Canon | PowerShot SX740 HS | User manual | Canon PowerShot SX740 HS User manual

Canon PowerShot SX740 HS User manual
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Instrukcja obsługi
Inne tryby fotografowania
POLSKI
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
●● Przed użyciem aparatu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją,
w tym z częścią „Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” (= 12).
●● Lektura niniejszej instrukcji ułatwia zapoznanie się z prawidłową
obsługą aparatu.
●● Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek
użycia w przyszłości.
●● Przyciski w prawym dolnym rogu umożliwiają wyświetlanie innych stron.
: Następna strona
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
: Poprzednia strona
: Powrót do strony wyświetlanej przed kliknięciem łącza
●● Aby przejść do początku rozdziału, kliknij jego tytuł z prawej strony.
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
© CANON INC. 2018
CEL-SX4QA2G0
1
Przed użyciem
Zgodne karty pamięci
Można korzystać z poniższych kart pamięci (sprzedawanych oddzielnie)
niezależnie od ich pojemności.
●● Karty pamięci SD*1
●● Karty pamięci SDHC*1*2
Informacje wstępne
●● Karty pamięci SDXC*1*2
Zawartość zestawu
*1
Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą
poniższe elementy.
W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się
ze sprzedawcą aparatu.
*2
Karty zgodne ze standardami SD. Jednak nie wszystkie karty pamięci zostały
zweryfikowane pod kątem współpracy z aparatem.
Obsługiwane są również karty pamięci UHS-I.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Aparat
Akumulator*
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Ładowarka
Pasek
Skorowidz
* Nie należy usuwać etykiety znajdującej się na akumulatorze.
●● W skład zestawu wchodzą również materiały drukowane.
●● Karta pamięci nie wchodzi w skład zestawu (= 2).
2
Uwagi wstępne i informacje prawne
●● Warto wykonać i wyświetlić kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność,
że zostały prawidłowo zarejestrowane. Firma Canon Inc. i jej podmioty
zależne i stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za żadne
szkody następcze wynikające z nieprawidłowego działania aparatu
fotograficznego lub akcesoriów (w tym kart pamięci), związane
z niezapisaniem zdjęcia lub zapisaniem go w postaci niezdatnej
do odczytu maszynowego.
●● Nieupoważnione fotografowanie lub nagrywanie (w formie filmu i/lub
dźwięku) przez użytkownika innych osób lub materiałów chronionych
prawem autorskim może stanowić naruszenie prywatności tych osób
i/lub praw należących do innych osób, m.in. prawa autorskiego i innych
praw do własności intelektualnej. Należy pamiętać, że ograniczenia
mogą mieć zastosowanie, nawet jeśli to fotografowanie lub nagrywanie
jest wykonywane wyłącznie do użytku osobistego.
●● Wiadomości na temat gwarancji na aparat fotograficzny i informacje
umożliwiające skontaktowanie się z działem obsługi klienta można
znaleźć w dostarczonym wraz z aparatem pakiecie materiałów dla
użytkownika, w części dotyczącej gwarancji.
Konwencje stosowane w niniejszej
instrukcji
●● W niniejszej instrukcji ikony służą do symbolizowania odpowiednich
przycisków i tarcz aparatu, na których się znajdują lub które przypominają.
●● Poniższe przyciski i elementy sterujące aparatu zostały oznaczone
następującymi ikonami: Liczby w nawiasach wskazują numery
odpowiednich elementów w podrozdziale „Nazwy elementów aparatu”
(= 4).
Przycisk strzałki w górę (12) z tyłu
Przycisk strzałki w lewo (8) z tyłu
Przycisk strzałki w prawo (13) z tyłu
Przycisk strzałki w dół (15) z tyłu
Pokrętło sterujące (7) z tyłu
●● Tryby fotografowania oraz tekst i ikony wyświetlane na ekranie zostały
zaznaczone nawiasami.
●●
: ważne informacje, które użytkownik powinien poznać
●●
: uwagi i wskazówki dotyczące zaawansowanej obsługi aparatu
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
●● Mimo że ekran został wyprodukowany z zastosowaniem niezwykle
precyzyjnych technik wytwarzania, a ponad 99,99% pikseli spełnia
wymagania projektowe, w rzadkich przypadkach niektóre piksele mogą
być uszkodzone albo przybierać na stałe kolor czerwony lub czarny.
Nie oznacza to uszkodzenia aparatu ani nie wpływa na rejestrowane
obrazy.
●● = xx: strony z pokrewnymi informacjami (w tym przykładzie „xx”
oznacza numer strony)
Menu ustawień
●● Instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku mają zastosowanie
do aparatu przy poniższych ustawieniach domyślnych.
Akcesoria
●● Dla wygody odnośnie do wszystkich obsługiwanych kart pamięci
stosuje się po prostu określenie „karta pamięci”.
Dodatek
●● Podczas długotrwałego korzystania z aparatu może się on rozgrzać.
Nie oznacza to uszkodzenia.
●● Symbole „ Zdjęcia” i „ Filmy” pod tytułami wskazują przeznaczenie
funkcji — do zdjęć lub do filmów.
Skorowidz
3
Przed użyciem
Nazwy elementów aparatu
(4)
(5) (6)
(7) (8) (9)
Przewodnik podstawowy
(10)
(1)
(2)
Przewodnik zaawansowany
(3) (4)
Podstawowe informacje
o aparacie
(1)
(2)
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
(3)
(11) (12)
Ekran
(9)
(10)
(1)
Mikrofon
(7)
Spust migawki
(1)
(2)
Lampka
(8)
Przycisk ON/OFF
(2)
Głośnik
(3)
Obiektyw
(9)
Lampa błyskowa
(3)
Złącze DIGITAL
(11)
(4)
Dźwignia powiększenia
(zbliżenie) /
Fotografowanie: ‌
(oddalenie)
Odtwarzanie: ‌ (powiększenie) /
(miniatury)
(10)
Przełącznik (podniesienie
lampy błyskowej)
(4)
Złącze HDMITM
(12)
(5)
Numer seryjny (numer korpusu
aparatu)
(6)
Przycisk (pomoc w kadrowaniu
wyszukiwanie) /
(usuwanie pojedynczych
obrazów)
(5)
Przycisk filmowania
(6)
Pokrętło wyboru trybów
(7)
(8)
(12)
(10)
(5)
(11) Gniazdo statywu
(11)
(9)
(13)
(12) Pokrywa karty pamięci/
akumulatora
(6)
(13) Zaczep paska
(7)
(8)
Pokrętło sterujące
(13)
(14)
(15)
Przycisk (makro) /
(ręczna regulacja ostrości) /
strzałka w lewo
(13)
(14)
(15)
(16)
Wskaźnik
Przycisk odtwarzania
Przycisk Wi-Fi
Przycisk (kompensacja
ekspozycji) /
strzałka w górę
Przycisk (lampa błyskowa) /
strzałka w prawo
Przycisk (menu szybkiego
sterowania / ustaw)
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Przycisk (Informacje) /
strzałka w dół
(16) Przycisk
●● Za pomocą pokrętła sterującego można
wykonywać większość operacji dostępnych
przy użyciu przycisków / / / ,
np. wybieranie pozycji na ekranie
i przełączanie zdjęć.
4
Spis treści
Przed użyciem
Informacje wstępne........................................................... 2
Zawartość zestawu................................................................... 2
Zgodne karty pamięci................................................................ 2
Uwagi wstępne i informacje prawne.......................................... 3
Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji............................ 3
Nazwy elementów aparatu........................................................ 4
Podstawy obsługi aparatu....................................................... 10
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa..................................... 12
Przewodnik podstawowy
Podstawowa obsługa....................................................... 14
Początkowe przygotowania..................................................... 14
Mocowanie paska.......................................................................14
Trzymanie aparatu......................................................................14
Ładowanie akumulatorów...........................................................15
Wkładanie akumulatora i karty pamięci......................................15
Wyjmowanie akumulatora i karty pamięci..............................16
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej.................................16
Język wyświetlacza....................................................................17
Wypróbowanie aparatu........................................................... 18
Fotografowanie...........................................................................18
Wyświetlanie...............................................................................19
Usuwanie obrazów.................................................................19
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje o aparacie............................... 20
Włączanie/wyłączanie............................................................. 20
Spust migawki......................................................................... 21
Tryby fotografowania............................................................... 21
Opcje ekranu informacyjnego................................................. 22
Regulacja kąta nachylenia ekranu.......................................... 22
Ekran szybkiego sterowania................................................... 23
Ekran menu............................................................................. 23
Klawiatura ekranowa............................................................... 24
Działanie wskaźników............................................................. 25
Ramki na ekranie fotografowania............................................ 25
Tryb automatyczny/tryb hybrydowy automatyczny...... 26
Fotografowanie z ustawieniami dobieranymi przez aparat..... 26
Fotografowanie (tryb Smart Auto)...............................................26
Fotografowanie w trybie hybrydowym automatycznym..............28
Odtwarzanie przeglądu filmowego.........................................29
Zdjęcia....................................................................................29
Filmy.......................................................................................29
Ikony scenerii..............................................................................30
Ikony stabilizacji obrazu..............................................................30
Typowe funkcje ułatwiające obsługę....................................... 31
Dalsze powiększanie obiektów (Powiększenie cyfrowe)............31
Łatwe ponowne uchwycenie obiektów po ręcznym
powiększeniu (pomoc w kadrowaniu — wyszukiwanie).............31
Automatyczne powiększanie w reakcji na ruch obiektu
(automatyczne powiększenie)....................................................32
Dostosowanie stałego rozmiaru wyświetlanej twarzy.............33
Dodawanie stempla daty............................................................34
Korzystanie z samowyzwalacza.................................................34
Serie zdjęć..................................................................................35
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
5
Funkcje dostosowywania obrazu............................................ 35
Zmiana współczynnika proporcji.................................................35
Zmiana jakości obrazu................................................................36
Wskazówki dotyczące wybierania rozdzielczości zależnie
od rozmiaru papieru (w przypadku zdjęć 4:3)........................36
Pomocne funkcje fotografowania............................................ 36
Wyświetlanie siatki.....................................................................36
Wyłączanie automatycznego poziomowania..............................37
Zmiana ustawień funkcji stabilizacji obrazu................................37
Wyłączanie stabilizacji obrazu................................................37
Nagrywanie filmów bez zmiany wielkości obiektów....................37
Dostosowywanie działania aparatu......................................... 38
Zapobieganie włączaniu funkcji oświetlenia
wspomagającego AF..................................................................38
Zapobieganie włączaniu lampki redukcji efektu czerwonych
oczu............................................................................................38
Zmiana czasu wyświetlania zdjęcia po zarejestrowaniu.............38
Inne tryby fotografowania............................................... 39
Podkreślanie kolorów na zdjęciach przedstawiających
żywność (Żywność)................................................................. 39
Fotografowanie siebie z optymalnymi ustawieniami
(Autoportret)............................................................................ 40
Ruchome obiekty (Sport)........................................................ 41
Szczególne scenerie............................................................... 41
Stosowanie efektów specjalnych............................................ 42
Fotografowanie z użyciem efektu wygładzania cery
(Gładka cera)..............................................................................43
Fotografowanie w trybie monochromatycznym
(Ziarnisty Cz/B)...........................................................................43
Fotografowanie z zastosowaniem efektu miękkiej ostrości........44
Fotografowanie z zastosowaniem efektu rybiego oka
(Efekt rybiego oka).....................................................................44
Zdjęcia przypominające obrazy malowane farbami olejnymi
(Efekt pogrub. artyst.).................................................................44
Zdjęcia przypominające obrazy malowane akwarelami
(Efekt akwareli)...........................................................................44
Fotografowanie z zastosowaniem efektu aparatu
zabawkowego (Efekt aparatu zabawki)......................................45
Wykonywanie zdjęć, na których przedmioty wyglądają
jak miniatury (Efekt miniatury)....................................................45
Nagrywanie różnych filmów.................................................... 46
Zmiana wielkości podczas nagrywania filmu..............................46
Regulacja jasności obrazu (korygowanie ekspozycji)................46
Wyłączanie funkcji Automatyczna wolna migawka.....................47
Korygowanie silnych drgań aparatu...........................................47
Ustawienia dźwięku....................................................................47
Wyłączanie opcji usuwania wiatru..........................................47
Korzystanie z tłumika.............................................................47
Nagrywanie filmów poklatkowo..................................................48
Efekt miniatury w filmach (Film z efektem miniatury).................48
Szacunkowy czas odtwarzania (dla filmów 1-minutowych)....49
Rejestrowanie migawek wideo...................................................49
Tryb P................................................................................ 51
Fotografowanie w trybie Program AE (Tryb P)......................... 51
Jasność obrazu (Ekspozycja)................................................. 52
Regulacja jasności obrazu (korygowanie ekspozycji)................52
Blokowanie jasności/ekspozycji obrazu (Blokada AE)................52
Zmiana metody pomiaru.............................................................52
Zmiana czułości ISO...................................................................53
Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu
(Automatyczny optymalizator jasności)......................................53
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Kolory zdjęcia.......................................................................... 54
Rejestrowanie naturalnych kolorów (Balans bieli)......................54
Balans bieli według wzorca....................................................54
Ręczne korygowanie balansu bieli.........................................55
Dostosowanie kolorów (ustawienia stylu)...................................55
6
Zasięg fotografowania i ustawianie ostrości............................ 56
Zdjęcia z małej odległości (Makro).............................................56
Fotografowanie w trybie ręcznej regulacji ostrości.....................56
Ułatwiona identyfikacja obszaru regulacji ostrości
(Wspomaganie MF)................................................................57
Cyfrowy telekonwerter................................................................57
Wybór metody AF.......................................................................58
+Śledzenie..........................................................................58
Wybieranie obiektów do ustawiania ostrości
(Śledzenie AF)........................................................................58
Centrum..................................................................................59
Fotografowanie przy użyciu funkcji Servo AF.............................59
Zmiana ustawienia ostrości........................................................60
Fotografowanie przy użyciu funkcji blokowania AF....................60
Lampa błyskowa..................................................................... 61
Zmiana trybu lampy błyskowej...................................................61
Aut. wyzwalanie błysku..........................................................61
Wymuszone włącz. błysku.....................................................61
Błysk i długi czas naświetlania...............................................61
Wymuszone wyłącz. błysku....................................................61
Ustawianie kompensacji mocy błysku........................................62
Fotografowanie przy użyciu funkcji blokowania FE....................62
Inne ustawienia....................................................................... 63
Zmiana ustawień funkcji stabilizacji obrazu................................63
Tryby Tv, Av i M................................................................ 64
Określone czasy naświetlania (Tryb Tv)................................. 64
Określone wartości przysłony (Tryb Av).................................. 65
Określone czasy naświetlania i wartości przysłony
(Tryb M)................................................................................... 65
Ustawianie siły błysku.................................................................66
Tryb odtwarzania.............................................................. 67
Wyświetlanie........................................................................... 67
Przełączanie trybów wyświetlania..............................................68
Ostrzeżenie o prześwietleniu (dla najjaśniejszych
obszarów zdjęcia)...................................................................69
Histogram...............................................................................69
Ekran informacji GPS.............................................................69
Rejestrowanie wysłanych obrazów........................................69
Wyświetlanie krótkich filmów utworzonych podczas
wykonywania zdjęć (Przegląd filmowy)......................................69
Przeglądanie i filtrowanie zdjęć............................................... 70
Nawigowanie wśród zdjęć wyświetlanych w postaci miniatur....70
Znajdowanie zdjęć spełniających warunki filtra..........................70
Opcje wyświetlania zdjęć........................................................ 71
Powiększanie zdjęć....................................................................71
Wyświetlanie pokazów przezroczy.............................................72
Ochrona zdjęć......................................................................... 72
Ochrona wielu zdjęć...................................................................72
Określanie sposobu wyboru...................................................72
Wybieranie pojedynczych zdjęć.............................................73
Wybieranie zakresu................................................................73
Wybieranie wszystkich zdjęć naraz........................................74
Usuwanie obrazów.................................................................. 74
Usuwanie wielu obrazów naraz..................................................74
Określanie sposobu wyboru...................................................74
Wybieranie pojedynczych zdjęć.............................................75
Wybieranie zakresu................................................................75
Wybieranie wszystkich zdjęć naraz........................................76
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Obracanie zdjęć...................................................................... 76
Ocenianie obrazów................................................................. 77
Edytowanie zdjęć.................................................................... 77
Zmiana rozmiaru obrazów..........................................................77
Kadrowanie.................................................................................78
Korekta czerwonych oczu...........................................................79
7
Edytowanie filmów.................................................................. 79
Usuwanie początku/końca filmów...............................................79
Zapisywanie kadrów filmów 4K jako zdjęć.................................80
Zmniejszanie rozmiaru plików....................................................80
Edytowanie przeglądów filmowych.............................................81
Łączenie migawek wideo........................................................ 82
Funkcje bezprzewodowe................................................. 83
Dostępne funkcje bezprzewodowe......................................... 83
Przygotowanie do użycia funkcji bezprzewodowych............... 84
Przygotowanie aparatu...............................................................84
Przygotowanie smartfonów........................................................84
Parowanie ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth........ 85
Ekran [Funkcja Bluetooth]..........................................................86
Funkcja Bluetooth...................................................................86
Parowanie..............................................................................86
Spr./kasuj inf. o połączeniu.....................................................86
Adres Bluetooth......................................................................86
Sterowanie aparatem za pomocą smartfona..............................86
Dodawanie do obrazów znaczników geograficznych
podczas fotografowania..............................................................86
Sprawdzanie informacji o lokalizacji.......................................87
Nawiązywanie połączeń ze smartfonami za pomocą
menu Wi-Fi.............................................................................. 87
Łączenie ze smartfonami połączonymi przez Bluetooth
za pomocą Wi-Fi.........................................................................87
Łączenie ze smartfonami przez Wi-Fi za pomocą
przycisku Wi-Fi...........................................................................88
Nawiązywanie połączenia z punktem dostępu.......................88
Sterowanie aparatem za pomocą smartfona..............................89
Obrazy w aparacie.................................................................89
Zdalne fotografowanie z podglądem na żywo........................89
Wysyłanie zdjęć do smartfona....................................................90
Wysyłanie obrazów do smartfona z menu aparatu................90
Wysyłanie obrazów do smartfona podczas odtwarzania........90
Automatyczne wysyłanie obrazów do smartfona
podczas fotografowania.........................................................90
Wybieranie obrazów do wyświetlania.....................................91
Kończenie połączeń Wi-Fi..........................................................91
Automatyczne wysyłanie obrazów do komputera................... 92
Łączenie z drukarkami za pomocą Wi‑Fi................................ 93
Nawiązywanie połączenia z punktem dostępu.......................94
Przesyłanie obrazów do usług sieci Web................................ 95
Rejestrowanie usług sieci Web...................................................95
Rejestrowanie w serwisie CANON iMAGE GATEWAY..........95
Rejestrowanie innych usług sieci Web...................................97
Przesyłanie obrazów do usług sieci Web...................................97
Ponowne łączenie przez Wi-Fi................................................ 98
Edytowanie i usuwanie ustawień komunikacji
bezprzewodowej..................................................................... 99
Zmiana lub usuwanie ustawień połączenia................................99
Przywracanie domyślnych ustawień komunikacji
bezprzewodowej.........................................................................99
Usuwanie informacji o urządzeniach sparowanych
poprzez Bluetooth.......................................................................99
Menu ustawień............................................................... 100
Dostosowywanie podstawowych funkcji aparatu.................. 100
Wyciszanie dźwięków z aparatu...............................................100
Regulacja głośności..................................................................100
Czas cofania obiektywu............................................................101
Korzystanie z trybu Eco............................................................101
Dostosowanie funkcji oszczędzania energii.............................101
Jasność ekranu........................................................................101
Ukrywanie ekranu startowego..................................................102
Formatowanie kart pamięci......................................................102
Formatowanie pełne.............................................................102
Wybieranie i tworzenie folderów...............................................103
Numery plików..........................................................................103
Wyłączanie automatycznego obracania...................................104
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
8
Wyświetlanie jednostek metrycznych/niemetrycznych.............104
Sprawdzanie logo certyfikatów.................................................104
Język wyświetlacza..................................................................104
Zmiana rozdzielczości wyjściowej HDMI..................................105
Dostosowywanie innych ustawień............................................105
Przywracanie ustawień domyślnych aparatu............................105
Przywracanie ustawień domyślnych aparatu.......................105
Przywracanie domyślnych ustawień komunikacji
bezprzewodowej...................................................................105
Ukrywanie wskazówek dotyczących funkcji.............................105
Dodatek........................................................................... 116
Akcesoria........................................................................ 106
Matryca.................................................................................121
Obiektyw...............................................................................121
Migawka...............................................................................122
Przysłona..............................................................................122
Sterowanie lampą.................................................................122
Ekran....................................................................................122
Fotografowanie.....................................................................122
Nagrywanie..........................................................................123
Zasilanie...............................................................................123
Interfejs.................................................................................123
Warunki eksploatacji.............................................................123
Wymiary (pomiar zgodny z wytycznymi stowarzyszenia
Camera & Imaging Products Association)............................123
Masa (pomiar zgodny z wytycznymi stowarzyszenia
Camera & Imaging Products Association)............................123
Akumulator NB-13L..............................................................124
Ładowarka CB-2LHE............................................................124
Kompaktowy zasilacz sieciowy CA-DC30E..........................124
Schemat systemu.................................................................. 106
Akcesoria opcjonalne............................................................ 107
Zasilanie...................................................................................107
Inne akcesoria..........................................................................108
Drukarki....................................................................................108
Korzystanie z akcesoriów opcjonalnych................................ 108
Odtwarzanie zdjęć i filmów na ekranie telewizora....................108
Wkładanie i ładowanie akumulatora...................................... 109
Ładowanie baterii przy użyciu komputera............................ 110
Korzystanie z oprogramowania.............................................. 111
Zapisywanie zdjęć na dysku komputera................................112
Drukowanie zdjęć...................................................................112
Łatwe drukowanie..................................................................... 112
Konfigurowanie ustawień drukowania...................................... 113
Dodawanie zdjęć do zleceń wydruku obrazów (DPOF)........... 113
Konfigurowanie ustawień drukowania.................................. 113
Wskazywanie zdjęć do wydrukowania................................. 114
Drukowanie zdjęć dodanych do Zlecenia wydruku
obrazów (DPOF).................................................................. 114
Dodawanie zdjęć do fotoksiążki............................................... 115
Dodawanie poszczególnych zdjęć....................................... 115
Dodawanie wielu obrazów jednocześnie.............................. 115
Rozwiązywanie problemów....................................................116
Błędy i ostrzeżenia.................................................................118
Informacje wyświetlane na ekranie........................................119
Fotografowanie (Ekran informacji szczegółowych).................. 119
Poziom naładowania baterii................................................. 119
Odtwarzanie (Ekran informacji szczegółowych).......................120
Uwagi dotyczące obsługi....................................................... 121
Dane techniczne................................................................... 121
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Skorowidz.............................................................................. 125
Zalecenia dotyczące funkcji bezprzewodowych...................127
Third-Party Software............................................................128
Zalecenia dotyczące danych osobowych
i bezpieczeństwa..................................................................129
Znaki towarowe i licencjonowanie........................................129
Zastrzeżenie prawne............................................................130
9
Podstawy obsługi aparatu
Stosowanie efektów specjalnych
Przewodnik podstawowy
Gładka cera
(= 43)
Fotografowanie
Efekt rybiego oka
(= 44)
●● Korzystanie z ustawień dobieranych przez aparat (Tryb automatyczny/
tryb hybrydowy automatyczny)
-- = 26, = 28
●● Podkreślanie kolorów na zdjęciach przedstawiających żywność
(Żywność)
-- = 39
●● Fotografowanie samego(-ej) siebie z optymalnymi ustawieniami
(Autoportret)
-- = 40
Przed użyciem
Zdjęcia przypominające
obrazy malowane
akwarelami
(= 44)
Zdjęcia przypominające
obrazy malowane
farbami olejnymi
(= 44)
Efekt miniatury
(= 45)
Miękka ostrość
(= 44)
Monochrom.
(= 43)
Efekt aparatu zabawki
(= 45)
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Wyświetlanie
●● Ustawianie ostrości na twarzach
-- = 26, = 41, = 58
Portrety
(= 41)
●● Bez użycia lampy błyskowej (Lampa błyskowa wyłączona)
-- = 61
Dopasowanie do określonych scenerii
Sceny nocne
(= 41)
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Udane fotografowanie osób
Sport
(= 41)
Przewodnik zaawansowany
●● Znajdowanie się na własnych zdjęciach (Samowyzwalacz)
-- = 34
Fajerwerki
(= 41)
●● Dodawanie stempla daty
-- = 34
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Filmy i zdjęcia razem (Przegląd filmów)
-- = 28
10
Wyświetlanie
●● Przeglądanie obrazów
-- = 67
●● Automatyczne wyświetlanie (Pokaz przezroczy)
-- = 72
●● Na ekranie telewizora
-- = 108
●● Na ekranie komputera
-- = 112
●● Szybkie przeglądanie zdjęć
-- = 70
●● Usuwanie obrazów
-- = 74
Nagrywanie i wyświetlanie filmów
●● Nagrywanie filmów
-- = 26, = 46
●● Wyświetlanie filmów
-- = 67
Drukowanie
●● Drukowanie zdjęć
-- = 112
Zapisywanie
●● Zapisywanie zdjęć na dysku komputera
-- = 112
Korzystanie z funkcji Wi-Fi
●● Wysyłanie zdjęć do smartfonu
-- = 85, = 88
●● Udostępnianie zdjęć online
-- = 95
●● Wysyłanie zdjęć do komputera
-- = 92
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Wyświetlanie
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
11
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
●● Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby bezpiecznie
posługiwać się produktem.
●● Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiegać
skaleczeniom lub innym obrażeniom ciała użytkownika produktu bądź
innych osób.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje ryzyko spowodowania
poważnych obrażeń lub śmierci.
●● Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci.
Pasek może się zacisnąć na szyi osoby, powodując jej uduszenie.
●● Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania zalecanych w niniejszej
instrukcji obsługi do użytku z produktem.
●● Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
●● Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy ani drgania.
●● Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów.
●● W przypadku jakichkolwiek objawów nietypowego działania produktu,
np. jeśli wydobywa się z niego dym lub dziwny zapach, należy
natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
●● Do czyszczenia produktu nie należy stosować żadnych rozpuszczalników
organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.
●● Nie należy dopuszczać do zamoczenia produktu.
●● Nie wolno wkładać do wnętrza produktu żadnych ciał obcych ani
wlewać do niego cieczy.
●● Nie należy użytkować produktu w miejscach, w których występują
gazy łatwopalne.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
●● Jeśli produkt jest wyposażony w wizjer, nie należy patrzeć przez niego
bezpośrednio w stronę silnych źródeł światła, np. słońca w bezchmurny
dzień lub laserów i innych jasnych źródeł sztucznego oświetlenia.
Mogłoby to doprowadzić do pogorszenia wzroku.
●● W przypadku korzystania z dostępnych w sprzedaży lub dostarczonych
w zestawie akumulatorów należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
-- Należy korzystać wyłącznie z akumulatorów przeznaczonych do
danego produktu.
-- Nie należy podgrzewać akumulatorów ani trzymać ich w pobliżu ognia.
-- Nie należy ładować akumulatorów za pomocą nieautoryzowanych
ładowarek.
-- Należy chronić złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem
z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
-- Nie należy używać przeciekających akumulatorów.
-- Przed wyrzuceniem akumulatorów należy zasłonić ich złącza taśmą
lub innym izolatorem.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
W przypadku zetknięcia się elektrolitu wyciekającego z akumulatorów ze
skórą lub odzieżą należy natychmiast przepłukać te miejsca dużą ilością wody.
W przypadku zetknięcia się elektrolitu z oczami należy przepłukać je dużą
ilością czystej, bieżącej wody i niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.
●● W przypadku korzystania z ładowarki lub zasilacza należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami.
-- Należy okresowo usuwać suchą ściereczką kurz zbierający się
na wtyczce przewodu zasilającego i gnieździe elektrycznym.
-- Nie należy podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
-- Nie należy korzystać z produktu, jeśli wtyczka przewodu zasilającego
nie jest wsunięta do końca do gniazda elektrycznego.
-- Należy chronić wtyczkę przewodu zasilającego i złącza przed
zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi stykami lub
innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
-- W czasie burz z piorunami nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza,
jeśli są podłączone do gniazda elektrycznego.
-- Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich
przedmiotów. Nie należy uszkadzać, przecinać ani modyfikować
przewodu zasilającego.
-- Nie należy owijać produktu tkaniną bądź innymi materiałami w trakcie
korzystania z niego ani krótko po jego użyciu, gdy jest nadal ciepły.
-- Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas
do źródła zasilania.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Wyświetlanie
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
12
●● W trakcie korzystania z produktu należy unikać jego dłuższego kontaktu
z tym samym obszarem skóry.
Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, objawiające się
zaczerwienieniem skóry i powstawaniem na niej pęcherzy, nawet jeśli
powierzchnia produktu nie wydaje się gorąca. W przypadku korzystania
z produktu w miejscach o wysokiej temperaturze albo jeśli użytkownik
ma problemy z krążeniem lub mało wrażliwą skórę, należy używać
statywu lub podobnego akcesorium.
●● Należy stosować się do wszelkich tablic informacyjnych lub komunikatów
nakazujących wyłączanie produktu w miejscach, w których jego używanie
jest zabronione.
Zlekceważenie takich zaleceń mogłoby spowodować wadliwe działanie
innych urządzeń w wyniku emisji fal elektromagnetycznych, a nawet
doprowadzić do wypadków.
PRZESTROGA
Wskazuje ryzyko spowodowania
obrażeń.
●● Nie wolno emitować światła lampy błyskowej w bliskiej odległości
od oczu fotografowanej osoby.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku.
●● Pasek jest przeznaczony do użytku tylko z korpusem aparatu.
Wieszanie paska z przymocowanym produktem na haku lub na innym
przedmiocie może doprowadzić do uszkodzenia produktu. Nie należy
również potrząsać produktem ani narażać go na silne uderzenia.
●● Nie wolno wywierać dużej siły na obiektyw ani dopuszczać do
uderzenia go innym przedmiotem.
Mogłoby to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
●● Podczas emitowania światła lampa błyskowa silnie się nagrzewa.
W trakcie fotografowania należy trzymać palce i inne części ciała
oraz wszelkie przedmioty z dala od lampy błyskowej.
W przeciwnym razie może dojść do poparzenia użytkownika lub
uszkodzenia lampy błyskowej.
●● Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej
lub bardzo niskiej temperaturze.
Mogłoby to doprowadzić do silnego nagrzania lub schłodzenia produktu,
przez co jego dotknięcie groziłoby poparzeniami bądź uszkodzeniami ciała.
PRZESTROGA
Wskazuje możliwość spowodowania
uszkodzeń sprzętu.
●● Nie należy kierować aparatu w stronę silnych źródeł światła (np. słońca
w bezchmurny dzień lub intensywnych źródeł sztucznego oświetlenia).
Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy lub innych podzespołów
wewnętrznych.
●● Podczas korzystania z aparatu na piaszczystej plaży lub przy silnym wietrze
należy uważać, aby pył lub piasek nie przedostały się do jego wnętrza.
●● Kurz, brud lub inne ciała obce należy usuwać z lampy błyskowej
za pomocą tkaniny lub bawełnianej szmatki.
Ciepło wydzielane przez lampę błyskową mogłoby spowodować spalenie
ciał obcych lub wadliwe działanie produktu.
●● Gdy produkt nie jest używany, należy wyjąć z niego akumulatory
i schować w bezpiecznym miejscu.
Jakiekolwiek rozszczelnienie baterii mogłoby spowodować uszkodzenie
produktu.
●● Przed wyrzuceniem akumulatorów należy zasłonić styki taśmą lub
innym izolatorem.
Kontakt z innymi elementami metalowymi mógłby spowodować pożar
lub wybuch.
●● Jeśli ładowarka nie jest aktualnie używana, należy odłączać ją od
produktu. Podczas korzystania z ładowarki nie należy przykrywać jej
tkaniną ani umieszczać na niej innych przedmiotów.
Pozostawienie podłączonego urządzenia na dłuższy czas może spowodować
jego przegrzanie i zniekształcenie, a w rezultacie spowodować pożar.
●● Akumulatorów przeznaczonych do produktu nie należy pozostawiać
w pobliżu zwierząt.
Pogryzienie przez nie akumulatorów mogłoby spowodować wyciek elektrolitu
albo przegrzanie lub wybuch, a w efekcie uszkodzenie produktu lub pożar.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Wyświetlanie
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Jeśli produkt jest wyposażony w kilka baterii, nie należy ładować
jednocześnie baterii różnego typu ani też stosować starszych baterii
razem z nowszymi. Baterii nie wolno wkładać w sposób powodujący
zamianę biegunów + i –.
Mogłoby to spowodować usterkę produktu.
●● Nie należy siadać z aparatem umieszczonym w kieszeni spodni.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie lub usterkę ekranu.
13
Przewodnik podstawowy
Początkowe przygotowania
Przygotuj aparat do fotografowania w opisany poniżej sposób.
Podstawowe informacje oraz instrukcje, od wstępnego przygotowania
przez wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów do wyświetlania zdjęć
i odtwarzania filmów.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Mocowanie paska
Podstawowa obsługa
Przed użyciem
Podstawowe informacje
o aparacie
●● Przełóż jeden koniec paska przez zaczep
paska (1), a następnie przeciągnij jego
drugi koniec przez pętlę znajdującą się
na jego przeciwległym końcu (2).
(2)
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
(1)
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Trzymanie aparatu
Akcesoria
●● Załóż pasek na nadgarstek.
●● Podczas fotografowania trzymaj ręce
blisko ciała i chwyć mocno aparat, aby
zapobiegać jego przemieszczaniu się.
Jeśli lampa błyskowa została uniesiona,
nie opieraj na niej palców.
Dodatek
Skorowidz
14
Ładowanie akumulatorów
Przed użyciem aparatu należy naładować akumulator za pomocą
dostarczonej w zestawie ładowarki. Należy pamiętać o jego początkowym
naładowaniu, ponieważ aparat jest sprzedawany z nienaładowanym
akumulatorem.
1
(1)
(2)
(2)
(1)
Włóż akumulator.
●● Po dopasowaniu oznaczenia
na
akumulatorze i ładowarce włóż akumulator,
wsuwając go do wewnątrz (1) i do dołu (2).
2
Naładuj akumulator.
●● Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci
elektrycznej zgodnie z ilustracją.
●● Jeśli ładowarka jest wyposażona w kabel
zasilania, podłącz kabel do ładowarki,
a jego drugi koniec do gniazdka sieci
elektrycznej.
●● Naładowane akumulatory stopniowo się rozładowują, nawet gdy
nie są użytkowane. Akumulator należy ładować w dniu, w którym
będzie użytkowany (lub dzień wcześniej).
●● Ładowarka może być użytkowana w regionach, gdzie stosowane
jest zasilanie prądem zmiennym o napięciu 100–240 V (50/60 Hz).
W przypadku gniazdek sieci elektrycznej o różnych kształtach
należy używać dostępnego w sprzedaży adaptera wtyczki.
Nie wolno nigdy korzystać z podróżnego transformatora
elektrycznego, gdyż może on uszkodzić akumulator.
Wkładanie akumulatora i karty pamięci
Włóż do aparatu dostarczony w zestawie akumulator i kartę pamięci
(sprzedawaną oddzielnie).
Uwaga: należy pamiętać, że przed użyciem nowej karty pamięci lub
karty pamięci sformatowanej za pomocą innego urządzenia trzeba ją
sformatować za pomocą tego aparatu (= 102).
●● Lampka ładowania będzie świecić na
pomarańczowo i rozpocznie się ładowanie.
(1)
(2)
●● Przesuń przełącznik (1) i otwórz
pokrywę (2).
(2)
●● Po zakończeniu ładowania lampka zmieni
kolor na zielony.
3
1
(1)
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Wyjmij akumulator.
2
●● Po odłączeniu ładowarki wyjmij akumulator,
wsuwając go do środka (1) i unosząc
do góry (2).
●● Akumulatora nie należy ładować dłużej niż 24 godziny, ponieważ
grozi to jego uszkodzeniem lub pogorszeniem sprawności.
Otwórz pokrywę.
Przed użyciem
(1)
(2)
Włóż akumulator.
Skorowidz
●● Naciśnij przełącznik blokowania
akumulatora (1), a następnie wkładaj
akumulator (2), aż zatrzaśnie się na
swoim miejscu.
●● Akumulator włożony niewłaściwą stroną
nie może się zablokować w odpowiednim
położeniu. Przy wkładaniu akumulatora
należy zawsze upewnić się, że jest
odpowiednio ustawiony i zatrzaskuje się
na swoim miejscu.
15
(1)
(2)
3
Sprawdź pozycję umieszczonego na
karcie pamięci przełącznika ochrony
przed zapisem i włóż kartę.
●● Nie można zapisywać danych na kartach
pamięci z przełącznikiem ochrony przed
zapisem ustawionym w pozycji blokady
(dolnym). Przesuń przełącznik w kierunku
przedstawionym na ilustracji (1).
●● Wkładaj kartę pamięci z etykietą (2)
skierowaną w Twoją stronę, aż zatrzaśnie
się na swoim miejscu.
●● Przy wkładaniu karty pamięci należy
upewnić się, że jest odpowiednio
ustawiona. Włożenie karty pamięci
w niewłaściwym kierunku może
spowodować uszkodzenie aparatu.
4
Zamknij pokrywę.
●● Opuść pokrywę (1) i dociskaj ją podczas
przesuwania przełącznika, aż zatrzaśnie
się w położeniu blokady (2).
(2)
(1)
Wyjmij kartę pamięci.
Przed użyciem
●● Dociskaj kartę pamięci, aż usłyszysz
charakterystyczne kliknięcie, a następnie
ją zwolnij.
●● Karta pamięci się wysunie.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Ustaw bieżącą datę i godzinę. Informacje wprowadzone w ten sposób są
zapisywane we właściwościach wykonywanych zdjęć i wykorzystywane
do sortowania zdjęć według daty wykonania lub do druku zdjęć
z widoczną datą.
Inne tryby fotografowania
1
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Włącz aparat.
●● Naciśnij przycisk ON/OFF.
Tryb odtwarzania
●● Wyświetli się ekran [Data/czas/strefa].
Funkcje bezprzewodowe
2
Ustaw strefę czasową.
●● Naciśnij przyciski / , aby wybrać
element, a następnie naciśnij przycisk
Menu ustawień
.
Akcesoria
Dodatek
Wyjmowanie akumulatora i karty pamięci
Skorowidz
Wyjmij akumulator.
●● Otwórz pokrywę i naciśnij przełącznik
blokowania baterii w kierunku wskazanym
strzałką.
●● Akumulator się wysunie.
16
●● Naciśnij przycisk
ponownie, naciśnij
przyciski / , aby wybrać element,
a następnie naciśnij przycisk .
Przed użyciem
Język wyświetlacza
1
Przewodnik podstawowy
Przejdź do ekranu menu.
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
●● Wybierz opcję [OK], aby wrócić do menu
[Data/czas/strefa].
2
Wybierz menu Ustawienia funkcji.
●● Za pomocą przycisków / wybierz
opcję [ ], a następnie naciśnij
przycisk .
3
3
●● Wybierz odpowiednią opcję za pomocą
przycisków / , naciśnij przycisk ,
aby wybrać element, a następnie ustaw
datę i czas za pomocą przycisków /
i naciśnij przycisk .
●● Jeśli po włączeniu aparatu wyświetlany jest ekran [Data/czas/strefa],
ustaw bieżącą datę, czas i strefę w podany niżej sposób.
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Ustaw datę i godzinę.
●● Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Wybierz [Wybór języka ].
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
.
4
Akcesoria
Ustaw język monitora.
Dodatek
Skorowidz
●● Opcje daty/czasu/strefy można ustawić także naciskając przycisk
i wybierając menu [ ] (= 23) > [Data/czas/strefa].
●● Aby ustawić czas letni (dodać 1 godzinę), ustaw opcję [ ]
na [ ] na ekranie [Data/czas/strefa].
17
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
Wykonywanie zdjęć.
Wypróbowanie aparatu
Zdjęcia
Filmy
Wypróbuj aparat, włączając go, rejestrując kilka zdjęć lub filmów,
a następnie je wyświetlając.
Fotografowanie
Aby korzystać z w pełni automatycznego dobierania optymalnych
ustawień dla scenerii, można użyć trybu automatycznego, w którym
aparat wykrywa fotografowany obiekt i warunki zdjęciowe.
1
Włącz aparat i wybierz tryb
.
●● Naciśnij lekko spust migawki (1).
●● Po ustawieniu ostrości aparat wyemituje
dwa sygnały dźwiękowe, a obszary obrazu,
na które jest ustawiona ostrość, zostaną
oznaczone ramkami. Naciśnij do końca
spust migawki (2).
●● Aby użyć lampy błyskowej, podnieś ją,
przesuwając przełącznik . Podczas
fotografowania przy słabym oświetleniu
lampa błyskowa zostanie włączona
automatycznie. Jeśli wolisz nie korzystać
z lampy błyskowej, wciśnij ją palcem do
aparatu.
Nagrywanie filmów
●● Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij
przycisk filmowania, aby przerwać
nagrywanie, naciśnij go ponownie.
2
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
W razie potrzeby powiększ lub
pomniejsz obraz.
●● Patrząc na ekran, poruszaj dźwignią
powiększenia.
Dodatek
Skorowidz
18
Przed użyciem
Wyświetlanie
Przewodnik podstawowy
1
Przełącz na odtwarzanie.
●● Naciśnij przycisk
2
Przewodnik zaawansowany
.
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Wybierz zdjęcia.
●● Aby wyświetlić poprzednie lub następne
zdjęcie, naciskaj przyciski / lub
obracaj pokrętłem .
].
●● Filmy są oznaczone ikoną [
Aby je odtwarzać, przejdź do punktu 3.
3
Odtwórz filmy.
●● Naciśnij przycisk , wybierz ikonę [ ],
a następnie ponownie naciśnij przycisk .
●● Rozpocznie się odtwarzanie,
a po zakończeniu filmu pojawi się
].
ikona [
●● Do regulacji głośności służą przyciski
używane podczas odtwarzania.
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
/
Akcesoria
Dodatek
Usuwanie obrazów
Aby usunąć bieżące zdjęcie, wykonaj poniższe czynności.
Należy pamiętać, że usuniętych zdjęć nie można odzyskać.
1
2
Inne tryby fotografowania
Naciśnij przycisk
Skorowidz
.
Naciśnij przyciski / lub obróć
pokrętło , aby wybrać opcję
[Usuń], a następnie naciśnij
przycisk .
19
Przewodnik zaawansowany
Włączanie/wyłączanie
Tryb fotografowania
●● Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć
aparat i przygotować go do fotografowania.
Podstawowe informacje
o aparacie
Inne aspekty podstawowej obsługi aparatu oraz inne sposoby korzystania
z niego, w tym przewodnik po opcjach fotografowania i wyświetlania
●● Aby wyłączyć aparat, naciśnij ponownie
przycisk ON/OFF.
Wyświetlanie
●● Naciśnij przycisk
, aby włączyć aparat
i wyświetlić zapisane w nim zdjęcia.
●● Aby wyłączyć aparat, naciśnij ponownie
lub przycisk ON/OFF.
przycisk
●● Aby przełączyć aparat z trybu odtwarzania w tryb fotografowania,
.
naciśnij przycisk
●● Aby przełączyć aparat z trybu odtwarzania w tryb fotografowania,
naciśnij spust migawki do połowy (= 21) lub obróć pokrętło
wyboru trybów (= 21).
●● Obiektyw cofa się po około minucie podczas odtwarzania.
Gdy obiektyw jest cofnięty, można wyłączyć aparat, naciskając
.
przycisk
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
20
Spust migawki
Aby zdjęcia były ostre, przed wykonaniem ujęcia zawsze naciśnij
spust migawki do połowy, a kiedy ostrość zostanie ustawiona na
fotografowanym obiekcie, naciśnij go do końca.
W niniejszej instrukcji obsługa spustu migawki jest opisywana jako
naciśnięcie go do połowy lub do końca.
1
Aby uzyskać dostęp do poszczególnych trybów fotografowania, korzystaj
z pokrętła wyboru trybów.
(7)
(1)
Naciśnij przycisk do połowy
(naciśnij lekko w celu ustawienia
ostrości).
●● Naciśnij spust migawki do połowy.
Aparat wyemituje dwa sygnały
dźwiękowe, a obszary obrazu,
na które jest ustawiona ostrość,
zostaną oznaczone ramkami.
2
Przed użyciem
Tryby fotografowania
Naciśnij przycisk do końca
(z położenia w połowie aż do
końca w celu wykonania zdjęcia).
●● Aparat rejestruje zdjęcie, gdy jest
emitowany dźwięk migawki.
●● Trzymaj aparat nieruchomo, dopóki
słychać dźwięk migawki.
●● W przypadku fotografowania bez początkowego naciśnięcia
spustu migawki do połowy zdjęcia mogą być nieostre.
●● Długość dźwięku migawki zmienia się w zależności od czasu
niezbędnego do wykonania zdjęcia. W przypadku niektórych
scenerii może to potrwać dłużej, a zdjęcia będą rozmyte, jeśli
poruszysz aparatem (lub fotografowany obiekt przemieści się),
zanim wybrzmi dźwięk migawki.
(6)
(3)
(5)
(4)
(2)
(3)
(4)
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
(2)
(1)
Przewodnik podstawowy
Tryb automatyczny/tryb hybrydowy
/
automatyczny
W pełni zautomatyzowane
fotografowanie z ustawieniami
dobieranymi przez aparat
(= 18, = 26, = 28).
(5)
(6)
Tryb Żywność
Ustawianie tonów kolorów tak,
aby żywność wyglądała świeżo
i atrakcyjnie (= 39).
Tryb Autoportret
Fotografowanie siebie
z optymalnymi ustawieniami
(= 40).
Tryb Sport
Rejestrowanie serii zdjęć
z ustawianiem ostrości ruchomych
obiektów (= 41).
(7)
Tryb specjalnego ujęcia
Fotografowanie z ustawieniami
optymalnymi dla określonych
scenerii lub dodawanie różnych
efektów (= 41).
Tryb filmu
Przeznaczony do nagrywania
filmów (= 46).
Filmy możesz nagrywać również,
gdy pokrętło wyboru trybów
nie znajduje się w pozycji trybu
filmowania. W tym celu naciśnij
po prostu przycisk filmowania.
/
/
Tryby P, Tv, Av i M /
Wykonywanie najróżniejszych zdjęć
przy korzystaniu z ulubionych
ustawień (= 51, = 64).
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
21
Opcje ekranu informacyjnego
Naciśnij przycisk , aby wyświetlić na ekranie inne informacje lub ukryć
widoczne informacje. Szczegóły dotyczące wyświetlanych informacji
można znaleźć w podrozdziale „Informacje wyświetlane na ekranie”
(= 119).
Regulacja kąta nachylenia ekranu
Możesz regulować kąt nachylenia ekranu w celu dostosowania do sceny
lub sposobu wykonywania zdjęć.
●● Ekran można otworzyć do ok. 180°.
●● Jeśli chcesz się znaleźć na zdjęciu,
możesz wyświetlić lustrzany obraz
swojej osoby, obracając ekran w stronę
przedniej ścianki aparatu.
Ekran informacji podstawowych
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Ekran informacji szczegółowych
●● Ekran powinien pozostawać zamknięty, gdy aparat nie jest
używany.
●● Nie otwieraj ekranu zbyt szeroko, aby nie uszkodzić aparatu.
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
●● Aby anulować odwrócenie obrazu, wybierz kolejno:
menu [ ] (= 23) > [Odwróć obraz] > [Wył.].
Brak ekranu informacyjnego
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
22
Ekran szybkiego sterowania
Konfigurowanie często używanych funkcji fotografowania lub odtwarzania
na ekranie [ ] (Szybkie sterowanie).
Należy pamiętać, że elementy ustawień i opcje zmieniają się w zależności
od wybranego trybu fotografowania.
1
Przejdź do ekranu szybkiego
sterowania.
●● Naciśnij przycisk
2
.
Wybierz jeden z elementów
ustawień.
●● Wybierz element (1) za pomocą
przycisków / .
3
Wybierz jedną z opcji ustawień.
●● Wybierz jedną z opcji (2) za pomocą
przycisków / .
]
●● Elementy oznaczone ikoną [
można konfigurować, naciskając
przycisk
.
4
Przed użyciem
Ekran menu
Za pośrednictwem ekranu menu można konfigurować różne funkcje
aparatu w opisany poniżej sposób. Opcje ustawień są zorganizowane
według przeznaczenia, np. fotografowanie [ ], wyświetlanie [
],
i pogrupowane na wielu kartach. Należy pamiętać, że dostępne opcje
zmieniają się w zależności od wybranego trybu fotografowania.
1
Przejdź do ekranu menu.
●● Naciśnij przycisk
2
.
.
●● Na ekranie Menu można również skonfigurować funkcje
szybkiego sterowania.
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Wybierz główną kartę.
●● Za pomocą przycisków / wybierz
główną kartę, a następnie naciśnij
przycisk .
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
3
Wybierz jedną z kart podrzędnych.
●● Za pomocą przycisków
kartę podrzędną.
/
wybierz
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Potwierdź swój wybór i zamknij
menu.
●● Naciśnij przycisk
Przewodnik podstawowy
Skorowidz
4
Wybierz jeden z elementów
ustawień.
●● Za pomocą przycisków / wybierz
element ustawień, a następnie naciśnij
przycisk .
●● Niektóre elementy wybiera się za pomocą
przycisków / na innym ekranie,
po naciśnięciu na początek przycisku .
23
5
Wybierz jedną z opcji ustawień.
●● Za pomocą przycisków / / /
wybierz opcję ustawień, a następnie
naciśnij przycisk .
6
Potwierdź swój wybór i zamknij
menu.
●● Naciśnij przycisk
, aby powrócić
do ekranu opisanego w punkcie 2
i naciśnij go ponownie, aby powrócić
do ekranu fotografowania.
Przed użyciem
Klawiatura ekranowa
Wprowadź informację za pomocą klawiatury ekranowej. Należy pamiętać,
że obszerność i rodzaj wprowadzanych informacji zmienia się w zależności
od używanej funkcji.
(1)
Wprowadzanie znaków
●● Za pomocą przycisków / / / lub
pokrętła
wybierz przycisk dla żądanego
znaku i naciśnij przycisk .
●● Aby wprowadzić wielkie litery, wybierz
ikonę [ ] i naciśnij przycisk .
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Przemieszczanie kursora
] lub [
Przewodnik zaawansowany
Tryb P
●● Ilość wprowadzanych informacji (1)
zmienia się w zależności od używanej
funkcji.
●● Wybierz ikonę [
przycisk .
Przewodnik podstawowy
Funkcje bezprzewodowe
] i naciśnij
Menu ustawień
Przełączanie trybów wprowadzania
znaków
●● Wybierz ikonę [ ] i naciśnij przycisk
Akcesoria
.
Dodatek
●● Dostępne tryby wprowadzania informacji
są zależne od używanej funkcji.
Skorowidz
Usuwanie znaków
●● Wybierz ikonę [
] i naciśnij przycisk
Poprzedni znak zostanie usunięty.
.
Powrót do poprzedniego ekranu
●● Naciśnij przycisk
.
24
Działanie wskaźników
Wskaźnik na tylnej ściance (= 4) świeci lub miga w zależności
od stanu aparatu.
Kolor
Stan wskaźnika
Zielony
Świeci
Zielony
Miga powoli
Zielony
Miga
Pomarańczowy
Pomarańczowy
Świeci
Miga
Stan aparatu
Zapisywanie zdjęć na karcie
pamięci lub ich odczytywanie
Wyśw. wył.
Zapisywanie filmów na karcie
pamięci, ich odczytywanie lub
przesyłanie przez Wi-Fi
Ładowanie przez USB
Błąd ładowania przez USB
●● Gdy trwa odczyt/zapis karty, nie należy nigdy wyłączać aparatu,
otwierać pokrywy karty pamięci/akumulatora ani poruszać lub
potrząsać aparatem. Mogłoby to spowodować zniszczenie zdjęć
albo uszkodzenie aparatu lub karty pamięci.
Ramki na ekranie fotografowania
Biała ramka
Zielona ramka
Niebieska ramka
Żółta ramka
Wyświetlana wokół obiektu lub osoby wykrytej
jako obiekt główny. W przypadku wykrycia wielu
obiektów wokół pozostałych obiektów wyświetlana
jest szara ramka.
Wyświetlana po naciśnięciu spustu migawki
do połowy, kiedy aparat ustawia ostrość.
Wyświetlana, kiedy aparat ustawia ostrość
na ruchomych obiektach.
Wyświetlana do momentu zwolnienia wciskanego
do połowy spustu migawki.
Wyświetlana, jeśli aparat nie może ustawić ostrości
lub po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
●● Jeśli ramki nie są wyświetlane, są wyświetlane wokół niewłaściwych
obiektów albo pojawiają się w tle bądź na podobnych do niego
(= 51).
obszarach, spróbuj wykonać zdjęcia w trybie
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
25
Przed użyciem
Fotografowanie z ustawieniami
dobieranymi przez aparat
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Wygodny tryb do łatwego wykonywania zdjęć z pełniejszą kontrolą
nad parametrami fotograficznymi
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Aby korzystać z w pełni automatycznego dobierania optymalnych
ustawień dla scenerii, można użyć trybu automatycznego, w którym
aparat wykrywa fotografowany obiekt i warunki zdjęciowe.
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Fotografowanie (tryb Smart Auto)
Zdjęcia
1
Filmy
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Włącz aparat.
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
2
Włącz tryb
.
●● Skieruj aparat w stronę fotografowanego
obiektu. Podczas wykrywania scenerii
przez aparat będą słyszalne ciche
kliknięcia.
●● Ikony oznaczające scenerię (1)
i stabilizację obrazu (2) będą widoczne
w lewym górnym rogu ekranu
(= 30, = 30).
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Ramki wyświetlane wokół wykrytych
obiektów wskazują, że jest na nie
ustawiona ostrość.
26
3
W razie potrzeby powiększ lub
pomniejsz obraz.
●● Przesuń dźwignię powiększenia w lewo
lub w prawo.
●● Zostaną wyświetlone: pasek
powiększenia (1) wskazujący wartość
powiększenia oraz zakres ustawienia
ostrości (2).
4
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
Wykonywanie zdjęć.
1) Ustaw ostrość.
●● Naciśnij spust migawki do połowy.
Po ustawieniu ostrości aparat wyemituje
dwa sygnały dźwiękowe, a obszary
obrazu, na które jest ustawiona ostrość,
zostaną oznaczone ramkami.
●● Jeśli ostrość jest ustawiona na wiele
obszarów, pojawi się kilka ramek.
2) Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Naciśnij do końca spust migawki.
●● Gdy aparat rejestruje zdjęcie, emitowany
jest dźwięk migawki, a w słabych warunkach
oświetleniowych automatycznie działa
lampa błyskowa, o ile została uniesiona.
●● Trzymaj aparat nieruchomo, dopóki
słychać dźwięk migawki.
●● Po wyświetleniu zdjęcia aparat powróci
do ekranu wykonywania zdjęć.
Nagrywanie filmów
1) Rozpocznij nagrywanie.
●● Naciśnij przycisk filmowania. Nagrywanie
rozpoczyna się. Pojawia się pasek [ REC]
(2) wskazujący czas, jaki upłynął od
początku (1).
●● Na górze i na dole ekranu wyświetlane są
czarne paski, a obiekty w kadrze są nieco
powiększone. Czarne paski wskazują
obszary obrazu, które nie będą
rejestrowane.
●● Ramki wyświetlane wokół wykrytych twarzy
wskazują, że jest na nie ustawiona ostrość.
●● Po rozpoczęciu rejestracji obrazu zdejmij
palec z przycisku filmowania.
2)W razie potrzeby skomponuj ujęcie.
●● Aby użyć lampy błyskowej, podnieś ją,
przesuwając przełącznik . Podczas
fotografowania przy słabym oświetleniu
lampa błyskowa zostanie włączona
automatycznie. Jeśli wolisz nie korzystać
z lampy błyskowej, wciśnij ją palcem
do aparatu.
●● Aby zmienić rozmiar obiektu na ekranie,
powtarzaj czynności opisane w punkcie 3.
Należy jednak pamiętać, że zostaną
zarejestrowane dźwięki towarzyszące
pracy aparatu. Na filmach nagrywanych
ze współczynnikami powiększenia
wyświetlanymi na niebiesko będzie
widoczna ziarnistość obrazu.
●● Po zmianie kompozycji ujęcia nastąpi
automatyczna regulacja ostrości, jasności
i kolorów.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
27
3
3) Przerwij nagrywanie.
●● Aby przerwać nagrywanie filmu,
ponownie naciśnij przycisk filmowania.
●● Nagrywanie zakończy się automatycznie
po zapełnieniu karty pamięci.
Fotografowanie w trybie hybrydowym
automatycznym
Zdjęcia
Filmy
Umożliwia stworzenie krótkiego filmu będącego zapisem wydarzeń
z danego dnia, rejestrowanego przy okazji wykonywania zdjęć. Przed
zrobieniem każdego zdjęcia aparat nagrywa 2–4 sekundowe filmy
przedstawiające fotografowaną scenę, które są następnie łączone
w przegląd filmowy.
1
Włącz tryb
.
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Aby zrobić zdjęcie, wykonaj czynności
podane w punkcie 4 w podrozdziale
„Fotografowanie (Tryb Smart Auto)”
(= 26).
●● Aparat nagrywa zarówno zdjęcie,
jak i film. Film zakończony zdjęciem
i dźwiękiem migawki jest pojedynczym
rozdziałem przeglądu filmowego.
●● Żywotność akumulatora jest w tym trybie mniejsza niż w trybie
ze względu na nagrywanie przeglądu filmowego dla
każdego wykonywanego zdjęcia.
●● Przegląd filmowy może nie zostać nagrany, jeśli wykonujesz
zdjęcia bezpośrednio po włączeniu aparatu, wybierasz tryb
lub używasz aparatu w inny sposób.
●● W przeglądzie filmowym zostaną też zarejestrowane dźwięki
i wibracje towarzyszące pracy aparatu.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
2
Skomponuj ujęcie.
●● Aby zrobić zdjęcie i wyregulować ostrość,
wykonaj czynności podane w punktach
3–4 w podrozdziale „Fotografowanie
(Tryb Smart Auto)” (= 26).
●● Aby utworzyć bardziej atrakcyjne
przeglądy filmowe, skieruj aparat na
obiekty około cztery sekundy przed
wykonaniem zdjęć.
●● Rozmiar nagrywania przeglądu filmowego to [
]
] dla PAL. Zmienia się w zależności
dla NTSC lub [
od formatu wyjścia wideo.
●● Aparat nie emituje dźwięków po naciśnięciu spustu migawki
do połowy ani po uruchomieniu samowyzwalacza.
●● Przeglądy filmowe są zapisywane w osobnych plikach, nawet
tego samego dnia.
jeśli zostały nagrane w trybie
-- jeśli rozmiar pliku przeglądu filmowego osiągnie około 4 GB
lub łączny czas nagrywania zbliży się do około 29 minut
i 59 sekund;
-- Przegląd filmowy jest chroniony.
-- Zostały zmienione ustawienia czasu letniego, standardu TV
lub strefy czasowej.
●● Nie można zmienić ani usunąć nagranych dźwięków migawki.
●● Jeśli wolisz zapisywanie przeglądów filmowych bez zdjęć,
wybierz wcześniej odpowiednie ustawienie. Wybierz menu
[ ] (= 23) > [Typ przeglądu] > [Bez zdjęć].
●● Można edytować poszczególne rozdziały (= 81).
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
28
Odtwarzanie przeglądu filmowego
Wyświetl zdjęcie w trybie
tego samego dnia (= 69).
, aby odtworzyć przegląd filmowy utworzony
Zdjęcia
●● Migająca ikona [ ] ostrzega przed możliwym rozmyciem zdjęć
w wyniku poruszenia aparatu. W takim przypadku zamocuj aparat
na statywie lub unieruchom go w jakiś inny sposób.
●● Jeśli zdjęcia są ciemne pomimo użycia lampy błyskowej, zbliż się
do fotografowanego obiektu.
●● Jeśli po naciśnięciu spustu migawki do połowy aparat wyemituje
tylko jeden sygnał dźwiękowy, fotografowany obiekt może
znajdować się za blisko.
●● Aby zredukować efekt czerwonych oczu i ułatwić ustawianie
ostrości, podczas fotografowania w słabych warunkach
oświetleniowych może świecić lampka.
●● Migająca ikona [ ], która pojawia się przy próbie wykonania zdjęcia,
sygnalizuje, że nie można fotografować, dopóki nie zakończy
się ładowanie lampy błyskowej. Fotografowanie można wznowić
po przejściu lampy błyskowej w stan gotowości — należy więc
nacisnąć spust migawki do końca i poczekać lub zwolnić go
i nacisnąć ponownie.
●● Można wykonać ponownie zdjęcie przed wyświetleniem ekranu
fotografowania, jednak mogą zostać użyte ustawienia ostrości,
jasności i kolorów, wybrane dla poprzedniego zdjęcia.
●● Można zmieniać czas wyświetlania zdjęć po ich wykonaniu
(= 38).
Filmy
Przed użyciem
●● Podczas nagrywania filmów nie należy zasłaniać mikrofonu (1)
palcami. Mogłoby to uniemożliwić rejestrowanie dźwięku lub
spowodować jego znaczne stłumienie.
(1)
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
●● Podczas nagrywania filmu należy unikać dotykania innych
elementów sterujących aparatu niż przycisk filmowania, ponieważ
zostałyby zarejestrowane odgłosy pracy aparatu.
●● Po rozpoczęciu nagrywania filmu obszar wyświetlania obrazu
ulegnie zmianie, a fotografowane obiekty zostaną powiększone
w kadrze, aby umożliwić korektę gwałtownego poruszenia aparatu.
Aby rejestrować obiekty w takiej samej wielkości, w jakiej były
widoczne przed nagrywaniem, wykonaj czynności podane
w podrozdziale „Nagrywanie filmów bez zmiany wielkości
obiektów” (= 37).
●● Poszczególne filmy zajmujące więcej niż 4 GB pamięci można
podzielić na kilka plików. Automatyczne odtwarzanie po kolei
poszczególnych plików jednego filmu nie jest obsługiwane.
Każdy film należy odtwarzać osobno.
●● W warunkach słabego oświetlenia w aparacie można używać
krótszego czasu naświetlania. Krótszy czas naświetlania
ogranicza szumy obrazu (Automatyczna wolna migawka).
Jeśli wolisz ograniczać wpływ ruchów obiektu na jakość filmu
i zapewnić jego płynność, dla opcji [Autom. wolna migawka]
. Należy pamiętać,
wybierz ustawienie [Wył.] w trybie
że tak nagrywane filmy mogą być ciemniejsze (= 47).
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Dźwięk jest rejestrowany stereofonicznie.
29
Ikony scenerii
Przed użyciem
Ikony stabilizacji obrazu
Zdjęcia
Filmy
W trybach
/
scenerie wykryte przez aparat są oznaczane ikoną
na ekranie, a odpowiednie ustawienia są wybierane automatycznie pod
kątem zapewnienia optymalnej ostrości, jasności fotografowanego obiektu
i kolorów.
●● Jeśli ikona sceny nie odpowiada rzeczywistym warunkom
zdjęciowym lub niemożliwe jest uzyskanie oczekiwanych efektów,
kolorów lub poziomów jasności, spróbuj wykonać zdjęcia
(= 51).
w trybie
Zdjęcia
Filmy
Ustawienie stabilizacji obrazu optymalne dla warunków zdjęciowych
(Inteligentna stabilizacja obrazu) jest wprowadzane automatycznie.
Ponadto pojawiają się poniższe ikony.
Stabilizacja obrazu dla zdjęć (normalna)
Stabilizacja obrazu dla zdjęć podczas panoramowania (pionowa)*
Stabilizacja obrazu ograniczająca wpływ kątowych drgań
aparatu i wstrząsów podczas wykonywania zdjęć w trybie makro
(hybrydowa stabilizacja obrazu). W przypadku filmów pojawia się
ikona [
] i stosowana jest dodatkowo stabilizacja obrazu [ ].
Stabilizacja obrazu w przypadku filmów, ograniczająca wpływ
silnych poruszeń aparatu, takich jak podczas nagrywania
w trakcie chodzenia (tryb dynamiczny)
Stabilizacja obrazu ogranicza wpływ niezbyt gwałtownych drgań
aparatu, np. podczas nagrywania filmów przy maksymalnym
zbliżeniu (wzmocnienie stabilizacji)
Brak stabilizacji obrazu ze względu na zamocowanie aparatu na
statywie lub unieruchomienie go w inny sposób. Jednak podczas
nagrywania filmu wyświetlana jest ikona [ ], a w użyciu znajduje
się funkcja stabilizacji obrazu przeciwdziałająca niekorzystnemu
wpływowi wiatru i innych źródeł drgań (stabilizacja ze statywem).
* Pojawia się przy panoramowaniu, czyli podążaniu aparatem za poruszającymi się
obiektami. Przy podążaniu za obiektami poruszającymi się w poziomie stabilizacja
obrazu przeciwdziała tylko poruszeniu aparatu w pionie, a stabilizacja w poziomie
zostaje wyłączona. I analogicznie przy podążaniu za obiektami poruszającymi się
pionowo stabilizacja obrazu przeciwdziała tylko poruszeniu aparatu w poziomie.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Aby anulować stabilizację obrazu, dla opcji [Stabilizacja] wybierz
ustawienie [Wył.] (= 37). W takim przypadku nie pojawi się
ikona stabilizacji.
] jest niedostępna w trybie
.
●● Ikona [
30
Typowe funkcje ułatwiające obsługę
Dalsze powiększanie obiektów (Powiększenie cyfrowe)
Zdjęcia
Filmy
Gdy odległe obiekty znajdują się zbyt daleko dla zoomu optycznego, można
skorzystać z powiększenia cyfrowego o wartości nawet około 160x.
1
Przesuń dźwignię powiększenia
w kierunku symbolu
.
●● Przytrzymaj dźwignię aż do zatrzymania
powiększenia.
●● Powiększanie zostanie przerwane po
osiągnięciu największego współczynnika
powiększenia (zanim będzie zauważalna
ziarnistość obrazu), który zostanie wyświetlony po zwolnieniu dźwigni powiększenia.
2
Ponownie przesuń dźwignię
powiększenia w kierunku
symbolu
.
●● Aparat wyświetli jeszcze większe
przybliżenie obiektu.
●● (1) to bieżący współczynnik powiększenia.
●● Przesunięcie dźwigni powiększenia spowoduje wyświetlenie paska
powiększenia (ze wskazaniem pozycji powiększenia). Pasek
powiększenia zmienia kolor w zależności od zakresu zoomu.
-- Biały zakres: zakres powiększenia optycznego, w którym nie pojawia
się ziarnistość obrazu.
-- Żółty zakres: zakres powiększenia cyfrowego, w którym ziarnistość
obrazu jest niezauważalna (ZoomPlus).
-- Niebieski zakres: zakres powiększenia cyfrowego, w którym pojawia
się ziarnistość obrazu.
●● Zakres niebieski nie jest dostępny przy niektórych ustawieniach rozdzielczości (= 36), dlatego maksymalny współczynnik powiększenia
można osiągnąć, wykonując czynności opisane w punkcie 1.
●● Aby wyłączyć funkcję powiększenia cyfrowego, wybierz menu
[ ] (= 23) > [Pow. cyfrowe] > [Wył.].
Łatwe ponowne uchwycenie obiektów po ręcznym
powiększeniu (pomoc w kadrowaniu — wyszukiwanie)
Zdjęcia
Filmy
Jeśli podczas powiększenia stracisz z oczu fotografowany obiekt, łatwiej
go znajdziesz przez tymczasowe pomniejszenie obrazu.
1
Poszukaj straconego z oczu obiektu.
●● Naciśnij i przytrzymaj przycisk
.
●● Obraz w aparacie zostanie pomniejszony,
a wokół obrazu wyświetlanego przed
pojawi się
naciśnięciem przycisku
biała ramka.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
2
Ponownie uchwyć obiekt.
●● Skieruj aparat w taki sposób, aby
fotografowany obiekt znalazł się w białej
ramce, a następnie zwolnij przycisk .
Dodatek
Skorowidz
●● Poprzedni współczynnik powiększenia
zostanie przywrócony i obszar w białej
ramce ponownie wypełni ekran.
31
●● Część informacji o fotografowaniu jest niewidoczna, gdy aparat
wyświetla pomniejszony obraz.
nie wyświetla
●● Podczas nagrywania filmu po naciśnięciu przycisku
się biała ramka. Należy również pamiętać, że zostaną zarejestrowane
zmiany współczynnika powiększenia i odgłosy pracy aparatu.
●● Jeśli wolisz wykonać zdjęcie przy współczynniku powiększenia
zastosowanym na ekranie widocznym w punkcie 1, naciśnij do
końca spust migawki.
●● Współczynnik powiększenia, który ma być przywracany przez
, można regulować za pomocą
aparat po zwolnieniu przycisku
dźwigni powiększenia, przytrzymując naciśnięty przycisk
w celu zmiany rozmiaru białej ramki.
●● Aby dostosować rozmiar obszaru wyświetlanego przy wciśniętym
, wybierz opcję [
Obsz. wyś.] w menu [ ]
przycisku
(= 23) i wybierz jedną z trzech opcji.
●● Po naciśnięciu spustu migawki do końca w trybie samowyzwalacza
(= 34) nie można zmieniać współczynnika powiększenia za
.
pomocą przycisku
Przed użyciem
Automatyczne powiększanie w reakcji na ruch
obiektu (automatyczne powiększenie)
Zdjęcia
Przewodnik podstawowy
Filmy
Aparat automatycznie reguluje stopień powiększenia, aby wyświetlać
wykrytą twarz (= 58) z tą samą wielkością. Jeśli fotografowana osoba
zbliży się do aparatu, obraz zostanie automatycznie pomniejszony i na
odwrót. W razie potrzeby tę wielkość można również regulować.
1
Włącz Tryb automatyczny
.
●● Szybko naciśnij i zwolnij przycisk .
●● Pojawi się ikona [ ].
●● Wokół wykrytej twarzy wyświetlana
jest biała ramka, a aparat powiększa
i pomniejsza obraz tak, aby obiekt
pozostał na ekranie.
●● Po wykryciu większej liczby twarzy biała
ramka jest wyświetlana wokół twarzy
głównego obiektu, a wokół innych twarzy
wyświetlane są maksymalnie dwie szare
ramki. Aparat powiększa lub pomniejsza
obraz tak, aby obiekty pozostały na ekranie.
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Automatyczne powiększanie jest
kontynuowane również po zrobieniu
zdjęcia, a ramki są nadal wyświetlane.
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Aby anulować automatyczne powiększanie,
ponownie naciśnij przycisk . Pojawi się
komunikat [ Auto: wył.].
32
●● Twarz może nie być wyświetlana ze stałą wielkością w stosunku
do rozmiarów ekranu, jeśli fotografowana osoba ma przechyloną
głowę lub nie patrzy prosto w aparat.
●● Podczas filmowania zostaną zarejestrowane zmiany współczynnika
powiększenia i odgłosy pracy aparatu.
Auto niektóre informacje o obrazie nie
●● Po włączeniu opcji
są wyświetlane, a części ustawień fotografowania nie można
skonfigurować.
●● Automatyczne powiększanie w celu utrzymania kilku obiektów
w kadrze nie jest przeprowadzane podczas nagrywania filmu,
nawet w przypadku wykrycia twarzy.
●● Automatyczne powiększanie nie jest przeprowadzane podczas
wykonywania serii zdjęć.
Dostosowanie stałego rozmiaru wyświetlanej twarzy
●● Po włączeniu opcji
Auto wybierz
odpowiednie ustawienie za pomocą
przycisków / .
●● Aparat automatycznie reguluje stopień
powiększenia, aby wyświetlać twarze
z wybraną wielkością.
Auto
Twarz
●● Kiedy wykryty obiekt przesuwa się ku krawędzi kadru, aparat
pomniejsza obraz, aby obiekt pozostał na ekranie.
●● Po naciśnięciu spustu migawki do końca w trybie samowyzwalacza
(= 34) nie można zmieniać współczynnika powiększenia.
●● Aparat nadaje priorytet powiększaniu i pomniejszaniu w celu
utrzymania obiektów na ekranie. Dlatego utrzymanie stałego
rozmiaru twarzy może nie być możliwe – zależy od ruchów
obiektu i warunków fotografowania.
●● Jeśli nie wykryto twarzy, aparat powiększa lub pomniejsza do
pewnego poziomu i przestaje to robić aż do momentu wykrycia
twarzy.
Gór. cz. ciała
Całe ciało
Ręcznie
Automatyczne powiększanie zapobiega zniknięciu
obiektu z ekranu.
Po wykryciu kilku twarzy aparat powiększa i pomniejsza
obraz tak, aby utrzymywać je w kadrze.
Utrzymywanie wielkości zapewniającej dobrą
widoczność wyrazu twarzy.
Utrzymywanie na tyle małej wielkości twarzy,
aby zapewniać widoczność górnej części tułowia.
Utrzymywanie na tyle małej wielkości twarzy,
aby zapewniać widoczność całej postaci.
Wyświetlanie twarzy o wielkości wybranej za pomocą
dźwigni powiększenia. Zwolnij dźwignię powiększenia
po uzyskaniu odpowiedniej wielkości.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
●● Rozmiar twarzy można również dostosować po wybraniu menu
Aut. pow.].
[ ] (= 23) > [
●● Po wybraniu ustawienia [Twarz], [Gór. cz. ciała] lub [Całe ciało]
można zmieniać powiększenie za pomocą dźwigni powiększenia,
ale oryginalny współczynnik powiększenia zostanie przywrócony
po upływie kilku sekund od zwolnienia dźwigni.
●● Podczas filmowania można usunąć wybraną wielkość twarzy,
.
naciskając przycisk
●● Podczas filmowania nie można zmieniać wielkości twarzy.
Dodatek
Skorowidz
33
Dodawanie stempla daty
Zdjęcia
Filmy
W aparacie można ustawić umieszczanie w prawym dolnym rogu zdjęć
datę ich wykonania.
Należy jednak pamiętać, że stempla daty nie można zmienić ani usunąć,
dlatego należy się wcześniej upewnić, że data i godzina są prawidłowe
(= 16).
1
Wprowadź ustawienie.
●● Wybierz menu [ ] (= 23) > [Stemp.
daty ] > [Data i czas] lub [Data].
2
Przed użyciem
Korzystanie z samowyzwalacza
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Podczas fotografowania w prawym
dolnym rogu zdjęć jest umieszczana data
lub godzina ich wykonania.
●● Stempla daty nie można zmienić ani usunąć.
Zdjęcia
Filmy
Dzięki samowyzwalaczowi możesz uczestniczyć w wykonywanych
przez siebie zdjęciach grupowych lub w innych zdjęciach rejestrowanych
z ustalonym opóźnieniem. Aparat zarejestruje zdjęcie po około 10 sekundach
od naciśnięcia spustu migawki.
Aby zapobiec poruszeniu aparatu w wyniku bezpośredniego naciskania
spustu migawki, można także ustawić samowyzwalacz na dwie sekundy.
1
Wprowadź ustawienie.
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz opcję [
],
a następnie opcję [
].
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
●● W przypadku zdjęć: naciśnij spust
migawki do połowy, aby ustawić ostrość
na fotografowanym obiekcie, a następnie
naciśnij przycisk do końca.
Funkcje bezprzewodowe
●● Po włączeniu samowyzwalacza zacznie
migać lampka, a aparat będzie emitować
dźwięk samowyzwalacza.
Akcesoria
Menu ustawień
Dodatek
Skorowidz
●● Zdjęcia wykonane bez stempla daty można wydrukować ze
stemplem w podany poniżej sposób.
Jednak dodanie w ten sposób stempla daty do zdjęć, na których
jest on już umieszczony, może spowodować jego dwukrotne
wydrukowanie.
-- Należy drukować przy użyciu funkcji dostępnych w drukarce
(= 113).
-- Podczas drukowania należy używać ustawień drukowania
DPOF wprowadzonych w aparacie (= 113).
●● Ustawiony samowyzwalacz nie uruchamia się, jeśli zostanie
naciśnięty przycisk filmowania i rozpocznie się nagrywanie filmu.
●● Na dwie sekundy przed zarejestrowaniem zdjęcia przez
uruchomienie samowyzwalacza nastąpi wzrost częstotliwości
migania lampki i dźwięku samowyzwalacza (o ile nie uruchomi się
lampa błyskowa — wówczas pozostanie ona włączona).
34
Serie zdjęć
Przed użyciem
Funkcje dostosowywania obrazu
Zdjęcia
Aby wykonać serię zdjęć w trybie
do końca.
1
, trzymaj spust migawki naciśnięty
Przewodnik zaawansowany
Zmiana współczynnika proporcji
Wprowadź ustawienie.
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz opcję [
],
a następnie opcję [
] lub [ ].
2
Przewodnik podstawowy
Filmy
Zdjęcia
Filmy
Proporcje zdjęcia (stosunek szerokości do wysokości) można zmieniać
w sposób przedstawiony poniżej.
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz [ ], a następnie
wybierz żądaną opcję.
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Nie można skonfigurować w trybie
.
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
●● Aby wykonać serię zdjęć, trzymaj spust
migawki naciśnięty do końca.
●● W przypadku rejestrowania serii zdjęć ostrość, ekspozycja i kolory
zostają zablokowane na wartościach ustalonych po naciśnięciu
spustu migawki do połowy.
●● W zależności od warunków zdjęciowych, ustawień aparatu
i współczynnika powiększenia, wykonywanie zdjęć może zostać
na chwilę przerwane lub szybkość rejestracji może ulec zmniejszeniu.
●● Wraz ze zwiększaniem się liczby zarejestrowanych zdjęć szybkość
ich wykonywania może ulec zmniejszeniu.
●● Jeśli używana jest lampa błyskowa, szybkość fotografowania
może ulec zmniejszeniu.
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb odtwarzania
Proporcje obrazu identyczne ze stosowanymi na kliszy 35 mm
i służące do sporządzania odbitek zdjęć w formacie 130 x 180 mm
lub pocztówkowym.
Znamionowe współczynniki proporcji monitora aparatu.
Służą do wyświetlania materiału na telewizorach o standardowej
rozdzielczości lub podobnych urządzeniach. Służy również
do sporządzania odbitek zdjęć w formacie 90 x 130 mm oraz
w różnych odmianach formatu A.
Służy do wyświetlania materiału na panoramicznych telewizorach
o wysokiej rozdzielczości lub podobnych urządzeniach.
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Proporcje obrazu jak w kwadracie.
●● Opcja niedostępna w trybie
.
35
Zmiana jakości obrazu
Zdjęcia
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz [
], a następnie
wybierz żądaną opcję.
Przewodnik zaawansowany
Wyświetlanie siatki
Zdjęcia
Wskazówki dotyczące wybierania rozdzielczości
zależnie od rozmiaru papieru (w przypadku zdjęć 4:3)
,
A3–A5 (od 297 x 420 do 148 x 210 mm)
Na potrzeby poczty e-mail i podobnych zastosowań
●● Opcja niedostępna w trybie
.
●● Ikony [ ] i [ ] oznaczają różne poziomy jakości obrazu zależne
od stopnia kompresji. Ustawienie [ ] zapewnia lepszą jakość
obrazu przy tym samym rozmiarze (tej samej liczbie pikseli).
Mimo że zdjęcia wykonywane z ustawieniem [ ] mają nieco
gorszą jakość, więcej ich mieści się na karcie pamięci.
Filmy
Linie siatki wyświetlane na ekranie służą jako linie odniesienia w pionie
i w poziomie podczas fotografowania.
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Wyświetl. siatki], a następnie
wybierz odpowiednie ustawienie.
A2 (420 x 594 mm)
Przewodnik podstawowy
Filmy
Możesz wybierać spośród 5 kombinacji rozmiaru (liczby pikseli) i stopnia
kompresji (jakości obrazu).
,
Przed użyciem
Pomocne funkcje fotografowania
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
36
Wyłączanie automatycznego poziomowania
Zdjęcia
Filmy
Automatyczne poziomowanie prostuje obraz rejestrowany na filmach.
Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz ustawienie [Wyłącz].
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[ Autom. poz.] > [Wył.].
Przed użyciem
Nagrywanie filmów bez zmiany wielkości
obiektów
Zdjęcia
Przewodnik podstawowy
Filmy
Zwykle po rozpoczęciu nagrywania filmu obszar wyświetlania obrazu ulega
zmianie, a filmowane obiekty zostają powiększone w kadrze, aby umożliwić
prostowanie obrazu i korektę gwałtownego poruszenia aparatu.
Aby filmować obiekty bez ich powiększania, można ograniczyć stabilizację
obrazu i wyłączyć funkcję automatycznego poziomowania.
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[ Autom. poz.] > [Wył.].
Inne tryby fotografowania
●● Wybierz menu [Ustaw. stab.] >
[Dynam. stab.] > [Niski].
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
●● Po rozpoczęciu nagrywania wyświetlany obszar zwęża się,
a obiekty zostają powiększone (= 37).
Tryb odtwarzania
Zmiana ustawień funkcji stabilizacji obrazu
Zdjęcia
Filmy
Wyłączanie stabilizacji obrazu
Jeśli aparat jest unieruchomiony (np. znajduje się na statywie), należy
wybrać dla stabilizacji obrazu ustawienie [Wył.], aby ją wyłączyć.
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Ustaw. stab.] > [Stabilizacja] > [Wył.].
Wył.
Wł.
●● Aby obiekty były filmowane bez powiększania, można również
wybrać dla opcji [Stabilizacja] ustawienie [Wył.].
●● Po ustawieniu opcji [Stabilizacja] na [Wył.] (= 37) opcja
[Dynam. stab.] jest niedostępna.
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Wyłączenie stabilizacji obrazu.
Ustawienie stabilizacji obrazu optymalne dla warunków
zdjęciowych jest wprowadzane automatycznie (Inteligentna
stabilizacja obrazu; = 30).
37
Dostosowywanie działania aparatu
Funkcje fotografowania można dostosować w menu [
] (= 23).
Filmy
●● W menu [Kontrolne wyśw] wybierz
odpowiednią opcję.
●● Dla opcji [Oświetlenie wspomagające AF]
wybierz ustawienie [Wyłącz].
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Filmy
Lampka jest włączana w słabych warunkach oświetleniowych po
naciśnięciu spustu migawki do połowy, co pomaga w ustawianiu ostrości.
Tę lampkę można wyłączyć.
Inne tryby fotografowania
Wył.
2 s,
4 s,
8 s.
Bez limitu
Brak wyświetlania zdjęcia po zarejestrowaniu.
Wyświetlanie zdjęć przez określony czas. Nawet gdy na
ekranie wyświetlane jest zdjęcie, można wykonać kolejne,
naciskając ponownie spust migawki do połowy.
Wyświetlanie zdjęć do chwili naciśnięcia spustu migawki
do połowy.
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Zapobieganie włączaniu lampki redukcji
efektu czerwonych oczu
Zdjęcia
Przewodnik podstawowy
Zdjęcia
Zapobieganie włączaniu funkcji oświetlenia
wspomagającego AF
Zdjęcia
Przed użyciem
Zmiana czasu wyświetlania zdjęcia
po zarejestrowaniu
Akcesoria
Filmy
Lampka redukcji efektu czerwonych oczu zapala się w przypadku zdjęć
wykonywanych z użyciem lampy błyskowej w niekorzystnych warunkach
oświetleniowych. Tę lampkę można wyłączyć.
Dodatek
Skorowidz
●● W menu [Nastawy błysku] dla opcji
[Lampka cz.o.] wybierz ustawienie [Wył.].
38
Podkreślanie kolorów na zdjęciach
przedstawiających żywność (Żywność)
Zdjęcia
Inne tryby fotografowania
Efektywniejsze fotografowanie zróżnicowanych scenerii oraz
wykonywanie zdjęć wzbogaconych o unikatowe efekty obrazu
lub rejestrowanych z użyciem funkcji specjalnych
Filmy
Ustaw tony kolorów tak, aby żywność wyglądała świeżo i atrakcyjnie.
1
Włącz tryb .
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
2
Wybierz ton koloru.
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz [Ton koloru]
i skonfiguruj ustawienie.
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Te tony kolorów mogą nie wydawać się odpowiednie w przypadku
osób.
●● W przypadku zdjęć z użyciem lampy błyskowej tony kolorów są
automatycznie ustawiane na domyślne.
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
39
4
Fotografowanie siebie z optymalnymi
ustawieniami (Autoportret)
Zdjęcia
1
2
Włącz tryb
.
Wprowadź ustawienie.
●● Naciśnij przycisk , aby uzyskać
dostęp do ekranu ustawień, a następnie
skonfiguruj jasność i wygładzanie cery.
w celu
●● Po naciśnięciu przycisku
zamknięcia ekranu ustawień możesz
nacisnąć przycisk , aby wyłączyć
ustawienie rozmycia tła.
3
Otwórz ekran.
●● Otwórz ekran w pokazany sposób.
●● Podczas fotografowania trzymaj aparat
nieruchomo. Po naciśnięciu spustu
migawki do końca, gdy rozmycie tła ma
wartość [Autom.], aparat wykona dwa
zdjęcia i przeprowadzi obróbkę obrazu.
Filmy
W przypadku autoportretów dostosowywana obróbka obrazu obejmuje
wygładzanie cery oraz korektę jasności i tła w celu uwydatnienia
wizerunku.
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
Efekt gładkiej
cery
Wybierz jeden z trzech poziomów wygładzania cery.
Wygładzanie cery jest zoptymalizowane dla twarzy
głównego fotografowanego obiektu.
Jasność
Do wyboru jest 5 poziomów jasności.
Rozmycie tła
Powoduje rozmycie tła.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
●● Zależnie od warunków zdjęciowych mogą zostać też zmienione
kolory inne niż odcień ludzkiej skóry.
●● Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć testowych, aby mieć
pewność osiągania zamierzonych efektów.
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
●● W trybie błysku [ ] rozmycie tła jest ustawiane na [Wył.]
i nie można go zmienić.
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
40
Ruchome obiekty (Sport)
Zdjęcia
Filmy
Rejestrowanie serii zdjęć w trakcie ustawiania ostrości ruchomych
obiektów.
1
Włącz tryb
Wystarczy wybrać tryb odpowiadający fotografowanej scenerii, aby aparat
automatycznie dobrał optymalne ustawienia.
1
Ustaw ostrość.
●● Po naciśnięciu spustu migawki do połowy
aparat będzie stale regulować ostrość
i jasność obrazu na obszarze otoczonym
niebieską ramką.
3
Włącz tryb
.
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Aby wykonać serię zdjęć, trzymaj spust
migawki naciśnięty do końca.
●● W trybie
na zdjęciach może być widoczna ziarnistość,
ponieważ czułość ISO (= 53) jest zwiększana w celu
dostosowania do warunków zdjęciowych.
●● Odzyskanie możliwości fotografowania po zarejestrowaniu
serii zdjęć może chwilę potrwać. Należy pamiętać, że niektóre
rodzaje kart pamięci mogą jeszcze bardziej wydłużać czas,
po którego upływie aparat odzyskuje gotowość do ponownego
fotografowania.
●● W zależności od warunków zdjęciowych, ustawień aparatu
i współczynnika powiększenia fotografowanie może trwać dłużej.
nie można wykonywać serii zdjęć
●● W trybie automatycznym
(= 32).
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
.
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
2
2
Przed użyciem
Szczególne scenerie
Wybierz tryb fotografowania.
Inne tryby fotografowania
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz [ ] i tryb
fotografowania.
3
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
Wykonywanie zdjęć portretowych
(Portrety)
Zdjęcia
Filmy
●● Fotografowanie osób z zastosowaniem
efektu zmiękczenia.
Fotografowanie nocnych scenerii bez
użycia statywu (Zdjęcia nocne z ręki)
Zdjęcia
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Filmy
●● Przepiękne zdjęcia nocnych scenerii lub
zdjęcia portretowe z nocną scenerią w tle
otrzymywane bez konieczności równie
stabilnego trzymania aparatu jak przy
użyciu statywu.
●● Pojedyncze zdjęcie powstaje przez
połączenie kolejnych naświetleń w celu
ograniczenia szumów obrazu i wpływu
drgań aparatu.
41
Fotografowanie pokazów sztucznych
ogni (Fajerwerki)
Zdjęcia
Filmy
●● Żywe zdjęcia pokazów sztucznych ogni.
●● W trybie [ ] na zdjęciach może być widoczna ziarnistość,
ponieważ czułość ISO (= 53) jest zwiększana w celu
dostosowania do warunków zdjęciowych.
●● W związku z tym, że w trybie [ ] aparat będzie rejestrować serię
zdjęć, podczas fotografowania należy trzymać go nieruchomo.
●● W trybie [ ] nadmierne rozmycie spowodowane ruchem lub
pewne warunki zdjęciowe mogą przeszkodzić w uzyskaniu
oczekiwanych efektów.
●● W trybie [ ] należy zamocować aparat na statywie lub
unieruchomić go w inny sposób, aby zapobiec drganiom.
Ponadto przy korzystaniu ze statywu lub unieruchamianiu
aparatu w inny sposób należy wybrać dla opcji [Stabilizacja]
ustawienie [Wył.] (= 37).
Stosowanie efektów specjalnych
Dodawanie do zdjęć różnych efektów podczas fotografowania.
1
2
Włącz tryb
.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Wybierz tryb fotografowania.
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz [ ] i tryb
fotografowania.
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
●● Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć testowych, aby mieć
pewność osiągania zamierzonych efektów.
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
●● W przypadku użycia statywu do fotografowania nocnych scenerii
zamiast [ ]
lepsze efekty przyniesie wybranie trybu
(= 26).
●● W trybie [ ] po naciśnięciu spustu migawki do połowy nie są
wyświetlane żadne ramki, jednak ustalana jest optymalna ostrość.
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
42
Fotografowanie z użyciem efektu wygładzania cery
(Gładka cera)
Zdjęcia
Filmy
Zdjęcia są poddawane obróbce mającej na celu wygładzenie cery.
1
2
Wybierz ikonę [ ].
Wybierz poziom intensywności
efektu.
●● Wybierz opcję [Efekt gładkiej cery]
i skonfiguruj ustawienie.
●● Wyświetlany jest podgląd zdjęcia
z zastosowanym efektem.
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Zależnie od warunków zdjęciowych mogą zostać też zmienione
kolory inne niż odcień ludzkiej skóry.
Przed użyciem
Fotografowanie w trybie monochromatycznym
(Ziarnisty Cz/B)
Zdjęcia
Wykonywanie czarno-białych zdjęć o surowym wyglądzie i dużej
ziarnistości.
1
2
Wybierz ikonę [ ].
Wybierz poziom intensywności
efektu.
Przewodnik podstawowy
Filmy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
●● Wybierz opcję [Poziom efektu filtru]
i skonfiguruj ustawienie.
Tryb P
●● Wyświetlany jest podgląd zdjęcia
z zastosowanym efektem.
Tryby Tv, Av i M
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
43
Fotografowanie z zastosowaniem efektu
miękkiej ostrości
Zdjęcia
Filmy
Ta funkcja pozwala uzyskać podobny efekt jak w przypadku zamocowania
w aparacie miękkiego filtra. Można regulować poziom intensywności efektu.
1
2
Przed użyciem
Zdjęcia przypominające obrazy malowane
farbami olejnymi (Efekt pogrub. artyst.)
Zdjęcia
Wybierz poziom intensywności
efektu.
Filmy
Fotografowanym obiektom można nadać bardziej masywny wygląd,
przypominający obrazy olejne.
1
2
Wybierz ikonę [ ].
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Wybierz ikonę [ ].
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Wybierz poziom intensywności
efektu.
Inne tryby fotografowania
●● Wybierz opcję [Poziom efektu filtru]
i skonfiguruj ustawienie.
●● Wybierz opcję [Poziom efektu filtru]
i skonfiguruj ustawienie.
Tryb P
●● Wyświetlany jest podgląd zdjęcia
z zastosowanym efektem.
●● Wyświetlany jest podgląd zdjęcia
z zastosowanym efektem.
Tryby Tv, Av i M
3
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
Fotografowanie z zastosowaniem efektu
rybiego oka (Efekt rybiego oka)
Zdjęcia
Wykonywanie zdjęć z zastosowaniem efektu rybiego oka
zniekształcającego obraz.
1
2
Wybierz ikonę [
].
Wybierz poziom intensywności
efektu.
Filmy
Zdjęcia
Menu ustawień
Filmy
Zmiękczenie kolorów, po którym zdjęcia przypominają obrazy malowane
akwarelami.
1
2
Wybierz ikonę [ ].
●● Wyświetlany jest podgląd zdjęcia
z zastosowanym efektem.
●● Wyświetlany jest podgląd zdjęcia
z zastosowanym efektem.
3
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Wybierz poziom intensywności
efektu.
●● Wybierz opcję [Poziom efektu filtru]
i skonfiguruj ustawienie.
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
Funkcje bezprzewodowe
Zdjęcia przypominające obrazy malowane
akwarelami (Efekt akwareli)
●● Wybierz opcję [Poziom efektu filtru]
i skonfiguruj ustawienie.
3
Tryb odtwarzania
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
44
Fotografowanie z zastosowaniem efektu aparatu
zabawkowego (Efekt aparatu zabawki)
Zdjęcia
Filmy
Efekt ten powoduje, że zdjęcia wyglądają jak wykonane aparatem
zabawkowym. Uzyskuje się go poprzez symulację winietowania (narożniki
obrazu stają się ciemniejsze i rozmyte) oraz zmianę ogólnej kolorystyki.
1
2
Wybierz ikonę [
].
Wybierz jeden z odcieni koloru.
●● Wybierz opcję [Rodzaj efektu filtru]
i skonfiguruj ustawienie.
●● Wyświetlany jest podgląd zdjęcia
z zastosowanym efektem.
3
Standard
Ciepły
Zimny
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
Zdjęcia przypominają fotografie wykonane aparatem
zabawkowym.
Zdjęcia mają cieplejszy odcień niż w przypadku
ustawienia [standard].
Zdjęcia mają chłodniejszy odcień niż w przypadku
ustawienia [standard].
Przed użyciem
Wykonywanie zdjęć, na których przedmioty
wyglądają jak miniatury (Efekt miniatury)
Zdjęcia
Przewodnik podstawowy
Filmy
Efekt miniatury jest uzyskiwany poprzez rozmycie obszarów obrazu
znajdujących się nad i pod zaznaczonym fragmentem.
1
Wybierz ikonę [
].
●● Na ekranie pojawi się biała ramka
oznaczająca obszar obrazu, który
nie zostanie rozmyty.
2
Wybierz obszar obrazu, który
ma pozostać ostry.
●● Naciśnij przycisk
.
●● Do zmiany położenia ramki służą
przyciski / .
●● Aby przesunąć punkt AF, naciśnij
oraz przyciski / / / .
przycisk
3
Wróć do ekranu fotografowania
i wykonaj zdjęcie.
●● Naciśnij przycisk , aby wrócić do
ekranu fotografowania, a następnie
wykonaj zdjęcie.
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Do zmiany orientacji ramki (z poziomej na pionową lub odwrotnie)
w punkcie 2 służą przyciski / . Do przesuwania ramki ustawionej
w orientacji pionowej służą przyciski / .
45
Nagrywanie różnych filmów
Zdjęcia
1
Włącz tryb
Filmy
.
●● Na górze i na dole ekranu wyświetlane są
czarne paski, a obiekty w kadrze są nieco
powiększone. Czarne paski wskazują
obszary obrazu, które nie będą
rejestrowane.
2
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Aby przerwać nagrywanie filmu,
ponownie naciśnij przycisk filmowania.
Zmiana wielkości podczas nagrywania filmu
Filmy
Ustaw wielkość nagrywanego filmu i prędkość nagrywania. Prędkość
nagrywania określa, ile klatek jest rejestrowanych w ciągu sekundy,
a dostępne opcje zależą od wyboru systemu: NTSC lub PAL.
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz [
],
a następnie wybierz żądaną opcję.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Regulacja jasności obrazu
(korygowanie ekspozycji)
●● Naciśnij przycisk filmowania.
Zdjęcia
Przed użyciem
●● Obiekty w filmach 4K są wyświetlane jako większe niż w innych
trybach.
●● Jeśli aparat chwilowo się przegrzeje podczas długotrwałego
nagrywania 4K, na ekranie pojawi się [ ] i nagrywanie
zostanie zatrzymane. W tym czasie nagrywanie filmu będzie
niedostępne, nawet po naciśnięciu przycisku filmowania. Zgodnie
z wyświetlanymi instrukcjami wybierz rozmiar nagrywania filmu
] lub [
] lub wyłącz aparat, aby go
inny niż [
schłodzić przed wznowieniem nagrywania.
Tryb P
Zdjęcia
Filmy
Standardową ekspozycję ustawioną przez aparat można regulować
w zakresie od –3 do +3 z dokładnością do 1/3 stopnia.
●● Naciśnij przycisk . Patrząc na ekran,
wyreguluj jasność za pomocą pokrętła
a następnie ponownie naciśnij przycisk
aby zakończyć regulację.
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
,
,
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
●● Jasność obrazu można również zablokować zgodnie z opisem
w podrozdziale „Blokowanie jasności/ekspozycji obrazu
(Blokada AE)” (= 52).
Skorowidz
46
Wyłączanie funkcji Automatyczna wolna migawka
Zdjęcia
Przed użyciem
Ustawienia dźwięku
Zdjęcia
Filmy
Podczas filmowania szybko poruszających się obiektów:
[
], [
], [
] lub [
] można wyłączyć
funkcję Automatyczna wolna migawka. Jednak w słabych warunkach
oświetleniowych obraz na filmach może być zbyt ciemny.
Filmy
Wyłączanie opcji usuwania wiatru
Można ograniczyć zniekształcenia dźwięku spowodowane silnym wiatrem.
Jednak nagranie może brzmieć nienaturalnie, jeśli opcja ta jest używana,
gdy nie ma wiatru. W tym przypadku można wyłączyć opcję usuwania
wiatru.
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[ Autom. wolna migawka] >
[Wyłącz].
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Filtr wiatru] > [Wył.].
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Korygowanie silnych drgań aparatu
Tryb odtwarzania
Zdjęcia
Można zapobiegać silnym drganiom aparatu, które występują np.
podczas nagrywania w trakcie chodzenia. Widoczna część zdjęć jest
modyfikowana intensywniej niż w przypadku ustawienia [standard],
a obiekty są jeszcze bardziej powiększane.
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Ustaw. stab.] > [Dynam. stab.] >
[Wysoki].
Filmy
Korzystanie z tłumika
Tłumik może służyć do ograniczania zniekształceń dźwięku powstających
w głośnym otoczeniu. Jednak w przypadku cichego otoczenia obniża on
poziom głośności nagrywanego dźwięku.
●● Wybierz menu [ ] (= 23) > [Tłumik],
a następnie wybierz żądaną opcję.
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Po ustawieniu opcji [Stabilizacja] na [Wył.] (= 37) opcja
[Dynam. stab.] jest niedostępna.
47
Nagrywanie filmów poklatkowo
Zdjęcia
Filmy
Filmy poklatkowe powstają poprzez połączenie zdjęć wykonywanych
automatycznie z wyznaczonym interwałem. Wszelkie stopniowe zmiany
obiektów (np. zmiany krajobrazu) są uwidaczniane z dużym przyspieszeniem.
1
Przejdź do ekranu [Ust. filmu poklatk.].
●● Wybierz menu [
[Film poklatk.].
2
Nie należy manipulować aparatem podczas nagrywania.
Aby anulować nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk filmowania.
Szybko poruszające się obiekty mogą być zniekształcone na filmach.
Dźwięk nie jest rejestrowany.
Efekt miniatury w filmach (Film z efektem miniatury)
] (= 23) >
Wprowadź ustawienie.
●● W opcji [Poklatkowo] wybierz scenę.
●● Wybierz jeden z elementów, a następnie
odpowiednie ustawienie.
●● Ustaw opcję [Auto-wył. ekranu] na
[Wyłącz], aby utrzymać ekran przez
30 minut po rozpoczęciu fotografowania.
Ustaw ją na [Włącz], aby wyłączyć ekran
po ok. 10 sekundach od zarejestrowania
pierwszej klatki. Aby włączyć lub wyłączyć
ekran podczas rejestrowania, naciśnij
przycisk .
●● Podczas konfigurowania elementów
wyświetlany jest wymagany czas ( )
i czas odtwarzania filmu ( ).
3
●●
●●
●●
●●
Wróć do ekranu fotografowania.
●● Aby powrócić do ekranu fotografowania,
naciśnij przycisk
. Naciśnij spust
migawki do połowy, aby ustawić ostrość
na fotografowanym obiekcie.
●● Naciśnij przycisk filmowania.
Zdjęcia
Filmy
Tworzy efekt miniaturowego modelu w filmach przez rozmycie obszarów
obrazu poza wybranym obszarem.
1
Wprowadź ustawienie.
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz [ ], a następnie
wybierz opcję.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
2
Wybierz obszar obrazu, który
ma pozostać ostry.
●● Naciśnij przycisk .
●● Do zmiany położenia ramki służą
przyciski / .
●● Aby przesunąć punkt AF, naciśnij
oraz przyciski / / / .
przycisk
3
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Wróć do ekranu fotografowania
i wykonaj zdjęcie.
●● Aby powrócić do ekranu fotografowania,
naciśnij przycisk . Naciśnij spust migawki
do połowy, aby ustawić ostrość na
fotografowanym obiekcie.
●● Naciśnij przycisk filmowania.
48
Szacunkowy czas odtwarzania (dla filmów 1-minutowych)
Szybkość
Czas wyświetlania
Zdjęcia
Około 12 s
Około 3 s
1
] lub [
Filmy
Zarejestruj serię 4-, 6- lub 8-sekundowych migawek wideo, a aparat
połączy je w celu utworzenia albumu z migawkami wideo, na którym
widoczne są najważniejsze chwile z wycieczki lub wydarzenia.
Około 6 s
●● Dźwięk nie jest rejestrowany.
●● Ustaw wielkość nagrywanego filmu na [
Przed użyciem
Rejestrowanie migawek wideo
Włącz migawki wideo.
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Migawka wideo] > [Włącz].
].
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
2
Wprowadź ustawienie.
●● Wybierz element do skonfigurowania,
a następnie wybierz żądaną opcję.
Czas odtwarzania
Wybierz czas odtwarzania migawki wideo.
Efekt odtwarzania
Wybierz efekt odtwarzania migawki wideo.
Wybierz, czy po nagraniu każdej migawki wideo
ma być wyświetlany komunikat z potwierdzeniem.
Pokaż potwierdz.
●● Czas wymagany do nagrania migawki
wideo jest wskazywany w oparciu o czas
odtwarzania i stosowany efekt.
●● Po nagraniu pierwszej migawki wideo
i wybraniu opcji [Ustawienia albumu]
możesz wybrać, w którym albumie mają
zostać zapisane następne migawki wideo.
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
49
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Naciśnij przycisk
, aby wrócić
do ekranu fotografowania, a następnie
naciśnij przycisk filmowania.
●● Pojawi się pasek wskazujący upływ
czasu, a nagrywanie zatrzyma się
automatycznie po zakończeniu.
4
Zapisz w albumie.
●● Ten komunikat nie jest wyświetlany
po ustawieniu opcji [Pokaż potwierdz.]
na [Wyłącz] w punkcie 2, a migawka
wideo jest automatycznie zapisywana
w albumie wybranym w opcji [Ustawienia
albumu] w punkcie 2.
●● Powtórz punkty 3–4 w razie potrzeby.
5
Wyłącz migawki wideo.
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz opcję [ ].
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
●● Migawki wideo są nagrywane w nowym albumie po przekroczeniu
5 minut czasu nagrywania w bieżącym albumie.
●● Wskazywany czas odtwarzania dla migawki wideo jest jedynie
szacunkowy.
] lub [
].
●● Ustaw wielkość nagrywanego filmu na [
●● Migawki wideo, których nagrywanie zostanie przerwane ręcznie,
są zapisywane jako normalne filmy.
●● Po ustawieniu opcji [Efekt odtwarzania] na [2x prędkość] lub
[1/2x prędkość] dźwięk nie jest rejestrowany.
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
50
Fotografowanie w trybie Program AE
(Tryb P)
Zdjęcia
Tryb P
Zdjęcia o większej sile wyrazu w stylu preferowanym przez użytkownika
Filmy
Wiele ustawień funkcji można dostosować do swojego ulubionego stylu
fotografowania.
1
2
Włącz tryb
.
W razie potrzeby zmień
odpowiednio ustawienia
(= 52–= 63) i zrób zdjęcie.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
●● Instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale mają zastosowanie
do aparatu z pokrętłem wyboru trybów ustawionym w pozycji .
Niektóre funkcje w trybie są dostępne również w innych trybach.
●●
: program AE; AE: automatyczne naświetlanie
●● Jeśli po naciśnięciu spustu migawki do połowy nie można
uzyskać standardowej ekspozycji, wartości czasu naświetlania
i przysłony migają na biało. W takim przypadku spróbuj wyregulować
czułość ISO (= 53) lub włączyć lampę błyskową (jeśli obiekty
są ciemne, = 61), aby uzyskać standardową ekspozycję.
można również nagrywać filmy, naciskając przycisk
●● W trybie
filmowania. Jednak niektóre ustawienia na ekranie szybkiego
sterowania (= 23) i MENU (= 23) mogą być automatycznie
dostosowywane do nagrywania filmów.
●● Kombinację wartości przysłony i czasu naświetlania można
zmodyfikować, wciskając spust migawki do połowy i obracając
(przełączanie programu).
pokrętło
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
51
2
Jasność obrazu (Ekspozycja)
Skomponuj kadr i zrób zdjęcie.
Przed użyciem
●● Gdy ikona [ ] znika z ekranu,
automatyczna ekspozycja przestaje
być blokowana.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Regulacja jasności obrazu
(korygowanie ekspozycji)
Zdjęcia
Filmy
Standardową ekspozycję ustawioną przez aparat można regulować w
zakresie od –3 do +3 z dokładnością do 1/3 stopnia.
●● Naciśnij przycisk . Patrząc na ekran,
wyreguluj jasność za pomocą pokrętła
a następnie ponownie naciśnij przycisk
aby zakończyć regulację.
●● W trybie ,
,
,
lub
wartość ekspozycji jest
wyświetlana w oparciu o czas ustawiony w opcji [Timer pomiarowy]
w menu [ ] (= 23).
Zdjęcia
Filmy
Metodę pomiaru (sposób pomiaru jasności) można dopasowywać pod
kątem warunków zdjęciowych.
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz [ ], a następnie
wybierz żądaną opcję.
Blokowanie jasności/ekspozycji obrazu
(Blokada AE)
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Zdjęcia
Zablokuj ekspozycję.
●● Nakieruj aparat na fotografowany obiekt,
aby zrobić zdjęcie z zablokowaną
ekspozycją. Trzymając spust migawki
naciśnięty do połowy, naciśnij przycisk .
●● Pojawi się ikona [ ], a ekspozycja
zostanie zablokowana.
Akcesoria
Filmy
Przed rozpoczęciem fotografowania można blokować ekspozycję oraz
ustawiać osobno ostrość i ekspozycję.
1
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Zmiana metody pomiaru
,
,
Podstawowe informacje
o aparacie
Pomiar
wielosegm.
Pomiar
punktowy
Centr.
ważony
uśredniony
Sprawdza się w typowych warunkach zdjęciowych,
także przy fotografowaniu pod światło. Ekspozycja
jest automatycznie dostosowywana do warunków
zdjęciowych.
Dodatek
Skorowidz
Pomiar jest ograniczony tylko do ramki [ ] (ramki
punktu pomiaru), wyświetlanej na środku ekranu.
Polega na określaniu średniej jasności światła
na całym obszarze obrazu na podstawie obliczeń,
w których przyjmuje się za ważniejszą jasność
środkowej części kadru.
●● To ustawienie jest blokowane
automatycznie po upływie czasu
na timerze pomiarowym.
52
Zmiana czułości ISO
Zdjęcia
Filmy
Wybierz dla czułości ISO ustawienie [AUTO], aby jej wartość była
automatycznie dopasowywana do trybu fotografowania i warunków
zdjęciowych. W przeciwnym razie ustawiaj wyższą wartość ISO w celu
zwiększania czułości lub niższą w celu jej zmniejszania.
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz [ ], a następnie
wybierz żądaną opcję.
Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu
(Automatyczny optymalizator jasności)
Zdjęcia
Filmy
Jasność i kontrast można korygować automatycznie, aby wykluczać
zdjęcia, które są zbyt ciemne lub mają nieodpowiedni kontrast.
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz [ ], a następnie
wybierz żądaną opcję.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
●● Mimo że wybieranie mniejszej czułości ISO może sprzyjać
ograniczaniu ziarnistości obrazu, w niektórych warunkach
powoduje zarazem wzrost ryzyka poruszenia aparatu i rozmycia
fotografowanego obiektu.
●● Podnoszenie czułości ISO powoduje skracanie czasu naświetlania,
co może zmniejszyć ryzyko poruszenia aparatu i rozmycia
fotografowanego obiektu oraz zwiększyć zasięg lampy błyskowej.
Jednak może wówczas wzrosnąć ziarnistość zdjęć.
●● Ta funkcja może się przyczynić do zwiększenia zakłóceń
w niektórych warunkach fotografowania.
●● Jeśli użycie automatycznego optymalizatora jasności powoduje,
że obrazy są zbyt jasne, należy go ustawić na [ ] lub [ ].
●● Obrazy mogą wciąż być zbyt jasne lub efekt korekcji ekspozycji
zbyt słaby po wybraniu ustawienia innego niż [ ], jeśli używane
jest ciemniejsze ustawienie korekty ekspozycji lub korekty ekspozycji
lampy. W przypadku zdjęć z poziomem jasności określonym
przez użytkownika należy nadać tej opcji wartość [ ].
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
53
Balans bieli według wzorca
Kolory zdjęcia
Rejestrowanie naturalnych kolorów (Balans bieli)
Zdjęcia
Filmy
Poprzez regulację balansu bieli można uzyskać większą naturalność barw
fotografowanej scenerii.
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz [ ], a następnie
wybierz żądaną opcję.
Przed użyciem
W przypadku kolorów obrazu, które wyglądają naturalnie w świetle
zastanym, należy wyregulować balans bieli w celu dopasowania go
do źródła światła w miejscu fotografowania. Balans bieli należy ustawić
przy tym samym źródle światła, które oświetla obecną scenerię.
1
Sfotografuj biały przedmiot.
●● Fotografuj z aparatem skierowanym
na arkusz papieru lub inny płaski biały
przedmiot, aby ekran wypełnił się
kolorem białym.
2
Wybierz ikonę [
].
●● Aby wybrać ikonę [ ], wykonaj
czynności podane w podrozdziale
„Rejestrowanie naturalnych kolorów
(Balans bieli)” (= 54).
Auto
Światło
dzienne
Miejsca
ocienione
Pochmurny
dzień
Światło
żarówek
Białe
światło
fluoresc.
Nastawa
własna
Automatyczne ustawianie optymalnego balansu
bieli odpowiednio do warunków zdjęciowych.
Służy do fotografowania w plenerze przy dobrej
pogodzie.
Służy do fotografowania w miejscach zacienionych.
Służy do fotografowania w pochmurny dzień lub
o świcie.
Służy do fotografowania przy oświetleniu zwykłymi
żarówkami.
Służy do fotografowania przy oświetleniu
jarzeniowym o świetle białym.
Służy do ręcznego ustawiania balansu bieli według
wzorca.
3
Wybierz opcję [Ręczny WB
(wg wzorca bieli)].
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Ręczny WB (wg wzorca bieli)].
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
4
Wczytaj dane balansu bieli.
Skorowidz
●● Wybierz zdjęcie wykonane przez siebie
w punkcie 1, a następnie naciśnij
przycisk .
●● Aby powrócić do ekranu fotografowania,
.
naciśnij przycisk
54
●● Fotografowanie białego obiektu, który jest zbyt jasny lub zbyt ciemny,
może uniemożliwić ustawienie prawidłowego balansu bieli.
●● Po wybraniu nieodpowiedniego obrazu na ekranie wczytywania
danych balansu bieli zostanie wyświetlony komunikat. Należy
wtedy wybrać opcję [Anuluj], aby wskazać inny obraz. Wybierając
opcję [OK], można wykorzystać aktualny obraz do wczytania
danych balansu bieli, jednak nie gwarantuje to uzyskania
odpowiedniego balansu bieli.
●● Zastosowanie szarej karty lub reflektora o 18% szarości
(dostępne w sprzedaży) zamiast białego przedmiotu pozwala
osiągnąć dokładniejsze ustawienie balansu bieli.
●● Bieżący balans bieli i powiązane ustawienia nie są uwzględniane
podczas wykonywania zdjęcia białego obiektu.
Ręczne korygowanie balansu bieli
Balans bieli można korygować ręcznie. Regulacja taka przynosi identyczny
efekt jak użycie dostępnych w sprzedaży filtrów do konwersji temperatury
barwowej lub do kompensacji barw.
1
2
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
●● B: niebieski (ang. blue); A: bursztynowy (ang. amber);
M: purpurowy (ang. magenta); G: zielony (ang. green)
●● Jeden poziom korekty kolorów niebieskiego/bursztynowego
odpowiada 5 miredom filtra konwersji temperatury barwowej.
(Mired: jednostka miary temperatury barwowej oznaczająca
gęstość filtra konwersji temperatury barwowej).
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Dostosowanie kolorów (ustawienia stylu)
Zdjęcia
Filmy
Wybierz ustawienia koloru, które dobrze podkreślają sceny lub obiekty.
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz [
], a następnie
wybierz żądaną opcję.
Wprowadź ustawienie.
●● Aby wybrać ustawienie balansu bieli,
wykonaj czynności podane w podrozdziale
„Rejestrowanie naturalnych kolorów
(Balans bieli)” (= 54).
Przed użyciem
●● Skonfigurowany poziom korekty jest zachowywany nawet
po zmianie ustawienia opcji balansu bieli w punkcie 1.
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
●● Za pomocą [
] można nacisnąć przycisk
w celu
określenia kontrastu, nasycenia lub innych ustawień.
Skorowidz
Wprowadź ustawienia zaawansowane.
●● Aby skonfigurować to ustawienie bardziej
szczegółowo, naciśnij przycisk
i dostosuj poziom korekty za pomocą
przycisków / / / .
●● Aby zakończyć ustawianie, naciśnij
przycisk .
55
Zasięg fotografowania i ustawianie
ostrości
Zdjęcia z małej odległości (Makro)
Zdjęcia
Filmy
Aby ograniczyć ustawianie ostrości do obiektów położonych blisko
aparatu, należy włączyć tryb [ ].
●● Naciśnij przycisk
i wybierz [ ].
Fotografowanie w trybie ręcznej regulacji ostrości
Zdjęcia
Jeśli automatyczne ustawienie ostrości okaże się niemożliwe w trybie AF,
należy spróbować ręcznego ustawiania ostrości. Można ustawić ogólną
ogniskową, a następnie nacisnąć spust migawki do połowy, aby aparat
wprowadził optymalną ogniskową, bliską wybranej przez użytkownika.
1
●● Aby zapobiegać drganiom aparatu, spróbuj zamocować go
] (= 34).
na statywie i włączyć w nim tryb [
Wybierz ikonę [
●● Naciśnij przycisk
i wybierz [
].
]
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Ustaw ogólną ogniskową.
●● Korzystając z widocznego na ekranie
wskaźnika MF (1), który podaje odległość
i ogniskową, ustaw ogólną ogniskową za
pomocą przycisków / lub pokrętła ,
a następnie naciśnij przycisk .
3
Przewodnik podstawowy
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
].
●● Na ekranie pojawią się: symbol [
i wskaźnik MF.
2
●● Jeśli używana jest lampa błyskowa, może wystąpić efekt
winietowania.
●● Ikona [ ], która jest wyświetlana w obszarze widocznym na
żółtym pasku poniżej paska powiększenia, zmieni kolor na szary,
a aparat nie ustawi ostrości.
Filmy
Przed użyciem
Dokładnie wyreguluj ostrość.
●● Naciśnij spust migawki do połowy,
aby aparat dokładnie ustawił ostrość
(bezpieczny MF).
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● W celu dokładniejszego ustawienia ostrości zamocuj aparat
na statywie, aby zwiększyć jego stabilność.
●● Aby wyłączyć automatyczne dokładne ustawianie ostrości
następujące po naciśnięciu spustu migawki do połowy, wybierz
kolejno menu [ ] (= 23) > [Bezpieczny MF] > [Wył.].
●● W celu łatwiejszego ręcznego ustawiania ostrości wybierz menu
[ ] (= 23) > [Nastawy wyróżniania MF] > [Wyróżnianie] > [Wł.].
56
Ułatwiona identyfikacja obszaru regulacji ostrości
(Wspomaganie MF)
Kontury obiektów w obszarze regulacji ostrości są wyróżnione kolorem
w celu ułatwienia ręcznego ustawiania ostrości (MF). Można dostosować
kolory i czułość (poziom) wykrywania krawędzi zgodnie z wymaganiami.
1
Przejdź do ekranu ustawień.
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Nastawy wyróżniania MF] > [Wł.].
2
Wprowadź ustawienie.
●● Wybierz element do skonfigurowania,
a następnie wybierz żądaną opcję.
●● Kolory wyświetlane dla wyróżniania MF nie są zapisywane
na zdjęciach.
Przed użyciem
Cyfrowy telekonwerter
Zdjęcia
Filmy
Ogniskowa obiektywu może zostać zwiększona o około 1,6x lub 2,0x.
Umożliwia to ograniczanie zjawiska poruszenia zdjęcia, ponieważ czasy
naświetlania będą krótsze w porównaniu z użyciem samego powiększenia
(w tym powiększenia cyfrowego) w celu uzyskania identycznego
współczynnika powiększenia.
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Pow. cyfrowe], a następnie wybierz
żądaną opcję.
●● Widok zostanie powiększony, a na
ekranie pojawi się współczynnik
powiększenia.
●● Odpowiedni czas naświetlania można uzyskać, przesuwając
dźwignię powiększenia do końca w stronę symbolu
w przypadku maksymalnego zbliżenia lub powiększania
fotografowanego obiektu do takiego samego rozmiaru poprzez
wykonywanie czynności podanych w punkcie 2 w podrozdziale
„Dalsze powiększanie obiektów (powiększenie cyfrowe)”
(= 31).
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
57
Wybieranie obiektów do ustawiania ostrości
(Śledzenie AF)
Wybór metody AF
Zdjęcia
Zdjęcia
Filmy
Filmy
Możesz fotografować po wybraniu w poniższy sposób obiektu, na który
zostanie ustawiona ostrość.
Wybierz metodę automatycznego ustawiania ostrości (AF) dla
fotografowanego obiektu i sceny.
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz [
], a następnie
wybierz żądaną opcję.
1
●● Ustawianie ostrości może trwać dłużej lub być nieprawidłowe,
gdy obiekty są ciemne, brakuje im kontrastu lub w warunkach
dużej jasności.
+Śledzenie
Filmy
●● Po skierowaniu aparatu na obiekt wokół twarzy głównego obiektu
(ustalonego przez aparat) wyświetlana jest biała ramka.
●● Po wykryciu ruchu przez aparat ramki podążają w pewnym zakresie
za przemieszczającymi się obiektami.
●● W przypadku niewykrycia twarzy naciśnięcie spustu migawki do połowy
powoduje wyświetlenie zielonych ramek wokół innych obszarów,
na które jest ustawiona ostrość.
●● Przykładowe sytuacje, w których twarze nie mogą zostać wykryte:
-- Obiekty znajdują się bardzo daleko lub bardzo blisko.
-- Obiekty są zbyt ciemne lub zbyt jasne.
-- Twarze są ustawione profilem do obiektywu lub pod kątem
do niego albo są częściowo zasłonięte.
●● W pewnych sytuacjach jako twarze mogą zostać mylnie rozpoznane
inne obiekty.
Wybierz opcję [Śledzenie AF].
●● Aby wybrać opcję [Śledzenie AF],
wykonaj czynności opisane w podrozdziale
„Wybór metody AF” (=58).
●● Na środku ekranu pojawi się ikona [ ].
2
Zdjęcia
Przed użyciem
Wybierz obiekt, na który chcesz
ustawić ostrość.
●● Skieruj aparat w taki sposób,
aby ikona [ ] znalazła się na
fotografowanym obiekcie.
●● Naciśnij spust migawki do połowy.
Ikona [ ] zostanie zastąpiona przez
niebieską ikonę [ ], która będzie podążać
za obiektem, podczas gdy w aparacie
będzie nieprzerwanie ustawiana ostrość
i ekspozycja (Servo AF; = 59).
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Naciśnij do końca spust migawki w celu
wykonania zdjęcia.
●● Opcja [Działanie AF] (= 59) jest ustawiona na [Servo AF]
i nie można jej zmienić.
●● Śledzenie może być niemożliwe, gdy obiekty są zbyt małe lub
poruszają się za szybko albo gdy kolor lub jasność obiektu są
zbyt zbliżone do koloru lub jasności tła.
●● Tryb [ ] jest niedostępny.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Podczas fotografowania w trybie [
] (= 56) naciśnij przycisk
i przytrzymaj go przez co najmniej sekundę.
58
Centrum
Zdjęcia
Filmy
Na środku ekranu wyświetlany jest jeden punkt AF. Zapewnia to niezawodne
ustawianie ostrości.
●● Aby wykadrować zdjęcia, w których fotografowane obiekty
znajdują się na brzegu lub w rogu kadru, skieruj najpierw aparat
w taki sposób, aby objąć fotografowany obiekt punktem AF,
a następnie przytrzymaj spust migawki naciśnięty do połowy.
Trzymając spust migawki naciśnięty do połowy, skomponuj ujęcie
zgodnie ze swoim zamysłem, a następnie naciśnij spust migawki
do końca (blokowanie ostrości).
Przed użyciem
Fotografowanie przy użyciu funkcji Servo AF
Zdjęcia
Filmy
Ten tryb pomaga unikać nieudanych zdjęć poruszających się obiektów,
ponieważ działając w nim, aparat nieprzerwanie ustawia ostrość na
obiekcie i reguluje ekspozycję, dopóki tylko użytkownik trzyma spust
migawki naciśnięty do połowy.
1
Wprowadź ustawienie.
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz kolejno opcje
[ONE SHOT] > [SERVO].
2
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Ustaw ostrość.
●● Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu
migawki do połowy ostrość i ekspozycja
zostaną ustawione na obszarze
z niebieskimi punktami AF.
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
●● Ekspozycja nie jest blokowana w trybie Servo AF po naciśnięciu
spustu migawki do połowy, ale jest ustalana w momencie
wykonywania zdjęcia, niezależnie od ustawienia trybu pomiaru
(= 52).
●● W zależności od odległości od obiektu i szybkości ruchu obiektu
aparat może nie być w stanie osiągnąć poprawnej ostrości.
Dodatek
Skorowidz
59
Zmiana ustawienia ostrości
Fotografowanie przy użyciu funkcji blokowania AF
Zdjęcia
Filmy
Można zmienić domyślne działanie aparatu polegające na ciągłym
ustawianiu ostrości na obiekcie, na jaki jest nakierowany, nawet gdy
spust migawki nie jest naciśnięty. Zamiast tego można ograniczyć
ustawianie ostrości przez aparat do chwili, gdy spust migawki jest
naciśnięty do połowy.
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Ciągły AF] > [Wyłącz].
Zdjęcia
Filmy
Ostrość można zablokować. Po zablokowaniu ostrości ogniskowa
nie zmienia się nawet po zdjęciu palca ze spustu migawki.
1
Zablokuj ostrość.
Wyłącz
Pomaga unikać przegapiania okazji do rejestrowania
zdjęć, ponieważ aparat nieprzerwanie ustawia ostrość
na fotografowanych obiektach, aż do chwili naciśnięcia
spustu migawki do połowy.
Umożliwia oszczędzanie energii, gdyż ustawianie
ostrości przez aparat nie odbywa się bez przerwy.
Może to jednak opóźnić ustawianie ostrości.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
●● Trzymając spust migawki naciśnięty
do połowy, naciśnij przycisk .
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
●● Ostrość zostaje zablokowana, a na
]
ekranie pojawiają się: symbol [
i wskaźnik MF.
Inne tryby fotografowania
●● Aby odblokować ostrość, zwolnij spust
migawki, naciśnij ponownie przycisk
i wybierz ikonę [ ] lub [ ].
Włącz
Przed użyciem
2
Skomponuj kadr i zrób zdjęcie.
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
60
Wymuszone wyłącz. błysku
Lampa błyskowa
Służy do fotografowania bez lampy błyskowej.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Zmiana trybu lampy błyskowej
Zdjęcia
Filmy
Można zmienić tryb lampy błyskowej w celu dopasowania go
do fotografowanej scenerii.
●● Naciśnij przycisk
Przed użyciem
i wybierz tryb błysku.
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Aut. wyzwalanie błysku
Lampa błyskowa zostanie automatycznie włączona w przypadku słabego
oświetlenia.
Wymuszone włącz. błysku
Lampa błyskowa działa przy każdym wykonywanym zdjęciu.
Błysk i długi czas naświetlania
Lampa błyskowa oświetla główny obiekt (np. osoby) podczas fotografowania
z dłuższym czasem naświetlania, aby zwiększyć jasność tła znajdującego
się poza zasięgiem lampy.
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● W trybie [ ] należy zamocować aparat na statywie lub unieruchomić
go w inny sposób, aby zapobiec drganiom. Ponadto przy korzystaniu
ze statywu lub unieruchamianiu aparatu w inny sposób należy
wybrać dla opcji [Stabilizacja] ustawienie [Wył.] (= 37).
●● W trybie [ ] nawet w przypadku uaktywnienia lampy błyskowej
należy się upewnić, że główny obiekt nie poruszy się do czasu
zakończenia emisji dźwięku migawki.
61
Ustawianie kompensacji mocy błysku
Fotografowanie przy użyciu funkcji blokowania FE
Zdjęcia
Filmy
Podobnie jak w przypadku zwykłej kompensacji ekspozycji (= 52) moc
błysku można regulować w przedziale od –2 do +2 stopni z dokładnością
do 1/3 stopnia.
●● Skonfiguruj ustawienie, wybierając menu
[ ] (= 23) > [Nastawy błysku] >
[Korekta ekspozycji z lampą].
●● Na ekranie pojawi się ustawiony poziom
korekty.
●● Gdy występuje ryzyko prześwietlenia zdjęcia wykonywanego
z użyciem lampy błyskowej, aparat przeprowadza automatyczną
regulację czasu naświetlania lub wartości przysłony, aby
zapobiec nadmiernemu naświetleniu najjaśniejszych obszarów
kadru i ustawić optymalną ekspozycję. Można jednak wyłączyć
automatyczną regulację wartości przysłony i czasu naświetlania,
wybierając kolejno menu [ ] (= 23) > [Nastawy błysku] >
[Bezpieczna FE] > [Wył.].
Zdjęcia
Filmy
Zachowaj poziom ilości światła.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
1
Podnieś lampę błyskową i ustaw ją
na [ ] lub [ ] (= 61).
Podstawowe informacje
o aparacie
2
Zapisz poziom ilości światła.
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
●● Nakieruj aparat na fotografowany obiekt,
aby zrobić zdjęcie z zablokowaną
ekspozycją. Trzymając spust migawki
naciśnięty do połowy, naciśnij przycisk .
●● Lampa błyskowa zostanie uaktywniona,
pojawi się okrąg wskazujący zakres
pomiaru i symbol [ ], wskazujący
zachowanie poziomu ilości światła.
3
Skomponuj kadr i zrób zdjęcie.
●● FE: moc błysku (ang. Flash Exposure)
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
62
Przed użyciem
Inne ustawienia
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Zmiana ustawień funkcji stabilizacji obrazu
Zdjęcia
Filmy
Stabilizację obrazu możesz pozostawiać wyłączoną aż do chwili
wykonywania zdjęcia.
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Ustaw. stab.] > [Stabilizacja] >
[Przy zdjęciu].
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
●● Jeśli stabilizacja obrazu nie może zapobiec poruszeniu zdjęcia,
należy zamocować aparat na statywie lub unieruchomić go
w jakiś inny sposób. W takim przypadku wybierz dla opcji
[Stabilizacja] ustawienie [Wył.].
●● Ustawienie jest zmieniane na [Wł.] podczas nagrywania filmu.
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
63
Określone czasy naświetlania (Tryb Tv)
Zdjęcia
Tryby Tv, Av i M
Filmy
Przed fotografowaniem można samodzielnie ustawić czas naświetlania
w przedstawiony poniżej sposób. Aparat automatycznie dostosowuje
wartość przysłony do wybranego czasu naświetlania.
1
2
Wykonywanie ciekawszych, bardziej wyrafinowanych zdjęć oraz
dostosowywanie aparatu do własnego stylu fotografowania
Włącz tryb
.
Ustaw czas naświetlania.
●● Ustaw czas naświetlania za pomocą
pokrętła .
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
●● Instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale mają zastosowanie
do aparatu działającego w odpowiednim trybie.
●● W warunkach wymagających dłuższych czasów naświetlania,
zanim ponownie uzyskasz możliwość fotografowania, może
upłynąć chwila, w czasie której aparat będzie przetwarzał
zdjęcia w celu redukcji szumów.
●● W przypadku fotografowania z długimi czasami naświetlania
i przy użyciu statywu należy dla opcji [Stabilizacja] wybrać
ustawienie [Wył.] (= 37).
●● Maksymalny czas naświetlania w przypadku użycia lampy
błyskowej wynosi 1/2000 s. W przypadku ustawienia krótszego
czasu aparat przed rozpoczęciem fotografowania automatycznie
wprowadzi wartość 1/2000 s.
●● Po ustawieniu czasu naświetlania 1,3 s lub dłuższego czułość
ISO przybiera wartość [100] i nie można jej zmienić.
●● Jeśli po naciśnięciu spustu migawki do połowy nie można
uzyskać standardowej ekspozycji, wartości czasu naświetlania
i przysłony migają na biało. W takiej sytuacji należy zmieniać czas
naświetlania aż wartość przysłony będzie wyświetlana na biało.
●●
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
: wartość czasu (ang. Time value)
64
Określone wartości przysłony
(Tryb Av)
Zdjęcia
Filmy
Przed fotografowaniem można samodzielnie ustawić wartość przysłony
w sposób przedstawiony poniżej. Aparat automatycznie dostosowuje
czas naświetlania do wybranej wartości przysłony.
1
2
Włącz tryb
Przed użyciem
Określone czasy naświetlania
i wartości przysłony (Tryb M)
.
Ustaw wartość przysłony.
●● Ustaw wartość przysłony za pomocą
pokrętła .
●● Jeśli po naciśnięciu spustu migawki do połowy nie można
uzyskać standardowej ekspozycji, wartość czasu naświetlania
miga na biało. W takiej sytuacji należy zmieniać wartość
przysłony aż czas naświetlania będzie wyświetlany na biało.
: wartość przysłony (ang. aperture value), która odnosi się
do wielkości otworu przysłony wewnątrz obiektywu.
●● Aby automatycznie ustawić czas naświetlania i wartość przysłony
/
,
oraz włączyć standardową ekspozycję w trybach
nawet w niekorzystnych warunkach ekspozycji, wybierz menu
[ ] (= 23) > [Bezpiecznik] > [Włącz].
Zdjęcia
Przewodnik podstawowy
Filmy
Dzięki wykonywaniu poniższych czynności przed fotografowaniem
można samodzielnie ustawić czas naświetlania i wartość przysłony
w celu uzyskania zaplanowanej ekspozycji.
1
2
3
Włącz tryb
.
Ustaw czułość ISO (= 53).
Wprowadź ustawienie.
●● Naciśnij przycisk , wybierz czas
naświetlania (1) lub wartość przysłony
(2) i wprowadź określone ustawienie
za pomocą pokrętła .
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
●● Po ustawieniu czasu naświetlania 1,3 s lub dłuższego czułość
ISO przybiera wartość [100] i nie można jej zmienić.
opcja trybu automatycznego
jest niedostępna.
●● W trybie
Akcesoria
Dodatek
●●
Skorowidz
65
●●
: Ręcznie
●● Standardowa ekspozycja jest obliczana odpowiednio do wybranej
metody pomiaru światła (= 52).
●● Po ustaleniu czułości ISO, naciskając spust migawki do połowy
można porównać określoną wartość (wskazaną przez pozycję
ruchu znacznika poziomu ekspozycji) ze standardowym poziomem
ekspozycji. Gdy różnica w stosunku do standardowej ekspozycji
przekracza 3 stopnie, wyznacznik poziomu ekspozycji jest
wyświetlany w formie ikony [ ] lub [ ].
●● Po ustawieniu czasu naświetlania i wartości przysłony poziom
ekspozycji może ulec zmianie, jeśli użytkownik zmodyfikuje
współczynnik powiększenia lub kompozycję ujęcia.
●● Po ustaleniu czułości ISO jasność ekranu może się zmieniać
w zależności od wprowadzonego przez użytkownika ustawienia
czasu naświetlania i wartości przysłony. Jasność ekranu pozostanie
jednak stała, gdy lampa błyskowa jest podniesiona, a aparat
działa w trybie [ ].
●● Wartość ekspozycji może być inna od oczekiwanej, jeżeli czułość
ISO jest ustawiona jako [AUTO], ponieważ jest ona ustawiana
pod kątem zapewnienia standardowej wartości ekspozycji
względem określonej czułości ISO i wartości przysłony.
●● Automatyczny optymalizator jasności może wpływać na
pozostawić automatyczny
jasność obrazu. Aby w trybie
optymalizator jasności wyłączony, należy dodać symbol [ ]
do opcji [Wył.podczas eksp.ręczn.] na ekranie ustawień Autom.
optymalizator jakości.
●● Aby ustawić ekspozycję po ustawieniu czułości ISO na [AUTO],
należy wybrać poziom na pasku korygowania ekspozycji.
Przed użyciem
Ustawianie siły błysku
Zdjęcia
W trybach
/
mocy błysku.
/
Filmy
można wybrać jeden z trzech poziomów
1
2
Włącz tryb
/
/
.
Wprowadź ustawienie.
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Nastawy błysku] > [Tryb błysku] >
[Ręcznie] i skonfiguruj [Ilość światła].
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
66
Przed użyciem
Wyświetlanie
Zdjęcia
Filmy
Zarejestrowane zdjęcia lub filmy można wyświetlać na ekranie w poniższy
sposób.
Tryb odtwarzania
Przyjemne oglądanie zdjęć oraz przeszukiwanie ich i edytowanie na wiele
sposobów
●● Aby przygotować aparat do tych czynności, naciśnij przycisk
w celu włączenia trybu odtwarzania.
●● Wyświetlanie i edycja zdjęć, których nazwy zostały zmienione
za pomocą komputera lub które były już modyfikowane przy jego
użyciu albo zostały wykonane innym aparatem, może okazać się
niemożliwe.
1
Przełącz na odtwarzanie.
●● Naciśnij przycisk
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
.
Inne tryby fotografowania
2
Wybierz zdjęcia.
Tryb P
●● Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie,
naciśnij przycisk lub obróć pokrętło
w lewo. Aby wyświetlić następne zdjęcie,
naciśnij przycisk lub obróć pokrętło
w prawo.
●● Aby szybko przeglądać zdjęcia za
pomocą przycisków / , należy je
dodatkowo przytrzymać po naciśnięciu.
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
●● Filmy są oznaczone ikoną [
Naciśnij przycisk .
].
Dodatek
Skorowidz
67
3
Odtwórz filmy.
●● Wybierz ikonę [ ] i naciśnij przycisk
●● Do regulacji głośności służą przyciski
używane podczas odtwarzania.
.
/
●● Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie,
naciśnij przycisk .
●● Po zakończeniu filmu pojawi się
].
ikona [
●● Aby przełączyć aparat z trybu fotografowania do trybu odtwarzania,
naciśnij spust migawki do połowy.
●● Aby po przejściu do trybu odtwarzania wyświetlić ostatnio oglądane
] (= 23) > [Wyśw.od ost.ogląd.] >
zdjęcie, wybierz menu [
[Wyłącz], co spowoduje wyświetlenie po włączeniu aparatu
ostatniego zdjęcia oglądanego przed rozpoczęciem odtwarzania.
Przed użyciem
Przełączanie trybów wyświetlania
Zdjęcia
Filmy
Naciśnij przycisk , aby wyświetlić na ekranie inne informacje lub ukryć
widoczne informacje. Szczegóły dotyczące wyświetlanych informacji można
znaleźć w podrozdziale „Odtwarzanie (Ekran informacji szczegółowych)”
(= 120).
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Brak ekranu informacyjnego
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Ekran informacji podstawowych
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Ekran informacji szczegółowych
Dodatek
Skorowidz
Ekran informacji szczegółowych 2
68
Ostrzeżenie o prześwietleniu (dla najjaśniejszych
obszarów zdjęcia)
Zdjęcia
Filmy
Najjaśniejsze obszary zdjęcia, które zostały prześwietlone,
migają na ekranie informacji szczegółowych (= 68).
Filmy
●● Wykres na ekranie informacji
szczegółowych (= 68) to histogram,
który ilustruje rozkład jasności na zdjęciu.
Oś pozioma odnosi się do stopnia jasności,
a oś pionowa wskazuje, jak duża część
zdjęcia osiąga dany poziom jasności.
Histogram umożliwia sprawdzanie
ekspozycji.
Ekran informacji GPS
Zdjęcia
Filmy
●● Rejestrowane zdjęcia i filmy można
uzupełniać o znaczniki geograficzne
z użyciem informacji GPS (np. długości
i szerokości geograficznej oraz wysokości
nad poziomem morza) pochodzących
ze smartfona obsługującego połączenia
Bluetooth (= 86). Informacje te można
wyświetlać na ekranie informacyjnym GPS.
●● Długość geograficzna, szerokość
geograficzna, wysokość nad poziomem
morza i czas UTC (data i godzina rejestracji)
są wyświetlane kolejno od góry.
●● Ekran informacyjny GPS jest niedostępny w przypadku zdjęć,
które nie zawierają tych informacji.
●● W przypadku elementów niedostępnych w smartfonie lub
zapisanych nieprawidłowo zamiast wartości numerycznych
wyświetlane są znaki [---].
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Rejestrowanie wysłanych obrazów
Histogram
Zdjęcia
Przed użyciem
●● UTC: skoordynowany czas uniwersalny (ang. Coordinated
Universal Time), który jest zasadniczo odpowiednikiem czasu
Greenwich.
Obrazy wysłane do smartfona lub komputera są oznaczone ikoną tego
urządzenia.
Wyświetlanie krótkich filmów utworzonych
podczas wykonywania zdjęć (Przegląd filmowy)
Zdjęcia
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Filmy
Przeglądy filmowe nagrane automatycznie w trybie
(= 28) w danym
dniu wykonywania zdjęć można wyświetlać w poniższy sposób.
1
Podstawowe informacje
o aparacie
Wybierz zdjęcie.
●● Wybierz zdjęcie oznaczone
ikoną [
].
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
2
Odtwórz przegląd filmowy.
●● Na ekranie szybkiego sterowania (= 23)
wybierz opcję [ ].
Dodatek
Skorowidz
●● Rozpocznie się odtwarzanie od początku
filmu nagranego automatycznie w danym
dniu wykonywania zdjęć.
●● Po chwili ikona [
] zniknie z monitora aparatu, jeśli został
w nim wyłączony ekran informacyjny (= 68).
69
Przed użyciem
Znajdowanie zdjęć spełniających warunki filtra
Przeglądanie i filtrowanie zdjęć
Zdjęcia
Aby szybko znaleźć zdjęcia na zapełnionej nimi karcie pamięci, można
przefiltrować widok fotografii z użyciem warunków danego filtra. Można
również chronić i usuwać grupy wybranych zdjęć jednocześnie.
Nawigowanie wśród zdjęć wyświetlanych
w postaci miniatur
Zdjęcia
Filmy
Dzięki wyświetlaniu wielu zdjęć w postaci miniatur można szybko
odnajdywać poszukiwane fotografie.
1
Wyświetl zdjęcia w postaci miniatur.
●● Aby wyświetlić zdjęcia w postaci miniatur,
przesuń dźwignię powiększenia w stronę
symbolu
. Ponowne przesunięcie
dźwigni w tę samą stronę pozwala
zwiększyć liczbę widocznych zdjęć.
●● Aby wyświetlić mniejszą liczbę zdjęć,
przesuń dźwignię powiększenia w stronę
symbolu . Liczba zdjęć zmniejsza się
po każdorazowym poruszeniu dźwignią.
2
Filmy
Wybierz zdjęcie.
●● Wybierz zdjęcie, używając pokrętła
lub przycisków / / / .
●● Wokół wybranego zdjęcia pojawia się
pomarańczowa ramka.
●● Aby obejrzeć wybrane zdjęcie w trybie
wyświetlania pojedynczych zdjęć,
naciśnij przycisk .
Ocena
Wyświetlanie ocenionych zdjęć.
Data
Wyświetlanie zdjęć wykonanych w określonym dniu.
Folder
Ochrona
Rodzaj pliku
Wyświetlanie zdjęć znajdujących się w konkretnym
folderze.
Wyświetla chronione lub niechronione zdjęcia na
karcie pamięci.
Wyświetlanie [
w trybie
.
1
Zdjęcia], [
Filmy] lub migawek
Wybierz warunek wyszukiwania.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz opcję [ ].
Funkcje bezprzewodowe
●● Naciskaj przyciski / , aby nawigować
między opcjami, i przyciski / ,
aby wybierać ustawienia.
Menu ustawień
●● Na koniec naciśnij przycisk
2
Akcesoria
.
Wyświetl zdjęcia z użyciem filtra.
●● Zdjęcia spełniające warunki będą
wyświetlane w żółtych ramkach. Aby
wyświetlać tylko te zdjęcia, naciskaj
przyciski / lub obracaj pokrętłem .
Dodatek
Skorowidz
●● Aby anulować wyświetlanie zdjęć
z użyciem filtrów, wybierz [ ]
w punkcie 1 i naciśnij przycisk .
●● Jeśli dla danych warunków aparat nie znalazł żadnych
spełniających je zdjęć, warunki te będą niedostępne.
70
●● Aby skasować wyszukiwanie, naciśnij przycisk
na ekranie
ustawień.
możesz również chronić wszystkie
●● Po naciśnięciu przycisku
wybrane obrazy wyświetlane w żółtych ramkach, oceniać je oraz
wykonywać inne działania.
●● Jeśli poddasz zdjęcia edycji i zapiszesz je jako nowe, zostanie
wyświetlony odpowiedni komunikat i znalezione zdjęcia nie będą
już wyświetlane.
]>
●● Te same operacje są dostępne po wybraniu menu [
[Ustaw kryteria wyszukiwania].
Przed użyciem
Opcje wyświetlania zdjęć
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Powiększanie zdjęć
Zdjęcia
1
Filmy
Powiększ zdjęcie.
●● Zdjęcie można również powiększać,
przesuwając dźwignię powiększenia
w stronę symbolu . Przytrzymanie
naciśniętej dźwigni powiększenia umożliwia
powiększanie zdjęć do maksymalnego
współczynnika (około 10x).
●● Przybliżone położenie wyświetlanego
obszaru (1) jest wskazywane dla lepszej
orientacji.
●● Aby pomniejszyć zdjęcie, przesuń
dźwignię powiększenia w stronę
. Przytrzymując go w tym
symbolu
położeniu, można powrócić do ekranu
wyświetlania pojedynczych zdjęć.
2
W razie potrzeby zmieniaj położenie
wyświetlanego obszaru i przełączaj
zdjęcia.
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Położenie wyświetlanego obszaru można
zmieniać za pomocą przycisków / / / .
●● Powiększone zdjęcia można przełączać
za pomocą pokrętła .
71
Wyświetlanie pokazów przezroczy
Zdjęcia
Filmy
Zdjęcia zapisane na karcie pamięci można wyświetlać automatycznie
w sposób przedstawiony poniżej.
●● Wybierz menu [
[Pokaz przezr.].
Przed użyciem
Ochrona zdjęć
] (= 23) >
Zdjęcia
Warto chronić ważne zdjęcia, aby zapobiegać ich przypadkowemu
usunięciu (= 74).
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz opcję [
] > [Włącz].
●● Aby uruchomić pokaz przezroczy,
wybierz opcję [Start].
●● Po zastosowaniu ochrony zostanie
wyświetlony komunikat [ ].
●● Po wybraniu opcji [Nastawy] można
skonfigurować czas wyświetlania
każdego zdjęcia, powtarzanie pokazu
slajdów i efekt przejścia między zdjęciami.
powoduje
●● Naciśnięcie przycisku
zatrzymanie pokazu przezroczy.
Filmy
●● Aby anulować ochronę, powtórz tę
procedurę i wybierz opcję [Wyłącz].
●● Chronione zdjęcia na karcie pamięci zostaną usunięte
w przypadku jej sformatowania (= 102).
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
●● Podczas pokazu przezroczy funkcje oszczędzania energii
w aparacie (= 101) są wyłączone.
●● Chronionych zdjęć nie można usuwać za pomocą dostępnej
w aparacie funkcji kasowania. Aby usuwać je w ten sposób,
należy najpierw anulować ochronę.
Menu ustawień
Akcesoria
Ochrona wielu zdjęć
●● Aby wstrzymać lub wznowić pokaz przezroczy, naciśnij
przycisk .
●● Podczas wyświetlania można przełączać zdjęcia za pomocą
przycisków / lub pokrętła . Aby skorzystać z szybkiego
przewijania do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj
przyciski / .
●● Podczas wyświetlania z użyciem filtra (= 70) widoczne są
tylko zdjęcia, które spełniają warunki wyszukiwania.
Funkcje bezprzewodowe
Dodatek
Można wybrać wiele zdjęć i chronić je jednocześnie.
Skorowidz
Określanie sposobu wyboru
1
Przejdź do ekranu ustawień.
●● Wybierz menu [
] (= 23) >
[Ochrona obrazów].
72
2
Określ sposób wyboru.
●● Wybierz odpowiednią pozycję.
Wybieranie zakresu
Przed użyciem
1
Wybierz opcję [Wybierz zakres].
●● Wybierz menu [
] (= 23) >
[Ochrona obrazów] > [Wybierz zakres].
Wybieranie pojedynczych zdjęć
1
2
.
Wybierz opcję [Wybierz obrazy].
Wybierz zdjęcie.
●● Komunikat [ ] jest wyświetlany
po wybraniu obrazu i naciśnięciu
przycisku .
●● Aby anulować wybór, naciśnij ponownie
przycisk . Ikona [ ] zniknie z ekranu.
●● Aby wybrać inne zdjęcia, powtarzaj
powyższą procedurę.
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
●● Wybierz menu [
] (= 23) >
[Ochrona obrazów] > [Wybierz obrazy].
2
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Wybierz zdjęcie początkowe.
●● Wybierz obraz i naciśnij przycisk
Przewodnik podstawowy
Tryb P
3
Wybierz zdjęcie końcowe.
●● Wybierz obraz i naciśnij przycisk
Tryby Tv, Av i M
.
●● Obrazy w określonym zakresie są teraz
chronione.
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
73
Wybieranie wszystkich zdjęć naraz
1
Wybierz opcję [Wszystkie obrazy
w folderze] lub [Wszystkie obrazy
na karcie].
●● Wybierz menu [
] (= 23) >
[Ochrona obrazów].
●● Wybierz opcję [Wszystkie obrazy
w folderze], aby chronić wszystkie
obrazy w folderze, lub [Wszystkie
obrazy na karcie], aby chronić
wszystkie obrazy na karcie pamięci.
2
Włącz ochronę zdjęć.
●● Po wybraniu opcji [Wszystkie obrazy
w folderze] wybierz folder z obrazami
do ochrony.
Przed użyciem
Usuwanie obrazów
Zdjęcia
Filmy
Niepotrzebne zdjęcia można wybierać i usuwać pojedynczo. Należy
przy tym zachować ostrożność, ponieważ usuniętych zdjęć nie można
odzyskać. Chronionych zdjęć nie można jednak usuwać (= 72).
1
Wybierz zdjęcie, które ma zostać
usunięte.
2
Usuń zdjęcie.
●● Naciśnij przycisk
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
.
●● Bieżący obraz zostanie usunięty
po wybraniu polecenia [Usuń].
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Usuwanie wielu obrazów naraz
●● Aby wyłączyć ochronę wszystkich obrazów jednocześnie,
wybierz opcję [Kasuj wybór obrazów w folderze] lub
[Kasuj wybór obrazów na karcie].
Przewodnik podstawowy
Menu ustawień
Można wybierać wiele zdjęć do usunięcia naraz. Należy przy tym
zachować ostrożność, ponieważ usuniętych zdjęć nie można odzyskać.
Chronionych zdjęć nie można jednak usuwać (= 72).
Określanie sposobu wyboru
1
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Przejdź do ekranu ustawień.
●● Wybierz menu [
[Usuwanie obr.].
] (= 23) >
74
2
Określ sposób wyboru.
●● Wybierz odpowiednią pozycję.
Wybieranie zakresu
Przed użyciem
1
Wybierz opcję [Wybierz zakres].
●● Wybierz menu [
] (= 23) >
[Usuwanie obr.] > [Wybierz zakres].
2
Wybieranie pojedynczych zdjęć
1
Wybierz opcję [Wybierz i usuń
obrazy].
●● Wybierz menu [
] (= 23) >
[Usuwanie obr.] > [Wybierz i usuń
obrazy].
2
Wybierz zdjęcie.
●● Komunikat [ ] jest wyświetlany
po wybraniu obrazu i naciśnięciu
przycisku .
Usuń zdjęcia.
●● Naciśnij przycisk
aby wybrać [OK].
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Wybierz zdjęcia.
●● Aby wskazać zdjęcia, wykonaj czynności
podane w punktach 2–3 w podrozdziale
„Wybieranie zakresu” (= 73).
3
Przewodnik podstawowy
,
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
●● Aby anulować wybór, naciśnij ponownie
przycisk . Ikona [ ] zniknie z ekranu.
Menu ustawień
●● Aby wybrać inne zdjęcia, powtarzaj
powyższą procedurę.
Akcesoria
3
Dodatek
Usuń zdjęcia.
●● Naciśnij przycisk
aby wybrać [OK].
,
Skorowidz
75
Wybieranie wszystkich zdjęć naraz
1
Wybierz opcję [Wszystkie obrazy
w folderze] lub [Wszystkie obrazy
na karcie].
●● Wybierz menu [
[Usuwanie obr.].
] (= 23) >
●● Wybierz opcję [Wszystkie obrazy
w folderze], aby usunąć wszystkie
obrazy w folderze, lub [Wszystkie
obrazy na karcie], aby usunąć
wszystkie obrazy na karcie pamięci.
2
Przed użyciem
Obracanie zdjęć
Zdjęcia
Zmiany układu zdjęcia i zapisania go można dokonać w przedstawiony
poniżej sposób.
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz opcję [ ] oraz
kierunek obrotu.
●● Wybierz opcję [ ], aby obrócić
w obraz o 90° w lewo, lub opcję [
aby go obrócić o 90° w prawo.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
],
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Usuń zdjęcia.
●● Po wybraniu opcji [Wszystkie obrazy
w folderze] wybierz folder z obrazami
do usunięcia.
Filmy
●● Obrazy nie są obracane po ustawieniu opcji [Auto-obracanie]
w menu [ ] (= 23) na [Wył.].
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
76
Ocenianie obrazów
Przed użyciem
Edytowanie zdjęć
Zdjęcia
Zorganizuj obrazy, oceniając je w skali od 1 do 5. Wyświetlając tylko
obrazy z określoną oceną, można ograniczyć następujące operacje
do wszystkich obrazów z tą oceną.
●● „Wyświetlanie” (= 67), „Wyświetlanie pokazów przezroczy”
(= 72), „Ochrona zdjęć” (= 72), „Usuwanie obrazów” (= 74),
„Dodawanie zdjęć do zleceń wydruku obrazów (DPOF)” (= 113),
„Dodawanie zdjęć do fotoksiążki” (= 115)
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz opcję [ ] i ocenę.
●● Aby anulować ocenianie, powtórz
].
tę procedurę i wybierz opcję [
Przewodnik podstawowy
Filmy
Przewodnik zaawansowany
●● Zdjęcia można edytować (= 77–= 79), tylko gdy na karcie
pamięci jest wystarczająco dużo wolnego miejsca.
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Zmiana rozmiaru obrazów
Zdjęcia
Filmy
Zapisywanie kopii zdjęć w niższej rozdzielczości.
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz opcję [
] i rozmiar.
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
●● Nie można edytować zdjęć wykonanych w rozdzielczości [ ]
(= 36).
Akcesoria
Dodatek
●● Zmiana rozmiaru zdjęć nie obejmuje zwiększania ich rozdzielczości.
Skorowidz
77
4
Kadrowanie
Zapisz nowe zdjęcie.
●● Wybierz ikonę [ ].
Zdjęcia
Filmy
●● Zdjęcie zostanie zapisane w nowym pliku.
Można zaznaczyć fragment zdjęcia i zapisać go jako oddzielny
plik graficzny.
1
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Wybierz opcję [Kadrowanie].
●● Przycięte zdjęcia będą mieć mniejszą rozdzielczość niż zdjęcia
wyjściowe.
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz opcję [ ].
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
2
Dostosuj ramkę kadrowania.
Tryby Tv, Av i M
●● Wokół fragmentu zdjęcia, który ma zostać
wykadrowany, pojawi się ramka (1).
Tryb odtwarzania
●● Wielkość ramki można zmieniać
za pomocą dźwigni powiększenia.
Funkcje bezprzewodowe
●● Do zmiany położenia ramki służą
przyciski / / / .
Menu ustawień
●● Aby poruszać się między elementami
u góry ekranu (2), obróć pokrętło .
Akcesoria
●● Aby wyprostować obraz, wybierz
opcję [ ].
Dodatek
●● Aby zmienić proporcje ramki, wybierz
].
opcję [
3
Skorowidz
Sprawdź obraz poddany edycji.
●● Wybierz opcję [
], aby wyświetlić
skadrowany obraz.
●● Aby anulować edycję, wybierz [
].
78
Korekta czerwonych oczu
Zdjęcia
Filmy
Aparat może automatycznie korygować zdjęcia, na których występuje
efekt czerwonych oczu. Skorygowane zdjęcie można zapisać w osobnym
pliku.
1
Wybierz opcję [Korekta czer. oczu].
●● Wybierz menu [
] (= 23) >
[Korekta czer. oczu].
2
3
Skoryguj zdjęcie.
.
●● Efekt czerwonych oczu wykryty przez
aparat zostanie skorygowany, a wokół
zmodyfikowanych obszarów zdjęcia
pojawią się ramki.
●● W razie potrzeby możesz powiększać lub
pomniejszać zdjęcia. Wykonaj czynności
podane w podrozdziale „Powiększanie
zdjęć” (= 71).
4
Zdjęcia
Filmy
Zapisz nowe zdjęcie.
●● Zdjęcie zostanie zapisane w nowym pliku.
●● Niektórych zdjęć nie można dokładnie skorygować.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Usuwanie początku/końca filmów
Można przycinać filmy, aby usuwać zbędne fragmenty z początku i końca
(nie dotyczy to przeglądów filmowych (= 28) i migawek wideo (= 49)).
1
2
Wybierz film.
3
Wybierz ikonę [ ].
Odtwórz film.
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz opcję [ ].
Wybierz zdjęcie.
●● Naciśnij przycisk
Przed użyciem
Edytowanie filmów
●● Naciśnij przycisk podczas odtwarzania,
aby uzyskać dostęp do panelu odtwarzania
filmów, a następnie wybierz [ ].
●● Spowoduje to wyświetlenie panelu
i paska edycji filmów.
4
Zaznacz fragmenty do wycięcia.
●● (1) to panel edycji filmów, a (2) to pasek
edycji filmów.
●● Wybierz ikonę [ ] lub [ ].
●● Aby wyświetlić fragmenty, które
można wyciąć (oznaczone na ekranie
symbolem [ ]), przesuwaj symbol [ ]
za pomocą przycisków / lub pokrętła .
W miejscu przycięcia naciśnij przycisk .
●● Po przesunięciu ikony [ ] w inne miejsce niż
zajmowane przez znacznik [ ] w trybie [ ]
zostanie usunięty fragment poprzedzający
najbliższy znacznik [ ] po lewej stronie,
a w trybie [ ] zostanie usunięty fragment
następujący po najbliższym znaczniku [ ]
po prawej stronie.
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
79
5
Zobacz film poddany edycji.
●● Wybierz ikonę [ ], aby odtworzyć film
poddany edycji.
Zapisywanie kadrów filmów 4K jako zdjęć
●● Dany kadr filmu można zapisać jako
zdjęcie, wybierając opcję [ ] na panelu
wyświetlania filmów w punkcie 3,
„Usuwanie początku/końca filmów”
(= 79).
●● Aby ponownie edytować film, powtórz
czynności podane w punkcie 4.
●● Aby anulować edycję, naciśnij
.
przycisk
6
●● Wybierz [ ], a następnie opcję [Nowy plik].
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Inne tryby fotografowania
Zmniejszanie rozmiaru plików
Tryb P
Rozmiar plików z filmami można zmniejszyć, kompresując je w poniższy
sposób.
●● Na ekranie widocznym w punkcie 4
w podrozdziale „Usuwanie początku/końca
filmów” (= 79) wybierz ikonę [ ],
a następnie wybierz opcję [Nowy plik].
●● Film zostanie zapisany w nowym pliku.
●● Wybierz opcję [Skompr. i zapisz].
●● Aby zastąpić oryginalny film filmem przyciętym, wybierz
w punkcie 6 opcję [Zastąp]. W takim przypadku oryginalny film
zostanie usunięty.
●● Jeśli brakuje wolnego miejsca na karcie pamięci, dostępna będzie
tylko opcja [Zastąp].
●● Filmy mogą nie zostać zapisane, jeśli w trakcie zapisywania
wyczerpie się akumulator.
●● W związku z tym zaleca się, aby podczas edycji filmów korzystać
z całkowicie naładowanego akumulatora.
Przewodnik podstawowy
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Zapisz film poddany edycji.
●● Wybierz opcję [Zap. bez komp.].
Przed użyciem
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Przed kompresją
,
,
,
,
Po kompresji
Dodatek
Skorowidz
●● Po wybraniu opcji [Zastąp] nie można zapisywać edytowanych
filmów w skompresowanym formacie.
80
5
Edytowanie przeglądów filmowych
Zdjęcia
Filmy
Potwierdź usuwanie.
●● Fragment filmowy zostaje usunięty,
a film zastąpiony skróconą wersją.
W razie potrzeby można usuwać poszczególne rozdziały (nagrania; = 28)
zarejestrowane w trybie
. Należy przy tym zachować ostrożność,
ponieważ usuniętych fragmentów filmowych nie można odzyskać.
1
Wybierz zdjęcie.
●● Wybierz zdjęcie oznaczone
ikoną [
].
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
●● Albumy utworzone podczas nagrywania migawek wideo również
można edytować. Nie można edytować albumów utworzonych
] > [Utwórz album]
z użyciem opcji [
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
2
Odtwórz przegląd filmowy.
Tryby Tv, Av i M
●● Na ekranie szybkiego sterowania
(= 23) wybierz opcję [ ].
Tryb odtwarzania
●● Rozpocznie się odtwarzanie od początku
filmu nagranego automatycznie w danym
dniu wykonywania zdjęć.
Funkcje bezprzewodowe
3
Wybierz fragment filmowy
do usunięcia.
●● Aby wyświetlić panel wyświetlania filmów,
naciśnij przycisk .
●● Wybierz ikonę [ ] lub [ ] i naciśnij
przycisk , aby wybrać fragment filmowy.
4
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Wybierz ikonę [ ].
81
Łączenie migawek wideo
Zdjęcia
Filmy
[ ] Uporządkuj migawki
wideo
Krótkie migawki wideo możesz połączyć w nowy film (album).
1
Przejdź do ekranu edytowania.
●● Wybierz menu [
[Utwórz album].
2
[ ] Usuń migawkę
wideo
] (= 23) >
Określ migawki wideo.
3
Edytuj album.
●● Zostaną wyświetlone migawki wideo
w filmie wybranym w punkcie 2.
●● Wybierz element w menu edycji u dołu
i naciśnij przycisk .
●● Wzdłuż górnej części ekranu wybierz
migawki wideo do edycji i edytuj je
w razie potrzeby.
[ ] Odtwórz migawkę
wideo
Odtwórz wybraną migawkę wideo.
[ ] Zakończ edycję
Zakończ edycję albumu.
,
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
4
●● Wybierz film (istniejący album) i naciśnij
przycisk .
●● Po zakończeniu naciśnij przycisk
aby zakończyć wybór filmu.
Uporządkuj migawki wideo. Wybierz
migawkę wideo, którą chcesz przesunąć,
i naciśnij przycisk . Aby ją przesunąć,
użyj przycisków / .
Wybierz migawki wideo, które chcesz
wykluczyć z nowego albumu. Migawki wideo
oznaczone ikoną [ ] nie będą uwzględniane
w nowym albumie, ale też nie zostaną usunięte
z oryginalnego albumu.
Zakończ edycję.
●● Naciśnij przycisk
, aby powrócić
do menu edycji, i wybierz [ ],
aby zakończyć edycję.
5
Zapisz album.
●● Wybierz opcję [Zapisz].
●● Aby dodać tło muzyczne, wybierz opcję
[Muzyka w tle].
●● Wybierz opcję [Podgląd], aby wyświetlić
podgląd edytowanego albumu.
●● Po zapisaniu albumu zostanie
wyświetlony ekran odtwarzania.
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Nie można edytować albumów utworzonych z użyciem opcji
[Utwórz album].
82
Dostępne funkcje bezprzewodowe
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Funkcje bezprzewodowe
(1) Podłącz do smartfona
(3) Drukowanie z drukarki Wi-Fi
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Bezprzewodowe przesyłanie zdjęć z aparatu do różnych zgodnych z nim
urządzeń oraz korzystanie za jego pośrednictwem z usług sieci Web
Inne tryby fotografowania
Tryb P
●● Przed skorzystaniem z funkcji komunikacji bezprzewodowej
należy zapoznać się z podrozdziałem „Zalecenia dotyczące
funkcji bezprzewodowych” (= 127).
Tryby Tv, Av i M
(2) Przesłanie obrazów za pomocą
programu Image Transfer Utility 2
(1)
(CANON iMAGE GATEWAY)
(4) Przesyłanie do usługi sieci Web
Podłącz do smartfona (= 85, = 87)
Umożliwia zdalne kontrolowanie aparatu i przeglądanie obrazów
za pomocą połączenia Wi-Fi z zastosowaniem dedykowanej aplikacji
Camera Connect na smartfonie lub tablecie.
Po połączeniu za pomocą Bluetooth® do obrazów można również
dodawać znaczniki geograficzne i korzystać z innych funkcji*.
Dla wygody w niniejszej instrukcji smartfony, tablety oraz inne zgodne
urządzenia są zbiorczo nazywane smartfonami.
* Technologia Bluetooth z niskim zużyciem energii (zwana dalej Bluetooth)
(2) Wysyłanie obrazów za pomocą narzędzia Image Transfer Utility 2
(= 92)
Aplikacja Image Transfer Utility 2 służy do przesyłania obrazów
do komputera podłączonego do sieci Wi-Fi.
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
(3) Drukuj na drukarce Wi-Fi (= 93)
Obrazy można drukować za pomocą połączenia Wi-Fi i drukarek
zgodnych z technologią PictBridge (wireless LAN).
(4)
Przekaż do serwisu internet. (= 95)
Obrazy można przesyłać przyjaciołom i rodzinie w mediach społecznościowych lub za pomocą usługi online CANON iMAGE GATEWAY dostępnej
dla klientów Canon po zarejestrowaniu się (bezpłatnie).
83
Przygotowanie do użycia funkcji
bezprzewodowych
Najpierw należy się przygotować do użycia funkcji bezprzewodowych.
Przygotowanie aparatu
1
Naciśnij przycisk
.
●● Jeśli ekran ustawień bezprzewodowych
nie jest widoczny po naciśnięciu przycisku
, naciśnij ponownie przycisk .
2
●● Transmisję sygnału Wi-Fi i Bluetooth można wyłączyć
w następujący sposób.
-- Wi-Fi: Wybierz menu [ ] (= 23) > [Ustawienia komun.
bezprzew.] > [Ustawienia Wi-Fi], a dla opcji [Wi-Fi] wybierz
[Wyłącz].
-- Bluetooth: Wybierz menu [ ] (= 23) > [Ustawienia komun.
bezprzew.] > [Funkcja Bluetooth], a dla opcji [Funkcja Bluetooth]
wybierz [Wyłącz].
●● Nick aparatu można zmienić w menu [ ] (= 23) > [Ustawienia
komun. bezprzew.] > [Nick].
Zarejestruj [Nick].
●● Wybierz [OK] na następnym ekranie,
aby powrócić do menu ustawień funkcji.
●● Nicki mają od 1 do 8 znaków i można je
później zmieniać.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Przygotowanie smartfonów
●● Przed połączeniem smartfona z aparatem należy zainstalować w nim
specjalną bezpłatną aplikację Camera Connect.
●● Szczegółowe informacje dotyczące tej aplikacji (obsługiwane smartfony
i uwzględnione funkcje) są dostępne w witrynie firmy Canon w sieci Web.
●● Wyświetlanie nicka można zmieniać
za pomocą przycisku
.
Przed użyciem
●● Aplikację Camera Connect można pobrać ze sklepu Google Play
lub App Store. Dostęp do sklepów Google Play lub App Store można
uzyskać za pomocą kodu QR, który można wyświetlić na ekranie
aparatu podczas rejestracji smartfona.
●● Należy używać najnowszej wersji systemu operacyjnego smartfona.
●● Na smartfonie należy włączyć funkcje Bluetooth i Wi-Fi.
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
84
Parowanie ze smartfonem
za pośrednictwem Bluetooth
Sparuj aparat ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth.
1
Wybierz opcję [Ustawienia komun.
bezprzew.].
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Ustawienia komun. bezprzew.].
4
Uruchom w smartfonie aplikację
Camera Connect.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
5
Wybierz aparat do sparowania.
●● Dotknij nicka aparatu, aby wykonać
sparowanie.
●● W przypadku systemu Android przejdź
do punktu 7.
6
Dotknij opcję [Paruj] (tylko iOS).
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
2
Ustaw opcję Bluetooth na [Włącz].
●● Wybierz opcję [Funkcja Bluetooth].
●● Wybierz ponownie opcję [Funkcja
Bluetooth], następnie [Włącz].
Tryby Tv, Av i M
7
Zakończ w aparacie procedurę
parowania.
●● Po wyświetleniu komunikatu
potwierdzającego wybierz [OK].
3
Sparuj urządzenia.
●● Wybierz opcję [Parowanie] >
[Nie wyświetlaj].
●● Zostanie wyświetlony komunikat
informujący o trwającym parowaniu.
●● Sparuj aparat i smartfon za pomocą
smartfona, jak opisano w następnych
punktach.
●● Na ekranie powiadomienia o parowaniu
naciśnij przycisk .
●● Parowanie zostało zakończone i aparat
jest połączony ze smartfonem przez
Bluetooth.
●● Po wyjęciu akumulatora z aparatu wszelkie aktywne połączenia
Bluetooth zostaną utracone. Połączenie zostanie ponownie
nawiązane po włożeniu akumulatora i włączeniu aparatu.
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
85
Ekran [Funkcja Bluetooth]
Funkcja Bluetooth
●● Jeśli korzystasz z połączenia Bluetooth w smartfonie, wybierz opcję [Włącz].
Parowanie
●● Sparuj aparat ze smartfonem.
Spr./kasuj inf. o połączeniu
●● Umożliwia sprawdzanie nazwy i stanu połączenia sparowanych urządzeń.
●● Przed sparowaniem z innym smartfonem należy usunąć informacje
o połączeniu z urządzeniem aktualnie sparowanym przez Bluetooth
(= 99).
Adres Bluetooth
Dodawanie do obrazów znaczników geograficznych
podczas fotografowania
Przed użyciem
Do wykonywanych zdjęć można dodawać znaczniki geograficzne
z informacjami GPS (takimi jak długość i szerokość geograficzna
czy wysokość nad poziomem morza) pochodzącymi ze smartfona
obsługującego połączenia Bluetooth.
Przewodnik zaawansowany
1
●● Smartfon z uruchomioną aplikacją
Camera Connect powinien się znajdować
w zasięgu ręki.
2
Włącz GPS.
Sterowanie aparatem za pomocą smartfona
●● Włącz na smartfonie usługi lokalizacji.
3
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Przed rozpoczęciem fotografowania
upewnij się, że ikony [ ] i [
] są
widoczne w aparacie. Jeśli nie widać
ikon, naciśnij kilkakrotnie przycisk
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Tryby Tv, Av i M
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Ustawienia GPS].
●● Dla opcji [GPS przez t.kom.] wybierz
wartość [Wł.].
●● W trakcie korzystania z aparatu po jego sparowaniu ze smartfonem
czas pracy baterii może ulec skróceniu, ponieważ aparat czerpie
z niej energię nawet po jego wyłączeniu.
●● Przed wniesieniem aparatu do miejsc, w których korzystanie
z urządzeń elektronicznych jest objęte pewnymi ograniczeniami,
należy wyłączyć komunikację Bluetooth, wybierając menu [ ]
(= 23) > [Ustawienia komun. bezprzew.] > [Funkcja Bluetooth]
(dwa razy) > [Wyłącz].
Podstawowe informacje
o aparacie
Uruchom aplikację Camera Connect.
●● Umożliwia sprawdzenie adresu Bluetooth aparatu.
●● W aplikacji Camera Connect wybierz
opcję [Bluetooth remote controller/Pilot
zdalnego sterowania Bluetooth].
●● Umożliwia to zdalne sterowanie aparatem
lub przeglądanie obrazów podczas
oglądania symulowanego ekranu aparatu.
Przewodnik podstawowy
Akcesoria
.
●● Znaczniki geograficzne będą teraz
dodawane do zdjęć.
Dodatek
Skorowidz
●● Od tej pory do zdjęć wykonywanych przy
uruchomionej aplikacji Camera Connect
będą dodawane znaczniki geograficzne.
86
Sprawdzanie informacji o lokalizacji
●● Przełącz się na „Ekran informacji szczegółowych 2” (= 68),
aby wyświetlić informacje o GPS w oznaczanych zdjęciach.
●● Data i godzina w czasie UTC jest zasadniczo odpowiednikiem
czasu Greenwich.
●● Za pomocą programu Map Utility można wyświetlać informacje
o lokalizacji na mapie.
●● Informacje GPS dodawane do filmu są pobierane tylko raz
przy rozpoczęciu nagrywania.
●● Znaczniki geograficzne nie muszą być dodawane do zdjęć
natychmiast po włączeniu aparatu.
●● Można zostać zlokalizowanym lub zidentyfikowanym przez innych
użytkowników na podstawie informacji o położeniu zawartych
w zdjęciach lub filmach, w których zostały umieszczone znaczniki
geograficzne. Należy zachować ostrożność przy udostępnianiu
online takich zdjęć i filmów w witrynach, w których może je
wyświetlać wielu innych użytkowników.
Nawiązywanie połączeń ze
smartfonami za pomocą menu Wi-Fi
Podłącz aparat do smartfona za pomocą Wi-Fi w jeden z poniższych
sposobów.
Wyłączenie aparatu spowoduje zakończenie połączenia Wi-Fi.
Łączenie ze smartfonami połączonymi
przez Bluetooth za pomocą Wi-Fi
Aparat można połączyć ze smartfonem za pomocą Wi-Fi, parując ze sobą
oba urządzenia przez Bluetooth.
1
Wybierz funkcję Camera Connect.
●● Wybierz opcję [Images on camera/
Obrazy w aparacie].
●● W systemie iOS, kiedy pojawi się
komunikat potwierdzający połączenie
z aparatem, wybierz opcję [Connect/
Połącz].
2
Potwierdź, że urządzenia są
połączone przez Wi-Fi.
●● Po połączeniu urządzeń przez Wi-Fi
na smartfonie zostanie wyświetlony
ekran wybranej funkcji.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● W aparacie zostanie wyświetlony
komunikat [Wi-Fi włączona].
87
Łączenie ze smartfonami przez Wi-Fi za pomocą
przycisku Wi-Fi
1
Naciśnij przycisk
.
●● Wybierz ikonę [ ].
5
Uruchom aplikację Camera Connect.
●● Po wyświetleniu w aparacie komunikatu
[Uruchom aplikację/oprogr. Canon
na smartfonie] w smartfonie zostanie
uruchomiony program Camera Connect.
6
Wybierz aparat, aby nawiązać
połączenie.
●● Na liście [Cameras/Aparaty] w programie
Camera Connect dotknij aparatu, aby
połączyć się z nim przez Wi-Fi.
2
Wybierz opcję [Rejestruj urządzenie
do łączenia].
●● Wybierz opcję [Rejestruj urządzenie do
łączenia], a następnie wybierz wartość
[Nie wyświetlaj].
3
Sprawdź nazwę sieci (SSID) i hasło.
●● Nazwa sieci (SSID) ma końcówkę
_Canon0B.
4
Podłącz smartfon do aparatu.
●● W menu ustawień Wi-Fi w smartfonie
wybierz identyfikator SSID (nazwę sieci)
wyświetlany na ekranie aparatu, aby
nawiązać z nim połączenie.
●● W polu hasła na smartfonie wpisz hasło
wyświetlone w aparacie.
7
Nawiąż połączenie Wi-Fi.
●● Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk .
●● W aparacie zostanie wyświetlony
komunikat [Wi-Fi włączona].
●● Na smartfonie zostanie wyświetlony
główny ekran programu Camera Connect.
●● Urządzenia są teraz połączone przez Wi-Fi.
Nawiązywanie połączenia z punktem dostępu
Aparat i smartfon można połączyć również przez punkt dostępu. Najpierw
podłącz smartfon do punktu dostępu.
Podłącz urządzenia w pobliżu punktu dostępu, ponieważ konieczne jest
naciśnięcie przycisku WPS.
1
Wybierz opcję [WPS (tryb PBC)].
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Ustawienia komun. bezprzew.] >
[Funkcja Wi-Fi] > [ ].
●● Wybierz opcję [Rejestruj urządzenie do
łączenia], a następnie wybierz wartość
[Nie wyświetlaj].
●● Wybierz opcję [Przełącz sieć] na ekranie
[Oczekiwanie na połączenie].
●● Wybierz opcję [Podłącz przez WPS],
a następnie ustawienie [WPS (tryb PBC)].
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
88
2
Naciśnij przycisk WPS w punkcie
dostępu.
Sterowanie aparatem za pomocą smartfona
3
Wybierz opcję [Nast. automatyczna]
na ekranie [Nastawa adr. IP] aparatu.
Użyj programu Camera Connect, aby przeglądać obrazy na smartfonie
lub fotografować zdalnie.
●● Następuje próba nawiązania połączenia
między aparatem a punktem dostępu.
4
Po nawiązaniu połączenia przejdź
do punktu 5 w podrozdziale
„Łączenie ze smartfonami przez
Wi-Fi za pomocą przycisku Wi-Fi”
(= 88).
●● Jeśli w punkcie 1 zostanie wybrana opcja [WPS (tryb PIN)], na
ekranie pojawi się kod PIN. Należy koniecznie skonfigurować ten
kod w punkcie dostępu. Wybierz urządzenie na ekranie [Wybierz
urządzenie do łączenia]. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z punktem dostępu.
Obrazy w aparacie
Przeglądaj obrazy znajdujące się w aparacie i zapisuj je w smartfonie.
Zdalne fotografowanie z podglądem na żywo
Fotografuj zdalnie, oglądając obraz na żywo z aparatu w smartfonie.
●● Jeśli aparat chwilowo się przegrzeje podczas długotrwałego
nagrywania w rozdzielczości 4K lub Full HD z dużą szybkością
klatek, pojawi się [ ] i nagrywanie zostanie zatrzymane.
W tym czasie nagrywanie filmu będzie niedostępne, nawet
po naciśnięciu przycisku filmowania. Zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami wybierz wielkość nagrywanego filmu inną niż
], [
], [
] lub [
] albo
[
wyłącz aparat, aby go schłodzić przed wznowieniem nagrywania.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
89
4
Wysyłanie zdjęć do smartfona
Obrazy można przesyłać z aparatu do smartfona podłączonego przez Wi-Fi.
Wysyłanie obrazów do smartfona z menu aparatu
1
1
Wybierz zdjęcie.
.
●● Po wybraniu na wyświetlonym ekranie
innej opcji wysyłania obraz jest wysyłany
do smartfona.
Wysyłanie obrazów do smartfona podczas odtwarzania
1
Wyświetlaj obrazy.
2
3
Naciśnij przycisk
Wybierz ikonę [ ].
.
●● Po wybraniu na wyświetlonym ekranie
innej opcji wysyłania obraz jest wysyłany
do smartfona.
Obrazy mogą być automatycznie wysyłane do smartfona.
●● Obrazy zostaną wyświetlone.
●● Wybierz obraz i naciśnij przycisk
Przed użyciem
.
Automatyczne wysyłanie obrazów do smartfona
podczas fotografowania
Przejdź do menu.
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Ustawienia komun. bezprzew.] >
[Wyślij obr. do smartfona].
2
Wybierz zdjęcie.
●● Wybierz obraz i naciśnij przycisk
Wybierz opcję [Wyślij do smartfona
po zarej.].
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Ustawienia komun. bezprzew.] >
[Ustawienia Wi-Fi] > [Wyślij do smartfona
po zarej.].
2
Skonfiguruj automatyczne
wysyłanie.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
●● Wybierz opcję [Autom. wysyłka],
a następnie wybierz ustawienie [Włącz].
Menu ustawień
●● Wybierz wielkość w opcji [Rozmiar do
wysyłki].
Akcesoria
3
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Twoje zdjęcia zostaną wysłane
do smartfona.
Dodatek
Skorowidz
90
Wybieranie obrazów do wyświetlania
Ogranicz zakres obrazów, które można wysłać do smartfona lub
przeglądać na smartfonie.
1
2
Zakończ połączenie Wi-Fi (= 91).
Naciśnij przycisk
.
●● Wybierz ikonę [ ].
Kończenie połączeń Wi-Fi
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Ustawienia komun. bezprzew.] >
[Funkcja Wi-Fi] > [Rozł., zak.].
●● Połączenie można również zakończyć,
dotykając symbolu [x] na ekranie
programu Camera Connect.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
3
Wybierz opcję [Edytuj informacje
o urządzeniu].
●● Wybierz smartfon.
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
4
Wybierz opcję [Wyśw. obrazy].
●● Określ, które obrazy mogą być
wyświetlane.
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Zdalne fotografowanie na żywo z użyciem aplikacji Camera
Connect nie jest możliwe, jeśli opcja [Wyśw. obrazy] jest
ustawiona na [Wszystkie obrazy].
91
Automatyczne wysyłanie obrazów
do komputera
Obrazy z aparatu mogą być automatycznie wysyłane do komputera
podłączonego do punktu dostępu (ustawionego również dla połączeń Wi‑Fi
z aparatem), gdy aparat jest w zasięgu, na przykład po przyniesieniu
aparatu do domu po zakończeniu fotografowania.
Łączenie poprzez Wi-Fi
5
6
Podłącz komputer do punktu
dostępu.
●● Zainstaluj program Image Transfer
Utility 2 na komputerze.
2
3
Uruchom program Image Transfer
Utility 2.
W programie Image Transfer
Utility 2 przejdź do ekranu
ustawień parowania.
●● Ekran ustawień parowania jest wyświetlany
po wykonaniu instrukcji wyświetlanych
po pierwszym uruchomieniu programu
Image Transfer Utility 2.
4
Wybierz konfigurację automatyczną.
●● Zostanie wyświetlony ekran
[Nastawa adr. IP]. Wybierz opcję
[Nast. automatyczna].
7
1
Naciśnij przycisk WPS.
●● Naciśnij przycisk WPS w punkcie
dostępu, aby zezwolić na połączenie
z aparatem.
Wybierz komputer.
●● Zostaną wyświetlone nazwy komputerów
podłączonych do punktu dostępu.
Wybierz komputer do automatycznego
transferu obrazów.
8
Na komputerze wybierz aparat
do sparowania.
●● Nicki aparatów są wyświetlane na ekranie
parowania w programie Image Transfer
Utility 2.
●● Wybierz aparat do połączenia
i kliknij przycisk [Pairing/Parowanie],
aby połączyć komputer z aparatem.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Wybierz typ połączenia.
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Ustawienia komun. bezprzew.] >
[Ustawienia Wi-Fi] > [Aut. wysył. obr.
do komputera].
●● Wybierz opcję [Autom. wysyłka] >
[Włącz], a następnie wybierz [OK].
●● Wybierz opcję [Podłącz przez WPS],
a następnie ustawienie [WPS (tryb PBC)].
92
Konfigurowanie automatycznego przesyłania obrazów
9
Określ opcje wysyłania.
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Ustawienia komun. bezprzew.] >
[Ustawienia Wi-Fi] > [Aut. wysył. obr.
do komputera].
●● W sekcji [Opcje wysyłania obrazów]
określ warunki przesyłania.
●● Upewnij się, że aparat jest wyłączony.
Przed użyciem
Łączenie z drukarkami
za pomocą Wi‑Fi
Przewodnik podstawowy
Obrazy z aparatu można drukować na drukarce podłączonej do aparatu
przez Wi-Fi.
1
2
Naciśnij przycisk
Wybierz ikonę [
.
].
Automatyczne wysyłanie obrazów
●● Po ustawieniu opcji wysyłania
w punkcie 9 obrazy z aparatu są
automatycznie wysyłane do komputera,
w którym nastąpiło logowanie, kiedy tylko
włączony aparat znajdzie się w zasięgu
punktu dostępu.
●● Podczas korzystania z automatycznego przesyłania obrazów
należy się upewnić, że akumulator jest wystarczająco naładowany.
Oszczędzanie energii w aparacie jest wyłączone.
●● Obrazy zarejestrowane po automatycznym przesyłaniu nie są
wówczas wysyłane do komputera. Są one wysyłane automatycznie
po ponownym uruchomieniu aparatu.
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
3
Wybierz opcję [Rejestruj urządzenie
do łączenia].
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
4
Sprawdź nazwę sieci (SSID) i hasło.
●● Nazwa sieci (SSID) ma końcówkę
_Canon0B.
Dodatek
Skorowidz
●● Automatyczne przesyłanie obrazów do komputera jest inicjowane
przez uruchomienie aparatu w zasięgu punktu dostępu.
Jeśli automatyczne przesyłanie obrazów nie rozpoczyna się
samoczynnie, należy spróbować ponownie uruchomić aparat.
●● Aby zatrzymać automatyczne przesyłanie obrazów, wybierz kolejno
opcje [Aut. wysył. obr. do komputera] > [Autom. wysyłanie] >
[Wyłącz].
93
5
Nawiązywanie połączenia z punktem dostępu
Użyj drukarki, aby połączyć ją
z aparatem przez Wi-Fi.
●● W menu ustawień Wi-Fi w drukarce
wybierz identyfikator SSID (nazwę sieci)
wyświetlany na ekranie aparatu, aby
nawiązać z nim połączenie.
●● W polu hasła na drukarce wpisz hasło
wyświetlone w aparacie.
6
Wybierz drukarkę, którą chcesz
podłączyć przez Wi-Fi.
●● Wybierz drukarkę, której chcesz używać,
i naciśnij przycisk .
●● Po podłączeniu urządzeń przez Wi-Fi
wyświetlane są obrazy zapisane na
karcie pamięci.
7
Wybierz obraz do wydrukowania.
●● Wybierz obraz i naciśnij przycisk
Aparat można podłączyć do punktu dostępu, do którego jest podłączona
drukarka, oraz drukować za pomocą punktu dostępu.
Podłącz urządzenia w pobliżu punktu dostępu, ponieważ konieczne jest
naciśnięcie przycisku WPS.
1
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Ustawienia komun. bezprzew.] >
[Funkcja Wi-Fi] > [ ].
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
●● Wybierz opcję [Rejestruj urządzenie
do łączenia] i na ekranie [Oczekiwanie
na połączenie] wybierz opcję
[Przełącz sieć].
Inne tryby fotografowania
●● Wybierz opcję [Podłącz przez WPS],
a następnie ustawienie [WPS (tryb PBC)].
Tryby Tv, Av i M
2
Naciśnij przycisk WPS w punkcie
dostępu.
3
Wybierz opcję [Nast. automatyczna]
na ekranie [Nastawa adr. IP] aparatu.
.
●● Wybierz lub określ wyświetlane elementy,
a następnie je wydrukuj (= 112).
Wybierz opcję [WPS (tryb PBC)].
Przed użyciem
●● Następuje próba nawiązania połączenia
między aparatem a punktem dostępu.
4
Po nawiązaniu połączenia przejdź
do punktu 6 w podrozdziale
„Łączenie z drukarkami
za pomocą Wi‑Fi” (= 93).
Tryb P
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
94
Przesyłanie obrazów do usług
sieci Web
Rejestrowanie usług sieci Web
Za pomocą smartfona lub komputera dodaj do aparatu swoje usługi
sieci Web.
●● Dokończenie wprowadzania ustawień aparatu pod kątem serwisu
CANON iMAGE GATEWAY lub innych usług sieci Web wymaga użycia
smartfonu lub komputera z przeglądarką i połączeniem z Internetem.
Rejestrowanie w serwisie CANON iMAGE GATEWAY
Połącz aparat z serwisem CANON iMAGE GATEWAY, dodając serwis
CANON iMAGE GATEWAY jako docelową usługę sieci Web dla aparatu.
Podłącz urządzenia w pobliżu punktu dostępu, ponieważ konieczne jest
naciśnięcie przycisku WPS.
Pamiętaj, że aby dokończyć wprowadzanie ustawień połączenia,
musisz wpisać adres e-mail służący na komputerze lub smartfonie
do otrzymywania powiadomień.
1
2
Naciśnij przycisk
Wybierz ikonę [
.
].
●● Instrukcje do programu CANON iMAGE GATEWAY i wskazówki
dotyczące konfigurowania znajdują się w informacjach dotyczących
programu CANON iMAGE GATEWAY.
●● Aby korzystać z innych usług sieci Web niż serwis CANON iMAGE
GATEWAY, musisz mieć powiązane z nimi konto. Aby uzyskać więcej
informacji, zapoznaj się z zawartością witryn sieci Web dla poszczególnych
usług, w których chcesz się zarejestrować.
●● Mogą być pobierane oddzielne opłaty za połączenie od dostawcy
usług internetowych i za punkt dostępu.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
●● Sprawdź dostępne w witrynie CANON iMAGE GATEWAY w sieci Web
dane dotyczące przeglądarki (program Microsoft Internet Explorer itd.),
warunki użytkowania oraz informacje o ustawieniach i wersji.
●● Informacje o tym, w których krajach i regionach dostępny jest serwis
CANON iMAGE GATEWAY, można znaleźć w witrynie firmy Canon
w sieci Web (http://www.canon.com/cig/).
Przed użyciem
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
3
Zaakceptuj warunki umowy,
aby wprowadzić adres e-mail.
●● Zapoznaj się z wyświetloną treścią
umowy i wybierz opcję [Zgoda].
4
Nawiąż połączenie z punktem
dostępu.
●● Wybierz opcję [Podłącz przez WPS],
a następnie ustawienie [WPS (tryb PBC)].
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Naciśnij przycisk WPS w punkcie
dostępu.
●● Wybierz opcję [Nast. automatyczna]
na ekranie [Nastawa adr. IP] aparatu,
aby połączyć aparat z punktem dostępu.
95
5
Wprowadź adres e-mail.
8
●● Po połączeniu aparatu z serwisem
CANON iMAGE GATEWAY wyświetlany
jest ekran wprowadzania adresu e-mail.
●● Wprowadź adres e-mail i kontynuuj.
6
Podaj 4-cyfrową liczbę.
●● Wprowadź dowolnie wybrany
czterocyfrowy numer i kontynuuj.
●● Będziesz potrzebować tego czterocyfrowego
numeru później, podczas konfigurowania
połączenia z serwisem CANON iMAGE
GATEWAY w punkcie 8.
7
Sprawdź otrzymane powiadomienie.
●● Po wysłaniu informacji do serwisu
CANON iMAGE GATEWAY otrzymasz
wiadomość z powiadomieniem na adres
e-mail wprowadzony w punkcie 5.
Wyświetl stronę wskazaną
w powiadomieniu i dokończ
wprowadzanie ustawień
połączenia z aparatem.
●● Za pomocą komputera lub smartfona
wyświetl stronę wskazaną
w powiadomieniu.
●● Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby dokończyć
konfigurację na stronie ustawień
połączenia z aparatem.
9
Dokończ wprowadzanie
w aparacie ustawień serwisu
CANON iMAGE GATEWAY.
●● Wybierz ikonę [
].
●● Pozycja CANON iMAGE GATEWAY
została dodana jako miejsce docelowe
usługi sieci Web.
] zostanie zastąpiona
].
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
na następnym
●● Naciśnij przycisk
ekranie, na którym znajduje się
informacja o wysłaniu powiadomienia.
●● Ikona [
ikoną [
Przed użyciem
Akcesoria
●● Upewnij się wcześniej, że w aplikacji pocztowej na komputerze
lub smartfonie nie jest skonfigurowane blokowanie wiadomości
e-mail z pokrewnych domen, ponieważ mogłoby to przeszkodzić
Ci w otrzymywaniu powiadomień.
Dodatek
Skorowidz
96
Rejestrowanie innych usług sieci Web
Przesyłanie obrazów do usług sieci Web
Możesz również dodać do aparatu usługi sieci internetowej inne niż
CANON iMAGE GATEWAY.
1
Przewodnik podstawowy
1
2
Zaloguj się w serwisie CANON
iMAGE GATEWAY i przejdź do
strony ustawień połączenia
z aparatem.
3
●● Naciśnij przycisk
Wyślij zdjęcie.
●● W przypadku przesyłania materiałów
do serwisu YouTube zapoznaj się
z warunkami świadczenia usługi
i wybierz opcję [Zgoda].
].
, aby wybrać [
Wybierz miejsce docelowe.
●● Wybierz opcje wysyłania i prześlij obraz.
●● Aby skonfigurować usługę sieci Web,
postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie smartfonu
lub komputera.
3
.
●● Jeśli usługa sieci Web zawiera wielu
odbiorców lub liczne opcje udostępniania,
wybierz element na wyświetlonym ekranie,
aby wybrać odbiorców.
Skonfiguruj usługę sieci Web,
której chcesz używać.
Wybierz ikonę [
Naciśnij przycisk
●● Wybierz ikonę usługi sieci Web.
●● Za pomocą komputera lub smartfona
przejdź do serwisu CANON iMAGE
GATEWAY pod adresem
http://www.canon.com/cig/.
2
Przed użyciem
].
●● Jeśli skonfigurowane ustawienia zostaną zmienione, wykonaj
ponownie czynności opisane w tych punktach, aby zaktualizować
ustawienia aparatu.
●● Po wysłaniu obrazu zostanie wyświetlony
komunikat [OK]. Aby powrócić do ekranu
odtwarzania, naciśnij przycisk .
●● Aby wyświetlać na smartfonie zdjęcia przesłane do serwisu
CANON iMAGE GATEWAY, spróbuj użyć przeznaczonej do
tego celu aplikacji Canon Online Photo Album. Pobierz aplikację
Canon Online Photo Album i zainstaluj ją w wersji do urządzeń
iPhone lub iPad ze sklepu App Store, a w wersji do urządzeń
z systemem Android — z serwisu Google Play.
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
97
Ponowne łączenie przez Wi-Fi
Ponowne łączenie z urządzeniami lub usługami sieci Web przez Wi-Fi jest
możliwe po zarejestrowaniu ustawień połączenia.
1
2
Naciśnij przycisk
.
Wybierz jedną z pozycji.
●● Z listy poprzednich połączeń wybierz
element, aby połączyć go przez Wi‑Fi.
Jeśli nie widać elementu, naciskaj
przyciski / , aby przełączyć się
na inne ekrany.
●● Poprzednie połączenia nie są wyświetlane,
jeśli opcja w menu [ ] (= 23) >
[Ustawienia komun. bezprzew.] >
[Ustawienia Wi-Fi] > [Historia połączeń]
ma wartość [Ukryj].
Usługi sieci Web
●● Punkt 3 nie jest niezbędny.
3
Przygotuj drugie urządzenie.
Przed użyciem
Smartfony
Przewodnik podstawowy
●● Na smartfonie włącz Wi-Fi i uruchom
aplikację Camera Connect.
Przewodnik zaawansowany
●● Jeśli ustawienia smartfona zostały
zmienione w celu połączenia z innymi
urządzeniami, przywróć ustawienia,
aby połączyć aparat lub punkt dostępu
aparatu przez Wi-Fi.
W bezpośrednich połączeniach Wi-Fi
między aparatem a smartfonami nazwa
sieci (SSID) kończy się łańcuchem
_Canon0B.
Drukarki
●● Jeśli ustawienia drukarki zostały
zmienione w celu połączenia z innymi
urządzeniami, przywróć je, aby połączyć
aparat lub punkt dostępu aparatu
przez Wi-Fi.
W bezpośrednich połączeniach Wi-Fi
między aparatem a drukarkami nazwa
sieci (SSID) kończy się łańcuchem
_Canon0B.
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
98
Edytowanie i usuwanie ustawień
komunikacji bezprzewodowej
Zmiana lub usuwanie ustawień połączenia
Ustawienia połączeń zapisane w aparacie można zmienić lub usunąć.
Przed zmianą lub usunięciem ustawień połączenia zakończ połączenie Wi‑Fi.
1
2
Naciśnij przycisk
Przywracanie domyślnych ustawień komunikacji
bezprzewodowej
Przed użyciem
Wszystkie ustawienia komunikacji bezprzewodowej mogą zostać skasowane.
Pozwala to zapobiec wyciekowi informacji po pożyczeniu aparatu lub jego
odsprzedaży.
Przewodnik zaawansowany
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Ustawienia komun. bezprzew.] >
[Kasuj nastawy].
Tryby Tv, Av i M
Usuwanie informacji o urządzeniach sparowanych
poprzez Bluetooth
Przed sparowaniem aparatu z innym smartfonem należy usunąć
informacje o wszystkich smartfonach, z którymi się łączył.
Czynności do wykonania w aparacie
●● Wybierz menu [ ] (= 23) > [Ustawienia komun. bezprzew.] >
[Funkcja Bluetooth] > [Spr./kasuj inf. o połączeniu] i naciśnij
przycisk .
3
Wybierz opcję [Edytuj informacje
o urządzeniu].
●● Na wyświetlonym ekranie wybierz
urządzenie z ustawieniami połączenia,
które należy usunąć lub zmienić,
a następnie zmień lub usuń ustawienia.
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Tryb P
Wybierz jedną z pozycji.
●● Na ekranie po lewej stronie wybierz
element z ustawieniami połączenia,
które należy usunąć lub zmienić.
Podstawowe informacje
o aparacie
Inne tryby fotografowania
.
●● Na ekranie po lewej stronie można
przełączać się na inne ekrany,
naciskając przyciski / .
Przewodnik podstawowy
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Czynności do wykonania w smartfonie
●● W menu ustawień Bluetooth w smartfonie usuń zarejestrowane
w nim informacje o aparacie.
99
Dostosowywanie podstawowych
funkcji aparatu
Menu ustawień
Dostosowywanie podstawowych funkcji aparatu pod kątem wygodniejszej
obsługi
Te ustawienia konfiguruje się w menu [ ] (= 23). Można dowolnie
dostosowywać najczęściej używane funkcje, aby zwiększyć wygodę
obsługi.
Wyciszanie dźwięków z aparatu
Aby wyłączyć odtwarzanie dźwięków z aparatu, naciśnij spust migawki
do połowy lub włącz samowyzwalacz.
●● Dla opcji [Sygnał "bip"] wybierz
ustawienie [Wył.].
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Regulacja głośności
Akcesoria
Regulacja głośności poszczególnych dźwięków aparatu przebiega
w sposób opisany poniżej.
●● Wybierz opcję [Głośność].
●● Wybierz jeden z elementów i za pomocą
przycisków / wyreguluj głośność.
Dodatek
Skorowidz
100
Przed użyciem
Czas cofania obiektywu
Dostosowanie funkcji oszczędzania energii
Ze względów bezpieczeństwa obiektyw chowa się po około 1 minucie
od naciśnięcia przycisku
w trybach fotografowania (= 20).
Aby obiektyw chował się natychmiast po naciśnięciu przycisku
,
wybierz dla czasu cofania ustawienie [0 s].
Można dostosować czas automatycznego wyłączania aparatu i jego ekranu
(odpowiednio opcje Autom. wyłącz. i Wyśw. wył.).
●● Wybierz opcję [Oszcz.energii].
●● Po wybraniu elementu dostosuj jego
ustawienie za pomocą przycisków /
●● Dla opcji [Cofaj obiektyw] wybierz
ustawienie [0 s].
.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Korzystanie z trybu Eco
Ta funkcja umożliwia oszczędzanie baterii w trybach fotografowania.
Kiedy aparat nie jest używany, ekran szybko gaśnie, ograniczając
zużycie baterii.
1
Wprowadź ustawienie.
●● Dla opcji [Tryb Eco] wybierz
ustawienie [Wł.].
●● Ekran gaśnie, kiedy aparat nie jest
używany przez około dwie sekundy.
Około dziesięć sekund po wygaśnięciu
ekran wyłącza się. Aparat wyłącza się
automatycznie po około trzech minutach
bezczynności.
2
●● W celu oszczędzania energii należy zwykle wybierać dla opcji
[Autom. wył.] ustawienie [30 sek.], a dla opcji [Wyśw. wył.]
ustawienie [1 min] lub jeszcze krótszy czas.
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
●● Ustawienie opcji [Wyśw. wył.] jest stosowane nawet po wybraniu
dla opcji [Autom. wyłącz.] ustawienia [Wył.].
●● Te funkcje oszczędzania energii są niedostępne, jeśli dla trybu Eco
(= 101) wybrano ustawienie [Wł.].
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Jasność ekranu
Dodatek
Jasność ekranu można wyregulować w sposób przedstawiony poniżej.
Skorowidz
●● Wybierz opcję [Jasność wyśw.],
a następnie wyreguluj jasność
za pomocą przycisków / .
Zrób zdjęcie lub nagraj film.
●● Aby uaktywnić ekran i przygotować
aparat do fotografowania, gdy obiektyw
jeszcze się nie cofnął, naciśnij spust
migawki do połowy.
101
●● W celu ustawienia maksymalnej jasności naciśnij i przytrzymaj
przez co najmniej sekundę, gdy jest wyświetlany
przycisk
ekran fotografowania lub gdy aparat działa w trybie wyświetlania
pojedynczych zdjęć. (Spowoduje to zmianę ustawienia opcji
[Jasność wyśw.] na karcie [ ]). Aby przywrócić pierwotną
i przytrzymaj go przez
jasność, ponownie naciśnij przycisk
co najmniej sekundę lub wyłącz i włącz aparat.
Ukrywanie ekranu startowego
Jeśli chcesz, możesz wyłączyć wyświetlanie ekranu startowego,
który zwykle jest widoczny po włączeniu aparatu.
●● Dla opcji [Obraz startowy] wybierz
ustawienie [Wył.].
Formatowanie kart pamięci
Przed użyciem nowej karty pamięci lub karty sformatowanej w innym
urządzeniu trzeba ją sformatować za pomocą tego aparatu.
Formatowanie karty pamięci powoduje usunięcie z niej wszystkich
danych. Przed rozpoczęciem formatowania należy skopiować zdjęcia
z karty pamięci na dysk komputera lub podjąć inne czynności w celu
wykonania ich kopii zapasowej.
●● Wybierz opcję [Formatuj kartę].
●● Aby rozpocząć formatowanie, wybierz
opcję [OK].
●● Operacje formatowania i usuwania danych z karty pamięci
powodują jedynie zmianę zapisanych na karcie informacji
o strukturze plików i nie zapewniają całkowitego usunięcia
danych. Przesyłając lub wyrzucając karty pamięci, należy
w razie potrzeby podjąć odpowiednie czynności w celu ochrony
informacji osobistych, np. mechanicznie uszkodzić kartę.
●● Całkowita pojemność karty pamięci wyświetlana na ekranie
formatowania może być mniejsza niż pojemność podawana
na karcie.
Formatowanie pełne
Formatowanie pełne karty pamięci należy wykonać w następujących
przypadkach: wyświetlany jest komunikat [Błąd karty pamięciowej], aparat
działa nieprawidłowo, odczytywanie/zapisywanie zdjęć znajdujących się
na karcie stało się wolniejsze, rejestrowanie serii zdjęć stało się wolniejsze
lub nagrywanie filmu zostało nagle przerwane. Formatowanie pełne karty
pamięci powoduje usunięcie z niej wszystkich danych. Przed rozpoczęciem
formatowania pełnego należy skopiować zdjęcia z karty pamięci na dysk
komputera lub podjąć inne czynności w celu wykonania ich kopii zapasowej.
●● Na ekranie „Formatowanie kart pamięci”
(= 102) naciśnij przycisk , aby
wyświetlić ekran [ ].
●● Aby rozpocząć formatowanie, wybierz
opcję [OK].
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Formatowanie pełne może potrwać dłużej niż operacja opisana
w podrozdziale „Formatowanie kart pamięci” (= 102), ponieważ
dane są usuwane ze wszystkich komórek karty pamięci.
●● Trwającą operację formatowania pełnego można anulować,
wybierając opcję [Anuluj]. W takim przypadku wszystkie dane
zostaną usunięte, jednak nadal będzie można korzystać z karty
pamięci w zwykły sposób.
102
Przed użyciem
Wybieranie i tworzenie folderów
Numery plików
Możesz wybrać lub utworzyć foldery, w których będą zapisywane zdjęcia.
Nowe foldery można tworzyć, wybierając opcję [Utwórz folder] na ekranie
wyboru folderów.
Wykonywane zdjęcia są automatycznie numerowane kolejno (0001–9999)
i zapisywane w folderach, które mieszczą po 9999 zdjęć. Można zmieniać
sposób przypisywania przez aparat numerów plików.
1
●● Wybierz opcję [Numery plików] i ustaw
odpowiednią wartość.
Przejdź do ekranu [Wybierz folder].
●● Wybierz opcję [Wybierz folder].
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
2
Tryb P
Wprowadź ustawienie.
●● Wybierz folder, w którym będą
zapisywane zdjęcia.
●● Aby utworzyć nowy folder, wybierz opcję
[Utwórz folder].
Narastająco
Auto reset.
Ręczny reset
Zdjęcia otrzymują kolejne numery (aż do 9999
wykonanego/zapisanego zdjęcia). Numeracja jest
kontynuowana nawet po wymianie karty pamięci.
Numerowanie zdjęć resetowane do 0001 po wymianie
karty pamięci lub po utworzeniu nowego folderu.
Tworzy nowy folder i rozpoczyna numerowanie zdjęć,
zaczynając od 0001.
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
●● Nadawane folderom nazwy składają się z pięciu liter lub liczb
poprzedzonych trzycyfrowym numerem folderu, np. 100CANON.
●● Można tworzyć foldery z numerami z zakresu 100–999.
●● Niezależnie od wybranego ustawienia zdjęcia mogą być
numerowane kolejno od ostatniego numeru zdjęcia znajdującego
się na włożonej karcie pamięci. Aby rozpocząć numerowanie
zdjęć od 0001, należy użyć pustej lub sformatowanej (= 102)
karty pamięci.
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
103
Przed użyciem
Wyłączanie automatycznego obracania
Sprawdzanie logo certyfikatów
Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć funkcję automatycznego
obracania zdjęć, która powoduje obracanie wyświetlanych na ekranie
aparatu zdjęć odpowiednio do bieżącej orientacji aparatu.
Na ekranie można wyświetlać niektóre logo certyfikatów poświadczających
zgodność z wymaganiami aparatu. Pozostałe logo certyfikatów znajdują
się w tym podręczniku, na opakowaniu aparatu lub na obudowie aparatu.
●● Ustaw opcję [Auto-obracanie]
na wartość [Wył.].
●● Wybierz opcję [Wyśw. logo cert.]
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Wł.
Wł.
Wył.
Automatyczne obracanie zdjęć podczas wyświetlania
na ekranie aparatu lub komputerze.
Automatyczne obracanie zdjęć podczas wyświetlania
na komputerze.
Wyłącz automatyczne obracanie zdjęć.
●● Zdjęcia wykonane po wybraniu dla opcji [Auto-obracanie]
ustawienia [Wył.] nie będą automatycznie obracane po
późniejszej zmianie ustawienia na [Wł.].
Wyświetlanie jednostek metrycznych/niemetrycznych
W razie konieczności jednostki miary wyświetlane na pasku powiększania
(= 26), wskaźniku ręcznego ustawiania ostrości (= 56) i we
wszystkich innych miejscach można zmienić z m/cm na stopy/cale.
Tryb P
Język wyświetlacza
Tryby Tv, Av i M
Język wyświetlacza można swobodnie zmieniać.
●● Wybierz język w menu [Wybór języka
Tryb odtwarzania
].
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Ustaw opcję [Jednostki Miary] na wartość
[ft/in].
104
Zmiana rozdzielczości wyjściowej HDMI
Podczas wyświetlania obrazów na telewizorze poprzez złącze HDMI
przełączanie na film o innej rozdzielczości może potrwać nieco dłużej.
Opóźnienie można wyeliminować, konwertując filmy z rozdzielczości 4K
na Full HD i ustawiając rozdzielczość wyjściową na Full HD przed
wyświetleniem filmu.
●● Ustaw opcję [Rozdzielczość HDMI]
na wartość [1080p].
●● W przypadku poniższych funkcji nie zostaną przywrócone
ustawienia domyślne.
-- Ustawienia w menu [ ] (= 23) > [Data/czas/strefa] (= 16),
[Wybór języka ] (= 104) i [Standard TV] (= 108).
-- Informacje dotyczące łączności innej niż [Funkcja Bluetooth]
zarejestrowanej w menu [Ustawienia komun. bezprzew.]
(= 83)
Przywracanie domyślnych ustawień komunikacji
bezprzewodowej
●● W menu [Resetuj aparat] wybierz
opcję [Nast. kom. bezp.].
Dostosowywanie innych ustawień
W menu [ ] można dostosować również następujące ustawienia:
●● [Standard TV] (= 108)
●● [Ustawienia komun. bezprzew.] (= 83)
●● [Ustawienia GPS] (= 86)
●● [Odwróć obraz] (= 22)
Przywracanie ustawień domyślnych aparatu
W razie przypadkowej zmiany jakiegoś ustawienia można przywrócić
ustawienia domyślne aparatu.
●● Po wybraniu opcji [OK] nastąpi
przywrócenie domyślnych ustawień
komunikacji bezprzewodowej.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Ukrywanie wskazówek dotyczących funkcji
Wskazówki dotyczące funkcji są zwykle widoczne przy wybieraniu
elementów w menu szybkiego sterowania (= 23) lub MENU (= 23).
Jeśli chcesz, możesz wyłączyć wyświetlanie tych informacji.
●● Wybierz menu [ ] (= 23) >
[Przew. funkcji] > [Wyłącz].
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Przywracanie ustawień domyślnych aparatu
●● W menu [Resetuj aparat] wybierz opcję
[Nastawy podst.].
●● Po wybraniu opcji [OK] nastąpi
przywrócenie ustawień domyślnych
aparatu.
●● W menu [
] (= 23) > [Wyświetlanie menu] można zmieniać
sposób wyświetlania menu.
105
Przed użyciem
Schemat systemu
Przewodnik podstawowy
Akcesoria dostarczone w zestawie
Akcesoria
Pasek
Akumulator
NB-13L*1
Przewodnik zaawansowany
Ładowarka z serii
CB-2LH*1
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Radość odkrywania nowych zastosowań aparatu dzięki opcjonalnym
akcesoriom firmy Canon i innym zgodnym akcesoriom sprzedawanym
oddzielnie
Kabel USB (wtyczka od strony aparatu: typu B mikro)*2
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Karta pamięci
Czytnik kart pamięci
Komputer
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Przewód HDMI
(wtyczka od strony aparatu: typu D)*3
Telewizor/
monitor
Drukarki zgodne ze standardem PictBridge
Zasilanie
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Kompaktowy
zasilacz sieciowy
z serii CA-DC30
*1
*2
*3
Dodatek
Skorowidz
Produkt można również nabyć oddzielnie.
Dostępne jest również oryginalne akcesorium firmy Canon
(kabel interfejsu IFC-600PCU).
Należy użyć dostępnego w sprzedaży przewodu o długości maks. 2,5 m.
106
Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon.
Aby w pełni korzystać z możliwości opisywanego produktu, należy używać
go wraz z oryginalnymi akcesoriami firmy Canon.
Firma Canon nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne uszkodzenia
produktu i (lub) wypadki, takie jak pożary, które zostaną spowodowane
nieprawidłowym działaniem akcesoriów firm innych niż Canon (np. wyciekiem
elektrolitu lub wybuchem akumulatora). Należy pamiętać, że żadne naprawy
produktu firmy Canon, które będą konieczne do przeprowadzenia w wyniku
takiego nieprawidłowego działania, nie są objęte gwarancją i wymagają
poniesienia kosztów przez użytkownika.
Akcesoria opcjonalne
Przedstawione poniżej akcesoria do aparatu są sprzedawane oddzielnie.
Należy pamiętać, że ich dostępność zmienia się w zależności od regionu,
a niektóre mogą być już całkowicie niedostępne.
Zasilanie
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Akumulator NB-13L
●● Bateria litowo-jonowa
Ładowarka z serii CB-2LH
●● Ładowarka do akumulatora NB-13L
●● Ładowarka może być użytkowana w regionach, w których jest
używane zasilanie prądem zmiennym o napięciu 100–240 V
(50/60 Hz).
●● W przypadku gniazdek sieci elektrycznej o różnych kształtach
należy używać dostępnego w sprzedaży adaptera wtyczki.
Nie wolno nigdy korzystać z podróżnego transformatora
elektrycznego, gdyż może on uszkodzić akumulator.
●● W przypadku korzystania z akumulatora firmy innej niż Canon
jest wyświetlany komunikat [Błąd komunikacji z akumulatorem.]
i konieczne jest działanie ze strony użytkownika. Należy pamiętać,
że firma Canon nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne
uszkodzenia powstałe w wyniku wypadków, np. wadliwego
działania lub pożarów, które zostaną spowodowane użyciem
akumulatorów innych firm niż Canon.
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Akumulator jest wyposażony w wygodną pokrywę, ułatwiającą
szybkie sprawdzenie stanu naładowania. Zamocuj pokrywę
był widoczny na naładowanym
w taki sposób, aby symbol
pozostawał niewidoczny na
akumulatorze, a symbol
nienaładowanym.
107
Kompaktowy zasilacz sieciowy
z serii CA-DC30
●● Włóż do aparatu dostarczony w zestawie
akumulator, aby go naładować.
Do podłączenia zasilacza do aparatu
potrzebny jest kabel interfejsu IFC‑600PCU
(sprzedawany oddzielnie).
Przed użyciem
Korzystanie z akcesoriów
opcjonalnych
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Odtwarzanie zdjęć i filmów na ekranie telewizora
Zdjęcia
Inne akcesoria
Kabel interfejsu IFC-600PCU
●● Służy do podłączania aparatu
do komputera lub drukarki.
Filmy
Zdjęcia można wyświetlać na ekranie telewizora o wysokiej rozdzielczości
(HD) za pomocą dostępnego w sprzedaży przewodu HDMI (o długości
nieprzekraczającej 2,5 m, z wtyczką typu D od strony aparatu).
Informacje dotyczące podłączania lub przełączania wejść znajdują się
w instrukcji obsługi telewizora.
Drukarki Canon zgodne ze standardem
PictBridge
●● Zdjęcia można drukować nawet bez
użycia komputera, podłączając aparat
bezpośrednio do drukarki.
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
●● Niektóre informacje nie są wyświetlane podczas wyświetlania
zdjęć na ekranie telewizora (= 120).
Drukarki
Podstawowe informacje
o aparacie
1
Upewnij się, że aparat i telewizor są
wyłączone.
2
Podłącz aparat do telewizora.
●● Po stronie telewizora włóż wtyczkę kabla
do gniazda wejściowego HDMI zgodnie
z ilustracją.
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Po stronie aparatu otwórz pokrywę
złącz i włóż wtyczkę kabla do gniazda
w aparacie.
108
3
Włącz telewizor i przełącz go
na wejście sygnału urządzenia
zewnętrznego.
●● Przełącz wejście telewizora na wejście
sygnału urządzenia zewnętrznego
podłączonego za pomocą kabla
w punkcie 2.
4
Wkładanie i ładowanie akumulatora
Naładuj dostarczony w zestawie akumulator przy użyciu kompaktowego
zasilacza sieciowego z serii CA-DC30 i kabla interfejsu IFC-600PCU.
1
Włącz aparat.
●● Naciśnij przycisk
, aby włączyć aparat.
●● Zdjęcia i filmy z aparatu są teraz
wyświetlane na telewizorze. (Ekran
aparatu jest natomiast wygaszony).
●● Włóż akumulator w sposób podany
w punkcie 2 procedury „Wkładanie
akumulatora i karty pamięci” (= 15).
●● Po zakończeniu wyłącz najpierw aparat
i telewizor, a dopiero później odłącz kabel.
●● Aby zamknąć pokrywę, wykonaj czynności
podane w punkcie 4 w podrozdziale
„Wkładanie akumulatora i karty pamięci”
(= 16).
●● Podczas wyświetlania przez kabel HDMI przejście do następnego
zdjęcia może zająć trochę czasu, jeśli odbywa się przełączanie
między filmami w rozdzielczości 4K lub HD lub różnej jakości
obrazu.
2
(2)
●● Gdy aparat jest podłączony do telewizora, można również
fotografować, wyświetlając podgląd na dużym ekranie. Procedura
fotografowania jest taka sama, jak w przypadku korzystania
z ekranu aparatu.
Włóż akumulator.
●● Aby otworzyć pokrywę, wykonaj czynności
podane w punkcie 1 w podrozdziale
„Wkładanie akumulatora i karty pamięci”
(= 15).
(1)
Podłącz do aparatu kompaktowy
zasilacz sieciowy.
●● Otwórz osłonę przy wyłączonym
aparacie (1). Trzymaj mniejszą wtyczkę
kabla interfejsu (sprzedawanego oddzielnie)
skierowaną w sposób pokazany na
ilustracji i włóż ją do końca do gniazda
aparatu (2).
●● Podłącz większą wtyczkę kabla interfejsu
do kompaktowego zasilacza sieciowego.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
109
3
Naładuj akumulator.
●● Podłącz kompaktowy zasilacz sieciowy
do gniazdka sieci elektrycznej zgodnie
z ilustracją.
●● Jeśli kompaktowy zasilacz sieciowy jest
wyposażony w kabel zasilania, podłącz
kabel do zasilacza, a jego drugi koniec
do gniazdka sieci elektrycznej.
Ładowanie baterii przy użyciu komputera
Akumulator można również naładować, wkładając większą wtyczkę
kabla interfejsu do złącza USB w komputerze, jak to opisano w punkcie
2 w podrozdziale „Wkładanie i ładowanie akumulatora” (= 109).
Szczegółowe informacje na temat połączeń USB na komputerze można
znaleźć w jego instrukcji obsługi. Zaleca się korzystanie z kabla interfejsu
IFC-600PCU (sprzedawanego oddzielnie).
●● Otwórz pokrywę przy wyłączonym
aparacie. Ustaw mniejszą wtyczkę kabla
w sposób pokazany na ilustracji i włóż ją
do końca do gniazda aparatu.
●● Rozpocznie się ładowanie i zaświeci się
lampka ładowania USB.
●● Akumulatora nie należy ładować dłużej niż 24 godziny, ponieważ
grozi to jego uszkodzeniem lub pogorszeniem sprawności.
●● W przypadku ładowania innego akumulatora należy zawsze przed
wymianą akumulatora przeznaczonego do naładowania odłączyć
od aparatu kabel interfejsu.
●● Jeśli lampka ładowania USB nie świeci się, odłącz kabel interfejsu
i podłącz go ponownie.
●● Naładowane akumulatory stopniowo się rozładowują, nawet gdy
nie są użytkowane. Akumulator należy ładować w dniu, w którym
będzie użytkowany (lub dzień wcześniej).
●● Ładowarka może być użytkowana w regionach, gdzie stosowane
jest zasilanie prądem zmiennym o napięciu 100–240 V (50/60 Hz).
W przypadku gniazdek sieci elektrycznej o różnych kształtach
należy używać dostępnego w sprzedaży adaptera wtyczki.
Nie wolno nigdy korzystać z podróżnego transformatora
elektrycznego, gdyż może on uszkodzić akumulator.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
●● Po zakończeniu ładowania lampka zgaśnie.
●● Odłącz kompaktowy zasilacz sieciowy
od gniazdka sieci elektrycznej, a kabel
interfejsu — od aparatu.
Przed użyciem
●● Podłącz większą wtyczkę do komputera.
Szczegółowe informacje na temat
połączeń komputera można znaleźć
w jego instrukcji obsługi.
●● Rozpocznie się ładowanie, a wskaźnik
na tylnej ściance aparatu zaświeci się
na pomarańczowo.
●● Ładowanie może jednak potrwać dłużej,
jeśli importujesz zdjęcia z aparatu
do komputera w sposób opisany
w podrozdziale „Schemat systemu”
(= 106).
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Po zakończeniu ładowania lampka
zgaśnie.
110
●● Ładowanie może potrwać dłużej, jeśli importujesz zdjęcia
z aparatu do komputera w sposób opisany w podrozdziale
„Zapisywanie zdjęć na dysku komputera” (= 112).
●● Ładowanie zostanie przerwane, a wskaźnik zgaśnie, jeśli po
rozpoczęciu ładowania w opisany powyżej sposób naciśniesz
przycisk ON/OFF w celu wyłączenia aparatu.
●● W przypadku niektórych komputerów ładowanie baterii może
wymagać obecności karty pamięci w aparacie. Kartę pamięci
należy włożyć do aparatu (= 15) przed podłączeniem kabla
do portu USB w komputerze.
Korzystanie z oprogramowania
Aby korzystać z funkcji poniższego oprogramowania, pobierz je z witryny
firmy Canon w sieci Web i zainstaluj na komputerze.
●● Image Transfer Utility 2
-- Automatyczne wysyłanie zdjęć do komputera (= 92)
●● Map Utility
-- Wyświetlanie na mapie informacji GPS dodanych do zdjęć
●● Aby wyświetlać i edytować zdjęcia na komputerze, skorzystaj
z zainstalowanego fabrycznie lub ogólnie dostępnego
oprogramowania obsługującego zdjęcia wykonane za pomocą
aparatu.
●● Pobierz i zainstaluj najnowsze oprogramowanie z witryny firmy
Canon w sieci Web.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
111
Zapisywanie zdjęć na dysku
komputera
Za pomocą kabla interfejsu IFC-600PCU lub kabla USB (oba sprzedawane
oddzielnie; wtyczka od strony aparatu: typu B mikro) możesz podłączać
aparat do komputera, aby zapisywać na nim zdjęcia.
1
(2)
(1)
Podłącz aparat do komputera.
●● Otwórz osłonę przy wyłączonym
aparacie (1). Ustaw mniejszą wtyczkę
kabla USB zgodnie z ilustracją i włóż ją
do końca do gniazda aparatu (2).
Przed użyciem
Drukowanie zdjęć
Zdjęcia
Zdjęcia można z łatwością drukować po podłączeniu aparatu do drukarki.
W aparacie można wskazywać zdjęcia do jednoczesnego drukowania,
przygotowywać zlecenia dla pracowni fotograficznych oraz przygotowywać
zlecenia lub drukować zdjęcia przeznaczone do fotoksiążek.
Na potrzeby ilustracji użyto drukarki Compact Photo Printer z serii Canon
SELPHY CP. Zawartość ekranów i dostępne funkcje zmieniają się
w zależności od modelu drukarki. Dodatkowe informacje można znaleźć
także w instrukcji obsługi drukarki.
●● Aparat włącza się automatycznie
po podłączeniu do komputera.
2
Zapisz zdjęcia z aparatu na dysku
komputera.
●● Aby wyświetlać zdjęcia, użyj
zainstalowanego fabrycznie
lub powszechnie dostępnego
oprogramowania.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Łatwe drukowanie
Zdjęcia
●● Podłącz większą wtyczkę do komputera.
Szczegółowe informacje na temat
połączeń komputera można znaleźć
w jego instrukcji obsługi.
Filmy
Filmy
Wykonane zdjęcia możesz drukować po podłączeniu aparatu do
drukarki zgodnej ze standardem PictBridge za pomocą kabla USB
(sprzedawanego oddzielnie; wtyczka od strony aparatu: typu B mikro).
1
Upewnij się, że aparat i drukarka
są wyłączone.
2
Podłącz aparat do drukarki.
●● Otwórz pokrywę złączy i włóż do końca
mniejszą wtyczkę kabla do złącza
aparatu zgodnie z ilustracją.
●● Podłącz większą wtyczkę do drukarki.
Szczegółowe informacje na temat innych
połączeń można znaleźć w instrukcji
obsługi dostarczonej z drukarką.
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
112
3
4
5
Włącz drukarkę.
Wybierz zdjęcie.
Przejdź do ekranu drukowania.
Zdjęcia
●● Za pomocą przycisku
wybierz opcję
[Drukuj obraz], a następnie naciśnij
ponownie przycisk .
6
Przed użyciem
Dodawanie zdjęć do zleceń wydruku obrazów
(DPOF)
Przewodnik podstawowy
Filmy
Możesz wskazać zdjęcia do jednoczesnego drukowania (nawet
400 obrazów) lub przygotować zlecenia wydruku dla pracowni fotograficznej
(nawet 998 obrazów), wybierając zdjęcia na karcie pamięci oraz liczbę
kopii. Przygotowane tą metodą informacje o drukowaniu będą zgodne
ze standardami DPOF (ang. Digital Print Order Format — format poleceń
druku cyfrowego).
Wydrukuj zdjęcie.
●● Nie można wybrać filmów.
●● Wybierz opcję [Drukuj].
●● Rozpocznie się drukowanie.
●● Aby wydrukować inne obrazy,
po zakończeniu drukowania powtórz
powyższe czynności od punktu 4.
●● Po zakończeniu drukowania wyłącz
aparat i drukarkę oraz odłącz kabel.
1
Filmy
Przejdź do ekranu drukowania.
●● Aby wyświetlić ten ekran, wykonaj
czynności podane w punktach 1–5
w podrozdziale „Łatwe drukowanie”
(= 112).
2
Format drukowania, umieszczanie daty lub numeru pliku i inne ustawienia
można skonfigurować w sposób przedstawiony poniżej. Ustawienia te
będą stosowane do wszystkich zdjęć w zleceniu wydruku obrazów.
1
Konfigurowanie ustawień drukowania
Zdjęcia
Konfigurowanie ustawień drukowania
Wybierz opcję [Polecenie wydruku
obrazów].
●● Wybierz menu [
] (= 23) >
[Polecenie wydruku obrazów].
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Wprowadź ustawienia.
●● Wybierz jeden z elementów, a następnie
odpowiednie ustawienie.
113
2
Wybierz opcję [Nastawy].
Wskazywanie zdjęć do wydrukowania
1
●● Wybierz element do skonfigurowania,
a następnie wybierz żądaną opcję.
●● Aby powrócić do ekranu drukowania,
.
naciśnij przycisk
●● W niektórych przypadkach nie wszystkie wprowadzone przez
użytkownika ustawienia DPOF zostaną zastosowane przez
drukarkę lub pracownię fotograficzną.
●● Aparatu nie należy używać do konfigurowania ustawień wydruku
obrazów w ustawieniach DPOF ustawionych na innym aparacie.
Zmiana ustawień drukowania za pomocą użytkowanego aparatu
może spowodować zastąpienie wszystkich dotychczasowych
ustawień.
●● Po wybraniu dla opcji [Data] ustawienia [Wł.] niektóre drukarki
mogą drukować datę dwukrotnie.
Przed użyciem
Wybierz zdjęcia do wydrukowania.
●● Wykonaj czynności opisane w punkcie 1
w podrozdziale „Konfigurowanie ustawień
drukowania” (= 113), aby przejść do
ekranu po lewej stronie.
●● Wybierz opcję [Wyb.obraz] lub [Wielokr.],
a następnie naciśnij przycisk .
●● Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby dodać
obrazy do wydrukowania, a następnie
.
kliknij przycisk
Drukowanie zdjęć dodanych do Zlecenia wydruku
obrazów (DPOF)
Zdjęcia
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Filmy
●● Po podłączeniu aparatu do drukarki
zgodnej ze standardem PictBridge
zostanie wyświetlony ekran odtwarzania.
Aby przejść do tego ekranu, naciśnij
przycisk
i wybierz na ekranie opcję
[Polecenie wydruku obrazów].
●● Wybierz opcję [Drukuj], a następnie
kliknij [OK] na następnym ekranie,
aby wydrukować obrazy.
●● Każde zadanie druku DPOF, które
zostało tymczasowo przerwane przez
użytkownika, zostanie wznowione od
następnego zdjęcia.
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
114
Dodawanie wielu obrazów jednocześnie
Dodawanie zdjęć do fotoksiążki
●● W punkcie 2 w podrozdziale „Dodawanie
poszczególnych zdjęć” (= 115) wybierz
opcję [Wielokr.], aby przejść do ekranu
po lewej stronie.
Fotoksiążki można przygotowywać przez wybranie do 998 obrazów
na karcie pamięci.
Dodawanie poszczególnych zdjęć
1
Wybierz [Opcje fotoksiążki].
●● Wybierz menu [
] (= 23) >
[Opcje fotoksiążki].
2
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
●● Wybierz jeden z elementów, a następnie
naciśnij przycisk .
Podstawowe informacje
o aparacie
●● Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby dodać obrazy.
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
●● Aparatu nie należy używać do konfigurowania ustawień wydruku
obrazów w ustawieniach Zlecenia wydruku obrazów ustawionych
na innym aparacie. Zmiana ustawień drukowania za pomocą
użytkowanego aparatu może spowodować zastąpienie wszystkich
dotychczasowych ustawień.
Wybierz opcję [Wybierz obrazy].
Przed użyciem
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
●● Nie można wybrać filmów.
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
3
Wybierz zdjęcie.
Akcesoria
●● Wybierz obraz i naciśnij przycisk
●● Pojawi się ikona [
.
Dodatek
].
●● Aby usunąć zdjęcie z fotoksiążki, naciśnij
ponownie przycisk . Ikona [ ] zniknie
z ekranu.
Skorowidz
●● Aby wybrać inne zdjęcia, powtarzaj
powyższą procedurę.
●● Po zakończeniu naciśnij przycisk
aby powrócić do ekranu menu.
,
115
Rozwiązywanie problemów
W przypadku podejrzenia, że występuje jakiś problem z aparatem,
należy najpierw sprawdzić poniższe zagadnienia. Jeśli problem nie znika,
należy skontaktować się z punktem obsługi klienta.
Dodatek
Przydatne informacje dotyczące obsługi aparatu
Zasilanie
Po naciśnięciu przycisku ON/OFF nic się nie dzieje.
●● Zabrudzenie styków baterii powoduje zmniejszenie jej wydajności.
Spróbuj oczyścić styki za pomocą bawełnianej szmatki oraz kilkakrotnie włożyć
i wyjąć akumulator.
Akumulator szybko się wyczerpuje.
●● Wydajność baterii zmniejsza się w niskich temperaturach. Spróbuj nieco ogrzać
akumulator, np. wkładając go do kieszeni, dbając przy tym, aby jego styki nie
zetknęły się z żadnymi metalowymi przedmiotami.
●● Zabrudzenie styków baterii powoduje zmniejszenie jej wydajności.
Spróbuj oczyścić styki za pomocą bawełnianej szmatki oraz kilkakrotnie włożyć
i wyjąć akumulator.
●● Jeśli czynności te nie przynoszą efektu, gdyż akumulator nadal szybko się
wyczerpuje po naładowaniu, oznacza to, że zakończył się okres jego żywotności.
W takim przypadku należy kupić nowy akumulator.
Akumulator pęcznieje.
●● Pęcznienie baterii jest normalnym zjawiskiem i nie powoduje żadnych zagrożeń
dla bezpieczeństwa. Jeśli jednak pęcznienie uniemożliwia włożenie akumulatora
do aparatu, należy skontaktować się z punktem obsługi klienta.
Fotografowanie
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Nie można fotografować.
●● W czasie odtwarzania (= 67) naciśnij spust migawki do połowy (= 21).
Dziwne widoki na ekranie podczas fotografowania.
●● Należy pamiętać, że poniższe zjawiska związane z wyświetlaniem obrazu
nie zostaną zarejestrowane na zdjęciach, ale zostaną utrwalone na filmach.
-- Podczas fotografowania przy świetle jarzeniowym lub diodowym ekran
może migotać oraz mogą pojawiać się poziome pasma o jednolitej barwie.
116
Nagrywanie lub odtwarzanie filmu zostanie natychmiast przerwane.
●● Aby korzystać z funkcji [
] lub [
UHS-I o klasie szybkości UHS 3.
], należy użyć karty pamięci
Zdjęcia są nieostre.
●● Sprawdź, czy są wyłączone zbędne funkcje, np. makro.
●● Spróbuj wykonać zdjęcia, korzystając z funkcji blokowania ostrości lub
blokowania AF (= 59, = 60).
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy nie pojawiają się żadne
punkty AF i aparat nie ustawia ostrości.
●● Aby pojawiały się punkty AF, a aparat prawidłowo ustawiał ostrość, spróbuj
przed naciśnięciem (lub kilkukrotnym naciśnięciem) spustu migawki do połowy
skomponować kadr, w którego środkowej części znajdą się obiekty o większym
poziomie kontrastu.
Obiekty na zdjęciach wyglądają na zbyt ciemne.
●● Skoryguj jasność z użyciem kompensacji ekspozycji (= 52).
●● Skorzystaj z funkcji blokady AE lub pomiaru punktowego (= 52).
Obiekty na zdjęciach są zbyt jasne, a najjaśniejsze obszary prześwietlone.
●● Skoryguj jasność z użyciem kompensacji ekspozycji (= 52).
●● Skorzystaj z funkcji blokady AE lub pomiaru punktowego (= 52).
●● Zmniejsz ilość światła padającego na fotografowane obiekty.
Zdjęcia są zbyt ciemne pomimo użycia lampy błyskowej (= 29).
●● Skoryguj jasność poprzez zmianę lub kompensację mocy błysku (= 62, = 66).
●● Zwiększ czułość ISO (= 53).
Obiekty na zdjęciach wykonywanych z użyciem lampy błyskowej są zbyt
jasne, a najjaśniejsze obszary prześwietlone.
●● Skoryguj jasność poprzez zmianę lub kompensację mocy błysku (= 62, = 66).
Nagrywanie filmów
Przed użyciem
Wi-Fi
Nie można uzyskać dostępu do menu Wi-Fi za pomocą przycisku
●● Menu Wi-Fi jest niedostępne, gdy aparat jest podłączony do drukarki lub
komputera za pomocą kabla. Odłącz kabel.
.
Nie można nawiązać połączenia z punktem dostępu.
●● Upewnij się, że w punkcie dostępu wybrany jest kanał komunikacyjny
obsługiwany przez aparat (= 123). Zalecane jest ręczne wskazanie
obsługiwanego kanału zamiast automatycznego przypisywania kanału.
Wysyłanie zdjęć jest czasochłonne/połączenie bezprzewodowe zostało
przerwane.
●● Należy unikać korzystania z aparatu w pobliżu źródeł zakłóceń sygnału Wi‑Fi,
takich jak kuchenki mikrofalowe lub inne urządzenia działające w pasmie
2,4 GHz.
●● Umieść aparat bliżej urządzenia, z którym próbujesz nawiązać połączenie
(np. punktu dostępu), i upewnij się, że między urządzeniami nie znajdują się
żadne przedmioty.
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Filmowane obiekty wyglądają na zniekształcone.
●● Filmowane obiekty mogą wyglądać na zniekształcone, jeśli podczas nagrywania
szybko przemieszczają się przez kadr.
117
Błędy i ostrzeżenia
Jeśli pojawia się jakiś komunikat o błędzie, należy zareagować w sposób
opisany poniżej.
Kody błędów
●● W razie problemów z aparatem wyświetlają się kody błędów (w formacie Errxx)
oraz zalecane działania.
Numer
Komunikat i działanie
Brak dostępu do karty. Włóż ponownie/zmień kartę
lub sformatuj ją w aparacie.
02
→ Włóż ponownie kartę pamięci, użyj innej karty
lub sformatuj ją.
Nie można zachować obrazów. Karta zapełniła się.
Wymień kartę.
04
→ Użyj innej karty pamięci, usuń niepotrzebne obrazy
lub sformatuj kartę.
Wystąpił błąd uniemożliwiający fotografowanie.
10, 20, 30, 40, Wyłącz i włącz ponownie aparat lub włóż ponownie
baterię.
50, 60, 70,
80, 99
→ Użyj przycisku ON/OFF lub włóż ponownie
akumulator.
* Jeśli problem nie ustępuje, należy zanotować kod błędu (Errxx) i skontaktować się
z punktem obsługi klienta.
Wi-Fi
Urządzenie o tym samym adr. IP istnieje w wybranej sieci
●● Resetuj adres IP, tak aby nie powodował konfliktów z innym adresem.
Rozłączono/Nie można wysłać tego obrazu
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
●● Możesz znajdować się w miejscu, do którego nie dociera sygnał Wi-Fi.
●● Należy unikać korzystania z funkcji Wi-Fi w aparacie w pobliżu kuchenek
mikrofalowych oraz innych urządzeń działających w pasmie 2,4 GHz.
●● Umieść aparat bliżej urządzenia, z którym próbujesz nawiązać połączenie
(np. punktu dostępu), i upewnij się, że między urządzeniami nie znajdują się
żadne przedmioty.
●● Upewnij się, że podłączone urządzenie nie zgłosiło błędów.
Podstawowe informacje
o aparacie
Za mało wolnego miejsca na serwerze
Tryb P
●● Przed kolejną próbą przesłania usuń niepotrzebne obrazy i sprawdź, czy jest
dostępne wolne miejsce.
Sprawdź nastawy sieciowe
●● Upewnij się, że komputer może połączyć się z Internetem przy użyciu bieżących
ustawień sieciowych.
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
118
Informacje wyświetlane na ekranie
Fotografowanie (Ekran informacji szczegółowych)
(32)
(30)
(36)
(37)
(35)
(11) (12)(13) (14) (15) (16) (17)
(1)
(2)
(4)
(31)
(33)
(34)
(38)
(18)
(19)
(39)
(20)
(40)
(21)
(22) ( )
23
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(24)
(25) (26)(27)
(1)
Tryb fotografowania,
ikona scenerii (= 30)
(20) Autom. optymalizator jasności
(= 53)
(33) Tryb hybrydowy automatyczny /
Typ przeglądu (= 28)
Przewodnik podstawowy
(21) Współ. prop. obrazu (= 35)
(34)
(22) Tryb błysku (= 61), blokada
ekspozycji kamery (= 62)
(36)
Wymagany czas (= 48)
(23) Korekta ekspozycji z lampą
(= 62), tryb błysku (= 66)
(37)
Czas odtwarzania (= 48)
(24) Czułość ISO (= 53)
(39) Film z efekt. miniatury (= 48)
(25) Czas naświetlania
(= 64, = 65)
(40) Migawka wideo (= 49)
(26) Stan połączenia Bluetooth
(= 85)
(42) Tryb Eco (= 101)
(28) Poziom ekspozycji (= 65)
(41)
(29) Połączenie przez Bluetooth ze
smartfonem i stan pobierania
informacji GPS (= 86)
(30)
(48)
(49)
(44) (45) (46) (47)
(32) Inteligentna stabilizacja obrazu
(= 30)
Przed użyciem
(19) Ustawienia stylu (= 55)
(27) Przysłona (= 65)
(28) (29)
(42) (43)
(18) Balans bieli (= 54)
(10) Blokada AE (= 52)
(2)
Metoda AF (= 58)
(11) Dostępna liczba zdjęć,
Maksymalna liczba zdjęć w serii
(3)
Działanie AF (= 59)
(12) Czas do dyspozycji
(4)
Linie siatki (= 36)
(5)
Wyzwalanie migawki
(= 34, = 35)
(13) Poziom naładowania baterii
(= 119)
(6)
Tryb pomiaru (= 52)
(7)
Jakość obrazu (= 36)
(8)
Wielkość nagrywanego filmu
(= 46)
(9)
Siła sygnału Wi-Fi
(14) Powiększenie (= 31),
cyfrowy telekonwerter (= 57)
(15) Punkt AF (= 58)
(16) Ramka punktu pomiaru (= 52)
(17) Zakres ostrości (= 56),
blokada AF (= 60)
Autom. (= 32)
(31) Ostrzeżenie o poruszeniu zdjęcia
(= 29)
Liczba zdjęć (= 48)
(35) Pasek powiększenia (= 26)
(38) Korekta balansu bieli (= 55)
(41) Stempel daty (= 34)
(43) Stabilizacja (= 63)
(44) Usuw. wiatru (= 47)
(45) Tłumik (= 47)
(46)
Autom. wolna migawka
(= 47)
(47)
Autom. poz. (= 37)
(48) Poziom kompensacji ekspozycji
(= 52)
(49) Wskaźnik MF (= 56)
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Poziom naładowania baterii
O stanie naładowania baterii informuje ikona lub komunikat na ekranie
aparatu.
Ekran
Przewodnik zaawansowany
Skorowidz
Szczegóły
Wystarczający poziom naładowania.
Bateria częściowo wyczerpana, ale wystarczająca.
(miga
na czerwono)
Akumulator niemal wyczerpany — należy go wkrótce
naładować.
Bateria wyczerpana — należy natychmiast naładować
akumulator.
119
Przed użyciem
Odtwarzanie (Ekran informacji szczegółowych)
(2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(11)
(1)
(17)
(25)
(12)
(13)
(14)
Przewodnik zaawansowany
(22)
(20) (21) (23)(24)
(18) (19)
(26)
Przewodnik podstawowy
(15)
(16)
(27) (28)
(29)
Odtwarzanie filmów
(= 26, = 67),
odtwarzanie przeglądu filmowego
(= 28)
(14) Poziom kompensacji ekspozycji
(= 52)
(2)
Numer bieżącego obrazu /
Całkowita liczba obrazów
(17) Balans bieli (= 54)
(3)
Poziom naładowania baterii
(= 119)
(19) Ustawienia stylu (= 55)
(4)
Siła sygnału Wi-Fi
(5)
Stan połączenia Bluetooth
(= 85)
(6)
Ocena (= 77)
(7)
Ochrona obrazów (= 72)
(1)
(8)
Histogram (= 69)
(9)
Numer folderu — numer pliku
(= 103)
(10) Data/godzina fotografowania
(= 16)
(11) Tryb fotografowania
(12) Czas naświetlania (= 64,
= 65)
(13) Przysłona (= 65)
* Skadrowane zdjęcia są oznaczone ikoną [
(15) Jasność (= 39)
(16) Czułość ISO (= 53)
(18) Korekta balansu bieli (= 55)
(20) Efekt filtru (= 39)
(21) Lampa błyskowa (= 61)
(22)
Autom. poz. (= 37)
(23) Korekta ekspozycji z lampą
(= 62), kompresja filmów
(= 80)
(24) Metoda pomiaru (= 52)
(25) Autom. optymalizator jasności
(= 53)
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
(26) Wielkość nagrywanego filmu
(= 46)
(27) Edycja obrazów (= 77)
(28) Obrazy: Jakość obrazu (= 36)*
Filmy: Czas odtwarzania
(29) Rozmiar pliku
].
120
Uwagi dotyczące obsługi
●● Aparat to precyzyjne urządzenie elektroniczne. Należy unikać
upuszczania go i narażania na silne wstrząsy.
●● Nie wolno umieszczać aparatu w pobliżu magnesów, silników
ani innych urządzeń generujących silne pole elektromagnetyczne.
Silne pola elektromagnetyczne mogą spowodować wadliwe działanie
aparatu lub usunięcie danych obrazu.
●● Jeśli na aparacie lub ekranie znajdują się krople wody lub kurz,
należy przetrzeć te elementy suchą i miękką tkaniną, np. ściereczką
do czyszczenia okularów. Nie należy ich mocno pocierać ani
używać siły.
●● Aparatu i ekranu nie wolno czyścić przy użyciu środków czyszczących
zawierających rozpuszczalniki organiczne.
●● Kurz należy usuwać z obiektywu za pomocą pędzelka z dmuchawą.
Jeśli czyszczenie sprawia kłopoty, należy skontaktować się z punktem
obsługi klienta.
●● Nieużywany akumulator należy przechowywać w plastikowej torebce
lub innym pojemniku. W przypadku niekorzystania z akumulatora
przez dłuższy czas należy przed jego odłożeniem, około raz w roku,
naładować go, a następnie całkowicie rozładować za pomocą aparatu.
Przed użyciem
Dane techniczne
Przewodnik podstawowy
Matryca
Przewodnik zaawansowany
Wielkość obrazu..................................... Typ 1/2,3
Rzeczywista liczba pikseli
(Przetwarzanie obrazu może spowodować
zmniejszenie liczby pikseli)........................... Około 20,3 mln pikseli
Całkowita liczba pikseli........................... Około 21,1 mln pikseli
Ogniskowa
(odpowiednik dla kliszy 35 mm).............. 4,3–172 mm
(24–960 mm)
Powiększenie.......................................... 40x
Inne niż powyżej
Zakres
ostrości
–
Maksymalne
oddalenie ( )
Od 1 cm do
nieskończoności
Od 5 cm do
nieskończoności
1–50 cm
* Przy ręcznej regulacji ostrości jest tak samo.
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Zasięg fotografowania (mierzony od czoła obiektywu)
*
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Obiektyw
Tryb
fotografowania
Podstawowe informacje
o aparacie
Maksymalne
zbliżenie ( )
Od 2,0 m do
nieskończoności
Od 2,0 m do
nieskończoności
–
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
121
Migawka
Czas naświetlania
Tryb automatyczny (ustawienia automatyczne)
Najdłuższy czas otwarcia migawki..... 1 s
Najkrótszy czas otwarcia migawki...... 1/3200 s
Zakres we wszystkich trybach fotografowania
Najdłuższy czas otwarcia migawki..... 15 s
Najkrótszy czas otwarcia migawki...... 1/3200 s
Wartości dostępne w trybie Tv (s)
Tryb fotografowania............................ Tryb M / tryb Tv
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5,
2, 1,6, 1,3, 1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4,
0,3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10,
1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30,
1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100,
1/125, 1/160, 1/200, 1/250,
1/320, 1/400, 1/500, 1/640,
1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600,
1/2000, 1/2500, 1/3200
Przysłona
Liczba f
Oddalenie............................................... 3,3–8,0
Zbliżenie................................................. 6,9–8,0
Sterowanie lampą
Wbudowana lampa błyskowa
Zasięg lampy błyskowej (przy maks. oddaleniu)
najbliższy punkt.................................. Około 50 cm
najdalszy punkt................................... Około 5,0 m
Zasięg lampy błyskowej (przy maks. zbliżeniu)
najbliższy punkt.................................. Około 2,0 m
najdalszy punkt................................... Około 2,5 m
Ekran
Przed użyciem
Typ.............................................................. Kolorowy ciekłokrystaliczny
z matrycą TFT
Przewodnik podstawowy
Rozmiar ekranu.......................................... 7,5 cm (3,0 cala)
Przewodnik zaawansowany
Liczba punktów........................................... Około 0,92 mln punktów
Fotografowanie
Powiększenie cyfrowe
Powiększenie.......................................... Około 4x
Maksymalne razem z powiększeniem
optycznym.............................................. Około 160x
Ogniskowa (przy maks. zbliżeniu,
odpowiednik dla kliszy 35 mm)............... Odpowiednik około 3840 mm
ZoomPlus
(rozdzielczość L)..................................... Około 80x
Serie zdjęć
Szybkość rejestrowania*
One-Shot AF:
Szybkość rejestrowania serii zdjęć
(z dużą szybkością)........................ Maks. około 10,0 zdj./s
Szybkość rejestrowania serii zdjęć
(z małą szybkością)........................ Maks. około 4,0 zdj./s
Servo AF
Szybkość rejestrowania serii zdjęć
(z dużą szybkością)........................ Maks. około 7,4 zdj./s
Szybkość rejestrowania serii zdjęć
(z małą szybkością)........................ Maks. około 4,0 zdj./s
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
* Szybkość rejestrowania serii zdjęć może ulec zmniejszeniu ze względu
na następujące czynniki:
czas otwarcia migawki / wartość przysłony / rodzaj fotografowanego obiektu /
warunki oświetleniowe / użycie lampy błyskowej / czułość ISO / pozycja
powiększania
122
Nagrywanie
Format plików............................................. Zgodność z formatem DPOF
(w wersji 1.1) i standardem DCF
Typ danych
Zdjęcie
Format nagrywania............................. Exif 2.31 (DCF2.0)
Obraz.................................................. Tylko JPEG
Film
Format nagrywania............................. MP4
Wideo................................................. MPEG-4 AVC/H.264
Audio.................................................. MPEG-4 AAC-LC (stereo)
Zasilanie
Akumulator.................................................. NB-13L
Liczba zdjęć (pomiar w temperaturze pokojowej 23°C
zgodny z wytycznymi stowarzyszenia Camera &
Około 265 zdjęć
Imaging Products Association)
Liczba zdjęć (przy włączonym trybie Eco)
Około 370 zdjęć
Czas nagrywania filmów (pomiar w temperaturze
pokojowej 23°C zgodny z wytycznymi stowarzyszenia Około 60 min
Camera & Imaging Products Association)
Czas nagrywania filmów (serie zdjęć)
Około 100 min
Czas odtwarzania*
Około 4 godz.
* W przypadku wyświetlania pokazu przezr. złożonego ze zdjęć
Interfejs
Przewodowy
Złącze DIGITAL...................................... USB typu mikro
Złącze HDMI OUT.................................. Typ D
Bezprzewodowy
Bluetooth
Zgodność ze standardami.................. Wersja standardu Bluetooth 4.1
(energooszczędna technologia
Bluetooth)
Wi-Fi
Zgodność ze standardami.................. IEEE802.11n/g/b
Częstotliwość transmisji
Częstotliwość.................................. 2,4 GHz
Kanały............................................. 1–11ch
Zabezpieczenia
Tryb infrastruktury........................... WPA2-PSK (AES/TKIP),
WPA-PSK (AES/TKIP), WEP
* Zgodność ze standardem
Wi‑Fi Protected Setup
Tryb punktu dostępu w aparacie.... WPA2-PSK (AES)
Warunki eksploatacji
Temperatura................................................ Min. 0°C, maks. 40°C
Wymiary (pomiar zgodny z wytycznymi stowarzyszenia
Camera & Imaging Products Association)
W................................................................ Około 110,1 mm
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
H................................................................. Około 63,8 mm
D................................................................. Około 39,9 mm
Masa (pomiar zgodny z wytycznymi stowarzyszenia
Camera & Imaging Products Association)
Z akumulatorem i kartą pamięci.................. Około 299 g
Sam korpus................................................. Około 275 g
123
Akumulator NB-13L
Typ:
Napięcie znamionowe:
Pojemność znamionowa:
Liczba cykli ładowania:
Temperatura eksploatacji:
Przed użyciem
Bateria litowo-jonowa
3,6 V (prąd stały)
1250 mAh
Około 300
0–40°C
Ładowarka CB-2LHE
Znamionowy prąd wejściowy: 100–240 V (prąd zmienny; 50/60 Hz)
0,09 A (100 V)–0,06 A (240 V)
Znamionowy prąd wyjściowy: 4,2 V (prąd stały), 0,7 A
Czas ładowania: Około 2 godz. 10 min
(przy użyciu akumulatora NB-13L)
Temperatura eksploatacji:
5–40°C
Kompaktowy zasilacz sieciowy CA-DC30E
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Znamionowy prąd wejściowy: 100–240 V (prąd zmienny; 50/60 Hz)
0,07 A (100 V)–0,045 A (240 V)
Znamionowy prąd wyjściowy: 5,0 V (prąd stały), 0,55 A
Czas ładowania: Około 2 godz. 50 min* (w przypadku
ładowania akumulatora NB-13L w aparacie)
Tryb odtwarzania
Temperatura eksploatacji:
Akcesoria
* Czas ładowania znacznie się zmienia
w zależności od poziomu naładowania baterii.
5–40°C
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Dodatek
Skorowidz
124
G
Skorowidz
A
Akcesoria 107
Akumulator
Ładowanie 15
Oszczędzanie energii 101
Poziom 119
Tryb Eco 101
Autoportret (tryb fotografowania) 40
Av (tryb fotografowania) 65
B
Balans bieli (kolor) 54
Balans bieli według wzorca 54
Blokowanie AE 52
Blokowanie AF 60
Blokowanie FE 62
Bluetooth 83
C
Camera Connect 83
CANON iMAGE GATEWAY 95
Cyfrowy telekonwerter 57
Czułość ISO 53
D
Data/czas/strefa
Ustawienia 16
Dodawanie do zdjęć znaczników
geograficznych 86
Domyślne → Resetowanie
DPOF 113
Drukowanie 112
Gładka cera (tryb fotografowania) 43
Gniazdo 112
E
Edytowanie
Korekta czerwonych oczu 79
Edytowanie lub usuwanie informacji
dotyczących połączeń 99
Efekt aparatu zabawki
(tryb fotografowania) 45
Efekt miniatury
(tryb fotografowania) 45
Efekt rybiego oka (tryb
fotografowania) 44
Ekran
Ikony 119, 120
Język wyświetlacza 17
Wyświetlania
→ Szybkie sterowanie, menu
Ekran informacji GPS 69
Ekspozycja
Blokowanie AE 52
Blokowanie FE 62
Kompensacja 52
F
Fajerwerki (tryb fotografowania) 42
Filmy
Edytowanie 79
Fotografowanie
Data/godzina fotografowania
→ Data/czas/strefa
Informacje o obrazie 119
Funkcje Wi-Fi 83
J
Jakość obrazu 36
Język wyświetlacza 17
K
Karty pamięci 2
Karty pamięci SD/SDHC/SDXC
→ Karty pamięci
Kolor (balans bieli) 54
Komunikaty o błędach 118
Korekta czerwonych oczu 79
L
Lampa błyskowa
Błysk i długi czas
naświetlania 61
Kompensacja mocy błysku 62
Wymuszone włącz. błysku 61
Wymuszone wyłącz. błysku 61
M
M (tryb fotografowania) 65
Makro (zakres ostrości) 56
Metoda AF 58
Metoda pomiaru 52
Miękka ostrość
(tryb fotografowania) 44
N
Numery plików 103
O
Obracanie 76
Ocenianie 77
Ochrona 72
Odtwarzanie → Wyświetlanie
Opcje fotoksiążki 115
Oprogramowanie
Zapisywanie zdjęć
na komputerze 112
Oszczędzanie energii 101
P
P (tryb fotografowania) 51
Pasek 2, 14 → Pasek
Pokaz przezroczy 72
Pomoc w kadrowaniu 31
Portret (tryb fotografowania) 41
Powiększenie 27, 31, 71
Powiększenie cyfrowe 31
Program AE 51
Proporcje obrazu 35
Przewód HDMI 108
R
Resetowanie 105
Resetuj aparat 105
Ręczne ustawianie ostrości
(zakres ostrości) 56
Rozwiązywanie problemów 116
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
S
Samowyzwalacz 34
Serie zdjęć 35
Servo AF 59
Sygnał „bip” 100
Szybkie sterowanie
Podstawowa obsługa 23
125
Ś
Śledzenie AF 58
T
Tryb automatyczny
(tryb fotografowania) 18, 26
Tryb Eco 101
Tv (tryb fotografowania) 64
U
Ustawianie ostrości
Blokowanie AF 60
Metoda AF 58
Servo AF 59
Wspomaganie MF 57
Usuwanie 74
Usuwanie wiatru 47
W
Wskaźnik 25, 38
Wysyłanie zdjęć 95
Wysyłanie zdjęć do smartfona 83
Wysyłanie zdjęć do usług
sieci Web 95
Wyszukiwanie 70
Wyświetlania
Podstawowa obsługa 23
Wyświetlanie 19
Pokaz przezroczy 72
Powiększenie 71
Widok miniatur 70
Wyszukiwanie obrazów 70
Wyświetlanie na telewizorze 108
Wyświetlanie pojedynczych
zdjęć 19
Wyświetlanie na telewizorze 108
Wyświetl. siatki 36
Z
Zakres ostrości
Makro 56
Ręczne ustawianie ostrości 56
Zapisywanie zdjęć
na komputerze 112
Zasilanie 107
→ Akumulator,
→ Ładowarka
Zawartość zestawu 2
Zdjęcia
Czas wyświetlania 38
Ochrona 72
Odtwarzanie → Wyświetlanie
Usuwanie 74
Zdjęcia nocne z ręki (tryb
fotografowania) 41
Ziarnisty Cz/B
(tryb fotografowania) 43
Zmiana wielkości zdjęć 77
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
126
Zalecenia dotyczące funkcji bezprzewodowych
●● Przed wyeksportowaniem (czyli m.in. przed wywiezieniem poza
granice Japonii lub prezentowaniem osobom niebędącym obywatelami
tego kraju) zawartych w niniejszym aparacie podzespołów lub
technologii, które podlegają przepisom dotyczącym wymiany i handlu
międzynarodowego, niezbędne może być uzyskanie od rządu Japonii
zezwolenia na eksport lub transakcje serwisowe.
●● W tym produkcie wykorzystano amerykańskie algorytmy szyfrowania,
które podlegają przepisom eksportowym U.S. Export Administration
Regulations i nie mogą być eksportowane lub przekazywane do kraju
objętego embargo handlowym Stanów Zjednoczonych.
●● Należy zanotować ustawienia używanej sieci Wi-Fi. Ustawienia
komunikacji bezprzewodowej zapisane w tym produkcie mogą zostać
zmienione lub usunięte na skutek nieprawidłowego korzystania z tego
produktu, oddziaływania fal radiowych lub ładunków elektrostatycznych
albo wypadku bądź wadliwego działania. Firma Canon nie ponosi
odpowiedzialności za szkody pośrednie lub bezpośrednie ani za straty
przychodów wynikające z pogorszenia lub zniknięcia zawartości.
●● Przed przekazaniem prawa własności do tego produktu innej osobie,
wyrzuceniem go lub wysłaniem do naprawy należy przywrócić w nim
domyślne ustawienia komunikacji bezprzewodowej, usuwając wszystkie
wprowadzone przez siebie ustawienia.
●● Firma Canon nie oferuje rekompensaty za szkody wynikające z utraty
lub kradzieży tego produktu.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za straty ani szkody
wynikające z nieupoważnionego dostępu do zarejestrowanych urządzeń
docelowych za pomocą tego produktu w przypadku jego utraty lub
kradzieży.
●● Należy korzystać z produktu zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi
w tym przewodniku.
Z funkcji bezprzewodowych tego produktu należy korzystać zgodnie
z zaleceniami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji. Firma Canon nie
ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z użytkowania
funkcji i produktu niezgodnie z zaleceniami zamieszczonymi
w niniejszym podręczniku.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Z uwagi na to, że sieć Wi-Fi przesyła sygnały za pośrednictwem fal
radiowych, należy stosować bardziej rygorystyczne zabezpieczenia
niż w przypadku przewodowej sieci LAN.
Podczas korzystania z sieci Wi-Fi należy uwzględniać następujące
zalecenia:
●● Należy korzystać z sieci tylko zgodnie z otrzymanym upoważnieniem.
Ten produkt wyszukuje sieci Wi-Fi w otoczeniu i wyświetla na ekranie
wynik poszukiwań. Na liście mogą pojawiać się również sieci,
do korzystania z których użytkownik nie ma upoważnienia (nieznane
sieci). Jednak próba nawiązania połączenia z takimi sieciami lub
korzystania z nich może zostać uznana za nieupoważniony dostęp.
Należy korzystać z sieci wyłącznie zgodnie z posiadaną autoryzacją
i nie nawiązywać połączenia z nieznanymi sieciami.
Jeżeli ustawienia zabezpieczeń nie zostały prawidłowo skonfigurowane,
mogą występować następujące problemy.
●● Monitorowanie transmisji
Nieupoważnione osoby trzecie mogą monitorować transmisję Wi-Fi
i przechwytywać wysyłane dane.
●● Nieupoważniony dostęp do sieci
Osoby trzecie mające złowrogie zamiary mogą uzyskać nieupoważniony
dostęp do sieci użytkownika w celu kradzieży, modyfikacji lub niszczenia
zawartych w niej informacji. Ponadto użytkownik może być narażony
na inne rodzaje nieupoważnionego dostępu, np. kradzież tożsamości
(podawanie się za inną osobę w celu uzyskania nieupoważnionego
dostępu do informacji) lub ataki polegające na korzystaniu
z nieupoważnionego dostępu do sieci użytkownika w celu infiltrowania
innych systemów.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Aby zapobiec występowaniu tego typu problemów, należy skutecznie
zabezpieczyć swoją sieć Wi-Fi.
Z funkcji Wi-Fi tego aparatu można korzystać tylko po zapoznaniu się
z zabezpieczeniami Wi-Fi oraz rozważeniu potencjalnych zagrożeń
i korzyści wynikających z modyfikacji ustawień zabezpieczeń.
127
Third-Party Software
●● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK.
All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes)
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties
in respect of its properties, including, but not limited to, correctness
and/or fitness for purpose.
●● CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
128
●● KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Zalecenia dotyczące danych osobowych
i bezpieczeństwa
Jeśli zapisano w aparacie dane osobowe i/lub ustawienia zabezpieczeń
sieci Wi-Fi, np. hasła itd., należy pamiętać, że dane takie i ustawienia
mogą nadal w nim pozostawać.
Przed przekazaniem prawa własności do tego aparatu innej osobie,
wyrzuceniem go lub wysłaniem do naprawy należy wykonać poniższe
czynności, aby zapobiec ujawnieniu wspomnianych danych i ustawień.
●● Usuń zarejestrowane w aparacie informacje o zabezpieczeniach sieci
Wi-Fi, wybierając w menu Ustawienia Wi-Fi opcję [Kasuj nastawy].
Znaki towarowe i licencjonowanie
●● Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i (lub) innych krajach.
●● Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
●● App Store, iPhone oaz iPad są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
●● Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C LLC.
●● HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
HDMI Licensing, LLC.
●● Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ i Wi-Fi Protected Setup™
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
●● Słowo i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Bluetooth SIG, Inc., których firma Canon Inc. używa w ramach
uzyskanej licencji. Pozostałe znaki towarowe i ich nazwy handlowe
należą do odpowiednich właścicieli.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryby Tv, Av i M
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
●● Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
●● W tym urządzeniu zastosowano technologię exFAT licencjonowaną
przez firmę Microsoft.
129
●● This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding
MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal
and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under
the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license
is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Uwaga wyświetlana w języku angielskim według wymagań.
Zastrzeżenie prawne
●● Nieupoważnione powielanie niniejszej instrukcji jest zabronione.
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
●● Wszystkie pomiary wykonano zgodnie ze standardami firmy Canon
dotyczącymi testowania.
Inne tryby fotografowania
●● Informacje ulegają zmianom bez powiadamiania w odniesieniu
do specyfikacji produktu i wyglądu.
Tryb P
●● Ilustracje i zrzuty ekranów użyte w niniejszej instrukcji mogą się
nieznacznie różnić od faktycznego wyglądu urządzenia.
Tryby Tv, Av i M
●● Niezależnie od powyższych postanowień firma Canon nie ponosi
odpowiedzialności za żadne straty wynikające z użytkowania tego
produktu.
Tryb odtwarzania
Funkcje bezprzewodowe
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
130
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising