Canon | PowerShot G5 X Mark II | User manual | Canon PowerShot G5 X Mark II User manual

Canon PowerShot G5 X Mark II User manual
Zaawansowana instrukcja obsługi
Spis treści
Podstawowe informacje o aparacie
Fotografowanie
Odtwarzanie
Funkcje bezprzewodowe
Ustawienia funkcji
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
POLSKI
CEL-SX5ZA2G0
© CANON INC. 2019
Uwagi wstępne i informacje prawne
zz Warto wykonać i wyświetlić kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność,
że zostały prawidłowo zarejestrowane. Firma Canon Inc. i jej podmioty
zależne i stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za żadne
szkody następcze wynikające z nieprawidłowego działania aparatu
fotograficznego lub akcesoriów (w tym kart pamięci), związane
z niezapisaniem zdjęcia lub zapisaniem go w postaci niezdatnej
do odczytu maszynowego.
zz Nieupoważnione fotografowanie lub nagrywanie (w formie filmu i/lub
dźwięku) przez użytkownika innych osób lub materiałów chronionych
prawem autorskim może stanowić naruszenie prywatności tych osób
i/lub praw należących do innych osób, m.in. prawa autorskiego i innych
praw do własności intelektualnej. Należy pamiętać, że ograniczenia
mogą mieć zastosowanie, nawet jeśli to fotografowanie lub nagrywanie
jest wykonywane wyłącznie do użytku osobistego.
zz Wiadomości na temat gwarancji na aparat fotograficzny i informacje
umożliwiające skontaktowanie się z działem obsługi klienta można
znaleźć w dostarczonym wraz z aparatem pakiecie materiałów dla
użytkownika, w części dotyczącej gwarancji.
zz Mimo że ekran został wyprodukowany z zastosowaniem niezwykle
precyzyjnych technik wytwarzania, a ponad 99,99% pikseli spełnia
wymagania projektowe, w rzadkich przypadkach niektóre piksele mogą
być uszkodzone albo przybierać na stałe kolor czerwony lub czarny.
Nie oznacza to uszkodzenia aparatu ani nie wpływa na rejestrowane
obrazy.
zz Podczas długotrwałego korzystania z aparatu może się on rozgrzać.
Nie oznacza to uszkodzenia.
2
Wprowadzenie
zz Aby przejść do początku rozdziału, kliknij jego tytuł w prawej górnej
części strony.
zz Aby przechodzić między stronami, klikaj ikony u dołu każdej strony.
: Przejdź do pierwszej strony
: Wróć do poprzedniej strony
: Wstecz o jedną stronę
: Do przodu o jedną stronę
zz Instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku mają zastosowanie
do aparatu przy poniższych ustawieniach domyślnych.
zz Karty, takie jak
, służą do identyfikacji trybów używanych
w instrukcjach dotyczących fotografowania. Niektóre funkcje są
dostępne również w innych trybach.
zz
: Ważne informacje i wskazówki dla użytkowników zaawansowanych
zz Konwencje stosowane w tekście
zz W niniejszej instrukcji ikony służą do symbolizowania odpowiednich
przycisków i tarcz aparatu, na których się znajdują lub które przypominają.
zz Poniższe elementy sterujące aparatu zostały oznaczone ikonami.
zz Ikony wyświetlane na ekranie zostały ujęte w nawiasy.
zz Numery na niektórych rysunkach i ilustracjach odnoszą się do numerów
w punktach instrukcji.
zz = xx: strony z pokrewnymi informacjami (w tym przykładzie „xx” oznacza
numer strony)
zz Dla wygody odnośnie do wszystkich obsługiwanych kart pamięci stosuje
się po prostu określenie „karta pamięci”.
3
Spis treści
Uwagi wstępne i informacje prawne.............................................. 2
Wprowadzenie.............................................................................. 3
Konwencje stosowane w tekście......................................................3
Podstawy obsługi aparatu........................................................... 13
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa......................................... 16
Podstawowe informacje o aparacie................................ 19
Przygotowanie............................................................................. 20
Mocowanie paska...........................................................................20
Ładowanie akumulatora.................................................................21
Przygotowywanie karty pamięci.....................................................22
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora i karty pamięci.....................23
Ustawianie daty, godziny, strefy czasowej i języka.........................25
Trzymanie aparatu...................................................................... 27
Wypróbowanie aparatu............................................................... 28
Fotografowanie...............................................................................28
Wyświetlanie...................................................................................30
Nazwy elementów aparatu.......................................................... 31
Przód..............................................................................................31
Tył...................................................................................................32
Wizjer.......................................................................................... 33
Regulacja kąta nachylenia ekranu.............................................. 34
Przechylanie ekranu w dół..............................................................34
Przechylanie ekranu w górę...........................................................34
Działanie wskaźnika.................................................................... 35
Ustawianie trybu fotografowania................................................. 36
Konfigurowanie funkcji aparatu................................................... 37
Ekran szybkich nastaw...................................................................37
Ekran menu....................................................................................39
Funkcje dostępne na ekranie szybkich nastaw........................... 41
Ustawienia menu......................................................................... 42
4
Ekran trybu fotografowania......................................................... 44
Ramki na ekranie fotografowania................................................ 45
Opcje ekranu informacyjnego w trybie fotografowania............... 46
Opcje ekranu informacyjnego w trybie odtwarzania................... 47
Obsługa dotykowa....................................................................... 48
Wybór obiektów..............................................................................48
Ekran szybkich nastaw...................................................................49
Ekran menu....................................................................................50
Wyświetlanie...................................................................................52
Klawiatura ekranowa................................................................... 54
Fotografowanie................................................................. 55
Fotografowanie przy użyciu ustawień dobieranych przez
aparat (Tryb automatyczny/tryb hybrydowy automatyczny)........ 56
Ikony stabilizacji obrazu..................................................................59
Fotografowanie w trybie hybrydowym automatycznym..................60
Fotografowanie w szczególnych sceneriach
(tryb specjalnego ujęcia)............................................................. 61
Fotografowanie siebie z optymalnymi ustawieniami
(tryb Autoportret).............................................................................65
Fotografowanie panoram (tryb zdjęć panoramicznych)..................66
Rejestrowanie obiektów na ruchomych tłach
(tryb Panoramowanie)....................................................................68
Fotografowanie osób na tle rozgwieżdżonego nieba
(tryb Portret na tle gwiazd).............................................................69
Fotografowanie nocnych scenerii pod rozgwieżdżonym niebem
(tryb Gwiaździsta noc)....................................................................72
Fotografowanie śladów gwiazd (tryb Ślady gwiazd).......................74
Nagrywanie filmu z ruchem gwiazd
(tryb Film poklatkowy gwiazd)........................................................76
Fotografowanie z efektami obrazu (tryb Filtry twórcze).............. 80
Wykonywanie zdjęć, na których przedmioty wyglądają
jak miniatury (Efekt miniatury)........................................................85
5
Nagrywanie różnych filmów (tryb filmu)...................................... 86
Nagrywanie filmów z określonymi czasami naświetlania
i wartościami przysłony (ręczna ekspozycja filmu).........................87
Nagrywanie filmów HDR.................................................................88
Fotografowanie w trybie Programowa AE (Tryb P)..................... 89
Fotografowanie przy określonych wartościach
czasu naświetlania (Tryb Tv)....................................................... 90
Fotografowanie przy określonych wartościach przysłony
(Tryb Av)...................................................................................... 91
Fotografowanie przy określonych wartościach czasu
naświetlania i przysłony (Tryb M)................................................ 92
Fotografowanie z długimi czasami ekspozycji (Bulb).....................94
Dalsze powiększanie obiektów (Powiększenie cyfrowe)............. 95
Blokowanie jasności/ekspozycji obrazu (Blokada AE)................ 96
Zdjęcia z małej odległości (Makro).............................................. 97
Fotografowanie w trybie ręcznej regulacji ostrości...................... 98
Ułatwiona identyfikacja obszaru regulacji ostrości
(Wspomaganie MF)......................................................................100
Fotografowanie przy użyciu funkcji blokowania AF................... 101
Fotografowanie z użyciem ustawionych wstępnie długości
ogniskowej (Ogniskowa)........................................................... 102
Zmiana jakości obrazu.............................................................. 103
Rejestrowanie obrazów w formacie RAW.....................................103
Zmiana współczynnika proporcji obrazu................................... 105
Zmiana czasu wyświetlania obrazu po zarejestrowaniu........... 106
Zmiana trybu błysku.................................................................. 107
Blokowanie jasności/ekspozycji na zdjęciach z lampą
(Blokada ekspozycji lampy)....................................................... 108
Konfigurowanie nastaw błysku...................................................110
Ustawianie korekty ekspozycji z lampą........................................ 110
Ustawianie ilości światła............................................................... 111
Zmiana synchronizacji błysku....................................................... 112
Korekta czerwonych oczu............................................................. 113
Konfigurowanie opcji Bezpieczna FE........................................... 113
6
Serie zdjęć.................................................................................114
Korzystanie z samowyzwalacza.................................................115
Fotografowanie w trybie serii RAW............................................116
Dodawanie stempla daty............................................................118
Regulacja jasności obrazu (korygowanie ekspozycji)................119
Seria zdjęć z ustawieniami automatycznej ekspozycji
(fotografowanie z użyciem sekwencji naświetlania).....................120
Zmiana czułości ISO dla zdjęć.................................................. 122
Zmiana zakresu czułości ISO.......................................................123
Dostosowywanie zakresu automatycznych ustawień ISO............123
Ustawianie minimalnego czasu naświetlania na potrzeby
funkcji Autom. ISO........................................................................124
Zmiana czułości ISO dla filmów................................................ 125
Zmiana zakresu czułości ISO.......................................................125
Dostosowywanie maksymalnej czułości ISO funkcji
Autom. ISO...................................................................................126
Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu
(Automatyczny optymalizator jasności)..................................... 127
Fotografowanie jasnych obiektów (Priorytet jasnych
partii obr.).................................................................................. 128
Dostosowywanie automatycznych ustawień filtra szarego....... 129
Zmiana metody pomiaru........................................................... 130
Ustawianie timera pomiarowego............................................... 131
Konfigurowanie symulacji ekspozycji........................................ 132
Rejestrowanie naturalnych kolorów (Balans bieli)..................... 133
Balans bieli według wzorca..........................................................135
Dostosowanie kolorów (Styl obrazów)...................................... 137
Dostosowywanie stylów obrazów.............................................. 139
Zapisywanie niestandardowych stylów obrazów....................... 142
Redukcja zakłóceń podczas fotografowania w wysokiej
czułości ISO.............................................................................. 143
Stosowanie redukcji zakłóceń zdjęć seryjnych.............................143
Fotografowanie przez dotknięcie ekranu (Migawka dotyk.)...... 145
7
Konfigurowanie funkcji AF dot. z przec..................................... 146
Fotografowanie z migawką elektroniczną................................. 147
Fotografowanie przy użyciu funkcji Servo AF........................... 148
Wybór metody AF...................................................................... 149
Przemieszczanie punktu AF.........................................................150
Zmiana ustawienia ostrości....................................................... 151
Konfigurowanie oświetlenia wspomagającego AF.................... 152
Serie zdjęć ze zmianą ostrości (Bracketing ostrości)................ 153
Dokładna regulacja ostrości...................................................... 156
Zmiana ustawień funkcji stabilizacji obrazu.............................. 157
Korygowanie silnych drgań aparatu.............................................158
Korzystanie z automatycznego poziomowania......................... 159
Używanie cyfrowego telekonwertera......................................... 160
Zmiana wielkości podczas nagrywania filmu............................ 161
Nagrywanie filmów pod kątem odtwarzania
w zwolnionym tempie (Duża szybk. klatek)..................................162
Konfiguracja ustawień nagrywania dźwięku............................. 163
Filtr wiatru.....................................................................................163
Tłumik...........................................................................................163
Konfigurowanie opcji Filmowy Serwo AF.................................. 164
Używanie funkcji Automatyczna wolna migawka...................... 165
Efekt miniatury w filmach (Film z efektem miniatury)................ 166
Rejestrowanie migawek wideo.................................................. 168
Nagrywanie filmów poklatkowo................................................. 170
Konfigurowanie wyświetlanych informacji dla wyjścia HDMI.... 172
Ustawianie typu przeglądu filmowego....................................... 173
Odtwarzanie..................................................................... 174
Wyświetlanie............................................................................. 175
Powiększanie zdjęć................................................................... 177
Wyświetlanie przeglądów filmowych......................................... 178
Znajdowanie obrazów wyświetlanych w postaci miniatur......... 179
8
Edytowanie filmów.................................................................... 180
Usuwanie początku/końca filmów.................................................180
Zapisywanie kadrów filmów 4K jako zdjęć...................................182
Edytowanie przeglądów filmowych...............................................183
Wyodrębnianie zdjęć z serii obrazów RAW.............................. 185
Ochrona obrazów...................................................................... 187
Ochrona wielu zdjęć.....................................................................188
Obracanie obrazów................................................................... 190
Usuwanie obrazów.................................................................... 191
Usuwanie wielu obrazów naraz....................................................192
Dodawanie obrazów do zleceń wydruku obrazów (DPOF)....... 194
Drukowanie zdjęć dodanych do Zlecenia wydruku obrazów
(DPOF).........................................................................................195
Dodawanie zdjęć do fotoksiążki................................................ 196
Stosowanie efektów filtrów do obrazów (filtrów twórczych)...... 197
Obróbka obrazów RAW............................................................ 198
Korekta czerwonych oczu......................................................... 200
Łączenie migawek wideo.......................................................... 201
Kadrowanie............................................................................... 203
Zmiana rozmiaru obrazów......................................................... 205
Ocenianie obrazów................................................................... 206
Wyświetlanie pokazów przezroczy............................................ 207
Znajdowanie zdjęć spełniających warunki filtra......................... 208
Znajdowanie obrazów pierścieniem sterowania....................... 209
Konfigurowanie wyświetlanych informacji o odtwarzaniu......... 210
Rozpoczynanie odtwarzania od ostatniego
wyświetlanego obrazu................................................................211
Funkcje bezprzewodowe................................................ 212
Dostępne funkcje bezprzewodowe........................................... 213
Zapisywanie obrazów z aparatu na smartfonie......................... 215
Łączenie ze smartfonami przez Wi‑Fi za pomocą
przycisku Wi‑Fi.............................................................................220
Ograniczanie wyświetlania obrazów.............................................222
9
Funkcje używane ze smartfonami............................................. 223
Automatyczne wysyłanie obrazów do smartfona podczas
fotografowania..............................................................................223
Fotografowanie zdalne podczas wyświetlania obrazu na żywo
z aparatu w smartfonie.................................................................223
Sterowanie aparatem za pomocą smartfona................................224
Dodawanie do obrazów znaczników geograficznych podczas
fotografowania..............................................................................224
Łączenie z drukarkami za pomocą Wi‑Fi.................................. 226
Nawiązywanie połączenia z punktem dostępu.............................228
Automatyczne wysyłanie obrazów do komputera..................... 230
Przesyłanie obrazów do usług sieci Web.................................. 234
Rejestrowanie usług sieci Web.....................................................234
Przesyłanie obrazów do usług sieci Web.....................................238
Ponowne łączenie przez Wi‑Fi.................................................. 239
Kończenie połączeń Wi‑Fi......................................................... 240
Usuwanie informacji o urządzeniach sparowanych poprzez
Bluetooth................................................................................... 241
Zmiana lub usuwanie ustawień połączenia............................... 242
Ustawienia funkcji........................................................... 243
Wybieranie i tworzenie folderów............................................... 244
Zmienianie numeracji plików..................................................... 245
Konfigurowanie automatycznego obracania obrazów
pionowych................................................................................. 246
Formatowanie kart pamięci....................................................... 247
Ustawianie wyświetlania ekranu startowego............................. 249
Korzystanie z trybu Eco............................................................ 250
Dostosowywanie funkcji oszczędzania energii......................... 251
Dostosowywanie jasności ekranu............................................. 252
Przełączanie koloru informacji na ekranie................................. 253
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej............................... 254
Zmiana języka........................................................................... 255
Czas cofania obiektywu............................................................ 256
10
Ustawianie standardu TV.......................................................... 257
Dostosowywanie ekranu dotykowego....................................... 258
Dostosowywanie dźwięków....................................................... 259
Regulacja głośności.................................................................. 260
Ustawianie rozdzielczości wyjściowej HDMI............................. 261
Odtwarzanie obrazów RAW na ekranie telewizora HDR.......... 262
Konfigurowanie wyświetlanych informacji o fotografowaniu..... 263
Ustawianie priorytetu ekranu fotografowania przy użyciu
parametrów wyświetlania.......................................................... 264
Dostosowanie ekranu fotografowania w wizjerze..................... 265
Ustawianie trybu wyświetlania.................................................. 266
Ustawianie odwróconego obrazu.............................................. 267
Wyświetlanie jednostek metrycznych/niemetrycznych.............. 268
Konfigurowanie przewodnika funkcji......................................... 269
Konfigurowanie funkcji indywidualnych..................................... 270
Dostosowywanie przycisków........................................................271
Własne tryby fotografowania (tryb C)........................................ 273
Przywracanie ustawień domyślnych aparatu............................ 275
Wprowadzanie informacji o prawach autorskich w celu ich
zapisywania w danych obrazów................................................ 276
Pobieranie instrukcji/oprogramowania przy użyciu
kodu QR.................................................................................... 277
Wyświetlanie logo certyfikatów................................................. 278
Zapisywanie najczęściej używanych elementów menu
fotografowania (Moje Menu)..................................................... 279
Zmiana nazw kart Mojego menu..................................................280
Usuwanie karty Mojego menu......................................................280
Usuwanie wszystkich kart Mojego menu......................................281
Usuwanie wszystkich dodanych pozycji.......................................281
Dostosowywanie wyglądu Mojego menu......................................281
11
Akcesoria......................................................................... 282
Akcesoria opcjonalne................................................................ 283
Zasilanie.......................................................................................283
Inne...............................................................................................284
Drukarki........................................................................................284
Korzystanie z akcesoriów opcjonalnych.................................... 285
Odtwarzanie obrazów i filmów na ekranie telewizora...................285
Ładowanie/zasilanie kamery zasilaczem sieciowym USB............287
Zdalna aktywacja migawki............................................................289
Zapisywanie obrazów na dysku komputera.............................. 291
Drukowanie obrazów................................................................. 292
Dodatek............................................................................ 294
Uwagi dotyczące obsługi........................................................... 295
Rozwiązywanie problemów....................................................... 296
Informacje wyświetlane na ekranie........................................... 300
Podczas fotografowania...............................................................300
Podczas odtwarzania...................................................................302
Zalecenia dotyczące funkcji bezprzewodowych....................... 304
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa..........................................305
Oprogramowanie innych firm.................................................... 306
Zalecenia dotyczące danych osobowych i bezpieczeństwa..... 309
Znaki towarowe i licencjonowanie............................................. 310
Zastrzeżenie prawne................................................................. 312
Skorowidz.................................................................................. 313
12
Podstawy obsługi aparatu
Fotografowanie
zz Korzystanie z ustawień dobieranych przez aparat (Tryb automatyczny/
tryb hybrydowy automatyczny)
-- = 28, = 60
zz Fotografowanie samego(-ej) siebie z optymalnymi ustawieniami
(Autoportret)
-- = 65
zz Fotografowanie panoram (Zdjęcie panoramiczne)
-- = 66
Udane fotografowanie osób
Portrety
(= 61)
Dopasowanie do określonych scenerii
Zdjęcia nocne
z ręki
(= 61)
Fajerwerki
(= 61)
Kontrola
podśw. HDR
(= 61)
Żywność
(= 61)
Stosowanie efektów specjalnych
Gładka cera
(= 61)
Monochrom.
(= 80)
13
Nieostre tło
(= 80)
Miękka ostrość
(= 80)
Efekt rybiego oka
(= 80)
Efekt aparatu zabawki
(= 80)
Efekt miniatury
(= 85, = 166)
Zdjęcia przypominające
obrazy malowane
akwarelami
(= 80)
zz Ustawianie ostrości na twarzach
-- = 28, = 61, = 149
zz Bez użycia lampy błyskowej (Lampa błyskowa wyłączona)
-- = 107
zz Znajdowanie się na własnych zdjęciach (Samowyzwalacz)
-- = 115
zz Dodawanie stempla daty
-- = 118
zz Filmy i zdjęcia razem
-- = 60
zz Oddanie poczucia prędkości przez rozmycie tła
-- = 68
zz Wykonywanie zdjęć rozgwieżdżonego nieba
-- = 69, = 72, = 74, = 76
Wyświetlanie
zz Przeglądanie obrazów
-- = 30, = 174
zz Automatyczne Odtwarzanie (Pokaz przezroczy)
-- = 207
14
zz Na ekranie telewizora
-- = 285
zz Szybkie przeglądanie zdjęć
-- = 179
zz Usuwanie obr.
-- = 191
Nagrywanie i wyświetlanie filmów
zz Nagrywanie filmów
-- = 28, = 86
zz Wyświetlanie filmów
-- = 30
Drukowanie
zz Drukowanie zdjęć
-- = 292
Zapisywanie
zz Zapisywanie zdjęć na dysku komputera
-- = 291
Korzystanie z funkcji Wi‑Fi
zz Wysyłanie zdjęć do smartfonu
-- = 215, = 223
zz Drukowanie zdjęć
-- = 226
zz Udostępnianie zdjęć online
-- = 234
zz Wysyłanie zdjęć do komputera
-- = 230
15
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
zz Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby bezpiecznie posługiwać się
produktem.
zz Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiegać skaleczeniom
lub innym obrażeniom ciała użytkownika produktu bądź innych osób.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje ryzyko spowodowania
poważnych obrażeń lub śmierci.
zz Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Pasek może się zacisnąć na szyi osoby, powodując jej uduszenie.
zz Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania zalecanych w niniejszej instrukcji
obsługi do użytku z produktem.
zz Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
zz Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy ani drgania.
zz Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów.
zz W przypadku jakichkolwiek objawów nietypowego działania produktu, np. jeśli
wydobywa się z niego dym lub dziwny zapach, należy natychmiast zaprzestać
jego użytkowania.
zz Do czyszczenia produktu nie należy stosować żadnych rozpuszczalników organicznych,
takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.
zz Nie należy dopuszczać do zamoczenia produktu. Nie wolno wkładać do wnętrza
produktu żadnych ciał obcych ani wlewać do niego cieczy.
zz Nie należy użytkować produktu w miejscach, w których występują gazy łatwopalne.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
zz W przypadku korzystania z dostępnych w sprzedaży lub dostarczonych w zestawie
akumulatorów należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
-- Należy korzystać wyłącznie z akumulatorów przeznaczonych do danego produktu.
-- Nie należy podgrzewać akumulatorów ani trzymać ich w pobliżu ognia.
-- Nie należy ładować akumulatorów za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
-- Należy chronić złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi
stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
-- Nie należy używać przeciekających akumulatorów.
-- Przed wyrzuceniem akumulatorów należy zasłonić ich złącza taśmą lub innym
izolatorem.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
W przypadku zetknięcia się elektrolitu wyciekającego z akumulatorów ze skórą lub
odzieżą należy natychmiast przepłukać te miejsca dużą ilością wody. W przypadku
zetknięcia się elektrolitu z oczami należy przepłukać je dużą ilością czystej, bieżącej
wody i niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.
16
zz W przypadku korzystania z ładowarki lub zasilacza należy postępować zgodnie
z poniższymi instrukcjami.
-- Należy okresowo usuwać suchą ściereczką kurz zbierający się na wtyczce
przewodu zasilającego i gnieździe elektrycznym.
-- Nie należy podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
-- Nie należy korzystać z produktu, jeśli wtyczka przewodu zasilającego nie jest
wsunięta do końca do gniazda elektrycznego.
-- Należy chronić wtyczkę przewodu zasilającego i złącza przed zabrudzeniem oraz
przed zetknięciem z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi
z metalu.
-- W czasie burz z piorunami nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza, jeśli są
podłączone do gniazda elektrycznego.
-- Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.
Nie należy uszkadzać, przecinać ani modyfikować przewodu zasilającego.
-- Nie należy owijać produktu tkaniną bądź innymi materiałami w trakcie korzystania
z niego ani krótko po jego użyciu, gdy jest nadal ciepły.
-- Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas do źródła
zasilania.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
zz W trakcie korzystania z produktu należy unikać jego dłuższego kontaktu z tym
samym obszarem skóry.
Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, objawiające się zaczerwienieniem
skóry i powstawaniem na niej pęcherzy, nawet jeśli powierzchnia produktu nie wydaje
się gorąca. W przypadku korzystania z produktu w miejscach o wysokiej temperaturze
albo jeśli użytkownik ma problemy z krążeniem lub mało wrażliwą skórę, należy używać
statywu lub podobnego akcesorium.
zz Należy stosować się do wszelkich tablic informacyjnych lub komunikatów nakazujących
wyłączanie produktu w miejscach, w których jego używanie jest zabronione.
Zlekceważenie takich zaleceń mogłoby spowodować wadliwe działanie innych urządzeń
w wyniku emisji fal elektromagnetycznych, a nawet doprowadzić do wypadków.
PRZESTROGA
Wskazuje ryzyko spowodowania
obrażeń.
zz Nie wolno emitować światła lampy błyskowej w bliskiej odległości od oczu
fotografowanej osoby.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku.
zz Pasek jest przeznaczony do użytku tylko z korpusem aparatu. Wieszanie paska
z przymocowanym produktem na haku lub na innym przedmiocie może doprowadzić
do uszkodzenia produktu. Nie należy również potrząsać produktem ani narażać go
na silne uderzenia.
zz Nie wolno wywierać dużej siły na obiektyw ani dopuszczać do uderzenia go innym
przedmiotem.
Mogłoby to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
17
zz Podczas emitowania światła lampa błyskowa silnie się nagrzewa. W trakcie
fotografowania należy trzymać palce i inne części ciała oraz wszelkie przedmioty
z dala od lampy błyskowej.
W przeciwnym razie może dojść do poparzenia użytkownika lub uszkodzenia lampy
błyskowej.
zz Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej
temperaturze.
Mogłoby to doprowadzić do silnego nagrzania lub schłodzenia produktu, przez co jego
dotknięcie groziłoby poparzeniami bądź uszkodzeniami ciała.
zz Jeśli podczas korzystania z tego produktu nastąpi nietypowa reakcja skórna lub
podrażnienie, należy powstrzymać się od jego dalszego użycia i uzyskać pomoc
lub poradę medyczną.
PRZESTROGA
Wskazuje możliwość spowodowania uszkodzeń
sprzętu.
zz Nie należy kierować aparatu w stronę silnych źródeł światła (np. słońca w bezchmurny
dzień lub intensywnych źródeł sztucznego oświetlenia).
Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy lub innych podzespołów wewnętrznych.
zz Podczas korzystania z aparatu na piaszczystej plaży lub przy silnym wietrze należy
uważać, aby pył lub piasek nie przedostały się do jego wnętrza.
zz Kurz, brud lub inne ciała obce należy usuwać z lampy błyskowej za pomocą tkaniny
lub bawełnianej szmatki.
Ciepło wydzielane przez lampę błyskową mogłoby spowodować spalenie ciał obcych
lub wadliwe działanie produktu.
zz Gdy produkt nie jest używany, należy wyjąć z niego akumulatory i schować
w bezpiecznym miejscu.
Jakiekolwiek rozszczelnienie baterii mogłoby spowodować uszkodzenie produktu.
zz Przed wyrzuceniem akumulatorów należy zasłonić styki taśmą lub innym izolatorem.
Kontakt z innymi elementami metalowymi mógłby spowodować pożar lub wybuch.
zz Jeśli ładowarka nie jest aktualnie używana, należy odłączać ją od produktu. Podczas
korzystania z ładowarki nie należy przykrywać jej tkaniną ani umieszczać na niej
innych przedmiotów.
Pozostawienie podłączonego urządzenia na dłuższy czas może spowodować jego
przegrzanie i zniekształcenie, a w rezultacie spowodować pożar.
zz Akumulatorów przeznaczonych do produktu nie należy pozostawiać w pobliżu zwierząt.
Pogryzienie przez nie akumulatorów mogłoby spowodować wyciek elektrolitu albo
przegrzanie lub wybuch, a w efekcie uszkodzenie produktu lub pożar.
zz Jeśli produkt jest wyposażony w kilka baterii, nie należy ładować jednocześnie baterii
różnego typu ani też stosować starszych baterii razem z nowszymi. Baterii nie wolno
wkładać w sposób powodujący zamianę biegunów + i –.
Mogłoby to spowodować usterkę produktu.
zz Gdy trwa odczyt/zapis karty, nie należy nigdy wyłączać aparatu, otwierać pokrywy
karty pamięci/akumulatora ani poruszać lub potrząsać aparatem.
Mogłoby to spowodować zniszczenie zdjęć albo uszkodzenie aparatu lub karty pamięci.
zz Nie należy wkładać karty pamięci do aparatu w niewłaściwym kierunku przy użyciu siły.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie aparatu.
18
Podstawowe informacje
o aparacie
Podstawowe informacje oraz instrukcje: od wstępnego przygotowania
przez wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów do wyświetlania zdjęć
i odtwarzania filmów.
19
Przygotowanie
zz Mocowanie paska
1
Przymocuj dostarczony w zestawie
pasek do zaczepu paska.
(1)
(2)
zz Pasek można też przymocować z lewej
strony aparatu.
20
zz Ładowanie akumulatora
(1)
1
Włóż akumulator do ładowarki.
2
Naładuj akumulator.
(2)
(2)
(1)
zz Kolory lampki
-- Ładowanie: Pomarańczowy
-- Pełne naładowanie: Zielony
3
(1)
Wyjmij akumulator.
(2)
zz Akumulatora nie należy ładować dłużej niż 24 godziny, ponieważ grozi to
jego uszkodzeniem lub pogorszeniem sprawności.
zz Ładowarka może być użytkowana w regionach, gdzie stosowane jest
zasilanie prądem zmiennym o napięciu 100–240 V (50/60 Hz). W przypadku
gniazdek sieci elektrycznej o różnych kształtach należy używać dostępnego
w sprzedaży adaptera wtyczki. Nie wolno nigdy korzystać z podróżnego
transformatora elektrycznego, gdyż może on uszkodzić akumulator.
zz Naładowane akumulatory stopniowo się rozładowują, nawet gdy nie
są użytkowane. Akumulator należy ładować w dniu, w którym będzie
użytkowany (lub dzień wcześniej).
21
zz Przygotowywanie karty pamięci
Można korzystać z następujących kart pamięci (sprzedawanych oddzielnie)
niezależnie od ich pojemności.
zz Karty pamięci SD*1
zz Karty pamięci SDHC*1*2
zz Karty pamięci SDXC*1*2
*1 Karty zgodne ze standardami SD. Jednak nie wszystkie karty pamięci
zostały zweryfikowane pod kątem współpracy z aparatem.
*2 Obsługiwane są również karty pamięci UHS-I.
22
zz Wkładanie/wyjmowanie akumulatora i karty
pamięci
(2)
1
Otwórz pokrywę.
2
Włóż akumulator.
(1)
(2)
(1)
Wyjmowanie:
23
(1)
3
Włóż kartę pamięci.
(2)
Wyjmowanie:
4
(2)
Zamknij pokrywę.
(1)
zz Akumulator włożony niewłaściwą stroną nie może się zablokować
w odpowiednim położeniu. Przy wkładaniu akumulatora należy zawsze
upewnić się, że jest odpowiednio ustawiony i zatrzaskuje się na swoim
miejscu.
zz Przed użyciem nowej karty pamięci lub karty sformatowanej w innym
urządzeniu trzeba ją sformatować za pomocą tego aparatu.
zz Nie można zapisywać danych na kartach pamięci z przełącznikiem
ochrony przed zapisem ustawionym w pozycji blokady (dolnym).
Przesuń przełącznik, aby odblokować kartę.
zz Jeśli zostanie wyświetlony komunikat [Wymień akumulator], po
automatycznym wyłączeniu aparatu należy wymienić akumulator.
24
zz Ustawianie daty, godziny, strefy czasowej
i języka
1
Włącz aparat.
2
Ustaw strefę czasową.
zz Wybierz strefę czasową przy użyciu
→
przycisków / lub pokrętła
przycisk
zz Przycisk
zz Wybierz strefę czasową przy użyciu
→
przycisków / lub pokrętła
→ przyciskami / lub
przycisk
wybierz opcję [OK] →
pokrętłem
przycisk
25
3
Ustaw datę i godzinę.
zz Wybierz datę lub godzinę przy użyciu
→
przycisków / lub pokrętła
→ dostosuj przy użyciu
przycisk
→
przycisków / lub pokrętła
przycisk
zz Wybierz opcję [OK] → przycisk
4
Ustaw język monitora.
zz Użyj przycisków / , aby wybrać
element [Wybór języka ] → przycisk
zz Przyciski
przycisk
/
/ / , aby wybrać język →
zz Jeśli po włączeniu aparatu wyświetlany jest ekran [Data/czas/strefa],
ustaw bieżącą datę, czas i strefę w podany niżej sposób. Informacje
wprowadzone w ten sposób są zapisywane we właściwościach
wykonywanych zdjęć i wykorzystywane do sortowania zdjęć według
daty wykonania lub do druku zdjęć z widoczną datą.
zz Aby ustawić czas letni (dodać 1 godzinę), dla opcji [ ] wybierz
ustawienie [ ] na ekranie [Data/czas/strefa].
zz Jeśli ustawienia daty/czasu/strefy zostały skasowane, należy je ponownie
ustawić prawidłowo.
26
Trzymanie aparatu
zz Załóż pasek na nadgarstek.
zz Podczas fotografowania trzymaj ręce
blisko ciała i chwyć mocno aparat, aby
zapobiegać jego przemieszczaniu się.
Jeśli lampa błyskowa została uniesiona,
nie opieraj na niej palców.
27
Wypróbowanie aparatu
Wypróbuj aparat, włączając go, rejestrując kilka zdjęć lub filmów, a następnie
je wyświetlając.
zz Fotografowanie
1
Włącz aparat.
2
Włącz tryb
3
W razie potrzeby powiększ lub
pomniejsz obraz.
zz Aby wyłączyć aparat, naciśnij ponownie
przycisk ON/OFF.
.
zz Patrząc na ekran, poruszaj dźwignią
powiększenia.
Podczas korzystania z lampy
błyskowej:
28
4
Ustaw ostrość, naciskając przycisk
do połowy.
zz Po ustawieniu ostrości aparat wyemituje
sygnał dźwiękowy.
zz Wokół pozycji, na które została ustawiona
ostrość, jest wyświetlany punkt AF.
5
Zrób zdjęcie (naciśnij przycisk
do końca).
Podczas nagrywania filmów:
zz Podczas nagrywania jest wyświetlana
ikona [ REC].
zz Aby przerwać nagrywanie filmu, ponownie
naciśnij przycisk nagrywania filmu.
29
zz Wyświetlanie
1
Naciśnij przycisk
2
Wybierz zdjęcia.
.
zz Filmy są oznaczone symbolem [
Odtwarzanie filmów:
zz Naciśnij przycisk
(dwukrotnie)
zz Do regulacji głośności służą
przyciski / .
30
].
Nazwy elementów aparatu
zz Przód
(5) (6) (7) (8)
(9)
(2) (10)
(11)
(1)
(2)
(3)
(12)
(13)
(4)
(1)
Dźwignia powiększenia
Fotografowanie:
Odtwarzanie: (oddalenie) /
(zbliżenie)
(miniatury)/
(powiększ)
(2)
Zaczep paska
(3)
Lampka
(4)
Obiektyw
(5)
Pokrętło kompensacji ekspozycji
(6)
Pokrętło wyboru trybów
(7)
Spust migawki
(8)
Lampa błyskowa
(9)
Pierścień sterowania (pierścień
)
(10) Dźwignia podnoszenia wizjera
(11) Numer seryjny
(12) Gniazdo statywu
(13) Pokrywa karty pamięci/akumulatora
: Położenie przypisania pokrętła/
pierścienia
31
zz Tył
(1) (2) (3)
(4)
(5) (6)
(7)(8)(9) (10) (11) (12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(21) (20) (19)
(1)
Wizjer
(2)
Dźwignia korekcji dioptrii
(3)
Ekran
Uchyla się w górę o około 180°
i w dół o około 45°.
(4)
Mikrofon
(5)
Przycisk (podnoszenia lampy
błyskowej)
(6)
Przycisk ON/OFF
(7)
Złącze DIGITAL
(8)
Gniazdo HDMITM
(9)
Głośnik
(10)
(14) Przycisk nagrywania filmu
Filmy można nagrywać również
w trybach innych niż tryb filmu.
(szybkie nastawy)
(15) Przycisk
Wyświetlanie ekranu szybkich
nastaw. Służy również do
potwierdzania wybranych ustawień.
(16)
(17)
(12) Przycisk
/
strzałka w dół
(18) Wskaźnik
(19) Przycisk
Służy do wyświetlania ekranów menu.
Przycisk Wi‑Fi
(11) pokrętło sterujące (pokrętło
Przycisk (lampa błyskowa)/
strzałka w prawo
(20)
)
(blokada AE)
(wyzwalanie migawki) /
(13) Przycisk
(usuwanie pojedynczego obrazu) /
strzałka w górę
Przycisk odtwarzania
(makro) /
(21) Przycisk
(ostrość ręczna) /
strzałka w lewo
32
Wizjer
Fotografowanie przy użyciu wizjera ułatwia koncentrowanie się na zachowaniu
ostrości obiektów.
1
Unieś wizjer.
2
Wyciągnij okular do siebie.
3
Ustaw dioptraż.
zz Aby skorzystać z wizjera, uaktywnij go,
zbliżając go do oka.
zz Wyświetlacz wizjera i ekran aparatu nie mogą zostać aktywowane
jednocześnie.
zz Niektóre ustawienia formatu obrazu będą powodować wyświetlanie
czarnych pasków na górze i na dole lub po lewej i po prawej stronie
ekranu. Te obszary nie są rejestrowane.
33
Regulacja kąta nachylenia ekranu
zz Przechylanie ekranu w dół
zz Przesuń górną część ekranu w dół
do siebie.
zz Ekran można otworzyć do ok. 45°.
zz Przechylanie ekranu w górę
zz Ekran można unieść i otworzyć
do ok. 180°.
zz Obserwuj obraz lustrzany podczas
fotografowania siebie z ekranem
odwróconym w stronę przodu aparatu.
zz Po zakończeniu ustaw ekran
w wyjściowym położeniu.
zz Gdy aparat nie jest używany, ekran powinien pozostawać zamknięty.
zz Nie otwieraj ekranu zbyt szeroko, aby nie uszkodzić aparatu.
34
Działanie wskaźnika
Działanie wskaźnika zależy od stanu aparatu.
Kolor
Stan wskaźnika
Świeci
Zielony
Miga powoli
Miga
Wł.
Pomarańczowy
Miga
Stan aparatu
zz Zapisywanie zdjęć na karcie
pamięci lub ich odczytywanie
zz Wyśw. wył.
zz Zapisywanie filmów na karcie
pamięci lub ich odczytywanie
zz Przesyłanie przez Wi‑Fi
zz Ładowanie przez złącze USB
zz Błąd ładowania przez złącze USB
35
Ustawianie trybu fotografowania
Aby uzyskać dostęp do poszczególnych trybów fotografowania, korzystaj
z pokrętła wyboru trybów.
(1)
(6)
(2)
(3)
(7)
(4)
(8)
(9)
(5)
(10)
(1)
Tryb Tv
Ustaw czas naświetlania przed
rozpoczęciem fotografowania
(= 90). Ustaw pierścieniem .
Aparat automatycznie dostosowuje
wartość przysłony do wybranego
czasu naświetlania.
(6)
Tryb Av
Ustaw wartość przysłony przed
rozpoczęciem fotografowania
(= 91). Ustaw pierścieniem .
Aparat automatycznie dostosowuje
czas naświetlania do wybranej
wartości przysłony.
(2)
Tryb P
Czas naświetlania i wartość przysłony
są automatycznie dostosowywanie
do jasności obiektu. Określ dowolnie
ustawienia przed rozpoczęciem
fotografowania (= 89).
(7)
(3)
Tryb automatyczny
W pełni zautomatyzowane
fotografowanie z ustawieniami
dobieranymi przez aparat (= 56).
Tryb M
Samodzielne ustawianie czasu
naświetlania i wartości przysłony
przed rozpoczęciem fotografowania
w celu uzyskania odpowiedniej
ekspozycji (= 92). Ustaw
czas naświetlania, obracając
pokrętłem , a wartość przysłony,
obracając pierścieniem .
(8)
(4)
Tryb hybrydowy automatyczny
Automatyczne nagrywanie filmu
przedstawiającego fotografowaną
scenę przed wykonaniem każdego
zdjęcia (= 60).
Tryb C
Można zapisywać najczęściej
używane tryby fotografowania
i wprowadzone ustawienia funkcji
do późniejszego użytku (= 273).
(9)
(5)
Tryb specjalnego ujęcia
Fotografowanie z ustawieniami
odpowiednimi dla określonych
scenerii (= 61).
Tryb filmu
Nagrywanie różnych filmów (= 86).
(10) Tryb filtrów twórczych
Dodawanie do obrazów różnych
efektów podczas fotografowania
(= 80).
36
Konfigurowanie funkcji aparatu
zz Ekran szybkich nastaw
1
(1)
(1)
Naciśnij przycisk
.
zz (1) Elementy ustawień
zz (2) Opcje ustawień
(2)
2
Wybierz jeden z elementów
ustawień.
3
Wybierz jedną z opcji ustawień.
zz Elementy oznaczone ikoną [
] można
.
konfigurować, naciskając przycisk
37
4
Zakończ wprowadzanie ustawień.
zz Opcje można również wybierać za pomocą pokrętła .
zz Na ekranie Menu można również skonfigurować funkcje szybkiego
sterowania.
38
zz Ekran menu
(1)
(2)
1
Naciśnij przycisk
2
Wybierz jedną z kart.
.
zz (1) Karta główna
zz (2) Karta podrzędna
zz (3) Elementy ustawień
(3)
(4)
zz (4) Opcje ustawień
zz Wybierz jedną z kart głównych
za pomocą dźwigni powiększenia.
zz Za pomocą przycisków / lub
pierścienia wybierz kartę podrzędną.
39
3
Wybierz jeden z elementów
ustawień.
zz Niektóre elementy można wybierać
za pomocą przycisków / lub
na innym ekranie,
pokrętła
po naciśnięciu na początku
przycisku .
4
Wybierz jedną z opcji ustawień.
5
Zakończ wprowadzanie ustawień.
6
Wróć do ekranu fotografowania.
40
Funkcje dostępne na ekranie szybkich
nastaw
(1)
(1)
(2)
Naciśnięcie przycisku
na ekranie
fotografowania lub odtwarzania powoduje
wyświetlenie ekranu szybkich nastaw
umożliwiającego dostosowanie ustawień.
Wybierz element ustawień po prawej lub po lewej
stronie, aby wyświetlić opcje ustawień dostępne
dla tego elementu w dolnej części ekranu.
(1) Elementy ustawień
(2) Opcje ustawień
Poniższe ustawienia są dostępne w trybie . Dostępne elementy i opcje
ustawień zmieniają się w zależności od trybu fotografowania.
Metoda AF
Wybierz tryb automatycznego ustawiania ostrości
(AF) dla fotografowanej sceny.
Działanie AF
Wybierz opcję [
], aby aparat utrzymywał
ostrość obiektów po naciśnięciu spustu migawki
do połowy.
Tryb pomiaru
Wybieranie sposobu pomiaru jasności.
Jakość obrazu*
Możesz wybrać rozmiar (liczbę pikseli) i stopień
kompresji (jakość) zdjęć.
Wielk.nagr. filmu*
Wybierz rozmiar i prędkość nagrywania filmów.
Filtr szary
Umożliwia ograniczenie natężenia światła w celu
uzyskania odpowiedniej jasności.
Czułość ISO
Wybierz czułość ISO.
Balans bieli
Fotografuj z naturalnymi kolorami przy specjalnych
rodzajach oświetlenia.
Styl obrazów
Wybierz ustawienia koloru, które dobrze
podkreślają sceny lub obiekty.
Autom. optymalizator Wybierz poziom automatycznego korygowania
jasności
jasności i kontrastu.
Filtry twórcze
Dodawanie do zdjęć różnych efektów podczas
fotografowania.
* Opcja dostępna również w trybie
.
41
Ustawienia menu
Ekrany menu umożliwiają konfigurowanie różnych funkcji aparatu.
Aby wyświetlić ekrany menu, naciśnij przycisk
. Opcje ustawień
są zorganizowane w czterech głównych grupach z wieloma kartami
w każdej grupie.
Na ekranach menu można skonfigurować następujące elementy ustawień.
Dostępne elementy ustawień zmieniają się w zależności od trybu
fotografowania.
„„
Ustawienia fotografowania
zz Tryb fotografowania
zz Balans bieli
zz Lupa ostrości
zz Jakość obrazu
zz Ustaw. stab.
zz Współ. prop. obrazu
zz Balans bieli według
wzorca
zz
zz Kontrolne wyśw
zz WB-Przesuw/Bkt
zz Powiększenie cyfrowe
Autom. poz.
zz Nastawy błysku
zz Wyśw. informacji HDMI
zz Typ przeglądu
zz Wyzwal. migawki
zz Styl obrazów
zz Jakość nagr.filmu
zz Tryb serii RAW
zz Reduk. zakł. High ISO
zz Usuwanie wiatru
zz Stempel daty
zz Migawka dotyk.
zz Tłumik
zz Koryg.exp./AEB
zz Nastawy AF dot.
z przec.
zz
Nastawy
czułości ISO
zz Tryb migawki
zz
Nastawy
czułości ISO
zz Metoda AF
zz Autom. optymalizator
jasności
zz Działanie AF
zz Filmowy Serwo AF
zz
Autom. wolna
migawka
zz Ustawienie filmu pokl.
gwiazd
zz Ciągły AF
zz Uwydat. gwiazd
zz Oświetlenie
wspomagające AF
zz Nast. portretu na tle
gwiazd
zz Priorytet jasnych
partii obr.
zz Bracketing ostrości
zz Dostosow. koloru
zz Filtr szary
zz AF+MF
zz Migawka wideo
zz Tryb pomiaru
zz Timer pomiarowy
zz Nastawy
wyróżniania MF
zz Pilot
zz Symulacja ekspoz.
zz Bezpieczny MF
42
zz Film poklatk.
„„
Ustawienia odtwarzania
zz Ochrona obrazów
zz Obróbka obrazu RAW
zz Pokaz przezr.
zz Obróć obraz
zz Korekta czer. oczu
zz Ustaw kryteria
zz Usuwanie obrazów
zz Utwórz album
wyszukiwania
zz Zlec.wydr.obr.
zz Kadrowanie
zz Skoki za pom.
zz Opcje fotoksiążki
zz Zmień rozmiar
zz Wyśw. inf.
zz Filtry twórcze
zz Ocena
„„
o odtwarzaniu
zz Wyśw.od ost.ogląd.
Ustawienia funkcji
zz Wybierz folder
zz Język
zz Jednostki miary
zz Numery plików
zz Cofaj obiektyw
zz Przew. funkcji
zz Autoobracanie
zz Standard TV
zz Funkcje indywidualne
zz Formatuj kartę
zz Ster. dotykiem
zz Obraz startowy
zz Sygnał „bip”
zz Ustawienia komun.
zz Głośność
bezprzew.
zz Rozdzielczość HDMI
zz Ustawienia GPS
zz Wyjście HDMI HDR
zz Tryb Eco
zz Wyśw.inf. fotogr.
(C.Fn)
zz Własny tryb fotograf.
(tryb C)
zz Resetuj aparat
zz Inform. o prawach
autorskich
zz Adres URL instrukcji/
zz Oszczędzanie energii
zz Parametry wyśw.
zz Jasność wyśw.
zz Format obr. w wizj.
zz Nocny wyświetl.
zz Wyśw. logo cert.
zz Przełącz. wyśw.
zz Data/czas/strefa
zz Firmware
zz Odwróć obraz
„„
oprogram.
Moje menu
zz Dodaj kartę
Moje menu
zz Usuń wszyst. karty
Moje menu
zz Usuń wszystkie
pozycje
zz Widok menu
43
Ekran trybu fotografowania
(1) (2)(3) (4) (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Ikona trybu fotografowania/scenerii
Liczba zdjęć do zapisania
Maksymalna liczba zdjęć w serii
Dostępny czas nagrywania filmów
Poziom naładowania akumulatora
44
Ramki na ekranie fotografowania
Ramki ustawiania ostrości (punkty AF) są wyświetlane na ekranie
fotografowania.
Biała
ramka
Zielona
ramka
Niebieska
ramka
Żółta
ramka
Wyświetlana wokół obiektu lub osoby wykrytej jako obiekt
główny.
Wyświetlana po naciśnięciu spustu migawki do połowy,
kiedy aparat ustawia ostrość.
Wyświetlana, kiedy aparat ustawia ostrość na ruchomych
obiektach. Wyświetlana do momentu zwolnienia wciskanego
do połowy spustu migawki.
Wyświetlana, jeśli aparat nie może ustawić ostrości lub
po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
zz Jeśli ramki nie są wyświetlane, są wyświetlane wokół niewłaściwych
obiektów albo pojawiają się w tle bądź na podobnych do niego obszarach,
spróbuj wykonać zdjęcia w trybie .
45
Opcje ekranu informacyjnego w trybie
fotografowania
Można wybrać wyświetlanie innych informacji na ekranie fotografowania.
1
Naciśnij przycisk
46
.
Opcje ekranu informacyjnego w trybie
odtwarzania
Można wybrać wyświetlanie innych informacji na ekranie odtwarzania.
1
Naciśnij przycisk
.
zz Prześwietlone, najjaśniejsze obszary migają na obrazie z wyświetlonymi
informacjami po przejściu do ekranów zawierających szczegółowe informacje.
zz Wykres nazywany histogramem jasności, który jest widoczny u góry
ekranów ze szczegółowymi informacjami, przedstawia rozkład jasności
na obrazach. Oś pozioma odnosi się do stopnia jasności, a oś pionowa
wskazuje, jak duża część zdjęcia osiąga dany poziom jasności. Histogram
ten umożliwia sprawdzanie ekspozycji.
Przełączanie histogramów
zz Po przejściu na ekran RGB jest wyświetlany histogram w wartościach RGB
z widocznym rozkładem koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego na
obrazach. Oś pozioma odnosi się do jasności składowej R, G lub B, a oś
pionowa wskazuje, jak duża część obrazu osiąga dany poziom jasności.
Histogram ten umożliwia sprawdzanie charakterystyki kolorów obrazu.
47
Obsługa dotykowa
zz Wybór obiektów
Obiekty można wybierać, dotykając twarzy osoby lub innych elementów
wyświetlanych na ekranie.
1
Wybierz obiekt.
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Śledzenie może być niemożliwe, gdy obiekty są zbyt małe lub poruszają
się za szybko albo gdy występuje nieodpowiedni kontrast między
fotografowanymi obiektami a tłem.
zz Aby móc wybierać obiekty podczas patrzenia przez wizjer przez dotykanie
ekranu, ustaw element [AF dot. z przec.] na opcję [Włącz] (= 146).
48
zz Ekran szybkich nastaw
Przechodzenie na ekran ustawień
zz Dotknij ikony [
].
Konfigurowanie aparatu
zz Dotknij elementu ustawień → opcji
ustawień
Przełączanie ekranów
zz Pozycje oznaczone ikoną [
] można
].
skonfigurować, dotykając ikony [
Powrót do poprzedniego ekranu
zz Dotknij ikony [
].
Zmiana wartości na paskach
zz Dotknij paska lub przeciągnij po nim.
49
zz Ekran menu
Konfigurowanie aparatu
zz Dotknij główną kartę → kartę podrzędną
→ pozycję w ramach ustawień → opcję
Powrót do poprzedniego ekranu
zz Dotknij ikony [
].
Dodawanie/usuwanie symboli
zaznaczeń
zz Dotknij symbolu zaznaczenia.
Zamiast naciskać przycisk
zz Dotknij ikony [
50
].
Zamiast naciskać przycisk
zz Dotknij ikony [
].
Zamiast naciskać przycisk
zz Dotknij ikony [
51
].
zz Wyświetlanie
Wyświetlanie obrazów pojedynczo
zz Następny obraz: przeciągnij w lewo
zz Poprzedni obraz: przeciągnij w prawo
Odtwarzanie filmów
zz Odtwórz: Dotknij ikony [
]
Obsługa podczas odtwarzania filmów
zz Zatrzymaj: dotknij ekranu
zz Dalej: dotknij ikony [ ]
zz Wyreguluj głośność: dotknij ikony [
Przełączanie na widok miniatur
52
]
Wyświetlanie mniejszej liczby obrazów
Powiększanie obrazów
zz Dotknij obrazu dwukrotnie (szybko).
Zmniejszanie powiększenia obrazów
zz Przywracanie oryginalnego rozmiaru:
dotknij ikony [ ] lub szybko dwukrotnie
dotknij ekranu
zz Panel odtwarzania filmów można również wyświetlić, dotykając ekranu
podczas odtwarzania filmu.
zz W widoku miniatur przeciągnij w górę lub w dół, aby przewinąć obrazy.
zz Przeciągnij, aby przesunąć wyświetlaną część na powiększonym widoku.
53
Klawiatura ekranowa
Wprowadzanie znaków
zz Dotykaj znaków, aby je wprowadzić.
Przemieszczanie kursora
zz [
]/[
] lub pierścień
Przełączanie trybów wprowadzania
znaków
zz [ ]: Przełączanie na wielkie litery
zz [ ]: Przełączanie na cyfry lub symbole
Usuwanie znaków
zz [
]
Wprowadzanie podziałów wierszy
zz [
]
Powrót do poprzedniego ekranu
zz [
]
54
Fotografowanie
Fotografuj z łatwością w prostych trybach lub wykonuj bardziej
zaawansowane zdjęcia przy użyciu różnych funkcji.
55
Fotografowanie przy użyciu
ustawień dobieranych przez aparat
(Tryb automatyczny/tryb hybrydowy
automatyczny)
Aby korzystać z w pełni automatycznego dobierania optymalnych ustawień
dla scenerii, można użyć trybu automatycznego, w którym aparat wykrywa
fotografowany obiekt i warunki zdjęciowe.
1
Włącz tryb
2
W razie potrzeby powiększ lub
pomniejsz obraz.
.
zz Patrząc na ekran, poruszaj dźwignią
powiększenia.
Podczas korzystania z lampy
błyskowej:
56
3
Ustaw ostrość, naciskając przycisk
do połowy.
zz Po ustawieniu ostrości aparat wyemituje
sygnał dźwiękowy.
zz Wokół pozycji, na które została ustawiona
ostrość, jest wyświetlany punkt AF.
4
Zrób zdjęcie (naciśnij przycisk
do końca).
Podczas nagrywania filmów:
zz Podczas nagrywania jest wyświetlana
ikona [ REC].
zz Aby przerwać nagrywanie filmu, ponownie
naciśnij przycisk nagrywania filmu.
Zdjęcia
zz Migająca ikona [ ] ostrzega przed możliwym rozmyciem obrazów
w wyniku poruszenia aparatu. W takim przypadku zamocuj aparat
na statywie lub unieruchom go w jakiś inny sposób.
zz Jeśli zdjęcia są ciemne pomimo użycia lampy błyskowej, zbliż się
do fotografowanego obiektu.
zz Aby ułatwić ustawianie ostrości, lampa może się włączyć po naciśnięciu
spustu migawki do połowy w słabych warunkach oświetleniowych.
57
Filmy
zz Czarne paski na górze i na dole ekranu nie są rejestrowane.
zz Po zmianie kompozycji ujęcia nastąpi automatyczna regulacja ostrości,
jasności i kolorów.
zz Nagrywanie zatrzyma się automatycznie, gdy karta pamięci zapełni się
lub długość pojedynczego nagrania osiągnie maksymalną długość.
zz Maksymalny czas nagrywania pojedynczego filmu to 29 min 59 s.
zz Aparat może się rozgrzać w wyniku wielokrotnego nagrywania filmów
przez dłuższy czas, nie jest to jednak problem.
zz Podczas filmowania nie należy zasłaniać mikrofonu palcami. Mogłoby
to uniemożliwić rejestrowanie dźwięku lub spowodować jego znaczne
stłumienie.
zz Dźwięk jest rejestrowany przez wbudowany mikrofon stereofoniczny.
zz Podczas nagrywania filmu należy unikać dotykania innych elementów
sterujących aparatu lub ekranu niż przycisk nagrywania filmu, ponieważ
zostałyby zarejestrowane odgłosy aparatu. Jeśli zachodzi potrzeba
zmiany ustawień lub wykonania innych operacji podczas nagrywania,
należy używać, o ile to możliwe, ekranu dotykowego.
zz Dźwięki obsługi połączeń Wi‑Fi mogą zostać zarejestrowane wbudowanym
lub zewnętrznym mikrofonem. Podczas nagrywania dźwięku nie jest
zalecane korzystanie z funkcji komunikacji bezprzewodowej.
zz Po rozpoczęciu nagrywania filmu obszar wyświetlania obrazu ulegnie
zmianie, a fotografowane obiekty zostaną powiększone w kadrze, aby
umożliwić korektę gwałtownego poruszenia aparatu. Aby rejestrować
nagrania obiektów bez ich powiększania, należy odpowiednio
zmodyfikować ustawienie stabilizacji obrazu.
zz Podczas nagrywania filmu mogą też zostać zarejestrowane odgłosy
towarzyszące pracy mechanizmu automatycznego ustawiania ostrości
obiektywu.
zz Poszczególne filmy zajmujące więcej niż 4 GB pamięci można podzielić
na kilka plików. Automatyczne odtwarzanie po kolei poszczególnych plików
jednego filmu nie jest obsługiwane. Każdy film należy odtwarzać osobno.
Ikony scenerii
zz W trybach
/
scenerie wykryte przez aparat są oznaczane ikoną na
ekranie, a odpowiednie ustawienia są wybierane automatycznie pod kątem
zapewnienia optymalnej ostrości, jasności fotografowanego obiektu i kolorów.
zz Jeśli ikona sceny nie odpowiada rzeczywistym warunkom zdjęciowym lub
niemożliwe jest uzyskanie oczekiwanych efektów, kolorów lub poziomów
jasności, spróbuj wykonać zdjęcia w trybie .
58
zz Ikony stabilizacji obrazu
Ustawienie stabilizacji obrazu optymalne dla warunków zdjęciowych
(Inteligentna stabilizacja obrazu) jest wprowadzane automatycznie.
Ponadto pojawiają się poniższe ikony.
Stabilizacja obrazu dla zdjęć (normalna)
Stabilizacja obrazu dla zdjęć podczas panoramowania (pionowa)*
Stabilizacja obrazu ograniczająca wpływ kątowych drgań
aparatu i wstrząsów podczas wykonywania zdjęć w trybie makro
(hybrydowa stabilizacja obrazu). W przypadku filmów pojawia się
ikona [
] i stosowana jest dodatkowo stabilizacja obrazu [ ].
Stabilizacja obrazu w przypadku filmów, ograniczająca wpływ
silnych poruszeń aparatu, takich jak podczas nagrywania w trakcie
chodzenia (tryb dynamiczny)
Stabilizacja obrazu ogranicza wpływ niezbyt gwałtownych drgań
aparatu, np. podczas nagrywania filmów przy maksymalnym
zbliżeniu (wzmocnienie stabilizacji)
Brak stabilizacji obrazu ze względu na zamocowanie aparatu na
statywie lub unieruchomienie go w inny sposób. Jednak podczas
nagrywania filmu wyświetlana jest ikona [ ], a w użyciu znajduje
się funkcja stabilizacji obrazu przeciwdziałająca niekorzystnemu
wpływowi wiatru i innych źródeł drgań (stabilizacja ze statywem).
* Pojawia się przy panoramowaniu, czyli podążaniu aparatem
za poruszającymi się obiektami. Przy podążaniu za obiektami
poruszającymi się w poziomie stabilizacja obrazu przeciwdziała tylko
poruszeniu aparatu w pionie, a stabilizacja w poziomie zostaje wyłączona.
I analogicznie przy podążaniu za obiektami poruszającymi się pionowo
stabilizacja obrazu przeciwdziała tylko poruszeniu aparatu w poziomie.
59
zz Fotografowanie w trybie hybrydowym
automatycznym
Zarejestrowanie zdjęcia powoduje automatyczne nagranie przez aparat
poprzedzającego zdjęcie filmu o długości 2–4 s. Każdy film, zakończony
zdjęciem i dźwiękiem migawki, jest pojedynczym rozdziałem. Aparat tworzy
krótki przegląd filmowy będący zapisem zdarzeń z danego dnia, łącząc filmy.
1
Włącz tryb
2
Ustaw ostrość i zrób zdjęcie.
.
zz Aby utworzyć bardziej atrakcyjne przeglądy filmowe, skieruj aparat
na obiekty około cztery sekundy przed wykonaniem zdjęć.
zz Żywotność akumulatora jest w tym trybie mniejsza niż w trybie
ze względu na nagrywanie przeglądu filmowego dla każdego
wykonywanego zdjęcia.
zz Przegląd filmowy może nie zostać nagrany, jeśli wykonujesz zdjęcia
lub używasz
bezpośrednio po włączeniu aparatu, wybierasz tryb
aparatu w inny sposób.
zz W przeglądzie filmowym zostaną też zarejestrowane wszystkie dźwięki
i wibracje towarzyszące pracy aparatu lub obiektywu.
] dla NTSC lub [
]
zz Jakość obrazu przeglądu filmowego to [
dla PAL. Zmienia się ona w zależności od ustawienia standardu TV.
zz Aparat nie emituje dźwięków po naciśnięciu spustu migawki do połowy ani
po uruchomieniu samowyzwalacza.
zz Przeglądy filmowe są zapisywane w osobnych plikach, nawet jeśli zostały
tego samego dnia.
nagrane w trybie
-- Czas nagrywania przeglądu filmowego to około 29 min 59 s. (Można go
również zapisać w osobnych plikach, jeśli wielkość przekracza około 4 GB).
-- Przegląd filmowy jest chroniony.
-- Zostały zmienione ustawienia czasu letniego, standardu TV lub strefy
czasowej.
zz Nie można zmienić ani usunąć nagranych dźwięków migawki.
60
Fotografowanie w szczególnych
sceneriach (tryb specjalnego ujęcia)
Wystarczy wybrać tryb odpowiadający fotografowanej scenerii, aby aparat
automatycznie dobrał optymalne ustawienia. Spróbuj wykonać najpierw
kilka zdjęć testowych, aby mieć pewność osiągania zamierzonych efektów.
1
Włącz tryb
2
Przycisk
z opcji
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
61
.
→ [ ] → wybierz jedną
W przypadku autoportretów dostosowywana
obróbka obrazu obejmuje wygładzanie cery
oraz korektę jasności i tła w celu uwydatnienia
wizerunku.
Autoportret
Fotografuj obiekty z gładką cerą i miękkimi
włosami wyróżniające się na rozmytym tle.
Portrety
Obrazy są poddawane przetwarzaniu mającemu
na celu wygładzenie cery.
Gładka cera
zz Zależnie od warunków zdjęciowych mogą zostać też zmienione kolory inne
niż odcień ludzkiej skóry.
zz Szczegóły ustawienia w trybie [ ] nie zostaną zastosowane w trybie [ ].
62
Ustaw tony kolorów tak, aby żywność wyglądała
świeżo i atrakcyjnie.
Żywność
zz Te tony kolorów mogą nie wydawać się odpowiednie w przypadku osób.
zz Podczas fotografowania z lampą opcja [Ton koloru] przyjmuje ustawienie
standardowe.
Rób piękne zdjęcia nocnych scenerii lub portrety
z nocną scenerią w tle.
Zdjęcia nocne z ręki
zz Szumy obrazu można ograniczyć przez połączenie kolejnych zdjęć w jedno.
zz Podczas fotografowania w trybie ciągłym trzymaj aparat nieruchomo.
zz Zanim ponownie uzyskasz możliwość fotografowania, upłynie chwila,
w czasie której aparat będzie przetwarzał i łączył ze sobą zarejestrowane
obrazy.
zz Na zdjęciach może być widoczna ziarnistość, ponieważ czułość ISO jest
zwiększana w celu dostosowania do warunków zdjęciowych.
zz Nadmierne rozmycie spowodowane ruchem lub pewne warunki zdjęciowe
mogą przeszkodzić w uzyskaniu oczekiwanych efektów.
zz Podczas używania lampy błyskowej staraj się trzymać aparat nieruchomo,
ponieważ czas naświetlania może być dłuższy.
63
Kontrola podśw. HDR
Rejestrowane są trzy kolejne obrazy
z różnymi ustawieniami jasności, a następnie
automatycznie łączone w jeden obraz.
W tym trybie można ograniczyć utratę
szczegółów w najjaśniejszych obszarach
i w cieniach, co zdarza się w przypadku zdjęć
scen zawierających jednocześnie ciemne,
jak i jasne obszary.
zz Podczas fotografowania w trybie ciągłym trzymaj aparat nieruchomo.
zz Nadmierne rozmycie spowodowane ruchem lub pewne warunki zdjęciowe
mogą przeszkodzić w uzyskaniu oczekiwanych efektów.
zz Jeśli nadmierne poruszenia aparatu utrudniają fotografowanie, należy
zamocować go na statywie lub unieruchomić w inny sposób. W takim
przypadku należy też wyłączyć stabilizację obrazu.
zz Każde przemieszczenie się fotografowanego obiektu spowoduje rozmycie
wynikowego zdjęcia.
zz Zanim ponownie uzyskasz możliwość fotografowania, upłynie chwila,
w czasie której aparat będzie przetwarzał i łączył ze sobą zarejestrowane
obrazy.
Żywe zdjęcia pokazów sztucznych ogni.
Fajerwerki
zz Zamocuj aparat na statywie lub unieruchom go w inny sposób, aby zapobiec
drganiom. Ponadto przy korzystaniu ze statywu lub unieruchamianiu aparatu
w inny sposób wybierz dla opcji [Stabilizacja] ustawienie [Wył.].
zz Chociaż po naciśnięciu spustu migawki do połowy nie są wyświetlane
żadne ramki, optymalna ostrość jest ustalana.
64
zz Fotografowanie siebie z optymalnymi
ustawieniami (tryb Autoportret)
1
2
Wybierz ikonę [
3
Wprowadź ustawienia.
].
Otwórz ekran.
zz Dotknij na ekranie ikony elementu
do skonfigurowania.
zz Wybierz jedną z opcji.
zz Aby powrócić do poprzedniego ekranu,
dotknij ikony [ ].
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Zależnie od warunków zdjęciowych mogą zostać też zmienione kolory inne
niż odcień ludzkiej skóry.
zz Ustawienia opcji [Efekt gładkiej cery] wybrane w trybie [ ] nie będą
stosowane w trybie [ ].
zz Element [Rozmycie tła] jest ustawiony na wartość [Auto] po ustawieniu
trybu błysku na [ ] w przypadku zdjęć z lampą błyskową (ponieważ lampa
błyskowa nie zadziała w trybach innych niż [Auto]).
65
zz Fotografowanie panoram (tryb zdjęć
panoramicznych)
Utwórz panoramę, łącząc serię zdjęć powstałą przez ruch aparatu w jednym
kierunku przy naciśniętym do końca spuście migawki.
1
2
Wybierz ikonę [
].
Wybierz kierunek fotografowania.
zz Wybierz kierunek fotografowania przy
użyciu przycisku .
zz Zostanie wyświetlona strzałka pokazująca
kierunek ruchu aparatu.
3
Naciśnij spust migawki do połowy.
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Trzymając spust migawki naciśnięty do
połowy, ustaw ostrość na fotografowanym
obiekcie.
(2)
zz Trzymając spust migawki naciśnięty
do końca, poruszaj aparatem ze stałą
prędkością w kierunku strzałki.
(1)
zz Fotografowany jest obszar wyświetlany
jako wyraźny (1).
zz Wyświetlany jest wskaźnik postępu
fotografowania (2).
zz Fotografowanie zostaje przerwane, gdy
zwolnisz spust migawki lub gdy wskaźnik
postępu stanie się całkowicie biały.
66
zz W przypadku niektórych scenerii oczekiwane obrazy mogą nie zostać
zapisane lub zapisane obrazy mogą się różnić od oczekiwanych.
zz Fotografowanie może zostać przerwane, jeśli poruszasz aparatem
zbyt wolno lub zbyt szybko. Jednak panorama utworzona do momentu
przerwania zostanie zapisana.
są duże. Użyj komputera lub innego
zz Obrazy utworzone z ujęć w trybie
urządzenia w celu zmniejszenia obrazów panoramicznych, jeśli drukujesz
je przez włożenie karty pamięci do drukarki firmy Canon. Jeśli panoramy
nie są zgodne z pewnym oprogramowaniem lub usługami sieci Web,
spróbuj zmienić ich rozmiar na komputerze.
zz Poniższe obiekty i scenerie mogą nie być poprawnie łączone.
-- Obiekty w ruchu
-- Obiekty położone zbyt blisko
-- Scenerie o dużych zmianach kontrastu
-- Scenerie z długimi obszarami o tym samym kolorze lub wzorze,
np. morze lub niebo
67
zz Rejestrowanie obiektów na ruchomych tłach
(tryb Panoramowanie)
Dzięki panoramowaniu można uzyskać efekt
rozmycia tła, który wywołuje poczucie prędkości.
1
2
Wybierz ikonę [
].
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Przed wykonaniem zdjęcia naciśnij spust
migawki do połowy i podążaj aparatem
za fotografowanym obiektem.
zz Utrzymując ruchomy obiekt
w wyświetlanej ramce, naciśnij spust
migawki do końca.
zz Kontynuuj podążanie aparatem
za fotografowanym obiektem nawet
po naciśnięciu spustu migawki do końca.
zz W celu uzyskania najlepszych efektów należy mocno trzymać aparat
obiema rękami, przyciskając łokcie do tułowia, i obracać się całym ciałem
za fotografowanym obiektem.
zz Ta funkcja lepiej sprawdza się w przypadku obiektów przemieszczających
się w poziomie, np. samochodów lub pociągów.
68
zz Fotografowanie osób na tle rozgwieżdżonego
nieba (tryb Portret na tle gwiazd)
Wykonuj piękne zdjęcia osób na tle rozgwieżdżonego nieba. Po wstępnym
użyciu lampy błyskowej w celu sfotografowania osoby aparat wykona dwa
zdjęcia bez użycia lampy błyskowej. Te trzy obrazy zostaną automatycznie
połączone w celu uzyskania jednego obrazu.
1
Wybierz ikonę [ ].
zz Zoom jest ustawiony na maksymalnie
szeroki kąt i nie można go regulować.
Dostosowywanie kolorów
zz Przycisk
→[
] → przyciski /
zz Dokładna regulacja: Przycisk
→ przyciski
przycisk
/
2
Podnieś lampę błyskową.
3
Zamocuj aparat.
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
→[ ]→
/ /
zz Naciśnij przycisk , aby podnieść lampę
błyskową.
zz Zamontuj aparat na statywie lub
unieruchom go w inny sposób.
zz Naciśnij spust migawki. Lampa błyskowa
błyśnie i aparat wykona pierwsze zdjęcie.
zz Następnie zostanie wykonane drugie
i trzecie zdjęcie bez użycia lampy
błyskowej.
69
5
Fotografowana osoba powinna
pozostawać w bezruchu do chwili
użycia lampy błyskowej.
zz Fotografowana osoba powinna
pozostawać w bezruchu do rozbłyśnięcia
lampy błyskowej po wykonaniu trzeciego
zdjęcia, co może zająć do około dwóch
sekund.
zz Wszystkie zdjęcia zostaną połączone
w celu uzyskania jednego obrazu.
70
zz W celu polepszenia jakości zdjęć fotografowana osoba powinna znajdować
się z dała od źródeł oświetlenia, takich jak lampy uliczne, a lampa błyskowa
powinna być podniesiona.
zz Zanim ponownie uzyskasz możliwość fotografowania, upłynie chwila,
w czasie której aparat będzie przetwarzał zdjęcia.
zz Aby uniknąć rozmytych zdjęć, osoba fotografowana powinna pozostawać
w bezruchu.
zz B: niebieski; A: bursztynowy; M: purpurowy; G: zielony
zz Tonacja odcieni skóry przy dostosowywaniu kolorów pozostaje taka sama.
zz W tym trybie spróbuj wybrać dla elementu [Nocny wyświetl.] ustawienie
[Włącz].
zz W celu dostosowania jasności osób należy spróbować zmienić korektę
ekspozycji z lampą.
zz W celu dostosowania jasności tła należy spróbować zmienić kompensację
ekspozycji. Należy zwrócić uwagę, że w pewnych warunkach
fotografowania obrazy mogą wyglądać niezgodnie z oczekiwaniami.
Osoba fotografowana w sposób podany w punktach 4–5 powinna
pozostawać w bezruchu, ponieważ fotografowanie zajmuje więcej czasu
(do koło 15 sekund).
zz Aby uchwycić na zdjęciu więcej gwiazd i zwiększyć intensywność ich światła,
[Nast. portretu na tle gwiazd] → [Widocz. gwiazd] →
wybierz opcję
[Wydatne]. Należy zwrócić uwagę, że w pewnych warunkach fotografowania
obrazy mogą wyglądać niezgodnie z oczekiwaniami. Osoba fotografowana
w sposób podany w punktach 4–5 powinna pozostawać w bezruchu,
ponieważ fotografowanie zajmuje więcej czasu (do koło 30 sekund).
[Uwydat. gwiazd] →
zz Aby zwiększyć jasność gwiazd, wybierz opcję
[Ostre]. Aby uwydatnić jasne gwiazdy na tle rozgwieżdżonego nieba,
wybierz opcję [Miękkie]. Ustawienie to umożliwia wykonywanie
efektownych zdjęć przez zwiększenie jaśniejszych gwiazd i zmniejszenie
widoczności ciemniejszych gwiazd. Aby wyłączyć funkcję przetwarzania
światła gwiazd, wybierz opcję [Wył.]. Należy zwrócić uwagę,
że w przypadku jaśniejszych scen obrazy nie będą przetwarzane w celu
uwydatnienia gwiazd, nawet po ustawieniu opcji [Ostre] lub [Miękkie].
71
zz Fotografowanie nocnych scenerii pod
rozgwieżdżonym niebem (tryb Gwiaździsta noc)
Wykonywanie imponujących zdjęć rozgwieżdżonego nieba ponad nocnymi
krajobrazami.
1
Wybierz ikonę [ ].
zz Zoom jest ustawiony na maksymalnie
szeroki kąt i nie można go regulować.
Dostosowywanie kolorów
zz Przycisk
→[
] → przyciski /
zz Dokładna regulacja: Przycisk
→ przyciski
przycisk
2
/
→[ ]→
/ /
Zamocuj aparat.
zz Zamontuj aparat na statywie lub
unieruchom go w inny sposób.
Regulacja ostrości
zz Przycisk
→[
] → przycisk
zz Naciśnij przycisk
, a następnie
przechyl aparat w taki sposób,
aby gwiazdy do uchwycenia były
wewnątrz wyświetlanej ramki.
zz Aby rozpocząć dostosowywanie,
naciśnij przycisk .
zz Dostosowywanie może chwilę
potrwać. Nie ruszaj aparatem do
momentu wyświetlenia powiadomienia
o zakończeniu dostosowywania.
72
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Zanim ponownie uzyskasz możliwość fotografowania, upłynie chwila,
w czasie której aparat będzie przetwarzał zdjęcia.
zz B: niebieski; A: bursztynowy; M: purpurowy; G: zielony
zz W tym trybie spróbuj wybrać dla elementu [Nocny wyświetl.] ustawienie
[Włącz].
[Uwydat. gwiazd] →
zz Aby zwiększyć jasność gwiazd, wybierz opcję
[Ostre]. Aby uwydatnić jasne gwiazdy na tle rozgwieżdżonego nieba,
wybierz opcję [Miękkie]. Ustawienie to umożliwia wykonywanie
efektownych zdjęć przez zwiększenie jaśniejszych gwiazd i zmniejszenie
widoczności ciemniejszych gwiazd. Aby wyłączyć funkcję przetwarzania
światła gwiazd, wybierz opcję [Wył.]. Należy zwrócić uwagę,
że w przypadku jaśniejszych scen obrazy nie będą przetwarzane w celu
uwydatnienia gwiazd, nawet po ustawieniu opcji [Ostre] lub [Miękkie].
zz Spróbuj przełączyć aparat w tryb ręcznego ustawiania ostrości,
aby bardziej precyzyjnie ustawić ostrość przed fotografowaniem.
73
zz Fotografowanie śladów gwiazd
(tryb Ślady gwiazd)
Ślady widoczne po przemieszczeniu się gwiazd na niebie są rejestrowane
na pojedynczym obrazie. Po wybraniu czasu naświetlania i liczby zdjęć
aparat wykonuje zdjęcia w trybie ciągłym. Każda sesja fotograficzna
może trwać do około dwóch godzin. Należy wcześniej sprawdzić poziom
naładowania baterii.
1
Wybierz ikonę [ ].
zz Zoom jest ustawiony na maksymalnie
szeroki kąt i nie można go regulować.
Dostosowywanie kolorów
zz Przycisk
→[
] → przyciski /
zz Dokładna regulacja: Przycisk
→ przyciski
przycisk
2
/
→[ ]→
/ /
Określ czas trwania sesji
fotograficznej.
zz Wybierz czas trwania sesji fotograficznej
pierścieniem .
3
Zamocuj aparat.
zz Zamontuj aparat na statywie lub
unieruchom go w inny sposób.
Regulacja ostrości
zz Przycisk
→[
] → przycisk
zz Naciśnij przycisk
, a następnie
przechyl aparat w taki sposób,
aby gwiazdy do uchwycenia były
wewnątrz wyświetlanej ramki.
74
zz Aby rozpocząć dostosowywanie,
naciśnij przycisk .
zz Dostosowywanie może chwilę
potrwać. Nie ruszaj aparatem do
momentu wyświetlenia powiadomienia
o zakończeniu dostosowywania.
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Nie należy manipulować aparatem
podczas fotografowania.
zz Aby anulować fotografowanie, naciśnij
ponownie do końca spust migawki.
Uwaga: anulowanie może potrwać
do 30 sekund.
zz Jeśli bateria aparatu zostanie rozładowana, fotografowanie zostanie
przerwane i nastąpi zapisanie obrazu utworzonego przez połączenie
obrazów zarejestrowanych do tego momentu.
zz Zanim ponownie uzyskasz możliwość fotografowania, upłynie chwila,
w czasie której aparat będzie przetwarzał zdjęcia.
zz B: niebieski; A: bursztynowy; M: purpurowy; G: zielony
zz W tym trybie spróbuj wybrać dla elementu [Nocny wyświetl.] ustawienie
[Włącz].
zz Spróbuj przełączyć aparat w tryb ręcznego ustawiania ostrości, aby bardziej
precyzyjnie ustawić ostrość przed fotografowaniem.
75
zz Nagrywanie filmu z ruchem gwiazd
(tryb Film poklatkowy gwiazd)
Nagrywając film poklatkowy łączący obrazy sfotografowane z określonym
odstępem, można tworzyć filmy przedstawiające szybki ruch gwiazd.
Interwał fotografowania i długość nagrania można swobodnie zmieniać.
Uwaga: czas trwania każdej sesji jest długi i wymaga wykonania wielu
zdjęć. Sprawdź wcześniej poziom naładowania baterii i ilość wolnego
miejsca na karcie pamięci.
1
Wybierz ikonę [
].
zz Zoom jest ustawiony na maksymalnie
szeroki kąt i nie można go regulować.
Dostosowywanie kolorów
zz Przycisk
→[
] → przyciski /
zz Dokładna regulacja: Przycisk
→[ ]
→ przyciski / / /
→ przycisk
2
Wprowadź ustawienia filmu.
3
Zamocuj aparat.
zz Przycisk → wybierz element →
wybierz opcję
zz Zamontuj aparat na statywie lub
unieruchom go w inny sposób.
Regulacja ostrości
zz Przycisk
→[
] → przycisk
zz Naciśnij przycisk
, a następnie
przechyl aparat w taki sposób, aby
gwiazdy do uchwycenia były wewnątrz
wyświetlanej ramki.
76
zz Aby rozpocząć dostosowywanie,
naciśnij przycisk .
zz Dostosowywanie może chwilę
potrwać. Nie ruszaj aparatem do
momentu wyświetlenia powiadomienia
o zakończeniu dostosowywania.
4
Sprawdź jasność.
zz Aby zarejestrować pojedynczy obraz,
naciśnij spust migawki.
zz Przełącz aparat w tryb odtwarzania
i sprawdź jasność obrazu.
zz Aby dostosować jasność, na ekranie
fotografowania obracaj pokrętłem
kompensacji ekspozycji, zmieniając
poziom ekspozycji, a następnie wykonaj
zdjęcie ponownie.
5
Rozpocznij nagrywanie.
zz Przycisk nagrywania filmu → naciśnij
do końca spust migawki
zz Nie należy manipulować aparatem
podczas nagrywania.
zz Podczas nagrywania w aparacie nie jest
wyświetlany żaden obraz.
zz Aby anulować nagrywanie, naciśnij
ponownie spust migawki lub przycisk
nagrywania filmu. Uwaga: anulowanie
może potrwać do 30 sekund.
77
Elementy
Zach. obr.
źródł.
Opcje
Szczegóły
Można wybrać zapisywanie każdego
wykonanego zdjęcia przed utworzeniem
filmu. Uwaga: po wybraniu opcji [Włącz]
ustawienie [Efekt] jest niedostępne.
Wyłącz/Włącz
Efekt
Wybierz efekty filmowe, np. ślady gwiazd.
Interwał
15 s/30 s/1 min
,
,
Wielk.nagr. (NTSC)
,
filmu
,
(PAL)
Czas
fotograf.
60 min./90 min./
120 min./
Bez ograniczeń
Autom.
Z 1. klatki/
ekspozycja Każda klatka
Pilot
Wyłącz/Włącz
„Bip” przy
zdjęciu
Włącz/Wyłącz
Wybierz interwał między zdjęciami.
,
,
Wybierz wielkość nagrywanego filmu.
Wybierz długość sesji nagrywania.
Aby nagrywać do chwili całkowitego
rozładowania baterii, wybierz opcję
[Bez ograniczeń].
Wybierz, czy ekspozycja ma być
wyznaczana tylko na podstawie
pierwszego zdjęcia, czy też aktualizowana
dla każdego zdjęcia z osobna.
Wybierz, czy nagrywać za pomocą
bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania.
Wybierz, czy aparat ma emitować sygnał
dźwiękowy przy każdym zdjęciu.
zz Ustawienie to można też skonfigurować, wybierając opcję
[Ustawienie
filmu pokl. gwiazd].
zz Dzięki zasilaczowi sieciowemu USB o symbolu PD-E1 (jest on sprzedawany
oddzielnie) z aparatu można korzystać bez martwienia się o poziom
naładowania akumulatora.
zz Nawet po wybraniu opcji [Bez ograniczeń] dla elementu [Czas fotograf.]
rejestrowanie zostanie zatrzymane po najwyżej około 8 godzinach.
78
Szacunkowy czas odtwarzania jest obliczany na podstawie interwału
fotografowania oraz szybkości klatek (w przypadku sesji 1-godzinnych)
Interwał między
zdjęciami
15 s
15 s
30 s
30 s
1 min
1 min
Wielkość nagrywanego
filmu
NTSC
PAL
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Czas odtwarzania
(przybliżony)
NTSC
PAL
16 s
19,2 s
8s
9,6 s
8s
9,6 s
4s
4,8 s
4s
4,8 s
2s
2,4 s
zz Gdy akumulator aparatu zostanie rozładowany lub na karcie pamięci
zabraknie wolnego miejsca, fotografowanie zostanie przerwane i nastąpi
zapisanie filmu utworzonego z obrazów zarejestrowanych do tego momentu.
zz Zanim ponownie uzyskasz możliwość fotografowania, upłynie chwila,
w czasie której aparat będzie przetwarzał zdjęcia.
zz Interwał fotografowania równy [1 min] jest niedostępny z tymi efektami:
[ ], [ ], [ ] lub [ ].
zz B: niebieski; A: bursztynowy; M: purpurowy; G: zielony
zz Dźwięk nie jest rejestrowany.
zz W tym trybie spróbuj wybrać dla elementu [Nocny wyświetl.] ustawienie
[Włącz].
zz Spróbuj przełączyć aparat w tryb ręcznego ustawiania ostrości, aby bardziej
precyzyjnie ustawić ostrość przed fotografowaniem.
79
Fotografowanie z efektami obrazu
(tryb Filtry twórcze)
Dodawanie do zdjęć różnych efektów podczas fotografowania. Spróbuj
wykonać najpierw kilka zdjęć testowych, aby mieć pewność osiągania
zamierzonych efektów.
1
Włącz tryb
2
Przycisk
z opcji
3
Wybierz poziom intensywności
efektu.
.
→[
] → wybierz jedną
zz Obracaj pierścieniem
poziom.
4
, aby ustawić
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
80
Wykonywanie czarno-białych zdjęć o surowym
wyglądzie i dużej ziarnistości.
Ziarnisty Cz/B
Można fotografować obiekty w taki sposób,
aby wyróżniały się z tła.
Rozmycie tła
zz Nadmierne rozmycie spowodowane ruchem lub pewne warunki zdjęciowe
mogą przeszkodzić w uzyskaniu oczekiwanych efektów.
zz Aby uzyskać najlepsze efekty rozmywania tła, spróbuj sfotografować obiekt
znajdujący się w pobliżu i zachowaj dostateczną odległość obiektu od tła.
zz Zanim będzie możliwe robienie następnych zdjęć, być może trzeba będzie
chwilę zaczekać.
Rób zdjęcia z zastosowaniem symulowanego
efektu filtra miękkiej ostrości w celu uzyskania
łagodnej atmosfery.
Miękka ostrość
81
Wykonywanie zdjęć z zastosowaniem efektu
rybiego oka zniekształcającego obraz.
Efekt rybiego oka
Zmiękczenie kolorów, po którym zdjęcia
przypominają obrazy malowane akwarelami.
Efekt akwareli
Rób zdjęcia, które wyglądają jak wykonane
aparatem zabawkowym, dzięki zastosowaniu
winietowania oraz zmianie ogólnej kolorystyki.
Efekt aparatu zabawki
Tworzy efekt miniaturowego modelu przez
rozmycie obszarów obrazu poza wybranym
obszarem.
Efekt miniatury
82
Z tym efektem zdjęcia przypominają malowidła
z niskim kontrastem i zawężonym zakresem
tonalnym.
Art. standard HDR
Z tym efektem zdjęcia przypominają żywe
ilustracje.
Art. żywy HDR
Z tym efektem zdjęcia przypominają obrazy
olejne z uwypuklonymi krawędziami.
Art. olejny HDR
Z tym efektem zdjęcia przypominają
wyblakłe stare fotografie w ciemnej
tonacji z uwypuklonymi krawędziami.
Art. uwypukl. HDR
83
Art. standard HDR, Art. żywy HDR, HDR Art Bold
i Art. olejny HDR
zz W trybie tym można ograniczyć prześwietlenie najjaśniejszych obszarów
i utratę szczegółów w cieniach, co zdarza się w przypadku zdjęć
o wysokim kontraście.
zz Po naciśnięciu spustu migawki do końca aparat wykona trzy zdjęcia
i połączy je ze sobą. Podczas fotografowania trzymaj aparat nieruchomo.
zz Nadmierne rozmycie spowodowane ruchem lub pewne warunki zdjęciowe
mogą przeszkodzić w uzyskaniu oczekiwanych efektów.
zz Jeśli nadmierne poruszenia aparatu utrudniają fotografowanie, należy
zamocować go na statywie lub unieruchomić w inny sposób. W takim
przypadku należy też wyłączyć stabilizację obrazu.
zz Zanim ponownie uzyskasz możliwość fotografowania, upłynie chwila,
w czasie której aparat będzie przetwarzał i łączył ze sobą zarejestrowane
obrazy.
Efekt pogrub. artyst.
zz Opcja [
] jest niedostępna w trybie
84
(ale jest dostępna w trybie
).
zz Wykonywanie zdjęć, na których przedmioty
wyglądają jak miniatury (Efekt miniatury)
1
2
Wybierz ikonę [
].
Ustaw obszar obrazu, który ma
pozostać ostry (ramka sceny).
zz Przycisk
→ przesuń ramkę przy użyciu
przycisków / → przycisk
3
Ustaw pozycję ostrości (punkt AF).
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Przesuń punkt AF przy użyciu
przycisków / / / → przycisk
zz Orientację ramki poziomej wyświetlanej po naciśnięciu przycisku
w kroku 2 można zmienić na pionową, naciskając przyciski / .
85
Nagrywanie różnych filmów (tryb filmu)
Bogaty tryb
oferuje m.in. funkcje filmów z efektem miniatury (= 166),
migawek wideo (= 168) i filmów poklatkowych (= 170).
1
Włącz tryb
2
Rozpocznij nagrywanie.
.
zz Podczas nagrywania jest wyświetlana
ikona [ REC].
zz Aby przerwać nagrywanie filmu, ponownie
naciśnij przycisk nagrywania filmu.
zz W trybie
na górze i na dole ekranu wyświetlane są czarne paski.
Czarne paski wskazują obszary obrazu, które nie będą rejestrowane.
obszar wyświetlania obrazu zwęża się, a obiekty zostają
zz W trybie
powiększone.
zz Ekspozycję można dostosować, obracając pokrętło kompensacji ekspozycji.
zz Aby przełączać się między nagrywaniem z automatycznym ustawianiem
ostrości a nagrywaniem ze stałą ostrością, przed nagrywaniem lub
] na ekranie lub naciśnij przycisk .
podczas nagrywania dotknij ikony [
(Automatyczne ustawianie ostrości jest wskazywane przez zielony
]). Pamiętaj, że ta ikona
symbol [ ] w lewym górnym rogu ikony [
[Filmowy Serwo AF] wybrano
nie będzie wyświetlana, jeśli dla opcji
ustawienie [Wyłącz].
86
zz Nagrywanie filmów z określonymi czasami
naświetlania i wartościami przysłony (ręczna
ekspozycja filmu)
Przed rozpoczęciem nagrywania ustaw czas naświetlania, wartość przysłony
i czułość ISO.
1
Przycisk
2
Ustaw czułość ISO → przycisk
3
Ustaw czas naświetlania i wartość
przysłony.
→[
] → wybierz [
zz Czas naświetlania: Pokrętło
zz Wartość przysłony: Pierścień
4
Rozpocznij nagrywanie.
87
]
zz Niektóre czasy naświetlania mogą powodować migotanie obrazu na ekranie
podczas nagrywania przy świetle jarzeniowym lub diodowym (LED). Efekt
ten może zostać zarejestrowany na filmie.
zz Po ustaleniu czułości ISO, naciskając spust migawki do połowy, można
porównać określoną wartość (do której przesunie się wskaźnik poziomu
ekspozycji) ze standardowym poziomem ekspozycji. Gdy różnica
w stosunku do standardowej ekspozycji przekracza 3 stopnie, wskaźnik
poziomu ekspozycji jest wyświetlany w postaci ikony [ ] lub [ ].
zz W trybie [AUTO] czułość ISO można sprawdzić, naciskając spust migawki
do połowy. Jeśli przy wyznaczonych wartościach czasu naświetlania
i przysłony nie można uzyskać standardowej ekspozycji, wskaźnik
poziomu ekspozycji wskazuje różnicę w stosunku do standardowej
wartości ekspozycji. Gdy różnica w stosunku do standardowej ekspozycji
przekracza 3 stopnie, wskaźnik poziomu ekspozycji jest wyświetlany
w postaci ikony [ ] lub [ ].
zz Nagrywanie filmów HDR
Istnieje możliwość nagrywania filmów z wysokim zakresem tonalnym,
zachowując szczegóły w jasnych obszarach scen o wysokim kontraście.
1
Przycisk
2
Rozpocznij nagrywanie.
88
→[
] → wybierz [ ]
Fotografowanie w trybie
Programowa AE (Tryb P)
Czas naświetlania i wartość przysłony są automatycznie dostosowywanie
do jasności obiektu.
Tryb umożliwia elastyczne określanie ustawień działania AF, trybów
pomiaru i kilku innych funkcji.
1
Włącz tryb
2
Każdą funkcję można
skonfigurować zależnie od potrzeb.
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
.
zz : program AE; AE: automatyczne naświetlanie
zz Jeśli po naciśnięciu spustu migawki do połowy nie można uzyskać
standardowej ekspozycji, wartości czasu naświetlania i przysłony migają
na biało. W takim przypadku spróbuj wyregulować czułość ISO lub włączyć
lampę błyskową (jeśli obiekty są ciemne), aby uzyskać standardową
ekspozycję.
można również nagrywać filmy, naciskając przycisk nagrywania
zz W trybie
filmu. Jednak niektóre elementy na ekranie szybkiego sterowania i ekranach
menu mogą być automatycznie dostosowywane do nagrywania filmów.
zz Po naciśnięciu spustu migawki do połowy można dostosować kombinację
wartości przysłony i czasu naświetlania, obracając pierścieniem
(przełączanie programu).
89
Fotografowanie przy określonych
wartościach czasu naświetlania (Tryb Tv)
Ustaw czas naświetlania przed rozpoczęciem fotografowania. Aparat
automatycznie dostosowuje wartość przysłony do wybranego czasu
naświetlania.
Długi
Krótki
1
Włącz tryb
2
Ustaw czas naświetlania.
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
.
zz Pierścień
zz
: wartość czasu (ang. Time value)
zz Zalecamy wyłączenie stabilizacji obrazu podczas fotografowania z długimi
czasami naświetlania na statywie.
zz Miganie wartości przysłony po naciśnięciu spustu migawki do połowy
oznacza, że nie została osiągnięta standardowa ekspozycja. W takiej sytuacji
należy zmieniać czas naświetlania, aż wartość przysłony przestanie migać.
90
Fotografowanie przy określonych
wartościach przysłony (Tryb Av)
Ustaw wartość przysłony przed rozpoczęciem fotografowania. Aparat
automatycznie dostosowuje czas naświetlania do wybranej wartości przysłony.
Mała wartość
Duża wartość
1
Włącz tryb
2
Ustaw wartość przysłony.
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
.
zz Pierścień
zz
: wartość przysłony (ang. aperture value), która odnosi się do
wielkości otworu przysłony wewnątrz obiektywu.
zz Miganie wartości czasu naświetlania po naciśnięciu spustu migawki
do połowy oznacza, że nie została osiągnięta standardowa ekspozycja.
W takiej sytuacji należy zmieniać wartość przysłony, aż czas naświetlania
przestanie migać.
91
Fotografowanie przy określonych
wartościach czasu naświetlania
i przysłony (Tryb M)
Ustaw czas naświetlania i wartość przysłony przed rozpoczęciem
fotografowania w celu uzyskania odpowiedniej ekspozycji.
1
Włącz tryb
2
Przycisk
→ [ ] → ustaw
czułość ISO
3
Ustaw czas naświetlania i wartość
przysłony.
.
zz Czas naświetlania: Pokrętło
zz Wartość przysłony: Pierścień
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
92
zz
: Ręcznie
zz Po ustaleniu czułości ISO, naciskając spust migawki do połowy, można
porównać określoną wartość (do której przesunie się wskaźnik poziomu
ekspozycji) ze standardowym poziomem ekspozycji. Gdy różnica
w stosunku do standardowej ekspozycji przekracza 3 stopnie, wskaźnik
poziomu ekspozycji jest wyświetlany w postaci ikony [ ] lub [ ].
zz Po ustawieniu czasu naświetlania i wartości przysłony wskaźnik poziomu
ekspozycji może ulec zmianie, jeśli użytkownik zmodyfikuje współczynnik
powiększenia lub kompozycję ujęcia.
zz Po ustaleniu czułości ISO jasność ekranu może się zmieniać w zależności
od wprowadzonego przez użytkownika ustawienia czasu naświetlania
i wartości przysłony. Jasność ekranu pozostanie jednak stała, gdy lampa
błyskowa jest podniesiona, a aparat działa w trybie [ ].
zz Wartość ekspozycji może być inna od oczekiwanej, jeżeli czułość ISO
jest ustawiona jako [AUTO], ponieważ jest ona ustawiana pod kątem
zapewnienia standardowej wartości ekspozycji względem określonej
czułości ISO i wartości przysłony.
zz Automatyczny optymalizator jasności może wpływać na jasność obrazu.
pozostawić automatyczny optymalizator jasności
Aby w trybie
wyłączony, należy dodać symbol [ ] do opcji [Wył.podczas eksp.ręczn.]
na ekranie ustawień Autom. optymalizator jakości.
zz Standardowa ekspozycja jest obliczana odpowiednio do wybranej metody
pomiaru światła.
zz Aby ustawić ekspozycję po ustawieniu czułości ISO na [AUTO], należy
obracać pokrętłem kompensacji ekspozycji.
93
zz Fotografowanie z długimi czasami ekspozycji
(Bulb)
W przypadku długich czasów ekspozycji (Bulb)
zdjęcia są naświetlane, dopóki trzymasz
naciśnięty spust migawki.
1
Pokrętło
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
→ [BULB]
zz Obróć pokrętło
w lewo. Opcja [BULB]
będzie po 30 sekundach kątowych.
zz Zdjęcia są naświetlane, dopóki trzymasz spust migawki naciśnięty do końca.
W trakcie naświetlania widoczny jest czas, jaki upłynął od jego początku.
zz Zamocuj aparat na statywie lub unieruchom go w inny sposób, aby zapobiec
drganiom. W takim przypadku należy też wyłączyć stabilizację obrazu.
zz W przypadku wybrania dla elementu [Migawka dotyk.] opcji [Włącz]
rejestrowanie rozpoczyna się po jednokrotnym dotknięciu ekranu,
a przerywa się je kolejnym dotknięciem. Należy uważać, aby nie poruszyć
aparatu podczas dotykania ekranu.
94
Dalsze powiększanie obiektów
(Powiększenie cyfrowe)
Gdy odległe obiekty znajdują się w zbyt daleko dla zoomu optycznego,
można skorzystać z zoomu cyfrowego o wartości sięgającej około 20x.
1
Przesuń dźwignię powiększenia
w kierunku symbolu .
zz Naciśnij i przytrzymaj dźwignię.
zz Powiększanie zostanie przerwane po
osiągnięciu największego współczynnika
powiększenia (zanim będzie zauważalna
ziarnistość obrazu), który zostanie
wyświetlony po zwolnieniu dźwigni
powiększenia.
(1)
2
Ponownie naciśnij przycisk lub
dźwignię w stronę symbolu .
zz Aparat wyświetli jeszcze większe
przybliżenie obiektu.
zz (1) to bieżący współczynnik powiększenia.
zz Przesunięcie dźwigni powiększenia spowoduje wyświetlenie aktualnej
pozycji na pasku powiększenia. Pasek powiększenia zmienia kolor
w zależności od zakresu zoomu.
-- Biały zakres: zakres zoomu optycznego, w którym nie pojawia się
ziarnistość obrazu.
-- Żółty zakres: zakres zoomu cyfrowego, w którym ziarnistość obrazu jest
niezauważalna (ZoomPlus).
-- Niebieski zakres: zakres zoomu cyfrowego, w którym pojawia się
ziarnistość obrazu.
zz Zakres koloru niebieskiego nie jest wyświetlany przy pewnych ustawieniach
liczby pikseli; maksymalne powiększenie można uzyskać podczas jednej
operacji powiększenia.
[Pow. cyfrowe]
zz Aby wyłączyć funkcję powiększenia cyfrowego, wybierz
→ [Wył.].
95
Blokowanie jasności/ekspozycji obrazu
(Blokada AE)
Podczas fotografowania lub nagrywania filmów można zablokować
ekspozycję lub ustawić osobno ostrość i ekspozycję.
2
1
Bez blokady AE
Blokowanie AE
1
Nakieruj aparat na obiekt,
aby ustawić ekspozycję.
2
Naciśnij przycisk
.
zz Pojawi się ikona [ ], a ekspozycja
zostanie zablokowana.
zz Aby ją odblokować, naciśnij przycisk
ponownie.
3
Skomponuj kadr i zrób zdjęcie.
zz AE: automatyczne naświetlanie
96
Zdjęcia z małej odległości (Makro)
Aby ograniczyć ustawianie ostrości do obiektów położonych blisko aparatu,
należy włączyć tryb [ ].
1
Naciśnij przycisk , aby wybrać [ ].
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Jeśli używana jest lampa błyskowa, może wystąpić efekt winietowania.
zz Aby zapobiegać drganiom aparatu, przed rozpoczęciem fotografowania
i wybrać
spróbuj zamocować go na statywie, nacisnąć przycisk
].
opcję [
97
Fotografowanie w trybie ręcznej
regulacji ostrości
Jeśli automatyczne ustawienie ostrości okaże się niemożliwe w trybie AF,
należy spróbować ręcznego ustawiania ostrości. Aby ułatwić ustawianie
ostrości, powiększ obraz na wyświetlaczu.
1
Ustaw w aparacie ręczne ustawianie
ostrości.
zz Naciśnij przycisk
i wybierz [
zz Na ekranie pojawią się: symbol [
i wskaźnik MF.
2
(1)
].
]
Ustaw ostrość.
zz Korzystając z widocznego na ekranie
wskaźnika MF (1), który podaje odległość
i pozycję ostrości, ustaw ogólną pozycję
ostrości, naciskając i przytrzymując
przycisk / .
zz Naciskaj krótko przyciski / , aby
dokładnie ustawić ostrość przy użyciu
powiększonego widoku. Aby dostosować
powiększenie, naciśnij przycisk .
zz Powiększony obszar można przesuwać,
przeciągając go. Aby przywrócić
położenie obszaru na środku ekranu,
.
naciśnij przycisk
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
98
zz W celu dokładniejszego ustawienia ostrości zamocuj aparat na statywie,
aby zwiększyć jego stabilność.
zz Można rozpocząć ręczne ustawianie ostrości na powiększonym obrazie
(Lupa ostrości).
zz Naciśnij spust migawki do połowy, aby aparat dokładnie ustawił ostrość
(bezpieczny MF).
zz Powiększony widok w kroku 2 nie będzie dostępny podczas fotografowania
serii RAW.
99
zz Ułatwiona identyfikacja obszaru regulacji
ostrości (Wspomaganie MF)
Kontury obiektów w obszarze regulacji ostrości są wyróżnione kolorem
w celu ułatwienia ręcznego ustawiania ostrości (MF). Można regulować
poziom koloru i wyświetlania.
1
[Nastawy wyróżniania MF] →
[Wyróżnianie] → [Wł.]
2
Wprowadź ustawienia.
zz Kolory wyświetlane dla wyróżniania MF nie są zapisywane na zdjęciach.
100
Fotografowanie przy użyciu funkcji
blokowania AF
Ostrość można zablokować. Po zablokowaniu ostrości ogniskowa nie
zmienia się nawet po zdjęciu palca ze spustu migawki.
1
Zablokuj ostrość.
zz Trzymając spust migawki naciśnięty
do połowy, naciśnij przycisk .
zz Ostrość zostaje zablokowana, a na
]
ekranie pojawiają się: symbol [
i wskaźnik MF.
2
Skomponuj kadr i zrób zdjęcie.
zz Aby odblokować ostrość, naciśnij
ponownie przycisk i wybierz
ikonę [ ] lub [ ].
zz Blokada AF nie jest dostępna w przypadku ustawienia opcji Servo AF
(= 148).
101
Fotografowanie z użyciem
ustawionych wstępnie długości
ogniskowej (Ogniskowa)
Fotografowanie z typowymi ustawieniami ogniskowej 24–120 mm
(odpowiednik dla kliszy 35 mm).
zz Obróć pierścieniem w lewo,
aby zwiększyć powiększenie.
Obróć pierścieniem w prawo,
aby zmniejszyć powiększenie.
zz Podczas nagrywania filmów funkcja ogniskowej jest niedostępna, nawet
jeśli obracasz pierścieniem [ ].
zz Przy korzystaniu z zoomu cyfrowego nie można regulować współczynnika
powiększenia, obracając pierścieniem [ ] w lewo. Jednak obracanie nim
w prawo pozwala na ustawienie ogniskowej 120 mm.
102
Zmiana jakości obrazu
Możesz wybierać spośród 7 kombinacji rozmiaru (liczby pikseli) i stopnia
kompresji (jakości obrazu). Możesz też określić, czy obrazy mają być
rejestrowane w formacie RAW.
1
Przycisk
z opcji
→[
] → wybierz jedną
zz Ikony [ ] i [ ] oznaczają różne poziomy jakości obrazu zależne od stopnia
kompresji. Ustawienie [ ] zapewnia lepszą jakość obrazu przy tym samym
rozmiarze (tej samej liczbie pikseli). Mimo że zdjęcia wykonywane
z ustawieniem [ ] mają nieco gorszą jakość, więcej ich mieści się na karcie
pamięci. Należy pamiętać, że zdjęcia o rozmiarze [ ] mają jakość [ ].
zz Rejestrowanie obrazów w formacie RAW
Aparat może rejestrować obrazy w formatach JPEG i RAW.
Obrazy w formacie RAW to surowe dane, które nie zostały poddane
przetwarzaniu w celu utworzenia plików JPEG.
1
Przycisk
przycisk
103
→[
] → naciśnij
2
Wybierz sposób fotografowania
w formacie RAW.
zz Opcja [
] pozwala uzyskać obrazy RAW o maksymalnej jakości.
] pozwala uzyskać obrazy RAW o mniejszym rozmiarze pliku.
Opcja [
zz Danych obrazu RAW nie można wyświetlać w ich aktualnym stanie na
komputerze ani drukować. Najpierw należy przekonwertować obrazy
do zwykłych plików JPEG lub TIFF w aparacie lub aplikacją Digital Photo
Professional firmy Canon.
zz Zoom cyfrowy jest niedostępny w przypadku rejestrowania obrazów
w formacie RAW.
zz W przypadku obrazów JPEG rozszerzenie pliku ma postać „.JPG”,
a w przypadku obrazów RAW — „.CR3”. Nazwy plików jednocześnie
zarejestrowanych obrazów JPEG i RAW zawierają ten sam numer obrazu.
[Jakość
zz To ustawienie można również skonfigurować za pomocą opcji
obrazu] Aby rejestrować obrazy równocześnie w formatach JPEG i RAW,
] lub [
] w menu [RAW].
wybierz opcję [
zz Rejestrowane będą tylko obrazy w formacje JPEG, gdy dla opcji [RAW]
[Jakość obrazu]; jeśli dla opcji [JPEG]
wybrano ustawienie [−] na ekranie
wybrano ustawienie [−], rejestrowane będą tylko obrazy w formacie RAW.
104
Zmiana współczynnika proporcji obrazu
Proporcje obrazu (stosunek szerokości do wysokości) można zmieniać.
1
[Współ. prop. obrazu]
105
Zmiana czasu wyświetlania obrazu
po zarejestrowaniu
Można zmieniać czas wyświetlania obrazu po ich wykonaniu.
1
Wył.
2 sek.,
4 sek.,
8 sek.
Bez limitu
[Kontrolne wyśw]
Brak wyświetlania zdjęcia po zarejestrowaniu.
Obrazy są wyświetlane przez określony czas. Nawet gdy
na ekranie wyświetlane jest zdjęcie, można przygotować
aparat do wykonania kolejnego, naciskając ponownie spust
migawki do połowy.
Obrazy są wyświetlane do chwili naciśnięcia spustu
migawki do połowy.
106
Zmiana trybu błysku
Można zmienić tryb lampy błyskowej w celu dopasowania go
do fotografowanej scenerii.
1
Aut. wyzwalanie
błysku
Wymuszone
włącz. błysku
Błysk i długi czas
naświetlania
Wymuszone
wyłącz. błysku
Naciśnij przycisk , aby wybrać tryb
błysku.
Lampa błyskowa zostanie automatycznie włączona
w przypadku słabego oświetlenia.
Lampa błyskowa działa przy każdym wykonywanym
zdjęciu.
Lampa błyskowa oświetla główny obiekt (np. osoby)
podczas fotografowania z dłuższym czasem
naświetlania, aby zwiększyć jasność tła znajdującego
się poza zasięgiem lampy.
Służy do fotografowania bez lampy błyskowej.
zz Jeśli używana jest lampa błyskowa, może wystąpić efekt winietowania.
zz W trybie [ ] należy zamocować aparat na statywie lub unieruchomić
go w inny sposób, aby zapobiec drganiom. Ponadto przy korzystaniu
ze statywu lub unieruchamianiu aparatu w inny sposób wybierz dla
opcji [Stabilizacja] ustawienie [Wył.].
zz W trybie [ ] nawet w przypadku uaktywnienia lampy błyskowej należy
się upewnić, że główny obiekt nie poruszy się do czasu zakończenia
emisji dźwięku migawki.
107
Blokowanie jasności/ekspozycji
na zdjęciach z lampą (Blokada
ekspozycji lampy)
Zachowaj poziom ilości światła.
Blokowanie FE
Bez blokady ekspozycji lampy
(prześwietlone)
1
Podnieś lampę błyskową i ustaw
ją na [ ] lub [ ].
2
Nakieruj aparat na obiekt,
aby ustawić ekspozycję.
3
Naciśnij przycisk
.
zz Lampa błyskowa zostanie uaktywniona,
pojawi się okrąg wskazujący zakres
pomiaru i symbol [ ], wskazujący
zachowanie poziomu ilości światła.
108
4
Skomponuj kadr i zrób zdjęcie.
zz FE: moc błysku (ang. Flash Exposure)
zz Symbol [ ] miga, jeśli nie można uzyskać standardowej ekspozycji
w celu użycia lampy błyskowej.
pomimo naciśnięcia przycisku
, gdy obiekty
Włącz blokadę ekspozycji lampy, naciskając przycisk
znajdą się w zasięgu błysku.
109
Konfigurowanie nastaw błysku
Dostępnych jest kilka nastaw błysku.
1
[Nastawy błysku]
zz Do ekranu [Nastawy błysku] można też przejść, naciskając najpierw
.
przycisk , po czym niezwłocznie naciskając przycisk
zz Ustawianie korekty ekspozycji z lampą
Ekspozycję lampy można regulować w zakresie od –2 do +2 stopni
z dokładnością do 1/3 stopnia.
Ustaw w stronę −
Ustaw w stronę +
1
[Korekta ekspoz.]
110
2
Ustaw wartość kompensacji.
zz Ustawianie ilości światła
W trybach
/
/
można wybrać jeden z trzech poziomów mocy błysku.
Ilość światła: Minimum
Ilość światła: Maksimum
1
[Tryb błysku] → [Ręcznie]
2
[Ilość światła]
111
zz Zmiana synchronizacji błysku
Sposób synchronizacji lampy błyskowej z migawką można zmienić.
z 1 zasł.
z 2 zasł.
1
[Tryb synchr.]
z 1 zasł.
Lampa emituje błysk tuż po otwarciu migawki.
z 2 zasł.
Lampa emituje błysk tuż przed zamknięciem migawki.
zz Opcja [z 1 zasł.] jest używana zawsze wtedy, gdy czas naświetlania
wynosi 1/100 lub krócej, nawet w przypadku wybrania opcji [z 2 zasł.].
112
zz Korekta czerwonych oczu
Aby zapobiec wystąpieniu efektu czerwonych oczu, przed wyzwoleniem
lampy błyskowej podczas fotografowania w niekorzystnych warunkach
oświetleniowych w aparacie może zaświecić się lampka redukcji efektu
czerwonych oczu.
1
[Lampka cz.o.]
zz Konfigurowanie opcji Bezpieczna FE
W celu uzyskania odpowiedniej ekspozycji podczas wykonywania zdjęć
z lampą błyskową w niekorzystnych warunkach ekspozycji aparat może
automatycznie ustawić czas naświetlania, wartość przysłony i czułość ISO.
1
[Bezpieczna FE]
zz Zdjęcia można rejestrować przy użyciu ustawień o wartościach różniących
się od wyświetlanych wartości po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
113
Serie zdjęć
Aby wykonać serię zdjęć, trzymaj spust migawki naciśnięty do końca.
1
Przycisk
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
→[
] lub [
]
zz Aparat wykonuje serię zdjęć, dopóki
trzymasz spust migawki naciśnięty
do końca.
zz W przypadku rejestrowania serii zdjęć w trybie
ostrość jest
zablokowana na wartościach ustalonych dla pierwszej fotografii.
zz W zależności od warunków zdjęciowych i ustawień aparatu wykonywanie
zdjęć może zostać na chwilę przerwane lub szybkość rejestracji może ulec
zmniejszeniu.
zz Wraz ze zwiększaniem się liczby zarejestrowanych zdjęć szybkość ich
wykonywania może ulec zmniejszeniu.
zz Zanim ponownie uzyskasz możliwość fotografowania, może upłynąć
chwila w zależności od warunków zdjęciowych, typu karty pamięci i liczby
zdjęć wykonanych w serii.
zz Jeśli używana jest lampa błyskowa, szybkość fotografowania może ulec
zmniejszeniu.
zz Elementy wyświetlane na ekranie w trybie serii zdjęć mogą się różnić od
faktycznie zarejestrowanych obrazów i sprawiać wrażenie nieostrych.
zz W niektórych warunkach fotografowania lub przy niektórych ustawieniach
aparatu liczba dostępnych zdjęć w serii może być mniejsza.
114
Korzystanie z samowyzwalacza
Dzięki samowyzwalaczowi możesz uczestniczyć w wykonywanych
przez siebie zdjęciach grupowych lub w innych zdjęciach rejestrowanych
z ustalonym opóźnieniem. Aparat zarejestruje zdjęcie po około
10 sekundach od naciśnięcia spustu migawki do końca. Aby zapobiec
poruszeniu aparatu w wyniku bezpośredniego naciskania spustu migawki,
można także ustawić samowyzwalacz na dwie sekundy.
1
Przycisk
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
→[
], [
] lub [
]
zz Ustaw ostrość na obiekcie i naciśnij spust
migawki do końca.
zz Po włączeniu samowyzwalacza zacznie
migać lampka, a aparat będzie emitować
dźwięk samowyzwalacza.
zz Ustawiony samowyzwalacz nie uruchamia się, jeśli zostanie naciśnięty
przycisk nagrywania filmu i rozpocznie się nagrywanie filmu.
zz Jeśli ma być stosowana lampa błyskowa lub rejestrowana seria obejmuje
wiele zdjęć, potrzeba więcej czasu między kolejnymi wyzwoleniami migawki.
Fotografowanie zakończy się automatycznie po zapełnieniu karty pamięci.
115
Fotografowanie w trybie serii RAW
W tym trybie można fotografować obrazy RAW w szybkich seriach.
Umożliwia to wybór z zarejestrowanych obrazów najlepszego zdjęcia
sfotografowanego dokładnie we właściwym momencie. Zdjęcia są
rejestrowane jako pojedynczy plik (rolka) zawierający wiele obrazów.
Z rolki można wyodrębnić dowolny obraz i zapisać go osobno (= 185).
Włącz
Wyłącz
1
[Tryb serii RAW] →
[Tryb serii RAW] → [Włącz]
2
[Wstępne rejestr.]
Fotografowanie rozpoczyna się nieco przed (do około 0,5 s)
naciśnięciem spustu migawki do końca, o ile wcześniej
została ona wciśnięta do połowy.
Fotografowanie rozpoczyna się w momencie naciśnięcia
do końca spustu migawki.
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Wyświetlany na ekranie wskaźnik
informuje o stanie bufora.
116
zz Naciśnięcie spustu migawki do końca
powoduje fotografowanie ciągłe aż do
wypełnienia bufora lub do zwolnienia
spustu.
zz Należy stosować karty pamięci z wystarczającą ilością wolnego miejsca
(co najmniej 4 GB).
zz W przypadku fotografowania serii RAW zalecane jest używanie kart
pamięci SD Speed Class 10 lub o wyższej klasie szybkości. Zapis
w przypadku kart pamięci cechujących się szybszymi prędkościami
zapisywania jest realizowany szybciej.
zz Fotografowanie serii RAW nie będzie dostępne, jeśli wskaźnik poziomu
akumulatora będzie migać.
zz W przypadku stosowania karty pamięci z powolnym zapisem obrazy
sfotografowane w trybie serii RAW mogą nie zostać poprawnie zapisane,
jeśli akumulator ulegnie wyczerpaniu podczas przetwarzania obrazów.
i
nie można ustawić ręcznie czułości ISO,
zz W trybach ,
ponieważ jest używana opcja Autom. ISO.
i
czas naświetlania poniżej 1/30 s jest niedostępny.
zz W trybach
zz Aparat nie koryguje automatycznie ostrości podczas fotografowania.
Ostrość jest wyznaczana podczas wykonywania pierwszego zdjęcia.
zz Ustawienie ekspozycji wyznaczone dla pierwszego zdjęcia jest stosowane
do kolejnych zdjęć.
zz Styl obrazów, balans bieli i inne ustawienia określone dla pierwszego
zdjęcia są również stosowane do kolejnych zdjęć.
zz Podczas wykonywania serii zdjęć aparat nie emituje sygnału dźwiękowego
(bez względu na ustawienie elementu [Sygnał "bip"]).
zz Nazwy plików serii obrazów RAW rozpoczynają się od ciągu CSI_ i kończą
rozszerzeniem pliku .CR3.
zz Obrazy są rejestrowane z użyciem migawki elektronicznej. Przed
rozpoczęciem fotografowania w trybie serii RAW należy przeczytać
uwagi i wskazówki dotyczące migawki elektronicznej (= 147).
zz Danych z obrazów serii RAW nie można wyświetlać na komputerze bez
ich obróbki. Najpierw należy przetworzyć obrazy w aparacie lub aplikacją
Digital Photo Professional firmy Canon.
117
Dodawanie stempla daty
W aparacie można ustawić umieszczanie w prawym dolnym rogu zdjęć datę
ich wykonania. Należy jednak pamiętać, że stempla daty nie można zmienić
ani usunąć, dlatego należy się wcześniej upewnić, że data i godzina są
prawidłowe (= 25).
1
[Stemp. daty
[Data i czas]
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
] → [Data] lub
zz Podczas fotografowania w prawym
dolnym rogu zdjęć jest umieszczana
data lub godzina ich wykonania.
zz Zdjęcia wykonane bez stempla daty można wydrukować ze stemplem
w podany poniżej sposób.
Jednak dodanie w ten sposób stempla daty do zdjęć, na których jest on
już umieszczony, może spowodować jego dwukrotne wydrukowanie.
-- Należy drukować przy użyciu funkcji dostępnych w drukarce
-- Podczas drukowania należy używać ustawień drukowania DPOF
wprowadzonych w aparacie.
118
Regulacja jasności obrazu
(korygowanie ekspozycji)
Standardową ekspozycję ustawioną przez aparat dla zdjęć lub filmów
można regulować w zakresie ±3 stopni z dokładnością do 1/3 stopnia.
Ustaw w stronę −
Ustaw w stronę +
1
Ustaw korektę ekspozycji.
2
Skomponuj kadr i zrób zdjęcie.
zz Obracaj pokrętłem kompensacji
ekspozycji, aby ustawić poziom.
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące położenia [ ] (przypisania)
pokrętła kompensacji ekspozycji, zobacz = 272.
119
zz Seria zdjęć z ustawieniami automatycznej
ekspozycji (fotografowanie z użyciem
sekwencji naświetlania)
Rejestrowane są trzy obrazy o różnych poziomach ekspozycji.
Zakres sekwencji naświetlania można regulować w zakresie ±2 stopni
z dokładnością do 1/2 stopnia względem poziomu korekty ekspozycji.
Niedoświetlenie
Prześwietlenie
1
2
[Koryg.exp./AEB]
Wybierz ustawienie → przycisk
zz Korygowanie ekspozycji: Pokrętło
kompensacji ekspozycji
zz Sekw.naświetl.: Pierścień
120
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Po naciśnięciu spustu migawki
są rejestrowane trzy obrazy, a ich
ekspozycja jest dostosowywana
względem poziomu ustawionego
w punkcie 2, od standardowej ekspozycji
do niedoświetlenia i prześwietlenia.
zz Gdy dla elementu Wyzwalanie migawki
wybrano ustawienie [Szybkie serie zdjęć]
lub [Wolne serie zdjęć], po każdym
naciśnięciu spustu migawki do końca
są rejestrowane trzy obrazy, po czym
wykonywanie zdjęć zostaje przerwane.
zz Aby skasować ustawienie sekwencji naświetlania, ustaw wartość sekwencji
naświetlania wynoszącą 0, postępując zgodnie z procedurą konfiguracji.
zz Fotografowanie w trybie Sekwencja naświetlań jest dostępne tylko
/
/ / bez korzystania z lampy błyskowej.
w trybach /
zz Jeśli używana jest już kompensacja ekspozycji, ustawiona dla niej wartość
jest traktowana jako poziom standardowej ekspozycji dla trybu sekwencji
naświetlania.
121
Zmiana czułości ISO dla zdjęć
Wybierz dla czułości ISO ustawienie [AUTO], aby jej wartość była
automatycznie dopasowywana do trybu fotografowania i warunków
zdjęciowych. W przeciwnym razie ustawiaj wyższą wartość ISO w celu
zwiększania czułości lub niższą w celu jej zmniejszania.
1
Przycisk
z opcji
→ [ ] → wybierz jedną
zz Mimo że wybieranie mniejszej czułości ISO może sprzyjać ograniczaniu
ziarnistości obrazu, w niektórych warunkach powoduje zarazem wzrost
ryzyka poruszenia aparatu i rozmycia fotografowanego obiektu.
zz Podnoszenie czułości ISO powoduje skracanie czasu naświetlania,
co może zmniejszyć ryzyko poruszenia aparatu i zapewnić dostateczne
oświetlenie lampą błyskową obiektów znajdujących się dalej. Jednak
może wówczas wzrosnąć ziarnistość zdjęć.
zz Czułość ISO można określić na ustawienie H (25600), jeśli parametr
[Maksymalny] dla elementu [Zakres ISO] zostanie ustawiony na opcję
[H (25600)].
122
zz Zmiana zakresu czułości ISO
Istnieje możliwość wyznaczenia zakresu czułości ISO, które będzie można
ustawić ręcznie (minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej wartości).
1
[ Nastawy czułości ISO] →
[Zakres ISO]
zz Ponieważ ustawienie H (odpowiednik czułości ISO 25600) leży w zakresie
czułości rozszerzonej, zakłócenia obrazu (w tym ziarnistość, plamki
świetlne czy pasma), nieregularne kolory oraz przebarwienia będą bardziej
zauważalne, a odbierana rozdzielczość będzie niższa od typowej.
zz Dostosowywanie zakresu automatycznych
ustawień ISO
Istnieje możliwość wyznaczenia zakresu stosowanego w funkcji
automatycznego ustawiania czułości ISO (Autom. ISO).
1
[Autom. zakres]
123
zz Ustawianie minimalnego czasu naświetlania
na potrzeby funkcji Autom. ISO
Istnieje możliwość wyznaczenia minimalnego czasu naświetlania
stosowanego w funkcji Autom. ISO w trybie lub
.
1
[Min. czas naśw.]
2
[Autom.] lub [Ręczny]
Autom.
Obracaj pierścieniem , aby ustawić różnicę (krótszy
lub dłuższy czas naświetlania) względem ustawienia
standardowego.
Ręcznie
Obracaj pierścieniem
naświetlania.
, aby ustawić minimalny czas
zz Jeśli nie będzie można uzyskać właściwej ekspozycji przy ustawionym
w elemencie [Autom. zakres] ograniczeniu maksymalnej czułości ISO,
jako standardowa ekspozycja zostanie wybrany czas naświetlania dłuższy
niż ustawienie elementu [Min. czas naśw.].
124
Zmiana czułości ISO dla filmów
W trybie [ ] czułość ISO można ustawić ręcznie.
Wybierz dla czułości ISO ustawienie [AUTO], aby jej wartość była
automatycznie dopasowywana do warunków filmowania. W przeciwnym
razie ustawiaj wyższą wartość ISO w celu zwiększania czułości lub niższą
w celu jej zmniejszania.
1
Przycisk
z opcji
→ [ ] → wybierz jedną
zz Zmiana zakresu czułości ISO
Istnieje możliwość wyznaczenia zakresu czułości ISO (minimalnej
i maksymalnej dopuszczalnej wartości), którą będzie można ustawić
ręcznie dla filmów HD, Full HD i 4K.
To ustawienie ma zastosowanie w trybie [ ].
1
[ Nastawy czułości ISO] →
[Zakres ISO] lub [Zakres dla
]
zz [Zakres ISO] ma zastosowanie do filmów
HD i Full HD.
125
zz Dostosowywanie maksymalnej czułości ISO
funkcji Autom. ISO
Istnieje możliwość wyznaczenia maksymalnej czułości ISO stosowanej
podczas automatycznego ustawiania czułości w przypadku filmów HD,
Full HD, 4K i poklatkowych.
1
[ Nastawy czułości ISO] →
[Maks. przy Autom.]/[
Maks. przy
Aut.]/[ Maks. przy Aut.]
zz Parametr [Maks. przy Autom.] ma
zastosowanie do filmów HD i Full HD.
126
Automatyczne korygowanie
jasności i kontrastu (Automatyczny
optymalizator jasności)
Jasność i kontrast można korygować automatycznie, aby wykluczać zdjęcia,
które są zbyt ciemne lub mają nieodpowiedni kontrast.
Niski
Wysoki
1
Przycisk
z opcji
→[
] → wybierz jedną
zz Ta funkcja może się przyczynić do zwiększenia szumów obrazu
w niektórych warunkach fotografowania.
zz Gdy efekt funkcji Automatyczny optymalizator jasności jest zbyt silny
] lub [
].
i obrazy są zbyt jasne, wybierz ustawienie [
zz Obrazy mogą wciąż być zbyt jasne lub efekt korekcji ekspozycji zbyt słaby
], jeśli używane jest ciemniejsze
po wybraniu ustawienia innego niż [
ustawienie korekty ekspozycji lub korekty ekspozycji lampy. W przypadku
zdjęć z poziomem jasności określonym przez użytkownika należy nadać
].
tej opcji wartość [
], liczba dostępnych zdjęć w serii
zz Jeśli dla tej opcji wybrano ustawienie [
może być mniejsza.
127
Fotografowanie jasnych obiektów
(Priorytet jasnych partii obr.)
Lepsza gradacja w jasnych obszarach obrazu zapobiega utracie szczegółów
jasnych obszarów fotografowanych obiektów.
1
[Priorytet jasnych partii obr.]
zz Ustawienie priorytetu jasnych partii obrazu na opcję [D+] lub [D+2]
zapobiegnie możliwości wybrania czułości ISO poniżej [200]. W takim
przypadku automatyczny optymalizator jasności będzie również ustawiony
] i nie będzie można go zmienić.
na opcję [
zz W niektórych warunkach fotografowania zdjęcia mogą wyglądać niezgodnie
z oczekiwaniami, nawet w przypadku wybrania opcji [D+2].
128
Dostosowywanie automatycznych
ustawień filtra szarego
W celu zapewnienia optymalnej jasności fotografowanych scen automatyczny
filtr szary zmniejsza intensywność światła do 1/8 rzeczywistego poziomu,
o wartość będącą odpowiednikiem 3 stopni. Wybór ustawienia [ ] umożliwia
skrócenie czasu naświetlania i zmniejszenie wartości przysłony.
1
Przycisk
z opcji
→ [ ] → wybierz jedną
zz Po wybraniu ustawienia [ ] należy zamocować aparat na statywie lub
unieruchomić go w inny sposób, aby zapobiec drganiom. Ponadto przy
korzystaniu ze statywu lub unieruchamianiu aparatu w inny sposób
wybierz dla opcji [Stabilizacja] ustawienie [Wył.].
zz ND: gęstość neutralna (ang. Neutral Density)
129
Zmiana metody pomiaru
Metodę pomiaru (sposób pomiaru jasności) można dopasowywać
do warunków zdjęciowych.
1
Przycisk
z opcji
→[
] → wybierz jedną
Pomiar
wielosegm.
Sprawdza się w typowych warunkach zdjęciowych,
także przy fotografowaniu pod światło. Ekspozycja
jest automatycznie dostosowywana do warunków
zdjęciowych.
Pomiar
punktowy
Pomiar jest ograniczony tylko do ramki [ ] (ramki
punktu pomiaru), wyświetlanej na środku ekranu.
Centr.ważony
uśredniony
Polega na określaniu średniej jasności światła
na całym obszarze obrazu na podstawie obliczeń,
w których przyjmuje się za ważniejszą jasność
środkowej części kadru.
130
Ustawianie timera pomiarowego
Istnieje możliwość ustawienia czasu, przez jaki będzie wyświetlana wartość
ekspozycji po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
1
[Timer pomiarowy]
131
Konfigurowanie symulacji ekspozycji
Dzięki zastosowaniu symulacji ekspozycji jasność obrazu jest bardziej
zbliżona do rzeczywistej jasności (ekspozycji) zdjęć. Jasność obrazu
zmienia się zależnie od korekty ekspozycji. Nie należy używać tej funkcji,
jeśli ma być wyświetlany obraz w standardowej jasności, która zwykle
zapewnia lepszą czytelność.
1
[Symulacja ekspoz.]
132
Rejestrowanie naturalnych kolorów
(Balans bieli)
Poprzez regulację balansu bieli można uzyskać większą naturalność barw
fotografowanej scenerii.
Światło dzienne
Pochmurny dzień
1
Przycisk
z opcji
Światło żarówek
→[
] → wybierz jedną
Ustawianie balansu bieli
zz Przycisk
→ przyciski /
Dostosowywanie balansu bieli
zz Przycisk
→ przyciski
/
/ /
Ustawianie sekwencji balansu bieli
zz Przycisk
→ pokrętło
zz Rejestrowane są trzy obrazy o różnych
tonach koloru.
Ustawianie temperatury barwowej
balansu bieli
zz [
] → przycisk
133
→ przyciski /
zz Skonfigurowany poziom korekty jest zachowywany nawet po zmianie
ustawienia opcji balansu bieli.
zz Na ekranie zaawansowanych ustawień korekcji B oznacza kolor niebieski
(ang. blue), A — bursztynowy (ang. amber), M — purpurowy (ang. magenta),
G — zielony (ang. green).
zz Jeden poziom korekty kolorów niebieskiego/bursztynowego odpowiada
5 miredom filtra konwersji temperatury barwowej. (Mired: jednostka miary
temperatury barwowej oznaczająca gęstość filtra konwersji temperatury
barwowej).
zz Temperaturę barwową można ustawiać w zakresie 2500–10 000 K
z dokładnością do 100 K.
134
zz Balans bieli według wzorca
W przypadku kolorów obrazu, które wyglądają naturalnie w świetle zastanym,
należy wyregulować balans bieli w celu dopasowania go do źródła światła
w miejscu fotografowania. Balans bieli należy ustawić przy tym samym źródle
światła, które oświetla obecną scenerię.
1
Sfotografuj biały przedmiot.
zz Ustaw ostrość i zrób zdjęcie białemu
obiektowi wypełniającemu ekran.
zz Naciśnij przycisk
2
3
4
[
]→[
.
]
[Ręczny WB (wg wzorca bieli)]
Wczytaj dane balansu bieli.
zz Wybierz obraz wykonany przez siebie
→ [OK]
w punkcie 1 → przycisk
zz Aby powrócić do ekranu fotografowania,
.
użyj przycisku
135
zz Fotografowanie białego obiektu, który jest zbyt jasny lub zbyt ciemny,
może uniemożliwić ustawienie prawidłowego balansu bieli.
zz Należy wtedy wybrać opcję [Anuluj], aby wskazać inny obraz. Wybierając
opcję [OK], można wykorzystać aktualny obraz do wczytania danych balansu
bieli, jednak nie gwarantuje to uzyskania odpowiedniego balansu bieli.
zz Zastosowanie szarej karty lub reflektora o 18% szarości (dostępne
w sprzedaży) zamiast białego przedmiotu pozwala osiągnąć dokładniejsze
ustawienie balansu bieli.
zz Bieżący balans bieli i powiązane ustawienia nie są uwzględniane podczas
wykonywania zdjęcia białego obiektu.
136
Dostosowanie kolorów (Styl obrazów)
Wybierz ustawienia koloru, które dobrze podkreślają sceny lub obiekty.
1
Przycisk
z opcji
→[
] → wybierz jedną
Auto
Odcień koloru zostanie dostosowany
automatycznie do fotografowanej scenerii.
Kolory będą bardziej intensywne, szczególnie
w przypadku fotografowania błękitu nieba, zieleni,
natury, otwartych przestrzeni i zachodów słońca.
Standard
Obraz jest żywy, ostry i wyrazisty. Odpowiedni
do większości scenerii.
Portrety
Krajobrazy
Szczegóły
Neutralny
Zapewnia prawidłowy odcień skóry przy
nieco niższej ostrości. Opcja odpowiednia do
portretów wykonywanych z małej odległości.
Aby dostosować odcienie koloru skóry, zmień
ustawienie opcji [Odcień koloru].
Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego
i zielonego oraz bardzo ostre i wyraziste obrazy.
Doskonale nadaje się do fotografowania
imponujących krajobrazów.
Zapewnia szczegółowe odwzorowanie delikatnych
zarysów i subtelnych faktur obiektów. Ożywia
nieco zdjęcia.
Do późniejszej edycji za pomocą komputera.
Łagodzi wygląd zdjęć, zmniejszając kontrast
i zapewniając naturalne odcienie kolorów.
137
Dokładny
Do późniejszej edycji za pomocą komputera.
Wierne odzwierciedlenie rzeczywistych kolorów
fotografowanych obiektów zgodnie z pomiarami
w świetle otoczenia o temperaturze barwowej 5200 K.
Żywe kolory są przygaszane, co łagodzi wygląd.
Monochrom. Służy do otrzymania obrazów czarno-białych.
Użytkown.
Można dodać nowy styl oparty na ustawieniach
wstępnych, np. [Portrety] lub [Krajobrazy], albo
na pliku stylu obrazów, a następnie dostosować
go zgodnie z wymaganiami.
zz Domyślne ustawienia [Auto] będą używane dla opcji [
] do chwili, gdy zostanie dodany styl obrazów.
i[
138
], [
]
Dostosowywanie stylów obrazów
Dostosowywanie parametrów stylów obrazów, takich jak kontrast i nasycenie.
1
Przycisk
→[
opcję → przycisk
2
Wprowadź ustawienia.
zz Element: Przyciski
zz Opcja: Przyciski /
139
] → wybierz
/
Siła
Precyzja
Ostrość
Próg
Kontrast
Nasycenie*1
Ton koloru*1
Służy do regulacji intensywności wzmocnienia
krawędzi. Mniejsze wartości dają efekt
zmiękczenia (rozmycia) fotografowanych
obiektów, większe wartości zwiększają ostrość.
Wskazuje cienkość krawędzi, do których będzie
stosowane wzmacnianie. W celu wzmacniania
szczegółów należy wybrać mniejsze wartości.
Próg kontrastu między krawędziami
a otaczającymi obszarami obrazu, który
wyznacza zakres stosowania wzmacniania
krawędzi. Wybór mniejszych wartości umożliwia
wzmocnienie krawędzi, które tylko nieznacznie
wyróżniają się na tle otaczających obszarów.
Uwaga: przy mniejszych wartościach może
nastąpić uwydatnianie zakłóceń.
Służy do regulacji kontrastu. Mniejsze wartości
powodują zmniejszenie kontrastu, większe jego
zwiększenie.
Umożliwia dostosowanie intensywności kolorów.
Mniejsze wartości powodują przygaszanie
kolorów, większe dają bardziej nasycone kolory.
Umożliwia dostosowanie odcienia koloru skóry.
Mniejsze wartości dają odcienie zawierające
więcej składnika czerwonego, większe dają
więcej żółtych odcieni.
140
Efekt filtru*2
Efekt tonalny*2
*1 Niedostępne w trybie [
*2 Dostępne tylko w trybie [
Umożliwia uwydatnienie białych chmur,
zielonych odcieni drzew lub innych kolorów
na obrazach monochromatycznych.
N: normalny czarno-biały obraz bez efektów.
Ye: błękitne niebo będzie wyglądało bardziej
naturalnie, a białe chmury będą bardziej
wyraziste.
Or: b
łękitne niebo będzie nieco ciemniejsze.
Zachody słońca będą bardziej jaskrawe.
R: błękitne niebo będzie dużo ciemniejsze.
Jesienne liście będą bardziej wyraziste
i jaśniejsze.
G: s kóra i usta będą wyglądały na bardziej
stonowane. Zielone liście drzew będą
bardziej wyraziste i jaśniejsze.
Do wyboru są następujące odcienie
monochromatyczne: [N:brak], [S:Sepia],
[B:Niebieski], [P:Purpurowy] lub [G:Zielony].
].
].
zz W parametrze [Ostrość] ustawienia [Precyzja] i [Próg] nie mają
zastosowania do filmów.
zz Rezultaty użycia elementu [Efekt filtru] są bardziej widoczne w przypadku
większych wartości ustawienia [Kontrast].
141
Zapisywanie niestandardowych
stylów obrazów
Dostosowane ustawienia wstępne (takie jak [
] lub [
]) można
zapisać jako nowe style. Można utworzyć kilka stylów obrazów z różnymi
ustawieniami parametrów, takich jak ostrość i kontrast.
1
Przycisk
opcję [
przycisk
2
Wprowadź ustawienia.
→[
], [
zz Element: Przyciski
zz Opcja: Przyciski /
142
] → wybierz
] lub [
]→
/
Redukcja zakłóceń podczas
fotografowania w wysokiej czułości ISO
Do wyboru są 3 poziomy redukcji zakłóceń:
[Standard], [Wysoki], [Niski]. Funkcja ta jest
szczególnie przydatna przy fotografowaniu
z wysoką czułością ISO.
1
[Redukow. zakłóceń - High ISO]
zz Stosowanie redukcji zakłóceń zdjęć seryjnych
Istnieje możliwość automatycznego połączenia
czterech obrazów zarejestrowanych naraz,
aby ograniczyć zakłócenia. W porównaniu do
ustawienia elementu [Redukow. zakłóceń High ISO] na wartość [Wysoki], ta funkcja
ogranicza zakłócenia, ale również minimalizuje
utratę jakości obrazu.
1
[Redukow. zakłóceń - High ISO] →
[Red. szumów zdjęć seryj.]
143
zz Jeśli obrazy są źle dopasowane (na przykład wskutek wstrząsów aparatu),
wyniki mogą być nieoczekiwane. Zamocuj aparat na statywie lub unieruchom
go w inny sposób, jeśli to możliwe.
zz Fotografowany ruchomy obiekt może zostawiać powidoki lub obszar wokół
niego może być ciemny.
zz W zależności od warunków fotografowania na obrzeżach obrazu mogą być
widoczne zakłócenia.
zz Fotografowanie z użyciem lampy błyskowej jest niemożliwe.
zz Zapisywanie obrazu na karcie pamięci zajmie dłużej niż w przypadku
normalnego fotografowania. Nie będzie można wykonać kolejnego
zdjęcia aż do zakończenia przetwarzania.
144
Fotografowanie przez dotknięcie
ekranu (Migawka dotyk.)
Dzięki tej opcji zamiast naciskania spustu migawki można ją wyzwolić,
dotykając powierzchni ekranu, a następnie unosząc palec. Aparat
automatycznie ustawi ostrość na fotografowane obiekty i wyreguluje
jasność obrazu.
1
Wprowadź ustawienie.
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Dotknij ikony [
] i zmień ją na [
].
zz Dotknij obszaru, na którym ma zostać
ustawiona ostrość.
zz Żółty punkt AF wskazuje, że aparat nie mógł ustawić ostrości na obiektach.
145
Konfigurowanie funkcji AF dot. z przec.
Dzięki funkcji AF dot. z przec. możesz przesuwać punkt AF, dotykając ekran
lub przeciągając po nim i jednocześnie patrząc przez wizjer.
1
[Nastawy AF dot. z przec.] →
[AF dot. z przec.] → [Wyłącz]
2
Wprowadź ustawienia.
zz W obszarze [Met. ustal. poł.] skonfiguruj
funkcję dotyku i przeciągania.
Bezwzględne
Względne
Punkt AF zostaje przesunięty do pozycji dotknięcia lub
przeciągnięcia na ekranie.
Punkt AF zostaje przesunięty w kierunku przeciągania
o wielkość odpowiadającą wielkości przeciągnięcia,
niezależnie od miejsca dotknięcia ekranu.
zz W obszarze [Akt. ob. dotyk.] skonfiguruj
obszar ekranu dostępny dla dotyku
i przeciągania.
zz Ta funkcja nie będzie dostępna, jeśli element
ustawiony na opcję [Wyłącz].
146
[Ster. dotykiem] zostanie
Fotografowanie z migawką elektroniczną
Podczas fotografowania normalnie jest używana migawka mechaniczna.
Przełączenie na migawkę elektroniczną umożliwia zastosowanie krótszych
czasów naświetlania.
1
2
[Tryb migawki] → [Elektroniczna]
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Jest to odpowiednie rozwiązanie w przypadku fotografowania przy jasnym
oświetleniu z krótkim czasem naświetlania.
zz Najkrótszy czas naświetlania to 1/25600 s.
zz Wstrząsy aparatu lub ruch obiektu mogą spowodować zniekształcenie
obrazu.
zz W przypadku oświetlenia fluorescencyjnego lub innych migoczących
źródeł światła ekran może migotać, a na obrazach mogą występować
poziome paski (zniekształcenia) lub niejednorodna ekspozycja. W takich
przypadkach pomocne może być zmniejszenie czasu naświetlania.
zz Podczas naświetlania wokół ekranu jest wyświetlana biała ramka.
Należy pamiętać, że nie jest ona wyświetlana przy czasach naświetlania
dłuższych niż 1 s.
zz Podczas regulacji przysłony obiektywu nadal są emitowane dźwięki, nawet
w przypadku wybrania opcji [Elektroniczna]. W zależności od warunków
zdjęciowych mogą być emitowane również inne dźwięki związane
z mechanizmami.
zz W niektórych warunkach zdjęciowych po wykonaniu zdjęcia może zostać
włączona migawka mechaniczna na potrzeby przetwarzania obrazu.
zz Jeśli używana jest migawka elektroniczna, to podczas błysków lamp
błyskowych innych aparatów, w przypadku oświetlenia fluorescencyjnego
lub innych migoczących źródeł światła, jasne i ciemne pasma światła
mogą być wyświetlane i rejestrowane na obrazach.
zz Fotografowanie w trybie serii zdjęć i z lampą błyskową nie będą dostępne.
147
Fotografowanie przy użyciu funkcji
Servo AF
Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki do połowy ostrość
i ekspozycja zostaną ustawione na obszarze z niebieskim punktem AF.
Pomaga to uniknąć nieuchwycenia poruszających się obiektów.
1
Przycisk
2
Naciśnij spust migawki do połowy,
aby ustawić ostrość.
3
Naciśnij przycisk do końca,
aby zrobić zdjęcie.
→[
]→[
]
zz Aparat może nie być w stanie wykonać zdjęcia podczas ustawiania
ostrości, nawet jeśli naciśniesz spust migawki do końca. Podążając
za obiektem, trzymaj naciśnięty spust migawki.
zz W trybie Servo AF ekspozycja nie jest blokowana po naciśnięciu spustu
migawki do połowy, ale ustalana w momencie wykonywania zdjęcia.
zz Rejestrowanie serii zdjęć z automatycznym ustawianiem ostrości jest
możliwe poprzez określenie trybu Servo AF. Należy pamiętać, że w takim
przypadku seria zdjęć jest wykonywana wolniej.
zz W zależności od odległości od obiektu i szybkości ruchu obiektu aparat
może nie być w stanie osiągnąć poprawnej ostrości.
148
Wybór metody AF
Wybierz metodę automatycznego ustawiania ostrości (AF) dla
fotografowanego obiektu i sceny.
1
+Śledzenie
AF punktowy
1-punktowy AF
Przycisk → [
jedną z opcji
] → wybierz
Rób zdjęcia z ostrością ustawioną na twarzy głównego
obiektu wykrytego przez aparat. Fotografowane obiekty
są śledzone w określonym zakresie.
Automatyczne ostrzenie w oparciu o mniejszy punkt AF
niż w przypadku 1-punktowego AF.
Aparat ustawia ostrość z użyciem pojedynczego
punktu AF. Zapewnia to niezawodne ustawianie ostrości.
149
zz Ustawianie ostrości może trwać dłużej lub być nieprawidłowe, gdy obiekty
są ciemne, brakuje im kontrastu lub w warunkach dużej jasności.
+Śledzenie
zz Po skierowaniu aparatu na obiekt wokół twarzy głównego obiektu
(ustalonego przez aparat) wyświetlana jest biała ramka.
zz Jeśli twarze nie są wykrywane po skierowaniu aparatu w stronę
fotografowanych osób, naciśnięcie spustu migawki do połowy powoduje
wyświetlenie zielonych ramek wokół innych obszarów, na które jest
ustawiona ostrość.
zz Twarze mogą nie być wykrywane w przypadku poniższych obiektów.
-- Obiekty znajdują się bardzo daleko lub bardzo blisko.
-- Obiekty są zbyt ciemne lub zbyt jasne.
-- Twarze są ustawione profilem do obiektywu lub pod kątem do niego
albo są częściowo zasłonięte.
zz W pewnych sytuacjach jako twarze mogą zostać mylnie rozpoznane
inne obiekty.
zz Przemieszczanie punktu AF
Jeśli ustawienie metody AF to [1-punktowy AF] lub [AF punktowy], można
zmienić położenie punktu AF.
1
Dotknij ekranu.
zz Dotknij miejsca, które ma zostać
wyostrzone (Dotykowy AF).
zz Centrum (położenie wyjściowe):
Przycisk
150
Zmiana ustawienia ostrości
W trybie Ciągły AF aparat ciągle ustawia ostrość na obiekcie, na jaki jest
nakierowany, nawet gdy spust migawki nie jest naciśnięty. To ustawienie
można zmienić, aby ograniczyć automatyczne ustawianie ostrości przez
aparat do chwili, gdy spust migawki jest naciśnięty do połowy.
1
Włącz
Wyłącz
[Ciągły AF]
Pomaga unikać przegapiania okazji do rejestrowania
zdjęć, ponieważ aparat nieprzerwanie ustawia ostrość
na fotografowanych obiektach, aż do chwili naciśnięcia
spustu migawki do połowy.
Umożliwia oszczędzanie energii, gdyż ustawianie
ostrości przez aparat nie odbywa się bez przerwy.
Może to jednak opóźnić ustawianie ostrości.
151
Konfigurowanie oświetlenia
wspomagającego AF
Lampka jest włączana w słabych warunkach oświetleniowych po
naciśnięciu spustu migawki do połowy, co pomaga w ustawianiu ostrości.
Można skonfigurować, czy oświetlenie wspomagające jest włączane.
1
[Oświetlenie wspomagające AF]
152
Serie zdjęć ze zmianą ostrości
(Bracketing ostrości)
Bracketing ostrości umożliwia wykonywanie serii zdjęć ze zmianą ostrości
automatycznie po pierwszym zdjęciu.
Na podstawie tych obrazów można utworzyć pojedynczy obraz z ostrością
w szerokim zakresie za pomocą aplikacji obsługującej łączenie głębi,
np. aplikacji Digital Photo Professional firmy Canon.
1
[Bracketing ostrości] →
[Bracketing ostrości] → [Włącz]
2
Wprowadź ustawienia.
Liczba zdjęć
Określ liczbę obrazów rejestrowanych na zdjęcie.
Określ, o ile przesuwać ostrość. Ta wielkość jest
Przyrost ostrości automatycznie dostosowywana do wartości przysłony
w momencie fotografowania.
153
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Aby utworzyć nowy folder: dotknij
ikony [ ] → [OK]
zz Ustaw ostrość na bliższym końcu
żądanego zakresu ostrości, a następnie
naciśnij spust migawki do końca.
zz W momencie rozpoczęcia fotografowania
zwolnij spust migawki.
zz Aparat będzie fotografował w trybie
ciągłym, przesuwając pozycję ostrości
w stronę nieskończoności.
zz Fotografowanie zakończy się po
zarejestrowaniu określonej liczby
obrazów lub po osiągnięciu granicy
zakresu ostrości (punktu najbardziej
oddalonego od aparatu).
154
zz Zamontuj aparat na statywie lub unieruchom go w inny sposób.
zz Zalecane jest fotografowanie z szerszym kątem widzenia.
zz Ponieważ wyższe wartości przysłony zwiększają przesunięcie ostrości,
w takim przypadku funkcja bracketingu ostrości będzie pokrywać szerszy
zakres w ramach tego samego ustawienia elementu [Przyrost ostrości]
i [Liczba zdjęć].
zz Właściwe ustawienia elementu [Przyrost ostrości] różnią się w zależności
od obiektu. Nieodpowiednie ustawienie elementu [Przyrost ostrości] może
spowodować nierównomierność połączonych obrazów, a fotografowanie
może zająć więcej czasu, ponieważ zostanie wykonanych więcej zdjęć.
Aby określić odpowiednie ustawienie elementu [Przyrost ostrości], należy
wykonać kilka zdjęć próbnych.
zz Fotografowanie z użyciem lampy błyskowej jest niemożliwe.
zz Szczegółowe ustawienia, takie jak czas naświetlania, wartość przysłony
i czułość ISO, zostaną określone na podstawie warunków przy pierwszym
zdjęciu.
zz Aby anulować fotografowanie w toku, naciśnij ponownie do końca spust
migawki.
zz Anulowanie fotografowania w toku może spowodować problemy
z ekspozycją ostatniego obrazu. Należy unikać używania ostatniego
obrazu podczas łączenia obrazów w aplikacji Digital Photo Professional.
zz Obrazy są rejestrowane z użyciem migawki elektronicznej. Przed
rozpoczęciem fotografowania w trybie bracketingu ostrości należy
przeczytać uwagi i wskazówki dotyczące migawki elektronicznej (= 147).
zz Jeśli element [Styl obrazów] zostanie ustawiony na opcję [Auto], podczas
fotografowania zostanie przyjęta opcja [Standard].
zz W momencie wyłączenia aparatu element [Bracketing ostrości] ulega
przełączeniu na opcję [Wyłącz].
zz Po zakończeniu operacji łączenia głębii obraz można w razie potrzeby
przyciąć.
zz Łączenie obrazów może potrwać, jeśli ustawienie [Liczba zdjęć] będzie
zbyt wysokie.
155
Dokładna regulacja ostrości
Po automatycznym ustawieniu ostrości można ją precyzyjnie poprawić,
obracając pierścieniem sterowania.
1
[AF+MF] → [Włącz]
2
Ustaw ostrość.
3
Dokładnie wyreguluj ostrość.
zz Naciśnij spust migawki do połowy,
aby ustawić ostrość na fotografowanym
obiekcie, i przytrzymaj przycisk nadal
wciśnięty do połowy.
zz Obracaj pierścieniem . Korzystając
z widocznego na ekranie wskaźnika MF
(który przedstawia odległość i pozycję
ostrości) oraz powiększonego obszaru,
wyreguluj ostrość, obracając pierścień .
zz Aby powiększyć lub zmniejszyć
powiększony obszar, użyj przycisku .
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Nie można używać w połączeniu z Servo AF.
156
Zmiana ustawień funkcji stabilizacji
obrazu
Stabilizację obrazu można dostosować.
1
Wył.
Wł.
Przy zdjęciu
[Ustaw. stab.] → [Stabilizacja]
Wyłączenie stabilizacji obrazu.
Ustawienie stabilizacji obrazu optymalne dla warunków
zdjęciowych jest wprowadzane automatycznie.
Funkcja stabilizacji obrazu jest aktywna tylko podczas
fotografowania.
zz Ustawienie opcji [Stabilizacja] zmieni się na [Wł.] w przypadku nagrywania
filmu, nawet jeśli ustawiono opcję [Przy zdjęciu].
zz Jeśli stabilizacja obrazu nie może zapobiec poruszeniu zdjęcia, należy
zamocować aparat na statywie lub unieruchomić go w jakiś inny sposób.
Ponadto przy korzystaniu ze statywu lub unieruchamianiu aparatu w inny
sposób wybierz dla opcji [Stabilizacja] ustawienie [Wył.].
157
zz Korygowanie silnych drgań aparatu
Można przeciwdziałać silnym wstrząsom aparatu, na przykład podczas
nagrywania filmów w ruchu. Widoczna część zdjęć jest modyfikowana
intensywniej niż w przypadku ustawienia [standard], a obiekty są jeszcze
bardziej powiększane.
1
[Dynam. stab.] → [Wysoki]
158
Korzystanie z automatycznego
poziomowania
Automatyczne poziomowanie pomaga w wyrównywaniu obrazu w poziomie
podczas nagrywania filmów. Po rozpoczęciu nagrywania wyświetlany
obszar zwęża się, a obiekty mogą zostać powiększone.
1
[
159
Autom. poz.]
Używanie cyfrowego telekonwertera
Ogniskowa obiektywu może zostać zwiększona o około 1,6x lub 2,0x.
Umożliwia to ograniczanie zjawiska poruszenia zdjęcia, ponieważ czasy
naświetlania będą krótsze w porównaniu z użyciem samego powiększenia
(w tym powiększenia cyfrowego) w celu uzyskania identycznego
współczynnika powiększenia.
1
[Pow. cyfrowe] → [1,6x] lub [2,0x]
zz Widok zostanie powiększony i pojawi się
współczynnik powiększenia.
zz Czas naświetlania w przypadku maksymalnego zbliżenia (po przesunięciu
dźwigni powiększenia do końca w stronę symbolu ) może zostać
dostosowany do czasu używanego podczas przybliżania obiektów
z użyciem powiększenia cyfrowego.
160
Zmiana wielkości podczas
nagrywania filmu
Dostosowywanie wielkości nagrywanego filmu. Prędkość nagrywania
określa, ile klatek jest rejestrowanych w ciągu sekundy, a dostępne opcje
zależą od wyboru systemu: NTSC lub PAL.
1
Przycisk
z opcji
→[
] → wybierz jedną
zz Opcje [
]i[
] są dostępne tylko w trybie
.
zz Maksymalny czas nagrywania pojedynczego filmu wynosi 9 min 59 s
w przypadku filmów 4K, a 29 min 59 s w przypadku filmów Full HD i HD.
zz Nazwy plików filmów rozpoczynają się od ciągu MVI_ i kończą się
rozszerzeniem pliku .MP4.
zz Podczas wielokrotnego nagrywania filmów aparat może ulec przegrzaniu.
Może to spowodować tymczasowe wyłączenie rejestrowania.
zz Aby zapobiec przegrzaniu, należy wyłączyć aparat, kiedy nie jest używany.
161
zz Nagrywanie filmów pod kątem odtwarzania
w zwolnionym tempie (Duża szybk. klatek)
Istnieje możliwość nagrywania filmów Full HD z dużą szybkością klatek
wynoszącą 119,9 lub 100,0 klatek na sekundę.
Ponieważ filmy z dużą szybkością klatek są nagrywane jako pliki filmowe
o szybkości klatek 29,97/25,00 klatek na sekundę, są one odtwarzane
w zwolnionym tempie z 1/4 prędkości.
1
[Jakość nagr.filmu] →
[Duża szybk. klatek]
zz Przed rozpoczęciem rejestrowania naciśnij spust migawki do połowy,
aby ustawić ostrość.
zz Maksymalny czas nagrywania pojedynczego filmu to 7 min 29 s.
zz Dźwięk nie jest rejestrowany.
162
Konfiguracja ustawień nagrywania
dźwięku
zz Filtr wiatru
Szum w miejscach o dużym nasileniu wiatru można zmniejszyć przy
użyciu filtra wiatru. Nagranie może brzmieć nienaturalnie, jeśli opcja ta
jest używana, gdy nie ma wiatru. W takim przypadku wybierz dla opcji
[Filtr wiatru] ustawienie [Wyłącz].
1
[Filtr wiatru]
zz Tłumik
Tłumik może zapobiec zniekształceniom dźwięku powstającym podczas
nagrywania w głośnym otoczeniu. Dostępne są trzy opcje: [Autom.],
[Wyłącz] lub [Włącz], która umożliwia automatyczne włączanie/wyłączanie
zależnie od potrzeb.
1
[Tłumik]
163
Konfigurowanie opcji Filmowy Serwo AF
Określ, czy podczas nagrywania filmów ostrość ma być utrzymywana
na obiektach.
1
Włącz
Wyłącz
[Filmowy Serwo AF]
Aparat utrzymuje ostrość obiektów, nawet gdy spust
migawki nie jest naciśnięty do połowy.
Ustawienie ostrości podczas nagrywania filmów
pozostaje bez zmian.
zz Aby utrzymać konkretne ustawienie ostrości albo uniknąć nagrywania
dźwięków pracy mechanizmów obiektywu, możesz chwilowo zatrzymać
] lub naciskając
działanie opcji Filmowy Serwo AF, dotykając ikony [
przycisk .
164
Używanie funkcji Automatyczna
wolna migawka
Określ, czy czas naświetlania ma być automatycznie wydłużany w warunkach
słabego oświetlenia podczas nagrywania filmów [
], [
],
[
] lub [
].
1
Włącz
Wyłącz
[
Autom. wolna migawka]
Umożliwia nagrywanie filmów o większej jasności
i mniejszym poziomie zakłóceń dzięki automatycznemu
zmniejszeniu czasu naświetlania do 1/30 s (lub 1/25 s)
przy słabym oświetleniu.
Umożliwia nagrywanie filmów przedstawiających
płynniejszy i bardziej naturalny ruch, z mniejszym
wpływem ruchu obiektów na jakość niż po wybraniu
ustawienia [Włącz]. Należy pamiętać, że przy słabym
oświetleniu filmy mogą być ciemniejsze, niż gdy wybrane
jest ustawienie [Włącz].
zz Wybierz ustawienie [Wyłącz] podczas nagrywania poruszających się
obiektów przy słabym oświetleniu lub w przypadku, gdy mogą pojawić
się powidoki, na przykład w postaci smug.
165
Efekt miniatury w filmach
(Film z efektem miniatury)
Tworzy efekt miniaturowego modelu w filmach
przez rozmycie obszarów obrazu poza
wybranym obszarem.
Film z efekt. miniatury
1
Przycisk
z opcji
2
Ustaw obszar obrazu, który ma
pozostać ostry (ramka sceny).
→[
] → wybierz jedną
zz Przycisk
→ przesuń ramkę przy użyciu
przycisków / → przycisk
3
Ustaw pozycję ostrości (punkt AF).
4
Rozpocznij nagrywanie.
zz Przesuń punkt AF przy użyciu
przycisków / / / → przycisk
zz Naciśnij spust migawki do połowy,
aby ustawić ostrość, a następnie
naciśnij przycisk nagrywania filmu.
166
Szacunkowa szybkość i czas odtwarzania filmu nagrywanego przez
jedną minutę:
Szybkość
Czas wyświetlania
Około 12 sek.
Około 6 sek.
Około 3 sek.
zz Dźwięk nie jest rejestrowany.
zz Aby sprawić, że filmowane osoby i przedmioty będą poruszać się szybko
w trakcie odtwarzania, przed rozpoczęciem nagrywania filmu wybierz
], [
] lub [
]. Scena będzie przypominać miniaturowy
ustawienie [
model.
zz Aby zmienić orientację ramki sceny z efektem miniatury, w kroku 2 naciśnij
przyciski / .
167
Rejestrowanie migawek wideo
Zarejestruj serię 4-, 6- lub 8-sekundowych migawek wideo, a aparat połączy
je w celu utworzenia albumu z migawkami wideo, na którym widoczne są
najważniejsze chwile z wycieczki lub wydarzenia.
1
[Migawka wideo] →
[Migawka wideo] → [Włącz]
2
Wprowadź ustawienia.
Czas odtwarzania
Wybierz czas odtwarzania migawki wideo.
Efekt odtwarzania
Wybierz efekt odtwarzania migawki wideo.
Wybierz, czy po nagraniu każdej migawki wideo ma
być wyświetlany komunikat z potwierdzeniem.
Pokaż potwierdz.
zz Czas wymagany do nagrania migawki
wideo jest wyświetlany ([Wymagany czas])
w oparciu o [Czas odtwarzania]
i [Efekt odtwarzania].
zz Po nagraniu pierwszej migawki wideo
i wybraniu opcji [Ustawienia albumu]
możesz wybrać, w którym albumie mają
zostać zapisane następne migawki wideo.
168
3
Rozpocznij nagrywanie.
zz Naciśnij przycisk
, aby wrócić
do ekranu fotografowania, a następnie
naciśnij przycisk nagrywania filmu.
zz Pojawi się pasek wskazujący upływ
czasu, a nagrywanie zatrzyma się
automatycznie po zakończeniu.
4
Zapisz w albumie.
zz Ten komunikat nie jest wyświetlany
po ustawieniu opcji [Pokaż potwierdz.]
na [Wyłącz] w punkcie 2, a migawka
wideo jest automatycznie zapisywana
w albumie wybranym w opcji
[Ustawienia albumu] w punkcie 2.
zz Powtórz punkty 3–4 w razie potrzeby.
5
Zatrzymaj nagrywanie migawek
wideo.
zz Przycisk
→[
]→[
]
zz Migawki wideo są nagrywane w nowym albumie po przekroczeniu 5 minut
czasu nagrywania w bieżącym albumie.
zz Wskazywany czas odtwarzania dla migawki wideo jest jedynie szacunkowy.
] lub [
].
zz Ustaw wielkość nagrywanego filmu na [
zz Migawki wideo, których nagrywanie zostanie przerwane ręcznie, są
zapisywane jako normalne filmy.
zz Po ustawieniu opcji [Efekt odtwarzania] na [2x prędkość] lub [1/2x prędkość]
dźwięk nie jest rejestrowany.
169
Nagrywanie filmów poklatkowo
Filmy poklatkowe powstają poprzez połączenie zdjęć wykonywanych
automatycznie z wyznaczonym interwałem. Wszelkie stopniowe zmiany
obiektów (np. zmiany krajobrazu) są uwidaczniane z dużym przyspieszeniem.
1
[Film poklatk.] → [Poklatkowo] →
[Scena *] lub [Nast. własna]
2
Wprowadź ustawienia.
3
Wróć do ekranu fotografowania
i przygotuj się na rejestrowanie.
zz Ustaw interwał fotografowania i inne
ustawienia.
zz Zamontuj aparat na statywie lub
unieruchom go w inny sposób.
zz Ustaw ekspozycję.
zz Aby zrobić próbne zdjęcie: Naciśnij
do końca spust migawki.
4
Rozpocznij nagrywanie.
zz Przycisk nagrywania filmu → naciśnij
do końca spust migawki
170
zz Podczas konfigurowania elementów wyświetlany jest wymagany czas [ ]
].
i czas odtwarzania filmu [
zz Ustaw opcję [Auto-wył. ekranu] na [Wyłącz], aby utrzymać włączony ekran
przez 30 minut po rozpoczęciu rejestrowania. Ustaw ją na [Włącz], aby
wyłączyć ekran po ok. 10 sekundach od zarejestrowania pierwszej klatki.
zz Nie należy manipulować aparatem podczas nagrywania.
zz Aby anulować nagrywanie, naciśnij ponownie spust migawki lub przycisk
nagrywania filmu.
zz Szybko poruszające się obiekty mogą być zniekształcone na filmach.
zz Dźwięk nie jest rejestrowany.
171
Konfigurowanie wyświetlanych
informacji dla wyjścia HDMI
Określ, czy informacje wyświetlane na ekranie mają być wyświetlane
na obrazie wyświetlanym przy użyciu wyjścia HDMI.
1
Z informacjami
Czysty /
wyjście
Czysty /
wyjście
[Wyśw. informacji HDMI]
Wyświetlane informacje są dołączane do sygnału
wyjściowego HDMI podczas nagrywania filmów.
Obraz nie jest wyświetlany w aparacie. Filmy można
nagrywać w aparacie.
Sygnał wyjściowy HDMI obejmuje tylko zawartość
w rozdzielczości 4K bez wyświetlanych informacji.
W aparacie informacje są wyświetlane na obrazach.
Filmów nie można nagrywać w aparacie.
Sygnał wyjściowy HDMI obejmuje tylko zawartość
w rozdzielczości Full HD bez wyświetlanych informacji.
W aparacie informacje są wyświetlane na obrazach.
Filmów nie można nagrywać w aparacie.
172
Ustawianie typu przeglądu filmowego
Podczas rejestrowania w trybie
zapisywane są zarówno zdjęcia,
jak i przeglądy filmowe. Określ, czy przeglądy filmowe mają zawierać
nieruchome zdjęcia.
1
[Typ przeglądu]
Uwzględ. zdj.
Przeglądy filmowe zawierają nieruchome zdjęcia.
Bez zdjęć
Przeglądy filmowe nie zawierają nieruchomych zdjęć.
173
Odtwarzanie
Przyjemne oglądanie obrazów oraz ich przeszukiwanie i edytowanie
na wiele sposobów.
zz Aby przygotować aparat do tych czynności, naciśnij przycisk
w celu włączenia trybu odtwarzania.
174
Wyświetlanie
Zarejestrowane zdjęcia lub filmy można wyświetlać na ekranie w poniższy
sposób.
1
Naciśnij przycisk
2
Wybierz zdjęcia.
.
zz Filmy są oznaczone symbolem [
Odtwarzanie filmów
zz Naciśnij przycisk
(dwukrotnie)
zz Do regulacji głośności służą
przyciski / .
175
].
zz Naciśnięcie przycisku
, gdy aparat jest wyłączony, uruchamia
odtwarzanie; ponowne naciśnięcie tego przycisku wyłącza aparat.
zz Obiektyw cofa się po około minucie podczas odtwarzania. Gdy obiektyw
.
jest cofnięty, można wyłączyć aparat, naciskając przycisk
zz Aby przełączyć aparat w tryb fotografowania podczas pracy w trybie
odtwarzania, naciśnij spust migawki do połowy lub obróć pokrętło
wyboru trybów.
zz Wyświetlanie i edycja obrazów, których nazwy zostały zmienione
za pomocą komputera lub które były już modyfikowane przy jego
użyciu, mogą okazać się niemożliwe.
zz Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie filmów, naciśnij przycisk .
zz Podczas wyświetlania obrazów RAW widoczne są linie wskazujące
proporcje obrazu. Linie te znajdują się na górze i dole obrazów
] oraz po lewej
zarejestrowanych z ustawieniem proporcji obrazu [
i prawej stronie obrazów zarejestrowanych z ustawieniem proporcji
] lub [
].
obrazu [
176
Powiększanie zdjęć
Odtwarzane obrazy można powiększać.
1
2
Wybierz zdjęcia.
Można powiększać lub pomniejszać
obrazy.
zz Powiększanie: Przesuń dźwignię
powiększenia w kierunku symbolu
.
zz Pomniejszanie: Przesuń dźwignię
powiększenia w kierunku symbolu
zz Zmiana położenia wyświetlanego
obszaru: Przyciski / / /
zz Podczas wyświetlania powiększonego obrazu można się przełączyć
na inne obrazy z zachowaniem powiększonego widoku przez obrócenie
pokrętła .
177
.
Wyświetlanie przeglądów filmowych
Podczas fotografowania w trybie
automatycznie tworzony jest krótki film
z wykonanych ujęć. Przegląd filmowy przedstawia sceny zarejestrowane
danego dnia.
1
Wybierz obrazy przy użyciu
przycisku [
].
2
Przycisk
→ wybierz opcję [
]
zz Rozpocznie się odtwarzanie od początku
filmu nagranego automatycznie w danym
dniu wykonywania obrazów.
zz Po chwili ikona [
] zniknie z monitora aparatu, jeśli został w nim
wyłączony ekran informacyjny.
178
Znajdowanie obrazów wyświetlanych
w postaci miniatur
Dzięki wyświetlaniu wielu zdjęć w postaci miniatur można szybko odnajdywać
poszukiwane fotografie.
1
Przesuń dźwignię powiększenia
w kierunku symbolu
.
zz Wyświetlanie większej liczby obrazów:
Przesuń dźwignię powiększenia
w kierunku symbolu
.
zz Wyświetlanie mniejszej liczby obrazów:
Przesuń dźwignię powiększenia
w kierunku symbolu .
2
Znajdź obrazy.
zz Przyciski
/
zz Pierścień
: poprzedni/następny ekran
3
/ / lub pokrętło
Wybierz zdjęcie.
zz Przycisk
179
Edytowanie filmów
zz Usuwanie początku/końca filmów
Można usuwać zbędne fragmenty z początku i końca filmów.
1
Wybierz film przy użyciu
przycisku [
].
2
Przycisk
3
Wybierz ikonę [ ].
→[ ]
zz Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
aby wybrać symbol [ ].
,
zz Spowoduje to wyświetlenie panelu
i paska edycji filmów.
4
Zaznacz fragmenty do wycięcia.
zz Wybierz ikonę [
] lub [
].
zz Aby wyświetlić fragmenty, które można
wyciąć (oznaczone na ekranie symbolem
[ ]), za pomocą przycisków / przesuń
symbol [ ] lub [ ]. W miejscu przycięcia
naciśnij przycisk .
180
5
Zobacz film poddany edycji.
zz Odtwarzanie: [ ]
zz Anulowanie edycji: Przycisk
6
Zapisz film.
zz [ ] → [Nowy plik]
zz Zapisywanie wersji skompresowanej:
] → [OK]
[
Jakość obrazu po kompresji, jeśli wybrano opcję [Zapisz w wersji skompr.],
jest następująca.
Przed kompresją
,
,
,
,
Po kompresji
zz Gdy zaznaczasz fragmenty do wycięcia, przeniesienie znacznika [ ] lub
[ ] w położenie nieoznaczone ikoną [ ] spowoduje wycięcie fragmentu
od początku do najbliższego znacznika [ ] po lewej stronie (w przypadku
opcji [ ]) lub od najbliższego znacznika [ ] po prawej stronie do końca
(w przypadku opcji [ ]).
zz W przypadku przeglądów filmowych (= 60) i migawek wideo (= 168)
usuwane są klipy.
zz Aby usunąć i zastąpić oryginalny film filmem edytowanym, wybierz opcję
[Zastąp] na ekranie zapisu edytowanych filmów.
zz Jeśli brakuje wolnego miejsca na karcie pamięci, dostępna będzie tylko
opcja [Zastąp].
zz Filmy mogą nie zostać zapisane, jeśli w trakcie zapisywania wyczerpie
się akumulator.
zz W związku z tym zaleca się, aby podczas edycji filmów korzystać
z całkowicie naładowanego akumulatora.
181
zz Zapisywanie kadrów filmów 4K jako zdjęć
Wybrane klatki z filmów [
] lub [
] można zapisać jako zdjęcia.
1
Wybierz klatkę do wyodrębnienia.
2
Zapisz obraz.
zz Podczas odtwarzania naciśnij przycisk ,
a następnie użyj przycisków [ ] lub [ ],
aby wybrać klatkę.
zz [
] → [OK]
182
zz Edytowanie przeglądów filmowych
Można usuwać poszczególne rozdziały (klipy; = 60) zarejestrowane
w trybie
. Należy przy tym zachować ostrożność, ponieważ usuniętych
fragmentów filmowych nie można odzyskać.
1
Wybierz obrazy przy użyciu
przycisku [
].
2
Przycisk
3
Wybierz klip.
4
Usuń wybrany klip.
→ wybierz opcję [
]
zz Podczas odtwarzania naciśnij przycisk ,
a następnie użyj przycisków [ ] lub [ ],
aby wybrać klip.
zz [ ] → [OK]
183
zz Kiedy wyświetli się monit [Usunąć ten klip?], rozdział zostanie usunięty,
a przegląd filmowy zostanie nadpisany, gdy wybierzesz [OK] i naciśniesz
przycisk .
zz Albumy utworzone podczas nagrywania migawek wideo również
można edytować. Nie można edytować albumów utworzonych
[Utwórz album].
z użyciem opcji
184
Wyodrębnianie zdjęć z serii
obrazów RAW
Z zestawów obrazów (rolki: = 116) zarejestrowanych w trybie serii RAW
można wyodrębnić dowolny obraz (jako plik JPEG lub RAW).
1
Wybierz rolkę obrazów: [
2
Przycisk
3
Wybierz zdjęcie.
→[
].
] → przycisk
zz Wybierz zdjęcie do wyodrębnienia
za pomocą przycisków / .
zz Aby usunąć zbędne fragmenty z początku
i końca rolki, naciśnij przycisk .
4
Zapisz obraz.
zz Przycisk
→ [Wyodr. jako JPEG] lub
]
[Wyodr. jako
zz Przed wyodrębnieniem plików JPEG
możesz wybrać opcję [Edytuj/zapisz]
i zastosować obróbkę obrazów RAW
(= 198).
185
zz Jeśli wybrano opcję [Wyodr. jako JPEG], obrazy są zapisywane
].
w jakości [
zz Filtry twórcze, kadrowanie i zmiana rozmiaru nie są dostępne podczas
obróbki obrazów JPEG wyodrębnionych z serii obrazów RAW lub
z obrazów RAW wyodrębnionych z serii obrazów RAW.
186
Ochrona obrazów
Ważne obrazy można wybrać i objąć ochroną w celu uniemożliwienia ich
przypadkowego usunięcia z aparatu.
Chronione obrazy są oznaczone ikoną .
1
2
Wybierz zdjęcie.
Przycisk
→[
] → [Włącz]
zz Chronione obrazy na karcie pamięci zostaną usunięte w przypadku jej
sformatowania.
zz Chronionych zdjęć nie można usuwać za pomocą dostępnej w aparacie
funkcji kasowania. Aby usuwać je w ten sposób, należy najpierw anulować
ochronę.
zz Ustawienie [Wszystkie znalezione obrazy] lub [Usuń ochr.wsz.znal.] można
[Ochrona obrazów] lub przez naciśnięcie
wybrać za pomocą opcji
→[
]→
, gdy wyświetlone są rezultaty wyszukiwania
przycisku
obrazów według określonych kryteriów.
-- Wybierz opcję [Wszystkie znalezione obrazy], aby chronić wszystkie
znalezione obrazy.
-- Wybierz opcję [Usuń ochr.wsz.znal.], aby wyłączyć ochronę wszystkich
znalezionych obrazów.
zz Aby anulować ochronę i usunąć symbol [ ], ponownie naciśnij
przycisk , gdy ikona [ ] wyświetla się na ekranie po wybraniu
[Ochrona obrazów] → [Wybierz obrazy].
opcji
187
zz Ochrona wielu zdjęć
Można wybrać wiele zdjęć i chronić je jednocześnie.
1
2
[Ochrona obrazów]
Wybierz zdjęcia.
Wybieranie pojedynczych obrazów
zz [Wybierz obrazy] → wybierz obraz →
→ przycisk
przycisk
Wybieranie zakresu
zz [Wybierz zakres] → wybierz pierwszy
→ wybierz ostatni
obraz → przycisk
→ przycisk
obraz → przycisk
Wybieranie wszystkich obrazów
w folderze
zz [Wszystkie obrazy w folderze] →
wybierz folder → [OK]
188
Wybieranie wszystkich obrazów
na karcie
zz [Wszystkie obrazy na karcie] → [OK]
189
Obracanie obrazów
Można zmienić orientację obrazów i zapisać je.
1
2
Wybierz zdjęcie.
Przycisk
z opcji
190
→ [ ] → wybierz jedną
Usuwanie obrazów
Niepotrzebne obrazy można usuwać. Należy przy tym zachować ostrożność,
ponieważ usuniętych zdjęć nie można odzyskać.
1
2
Wybierz zdjęcie.
Naciśnij przycisk
.
zz Wybierz opcję usuwania → przycisk
zz Chronionych obrazów nie można usuwać.
zz Podczas wyświetlania obrazów zarejestrowanych w formacie RAW oraz
spowoduje wyświetlenie opcji [Usuń
],
JPEG naciśnięcie przycisku
+JPEG]. Wybierz opcję usunięcia obrazu.
[Usuń JPEG] i [Usuń
zz Ustawienie [Wszystkie znalezione obrazy] można wybrać za pomocą opcji
[Usuwanie obr.], gdy wyświetlone są rezultaty wyszukiwania obrazów
według określonych kryteriów.
-- Wybierz opcję [Wszystkie znalezione obrazy], aby usunąć wszystkie
znalezione obrazy.
zz Aby anulować wybór i usunąć symbol [ ], ponownie naciśnij przycisk ,
[Usuwanie obr.]
gdy ikona [ ] wyświetla się na ekranie po wybraniu opcji
→ [Wybierz i usuń obrazy].
191
zz Usuwanie wielu obrazów naraz
Można wybierać wiele zdjęć do usunięcia naraz.
1
2
[Usuwanie obr.]
Wybierz zdjęcia.
Wybieranie pojedynczych obrazów
zz [Wybierz i usuń obrazy] → wybierz
obraz → przycisk
zz Obraz zostanie oznaczony ikoną [
zz Przycisk
].
→ [OK]
Wybieranie zakresu
zz [Wybierz zakres] → wybierz pierwszy
→ wybierz ostatni
obraz → przycisk
→ przycisk
obraz → przycisk
→ [OK]
Wybieranie wszystkich obrazów
w folderze
zz [Wszystkie obrazy w folderze] → wybierz
folder → [OK]
192
Wybieranie wszystkich obrazów
na karcie
zz [Wszystkie obrazy na karcie] → [OK]
zz Wybranie obrazu zarejestrowanego zarówno w formacie RAW,
jak i w formacie JPEG spowoduje usunięcie obu wersji.
193
Dodawanie obrazów do zleceń
wydruku obrazów (DPOF)
Możesz wskazać zdjęcia do jednoczesnego drukowania (nawet
400 obrazów) lub przygotować zlecenia wydruku dla pracowni fotograficznej
(nawet 998 obrazów), wybierając zdjęcia na karcie pamięci oraz liczbę
kopii. Przygotowane tą metodą informacje o drukowaniu będą zgodne
ze standardami DPOF (ang. Digital Print Order Format — format poleceń
druku cyfrowego).
1
2
[Polecenie wydruku obrazów]
Dodaj obrazy do listy drukowania.
Wybieranie obrazów
zz [Wyb.obraz] lub [Wielokr.] → wybierz
obrazy i liczbę kopii
zz Aby powrócić do ekranu drukowania,
.
naciśnij przycisk
Inne ustawienia
zz [Nastawy] → wybierz element → wybierz
opcję
zz Aby powrócić do ekranu drukowania,
.
naciśnij przycisk
194
zz Obrazów RAW ani filmów nie można wybrać.
zz W niektórych przypadkach nie wszystkie wprowadzone przez użytkownika
ustawienia DPOF zostaną zastosowane przez drukarkę lub pracownię
fotograficzną.
zz Po wybraniu dla opcji [Data] ustawienia [Wł.] niektóre drukarki mogą
drukować datę dwukrotnie.
zz Drukowanie zdjęć dodanych do Zlecenia
wydruku obrazów (DPOF)
1
Podłącz aparat do drukarki zgodnej
ze standardem PictBridge.
zz Pojawi się ekran odtwarzania.
zz Przycisk
obrazów]
2
→ [Polecenie wydruku
Wydrukuj obrazy.
zz [Drukuj] → [OK]
195
Dodawanie zdjęć do fotoksiążki
Fotoksiążki można przygotowywać przez wybranie do 998 obrazów
na karcie pamięci.
1
2
[Opcje fotoksiążki]
Wybierz zdjęcia.
Wybieranie pojedynczych obrazów
zz [Wybierz obrazy] → wybierz obraz →
przycisk
→ przycisk
Wybieranie zakresu
zz [Wielokr.] → [Wybierz zakres] →
wybierz pierwszy obraz → przycisk
→
wybierz ostatni obraz → przycisk
→
przycisk
Wybieranie wszystkich obrazów
w folderze
zz [Wielokr.] → [Wszystkie obrazy w folderze]
→ wybierz folder → [OK]
Wybieranie wszystkich obrazów
na karcie
zz [Wielokr.] → [Wszystkie obrazy na karcie]
→ [OK]
zz Obrazów RAW ani filmów nie można wybrać.
196
Stosowanie efektów filtrów
do obrazów (filtrów twórczych)
Do obrazów można stosować efekty odpowiadające fotografowaniu
w trybach [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [
] i [ ], a następnie zapisywać
wynikowe obrazy jako osobne pliki.
1
Przycisk
z opcji
2
Dostosuj efekt w miarę potrzeb.
→ [ ] → wybierz jedną
zz Ustaw poziom: Przyciski / →
przycisk
zz Przesuń ramkę [
przycisk
3
]: Przyciski
/
Zapisz obraz.
zz W przypadku opcji [
] można także wybrać rodzaj efektu filtru.
zz W przypadku opcji [ ] można przesuwać ramkę, dotykając ją lub
przeciągając ją po ekranie.
zz W przypadku opcji [ ] można przełączyć na orientację pionową,
naciskając przycisk [ ]. Aby przywrócić orientację poziomą, należy
ponownie nacisnąć przycisk [ ].
197
→
Obróbka obrazów RAW
Obróbka w aparacie obrazów zarejestrowanych
w formacie RAW. Pierwotny obraz RAW zostaje
zachowany, a kopia jest zapisywana w pliku
JPEG.
Ta możliwość jest dostępna, gdy pokrętło wyboru
trybów ustawiono na opcję /
/
/ / .
1
Przycisk
2
Zapisz obraz.
3
Wybierz obraz do wyświetlenia.
198
→[
]→[
]
zz Obrazy powstałe w wyniku obróbki w aparacie nie będą identyczne
z przetworzonymi za pomocą aplikacji Digital Photo Professional.
zz Ta metoda obróbki obrazów nie jest dostępna w przypadku obrazów
w zestawach (rolek) zarejestrowanych w trybie serii RAW.
Po wyodrębnieniu obrazów z rolek jako obrazów RAW (= 185) należy
je poddać obróbce.
Dostosowywanie obróbki RAW
zz W przypadku wybrania opcji [Dostosuj obróbkę RAW] przed obróbką można
będzie ręcznie dostosować jasność obrazów, ich styl i inne szczegóły.
zz Na ekranie warunków obróbki można wybrać efekt dla wybranego warunku
obróbki, obracając pokrętłem .
zz Aby powiększyć obraz na ekranie warunków obróbki, przesuń dźwignię
powiększenia w stronę symbolu .
zz Aby porównać bieżący obraz („Po zmianie”) z pierwotnym obrazem
i obróć pokrętło .
(„Ustawienia fotograf.”), naciśnij przycisk
Obróbka wielu obrazów
zz Aby wskazać obraz, wybierz opcję
[Obróbka obrazu RAW] →
[Wybierz obrazy], naciśnij przycisk , a następnie naciskaj przyciski / .
Naciśnij przycisk , aby zaznaczyć element jako wybrany ([ ]).
Aby wybrać inne zdjęcia, powtarzaj powyższą procedurę. Na koniec
rozpocznij obróbkę obrazów.
zz Aby anulować wybór, naciśnij ponownie przycisk . Ikona [ ] zniknie
z ekranu.
Obróbka grupy obrazów
zz Wybierz opcję
[Obróbka obrazu RAW] → [Wybierz zakres], naciśnij
przycisk , a następnie wskaż zakres obrazów. Na koniec rozpocznij
obróbkę obrazów.
199
Korekta czerwonych oczu
Aparat może automatycznie korygować obrazy,
na których występuje efekt czerwonych oczu.
Skorygowane zdjęcie można zapisać
w osobnym pliku.
1
2
3
4
[Korekta czer. oczu]
Wybierz zdjęcie.
Naciśnij przycisk
.
Zapisz obraz.
zz Po skorygowaniu efektu czerwonych oczu wokół zmodyfikowanych
obszarów obrazu pojawią się ramki.
zz Niektórych zdjęć nie można dokładnie skorygować.
200
Łączenie migawek wideo
Krótkie migawki wideo możesz połączyć w nowy film (album).
1
[Utwórz album]
2
Określ migawki wideo.
3
Edytuj album.
zz Wybierz film (istniejący album) →
→ przycisk
→ [OK]
przycisk
zz Zostaną wyświetlone migawki wideo
w filmie wybranym w punkcie 2.
zz Wybierz element w menu edycji u dołu
i naciśnij przycisk .
zz Wzdłuż górnej części ekranu wybierz
migawki wideo do edycji i edytuj je
w razie potrzeby.
201
Uporządkuj migawki
wideo
Usuń migawkę wideo
Odtwórz migawkę
wideo
Zakończ edycję
Uporządkuj migawki wideo. Wybierz migawkę
wideo, którą chcesz przesunąć, i naciśnij
przycisk . Aby ją przesunąć, użyj
przycisków / .
Wybierz migawki wideo, które chcesz
wykluczyć z nowego albumu. Migawki wideo
oznaczone ikoną [ ] nie będą uwzględniane
w nowym albumie, ale też nie zostaną
usunięte z oryginalnego albumu.
Odtwórz wybraną migawkę wideo.
Zakończ edycję albumu.
4
Zakończ edycję.
zz Naciśnij przycisk
do menu edycji.
, aby powrócić
zz Wybierz [ ], aby zakończyć edycję.
5
Zapisz album.
zz Wybierz opcję [Zapisz].
zz Aby dodać tło muzyczne, wybierz opcję
[Muzyka w tle].
zz Wybierz opcję [Podgląd], aby wyświetlić
podgląd edytowanego albumu.
zz Nie można edytować albumów utworzonych z użyciem opcji
[Utwórz album].
202
Kadrowanie
Można zaznaczyć fragment zdjęcia i zapisać go
jako oddzielny plik graficzny.
1
Przycisk
2
Dostosuj ramkę kadrowania.
→[ ]
zz Zmniejszanie ramki: Przesuń dźwignię
powiększenia w kierunku symbolu .
Zwiększanie ramki: Przesuń dźwignię
.
powiększenia w kierunku symbolu
zz Zmiana położenia ramki:
Przyciski / / /
zz Prostowanie obrazu: Pokrętło
→ pokrętło
[ ] → przycisk
zz Zmiana formatu obrazu: Pokrętło
[ ] → przycisk
zz Wyświetlanie podglądu obrazu:
→ [ ] → przycisk
Pokrętło
203
→
→
3
Zapisz obraz.
zz Pokrętło
→ [ ] → [OK]
zz Nie można edytować obrazów RAW.
zz Przyciętych obrazów nie można ponownie przycinać.
zz Nie można zmieniać rozmiaru skadrowanych obrazów ani stosować
do nich filtrów twórczych.
zz Przycięte obrazy będą mieć mniejszą liczbę pikseli niż obrazy wyjściowe.
zz Podczas wyświetlania przyciętego obrazu można zmieniać wielkość,
położenie i proporcje ramki przycinania.
zz Wielkość, położenie, orientację i proporcje ramki przycinania można
[Kadrowanie], a następnie wybranie
określić przez wybranie opcji
obrazu i naciśnięcie przycisku .
204
Zmiana rozmiaru obrazów
Zapisywanie mniejszej wersji obrazu o mniejszej
liczbie pikseli.
zz Obrazów JPEG [
1
Przycisk
z opcji
2
Zapisz obraz.
→[
] → wybierz jedną
] ani RAW nie można edytować.
205
Ocenianie obrazów
Zorganizuj obrazy, oceniając je w skali od 1 do 5.
1
2
Wybierz zdjęcie.
Przycisk
z opcji
→[
] → wybierz jedną
zz Wybieranie wielu obrazów: Przycisk
wybierz element
zz [Wybierz zakres]: Wybierz pierwszy
obraz → wybierz ostatni obraz →
→ pierścień ,
przycisk
aby wybrać ocenę → przycisk [OK]
zz [Wszystkie obrazy na karcie]: ustaw
ocenę pierścieniem → przycisk [OK]
zz Wyświetlając tylko obrazy z określoną oceną, można ograniczyć
następujące operacje do wszystkich obrazów z tą oceną.
-- Wyświetlanie, ochrona, usuwanie lub dodawanie obrazów do listy
drukowania lub fotoksiążki, wyświetlanie pokazów przezroczy
zz Aby usunąć oceny, naciśnij przycisk , wybierz opcję [ ]
w ustawieniu [ ], a następnie naciśnij przycisk .
[Ocena] możesz
zz Podczas oceniania obrazów przy użyciu opcji
ocenić wszystkie obrazy w folderze.
206
→
Wyświetlanie pokazów przezroczy
Automatyczne wyświetlanie obrazów zapisanych na karcie pamięci.
1
[Pokaz przezr.] → [Start]
zz Pokaz przezroczy rozpocznie się kilka sekund po uruchomieniu
odtwarzania i wyświetleniu komunikatu [Pobieranie obrazu].
powoduje zatrzymanie pokazu przezroczy.
zz Naciśnięcie przycisku
zz Podczas pokazu przezroczy funkcje oszczędzania energii w aparacie są
wyłączone.
zz Aby wstrzymać lub wznowić pokaz przezroczy, naciśnij przycisk .
zz Podczas pokazu przezroczy można wstrzymać odtwarzanie, dotykając
ekranu.
zz Podczas odtwarzania można przełączać obrazy za pomocą przycisków /
lub pokrętła . Aby skorzystać z szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu,
naciśnij i przytrzymaj przyciski / .
zz Na ekranie uruchamiania pokazu przezroczy możesz wybrać opcję
[Nastawy], aby skonfigurować powtarzanie pokazu slajdów, czas
wyświetlania każdego obrazu i efekt przejścia między obrazami.
207
Znajdowanie zdjęć spełniających
warunki filtra
Aby szybko znaleźć obrazy na zapełnionej nimi karcie pamięci, można
odpowiednio przefiltrować widok obrazów.
1
Przycisk
2
Określ warunki.
→[
zz Element: Przyciski
]
/
zz Opcja: Przyciski /
3
Zakończ wprowadzanie ustawień.
zz Przycisk
→ [OK]
zz Obrazy spełniające warunki są
wyświetlane w żółtych ramkach.
Anulowanie wyświetlania z użyciem
filtrów
zz Przycisk
przycisk
→[
] → przycisk
→ [OK]
→
zz Możesz chronić lub ocenić wyłącznie znalezione obrazy otoczone żółtymi
ramkami, naciskając przycisk .
zz Jeśli poddasz zdjęcia edycji i zapiszesz je jako nowe, zostanie wyświetlony
odpowiedni komunikat i znalezione zdjęcia nie będą już wyświetlane.
208
Znajdowanie obrazów pierścieniem
sterowania
Za pomocą pierścienia można szybko znajdować obrazy i przechodzić
do nich, filtrując widok obrazów na podstawie zadanych warunków.
1
Przycisk
z opcji
2
Znajdź obrazy.
zz Pierścień
209
→ [ ] → wybierz jedną
Konfigurowanie wyświetlanych
informacji o odtwarzaniu
Kiedy ekran jest ustawiony w tryb odtwarzania, informacje o fotografowaniu
ulegają zmianie przy każdym naciśnięciu przycisku . Wyświetlane
informacje można dostosować.
1
2
[Wyśw. inf. o odtwarzaniu]
Wybierz ekrany, naciskając
przyciski / .
zz Aby konkretny ekran był wyświetlany,
naciśnij przycisk , aby dodać do niego
symbol [ ].
zz W przypadku ekranu, którego nie
chcesz wyświetlać, naciśnij przycisk
aby usunąć z niego symbol [ ].
,
zz Aby wybrać histogram do wyświetlenia,
naciśnij przycisk .
zz Wybierz przycisk [OK], aby zastosować
ustawienia.
210
Rozpoczynanie odtwarzania od
ostatniego wyświetlanego obrazu
Istnieje możliwość określenia początkowej postaci ekranu z obrazami
po wyłączeniu i włączeniu aparatu, a następnie przełączeniu na ekran
odtwarzania.
1
Włącz
Wyłącz
[Wyśw.od ost.ogląd.]
Ostatni wyświetlany obraz zostanie wyświetlony na ekranie
odtwarzania.
Zostanie wyświetlony najnowszy obraz.
211
Funkcje bezprzewodowe
Bezprzewodowe przesyłanie obrazów do różnych zgodnych urządzeń oraz
udostępnianie ich za pośrednictwem usług internetowych.
Przed skorzystaniem z funkcji bezprzewodowych pamiętaj o przeczytaniu
tematu „Zalecenia dotyczące funkcji bezprzewodowych” (= 304).
zz Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody
związane z nieprawidłowym ustawieniem komunikacji bezprzewodowej
podczas używania aparatu. Ponadto firma Canon nie ponosi
odpowiedzialności za żadne inne straty lub szkody spowodowane
używaniem aparatu.
zz Podczas używania funkcji komunikacji bezprzewodowej należy
zastosować odpowiednie zabezpieczenia na własne ryzyko i wedle
własnego uznania. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne
straty lub szkody spowodowane nieautoryzowanym dostępem lub innymi
naruszeniami zabezpieczeń.
212
Dostępne funkcje bezprzewodowe
(1)Podłączanie do
smartfonów
(3)Drukowanie na
drukarkach Wi‑Fi
(2)Automatyczne wysyłanie
obrazów do komputera
(4)Przesyłanie do serwisów
internetowych
(1) Podłączanie do smartfonów (= 215, = 223)
Umożliwia zdalne sterowanie aparatem i przeglądanie obrazów
za pomocą połączenia Wi‑Fi z zastosowaniem dedykowanej
aplikacji Camera Connect na smartfonie lub tablecie.
Po połączeniu za pomocą standardu Bluetooth® do obrazów można
również dodawać znaczniki geograficzne i korzystać z innych funkcji*.
Dla wygody w niniejszej instrukcji smartfony, tablety oraz inne
zgodne urządzenia są zbiorczo nazywane „smartfonami”.
* Technologia Bluetooth z niskim zużyciem energii (zwana dalej „Bluetooth”)
(2) Automatyczne wysyłanie obrazów do komputera (= 230)
Aplikacja Image Transfer Utility 2 umożliwia automatyczne wysyłanie
obrazów z aparatu do komputera podłączonego do sieci Wi‑Fi.
213
(3) Drukowanie na drukarkach Wi‑Fi (= 226)
Obrazy można drukować za pomocą połączenia Wi‑Fi i drukarek
zgodnych z technologią PictBridge (bezprzewodowa sieć LAN).
(4) Przesyłanie do serwisów internetowych (= 234)
Obrazy można przesyłać przyjaciołom i rodzinie w mediach
społecznościowych lub za pomocą usługi online CANON iMAGE
GATEWAY dostępnej dla klientów firmy Canon po rejestracji
(bezpłatnej).
zz Innych urządzeń (np. komputerów) nie można używać z aparatem
za pośrednictwem kabla interfejsu, kiedy aparat jest podłączony
do urządzeń przez sieć Wi‑Fi. Przed podłączeniem kabla interfejsu
należy zakończyć dotychczasowe połączenie.
zz Ustawień komunikacji bezprzewodowej nie można zmieniać, kiedy aparat
jest podłączony do komputera lub innego urządzenia przez kabel interfejsu.
Przed zmianą jakichkolwiek ustawień należy odłączyć kabel interfejsu.
zz Aparatu nie można połączyć za pośrednictwem sieci Wi‑Fi, jeśli w aparacie
]). Ponadto w przypadku
nie ma karty pamięci (za wyjątkiem wariantu [
wariantu [ ] i serwisów internetowych aparatu nie można połączyć
za pośrednictwem sieci Wi‑Fi, jeśli na karcie pamięci nie ma zapisanych
żadnych obrazów.
zz Połączenia Wi‑Fi są zamykane, jeśli tryb zasilania aparatu zostanie
albo nastąpi wyjęcie z urządzenia karty pamięci lub
ustawiony na
akumulatora.
214
Zapisywanie obrazów z aparatu
na smartfonie
Obrazy z aparatu można zapisywać na smartfonach z obsługą połączeń
Bluetooth podłączonych do sieci Wi‑Fi.
Przygotuj smartfon w opisany poniżej sposób.
zz Na smartfonie musi być zainstalowana specjalna bezpłatna aplikacja
Camera Connect.
zz Szczegółowe informacje dotyczące tej aplikacji (funkcje i obsługiwane
smartfony) są dostępne w witrynie firmy Canon w sieci Web.
zz Aplikację Camera Connect można pobrać ze sklepu Google Play lub
App Store. Dostęp do sklepów Google Play lub App Store można
uzyskać za pomocą kodu QR, który można wyświetlić na ekranie
aparatu podczas rejestracji smartfona.
zz Należy używać najnowszej wersji systemu operacyjnego smartfona.
zz Na smartfonie należy włączyć funkcje Bluetooth i Wi‑Fi. Należy pamiętać,
że parowanie aparatu nie jest możliwe z poziomu ekranu ustawień
Bluetooth smartfona.
zz W przypadku wersji systemów operacyjnych obsługiwanych przez
program Camera Connect należy przejść na witrynę internetową
pobierania programu Camera Connect.
zz Interfejs lub funkcje aparatu i programu Camera Connect mogą ulec
zmianie w przypadku aktualizacji oprogramowania firmware aparatu
lub aktualizacji aplikacji Camera Connect, systemów Android, iOS, itp.
W takim przypadku funkcje aparatu lub programu Camera Connect będą
mogły się różnić od tych, które przedstawiono na przykładowych ekranach
lub w procedurach obsługi w tej instrukcji.
215
1
[Ustawienia komun. bezprzew.]
2
[Funkcja Bluetooth]
3
[Funkcja Bluetooth] → [Smartfon]
4
Naciśnij przycisk
5
Wpisz nick i naciśnij przycisk
.
zz Wyświetlanie nicka można zmieniać
.
za pomocą przycisku
216
.
6
[OK]
7
[Parowanie]
8
Wybierz jedną z pozycji.
zz Jeśli program Camera Connect jest już
zainstalowany, należy wybrać opcję
[Nie wyświetlaj].
zz Jeśli program Camera Connect nie
jest zainstalowany, należy wybrać
opcję [Android] lub [iOS], a następnie
zeskanować smartfonem wyświetlony
kod QR, aby przejść do sklepu Google
Play lub App Store i zainstalować ten
program.
9
Uruchom w smartfonie aplikację
Camera Connect.
10
Dotknij nicka aparatu, aby wykonać
parowanie.
11
Dotknij opcję [Paruj] (tylko iOS).
217
12
W aparacie wybierz opcję [OK].
13
Naciśnij przycisk
14
W aplikacji Camera Connect dotknij
opcji [Images on camera/Obrazy
w aparacie].
.
zz Parowanie zostało zakończone i aparat
jest połączony ze smartfonem przez
Bluetooth.
zz Połączenie Wi‑Fi zostanie nawiązane
automatycznie.
zz W systemie iOS, kiedy pojawi się
komunikat potwierdzający połączenie
z aparatem, dotknij przycisku [Dołącz].
15
Potwierdź, że urządzenia są
połączone przez Wi‑Fi.
zz Obrazy z aparatu są teraz wyświetlane
na smartfonie.
zz W aparacie zostanie wyświetlony
komunikat [Wi‑Fi włączona].
16
Zapisz obrazy z aparatu
na smartfonie.
zz Wybierz obrazy znajdujące się
w aparacie i zapisz je na smartfonie.
218
zz Po wyjęciu akumulatora z aparatu wszelkie aktywne połączenia Bluetooth
zostaną utracone. Połączenie zostanie ponownie nawiązane po włożeniu
akumulatora i włączeniu aparatu.
zz W trakcie korzystania z aparatu po jego sparowaniu ze smartfonem czas
pracy baterii może ulec skróceniu, ponieważ aparat czerpie z niej energię
nawet po jego wyłączeniu.
zz Przed wniesieniem aparatu do miejsc, gdzie korzystanie z urządzeń
elektronicznych jest objęte ograniczeniami, wyłącz aktywną komunikację
Bluetooth (która jest używana nawet przy wyłączonym telefonie),
wybierając opcje [Ustawienia komun. bezprzew.] → [Funkcja Bluetooth]
(dwa razy) → [Wyłącz].
zz Aby wyłączyć transmisję sygnału Wi‑Fi, wybierz opcje [Ustawienia
komun. bezprzew.] → [Ustawienia Wi‑Fi] → [Wi‑Fi] → [Wyłącz].
zz Nick aparatu można zmienić, wybierając opcje [Ustawienia komun.
bezprzew.] → [Nick].
zz Możesz wysłać obrazy do smartfonu połączonego przez Wi‑Fi lub
sparowanego przez Bluetooth (tylko urządzenia z systemem Android),
wybierając obrazy z ekranu odtwarzania aparatu. Naciśnij przycisk
i wybierz [ ].
219
zz Łączenie ze smartfonami przez Wi‑Fi
za pomocą przycisku Wi‑Fi
Można również nawiązać połączenie Wi‑Fi ze smartfonami za pomocą
przycisku .
1
Naciśnij przycisk
2
Zarejestruj nick.
3
[ Podłącz do smartfona]
4
[Rejestruj urządzenie do łączenia]
5
[Nie wyświetlaj]
.
zz Po pojawieniu się ekranu [Nick]
zarejestruj nick (= 215).
220
6
Sprawdź nazwę sieci (SSID) i hasło.
7
Podłącz smartfon do aparatu.
zz W menu ustawień Wi‑Fi w smartfonie
wybierz identyfikator SSID (nazwę sieci)
wyświetlany na ekranie aparatu,
aby nawiązać z nim połączenie.
zz W polu hasła na smartfonie wpisz hasło
wyświetlone w aparacie.
8
Uruchom w smartfonie aplikację
Camera Connect.
9
Wybierz aparat, aby nawiązać
połączenie.
zz Na liście [Cameras/Aparaty] w programie
Camera Connect dotknij aparatu,
aby połączyć się z nim przez Wi‑Fi.
10
Nawiąż połączenie Wi‑Fi.
zz [OK] → przycisk
zz W aparacie zostanie wyświetlony
komunikat [ Wi‑Fi włączona].
zz Na smartfonie zostanie wyświetlony
główny ekran programu Camera Connect.
zz Urządzenia są teraz połączone
przez Wi‑Fi.
221
zz Ograniczanie wyświetlania obrazów
Ogranicz zakres obrazów, które można wysłać do smartfona lub przeglądać
na smartfonie.
1
Przed nawiązaniem połączenia
za pośrednictwem sieci Wi‑Fi
naciśnij przycisk .
2
3
[ Podłącz do smartfona]
4
Wybierz opcję [Wyśw. obrazy],
a następnie określ, które obrazy
mogą być wyświetlane.
Wybierz opcję [Edytuj informacje
o urządzeniu], a następnie wybierz
smartfon.
zz Przed ponownym nawiązaniem połączenia należy sprawdzić ustawienie
dotyczące wyświetlanych obrazów.
zz Zdalne fotografowanie na żywo z użyciem aplikacji Camera Connect nie jest
możliwe, jeśli opcja [Wyśw. obrazy] jest ustawiona na [Wszystkie obrazy].
222
Funkcje używane ze smartfonami
Funkcje opisane poniżej są dostępne po nawiązaniu połączenia
bezprzewodowego ze smartfonami.
Sparuj aparat ze smartfonem przy użyciu połączenia Bluetooth zgodnie
z opisem w punktach 1–13 w części „Zapisywanie obrazów z aparatu
na smartfonie” (= 215) i nawiąż połączenie z siecią Wi‑Fi, jak opisano
w punktach 1–15.
zz Automatyczne wysyłanie obrazów do smartfona
podczas fotografowania
Zdjęcia mogą być automatycznie wysyłane do smartfona połączonego
przez Wi‑Fi. Na wyświetlonym głównym ekranie programu Camera Connect
wykonaj następujące czynności.
1
2
[Ustawienia komun. bezprzew.] →
[Ustawienia Wi‑Fi] → [Wyślij do
smartfona po zarej.]
[Autom. wysyłka] → [Włącz]
zz Wybierz wielkość w opcji [Rozmiar
do wysyłki].
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Twoje zdjęcia zostaną wysłane do
smartfona.
zz Fotografowanie zdalne podczas wyświetlania
obrazu na żywo z aparatu w smartfonie
Można zdalnie wykonywać zdjęcia podczas wyświetlania obrazu na żywo
w smartfonie połączonym przez Wi‑Fi.
1
2
Uruchom aplikację Camera Connect.
Dotknij opcji [Remote live view
shooting/Zdalne fotografowanie
z podglądem na żywo].
223
zz Ustawianie ostrości może trwać dłużej w przypadku fotografowania zdalnego.
zz Zależnie od stanu połączenia wyświetlanie obrazu lub zwalnianie migawki
może być wolniejsze niż zwykle.
zz Sterowanie aparatem za pomocą smartfona
Aparatem można sterować przy użyciu smartfona sparowanego
za pomocą połączenia Bluetooth jako pilota. (Niedostępne, kiedy
połączono za pośrednictwem sieci Wi‑Fi).
1
Uruchom aplikację Camera Connect.
2
Dotknij opcji [Bluetooth remote
controller/Pilot zdalnego sterowania
Bluetooth].
zz Jeśli nawiązano połączenie Wi‑Fi, należy
je zakończyć.
zz Funkcja Autom. wyłącz. podczas używania pilota Bluetooth będzie wyłączona.
zz Dodawanie do obrazów znaczników
geograficznych podczas fotografowania
Do wykonywanych zdjęć można dodawać znaczniki geograficzne
z informacjami GPS (takimi jak długość i szerokość geograficzna czy
wysokość nad poziomem morza) pochodzącymi ze smartfona sparowanego
za pomocą połączenia Bluetooth. Informacje o lokalizacji dodane do zdjęć
można wyświetlić na ekranie odtwarzania.
Włącz na smartfonie usługi lokalizacji.
1
Uruchom aplikację Camera Connect.
zz Jeśli nawiązano połączenie Wi‑Fi, należy
je zakończyć.
224
2
3
4
[Ustawienia GPS]
[GPS przez t.kom.] → [Włącz]
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Przed rozpoczęciem fotografowania
] są
upewnij się, że ikony [ ] i [
widoczne w aparacie.
zz Znaczniki geograficzne będą teraz
dodawane do zdjęć.
zz Od tej pory do zdjęć wykonywanych przy
uruchomionej aplikacji Camera Connect
będą dodawane znaczniki geograficzne.
zz Informacje o lokalizacji dodawane do filmów są pobierane tylko raz,
przy rozpoczęciu nagrywania.
zz Znaczniki geograficzne nie muszą być dodawane do zdjęć natychmiast
po włączeniu aparatu.
zz Można zostać zlokalizowanym lub zidentyfikowanym przez innych
użytkowników na podstawie informacji o położeniu zawartych w zdjęciach
lub filmach, w których zostały umieszczone znaczniki geograficzne.
Należy zachować ostrożność przy udostępnianiu online takich zdjęć i filmów
w witrynach, w których może je wyświetlać wielu innych użytkowników.
zz Po wyświetleniu ekranów odtwarzania ze szczegółowymi informacjami
można sprawdzić informacje o lokalizacji dodane do zdjęć. Długość
geograficzna, szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza
i czas UTC (data i godzina rejestracji) są wyświetlane kolejno od góry.
zz UTC: skoordynowany czas uniwersalny (ang. Coordinated Universal
Time), który jest zasadniczo odpowiednikiem czasu Greenwich.
zz W przypadku elementów niedostępnych w smartfonie lub zapisanych
nieprawidłowo zamiast wartości numerycznych wyświetlane są znaki [---].
225
Łączenie z drukarkami za pomocą Wi‑Fi
Obrazy z aparatu można drukować na drukarce podłączonej do aparatu
przez Wi‑Fi.
1
2
Naciśnij przycisk
3
[Rejestruj urządzenie do łączenia]
4
Sprawdź nazwę sieci (SSID) i hasło.
[
.
]
226
5
Podłącz aparat do drukarki.
zz W menu ustawień Wi‑Fi w drukarce
wybierz identyfikator SSID (nazwę sieci)
wyświetlany na ekranie aparatu,
aby nawiązać z nim połączenie.
zz W polu hasła na drukarce wpisz hasło
wyświetlone w aparacie.
6
Wybierz drukarkę.
zz Wybierz drukarkę, aby połączyć się
z nią przez Wi‑Fi, i naciśnij przycisk
.
zz Po podłączeniu urządzeń przez Wi‑Fi
wyświetlane są obrazy zapisane na
karcie pamięci.
7
Wybierz obraz do wydrukowania.
zz Wybierz obraz i naciśnij przycisk
.
zz Wybierz lub określ wyświetlane elementy,
a następnie je wydrukuj.
227
zz Nawiązywanie połączenia z punktem dostępu
Aparat można podłączyć do punktu dostępu, do którego jest podłączona
drukarka, oraz drukować za pomocą punktu dostępu.
Podłącz urządzenia w pobliżu punktu dostępu, ponieważ konieczne jest
naciśnięcie przycisku WPS.
1
W punkcie 4 części „Łączenie
z drukarkami za pomocą Wi‑Fi”
(= 226) wybierz opcję
[Przełącz sieć].
2
[Podłącz przez WPS]
3
[WPS (tryb PBC)] → [OK]
4
Naciśnij przycisk WPS w punkcie
dostępu.
228
5
[Nastawy automatyczne] → [OK]
6
Przejdź do punktu 6 w części
„Łączenie z drukarkami za pomocą
Wi‑Fi” (= 226).
zz Aparat ustanowi połączenie z punktem
dostępu.
zz W punkcie dostępu należy ustawić kod PIN wyświetlony po wybraniu
ustawienia [WPS (tryb PIN)] w opcji [Podłącz przez WPS]. Wybierz
urządzenie na ekranie [Wybierz urządzenie do łączenia]. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z punktem
dostępu.
229
Automatyczne wysyłanie obrazów
do komputera
Obrazy z aparatu mogą być automatycznie wysyłane do komputera
podłączonego do punktu dostępu (ustawionego również dla połączeń
Wi‑Fi z aparatem), gdy aparat jest w zasięgu, na przykład po przyniesieniu
aparatu do domu po zakończeniu fotografowania.
Łączenie poprzez Wi‑Fi
1
Podłącz komputer do punktu
dostępu.
zz Zainstaluj program Image Transfer
Utility 2 na komputerze.
2
Uruchom program Image Transfer
Utility 2.
3
W programie Image Transfer
Utility 2 przejdź do ekranu
ustawień parowania.
zz Ekran ustawień parowania jest
wyświetlany po wykonaniu instrukcji
wyświetlanych po pierwszym
uruchomieniu programu Image Transfer
Utility 2.
4
[Ustawienia komun. bezprzew.] →
[Ustawienia Wi‑Fi]
230
5
[Aut. wysył. obr. do komputera] →
[Autom. wysyłanie] → [Włącz]
6
[OK]
7
[Podłącz przez WPS] →
[WPS (tryb PBC)] → [OK]
8
Naciśnij przycisk WPS.
9
[Nastawy automatyczne] → [OK]
zz Naciśnij przycisk WPS w punkcie
dostępu, aby zezwolić na połączenie
z aparatem.
231
10
Wybierz komputer.
11
Na komputerze wybierz aparat
do sparowania.
zz Wybierz komputer do automatycznego
transferu obrazów i naciśnij przycisk .
zz Nicki aparatów są wyświetlane na ekranie
parowania w programie Image Transfer
Utility 2.
zz Wybierz aparat do połączenia i kliknij
przycisk [Pairing/Parowanie], aby połączyć
komputer z aparatem.
Konfigurowanie automatycznego przesyłania obrazów
12
Określ opcje wysyłania.
13
Wyłącz aparat.
zz W opcji [Aut. wysył. obr. do komputera]
w punkcie 5 wybierz pozycję [Opcje
wysyłania obrazów] i określ warunki
przesyłania.
Automatyczne wysyłanie obrazów
zz Po ustawieniu opcji wysyłania
w punkcie 12 obrazy z aparatu są
automatycznie wysyłane do komputera,
w którym nastąpiło logowanie, kiedy tylko
włączony aparat znajdzie się w zasięgu
punktu dostępu.
232
zz Podczas korzystania z automatycznego przesyłania obrazów należy się
upewnić, że akumulator jest wystarczająco naładowany. Podczas transferu
obrazów oszczędzanie energii w aparacie jest wyłączone.
zz Obrazy zarejestrowane po automatycznym przesyłaniu nie są wówczas
wysyłane do komputera. Są one wysyłane automatycznie po ponownym
uruchomieniu aparatu.
zz Jeśli automatyczne przesyłanie obrazów do komputera nie rozpoczyna
się samoczynnie, należy ponownie uruchomić aparat.
zz Aby zatrzymać automatyczne przesyłanie obrazów, wybierz kolejno
opcje [Aut. wysył. obr. do komputera] → [Autom. wysyłanie] → [Wyłącz].
zz Obrazy nie będą przesyłane do komputera automatycznie w przypadku
połączenia przez złącze USB (dotyczy to również połączenia
z zasilaczem PD-E1).
233
Przesyłanie obrazów do usług sieci Web
zz Rejestrowanie usług sieci Web
Za pomocą smartfona lub komputera dodaj do aparatu swoje usługi sieci Web.
zz Dokończenie wprowadzania ustawień aparatu pod kątem serwisu
CANON iMAGE GATEWAY lub innych usług sieci Web wymaga użycia
smartfonu lub komputera z przeglądarką i połączeniem z Internetem.
zz Odwiedź witrynę CANON iMAGE GATEWAY, aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat wersji przeglądarek (na przykład Internet Explorer)
i ustawień wymaganych do uzyskiwania dostępu do witryny CANON
iMAGE GATEWAY.
zz Informacje o tym, w których krajach i regionach jest dostępny serwis
CANON iMAGE GATEWAY, można znaleźć w witrynie firmy Canon
w sieci Web (http://www.canon.com/cig/).
zz Instrukcje do programu CANON iMAGE GATEWAY i wskazówki
dotyczące konfigurowania znajdują się w informacjach dotyczących
programu CANON iMAGE GATEWAY.
zz Aby korzystać z innych usług sieci Web niż serwis CANON iMAGE
GATEWAY, musisz mieć powiązane z nimi konto. Aby uzyskać
więcej informacji, zapoznaj się z zawartością witryn sieci Web dla
poszczególnych usług, w których chcesz się zarejestrować.
zz Mogą być pobierane oddzielne opłaty za połączenie od dostawcy
usług internetowych i za punkt dostępu.
zz Jakiekolwiek zmiany w usługach serwisów internetowych, w których
użytkownik jest zarejestrowany, mogą uniemożliwić wykonanie procedur
podanych w tej instrukcji lub wymagać wykonania innych procedur.
zz Aby uzyskać szczegóły dotyczące serwisów internetowych, których można
użyć z poziomu kamery za pośrednictwem połączenia Wi‑Fi, należy przejść
na witrynę internetową CANON iMAGE GATEWAY.
234
„„ Rejestrowanie w serwisie CANON iMAGE GATEWAY
Połącz aparat z serwisem CANON iMAGE GATEWAY, dodając serwis
CANON iMAGE GATEWAY jako docelową usługę sieci Web dla aparatu.
Podłącz urządzenia w pobliżu punktu dostępu, ponieważ konieczne jest
naciśnięcie przycisku WPS.
Pamiętaj, że aby dokończyć wprowadzanie ustawień połączenia, musisz
wpisać adres e-mail służący na komputerze lub smartfonie do otrzymywania
powiadomień.
1
2
Naciśnij przycisk
3
Zaakceptuj warunki umowy,
aby wprowadzić adres e-mail.
[
.
]
zz Zapoznaj się z wyświetloną treścią
umowy i wybierz opcję [Zgoda].
4
Nawiąż połączenie z punktem
dostępu.
zz [Podłącz przez WPS] → [WPS (tryb PBC)]
→ [OK]
zz Naciśnij przycisk WPS w punkcie dostępu.
zz Wybierz opcję [Nast. automatyczna]
na ekranie [Nastawa adr. IP] aparatu.
235
5
Wprowadź adres e-mail.
6
Wprowadź dowolnie wybrany
czterocyfrowy numer.
7
Sprawdź otrzymane powiadomienie.
zz [OK]
zz Ikona [
ikoną [
8
] zostanie zastąpiona
].
Wyświetl stronę wskazaną
w powiadomieniu i dokończ
wprowadzanie ustawień połączenia
z aparatem.
zz Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby dokończyć konfigurację
na stronie ustawień połączenia
z aparatem.
236
9
Wybierz ikonę [
].
zz Pozycja CANON iMAGE GATEWAY
została dodana jako miejsce docelowe
usługi sieci Web.
zz Upewnij się wcześniej, że w aplikacji pocztowej na komputerze
lub smartfonie nie jest skonfigurowane blokowanie wiadomości
e-mail z pokrewnych domen, ponieważ mogłoby to przeszkodzić Ci
w otrzymywaniu powiadomień.
„„ Rejestrowanie innych usług sieci Web
Możesz również dodać do aparatu usługi sieci internetowej inne niż
CANON iMAGE GATEWAY.
1
Zaloguj się w serwisie CANON
iMAGE GATEWAY i przejdź do strony
ustawień połączenia z aparatem.
zz http://www.canon.com/cig/
2
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
dokończyć wprowadzanie ustawień
usług sieci Web, z których chcesz
korzystać.
3
Naciśnij przycisk
wybrać [
].
237
, aby
zz Jeśli skonfigurowane ustawienia zostaną zmienione, zarejestruj
odpowiednie usług sieci Web w aparacie, aby zaktualizować jego
ustawienia.
zz Przesyłanie obrazów do usług sieci Web
1
2
Naciśnij przycisk
.
Wybierz miejsce docelowe.
zz Wybierz ikonę usługi sieci Web.
zz Jeśli usługa sieci Web zawiera wielu
odbiorców lub wiele opcji udostępniania,
wybierz element na wyświetlonym
ekranie, aby wybrać odbiorców.
3
Wyślij zdjęcie.
zz Wybierz opcje wysyłania i prześlij obraz.
zz W przypadku przesyłania materiałów
do serwisu YouTube zapoznaj się
z warunkami świadczenia usługi
i wybierz opcję [Zgoda].
zz Po wysłaniu obrazu zostanie wyświetlony
komunikat [OK]. Aby powrócić do ekranu
odtwarzania, naciśnij przycisk .
zz Aby wyświetlać na smartfonie zdjęcia przesłane do serwisu CANON
iMAGE GATEWAY, spróbuj użyć przeznaczonej do tego celu aplikacji
Canon Online Photo Album. Pobierz aplikację Canon Online Photo Album
i zainstaluj ją w wersji do urządzeń iPhone lub iPad ze sklepu App Store,
a w wersji do urządzeń z systemem Android — z serwisu Google Play.
238
Ponowne łączenie przez Wi‑Fi
Ponowne łączenie z urządzeniami lub usługami sieci Web przez Wi‑Fi jest
możliwe po zarejestrowaniu ustawień połączenia.
1
2
Naciśnij przycisk
.
Wybierz miejsce docelowe
z ostatnich połączeń.
zz Jeśli miejsce docelowe jest niewidoczne,
naciskaj przyciski / , aby przełączyć się
na inne ekrany.
zz Nawiązywanie połączenia z usługami
sieci Web zostało zakończone.
3
Przygotuj drugie urządzenie.
zz Przygotuj drugie urządzenie zgodnie
z wyświetlanymi instrukcjami.
239
Kończenie połączeń Wi‑Fi
1
Naciśnij przycisk
2
[Rozł., zak.] → [OK]
240
.
Usuwanie informacji o urządzeniach
sparowanych poprzez Bluetooth
Przed sparowaniem aparatu z innym smartfonem należy usunąć informacje
o wszystkich smartfonach, z którymi się łączył.
1
[Ustawienia komun. bezprzew.] →
[Funkcja Bluetooth]
2
Wybierz opcję [Spr./kasuj inf.
o połączeniu], a następnie naciśnij
→ [OK].
przycisk
3
Przygotuj smartfon.
zz W ustawieniach Bluetooth w systemie
usuń zarejestrowane informacje
o aparacie.
241
Zmiana lub usuwanie ustawień
połączenia
Ustawienia połączeń zapisane w aparacie można zmienić lub usunąć.
Przed zmianą lub usunięciem ustawień połączenia zakończ połączenie Wi‑Fi.
1
2
Naciśnij przycisk
.
Wybierz jedną z pozycji.
zz Na ekranie po lewej stronie można
przełączać się na inne ekrany,
naciskając przyciski / .
zz Na ekranie po lewej stronie wybierz
element z ustawieniami połączenia,
które należy usunąć lub zmienić.
3
Wybierz opcję [Edytuj informacje
o urządzeniu].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
urządzenie z ustawieniami połączenia,
które należy zmienić, a następnie zmień
nick lub inne ustawienia.
242
Ustawienia funkcji
Dostosuj podstawowe funkcje aparatu pod kątem łatwiejszej obsługi.
zz Te ustawienia konfiguruje się na kartach i
menu. Można
dostosowywać najczęściej używane funkcje, aby zwiększyć
wygodę obsługi.
zz Te instrukcje dotyczą aparatu działającego w trybie
243
.
Wybieranie i tworzenie folderów
Możesz wybrać lub utworzyć foldery, w których będą zapisywane zdjęcia.
Nowe foldery można tworzyć, wybierając opcję [Utwórz folder] na ekranie
wyboru folderów.
1
2
[Wybierz folder]
Wprowadź ustawienia.
zz Wybierz foldery: wybierz folder
zz Tworzenie folderów: [Utwórz folder] →
[OK]
zz Nadawane folderom nazwy składają się z pięciu liter lub liczb poprzedzonych
trzycyfrowym numerem folderu, np. 100CANON.
zz Można tworzyć foldery z numerami z zakresu 100–999.
244
Zmienianie numeracji plików
Wykonywane zdjęcia są automatycznie numerowane kolejno (0001–9999)
i zapisywane w folderach, które mieszczą po 9999 zdjęć. Można zmieniać
sposób przypisywania przez aparat numerów plików.
1
Narastająco
Auto reset.
Ręczny reset
[Numery plików] → [Numeracja]
lub [Ręczny reset]
Obrazy otrzymują kolejne numery (aż do 9999
wykonanego/zapisanego zdjęcia). Numeracja jest
kontynuowana nawet po zmianie karty pamięci
lub folderu.
Numerowanie zdjęć resetowane do 0001 po wymianie
karty pamięci lub po utworzeniu nowego folderu.
Tworzy nowy folder i rozpoczyna numerowanie zdjęć,
zaczynając od 0001.
zz Niezależnie od wybranego ustawienia zdjęcia mogą być numerowane
kolejno od ostatniego numeru zdjęcia znajdującego się na włożonej karcie
pamięci. Aby rozpocząć numerowanie zdjęć od 0001, należy użyć pustej
lub sformatowanej karty pamięci.
245
Konfigurowanie automatycznego
obracania obrazów pionowych
Można zmienić ustawienie automatycznego obracania obrazów, które
powoduje ustawianie w pionie obrazów wykonanych w orientacji pionowej
podczas ich wyświetlania.
1
Wł.
Wł.
Wył.
[Auto-obracanie]
Automatyczne obracanie zdjęć podczas odtwarzania
na ekranie aparatu lub komputerze.
Automatyczne obracanie zdjęć podczas odtwarzania
na komputerze.
Wyłącz automatyczne obracanie zdjęć.
246
Formatowanie kart pamięci
Przed użyciem nowej karty pamięci lub karty sformatowanej w innym
urządzeniu trzeba ją sformatować za pomocą tego aparatu.
Formatowanie pełne karty pamięci może być pomocne, jeśli aparat działa
nieprawidłowo, odczytywanie/zapisywanie obrazów na karcie pamięci stało
się wolniejsze, rejestrowanie serii zdjęć stało się wolniejsze lub nagrywanie
filmu zostało nagle przerwane.
Zarówno formatowanie zwykłe, jak i pełne powoduje usunięcie wszystkich
danych z karty pamięci bez możliwości ich odzyskania.
1
[Formatuj kartę]
zz Formatowanie: [OK]
zz Formatowanie pełne: Naciśnij przycisk
aby wybrać opcję [ ] → [OK]
247
,
zz Operacje formatowania i usuwania danych z karty pamięci powodują
jedynie zmianę zapisanych na karcie informacji o strukturze plików i nie
zapewniają całkowitego usunięcia danych. Wyrzucając lub oddając karty
pamięci, należy w razie potrzeby podjąć odpowiednie czynności w celu
ochrony informacji osobistych, np. mechanicznie uszkodzić kartę.
zz Całkowita pojemność karty pamięci wyświetlana na ekranie formatowania
może być mniejsza niż pojemność podawana na karcie.
zz Formatowanie pełne może potrwać dłużej niż pierwsze formatowanie,
ponieważ dane są usuwane ze wszystkich komórek karty pamięci.
zz Trwającą operację formatowania pełnego można anulować, wybierając
opcję [Anuluj]. W takim przypadku wszystkie dane zostaną usunięte,
jednak nadal będzie można korzystać z karty pamięci w zwykły sposób.
248
Ustawianie wyświetlania ekranu
startowego
Określ, czy po włączeniu aparatu ma być wyświetlany ekran startowy.
1
[Obraz startowy]
249
Korzystanie z trybu Eco
Ta funkcja umożliwia oszczędzanie baterii w trybach fotografowania.
Kiedy aparat nie jest używany, ekran gaśnie, ograniczając zużycie baterii.
1
Wł.
Wył.
[Tryb Eco]
Ekran gaśnie, kiedy aparat nie jest używany przez około
dwie sekundy. Około dziesięć sekund po wygaśnięciu
ekran wyłącza się. Aparat wyłącza się automatycznie po
około trzech minutach bezczynności. Aby uaktywnić ekran
i przygotować aparat do fotografowania, gdy obiektyw
jeszcze się nie cofnął, naciśnij spust migawki do połowy.
Nie należy używać trybu Eco.
250
Dostosowywanie funkcji
oszczędzania energii
Można dostosować czas automatycznego wyłączania aparatu, ekranu
i wizjera przy użyciu opcji [Autom. wyłącz.], [Wyśw. wył.] i [Wizjer wyłącz.].
1
[Oszcz.energii]
2
Wprowadź ustawienia.
zz W celu oszczędzania energii należy zwykle wybierać ustawienie
[Oszcz.energii] → [Wyśw. wył.] i [Autom. wyłącz.] → [1 min] lub
jeszcze krótszy czas.
zz Ustawienie opcji [Wyśw. wył.] jest stosowane nawet po wybraniu dla
opcji [Autom. wyłącz.] ustawienia [Wył.].
zz Opcje [Wyśw. wył.] i [Autom. wyłącz.] nie są dostępne, jeśli dla opcji
Tryb Eco wybrano ustawienie [Wł.].
251
Dostosowywanie jasności ekranu
Jasność wizjera i ekranu można regulować. Jasność wizjera można
regulować, patrząc przez wizjer
1
2
[Jasność wyśw.]
Wprowadź ustawienia.
zz Przyciski / → przycisk
zz W celu ustawienia maksymalnej jasności (bez względu na ustawienie opcji
[Jasność wyśw.]) naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez co najmniej
sekundę od wyświetlenia ekranu fotografowania lub podczas wyświetlania
pojedynczych obrazów. Aby przywrócić pierwotną jasność, ponownie
i przytrzymaj go przez co najmniej sekundę lub wyłącz
naciśnij przycisk
i włącz aparat.
252
Przełączanie koloru informacji na ekranie
Kolor informacji wyświetlanych na ekranie i w menu można zmieniać,
aby dostosować je do słabych warunków oświetleniowych. Włączenie tego
ustawienia jest odpowiednim rozwiązaniem w takich trybach, jak [ ], [ ],
[ ] czy [
].
1
[Nocny wyświetl.]
zz Aby przywrócić opcji [Nocny wyświetl.] ustawienie [Wyłącz], naciśnij
przez co najmniej sekundę podczas wyświetlania
i przytrzymaj przycisk
ekranu fotografowania lub w trybie odtwarzania pojedynczych obrazów.
253
Ustawianie daty, godziny i strefy
czasowej
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej.
1
[Data/czas/strefa]
2
Wprowadź ustawienia.
zz Dostosuj ustawienia, wykonując
czynności opisane w punkcie 2–3
w części „Ustawianie daty, godziny,
strefy czasowej i języka” (= 25).
254
Zmiana języka
Bieżący język wyświetlacza można zmieniać.
1
2
[Wybór języka ]
Wprowadź ustawienia.
zz Przyciski
przycisk
255
/
/ / , aby wybrać język →
Czas cofania obiektywu
Ze względów bezpieczeństwa obiektyw chowa się po około 1 minucie od
naciśnięcia przycisku
w trybach fotografowania. Aby obiektyw chował
się natychmiast po naciśnięciu przycisku
, wybierz dla czasu cofania
ustawienie [0 sek.].
1
[Cofaj obiektyw]
256
Ustawianie standardu TV
Wybierz odpowiedni standard sygnału wizji w przypadku telewizora
używanego do wyświetlania obrazu z aparatu. To ustawienie decyduje
o jakości obrazu (prędkości nagrywania) dostępnej w przypadku filmów.
1
Dla NTSC
Dla PAL
[Standard TV]
Dla obszarów, gdzie stosowany jest standard TV NTSC,
takich jak Ameryka Północna, Japonia, Korea Południowa
i Meksyk.
Dla obszarów, gdzie stosowany jest standard TV PAL,
takich jak Europa, Rosja, Chiny i Australia.
257
Dostosowywanie ekranu dotykowego
Czułość ekranu dotykowego można zwiększyć, aby reagował na delikatniejszy
dotyk. Istnieje też możliwość wyłączenia sterowania dotykiem.
1
[Ster. dotykiem]
zz Aby zwiększyć czułość ekranu
dotykowego: [Duża czułość]
zz Aby wyłączyć panel: [Wyłącz]
zz Jeśli gesty nie są łatwo wykrywane, należy zwiększyć czułość ekranu
dotykowego.
zz Podczas używania ekranu dotykowego należy stosować się
do następujących zaleceń.
-- Funkcja dotykowa ekranu nie działa na zasadzie wykrywania nacisku.
Nie należy używać ostrych obiektów, takich jak paznokci czy długopisów,
do wykonywania operacji dotykowych.
-- Nie należy wykonywać operacji dotykowych na ekranie wilgotnymi palcami.
-- W przypadku wykonania operacji dotykowej na mokrym ekranie lub
mokrymi palcami aparat może nie odpowiedzieć lub może wystąpić
awaria. Należy wówczas wyłączyć aparat i osuszyć ekran ściereczką.
-- Nie należy stosować folii ochronnych na ekran ani przylepnych błon
kupowanych osobno. Może to osłabiać reakcje ekranu dotykowego.
zz Funkcja ekranu dotykowego aparatu może być ograniczona w przypadku
szybkiego wykonywania operacji dotykowych, gdy dla ustawienia wybrano
opcję [Duża czułość].
258
Dostosowywanie dźwięków
Określ, czy aparat ma odtwarzać dźwięki po naciśnięciu spustu migawki
do połowy lub włączeniu samowyzwalacza.
1
[Sygnał "bip"]
259
Regulacja głośności
Dostosuj głośność poszczególnych dźwięków aparatu.
1
2
[Głośność]
Wprowadź ustawienia.
zz Przycisk
260
→ przyciski /
Ustawianie rozdzielczości
wyjściowej HDMI
Ustaw rozdzielczość wyjściową używaną do wyświetlania obrazów
z aparatu po podłączeniu do telewizora lub zewnętrznego urządzenia
nagrywającego przy użyciu przewodu HDMI.
1
Autom.
1080p
[Rozdzielczość HDMI]
Obrazy są automatycznie wyświetlane w optymalnej
rozdzielczości w przypadku podłączenia aparatu do telewizora.
Sygnał wyjściowy w rozdzielczości 1080p. Wybierz tę opcję,
aby uniknąć problemów z wyświetlaniem lub opóźnieniem
w przypadku zmiany rozdzielczości.
261
Odtwarzanie obrazów RAW na ekranie
telewizora HDR
Obrazy RAW można wyświetlić w jakości HDR, podłączając aparat
do telewizora HDR.
1
[Wyjście HDMI HDR]
zz Aby wyświetlić obrazy z kolorami odpowiadającymi standardowi HDR TV,
wybierz opcję [Wyjście HDMI HDR] → [Włącz].
zz Upewnij się, że telewizor HDR został ustawiony na odbieranie sygnału
wejściowego w trybie HDR. Informacje dotyczące przełączania wejść
telewizora znajdują się w jego instrukcji obsługi.
zz Wyjście HDR nie jest dostępne w przypadku obrazów w zestawach (rolek)
zarejestrowanych w trybie serii RAW.
zz W zależności od telewizora obrazy mogą wyglądać niezgodnie
z oczekiwaniami.
zz Niektóre efekty obrazów i informacje mogą nie być wyświetlane na ekranie
telewizora HDR.
262
Konfigurowanie wyświetlanych informacji o fotografowaniu
Można dostosować szczegóły i ekrany informacji wyświetlane w aparacie
lub w wizjerze podczas fotografowania. Ekran wizjera, siatkę i histogram
można również skonfigurować pod kątem fotografowania w pionie.
1
[Wyśw.inf. fotogr.] → [Ust.inf.na
ekranie] lub [Inf. w wizjerze/ustaw.
przełącz.]
2
Wybierz ekrany, naciskając
przyciski / .
zz W przypadku ekranu, którego nie
chcesz wyświetlać, naciśnij przycisk ,
aby usunąć z niego symbol [ ].
zz Aby edytować ekran, naciśnij przycisk .
3
Edytuj ekran.
zz Użyj przycisków / , aby przechodzić
między elementami.
zz Użyj przycisku , aby dodać symbol [ ]
obok elementów, które mają być
wyświetlane.
zz Wybierz przycisk [OK], aby zastosować
ustawienia.
zz Wyświetlanie siatki można skonfigurować w ustawieniu [Wyśw.inf. fotogr.]
→ [Wyświetl. siatki].
zz Aby przełączać między wyświetlaniem histogramu jasności oraz
histogramu RGB lub dostosować wyświetlany rozmiar, wybierz opcje
[Wyśw.inf. fotogr.] → [Histogram].
[Metoda AF]
zz Poziomica elektroniczna nie jest wyświetlana, jeśli dla opcji
].
wybrano ustawienie [
263
Ustawianie priorytetu ekranu
fotografowania przy użyciu
parametrów wyświetlania
Można wybrać opcję parametrów wyświetlania, aby określić priorytet ekranu
fotografowania.
1
Oszcz.energii
Płynny
[Parametry wyśw.]
Ekran fotografowania zużywa mniej energii.
Nawet szybko poruszające się obiekty są płynnie
wyświetlane.
264
Dostosowanie ekranu fotografowania
w wizjerze
Istnieje możliwość określenia rozmiaru ekranu fotografowania w wizjerze.
1
[Format obr. w wizj.]
Ekran 1
Ekran fotografowania wyświetlany na całą szerokość.
Ekran 2
Zmniejszony ekran fotografowania.
265
Ustawianie trybu wyświetlania
Można wybrać tryb wyświetlania ekranów fotografowania.
1
Auto
Ręcznie
[Przełącz. wyśw.]
Normalnie do wyświetlania używany jest ekran, ale patrzenie
przez wizjer powoduje przełączenie do niego.
Gdy zostanie wyciągnięty okular wizjera, wyświetlanie jest
przełączane na wizjer.
266
Ustawianie odwróconego obrazu
Określ, czy ma być wyświetlany obraz lustrzany podczas fotografowania
z ekranem odwróconym w stronę przedniej ścianki aparatu.
1
[Odwróć obraz]
267
Wyświetlanie jednostek metrycznych/
niemetrycznych
W razie konieczności jednostki miary wyświetlane na pasku powiększania
(= 95), wskaźniku ręcznego ustawiania ostrości (= 98) i we wszystkich
innych miejscach można zmienić z m/cm na stopy/cale.
1
[Jednostki Miary]
268
Konfigurowanie przewodnika funkcji
Określ, czy po wybraniu elementów na ekranie szybkich nastaw mają być
wyświetlane wskazówki dotyczące funkcji.
1
[Przew. funkcji]
269
Konfigurowanie funkcji indywidualnych
Skonfiguruj funkcje indywidualne w celu zaawansowanego dostosowania
działania aparatu.
1
[Funkcje indywidualne (C.Fn)]
2
Wybierz jedną z pozycji.
3
Wprowadź ustawienia.
zz Przyciski / → przycisk
C.Fn I:Ekspozycja
Bezpieczne
przesuw.
ekspozycji
Ustaw opcję [1:Włączony], aby wartości czasu
naświetlania i przysłony były dostosowywane
automatycznie w celu zbliżenia poziomu ekspozycji
do ekspozycji standardowej, jeśli standardowa
ekspozycja nie jest dostępna ze względu na wybrane
przez użytkownika wartości czasu naświetlania
lub
.
i przysłony w trybie
C.Fn II:Inne
Umożliwia zmianę kierunku obrotu pierścienia .
Obrót pierścienia
sterow.
C.Fn II:Inne
Umożliwia zmianę kierunku obrotu pokrętła .
Obrót pokrętła
sterującego
C.Fn II:Inne
Dostosuj funkcje przycisków, takich jak spust migawki.
Ustawienia własne
270
zz Jeśli parametr C.Fn-2 lub C.Fn-3 zostanie określony na [1:Odwrotny],
zmiana kierunku obrotu będzie dotyczyć tylko ustawiania czasu
naświetlania, wartości przysłony i przełączania programu — w zależności,
lub pokrętła .
która opcja została przypisana do pierścienia
zz Aby przywrócić domyślne ustawienia parametru [Funkcje indywidualne
(C.Fn)] (oprócz pozycji [Ustawienia własne]), wybierz opcję [Resetuj
aparat] → [Inne nastawy] → [Funkcje indywidualne (C.Fn)] → [OK].
zz Dostosowywanie przycisków
Dostosuj funkcje przycisków, takich jak spust migawki.
Ustawienia przycisku
(Blokada AE), pierścienia i pokrętła
mają
zastosowanie do trybów
/ /
/
/ / .
Ustawienia [
Naciśn. migawki do połowy] i [
Przycisk filmowania]
mają zastosowanie do trybów /
/
/ / .
1
[C.Fn II:Inne Ustawienia własne]
2
Wybierz przycisk.
3
Wybierz funkcję.
271
zz Funkcjonalność [Korygowanie ekspozycji] można przypisać do pierścienia .
Aby ustawić kompensację ekspozycji za pomocą pierścienia , na ekranie
ustawień Ustawienia własne wybierz opcję [ ], następnie opcję [ ], wróć
na ekran fotografowania, a następnie ustaw pokrętło kompensacji ekspozycji
w położenie [ ].
zz Jeśli ustawiono tryb , pokrętło kompensacji ekspozycji w położeniu [ ],
i pokrętło
w położeniu [STD], to kompensację ekspozycji
a pierścień
(gdy timer pomiarowy jest uruchomiony).
można regulować pokrętłem
zz Opcje, które można ustawiać pierścieniem , zależą od trybu fotografowania
/
/
czy
/ ).
(to znaczy od tego, czy aparat jest w trybie /
zz Aby przywrócić domyślne ustawienia opcji [Ustawienia własne], wybierz
[Resetuj aparat] → [Inne nastawy] → [Ustawienia własne] → [OK].
zz Niektóre konfigurowalne przez użytkownika funkcje mogą nie być
dostępne (mogą być wyłączone) w trybie filmowania.
Opcje, które można ustawić po przypisaniu elementu [STD]
Elementy
Tryby fotografowania
Ustawienia
Pierścień
STD
Przełączanie
programu
Czas
naświetlania
Wartość
przysłony
Pokrętło
STD
-
-
-
* Kiedy pierścień nie jest przypisany do elementu [STD], a jest do niego
przypisane pokrętło , pokrętłem można ustawiać przełączanie programu
w trybie , czas naświetlania w trybie
i przysłonę w trybie
.
* Kiedy pokrętło
jest przypisane do elementu [STD] w trybie / , można
za jego pomocą ustawiać czas naświetlania (lub wartość przysłony), kiedy
pierścień jest przypisany do opcji [
] (lub [
]).
272
Własne tryby fotografowania (tryb C)
Można zapisywać najczęściej używane tryby fotografowania i wprowadzone
ustawienia funkcji do późniejszego użytku. Aby uzyskać dostęp do zapisanych
ustawień, ustaw pokrętło wyboru trybów w pozycji . W ten sposób można
przywołać nawet ustawienia, które są zwykle usuwane w wyniku przełączenia
trybów fotografowania lub wyłączenia aparatu.
Ustawienia, które można zapisać
zz Tryby fotografowania ( /
/
zz Funkcje ustawione w trybach
/
/
)
/
/
(z pewnymi wyjątkami)
zz Pozycje powiększenia
zz Ręczne ustawienia ostrości (= 98)
1
2
3
Włącz tryb fotografowania
zawierający ustawienia, które
chcesz zapisać, i wprowadź
odpowiednie zmiany w tych
ustawieniach.
[Własny tryb fotograf.(tryb C)]
[Rejestrowanie]
273
zz Aby edytować zapisane ustawienia (oprócz trybu fotografowania),
wybierz ikonę , zmień ustawienia, a następnie ponownie wybierz opcję
[Własny tryb fotograf.(tryb C)] → [Rejestrowanie]. Szczegóły tych
ustawień nie zostaną zastosowane w innych trybach fotografowania.
zz Aby zresetować zapisane ustawienia do wartości domyślnych, wybierz
opcję [Własny tryb fotograf.(tryb C)] → [Kasuj nastawy].
zz Aby w zapisanych ustawieniach zostały uwzględnione zmiany ustawień
wprowadzane podczas fotografowania w trybie , wybierz opcję
[Własny tryb fotograf.(tryb C)] → [Autom. akt.nastaw]. → [Włącz].
274
Przywracanie ustawień domyślnych
aparatu
Przywróć ustawienia domyślne aparatu w trybach
1
/
/
/
/
.
[Resetuj aparat]
zz Kasowanie nastaw podstawowych:
[Nastawy podst.] → [OK]
zz Kasowanie innych nastaw: [Inne nastawy]
→ wybierz element → [OK]
zz W przypadku podstawowych ustawień, takich jak [Wybór języka ]
i [Data/czas/strefa], nie zostaną przywrócone wartości domyślne.
275
Wprowadzanie informacji o prawach
autorskich w celu ich zapisywania
w danych obrazów
Określone nazwisko autora i informacje o prawach autorskich mogą być
zapisywane na zdjęciach.
1
[Inform. o prawach autorskich] →
[Nazwisko autora] lub [Szczegóły
dot. praw autor.]
zz Wprowadź nazwisko → przycisk
→ [OK]
zz Aby sprawdzić wprowadzone informacje, wybierz opcje [Inform.
o prawach autorskich] → [Wyśw.inf.o prawach autor.]
zz Nazwisko zarejestrowanego autora i szczegółowe informacje o prawach
autorskich można usunąć naraz, wybierając opcję [Inform. o prawach
autorskich] → [Usuń inf. o prawach autor.], ale informacje o prawach
autorskich zapisane w obrazach nie zostaną usunięte.
276
Pobieranie instrukcji/oprogramowania
przy użyciu kodu QR
Kod QR można wyświetlić na ekranie aparatu, aby uzyskać dostęp do strony
internetowej, z której można pobrać instrukcje i oprogramowanie.
1
[Adres URL instrukcji/oprogram.]
277
Wyświetlanie logo certyfikatów
Na ekranie można wyświetlać niektóre logo certyfikatów poświadczających
zgodność z wymaganiami aparatu.
1
[Wyśw. logo cert.]
278
Zapisywanie najczęściej używanych
elementów menu fotografowania
(Moje Menu)
Na karcie
można zapisać maksymalnie sześć najczęściej używanych
elementów menu fotografowania. Dzięki dostosowaniu karty
można
szybko uzyskiwać dostęp do tych elementów na jednym ekranie.
1
[Dodaj kartę Moje Menu] → [OK]
2
[Konfiguruj]
3
[Wybierz pozycje do zarejestr.]
zz Wybierz jedną z pozycji → [OK]
zz Wybrane pozycje zostaną dodane
do karty Moje Menu.
Zmiana rozmieszczenia elementów
zz [Sortuj zarejestrowane pozycje] →
wybierz pozycję do przeniesienia →
przenieś przy użyciu przycisków /
przycisk
279
→
zz Można dodać maksymalnie [ 5] kart Moje menu.
zz Wybranie opcji [Konfiguruj] → [Usuń wszystkie poz. na karcie] → [OK]
na dodanej karcie Moje menu spowoduje usunięcie wszystkich pozycji
dodanych do karty.
zz Zmiana nazw kart Mojego menu
1
[Zmień nazwę karty]
2
Zmień nazwę karty.
zz Wprowadź nazwę karty →
→ [OK]
przycisk
zz Usuwanie karty Mojego menu
1
[Usuń kartę]
280
zz Usuwanie wszystkich kart Mojego menu
1
[Usuń wszyst. karty Moje Menu]
zz Usuwanie wszystkich dodanych pozycji
1
[Usuń wszystkie pozycje]
zz Dostosowywanie wyglądu Mojego menu
Można wybrać, który ekran ma być wyświetlany w trybach fotografowania
po naciśnięciu przycisku
.
1
Widok normalny
Wyświetl od karty
Moje Menu
Wyświetl tylko kartę
Moje Menu
[Widok menu]
Wyświetlanie ostatniego menu widocznego
podczas wykonywania poprzedniej czynności.
Rozpocznij wyświetlanie od ekranów kart
Ogranicz widok do ekranów kart
281
.
.
Akcesoria
Radość odkrywania nowych zastosowań aparatu dzięki opcjonalnym
akcesoriom firmy Canon i innym zgodnym akcesoriom sprzedawanym
oddzielnie.
„„ Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów
firmy Canon.
Aby w pełni korzystać z możliwości opisywanego produktu, należy używać
go wraz z oryginalnymi akcesoriami firmy Canon.
Firma Canon nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne uszkodzenia
produktu i (lub) wypadki, takie jak pożary, które zostaną spowodowane
nieprawidłowym działaniem akcesoriów firm innych niż Canon (np. wyciekiem
elektrolitu lub wybuchem akumulatora). Należy pamiętać, że żadne naprawy
produktu firmy Canon, które będą konieczne do przeprowadzenia w wyniku
takiego nieprawidłowego działania, nie są objęte gwarancją i wymagają
poniesienia kosztów przez użytkownika.
282
Akcesoria opcjonalne
Przedstawione poniżej akcesoria do aparatu są sprzedawane oddzielnie.
Należy pamiętać, że ich dostępność zmienia się w zależności od regionu,
a niektóre mogą być już całkowicie niedostępne.
zz Zasilanie
Akumulator NB-13L
zz Bateria litowo-jonowa
Ładowarka z serii CB-2LH
zz Ładowarka do akumulatora NB-13L
Zasilacz sieciowy USB PD-E1
zz Zasilacz umożliwiający zasilanie aparatu
z gniazdka sieci elektrycznej.
zz Z ładowarki i zasilacza sieciowego USB można korzystać w regionach,
w których stosowane jest zasilanie prądem zmiennym o napięciu
100–240 V (50/60 Hz).
zz W przypadku gniazdek sieci elektrycznej o różnych kształtach należy
używać dostępnego w sprzedaży adaptera wtyczki. Nie wolno nigdy
korzystać z podróżnego transformatora elektrycznego, gdyż może on
uszkodzić akumulator.
283
zz Inne
Kabel interfejsu IFC-100U
zz Służy do podłączania aparatu
do komputera
Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania BR-E1
zz Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania z obsługą połączeń Bluetooth
zz Drukarki
Drukarki Canon zgodne ze standardem
PictBridge
zz Zdjęcia można drukować nawet bez
użycia komputera, podłączając aparat
bezpośrednio do drukarki.
284
Korzystanie z akcesoriów opcjonalnych
zz Odtwarzanie obrazów i filmów na ekranie
telewizora
Zdjęcia można wyświetlać na ekranie telewizora o wysokiej rozdzielczości
(HD) za pomocą dostępnego w sprzedaży przewodu HDMI (o długości
nieprzekraczającej 2,5 m, z wtyczką typu D od strony aparatu). Można
również fotografować, wyświetlając podgląd na dużym ekranie telewizora.
Informacje dotyczące podłączania lub przełączania wejść znajdują się
w instrukcji obsługi telewizora.
1
Upewnij się, że aparat i telewizor są
wyłączone.
2
Podłącz aparat do telewizora.
3
Włącz telewizor i przełącz go na
wejście sygnału gniazda, do którego
podłączony jest aparat.
285
4
Przełącz na odtwarzanie.
zz Zdjęcia i filmy z aparatu są teraz
wyświetlane na telewizorze. (Ekran
aparatu jest natomiast wygaszony).
zz Niektóre informacje nie są wyświetlane podczas wyświetlania obrazów
na ekranie telewizora.
zz Podczas wyświetlania przez kabel HDMI przejście do następnego zdjęcia
może zająć trochę czasu, jeśli odbywa się przełączanie między filmami
w rozdzielczości 4K lub HD lub różnej jakości obrazu.
286
zz Ładowanie/zasilanie kamery zasilaczem
sieciowym USB
Dzięki zasilaczowi sieciowemu USB o symbolu PD-E1 (jest on sprzedawany
oddzielnie) aparatu można używać podczas ładowania akumulatora bez
jego wyjmowania.
1
Upewnij się, że aparat jest
wyłączony.
2
Podłącz zasilacz sieciowy USB.
3
Podłącz przewód zasilający.
zz Wsuń wtyczkę zasilacza w sposób
przedstawiony na ilustracji.
zz Podłącz przewód zasilający do zasilacza
sieciowego USB, a następnie podłącz
wtyczkę na drugim końcu przewodu
do gniazda sieci elektrycznej.
zz Lampka ładowania (1) będzie się świecić
na pomarańczowo i rozpocznie się
ładowanie.
(1)
zz Aby użyć aparatu podczas ładowania
akumulatora, należy go włączyć
(z wyjątkiem fotografowania lub
gotowości do fotografowania).
zz Po zakończeniu ładowania lampka
zgaśnie.
287
zz Poniżej podano objaśnienie znaczenia ikon.
: ładowanie/zasilanie aparatu,
: tylko zasilanie aparatu,
: w pełni naładowany
zz Akumulatora nie należy ładować dłużej niż 24 godziny, ponieważ grozi
to jego uszkodzeniem lub pogorszeniem sprawności.
zz Jeśli lampka ładowania nie zaświeci się lub wystąpi problem podczas
ładowania (sygnalizowany przez migający na pomarańczowo wskaźnik z tyłu
aparatu), odłącz przewód zasilający, podłącz ponownie akumulator i po kilku
minutach podłącz ponownie przewód zasilający. Jeśli problem będzie nadal
występować, należy skontaktować się z punktem obsługi klienta.
zz Wymagany czas ładowania i stopień naładowania akumulatora będą się
różnić w zależności od temperatury otoczenia i pozostałej pojemności
akumulatora.
zz Ze względów bezpieczeństwa ładowanie w niskiej temperaturze zajmie
więcej czasu.
288
zz Zdalna aktywacja migawki
Można fotografować za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania BR-E1 (sprzedawanego oddzielnie).
Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej
z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania.
1
Sparuj urządzenia.
2
Naciśnij przyciski W i T na pilocie
BR-E1 i przytrzymaj je przez co
najmniej trzy sekundy.
zz
[Ustawienia komun. bezprzew.] →
[Funkcja Bluetooth] (dwukrotnie) →
[Pilot] → [Parowanie]
zz Urządzenia zostały sparowane.
3
Skonfiguruj aparat do zdalnego
fotografowania.
zz Zdjęcia: Przycisk
→[
]
zz W przypadku nagrywania filmów upewnij
[Pilot] jest ustawiony
się, że parametr
na opcję [Włącz].
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Aby rozpocząć nagrywanie filmu,
przy użyciu przełącznika
ustaw tryb
zwalniania migawki/nagrywania filmów
na pilocie i naciśnij spust migawki.
289
zz Automatyczne wyłączanie jest inicjowane w ciągu około dwóch minut,
nawet jeśli ustawiono je na jedną minutę lub mniej.
zz Aby usunąć dane dotyczące sparowania, wybierz opcje [Ustawienia
komun. bezprzew.] → [Funkcja Bluetooth] → [Spr./kasuj inf. o połączeniu]
.
i naciśnij przycisk
290
Zapisywanie obrazów na dysku
komputera
Zarejestrowane obrazy można zapisać na komputerze, łącząc aparat
z komputerem kablem interfejsu IFC-100U (sprzedawany oddzielnie;
wtyczka od strony aparatu: Type-C). Szczegółowe informacje na temat
połączeń komputera można znaleźć w jego instrukcji obsługi.
1
Upewnij się, że aparat jest
wyłączony.
2
Podłącz aparat do komputera.
3
4
Włącz aparat.
Zapisz zdjęcia z aparatu na dysku
komputera.
zz Aby wyświetlać zdjęcia, użyj
zainstalowanego fabrycznie
lub powszechnie dostępnego
oprogramowania.
zz Do transferu obrazów mozna takze uzyc czytnika kart pamieci.
291
Drukowanie obrazów
Wydrukuj zdjęcia, podłączając aparat do drukarki zgodnej ze standardem
PictBridge za pomocą kabla USB (jest sprzedawany oddzielnie; wtyczka
od strony aparatu: Type-C).
Na potrzeby ilustracji użyto drukarki Compact Photo Printer z serii Canon
SELPHY CP. Zawartość ekranów i dostępne funkcje zmieniają się
w zależności od modelu drukarki. Dodatkowe informacje można znaleźć
także w instrukcji obsługi drukarki.
1
Upewnij się, że aparat i drukarka
są wyłączone.
2
Podłącz aparat do drukarki.
3
4
Włącz drukarkę.
Przełącz na odtwarzanie i wybierz
obraz.
292
5
Przejdź do ekranu drukowania.
6
[Drukuj]
zz Przycisk
293
→ [Drukuj obraz]
Dodatek
294
Uwagi dotyczące obsługi
zz Aparat to precyzyjne urządzenie elektroniczne. Należy unikać
upuszczania go i narażania na silne wstrząsy.
zz Nie wolno umieszczać aparatu w pobliżu magnesów, silników ani
innych urządzeń generujących silne pole elektromagnetyczne.
Silne pola elektromagnetyczne mogą spowodować wadliwe działanie
aparatu lub usunięcie danych obrazu.
zz Jeśli na aparacie lub ekranie znajdują się krople wody lub kurz, należy
przetrzeć te elementy suchą i miękką tkaniną, np. ściereczką do
czyszczenia okularów. Nie należy ich mocno pocierać ani używać siły.
zz Aparatu i ekranu nie wolno czyścić przy użyciu środków czyszczących
zawierających rozpuszczalniki organiczne.
zz Kurz należy usuwać z obiektywu za pomocą pędzelka z dmuchawą.
Jeśli czyszczenie sprawia kłopoty, należy skontaktować się z punktem
obsługi klienta.
zz Nieużywany akumulator należy przechowywać w plastikowej torebce
lub innym pojemniku. W przypadku niekorzystania z akumulatora
przez dłuższy czas należy przed jego odłożeniem, około raz w roku,
naładować go, a następnie całkowicie rozładować za pomocą aparatu.
295
Rozwiązywanie problemów
W przypadku podejrzenia, że występuje jakiś problem z aparatem, należy
najpierw sprawdzić poniższe zagadnienia. Jeśli problem nie znika, należy
skontaktować się z punktem obsługi klienta.
„„ Zasilanie
Po naciśnięciu przycisku ON/OFF nic się nie dzieje.
zz Zabrudzenie styków baterii powoduje zmniejszenie jej wydajności.
Spróbuj oczyścić styki za pomocą bawełnianej szmatki oraz kilkakrotnie
włożyć i wyjąć akumulator.
Akumulator szybko się wyczerpuje.
zz Wydajność baterii zmniejsza się w niskich temperaturach.
Spróbuj nieco ogrzać akumulator, np. wkładając go do kieszeni,
dbając przy tym, aby jego styki nie zetknęły się z żadnymi
metalowymi przedmiotami.
zz Zabrudzenie styków baterii powoduje zmniejszenie jej wydajności.
Spróbuj oczyścić styki za pomocą bawełnianej szmatki oraz kilkakrotnie
włożyć i wyjąć akumulator.
zz Jeśli te czynności nie przynoszą efektu, gdyż akumulator nadal szybko
się wyczerpuje po naładowaniu, oznacza to, że zakończył się okres
jego żywotności. W takim przypadku należy kupić nowy akumulator.
Akumulator pęcznieje.
zz Pęcznienie baterii jest normalnym zjawiskiem i nie powoduje żadnych
zagrożeń dla bezpieczeństwa. Jeśli jednak pęcznienie uniemożliwia
włożenie akumulatora do aparatu, należy skontaktować się z punktem
obsługi klienta.
„„ Fotografowanie
Nie można fotografować.
zz W czasie odtwarzania naciśnij spust migawki do połowy.
296
Dziwne widoki na ekranie podczas fotografowania.
zz Należy pamiętać, że poniższe zjawiska związane z wyświetlaniem
obrazu nie zostaną zarejestrowane na zdjęciach, ale zostaną utrwalone
na filmach.
-- Podczas fotografowania przy świetle jarzeniowym lub diodowym
ekran może migotać oraz mogą pojawiać się poziome pasma
o jednolitej barwie.
Nagrywanie lub odtwarzanie filmu zostanie natychmiast przerwane.
zz Aby korzystać z funkcji [
] lub [
], należy użyć karty
pamięci UHS-I o klasie szybkości UHS Speed Class 3 lub szybszej.
zz Aby obsługiwać filmy z dużą szybkością klatek, należy użyć karty
pamięci UHS-I o klasie szybkości UHS Speed Class 3 lub szybszej.
zz Aby odtwarzać filmy poklatkowe 4K (1), filmy poklatkowe Full HD (2),
filmy hybrydowe automatyczne (3), należy użyć karty pamięci cechującej
się prędkością odczytu około (1) 300 Mbps, (2)/(3) 90 Mbps albo
szybszą. Użycie powolnej karty pamięci może spowodować zatrzymanie
odtwarzania filmu.
Pojawi się ikona [ ], a aparat wyłączy się automatycznie.
zz Po długim okresie fotografowania lub podczas fotografowania przy
wysokiej temperaturze powietrza jest wyświetlana ikona [ ], która
oznacza, że aparat zostanie wkrótce automatycznie wyłączony.
W takim przypadku należy wyłączyć aparat, aby go schłodzić.
Fotografowanie w trybie serii zdjęć przebiega znacznie wolniej.
zz Przy wysokiej temperaturze powietrza fotografowanie w trybie serii
zdjęć może przebiegać znacznie wolniej. W takim przypadku należy
wyłączyć aparat, aby go schłodzić.
Pojawi się ikona [ ].
zz Podczas wielokrotnego nagrywania filmów z następującymi ustawieniami
lub jeśli aparat pozostawał w trybie gotowości do nagrywania filmu przez
długi czas może zostać wyświetlona ikona [ ].
-- Nagrywanie filmów 4K
-- Nagrywanie filmów z duża szybkością klatek
-- Nagrywanie filmów przy połączeniu Wi‑Fi
W przypadku kontynuowania nagrywania z wyświetloną ikoną [ ]
aparat wyłączy się automatycznie w ciągu 3 min. Aparat może również
wyłączyć się automatycznie podczas gotowości do nagrywania filmu,
jeśli jest wyświetlona ikona [ ]. Jeśli została wyświetlona ikona [ ],
należy wyłączyć aparat, aby go schłodzić.
297
Jakość obrazu jest słaba.
zz Jakość obrazu może ulec degradacji w przypadku rejestrowania,
gdy temperatura wnętrza aparatu jest wysoka.
Zdjęcia są nieostre.
zz Sprawdź, czy są wyłączone zbędne funkcje, np. makro.
zz Spróbuj wykonać zdjęcia przy użyciu funkcji blokowania AF.
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy nie pojawiają się żadne punkty AF
i aparat nie ustawia ostrości.
zz Aby pojawiały się punkty AF, a aparat prawidłowo ustawiał ostrość,
spróbuj przed naciśnięciem (lub kilkukrotnym naciśnięciem) spustu
migawki do połowy skomponować kadr, w którego środkowej części
znajdą się obiekty o większym poziomie kontrastu.
Obiekty na zdjęciach wyglądają na zbyt ciemne.
zz Skoryguj jasność z użyciem korygowania ekspozycji.
zz Skorzystaj z funkcji blokady AE lub pomiaru punktowego.
Obiekty na zdjęciach są zbyt jasne, a najjaśniejsze obszary prześwietlone.
zz Skoryguj jasność z użyciem korygowania ekspozycji.
zz Skorzystaj z funkcji blokady AE lub pomiaru punktowego.
zz Zmniejsz ilość światła padającego na fotografowane obiekty.
Zdjęcia są zbyt ciemne pomimo użycia lampy błyskowej.
zz Skoryguj jasność poprzez zmianę poziomu ilości światła lub korektę
ekspozycji lampy.
zz Zwiększ czułość ISO.
Obiekty na zdjęciach wykonywanych z użyciem lampy błyskowej są zbyt
jasne, a najjaśniejsze obszary prześwietlone.
zz Skoryguj jasność poprzez zmianę poziomu ilości światła lub korektę
ekspozycji lampy.
„„ Nagrywanie filmów
Filmowane obiekty wyglądają na zniekształcone.
zz Filmowane obiekty mogą wyglądać na zniekształcone, jeśli podczas
nagrywania szybko przemieszczają się przez kadr.
298
„„ Wi‑Fi
Nie można uzyskać dostępu do menu Wi‑Fi za pomocą przycisku .
zz Menu Wi‑Fi jest niedostępne, gdy aparat jest podłączony do drukarki
lub komputera za pomocą kabla. Odłącz kabel.
Nie można nawiązać połączenia z punktem dostępu.
zz Upewnij się, że w punkcie dostępu wybrany jest kanał komunikacyjny
obsługiwany przez aparat. Zalecane jest ręczne wskazanie
obsługiwanego kanału zamiast automatycznego przypisywania kanału.
Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych kanałów można
znaleźć w witrynie firmy Canon.
Wysyłanie obrazów trwa długo lub połączenie bezprzewodowe zostało
przerwane.
zz Należy unikać korzystania z aparatu w pobliżu źródeł zakłóceń
sygnału Wi‑Fi, takich jak kuchenki mikrofalowe lub inne urządzenia
działające w pasmie 2,4 GHz.
zz Umieść aparat bliżej urządzenia, z którym próbujesz nawiązać
połączenie (np. punktu dostępu), i upewnij się, że między urządzeniami
nie znajdują się żadne przedmioty.
Nie można sparować aparatu ze smartfonem przy użyciu połączenia
Bluetooth.
zz Parowanie ze smartfonem przy użyciu połączenia Bluetooth jest
niemożliwe, jeśli po wybraniu opcji [Funkcja Bluetooth] →
[Funkcja Bluetooth] → [Pilot] używany jest bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania BR-E1.
„„ Kody błędów
Zostaną wyświetlone kody błędów (Errxx) i zalecane działania.
zz Kody błędów są wyświetlane w przypadku wystąpienia problemów
z aparatem. Jeśli problem nie ustępuje, należy zanotować kod błędu
(Errxx) i skontaktować się z punktem obsługi klienta.
zz Numery błędów komunikacji bezprzewodowej (Errxx) są wyświetlane
w prawej górnej części ekranu i dostępne przy użyciu opcji
[Ustawienia komun. bezprzew.] → [Funkcja Wi‑Fi]. Aby wyświetlić
szczegółowe informacje o błędzie na ekranie informacji, naciśnij
przycisk .
299
Informacje wyświetlane na ekranie
zz Podczas fotografowania
(47)
(48)
(49) (50) (51)
(54)
(52)
(53)
(14) (15)
(16)
(17)(18)(19)(20)(21)
(1)
(3)
(5)
(44)
(10)
(12)
(45)
(55)
(22)
(2)
(23)
(24)
(4)
(25)
(6)
(7)
(26)
(27)
(8)
(28)
(29) (30)
(9)
(11)
(32)
(13)
(56)
(57)
(31)
(33)
(39) (40) (41) (42)(43)
(34) (35) (36)(37)(38)
(46)
(59) (60) (61)
(63) (64) (65)
(62)
(58)
(66)
(1)
Ikona trybu fotografowania, sceny
(9)
(2)
Metoda AF
(10) Ostrzeżenie o poruszeniu aparatu
Filtr szary
(3)
Bracketing ostrości / Liczba zdjęć
(11) Migawka dotyk.
(4)
Działanie AF
(5)
Linie siatki
(12) Wyzwalanie migawki /
samowyzwalacz
(6)
Tryb pomiaru
(13) Blokowanie AE
(7)
Jakość obrazu
(8)
Jakość nagrywania filmów
(14) Liczba zdjęć do zapisania /
do zapisania
liczba rolek
300
(15) Maksymalna liczba zdjęć w serii /
maksymalna liczba plików
(ustalone na 1)
w serii
(41) Siła sygnału Wi‑Fi
(42) Priorytet jasnych partii obr.
(43) Czułość ISO
(16) Dostępny czas nagrywania filmów
(44) Migawka wideo
(17) Poziom naładowania akumulatora
(18) Powiększenie, cyfrowy telekonwerter
(19) Punkt AF
(20) Ramka punktu pomiaru
(45) Wskaźnik
(46) Filmowy Serwo AF
(47) Inteligentna stabilizacja obrazu
(21) Poziomica elektr.
(48) Tryb hybrydowy automatyczny/
typ przeglądu
(22) Szybkie sterowanie
(49) Tryb serii RAW
(23) Histogram
(50)
(24) Zakres ostrości
(51) Red. szumów zdjęć seryj.
(25) Balans bieli
(52)
(26) Styl obrazów
(53) Pasek powiększenia
(27) Autom. optymalizator jasności
(54)
Wymagany czas
(28) Filtry twórcze
(55)
Interwał
(29) Utwórz folder
(56) Korekta balansu bieli
(30) Symulacja ekspozycji
(57) Film z efekt. miniatury
(31) Stan połączenia przez Bluetooth
ze smartfonem i pobierania
informacji GPS
(58) Wskaźnik MF
(32) Stempel daty
(33) Stan połączenia Bluetooth
(34) Czas naświetlania
(35) Migawka elektroniczna
(36) Tryb błysku / Blokada ekspozycji
lampy
(37) Wartość przysłony
Wstępne rejestr.
Liczba zdjęć
(59) Parametry wyświetlania
(60) Tryb Eco
(61) Stabilizacja obrazu
(62) Korygowanie ekspozycji
(63) Usuwanie wiatru
(64) Tłumik
(65)
Autom. wolna migawka
(66)
Autom. poz.
(38) Korekta ekspozycji z lampą/
poziom ilości światła
(39) Wskaźnik poziomu ekspozycji
(40) Sekw.naświetl.
301
zz Podczas odtwarzania
(1)
(1)
(2)
(8)
(9) (10)
(3) (4)
(11)
(6)
(5)
(7)
(12)
(13)
Bieżący obraz/całkowita liczba
obrazów
(7)
Numer folderu — numer pliku
(8)
Czas naświetlania
(2)
Poziom naładowania akumulatora
(9)
Wartość przysłony
(3)
Siła sygnału Wi‑Fi
(10) Poziom korygowania ekspozycji
(4)
Stan połączenia Bluetooth
(11) Czułość ISO
(5)
Ocena
(12) Priorytet jasnych partii obr.
(6)
Ochrona
(13) Jakość obrazu*
*Obrazy, do których zastosowano filtry twórcze, obróbkę obrazu RAW, zmianę
].
wielkości, kadrowanie lub korektę czerwonych oczu, są oznaczone ikoną [
Skadrowane zdjęcia są oznaczone ikoną [ ].
302
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)
(10)
(15)(16)
(1)
Data/godzina fotografowania
(2)
Histogram
(12)
(5)
(6)
(11)
(17)
(18)
(7)
(8)
(12) (13)
(14)
(19)
(20)
Autom. poz.
(4)
(13) Korekta ekspozycji z lampą /
Red. szumów zdjęć seryj.
Tryb fotografowania / Tryb serii RAW
(14)
Tryb pomiaru
Czas naświetlania
(5)
Wartość przysłony
(15) Autom. optymalizator jasności
(6)
Poziom korygowania ekspozycji
(16) Filtr szary
(7)
Czułość ISO
(17) Wielkość nagrywanego filmu
(8)
Priorytet jasnych partii obr.
(18) Jakość obrazu*
(9)
Balans bieli
(19) Czas nagrywania filmów /
Tryb serii RAW
(3)
(10) Korekta balansu bieli
(11) Szczegóły ustawień stylu obrazów
(20) Rozmiar pliku
*Obrazy, do których zastosowano filtry twórcze, obróbkę obrazu RAW, zmianę
].
wielkości, kadrowanie lub korektę czerwonych oczu, są oznaczone ikoną [
Skadrowane zdjęcia są oznaczone ikoną [ ].
303
Zalecenia dotyczące funkcji
bezprzewodowych
zz Przed wyeksportowaniem (czyli m.in. przed wywiezieniem poza
granice Japonii lub prezentowaniem osobom niebędącym obywatelami
tego kraju) zawartych w niniejszym aparacie podzespołów lub
technologii, które podlegają przepisom dotyczącym wymiany i handlu
międzynarodowego, niezbędne może być uzyskanie od rządu Japonii
zezwolenia na eksport lub transakcje serwisowe.
zz W tym produkcie wykorzystano amerykańskie algorytmy szyfrowania,
które podlegają przepisom eksportowym U.S. Export Administration
Regulations i nie mogą być eksportowane lub przekazywane do kraju
objętego embargo handlowym Stanów Zjednoczonych.
zz Należy zanotować ustawienia używanej sieci Wi‑Fi. Ustawienia
komunikacji bezprzewodowej zapisane w tym produkcie mogą zostać
zmienione lub usunięte na skutek nieprawidłowego korzystania z tego
produktu, oddziaływania fal radiowych lub ładunków elektrostatycznych
albo wypadku bądź wadliwego działania. Firma Canon nie ponosi
odpowiedzialności za szkody pośrednie lub bezpośrednie ani za straty
przychodów wynikające z pogorszenia lub zniknięcia zawartości.
zz Przed przekazaniem prawa własności do tego produktu innej osobie,
wyrzuceniem go lub wysłaniem do naprawy należy przywrócić w nim
domyślne ustawienia komunikacji bezprzewodowej, usuwając wszystkie
wprowadzone przez siebie ustawienia.
zz Firma Canon nie oferuje rekompensaty za szkody wynikające z utraty
lub kradzieży tego produktu.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za straty ani szkody
wynikające z nieupoważnionego dostępu do zarejestrowanych
urządzeń docelowych za pomocą tego produktu w przypadku jego
utraty lub kradzieży.
zz Należy korzystać z produktu zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi
w tym przewodniku.
Z funkcji bezprzewodowych tego produktu należy korzystać zgodnie
z zaleceniami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji. Firma Canon nie
ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z użytkowania
funkcji i produktu niezgodnie z zaleceniami zamieszczonymi
w niniejszym podręczniku.
304
zz Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Z uwagi na to, że sieć Wi‑Fi przesyła sygnały za pośrednictwem fal
radiowych, należy stosować bardziej rygorystyczne zabezpieczenia
niż w przypadku przewodowej sieci LAN.
Podczas korzystania z sieci Wi‑Fi należy uwzględniać następujące zalecenia:
zz Należy korzystać z sieci tylko zgodnie z otrzymanym upoważnieniem.
Ten produkt wyszukuje sieci Wi‑Fi w otoczeniu i wyświetla na ekranie
wynik poszukiwań. Na liście mogą pojawiać się również sieci, do
korzystania z których użytkownik nie ma upoważnienia (nieznane sieci).
Jednak próba nawiązania połączenia z takimi sieciami lub korzystania
z nich może zostać uznana za nieupoważniony dostęp. Należy
korzystać z sieci wyłącznie zgodnie z posiadaną autoryzacją i nie
nawiązywać połączenia z nieznanymi sieciami.
Jeżeli ustawienia zabezpieczeń nie zostały prawidłowo skonfigurowane,
mogą występować następujące problemy.
zz Monitorowanie transmisji
Nieupoważnione osoby trzecie mogą monitorować transmisję Wi‑Fi
i przechwytywać wysyłane dane.
zz Nieupoważniony dostęp do sieci
Osoby trzecie mające złowrogie zamiary mogą uzyskać
nieupoważniony dostęp do sieci użytkownika w celu kradzieży,
modyfikacji lub niszczenia zawartych w niej informacji. Ponadto
użytkownik może być narażony na inne rodzaje nieupoważnionego
dostępu, np. kradzież tożsamości (podawanie się za inną osobę
w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do informacji) lub ataki
polegające na korzystaniu z nieupoważnionego dostępu do sieci
użytkownika w celu infiltrowania innych systemów.
Aby zapobiec występowaniu tego typu problemów, należy skutecznie
zabezpieczyć swoją sieć Wi‑Fi.
Z funkcji Wi‑Fi tego aparatu można korzystać tylko po zapoznaniu się
z zabezpieczeniami Wi‑Fi oraz rozważeniu potencjalnych zagrożeń
i korzyści wynikających z modyfikacji ustawień zabezpieczeń.
305
Oprogramowanie innych firm
zz AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK.
All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes)
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. source
‌
code distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer;
2. binary
‌
distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. the
‌ name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided ‚as is’ with no explicit or implied warranties in
respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or
fitness for purpose.
306
zz CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
307
zz KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
* R
edistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* R
edistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* N
either the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
308
Zalecenia dotyczące danych
osobowych i bezpieczeństwa
Jeśli zapisano w aparacie dane osobowe i/lub ustawienia zabezpieczeń
sieci Wi‑Fi, np. hasła itd., należy pamiętać, że dane takie i ustawienia mogą
nadal w nim pozostawać.
Przed przekazaniem prawa własności do tego aparatu innej osobie,
wyrzuceniem go lub wysłaniem do naprawy należy wykonać poniższe
czynności, aby zapobiec ujawnieniu wspomnianych danych i ustawień.
zz Usuń zarejestrowane w aparacie informacje o zabezpieczeniach sieci
Wi‑Fi, wybierając w menu Ustawienia Wi‑Fi opcję [Kasuj nastawy].
309
Znaki towarowe i licencjonowanie
zz Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i (lub) innych krajach.
zz Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
zz App Store, iPhone oaz iPad są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
zz Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C LLC.
zz HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
HDMI Licensing LLC.
zz Wi‑Fi®, Wi‑Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ i Wi‑Fi Protected Setup™
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
stowarzyszenia Wi‑Fi Alliance.
zz Słowo i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Bluetooth SIG, Inc., których firma Canon Inc. używa w ramach
uzyskanej licencji. Pozostałe znaki towarowe i ich nazwy handlowe
należą do odpowiednich właścicieli.
zz Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
zz W tym urządzeniu zastosowano technologię exFAT licencjonowaną
przez firmę Microsoft.
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Uwaga wyświetlana w języku angielskim według wymagań.
310
zz THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A
CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE
REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH
THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC
VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A
PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
311
Zastrzeżenie prawne
zz Nieupoważnione powielanie niniejszej instrukcji jest zabronione.
zz Wszystkie pomiary wykonano zgodnie ze standardami firmy Canon
dotyczącymi testowania.
zz Informacje ulegają zmianom bez powiadamiania w odniesieniu
do specyfikacji produktu i wyglądu.
zz Ilustracje i zrzuty ekranów użyte w niniejszej instrukcji mogą się
nieznacznie różnić od faktycznego wyglądu urządzenia.
zz Niezależnie od powyższych postanowień firma Canon nie ponosi
odpowiedzialności za żadne straty wynikające z użytkowania tego
produktu.
312
Skorowidz
Liczby
Bluetooth 213, 241
Błysk wyłączony 107
Bracketing ostrości 153
1-punktowy AF 149
A
C
AF dot. z przec. 146
AF punktowy 149
Akcesoria 283
Akumulator
Ładowanie 21, 287
Oszcz.energii 251
Tryb Eco 250
Aparat
Resetowanie 275
Art. olejny HDR
(tryb fotografowania) 83
Art. standard HDR
(tryb fotografowania) 83
Art. uwypukl. HDR
(tryb fotografowania) 83
Art. żywy HDR
(tryb fotografowania) 83
Autom. poz. 159
Automatyczny optymalizator
jasności 127
Autoportret
(tryb fotografowania) 62, 65
Av (tryb fotografowania) 91
C (tryb fotografowania) 273
Camera Connect 213
CANON iMAGE GATEWAY 234
Ciągły AF 151
Cyfrowy telekonwerter 160
Czułość ISO 122, 125
D
Data/czas/strefa
Ustawienia 25
Zmiana 254
Długi czas ekspozycji 94
Dodawanie do zdjęć znaczników
geograficznych 224
DPOF 194
Drukowanie 194, 226, 292
Duża szybk. klatek 162
E
Edytowanie
Kadrowanie 203
Korekta czerwonych oczu 200
Zmiana wielkości zdjęć 205
Efekt akwareli
(tryb fotografowania) 82
Efekt aparatu zabawki
(tryb fotografowania) 82
Efekt miniatury
(tryb fotografowania) 82, 85
B
Balans bieli (kolor) 133
Balans bieli według wzorca 135
Blokowanie AE 96
Blokowanie AF 101
Blokowanie FE 108
313
Efekt rybiego oka
(tryb fotografowania) 82
Ekran
Ikony 300
Język wyświetlacza 25, 255
Ekran przeskoku 209
Ekran szybkich nastaw 41
Obsługa dotykowa 49
Podstawowa obsługa 37
Ekspozycja
Blokowanie AE 96
Blokowanie FE 108
Kompensacja 119
Ekspozycja Bulb 94
G
F
K
Fajerwerki (tryb fotografowania) 64
Film HDR 88
Film poklatkowy gwiazd
(tryb fotografowania) 76
Film poklatkowy (tryb filmowania) 170
Film z efekt. miniatury
(tryb fotografowania) 166
Filmy
Edytowanie 180
Servo AF 164
Utwórz album 201
Wielkość nagrania 161
Filtr szary 129
Fotografowanie
Informacje o obrazie 300
Fotografowanie z użyciem sekwencji
naświetlania 120
Funkcje bezprzewodowe 212, 304
Funkcje indywidualne 270
Funkcje Wi-Fi 212
Kadrowanie 203
Karty pamięci 22
Kolor (balans bieli) 133
Kompensacja mocy błysku 110
Kompresja 103
Komunikaty o błędach 299
Kontrola podśw. HDR
(tryb fotografowania) 64
Korekta czerwonych oczu 200
Gładka cera (tryb fotografowania) 62
Gniazdo 285, 291, 292
Gwiaździsta noc
(tryb fotografowania) 72
I
Ikony 300, 302
J
Jakość obrazu 103
Język wyświetlacza
Ustawienia 25
Zmiana 255
L
Lampa błyskowa
Błysk+dł.czas 107
Błysk wyłączony 107
Kompensacja mocy błysku 110
Synchronizacja błysku 112
Lampka 152
Liczba pikseli (rozmiar obrazu) 103
Linie siatki 263
314
Ł
P
Ładowanie 21, 287
Ładowarka 283
P (tryb fotografowania) 89
Panoramowanie
(tryb fotografowania) 68
Pasek 20
PictBridge 226, 284, 292
Pokaz przezroczy 207
Portret (tryb fotografowania) 62
Powiększenie 177
Powiększenie cyfrowe 95
Priorytet tonów 128
Program AE 89
Proporcje obrazu 105
Przewód HDMI 285
Punkty AF 45, 150
M
M (tryb fotografowania) 92
Makro (zakres ostrości) 97
Menu
Obsługa dotykowa 50
Podstawowa obsługa 39
Tabela 42
Metoda AF 149
Metoda pomiaru 130
MF (ręczna regulacja ostrości) 98
Miękka ostrość
(tryb fotografowania) 81
Migawka dotyk. 145
Migawka elektroniczna 147
Migawka wideo 168, 201
Moje Menu 279
R
RAW 103
Redukcja szumów przy wysokiej
czułości ISO 143
Resetowanie 275
Ręczna ekspozycja filmu
(tryb fotografowania) 87
Ręczne ustawianie ostrości
(zakres ostrości) 98
Rozwiązywanie problemów 296
N
Nasycenie 139
Nieostre tło (tryb fotografowania) 81
Numery plików 245
O
S
Obracanie 190
Obróbka obrazu RAW 198
Ocenianie 206
Ochrona 187
Ochrona obrazów 187
Opcje fotoksiążki 196
Oprogramowanie
Automatyczne wysyłanie obrazów
do komputera 230
Oszcz.energii 251
Samowyzwalacz 115
Serie zdjęć 114
Servo AF 148
Stabilizacja obrazu 157
Standard TV 257
Styl obrazów 137, 139, 142
Sygnał „bip” 259
315
Ś
Wyświetlanie 30, 175
Ekran przeskoku 209
Obsługa dotykowa 52
Pokaz przezroczy 207
Powiększenie 177
Przeglądy filmowe 178
Widok miniatur 179
Wyszukiwanie obrazów 208
Wyświetlanie na telewizorze 285
Wyświetlanie pojedynczych
zdjęć 175
Wyświetlanie na telewizorze 285
Ślady gwiazd (tryb fotografowania) 74
T
Temperatura barwowa 133
Tłumik 163
Tryb automatyczny
(tryb fotografowania) 56
Tryb Eco 250
Tryb hybrydowy automatyczny
(tryb fotografowania) 60
Tryb serii RAW 116
Tv (tryb fotografowania) 90
Twarz+Śledzenie 149
Z
Zakres ostrości
Makro 97
Ręczne ustawianie ostrości 98
Zapisywanie zdjęć na
komputerze 291
Zasilanie 283
Zdjęcia
Czas wyświetlania 106
Ochrona 187
Usuwanie 191
Zdjęcia nocne z ręki
(tryb fotografowania) 63
Zdjęcie panoram.
(tryb fotografowania) 66
Ziarnisty Cz/B
(tryb fotografowania) 81
Zmiana lub usuwanie informacji
dotyczących połączeń 242
Zmiana wielkości zdjęć 205
Zoom 28, 56, 95, 102
Zoom punktu AF 98
U
Ustawianie ostrości
Blokowanie AF 101
Punkt AF 149
Servo AF 148
Wspomaganie MF 100
Usuwanie 191
Usuwanie wiatru 163
W
Widok miniatur 179
Wspom. AF 152
Wspomaganie MF 100
Wysyłanie zdjęć 234
Wysyłanie zdjęć do
smartfona 215, 223
Wysyłanie zdjęć do usług
sieci Web 234
Wyszukiwanie 208
Ż
Żywność (tryb fotografowania) 63
316
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising