Canon | PowerShot SX70 HS | User manual | Canon PowerShot SX70 HS User manual

Canon PowerShot SX70 HS User manual
Zaawansowana instrukcja obsługi
Spis treści
Podstawowe informacje o aparacie
Fotografowanie
Odtwarzanie
Funkcje bezprzewodowe
Ustawienia funkcji
Akcesoria
Wskazówki dotyczące korzystania z aparatu
Skorowidz
POLSKI
CEL-SX5AA2G1
© CANON INC. 2018
Uwagi wstępne i informacje prawne
zz Warto wykonać i wyświetlić kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność,
że zostały prawidłowo zarejestrowane. Firma Canon Inc. i jej podmioty
zależne i stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za żadne
szkody następcze wynikające z nieprawidłowego działania aparatu
fotograficznego lub akcesoriów (w tym kart pamięci), związane
z niezapisaniem zdjęcia lub zapisaniem go w postaci niezdatnej
do odczytu maszynowego.
zz Nieupoważnione fotografowanie lub nagrywanie (w formie filmu i/lub
dźwięku) przez użytkownika innych osób lub materiałów chronionych
prawem autorskim może stanowić naruszenie prywatności tych osób
i/lub praw należących do innych osób, m.in. prawa autorskiego i innych
praw do własności intelektualnej. Należy pamiętać, że ograniczenia
mogą mieć zastosowanie, nawet jeśli to fotografowanie lub nagrywanie
jest wykonywane wyłącznie do użytku osobistego.
zz Wiadomości na temat gwarancji na aparat fotograficzny i informacje
umożliwiające skontaktowanie się z działem obsługi klienta można
znaleźć w dostarczonym wraz z aparatem pakiecie materiałów dla
użytkownika, w części dotyczącej gwarancji.
zz Mimo że ekran został wyprodukowany z zastosowaniem niezwykle
precyzyjnych technik wytwarzania, a ponad 99,99% pikseli spełnia
wymagania projektowe, w rzadkich przypadkach niektóre piksele mogą
być uszkodzone albo przybierać na stałe kolor czerwony lub czarny.
Nie oznacza to uszkodzenia aparatu ani nie wpływa na rejestrowane
obrazy.
zz Podczas długotrwałego korzystania z aparatu może się on rozgrzać.
Nie oznacza to uszkodzenia.
2
Wprowadzenie
zz Aby przejść do początku rozdziału, kliknij jego tytuł w prawej górnej
części strony.
zz Aby przechodzić między stronami, klikaj ikony u dołu każdej strony.
: Przejdź do pierwszej strony
: Wróć do poprzedniej strony
: Wstecz o jedną stronę
: Do przodu o jedną stronę
zz Instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku mają zastosowanie
do aparatu przy poniższych ustawieniach domyślnych.
zz Karty, takie jak
, służą do identyfikacji trybów używanych
w instrukcjach dotyczących fotografowania. Niektóre funkcje są
dostępne również w innych trybach.
zz Aby uzyskać wskazówki ułatwiające korzystanie z aparatu, kliknij
ikonę
.
zz Konwencje stosowane w tekście
zz W niniejszej instrukcji ikony służą do symbolizowania odpowiednich
przycisków i tarcz aparatu, na których się znajdują lub które przypominają.
zz Poniższe elementy sterujące aparatu zostały oznaczone ikonami.
zz Ikony wyświetlane na ekranie zostały ujęte w nawiasy.
zz Numery na niektórych rysunkach i ilustracjach odnoszą się do numerów
w punktach instrukcji.
zz = xx: strony z pokrewnymi informacjami (w tym przykładzie „xx” oznacza
numer strony)
zz Dla wygody odnośnie do wszystkich obsługiwanych kart pamięci
stosuje się po prostu określenie „karta pamięci”.
3
Spis treści
Uwagi wstępne i informacje prawne.............................................. 2
Wprowadzenie.............................................................................. 3
Konwencje stosowane w tekście......................................................3
Podstawy obsługi aparatu........................................................... 15
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa......................................... 18
Podstawowe informacje o aparacie................................ 21
Przygotowanie............................................................................. 22
Mocowanie paska...........................................................................22
Ładowanie akumulatora.................................................................23
Przygotowywanie karty pamięci.....................................................24
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora i karty pamięci.....................25
Ustawianie daty, godziny, strefy czasowej i języka.........................27
Trzymanie aparatu...................................................................... 29
Wypróbowanie aparatu............................................................... 30
Fotografowanie...............................................................................30
Wyświetlanie...................................................................................32
Nazwy elementów aparatu.......................................................... 33
Przód..............................................................................................33
Tył...................................................................................................34
Wizjer.......................................................................................... 35
Regulacja kąta nachylenia ekranu.............................................. 36
Działanie wskaźnika.................................................................... 37
Ustawianie trybu fotografowania................................................. 38
Konfigurowanie funkcji aparatu................................................... 39
Ekran szybkich nastaw...................................................................39
Ekran menu....................................................................................40
Funkcje dostępne na ekranie szybkich nastaw........................... 42
Ustawienia menu......................................................................... 43
Ekran trybu fotografowania......................................................... 45
Ramki na ekranie fotografowania................................................ 46
Opcje ekranu informacyjnego w trybie fotografowania............... 47
4
Opcje ekranu informacyjnego w trybie odtwarzania................... 48
Przełączanie histogramów..............................................................49
Klawiatura ekranowa................................................................... 50
Fotografowanie................................................................. 51
Fotografowanie przy użyciu ustawień dobieranych
przez aparat (Tryb automatyczny/tryb hybrydowy
automatyczny)............................................................................. 52
Fotografowanie w trybie hybrydowym automatycznym..................54
Fotografowanie panoram (tryb zdjęć panoramicznych).............. 55
Fotografowanie obiektów w ruchu (tryb Sport)............................ 56
Fotografowanie w szczególnych sceneriach
(tryb specjalnego ujęcia)............................................................. 57
Fotografowanie siebie z optymalnymi ustawieniami
(tryb Autoportret).............................................................................60
Fotografowanie z efektami fotograficznymi
(tryb filtrów twórczych)................................................................ 61
Wykonywanie zdjęć, na których przedmioty wyglądają jak
miniatury (Efekt miniatury)..............................................................64
Nagrywanie różnych filmów (tryb filmu)...................................... 65
Nagrywanie filmów z określonymi czasami naświetlania
i wartościami przysłony (ręczna ekspozycja filmu).........................65
Fotografowanie w trybie Programowa AE (Tryb P)..................... 67
Fotografowanie przy określonych wartościach czasu
naświetlania (Tryb Tv)................................................................. 68
Fotografowanie przy określonych wartościach przysłony
(Tryb Av)...................................................................................... 69
Fotografowanie przy określonych wartościach czasu
naświetlania i przysłony (Tryb M)................................................ 70
Dalsze powiększanie obiektów (Powiększenie cyfrowe)............. 71
Blokowanie jasności/ekspozycji obrazu (Blokada AE)................ 72
Łatwe ponowne uchwycenie obiektów po ręcznym
powiększeniu (Wspomaganie kadrowania — wyszukiwanie)..... 73
Opcje obszaru wyświetlanego........................................................74
5
Automatyczne powiększanie w reakcji na ruch obiektu
(Automatyczne powiększenie).................................................... 75
Dostosowanie stałego rozmiaru wyświetlanej twarzy.....................76
Zapobieganie utracie z oczu obiektów po powiększeniu
(Wspomaganie kadrowania — blokada)..................................... 77
Wyłączanie wyświetlania obiektu na środku...................................78
Zdjęcia z małej odległości (Makro).............................................. 79
Fotografowanie w trybie ręcznej regulacji ostrości...................... 80
Ułatwiona identyfikacja obszaru regulacji ostrości
(Wspomaganie MF)........................................................................81
Fotografowanie przy użyciu funkcji blokowania AF..................... 82
Zmiana jakości obrazu................................................................ 83
Rejestrowanie obrazów w formacie RAW.......................................83
Zmiana współczynnika proporcji................................................. 84
Zmiana czasu wyświetlania obrazu po zarejestrowaniu............. 85
Zmiana trybu lampy błyskowej.................................................... 86
Blokowanie jasności/ekspozycji na zdjęciach z lampą
(Blokada ekspozycji lampy)......................................................... 87
Konfigurowanie nastaw błysku.................................................... 88
Ustawianie korekty ekspozycji z lampą..........................................88
Ustawianie ilości światła.................................................................89
Zmiana synchronizacji błysku.........................................................90
Korekta czerwonych oczu...............................................................90
Konfigurowanie opcji Bezpieczna FE.............................................91
Serie zdjęć.................................................................................. 92
Korzystanie z samowyzwalacza.................................................. 93
Dodawanie stempla daty............................................................. 94
Regulacja jasności obrazu (korygowanie ekspozycji)................. 95
Seria zdjęć z ustawieniami automatycznej ekspozycji
(fotografowanie z użyciem sekwencji naświetlania).......................96
Zmiana czułości ISO................................................................... 98
Dostosowywanie automatycznych ustawień ISO...........................98
Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu
(Automatyczny optymalizator jasności)....................................... 99
Zmiana metody pomiaru........................................................... 100
6
Ustawianie timera pomiarowego............................................... 101
Konfigurowanie symulacji ekspozycji........................................ 102
Rejestrowanie naturalnych kolorów (Balans bieli)..................... 103
Balans bieli według wzorca..........................................................104
Dostosowywanie kolorów (ustawienia stylu)............................. 105
Fotografowanie przy użyciu funkcji Servo AF........................... 106
Wybór metody AF...................................................................... 107
Wybieranie obiektów do ustawiania ostrości (Śledzenie AF).......108
Przemieszczanie punktu AF.........................................................109
Zmiana ustawienia ostrości........................................................110
Konfigurowanie oświetlenia wspomagającego AF..................... 111
Zmiana ustawień funkcji stabilizacji obrazu...............................112
Korygowanie silnych drgań aparatu............................................. 112
Korzystanie z automatycznego poziomowania..........................113
Używanie cyfrowego telekonwertera..........................................114
Zapisywanie wartości powiększenia lub pozycji MF..................115
Zmiana wielkości podczas nagrywania filmu.............................116
Konfiguracja ustawień nagrywania dźwięku..............................117
Regulowanie głośności rejestrowanego dźwięku......................... 117
Filtr wiatru..................................................................................... 118
Tłumik........................................................................................... 118
Konfigurowanie opcji Filmowy Serwo AF...................................119
Używanie funkcji Automatyczna wolna migawka...................... 120
Efekt miniatury w filmach (Film z efektem miniatury)................ 121
Rejestrowanie migawek wideo.................................................. 122
Nagrywanie filmów poklatkowo................................................. 124
Konfigurowanie wyświetlanych informacji dla wyjścia HDMI.... 125
Ustawianie typu przeglądu filmowego....................................... 126
Odtwarzanie..................................................................... 127
Wyświetlanie............................................................................. 128
Powiększanie zdjęć................................................................... 129
Wyświetlanie przeglądów filmowych......................................... 130
Znajdowanie obrazów wyświetlanych w postaci miniatur......... 131
7
Edytowanie filmów.................................................................... 132
Usuwanie początku/końca filmów.................................................132
Zapisywanie kadrów filmów 4K jako zdjęć...................................134
Edytowanie przeglądów filmowych...............................................135
Ochrona obrazów...................................................................... 136
Ochrona wielu zdjęć.....................................................................136
Obracanie obrazów................................................................... 138
Usuwanie obrazów.................................................................... 139
Usuwanie wielu obrazów naraz....................................................139
Dodawanie obrazów do zleceń wydruku obrazów (DPOF)....... 141
Drukowanie zdjęć dodanych do Zlecenia wydruku obrazów
(DPOF).........................................................................................142
Dodawanie zdjęć do fotoksiążki................................................ 143
Korekta czerwonych oczu......................................................... 144
Kadrowanie............................................................................... 145
Zmiana rozmiaru obrazów......................................................... 147
Ocenianie obrazów................................................................... 148
Wyświetlanie pokazów przezroczy............................................ 149
Znajdowanie zdjęć spełniających warunki filtra......................... 150
Znajdowanie obrazów przy użyciu pokrętła głównego.............. 151
Łączenie migawek wideo.......................................................... 152
Rozpoczynanie odtwarzania od ostatniego wyświetlanego
obrazu....................................................................................... 154
Funkcje bezprzewodowe................................................ 155
Dostępne funkcje bezprzewodowe........................................... 156
Zapisywanie obrazów z aparatu na smartfonie......................... 158
Łączenie ze smartfonami przez Wi‑Fi za pomocą
przycisku Wi‑Fi.............................................................................162
Ograniczanie wyświetlania obrazów.............................................164
Funkcje używane ze smartfonami............................................. 165
Automatyczne wysyłanie obrazów do smartfona podczas
fotografowania..............................................................................165
Fotografowanie zdalne podczas wyświetlania obrazu na żywo
z aparatu w smartfonie.................................................................165
8
Sterowanie aparatem za pomocą smartfona................................166
Dodawanie do obrazów znaczników geograficznych podczas
fotografowania..............................................................................166
Łączenie z drukarkami za pomocą Wi‑Fi.................................. 167
Nawiązywanie połączenia z punktem dostępu.............................169
Automatyczne wysyłanie obrazów do komputera..................... 171
Przesyłanie obrazów do usług sieci Web.................................. 174
Rejestrowanie usług sieci Web.....................................................174
Przesyłanie obrazów do usług sieci Web.....................................178
Ponowne łączenie przez Wi‑Fi.................................................. 179
Kończenie połączeń Wi‑Fi......................................................... 180
Usuwanie informacji o urządzeniach sparowanych poprzez
Bluetooth................................................................................... 181
Zmiana lub usuwanie ustawień połączenia............................... 182
Ustawienia funkcji........................................................... 183
Wybieranie i tworzenie folderów............................................... 184
Zmienianie numeracji plików..................................................... 185
Konfigurowanie automatycznego obracania obrazów
pionowych................................................................................. 186
Formatowanie kart pamięci....................................................... 187
Konfigurowanie przewodnika funkcji......................................... 188
Korzystanie z trybu Eco............................................................ 189
Dostosowywanie funkcji oszczędzania energii......................... 190
Dostosowywanie jasności ekranu............................................. 191
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej............................... 192
Zmiana języka........................................................................... 193
Ustawianie standardu TV.......................................................... 194
Dostosowywanie dźwięków....................................................... 195
Regulacja głośności.................................................................. 196
Ustawianie rozdzielczości wyjściowej HDMI............................. 197
Dostosowywanie funkcji przycisku zoomu................................ 198
Zmiana funkcji przycisków wybierania punktu AF
i blokady AE.............................................................................. 199
9
Konfigurowanie wyświetlanych informacji o fotografowaniu..... 200
Ustawianie priorytetu ekranu fotografowania przy użyciu
parametrów wyświetlania.......................................................... 201
Ustawianie trybu wyświetlania.................................................. 202
Czas cofania obiektywu............................................................ 203
Ustawianie odwróconego obrazu.............................................. 204
Ustawianie wyświetlania ekranu startowego............................. 205
Wyświetlanie jednostek metrycznych/niemetrycznych.............. 206
Konfigurowanie funkcji indywidualnych..................................... 207
Dostosowywanie przycisków........................................................208
Własne tryby fotografowania (C1/C2)....................................... 209
Przywracanie ustawień domyślnych aparatu............................ 210
Wprowadzanie informacji o prawach autorskich w celu ich
zapisywania w danych obrazów.................................................211
Pobieranie instrukcji/oprogramowania przy użyciu kodu QR.... 212
Wyświetlanie logo certyfikatów................................................. 213
Zapisywanie najczęściej używanych elementów menu
fotografowania (Moje menu)..................................................... 214
Zmiana nazw kart Mojego menu..................................................215
Usuwanie karty Mojego menu......................................................215
Usuwanie wszystkich kart Mojego menu......................................216
Usuwanie wszystkich dodanych pozycji.......................................216
Dostosowywanie wyglądu Mojego menu......................................217
Akcesoria......................................................................... 218
Akcesoria opcjonalne................................................................ 219
Zasilanie.......................................................................................219
Inne...............................................................................................219
Drukarki........................................................................................220
Korzystanie z akcesoriów opcjonalnych.................................... 221
Odtwarzanie obrazów i filmów na ekranie telewizora...................221
Korzystanie z osłony obiektywu (sprzedawanej oddzielnie).........222
Korzystanie z filtrów obiektywu (sprzedawanych oddzielnie).......223
Zdalna aktywacja migawki............................................................224
10
Korzystanie z elektronicznego wężyka spustowego
(sprzedawanego oddzielnie).........................................................225
Korzystanie z zewnętrznego mikrofonu........................................225
Zapisywanie obrazów na dysku komputera.............................. 226
Drukowanie obrazów................................................................. 227
Wskazówki dotyczące korzystania z aparatu............... 229
Podstawowe informacje o aparacie.......................................... 230
Uwagi dotyczące obsługi..............................................................230
Przygotowanie..............................................................................230
Trzymanie aparatu........................................................................231
Wizjer............................................................................................232
Regulacja kąta nachylenia ekranu................................................232
Konfigurowanie funkcji aparatu....................................................232
Ramki na ekranie fotografowania.................................................232
Opcje ekranu informacyjnego w trybie odtwarzania.....................233
Fotografowanie......................................................................... 234
Fotografowanie przy użyciu ustawień dobieranych
przez aparat (Tryb automatyczny/tryb hybrydowy
automatyczny)..............................................................................234
Fotografowanie panoram (tryb zdjęć panoramicznych)................237
Fotografowanie obiektów w ruchu (tryb Sport).............................238
Fotografowanie w szczególnych sceneriach
(tryb specjalnego ujęcia)...............................................................238
Nagrywanie różnych filmów (tryb filmu)........................................239
Fotografowanie w trybie Programowa AE (Tryb P).......................240
Fotografowanie przy określonych wartościach czasu
naświetlania (Tryb Tv)..................................................................241
Fotografowanie przy określonych wartościach przysłony
(Tryb Av).......................................................................................241
Fotografowanie przy określonych wartościach czasu
naświetlania i przysłony (Tryb M).................................................241
Dalsze powiększanie obiektów (Powiększenie cyfrowe)..............242
Blokowanie jasności/ekspozycji obrazu (Blokada AE)..................243
Łatwe ponowne uchwycenie obiektów po ręcznym
powiększeniu (pomoc w kadrowaniu — wyszukiwanie)...............243
11
Automatyczne powiększanie w reakcji na ruch obiektu
(Automatyczne powiększenie)......................................................243
Zapobieganie utracie z oczu obiektów po powiększeniu
(Wspomaganie kadrowania — blokada).......................................244
Zdjęcia z małej odległości (Makro)...............................................245
Fotografowanie w trybie ręcznej regulacji ostrości.......................245
Zmiana jakości obrazu..................................................................245
Zmiana trybu lampy błyskowej.....................................................246
Blokowanie jasności/ekspozycji na zdjęciach z lampą
(Blokada ekspozycji lampy)..........................................................246
Konfigurowanie nastaw błysku.....................................................247
Serie zdjęć....................................................................................247
Korzystanie z samowyzwalacza...................................................248
Dodawanie stempla daty..............................................................248
Regulacja jasności obrazu (korygowanie ekspozycji)..................248
Zmiana czułości ISO.....................................................................249
Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu
(Automatyczny optymalizator jasności)........................................249
Rejestrowanie naturalnych kolorów (Balans bieli)........................249
Fotografowanie przy użyciu funkcji Servo AF...............................250
Wybór metody AF.........................................................................250
Zmiana ustawień funkcji stabilizacji obrazu..................................251
Używanie cyfrowego telekonwertera............................................252
Zapisywanie wartości powiększenia lub pozycji MF.....................252
Zmiana wielkości podczas nagrywania filmu................................252
Konfiguracja ustawień nagrywania dźwięku.................................253
Konfigurowanie opcji Filmowy Serwo AF......................................253
Używanie funkcji Automatyczna wolna migawka..........................253
Efekt miniatury w filmach (Film z efektem miniatury)...................253
Rejestrowanie migawek wideo.....................................................254
Nagrywanie filmów poklatkowo....................................................254
Odtwarzanie.............................................................................. 255
Wyświetlanie.................................................................................255
Powiększanie zdjęć......................................................................255
Wyświetlanie przeglądów filmowych............................................255
Edytowanie filmów........................................................................256
12
Ochrona obrazów.........................................................................257
Usuwanie obrazów.......................................................................257
Dodawanie obrazów do zleceń wydruku obrazów (DPOF)..........258
Dodawanie zdjęć do fotoksiążki...................................................258
Korekta czerwonych oczu.............................................................258
Kadrowanie...................................................................................258
Zmiana rozmiaru obrazów............................................................258
Ocenianie obrazów.......................................................................259
Wyświetlanie pokazów przezroczy...............................................259
Znajdowanie obrazów spełniających warunki filtra.......................259
Łączenie migawek wideo..............................................................259
Funkcje bezprzewodowe........................................................... 260
Zapisywanie obrazów z aparatu na smartfonie............................260
Funkcje używane ze smartfonami................................................261
Łączenie z drukarkami za pomocą Wi‑Fi......................................262
Automatyczne wysyłanie obrazów do komputera.........................262
Przesyłanie obrazów do usług sieci Web.....................................262
Ustawienia funkcji..................................................................... 264
Wybieranie i tworzenie folderów...................................................264
Zmienianie numeracji plików........................................................264
Formatowanie kart pamięci..........................................................264
Dostosowywanie funkcji oszczędzania energii.............................265
Dostosowywanie jasności ekranu.................................................265
Konfigurowanie wyświetlanych informacji o fotografowaniu.........265
Konfigurowanie funkcji indywidualnych........................................265
Własne tryby fotografowania (C1/C2)...........................................266
Przywracanie ustawień domyślnych aparatu................................266
Wprowadzanie informacji o prawach autorskich w celu ich
zapisywania w danych obrazów...................................................266
Zapisywanie najczęściej używanych elementów menu
fotografowania (Moje menu).........................................................267
Akcesoria.................................................................................. 268
Akcesoria opcjonalne...................................................................268
Korzystanie z akcesoriów opcjonalnych.......................................268
Rozwiązywanie problemów....................................................... 270
13
Informacje wyświetlane na ekranie........................................... 274
Podczas fotografowania...............................................................274
Podczas wyświetlania...................................................................276
Zalecenia dotyczące funkcji bezprzewodowych....................... 278
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa..........................................279
Oprogramowanie innych firm.................................................... 280
Zalecenia dotyczące danych osobowych i bezpieczeństwa..... 283
Znaki towarowe i licencjonowanie............................................. 284
Zastrzeżenie prawne................................................................. 285
Skorowidz.................................................................................. 286
14
Podstawy obsługi aparatu
Fotografowanie
zz Korzystanie z ustawień dobieranych przez aparat (Tryb automatyczny/
tryb hybrydowy automatyczny)
-- = 52, = 54
zz Fotografowanie samego(-ej) siebie z optymalnymi ustawieniami
(Autoportret)
-- = 60
zz Fotografowanie panoram (Zdjęcie panoramiczne)
-- = 55
Udane fotografowanie osób
Portrety
(= 57)
Dopasowanie do określonych scenerii
Sport
(= 56)
Zdjęcia nocne
z ręki
(= 57)
Fajerwerki
(= 57)
15
Żywność
(= 57)
Stosowanie efektów specjalnych
Gładka cera
(= 57)
Monochrom.
(= 61)
Miękka ostrość
(= 61)
Efekt rybiego oka
(= 61)
Zdjęcia przypominające
obrazy malowane
farbami olejnymi
(= 61)
Zdjęcia przypominające
obrazy malowane
akwarelami
(= 61)
Efekt aparatu zabawki
(= 61)
Efekt miniatury
(= 64, = 121)
zz Ustawianie ostrości na twarzach
-- = 52, = 57, = 107
zz Bez użycia lampy błyskowej (Lampa błyskowa wyłączona)
-- = 86
zz Znajdowanie się na własnych zdjęciach (Samowyzwalacz)
-- = 93
zz Dodawanie stempla daty
-- = 94
zz Filmy i zdjęcia razem
-- = 54
Wyświetlanie
zz Przeglądanie obrazów
-- = 128
zz Automatyczne wyświetlanie (Pokaz przezroczy)
-- = 149
16
zz Na ekranie telewizora
-- = 221
zz Szybkie przeglądanie zdjęć
-- = 131, = 150, = 151
zz Usuwanie obrazów
-- = 139
Nagrywanie i wyświetlanie filmów
zz Nagrywanie filmów
-- = 52, = 65
zz Wyświetlanie filmów
-- = 128
Drukowanie
zz Drukowanie zdjęć
-- = 141, = 167, = 227
Zapisywanie
zz Zapisywanie zdjęć na dysku komputera
-- = 226
Korzystanie z funkcji Wi‑Fi
zz Wysyłanie zdjęć do smartfonu
-- = 158, = 165
zz Drukowanie zdjęć
-- = 167
zz Udostępnianie zdjęć online
-- = 174
zz Wysyłanie zdjęć do komputera
-- = 171
17
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
zz Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby bezpiecznie posługiwać się
produktem.
zz Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiegać
skaleczeniom lub innym obrażeniom ciała użytkownika produktu bądź innych osób.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje ryzyko spowodowania
poważnych obrażeń lub śmierci.
zz Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Pasek może się zacisnąć na szyi osoby, powodując jej uduszenie.
zz Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania zalecanych w niniejszej instrukcji
obsługi do użytku z produktem.
zz Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
zz Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy ani drgania.
zz Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów.
zz W przypadku jakichkolwiek objawów nietypowego działania produktu, np. jeśli wydobywa
się z niego dym lub dziwny zapach, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
zz Do czyszczenia produktu nie należy stosować żadnych rozpuszczalników
organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.
zz Nie należy dopuszczać do zamoczenia produktu.
zz Nie wolno wkładać do wnętrza produktu żadnych ciał obcych ani wlewać do niego cieczy.
zz Nie należy użytkować produktu w miejscach, w których występują gazy łatwopalne.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
zz Jeśli produkt jest wyposażony w wizjer, nie należy patrzeć przez niego bezpośrednio
w stronę silnych źródeł światła, np. słońca w bezchmurny dzień lub laserów i innych
jasnych źródeł sztucznego oświetlenia.
Mogłoby to doprowadzić do pogorszenia wzroku.
zz W przypadku korzystania z dostępnych w sprzedaży lub dostarczonych w zestawie
akumulatorów należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
-- Należy korzystać wyłącznie z akumulatorów przeznaczonych do danego produktu.
-- Nie należy podgrzewać akumulatorów ani trzymać ich w pobliżu ognia.
-- Nie należy ładować akumulatorów za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
-- Należy chronić złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi
stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
-- Nie należy używać przeciekających akumulatorów.
-- Przed wyrzuceniem akumulatorów należy zasłonić ich złącza taśmą lub innym
izolatorem.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
W przypadku zetknięcia się elektrolitu wyciekającego z akumulatorów ze skórą lub
odzieżą należy natychmiast przepłukać te miejsca dużą ilością wody. W przypadku
zetknięcia się elektrolitu z oczami należy przepłukać je dużą ilością czystej, bieżącej
wody i niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.
18
zz W przypadku korzystania z ładowarki lub zasilacza należy postępować zgodnie
z poniższymi instrukcjami.
-- Należy okresowo usuwać suchą ściereczką kurz zbierający się na wtyczce
przewodu zasilającego i gnieździe elektrycznym.
-- Nie należy podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
-- Nie należy korzystać z produktu, jeśli wtyczka przewodu zasilającego nie jest
wsunięta do końca do gniazda elektrycznego.
-- Należy chronić wtyczkę przewodu zasilającego i złącza przed zabrudzeniem oraz
przed zetknięciem z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi
z metalu.
-- W czasie burz z piorunami nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza, jeśli są
podłączone do gniazda elektrycznego.
-- Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.
Nie należy uszkadzać, przecinać ani modyfikować przewodu zasilającego.
-- Nie należy owijać produktu tkaniną bądź innymi materiałami w trakcie korzystania
z niego ani krótko po jego użyciu, gdy jest nadal ciepły.
-- Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas do źródła
zasilania.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
zz W trakcie korzystania z produktu należy unikać jego dłuższego kontaktu z tym
samym obszarem skóry.
Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, objawiające się
zaczerwienieniem skóry i powstawaniem na niej pęcherzy, nawet jeśli powierzchnia
produktu nie wydaje się gorąca. W przypadku korzystania z produktu w miejscach
o wysokiej temperaturze albo jeśli użytkownik ma problemy z krążeniem lub mało
wrażliwą skórę, należy używać statywu lub podobnego akcesorium.
zz Należy stosować się do wszelkich tablic informacyjnych lub komunikatów
nakazujących wyłączanie produktu w miejscach, w których jego używanie jest
zabronione.
Zlekceważenie takich zaleceń mogłoby spowodować wadliwe działanie innych urządzeń
w wyniku emisji fal elektromagnetycznych, a nawet doprowadzić do wypadków.
PRZESTROGA
Wskazuje ryzyko spowodowania
obrażeń.
zz Nie wolno emitować światła lampy błyskowej w bliskiej odległości od oczu
fotografowanej osoby.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku.
zz Pasek jest przeznaczony do użytku tylko z korpusem aparatu. Wieszanie paska
z przymocowanym produktem na haku lub na innym przedmiocie może doprowadzić
do uszkodzenia produktu. Nie należy również potrząsać produktem ani narażać go
na silne uderzenia.
zz Nie wolno wywierać dużej siły na obiektyw ani dopuszczać do uderzenia go innym
przedmiotem.
Mogłoby to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
19
zz Podczas emitowania światła lampa błyskowa silnie się nagrzewa. W trakcie
fotografowania należy trzymać palce i inne części ciała oraz wszelkie przedmioty
z dala od lampy błyskowej.
W przeciwnym razie może dojść do poparzenia użytkownika lub uszkodzenia lampy
błyskowej.
zz Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej
temperaturze.
Mogłoby to doprowadzić do silnego nagrzania lub schłodzenia produktu, przez co jego
dotknięcie groziłoby poparzeniami bądź uszkodzeniami ciała.
PRZESTROGA
Wskazuje możliwość spowodowania
uszkodzeń sprzętu.
zz Nie należy kierować aparatu w stronę silnych źródeł światła (np. słońca w bezchmurny
dzień lub intensywnych źródeł sztucznego oświetlenia).
Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy lub innych podzespołów wewnętrznych.
zz Podczas korzystania z aparatu na piaszczystej plaży lub przy silnym wietrze należy
uważać, aby pył lub piasek nie przedostały się do jego wnętrza.
zz Kurz, brud lub inne ciała obce należy usuwać z lampy błyskowej za pomocą tkaniny
lub bawełnianej szmatki.
Ciepło wydzielane przez lampę błyskową mogłoby spowodować spalenie ciał obcych
lub wadliwe działanie produktu.
zz Gdy produkt nie jest używany, należy wyjąć z niego akumulatory i schować
w bezpiecznym miejscu.
Jakiekolwiek rozszczelnienie baterii mogłoby spowodować uszkodzenie produktu.
zz Przed wyrzuceniem akumulatorów należy zasłonić styki taśmą lub innym izolatorem.
Kontakt z innymi elementami metalowymi mógłby spowodować pożar lub wybuch.
zz Jeśli ładowarka nie jest aktualnie używana, należy odłączać ją od produktu. Podczas
korzystania z ładowarki nie należy przykrywać jej tkaniną ani umieszczać na niej
innych przedmiotów.
Pozostawienie podłączonego urządzenia na dłuższy czas może spowodować jego
przegrzanie i zniekształcenie, a w rezultacie spowodować pożar.
zz Akumulatorów przeznaczonych do produktu nie należy pozostawiać w pobliżu zwierząt.
Pogryzienie przez nie akumulatorów mogłoby spowodować wyciek elektrolitu albo
przegrzanie lub wybuch, a w efekcie uszkodzenie produktu lub pożar.
zz Jeśli produkt jest wyposażony w kilka baterii, nie należy ładować jednocześnie baterii
różnego typu ani też stosować starszych baterii razem z nowszymi. Baterii nie wolno
wkładać w sposób powodujący zamianę biegunów + i –.
Mogłoby to spowodować usterkę produktu.
zz Gdy trwa odczyt/zapis karty, nie należy nigdy wyłączać aparatu, otwierać pokrywy
karty pamięci/akumulatora ani poruszać lub potrząsać aparatem.
Mogłoby to spowodować zniszczenie zdjęć albo uszkodzenie aparatu lub karty pamięci.
zz Nie należy wkładać karty pamięci do aparatu w niewłaściwym kierunku przy użyciu siły.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie aparatu.
20
Podstawowe informacje
o aparacie
Podstawowe informacje oraz instrukcje: od wstępnego przygotowania przez
wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów do wyświetlania zdjęć i odtwarzania
filmów.
21
Przygotowanie
zz Mocowanie paska
(5)
(4)
1
Przymocuj dostarczony w zestawie
pasek do zaczepu paska.
2
Przymocuj dostarczony w zestawie
dekiel na obiektyw do paska.
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
22
zz Ładowanie akumulatora
(1)
1
Włóż akumulator do ładowarki.
2
Naładuj akumulator.
3
Wyjmij akumulator.
(2)
(2)
(1)
(1)
zz Kolory lampki
-- Ładowanie: Pomarańczowy
-- Pełne naładowanie: Zielony
(2)
23
zz Przygotowywanie karty pamięci
Można korzystać z następujących kart pamięci (sprzedawanych oddzielnie)
niezależnie od ich pojemności.
zz Karty pamięci SD*1
zz Karty pamięci SDHC*1*2
zz Karty pamięci SDXC*1*2
*1 Karty zgodne ze standardami SD. Jednak nie wszystkie karty pamięci
zostały zweryfikowane pod kątem współpracy z aparatem.
*2 Obsługiwane są również karty pamięci UHS-I.
24
zz Wkładanie/wyjmowanie akumulatora i karty
pamięci
(2)
1
Otwórz pokrywę.
2
Włóż akumulator.
(1)
(2)
(1)
Wyjmowanie:
25
(1)
3
Włóż kartę pamięci.
(2)
Wyjmowanie:
4
Zamknij pokrywę.
26
zz Ustawianie daty, godziny, strefy czasowej
i języka
1
Włącz aparat.
2
Ustaw strefę czasową.
zz Wybierz strefę czasową przy użyciu
przycisków / → przycisk
zz Przycisk
zz Wybierz strefę czasową przy użyciu
→
przycisków / → przycisk
użyj przycisków / , aby wybrać
opcję [OK] → przycisk
27
3
Ustaw datę i godzinę.
zz Wybierz datę lub godzinę przy użyciu
→
przycisków / → przycisk
dostosuj przy użyciu przycisków / →
przycisk
zz Wybierz opcję [OK] → przycisk
4
Ustaw język monitora.
zz Użyj przycisków / , aby wybrać
[Wybór języka ] → przycisk
zz Przyciski
przycisk
28
/
/ / , aby wybrać język →
Trzymanie aparatu
zz Załóż pasek na szyję.
zz Podczas fotografowania trzymaj ręce
blisko ciała i chwyć mocno aparat, aby
zapobiegać jego przemieszczaniu się.
29
Wypróbowanie aparatu
Wypróbuj aparat, włączając go, rejestrując kilka zdjęć lub filmów, a następnie
je wyświetlając.
zz Fotografowanie
1
Zdejmij dekiel na obiektyw i włącz
aparat.
zz Aby wyłączyć aparat, naciśnij ponownie
przycisk ON/OFF.
2
Włącz tryb
3
W razie potrzeby powiększ lub
pomniejsz obraz.
.
zz Patrząc na ekran, poruszaj dźwignią
powiększenia lub naciskaj przyciski
zoomu.
Podczas korzystania z lampy
błyskowej:
30
4
Ustaw ostrość, naciskając przycisk
do połowy.
zz Po ustawieniu ostrości aparat wyemituje
sygnał dźwiękowy.
zz Wokół pozycji, na które została ustawiona
ostrość, jest wyświetlany punkt AF.
5
Zrób zdjęcie (naciśnij przycisk
do końca).
Podczas nagrywania filmów:
zz Podczas nagrywania jest wyświetlana
ikona [ REC].
zz Aby przerwać nagrywanie filmu, ponownie
naciśnij przycisk nagrywania filmu.
31
zz Wyświetlanie
1
Naciśnij przycisk
2
Wybierz zdjęcia.
.
zz Filmy są oznaczone symbolem [
Podczas odtwarzania filmów:
zz Naciśnij przycisk
(dwukrotnie)
zz Do regulacji głośności służą
przyciski / .
32
].
Nazwy elementów aparatu
zz Przód
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)
(3) (8)
(15) (16) (17) (18)
(9)
(10)
(1)
(13)
(11)
(14)
(12)
Dźwignia powiększenia
Fotografowanie: (zbliżenie)/
(oddalenie)
Odtwarzanie: (powiększenie)/
(miniatury)
(wspomaganie
(10) Przycisk
kadrowania — wyszukiwanie)
(wspomaganie
(11) Przycisk
kadrowania — blokada)
(12) Przycisk zoomu
(2)
Spust migawki
(13) Obiektyw
(3)
Zaczep paska
(4)
Pokrętło główne
(14) Osłona obiektywu/mocowanie
adaptera filtra
(5)
Pokrętło wyboru trybów
(15) Numer seryjny
(6)
Lampa błyskowa
(16) Gniazdo statywu
(7)
Lampka
(8)
Głośnik
(17) Blokada pokrywy karty pamięci/
akumulatora
(9)
Złącze wejściowe mikrofonu
zewnętrznego
(18) Pokrywa karty pamięci/akumulatora
33
zz Tył
(3)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(12)
(13)
(14)
(2)
(15)
(16)
(17)
(18)
(1)
(11)
(1)
Ekran
Otwierany w lewo do kąta około
180° z możliwością obrotu w górę
i w dół.
(2)
Pokrętło regulacji dioptrii
(3)
Wizjer
(4)
Mikrofon
(5)
Przycisk ON/OFF
(6)
Przycisk Wi‑Fi
(7)
Wskaźnik
(8)
Złącze zdalnego włącznika
(9)
Złącze DIGITAL
(10) Złącze HDMI™
(11) Przycisk nagrywania filmu
Filmy można nagrywać również
w trybach innych niż tryb filmu.
(12) Przycisk
(21)(20) (19)
(13) Przycisk
(14) Przycisk
(blokada AE)
(wybieranie punktu AF)
(korygowanie
(15) Przycisk
ekspozycji)/ strzałka w górę
(szybkie nastawy)
(16) Przycisk
Wyświetlanie ekranu szybkich
nastaw. Służy również do
potwierdzania wybranych ustawień.
(17)
Przycisk (lampa błyskowa)/
strzałka w prawo
(18) Przycisk (usuwanie pojedynczych
obrazów)/ strzałka w dół
(19) Przycisk
Służy do wyświetlania ekranów menu.
(20)
Przycisk (odtwarzania)
(makro)/
(21) Przycisk
(ręczna regulacja ostrości)/
strzałka w lewo
34
Wizjer
Fotografowanie przy użyciu wizjera ułatwia koncentrowanie się na zachowaniu
ostrości obiektów.
1
Zmień tryb wyświetlania.
2
Ustaw dioptrię.
zz Aby skorzystać z wizjera, uaktywnij go,
zbliżając go do oka.
zz Otwórz ekran, aby ustawić dioptrię.
35
Regulacja kąta nachylenia ekranu
zz Kierunek (1): Ekran można otworzyć
do ok. 180°.
(2)
(1)
(3)
zz Kierunek (2): Ekran można obracać
o ok. 180°.
zz (3): Przechyl ekran do przodu, aby go
zamknąć.
36
Działanie wskaźnika
Wskaźnik na górze świeci lub miga w zależności od stanu aparatu.
Kolor
Stan wskaźnika
Świeci
Zielony
Miga powoli
Miga
Stan aparatu
zz Zapisywanie zdjęć na karcie pamięci lub
ich odczytywanie
zz Wyśw. wył.
zz Zapisywanie filmów na karcie pamięci
lub ich odczytywanie
zz Przesyłanie przez Wi‑Fi
37
Ustawianie trybu fotografowania
Aby uzyskać dostęp do poszczególnych trybów fotografowania, korzystaj
z pokrętła wyboru trybów.
(7)
(1)
(8)
(2)
(3)
(9)
(4)
(10)
(5)
(11)
(6)
(12)
(1)
Tryb Tv
Ustaw czas naświetlania przed
rozpoczęciem fotografowania
(= 68).
(7)
Tryb Av
Ustaw wartość przysłony przed
rozpoczęciem fotografowania
(= 69).
(2)
Tryb P
Określ różne ustawienia przed
rozpoczęciem fotografowania
(= 67).
(8)
(3)
Tryb automatyczny
W pełni zautomatyzowane
fotografowanie z ustawieniami
dobieranymi przez aparat (= 52).
Tryb M
Samodzielne ustawianie czasu
naświetlania i wartości przysłony
przed rozpoczęciem fotografowania
w celu uzyskania odpowiedniej
ekspozycji (= 70).
(9)
/
Tryb C1/C2
Można zapisywać najczęściej
używane tryby fotografowania
i wprowadzone ustawienia funkcji
do późniejszego użytku (= 209).
(4)
Tryb hybrydowy automatyczny
Automatyczne nagrywanie filmu
przedstawiającego fotografowaną
scenę przed wykonaniem każdego
zdjęcia (= 54).
(5)
Tryb zdjęć panoramicznych
Tworzenie zdjęć panoramicznych
przez połączenie serii zdjęć
(= 55).
(6)
Tryb Sport
Rejestrowanie serii zdjęć
z ustawianiem ostrości ruchomych
obiektów (= 56).
(10) Tryb filmu
Nagrywanie różnych filmów
(= 65).
(11) Tryb filtrów twórczych
Dodawanie do obrazów różnych
efektów podczas fotografowania
(= 61).
(12) Tryb specjalnego ujęcia
Fotografowanie z ustawieniami
odpowiednimi dla określonych
scenerii (= 57).
38
Konfigurowanie funkcji aparatu
zz Ekran szybkich nastaw
1
Naciśnij przycisk
.
zz (1) Elementy ustawień
zz (2) Opcje ustawień
2
Wybierz jeden z elementów ustawień.
3
Wybierz jedną z opcji ustawień.
zz Elementy oznaczone ikoną [
]
można konfigurować, naciskając
.
przycisk
39
4
Zakończ wprowadzanie ustawień.
1
Naciśnij przycisk
2
Wybierz jedną z kart.
zz Ekran menu
(1)
(2)
.
zz (1) Karta główna
zz (2) Karta podrzędna
zz (3) Elementy ustawień
zz (4) Opcje ustawień
(3)
(4)
zz Wybierz jedną z kart głównych
za pomocą dźwigni powiększenia.
zz Za pomocą przycisków / lub
wybierz kartę podrzędną.
pokrętła
40
3
Wybierz jeden z elementów ustawień.
4
Wybierz jedną z opcji ustawień.
5
Zakończ wprowadzanie ustawień.
6
Wróć do ekranu fotografowania.
zz Niektóre elementy wybiera się za pomocą
przycisków / na innym ekranie,
po naciśnięciu na początek przycisku .
41
Funkcje dostępne na ekranie szybkich
nastaw
Naciśnięcie przycisku
na ekranie
fotografowania lub odtwarzania powoduje
wyświetlenie ekranu szybkich nastaw
umożliwiającego dostosowanie ustawień.
Wybierz element ustawień po prawej lub po lewej
stronie, aby wyświetlić opcje ustawień dostępne
dla tego elementu w dolnej części ekranu.
(1) Elementy ustawień
(2) Opcje ustawień
Poniższe ustawienia są dostępne w trybie . Dostępne elementy i opcje
ustawień zmieniają się w zależności od trybu fotografowania.
Metoda AF
Wybierz tryb automatycznego ustawiania ostrości
(AF) dla fotografowanej sceny.
Działanie AF
], aby aparat utrzymywał
Wybierz opcję [
ostrość obiektów po naciśnięciu spustu migawki
do połowy.
Wyzwalanie migawki* Ustawianie trybu serii zdjęć lub samowyzwalacza.
Tryb pomiaru
Wybieranie sposobu pomiaru jasności.
Jakość obrazu*
Możesz wybrać rozmiar (liczbę pikseli) i stopień
kompresji (jakość) zdjęć.
Wielk.nagr. filmu*
Wybierz rozmiar i prędkość nagrywania filmów.
Czułość ISO
Wybierz czułość ISO.
Balans bieli
Fotografuj z naturalnymi kolorami przy
specjalnych rodzajach oświetlenia.
Ustawienia stylu
Wybierz ton koloru, kontrast i inne szczegółowe
ustawienia obrazu.
Autom. optymalizator
jasności
Wybierz poziom automatycznego korygowania
jasności i kontrastu.
Współ. prop. obrazu*
Wybierz format obrazu dla zdjęć.
* Opcja dostępna również w trybie
.
42
Ustawienia menu
Ekrany menu umożliwiają konfigurowanie różnych funkcji aparatu.
Aby wyświetlić ekrany menu, naciśnij przycisk
. Opcje ustawień
są zorganizowane w czterech głównych grupach z wieloma kartami
w każdej grupie.
Na ekranach menu można skonfigurować następujące elementy ustawień.
Dostępne elementy ustawień zmieniają się w zależności od trybu
fotografowania.
„„
Ustawienia fotografowania
zz Tryb fotografowania
zz Balans bieli
zz Powiększenie cyfrowe
zz Jakość obrazu
zz Balans bieli według
zz Przywracanie nastaw
powiększenia/MF
wzorca
zz Współ. prop. obrazu
zz WB-Przesuw/Bkt
zz Typ przeglądu
zz Nastawy błysku
zz Ustawienia stylu
zz
Obsz. wyś.
zz Wyzwal. migawki
zz Wyśw. informacji
zz
Automatyczne
zz Kontrolne wyśw
zz Stempel daty
zz Koryg.exp./AEB
zz
Nastawy
czułości ISO
zz
Nastawy
zz
zz Metoda AF
zz Wielk.nagr. filmu
zz Ciągły AF
zz Nagryw. dźwięku
zz Oświetlenie
wspomagające AF
czułości ISO
zz Autom. optymalizator
powiększenie
HDMI
zz Działanie AF
zz Nastawy
wyróżniania MF
jasności
Wyśrodkowanie
zz Filmowy Serwo AF
zz
Autom. wolna
migawka
zz Migawka wideo
zz Tryb pomiaru
zz Bezpieczny MF
zz Film poklatk.
zz Timer pomiarowy
zz Lupa ostrości
zz Pilot
zz Symulacja ekspoz.
zz Ustaw. stab.
zz
Autom. poz.
43
„„
Ustawienia odtwarzania
zz Ochrona obrazów
zz Kadrowanie
zz Obróć obraz
zz Zmień rozmiar
zz Utwórz album
zz Usuwanie obrazów
zz Ocena
zz Histogram
zz Zlec.wydr.obr.
zz Pokaz przezr.
zz Wyśw.od ost.ogląd.
zz Opcje fotoksiążki
zz Ustaw kryteria
zz Korekta czer. oczu
„„
zz Skoki za pom.
wyszukiwania
Ustawienia funkcji
zz Wybierz folder
zz Rozdzielczość HDMI
zz Ustawienia GPS
zz Numery plików
zz Funkcja przycisku
zz Funkcje indywidualne
zz Autoobracanie
zz Przełącz
zz Formatuj kartę
przycisk
zz Przew. funkcji
(C.Fn)
/
zz Wyśw.inf. fotogr.
zz Własny tryb
fotografowania (C1, C2)
zz Tryb Eco
zz Parametry wyśw.
zz Resetuj aparat
zz Oszczędzanie energii
zz Ustaw. wyśw.
zz Inform. o prawach
zz Jasność wyśw.
zz Cofaj obiektyw
zz Data/czas/strefa
zz Odwróć obraz
zz Język
zz Obraz startowy
zz Standard TV
zz Jednostki miary
zz Sygnał „bip”
zz Ustawienia komun.
zz Głośność
„„
autorskich
zz Adres URL instrukcji/
oprogram.
zz Wyśw. logo cert.
zz Firmware
bezprzew.
Moje menu
zz Dodaj kartę
Moje menu
zz Usuń wszyst. karty
Moje menu
zz Usuń wszystkie
pozycje
zz Widok menu
44
Ekran trybu fotografowania
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Ikona trybu fotografowania/scenerii
Liczba zdjęć do zapisania
Maksymalna liczba zdjęć w serii
Dostępny czas nagrywania filmów
Poziom naładowania akumulatora
45
Ramki na ekranie fotografowania
Ramki ustawiania ostrości (punkty AF) są wyświetlane na ekranie
fotografowania.
Wyświetlana wokół obiektu lub osoby wykrytej jako
obiekt główny.
Wyświetlana po naciśnięciu spustu migawki do połowy,
Zielona ramka
kiedy aparat ustawia ostrość.
Wyświetlana, kiedy aparat ustawia ostrość
na ruchomych obiektach.
Niebieska ramka
Wyświetlana do momentu zwolnienia wciskanego
do połowy spustu migawki.
Wyświetlana, jeśli aparat nie może ustawić ostrości lub
Żółta ramka
po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
Biała ramka
46
Opcje ekranu informacyjnego w trybie
fotografowania
Można wybrać wyświetlanie innych informacji na ekranie fotografowania.
1
Naciśnij przycisk
47
.
Opcje ekranu informacyjnego w trybie
odtwarzania
Można wybrać wyświetlanie innych informacji na ekranie odtwarzania.
1
Naciśnij przycisk
48
.
zz Przełączanie histogramów
Można przełączać między wyświetlaniem histogramu jasności
(do sprawdzania ogólnego poziomu ekspozycji oraz ogólnej gradacji)
oraz histogramu RGB (do sprawdzania nasycenia oraz gradacji koloru
czerwonego, zielonego i niebieskiego).
1
[Histogram]
49
Klawiatura ekranowa
Wprowadź informację za pomocą klawiatury ekranowej. Za pomocą
przycisków / / / wybierz klawisz, a następnie naciśnij przycisk
.
Przemieszczanie kursora
zz [
]/[
]
Przełączanie trybów wprowadzania
znaków
zz [ ]: Przełączanie na wielkie litery
zz [ ]: Przełączanie na cyfry lub symbole
Usuwanie znaków
zz [
]
Wprowadzanie podziałów wierszy
zz [
]
Powrót do poprzedniego ekranu
zz Przycisk
50
Fotografowanie
Fotografuj z łatwością w prostych trybach lub wykonuj bardziej
zaawansowane zdjęcia przy użyciu różnych funkcji.
51
Fotografowanie przy użyciu ustawień
dobieranych przez aparat (Tryb
automatyczny/tryb hybrydowy
automatyczny)
Aby korzystać z w pełni automatycznego dobierania optymalnych ustawień
dla scenerii, można użyć trybu automatycznego, w którym aparat wykrywa
fotografowany obiekt i warunki zdjęciowe.
1
Włącz tryb
2
W razie potrzeby powiększ lub
pomniejsz obraz.
.
zz Patrząc na ekran, poruszaj dźwignią
powiększenia lub naciskaj przyciski zoomu.
Podczas korzystania z lampy
błyskowej:
3
Ustaw ostrość, naciskając przycisk
do połowy.
52
zz Po ustawieniu ostrości aparat wyemituje
sygnał dźwiękowy.
zz Wokół pozycji, na które została ustawiona
ostrość, jest wyświetlany punkt AF.
4
Zrób zdjęcie (naciśnij przycisk
do końca).
Podczas nagrywania filmów:
zz Podczas nagrywania jest wyświetlana
ikona [ REC].
zz Aby przerwać nagrywanie filmu, ponownie
naciśnij przycisk nagrywania filmu.
53
zz Fotografowanie w trybie hybrydowym
automatycznym
Zarejestrowanie zdjęcia powoduje automatyczne nagranie filmu o długości
2–4 s przez aparat. Każdy film, zakończony zdjęciem i dźwiękiem migawki,
jest pojedynczym rozdziałem. Aparat tworzy krótki przegląd filmowy będący
zapisem zdarzeń z danego dnia, łącząc filmy.
1
Włącz tryb
2
Ustaw ostrość i zrób zdjęcie.
54
.
Fotografowanie panoram (tryb zdjęć
panoramicznych)
Utwórz panoramę, łącząc serię zdjęć powstałą przez ruch aparatu w jednym
kierunku przy naciśniętym do końca spuście migawki.
1
Włącz tryb
2
Wybierz kierunek fotografowania.
3
Naciśnij spust migawki do połowy.
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
.
zz Wybierz kierunek fotografowania przy
użyciu przycisku
.
zz Zostanie wyświetlona strzałka pokazująca
kierunek ruchu aparatu.
zz Trzymając spust migawki naciśnięty do
połowy, ustaw ostrość na fotografowanym
obiekcie.
(2)
(1)
zz Trzymając spust migawki naciśnięty
do końca, poruszaj aparatem ze stałą
prędkością w kierunku strzałki.
zz Fotografowany jest obszar wyświetlany
jako wyraźny (1).
zz Wyświetlany jest wskaźnik postępu
fotografowania (2).
zz Fotografowanie zostaje przerwane, gdy
zwolnisz spust migawki lub gdy wskaźnik
postępu stanie się całkowicie biały.
55
Fotografowanie obiektów w ruchu
(tryb Sport)
Rejestrowanie serii zdjęć w trakcie ustawiania ostrości ruchomych obiektów.
1
Włącz tryb
2
Ustaw ostrość.
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
.
zz Po naciśnięciu spustu migawki do połowy
aparat będzie stale regulować ostrość
i jasność obrazu na obszarze otoczonym
niebieską ramką.
zz Aby wykonać serię zdjęć, trzymaj spust
migawki naciśnięty do końca.
56
Fotografowanie w szczególnych
sceneriach (tryb specjalnego ujęcia)
Wystarczy wybrać tryb odpowiadający fotografowanej scenerii, aby aparat
automatycznie dobrał optymalne ustawienia. Spróbuj wykonać najpierw
kilka zdjęć testowych, aby mieć pewność osiągania zamierzonych efektów.
1
Włącz tryb
2
Przycisk
z opcji
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
57
.
→ [ ] → wybierz jedną
W przypadku autoportretów dostosowywana
obróbka obrazu obejmuje wygładzanie cery
oraz korektę jasności i tła w celu uwydatnienia
wizerunku.
Autoportret
Fotografuj obiekty z gładką cerą i miękkimi
włosami wyróżniające się na rozmytym tle.
Portrety
Obrazy są poddawane przetwarzaniu mającemu
na celu wygładzenie cery.
Gładka cera
Ustaw tony kolorów tak, aby żywność wyglądała
świeżo i atrakcyjnie.
Żywność
58
Rób piękne zdjęcia nocnych scenerii lub portrety
z nocną scenerią w tle.
Zdjęcia nocne z ręki
Żywe zdjęcia pokazów sztucznych ogni.
Fajerwerki
59
zz Fotografowanie siebie z optymalnymi
ustawieniami (tryb Autoportret)
1
2
Wybierz ikonę [
].
Wprowadź ustawienia.
zz Przycisk
→ wybierz [Jasność]
lub [Efekt gładkiej cery] przy użyciu
przycisków / → ustaw poziom przy
użyciu przycisków / → przycisk
zz Użyj przycisku , aby ustawić
[Rozmycie tła].
3
Otwórz ekran.
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Podczas fotografowania trzymaj aparat
nieruchomo, ponieważ aparat wykona
dwa zdjęcia i przeprowadzi obróbkę
obrazu po naciśnięciu spustu migawki
do końca, gdy rozmycie tła ma wartość
[Autom.].
60
Fotografowanie z efektami
fotograficznymi (tryb filtrów twórczych)
Dodawanie do zdjęć różnych efektów podczas fotografowania. Spróbuj
wykonać najpierw kilka zdjęć testowych, aby mieć pewność osiągania
zamierzonych efektów.
1
Włącz tryb
2
Przycisk
z opcji
3
Wybierz poziom intensywności
efektu.
.
→[
] → wybierz jedną
zz Użyj przycisków / , aby ustawić poziom.
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
61
Wykonywanie czarno-białych zdjęć o surowym
wyglądzie i dużej ziarnistości.
Ziarnisty Cz/B
Rób zdjęcia z zastosowaniem symulowanego
efektu filtra miękkiej ostrości w celu uzyskania
łagodnej atmosfery.
Miękka ostrość
Wykonywanie zdjęć z zastosowaniem efektu
rybiego oka zniekształcającego obraz.
Efekt rybiego oka
Fotografowanym obiektom można nadać
bardziej masywny wygląd, przypominający
obrazy olejne.
Efekt pogrub. artyst.
62
Zmiękczenie kolorów, po którym zdjęcia
przypominają obrazy malowane akwarelami.
Efekt akwareli
Rób zdjęcia, które wyglądają jak wykonane
aparatem zabawkowym, dzięki zastosowaniu
winietowania oraz zmianie ogólnej kolorystyki.
Efekt aparatu zabawki
Tworzy efekt miniaturowego modelu przez
rozmycie obszarów obrazu poza wybranym
obszarem.
Efekt miniatury
63
zz Wykonywanie zdjęć, na których przedmioty
wyglądają jak miniatury (Efekt miniatury)
1
2
Wybierz ikonę [
].
Ustaw obszar obrazu, który ma
pozostać ostry (ramka sceny).
zz Przycisk
→ przesuń ramkę przy
użyciu przycisków / → przycisk
3
Ustaw pozycję ostrości (punkt AF).
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Przesuń punkt AF przy użyciu
przycisków / / / → przycisk
64
Nagrywanie różnych filmów (tryb filmu)
Bogaty tryb
oferuje m.in. funkcje filmów z efektem miniatury (= 121),
migawek wideo (= 122) i filmów poklatkowych (= 124).
1
Włącz tryb
2
Rozpocznij nagrywanie.
.
zz Podczas nagrywania jest wyświetlana
ikona [ REC].
zz Aby przerwać nagrywanie filmu, ponownie
naciśnij przycisk nagrywania filmu.
zz Nagrywanie filmów z określonymi czasami
naświetlania i wartościami przysłony (ręczna
ekspozycja filmu)
Przed rozpoczęciem nagrywania ustaw czas naświetlania, wartość
przysłony i czułość ISO.
1
Przycisk
→[
zz Naciśnij przycisk
65
] → wybierz [
.
]
2
Ustaw czułość ISO.
3
Ustaw czas naświetlania i wartość
przysłony.
zz Czas naświetlania: Pokrętło
zz Wartość przysłony: Przycisk
pokrętło
4
Rozpocznij nagrywanie.
66
→
Fotografowanie w trybie
Programowa AE (Tryb P)
Czas naświetlania i wartość przysłony są automatycznie dostosowywanie
do jasności obiektu.
Tryb umożliwia elastyczne określanie ustawień działania AF, trybów
pomiaru i kilku innych funkcji.
1
Włącz tryb
2
Każdą funkcję można skonfigurować
zależnie od potrzeb.
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
67
.
Fotografowanie przy określonych
wartościach czasu naświetlania
(Tryb Tv)
Ustaw czas naświetlania przed rozpoczęciem fotografowania. Aparat
automatycznie dostosowuje wartość przysłony do wybranego czasu
naświetlania.
Długi
Krótki
1
Włącz tryb
2
Ustaw czas naświetlania.
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
.
zz Pokrętło
68
Fotografowanie przy określonych
wartościach przysłony (Tryb Av)
Ustaw wartość przysłony przed rozpoczęciem fotografowania. Aparat
automatycznie dostosowuje czas naświetlania do wybranej wartości przysłony.
Mała wartość
Duża wartość
1
Włącz tryb
2
Ustaw wartość przysłony.
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
.
zz Pokrętło
69
Fotografowanie przy określonych
wartościach czasu naświetlania
i przysłony (Tryb M)
Ustaw czas naświetlania i wartość przysłony przed rozpoczęciem
fotografowania w celu uzyskania odpowiedniej ekspozycji.
1
Włącz tryb
2
Przycisk
3
Ustaw czas naświetlania i wartość
przysłony.
.
→ ustaw czułość ISO
zz Czas naświetlania: Pokrętło
zz Wartość przysłony: Przycisk
pokrętło
4
→
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
70
Dalsze powiększanie obiektów
(Powiększenie cyfrowe)
Gdy odległe obiekty znajdują się zbyt daleko dla przybliżenia optycznego,
można skorzystać z powiększenia cyfrowego o wartości sięgającej około 260x.
1
Przesuń dźwignię powiększenia lub
przycisk zoomu w stronę symbolu .
zz Kontynuuj naciskanie dźwigni lub
przycisku.
zz Powiększanie zostanie przerwane
po osiągnięciu największego
współczynnika powiększenia (zanim
będzie zauważalna ziarnistość obrazu),
który zostanie wyświetlony po zwolnieniu
dźwigni powiększenia.
(1)
2
Ponownie naciśnij przycisk lub
dźwignię w stronę symbolu .
zz Aparat wyświetli jeszcze większe
przybliżenie obiektu.
zz (1) to bieżący współczynnik
powiększenia.
71
Blokowanie jasności/ekspozycji obrazu
(Blokada AE)
Podczas fotografowania lub nagrywania filmów można zablokować
ekspozycję lub ustawić osobno ostrość i ekspozycję.
2
1
Bez blokady AE
Blokowanie AE
1
Nakieruj aparat na obiekt,
aby ustawić ekspozycję.
2
Naciśnij przycisk
.
zz Pojawi się ikona [ ], a ekspozycja
zostanie zablokowana.
zz To ustawienie zostanie odblokowane
automatycznie po upływie czasu na
timerze pomiarowym (= 101).
3
Skomponuj kadr i zrób zdjęcie.
zz Gdy ikona [ ] znika z ekranu,
automatyczna ekspozycja przestaje
być blokowana.
72
Łatwe ponowne uchwycenie
obiektów po ręcznym powiększeniu
(Wspomaganie kadrowania —
wyszukiwanie)
Jeśli podczas powiększenia stracisz z oczu fotografowany obiekt, łatwiej go
znajdziesz przez tymczasowe pomniejszenie obrazu.
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
2
Skieruj aparat w taki sposób, aby
obiekt znalazł się w białej ramce.
3
Zwolnij przycisk
.
zz Obraz w aparacie zostanie pomniejszony,
a wokół obrazu wyświetlanego przed
pojawi się
naciśnięciem przycisku
biała ramka.
.
zz Aparat powiększy obraz w celu
wypełnienia ekranu obszarem, który
znajdował się w białej ramce w punkcie 2.
73
zz Opcje obszaru wyświetlanego
Można dostosować obszar wyświetlany po naciśnięciu przycisku
1
[
74
Obsz. wyś.]
.
Automatyczne powiększanie w reakcji
na ruch obiektu (Automatyczne
powiększenie)
Aparat automatycznie reguluje stopień powiększenia, aby wyświetlać
wykrytą twarz (= 107) z tą samą wielkością. Jeśli fotografowana osoba
zbliży się do aparatu, obraz zostanie automatycznie pomniejszony
i na odwrót. Tę wielkość można również regulować.
1
Szybko naciśnij i zwolnij przycisk
zz Pojawi się ikona [
].
zz Wokół wykrytej twarzy wyświetlana
jest biała ramka, a aparat powiększa
i pomniejsza obraz tak, aby obiekt
pozostał na ekranie.
zz W przypadku wykrycia wielu twarzy
biała ramka będzie wyświetlana dookoła
twarzy głównego obiektu, a szare ramki
będą wyświetlane dookoła maksymalnie
dwóch innych twarzy.
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Automatyczne powiększanie zostanie
anulowane po ponownym naciśnięciu
i pojawi się komunikat
przycisku
[ Auto: wył.]
75
.
zz Dostosowanie stałego rozmiaru wyświetlanej
twarzy
zz Po ustawieniu opcji [ Auto: wł.] wybierz
odpowiednie ustawienie za pomocą
przycisków / .
zz Aparat automatycznie reguluje stopień
powiększenia, aby wyświetlać twarze
z wybraną wielkością.
Auto
Twarz
Gór. cz. ciała
Całe ciało
Ręcznie
Automatyczne powiększanie zapobiega zniknięciu
obiektu z ekranu.
Po wykryciu kilku twarzy aparat powiększa i pomniejsza
obraz tak, aby utrzymywać je w kadrze.
Utrzymywanie wielkości zapewniającej dobrą
widoczność wyrazu twarzy.
Utrzymywanie na tyle małej wielkości twarzy,
aby zapewniać widoczność górnej części tułowia.
Utrzymywanie na tyle małej wielkości twarzy,
aby zapewniać widoczność całej postaci.
Wyświetlanie twarzy o wielkości wybranej za pomocą
dźwigni powiększenia. Zwolnij dźwignię powiększenia
po uzyskaniu odpowiedniej wielkości.
76
Zapobieganie utracie z oczu obiektów
po powiększeniu (Wspomaganie
kadrowania — blokada)
Aparat może ograniczać drgania występujące po wykonaniu zbliżenia
i ustawiać obiekt na środku kadru, by zapobiec nieudanym zdjęciom.
1
Przesuń dźwignię powiększenia
w kierunku maksymalnego zbliżenia
i naciśnij przycisk .
zz Pojawia się ikona [ ] i aparat stosuje
stabilizację obrazu do fotografowania
przy maksymalnym zbliżeniu.
2
Wybierz obiekt, który ma być
utrzymywany blisko środka kadru.
zz Na środku ekranu pojawi się ikona [
].
zz Skieruj aparat w taki sposób, aby
symbol [ ] znajdował się na obiekcie,
lub
a następnie naciśnij przycisk
naciśnij spust migawki do połowy.
77
zz Obiekt jest śledzony, aby był
utrzymywany blisko środka ekranu.
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Wyłączanie wyświetlania obiektu na środku
Wyświetlanie wykrytych obiektów na środku można wyłączyć. Również w tej
sytuacji stosowana jest stabilizacja obrazu w przypadku zbliżenia obiektu.
1
[
78
Środkow.] → [Wył.]
Zdjęcia z małej odległości (Makro)
Aby ograniczyć ustawianie ostrości do obiektów położonych blisko aparatu,
należy włączyć tryb [ ].
1
Naciśnij przycisk , aby wybrać [ ].
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
79
Fotografowanie w trybie ręcznej
regulacji ostrości
Jeśli automatyczne ustawienie ostrości okaże się niemożliwe w trybie AF,
należy spróbować ręcznego ustawiania ostrości. Aby ułatwić ustawianie
ostrości, powiększ obraz na wyświetlaczu.
1
Ustaw w aparacie ręczne ustawianie
ostrości.
zz Przy użyciu przycisku wybierz [
zz Na ekranie pojawią się: symbol [
i wskaźnik MF.
(1)
2
Ustaw ostrość.
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
].
]
zz Korzystając z widocznego na ekranie
wskaźnika MF (1), który podaje odległość
i pozycję ostrości, ustaw ogólną pozycję
ostrości, naciskając i przytrzymując
przyciski / .
zz Naciskaj krótko przyciski / , aby
dokładnie ustawić ostrość przy użyciu
powiększonego widoku. Aby dostosować
powiększenie, naciśnij przycisk .
zz Aby przesunąć powiększony obszar,
naciśnij przycisk
, a następnie użyj
przycisków / / / . Aby przywrócić
położenie obszaru na środku ekranu,
naciśnij przycisk
.
80
zz Ułatwiona identyfikacja obszaru regulacji
ostrości (Wspomaganie MF)
Kontury obiektów w obszarze regulacji ostrości są wyróżnione kolorem
w celu ułatwienia ręcznego ustawiania ostrości (MF). Można dostosować
kolory i czułość (poziom) wykrywania krawędzi.
1
[Nastawy wyróżniania MF] →
[Wyróżnianie] → [Wł.]
2
Wprowadź ustawienia.
81
Fotografowanie przy użyciu funkcji
blokowania AF
Ostrość można zablokować. Po zablokowaniu ostrości ogniskowa nie
zmienia się nawet po zdjęciu palca ze spustu migawki.
1
Zablokuj ostrość.
zz Trzymając spust migawki naciśnięty
do połowy, naciśnij przycisk .
zz Ostrość zostaje zablokowana, a na
]
ekranie pojawiają się: symbol [
i wskaźnik MF.
2
Skomponuj kadr i zrób zdjęcie.
zz Aby odblokować ostrość, naciśnij
ponownie przycisk i wybierz ikonę [
lub [ ].
82
]
Zmiana jakości obrazu
Możesz wybierać spośród pięciu kombinacji rozmiaru (liczby pikseli)
i stopnia kompresji (jakości obrazu). Możesz też określić, czy obrazy mają
być rejestrowane w formacie RAW.
1
Przycisk
z opcji
→[
] → wybierz jedną
zz Rejestrowanie obrazów w formacie RAW
Aparat może rejestrować obrazy w formatach JPEG i RAW.
Obrazy w formacie RAW to surowe dane, które nie zostały poddane
przetwarzaniu w celu utworzenia plików JPEG.
1
[
2
Wybierz sposób fotografowania
w formacie RAW.
] → naciśnij przycisk
83
Zmiana współczynnika proporcji
Proporcje obrazu (stosunek szerokości do wysokości) można zmieniać.
1
Przycisk
z opcji
84
→[
] → wybierz jedną
Zmiana czasu wyświetlania obrazu
po zarejestrowaniu
Można zmieniać czas wyświetlania obrazu po ich wykonaniu.
1
Wył.
2 sek.,
4 sek.,
8 sek.
Bez limitu
[Kontrolne wyśw]
Brak wyświetlania zdjęcia po zarejestrowaniu.
Obrazy są wyświetlane przez określony czas. Nawet gdy
na ekranie wyświetlane jest zdjęcie, można przygotować
aparat do wykonania kolejnego, naciskając ponownie
spust migawki do połowy.
Obrazy są wyświetlane do chwili naciśnięcia spustu
migawki do połowy.
85
Zmiana trybu lampy błyskowej
Można zmienić tryb lampy błyskowej w celu dopasowania go do
fotografowanej scenerii.
1
Aut. wyzwalanie
błysku
Wymuszone
włącz. błysku
Błysk i długi czas
naświetlania
Wymuszone
wyłącz. błysku
Naciśnij przycisk , aby wybrać tryb
błysku.
Lampa błyskowa zostanie automatycznie włączona
w przypadku słabego oświetlenia.
Lampa błyskowa działa przy każdym wykonywanym
zdjęciu.
Lampa błyskowa oświetla główny obiekt (np. osoby)
podczas fotografowania z dłuższym czasem
naświetlania, aby zwiększyć jasność tła znajdującego
się poza zasięgiem lampy.
Służy do fotografowania bez lampy błyskowej.
86
Blokowanie jasności/ekspozycji na zdjęciach
z lampą (Blokada ekspozycji lampy)
Zachowaj poziom ilości światła.
Blokowanie FE
Bez blokady ekspozycji lampy
(prześwietlone)
1
Podnieś lampę błyskową i ustaw
ją na [ ] lub [ ].
2
Nakieruj aparat na obiekt,
aby ustawić ekspozycję.
3
Naciśnij przycisk
.
zz Lampa błyskowa zostanie uaktywniona,
pojawi się okrąg wskazujący zakres
pomiaru i symbol [ ], wskazujący
zachowanie poziomu ilości światła.
4
Skomponuj kadr i zrób zdjęcie.
87
Konfigurowanie nastaw błysku
Dostępnych jest kilka nastaw błysku.
1
[Nastawy błysku]
zz Ustawianie korekty ekspozycji z lampą
Ekspozycję lampy można regulować w zakresie od –2 do +2 stopni
z dokładnością do 1/3 stopnia.
Ustaw w stronę −
Ustaw w stronę +
1
[Korekta ekspoz.]
88
2
Ustaw wartość kompensacji.
zz Przyciski /
zz Ustawianie ilości światła
W trybach
/
/
można wybrać jeden z trzech poziomów mocy błysku.
Ilość światła: Minimum
Ilość światła: Maksimum
1
[Tryb błysku] → [Ręcznie]
2
[Ilość światła]
89
zz Zmiana synchronizacji błysku
Sposób synchronizacji lampy błyskowej z migawką można zmienić.
z 1 zasł.
z 2 zasł.
1
[Tryb synchr.]
z 1 zasł.
Lampa emituje błysk tuż po otwarciu migawki.
z 2 zasł.
Lampa emituje błysk tuż przed zamknięciem migawki.
zz Korekta czerwonych oczu
Aby zapobiec wystąpieniu efektu czerwonych oczu, przed wyzwoleniem
lampy błyskowej podczas fotografowania w niekorzystnych warunkach
oświetleniowych w aparacie może zaświecić się lampka redukcji efektu
czerwonych oczu.
1
[Lampka cz.o.]
90
zz Konfigurowanie opcji Bezpieczna FE
W celu uzyskania odpowiedniej ekspozycji podczas wykonywania zdjęć
z lampą błyskową w niekorzystnych warunkach ekspozycji aparat może
automatycznie ustawić czas naświetlania, wartość przysłony i czułość ISO.
1
[Bezpieczna FE]
91
Serie zdjęć
Aby wykonać serię zdjęć, trzymaj spust migawki naciśnięty do końca.
1
Przycisk
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
→[
]→[
] lub [
zz Aparat wykonuje serię zdjęć, dopóki
trzymasz spust migawki naciśnięty
do końca.
92
]
Korzystanie z samowyzwalacza
Dzięki samowyzwalaczowi możesz uczestniczyć w wykonywanych przez
siebie zdjęciach grupowych lub w innych zdjęciach rejestrowanych
z ustalonym opóźnieniem. Aparat zarejestruje zdjęcie po około
10 sekundach od naciśnięcia spustu migawki do końca. Aby zapobiec
poruszeniu aparatu w wyniku bezpośredniego naciskania spustu migawki,
można także ustawić samowyzwalacz na dwie sekundy.
1
Przycisk
lub [ ]
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
→[
]→[
]
zz Ustaw ostrość na obiekcie i naciśnij spust
migawki do końca.
zz Po włączeniu samowyzwalacza zacznie
migać lampka, a aparat będzie emitować
dźwięk samowyzwalacza.
93
Dodawanie stempla daty
W aparacie można ustawić umieszczanie w prawym dolnym rogu zdjęć
datę ich wykonania.
Należy jednak pamiętać, że stempla daty nie można zmienić ani usunąć,
dlatego należy się wcześniej upewnić, że data i godzina są prawidłowe
(= 27).
1
[Stemp. daty
[Data i czas]
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
] → [Data] lub
zz Podczas fotografowania w prawym
dolnym rogu zdjęć jest umieszczana
data lub godzina ich wykonania.
94
Regulacja jasności obrazu
(korygowanie ekspozycji)
Standardową ekspozycję ustawioną przez aparat dla zdjęć lub filmów można
regulować w zakresie ±3 stopni z dokładnością do 1/3 stopnia.
Ustaw w stronę −
Ustaw w stronę +
1
Ustaw korektę ekspozycji.
2
Skomponuj kadr i zrób zdjęcie.
zz Przycisk
95
→ pokrętło
zz Seria zdjęć z ustawieniami automatycznej
ekspozycji (fotografowanie z użyciem sekwencji
naświetlania)
Rejestrowane są trzy obrazy o różnych poziomach ekspozycji. Zakres
sekwencji naświetlania można regulować w zakresie ±2 stopni z dokładnością
do 1/2 stopnia względem poziomu korekty ekspozycji.
Niedoświetlenie
Prześwietlenie
1
[Koryg.exp./AEB]
2
Wprowadź ustawienia.
zz Korygowanie ekspozycji: Przyciski /
zz Sekw.naświetl.: Pokrętło
96
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Po naciśnięciu spustu migawki
są rejestrowane trzy obrazy, a ich
ekspozycja jest dostosowywana
względem poziomu ustawionego
w punkcie 2, od standardowej ekspozycji
do niedoświetlenia i prześwietlenia.
[Wyzwalanie migawki]
zz Gdy dla opcji
jest wybrane ustawienie [Szybkie serie
zdjęć] lub [Wolne serie zdjęć], po każdym
naciśnięciu spustu migawki do końca
są rejestrowane trzy obrazy, po czym
wykonywanie zdjęć zostaje przerwane.
97
Zmiana czułości ISO
Wybierz dla czułości ISO ustawienie [AUTO], aby jej wartość była
automatycznie dopasowywana do trybu fotografowania i warunków
zdjęciowych. W przeciwnym razie ustawiaj wyższą wartość ISO w celu
zwiększania czułości lub niższą w celu jej zmniejszania.
1
Przycisk
z opcji
→ [ ] → wybierz jedną
zz Dostosowywanie automatycznych ustawień ISO
Można ograniczyć maksymalną czułość ISO, która może zostać ustawiona
automatycznie.
1
[ Nastawy czułości ISO] →
[Maks. przy Autom.]
98
Automatyczne korygowanie
jasności i kontrastu (Automatyczny
optymalizator jasności)
Jasność i kontrast można korygować automatycznie, aby wykluczać
zdjęcia, które są zbyt ciemne lub mają nieodpowiedni kontrast.
Niski
Wysoki
1
Przycisk
z opcji
99
→[
] → wybierz jedną
Zmiana metody pomiaru
Metodę pomiaru (sposób pomiaru jasności) można dopasowywać
do warunków zdjęciowych.
1
Pomiar
wielosegm.
Pomiar
punktowy
Centr.ważony
uśredniony
Przycisk
z opcji
→[
] → wybierz jedną
Sprawdza się w typowych warunkach zdjęciowych,
także przy fotografowaniu pod światło. Ekspozycja
jest automatycznie dostosowywana do warunków
zdjęciowych.
Pomiar jest ograniczony tylko do ramki [ ] (ramki
punktu pomiaru), wyświetlanej na środku ekranu.
Polega na określaniu średniej jasności światła
na całym obszarze obrazu na podstawie obliczeń,
w których przyjmuje się za ważniejszą jasność
środkowej części kadru.
100
Ustawianie timera pomiarowego
Można dostosować czas na timerze pomiarowym, który określa, jak długo
wyświetlana jest ekspozycja (Blokada AE).
1
[Timer pomiarowy]
101
Konfigurowanie symulacji ekspozycji
Dzięki zastosowaniu symulacji ekspozycji jasność obrazu jest bardziej
zbliżona do rzeczywistej jasności (ekspozycji) zdjęć. Jasność obrazu
zmienia się zależnie od korekty ekspozycji. Nie należy używać tej funkcji,
jeśli ma być wyświetlany obraz w standardowej jasności, która zwykle
zapewnia lepszą czytelność.
1
[Symulacja ekspoz.]
102
Rejestrowanie naturalnych kolorów
(Balans bieli)
Poprzez regulację balansu bieli można uzyskać większą naturalność barw
fotografowanej scenerii.
Światło dzienne
Pochmurny dzień
1
Przycisk
z opcji
Światło żarówek
→[
] → wybierz jedną
Aby ustawić balans bieli
zz Przycisk
→ przyciski
/
/ /
Aby ustawić sekwencję balansu bieli
zz Przycisk
→ pokrętło
zz Rejestrowane są trzy obrazy o różnych
tonach koloru.
103
zz Balans bieli według wzorca
W przypadku kolorów obrazu, które wyglądają naturalnie w świetle zastanym,
należy wyregulować balans bieli w celu dopasowania go do źródła światła
w miejscu fotografowania. Balans bieli należy ustawić przy tym samym źródle
światła, które oświetla obecną scenerię.
1
Sfotografuj biały przedmiot.
zz Ustaw ostrość i zrób zdjęcie białemu
obiektowi wypełniającemu ekran.
zz Naciśnij przycisk
2
3
4
[
]→[
.
]
[Ręczny WB (wg wzorca bieli)]
Wczytaj dane balansu bieli.
zz Wybierz obraz wykonany przez siebie
→ [OK]
w punkcie 1 → przycisk
zz Aby powrócić do ekranu fotografowania,
.
użyj przycisku
104
Dostosowywanie kolorów
(ustawienia stylu)
Wybierz ustawienia koloru, które dobrze podkreślają sceny lub obiekty.
1
Przycisk
z opcji
→[
] → wybierz jedną
Aby dostosować kontrast,
nasycenie i inne ustawienia
zz [ ] → przycisk
→ przyciski /
105
→ wybierz opcję
Fotografowanie przy użyciu funkcji
Servo AF
Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki do połowy ostrość
i ekspozycja zostaną ustawione na obszarze z niebieskim punktem AF.
Pomaga to uniknąć nieuchwycenia poruszających się obiektów.
1
Przycisk
2
Naciśnij spust migawki do połowy,
aby ustawić ostrość.
3
Naciśnij przycisk do końca,
aby zrobić zdjęcie.
106
→[
]→[
]
Wybór metody AF
Wybierz metodę automatycznego ustawiania ostrości (AF) dla
fotografowanego obiektu i sceny.
1
+Śledzenie
Śledzenie AF
AF punktowy
1-punktowy AF
Przycisk → [
jedną z opcji
] → wybierz
Rób zdjęcia z ostrością ustawioną na twarzy głównego
obiektu wykrytego przez aparat. Fotografowane obiekty
są śledzone w określonym zakresie.
Możesz fotografować po wybraniu obiektu, na który
zostanie ustawiona ostrość.
Automatyczne ostrzenie w oparciu o mniejszy punkt AF
niż w przypadku 1-punktowego AF.
Aparat ustawia ostrość z użyciem pojedynczego punktu
AF. Zapewnia to niezawodne ustawianie ostrości.
107
zz Wybieranie obiektów do ustawiania ostrości
(Śledzenie AF)
1
[ ]
2
Wybierz obiekt, na który chcesz
ustawić ostrość.
zz Na środku ekranu pojawi się ikona [
].
zz Nakieruj aparat, aby ustawić ramkę [ ]
na odpowiednim obiekcie, a następnie
.
naciśnij przycisk
zz Po wykryciu obiektu jest wyświetlana
ikona [ ]. Nawet jeśli obiekt się poruszy,
aparat będzie go śledzić w pewnym
obszarze.
zz W przypadku niewykrycia żadnych
obiektów pojawi się ikona [ ].
zz Aby anulować wybór obiektu, ponownie
.
naciśnij przycisk
108
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Naciśnij spust migawki do połowy. Ikona
[ ] zostanie zastąpiona przez niebieską
ikonę [ ], która będzie podążać za
obiektem, podczas gdy w aparacie
będzie nieprzerwanie ustawiana ostrość
i ekspozycja (Servo AF; = 106).
zz Naciśnij do końca spust migawki w celu
wykonania zdjęcia.
zz Nawet po zakończeniu rejestracji zdjęcia
ikona [ ] będzie widoczna na ekranie,
a obiekt nadal będzie śledzony przez
aparat.
zz Przemieszczanie punktu AF
Jeśli ustawienie metody AF to [1-punktowy AF] lub [AF punktowy], można
zmienić położenie punktu AF.
1
Naciśnij przycisk
2
Zmień położenie punktu AF.
.
zz Zmiana położenia: Przyciski
lub pokrętło
/
zz Centrum (położenie wyjściowe):
Przycisk
109
/ /
Zmiana ustawienia ostrości
W trybie Ciągły AF aparat ciągle ustawia ostrość na obiekcie, na jaki jest
nakierowany, nawet gdy spust migawki nie jest naciśnięty. To ustawienie
można zmienić, aby ograniczyć automatyczne ustawianie ostrości przez
aparat do chwili, gdy spust migawki jest naciśnięty do połowy.
1
Włącz
Wyłącz
[Ciągły AF]
Pomaga unikać przegapiania okazji do rejestrowania
zdjęć, ponieważ aparat nieprzerwanie ustawia ostrość
na fotografowanych obiektach, aż do chwili naciśnięcia
spustu migawki do połowy.
Umożliwia oszczędzanie energii, gdyż ustawianie
ostrości przez aparat nie odbywa się bez przerwy.
Może to jednak opóźnić ustawianie ostrości.
110
Konfigurowanie oświetlenia
wspomagającego AF
Lampka jest włączana w słabych warunkach oświetleniowych po naciśnięciu
spustu migawki do połowy, co pomaga w ustawianiu ostrości. Można
skonfigurować, czy oświetlenie wspomagające jest włączane.
1
[Oświetlenie wspomagające AF]
111
Zmiana ustawień funkcji stabilizacji
obrazu
Stabilizację obrazu można dostosować.
1
Wył.
Wł.
Przy zdjęciu
[Ustaw. stab.] → [Stabilizacja]
Wyłączenie stabilizacji obrazu.
Ustawienie stabilizacji obrazu optymalne dla warunków
zdjęciowych jest wprowadzane automatycznie.
Funkcja stabilizacji obrazu jest aktywna tylko podczas
fotografowania.
zz Korygowanie silnych drgań aparatu
Można przeciwdziałać silnym wstrząsom aparatu, na przykład podczas
nagrywania filmów w ruchu. Widoczna część zdjęć jest modyfikowana
intensywniej niż w przypadku ustawienia [standard], a obiekty są jeszcze
bardziej powiększane.
1
[Dynam. stab.] → [Wysoki]
112
Korzystanie z automatycznego
poziomowania
Automatyczne poziomowanie pomaga w wyrównywaniu obrazu w poziomie
podczas nagrywania filmów. Po rozpoczęciu nagrywania wyświetlany
obszar zwęża się, a obiekty mogą zostać powiększone.
1
[
113
Autom. poz.]
Używanie cyfrowego telekonwertera
Ogniskowa obiektywu może zostać zwiększona o około 1,6x lub 2,0x.
Umożliwia to ograniczanie zjawiska poruszenia zdjęcia, ponieważ czasy
naświetlania będą krótsze w porównaniu z użyciem samego powiększenia
(w tym powiększenia cyfrowego) w celu uzyskania identycznego
współczynnika powiększenia.
1
[Pow. cyfrowe] → [1,6x] lub [2,0x]
zz Widok zostanie powiększony i pojawi się
współczynnik powiększenia.
114
Zapisywanie wartości powiększenia
lub pozycji MF
Położenie powiększenia oraz położenie ręcznego ustawienia ostrości
może zostać zapisane w aparacie.
Po następnym uruchomieniu te położenia są przywracane podczas
fotografowania.
1
2
[Przywołaj ust. powięk./MF]
Wprowadź ustawienia.
115
Zmiana wielkości podczas
nagrywania filmu
Dostosowywanie wielkości nagrywanego filmu. Prędkość nagrywania
określa, ile klatek jest rejestrowanych w ciągu sekundy, a dostępne opcje
zależą od wyboru systemu: NTSC lub PAL.
1
Przycisk
z opcji
116
→[
] → wybierz jedną
Konfiguracja ustawień nagrywania
dźwięku
Dostępnych jest kilka ustawień nagrywania dźwięku.
1
[Nagryw. dźwięku]
zz Regulowanie głośności rejestrowanego
dźwięku
Po wybraniu ustawienia [Auto] poziom nagrywania (głośność) jest
automatycznie dostosowywany podczas nagrywania. Aby dostosować
poziom ręcznie odpowiednio do sceny, zmień ustawienie na [Ręcznie].
1
[Nagryw. dźw.] → [Ręcznie]
2
[Poziom nagr.]
zz Przycisk
117
→ przyciski /
zz Filtr wiatru
Szum w miejscach o dużym nasileniu wiatru można zmniejszyć przy użyciu
filtra wiatru. Nagranie może brzmieć nienaturalnie, jeśli opcja ta jest używana,
gdy nie ma wiatru. W takim przypadku wybierz dla opcji [Filtr wiatru]
ustawienie [Wyłącz].
1
[Filtr wiatru/Tłumik] → [Filtr wiatru]
zz Tłumik
Tłumik może zapobiec zniekształceniom dźwięku powstającym podczas
nagrywania w głośnym otoczeniu. Dostępne są trzy opcje: [Włącz], [Wyłącz]
lub [Autom.], która umożliwia automatyczne włączanie/wyłączanie zależnie
od potrzeb.
1
[Filtr wiatru/Tłumik] → [Tłumik]
118
Konfigurowanie opcji Filmowy Serwo AF
Określ, czy podczas nagrywania filmów ostrość ma być utrzymywana
na obiektach.
1
Włącz
Wyłącz
[Filmowy Serwo AF]
Aparat utrzymuje ostrość obiektów, nawet gdy spust
migawki nie jest naciśnięty do połowy.
Ustawienie ostrości podczas nagrywania filmów
pozostaje bez zmian.
119
Używanie funkcji Automatyczna
wolna migawka
Określ, czy czas naświetlania ma być automatycznie wydłużany w warunkach
słabego oświetlenia podczas nagrywania filmów [
], [
],
[
] lub [
].
1
Włącz
Wyłącz
[
Autom. wolna migawka]
Umożliwia nagrywanie filmów o większej jasności
i mniejszym poziomie szumów dzięki automatycznemu
zmniejszeniu czasu naświetlania do 1/30 sek. przy
słabym oświetleniu.
Umożliwia nagrywanie filmów przedstawiających
płynniejszy i bardziej naturalny ruch, z mniejszym
wpływem ruchu obiektów na jakość niż po wybraniu
ustawienia [Włącz]. Należy pamiętać, że przy słabym
oświetleniu filmy mogą być ciemniejsze, niż gdy wybrane
jest ustawienie [Włącz].
120
Efekt miniatury w filmach
(Film z efektem miniatury)
Tworzy efekt miniaturowego modelu w filmach
przez rozmycie obszarów obrazu poza wybranym
obszarem.
Film z efekt. miniatury
1
Przycisk
z opcji
2
Ustaw obszar obrazu, który ma
pozostać ostry (ramka sceny).
→[
] → wybierz jedną
zz Przycisk
→ przesuń ramkę przy
użyciu przycisków / → przycisk
3
Ustaw pozycję ostrości (punkt AF).
4
Rozpocznij nagrywanie.
zz Przesuń punkt AF przy użyciu
przycisków / / / → przycisk
zz Naciśnij spust migawki do połowy, aby
ustawić ostrość, a następnie naciśnij
przycisk nagrywania filmu.
121
Rejestrowanie migawek wideo
Zarejestruj serię 4-, 6- lub 8-sekundowych migawek wideo, a aparat połączy
je w celu utworzenia albumu z migawkami wideo, na którym widoczne są
najważniejsze chwile z wycieczki lub wydarzenia.
1
[Migawka wideo] →
[Migawka wideo] → [Włącz]
2
Wprowadź ustawienia.
Czas odtwarzania
Wybierz czas odtwarzania migawki wideo.
Efekt odtwarzania
Wybierz efekt odtwarzania migawki wideo.
Wybierz, czy po nagraniu każdej migawki wideo ma
być wyświetlany komunikat z potwierdzeniem.
Pokaż potwierdz.
zz Czas wymagany do nagrania migawki
wideo jest wyświetlany ([Wymagany czas])
w oparciu o [Czas odtwarzania]
i [Efekt odtwarzania].
zz Po nagraniu pierwszej migawki wideo
i wybraniu opcji [Ustawienia albumu]
możesz wybrać, w którym albumie mają
zostać zapisane następne migawki wideo.
122
3
Rozpocznij nagrywanie.
zz Naciśnij przycisk
, aby wrócić
do ekranu fotografowania, a następnie
naciśnij przycisk nagrywania filmu.
zz Pojawi się pasek wskazujący upływ
czasu, a nagrywanie zatrzyma się
automatycznie po zakończeniu.
4
Zapisz w albumie.
zz Ten komunikat nie jest wyświetlany
po ustawieniu opcji [Pokaż potwierdz.]
na [Wyłącz] w punkcie 2, a migawka
wideo jest automatycznie zapisywana
w albumie wybranym w opcji [Ustawienia
albumu] w punkcie 2.
zz Powtórz punkty 3–4 w razie potrzeby.
5
Zatrzymaj nagrywanie migawek
wideo.
zz Przycisk
123
→[
]→[
]
Nagrywanie filmów poklatkowo
Filmy poklatkowe powstają poprzez połączenie zdjęć wykonywanych
automatycznie z wyznaczonym interwałem. Wszelkie stopniowe zmiany
obiektów (np. zmiany krajobrazu) są uwidaczniane z dużym przyspieszeniem.
1
[Film poklatk.] → [Poklatkowo] →
[Scena *]
2
Wprowadź ustawienia.
3
Rozpocznij nagrywanie.
zz Ustaw interwał fotografowania i inne
ustawienia.
zz Aby powrócić do ekranu fotografowania,
.
użyj przycisku
zz Naciśnij spust migawki do połowy,
aby ustawić ostrość, a następnie
naciśnij przycisk nagrywania filmu.
124
Konfigurowanie wyświetlanych
informacji dla wyjścia HDMI
Określ, czy informacje wyświetlane na ekranie mają być wyświetlane
na obrazie wyświetlanym przy użyciu wyjścia HDMI.
1
Z informacjami
Czysty/wyjście
Czysty/wyjście
[Wyśw. informacji HDMI]
Wyświetlane informacje są dołączane do sygnału
wyjściowego HDMI podczas nagrywania filmów.
Obraz nie jest wyświetlany w aparacie. Filmy można
nagrywać w aparacie.
Sygnał wyjściowy HDMI obejmuje tylko zawartość
w rozdzielczości 4K bez wyświetlanych informacji.
W aparacie informacje są wyświetlane na obrazach.
Filmów nie można nagrywać w aparacie.
Sygnał wyjściowy HDMI obejmuje tylko zawartość
w rozdzielczości Full HD bez wyświetlanych
informacji. W aparacie informacje są wyświetlane na
obrazach. Filmów nie można nagrywać w aparacie.
125
Ustawianie typu przeglądu filmowego
Określ, czy przeglądy filmowe nagrane w trybie
1
mają zawierać zdjęcia.
[Typ przeglądu]
Uwzględ. zdj.
Przeglądy filmowe zawierają zdjęcia i filmy.
Bez zdjęć
Przeglądy filmowe zawierają tylko filmy. Zdjęcia nie są
zapisywane w filmach.
126
Odtwarzanie
Przyjemne oglądanie obrazów oraz ich przeszukiwanie i edytowanie na
wiele sposobów.
zz Aby przygotować aparat do tych czynności, naciśnij przycisk
włączenia trybu odtwarzania.
127
w celu
Wyświetlanie
Zarejestrowane zdjęcia lub filmy można wyświetlać na ekranie w poniższy
sposób.
1
Naciśnij przycisk
2
Wybierz zdjęcia.
.
zz Filmy są oznaczone symbolem [
Odtwarzanie filmów
zz Naciśnij przycisk
(dwukrotnie)
zz Do regulacji głośności służą
przyciski / .
128
].
Powiększanie zdjęć
Odtwarzane obrazy można powiększać.
1
2
Wybierz zdjęcia.
Można powiększać lub pomniejszać
obrazy.
zz Powiększanie: Przesuń dźwignię
powiększenia w kierunku symbolu
zz Pomniejszanie: Przesuń dźwignię
powiększenia w kierunku symbolu
zz Zmiana położenia wyświetlanego
obszaru: Przyciski / / /
129
.
.
Wyświetlanie przeglądów filmowych
Podczas fotografowania w trybie
automatycznie tworzony jest krótki film
z wykonanych ujęć. Przegląd filmowy przedstawia sceny zarejestrowane
danego dnia.
1
Wybierz obrazy przy użyciu
przycisku [
].
2
Przycisk
→[
]
zz Rozpocznie się odtwarzanie od początku
filmu nagranego automatycznie w danym
dniu wykonywania obrazów.
130
Znajdowanie obrazów wyświetlanych
w postaci miniatur
Dzięki wyświetlaniu wielu zdjęć w postaci miniatur można szybko odnajdywać
poszukiwane fotografie.
1
Przesuń dźwignię powiększenia
w kierunku symbolu
.
zz Wyświetlanie większej liczby obrazów:
Przesuń dźwignię powiększenia
.
w kierunku symbolu
zz Wyświetlanie mniejszej liczby obrazów:
Przesuń dźwignię powiększenia
w kierunku symbolu .
2
Znajdź obrazy.
3
Wybierz zdjęcie.
zz Przyciski
zz Przycisk
131
/
/ / lub pokrętło
Edytowanie filmów
zz Usuwanie początku/końca filmów
Można przycinać filmy, aby usuwać zbędne fragmenty z początku i końca
(nie dotyczy to przeglądów filmowych (= 54) ani migawek wideo (= 122)).
1
Wybierz film przy użyciu
przycisku [
].
2
Przycisk
3
Wybierz ikonę [ ].
→[ ]
zz Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
aby wybrać symbol [ ].
zz Spowoduje to wyświetlenie panelu
i paska edycji filmów.
132
,
4
Zaznacz fragmenty do wycięcia.
zz Wybierz ikonę [
] lub [
].
zz Aby wyświetlić fragmenty, które można
wyciąć (oznaczone na ekranie symbolem
[ ]), za pomocą przycisków / przesuń
symbol [ ] lub [ ]. W miejscu przycięcia
naciśnij przycisk .
5
Zobacz film poddany edycji.
zz Odtwarzanie: [ ]
zz Anulowanie edycji: Przycisk
6
Zapisz film.
zz [ ] → [Nowy plik]
zz Zapisywanie wersji skompresowanej:
] → [OK]
[
133
zz Zapisywanie kadrów filmów 4K jako zdjęć
Wybrane klatki z filmów [
jako zdjęcia.
] lub [
] można zapisać
1
Wybierz klatkę do wyodrębnienia.
2
Zapisz obraz.
zz Podczas odtwarzania naciśnij przycisk ,
a następnie użyj przycisków [ ] lub [ ],
aby wybrać klatkę.
zz [
] → [OK]
134
zz Edytowanie przeglądów filmowych
Można usuwać poszczególne rozdziały (klipy; = 54) zarejestrowane
w trybie
. Należy przy tym zachować ostrożność, ponieważ usuniętych
fragmentów filmowych nie można odzyskać.
1
Wybierz obrazy przy użyciu
przycisku [
].
2
Przycisk
3
Wybierz klip.
4
Usuń wybrany klip.
→[
]
zz Podczas odtwarzania naciśnij przycisk ,
a następnie użyj przycisków [ ] lub [ ],
aby wybrać klip.
zz [ ] → [OK]
135
Ochrona obrazów
Ważne obrazy można wybrać i objąć ochroną w celu uniemożliwienia ich
przypadkowego usunięcia z aparatu.
Chronione obrazy są oznaczone ikoną .
1
2
Wybierz zdjęcie.
Przycisk
→[
] → [Włącz]
zz Ochrona wielu zdjęć
Można wybrać wiele zdjęć i chronić je jednocześnie.
1
2
[Ochrona obrazów]
Wybierz zdjęcia.
136
Wybieranie pojedynczych obrazów
zz [Wybierz obrazy] → wybierz obraz →
→ przycisk
przycisk
Wybieranie zakresu
zz [Wybierz zakres] → wybierz pierwszy
→ wybierz
obraz → przycisk
→
ostatni obraz → przycisk
przycisk
Wybieranie wszystkich obrazów
w folderze
zz [Wszystkie obrazy w folderze] →
wybierz folder → [OK]
Wybieranie wszystkich obrazów
na karcie
zz [Wszystkie obrazy na karcie] → [OK]
137
Obracanie obrazów
Można zmienić orientację obrazów i zapisać je.
1
2
Wybierz zdjęcie.
Przycisk
z opcji
138
→ [ ] → wybierz jedną
Usuwanie obrazów
Niepotrzebne obrazy można usuwać. Należy przy tym zachować ostrożność,
ponieważ usuniętych zdjęć nie można odzyskać.
1
2
Wybierz zdjęcie.
Naciśnij przycisk
.
zz Wybierz opcję usuwania → przycisk
zz Usuwanie wielu obrazów naraz
Można wybierać wiele zdjęć do usunięcia naraz.
1
2
[Usuwanie obr.]
Wybierz zdjęcia.
139
Wybieranie pojedynczych obrazów
zz [Wybierz i usuń obrazy] → wybierz obraz
→ przycisk
zz Obraz zostanie oznaczony ikoną [
zz Przycisk
].
→ [OK]
Wybieranie zakresu
zz [Wybierz zakres] → wybierz pierwszy
→ wybierz
obraz → przycisk
→
ostatni obraz → przycisk
→ [OK]
przycisk
Wybieranie wszystkich obrazów
w folderze
zz [Wszystkie obrazy w folderze] →
wybierz folder → [OK]
Wybieranie wszystkich obrazów
na karcie
zz [Wszystkie obrazy na karcie] → [OK]
140
Dodawanie obrazów do zleceń
wydruku obrazów (DPOF)
Możesz wskazać zdjęcia do jednoczesnego drukowania (nawet
400 obrazów) lub przygotować zlecenia wydruku dla pracowni fotograficznej
(nawet 998 obrazów), wybierając zdjęcia na karcie pamięci oraz liczbę
kopii. Przygotowane tą metodą informacje o drukowaniu będą zgodne
ze standardami DPOF (ang. Digital Print Order Format — format poleceń
druku cyfrowego).
1
2
[Polecenie wydruku obrazów]
Dodaj obrazy do listy drukowania.
Wybieranie obrazów.
zz [Wyb.obraz] lub [Wielokr.] →
wybierz obrazy i liczbę kopii
zz Aby powrócić do ekranu drukowania,
.
naciśnij przycisk
Inne ustawienia
zz [Nastawy] → wybierz element →
wybierz opcję
zz Aby powrócić do ekranu drukowania,
.
naciśnij przycisk
141
zz Drukowanie zdjęć dodanych do Zlecenia
wydruku obrazów (DPOF)
1
Podłącz aparat do drukarki zgodnej
ze standardem PictBridge.
zz Pojawi się ekran odtwarzania.
zz Przycisk
obrazów]
2
→ [Polecenie wydruku
Wydrukuj obrazy.
zz [Drukuj] → [OK]
142
Dodawanie zdjęć do fotoksiążki
Fotoksiążki można przygotowywać przez wybranie do 998 obrazów
na karcie pamięci.
1
2
[Opcje fotoksiążki]
Wybierz zdjęcia.
Wybieranie pojedynczych obrazów
zz [Wybierz obrazy] → wybierz obraz →
→ przycisk
przycisk
Wybieranie zakresu
zz [Wielokr.] → [Wybierz zakres] →
→
wybierz pierwszy obraz → przycisk
→
wybierz ostatni obraz → przycisk
przycisk
Wybieranie wszystkich obrazów
w folderze
zz [Wielokr.] → [Wszystkie obrazy
w folderze] → wybierz folder → [OK]
Wybieranie wszystkich obrazów
na karcie
zz [Wielokr.] → [Wszystkie obrazy na karcie]
→ [OK]
143
Korekta czerwonych oczu
Aparat może automatycznie korygować
obrazy, na których występuje efekt czerwonych
oczu. Skorygowane zdjęcie można zapisać
w osobnym pliku.
1
2
3
4
[Korekta czer. oczu]
Wybierz zdjęcie.
Naciśnij przycisk
Zapisz obraz.
144
.
Kadrowanie
Można zaznaczyć fragment zdjęcia i zapisać go
jako oddzielny plik graficzny.
1
Przycisk
2
Dostosuj ramkę kadrowania.
→[ ]
zz Zmniejszanie ramki: Przesuń dźwignię
powiększenia w kierunku symbolu
Powiększanie ramki: Przesuń dźwignię
.
powiększenia w kierunku symbolu
zz Zmiana położenia ramki:
Przyciski / / /
zz Prostowanie obrazu: Pokrętło
→ pokrętło
[ ] → przycisk
zz Zmiana formatu obrazu: Pokrętło
[ ] → przycisk
zz Wyświetlanie podglądu obrazu:
→ [ ] → przycisk
Pokrętło
145
→
→
3
Zapisz obraz.
zz Pokrętło
146
→ [ ] → [OK]
Zmiana rozmiaru obrazów
Zapisywanie mniejszej wersji obrazu o mniejszej
liczbie pikseli.
1
Przycisk
z opcji
2
Zapisz obraz.
147
→[
] → wybierz jedną
Ocenianie obrazów
Zorganizuj obrazy, oceniając je w skali od 1 do 5.
1
2
Wybierz zdjęcie.
Przycisk
z opcji
→[
] → wybierz jedną
zz Wybieranie wielu obrazów:
→ wybierz element
Przycisk
zz [Wybierz zakres]: Wybierz pierwszy obraz
→ wybierz ostatni obraz →
→ przycisk
→ przycisk
→ ustaw
przycisk
→ [OK]
ocenę przy użyciu pokrętła
zz [Wszystkie obrazy na karcie]: Ustaw
→ [OK]
ocenę przy użyciu pokrętła
148
Wyświetlanie pokazów przezroczy
Automatyczne wyświetlanie obrazów zapisanych na karcie pamięci.
1
[Pokaz przezr.] → [Start]
149
Znajdowanie zdjęć spełniających
warunki filtra
Aby szybko znaleźć obrazy na zapełnionej nimi karcie pamięci, można
odpowiednio przefiltrować widok obrazów.
1
Przycisk
2
Określ warunki.
→[
zz Element: Przyciski
]
/
zz Opcja: Przyciski /
3
Zakończ wprowadzanie ustawień.
zz Przycisk
→ [OK]
zz Obrazy spełniające warunki są
wyświetlane w żółtych ramkach.
Aby anulować wyświetlanie
z użyciem filtrów
zz Przycisk
przycisk
150
→[
] → przycisk
→ [OK]
→
Znajdowanie obrazów przy użyciu
pokrętła głównego
Za pomocą pokrętła
można szybko znajdować obrazy i przechodzić
do nich, filtrując je odpowiednio.
1
Przycisk
z opcji
2
Znajdź obrazy.
zz Pokrętło
151
→ [ ] → wybierz jedną
Łączenie migawek wideo
Krótkie migawki wideo możesz połączyć w nowy film (album).
1
[Utwórz album]
2
Określ migawki wideo.
3
Edytuj album.
zz Wybierz film (istniejący album) →
→ przycisk
→ [OK]
przycisk
zz Zostaną wyświetlone migawki wideo
w filmie wybranym w punkcie 2.
zz Wybierz element w menu edycji u dołu
i naciśnij przycisk .
zz Wzdłuż górnej części ekranu wybierz
migawki wideo do edycji i edytuj je
w razie potrzeby.
152
Uporządkuj migawki
wideo
Usuń migawkę wideo
Odtwórz migawkę
wideo
Zakończ edycję
Uporządkuj migawki wideo. Wybierz
migawkę wideo, którą chcesz przesunąć,
i naciśnij przycisk . Aby ją przesunąć,
użyj przycisków / .
Wybierz migawki wideo, które chcesz
wykluczyć z nowego albumu. Migawki wideo
oznaczone ikoną [ ] nie będą uwzględniane
w nowym albumie, ale też nie zostaną
usunięte z oryginalnego albumu.
Odtwórz wybraną migawkę wideo.
Zakończ edycję albumu.
4
Zakończ edycję.
zz Naciśnij przycisk
do menu edycji.
, aby powrócić
zz Wybierz [ ], aby zakończyć edycję.
5
Zapisz album.
zz Wybierz opcję [Zapisz].
zz Aby dodać tło muzyczne, wybierz opcję
[Muzyka w tle].
zz Wybierz opcję [Podgląd], aby wyświetlić
podgląd edytowanego albumu.
153
Rozpoczynanie odtwarzania
od ostatniego wyświetlanego obrazu
Można określić, czy po przełączeniu do ekranu odtwarzania ma być
wyświetlany ostatni wyświetlany obraz.
1
Włącz
Wyłącz
[Wyśw.od ost.ogląd.]
Ostatni wyświetlany obraz zostanie wyświetlony
na ekranie odtwarzania.
Zostanie wyświetlony najnowszy obraz.
154
Funkcje bezprzewodowe
Bezprzewodowe przesyłanie obrazów do różnych zgodnych urządzeń
oraz udostępnianie ich za pośrednictwem usług internetowych.
Przed skorzystaniem z funkcji komunikacji bezprzewodowej
należy zapoznać się z podrozdziałem „Zalecenia dotyczące funkcji
bezprzewodowych” (= 278).
155
Dostępne funkcje bezprzewodowe
(1)Podłączanie
do smartfonów
(3)Drukowanie na
drukarkach Wi‑Fi
(2)Automatyczne wysyłanie
obrazów do komputera
(4)Przesyłanie do serwisów
internetowych
(1) Podłączanie do smartfonów (= 158, = 165)
Umożliwia zdalne kontrolowanie aparatu i przeglądanie obrazów
za pomocą połączenia Wi‑Fi z zastosowaniem dedykowanej
aplikacji Camera Connect na smartfonie lub tablecie.
Po połączeniu za pomocą Bluetooth® do obrazów można również
dodawać znaczniki geograficzne i korzystać z innych funkcji*.
Dla wygody w niniejszej instrukcji smartfony, tablety oraz inne
zgodne urządzenia są zbiorczo nazywane smartfonami.
* Technologia Bluetooth z niskim zużyciem energii (zwana dalej Bluetooth)
(2) Automatyczne wysyłanie obrazów do komputera (= 171)
Aplikacja Image Transfer Utility 2 umożliwia automatyczne wysyłanie
obrazów z aparatu do komputera podłączonego do sieci Wi‑Fi.
156
(3) Drukowanie na drukarkach Wi‑Fi (= 167)
Obrazy można drukować za pomocą połączenia Wi‑Fi i drukarek
zgodnych z technologią PictBridge (bezprzewodowa sieć LAN).
(4) Przekazywanie do serwisów internetowych (= 174)
Obrazy można przesyłać przyjaciołom i rodzinie w mediach
społecznościowych lub za pomocą usługi online CANON iMAGE
GATEWAY dostępnej dla klientów Canon po rejestracji(bezpłatnej).
157
Zapisywanie obrazów z aparatu
na smartfonie
Obrazy z aparatu można zapisywać na smartfonach z obsługą połączeń
Bluetooth podłączonych do sieci Wi‑Fi.
Przygotuj smartfon w opisany poniżej sposób.
zz Na smartfonie musi być zainstalowana specjalna bezpłatna aplikacja
Camera Connect.
zz Szczegółowe informacje dotyczące tej aplikacji (funkcje i obsługiwane
smartfony) są dostępne w witrynie firmy Canon w sieci Web.
zz Aplikację Camera Connect można pobrać ze sklepu Google Play lub
App Store. Dostęp do sklepów Google Play lub App Store można
uzyskać za pomocą kodu QR, który można wyświetlić na ekranie
aparatu podczas rejestracji smartfona.
zz Należy używać najnowszej wersji systemu operacyjnego smartfona.
zz Na smartfonie należy włączyć funkcje Bluetooth i Wi‑Fi. Należy
pamiętać, że parowanie aparatu nie jest możliwe z poziomu ekranu
ustawień Bluetooth smartfona.
1
2
[Ustawienia komun. bezprzew.]
[Funkcja Bluetooth]
158
3
[Funkcja Bluetooth] → [Smartfon]
4
Naciśnij przycisk
5
Wpisz nick i naciśnij przycisk
6
[OK]
7
[Parowanie]
.
zz Wyświetlanie nicka można zmieniać
.
za pomocą przycisku
159
.
8
[Nie wyświetlaj]
9
Uruchom w smartfonie aplikację
Camera Connect.
10
Dotknij nicka aparatu, aby wykonać
parowanie.
11
12
Dotknij opcję [Paruj] (tylko iOS).
13
Naciśnij przycisk
W aparacie wybierz opcję [OK].
.
zz Parowanie zostało zakończone i aparat
jest połączony ze smartfonem przez
Bluetooth.
160
14
W aplikacji Camera Connect dotknij
opcji [Images on camera/Obrazy
w aparacie].
zz Połączenie Wi‑Fi zostanie nawiązane
automatycznie.
zz W systemie iOS, kiedy pojawi się
komunikat potwierdzający połączenie
z aparatem, wybierz opcję [Dołącz].
15
Potwierdź, że urządzenia są
połączone przez Wi‑Fi.
zz Obrazy z aparatu są teraz wyświetlane
na smartfonie.
zz W aparacie zostanie wyświetlony
komunikat [Wi‑Fi włączona].
16
Zapisz obrazy z aparatu na
smartfonie.
zz Wybierz obrazy znajdujące się w aparacie
i zapisz je na smartfonie.
161
zz Łączenie ze smartfonami przez Wi‑Fi
za pomocą przycisku Wi‑Fi
Można również nawiązać połączenie Wi‑Fi ze smartfonami za pomocą
przycisku .
1
Naciśnij przycisk
2
Zarejestruj nick.
3
[ ]
4
[Rejestruj urządzenie do łączenia]
.
zz Po pojawieniu się ekranu [Nick]
zarejestruj nick (= 158).
162
5
[Nie wyświetlaj]
6
Sprawdź nazwę sieci (SSID) i hasło.
7
Podłącz smartfon do aparatu.
zz W menu ustawień Wi‑Fi w smartfonie
wybierz identyfikator SSID (nazwę sieci)
wyświetlany na ekranie aparatu,
aby nawiązać z nim połączenie.
zz W polu hasła na smartfonie wpisz hasło
wyświetlone w aparacie.
8
Uruchom w smartfonie aplikację
Camera Connect.
9
Wybierz aparat, aby nawiązać
połączenie.
zz Na liście [Cameras/Aparaty] w programie
Camera Connect dotknij aparatu,
aby połączyć się z nim przez Wi‑Fi.
163
10
Nawiąż połączenie Wi‑Fi.
zz [OK] → przycisk
zz W aparacie zostanie wyświetlony
komunikat [ Wi‑Fi włączona].
zz Na smartfonie zostanie wyświetlony
główny ekran programu Camera Connect.
zz Urządzenia są teraz połączone
przez Wi‑Fi.
zz Ograniczanie wyświetlania obrazów
Ogranicz zakres obrazów, które można wysłać do smartfona lub przeglądać
na smartfonie.
1
Jeśli aparat jest odłączony od sieci
Wi‑Fi, naciśnij przycisk .
2
3
[ ]
4
Wybierz opcję [Edytuj informacje
o urządzeniu], a następnie wybierz
smartfon.
Wybierz opcję [Wyśw. obrazy],
a następnie określ, które obrazy
mogą być wyświetlane.
164
Funkcje używane ze smartfonami
Funkcje opisane poniżej są dostępne po nawiązaniu połączenia
bezprzewodowego ze smartfonami.
Sparuj aparat ze smartfonem przy użyciu połączenia Bluetooth zgodnie
z opisem w punktach 1–13 w części „Zapisywanie obrazów z aparatu
na smartfonie” (= 158) i nawiąż połączenie z siecią Wi‑Fi, jak opisano
w punktach 1–15.
zz Automatyczne wysyłanie obrazów do
smartfona podczas fotografowania
Zdjęcia mogą być automatycznie wysyłane do smartfona połączonego
przez Wi‑Fi.
1
2
[Ustawienia komun. bezprzew.] →
[Ustawienia Wi‑Fi] → [Wyślij do
smartfona po zarej.]
[Autom. wysyłanie] → [Włącz]
zz Wybierz wielkość w opcji
[Rozmiar do wysyłki].
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Twoje zdjęcia zostaną wysłane
do smartfona.
zz Fotografowanie zdalne podczas wyświetlania
obrazu na żywo z aparatu w smartfonie
Można zdalnie wykonywać zdjęcia podczas wyświetlania obrazu na żywo
w smartfonie połączonym przez Wi‑Fi.
1
2
Uruchom aplikację Camera Connect.
Dotknij opcji [Remote live view
shooting/Zdalne fotografowanie
z podglądem na żywo].
165
zz Sterowanie aparatem za pomocą smartfona
Aparatem można sterować przy użyciu smartfona sparowanego za pomocą
połączenia Bluetooth jako pilota.
1
Uruchom aplikację Camera Connect.
2
Dotknij opcji [Bluetooth remote
controller/Pilot zdalnego sterowania
Bluetooth].
zz Jeśli nawiązano połączenie Wi‑Fi,
należy je zakończyć.
zz Dodawanie do obrazów znaczników
geograficznych podczas fotografowania
Do wykonywanych zdjęć można dodawać znaczniki geograficzne
z informacjami GPS (takimi jak długość i szerokość geograficzna czy
wysokość nad poziomem morza) pochodzącymi ze smartfona sparowanego
za pomocą połączenia Bluetooth. Informacje o lokalizacji dodane do zdjęć
można wyświetlić na ekranie odtwarzania.
Włącz na smartfonie usługi lokalizacji.
1
Uruchom aplikację Camera Connect.
2
3
4
[GPS przez t.kom.] → [Włącz]
zz Jeśli nawiązano połączenie Wi‑Fi, należy
je zakończyć.
[Ustawienia GPS]
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Przed rozpoczęciem fotografowania
upewnij się, że ikony [ ] i [
] są
widoczne w aparacie.
zz Znaczniki geograficzne będą teraz
dodawane do zdjęć.
zz Od tej pory do zdjęć wykonywanych przy
uruchomionej aplikacji Camera Connect
będą dodawane znaczniki geograficzne.
166
Łączenie z drukarkami za pomocą Wi‑Fi
Obrazy z aparatu można drukować na drukarce podłączonej do aparatu
przez Wi‑Fi.
1
2
Naciśnij przycisk
3
[Rejestruj urządzenie do łączenia]
4
Sprawdź nazwę sieci (SSID) i hasło.
[
.
]
167
5
Podłącz aparat do drukarki.
zz W menu ustawień Wi‑Fi w drukarce
wybierz identyfikator SSID (nazwę sieci)
wyświetlany na ekranie aparatu,
aby nawiązać z nim połączenie.
zz W polu hasła na drukarce wpisz hasło
wyświetlone w aparacie.
6
Wybierz drukarkę.
zz Wybierz drukarkę, aby połączyć się z nią
przez Wi‑Fi, i naciśnij przycisk .
zz Po podłączeniu urządzeń przez Wi‑Fi
wyświetlane są obrazy zapisane na
karcie pamięci.
7
Wybierz obraz do wydrukowania.
zz Wybierz obraz i naciśnij przycisk
.
zz Wybierz lub określ wyświetlane elementy,
a następnie je wydrukuj.
168
zz Nawiązywanie połączenia z punktem dostępu
Aparat można podłączyć do punktu dostępu, do którego jest podłączona
drukarka, oraz drukować za pomocą punktu dostępu.
Podłącz urządzenia w pobliżu punktu dostępu, ponieważ konieczne jest
naciśnięcie przycisku WPS.
1
W punkcie 4 części „Łączenie
z drukarkami za pomocą Wi‑Fi”
(= 167) wybierz opcję
[Przełącz sieć].
2
[Podłącz przez WPS]
3
[WPS (tryb PBC)] → [OK]
4
Naciśnij przycisk WPS w punkcie
dostępu.
169
5
[Nastawy automatyczne] → [OK]
6
Przejdź do punktu 6 w części
„Łączenie z drukarkami za pomocą
Wi‑Fi” (= 167).
zz Aparat ustanowi połączenie z punktem
dostępu.
170
Automatyczne wysyłanie obrazów
do komputera
Obrazy z aparatu mogą być automatycznie wysyłane do komputera
podłączonego do punktu dostępu (ustawionego również dla połączeń
Wi‑Fi z aparatem), gdy aparat jest w zasięgu, na przykład po przyniesieniu
aparatu do domu po zakończeniu fotografowania.
Łączenie poprzez Wi‑Fi
1
Podłącz komputer do punktu
dostępu.
zz Zainstaluj program Image Transfer Utility 2
na komputerze.
2
Uruchom program Image Transfer
Utility 2.
3
W programie Image Transfer Utility 2
przejdź do ekranu ustawień
parowania.
zz Ekran ustawień parowania jest
wyświetlany po wykonaniu instrukcji
wyświetlanych po pierwszym
uruchomieniu programu Image
Transfer Utility 2.
4
[Ustawienia komun. bezprzew.] →
[Ustawienia Wi‑Fi]
171
5
[Aut. wysył. obr. do komputera] →
[Autom. wysyłanie] → [Włącz]
6
[OK]
7
[Podłącz przez WPS] →
[WPS (tryb PBC)] → [OK]
8
Naciśnij przycisk WPS.
9
[Nastawy automatyczne] → [OK]
zz Naciśnij przycisk WPS w punkcie
dostępu, aby zezwolić na połączenie
z aparatem.
172
10
Wybierz komputer.
11
Na komputerze wybierz aparat
do sparowania.
zz Wybierz komputer do automatycznego
transferu obrazów i naciśnij przycisk .
zz Nicki aparatów są wyświetlane na ekranie
parowania w programie Image Transfer
Utility 2.
zz Wybierz aparat do połączenia i kliknij
przycisk [Pairing/Parowanie], aby połączyć
komputer z aparatem.
Konfigurowanie automatycznego przesyłania obrazów
12
Określ opcje wysyłania.
13
Wyłącz aparat.
zz W opcji [Aut. wysył. obr. do komputera]
w punkcie 5 wybierz pozycję [Opcje
wysyłania obrazów] i określ warunki
przesyłania.
Automatyczne wysyłanie obrazów
zz Po ustawieniu opcji wysyłania w punkcie 12
obrazy z aparatu są automatycznie
wysyłane do komputera, w którym nastąpiło
logowanie, kiedy tylko włączony aparat
znajdzie się w zasięgu punktu dostępu.
173
Przesyłanie obrazów do usług sieci Web
zz Rejestrowanie usług sieci Web
Za pomocą smartfona lub komputera dodaj do aparatu swoje usługi sieci Web.
zz Dokończenie wprowadzania ustawień aparatu pod kątem serwisu
CANON iMAGE GATEWAY lub innych usług sieci Web wymaga użycia
smartfonu lub komputera z przeglądarką i połączeniem z Internetem.
zz Odwiedź witrynę CANON iMAGE GATEWAY, aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat wersji przeglądarek (na przykład Internet Explorer)
i ustawień wymaganych do uzyskiwania dostępu do witryny CANON
iMAGE GATEWAY.
zz Informacje o tym, w których krajach i regionach jest dostępny serwis
CANON iMAGE GATEWAY, można znaleźć w witrynie firmy Canon
w sieci Web (http://www.canon.com/cig/).
zz Instrukcje do programu CANON iMAGE GATEWAY i wskazówki
dotyczące konfigurowania znajdują się w informacjach dotyczących
programu CANON iMAGE GATEWAY.
zz Aby korzystać z innych usług sieci Web niż serwis CANON iMAGE
GATEWAY, musisz mieć powiązane z nimi konto. Aby uzyskać
więcej informacji, zapoznaj się z zawartością witryn sieci Web dla
poszczególnych usług, w których chcesz się zarejestrować.
zz Za połączenie z usługodawcą internetowym i korzystanie z punktów
dostępu mogą być pobierane opłaty.
174
„„ Rejestrowanie w serwisie CANON iMAGE GATEWAY
Połącz aparat z serwisem CANON iMAGE GATEWAY, dodając serwis
CANON iMAGE GATEWAY jako docelową usługę sieci Web dla aparatu.
Podłącz urządzenia w pobliżu punktu dostępu, ponieważ konieczne jest
naciśnięcie przycisku WPS.
Pamiętaj, że aby dokończyć wprowadzanie ustawień połączenia, musisz
wpisać adres e-mail służący na komputerze lub smartfonie do otrzymywania
powiadomień.
1
2
Naciśnij przycisk
3
Zaakceptuj warunki umowy,
aby wprowadzić adres e-mail.
[
.
]
zz Zapoznaj się z wyświetloną treścią
umowy i wybierz opcję [Zgoda].
4
Nawiąż połączenie z punktem
dostępu.
zz [Podłącz przez WPS] → [WPS (tryb PBC)]
→ [OK]
zz Naciśnij przycisk WPS w punkcie dostępu.
zz Wybierz opcję [Nast. automatyczna]
na ekranie [Nastawa adr. IP] aparatu.
175
5
Wprowadź adres e-mail.
6
Wprowadź dowolnie wybrany
czterocyfrowy numer.
7
Sprawdź otrzymane powiadomienie.
zz [OK]
zz Ikona [
ikoną [
176
] zostanie zastąpiona
].
8
Wyświetl stronę wskazaną
w powiadomieniu i dokończ
wprowadzanie ustawień połączenia
z aparatem.
zz Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby dokończyć konfigurację
na stronie ustawień połączenia z aparatem.
9
Wybierz ikonę [
].
zz Pozycja CANON iMAGE GATEWAY
została dodana jako miejsce docelowe
usługi sieci Web.
„„ Rejestrowanie innych usług sieci Web
Możesz również dodać do aparatu usługi sieci internetowej inne niż
CANON iMAGE GATEWAY.
1
Zaloguj się w serwisie CANON
iMAGE GATEWAY i przejdź do strony
ustawień połączenia z aparatem.
zz http://www.canon.com/cig/
2
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
dokończyć wprowadzanie ustawień
usług sieci Web, z których chcesz
korzystać.
177
3
Naciśnij przycisk
aby wybrać [
].
,
zz Przesyłanie obrazów do usług sieci Web
1
2
Naciśnij przycisk
.
Wybierz miejsce docelowe.
zz Wybierz ikonę usługi sieci Web.
zz Jeśli usługa sieci Web zawiera wielu
odbiorców lub wiele opcji udostępniania,
wybierz element na wyświetlonym ekranie,
aby wybrać odbiorców.
3
Wyślij zdjęcie.
zz Wybierz opcje wysyłania i prześlij obraz.
zz W przypadku przesyłania materiałów
do serwisu YouTube zapoznaj się
z warunkami świadczenia usługi
i wybierz opcję [Zgoda].
zz Po wysłaniu obrazu zostanie wyświetlony
komunikat [OK]. Aby powrócić do ekranu
odtwarzania, naciśnij przycisk .
178
Ponowne łączenie przez Wi‑Fi
Ponowne łączenie z urządzeniami lub usługami sieci Web przez Wi‑Fi jest
możliwe po zarejestrowaniu ustawień połączenia.
1
2
Naciśnij przycisk
.
Wybierz miejsce docelowe
z ostatnich połączeń.
zz Jeśli miejsce docelowe jest niewidoczne,
naciskaj przyciski / , aby przełączyć się
na inne ekrany.
zz Nawiązywanie połączenia z usługami
sieci Web zostało zakończone.
3
Przygotuj drugie urządzenie.
zz Przygotuj drugie urządzenie zgodnie
z wyświetlanymi instrukcjami.
179
Kończenie połączeń Wi‑Fi
1
2
Naciśnij przycisk
[Rozł., zak.] → [OK]
180
.
Usuwanie informacji o urządzeniach
sparowanych poprzez Bluetooth
Przed sparowaniem aparatu z innym smartfonem należy usunąć informacje
o wszystkich smartfonach, z którymi się łączył.
1
[Ustawienia komun. bezprzew.] →
[Funkcja Bluetooth]
2
Wybierz opcję [Spr./kasuj inf.
o połączeniu], a następnie naciśnij
przycisk
.
3
Przygotuj smartfon.
zz W ustawieniach Bluetooth w systemie
usuń zarejestrowane informacje
o aparacie.
181
Zmiana lub usuwanie ustawień
połączenia
Ustawienia połączeń zapisane w aparacie można zmienić lub usunąć.
Przed zmianą lub usunięciem ustawień połączenia zakończ połączenie Wi‑Fi.
1
2
Naciśnij przycisk
.
Wybierz jedną z pozycji.
zz Na ekranie po lewej stronie można
przełączać się na inne ekrany, naciskając
przyciski / .
zz Na ekranie po lewej stronie wybierz
element z ustawieniami połączenia,
które należy usunąć lub zmienić.
3
Wybierz opcję [Edytuj informacje
o urządzeniu].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
urządzenie z ustawieniami połączenia,
które należy zmienić, a następnie zmień
nick lub inne ustawienia.
182
Ustawienia funkcji
Dostosuj podstawowe funkcje aparatu pod kątem łatwiejszej obsługi.
zz Te ustawienia konfiguruje się na kartach i
menu. Można
dostosowywać najczęściej używane funkcje, aby zwiększyć
wygodę obsługi.
zz Te instrukcje dotyczą aparatu działającego w trybie
183
.
Wybieranie i tworzenie folderów
Możesz wybrać lub utworzyć foldery, w których będą zapisywane zdjęcia.
Nowe foldery można tworzyć, wybierając opcję [Utwórz folder] na ekranie
wyboru folderów.
1
2
[Wybierz folder]
Wprowadź ustawienia.
zz Wybieranie folderów: po prostu wybierz
folder
zz Tworzenie folderów: [Utwórz folder] →
[OK]
184
Zmienianie numeracji plików
Wykonywane zdjęcia są automatycznie numerowane kolejno (0001–9999)
i zapisywane w folderach, które mieszczą po 9999 obrazów. Można zmieniać
sposób przypisywania przez aparat numerów plików.
1
Narastająco
Auto reset.
Ręczny reset
[Numery plików] → [Numeracja]
lub [Ręczny reset]
Obrazy otrzymują kolejne numery (aż do 9999
wykonanego/zapisanego zdjęcia). Numeracja jest
kontynuowana nawet po zmianie karty pamięci lub
folderu.
Numerowanie zdjęć resetowane do 0001 po wymianie
karty pamięci lub po utworzeniu nowego folderu.
Tworzy nowy folder i rozpoczyna numerowanie zdjęć,
zaczynając od 0001.
185
Konfigurowanie automatycznego
obracania obrazów pionowych
Można zmienić ustawienie automatycznego obracania obrazów, które
powoduje ustawianie w pionie obrazów wykonanych w orientacji pionowej
podczas ich wyświetlania.
1
Wł.
Wł.
Wył.
[Auto-obracanie]
Automatyczne obracanie zdjęć podczas wyświetlania
na ekranie aparatu lub komputerze.
Automatyczne obracanie zdjęć podczas wyświetlania
na komputerze.
Wyłącz automatyczne obracanie zdjęć.
186
Formatowanie kart pamięci
Przed użyciem nowej karty pamięci lub karty sformatowanej w innym
urządzeniu trzeba ją sformatować za pomocą tego aparatu.
Formatowanie pełne karty pamięci może być pomocne, jeśli aparat działa
nieprawidłowo, odczytywanie/zapisywanie obrazów na karcie pamięci stało
się wolniejsze, rejestrowanie serii zdjęć stało się wolniejsze lub nagrywanie
filmu zostało nagle przerwane.
Zarówno formatowanie zwykłe, jak i pełne powoduje usunięcie wszystkich
danych z karty pamięci bez możliwości ich odzyskania.
1
[Formatuj kartę]
zz Formatowanie: [OK]
zz Formatowanie pełne: Naciśnij przycisk
, aby wybrać opcję [ ] → [OK]
187
Konfigurowanie przewodnika funkcji
Określ, czy po wybraniu elementów na ekranie szybkich nastaw mają być
wyświetlane wskazówki dotyczące funkcji.
1
[Przew. funkcji]
188
Korzystanie z trybu Eco
Ta funkcja umożliwia oszczędzanie baterii w trybach fotografowania.
Kiedy aparat nie jest używany, ekran gaśnie, ograniczając zużycie baterii.
1
Wł.
Wył.
[Tryb Eco]
Ekran gaśnie, kiedy aparat nie jest używany przez około
dwie sekundy. Około dziesięć sekund po wygaśnięciu ekran
wyłącza się. Aparat wyłącza się automatycznie po około trzech
minutach bezczynności.
Aby uaktywnić ekran i przygotować aparat do fotografowania,
gdy obiektyw jeszcze się nie cofnął, naciśnij spust migawki
do połowy.
Nie należy używać trybu Eco.
189
Dostosowywanie funkcji
oszczędzania energii
Można dostosować czas automatycznego wyłączania aparatu, ekranu
i wizjera przy użyciu opcji [Autom. wyłącz.], [Wyśw. wył.] i [Wizjer wyłącz.].
1
2
[Oszcz.energii]
Wprowadź ustawienia.
190
Dostosowywanie jasności ekranu
Jasność wizjera i ekranu można regulować. Jasność wizjera można
regulować, patrząc przez wizjer
1
2
[Jasność wyśw.]
Wprowadź ustawienia.
zz Przyciski / → przycisk
191
Ustawianie daty, godziny i strefy
czasowej
Ustaw datę i godzinę.
1
[Data/czas/strefa]
2
Wprowadź ustawienia.
zz Dostosuj ustawienia, wykonując
czynności opisane w punkcie 2–3
w części „Ustawianie daty, godziny,
strefy czasowej i języka” (= 27).
192
Zmiana języka
Bieżący język wyświetlacza można zmieniać.
1
2
[Wybór języka
]
Wprowadź ustawienia.
zz Przyciski
przycisk
193
/
/ / , aby wybrać język →
Ustawianie standardu TV
Wybierz odpowiedni standard sygnału wizji w przypadku telewizora
używanego do wyświetlania obrazu z aparatu. To ustawienie decyduje
o jakości obrazu (prędkości nagrywania) dostępnej w przypadku filmów.
1
NTSC
PAL
[Standard TV]
Dla obszarów, gdzie stosowany jest standard TV NTSC,
takich jak Ameryka Północna, Japonia, Korea Południowa
i Meksyk.
Dla obszarów, gdzie stosowany jest standard TV PAL,
takich jak Europa, Rosja, Chiny i Australia.
194
Dostosowywanie dźwięków
Określ, czy aparat ma odtwarzać dźwięki po naciśnięciu spustu migawki
do połowy lub włączeniu samowyzwalacza.
1
[Sygnał "bip"]
195
Regulacja głośności
Dostosuj głośność poszczególnych dźwięków aparatu.
1
2
[Głośność]
Wprowadź ustawienia.
zz Przycisk
196
→ przyciski /
Ustawianie rozdzielczości
wyjściowej HDMI
Ustaw rozdzielczość wyjściową używaną do wyświetlania obrazów z aparatu
po podłączeniu do telewizora lub zewnętrznego urządzenia nagrywającego
przy użyciu przewodu HDMI.
1
Autom.
1080p
[Rozdzielczość HDMI]
Obrazy są automatycznie wyświetlane w optymalnej
rozdzielczości w przypadku podłączenia aparatu
do telewizora.
Sygnał wyjściowy w rozdzielczości 1080p. Wybierz tę opcję,
aby uniknąć problemów z wyświetlaniem lub opóźnieniem
w przypadku zmiany rozdzielczości.
197
Dostosowywanie funkcji
przycisku zoomu
Funkcje przycisku zoomu można dostosowywać.
1
[Funkcja przyc.
]
Wolny zoom
Powiększanie z małą szybkością.
Szybki zoom
Powiększanie z dużą szybkością.
Ustawianie pozycji ostrości podczas ręcznej regulacji
ostrości.
Ustaw odl. MF
198
Zmiana funkcji przycisków wybierania
punktu AF i blokady AE
Funkcje przycisków
i
można zamienić.
1
[Przyc. przeł.
199
/
] → [Włącz]
Konfigurowanie wyświetlanych
informacji o fotografowaniu
Można dostosować szczegóły i ekrany informacji wyświetlane w aparacie
lub w wizjerze podczas fotografowania. Można również dostosować typ
histogramu i wyświetlanej siatki.
1
[Wyśw.inf. fotogr.] →
[Ustawienia wyśw. inf. fotogr.]
2
Wybierz ekrany, naciskając
przyciski / .
zz W przypadku ekranu, którego nie
chcesz wyświetlać, naciśnij przycisk
aby usunąć z niego symbol [ ].
,
zz Aby edytować ekran, naciśnij
.
przycisk
3
Edytuj ekran.
zz Użyj przycisków / , aby przechodzić
między elementami.
zz Użyj przycisku , aby dodać
symbol [ ] obok elementów,
które mają być wyświetlane.
zz Wybierz przycisk [OK], aby zastosować
ustawienia.
200
Ustawianie priorytetu ekranu
fotografowania przy użyciu
parametrów wyświetlania
Można wybrać opcję parametrów wyświetlania, aby określić priorytet ekranu
fotografowania.
1
Oszczędzanie energii
Płynny
[Parametry wyśw.]
Ekran fotografowania zużywa mniej energii.
Nawet szybko poruszające się obiekty są
płynnie wyświetlane.
201
Ustawianie trybu wyświetlania
Można wybrać tryb wyświetlania ekranów fotografowania.
1
Auto
Ręcznie
[Ustaw. wyśw.] → [Sposób wyśw.]
Normalnie do wyświetlania używany jest ekran, ale patrzenie
przez wizjer powoduje przełączenie do niego.
Opcja [Wyśw. ręczne] umożliwia ograniczenie wyświetlania
do ekranu lub wizjera.
202
Czas cofania obiektywu
Ze względów bezpieczeństwa obiektyw chowa się po około 1 minucie od
naciśnięcia przycisku
w trybach fotografowania. Aby obiektyw chował
się natychmiast po naciśnięciu przycisku
, wybierz dla czasu cofania
ustawienie [0 sek.].
1
[Cofaj obiektyw]
203
Ustawianie odwróconego obrazu
Określ, czy ma być wyświetlany obraz lustrzany podczas fotografowania
z ekranem odwróconym w stronę przedniej ścianki aparatu.
1
[Odwróć obraz]
204
Ustawianie wyświetlania ekranu
startowego
Określ, czy po włączeniu aparatu ma być wyświetlany ekran startowy.
1
[Obraz startowy]
205
Wyświetlanie jednostek metrycznych/
niemetrycznych
Jednostki miary wyświetlane na pasku powiększania (= 71, = 242),
wskaźniku ręcznego ustawiania ostrości (= 80) i we wszystkich innych
miejscach można zmienić z m/cm na stopy/cale.
1
[Jednostki Miary]
206
Konfigurowanie funkcji indywidualnych
Skonfiguruj funkcje indywidualne w celu zaawansowanego dostosowania
działania aparatu.
1
[Funkcje indywidualne (C.Fn)]
2
Wybierz jedną z pozycji.
3
Wprowadź ustawienia.
zz Przyciski / → przycisk
C.Fn I:Ekspozycja
Bezpieczne
przesuw.ekspozycji
C.Fn II:Inne
Kierunek pokrętła
w trybach Tv/Av
C.Fn II:Inne
Ustawienia własne
Ustaw opcję [1:Włącz], aby wartości czasu
naświetlania i przysłony były dostosowywane
automatycznie w celu zbliżenia poziomu ekspozycji
do ekspozycji standardowej, jeśli standardowa
ekspozycja nie jest dostępna ze względu na
wybrane wartości czasu naświetlania i przysłony
w trybie
lub
.
Istnieje możliwość zmiany kierunku pokrętła
używanego do ustawiania wartości czasu
naświetlania lub przysłony.
Dostosuj funkcje przycisków, takich jak spust
migawki.
207
zz Dostosowywanie przycisków
Dostosuj funkcje przycisków, takich jak spust migawki.
Ustawienia [ ] (przycisk blokady AE) oraz [ ] (przycisk Wspom.
kadrowania — blokada) mają zastosowanie do trybów
/ /
/
/ /
/
.
Ustawienia [
] (naciśnięcie spustu migawki do połowy) i [ ] (przycisk
nagrywania filmu) mają zastosowanie do trybów /
/
/ / /
.
1
[C.Fn II:Inne ustawienia własne]
2
Wybierz przycisk.
3
Wybierz funkcję.
208
Własne tryby fotografowania (C1/C2)
Można zapisywać najczęściej używane tryby fotografowania i wprowadzone
ustawienia funkcji do późniejszego użytku. Aby później uzyskać dostęp do
zapisanych ustawień, ustaw po prostu pokrętło wyboru trybów w pozycji
lub
. W ten sposób można przywołać nawet ustawienia, które są zwykle
usuwane w wyniku przełączenia trybów fotografowania lub wyłączenia
aparatu (np. ustawienia samowyzwalacza).
Ustawienia, które można zapisać
zz Tryby fotografowania ( /
/
/ )
zz Elementy ustawione w trybie /
/
zz Ustawienia menu fotografowania
zz Pozycje powiększenia
zz Ręczne ustawienia ostrości (= 80)
1
2
3
/
Włącz tryb fotografowania
zawierający ustawienia, które chcesz
zapisać, i wprowadź odpowiednie
zmiany w tych ustawieniach.
[Własny tryb fotograf. (C1, C2)]
[Rejestrowanie]
zz Wybierz własny tryb fotografowania,
w którym mają zostać zapisane ustawienia.
209
Przywracanie ustawień domyślnych
aparatu
Przywróć ustawienia domyślne aparatu w trybach
1
/
/
/
/
.
[Resetuj aparat]
zz Kasowanie nastaw podstawowych:
[Nastawy podst.] → [OK]
zz Kasowanie innych nastaw: [Inne nastawy]
→ wybierz element → [OK]
210
Wprowadzanie informacji o prawach
autorskich w celu ich zapisywania
w danych obrazów
Określone nazwisko autora i informacje o prawach autorskich mogą być
zapisywane na zdjęciach.
1
[Inform. o prawach autorskich] →
[Nazwisko autora] lub [Szczegóły
dot. praw autor.]
zz Wprowadź nazwisko → przycisk
→ [OK]
211
Pobieranie instrukcji/oprogramowania
przy użyciu kodu QR
Kod QR można wyświetlić na ekranie aparatu, aby uzyskać dostęp do strony
internetowej, z której można pobrać instrukcje i oprogramowanie.
1
[Adres URL instrukcji/oprogram.]
212
Wyświetlanie logo certyfikatów
Na ekranie można wyświetlać niektóre logo certyfikatów poświadczających
zgodność z wymaganiami aparatu.
1
[Wyśw. logo cert.]
213
Zapisywanie najczęściej używanych
elementów menu fotografowania
(Moje menu)
Na karcie
można zapisać maksymalnie sześć najczęściej używanych
elementów menu fotografowania. Dzięki dostosowaniu karty
można
szybko uzyskiwać dostęp do tych elementów na jednym ekranie.
1
[Dodaj kartę Moje Menu] → [OK]
2
[Konfiguruj]
3
[Wybierz pozycje do zarejestr.]
zz Wybierz jedną z pozycji → [OK]
zz Wybrane pozycje zostaną dodane
do karty Moje menu.
214
Aby zmienić rozmieszczenie pozycji
zz [Sortuj zarejestrowane pozycje] →
wybierz pozycję do przeniesienia →
przenieś przy użyciu przycisków /
przycisk
zz Zmiana nazw kart Mojego menu
1
[Zmień nazwę karty]
2
Zmień nazwę karty.
zz Wprowadź nazwę karty →
→ [OK]
przycisk
zz Usuwanie karty Mojego menu
1
[Usuń kartę]
215
→
zz Usuwanie wszystkich kart Mojego menu
1
[Usuń wszyst. karty Moje Menu]
zz Usuwanie wszystkich dodanych pozycji
1
[Usuń wszystkie pozycje]
216
zz Dostosowywanie wyglądu Mojego menu
Można wybrać, który ekran ma być wyświetlany w trybach fotografowania
po naciśnięciu przycisku
.
1
Widok normalny
Wyświetl od karty
Moje menu
Wyświetl tylko kartę
Moje menu
[Widok menu]
Wyświetlanie ostatniego menu widocznego
podczas wykonywania poprzedniej czynności.
Rozpocznij wyświetlanie od ekranów kart
Ogranicz widok do ekranów kart
217
.
.
Akcesoria
Radość odkrywania nowych zastosowań aparatu dzięki opcjonalnym
akcesoriom firmy Canon i innym zgodnym akcesoriom sprzedawanym
oddzielnie.
„„ Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów
firmy Canon.
Aby w pełni korzystać z możliwości opisywanego produktu, należy używać
go wraz z oryginalnymi akcesoriami firmy Canon.
Firma Canon nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne
uszkodzenia produktu i (lub) wypadki, takie jak pożary, które zostaną
spowodowane nieprawidłowym działaniem akcesoriów firm innych niż
Canon (np. wyciekiem elektrolitu lub wybuchem akumulatora). Należy
pamiętać, że żadne naprawy produktu firmy Canon, które będą konieczne
do przeprowadzenia w wyniku takiego nieprawidłowego działania, nie są
objęte gwarancją i wymagają poniesienia kosztów przez użytkownika.
218
Akcesoria opcjonalne
Przedstawione poniżej akcesoria do aparatu są sprzedawane oddzielnie.
Należy pamiętać, że ich dostępność zmienia się w zależności od regionu,
a niektóre mogą być już całkowicie niedostępne.
zz Zasilanie
Akumulator LP-E12
zz Bateria litowo-jonowa
Ładowarka z serii LC-E12
zz Ładowarka do akumulatora LP-E12
zz Inne
Kabel interfejsu IFC-600PCU
zz Służy do podłączania aparatu
do komputera lub drukarki.
Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania BR-E1
zz Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania z obsługą połączeń Bluetooth
Elektroniczny wężyk spustowy RS-60E3
zz Umożliwia zdalną obsługę spustu migawki
(naciskanie go do połowy lub do końca).
219
Osłona obiektywu LH-DC90
zz Zapobiega wpadaniu do obiektywu
światła spoza osi optycznej,
powodującego refleksy lub poświaty,
które pogarszają jakość obrazu.
Adapter filtra FA-DC67A
zz Adapter niezbędny do zamocowania
filtra 67 mm.
Filtr obiektywu marki Canon
(średnica 67 mm)
zz Chroni obiektyw i umożliwia wykonywanie
zdjęć z użyciem rozmaitych efektów
fotograficznych.
zz Drukarki
Drukarki Canon zgodne ze standardem
PictBridge
zz Zdjęcia można drukować nawet bez
użycia komputera, podłączając aparat
bezpośrednio do drukarki.
220
Korzystanie z akcesoriów opcjonalnych
zz Odtwarzanie obrazów i filmów na ekranie
telewizora
Zdjęcia można wyświetlać na ekranie telewizora o wysokiej rozdzielczości
(HD) za pomocą dostępnego w sprzedaży przewodu HDMI (o długości
nieprzekraczającej 2,5 m, z wtyczką typu D od strony aparatu). Można
również fotografować, wyświetlając podgląd na dużym ekranie telewizora.
Informacje dotyczące podłączania lub przełączania wejść znajdują się
w instrukcji obsługi telewizora.
1
Upewnij się, że aparat i telewizor są
wyłączone.
2
Podłącz aparat do telewizora.
3
Włącz telewizor i przełącz go na
wejście sygnału gniazda, do którego
podłączony jest aparat.
221
4
Przełącz na odtwarzanie.
zz Zdjęcia i filmy z aparatu są teraz
wyświetlane na telewizorze. (Ekran
aparatu jest natomiast wygaszony).
zz Korzystanie z osłony obiektywu
(sprzedawanej oddzielnie)
W przypadku zdjęć szerokokątnych wykonywanych pod światło bez użycia
lampy błyskowej można zapobiec wnikaniu do wnętrza obiektywu światła
spoza osi optycznej, zakładając opcjonalną osłonę obiektywu LH-DC90
(sprzedawaną oddzielnie).
1
(1)
(2)
Zamocuj osłonę obiektywu.
zz Upewnij się, że aparat jest wyłączony.
zz Dopasuj oznaczenie na osłonie
obiektywu (2) do oznaczenia na
aparacie (1), a następnie dokręć osłonę
obiektywu w kierunku wskazywanym
przez strzałkę, aż zatrzaśnie się na
swoim miejscu.
zz Aby zdjąć osłonę obiektywu, obracaj ją
w przeciwną stronę.
222
(1)
(2)
zz Aby zamocować odwróconą osłonę
obiektywu (zgodnie z ilustracją), gdy nie
jest ona używana, dopasuj oznaczenie na
osłonie (2) do oznaczenia na aparacie (1)
i obracaj nią w kierunku wskazywanym
przez strzałkę, aż zatrzaśnie się na
swoim miejscu.
zz Korzystanie z filtrów obiektywu
(sprzedawanych oddzielnie)
Zamocowanie na aparacie filtra obiektywu chroni obiektyw i umożliwia
fotografowanie z użyciem rozmaitych efektów. Do zamocowania filtra
obiektywu niezbędny jest adapter filtra FA-DC67A (sprzedawany oddzielnie).
1
Zamocuj adapter filtra.
2
Zamocuj filtr.
zz Upewnij się, że aparat jest wyłączony.
zz Dopasuj wycięcia na aparacie i na
adapterze filtra, a następnie obracaj
adapterem w kierunku wskazywanym
przez strzałkę, aż zatrzaśnie się na
swoim miejscu.
zz Aby zdjąć adapter filtra, obracaj nim
w przeciwną stronę.
zz Obracaj filtrem w kierunku wskazywanym
przez strzałkę, aby zamocować go na
aparacie.
zz Uważaj, aby nie przykręcić filtra zbyt
mocno. Mogłoby to uniemożliwić jego
zdjęcie i spowodować usterkę aparatu.
223
zz Zdalna aktywacja migawki
Można fotografować za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania BR-E1 (sprzedawanego oddzielnie).
Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej
z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania.
1
Sparuj urządzenia.
2
Naciśnij przyciski W i T na pilocie
BR-E1 i przytrzymaj je przez co
najmniej trzy sekundy.
zz
[Ustawienia komun. bezprzew.] →
[Funkcja Bluetooth] (dwukrotnie) →
[Pilot] → [Parowanie]
zz Urządzenia zostały sparowane.
3
Skonfiguruj aparat do zdalnego
fotografowania.
zz Zdjęcia: Przycisk
zz Filmy: Tryb
4
→
→[
]→[
]
[Pilot] → [Włącz]
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Aby rozpocząć nagrywanie filmu, ustaw
tryb
przy użyciu przełącznika trybów/
nagrywania filmów na pilocie i naciśnij
spust migawki.
224
zz Korzystanie z elektronicznego wężyka
spustowego (sprzedawanego oddzielnie)
Korzystając z elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3 (sprzedawanego
oddzielnie), można uniknąć poruszenia aparatu, które może występować przy
bezpośrednim naciskaniu spustu migawki. To opcjonalne akcesorium przydaje
się do fotografowania z długimi czasami naświetlania.
1
Podłącz elektroniczny wężyk
spustowy.
zz Upewnij się, że aparat jest wyłączony.
zz Otwórz pokrywę złącza i podłącz wtyczkę
elektronicznego wężyka spustowego.
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
zz Aby zrobić zdjęcie, włącz aparat i naciśnij
spust migawki na elektronicznym wężyku
spustowym.
zz Korzystanie z zewnętrznego mikrofonu
Aby nagrywać przy użyciu zewnętrznego mikrofonu (= 33), podłącz
mikrofon zewnętrzny dostępny w sprzedaży przy użyciu wtyku typu mini
(o średnicy 3,5 mm) do złącza wejściowego mikrofonu zewnętrznego.
Należy pamiętać, że po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu wbudowany
mikrofon nie jest używany podczas nagrywania.
1
Otwórz pokrywę i podłącz
zewnętrzny mikrofon.
225
Zapisywanie obrazów na dysku
komputera
Za pomocą kabla interfejsu IFC-600PCU lub kabla USB (oba sprzedawane
oddzielnie; wtyczka od strony aparatu: typu B mikro) możesz podłączać
aparat do komputera, aby zapisywać na nim zdjęcia. Szczegółowe informacje
na temat połączeń komputera można znaleźć w jego instrukcji obsługi.
1
Upewnij się, że aparat jest
wyłączony.
2
Podłącz aparat do komputera.
3
4
Włącz aparat.
Zapisz zdjęcia z aparatu na dysku
komputera.
zz Aby wyświetlać zdjęcia, użyj
zainstalowanego fabrycznie
lub powszechnie dostępnego
oprogramowania.
226
Drukowanie obrazów
Wykonane zdjęcia możesz drukować po podłączeniu aparatu do drukarki
zgodnej ze standardem PictBridge za pomocą kabla USB (sprzedawanego
oddzielnie; wtyczka od strony aparatu: typu B mikro).
Na potrzeby ilustracji użyto drukarki Compact Photo Printer z serii Canon
SELPHY CP. Zawartość ekranów i dostępne funkcje zmieniają się
w zależności od modelu drukarki. Dodatkowe informacje można znaleźć
także w instrukcji obsługi drukarki.
1
Upewnij się, że aparat i drukarka są
wyłączone.
2
Podłącz aparat do drukarki.
3
4
Włącz drukarkę.
Przełącz na odtwarzanie i wybierz
obraz.
227
5
Przejdź do ekranu drukowania.
6
[Drukuj]
zz Przycisk
228
→ [Drukuj obraz]
Wskazówki dotyczące
korzystania z aparatu
Wskazówki ułatwiające korzystanie z aparatu.
229
Podstawowe informacje o aparacie
Ta część zawiera informacje na temat konfigurowania aparatu oraz jego
podstawowej obsługi.
zz Uwagi dotyczące obsługi
zz Aparat to precyzyjne urządzenie elektroniczne. Należy unikać
upuszczania go i narażania na silne wstrząsy.
zz Nie wolno umieszczać aparatu w pobliżu magnesów, silników ani
innych urządzeń generujących silne pole elektromagnetyczne. Silne
pola elektromagnetyczne mogą spowodować wadliwe działanie aparatu
lub usunięcie danych obrazu.
zz Jeśli na aparacie lub ekranie znajdują się krople wody lub kurz, należy
przetrzeć te elementy suchą i miękką tkaniną, np. ściereczką do
czyszczenia okularów. Nie należy ich mocno pocierać ani używać siły.
zz Aparatu i ekranu nie wolno czyścić przy użyciu środków czyszczących
zawierających rozpuszczalniki organiczne.
zz Kurz należy usuwać z obiektywu za pomocą pędzelka z dmuchawą.
Jeśli czyszczenie sprawia kłopoty, należy skontaktować się z punktem
obsługi klienta.
zz Nieużywany akumulator należy przechowywać w plastikowej torebce
lub innym pojemniku. W przypadku niekorzystania z akumulatora
przez dłuższy czas należy przed jego odłożeniem, około raz w roku,
naładować go, a następnie całkowicie rozładować za pomocą aparatu.
zz Przygotowanie
„„ Ładowanie akumulatora
zz Akumulatora nie należy ładować dłużej niż 24 godziny, ponieważ grozi
to jego uszkodzeniem lub pogorszeniem sprawności.
zz Ładowarka może być użytkowana w regionach, gdzie stosowane
jest zasilanie prądem zmiennym o napięciu 100–240 V (50/60 Hz).
W przypadku gniazdek sieci elektrycznej o różnych kształtach należy
używać dostępnego w sprzedaży adaptera wtyczki. Nie wolno nigdy
korzystać z podróżnego transformatora elektrycznego, gdyż może on
uszkodzić akumulator.
230
zz Naładowane akumulatory stopniowo się rozładowują, nawet gdy nie
są użytkowane. Akumulator należy ładować w dniu, w którym będzie
użytkowany (lub dzień wcześniej).
„„ Wkładanie/wyjmowanie akumulatora i karty pamięci
zz Akumulator włożony niewłaściwą stroną nie może się zablokować
w odpowiednim położeniu. Przy wkładaniu akumulatora należy zawsze
upewnić się, że jest odpowiednio ustawiony i zatrzaskuje się na swoim
miejscu.
zz Przed użyciem nowej karty pamięci lub karty sformatowanej w innym
urządzeniu trzeba ją sformatować za pomocą tego aparatu.
zz Nie można zapisywać danych na kartach pamięci z przełącznikiem
ochrony przed zapisem ustawionym w pozycji blokady (dolnym).
Przesuń przełącznik, aby odblokować kartę.
„„ Ustawianie daty, godziny, strefy czasowej i języka
zz Jeśli po włączeniu aparatu wyświetlany jest ekran [Data/czas/strefa],
ustaw bieżącą datę, czas i strefę w podany niżej sposób. Informacje
wprowadzone w ten sposób są zapisywane we właściwościach
wykonywanych zdjęć i wykorzystywane do sortowania zdjęć według
daty wykonania lub do druku zdjęć z widoczną datą.
zz Aby ustawić czas letni (dodać 1 godzinę), dla opcji [ ] wybierz
ustawienie [ ] na ekranie [Data/czas/strefa].
zz Jeśli ustawienia daty/czasu/strefy zostały skasowane, należy je
ponownie ustawić prawidłowo.
zz Trzymanie aparatu
zz Jeśli lampa błyskowa została uniesiona, nie opieraj na niej palców.
231
zz Wizjer
zz Wyświetlacz wizjera i ekran aparatu nie mogą zostać aktywowane
jednocześnie.
zz Niektóre ustawienia formatu obrazu będą powodować wyświetlanie
czarnych pasków na górze i na dole lub po lewej i po prawej stronie
ekranu. Te obszary nie są rejestrowane.
zz Regulacja kąta nachylenia ekranu
zz Aby chronić ekran, należy go zawsze ustawiać w pozycji zamkniętej
w taki sposób, aby jego powierzchnia przylegała do tylnej ścianki
aparatu, gdy aparat nie jest używany.
zz Nie otwieraj ekranu zbyt szeroko, aby nie uszkodzić aparatu.
zz Konfigurowanie funkcji aparatu
„„ Ekran szybkiego sterowania
zz Opcje można również wybierać za pomocą pokrętła
.
zz Na ekranie Menu można również skonfigurować funkcje szybkiego
sterowania.
zz Ramki na ekranie fotografowania
zz Jeśli ramki nie są wyświetlane, są wyświetlane wokół niewłaściwych
obiektów albo pojawiają się w tle bądź na podobnych do niego
obszarach, spróbuj wykonać zdjęcia w trybie .
232
zz Opcje ekranu informacyjnego w trybie
odtwarzania
zz Prześwietlone, najjaśniejsze obszary migają na obrazie z wyświetlonymi
informacjami po przejściu do ekranów zawierających szczegółowe
informacje.
zz Wykres nazywany histogramem jasności, który jest widoczny u góry
ekranów ze szczegółowymi informacjami, przedstawia rozkład jasności
na obrazach. Oś pozioma odnosi się do stopnia jasności, a oś pionowa
wskazuje, jak duża część zdjęcia osiąga dany poziom jasności.
Histogram ten umożliwia sprawdzanie ekspozycji.
Przełączanie histogramów
zz Po wybraniu opcji wyświetlania wartości RGB na ekranie informacji
szczegółowych wyświetli się histogram RGB, na którym będzie
widoczny rozkład koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego na
obrazach. Oś pozioma odnosi się do jasności składowej R, G lub B, a oś
pionowa wskazuje, jak duża część obrazu osiąga dany poziom jasności.
Histogram ten umożliwia sprawdzanie charakterystyki kolorów obrazu.
233
Fotografowanie
Ta część zawiera informacje dotyczące rozmaitych trybów fotografowania
i nagrywania filmów.
zz Fotografowanie przy użyciu ustawień
dobieranych przez aparat (Tryb
automatyczny/tryb hybrydowy automatyczny)
„„ Zdjęcia
zz Migająca ikona [ ] ostrzega przed możliwym rozmyciem obrazów
w wyniku poruszenia aparatu. W takim przypadku zamocuj aparat
na statywie lub unieruchom go w jakiś inny sposób.
zz Jeśli zdjęcia są ciemne pomimo użycia lampy błyskowej, zbliż się
do fotografowanego obiektu.
zz Aby ułatwić ustawianie ostrości, lampa może się włączyć po naciśnięciu
spustu migawki do połowy w słabych warunkach oświetleniowych.
zz Można wykonać ponownie zdjęcie przed wyświetleniem ekranu
fotografowania, jednak mogą zostać użyte ustawienia ostrości, jasności
i kolorów, wybrane dla poprzedniego zdjęcia.
„„ Filmy
zz Czarne paski na górze i na dole ekranu nie są rejestrowane.
zz Po zmianie kompozycji ujęcia nastąpi automatyczna regulacja ostrości,
jasności i kolorów.
zz Nagrywanie zatrzyma się automatycznie, gdy karta pamięci zapełni się
lub długość pojedynczego nagrania osiągnie około 29 minut 59 sekund.
zz Aparat może się rozgrzać w wyniku wielokrotnego nagrywania filmów
przez dłuższy czas, nie jest to jednak problem.
zz Podczas filmowania nie należy zasłaniać mikrofonu palcami. Mogłoby
to uniemożliwić rejestrowanie dźwięku lub spowodować jego znaczne
stłumienie.
zz Dźwięk jest rejestrowany przez wbudowany mikrofon stereofoniczny.
234
zz Podczas nagrywania filmu należy unikać dotykania innych elementów
sterujących aparatu niż przycisk nagrywania filmu, ponieważ zostałyby
zarejestrowane odgłosy pracy aparatu.
zz Po rozpoczęciu nagrywania filmu obszar wyświetlania obrazu ulegnie
zmianie, a fotografowane obiekty zostaną powiększone w kadrze, aby
umożliwić korektę gwałtownego poruszenia aparatu. Aby rejestrować
nagrania obiektów bez ich powiększania, należy odpowiednio
zmodyfikować ustawienie stabilizacji obrazu.
zz Podczas nagrywania filmu mogą też zostać zarejestrowane odgłosy
towarzyszące pracy mechanizmu automatycznego ustawiania ostrości
obiektywu. Jeśli nie chcesz nagrywać dźwięku, wybierz kolejno:
[Nagryw. dźwięku] → [Wył.].
zz Poszczególne filmy zajmujące więcej niż 4 GB pamięci można podzielić
na kilka plików. Automatyczne odtwarzanie po kolei poszczególnych
plików jednego filmu nie jest obsługiwane. Każdy film należy odtwarzać
osobno.
„„ Ikony scenerii
zz W trybach
/
scenerie wykryte przez aparat są oznaczane ikoną
na ekranie, a odpowiednie ustawienia są wybierane automatycznie
pod kątem zapewnienia optymalnej ostrości, jasności fotografowanego
obiektu i kolorów.
zz Jeśli ikona sceny nie odpowiada rzeczywistym warunkom zdjęciowym
lub niemożliwe jest uzyskanie oczekiwanych efektów, kolorów lub
poziomów jasności, spróbuj wykonać zdjęcia w trybie .
235
„„ Ikony stabilizacji obrazu
zz Ustawienie stabilizacji obrazu optymalne dla warunków zdjęciowych
(Inteligentna stabilizacja obrazu) jest wprowadzane automatycznie.
Ponadto pojawiają się poniższe ikony.
Stabilizacja obrazu dla zdjęć (normalna)
Stabilizacja obrazu dla zdjęć podczas panoramowania
(pionowa)*
Stabilizacja obrazu ograniczająca wpływ kątowych drgań
aparatu i wstrząsów podczas wykonywania zdjęć w trybie
makro (hybrydowa stabilizacja obrazu). W przypadku filmów
pojawia się ikona [
] i stosowana jest dodatkowo stabilizacja
obrazu [ ].
Stabilizacja obrazu w przypadku filmów, ograniczająca wpływ
silnych poruszeń aparatu, takich jak podczas nagrywania
w trakcie chodzenia (tryb dynamiczny)
Stabilizacja obrazu ogranicza wpływ niezbyt gwałtownych
drgań aparatu, np. podczas nagrywania filmów przy
maksymalnym zbliżeniu (wzmocnienie stabilizacji)
Brak stabilizacji obrazu ze względu na zamocowanie
aparatu na statywie lub unieruchomienie go w inny sposób.
Jednak podczas nagrywania filmu wyświetlana jest ikona
[ ], a w użyciu znajduje się funkcja stabilizacji obrazu
przeciwdziałająca niekorzystnemu wpływowi wiatru i innych
źródeł drgań (stabilizacja ze statywem).
*Pojawia się przy panoramowaniu, czyli podążaniu aparatem
za poruszającymi się obiektami. Przy podążaniu za obiektami
poruszającymi się w poziomie stabilizacja obrazu przeciwdziała
tylko poruszeniu aparatu w pionie, a stabilizacja w poziomie zostaje
wyłączona. I analogicznie przy podążaniu za obiektami poruszającymi
się pionowo stabilizacja obrazu przeciwdziała tylko poruszeniu
aparatu w poziomie.
236
„„ Fotografowanie w trybie hybrydowym automatycznym
zz Aby utworzyć bardziej atrakcyjne przeglądy filmowe, skieruj aparat
na obiekty około cztery sekundy przed wykonaniem zdjęć.
zz Żywotność akumulatora jest w tym trybie mniejsza niż w trybie
ze względu na nagrywanie przeglądu filmowego dla każdego
wykonywanego zdjęcia.
zz Przegląd filmowy może nie zostać nagrany, jeśli wykonujesz zdjęcia
lub używasz
bezpośrednio po włączeniu aparatu, wybierasz tryb
aparatu w inny sposób.
zz W przeglądzie filmowym zostaną też zarejestrowane wszystkie dźwięki
i wibracje towarzyszące pracy aparatu lub obiektywu.
] dla NTSC lub [
]
zz Jakość obrazu przeglądu filmowego to [
dla PAL. Zmienia się ona w zależności od ustawienia standardu TV.
zz Aparat nie emituje dźwięków po naciśnięciu spustu migawki do połowy
ani po uruchomieniu samowyzwalacza.
zz Przeglądy filmowe są zapisywane w osobnych plikach, nawet jeśli
tego samego dnia.
zostały nagrane w trybie
-- Jeśli rozmiar pliku przeglądu filmowego osiągnie około 4 GB lub
łączny czas nagrywania zbliży się do około 29 minut i 59 sekund.
-- Przegląd filmowy jest chroniony.
-- Zostały zmienione ustawienia czasu letniego, standardu TV, strefy
czasowej lub informacji o prawach autorskich.
zz Nie można zmienić ani usunąć nagranych dźwięków migawki.
zz Fotografowanie panoram (tryb zdjęć
panoramicznych)
zz W przypadku niektórych scenerii oczekiwane obrazy mogą nie zostać
zapisane lub zapisane obrazy mogą się różnić od oczekiwanych.
zz Fotografowanie może zostać przerwane, jeśli poruszasz aparatem
zbyt wolno lub zbyt szybko. Jednak panorama utworzona do momentu
przerwania zostanie zapisana.
są duże. Użyj komputera lub
zz Obrazy utworzone z ujęć w trybie
innego urządzenia w celu zmniejszenia obrazów panoramicznych, jeśli
drukujesz je przez włożenie karty pamięci do drukarki firmy Canon.
Jeśli panoramy nie są zgodne z pewnym oprogramowaniem lub
usługami sieci Web, spróbuj zmienić ich rozmiar na komputerze.
237
zz Poniższe obiekty i scenerie mogą nie być poprawnie łączone.
-- Obiekty w ruchu
-- Obiekty położone zbyt blisko
-- Scenerie o dużych zmianach kontrastu
-- Scenerie z długimi obszarami o tym samym kolorze lub wzorze,
np. morze lub niebo
zz Fotografowanie obiektów w ruchu (tryb Sport)
zz Na zdjęciach może być widoczna ziarnistość, ponieważ czułość ISO
jest zwiększana w celu dostosowania do warunków zdjęciowych.
zz Odzyskanie możliwości fotografowania po zarejestrowaniu serii zdjęć
może chwilę potrwać.
zz W zależności od warunków zdjęciowych, ustawień aparatu
i współczynnika powiększenia fotografowanie może trwać dłużej.
zz W trybie automatycznym
nie można wykonywać serii zdjęć.
zz Fotografowanie w szczególnych sceneriach
(tryb specjalnego ujęcia)
Tryb Autoportret
zz Zależnie od warunków zdjęciowych mogą zostać też zmienione kolory
inne niż odcień ludzkiej skóry.
zz Ustawienia opcji [Efekt gładkiej cery] wybrane w trybie [ ] nie będą
stosowane w trybie [ ].
zz Dla opcji [Rozmycie tła] wybrano ustawienie [Wyłącz] i nie można go
zmienić w trybie błysku [ ] po uniesieniu lampy błyskowej.
Gładka cera
zz Zależnie od warunków zdjęciowych mogą zostać też zmienione kolory
inne niż odcień ludzkiej skóry.
zz Szczegóły ustawienia w trybie [ ] nie zostaną zastosowane w trybie [ ].
Żywność
zz Te tony kolorów mogą nie wydawać się odpowiednie w przypadku osób.
zz Podczas fotografowania z lampą opcja [Ton koloru] przyjmuje
ustawienie standardowe.
238
Zdjęcia nocne z ręki
zz Szumy obrazu można ograniczyć przez połączenie kolejnych zdjęć
w jedno.
zz Podczas fotografowania w trybie ciągłym trzymaj aparat nieruchomo.
zz Zanim ponownie uzyskasz możliwość fotografowania, upłynie
chwila, w czasie której aparat będzie przetwarzał i łączył ze sobą
zarejestrowane obrazy.
zz Na zdjęciach może być widoczna ziarnistość, ponieważ czułość ISO
jest zwiększana w celu dostosowania do warunków zdjęciowych.
zz Nadmierne rozmycie spowodowane ruchem lub pewne warunki
zdjęciowe mogą przeszkodzić w uzyskaniu oczekiwanych efektów.
zz Podczas używania lampy błyskowej staraj się trzymać aparat
nieruchomo, ponieważ czas naświetlania może być dłuższy.
Fajerwerki
zz Zamocuj aparat na statywie lub unieruchom go w inny sposób,
aby zapobiec drganiom. Ponadto przy korzystaniu ze statywu lub
unieruchamianiu aparatu w inny sposób wybierz dla opcji [Stabilizacja]
ustawienie [Wył.].
zz Chociaż po naciśnięciu spustu migawki do połowy nie są wyświetlane
żadne ramki, optymalna ostrość jest ustalana.
zz Nagrywanie różnych filmów (tryb filmu)
zz W trybie
na górze i na dole ekranu wyświetlane są czarne paski.
Czarne paski wskazują obszary obrazu, które nie będą rejestrowane.
obszar wyświetlania obrazu zwęża się, a obiekty zostają
zz W trybie
powiększone.
zz Można wyregulować ekspozycję w trakcie nagrywania przez naciśnięcie
przycisku , a następnie przycisków / .
zz Aby przełączać się między nagrywaniem z automatycznym ustawianiem
ostrości a nagrywaniem ze stałą ostrością, naciśnij przycisk przed
nagrywaniem lub podczas nagrywania. (Automatyczne ustawienie
ostrości wskazuje zielony znak [○] w lewym górnym rogu ikony [
].)
Pamiętaj, że ta ikona nie będzie wyświetlana, jeśli dla opcji
[Filmowy Serwo AF] wybrano ustawienie [Wyłącz].
239
„„ Nagrywanie filmów z określonymi czasami naświetlania
i wartościami przysłony (ręczna ekspozycja filmu)
zz Niektóre czasy naświetlania mogą powodować migotanie obrazu na
ekranie podczas nagrywania przy świetle jarzeniowym lub diodowym
(LED). Efekt ten może zostać zarejestrowany na filmie.
zz Po ustaleniu czułości ISO, naciskając spust migawki do połowy, można
porównać określoną wartość (do której przesunie się wskaźnik poziomu
ekspozycji) ze standardowym poziomem ekspozycji. Gdy różnica
w stosunku do standardowej ekspozycji przekracza 3 stopnie, wskaźnik
poziomu ekspozycji jest wyświetlany w postaci ikony [ ] lub [ ].
zz W trybie [AUTO] czułość ISO można sprawdzić, naciskając spust
migawki do połowy. Jeśli przy wyznaczonych wartościach czasu
naświetlania i przysłony nie można uzyskać standardowej ekspozycji,
wskaźnik poziomu ekspozycji porusza się, wskazując różnicę
w stosunku do standardowej wartości ekspozycji. Gdy różnica
w stosunku do standardowej ekspozycji przekracza 3 stopnie, wskaźnik
poziomu ekspozycji jest wyświetlany w postaci ikony [ ] lub [ ].
zz Fotografowanie w trybie Programowa AE
(Tryb P)
zz : program AE; AE: automatyczne naświetlanie
zz Jeśli po naciśnięciu spustu migawki do połowy nie można uzyskać
standardowej ekspozycji, wartości czasu naświetlania i przysłony
migają na biało. W takim przypadku spróbuj wyregulować czułość ISO
lub włączyć lampę błyskową (jeśli obiekty są ciemne), aby uzyskać
standardową ekspozycję.
zz W trybie można również nagrywać filmy, naciskając przycisk
nagrywania filmu. Jednak niektóre elementy na ekranie szybkiego
sterowania i ekranach menu mogą być automatycznie dostosowywane
do nagrywania filmów.
zz Po naciśnięciu spustu migawki do połowy można dostosować
kombinację wartości przysłony i czasu naświetlania, obracając pokrętło
(przełączanie programu).
240
zz Fotografowanie przy określonych wartościach
czasu naświetlania (Tryb Tv)
zz
: wartość czasu (ang. Time value)
zz Zalecamy wyłączenie stabilizacji obrazu podczas fotografowania
z długimi czasami naświetlania na statywie.
zz Po ustawieniu czasu naświetlania 1,3 sek. lub dłuższego czułość ISO
przybiera wartość [100] i nie można jej zmienić.
zz Miganie wartości przysłony po naciśnięciu spustu migawki do połowy
oznacza, że nie została osiągnięta standardowa ekspozycja. W takiej
sytuacji należy zmieniać czas naświetlania aż wartość przysłony będzie
wyświetlana na biało.
zz Fotografowanie przy określonych wartościach
przysłony (Tryb Av)
zz
: wartość przysłony (ang. aperture value), która odnosi się do
wielkości otworu przysłony wewnątrz obiektywu.
zz Miganie wartości czasu naświetlania po naciśnięciu spustu migawki
do połowy oznacza, że nie została osiągnięta standardowa ekspozycja.
W takiej sytuacji należy zmieniać wartość przysłony aż czas
naświetlania będzie wyświetlany na biało.
zz Fotografowanie przy określonych wartościach
czasu naświetlania i przysłony (Tryb M)
zz : Ręcznie
zz Po ustaleniu czułości ISO, naciskając spust migawki do połowy, można
porównać określoną wartość (do której przesunie się wskaźnik poziomu
ekspozycji) ze standardowym poziomem ekspozycji. Gdy różnica
w stosunku do standardowej ekspozycji przekracza 3 stopnie, wskaźnik
poziomu ekspozycji jest wyświetlany w postaci ikony [ ] lub [ ].
zz Po ustawieniu czasu naświetlania i wartości przysłony wskaźnik
poziomu ekspozycji może ulec zmianie, jeśli użytkownik zmodyfikuje
współczynnik powiększenia lub kompozycję ujęcia.
241
zz Po ustaleniu czułości ISO jasność ekranu może się zmieniać
w zależności od wprowadzonego przez użytkownika ustawienia czasu
naświetlania i wartości przysłony. Jasność ekranu pozostanie jednak
stała, gdy lampa błyskowa jest podniesiona, a aparat działa w trybie [ ].
zz Wartość ekspozycji może być inna od oczekiwanej, jeżeli czułość ISO
jest ustawiona jako [AUTO], ponieważ jest ona ustawiana pod kątem
zapewnienia standardowej wartości ekspozycji względem określonej
czułości ISO i wartości przysłony.
zz Automatyczny optymalizator jasności może wpływać na jasność
pozostawić automatyczny optymalizator
obrazu. Aby w trybie
jasności wyłączony, należy dodać symbol [ ] do opcji [Wył.podczas
eksp.ręczn.] na ekranie ustawień Autom. optymalizator jakości.
zz Standardowa ekspozycja jest obliczana odpowiednio do wybranej
metody pomiaru światła.
zz Aby ustawić ekspozycję po ustawieniu czułości ISO na [AUTO], należy
na wskaźniku poziomu ekspozycji.
wybrać poziom, naciskając przycisk
zz Po ustawieniu czasu naświetlania 1,3 sek. lub dłuższego czułość ISO
przybiera wartość [100] i nie można jej zmienić.
zz Dalsze powiększanie obiektów
(Powiększenie cyfrowe)
zz Przesunięcie dźwigni powiększenia lub naciśnięcie przycisku zoomu
spowoduje wyświetlenie aktualnej pozycji na pasku powiększenia.
Pasek powiększenia zmienia kolor w zależności od zakresu zoomu.
-- Biały zakres: zakres powiększenia optycznego, w którym nie pojawia
się ziarnistość obrazu.
-- Żółty zakres: zakres powiększenia cyfrowego, w którym ziarnistość
obrazu jest niezauważalna (ZoomPlus).
-- Niebieski zakres: zakres powiększenia cyfrowego, w którym pojawia
się ziarnistość obrazu.
zz Zakres koloru niebieskiego nie jest wyświetlany przy pewnych
ustawieniach liczby pikseli; maksymalne powiększenie można uzyskać
podczas jednej operacji powiększenia.
zz Aby wyłączyć funkcję powiększenia cyfrowego, wybierz
[Pow. cyfrowe]
→ [Wył.].
242
zz Blokowanie jasności/ekspozycji obrazu
(Blokada AE)
zz AE: automatyczne naświetlanie
zz Łatwe ponowne uchwycenie obiektów po
ręcznym powiększeniu (pomoc w kadrowaniu —
wyszukiwanie)
zz Część informacji o fotografowaniu jest niewidoczna, gdy aparat wyświetla
pomniejszony obraz.
zz Biała ramka (która w przybliżeniu pokazuje obszar wyświetlony przed
naciśnięciem przycisku ) nie będzie wyświetlana, jeśli naciśniesz
przycisk
podczas nagrywania filmów. Należy również pamiętać,
że zostaną zarejestrowane dźwięki pracy mechanizmu zoomu
i związane z nim odgłosy pracy aparatu.
zz Aby wykonać zdjęcie przy współczynniku wyświetlonym na ekranie
ze wskazówką w białej ramce, naciśnij spust migawki do końca.
zz Współczynnik powiększenia, który ma być przywracany przez aparat
po zwolnieniu przycisku , można regulować za pomocą dźwigni
powiększenia, przytrzymując naciśnięty przycisk
w celu zmiany
rozmiaru białej ramki.
zz Po naciśnięciu spustu migawki do końca w trybie samowyzwalacza
nie można zmieniać współczynnika powiększenia za pomocą przycisku.
zz Automatyczne powiększanie w reakcji na ruch
obiektu (Automatyczne powiększenie)
zz Jeśli wybrano ustawienie [ Auto: Wł.], niektóre informacje o obrazie
nie są wyświetlane, a części ustawień fotografowania nie można
skonfigurować.
zz Twarz może nie być wyświetlana ze stałą wielkością w stosunku do
rozmiarów ekranu, jeśli fotografowana osoba ma przechyloną głowę
lub nie patrzy prosto w aparat.
zz Aparat nadaje priorytet powiększaniu i pomniejszaniu w celu utrzymania
obiektów na ekranie, dlatego utrzymanie stałego rozmiaru twarzy może
nie być możliwe — zależy od ruchów obiektu i warunków fotografowania.
243
zz Kiedy wykryty obiekt przesuwa się ku krawędzi kadru, aparat pomniejsza
obraz, aby obiekt pozostał na ekranie.
zz Jeśli nie wykryto twarzy, aparat powiększa lub pomniejsza do pewnego
poziomu i przestaje to robić aż do momentu wykrycia twarzy.
zz Podczas nagrywania filmu zostaną zarejestrowane dźwięki pracy
mechanizmu zoomu i związane z nim odgłosy pracy aparatu.
zz Automatyczne powiększanie w celu utrzymania kilku obiektów w kadrze
nie jest przeprowadzane podczas nagrywania filmu, nawet w przypadku
wykrycia twarzy.
zz Automatyczne powiększanie nie jest przeprowadzane podczas
wykonywania serii zdjęć.
zz Po naciśnięciu spustu migawki do końca w trybie samowyzwalacza nie
można zmieniać współczynnika powiększenia.
„„ Dostosowanie stałego rozmiaru wyświetlanej twarzy
zz Po wybraniu ustawienia [Twarz], [Gór. cz. ciała] lub [Całe ciało] można
zmieniać powiększenie za pomocą dźwigni powiększenia lub przycisku
zoomu, ale po upływie kilku sekund od zwolnienia dźwigni lub przycisku
zostanie przywrócony oryginalny współczynnik powiększenia.
zz Podczas filmowania można usunąć wybraną wielkość twarzy,
naciskając przycisk .
zz Zapobieganie utracie z oczu obiektów po
powiększeniu (Wspomaganie kadrowania —
blokada)
zz Symbol [ ] wyświetli się, gdy obiekt zostanie wykryty po naciśnięciu
przycisku
i gdy symbol [ ] wyświetla się na środku ekranu.
zz W przypadku zmiany kompozycji ujęcia symbol [ ] może się
wyświetlać w kolorze szarym, jeśli stabilizacja obrazu będzie mniej
skuteczna, a wycentrowanie obiektu nie będzie możliwe. W takim
przypadku należy ponownie zmienić powiększenie, nacisnąć przycisk
i powtórzyć proces, wybierając obiekt pośrodku ekranu.
zz Stabilizacja obrazu może zmienić kompozycję ujęć po rozpoczęciu
nagrywania filmu.
zz Pewne obiekty i warunki zdjęciowe mogą przeszkodzić w uzyskaniu
oczekiwanych efektów.
244
zz Po naciśnięciu przycisku
nie pojawi się żadna ikona stabilizacji obrazu.
zz Aby stopniowo regulować rozmiar obiektów, poruszaj dźwignią
powiększenia, gdy wyświetlany jest symbol [ ].
nie odniesie żadnego skutku, jeśli dla opcji
zz Naciśnięcie przycisku
[Wyzwalanie migawki] wybrano ustawienie [Szybkie serie zdjęć]
lub [Wolne serie zdjęć] albo w przypadku połączenia przez Wi‑Fi.
zz Zdjęcia z małej odległości (Makro)
zz Jeśli używana jest lampa błyskowa, może wystąpić efekt winietowania.
zz Ikona [ ], która jest wyświetlana w obszarze widocznym na żółtym
pasku poniżej paska powiększenia, zmieni kolor na szary, a aparat nie
ustawi ostrości.
zz Aby zapobiegać drganiom aparatu, zamocuj go na statywie i wybierz
[Wyzwalanie migawki] → [ ].
opcje
zz Fotografowanie w trybie ręcznej regulacji
ostrości
zz W celu dokładniejszego ustawienia ostrości zamocuj aparat na statywie,
aby zwiększyć jego stabilność.
.
zz Pozycję ostrości można też wyregulować za pomocą pokrętła
zz Można rozpocząć ręczne ustawianie ostrości na powiększonym obrazie
(Lupa ostrości).
zz Naciśnij spust migawki do połowy, aby aparat dokładnie ustawił ostrość
(bezpieczny MF).
„„ Ułatwiona identyfikacja obszaru regulacji ostrości
(Wspomaganie MF)
zz Kolory wyświetlane dla wyróżniania MF nie są zapisywane na zdjęciach.
zz Zmiana jakości obrazu
zz Ikony [ ] i [ ] oznaczają różne poziomy jakości obrazu zależne od
stopnia kompresji. Ustawienie [ ] zapewnia lepszą jakość obrazu
przy tym samym rozmiarze (tej samej liczbie pikseli). Mimo że zdjęcia
wykonywane z ustawieniem [ ] mają nieco gorszą jakość, więcej ich
mieści się na karcie pamięci.
245
„„ Rejestrowanie obrazów w formacie RAW
zz Rejestrowanie obrazów w formacie RAW jest dostępne tylko w trybach
/
/
/ / /
.
] pozwala uzyskać obrazy RAW o maksymalnej jakości. Opcja
zz Opcja [
[
] pozwala uzyskać obrazy RAW o mniejszym rozmiarze pliku.
zz Danych obrazu RAW nie można wyświetlać w ich aktualnym stanie na
komputerze ani drukować. Najpierw należy przekonwertować obrazy
do zwykłego pliku JPEG lub TIFF za pomocą aplikacji Digital Photo
Professional firmy Canon.
zz W przypadku obrazów JPEG rozszerzenie pliku ma postać „.JPG”,
a w przypadku obrazów RAW — „.CR3”. Nazwy plików jednocześnie
zarejestrowanych obrazów JPEG i RAW zawierają ten sam numer obrazu.
zz To ustawienie można również skonfigurować za pomocą opcji
[Jakość obrazu] Aby rejestrować obrazy równocześnie w formatach
JPEG i RAW, wybierz opcję [
] lub [
] w menu [RAW].
zz Rejestrowane będą tylko obrazy w formacje JPEG, gdy dla opcji [RAW]
[Jakość obrazu]; jeśli dla opcji
wybrano ustawienie [−] na ekranie
[JPEG] wybrano ustawienie [−], rejestrowane będą tylko obrazy
w formacie RAW.
zz Zmiana trybu lampy błyskowej
zz Jeśli używana jest lampa błyskowa, może wystąpić efekt winietowania.
zz W trybie [ ] należy zamocować aparat na statywie lub unieruchomić
go w inny sposób, aby zapobiec drganiom. Ponadto przy korzystaniu
ze statywu lub unieruchamianiu aparatu w inny sposób wybierz dla
opcji [Stabilizacja] ustawienie [Wył.].
zz W trybie [ ] nawet w przypadku uaktywnienia lampy błyskowej należy
się upewnić, że główny obiekt nie poruszy się do czasu zakończenia
emisji dźwięku migawki.
zz Blokowanie jasności/ekspozycji na zdjęciach
z lampą (Blokada ekspozycji lampy)
zz FE: moc błysku (ang. Flash Exposure)
246
zz Symbol [ ] miga, jeśli nie można uzyskać standardowej ekspozycji
pomimo naciśnięcia przycisku
w celu użycia lampy błyskowej.
Włącz blokadę ekspozycji lampy, naciskając przycisk , gdy obiekty
znajdą się w zasięgu błysku.
zz Konfigurowanie nastaw błysku
zz Do ekranu [Nastawy błysku] można też przejść, naciskając najpierw
przycisk , po czym niezwłocznie naciskając przycisk
.
„„ Zmiana synchronizacji błysku
zz Opcja [z 1 zasł.] jest używana zawsze wtedy, gdy czas naświetlania
wynosi 1/100 lub krócej, nawet w przypadku wybrania opcji [z 2 zasł.].
„„ Konfigurowanie opcji Bezpieczna FE
zz Zdjęcia można rejestrować przy użyciu ustawień o wartościach różniących
się od wyświetlanych wartości po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
zz Serie zdjęć
zz W przypadku rejestrowania serii zdjęć w trybie
ostrość jest
zablokowana na wartościach ustalonych po naciśnięciu spustu migawki
do połowy.
zz W zależności od warunków zdjęciowych i ustawień aparatu wykonywanie
zdjęć może zostać na chwilę przerwane lub szybkość rejestracji może
ulec zmniejszeniu.
zz Wraz ze zwiększaniem się liczby zarejestrowanych zdjęć szybkość ich
wykonywania może ulec zmniejszeniu.
zz Zanim ponownie uzyskasz możliwość fotografowania, może upłynąć
chwila w zależności od warunków zdjęciowych, typu karty pamięci
i liczby zdjęć wykonanych w serii.
zz Jeśli używana jest lampa błyskowa, szybkość fotografowania może
ulec zmniejszeniu.
zz Elementy wyświetlane na ekranie w trybie serii zdjęć mogą się różnić
od faktycznie zarejestrowanych obrazów i sprawiać wrażenie nieostrych.
zz W niektórych warunkach fotografowania lub przy niektórych ustawieniach
aparatu liczba dostępnych zdjęć w serii może być mniejsza.
247
zz Korzystanie z samowyzwalacza
zz Ustawiony samowyzwalacz nie uruchamia się, jeśli zostanie naciśnięty
przycisk nagrywania filmu i rozpocznie się nagrywanie filmu.
zz Jeśli ma być stosowana lampa błyskowa lub rejestrowana seria obejmuje
wiele zdjęć, potrzeba więcej czasu między kolejnymi wyzwoleniami
migawki. Fotografowanie zakończy się automatycznie po zapełnieniu
karty pamięci.
zz Dodawanie stempla daty
zz Zdjęcia wykonane bez stempla daty można wydrukować ze stemplem
w podany poniżej sposób.
Jednak dodanie w ten sposób stempla daty do zdjęć, na których jest on
już umieszczony, może spowodować jego dwukrotne wydrukowanie.
-- Należy drukować przy użyciu funkcji dostępnych w drukarce
-- Podczas drukowania należy używać ustawień drukowania DPOF
wprowadzonych w aparacie.
zz Regulacja jasności obrazu
(korygowanie ekspozycji)
„„ Seria zdjęć z ustawieniami automatycznej ekspozycji
(fotografowanie z użyciem sekwencji naświetlania)
zz Aby skasować ustawienie sekwencji naświetlania, ustaw wartość
sekwencji naświetlania wynoszącą 0, postępując zgodnie z procedurą
konfiguracji.
zz Fotografowanie z użyciem sekwencji naświetlania jest dostępne tylko
/
/ / /
bez korzystania z lampy błyskowej.
w trybach /
zz Jeśli używana jest już kompensacja ekspozycji, ustawiona dla niej
wartość jest traktowana jako poziom standardowej ekspozycji dla trybu
sekwencji naświetlania.
248
zz Zmiana czułości ISO
zz Mimo że wybieranie mniejszej czułości ISO może sprzyjać ograniczaniu
ziarnistości obrazu, w niektórych warunkach powoduje zarazem wzrost
ryzyka poruszenia aparatu i rozmycia fotografowanego obiektu.
zz Podnoszenie czułości ISO powoduje skracanie czasu naświetlania,
co może zmniejszyć ryzyko poruszenia aparatu i zapewnić dostateczne
oświetlenie lampą błyskową obiektów znajdujących się dalej. Jednak
może wówczas wzrosnąć ziarnistość zdjęć.
zz Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu
(Automatyczny optymalizator jasności)
zz Ta funkcja może się przyczynić do zwiększenia szumów obrazu
w niektórych warunkach fotografowania.
zz Gdy efekt funkcji Automatyczny optymalizator jasności jest zbyt silny
i obrazy są zbyt jasne, wybierz ustawienie [ ] lub [ ].
zz Obrazy mogą wciąż być zbyt jasne lub efekt korekcji ekspozycji zbyt
słaby po wybraniu ustawienia innego niż [ ], jeśli używane jest
ciemniejsze ustawienie korekty ekspozycji lub korekty ekspozycji
lampy. W przypadku zdjęć z poziomem jasności określonym przez
użytkownika należy nadać tej opcji wartość [ ].
zz Jeśli dla tej opcji wybrano ustawienie [ ], liczba dostępnych zdjęć
w serii może być mniejsza.
zz Rejestrowanie naturalnych kolorów (Balans bieli)
zz Skonfigurowany poziom korekty jest zachowywany nawet po zmianie
ustawienia opcji balansu bieli.
zz Na ekranie zaawansowanych ustawień korekcji B oznacza kolor
niebieski (ang. blue), A — bursztynowy (ang. amber), M — purpurowy
(ang. magenta), G — zielony (ang. green).
zz Jeden poziom korekty kolorów niebieskiego/bursztynowego odpowiada
5 miredom filtra konwersji temperatury barwowej. (Mired: jednostka
miary temperatury barwowej oznaczająca gęstość filtra konwersji
temperatury barwowej).
249
„„ Ręczny WB (wg wzorca bieli)
zz Fotografowanie białego obiektu, który jest zbyt jasny lub zbyt ciemny,
może uniemożliwić ustawienie prawidłowego balansu bieli.
zz Należy wtedy wybrać opcję [Anuluj], aby wskazać inny obraz.
Wybierając opcję [OK], można wykorzystać aktualny obraz do
wczytania danych balansu bieli, jednak nie gwarantuje to uzyskania
odpowiedniego balansu bieli.
zz Zastosowanie szarej karty lub reflektora o 18% szarości (dostępne
w sprzedaży) zamiast białego przedmiotu pozwala osiągnąć
dokładniejsze ustawienie balansu bieli.
zz Bieżący balans bieli i powiązane ustawienia nie są uwzględniane
podczas wykonywania zdjęcia białego obiektu.
zz Fotografowanie przy użyciu funkcji Servo AF
zz Aparat może nie być w stanie wykonać zdjęcia podczas ustawiania
ostrości, nawet jeśli naciśniesz spust migawki do końca. Podążając
za obiektem, trzymaj naciśnięty spust migawki.
zz W trybie Servo AF ekspozycja nie jest blokowana po naciśnięciu spustu
migawki do połowy, ale ustalana w momencie wykonywania zdjęcia.
zz Rejestrowanie serii zdjęć z automatycznym ustawianiem ostrości
jest możliwe poprzez określenie trybu Servo AF. Należy pamiętać,
że w takim przypadku seria zdjęć jest wykonywana wolniej.
zz W zależności od odległości od obiektu i szybkości ruchu obiektu aparat
może nie być w stanie osiągnąć poprawnej ostrości.
zz Wybór metody AF
zz Ustawianie ostrości może trwać dłużej lub być nieprawidłowe, gdy obiekty
są ciemne, brakuje im kontrastu lub w warunkach dużej jasności.
+Śledzenie
zz Po skierowaniu aparatu na obiekt wokół twarzy głównego obiektu
(ustalonego przez aparat) wyświetlana jest biała ramka.
zz Jeśli twarze nie są wykrywane po skierowaniu aparatu w stronę
fotografowanych osób, naciśnięcie spustu migawki do połowy powoduje
wyświetlenie zielonych ramek wokół innych obszarów, na które jest
ustawiona ostrość.
250
zz Twarze mogą nie być wykrywane w przypadku poniższych obiektów.
-- Obiekty znajdują się bardzo daleko lub bardzo blisko.
-- Obiekty są zbyt ciemne lub zbyt jasne.
-- Twarze są ustawione profilem do obiektywu lub pod kątem do niego
albo są częściowo zasłonięte.
zz W pewnych sytuacjach jako twarze mogą zostać mylnie rozpoznane
inne obiekty.
zz Naciśnięcie przycisku
powoduje wyświetlenie komunikatu
[Wybieranie twarzy: Wł.], a wokół twarzy wykrytej jako główny obiekt
pojawia się ramka twarzy [ ]. Ponowne naciśnięcie przycisku
przełącza ramkę [ ] na inną wykrytą twarz. Po przełączeniu ramki na
wszystkie wykryte twarze zostanie wyświetlony komunikat [Wybieranie
twarzy: Wył.], a funkcja wybierania twarzy zostanie anulowana.
Śledzenie AF
zz Dla opcji [Działanie AF] wybrano ustawienie [
] i nie można go
zmienić.
zz Śledzenie może być niemożliwe, gdy obiekty są zbyt małe lub
poruszają się za szybko albo gdy kolor lub jasność obiektu są
zbyt zbliżone do koloru lub jasności tła.
zz Tryb [ ] jest niedostępny.
], naciśnij przycisk i wybierz [
].
zz Aby zmienić ustawienie na [
„„ Przemieszczanie punktu AF
zz Aby przywrócić punkt AF do położenia wyjściowego na środku kadru,
naciśnij przycisk
.
zz Zmiana ustawień funkcji stabilizacji obrazu
zz Ustawienie opcji [Stabilizacja] zmieni się na [Wł.] w przypadku
nagrywania filmu, nawet jeśli ustawiono opcję [Przy zdjęciu].
zz Jeśli stabilizacja obrazu nie może zapobiec poruszeniu zdjęcia, należy
zamocować aparat na statywie lub unieruchomić go w jakiś inny sposób.
Ponadto przy korzystaniu ze statywu lub unieruchamianiu aparatu
w inny sposób wybierz dla opcji [Stabilizacja] ustawienie [Wył.].
251
zz Używanie cyfrowego telekonwertera
zz Czas naświetlania w przypadku maksymalnego zbliżenia (po przesunięciu
dźwigni powiększenia lub przycisku zoomu do końca w stronę symbolu )
może być dostosowany do czasu używanego podczas przybliżania
obiektów za pomocą powiększenia cyfrowego.
zz Zapisywanie wartości powiększenia lub
pozycji MF
zz Jeśli przed ręcznym ustawieniem ostrości wybierzesz opcję
[Przywołaj ust. powięk./MF] → [Pamięć MF] → [Wł.], możesz
zachować stan ręcznego ustawienia ostrości do kolejnego włączenia
aparatu.
/
aparat powraca do pozycji zoomu, przy której
zz W trybie
zapisano ustawienia.
zz Funkcja przywracania pozycji zoomu jest dostępna tylko w trybach
/
/
/ .
zz Jeśli wybrano ustawienie [ Auto: Wł.], aparat nie zapisze pozycji
zoomu użytej podczas automatycznego ustawiania ostrości po
naciśnięciu przycisku .
zz Zmiana wielkości podczas nagrywania filmu
zz Opcje [
]i[
] są dostępne tylko w trybie
.
] lub [
] obiekty wydają się
zz Po wybraniu opcji [
powiększone w porównaniu z innymi wielkościami nagrywanego filmu.
zz Jeśli aparat chwilowo się przegrzeje podczas długotrwałego
nagrywania 4K, na ekranie pojawi się [ ] i nagrywanie zostanie
zatrzymane. W tym czasie nagrywanie filmu będzie niedostępne, nawet
po naciśnięciu przycisku nagrywania filmu. Zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami wybierz rozmiar nagrywania filmu inny niż [
] lub
[
] lub wyłącz aparat, aby go schłodzić przed wznowieniem
nagrywania.
252
zz Konfiguracja ustawień nagrywania dźwięku
„„ Regulowanie głośności rejestrowanego dźwięku
zz Aby przywrócić pierwotną głośność rejestrowanego dźwięku, wybierz
ustawienie [Auto] na ekranie nagrywania.
zz Konfigurowanie opcji Filmowy Serwo AF
zz Aby utrzymać konkretne ustawienie ostrości albo uniknąć nagrywania
dźwięków pracy mechanizmów obiektywu, jeśli nie chcesz ich słyszeć
na nagraniu, możesz chwilowo zatrzymać działanie opcji Filmowy
Serwo AF, naciskając przycisk .
zz Używanie funkcji Automatyczna wolna migawka
zz Wybierz ustawienie [Wyłącz] podczas fotografowania poruszających się
obiektów przy słabym oświetleniu lub w przypadku, gdy mogą pojawić
się powidoki, na przykład w postaci smug.
zz Efekt miniatury w filmach (Film z efektem
miniatury)
zz Punkt AF można też zmienić za pomocą pokrętła
.
zz Dźwięk nie jest rejestrowany.
zz Aby sprawić, że filmowane osoby i przedmioty będą poruszać się
szybko w trakcie odtwarzania, przed rozpoczęciem nagrywania filmu
], [
] lub [
]. Scena będzie przypominać
wybierz ustawienie [
miniaturowy model.
zz Szacunkowa szybkość i czas odtwarzania filmu nagrywanego przez
jedną minutę są następujące.
Szybkość
Czas wyświetlania
Około 12 sek.
Około 6 sek.
Około 3 sek.
253
zz Rejestrowanie migawek wideo
zz Migawki wideo są nagrywane w nowym albumie po przekroczeniu
5 minut czasu nagrywania w bieżącym albumie.
zz Wskazywany czas odtwarzania dla migawki wideo jest jedynie
szacunkowy.
] lub [
].
zz Ustaw wielkość nagrywanego filmu na [
zz Migawki wideo, których nagrywanie zostanie przerwane ręcznie,
są zapisywane jako normalne filmy.
zz Po ustawieniu opcji [Efekt odtwarzania] na [2x prędkość] lub
[1/2x prędkość] dźwięk nie jest rejestrowany.
zz Nagrywanie filmów poklatkowo
zz Podczas konfigurowania elementów wyświetlany jest wymagany czas
[ ] i czas odtwarzania filmu [
].
zz Ustaw opcję [Auto-wył. ekranu] na [Wyłącz], aby utrzymać włączony
ekran przez 30 minut po rozpoczęciu fotografowania. Ustaw ją na
[Włącz], aby wyłączyć ekran po ok. 10 sekundach od zarejestrowania
pierwszej klatki.
zz Nie należy manipulować aparatem podczas nagrywania.
zz Aby anulować nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk nagrywania filmu.
zz Szybko poruszające się obiekty mogą być zniekształcone na filmach.
zz Dźwięk nie jest rejestrowany.
254
Odtwarzanie
Ta część zawiera informacje dotyczące przeglądania zdjęć i filmów
w aparacie.
zz Wyświetlanie
zz Naciśnięcie przycisku
, gdy aparat jest wyłączony, uruchamia
odtwarzanie; ponowne naciśnięcie tego przycisku wyłącza aparat.
zz Obiektyw cofa się po około minucie podczas odtwarzania. Gdy
.
obiektyw jest cofnięty, można wyłączyć aparat, naciskając przycisk
zz Aby przełączyć aparat w tryb fotografowania podczas pracy w trybie
odtwarzania, naciśnij spust migawki do połowy, naciśnij przycisk
nagrywania filmu lub obróć pokrętło wyboru trybów.
zz Wyświetlanie i edycja obrazów, których nazwy zostały zmienione za
pomocą komputera lub które były już modyfikowane przy jego użyciu,
mogą okazać się niemożliwe.
zz Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie filmów, naciśnij przycisk .
zz Podczas wyświetlania obrazów RAW widoczne są linie wskazujące
proporcje obrazu. Linie te znajdują się na górze i dole obrazów
] oraz po lewej
zarejestrowanych z ustawieniem proporcji [ ] lub [
i prawej stronie obrazów zarejestrowanych z ustawieniem proporcji [ ].
zz Powiększanie zdjęć
zz Podczas wyświetlania powiększonego obrazu można się przełączyć
na inne obrazy z zachowaniem powiększonego widoku przez obrócenie
pokrętła
.
zz Wyświetlanie przeglądów filmowych
zz Po chwili ikona [
] zniknie z monitora aparatu, jeśli został w nim
wyłączony ekran informacyjny.
255
zz Edytowanie filmów
„„ Usuwanie początku/końca filmów
zz Gdy zaznaczasz fragmenty do wycięcia, przeniesienie znacznika [ ]
w położenie nieoznaczone ikoną [ ] spowoduje wycięcie fragmentu od
początku do najbliższego znacznika [ ] po lewej stronie (w przypadku
opcji [ ]) lub od najbliższego znacznika [ ] po prawej stronie do
końca (w przypadku opcji [ ]).
zz Aby usunąć i zastąpić oryginalny film filmem edytowanym, wybierz
opcję [Zastąp] na ekranie zapisu edytowanych filmów.
zz Jeśli brakuje wolnego miejsca na karcie pamięci, dostępna będzie tylko
opcja [Zastąp].
zz Filmy mogą nie zostać zapisane, jeśli w trakcie zapisywania wyczerpie
się akumulator.
zz W związku z tym zaleca się, aby podczas edycji filmów korzystać
z całkowicie naładowanego akumulatora.
zz Jakość obrazu po kompresji, jeśli wybrano opcję [Zapisz w wersji skompr.],
jest następująca.
Przed kompresją
,
,
,
,
Po kompresji
„„ Edytowanie przeglądów filmowych
zz Kiedy wyświetli się monit [Usunąć ten klip?], rozdział zostanie usunięty,
a przegląd filmowy zostanie nadpisany, gdy wybierzesz [OK] i naciśniesz
przycisk .
zz Albumy utworzone podczas nagrywania migawek wideo również
można edytować. Nie można edytować albumów utworzonych
[Utwórz album].
z użyciem opcji
256
zz Ochrona obrazów
zz Chronione obrazy na karcie pamięci zostaną usunięte w przypadku jej
sformatowania.
zz Chronionych zdjęć nie można usuwać za pomocą dostępnej w aparacie
funkcji kasowania. Aby usuwać je w ten sposób, należy najpierw
anulować ochronę.
zz Ustawienie [Wszystkie znalezione obrazy] lub [Usuń ochr.wsz.znal.]
[Ochrona obrazów] lub przez
można wybrać za pomocą opcji
naciśnięcie przycisku
→[
]→
, gdy wyświetlone są
rezultaty wyszukiwania obrazów według określonych kryteriów.
-- Wybierz opcję [Wszystkie znalezione obrazy], aby chronić wszystkie
znalezione obrazy.
-- Wybierz opcję [Usuń ochr.wsz.znal.], aby wyłączyć ochronę
wszystkich znalezionych obrazów.
zz Aby anulować ochronę i usunąć symbol [ ], ponownie naciśnij
przycisk , gdy ikona [ ] wyświetla się na ekranie po wybraniu
opcji
[Ochrona obrazów] → [Wybierz obrazy].
zz Usuwanie obrazów
zz Chronionych obrazów nie można usuwać.
zz Podczas wyświetlania obrazów zarejestrowanych w formacie RAW
spowoduje wyświetlenie opcji
oraz JPEG naciśnięcie przycisku
[Usuń
], [Usuń JPEG] oraz [Usuń
]. Wybierz opcję usunięcia
obrazu.
zz Ustawienie [Wszystkie znalezione obrazy] można wybrać za pomocą
[Usuwanie obr.], gdy wyświetlone są rezultaty wyszukiwania
opcji
obrazów według określonych kryteriów.
-- Wybierz opcję [Wszystkie znalezione obrazy], aby usunąć wszystkie
znalezione obrazy.
zz Aby anulować wybór i usunąć symbol [ ], ponownie naciśnij
przycisk , gdy ikona [ ] wyświetla się na ekranie po wybraniu
opcji
[Usuwanie obr.] → [Wybierz obrazy].
„„ Usuwanie wielu obrazów naraz
zz Wybranie obrazu zarejestrowanego zarówno w formacie RAW,
jak i w formacie JPEG spowoduje usunięcie obu wersji.
257
zz Dodawanie obrazów do zleceń wydruku obrazów
(DPOF)
zz Obrazów RAW ani filmów nie można wybrać.
zz W niektórych przypadkach nie wszystkie wprowadzone przez
użytkownika ustawienia DPOF zostaną zastosowane przez drukarkę
lub pracownię fotograficzną.
zz Po wybraniu dla opcji [Data] ustawienia [Wł.] niektóre drukarki mogą
drukować datę dwukrotnie.
zz Dodawanie zdjęć do fotoksiążki
zz Obrazów RAW ani filmów nie można wybrać.
zz Korekta czerwonych oczu
zz Po skorygowaniu efektu czerwonych oczu wokół zmodyfikowanych
obszarów obrazu pojawią się ramki.
zz Niektórych zdjęć nie można dokładnie skorygować.
zz Kadrowanie
zz Nie można edytować obrazów RAW.
zz Przyciętych obrazów nie można ponownie przycinać.
zz Nie można zmieniać rozmiaru przyciętych obrazów.
zz Przycięte obrazy będą mieć mniejszą liczbę pikseli niż obrazy wyjściowe.
zz Podczas wyświetlania przyciętego obrazu można zmieniać wielkość,
położenie i proporcje ramki przycinania.
zz Wielkość, położenie, orientację i proporcje ramki przycinania można
[Kadrowanie], a następnie wybranie
określić przez wybranie opcji
obrazu i naciśnięcie przycisku .
zz Zmiana rozmiaru obrazów
zz Nie można edytować obrazów RAW.
258
zz Ocenianie obrazów
zz Wyświetlając tylko obrazy z określoną oceną, można ograniczyć
następujące operacje do wszystkich obrazów z tą oceną.
-- Wyświetlanie, ochrona, usuwanie lub dodawanie obrazów do listy
drukowania lub fotoksiążki, wyświetlanie pokazów przezroczy
zz Aby usunąć oceny, naciśnij przycisk , wybierz opcję [ ]
w ustawieniu [ ], a następnie naciśnij przycisk .
[Ocena] możesz
zz Podczas oceniania obrazów przy użyciu opcji
ocenić wszystkie obrazy w folderze.
zz Wyświetlanie pokazów przezroczy
zz Pokaz przezroczy rozpocznie się kilka sekund po uruchomieniu
odtwarzania i wyświetleniu komunikatu [Pobieranie obrazu].
powoduje zatrzymanie pokazu przezroczy.
zz Naciśnięcie przycisku
zz Podczas pokazu przezroczy funkcje oszczędzania energii w aparacie
są wyłączone.
zz Aby wstrzymać lub wznowić pokaz przezroczy, naciśnij przycisk .
zz Podczas odtwarzania można przełączać obrazy za pomocą
przycisków / . Aby skorzystać z szybkiego przewijania do przodu
lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj przyciski / .
zz Na ekranie uruchamiania pokazu przezroczy możesz wybrać opcję
[Nastawy], aby skonfigurować powtarzanie pokazu slajdów, czas
wyświetlania każdego obrazu i efekt przejścia między obrazami.
zz Znajdowanie obrazów spełniających warunki
filtra
zz Możesz chronić lub ocenić wyłącznie znalezione obrazy otoczone
żółtymi ramkami, naciskając przycisk .
zz Jeśli poddasz zdjęcia edycji i zapiszesz je jako nowe, zostanie wyświetlony
odpowiedni komunikat i znalezione zdjęcia nie będą już wyświetlane.
zz Łączenie migawek wideo
zz Nie można edytować albumów utworzonych z użyciem opcji
[Utwórz album].
259
Funkcje bezprzewodowe
Ta część zawiera informacje dotyczące funkcji bezprzewodowych aparatu.
zz Zapisywanie obrazów z aparatu na smartfonie
zz Po wyjęciu akumulatora z aparatu wszelkie aktywne połączenia
Bluetooth zostaną utracone. Połączenie zostanie ponownie nawiązane
po włożeniu akumulatora i włączeniu aparatu.
zz W trakcie korzystania z aparatu po jego sparowaniu ze smartfonem
czas pracy baterii może ulec skróceniu, ponieważ aparat czerpie z niej
energię nawet po jego wyłączeniu.
zz Przed wniesieniem aparatu do miejsc, gdzie korzystanie z urządzeń
elektronicznych jest objęte ograniczeniami, wyłącz aktywną
komunikację Bluetooth (która jest używana nawet przy wyłączonym
telefonie), wybierając opcje [Ustawienia komun. bezprzew.] →
[Funkcja Bluetooth] (dwa razy) → [Wyłącz].
zz Aby wyłączyć transmisję sygnału Wi‑Fi, wybierz opcje [Ustawienia
komun. bezprzew.] → [Ustawienia Wi‑Fi] → [Wi‑Fi] → [Wyłącz].
zz Nick aparatu można zmienić, wybierając opcje [Ustawienia komun.
bezprzew.] → [Nick].
zz Możesz wysłać obrazy do smartfonu połączonego przez Wi‑Fi lub
sparowanego przez Bluetooth (tylko urządzenia z systemem Android),
wybierając obrazy z ekranu odtwarzania aparatu. Naciśnij przycisk
i wybierz [ ].
„„ Ograniczanie wyświetlania obrazów
zz Zdalne fotografowanie na żywo z użyciem aplikacji Camera Connect
nie jest możliwe, jeśli opcja [Wyśw. obrazy] jest ustawiona na
[Wszystkie obrazy].
260
zz Funkcje używane ze smartfonami
„„ Fotografowanie zdalne podczas wyświetlania obrazu
na żywo z aparatu w smartfonie
zz Jeśli aparat chwilowo się przegrzeje podczas długotrwałego nagrywania
w rozdzielczości 4K lub Full HD z dużą szybkością klatek, pojawi się [ ]
i nagrywanie zostanie zatrzymane. W tym czasie nagrywanie filmu
będzie niedostępne, nawet po naciśnięciu przycisku nagrywania filmu.
Zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami wybierz wielkość nagrywanego
filmu inną niż [
], [
], [
] lub [
] albo wyłącz
aparat, aby go schłodzić przed wznowieniem nagrywania.
„„ Dodawanie do obrazów znaczników geograficznych
podczas fotografowania
zz Informacje o lokalizacji dodawane do filmów są pobierane tylko raz,
przy rozpoczęciu nagrywania.
zz Znaczniki geograficzne nie muszą być dodawane do zdjęć natychmiast
po włączeniu aparatu.
zz Można zostać zlokalizowanym lub zidentyfikowanym przez innych
użytkowników na podstawie informacji o położeniu zawartych
w zdjęciach lub filmach, w których zostały umieszczone znaczniki
geograficzne. Należy zachować ostrożność przy udostępnianiu online
takich zdjęć i filmów w witrynach, w których może je wyświetlać wielu
innych użytkowników.
zz Po wyświetleniu ekranów odtwarzania ze szczegółowymi informacjami
można sprawdzić informacje o lokalizacji dodane do zdjęć. Długość
geograficzna, szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza
i czas UTC (data i godzina rejestracji) są wyświetlane kolejno od góry.
zz UTC: skoordynowany czas uniwersalny (ang. Coordinated Universal
Time), który jest zasadniczo odpowiednikiem czasu Greenwich.
zz W przypadku elementów niedostępnych w smartfonie lub zapisanych
nieprawidłowo zamiast wartości numerycznych wyświetlane są znaki [---].
261
zz Łączenie z drukarkami za pomocą Wi‑Fi
„„ Nawiązywanie połączenia z punktem dostępu
zz W punkcie dostępu należy ustawić kod PIN wyświetlony po wybraniu
ustawienia [WPS (tryb PIN)] w opcji [Podłącz przez WPS]. Wybierz
urządzenie na ekranie [Wybierz urządzenie do łączenia]. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej
z punktem dostępu.
zz Automatyczne wysyłanie obrazów
do komputera
Automatyczne wysyłanie obrazów
zz Podczas korzystania z automatycznego przesyłania obrazów należy się
upewnić, że akumulator jest wystarczająco naładowany. Oszczędzanie
energii w aparacie jest wyłączone.
zz Obrazy zarejestrowane po automatycznym przesyłaniu nie są wówczas
wysyłane do komputera. Są one wysyłane automatycznie po ponownym
uruchomieniu aparatu.
zz Jeśli automatyczne przesyłanie obrazów do komputera nie rozpoczyna
się samoczynnie, należy ponownie uruchomić aparat.
zz Aby zatrzymać automatyczne przesyłanie obrazów, wybierz kolejno
opcje [Aut. wysył. obr. do komputera] → [Autom. wysyłanie] → [Wyłącz].
zz Przesyłanie obrazów do usług sieci Web
Rejestrowanie w serwisie CANON iMAGE GATEWAY
zz Upewnij się wcześniej, że w aplikacji pocztowej na komputerze
lub smartfonie nie jest skonfigurowane blokowanie wiadomości
e-mail z pokrewnych domen, ponieważ mogłoby to przeszkodzić
Ci w otrzymywaniu powiadomień.
Rejestrowanie innych usług sieci Web
zz Jeśli skonfigurowane ustawienia zostaną zmienione, zarejestruj
odpowiednie usług sieci Web w aparacie, aby zaktualizować jego
ustawienia.
262
„„ Przesyłanie obrazów do usług sieci Web
zz Aby wyświetlać na smartfonie zdjęcia przesłane do serwisu CANON
iMAGE GATEWAY, spróbuj użyć przeznaczonej do tego celu aplikacji
Canon Online Photo Album. Pobierz aplikację Canon Online Photo
Album i zainstaluj ją w wersji do urządzeń iPhone lub iPad ze sklepu
App Store, a w wersji do urządzeń z systemem Android — z serwisu
Google Play.
263
Ustawienia funkcji
Ta część zawiera informacje dotyczące konfigurowania podstawowych
funkcji aparatu.
zz Wybieranie i tworzenie folderów
zz Nadawane folderom nazwy składają się z pięciu liter lub liczb
poprzedzonych trzycyfrowym numerem folderu, np. 100CANON.
zz Można tworzyć foldery z numerami z zakresu 100–999.
zz Zmienianie numeracji plików
zz Niezależnie od wybranego ustawienia zdjęcia mogą być numerowane
kolejno od ostatniego numeru zdjęcia znajdującego się na włożonej
karcie pamięci. Aby rozpocząć numerowanie zdjęć od 0001, należy
użyć pustej lub sformatowanej karty pamięci.
zz Formatowanie kart pamięci
zz Operacje formatowania i usuwania danych z karty pamięci powodują
jedynie zmianę zapisanych na karcie informacji o strukturze plików i nie
zapewniają całkowitego usunięcia danych. Wyrzucając lub oddając karty
pamięci, należy w razie potrzeby podjąć odpowiednie czynności w celu
ochrony informacji osobistych, np. mechanicznie uszkodzić kartę.
zz Całkowita pojemność karty pamięci wyświetlana na ekranie formatowania
może być mniejsza niż pojemność podawana na karcie.
zz Formatowanie pełne może potrwać dłużej niż pierwsze formatowanie,
ponieważ dane są usuwane ze wszystkich komórek karty pamięci.
zz Trwającą operację formatowania pełnego można anulować, wybierając
opcję [Anuluj]. W takim przypadku wszystkie dane zostaną usunięte,
jednak nadal będzie można korzystać z karty pamięci w zwykły sposób.
264
zz Dostosowywanie funkcji oszczędzania energii
zz W celu oszczędzania energii należy zwykle wybierać ustawienie
[Oszcz.energii] → [Wyśw. wył.] i [Autom. wyłącz.] → [1 min.] lub
jeszcze krótszy czas.
zz Ustawienie opcji [Wyśw. wył.] jest stosowane nawet po wybraniu dla
opcji [Autom. wyłącz.] ustawienia [Wył.].
zz Opcje [Wyśw. wył.] i [Autom. wyłącz.] nie są dostępne, jeśli dla opcji
Tryb Eco wybrano ustawienie [Wł.].
zz Dostosowywanie jasności ekranu
zz W celu ustawienia maksymalnej jasności (bez względu na ustawienie
opcji [Jasność wyśw.]) naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez co
najmniej sekundę od wyświetlenia ekranu fotografowania lub podczas
wyświetlania pojedynczych obrazów. Aby przywrócić pierwotną jasność,
ponownie naciśnij przycisk
i przytrzymaj go przez co najmniej
sekundę lub wyłącz i włącz aparat.
zz Konfigurowanie wyświetlanych informacji
o fotografowaniu
zz Aby uzyskać mniejszą siatkę, wybierz opcję [Wyśw.inf. fotogr.] →
[Wyświetl. siatki].
zz Aby przełączać między wyświetlaniem histogramu jasności oraz
histogramu RGB lub dostosować wyświetlany rozmiar, wybierz opcje
[Wyśw.inf. fotogr.] → [Histogram].
zz Poziomica elektroniczna nie jest wyświetlana, jeśli dla opcji
[Metoda AF] wybrano ustawienie [
].
zz Konfigurowanie funkcji indywidualnych
zz Aby przywrócić domyślne ustawienia opcji [Funkcje indywidualne (C.Fn)]
(oprócz pozycji [Ustawienia własne]), wybierz [Resetuj aparat] →
[Inne ustawienia] → [Funkcje indywidualne (C.Fn)] → [OK].
265
„„ Dostosowywanie przycisków
zz Aby przywrócić domyślne ustawienia opcji [Ustawienia własne], wybierz
[Resetuj aparat] → [Inne ustawienia] → [Ustawienia własne] → [OK].
zz Własne tryby fotografowania (C1/C2)
zz Aby edytować zapisane ustawienia (oprócz trybu fotografowania),
wybierz ikonę
lub
, zmień ustawienia, a następnie ponownie
wybierz [Własny tryb fotograf. (C1, C2)] → [Rejestrowanie].
Szczegóły tych ustawień nie zostaną zastosowane w innych trybach
fotografowania.
zz Aby zresetować zapisane ustawienia do wartości domyślnych, wybierz
opcje [Własny tryb fotograf. (C1, C2)] → [Kasuj nastawy], a następnie
wybierz własny tryb fotografowania.
zz Aby w zapisanych ustawieniach zostały uwzględnione zmiany ustawień
/
, wybierz opcje
wprowadzane podczas fotografowania w trybie
[Własny tryb fotograf. (C1, C2)] → [Autom. akt.nastaw] → [Włącz].
zz Przywracanie ustawień domyślnych aparatu
zz W przypadku podstawowych ustawień, takich jak [Wybór języka ]
i [Data/czas/strefa], nie zostaną przywrócone wartości domyślne.
zz Wprowadzanie informacji o prawach autorskich
w celu ich zapisywania w danych obrazów
zz Aby sprawdzić wprowadzone informacje, wybierz opcje [Inform.
o prawach autorskich] → [Wyśw.inf.o prawach autor.]
zz Nazwisko zarejestrowanego autora i szczegółowe informacje
o prawach autorskich można usunąć naraz, wybierając opcję
[Inform. o prawach autorskich] → [Usuń inf. o prawach autor.],
ale informacje o prawach autorskich zapisane w obrazach nie
zostaną usunięte.
266
zz Zapisywanie najczęściej używanych elementów
menu fotografowania (Moje menu)
zz Można dodać maksymalnie [ 5] kart Moje menu.
zz Elementy wyszarzone również można wybrać do dodania do kart
Moje menu, ale w niektórych trybach fotografowania mogą one być
niedostępne.
zz Wybranie opcji [Konfiguruj] → [Usuń wszystkie poz. na karcie] → [OK]
na dodanej karcie Moje menu spowoduje usunięcie wszystkich pozycji
dodanych do karty.
267
Akcesoria
Ta część zawiera informacje dotyczące akcesoriów.
zz Akcesoria opcjonalne
„„ Zasilanie
zz Ładowarka może być użytkowana w regionach, w których jest używane
zasilanie prądem zmiennym o napięciu 100–240 V (50/60 Hz).
zz W przypadku gniazdek sieci elektrycznej o różnych kształtach należy
używać dostępnego w sprzedaży adaptera wtyczki. Nie wolno nigdy
korzystać z podróżnego transformatora elektrycznego, gdyż może on
uszkodzić akumulator.
„„ Inne
zz Filtru obiektywu nie można mocować na aparacie równocześnie
z przykrywką obiektywu.
zz Korzystanie z akcesoriów opcjonalnych
„„ Odtwarzanie obrazów i filmów na ekranie telewizora
zz Niektóre informacje nie są wyświetlane podczas wyświetlania obrazów
na ekranie telewizora.
zz Podczas wyświetlania przez kabel HDMI przejście do następnego
zdjęcia może zająć trochę czasu, jeśli odbywa się przełączanie między
filmami w rozdzielczości 4K lub HD lub różnej jakości obrazu.
„„ Korzystanie z osłony obiektywu (sprzedawanej
oddzielnie)
zz Jeśli podczas fotografowania z lampą błyskową zamocowana jest
osłona obiektywu, na zdjęciach może wystąpić efekt winietowania.
zz Osłony obiektywu nie można mocować na aparacie równocześnie
z adapterem filtra.
268
„„ Korzystanie z filtrów obiektywu (sprzedawanych
oddzielnie)
zz Zaleca się korzystanie z oryginalnych filtrów firmy Canon (o średnicy
67 mm).
zz Jeśli podczas fotografowania nie korzysta się z automatycznego
ustawiania ostrości, należy dla opcji ręcznego ustawiania ostrości
[Bezpieczny MF] wybrać ustawienie [Wł.].
zz W przypadku korzystania z lampy błyskowej i zamocowanego adaptera
filtra część obrazu może wyglądać na ciemniejszą niż reszta.
zz Przy korzystaniu z adaptera filtra należy mocować tylko jeden filtr naraz.
Zamocowanie kilku filtrów mogłoby spowodować ich odpadnięcie oraz
uszkodzenie aparatu lub adaptera filtra.
zz Nie należy mocno ściskać adaptera filtra.
zz Jeśli nie stosuje się żadnego filtra, należy zdjąć adapter filtra.
zz Osłony obiektywu nie można mocować na aparacie równocześnie
z adapterem filtra.
„„ Zdalna aktywacja migawki
zz Automatyczne wyłączanie jest inicjowane w ciągu około dwóch minut,
nawet jeśli jest ustawione na jedną minutę.
zz Aby usunąć dane dotyczące sparowania, wybierz opcje [Ustawienia
komun. bezprzew.] → [Funkcja Bluetooth] → [Spr./kasuj inf. o połączeniu]
i naciśnij przycisk
.
„„ Korzystanie z zewnętrznego mikrofonu
zz Wszelkie wprowadzone ustawienia tłumika mają też zastosowanie
przy nagrywaniu z użyciem zewnętrznego mikrofonu.
zz Podłączenie zewnętrznego mikrofonu powoduje anulowanie opcji
[Filtr wiatru].
269
Rozwiązywanie problemów
W przypadku podejrzenia, że występuje jakiś problem z aparatem, należy
najpierw sprawdzić poniższe zagadnienia. Jeśli problem nie znika, należy
skontaktować się z punktem obsługi klienta.
„„ Zasilanie
Po naciśnięciu przycisku ON/OFF nic się nie dzieje.
zz Zabrudzenie styków baterii powoduje zmniejszenie jej wydajności.
Spróbuj oczyścić styki za pomocą bawełnianej szmatki oraz kilkakrotnie
włożyć i wyjąć akumulator.
Akumulator szybko się wyczerpuje.
zz Wydajność baterii zmniejsza się w niskich temperaturach. Spróbuj nieco
ogrzać akumulator, np. wkładając go do kieszeni, dbając przy tym, aby
jego styki nie zetknęły się z żadnymi metalowymi przedmiotami.
zz Zabrudzenie styków baterii powoduje zmniejszenie jej wydajności.
Spróbuj oczyścić styki za pomocą bawełnianej szmatki oraz kilkakrotnie
włożyć i wyjąć akumulator.
zz Jeśli te czynności nie przynoszą efektu, gdyż akumulator nadal szybko
się wyczerpuje po naładowaniu, oznacza to, że zakończył się okres
jego żywotności. W takim przypadku należy kupić nowy akumulator.
Akumulator pęcznieje.
zz Pęcznienie baterii jest normalnym zjawiskiem i nie powoduje żadnych
zagrożeń dla bezpieczeństwa. Jeśli jednak pęcznienie uniemożliwia
włożenie akumulatora do aparatu, należy skontaktować się z punktem
obsługi klienta.
„„ Fotografowanie
Nie można fotografować.
zz W czasie odtwarzania naciśnij spust migawki do połowy.
270
Dziwne widoki na ekranie podczas fotografowania.
zz Należy pamiętać, że poniższe zjawiska związane z wyświetlaniem
obrazu nie zostaną zarejestrowane na zdjęciach, ale zostaną utrwalone
na filmach.
-- Podczas fotografowania przy świetle jarzeniowym lub diodowym
ekran może migotać oraz mogą pojawiać się poziome pasma
o jednolitej barwie.
Nagrywanie lub odtwarzanie filmu zostanie natychmiast przerwane.
zz Aby korzystać z funkcji [
] lub [
pamięci UHS-I o klasie szybkości UHS 3.
Pojawi się ikona [
], należy użyć karty
], a aparat wyłączy się automatycznie.
zz Po długim okresie fotografowania lub podczas fotografowania przy
wysokiej temperaturze powietrza jest wyświetlana ikona [ ], która
oznacza, że aparat zostanie wkrótce automatycznie wyłączony.
W takim przypadku należy wyłączyć aparat, aby go schłodzić.
Fotografowanie w trybie serii zdjęć przebiega znacznie wolniej.
zz Przy wysokiej temperaturze powietrza fotografowanie w trybie serii
zdjęć może przebiegać znacznie wolniej. W takim przypadku należy
wyłączyć aparat, aby go schłodzić.
Zdjęcia są nieostre.
zz Sprawdź, czy są wyłączone zbędne funkcje, np. makro.
zz Spróbuj wykonać zdjęcia przy użyciu funkcji blokowania AF.
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy nie pojawiają się żadne punkty AF
i aparat nie ustawia ostrości.
zz Aby pojawiały się punkty AF, a aparat prawidłowo ustawiał ostrość,
spróbuj przed naciśnięciem (lub kilkukrotnym naciśnięciem) spustu
migawki do połowy skomponować kadr, w którego środkowej części
znajdą się obiekty o większym poziomie kontrastu.
271
Obiekty na zdjęciach wyglądają na zbyt ciemne.
zz Skoryguj jasność z użyciem korygowania ekspozycji.
zz Skorzystaj z funkcji blokady AE lub pomiaru punktowego.
Obiekty na zdjęciach są zbyt jasne, a najjaśniejsze obszary prześwietlone.
zz Skoryguj jasność z użyciem korygowania ekspozycji.
zz Skorzystaj z funkcji blokady AE lub pomiaru punktowego.
zz Zmniejsz ilość światła padającego na fotografowane obiekty.
Zdjęcia są zbyt ciemne pomimo użycia lampy błyskowej.
zz Skoryguj jasność poprzez zmianę poziomu ilości światła lub korektę
ekspozycji lampy.
zz Zwiększ czułość ISO.
Obiekty na zdjęciach wykonywanych z użyciem lampy błyskowej są zbyt
jasne, a najjaśniejsze obszary prześwietlone.
zz Skoryguj jasność poprzez zmianę poziomu ilości światła lub korektę
ekspozycji lampy.
„„ Nagrywanie filmów
Filmowane obiekty wyglądają na zniekształcone.
zz Filmowane obiekty mogą wyglądać na zniekształcone, jeśli podczas
nagrywania szybko przemieszczają się przez kadr.
„„ Wi‑Fi
Nie można uzyskać dostępu do menu Wi‑Fi za pomocą przycisku
.
zz Menu Wi‑Fi jest niedostępne, gdy aparat jest podłączony do drukarki
lub komputera za pomocą kabla. Odłącz kabel.
272
Nie można nawiązać połączenia z punktem dostępu.
zz Upewnij się, że w punkcie dostępu wybrany jest kanał komunikacyjny
obsługiwany przez aparat. Zalecane jest ręczne wskazanie
obsługiwanego kanału zamiast automatycznego przypisywania kanału.
Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych kanałów można
znaleźć w witrynie firmy Canon.
Wysyłanie obrazów trwa długo lub połączenie bezprzewodowe zostało
przerwane.
zz Należy unikać korzystania z aparatu w pobliżu źródeł zakłóceń sygnału
Wi‑Fi, takich jak kuchenki mikrofalowe lub inne urządzenia działające
w pasmie 2,4 GHz.
zz Umieść aparat bliżej urządzenia, z którym próbujesz nawiązać
połączenie (np. punktu dostępu), i upewnij się, że między urządzeniami
nie znajdują się żadne przedmioty.
Nie można sparować aparatu ze smartfonem przy użyciu połączenia
Bluetooth.
zz Parowanie ze smartfonem przy użyciu połączenia Bluetooth
jest niemożliwe, jeśli po wybraniu opcji [Funkcja Bluetooth] →
[Funkcja Bluetooth] → [Pilot] używany jest bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania BR-E1.
„„ Kody błędów
Zostaną wyświetlone kody błędów (Errxx) i zalecane działania.
zz Kody błędów są wyświetlane w przypadku wystąpienia problemów
z aparatem. Jeśli problem nie ustępuje, należy zanotować kod błędu
(Errxx) i skontaktować się z punktem obsługi klienta.
zz Numery błędów komunikacji bezprzewodowej (Errxx) są wyświetlane
w prawej górnej części ekranu i dostępne przy użyciu opcji
[Ustawienia komun. bezprzew.] → [Funkcja Wi‑Fi]. Aby wyświetlić
szczegółowe informacje o błędzie na ekranie informacji, naciśnij
przycisk
.
273
Informacje wyświetlane na ekranie
zz Podczas fotografowania
(57)
(41)
(58)
(42)
(43)
(44)
(13) (14) (15) (16) (17)(18)(19)(20) (21)
(1)
(40)
(4)
(6)
(8)
(10)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(2)
(3)
(5)
(7)
(45)
(27)
(9)
(11)
(12)
(32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39)
(48) (49) (50)
(47)
(28)
(29)
(30)
(31)
(51)
(46)
(52) (53) (54) (55) (56)
(1)
Ikona trybu fotografowania, sceny
(8)
Film z efekt. miniatury
(2)
Metoda AF
(9)
Wielkość nagrywanego filmu
(3)
Działanie AF
(10) Migawka wideo
(4)
Linie siatki
(11) Ostrzeżenie o poruszeniu aparatu
(5)
Wyzwalanie migawki/
samowyzwalacz
(12) Blokowanie AE
(6)
Tryb pomiaru
(14) Maksymalna liczba zdjęć w serii
(7)
Jakość obrazu
(15) Dostępny czas nagrywania filmów
(13) Liczba zdjęć do zapisania
274
(16) Poziom naładowania akumulatora
(17) Powiększenie, cyfrowy telekonwerter
(18) Punkt AF
(19) Ramka punktu pomiaru
(20) Poziomica elektr.
(21) Wspom. kadrowania — blokada
(22) Histogram
(23) Zakres ostrości
(24) Balans bieli
(25) Ustawienia stylu
(26) Autom. optymalizator jasności
(27) Współ. prop. obrazu
(28) Symulacja ekspozycji
(29) Stempel daty
(30) Stan połączenia Bluetooth
(31) Czułość ISO
(32) Tryb błysku
(33) Czas naświetlania
(34) Korekta ekspozycji z lampą/
poziom ilości światła
(35) Wartość przysłony
(36) Sekw.naświetl.
(37) Wskaźnik poziomu ekspozycji
(38) Stan połączenia przez Bluetooth
ze smartfonem i pobierania
informacji GPS
(39) Siła sygnału Wi‑Fi
(40)
Auto
(41) Tryb hybrydowy automatyczny/
typ przeglądu
(42) Pasek powiększenia
(43)
Wymagany czas
(44)
Interwał
(45) Korekta balansu bieli
(46) Wskaźnik MF
(47) Filmowy Serwo AF
(48) Parametry wyświetlania
(49) Tryb Eco
(50) Stabilizacja obrazu
(51) Korygowanie ekspozycji
(52) Tryb rejestrowania dźwięku
(53) Usuwanie wiatru
(54) Tłumik
(55)
Autom. wolna migawka
(56) Autom. poz.
(57) Inteligentna stabilizacja obrazu
(58)
275
Liczba zdjęć
zz Podczas wyświetlania
(1)
(2) (3)
(6)
(4) (5)
(7)
(8)
(9) (10)
Bieżący obraz/całkowita liczba
obrazów
(7)
Numer folderu — numer pliku
(8)
Czas naświetlania
(2)
Poziom naładowania akumulatora
(9)
Wartość przysłony
(3)
Siła sygnału Wi‑Fi
(10) Poziom korygowania ekspozycji
(4)
Stan połączenia Bluetooth
(11) Czułość ISO
(5)
Ocena
(12) Jakość obrazu*
(6)
Ochrona
(1)
(11)
(12)
* Obrazy, do których zastosowano zmianę wielkości, kadrowanie lub korektę
]. Skadrowane zdjęcia są oznaczone
czerwonych oczu, są oznaczone ikoną [
ikoną [ ].
276
(1) (2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(14)
(5)
(6)
(10)
(15)
(7)
(11) (12) (13)
(16) (17)
(18)
(1)
Data/godzina fotografowania
(10) Szczegóły ustawień stylu
(2)
Histogram
(11) Autom. poz.
(3)
Tryb fotografowania
(12) Korekta ekspozycji z lampą
(4)
Czas naświetlania
(13) Tryb pomiaru
(5)
Wartość przysłony
(14) Autom. optymalizator jasności
(6)
Poziom korygowania ekspozycji
(15) Wielkość nagrywanego filmu
(7)
Czułość ISO
(16) Jakość obrazu*
(8)
Balans bieli
(17) Czas nagrywania filmów
(9)
Korekta balansu bieli
(18) Rozmiar pliku
* Obrazy, do których zastosowano zmianę wielkości, kadrowanie lub korektę
]. Skadrowane zdjęcia są oznaczone
czerwonych oczu, są oznaczone ikoną [
ikoną [ ].
277
Zalecenia dotyczące funkcji
bezprzewodowych
zz Przed wyeksportowaniem (czyli m.in. przed wywiezieniem poza
granice Japonii lub prezentowaniem osobom niebędącym obywatelami
tego kraju) zawartych w niniejszym aparacie podzespołów lub
technologii, które podlegają przepisom dotyczącym wymiany i handlu
międzynarodowego, niezbędne może być uzyskanie od rządu Japonii
zezwolenia na eksport lub transakcje serwisowe.
zz W tym produkcie wykorzystano amerykańskie algorytmy szyfrowania,
które podlegają przepisom eksportowym U.S. Export Administration
Regulations i nie mogą być eksportowane lub przekazywane do kraju
objętego embargo handlowym Stanów Zjednoczonych.
zz Należy zanotować ustawienia używanej sieci Wi‑Fi. Ustawienia
komunikacji bezprzewodowej zapisane w tym produkcie mogą zostać
zmienione lub usunięte na skutek nieprawidłowego korzystania z tego
produktu, oddziaływania fal radiowych lub ładunków elektrostatycznych
albo wypadku bądź wadliwego działania. Firma Canon nie ponosi
odpowiedzialności za szkody pośrednie lub bezpośrednie ani za straty
przychodów wynikające z pogorszenia lub zniknięcia zawartości.
zz Przed przekazaniem prawa własności do tego produktu innej osobie,
wyrzuceniem go lub wysłaniem do naprawy należy przywrócić w nim
domyślne ustawienia komunikacji bezprzewodowej, usuwając wszystkie
wprowadzone przez siebie ustawienia.
zz Firma Canon nie oferuje rekompensaty za szkody wynikające z utraty
lub kradzieży tego produktu.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za straty ani szkody
wynikające z nieupoważnionego dostępu do zarejestrowanych
urządzeń docelowych za pomocą tego produktu w przypadku jego
utraty lub kradzieży.
zz Należy korzystać z produktu zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi
w tym przewodniku.
Z funkcji bezprzewodowych tego produktu należy korzystać zgodnie
z zaleceniami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji. Firma Canon nie
ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z użytkowania
funkcji i produktu niezgodnie z zaleceniami zamieszczonymi
w niniejszym podręczniku.
278
zz Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Z uwagi na to, że sieć Wi‑Fi przesyła sygnały za pośrednictwem fal radiowych,
należy stosować bardziej rygorystyczne zabezpieczenia niż w przypadku
przewodowej sieci LAN.
Podczas korzystania z sieci Wi‑Fi należy uwzględniać następujące zalecenia:
zz Należy korzystać z sieci tylko zgodnie z otrzymanym upoważnieniem.
Ten produkt wyszukuje sieci Wi‑Fi w otoczeniu i wyświetla na ekranie
wynik poszukiwań. Na liście mogą pojawiać się również sieci, do
korzystania z których użytkownik nie ma upoważnienia (nieznane sieci).
Jednak próba nawiązania połączenia z takimi sieciami lub korzystania
z nich może zostać uznana za nieupoważniony dostęp. Należy
korzystać z sieci wyłącznie zgodnie z posiadaną autoryzacją i nie
nawiązywać połączenia z nieznanymi sieciami.
Jeżeli ustawienia zabezpieczeń nie zostały prawidłowo skonfigurowane,
mogą występować następujące problemy.
zz Monitorowanie transmisji
Nieupoważnione osoby trzecie mogą monitorować transmisję Wi‑Fi
i przechwytywać wysyłane dane.
zz Nieupoważniony dostęp do sieci
Osoby trzecie mające złowrogie zamiary mogą uzyskać
nieupoważniony dostęp do sieci użytkownika w celu kradzieży,
modyfikacji lub niszczenia zawartych w niej informacji. Ponadto
użytkownik może być narażony na inne rodzaje nieupoważnionego
dostępu, np. kradzież tożsamości (podawanie się za inną osobę
w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do informacji) lub ataki
polegające na korzystaniu z nieupoważnionego dostępu do sieci
użytkownika w celu infiltrowania innych systemów.
Aby zapobiec występowaniu tego typu problemów, należy skutecznie
zabezpieczyć swoją sieć Wi‑Fi.
Z funkcji Wi‑Fi tego aparatu można korzystać tylko po zapoznaniu się
z zabezpieczeniami Wi‑Fi oraz rozważeniu potencjalnych zagrożeń
i korzyści wynikających z modyfikacji ustawień zabezpieczeń.
279
Oprogramowanie innych firm
zz AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK.
All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes)
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. ‌source code distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer;
2. ‌binary distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. ‌the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in
respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or
fitness for purpose.
280
zz CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
281
zz KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
282
Zalecenia dotyczące danych
osobowych i bezpieczeństwa
Jeśli zapisano w aparacie dane osobowe i/lub ustawienia zabezpieczeń
sieci Wi‑Fi, np. hasła itd., należy pamiętać, że dane takie i ustawienia
mogą nadal w nim pozostawać.
Przed przekazaniem prawa własności do tego aparatu innej osobie,
wyrzuceniem go lub wysłaniem do naprawy należy wykonać poniższe
czynności, aby zapobiec ujawnieniu wspomnianych danych i ustawień.
zz Usuń zarejestrowane w aparacie informacje o zabezpieczeniach sieci
Wi‑Fi, wybierając w menu Ustawienia Wi‑Fi opcję [Kasuj nastawy].
283
Znaki towarowe i licencjonowanie
zz Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i (lub) innych krajach.
zz Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
zz App Store, iPhone oaz iPad są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
zz Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C LLC.
zz HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy HDMI Licensing LLC.
zz Wi‑Fi®, Wi‑Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ i Wi‑Fi Protected Setup™
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
stowarzyszenia Wi‑Fi Alliance.
zz Słowo i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Bluetooth SIG, Inc., których firma Canon Inc. używa w ramach
uzyskanej licencji. Pozostałe znaki towarowe i ich nazwy handlowe
należą do odpowiednich właścicieli.
zz Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
zz W tym urządzeniu zastosowano technologię exFAT licencjonowaną
przez firmę Microsoft.
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Uwaga wyświetlana w języku angielskim według wymagań.
284
Zastrzeżenie prawne
zz Nieupoważnione powielanie niniejszej instrukcji jest zabronione.
zz Wszystkie pomiary wykonano zgodnie ze standardami firmy Canon
dotyczącymi testowania.
zz Informacje ulegają zmianom bez powiadamiania w odniesieniu
do specyfikacji produktu i wyglądu.
zz Ilustracje i zrzuty ekranów użyte w niniejszej instrukcji mogą się
nieznacznie różnić od faktycznego wyglądu urządzenia.
zz Niezależnie od powyższych postanowień firma Canon nie ponosi
odpowiedzialności za żadne straty wynikające z użytkowania tego
produktu.
285
Skorowidz
Liczby
D
1-punktowy AF 107
Data/czas/strefa
Ustawienia 27, 231
Zmiana 192
Dodawanie do zdjęć znaczników
geograficznych 166, 261
DPOF 141, 258
Drukowanie 141, 167, 227, 258, 262
A
AF punktowy 107
Akcesoria 219, 268
Akumulator
Ładowanie 23, 230
Oszcz.energii 190, 265
Tryb Eco 189
Aparat
Resetowanie 210, 266
Autom. optymalizator jasności 249
Autom. poz. 113
Automatyczny optymalizator
jasności 99
Autoportret
(tryb fotografowania) 58, 60, 238
Av (tryb fotografowania) 69, 241
E
Edytowanie
Kadrowanie 145, 258
Korekta czerwonych
oczu 144, 258
Zmiana wielkości zdjęć 147, 258
Efekt akwareli
(tryb fotografowania) 63
Efekt aparatu zabawki
(tryb fotografowania) 63
Efekt pogrubienia artystycznego
(tryb fotografowania) 62
Efekt miniatury
(tryb fotografowania) 63, 64
Efekt rybiego oka
(tryb fotografowania) 62
Ekran
Ikony 274, 276
Język wyświetlacza 27, 193, 231
Ekran przeskoku 151
Ekran szybkich nastaw 42
Podstawowa obsługa 39, 232
B
Balans bieli (kolor) 103, 249
Balans bieli według wzorca 104, 250
Blokowanie AE 72, 243
Blokowanie AF 82
Blokowanie FE 87, 246
Bluetooth 156, 181, 260
Błysk wyłączony 86
C
C1/C2 (tryb fotografowania) 209, 266
Camera Connect 156, 260
CANON iMAGE GATEWAY 174, 262
Cyfrowy telekonwerter 114, 252
Czułość ISO 98, 249
286
J
Ekspozycja
Blokowanie AE 72, 243
Blokowanie FE 87, 246
Kompensacja 95, 248
Jakość obrazu 83, 245
Język wyświetlacza
Ustawienia 27, 231
Zmiana 193
F
K
Fajerwerki
(tryb fotografowania) 59, 239
Film poklatkowy
(tryb filmowania) 124, 254
Film z efektem miniatury 121, 253
Filmowy Serwo AF 119, 253
Filmy
Edytowanie 132, 256
Utwórz album 152, 259
Wielkość nagrania 116, 252
Filtry kreatywne
(tryb fotografowania) 61
Fotografowanie
Informacje o obrazie 274
Fotografowanie z użyciem sekwencji
naświetlania 96, 248
Funkcje
bezprzewodowe 155, 260, 278
Funkcje
indywidualne (C.Fn) 207, 265
Funkcje Wi-Fi 155, 260
Kadrowanie 145, 258
Karty pamięci 24, 231
Kolor (balans bieli) 103, 249
Kompensacja mocy błysku 88
Kompresja 83, 245
Komunikaty o błędach 270
Korekta czerwonych oczu 144, 258
L
Lampa błyskowa
Błysk wyłączony 86
Błysk+dł.czas 86
Kompensacja mocy błysku 88
Synchronizacja błysku 90, 247
Tryb 86, 246
Lampka 111
Liczba pikseli
(rozmiar obrazu) 83, 245
Linie siatki 200, 265
Ł
G
Ładowanie 23, 230
Ładowarka 219, 268
Gładka cera
(tryb fotografowania) 58, 238
Gniazdo 221, 226, 227
M
M (tryb fotografowania) 70, 241
Makro (zakres ostrości) 79, 245
Metoda AF 107, 250
Metoda pomiaru 100
MF (ręczna regulacja
ostrości) 80, 245
I
Ikony 274, 276
287
R
Miękka ostrość
(tryb fotografowania) 62
Migawka wideo 122, 254
Mikrofon zewnętrzny 225, 269
Moje menu 214, 267
RAW 83, 246
Resetowanie 210, 266
Ręczna ekspozycja filmu
(tryb fotografowania) 65, 240
Ręczne ustawianie ostrości
(zakres ostrości) 80, 245
Rozwiązywanie problemów 270
N
Numery plików 185, 264
O
S
Obracanie 138
Ocenianie 148, 259
Ochrona 136, 257
Ochrona obrazów 136, 257
Opcje fotoksiążki 143, 258
Oprogramowanie
Automatyczne wysyłanie obrazów
do komputera 171, 262
Oszcz.energii 190, 265
Samowyzwalacz 93, 248
Serie zdjęć 92, 247
Servo AF 106, 250
Sport (tryb fotografowania) 56, 238
Stabilizacja obrazu 112, 251
Standard TV 194
Sygnał „bip” 195
Ś
P
Śledzenie AF 108, 251
P (tryb fotografowania) 67, 240
Panoramy
(tryb fotografowania) 55, 237
Pasek 22
PictBridge 167, 220, 227
Pokaz przezroczy 149, 259
Pomoc w kadrowaniu
Blokada 77, 244
Wyszukiwanie 73, 243
Portret (tryb fotografowania) 58
Powiększenie 30, 52, 71, 129,
242, 255
Powiększenie cyfrowe 71, 242
Program AE 67, 240
Proporcje obrazu 84
Przewód HDMI 221, 268
Punkty AF 107, 250
T
Temperatura barwowa 249
Tłumik 118
Tryb automatyczny
(tryb fotografowania) 52, 234
Tryb Eco 189
Tryb hybrydowy automatyczny
(tryb fotografowania) 54, 237
Tv (tryb fotografowania) 68, 241
Twarz+Śledzenie 107, 250
U
Ustawianie ostrości
Blokowanie AF 82
Punkty AF 107, 250
Servo AF 106, 250
Wspomaganie MF 81, 245
288
Zasilanie 219, 268
Zdjęcia
Czas wyświetlania 85
Ochrona 136, 257
Usuwanie 139, 257
Zdjęcia nocne z ręki
(tryb fotografowania) 59, 239
Ziarnisty Cz/B
(tryb fotografowania) 62
Zmiana lub usuwanie informacji
dotyczących połączeń 182
Zmiana wielkości zdjęć 147, 258
Zoom punktu AF 80, 245
Ustawienia stylu 105
Usuwanie 139, 257
Usuwanie wiatru 118
W
Widok miniatur 131
Wskaźnik 37
Wspom. AF 111
Wspomaganie MF 81, 245
Wysyłanie zdjęć 174, 262
Wysyłanie zdjęć
do smartfona 158, 165, 260, 261
Wysyłanie zdjęć do usług
sieci Web 174, 262
Wyszukiwanie 150, 259
Wyświetlania
Podstawowa obsługa 40
Tabela 43
Wyświetlanie 32, 128, 255
Ekran przeskoku 151
Pokaz przezroczy 149, 259
Powiększenie 129, 255
Przeglądy filmowe 130, 255
Widok miniatur 131
Wyszukiwanie obrazów 150, 259
Wyświetlanie na
telewizorze 221, 268
Wyświetlanie pojedynczych
zdjęć 128
Wyświetlanie na telewizorze 221, 268
Ż
Żywność
(tryb fotografowania) 58, 238
Z
Zakres ostrości
Makro 79, 245
Ręczne ustawianie
ostrości 80, 245
Zapisywanie zdjęć na
komputerze 226
289
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising