazów
jednocześnie, wybierz wykadrowany obraz w oknie głównym razem
z obrazami, do których ma zostać zastosowany zakres kadrowania,
a następnie wyświetl paletę narzędzi kadrowania/regulacji kąta. Po
wyświetleniu wykadrowanego obrazu kliknij przycisk [Copy/Kopiuj],
a następnie [Paste/Wklej]. Po wyświetleniu okna kadrowania/regulacji
kąta zakres kadrowania zostanie zastosowany na wszystkich
zaznaczonych obrazach.
Aby zaznaczyć wiele obrazów w oknie głównym, należy klikać ich
nazwy z wciśniętym klawiszem < >. Aby zaznaczyć wiele
sąsiadujących ze sobą obrazów, należy kliknąć pierwszy z nich,
a następnie kliknąć ostatni, przytrzymując naciśnięty klawisz <shift>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
W przypadku zdjęć wykonanych przy rozszerzonym zakresie
czułości ISO pojawienie się zakłóceń może utrudnić wyświetlenie
szczegółów obrazu w oknie kadrowania/regulacji kąta.
72
Edycja za pomocą palety narzędzi korekcji obiektywu
Paleta narzędzi korekcji obiektywu umożliwia używanie funkcji korekcji
aberracji obiektywu i cyfrowego optymalizatora obiektywu oraz poprawę
rozdzielczości obrazów. Ta paleta narzędzi może być używana także
w połączeniu z funkcjami korekcji ostrości. Należy pamiętać, że funkcje
korekcji aberracji obiektywu i cyfrowy optymalizator obiektywu mogą być
używane tylko w przypadku obrazów RAW.
1 Wybierz obraz w oknie głównym itd.
2 Wyświetl paletę narzędzi korekcji obiektywu.
Korekcja aberracji obiektywu
Punkty jasności brzegów, zniekształcenia obiektu oraz rozmycie
kolorów wynikające z fizycznych właściwości obiektywu, a także
niewielkie zniekształcenia śladowe można w łatwy sposób skorygować.
Korekcja aberracji jest możliwa wyłącznie w przypadku obrazów RAW
zarejestrowanych z wykorzystaniem zgodnych obiektywów. Nie można
korygować obrazów JPEG i TIFF.
Mimo że aparaty EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS
D30, EOS D60, EOS 350D i EOS 300D są zgodne z oprogramowaniem
Digital Photo Professional, nie obsługują jednak funkcji korekcji
aberracji obiektywu. Ponadto w przypadku aparatu EOS 5D funkcja
korekcji aberracji obiektywu jest obsługiwana po wgraniu
oprogramowania sprzętowego w wersji 1.1.1, a w przypadku EOS 30D
wersji 1.0.6.
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Do korzystania z tej funkcji konieczna jest instalacja narzędzia EOS
Lens Registration Tool (wersja 1.4.20 lub nowsza).
 Obiektywy zgodne z tą funkcją są wyświetlane w oknie [Add or
Remove lens data/Dodaj albo usuń dane obiektywu] (str. 79).
 Obrazy RAW zarejestrowane przy użyciu zgodnego obiektywu
można korygować, nawet jeśli do obiektywu dołączono
konwerter.
 Można także korygować obrazy RAW zarejestrowane przy użyciu
obiektywu EF50mm f/2.5 Compact Macro z konwerterem
Life Size Converter EF.
 Funkcja korekcji aberracji nie jest dostępna w przypadku obrazów
zarejestrowanych przy użyciu obiektywów, których nie
wymieniono na liście „Obsługiwane obiektywy”. Dlatego też nie
są one wyświetlane i nie można ich użyć.
 Funkcja korekcji aberracji obiektywu nie jest dostępna
w przypadku wielokrotnie naświetlanych obrazów RAW
utworzonych za pomocą aparatu.
 Obiektywy EF Cinema (obiektywy CN-E) nie są obsługiwane.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
73
Wprowadzenie/
Spis treści
Dokonywanie korekcji
Można korygować — pojedynczo albo grupowo — każdą z pięciu niżej
wymienionych aberracji.
 Peripheral illumination (Jasność brzegów)
 Chromatic aberration (Aberracja chromatyczna) (kolorowe obwódki
występujące na brzegach obrazu)
 Color blur (Rozmycie kolorów) (niebieskiego i czerwonego,
występujące niekiedy na krawędzi jasnego obszaru obrazu)
 Distortions (Zniekształcenia)
 Diffraction (Dyfrakcja)
Wybierz obraz w oknie głównym.
1
paletę narzędzi korekcji obiektywu
2 Wyświetl
i zaznacz parametry, które mają zostać skorygowane.
Sekcja wyświetlania powiększenia
 Obraz zostanie skorygowany i wyświetlony ponownie.
 Symbol [ ] wyświetlany na obrazie w oknie głównym oznacza,
że zastosowano korekcję aberracji obiektywu (str. 165).
 Sprawdź wyniki korygowania jasności brzegów lub zniekształceń
w widoku całego obrazu.
 Sprawdź wyniki korygowania aberracji chromatycznej i rozmycia
kolorów, klikając obszar obrazu, który ma zostać sprawdzony,
a następnie sprawdź obszar wyświetlany w powiększeniu w
górnej części okna. Dla obszaru wyświetlanego w powiększeniu
dostępne są 4 skale wyświetlania — od 1:1 do 1:4.
 Stopień korekcji można zmniejszyć, przesuwając suwak w lewo.
 Aberrację chromatyczną dla koloru czerwonego można
skorygować za pomocą suwaka [R] w obszarze [Chromatic
aberration/Aberracja chromatyczna], natomiast dla koloru
niebieskiego — za pomocą suwaka [B].
 Aby poprawić efekt zniekształceń obiektywu dla obrazów
zarejestrowanych obiektywem typu „rybie oko” (EF8–15mm f/4L
USM Fisheye lub EF15mm f/2.8 Fisheye), można wybrać cztery
efekty z listy [Effect/Efekt] (w uzupełnieniu ustawienia [Shot
settings/Ustawienia fotografowania], które jest zazwyczaj
stosowane do korygowania zniekształceń).
Stopień efektu można regulować za pomocą suwaka
umieszczonego poniżej pozycji [Distortion/Zniekształcenie].
Szczegółowe informacje na temat każdego efektu znajdują się
w części „Efekty korekcji obiektywu typu »rybie oko«” (str. 75).
 W przypadku obrazów zarejestrowanych obiektywem EF8–15mm f/4L
USM Fisheye po wybraniu opcji [Emphasize Linearity/Podkreśl
liniowość] z pola listy [Effect/Efekt] wyświetlony zostanie również
suwak korekty precyzyjnej.
Wyreguluj wartość korekcji aberracji obiektywu za pomocą suwaka,
a następnie skorzystaj z suwaka precyzyjnego, jeśli wymagana jest
dalsza regulacja.
 Po wyświetleniu pola listy wyboru konwertera wybierz konwerter
zainstalowany podczas fotografowania.
 Funkcja [Diffraction correction/Korekcja dyfrakcji] działa wyłącznie
w przypadku obrazów zarejestrowanych za pomocą aparatu
wyposażonego w funkcję korekcji dyfrakcji. Zaznaczenie tej opcji
powoduje, że obrazy są korygowane zgodnie z funkcją korekcji
dyfrakcji aparatu. Należy pamiętać, że tej funkcji nie można używać
jednocześnie z funkcją Digital Lens Optimizer (Cyfrowy optymalizator
obiektywu).
 Zakres regulacji korygowania dystorsji wynosi [0 to +100/od 0 do
+100] lub [–20 to +120/od -20 do +120], w zależności od modelu
aparatu używanego do fotografowania. Zakres regulacji dla zdjęć
wykonanych z zamontowanym obiektywem typu „rybie oko” wynosi
[0 to +100/od 0 do +100], niezależnie od używanego modelu aparatu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
74
Wprowadzenie/
Spis treści
Efekty korekcji obiektywu typu „rybie oko”
 Shot settings (Ustawienia fotografowania)
Wybór tej opcji powoduje zastosowanie korekcji aberracji wyłącznie
w celu skorygowania zniekształceń optycznych.
 Emphasize Distance (Podkreśl odległość)
Opcja ta powoduje przekonwertowanie obrazu za pomocą „odwzorowania
równoodległościowego”. Ta metoda odwzorowania zachowuje powiązania
odległości.
Odwzorowanie równoodległościowe wyświetla odległość od środka do brzegów
jako taką samą odległość. W szczególności podczas fotografowania
sferycznych ciał niebieskich obszary na tej samej wysokości powyżej horyzontu
(deklinacja) są rejestrowane z zachowaniem tej samej wysokości. Z tego
powodu metoda ta stosowana jest w fotografii ciał niebieskich (mapy nieba,
wykresy drogi słońca itp.).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
 Emphasize Linearity (Podkreśl liniowość)
Opcja ta powoduje skonwertowanie obrazu za pomocą odwzorowania
środkowego. Ta metoda odwzorowania jest stosowana w przypadku
obiektywów ogólnego zastosowania.
Ponieważ odwzorowanie środkowe wyświetla linie proste jako linie
proste, wybór tej opcji umożliwia uzyskanie szerokokątnego obrazu
panoramicznego. Jednakże obszary poboczne są rozciągnięte,
co powoduje zredukowanie rozdzielczości.
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
 Emphasize Periphery (Podkreśl brzegi)
Opcja ta powoduje skonwertowanie obrazu za pomocą odwzorowania
stereograficznego. Ta metoda odwzorowania podkreśla brzegi obrazu.
Odwzorowanie stereograficzne umożliwia poprawne przedstawienie powiązań
między pozycjami (kierunkami geograficznymi) na powierzchni sferycznej.
Jest zatem stosowane w przypadku map świata i kamer monitoringu.
Wybór tej opcji powoduje rozciągnięcie brzegów obrazu i może spowodować
zredukowanie rozdzielczości.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
75
Wprowadzenie/
Spis treści
 Emphasize Center (Podkreśl środek)
Opcja ta powoduje przekonwertowanie obrazu za pomocą „odwzorowania
prostopadłego”. Metoda ta uwydatnia środkową część obrazu.
Z uwagi na to, iż odwzorowanie prostokątne umożliwia wyświetlenie
obiektu o jednolitym stopniu jasności w tym samym miejscu na
obrazie, metoda ta jest przeważnie stosowana do celów
fotografowania dystrybucji luminancji i fotografii zwierząt. Wybór tej
opcji powoduje rozciągnięcie środkowej części obrazu i może
spowodować zredukowanie rozdzielczości.
Suwak Shooting distance information (Informacja o odległości)
 Jeśli w obrazie została zapisana informacja o odległości, w przypadku
korekcji obrazów RAW suwak zostanie automatycznie ustawiony
zgodnie z tą informacją. Jednak jeśli ta informacja nie została zapisana,
suwak automatycznie zostanie ustawiony w prawej pozycji skrajnej,
oznaczającej nieskończoność, a ponad nim zostanie wyświetlony
symbol [<!>].
W przypadku, gdy informacja o odległości nie została ustawiona na
nieskończoność, można ją w niewielkim zakresie zmodyfikować,
przesuwając suwak i obserwując ekran.
 W przypadku korekcji obrazów RAW zarejestrowanych aparatem
wymienionym w poniższej tabeli suwak zostanie automatycznie
ustawiony w prawej krańcowej pozycji oznaczającej nieskończoność.
Jeśli odległość nie została ustawiona na nieskończoność, można ją
w niewielkim zakresie modyfikować, przesuwając suwak i spoglądając
na ekran.
EOS-1D Mark II N
EOS-1D
EOS 30D
EOS-1Ds Mark II
EOS-1Ds
EOS 400D
EOS-1D Mark II
EOS 5D
–
 W przypadku obrazów RAW wykonanych obiektywem MP-E65mm
f/2.8 1-5x Macro Photo lub EF50mm f/2.5 Compact Macro
z telekonwerterem Life Size Converter EF, wskaźnik suwaka
zmieni się na [Magnification factor/Współczynnik powiększenia].
 Ustawienie suwaka [Shooting distance information/Informacja
o odległości] jest stosowane w odniesieniu do wszystkich
korygowanych parametrów ze znacznikami wyboru.
 Jeżeli obiektyw nie wymaga regulacji za pomocą suwaka [Shooting
distance information/Informacja o odległości], suwak jest niedostępny.
Wybór opcji [Emphasize Linearity/Podkreśl liniowość], [Emphasize
Distance/Podkreśl odległość], [Emphasize Periphery/Podkreśl
brzegi] lub [Emphasize Center/Podkreśl środek] zapewnia
uzyskanie efektu podobnego do wybranej metody odwzorowania.
Jednak w rzeczywistości przetworzenie nie spowoduje zmiany
metody odwzorowania w ścisłym sensie.
Dlatego należy pamiętać, że opcje te nie powinny być stosowane do
celów naukowych lub podobnych.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
76
Wprowadzenie/
Spis treści
Jednoczesna korekcja wielu obrazów
Można dokonać tych samych korekcji wobec wielu obrazów,
zaznaczając najpierw wiele obrazów w oknie głównym, a następnie
wykonując procedury korekcji (str. 74).
Te same korekcje można także zastosować, kopiując przepis
korygowanego obrazu i wklejając go do wielu obrazów (str. 97).
Informacje dodatkowe
 Zastosowanie korekcji [Peripheral illumination/Jasność
brzegów] spowodowało pojawienie się zakłóceń na brzegach
obrazu
Tego rodzaju zakłócenia można skorygować, stosując funkcję
redukcji zakłóceń luminancji i/lub chrominancji (str. 68). Jednak jeśli
dla zdjęć wykonanych nocą lub przy dużej czułości ISO zastosowana
została wysoka wartość korekcji [Peripheral illumination/Jasność
brzegów], zakłócenia mogą nie zostać zredukowane.
 Po zastosowaniu korekcji [Distortion/Zniekształcenie] obraz
wydaje się mieć mniejszą rozdzielczość
W takiej sytuacji można przywrócić obrazowi wygląd zbliżony do tego
sprzed korekcji poprzez zastosowanie silniejszej regulacji ostrości
(str. 69).
 Zastosowanie korekcji [Color blur/Rozmycie kolorów]
spowodowało osłabienie kolorów
W takiej sytuacji można przywrócić obrazowi wygląd zbliżony do tego
sprzed korekcji poprzez zastosowanie silniejszej regulacji tonu koloru
(str. 55) i/lub nasycenia koloru (str. 67), co spowoduje wzmocnienie
kolorów.
 Efekt korekcji [Color blur/Rozmycie kolorów] jest niewidoczny
Korekcja [Color blur/Rozmycie kolorów] koryguje niebieski i czerwony
kolor występujący na krawędzi jasnego obszaru obrazu. Jeśli warunki
korekcji nie są spełnione, korekcja nie zostanie przeprowadzona.
Korekcja [Distortion/Zniekształcenie] może powodować obcięcie
brzegów obrazu.
Cyfrowy optymalizator obiektywu
Funkcja ta umożliwia zwiększenie rozdzielczości obrazów przez usunięcie
wszelkich pozostałych zniekształceń związanych z tworzeniem obrazu lub
pogorszeniem rozdzielczości wynikającym ze zjawiska dyfrakcji. Tych zjawisk
optycznych nie można skorygować za pomocą funkcji korekcji aberracji
obiektywu (str. 73). Korekcja jest realizowana za pomocą wartości
przypisanych do każdego obiektywu. Korekcja wyżej wspomnianych zjawisk
optycznych jest możliwa wyłącznie w przypadku obrazów RAW
zarejestrowanych z wykorzystaniem zgodnych obiektywów. Obrazów typu
JPEG, TIFF, S-RAW i M-RAW nie można korygować. Aby korzystać z tej
funkcji, należy wcześniej pobrać do komputera [Lens data/Dane obiektywu]
dla obiektywu używanego do wykonywania zdjęć. Przed rozpoczęciem
korzystania z cyfrowego optymalizatora obiektywu zaleca się ustawienie opcji
[Sharpness/Ostrość] lub [Strength/Wzmocnienie] ustawienia [Unsharp mask/
Maska wyostrzająca] w pozycji 0.
Mimo że aparaty EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS
D30, EOS D60, EOS 350D i EOS 300D są zgodne z oprogramowaniem
Digital Photo Professional, nie obsługują jednak funkcji cyfrowego
optymalizatora obiektywu. Ponadto w przypadku aparatu EOS 5D
funkcja cyfrowego optymalizatora obiektywu jest obsługiwana po
wgraniu oprogramowania sprzętowego w wersji 1.1.1, a w przypadku
EOS 30D wersji 1.0.6.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
 Do korzystania z tej funkcji konieczna jest instalacja narzędzia
EOS Lens Registration Tool (wersja 1.4.20 lub nowsza).
 W przypadku zdjęć wykonanych za pomocą zgodnego obiektywu
z podłączonym konwerterem jest także dostępny cyfrowy
optymalizator obiektywu.
 Nie można korzystać z funkcji cyfrowego optymalizatora
obiektywu w przypadku wielokrotnie naświetlanych obrazów
RAW utworzonych za pomocą aparatu.
 Obiektywy EF Cinema (obiektywy CN-E) nie są obsługiwane.
 Funkcji [Diffraction correction/Korekcja dyfrakcji] nie można
używać jednocześnie z funkcją Digital Lens Optimizer (Cyfrowy
optymalizator obiektywu).
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
77
Wprowadzenie/
Spis treści
Używanie cyfrowego optymalizatora obiektywu
2 Kliknij przycisk [
].
stan danych [Lens data/Dane obiektywu]
1 Sprawdź
dla funkcji [Digital Lens Optimizer/Cyfrowy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
optymalizator obiektywu].
 Ukaże się okno [Add or Remove lens data/Dodaj lub usuń dane
obiektywu].
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
 W przypadku obrazów wykonanych za pomocą niezgodnego
aparatu lub obiektywu lub w przypadku niezgodnych obrazów,
takich jak JPEG, TIFF, S-RAW lub M-RAW, jest wyświetlany
komunikat [Not Available/Niedostępne]. Funkcji tej nie można
zastosować do tych obrazów.
 Jeśli jest wyświetlany komunikat [No/Nie], należy przejść do
kroku 2. Aby korzystać z tej funkcji, należy pobrać dane
obiektywu dotyczące obiektywu użytego do wykonania zdjęcia.
Zaleca się sprawdzenie, czy obiektyw jest obsługiwany, przed
wykonaniem zdjęć. Informację o użytym obiektywie można
znaleźć na ekranach informacji o obrazie.
 Jeśli jest wyświetlany komunikat [Yes/Tak], należy przejść do
kroku 4.
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Do korzystania z tej funkcji wymagany jest dostęp do Internetu
(wykupiony abonament u dostawcy usługi internetowej i wykonane
przyłącze w lokalu). Mogą obowiązywać opłaty dostawcy usługi
internetowej (ISP) za połączenia lub korzystanie z punktu dostępu.
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
Zanim użytkownik kliknie przycisk [
] w kroku 2, w przypadku
niezgodnych obrazów może być wyświetlany komunikat [No/Nie]
dotyczący danych obiektywu zamiast komunikatu [Not Available/
Niedostępne].
78
Wprowadzenie/
Spis treści
Zaznacz pole wyboru obok obiektywu użytego do
3 wykonania
zdjęcia, a następnie kliknij przycisk [Start].
pole wyboru [Digital Lens Optimizer/
4 Zaznacz
Cyfrowy optymalizator obiektywu] i skoryguj obraz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Przywrócenie stanu
sprzed korekcji
 Dane dotyczące obiektywu zostaną pobrane do komputera.
 Po zakończeniu pobierania danych obiektywu komunikat
dotyczący tych danych zmieni się na [Yes/Tak].
 Obiektywy zgodne z tą funkcją są wyświetlane w oknie [Add or
Remove lens data/Dodaj albo usuń dane obiektywu].
 Jeśli usuniesz zaznaczenie pola wyboru przy nazwach
obiektywów, których dane już zostały pobrane, a następnie
klikniesz przycisk [Start], dane dotyczące tych obiektywów
zostaną usunięte z komputera.
Ponieważ dane obiektywów pobrane z programem DPP w wersji 3.x
są niezgodne z programem DPP w wersji 4.x, muszą zostać
pobrane jeszcze raz.
 W przypadku niektórych typów, bieżących stanów działania itp.
oprogramowania uruchomionego w komputerze pobieranie
danych obiektywu może zakończyć się niepowodzeniem.
W takim wypadku należy zaczekać chwilę, a następnie
ponownie pobrać dane.
 Jeżeli chcesz zmienić lokalizację zapisu danych obiektywu,
gdy dane te zostały już pobrane, musisz przenieść je ręcznie
z poprzedniej do nowej lokalizacji.
W przypadku zastosowania cyfrowego optymalizatora obiektywu efekt
ustawienia [Sharpness/Ostrość] lub [Unsharp mask/Maska wyostrzająca]
może stać się nadmierny. Przed rozpoczęciem korzystania z cyfrowego
optymalizatora obiektywu zaleca się ustawienie opcji [Sharpness/Ostrość]
lub [Strength/Wzmocnienie] ustawienia [Unsharp mask/Maska
wyostrzająca] w pozycji 0. Po zastosowaniu cyfrowego optymalizatora
obiektywu należy ponownie dostosować opcje [Sharpness/Ostrość] lub
[Unsharp mask/Maska wyostrzająca].
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
79
Wprowadzenie/
Spis treści
 Użyj suwaka, aby wyregulować efekt cyfrowego optymalizatora
obiektywu.
 Jednak jeśli ta informacja nie została zapisana, suwak odległości
zostanie automatycznie ustawiony w prawej krańcowej pozycji,
oznaczającej nieskończoność, a nad nim zostanie wyświetlony
symbol [<!>].
 Jeżeli obiektyw nie wymaga regulacji za pomocą suwaka
[Shooting distance information/Informacja o odległości], suwak
jest niedostępny.
 W przypadku, gdy zastosowano cyfrowy optymalizator
obiektywu, nie można korygować obrazów za pomocą opcji
[Chromatic aberration/Aberracja chromatyczna] na palecie
narzędzi korekcji aberracji obiektywu.
 Symbol [
] wyświetlany na obrazie w oknie głównym oznacza,
że zastosowano cyfrowy optymalizator obiektywu (str. 165).
Korekcja ostrości obrazu
Tej palety można używać także do korekcji ostrości obrazu.
Aby uzyskać informacje o dokonywaniu korekcji, patrz punkt „Korekcja
ostrości obrazu” w części „Edycja za pomocą palety narzędzi korekcji
podstawowej” (str. 59).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
80
JPEG/TIFF
Dla zaawansowanych
Edytowanie za pomocą Palety narzędzi częściowej regulacji
Paleta narzędzi częściowej regulacji pozwala skorygować wybrany
obszar obrazu.
Dzięki tej palecie narzędzi można regulować jasność, kontrast, odcień
i nasycenie, a także zredukować efekt mory.
Obsługiwane formaty obrazów to CR2, CR3, TIFF i JPG.
3 Wybierz [Adjustment group/Grupa korekcyjna].
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Stosowanie częściowych korekt na obrazach
([Brightness/Jasność], [Contrast/Kontrast], 
[Hue/Odcień], [Saturation/Nasycenie])
Sortowanie
obrazów
1 Wybierz obraz w oknie głównym itp.
2 Wyświetl paletę narzędzi częściowej regulacji.
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
 Wybierz opcję [Adjustment group/Grupa korekcyjna] spośród
[
], [
], [
], [
]i[
].
(Domyślnie wybrana jest opcja [
].)
Informacje na temat grup korekcyjnych znajdują się w sekcji
„Grupy korekcyjne” (str. 84).
przycisk [Set Adjustment Area/Ustaw obszar
4 Kliknij
korekcji].
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
 W oknie pojawi się kursor kołowy.
81
Wprowadzenie/
Spis treści
lub przeciągnij kursor kołowy na obrazie,
6 Kliknij
aby wybrać obszar regulacji obrazu.
suwaków, aby dostosować [Adjustment items/
7 Użyj
Elementy regulacji] w razie potrzeby.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Kursor kołowy
suwaki, aby dostosować [Size/Rozmiar]
5 Przeciągnij
i [Blur radius/Promień rozmycia] dla okrągłego
kursora.
 Opcja [Blur radius/Promień rozmycia] dostosowuje rozmycie na
granicy wybranego obszaru.
 Korekty są stosowane do obszaru wybranego w kroku 6.
 Możesz użyć przycisków [
], [
], [
]i[
]
na dole okienka [Adjustment items/Elementy regulacji], aby
powrócić i sprawdzić pozycje wybrane za pomocą kursora
kołowego. Dostępne przyciski, od lewej strony, to [Undo All/
Cofnij wszystko], [Undo/Cofnij], [Redo/Ponów] i [Redo All/Ponów
wszystko].
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
82
Wprowadzenie/
Spis treści
Dokonywanie częściowych korekt na
obrazach ([Reduce color moiré/Redukuj
efekt mory])
Funkcja ta pozwala częściowo zredukować efekt mory na obrazach.
Przed dokonaniem regulacji należy zapoznać się z rozdziałem
„Redukowanie efektu mory na obrazie kolorowym ” (str. 69),
aby uzyskać informacje na temat redukowania efektu mory.
1 Wybierz obraz w oknie głównym itp.
2 Wyświetl paletę narzędzi częściowej regulacji.
przycisk [Reduce color moiré/Redukuj efekt
3 Kliknij
mory] w okienku [Adjustment group/Grupa
korekcyjna].
 Pojawi się okno dialogowe [Reduce color moiré/Redukuj efekt
mory].
przycisk [Set Adjustment Area/Ustaw obszar
4 Kliknij
korekcji] i użyj suwaków [Size/Rozmiar] i [Blur
radius/Promień rozmycia] dla kursora kołowego, aby
dokonać korekt.
 Zmiany edytowane za pomocą tej funkcji nie są wyświetlane na
poniższych obrazach.
• Obrazy miniatur
• Obrazy nawigatora
• Obrazy w oknie HDR [Select images/Wybierz obrazy] (patrz
str. 108, krok 3)
• Obrazy w oknie [Contact sheet/Arkusz kontaktowy] do wydruku
listy miniatur (patrz str. 129, krok 3)
Edytowane zmiany są jednak stosowane po wybraniu czterech
obrazów lub mniejszej liczby (obrazy JPEG/TIFF).
 Zmiany edytowane za pomocą tej funkcji nie są stosowane
w typie histogramu DPP.
lub przeciągnij kursor kołowy na obrazie,
5 Kliknij
aby wybrać obszar regulacji obrazu.
suwaka [Reduce color moiré/Redukuj efekt
6 Użyj
mory] w okienku [Adjustment items/Elementy
regulacji], aby określić ustawienie.
 Korekty są stosowane do obszaru wybranego w kroku 5.
 Możesz użyć przycisków [
], [
], [
]i[
]
na dole okienka [Adjustment items/Elementy regulacji],
aby powrócić i sprawdzić pozycje wybrane za pomocą kursora
kołowego. Dostępne przyciski, od lewej strony, to [Undo All/
Cofnij wszystko], [Undo/Cofnij], [Redo/Ponów] i [Redo All/Ponów
wszystko].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
83
Wprowadzenie/
Spis treści
Grupy korekcyjne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
 Paleta narzędzi częściowej regulacji zawiera 5 grup korekcyjnych,
które umożliwiają dokonywanie korekt za pomocą opcji [Brightness/
Jasność], [Contrast/Kontrast], [Hue/Odcień] i [Saturation/Nasycenie]
oraz 1 grupę korekcyjną, która umożliwia dokonywanie korekt za
pomocą opcji [Reduce color moiré/Redukuj efekt mory].
• Dla każdej grupy korekcyjnej można wybrać inny obszar korekcji.
• Grupy korekcyjne [
], [
], [
], [
]i[
] pozwalają
określić różne wartości nawet dla tej samej opcji korekty.
 Domyślnie korekty ze wszystkich grup korekcyjnych są stosowane do
obrazu. Możesz jednak kliknąć przycisk [ ] i zdecydować,
czy zastosować korekty z każdej grupy korekcyjnej.
 Pozycje zaznaczone za pomocą kursora kołowego, które można
sprawdzić za pomocą przycisków [
], [
], [
]
i[
] na dole okienka [Adjustment items/Elementy regulacji],
można sprawdzić dla każdej grupy.
 Kolejność grup korekcyjnych, w których stosowane są korekty na
obrazach to (1) [Reduce color moiré/Redukuj efekt mory], (2) [
],
(3) [
], (4) [
], (5) [
] i (6) [
].
 Zmiany edytowane za pomocą tej funkcji nie są wyświetlane na
poniższych obrazach.
• Obrazy miniatur
• Obrazy nawigatora
• Obrazy w oknie HDR [Select images/Wybierz obrazy] (patrz
str. 108, krok 3)
• Obrazy w oknie [Contact sheet/Arkusz kontaktowy] do wydruku
listy miniatur (patrz str. 129, krok 3)
Edytowane zmiany są jednak stosowane po wybraniu czterech
obrazów lub mniejszej liczby (obrazy JPEG/TIFF).
 Zmiany edytowane za pomocą tej funkcji nie są stosowane
w typie histogramu DPP.
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
84
JPEG/TIFF
Edycja za pomocą palety narzędzi retuszu kurzu/klonowania fragmentu obrazu
Ta paleta narzędzi służy do usuwania kurzu i innych plam
z zarejestrowanego obrazu oraz do korekcji obrazu przez skopiowanie
fragmentu obrazu i wklejenie go w miejsce fragmentu niepotrzebnego.
Należy pamiętać, że funkcji dostępnych na tej palecie narzędzi można
używać zarówno z obrazami JPEG i TIFF, jak i z obrazami RAW.
Paleta narzędzi retuszu kurzu/klonowania fragmentu
obrazu
Procedura automatycznego usuwania kurzu
Do automatycznego usuwania drobin kurzu można użyć danych dla
retuszu kurzu, które są dołączane do obrazów.
Wybierz obraz z załączonymi danymi dla retuszu
kurzu w oknie głównym itd.
1
paletę narzędzi retuszu kurzu/klonowania
2 Wyświetl
fragmentu obrazu.
 Za pomocą palety narzędzi retuszu kurzu/klonowania fragmentu
obrazu nie można dokonać korekcji w oknie pokazującym tylko
miniatury.
Gdy obraz zostanie wyświetlony ponownie, kliknij
3 przycisk
[Apply Dust Delete Data/Zastosuj dane dla
retuszu kurzu].
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
 Drobiny kurzu zostaną usunięte w ramach jednej operacji.
4
Wróć do okna głównego.
Określanie
preferencji
85
Wprowadzenie/
Spis treści
Informacje dodatkowe
 Obraz z usuniętym kurzem można w dowolnym momencie
przywrócić do stanu początkowego
Obraz z usuniętym kurzem jest wyświetlany lub drukowany jako obraz
z usuniętym kurzem. Ponieważ jednak kurz nie jest w rzeczywistości
usuwany z obrazu, można przywrócić obraz początkowy, klikając
przycisk [
] na palecie narzędzi retuszu kurzu/klonowania
fragmentu obrazu lub wykonując procedurę „Ponowna edycja obrazu”
(str. 95).
 Drukowanie obrazów z usuniętym kurzem
Obraz z usuniętym kurzem można wydrukować w programie DPP.
 Usuwanie drobin kurzu, których nie można usunąć za pomocą
procedury automatycznego usuwania kurzu
W ramach procedury automatycznego usuwania kurzu drobiny są
usuwane w oparciu o informacje zapisane w danych dla retuszu
kurzu. Jednak w przypadku niektórych rodzajów kurzu usunięcie jego
drobin może być niemożliwe. Jeśli tak się dzieje, tego rodzaju drobiny
kurzu należy usunąć przy użyciu funkcji naprawiania (str. 87) lub
funkcji klonowania fragmentu obrazu (str. 89).
 Obraz staje się obrazem z usuniętym kurzem po przekształceniu
i zapisaniu
Obraz RAW staje się rzeczywiście obrazem z usuniętym kurzem po
przekształceniu go na obraz JPEG lub TIFF i zapisaniu (str. 93).
 Stosowanie rezultatów usuwania kurzu na innym obrazie
Usuwanie kurzu można zastosować w tym samym miejscu na innym
obrazie, klikając przycisk [Copy/Kopiuj] w celu skopiowania
rezultatów usuwania, a następnie wyświetlając inny obraz, na którym
mają być zastosowane te wyniki, i klikając przycisk [Paste/Wklej].
Procedura automatycznego usuwania kurzu w oknie głównym
W oknie głównym można również automatycznie usunąć drobiny kurzu
z wielu obrazów, do których dołączono dane dla retuszu kurzu.
Zaznacz wiele obrazów, do których dołączono dane
dla retuszu kurzu, a następnie wybierz kolejno: menu
[Adjustment/Korekcja]  [Apply Dust Delete Data/
Zastosuj dane dla retuszu kurzu].
 Drobiny kurzu zostaną usunięte ze wszystkich zaznaczonych
obrazów w ramach jednej operacji.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
86
Wprowadzenie/
Spis treści
Ręczne usuwanie kurzu (funkcja naprawiania)
Drobiny kurzu można usunąć z obrazu, zaznaczając je po kolei.
drobinę kurzu, która ma być usunięta,
5 Umieść
wewnątrz zakresu [ ] i kliknij.
oknie głównym wybierz obraz, z którego chcesz
1 Wusunąć
drobiny kurzu.
paletę narzędzi retuszu kurzu/klonowania
2 Wyświetl
fragmentu obrazu.
3 Kliknij punkt, z którego chcesz usunąć kurz.
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Kliknij
 Drobina kurzu wewnątrz zakresu [ ] zostanie usunięta.
 Kliknij inny fragment wyświetlanego obrazu, aby kontynuować
usuwanie z niego drobin kurzu.
 Aby usunąć kurz z innego fragmentu obrazu, kliknij ponownie
przycisk kliknięty w punkcie 4, aby anulować procedurę usuwania
kurzu, i wykonaj ponownie czynności od punktu 3.
 Gdy nie można usunąć drobiny kurzu, wyświetlany jest
symbol [ ].
Kliknij
 Na ekranie zostanie wyświetlony widok 100%.
 Pozycję wyświetlania można zmienić, przeciągając ją.
przycisk odpowiadający drobinie kurzu,
4 Kliknij
która ma być usunięta.
 Jeśli kolor drobiny kurzu jest ciemny, kliknij przycisk
[
], jeśli zaś jasny — przycisk [
].
 Po przesunięciu kursora na obraz zakres usuwania kurzu będzie
oznaczony symbolem [ ].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
6
Wróć do okna głównego.
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
87
Wprowadzenie/
Spis treści
Informacje dodatkowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
 Jeśli drobiny kurzu nie zostały całkowicie usunięte, kliknij kilka
razy
Jeśli niepożądanych drobin kurzu nie można usunąć po jednokrotnym
wykonaniu czynności opisanych w punkcie 5, być może uda się je
usunąć, klikając kilkakrotnie.
 Funkcja naprawiania umożliwia usuwanie głównie drobin kurzu
Za pomocą funkcji naprawiania można usuwać drobiny kurzu.
Usuwanie smug kurzu może być niemożliwe. W takim przypadku
należy użyć funkcji klonowania fragmentu obrazu (str. 89).
 Obraz z usuniętym kurzem można w dowolnym momencie
przywrócić do stanu początkowego
Obraz z usuniętym kurzem jest wyświetlany lub drukowany jako obraz
z usuniętym kurzem. Ponieważ jednak kurz nie jest w rzeczywistości
usuwany z obrazu, można przywrócić obraz początkowy, klikając
przycisk [
] na palecie narzędzi retuszu kurzu/klonowania
fragmentu obrazu lub wykonując procedurę „Ponowna edycja obrazu”
(str. 95).
 Drukowanie obrazów z usuniętym kurzem
Obraz z usuniętym kurzem można wydrukować w programie DPP.
 Obraz staje się obrazem z usuniętym kurzem po przekształceniu
i zapisaniu
Obraz RAW staje się rzeczywiście obrazem z usuniętym kurzem po
przekształceniu go na obraz JPEG lub TIFF i zapisaniu (str. 93).
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
W przypadku zdjęć wykonanych przy rozszerzonym zakresie
czułości ISO pojawienie się zakłóceń może utrudnić wyświetlenie
drobin kurzu w oknie klonowania fragmentu obrazu, dlatego nie
zaleca się korzystania z tej funkcji.
88
Wprowadzenie/
Spis treści
Usuwanie niepotrzebnych fragmentów obrazu
(funkcja klonowania fragmentu obrazu)
Obraz można skorygować, wklejając w niepożądanym fragmencie
obrazu część skopiowaną z innego fragmentu obrazu.
czynności opisane w punktach od 1 do 3
1 Wykonaj
w części „Ręczne usuwanie kurzu (funkcja
naprawiania)” (str. 87).
2 Określ część, która ma być skopiowana.
 Po kliknięciu przycisku [Select Copy Source/Wybierz źródło
kopiowania] kliknij część, która ma być źródłem kopiowania.
 Aby zmienić część, która ma być źródłem kopiowania, wykonaj
ponownie powyższą operację.
 Aby poprawić pozycję źródła kopiowania, zaznacz pole wyboru
[Fix Copy Source position/Popraw pozycję źródła kopiowania].
3 Skoryguj obraz.
 Kliknij lub przewiń do fragmentu obrazu, który chcesz
zmodyfikować. Symbol [+] w oknie oznacza źródło kopiowania,
a symbol [ ] oznacza cel kopiowania.
 Skopiowany obraz zostanie wklejony w pozycji, do której go
przeciągnięto.
 Dla opcji [Pen type/Typ pióra] można wybrać ustawienie [Brush/
Pędzel] (obramowanie wklejonego obrazu wygląda jak
namalowane pędzlem) i [Pencil/Ołówek] (obramowanie
wklejonego obrazu jest ostre).
4 Wróć do okna głównego.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
89
Ustawianie roboczej przestrzeni kolorów
Dla każdego obrazu można określić roboczą przestrzeń kolorów
(str. 167) inną od ustawień domyślnych (str. 159).
Wyświetl paletę narzędzi ustawień  wybierz
przestrzeń kolorów, którą chcesz ustawić.
Paleta narzędzi ustawień
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Indywidualnie określona przestrzeń kolorów nie zmienia się
nawet po zmianie ustawienia domyślnego
Jeśli na obrazie zostanie ustawiona przestrzeń kolorów inna niż
ustawienie domyślne, po czym domyślne ustawienie przestrzeni
kolorów (str. 159) ulegnie zmianie, ustawienie to nie zostanie
zastosowane, a indywidualnie określona przestrzeń kolorów nie zmieni
się.
Przestrzeń kolorów obrazu RAW można dowolnie zmieniać
wymaganą liczbę razy
Ponieważ zmieniają się tylko informacje o warunkach przetwarzania
obrazu, przestrzeń kolorów obrazu RAW można zmienić w dowolnym
czasie.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
90
Korzystanie z funkcji programowej weryfikacji kolorów
Korzystając z funkcji programowej weryfikacji kolorów, można zastosować
wybrany profil drukowania lub profil symulacji kolorów CMYK do wyświetlonego
obrazu. Niezawodność funkcji programowej weryfikacji kolorów zależy od
jakości monitora, profili monitora i drukarki oraz oświetlenia miejsca pracy.
1
Kliknij przycisk [Settings/Ustawienia].
opcję [Use printing profile/Użyj profilu
3 Wybierz
drukowania] lub [Use CMYK simulation profile/Użyj
profilu symulacji kolorów CMYK], w zależności od
profilu wybranego w kroku 2, i zaznacz pole wyboru
[Soft-proof colors/Programowa weryfikacja kolorów].
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
 Zostanie wyświetlona karta [Color management/Zarządzanie
kolorami] w oknie [Preferences/Preferencje].
profil do zastosowania z listy [Printing profile/
2 Wybierz
Profil drukowania] lub [CMYK simulation profile/Profil
symulacji kolorów CMYK] i kliknij przycisk [OK].
 Profil wybrany w kroku 2 zostanie zastosowany do
wyświetlanego obrazu i jego miniatury.
Profil nie zostanie zastosowany do obrazów wyświetlanych
w oknie szybkiego przeglądu.
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
 Karta [Color management/Zarządzanie kolorami] w oknie
[Preferences/Preferencje] zostanie zamknięta.
91
Ustawianie rozmiaru obrazu RAW podczas jego otwierania
Treści zawarte w tej sekcji odnoszą się wyłącznie do obrazów RAW
z rozszerzeniem „.CR3”, które zostały zarejestrowane z użyciem ustawienia
[
] w menu aparatu.
Omawiana funkcja pozwala zdefiniować wielkość obrazu RAW, który
zostaje wybrany i otwarty w oprogramowaniu DPP. Jeżeli wybrany obraz
RAW jest konwertowany i zapisywany jako obraz JPEG albo TIFF, rozmiar
wynikowego pliku jest taki sam. Ta funkcja nie jest dostępna dla zdjęć
wykonanych za pomocą funkcji Dual Pixel RAW ustawionej w aparacie.
Wybierz obraz RAW  kliknij kartę Ustawienia Palety
narzędzi  wybierz pożądane ustawienie opcji
pozwalającej zdefiniować rozmiar pliku RAW przy
jego otwieraniu w programie DPP.
Karta Ustawienia Palety narzędzi
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
 Wielkość obrazu RAW podczas jego otwierania
w oprogramowaniu DPP jest już ustawiona.
 Jako ustawienie domyślne wyświetlany jest rozmiar ustawiony za
pomocą opcji [Default size when opening RAW images/
Domyślny rozmiar przy otwieraniu obrazu RAW] na karcie [Image
Processing 2/Przetwarzanie obrazów 2] w oknie [Preferences/
Ustawienia].
 Ustawienia są zapisywane jako przepisy dla każdego z obrazów.
Określanie
preferencji
92
JPEG/TIFF
Zapisywanie rezultatów edycji
Zapisywanie rezultatów edycji na obrazie
Wszystkie modyfikacje wprowadzone przy użyciu palety narzędzi
(przepis) można zapisać w danym obrazie lub w oddzielnym obrazie.
Wybierz kolejno: menu [File/Plik]  żądana pozycja.
Wprowadzenie/
Spis treści
Zapisywanie jako oddzielnego obrazu
Aby wyświetlać, edytować i drukować obraz RAW przy użyciu
oprogramowania innego niż DPP, należy przekształcić obraz na bardziej
uniwersalny typ JPEG lub TIFF i zapisać go.
Jeśli obraz JPEG lub TIFF zostanie zapisany w sposób przedstawiony
poniżej, można będzie zapisać go jako oddzielny obraz z dołączonymi
modyfikacjami (przepisem).
Obraz zostanie zapisany w oddzielnym pliku, dzięki czemu pierwotny
obraz pozostanie niezmieniony.
1 Wybierz obraz, który ma być przekształcony.
kolejno: menu [File/Plik]  [Convert and
2 Wybierz
save/Przekształć i zapisz].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
 Modyfikacje zostaną zapisane na obrazie.
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
 Zostanie wyświetlone okno [Convert and save/Przekształć
i zapisz].
93
Wprowadzenie/
Spis treści
niezbędne ustawienia, a następnie kliknij
3 Określ
przycisk [Save/Zapisz].
Wyświetlanie
obrazów
Wprowadź nazwę
pliku
Sortowanie
obrazów
Wybierz miejsce
zapisu
Edycja
obrazów
Wybierz rodzaj
obrazu
Kliknij i zapisz
 Obraz RAW jest przekształcany na obraz JPEG lub TIFF,
który następnie jest zapisywany jako nowy obraz w określonym
miejscu zapisu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
 Domyślnie obraz jest przekształcany i zapisywany jako obraz
JPEG o najwyższej jakości obrazu, bez zmiany wielkości obrazu.
Ustawienia należy zmienić odpowiednio do potrzeb.
Drukowanie
obrazów
Aby zapisać wyniki przetwarzania lub edycji w obecnie
używanej wersji
Technologia obróbki obrazów RAW programu DPP jest nieustannie
udoskonalana, umożliwiając osiągnięcie możliwie najlepszych efektów.
Oznacza to, że wyniki obróbki dokonanej w dwóch różnych wersjach
programu DPP mogą się nieznacznie różnić, nawet przy tych samych
danych obrazu RAW. Wyniki edycji danych obrazu RAW z dołączonym
przepisem również mogą się różnić.
Aby zachować wyniki wywoływania lub edycji obecnie używanej wersji,
zaleca się zapisanie obrazu w postaci oddzielnego pliku (str. 93).
 Zapisanie obrazu JPEG lub TIFF jako oddzielny plik w sposób
opisany powyżej spowoduje pewne pogorszenie jakości obrazu,
które towarzyszy operacjom edycji/zapisywania podobnie jak
w przypadku zwykłego oprogramowania do edycji obrazów.
 Po zapisaniu w sposób opisany powyżej, wykadrowany obraz
(str. 70) lub obraz z usuniętym kurzem (od str. 85 do str. 89)
obraz staje się rzeczywiście wykadrowanym obrazem lub
obrazem z usuniętym kurzem.
 Istnieje możliwość pakietowego przekształcenia i zapisania wielu
obrazów (str. 134).
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
94
JPEG/TIFF
Ponowna edycja obrazu
Na obrazach zmodyfikowanych za pomocą palety narzędzi (od str. 45
do str. 90) zmieniane są tylko warunki przetwarzania obrazu, dzięki
czemu „oryginalne dane obrazu” pozostają niezmienione. (Informacje
o zakresie kadrowania lub o usuwaniu kurzu dotyczące obrazu
wykadrowanego (str. 70) lub obrazu z usuniętym kurzem (od str. 85 do
str. 89) są po prostu zapisywane w obrazie).
Dzięki temu można cofnąć dowolne modyfikacje zapisane (str. 93) na
obrazie oraz informacje o zakresie kadrowania i usuwania kurzu,
a także przywrócić stan sprzed ostatniego zapisu lub z chwili wykonania
zdjęcia.
obraz, który ma być poddany ponownej
1 Wybierz
edycji.
Wybierz kolejno: menu [Adjustment/Korekcja] 
2 żądana
pozycja.
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
 Obraz zostanie przywrócony do stanu zdefiniowanego przez
wybraną pozycję.
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
95
JPEG/TIFF
Korzystanie z modyfikacji (przepisu)
Wprowadzenie/
Spis treści
Wszystkie modyfikacje (przepis) wprowadzone przy użyciu palety
narzędzi można zapisać jako indywidualny plik przepisu
(z rozszerzeniem „.dr4”), a następnie wczytać i zastosować do innego
obrazu.
Obrazy można skutecznie edytować, wybierając i modyfikując jedno
z wielu zdjęć zarejestrowanych w tym samym środowisku, a następnie
stosując rezultaty tej korekcji na dużej liczbie fotografii.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Dane obrazu RAW
Informacje o warunkach przetwarzania obrazu
Dane obrazów JPEG, TIFF
Drukowanie
obrazów
Informacje o warunkach przetwarzania obrazu
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Modyfikacji wprowadzonych przy
użyciu palety narzędzi można
używać oddzielnie jako pliku
przepisu (z rozszerzeniem „.dr4”).
 Działanie pliku przepisu, którego zawartość można stosować
tylko do obrazów RAW, nie będzie widoczne po zastosowaniu do
obrazów JPEG lub TIFF.
 Przepisy nie są zgodne pomiędzy programami DPP w wersji 4.x
a DPP w wersji od 1.x do 3.x. Obrazy z załączonymi plikami
przepisów programu DPP w wersji od 1.x do 3.x są wyświetlane
z ustawieniami fotografowania z programu DPP w wersji 4.x.
Analogicznie, obrazy z załączonymi plikami przepisów programu
DPP w wersji 4.x są wyświetlane z ustawieniami fotografowania
z programu DPP w wersji od 1.x do 3.x.
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
96
Wprowadzenie/
Spis treści
Kopiowanie przepisu i stosowanie go na innym obrazie
Przepis zmodyfikowanego obrazu można skopiować i zastosować na
innym obrazie.
Wybierz obraz z przepisem, który chcesz skopiować.
1
skopiować wszystkie elementy przepisu,
2 Aby
wybierz kolejno: menu [Edit/Edycja]  [Copy recipe/
Kopiuj przepis]. Aby skopiować jedynie wybrane
pozycje receptury, wybierz menu [Edit/Edycja] 
[Copy selected recipe/Skopiuj wybraną recepturę].
 Przepis zostanie skopiowany.
 Aby wybrać pozycje receptury, wybierz menu [Edit/Edycja] 
[Select and copy recipe settings/Wybierz i skopiuj ustawienia
receptury] i z wyświetlonego okna wybierz odpowiednie pozycje.
Po określeniu ustawień kliknij przycisk [OK] i zamknij okno.
obraz, do którego ma zostać zastosowany
3 Zaznacz
przepis, a następnie wybierz kolejno: menu [Edit/
Edycja]  [Paste recipe/Wklej przepis].
 Przepis zostanie zastosowany na obrazie.
Zapisywanie przepisu jako plik
edytowany obraz, a następnie wybierz
1 Wybierz
kolejno: menu [Edit/Edycja]  [Save recipe in file/
Zapisz przepis w pliku].
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Save recipe in file/Zapisz
przepis w pliku].
 Aby zapisać wszystkie elementy przepisu, wybierz opcję [Save
all recipes/Zapisz wszystkie przepisy] w wyświetlonym oknie.
 Aby wybrać i zapisać ustawienia przepisu, wybierz opcję [Save
selected recipes/Zapisz wybrane przepisy] w wyświetlonym
oknie, a następnie kliknij przycisk [Specify Recipe Details/Określ
szczegóły przepisu]. W wyświetlonym oknie zaznacz ustawienia
przepisu, które chcesz zapisać, a następnie kliknij przycisk [OK].
folder docelowy, wprowadź nazwę pliku,
2 Wybierz
a następnie kliknij przycisk [Save/Zapisz].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Po skopiowaniu receptury obrazu i zastosowaniu jej do obrazu
w innej orientacji, orientacja obrazu również ulegnie zmianie.
Aby zapobiec zmianie orientacji obrazu, wybierz menu [Edit/Edycja]
 [Select and copy recipe settings/Wybierz i skopiuj ustawienia
receptury] i usuń zaznaczenie z pola [Rotate left / Rotate right:
0°/Obróć w lewo / Obróć w prawo: 0°] w wyświetlonym oknie.
Określanie
preferencji
97
Wprowadzenie/
Spis treści
Wczytywanie i stosowanie przepisów
obraz, do którego ma zostać zastosowany
1 Zaznacz
przepis, a następnie wybierz kolejno: menu [Edit/
Edycja]  [Read and paste recipe from file/Wczytaj
i wklej przepis z pliku].
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Open/Otwórz].
2 Wybierz przepis i kliknij przycisk [Open/Otwórz].
 Przepis zostanie zastosowany na obrazie.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
98
JPEG/TIFF
Korekcja przez porównanie wielu obrazów
Można zsynchronizować obszary różnych obrazów wyświetlane w wielu
oknach podglądu i skorygować obrazy podczas porównywania.
W oknie podglądu wyświetl obrazy, które chcesz
porównać.
1
2 Wyrównaj obrazy.
 Wybierz kolejno: menu [Window/Okno]  [Arrange horizontally/
Rozmieść poziomo] lub [Arrange vertically/Rozmieść pionowo].
 Okna podglądu zostaną wyrównane.
5 Przesuń wyświetlany obszar.
 Przesunięcie wyświetlanego obszaru powiększenia w jednym
z okien podglądu spowoduje także zmianę wyświetlanego
obszaru powiększenia we wszystkich pozostałych oknach
podglądu.
 Aby anulować synchronizację, wybierz kolejno: menu [Preview/
Podgląd]  [Sync preview position/Synchronizuj pozycję
podglądu] i [Sync preview display size/Synchronizuj rozmiar
ekranu podglądu] jeszcze raz.
kolejno: menu [Preview/Podgląd]  [Sync
3 Wybierz
preview position/Synchronizuj pozycję podglądu]
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
i [Sync preview display size/Synchronizuj rozmiar
ekranu podglądu].
Drukowanie
obrazów
4 Powiększ obraz.
 Powiększ i wyświetl dowolne z okien podglądu.
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
 Pozostałe okna podglądu także zostaną wyświetlone z tym
samym stosunkiem pozycji do powiększenia.
Synchronizacja dotyczy wyłącznie położenia celownika
powiększenia oraz współczynnika powiększenia. Korekcje obrazów
nie zostaną zsynchronizowane.
99
JPEG/TIFF
Skuteczna edycja
Edycja w oknie edycji obrazu
Połączenie ekranu miniatur i okna podglądu umożliwia skuteczną edycję
obrazów oraz szybkie przełączanie się między obrazami do edycji.
Najpierw zaznacz obrazy do edycji w oknie głównym.
Wprowadzenie/
Spis treści
3 Dokonaj edycji obrazu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
oknie głównym wybierz obrazy, które chcesz
1 Wedytować.
2 Przełącz na okno edycji obrazu.
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Kliknij
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
 Okno główne przełączy się na okno edycji obrazu.
Okno edycji obrazu
Zmiana powiększenia
Wybierz obraz, który ma być edytowany
Wybrany obraz zostanie wyświetlony w powiększeniu na
środku okna.
 Informacje dotyczące ikon wyświetlanych na obramowaniu
miniatury można znaleźć w części „Informacje z ramki obrazu
w oknie głównym i oknie edycji obrazu” (str. 165).
 Wyświetlane są palety narzędzi, paleta nawigatora i paleta
histogramu, a obraz można edytować.
 Aby przywrócić stan sprzed ostatniej operacji wykonanej przy
użyciu palety narzędzi, należy wybrać polecenie [Undo/Cofnij]
w menu [Edit/Edycja] lub nacisnąć kombinację klawiszy
< >+ <Z>.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
100
Wprowadzenie/
Spis treści
4 Kliknij obszar, który chcesz powiększyć
Zmiana układu wyświetlania miniatur
na poziomy
Wybierz kolejno: menu [View/Widok]  [Horizontal
Thumbnails/Miniatury w poziomie].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Kliknij
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
 Kliknięty obszar zostanie powiększony do 100%
(rozmiar rzeczywisty).
 Aby zmienić obszar wyświetlania, przeciągnij obraz lub
przeciągnij obszar powiększenia (str. 19) w oknie palety
nawigatora.
 Kliknij ponownie, aby wrócić do wyświetlania całego obrazu
([Fit to window/Dopasuj do okna]).
 Aby wrócić do okna głównego, kliknij przycisk [
] na pasku
narzędzi.
 Wybranie opcji [Vertical Thumbnails/Miniatury w pionie]
spowoduje powrót do pionowego układu wyświetlania miniatur.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
W oknie edycji obrazu można wybierać obrazy tylko z folderu.
Informacje na temat gromadzenia obrazów do edycji z kilku
folderów można znaleźć w części „Gromadzenie i edycja obrazów 
w oknie Collection (Kolekcja)” (str. 102).
101
Wprowadzenie/
Spis treści
Gromadzenie i edycja obrazów w oknie Collection (Kolekcja)
W folderach kolekcji można zgromadzić wybrane obrazy, a następnie je
przeglądać, porównywać lub poddawać edycji.
Zgromadzone obrazy mogą pochodzić z jednego lub wielu folderów —
umożliwi to wydajniejszą pracę z tymi obrazami.
Kliknij opcję [+ Add collection/+ Dodaj kolekcję] w
1 obszarze
[Collection/Kolekcja] w oknie głównym.
obrazy lub foldery obrazów w oknie
3 Wybierz
głównym. Wybierz kolejno: menu [File/Plik] 
[Add to collection/Dodaj do kolekcji].
 Obrazy zostaną dodane do wybranego folderu kolekcji i zostanie
wyświetlona liczba zaznaczonych obrazów w folderze kolekcji.
Po dodaniu obrazu w trybie wyświetlania pojedynczego obrazu
(str. 23) zostanie wskazana liczba dwóch obrazów.
 Można także dodać obrazy do folderu kolekcji, zaznaczając
obrazy i foldery, a następnie wybierając opcję [Add to collection/
Dodaj do kolekcji] z menu wyświetlonego po przytrzymaniu
klawisza <control>.
folder kolekcji w obszarze [Collection/
4 Wybierz
Kolekcja].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
 W obszarze [Collection/Kolekcja] zostanie utworzony nowy folder
kolekcji.
 Wprowadź nazwę folderu kolekcji.
 Aby utworzyć dodatkowe foldery kolekcji, powtórz tę procedurę.
Można utworzyć maksymalnie 20 folderów.
Wybierz kolejno: menu [File/Plik]  [Select collection/
2 Wybierz
kolekcję] i wybierz spośród wyświetlonych
nazw folderów żądany folder kolekcji, aby
zgromadzić obrazy.
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
 Zostaną wyświetlone obrazy z wybranego folderu.
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
102
Wprowadzenie/
Spis treści
5 Sprawdź wyświetlane obrazy.
6
Edytuj obrazy.
 Edytuj wyświetlane obrazy.
 Wyświetlane obrazy są zachowywane w folderach kolekcji nawet
po zamknięciu programu DPP.
Usuwanie obrazów z folderów kolekcji
 Usuwanie wybranych obrazów
Zaznacz obrazy w folderze kolekcji, wybierz obrazy i kliknij opcję
[Remove from collection/Usuń z kolekcji] w menu [File/Plik]. (Obrazy
można także usunąć z folderu kolekcji, zaznaczając je z wciśniętym
klawiszem <control> i wybierając polecenie [Remove from collection/
Usuń z kolekcji] w wyświetlonym menu). Należy pamiętać,
że usunięcie obrazu z folderu kolekcji nie będzie miało wpływu na
oryginał.
 Usuwanie wszystkich obrazów
Wybierz polecenie [Clear collection/Wyczyść kolekcję] w menu
[File/Plik]. Należy pamiętać, że nawet usunięcie wszystkich obrazów
z folderu kolekcji nie będzie miało wpływu na oryginały.
 Usuwanie folderu kolekcji
Wybierz folder kolekcji w obszarze kolekcji, a następnie wybierz opcję
[Delete collection/Usuń kolekcję] z menu, które pojawi się po
przytrzymaniu klawisza <control>. Należy pamiętać, że usunięcie
folderu kolekcji nie będzie miało wpływu na oryginały.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
Zmiany dokonywane na obrazach są wprowadzane na
oryginałach
Zmiany dokonywane na obrazach w folderze kolekcji są
wprowadzane w oryginałach.
103
JPEG/TIFF
Składanie obrazów
Można połączyć dwa obrazy w jeden obraz. Można jeszcze dalej łączyć
obrazy, dodając kolejny obraz do obrazu kompozytowego.
Ponieważ obraz kompozytowy jest zapisywany jako oddzielny plik,
oryginalne obraz pozostają niezmienione.

 Funkcja ta może być stosowana z wszystkimi typami obrazów
(str. 4), które są obsługiwane przez program DPP.
 Przestrzeń kolorów obrazu kompozytowego to przestrzeń
kolorów obrazu tła.
 Informacje o obrazie nie są dołączane do obrazu
kompozytowego.
1 W oknie głównym wybierz obraz tła.
Wprowadzenie/
Spis treści
kolejno: menu [Tools/Narzędzia]  [Start
2 Wybierz
Compositing tool/Uruchom narzędzie składania].
 Zostanie wyświetlone okno narzędzia składania.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
 Obraz tła można także wybrać w oknie edycji obrazu lub oknie
[Collection/Kolekcja].
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
104
Wprowadzenie/
Spis treści
3 Wybierz obraz, który ma być złożony.
 Wybierz obraz przeznaczony do złożenia z listy [Foreground
Image/Obraz pierwszoplanowy].
4 Wybierz metodę składania.
 Wybierz metodę składania z listy [Composite Method/Metoda
składania].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
 Wybrany obraz zostanie wyświetlony w oknie miniatur
[Foreground Image/Obraz pierwszoplanowy].
 Podgląd złożonego obrazu tła i [Foreground Image/Obraz
pierwszoplanowy] jest wyświetlany w podglądzie obrazu
kompozytowego.
 Można składać następujące obrazy.
• Jeśli obraz tła zostanie wybrany w oknie głównym: obrazy
znajdujące się w tym samym folderze, co obraz tła.
• Jeśli obraz tła zostanie wybrany w oknie [Collection/Kolekcja]:
obrazy w oknie [Collection/Kolekcja].
• Jeśli obraz tła zostanie wybrany w oknie edycji obrazu: obrazy
wyświetlane w obszarze wyświetlania miniatur.
 Można także składać obrazy o różnych rozmiarach.
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
 Zostanie zastosowana metoda składania wybrana w oknie
podglądu obrazu kompozytowego.
 Do wyboru jest pięć metod składania: Add (Dodawanie), Average
(Uśrednianie), Weighted (Równoważenie), Lighten (Rozjaśnianie)
i Darken (Przyciemnianie). Szczegółowe informacje na temat
każdej metody — patrz „Metody składania” (str. 107).
 Jeśli wybierzesz metodę [Weighted/Równoważenie], możesz
ustawić proporcję łączonego obrazu. Użyj suwaka [Weight/
Waga] znajdującego się u dołu listy [Composite Method/Metoda
składania] lub bezpośrednio wprowadź wartość, aby ustawić
proporcję.
 Kliknięcie przycisku [100% view/Widok 100%] powoduje
wyświetlenie obrazu w 100% powiększeniu (rozmiar rzeczywisty).
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
105
Wprowadzenie/
Spis treści
5 Ustaw obrazy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Duże przesunięcie (50 pikseli)
Małe przesunięcie (1 piksel)
Wyrównywanie środków obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
W celu wyrównania można także
bezpośrednio wprowadzić
współrzędne pozycji [Foreground
Image/Obraz pierwszoplanowy].
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
 Domyślnie obraz tła i [Foreground Image/Obraz pierwszoplanowy] są wyświetlane
z wyrównanymi środkami.
 [Compose in RAW Format/Składanie w formacie RAW]
Zaznacz pole wyboru [Compose in RAW Format/Składanie w formacie RAW]
(zależnie od potrzeb).
 Funkcję [Compose in RAW Format/Składanie w formacie RAW]
można ustawić pod następującymi warunkami.
Zarówno obraz tła, jak i [Foreground Image/Obraz
pierwszoplanowy] są obrazami RAW i spełnione są wszystkie
poniższe warunki.
• Aparaty, którymi zrobiono zdjęcia, miały to samo oznaczenie modelu.
• Ustawienie czułości ISO podczas fotografowania było takie same.
• Ustawienie priorytetu jasnych partii obrazu było takie same.
• Wielkości obrazów (rozmiary oryginałów) są takie same.
Drukowanie
obrazów
Tryb
HDR PQ
 Następujące funkcje nie są dostępne dla obrazów składanych
za pomocą funkcji [Compose in RAW Format/Składanie
w formacie RAW].
• Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności) (str. 58)
• Styl obrazów Auto (automatycznie ustawiony na Standard)
(str. 49)
Określanie
preferencji
106
Wprowadzenie/
Spis treści
6 Kliknij przycisk [Save As/Zapisz jako].
 W wyświetlonym oknie określ wymagane ustawienia, a następnie
kliknij przycisk [Save/Zapisz].
 Kliknięcie przycisku [Continue/Kontynuuj] spowoduje złożenie
obrazów w nowy obraz tła. Procedurę można kontynuować,
dokładając inny obraz.
 Aby zakończyć, kliknij przycisk [Close/Zamknij].
Metody składania
 Add (Dodawanie)
Obraz tła i [Foreground Image/Obraz pierwszoplanowy] zostaną
dodane, a obrazy zostaną połączone.
 Average (Uśrednianie)
Obraz tła i [Foreground Image/Obraz pierwszoplanowy] zostaną
połączone w równomiernej proporcji (50%).
Jeśli chcesz zmienić proporcję obrazu [Foreground Image/Obraz
pierwszoplanowy], wybierz metodę [Weighted/Równoważenie].
 Weighted (Równoważenie)
Ustaw proporcje dla [Foreground Image/Obraz pierwszoplanowy],
a następnie połącz obraz tła i [Foreground Image/Obraz
pierwszoplanowy].
 Lighten (Rozjaśnianie)
Obraz tła i [Foreground Image/Obraz pierwszoplanowy] są
porównywane i łączone są tylko jaśniejsze części pozycji [Foreground
Image/Obraz pierwszoplanowy].
 Darken (Przyciemnianie)
Obraz tła i [Foreground Image/Obraz pierwszoplanowy] są
porównywane i łączone są tylko ciemniejsze części pozycji
[Foreground Image/Obraz pierwszoplanowy].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
Można wyświetlić tę funkcję jako przycisk funkcji w głównym oknie
paska narzędzi (str. 125).
107
JPEG/TIFF
Tworzenie obrazów HDR (wysoki zakres dynamiki)
Można utworzyć obrazy o wysokim zakresie dynamiki, w których
przycięcia w jasnych i ciemnych partiach są zredukowane, a obrazy
wyglądają jak dzieła malarskie. Jest to technika odpowiednia
w przypadku martwej natury i pejzaży. Funkcja ta jest najbardziej
efektywna w przypadku używania trzech obrazów o różnych
ekspozycjach (niedoświetlonego, naświetlonego standardowo,
prześwietlonego) do utworzenia obrazu HDR. Jednak można utworzyć
obraz HDR z dwóch obrazów, a nawet z jednego obrazu.
Ponieważ obraz HDR jest zapisywany jako oddzielny obraz, wyjściowe
obrazy pozostają niezmienione.
* HDR to skrót od High Dynamic Range.
kolejno: menu [Tools/Narzędzia]  [Start
2 Wybierz
HDR tool/Uruchom narzędzie HDR].
 Zostanie wyświetlone okno [Select Images/Wybierz obrazy].
 Okno [Select Images/Wybierz obrazy] można wyświetlić także
z poziomu okna edycji lub okna edycji obrazu.
wymagane ustawienia, a następnie kliknij
3 Określ
przycisk [Start HDR/Uruchom HDR].
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
 Funkcja ta może być stosowana z wszystkimi typami obrazów
(str. 4), które są obsługiwane przez program DPP.
 Informacje o obrazie nie są dołączane do obrazu HDR.
Drukowanie
obrazów
1 Wybierz obraz w oknie głównym.
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
 Aby zmienić wybrany obraz lub dodać inny obraz, kliknij przycisk
[Browse/Przeglądaj], a następnie wybierz plik obrazu w
wyświetlonym oknie dialogowym [Open/Otwórz] i kliknij przycisk
[Open/Otwórz].
 Jeśli wybierzesz dwa obrazy o tym samym rozmiarze, możesz
zaznaczyć pole wyboru obok polecenia [Auto Align/
Automatyczne wyrównanie] w celu automatycznego wyrównania
obrazów. Automatyczne wyrównanie obrazu może jednak nie
działać poprawnie w przypadku powtarzających się motywów
(kratka, paski itp.) lub płaskich, niezróżnicowanych tonalne
obrazów.
 Kliknięcie przycisku [Start HDR/Uruchom HDR] spowoduje
wyświetlenie okna [Adjust Image/Skoryguj obraz].
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
Po użyciu automatycznego wyrównania obrazu brzegi obrazu
zostaną częściowo przycięte.
108
Wprowadzenie/
Spis treści
odpowiednie ustawienia,
4 Wprowadź
aby wyregulować obraz.
 Suwaki okna [Adjust Image/Skoryguj obraz]
[Tone/Color/Ton/Kolor]
[Brightness/Jasność]: Dostosowuje ogólną jasność obrazu.
Przesuń suwak w prawo,
aby rozjaśnić obraz, lub w lewo,
aby przyciemnić obraz.
[Saturation/Nasycenie]: Dostosowuje ogólne nasycenie koloru
obrazu. Przesuń suwak w prawo,
aby kolor stał się intensywniejszy,
lub w lewo, aby kolor stał się słabszy.
[Contrast/Kontrast]:
Dostosowuje ogólny kontrast obrazu.
Przesuń suwak w prawo, aby
zwiększyć kontrast, lub w lewo,
aby go zmniejszyć.
[Detail Enhancement/Uwydatnianie szczegółów]
[Strength/Wzmocnienie]: Dostosowuje ogólny kontrast i kontrast
szczegółów równocześnie. Przesuń suwak
w prawo, aby uzyskać silniejszy efekt.
[Smoothness/Gładkość]: Dostosowuje ogólną gładkość obrazu.
Przesuń suwak w prawo, aby uzyskać
gładki i naturalny efekt.
[Fineness/Precyzja]: Reguluje wyrazistość szczegółów.
Przesuń suwak w prawo, aby uzyskać
ostrzejszy zarys.
 [Presets/Zaprogramowane ustawienia] i efekty wykończenia
Ustawienie [Presets/Zaprogramowane ustawienia] pozwala
skorzystać z pięciu wstępnie zdefiniowanych efektów wykończenia,
dostępnych w rozwijanym menu (domyślnie jest wybrany efekt
[Natural/Naturalny]). Nie trzeba ustawiać ręcznie poszczególnych
suwaków. Po wybraniu przez użytkownika efektu wykończenia
każdy suwak przemieszcza się zgodnie z ustawieniem. Suwaki
można regulować także po wybraniu gotowego efektu.
[Natural/Naturalny]:
W przypadku scen o wysokim kontraście
następuje korekcja odwzorowania w
obszarach, w których światła lub cienie
są zazwyczaj przycięte. Dzięki temu
przetworzony obraz zawiera mniej
przyciętych świateł i cieni.
[Art standard/Artystyczny standard]:
Zapewnia tonalność zbliżoną do tej,
która cechuje dzieła malarskie.
Tworzy sugestywny obraz.
[Art vivid/Artystyczny żywy]: Zapewnia mocniejszy efekt niż
[Art standard/Artystyczny standard].
[Art bold/Artystyczny olejny]: Zapewnia mocniejszy efekt niż [Art standard/
Artystyczny standard], co sprawia, że obiekt
niemal „wyskakuje” z obrazu.
[Art embossed/Artystyczny uwypuklony]:
Zmniejsza plastyczność w większym
stopniu niż [Art standard/Artystyczny
standard], nadając starodawny wygląd.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
109
Wprowadzenie/
Spis treści
5 Kliknij przycisk [Save As/Zapisz jako].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
 W wyświetlonym oknie określ wymagane ustawienia, klikając
przycisk [Save As/Zapisz jako], a następnie kliknij przycisk
[Save/Zapisz].
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
Możesz wyświetlić tę funkcję jako przycisk funkcji w głównym oknie
paska narzędzi (str. 125).
110
Dla zaawansowanych
Korzystanie z optymalizatora Dual Pixel RAW
Po skonfigurowaniu funkcji Dual Pixel Raw dla aparatu obsługującego tę
funkcję przed rozpoczęciem fotografowania obrazów RAW obrazy są
rejestrowane jako „specjalne obrazy RAW (obrazy Dual Pixel RAW)”
do których dołączane są informacje o pikselach pobrane z matrycy
światłoczułej. Fotografowanie tego typu jest nazywane rejestrowaniem Dual
Pixel RAW. Zastosowanie funkcji [Dual Pixel RAW Optimizer/Optymalizator
Dual Pixel RAW] do obrazów Dual Pixel RAW umożliwia wykorzystywanie
danych Dual Pixel zarejestrowanych razem z obrazem Dual Pixel RAW
do mikroregulacji położenia maksymalnej ostrości i rozdzielczości,
dostosowania punktu widzenia lub efektu bokeh na pierwszym planie w celu
poprawienia wyglądu zdjęcia oraz zredukowania niepożądanego efektu
ducha na obrazach za pomocą informacji o głębi zapisanych w pliku.
Uwagi dotyczące rejestrowania Dual Pixel RAW
Podczas rejestrowania obrazów Dual Pixel RAW należy wziąć pod
uwagę następujące kwestie.
 Uwagi dotyczące wszystkich funkcji
• Efekty łatwiej jest uzyskać, gdy wartość przysłony obiektywu
wynosi f/5.6 lub mniej.
• Efekty mogą prezentować się różnie, zależnie od tego, czy
wybrano orientację pionową czy poziomą.
• Zaleca się skonfigurowanie czułości ISO o wartości 1600 lub
niższej.
 Dotyczy tylko mikroregulacji położenia maksymalnej ostrości
i rozdzielczości za pomocą informacji o głębi zapisanych w pliku
Dual Pixel RAW
• Zalecane jest skonfigurowanie ogniskowej obiektywu
wynoszącej co najmniej 50 mm.
• Zalecane jest korzystanie z tej funkcji wyłącznie, gdy aparat
znajduje się w odpowiedniej odległości od obiektu*.
* Poniższej podano, ile orientacyjnie powinna wynosić
odległość od obiektu zależnie od ogniskowej.
Gdy ogniskowa obiektywu ma wartość 50 mm, fotografowany obiekt
powinien znajdować się w odległości ok. 1–10 m
Gdy ogniskowa obiektywu ma wartość 100 mm, fotografowany obiekt
powinien znajdować się w odległości ok. 2–20 m
Gdy ogniskowa obiektywu ma wartość 200 mm, fotografowany obiekt
powinien znajdować się w odległości ok. 4–40 m
Mikroregulacja położenia maksymalnej
ostrości i rozdzielczości za pomocą informacji
o głębi zapisanych w pliku Dual Pixel RAW
Na podstawie informacji o głębi zapisanych w pliku Dual Pixel RAW
można przeprowadzić mikroregulację położenia maksymalnej ostrości
i rozdzielczości.
oknie głównym lub oknie edycji obrazu wybierz
1 Wobraz
Dual Pixel RAW, który chcesz dostosować,
a następnie wybierz opcję [Start Dual Pixel RAW
Optimizer/Uruchom optymalizator Dual Pixel RAW]
z menu [Tools/Narzędzia].
 Zostanie otwarte okno optymalizatora Dual Pixel RAW.
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
pole wyboru [Image Microadjustment/
2 Zaznacz
Mikroregulacja obrazu].
Określanie
preferencji
Tę funkcję można wyświetlić jako przycisk funkcji w głównym oknie
paska narzędzi (str. 125).
111
Wprowadzenie/
Spis treści
3 Skoryguj obraz.
Dostosowywanie punktu widzenia lub efektu bokeh na
pierwszym planie w celu poprawienia wyglądu zdjęcia
Na podstawie informacji o głębi zapisanych w plikach z obrazami Dual
Pixel Raw można dostosowywać punkt widzenia lub efekt bokeh na
pierwszym planie w celu poprawienia wyglądu zdjęcia.
oknie głównym lub oknie edycji obrazu wybierz
1 Wobraz
Dual Pixel RAW, który chcesz dostosować,
a następnie wybierz opcję [Start Dual Pixel RAW
Optimizer/Uruchom optymalizator Dual Pixel RAW]
z menu [Tools/Narzędzia].
 Zostanie otwarte okno optymalizatora Dual Pixel RAW.
 Użyj suwaka, aby dostosować rozdzielczość na podstawie
informacji o głębi i poziomie rozdzielczości.
4
Kliknij przycisk [OK].
 Skorygowane wartości zostaną zastosowane do obrazu.
Informacje na temat zapisywania skorygowanych obrazów
można znaleźć w sekcji „Zapisywanie rezultatów edycji” (str. 93).
2
3
Zaznacz pole wyboru [Bokeh Shift/Przesunięcie
efektu bokeh].
Wybierz obszar do dostosowania.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
 Jeżeli zarys obiektu lub efekt bokeh wyglądają nienaturalnie bądź
też nastąpiło zwiększenie szumów albo pojawiły się zauważalne
zmiany w zakresie barw lub jasności, należy zmniejszyć
intensywność regulacji.
 Tej operacji nie można wykonać, jeśli dostosowano punkt
widzenia lub efekt bokeh na pierwszym planie w celu poprawienia
wyglądu zdjęcia bądź zredukowano niepożądany efekt ducha na
obrazach.
Określanie
preferencji
 Kliknij przycisk [Select area/Wybierz obszar] i przeciągnij na obrazie,
aby zdefiniować obszar do dostosowania, a następnie kliknij
prawym przyciskiem myszy w celu zatwierdzenia wyboru obszaru.
Możesz też usunąć zaznaczenie pola wyboru [Show borders/
Pokaż ramkę], aby ukryć ramkę.
112
Wprowadzenie/
Spis treści
4 Skoryguj obraz.
Redukowanie niepożądanego efektu ducha na obrazach
Na podstawie informacji o głębi zapisanych w plikach z obrazami Dual
Pixel Raw można zredukować niepożądany efekt ducha na obrazach.
1
W oknie głównym lub oknie edycji obrazu wybierz
obraz Dual Pixel RAW, który chcesz dostosować,
a następnie wybierz opcję [Start Dual Pixel RAW
Optimizer/Uruchom optymalizator Dual Pixel RAW]
z menu [Tools/Narzędzia].
 Zostanie otwarte okno optymalizatora Dual Pixel RAW.
 Za pomocą suwaka dostosuj punkt widzenia.
pole wyboru [Ghosting Reduction/Redukcja
2 Zaznacz
efektu ducha] i wybierz obszar.
5 Kliknij przycisk [OK].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
 Skorygowane wartości zostaną zastosowane do obrazu.
Informacje na temat zapisywania skorygowanych obrazów
można znaleźć w sekcji „Zapisywanie rezultatów edycji” (str. 93).
Zdalne
fotografowanie
 Jeżeli zarys obiektu lub efekt bokeh wyglądają nienaturalnie bądź
też nastąpiło zwiększenie szumów albo pojawiły się zauważalne
zmiany w zakresie barw lub jasności, należy zmniejszyć
intensywność regulacji.
 Wartość rozdzielczości może zwiększać się wraz z głębią obrazu
zależnie od intensywności dokonywanych regulacji.
 Jeżeli granice wybranego obszaru wyznaczone ramką wyglądają
nienaturalnie, należy zmniejszyć intensywność dokonywanej
regulacji.
 Tej operacji nie można wykonać, jeśli przeprowadzono
mikroregulację położenia maksymalnej ostrości i rozdzielczości
za pomocą informacji o głębi zapisanych w pliku Dual Pixel RAW
bądź zredukowano niepożądany efekt ducha na obrazach.
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
 Kliknij przycisk [Select area/Wybierz obszar] i przeciągnij na
obrazie, aby zdefiniować obszar do dostosowania, a następnie
kliknij prawym przyciskiem myszy w celu zatwierdzenia wyboru
obszaru.
Możesz też usunąć zaznaczenie pola wyboru [Show borders/
Pokaż ramkę], aby ukryć ramkę.
 Wszelkie efekty ducha lub flary na zaznaczonym obszarze
zostaną usunięte.
Określanie
preferencji
113
Wprowadzenie/
Spis treści
3 Kliknij przycisk [OK].
 Skorygowane wartości zostaną zastosowane do obrazu.
Informacje na temat zapisywania skorygowanych obrazów
można znaleźć w sekcji „Zapisywanie rezultatów edycji” (str. 93).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
 W niektórych przypadkach zarys obiektu lub efekt bokeh mogą
wyglądać nienaturalnie bądź też może nastąpić zwiększenie
szumów albo mogą pojawić się zauważalne zmiany w zakresie
barw lub jasności.
 W pewnych sytuacjach granice wybranego obszaru wyznaczone
ramką mogą wyglądać nienaturalnie.
 Tej operacji nie można wykonać, jeśli przeprowadzono
mikroregulację położenia maksymalnej ostrości i rozdzielczości
za pomocą informacji o głębi zapisanych w pliku Dual Pixel RAW
bądź dostosowano punkt widzenia lub efekt bokeh na pierwszym
planie w celu poprawienia wyglądu zdjęcia.
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
114
JPEG/TIFF
Dla zaawansowanych
Korzystanie z kompozycji głębi
Kompozycja głębi generuje pojedynczy obraz z kilku obrazów przy
zapewnieniu ostrości na dużym obszarze. Ta funkcja łączy obrazy
z narzędziem Kompozycja głębi i przedstawia połączony wynik jako
obraz kompozycji głębi. Następnie można również poprawić obraz
wyjściowy przy użyciu narzędzia Edycja kompozycji głębi.
Ta funkcja może być również używana w przypadku zdjęć wykonanych
bez użycia bracketingu ostrości w aparacie.
Zobacz „Przestrogi dotyczące robienia zdjęć w celu kompozycji głębi”
(str. 116) i „Przestrogi dotyczące korzystania z kompozycji głębi”
(str. 117).
Obsługiwane obrazy
Aparaty
EOS 5D Mark IV, EOS R, EOS RP, EOS 90D, EOS
M6 Mark II, PowerShot G5 X Mark II, PowerShot
G7 X Mark III
Obiektywy
Grupy obiektywów RF, EF i EF-S (z wyjątkiem
obiektywów TS-E i obiektywów typu „rybie oko”)
Obsługiwane
formaty
CR2, CR3, JPG, TIFF*1
Warunki
fotografowania
Aparat, obiektyw, czas naświetlania, wartość
przysłony, ogniskowa, format obrazu i wielkość
obrazu muszą być takie same.
*1
Obrazy TIFF skonwertowane i zapisane w DPP
 Nawet jeśli powyższe warunki są spełnione, poniższe obrazy nie są
obsługiwane przez kompozycję głębi.
• Obrazy RAW utworzone przez fotografowanie z ekspozycją
wielokrotną
• Obrazy bez informacji o obrazie
• Obrazy zapisane jako obrazy wyświetlane w trybie HDR PQ
• Obrazy o rozdzielczości 1600 x 1600 pikseli lub mniejszej albo 9999
x 6666 pikseli lub większej
Wprowadzenie/
Spis treści
Korzystanie z narzędzia kompozycji głębi
1 Wybierz wiele obrazów w oknie głównym itd.
 W przypadku zdjęć wykonanych z użyciem bracketingu ostrości
w aparacie można wykonywać kompozycję głębi, nawet jeśli
wybrano tylko jedno zdjęcie.
Wybierz menu [Tools/Narzędzia]  [Depth
2 Compositing/Kompozycja
głębi]  [Start depth
compositing tool/Uruchom narzędzie do
kompozycji głębi].
 Zostanie wyświetlone okno narzędzia Kompozycja głębi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
115
Wprowadzenie/
Spis treści
i ustaw wymagane elementy, a następnie
3 Dostosuj
kliknij przycisk [Execute/Wykonaj].
 Obrazy są łączone i powstaje obraz kompozycji głębi.
 W tym samym folderze, co obraz kompozytowy jest tworzony
folder obrazów źródłowych (nazwa folderu: DPP_DC_...).
Folder obrazów źródłowych służy do korekty obrazu kompozycji
głębi za pomocą opcji [Depth Compositing Editing Tool/
Narzędzie do edycji kompozycji głębi].
 Aby zmienić miejsce docelowe lub format obrazu kompozycji
głębi, kliknij przycisk [Browse/Przeglądaj], aby wprowadzić
ustawienia w wyświetlonym oknie.
 [Auto brightness adjustment/Automatyczna regulacja jasności]
niweluje wszelkie zmiany jasności pomiędzy obrazami
używanymi do kompozycji głębi za pomocą automatycznej
korekty, gdy jasności nieznacznie się różnią.
Tę funkcję można wyświetlić jako przycisk funkcyjny na pasku
narzędzi głównego okna (str. 125).
Przestrogi dotyczące robienia zdjęć w celu
kompozycji głębi
 Po wykonaniu kompozycji głębi połączony wynik może mieć
węższy kąt widzenia niż w chwili zrobienia zdjęć. Podczas
fotografowania z bracketingiem ostrości zalecane jest
fotografowanie z szerszym kątem widzenia. Po zakończeniu
kompozycji głębi możesz przyciąć obraz, jeśli to konieczne.
 Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed rozpoczęciem
fotografowania ustaw wartość przysłony w zakresie f/5.6-11.
 Pamiętaj, aby przed zrobieniem zdjęcia użyć statywu i pewnie
zablokować aparat na swoim miejscu.
 Powtarzające się wzory, takie jak wzory kratki i wzory pasków, lub
obrazy, w których cały ekran jest płaski i pozbawiony kontrastu,
mogą nie być możliwe do połączenia.
 Podczas robienia wielu zdjęć zacznij od ustawienia ostrości na
obrazie najbliższym i stopniowo się oddalaj.
 Podczas robienia wielu zdjęć obrazy, w których ostrość znacznie
się różni, mogą prowadzić do powstania połączonego obrazu
z nierównomierną ostrością lub który może nie być możliwy do
połączenia.
 Kompozycja głębi zakłada, że łączone są obrazy nieruchomych
obiektów. Sfotografowane zdjęcia obiektów w ruchu mogą nie być
możliwe do połączenia.
 Jeśli na ekranie znajduje się wiele obiektów, obrazy mogą nie być
możliwe do połączenia w zależności od sposobu ułożenia
obiektów, na przykład obiekty rozmieszczone daleko od siebie.
 Zalecane są poniższe obiektywy.
RF35mm F1.8 MACRO IS STM, RF50mm F1.2 L USM,
RF28-70mm F2 L USM, RF24-105mm F4 L IS USM
EF16-35mm f/4L IS USM, EF24-70mm f/4L IS USM, EF100mm
f/2.8L MACRO IS USM, EF180mm f/3.5L MACRO USM
EF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM, EF-S60mm f/2.8
MACRO USM, EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
EF-M28mm f/3.5 MACRO IS STM, EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS
STM, EF-M18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
116
Wprowadzenie/
Spis treści
Przestrogi dotyczące korzystania
z kompozycji głębi
 Po uruchomieniu narzędzia Kompozycja głębi zawartość
przepisów dołączonych do aktywnych zdjęć jest odzwierciedlana
w obrazie kompozycji głębi (z wyłączeniem następujących
elementów).
• Stempel
• Dane dla retuszu kurzu
• Zmniejszenie efektu mory (paleta narzędzi do regulacji
częściowej)
• Regulacja kąta (paleta narzędzi kadrowania / regulacji kąta)
• Ustawienie rozmiaru podczas otwierania wybranego obrazu
RAW w DPP (str. 92)
• Regulacja kolorów dla określonej gamy kolorów (w tym
[Monochrome/Monochromatyczny])
• Optymalizator Dual Pixel RAW
• Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)
• Cienie/biele
 Narzędzie Kompozycja głębi nie uruchamia się, jeśli aktywny
obraz nie jest obsługiwany.
Korzystanie z narzędzia do edycji kompozycji głębi
Jeśli zamierzonych wyników nie uzyskano za pomocą narzędzia
Kompozycja głębi, funkcja ta kopiuje fragment obrazu, który ma zostać
skorygowany, z obrazu źródłowego do obrazu kompozycji głębi (w tym
narzędziu opcja [Edited Image/Edytowany obraz]).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
1 Wybierz obraz kompozycji głębi w oknie głównym itd.
Wybierz menu [Tools/Narzędzia]  [Depth
2 Compositing/Kompozycja
głębi]  [Start depth
Sortowanie
obrazów
 Zostanie wyświetlone okno narzędzia Edycja kompozycji głębi.
Drukowanie
obrazów
compositing editing tool/Uruchom narzędzie do
edycji kompozycji głębi].
Edycja
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
 U dołu ekranu jest automatycznie wyświetlana miniatura obrazu
źródłowego. Miniatury obrazów źródłowych nie są jednak automatycznie
wyświetlane, jeśli nazwa obrazu kompozycji głębi lub folder obrazów
źródłowych zostanie zmieniony lub lokalizacja zapisu zostanie przeniesiona.
Wybierz folder obrazów źródłowych, który został utworzony w tym samym
czasie, gdy obraz kompozycji głębi został utworzony.
117
Wprowadzenie/
Spis treści
3 Wybierz obraz źródłowy i zmodyfikuj go w razie potrzeby.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Okrągły kursor
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
 Wybierz obraz źródłowy spośród miniatur obrazów źródłowych
wyświetlanych u dołu ekranu.
 Jeśli [Source Image/Obraz źródłowy] i [Edited Image/Edytowany
obraz] są zdjęciami różnych obszarów, wokół [Source Image/
Obrazu źródłowego] może być wyświetlana czarna ramka.
 Kliknięcie przycisku [Set Adjustment Area/Ustaw obszar regulacji]
spowoduje wyświetlenie okrągłego kursora. Kliknij lub przeciągnij
fragment [Edited Image/Edytowany obraz], który chcesz poprawić,
za pomocą kursora, a wtedy taki sam fragment [Source Image/
Obrazu źródłowego] zostanie skopiowany.
 Użyj opcji [Radius/Promień], aby ustawić rozmiar obszaru regulacji,
a następnie użyj opcji [Blur radius/Promień rozmycia], aby ustawić
rozmycie przy granicy obszaru regulacji.
 Przechodzenie między dokonanymi korektami umożliwiają
przyciski [
][
][
][
]. Dostępne przyciski, od lewej,
to [Undo All/Cofnij wszystko], [Undo/Cofnij], [Redo/Ponów] i [Redo
All/Ponów wszystko]. Jeśli jednak zmieniono obraz źródłowy na
inny, nie można przejść między korektami dokonanymi za pomocą
obrazu źródłowego przed zmianą.
 Przepis dołączony do obrazu kompozycji głębi nie jest stosowany
dla [Edited Image/Edytowany obraz] w tej funkcji.
Ponadto przepisy obrazu kompozycji głębi nie są dołączane do
plików obrazu zapisanych za pomocą tej funkcji.
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
118
Wprowadzenie/
Spis treści
4 Zapisz obraz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
 Kliknij przycisk [Save As/Zapisz jako], aby wybrać i zapisać
wymagane ustawienia.
 Aby zakończyć, kliknij przycisk [Close/Zamknij].
Tę funkcję można wyświetlić jako przycisk funkcyjny na pasku
narzędzi głównego okna (str. 125).
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
119
Dla zaawansowanych
Korzystanie z Narzędzia do obsługi obrazów seryjnych RAW
Z tej funkcji można korzystać w przypadku tzw. rolek (plików z serią
zdjęć) zarejestrowanych w trybie zdjęć seryjnych RAW za pomocą
cyfrowych aparatów fotograficznych marki Canon.
W oprogramowaniu DPP rolka jest traktowana (edycja, zapis,
drukowanie itd.) jako pojedynczy obraz RAW. W tym celu aplikacja
automatycznie wybiera tzw. „reprezentatywny obraz”*.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat trybu zdjęć
seryjnych RAW zapoznaj się z Instrukcją Obsługi dołączoną do aparatu
obsługującego wyżej wspomniany tryb.
Omawiane narzędzie oferuje następujące możliwości:
• Zmiana reprezentatywnego obrazu rolki
• Zapis pojedynczego obrazu z rolki
• Wyodrębnienie i zapis dowolnego zakresu obrazów z rolki
* Reprezentatywny obraz — obraz wyświetlany jako miniatura itp.,
reprezentujący wszystkie obrazy z rolki
kolejno: menu [Tools/Narzędzia]  [Start
2 Wybierz
RAW Burst Image tool/Uruchom Narzędzie do
obsługi obrazów seryjnych RAW].
 Zostanie wyświetlone okno Narzędzia do obsługi obrazów
seryjnych RAW.
 Aby zakończyć, kliknij przycisk [Close/Zamknij].
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Uruchamianie Narzędzia do obsługi obrazów seryjnych RAW
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
1 Wybierz rolkę w oknie głównym itp.
 Obsługiwane są wyłącznie rolki zarejestrowane w trybie zdjęć
seryjnych RAW za pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego
marki Canon.
(Ikona na miniaturze:
)
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
Narzędzie można wyświetlić jako przycisk funkcyjny na pasku
narzędzi głównego okna (str. 125).
120
Wprowadzenie/
Spis treści
Funkcje dostępnie w oknie Narzędzia do obsługi obrazów seryjnych RAW
Obszar wyświetlania obrazu
Powiększenie wyświetlanego
obrazu
Znacznik reprezentatywnego
obrazu rolki
Jest widoczny, gdy w oknie
narzędzia jest wyświetlany obraz
reprezentatywny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Wyświetlanie obrazu bez
powiększenia
Ustawienie wyświetlanego
obrazu jako
reprezentatywnego obrazu
(str. 122)
Sortowanie
obrazów
Wyświetlanie obrazu
z dopasowaniem do
wielkości okna
Przejście do
reprezentatywnego obrazu
Edycja
obrazów
Znacznik pierwszego
obrazu (str. 123)
Suwak 
(str. 122, str. 123)
Wybór pierwszego obrazu
rolki we wyodrębnionym
zakresie (str. 123)
Przejście do poprzedniego
obrazu (str. 122, str. 123)
Numer wyświetlanego obrazu
Numer wyświetlanego obrazu /
liczba wszystkich obrazów rolki
Pozycja reprezentatywnego
obrazu rolki
Przywrócenie oryginalnie
zarejestrowanego obrazu
Odrzucenie wszelkich zmian
dokonanych za pomocą
narzędzia i przywrócenie obrazu
pierwotnie zarejestrowanego za
pomocą aparatu
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Wyodrębnienie i zapis
dowolnego zakresu obrazów
z rolki (str. 123)
Zdalne
fotografowanie
Zapis pojedynczego obrazu
z rolki (str. 122)
Wybór ostatniego obrazu rolki
we wyodrębnionym zakresie
(str. 123)
Przejście do następnego
obrazu (str. 122, str. 123)
Znacznik ostatniego obrazu
(str. 123)
Drukowanie
obrazów
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
121
Wprowadzenie/
Spis treści
Zmiana reprezentatywnego obrazu rolki
Jako reprezentatywny obraz możesz wybrać dowolny obraz z rolki.
okno Narzędzia do obsługi obrazów
1 Otwórz
seryjnych RAW.
 Wykonaj kroki od 1 do 2 procedury „Uruchamianie Narzędzia do
obsługi obrazów seryjnych RAW” (str. 120).
 Zostanie wyświetlone okno Narzędzia do obsługi obrazów
seryjnych RAW.
2
Wyświetl zdjęcie, które chcesz ustawić jako
reprezentatywny obraz.
 Użyj suwaka albo przycisków [
]i[
], aby
w obszarze wyświetlania obrazu wyświetlić obraz, który chcesz
ustawić jako reprezentatywny obraz.
 Pozycja zdjęcia aktualnie ustawionego jako reprezentatywny
obraz jest wskazywana za pomocą znacznika [
] widocznego
powyżej suwaka.
3 Zmień reprezentatywny obraz.
 Kliknij przycisk [Use as Rep. Image/Użyj jako repr. obraz].
 Aktualnie wyświetlane zdjęcie zostanie ustawione jako
reprezentatywny obraz.
 Aby przywrócić obraz do wersji pierwotnie zarejestrowanej za
pomocą aparatu, kliknij przycisk [
].
 Aby zakończyć, kliknij przycisk [Close/Zamknij].
Zapisywanie pojedynczego obrazu z rolki
Istnieje możliwość wyodrębnienia dowolnego, pojedynczego obrazu
z rolki, a następnie zapisania go.
okno Narzędzia do obsługi obrazów
1 Otwórz
seryjnych RAW.
 Wykonaj kroki od 1 do 2 procedury „Uruchamianie Narzędzia do
obsługi obrazów seryjnych RAW” (str. 120).
 Zostanie wyświetlone okno Narzędzia do obsługi obrazów
seryjnych RAW.
2 Wyświetl obraz, który ma zostać zapisany.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
 Użyj suwaka albo przycisków [
]i[
], aby
w obszarze wyświetlania obrazu wyświetlić obraz, który chcesz
zapisać.
3 Zapisz obraz.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
 Kliknij przycisk [
], aby wyświetlić okno umożliwiające
zdefiniowanie niezbędnych ustawień, a następnie zapisz obraz.
 Aby przywrócić ustawienia obrazu do wersji pierwotnie
zarejestrowanej za pomocą aparatu, kliknij przycisk [
].
 Aby zakończyć, kliknij przycisk [Close/Zamknij].
Określanie
preferencji
122
Wprowadzenie/
Spis treści
Wyodrębnienie i zapisanie dowolnego zakresu obrazów z rolki
Istnieje możliwość wyodrębnienia dowolnego zakresu obrazów z rolki,
a następnie zapisania go jako oddzielnej rolki.
okno Narzędzia do obsługi obrazów
1 Otwórz
seryjnych RAW.
 Wykonaj kroki od 1 do 2 procedury „Uruchamianie Narzędzia do
obsługi obrazów seryjnych RAW” (str. 120).
 Zostanie wyświetlone okno Narzędzia do obsługi obrazów
seryjnych RAW.
2
Ustaw pierwszy obraz rolki.
 Użyj suwaka albo przycisków [
]i[
],
aby w obszarze wyświetlania obrazu wyświetlić obraz, który
chcesz ustawić jako pierwszy obraz rolki, a następnie kliknij
przycisk [
].
 Znacznik pierwszego obrazu ( ) przestawi się, a pierwszy
obraz rolki zostanie ustawiony.
3 Ustaw ostatni obraz rolki.
 Użyj suwaka albo przycisków [
]i[
],
aby w obszarze wyświetlania obrazu wyświetlić obraz, który
chcesz ustawić jako ostatni obraz rolki, a następnie kliknij
przycisk [
].
 Znacznik ostatniego obrazu (
) przestawi się, a ostatni obraz
rolki zostanie ustawiony.
4 Zapisz rolkę.
 Kliknij przycisk [
], aby wyświetlić okno umożliwiające
zdefiniowanie niezbędnych ustawień, a następnie zapisz rolkę.
 Aby przywrócić ustawienia obrazu do wersji pierwotnie
zarejestrowanej za pomocą aparatu, kliknij przycisk [
].
 Aby zakończyć, kliknij przycisk [Close/Zamknij].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
123
Dla zaawansowanych
Przenoszenie obrazu RAW do programu Photoshop
Obraz RAW można przekształcić na obraz TIFF (16-bitowy) i przenieść
do programu Adobe Photoshop.
Wybierz kolejno: menu [Tools/Narzędzia]  [Transfer
to Photoshop/Przenieś do programu Photoshop].
 Zostanie uruchomiony program Photoshop, w którym pojawi się
przeniesiony obraz.
Można przenosić pojedyncze obrazy
Za jednym razem można przenieść tylko jeden obraz. Informacje na
temat jednoczesnego wysłania wielu obrazów — patrz str. 136.
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
 Modyfikacje dokonane za pomocą omawianego narzędzia nie są
obsługiwane przez następujące funkcje: „Kopiowanie przepisu
i stosowanie go na innym obrazie” (str. 97), „Zapisywanie
przepisu jako pliku” (str. 97) oraz „Wczytywanie i stosowanie
przepisów” (str. 98).
 Modyfikacje dokonane za pomocą omawianego narzędzia nie
mogą zostać cofnięte za pomocą opcji [Revert to shot settings/
Przywróć ustawienia pierwotnie zarejestrowanego obrazu]
i [Revert to last saved settings/Przywróć ostatnio zapisane
ustawienia] na karcie [Adjustment/Regulacja] menu, nawet po ich
wybraniu. Jednakże istnieje możliwość przywrócenia obrazu do
wersji pierwotnie zarejestrowanej za pomocą aparatu
w przypadku użycia przycisku [
] w samym narzędziu.
 Pomimo zmiany reprezentatywnego obrazu rolki przy użyciu
omawianego narzędzia, informacjami o obrazie dla rolki
wyświetlanej w oknie głównym itp. będą informacje
zarejestrowane dla reprezentatywnego obrazu w momencie
fotografowania.
 Modyfikacje rolki (przepis) dokonane w oknie głównym itp. nie są
odzwierciedlanie w oknie narzędzia (z wyjątkiem obrotu obrazu
o 90°).
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
 Wymagany jest program Photoshop w wersji 7.0 lub nowszej.
 Przeniesione obrazy zostaną automatycznie przekształcone na
obrazy TIFF (16-bitowe) z dodanym profilem ICC (str. 166). Profil
ICC zawiera informacje dotyczące ustawień [Preferences/
Preferencje] (str. 159) lub roboczej przestrzeni kolorów (str. 90)
określonej dla każdego obrazu w opisany sposób, a odpowiednie
informacje o kolorach są przekazywane do programu Photoshop.
 Po zamknięciu programu Photoshop przeniesiony obraz zniknie,
a pozostanie tylko oryginalny obraz RAW. Zaleca się zapisanie
osobno przeniesionego obrazu w programie Photoshop.
Określanie
preferencji
124
Dostosowywanie paska narzędzi okna głównego
Przyciski często używanych funkcji można wyświetlać na pasku
narzędzi okna głównego.
Można także zmienić sposób rozmieszczenia przycisków.
kolejno: menu [Tools/Narzędzia] 
1 Wybierz
[Customize toolbar/Dostosuj pasek narzędzi].
 Zostanie wyświetlone okno [Configure Toolbar/Konfiguracja
paska narzędzi].
Wybierz funkcje, które mają być wyświetlane na
2 pasku
narzędzi.
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
 Aby zmienić układ przycisków, wybierz funkcję, która ma zostać
zmieniona, a następnie kliknij przycisk [Move Up/Przesuń
w górę] lub [Move Down/Przesuń w dół].
 Po określeniu ustawień kliknij przycisk [Close/Zamknij] i zamknij
okno.
 Ustawienia zostaną zastosowane do paska narzędzi okna
głównego.
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
125
5
Drukowanie obrazów
Wprowadzenie/
Spis treści
Drukowanie obrazów ............................................. 127
Drukowanie z wykorzystaniem informacji
o obrazie ................................................................... 128
Drukowanie listy miniatur
(drukowanie stykówek) .......................................... 129
Drukowanie z użyciem wtyczek............................. 130
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
126
Drukowanie obrazów
Obrazy można wydrukować na drukarce. W tym miejscu jako przykład
opisano procedurę drukowania jednego obrazu na jednym arkuszu
papieru.
1 Wybierz obraz, który ma być wydrukowany.
2 Wybierz kolejno: menu [File/Plik]  [Print/Drukuj].
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
 Zostanie wyświetlone okno ustawień drukowania.
3
Rozpocznij drukowanie.
 W oknie dialogowym ustawień drukowania określ optymalne
ustawienia do drukowania fotografii i kliknij przycisk [Print/
Drukuj].
 Rozpocznie się drukowanie.
Określanie
preferencji
127
Drukowanie z wykorzystaniem informacji o obrazie
Pojedynczy obraz można dowolnie umieścić na jednym arkuszu papieru
i wydrukować łącznie z tytułami, informacjami o obrazie itp.
1
2
3
Wybierz pojedynczy obraz, który ma być
wydrukowany.
Wybierz kolejno: menu [File/Plik]  [Print with
detailed setting/Drukuj z ustawieniami
szczegółowymi].
Określ wymagane ustawienia drukowania,
a następnie kliknij przycisk [Print/Drukuj].
Zachowywanie ustawień
Wspomniane w punkcie 3 ustawienia na kartach są zapamiętywane po
rozpoczęciu drukowania albo kliknięciu przycisku [Apply/Zastosuj].
Ustawienia można zastosować do innego obrazu podczas drukowania.
Zapamiętane ustawienia to opcje: [Printer/Drukarka], [Media/Nośnik],
[Media orientation/Orientacja mediów], [Registration marks/Znaki
rejestracji], [Header/Nagłówek], [Footer/Stopka] oraz [Image
Information/Informacje o obrazie] i ustawienia w podmenu [Setings/
Ustawienia].
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Przełączanie karty ustawień
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Podgląd wydruku
 Obraz można przenieść, przeciągając go.
 Aby zmienić rozmiar obrazu, przeciągnij jego cztery narożniki.
 Aby uzyskać informacje o obrazie, kliknij przycisk [
] na karcie
[Text/Tekst] i w wyświetlonym oknie wybierz żądane elementy.
Określanie
preferencji
 Użytkownik może określić profile drukarki (str. 159).
 W przypadku wybrania symulacji kolorów CMYK obraz zostanie
wydrukowany w określonych kolorach.
128
Drukowanie listy miniatur (drukowanie stykówek)
Istnieje możliwość drukowania wielu obrazów ułożonych w rzędach na
jednej kartce papieru.
1
2
3
Wybierz obrazy, które mają zostać wydrukowane
w ramach listy miniatur.
Kliknij menu [File/Plik]  [Print contact sheets/Drukuj
stykówki].
Skonfiguruj wymagane ustawienia drukowania,
a następnie kliknij przycisk [Print/Drukuj].
Karty ustawień
Co zrobić, aby zachować ustawienia?
Wspomniane w punkcie 3 ustawienia na kartach są zapamiętywane po
rozpoczęciu drukowania albo kliknięciu przycisku [Apply/Zastosuj].
Ustawienia można także zastosować do innego drukowanego obrazu.
Zapamiętywane są następujące ustawienia: [Printer/Drukarka], [Media/
Nośnik] i [Media orientation/Orientacja], a także wszystkie opcje na
kartach [Image/Obraz] i [Settings/Ustawienia].
 Istnieje możliwość skonfigurowania profili drukarki (str. 159).
 Jeżeli nie ustawiono symulacji przestrzeni kolorów CMYK,
obraz zostanie wydrukowany przy użyciu ustawionych kolorów
(str. 159).
 Użycie tej funkcji w oknie edycji obrazu spowoduje wydrukowanie
w ramach listy miniatur wszystkich znajdujących się w oknie
obrazów (nie tylko tych wybranych).
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Podgląd wydruku
Określanie
preferencji
129
Drukowanie z użyciem wtyczek
kolejno: menu [File/Plik]  [Plug-in printing/
1 Wybierz
Drukowanie z użyciem wtyczek]  wtyczka
odpowiednia dla używanej drukarki.
 Zostanie uruchomiona wybrana wtyczka.
2
Określ wymagane ustawienia drukowania fotografii,
a następnie rozpocznij drukowanie.
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
130
6
Przetwarzanie dużej liczby obrazów RAW
Pakietowe stosowanie balansu bieli na obrazach
(własny balans bieli) .............................................. 132
Zapisywanie własnych ustawień balansu bieli.......... 132
Stosowanie własnego balansu bieli.......................... 133
Pakietowe zapisywanie obrazów jako JPEG lub
TIFF (przetwarzanie pakietowe)................................ 134
Pakietowe przenoszenie obrazów do
oprogramowania do edycji obrazów........................ 136
Pakietowa zmiana nazw plików obrazów .............. 137
Zmiana nazw plików obrazów w zadanej
kolejności w oknie głównym ..................................... 137
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
131
Pakietowe stosowanie balansu bieli na obrazach (własny balans bieli)
Modyfikacje balansu bieli wprowadzone na obrazie RAW
zarejestrowanym w określonym środowisku można zapisać jako własny
balans bieli. Następnie można przeprowadzić skuteczną korekcję
balansu bieli, stosując własny balans bieli na dużej liczbie obrazów
RAW zarejestrowanych w takim samym środowisku.
Nie można zastosować danych własnego balansu bieli w przypadku
wersji wcześniejszych niż DPP 4.
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Zapisywanie własnych ustawień balansu bieli
1 Dostosuj balans bieli
(str. 52, str. 53).
 Aby dostosować balans bieli, należy wybrać ustawienie inne niż
[ ( )] z listy [White balance adjustment/Korekcja balansu bieli]
(str. 51). Kiedy jest wybrana opcja [ ( )] korekcji nie można
zapisać.
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
palecie narzędzi korekcji podstawowej kliknij
2 Na
przycisk [Register/Zapisz].
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Register personal white
balance/Zapisywanie własnego balansu bieli].
z listy numer przycisku, który ma zostać
3 Wybierz
zapisany i kliknij przycisk [OK].
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Używanie własnych zapisanych ustawień balansu bieli na
innym komputerze
1 W punkcie 3 kliknij przycisk [Save/Zapisz], aby zapisać balans jako
plik.
2 Skopiuj plik do innego komputera.
3 W programie DPP na innym komputerze wyświetl okno opisane
w punkcie 3.
4 Kliknij przycisk [Load/Wczytaj] i w wyświetlonym oknie wybierz
skopiowany plik.
Nie można zmienić ani skorygować balansu bieli w przypadku
wielokrotnie naświetlanych obrazów RAW utworzonych za pomocą
aparatu.
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
132
Wprowadzenie/
Spis treści
Stosowanie własnego balansu bieli
oknie głównym wybierz obraz, do którego chcesz
1 Wzastosować
własny balans bieli.
2 Wybierz kolejno: menu [View/Widok]  [Tool palette/Paleta narzędzi].
przycisk numeru własnego balansu bieli,
3 Kliknij
który ma być zastosowany.
 Zostanie wyświetlona paleta narzędzi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
 Własny balans bieli zostanie zastosowany na wszystkich
zaznaczonych obrazach.
133
Pakietowe zapisywanie obrazów jako JPEG lub TIFF (przetwarzanie pakietowe)
Istnieje możliwość przekształcenia pakietu zmodyfikowanych obrazów
RAW i zapisania ich w postaci bardziej uniwersalnych plików JPEG lub
TIFF.
Obrazy zostaną zapisane w oddzielnych plikach, dzięki czemu obrazy
RAW pozostaną niezmienione.
oknie dialogowym przetwarzania kliknij przycisk
4 W[Exit/Zamknij].
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
oknie głównym zaznacz obrazy, które mają być
1 Wprzekształcone.
kolejno: menu [File/Plik]  [Batch process/
2 Wybierz
Przetwarzanie pakietowe].
Sortowanie
obrazów
 Zostanie wyświetlone okno [Batch settings/Ustawienia pakietu].
Edycja
obrazów
wymagane ustawienia, a następnie kliknij
3 Określ
przycisk [Execute/Wykonaj].
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe przetwarzania
pakietowego i rozpocznie się zapisywanie.
 Po zapisaniu wszystkich obrazów w oknie dialogowym
przetwarzania pakietowego zostanie wyświetlony przycisk
[Exit/Zamknij].
 Jeśli w obszarze [File name/Nazwa pliku] została zaznaczona
opcja [New file name/Nowa nazwa pliku], należy określić wartość
w polu [Sequence number/Numer sekwencji].
 Po zapisaniu w sposób opisany powyżej wykadrowany obraz
(str. 70) lub obraz z usuniętym kurzem (od str. 85 do str. 89) staje
się rzeczywiście wykadrowanym obrazem lub obrazem z
usuniętym kurzem.
 Z funkcji tej można skorzystać również w oknie edycji obrazu,
przy czym poddane konwersji i zapisane zostaną wszystkie
widoczne w oknie obrazy (nie tylko te wybrane).
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
134
Wprowadzenie/
Spis treści
Nie można zapisać obrazów z przepisem
W oknie [Batch settings/Ustawienia pakietu] nie można zapisywać
edytowanych obrazów RAW przy użyciu poleceń [Save/Zapisz] oraz
[Save As/Zapisz jako] (str. 93).
Aby zapisać wyniki przetwarzania lub edycji w obecnie używanej wersji
Technologia obróbki obrazów RAW programu DPP jest nieustannie
udoskonalana, umożliwiając osiągnięcie możliwie najlepszych efektów.
Oznacza to, że wyniki obróbki dokonanej w dwóch różnych wersjach
programu DPP mogą się nieznacznie różnić, nawet przy tych samych
danych obrazu RAW. Wyniki edycji danych obrazu RAW z dołączonym
przepisem również mogą się różnić.
Aby zachować wyniki wywoływania lub edycji obecnie używanej wersji,
zaleca się przetworzenie i zapisanie obrazów w postaci oddzielnych
plików JPEG lub TIFF.
Umiejętne zapisywanie pakietowe
 Podczas zapisywania można kontynuować pracę w innym oknie
Ponieważ funkcja zapisywania działa niezależnie w tle, podczas
zapisywania można kontynuować pracę w innym oknie, na przykład
w oknie głównym lub oknie podglądu.
 Aby umożliwić przekształcenie i zapisanie wszystkich obrazów,
nie należy zaznaczać pojedynczego obrazu w oknie głównym
Jeśli zostaną pominięte czynności opisane w punkcie 1, a punkt 2
zostanie zrealizowany bez zaznaczania obrazów w oknie głównym,
nastąpi przekształcenie i zapisanie wszystkich obrazów
wyświetlanych w oknie głównym.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
135
Pakietowe przenoszenie obrazów do oprogramowania do edycji obrazów
Do oprogramowania do edycji obrazów można przenieść wiele obrazów.
W przeciwieństwie do metody opisanej w części „Przenoszenie obrazu
RAW do programu Photoshop” (str. 124) przenoszone obrazy zostały
już przekonwertowane i zapisane jako osobne obrazy, w związku
z czym nie zostaną usunięte po zamknięciu docelowej aplikacji.
W tym iejscu jako przykładu użyto oprogramowania Adobe Photoshop.
oknie głównym zaznacz obrazy, które mają być
1 Wprzeniesione.
kolejno: menu [File/Plik]  [Batch process/
2 Wybierz
Przetwarzanie pakietowe].
 Zostanie wyświetlone okno [Batch settings/Ustawienia pakietu].
Wprowadź ustawienia wymagane przez funkcję
3 przenoszenia
(np. format plików).
pole wyboru [Open image using software/
4 Zaznacz
Otwórz obraz przy użyciu oprogramowania].
5 Wybierz program Photoshop.
 W oknie dialogowym [Open/Otwórz] wybierz plik lub alias
programu Photoshop i kliknij przycisk [Open/Otwórz].
 Okno dialogowe [Open/Otwórz] zostanie zamknięte, a w
obszarze [Image transfer settings/Ustawienia transferu obrazów]
w oknie [Batch settings/Ustawienia pakietu] zostanie określony
program Photoshop.
6
Kliknij przycisk [Execute/Wykonaj].
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe przetwarzania i
rozpocznie się przenoszenie pakietowe.
 Po przeniesieniu pierwszego obrazu zostanie uruchomiony
program Photoshop, a przenoszone obrazy będą wyświetlane
w kolejności przenoszenia.
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Open/Otwórz].
 Aby zmienić oprogramowanie będące celem transferu, kliknij
przycisk [Browse/Przeglądaj] w menu [Image transfer settings/
Ustawienia transferu obrazów] i przycisk [Open/Otwórz]
w wyświetlonym oknie dialogowym, po czym wybierz
oprogramowanie i kliknij przycisk [Open/Otwórz].
 Z funkcji tej można skorzystać również w oknie edycji obrazu,
przy czym przetransferowane zostaną wszystkie widoczne
w oknie obrazy (nie tylko te wybrane).
Określanie
preferencji
136
Pakietowa zmiana nazw plików obrazów
oknie głównym zaznacz obrazy, których nazwy
1 Wplików
mają być zmienione.
kolejno: menu [Tools/Narzędzia]  [Start
2 Wybierz
Rename tool/Uruchom narzędzie Zmiana nazwy].
 Zostanie wyświetlone okno zmiany nazwy.
3
Określ wymagane ustawienia i kliknij przycisk
[Execute/Wykonaj].
Wprowadzenie/
Spis treści
Zmiana nazw plików obrazów w zadanej kolejności w oknie głównym
Podczas zmiany kolejności obrazów w oknie głównym można zmienić
jednocześnie nazwy plików obrazów zgodnie z kolejnością, w jakiej były
one posortowane.
1 Zmień kolejność obrazów w oknie głównym .
oknie głównym zaznacz obrazy, których nazwy
2 Wplików
mają być zmienione.
kolejno: menu [Tools/Narzędzia]  [Start
3 Wybierz
Rename tool/Uruchom narzędzie Zmiana nazwy].
opcję [Fit to main window/Dopasuj do okna
4 Zaznacz
głównego].
(str. 36)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
 Rozpocznie się przetwarzanie i nazwy plików zostaną zmienione.
Nie można wprowadzić zmian w przypadku powielenia nazwy
pliku
Jeśli w polu [Modified File Name/Zmodyfikowana nazwa pliku] pojawi się
nazwa pliku w kolorze czerwonym, oznacza to, że ta nazwa jest powielona.
Nie można wprowadzić zmian, kiedy powielona jest choćby jedna nazwa.
W takim przypadku należy zmienić ustawienia, aby uniknąć powielania.
 Można zmienić nazwę tylko jednego pliku w oknie głównym
naraz. W tym celu należy wybrać miniaturkę, kliknąć prawym
przyciskiem myszy i wybrać opcję [Rename/Zmień nazwę]
z wyświetlonego menu.
 Narzędzia zmiany nazwy nie można uruchomić z poziomu okna
[Collection/Kolekcja] (str. 102). Nie można również zmienić
nazwy pliku jednego obrazu.
5 Określ wymagane ustawienia.
 Aby skopiować obraz, zaznacz pole wyboru [Copy and Rename/
Skopiuj i zmień nazwę].
6
Kliknij przycisk [Execute/Wykonaj].
 Nazwy plików zostaną zmienione, a kolejność w oknie głównym
zostanie zachowana.
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
137
7
Zdalne fotografowanie
Wprowadzenie/
Spis treści
Zdalne fotografowanie ........................................... 139
Zapis wzorca balansu bieli z obrazu w aparacie ...... 142
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
138
Zdalne fotografowanie
Zdalne fotografowanie można wykonywać za pomocą programu 
„EOS Utility” pozwalającego na komunikację z aparatem.
Aby zdalne fotografowanie było możliwe, na komputerze musi być
zainstalowane oprogramowanie „EOS Utility w wer. 3.x”. Aby uzyskać
informacje o aparatach zgodnych z oprogramowaniem „EOS Utility wer.
3.x”, odnieś się do dokumentu „EOS Utility wer. 3.x Instrukcja obsługi”
(elektroniczna instrukcja obsługi w formacie PDF). Funkcja ta nie jest
dostępna w aparatach z serii EOS M (z wyjątkiem modelu EOS M50)
ani aparatach PowerShot.
przycisk [Remote Shooting/Zdalne
1 Kliknij
fotografowanie] na pasku narzędzi okna głównego.
 Aby zapisać w obecnie wybranym folderze, wybierz [Current
Folder/Bieżący folder].
 Aby utworzyć nowy folder do zapisywania obrazów, wybierz 
[Use this folder/Użyj tego folderu], kliknij przycisk [Select/
Wybierz], a następnie wybierz lokalizację i wprowadź nazwę 
w pozycji [Destination folder/Folder docelowy].
 Po określeniu ustawień kliknij przycisk [OK].
 Pojawi się okno zdalnego fotografowania.
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
 Zostanie wyświetlone okno ustawień zdalnego fotografowania.
[Destination/Miejsce docelowe] w oknie
2 Ustaw
Specify Remote Shooting Folder (Określ folder
zdalnego fotografowania).
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
139
Wprowadzenie/
Spis treści
Pozycję [File Name/Nazwa pliku] można zmienić w oknie Specify
Remote Shooting Folder (Określ folder zdalnego fotografowania).
Jeśli wybrano opcję [Do not modify/Bez zmiany nazw], obrazy
zostaną zapisane przy pomocy nazw plików ustawionych
w aparacie.
1 Kliknij przycisk [Settings/Ustawienia], aby wyświetlić okno Set file name
for captured image (Ustaw nazwy plików przechwytywanych obrazów).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
 Podczas wykonywania zdjęcia można korzystać z podglądu,
przełączając okno do widoku wielofunkcyjnego.
aparat do komputera i włącz zasilanie
3 Podłącz
aparatu.
4 Kliknij przycisk [Live View].
2 Wybierz zasadę nadawania nazw plikom obrazów z wyświetlonej listy.
 Można kliknąć przycisk [Customize/Dostosuj] i dostosować
zasadę nadawania nazwy plikom. Istnieje możliwość
niezależnego określenia znaków poprzedzających nazwę,
liczby cyfr w numerze seryjnym oraz numeru początkowego
osobno dla każdego pliku.
 Jeśli nazwy plików mają zawierać datę fotografowania, można
określić format daty (kolejność i styl zapisu roku, miesiąca
i dnia) oraz znaki podziału w oknie Set file name for captured
image (Ustaw nazwy plików przechwytywanych obrazów).
3 Po określeniu ustawień kliknij przycisk [OK].
 Okno Set file name for captured image (Ustaw nazwy plików
przechwytywanych obrazów) zostanie zamknięte.
 Po kliknięciu przycisku [Remote Shooting/Zdalne fotografowanie]
paletę [Camera Control/Sterowanie aparatem] można ukryć,
klikając przycisk [
] w prawym dolnym rogu okna głównego.
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
 Zostanie wyświetlone okno Live View programu „EOS Utility”.
140
Wprowadzenie/
Spis treści
5 Określ wymagane ustawienia.
7 Określ wymagane ustawienia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
 Szczegółowe instrukcje konfiguracji można znaleźć w dokumencie
„EOS Utility Instrukcja obsługi” (instrukcja elektroniczna w formacie
PDF).
6 Kliknij przycisk [Settings/Ustawienia].
 Szczegółowe instrukcje konfiguracji można znaleźć w dokumencie „EOS
Utility Instrukcja obsługi” (instrukcja elektroniczna w formacie PDF).
8
Wykonaj zdjęcie.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
 Zostanie wyświetlone okno przechwytywania programu „EOS Utility”.
141
Wprowadzenie/
Spis treści
Zapis wzorca balansu bieli z obrazu w aparacie
Podczas zdalnego fotografowania możesz zapisać w podłączonym aparacie
wzorzec balansu bieli utworzony na podstawie wybranego obrazu.
Aby skorzystać z tej funkcji, na komputerze musi być zainstalowany
program EOS Utility w wersji 3.4.20 lub nowszej.
Funkcja ta nie jest dostępna w aparatach z serii EOS M (z wyjątkiem modelu
EOS M50) ani aparatach PowerShot.
zarejestrowany obraz, który zostanie użyty
1 Wyświetl
jako wzorzec balansu bieli.
 Zostanie wyświetlone wykonane zdjęcie.
 Zdjęcie zostanie zapisane w folderze utworzonym w kroku 2.
 Obrazy w folderze wymienionym powyżej zostaną wyświetlone w obszarze wyświetlania
miniatur.
Można także utworzyć podfolder w folderze wymienionym powyżej i zapisać w nim
obrazy. Aby utworzyć podfolder, kliknij przycisk [Create subfolder/Utwórz podfolder]
w oknie zdalnego fotografowania, uzupełnij pole [Folder name/Nazwa folderu] na
wyświetlonym ekranie, a następnie kliknij przycisk [OK].
 Naciśnij przycisk [
], aby jednocześnie wyświetlić wyrównane względem siebie
okna programów DPP i EOS Utility.
• Funkcja ta jest obsługiwana przez oprogramowanie EOS Utility w wersji 3.8 lub
nowszej.
• W przypadku korzystania z wielu monitorów okno główne programu DPP oraz okno
zdalnego fotografowania programu EOS Utility mogą być jednocześnie wyświetlane
i wyrównane względem siebie tylko na jednym i tym samym monitorze.
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
 Jako wzorzec mogą być wykorzystane wyłącznie obrazy RAW
z rozszerzeniem „.CR2” albo „.CR3”.
lokalizację, w której zostanie zapisany
2 Wybierz
wzorzec balansu bieli.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Nie należy zamykać aplikacji „EOS Utility” podczas ustawiania lub wykonywania
zdalnego fotografowania.
 Zdjęcia należy wykonywać za pomocą programu EOS Utility w poniższych przypadkach.
• Użytkownik chce automatycznie regulować ostrość za pomocą przycisku migawki
programu EOS Utility
• Użytkownik chce wykonywać serie zdjęć
 Można wykonywać zdjęcia i porównywać zarejestrowany obraz z obrazem przypiętym,
korzystając z opcji przypinania obrazu (str. 21). Jest to wygodne rozwiązanie przy
zaznaczaniu obrazów.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Określanie
preferencji
 Wybierz miejsce zapisu wzorca balansu bieli za pomocą pola
listy [Registered to/Rejestruj w]. Dostępność pozycji na liście
zależy od modelu aparatu.
142
Wprowadzenie/
Spis treści
punkt obrazu, który będzie stanowił wzorzec
3 Wybierz
balansu bieli i zapisz wzorzec w aparacie.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
 Kliknij przycisk [
] i na wyświetlonym w punkcie 1 obrazie
kliknij myszką punkt, który ma stanowić wzorzec balansu bieli.
 Wzorzec balansu bieli zostanie zapisany w wybranej w punkcie 2
lokalizacji i będzie stosowany do wyświetlanych obrazów.
 Kliknij przycisk [
] ponownie, aby opuścić okno funkcji.
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
143
8
Odtwarzanie filmów i zapisywanie zdjęć
Odtwarzanie filmów i zapisywanie zdjęć ............... 145
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
144
Odtwarzanie filmów i zapisywanie zdjęć
Oprogramowania DPP można używać do odtwarzania filmów MOV i MP4 zarejestrowanych za pomocą zgodnych aparatów, a także do zapisywania
pojedynczych klatek (zdjęć) z filmów w formacie JPEG albo TIFF. Aby korzystać z tych funkcji, należy wybrać opcję [Play with Digital Photo
Professional 4/Odtwarzaj przy użyciu programu Digital Photo Professional 4] w obszarze [Movie file playback/Odtwarzanie plików filmowych] na karcie
[General Settings/Ustawienia ogólne] w oknie [Preferences/Ustawienia].
Należy jednocześnie pamiętać, że oprogramowanie DPP nie pozwala na edycję filmów.
1 Dwukrotnie kliknij miniaturę filmu w oknie głównym (widok miniatur).
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
 Zostanie wyświetlone okno podglądu.
 Jeżeli panel sterowania okna poglądu nie zostanie wyświetlony, kliknij menu [Preview/Podgląd]  [Preview control panel/Panel sterowania
okna podglądu].
Określanie
preferencji
145
Wprowadzenie/
Spis treści
2 Do wykonywania każdej z operacji używaj odpowiedniego elementu sterującego panelu sterowania okna podglądu.
(10) Zapisz jako zdjęcie
(4) Licznik czasu odtwarzania
(5) Suwak szybkiego przewijania
(6) Nr klatki / łączna liczba klatek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
(2) Klatka następna
(7) Wycisz / wyłącz wyciszenie
(1) Odtwórz/wstrzymaj
(8) Suwak poziomu głośności
(3) Klatka poprzednia
(9) Włącz/wyłącz podgląd danych LUT
(1)
Odtwórz/wstrzymaj
Umożliwia rozpoczęcie odtwarzania wyświetlanego filmu
i wstrzymanie go.
(7)
Wycisz / wyłącz wyciszenie
Umożliwia wyłączenie / ponowne włączenie dźwięku odtwarzanego
filmu.
(2)
Klatka następna
Umożliwia przejście do kolejnej klatki. Po wstrzymaniu odtwarzania
filmu za pomocą tego przycisku można przechodzić o jedną klatkę
do przodu.
(8)
Suwak poziomu głośności
Przesuwanie suwaka w lewo lub prawo umożliwia regulację
głośności odtwarzanego filmu.
(9)
Włącz/wyłącz podgląd danych LUT
Umożliwia włączenie i wyłączenie podglądu danych LUT
w przypadku filmów zarejestrowanych z użyciem trybu Canon LOG.
Z tego przycisku można korzystać również podczas odtwarzania
filmu.
(3)
(4)
(5)
(6)
Klatka poprzednia
Umożliwia przejście do poprzedniej klatki. Po wstrzymaniu
odtwarzania filmu za pomocą tego przycisku można przechodzić o
jedną klatkę do tyłu.
Licznik czasu odtwarzania
Prezentuje czas odtwarzania.
Suwak szybkiego przewijania
Podczas odtwarzania albo wstrzymania filmu przeciąganie suwaka w
lewo lub prawo umożliwia przechodzenie do wybranego miejsca filmu.
Nr klatki / łączna liczba klatek
Prezentuje numer aktualnie wyświetlanej klatki oraz łączną liczbę
klatek odtwarzanego filmu.
(10) Zapisz jako zdjęcie
Umożliwia zapisanie aktualnie wyświetlanej klatki filmu jako zdjęcia.
Po kliknięciu tego przycisku wyświetla się okno [Convert and save/
Konwertuj i zapisz] (str. 94) . Skonfiguruj niezbędne ustawienia,
a następnie kliknij przycisk [Save/Zapisz] w celu zapisania zdjęcia.
Zapisanie zdjęcia nie jest możliwe podczas odtwarzania.
Aby zapisać zdjęcie, wstrzymaj odtwarzanie filmu.
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
 Jeżeli panel sterowania okna poglądu nie zostanie wyświetlony, kliknij menu [Preview/Podgląd]  [Preview control panel/Panel sterowania
okna podglądu].
146
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
W przypadku niektórych zgodnych modeli aparatów podczas
nagrywania filmu utworzony zostaje plik „.THM”, który jest
następnie zapisywany wraz z plikiem filmowym. Plik „.THM”
zawiera informacje dotyczące nagrywania i ma taką samą nazwę,
jak plik filmowy. Aby film można było odtwarzać w programie DPP,
plik filmowy i plik „.THM” muszą znajdować się w tym samym
folderze.
 Filmy można odtwarzać w następujących oknach:
• Okno główne (widok wielofunkcyjny)
• Okno edycji obrazu
• Okno zdalnego fotografowania (widok wielofunkcyjny)
• Wielofunkcyjne okno podglądu
 W oknie Preferences/Ustawienia można zmienić domyślną
aplikację do odtwarzania filmów, wybierając tę określoną w
ustawieniach systemu operacyjnego komputera albo program
EOS MOVIE Utility. (str. 156)
Informacje dotyczące aplikacji EOS MOVIE Utility można znaleźć
w dokumencie „EOS MOVIE Utility Instrukcja obsługi”.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
147
9
Korzystanie z trybu HDR PQ
Wprowadzenie/
Spis treści
Tryb HDR PQ ........................................................ 149
Wymagania systemowe trybu HDR PQ................. 149
Wyświetlanie obrazów w trybie HDR PQ............... 150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Uwagi dotyczące korzystania z trybu HDR PQ ..... 151
Wyświetlanie
obrazów
Zapisywanie obrazów wyświetlanych w trybie
HDR PQ w formacie JPEG/TIFF ........................... 153
Sortowanie
obrazów
Zapisywanie obrazów wyświetlanych w trybie
HDR PQ w formacie HEIF ..................................... 154
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
148
Tryb HDR PQ
Wymagania systemowe trybu HDR PQ
HDR to skrót od High Dynamic Range (wysoki zakres dynamiki) i odnosi
się do technologii, która umożliwia uzyskanie „szerszego zakresu
jasności” w porównaniu z konwencjonalnym zakresem. W odróżnieniu
do HDR konwencjonalny zakres jasności jest określany jako SDR
(Standard Dynamic Range — standardowy zakres dynamiki) =
„standardowy zakres jasności”.
„PQ” w nazwie tej funkcji (HDR PQ) oznacza kwantyzację percepcyjną
i odnosi się do krzywej gamma sygnału wejściowego do wyświetlania
zdjęć HDR. Umożliwia uzyskanie jasności do 10 000 cd/m2 i jest zbliżona
do charakterystyki widzenia przez człowieka. Tryb HDR PQ w programie
DPP w wersji na komputery Mac jest wyświetlany w trybie SDR zgodnie
z charakterystyką wyświetlacza tak, aby obrazy RAW zarejestrowane za
pomocą obsługiwanego aparatu w jak największym stopniu zbliżały się do
wyświetlania w trybie HDR PQ na ekranie HDR zgodnym ze standardem
HDR. Jednakże duża różnica w renderowanych obszarach pomiędzy
trybami HDR PQ i SDR skutkuje innym postrzeganiem kolorów i gradacji.
Możliwe jest również edytowanie i zapisywanie obrazów.
Ponadto program DPP ma funkcję „Tworzenie obrazów HDR (wysoki
zakres dynamiki)” (str. 108). Funkcja ta zakłada jednak, że wyświetlanie
odbywa się w konwencjonalnym trybie SDR i łączy obrazy wykonane
w sekwencji ekspozycji (składanie HDR), aby uzyskać obraz
wykorzystujący szeroki zakres gradacji, od cieni do jasnych partii,
przez co różni się od trybu HDR PQ.
Wymagania systemowe
System
operacyjny
Mac OS X 10.11–10.14
Procesor
Seria Core i 3,4 GHz lub szybszy
Pamięć RAM
4,0 GB lub więcej pamięci RAM (zalecane 8,0 GB
lub więcej)
Obsługiwane
obrazy
Obrazy RAW, CRAW i DPRAW zarejestrowane
aparatem EOS R
Obrazy RAW i DPRAW zarejestrowane aparatem
EOS 5D Mark IV
Obrazy HEIF zapisane w DPP
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
149
Wyświetlanie obrazów w trybie HDR PQ
Wybierz obraz w oknie głównym itd., a następnie
otwórz Ustawienia palety narzędzi i wybierz [On/Wł.]
w polu [HDR PQ].
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
 Obraz jest wyświetlany w trybie HDR PQ.
(Obrazy są wyświetlane w trybie SDR zgodnie z charakterystyką
wyświetlacza tak, aby w jak największym stopniu zbliżyć się do
wyświetlania w trybie HDR PQ.)
 W przypadku obrazów wyświetlanych w trybie HDR PQ w oknie
podglądu i ramkach miniatur wyświetlane są następujące ikony.
Okno podglądu:
Ramka miniatury:
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
150
Uwagi dotyczące korzystania z trybu HDR PQ
Pozycja
Funkcja wyświetlania
Paleta narzędzi korekcji
podstawowej
Wprowadzenie/
Spis treści
Ograniczenie
Ostrzeżenie o jasnych partiach/cieniach (str. 23)
Brak możliwości wyświetlenia
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności) (str. 58)
Niedostępne
Zmiana stylu obrazów (str. 49)
Dostępne są następujące style obrazów:
- [Standard], [Portrait/Portrety], [Landscape/
Krajobrazy], [Fine Detail/Wyraźne szczegóły],
[Neutral/Neutralny], [Faithful/Dokładny],
[Monochrome/Monochromatyczny]
Niedostępne
Paleta narzędzi korekcji
szczegółowej
Redukcja efektu mory na obrazach (str. 69)
Niedostępne
Paleta narzędzi korekcji
częściowej
Redukcja efektu mory (str. 83)
Niedostępne
Ustawianie roboczej przestrzeni kolorów (str. 90)
Brak możliwości wyboru
Ustawianie rozmiaru obrazów RAW podczas
otwierania (str. 92)
Niedostępne
Generowanie obrazów HDR (wysoki zakres dynamiki)
(str. 108)
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Składanie obrazów (str. 104)
Narzędzia
Sortowanie
obrazów
Drukowanie
obrazów
Automatyczna korekcja gradacji i luminancji (str. 57)
Ustawienia palety narzędzi
Wyświetlanie
obrazów
Edycja
obrazów
Stosowanie plików stylu obrazów (str. 51)
Liniowo (str. 57)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Niedostępne
 Ponieważ przepisy dołączane do obrazów po włączeniu i wyłączeniu trybu HDR PQ nie są zgodne, żadnego z nich nie można zastosować
do drugiego.
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
151
Wprowadzenie/
Spis treści
Przełączenie pomiędzy trybami HDR i SDR powoduje usunięcie następujących przepisów:
Paleta narzędzi korekcji
podstawowej
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności) / Liniowo / Styl obrazów* / Korekcja gamma
Paleta narzędzi korekcji tonalnej
Korekcja krzywej tonalnej (RGB), jasność, kontrast
Ustawienia palety narzędzi
Robocza przestrzeń kolorów, rozmiar przy otwieraniu obrazu RAW
Paleta narzędzi korekcji koloru
Korekcja barwy i nasycenia dla całego obrazu, korekcja koloru dla określonych gam kolorów
Paleta narzędzi korekcji
szczegółowej
Redukcja efektu mory
Paleta narzędzi korekcji częściowej
Korekcja częściowa i redukcja efektu mory
Paleta narzędzi retuszu kurzu /
klonowania fragmentu obrazu
Stempel klonowania
Dane dla retuszu kurzu
* Przepis jest usuwany, jeżeli dla opcji Styl obrazów wybrano inny styl niż [Standard/Standard], [Portrait/Portrety], [Landscape/Krajobrazy], [Fine Detail/
Wyraźne szczegóły], [Neutral/Neutralny], [Faithful/Dokładny] albo [Monochrome/Monochromatyczny].
Funkcja polepszania jakości obrazu w trybie HDR PQ została wprowadzona w wersji 4.10.40 oprogramowania Digital Photo Professional.
Aby móc w dalszym ciągu korzystać z poprzednich rezultatów korekty, zaznacz pole wyboru [HDR PQ image quality settings/Ustawienia jakości
obrazu HDR PQ*] na stronie [Image Processing 2/Przetwarzanie obrazów 2] w oknie [Preferences/Ustawienia].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
152
Zapisywanie obrazów wyświetlanych w trybie HDR PQ w formacie JPEG/TIFF
Rezultaty edycji obrazów wyświetlanych w trybie HDR PQ można
zapisywać w taki sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku
obrazów SDR.
 Informacje na temat zapisywania obrazów znajdują się w części
„Zapisywanie rezultatów edycji” (str. 93).
 Zapisując obraz wyświetlany w trybie HDR PQ jako osobny obraz
(format JPEG lub TIFF), jest on zapisywany jako obraz SDR. Obraz
jest przetwarzany tak, aby w jak największym stopniu zbliżyć się do
wyświetlania w trybie HDR PQ na wyświetlaczu HDR. Jednakże duża
różnica w renderowanych obszarach pomiędzy trybami HDR PQ
i SDR skutkuje innym postrzeganiem kolorów i gradacji.
 Aby uzyskać informacje na temat zapisywania obrazów w formacie
HEIF, patrz „Zapisywanie obrazów wyświetlanych w trybie HDR PQ
w formacie HEIF” (str. 154).
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
Zapisując obraz wyświetlany w trybie HDR PQ jako osobny obraz
(format JPEG lub TIFF), robocze przestrzenie kolorów
zapisywanych obrazów są ustawiane na sRGB.
153
Zapisywanie obrazów wyświetlanych w trybie HDR PQ w formacie HEIF
Obrazy wyświetlane w trybie HDR PQ można zapisać w formacie HEIF
(rozszerzenie .heic), tylko jeśli zainstalowany jest kodek Canon HEVC.
HEIF jest skrótem od High Efficiency Image File Format. W przypadku
dokonywania zapisu w formacie HEIF można zapisać obrazy i
zachować szeroki zakres dynamiki HDR PQ.
 Kodek Canon HEVC można pobrać z witryny internetowej firmy
Canon.
 Zobacz „Zapisywanie rezultatów edycji”  „Zapisywanie jako
oddzielnego obrazu” (str. 93), aby uzyskać informacje na temat
zapisywania obrazów. Wybierając typ obrazu w punkcie 3, wybierz
[HEIF (*.HEIC)] z menu [Save as type/Zapisz jako typ], a następnie
zapisz obraz.
 Nie można wybrać jakości obrazu ani stopnia kompresji podczas
zapisywania w formacie HEIF.
 Dla obrazów HEIF są dostępne następujące opcje: [Save/Zapisz],
[Save As/Zapisz jako], [Convert and save/Przekształć i zapisz]
i [Batch process/Przetwarzanie pakietowe].
 Obraz HEIF można zapisać jako obraz JPEG lub TIFF (jest on
zapisywany jako obraz SDR).
Obraz jest przetwarzany tak, aby w jak największym stopniu
przypominał wyświetlanie w HDR PQ na ekranie HDR. Jednak duża
różnica w regionach, które mogą być renderowane między wynikami
HDR PQ i SDR, powoduje inne wrażenie kolorów i gradacji.
Zobacz „Zapisywanie rezultatów edycji” (str. 93), aby uzyskać
informacje na temat sposobu zapisania obrazu jako obraz JPEG lub
TIFF.
 Gdy obraz HEIF zostanie zapisany jako obraz JPEG lub TIFF,
robocze przestrzenie kolorów zapisanych obrazów są wszystkie
ustalone w standardzie sRGB.
 Pliki HEIF utworzone za pomocą oprogramowania innego niż
DPP nie są zgodne z plikami HEIF zapisanymi w DPP (obydwa,
rozszerzenie .heic). Tylko pliki HEIF zapisane w DPP można
załadować do DPP.
 Obrazów zapisanych w formacie HEIF nie można wydrukować
przy użyciu oprogramowania Print Studio Pro dla drukarek
atramentowych firmy Canon.
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
154
10
Określanie preferencji
Wprowadzenie/
Spis treści
Określanie preferencji............................................ 156
Karta General settings (Ustawienia ogólne) ............. 156
Przetwarzanie obrazów .............................................. 157
Karta Color management (Zarządzanie kolorami) ..... 159
Karta View settings (Ustawienia wyświetlania)......... 160
Ustawienia wyświetlania właściwości ....................... 160
Badanie .................................................................... 161
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
155
Określanie preferencji
W oknie [Preferences/Preferencje] można zmienić poszczególne
funkcje programu DPP. W tym celu należy sprawdzić i określić
zawartość poszczególnych okien.
Należy zapoznać się ze szczegółowymi opisami, jeśli są dostępne,
a także z każdym oknem.
Wprowadzenie/
Spis treści
Karta General Settings (Ustawienia ogólne)
Można określić folder otwierany przy uruchamianiu programu DPP,
skonfigurować zapisywanie przepisów itd.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
kolejno: menu [Digital Photo Professional 4]
1 Wybierz
 [Preferences/Preferencje].
Sortowanie
obrazów
 Zostanie wyświetlone okno [Preferences/Preferencje].
Wybierz kartę, określ ustawienia, a następnie kliknij
2 przycisk
[OK].
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
 Movie file playback (Odtwarzanie plików filmowych)
Wybierz aplikację używaną do odtwarzania plików filmowych. Filmy,
których nie można odtworzyć w oprogramowaniu DPP albo EOS MOVIE
Utility, są otwierane za pomocą aplikacji do odtwarzania filmów
wskazanej w ustawieniach systemu operacyjnego komputera.
Informacje dotyczące aplikacji EOS MOVIE Utility można znaleźć
w dokumencie „EOS MOVIE Utility Instrukcja obsługi”.
 Jeżeli oprogramowanie EOS MOVIE Utility zostało wybrane jako
aplikacja do odtwarzania filmów, a pomimo to odtwarzanie nie uruchamia
się po jego uruchomieniu, należy zapoznać się z listą kompatybilnych
modeli w instrukcji obsługi aplikacji EOS MOVIE Utility.
 Jeżeli aplikacją zdefiniowaną w ustawieniach systemu operacyjnego
komputera do odtwarzania filmów jest EOS MOVIE Utility, wtedy pliki
MOV i MP4 zarejestrowane za pomocą modeli niekompatybilnych z tą
aplikacją nie będą odtwarzane. Należy sprawdzić ustawienia systemu
operacyjnego i wybrać inną aplikację do odtwarzania filmów.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
156
Wprowadzenie/
Spis treści
 Default value of output resolution (Domyślna wartość
rozdzielczości wyjściowej)
Podczas zapisywania obrazów JPEG lub TIFF utworzonych poprzez
przetwarzanie obrazów RAW (str. 93, str. 134) można ustawić
rozdzielczość obrazów JPEG lub TIFF.
 Tymczasowo zapisywane pliki
Możesz usunąć tymczasowo zapisane pliki, aby poprawić szybkość
działania, zmienić miejsca zapisu plików albo ustawić limit używanej
przestrzeni dyskowej. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną
zastosowane po ponownym uruchomieniu oprogramowania DPP.
 Przycisk [Delete/Usuń]:
Kliknij przycisk [Delete/Usuń], aby
usunąć tymczasowo zapisywane
pliki.
 Opcja [Maximum available 
on disk/Limit użycia 
przestrzeni dyskowej]:
Ustaw za pomocą suwaka (dostępny
zakres: od 0 do 32 GB).
Po osiągnięciu limitu pliki są
usuwane począwszy od tych
utworzonych najwcześniej.
 Opcja [Destination/
Lokalizacja]:
Kliknij przycisk [Browse/Przeglądaj],
aby zmienić lokalizację zapisu
w wyświetlonym oknie dialogowym.
 Przycisk [Reset/Resetuj]:
Kliknij przycisk [Reset/Resetuj], aby
cofnąć wszystkie zmiany i przywrócić
ustawienia domyślne.
Przetwarzanie obrazów
Można określić ustawienia przetwarzania obrazów w programie DPP.
Image Processing 1 (Przetwarzanie obrazu 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
 JPEG image quality (Jakość obrazów JPEG)
[Remove block noise and mosquito noise/Usuń zakłócenia blokowe
i zniekształcenia krawędzi]
 Jakość obrazu JPEG można poprawić przez redukcję zakłóceń
charakterystycznych dla tego rodzaju obrazów. 
To ustawienie jest używane także podczas konwertowania obrazów RAW
do formatu JPEG i ich zapisywania (str. 93, str. 134) oraz w przypadku
obrazów JPEG zapisanych pod innymi nazwami. Im wyższy współczynnik
kompresji obrazu JPEG, tym lepszy efekt. Natomiast jeśli współczynnik
kompresji jest niski, efekt redukcji zakłóceń może być niezauważalny.
 Modified Picture Style settings (Zmodyfikowane ustawienia stylu
obrazów)
Zaznaczenie pola wyboru sprawi, że wartości ustawień [Color tone/Ton koloru],
[Color saturation/Nasycenie koloru], [Contrast/Kontrast], [Unsharp mask/Maska
wyostrzająca], [Sharpness/Ostrość] i innych opcji zostaną zachowane
w przypadku poszczególnych stylów obrazów.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
157
Wprowadzenie/
Spis treści
 Noise reduction defaults (Domyślne ustawienia redukcji szumów)
Przed zastosowaniem redukcji szumów można ustawić jej poziom
domyślny. Obsługiwane są tylko obrazy RAW.
 Po wybraniu opcji [Apply camera settings/Zastosuj ustawienia
aparatu] jako domyślne zostaną użyte ustawienia poziomu redukcji
szumów pasujące do ustawień aparatu.
 Po wybraniu opcji [Set as defaults/Ustaw jako domyślne] wybrane
ustawienia poziomu redukcji szumów używane będą jako
domyślne.
Image Processing 2 (Przetwarzanie obrazu 2)
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Na obrazach bez dołączonego przepisu zostanie zastosowany
domyślny poziom redukcji szumów. Gdy ustawienia zostały zmienione,
wtedy przy ponownym uruchamianiu programu DPP zostaną one
zastosowane do obrazów jako domyślne ustawienia poziomu redukcji
szumów.
W przypadku obrazów z dołączonym przepisem poziom szumów
zarejestrowany w przepisie nie zostanie zmieniony, a domyślny poziom
redukcji szumów nie zostanie wtedy zastosowany.
 Sharpness defaults (Domyślne ustawienia ostrości)
Przed zastosowaniem nastawy ostrości można ustawić jej poziom
domyślny. Obsługiwane są tylko obrazy RAW.
 Po wybraniu opcji [Apply camera settings/Zastosuj ustawienia
aparatu] jako domyślne zostaną użyte ustawienia ostrości pasujące
do ustawień aparatu.
 Po wybraniu opcji [Set as defaults/Ustaw jako domyślne] wybrane
ustawienia ostrości i maski wyostrzającej używane będą jako
domyślne.
Na obrazach bez dołączonego przepisu zostaną zastosowane
domyślne ustawienia ostrości i maski wyostrzającej. Gdy ustawienia
zostały zmienione, wtedy przy ponownym uruchamianiu programu DPP
zostaną one zastosowane do obrazów jako domyślne ustawienia
ostrości.
W przypadku obrazów z dołączonym przepisem ustawienia ostrości
zarejestrowane w przepisie pozostaną niezmienione i domyślne
ustawienia ostrości i maski wyostrzającej nie zostaną zastosowane.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
 Quick check window settings (Ustawienia okna szybkiego podglądu)
Istnieje możliwość konfiguracji ustawień wyświetlania obrazu w oknie
szybkiego podglądu. Wybór opcji [Show image with recipe applied/Pokaż
obraz z zastosowaną recepturą] spowoduje, że obrazy, do których
dołączona jest receptura, będą wyświetlane z jej uwzględnieniem. Wszystkie
wprowadzone zmiany zostaną zastosowane po ponownym uruchomieniu
oprogramowania DPP.
 Domyślny rozmiar przy otwieraniu obrazu RAW
Treści zawarte w tej sekcji odnoszą się wyłącznie do obrazów RAW
z rozszerzeniem „.CR3”, które zostały zarejestrowane z użyciem ustawienia
[
] w menu aparatu.
Omawiana funkcja pozwala zdefiniować domyślny rozmiar obrazu RAW
podczas otwierania go w oprogramowaniu DPP.
Domyślny rozmiar jest także ustawiany, gdy obraz RAW jest konwertowany
i zapisywany jako obraz JPEG albo TIFF.
Ustawienia zostają zastosowane po następnym uruchomieniu
oprogramowania DPP.
 Ustawienia jakości obrazu HDR PQ
Funkcja polepszania jakości obrazu w trybie HDR PQ została wprowadzona
w wersji 4.10.40 oprogramowania Digital Photo Professional. Aby móc
w dalszym ciągu korzystać z poprzednich rezultatów korekty, zaznacz pole
wyboru [HDR PQ image quality settings/Ustawienia jakości obrazu
HDR PQ*].
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
158
Wprowadzenie/
Spis treści
Karta Color Management (Zarządzanie kolorami)
W tym miejscu można określić ustawienia dotyczące zarządzania
kolorami, np. ustawienia roboczej przestrzeni kolorów, warunki
dopasowywania kolorów itp.
Zmiany nie są stosowane na edytowanym obrazie
Zmiana ustawienia domyślnego nie powoduje zastosowania nowego ustawienia
do edytowanych obrazów (np. korygowanych przy użyciu palety narzędzi,
kadrowanych czy pozbawianych kurzu). Ustawienia należy zmieniać pojedynczo.
Można określić przestrzeń kolorów inną niż ustawiona domyślnie
dla każdego obrazu (str. 90).
 Printing profile (Profil drukowania) (ustawienie kolorów drukarki)
W przypadku korzystania z drukarki bez własnego profilu, ustawiając ten profil w
programie DPP, można drukować obrazy, symulując kolory wyświetlane na ekranie.
Jeśli ustawiono profil drukowania w programie DPP, należy
wyłączyć funkcję korekcji koloru dostępną w sterowniku drukarki.
Jeśli pozostanie ona włączona, obraz może nie zostać
wydrukowany w kolorach bliskich wyświetlanym na ekranie.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
 Default settings of Work color space (Domyślne ustawienia
roboczej przestrzeni kolorów)
Można wybrać jeden z pięciu typów przestrzeni kolorów (str. 167),
który będzie stosowany jako ustawienie domyślne dla obrazów RAW.
Ustawiona przestrzeń kolorów będzie stosowana podczas
przekształcania i zapisywania (str. 93, str. 134) lub drukowania
(od str. 127 do str. 130) obrazów RAW.
 Po zmianie przestrzeni kolorów i ponownym uruchomieniu programu DPP
ustawiona przestrzeń kolorów będzie stosowana jako domyślna.
 Można sprawdzić przestrzeń kolorów, która jest ustawiona dla obrazu we
wszystkich oknach oprócz okna szybkiego przeglądu.
 Jeśli zaznaczono opcję [Use shooting color space as work color space/
Użyj przestrzeni kolorów fotografii jako roboczej przestrzeni kolorów],
przestrzeń kolorów ustawiona w aparacie podczas wykonywania zdjęcia
zostanie ustawiona jako robocza przestrzeń kolorów.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
159
Wprowadzenie/
Spis treści
Karta View Settings (Ustawienia wyświetlania)
Można ustawić żądany układ ekranu.
Ustawienia wyświetlania właściwości
Można określić ustawienia dla informacji o obrazie i przepisie, które są
wyświetlane z miniaturami oraz w oknie podglądu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
 Thumbnail order (Kolejność miniatur)
Określ domyślną kolejność obrazów w oknie głównym oraz ustaw
zachowanie kolejności przegrupowanych obrazów. W przypadku
zaznaczenia pola wyboru kolejność przegrupowanych obrazów jest
zachowywana, począwszy od następnego razu, gdy wybrany zostanie
folder (str. 36).
 Resetowanie interfejsu użytkownika
Ustawienia skonfigurowane w interfejsie użytkownika można zresetować.
Do wyboru dostępne są 2 opcje resetowania.
Po zaznaczeniu pola wyboru [Restore defaults at startup/Przywróć
domyślne przy uruchomieniu] domyślne wartości ustawień zostaną
przywrócone przy następnym uruchomieniu programu DPP. Także
zaznaczenie zostanie usunięte z pola wyboru przy następnym
uruchomieniu.
 Ustawienia wyświetlania
W tym miejscu możesz skonfigurować informacje, które będą widoczne
na miniaturach albo podglądach.
Jeśli zaznaczone jest pole wyboru [Show Av/Tv/ISO on thumbnails/
Pokaż Av/Tv/ISO na miniaturach], informacje Av/Tv/ISO są wyświetlane
na miniaturach, jeśli miniatury są ustawione na Rozmiar 3 lub większy.
 Czcionka właściwości podglądu
Można określić czcionkę używaną dla informacji wyświetlanych w oknie
podglądu.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
160
Wprowadzenie/
Spis treści
 Właściwości do wyświetlenia
Można określić szczegółowe ustawienia opcji [Display settings for
thumbnails with info/Ustawienia wyświetlania miniatur z informacjami],
[Display settings for thumbnail list/Ustawienia wyświetlania listy
miniatur] i [Display settings for preview properties/Ustawienia
wyświetlania właściwości podglądu].
Elementy, które można wybrać, są widoczne w polu listy po lewej
stronie, a rzeczywiście wyświetlane elementy są widoczne w polu listy
po prawej stronie. Należy określić elementy za pomocą przycisku
[Add >>/Dodaj >>] i przycisku [<< Remove/<< Usuń].
Kolejność wyświetlania można również zmienić za pomocą przycisku
[Move Up/Przesuń w górę] i przycisku [Move Down/Przesuń w dół].
Badanie
Można zmienić ustawienia wysyłania ankiet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
W zależności od kombinacji okna, okna podglądu lub rozmiaru
miniatur mogą nie być wyświetlane wszystkie elementy właściwości.
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
 W tym celu kliknij przycisk [Change settings/Zmień ustawienia]
i dokonaj zmiany ustawień w oknie dialogowym, które się pojawi.
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
161
Informacje pomocnicze
Wprowadzenie/
Spis treści
Rozwiązywanie problemów ................................... 163
Usuwanie oprogramowania (odinstalowywanie) ... 164
Informacje z ramki obrazu w oknie głównym
i oknie edycji obrazu .............................................. 165
Słowniczek............................................................. 166
Skorowidz .............................................................. 168
Informacje dotyczące instrukcji obsługi ................ 172
Znaki towarowe .................................................... 172
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
162
Rozwiązywanie problemów
Jeśli program DPP nie działa prawidłowo, należy zapoznać się z poniższymi
tematami.
Instalacja nie została ukończona prawidłowo
 Nie można zainstalować oprogramowania, jeśli użytkownik nie ma uprawnień
Administratora. Zaloguj się ponownie do konta z uprawnieniami
Administratora. Informacje na temat logowania oraz sposobu określania
ustawień administratora można znaleźć w podręczniku użytkownika
komputera Macintosh lub systemu operacyjnego.
Program DPP nie działa
 Program DPP nie będzie działał poprawnie na komputerze, który nie spełnia
wymagań systemowych. Program DPP powinien być używany na
komputerach spełniających wymagania systemowe (str. 3).
 Nawet jeśli komputer ma wystarczającą ilość pamięci RAM określoną
w wymaganiach systemowych (str. 3), jeśli w tym samym czasie są
uruchomione inne aplikacje, program DPP może mieć do dyspozycji za mało
pamięci. Zamknij wszystkie aplikacje poza programem DPP.
Czytnik kart nie wykrywa karty SD
 W przypadku niektórych czytników kart i komputerowych systemów
operacyjnych karty SDXC mogą nie zostać poprawnie odczytane. W takiej
sytuacji należy podłączyć aparat do komputera za pomocą dołączonego kabla
interfejsu i przesłać obrazy do komputera, korzystając z programu EOS Utility.
Obrazy nie są prawidłowo wyświetlane
 Obrazy nieobsługiwane przez program DPP nie są wyświetlane. Obrazy
miniatur zostaną wyświetlone jako [?]. Istnieją różne typy obrazów JPEG
i TIFF. Obrazy JPEG niezgodne ze standardem Exif 2.2, 2.21 lub 2.3 oraz
obrazy TIFF niezgodne ze standardem Exif mogą być wyświetlane
nieprawidłowo (str. 4).
Nie można wkleić (zastosować) przepisu do innego
obrazu
Wprowadzenie/
Spis treści
Obraz wyświetlany za pomocą innego oprogramowania
ma słabe kolory
 Obraz RAW, dla którego ustawiono przestrzeń kolorów inną niż sRGB po
przekształceniu i zapisaniu jako obraz JPEG lub TIFF (str. 90, str. 159)
charakteryzuje się słabymi kolorami podczas wyświetlania w
oprogramowaniu zgodnym tylko z przestrzenią kolorów sRGB. 
W takim przypadku ustaw przestrzeń kolorów obrazu RAW na sRGB,
przetwórz obraz ponownie i zapisz go jako obraz JPEG lub TIFF, 
a następnie wyświetl.
 Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności) (str. 58)
to funkcja zgodna z aparatami wyposażonymi w funkcję o tej samej nazwie.
Regulacja za pomocą funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności) nie jest możliwa w przypadku obrazów RAW
zarejestrowanych przy użyciu aparatów nieobsługujących tej funkcji.
Kolory obrazu wyświetlanego na ekranie są inne niż
kolory obrazu na wydruku
 Jeśli kolory monitora, na którym jest wyświetlany obraz, nie zostały
prawidłowo dostosowane lub jeśli nie skonfigurowano profilu dla drukarki,
na której mają być drukowane obrazy, kolory obrazu wyświetlanego na
ekranie mogą się znacznie różnić od kolorów na wydrukowanej fotografii.
Jeśli kolory monitora, na którym są wyświetlane obrazy, zostaną poprawione,
a profil drukarki zostanie prawidłowo skonfigurowany (str. 159), będzie
można lepiej dopasować kolory wydrukowanej fotografii do kolorów obrazu
na ekranie. W przypadku drukowania na drukarce Canon profile drukarki są
ustawiane automatycznie, dlatego lepsze dopasowanie kolorów wymaga
jedynie ustawienia kolorów monitora.
Nie można drukować dużej liczby obrazów w pakietach
 Podczas drukowania dużej liczby obrazów w pakietach może
nastąpić przerwanie drukowania lub obrazy mogą nie zostać
wydrukowane. Zmniejsz liczbę obrazów do wydrukowania lub
zwiększ ilość pamięci komputera.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
 Ponieważ przepisy nie są zgodne pomiędzy obrazami RAW a obrazami
zapisanymi w formacie JPEG lub TIFF, żadnego z nich nie można
zastosować do drugiego.
163
Usuwanie oprogramowania (odinstalowywanie)
 Przed rozpoczęciem odinstalowywania wyłącz wszystkie aplikacje.
 Zaloguj się na konto używane podczas instalacji.
 Po przeniesieniu do kosza folderów i oprogramowania, które ma być
usunięte, wybierz kolejno: menu [Finder]  [Empty Trash/Opróżnij
kosz] i opróżnij kosz. Oprogramowania nie będzie można ponownie
zainstalować, dopóki kosz nie zostanie opróżniony.
folder, w którym zapisano
1 Wyświetl
oprogramowanie.
 Otwórz folder [Canon Utilities].
Wprowadzenie/
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Przeciągnij do kosza folder oprogramowania, które
ma być odinstalowane.
2
kolejno na pulpicie: menu [Finder]  [Empty
3 Wybierz
Trash/Opróżnij kosz].
 Oprogramowanie zostanie usunięte.
 Po zakończeniu odinstalowywania uruchom ponownie komputer.
Ponieważ danych, które zostały przeniesione do kosza i usunięte nie można
odzyskać, podczas ich usuwania należy zachować szczególną ostrożność.
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
164
Informacje z ramki obrazu w oknie głównym i oknie edycji obrazu (str. 13, str. 100)
Znacznik ustawienia przypiętego
obrazu (str. 21)
Znacznik przepisu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Zakres kadrowania (przycinania)*2 (str. 70)
Znacznik wyboru
(str. 33, str. 34)
Wprowadzenie/
Spis treści
Znacznik wyświetlania wielu
obrazów (str. 22)
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Rodzaj obrazu*1
Znacznik oceny 
(str. 33, str. 34)
Nazwa pliku
Znacznik GPS*3
Znacznik korekcji
aberracji obiektywu
(str. 74)
Informacje
o obrazie
Zdalne
fotografowanie
Znacznik podzielonego filmu*4
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Znacznik niezapisanych rezultatów edycji
Znacznik cyfrowego optymalizatora
obiektywu (str. 78)
*1 Widoczny w przypadku obrazów RAW+JPEG
wyświetlanych jako pojedynczy obraz (str. 15).
Znacznik [
] jest wyświetlany w przypadku
obrazów RAW.
Znacznik [
] jest wyświetlany w przypadku
obrazów Dual Pixel RAW.
*2 Gdy do obrazu zarejestrowanego przy użyciu
dowolnego zgodnego aparatu (z wyłączeniem modelu
EOS 5D Mark II) są dołączone informacje o formacie
obrazu, wyświetlany obraz jest odpowiednio
wykadrowany.
*3 Znacznik wyświetlany w przypadku obrazów zarejestrowanych
za pomocą aparatu firmy Canon wyposażonego w funkcję GPS.
Ikona [
] jest wyświetlana w polu obrazu,
gdy edycja nie jest możliwa.
*4 Sygnalizuje fakt podzielenia pliku filmowego i istnienia
dodatkowych plików, których treść nie jest widoczna
na miniaturze.
Wyświetlane mogą być następujące ikony:
: Brak ostatniej części filmu
W przypadku filmów odtwarzanych z użyciem
innego oprogramowania niż DPP na obrazie
miniatury widoczna jest ikona [
].
: Brak pierwszej albo ostatniej części filmu
: Brak pierwszej części filmu
: Wszystkie części podzielonego filmu są dostępne
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
Informacje na temat ikon wyświetlanych
w trybie HDR PQ znajdują się w części
„Wyświetlanie obrazów w trybie HDR PQ”
(str. 150).
165
Słowniczek
Wprowadzenie/
Spis treści
Obraz RAW
Liczba bitów
Obrazy RAW z aparatu EOS są zapisywane w nieskompresowanym formacie
14- lub 12-bitowym.
Ponieważ obrazy RAW są obrazami specjalnymi w stanie niewywołanym, do ich
wyświetlania potrzebne jest oprogramowanie z funkcjami procesu wywoływania,
takie jak program DPP. Zaletą niewywołanych obrazów RAW jest możliwość
wprowadzania na nich różnorodnych modyfikacji praktycznie bez pogorszenia
jakości obrazu.
* „RAW” oznacza „w warunkach naturalnych” lub „bez przetwarzania i poprawiania”.
Binarna jednostka ilości informacji dotyczących koloru obrazu. Wartość ta
przedstawia liczbę bitów na piksel.
Im większa liczba bitów, tym więcej kolorów i tym bardziej płynna staje się
gradacja. Obraz jednobitowy jest obrazem czarno-białym.
Obraz JPEG
Najpopularniejszy rodzaj obrazów w nieodwracalnie skompresowanym
formacie 8-bitowym.
Zaletą tego rodzaju obrazów jest możliwość zapisywania ich z dużym
współczynnikiem kompresji, dzięki czemu nawet obrazy o bardzo dużej
liczbie pikseli mogą mieć mały rozmiar pliku. Ponieważ podczas
zapisywania i kompresowania część danych jest usuwana w celu
uzyskania małego rozmiaru pliku, każda operacja edycji lub zapisu
powoduje pogorszenie jakości obrazu.
W programie DPP nawet wielokrotnie wykonywane operacje edycji/
zapisu powodują tylko modyfikację danych przepisu (dane nie są
zastępowane ani kompresowane), dzięki czemu oryginalne dane
obrazu nie tracą swojej jakości.
* JPEG jest skrótem od „Joint Photographic Experts Group”.
Obraz TIFF
Obraz bitmapowy zapisany w nieskompresowanym formacie 8-bitowym/16bitowym.
Ponieważ obrazy TIFF nie są kompresowane, nadają się do zapisywania obrazów z
zachowaniem oryginalnej jakości obrazu.
* TIFF jest skrótem od „Tagged Image File Format”.
Przepis
Informacje o warunkach obróbki obrazów RAW, które można edytować w programie
DPP, noszą nazwę „przepisu”.
Ponadto w programie DPP można za pomocą „przepisów”
przeprowadzić edycję obrazów JPEG i TIFF, podobnie jak ma to miejsce
w przypadku obrazów RAW.
System zarządzania kolorami
(dopasowywanie kolorów)
Aparaty cyfrowe rejestrujące obrazy, monitory wyświetlające obrazy i drukarki
drukujące obrazy tworzą kolory w różny sposób. Dlatego kolory obrazu
wyświetlanego na monitorze mogą się różnić od kolorów obrazu na wydruku.
System zarządzania kolorami ma na celu uzyskanie jak najbardziej zbliżonych
do siebie kolorów. W programie DPP można stosować profile ICC, aby lepiej
dopasować kolor tworzony przez różne urządzenia.
Profile ICC
Profile ICC są to pliki zawierające informacje o kolorach, na przykład
właściwości kolorów i przestrzeń kolorów dla różnych urządzeń, określone przez
stowarzyszenie ICC (International Color Consortium). Większością urządzeń,
na przykład monitorami używanymi do wyświetlania obrazów lub drukarkami
używanymi do drukowania obrazów, można zarządzać (zarządzanie kolorem)
przy użyciu tych profili ICC, dzięki czemu kolory tworzone przez różne
urządzenia mogą być bardziej do siebie zbliżone.
Program DPP jest wyposażony w system zarządzania kolorami, który korzysta z
tych profili ICC.
Krzywa tonalna
Krzywa tonalna przedstawia na osi poziomej wykresu wartości przed korekcją
(wejściowe), a na osi pionowej wartości po korekcji (wyjściowe). Zanim zostaną
wprowadzone jakiekolwiek modyfikacje, wartości przed korekcją i po korekcji są
takie same, dlatego krzywa tonalna ma postać linii prostej przebiegającej z
lewego dolnego do prawego górnego rogu wykresu. Zmieniając krzywą tonalną,
można precyzyjnie dostosować jasność, kontrast i kolor obrazu. Im dalej na osi
poziomej i im wyżej na osi pionowej, tym większa wartość.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
166
Wprowadzenie/
Spis treści
Przestrzeń kolorów
Profile symulacji kolorów CMYK
Przestrzeń kolorów jest to powtarzalny zakres kolorów (właściwości gamy
kolorów). Program DPP obsługuje pięć poniższych rodzajów przestrzeni kolorów.
sRGB:
standardowa przestrzeń kolorów w systemie Windows.
Szeroko używana jako standardowa przestrzeń kolorów
w monitorach, aparatach cyfrowych i skanerach.
Adobe RGB:
przestrzeń kolorów szersza niż sRGB. Używana głównie
do drukowania dla celów biznesowych.
Apple RGB:
standardowa przestrzeń kolorów na komputerach
Macintosh. Przestrzeń kolorów nieco szersza niż sRGB.
ColorMatch RGB:
przestrzeń kolorów nieco szersza niż sRGB. Używana
głównie do drukowania dla celów biznesowych.
Wide Gamut RGB: przestrzeń kolorów szersza niż Adobe RGB.
Poniższy wykres kolorów przedstawia obszar kolorów poszczególnych
przestrzeni kolorów.
Profil symulujący kolory podczas drukowania w środowisku CMYK (urządzenie
drukujące itp.). Program DPP umożliwia symulowanie koloru za pomocą
czterech typów profili.
Euro Standard:
Profil używany standardowo do drukowania
książek w Europie. Przeznaczony do symulowania
standardowego druku europejskiego.
JMPA:
Profil używany standardowo do drukowania
książek itp. w Japonii. Przeznaczony do
symulowania standardowego druku kolorowego
reklam w czasopismach.
U.S.Web Coated:
Profil używany standardowo do drukowania
książek w Ameryce Północnej. Przeznaczony do
symulowania standardowego druku
północnoamerykańskiego.
JapanColor2001 type3:
Profil, który staje się standardem w japońskiej
branży drukarskiej. Przeznaczony do symulowania
standardowego druku JapanColor.
Wykres kolorów dostępnych w przestrzeniach kolorów
zgodnych z programem DPP
Interpretacja zamiarów
Zakres kolorów widziany
przez ludzkie oko
sRGB
Adobe RGB
Apple RGB
ColorMatch RGB
Wide Gamut RGB
Wartość
gamma
2,2
2,2
1,8
1,8
2,2
Punkt bieli
(temp. barwowa)
6500K (D65)
6500K (D65)
6500K (D65)
5000K (D50)
5000K (D50)
Interpretacje zamiarów są to metody konwersji koloru podczas drukowania obrazu.
Poniżej pokazano metody konwersji poszczególnych interpretacji zamiarów.
Perceptual (Percepcyjna): Przed konwersją i po konwersji wszystkie kolory
są konwertowane tak, aby zależności między
nimi zostały zachowane. Nawet jeśli kolory są
nieco zmienione, można wydrukować naturalnie
wyglądający obraz z zachowaną harmonią barw.
Jednak w przypadku niektórych obrazów może
ulec zmianie ogólne nasycenie.
Relative Colorimetric
(Względna kolorymetryczna): W przypadku kolorów, które są podobne przed
konwersją i po konwersji, proces nie jest zbyt
wyraźny. Jednak kolory, które nie są podobne,
podlegają odpowiedniej konwersji. Ponieważ
drobne zmiany podobnych kolorów powodują
tylko niewielkie pogorszenie jakości większej
części obrazu, można drukować naturalnie
wyglądające obrazy, których nasycenie nie
uległo zbyt dużej zmianie. Jednak w
przypadku niektórych obrazów może wystąpić
pewna zmiana ogólnej tonacji obrazu
wynikająca ze zmiany kolorów, które nie są
podobne.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
167
Skorowidz
Wprowadzenie/
Spis treści
A
F
Adobe RGB....................................................................................... 167
Apple RGB ........................................................................................ 167
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności) ........ 58
automatyczna korekcja (gradacja, luminancja)................................... 57
filmy
odtwarzanie................................................................................. 145
zapisywanie zdjęć ....................................................................... 145
znacznik podzielonego filmu ....................................................... 165
funkcja programowej weryfikacji kolorów ............................................ 91
B
Badanie (preferencje) ....................................................................... 161
balans bieli .......................................................................................... 51
temperatura barwowa................................................................... 53
ustawianie balansu bieli kliknięciem ....................................... 52, 62
własny balans bieli ..................................................................... 132
barwa ...................................................................................... 46, 66, 67
C
ColorMatch RGB............................................................................... 167
cyfrowy optymalizator obiektywu ........................................................ 77
D
dane dla retuszu kurzu.................................................................. 85, 86
domyślne ustawienie przestrzeni kolorów......................................... 159
dostosowanie paska narzędzi........................................................... 125
drukowanie
drukowanie jednego arkusza papieru......................................... 127
drukowanie listy miniatur (drukowanie stykówek) ...................... 129
drukowanie z wykorzystaniem informacji o obrazie
(drukowanie z ustawieniami szczegółowymi) ............................. 128
drukowanie jednego arkusza papieru ............................................... 127
drukowanie z ustawieniami szczegółowymi
(drukowanie z wykorzystaniem informacji o obrazie)........................ 128
drukowanie z wykorzystaniem informacji o obrazie
(drukowanie z ustawieniami szczegółowymi) ................................... 128
E
korekcja
edycja................................................................................................
168
efekt filtru ............................................................................................ 56
efekt tonalny........................................................................................ 56
ekran informacji o obrazie............................................................. 24, 38
EOS Utility........................................................................................... 11
I
informacje o obrazie ............................................................................ 38
interpretacja zamiarów (metoda dopasowywania) ............................ 167
J
jakość obrazu
redukcja zakłóceń ......................................................................... 68
jasność ................................................................................................ 61
K
kadrowanie .......................................................................................... 70
karta Color management (Zarządzanie kolorami) (preferencje)........ 159
karta General settings (Ustawienia ogólne) (preferencje) ................. 156
karta Przetwarzanie obrazów ............................................................ 157
karta View settings (Ustawienia wyświetlania) (preferencje)............. 160
klonowanie fragmentu obrazu (korekcja obrazu)................................. 89
kompozycja głębi ............................................................................... 115
kontrast.......................................................................................... 54, 61
kopiowanie i wklejanie (stosowanie) przepisów .................................. 97
korekcja
automatyczna korekcja (gradacja, luminancja) ............................. 57
balans bieli .................................................................................... 51
barwa ...................................................................................... 66, 67
efekt filtru ...................................................................................... 56
efekt tonalny............................................................................ 55, 56
jasność .................................................................................... 48, 61
jasność cieni ................................................................................. 54
jasność jasnych partii .................................................................... 54
kontrast ................................................................................... 54, 61
kopiowanie modyfikacji ................................................................. 97
korekcja krzywej tonalnej .............................................................. 63
monochromatyczne................................................................. 55, 67
nasycenie ................................................................................ 66, 67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
168
Wprowadzenie/
Spis treści
nasycenie koloru .......................................................................... 55
ostrość.......................................................................................... 59
plik stylu obrazów ......................................................................... 51
rezultaty modyfikacji (przepisu) .................................................... 98
stosowanie modyfikacji................................................................. 97
temperatura barwowa................................................................... 53
ton koloru...................................................................................... 55
ustawianie balansu bieli kliknięciem ....................................... 52, 62
własny balans bieli ..................................................................... 132
zakres dynamiczny................................................................. 56, 65
zapisywanie modyfikacji ............................................................... 97
korekcja aberracji obiektywu............................................................... 73
korekcja jasności................................................................................. 48
korekcja krzywej tonalnej .................................................................... 63
korekcja obrazów (funkcja klonowania fragmentu obrazu) ................. 89
korekcja obrazów JPEG...................................................................... 45
korekcja obrazów TIFF ....................................................................... 45
korygowanie aberracji chromatycznej................................................. 74
korygowanie jasności brzegów ........................................................... 74
korygowanie rozmycia kolorów ........................................................... 74
korygowanie zniekształceń ................................................................. 74
krzywa tonalna .................................................................................. 166
L
liczba bitów ....................................................................................... 166
linie siatki ............................................................................................ 22
liniowo ................................................................................................. 57
M
maska wyostrzająca............................................................................
monochromatyczne.............................................................................
efekt filtru......................................................................................
efekt tonalny .................................................................................
60
55
56
56
N
naprawianie (ręczne usuwanie kurzu) ................................................ 87
narzędzie do obsługi obrazów seryjnych RAW................................. 120
nasycenie................................................................................ 46, 66, 67
nasycenie koloru ................................................................................. 55
O
obracanie obrazu................................................................................. 13
obraz JPEG ................................................................................. 45, 166
obraz RAW .................................................................................. 44, 166
obraz TIFF ................................................................................... 45, 166
obrazy HDR (wysoki zakres dynamiki) .............................................. 108
obsługiwane obrazy............................................................................... 4
obszar wyświetlania miniatur............................................................... 20
obszar wyświetlania podglądu............................................................. 20
ocena............................................................................................. 33, 34
okna drugorzędne................................................................................ 26
okno Batch Settings (Ustawienia pakietu) ................................. 134, 136
okno Collection (Kolekcja) ................................................................. 102
okno edycji obrazu............................................................................. 100
okno główne ........................................................................................ 13
okno główne (widok miniatur) .............................................................. 13
okno główne (widok wielofunkcyjny).................................................... 20
okno kadrowania/regulacji kąta ........................................................... 70
okno podglądu ..................................................................................... 18
okno szybkiego przeglądu ................................................................... 31
optymalizator Dual Pixel RAW........................................................... 111
ostrość ........................................................................................... 59, 80
oznaczenia obrazu (informacje z ramki obrazu)................................ 165
P
pakietowa zmiana nazw plików obrazów........................................... 137
pakietowe przekształcanie/zapisywanie obrazów (przetwarzanie
pakietowe) ......................................................................................... 134
pakietowe przenoszenie obrazów ..................................................... 136
pakietowe przenoszenie obrazów do oprogramowania
do edycji obrazów.............................................................................. 136
pakietowe przetwarzanie wielu obrazów
dane przepisu ............................................................................... 96
przekształcanie/zapisywanie (przetwarzanie pakietowe)............ 134
przenoszenie............................................................................... 136
własny balans bieli ...................................................................... 132
zmiana nazwy pliku ..................................................................... 137
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
169
Wprowadzenie/
Spis treści
pakietowe stosowanie balansu bieli na obrazach
(własny balans bieli).......................................................................... 132
paleta histogramu ............................................................................... 17
paleta narzędzi.................................................................................... 46
paleta narzędzi częściowej regulacji ............................................ 81
paleta narzędzi kadrowania/regulacji kąta ................................... 70
paleta narzędzi korekcji koloru ..................................................... 66
paleta narzędzi korekcji obiektywu............................................... 73
paleta narzędzi korekcji podstawowej .......................................... 48
paleta narzędzi korekcji szczegółowej ......................................... 68
paleta narzędzi korekcji tonalnej .................................................. 61
paleta narzędzi retuszu kurzu/klonowania fragmentu obrazu ...... 85
paleta narzędzi ustawień.............................................................. 90
paleta narzędzi kadrowania/regulacji kąta .......................................... 70
paleta narzędzi korekcji podstawowej................................................. 48
paleta narzędzi retuszu kurzu/klonowania fragmentu obrazu............. 85
paleta nawigatora................................................................................ 19
palety
sposób wyświetlania palet............................................................ 28
zmiana kolejności palet ................................................................ 28
panel sterowania miniatur ................................................................... 15
panel sterowania podglądu ................................................................. 21
Pasek narzędzi ................................................................................... 13
percepcyjna....................................................................................... 167
pinezka................................................................................................ 21
plik przepisu ........................................................................................ 96
plik stylu obrazów................................................................................ 51
pobieranie obrazów............................................................................. 11
pobieranie obrazów do komputera...................................................... 11
pobieranie obrazów z aparatu ...................................................... 11
pobieranie obrazów z czytnika kart .............................................. 11
pobieranie obrazów z aparatu............................................................. 11
podgląd wielofunkcyjny ....................................................................... 25
ponowna edycja obrazu ...................................................................... 95
ponowna korekcja obrazu ................................................................... 95
porządkowanie (obrazy)...................................................................... 39
porządkowanie obrazów...................................................................... 39
przenoszenie lub kopiowanie folderów ......................................... 40
przenoszenie lub kopiowanie obrazów ......................................... 39
usuwanie obrazów ........................................................................ 39
zapisywanie folderów jako zakładek ............................................. 40
preferencje......................................................................................... 156
badanie ....................................................................................... 161
karta Color management (Zarządzanie kolorami)....................... 159
karta General settings (Ustawienia ogólne) ................................ 156
karta Przetwarzanie obrazów...................................................... 157
karta View settings (Ustawienia wyświetlania)............................ 160
ustawienia wyświetlania właściwości .......................................... 160
procedura automatycznego usuwania kurzu ....................................... 86
procedura usuwania kurzu
korekcja obrazów (funkcja klonowania fragmentu obrazu) ........... 89
paleta narzędzi retuszu kurzu/klonowania fragmentu obrazu ....... 85
procedura automatycznego usuwania kurzu ................................ 85
ręczne usuwanie kurzu (funkcja naprawiania) .............................. 87
profile ICC.......................................................................................... 166
przekształcanie na obraz JPEG lub TIFF i zapisywanie.............. 93, 134
przekształcanie pojedynczego obrazu................................................. 93
przenoszenie
pakietowe przenoszenie obrazów do
oprogramowania do edycji obrazów ........................................... 136
przenoszenie obrazu do programu Photoshop ........................... 124
przenoszenie lub kopiowanie folderów................................................ 40
przenoszenie lub kopiowanie obrazów................................................ 39
przenoszenie obrazu do programu Photoshop.................................. 124
przepis ......................................................................................... 96, 166
przestrzeń kolorów ............................................................................ 167
Adobe RGB ................................................................................. 167
Apple RGB .................................................................................. 167
ColorMatch RGB ......................................................................... 167
sRGB .......................................................................................... 167
ustawienie przestrzeni kolorów dla każdego obrazu..................... 90
Wide Gamut RGB ....................................................................... 167
przetwarzanie pakietowe (pakietowe zapisywanie obrazów
JPEG i TIFF)...................................................................................... 134
punkty AF ............................................................................................ 22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
170
Wprowadzenie/
Spis treści
R
W
ręczne usuwanie kurzu (funkcja naprawiania) .................................... 87
redukcja zakłóceń ............................................................................... 68
redukcja zakłóceń chrominancji .......................................................... 68
redukcja zakłóceń luminancji .............................................................. 68
rezultaty modyfikacji (przepis)..................................................... 96, 166
robocza przestrzeń kolorów ................................................................ 90
zarządzanie kolorami ................................................................. 159
rolka .................................................................................................. 120
wczytywanie i wklejanie (stosowanie) przepisów ................................ 98
Wide Gamut RGB.............................................................................. 167
widok miniatur...................................................................................... 13
Widok miniatur (okno główne) ............................................................. 13
widok wielofunkcyjny ........................................................................... 20
własny balans bieli............................................................................. 132
wskaźnik ostrzeżenia o ciemnych partiach obrazu.............................. 23
wskaźnik ostrzeżenia o jasnych partiach obrazu................................. 23
wybieranie obrazów............................................................... 13, 31, 100
wykres kolorów .................................................................................. 167
wymagania systemowe ......................................................................... 3
wyświetlanie
podgląd wielofunkcyjny ................................................................. 25
synchronizowanie okna podglądu ................................................. 99
wyświetlanie miniatur (okno główne) ............................................ 13
wyświetlanie miniatur i wyświetlanie w powiększeniu
(okno edycji obrazu).................................................................... 100
wyświetlanie pojedynczego obrazu............................................... 37
wyświetlanie porównania przed/po ............................................... 24
wyświetlanie w powiększeniu (okno podglądu)............................. 18
wyświetlanie w powiększeniu (okno szybkiego przeglądu)........... 31
wyświetlanie informacji o obrazie ........................................................ 24
wyświetlanie miniatur (filtr/funkcja sortowania).................................... 16
wyświetlanie miniatur (okno główne)
zmiana sposobu wyświetlania....................................................... 14
wyświetlanie miniatur (widok wielofunkcyjny)...................................... 20
wyświetlanie miniatur i wyświetlanie w powiększeniu (okno edycji
obrazu) .............................................................................................. 100
wyświetlanie obrazów w oknie głównym (widok miniatur) ................... 13
wyświetlanie pojedynczego obrazu ..................................................... 37
wyświetlanie pojedynczego obrazu RAW i JPEG................................ 37
wyświetlanie porównania przed/po...................................................... 24
wyświetlanie w powiększeniu (okno podglądu) ................................... 18
wyświetlanie właściwości obrazu......................................................... 24
S
składanie obrazów ............................................................................ 104
sortowanie obrazów ............................................................................ 36
oceny...................................................................................... 33, 34
znaczniki wyboru .................................................................... 33, 34
sRGB ................................................................................................ 167
styl obrazów ........................................................................................ 49
symulacja kolorów CMYK ................................................................. 167
synchronizacja (okno podglądu) ......................................................... 99
synchronizowanie obrazów................................................................. 99
synchronizowanie okna podglądu....................................................... 99
T
temperatura barwowa ......................................................................... 53
ton koloru ............................................................................................ 55
Tryb HDR PQ.................................................................................... 148
U
uruchamianie programu DPP.............................................................. 10
ustawianie balansu bieli kliknięciem ..................................... 52, 62, 142
ustawienia wyświetlania właściwości (preferencje)........................... 160
ustawienie kolorów drukarki (profile)................................................. 159
ustawienie kolorów monitora (profile) ............................................... 159
ustawienie przestrzeni kolorów dla każdego obrazu........................... 90
usuwanie
usuwanie obrazów........................................................................ 39
usuwanie oprogramowania ........................................................ 164
usuwanie obrazów .............................................................................. 39
usuwanie programu DPP (odinstalowywanie) .................................. 164
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
171
Wprowadzenie/
Spis treści
Z
zakładka.............................................................................................. 40
zakres dynamiczny ....................................................................... 56, 65
zakres kadrowania (przycinania) ...................................................... 165
zamykanie programu DPP .................................................................. 29
zapisywanie
pakietowe przekształcanie/zapisywanie obrazów (przetwarzanie
pakietowe) .................................................................................. 134
zapisywanie.................................................................................. 93
zapisywanie jako .......................................................................... 93
zapisywanie folderów jako zakładek ................................................... 40
zapisywanie jako................................................................................. 93
zapisywanie przepisów ....................................................................... 97
zarządzanie kolorami (dopasowywanie kolorów).............................. 166
profile ICC .................................................................................. 166
przestrzeń kolorów ..................................................................... 167
zdalne fotografowanie....................................................................... 139
zmiana nazw plików obrazów w zadanej kolejności
w oknie głównym............................................................................... 137
zmiana nazwy okna .......................................................................... 137
zmiana nazwy pliku........................................................................... 137
zmiana sposobu wyświetlania............................................................. 14
znacznik cyfrowego optymalizatora obiektywu ................................. 165
znacznik GPS ................................................................................... 165
znacznik korekcji aberracji obiektywu ............................................... 165
znacznik niezapisanych rezultatów edycji......................................... 165
znacznik oceny ................................................................................. 165
znacznik ustawienia przypiętego obrazu .......................................... 165
znacznik wyboru ................................................................... 33, 34, 165
znacznik wyświetlania wielu obrazów ............................................... 165
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobieranie
obrazów
Wyświetlanie
obrazów
Sortowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Drukowanie
obrazów
Informacje dotyczące instrukcji obsługi
 Zabrania się powielania całości lub części niniejszej instrukcji obsługi
bez zezwolenia.
 Dane techniczne oprogramowania oraz zawartość niniejszej instrukcji
obsługi mogą zostać bez uprzedzenia zmienione przez firmę Canon.
 Zawartość ekranów oprogramowania oraz wyświetlacza,
przedstawiona w tej instrukcji obsługi, może nieznacznie różnić się od
faktycznej.
 Prosimy pamiętać, że bez względu na powyższą informację firma
Canon nie bierze odpowiedzialności za skutki korzystania z tego
oprogramowania.
Znaki towarowe
 Macintosh i Mac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
 Adobe i Photoshop są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
 Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich
firm.
Przetwarzanie
dużych ilości
obrazów RAW
Zdalne
fotografowanie
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie zdjęć
Tryb
HDR PQ
Określanie
preferencji
172
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement